Ủng hộ qua ngân hàng VietTinbank

Ngày giao dịch/ Transaction dateMô tả giao dịch/ Transaction descriptionCó / Credit
31-10-2019 23:27:14ung ho MS 2019.356100,000.00
31-10-2019 23:03:25CT DEN:930416433364 Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh500,000.00
31-10-2019 22:18:59ung ho co giao thuy ha tinh200,000.00
31-10-2019 21:42:20CT DEN:930421877954 Chuyen tien tu thien200,000.00
31-10-2019 21:38:06CT DEN:930421523384 ung ho co giao Thuy Ha Tinh FT19305071232690100,000.00
31-10-2019 21:26:45CT DEN:930414414986 THANH TAM KINH VIENG CO GIAO THUY HA TINH100,000.00
31-10-2019 21:26:35CT DEN:930400354724 MBVCB266104522.ung ho co giao thuy o ha tinh.CT tu 0011004282521 VU DUC ANH toi 114000161718 BAO VIE100,000.00
31-10-2019 20:59:26CT DEN:930413406222 Ung ho co giao Thuy o ha Tinh500,000.00
31-10-2019 20:56:41Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh500,000.00
31-10-2019 20:47:32Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh200,000.00
31-10-2019 20:46:48CT DEN:930400351419 MBVCB266083374.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh..CT tu 0181003510316 TRAN VAN BAT HUNG toi 114000161718200,000.00
31-10-2019 20:21:47Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh100,000.00
31-10-2019 20:16:37UH co giao Thuy o Ha Tinh qua bao VietNam net300,000.00
31-10-2019 19:50:11CT DEN:930412376406 Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh1,000,000.00
31-10-2019 19:47:07ung ho co giao Thuy o Ha Tinh200,000.00
31-10-2019 19:44:27CT DEN:930419492190 Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh FT19305200805959200,000.00
31-10-2019 19:37:52vieng co giay Thuy o Ha Tinh100,000.00
31-10-2019 19:15:37Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh300,000.00
31-10-2019 18:41:57CT DEN:930418472560 Ung ho co giao thuy o ha tinh FT19304226682044200,000.00
31-10-2019 18:09:35ung ho co giao Thuy ha tinh300,000.00
31-10-2019 17:40:51uh em ho duy manh600,000.00
31-10-2019 17:33:12CT DEN:930405531941 Ung ho co giao Thuy200,000.00
31-10-2019 16:57:21CT DEN:930416523414 Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh200,000.00
31-10-2019 15:57:46CT DEN:155328064158 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 UH co giao THUY ha tinh200,000.00
31-10-2019 15:51:03ung ho nha co giao thuy o ha tinh2,000,000.00
31-10-2019 15:41:16ung ho co giao Thuy o Ha Tinh200,000.00
31-10-2019 15:35:06Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh100,000.00
31-10-2019 15:32:29Uh50,000.00
31-10-2019 15:07:48Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh1,000,000.00
31-10-2019 14:24:02CT DEN:930407151453 Ung ho Co Giao Thuy o Ha Tinh200,000.00
31-10-2019 14:22:11Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh300,000.00
31-10-2019 14:10:50ung ho co giao Thuy o Ha Tinh1,000,000.00
31-10-2019 14:01:26CT DEN:930414635194 Ung ho hai con co giao Thuy500,000.00
31-10-2019 13:59:16CT DEN:930406720860 Nguyen Thi Hong Hanh Vietbank Cong Hoa ung ho co giao Nguyen Thi Thu Thuy200,000.00
31-10-2019 13:57:02ung ho co giao Thuy ha tinh100,000.00
31-10-2019 13:48:05CT DEN:930400295660 MBVCB265757554.ung ho co giao thuy o ha tinh.CT tu 1011000637567 LY THANH HIEU toi 114000161718 BAO50,000.00
31-10-2019 13:30:57Ung ho chi Thuy o Ha Tinh200,000.00
31-10-2019 13:28:31CT DEN:930406716486 Vietbank Cong Hoa ung ho co giao Nguyen Thi Thu Thuy500,000.00
31-10-2019 13:23:52CT DEN:131922378524 Vietinbank 114000161718 DO THI LAN chuyen khoan ung ho 2 chau con co giao Thuy o Ha Tinh200,000.00
31-10-2019 13:19:13ung ho co giao Thuy o Ha Tinh500,000.00
31-10-2019 13:13:48Ung ho co giao Thuy o ha tinh200,000.00
31-10-2019 12:48:07ung ho co giao Thuy o Ha Tinh400,000.00
31-10-2019 12:34:14CT DEN:310036309736 Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh200,000.00
31-10-2019 12:27:53CT DEN:930405094355 Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh300,000.00
31-10-2019 12:06:41CT DEN:930405085404 Ung ho Co giao Thuy o Ha Tinh200,000.00
31-10-2019 11:47:13Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh100,000.00
31-10-2019 11:42:05CT DEN:113748050166 Vietinbank 114000161718 ung ho co giao thuy o ha tinh500,000.00
31-10-2019 11:11:42ung ho co giao Thuy Ha Tinh200,000.00
31-10-2019 11:09:06CT DEN:930404054960 UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH1,000,000.00
31-10-2019 10:43:31NGUYEN VAN MINH UNG HO GIA DINH CHI THUY - HA TINH500,000.00
31-10-2019 10:40:18gui hai con chi thu thuy ha tinh. camon200,000.00
31-10-2019 10:07:24CT DEN:930403952248 ung hon500,000.00
31-10-2019 10:07:12Ung ho Co giao Thuy o Ha Tinh GV mam non TT Tay Son110,000.00
31-10-2019 10:02:41Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh300,000.00
31-10-2019 09:49:42Ung ho Co giao Thuy o Ha Tinh200,000.00
31-10-2019 09:48:44CT DEN:930400326325 Giang Da Nang ung ho Co Giao Thuy Huong Son Ha Tinh500,000.00
31-10-2019 09:46:21ung ho co giao Thuy o Ha Tinh300,000.00
31-10-2019 09:43:51ung ho co giao Thuy o Ha Tinh600,000.00
31-10-2019 09:21:00Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh, tai BankPlus REQID 191031217538259500,000.00
31-10-2019 09:18:48CT DEN:930409499208 Chuyen tien ung ho co giao Thuy o Ha Tinh200,000.00
31-10-2019 09:14:12Phuong Truc Vuong ct ung ho co giao thuy-ha tinh300,000.00
31-10-2019 09:02:38CT DEN:930402060757 191031000007081 ung ho co giao Thuy o Ha Tinh ZP5DNNFFDBLP200,000.00
31-10-2019 09:01:32Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh500,000.00
31-10-2019 08:52:55Ung ho MS 2019.354500,000.00
31-10-2019 08:52:37ung ho co giao Thuy o Ha Tinh100,000.00
31-10-2019 08:46:46Ngoc Ung ho ms2019.356 Ho Phi Chuong200,000.00
31-10-2019 08:35:52MS 2019356200,000.00
31-10-2019 08:30:09Uh20,000.00
31-10-2019 07:57:58NGUYEN THI MY DUNG GIUP DO MS 2019: 347 MS2019 349 MS2019 351 MS 2019 352 MS2019 356 HOAN CANH KHO KHAN 1,500,000.00
31-10-2019 02:10:08Tra lai tai khoan DDA40,302.00
30-10-2019 19:30:42ung ho MS 201935550,000.00
30-10-2019 17:46:47CT DEN:930310393259 MS 2019.353100,000.00
30-10-2019 16:06:01So GD goc: 10005765 UNG HO MS2019.329 tai CONG THUONG VN CN DONG DA2,000,000.00
30-10-2019 13:57:44UNG HO MS 2019342 BE CHAO NGOC THUY3,500,000.00
30-10-2019 13:00:09ung ho MS 2019.355100,000.00
30-10-2019 11:59:16ung ho ms 2019.355200,000.00
30-10-2019 09:53:40So GD goc: 10010126 Giup MS 2019.355 Chi Le Thi Thao200,000.00
30-10-2019 09:26:09TRA XUAN BINH GIUP MS 2019.3555,000.00
30-10-2019 08:58:22ung ho MS 2019.355 be Le Ngoc Khanh Duy200,000.00
30-10-2019 08:46:50MS 2019355200,000.00
30-10-2019 08:30:23ung ho ma so 2019355 chi LeThi Thao2,000,000.00
29-10-2019 20:25:23chuc  em  som  binh phuc100,000.00
29-10-2019 19:48:49ung ho MS 201935450,000.00
29-10-2019 19:33:12MS 2019.35350,000.00
29-10-2019 19:31:51MS 2019.35250,000.00
29-10-2019 15:06:57ung ho MS 2019354150,000.00
29-10-2019 15:04:57Ung ho MS 2019352200,000.00
29-10-2019 14:15:18TRA XUAN BINH UNG HO 4MS: 2019.351;2019.352;2019.353;2019.35420,000.00
29-10-2019 14:07:56Ung ho MS 2019.352 be Minh Thien100,000.00
29-10-2019 13:39:07CT DEN:930213712310 Ung ho MS 2019.353 Nong Thuy Hien FT193025842106681,000,000.00
29-10-2019 13:30:31Uh50,000.00
29-10-2019 13:14:01MS 2019354200,000.00
29-10-2019 07:56:22ung ho ma so 2019.35350,000.00
28-10-2019 22:12:21CT DEN:930122576731 Ung ho MS 2019.326 FT19302056688257500,000.00
28-10-2019 21:54:47CT DEN:930121574297 Ung ho MS 2019.338 FT19302447197710500,000.00
28-10-2019 21:54:442019.353 nguyen thi ha 0982104658200,000.00
28-10-2019 21:52:05CT DEN:930121573873 Ung ho MS 2019.337 FT19302435253614500,000.00
28-10-2019 21:31:05ung ho MS 2019.342200,000.00
28-10-2019 21:26:03ung ho MS 2019.352200,000.00
28-10-2019 17:40:45CT DEN:930100920814 MBVCB263981873.ung ho ms 2019.342.CT tu 1011000637567 LY THANH HIEU toi 114000161718 BAO VIETNAMNET50,000.00
28-10-2019 15:18:05ung ho ms 201935350,000.00
28-10-2019 14:44:49CT DEN:930114446866 Ung ho MS 2019.346 FT19301998056268500,000.00
28-10-2019 14:40:59CT DEN:930114445297 Ung ho MS 2019.344 FT19301445780138500,000.00
28-10-2019 14:01:26CT DEN:930114430369 Ung ho MS 2019.350 FT19301088474940500,000.00
28-10-2019 13:50:46CT DEN:930113426729 Ung ho MS 2019.353 FT19301595605806500,000.00
28-10-2019 13:27:30ung ho MS 2019.353 em Nong Thuy Hien200,000.00
28-10-2019 11:29:50So GD goc: 10019118 TC:MBVP363031.MBVCB263134867.ung ho ms 2019.352.CT tu 1011000637567 toi 114000161718 bao vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)100,000.00
28-10-2019 11:24:01So GD goc: 10004784 Trinh Minh Tuan va Dang Thi Hong Hai gui toi MS 2019.347 Chi Diep Thi Nam100,000.00
28-10-2019 11:16:20So GD goc: 10004772 Trinh Minh Tuan va Dang Thi Hong Hai gui toi MS 2019.345 Ong Trieu Dai Thanh100,000.00
28-10-2019 09:37:50So GD goc: 10011189 TC:MBVP140493.MBVCB262648904.Gui tang em be bi benh.CT tu 0531002577356 toi 114000161718 Bao VietNamNet CONG THUONG VN (VIETINBANK)300,000.00
28-10-2019 08:31:28ung ho MS 2019.353200,000.00
28-10-2019 08:22:58So GD goc: 1604OTT191038368 ung ho chi Nguyen Thi Hanh, Thon Bui Xa, Xa Yen Bac, Huyen Duy Tien, Ha Nam; so DTDD: 0917743169300,000.00
28-10-2019 08:15:35Uh50,000.00
27-10-2019 23:15:17ung ho ms 201935250,000.00
27-10-2019 23:13:46ung ho ms 2019351100,000.00
27-10-2019 21:54:22CT DEN:270035957224 ung ho chau Be Minh Thien MS 2019 3523,000,000.00
27-10-2019 19:11:12Ung ho ms 2019.351 gia dinh ong phan van chinh100,000.00
27-10-2019 19:08:18Ung ho ms 2019.347200,000.00
27-10-2019 19:06:42Ung ho ms 2019.349200,000.00
27-10-2019 19:02:46Ung ho ms 2019.352200,000.00
27-10-2019 17:46:21CT DEN:930017507779 Linh br giup MS 2019348 be Nguyen Trong Kien Trung400,000.00
27-10-2019 16:06:25Uh50,000.00
27-10-2019 12:03:58CT DEN:930005627441 MS 2019.352 271019 12 05 05300,000.00
27-10-2019 09:19:43CT DEN:091525176636 Vietinbank 114000161718 VO THI HONG NGOC ung ho MS2019.352100,000.00
27-10-2019 08:26:04MS 2019352200,000.00
27-10-2019 08:04:36ung ho BE MINH THIEN MS2019  352200,000.00
27-10-2019 05:55:01ung ho MS 2019.3522,000,000.00
27-10-2019 05:51:40CT DEN:930022200346 ho tro ung thu mat200,000.00
27-10-2019 05:37:18CT DEN:930005005708 ma2019352100,000.00
27-10-2019 01:56:39VAT0.00
27-10-2019 01:56:39IB Maintenance fee / Thu phi dich vu IB 10/20190.00
26-10-2019 18:27:09CT DEN:929918570086 Ung ho MS 2019.342 FT19299098502048200,000.00
26-10-2019 12:06:41Ung ho MS 2019351 gia dinh ong Phan Van Chinh300,000.00
26-10-2019 10:21:04CT DEN:929910573037 Uh ma so 2019.342200,000.00
25-10-2019 23:18:00ung ho ms 201935050,000.00
25-10-2019 23:16:47ung ho ms 201934950,000.00
25-10-2019 23:15:29ung ho MS 201934850,000.00
25-10-2019 17:03:12Ung ho ma so MS 2019348 be Nguyen Trong Kien Trung200,000.00
25-10-2019 17:00:53Ung ho ma so 2019 349 Anh Ha Van Cuong200,000.00
25-10-2019 16:53:35CT DEN:164913116815 Vietinbank 114000161718 chuyen khoan ung ho MS 2019.350 co nguyen thi tham soc son ha noi.200,000.00
25-10-2019 15:38:43So GD goc: 995219102531711 995219102531711 - Unh ho MS 2019.350300,000.00
25-10-2019 15:21:04So GD goc: 995219102531061 995219102531061 - NGUYEN THI HONG LOAN KINH UNG HO MS 2019 317 HAI BEDANG KHOA HAI DANG100,000.00
25-10-2019 15:19:06So GD goc: 995219102530980 995219102530980 - NGUYEN THI HONG LOAN KINH UNG HO MS 2019 334 HA GIANG100,000.00
25-10-2019 15:06:11gui anh Ho van cuong500,000.00
25-10-2019 10:08:20TONG THI BICH LOAN GIUP DO MS 2019 - 350 HOAN CANH KHO KHAN 1,000,000.00
25-10-2019 09:20:14UNG HO CO NGUYEN THI THAM - THON XUAN LAI, XA XUAN THU, H.SOC SON, HA NOI. DT 03766091671,000,000.00
25-10-2019 08:55:04Uh50,000.00
25-10-2019 08:40:48Ung ho MS 2019.3501,000,000.00
25-10-2019 08:40:41So GD goc: 10002977 TC:MBVP605694.MBVCB261710809.chuyen be o lao cai.CT tu 0061001101356 toi 114000161718 bao vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)200,000.00
25-10-2019 08:06:52MS 2019350400,000.00
25-10-2019 08:06:30TRA XUAN BINH UNG HO MS: 2019.3505,000.00
25-10-2019 06:10:32CT DEN:929723303048 UNG HO MS 2019.350 CO NGUYEN THI THAM 251019 06 11 351,000,000.00
24-10-2019 22:25:04CT DEN:240035729140 ung ho tran le ha chi MS 2019 3465,000,000.00
24-10-2019 18:39:04CT DEN:929700584804 MBVCB261781135.chi Hanh ung ho ban Pham Thi Hoa 18t MS 2019332 chuc em mong som khoe lai .CT tu 043,000,000.00
24-10-2019 13:20:49TRA XUAN BINH UNG HO MS: 2019.3495,000.00
24-10-2019 12:01:19CT DEN:929705975003 MS 2019 342200,000.00
24-10-2019 11:27:57Ung ho ms 2019.349200,000.00
24-10-2019 10:00:51So GD goc: 10007232 Giup MS 2019.349 anh Ha Van Cuong200,000.00
24-10-2019 09:41:07Uh50,000.00
24-10-2019 08:02:10Chuyen tien ung ho be chao ngoc thuy500,000.00
23-10-2019 16:59:17ung ho ms 2019.348; be Nguyen Trong Kien Trung100,000.00
23-10-2019 16:25:55Uh ma 2019.348200,000.00
23-10-2019 15:10:03Uh50,000.00
23-10-2019 13:08:57TRA XUAN BINH UNG HO MS: 2019.3485,000.00
23-10-2019 12:58:11Ms 2019348 be nguyen trong kien trung100,000.00
23-10-2019 11:29:01MS 2019.348 be Nguyen Trong Kien Trung1,000,000.00
23-10-2019 10:56:29So GD goc: 10002440 ung ho MS 2019.348 va MS 2019.346  tai CONG THUONG VN CN DONG DA200,000.00
23-10-2019 10:42:22CT DEN:929610009116 ung ho nguyen trong ngu30,000.00
23-10-2019 09:20:00So GD goc: 10004487 ung ho MS 2019.348 be Nguyen Trong Kien Trung50,000.00
23-10-2019 07:59:10MS 2019348 be Nguyen Trong Kien Trung200,000.00
23-10-2019 07:50:08GIUP DO MS 2019: 348 (HOAN CANH KHO KHAN)500,000.00
23-10-2019 06:09:19MS 2019.348100,000.00
22-10-2019 22:06:02ung ho MS 201934650,000.00
22-10-2019 22:04:18ung ho MS 201934750,000.00
22-10-2019 19:58:07ung ho ms 2019.3451,000,000.00
22-10-2019 19:49:05CT DEN:929512111996 3498152696 Chuyen qua MoMo Ung ho MS 2019331200,000.00
22-10-2019 17:09:47Ung ho MS 2019345100,000.00
22-10-2019 16:46:48MS 2019.342600,000.00
22-10-2019 16:43:10TRA XUAN BINH UNG HO MS 2019.3475,000.00
22-10-2019 11:14:24NGUYEN DINH THAO UNG HO MS 2019.3464,000,000.00
22-10-2019 08:02:51MS 2019347200,000.00
21-10-2019 21:35:01CT DEN:929414804935 ung ho MS 2019.3465,000,000.00
21-10-2019 16:49:02ms2019.342500,000.00
21-10-2019 16:08:25giup chau Tran Le Ha Chi tai bv Tan Trieu HN500,000.00
21-10-2019 15:09:07ung ho ms 201934450,000.00
21-10-2019 15:04:14Ghi ro ung ho MS 2019346100,000.00
21-10-2019 14:20:39TRA XUAN BINH UNG HO 3 MS: 2019.344; 2019.345; 2019.34615,000.00
21-10-2019 14:19:30MS 2019 339100,000.00
21-10-2019 14:16:56Ung ho MS 2019.346200,000.00
21-10-2019 11:23:24So GD goc: 10011876 TC:VNCN042487.Ung ho MS 2019.346200,000.00
21-10-2019 10:50:49Ung ho cho e Chiep100,000.00
21-10-2019 10:36:31So GD goc: 10008699 TC:MBVP767745.MBVCB258124091.gui Phan Thi Chiep chua benh cho con. Cua it long nhieu nhe.CT tu 0911000052470 toi 114000161718 Bao VietNamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)30,000.00
21-10-2019 10:36:26CT DEN:103141880306 Vietinbank 114000161718 ung ho MS 2019.346200,000.00
21-10-2019 10:09:30CT DEN:929400535978 Ms 2019 346100,000.00
21-10-2019 09:42:11CT DEN:093802553610 Vietinbank 114000161718 ck ung ho MS 2019342200,000.00
21-10-2019 09:41:20So GD goc: 10013414 UNG HO MS 2019.342500,000.00
21-10-2019 09:16:54MS 2019.346200,000.00
21-10-2019 08:43:34ung ho ms 2019.342100,000.00
21-10-2019 08:26:11CT DEN:929408584546 ung ho MS 2019.345200,000.00
21-10-2019 08:20:51CT DEN:929408584228 ung ho ma MS 2019.346200,000.00
21-10-2019 08:13:14ung ho MS 2019.346200,000.00
21-10-2019 08:13:03MS 2019346200,000.00

Ủng hộ qua ngân hàng VietCombank

 
31/10/2019500,000.00Sender:01202001.DD:311019.SHGD:10005297.BO:NGUYEN TUONG DIEM LI.995219103156861 CHUYEN T IEN UNG HO CO THUY O HA TINH
31/10/2019200,000.00Sender:79201001.DD:311019.SHGD:10001875.BO:PHUNG THI THANH TRUC.UNG HO MS 2019.170 (BE HA THI HAI YEN)
31/10/2019500,000.00Sender:79307005.DD:311019.SHGD:10014629.BO:LE THI PHUONG LAN.IBUNG HO CO GIAO THUY O HA TI NH
31/10/2019300,000.00Sender:01201011.DD:311019.SHGD:10006945.BO:NGUYEN XUAN VU.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
31/10/20191,000,000.00Sender:79303008.DD:311019.SHGD:10007175.BO:PHAN THI HUYNH NGAN.UNG HO CO GIAO THUY O HA TI NH
31/10/2019200,000.00Sender:48204018.DD:311019.SHGD:18077805.BO:NGUYEN THI KIM OANH.UNH HO CO GIAO THUY O HA TI NH (TAY SON)
31/10/2019300,000.00Sender:79201001.DD:311019.SHGD:10003536.BO:HUYNH QUOC VIET.UNG HO CO GIAO THUY, HA TINH
31/10/20191,000,000.00Sender:79204017.DD:311019.SHGD:17075417.BO:NGUYEN NGON LUAN.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
31/10/2019200,000.00Sender:01201011.DD:311019.SHGD:10003031.BO:VO THI NGOC THANH.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
31/10/2019500,000.00Sender:79204017.DD:311019.SHGD:17074710.BO:DOAN TUNG THO.DOAN TUNG THO UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
31/10/2019200,000.00Sender:01307001.DD:311019.SHGD:10005907.BO:LE THI HONG NHUNG.IBUNG HO: CO GIAO THUY O HA T INH
31/10/20192,000,000.00Sender:48304001.DD:311019.SHGD:10003773.BO:NGUYEN NGOC SAN HA.UNG HO CO GIAO THUY O HA TIN H TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
31/10/2019200,000.00Sender:79201001.DD:311019.SHGD:10004546.BO:NGUYEN THI BICH NGOC.UNG HO BE NGUYEN TRONG TRU NG KIEN
31/10/2019500,000.00Sender:01202001.DD:311019.SHGD:10001790.BO:HO DAC DIEN AN.995219103152506 UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
31/10/2019100,000.00Sender:48304001.DD:311019.SHGD:10000014.BO:NGUYEN CHAU MY VAN.MS 2019.351 GIA DINH ONG PHA N VAN CHINH TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
31/10/2019300,000.00Sender:79202002.DD:311019.SHGD:10000926.BO:NGUYEN NAM PHONG.995219103151595 UNG HO CO GI AO THUY O HA TINH
31/10/2019500,000.00PHAM THI PHUONG NT // UNG HO M S2019 .355 GD TIEN MAT
31/10/2019500,000.00IBPS/SE:01310005.DD:311019.SH:10008977.BO:DAO PHUONG ANH.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
31/10/2019100,000.00VCBVT.84974191017.CT tu 0011004017880.LE VAN HUAN sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.191031210421383.VNVT20191031750562.Ung ho be ha hai yen2019 170
31/10/2019150,000.00VCBVT.84968117477.CT tu 0761002329498.NGUYEN THANH HONG sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.191031218210584.VNVT20191031746593.Ung ho co giao Thuy
31/10/20191,000,000.00VCBVT.84978069197.CT tu 0431000024832.NGUYEN TRAN MY Y sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.191031217503959.VNVT20191031745297.Ung ho co giao Thuy Ha Tinh
31/10/2019500,000.00722422.311019.140923.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/20193,000,000.00511045.311019.015924.Ung ho cac con cua co giao Thuy huyen Huong Son tinh Ha Tinh
31/10/2019500,000.00054517.311019.135359.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019100,000.00318253.311019.135656.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/20191,000,000.00318233.311019.135651.Ung ho co giao Thuy tay son huong son ha tinh
31/10/2019200,000.00657353.311019.135631.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
31/10/20192,000,000.00181709.311019.135331.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/20191,000,000.00719408.311019.134901.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
31/10/2019200,000.00656771.311019.133812.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019500,000.00328977.311019.133202.Chau Nguyen Gia Huy ung ho co giao Thuy o Ha Tinh FT19304022040338
31/10/2019500,000.00077709.311019.132859.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019500,000.00327028.311019.132751.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh FT19304859052658
31/10/2019200,000.00001682.311019.112643.TRINH LINH PHUONG TRINH LINH PHUONG GUI UNG HO MS 2019.342 ( CHI PHAN THI CHIEP ME BE CHAO NGOC T
31/10/20192,000,000.00240542.311019.112333.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019300,000.00567875.311019.112233.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019100,000.00048964.311019.111732.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019500,000.00800549.311019.112006.Ung ho Co giao Nguyen Thi Thu Thuy o Ha Tinh
31/10/2019500,000.00565956.311019.111849.Chuyen tien ung ho co giao Thuy o Ha Tinh.
31/10/20191,000,000.00296220.311019.111616.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh FT19304858563404
31/10/2019100,000.00797431.311019.111450.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/20192,000,000.00806274.311019.110421.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019200,000.00557412.311019.110233.Ung ho co giao Thuy Ha Tinh
31/10/201950,000.00890762.311019.105826.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019300,000.00970949.311019.105228.DANG THI HIEN CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/201970,000.00286453.311019.105312.Ung ho ma so 2019.170 be Ha Hai Yen FT19304748608160
31/10/2019100,000.00695454.311019.105240.Ung ho co giao thuy o Ha Tinh
31/10/2019500,000.00043839.311019.105035.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019300,000.00039787.311019.104331.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019200,000.00281726.311019.104204.Ung ho gia dinh co giao Thuy o Ha Tinh FT19304338209622
31/10/2019500,000.00185692.311019.103836.UNG HO CO GIAO THUY HA TINH-311019-10:38:35
31/10/2019200,000.00185024.311019.102604.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019200,000.00809110.311019.102431.IBFT Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019200,000.00182034.311019.102341.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH-311019-10:23:39
31/10/2019300,000.00044786.311019.101619.Vietcombank 0011002643148 Ghi ro ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019100,000.00808848.311019.101919.IBFT Tung ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/20191,000,000.00272118.311019.101900.Pham Van Manh o Ha Noi ho tro gia dinh co giao Thuy o Ha Tinh FT19304979566324
31/10/2019200,000.00272074.311019.101854.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh FT19304230406305
31/10/20191,000,000.00019824.311019.101059.Ung ho co giao Thu o Ha Tinh
31/10/2019100,000.00019749.311019.101050.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019200,000.00700622.311019.100508.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 DANG THI THANH THUY ung ho co giao Thuy o Ha Ti
31/10/2019200,000.00015895.311019.100430.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/20191,000,000.00264923.311019.100152.Ung ho co giao thuy ha tinh FT19304748407730
31/10/2019100,000.00012325.311019.095820.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/20192,000,000.00261968.311019.095433.Ung ho co giao Thuy o Tay Son Huong Son Ha Tinh FT19304979476252
31/10/2019500,000.00231879.311019.095247.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019100,000.00514221.311019.094802.ung ho co giao thuy o ha tinh
31/10/2019200,000.00006681.311019.094839.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019200,000.00122638.311019.094134.Vietcombank 0011002643148 NONG THI DUYEN ung ho ms2019 170 be Ha Hai Yen
31/10/20191,000,000.00940487.311019.094418.Ung ho Co Giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019100,000.00254273.311019.093509.Ung ho MS 2019.170 BE HA HAI YEN FT19304021260600
31/10/2019500,000.00253303.311019.093234.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh FT19304498329990
31/10/2019300,000.00251307.311019.092712.ung ho co giao thuy ha tinh FT19304879140823
31/10/20191,000,000.00168211.311019.092450.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH-311019-09:26:05
31/10/2019500,000.00168133.311019.092431.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH-311019-09:24:30
31/10/2019100,000.00247967.311019.091824.Ung ho be MS 2019.170 be Ba Hai Yen FT19304203677085
31/10/2019300,000.00497607.311019.091530.Chuyen tien ung ho Co Giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019200,000.00988038.311019.091441.Ung ho gia dinh co giao Thu mat do tai nan thi tran Huong Son Tay Son Ha Tinh
31/10/2019300,000.00245855.311019.091230.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh FT19304082807631
31/10/20192,000,000.00165167.311019.091159.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH-311019-09:11:57
31/10/2019500,000.00984697.311019.090841.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019500,000.00035826.311019.090357.Vietcombank 0011002643148 Ung ho co giao Thuy Ha Tinh
31/10/2019500,000.00490499.311019.090216.Chuyen tien ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019100,000.00678478.311019.090245.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/20192,000,000.00277121.311019.085704.Ung ho co giao Thuy Ha Tinh
31/10/2019500,000.00039002.311019.085058.Vietcombank 0011002643148 HO DUY PHIET ung ho co giao thuy ha tinh
31/10/20192,000,000.00161195.311019.085523.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH-311019-08:56:37
31/10/2019100,000.00486689.311019.085437.Ung ho MS 2019.356
31/10/2019100,000.00486414.311019.085404.Ung ho chi Thuy o Ha Tinh
31/10/2019100,000.00486224.311019.085338.Ung ho MS 2019.355
31/10/2019300,000.00972780.311019.084503.Chuyen khoan co giao thuy ha tinh
31/10/2019200,000.00480979.311019.084333.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019200,000.00478459.311019.083854.Chuyen tien ung ho co giao thuy ha tinh
31/10/2019500,000.00083059.311019.083059.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019500,000.00472001.311019.082503.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019100,000.00231958.311019.082532.Ung ho be Ha Hai Yen MS 2019.170 FT19304082634859
31/10/2019200,000.00394954.311019.082130.Ung ho MS 2019.170 ( Be Ha Hai Yen)
31/10/2019200,000.00955760.311019.080539.UH co giao Thu o Ha Tinh
31/10/2019300,000.00153285.311019.080408.UNG HO MS 2019.170( BE HAI YEN)-311019-08:04:07
31/10/2019200,000.00954469.311019.080142.Ung ho ma so 2019170
31/10/2019500,000.00461056.311019.075714.Chuyen tien ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/201920,000.00927950.301019.225346.MS 2019 170
31/10/2019200,000.00205463.301019.223932.Ung Ho MS 2019170, be Ha Hai Yen FT19304831722790
31/10/2019100,000.00423020.301019.222714.ms 2019.170
31/10/2019300,000.00383078.311019.221713.C van hai phong ung ho 2 con co giao thuy ha tinh
31/10/2019100,000.00881195.311019.215419.Ung Ho Gia Dinh C Thuy o Ha Tinh
31/10/2019500,000.00881139.311019.215401.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019200,000.00879537.311019.214738.Ung ho co giao thuy o ha tinh
31/10/2019300,000.00742798.311019.213945.Vietcombank 0011002643148 HAN THANH TUAN chuyen khoan ung ho co giao thuy o ha tinh
31/10/2019100,000.00876730.311019.213838.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
31/10/2019500,000.00523519.311019.213839.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh FT19305742777284
31/10/2019500,000.00523132.311019.213703.Anh binh ung ho con co giao thuy que huong son ha tinh FT19305200127500
31/10/2019300,000.00742433.311019.212759.Vietcombank 0011002643148 TRAN THI HONG THAI chuyen khoan cho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019200,000.00085805.311019.212800.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Thu Ngan ung ho MS 2019.170 be ha hai yen
31/10/2019500,000.00217356.311019.212905.3635588373 Chuyen qua MoMo ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019500,000.00520898.311019.212726.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh FT19305149008163
31/10/2019200,000.00867382.311019.210750.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh.
31/10/2019500,000.00080621.311019.210322.Vietcombank 0011002643148 DVPHUC chuyen ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/20191,000,000.00376799.311019.205120.ung ho co giao thuy o ha tinh
31/10/2019200,000.00836307.311019.204545.IBFT ung ho co giao thuy o a tinh
31/10/2019300,000.00406194.311019.203803.Vietcombank 0011002643148 Tran viet thang,UNG HO CO GIAO THUY, HA TINH
31/10/2019300,000.00508249.311019.203940.Ung ho Co giao Thuy o Ha Tinh FT19305023533052
31/10/2019200,000.00508178.311019.203924.Ung ho chi Thuy o Ha Tinh FT19305300422032
31/10/2019200,000.00854652.311019.203228.Ung ho co GIAO THUY O HA TINH
31/10/2019200,000.00007314.311019.202712.ung ho chi Thuy Ha Tinh
31/10/2019200,000.00108072.311019.202646.191031000054936 Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh ZP5DNNFJDP4V
31/10/20191,000,000.00850163.311019.202035.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019300,000.00310748.311019.201530.UNG HO CO THUY O HA TINH-311019-20:15:28
31/10/2019200,000.00500364.311019.201153.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh FT19305633211060
31/10/2019200,000.00070273.311019.201041.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019200,000.00841352.311019.195807.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019200,000.00632992.311019.195540.ung ho co giao Thuy Ha Tinh
31/10/2019200,000.00495193.311019.195435.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh FT19305070949003
31/10/2019300,000.00284321.311019.195233.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019200,000.00403968.311019.194451.Vietcombank 0011002643148 Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019200,000.00172698.311019.194508.ms 2019.189 anh vu ngoc hoang
31/10/2019500,000.00490928.311019.194010.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh FT19305070900007
31/10/2019200,000.00912043.311019.193655.Ung ho co giao Thuy - Ha Tinh
31/10/2019500,000.00488333.311019.193158.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh FT19304023285850
31/10/2019200,000.00899188.311019.192924.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019500,000.00828280.311019.192559.Chuyen tien ung ho ms 2019.356
31/10/2019100,000.00102996.311019.184935.191031000049345 Ung ho co giao Thuy o Ha tinh ZP5DNNFIR03N
31/10/2019300,000.00102965.311019.184858.191031000050316 Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh ZP5DNNFIQQCD
31/10/2019500,000.00473110.311019.184326.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh FT19304980243172
31/10/201950,000.00033803.311019.183716.Doan Thi Thuy Trang - Ung ho Co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/20195,000,000.00008231.311019.182944.toi Nhat o Binh Dinh ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019500,000.00760912.311019.181518.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/20191,000,000.00456604.311019.175338.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh FT19304023012627
31/10/2019300,000.00828594.311019.172538.IBFT Q Hoa ung ho c Thuy o H Tinh
31/10/2019200,000.00767994.311019.172227.Chau Tu quynh ung ho co giao Thuy o ha tinh
31/10/2019500,000.00021296.311019.164042.IBFTA 191031000039551 ung ho MS 2019.170 be Ha Hai Yen
31/10/2019100,000.00269288.311019.160831.UNG HO MS 2019.356 -311019-16:08:03
31/10/2019200,000.00404797.311019.160351.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh FT19304600349855
31/10/2019300,000.00700382.311019.154920.Chuyen tien ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019500,000.00067381.311019.154216.Vietcombank 0011002643148 ung ho co giao thuy o ha tinh
31/10/2019500,000.00690336.311019.153345.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/201950,000.00086253.311019.152407.3632455999 Chuyen qua MoMo Ung ho ms 2019 353
31/10/201950,000.00084301.311019.152152.3632463327 Chuyen qua MoMo Ung ho ms 2019 355
31/10/2019500,000.00255299.311019.151721.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH-311019-15:18:36
31/10/20191,000,000.00162453.311019.151430.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019200,000.00679023.311019.151325.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019500,000.00248402.311019.145257.GIUP CO GIAO THUY HA TINH-311019-14:52:55
31/10/2019200,000.00012986.311019.144649.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019300,000.00661287.311019.144358.Co giaoThuy Ha Tinh
31/10/2019200,000.00822621.311019.144414.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH VA HAI CON NHO
31/10/2019200,000.00655621.311019.143431.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019200,000.00158147.311019.143326.Unghocogiaothuyohatinh
31/10/2019500,000.00242298.311019.143047.PHAM THI NGA UNG HO GD CHI THUY HA TINH-311019-14:32:02
31/10/20191,000,000.00651216.311019.142801.Chuyen tien UNG HO GIA DINH CO GIAO THUY O HA TINH
31/10/2019200,000.00351217.311019.142046.Ung ho cac con co giao Thuy o Ha Tinh FT19304509820924
31/10/2019500,000.00820423.311019.141918.MoMo 0905691179 ung ho co giao thuy o Ha tinh 3629584624
31/10/2019300,000.00321978.311019.141833.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019200,000.00IBVCB.3110190849185006.LE DUY BINH.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
31/10/2019200,000.00IBVCB.3110190933225001.NGUYEN THANH TUNG.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019500,000.00IBVCB.3110190123023001.DAO DUY HUNG.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
31/10/201950,000.00IBVCB.3110190703211001.NGUYEN THI LE.Ung ho co giao thuy ha tinh
31/10/2019200,000.00IBVCB.3110190009897001.DO HO BAO CHAU.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019200,000.00IBVCB.3110190055637001.NGUYEN THI MINH ANH.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/20191,000,000.00IBVCB.3110190386009001.Ung ho co giao Nguyen Thi Thu Thuy o Ha Tinh Tp. Ho chi minh Ung ho co giao Nguyen Thi Thu Thuy o Ha Tinh
31/10/2019200,000.00IBVCB.3110190625247001.DUONG TRAM ANH.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/20191,000,000.00IBVCB.3110190313743001.VU NGOC NAM.Giup co giao thuy ha tinh
31/10/2019300,000.00IBVCB.3110190753351001.HA THU THAO.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019500,000.00IBVCB.3110190818259004.Nguyen Quoc Cuong Q2, HCM MS 2019.170 Be Ha Hai Yen
31/10/2019400,000.00IBVCB.3110190701140001.NGUYEN HUY DUNG.Ung ho co giao Thuy Ha Tinh day la tat ca so tien Toi con trong tai khoan
31/10/2019200,000.00IBVCB.3110190074400003.Tam TpHCM Ung ho MS 2019.346
31/10/2019200,000.00IBVCB.3110190739082002.Tam TpHCM Ung ho MS 2019.355
31/10/2019200,000.00IBVCB.3110190351222001.Tam TpHCM Ung ho MS 2019.356
31/10/2019400,000.00IBVCB.3110190197852001.DIEP THI THE MAI.UH MS 2019.349
31/10/2019400,000.00IBVCB.3110190327022001.NGUYEN THI THU THAO.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh ( giup 2 be)
31/10/2019500,000.00IBVCB.3110190460464001.NGUYEN LE HANG.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/20195,000,000.00IBVCB.3110190603830002.DINH THI MY DUYEN.Ung ho co giao THUY o Huong Son, Ha Tinh
31/10/2019200,000.00IBVCB.3110190160980001.VU HANH.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019500,000.00IBVCB.3110190011566001.PHAN LE TUAN BAO.ung ho MS 2019.352
31/10/2019100,000.00IBVCB.3110190448738002.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh Ha Tinh kho khan
31/10/2019500,000.00IBVCB.3110190520428001.NGUYEN HUY TOAN.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019300,000.00IBVCB.3110190109036002.LE THI THU HUONG.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019200,000.00IBVCB.3110190440398001.NGUYEN LAM HONG.Ung ho co giao Thuy , Ha Tinh
31/10/2019500,000.00IBVCB.3110190611173001.HUYNH THI THAO NGUYEN.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019500,000.00IBVCB.3110190286797001.NGUYEN THI KIM THIEN.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019500,000.00IBVCB.3110190885371003.Tran Dinh Cuong Cong ty Tuan Khai quy tu thien
31/10/2019300,000.00IBVCB.3110190715633001.NGUYEN DUY TUNG.Ung ho Co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019500,000.00IBVCB.3110190404573001.NGUYEN DUY TUAN.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh
31/10/2019100,000.00IBVCB.3110190489215003.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.356
31/10/20191,000,000.00LAI THU TRANG- UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH GD TIEN MAT
31/10/2019500,000.00MBVCB266125875.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh.CT tu 0071002524198 LE THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/2019200,000.00MBVCB266110699.Con ung ho MS 2019.350. Chuc gia dinh som vuot qua kho khan..CT tu 0561000397771 TRUONG THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/2019100,000.00MBVCB266106394.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh.CT tu 0721000639916 NGUYEN VAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/2019300,000.00MBVCB266103370.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh.CT tu 0231000684641 PHAN THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/2019500,000.00MBVCB266102678.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh.CT tu 0441000762180 NGUYEN MINH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/2019300,000.00MBVCB.266088827.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh.CT tu Chi Yen toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
31/10/2019100,000.00MBVCB266083702.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh.CT tu 0361000237279 VU HUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/2019200,000.00MBVCB266081127.ung ho co giao thuy o ha tinh.CT tu 0591000334874 LAI QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/2019400,000.00MBVCB266069361.MS 2019 356 gui chau Ho Phi Chuong .CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/2019200,000.00MBVCB266059177.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH.CT tu 0441000738826 NGUYEN THI TO TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/2019300,000.00MBVCB266058176.ung ho co giao thuy o ha tinh.CT tu 0821000084100 NGUYEN DINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/2019300,000.00MBVCB266050134.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh.CT tu 0821000112238 PHAN THANH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/2019300,000.00MBVCB266035465.ung ho co giao thuy o Ha Tinh.CT tu 0311000672084 DAO MINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/2019200,000.00MBVCB265994630.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh.CT tu 0011001494114 VU NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/2019500,000.00MBVCB265990947.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh.CT tu 0881000481010 VU THI BICH HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/2019500,000.00MBVCB265989599.ung ho Co Thuy o Ha Tinh.CT tu 0671000411770 HUYNH LE DIEM THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/20191,000,000.00MBVCB.265987820.vo chong co giao thuy deu mat de 2 con mo coi .CT tu co giao thuy ha tinh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
31/10/2019300,000.00MBVCB265880030.ung ho MS 2019.170 (Be Ha Hai Yen).CT tu 0011000832276 NGUYEN DUC QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/2019300,000.00MBVCB265873239.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh.CT tu 0011001595494 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/2019200,000.00MBVCB265860131.Ung ho Ms 2019.170( Be Ha Hai Yen).CT tu 0561000623526 DANG THI HONG LUA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/2019200,000.00MBVCB.265858167.co giao chet de lai 2 con nho mo coi ca cha va me.CT tu nguyen quang hai toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
31/10/2019200,000.00MBVCB.265853978.MS2019.356 chau Ho Phi Chuong.CT tu nga toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
31/10/2019100,000.00MBVCB265851976.ung ho co giao Thuy Ha Tinh.CT tu 0081001181820 NGUYEN TRUONG SANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/20192,000,000.00MBVCB265818107.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh.CT tu 0421000415914 NGUY TU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/2019500,000.00MBVCB265806637.Ung ho co giao Thuy o Ha tinh.CT tu 0081000623574 NGUYEN THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/2019500,000.00MBVCB.265757852.CAC CON CHI THUY.CT tu UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
31/10/2019500,000.00MBVCB265743240.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh.CT tu 0481000712345 THAI MAI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/20192,000,000.00MBVCB265732784.ung ho gia dinh co giao Nguyen Thi Thu Thuy thi tran Tay Son ,Huong Son ,Ha Tinh.CT tu 0231000002155 PHAM NU BICH HOP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/2019500,000.00MBVCB265731857.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh.CT tu 0151000346042 DO THI KIM YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/2019100,000.00MBVCB265731356.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh.CT tu 0061001160235 NGUYEN VAN KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/20191,000,000.00MBVCB.265730874.co giao Thuy o Ha Tinh .CT tu tran Pham Viet Anh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
31/10/20192,000,000.00MBVCB265727019.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh.CT tu 0051000004003 BUI KHONG LE HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/2019100,000.00MBVCB.265700014.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh.CT tu thoa toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
31/10/2019100,000.00MBVCB265694922.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh.CT tu 0591000349342 VU CONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/2019200,000.00MBVCB265678692.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh.CT tu 0201000668483 TRAN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/2019200,000.00MBVCB265657043.Chau Duy Khoi - Hoang Bach ung ho co giao Thuy o Ha Tinh.CT tu 0491000027317 VUONG THI MY YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/2019100,000.00MBVCB265642140.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh.CT tu 0491000018940 PHAM DUY TAY DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/2019500,000.00MBVCB265633721.Ung ho gia dinh co giao Thuy - Ha Tinh. nho bao Vietnamnet chuyen giup.CT tu 0011002108392 NGUYEN THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/2019200,000.00MBVCB265626342.ung ho co giao thuy ha tinh.CT tu 0021001023995 TRAN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/2019500,000.00MBVCB265625035.Ung ho Co giao Thuy o Ha Tinh..CT tu 0081000388340 NGUYEN HOA HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/2019500,000.00MBVCB265593596.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh.CT tu 0071005378162 HUYNH DUY THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/2019500,000.00MBVCB265583525.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh.CT tu 0011000665272 NGUYEN YEN GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/2019500,000.00MBVCB265580742.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh.CT tu 0451000423017 NGUYEN VAN TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/2019500,000.00MBVCB265578362.ung ho co giao thuy o ha tinh.CT tu 0181000419383 DANG CAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/2019500,000.00MBVCB265578086.Hung ung ho MS 2019.356 em Ho Phi Chuong.CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/2019100,000.00MBVCB265577943.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh.CT tu 0331000510416 TRAN HA KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/2019200,000.00MBVCB.265575778.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh.CT tu DHD toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
31/10/2019200,000.00MBVCB265575180.Ung ho MS 2019.170 (be Ha Hai Yen).CT tu 0041000147777 PHAM QUANG TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/2019500,000.00MBVCB265568495.ung ho Co giao Thuy o Ha Tinh, ngay dang 31/10/2019.CT tu 0121002771162 LE THI NGOC LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/2019500,000.00MBVCB265561278.ung ho co giao Thuy Ha tinh.CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/2019500,000.00MBVCB265551185.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh.CT tu 0391000977560 VO HOANG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/2019200,000.00MBVCB265549761.MS 2019 17(be ha thi yen).CT tu 0521000731072 PHAM THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/2019500,000.00MBVCB265549204.Ung ho co giao Thuy o Ha Tinh.CT tu 0071002359747 PHAM TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/2019200,000.00MBVCB265529086.ung ho co giao Thuy o Ha Tinh.CT tu 0531000269942 LE THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/2019200,000.00MBVCB265491382.Ung ho MS 2019.353.CT tu 0011003667471 NGUYEN THI LE QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/20191,000,000.00MBVCB265480240.ung ho MS 2019.179.CT tu 0721000609923 CAO DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
31/10/2019978,000.00Sender:01204001.DD:311019.SHGD:11108143.BO:LE THI MINH LIEU.LE THI MINH LIEU UNG HO CO GIA O NGUYEN THI THU THUY GIAO VIEN MAM NON THI TRAN TAY SON HUYEN HUONG SON TINH HA TINH, CHET DO BI TAI NAN
31/10/2019200,000.00Sender:01309001.DD:311019.SHGD:10004918.BO:NGHIEM THI VAN ANH.UNG HO CO GIAO THUY O HA TIN H
31/10/2019300,000.00Sender:79334001.DD:311019.SHGD:10002955.BO:VU TIEN CUONG0755163.UNG HO CO GIAO THUY HA T INH (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
31/10/20191,000,000.00Sender:01310005.DD:311019.SHGD:10014547.BO:HOANG THI THANH THUY.UNG HO CO GIAO THUY O HA T INH
31/10/2019200,000.00Sender:01311002.DD:311019.SHGD:10001990.BO:DOAN QUANG MANH.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
31/10/2019500,000.00Sender:01310005.DD:311019.SHGD:10011537.BO:CAO THI VU THU.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
31/10/2019200,000.00Sender:01201011.DD:311019.SHGD:10007052.BO:NGUYEN DUC PHI.MONG CHAU VUOT QUA
31/10/2019500,000.00Sender:01310001.DD:311019.SHGD:10009972.BO:TRAN PHUNG HANG.UNG HO CO GIAO THUY HA TINH LO HAU SU
31/10/2019500,000.00Sender:01310012.DD:311019.SHGD:10008825.BO:VU THANH TUNG.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
31/10/2019300,000.00Sender:01310012.DD:311019.SHGD:10008104.BO:LE THI DOAN.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH CO HO AN CANH KHO KHAN
31/10/20191,000,000.00Sender:79305001.DD:311019.SHGD:10002122.BO:DO HOAI PHONG.UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH
31/10/20195,000,000.00Sender:01310005.DD:311019.SHGD:10006633.BO:PHAN DO KIEU TRINH.UNG HO CHI THUY ME BE HO DU Y MANH O THI TRAN TAY SON HUONG SON HA TINH
31/10/2019100,000.00Sender:01323001.DD:311019.SHGD:10000211.BO:NGUYEN THANH TUNG.10 UNG HO CO GIAO THUY O HA T INH
31/10/20192,000,000.00TRAN THI TUYET MAI - 0945487908 - UNG HO MS2019.349 (HA VAN CUONG O THON PHU THU,THACH THAT ,HA NOI) GD TIEN MAT
31/10/2019100,000.00IBPS/SE:79334001.DD:311019.SH:10002150.BO:HO THI LIEN1616058.CHUYEN TIEN CHO BE HAI YEN(20 19.170) (VCB) - NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
31/10/2019300,000.00NGUYEN DANG KHUE;UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH;
31/10/2019500,000.00TRAN THI TRUC LY;UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH;
31/10/2019500,000.00NGUYEN THI XUYEN;BAO LOC, LAM DONG;UNG HO CO GIAO THUY O HA TINH;
30/10/2019500,000.00Sender:01310012.DD:301019.SHGD:10000139.BO:NGUYEN THI THU HANG.UNG HO MS 2019.353
30/10/2019200,000.00Sender:01310005.DD:301019.SHGD:10008601.BO:PHAM VAN NHAN.UNG HO MS 2019.355
30/10/2019100,000.00Sender:01204001.DD:301019.SHGD:11048175.BO:NGUYEN THI DIEU LINH.UNG HO MS: 2019.353
30/10/2019200,000.00366296.301019.193936.ung ho MS 2019.170 be Ha Hai Yen
30/10/2019300,000.00150354.301019.184041.Ung ho MS 2019.170 be Ha Hai Yen FT19303830934002
30/10/2019200,000.00116799.301019.170145.UNG HO MS 2019.345 TRIEU DAI THANH FT19303608840006
30/10/2019200,000.00115806.301019.165934.UNG HO MS 2019.346 LE THI HONG FT19303829689771
30/10/20191,000,000.00298691.301019.165931.Ung ho ms2019.170 ha hai yen
30/10/2019200,000.00115172.301019.165812.UNG HO MS 2019.348 Nguyen Trong Kien Trung FT19303675609607
30/10/2019200,000.00114612.301019.165645.UNG HO MS 2019.350 NGUYEN THI THAM FT19303386825019
30/10/2019200,000.00113788.301019.165500.UNG HO MS 2019.355 LE THI THAO FT19303800407979
30/10/2019200,000.00598627.301019.162245.Ung ho be ha hai yen ms 2019170 FT19303093512459
30/10/2019500,000.00575635.301019.153624.Ung ho MS 2019.170 be Ha Hai Yen FT19303106751781
30/10/2019200,000.00223671.301019.151553.Chuyen tien ung ho MS2019.352
30/10/2019500,000.00446171.301019.022006.Ung ho ma so 2019.170 Ha Hai Yen
30/10/2019500,000.00007331.301019.140839.Ms: 2019.354
30/10/2019100,000.00443671.301019.135410.ung ho MS 2019.354
30/10/2019500,000.00081291.301019.124849.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 VU THI HAI YEN binh duong ung ho be hai yen
30/10/201950,000.00148508.301019.125129.ung ho ms 2019.355
30/10/2019200,000.00837426.301019.114909.UNG HO MS 2019 342
30/10/2019100,000.00494107.301019.112906.Em Gia Linh ung ho MS 2019.170 Ha Hai Yen. Chuc chi som binh phuc
30/10/2019200,000.00267842.301019.111607.Ung ho MS 2019.170
30/10/2019100,000.00961571.301019.103442.Ms 2019.333 FT19303545492408
30/10/2019100,000.00961296.301019.103359.Ms 2019.339 FT19303100980979
30/10/2019100,000.00960947.301019.103311.Ms 2019.342 FT19303092206232
30/10/2019100,000.00960693.301019.103235.Ms 2019.345 FT19303607495578
30/10/2019100,000.00960427.301019.103158.Ms 2019.349 FT19303607492733
30/10/2019100,000.00959334.301019.102923.Ms 2019.350 FT19303809077628
30/10/2019100,000.00958974.301019.102837.Ms 2019.354 FT19303010440702
30/10/2019200,000.00255049.301019.085330.Ung ho MS 2019.355
30/10/2019100,000.00914470.301019.082455.MS 2019.342 Phan thi chiep dt. 0888727442 FT19303545000359
30/10/2019100,000.00482757.301019.082233.Ung ho MS 2019 170 be Ha Hai Yen
30/10/2019292,300.00982447.301019.073500.Ung ho ms 2019.355 gd chi le thi thao o thanh hoa
30/10/2019200,000.00978444.301019.071842.Ung ho MS 2019.170 em Ha Hai Yen
30/10/2019300,000.00904458.301019.071236.Ung ho ma 2019.353, Nguyen Thi Ha. To 7, thi tran Viet Quang, huyen Bac Quang, tinh Ha Giang FT19303
30/10/2019500,000.00902300.301019.063403.Ung ho qua Bao Vietnamnet ung ho MS 2019-355 FT19303061300055
30/10/2019100,000.00976798.301019.060941.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2019 355
30/10/2019200,000.00753644.291019.225433.IBFT Ung ho be Chao Ngoc Thuy
30/10/20191,000,000.00885186.291019.222324.ung ho MS2019.342 FT19303013253200
30/10/2019200,000.00IBVCB.3010190893537005.NGUYEN HONG NGHIA.2019. 170 be ha hai yen
30/10/2019100,000.00IBVCB.3010190088352001.NGUYEN THI THANH VAN.Ung ho MS 2019.342
30/10/2019300,000.00IBVCB.3010190349932001.NGUYEN THI HOAI THUONG.UNG HO MS 2019.342 PHAN THI CHIEP
30/10/2019200,000.00IBVCB.3010190186042001.VO THI THANH VAN.ung ho MS 2019.170 ( Be Ha Hai Yen )
30/10/2019500,000.00IBVCB.3010190710936001.HUYNH KIM NHUT.Ung ho MS 2019.355 - Chi Le Thi Thao, thon Luan Van, xa Tho Xuong, Tho Xuan, Thanh Hoa
30/10/2019300,000.00IBVCB.3010190548422002.NGO VO KHANH VINH.MS 2019.170 Be Ha Hai Yen
30/10/20192,000,000.00IBVCB.3010190165451004.TRAN THI LIEU.Huyen USA cho MS2019.351 gia dinh ong Phan Van Chinh
30/10/20192,000,000.00IBVCB.3010190447519002.TRAN THI LIEU.Huyen USA cho MS2019.352
30/10/2019300,000.00IBVCB.3010190783129001.Vu Ngoc Hong, Q7 giup MS2019.355 chi Le Thi Thao
30/10/2019200,000.00IBVCB.3010190018599007.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.355_Em Le Ngoc Khanh Duy
30/10/2019300,000.00IBVCB.3010190780871006.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.354_Em Lo Hong Ngoc
30/10/2019200,000.00IBVCB.3010191035691005.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.353_Em Nong Thuy Hien
30/10/2019300,000.00IBVCB.3010190654183004.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.352
30/10/2019200,000.00IBVCB.3010190542747001.Thanh Huong thon Luan Van, xa Tho Xuong, Tho Xuan, Thanh Hoa ung ho MS 2019.355 (Chi Le Thi Thao)
30/10/2019100,000.00IBVCB.3010190916441002.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.355
30/10/2019200,000.00IBVCB.3010190636625001.TO DINH NGHI.Ung ho MS 2019.355
30/10/20191,000,000.00LAI THU TRANG NOP TM UNG HO MS 2019351 GIA DINH ONG PHAN VAN CHINH GD TIEN MAT
30/10/2019100,000.00MBVCB265404283.ung ho MS 2019.170.CT tu 0731000912796 HOANG THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/10/2019250,000.00MBVCB.265394498.be Be Minh Thien benh ung thu .CT tu Bui Nguyen Dong Phong giup ms 2019.352 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
30/10/20191,000,000.00MBVCB265356156.ong tran quan va le anh tuan ung ho em thuy hien ,ms 2019-353.CT tu 0071004215553 TRAN MY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/10/2019300,000.00MBVCB.265305845.MS 2019.355.CT tu Nguyen Ngoc Thang toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
30/10/2019100,000.00MBVCB.265284830.MS 2019 353.CT tu Nong Thi Hien toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
30/10/2019500,000.00MBVCB265254917.Ung ho MS 2019.170 (Be Ha Hai Yen).CT tu 0071001317054 PHAM THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/10/2019300,000.00MBVCB265206435.ung ho.CT tu 0231000572379 NGUYEN THI SEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/10/2019200,000.00MBVCB265133101.MS 2019.170 ( be Ha Hai Yen).CT tu 0061001086441 NGUYEN THI KIEU MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/10/20191,000,000.00MBVCB.265043521.Ms 2019.353 ( ban Hien Bac Quang, Ha Giang).CT tu Bui An Binh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
30/10/2019300,000.00MBVCB264962358.ung ho MS 2019.170 (Be Ha Hai Yen).CT tu 0491000132007 VU DINH CHUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/10/2019200,000.00MBVCB264892549.Ung ho MS 2019.355.CT tu 0371003691453 NGUYEN ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/10/2019200,000.00MBVCB264890729.ung ho MS 2019.353.CT tu 0371003691453 NGUYEN ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/10/2019300,000.00MBVCB264836979.uh ms 2019.170.CT tu 0921000701374 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/10/2019500,000.00MBVCB264821756.Hung ung ho MS 2019.355 gia dinh chi Thao.CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/10/2019500,000.00MBVCB264800568.ung ho ms 2019.352.CT tu 0061000217576 NGO NU QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/10/2019100,000.00MBVCB.264761269.Ung ho MS 2019.353.CT tu A toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
30/10/2019100,000.00MBVCB.264760568.Ung ho MS 2019.352.CT tu a toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
30/10/2019300,000.00MBVCB264752383.Ung ho MS 2009.353 gd em Nong Thuy Hien.CT tu 0011002926956 NGUYEN THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/10/2019500,000.00Sender:01310005.DD:301019.SHGD:10004851.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.355 BE LE NG OC KHANH DUY
30/10/2019500,000.00TRAN THANH TRINH;UNG HO MS.2019.338 CHAU NGO VAN TAN TIEN;
29/10/2019900,000.00Sender:79303008.DD:291019.SHGD:10004662.BO:PHAM VAN CANH.PHAM HA ANH HO TRO MS 2019.340 MS 2019.347 MS 2019.348 MOI ANH CHI 300K. CHUC CAC A/C SOM BINH PHUC.
29/10/2019200,000.00Sender:79307005.DD:291019.SHGD:10003957.BO:NGO VIET TUAN.IBUNG HO MS 2019.352
29/10/2019500,000.00Sender:79310001.DD:291019.SHGD:10000133.BO:PHAM QUOC MANH.PHAM QUOC MANH UNG HO GD CHI NGU YEN THI THAM, XUAN LAI, XUAN THU, SOC SON, HN. MS 037 6609167.
29/10/2019CHUYEN TIEN TU TK UNG HO 148 VCB SANG TK TT 337 VCB
29/10/2019500,000.00905938.291019.200448.ung ho ms 2019.354
29/10/2019100,000.00837965.291019.185446.Ung ho MS 2019.353 FT19302262681401
29/10/2019300,000.00815630.291019.173859.Ung ho MS 353, hai bac cau mong con som khoe de co the tiep tuc di hoc tro lai nhe FT19302045819904
29/10/201950,000.00320781.291019.172555.Nhom Vien gach nho Ung ho Ma so 349
29/10/2019200,000.00807477.291019.171642.Ung ho ms 2019.348 Nguyen Trong Kien Trung FT19302313948830
29/10/201950,000.00773129.291019.160005.Ung ho MS2019.352 FT19302307755842
29/10/2019100,000.00094240.291019.143151.ung ho MS 2019353
29/10/2019100,000.00184058.291019.142220.VIETTEL 400300 LIENNH 191029 191029693028926 400201 MS2019 352
29/10/2019300,000.00835624.291019.140842.Ung ho ma so 2019.353
29/10/20192,000,000.00658383.291019.105036.Ung ho MS 2019.353 FT19302589386365
29/10/2019200,000.00181525.291019.102419.UNG HO MS 2019.354 CHI LO THI KHUYEN CO CON LA LO HONG NGOC
29/10/2019200,000.00585116.291019.092659.khuyen gop MS2019.354 Lo Hong Ngoc
29/10/2019100,000.00552206.291019.083025.Ung ho MS 2019.354
29/10/2019100,000.00551327.291019.082852.Ung ho MS 2019.353
29/10/2019100,000.00550714.291019.082745.Ung ho MS 2019.352
29/10/2019200,000.00549896.291019.082608.Ung ho MS2019.301 be Nguyen Thi Thanh Thao o Quang Binh
29/10/2019200,000.00591686.291019.052734.Ung ho truong hop lo thi khuyen FT19302840861603
29/10/2019100,000.00140855.291019.000522.3582624580 Chuyen qua MoMo ung ho MS 2019 326
29/10/2019200,000.00820974.281019.232458.ung ho MS2019.352
29/10/2019100,000.00IBVCB.2910190671070001.TRAN MINH NGOC.ung ho ma so 2019.353 Nguyen Thi Ha co 2 con bi ung thu nao o Bac Giang
29/10/2019100,000.00IBVCB.2910190071166003.Phan ngoc Hung Giup ma so: 2019.354
29/10/201950,000.00IBVCB.2910190902373001.Nguyen Nhat Minh TTN1, P. TTN, Q.12 MS 2019.354
29/10/2019300,000.00IBVCB.2910190289169001.TRAN THI YEN NHI.Ung ho MS 2019.352 Anh Be Van Thang
29/10/2019200,000.00IBVCB.2910190992173002.giau ten giau ten Ung ho MS 2019.353
29/10/2019800,000.00IBVCB.2910190664699001.LY THI THANH TRUC.ung ho MS 2019.334 - Giup 2 be hoc sinh ngheo bi mu
29/10/2019200,000.00IBVCB.2910190089264001.DANG DUY HUNG.MS 2019.354
29/10/2019500,000.00IBVCB.2910190419702002.TRUONG TUAN HAI.UNG HO MS 2019.350 SO TIEN 500.000
29/10/2019500,000.00IBVCB.2910190004214001.TRUONG TUAN HAI.Ung ho MS 2019.349 SO TIEN 500.000
29/10/2019500,000.00IBVCB.2910190838654001.Dang Huy TPHCM ung ho MS 2019.352
29/10/20191,000,000.00MBVCB264371810.MS 2019.342, ung ho be CHAO NGOC THUY.CT tu 0601000468488 LE HO THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
29/10/2019500,000.00MBVCB264266535.ung ho Nong Thuy Hien to 7 Viet Quang- Bac Quang- Ha Giang.CT tu 0011001712461 PHAM THI QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
29/10/2019500,000.00MBVCB.264251732.ung ho ma so 2019.354.CT tu nvc toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
29/10/2019500,000.00MBVCB.264250767.ung ho ma so 2019.353.CT tu nvc toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
29/10/2019300,000.00MBVCB.264248863.ung ho ma so 2019.347.CT tu nvc toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
29/10/2019200,000.00MBVCB264247721.Ung ho ma so MS 2019.353.CT tu 0491001779814 PHAM THI DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
29/10/2019500,000.00MBVCB.264247222.ung ho ma so 2019.352.CT tu nvc toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
29/10/2019100,000.00MBVCB.264198048.MS 2019.352.CT tu Pham quang minh pham khoi nguyen toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
29/10/2019200,000.00MBVCB.264174990.ung ho MS: 2019.354 chau Ngoc .CT tu thao toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
29/10/2019100,000.00MBVCB.264152574.ung ho ms 2019354.CT tu LO THI KHUYEN toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
29/10/2019100,000.00MBVCB264149725.ung ho MS 2019.343.CT tu 0301000321509 TRUONG HUU QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
29/10/2019200,000.00MBVCB264148733.ung ho MS 2019.354.CT tu 0531000269942 LE THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
29/10/2019200,000.00MBVCB264727774.MS2019.350 gui co Nguyen Thi Tham o thon Xuan Lai xa Xuan Thu huyen Soc Son Ha Noi.CT tu 0111000087610 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
29/10/2019200,000.00MBVCB264726923.MS2019.349 anh Ha Van Cuong o thon Phu Thu ca Lai Thuong huyen Thach That Ha noi.CT tu 0111000087610 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
29/10/2019300,000.00MBVCB264619112.ms 2019.301 be Nguyen Thi Thanh Thao o Quang Binh.CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
29/10/20195,000,000.00TRAN THI PHUONG;CHI PHUONG HA NOI UNG HO MS2019.353;
29/10/201950,000.00Sender:79310001.DD:291019.SHGD:10016001.BO:NGUYEN HOANG MINH.MS 2019.353
29/10/2019200,000.00Sender:01310005.DD:291019.SHGD:10009894.BO:LA THI THU THUY.UNG HO MS 2019.348 BE NGUYEN TR ONG TRUNG KIEN
28/10/2019300,000.00Sender:79339002.DD:281019.SHGD:10000066.BO:LE THI ANH NGUYET.LE THI ANH NGUYET UNG HO MS:2 019 349
28/10/20191,000,000.00Sender:79310001.DD:281019.SHGD:10016168.BO:TRAN VINH.UNG HO MS 2019.353
28/10/2019500,000.00Sender:79307005.DD:281019.SHGD:10004723.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBNG HO MA SO 2019.353
28/10/2019500,000.00Sender:79307005.DD:281019.SHGD:10004727.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBNG HO MA SO 2019.352
28/10/2019500,000.00Sender:01307001.DD:281019.SHGD:10001810.BO:TANG LE MY HANH.IBUNG HO MS 2019.352
28/10/2019300,000.00Sender:79303008.DD:281019.SHGD:10016402.BO:LE THANH SANG.UNG HO MS 2019.352
28/10/2019400,000.00Sender:01321001.DD:281019.SHGD:10001205.BO:DIEP TRUONG LAM.UNG HO MS 2019 353 EM NONG THUY HIEN
28/10/2019300,000.00Sender:01307001.DD:281019.SHGD:10001896.BO:LE THI KHAI MINH.IBMS 2019.342 HY VONG GOP MO T PHAN NHO CHO GD
28/10/2019500,000.00340006.281019.152055.Chuyen tien ung ho MS2019.352
28/10/2019500,000.00312182.281019.143206.Ung ho MS 2019.353
28/10/2019200,000.00417175.281019.131827.Ung ho ms 2019.338 FT19301639803370
28/10/2019500,000.00399950.281019.121325.Ung ho MS 2019.353 FT19301777373446
28/10/2019200,000.00889002.281019.094726.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019.353
28/10/2019200,000.00182527.281019.094415.Chuyen tien ung ho MS 2019.352
28/10/2019300,000.00179071.281019.093809.Chuyen tien ung ho MS 2019.353
28/10/2019500,000.00209202.281019.091113.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 tuyet huong ck ms 2019.352
28/10/2019300,000.00124084.281019.074142.Ung ho ms 2019.352 chau be minh thien o cao bang
28/10/2019450,000.00326664.281019.065648.Ung ho ms 2019.353 FT19301580396481
28/10/2019200,000.00279280.281019.060840.Ung ho MS 2019.353
28/10/2019300,000.00321890.281019.013731.Ung ho ma so 2019 352 FT19301150108914
28/10/2019100,000.00494539.281019.215758.MS 2019.342
28/10/20191,000,000.00127972.281019.215353.3582013588 Chuyen qua MoMo ung ho MS 2019 342
28/10/2019500,000.00892014.281019.164940.Pham Quoc Manh ung ho gd chi Diep Thi Nam,Ninh Thuan, Ninh Lai, Son Duong, Tuyen Quang. MS 2019.347
28/10/2019500,000.00310161.281019.164136.Ung ho MS 2019346
28/10/2019500,000.00310006.281019.164017.Ung ho MS 2019349
28/10/2019500,000.00309171.281019.163347.Ung ho MS 2019352
28/10/2019500,000.00308880.281019.163151.Ung ho MS 2019348 be Nguyen Trong Kien Trung
28/10/2019200,000.00164894.281019.161759.UNG HO MS 2019.352, ANH BE VAN THANG CO CON LA BE MINH THIEN
28/10/201950,000.00IBVCB.2810190655211001.NGUYEN THANG LONG.ung ho MS 2019.352
28/10/2019350,000.00IBVCB.2810190591807002.Do Thanh My+Do Thanh Huy Phong Quan Binh Thanh Ung ho MS 2019.345
28/10/2019300,000.00IBVCB.2810190640461003.NGUYEN MINH HOANG.Ung ho 2019.352
28/10/20191,000,000.00IBVCB.2810190699351004.TRAN THI MY UYEN.UNG HO MS 2019.344
28/10/2019500,000.00IBVCB.2810190296543001.HUYNH VAN SOL.Giup MS 2019. 352
28/10/2019300,000.00IBVCB.2810190268638002.Lam Ngoc Bich TPHCM ?ng h? MS 2019.352
28/10/2019100,000.00IBVCB.2810190745740002.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.353
28/10/2019200,000.00MBVCB264102103.Ung ho MS 2019.342.CT tu 0071000811404 LY MAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
28/10/2019200,000.00MBVCB.264088243.ung thu.CT tu MS 2019.352_Be Minh Thien toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
28/10/2019200,000.00MBVCB264086674.ung ho MS 2019.353.CT tu 0491000064890 DUONG THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
28/10/2019500,000.00MBVCB.264077677.ung ho ms 2019.352.CT tu Hung toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
28/10/2019500,000.00MBVCB.264076261.ung ho ms 2019.353.CT tu Hung toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
28/10/2019200,000.00MBVCB264068697.ung ho MS 2019.352.CT tu 0141000860990 TRAN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
28/10/20192,000,000.00MBVCB264030640.ung ho a ha van cuong MS 2019.349.CT tu 0491000038839 NGUYEN LE SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
28/10/20193,000,000.00MBVCB264019436.MS 2019.352.CT tu 0491000038839 NGUYEN LE SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
28/10/2019200,000.00MBVCB263999355.ung ho ms 2019.353.CT tu 0011004411600 NGUYEN HUU NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
28/10/2019300,000.00MBVCB.263886085.MS 2019.353, Nguyen Thi Ha, Ha Giang.CT tu Nguyen Ngoc Thang toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
28/10/2019100,000.00MBVCB263847429.Ung ho MS 2019.353.CT tu 0271000179066 NGUYEN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
28/10/2019500,000.00MBVCB.263714436.ung ho MS 2019.353 ( co Nguyen Thi Ha).CT tu Vu Thi Oanh Ca toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
28/10/20191,200,000.00MBVCB263693359.Ms.2019.352.CT tu 0701000400869 TRAN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
28/10/2019100,000.00MBVCB263598240.ung ho MS 2019.353.CT tu 0161000881960 NGUYEN THI THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
28/10/2019200,000.00MBVCB.263529013.Ung ho hoan canh ma so 2019.352.CT tu Duong Huu Thanh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
28/10/20194,000,000.00Sender:92204012.DD:281019.SHGD:12971519.BO:LE VAN BI.HOANG THI TU DU CT UNG HO
28/10/2019600,000.00Sender:91353001.DD:281019.SHGD:10000527.BO:NGUYEN THI TUONG THUY. UNG HO 3 TRUONG HOP MS 2019.347 MS 2019.346 MS 2019.344 TAI SO GIAO DICH NH NGOAI THUONG VIET NAM HA NOI
28/10/2019500,000.00Sender:01310001.DD:281019.SHGD:10013020.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.353 EM NONG THUY HIEN
28/10/2019500,000.00Sender:01310005.DD:281019.SHGD:10000545.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2019.350
28/10/2019100,000.00Sender:01310012.DD:281019.SHGD:10008692.BO:NGUYEN PHAM THANH SON.UNG HO CHO CON ANH BE VAN THANG
28/10/2019200,000.00Sender:79201001.DD:281019.SHGD:10006425.BO:PHAN THI THANH NHAN.UNG HO MS 2019.352
28/10/20191,000,000.00VUONG VAN NGUYEN UNG HO MS 2019,345 GD TIEN MAT
28/10/2019300,000.00/Ref:P3089801480Y19{//}/Ref:P3089801480Y19{//}B/O:LE THU HUONG UNG HO MS 2019.352 DVC:LE T HU HUONG APARTMENT 1412, TOWER B
27/10/2019200,000.00196139.271019.184410.Vietcombank 0011002643148 DANG HE LENE chuyen khoan giup me con chi Phan Thi Chiep Lao Cai
27/10/2019900,000.00251433.271019.175048.Ung ho MS 2019.350,351,352 moi truong hop 300,000 FT19301582626654
27/10/2019500,000.00427871.271019.174144.Ung ho MS 2019345
27/10/2019200,000.00697702.271019.173509.MS2019.342
27/10/2019100,000.00936571.271019.160829.ung ho ms 2019352
27/10/2019200,000.00967183.271019.155449.MS 2019. 352
27/10/2019100,000.00946965.271019.154835.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 2019352
27/10/2019200,000.00943315.271019.143537.Ung ho MS 2019.349
27/10/201950,000.00928593.271019.133641.Ung ho ma so MS2019 352
27/10/2019200,000.00195659.271019.133323.Ung ho ms 2019.352 FT19301060614250
27/10/2019300,000.00896082.271019.112356.UNG HO MS 2019.352
27/10/2019100,000.00180069.271019.104958.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019.346
27/10/2019100,000.00854258.271019.104750.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019.345
27/10/2019300,000.00620382.271019.104305.UNG HO CON ANH BE VAN THANG - CHI NGA-271019-10:43:01
27/10/2019300,000.00123811.271019.092650.707SML8193010002 GIUP DO CHAU MINH THIEN BI UNG THU VONG MAC
27/10/2019500,000.00841495.271019.082848.Chuyen tien ung ho MS 2019.352
27/10/2019200,000.00849226.271019.082110.Vietcombank 0011002643148 ms 2019.352
27/10/2019200,000.00839046.271019.081922.ung ho be Ms 2019.352
27/10/2019100,000.00833583.271019.075701.Ung ho MS 2019.352
27/10/20191,000,000.00607096.271019.073638.UNG HO MS 2019.352-271019-07:37:46
27/10/2019200,000.00932360.271019.070401.Ung ho MS 2019.352
27/10/20192,000,000.00780206.271019.065536.Ung ho ms 2019.349
27/10/2019100,000.00507139.271019.064203.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2019 353
27/10/2019500,000.00820279.271019.061618.Ung ho MS 2019.352
27/10/2019200,000.00506804.271019.060205.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019 352
27/10/2019500,000.00909433.271019.053919.UNG HO MS 2019 352
27/10/20191,000,000.00130395.271019.052054.gui giup be Be Minh Thien - MS 2019.352 FT19301637313700
27/10/2019200,000.00130383.271019.051948.Ung ho ma so 2019.352 FT19301637309751
27/10/2019500,000.00IBVCB.2710191036690002.Bui dang khoa Van canh Hoai duc ha noi Ung ho Ms 2019.352
27/10/20192,000,000.00IBVCB.2710190335443001.HO NHU BINH.Ung ho cho ma so 2019334
27/10/2019300,000.00IBVCB.2710190777983002.NGUYEN ANH TUYET.Ung ho MS 2019.352 ( be Be Minh Thien)
27/10/2019200,000.00IBVCB.2710190983981001.NGUYEN THI THANH TUYEN.MS 2019.352
27/10/2019100,000.00IBVCB.2710190665509001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.352
27/10/2019200,000.00IBVCB.2710190354629001.Be Van Thang Na Ray, An Lac, Ha Lang, Cao Bang MS 2019.352
27/10/20191,000,000.00MBVCB.263320557.ung ho MS 2019.350.CT tu Vu My Hang toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
27/10/2019500,000.00MBVCB263307437.ung ho ma so 2019.352.CT tu 0011001387771 DO VAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
27/10/2019200,000.00MBVCB263253386.ung ho MS2019351.CT tu 0611001509726 TRAN THI THANH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
27/10/2019200,000.00MBVCB.263247075.con bi benh ung thu.CT tu ung ho ms 2019.321 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
27/10/20191,000,000.00MBVCB263227624.ung ho MS 2019.342.CT tu 0111000352446 LE THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
27/10/20191,000,000.00MBVCB.263203319.GIA DINH CO 2 CON BI UNG THU XUONG.CT tu NGUYEN THI THAM toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
27/10/20192,000,000.00MBVCB.263152015.MS 2019.352.CT tu Cao Son Nguyen toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
27/10/20191,000,000.00MBVCB.263144199.MS 2019.352.CT tu Be Van Thang toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
27/10/2019500,000.00MBVCB.263133449.giup do 2019.352.CT tu tvh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
27/10/2019300,000.00MBVCB.263131577.MS 2019.352 ( be Be Minh Thien).CT tu Minh Long toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
27/10/2019300,000.00MBVCB263126859.ct ung ho ms 2019.352.CT tu 0051000542740 TRUONG THI THU NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/10/2019200,000.00224583.261019.041828.MS 2019.345
26/10/2019100,000.00181238.261019.160918.UH MS 2019.348 nguyen trong kien trung
26/10/2019200,000.00660827.261019.144331.Ung ho MS 2019.342
26/10/2019200,000.00594704.261019.143106.Ung ho MS 2019.332. Nguyen Minh Khue giup do em Pham Thi Hoa 200k
26/10/2019100,000.00953286.261019.134035.Ung ho MS2019 350
26/10/2019300,000.00827094.261019.122205.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2019 350
26/10/2019300,000.00372639.261019.112004.UNG HO MS 2019.342
26/10/2019500,000.00198118.261019.090627.Cty CPPT v TV oto ung ho MS 2019 342
26/10/2019500,000.00905569.261019.090127.Ung ho ms 2019.348 be Nguyen Trong Kien Trung FT19299604819867
26/10/2019200,000.00816011.261019.083547.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 PHAN THI QUYEN chuyen khoan ung ho MS 2019.351 g
26/10/2019400,000.00490314.261019.061625.Chuyen tien ung ho MS 2019.351 gd ong Phan Van chinh
26/10/2019200,000.00IBVCB.2610190463702002.Le Bich Hoan 65 Tran Hung Dao HN MS 2019.335 chi Nguyen Thi Nguyet
26/10/2019200,000.00IBVCB.2610190941574001.Le Bich Hoan 65 Tran Hung Dao HN MS 2019.337 chi Le Thi Thuy
26/10/20193,000,000.00IBVCB.2610190234902001.TRAN TRANG CAM TU.Ung ho gia dinh ong Phan Van Chinh MS2019.315
26/10/2019100,000.00IBVCB.2610190717194002.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.351
26/10/20191,000,000.00MBVCB262909907.ung ho MS 2019.342.CT tu 0881000445243 NGUYEN MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/10/20191,000,000.00MBVCB.262614274.ung ho MS 2019.351 gia dinh ong Phan Van Chinh..CT tu Bui Thu Huyen toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
26/10/2019100,000.00MBVCB262578114.ung ho ms 2019.342.CT tu 0581000773994 VU VAN HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/10/2019100,000.00MBVCB262566578.ung ho MS 2019.342.CT tu 0051000556825 NGUYEN HUU TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
25/10/2019500,000.00Sender:79307005.DD:251019.SHGD:10002500.BO:VO THI NGOC ANH TAM.IBUNG HO MS 2019.350
25/10/2019500,000.00Sender:01201011.DD:251019.SHGD:10007732.BO:NGUYEN HO NGUYET NHU.UNG HO MS 2019.301 BE NGUY EN T THANH THAO QUANG BINH
25/10/2019150,000.00Sender:01202002.DD:251019.SHGD:10000104.BO:LE KIEU TRANG.995219102539650 UNG HO MS 2019. 350 CO NGUYEN THI THAM
25/10/20191,000,000.00IBPS/SE:01204001.DD:251019.SH:11902476.BO:BUI THI PHUONG THAO.UNG HO CHAU LE VAN THANH MA SO 2019.341
25/10/2019200,000.00083819.251019.084551.ung ho ms 2019350
25/10/2019300,000.00067297.251019.081133.ung ho MS 2019.350
25/10/2019100,000.00062001.251019.075809.ung ho MS 2019.350
25/10/20191,000,000.00568796.251019.073447.Ung ho qua Bao Vietnamese Ms 2019-350 FT19298126335901
25/10/2019300,000.00564903.251019.064129.Ung ho MS 2019.350 FT19298735461113
25/10/20192,000,000.00564240.251019.062608.Ung ho MS 2019.350 FT19298207406720
25/10/2019300,000.00298916.241019.231654.UNG HO MS 2019.342-241019-23:17:58
25/10/2019200,000.00855318.251019.211554.UH MS 2019.301 Be Nguyen Thi Thanh Thao o Quang Binh FT19299368515398
25/10/2019100,000.00410033.251019.192043.Ck ung ho me con co Nguyen Thi Tham, MS 2019.350
25/10/201945,000.00209908.251019.185258.3520765838 Chuyen qua MoMo Ung ho ms 2019 348 be Nguyen Trong Kien Trung
25/10/2019150,000.00541251.251019.153448.Ms 2019 432
25/10/2019500,000.00734373.251019.153446.Ung ho MS2019.348 be Nguyen Trong Kien Trung FT19298107007680
25/10/2019500,000.00291229.251019.153041.Nguyen Thi Le Huyen ung ho MS 2019.350
25/10/2019100,000.00276089.251019.150733.ung ho ms 2019.342
25/10/2019100,000.00275345.251019.150621.ung ho ms 2019.343
25/10/2019500,000.00857948.251019.134403.Vietcombank 0011002643148 2019. 350
25/10/2019200,000.00676412.251019.132619.Ung ho ma so 2019.348 be Nguyen Trong Trung Kien FT19298205147050
25/10/2019200,000.00667442.251019.125641.Ung ho MS 2019.301 be Nguyen Thi Thanh Thao o Quang Binh FT19298858276009
25/10/2019100,000.00771059.251019.124931.Ungho MS 2019350
25/10/2019200,000.00203033.251019.123404.ung ho MS2019.350
25/10/2019200,000.00200828.251019.122801.Ung ho MS2019.350
25/10/2019300,000.00360873.251019.122015.UNG HO MS 2019.350 - NGUYEN THI THAM-251019-12:19:48
25/10/2019500,000.00424007.251019.115729.MS 2019 350
25/10/2019200,000.00295155.251019.101427.Ung ho MS 2019.348 Nguyen Trong Kien Trung
25/10/2019200,000.00613744.251019.101244.ung ho ms 2019350 FT19298208155158
25/10/2019500,000.00607817.251019.095748.Ung ho ms 2019-342 FT19298283450557
25/10/201950,000.00IBVCB.2510190335963002.NGUYEN BA LONG.ung ho MS 2019.350 -nguyen ba long
25/10/201950,000.00IBVCB.2510190631695001.NGUYEN BA LONG.ung ho MS 2019.350 - le ngoc hoa
25/10/2019200,000.00IBVCB.2510190094995002.Ha Kim Lan 1525/27/10I. Duong 3/2. P16. Q11. TP.HCM MS 2019.342
25/10/20191,000,000.00IBVCB.2510190894799005.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2019.348 cho be Nguyen Trong Kien Trung dieu tri benh
25/10/20191,000,000.00IBVCB.2510190007307004.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2019.350 cho Nguyen Thi Tham dieu tri benh cho 2 con
25/10/2019300,000.00IBVCB.2510190391471004.TRAN THI YEN NHI.Ung ho MS 2019.313 em Le Huynh Trang
25/10/2019300,000.00IBVCB.2510190479754002.Nguyen Thi Luong Hanh Ha Noi ung ho MS 2019.349
25/10/20191,000,000.00IBVCB.2510190227847001.ms 2019.350 ha noi ung thu
25/10/2019200,000.00IBVCB.2510190234065001.LE TUAN ANH.Ung ho MS2019.348. Chuc con som khoi benh va moi dieu may man
25/10/2019100,000.00IBVCB.2510191019591003.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.350
25/10/2019500,000.00IBVCB.2510190338215001.MS 2019.350 Co NGUYEN THI THAM Hai con trai UNG THU
25/10/20192,000,000.00IBVCB.2410190661865002.Doan Phu Phuong Thao Tp.HCM MS 2019.349
25/10/2019100,000.00MBVCB.262478241.Ung ho MS 2019.348 be Nguyen Trong Kien Trung.CT tu Le Quoc Huy toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
25/10/2019100,000.00MBVCB262301329.ung ho MS 2019.344.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
25/10/2019100,000.00MBVCB262299808.ung ho MS 2019.343.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
25/10/2019100,000.00MBVCB262297812.ung ho MS 2019.342.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
25/10/2019100,000.00MBVCB262296310.ung ho MS 2019.342 em Le Van Thanh.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
25/10/2019100,000.00MBVCB262294409.ung ho MS 2019.340.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
25/10/2019100,000.00MBVCB262292221.ung ho MS 2019.339.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
25/10/2019100,000.00MBVCB262288364.ung ho MS 2019.338.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
25/10/2019100,000.00MBVCB262286706.ung ho MS 2019.337.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
25/10/20191,000,000.00MBVCB262181355.Ung ho : MS 2019.350.CT tu 0011004310050 MAI THANH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
25/10/2019500,000.00MBVCB262086825.Ung ho MS 2019-350.CT tu 0271000160125 THAN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
25/10/2019200,000.00MBVCB262043353.Ung hoMS 2019.350.CT tu 0491000037906 LE KINH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
25/10/2019100,000.00MBVCB261964350.ung ho ms 2019.350.CT tu 0011001801169 VO THI THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
25/10/2019200,000.00MBVCB261958781.Ung ho MS 2019.350.CT tu 0021001223535 DO LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
25/10/2019500,000.00MBVCB261951540.MS 2019.350.CT tu 0121001754235 TRUONG THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
25/10/2019300,000.00MBVCB261943907.ung ho MS 2019.348 be Nguyen trong Trung Kien .CT tu 0201000347939 TRAN THI KIM LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
25/10/201950,000.00MBVCB.261938612.MS2019350.CT tu nguyen thi than toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
25/10/20191,000,000.00MBVCB261933243.ung ho MS 2019.350.CT tu 0281000439998 TRAN BICH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
25/10/2019200,000.00MBVCB261931608.Ung ho MS2019.348 be Nguyen Trong Kien Trung.CT tu 0201000755555 DAO NGHIA DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
25/10/20192,000,000.00MBVCB261926597.Ung ho 2019.350.CT tu 0181000021213 TRAN ANH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
25/10/20191,000,000.00MBVCB261925232.ung ho ms 2019.350.CT tu 0081000345995 TA VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
25/10/2019100,000.00Sender:01310012.DD:251019.SHGD:10018408.BO:TRINH MINH TUYEN.UNG HO MS 2019.342
25/10/2019500,000.00Sender:01202021.DD:251019.SHGD:10004075.BO:LE THI THUONG THUONG.LE THI THUONG THUONG UNG H O MS 2019.342
25/10/2019300,000.00Sender:01310001.DD:251019.SHGD:10007046.BO:TRAN THI THANH THUY.UNG HO MS 2019.350 CO NGUYE N THI THAM
25/10/2019100,000.00Sender:01323001.DD:251019.SHGD:10000136.BO:NGUYEN THANH TUNG.10 UNG HO MS 2018/350
25/10/20191,000,000.00Sender:01310005.DD:251019.SHGD:10003813.BO:NGUYEN THI THANH MAI.UNG HO MS 2019.350 NGUYEN THI THAM O XUAN LAI, XUAN THU , SOC SON
25/10/2019500,000.00Sender:01310005.DD:251019.SHGD:10003508.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.350 CO NGUYE N THI THAM
25/10/201950,000.00Sender:01310005.DD:251019.SHGD:10002149.BO:NGUYEN HOANG MINH.MS 2019.201 ANH DO DUC THANH
25/10/2019200,000.00Sender:79307005.DD:251019.SHGD:10000357.BO:NGUYEN VAN DOANH.IBUNG HO MS 2019.332
25/10/2019Thu phi quan ly tai khoan/Account Management Service charge
25/10/2019146,589.00Tra lai tien gui/Interest paid
25/10/2019175,000.00FTF_CN:9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148
25/10/20191,000,000.00NGUYEN THI LIEN UNG HO LE THI MY TAM MS 2019-339 GD TIEN MAT
24/10/2019100,000.00Sender:01310012.DD:241019.SHGD:10013297.BO:NGO THI HUYEN TRANG.UNG HO MS 2019.342
24/10/2019300,000.00Sender:01202002.DD:241019.SHGD:10005556.BO:NGUYEN THI HANH.995219102457050 CHUYEN TIRN UNG HO MS 2019.201
24/10/20192,000,000.00Sender:01201003.DD:241019.SHGD:10004672.BO:QUACH NGOC TUYEN.UNG HO MS 2019.342 BE CHAO NGO C THUY
24/10/20192,000,000.00Sender:01201003.DD:241019.SHGD:10004325.BO:QUACH NGOC TUYEN.UNG HO MS 2019.343 BE TRUONG K HANH LINH
24/10/2019500,000.00Sender:79307005.DD:241019.SHGD:10004871.BO:NGUYEN QUOC BAO.IBUNG HO MS 2019349 ANH HA VAN CUONG
24/10/2019350,000.00Sender:01202002.DD:241019.SHGD:10000128.BO:NGUYEN THI NGOC ANH.995219102450438 CHUYEN TI EN UNG HO 2019.343,341,340,338,337,346,345
24/10/2019300,000.00IBPS/SE:01310001.DD:241019.SH:10009846.BO:VU THANH TUNG.UNG HO MS 2019.349
24/10/2019100,000.00IBPS/SE:48304001.DD:241019.SH:10002311.BO:TRAN THI ANH TUYET.UNG HO MS 2019.348 BE NGUYEN TRONG KIEN TRUNG TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
24/10/2019100,000.00015465.241019.213943.Chuyen tien ung ho MS2019.348 be nguyen trong kien trung
24/10/2019500,000.00529526.241019.205032.Ung ho MS 2019.345 FT19297358528001
24/10/2019500,000.00244958.241019.204715.MS2019342
24/10/2019300,000.00854117.241019.203237.ung ho MS 2019.349
24/10/20191,000,000.00285554.241019.200055.UNG HO MS 2019.342-241019-20:00:16
24/10/2019200,000.00521263.241019.194904.Ung ho MS 2019342
24/10/2019200,000.00228643.241019.185603.ung ho MS 2019.348 be Nguyen Trong Kien Trung
24/10/2019200,000.00955726.241019.183348.MS 2019.342
24/10/2019200,000.00927473.241019.172024.ung ho con chi phan thi chiep lao cai
24/10/2019300,000.00098376.241019.160732.Ung ho MS 2019 342
24/10/2019200,000.00733077.241019.153833.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2019342
24/10/20191,000,000.00421590.241019.152122.2019.344 FT19297390330498
24/10/2019900,000.00404739.241019.144007.Ung ho MS 2019.347,348,349 moi truong hop 300,000 FT19297500793825
24/10/2019200,000.00827114.241019.141830.Ung ho MS 2019.349
24/10/2019300,000.00377081.241019.005703.Ung ho MS 2019.301 Be Nguyen Thi Thanh Thao o Quang Binh
24/10/20191,000,000.00747867.241019.110510.uh Ms 2019.348 nguyen trong trung kien
24/10/2019100,000.00940734.241019.105109.Ung ho MS2019 349
24/10/2019500,000.00308641.241019.095201.Ung ho MS 2019.349 FT19297499813111
24/10/2019200,000.00651041.241019.074918.Ung ho ms 2019.347 chau son o tuyen quang
24/10/2019300,000.00134392.241019.054218.CHAU KLINH-MHA UH MS 2019349- CHU CUONG. CHUC CHU CHONG KHOE
24/10/2019100,000.00706837.231019.235034.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019.348 be Nguyen Trong Kim Trung
24/10/2019100,000.00785595.231019.234805.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2019.342
24/10/2019200,000.00258493.231019.231006.Ung ho MS 2019.348 be Nguyen Trong Kien Trung FT19297913870046
24/10/2019200,000.00825167.231019.230434.Ung ho MS 2019 342
24/10/2019300,000.00043037.231019.223535.IBFTA 191023000047699 Ung ho MS 2019.338
24/10/2019300,000.00IBVCB.2410190445011002.Nguyen Huu Thuong 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 2019.349, anh Ha Van Cuong, Ha Noi
24/10/2019500,000.00IBVCB.2410190468097001.NGUYEN THI CAM QUYNH.Ung ho MS.2019 342
24/10/2019800,000.00IBVCB.2410190390264002.TRUONG MINH TAM., ung ho MS 2019.349, anh Ha Van Cuong
24/10/2019300,000.00IBVCB.2410190693502003.Le thi my hang 7.150 truong chinh, hnoi MS 2019.349
24/10/2019300,000.00IBVCB.2410190456746002.LE HOANG CUONG.Ung ho MS 2019.349. GDPT Hoangf Thij Nguyeen SN 80 pho Ngo Quang Bich khu 4 TT Tien Hai Thai Binh uh
24/10/2019200,000.00IBVCB.2410190889936005.Cao Minh Hieu, Cao Minh Huyen 18 Hoe Nhai, BD, HN ung ho MS 2019.344
24/10/2019200,000.00IBVCB.2410190417721002.PHO BICH PHUONG.Ung ho MS 2019.346 chau Tran Le Ha Chi
24/10/2019100,000.00IBVCB.2410190523841002.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.349
24/10/20192,000,000.00IBVCB.2410190932853001.PHUNG THI LY.Ung ho anh Ha Van Cuong MS 2019.349 chua benh
24/10/20191,000,000.00IBVCB.2410190221401001.LE THI KIM CHI.UNG HO MS 2019.349
24/10/2019500,000.00IBVCB.2410190044069001.CAO VAN DOAN.UNG HO MS 2019-349 (ANH HA VAN CUONG THON PHU THO, LAI THUONG, THACH THAT, HA NOI
24/10/2019500,000.00IBVCB.2410190549533001.BTQT 39PhanNguQ1 MS 2019.347 chi DIEP THI NAM, tinh Tuyen Quang.
24/10/2019500,000.00IBVCB.2410190911149002.BTQT 39PhanNguQ1 MS 2019.346 chi LE THI HONG, tinh Hung Yen.
24/10/2019500,000.00MBVCB261855028.ung ho ms 2019.332.CT tu 0321000859433 HUYNH THANH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
24/10/2019200,000.00MBVCB261636538.MS 201. 342 Mong chuyen toi tay gia dinh.CT tu 0061001158864 PHAN THI NANG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
24/10/2019500,000.00MBVCB.261632782.ms 2019.349.CT tu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
24/10/2019200,000.00MBVCB261598168.nguyen thi minh thong ung ho MS2019.342.CT tu 0061000766997 NGUYEN THI MINH THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
24/10/2019200,000.00MBVCB261597118.ung ho MS2019.348 be Nguyen Trong Kien Trung.CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
24/10/2019500,000.00MBVCB.261588994.giup do 2019.349.CT tu tvh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
24/10/2019500,000.00MBVCB.261588612.giup do 2019.348.CT tu tvh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
24/10/2019100,000.00MBVCB261380037.Ung ho MS 2019.349.CT tu 0611001653628 PHAM TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
24/10/2019300,000.00MBVCB.261317348.MS 2019.349 anh ha van cuong.CT tu Thomobile hue toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
24/10/20191,000,000.00MBVCB261312297.ung ho MS 2019.349.CT tu 1011000628926 PHAM HONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
24/10/2019500,000.00Sender:79310001.DD:241019.SHGD:10003236.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.349 ANH HA V AN CUONG
24/10/201910,000,000.00Sender:01310012.DD:241019.SHGD:10000213.BO:DO THI NINH.UNG HO MS2019.348 BE NGUYEN TRONG K IEN TRUNG
24/10/2019500,000.00PHAM THI PHUONG. UNG HO MS 2019.349 GD TIEN MAT
23/10/201970,000,000.00Sender:01310005.DD:231019.SHGD:10017530.BO:CTCP TM VA DV CMH CN VI LAI.NHA HANG VI LAI UNG HO CHUONG TRINH TU THIEN NGOI NHA UOC MO
23/10/2019200,000.00Sender:79201001.DD:231019.SHGD:10001897.BO:BUI HUY CHINH.UNG HO MS 2019.170(BE HA HAI YEN)
23/10/20191,500,000.00101679.231019.215119.MS2019.341,343-348(200K1chau),342(100K)
23/10/2019500,000.00683478.231019.212339.Ung ho MS 2019.342 va Ms 2019.339
23/10/2019200,000.00597649.231019.210332.UNG HO MS 2019.348 BE NGUYEN TRONG KIEN TRUNG
23/10/2019100,000.00801723.231019.210106.UH MS 2019 348 be Nguyen Trong Kien Trung
23/10/2019100,000.00232857.231019.204106.Ms 2019.348 FT19296501033025
23/10/2019200,000.00778299.231019.195815.Ung ho ms2019348 nguyen trong kien trung
23/10/20191,000,000.00561145.231019.165253.ung ho MS 2019 348 Be Nguyen Trong Kien Trung
23/10/2019300,000.00470389.231019.163854.Ung ho MS 2019.342
23/10/2019500,000.00464696.231019.163419.ung ho ms 2019.348 be Nguyen Trong Kien Trung
23/10/2019400,000.00238052.231019.150235.ms 2019.348 be nguyen trong kien trung
23/10/2019500,000.00234368.231019.142444.Cty Hoa Cuong ung ho Ms2019.348 be Nguyen Trong Kien Trung
23/10/2019500,000.00596454.231019.141059.Ms 2019170 be Ha Hai Yen FT19296071410385
23/10/2019200,000.00355323.231019.135425.Ung ho 2019.348
23/10/2019500,000.00354529.231019.135245.Ung ho MS 2019.348 be Nguyen Trong Trung Kien
23/10/2019100,000.00968681.231019.132611.ung ho MS 2019.336
23/10/2019200,000.00534144.231019.125226.ung ho MS 2019 346 be Tran Le Ha mong chau duoc binh an
23/10/2019200,000.00530827.231019.124131.ung ho MS 2019 348 be Nguyen Trong Kien Trung
23/10/2019500,000.00568738.231019.123423.Ung ho MS 2019.348 be Nguyen Trong Kienn Trung. FT19296690603523
23/10/2019500,000.00059693.231019.120214.UNG HO MS 2019.346 - BE TRAN LE HA CHI-231019-12:01:53
23/10/2019500,000.00188598.231019.115914.Ung ho ma so 2019.347
23/10/2019500,000.00188470.231019.115820.Ung ho ma so 2019.346
23/10/2019500,000.00188357.231019.115726.Ung ho ma so: 2019.345
23/10/2019100,000.00506951.231019.094259.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0011002643148 - BAO VIETNAMNET FT19296403215446
23/10/2019200,000.00504265.231019.093535.Ung ho MS 2019.348 be Nguyen Trong Kien Trung FT19296403195050
23/10/2019300,000.00742530.231019.092227.Vietcombank 0011002643148 Co Thoai 0918888065 giup MS 2019342
23/10/2019300,000.00990201.231019.085400.MS 2019.348 nguyen trong kien FT19296339500876
23/10/2019400,000.00658171.231019.075551.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2019.342 chi PHAN THI CHIEP co con bi ung thu
23/10/2019300,000.00190155.231019.075650.Chuyen tien ung ho MS 2019.348 BE NGUYEN TRUNG KIEN
23/10/2019300,000.00187869.231019.075000.Ung ho ms 2019.348 be nguyen trong kien trung
23/10/2019500,000.00180754.231019.072320.Ung ho MS 2019.348 nguyen trong trung kien
23/10/20192,000,000.00173054.231019.063956.ung ho?MS 2019.348 be Nguyen Trong Kien Trung.
23/10/2019300,000.00813735.231019.060241.ung ho be N.T.K.TRUNG MS 2019.348
23/10/2019500,000.00371366.231019.055219.Ung ho MS 2019 348 be Nguyen Trong Kien Trung
23/10/2019500,000.00967897.231019.055025.Ung ho chau Nguyen Trong Kien Trung FT19296268137550
23/10/2019500,000.00165341.231019.011519.MS 2019.190 Anh Nguyen Thai Son
23/10/2019100,000.00IBVCB.2310190610619001.TRUONG DINH HOANG.ung ho MS 2019.348 be Nguyen Trong Kien Trung.
23/10/2019150,000.00IBVCB.2310190897682001.DANG CONG MINH.ung ho MS 2019.342
23/10/20192,000,000.00IBVCB.2310190238087002.NGUYEN HONG NAM.MS2019.348
23/10/20192,000,000.00IBVCB.2310190958631001.NGUYEN HONG NAM.MS2019.346
23/10/2019300,000.00IBVCB.2310190083413001.NGUYEN ANH TUYET.Ung ho MS 2019.348 ( be Nguyen Trong Kien Trung)
23/10/2019200,000.00IBVCB.2310190895881001.Thanh Huong thon Quyet Thang, xa An Loc, Loc Ha, Ha Tinh ung ho MS 2019.348 be Nguyen Trong Kien Trung
23/10/20195,000,000.00IBVCB.2310190354745003.NGO THANH TUAN.ung ho MS 2019.348 be Nguyen Trong Kien Trung
23/10/2019100,000.00IBVCB.2310190109174002.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.348
23/10/2019200,000.00IBVCB.2310190424862001.Nguyen Trong Ngu Quyet Thang, An Loc, Loc Ha, Ha Tinh MS 2019.348 Nguyen Trong Kien Trung
23/10/2019600,000.00PHAN CHAU VIEN - GUI MS 2019 .347 VA MS 2019 .346 MOI NGUOI 300 000 VND GD TIEN MAT
23/10/2019600,000.00PHAN CHAU VIEN - GUI MS 2019 .345 VA MS 2019 .344 MOI NGUOI 300 000 VND GD TIEN MAT
23/10/2019500,000.00KHOA;UNG HO MS 2019.342;
23/10/2019500,000.00MBVCB261210250.ung ho quyen gop ms 2019.348 be Nguyen Trong Trung Kien.CT tu 0251002570257 NGUYEN HUU DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
23/10/2019500,000.00MBVCB261210356.Ung ho ma so 2019.348 be Nguyen Trong Kien Trung.CT tu 0331000458342 TRAN THI HOAI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
23/10/2019500,000.00MBVCB261182296.ung ho ms 2019.348 be nguyen trong kien trung.CT tu 0021000274040 THAI TUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
23/10/2019100,000.00MBVCB260962228.ung hoMS 2019.348 be Nguyen Trong Kien Trung..CT tu 0011001355957 PHAM VAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
23/10/20191,000,000.00MBVCB260831387.Ung ho MS 2019.348 be Nguyen Trong Kien Trung.CT tu 0541000175964 DO HUY HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
23/10/2019200,000.00MBVCB260715461.MS 2019.348 be Nguyen Trong Kien Trung.CT tu 0201000668483 TRAN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
23/10/2019300,000.00MBVCB260708660.ung ho ms 2019.348 be nguyen trong kien.CT tu 0201000655631 PHAN THI HA PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
23/10/201950,000.00MBVCB260686629.MS 2019.348.CT tu 0821000002788 NGUYEN HA PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
23/10/2019500,000.00MBVCB260672753.Hung ung ho MS 2019.346 be Ha Chi.CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
23/10/2019500,000.00MBVCB260663412.ms 2019.348 kien trung.CT tu 0481000846587 CAO THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
23/10/2019500,000.00MBVCB.260644875.nguyen kien trung MS 2019.348.CT tu le thanh hang toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
23/10/2019500,000.00Sender:79307006.DD:231019.SHGD:10008154.BO:NGUYEN ANH NGA.UNG HO MS 2019.098 (ANH NGUYEN V AN DUNG)
23/10/2019300,000.00Sender:79308004.DD:231019.SHGD:10000026.BO:DANG THI TAM.MS 2019.348 BE NGUYEN TRONG KIEN T RUNG. TK MO TAI HA NOI
23/10/2019200,000.00Sender:01204009.DD:231019.SHGD:19825059.BO:NGO THI DUYEN.CHI NGO THI DUYEN UNG HO MA SO: 2 019.347 CHI DIEP THI NAM, THON NINH THUAN, XA NINH LAI, SON DUONG, TUYEN QUANG (DT0349 118 701)
23/10/2019300,000.00Sender:01310012.DD:231019.SHGD:10013207.BO:NGUYEN TUAN HONG.UNG HO CHI NGUYEN THI HANH, MS 2019.343. MONG GIA DINH CHI BINH AN
23/10/2019500,000.00Sender:01310001.DD:231019.SHGD:10003760.BO:LE HAI NAM.UNG HO MS 2019.348 BE NGUYEN TRONG K IEN TRUNG
23/10/2019500,000.00Sender:01310012.DD:231019.SHGD:10003768.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.348 BE NGUYE N TRONG KIEN TRUNG
23/10/2019500,000.00Sender:79204017.DD:231019.SHGD:17800941.BO:VU CONG THOA.UNG HO LE VAN THANH MS:2019 341
22/10/2019300,000.00Sender:79310001.DD:221019.SHGD:10014326.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2019.347
22/10/2019500,000.00Sender:79307005.DD:221019.SHGD:10015463.BO:LE THI PHUONG LAN.IBNHO CHUYEN GIUP CHAU LE VAN SON (CON CHI NAM) MA SO : 2019.347
22/10/2019300,000.00Sender:48304001.DD:221019.SHGD:10003884.BO:NGUYEN MAI LINH.SO CMND 171647156 UNG HO MS2019 .343 TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
22/10/2019300,000.00Sender:48304001.DD:221019.SHGD:10003887.BO:NGUYEN MAI LINH.SO CMND 171647156 UNG HO MS2019 342 TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
22/10/2019500,000.00BO:TRAN KHANH DUNG // UNG HO MS 2019346; FO: BAO VIETNAMNET
22/10/20192,500,000.00250310.221019.113508.Ung ho MS 2019.342
22/10/2019200,000.00813869.221019.095840.Ung ho MS 2019.347
22/10/2019100,000.00813389.221019.095754.Chuyen tien ung ho MS 2019.342
22/10/2019500,000.00750751.221019.082549.ung ho MS2019.342
22/10/2019100,000.00661251.221019.072939.Ms 2019.346 chuc be mau khoe FT19295408570090
22/10/20191,000,000.00895538.221019.071124.Ung ho MS 2019347 ho tro chau Son con chi Diep Thi Nam o Thon Ninh Thuan X Ninh Lai Son Duong Tuyen Quang
22/10/2019300,000.00259370.221019.052935.Vietcombank 0011002643148 2019 347
22/10/2019500,000.00884489.221019.015601.Ung ho MS 2019 342 Chi Phan Thi Chiep o thon Trat 2 xa Tang Loong Bao Thang Lao Cai So dien thoai 0888727442
22/10/2019100,000.00047633.211019.235553.IBFTA 191021000060133 Ung ho MS 2019.170 be Ha Hai Yen
22/10/20191,000,000.00173611.211019.231208.Phan Thi Chiep - MS 2019.342
22/10/2019200,000.00456050.211019.224910.MS 2019.323-211019-22:48:35
22/10/2019200,000.00837034.211019.223333.ung ho?MS 2019.342
22/10/2019300,000.00808778.211019.221212.ung ho MS 2019.342
22/10/2019300,000.00942636.221019.213044.Uh ma so 2019 342 FT19296934460080
22/10/2019500,000.00575313.221019.171938.ung ho ms 2019 340
22/10/2019500,000.00249620.221019.150839.chuyen tien ung ho ms 2019.347
22/10/2019200,000.00001451.221019.142329.Ung ho em Ngo Van Tan Tien
22/10/2019500,000.00889281.221019.140219.MS 2019.342
22/10/2019200,000.00078497.221019.134802.Ungho ms2019342
22/10/2019100,000.00055114.221019.124919.Ung ho MS2019 347
22/10/20191,000,000.00758832.221019.121829.Giang ck FT19295388110427
22/10/2019200,000.00IBVCB.2210190196174001.NGUYEN THI THOM THAM.Ung ho MS 2019.344
22/10/2019200,000.00IBVCB.2210190985194001.NGUYEN THI ANH NGUYET.Ung ho MS 2019.342
22/10/2019200,000.00IBVCB.2210191024857001.VO THI HANH DUYEN.Ung ho c Phan Thi Chiep, MS 2019.342
22/10/20191,000,000.00IBVCB.2210190132363004.NGUYEN QUYNH HUONG.Ung ho MS 2019.342
22/10/20191,000,000.00IBVCB.2210190915375001.PHAN THU NGA.ung ho MS 2019.347
22/10/2019100,000.00IBVCB.2210190014141002.DOAN KIM HONG.ung ho MS 2019.323
22/10/2019300,000.00IBVCB.2210190026580001.Vu Ngoc Hong, Q7 giup MS 2019.347 Chi Diep Thi Nam
22/10/2019100,000.00IBVCB.2210190718756003.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.347
22/10/2019600,000.00IBVCB.2210190246574001.PHAM HOANG KHANH PHUONG.Chuyen ung ho MS 2019.341 em Le Van Thanh
22/10/20192,000,000.00IBVCB.2210190312632001.JASMINE HUYNH TP.HCM MS 2019.342
22/10/2019100,000.00IBVCB.2210191041332001.PHAM VAN TIEN.ung ho MS 2019.342
22/10/2019200,000.00MBVCB260591553.ung ho MS 2019.342.CT tu 0881000460514 TRAN THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
22/10/201950,000.00MBVCB260590253.ung ho MS 2019.342.CT tu 0901000000286 VU TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
22/10/2019500,000.00MBVCB260258810.MS 2019.342.CT tu 0671004128914 LUU MINH PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
22/10/2019200,000.00MBVCB260175472.MS 2019.347 chi Diep Thi Nam.CT tu 0071002395402 TRAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
22/10/2019500,000.00MBVCB259969214.ung ho MS 2019.347.CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
22/10/2019500,000.00MBVCB.259968077.MS 2019.342.CT tu Hai Ngoc Sammie toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
22/10/2019300,000.00Sender:01323001.DD:221019.SHGD:10000624.BO:VU PHUONG THANH.10 UNG HO BE CHAO NGOC THUY PHA U THUAT
22/10/2019500,000.00Sender:01310005.DD:221019.SHGD:10010393.BO:BUI LE THU.0919268258 UNG HO MS 2019.344
22/10/2019200,000.00Sender:01310001.DD:221019.SHGD:10009856.BO:PHUNG MINH PHUONG.UNG HO MS 2019.323
22/10/2019500,000.00Sender:01310001.DD:221019.SHGD:10000402.BO:VO THI NHU HUE.UNG HO MS 2019.346 BE TRAN LE HA CHI
21/10/2019300,000.00Sender:79310001.DD:211019.SHGD:10012471.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2019.345
21/10/2019100,000.00Sender:01313007.DD:211019.SHGD:10000068.BO:NGUYEN HUY CUONG.UNG HO MS 2019.341 EM LE VAN T HANH
21/10/2019100,000.00Sender:01313007.DD:211019.SHGD:10000065.BO:NGUYEN HUY CUONG.UNG HO MS 2019.343 CHI NGUYEN THI HANH. DIA CHI O THON BUI XA, XA YEN BAC, HUYEN DUY TIEN, HA NAM. SO DIEN THOAI: 0917743169.
21/10/2019100,000.00Sender:01313007.DD:211019.SHGD:10000063.BO:NGUYEN HUY CUONG.UNG HO MS 2019.342 CHI PHAN TH I CHIEP, O THON TRAT 2, XA TANG LOONG, BAO THANG, LAO CAI. SO DIEN THOAI: 0888727442
21/10/20191,000,000.00Sender:01310012.DD:211019.SHGD:10014194.BO:TRAN VINH.UNG HO MS 2019.346
21/10/2019200,000.00Sender:01201004.DD:211019.SHGD:10007295.BO:TRAN THI TUYET.UNG HO HOAN CANH CHI PHAN THI CH IEP. MA SO 2019.342
21/10/2019500,000.00Sender:79307005.DD:211019.SHGD:10004587.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.333
21/10/2019500,000.00Sender:79307005.DD:211019.SHGD:10004583.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.331
21/10/2019500,000.00Sender:79307005.DD:211019.SHGD:10004590.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.338
21/10/2019500,000.00Sender:79307005.DD:211019.SHGD:10004594.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.345
21/10/2019500,000.00Sender:79307005.DD:211019.SHGD:10004588.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.332
21/10/2019500,000.00Sender:79307005.DD:211019.SHGD:10004593.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.339
21/10/2019500,000.00Sender:79307005.DD:211019.SHGD:10004589.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.330 BE MA I TRAN MY TIEN
21/10/2019500,000.00Sender:79307005.DD:211019.SHGD:10004586.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.334
21/10/2019500,000.00Sender:79307005.DD:211019.SHGD:10004585.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.344
21/10/2019200,000.00Sender:01307001.DD:211019.SHGD:10002358.BO:TRAN NGOC LONG.IBUNG HO MS 2019.339 MONG CHI SO M KHOE LAI
21/10/2019500,000.00Sender:01307001.DD:211019.SHGD:10002262.BO:TRAN NGOC LONG.IBUNG HO MS 2019.344 CHAU DAO VA N THANG CO GANG LEN MONG CHAU SOM KHOI BENH
21/10/2019100,000.00Sender:01307001.DD:211019.SHGD:10002397.BO:NGUYEN THI THUY HANG.IB UNG HO MS 2019342
21/10/2019500,000.00Sender:01307001.DD:211019.SHGD:10002254.BO:TANG LE MY HANH.IBUNG HO.MS 2019.344
21/10/2019200,000.00Sender:01307001.DD:211019.SHGD:10002354.BO:TRAN NGOC LONG.IBUNG HO MS 2019.328 MONG CHAU N GUYEN DUC NHAN SOM KHOI BENH
21/10/20191,160,000.00Sender:79333001.DD:211019.SHGD:10002552.BO:NGUYEN LUONG.UNG HO MS 2019.345 TRIEU DAI THANH ( TU GIA DINH CHU QUI)
21/10/20191,160,000.00Sender:79333001.DD:211019.SHGD:10002516.BO:NGUYEN LUONG.UNG HO MS 2019.344 CHI NGUYEN THI T UYET (TU GD CHU QUIY)
21/10/20191,160,000.00Sender:79333001.DD:211019.SHGD:10002452.BO:NGUYEN LUONG.UNG HO MS 2019.343 CHI NGUYEN THI H ANH (TU GD CHU QUI)
21/10/20191,160,000.00Sender:79333001.DD:211019.SHGD:10002586.BO:NGUYEN LUONG.UNG HO MS 2019.346 CHI LE THI HONG ( GIA DINH CHU QUI)
21/10/2019100,000.00Sender:01202021.DD:211019.SHGD:10003141.BO:NGUYEN LE MINH HIEU.995219102130371 MS 2019.3 45
21/10/2019100,000.00Sender:01202002.DD:211019.SHGD:10003132.BO:NGUYEN LE MINH HIEU.995219102130336 MS 2019.3 46
21/10/2019200,000.00Sender:79201001.DD:211019.SHGD:10006983.BO:LE THI THU HOA.UNG HO MS 2019.345
21/10/2019500,000.00Sender:01310001.DD:211019.SHGD:10003109.BO:DUONG ANH DONG.UNG HO MS 2019.319 BE PHAM NGOC THAO
21/10/20191,000,000.00Sender:79201001.DD:211019.SHGD:10004369.BO:NGUYEN VIET ANH.UNG HO 2019.342 EM PHAN THI C HIEP
21/10/2019200,000.00Sender:79307005.DD:211019.SHGD:10005233.BO:NGO VIET TUAN.IBUNG HO MS 2019.345
21/10/20191,000,000.00Sender:01321001.DD:211019.SHGD:10000137.BO:HOANG THU NGA.HOANG THU NGA UNG HO MS 2019 342
21/10/2019100,000.00Sender:01307001.DD:211019.SHGD:10002394.BO:NGUYEN KIEU GIANG.IBUNG HO MS 2019.342 (BE CHAO NGOC THAO UNG THU VONG MAC)
21/10/2019100,000.00Sender:01307001.DD:211019.SHGD:10002396.BO:NGUYEN KIEU GIANG.IBUNG HO MS 2019.125 BE NGUYE N QUOC VINH
21/10/20191,000,000.00IBPS/SE:79201001.DD:211019.SH:10011345.BO:LE THI KIM NGOC.UNG HO MS2019.344
21/10/2019500,000.00451086.211019.213404.MS 2019.342-211019-21:34:01
21/10/2019300,000.00435804.211019.211612.Ung ho ma so 2019 344
21/10/2019100,000.00613174.211019.202636.Ung ho ms 2019.344 FT19294311103147
21/10/2019100,000.00164746.211019.164746.ung ho MS 2019.342
21/10/2019100,000.00809578.211019.162802.Ung ho MS 2019.342
21/10/2019300,000.00795357.211019.160446.Ung ho MS 2019.342
21/10/2019300,000.00164272.211019.155518.MS 2019.338 - co Phuong - 079 752 1308
21/10/20191,000,000.00451885.211019.144545.UNG HO MS 2019.342
21/10/2019300,000.00385270.211019.141756.Diem Trang Q7 HCM ung ho MS 2019 345
21/10/2019100,000.00562524.211019.135358.3488897089 Chuyen qua MoMo Ung ho MS 2019 342
21/10/20191,200,000.00441557.211019.132148.Ung ho MS 2019.343 ,344,345,346 moi truong hop 300,000 FT19294256912393
21/10/2019200,000.00438550.211019.131201.Ung ho MS 2019.342 FT19294690738055
21/10/2019200,000.00276635.211019.131122.UNG HO MS 2019.332
21/10/2019500,000.00279591.211019.120306.MS 2019.342 - Mong chau qua con benh
21/10/20191,000,000.00709236.211019.115214.Ung ho chi Phan Thi Chiep, Lao Cai. MS 2019.342
21/10/20192,000,000.00367406.211019.114117.ung ho MS 2019 346
21/10/20192,000,000.00367250.211019.114020.ung ho MS 2019 345
21/10/2019100,000.00366275.211019.113400.Ung ho chau Thuy ma so MS2019 342
21/10/2019300,000.00509762.211019.111215.Ung ho MS 2019346
21/10/2019500,000.00312717.211019.102527.ung ho gia dinh chi Chiep
21/10/20191,000,000.00356642.211019.094140.Nguyen Thi Thu Uyen Ha Noi chuyen tien cho ma so 2019.345 Trieu dai Thanh FT19294071680458
21/10/2019500,000.00431207.211019.092453.ung ho Ms 2019 345 be trieu quy tinh
21/10/2019200,000.00345748.211019.091436.Ung ho MS 2019.162 be Tran Gia Huy FT19294665472218
21/10/2019200,000.00261087.211019.091040.Ung ho MS 2019.346
21/10/2019100,000.00465732.211019.090938.MS 2019.342
21/10/2019300,000.00338802.211019.083218.Ung ho MS 2019 342 PhanThiChiep
21/10/2019500,000.00842536.211019.083105.Ung ho ms 2019.342
21/10/2019500,000.00225577.211019.081541.ung ho MS 2019.346
21/10/20192,000,000.00179503.211019.081107.CAO THI ANH TUYET UNG HO MS2019.125 BE NGUYEN QUOC VINH
21/10/2019100,000.00060269.211019.080648.ung ho MS 2019.346
21/10/20191,000,000.00080325.211019.080325.Ung ho MS 2019.346 be Tran Le Ha Chi
21/10/2019200,000.00208785.211019.073858.Ung ho ms 2019.346 con chi le thi hong o hung yen
21/10/2019300,000.00321504.211019.073509.MS 2019.346 FT19294571167415
21/10/2019500,000.00320701.211019.072629.MS 2019.346 FT19294219767275
21/10/2019500,000.00253774.211019.064723.ung ho MS 2019.346
21/10/201950,000.00377057.211019.062827.3486459300 Chuyen qua MoMo Ms2019346
21/10/20192,000,000.00309803.201019.232454.Ung ho MS 2019.342 FT19294210457831
21/10/2019100,000.00IBVCB.2110190114338001.TONG VAN DUNG.ung ho MS 2019.346
21/10/2019200,000.00IBVCB.2110190377101001.NGUYEN THI THANH HOA.Ung ho C Phan Thi Chiep, thon Trat 2, xa Tang Loong, Bao Thang, Lao Cai
21/10/2019200,000.00IBVCB.2110190013969002.NGUYEN THI THUY VAN.Ung ho MS 2019.342
21/10/2019500,000.00IBVCB.2110190803713002.VU THI THU TRUC.ung ho MS 2019.345
21/10/2019500,000.00IBVCB.2110190218911001.TRUONG DINH TUNG.ung ho MS 2019.346
21/10/20191,000,000.00IBVCB.2110191007611001.NGUYEN THANH DUNG.ung ho MS 2019.344
21/10/2019500,000.00IBVCB.2110190296374003.VO HOANG TRUNG.ung ho MS 2019.346
21/10/2019200,000.00IBVCB.2110190592848001.NGUYEN THI MY KHANH.Ung ho chau tran le ha ms 2019.346
21/10/2019200,000.00IBVCB.2110190165342005.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.346_Be Tran Le Ha Chi
21/10/2019200,000.00IBVCB.2110190088338004.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.345_em Trieu Quy Tinh
21/10/2019300,000.00IBVCB.2110190751438003.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.344_Em Dao Van Thang
21/10/2019200,000.00IBVCB.2110190562244002.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.343_Be Truong Khanh Linh
21/10/2019500,000.00IBVCB.2110190556960005.NGUYEN THI THU TRANG.Chuyen giup MS MS 2019.346
21/10/2019200,000.00IBVCB.2110190484256001.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2019.342_Chi Phan Thi Chiep
21/10/2019200,000.00IBVCB.2110190188180001.PHAM THUY NGOC NHUT.Ung ho MS 2019.342
21/10/2019200,000.00IBVCB.2110190138968003.Thanh Huong thon Cat Duong, xa Tong Phan, Phu Cu, Hung Yen ung ho MS 2019.346 (chi Le Thi Hong Du)
21/10/2019100,000.00IBVCB.2110190037894001.NGUYEN THI KIM CHI.ung ho MS 2019.346
21/10/2019100,000.00IBVCB.2110190433089002.Phan Ngoc Hung Giup ma so: 2029.346
21/10/2019500,000.00IBVCB.2110190623307001.PHAM VAN CU.Ung ho MS 2019.346
21/10/2019500,000.00IBVCB.2010190013639001.BTQT 39PhanNguQ1 MS 2019.345 chau TRIEU QUY TINH, Ha Noi.
21/10/2019200,000.00IBVCB.2010190585169003.NGUYEN HONG NGHIA.MS2019.342 phan thi chiep
21/10/2019200,000.00MBVCB259579444.ung ho MS 2019.342.CT tu 0441000725384 TRAN LE HOA THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/10/2019500,000.00MBVCB259490976.ung hoMS 2019.346 Tran Le Ha Chi.CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/10/2019100,000.00MBVCB.259321771. ndjdj.CT tu dhch toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
21/10/2019300,000.00MBVCB259267235.Ung ho MS 2019.346.CT tu 0011001463910 NGUYEN DUY VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/10/2019500,000.00MBVCB.259262829.ung ho MS:2019.346 le thi hong.o hung yen.CT tu sang toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
21/10/2019200,000.00MBVCB259251911.ung ho chau Nguyen Duc Trong-Ha Nam. MS: 2019.316.CT tu 0061000916463 NGUYEN HOANG LINH UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/10/20191,000,000.00MBVCB259218169.ung ho chi Le Thi Hong, thon Cat Duong, xa Tong Phan, Phu cu, Hung Yen, sdt:0983404527.CT tu 0071000805876 NGUYEN THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/10/2019500,000.00MBVCB259198621.Ung ho MS 2019.346.CT tu 0381000454781 NGUYEN TRAN THUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/10/2019300,000.00MBVCB.259179661.MS 2019. 346 ( be Tran Le Ha Chi).CT tu Hong Tham toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
21/10/2019500,000.00MBVCB259177211.ung ho MS 2019.346.CT tu 0231000473711 DINH VAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/10/2019200,000.00MBVCB259157229.ung ho - ms 2019342.CT tu 0011004172791 DAO THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/10/2019100,000.00Sender:79310001.DD:211019.SHGD:10028812.BO:NGUYEN ANH TAM.MS 2019.346, 098 3404527
21/10/2019100,000.00Sender:01310001.DD:211019.SHGD:10022137.BO:TRAN THI HUONG TRA.MS 2019.346. BE TRAN LE HA C HI
21/10/2019200,000.00Sender:79305001.DD:211019.SHGD:10004765.BO:NGUYEN SY DINH.UNG HO MS 2019.346 TRAN LE HA CHI
21/10/20192,000,000.00Sender:01310012.DD:211019.SHGD:10015812.BO:TRAN MINH THU.UNG HO MS2019.344
21/10/2019500,000.00Sender:01310005.DD:211019.SHGD:10013223.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.346 BE TRAN LE HA CHI
21/10/2019500,000.00Sender:48304001.DD:211019.SHGD:10000592.BO:TRINH ANH TUAN.GIUP CHI PHAN THI CHIEP MS 2019. 342 TAINGAN HANG NGOAI THUONG VN CN 198 TRAN QUANG KHAI HA NOI
21/10/2019200,000.00Sender:79201001.DD:211019.SHGD:10006851.BO:DO TRONG HUNG.MS 2019.342
21/10/2019200,000.00Sender:01310005.DD:211019.SHGD:10009712.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2019.340
21/10/2019200,000.00Sender:01310005.DD:211019.SHGD:10012122.BO:NGUYEN THI HONG THAM.MS 2019.345
21/10/2019200,000.00Sender:01310001.DD:211019.SHGD:10008700.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2019.344
21/10/2019200,000.00Sender:79310001.DD:211019.SHGD:10008621.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2019.343
21/10/2019200,000.00Sender:01310012.DD:211019.SHGD:10009356.BO:TRAN THI HUONG TRA.MS 2019.344 CHAU DAO VAN T HANG
21/10/2019300,000.00Sender:79310001.DD:211019.SHGD:10008772.BO:LE THI NHAN.UNG HO MS 2019.342
21/10/2019200,000.00Sender:01310012.DD:211019.SHGD:10009023.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2019.339
21/10/20191,000,000.00Sender:01310012.DD:211019.SHGD:10005511.BO:NGUYEN AN KHOA.UNG HO MS 2019.342
21/10/2019100,000.00Sender:79604002.DD:211019.SHGD:10000259.BO:DO THUY LAN.UNG HO MA SO 2019.309 PHAM HUU HUNG CHARGEDETAILS OUR
21/10/2019100,000.00Sender:01310012.DD:211019.SHGD:10004018.BO:PHAM THI HONG LE.UNG HO MS 2019.342
21/10/2019500,000.00Sender:01310005.DD:211019.SHGD:10003352.BO:DUONG ANH DONG.UNG HO MS 2019.341 LE VAN THANH
21/10/2019300,000.00Sender:01310005.DD:211019.SHGD:10003247.BO:MAI DAN ANH.UNG HO MS 2019.342
21/10/2019100,000.00Sender:01310001.DD:211019.SHGD:10000907.BO:TRAN THI TU NHU.UNG HO MS 2019.342
21/10/2019500,000.00NGUYEN XUAN LOC (HOAI MINH 919;UNG HO EM CO MS 2019.344;
21/10/2019500,000.00IBPS/SE:01307001.DD:211019.SH:10002260.BO:LUU THI YEN.IBUNG HO MS 2019.344
21/10/2019100,000.00IBPS/SE:79310001.DD:211019.SH:10012230.BO:DOAN THI CHUC.UNG HO MS 2019.342

Ủng hộ tại tòa soạn

Ngày ủng hộ Họ và tên người ủng hộ  Số tiền Mã số ủng hộ 
30/10/19ông Thu     2,000,0002019.349
31/10/19Anh Bình     1,000,000ủng hộ cô giáo Thủy ở Hà Tĩnh