Ủng hộ qua ngân hàng VietCombank

Ngày giao dịchSố tiền ghi cóMô tả
30/09/2019200,000.00Sender:79307005.DD:300919.SHGD:10007525.BO:NGO VIET TUAN.IBUNG HO MS 2019.323
30/09/2019300,000.00Sender:01321001.DD:300919.SHGD:10000265.BO:DIEP TRUONG LAM.UNG HO MS 2019 323 EM DAO VAN T HONG
30/09/2019300,000.00454018.300919.214700.Ung ho MS 2019.325 FT19274473588418
30/09/2019200,000.00458138.300919.210302.ung ho Ms 2019 313 em le huynh trang
30/09/20191,000,000.00533402.300919.203239.IBFT ung ho Pham Thi Tham MS 2019.325
30/09/20192,000,000.00897323.300919.132839.Ung ho MS 2019.321
30/09/20193,000,000.00897294.300919.132635.Ung ho MS 2019.323
30/09/20193,000,000.00897171.300919.132212.Ung ho MS 2019.325, Pham Thi Tham
30/09/2019500,000.00769455.300919.125522.190930000020550 ung ho ms 2019.317 2 be Dang Khoa va Hai Dang ZP5DKPDFTREG
30/09/2019300,000.00769075.300919.124603.190930000020346 ung ho ms 2019.322 chau Bui Van Thuan ZP5DKPDFRI57
30/09/2019300,000.00768996.300919.124326.190930000020295 ung ho ms 2019.323 em Thong ZP5DKPDFQU7R
30/09/2019500,000.00768832.300919.123911.190930000020194 ung ho ms 2019.324 chau Phan Van Khai ZP5DKPDFPOJ8
30/09/2019500,000.00228375.300919.113630.Ung ho MS 2019.324 FT19273035603445
30/09/2019100,000.00111406.300919.112057.Ung ho MS2019 325
30/09/201950,000.00155655.300919.105245.Ung ho MS 2019.307 Lam Thi Giat
30/09/201950,000.00631329.300919.103729.UNG HO MS 2019.325
30/09/2019100,000.00891253.300919.103228.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019.325 pham thi tham
30/09/2019300,000.00507795.300919.102619.Ung ho ma so 2019325
30/09/2019700,000.00621588.300919.102155.MS.2019.323 chuyen Thong. Chuc con mau khoe
30/09/2019250,000.00881182.300919.094708.ung ho moi ma so 50k MS2019.323, MS2019.324, MS2019.325, MS2019.322, MS2019.318 be Nguyen van Binh
30/09/2019100,000.00184029.300919.094524.Ung ho ma so 2019.325 FT19273077702448
30/09/20191,000,000.00360839.300919.085811.UNG HO MS 2019.316 BE NGUYEN DUC TRONG , HA NAM
30/09/2019300,000.00630358.300919.082905.Do Khanh Ha Ung ho MS 2019.324
30/09/2019500,000.00149358.300919.070728.Ung ho MS 2019.323 FT19273377777403
30/09/2019200,000.00IBVCB.3009190972687002.TRAN THI THANH LOAN.Tran Thanh Loan ung ho MS 2019.324
30/09/2019200,000.00IBVCB.3009190768367001.TRAN THI THANH LOAN.Tran Thanh Loan ung ho MS 2019.325
30/09/2019100,000.00IBVCB.3009190156659001.PHAM VAN TIEN.ung ho MS 2019.321 be Lo Thi Anh Thu
30/09/2019400,000.00IBVCB.3009190402126002.gd Tom Tep ha noi ung ho MS 2019.323 em Dao Van Thong
30/09/2019500,000.00IBVCB.3009190168700001.gd Tom Tep ha noi ung ho MS 2019.325 chi Pham Thi Tham
30/09/2019300,000.00IBVCB.3009190330600003.NLNQNM Ung ho MS 2019.324
30/09/2019150,000.00IBVCB.3009190141653001.Hai Yen 243/39 To Hien Thanh Q10 MS 2019.325 Pham Thi Tham
30/09/2019200,000.00IBVCB.3009190982623001.MS 2019.321 Lo Thi Anh Thu Son La Benh
30/09/2019300,000.00MBVCB246581116.MS 2019.325 .CT tu 0501000276873 TRAN THI NGOC DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/09/201950,000.00MBVCB.246303382.Ung ho MS 2019.324.CT tu Le Quoc Huy toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
30/09/20192,000,000.00MBVCB246229115.ung ho chau Nguyen Duc Trong MS 2019.316.CT tu 0421003749020 TRUONG HOANG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/09/20192,000,000.00MBVCB246226235.ung ho be Dang Khoa va Hai Dang MS 2019.317.CT tu 0421003749020 TRUONG HOANG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/09/20191,000,000.00MBVCB246223044.ung ho chau Phan Van Khai MS 2019.324.CT tu 0421003749020 TRUONG HOANG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/09/20191,000,000.00MBVCB246220707.ung ho c Tham MS 2019.325.CT tu 0421003749020 TRUONG HOANG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/09/2019500,000.00MBVCB246202387.MS2019.307 Chi Lam thi Giat.CT tu 0011004301001 NGUYEN HONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/09/2019300,000.00MBVCB246198139.ung ho MS 2019.307 chi Lam Thi Giat.CT tu 0021000257950 HOANG THI CAM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/09/2019100,000.00MBVCB246149033.Ung ho benh nhan ma so 2019.325.CT tu 0031000193888 NGUYEN THI MINH HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/09/2019500,000.00MBVCB246149116.Ho tro gia dinh chi Giau Tra Vinh Ms2019 319.CT tu 0071001318320 NGUYEN DUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/09/2019450,000.00MBVCB246147979.ung ho chi Vu Thi Huong Dac Lak Ms2019 322.CT tu 0181006688899 NGUYEN DUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/09/2019500,000.00MBVCB246146722.Ung ho cho chi Pham Thi Tham MS2019 325.CT tu 0181006688899 NGUYEN DUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/09/2019500,000.00MBVCB.246104722.ung ho MS:2019.325,phan ghi tham o an giang.CT tu sang toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
30/09/2019200,000.00MBVCB246071975.ms 2019.307 ung ho chi lam thi giat.CT tu 0201000708681 NGUYEN PHU PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/09/2019500,000.00MBVCB.246053787.giup do 2019.325.CT tu tvh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
30/09/2019100,000.00MBVCB245972119.ung ho MS 2019.320.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/09/2019200,000.00MBVCB245970990.ung ho MS 2019.321.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/09/2019200,000.00MBVCB245969998.ung ho MS 2019.307 chi Lam Thi Giat.CT tu 0071001036463 TRAN HAI CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/09/2019150,000.00MBVCB245969556.ung ho MS 2019.322.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/09/201950,000.00MBVCB245968211.ung ho MS 2019.323.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/09/2019150,000.00MBVCB245966505.ung ho MS.2019.324.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/09/2019100,000.00MBVCB245965190.ung ho MS 2019.325.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/09/2019100,000.00MBVCB245963113.ung ho MS 2019.319 be Pham Ngoc Thao.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
30/09/2019200,000.00MBVCB.245931975.MS 2019.307 lam thi giat .CT tu ly toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
30/09/2019100,000.00DO HUU NGUYEN UNG HO MS 2019.313 EM HUYNH TRANG GD TIEN MAT
30/09/2019200,000.00Sender:79201001.DD:300919.SHGD:10015172.BO:NGUYEN THI HOAI ANH.MS 2019.313 EM DANG LE HUYN H TRANG
30/09/2019500,000.00Sender:79302001.DD:300919.SHGD:10005849.BO:PHAM THI BICH NGOC.(CKRMNO: 036219093083665)UNG HO MS 2019.313 EM LE HUYNH TRANG (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
30/09/2019200,000.00Sender:01310012.DD:300919.SHGD:10017412.BO:NGUYEN HIEN CHI.MS 2019.307 CHI LAM THI GIAC
30/09/20191,000,000.00Sender:01310005.DD:300919.SHGD:10016932.BO:TRAN MINH THU.UNG HO MS 2019.325
30/09/2019100,000.00Sender:01201003.DD:300919.SHGD:10008850.BO:PHAN THI THANH NHAN.UNG HO MS 2019.323
30/09/2019500,000.00Sender:01310005.DD:300919.SHGD:10012895.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.324
30/09/201950,000.00Sender:01310005.DD:300919.SHGD:10009120.BO:NGUYEN HOANG MINH.MS 2019.323 CHI TRUONG THI SE N
30/09/2019300,000.00Sender:79310001.DD:300919.SHGD:10010772.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2019.324
30/09/2019750,000.00Sender:79304001.DD:300919.SHGD:10000601.BO:TRAN THI VAN.MS 219304 GOI UNG HO EM VO THI KIM PHUONG
30/09/20191,000,000.00Sender:01310012.DD:300919.SHGD:10014195.BO:TRAN VINH.UNG HO MS 2019.325
30/09/2019500,000.00Sender:79307001.DD:300919.SHGD:10004437.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.320
30/09/2019500,000.00Sender:79307001.DD:300919.SHGD:10004439.BO:NGUYEN NGOC CHINH.IBUNG HO MA SO 2019.321
29/09/2019200,000.00MBVCB.245609025.Ung ho MS 2019.323_Chi Truong Thi Sen.CT tu abc toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
29/09/2019200,000.00477408.290919.211936.IBFT Ung ho MS2019.307 chi Lam Thi Giat
29/09/2019500,000.00140815.290919.204207.UNG HO MS 2019.322 -290919-20:41:39
29/09/2019300,000.00464016.290919.202835.Ung ho MS 2019.321
29/09/2019300,000.00462633.290919.202251.Ung ho MS 2019.323
29/09/2019200,000.00382586.290919.181432.Ung ho MS 2019.313 em Le Quynh Trang. Chuc em mau khoe
29/09/20191,000,000.00626371.290919.171542.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LDT ung ho ms2019 323 em dao van thong
29/09/20191,000,000.00626191.290919.170803.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LDT ung ho ms2019 324 chau phan van khai
29/09/2019200,000.00460700.290919.160711.Ung ho MS 2019.323
29/09/2019200,000.00549654.290919.131627.Ung ho MS 2019.324 FT19273063026269
29/09/2019200,000.00503190.290919.125330.CK tu 000475019999 den 0011002643148. ND:UH CHAU DAO VAN THONG MS:2019.323
29/09/2019300,000.00346952.290919.113544.Ung ho MS 2019.324 chi Ta Thi Y
29/09/2019300,000.00507717.290919.082315.Ung ho MS 2019.324 FT19273062034586
29/09/2019500,000.00271066.290919.075926.MS 2019 323
29/09/20193,000,000.00IBVCB.2909190733251005.Lai Phuc Thai Chau Hanoi ung ho MS 2019.317 2 be Dang Khoa va Hai Dang
29/09/20191,000,000.00IBVCB.2909190720425004.Lai Phuc Thai Chau Hanoi ung ho MS 2019.318 Be Nguyen Van Binh
29/09/20191,000,000.00IBVCB.2909190183465003.Lai Phuc Thai Chau Hanoi ung ho MS 2019.319 be Pham Ngoc Thao
29/09/20191,000,000.00IBVCB.2909191033457002.Lai Phuc Thai Chau Hanoi ung ho MS 2019.324
29/09/2019200,000.00IBVCB.2909190019139001.TRUONG DAO QUY DUONG.MS 2019.310 em Tran Thi Khanh Huyen
29/09/2019400,000.00IBVCB.2909190348777001.Luong Ngoc Chi 38 Hang Trong Ung ho MS 2019.323 - chau Dao Van Thong 16 tuoi
29/09/2019200,000.00IBVCB.2909190972255001.NGUYEN HONG NGHIA.MS2019.307 chi Lam thi Giat
29/09/2019300,000.00IBVCB.2909190009235001.Vu Ngoc Hong, Q7 giup MSMS 2019.324 chi Ta Thi Y
29/09/2019100,000.00IBVCB.2909191009132001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.324
29/09/2019500,000.00IBVCB.2909190871548001.BTQT 39PhanNguQ1 MS 2019.323 chi TRUONG THI SEN, tinh Thai Binh.
29/09/2019700,000.00MBVCB245862540.Ung ho MS2019.313 Dang Le Huyen Trang.CT tu 0491000119601 PHAM BAO BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
29/09/2019500,000.00MBVCB245716641.Ung ho Lam Thi Giat , 2019.307 .CT tu 0061000004761 LE THI KIM AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
29/09/2019200,000.00MBVCB.245670152.MS 2019.324.CT tu tran thanh binh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
29/09/2019200,000.00MBVCB.245669460.MS 2019.321.CT tu tran thanh binh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
29/09/2019200,000.00MBVCB.245610893.Ung ho MS 2019.314_Ba Nguyen Thi Thang.CT tu abc toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
29/09/2019250,000.00MBVCB.245609843.Ung ho MS 2019.322_Chi Vu Thi Huong.CT tu abc toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
29/09/2019100,000.00383308.290919.215555.ms 2019 321
29/09/2019200,000.00MBVCB.245608543.Ung ho MS 2019.324_Chi Ta Thi Y.CT tu abc toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
28/09/20193,000,000.00MBVCB245452705.ung ho ms 2019322.CT tu 0031002978888 VU QUOC AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
28/09/2019100,000.00504837.280919.095939.Lai thi huong Giang Ngan hang LPB quang yen Ung ho ms 2019321 chau Lo Anh Thu
28/09/2019500,000.00131014.280919.092811.Ung ho MS 2019.307 chi Lam Thi Giat
28/09/2019100,000.00784100.280919.092227.Ung ho ms2019.313 em le huynh trang. Chuc e mau khoe FT19271010994138
28/09/2019500,000.00989894.280919.083312.Chuyen tien MS 2019318.Be Nguyen Van Binh
28/09/2019200,000.00768881.280919.081915.Ung ho MS 2019.323 FT19271681408151
28/09/2019200,000.00765074.280919.075425.Ung ho MS 2019.323 FT19271043744400
28/09/2019100,000.00986594.280919.074550.UNG HO MS 2019.323 EM THONG THAI BINH BI TAI NAN-280919-07:44:31
28/09/2019200,000.00494930.280919.070126.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2019.322
28/09/2019500,000.00958183.280919.054933.Chuyen tien ung ho ms 2019323
28/09/201950,000.00957937.280919.054325.Chuyen tien
28/09/2019200,000.00323154.280919.053815.Giup do chau Thong Chu chau mau khoe
28/09/2019200,000.00323112.280919.053527.giup do gia dinh em Thong
28/09/2019300,000.00749029.270919.233220.Ung ho MS 2019.309 Pham Huu Hung FT19271094646407
28/09/2019300,000.00189441.280919.220204.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 ung ho ms 2019.307 lam thi giat
28/09/2019100,000.00606817.280919.204615.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019307 chi Lam Thi Giat
28/09/2019200,000.00517729.280919.163903.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019.307 chi Lam Thi Giat
28/09/2019300,000.00055484.280919.162930.UNG HO MS 2019.323-280919-16:29:50
28/09/2019200,000.00299996.280919.160357.MS 2019.322
28/09/2019100,000.00542101.280919.154805.MS 2019323
28/09/2019500,000.00117388.280919.143926.Ung ho Ms2019.318 be Nguyen Van Binh
28/09/2019200,000.00510048.280919.140138.Gui em Thong ms 2019 323
28/09/2019500,000.00034138.280919.132413.UNG HO MS 2019-323-280919-13:24:11
28/09/2019300,000.00851602.280919.132350.Ung ho ms 2019.323 FT19271551081265
28/09/2019200,000.00863423.280919.125810.Ung ho MS 2019.323
28/09/2019200,000.00863358.280919.125514.Ung ho MS 2019.321
28/09/2019100,000.00086996.280919.125157.Ung ho MS 2019.323
28/09/201950,000.00077228.280919.121907.Chuyen tien ung ho Ms 2019.323
28/09/2019500,000.00IBVCB.2809190822214001.HOANG THI BINH.Ung ho MS 2019.313 em le huynh trang
28/09/2019500,000.00IBVCB.2809190370396001.HO MAN NHI.MS2019.323
28/09/20193,000.00IBVCB.2809190131284001.123 13 13
28/09/20192,000.00IBVCB.2809191046241001.13 13 13
28/09/201950,000.00IBVCB.2809190501723001.Nguyen Nhat Minh TTN1, P.TTN, quan 12. HCM ?ng h? MS 2019.319 bé Ph?m Ng?c Th?o
28/09/2019100,000.00IBVCB.2809190967215001.CHU VAN TUAN.Ung ho MS 2019.323
28/09/2019100,000.00IBVCB.2809191022627002.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.323
28/09/2019500,000.00IBVCB.2809190659181001.BTQT 39PhanNguQ1 MS 2019.322 chi VU THI HUONG, tinh Dak Lak.
28/09/2019100,000.00MBVCB.245257458.ung ho MS 2019.301 be Nguyen Thi Thanh Thao o Quan.CT tu Pham TD Ngoc toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
28/09/20191,000,000.00MBVCB245242994.ung ho MS 2019.307 chi Lam Thi Giat.CT tu 0391000985474 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
28/09/2019200,000.00MBVCB245241764.gui anh Lo Van Toan ms 2019.321.CT tu 0071000671818 TRAN QUYNH DAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
28/09/2019100,000.00MBVCB245125929.ung ho MS 2019.322 vu thi huong.CT tu 0851000024120 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
28/09/2019300,000.00MBVCB.245093515.d.CT tu q toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
28/09/20191,000,000.00MBVCB245063484.MS 2019.323 ung ho Thong.CT tu 0071001119874 THAN NGUYEN HUONG BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
28/09/20191,000,000.00MBVCB245059369.Ung ho MS 2019.323-Dao Van Thong.CT tu 0071000703600 MAI THI THU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
28/09/2019200,000.00MBVCB.245052219.tai nan khong co bao hiem.CT tu ms 2019323 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
28/09/2019100,000.00MBVCB245048650.Ung ho Ms 2019.323.CT tu 0781000488260 TRINH QUOC HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
28/09/2019500,000.00MBVCB245047796.ung ho MS 2019.323.CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
28/09/2019100,000.00MBVCB245499424.ung ho MS 2019.307 chi Lam thi giat.CT tu 0901000086778 NGUYEN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
28/09/201947,800.00MBVCB245494671.ung ho MS.2019.307 chi Lam Thi Giat.CT tu 0911000052575 NGUYEN THI HOAI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
28/09/2019400,000.00279004.280919.115950.Ung ho MS 2019.323
28/09/2019200,000.00MBVCB245448239.le thanh 0938.888.892 xin giup do MS 2019.307 chi Lam Thi Giac.CT tu 0071001100999 LE NGOC KIM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
27/09/2019200,000.00974891.270919.220034.UNG HO MS2019.321 LO VAN TOAN-270919-22:00:53
27/09/2019600,000.00656512.270919.204207.Ung ho MS 2019.322
27/09/2019500,000.00138979.270919.201742.MS 2019.318 be Nguyen van binh
27/09/2019200,000.00267375.270919.195435.ung ho MS 2019 318 Be nguyen van binh
27/09/2019300,000.00136887.270919.195311.Doan Anh Tu ung ho ma so MS.2019.313 be Dang Le Huynh Trang
27/09/2019100,000.00487219.270919.194536.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2019.313 em Le Huynh Trang
27/09/20192,000,000.00883689.270919.192904.bui thi ngat ung ho MS 2019.318 Be Nguyen Van Binh
27/09/20191,000,000.00672417.270919.172825.Ung ho be Nguyen Duc Trong, MS 2019.316 FT19270012909088
27/09/2019500,000.00152031.270919.165332.Lo Van Toan MS 2019 321
27/09/2019500,000.00297430.270919.154851.Ung ho ms 2019.316 be Nguyen Duc Trong o Ha Nam
27/09/20196,000,000.00922090.270919.152037.KIM NGOC GIUP MOI MS 2TR 2019 319 321 322-270919-15:20:55
27/09/2019200,000.00471187.270919.145436.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho hoan canh MS 2019322
27/09/2019500,000.00310049.270919.025543.Ung ho MS 2019.321
27/09/2019100,000.00027834.270919.122848.Ung ho MS2019 322
27/09/2019300,000.00554155.270919.120227.Ung ho MS 2019.322 FT19270660176800
27/09/2019200,000.00666801.270919.113425.MS 2019.307 chi Lam Thi Giat
27/09/2019200,000.00980644.270919.104549.UH MS 2019 321
27/09/2019300,000.00640193.270919.104321.GuI EM BUI VAN THUAN
27/09/20192,000,000.00066021.270919.103011.Anon_ chuong trinh NGOI NHA MO UOC
27/09/20191,000,000.00960576.270919.101005.ung ho MS 2019322
27/09/2019150,000.00655578.270919.094949.VU THI ung ho Ms 2019.322 Bui van Thuan
27/09/2019200,000.00531431.270919.092313.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2019.322
27/09/2019200,000.00593939.270919.092330.Chuyen tien ungr ho ma so 2019.322
27/09/2019100,000.00803238.270919.090432.Tran Duy Phuong 0919299669 ung ho ma so 2019.322
27/09/2019500,000.00579894.270919.085836.ung ho MS 2019.322
27/09/2019100,000.00834921.270919.084229.Ung ho MS 2019.322 FT19270513426921
27/09/2019100,000.00879803.270919.061033.ung ho MS 2019 322
27/09/2019250,000.00460342.260919.234511.MS 2019.316 Be Nguyen Duc Trong FT19270103258068
27/09/2019250,000.00460260.260919.234352.MS 2019.312 Em Pham Anh Tu FT19270733506608
27/09/2019200,000.00442182.260919.225914.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2019.321
27/09/2019300,000.00456346.260919.225427.Ung ho ma so 2019.313, Le Huynh Trang FT19270733323791
27/09/20191,000,000.00IBVCB.2709190954618001.TRAN VAN NHA.Ung ho MS 2019.322
27/09/2019500,000.00IBVCB.2709190655986003.TRAN NGOC MAI.ung ho MS 2019.322
27/09/2019300,000.00IBVCB.2709190883782002.HO THI DIEP.Ghi ro ung ho MS 2019.322 Chi Vu Thi Huong, o to dan pho so 10 thi tran Ea Drang, huyen Ea HLeo, tinh Dak Lak. SDT 094 1122577.
27/09/2019300,000.00IBVCB.2709190398352003.VU THI KIM ANH.Ung ho MS2019.322, be trai bi ung thu xuong.
27/09/2019300,000.00IBVCB.2709190073777001.LE HOANG CUONG.Uho MS 2019.322. GDPT Hoangf Thij Nguyeen Sn 80 pho Ngo Quang Bich khu 4 TT Tien Hai Thai Binh uh
27/09/2019100,000.00IBVCB.2709190860441003.le hai yen quan 9 ung ho MS 2019.319 be Pham Ngoc Thao
27/09/2019100,000.00IBVCB.2709190943397002.le hai yen quan 9 ung ho MS 2019.320
27/09/2019100,000.00IBVCB.2709190856177001.le hai yen quan 9 ung ho MS 2019.321
27/09/2019500,000.00IBVCB.2709190091233001.NGUYEN THI HOA.Ung ho MS 2019.322 (gd chi Vu Thi Huong)
27/09/20191,000,000.00IBVCB.2709190924481001.TRAN ANH KHANH.Ung ho MS 2019.322
27/09/2019300,000.00IBVCB.2709190788925001.Vu Thi Minh Chau VNPT QUANG NINH MS 2019.319 be Pham Ngoc Thao - Chuc be binh an
27/09/2019200,000.00IBVCB.2709190007806003.hoa binh exim cuong ngo tu hiep thanh tri ha noi ung ho MS 2019.321
27/09/2019200,000.00IBVCB.2709190841074001.hoa binh exim cuong ngo tu hiep thanh tri ha noi ung ho MS 2019.322
27/09/2019100,000.00IBVCB.2709190822906001.NGUYEN THI EM.UNG HO CHI VU THI HUONG. MS 2019.322
27/09/2019100,000.00IBVCB.2709190938594001.Phan Ngoc Hung Giup ma so: 2019.322
27/09/2019200,000.00MBVCB244943427.ms 2019.307 chi Lam Thi Giat.CT tu 0651000765202 NGUYEN THI BICH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
27/09/201950,000.00MBVCB244928584.ung ho MS 2019.318 Be Nguyen Van Binh.CT tu 0821000011899 BUI VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
27/09/2019500,000.00MBVCB.244703714.ung ho MS 2019.322.CT tu Bui Hong Tu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
27/09/2019200,000.00MBVCB244666553.UNG HO MS 2019.322.CT tu 0281000298280 CHAU NGOC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
27/09/2019200,000.00MBVCB244573207.Tu thien MS 2019.322.CT tu 0021000497361 LAI NAM PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
27/09/20191,000,000.00MBVCB.244563674.MS 2019.322.CT tu Vu Thi Huong toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
27/09/2019200,000.00MBVCB244486372.ung ho MS 2019.322.CT tu 0071002906330 KHUONG PHOI NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
27/09/2019100,000.00MBVCB244473065.ung ho chi Huong.CT tu 0921000715961 PHAN ANH HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
27/09/20191,000,000.00MBVCB244458654.ung ho ms 2019.322.CT tu 0821000155666 TA THI NGOC NUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
27/09/2019200,000.00MBVCB.244453176.ung ho MS 2019: 322 chau bui van thuan .CT tu thao toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
27/09/2019100,000.00MBVCB.244423953.ung ho MS 2019.320.CT tu Nguyen Trong Chanh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
27/09/20191,500,000.00/Ref:P3059270517Y19{//}/Ref:P3059270517Y19{//}B/O:LE THI MINH TAM UNG HO MS 2019.322 DVC:L E THI MINH TAM 84/11 TRAN DINH XU
27/09/2019200,000.00VU THI HA UNG HO MS2019.322 GD TIEN MAT
27/09/201950,000.00Sender:01310001.DD:270919.SHGD:10010903.BO:NGUYEN HOANG MINH.MS 2019.321 ANH LO VAN TOAN
27/09/201950,000.00Sender:01310005.DD:270919.SHGD:10010243.BO:NGUYEN HOANG MINH.MS 2019.322 VU THI HUONG
27/09/2019500,000.00Sender:01310005.DD:270919.SHGD:10004472.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.321 ANH LO V AN TOAN
27/09/2019500,000.00TANG TRUNG XUONG;UNG HO MS:2019.322;
27/09/2019175,000.00FTF_CN:9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148
27/09/20192,000,000.00Sender:79303008.DD:270919.SHGD:10023298.BO:LUONG THI TUYET TRINH.DO THI NGOC THUY UNG HO M S 2019. 322 CHI VU THI HUONG
27/09/20192,000,000.00NGUYEN THI THANH THAO;BAN DOC UNG HO MS:2019.320(CO DAO THI NU);
27/09/20191,000,000.00Sender:01310012.DD:270919.SHGD:10015582.BO:TRAN VINH.UNG HO MS 2019.322
27/09/2019300,000.00Sender:79202002.DD:270919.SHGD:10001444.BO:TRAN NGUYEN NGOC QUYEN.995219092753469 UNG HO MS2019.322
27/09/2019150,000.00Sender:48304001.DD:270919.SHGD:10000489.BO:DO THI VINH HANH.UNG HO MS 2019.321 TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
27/09/2019150,000.00Sender:48304001.DD:270919.SHGD:10000488.BO:DO THI VINH HANH.UNG HO MS 2019.322 TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
27/09/20191,000,000.00VU THI KHUYEN; HN ;UNG HO QUA BAO VIETNAMNET MA SO 2019316 BE NGUYEN DUC TRONG - HA NAM; GD TIEN MAT
26/09/2019100,000.00Sender:01320001.DD:260919.SHGD:10000234.BO:NGUYEN TIEN HUYNH.GIB UNG HO MS 2019.321 LO VAN TOAN NUA TRO PI TOONG MUONG LA SON LA
26/09/2019500,000.00Sender:01202002.DD:260919.SHGD:10002656.BO:LE HOANG NGOC.995219092630941 UNG HO MS 2019. 313 EM DANG LE HUYNH TRANG
26/09/2019300,000.00DANG THI THU TRANG UNG HO MS 2019.316 BE NGUYEN DUC TRONG O HA NAM GD TIEN MAT
26/09/201950,000.00489420.260919.210626.Chuyen tien ung ho 2019.320
26/09/2019500,000.00071923.260919.205920.Ung ho ms 2019 307 chi lam thi giat
26/09/2019100,000.00483219.260919.204521.Chuyen tien ung ho 2019.321
26/09/2019200,000.00509902.260919.200958.ung ho ms 2019.313 em le huynh trang
26/09/2019500,000.00368299.260919.164021.Ung ho MS 2019.321 FT19269152054502
26/09/2019200,000.00351037.260919.155953.UNG HO MS.2019.300 Chi Tran Thi Giang FT19269101720598
26/09/2019200,000.00350455.260919.155835.UNG HO MS.2019.301 Be Nguyen Thi Thanh Thao FT19269130550461
26/09/2019200,000.00349926.260919.155724.UNG HO MS.2019.302 Be Bui Thanh Hieu FT19269247380439
26/09/2019200,000.00349362.260919.155613.UNG HO MS.2019.317 be Dang Khoa va Hai Dang FT19269880040945
26/09/2019200,000.00348389.260919.155353.UNG HO MS.2019.321 FT19269302213071
26/09/2019200,000.00348082.260919.155310.UNG HO MS.2019.305 Ba Nguyen Thi Bay FT19269798710710
26/09/2019200,000.00347724.260919.155223.UNG HO MS. 2019.308 Anh Phan Van Thanh FT19269130524437
26/09/2019200,000.00344982.260919.154542.UNG HO MS 2019.309 PHAM HUU HUNG FT19269463944567
26/09/2019200,000.00344331.260919.154414.UNG HO MS. 2019.310 EM TRAN THI KHANH HUYEN FT19269481610850
26/09/2019200,000.00343655.260919.154245.UNG HO MS. 2019.312 EM PHAM ANH TU FT19269101660414
26/09/2019200,000.00342954.260919.154112.UNG HO MS. 2019. 311 LE THI THUY LINH O NGHE AN FT19269880090267
26/09/2019200,000.00342378.260919.154001.UNG HO MS.2019.314 Ba NGUYEN THI THANG FT19269077769090
26/09/2019500,000.00745340.260919.150924.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019 321
26/09/2019200,000.00081364.260919.144635.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2019 321
26/09/2019500,000.00033405.260919.143247.Ung ho MS 2019 313 em Dang Le Huynh Trang
26/09/2019200,000.00312869.260919.142822.ung ho ms 2019.321 FT19269463657908
26/09/2019200,000.00765061.260919.134529.UNG HO CON ANH LO VAN TOAN, MS2019.321-260919-13:44:52
26/09/2019500,000.00281521.260919.123808.Chuyen tien ung ho Ma so 2019.321 Lo Van Toan
26/09/2019100,000.00595827.260919.122823.Ung ho MS2019 321
26/09/2019200,000.00264398.260919.115157.MS2019.307chi Lam thi Giat
26/09/2019200,000.00524669.260919.095837.Em LAM Ung ho MS 2019 307 chi LAM THI GIAT
26/09/2019100,000.00221915.260919.094807.Ung ho MS 2019.321 FT19269000367281
26/09/2019200,000.00064566.260919.093548.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN VAN KIEN ung ho MS 2019.321
26/09/2019100,000.00172081.260919.090155.Ung ho MS 2019.321
26/09/2019200,000.00153200.260919.082743.Lo Van Toan Son La
26/09/2019300,000.00194687.260919.082312.Ung ho ms 2019.321 FT19269797136277
26/09/2019200,000.00474844.260919.081818.Ung ho MS 2019 321
26/09/2019300,000.00137905.260919.075554.Ung ho ms 2019.320 chong co dao thi nu o hai duong
26/09/2019500,000.00737494.260919.065823.Que BVNT ung ho MS 2019.321
26/09/20191,000,000.00182158.260919.064210.Ung ho MS 2019.321 be Lo Thi Anh Thu FT19269000994862
26/09/2019100,000.00718524.260919.060647.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2019 321
26/09/2019500,000.00451253.260919.060221.Ung ho MS 2019 321
26/09/2019200,000.00167545.260919.001545.Ung ho ms 2019.313 em Le Huynh Trang
26/09/20191,000.00IBVCB.2609190402208001.asd qwe qwe
26/09/20191,000.00IBVCB.2609190004456001.asd 12 qwe
26/09/2019100,000.00IBVCB.2609190877162001.HOANG THI THU HIEN.MS 2019.321
26/09/201950,000.00IBVCB.2609190288518001.Nguyen Nhat Minh TTN1, P.TTN, quan 12. HCM ?ng h? MS 2019.313 em ?ng Lê Hu?nh Trang
26/09/2019200,000.00IBVCB.2609190683767008.BUI THI THU NGAN.ung ho MS 2019.316 Be Nguyen Duc Trong
26/09/2019200,000.00IBVCB.2609190747627007.BUI THI THU NGAN.ung ho MS 2019.309 Pham Huu Hung
26/09/2019200,000.00IBVCB.2609191039099006.BUI THI THU NGAN.ung ho MS 2019.310 Em Tran Thi Khanh Huyen
26/09/2019200,000.00IBVCB.2609190961151005.BUI THI THU NGAN.ung ho MS 2019.311 Le Thi Thuy Linh
26/09/2019200,000.00IBVCB.2609190565011004.BUI THI THU NGAN.ung ho MS 2019.320 chu Pham Van Tuan
26/09/2019200,000.00IBVCB.2609190470586001.TRAN NGOC UYEN PHUONG.ung ho MS 2019.321
26/09/2019500,000.00IBVCB.2609190074976001.bui dang khoa van canh hoai duc ha noi Ung ho MS 2019.321
26/09/2019300,000.00IBVCB.2609190989198001.LE ANH VY.MS 2019.321
26/09/2019300,000.00IBVCB.2609190242456001.NGUYEN THI TO QUYEN.UNG HO MS 2019.321
26/09/2019200,000.00IBVCB.2609190007232001.Thanh Huong ung ho MS 2019.321 (Anh Lo Van Toan)
26/09/2019100,000.00IBVCB.2609190609860002.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.321
26/09/2019500,000.00IBVCB.2609190156288003.NGUYEN QUOC QUYEN.ms 2019.320
26/09/2019500,000.00IBVCB.2609190858768002.NGUYEN QUOC QUYEN.ms 2019.321
26/09/2019900,000.00PHAN CHAU VIEN - GUI MS 2019. 320 PHAM VAN TUAN , MS 2019. 319 PHAM NGOC THAO , MS 2019 .3 18 NGUYEN VAN BINH ( MOI NGUOI 300.000 D ) GD TIEN MAT
26/09/2019200,000.00MBVCB.244243724.ung thu bang quang.CT tu MS 2019.321_ be Lo Thi Anh Thu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
26/09/2019200,000.00MBVCB244184600.ung ho MS 2019.321.CT tu 0011004411600 NGUYEN HUU NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/09/201950,000.00MBVCB244086826.MS 2019.313.CT tu 0611001909560 HOANG KIM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/09/2019200,000.00MBVCB244055064.ung ho em Trang.CT tu 0491000115688 DAO THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/09/2019400,000.00MBVCB.244004510.ung ho ma so 2019.321.CT tu nvc toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
26/09/2019500,000.00MBVCB243979488.Nguyen Thi Hai Duong Ung ho MS 2019.313 em Dang Le Huynh Trang. Nho bao Vietnam Net chuyen toi gia dinh em.CT tu 0071000607446 TRAN NGUYEN NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/09/2019300,000.00MBVCB243974270.Ung ho MS 2019.321 con a Lo Van Toan.CT tu 0491000105201 DANG THI LE THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/09/201950,000.00MBVCB243959245.Giup MS 2019.321.CT tu 0071001354100 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/09/2019500,000.00MBVCB243936683.ung ho MS 2019.321 chuc be con mau khoe.CT tu 0011004076319 DAU THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/09/2019300,000.00MBVCB243875083.ung ho anh Lo Van Toan (ms 2019.321).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/09/2019300,000.00MBVCB.243842295.MS 2019. 321 (be Lo Thi Anh Thu).CT tu Nguyen Minh Long toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
26/09/2019200,000.00MBVCB243838081.ung ho ms 2019 .321.CT tu 0201000708681 NGUYEN PHU PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/09/2019500,000.00MBVCB.243826612.ung ho ms 2019.321.CT tu Hung toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
26/09/2019500,000.00MBVCB243811364.ung ho MS 2019 321.CT tu 0071003831323 TRAN THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/09/2019100,000.00MBVCB.243803184.ung ho MS 2019.319 be Pham Ngoc Thao.CT tu Nguyen Trong Chanh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
26/09/20191,000,000.00MBVCB243800920.ung ho giup gia dinh anh Toano Son La MS2019.321.CT tu 0441000627551 NGUYEN DUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
26/09/2019150,000.00Sender:79204017.DD:260919.SHGD:17943189.BO:HUYNH MINH TRUONG.UNG HO MS 2019.312 EM PHAM AN H TU
26/09/2019150,000.00Sender:79204017.DD:260919.SHGD:17943249.BO:HUYNH MINH TRUONG.UNG HO MS 2019.313 EM LE HUYN H TRANG
26/09/2019500,000.00Sender:01201003.DD:260919.SHGD:10007087.BO:PHAN HOAI TRANG.UNG HO MS 2019.316 BE NGUYEN DU C TRONG O HA NAM
26/09/2019500,000.00Sender:01310005.DD:260919.SHGD:10008118.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2019.321
26/09/20192,000,000.00Sender:79305001.DD:260919.SHGD:10000306.BO:KIEU THI SON THU.UNG HO MS 2019 317 CHO 2 BE DA NG KHOA VA HAI DANG
26/09/2019300,000.00IBPS/SE:01310012.DD:260919.SH:10005004.BO:DO THUY QUYNH.UNG HO MS 2019.316 BE NGUYEN DUC T RONG O HA NAM
25/09/201987,244.00Tra lai tien gui/Interest paid
25/09/20191,000,000.00861911.250919.132941.Chuyen tien ung ho MS 2019.313 em Le Huynh Trang
25/09/2019300,000.00680637.250919.131217.Ung ho MS 2019.320
25/09/2019780,000.00147742.250919.121924.Ung ho e Le Huynh Trang MS 2019 313
25/09/2019100,000.00119978.250919.111709.Ung ho MS2019 320
25/09/2019200,000.00944344.250919.105659.Ung ho MS 2018.318 FT19268328835329
25/09/2019500,000.00902338.250919.100507.Giup MS 2019 319 be Pham Ngoc Thao
25/09/2019300,000.00762619.250919.095247.Ung ho ms 2019.319 be pham ngoc thao o tra vinh
25/09/201950,000.00900127.250919.094934.Ung ho MS2019 316 Be Nguyen Duc Trong o Ha Nam
25/09/2019300,000.00887949.250919.080140.MS 2019.320 FT19268007100163
25/09/2019300,000.00178154.250919.052806.ung ho MS 2019.320
25/09/2019200,000.00872509.250919.002240.Ung ho ms 2019.313 em Dang Le Huynh Trang FT19268810115769
25/09/2019100,000.00053987.250919.220920.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho em le huynh trang
25/09/2019200,000.00133634.250919.201543.Ung ho MS 2019.313 em Dang Le Quynh Trang FT19268999710500
25/09/2019100,000.00037550.250919.192156.Ung ho MS2019.307 Lam Thi Giat
25/09/2019250,000.00109605.250919.182217.Ung ho MS 2019.137 Nguyen Thi Ngoc Linh
25/09/2019500,000.00790643.250919.163119.ung ho MS 2019.313 em Le Huynh Trang
25/09/2019150,000.00534580.250919.152701.Ung ho MS 2019.313 em Le Huynh Trang FT19268209964232
25/09/2019200,000.00519632.250919.145131.Ung ho ms 2019 313 em le huynh trang FT19268596823301
25/09/2019400,000.00IBVCB.2509190056559005.NGO THI CHI TAM.Ung Ho MS 2019 307 Chi Lam Thi Giat
25/09/2019100,000.00IBVCB.2509190149920001.NGUYEN NGOC NGAN.ung ho MS 2019.316 Be Nguyen Duc Trong o Ha Nam
25/09/2019100,000.00IBVCB.2509191036156001.PHAM VAN TIEN.ung ho MS 2019.319 be Pham Ngoc Thao
25/09/2019300,000.00IBVCB.2509190044596001.Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 2019.320, co Dao Thi Nu, Hai Duong
25/09/20192,000,000.00IBVCB.2509191045097001.TRAN ANH KHANH.Ung ho MS 2019.320
25/09/2019100,000.00IBVCB.2509190516165001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.320
25/09/20191,000.00IBVCB.2509190086736001.ads qw QWEq
25/09/20191,000.00IBVCB.2509191022596001.asd 213 wqe
25/09/2019200,000.00IBVCB.2509190973978001.HA BAO MINH KY.Ung ho MS 2019 307 cho Lam Thi Giat
25/09/2019200,000.00IBVCB.2509190485249002.Tue Anh Gia Khanh Lo 23 TT4 Tran Van Lai MS 2019.309 Pham Huu Hung
25/09/20191,000,000.00MBVCB243261437.Ung ho MS 2019.313 em Le Huynh Trang.CT tu 0611001448297 NGUYEN THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
25/09/2019500,000.00MBVCB243184993.Thanh Hung Ung ho MS 2019.320.CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
25/09/2019300,000.00MBVCB243181840.ms 2019.320 pham van tuan.CT tu 0281000144663 TRA NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
25/09/2019100,000.00MBVCB.243162487.ung ho MS 2019.318 Be Nguyen Van Binh.CT tu Nguyen Trong Chanh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
25/09/2019500,000.00MBVCB243157864.ung ho MS 2019.320.CT tu 0481000681630 CAO HUU DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
25/09/2019300,000.00MBVCB.243595417.MS 2019.320.CT tu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
25/09/2019500,000.00MBVCB.243416218.MS 2019.320.CT tu Nam Tran toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
25/09/2019300,000.00MBVCB243406410.MS 2019.317 Dang Khoa & Hai Dang.CT tu 0011001274932 LE THI ANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
25/09/20195,000,000.00TRAN THI PHUONG;CHI PHUONG HA NOI UNG HO MS 2019.317. 2BE DANG KHOA, HAI DANG;
25/09/2019500,000.00Sender:01310001.DD:250919.SHGD:10003963.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.320 CO DAO T HI NU
25/09/2019200,000.00Sender:01310001.DD:250919.SHGD:10003419.BO:TRAN THI HUONG TRA.MS 2019.319 BE PHAM NGOC T HAO
25/09/20191,000,000.00Sender:79307005.DD:250919.SHGD:10003191.BO:VU HOANG THI.IBMS 2019.173 CHI NGUYEN THI THANH VAN
25/09/20191,000,000.00Sender:79307005.DD:250919.SHGD:10003153.BO:VU HOANG THI.IBMS 2019.304 BE VO THI KIM PHUONG O LONG AN
25/09/2019Thu phi quan ly tai khoan/Account Management Service charge
25/09/20191,500,000.00Sender:79310001.DD:250919.SHGD:10010790.BO:PHAM THI DIEP CHINH.UNG HO MS 2019.307 CHI LAM THI GIAT
25/09/2019200,000.00LE VAN THANG CT UNG HO MS 2019.319 BE PHAN NGOC THAO // GD TIEN MAT
24/09/20191,000,000.00Sender:79302001.DD:240919.SHGD:10000975.BO:LE NGOC LOI.(CKRMNO: 043219092387601)UNG HO MS 2019.316 BE NGUYEN DUC TRONG O HA NAM (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
24/09/2019200,000.00Sender:01202021.DD:240919.SHGD:10001776.BO:NGUYEN THI NGOC ANH.995219092453040 CHUYEN TI EN UNG HO 2019.318,319
24/09/2019500,000.00769035.240919.205536.Ung ho 2019.313 em Le Huynh Trang
24/09/2019300,000.00540501.240919.192837.190924000037310 Nguyet Minh gui MS 2019.313 em Dang Le Huynh Trang ZP5DKJQNNFN5
24/09/2019500,000.00704669.240919.171112.Ung ho Ms 2019.311 Le Thi Thuy Linh o Nghe An.
24/09/2019500,000.00409182.240919.164930.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Dang Thi Thu Trang ung ho be Dang Khoa MS 201931
24/09/2019300,000.00528015.240919.162038.MS 2019.316 be nguyen duc trong o Ha Nam
24/09/2019500,000.00649911.240919.161543.Vietcombank 0011002643148 Tran Hong Quang ung ho MS 2019 313 em Dang Le Huynh Trang
24/09/2019300,000.00517313.240919.160223.Ms2019.125 ung ho be Nguyen Quoc Vinh
24/09/2019200,000.00089701.240919.153948.Do Khanh Ha Ung ho MS 2019.319
24/09/20191,000,000.00251281.240919.133714.IBFT ung ho MS2019.313 em Le Huynh Trang
24/09/2019300,000.00545492.240919.131917.TRAN QUY TAN ung ho chi lam thi giat
24/09/2019300,000.00417098.240919.122148.ung ho MS 2019.319 be Pham Ngoc Thao
24/09/2019300,000.00406331.240919.115245.Ung ho MS 2019.313 em Le Dang Huynh Trang
24/09/2019100,000.00707375.240919.115105.Ung ho MS2019 319 be Pham Ngoc Thao
24/09/2019300,000.00661209.240919.112819.Ung ho MS 2019.319 - PHAM Ngoc Thao FT19267775081146
24/09/2019192,300.00372187.240919.104151.Pham Thi Hien Hai Duong ung ho MS2019.191
24/09/2019192,300.00371093.240919.104002.Pham Thi Hien Hai Duong ung ho MS2019.313
24/09/2019500,000.00640377.240919.103248.Ung ho MS 2019.319 be Pham Ngoc Thaoo FT19267054276460
24/09/2019500,000.00634112.240919.101622.MS 2019.319 Pham Ngoc Thao FT19267929090240
24/09/2019200,000.00345302.240919.095411.Chuyen tien be ngoc thao,ms 2019.319
24/09/20191,000,000.00300984.240919.084205.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LDT ung ho ms 2019 319 be pham ngoc thao
24/09/2019300,000.00291413.240919.083943.UNG HO MS 2019.319 BE PHAM NGOC THAO
24/09/2019500,000.00870723.240919.080432.LAM VO THANH QUAN CK VIETNAMNET UNG HO MS 2019.319 BE PHAM NGOC THAO
24/09/2019150,000.00584712.240919.072943.Nhom Vien gach nho Ung ho cac Ma so 315 317 va 319
24/09/2019100,000.00295643.240919.062201.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2019 319 Be Pham Ngoc Bao
24/09/2019200,000.00684258.240919.061928.ung ho MS 2019.319 be Pham Ngoc Thao
24/09/20191,000,000.00583665.240919.061539.Ung ho qua bao Vietnamnet MS 2019-319 be Pham Ngoc Thao FT19267985880899
24/09/2019200,000.00264625.240919.060308.ung ho MS 2019.319 be Pham Ngoc Thao
24/09/2019100,000.00256683.230919.235537.Ngoc ung ho ms 2019.318 be Nguyen Van Binh
24/09/2019200,000.00293725.230919.221727.Vietcombank 0011002643148 ms2019.318 be nguyen van binh
24/09/2019300,000.00IBVCB.2409190688927001.Luu Van Dinh Hnoi MS 2019.319
24/09/2019200,000.00IBVCB.2409190884661001.Le Huynh Trang MS 2019.313 Thang binh - Quang nam Xuat huyet nao
24/09/2019500,000.00IBVCB.2409190452397001.NGUYEN THANH LONG.ung ho MS 2019.319 be Pham Ngoc Thao
24/09/2019100,000.00IBVCB.2409190877425001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.318
24/09/2019100,000.00IBVCB.2409190188921002.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.319
24/09/2019500,000.00LAI THU TRANG NOP TM UNG HO EM LE HUYNH TRANG MS 2019.313 GD TIEN MAT
24/09/20191,000,000.00LAI THU TRANG NOP TM UNG HO 2 BE DANG KHOA VA HAI DANG MS 2019.317 GD TIEN MAT
24/09/201950,000.00MBVCB242970816.Ck MS2019.316 Be Nguyen Duc Trong o Ha Nam.CT tu 0451000472686 DO THI KIM BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
24/09/2019100,000.00MBVCB.242949294.ung ho MS 2019.319 (be Pham Ngoc Thao).CT tu Dang Khai Nguyen toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
24/09/2019200,000.00MBVCB242756621.Ung ho MS 2019.319 be Pham Ngoc Thao.CT tu 0071003237765 NGUYEN TRUNG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
24/09/2019200,000.00MBVCB242756212.ung ho MS 2019.313 em Le Huynh Trang.CT tu 0141000860990 TRAN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
24/09/2019200,000.00MBVCB242755157.ung ho MS 2019.316 be Nguyen Duc Trong o Ha Nam.CT tu 0141000860990 TRAN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
24/09/2019250,000.00MBVCB.242681456.benh ung thu .CT tu Bui Nguyen Dong Nghi giup ms 2019.319 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
24/09/20191,000,000.00MBVCB242585725.ung ho MS 2019.319 be Pham Ngoc Thao.CT tu 0071002297139 PHAN THI MINH HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
24/09/2019300,000.00MBVCB.242562743.MS 2019.319 PHAM NGOC THAO.CT tu DIEN THUY toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
24/09/2019100,000.00MBVCB.242545782.ung ho MS 2019.317 hai be Dang Khoa va Hai Dang.CT tu Nguyen Trong Chanh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
24/09/2019300,000.00MBVCB.242527502.MS 2019.319 (be Pham Ngoc Thao).CT tu Nguyen T Hong Tham toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
24/09/2019300,000.00MBVCB242510400.ung ho Ms 2019.307 chi Lam Thi Giat.CT tu 0511000461420 BUI NGOC Y toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
24/09/20191,000,000.00LUU VAN CU;SO 02C,HUNG VUONG,P7,TP CA MAU;UNG HO MS 2019.319 BE PHAM NGOC THAO; GD TIEN MAT GD TIEN MAT
24/09/20191,000,000.00Sender:79305001.DD:240919.SHGD:10001190.BO:TRAN THI THUY AN.UNG HO MS 2019313 EM LE HUYNH TRANG
24/09/2019300,000.00IBPS/SE:01310012.DD:240919.SH:10006005.BO:NGUYEN VAN LOI.UNG HO MS 2019319 BE PHAM NGOC TH AO
23/09/2019500,000.00Sender:01310001.DD:230919.SHGD:10001151.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2019.316 BE NGUYEN DUC TRONG
23/09/2019500,000.00Sender:01201003.DD:230919.SHGD:10006727.BO:VO THI LINH.MS 2019.307 CHI LAM THI GIAT
23/09/2019500,000.00Sender:01201003.DD:230919.SHGD:10006650.BO:HOANG NGUYEN KHANH HUY.UNG HO MS 2019.317 2 BE DANG KHOA VA HAI DANG
23/09/20192,000,000.00Sender:79303008.DD:230919.SHGD:10011088.BO:VU VAN SANG.UNG HO EM LE HUYNH TRANG MS 2019.31 3
23/09/2019100,000.00Sender:48304001.DD:230919.SHGD:10004838.BO:TRUONG THI MINH PHUONG.UNG HO MS 2019.318 BE NG UYEN VAN BINH TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
23/09/20193,400,000.00782644.230919.220314.ung ho MS 2019 318 be Nguyen Van Binh
23/09/2019300,000.00023891.230919.212501.IBFTA 190923000041990 Chuyen qua ZaloPay
23/09/2019500,000.00291869.230919.211339.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2019 316 Be Nguyen Duc Trong o Ha Nam
23/09/2019100,000.00191555.230919.191337.MS 2019.316 Be Nguyen Duc Trong
23/09/2019100,000.00190914.230919.191133.MS 2019.304 ba NguyenThi Thang
23/09/2019500,000.00322759.230919.162142.ung ho MS 2019.316 Be Nguyen Duc Trong o Ha Nam
23/09/2019200,000.00390297.230919.161254.Ung ho MS 2019318 be Nguyen Van Binh
23/09/2019200,000.00102332.230919.155755.ung ho MS 2019.318 Be NGUYEN VAN BINH
23/09/2019100,000.00731070.230919.150428.MS 2019.318 UNG HO CHAU NGUYEN VAN BINH
23/09/2019100,000.00424308.230919.150333.Ung ho be bi benh FT19266563400832
23/09/2019300,000.00066246.230919.150103.ung ho MS 2019.316 be nguyen duc trong o Ha Nam
23/09/2019200,000.00341574.230919.140702.UNG HO MS 2019.313 EM LE HUYNH TRANG-230919-14:07:02
23/09/2019100,000.00394066.230919.134849.Tran thi Ngan ung ho Ms 2019.313 e Dang le quynh trang FT19266016096739
23/09/2019200,000.00377081.230919.124835.Ung ho ms 2019 313 em Le huynh trang FT19266766831393
23/09/20191,000,000.00375721.230919.124318.Ung ho ms 2019313 em Le Huynh Trang FT19266766810595
23/09/2019200,000.00337135.230919.104955.Ung ho Ms 2019.313 em Dang Le Quynh Trang. Chuc e som lanh benh. FT19266700126627
23/09/2019100,000.00206342.230919.103250.Ung ho MS2019 317 be Dang Khoa va be Hai Dang
23/09/2019100,000.00203851.230919.102835.Ung ho MS2019 318 be Nguyen Van Binh
23/09/2019500,000.00853312.230919.094900.ung ho 2 be Dang Khoa va Hai Dang
23/09/2019300,000.00912747.230919.094619.Ung Ho MS 2019317 2 be Dang Khoa va Hai Dang
23/09/2019300,000.00864416.230919.082205.Ung ho ms 2019.318 chau nguyen van binh o hai duong
23/09/2019200,000.00081223.230919.081223.hung ho MS 2019.307 chi Lam Thi Giat
23/09/2019100,000.00281416.230919.075552.Ung ho MS 2019.316 be Nguyen Duc Trong o Ha Nam FT19266290800455
23/09/2019500,000.00271102.230919.061931.GIUP BE NGUYEN VAN BINH MS 2019.318-230919-06:19:32
23/09/2019200,000.00997847.220919.112002.Ung ho MS 2019.317 2 be Dang Khoa va Hai Dang
23/09/2019500,000.00264455.220919.230532.Ung ho MS 2019.316 Be Nguyen Duc Trong o Ha Nam FT19266043700025
23/09/2019100,000.00282406.220919.222022.Chinh ung ho ms2019.316 Ng Duc Trong Ha Nam
23/09/2019100,000.00282379.220919.221920.BNgoc ung ho ms2019.316 Ng Duc Trong Ha Nam
23/09/2019500,000.00IBVCB.2309190527372003.BUI VAN ANH.ung ho MS 2019.318 Be Nguyen Van Binh
23/09/2019200,000.00IBVCB.2309190598662002.NGUYEN THI HONG THAM.Ung ho MS 2019.313 em Le Huynh Trang
23/09/2019500,000.00IBVCB.2309190915432002.VO HOANG TRUNG.ung ho MS 2019.318 Be Nguyen Van Binh
23/09/2019100,000.00IBVCB.2309190545594001.PHAM VAN TIEN.ung ho MS 2019.318 Be Nguyen Van Binh
23/09/20191,000,000.00IBVCB.2309190506637004.NGUYEN THI NHU MAI.be Quynh Mai (Nhim) Ung ho MS 2019.307 chi Lam Thi Giat
23/09/20192,000,000.00MBVCB242203205.Giup moi em 400000 ( Anh Tu MS2019. 312, Thuy Linh MS2019. 311, Huu Hung MS2019. 309, Thanh thao MS2019.301, Bui Thanh Hieu MS2019.302 ).CT tu 0071004748837 TRUONG NGOC HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
23/09/2019300,000.00MBVCB242191806.ung ho MS 2019.318 be Nguyen Van Binh.CT tu 0011004127015 NGUYEN THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
23/09/2019300,000.00MBVCB242147510.ms 2019.315 anh tran van thuong.CT tu 0411001040216 NGUYEN DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
23/09/2019500,000.00MBVCB242146838.ms 2019.313 em le huynh trang.CT tu 0411001040216 NGUYEN DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
23/09/2019500,000.00MBVCB242145923.ms 2019.316 be nguyen duc trong.CT tu 0411001040216 NGUYEN DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
23/09/2019500,000.00MBVCB242014388.ung ho MS2019.313 em Dang Le Quynh Trang.CT tu 0491000160010 TU NGUYEN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
23/09/2019100,000.00MBVCB242014405.Em Linh Nga 0967400794, Gia Lam chuc anh Binh mau khoi! MS 2019.318 Be Nguyen Van Binh.CT tu 0541000256230 DAO THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
23/09/2019100,000.00MBVCB241993891.ung ho MS 2019.311 Le Thi Thuy Linh o Nghe An.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
23/09/2019100,000.00MBVCB241990914.ung ho MS 2019.314 Ba Nguyen Thi Thang.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
23/09/2019100,000.00MBVCB241988235.ung ho MS 2019.315 Anh Tran Van Thuong.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
23/09/2019150,000.00MBVCB241986344.ung ho MS 2019.316 Be Nguyen Duc Trong o Ha Nam.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
23/09/2019150,000.00MBVCB241984492.ung ho MS 2019.317 be Dang Khoa va Hai Dang.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
23/09/2019100,000.00MBVCB241981695.ung ho MS 2019.318 Be Nguyen Van Binh.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
23/09/201950,000.00MBVCB.241907982.MS 2019.318 be Binh.CT tu N T H toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
23/09/2019100,000.00MBVCB.241882506.Ung ho MS 2019.316 Be Nguyen Duc Trong o Ha Nam.CT tu Nguyen Trong Chanh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
23/09/2019500,000.00MBVCB241866506.Ung ho MS 2019.317 2 be Dang Khoa va Hai Dang.CT tu 0511000423284 HOANG NGOC TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
23/09/2019300,000.00MBVCB241835300.MS 2019307 ch Lam Thi Giat.CT tu 0021000325489 NGUYEN THI NGUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
23/09/201950,000.00Sender:79334001.DD:230919.SHGD:10003070.BO:NGUYEN THI THUY HANG0946786.UNG HO MS2019.313 E M LE HUYNH TRANG (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
23/09/2019500,000.00Sender:01310005.DD:230919.SHGD:10012742.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.318 BE NGUYE N VAN BINH
23/09/2019100,000.00Sender:01201003.DD:230919.SHGD:10009171.BO:LUONG MINH TUAN.UNG HO BE TRAN HAI DANG
23/09/2019100,000.00Sender:01310012.DD:230919.SHGD:10003719.BO:TRINH THI KIM LUONG.UNG HO MS2019.316 BE NGUYEN DUC TRONG O HA NAM
23/09/2019300,000.00Sender:01310005.DD:230919.SHGD:10025429.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2019.318 BE NGUYEN V AN BINH
23/09/20191,000,000.00NGUYEN DUC THAN HAI;0939968999;// UNG HO MS 2019.313 EM LE HUYNH TRANG GD TIEN MAT
22/09/2019300,000.00MBVCB241777116.MS2019.313 em Dang Le Quynh Trang.CT tu 0251001950603 NGUYEN NGOC CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
22/09/20192,000,000.00335374.220919.102414.Gia dinh anh Le Khanh Hien ung ho MS2019 307 chi Lam Thi Giac
22/09/2019150,000.00620447.220919.100200.Chuyen tien
22/09/2019500,000.00841733.220919.084751.Ung ho ms 2019 317 hai be dang khoa va hai dang
22/09/20192,000,000.00821139.220919.070756.Ung ho MS 2019 313 em Le Hu nh Trang
22/09/2019200,000.00009061.210919.231204.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2019 307 chi LAM THI GIAT
22/09/20191,000,000.00598374.210919.223337.Ung ho MS 2019.317 2 be Dang Khoa va Hai Dang FT19266408516266
22/09/2019200,000.00804638.210919.222051.Ung ho MS 2019 307 chi Lam Thi Giac
22/09/2019500,000.00803991.210919.221547.Ung ho Ms 2019 313 em Le Thuy Trang
22/09/2019500,000.00797737.210919.221116.ung ho MS 2019.317 2 be Dang Khoa va Hai Dang
22/09/2019100,000.00471958.210919.220414.Vietcombank 0011002643148 AU THU HA chuyen khoan 2019. 317
22/09/20191,000,000.00227191.220919.185706.Ung ho qua bao Vietnamnet MS 2019-317 2 be Dang Khoa va Hai Dang FT19266684212895
22/09/2019500,000.00752685.220919.180412.UNG HO MS 2019.307 LAM THI GIAT
22/09/2019100,000.00226415.220919.164834.3296651779 Chuyen qua MoMo ung ho MS 2019307 Lam Thi Giat
22/09/2019500,000.00471201.220919.131427.NGUYEN THI YEN NHUNG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2019.307 chi LAM THI GIAT
22/09/20192,000,000.00261855.220919.124824.Ung ho ms 2019.307 chi Lam Thi Giat
22/09/2019500,000.00IBVCB.2209190924258002.Nguyen Tuan Kiet p.BHHoa, q.BTan Ung ho MS 2019.309 Pham Huu Hung
22/09/2019500,000.00IBVCB.2209190423202003.Nguyen Tuan Kiet p.BHHoa, q.BTan Ung ho MS 2019.310 em Tran Thi Khanh Huyen
22/09/2019500,000.00IBVCB.2209190182904001.Nguyen Tuan Kiet p.BHHoa, q.BTan Ung ho MS 2019.307 chi Lam Thi Giat
22/09/2019500,000.00IBVCB.2209190361752001.Dang Huy TPHCM ung ho MS 2019.316 Be Nguyen Duc Trong o Ha Nam
22/09/2019100,000.00IBVCB.2209190624468003.PHAM VAN TIEN.ung ho MS 2019.316 Be Nguyen Duc Trong o Ha Nam
22/09/2019100,000.00IBVCB.2209190593056001.PHAM VAN TIEN.MS 2019.317 2 be Dang Khoa va Hai Dang
22/09/2019200,000.00IBVCB.2209190611786001.PHAM THI VAN ANH.Ung ho MS2019.316
22/09/2019200,000.00IBVCB.2209190369306002.NGUYEN THI THANH LOAN.Ung ho ms 2019.316 be nguyen duc trong o ha nam
22/09/2019300,000.00IBVCB.2209190722278001.Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 2019.317, Dang Khoa, Hai Dang
22/09/2019500,000.00IBVCB.2209190961143001.TRAN THI THANH TAM.Ung ho MS 2019.313 em DANG LE QUYNH TRANG
22/09/20191,000,000.00MBVCB241443155.ung ho MS 2019.313 em Le Huynh Trang.CT tu 0761002343686 VO THI THU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
22/09/2019300,000.00MBVCB.241408676.2019.316.CT tu nguyen duc trong toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
22/09/2019200,000.00MBVCB.241406704.ung ho hoan canh kho khan cua chau trong.CT tu Thomobile hue toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
22/09/2019500,000.00258707.220919.111414.Ung ho MS 2019.307 chi Lam Thi Giat
22/09/2019200,000.00MBVCB241739712.ung ho MS 2019.313 em Le Huynh Trang.CT tu 0371003691453 NGUYEN ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/09/2019500,000.00MBVCB.240881167.ung ho ma so 2019.315 Tran Van Thuong.CT tu Mai Sang toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
21/09/2019200,000.00519721.210919.211210.2019.313 Ho tro em Le Huynh Trang Quang Nam
21/09/2019100,000.00503349.210919.202805.Chuyen tien ung ho MS 2019.317 2 be Dang khoa va Hai Dang
21/09/2019300,000.00154146.210919.202355.Ung ho MS 2019.316 Be Nguyen Duc Trong o Ha Nam.
21/09/2019500,000.00776864.210919.201830.ung ho MS 2019 313 em Dang Le Quynh Trang
21/09/2019100,000.00572897.210919.194924.Ung ho MS 2019.307 chi Lam Thi Giat FT19266508098059
21/09/20191,000,000.00179886.210919.192532.Ung ho MS 2019 316 Be NGUYEN DUC TRONG o Ha Nam
21/09/2019200,000.00240956.210919.184250.MS2019313 em Dang Le Huynh Trang
21/09/2019300,000.00550088.210919.175758.Ung ho MS 2019.316 be Ng Duc Trong o Ha Nam FT19264395009703
21/09/2019300,000.00428827.210919.162345.Ung ho ms 2019.317 hai be dang khoa va hai dang
21/09/2019500,000.00460044.210919.151406.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019.313 em Le Huynh Trang
21/09/20191,000,000.00503605.210919.150338.MS 2019.125 Ng Quoc Vinh FT19264489760800
21/09/20192,000,000.00982047.210919.132955.ma so 2019-313 em Le Huynh trang FT19264208360066
21/09/20192,000,000.00156837.210919.132404.PHONG (CON CO THUONG) UONG HO BE MS 2019.316 NGUYEN DUC TRONG O HA NAM-210919-13:23:20
21/09/2019300,000.00693407.210919.130754.Ung ho 2019.316 be nguyen duc trong
21/09/2019200,000.00158982.210919.124151.IBFT Ung ho ms 2019.317 2 be Dang Khoa
21/09/2019300,000.00732813.210919.121126.Vietcombank 0011002643148 co chu Thanh Linh TT Que Kim Bang Ha Nam ung ho MS 2019.316 be Nguyen Duc
21/09/20191,000,000.00952847.210919.114344.3290568130 Chuyen qua MoMo Ung ho MS 2019313 em Le Huynh Trang
21/09/2019140,000.00587305.210919.105849.ung ho MS 2019.313 em Dang Le Quynh Trang
21/09/20191,000,000.00445931.210919.105532.ung ho
21/09/2019500,000.00292638.210919.104423.Ung ho ma so 2019.317 2 be Dang Khoa va Hai Dang
21/09/20195,000,000.00918784.210919.093242.ung ho MS 2019.307 Lam Thi Giat FT19264095139846
21/09/2019200,000.00905335.210919.084237.Ung ho em dang le quynh trang FT19264207392016
21/09/2019300,000.00439682.210919.060225.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2019.313 ung ho Dang Le Huynh Trang
21/09/2019200,000.00563194.210919.055241.Ung ho MS 2019317 hai be dang khoa va hai dang
21/09/2019350,000.00562394.210919.022818.Ung ho MS 2019316 be Nguyen Duc Trong o Ha Nam
21/09/2019200,000.00151629.210919.000727.ung ho Ms 2019.307 chi Lam Thi Giat
21/09/201950,000.00560067.200919.232547.Ung Ho MS 2019307 Chi Lam Thi Giat
21/09/2019200,000.00878123.200919.231541.ung ho ms 2019316 be Nguyen Duc Trong que Ha Nam FT19264200340678
21/09/2019200,000.00IBVCB.2109190179644001.LE QUANG NINH.ung ho MS 2019.313 em Dang Le Quynh Trang
21/09/20192,000,000.00IBVCB.2109190368520001.HUYNH HONG PHUONG.giup do cho 4 ms:2019.314+315+316+317(moi ms 500k). Nam Mo A Di Da Phat.
21/09/2019500,000.00IBVCB.2109190763060001.NGUYEN THI NHU MAI.Ung ho MS 2019.317 2 be Dang Khoa va Hai Dang
21/09/2019200,000.00IBVCB.2109190258986001.TRUONG MINH THIN.Ghi ro ung ho MS 2019.152 be Phan Van Nam Trieu
21/09/2019100,000.00IBVCB.2109190124836001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.317
21/09/2019300,000.00IBVCB.2009191046012001.Luu Van Thuan Hnoi MS 2019.316
21/09/2019200,000.00MBVCB241344985.ms2019.313 ung ho Dang Le Quynh Trang.CT tu 0071003861044 LE THANH TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/09/2019150,000.00MBVCB241305264.MS 2019.317 2 be Dang Khoa va Hai Dang.CT tu 0081000745708 LE VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/09/2019180,000.00MBVCB241266876.MS 2019.317 2 Be Hai Dang - Dang Khoa.CT tu 0451000312336 TRAN PHUC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/09/2019300,000.00MBVCB241246961.ung ho MS 2019.316 be Nguyen Duc Trong o Ha Nam.CT tu 0071000897641 HOANG THI KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/09/2019500,000.00MBVCB.241102808.nguoi gia neo don.CT tu vuong vinh ky victoria toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
21/09/2019200,000.00MBVCB.241015855.MS 2019.317 hai be Dang va Khoa.CT tu Thuy Tran toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
21/09/2019100,000.00MBVCB240970416.2019.313 Dang Le Quynh Trang.CT tu 0021000469812 NGUYEN THI ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/09/2019500,000.00MBVCB240966385.Duong Tan Si ung ho MS 2019.307 chi Lam Thi Giat.CT tu 0251002755825 DUONG TAN SI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/09/2019200,000.00MBVCB240938590.ung ho Ms 2019.313 em Dang Le Thuy Trang.CT tu 0161000189203 LE THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/09/20191,000,000.00MBVCB.240934548.ms 2019.317 hai be Dang Khoa va Hai Dang.CT tu nguyen thi huong toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
21/09/2019500,000.00MBVCB.240918641.Ung ho MS 2019.313 em Dang Le Quynh Trang.CT tu Tran Thi Huong Giang toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
21/09/2019100,000.00MBVCB.240916311.Ung ho MS 2019.317 (Dang Khoa, Dang Hai).CT tu DANG KHAI HOANG toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.
21/09/2019500,000.00MBVCB240913785.UNG HO MS 2019.317 (2 BE DANG KHOA VA HAI DANG).CT tu 0071003308168 LE NGOC DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/09/20191,000,000.00MBVCB240913529.ung ho MS 2019.317 2 be Dang Khoa va Hai Dang.CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.
21/09/20191,000,000.00771486.210919.214548.MS 2019-313 em le huynh trang
21/09/2019100,000.00MBVCB240878187.ung ho MS 2019.316 be nguyen duc trong o ha nam.CT tu 0301000382440 PHAM BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

Ung hộ qua ngân hàng VietTinbank

 
Ngày giao dịch/ Transaction dateMô tả giao dịch/ Transaction descriptionCó / Credit
30-09-2019 22:14:38CT DEN:927315478930 Ung ho ms 2019 32550,000.00
30-09-2019 20:51:56ung ho MS 201932550,000.00
30-09-2019 20:50:56ung ho MS 201932450,000.00
30-09-2019 20:49:56ung ho MS 201932350,000.00
30-09-2019 15:35:43TRA XUAN BINH GIUP 2 MS 2019.324,2019.32510,000.00
30-09-2019 10:08:09MS 2019.166500,000.00
30-09-2019 10:05:53MS 2019.167500,000.00
30-09-2019 09:28:49CT DEN:927302041931 Tran Phuong Loan ung ho MS 2019321 be Lo Thi Anh Thu300,000.00
30-09-2019 08:46:36Ung ho50,000.00
30-09-2019 02:17:07Ngoc ung ho ms2019.324; thoi gian GD:29/09/2019 23:58:57100,000.00
30-09-2019 02:08:51Tra lai tai khoan DDA33,712.00
29-09-2019 22:45:22Ung ho ms2019.321300,000.00
29-09-2019 21:20:31Uh100,000.00
29-09-2019 17:48:05ung ho MS 2019.324 em Pha Van khai200,000.00
29-09-2019 09:32:20MS 2019324200,000.00
28-09-2019 22:50:34Ngoc ung ho ms.2019.323100,000.00
28-09-2019 21:18:45CT DEN:927121247576 Chuyen tien ung ho MS 2019.307 chi Lam Thi Giat100,000.00
28-09-2019 19:56:42Chuyen khoan tai ATM tu TK 108004893261 den TK 114000161718500,000.00
28-09-2019 16:12:31CT DEN:927116896191 Ung ho Ms 2009.313 le huynh trang chuc em mau qua con nguy kich FT19271361581660200,000.00
28-09-2019 15:34:25ung ho ms 2019.323100,000.00
28-09-2019 15:33:35ung ho ms 2019.321100,000.00
28-09-2019 15:32:45ung ho Ms2019.313100,000.00
28-09-2019 09:41:21MS 2019323200,000.00
28-09-2019 06:45:56Ung ho MS2019.32350,000.00
28-09-2019 06:30:56ung ho ms 2019.323; chi Truong Thi Sen100,000.00
27-09-2019 23:37:15Ngoc ung ho ms2019.322100,000.00
27-09-2019 18:31:15Ghi ro ung ho MS 2019322100,000.00
27-09-2019 17:09:44Ung ho MS2019.322 chi Vu Thi Huong Dak Lak70,000.00
27-09-2019 16:44:31ung ho ms 2019.322200,000.00
27-09-2019 15:34:23TRA XUAN BINH GIUP MS 2019.3225,000.00
27-09-2019 13:29:07MS 2019315 Anh Tran Van Thuong500,000.00
27-09-2019 10:06:15Uh50,000.00
27-09-2019 09:24:10ung ho MS 2019.322 chi Vu Thi Huong200,000.00
27-09-2019 08:39:16MS 2019322200,000.00
27-09-2019 07:56:01GIUP DO MS 2019: 321 (HOAN CANH KHO KHAN)500,000.00
27-09-2019 06:05:49ung ho ms 2019.322300,000.00
27-09-2019 02:03:11VAT0.00
27-09-2019 02:03:11IB Maintenance fee / Thu phi dich vu IB 09/20190.00
27-09-2019 01:18:57Ngoc ung ho ms2019.321; thoi gian GD:26/09/2019 23:23:53100,000.00
26-09-2019 20:32:30ung ho MS 201932150,000.00
26-09-2019 18:31:00ung ho chau lo thi anh thu100,000.00
26-09-2019 15:19:04TRA XUAN BINH GIUP MS 2019.3215,000.00
26-09-2019 12:28:59MS 2019321200,000.00
26-09-2019 11:42:55So GD goc: 995219092654048 995219092654048 - Ung ho MS 2019.321100,000.00
26-09-2019 10:15:59ung ho ms 2019321200,000.00
26-09-2019 08:06:45Ung ho MS 2019.32150,000.00
26-09-2019 08:00:19Uh20,000.00
26-09-2019 06:51:34Ma 2019.321 lo van toan100,000.00
26-09-2019 02:05:26Ngoc ung ho ms2019.320 Dao Thi Nu; thoi gian GD:25/09/2019 23:59:39100,000.00
25-09-2019 21:12:36CT DEN:926814419971 Ung ho ms 2019 32050,000.00
25-09-2019 17:58:18ung ho ms 201932050,000.00
25-09-2019 16:17:56TRA XUAN BINH UNG HO 2 MS 2019.319; 2019.32010,000.00
25-09-2019 12:30:50ung ho ma so 2019.320100,000.00
25-09-2019 10:48:10So GD goc: 995219092553523 995219092553523 - Ung ho MS 2019.320500,000.00
25-09-2019 10:41:17ung ho MS 2019318 Be Nguyen Van Binh50,000.00
25-09-2019 10:40:02ung ho MS 201932050,000.00
25-09-2019 10:38:06ung ho MS 2019319 be Pham Ngoc Thao50,000.00
25-09-2019 10:21:10So GD goc: 10015712 TC:VNCN001113.MS 2019.320200,000.00
25-09-2019 10:20:23CT DEN:926810102000 MS 2018.302 Tran Thi Nghe Que Son Quang Nam500,000.00
25-09-2019 08:29:29So GD goc: 10000594 Ung ho be Pham Ngoc Thao - MS : 2019.3191,000,000.00
25-09-2019 07:42:51CT DEN:926807074223 Ung ho Pham Van Tuan MS2019 320200,000.00
25-09-2019 07:42:42Ung ho ms 2019-319  be Thao200,000.00
25-09-2019 01:36:04Ngoc ung ho ms2019.319 be Pham Ngoc Thao; thoi gian GD:24/09/2019 23:53:42200,000.00
25-09-2019 01:33:42ung ho MS 2019319 be Pham Ngoc Thao; thoi gian GD:24/09/2019 23:16:20100,000.00
24-09-2019 23:02:36Ung ho MS 2019.319300,000.00
24-09-2019 15:40:26Uh50,000.00
24-09-2019 11:51:13MS 2019319 be Pham Ngoc Thao200,000.00
24-09-2019 10:02:06PHAM THI BAY UNG HO MS 2019.319 BE PHAM NGOC THAO 500,000.00
24-09-2019 08:41:21ung ho anh nguyen duc phu350,000.00
24-09-2019 08:20:39GIUP DO MS 2019: 317 (HOAN CANH KHO KHAN)1,000,000.00
24-09-2019 06:59:32CT DEN:926706585860 Ung ho MS 2019.319 be Pham Ngoc Thao FT19267918705626300,000.00
24-09-2019 06:55:12Ung ho MS 2019.319 be Pham Ngoc Thao500,000.00
24-09-2019 06:35:13CT DEN:926623419262 UNG HO BE PHAM NGOC THAO MS 2019.319 240919 06 35 24500,000.00
23-09-2019 22:41:13ung ho MS 2019.313 e le huynh trang150,000.00
23-09-2019 20:18:34ung ho ms 2019318 Be Nguyen Van Binh100,000.00
23-09-2019 19:52:35CT DEN:926612520123 2019313 LE HUYNH TRANG200,000.00
23-09-2019 18:29:55MS 2019318 Be Nguyen Van Binh200,000.00
23-09-2019 16:04:35CT DEN:926616105817 ung ho Ms 219.314100,000.00
23-09-2019 15:08:43So GD goc: 995219092359006 995219092359006 - Ung ho MS 2019.318 Be Nguyen Van Binh100,000.00
23-09-2019 14:48:08CT DEN:926614418043 Ung ho MS 2019.318 Be Nguyen Van Binh FT19266933060909200,000.00
23-09-2019 13:01:54Uh50,000.00
23-09-2019 12:15:51So GD goc: 10015091 Trinh Minh Tuan va Dang Thi Hong Hai gui toi MS 2019.316 Be Nguyen Duc Trong100,000.00
23-09-2019 11:37:51TRA XUAN BINH UNG HO 2MS 2019.317; 2019.31810,000.00
23-09-2019 11:18:49ung ho ma so 2019318 be Nguyen Van Binh thuong be lam1,000,000.00
23-09-2019 07:59:57Uh100,000.00
23-09-2019 01:19:24CT DEN:926523266069 Ung ho MS 2019.313 em Le Huynh Trang FT19266566848055; thoi gian GD:22/09/2019 23:25:15300,000.00
23-09-2019 01:19:14CT DEN:926511997898 Ung ho MS 2019.316 be Nguyen Duc Trong o Ha Nam.; thoi gian GD:22/09/2019 23:23:23150,000.00
22-09-2019 16:34:46Uh50,000.00
22-09-2019 14:58:34Giup do chi Lam Thi Giat200,000.00
21-09-2019 15:19:15tathao Sgon ungho MS 2019317 2 be Dang Khoa va HaiDang100,000.00
21-09-2019 11:02:54CT DEN:926411328332 Ung ho MS 2019.317 2 be Dang Khoa va Hai Dang100,000.00
21-09-2019 09:47:52ung ho MS 2019-307 Chi Lam Thi Giat - anh Nguyen Van Hoa300,000.00
21-09-2019 09:09:49ung ho MS 2019317 2 be Dang Khoa va Hai Dang100,000.00
21-09-2019 08:26:33MS 2019317 2 be Dang Khoa va Hai Dang400,000.00
21-09-2019 06:56:53CT DEN:926406134353 giup do ma so 2019.313 huynh le trang300,000.00
21-09-2019 06:44:04Ung ho MS 2019.313 em LE HUYNH TRANG200,000.00

Ủng hộ tại tòa soạn

 Họ và tên người ủng hộ  Số tiền Mã số ủng hộ 
Nguyễn Văn Thông Q Gò Vấp     1,500,0002019.301,302,308
Anh Chung        300,0002019.309
Cô Khương     1,000,0002019.309
Nguyễn Phi Hùng Q3     2,000,0002019.309
Hải Long+Yến Nhi     1,000,0002019.313
Vũ Thị Diệu     2,000,0002019.313
Cô Yến Q10     1,000,0002019.313
Nguyễn Bích Lân     1,000,0002019.313
Nguyễn Lê Duy Khang        500,0002019.313
Ngô Hoàng Hiệp Q12     2,000,0002019.313
Minh Đức + Hồng Đức     3,000,0002019.311,312
Lâm Thủy Kiệt     1,000,0002019.313
Anh Bình     1,000,0002019.313
Lê Đình Minh     1,000,0002019.313
Trần Thị Ngọc Mỹ     1,000,0002019.313
Trần Công Hảo     1,000,0002019.315

Ban Bạn Đọc