Ủng hộ qua ngân hàng Vietcombank

Ngày giao dịchSố tiền ghi cóMô tả
20/12/2019200,000.00Sender:92204012.DD:201219.SHGD:12823992.BO:BUI THI NHAN.BUI THI NHAN UNG HO MS 2019.407
20/12/20191,000,000.00CT TNHH THIET BI MAY QUANG MINH UNG HO MS2019.406 BE NGUYEN BINH AN CON CHI NGO THI THAO U NG THU HE TAO HUYET
20/12/2019500,000.00856471.201219.175742.pham thi thien UH chau Hai yen
20/12/2019200,000.00843937.201219.153356.UNG HO MS 2019 408 EM DUNG
20/12/2019200,000.00921679.201219.135200.Ung ho Nguyen Bo Trung MS 2019.408 FT19354012456569
20/12/20192,400,000.00872299.201219.105450.UNG HO MS 2019.400,401,402,403,404,405,406,407 MOI TRUONG HOP 300,000-201219-10:54:49
20/12/201950,000.00040785.201219.102832.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2019.408
20/12/2019400,000.00329859.201219.102552.IBFT ung ho ms 2019.407
20/12/2019400,000.00329651.201219.102317.IBFT ung ho ms 2019.408 em Dung
20/12/2019100,000.00555223.201219.100245.Ungho MS 2019.407
20/12/2019100,000.00554558.201219.100147.Ungho MS 2019.406
20/12/2019500,000.00293578.201219.090004.ung ho MS 2019.400
20/12/2019500,000.00031734.201219.083012.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2019.408 em Dung
20/12/201950,000.00281094.191219.231317.ung ho MS2019.170 be Ha Hai Yen
20/12/2019200,000.00IBVCB.2012190526544001.Vu Hoang Quan 249a thuy khue, ha noi Ung ho ma: 2019.405 em Tu
20/12/2019200,000.00IBVCB.2012190729706001.DUONG THAT DUNG.MS 2019.408 (em Dung)
20/12/2019100,000.00IBVCB.2012190337614002.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.408
20/12/2019300,000.00NGUYEN THI KHANH TRANG;CT UNG HO MS 2019.407; GD TIEN MAT
20/12/2019300,000.00MBVCB300070293.ung ho ms 2019.408 (e dung).CT tu 0281000144663 TRA NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
20/12/2019100,000.00MBVCB300225225.Ung ho MS 2019.404.CT tu 1001000289013 VU THI DUYEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
20/12/2019100,000.00Sender:01311013.DD:201219.SHGD:10007276.BO:PHAN THI THO.UNG HO MS2019.409 EM DUNG
20/12/2019200,000.00Sender:01310012.DD:201219.SHGD:10010833.BO:NGUYEN THI HAI TIEN.UNG HO MS 2019.407
20/12/2019200,000.00Sender:79310001.DD:201219.SHGD:10010930.BO:NGUYEN THI THUY LINH.UNG HO EM DUNG MS 2019.408
20/12/2019500,000.00Sender:01310005.DD:201219.SHGD:10003881.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.407 BE NGUYE N HOANG CO
20/12/2019CHUYEN TIEN TU TK UNG HO 148 VCB SANG TK TT 337 VCB
20/12/2019175,000.00FTF_CN:9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148
19/12/2019300,000.00MBVCB.299398453.mu chu co con bi ung thu mau.CT tu ms 2019.407 chi nguyen thi thoa toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
19/12/2019200,000.00Sender:01202021.DD:191219.SHGD:10001152.BO:NGUYEN THI HANH.995219121952098 CHUYEN TIEN U NG HO MS 2019.407
19/12/2019200,000.00622885.191219.103444.Ung ho MS 2019 400 Nguyen Gia Bao
19/12/2019500,000.00266674.191219.102532.Ung ho ms 2019 392
19/12/2019200,000.00040861.191219.095550.ung ho MS 2019. 407
19/12/2019500,000.00189749.191219.093006.Ung ho MS 2019.407
19/12/20191,000,000.00603232.191219.092906.UNG HO MS 2019.407-191219-09:29:04
19/12/2019200,000.00980446.191219.081523.ung ho ms 2019.403
19/12/2019200,000.00972909.191219.075903.ung ho ms 2019.399
19/12/2019200,000.00521895.191219.074212.MS 2019 405
19/12/2019200,000.00966656.191219.065626.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Giup chau nguyen hoang co, bac lieu
19/12/2019500,000.00409607.191219.061844.Ung ho qua Bao Vietnamnet ung ho MS 2019-407 FT19353380126627
19/12/2019100,000.00965684.191219.055830.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2019 407
19/12/2019200,000.00225767.191219.060037.Ms 2019.407
19/12/20192,000,000.00179827.181219.224450.Ntd Ung ho MS 2019.406 be Binh An
19/12/20191,000,000.00766098.191219.203400.CTY HOANG KIM VIET NAM UNG HO MS 2019407-191219-20:33:56
19/12/2019200,000.00714927.191219.200257.Ung ho MS 2019.407 FT19353298060316
19/12/2019500,000.00269537.191219.163439.Chuyen tien ung ho ms 2019.399
19/12/201950,000.00258112.191219.161749.Chuyen tien ung ho MS 2019.407
19/12/2019200,000.00106081.191219.131216.Ung ho me con be Co bi ung thu
19/12/2019500,000.00IBVCB.1912190428043003.hxh kho khan
19/12/2019300,000.00IBVCB.1912190635441003.NGUYEN ANH TUYET.Ung ho MS 2019407 cho be Nguyen Hoang Co ( Bac Lieu)
19/12/2019500,000.00IBVCB.1912190953420001.NGUYEN NAM CUONG.Ung ho MS2019.407 - chi Thoa me be Co
19/12/2019200,000.00IBVCB.1912190846234001.DUONG THAT DUNG.MS 2019.407
19/12/2019500,000.00IBVCB.1912190549702001.NGUYEN THI THU TRANG.Chuyen tien ung ho MS 2019.407 9 ( chi Nguyen Thi Thoa)
19/12/2019300,000.00IBVCB.1912190146304002.Do Thuy Nga, q7 giup MS 2019.407 chi Nguyen Thi Thoa
19/12/2019100,000.00IBVCB.1912190218096003.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.407
19/12/20191,000,000.00MBVCB.299952937.giup do 2019.206 va 2019.207 ( moi ms 500k).CT tu tvh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
19/12/2019200,000.00MBVCB299841648.ung ho MS 2019.407 chi Thoa.CT tu 0071002395402 TRAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
19/12/20191,000,000.00MBVCB.299780270.MS 2019.405.CT tu Phan thi Ai Phuong toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
19/12/2019100,000.00MBVCB299544427.MS2019.402 ( 2 me con c. Lanh Ha Tinh) .CT tu 1001000289013 VU THI DUYEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
19/12/2019700,000.00MBVCB.299403683.ms 2019. 407 chi Thoa.CT tu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
19/12/2019300,000.00Sender:79310001.DD:191219.SHGD:10008823.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2019.407
19/12/2019100,000.00Sender:01310005.DD:191219.SHGD:10001187.BO:TRAN MAI OANH.UNG HO MS 2019.404
18/12/2019200,000.00NGUYEN XUAN LOC;UNG HO EM :MS 2019.406;
18/12/2019200,000.00Sender:01202021.DD:181219.SHGD:10003058.BO:LE KIEU TRANG.995219121839605 UNG HO MS 2019. 375 VA 2019.403
18/12/2019300,000.00Sender:01360002.DD:181219.SHGD:10000763.BO:TRAN TRONG DAI.UNG HO MS 2019.406
18/12/2019200,000.00565084.181219.174750.Tan tai ung ho ms 2019.405
18/12/2019500,000.00194443.181219.151942.Giup MS 2019 402 chi Tran thi Lanh
18/12/2019200,000.00640511.181219.151318.UNG HO MS 2019.406
18/12/2019100,000.00284872.181219.031007.ung ho MS 2019.401 chau Quy
18/12/20191,000,000.00454785.181219.124031.MS2019.403-181219-12:40:31
18/12/2019500,000.00135928.181219.101410.Ung ho MS 2019.400
18/12/2019200,000.00588267.181219.101033.Ung ho MS 2019.366 FT19352330677026
18/12/2019200,000.00386775.181219.095012.ung ho ms 2019.406
18/12/20191,000,000.00400787.181219.092023.UNG HO NGO THI THAO - DAC LAK-181219-09:19:56
18/12/2019200,000.00471213.181219.083956.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN PHUNG QUANG ung ho MS 2019.406
18/12/2019500,000.00423591.181219.072442.Nguyen Dinh Lam/HONG DU, NINH GIANG,HD CHUYEN CHO MS 2019.404
18/12/2019200,000.00908993.181219.063013.ms 2019406 giup do gia dinh chi ngo thi thao
18/12/2019100,000.00675298.181219.060933.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2019 406
18/12/2019300,000.00IBVCB.1812190202730001.Vu Ngoc Hong, Q7 Giup MS 2019.406 chi Ngo Thi Thao
18/12/2019500,000.00IBVCB.1812190817789001.DO QUOC DAI.Ung ho 2019.405
18/12/2019200,000.00IBVCB.1812190405717003.NGUYEN MANH PHAT.Ung ho MS 2019.408
18/12/2019100,000.00IBVCB.1812190534045001.PHAN THI THO.UNG HO MS2019.406,BE BINH AN
18/12/2019500,000.00IBVCB.1812190048287004.LE NGUYEN BAO THU.ung ho MS 2019.406
18/12/2019100,000.00IBVCB.1812190256260002.GIANG NGOC DIEP QUAN 7 HCM UNG HO MS2019406 BE NGUYEN BINH AN
18/12/2019200,000.00IBVCB.1812190257308001.Thanh Huong thon Ea Mak, xa Ea Sin, huyen Krong Buk, Dak Lak ung ho MS 2019.406 (Chi Ngo Thi Thao)
18/12/2019500,000.00IBVCB.1812190973038001.BTQT 39PhanNguQ1 MS 2019.406 chi NGO THI THAO, tinh Dak Lak.
18/12/2019200,000.00IBVCB.1812190057182001.DUONG THAT DUNG.MS 2019.406
18/12/2019300,000.00IBVCB.1812190269374001.MAI PHI LONG.Ung ho MS 2019.406
18/12/2019100,000.00IBVCB.1812190251276002.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.406
18/12/2019200,000.00MBVCB298725726.ung ho tu thien ms 2019.396.CT tu 0291000272727 TRINH THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/12/2019200,000.00MBVCB298705988.ung ho MS 2019.406.CT tu 0011004348259 NGUYEN QUANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/12/2019300,000.00MBVCB298679563.Ung ho MS 2019.406.CT tu 0011004383938 NGO THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
18/12/20191,000,000.00Sender:01309001.DD:181219.SHGD:10003122.BO:TRUONG NGO SEN.UNG HO MS 2019 403
18/12/2019300,000.00Sender:01310001.DD:181219.SHGD:10003309.BO:NGUYEN THI MY NGOC.MS 2019.405 CHUC CHAU VUOT Q UA BENH TAT.
18/12/2019300,000.00Sender:01310001.DD:181219.SHGD:10003653.BO:NGUYEN THI MY NGOC.MS 2019.394. CHUC BE DONG VU OT QUA BENH TAT.
18/12/2019500,000.00Sender:01310005.DD:181219.SHGD:10004181.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.406 BE NGUYE N BINH AN
18/12/20191,000,000.00Sender:79317002.DD:181219.SHGD:10000644.BO:MAI THU NGA.MS2019.399
18/12/20195,000,000.00TRAN THI PHUONG;CHI VU THI PHUONG HA NOI UNG HO MA SO 2019.405;
17/12/2019300,000.00Sender:79310001.DD:171219.SHGD:10007727.BO:NGUYEN THI THAO.UH MS 2019.401 CHAU QUY
17/12/2019100,000.00914149.171219.173431.Ung ho ma so 2019 381 FT19351838520404
17/12/20192,000,000.00713939.171219.165400.Cty DAC Ung ho MS 2019.401 chau Quy
17/12/2019200,000.00216685.171219.162610.Ung ho MS 2019.405
17/12/2019100,000.00705642.171219.161245.Ung ho MS2019 405
17/12/2019700,000.00144641.171219.144641.ung ho ma so 2019.395
17/12/2019200,000.00625604.171219.144431.UNG HO MS 2019 408
17/12/201950,000.00119387.171219.141543.MS 2019.405
17/12/2019100,000.00264005.171219.133900.UNG HO MS 2019.405-171219-13:38:13
17/12/2019200,000.00055220.171219.124734.Ung ho MS 2019 405
17/12/2019200,000.00054138.171219.120147.Chuyen tien ung ho MS 2019.403
17/12/2019300,000.00695875.171219.100641.ung ho ms 2019 403
17/12/2019300,000.00257473.171219.092730.ung ho MS 2019.405
17/12/2019100,000.00930483.171219.085110.Ung ho MS 2019.405
17/12/2019100,000.00929782.171219.085000.Ung ho MS 2019.404
17/12/2019100,000.00928977.171219.084849.Ung ho MS 2019.403
17/12/2019200,000.00943508.171219.084608.HOANG THI BICH THUY CK UNG HO MS 2019.405
17/12/2019300,000.00183281.171219.080659.UNG HO MS2019-405.CHUC BE KHOE-171219-08:06:58
17/12/2019300,000.00898040.171219.075430.Ung ho ms 2019.405 con anh nguyen quang hop o ha nam
17/12/2019200,000.00871538.171219.074351.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 UH MS 2019.408
17/12/2019500,000.00893486.171219.074229.Chuyen tien ung ho ma so 2019.371
17/12/2019500,000.00892155.171219.073824.ung ho ma so 2019.399
17/12/2019200,000.00136691.171219.071444.Ung Ho MS 2019.405
17/12/2019500,000.00643033.171219.070406.Ung ho qua Bao Vietnamnet ung ho MS 2019-405 FT19351951870149
17/12/2019200,000.00868830.171219.053929.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2019.405 anh Nguyen Quang Hop
17/12/2019300,000.00IBVCB.1712190961949002.THAI XUAN VINH.VINH UNG HO MS 2019.404 CHAU HOANG
17/12/2019300,000.00IBVCB.1712190963693001.THAI XUAN VINH.VINH UNG HO MS 2019.405 CHAU TU
17/12/2019100,000.00IBVCB.1712190190165001.NGUYEN THI KIM CHI.ung ho MS 2019.405
17/12/2019300,000.00IBVCB.1712190710994002.Vu Ngoc Hong, Q7 giup MS 2019.405 Anh Nguyen Quang Hop
17/12/2019300,000.00IBVCB.1712190784605001.be Nam Anh, Minh Anh tp Vung Tau A Nguyen Quang Hop o thon Bich Tri, xa Liem Tuyen ung ho MS 2019.405
17/12/2019300,000.00IBVCB.1712190511335004.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.405_chau Tu_Ha Nam
17/12/2019300,000.00IBVCB.1712190747003003.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.404_chau Huy Hoang_Hai Duong
17/12/2019200,000.00IBVCB.1712190460167002.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.403
17/12/2019300,000.00IBVCB.1712190702515001.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.402 hai me con chi Lanh o Ha Tinh
17/12/2019200,000.00IBVCB.1712190274513001.DUONG THAT DUNG.MS 2019.405
17/12/2019100,000.00IBVCB.1712190482803003.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.405
17/12/2019200,000.00IBVCB.1712190026363002.LY VU BINH.MS 2019.400 ung ho be Nguyen Gia Bao
17/12/2019200,000.00IBVCB.1712190538651001.LY VU BINH.MS 2019.405 - Ung ho em Nguyen Anh Tu 9 tuoi
17/12/20191,000,000.00IBVCB.1712190578711001.LE THANH THIEN.Ung ho MS 2019.405
17/12/20191,000,000.00IBVCB.1612190666729001.NGUYEN QUOC CUONG.tien ung ho be Nguyen Duy Hoang. MS 2019.404
17/12/20192,000,000.00MBVCB.298050664.MS 2019.405 chau Tu .CT tu Gia dinh Le Thanh Lam toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
17/12/2019300,000.00MBVCB298004658.ung ho MS 2019.401 chau Quy.CT tu 0011004353237 NGUYEN THI THANH LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/12/2019200,000.00MBVCB297981757.MS 2019.405.CT tu 0071002395402 TRAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/12/2019300,000.00MBVCB297953357.ung ho MS 2019.405.CT tu 0371000411530 PHAM DANG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/12/2019100,000.00MBVCB.297951409.MS 2019.405.CT tu Nhan Tung Ngoc toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
17/12/2019200,000.00MBVCB297868444.Hung ung ho MS 2019.405.CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/12/20199,000.00MBVCB.297840905.njs.CT tu ddd toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
17/12/2019500,000.00MBVCB.298440119.giup do ms 2019.405.CT tu tvh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
17/12/20192,000,000.00MBVCB298405537.ung ho ms 2019.405 chau nguyen anh tu.CT tu 0331003929676 LE NGOC TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/12/2019100,000.00MBVCB298392075.Ung ho ma so 2019 397.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/12/2019100,000.00MBVCB298386678.Ung ho ma so 2019 399.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/12/2019100,000.00MBVCB298382699.Ung ho ma so 2019 403.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/12/2019100,000.00MBVCB298380323.Ung ho ma so 2019 408.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/12/201950,000.00MBVCB.298378531.Ung ho MS 2019.405.CT tu Le Quoc Huy toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
17/12/2019200,000.00MBVCB.298269375.o.CT tu j toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
17/12/20191,000,000.00MBVCB298146054.ung ho MS 2019.405.CT tu 0011004106207 NGUYEN THI DIEU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/12/2019500,000.00MBVCB298123954.ung hoMS 2019.405. (chau Anh Tu) .CT tu 0071000804201 LAM THANH VI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
17/12/2019500,000.00Sender:01307001.DD:171219.SHGD:10004802.BO:PHAM NGOC HUONG.IB UNG HO MS 2019.390 ANH TRAN LUONG THUY O QUANG TRI
17/12/2019500,000.00Sender:79310001.DD:171219.SHGD:10009538.BO:LE QUANG HUNG.UNG HO MS 2019.408
17/12/2019500,000.00Sender:79334001.DD:171219.SHGD:10001374.BO:TA THI NGOC TUYET0717183.GIUP BENH NHAN MS 2019 405 (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
17/12/2019200,000.00999160.171219.214034.Ung ho MS 2019.405 FT19352328902280
17/12/2019250,000.00Sender:01309001.DD:171219.SHGD:10001410.BO:LE VAN THANH.UNG HO ANH VO DUC THINH MS 2019 39 7
16/12/20192,000,000.00Sender:79307001.DD:161219.SHGD:10004168.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2019.401 (CHAU QUY) 1 TRIEU, MS 2019.402 (HAI ME CON CHI LANH, HA TINH) 1 TRIEU
16/12/201950,000.00578852.161219.202026.Ung ho MS 2019.404 FT19350205102228
16/12/2019500,000.00153263.161219.175735.UnG HO MS 2019.398
16/12/20191,000,000.00514407.161219.172023.UNG HO MS 2019.399
16/12/2019100,000.00045322.161219.170758.Ung ho Nguyen Ngoc Minh Thong MS 2019.399
16/12/2019300,000.00064456.161219.161709.Ung ho ma so 2019 394
16/12/2019100,000.00136113.161219.161348.ung ho MS 2019.404
16/12/2019500,000.00086626.161219.140528.IBFT Ung ho MS 2019.403
16/12/2019300,000.00355322.161219.130551.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2019.404
16/12/2019300,000.00424597.161219.105806.Chuyen tien ung ho MS 2019.404
16/12/2019100,000.00366062.161219.092630.Ung ho MS 2019.401
16/12/2019300,000.00363942.161219.092201.MS 2019.397 anh VO DUC THINH
16/12/2019100,000.00363786.161219.092147.Ung ho MS 2019.400
16/12/2019100,000.00361570.161219.091800.Ung ho MS 399
16/12/2019200,000.00226313.161219.090509.Tran Thi Tuyet Nga chuyen tien ung ho ms 2019 403
16/12/2019100,000.00243369.161219.084354.Ung ho MS 2019.403 FT19350702022154
16/12/2019200,000.00330994.161219.083500.UNG HO MS 2019.403
16/12/2019200,000.00879559.161219.080713.UNG HO MS2019 ( ANH HA VAN THUONG - THON DONG THONG, XA THANH XUAN, NHU XUAN, THANH HOA )
16/12/2019300,000.00421990.161219.074422.Ung ho MS 2019.399
16/12/2019300,000.00303505.161219.074329.Ungvho ms 2019.402 me con chi lanh o ha tinh
16/12/2019200,000.00412458.161219.055835.Ung ho ma so 2019.404
16/12/2019200,000.00539217.161219.055117.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN HUU VU chuyen khoan
16/12/2019100,000.00886891.151219.221121.Ung ho MS 2019403
16/12/2019500,000.00IBVCB.1612190543899001.BTQT 39PhanNguQ1 MS 2019.404 anh NGUYEN VAN CUONG, tinh Hai Duong.
16/12/2019200,000.00IBVCB.1612190989039002.LE HOANG CUONG.Ung ho MS 2019.404, GDPT Hoangf Thij Nguyeen Sn 80 pho Ngo Quang Bich khu 4 TT Tien Hai Thai Binh uh
16/12/2019100,000.00IBVCB.1612190785952001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.404
16/12/2019200,000.00IBVCB.1612191031759001.Nguyen Van Cuong Xom 3, Do Xa, Ung Hoa, Ninh Giang, Hai Duong MS 2019.404
16/12/2019500,000.00IBVCB.1612190943827001.TRUONG DUY KHANH.UNG HO MS 2019.399
16/12/2019400,000.00IBVCB.1612190544007004.PHAM HOANG KHANH PHUONG.Ung ho MS 2019.403 Hoang Van Hieu
16/12/2019300,000.00IBVCB.1612190399748002.Luu Van Thuan 7.150 truong chinh, hnoi MS 2019.408
16/12/2019300,000.00IBVCB.1612190960254004.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.401 chau Quy
16/12/20191,000,000.00IBVCB.1612190461996004.Lai Phuc Thai Chau Hanoi ung ho MS 2019.399
16/12/20191,000,000.00IBVCB.1612190908272003.Lai Phuc Thai Chau Hanoi ung ho MS 2019.398
16/12/20191,000,000.00IBVCB.1612190507356002.Lai Phuc Thai Chau Hanoi ung ho MS 2019.400
16/12/20191,000,000.00IBVCB.1612190559230001.Lai Phuc Thai Chau Hanoi ung ho MS 2019.404
16/12/2019300,000.00IBVCB.1612190543473001.hoang thi dieu linh hoa lac-phu ly- ha nam ung ho MS 2019.399
16/12/2019200,000.00IBVCB.1612190108743001.DUONG THAT DUNG.MS 2019.404
16/12/20192,000,000.00IBVCB.1612190558971003.DINH THI MINH.Mr.L.X.Thanh chuyen tien UNG HO MS 2019.391
16/12/20192,000,000.00IBVCB.1612190226315002.DINH THI MINH.mr.L.X.Thanh UNG HO MS 2019.397. Vo Duc Thinh
16/12/20192,000,000.00IBVCB.1612190944559001.DINH THI MINH.Ung ho MS 2019.403
16/12/2019500,000.00MBVCB297744043.Ung ho MS 2019.404.CT tu 0041000158258 VU VAN DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/12/2019300,000.00MBVCB297728942.ung ho MS 2019.403.CT tu 0011001460967 NGUYEN THI THUY NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/12/201950,000.00MBVCB.297719371.Ung ho MS 2019.404.CT tu Le Quoc Huy toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
16/12/2019200,000.00MBVCB297714327.Ung ho MS 2019.403.CT tu 0031000315350 HOANG THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/12/2019100,000.00MBVCB.297615743.( dieu hanh) 2019.402 hai me con chi lanh ha tinh.CT tu nguyen thi lanh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
16/12/20192,000,000.00MBVCB297613736.viet anh ung ho ma so: MS 2019.403.CT tu 0021001823007 PHAM THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/12/2019100,000.00MBVCB.297606152.( dieu hanh ) ms 2019.408 .CT tu nguyen bo trung toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
16/12/2019200,000.00MBVCB297172459.ung ho MS2019.404.CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/12/2019200,000.00MBVCB297055794.ung ho MS 2019.402 hai me con chi LANH o HA TINH.CT tu 0111000283947 HUYNH ANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/12/20191,000,000.00MBVCB297046023.ung ho MS 2019 404.CT tu 0341006979354 NGUYEN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/12/2019200,000.00MBVCB297004255.ung ho MS 2019404.CT tu 0071000965473 DUONG NGO THI MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/12/2019500,000.00MBVCB.296999051.Chau Hoang bi ung thu xuong.CT tu Anh Nguyen Van Cuong va chau Nguyen Huy Hoang toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
16/12/2019500,000.00MBVCB296970249.ung ho MS 2019.404.CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/12/20191,000,000.00MBVCB296915695.ung ho MS 2019.403.CT tu 0281000439998 TRAN BICH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
16/12/2019300,000.00NGUYEN XUAN LOC;UNG HO EM MS 2019.404;
16/12/2019400,000.00Sender:01309001.DD:161219.SHGD:10003270.BO:DINH HONG HAI.UNG HO MA SO 2019401 CHAU QUY
16/12/2019500,000.00Sender:01310001.DD:161219.SHGD:10011946.BO:TRINH THI KIM HUYEN.UNG HO MA SO 2019 403
16/12/2019500,000.00Sender:01310012.DD:161219.SHGD:10015942.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.404 CHAU NGU YEN HUY HOANG
16/12/2019500,000.00Sender:01310005.DD:161219.SHGD:10012348.BO:LE THI MY DUNG.UNG HO 2019.403 BE HOANG VAN HIE U
16/12/2019300,000.00Sender:01310012.DD:161219.SHGD:10012189.BO:HOANG HAI.UNG HO MS 2019.403, 2019.402, 2019.40 1
16/12/2019100,000.00Sender:01310005.DD:161219.SHGD:10003132.BO:BUI QUOC TRUNG.MS 2019.400
16/12/2019500,000.00Sender:01310012.DD:161219.SHGD:10002596.BO:TRAN NGOC VIEN.UNG HO MS 2019.400
16/12/2019500,000.00/Ref:P3029350731Y19{//}/Ref:P3029350731Y19{//}B/O:LE THI MINH TAM UNG HO MS 2019.403 CO TR INH THI MIE N DVC:LE THI MINH TAM 84/11 TRAN DINH XU
16/12/2019500,000.00/Ref:P3269350705Y19{//}/Ref:P3269350705Y19{//}B/O:LE THI MINH TAM UNG HO MS 2019.402 ME CO N CHI LANH, HA TINH DVC:LE THI MINH TAM 84/11 TRAN DINH XU
16/12/2019300,000.00Sender:01310001.DD:161219.SHGD:10013502.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2019.403
16/12/2019300,000.00Sender:79310001.DD:161219.SHGD:10004735.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2019.401 CHAU QUY
16/12/2019100,000.00Sender:01321001.DD:161219.SHGD:10002853.BO:TRAN DUY THUC.UNG HO MS 2019408 CN: 198 TRAN QU ANG KHAI HA NOI
16/12/2019500,000.00Sender:79314013.DD:161219.SHGD:10002916.BO:VO THI NHI C513 C/C RES Q7.VO THI NHI UNG HO MS_2019.403
16/12/20191,000,000.00Sender:01310001.DD:161219.SHGD:10020186.BO:TRAN VINH.UNG HO MS 2019.404
16/12/2019300,000.00Sender:48304001.DD:161219.SHGD:10003747.BO:LUONG DUC DE.UNG HO MS 2019.400 TAI NGOAI THUON G VIET NAM CN HA NOI
16/12/2019500,000.00Sender:01307001.DD:161219.SHGD:10003899.BO:TANG LE MY HANH.IBUNG HO MS 2019.404
16/12/2019400,000.00Sender:48304001.DD:161219.SHGD:10008611.BO:PHAM THU TRANG.UNG HO MS 2019.403 TAI NGOAI THU ONG VIET NAM SO GIAO DICH
16/12/2019500,000.00Sender:01201004.DD:161219.SHGD:10002518.BO:LE THI HONG.UNG HO MS 2019 403
15/12/2019200,000.00MBVCB.296468195.2019.403.CT tu pham thanh huong toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
15/12/2019200,000.00207358.151219.213211.Tran Bich Lien chuyen tien ung ho MS 2019.403
15/12/2019100,000.00794193.151219.211005.Vietcombank 0011002643148 LUU ANH TUAN chuyen khoan
15/12/20191,000,000.00347583.151219.195509.Ung ho MS 2019.399
15/12/2019200,000.00790451.151219.193228.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGO THI THUY LINH chuyen khoan giup do em Hoang
15/12/2019200,000.00447651.151219.163009.Ung ho Ms 2019.403
15/12/20191,000,000.00521910.151219.154158.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THI HOA chuyen khoanMS 2019.404 ung ho
15/12/2019500,000.00885876.151219.145645.UNG HO MS 2019.403-151219-14:58:41
15/12/2019300,000.00166875.151219.143948.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 ung ho MS 2019402 giup hai me con chi lanh
15/12/20192,000,000.00178738.151219.133807.Ntd Ung ho MS 2019.401 chau Quy
15/12/20193,000,000.00178649.151219.133506.Ntd Ung ho MS 2019.402 hai me con chi Lanh o Ha Tinh
15/12/2019500,000.00389264.151219.123323.Ung ho ms 2019 403
15/12/2019300,000.00046419.151219.120826.Chuyen tien UNG HO gd EM HOANG VAN HIEU
15/12/201950,000.00533157.151219.112219.Ung ho ma so 2019.403 FT19350339549904
15/12/2019200,000.00765696.151219.093909.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THI CHAU TRAM ung ho MS 2019.403
15/12/2019100,000.00836236.151219.092613.Ung ho ms 2019 403
15/12/2019500,000.00852607.151219.091241.UNG HO M S 2019.403-151219-09:12:40
15/12/2019500,000.00608349.151219.085321.MS 2019.403
15/12/2019200,000.00850800.151219.085311.VU THI HOA UNG HO HOANG VAN HIEU MA SO 2019.403-151219-08:53:10
15/12/2019100,000.00965093.151219.083932.ung ho MS 2019.403
15/12/2019200,000.00284142.151219.082552.Ung ho ma 2019403
15/12/2019500,000.00762101.151219.081533.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019.403
15/12/2019200,000.00984195.151219.071345.Ung ho ma so2019.400 FT19350904460763
15/12/2019200,000.00502320.151219.070637.Vietcombank 0011002643148 TRINH THI VAN chuyen khoan
15/12/2019200,000.00167077.151219.071045.Ung ho ma so 2019.403
15/12/2019100,000.00972819.151219.070027.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2019 403
15/12/2019200,000.00265009.151219.064142.Ung ho ms 2019 403
15/12/2019300,000.00759761.151219.062253.Vietcombank 0011002643148 2019 403
15/12/2019500,000.00005280.151219.061922.Ung ho MS 2019.403
15/12/2019300,000.00936224.151219.061851.UnG HO MS 2019.403
15/12/2019200,000.00934240.151219.053642.Chuyen tien MS2019.403
15/12/20191,000,000.00IBVCB.1512190434562001.NGUYEN ANH QUAN.MS 2019.403
15/12/2019500,000.00IBVCB.1512190551578004.NGUYEN QUOC QUYEN.ung ho MS 2019.370
15/12/2019500,000.00IBVCB.1512190679882003.NGUYEN QUOC QUYEN.Ung Ho MS 2019.372
15/12/2019500,000.00IBVCB.1512190504986002.NGUYEN QUOC QUYEN.Ung ho MS 2019.381
15/12/2019100,000.00IBVCB.1512190843150001.NGUYEN CONG THANH.Ung ho MS 2019.389
15/12/2019200,000.00IBVCB.1512190936514002.Vu Dinh An Ha Noi ung ho MS 2019.387 , me con chi Le Thi tham
15/12/2019200,000.00IBVCB.1512190464715003.DUONG THAT DUNG.MS 2019.402 hai me con chi Lanh o Ha Tinh
15/12/2019200,000.00IBVCB.1512190083411002.DUONG THAT DUNG.MS 2019.403
15/12/2019100,000.00IBVCB.1512190553871001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.403
15/12/2019100,000.00IBVCB.1512190031075001.NGUYEN QUANG NGHIA.Ung ho MS 2019.399
15/12/2019200,000.00MBVCB296872332.ung ho MS 2019.403.CT tu 0041000177826 TRINH THI NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
15/12/20192,000,000.00MBVCB296723078.ung ho MS 2019.403.CT tu 0141000731078 TRAN NGUYEN SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
15/12/2019100,000.00MBVCB.296691981.MS 2019.403.CT tu Pham TD Ngoc toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
15/12/2019200,000.00MBVCB.296676900.benh nhan ung thu.CT tu Trinh Thi Mien MS2019 403 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
15/12/2019300,000.00MBVCB.296619083.MS 2019.403.CT tu Co Trinh Thi Mien toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
15/12/2019500,000.00MBVCB296571198.ung ho ma so 2019403.CT tu 0951004182019 NGUYEN THI HAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
15/12/2019100,000.00MBVCB.296566534.con bi ung thu.CT tu ms 2019400 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
15/12/2019100,000.00MBVCB.296540051.Ung ho MS 2019.403.CT tu An Quoc Anh va Nguyen Thi Tuyet Mai toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
15/12/2019500,000.00MBVCB.296492528.Hieu bi Ung Thu Xuong Cha Hieu dot tu.CT tu MS 2019.403 ung ho em Hoang Van Hieu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
15/12/2019200,000.00MBVCB.296492323.Ms 2019.403.CT tu Phuong Thanh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
15/12/2019200,000.00MBVCB296483288.ung ho MS 2019.403.CT tu 0011002390271 TRINH THI THUY LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
15/12/2019500,000.00MBVCB296479548.Ung ho MS 2019 - 403.CT tu 0271000160125 THAN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
15/12/2019100,000.00MBVCB296473374.ung ho chau Hieu con co Trinh Thi Mien.CT tu 0561000539291 NGUYEN THI THU LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
15/12/20191,000,000.00258545.151219.215628.Ung ho MS 2019.403
15/12/20198,000.00MBVCB.296435502.sjwj.CT tu wuuw toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
14/12/2019200,000.00719651.141219.094727.Ung ho Nguyen Gia Bao MS 2019.400 FT19348438550497
14/12/2019100,000.00754124.141219.085358.Ung ho ms 2019 402
14/12/2019250,000.00701863.141219.081526.UNG HO MS 2019.398-141219-08:17:23
14/12/2019250,000.00701574.141219.081247.NGUYEN QUANG THANG UNG HO MS 2019.401 CHAU QUY-141219-08:12:46
14/12/2019200,000.00507572.141219.074010.Ung ho ms 2019.400
14/12/2019200,000.00684161.141219.070617.Ung ho MS 2019.402 hai me con chi Lanh o Ha Tinh FT19348596000464
14/12/2019500,000.00681483.141219.061925.Ung ho qua Bao Vietnamnet ung ho MS2019-402 me con chi Lanh FT19348011848892
14/12/2019100,000.00928695.141219.060838.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2019 402
14/12/2019500,000.00456411.131219.233642.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019.401 chau Quy
14/12/2019500,000.00672220.131219.232345.Ung ho MS 2019.401 chau Quy FT19348790590750
14/12/201975,000.00744324.131219.222443.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
14/12/2019200,000.00007386.131219.222215.MS 2019.399 - Nguyen Ngoc Minh Thong
14/12/2019200,000.00660385.131219.220804.Ung ho MS 2019.401 chau Quy FT19348860594075
14/12/2019200,000.00242456.141219.215842.Ung ho MS 2019 170 be Ha Hai Yen
14/12/2019100,000.00149137.141219.181655.Ung ho chau QUY o Ha Tinh
14/12/2019200,000.00802897.141219.133740.Ung ho MS 2019.401 chau Quy FT19348151034602
14/12/20191,000,000.00633957.141219.114249.Ung ho ms 2019.402 hai me con chi lanh ha tinh
14/12/2019500,000.00890478.141219.105356.MS 2019 402 ho tro me con chi Lanh o Ha Tinh
14/12/2019300,000.00879784.141219.103915.Ung ho MS 2019 402 Hai me con chi Lanh o Ha Tinh
14/12/2019300,000.00116046.141219.102003.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2019.402 hai me con chi Lanh o Ha Tinh
14/12/2019500,000.00IBVCB.1412190033901001.TRUONG TUAN HAI.Ung ho MS 2019.402 hai me con chi Lanh o Ha Tinh. CHUC HAI ME CON AN LANH, MANH KHOE.CAM ON DOI NGU BAO VIETNAMNET.
14/12/201950,000.00IBVCB.1412190696335001.Nguyen Nhat Minh TTN1, P. TTN, Q.12 MS 2019.399
14/12/2019100,000.00IBVCB.1412190754238001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.402
14/12/2019200,000.00MBVCB295800259.ms 2019.402 me con chi lanh o ha tinh.CT tu 0381003111505 NGO THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
14/12/2019200,000.00MBVCB295794158.Ung ho me con chi Lanh o Ha Tinh. Ms 2019.402.CT tu 0071001318320 NGUYEN DUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
14/12/201950,000.00MBVCB.295788959.kho khan.CT tu 2019.402 hai me con chi Lanh o Ha tinh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
14/12/2019500,000.00MBVCB295788288.MS 2019.402 hai me con chi Lanh o Ha Tinh.CT tu 0311000718061 LE DUC CAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
14/12/2019500,000.00MBVCB296079199.ung ho MS 2019.402 hai me con chi Lanh o Ha Tinh.CT tu 0011004031229 PHAM HOANG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
14/12/2019500,000.00MBVCB295863032.Ung ho MS 2019381.CT tu 0021000356251 TRAN VAN MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/12/2019500,000.00240335.131219.091838.Tang chau Gia Bao MS 2019 400
13/12/2019200,000.00402297.131219.090901.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019.400
13/12/2019300,000.00985950.131219.091241.ung ho MS 2019.401 chau Quy
13/12/2019150,000.00231432.131219.090408.Chuc chau mau khoe
13/12/2019200,000.00227980.131219.085825.ung ho MS 2019 400
13/12/201950,000.00871896.131219.085012.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2019.401 chau quy
13/12/2019100,000.00502629.131219.084210.Ung ho MS 2019401 chau Quy
13/12/20191,000,000.00966053.131219.083934.Ung ho MS 2019.401 Chau Quy
13/12/2019500,000.00317051.131219.083904.Ung ho MS 2019.401 chau Quy FT19347656670142
13/12/20199,000,000.00308403.131219.080712.Ung ho ma so 2019.401 chau Quy con chi Nguyen Thi Dung FT19347771099039
13/12/2019500,000.00243756.131219.074926.Nguyen Thi Hang Nga chuyen tien ung ho MS2019.399
13/12/2019100,000.00655284.131219.074320.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2019.401 chau Quy
13/12/2019100,000.00936923.131219.072922.MS 2019.397 anh Vo Duc Thinh
13/12/2019300,000.00506897.131219.071838.UNG HO NGUYEN TRUNG QUY, MS 2019.401-131219-07:20:37
13/12/2019500,000.00506702.131219.071513.UNG HO NGUYEN GIA BAO, MS 2019.400-131219-07:17:12
13/12/2019500,000.00300466.131219.071003.Ung Ho qua Bao Vietnamnet ung ho MS2019-401 FT19347411897486
13/12/2019200,000.00379434.131219.022636.Ung ho ms 2019.392
13/12/2019150,000.00282043.121219.225745.Ung ho MS 2019.399 FT19347371459753
13/12/2019200,000.00IBVCB.1312190257177001.TRAN LE DOAN PHUONG.Ung ho MS 2019.401 chau Quy
13/12/2019100,000.00IBVCB.1312190564245005.HOANG THE CUONG.ung ho vien phi be Vo Van Dong MS 2019.394
13/12/2019300,000.00IBVCB.1312190821409002.LE HOANG CUONG.UH MS 2019.400, GDPT Hoangf Thij Nguyeen SN 80 pho Ngo Quang Bich khu 4 TT Tien Hai Thai Binh uh
13/12/20192,000,000.00IBVCB.1312190671917001.NGUYEN VAN TRONG.MS 2019.401 Chau Quy
13/12/2019500,000.00IBVCB.1312190769525004.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2019 400 cho be Nguyen Gia Bao tri benh
13/12/2019500,000.00IBVCB.1312190945591003.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2019 401 cho be Nguyen Trung Quy tri benh
13/12/2019200,000.00IBVCB.1312190491037002.TRAN THI HOI.Ung ho MS2019.400
13/12/2019500,000.00IBVCB.1312190548616003.TRAN VAN NGHI.Ung ho be Gia Bao MS 2019.400
13/12/2019500,000.00IBVCB.1312190843332001.NGUYEN PHUONG TRUC DIEP.Ung ho MS 2019.400
13/12/2019300,000.00IBVCB.1312190690666001.BACH NGOC HONG DIEP.Ung ho MS 2019.400 (ung ho be Gia Bao 5 tuoi bi u nao)
13/12/2019500,000.00IBVCB.1312191032932001.TRAN HUYEN TRANG.MS 2019.401 chau Nguyen Trung Quy
13/12/201950,000.00IBVCB.1312190147304002.TRAN THI THANH HUYEN.UNG HO MS 2019.399
13/12/2019100,000.00IBVCB.1312190187048001.TRAN THI THANH HUYEN.UNG HO MS 2019.401
13/12/2019200,000.00IBVCB.1312190089216001.DUONG THAT DUNG.MS 2019.401 chau Quy
13/12/2019500,000.00IBVCB.1312190526422001.BUI THI TUYET LAN.Ung ho MS 2019.400 Be Nguyen Gia Bao
13/12/2019100,000.00IBVCB.1312190197883002.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.401
13/12/2019100,000.00IBVCB.1312190544059001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.400
13/12/2019200,000.00IBVCB.1312190308779001.NGUYEN TRONG HAI.Ung ho ms 2019.400
13/12/20192,000,000.00IBVCB.1212190026439001.nguoi ung ho VN ung ho MS 2019.399
13/12/2019100,000.00VCBPAY295573672.ung ho ms 2019.400.TONG VAN DUNG CT den BAO VIETNAMNET.0011002643148.
13/12/2019500,000.00MBVCB295512435.ung ho MS 2019.400.CT tu 0351000965119 LE MAI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/12/2019300,000.00MBVCB.295471725.MS 2019.400, be Nguyen Gia Bao.CT tu Nguyen Ngoc Thang toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
13/12/2019100,000.00MBVCB295332333.Ung ho MS 2019.401 chau Quy.CT tu 0021001145330 QUACH DINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/12/2019300,000.00MBVCB.295317375.UNG HO MASO 2019.401 Chau Quy.CT tu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
13/12/2019500,000.00MBVCB295271907.ung ho ma so 2019.400.CT tu 0141000187197 NGUYEN VAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/12/2019200,000.00MBVCB295257465.MS 2019.388.CT tu 0751000005762 PHAM THI BICH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/12/2019500,000.00MBVCB295179481.MS 2019.400.CT tu 0231000653939 VAN THI BACH GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/12/2019100,000.00MBVCB295145548.ung ho MS 2019.400.CT tu 0321000659183 TRUONG QUOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/12/2019600,000.00MBVCB295131605.ung ho chau Nguyen Trung Quy, MS 2019.401.CT tu 0291000004443 VU THI THU TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/12/2019200,000.00MBVCB295094339.ung ho ms 2019.401 chau Quy.CT tu 0071004890306 NGUYEN THI THAO CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/12/2019200,000.00MBVCB.295074869.MS 2019.401_Chau Quy.CT tu abc toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
13/12/2019200,000.00MBVCB.295073773.MS 2019.401_Chau Quy.CT tu abc toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
13/12/2019200,000.00MBVCB295071328.ung ho ms 2019.400.CT tu 0531000269942 LE THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/12/2019500,000.00MBVCB295069389.ung ho MS 2019.400.CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/12/2019100,000.00MBVCB295068924.ung ho MS2019.400 - NGUYEN GIA BAO.CT tu 0381000407864 PHAN NGOC Y MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/12/2019200,000.00MBVCB295053356.ung ho MS 2019.400.CT tu 0441000778345 DAM DUY TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/12/2019200,000.00MBVCB295051282.ung ho MS 2019.400.CT tu 0451001899699 PHAM BA TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
13/12/20191,000,000.00Sender:01310012.DD:131219.SHGD:10007585.BO:NGUYEN THUAN HAO.UNG HO MS 2019.400
13/12/2019500,000.00Sender:01310001.DD:131219.SHGD:10004149.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.401 CHAU NGU YEN TRUNG QUY
13/12/2019500,000.00Sender:01310001.DD:131219.SHGD:10004121.BO:NGUYEN THI VAN ANH.UNG HO MA SO 2019.399
13/12/2019500,000.00Sender:01310012.DD:131219.SHGD:10006442.BO:NGUYEN TIEN THUY.UNG HO MS 2019.400
13/12/20191,000,000.00Sender:79310001.DD:131219.SHGD:10004246.BO:VU XUAN BACH.UNG HO MS 2019.401
13/12/2019300,000.00Sender:79310001.DD:131219.SHGD:10004100.BO:BUI THI THU HIEN.UNG HO MS 2019.399
13/12/2019200,000.00Sender:01310012.DD:131219.SHGD:10001663.BO:BUI VAN KHOI.UNG HO MA SO 2019.399 EM NGUYEN NG OC MINH THONG
13/12/2019500,000.00IBPS/SE:01310005.DD:131219.SH:10006612.BO:HA VIET HANG.UNG HO BE NGUYEN GIA BAO. BINH DINH . MS 2019.400
13/12/2019500,000.00KH DO MINH TUAN UNG HO MS 2019.397 VO DUC THINH
13/12/20191,000,000.00Sender:79303008.DD:131219.SHGD:10006490.BO:TRAN THI MY HANH.UNG HO MS 2019.400 UNG HO MS 2 019.401 CHAU QUY
13/12/20191,000,000.00Sender:79305001.DD:131219.SHGD:10003110.BO:NGO KIM THUY.NGO KIM THUY UNG HO MS 2019.399
13/12/20192,000,000.00Sender:01360002.DD:131219.SHGD:10000434.BO:NGUYEN LAN HUONG.UNG HO MS 2019.400 DEN 2019.40 3 TAT CA 4 BAN MOI BAN 500.000
13/12/2019200,000.00Sender:79307005.DD:131219.SHGD:10001284.BO:NGO VIET TUAN.IBUNG HO MS 2019.397 ANH VO DUC T HINH
13/12/2019200,000.00Sender:79307005.DD:131219.SHGD:10001287.BO:NGO VIET TUAN.IBUNG HO MS 2019.399
13/12/2019200,000.00710709.131219.210448.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2019.401 chau Quy
13/12/2019200,000.00626601.131219.200838.Ung ho MS 2019401 chau quy FT19347004566790
13/12/2019500,000.00405804.131219.171325.TTTPHUONG giup Ms2019397 Ms2019398 Ms201399 Ms2019400 Ms2019401 moi Ms 100000 dong
13/12/2019300,000.00405506.131219.170651.UNG HO MS 2019.400
13/12/2019100,000.00299335.131219.170245.ms 2019. 389
13/12/2019100,000.00258336.131219.170124.Ung ho nguyen Ngoc minh thong ms 209399
13/12/2019300,000.00522853.131219.164036.Ung ho MS 2019400
13/12/2019300,000.00961010.131219.160218.ung ho MS 2019.401 chau Quy
13/12/20193,000,000.00227235.131219.153541.Ung ho MS 2019 399
13/12/20191,000,000.00489568.131219.150739.Ung ho MS 2019.400 FT19347500800618
13/12/2019300,000.00195947.131219.145805.Chuyen tien ung ho MS 2019.400
13/12/2019100,000.00297290.131219.144305.THAI NGOC LAN ung ho MS 2019.401 chau Quy
13/12/2019100,000.00684092.131219.143443.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019.401 chau Quy
13/12/2019100,000.00438914.131219.143435.ung ho MS 2019 400
13/12/2019500,000.00289585.131219.135556.ung ho ma so 2019 400
13/12/2019200,000.00431815.131219.130326.Ung ho ms 2019.401 chau Quy FT19347500927014
13/12/2019100,000.00511448.131219.122819.Ung ho MS 2019 395
13/12/2019100,000.00358799.131219.120827.Ung ho MS2019 401 chau Quy
13/12/2019100,000.00095778.131219.120650.khuongtran86
13/12/2019200,000.00399268.131219.113640.Nguyen Thi Thu Hien ung ho chau Bao ma so 2019.400 FT19347660326170
13/12/2019500,000.00070229.131219.113014.Ung ho MD 2019.399
13/12/2019100,000.00484046.131219.112657.191213000021716 Ung ho MS 2019.401 chau Quy ZP5DT0VFH4AC
13/12/2019200,000.00044411.131219.105805.ung ho ms 2019.401.chau Quy
13/12/2019400,000.00368333.131219.103423.Ung ho MS 2019.400 FT19347900447987
13/12/2019200,000.00055760.131219.101923.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho be gia bao
13/12/2019500,000.00362456.131219.102231.Ung ho qua Bao Vietnamnet ung ho MS2019-400 FT19347907300080
13/12/2019200,000.00540997.131219.102130.UNG HO MS 2019.400-131219-10:21:29
13/12/2019200,000.00655922.131219.102010.ung ho MS 2019400
13/12/2019400,000.00352733.131219.100232.Ung ho MS 2019.401 Chau Quy FT19347141440121
13/12/2019200,000.00013523.131219.095748.Ung Ho MS 2019.401 Chau Quy
13/12/2019200,000.00663235.131219.094343.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019.401 chau Quy
13/12/2019500,000.00343631.131219.094342.Ung ho MS 2019.401 chau Quy FT19347981143403
13/12/2019200,000.00003995.131219.094038.ung ho MS 2019.400 cho truong hop cua be Nguyen Gia Bao
13/12/201910,000,000.00337899.131219.093132.ung ho ms 2019.401 chau Quy FT19347967087321
13/12/20191,000,000.00254633.131219.092851.Giup do be Gia Bao MS 2019.400
12/12/2019200,000.00734066.121219.101807.NGUYEN TIEN DUONG CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho ms 2019.399
12/12/2019100,000.00344302.121219.095254.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019.399 Nguyen Ngoc Minh Thong
12/12/2019100,000.00540874.121219.094938.Ung ho ms 2019 399
12/12/2019100,000.00686798.121219.092929.Ung ho MS 2019.399
12/12/2019200,000.00730293.121219.092509.UNG HO MS 2019.396
12/12/2019300,000.00951678.121219.091343.Ung ho MS 2019 399 Nguyen ngoc minh thong FT19346939232578
12/12/2019500,000.00942002.121219.084855.Ung ho qua Bao Vietnamnet ung ho MS2019-399 FT19346558250408
12/12/20191,500,000.00940987.121219.084609.Ung ho MS 2019.395,396,397,398,399 moi truong hop 300,000 FT19346565047190
12/12/2019300,000.00646170.121219.083444.Ung ho MS 2019 399
12/12/2019100,000.00432333.121219.083252.MS 2019.399
12/12/2019500,000.00453653.121219.082651.Chuyen tien ung ho MS 2019.399
12/12/20192,000,000.00930589.121219.080932.Ung ho MS 2019.399 FT19346125214291
12/12/2019500,000.00335665.121219.075410.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019.399
12/12/2019500,000.00927907.121219.075518.Ung ho MS 2019.399 FT19346682691717
12/12/2019300,000.00436458.121219.074859.Chuyen tien ms 2019.399 nguyen ngoc minh thong
12/12/201950,000.00429222.121219.072306.uh MS 2019.399
12/12/2019200,000.00981955.121219.071537.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2019.399
12/12/2019100,000.00124025.121219.070945.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2019 399
12/12/201910,000,000.00525591.121219.071308.Thao vpbank ung ho ms 2019 399
12/12/2019200,000.00123962.121219.070702.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Giup gia dinh a Nguyen Ngoc Minh , chau Thong
12/12/2019200,000.00922372.121219.071052.Ung ho MS 2019.399 Nguyen Ngoc Minh Thong FT19346985060662
12/12/2019100,000.00919481.121219.062722.MS 2019.399 FT19346286808607
12/12/2019300,000.00602862.111219.232407.Ung ho ma so 2019398
12/12/20191,000,000.00520945.111219.224319.ms 2019 387
12/12/20191,000,000.00520907.111219.224232.ms 2019 398
12/12/2019500,000.00305137.111219.220555.VO THAI NINH CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2019.398-111219-22:05:24
12/12/20191,000,000.00IBVCB.1212190366383001.NGUYEN THI THANH THUY.Ung ho MS2019.399 (Giup vien phi cho em Nguyen Ngoc Minh Thong)
12/12/2019500,000.00IBVCB.1212190756546001.NGUYEN VAN HIEU.MS 2019.399
12/12/20191,000,000.00IBVCB.1212190043546001.NGUYEN THI MAI HUONG.Ung ho MS 2019.398
12/12/2019200,000.00IBVCB.1212190492851002.mai anh Bao hiem xa hoi Viet Nam ung ho MS 2019.398
12/12/2019300,000.00IBVCB.1212190723431001.VO THI NGOC NHU.Ung ho Nguyen Minh Thong ms 399 -2019
12/12/2019500,000.00IBVCB.1212190019885001.NGO HUU QUANG.Ung ho MS 2019.396 (ong Nguyen Van Hung)
12/12/2019300,000.00IBVCB.1212190115245001.NGUYEN THI TO QUYEN.UNG HO MS 2019.399
12/12/2019200,000.00IBVCB.1212191017263001.DUONG THAT DUNG.MS 2019.399
12/12/2019100,000.00IBVCB.1212190060865001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.399
12/12/2019500,000.00IBVCB.1212190419949001.TRUONG THI HUU.Ung ho MS 2019.399
12/12/2019400,000.00IBVCB.1212191035165001.DO THI NGOC HAN.Ung ho 2019 MS399
12/12/2019500,000.00IBVCB.1112190930563002.THAI XUAN VINH.THAI XUAN VINH UNG HO MS 2019.398
12/12/2019150,000.00IBVCB.1112190590953002.TRAN THI THANH HUYEN.UNG HO MS 2019.397 VA MS 2019.398
12/12/2019200,000.00MBVCB294828676.ung ho MS 2019.399.CT tu 0491000098339 NGUYEN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
12/12/2019200,000.00MBVCB294825562.Hung ung ho MS 2019.399.CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
12/12/201930,000.00MBVCB294797656.MS 2019.399.CT tu 0031000136579 VU VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
12/12/2019300,000.00MBVCB294780323.ung ho ma so 2019.399.CT tu 0121000296886 LE THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
12/12/201950,000.00MBVCB294587839.Ung ho MS 2019.398.CT tu 0071001354100 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
12/12/2019100,000.00MBVCB.294544703.khong.CT tu hieu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
12/12/2019500,000.00MBVCB294518153.BFTVVNVX.CT tu 0011004224240 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
12/12/2019500,000.00MBVCB294395115.ung ho ms 2019399.CT tu 0081000876938 TRAN NGUYEN THIEN LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
12/12/2019200,000.00MBVCB294337451.ms 2019.398.CT tu 0011004188900 LE HAI VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
12/12/2019300,000.00MBVCB.294336099.MS 2019.399 ( chau Nguyen Ngoc Minh Thong).CT tu Hong Tham toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
12/12/2019300,000.00MBVCB.294335799.MS 2019.399.CT tu Phuong Thanh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
12/12/2019500,000.00MBVCB294313182.Ung ho MS 2019 399.CT tu 0021001737307 TRAN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
12/12/2019200,000.00MBVCB294311506.MS 2019.399.CT tu 0071000799402 NGUYEN THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
12/12/2019200,000.00MBVCB294294178.ung ho MS: 2019.397.CT tu 0011000374006 NGUYEN XUAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
12/12/2019200MBVCB.294284033.tt.CT tu wtt toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
12/12/20191,000,000.00Sender:01311003.DD:121219.SHGD:10003146.BO:ANTHI CO., LTD.CTY AN THI UNG HO MS2019.371
12/12/20191,000,000.00Sender:01359001.DD:121219.SHGD:10000926.BO:DO PHUONG AN.BCIN:FT1934683267:UNG HO MS 2019.3 99
12/12/2019300,000.00Sender:01310012.DD:121219.SHGD:10011627.BO:BUI HUONG GIANG.QM UNG HO MS 2019.399
12/12/2019200,000.00Sender:79305001.DD:121219.SHGD:10002383.BO:NGUYEN SY DINH.UNG HO MS 2019.399 NGUYEN NGOC MINH THONG
12/12/2019100,000.00Sender:01310001.DD:121219.SHGD:10008035.BO:NGUYEN ANH TAM.MS 2019.399
12/12/20191,000,000.00Sender:01309001.DD:121219.SHGD:10001528.BO:TRUONG NGO SEN.UNG HO MS 2019 395
12/12/20191,000,000.00Sender:01309001.DD:121219.SHGD:10001535.BO:TRUONG NGO SEN.UNG HO MS 2019 397
12/12/20191,000,000.00Sender:01309001.DD:121219.SHGD:10001515.BO:TRUONG NGO SEN.UNG HO MS 2019 394
12/12/2019100,000.00Sender:01323001.DD:121219.SHGD:10000125.BO:NGUYEN THANH TUNG.UNG HO MS 2019/399
12/12/2019200,000.00IBPS/SE:01311002.DD:121219.SH:10000804.BO:HO MANH HUNG.UNG HO MS 2019.399
12/12/20191,000,000.00Sender:01310012.DD:121219.SHGD:10004897.BO:HUYNH THI THAM.NHA HAO TAM TU AN DO (MS 2019.39 8)
12/12/2019300,000.00Sender:79333001.DD:121219.SHGD:10002525.BO:NGUYEN THI HANG.UNG HO MS 2019.396 NGUYEN MINH DUC
12/12/2019500,000.00Sender:01307001.DD:121219.SHGD:10001130.BO:TANG LE MY HANH.IBUNG HO MS 2019.399
12/12/2019300,000.00Sender:01352002.DD:121219.SHGD:10000190.BO:KHUU MOC PHUONG.UNG HO MS 2019.399
12/12/20191,000,000.00Sender:01307001.DD:121219.SHGD:10002474.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2019.399 (EM NGUYEN NGOC MINH)
12/12/2019150,000.00Sender:48304001.DD:121219.SHGD:10000825.BO:DO THI VINH HANH.UNG HO MS 2019.399 TAI NGOAI T HUONG VIET NAM SO GIAO DICH
12/12/2019200,000.00Sender:48304001.DD:121219.SHGD:10000828.BO:DO THI VINH HANH.UNG HO MS 2019.398 TAI NGOAI T HUONG VIET NAM SO GIAO DICH
12/12/20191,000,000.00378033.121219.215440.Ung ho ms 2019.397
12/12/20191,000,000.00377976.121219.215244.Ung ho ms 2019.398
12/12/20192,000,000.00377893.121219.214826.Ung ho ms 2019.399
12/12/2019200,000.00144220.121219.211254.UH MS 2019 398 be Ha Dai Khoa
12/12/2019200,000.00875670.121219.205824.Chuyen tien ung ho MS 2019.399
12/12/2019100,000.00597831.121219.163627.Ung ho ma so 2019397 anh Vo Duc Thinh
12/12/2019200,000.00438329.121219.162752.UNG HO MS 2019.399
12/12/201950,000.00662702.121219.143230.MS 2019.399
12/12/2019100,000.00133843.121219.133843.ung ho MS2019.399
12/12/2019400,000.00857691.121219.131718.IBFT ung ho ms 2019.399 Minh Thong
12/12/2019300,000.00003299.121219.122400.Vietcombank 0011002643148 2019 399
12/12/20192,000,000.00001424.121219.120238.Ung ho MS 2019.399
12/12/2019500,000.00374440.121219.113648.UNG HO MS 2019.399-121219-11:36:47
11/12/2019100,000.00223155.111219.125950.Ung ho MS2019 398
11/12/2019200,000.00341309.111219.123543.191211000030436 MS 2019 ZP5DSV3S9G2M
11/12/2019200,000.00637716.111219.121339.MS 2019 FT19345176517799
11/12/2019300,000.00055529.111219.115837.Ung ho MS2019 Ha Van Thuong
11/12/2019650,000.00965341.111219.105025.UNG HO MS 2019.389
11/12/2019200,000.00713669.111219.104126.Ung ho be Khoa MS 2019
11/12/2019300,000.00363008.111219.103537.CK-Ung ho a Ha van Thuong o Nhu Xuan Thanh Hoa
11/12/2019200,000.00574443.111219.100813.Ung ho gd Ha Van Thuong Mns2019 FT19345738440932
11/12/2019100,000.00166046.111219.095259.3976157349 Chuyen qua MoMo Anh Ha Van Thuong o thon Dong Phong xa Thanh Xuan Nhu Xuan Thanh Hoa
11/12/2019100,000.00534574.111219.094653.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms 2019
11/12/2019100,000.00963549.111219.094806.Ung ho MS 2019.398
11/12/2019100,000.00962253.111219.094622.Ung ho MS 2019.397
11/12/2019300,000.00131522.111219.093530.PHAM KIM ANH UNG HO MS 2019 . 397 A. VO DUC THINH-111219-09:35:12
11/12/2019100,000.00093426.111219.093426.ung ho ma so 2019
11/12/2019300,000.00130514.111219.093214.PHAM KIM ANH UNG BE HA DAI KHOA-111219-09:31:55
11/12/2019400,000.00129736.111219.092934.PHAM KIM ANH UNG HO MS 2019.396 BE NG. MINH DUC-111219-09:29:07
11/12/2019500,000.00219135.111219.092232.Ung ho MS 2019.396
11/12/2019500,000.00218354.111219.091652.Ung ho MS 2019.397 anh Vo Duc Thinh
11/12/2019500,000.00217687.111219.091157.Ung ho MS 2019
11/12/2019200,000.00123593.111219.091105.UNG HO MS 2019.397 ANH VO DUC THINH-111219-09:13:06
11/12/2019200,000.00526055.111219.081208.Ung ho MS 2019 - chau Ha Dai Khoa FT19345441683891
11/12/2019200,000.00019599.111219.080448.ung ho MS2019
11/12/2019300,000.00895928.111219.080133.Chuyen tien ung ho ms 2019. Chau ha dai khoa con anh ha van thuong o thanh hoa
11/12/2019100,000.00409982.111219.074516.Ung ho MS 2019
11/12/2019300,000.00519383.111219.072819.Ung ho MS 2019.396 FT19345095765520
11/12/20191,000,000.00648424.111219.064819.UNG HO MS 2019- GUI CHO ANH HA VAN THUONG
11/12/2019300,000.00873571.111219.062648.Chuyen tien ung ho MS 2019
11/12/2019200,000.00088480.101219.231503.MANH TRUONG UNG HO MS 2019.397-101219-23:15:02
11/12/2019100,000.00567293.111219.205018.ung ho MS 2019 Ha Dai Khoa
11/12/2019200,000.00318911.111219.192210.ung ho MS2019.396 nguyen van huong, chu dien, luc nam, bac giang
11/12/2019200,000.00318021.111219.192015.ung ho MS 2019 ha van thuong, thanh xuan, nhu xuan, thanh hoa
11/12/2019200,000.00792972.111219.184453.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI HIEU DAN ung ho MS 2019
11/12/2019100,000.00IBVCB.1112190360507002.DO THI HANH.ung ho MS 2019.394
11/12/2019100,000.00IBVCB.1112190603988001.DO THI HANH.ung ho MS 2019
11/12/2019500,000.00IBVCB.1112190593648002.DO THI DIEU THUONG.MS 2019
11/12/2019250,000.00IBVCB.1112190953726002.PHAN HUY CHUNG.ung ho MS 2019.397 anh Vo Duc Thinh
11/12/2019250,000.00IBVCB.1112190545442001.PHAN HUY CHUNG.ung ho MS 2019.
11/12/2019200,000.00IBVCB.1112190300936001.nguyen thu thao ung ho MS 2019 - be Ha Dai Khoa
11/12/2019200,000.00IBVCB.1112190879428001.DANG VAN DAI.ung ho MS 2019.397, Anh Vo duc thinh, tru tai thon phu hoa,xa huong phu, huyen nam dong, tinh thua thien hue.
11/12/2019300,000.00IBVCB.1112190459134001.NGO ANH TUAN BE HA DAI KHOA, CON ANH HA VAN THUONG, MS 2019
11/12/2019300,000.00IBVCB.1112190122717002.Le tu quoc thang Tp ho chi minh MS 2019.398
11/12/2019100,000.00IBVCB.1112190673031001.HA QUOC VINH.Ung ho MS 2019. Mong be Ha Dai Khoa con bo Ha Van Thuong chong khoi benh.
11/12/2019200,000.00IBVCB.1112190126063001.DUONG THAT DUNG.MS 2019.398
11/12/2019200,000.00IBVCB.1112190703893001.LE THIEU TRI DUNG.ung ho MS 2019.397 anh Vo Duc Thinh
11/12/2019500,000.00IBVCB.1112190997969006.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2019.394 cho be Vo Van Dong dieu tri benh
11/12/2019100,000.00IBVCB.1112190109615001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.398
11/12/2019200,000.00IBVCB.1012190181558002.PHAM PHU DONG.Ghi ro ung ho MS 2019.397 anh Vo Duc Thinh
11/12/2019300,000.00MBVCB293747148.ung so ms 2019.CT tu 0491000138883 LE THI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
11/12/20191,000,000.00MBVCB293671960.ho tro be HA DAI KHOA- MS 2019.CT tu 0331000466590 TRAN THI VAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
11/12/20191,000,000.00MBVCB293661326.Ung ho be Ha Dai Khoa MS 2019.CT tu 0441000626404 PHAM HANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
11/12/2019300,000.00MBVCB293552664.ung ho ms 2019.CT tu 0051000542740 TRUONG THI THU NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
11/12/2019100,000.00MBVCB293529184.ung ho ms 2019 Be Ha Dai Khoa.CT tu 0881000454052 DO LE VINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
11/12/2019100,000.00MBVCB293528040.ung ho ms 2019.396 be Nguyen M Duc.CT tu 0881000454052 DO LE VINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
11/12/20191,000,000.00MBVCB293506364.MS 2019.CT tu 0331003687495 PHAM THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
11/12/2019500,000.00MBVCB293504659.ung ho MS 2019.CT tu 0421003734880 CHUNG VI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
11/12/2019200MBVCB.293467593.zbbs.CT tu de toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
11/12/2019200,000.00MBVCB294225139.MS2019.397 anh Vo Duc Thinh tru tai thon Phu Hoa xa Huong Phu, huyen Nam Dong, tinh Thua Thien Hue, so dt 0338209373.CT tu 0111000087610 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
11/12/2019200,000.00MBVCB294222135.MS2019.396 ong Nguyen Van Huong thon Ngoc Son, xa Chu Dien, Luc Nam, Bac Giang so dt 0345552588.CT tu 0111000087610 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
11/12/201950,000.00MBVCB.294190595.Ung ho MS 2019.396.CT tu Le Quoc Huy toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
11/12/2019200,000.00MBVCB293873211.ung ho MS2019.395 Be Dang Khoa.CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
11/12/2019500,000.00MBVCB293819890.ong tran quan - le anh tuan ung ho ma so 2019.396.CT tu 0071004215553 TRAN MY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
11/12/2019500,000.00Sender:01310012.DD:111219.SHGD:10005043.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.398 BE HA DA I KHOA
11/12/2019300,000.00Sender:79310001.DD:111219.SHGD:10000908.BO:LE NGOC TU.UNG HO MS2019.397 ANH VO DUC THINH TT.HUE
11/12/2019700,000.00LE NGOC TAN // UNG HO MS 2019: 397 ANH VO DUC THINH GD TIEN MAT
11/12/2019300,000.00Sender:01310012.DD:111219.SHGD:10010626.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2019 BE HA DAI KHOA
11/12/2019200,000.00Sender:01310012.DD:111219.SHGD:10005939.BO:DOAN NGOC TU.UNG HO BE MS 2019
11/12/20191,000,000.00Sender:79303008.DD:111219.SHGD:10004877.BO:NGUYEN THI THAO.NGUYEN THI THAO UNG HO BE VO VA N DONG
11/12/2019500,000.00Sender:79303008.DD:111219.SHGD:10004764.BO:NGUYEN THI THAO.NGUYEN THI THAO UNG HO CHI TRUO NG THI THIET
11/12/2019600,000.00Sender:79333001.DD:111219.SHGD:10002778.BO:NGUYEN LUONG.UNG HO MA SO 2019. CHAU BE HA DAI K HOA CON ANH HA VAN THUONG
11/12/2019500,000.00Sender:79307005.DD:111219.SHGD:10009551.BO:NGUYEN THI MINH THUY.IBUNG HO MS2019
11/12/2019200,000.00Sender:48304001.DD:111219.SHGD:10001091.BO:VU DINH KHUONG.UNG HO MS 2019. TAI NGOAI THUO NG VIET NAM SO GIAO DICH
11/12/2019THANH TOAN TIEN DI CONG TAC TAI HUE NGAY 23.9-24-9
11/12/2019200,000.00041623.111219.164329.Ung ho MS 2019.398
11/12/2019100,000.00037916.111219.162944.ung ho ms 2019
11/12/2019300,000.00990811.111219.144628.UNG HO MS 2019 ANH HA VAN THUONG THANH HOA DT 0352964107
11/12/2019300,000.00354236.111219.144346.Ung ho MS 2019.397
11/12/2019300,000.00354168.111219.143730.ung ho MS 2019
11/12/2019200,000.00046783.111219.143336.ung ho MS 2019.397 anh Vo Duc Thinh - Khanh Ha chuc anh som binh phuc
11/12/2019500,000.00262418.111219.141017.MS 2019
11/12/2019100,000.00236145.111219.132754.Nhom Vien gach nho Ung ho 2 Ma so gom 392 va 394
11/12/2019200,000.00131650.111219.131650.ung ho MS 2019
11/12/2019100,000.00223868.111219.130133.Ung ho MS2019 396 be Nguyen Minh Duc

Ủng hộ qua ngân hàng VietTinbank

 
Ngày giao dịch/ Transaction dateMô tả giao dịch/ Transaction description
20-12-2019 15:50:41ung ho MS 2019409 em Dung50,000.00
20-12-2019 15:48:22ung ho MS 201940750,000.00
20-12-2019 14:39:28ung ho MS 2019409 em Dung50,000.00
20-12-2019 14:21:32CT DEN:935407291040 Ung ho ms2019406150,000.00
20-12-2019 13:34:20Le Duc Anh chuyen tien100,000.00
20-12-2019 11:02:24CT DEN:935411597264 Chuyen tien ung ho MS 2019.4051,000,000.00
20-12-2019 10:24:29TRA XUAN BINH UNG HO MS 2019.4085,000.00
20-12-2019 08:56:58CT DEN:935408508562 Chuyen tien ung ho MS 2019.4071,000,000.00
20-12-2019 07:34:02Ung ho ma so 2019.408  e dung1,000,000.00
20-12-2019 06:17:29ung ho MS 2019.408 (em Dung)500,000.00
19-12-2019 16:46:25CT DEN:935316277183 Chuyen tien ung ho MS 2019.4061,000,000.00
19-12-2019 12:24:57Ong Le Ky Phung ung ho MS 2019 406 cho Ngo thi Thao500,000.00
19-12-2019 12:21:37Ong Le Ky Phung ung ho MS 2019 407 cho be Ng Hoang Co1,000,000.00
19-12-2019 11:34:12ung ho MS 2019.40770,000.00
19-12-2019 09:40:17ung ho MS 201940750,000.00
19-12-2019 08:32:00Ho Van Minh chuyen tien giup be nguyen hoang co100,000.00
19-12-2019 08:17:07TRA XUAN BINH UNG HO MS 2019.4075,000.00
19-12-2019 07:41:49GIUP DO MS 2019: 396, MS2019: 398, MS2019: 399, MS2019: 392, MS2019:401, MS2019: 403, MS2019:404, MS2019: 405, MS2019:406, MS2019:407 (HC KHO KHAN)2,000,000.00
19-12-2019 07:28:55Nguyen Huu Hien Binh chuyen tien ung ho MS 2019.407 cho chi Nguyen thi Thoa1,000,000.00
19-12-2019 07:03:33CT DEN:935307138135 Ung ho MS 2019.407500,000.00
19-12-2019 05:58:12Ung ho MS 2019.407(Le Dinh Quang tang cho Chau Nguyen Hoang Co )1,000,000.00
18-12-2019 20:14:38Chuc em Ngo Van Tan Tien luon khoe manh100,000.00
18-12-2019 15:58:59MS 2019.406200,000.00
18-12-2019 15:18:27Ung ho MS 2019.402 hai me con chi Lanh o Ha Tinh500,000.00
18-12-2019 13:31:58Ho Van Minh chuyen tien giup be binh an100,000.00
18-12-2019 13:22:48Ung ho MS 2019.398100,000.00
18-12-2019 12:41:20CT DEN:935205146717 ung ho MS 2019 40650,000.00
18-12-2019 12:15:52CT DEN:935205135232 Ung ho be Nguyen Binh An MS 2019 406400,000.00
18-12-2019 10:53:11ung ho ms 2019.406200,000.00
18-12-2019 10:51:23ung ho MS 201940650,000.00
18-12-2019 09:04:53Thao ung ho MS 2019403 co Trinh Thi Mien100,000.00
18-12-2019 08:20:34TRA XUAN BINH UNG HO MS 2019.4065,000.00
18-12-2019 08:06:15Le Duc Anh chuyen tien100,000.00
18-12-2019 07:02:40Ung ho MS 2019.406200,000.00
17-12-2019 19:31:17Nguyen Thi Tu Lan chuyen tien ung ho MS 2019.405200,000.00
17-12-2019 17:53:37Ung ho ma so MS 2019405500,000.00
17-12-2019 17:00:02CT DEN:935117897306 Ung ho MS 2019.405 FT19351391076775100,000.00
17-12-2019 13:04:55Ung ho MS 2019.405100,000.00
17-12-2019 13:00:03ung ho ms 2019.405; anh Nguyen Quang Hop100,000.00
17-12-2019 11:54:28CT DEN:935104523821 ung ho MS 2019 40550,000.00
17-12-2019 11:46:35ung ho MS 201940550,000.00
17-12-2019 11:12:39So GD goc: 10009260 Ung ho MS 2019.405500,000.00
17-12-2019 10:40:04Le Duc Anh chuyen tien100,000.00
17-12-2019 08:30:58CT DEN:935100973849 MBVCB297893919.ung ho em Nguyen Anh Tu 9 tuoi Ung thu hach.CT tu 0441000804150 VO NGOC HUYEN TRANG t1,000,000.00
17-12-2019 08:21:35MS2019.405200,000.00
17-12-2019 07:18:57CT DEN:935107886754 Ung ho chau Tu Ha Nam MS 2019405500,000.00
17-12-2019 06:59:53ung ho ms 2019.402 me con chi lanh100,000.00
16-12-2019 22:51:19ung ho MS 2019.4041,000,000.00
16-12-2019 22:38:53ung ho MS 201940450,000.00
16-12-2019 22:03:11CT DEN:935015316793 Ung ho Anh Vo Duc Thinh MS 2019 3971,000,000.00
16-12-2019 21:57:08CT DEN:160041002984 ung ho em Hoang Van Hieu MS 2019 4031,000,000.00
16-12-2019 21:55:44CT DEN:160041002858 ung ho chau Nguyen Huy Hoang MS 2019 4041,000,000.00
16-12-2019 17:37:01Ung ho MS 2019.398500,000.00
16-12-2019 11:39:06chau be ung thu tinh hoan100,000.00
16-12-2019 09:55:51ung ho MS 2019.403500,000.00
16-12-2019 09:18:45Le Duc Anh chuyen tien100,000.00
16-12-2019 09:02:46TRA XUAN BINH UNG HO 4 MS 2019.402, 2019.403 , 2019.404, 2019.40520,000.00
16-12-2019 05:16:53CT DEN:051157186860 Vietinbank 114000161718 TRAN LE NGA giup do con anh cuong MS 2019404500,000.00
15-12-2019 20:01:04CT DEN:934920218996 Chuyen tien ung ho chau Nguyen Gia Bao100,000.00
15-12-2019 16:49:41ung ho MS 201940350,000.00
15-12-2019 10:14:49CT DEN:934910003191 Chuyen tien UNG HO MA SO 2019.403500,000.00
15-12-2019 08:00:15CT DEN:075455292608 Vietinbank 114000161718 ung ho MS 2019.403 bao VietNamNet1,000,000.00
15-12-2019 06:33:35Nguyen Thanh Thao chuyen tiengiup em Hoang Van Hieu200,000.00
14-12-2019 16:01:20Le Duc Anh chuyen tien100,000.00
14-12-2019 12:00:11Ong Le Ky Phung ung ho MS 2019 402 cho Tran Thi Lanh500,000.00
14-12-2019 11:46:56Ho Van Minh chuyen tien giup con chi lanh ha tinh100,000.00
14-12-2019 11:41:17Ong Le Ky Phung ung ho MS 2019 399 cho Ng Ngoc M Thong500,000.00
14-12-2019 09:36:40ung ho MS 201940250,000.00
14-12-2019 07:31:36Ung ho Ma so 2019.40250,000.00
14-12-2019 06:36:25ung ho  MS 2019.402 me con chi Lanh o Ha Tinh2,000,000.00
13-12-2019 22:52:25ung ho MS 201940150,000.00
13-12-2019 22:50:15ung ho MS 201940050,000.00
13-12-2019 17:13:21CT DEN:934717560892 Ung ho MS 2019.400 FT19347859596389200,000.00
13-12-2019 16:04:12TRA XUAN BINH UNG HO MS 2019.4015,000.00
13-12-2019 14:33:16CT DEN:934714176587 Chuyen tien UNG HO MS 2019.4001,000,000.00
13-12-2019 14:31:57CT DEN:934714175548 Chuyen tien UNG HO MS 2019.401 CHAU QUY1,000,000.00
13-12-2019 14:17:26Ung ho MS 2019401 chau Quy150,000.00
13-12-2019 13:44:44LE THI MINH HAI Chuyen tien ung ho MS 2019.401 chau Quy200,000.00
13-12-2019 11:08:53CT DEN:934704319893 Giup Nguyen Gia Bao Binh Dinh300,000.00
13-12-2019 11:03:08ms 2019.401 chau Quy20,000.00
13-12-2019 10:33:56UNG HO MS 2019 4002,000,000.00
13-12-2019 10:11:20So GD goc: 10003092 Trinh Minh Tuan Va Dang Thi Hong Hai gui toi Ms 2019.398 chau Ha Dai Khoa100,000.00
13-12-2019 09:58:27Ung ho MS2019.401 chau Quy100,000.00
13-12-2019 09:18:28Ung ho MS 2019400 be Nguyen Gia Bao200,000.00
13-12-2019 09:14:49So GD goc: 995219121351770 995219121351770 - Chuyen tien ung ho MS 2019.401 chau Quy200,000.00
13-12-2019 09:14:39Chuyen tien ung ho MS 2019.400100,000.00
13-12-2019 09:09:38guiGiaBao, tai BankPlus REQID 191213214020742200,000.00
13-12-2019 08:49:05ung ho MS 2019.401 chau Quy500,000.00
13-12-2019 08:45:06ung ho MS 2019401100,000.00
13-12-2019 08:21:53Le Duc Anh chuyen tien100,000.00
13-12-2019 08:21:45ung ho MS 2019.400 . Mong em som khoe manh; vui khoe200,000.00
13-12-2019 08:04:41TRAN MINH HIEN ung ho be Minh Thong100,000.00
13-12-2019 07:43:04ung ho MS 2019.400 chuc gia Bao mau khoe200,000.00
13-12-2019 07:09:11CT DEN:934700185097 2019401quy500,000.00
13-12-2019 06:52:52NGUYEN HOAI NAM ung ho MS 2019.400500,000.00
13-12-2019 06:18:55Bao VietNamNet  ung ho MS 2019.401 chau Quy95,000.00
13-12-2019 06:13:06Ung ho MS 2019.400 ( Be Gia Bao ) . Le dinh Quang DD 0903785602 tang chau Bao1,000,000.00
13-12-2019 01:42:54ung ho ms 2019.387200,000.00
13-12-2019 01:40:29ung ho ms 2019.391200,000.00
13-12-2019 01:38:26ung ho ms 2019.399200,000.00
12-12-2019 19:04:44CT DEN:934619824971 Chuyen tien UNG HO MS 2019.399200,000.00
12-12-2019 16:21:25ung ho MS 201939850,000.00
12-12-2019 16:20:19ung ho MS 201939950,000.00
12-12-2019 14:08:51Ung ho MS 2019.39950,000.00
12-12-2019 11:49:26CT DEN:934611525207 GIUP MINH THONG MO NAO BV TRUNG UONG CAN THO FT19346195828090200,000.00
12-12-2019 11:25:31ung ho MS 2019399100,000.00
12-12-2019 08:28:54TRA XUAN BINH UNG HO MS: 2019.3995,000.00
12-12-2019 08:26:01CT DEN:934600318212 MBVCB294354832.ung ho MS 2019399.CT tu 0341007219402 NGUYEN THI HONG LAN toi 114000161718 BAO VIETNA100,000.00
12-12-2019 08:24:48Le Duc Anh chuyen tien100,000.00
12-12-2019 08:20:52ung ho MS2019399100,000.00
12-12-2019 07:14:24ung ho ms 2019.399 ; em Nguyen Ngoc Minh Thong100,000.00
12-12-2019 07:13:36uh ms 2019 399200,000.00
12-12-2019 07:12:40ung ho ms 2019.398; anh Ha Van Thuong100,000.00
12-12-2019 06:00:29CT DEN:934606343904 MS 2019.398500,000.00
11-12-2019 22:23:08Ung ho MS 2019.398500,000.00
11-12-2019 21:53:19CT DEN:211287354199 Ung ho thay giao Danh Van song tai tinh Kien Giang50,000.00
11-12-2019 20:59:50MS 2019_ Chau Ha Dai Khoa 28 thang tuoi. Chuc con mau khoe.100,000.00
11-12-2019 17:25:40ung ho ms 201939850,000.00
11-12-2019 15:00:51CT DEN:934515710692 Ung ho MS 2019.398 FT19345019463340500,000.00
11-12-2019 14:57:29CT DEN:934514708946 Ung ho MS 2019.394 FT19345010184344500,000.00
11-12-2019 14:55:42CT DEN:934514708072 ung ho MS 2019.396 FT19345320198446500,000.00
11-12-2019 14:49:47CT DEN:934514705233 ung ho MS 2019 FT19345230906018500,000.00
11-12-2019 14:37:53TRA XUAN BINH UNG HO MS: 2019.3985,000.00
11-12-2019 13:48:44Le Duc Anh chuyen tien100,000.00
11-12-2019 12:50:11Ung ho MS 2019500,000.00
11-12-2019 11:38:14CT DEN:934500197991 MBVCB293749156.MS 2019.CT tu 0301000362553 NGO VAN TOAN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET CONG THUONG150,000.00
11-12-2019 11:27:40So GD goc: 10009704 TC:MBVP854363.MBVCB293468944.nho qui bao chuyen ung ho chau nguyen minh duc bi ung thu mau.CT tu 0061000517647 toi 114000161718 bao viet nam net CONG THUONG VN (VIETINBANK)200,000.00
11-12-2019 10:40:31CT DEN:934503783965 IBFT UnghoMS2019500,000.00

Ủng hộ tại tòa soạn

Ngày ủng hộ Họ và tên người ủng hộ  Số tiền Mã số ủng hộ 
12/12/2019Ngô Phương Thảo     1,000,0002019.399
18/12/19Nguyễn Văn Thông     2,500,0002019.401,405,404,400,409
18/12/19Đặng Thị Trâm Q Bình thạnh     6,000,0002019.408,406,404,402,395,394,388,361,319,330,199,200
19/12/19Lê Thành Lý     1,000,0002019.403
20/12/19Cụ Huỳnh Đình Dật 257 B Lê Văn Sỹ, P14, Q PN        400,0002019.406,407
20/12/19Cụ Huỳnh Thị Bích 257 B Lê Văn Sỹ, P14, Q PN        300,0002019.406,407
20/12/19Cụ Huỳnh Ngà        300,0002019.406,407