Ủng hộ qua Ngân hàng Vietcombank:

Ngày giao dịchSố tiền ghi cóMô tả
10/8/2019200,000.00MBVCB.216899128.Ung ho hoan canh ma so 2019.184.CT tu Duong Huu Thanh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
10/8/2019200,000.00IBVCB.1008190573085001.Le Bich Hoan 65 Tran Hung Dao HN MS 2019.178 2chi em Quynh va Mai
10/8/2019200,000.00MBVCB216548940.Ung ho MS 2019.182 be Dang Chi Hung.CT tu 0071001083061 NGUYEN TAM HOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
10/8/2019100,000.00007434.100819.070159.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2019 184 Be Dinh Thi Bao Chau
10/8/201950,000.00IBVCB.1008190591147002.TRAN TAN TAI BEN TRE MS 2019.180
10/8/2019500,000.00732292.100819.085127.UNG HO MS 2019.184 BE DINH THI BAO CHAU -100819-08:50:51
10/8/2019300,000.00429829.100819.060032.MS 2019.184 DINH THI BAO CHAU
10/8/2019200,000.00MBVCB216551518.Ung ho MS 2019.184 be Dinh Thi Bao Chau.CT tu 0071001083061 NGUYEN TAM HOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
10/8/2019100,000.00MBVCB216561630.ung ho MS 2019.184 be Dinh Thi Bao Chau.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
10/8/201950,000.00IBVCB.1008190462539001.DINH THI BAO CHAU SOC TRANG MS 2019.184
10/8/2019500,000.00794325.100819.204144.Ung ho ma so 2019 175 be Pham Thi Tuyet
10/8/2019200,000.00137910.100819.214038.UNG HO MS 2019.126 ( 2 CHI EM LE GIA BAO VA LE THI MAI GIANG O NINH BINH)
10/8/2019100,000.00IBVCB.1008190141262001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.184
10/8/2019100,000.00MBVCB216470295.ms 2019.184 dinh thi bao chau.CT tu 0751000010205 NGUYEN THI LAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
10/8/2019300,000.00MBVCB216936047.Ung ho MS 2019.184 Dinh Thi Bao Chau.CT tu 0121002478442 LE VAN THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
10/8/2019200,000.00589011.100819.210546.Ung ho MS 2019.182 be Dang Chi Hung FT19224688184828
10/8/2019500,000.00MBVCB216491092.Ung ho MS 2019.184 be Dinh Thi Bao Chau.CT tu 0371000429948 LE THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
10/8/2019100,000.00416573.100819.035729.ung ho MS 2019.184
9/8/2019500,000.00Sender:79202002.DD:090819.SHGD:10001487.BO:NGUYEN NAM HONG.995219080922752 UNG HO MS 201 9.182 BE DANG CHI HUNG
9/8/2019300,000.00IBVCB.0908190296060002.HO THI THU HANG.MS 2019.178 Ung ho hai chi em Quynh va Mai
9/8/2019300,000.00MBVCB215901968.ungho MS2019.161 Nguyen Ngoc Anh Duong.CT tu 0111000223086 NGUYEN THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/8/2019100,000.00MBVCB215964415.ung ho MS 2019.183 anh Do Van Chinh.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/8/2019300,000.00Sender:01314007.DD:090819.SHGD:10000310.BO:VU THI TO LOAN.CHAU NGUYEN KHAI GIA TP UONG BI QUANG NINH UNG HO MS 2019.180 BE TRAN TAN TAI
9/8/20191,000,000.00MBVCB215873503.Ung ho MS 2019.181 (Be MAI THI HAI YEN o Ninh Binh).CT tu 0581000605839 HOANG HUU HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/8/2019500,000.00338570.090819.183202.Chuyen tien ung ho MS 2019.183 anh Do Van Chinh
9/8/2019300,000.00IBVCB.0908190917773002.Tram Thi Phuong Tay Ninh ung ho MS 2019.182 be Dang Chi Hung
9/8/2019200,000.00259601.090819.151109.Ung ho MS 2019.181 be Mai Thi Hai Yen - Ninh Binh FT19221255049696
9/8/2019500,000.00Sender:01204009.DD:090819.SHGD:19387113.BO:PHAM THI LINH.PHAM THI LINH UNG HO MS. 2019.181 ( BE MAI THI HAI YEN O NINH BINH)
9/8/2019200,000.00Sender:79310001.DD:090819.SHGD:10004897.BO:TRAN THI HUONG TRA.MS 2019.182 BE DANG CHI CO NG
9/8/2019500,000.00IBVCB.0908191030386001.TA MINH TRONG.Minh An, Minh Hoang o Ha Noi ung ho MS 2019.176. Chuc em chong khoi benh
9/8/2019300,000.00IBVCB.0908190576301004.Tram Thi Phuong Tay Ninh ung ho MS 2019.180 be Tran Tan Tai
9/8/2019300,000.00356043.090819.171840.2019162 ung ho be tran gia huy
9/8/2019100,000.00590932.090819.075351.MS 2019.183 ANH DO VAN CHINH-090819-07:53:31
9/8/2019100,000.00IBVCB.0908190273866002.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.183
9/8/2019500,000.00Sender:01204009.DD:090819.SHGD:19387111.BO:PHAM THI LINH.PHAM THI LINH UNG HO MS. 2019.178 ( 2 CE QUYNH VA MAI)
9/8/2019500,000.00Sender:01202001.DD:090819.SHGD:10001576.BO:NGUYEN NAM HONG.995219080922981 UNG HO MS 201 9. 177 BE HO NGUYEN MINH THU
9/8/2019200,000.00Sender:01310001.DD:090819.SHGD:10004773.BO:NGUYEN THI THAO.MS 2019 183 UNG HO
9/8/2019500,000.00MBVCB216404155.MS 2019.183 Anh Do Van Chinh.CT tu 0451001234567 PHAN THE THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/8/2019500,000.00MBVCB216393991.Ung ho MS 2019.182 be Dang Chi Hung.CT tu 0421000518175 LE VAN THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/8/2019300,000.00IBVCB.0908190752569003.Tram Thi Phuong Tay Ninh ung ho MS 2019.181 ( Be Mai Thi Hai Yen)
9/8/2019300,000.00204625.090819.115304.Nguyen Tri Cuong ung ho ms 2019.183 anh Do Van Chinh FT19221886198933
9/8/2019100,000.00IBVCB.0908190837984002.PHAN THI THO.ung ho MS2019.183 ANH DO VAN CHINH
9/8/2019100,000.00018332.090819.053849.ung ho a do van chinh
9/8/2019500,000.00Sender:01310012.DD:090819.SHGD:10010549.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.183 ANH DO V AN CHINH
9/8/2019500,000.00MBVCB216047182.ung ho MS2019.176 (be Nguyen Hai Nam).CT tu 0031000371387 TRAN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/8/2019200,000.00Sender:79303008.DD:090819.SHGD:10005234.BO:LE THI MONG TRINH.UNG HO ANH DO VAN CHINH MS 20 19 183/UNG HO
8/8/2019200,000.00Sender:79201001.DD:080819.SHGD:10007880.BO:DO THI HONG VIET.UNG HO MS2019.178 (2 CHI EM QU YNH VA MAI)
8/8/2019500,000.00952075.080819.215714.BAC LE VAN VANUNG HO CHAU DANG CHI HUNG MS 2019 182
8/8/2019500,000.00MBVCB215697427.UNG HO MS 2019.182 (BE DANG CHI KIEN).CT tu 0071003308168 LE NGOC DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/8/2019500,000.00IBVCB.0808190472701001.TRAN THI THU PHUONG.Ung ho MS 2019.178 Hai chi em Quynh va Mai
8/8/2019300,000.00728830.080819.101101.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2019 182 be Dang Chi Hung
8/8/2019300,000.00014858.080819.124942.IBFTA 190808000014641 ung ho MS 2019.182 be Dang Chi Hung
8/8/2019200,000.00IBVCB.0808190628034004.PHAN THI THANH HANG.PHAN THI THANH HANG ung ho MS 2019.181 ( Be Mai Thi Hai Yen o Ninh Binh )
8/8/2019200,000.00615485.080819.151539.UNG HO MS 2019.171
8/8/2019200,000.00IBVCB.0808190472694002.Huy ung ho MS 2019.178 ( 2 chi em Quynh va Mai)
8/8/2019200,000.00MBVCB215258342.Toi ung ho MS 2019.180 be Tran Tan Tai.CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/8/2019200,000.00817510.080819.150332.Dinh Ha My Tran ung ho MS 2019.182- be Dang Chi Hung FT19220490458999
8/8/2019200,000.00222959.080819.193941.MS 2019.182 be Dang Chi Hung
8/8/2019100,000.00IBVCB.0808190758160003.PHAN THI THANH HANG.PHAN THI THANH HANG ung ho MS 2019.174 be Nguyen Hong Nhung
8/8/20195,000,000.00Sender:79303008.DD:080819.SHGD:10008876.BO:NGUYEN CHI HIEN.UNG HO MS 2019.174 BE NGUYEN HO NG NHUNG
8/8/20191,000,000.00Sender:01202002.DD:080819.SHGD:10004698.BO:NGUYEN THI TAM.NGUYEN THI THANH TAM UNG HO MS 2 019.171
8/8/2019500,000.00Sender:01310001.DD:080819.SHGD:10011972.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.182 BE DANG CHI HUNG
8/8/2019300,000.00Sender:01314007.DD:080819.SHGD:10001590.BO:DO BACH KIM.UNG HO MS 2019.181 EM YEN O NINH BI NH
8/8/2019200,000.00FTF_CN:9704362809916750015.FrAcc:0381000454461.ToAcc:0011002643148
8/8/20192,000,000.00IBVCB.0808190745186001.CU THI LE THUY.Ung ho MS 2019.182 be Dang Chi Hung
8/8/2019500,000.00MBVCB215280376.ung ho MS 2019.182 be Dang Chi Hung.CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/8/2019400,000.00IBVCB.0808190275940001.DO THI PHUONG LIEN.Ung ho moi truong hop 100.000d: MS 2019.176 be Hai Nam, MS 2019.174 be Hong Nhung, MS 2019.177 be Minh Thu, MS 2019.165 be Bao Tran
8/8/2019300,000.00118512.080819.175345.Ung ho ma so MS 2019.181 Be Mai Thi Hai Yen o Ninh Binh
8/8/2019300,000.00005214.080819.125433.190808000013863 ung ho MS 2019.176 be Nguyen Hai Nam ZP5DH7PJGLGD
8/8/2019200,000.00197644.080819.100818.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TLH chuyen khoan ung ho MS 2019 182 be Dang Chi
8/8/2019200,000.00217259.080819.182306.Ung ho MS 2019.168 (be Pham Minh Khoa)
8/8/2019200,000.00817522.080819.151449.Dinh Ha My Tran ung ho MS 2019.177- be Ho Nguyen Minh Thu FT19220200269977
8/8/2019100,000.00IBVCB.0808190060341004.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.182
8/8/201950,000.00IBVCB.0808190208276001.Nguyen Nhat Minh TTN1, P.TTN, quan 12. HCM ?ng h? MS 2019.182 bé ?ng Chí Hung
8/8/2019500,000.00Sender:01309001.DD:080819.SHGD:10003631.BO:TRAN THI PHUONG LIEN.UNG HO 2019172 VA 174 VA 1 75 VA 176VA 180
8/8/2019300,000.00Sender:79310001.DD:080819.SHGD:10013748.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2019.182 BE DANG CHI HUNG
8/8/2019200,000.00Sender:79307005.DD:080819.SHGD:10003180.BO:NGO VIET TUAN.IBUNG HO MS 2019.181 BE MAI THI H AI YEN
8/8/2019500,000.00MBVCB215800521.Ung ho MS 2019.182 be Dang Chi Hung.CT tu 0071001228682 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/8/2019500,000.00IBVCB.0808190439557003.TRAN THI THU PHUONG.Ung ho MS 2019.169 be Dong Xuan Lam
8/8/2019500,000.00IBVCB.0808190654913002.TRAN THI THU PHUONG.Ung ho MS 2019.176 be Nguyen Hai Nam
8/8/2019500,000.00904586.080819.144741.Ung ho chi Nguyen Thi Phuong tinh Nghe An. MS 2019.178 FT19220751590837
8/8/2019300,000.00958390.080819.114411.Ung ho MS 2019.176 be Nguyen Hai Nam FT19220710668305
8/8/2019200,000.00IBVCB.0808190777236002.PHAN THI THANH HANG.PHAN THI THANH HANG ung ho MS 2019.178 ( 2 chi em Quynh va Mai)
8/8/2019200,000.00MBVCB.215441513.ung thu nao.CT tu MS 2019.182_be Dang Chi Hung toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
8/8/2019200,000.00858257.080819.150852.Dinh Ha My Tran ung ho MS 2019.180 - be Tran Tan Tai FT19220365723655
8/8/2019200,000.00897300.080819.150719.Dinh Ha My Tran ung ho MS 2019.181- be Mai Thi Hai Yen o Ninh Binh FT19220313713185
8/8/2019200,000.00223095.080819.194116.MS 2019.181 - be Mai Thi Hia Yen o Ninh Binh
8/8/2019100,000.00583119.080819.155230.UNG HO BE NGUYEN HAI NAM, MS 2019.176
8/8/20195,000,000.00Sender:79303008.DD:080819.SHGD:10008897.BO:NGUYEN CHI HIEN.UNG HO MS 2019.182 BE DANG CHI HUNG
8/8/20191,000,000.00Sender:79204017.DD:080819.SHGD:17361194.BO:NGUYEN THI VAN.UNG HO MS 2019.170 ( BE HA HAI Y EN)
8/8/2019500,000.00Sender:01307001.DD:080819.SHGD:10000372.BO:TANG TRAN QUANG DUAN.IB UNG HO BE MAI THI HAI Y EN O NINH BINH .MS 2019.181
8/8/2019400,000.00Sender:01309001.DD:080819.SHGD:10003510.BO:TRAN THI PHUONG LIEN.UNG HO 2019182 VA 178 MOI TRUONGHOP 200
8/8/2019200,000.00Sender:79201001.DD:080819.SHGD:10001904.BO:PHAM THI KIM TRAM.UNG HO MS 2019.182 BE DANG CH I HUNG
8/8/2019500,000.00IBVCB.0808190588913004.TRAN THI THU PHUONG.Ung ho MS 2019.162 be Tran Gia Huy
8/8/2019500,000.00847198.080819.151150.Ngo Thi Loi ung ho MS 2019.178 - 2 chi em Quynh va Mai FT19220740788009
8/8/2019300,000.00684832.080819.083729.Ung ho ma so 2019.182 chau dang chi hung o can tho
8/8/2019300,000.00005231.080819.125612.190808000013882 ung ho MS 2019.172 be Nguyen Nu Tuyet Giao ZP5DH7PJGUNR
8/8/2019300,000.00005187.080819.125315.190808000013844 ung ho MS 2019.177 be Ho Nguyen Minh Thu ZP5DH7PJGDMU
8/8/2019200,000.00940928.080819.140801.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2019 181
8/8/2019200,000.00769452.080819.113517.ung ho ms 2019175 be Phamthituyetnhi
8/8/2019150,000.00MBVCB215327092.ung ho MS 2019.182 Be Dang Chi Hung.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/8/201950,000.00IBVCB.0808190086053001.Nguyen Nhat Minh TTN1, P. TTN, Q.12 MS 2019.180 ung ho be TRAN TAN TAI
8/8/20195,000,000.00Sender:79303008.DD:080819.SHGD:10008782.BO:NGUYEN CHI HIEN.UNG HO MS 2019.170 BE HA HAI YE N
8/8/2019500,000.00Sender:79307005.DD:080819.SHGD:10003925.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.181 BE MA I THI HAI YEN
8/8/20191,000,000.00IBVCB.0808190429883004.Nguyen thi lo C1-25 ruby celadon city, son ky, tan phu, hcm Ai can nhat
8/8/2019100,000.00Sender:01202021.DD:080819.SHGD:10002486.BO:NGUYEN LE MINH HIEU.995219080826718 MS 2019.1 82
7/8/2019100,000.00Sender:48304001.DD:070819.SHGD:10004701.BO:TRUONG THI MINH PHUONG.UNG HO MS 2019.178 ( 2 C HI EM QUYNH VA MAI) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
7/8/2019500,000.00MBVCB215221906.UNG HO MS 2019.181 (BE MAI THI HAI YEN).CT tu 0071003308168 LE NGOC DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/8/2019300,000.00IBVCB.0708190597341002.Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 2019.181 ( Be Mai Thi Hai Yen o Ninh Binh
7/8/2019300,000.00475452.070819.151146.Ung ho MS 2019.181 be Mai Thi Hai Yen
7/8/2019300,000.00720143.070819.124006.UH Ms 2019.176 be Nguyen Hai Nam FT19219058822515
7/8/2019200,000.00IBVCB.0708190483398002.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.178 ( 2 chi em Quynh va Mai)
7/8/2019200,000.00MBVCB214942133.Ung ho MS 2019.181.CT tu 0281000618592 NGUYEN KIM CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/8/2019200,000.00IBVCB.0708190626141001.TRANG KIM YEN.Ung ho ms 2019.181
7/8/2019200,000.00IBVCB.0708190962622002.NGUYEN VO DANG KHOA.ung ho MS 2019.181 Be Mai Thi Hai Yen o Ninh Binh
7/8/2019100,000.00298093.070819.081818.MS 2019.181 be Hai Yen o NinhBinh
7/8/2019100,000.00IBVCB.0708190329511003.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.181
7/8/2019500,000.00Sender:79334001.DD:070819.SHGD:10000662.BO:TA THI NGOC TUYET0717183.GIUP BENH NHAN MS 2019 180( BE TAN TAI ) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
7/8/2019100,000.00Sender:48304001.DD:070819.SHGD:10004703.BO:TRUONG THI MINH PHUONG.UNG HO MS 2019.180 BE TR AN TAN TAI TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
7/8/2019500,000.00IBVCB.0708190230876001.BUI TINH VAN ANH.MS2019.176.beNguyenHaiNam
7/8/2019500,000.00666873.070819.091013.Ung ho ms 2019.181. be Mai thi Hai Yen, Ninh Binh. FT19219052945790
7/8/2019500,000.00IBVCB.0708190011137002.VU BA MINH.ung ho MS 2019.170 (be Ha Hai Yen)
7/8/2019300,000.00858708.070819.202813.Ung ho be hai yen bi bong con FT19219102454450
7/8/2019200,000.00IBVCB.0708190565894004.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.181 ( Be Mai Thi Hai Yen o Ninh Binh )
7/8/2019200,000.00MBVCB.214774794.Ung ho MS 2019.181 (be Mai Thi Hai Yen o Ninh Binh.CT tu Phan Thanh Tam toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
7/8/2019150,000.00MBVCB214750644.ung ho MS 2019.181 (Be Mai Thi Hai Yen o Ninh Binh).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/8/2019100,000.00MBVCB214848222.Trang ung ho 2 chi em Quynh va Mai.CT tu 0121000691507 LE KIM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/8/2019100,000.00IBVCB.0708190818838002.Vu Thanh Van Ha Noi ung ho MS 2019.176 ( be Nguyen Hai Nam)
7/8/2019100,000.00MBVCB214819278.Ung ho MS 2019.181 (Be Mai Thi Hai Yen o Ninh Binh).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/8/2019500,000.00Sender:01310005.DD:070819.SHGD:10004246.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.181 BE MAI T HI HAI YEN
7/8/2019100,000.00Sender:01310012.DD:070819.SHGD:10005877.BO:NGUYEN XUAN TRA.MS 2019.177 UNG HO BE HO NGUYEN MINH THU
7/8/20191,000,000.00TRAN THI PHUONG / ANH NGUYEN VAN KHANG HAI PHONG UNG HO MS 2019 -175 BE PHAM THI TUYEN NHI GD TIEN MAT
7/8/20191,000,000.00IBVCB.0708190219367001.Mai Thi hai yen Ms2019.181 Ninh Binh Bi bong nang
7/8/2019500,000.00MBVCB214706692.ung ho MS 2019.181 ( Be Mai Thi Hai Yen o Ninh Binh ).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/8/2019300,000.00487296.070819.153254.Ung ho ma so 2019.181 be mai thi hai yen o ninh binh
7/8/2019300,000.00472207.070819.150542.Ung ho MS 2019.178 chi em Quynh va Mai
7/8/2019200,000.00IBVCB.0708190092498003.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.180 be Tran Tan Tai
7/8/2019200,000.00IBVCB.0708190290532001.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.177 be Ho Nguyen Minh Thu
7/8/2019200,000.00830304.070819.181641.MS 2019.181 FT19219095310864
7/8/2019200,000.00931206.070819.134022.ung ho ms 2019.179 (Ong Tiep)
7/8/2019200,000.00374396.070819.105016.Ung ho be Nam MS 2019.176
7/8/2019100,000.00MBVCB214843216.Vu Thi Mai ung ho MS 2019.181( be Mai Thi Hai Yen).CT tu 0341007094567 VU THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/8/2019100,000.00000685.070819.041234.190807000001313 UNG HO ONG TIEP MS 2019.179 ZP5DH6RNMM3N
7/8/2019200,000.00Sender:79201001.DD:070819.SHGD:10009812.BO:HOANG THANH TRUNG.UNG HO MS 2019.095 BE TRAN DA NG KHOA
7/8/20191,000,000.00UNG HO MS 2019.170 BE HA HAI YEN GD TIEN MAT
7/8/2019500,000.00782290.070819.114401.IBFT Ung ho MS2019.176 be Nguyen Hai Nam
7/8/2019500,000.00MBVCB.215003672.be Mai Thi Hai Yen o Ninh Binh.CT tu Bui Hong Tu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
7/8/2019500,000.00433669.070819.144807.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms 2019 180 be Tran Tan Tai
7/8/2019400,000.00IBVCB.0708190808755001.TRAN TUAN NAM.ung ho MS 2019.181 (Be Mai Thi Hai Yen o Ninh Binh). t.t.nam
7/8/2019300,000.00MBVCB215178543.Ms 2019.181.CT tu 0071003501586 DAO THANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/8/2019200,000.00MBVCB214724982.ung ho ms 2019.181 (be mai thi hai yen - ninh binh).CT tu 0971000010990 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/8/2019150,000.00MBVCB214954563.unv ho MS 2019.180 be Tran Tan Tai.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/8/2019100,000.00IBVCB.0708190558377001.Mai Thi Hai Yen bi bong Yen Nhan, Yen Mo, Ninh Binh Mai Thi Hai Yen bi bong
7/8/2019100,000.00513766.070819.133448.Ung ho MS2019 181 be Mai Thi Hai Yen o Ninh Binh
7/8/2019100,000.00MBVCB.214919691.binh thuong.CT tu nguyen hong Dieu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
7/8/20191,000,000.00Sender:01310001.DD:070819.SHGD:10003181.BO:TRAN THI THU HA.UNG HO MS 2019.108 GIA DINH ANH DUONG CHI LIEU
7/8/2019300,000.00Sender:01310005.DD:070819.SHGD:10008075.BO:BUI HUONG GIANG.QM UNG HO MS 2019.181 (BE MAI T HI HAI YEN O NINH BINH)
7/8/20191,200,000.00IBVCB.0708190547871001.TRUONG MINH TAM.Ung ho MS 2019.180, be Tran Tan Tai
7/8/20191,000,000.00UNG HO MS2019.174 BE NGUYEN HONG NHUNG GD TIEN MAT
6/8/2019500,000.00479437.060819.132356.ung ho ms 2019.177 be Ho Nguyen Minh Thu FT19218346589080
6/8/2019500,000.00972447.060819.001347.MS 2019 178 hai chi e Quynh Mai
6/8/2019300,000.00IBVCB.0508190706256004.Tran thanh Tu ung ho ms 2019.178 6 ton that tung Ung ho MS 2019.178 - 2 chi em Quynh va Mai
6/8/2019200,000.00IBVCB.0608190645159002.LE HOANG CUONG.Uh MS 2019.180 be Tran Tan Tai. GDPT Hoangf Thi Nguyeen Sn 80 pho Ngo QUang Bich khu 4 TT Tien Hai Thai Binh uh
6/8/2019200,000.00MBVCB.214254266.ung ho Ms 2019.175 be Pham Thi Tuyet Nhi.CT tu Pham Tuan Vu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
6/8/2019200,000.00MBVCB.214252643.ung ho MS 2019.176 be Nguyen Hai Nam.CT tu Pham Tuan Vu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
6/8/2019200,000.00IBVCB.0608190882451002.NGUYEN TAN DAT.ung ho MS 2019.180 be Tran Tan Tai
6/8/2019200,000.00224376.060819.202916.unghoMS 2019.175 be PhamThi TuyetNhi
6/8/2019200,000.00323524.060819.195248.MS 2019 178 2 chi em Qu nh va Mai
6/8/2019100,000.00IBVCB.0608190806682003.NGUYEN THI DOI.UH cho be Hai Nam MS 2019.176 con C Phuong Dt 0974180097
6/8/2019100,000.00IBVCB.0608190316306003.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.180
6/8/20191,000,000.00Sender:01307001.DD:060819.SHGD:10001871.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.177 BE HO NGUYEN MINH THU
6/8/2019300,000.00Sender:79307005.DD:060819.SHGD:10007535.BO:NGO VIET TUAN.IBUNG HO MS 2019.178 (HAI CHI EM QUYNH VA MAI)
6/8/20191,500,000.00NGUYEN QUOC VIET;ung ho ms 2019 - 180 be Tran Tan Tai; GD TIEN MAT
6/8/2019100,000.00379467.060819.065448.Ung ho MS 2019.178 2 chi em Quynh va Mai FT19218919600325
6/8/2019500,000.00Sender:01307001.DD:060819.SHGD:10000981.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.178 HAI C HI EM QUYNH VA MAI
6/8/2019400,000.00Sender:01201003.DD:060819.SHGD:10009770.BO:DUONG THI MINH HIEN.HO TRO MA SO 2019.178( HO T RO 2CHAU QUYNH VA MAI
6/8/2019200,000.00Sender:01323001.DD:060819.SHGD:10000106.BO:NGUYEN THANH TUNG.10 UNG HO BE TRAN TAN TAI 201 9/180
6/8/2019100,000.00Sender:01202002.DD:060819.SHGD:10001483.BO:NGUYEN LE MINH HIEU.995219080622104 MS 2019.1 78
6/8/20192,000,000.00116491.060819.083717.fbTuyet Ngon ung ho MS 2019.178( 2 chi em Quynh va Mai)
6/8/20191,000,000.00MBVCB214081479.ung ho ms2019.178 (2 chi em Quynh va Mai) .CT tu 0721000610364 HUYNH THIEN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/8/2019500,000.00MBVCB214146893.ung ho MS 2019.176 (NGUYEN HAI NAM).CT tu 0051000548472 LE THI THU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/8/2019500,000.00273383.060819.175406.Ung ho MS 2019 178 2 chi e Qu nh va Mai
6/8/2019300,000.00IBVCB.0608191043795001.LE HOANG CUONG.Uh MS 2019.178 ( 2 chi em Quynh va Mai). GDPT Hoangf Thij Nguyeen Sn 80 pho Ngo Quang Bich khu 4 TT Tien Hai Thai Binh uh
6/8/2019300,000.00MBVCB214425498.Ung ho MS 2019.178 ( chi em Quynh va Mai ).CT tu 0031000315350 HOANG THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/8/2019200,000.00IBVCB.0608190529611004.Ms : 2019.180 Be Tran Tan Tai Ap4, Binh Phu,Xa Binh Thanh, H.Giong Trom, Ben tre bi ung thu than
6/8/2019200,000.00MBVCB.214253511.ung ho ms 2019.177 be Ho Nguyen Minh Thu.CT tu Pham Tuan Vu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
6/8/2019200,000.00MBVCB.214251962.Ung ho MS 2019.180 be Tran Tan Tai.CT tu Pham Tuan Vu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
6/8/2019200,000.00MBVCB214088238.Ung ho MS 2019.178 ( Quynh va Mai).CT tu 0011000374006 NGUYEN XUAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/8/2019200,000.00909984.060819.085124.Chuyen tien ms 2019.174 be hong nhung va ms 2019.180 be tan tai
6/8/2019200,000.00IBVCB.0608190559077003.LE HOANG CUONG.UH MS 2019.177 be Ho Nguyen Minh Thu, GDPT Hoangf Thij Nguyeen Sn 80 pho Ngo Quang Bich khu 4 TT Tien Hai Thai Binh uh
6/8/2019100,000.00117059.060819.123243.Ung ho MS2019 178 2 chi em Quynh va Mai
6/8/2019100,000.00399545.060819.090451.Ung ho Ms 2019.180 be Tran Tan Tai FT19218613040439
6/8/2019300,000.00Sender:01310005.DD:060819.SHGD:10004577.BO:TRAN THI HUONG TRA.MS 2019.178 HAI CHI EM QUY NH VA MAI
6/8/2019200,000.00Sender:01310001.DD:060819.SHGD:10009958.BO:PHAM VAN NHAN.UNG HO MS 2019.180 BE TRAN TAN TA I
6/8/20191,000,000.00DO THI KIM DIEN - UNG HO MS 2019.171(NGUYEN VAN CUA ) GD TIEN MAT
6/8/20191,000,000.00420661.060819.100910.Ung ho MS 2019.180 be Tran Tan Tai FT19218000608488
6/8/2019500,000.00IBVCB.0608190593967002.BTQT 39PhanNguQ1 MS 2019.180 be TRAN TAN TAI, tinh Ben Tre.
6/8/2019500,000.00MBVCB.214641044.ung ho ms 2019.176 (be Nguyen Hai Nam).CT tu Vu Duy Manh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
6/8/2019500,000.00297041.060819.122920.Ung ho MS 2019.178 (2 chi em Quynh va Mai)
6/8/2019500,000.00110530.060819.121053.Ung ho MS 2019 176 BE nguyen hai nam
6/8/2019500,000.00384860.060819.115540.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho be Vu Hoang Phuc MS2019167
6/8/2019300,000.00239899.060819.212441.Ung ho MS 2019.176
6/8/2019300,000.00IBVCB.0608190883200002.Luu Van Thuan Hnoi MS 2019.180
6/8/2019200,000.00MBVCB214663675.ung ho MS 2019.176 be nguyen hai nam.CT tu 0491000044926 NGUYEN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/8/2019200,000.00798038.060819.105506.ung ho MS 2019.176 ( be Nguyen Hai Nam)
6/8/2019200,000.00MBVCB214096485.ung ho Ms 2019.176 ( be nguyen hai nam).CT tu 0141000841611 PHAM THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/8/2019200,000.00379619.060819.102228.Ng?n h?ng TMCP Ngo?i Th??ng Vi?t Nam 0011002643148 Ms2019178 ung hoj chi em Quynh Mai
6/8/2019200,000.00528174.060819.135123.ung hoMS 2019.176 ( be Nguyen Hai Nam)
6/8/2019100,000.00026898.060819.092244.Nhom Vien gach nho Ung ho cac Ma so 177 va 178
6/8/2019500,000.00040412.060819.132647.Ung ho MS 2019.180 be Tran Tan Tai
6/8/2019500,000.00IBVCB.0608190208307001.NGUYEN THI THU TRANG.Xin giup hai chi em Quynh va Mai, MS 2019.178
6/8/2019500,000.00MBVCB.214383995.ung ho MS 2019.180 be tran Tan Tai.CT tu Nhung toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
6/8/2019500,000.00IBVCB.0608190570431001.DANG THI HUE.ung ho MS 2019.178 ( 2 chi em Quynh va Mai)
6/8/2019500,000.00IBVCB.0608190258778001.BTQT 39PhanNguQ1 MS 2019.178 hai chi em QUYNH va MAI, tinh Nghe An.
6/8/2019500,000.00MBVCB214111350.MS 2018.178.CT tu 0071003501586 DAO THANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/8/2019300,000.00509834.060819.105602.UNG HO MS 2019179 ONG TIEP
6/8/2019300,000.00IBVCB.0608190583769001.PHAN THI THUONG HUYEN.ung ho MS 2019.178 (2 ce Quynh Va Mai)
6/8/2019200,000.00MBVCB214340263.ung ho Ms 2019 178 ( 2 chi em quynh mai ).CT tu 0541000255609 VO THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/8/2019200,000.00IBVCB.0608190361386001.HA DUC MINH.MinhhdSSHPC ung ho MS 2019.180 be Tran Tan Tai
6/8/2019200,000.00689138.060819.090204.Ung ho 2019 178 hai chi em quynh va mai
6/8/2019200,000.00IBVCB.0608190036474001.NGUYEN THI THU HUONG.ung ho MS 2019.178 ( 2 chi em Quynh va Mai)
6/8/2019100,000.00MBVCB214144112.ung ho MS 2019.180 be Tran Tan Tai.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/8/2019100,000.00116315.060819.123014.Ung ho MS2019 180 be Tran Tan Tai
6/8/2019100,000.00089707.060819.151135.Chuyen tien ung ho?MS 2019.178 2 chi em Quynh va Mai
6/8/2019500,000.00Sender:01307001.DD:060819.SHGD:10000974.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.176 BE NG UYEN HAI NAM
6/8/2019300,000.00Sender:92204012.DD:060819.SHGD:12282625.BO:LE THI ANH NGUYET.LE THI ANH NGUYET CHUYEN TIE N UNG HO BE NGUYEN HAI NAM (MS2019.173)
6/8/2019100,000.00Sender:01202002.DD:060819.SHGD:10001532.BO:NGUYEN LE MINH HIEU.995219080622249 MS 2019.1 80
6/8/20195,000,000.00TRAN THI PHUONG UNG HO MS 2019.175 BE PHAM THI TUYET NHI GD TIEN MAT
6/8/2019CHUYEN TIEN TU TK UNG HO 148 VCB SANG TK TT 337 VCB
6/8/20191,000,000.00264398.060819.145443.GUI 2 CHI EM QUYNH VA MAI .MA SO2019.178-060819-14:54:21
6/8/2019600,000.00IBVCB.0608190632929002.NGUYEN KHANH PHUONG.Ung ho MS 2019.176 be Nguyen Hai Nam
5/8/2019100,000.00IBVCB.0508190980207001.Man Da Nang Ung ho be Ngoc MS 2019.171
5/8/2019100,000.00IBVCB.0508190017423002.NGUYEN THU PHUONG.ung ho MS 2019.178 ( 2 chi em Quynh va Mai)
5/8/20192,000,000.00Sender:01310005.DD:050819.SHGD:10012989.BO:TRAN VINH.UNG HO MS 2019.178 ( 2 CHI EM QUYNH V A MAI )
5/8/2019300,000.00Sender:79310001.DD:050819.SHGD:10003745.BO:LE DUC TAM.MS 2019.176 BE NGUYEN HAI NAM
5/8/2019200,000.00Sender:48304001.DD:050819.SHGD:10000109.BO:PHUNG THI DOAN TRANG.UNG HO MS 2019.162 ( BE TR AN GIA HUY) TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
5/8/2019500,000.00PHAM THI PHUONG. BE NGUYEN HAI NAM UNG HO MS 2019.176 GD TIEN MAT
5/8/20195,000,000.00IBVCB.0508190013432003.NGUYEN THI KIM CUC.UNG HO MS.2019.178 (2 CHI EM QUYNH VA MAI)
5/8/20191,000,000.00824446.050819.203835.Ung ho MS 2019.178 hai chi em Quynh va Mai
5/8/20191,000,000.00IBVCB.0508190782351005.NGO THANH TUAN.Ung ho MS 2019.178 (2 chi em Quynh va Mai)
5/8/2019500,000.00MBVCB213782781.ung ho MS 2019.178 ( 2 chi em Quynh va Mai).CT tu 0451000126868 TRAN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/8/2019500,000.00IBVCB.0508190625132001.THIEU QUANG VU.ung ho ma so 2019.179 ONG TIEP
5/8/2019300,000.00115993.050819.142229.ung ho ms 2019.178 hai chi em quynh mai
5/8/2019300,000.00463296.050819.073530.Ung ho ms 2019.178 Hai chi em Quynh va Mai
5/8/2019300,000.00MBVCB213751453.ung ho MS 2019.178 (2 chi em Quynh va Mai).CT tu 0071002395402 TRAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/8/2019200,000.00IBVCB.0508190549503002.LE THI THOM.Ghi ro ung ho MS 2019.178 ( 2 chi em Quynh va Mai)
5/8/2019200,000.00MBVCB.213483852.ung thu xuong.CT tu ms 5019 178 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/8/2019200,000.00IBVCB.0508190753480003.Tran Dinh Tien Hoang Mai, HN ung ho MS 2019.169 ( be Dong Xuan Lam)
5/8/2019200,000.00MBVCB.213502911.hai chi em bi benh ung thu.CT tu ung ho Ms 2019. 178(chi em quynh va mai) toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/8/2019200,000.00IBVCB.0508190706309002.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.175 be Pham Thi Tuyet Nhi
5/8/2019100,000.00701155.050819.134108.Ung ho Ms 2019 178 chi em Quynh mai
5/8/2019100,000.00518952.050819.163133.UNG HO MS 2019 176 BE NGUYEN HAI NAM
5/8/2019100,000.00MBVCB213494268.ung ho MS 2019.178.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/8/2019500,000.00Sender:01201003.DD:050819.SHGD:10005120.BO:PHAN HOANG.UNG HO MS 2019.171
5/8/2019300,000.00Sender:01310005.DD:050819.SHGD:10011965.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2019.177 BE HO NGUYE N MINH THU
5/8/2019200,000.00IBPS/SE:01310001.DD:050819.SH:10011025.BO:NGUYEN THUY NGA.MS 2019.176 BE NGUYEN HAI NAM
5/8/20191,000,000.00205013.050819.142716.Nguyen Quang Anh Dung q9 ung ho MS 2019.178 hai chi em Quynh va Mai FT19217220044949
5/8/20191,000,000.00MBVCB213707499.2019.178 ( 2 chi em Quynh, Mai).CT tu 0421003973770 DUONG THI HOAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/8/20191,000,000.00626812.050819.004158.Ung ho ong Truong van Tiep MS 2019.179
5/8/2019500,000.00550556.050819.054416.Ung ho Ms 2019 178 2 chi em Qu nh va Mai
5/8/2019400,000.00986578.050819.075638.Ung ho MS 2019.178, 2 chi e Quynh va Mai FT19217162545348
5/8/2019300,000.00MBVCB.213484410.MS 2019.178(2 CHI EM QUYNH VA MAI).CT tu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/8/2019300,000.00577264.050819.084826.Ung ho MS 2019 178 hai chi em Quynh va Mai
5/8/2019200,000.00MBVCB.213564929.MS 2019.179 (Ong Tiep).CT tu Shin toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/8/2019200,000.00MBVCB213809456.ung ho MS 2019178. 2 ce quynh mai.CT tu 0021000263929 DUONG MINH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/8/2019200,000.00524945.050819.203008.Ms 2019178 ung ho quynh mai
5/8/2019200,000.00792986.050819.053912.Vietcombank 0011002643148 LE THI THANH CHAM chuyen khoan ung ho MS 2019 178
5/8/2019200,000.00816249.050819.144436.Vietcombank 0011002643148 MS 2019 179
5/8/2019150,000.00121009.050819.121009.ung ho MS 2019.178
5/8/2019100,000.00IBVCB.0508190283405003.Man Da Nang Ung ho be Nhung MS2019.174
5/8/2019100,000.00IBVCB.0508190075573001.Phan ngoc Hung Giup ma so: 2019.178
5/8/2019100,000.00MBVCB213495882.ung ho MS 2019.176 (be Nguyen Hai Nam).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/8/201950,000.00IBVCB.0508190148442002.NGUYEN THANG LONG.ung ho MS 2019.174 be Nguyen Hong Nhung
5/8/2019500,000.00Sender:79201001.DD:050819.SHGD:10007804.BO:DO THI SEN.SEN HAI DUONG UNG HO CHAU HAI NAM
5/8/2019500,000.00Sender:01201004.DD:050819.SHGD:10016884.BO:DANG TRONG KHUYNH.UNG HO CHI NGUYEN THI PHUONG, XA QUYNH TAN, HUYEN QUYNH LUU, TINH NGHE AN. UNG HO MA SO 2019.178 (HAI CHIJ EM QUYNH VA MAI)
5/8/2019300,000.00Sender:01314007.DD:050819.SHGD:10000552.BO:DO BACH KIM.UNG HO MS 2019.176 (BE NGUYEN HAI N AM)
5/8/2019200,000.00Sender:01310005.DD:050819.SHGD:10023566.BO:NGUYEN VIET LOI.UNG HO 2019 179 ONG TIEP
5/8/2019200,000.00Sender:01310012.DD:050819.SHGD:10012251.BO:HOANG VAN GIAP.UNG HO MS 2019.170
5/8/2019100,000.00Sender:01310012.DD:050819.SHGD:10008996.BO:HUYNH BAO CHAU.HO NGUYEN MINH THU, MS 2019.177
5/8/2019100,000.00Sender:79307006.DD:050819.SHGD:10004266.BO:DO PHUNG XUAN NHAN.UNG HO CHO NGUYEN THANH TAN
5/8/20191,000,000.00IBVCB.0508190723093001.TRAN NGOC MAI.MS2019.178 (be Quynh va Mai)
5/8/20191,000,000.00980659.050819.055717.gui giup 2chi em Quynh va Mai FT19217162106328
5/8/2019500,000.00281274.050819.170957.Ung ho MS 2019.176 be Nguyen Hai Nam FT19217880153228
5/8/2019500,000.00663652.050819.200125.Ung ho MS 2019 178 2 chi em Quynh va Mai
5/8/2019500,000.00540874.050819.102010.MS 2019 176 be Nguyen Hai Nam
5/8/2019400,000.00IBVCB.0508190065347001.HO THI NGUYET.ung ho MS 2019.178 ( 2 chi em Quynh va Mai)
5/8/2019300,000.00987212.050819.080216.Ung ho MS 2019.174 be Nguyen Hong Nhung FT19217460801943
5/8/2019300,000.00IBVCB.0508190664015003.Bui Thi Tam Thu Binh Duong ung ho MS 2019.178 ( 2 chi em Quynh va Mai)
5/8/2019250,000.00IBVCB.0508190022501003.NGUYEN VO DANG KHOA.ung ho MS 2019.178 2 chi em Quynh va Mai
5/8/2019200,000.00591444.050819.065206.Vietcombank 0011002643148 DANG THI TOAN chuyen khoan
5/8/2019200,000.00IBVCB.0508190201257003.DO TRUNG DUNG.ro ung ho MS 2019.176 ( be Nguyen Hai Nam)
5/8/2019100,000.00656779.050819.155731.ung ho ms 2019.179 (ong tiep)
5/8/20191,000,000.00594080.050819.120626.ung ho ms 2019 178 177 176 175 174 172 170 169 168 167
5/8/20191,000,000.00719758.050819.091759.IBFT Ung ho MS 2019.178
5/8/20191,000,000.00IBVCB.0508190944743001.NGUYEN MINH TIEN.Ung ho ma so MS 2019.178 chi em Quynh va Mai
5/8/2019500,000.00013331.050819.081116.UNG HO QUYNH -MAI - MS 2019.178-050819-08:10:33
5/8/2019500,000.00214310.050819.144914.PHAM THI THU HA CK UNG HO MS 2019.169 BE DONG XUAN LAM FT19217092615006
5/8/2019400,000.00MBVCB.214046805.ms 2019.178 ( 2 chi em quynh va mai).CT tu nguyen hung toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/8/2019300,000.00590566.050819.080958.Ho tro MS2019.178 ( 2 chi em Quynh va Mai)
5/8/2019300,000.00986848.050819.075914.Ung ho ma so 2019.178 hai chi em Quynh va Mai FT19217162556120
5/8/2019300,000.00IBVCB.0508190594393001.Pham Truong Thanh 243/39 To Hien Thanh Q10 MS 2019.178 - 2 be Quynh va Mai
5/8/2019200,000.00467841.050819.075308.Ms 2019.178 chuc quynh mai mau khoe
5/8/2019200,000.00IBVCB.0508190700844002.Tran Tri Kien Hoang Mai, HN ung ho MS 2019.178 ( 2 chi em Quynh va Mai)
5/8/2019200,000.00199723.050819.160102.NGUYEN NGOC ANH MS 20190178( 2 CHI E QUYNH VA MAI)
5/8/2019100,000.00102057.050819.152012.UNG HO MS 2019.178 (2 CHI EM QUYNH, MAI)-050819-15:19:57
5/8/2019100,000.00MBVCB213495099.ung ho MS 2019.177 be Ho Nguyen Minh Thu.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/8/2019700,000.00Sender:01310012.DD:050819.SHGD:10008858.BO:LE THI THU GIANG.UNG HO MS 2019 176 BE NGUYEN H AI NAM
5/8/2019300,000.00Sender:01314007.DD:050819.SHGD:10001120.BO:VU THI TO LOAN.CHAU NGUYEN KHAI GIA TP UONG BI TINH QUANG NINH UNG HO MS 2019.178 2 CHI E QUYNH VA MAI
5/8/2019200,000.00Sender:01310005.DD:050819.SHGD:10005538.BO:LA THI THU THUY.UNG HO MS 2019.176 BE NGUYEN HA I NAM
5/8/2019200,000.00Sender:01310001.DD:050819.SHGD:10004246.BO:DOAN NGOC TU.UNG HO MS2019.176 (BE NGUYEN HAI N AM)
5/8/2019200,000.00Sender:01201004.DD:050819.SHGD:10006198.BO:HUYNH THANH HA.UNG HO MS 2019.176 BE NGUYEN HAI NAM
5/8/2019100,000.00Sender:01310005.DD:050819.SHGD:10008215.BO:HUYNH BAO CHAU.NGUYEN HAI NAM, MS 2019.176
5/8/2019100,000.00100766.050819.075734.Vinh Long ung ho MS 2019.178 (2 chi em Quynh va Mai)
5/8/2019100,000.00792961.050819.052725.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2019 178 hai chi em Quynh va Mai
4/8/2019100,000.00942306.040819.073902.Ung ho MS 2019.177 be Ho Nguyen Minh Thu FT19217470680206
4/8/2019800,000.00505918.030819.223709.MS 2019 170 be ha hai yen
4/8/2019500,000.00505815.030819.223404.MS 2019 172 be nguyen nu tuyet giao
4/8/2019300,000.00917356.040819.163811.MS 2019.176 FT19217630518530
4/8/2019300,000.00308478.040819.103027.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2019 177
4/8/2019200,000.00IBVCB.0408190262462001.HOANG VAN CHUYEN.Uh MS 2019.176 be nguyen hai nam
4/8/2019200,000.00637838.040819.111923.LY QUOC VINH CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET GIUP DO BE HAI NAM
4/8/2019100,000.00IBVCB.0408190217792001.Phan ngoc Hung Giup ma so: 2019.177
4/8/201950,000.00IBVCB.0408190909758001.Nguyen Nhat Minh TTN1, P.TTN, quan 12. HCM ?ng h? MS 2019.177 bé H? Nguy?n Minh Thu
4/8/20192,000,000.00IBVCB.0408190605483001.nguoi ung ho VN ung ho MS 2019.175 be Pham Thi Tuyet Nhi
4/8/20191,000,000.00274112.040819.095804.ung ho MS 2019.172
4/8/20191,000,000.00424380.040819.151903.Ung ho be MS2019 177 be Ho Nguyen Minh Thu
4/8/2019500,000.00973607.040819.114558.Ung ho MS 2019.177 be Ho Nguyen Minh Thu FT19217586653010
4/8/2019500,000.00505495.030819.222321.MS 2019 176 be nguyen hai nam
4/8/2019497,800.00IBVCB.0408190597060001.LUONG NGOC CHI.Ung ho ma so 2019.170 be Ha Hai Yen
4/8/2019400,000.00512041.030819.235322.Linh br giup MS 2019 176 be Nguyen Hai Nam
4/8/2019300,000.00IBVCB.0408190885487001.NGUYEN ANH TUYET.Ung ho MS 2019.177 be Ho Nguyen Minh Thu
4/8/20191,030,000.00IBVCB.0308190939470001.Nguyen thi Hoang Oanh Tran Dinh Xu Ung ho MS 2019.170 ( Be Ha Hai Yen )
4/8/2019500,000.00938298.040819.030809.Ung ho ms 2019 176 be nguyen hai nam FT19217783600273
4/8/2019500,000.00505724.030819.223047.MS 2019 174 be nguyen hong nhung
4/8/2019300,000.00354098.040819.160208.Nguyen Xuan Khai ung ho MS2019.176 ,chau Nguyen Hai Nam
4/8/2019200,000.00329103.040819.141619.Ung ho MS 2019.176 be NG HAI NAM
4/8/2019200,000.00037795.040819.072147.Vietcombank 0011002643148 MS 2019177 be Ho Nguyen Minh Thu
4/8/2019200,000.00471845.030819.232852.Co the moon ct cho chau nguyen hai nam ms2019.176
4/8/2019100,000.00040115.040819.110129.ms 2019 177
4/8/20192,000,000.00IBVCB.0408190090031002.nguoi ung ho VN ung ho MS 2019.174 be Nguyen Hong Nhung
4/8/20191,200,000.00MBVCB213114512.PHONG UNG HO MS 2019.176 (BE NGUYEN HAI NAM 400 NGAN) / MS 2019.169 (BE DONG XUAN LAM 400 NGAN) / MS 2019.168 (BE PHAM MINH KHOA 400 NGAN).CT tu 0921000714662 DINH LE PHU PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/8/20191,000,000.00273370.040819.095505.ung ho MS 2019.170
4/8/2019500,000.00952395.040819.085620.UNG HO MS 2019.BE HO NGUYEN MINH THU .CHUC BE KHOE-040819-08:56:19
4/8/2019500,000.00569743.040819.071920.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho 177 Ho Nguyen Minh Thu
4/8/2019500,000.00MBVCB213087222.MS 2019.176.CT tu 0071003501586 DAO THANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/8/2019400,000.00512052.030819.235813.Linh br giup MS 2019 174 be Nguyen Hong Nhung
4/8/2019300,000.00MBVCB213163201.ung ho MS 2019.177, be Ho Nguyen Minh Thu.CT tu 0021000967865 PHAM VAN DOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/8/20192,000,000.00IBVCB.0408190155975003.nguoi ung ho VN ung ho MS 2019.177 be Ho Nguyen Minh Thu
4/8/201950,000.00141420.040819.141420.Ung ho MS 2019.176 Be Nguyen Hai Nam Vinh Quang, Kinh Mon Hai Duong
3/8/2019100,000.00IBVCB.0308190544273001.NGUYEN MANH TUAN.Ung ho MS 2019.176 ( be Nguyen Hai Nam)
3/8/20191,000,000.00IBVCB.0308190662829001.NGUYEN THI PHUONG THAO.Ung ho MS2019.176 (be Nguyen Hai Nam)
3/8/2019500,000.00039383.030819.094549.Ung ho MS 2019.176 be Nguyen Hai Nam
3/8/2019500,000.00MBVCB212704769.UNG HO MS 2019.176 (BE NGUYEN HAI NAM).CT tu 0071003308168 LE NGOC DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/8/2019500,000.00MBVCB212708293.Ung ho MS 2019.176 (be Nguyen Hai Nam).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/8/2019300,000.00IBVCB.0308190076107001.DOAN THI THUY.Ung ho MS 2019.171
3/8/2019100,000.00MBVCB.212707234.MS 2019.176.CT tu nguyen hai nam toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/8/201950,000.00IBVCB.0308190384321001.Nguyen Nhat Minh TTN1, P.TTN, quan 12. HCM ?ng h? MS 2019.176 ( bé Nguy?n H?i Nam)
3/8/20191,000,000.00MBVCB212714976.ung ho MS 2019.176 (be Nguyen Hai Nam).CT tu 0071001169318 DINH DUC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/8/2019500,000.00MBVCB.212690462.ms 2019.174 be Ng Hong Nhung.CT tu Hoang Hai toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/8/2019200,000.00754804.030819.121703.Ng?n h?ng TMCP Ngo?i Th??ng Vi?t Nam 0011002643148 Ung ho MS2019174
3/8/2019100,000.00300490.030819.202413.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms 2019 166
3/8/201950,000.00058530.030819.091804.MS 2019174
3/8/20191,000,000.00MBVCB212785741.ung ho MS2019.176 be Nguyen Hai Nam.CT tu 0071000771152 HOANG THI NGUYET CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/8/2019500,000.00792053.030819.095105.Ung ho be Nguyen Hai Nam FT19215203025409
3/8/2019500,000.00MBVCB212755149.ung ho MS 2019.176 ( Be nguyen hai nam ) .CT tu 0281000615374 NGUYEN THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/8/2019500,000.00MBVCB.212725800.2019/176 be Nguyen Hai Nam.CT tu le thanh hang toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/8/2019500,000.00MBVCB.212809184.be nguyen hai nam.ms 2019.176.CT tu truong ngoc thao toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/8/2019100,000.00IBVCB.0308190398853002.Phan ngoc Hung Giup ma so : 2019.176
3/8/201950,000.00057288.030819.091409.MS 2019176
3/8/20191,000,000.00MBVCB212725245.ung ho MS 2019.176 ( be Nguyen Hai Nam).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/8/2019500,000.00IBVCB.0308190629721001.MAI QUY DAN.ung ho MS 2019.176
3/8/2019200,000.00031804.030819.092326.Chuyen tien ung ho be nguyen hai nam
3/8/201950,000.00IBVCB.0308190136207001.Nguyen Nhat Minh TTN1, P. TTN, Q.12 MS 2019.175 ung ho be PHAM THI TUYET NHI
3/8/2019100,000.00545708.030819.084231.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho be Nguyen Hai Nam bi bong MS 2019 176
2/8/2019350,000.00Sender:01202021.DD:020819.SHGD:10006155.BO:NGUYEN THI NGOC ANH.995219080257343 CHUYEN TI EN UNG HO 2019.165,167,167,168,172,174,175
2/8/2019500,000.00113974.020819.101529.Chuyen tien ung ho ma so 2019.170 - be Ha Hai Yen
2/8/2019500,000.00MBVCB212159224.Ung ho MS 2019.175 be Pham Thi Tuyet Nhi.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/8/2019300,000.00686447.020819.093514.Ung ho ma so 2019.174 be nguyen hong nhung
2/8/2019300,000.00537805.020819.084818.Ung ho MS 2019.175 be Pham Thi Tuyet Nhi FT19214590823657
2/8/2019200,000.00MBVCB212252239.ung ho MS 2019.175 be Pham Thi Tuyet Nhi.CT tu 0541000281588 NGUYEN THI TO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/8/2019100,000.00483021.020819.083608.Ung ho MS 2029.169 (be Dong Xuan Lam)
2/8/20193,000,000.00Sender:79307005.DD:020819.SHGD:10003112.BO:NGUYEN THAI PHUONG.IBUNG HO MS 2019.172 NGUYEN NU TUYET GIAO
2/8/2019200,000.00Sender:79307006.DD:020819.SHGD:10005020.BO:LE THI MY DUNG.UNG HO MS 2019.170 (BE HA HAI YE N)
2/8/2019300,000.00433728.020819.085840.Ung ho ms 2019.170( be Ha Hai Yen)
2/8/2019200,000.00IBVCB.0208190762856001.BUI THI NHUAN.Bui Trong Dieu - ung ho MS 2019.170 Be Hai Yen
2/8/2019200,000.00674193.020819.162131.MS 2019.174 FT19214001823927
2/8/2019200,000.00667154.020819.085248.MS 2019 174 BE NGUYEN HONG NHUNG. CHUC CON HET BENH
2/8/2019100,000.00591807.020819.114817.Ung ho MS 2019.174 be Nguyen Hong Nhung FT19214377600403
2/8/2019100,000.00IBVCB.0208190358578001.CHU VAN TUAN.Ung ho MS 2019.175 (be Pham Thi Tuyet Nhi)
2/8/2019100,000.00680937.020819.092330.ung ho ms 2019.175 be Pham Thi Tuyet Nhi
2/8/201950,000.00MBVCB.212532494.Ma so 2019.175.CT tu ma so 2019.175 PHAM THI TUYET NHI toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
2/8/2019500,000.00Sender:79310001.DD:020819.SHGD:10011282.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2018.175 BE PHAM THI TUYET NHI
2/8/2019200,000.00Sender:01310001.DD:020819.SHGD:10002647.BO:TRAN THI HUONG TRA.MS 2019.174 BE NGUYEN HONG NHUNG
2/8/2019500,000.00NGUYEN THI ANH NGUYET / UNG HO MS 2019.169(BE DONG XUAN LAM ) GD TIEN MAT
2/8/2019500,000.00IBVCB.0208191005791001.QUAN CHI LUONG.ung ho MS 2019.171
2/8/2019500,000.00MBVCB212371967.Le Viet Doan ung ho cha con Nguyen Van Cua nha tro ba Nam Q9 TP HCM.CT tu 0721005090580 LE VIET DOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/8/2019400,000.00IBVCB.0208190133320003.LE NGUYEN BAO THU.ung ho MS 2019.174 be Nguyen Hong Nhung
2/8/2019300,000.00538559.020819.085133.Ung ho MS 2019.174 be Nguyen Hong Nhung FT19214288065002
2/8/2019200,000.00240817.020819.082139.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019 175 be Pham Thi Tuyet Nhi
2/8/2019200,000.00731760.020819.195639.Ung ho ms 2019.175 be Pham Thi Tuyet Nhi FT19214313699090
2/8/20191,000.00IBVCB.0208190449528001.asd qwe qwe
2/8/20192,000,000.00Sender:79307005.DD:020819.SHGD:10004575.BO:NGUYEN THAI PHUONG.IBUNG HO MS 2019.170 HA HAI YEN
2/8/2019175,000.00FTF_CN:9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148
2/8/2019300,000.00MBVCB.212563060.UNG HO QUY.CT tu HOANG THI MAI VAN toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
2/8/2019200,000.00IBVCB.0208190068867001.HA DUC MINH.MinhhdSSHPC ung ho MS 2019.175 be Pham Thi Tuyet Nhi
2/8/2019200,000.00MBVCB212305221.ung ho MS 2019.170 (be Ha Hai Yen).CT tu 0011004283259 NGUYEN THI LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/8/2019200,000.00030641.010819.235514.Bui Thi Thuy An ung ho MS 2019.158( co Dinh Thi Que o Nam)
2/8/2019100,000.00MBVCB212190406.ung ho MS 2019.175 Be Pham Thi Tuyen Nhi.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/8/2019100,000.00IBVCB.0208190936571002.Phan ngoc Hung Giup ma so: 2019.175
2/8/2019100,000.00681502.020819.092439.ung ho ms 2019.174 be Nguyen Hong Nhung
2/8/2019100,000.00517611.010819.234118.Ung ho MS 2019.173 nguyen thi thanh van FT19214790310138
2/8/20191,000.00IBVCB.0208190175380001.asdQWE QWE QWE
2/8/2019600,000.00153036.020819.080122.Ung ho ms 2019.170 be Ha hai yen
2/8/2019100,000.00Sender:79307005.DD:020819.SHGD:10013548.BO:NGUYEN TUAN MINH.IBUNG HO MA SO 2019.174 (BE NG UYEN HONG NHUNG)
1/8/2019150,000.00MBVCB212105099.ung ho MS 2019.161 be nguyen ngoc anh duong.CT tu 0481000670318 NGUYEN THI TUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/8/2019100,000.00MBVCB212079765.Ung ho MS 2019.174 be Nguyen Hong Nhung.CT tu 0181003597800 NGUYEN BAO TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/8/2019200,000.00008929.010819.155346.190801000021399 ung ho MS 2019.171 ZP5DH190ON66
1/8/2019200,000.00460839.010819.133520.Ung ho MS2019.174. Nguyen Hong Nhung
1/8/2019200,000.00460247.010819.133316.Ung ho MS2019.169.Dong Xuan Lam
1/8/20191,000,000.00425032.010819.112025.Chuyen tien cho MS 2019.168 be pham Minh Khoa
1/8/20192,000,000.00505142.010819.102641.CK tu 002168370005 den 0011002643148. ND:ung ho MS 2019.170 (Be Ha Hai Yen)
1/8/2019500,000.00347557.010819.092906.Hong Hai ck ms2019.174 nguyen hong nhung FT19213901174031
1/8/2019200,000.00IBVCB.0108190974534001.Ngoc bich Ha noi MS 2019.174
1/8/2019300,000.00Sender:01310001.DD:010819.SHGD:10014283.BO:PHAM VAN NHAN.UNG HO MS 2019.174 BE NGUYEN HONG NHUNG
1/8/2019100,000.00IBVCB.0108190931638003.NGUYEN VO NGOC TRANG.ung ho MS 2019.174 be Nguyen Hong Nhung
1/8/2019100,000.00IBVCB.0108190501675004.le hai yen quan 9 ung ho MS 2019.172 be Nguyen Nu Tuyet Giao
1/8/2019200,000.00IBVCB.0108190718147005.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.174 be Nguyen Hong Nhung
1/8/2019200,000.00IBVCB.0108190769925002.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.170 ( Be Ha Hai Yen )
1/8/2019200,000.00IBVCB.0108190876823001.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.169 ( be Dong Xuan Lam)
1/8/201950,000.00IBVCB.0108190096515001.NGUYEN CONG TRANG.ung ho MS 2019.172 be Nguyen Nu Tuyet Giao
1/8/2019300,000.00IBVCB.0108190236701002.TRAN VAN KIEN.ung ho MS 2019.174 be Nguyen Hong Nhung. Mong con khoi benh
1/8/20191,000,000.00IBVCB.0108191033913001.PHAM THI THANH THUY.Ung ho MS 2019.161, MS 2019.162,MS 2019.163,MS 2019.164,MS 2019.165
1/8/2019200,000.00IBVCB.0108190018819001.NGUYEN VAN HUY.Ung ho MS 2019.174 be Nguyen Hong Nhung
1/8/2019100,000.00IBVCB.0108190913518001.NGUYEN VO NGOC TRANG.ung ho MS 2019.172 be Nguyen Nu Tuyet Giao
1/8/2019500,000.00Sender:79307005.DD:010819.SHGD:10007122.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.156 VU TH I GIANG
1/8/2019200,000.00Sender:01307001.DD:010819.SHGD:10004044.BO:NGO VIET TUAN.IBUNG HO MS 2019.174 BE NGUYEN HO NG NHUNG
1/8/2019200,000.00Sender:79307005.DD:010819.SHGD:10004653.BO:NGO VIET TUAN.IBUNG HO MS 2019.172 BE NGUYEN NU TUYET GIAO
1/8/2019100,000.00FTF_CN:9704366814107226011.FrAcc:0171003473071.ToAcc:0011002643148
1/8/2019500,000.00250786.010819.222342.ung ho ms 2019.174 be nguyen hong nhung
1/8/2019500,000.00151656.010819.220133.CHI KHANH LINH - MINH HA -CAU GIAY HN UNG HO EM NGUYEN HONG NHUNG MS 2019.174 . CHUC EM CHONG KHOE
1/8/2019300,000.00669525.010819.214200.UNG HO ANH CUA MS 2019 171
1/8/2019100,000.00843856.010819.194939.ung ho MS 2019.160 be Tran Hoang Quan
1/8/2019200,000.00349101.010819.175527.Ung ho MS 2019.173 chi Nguyen Thi Thanh Van
1/8/2019500,000.00423886.010819.150551.Ung ho MS 2019.174 be Nguyen Hong Nhung FT19213038701806
1/8/2019100,000.00487602.010819.135931.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ma so 2019 174 be nguyen hong nhung
1/8/20192,000,000.00483411.010819.115149.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms2019 170 be Ha Hai Yen
1/8/2019200,000.00499120.010819.093915.UNG HO MS 2019174 BE NGUYEN HONG NHUNG
1/8/2019200,000.00342706.010819.073540.3024794509 Chuyen qua MoMo MS 2019 172 be Nguyen Nu Tuyet Giao
1/8/2019100,000.00280243.010819.065318.Ung ho ma so 2019174 be Nguyen Hong Nhung
1/8/2019300,000.00IBVCB.0108190966846002.Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 2019.174 be Nguyen Hong Nhung, Hau Giang
1/8/2019200,000.00IBVCB.0108191032574001.MS2019.174 be Nguyen Hong Nhung Long My- Hau Giang U than kinh nguyen bao
1/8/2019300,000.00IBVCB.0108190996442002.Cao Minh Hieu, Cao Minh Huyen 18 Hoe Nhai, BD, HN MS 2019.172 Nguyen Vu Tuyet Giao
1/8/2019300,000.00IBVCB.0108190999223001.Le tu quoc thang Tp ho chi minh Ma so: 2019.174 be Nguyen Hong Nhung
1/8/2019100,000.00IBVCB.0108190807475003.le hai yen quan 9 ung ho MS 2019.174 be Nguyen Hong Nhung
1/8/2019200,000.00IBVCB.0108190216327003.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.172 be Nguyen Nu Tuyet Giao
1/8/2019200,000.00IBVCB.0108190238301001.TRAN THU HOA.ung ho MS 2019.174 be Nguyen Hong Nhung
1/8/2019300,000.00IBVCB.0108190432412001.TRAN DINH CHUNG.2019. 170 ( be ha hai yen)
1/8/2019200,000.00IBVCB.0108191008790001.MS : 2019.174 Be Nguyen Hong Nhung Ap 5, TT Vinh Vien,H.Long My, Tinh Hau Giang bi u nguyen bao than kinh
1/8/2019200,000.00IBVCB.0108190439184001.PHAN LY THU HA.Ung ho MS 2019.174 be Nguyen Hong Nhung
1/8/2019100,000.00IBVCB.0108190147414002.Phan ngoc Hung Giup ma so: 2019.174
1/8/2019500,000.00IBPS/SE:01321001.DD:010819.SH:10002110.BO:NGUYEN THAO HIEN.MS 2019174 BE NGUYEN HONG NHUNG
1/8/2019500,000.00Sender:79307005.DD:010819.SHGD:10007207.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.155 BE TR AN VAN NHO
1/8/2019500,000.00Sender:79307005.DD:010819.SHGD:10006985.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.157 BE NG UYEN THI THUY TIEN
1/8/20191,000,000.00Sender:48304001.DD:010819.SHGD:10011399.BO:HUYNH NGUYEN CAM TU.UNG HO MS 2019.170 BE HA HA I YEN TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
1/8/2019500,000.00Sender:01202021.DD:010819.SHGD:10001506.BO:DO THI NGOC ANH.995219080152931 CHUYEN TIEN U NG HO MS 2019172 BE NGUYEN NU TUYET GIAO
1/8/2019200,000.00Sender:79307005.DD:010819.SHGD:10004654.BO:NGO VIET TUAN.IBUNG HO MS 2019.170 BE HA HAI YE N
1/8/2019300,000.00670042.010819.214633.Ung ho anh Cua MS 2019171
1/8/2019200,000.00701561.010819.214224.UNG HO MA SO MS 2019.172 BE NGUYEN NU TUYET GIAO -010819-21:41:48
1/8/2019200,000.00701369.010819.213948.UNG HO MA SO MS 2019.174 BE NGUYEN HONG NHUNG -010819-21:39:03
1/8/2019100,000.00586397.010819.195507.Ms.2019.174 Ung ho be nguyen hong nhung
1/8/2019100,000.00843702.010819.194744.ung ho MS 2019.174 be Nguyen Hong Nhung
1/8/2019500,000.00Sender:01310012.DD:010819.SHGD:10008951.BO:VO THI NHU HUE.UNG HO MS 2019.170 BE HA HAI YEN
1/8/2019300,000.00Sender:79310001.DD:010819.SHGD:10007537.BO:MAI DAN ANH.UNG HO MS 2019.170 BE HA HAI YEN
1/8/2019500,000.00Sender:79307005.DD:010819.SHGD:10007254.BO:NGO THI PHUONG LAN.IBUNG HO MS 2019.160 BE TRAN HOANG QUAN
1/8/2019500,000.00Sender:79302001.DD:010819.SHGD:10003878.BO:NGUYEN THI MINH HUYE.(CKRMNO: 020219080184002)U NG HO MS 2019.170 ( BE HA HAI YEN ) (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
1/8/2019500,000.00Sender:01310005.DD:010819.SHGD:10010710.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2019.174 BE NGUYEN HON G NHUNG
1/8/2019300,000.00Sender:01310005.DD:010819.SHGD:10007422.BO:MAI DAN ANH.UNG HO MS 2019.171
1/8/2019200,000.00Sender:01309001.DD:010819.SHGD:10001002.BO:NGUYEN THI TU.UNG HO MS 2019 171
1/8/2019200,000.00MBVCB211943409.Ung ho MS: 2019.174 be Nguyen Hong Nhung.CT tu 0011000374006 NGUYEN XUAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/8/20191,000.00IBVCB.0108190759304001.asd wqe qwe
1/8/2019300,000.00MBVCB212040938.MS 2019.170 ( be Ha Hai Yen).CT tu 0011004252859 MAI THI LIEN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/8/2019200,000.00MBVCB.211748967.ms2019.167(be vu hoang phuc 15 tuoi).CT tu thu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
1/8/2019200,000.00MBVCB211708723.ung ho ms 2019.172 nguyen nu tuyet giao.CT tu 0071004275133 VAN CONG SUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/8/2019500,000.00MBVCB211693394.ung ho MS 2019.174 be Nguyen Hong Nhung.CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/8/2019500,000.00MBVCB.211925401.ms 2019.174 be nguyen hong nhung.CT tu vo danh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
1/8/2019100,000.00MBVCB211731011.ung ho MS 2019.174 be Nguyen Hong Nhung.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/8/2019100,000.00VCBPAY212043631.ung ho ms 2019.174 NGUYEN HONG NHUNG.TONG VAN DUNG CT den BAO VIETNAMNET.0011002643148.
1/8/20191,000.00IBVCB.0108190588888001.asd wqe wqe
1/8/20191,000.00IBVCB.0108190978592001.asd qwe qwe
Tổng số203,207,800.00

Ủng hộ qua Vietinbank:

 
Ngày giao dịchMô tả giao dịchCó / Credit
10-08-2019 20:05:44CT DEN:200153568158 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 TRAN THI NGAN ung ho MS 2019 184 be Dinh thi bao c200,000.00
10-08-2019 16:41:41Uh50,000.00
10-08-2019 14:00:45Ung ho MS 2019175 be Pham Thi Tuyet Nhi100,000.00
10-08-2019 13:58:35ung ho MS 2019176 be Nguyen Hai Nam100,000.00
10-08-2019 13:57:16Ung ho MS 2019177 be Ho Nguyen Minh Thu100,000.00
10-08-2019 13:56:17MS 2019178  2 chi em Quynh va Mai200,000.00
10-08-2019 13:54:47MS 2019180 be Tran Tan Tai100,000.00
10-08-2019 13:53:39Ung ho MS 2019181  Be Mai Thi Hai Yen100,000.00
10-08-2019 13:52:09Ung ho MS 2019184 be Dinh Thi Bao Chau100,000.00
10-08-2019 10:27:01ung ho MS 2019183 anh Do Van Chinh50,000.00
10-08-2019 09:52:16ung ho MS 2019182 be Dang Chi Hung50,000.00
10-08-2019 09:45:46CT DEN:922209492376 ung ho MS2019.184 be DINH THI BAO CHAU300,000.00
10-08-2019 09:40:40MS 2019184 be Dinh Thi Bao Chau200,000.00
09-08-2019 19:00:56ung ho MS 2019.183 anh Nguyen Van Chinh2,000,000.00
09-08-2019 18:18:23TaThao Sai Gon ung ho MS 2019183 anh Do Van Chinh200,000.00
09-08-2019 15:58:28CT DEN:922108307960 Ung ho ms 2019 183 anh do van chinh50,000.00
09-08-2019 14:43:29Ung ho MS 2019.183 anh Do Van Chinh50,000.00
09-08-2019 14:15:19CT DEN:922114141454 ung ho MS 2019.183 anh Do Van Chinh500,000.00
09-08-2019 13:24:52Uh50,000.00
09-08-2019 09:44:59UNG HO MS: 2019.1835,000.00
09-08-2019 08:19:44Ung ho MS 2019183 anh Do Van Chinh500,000.00
08-08-2019 15:26:33TRA XUAN BINH UNG HO MS 2019.1825,000.00
08-08-2019 14:37:51So GD goc: 10003166 ung ho MS 2019181 Be Mai Thi Hai Yen o Ninh Binh100,000.00
08-08-2019 14:37:29CT DEN:922014901292 Ung ho chi Ngo Thi Lan me be Mai Thi Hai Yen. tinh Ninh Binh. MS 2019.181 FT19220053711994500,000.00
08-08-2019 10:29:19MS 2019182 be Dang Chi Hung200,000.00
08-08-2019 10:16:57ung ho MS2019.178300,000.00
08-08-2019 09:18:10ung ho ma so 2019181 be Mai Thi Hai Yen ngu Ninh Binh thuong be lam rang len.2,000,000.00
08-08-2019 09:05:01CT DEN:090100193507 Vietinbank 114000161718 2019 182 be Dinh Chi Hung200,000.00
08-08-2019 09:03:56CT DEN:922002473003 UNG HO MS 2019.182 BE DANG CHI HUNG 080819 09 04 07200,000.00
08-08-2019 08:35:08Uh50,000.00
08-08-2019 05:47:04Ung ho MS 2019.182 be Dang Chi Hung500,000.00
07-08-2019 21:49:42MS 2019181  Be Mai Thi Hai Yen o  Ninh Binh200,000.00
07-08-2019 19:09:57ung ho MS 2019.181500,000.00
07-08-2019 17:14:43ung ho MS 2019174 be Nguyen Hong Nhung180,000.00
07-08-2019 15:22:59Ung ho MS 2019.176 (nguyen Hai Nam)50,000.00
07-08-2019 15:08:21MS2019-181  be Mai Thi Hai Yen o Ninh Binh200,000.00
07-08-2019 13:40:30Ung ho ms 2019181 be Mai Thi Hai Yen50,000.00
07-08-2019 13:18:58TRA XUAN BINH UNG HO 2MS: 2019.180; 2019.18110,000.00
07-08-2019 10:09:01ung ho ms 2019.181; be Mai Thi Hai Yen200,000.00
07-08-2019 09:22:42MS 2019181 Be Mai Thi Hai Yen o  Ninh Binh500,000.00
07-08-2019 08:55:43CT DEN:921901971856 Ho tro be Hai Yen con Chi Ngo Thi Lan1,000,000.00
07-08-2019 08:16:00Uh50,000.00
07-08-2019 07:44:18CT DEN:071519679153 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho chau Hai Yen100,000.00
06-08-2019 15:38:50Ung ho MS2019.180 be TRAN TAN TAI1,000,000.00
06-08-2019 14:58:14Ung ho MS 2019178 2 chi em Quynh va Mai200,000.00
06-08-2019 14:45:41TRA XUAN BINH UNG HO 3MS: 2019.177; 2019.178; 2019.17915,000.00
06-08-2019 14:24:21MS2019.180 Tran Tan Tai500,000.00
06-08-2019 14:22:31MS2019.178 ( Quynh Mai)500,000.00
06-08-2019 14:21:09MS2019.162500,000.00
06-08-2019 11:57:00So GD goc: 10008844 giup ms2019.178300,000.00
06-08-2019 10:45:47ung ho ms 2019180 be Tran Tan Tai50,000.00
06-08-2019 10:20:54UNG HO MS 2019.178(HAI CHI EM QUYNH VA MAI )XA QUYNH TAN HUYEN QUYNH LUU NGHE AN 2,000,000.00
06-08-2019 09:53:20ung ho be Nguyen Hai Nam ms 2019176200,000.00
06-08-2019 09:34:48MS 2019180 be Tran Tan Tai200,000.00
06-08-2019 09:02:12So GD goc: 10004349 TC:MBVP399332.MBVCB214044580.Ung ho 2 em Quynh va Mai. MS 2019.178.CT tu 0211000478382 toi 114000161718 Bao VietNamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)150,000.00
06-08-2019 08:33:02Uh50,000.00
06-08-2019 07:10:37ung ho ma so 2019178 hai chi em Quynh va Mai rang len hai em nhe.2,000,000.00
06-08-2019 06:22:15UNG HO GIUP DO BE TRAN TAN TAI MS 2019.180300,000.00
05-08-2019 20:40:29Ung ho MS 2019.178( hai chi em quynh va mai)1,000,000.00
05-08-2019 17:54:40Ung ho MS 2019.178(hai chi em quynh ba mai)500,000.00
05-08-2019 16:30:50So GD goc: 10021280 IBUNG HO MS 2019.178 (2 CHI EM QUYNH VA MAI)1,000,000.00
05-08-2019 15:27:04MS 2019.179. Ong Tiep300,000.00
05-08-2019 14:58:11TRA XUAN BINH UNG HO 4MS: 2019.173; 2019.174; 2019.175; 2019.17620,000.00
05-08-2019 14:09:05MS 2019.179200,000.00
05-08-2019 13:48:47MS 2019 1151,000,000.00
05-08-2019 13:45:41MS 2019 1121,000,000.00
05-08-2019 13:42:25MS 2019 1091,000,000.00
05-08-2019 11:46:19So GD goc: 10019942 TC:MBVP134032.MBVCB213550810.ms 2019.176.CT tu 0341007094854 toi 114000161718 bao vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)100,000.00
05-08-2019 11:45:14Uh50,000.00
05-08-2019 09:40:20So GD goc: 10000458 (CKRmNo: 041219080586822)Ung ho ms 2019.176 ( be nguyen hai nam)  (NHH: VIETINBANK DONG DA-)500,000.00
05-08-2019 09:05:48Ung ho MS  2019 . 178 hai em Quynh Mai1,000,000.00
05-08-2019 08:16:43ung ho MS 2019178  2 chi em Quynh va Mai50,000.00
05-08-2019 07:59:20MS 2019178  2 chi em Quynh va Mai400,000.00
05-08-2019 07:47:42MS 2019.178300,000.00
04-08-2019 20:28:58CT DEN:921620954781 Ung ho MS 2019.172 be Nguyen Nu Tuyet Giao FT19217008791497200,000.00
04-08-2019 18:18:00CT DEN:181407865612 NGUYEN VAN NINH200,000.00
04-08-2019 16:48:53Uh50,000.00
04-08-2019 16:25:20Ung ho MS 2019.172 be Nguyen Nu Tuyet Giao50,000.00
04-08-2019 11:52:54MS 2019177 be Ho Nguyen Minh Thu200,000.00
04-08-2019 09:38:57CT DEN:921609415975 Ung ho MS 2019.177 be Ho Nguyen Anh Thu100,000.00
04-08-2019 09:36:55ung ho MS 2019177 be Ho Nguyen Minh Thu50,000.00
04-08-2019 06:46:12Ung ho MS 2019.177 be Ho Nguyen Minh Thu50,000.00
04-08-2019 06:07:11CT DEN:060321037853 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Nguyen Xuan Tho chuyen khoan ung ho MS 2019 177 be300,000.00
03-08-2019 22:06:21CT DEN:921500862944 MBVCB213083908.2019.173 nguyen thi thanh van.CT tu 0511000412624 NGUYEN THI THU HONG toi 11400016171400,000.00
03-08-2019 16:00:36Ung ho MS 2019.167 be Vu Hoang Phuc200,000.00
03-08-2019 12:55:47Uh100,000.00
03-08-2019 12:12:25MS 2019176  be Nguyen Hai Nam200,000.00
03-08-2019 07:39:51Ung ho Ms 2019.176 (be Nguyen Hai Nam)200,000.00
03-08-2019 07:37:42Ung ho ms 2019176 be Nguyen Hai Nam100,000.00
02-08-2019 15:03:13CT DEN:921415150256 ung ho MS.2019.175 Pham Thi Tuyet Nhi200,000.00
02-08-2019 14:29:24TRA XUAN BINH UNG HO MS: 2019.1725,000.00
02-08-2019 10:28:11ung ho MS 2019175 be Pham Thi Tuyet Nhi50,000.00
02-08-2019 10:09:39UNG HO MS 2019 174 BE NGUYEN HONG NHUNG 2,000,000.00
02-08-2019 10:05:33UNG HO ANH NGUYEN VAN XUONGMS 2019 -172 BE NGUYEN NU TUYET GIAO 2,000,000.00
02-08-2019 09:56:40ung ho ma so 2019175 be Pham Thi Tuyet Nhi thuong be lam do2,000,000.00
02-08-2019 09:53:42MS 2019.174 be Nguyen Hong Nhung100,000.00
02-08-2019 08:20:18Uh50,000.00
02-08-2019 07:23:00MS 2019175 be Pham Thi Tuyet Nhi200,000.00
01-08-2019 16:57:54Ung ho MS 2019.174 be Nguyen Hong Nhung100,000.00
01-08-2019 16:27:24BE HA HAI YEN MS 2019 170; BE NGUYEN HONG NHUNG MS 2019 174; NGUOI CHUYEN ONG BA CANH KY SDT 09473413161,000,000.00
01-08-2019 13:03:47ung ho ms 2019.174 ; be Nguyen Hong Nhung100,000.00
01-08-2019 11:35:553749212676 PHUOC NGUYEN 11A MACGREGOR ST CROYDON NSW 2132 AU UNG HO MS 2019.170 BE HA HAI YEN0.00
01-08-2019 11:35:553749212676 PHUOC NGUYEN 11A MACGREGOR ST CROYDON NSW 2132 AU UNG HO MS 2019.170 BE HA HAI YEN1,184,175.00
01-08-2019 11:31:46UNG HO MS 2019.171- ANH NGUYEN VAN CUA100,000.00
01-08-2019 10:38:42So GD goc: 10008571 ung ho MS 2019.171/MS 2019.1713,000,000.00
01-08-2019 10:34:01MS 2019174 be Nguyen Hong Nhung200,000.00
01-08-2019 09:53:09Uh50,000.00
01-08-2019 08:17:15ung ho Ma So 2019.170 be Ha Hai Yen200,000.00
01-08-2019 08:15:52ung ho MS2019.174 be Nguyen Hong Nhung200,000.00
01-08-2019 08:15:51UNG HO MS 2019.1715,000.00
01-08-2019 07:57:38Ung ho ms 2019174 be Nguyen Hong Nhung50,000.00
Tổng cộng38,690,000.00

Ủng hộ trực tiếp tại tòa soạn:

Ngày ủng hộ Họ và tên   Số tiền Mã số ủng hộ 
7/8/2019Chí Cường Q8        300,0002019.180
8/8/2019Nguyễn Văn Thông Q Gò Vấp     1,000,0002019.182,174
8/8/2019Chị Hạnh Q2         50,0002019.170
9/8/2019Hưng + Trực     1,000,0002019.170,168

Ban Bạn đọc