Ủng hộ qua Ngân hàng Vietinbank:

Ngày giao dịchMô tả giao dịch
20-08-2019 22:27:45CT DEN:923222298053 Ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh1,000,000.00
20-08-2019 20:51:36CT DEN:923208230486 UNG HO MS 2019 125 NGUYEN QUOC VINH500,000.00
20-08-2019 19:53:49Ung ho ma so 2019.194; be Huynh Thi Binh Nguyen200,000.00
20-08-2019 18:14:50ung ho ms 2019194 be Huynh Thi Binh Nguyen50,000.00
20-08-2019 16:15:18ung ho MS 2019194  Be Huynh Thi Binh Nguyen sinh nam 2004 o so 5 duong Thong Nhat TP Da Lat500,000.00
20-08-2019 10:57:06So GD goc: 995219082034798 995219082034798 - MS 2019.194 HUYNHTHI BINH NGUYEN100,000.00
20-08-2019 09:10:36Uh50,000.00
20-08-2019 08:29:17MS 2019194  Be Huynh Thi Binh Nguyen sinh nam 2004 o200,000.00
19-08-2019 18:33:42Ung ho MS 2019.193 be Ho Van Tu1,000,000.00
19-08-2019 12:37:54CT DEN:923105751144 UNG HO MS 2019.193 BE HO VAN TU 190819 12 37 28300,000.00
19-08-2019 12:27:10So GD goc: 10010241 Chuc ba mau khoe manh50,000.00
19-08-2019 12:16:00So GD goc: 10015608 TC:MBVP358279.MBVCB221271968.ho tro be Tu.CT tu 0501000087720 toi 114000161718 bao vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)500,000.00
19-08-2019 12:14:50So GD goc: 10015526 TC:MBVP363044.MBVCB221282459.giup be Ho Van Tu 300k.CT tu 0501000159642 toi 114000161718 Bao Viet Nam Net CONG THUONG VN (VIETINBANK)300,000.00
19-08-2019 10:04:35ung ho MS 2019193 Be Ho Van Tu50,000.00
19-08-2019 10:00:24Uh50,000.00
19-08-2019 09:36:22So GD goc: 10000998 Ung ho MS 2019.192 Be Le Quang Tron g200,000.00
19-08-2019 09:16:25TRA XUAN BINH UNG HO 2MS 2019.192; 2019.19310,000.00
19-08-2019 09:16:24ung ho be HO VAN TU MA SO 2019193500,000.00
19-08-2019 08:56:45CT DEN:923108593787 Chuyen tien ho tro em Ho Van Tu250,000.00
19-08-2019 08:17:47CT DEN:923108573981 Ung ho be tu.MS 2019.193300,000.00
19-08-2019 08:10:20MS 2019193 Be Ho Van Tu200,000.00
19-08-2019 08:08:49CT DEN:923108432764 Ung ho ma so 2019.193 be Ho Van Tu FT19231303816085300,000.00
19-08-2019 08:02:48CT DEN:075837862779 Vietinbank 114000161718 2019 193 be ho van tu100,000.00
19-08-2019 07:44:56CT DEN:923100702222 TU THIEN 190819 07 44 54300,000.00
18-08-2019 17:21:13Uh50,000.00
18-08-2019 11:18:25CT DEN:923011374712 Chuyen tien ung ho MS 2019.186 em TRAN THI THUY VAN1,000,000.00
18-08-2019 11:17:01CT DEN:923011374214 Chuyen tien ung ho MS 2019.188 be TRAN DUC TAN PHAT1,000,000.00
17-08-2019 20:59:15Ung ho ma so 2019.192 be Le Quang Trong200,000.00
17-08-2019 17:22:13Ung ho MS 2019.191 ba Nguyen Thi Dung500,000.00
17-08-2019 15:51:38Uh50,000.00
17-08-2019 11:44:45ung ho MS2019.192 be Le Quang Trong70,000.00
17-08-2019 11:38:10ung ho ma so 2019192 be Le Quang Trong thuong be lam2,000,000.00
17-08-2019 10:28:22ung ho MS 2019192 be Le Quang Trong50,000.00
17-08-2019 10:26:22ung ho MS 2019191 ba Nguyen Thi Dung50,000.00
17-08-2019 10:24:50ung ho MS 2019190  Anh Nguyen Thai Son50,000.00
17-08-2019 09:12:49MS 2019192 be Le Quang Trong200,000.00
17-08-2019 05:24:03ung ho ms 2019.192 chau le quang trong500,000.00
17-08-2019 04:15:00CT DEN:041047273601 Vietinbank 114000161718 CAO VAN BA chuyen khoan500,000.00
16-08-2019 16:29:11UNG HO MS 2019 191 CHO BA NGUYEN THI DUNG500,000.00
16-08-2019 15:56:48TRA XUAN BINH UNG HO MS 2019.189,2019.190,2019.19115,000.00
16-08-2019 14:38:38CT DEN:922807312659 Bao vietnamnet ba nguyen thi dung MS 2019.191300,000.00
16-08-2019 14:12:43Uh50,000.00
16-08-2019 13:52:59ung ho ms 2019.190 nguyen thai son100,000.00
16-08-2019 11:40:55ung ho ma so 2019191 ba Nguyen Thi Dung1,000,000.00
16-08-2019 11:04:00Ung ho MS 2019-191 ba Nguyen Thi Dung300,000.00
16-08-2019 10:30:53MS 2019190  Anh Nguyen Thai Son500,000.00
16-08-2019 09:59:50So GD goc: 10000852 Ung ho MS 2019.191 tai CONG THUONG VN Dong Da500,000.00
16-08-2019 09:45:53ung ho MS 2019.191 ba nguyen thi Dung500,000.00
16-08-2019 09:05:21ung ho MS 2019.191 ba Nguyen thi Dung500,000.00
16-08-2019 09:02:22Lily ung ho ba nguyen thi dung100,000.00
16-08-2019 08:53:15Tran Viet Thanh ung ho MS 2019191 ba Nguyen Thi Dung200,000.00
16-08-2019 08:45:47CT DEN:084147768421 Vietinbank 114000161718 NGUYEN BA CHUNG chuyen khoan ung ho ba dung200,000.00
16-08-2019 07:34:22CT DEN:922807756096 Ung ho MS 2019.191 ba NGUYEN THI DUNG500,000.00
16-08-2019 07:19:21CT DEN:071457765381 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 BUI THI NGOC THAI chuyen khoan100,000.00
16-08-2019 07:08:33Ung ho MS 2019.191 Ba Nguyen Thi Dung500,000.00
16-08-2019 06:10:28Ung ho ba nguyen thi dung MS 2019.191500,000.00
15-08-2019 23:25:46Ung ho ms 2019.187(be nguyen anh thu)200,000.00
15-08-2019 22:22:23Ung ho ms 2019.188(be tran duc tan phat)300,000.00
15-08-2019 22:18:59Ung ho ms2019.189(anh vu ngc hoang)300,000.00
15-08-2019 21:40:49Ung ho ma so 2019.190500,000.00
15-08-2019 21:22:33Ung ho ma so 2019.188 be Tran Duc Tuan Phat500,000.00
15-08-2019 15:44:30ung ho MS 2019190  Anh Nguyen Thai Son50,000.00
15-08-2019 15:23:44ung ho MS 2019190  Anh Nguyen Thai Son50,000.00
15-08-2019 09:09:10ung ho MS 2019189  Anh Vu Ngoc Hoang50,000.00
15-08-2019 09:08:53Uh50,000.00
15-08-2019 08:24:10Ung ho MS 2019.189 anh Vu Ngoc Hoang50,000.00
14-08-2019 21:12:00Uh50,000.00
14-08-2019 16:56:44MS 2019188 Tan Phat MS 2019186  Thuy Van1,000,000.00
14-08-2019 14:52:41NGUYEN DUC HOAI PHUONG UNG HO MS 2019 178 2 CHI EM QUYNH VA MAI3,000,000.00
14-08-2019 13:50:53TRA XUAN BINH UNG HO MS 2019.1885,000.00
14-08-2019 13:10:53unh ho ms 2019.188 be tan phat200,000.00
14-08-2019 10:01:31MS 2019.188100,000.00
14-08-2019 09:55:09ung ho ms 2019.188 ; be Tran Duc Tan Phat100,000.00
14-08-2019 09:48:53Ung ho ms 2019188 be Tran Duc Tan Phat100,000.00
14-08-2019 08:07:36MS 2019188 be Tran Duc Tan Phat200,000.00
13-08-2019 21:12:21ung ho MS 2019.187 be Nguyen Anh Thu50,000.00
13-08-2019 20:04:26ung ho MS 2019187 be Nguyen Anh Thu50,000.00
13-08-2019 16:05:22UNG HO QUY TU THIEN NGOI NHA MO UOC, SO DIEN THOAI 09026688751,000,000.00
13-08-2019 15:44:01TRA XUAN BINH UNG HO 2MS 2019.186; 2019.18710,000.00
13-08-2019 15:43:44CT DEN:922508296602 3084371572 Chuyen qua MoMo Nguyen Thi Hong Loan ung ho ma so 2019 164 be Le Nguyen Kim Yen100,000.00
13-08-2019 15:28:24CT DEN:922508287491 3084291768 Chuyen qua MoMo Nguyen Thi Hong Loan ung ho ma so 2019 169 be Dong Xuan Lam100,000.00
13-08-2019 15:25:41CT DEN:922508285840 3084299605 Chuyen qua MoMo Nguyen Thi Hong Loan ung ho ma so 2019 170 be Ha Hai Yen100,000.00
13-08-2019 15:21:29CT DEN:922508283414 3084227304 Chuyen qua MoMo Nguyen Thi Hong Loan ung ho ma so 2019 176 be Hai Nam100,000.00
13-08-2019 15:00:32Uh50,000.00
13-08-2019 12:41:04Uh50,000.00
13-08-2019 11:16:00CT DEN:922511104238 Ung ho ms 2019.183 do van chinh FT19225448963095100,000.00
13-08-2019 08:37:45MS 2019187 be Nguyen Anh Thu200,000.00
12-08-2019 21:05:08CT DEN:922421003917 Ung ho MS 2019 134 em Tran Duy Hao500,000.00
12-08-2019 16:16:55Ung ho ms 2019186 Tran Thi Thuy Van50,000.00
12-08-2019 13:37:51UNG HO MS 2019. 181 (BE MAI THI HAI YEN HUYEN YENN MO TINH NINH BINH )2,000,000.00
12-08-2019 13:22:11So GD goc: 10027968 Giup chau Tran Thi Thuy Van ms2019.186300,000.00
12-08-2019 09:19:42CT DEN:922409071021 Chuyen tien ung ho chau tran thi thuy van500,000.00
12-08-2019 09:03:45TRA XUAN BINH UNG HO 2 MS 2019.184.2019.18510,000.00
12-08-2019 08:14:50MS 2019186  Em Tran Thi Thuy Van200,000.00
12-08-2019 08:12:39So GD goc: 10007712 ung ho ms 2019.182 be dang chi hung1,000,000.00
12-08-2019 07:54:03Ung ho ma so 2019 .186(e tran thi thuy van)1,000,000.00
12-08-2019 07:48:04So GD goc: 995219081221536 995219081221536 - MS 2019.186 TRANTHI THUY VAN200,000.00
12-08-2019 07:00:32Uh100,000.00
12-08-2019 06:59:29ung ho ms 2019.186 ; em Tran Thi Thuy Van100,000.00
11-08-2019 21:07:06CT DEN:922321982733 Ung ho 2 be quynh thanh. Nho bao chuyen tien den 2 be.200,000.00
11-08-2019 20:46:51ung ho ms 2019185  Em Bui Thuy Dung50,000.00
11-08-2019 20:45:30ung ho ms 2019184 be Dinh Thi Bao Chau50,000.00
11-08-2019 17:16:33Ung ho MS 2019180 be Tran Tan Tai200,000.00
11-08-2019 17:15:32ung ho MS 2019177 be Ho Nguyen Minh Thu200,000.00
11-08-2019 17:14:10ung ho MS 2019176  be Nguyen Hai Nam200,000.00
11-08-2019 17:12:18ung ho MS 2019175 be Pham Thi Tuyet Nhi200,000.00
11-08-2019 17:04:07ung ho MS 2019184 be Dinh Thi Bao Chau200,000.00
11-08-2019 17:02:38ung hoMS 2019181 Be Mai Thi Hai Yen200,000.00
11-08-2019 17:01:15ung hoMS 2019178  2 chi em Quynh va Mai600,000.00
11-08-2019 15:42:55MS 2019185  Em Bui Thuy Dung400,000.00
11-08-2019 13:59:28CT DEN:922313670706 Ung ho MS 2019.185 em BUI THUY DUNG FT19224206685101200,000.00
36,970,000.00

Ủng hộ qua Ngân hàng Vietcombank:

Ngày Số tiềnMô tả
20/08/2019200,000.00Sender:79305001.DD:200819.SHGD:10000684.BO:NGUYEN SY DINH.UNG HO MS 2019.194 BE HUYNH THI BINH NGUYEN
20/08/2019500,000.00TRAN HON QUANG;MS 2019.136 EM QUACH THANH TRUNG; GD TIEN MAT
20/08/2019500,000.00TRAN HON QUANG;MS 2019.137 NGUYEN THI NGOC LINH; GD TIEN MAT
20/08/2019500,000.00TRAN HON QUANG;MS 2019.139 EM CHU THANH DAT; GD TIEN MAT
20/08/2019500,000.00TRAN HON QUANG;MS 2019.165 BE TRAN NGUYEN BAO TRAN; GD TIEN MAT
20/08/2019500,000.00TRAN HON QUANG;MS 2019.168 BE PHAM MINH KHOA; GD TIEN MAT
20/08/2019500,000.00TRAN HON QUANG;MS 2019.177 BE HO NGUYEN MINH THU; GD TIEN MAT
20/08/2019500,000.00TRAN HON QUANG;MS 2019.180 BE TRAN TAN TAI; GD TIEN MAT
20/08/20191,000,000.00881926.200819.114407.UNG HO BE HO VAN TU MS 2019.193-200819-11:43:47
20/08/20192,000,000.00247434.200819.100634.TANG BA CUONG UNG HO MS2019 191 BA NGUYEN THI DUNG
20/08/2019500,000.00121656.200819.092544.Ung ho MS 2019.193 Be Ho Van Tu
20/08/2019300,000.00968308.200819.091840.ung ho ms 2019.188 be TRAN DUC TAN PHAT
20/08/20191,000,000.00053708.200819.091247.MS 2019.194 ung ho be Huynh Thi Binh Nguyen
20/08/2019300,000.00052824.200819.091119.Ung ho MS2019.192 be Le Quang Trong
20/08/2019500,000.00315705.200819.081656.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2019 193 be Ho van Tu
20/08/2019500,000.00446926.200819.081235.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2019 194 be Huynh thi Binh Nguyen sinh nam 2004 o so 5 duong Th
20/08/20191,000,000.00314562.200819.074841.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LDT ung ho ms 2019 193 be Ho Van Tu
20/08/20191,000,000.00310795.200819.074324.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LDT ung ho MS 2019 194 be Huynh Thi Binh Nguyen
20/08/2019300,000.00007190.200819.074207.Ung ho ms 2019.193 be ho van tu o quynh luu nghe an
20/08/20191,000,000.00699227.200819.055018.gui giup be Huynh thi Binh Nguyen , MS 2019.194 FT19232949572059
20/08/2019100,000.00940191.200819.211346.Gui Ho Van Tu - ms 2019193 FT19233245144568
20/08/2019100,000.00171151.200819.205339.IBFT ung ho MS 2019.125 be NGUYEN QUOC V
20/08/2019100,000.00912660.200819.204153.ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
20/08/2019100,000.00396198.200819.203557.ung ho MS 2019 188 be Tran Duc Tan Phat
20/08/2019100,000.00394573.200819.203109.Ung ho MS 2019 125
20/08/2019100,000.00392065.200819.202335.ung ho MS 2019 193 Be Ho Van Tu
20/08/2019200,000.00502632.200819.200158.3118001039 Chuyen qua MoMo Ms 2019 125 ung ho be Nguyen Quoc Vinh
20/08/2019100,000.00011072.200819.192514.Vietcombank 0011002643148 ung ho?MS 2019193 Be?Ho Van Tu
20/08/20191,000,000.00915486.200819.191617.UNG HO MS 2019.125 BE NGUYEN QUOC VINH FT19232524105422
20/08/2019100,000.00881335.200819.161609.ms 2019.194 huynh thu binh nguyen
20/08/2019100,000.00242712.200819.152832.Nhom Vien gach nho Ung ho cac Ma so 188 va 193
20/08/2019500,000.00150305.200819.150305.MS 2019.194 be huynh thi Binh Nguyen
20/08/20191,000,000.00851811.200819.144229.Ung ho MS 2019193 be Ho Van Tu
20/08/2019700,000.00IBVCB.2008190449468001.BUI TINH VAN ANH.MS2019.192beLeQuangTrong
20/08/20191,000,000.00IBVCB.2008190720928001.NGUYEN THI DIEU THUY.ung ho MS 2019.194 Be Huynh Thi Binh Nguyen (sinh nam 2004 o so 5 duong Thong Nhat, TP Da Lat)
20/08/2019200,000.00IBVCB.2008190051276001.PHUNG DUC THE CUONG.ung ho MS 2019.194 Be Huynh Thi Binh Nguyen (sinh nam 2004 o so 5 duong Thong Nhat, TP Da Lat)
20/08/2019100,000.00IBVCB.2008190308807002.DO THI PHUONG THAO.Ung ho MS 2019.174 (Be Nguyen Hong Nhung)
20/08/2019100,000.00IBVCB.2008190418399001.DO THI PHUONG THAO.Ung ho MS 2019.176 (Be Nguyen Hai Nam)
20/08/2019400,000.00IBVCB.2008190597705002.gd Tom Tep ha noi ung ho ms 2019.193 be Ho Van Tu
20/08/2019400,000.00IBVCB.2008190914157001.gd Tom Tep ha noi MS 2019.194 be Huynh Thi Binh Nguyen o Da Lat
20/08/2019300,000.00IBVCB.2008190343091001.LE HOANG CUONG.Uh MS 2019.194 Be Huynh Thi Binh Nguyen, GDHL PT Hoangf Thij Nguyeen SN 80 pho Ngo Quang Bich khu 4 TT Tien Hai Thai Binh uh
20/08/20191,000,000.00IBVCB.2008190484401001.NGUYEN HUU HONG SON.ung ho MS 2019.194 Be Huynh Thi Binh Nguyen (sinh nam 2004 so 5 duong Thong Nhat, TP. Dalat)
20/08/2019200,000.00IBVCB.2008190652149001.Kitty_Chibi Fivestar garden Gui be MS2019.182 Dang Chi Hung. Chuc con mau khoe
20/08/2019100,000.00IBVCB.2008190082839002.Phan ngoc Hung Giup ma so: 2019.194
20/08/2019500,000.00IBVCB.2008190389661001.BTQT 39PhanNguQ1 MS 2019.193 be HO VAN TU, tinh Nghe An.
20/08/2019200,000.00IBVCB.1908190566201004.NGUYEN THANH TRA.Ung ho MS 2019.192 be Le Quang Trong
20/08/2019100,000.00VCBPAY222367039.ung ho ms 2019.194 Huynh Thi Binh Nguyen.TONG VAN DUNG CT den BAO VIETNAMNET.0011002643148.
20/08/2019100,000.00MBVCB222460153.MS 2019.125 be Ng Quoc Vinh.CT tu 0071000729863 NGUYEN HOANG TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
20/08/2019100,000.00MBVCB.222443029.ung ho MS 2019.194 be huynh thi binh nguyen.CT tu N toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
20/08/2019100,000.00MBVCB.222441940.Ung ho ms 2019.193 be Ho Van Tu.CT tu N toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
20/08/2019500,000.00MBVCB222423772.ung ho ms 2019.125 em nguyen quoc vinh.CT tu 0751000017202 NGUYEN HUU NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
20/08/2019300,000.00MBVCB222388265.ngoc chuyen tien mo tim .CT tu 0921000723526 LE HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
20/08/2019100,000.00MBVCB222372615.MS 2019.125.CT tu 0511000411958 VU THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
20/08/2019200,000.00MBVCB222291356.ung ho MS 2019.125 be Nguyen Quoc Vinh.CT tu 0071000730878 HUYNH NGUYEN KIM HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
20/08/2019100,000.00MBVCB222137435.ms 2019 193 ung ho be Ho Van Tu.CT tu 0161000558537 NGUYEN VAN NGHIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
20/08/2019100,000.00MBVCB222017536.ung ho MS 2019.193 Be Huynh Thi Binh Nguyen (sinh nam 2004 o so 5 duong Thong Nhat Tp Da Lat).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
20/08/2019150,000.00MBVCB222014543.ung ho MS 2019.193 Be Ho Van Tu.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
20/08/2019300,000.00MBVCB221852515.MS 2019.193 gui be Ho Van Tu.CT tu 0261003459730 DUONG NGOC TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
20/08/2019200,000.00IBPS/SE:01317001.DD:200819.SH:10000223.BO:TRINH THI KIM LIEN.UNG HO CHAU HO VAN TU
20/08/2019500,000.00Sender:01310005.DD:200819.SHGD:10003787.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.194 BE HUYNH THI BINH NGUYEN
20/08/2019200,000.00Sender:79305001.DD:200819.SHGD:10000689.BO:NGUYEN SY DINH.UNG HO MS 2019.187 BE NGUYEN ANH THU
20/08/20191,000,000.00NGUYEN THANH THUY - UNG HO MS2019.192 BE LE QUANG TRONG GD TIEN MAT
20/08/2019200,000.00Sender:79305001.DD:200819.SHGD:10000662.BO:NGUYEN SY DINH.UNG HO MS 2019.193 BE HO VAN TU
19/08/2019300,000.00730600.190819.102539.Ung ho MS 2019 193 Be Ho Van Tu Xom 4 Quynh Thach Quynh Luu Nghe An
19/08/2019500,000.00988148.190819.100309.ung ho ms2019.193 be Ho Van Tu
19/08/20191,000,000.00690558.190819.094939.Ung ho MS 2019193 Be Ho Van Tu
19/08/20191,000,000.00459197.190819.094917.Ung ho ms 2019.193. Be Ho Van Tu FT19231304098065
19/08/2019500,000.00603009.190819.091247.Ung ho MS 2019.193 Ho Van Tu
19/08/20192,000,000.00599945.190819.085534.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2019193 be ho van tu
19/08/2019200,000.00128220.190819.084719.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019 193 be Ho Van Tu
19/08/2019200,000.00659024.190819.084508.MS 2019193 Be Ho Van Nam
19/08/2019500,000.00809646.190819.083507.Ung ho MS 2019.193, be Ho Van Tu
19/08/2019100,000.00672742.190819.083250.Ung ho MS 2019.193 Be Ho Van Tu
19/08/2019200,000.00789701.190819.083025.Ung ho MS 2019 193 Be Ho Van Tu
19/08/2019500,000.00274390.190819.081709.Ung ho MS 2019.192 be Le Quang Trong
19/08/2019500,000.00569409.190819.080713.MS2019.193 ung ho be Ho Van Tu
19/08/2019500,000.00429243.190819.073808.Ung ho be Ho Van Tu MS 2019.193 FT19231869881188
19/08/2019300,000.00192474.190819.073532.vinh nhan ung ho ms 2019.193 be ho van tu
19/08/2019500,000.00192408.190819.072723.MS 2019.193 Be Ho Van Tu
19/08/2019200,000.00635581.190819.072309.UH MS 2019 193 Be HO VAN TU
19/08/2019200,000.00122841.180819.223034.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019192 be Le Quang Trong
19/08/20191,000.00IBVCB.1908190218523001.asd qwe qwe
19/08/20192,000,000.00IBVCB.1908190959375001.TO GIA KIEN.Ung ho MS 2019.191 ba Nguyen Thi Dung
19/08/2019100,000.00IBVCB.1908190455082001.TONG VAN DUNG.ung ho MS 2019.193 Be Ho Van Tu
19/08/2019200,000.00IBVCB.1908190113290002.QUANG NHA TRANG Ung ho MS 2019.193 Be Ho Van Tu
19/08/2019100,000.00IBVCB.1908190990452001.CHU VAN TUAN.Ung ho MS 2019.193 - Be Ho Van Tu
19/08/2019100,000.00IBVCB.1908190297192002.NGUYEN PHU QUY.Ung ho MS 2019.193 Be Ho Van Tu
19/08/20191,000,000.00IBVCB.1908190943788003.TRAN NGOC MAI.ung ho be Ho Van Tu. MS:2019.193
19/08/2019100,000.00IBVCB.1908190262361001.DO THI PHUONG THAO.Ung ho MS 2019.193 Be Ho Van Tu
19/08/2019300,000.00IBVCB.1908190528145001.LUU QUANG DAT.Ung ho MS 2019.193 be Ho Van Tu
19/08/2019300,000.00IBVCB.1908190322381002.Nguyen Ba Kim 502/37/46 Huynh Tan Phat, p Binh Thuan, Q7 ung ho MS 2019.193 Be Ho Van Tu
19/08/2019100,000.00IBVCB.1908190132731003.NGUYEN DANG KHOA.Ung ho MS 2019.193 (Ho Van Tu)
19/08/2019200,000.00IBVCB.1908190029355001.NGUYEN DANG KHOA.Ung ho MS 2019.189 (Vu Ngoc Hoang)
19/08/2019300,000.00IBVCB.1908191025311002.be Nam Anh, Minh Anh tp Vung Tau ung ho MS 2019.193 Be Ho Van Tu
19/08/2019500,000.00IBVCB.1908190536676012.HUYNH THI THU THUY.UNG HO MS 2019.193 BE HO VAN TRI
19/08/2019200,000.00IBVCB.1908190295930001.HONG HUNG.Be Ho Van Tu MS2019.193
19/08/2019700,000.00IBVCB.1908190139644001.LE THI MONG HONG.Ung ho MS 2019.193
19/08/2019100,000.00IBVCB.1908190132544002.Phan ngoc Hung Giup ma so: 2019.193
19/08/20191,000,000.00MBVCB221810019.ung ho MS 2019.193 be Ho Van Tu.CT tu 0421003973770 DUONG THI HOAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
19/08/2019100,000.00MBVCB.221803024.kinh te binh thuong.CT tu Lam chan dung toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
19/08/2019300,000.00MBVCB221686148.ungr hooj ms: 2019193, bes Hoof Vawn Tus.CT tu 0031000129149 NGUYEN VAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
19/08/2019500,000.00MBVCB.221568450.MS 2019.193 be Ho Van Tu.CT tu Minh Khue Mai Khoi toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
19/08/2019200,000.00MBVCB221368354.ung ho MS 2019.193 be Ho Van Tu.CT tu 0011004348259 NGUYEN QUANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
19/08/2019100,000.00MBVCB221360603.ung ho be Ho Van Tu MS 2019.193.CT tu 0071004191033 BIEN THU NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
19/08/2019500,000.00MBVCB221353364.Ung ho MS 2019.193 be Ho Van Tu.CT tu 0331000455945 MAI LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
19/08/2019200,000.00MBVCB.221340139.ms 2019.193 ho van tu.CT tu hoang thi thu huong toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
19/08/2019300,000.00MBVCB221316480.Ung ho MS 2019.193 Be Ho Van Tu.CT tu 0441000626404 PHAM HANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
19/08/2019200,000.00MBVCB221303206.ung ho MS 2019.193 BeHo Van Tu.CT tu 0611001920449 TRAN THI VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
19/08/2019100,000.00MBVCB221288183.ung ho MS 2019.193 be ho van tu.CT tu 0851000024120 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
19/08/2019500,000.00MBVCB.221285774.ung ho ms 2019.193.CT tu Hung toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
19/08/2019100,000.00MBVCB221284035.Ung ho Ms 2019 193 HO VAN TU.CT tu 0461003759534 LE THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
19/08/20191,000,000.00MBVCB221277526.ung ho ms 2019.193 be Ho Van Tu.CT tu 0761002342567 TRINH BAO DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
19/08/2019300,000.00MBVCB221261188.ung ho be MS 2019.193 Ho Van Tu.CT tu 0111000563561 HUYNH THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
19/08/2019500,000.00MBVCB221253528.Thanh Hung ung ho MS 2019.193 be Ho Van Tu.CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
19/08/2019500,000.00MBVCB.221250315.Ung ho MS 2019.193 BeHo Van Tu.CT tu Ho Van Tu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
19/08/2019500,000.00MBVCB221249359.ung ho MS 2019.193 Be Ho Van Tu.CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
19/08/2019100,000.00Sender:01309001.DD:190819.SHGD:10004682.BO:VO CHIEN THANG.MS 2019.193 BE HO VAN TU
19/08/20191,000,000.00Sender:01310005.DD:190819.SHGD:10020693.BO:VU XUAN BACH.UNG HO MS 2019 193
19/08/2019300,000.00Sender:01310001.DD:190819.SHGD:10016650.BO:TA THI THUY HANG.UNG HO MS 2019.193 BE HO VAN T U
19/08/2019100,000.00Sender:01310001.DD:190819.SHGD:10013247.BO:NGUYEN THI DUNG.UNG HO MS 2019.193 BE HO VAN TU
19/08/2019200,000.00Sender:01310001.DD:190819.SHGD:10008678.BO:HUYNH BAO CHAU.THO NGUYEN MINH HUY UNG HO BE LE QUANG TRONG. MS2019.192
19/08/2019200,000.00Sender:01310001.DD:190819.SHGD:10008003.BO:HOANG HAI.UNG HO MS 2019.191,2019.192
19/08/2019200,000.00Sender:01310012.DD:190819.SHGD:10008608.BO:TRAN THI HUONG TRA.MS 2019.192 BE LE QUANG TR ONG
19/08/2019150,000.00Sender:01310005.DD:190819.SHGD:10007132.BO:NGUYEN THI HAI YEN.UNG HO MS 2019.187 BE NGUYEN ANH THU
19/08/2019100,000.00Sender:01323001.DD:190819.SHGD:10000225.BO:NGUYEN THANH TUNG.10 UNG HO BE HO VAN TU MS 201 9/193
19/08/20191,000,000.00NGUYEN THI LIEN CT UNG HO MS 20/9.191(BA NGUYEN THI DUNG) GD TIEN MAT
19/08/201950,000.00IBPS/SE:01201004.DD:190819.SH:10012695.BO:LUU CONG TOI.UNG HO MS 2019.193 BE HO VAN TU
19/08/20191,000,000.00Sender:79303008.DD:190819.SHGD:10006359.BO:LY THI KIM HONG.LY THI KIM HONG CT UNG HO CHO B A NGUYEN THI DUNG 2019 191
19/08/20191,000,000.00Sender:79204017.DD:190819.SHGD:17676028.BO:NGUYEN THI THUA.UNG HO MS 2019191 BA NGUYEN THI DUNG
19/08/20191,000,000.00Sender:01310005.DD:190819.SHGD:10012962.BO:TRAN VINH.UNG HO MS 2019.193 ( BE HO VAN TU )
19/08/2019500,000.00Sender:79201001.DD:190819.SHGD:10005827.BO:PHAM HUY CUONG.UNG HO MS 2019.191 BA NGUYEN THI DUNG
19/08/20191,000,000.00Sender:48304001.DD:190819.SHGD:10000194.BO:CU THANH DUC.UNG HO MS 2019.193 BE HO VAN TU TA I NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
19/08/2019300,000.00CONG TY TNHH THUONG MAI VU HAI UNG HO HOAN CANH BAO VIET NAM NET MS 2019.184 BE D INH THI BAO CHAU 300.000D
19/08/2019200,000.00IBPS/SE:01310001.DD:190819.SH:10011502.BO:TRAN THI GIANG HOA.MS2019.188 BE TRAN DUC TAN PH AT
19/08/20191,000,000.00IBPS/SE:79303008.DD:190819.SH:10016469.BO:NGUYEN THI THANH NGA.NGUYEN THI THANH NGA CT UNG HO 2019.192 BE LE QUANG TRONG
19/08/2019500,000.00TANG TRUNG XUONG: UNG HO MS:2019.193 BE- HO VAN TU GD TIEN MAT
19/08/2019100,000.00931724.190819.203321.Ung ho MS 2019 193 be Ho Van Tu
19/08/2019200,000.00164081.190819.195348.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI LY chuyen khoan uh ms 2019 193 be ho van tu
19/08/2019500,000.00537916.190819.172729.UNG HO MS 2019.193 BE HO VAN TU
19/08/2019500,000.00834663.190819.162819.Ung ho MS 2019.193 be Ho Van Tu
19/08/20196,000,000.00785949.190819.154505.BA THAN BA LOAN GIUP MOI MS 1TR 2019 168 178 183 187 192 193-190819-15:45:04
19/08/2019100,000.00143007.190819.133936.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2019 178
19/08/2019100,000.00945354.190819.133805.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2019 186 thuy van
19/08/2019500,000.00749779.190819.132934.Ung ho MS 2019 193 be Ho Van Tu
19/08/20191,000,000.00126152.190819.131325.fb Tuyet Ngo UH MS 2019.193 be Ho Van Tu
19/08/2019500,000.00772569.190819.125839.Ung ho ms 2019 193 be Ho Van Tu
19/08/2019200,000.00001670.190819.120218.Pham thi hanh thai binh ung ho ms 2019.193 ho van tu
19/08/20191,000,000.00207249.190819.112435.cttk
19/08/2019500,000.00134378.190819.104906.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019193 be Ho Van Tu
18/08/2019200,000.00853047.170819.102050.Ung ho MS 2019.188 be Tran Duc Tan Phat
18/08/2019200,000.00338529.180819.152150.Ms2019.192 be Le Quang Trong FT19231305230155
18/08/2019500,000.00397211.180819.125903.Ung ho MS 2019.192 be Le Quang Trong
18/08/20191,000,000.00316197.180819.123908.Ung ho MS 2019.192 be le quang trong FT19231304723780
18/08/2019100,000.00853211.170819.102838.Ung ho MS: 2019.190 (anh Nguyen Thai Son).
18/08/2019100,000.00853147.170819.102532.Ung ho MS 2019.191 ba Nguyen Thi Dung
18/08/201950,000.00250627.180819.215719.MS 2019.186 ( Em Tran Thi Thuy Van)
18/08/2019150,000.00852971.170819.101737.Ung ho MS 2019.192 be Le Quang Trong.
18/08/2019500,000.00257928.170819.221401.Ung ho ms 2019 191 ba nguyen thi dung FT19231954804430
18/08/201950,000.00IBVCB.1808190002798003.NGUYEN BA LONG.ung ho MS 2019.188 be Tran Duc Tan Phat-NGUYEN BA LONG
18/08/201950,000.00IBVCB.1808190232838002.NGUYEN BA LONG.ung ho MS 2019.188 be Tran Duc Tan Phat-LE NGOC HOA
18/08/201950,000.00IBVCB.1808190228269002.NGUYEN THI THAI AN.ung ho MS 2019.185 ( Em Bui Thuy Dung )
18/08/2019500,000.00MBVCB221116441.Ung ho MS 2019.188 be Tran Duc Tan Phat.CT tu 0741000675092 NGUYEN THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/08/2019500,000.00MBVCB220397365.Ng thi Anh giup a Do van Chinh ms 2019.183.CT tu 0371003718953 TRAN THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/08/2019200,000.00225723.170819.175207.Chuyen tien ung ho be Le Van Trong Ms 2019.192
17/08/2019200,000.00511109.170819.171239.ung ho ms 2019 192 be Le Quang Trong
17/08/2019500,000.00938653.170819.170731.ung ho MS 2019.192 be Le Quang Trong
17/08/201950,000.00545892.170819.141255.Ung ho MS 2019.192 be Le Quang Trong
17/08/2019300,000.00161561.170819.140331.Ung ho MS 2019.192 Be Le Quang Trong FT19229054705228
17/08/2019200,000.00813879.170819.100627.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2019192 be Le Quang Trong
17/08/2019100,000.00501921.170819.095842.3101958787 Chuyen qua MoMo Ms 2019 186 ung ho em tran thuy van
17/08/2019200,000.00975068.170819.064837.Ung ho MS 2019.192 be Le Quang Trong FT19229806601533
17/08/2019200,000.00554481.170819.062913.MS 2019.192 UNG HO BE LE QUANG TRONG-170819-06:29:14
17/08/2019200,000.00IBVCB.1708190455553002.NGUYEN TAN DAT.Ung ho ms 2019.192 be le quang trong
17/08/2019500,000.00IBVCB.1708190807971001.LE THANH PHUONG.Chuyen cho MS 2019.192 be Le Quang Trong
17/08/2019200,000.00IBVCB.1708190679236002.PHAM QUOC TRIEU.Ung ho Ms 2019.192 be le quang trong
17/08/2019200,000.00IBVCB.1708190228448002.NGUYEN HONG TUAN.ung ho MS 2019.191 ba Nguyen Thi Dung Chuyen khoan: Bao VIETNAMNET
17/08/2019100,000.00IBVCB.1708190872502002.NGUYEN THI HONG GAM.Ung ho ba cu gan 70 tuoi ban ve so bi benh tai bien va Lupus o BV 115
17/08/20191,000,000.00IBVCB.1708190742686001.NGUYEN THANH NGOC TUYEN.NTNT (DONG NAI)ung ho MS 2019.192 be Le Quang Trong
17/08/2019500,000.00IBVCB.1708190301296001.LU HOAI SON.Ung ho Ms 2019.191 ba nguyen thi dung
17/08/2019100,000.00IBVCB.1708190932832003.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.192
17/08/2019100,000.00VCBPAY220552405.Ms 2019.192 ung ho le quang trong.TONG VAN DUNG CT den BAO VIETNAMNET.0011002643148.
17/08/2019200,000.00MBVCB220642587.Ung ho MS: 2019.192 be Le Quang Trong.CT tu 0011000374006 NGUYEN XUAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/08/2019100,000.00MBVCB.220611280.be bi u nao.CT tu MS 2019.192 be le quang trong toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
17/08/2019200,000.00MBVCB.220541854.ms 2019 192.CT tu le quang trong toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
17/08/2019150,000.00MBVCB220509198.ung ho MS 2019.192 be Le Quang Trong.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/08/2019200,000.00MBVCB220423307.Ung ho em Nguyen Anh Thu Ms 2019.187.CT tu 0181006688899 NGUYEN DUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/08/2019200,000.00MBVCB220423131.Ung ho be Le Quang Trong Ms 2019.192.CT tu 0181006688899 NGUYEN DUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/08/20191,000,000.00MBVCB220398052.Tr Thu Thao+Tu Nha giup chau Tran Tan Tai ms 2019.180.CT tu 0371003718953 TRAN THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/08/20191,000,000.00291044.170819.180723.Ung ho MS 2019 192 be Le Quang Trong
17/08/2019700,000.00MBVCB220396888.Tr Thu Thao giup a Do van Chinh ms 2019.183.CT tu 0371003718953 TRAN THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/08/2019100,000.00Sender:79310001.DD:160819.SHGD:10007136.BO:VU HANH.UNG HO MS 2019.188 BE TRAN DUC TAN PHAT
16/08/2019100,000.00Sender:01310001.DD:160819.SHGD:10007292.BO:VU HANH.UNG HO MS 2019.186
16/08/2019100,000.00Sender:79310001.DD:160819.SHGD:10007032.BO:VU HANH.UNG HO MS.2019.191 BA NGUYEN THI DUNG
16/08/20191,000,000.00Sender:01201004.DD:160819.SHGD:10009908.BO:NGUYEN THI NGOC HUONG.UNG HO MS 2019.191 BA NGU YEN THI DUNG
16/08/2019500,000.00Sender:01201011.DD:160819.SHGD:10002695.BO:NGUYEN DUC VUONG.NGUYEN DUC VUONG, UNG HO MS 20 19.178 (UNG HO 2 CHI EM QUYNH VA MAI)
16/08/2019400,000.00Sender:79303008.DD:160819.SHGD:10004537.BO:LE THI MONG TRINH.UNG HO BADUNG MS2019 191/UNG HO BA DUNG
16/08/2019500,000.00Sender:79307005.DD:160819.SHGD:10001590.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.188 BE TR AN DUC TAN PHAT
16/08/2019500,000.00Sender:79307005.DD:160819.SHGD:10001577.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.187 BE NG UYEN ANH THU
16/08/2019500,000.00Sender:79307005.DD:160819.SHGD:10001808.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.184 BE DI NH THI BAO CHAU
16/08/2019500,000.00Sender:79307005.DD:160819.SHGD:10001609.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.183 DO VA N CHINH
16/08/2019600,000.00Sender:79333001.DD:160819.SHGD:10001224.BO:NGUYEN LUONG.UNG HO MA SO 2019.188. BE TRAN DUC T AN PHAT
16/08/2019600,000.00Sender:79333001.DD:160819.SHGD:10001111.BO:NGUYEN LUONG.UNG HO MS 2019.187 BE NGUYEN ANH T H U
16/08/20191,000,000.00Sender:79307006.DD:160819.SHGD:10002518.BO:NGUYEN THI KIM LAN.NGUYEN THI KIM LAN UNG HO MS 2019.191 BA NGUYEN THI DUNG
16/08/2019100,000.00586790.160819.134612.Ung ho MS 2019.191 ba nguyen thi dung
16/08/2019300,000.00765408.160819.130735.Ung ho 2019.191 ba nguyen thi dung xin chuyen giup nhe
16/08/2019500,000.00551642.160819.122557.ung ho MS 2019 191 ba Nguyen Thi Dung
16/08/2019200,000.00744662.160819.111617.MS 2019 191 BA NGUYEN THI DUNG
16/08/2019500,000.00506733.160819.104848.MS 2019191 Ba Nguyen Thi Dung
16/08/2019200,000.00771814.160819.094418.Vietcombank 0011002643148 UNG HO 2019 191 BA NGUYEN THI DUNG
16/08/2019500,000.00844630.160819.093631.Ung ho MS 2019.191 ba Nguyen Thi Dung FT19228081260959
16/08/2019200,000.00811688.160819.092444.Ung ho MS 2019.191 Ba Nguyen Thi Dung FT19228797909358
16/08/2019200,000.00839926.160819.092100.Ung ho MS 2019.191 ba Nguyen Thi Dung FT19228169856434
16/08/2019500,000.00503008.160819.090358.Ung ho MS 2019191 ba nguyen thi dung
16/08/2019100,000.00433017.160819.090310.MS2019.191BA NGUYEN THI DUNG-160819-09:03:09
16/08/20191,000,000.00834314.160819.090102.gui giup Ba Nguyen thi Dung , MS 2019.191 FT19228127345049
16/08/2019500,000.00033011.160819.085349.Vietcombank 0011002643148 ck ung ho MS 2019191 ba Nguyen Thi Dung
16/08/2019500,000.00832393.160819.085338.Ung Ho MS 2019.191 Ba Nguyen Thi Dung FT19228081104610
16/08/2019200,000.00431108.160819.085118.GIUP BA NGUYEN THI DUNG MS 2019.191-160819-08:51:16
16/08/2019200,000.00829526.160819.084214.UNG HO MS 2019.191 BA NGUYEN THI DUNG FT19228931319018
16/08/2019300,000.00234901.160819.083703.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019 191 ba Nguyen Thi Dung
16/08/20192,000,000.00145184.160819.082335.BAO VIETNAM NET UNG HO MS 2019.191 BA NGUYEN THI DUNG
16/08/2019500,000.00426765.160819.081823.UNG HO BA DUNG MS 2019.191-160819-08:18:23
16/08/2019100,000.00823788.160819.081437.Gui cho ba Dung phong cc1, khoa A7 , bv 175 FT19228000949011
16/08/2019100,000.00823409.160819.081240.Ung ho ms 2019.191 ba nguyen thi dung FT19228081046975
16/08/2019200,000.00625619.160819.080522.Ung ho ms 2019.191 ba nguyen thi dung
16/08/2019200,000.00125056.160819.080244.Ung ho MS 2019.191 ba Nguyen Thi Dung
16/08/2019500,000.00746174.160819.080238.ung ho MS2019.191 ba Nguyen Thi Dung
16/08/2019300,000.00245768.160819.075144.Ung ho ba Nguyen Thi Dung. Ms 2019.191
16/08/2019300,000.00500887.160819.074451.Pjam Truc Quynh ung ho MS 2019191 ba Nguyen Thi Dung
16/08/2019500,000.00765913.160819.073724.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS2019 191 Ba Nguyen Thi Dung
16/08/2019500,000.00664448.160819.073548.ung ho MS 2019 191 ba Nguyen Thi Dung
16/08/2019500,000.00499162.160819.072223.Vietcombank 0011002643148 giup ba nguyen thi dung
16/08/2019200,000.00422156.160819.071808.UNG HO MS 2019.191 NGUYEN THI DUNG-160819-07:18:07
16/08/2019500,000.00611148.160819.071026.Ung ho MS 2019.191 ba Nguyen Thi Dung
16/08/2019500,000.00659605.160819.070215.Ung ho ma so 2019 191 ba Nguyen Thi Dung
16/08/2019500,000.00123855.160819.065822.UNG HO MS 2019.190
16/08/2019100,000.00420858.160819.064459.UNG HO MS 2019.191 BA NGUYEN THI DUNG-160819-06:44:59
16/08/20192,000,000.00534786.160819.193208.UNG HO MS 2019.191 BA NGUYEN THI DUNG-160819-19:32:06
16/08/2019400,000.00516946.160819.160853.LINH BR GIUP MS 2019 188 BE TRAN DUC TAN PHAT
16/08/2019500,000.00847405.160819.160259.ung ho MS 2019.191 ba Nguyen thi dung
16/08/2019300,000.00IBVCB.1608190785851001.VU HUY NGOC.ung ho MS 2019.189 ( Anh Vu Ngoc Hoang)
16/08/20191,000,000.00IBVCB.1608190832588010.NGO THANH TUAN.ung ho MS 2019.184 be Dinh Thi Bao Chau
16/08/20192,000,000.00IBVCB.1608190852664008.NGO THANH TUAN.ung ho MS 2019.185 ( Em Bui Thuy Dung )
16/08/20191,000,000.00IBVCB.1608190196588007.NGO THANH TUAN.ung ho MS 2019.186 ( Em Tran Thi Thuy Van)
16/08/20191,000,000.00IBVCB.1608190502656006.NGO THANH TUAN.ung ho MS 2019.187 be Nguyen Anh Thu
16/08/20191,500,000.00IBVCB.1608191045900005.NGO THANH TUAN.ung ho MS 2019.184 be Dinh Thi Bao Chau
16/08/20193,000,000.00IBVCB.1608190162688004.NGO THANH TUAN.ung ho MS 2019.181 ( Be Mai Thi Hai Yen o Ninh Binh )
16/08/20192,000,000.00IBVCB.1608190825436003.NGO THANH TUAN.ung ho MS 2019.183 anh Do Van Chinh
16/08/20191,500,000.00IBVCB.1608190648282002.NGO THANH TUAN.ung ho MS 2019.188 be Tran Duc Tan Phat
16/08/2019300,000.00IBVCB.1608190423864007.HOANG THI THU HA.Be Phan Hoang Trang Thu ung ho MS 2019.177 Ho Nguyen Minh Thu
16/08/20191,000,000.00IBVCB.1608191014520001.TONG VIET THINH.ung ho MS 2019.191 ba Nguyen Thi Dung
16/08/2019100,000.00IBVCB.1608190750377002.Phan ngoc Hung Giup ma so: 2019.191
16/08/2019100,000.00IBVCB.1608190698013001.Phan ngoc Hung Giup ma so: 2019.190
16/08/20191,000,000.00IBVCB.1608190387887001.DO THI DUYEN.Ung ho MS 2019.191- Ba Nguyen Thi Dung
16/08/2019200,000.00IBVCB.1608190288237001.PHAM THI DANG THANH.Ung ho MS 2019.191 ba Nguyen Thi Dung
16/08/20191,000,000.00IBVCB.1608190281585001.TRAN TUAN MINH.ung ho MS 2019.191 ba Nguyen Thi Dung
16/08/20191,000,000.00IBVCB.1608190424543001.NGUYEN QUOC QUYEN.ms 2019.191. Ba Nguyen Thi Dung
16/08/2019500,000.00MBVCB220349788.ung hoMS 2019.187 be Nguyen Anh Thu.CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/08/2019500,000.00MBVCB220091599.ung ho MS2019.191 ba nguyen thi dung.CT tu 0011000398930 TRAN QUANG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/08/2019100,000.00MBVCB220088035.ck tu thien ma so 2019.191.CT tu 0291000382747 NGUYEN VAN THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/08/20191,000,000.00MBVCB220025693.ung ho ms 2019-191 nguyen thi dung.CT tu 0021000444908 LUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/08/2019300,000.00MBVCB219990954.ung ho MS 2019.191 ba Nguyen Thi Dung.CT tu 0381000501335 NGUYEN THANH NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/08/2019100,000.00MBVCB219934717.ung ho MS 2019.191 ba Nguyen Thi Dung.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/08/2019100,000.00MBVCB219933803.ung ho MS 2019.190 (Anh Nguyen Thai Son).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/08/2019200,000.00MBVCB219925873.Ung ho MS 2019.191 ba Nguyen Thi Dung.CT tu 0181003448692 NGUYEN NHU VIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/08/2019200,000.00MBVCB219896468.ung ho MS 2019.191 ba nguyen thi dung .CT tu 0281000615374 NGUYEN THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/08/2019500,000.00MBVCB219881846.ung ho ba Nguyen Thi Dung ms 2019 . 191.CT tu 0451001518470 NGUYEN THI THU HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/08/2019500,000.00MBVCB219877754.ung ho MS 2019.191 ba Nguyen Thi Dung.CT tu 0181003491501 NGUYEN THI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/08/2019500,000.00MBVCB.219875845.Ma so 2019.191 Ba Nguyen Thi Dung.CT tu Mot cong dan o Tp Vinh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
16/08/2019200,000.00MBVCB219872251.ung ho MS 2019 191 ba Nguyen thi Dung.CT tu 0091000674709 TRAN THI PHUONG TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/08/2019300,000.00MBVCB219867384.ung ho ms 2019.191 ba nguyen thi dung.CT tu 0281000144663 TRA NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/08/2019200,000.00MBVCB219865588.chuyen ung ho MS 2019.191 ba Nguyen Thi Dung.CT tu 0371000446712 HA THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/08/2019500,000.00MBVCB.219864379.MS 2019.191 (ba Nguyen Thi Dung).CT tu Nguyen T Hong Tham toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
16/08/2019100,000.00MBVCB219860436.ung ho ba Nguyen Thi Dung.CT tu 0561000539291 NGUYEN THI THU LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/08/2019300,000.00MBVCB219859123.ung ho ms 2019.191 ba Nguyen Thi Dung.CT tu 0451000324077 NGUYEN THI LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/08/2019500,000.00MBVCB219855220.ung ho MS : 2019.191 ba Nguyen Thi Dung.CT tu 0531000269930 NGUYEN THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/08/2019100,000.00MBVCB219854743.UNG HO MS 2019.191 BA NGUYEN THI DUNG.CT tu 0071000843487 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/08/2019200,000.00MBVCB219851633.ung ho MS 2019.191 ba NGUYEN THI DUNG.CT tu 0271000011498 DUONG THI QUYNH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/08/20191,000,000.00MBVCB219848984.ung ho MS 2019.191 ba Nguyen Thi Dung.CT tu 0671004098858 NGUYEN NGOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/08/2019200,000.00MBVCB219843551.ung ho MS 2019.191 ba Nguyen Thi Dung.CT tu 0441000775778 HO MAU CAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/08/2019200,000.00MBVCB219839309.Ung ho MS 2019.191 Ba NGUYEN THI DUNG.CT tu 0181003482184 NGUYEN THI CAM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/08/20193,000,000.00MBVCB219838879.ung ho MS 2019.191 ba nguyen thi dung.CT tu 0071001886057 NGUYEN THI MONG TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/08/2019500,000.00MBVCB219838704.MS 2019 191 ba NguyenThi Dung.CT tu 0071002049528 HUYNH THI BICH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/08/2019500,000.00MBVCB.219834821.benh tai bien ko nguoi than.CT tu ms 2019191 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
16/08/2019100,000.00MBVCB219834626.ms2019.191 nguyen thi dung.CT tu 0751000010205 NGUYEN THI LAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/08/2019200,000.00Sender:01310005.DD:160819.SHGD:10007528.BO:LE THU HUONG.MA SO 2019.191BA NGUYEN THI DUNG
16/08/2019200,000.00Sender:01310001.DD:160819.SHGD:10004990.BO:LE NGUYEN TUYET TRAM.MS2019.191 BA NGUYEN THI D UNG
16/08/2019500,000.00Sender:01310005.DD:160819.SHGD:10004717.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.191 BA NGUYE N THI DUNG
16/08/2019100,000.00Sender:01323001.DD:160819.SHGD:10000157.BO:NGUYEN THANH TUNG.10 UNG HO BA NGUYEN THI DUNG MS 2019/191
16/08/2019500,000.00TRAN THANH TRINH;UNG HO MS:2019.191 BA NGUYEN THI DUNG;
16/08/2019500,000.00TANG TRUNG XUONG;UNG HO MS: 2019.188 BE TRAN DUC TAN PHAT;
16/08/2019175,000.00FTF_CN:9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148
15/08/2019500,000.00Sender:01310001.DD:150819.SHGD:10002436.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2019.188 BE TRAN DUC T AN PHAT
15/08/2019300,000.00Sender:79333001.DD:150819.SHGD:10001773.BO:DANG THI QUY.CO QUY UNG HO MS 2019.176 (BE NGUY E N HAI NAM CON CHI NGUYEN THI PHUONG )
15/08/2019500,000.00Sender:01202021.DD:150819.SHGD:10000173.BO:THAN TRONG THUY TIEN.995219081524826 UNG HO M S 2019.187 BE NGUYEN ANH THU
15/08/2019200,000.00Sender:01202002.DD:150819.SHGD:10000189.BO:PHAM VAN TIEN.995219081524796 MS 2019.185 C HI EM BUI THUY DUNG
15/08/2019500,000.00Sender:01202002.DD:150819.SHGD:10000200.BO:THAN TRONG THUY TIEN.995219081524822 UNG HO M S 2019.181 BE MAI THI HAI YEN O NINH BINH
15/08/2019500,000.00223799.150819.190520.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Dang Thi Thu Trang ung ho be Hung
15/08/2019100,000.00719630.150819.165028.MS 2019.190 FT19227884081066
15/08/2019500,000.00742888.150819.144308.ung ho ms 2019.188 be tran duc tan phat
15/08/2019200,000.00394491.150819.143302.Ung ho MS 2019 147 chi Hoang Thi Tuyet
15/08/20191,500,000.00462853.150819.123409.Ung ho MS 2019 160 be Tran Hoang Quan
15/08/2019300,000.00625501.150819.115027.Nguyen tri Cuong ung ho MS 2019.188 be Tran Duc Tan Phat FT19227648804600
15/08/2019300,000.00323894.150819.111505.Ung ho ms 2019.188 be tran duc tan phat
15/08/2019100,000.00583785.150819.094005.2019.188 Tran Duc Tan Phat FT19227196601200
15/08/2019500,000.00280846.150819.060411.Ung ho Ms 2019189 anh Vu Ngoc Hoang
15/08/2019200,000.00IBVCB.1508190648594002.NLNQ Ung ho MS 2019.188 be Tran Duc Tan Phat
15/08/2019100,000.00IBVCB.1508190429956001.PHAN THI THO.UNG HO MS2019.189, ANH VU NGOC HOANG
15/08/2019200,000.00IBVCB.1508190678538004.Hanh Khach di xe taxi pham van tanh ung ho MS 2019.188: Tran Duc Tan Phat
15/08/2019200,000.00IBVCB.1508190476150003.Hanh Khach di xe taxi pham van tanh ung ho MS 2019.189: Vu Ngoc Hoang
15/08/2019100,000.00IBVCB.1508190199855001.ung ho ma so: 2019.189 Vu Ngoc Hoang, Nam Dinh kho khan
15/08/2019200,000.00IBVCB.1508190052013004.LE THUY PHUONG.Ung ho MS2019.129 be Duong Thanh
15/08/2019200,000.00IBVCB.1508190981485005.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.189 ( Anh Vu Ngoc Hoang)
15/08/2019200,000.00IBVCB.1508190490697004.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.188 be Tran Duc Tan Phat
15/08/2019200,000.00IBVCB.1508190484473003.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.187 be Nguyen Anh Thu
15/08/2019200,000.00IBVCB.1508190382989001.DO TRUNG DUNG.Ghi ro ung ho MS 2019.186 ( Em Tran Thi Thuy Van)
15/08/2019100,000.00IBVCB.1508190951059002.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.189
15/08/20191,000.00IBVCB.1508190972293001.ASD qwe qweQWE
15/08/2019300,000.00MBVCB.219714979.ung ho MS 2019.187 be Nguyen Anh Thu.CT tu Le Phuong Thao toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
15/08/2019500,000.00MBVCB219626625.ung ho MS 2019.190 (anh Nguyen Thai Son).CT tu 0071001203087 NGUYEN THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
15/08/2019100,000.00MBVCB219621743.ung ho ma so 2019.190 anh Nguyen Thai Son.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
15/08/2019300,000.00MBVCB219514439.ung ho MS 2019190 anh nguyen thai son.CT tu 0071002990479 LY MINH DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
15/08/2019200,000.00MBVCB.219341542.giup do.CT tu duc toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
15/08/2019100,000.00MBVCB.219325510.MS.2019.184.CT tu DINH THI BAO CHAU toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
15/08/2019200,000.00MBVCB.219300583.Benh tat.CT tu 2019.186 Tran thi Thuy Van toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
15/08/2019100,000.00MBVCB219283440.ung ho MS 2019.189 (Anh Vu Ngoc Hoang).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
15/08/20191,000,000.00MBVCB.219270161.nguoi gia bi benh.CT tu Bui Thi Ngoc Hanh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
15/08/2019500,000.00MBVCB219244306.Ung ho MS 2019.189 (anh Vu Ngoc Hoang).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
15/08/2019100,000.00MBVCB219214708.ung hoMS 2019.188 be Tran Duc Tan Phat.CT tu 0651000772745 NGUYEN NGOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
15/08/2019200,000.00MBVCB219206854.ung ho MS 2019.187 .CT tu 0211000464856 TRINH VAN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
15/08/2019500,000.00MBVCB219195658.ung ho MS 2019.188 be Tran Duc Tan Phat.CT tu 0071000712764 NGO VAN TIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
15/08/2019500,000.00Sender:01202001.DD:150819.SHGD:10005724.BO:NGUYEN NAM HONG.995219081537934 UNG HO MS 201 9.186 E TRAN THI THUY VAN
15/08/2019100,000.00Sender:01310005.DD:150819.SHGD:10013988.BO:HA PHUONG THAO.UNG HO MS2019.182 BE DANG CHI HU NG
15/08/2019500,000.00Sender:79310001.DD:150819.SHGD:10013224.BO:VO THI NHU HUE.UNG HO MS 2019.181 BE MAI THI HA I YEN O NINH BINH
15/08/20191,000,000.00Sender:79305001.DD:150819.SHGD:10001861.BO:TRINH THANH HA.UNG HO BE TRAN DUC TAN PHAT MS 2 019.188.MONG CON MAU KHOE
15/08/2019500,000.00Sender:79305001.DD:150819.SHGD:10001893.BO:TRINH THANH HA.UNG HO BE HA HAI YEN MS 2019.170 .MONG CON MAU KHOE
15/08/2019100,000.00Sender:79310001.DD:150819.SHGD:10005075.BO:VO HONG HANH.UNG HO MS 2019.188 BE TRAN DUC TAN PHAT
15/08/2019300,000.00Sender:01310001.DD:150819.SHGD:10003367.BO:LE THI NHAN.UNG HO MS 2019.188 BE TRAN DUC TAN PHAT
15/08/2019300,000.00Sender:79307006.DD:150819.SHGD:10002977.BO:VO THI LIEN.VO THI LIEN UNG HO MS 2019.171
15/08/2019100,000.00/Ref:PALPM90HS81{//}LP VNM90HS81 UNG HO MS 2019.188BE TRAN DUC TAN PHAT DVC:MR NGUYEN DUNG TRI
14/08/20191,000,000.00Sender:01307001.DD:140819.SHGD:10000473.BO:HOANG VAN SY.IBUNG HO MS 2019.188 BE TRAN DUC T AN PHAT
14/08/2019500,000.00717820.140819.200229.Vietcombank 0011002643148 FB THUONG CHIEN UNG HO BE TRAN DUC TAN PHAT
14/08/2019200,000.00990040.140819.132239.Ung ho MS 2019.184 be Dinh Thi Bao Chau
14/08/2019500,000.00981047.140819.124446.Ung ho MS 2019.188, be Tran Duc Tan Phat
14/08/2019300,000.00720629.140819.112933.Ung ho MS 2019.170 (Be ha hai Yen )
14/08/2019500,000.00905519.140819.095420.Luong Trang ung ho MS2019.105 be Nguyen Thi Thuy Hang
14/08/2019500,000.00904853.140819.095308.Luong Trang ung ho MS2019.107 be Nguyen Thanh Tri
14/08/20191,000,000.00904129.140819.095141.Luong Trang ung ho MS2019.108 a Duong chi Lieu
14/08/2019500,000.00354428.140819.094227.ung ho MS2019 188 be Tran Duc Tan Phat
14/08/20191,000,000.00190378.140819.094149.UNG HO 2019.188 BE TRAN DUC TAN PHAT-140819-09:40:49
14/08/2019100,000.00690333.140819.082331.ung ho MS 2019.188 be Tran Duc Tan Phat
14/08/2019100,000.00310132.140819.074600.2019 186 Tran Thi Thuy Van FT19226844821836
14/08/2019500,000.00308766.140819.073122.Ms 2019.186 tran thi thuy van FT19226509769097
14/08/2019500,000.00003613.140819.072227.190814000000838 Ung ho MS 2019.188 be Tran Duc Tan Phat ZP5DHDCBN0ER
14/08/201950,000.00IBVCB.1408190835328001.Nguyen Nhat Minh TTN1, P. TTN, Q.12 MS 2019.187 ung ho be NGUYEN ANH THU
14/08/2019200,000.00IBVCB.1408190930004001.VU HUY MANH.MS 2019.188
14/08/2019100,000.00IBVCB.1408190814462002.ung ho ma so: 2019.188 anh Tran Duc vu HCM kho khan
14/08/201950,000.00IBVCB.1408190846852001.Nguyen Nhat Minh TTN1, P.TTN, quan 12. HCM ?ng h? MS 2019.188 bé Tr?n ?c T?n Phát
14/08/201950,000.00IBVCB.1408190513873003.NGUYEN CONG TRANG.ung ho Ma So 2019.177 be Ho Nguyen Minh Thu
14/08/201950,000.00IBVCB.1408190508649002.NGUYEN CONG TRANG.ung ho Ma So 2019.182 Be Dang Chi Hung
14/08/201950,000.00IBVCB.1408190105573001.NGUYEN CONG TRANG.ung ho Ma So 2019.188 be Tran Duc Tan Phat
14/08/20191,000,000.00IBVCB.1408190098171001.NGUYEN DINH LUAN.ung ho MS 2019.188 be Tran Duc Tan Phat
14/08/2019300,000.00IBVCB.1408190662341001.MS 2019.188 MS 2019.188 MS 2019.188
14/08/2019200,000.00IBVCB.1408190687487001.CAO THI THUY TRANG.CK ung ho MS2019.155 be TVNho
14/08/2019100,000.00IBVCB.1408190607044001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.188
14/08/2019100,000.00MBVCB218846188.ung ho MS 2019.188 be Tran Duc Phat.CT tu 0021001706525 NGUYEN THI TRANG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
14/08/2019500,000.00MBVCB218804222.ung ho MS2019.166(Nga Thang).CT tu 0771000575268 LE VAN CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
14/08/2019500,000.00MBVCB218799479.ung ho MS 2019.188 be Tran Duc Tan Phat.CT tu 0481000350193 VU THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
14/08/2019200,000.00MBVCB218748271.ung ho MS 2019.188 be tran duc tan phat.CT tu 0011004348259 NGUYEN QUANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
14/08/2019100,000.00MBVCB218741724.ung ho MS 2019.188 be Tran Duc Tan Phat.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
14/08/2019300,000.00MBVCB218710019.ung ho MS 2019.187 be Nguyen Anh Thu.CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
14/08/2019200,000.00MBVCB218693201.ung ho ms 2019.186 be Thuy Van.CT tu 0881000454052 DO LE VINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
14/08/2019200,000.00MBVCB218692770.ung ho ms 2019.188 be Tan Phat.CT tu 0881000454052 DO LE VINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
14/08/2019500,000.00MBVCB218683450.ung ho MS 2019.188 be Tran Duc Tan Phat.CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
14/08/2019100,000.00MBVCB.219070328.benh.CT tu MS2019.181 be Mai Thi Hai Yen toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
14/08/2019100,000.00MBVCB.219069627.benh.CT tu MS 2019.184 be Dinh Thi Bao Chau toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
14/08/2019100,000.00MBVCB.219068735.benh.CT tu MS 2019.186 em Tran Thi Thuy Van toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
14/08/2019100,000.00MBVCB.219067912.benh.CT tu MS2019.188 be Tran Duc Tan Phat toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
14/08/2019200,000.00MBVCB219051886.ung ho MS 2019.188 be Tran Duc Tan Phat.CT tu 0181002166535 NGUYEN MINH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
14/08/2019300,000.00MBVCB218924067.ung ho ms2019188 be Tran Duc Tan Phat.CT tu 0011001334250 NGUYEN NHU NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
14/08/2019500,000.00MBVCB218880011.2019.187.CT tu 0261000279399 TRAN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
14/08/20195,000,000.00Sender:79204017.DD:140819.SHGD:17547063.BO:VO VAN LOI.UNG HO MS2019.185 EM BUI THUY DUNG. CN SO GD II HA NOI
14/08/2019500,000.00Sender:79310001.DD:140819.SHGD:10003718.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.188 BE TRAN DUC TAN PHAT
14/08/2019100,000.00174345.140819.210847.Chuyen tien ung ho MS 2019.188 Tran Duc Tan Phat
14/08/2019200,000.00IBPS/SE:01310012.DD:140819.SH:10007307.BO:NGUYEN THUY NGA.MS 2019.188 BE TRAN DUC TAN PHAT
13/08/2019500,000.00Sender:01310001.DD:130819.SHGD:10009229.BO:NGUYEN THI THANH MAI.UNG HO MS 2019.187 BE NGUY EN ANH THU
13/08/2019500,000.00Sender:79303001.DD:130819.SHGD:10005259.BO:NGUYEN THI THAO.NGUYEN THI THAO UNG HO CHAU NGU YEN BAO NGOC
13/08/20191,000,000.00Sender:79204017.DD:130819.SHGD:17489875.BO:NGUYEN THI KIEU TRANG.NGUYEN THI KIEU TRANG UNG HO BE DANG CHI HUNG
13/08/2019500,000.00Sender:79204017.DD:130819.SHGD:17489796.BO:NGUYEN THI KIEU TRANG.NGUYEN THI KIEU TRANG UNG HO MS 2019.170, BE HAI YEN
13/08/2019100,000.00Sender:01202001.DD:130819.SHGD:10000235.BO:NGUYEN LE MINH HIEU.995219081324216 MS 2019.1 86
13/08/20191,000,000.00Sender:79307006.DD:130819.SHGD:10001736.BO:TRAN LE PHUONG KHANH.NGUYEN THI KIM LAN UNG HO MS 2019.176 (BE NGUYEN HAI NAM)
13/08/2019100,000.00453397.130819.130255.ung ho MS 2019.187 be Nguyen Anh Thu
13/08/2019200,000.00571646.130819.125726.Ung ho MS: 2019.186 Em Tran Thi Thuy Van
13/08/2019200,000.00571565.130819.125455.Ung ho MS 2019.187 be Nguyen Anh Thu
13/08/2019500,000.00993821.130819.105109.Ung ho MS 2019.169 be Dong Xuan Lam FT19225702862900
13/08/2019500,000.00992583.130819.104909.Ung ho MS 2019.178 2 chi em Quynh va Mai FT19225012835704
13/08/2019500,000.00990624.130819.102700.Ung ho MS 2019.183 anh Do Van Chinh FT19225145795885
13/08/2019500,000.00989659.130819.102419.Ung ho MS 2019.198 be Nguyen Anh Thu FT19225001192206
13/08/2019100,000.00988180.130819.102009.MS 2019.186 Tran Thi Thuy Van FT19225132509590
13/08/2019200,000.00271577.130819.101918.Ung ho MS 2019187 be Nguyen Anh Thu
13/08/2019200,000.00373852.130819.091813.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2019187 be Nguyen Anh Thu
13/08/2019100,000.00256410.130819.074719.MS 2019 175
13/08/2019100,000.00256332.130819.074533.MS 2019 176
13/08/2019200,000.00256255.130819.074336.MS 2019 178
13/08/2019200,000.00145751.120819.225947.UNG HO MS 2019.186 (EM TRAN THI THUY VAN)
13/08/2019200,000.00776740.130819.200327.Chuyen tienMs2019.183DoVanChinh
13/08/2019100,000.00869913.130819.193543.Nhom Vien gach nho Ung ho cac Ma so 181 va 187
13/08/2019500,000.00693918.130819.162645.Ms.2019.178 ung ho 2 chi em Quynh va Mai
13/08/2019100,000.00IBVCB.1308190347953001.NGO PHAN MINH CHAU.UNG HO MS 2919 187 BE NGUYEN ANH THU
13/08/2019200,000.00IBVCB.1308191020341002.Hanh Khach di xe taxi pham van tanh ung ho MS 2019.187: Nguyen Anh Thu
13/08/2019300,000.00IBVCB.1308190888902001.Chi Tran Thi Loan ung ho MS 2019.186 ( Em Tran Thi Thuy Van)
13/08/2019100,000.00IBVCB.1308190646082001.Phan ngoc Hung Giup ma so: 2019.187
13/08/2019200,000.00MBVCB218619754.ung hoMS 2019.187 be Nguyen Anh Thu.CT tu 0611001554542 NGUYEN THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/08/20191,000,000.00MBVCB218382974.Ung ho MS 2019.171.CT tu 0421000499212 NGUYEN BACH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/08/2019100,000.00MBVCB218254904.ung ho MS 2019.171.CT tu 0631000403184 VU THI MY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/08/2019100,000.00MBVCB218186887.ung ho MS 2019.187 be Nguyen Anh Thu.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/08/2019300,000.00MBVCB.218076547.2019.196 em Tran Thi Thuy Van.CT tu Le Phuong Thao toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
13/08/2019300,000.00Sender:01310005.DD:130819.SHGD:10016088.BO:TRAN THI THANH THUY.UNG HO MS 2019.186 EM TRAN THI THUY VAN
13/08/2019500,000.00Sender:79302001.DD:130819.SHGD:10003288.BO:LE NGOC LOI.(CKRMNO: 043219081388423)UNG HO MS 2019.183 ANH DO VAN CHINH (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
13/08/20191,000,000.00Sender:79302001.DD:130819.SHGD:10003184.BO:LE NGOC LOI.(CKRMNO: 043219081388325)UNG HO MS 2019.184 BE DINH THI BAO CHAU (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
13/08/2019500,000.00Sender:79303001.DD:130819.SHGD:10005278.BO:NGUYEN THI THAO.NGUYEN THI THAO UNG HO BE NGUYE N HAI NAM
13/08/2019500,000.00Sender:01310001.DD:130819.SHGD:10001106.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2019.186 EM TRAN THI T HUY VAN
12/8/2019500,000.00Sender:01310012.DD:120819.SHGD:10004681.BO:NGUYEN THI NGOC ANH.UNG HO MS 2019.184 BE DINH THI BAO CHAU
12/8/20191,000,000.00Sender:01310012.DD:120819.SHGD:10016027.BO:TRAN VINH.UNG HO MS 2019.186 ( E TRAN THI THUY VAN )
12/8/2019500,000.00Sender:01341001.DD:120819.SHGD:10000042.BO:PHAN THI TRUC PHUONG.(1900000008332336)UNG HO M S2019.170 BE HA HAI YEN
12/8/20192,000,000.00Sender:79303008.DD:120819.SHGD:10018778.BO:MAI TRAN THANH TRANG.UNG HO MA SO MS 2019.186 E M TRAN THI THUY VAN
12/8/2019100,000.00MAI THI BICH THUY UNG CHO NHA 2CON UNG THU
12/8/2019500,000.00910517.120819.213618.ung ho MS 2019.186 em Tran Thi Thuy Van
12/8/2019500,000.00479734.120819.200640.Ung ho MS 2019 186 Em Tran Thi Thuy Van
12/8/2019500,000.00361663.120819.161613.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Giang Nguyen 0906823212
12/8/20191,500,000.00260025.120819.154340.ung ho MS2019.126 hai chi em Le Gia Bao va Le Thi Mai Trang o Ninh Binh
12/8/2019500,000.00657646.120819.111010.Gia dinh oanh toan ung ho qua bao ung ho ms 2019.181( be mai thi hai yen o ninh binh)
12/8/2019500,000.00657327.120819.110314.Gia dinh oanh toan ung ho qua bao ung ho ms 2019.185( em bui thu dung
12/8/2019200,000.00129050.120819.110110.Ung ho ms 2019.186 em Tran Thi Thuy Van
12/8/2019500,000.00657205.120819.110033.Gia dinh oanh toan Ung ho ms 2019.186( tran thi thuy van)
12/8/2019500,000.00821705.120819.105200.Ung ho qua bao vietnamnet Ms 2019-186 em Tran thi Thuy Van FT19224151870220
12/8/2019100,000.00978975.120819.101256.TBD UNG HO MS 2019.186 (EM TRAN THI THUY VAN)
12/8/201950,000.00798386.120819.094615.Ung ho MS 2019.178 FT19224802208626
12/8/2019200,000.00652720.120819.091809.UNG HO MS 2019.182 BE DANG CHI HUNG
12/8/2019300,000.00783956.120819.085841.Ung ho MS 2019.186 Em Tran Thi Thuy Van FT19224906063180
12/8/2019500,000.00166714.120819.084404.Ung ho ms 2019186 Em Tran Thi Thuy Van
12/8/2019500,000.00894542.120819.083050.UNG HO MS 2019.186 EM TRAN THI THUY VAN-120819-08:30:49
12/8/2019100,000.00163355.120819.075832.Ung ho MS 2019 186 em Tran Thi Thuy Van
12/8/20191,000,000.00764643.120819.053904.gui giup be Tran thi Thuy Van MS 2019 .186 FT19224104318096
12/8/2019200,000.00IBVCB.1208190375755003.TONG VAN DUNG.ung ho MS 2019.186 ( Em Tran Thi Thuy Van)
12/8/2019200,000.00IBVCB.1208190202484002.Nguyen Thi Ngoc Chau Cty TNHH Esoft Vietnam MS 2019.142 - Be Nguyen Thien Nhan bi ung thu mau
12/8/2019300,000.00IBVCB.1208190174686002.LE HOANG CUONG.UH MS 2019.184 be Dinh Thi Bao Chau, GDPT Hoangf Thij Nguyeen Sn 80 pho Ngo Quang Bich khu 4 TT Tien Hai Thai Binh uh
12/8/2019200,000.00IBVCB.1208190473814001.LE HOANG CUONG.Uh MS 2019.186 ( Em Tran Thi Thuy Van), GD PT Hoangf Thij Nguyeen Sn 80 pho Ngo Quang Bich khu 4 TT Tien Hai Thai Binh uh
12/8/2019500,000.00IBVCB.1208190228128001.BTQT 39PhanNguQ1 MS 2019.186 em TRAN THI THUY VAN, tinh Nghe An.
12/8/201950,000.00IBVCB.1208190305740001.NGUYEN THANG LONG.ung ho MS 2019.186 ( Em Tran Thi Thuy Van)
12/8/2019300,000.00IBVCB.1208190821345001.Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 2019.186 Em Tran Thi Thuy Van, Nghe An
12/8/2019200,000.00IBVCB.1208190550165007.Hanh Khach di xe taxi pham van tanh ung ho MS 2019.184: Dinh Thi Bao Chau
12/8/2019200,000.00IBVCB.1208190272717006.Hanh Khach di xe taxi pham van tanh ung ho MS 2019.185: Buy Thuy Dung
12/8/2019200,000.00IBVCB.1208190495045005.Hanh Khach di xe taxi pham van tanh ung ho MS 2019.186: Tran Thi Thuy Van
12/8/2019500,000.00IBVCB.1208190986321002.VO NGOC PHO.Ung Ho Em Tran Thi Thuy Van
12/8/2019100,000.00IBVCB.1208190344433002.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.186
12/8/2019400,000.00IBVCB.1208190124741002.Do Thanh My+ Quynh Anh Quan Binh Thanh Be Yen 2019.170+ be Lam 2019.169
12/8/2019600,000.00IBVCB.1208190927637001.Vien My+Vien Thanh Quan Binh Thanh Be Giao 2019.172+ be Yen 2019.181+Tuyet 2019.147
12/8/2019900,000.00IBVCB.1108190980261005.Do Thanh Huy Phong+Do Thanh Phu+Do Thanh Viet Quan Binh Thanh Be Nho2019.155+chi Dao2019.151+be Phuong2019.150
12/8/2019900,000.00IBVCB.1108190081141004.Do Thanh My+ Do Ngoc Quynh Anh+ be Ti Quan Binh Thanh Be Tai2019.180+be Thu2019.177+be Nhung2019.174
12/8/20191,600,000.00IBVCB.1108190070161003.Le Le Hoa+ Huynh Thi Mai+Do Ngoc Thach+Xuan Phuong Quan 10 2019.175+2019.166+2019.156+2019.148
12/8/2019500,000.00IBVCB.1108190681353002.Do Ngoc Thach+Do Thanh Xuan Phuong Quan 10 Be Bao Chau 2019.184
12/8/2019600,000.00IBVCB.1108190623977001.Do thanh Viet+Do Viet Phuc Quan 2 2 chi em Quynh& Mai 2019.178
12/8/2019200,000.00MBVCB218031889.ms 2019.186 ( e tran thi thuy van ).CT tu 0011004357979 NGUYEN TUAN TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
12/8/2019200,000.00MBVCB218018960.ms2019102 be nguyen xuan truong.CT tu 0021002298112 NGO QUOC HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
12/8/201950,000.00MBVCB.217976019.q.CT tu q toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
12/8/2019100,000.00MBVCB217961994.ung hoMS 2019.186 ( Em Tran Thi Thuy Van).CT tu 0181003597800 NGUYEN BAO TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
12/8/2019500,000.00MBVCB217877958.Ung ho MS 2019.186 (em Tran Thi Thuy Van).CT tu 0071001228682 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
12/8/2019500,000.00MBVCB217823306.ung ho MS2019.186 Em Tran Thi Thuy Van.CT tu 0011001172670 NGUYEN NGOC TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
12/8/2019200,000.00MBVCB217790714.ung ho MS 2019.186.CT tu 0111000152525 VO MINH DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
12/8/2019200,000.00MBVCB217772548.ung ho MS 2019.186 ( em Tran Thi Thuy Van).CT tu 0281000618592 NGUYEN KIM CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
12/8/2019500,000.00MBVCB.217718322.MS 2019.186( Tran Thi Thuy Van).CT tu Vu Thi Oanh Ca toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
12/8/2019100,000.00MBVCB217677057.ung ma MS 2019.185 (Em Bui Thuy Dung).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
12/8/2019100,000.00MBVCB217675786.ung ho MS 2019.186 (Em Tran Thi Thuy Van).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
12/8/20191,000,000.00MBVCB217497861.MS 2019.184 Dinh Thi Bao Chau.CT tu 0611001637893 TRINH THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
12/8/2019200,000.00MBVCB217412323.ung ho MS 2019.186.CT tu 0491000040008 TRAN DUC MUOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
12/8/2019500,000.00MBVCB217386283.ung ho MS 2017.134 ( Em Tran Duy Hao bi bong.CT tu 0071000962400 LAM MINH PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
12/8/2019500,000.00Sender:79334001.DD:120819.SHGD:10003608.BO:NGUYEN THI PHUONG THUY0542614.UNG HO MS 2019.18 3 DO VAN CHINH (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
12/8/2019500,000.00Sender:01310012.DD:120819.SHGD:10016697.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.186 EM TRAN THI THUY VAN
12/8/20191,000,000.00Sender:01310001.DD:120819.SHGD:10011428.BO:TRAN VAN PHUOC.UNG HO MS 2019.185 EM BUI THUY D UNG
12/8/20191,000,000.00Sender:01310012.DD:120819.SHGD:10004735.BO:TRAN VAN PHUOC.UNG HO MS 2019.184 BE DINH THI B AO CHAU
12/8/2019200,000.00Sender:01202001.DD:120819.SHGD:10007614.BO:NGUYEN THI HANH.995219081260319 CHUYEN TIEN U NG HO MS 2019.186 E TRAN THI THUY VAN
12/8/2019300,000.00/Ref:P1347863{//}/Ref:P1347863{//}Le Thuc Trang ung ho MS 2019.167 be Vu Hoang Phuc, 15 tu oi o 114/23 duong Quang Trung, phuong 5, TP Ca Mau DVC:NGUYEN NGOC QUYNH
11/8/2019500,000.00IBVCB.1108190106567001.BUI THI PHUONG NGAN.ung ho MS 2019.178 -chi em Quynh va Mai
11/8/2019100,000.00IBVCB.1108190264653002.PHAM THI TUYET NGUYEN.Ghi ro ung ho MS 2019.152 be Phan Van Nam Trieu
11/8/2019100,000.00IBVCB.1108190710110001.NGUYEN VO NGOC TRANG.ung ho MS 2019.185 Em Bui Thuy Dung
11/8/2019100,000.00IBVCB.1108190585260001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.185
11/8/2019500,000.00914558.110819.120859.Ung ho ms 2019185 em bui thuy Dung
11/8/2019200,000.00MBVCB.217037147.u xuong.CT tu bui thuy dung ms 2019185 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
11/8/2019200,000.00MBVCB.217367738.MS 2019.184 (be dinh thi bao chau).CT tu tran thanh binh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
11/8/2019200,000.00MBVCB.217360442.MS 2019.185 (em Bui Thuy Dung).CT tu tran thanh binh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
11/8/20195,000,000.00MBVCB217295159.ung ho MS 2019.178 (hai chi em Quynh va Mai).CT tu 0071000603586 BUI MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
Tổng số220,577,000.00
 

Ủng hộ tại tòa soạn:

Ngày ủng hộ Họ và tên người ủng hộ  Số tiền Mã số ủng hộ 
13/8/19Nguyễn Thiện Tâm     1,000,0002019.187,186
15/8/19Anh Chung        300,0002019.189
16/8/19Quỳnh Loan        500,0002019.187
20/8/19Nguyễn Văn Thông 489 lê Quang Định P1 Q Gò Vấp     1,000,0002019.192,187

Ban Bạn đọc

Danh sách bạn đọc ủng hộ 10 ngày đầu tháng 8/2019

Danh sách bạn đọc ủng hộ 10 ngày đầu tháng 8/2019

Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 244.247.800 đồng bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn trong 10 ngày đầu tháng 8/2019.