Ủng hộ qua Ngân hàng Vietcombank

Ngày giao dịchSố tiền ghi cóMô tả
10/7/2019200,000.00Sender:01202021.DD:100719.SHGD:10002721.BO:DONG THI THUY.DONG THI THUY UNG HO MS 2019 149 NGUYEN THANH TUYEN 100 NGHIN/ MS2019 150 LY NGOC KHANH PHUONG 100 NGHIN
10/7/2019CHUYEN TIEN TU TK UNG HO 148 VCB SANG TK 337 VCB
10/7/2019200,000.00IBPS/SE:48304001.DD:100719.SH:10002878.BO:HUYNH NHU THUY.MS 2019.097 BE TRAN VAN DAT TAI N GOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
10/7/2019300,000.00658727.100719.153336.TTTPhuong giup Ms2019148 Ms2019150 Ms2019151 moi Ms 100000 vnd
10/7/2019100,000.00420176.100719.120611.UH ma so 2019 150 be Ly Ngoc Khanh Phuong
10/7/2019500,000.00996679.100719.093622.ung ho ms 2019 150 be Ly ngoc khanh phuong FT19191330402187
10/7/2019500,000.00117264.100719.084825.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2019 151 chi Nguyen Thi Dao
10/7/2019500,000.00027802.100719.075221.UNG HO MS 2019.144 CHI NGUYEN THI SON-100719-07:52:21
10/7/201950,000.00963664.100719.005519.MS 2019.126 FT19191671954530
10/7/2019500,000.00018814.090719.224011.UNG HO MS 2019.126 (LE GIA BAO VA LE THI MAI TRANG O NINH BINH)-090719-22:40:10
10/7/2019500,000.00IBVCB.1007190825212001.NGUYEN THI MINH HOAI.Ung ho MS 2019.147 chi Nguyen Thi Son
10/7/2019300,000.00IBVCB.1007190659942001.LE QUANG VINH.Ung ho 2019149 Nguyen ngoc an nhien
10/7/2019200,000.00IBVCB.1007190958343006.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.151 Chi Nguyen Thi Dao
10/7/2019200,000.00IBVCB.1007190102043005.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.150 be Ly Ngoc Khanh Phuong
10/7/2019200,000.00IBVCB.1007190187023004.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.148 Nguyen Thanh Tuyen
10/7/2019200,000.00IBVCB.1007190200905003.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.147 chi Hoang Thi Tuyet
10/7/2019200,000.00IBVCB.1007190987325002.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.146 (em Nguyen Ha Nha Tran)
10/7/2019500,000.00IBVCB.1007190749767002.LE TUAN ANH.MS 2019.150
10/7/2019100,000.00IBVCB.1007190953491003.PHAN THI THO.ung ho MS2019.150 ( LY NGOC KHANH PHUONG)
10/7/2019100,000.00IBVCB.1007190861031001.PHAN THI THO.UNG HO MS2019.151 ( CHI NGUYEN THI DAO)
10/7/2019300,000.00IBVCB.1007190960629002.Vu Ngoc Hong, Q7 giup MS2019.151 Chi Nguyen Thi Dao
10/7/2019400,000.00IBVCB.1007190233920002.Nguyen Thi Hong Ly Tran Phu-Da Nang Ung ho MS2019.148 Nguyen Thanh Tuyen
10/7/2019300,000.00IBVCB.1007190064046001.PHAM THUY NGOC TRANG.Ung ho MS 2019.147chi Hoang Thi Tuyet 300 ngan dong
10/7/2019300,000.00IBVCB.1007190350724003.LUU NGOC ANH.MS 2019.150 be LY NGOC KHANH PHUONG
10/7/2019100,000.00IBVCB.1007190073142001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.151
10/7/2019100,000.00MBVCB200574210.ung ho ms 2019.138 be nguyen quan vinh.CT tu 0121002225208 DO THI NGOC OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
10/7/2019100,000.00MBVCB200571417.oanh do ung ho ms 2019.123.CT tu 0121002225208 DO THI NGOC OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
10/7/2019100,000.00MBVCB200264877.ung ho MS 2019.151 chi Nguyen Thi Dao.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
10/7/2019200,000.00MBVCB.200089712.ms: 2019.148 nguyen thanh tuyen.CT tu nguyen hung toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
10/7/20191,000,000.00MBVCB200041428.UNG HO MS 2019.151 CHI NGUYEN THI DAO.CT tu 0071000862016 BUI VAN DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
10/7/2019500,000.00MBVCB199973633.ung ho ms2019.151 chi Nguyen Thi Dao, Giao Thuy, Nam Dinh chua benh.CT tu 0721000610364 HUYNH THIEN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
10/7/2019200,000.00Sender:79307005.DD:100719.SHGD:10005120.BO:NGO VIET TUAN.IBUNG HO MS 2019.150 BE LY NGOC K HANH PHUONG
10/7/2019500,000.00Sender:01310005.DD:100719.SHGD:10004096.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.150 BE LY NG OC KHANH PHUONG
9/7/2019300,000.00Sender:79202002.DD:090719.SHGD:10002879.BO:HA GIANG THANH.995219070926659 UNG HO MS 2019 .150 BE LY NGOC KHANH PHUONG
9/7/2019TRA LAI TIEN NHA TAI TRO DO CHUYEN NHAM TAI TRO CHUONG TRINH "NGOI NHA MO UOC"
9/7/2019300,000.00290074.090719.200433.Chuyen tien ung ho MS2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
9/7/2019300,000.00217428.090719.165000.Mai thuy duong ct ung ho ms 2019.148 nguyen thanh tuyen
9/7/2019300,000.00808546.090719.141025.Ung ho MS 2019.150 be Ly Ngoc Khanh Phuong
9/7/20194,000,000.00803661.090719.111930.Ung ho be Nguyen Quoc Vinh
9/7/201980,000.00090478.090719.111804.Ung ho Ma so 148 nam 2019 EM NGUYEN THANH TUYEN o VINH LONG
9/7/2019300,000.00089206.090719.100905.UNG HO MS 2019.150 BE LY NGOC KHANH PHUONG
9/7/2019500,000.00917087.090719.084456.Ung ho MS 2019.148 Nguyen Thanh Tuyen FT19190809435007
9/7/2019300,000.00945601.090719.075400.Ung ho ma so 2019.150 be ly ngoc khanh phuong
9/7/2019700,000.00008640.090719.071210.ung ho MS 2019 148 Nguyen Thanh Tuyen
9/7/2019500,000.00006953.090719.065045.Giup be Ly Ngoc Khanh Phuong
9/7/2019500,000.00519830.090719.015301.ung ho cac be ms 2019 148 147 145 144 138 137
9/7/2019300,000.00013922.090719.010235.Ung ho MS 2019.149 nguyen ngoc an nhien
9/7/20192,000,000.00500022.090719.002138.ung ho MS 2019149 Nguyen Ngoc An Nhien
9/7/2019500,000.00380391.090719.122118.ung ho MS 2019.148 Nguyen Thanh Tuyen
9/7/2019300,000.00932480.080719.235944.Ung ho MS 2019.148 Nguyen Thanh Tuyen FT19190820030100
9/7/20192,000,000.00000609.080719.224747.ung ho MS 2019.149 Nguyen Ngoc An Nhien
9/7/20191,200,000.00571721.080719.221751.MS 2019 149 Nguyen Ngoc An Nhien
9/7/20191,200,000.00571403.080719.221502.MS 2019 149 Nguyn Ngoc An Nhien
9/7/2019150,000.00IBVCB.0907190079635002.Ung ho MS 2019.150 ly ngoc khanh phuong Ung ho MS 2019.150 ly ngoc khanh phuong
9/7/2019500,000.00IBVCB.0907190281383001.PHAM THI XUYEN.ung ho MS 2019.149 Nguyen Ngoc An Nhien
9/7/20191,000.00IBVCB.0907190186795001.asd 1 q1
9/7/20191,000.00IBVCB.0907190857331001.asd 1 qwe
9/7/20191,000.00IBVCB.0907190795221001.asd 1 qw
9/7/20191,000.00IBVCB.0907190266285001.asd qwe asdq
9/7/20191,000.00IBVCB.0907190446393001.asd 12 qwe
9/7/2019200,000.00IBVCB.0907190957783001.Ms : 2019.150 Be Ly Ngoc Khanh Phuong Ap Phuoc Quoi, xa Phu Tan,H.Chau Thanh, Soc Trang bi u nao
9/7/201950,000.00IBVCB.0907190355483002.TONG VAN DUNG.ung ho MS 2019.150 be Ly Ngoc Khanh Phuong
9/7/2019200,000.00IBVCB.0907190695191002.LE HOANG CUONG.UH MS 2019.150 be Ly Ngoc Khanh Phuong, GDPT Hoangf Thij Nguyeen Sn 80 pho Ngo Quang Bich khu 4 TT tien Hai Thai Binh uh
9/7/2019200,000.00IBVCB.0907190250956003.NLNQ MS 2019.150 be Ly Ngoc Khanh Phuong
9/7/2019400,000.00IBVCB.0907190908118003.VU DANG XUAN HUONG.ung ho MS 2019.150 be Ly Ngoc Khanh Phuong
9/7/2019150,000.00IBVCB.0907190095846002.NGUYEN THANG LONG.MS 2019.150 be Ly Ngoc Khanh Phuong; MS 2019.146 em Nguyen Ha Nha Tran; MS 2019.148 Nguyen Thanh Tuyen. Moi hoan canh 50.000VND
9/7/2019100,000.00IBVCB.0907190018465002.Luong Minh Khoi so 14 ngach 102/20 PDL, DD, HN MS 2019.149 Nguyen Ngoc An Nhien
9/7/2019200,000.00IBVCB.0907190466173001.BUI VAN TOAN.MS 2019.150 be Ly Ngoc Khanh Phuong
9/7/2019200,000.00IBVCB.0907190079221001.MINH UT KG MS : 2019.150 , BE : LY NGOC KHANH PHUONG
9/7/2019300,000.00IBVCB.0907190828663001.Dinh Thi Mong Lien Hnoi MS 2019.150
9/7/2019100,000.00IBVCB.0907190899759001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.150
9/7/2019100,000.00IBVCB.0807190826615002.NGUYEN CONG THANH.Ung ho MS 2019 149 Nguyen Ngoc An Nhien
9/7/20191,000,000.00IBVCB.0807190638363002.TRAN HONG CHAU.Ung ho MS 2019.149 Nguyen Ngoc An Nhien
9/7/2019200,000.00MBVCB.199919074.ms: 2019.150 Ly Ngoc Khanh Phuong.CT tu Nguyen Hung toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
9/7/2019300,000.00MBVCB199678440.ung ho MS 2019.150 be Ly Ngoc Khanh Phuong.CT tu 0071002395402 TRAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/7/2019500,000.00MBVCB199666628.ung ho MS 2019.126 (2 chi em Le Gia Bao va Le thi Mai Trang o Ninh Binh).CT tu 0181003474657 NGUYEN MAI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/7/2019300,000.00MBVCB199648090.chuyen tien giup ms 2019.150 chau Ly Ngoc Khanh Phuong.CT tu 0341005758482 DO MANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/7/2019200,000.00MBVCB199619189.Chuyen tien giup MS2019.150 ( be Ly Ngoc Khanh Phuong).CT tu 0331003922793 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/7/2019200,000.00MBVCB.199590834.ms 2019.150.CT tu Ly Ngoc Khanh Phuong toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
9/7/2019500,000.00MBVCB.199563591.ung ho be bi benh.CT tu be ly ngoc khanh phuong toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
9/7/2019100,000.00MBVCB199506771.ung ho MS 2019.150 be Ly Ngoc Khanh Phuong.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/7/2019300,000.00MBVCB199477927.MS 2019.150 be Ly Ngoc Khanh Phuong.CT tu 0611001902748 DUONG BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/7/2019200,000.00MBVCB199451090.ung ho! MS 2019.149 NGUYEN NGOC AN NHIEN.CT tu 0251002760197 NGUYEN HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/7/2019500,000.00MBVCB199446137.MS 2019.148 Nguyen Thanh Tuyen.CT tu 0071001280222 LE HOANG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/7/2019200,000.00MBVCB199409070.Ung ho MS 2019.149 Nguyen Ngoc An Nhien.CT tu 0021000308427 DO THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/7/2019500,000.00MBVCB199396234.Gui be An Nhien MS 2019.149 Nguyen Ngoc An Nhien.CT tu 0651000559563 THAI MAI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/7/2019300,000.00MBVCB.199390646.Di lam.CT tu Ung ho: MS 2019.149Nguyen Ngoc An Nhien toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
9/7/20191,000,000.00MBVCB199389605.ung ho MS2019.149 Nguyen Ngoc An Nhien.CT tu 0011004058997 TRAN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
9/7/2019100,000.00MBVCB.199381024.Ms 2019.149 Nguyen Ngoc An Nhien.CT tu DungHoang toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
9/7/2019500,000.00IBPS/SE:79310001.DD:090719.SH:10003072.BO:DUONG LE THUY.MS 2019.138 BE QUANG VINH
9/7/2019500,000.00Sender:48204018.DD:090719.SHGD:18380699.BO:GIANG THI MY HONG.GIANG THI MY HONG CT UNG HO M S2019144 CHI NGUYEN THI SON
9/7/20191,000,000.00Sender:01310005.DD:090719.SHGD:10007848.BO:VO THI NHU HUE.UNG HO MS 2019.149 NGUYEN NGOC A N NHIEN
9/7/2019500,000.00Sender:01310005.DD:090719.SHGD:10005274.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2019.150 BE LY NGOC KH ANH PHUONG
9/7/2019200,000.00Sender:01310005.DD:090719.SHGD:10005251.BO:NGUYEN THI TU TRINH.UNG HO MS 2019.149 NGUYEN N GOC AN NHIEN
9/7/2019200,000.00Sender:79310001.DD:090719.SHGD:10001730.BO:TRAN THI HUONG TRA.MS 2019.149 BE NGUYEN NGOC AN NHIEN
9/7/2019200,000.00Sender:79307005.DD:090719.SHGD:10002732.BO:NGO THI BICH NGOC.IBUNG HO MS 2019.149 NGUYEN N GOC AN NHIEN
9/7/2019100,000.00IBPS/SE:79310001.DD:090719.SH:10010025.BO:TRAN THANH QUYET.UNG HO MS 2019.150 BE LY NGOC K HANH PHUONG
9/7/2019200,000.00Sender:01341001.DD:090719.SHGD:10000006.BO:VU THI LAN ANH.(1900000008183570)UNG HO MS 2019 .148 NGUYEN THANH TUYEN
9/7/20191,000,000.00Sender:79303001.DD:090719.SHGD:10003726.BO:LAM THANH TRANG.MS 2019.149 BE NGUYEN NGOC AN N HIEN
9/7/20193,000,000.00Sender:79201001.DD:090719.SHGD:10000777.BO:LY MINH.UNG HO MS 2019.149 NGUYEN NGOC AN NHIE N
9/7/2019200,000.00Sender:79303001.DD:090719.SHGD:10001974.BO:TRAN THI NGOC TUYEN.UNG HO BE NGUYEN QUAN VINH MS 2019.138/MS 2019.138
9/7/2019250,000.00Sender:01202021.DD:090719.SHGD:10005363.BO:DO QUANG VIET.995219070957210 UNG HO MS 2019. 150
9/7/2019100,000.00Sender:01204001.DD:090719.SHGD:11393338.BO:NGUYEN THI DIEU LINH.UNG HO MS 2019.145 BE NGUY EN MINH DUC
8/7/2019300,000.00DANG THU TRANG UNG HO MA SO 2019.136 EM QUACH THANH TRUNG GD TIEN MAT
8/7/20191,000,000.00Sender:01310001.DD:080719.SHGD:10014228.BO:TRAN VINH.UNG HO MS 2019.148 NGUYEN THANH TUYEN
8/7/201970,000,000.00Sender:79317002.DD:080719.SHGD:10000570.BO:NGAN HANG TMCP DONG NAM A.SEABANK TT TIEN UNG H O TU THIENCTRINH NGOI NHA MO UOC THEO HD125.2019.HDTT.VIETNAMNETJSC N25.05.2019
8/7/2019300,000.00Sender:01352002.DD:080719.SHGD:10000646.BO:KHUU MOC PHUONG.MS 2019.148 NGUYEN THANH TUYEN
8/7/20194,000,000.00Sender:79307006.DD:080719.SHGD:10000549.BO:NGO HONG NGOC.MS 2019.126 ( 2 CHI EM LE GIA BAO VA LE THI MAI TRANG O NINH BINH)
8/7/20195,000,000.00CHI PHUONG HA NOI UNG HO MS2019.146 EM NGUYEN HA NHA TRAN GD TIEN MAT
8/7/2019500,000.00IBPS/SE:01307001.DD:080719.SH:10003617.BO:PHAM HONG DANG.IBUNG HO MS 2019.147 CHI NGUYEN T HI SON
8/7/2019200,000.00080218.080719.121954.UNG HO MS 2019.148 NGUYEN THANH TUYEN
8/7/2019200,000.00627280.080719.121208.ung ho MS 2019.148 Nguyen Thanh Tuy en
8/7/2019500,000.00594952.080719.105359.Ung ho MS 2019.125 be nguyen quoc vinh
8/7/2019300,000.00452269.080719.104524.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2019. 148 Nguyen Thanh Tuyen
8/7/2019150,000.00584453.080719.103621.MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
8/7/20191,000,000.00565826.080719.101030.Chuyen tien ung ho MS 2019.125 Be Nguyen Quoc Vinh
8/7/2019300,000.00554539.080719.095127.Ung ho ma so 2019.148 nguyen thanh tuyen
8/7/2019200,000.00784409.080719.084329.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TLH chuyen khoan ung ho MS 2019 148 Nguyen Thanh
8/7/2019300,000.00505332.080719.083705.H.TTHY.Ung ho MS 2019.148 Thanh Tuyen
8/7/2019300,000.00294895.080719.080818.Ung ho MS 2019.148 Nguyen Thanh Tuyen
8/7/2019300,000.00631367.080719.070227.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THI TUYET HUONG chuyen khoan
8/7/2019200,000.00933087.070719.233820.Ung ho MS 2019.145 be Nguyen Minh Duc FT19189301934139
8/7/2019500,000.00174542.080719.215903.Nguyen Tien Phuong - Nguyen Hoang Phuong Nam ung ho Nguyen Quan Vinh ( Ms 2019.138)
8/7/2019300,000.00817499.080719.201426.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2019149 Nguyen Ngoc An Nhien
8/7/2019500,000.00269111.080719.194913.ung ho ms 2019.148 nguyen thanh tuyen
8/7/2019500,000.00970631.080719.163334.ung ho MS 2019.149 be nguyen ngoc an nhien
8/7/2019200,000.00731928.080719.152716.phamthanhmai uh MS 2019.148 nguyen thanh tuyen
8/7/20191,000,000.00IBVCB.0807190665723001.LE TRONG BUU.MS 2019.149 Nguyen Ngoc An Nhien
8/7/2019100,000.00IBVCB.0807190725625001.NGUYEN VO NGOC TRANG.ung ho MS 2019.149 Nguyen Ngoc An Nhien
8/7/2019100,000.00IBVCB.0807190844549001.NGUYEN HAI THANH.ung ho MS 2019.149 Nguyen Ngoc An Nhien
8/7/20191,000,000.00IBVCB.0807190879101001.TRAN CHUNG THI THUY VAN.Ung ho MS 2019.149 Nguyen Ngoc An Nhien
8/7/2019200,000.00IBVCB.0807190571115004.TONG VAN DUNG.ung ho MS 2019.148 Nguyen Thanh Tuyen
8/7/2019500,000.00IBVCB.0807190820166001.BUI THI TUYET LAN.Ung ho MS 2019.149 NGUYEN NGOC AN NHIEN
8/7/2019300,000.00IBVCB.0807190817230001.HUYNH HONG PHUONG.ung ho MS 2019.148 Nguyen Thanh Tuyen.(Nam Mo A Di Da Phat.)
8/7/2019100,000.00IBVCB.0807190953055003.Vu Thanh Van Ha Noi ung ho MS 2019.148 Nguyen Thanh Tuyen
8/7/2019100,000.00IBVCB.0807190675567001.Vu Thanh Van Ha Noi ung ho MS 2019.147 chi Nguyen Thi Son
8/7/2019500,000.00IBVCB.0807190007135001.PHAM DINH MINH HAI.Ung ho MS 2019.145 be Nguyen Minh Duc
8/7/20191,000,000.00IBVCB.0807190629316002.NGUYEN THI THANH NHAN.ung ho MS 2019.148 Nguyen Thanh Tuyen
8/7/2019100,000.00IBVCB.0807190074620001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.148
8/7/20192,000,000.00IBVCB.0707190803588006.NGUYEN HONG NAM.Ms 2019.126 be Gia Bao & Mai Trang
8/7/20192,000,000.00IBVCB.0707190091196005.NGUYEN HONG NAM.Ms 2019.130 be Thanh Tan
8/7/2019100,000.00MBVCB198920486.ung ho MS 2019.148 Nguyen Thanh Tuyen.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/7/2019100,000.00MBVCB198919543.ung ho MS.2019.146 (em Nguyen Ha Nha Tran).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/7/2019100,000.00MBVCB198918013.ung ho MS.2019.145 be Nguyen Minh Duc.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/7/2019100,000.00MBVCB198917039.ung ho MS.2019.144 chi Nguyen Thi Son.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/7/2019200,000.00MBVCB.198878413.Ms 2019.144.CT tu Linh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
8/7/2019200,000.00MBVCB.198847158.ung ho MS 2019.148 nguyen thanh tuyen.CT tu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
8/7/20191,000,000.00MBVCB198845252.MS 2019.148 Nguyen Thanh Tuyen.CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/7/2019200,000.00MBVCB199373589.Ung ho MS 2019.149 Nguyen Ngoc An Nhien.CT tu 0621003689966 TRAN THI PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/7/2019500,000.00MBVCB199326452.ung ho MS 2019.149 Nguyen Ngoc An Nhien.CT tu 0151000250296 NGUYEN THI HUYNH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/7/2019200,000.00MBVCB199252485.UNG HO MS 2019.149 NGUYEN NGOC AN NHIEN.CT tu 0721005094290 NGUYEN THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/7/20191,000,000.00MBVCB.199239465.MS 2019.149 Nguyen Ngoc An Nhien.CT tu Phan thi Ai Phuong toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
8/7/2019200,000.00MBVCB.199222508.MS 2019.149 ( be Nguyen Ngoc An Nhien).CT tu kim thoa toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
8/7/2019440,000.00MBVCB.199219989.tuy chon.CT tu sinh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
8/7/2019500,000.00MBVCB.199176637.be Nguyen Thanh Tuyen.CT tu Bui Hong Tu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
8/7/2019500,000.00MBVCB199173406.ung ho MS 2019.149 Nguyen Ngoc An Nhien.CT tu 0011001387771 DO VAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/7/2019300,000.00MBVCB199088231.Ung ho MS 2019.148 Nguyen Thanh Tuyen.CT tu 0451000126868 TRAN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/7/2019400,000.00MBVCB199073695.ung ho MS 2019.148 Nguyen Thanh Tuyen.CT tu 0091000531808 TRUONG THANH LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
8/7/20192,000,000.00Sender:01310001.DD:080719.SHGD:10022569.BO:TRINH NGOC LAN THANH.UNG HO MS 2019.144 CHI NGU YEN THI SON
8/7/2019300,000.00Sender:91353001.DD:080719.SHGD:10000432.BO:NGUYEN THI THUY LOAN.UNG HO BAO VIETNAMNET MS 2 019.146 BE NGUYEN HA NHA TRAN
8/7/2019500,000.00Sender:01310012.DD:080719.SHGD:10013680.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.148 BE NGUYE N THANH TUYEN
8/7/2019100,000.00Sender:01310005.DD:080719.SHGD:10011146.BO:NGUYEN THI KIEU LINH.MS2019.138 BE NGUYEN QUAN VINH
8/7/2019500,000.00Sender:01201011.DD:080719.SHGD:10006365.BO:NGUYEN THI DUC NGOC.UNG HO MS 2019.147 CHI NGUY EN THI SON
8/7/20191,000,000.00Sender:01310012.DD:080719.SHGD:10006303.BO:LE THI MY DUNG.UNG HO MS 2019.146 EM NGUYEN H A NHA TRAN.
8/7/2019100,000.00Sender:01310001.DD:080719.SHGD:10001742.BO:VU THI NGOC MAI.MS2019.129 BE DUONG THANH
8/7/2019300,000.00Sender:01310001.DD:080719.SHGD:10004262.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2019.147 CHI NGUYEN THI SON
8/7/2019300,000.00FTF_CN:9704366801773786022.FrAcc:0011004136725.ToAcc:0011002643148
7/7/2019100,000.00MBVCB198607207.ms 2019.138 ung ho Nguyen quan Vinh.CT tu 0491001788645 NGUYEN BA PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/7/2019100,000.00669812.070719.093621.UNG HO MS2019.129 be Duong Thanh
7/7/2019200,000.00779002.070719.090925.MS 2019.145 - be Nguyen Minh Duc
7/7/2019300,000.00778775.070719.090516.MS 2019.147 - chi Nguyen Thi Son
7/7/20192,000,000.00IBVCB.0707190339196004.NGUYEN HONG NAM.Ms 2019.135 be Viet Nam
7/7/20192,000,000.00IBVCB.0707190642108002.NGUYEN HONG NAM.Ms 2019.139 be Thanh Dat
7/7/20192,000,000.00IBVCB.0707190327380001.NGUYEN HONG NAM.Ma 2019.146 be Nha Tran
7/7/20191,000.00IBVCB.0707190768546001.asd qwe 213
7/7/2019500,000.00IBVCB.0707190321368001.TRAN THI HUONG.MS 2019.125 be Ngyen Quoc Vinh
7/7/20192,000,000.00IBVCB.0707190374305001.NGUYEN SON THUY KHA.MS2019.129 be Duong Thanh
7/7/2019200,000.00IBVCB.0707190862073001.TRUONG DAO QUY DUONG.Ms: 2019.140 Tran Thi Tuyet Trinh
7/7/20191,000,000.00IBVCB.0707190568133001.DO HUU NGOC MINH.Ung ho MS 2019.123 be Nguyen Dieu Linh o Thai Nguyen
7/7/2019200,000.00MBVCB198737221.MS 2019.125 Be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0721000548101 NGUYEN HUU KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
7/7/2019500,000.00405358.070719.171815.Ung ho be duong thanh MS2019 129
7/7/2019500,000.00MBVCB198605275.Ungho MS 2019.126 (2 chi em Le Gia Bao va Le Thi Mai Trang o Ninh Binh).CT tu 0061001031075 NGUYEN NGOC MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/7/2019500,000.00MBVCB198038926.Ung ho MS 2019.146 (em Nguyen Ngo Kieu Linh).CT tu 0721000606473 NGUYEN THI TUONG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/7/2019500,000.00929762.060719.215629.Ms 2019.147 Nguyen Thi Son FT19189870095568
6/7/2019100,000.00163652.060719.194247.Chuyen tien ung ho MS 2019.147 Nguyen Thi Son
6/7/2019200,000.00430265.060719.091500.ung ho MS 2019.146 (em Nguyen Ha Nha Tran)
6/7/2019200,000.00930850.060719.090952.Uh MS 2019.146 Nguyen Ha Nha Tran
6/7/20191,000,000.00126225.060719.081033.UNG HO MS2019.129 BE DUONG THANH
6/7/2019200,000.00987936.060719.070635.Ung ho MS 2019.144 chi Nguyen Thi son FT19187771615210
6/7/2019200,000.00987149.060719.070319.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0011002643148 - BAO VIETNAMNET FT19187209290195
6/7/2019200,000.00876065.060719.011703.Ms 2019.144 chi Nguyen Thi Son
6/7/2019500,000.00IBVCB.0607190792026001.BTQT 39PhanNguQ1 MS 2019.147 chi NGUYEN THI SON, tinh Ca Mau.
6/7/2019200,000.00IBVCB.0607191004724001.NGUYEN TIEN NAM.Ung ho MS 2019.147 chi Nguyen Thi Son
6/7/2019100,000.00IBVCB.0607190802970005.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.147
6/7/2019200,000.00VCBPAY198143592.Ung ho MS 2019.146.PHAM CONG DUC CT den BAO VIETNAMNET.0011002643148.
6/7/2019200,000.00MBVCB198201823.ung ho MS 2019.126 - hai chi em Le Gia Bao va Le thi Mai Trang o Ninh Binh.CT tu 0261003461035 CHU QUE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/7/2019200,000.00MBVCB198200991.Ung ho MS 2019.125 - be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0261003461035 CHU QUE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/7/2019200,000.00MBVCB198157684.ung ho MS 2019.123 (be Nguyen Dieu Linh o Thai Nguyen).CT tu 0011004308251 NGUYEN THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
6/7/2019100,000.00676123.060719.215815.ms 2019.146(nguyen ha nha tran)
6/7/2019300,000.00MBVCB198037226.MS2019.129 be Duong Thanh.CT tu 0101008668888 VU THI TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/7/2019500,000.00Sender:79303001.DD:050719.SHGD:10003376.BO:NGUYEN THI THAO.NGUYEN THI THAO UNG HO BE NGUYE N QUANG VINH
5/7/20191,500,000.00Sender:01307001.DD:050719.SHGD:10004819.BO:VU HOANG AN HAI.IB0937889968 UNG HO MS 2019.14 6 ( EM NGUYEN NGO KIEU LINH )
5/7/2019300,000.00Sender:48304001.DD:050719.SHGD:10003138.BO:NGUYEN THI BE LINH.UNG HO MS 2019.146 ( EM NGUY EN NGO KIEU LINH) TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
5/7/20193,000,000.00Sender:01311001.DD:050719.SHGD:10000252.BO:HOANG NGOC BINH.HOANG NGOC BINH 0919 612 126
5/7/20191,000,000.00Sender:01202002.DD:050719.SHGD:10000155.BO:NGUYEN THI LE TRINH.995219070550235 CHUYEN TI EN UNG HO MS 2019 146 EM NGUYEN NGO KIEU LINH
5/7/2019CHUYEN TIEN VAO TP HCM
5/7/2019200,000.00IBPS/SE:79307005.DD:050719.SH:10002601.BO:VO THI BAO TRAN.IBUNG HO MS 2019.142 BE NGUYEN T HIEN NHAN
5/7/2019300,000.00916414.050719.202038.Pham Truc Quynh Ung ho MS 2019 146 Em Nguyen Ngo Kieu Linh FT19186893929370
5/7/20193,500,000.00735764.050719.172049.A Sinh. Ung ho MS 2019.146 em N. H. N. Tran
5/7/2019500,000.00087867.050719.162948.HP ung ho MS 2019.144 chi Nguyen Thi Son
5/7/2019200,000.00733902.050719.160513.Ms 2019.138 ung ho be nguyen quan vinh
5/7/20191,000,000.00721925.050719.155429.NGUYEN VAN THU chuyen khoan ung ho MS 2019.146 em Nguyen Ha Nha Tran
5/7/2019500,000.00672423.050719.155450.2019.146 em Nguyen Ha Nha Tran
5/7/2019300,000.00934564.050719.153842.Ung ho MS 2019.154 be Nguyen Minh Duc FT19186500591407
5/7/2019300,000.00930518.050719.153623.Ung ho MS2019.146 be Nguyen Ha Nha Tran FT19186308595220
5/7/2019100,000.00951591.050719.145201.MS 2019 146 Em Nguyen Ha Nha Tran FT19186279922802
5/7/2019100,000.00194045.050719.142630.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS2019146 em Nha Tran
5/7/2019200,000.00044054.050719.141617.LAN PHUONG UNG HO MS 2019.146 EM NGUYEN HA NHA TRAN
5/7/2019200,000.00153704.050719.141308.LAN PHUONG UNG HO MS 2019.139 EM CHU THANH DAT
5/7/20191,000,000.00134138.050719.134138.Ung ho MS 2019.146 em Nguyen Ha Nha Tran
5/7/2019100,000.00132902.050719.132902.ung ho MS 2019.146 em nguyen ha nha tran
5/7/2019600,000.00549187.050719.130908.UNG HO CHI NGUYEN THI SON-MS 2019.144-050719-13:08:49
5/7/2019200,000.00467069.050719.130257.Anh Bao gui tien ung ho MS 2019.123 (be Nguyen Dieu Linh o Thai Nguyen)
5/7/2019600,000.00547913.050719.125752.UNG HO NGUYEN HA NHA TRAN - MS 2019.146-050719-12:57:29
5/7/2019500,000.00233798.050719.121836.Ung ho MS 2019146
5/7/2019200,000.00072886.050719.110314.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2019146 em Nguyen Ha Nha Tran
5/7/2019200,000.00503372.050719.105843.Chuyen tien giup be nguyen ngo kieu linh ms 2019 146
5/7/2019500,000.00497437.050719.104946.Chuyen tien ung ho MS 2019.146 Nguyen Ngo Kieu Linh
5/7/20195,000,000.00015202.050719.102803.IBFTA 190705000007521 Ung ho MS 2019.146 Nguyen Ngo Kieu Linh
5/7/2019100,000.00458747.050719.095324.ung ho MS 2019.139
5/7/2019100,000.00457787.050719.095153.ung ho MS 2019.146
5/7/2019100,000.00955688.050719.093948.Ung ho e NGUYEN Ngo kieu linh ms 2019.146 cua it long nhieu mong con nhanh khoe manh FT1918698793765
5/7/2019200,000.00414425.050719.084314.Ung ho ms 2019.146 em Nguyen Ngo Kieu Linh
5/7/2019500,000.00095013.050719.083039.Chuyen tien ung ho ms 2019 146 ng ngo kieu linh
5/7/2019500,000.00009908.050719.072745.Ung ho ms 2019.146 nguyen ngo kieu linh
5/7/2019500,000.00945898.050719.071512.Ung ho MS 2019.146 em nguyen ngo kieu linh FT19186255809204
5/7/2019200,000.00939940.050719.064659.Ung ho ms 2019 146 nguyen ngo kieu linh FT19186011847184
5/7/2019100,000.00005257.040719.233144.Ung ho be nguyen dieu linh mo tim
5/7/2019100,000.00IBVCB.0507190802686004.PHAN THI THO.ung ho MS2019.144 ( NGUYEN THI SON)
5/7/2019100,000.00IBVCB.0507190312522002.PHAN THI THO.ung ho MS2019.145 ( BE NGUYEN MINH DUC)
5/7/2019100,000.00IBVCB.0507190792562001.PHAN THI THO.UNG HO MS2019.146 ( EM NGUYEN HA NHA TRAN)
5/7/2019200,000.00IBVCB.0507190849687001.BUI VAN TOAN.ung ho MS 2019.146
5/7/2019300,000.00IBVCB.0507190112865003.NGUYEN HAI THANH.ung ho MS 2019.146 (em Nha Tran con cua me HA DUONG KIEU DIEM)
5/7/2019100,000.00IBVCB.0507190614065001.NGUYEN HAI THANH.ung ho MS 2019.145 be Nguyen Minh Duc
5/7/20191,000,000.00IBVCB.0507190930251001.BUI THI NHU ANH.Ung ho MS 2019.146 em nguyen ngo kieu linh
5/7/2019350,000.00IBVCB.0507190062841001.NGUYEN TRUNG DUNG.Ung ho MS 2019.146
5/7/2019100,000.00IBVCB.0507190578419002.Phan ngoc Hung Giup ma so: 2019.146
5/7/2019100,000.00IBVCB.0507190148627001.Phan ngoc Hung Giup ma so: 2019.145
5/7/2019300,000.00IBVCB.0507190573413001.NGUYEN THI THANH LAN.Ung ho MS 2019.146_be Nguyen Ngo Kieu Linh
5/7/2019100,000.00MBVCB197990940.ung ho MS 2019.129 ( be Duong Thanh ).CT tu 0371000414732 NGUYEN NGOC HUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/7/2019100,000.00MBVCB197990384.ung ho MS 2019.130 ( be Nguyen Thanh Tan ).CT tu 0371000414732 NGUYEN NGOC HUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/7/2019100,000.00MBVCB197989774.ung ho MS 2019.131 ( be Nguyen Dinh Minh Khang ).CT tu 0371000414732 NGUYEN NGOC HUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/7/2019100,000.00MBVCB197989209.ung ho MS 2019.133 ( be Nguyen Minh Sang ).CT tu 0371000414732 NGUYEN NGOC HUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/7/2019100,000.00MBVCB197988692.ung ho MS 2019.134 ( em Tran Duy Hao ).CT tu 0371000414732 NGUYEN NGOC HUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/7/2019100,000.00MBVCB197988116.ung ho MS 2019.135 be Nguyen Van Viet Nam.CT tu 0371000414732 NGUYEN NGOC HUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/7/2019100,000.00MBVCB197987540.ung ho MS 2019.138 be Nguyen Quan Vinh .CT tu 0371000414732 NGUYEN NGOC HUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/7/2019100,000.00MBVCB197986947.ung ho MS 2019.141 be Nguyen Ngoc Nhu Y.CT tu 0371000414732 NGUYEN NGOC HUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/7/2019100,000.00MBVCB197986092.ung ho MS 2019.142 be Nguyen Thien Nhan.CT tu 0371000414732 NGUYEN NGOC HUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/7/2019100,000.00MBVCB197985350.ung ho MS 2019.144 chi Nguyen Thi Son.CT tu 0371000414732 NGUYEN NGOC HUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/7/2019100,000.00MBVCB197984804.ung ho MS 2019.145 be Nguyen Minh Duc.CT tu 0371000414732 NGUYEN NGOC HUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/7/2019100,000.00MBVCB197983970.ung ho MS 2019.146 ( em Nguyen Ha Nha Tran ).CT tu 0371000414732 NGUYEN NGOC HUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/7/2019200,000.00MBVCB197828416.ung ho MS 2019.146 ( Em: Nguyen Ha Nha Tran ).CT tu 0311006898989 NGUYEN CONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/7/2019500,000.00MBVCB197706236.ung ho ms 2019.146( em Nguyen Ha Nha Tran).CT tu 0931004202134 LE THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/7/2019100,000.00MBVCB197702229.Ung ho MS: 2019 146( em Nguyen Ha Nha Tran).CT tu 0041000133073 BUI QUANG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/7/2019200,000.00MBVCB197700128.MS2019.129 be duong thanh.CT tu 0731000758264 VU THI THU LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/7/2019200,000.00MBVCB.197597749.Nhan vien vp.CT tu Ung ho MS 2019.146 (em Nguyen Ngo Kieu Linh) toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/7/2019200,000.00MBVCB197585287.UNG HO MS 2019.146 NGUYEN HA NHA TRAN.CT tu 0071003182939 HUYNH THI THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/7/2019500,000.00MBVCB197579518.ung ho MS2019.146 (em Nguyen Ngo Kieu Linh).CT tu 0121001754235 TRUONG THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/7/2019200,000.00MBVCB197575793.Chuyen tien giup MS 2019.146, em Nguyen Ngo Kieu Linh.CT tu 0331003922793 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/7/2019200,000.00MBVCB197530423.ung ho MS 2019.146 (em Nguyen Ngo Kieu Linh).CT tu 0011001425372 NGUYEN VIET LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/7/2019300,000.00MBVCB197503828.ung ho MS 2019.146 em Nguyen Ngo Kieu Linh.CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/7/2019200,000.00MBVCB.197494074.ung ho chau Nguyen ngo kieu linh ma so : 2019.146.CT tu thao toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/7/2019100,000.00MBVCB.197484802.ms 2019.146 nguyen ngo kieu linh.CT tu hieu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
5/7/2019100,000.00MBVCB197447053.MS 2019.145 be minh duc.CT tu 0081001261233 PHAM NGUYEN HAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/7/201960,000.00MBVCB197438371.2019.145.CT tu 0251002725214 DO NAM DU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
5/7/2019300,000.00Sender:01202021.DD:050719.SHGD:10006797.BO:NGUYEN MINH CHI.995219070530172 UNG HO MS 201 9.143 BE TRAN THI THUY LINH
5/7/2019300,000.00Sender:79202002.DD:050719.SHGD:10006728.BO:NGUYEN MINH CHI.995219070530064 UNG HO MS 201 9.144 CHI NGUYEN THI SON
5/7/2019300,000.00Sender:01202001.DD:050719.SHGD:10006765.BO:NGUYEN MINH CHI.995219070529965 UNG HO MS 201 9.146 EM NGUYEN HA NHA TRAN
5/7/2019500,000.00Sender:48204018.DD:050719.SHGD:18299586.BO:DO THI BAO QUYEN.UNG HO MS 2019125 (BE NGUYEN Q UOC VINH)
5/7/2019300,000.00Sender:79202002.DD:050719.SHGD:10002880.BO:NGUYEN THI MINH THUY.NGUYEN THI MINH THUY XOM C HO CO LOA UNG HO MS2019.146 NGUYEN NGO KIEU LINH
5/7/2019500,000.00Sender:79204017.DD:050719.SHGD:17278298.BO:THAN THI MONG TUYEN.CN TRAN QUANG KHAI HN, THAN THI MONG TUYEN UNG HO MS 2019.146 EM NGUYEN NGO KIEU LINH
5/7/2019500,000.00Sender:79310001.DD:050719.SHGD:10003437.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.148 EM NGUYE N NGO KIEU LINH
5/7/2019200,000.00Sender:01310005.DD:050719.SHGD:10003356.BO:TRAN THI HUONG TRA.MS 2019.145 BE NGUYEN MINH DUC
5/7/2019100,000.00Sender:01201003.DD:050719.SHGD:10001900.BO:VU TRAN KIEN.UNG HO BE NHA TRAN
5/7/20191,000,000.00TRAN THI TUYET MAI - 0945487908 - UNG HO MS 2019.126 (2 CHI EM LE GIA BAO VA LE THI MAI TRANG O NINH BINH GD TIEN MAT
5/7/2019175,000.00FTF_CN:9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148
4/7/2019500,000.00Sender:48204018.DD:040719.SHGD:18239858.BO:NGUYEN SI THUY.NGUYEN SI THUY GIUP BE NGUYEN QU ANG VINH MS: 2019138
4/7/2019500,000.00Sender:79201001.DD:040719.SHGD:10001139.BO:NGUYEN HUY DUC.GIUP CHI NGUYEN THI SON, MS 2019 .144 CHUA BENH, CHUC CHI MAU KHOE
4/7/2019200,000.00706029.040719.133530.Ungho MS2019-144-chi Nguyen Thi Son. Chuc gia dinh mau duoc toan tu
4/7/2019500,000.00042181.040719.130322.MS 2019.143 Be Tran Thi Thuy Linh
4/7/2019500,000.00911914.040719.111703.Ung ho MS 2019.123 Be Nguyen Dieu Linh FT19185075813531
4/7/2019500,000.00901357.040719.110637.VIETTEL 400300 LIENNH 190704 190704074402116 400201 pham thi kim loan ung ho ng thi xoan
4/7/2019300,000.00895567.040719.092410.Tien Phat ung ho MS 2019.143 Be Tran Thi Thuy Linh
4/7/2019300,000.00873910.040719.085339.Ung ho ma so 2019.145 chau nguyen minh duc
4/7/2019200,000.00041757.040719.054149.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Unghoms2019125benguyenquocvinh
4/7/2019200,000.00953582.030719.224205.Ung ho ms.2019.129 be duong thanh FT19185089704199
4/7/2019300,000.00827701.030719.222754.Ung ho ms2019144 chi nguyen thi son
4/7/20191,000,000.00330857.040719.211657.Ung ho MS 2019.144 chi Nguyen Thi Son
4/7/2019200,000.00140153.040719.200614.Vietcombank 0011002643148 ung ho be Quan Vinh MS 2019 138
4/7/2019200,000.00IBVCB.0407190631116001.Le Bich Hoan 67 Tran Hung Dao HN MS. 2019.074 gia dinh ong Thanh
4/7/2019300,000.00IBVCB.0407190189473003.chi Nguyen Thi Luong xom Cau Den, xa Phu Cuong, huyen Soc Son,Ha Noi ung ho MS 2019.145 be Nguyen Minh Duc
4/7/20191,000,000.00IBVCB.0407190131481004.Lai Phuc Thai Chau Hanoi ung ho MS 2019.142 be Nguyen Thien Nhan
4/7/20191,000,000.00IBVCB.0407190841471002.Lai Phuc Thai Chau Hanoi ung ho MS 2019.145 be Nguyen Minh Duc
4/7/2019500,000.00IBVCB.0407190947339003.gia dinh truong quang minh 453/24 ndc q.3 MS2019.129
4/7/2019300,000.00IBVCB.0407190181145002.LUU THI HONG VAN.Ung ho MS 2019.145 be Nguyen Minh Duc
4/7/2019300,000.00IBVCB.0407190735889001.VU THANH THUY.Ung ho MS2019.144 Nguyen Thi Son
4/7/2019400,000.00IBVCB.0407190898899001. Chau Nguyen Quoc Vinh Tan Son, xa Ngu Hiep, huyen Cai Lay, Tien Giang MS 2019125
4/7/20191,000.00IBVCB.0407190721956001.asd 213 sad
4/7/2019300,000.00MBVCB197096408.MS 2019.123.CT tu 0491001643198 MAI THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/7/2019100,000.00MBVCB197074295.ung ho MS 2019.145 be Nguyen Minh Duc.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/7/2019200,000.00MBVCB.196988591.me luom ve chai con mo tim.CT tu be Duong Thanh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
4/7/2019200,000.00MBVCB197419311.MS 2019.123(be Nguyen Dieu Linh o Thai Nguyen).CT tu 0111000161994 PHAM THI XUAN YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/7/2019500,000.00MBVCB197180661.ung ho MS 2019.145 be Nguyen Minh Duc.CT tu 0011000335590 PHAM NGOC NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
4/7/201950,000.00MBVCB.197174416.MS:2019.138 be nguyen quan vinh .CT tu le thi thuy trnag toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
4/7/2019900,000.00Sender:01309001.DD:040719.SHGD:10002553.BO:TRAN THI PHUONG LIEN.UNG HO 2019145 VA 2019142 VA2019141 VA 137 VA 136 VA 120 VA 139VA 130 VA 128
4/7/2019600,000.00Sender:01202021.DD:040719.SHGD:10001178.BO:NGUYEN THI MINH THUY.NGUYEN THI MINH THUY XOM C HO CO LOA UNG HO MS2019.142 BE NGUYEN THIEN NHAN 200.000D, MS2019.143 BE TRAN THI THUY LINH 200.000D, MS2019.145 BE NGUYEN MINH DUC 200.000D
4/7/2019200,000.00Sender:01319001.DD:040719.SHGD:10000111.BO:LE HOANG HAI AU.UNG HO MS 2019.123 ( BE NGUYEN DIEU LINH O THAI NGUYEN)
4/7/2019200,000.00IBPS/SE:79305001.DD:040719.SH:10001403.BO:TRAN XUAN HUNG.A TRAN XUAN HUNG SDT 0903402686 U NG HO MS 2019.144 CHI NGUYEN THI SON
3/7/2019100,000.00093987.030719.145429.2908216507 Chuyen qua MoMo Ung ho Nguyen thi Son MS 2019 144
3/7/2019200,000.00523536.030719.140130.Ung ho MS 2019.144
3/7/2019100,000.00518429.030719.135419.Chuyen tien ung ho ms2019.144 chi nguyen thi son
3/7/2019100,000.00503807.030719.132533.ung ho MS 2019.144 chi nguyen thi son
3/7/2019500,000.00333941.030719.131633.ung ho ms 2019144 chi Ng Thi Son
3/7/2019500,000.00069369.030719.125540.Ung ho MS 2019 144 chi Nguyen Thi Son
3/7/2019300,000.00487343.030719.124554.unghoMS2019.125beNguyenQuocVinh
3/7/2019200,000.00316179.030719.123241.SO DT 0905005075 UNG HO MS 2019.134(EM TRAN DUY HAO)-030719-12:32:39
3/7/2019300,000.00967449.030719.105604.ung ho ms 2019.124,y ngoai luk FT19184999007923
3/7/2019500,000.00950705.030719.103957.MS 2019.144 FT19184018703057
3/7/2019100,000.00132889.030719.103658.ung ho ms 2019.144
3/7/2019500,000.00922781.030719.101234.Ung ho MS 2019.141 be Nguyen Ngoc Nhu Y FT19184407986180
3/7/20191,500,000.00094823.030719.094823.Ung ho MS 2019.144 chi Nguyen Thi Son
3/7/2019200,000.00008361.030719.093821.IBFTA 190703000004738 ung hoMS 2019.144chi Nguyen Thi Son
3/7/2019300,000.00336319.030719.085646.Ung ho ma so 2019. 144 chi nguyen thi son
3/7/2019500,000.00033463.030719.083054.UNG HO BE DIEU LINH MS 2019.123
3/7/2019300,000.00909658.030719.080053.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2019. 144 chi Nguyen Thi Son
3/7/2019100,000.00915359.030719.074848.MS 2019.125 be nguyen quoc vinh FT19184391102355
3/7/2019100,000.00676929.030719.070326.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2019 144 chi Nguyen Thi Son
3/7/201910,000,000.00577276.030719.062157.Ung ho MS 2019 144 chi NGUYEN THI SON
3/7/201950,000.00169829.030719.014813.ung ho MS 2019.142 be Nguyen Thien Nhan
3/7/2019500,000.00IBVCB.0307190365236001.PHAN NGOC DONG.MS 2019.144
3/7/2019200,000.00IBVCB.0307190331048001.giau ten giau ten Ung ho MS 2019.144 chi Nguyen Thi Son
3/7/2019300,000.00IBVCB.0307190399897003.Le Minh Thay ap Vuon Tre, xa Khanh Loc, Tran Van Thoi, Ca Mau ung ho MS 2019.144 chi Nguyen Thi Son
3/7/2019200,000.00IBVCB.0307190107069001.NGUYEN CAO MINH PHUONG.Ung ho MS 2019.123 ( be Nguyen Dieu Linh o Thai Nguyen )
3/7/2019300,000.00IBVCB.0307190326393001.Manh Dzung Giap Nhat, Thanh Xuan MS 2019.144 chi Nguyen Thi Son
3/7/2019200,000.00IBVCB.0307190441685001.TRAN VAN DAT.Ung ho MS 2019.144 chi Nguyen Thi Son
3/7/2019200,000.00IBVCB.0307190109285001.VU PHUONG HONG NGOC.ung ho MS 2019.144 chi Nguyen Thi Son
3/7/2019200,000.00IBVCB.0307190686159001.PHAM THI VAN ANH.ung ho MS.2019.143( be Tran Thi Thuy Linh)
3/7/2019500,000.00IBVCB.0307190981747001.NGUYEN VAN TIEN 154 NGUYEN VAN CU, LE LOI, BAC GIANG MS 2019.144 chi Nguyen Thi Son
3/7/2019100,000.00IBVCB.0307190812963001.Thuy A25 My My MS 2019.144 chi Nguyen Thi Son
3/7/20195,000,000.00IBVCB.0307190078601001.NGUYEN TO NHU.Ms 2019.144. Ung ho chi Nguyen Thi Son
3/7/2019300,000.00IBVCB.0307190959917001.Vu Ngoc Hong, Q7 giup MS2019.144 chi Nguyen Thi Son
3/7/2019300,000.00IBVCB.0307190971261002.NGUYEN XUAN LAM.ung ho MS 2019.144 chi Nguyen Thi Son
3/7/2019500,000.00IBVCB.0307190652859001.NGUYEN THIEN NHAN.Ung ho MS 2019.143 (Be Tran Thi Thuy Linh)
3/7/2019500,000.00IBVCB.0307190936784001.HOANG THANH TUNG.Ung ho MS 2019.144 chi Nguyen Thi Son
3/7/2019100,000.00IBVCB.0307190123148002.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.144
3/7/20191,000.00IBVCB.0207190856398001.asd 123 qwe
3/7/20191,000.00IBVCB.0207190141770001.123 qwe asd
3/7/2019500,000.00MBVCB196854760.ung ho ms 2019.138 be nguyen quan vinh.CT tu 0081001266209 DANG HUU THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/7/2019200,000.00MBVCB.196771692.Ung ho MS 2018.143 be Tran Thi Thuy Linh.CT tu abc toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/7/2019200,000.00MBVCB.196770659.Ung ho MS 2019.139 em Chu Thanh Dat.CT tu abc toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/7/2019200,000.00MBVCB.196769680.Ung ho MS 2019.144 chi Nguyen Thi Son.CT tu abc toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/7/2019200,000.00MBVCB196722534.ung ho nguyen thi son.CT tu 0721000547213 VO THI BICH HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/7/20191,000,000.00MBVCB196702011.ung ho ms 2019.123( be dieu linh o thai nguyen).CT tu 0351000729187 GIAP VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/7/2019100,000.00MBVCB196692408.2019.144.CT tu 0251002725214 DO NAM DU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/7/2019200,000.00MBVCB.196690788.nam vien ( vo cua Le Minh Thay).CT tu nguyen thi son toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/7/2019900,000.00MBVCB196689292.ung ho MS 2019.144 chi Nguyen Thi Son.CT tu 0011004188645 BUI DUC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/7/2019100,000.00MBVCB196645100.ung ho MS 2019.144 (chi Nguyen Thi Son).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/7/2019100,000.00MBVCB196627748.ung hoMS 2019.144chi Nguyen Thi Son.CT tu 0651000772745 NGUYEN NGOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/7/2019300,000.00MBVCB.196610937.ung ho Ms 2019.140 Tran Thi Tuyet Trinh.CT tu Tran thi xuan linh bya toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/7/2019500,000.00MBVCB196608699.ung ho MS 2019.143 ( Be Tran Thi Thuy Linh.).CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/7/2019200,000.00MBVCB.196586969.MS 2019. 144 - Chi Nguyen Thi Son..CT tu LE THI TU CHAU toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/7/20191,000,000.00MBVCB196542257.MS 2019.144 chi Nguyen Thi Son.CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/7/20191,000,000.00MBVCB196539475.ung ho MS 2019.144chi Nguyen Thi Son.CT tu 0011000226641 PHAM QUANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/7/2019500,000.00MBVCB.196531286.ung ho ms 2019.144.CT tu Hung toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/7/2019500,000.00MBVCB.196530851.ung ho ms 2019.143.CT tu Hung toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
3/7/20191,000,000.00MBVCB196515349.Ung ho MS 2019.143 (be Tran Thi Thuy Linh).CT tu 0221000456868 DOAN DUY HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
3/7/2019500,000.00Sender:79310001.DD:030719.SHGD:10012190.BO:DO HUYEN TRANG.UNG HO MS.2019.144 CHI NGUYEN TH I SON
3/7/2019200,000.00Sender:01310001.DD:030719.SHGD:10007721.BO:LE THI MY DUYEN.UNG HO MS 2019.142 BE NGUYEN TH IEN NHAN. CHUC BE MAU SOM HET BENH.
3/7/2019300,000.00Sender:79310001.DD:030719.SHGD:10006600.BO:LY VAN ANH.UNG HO MS 2019.144 CHI NGUYEN THI SO N. CHUC CHI MAU KHOE VE VOI CHONG CON
3/7/2019500,000.00Sender:01310005.DD:030719.SHGD:10004624.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.144 CHI NGUY EN THI SON
3/7/2019200,000.00Sender:79310001.DD:030719.SHGD:10004632.BO:LE NGUYEN TUYET TRAM.MS2019.144 NGUYEN THI SON
3/7/2019100,000.00IBPS/SE:79307006.DD:030719.SH:10005900.BO:DO PHUNG XUAN NHAN.UNG HO BE NGUYEN DIEU LINH O THAI NGUYEN MS 2019.123
3/7/2019600,000.00Sender:01310005.DD:030719.SHGD:10009551.BO:TA HONG PHUC.UNG HO CAC MS 2019.144, 2019.143, 2019.142, 2019.139, 2019.141, 2019.138
3/7/2019300,000.00Sender:79310001.DD:030719.SHGD:10014908.BO:DANG THANH PHUONG.UNG HO MS 2019.144 CHI NGUYEN THI SON
3/7/2019500,000.00Sender:01310005.DD:030719.SHGD:10008399.BO:VO THI NHU HUE.NHU HUE UNG HO MS 2019.144 CHI N GUYEN THI SON
3/7/2019300,000.00Sender:79204017.DD:030719.SHGD:17211974.BO:DINH NGOC BICH VAN.DINH NGOC BICH VAN UNG HO MS 2019121 BE GIANG THI NGOC O HA GIANG
3/7/2019200,000.00Sender:48304001.DD:030719.SHGD:10005413.BO:DO THI VINH HANH.UNG HO MS 2019.144 CHI NGUYEN THI SON TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
3/7/20193,000,000.00Sender:01360002.DD:030719.SHGD:10000229.BO:NGUYEN LAN HUONG.UNG HO MS 2019.139 DEN 2019.14 4 TAT CA 6 BAN MOI B AN 500.000
3/7/2019100,000.00IBPS/SE:79307006.DD:030719.SH:10005888.BO:DO PHUNG XUAN NHAN.UNG HO MS 2019.128 BE NGUYEN BAO KHANG
3/7/2019100,000.00IBPS/SE:01201011.DD:030719.SH:10001945.BO:NGUYEN THI LAN HAI.MS2019.144 NGUYEN THI SON
3/7/2019100,000.00IBPS/SE:79307006.DD:030719.SH:10005906.BO:DO PHUNG XUAN NHAN.UNG HO GIA DINH ANH DUONG CHI LIEU MS 2019.108
3/7/20191,000,000.00693714.030719.211610.Ung ho ms 2109 144 chi Nguyen thi Son
3/7/2019500,000.00663872.030719.210339.Ung ho MS 2019.144 chi NGUYEN THI SON
3/7/20191,000,000.00663068.030719.202016.Ung ho ms 2019.144
3/7/2019200,000.00980110.030719.201947.MS2019.144 nguyen thi son FT19184064215853
3/7/2019100,000.00366248.030719.194020.UNG HO MS 2019.144 CHI NGUYEN THI SON-030719-19:40:18
3/7/2019300,000.00905870.030719.182751.Lynh Dung ung ho be Nguyen Quan Vinh FT19184439739460
3/7/2019200,000.00169715.030719.181510.MS 2019.125 ung ho be Nguyen Quoc Vinh
3/7/20192,000,000.00941655.030719.171320.Ung ho MS 2019.138 be Nguyen Quan Vinh FT19184924385280
3/7/2019300,000.00930608.030719.170310.UH MS 2019.144 FT19184516555744
3/7/2019100,000.00927495.030719.170028.MS 2019.144 Nguyen Thi Son FT19184977463487
3/7/2019500,000.00346171.030719.161356.UNG HO MS 2019.143 ( BE TRAN THI THUY LINH.)-030719-16:13:01
3/7/20195,000,000.00965708.030719.160810.Anh Nguyen ung ho be Nguyen Quan Vinh MS 2019.138. Chuc con chong khoi benh FT19184800202280
3/7/2019400,000.00398493.030719.154228.Ung Ho MS 2019.126 (2 chi em Le Gia Bao va Le Thi Mai Trang o Ninh Binh)
3/7/2019200,000.00385135.030719.151530.Ung ho MS 2019.123 (be Nguyen Dieu Linh o Thai Nguyen)
2/7/2019300,000.00Sender:48204018.DD:020719.SHGD:18146977.BO:NGUYEN TAN NGOC.UNG HO MA SO MS2019.125 BE NGUY EN QUOC VINH
2/7/2019500,000.00Sender:48304001.DD:020719.SHGD:10004580.BO:LE THI THU DIEU.UNG HO MS2019 138 BE NGUYEN QUA N VINH
2/7/2019200,000.00Sender:01202001.DD:020719.SHGD:10003020.BO:TRAN NGOC MINH.995219070227282 UNG HO MA SO 2 019131 E NGUYEN DINH MINH KHANG 0354006168
2/7/2019200,000.00Sender:01202001.DD:020719.SHGD:10003004.BO:TRAN NGOC MINH.995219070227231 UNG HO MA SO 2 019133 NGUYEN MINH SANG O 274 LE DINH QUANG TP HCM
2/7/2019200,000.00Sender:01202002.DD:020719.SHGD:10002964.BO:TRAN NGOC MINH.995219070227186 UNG HO MA SO 2 019134 E TRAN DUY HAO 0363051927
2/7/2019200,000.00Sender:79202002.DD:020719.SHGD:10002955.BO:TRAN NGOC MINH.995219070227152 UNG HO MA SO 2 019135 E NGUYEN VAN VIET NAM 0366 689 040
2/7/2019200,000.00Sender:01202001.DD:020719.SHGD:10002951.BO:TRAN NGOC MINH.995219070227113 UNG HO MA SO 2 019136 E QUACH THANH TRUNG 0347209261
2/7/2019200,000.00Sender:01202001.DD:020719.SHGD:10002928.BO:TRAN NGOC MINH.995219070227053 UNG HO MA SO 2 019139 E NGUYEN QUAN VINH 032 832 3824
2/7/2019200,000.00Sender:01202002.DD:020719.SHGD:10002914.BO:TRAN NGOC MINH.995219070227013 UNG HO MA SO 2 019139 E CHU THANH DAT 0945800165
2/7/2019200,000.00Sender:01202001.DD:020719.SHGD:10002896.BO:TRAN NGOC MINH.995219070226981 UNG HO MA SO 2 019141 E NGUYEN NGOC NHU Y 0333 127 557
2/7/2019200,000.00Sender:01202001.DD:020719.SHGD:10002882.BO:TRAN NGOC MINH.995219070226947 UNG HO MA SO 2 019142 E NGUYEN THIEN NHAN 077 907 0872
2/7/2019200,000.00Sender:01202002.DD:020719.SHGD:10002867.BO:TRAN NGOC MINH.995219070226914 UNG HO MS 2019 143 E TRAN THI THUY LINH 0974347257
2/7/2019100,000.00536383.020719.155857.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2019. 142 Be Nguyen Thien Nhan
2/7/2019500,000.00931815.020719.151608.Be Alex Nguyen ung ho MS2019.123. Be Nguyen Dieu Linh o Thai Nguyen
2/7/2019100,000.00880321.020719.142559.MS 2019.142 nguyen thien nhan
2/7/2019200,000.00791547.020719.121647.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2019 138 be Nguyen Quan Vinh
2/7/20191,000,000.00736749.020719.111146.Chuyen tien ung ho MS 2019.123 be Nguyen thi dieu linh o thai nguyen
2/7/2019300,000.00691812.020719.102554.Ung ho ma so 2019.142 be nguyen thien nhan o tien giang
2/7/2019200,000.00139430.020719.093412.ung ho MS 2019.143 ( Be Tran Thi Thuy Linh.)
2/7/20191,000,000.00548645.020719.074318.Ung ho MS 2019.138 be Nguyen Quan Vinh
2/7/2019300,000.00942320.020719.071358.ung ho MS 2019143 Be Tran Thi Thuy Linh
2/7/2019200,000.00766269.020719.060631.ung ho MS 2019.138 be nguyen quan vinh
2/7/20191,000,000.00IBVCB.0207190682010001.NGUYEN THI PHUONG THAO.Ung ho MS 2019.142 (be Mguyen Thien Nhan)
2/7/2019200,000.00IBVCB.0207190455296003.NGUYEN TAN DAT.MS 2019.142 be nguyen thien nhan
2/7/2019300,000.00IBVCB.0207190841430001.HA THI MY CHI.Uh ms 2019.142 be thien nhan
2/7/201950,000.00IBVCB.0207190249877001.Nguyen Nhat Minh TTN1, P.TTN, quan 12. HCM ?ng h? MS 2019.143 ( Bé Tr?n Th? Thùy Linh.)
2/7/2019200,000.00IBVCB.0207190932883004.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.143 ( Be Tran Thi Thuy Linh.)
2/7/2019200,000.00IBVCB.0207190534971003.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.142 be Nguyen Thien Nhan
2/7/2019200,000.00IBVCB.0207190453245002.TRAN HONG LOAN.ung ho MS 2019.138 be Nguyen Quan Vinh
2/7/2019100,000.00IBVCB.0207190220857001.PHAN THI THO.UNG HO MS2019.143 ( BE TRAN THI THUY LINH)
2/7/20192,000,000.00IBVCB.0207190126554001.NGO CHI DUNG.Anh Tri chuyen tien ung ho MS2019.140 chi Tran Thi Tuyet Trinh
2/7/2019300,000.00IBVCB.0207190594150007.NGUYEN THI MAI PHUONG.ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
2/7/2019100,000.00IBVCB.0207190180038001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.143
2/7/2019500,000.00IBVCB.0207190421142001.PHAM THI MAI HOA.Ung ho MS2019.143 be tran thi thuy linh
2/7/20191,000,000.00VCBPAY196163496.MS 2019.138 be Nguyen Quan Vinh fb hong do ung ho.DO CONG MAN CT den BAO VIETNAMNET.0011002643148.
2/7/20191,000,000.00VCBPAY196162907.MS 2019.134 em tran duy hao fb hong do ung ho.DO CONG MAN CT den BAO VIETNAMNET.0011002643148.
2/7/2019500,000.00MBVCB196433009.Ms 2019.123( be Nguyen Dieu Linh O Thai Nguyen).CT tu 0911000059139 LE THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/7/2019500,000.00MBVCB196242686.Ung ho MS 2017.134 (Em Tran Duy Hao).CT tu 0101000957186 PHAM THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/7/20191,000,000.00MBVCB196175922.UNG HO MS 2019.123(BE NGUYEN DIEU LINH O THAI NGUYEN).CT tu 0311000725888 HOANG VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/7/2019100,000.00MBVCB196080684.ung ho MS 2019.143 (be Tran Thi Thuy Linh).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/7/2019500,000.00MBVCB196061176.Ung ho MS 2019.125.CT tu 0331000420606 LE QUANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/7/2019500,000.00MBVCB.196034374.ung ho MS 2019.142 be nguyen thien nhan.CT tu sang toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
2/7/2019100,000.00MBVCB196007857.2019.143 tran thi thuy linh.CT tu 0101001050680 NGUYEN THI LAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
2/7/201950,000.00Sender:01309001.DD:020719.SHGD:10001412.BO:LE THANH HAI.MS 2019.123
2/7/2019500,000.00Sender:01201011.DD:020719.SHGD:10003332.BO:HO THI NGUYET TAM.MS 2019.137 NGUYEN THI NGOC L INH
2/7/2019200,000.00Sender:79310001.DD:020719.SHGD:10003751.BO:NGUYEN VAN CONG.MS 2019.142 BE NGUYEN THIEN NHA N
2/7/2019500,000.00Sender:79305001.DD:020719.SHGD:10005178.BO:VU KHOI NGUYEN.VNO VU KHOI NGUYEN UNG HO MS 201 9 142 BE NGUYEN THIEN NHAN
2/7/20192,000,000.00NGUYEN DUC KIEN;0398794179;UNG HO MS2019.133 BE NGUYEN MINH SANG; GD TIEN MAT
1/7/2019500,000.00Sender:79307005.DD:010719.SHGD:10000462.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.136 QUACH THANH TRUNG
1/7/2019500,000.00Sender:79307005.DD:010719.SHGD:10000461.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.140 TRAN THI TUYET TRINH
1/7/2019500,000.00Sender:79307005.DD:010719.SHGD:10000460.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.135 BE NG UYEN VAN VIET NAM
1/7/2019500,000.00Sender:79307005.DD:010719.SHGD:10000486.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.141 BE NG UYEN NGOC NHU Y
1/7/2019500,000.00Sender:01307001.DD:010719.SHGD:10005484.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.142 BE NG UYEN THIEN NHAN
1/7/2019200,000.00Sender:01307001.DD:010719.SHGD:10006231.BO:NGO VIET TUAN.IBUNG HO MS 2019.141 BE NGUYEN NG OC NHU Y
1/7/201930,000,000.00IBPS/SE:01311001.DD:280619.SH:10002499.TC:ZY18.000114.dd 270619 BO:NGAN HANG TMCP QUAN DOI1.TRA LAI LCC 10024829 NGAY 27.06.2019 LY DO SAI TEN DVH
1/7/2019100,000.00994660.010719.213002.Ung ho MS 2019.142 be NGUYEN THIEN NHAN FT19183147405597
1/7/2019500,000.00930541.010719.202446.UNG HO MS 2019 142 BAC LE VAN VAN UNG HO CHAU
1/7/2019100,000.00575364.010719.193346.2901688230 Chuyen qua MoMo Ung ho MS 142 nam 2019 Be Nguyen Thien Nhan
1/7/201950,000.00912137.010719.165443.Ung ho ma so 2019142 be Nguyen Thien Nhan
1/7/2019200,000.00556453.010719.161738.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2019 142 Nguyen Thien Nhan
1/7/2019200,000.00569609.010719.155504.ung ho MS 2019.142 be Nguyen Thien Nhan
1/7/2019200,000.00987684.010719.154914.Ung ho MS 2019142 be Nguyen Thien Nhan FT19182740777150
1/7/2019500,000.00820468.010719.150559.ung ho be nguyen thien nhan ms 2019.142
1/7/20191,000,000.00244720.010719.145219.Ung ho MS 2019.142 Be Nguyen Thien Nhan
1/7/2019300,000.00632780.010719.132601.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019. 142 be nguyen thien nhan
1/7/2019500,000.00170740.010719.124808.Ung ho MS 2019.142 be Nguyen Thien Nhan
1/7/2019100,000.00033183.010719.123632.Ung ho ms 2019 142 be Nguyen Thien Nhan
1/7/2019200,000.00910089.010719.122230.Ung ho MS 2019.138 be Nguyen Quan Vinh FT19182916839520
1/7/20191,000,000.00868474.010719.110654.Ung ho MS 2019 142 be Nguyen Thien Nhan
1/7/2019200,000.00036122.010719.101533.Chuyen tien MS 2019 126 hai chi em le gia bao le thi mai trang
1/7/2019300,000.00637942.010719.101605.UH Be Nguyen Thien Nhan MS 2019 142
1/7/2019500,000.00389850.010719.094155.Ung ho MS 2019.142 be Nguyen Thien Nhan
1/7/201950,000.00854247.010719.090536.Ung ho MS 2019 142 be Nguyen Thien Nhan
1/7/20191,000,000.00080607.010719.080607.Ung ho MS 2019.142 be Nguyen Thien Nhan
1/7/2019500,000.00933743.010719.075244.Ung ho MS 2019 142 be Nguyen Thien Nhan
1/7/2019300,000.00675450.010719.072751.Ung ho MS 2019 142 be nguyen thien nhan
1/7/20191,000,000.00976753.010719.054744.Ung ho qua bao vietnamnet MS 2019-142 be Nguyen thien Nhan FT19182970420091
1/7/2019200,000.00976189.010719.053253.MS 2019.142 be Thien Nhan. Van Tuyen Q.5 ung hi FT19182970369232
1/7/2019200,000.00944777.300619.101151.MS 2019.123 be Nguyen Dieu Linh
1/7/2019150,000.00IBVCB.0107190067837008.NGUYEN THI MAC LUYEN.MAI LUYEN ung ho ma so 2019.097 be Tran Van Dat
1/7/2019500,000.00IBVCB.0107190700119001.PHAM MANH CUONG.ung ho MS 2019.142 be Nguyen Thien Nhan
1/7/2019200,000.00IBVCB.0107191002247002.TONG VAN DUNG.ung ho MS 2019.142 be Nguyen Thien Nhan
1/7/201950,000.00IBVCB.0107190030729001.Nguyen Nhat Minh TTN1, P. TTN, Q.12 MS 2019.142 ung ho be NGUYEN THIEN NHAN
1/7/2019100,000.00IBVCB.0107190362455001.ung ho ma so: 2019.142 be Nguyen Thien Nhan; Tien Giang kho khan
1/7/2019100,000.00IBVCB.0107190048614004.PHAN THI THO.ung ho MS2010.138 ( BE NGUYEN QUAN VINH)
1/7/2019100,000.00IBVCB.0107190138818003.PHAN THI THO.ungho MS2019.141 ( BE NGUYEN NGOC NHU Y)
1/7/2019100,000.00IBVCB.0107190855074002.PHAN THI THO.ung ho MS2019.142 ( BE NGUYEN THIEN NHAN)
1/7/2019200,000.00IBVCB.0107190626916001.MS : 2019.142 be Nguyen Thien Nhan Ap 3, Xa Thai Trung,H.Cai Be, Tinh Tien Giang Bi ung thu mau
1/7/20191,000,000.00IBVCB.0107190655881001.PHAN LUONG HUY.Ung ho MS 2019.138 be Nguyen Quan Vinh
1/7/2019100,000.00IBVCB.0107190265735001.QUACH VIET DUONG.Ung ho MS 2019.142 be Nguyen Thien Nhan
1/7/2019100,000.00IBVCB.0107190115487001.ung ho MS 2019.142 be Nguyen Thien Nhan
1/7/20191,000,000.00IBVCB.0107190351859002.BTQT 39PhanNguQ1 MS 2019.142 be NGUYEN THIEN NHAN, tinh Tien Giang.
1/7/2019100,000.00IBVCB.0107190405019001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.142
1/7/2019500,000.00IBVCB.0107190929429001.BTQT 39PhanNguQ1 MS 2019.135 be NGUYEN VAN VIET NAM, tinh An Giang.
1/7/2019200,000.00VCBPAY195682744. Ung ho qua Bao VietNamNet: Ghi ro ung ho MS 2019.134 ( Em Tran Duy Hao).NGUYEN DUY LINH CT den BAO VIETNAMNET.0011002643148.
1/7/2019500,000.00MBVCB195405282.Ung ho MS 2019.142 be Nguyen Thien Nhan.CT tu 0071001228682 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/7/2019300,000.00MBVCB195404573.ung ho Ms 2019.142 be Nguyen Thien Nhan.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/7/2019200,000.00MBVCB195399551.ung ho be Nguyen Thien Nhan MS 2019.142.CT tu 0011000628007 NGUYEN THAI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/7/2019200,000.00MBVCB195936097.Ms 2019.142.CT tu 0011004357979 NGUYEN TUAN TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/7/2019500,000.00MBVCB.195875081.huu tri.CT tu chau ngoc thu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
1/7/20191,000,000.00MBVCB195667668.Ms 2019.123 be Nguyen Dieu Linh o Thai Nguyen.CT tu 0011002339999 PHUNG HUU HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/7/2019100,000.00MBVCB195474926.ung ho MS 2019.142 be Nguyen Thien Nhan.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
1/7/201950,000.00Sender:01310001.DD:010719.SHGD:10022769.BO:HUYNH TANG LINH PHUONG.UNG HO MS 2019 123 BE NG UYEN DIEU LINH O THAI NGUYEN
1/7/2019200,000.00Sender:01310001.DD:010719.SHGD:10020615.BO:TRAN THI HUONG TRA.MS 2019.142 BE NGUYEN THIE N NHAN
1/7/2019500,000.00Sender:01310005.DD:010719.SHGD:10013242.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.142 BE NGUYE N THIEN NHAN
1/7/20191,000,000.00Sender:79204017.DD:010719.SHGD:17101686.BO:VU CONG THOA.UNG HO NGUYEN MINH SANG MS 2019 13 3
1/7/2019200,000.00Sender:01310001.DD:010719.SHGD:10003712.BO:NGUYEN HIEN CHI.MS 2019.123 BE NGUYEN DIEU LINH O THAI NGUYEN
1/7/2019200,000.00Sender:01310005.DD:010719.SHGD:10005037.BO:VO THI TUYET HANH.UNG HO MS2019.141 BE NGUYEN N GOC NHU Y
1/7/2019200,000.00Sender:01310001.DD:010719.SHGD:10003083.BO:NGUYEN HIEN CHI.MS2019.129 BE DUONG THANH
1/7/2019100,000.00Sender:01307001.DD:010719.SHGD:10009105.BO:NGUYEN TUAN MINH.IBUNG HO MA SO 2019.142 (BE NG UYEN THIEN NHAN)
1/7/2019150,000.00Sender:79305001.DD:010719.SHGD:10000001.BO:LOI PHAT HAU.MS 2019 125 BE NGUYEN QUOC VINH
1/7/2019500,000.00PHAN NGUYEN THANH NHAN;ung ho ms2019142 be nguyen thien nhan;
1/7/2019400,000.00Sender:01310012.DD:010719.SHGD:10014253.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2019.142 BE NGUYEN T HIEN NHAN
1/7/2019300,000.00Sender:79310001.DD:010719.SHGD:10014081.BO:PHAM VAN NHAN.UNG HO MS 2019.142 BE NGUYEN THIE N NHAN
1/7/20191,000,000.00Sender:01310012.DD:010719.SHGD:10013939.BO:TRAN VINH.UNG HO MS 2019.142 ( BE NGUYEN THIEN NHAN )
Tổng số342,314,000.00

Ủng hộ qua Ngân hàng Vietinbank

 
Ngày giao dịchMô tả giao dịchCó 
10-07-2019 15:59:15UNG HO MS 2019.1515,000.00
10-07-2019 14:22:58Ung ho MS 2019.150100,000.00
10-07-2019 13:51:49Uh50,000.00
10-07-2019 08:54:41CT DEN:710138710529 gia dinh bac Van Ngoc Thai SG ung ho chau Hoang Dinh Gia Bao MS 2019.1321,000,000.00
10-07-2019 08:00:40Ung ho ms 2019151 chi Nguyen Thi Dao50,000.00
09-07-2019 20:07:33ung ho MS 2019150 be Ly Ngoc Khanh Phuong200,000.00
09-07-2019 15:08:29Chi Hong chuyen tien ung ho be Dieu Linh200,000.00
09-07-2019 13:20:03ung ho MS 2019149 Nguyen Ngoc An Nhien500,000.00
09-07-2019 12:45:12CT DEN:124113935426 Vietinbank 114000161718 Ho tro be LY NGOC KHANH PHUONG tinh Soc Trang100,000.00
09-07-2019 10:12:16So GD goc: 10000486 [3089689333] NHCT DONG DA HN UNG HO MS 2019.149 NGUYEN NGOC AN N HIEN500,000.00
09-07-2019 09:48:57Ung ho ms 2019150 be Ly Ngoc Khanh Phuong50,000.00
09-07-2019 09:31:33Uh50,000.00
09-07-2019 09:12:44UNG HO 2MS: 2019.149, 2019.15010,000.00
09-07-2019 09:08:14CAO HA TINH UNG HO MS 2019 148 BE NGUYEN THANH TUYEN ( CHUC BE SOM KHOI BENH)300,000.00
09-07-2019 09:06:13CAO HA TINH UNG HO MS 2019 150 BE LY NGOC KHANH PHUONG ( CHUC BE SOM KHOI BENH)300,000.00
09-07-2019 08:08:28MS 2019150 be Ly Ngoc Khanh Phuong200,000.00
09-07-2019 06:44:39Ung ho MS 2019.149 Nguyen Ngoc An Nhien1,000,000.00
08-07-2019 21:50:06Ung ho MS 2019.149 Nguyen Ngoc An Nhien100,000.00
08-07-2019 19:50:21Ung ho MS 2019.147 chi Hoang Thi Tuyet500,000.00
08-07-2019 19:29:47CT DEN:918919857974 Chuyen tien ung ho be An nhien ma so 2019.149500,000.00
08-07-2019 16:54:31Ms 2019.148 Nguyen Thanh Tuyen200,000.00
08-07-2019 14:38:45ung ho MS 2019148 Nguyen Thanh Tuyen50,000.00
08-07-2019 14:22:02LUU CONG DUC CT CHO CHAU NGUYEN THANH TUYEN TO 9 AP TAN LOC, XA TAN LUOC, BINH TAN, VINH LONG300,000.00
08-07-2019 14:16:09Khuc Ngoc Giang ung ho MS 2019148 Nguyen Thanh Tuyen500,000.00
08-07-2019 13:43:31So GD goc: 10032040 TC:VNCN095710.MS 2019.125, Nguyen Quoc Vinh200,000.00
08-07-2019 13:04:51So GD goc: 10026614 TC:MBVP716254.MBVCB198319810.ung ho MS 2019.138 be Nguyen Quan Vinh.CT tu 0071001036463 toi 114000161718 bao VietNamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)200,000.00
08-07-2019 13:03:41ung ho ms 2019.148 chi Nguyen Thanh Tuyen100,000.00
08-07-2019 12:36:29Ung ho MS 2019.148 Nguyen Thanh Tuyen500,000.00
08-07-2019 10:32:12UNG HO 2MS:2019.147, 2019.14810,000.00
08-07-2019 10:20:11ms2019 148 Nguyen Thanh Tuyen100,000.00
08-07-2019 10:03:30MS 2019148 Nguyen Thanh Tuyen200,000.00
08-07-2019 09:56:32Uh200,000.00
08-07-2019 09:30:10So GD goc: 995219070839422 995219070839422 - NGUYEN THI HONG LOAN UNG HO MA SO 145 BE NGUYEN MINHDUC100,000.00
08-07-2019 08:04:01Ung ho be Tuyen300,000.00
07-07-2019 10:34:27Uh50,000.00
07-07-2019 07:50:10CT DEN:918807233171 Ms 2019.144 chi nguyen thi son100,000.00
06-07-2019 22:23:02CT DEN:918715750004 Ung ho ms 2019 147 chi nguyen thi son50,000.00
06-07-2019 19:48:59ung ho MS 2019147 chi Nguyen Thi Son50,000.00
06-07-2019 15:11:09Ms 2019.138 be nguyen quan vinh500,000.00
06-07-2019 10:58:15Uh50,000.00
05-07-2019 18:39:56ung ho ms2019.146 be nguyen ha nha tran200,000.00
05-07-2019 16:11:49UNG HO MS 2019.1465,000.00
05-07-2019 09:54:28Uh50,000.00
05-07-2019 09:22:50CT DEN:918602549776 Fb Thuong Ngoc ho tro em Vinh bi phoi500,000.00
05-07-2019 09:02:28So GD goc: 995219070536658 995219070536658 - NGUYEN THI HONG LOAN UNG HO MA SO 2019 139 EM CHU THANH DAT100,000.00
05-07-2019 09:00:37So GD goc: 995219070536603 995219070536603 - NGUYEN THI HONG LOAN UNG HO MA SO 2019 146 EM NGUYENNGO KIEU LINH100,000.00
05-07-2019 08:51:30So GD goc: 995219070536332 995219070536332 - NGUYEN THI HONG LOAN UNG HO MA SO 2019 143 BE TRAN THI THUY LINH100,000.00
05-07-2019 08:27:26MS 2019146 em Nguyen Ngo Kieu Linh200,000.00
05-07-2019 08:18:47Ung ho MS 2019.139200,000.00
05-07-2019 08:17:35Ung ho MS 2019.146200,000.00
05-07-2019 08:17:12ung ho MS 2019146 em Nguyen Ngo Kieu Linh50,000.00
05-07-2019 08:16:17ung ho MS 2019145 be Nguyen Minh Duc50,000.00
04-07-2019 15:06:37UNG HO MS 2019.1455,000.00
04-07-2019 10:37:27Uh20,000.00
04-07-2019 10:23:00Ung ho MS 2019.144 chi Nguyen Thi Son1,000,000.00
04-07-2019 08:45:48CT DEN:918500696372 UNG HO MS2019145 BE NGUYEN MINH DUC VA MS 2019144 NGUYEN THI SON1,000,000.00
04-07-2019 08:22:50MS 2019145 be Nguyen Minh Duc200,000.00
04-07-2019 08:07:30CT DEN:918508917488 Ung ho MS 2019.144 chi Nguyen Thi Son FT19185354050780500,000.00
04-07-2019 08:03:58MS 2019.123 be Nguyen Dieu Linh200,000.00
04-07-2019 08:02:25CT DEN:918508915265 Ung ho MS 2019.145 be Nguyen Minh Duc FT19185960128922500,000.00
03-07-2019 23:14:43Ung ho MS 2019.144 Nguyen Thi Son1,000,000.00
03-07-2019 16:56:21UNG HO 3MS:2019.142;2019.143;2019.14415,000.00
03-07-2019 16:27:38Ung ho MS2019.129 be Duong Thanh500,000.00
03-07-2019 16:22:09ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh100,000.00
03-07-2019 16:01:34Ung ho MS 2019.144 chi Nguyen Thi Son100,000.00
03-07-2019 13:26:04CT DEN:918400439754 Ba Ng Thi Hoa ung ho MS 2019.144 chi Nguyen Thi son5,000,000.00
03-07-2019 13:06:05ung ho ms 2019144 chi Nguyen Thi Son50,000.00
03-07-2019 11:34:59Ung ho ma so 2019.144 chi Ngo Thi Son500,000.00
03-07-2019 11:34:49So GD goc: 10016997 TC:VNCN054658.UNG HO MS 2019144 NGUYEN THI SON1,000,000.00
03-07-2019 10:49:26CT DEN:104532716678 Vietinbank 114000161718 HUYNH CONG MINH HUNG chuyen khoan UNG HO MS 2019 144 chi Nguyen Thi Son1,000,000.00
03-07-2019 10:46:36CT DEN:104230938145 Vietinbank 114000161718 TRUONG NGOC DUNG chuyen khoan500,000.00
03-07-2019 08:59:41ung ho MS 2019144 chi Nguyen thi Son300,000.00
03-07-2019 08:26:59Uh50,000.00
03-07-2019 08:20:18ung ho MS 2019144 chi Nguyen thi Son200,000.00
03-07-2019 08:17:39C Thu -Ha Dong- MS 2019144 Nguyen thi son100,000.00
02-07-2019 22:07:43MS 2019.090500,000.00
02-07-2019 22:04:31MS 2019.087500,000.00
02-07-2019 19:44:33CT DEN:918319991843 Ms2019.125 nguyen quoc vinh FT19183738993059200,000.00
02-07-2019 19:23:27Ung ho ms 2019143 be Tran Thi Thuy Linh50,000.00
02-07-2019 16:41:22ung ho MS 2019142 be Nguyen Thien Nhan50,000.00
02-07-2019 16:40:01ung ho MS 2019143  Be Tran Thi Thuy Linh50,000.00
02-07-2019 14:09:38Uh10,000.00
02-07-2019 11:21:41UNG HO 7MS:2019.135;2019.136;2019.137;2019.138;2019.139;2019.140;2019.14135,000.00
02-07-2019 08:32:04MS 2019143  Be Tran Thi Thuy Linh200,000.00
01-07-2019 17:19:19CT DEN:918210159212 Ms 2019 134 em Tran Duy Hao Ms 2019 138 chau nguyen Quan Vinh Moi ms 150k300,000.00
01-07-2019 14:37:03ung ho MS 2019142 be Nguyen Thien Nhan100,000.00
01-07-2019 14:34:55CT DEN:143104644472 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho be Nhan ma 2019 142200,000.00
01-07-2019 13:22:01So GD goc: 10025399 ung ho ms 2019.142 be nguyen thien nhan1,000,000.00
01-07-2019 12:37:53CT DEN:918212123723 MS 2018.302 Tran Thi Nghe Que Son Quang Nam500,000.00
01-07-2019 12:05:09So GD goc: 10016049 TC:VNCN049381.Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh200,000.00
01-07-2019 09:18:47MS 2019142 be Nguyen Thien Nhan200,000.00
01-07-2019 09:10:13Ung ho MS 2019125 Be Nguyen Quoc Vinh1,000,000.00
01-07-2019 08:59:26Uh20,000.00
01-07-2019 08:48:28Ung ho MS 2019.142 be Nguyen Thien Nhan100,000.00
01-07-2019 08:17:39So GD goc: 10007262 IBUNG HO 2019.125 BE NGUYEN QUOC VINH100,000.00
Tổng cộng30,385,000.00

Ủng hộ tại tòa soạn

Ngày  Họ và tên người ủng hộ  Số tiền Mã số ủng hộ 
5/7/2019bạn đọc Q Bình Thạnh        100,0002019.138
5/7/2019bạn đọc Quận tân Bình     1,000,0002019.146
5/7/2019Chị Hạnh          50,0002019.126
8/7/2019Cty CPĐT TNG Holdings Việt Nam   50,000,000 Trường TH Thạch Mỹ 
9/7/2019Bạn đọc        300,000 2019.149 

Ban Bạn đọc