1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
9/11/20201,000IBVCB.765451372.gsg.CT tu 0721000664275 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/20201,000IBVCB.765400719.sg.CT tu 0531002597540 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/20202,000IBVCB.765989420.a.CT tu 0071001344452 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/202020,000MBVCB.766513691.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2020.225(em thuy).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/202020,000887441.110920.053139.ung ho ms 2020.226 ung ho e Thuy
9/11/202030,000604433.110920.131949.MS 2020 226
9/11/202030,000MBVCB.765911322.Ms 2020.226 ung ho em Thuy.CT tu 0441003996813 TRAN DINH BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/202040,000000988.110920.133746.Ungho ms2020.222
9/11/202050,000MBVCB.766462572.MS 2020226.CT tu 0231000658648 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/11/202050,000IBVCB.766384099.Giup ma so 2020 226 em Thuy.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/11/202050,000912813.110920.155332.MS 2020.221
9/11/202050,000771004.110920.145021.MS 2020.226 ung ho em Thuy
9/11/202050,000308868.110920.105351.Ung ho Ms 2020.226 Em Thuy FT20255739548869
9/11/202050,000MBVCB.765696489.Ung ho em Thuy MS 2020.226.CT tu 0191000308562 TRUONG CHI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/202050,000Sender:01310012.DD:110920.SHGD:10007377.BO:PHAM DANG LAM.MS 2020 226 UNG HO EM THUY
9/11/202050,000214402.110920.091734.gui cho gdinh e mso 2020 226
9/11/202050,000206919.110920.091324.Ung ho ma so 2020 226 em Thuy
9/11/202050,000MBVCB.765545933.MS2020226.CT tu 0121000850675 TRAN VAN TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/202050,000IBVCB.765466807.Ung ho MS 2020 226 Ung ho em Thuy.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/11/202050,000665985.110920.075655.ung ho ms 2020.226 ( ung ho e Thuy)
9/11/202050,000767854.110920.074542.Ung ho MS 2020.226
9/11/202050,000164853.110920.072304.ung ho MS 2020226 ung ho em Thuy
9/11/2020100,000466205.100920.235943.UNG HO MS 2020.225(GD BE MANH)-100920-23:59:42 466205
9/11/2020100,000632296.100920.235717.MS 2020.221
9/11/2020100,000549692.100920.235211.Ung ho MS 2020 221 hai con anh An
9/11/2020100,000MBVCB.765313269.MS 2020.221 hai con anh An.CT tu 0381000581614 NGUYEN MINH DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020100,000546135.100920.234011.Ung ho ms 2020 221
9/11/2020100,000MBVCB.766670985.MS 2020.226 ung ho em Thuy.CT tu 0111001103616 LE THANH LEL toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020100,000110859.110920.215831.Ung ho MS 2020.226
9/11/2020100,000758755.110920.213150.Ung ho MS 2020.221 hai con anh An FT20256434995350
9/11/2020100,000770075.110920.210010.Vietcombank 0011002643148 LE THI MY NUONG UNG HO E THUY MS 2020 226
9/11/2020100,000074475.110920.205228.ms2020.225
9/11/2020100,000274805.110920.204303.ung ho MS 2020.221 (hai con anh An).
9/11/2020100,000983452.110920.183905.MS 2020.226 ung ho chi thuy
9/11/2020100,000MBVCB.766387675.MS 2020 226 ung ho em Thuy o Nghe An.CT tu 0961000008541 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/11/2020100,000151229.110920.181252.MS 2020 221 2 con anh An
9/11/2020100,000MBVCB.766328182.ung ho em Thuy?MS 2020226.CT tu 0011004434351 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/11/2020100,000MBVCB.766274803.Ung ho ms 2020.221 ( hai con anh An).CT tu 0351000719131 LE TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020100,000MBVCB.766255569.ung ho MS 2020.226 (ung ho em Thuy).CT tu 0691000395863 NGUYEN DINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020100,000MBVCB.766247289.Ung ho MS 2020.221.CT tu 0041000183360 NGUYEN LE THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020100,000IBVCB.766189748.Ms 2020.224 be Trieu Loc.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020100,000184530.110920.160740.Ms 2020 226 ung ho em Thuy
9/11/2020100,000184259.110920.160641.me Kem nam dinh ung ho MS2020 223 gd chi Hoa
9/11/2020100,000312338.110920.155001.MS 2020.226(ung ho em Thuy
9/11/2020100,000550105.110920.153628.UNG HO MS 2020. 226( UNG HO EM THUY-110920-15:36:28 550105
9/11/2020100,000LE THI BUONG UNG HO MS 2020.224 BE LEO TRIEU LOC
9/11/2020100,000775563.110920.145457.ung ho ms 2020.221 hai con anh an
9/11/2020100,000745564.110920.142326.unghoms2020225giadinhchaumanh
9/11/2020100,000IBVCB.765932332.Ung ho MS 2020.226 (ung ho em Thuy).CT tu 0181000659251 NGUYEN DINH LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020100,000704109.110920.132656.MS 2020.225 gia dinh be Manh
9/11/2020100,000821227.110920.131015.Vietcombank 0011002643148 LE THI MAI PHUONG chuyen khoan ung ho e Thuy ung thu mau MS2020226
9/11/2020100,000Sender:79333001.DD:110920.SHGD:10001396.BO:PHAN LAM BICH LUOM.MS2020.226 UH EM THUY
9/11/2020100,000402300.110920.131008.Ung ho MS 2020.226 ung ho em Thuy FT20255821419775
9/11/2020100,000MBVCB.765896098.NGUYEN THI HA chuyen tien.CT tu 0461000619010 NGUYEN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020100,000VCBPAY.765889627.ung ho?MS 2020.226?(ung ho em Thuy).CT tu 0011003876998 NGUYEN DOAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020100,000259842.110920.003305.ung ho MS 2020226 chau Thuy
9/11/2020100,000662723.110920.121550.MS 2020.226 em THUY
9/11/2020100,000363358.110920.120315.MS 2020.226 ung ho em thuy FT20255002603170
9/11/2020100,000651615.110920.120045.ung ho em Thuy
9/11/2020100,000345761.110920.113941.UH ms 2020.226 FT20255180709202
9/11/2020100,000456574.110920.112816.Ung ho ms 2020 226 ung ho em Thuy
9/11/2020100,000708302.110920.111227.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020226ung ho em Thuy
9/11/2020100,000612491.110920.111404.Ung ho MS 2020.226 Ung ho em Thuy
9/11/2020100,000767914.110920.110837.Ung ho Em Thuy MS 2020.226
9/11/2020100,000MBVCB.765742624.LE XUAN HOA chuyen tien ung ho em Thuy MS.2020.226.CT tu 0111000890740 LE XUAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020100,000MBVCB.765720509.NGO THI NY chuyen tien ms2020.226 (ung ho em Thuy).CT tu 0071005695192 NGO THI NY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020100,000MBVCB.765691195.NGUYEN THI NGOC LIEN chuyen tien ung ho MS 2020.226 (ung ho em Thuy).CT tu 0011002258263 NGUYEN THI NGOC LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020100,000MBVCB.765683158.Ung ho MS 2020.226 (ung ho emThuy).CT tu 0451000315402 TRAN DUC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020100,000567166.110920.102252.UNG HO MS 2020.226 UNG HO EM THUY
9/11/2020100,000281852.110920.102037.Ung ho MS 2020.226 ung ho e Thuy FT20255868334140
9/11/2020100,000279813.110920.101819.ung ho MS 2020.221 2 con anh An FT20255780539673
9/11/2020100,000214384.110920.100150.Ung ho ma so 2020.226 (ung ho em Thuy)
9/11/2020100,000IBPS/SE:01202002.DD:110920.SH:10000872.BO:NGUYEN NGOC LAM.995220091151967 - UNG HO EM TRANTHI THUY, THANH HA, THANH CHUONG, NGHE AN
9/11/2020100,000487212.110920.092734.UNG HO MS 2020.226 ( UNG HO EM THUY)-110920-09:27:33 487212
9/11/2020100,000217253.110920.091905.ung ho MS 2020 226 ung ho em Thuy
9/11/2020100,000MBVCB.765560484.Ung ho MS 2020.226 em Thuy.CT tu 0111000337229 NGUYEN QUANG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020100,000MBVCB.765544252.MS 2020.226 UH emThuy.CT tu 0331000473121 DO VAN NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020100,000MBVCB.765519881.Ung ho MS 2020.226.CT tu 0061000257767 LAM MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020100,000387774.110920.084021.TTTPhuong ung ho ms2020220 (chi Pham Thi Khuyen)
9/11/2020100,000459722.110920.083509.Chuyen tien ung ho em thuy
9/11/2020100,000478418.110920.083314.VINH NAM UNG HO MS 2020.226 EM TRAN THI THUY-110920-08:33:11 478418
9/11/2020100,000199613.110920.082952.Ung ho MS 2020 226 THUY FT20255000090506
9/11/2020100,000MBVCB.765480118.Ung ho MS 2020.225 (be Manh).CT tu 0801000271653 DO THAI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020100,000MBVCB.765477846.Ung ho MS 2020.211 (be Phu).CT tu 0801000271653 DO THAI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020100,000MBVCB.765474206.ms2020.226 ung ho e thuy.CT tu 0281000144663 TRA NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020100,000192821.110920.081720.Ung ho MS 2020226 ung ho em Thuy FT20255620920266
9/11/2020100,000MBVCB.765456606.LUU VAN HIEU chuyen tien.CT tu 0031001091334 LUU VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020100,000MBVCB.765442411.VU TOAN THANG chuyen tien ung ho ms 2020226.CT tu 0021000401418 VU TOAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020100,000IBVCB.765433864.MS 2020.226 (ung ho em Thuy).CT tu 0691000329458 NGUYEN VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020100,000078333.110920.074706.MS 2020 226 ung ho em Thuy
9/11/2020100,000IBVCB.765415346.ung ho MS 2020.226 (ung ho em Thuy).CT tu 0271000051317 NGUYEN THI LE THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020100,000800082.110920.072416.ung ho MS 2020226 ung ho em thuy
9/11/2020100,000056405.110920.071827.MS 2020 226 ung ho em Thuy
9/11/2020100,000MBVCB.765408307. MS 2020.226 Ung ho chau thuy.CT tu 0341007167219 NGUYEN VAN DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020100,000765824.110920.071614.Ung ho MS 2020.226 ung ho em Thuy
9/11/2020100,000690902.110920.065143.ung ho MS 2020.226 ( ung ho em Thuy)
9/11/2020100,000MBVCB.765389256.ung ho ma so: MS 2020.226 (ung ho em Thuy) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020100,000098962.110920.063609.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN CHI CUONG chuyen khoan MS 2020226 ug ho e
9/11/2020100,000MBVCB.765388149.ung ho ma so: MS 2020.225 (gia dinh be Manh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020100,000017797.110920.054917.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 226 Ung ho em Thuy
9/11/2020100,000MBVCB.765364519.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.226 (ung ho em Thuy)Vietnamnet 11/9/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020100,000146483.110920.004329.Ung ho ma so 2020.221 FT20255108602003
9/11/2020100,000MBVCB.765322816.MS 2020.221.CT tu 0011004242829 DANG THANH LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020150,000248084.110920.215440.MS 2020 226 ung ho em thuy
9/11/2020150,000MBVCB.766402104.co tien ve nuoc de dieu tri benh.CT tu 0441000753310 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/11/2020150,000MBVCB.766397256.dieu tri benh.CT tu 0441000753310 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/11/2020150,000MBVCB.766253961.ung ho MS 2020 226 ung ho em Thuy.CT tu 0121000626548 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/11/2020150,000613979.110920.111543.MS2020.226 ung ho Em Thuy
9/11/2020150,000Sender:79310001.DD:110920.SHGD:10001249.BO:NGUYEN DINH SOAI.UNG HO MS 2020.193 EM HA NHATMINH
9/11/2020175,000ATM_FTF.10800545.392282.20200911.094947.9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
9/11/2020200,000137208.100920.234220.Ung ho MS 2020.221 FT20255102232945
9/11/2020200,000136214.100920.233710.Ung ho ms 2020.225 gia dinh be manh FT20255400308808
9/11/2020200,000134437.100920.232820.MS 2020.221 FT20255302788309
9/11/2020200,000766731.100920.232244.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 225 gia dinh be Manh
9/11/2020200,000130629.100920.231200.Ms 2020 225 ung ho gia dinh be manh FT20255184542836
9/11/2020200,000380682.100920.230852.MS.2020.225 ( gia dinh be Manh )
9/11/2020200,000622704.100920.230640.Ung ho ms 2020.221 (hai con anh An)
9/11/2020200,000123158.100920.224556.Ha My, Hai Dang ung ho MS 2020.225 gd be Manh FT20255102021760
9/11/2020200,000MBVCB.765264742.HOANG DUC VIET ung ho gia dinh be Manh , ms.2020.225.CT tu 0411000980260 HOANG DUC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020200,000498416.100920.223327.IBFT Ungho maso2020.224 be leo trieu loc
9/11/2020200,000MBVCB.766654237.MS 2020.225(gia dinh be Manh).CT tu 0491000038839 NGUYEN LE SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020200,000596883.110920.214322.UNG HO MS 2020.226(UNG HO EM THUY-110920-21:43:18 596883
9/11/2020200,000869753.110920.213353.HOANG THI LIEU ung ho MS 2020226 ung ho em Thuy cau mong em nhanh lanh benh
9/11/2020200,000575019.110920.212907.ung ho MS 2020.221 (hai con anh An)
9/11/2020200,0000200970423091121284120201746065517.71973.212843.ung ho ma so 2020.221 hai con anh An
9/11/2020200,000MBVCB.766590917.Ung ho ms 2020.226.CT tu 0451000201887 PHAM HAO QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020200,000272428.110920.203233.KIM SON goi den MS 2020.226 ung ho em Thuy
9/11/2020200,000IBVCB.766539750.Ung ho MS 2020.226 em Thuy .CT tu 0071004543325 PHAM THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020200,000MBVCB.766481873.TRAN THI LIEN chuyen tien MS2020226(ung ho em Thuy).CT tu 0201000667005 TRAN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020200,000582184.110920.190921.MS 2020.211-110920-19:09:19 582184
9/11/2020200,000656114.110920.183446.ung ho ms 2020.226 ung ho chau thuy FT20255270504243
9/11/2020200,000IBVCB.766391243.ung ho MS 2020.221.CT tu 0111000185825 NGUYEN THAI TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020200,000435621.110920.180111.MS 2020.226 ( ung ho em Thuy)
9/11/2020200,000625969.110920.174733.MS 2020.221 hai con anh An co len nhe FT20255724704637
9/11/2020200,000IBVCB.766344214.MS 2020.226 (ung ho em Thuy).CT tu 0531002502418 NGUYEN THI CAM HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020200,000174408.110920.174408.Toan Ung ho MS 2020.226 em Thuy
9/11/2020200,000MBVCB.766292457.PHAN NGOC BAO chuyen tien MS 2020.226 ung ho em Thuy.CT tu 0071002533176 PHAN NGOC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020200,000908561.110920.170540.Ung ho MS 2020.221 hai con anh An
9/11/2020200,000902293.110920.165905.ung ho MS 2020.225
9/11/2020200,000397777.110920.161607.Vietcombank 0011002643148 CAO THI QUYEN chuyen khoan MS 2020 226 ung ho e Thuy
9/11/2020200,000722895.110920.160559.ung ho quy
9/11/2020200,000885407.110920.155931.HN ung ho e Thuy ms 2020226
9/11/2020200,000882762.110920.155814.HN ung ho be Manh ms 2020225
9/11/2020200,000831516.110920.154933.ms 2020.226
9/11/2020200,000845562.110920.154023.Ung ho MS 2020 225 Gia Dinh be Manh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
9/11/2020200,000721950.110920.152556.Ung ho MS 2020 226 ung ho em Thuy
9/11/2020200,000MBVCB.766033588.Ung ho MS 2020.226 em thuy.CT tu 0851000024120 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020200,000MBVCB.766026932.TRAN THANH THY chuyen tien ung ho em Thuy MS 2020.226.CT tu 0181002457004 TRAN THANH THY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020200,000MBVCB.766020097.NGUYEN XUAN TUAN chuyen tien ung ho MS.2020.221 (hai con anh An).CT tu 0341000652612 NGUYEN XUAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020200,000454090.110920.142756.MS2020.221 hai con a An FT20255760644315
9/11/2020200,000860607.110920.142328.ung ho MS 2020.221 (hai con anh An)
9/11/2020200,000MBVCB.766007728.NGUYEN THI HUE chuyen tien ( ung ho em thuy ).CT tu 0121000023978 NGUYEN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020200,000IBVCB.765994917.MS2020 221 hai con anh An.CT tu 0371003892008 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/11/2020200,000436365.110920.140431.MS2020.221 FT20255853713900
9/11/2020200,000726731.110920.140230.Chuyen tien ung ho MS 2020.226 ung ho em thuy
9/11/2020200,000IBVCB.765972850.Ung thu mau.CT tu 0281000231629 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/11/2020200,000431223.110920.135723.MS 2020.226 UNG HO E THUY FT20255802275004
9/11/2020200,000416173.110920.133446.Ung ho ma so MS2020.221 hai con anh An FT20255100173430
9/11/2020200,000413597.110920.133026.MS 2020.226 Em Thuy FT20255100155862
9/11/2020200,000248590.110920.131921.NGUYEN THI NHAN CHUYEN KHOAN unghoemthuy
9/11/2020200,000MBVCB.765905885.MS 2020.226 (ung ho e Thuy).CT tu 0691000400314 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020200,000408786.110920.125044.Pham Truc Quynh Ung ho chau Thuy ma so 2020 226
9/11/2020200,000262088.110920.004252.ung ho em Thuy MS 2020.226
9/11/2020200,000235948.110920.120434.Duong Thi Tam ung ho ms 2020.226 ung ho em Thuy
9/11/2020200,000MBVCB.765832439.MS2020.226 Ung ho em Thuy Nghe An bi ung thu mau.CT tu 0491000082744 NGUYEN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020200,000MBVCB.765821945.LE THI HONG THAI chuyen tien ung ho MS: 2020226 ( ung ho em thuy).CT tu 0101000950441 LE THI HONG THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020200,000354432.110920.115106.Sonkao Ung ho MS 2020.226 em Thuy - NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT20255870347080
9/11/2020200,000MBVCB.765811473.DO THI LOAN chuyen tien ung ho em Thuy MS 2020226.CT tu 0141000003226 DO THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020200,000810727.110920.113845.Vietcombank 0011002643148 ms 2020226 ung ho e thuy
9/11/2020200,000124892.110920.113435.ung ho MS2020226 ung ho em Thuy
9/11/2020200,000779027.110920.112724.MS 2020.226 ( ung ho em thuy )
9/11/2020200,000MBVCB.765770155.MS 2020.226 ung ho em Thuy.CT tu 0011004042895 NGUYEN VAN HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020200,000MBVCB.765769054.Ung ho MS2020.226 (ung ho em Thuy).CT tu 0011000545169 DANG KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020200,000048344.110920.111712.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 226 Ung ho em Thuy
9/11/2020200,000607131.110920.110807.ung ho ms 2020.226 ung ho em thuy
9/11/2020200,000Sender:01604003.DD:110920.SHGD:10000932.BO:TU GIA BUU.UNG HO MS 2020 226 UNG HO EM THUYCHARGEDETAILS OUR
9/11/2020200,000Sender:79334001.DD:110920.SHGD:10001928.BO:TRAN THI NHU NGOC1384703.UNG HO EM THUY (MS 2020.226) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
9/11/2020200,000600592.110920.110105.Ung ho MS 2020.221 hai con anh An
9/11/2020200,000115629.110920.105725.ung ho gia dinh chi khuyen MS 2020220
9/11/2020200,000112870.110920.104656.ung ho Em Thuy MS2020226
9/11/2020200,000294614.110920.103612.Ms2020226 ung ho e thuy FT20255182026004
9/11/2020200,000MBVCB.765677513.Ung ho ma MS 2020.226 (ung ho em Thuy).CT tu 0021000980876 BUI XUAN BA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020200,000MBVCB.765674049.Ung ho ms 2020.226 (ung ho e Thuy).CT tu 0611000185813 NGUYEN HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020200,000564912.110920.102342.MS 2020.226
9/11/2020200,000121426.110920.101521.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020226 ung ho em thuy
9/11/2020200,000MBVCB.765652117.Ho tro : Tran Thi Thuy.CT tu 0581000791181 PHAN THI NON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020200,000103794.110920.101145.ck ung ho thuy ms 2020 226
9/11/2020200,000395791.110920.101115.MS2020.226 ( ung ho em Thuy)
9/11/2020200,000Sender:01310005.DD:110920.SHGD:10008971.BO:DANG QUOC KIM.2020.226
9/11/2020200,000IBPS/SE:79310001.DD:110920.SH:10006613.BO:TRAN VAN TRUONG.UNG HO EM THUY
9/11/2020200,000Sender:79310001.DD:110920.SHGD:10007898.BO:VO DUC VINH.MS 2020.226
9/11/2020200,000186778.110920.095225.ung ho MS 2020226ung ho em Thuy
9/11/2020200,000MBVCB.765600427.ung ho MS 2020.221 (hai con anh An).CT tu 0491000143270 DAO QUOC DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020200,000489801.110920.094126.UNG HO MS 2020.226 (UNG HO EM THUY)-110920-09:41:26 489801
9/11/2020200,000Sender:01202002.DD:110920.SHGD:10001033.BO:DINH QUANG MINH.995220091152194 CHUYEN TIEN UNG HO MS 2020.226
9/11/2020200,000486684.110920.092437.MS 2020.226 (UNG HO EM THUY)-110920-09:24:36 486684
9/11/2020200,000212348.110920.091627.ms 2020 226 ung ho em thuy
9/11/2020200,000MBVCB.765556720.NGUYEN ANH TUYET chuyen tien ung ho MS 2020.223 ( gia dinh chi Hoa ).CT tu 0371003691453 NGUYEN ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020200,000MBVCB.765552607.Ms: 2020.221(hai con anh an).CT tu 0251002742432 BUI DUY CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020200,000484674.110920.091326.UNG HO MS 2020.220 C PHAM THI KHUYEN-110920-09:12:52 484674
9/11/2020200,000484233.110920.091111.UNG HO MS 2020.226 (EM THUY)-110920-09:09:57 484233
9/11/2020200,000483675.110920.090724.MS 2020.226 ( UNG HO EM THUY)-110920-09:07:23 483675
9/11/2020200,000222829.110920.090555.MS 2020.226 ung ho em Thuy FT20255798018109
9/11/2020200,000187713.110920.090320.Ung ho em Thuy Ms 2020 226
9/11/2020200,000694827.110920.090319.Ung ho MS 2020.226 ( ung ho em Thuy)
9/11/2020200,000IBVCB.765529035.MS 2020 226 ung ho em Thuy.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/11/2020200,000Sender:01310001.DD:110920.SHGD:10001464.BO:NGUYEN HA DUONG.UNG HO MS 2020.221
9/11/2020200,000388866.110920.085428.Ung ho MS 2020.226
9/11/2020200,000Sender:79310001.DD:110920.SHGD:10001078.BO:PHAM TIEN DAT.UNG HO MS 2020 221 CON ANH AN
9/11/2020200,000174845.110920.084503.200911000023205 MS 2020.226 ZP5MN8UCK6A4
9/11/2020200,000387694.110920.083926.TTTPhuong ung ho ms2020225 (gia dinh be Manh)
9/11/2020200,000Sender:01202002.DD:110920.SHGD:10000459.BO:NGUYEN THI TUYET HUONG.995220091151366 UNG HOMS 2020.226 UNG HO EM THUY
9/11/2020200,000201063.110920.083225.MS 2020.226 ung ho em thuy FT20255689520302
9/11/2020200,000519211.110920.082433.IBFT Ung ho e Thuy.Thanh Chuong.Nghe An
9/11/2020200,000195669.110920.082301.MS 2020.226 ung ho em Thuy FT20255527889069
9/11/2020200,000MBVCB.765472293.Ung ho ms 2020.226( ung ho em Thuy).CT tu 0041000162417 TRAN VAN PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020200,000900382.110920.081714.Ung ho em Thuy. MS: 2020.226
9/11/2020200,000476144.110920.081557.MS 2020.226-110920-08:15:55 476144
9/11/2020200,000MBVCB.765464034.HO THI HIEN chuyen tien ung ho chau thuy ung thu mau.CT tu 0421000483907 HO THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020200,000190881.110920.081306.Ung ho ms 2020.226 FT20255014300480
9/11/2020200,000900062.110920.080551.Ms 2020.226 ung ho e Thuy
9/11/2020200,000094776.110920.080403.ung ho MS 2020 226
9/11/2020200,000474599.110920.075901.UNG HO MS : 2020.226 ( UNG HO EM THUY)-110920-07:59:01 474599
9/11/2020200,000474345.110920.075614.MS 2020.226-110920-07:55:47 474345
9/11/2020200,000074100.110920.075330.Ung ho MS 2020 226 ung ho em Thuy
9/11/2020200,000MBVCB.765435307.MS 2020.226 (em Thuy).CT tu 0071002395402 TRAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020200,000MBVCB.765433557.LE THI NHAN chuyen tien ung ho MS 2020.226(ung ho em Thuy).CT tu 0811000013783 LE THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020200,000179154.110920.074001.Ung ho MS 2020.226 FT20255299768338
9/11/2020200,000416638.110920.073630.MS 2020.226 ung ho em Thuy
9/11/2020200,000338599.110920.072730.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 226 ung ho em Thuy
9/11/2020200,000977688.110920.072855.ms2020.226 ung ho em thuy
9/11/2020200,000062793.110920.072806.2020 226 ung ho em thuy
9/11/2020200,000100858.110920.071251.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS2020226 ung ho em Thuy
9/11/2020200,000MBVCB.765402294.MS 2020.226 (ung ho em Thuy).CT tu 0421000463931 HUYNH THI THUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020200,000MBVCB.765401368.Ung ho MS 2020.226 ( ung ho em Thuy).CT tu 0371000411530 PHAM DANG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020200,000MBVCB.765386995.Ung ho em thuy.CT tu 0181002716401 DOAN KHAM PHON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020200,000392898.110920.063139.Chuyen tien ung gia dinh em Thuy Ms 2020.226. mong em mau lanh benh , a di da phat
9/11/2020200,000MBVCB.765381618.MS 2020.226 (ung ho em Thuy).CT tu 0711000215410 VU DINH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020200,000MBVCB.765377610.Ung ho MS 2020.226 (Ung ho em Thuy), thanh chuong, nghe an.CT tu 0011000799428 LE QUANG SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020200,000386995.110920.060048.ung ho MS 2020.226 ung ho em Thuy
9/11/2020200,000MBVCB.765326835.MS 2020 221 hai con gai anh An Quang Nam.CT tu 0031000246794 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/11/2020200,000399230.110920.001853.2020 225 ung ho gd be Manh Quang Tri
9/11/2020250,000163880.110920.062007.Ung ho ms 2020.226 ung ho em Tran Thi Thuy FT20255532907823
9/11/2020300,000464984.100920.231615.MS 2020.221 ( HAI CON ANH AN)-100920-23:16:12 464984
9/11/2020300,000125767.100920.225414.Ung ho ma 2020.225 gia dinh chau Manh FT20255007397206
9/11/2020300,000MBVCB.766667002.MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa).CT tu 0111000087610 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020300,000IBVCB.766576328.benh nhan ung thu dieu tri tai dai loan.CT tu 0071000918179 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/11/2020300,000352683.110920.202850.MS 2020 226 ung ho em Thuy
9/11/2020300,000725474.110920.202728.Gieo duyen giup do gia dinh be Manh ms 2020 .225 FT20256872074323
9/11/2020300,000443205.110920.200438.Ung ho MS 2020.225 gd be Manh
9/11/2020300,000037124.110920.195647.MS 2020.226 ung ho em Thuy
9/11/2020300,000783557.110920.180411.ung ho MS: 2020.220 (ung ho chi Pham Thi Khuyen)
9/11/2020300,000783365.110920.180233.ung ho MS: 2020.226 (ung ho em Thuy)
9/11/2020300,000MBVCB.766360117.Ung ho MS 2020 .226 ( ung ho chau thuy).CT tu 0821000083397 LE AN THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020300,000569072.110920.173019.UNG HO EM THUY MS 2020226-110920-17:30:16 569072
9/11/2020300,000202528.110920.171855.ung ho MS 2020221 hai con anh An
9/11/2020300,000865122.110920.162143.Chuyen tien MS 2020226
9/11/2020300,000580469.110920.161115.IBFT Goi ms 2020226.ung ho em Thu
9/11/2020300,000530847.110920.155633.Ung ho MS 2020226 ung ho em Thuy FT20255296482649
9/11/2020300,000IBVCB.766126769.Ung ho MS 2020.222 gia dinh ba Ngo Thi Lien.CT tu 0461000466438 PHAM THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020300,000IBVCB.766088784.PHAN THI KIM THANH chuyen khoan ung ho MS :2020.225.CT tu 0531002165446 PHAN THI KIM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020300,000835791.110920.150134.Vietcombank 0011002643148 em nguyen minh chau ung ho MS 2020226ung ho em thuy
9/11/2020300,000630618.110920.134059.ung ho em Thuy ms 2020226
9/11/2020300,000IBPS/SE:79303008.DD:110920.SH:10006170.BO:NGUYEN CHI DUNG.UNG HO MS 2020.226
9/11/2020300,000IBVCB.765936806.ung ho MS 2020.226 (ung ho em Thuy).CT tu 0071000946955 NGUYEN THI MINH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020300,000409660.110920.132332.ung ho MS 2020.213 em Nguyen Phuong Thao FT20255037619521
9/11/2020300,000001794.110920.132058.que toi duy tan ung ho ms 2020226 ung ho em thuy-VNPT2020091114790916
9/11/2020300,000121498.110920.112035.ung ho Em Thuy MS2020226
9/11/2020300,000804912.110920.105213.Vietcombank 0011002643148 LE DANH LUYEN chuyen khoan ung ho ms 2020226 ung ho em thuy
9/11/2020300,000114618.110920.105339.Ung ho gia dinh chi hoa 2020223
9/11/2020300,000113903.110920.105054.ung ho gia dinh be manh MS 2020225
9/11/2020300,000588659.110920.104825.Ung ho em Thuy ma so 2020.226
9/11/2020300,000265819.110920.100118.ung ho MS 2020.226 ung ho em Thuy FT20255432615606
9/11/2020300,000MBVCB.765622627.MS 2020.266 ung ho em Thuy.CT tu 0721000633424 NGUYEN HOANG MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020300,000MBVCB.765557592.Ung ho MS 2020.226(ung ho e thuy).CT tu 0071005211116 DUONG CHAU TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020300,000MBVCB.765554630.Ung ho MS 2020.226 (ung ho em Thuy).CT tu 0161001722922 NGUYEN TAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020300,000030307.110920.084731.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TRINH VAN XUE chuyen khoan UNG HO EM THUY
9/11/2020300,000387541.110920.083715.TTTPhuong ung ho ms2020226 (em Thuy)
9/11/2020300,000Sender:01360002.DD:110920.SHGD:10000065.BO:NGUYEN NHAT BAO.MS 2020.221 (HAI CON ANH AN)
9/11/2020300,000196142.110920.082350.Ung ho MS 2020-226 ung ho em Thuy FT20255964999040
9/11/2020300,000770080.110920.081115.Ms 2020.226 ung ho em thuy
9/11/2020300,000769898.110920.080934.Ms 2020.225 gia dinh be manh
9/11/2020300,000179827.110920.080118.giup MS 2020.226
9/11/2020300,000666933.110920.080018.UH MS 2020.226 UNG HO EM THUY
9/11/2020300,000185513.110920.080006.MS 2020226 ung ho em Thuy FT20255820368719
9/11/2020300,000177988.110920.073607.Ung ho em Thuy - MS 2020.226 FT20255820280005
9/11/2020300,000177801.110920.073527.Ung ho MS 2020.226 FT20255698827024
9/11/2020300,000384152.110920.072536.MS 2020.226 UH em Thuy
9/11/2020300,000MBVCB.765407991.MS 2020.226 (ung ho em Thuy).CT tu 1015234584 PHAN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020300,000IBVCB.765398115.Ung ho MS 2020.226.CT tu 0081000185807 NGUYEN NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020300,000168948.110920.065607.Ung ho MS 2020.226 FT20255020436500
9/11/2020300,000690354.110920.062541.Ung ho MS 2020226(ung ho em Thuy)
9/11/2020300,000163814.110920.061933.Ung ho MS 2020.226 Em Tran Thi Thuy bi ung thu mau. Xin cam on. FT20255300252022
9/11/2020300,000MBVCB.765361306.Ung ho MS 2020.221 (2 con anh An).CT tu 0441000668020 PHAN QUOC THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020300,000146668.110920.004511.Ung ho MS 2020.221 FT20255758882215
9/11/2020300,000MBVCB.765327566.TRIEU MANH CHIEN ung ho ma so 2020.221.CT tu 0491000025281 TRIEU MANH CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020400,000659085.110920.183908.Ung ho MS 2020.226, 2020.224, 2020.223, 2020.222 FT20255363108748
9/11/2020400,000783743.110920.180606.ung ho MS: 2020.205 (em Chang Thi La)
9/11/2020400,000325369.110920.111359.Ha My, Ha Nguyen ung ho chi Tran Thi Thuy MS 2020.226 FT20255180603937
9/11/2020400,000265340.110920.075657.TRAN DANG TONG Chuyen tien gui em Thuy_nghe an
9/11/2020500,000IBVCB.766650408.MS 2020 226 em TRAN THI THUY tinh Nghe An.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/11/2020500,000MBVCB.766647473.DANG THI DUONG chuyen tien ung ho MS 2020.221(hai con anh An).CT tu 0381000353985 DANG THI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020500,000596167.110920.213510.UNG HO MS 2020.225 (GIA DINH BE MANH)-110920-21:35:05 596167
9/11/2020500,000MBVCB.766593302.VU HAI chuyen tien ung ho MS 2020226(ung ho em Thuy).CT tu 0031000224212 VU HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020500,000239418.110920.203758.MS 2020.226 ung ho em Thuy
9/11/2020500,000239787.110920.190946.MS2020226unghoemThuy
9/11/2020500,000759059.110920.185131.Vietcombank 0011002643148 MS 2020226 ung ho em Thuy
9/11/2020500,000MBVCB.766403390.Ung ho MS 2020.221.CT tu 0251001157630 NGUYEN TUAN NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020500,000643202.110920.181319.MS 2020.226 UNG HO EM THUY FT20255724800802
9/11/2020500,000IBVCB.766350461.Ung ho MS 2020.221.CT tu 1013007620 PHAM TRI HUYEN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020500,000591037.110920.173043.IBFT Ung ho em thu
9/11/2020500,000897242.110920.165352.Ung ho MS 2020.226 Ung ho e Thuy
9/11/2020500,000562394.110920.165151.MS 2020.226 GIUP EM THUY-110920-16:51:50 562394
9/11/2020500,000MBVCB.766235216.NGUYEN MINH TUAN chuyen tien.MS.2020225.ung ho gia dinh be manh.CT tu 0481000764737 NGUYEN MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020500,000MBVCB.766155257.LE DINH HOANG DUC chuyen tien.CT tu 0081000352320 LE DINH HOANG DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020500,000812702.110920.153122.Chuyen tien ung ho em Thuy MS 2020.226 qua bao VietNamnet
9/11/2020500,000759522.110920.152518.bao viet Nam Net-MS 2020.225 ung ho gia Dinh be manh
9/11/2020500,000758517.110920.151957.MS 2020.226 (ung ho em Thuy). Ba Ngoc Lan ung ho chau Thuy
9/11/2020500,000MBVCB.766085003.Ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh).CT tu 0071000674269 DONG QUANG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020500,000483696.110920.150351.2020.MS 226 ung ho em thuy FT20255398605062
9/11/2020500,000MBVCB.766059434.MS 2020.226 Ung ho em Thuy.CT tu 0281000365455 NGUYEN HOANG LIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020500,000MBVCB.766000496.NGUYEN VIET ANH chuyen tien.CT tu 0071002664351 NGUYEN VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020500,000412480.110920.135234.MS 2020.226 ( ung ho em Thuy)
9/11/2020500,000825010.110920.134550.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS2020226 Em Thuy Nghe An
9/11/2020500,000912569.110920.134805.MS 2020.266 ( ung ho em Thuy).
9/11/2020500,000002858.110920.134126.Ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh)
9/11/2020500,000IBVCB.765933867.Ung ho MS 2020.226 (ung ho em Thuy).CT tu 0081000214646 DINH TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020500,000IBVCB.765920333.MS 2020.226 (ung ho em Thuy).CT tu 0071003610655 TRUONG HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020500,000MBVCB.765909195.Ung ho qua bao Vietnamnet cho gia dinh be Manh-MS 2020225.CT tu 0251001395395 NGUYEN BANG THU BA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020500,000IBVCB.765899670.ung ho MS2020.226 ( ung ho em Thuy).CT tu 0041000179679 PHAM THI DANG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020500,000MBVCB.765870583.Ung ho MS 2020.226 (ung ho em Thuy).CT tu 0251001577025 HUYNH ANH DUNG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020500,000715320.110920.121348.Vietcombank 0011002643148 Ms2020226
9/11/2020500,000MBVCB.765832093.Ung ho em Thuy MS 2020 226.CT tu 0071001495974 NGUYEN THI NGOC THACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020500,000MBVCB.765821981.ms 2020.226(ung ho em thuy).CT tu 0291000241372 HUYNH HUU BA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020500,000IBVCB.765794344.ung ho MS 2020.224 (be Leo Trieu Loc)..CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020500,000470296.110920.113555.Ung ho MS 2020 226 ung ho em Thuy
9/11/2020500,000617302.110920.111926.CT ung ho ma so 2020 225 chau Manh
9/11/2020500,000Sender:01310001.DD:110920.SHGD:10010526.BO:DUONG THI KIM YEN.UNG HO MS 2020. 226 UNG HO EMTHUY
9/11/2020500,000IBVCB.765728484.MS 2020.226 (ung ho em Thuy).CT tu 0071000624980 HO THI MO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020500,000299677.110920.104225.Giup em Thuy MS 2020226 FT20255300344130
9/11/2020500,000Sender:79307005.DD:110920.SHGD:10007310.BO:LE THI PHUONG LAN.IBUNG HO 2020.221 ( HAI CON ANH AN)
9/11/2020500,000Sender:79307005.DD:110920.SHGD:10007249.BO:LE THI PHUONG LAN.IBUNG HO MS 2020.226 ( UNG HOEM THUY)
9/11/2020500,000359749.110920.102525.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020226 ung ho em Thuy
9/11/2020500,000700918.110920.100625.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 HA THI HANG ung ho e Thuy ma so 2020226
9/11/2020500,000Sender:01321001.DD:110920.SHGD:10000621.BO:DIEP THI NHU QUYNH.UH MS 2020226
9/11/2020500,000MBVCB.765598021.Ung ho ma so 2020.226 (ung ho e thuy).CT tu 0071001057825 NGUYEN VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020500,000MBVCB.765596880.NGUYEN THE HUNG chuyen tien ung ho ms 2020.226 em Thuy.CT tu 0011004240482 NGUYEN THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020500,000Sender:01310005.DD:110920.SHGD:10007914.BO:VO THI THU HA.MS 2020.226 UNG HO EM THUY
9/11/2020500,000Sender:79307006.DD:110920.SHGD:10003125.BO:LE CANH TINH.LE CANH TINH UNG HO MS 2020.214 (BE NINH GIA BAO)
9/11/2020500,000Sender:79307006.DD:110920.SHGD:10003130.BO:LE CANH TINH.LE CANH TINH UNG HO MS 2020.226 (UNG HO EM THUY)
9/11/2020500,000MBVCB.765582783.MS 2020.226 (ung ho em Thuy).CT tu 0071000837177 MAU THUAN PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020500,000MBVCB.765581862.TRAN THI THANH THUY M S 2020226 ung ho em thuy chuyen tien.CT tu 0071002543178 TRAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020500,000MBVCB.765580444.Ung ho MS2020.226 (ung ho em Thuy).CT tu 0071000937817 HA THANH THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020500,000Sender:79307005.DD:110920.SHGD:10004906.BO:VU THI NGOC ANH.IBUNG HO MS 2020.226 (UNG HO EMTHUY)
9/11/2020500,000237767.110920.093018.Ung ho em Thuy MS 2020226
9/11/2020500,000487009.110920.092631.VU THI HOA UNG HO MS: 2020.223 GIA DINH CHI HOA - NGHE AN-110920-09:26:30 487009
9/11/2020500,000MBVCB.765568535.Ung ho MS 2020.226 (em Thuy).CT tu 0691000297837 BUI THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020500,000486182.110920.092139.VU THI HOA UNG HO MS: 2020.226 ( UNG HO EM THUY )-110920-09:21:38 486182
9/11/2020500,000Sender:48304001.DD:110920.SHGD:10001705.BO:DAO NGOC TIEP.UNG HO MS 2020.226(UNG HO E THUY)) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
9/11/2020500,000284984.110920.091519.ung ho MS 2020.226 ( ung ho em Thuy)
9/11/2020500,000349836.110920.090950.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS2020 226 ung ho chau Thuy
9/11/2020500,000Sender:79604001.DD:110920.SHGD:10000626.BO:NGUYEN THI XUAN HUONG.MS 2020.217UNG HO MS 2020.217 BE DO PHUOC TAI CHARGEDETAILS OUR
9/11/2020500,000702936.110920.091003.MS 2020.226 ( ung ho em thuy )
9/11/2020500,000Sender:01604003.DD:110920.SHGD:10000625.BO:NGUYEN THI XUAN HUONG.MS 2020.224MS 2020.224 BELEO TRIEU LOC CHARGEDETAILS OUR
9/11/2020500,000Sender:79604002.DD:110920.SHGD:10000635.BO:NGUYEN THI XUAN HUONG.MS 2020.215MS 2020.215 BENGUYEN NG OC KHANG CHARGEDETAILS OUR
9/11/2020500,000192631.110920.090557.MS 2020 226 ung ho em Thuy
9/11/2020500,000221839.110920.090432.Ung ho MS 2020.226 ung ho em thuy FT20255180123255
9/11/2020500,000MBVCB.765522514.Ung ho MS.2020.226 em Thuy Nghe An.CT tu 0071000367105 DOAN THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020500,000901683.110920.085307.ung ho MS: 2020.226 (ung ho em thuy)
9/11/2020500,000213366.110920.085139.Ung ho em Thuy MS2020226 FT20255699010029
9/11/2020500,000IBVCB.765516453.Ung ho ma so 2020226 ung ho em Thuy.CT tu 0041000256170 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/11/2020500,000784693.110920.084246.Vietcombank 0011002643148 DO PHUOC LINH chuyen khoan MS 2020226 ung ho em Thuy
9/11/2020500,000480432.110920.084709.UNG HO MS 2020.226 (UNG HO EMTHUY)-110920-08:47:08 480432
9/11/2020500,000521778.110920.084313.IBFT Ung ho MS 2020.226 u.ho chau Thuys
9/11/2020500,000UNG HO MS: 2020226(UNG HO EM THUY)
9/11/2020500,000MBVCB.765476857.Ung ho MS 2020.226.CT tu 0011001465765 LE ANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020500,000MBVCB.765473824.NGUYEN VAN CONG chuyen tien ung ho MS 2020.226(ung ho em Thuy).CT tu 0181000372063 NGUYEN VAN CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020500,000CHU PHAM VAN HOP UNG HO EM THUY - MA SO: 2020226
9/11/2020500,000109546.110920.081541.Ghi ro ung ho MS 2020 226 ung ho em Thuy
9/11/2020500,000191238.110920.081332.Ung ho qua bao Vietnamnet ung ho MS 2020-226 em Thuy FT20255820415104
9/11/2020500,000IBVCB.765462393.KHUONG MINH QUYET MS 2020.226(giup do em Thuy).CT tu 0381000471402 KHUONG MINH QUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020500,000MBVCB.765460330.NGUYEN THI LOAN chuyen tien ung ho em Thuy.CT tu 0071004159419 NGUYEN THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020500,000Sender:79305001.DD:110920.SHGD:10000162.BO:TRAN VINH TRUNG.MS 2020 226
9/11/2020500,000MBVCB.765436597.MS 2020 226 ung ho em Thuy.CT tu 0041000204691 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/11/2020500,000MBVCB.765436456.Ung ho MS 2020.226 (ung ho em Thuy).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020500,000MBVCB.765421731.ung ho MS 2020.226 (gui em Thuy, benh bach cau cap) ___ TT.CT tu 0331000490400 TRUONG MINH THACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020500,000MBVCB.765412546.MS 2020 226 ung ho em Thuy.CT tu 0111000153470 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/11/2020500,000408497.110920.071920.Ung ho MS 2020.226 em Thuy
9/11/2020500,000054446.110920.071503.Ung ho Ma so 2020 226
9/11/2020500,000049110.110920.070525.2020 226 ung ho anh Ngoc chi Giang
9/11/2020500,000401395.110920.070159.Chuyen tien ung ho MS 2020.225 gia dinh be Manh qua bao VietNamnet
9/11/2020500,000950463.110920.064836.Ung ho MS2020.226(ung ho em Thuy)
9/11/2020500,000MBVCB.765375296.Ung ho MS 2020.226 ung ho chau Thuy.CT tu 0011004043238 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/2020500,000MBVCB.765370649.Benh ung thu mau o Dai Loan mong duoc hoi huong.CT tu 0041000783650 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/11/2020500,000026196.110920.055009.MS 2020 226
9/11/2020500,000MBVCB.765326469.Ung ho ms 2020.221 (2con anh An).CT tu 0421003808328 LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/20201,000,000272289.110920.220948.ung ho Ms 2020.226 ung ho em Thuy
9/11/20201,000,000061583.110920.211733.Ung ho MS 2020.221
9/11/20201,000,000923811.110920.185827.Ung ho tu thien MS 2020.226
9/11/20201,000,000949283.110920.175208.MS 2020.226
9/11/20201,000,000408462.110920.161459.Ung ho MS 2020226 ung ho em Thuy
9/11/20201,000,000914136.110920.161328.Ung ho MS 2020 226 ung ho em Thuy
9/11/20201,000,000842025.110920.153833.Ung ho em Tran Thi Thuy
9/11/20201,000,000770533.110920.144952.ung ho em THUY ma so 2020.226
9/11/20201,000,000765820.110920.144506.ung ho VO THI THUYVDUONG ma so 2020.212
9/11/20201,000,000764486.110920.144342.ung ho be BUI QUYNH HAN ma so 2020.216
9/11/20201,000,000762691.110920.144143.ung ho be DO PHUOC TAI ma so 2020.217
9/11/20201,000,000761187.110920.144009.ung ho be NGUYEN KHANH LE ma so 2020.218
9/11/20201,000,000MBVCB.766025499.ung ho MS 2020.226 (ung ho em Thuy).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/20201,000,000Sender:79307005.DD:110920.SHGD:10012148.BO:TRAN DU PHONG.IBUNG HO MS 2020.226 (UNG HO EM THUY)
9/11/20201,000,000911562.110920.131746.ung ho ma so MS 2020.226 ( ung ho em Thuy )
9/11/20201,000,000MBVCB.765901688.Chuyen tien ung ho MS 2020 226.CT tu 0271000106789 TRAN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/20201,000,000245029.110920.124348.VU NGOC KHIEM Chuyen tien(ung ho chau thuy ms 2020226
9/11/20201,000,000946919.110920.123346.MoMoT0982781574T7058338592T970436TMS 2020226
9/11/20201,000,000MBVCB.765867706.Ung ho MS 2020.226 (ung ho em Thuy).CT tu 0071001392335 NHAM THI MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/20201,000,000Sender:79307005.DD:110920.SHGD:10010147.BO:NGUYEN THI DUNG.IBUNG HO EM TRAN THI THUY . MASSO 2020.226
9/11/20201,000,000510790.110920.113302.UNG HO MS 2020.226 (UNG HO EM THUY)-110920-11:33:02 510790
9/11/20201,000,000Sender:79314013.DD:110920.SHGD:10000971.BO:DUONG KIM PHUONG.UNG HO MS 2020.226 (UNG HO EMTHUY)
9/11/20201,000,000715997.110920.102825.ung ho MS 2020.226 UNG HO E THUY
9/11/20201,000,000097658.110920.094828.ng ho MS2020 223 gi nh ch Hoa
9/11/20201,000,000097169.110920.094624.ng ho MS 2020 221 hai con anh An
9/11/20201,000,000NGUYEN THI LUA - UNG HO GIA DINH BE MANH
9/11/20201,000,000MBVCB.765594567.Ung ho MS 2020.221 (hai con anh An).CT tu 0451000472917 HOANG TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/20201,000,000Sender:01310012.DD:110920.SHGD:10007287.BO:NGUYEN QUYNH CHI.UNG HO EM THUY MS 2020.226
9/11/20201,000,000499108.110920.091651.ung ho em Thuy Nge an MS2020.226
9/11/20201,000,000IBVCB.765551813.UNG HO MS 2020.220(UNG HO CHI PHAN THI KHUYEN).CT tu 0441000635855 NGUYEN THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/20201,000,000IBVCB.765541080.ung ho MS 2020.225 (GIA DINH BE MANH).CT tu 0441000635855 NGUYEN THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/20201,000,000476021.110920.081444.UNG HO MS 2020.226 (UNG HO EM THUY)-110920-08:14:44 476021
9/11/20201,000,000MBVCB.765457155.Phuong ung ho MS 2020.226(Em Thuy).CT tu 0381000617240 PHAM THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/20201,000,000436600.110920.080746.LE THI NGHIA MS 2020.226 UNG HO EM THUY
9/11/20201,000,000385333.110920.075806.MS 2020.226 ung ho em Thuy
9/11/20201,000,000MBVCB.765436109.DUONG THU NHI chuyen tien ung ho MS2020226(ung ho em Thuy).CT tu 0061001072995 DUONG THU NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/20201,000,000MBVCB.765432246.DINH THI NHIEM chuyn tien ung ho em Thuy MS 2020.226.CT tu 0371000414289 DINH THI NHIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/20201,000,000MBVCB.765397380.MS 2020.226 (Ung ho em Thuy) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/20201,000,000MBVCB.765395634.TRAN THI PHUONG MAI chuyen tien MS 2020.226 ung ho em Thuy.CT tu 0181003491286 TRAN THI PHUONG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/20201,200,000720699.110920.131717.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 226 Co Huong co Linh ung ho em Thuy
9/11/20202,000,000267451.110920.215417.Ung ho ms 2020.226 ung ho em Thuy
9/11/20202,000,000759182.110920.143808.ung ho anh NGUYEN VO BINH ma so 2020.219
9/11/20202,000,000840070.110920.134333.Ung ho E Thuy MS 2020 226
9/11/20202,000,000MBVCB.765927207.Ung ho MS2020.226 (ung ho em THUY).CT tu 0071003670608 NGUYEN HOANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/20202,000,000344157.110920.102548.VIETTEL 400300 LIENNH 200911 200911018814470 400201 2020226 ung ho em TRAN THI THUY
9/11/20202,000,000MBVCB.765490152.TON NU VI THUY chuyen tien ung ho MS 2020.226 (ung ho em Thuy).CT tu 0721000651691 TON NU VI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/20202,000,000185650.110920.080020.ung ho MS 2020.26 ung ho em Thuy FT20255609382129
9/11/20202,000,000MBVCB.765367374.NGUYEN HUU BAY chuyen tien UNG HO 2020.226 UNG HO EM THUY.CT tu 0531002496335 NGUYEN HUU BAY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/11/20202,500,000952494.110920.135854.Ms 2020225 gia dinh Be Manh
9/11/20203,000,000MBVCB.765377675.NGUYEN THI MONG TRINH chuyen tien.CT tu 0071001886057 NGUYEN THI MONG TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/12/20201,000IBVCB.767450544.asd.CT tu 0721000668837 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/12/20201,000IBVCB.767446970.asd.CT tu 0501000219607 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/12/20201,000IBVCB.767354794.asd.CT tu 0881000477488 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/12/20201,000IBVCB.767275764.asd.CT tu 0431000274098 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/12/202020,000047091.120920.052715.ung ho ms 2020.227 anh Danh Thol
9/12/202030,000IBVCB.767448949.ung ho MS 2020227 anh danh thol.CT tu 0341005822663 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/12/202050,000IBVCB.767521037.Giup ma so 2020 227 anh Danh Thol .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/12/202050,000794184.120920.095358.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020227 anh Danh Thol
9/12/202050,000IBVCB.766853904.Ung ho MS 2020 227 Ung ho anh Danh Thol.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/12/202050,000904764.120920.081639.Ung ho MS 2020.227
9/12/202050,000IBVCB.766810766.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2020.227 (Ung ho anh Danh Thol). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/12/202060,000MBVCB.766944860.gui a danh thol maso 2020 227.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/12/2020100,000310674.120920.214952.MS 2020.226 ung ho em Thuy FT20258301630535
9/12/2020100,000076687.120920.200142.ung ho MS 2020 227 anh Danh Thol
9/12/2020100,000MBVCB.767575831.MS 2020.227? (Ung ho anh Danh Thol)-NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/12/2020100,000092918.120920.151449.Ung ho em Thuy MS 2020.226 FT20256924680334
9/12/2020100,000280439.120920.141949.Ung ho A Danh thol MS 2020.227
9/12/2020100,000532096.120920.133643.MS 2020 226 em thuy
9/12/2020100,000IBVCB.767002545.MS: 2020.226 ung ho em Thuy - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/12/2020100,000921160.120920.101605.MS 2020.223 gia dinh chi Hoa FT20256021086058
9/12/2020100,000000010.120920.083104.MS 2020.226 UNG HO CHI THUY BI BENH UNG THU O DAI LOAN
9/12/2020100,000612364.120920.082515.VINH NAM UNG HO MS 2020.227 ANH DANH THOL-120920-08:25:14 612364
9/12/2020100,000839352.120920.073501.Ung ho MS 2020.227, ung ho anh Danh Thol FT20256360351130
9/12/2020100,000MBVCB.766816240.ung ho ma so: MS 2020.227 (anh Danh Thol) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/12/2020100,000608121.120920.071732.UNG HO MS : 2020.227( UNG HO ANH DANH THOL)-120920-07:17:29 608121
9/12/2020100,000834755.120920.071251.Ung ho MS 2020.226 ung ho em Thuy FT20256825679000
9/12/2020100,000876757.120920.070029.Gia dinh Lymiukico ung ho Danh Thol MS 2020227
9/12/2020100,000MBVCB.766793527.Ung ho anh Danh Thol.CT tu 0111000166515 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/12/2020100,000208618.120920.064718.Ung ho MS 2020.226 ( em Thuy)
9/12/2020100,000MBVCB.766780083.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.227 (anh Danh Thol)Vietnamnet 12/9/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/12/2020100,000113927.120920.023922.MS 2020.221
9/12/2020100,000291925.120920.000113.MoMo 01289272425 ung ho MS 2020221 hai con anh An 7069247018
9/12/2020150,000MBVCB.767106422.Ung thu mau the bach cau.CT tu 0071001198454 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/12/2020200,000MBVCB.767770662.HOANG DUC VIET gui ung ho e thuy , ms 2020. 226.CT tu 0411000980260 HOANG DUC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/12/2020200,000IBVCB.767521502.MS. 2020.087 be Luong Gia Kiet.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/12/2020200,000MBVCB.767440773.ung ho em Thuy.CT tu 0191000307922 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/12/2020200,000MBVCB.767434140.ung ho be Manh.CT tu 0191000307922 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/12/2020200,000872579.120920.163302.MS 2020.227 (Ung ho anh Danh Thol)
9/12/2020200,000824001.120920.160102.Vietcombank 0011002643148 TRAN THI LE THUY chuyen khoan cho MS 2020226 ung ho em Thuy
9/12/2020200,000683901.120920.142839.IBFT MS 2020.226 ung ho em Thuy
9/12/2020200,000MBVCB.767162485.ung ho MS 2020.226 (em Thuy).CT tu 0111000253079 TRAN DUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/12/2020200,000360124.120920.120255.ung ho ms2020.226 ung ho em thuy
9/12/2020200,000803085.120920.113128.Vietcombank 0011002643148 Ung ho ms 2020 221 hai con anh An
9/12/2020200,000MBVCB.767027880.MS 2020.226 (ung ho em Thy).CT tu 0181003384583 NGUYEN THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/12/2020200,000795562.120920.100757.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 226 ung ho em Thuy
9/12/2020200,000199667.120920.080821.ung ho em Thuy MS 2020226
9/12/2020200,000326908.120920.075549.DO THANH HOANG UNG HO MS 2020.226 -UNG HO EM THUY
9/12/2020200,000433074.120920.001119.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020226 ung ho em thuy
9/12/2020300,000MBVCB.766716539.Ung ho MS 2020.226 (ung ho em Thuy).CT tu 0071001936991 NGUYEN THUY CANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/12/2020300,000MBVCB.766710360.NGUYEN THI CHIEN ung ho MS 2020.226(ung ho em Thuy).CT tu 0011001331353 NGUYEN THI CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/12/2020300,000MBVCB.767349562.Ung ho MS 2020.226 ( Ung ho em Thuy).CT tu 0011004344359 NGUYEN GIANG QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/12/2020300,000MBVCB.767004831.Ung ho em Thuy MS 2020.226.CT tu 0071003838912 NGUYEN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/12/2020300,000894126.120920.093544.Ung ho MS 2020.227 FT20256776446785
9/12/2020300,000IBVCB.766896556.ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh)..CT tu 0771000575185 LE VAN THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/12/2020300,000861103.120920.083812.MS 2020.225 GIA DINH BE MANH FT20256361075648
9/12/2020300,000MBVCB.766817071.ung ho MS 2020.227 (ung ho a Danh Thol).CT tu 0071001190114 TRAN HONG KHOI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/12/2020300,000809183.120920.002748.MS 2020.221 FT20256650512500
9/12/2020500,000739804.120920.211110.Ms 2020.225
9/12/2020500,000MBVCB.767673382.Ung ho em Thuy MS 2020 226.CT tu 0041000884462 LE TRAN THI KIM NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/12/2020500,000284449.120920.160646.UNG HO DANH THOL MS 2020.227
9/12/2020500,000015421.120920.124558.Ung ho MS 2020.226 ung ho em thuy FT20256290034904
9/12/2020500,000014448.120920.124352.Ung ho MS2020.211 chau nguyen thien phu FT20256924112156
9/12/2020500,000013025.120920.124105.Ung ho MS 2020.200 be vo nguyen thien bao FT20256015208022
9/12/2020500,000141439.120920.113652.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020221 con anh An
9/12/2020500,000MBVCB.767042651.PHAN VAN BICH chuyen tien MS 2020226 ( ung ho be Thuy ).CT tu 1013258736 PHAN VAN BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/12/2020500,000MBVCB.767043473.NGUYEN THI THANH THUY chuyen tien ung ho chau Do Phuoc Tai MS 2020.217.CT tu 0281000393919 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/12/2020500,000MBVCB.767033646.NGUYEN THI THANH THUY chuyen tien ung ho chau Leo Trueu Loc MS 2020.224.CT tu 0281000393919 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/12/2020500,000MBVCB.767027847.NGUYEN THI THANH THUY chuyen tien ung ho em Thuy MS 2020.226.CT tu 0281000393919 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/12/2020500,000046190.120920.100506.TRANG UNG HO EM THUY MS 2020226
9/12/2020500,000MBVCB.766973331.LE HONG THONG chuyen tien ung ho MS 2020.225 gia dinh be Manh.CT tu 0281000628692 LE HONG THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/12/2020500,000366382.120920.091123.NGUYEN THI NGOC HUE MS 2020227 UNG HO ANH DANH THOL
9/12/2020500,000453482.120920.073852.Ung ho MS 2020.227( ung ho anh Danh Thol)
9/12/2020500,000MBVCB.766804362.Ung ho 2020.227.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/12/2020500,000825315.120920.054316.Ung ho MS 2020.227 anh Danh Thol FT20256181035536
9/12/2020500,000575266.120920.001407.Ung ho MS 2020.221 (hai con anh An)
9/12/2020700,000MBVCB.767665568.MS.2020.226 (ung ho em Thuy).CT tu 0271001084158 LE THI LAN VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/12/20201,000,000729223.110920.231036.UNG HO EM THUY MS 2020226
9/12/20201,000,000098873.120920.140722.ung ho MS 2020.226
9/12/20201,800,000614330.120920.084422.UNG HO MS 2020.223,224,225,226,227,228 MOI TH 300.000-120920-08:44:21 614330
9/12/20202,000,000IBVCB.767048142.TRIEU PHUNG HA+NG HOANG DUNG UNG HO MS 2020.225 (gia dinh be Manh).CT tu 0481000737352 TRIEU PHUNG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/12/20203,000,000420107.120920.170652.Ung ho MS 2020226 Ung ho em Thuy
9/12/20203,000,000MBVCB.767310355.MS. 2020.226 ung ho em Thuy.CT tu 0771000596565 DO NU MINH KHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/12/202010,000,000989212.120920.115720.Chi Pham Thi Anh Tuyet Ha Noi ung hoi em Thuy ms 2020 226 FT20256182228486
9/13/20201,000IBVCB.768182551.asd.CT tu 0531002595292 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/13/202010,000IBVCB.768247314.trhthh.CT tu 0331000515930 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/13/202010,000IBVCB.768205768.vrhthy.CT tu 0531002592861 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/13/202020,000506213.130920.191934.CHUYEN KHOAN TU MOMO
9/13/202025,000IBVCB.768410564.ung ho ma 2020 228 gd chi tin.CT tu 0341005822663 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/13/202050,000MBVCB.767799793.Ms 2020.226 (ung ho em thuy).CT tu 0021000352932 BUI DINH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/13/202050,000IBVCB.768587332.Ung ho chi Pham Thi Khuyen Ms 2020.220.CT tu 0251001116892 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/13/202050,000IBVCB.768484115.Giup ma so 2020 228 gia dinh chi Tin.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/13/202050,000747621.130920.063436.MS 2020.228 gia dinh chi tin
9/13/202050,000356836.130920.055558.ung ho ms 2020.228 gia dinh chi Tin. FT20258100027603
9/13/2020100,000722196.130920.210144.Ung ho MS 2020.216-Ung ho be Bui Quynh Han FT20258699047105
9/13/2020100,000720927.130920.205904.Ung ho MS 2020.223-gia dinh chi Hoa FT20258407470679
9/13/2020100,000MBVCB.768609342.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.228 gia dinh chi TIN.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/13/2020100,000719268.130920.205523.Ung ho MS 2020.227-Ung ho anh Danh Thol FT20258777028428
9/13/2020100,000MBVCB.768606225.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.226 em THUY.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/13/2020100,000718493.130920.205340.Ung ho MS 2020.228-gia dinh chi Tin FT20258480843489
9/13/2020100,000MBVCB.768586956.MS2020.228.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/13/2020100,000216648.130920.192325.ung ho em Thuy
9/13/2020100,000MBVCB.768509385.NGUYEN THI VAN ungr ho ms.2020_201.gd chi binh.CT tu 0121000540218 NGUYEN THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/13/2020100,000MBVCB.768506872.NGUYEN THI VAN ung ho ms.2020_200.vo nguyen thien bao.CT tu 0121000540218 NGUYEN THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/13/2020100,000MBVCB.768499032.ungr ho.2020_198.gd anh duc.CT tu 0121000540218 NGUYEN THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/13/2020100,000651123.130920.164909.Nhom Vien gach nho Ung ho 2 Ma so gom 219 va 223
9/13/2020100,000956610.130920.141200.Chuyen tien ung ho MS 2020.228
9/13/2020100,000801865.130920.090338.Ung ho MS 2020.228 gia dinh chi Tin
9/13/2020100,000797733.130920.085559.ms 2020.228 ung ho chi Tin
9/13/2020100,000717030.130920.083155.VINH NAM UNG HO MS 2020.228 GIA DINH CHI NGO THI TIN-130920-08:31:54 717030
9/13/2020100,000MBVCB.767914300.ung ho ma so: MS 2020.228 (gia dinh chi Tin) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/13/2020100,000MBVCB.767871004.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.228 (gia dinh chi Tin)Vietnamnet 13/9/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/13/2020100,000356895.130920.055716.MS 2020.228 FT20258088428880
9/13/2020100,000271906.130920.054350.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 228 gia dinh chi Tin
9/13/2020150,000709989.130920.201356.Ung ho gia dinh chi Tin MS 2020.228
9/13/2020200,000MBVCB.768394168.Ms 2020.228(gia dinh chi tin).CT tu 0901000006388 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/13/2020200,000947358.130920.164130.Ung ho MS 2020.228 (chi Tin Ha Tinh)
9/13/2020200,000589420.130920.163120.MS 2020.228 gd chi tin FT20258597206532
9/13/2020200,000282647.130920.162033.MS 2020.228
9/13/2020200,000567463.130920.154818.Ung ho MS 2020.228 gia dinh chi Tin FT20258062230844
9/13/2020200,000551282.130920.151505.Ung ho MS 2020.228 gia dinh chi tin FT20258437506377
9/13/2020200,000541873.130920.145355.Ung ho MS.2020.228 chi Tin FT20258407036902
9/13/2020200,000951928.130920.140036.Ung ho MS 2020.228 gia dinh chi Tin
9/13/2020200,000913467.130920.122357.ms2020.228 gia dinh chi Tin
9/13/2020200,000917982.130920.101951.ung ho chi pham thi khuyen ma so 2020 220
9/13/2020200,000MBVCB.767986989.2020214 ung ho be Ninh Gia Bao.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/13/2020200,000MBVCB.767979495.2020220 ung ho chi Pham Thi Khuyen.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/13/2020200,000199018.130920.091645.Vietcombank 0011002643148 MS 2020228
9/13/2020200,000MBVCB.767977958.2020221 ung ho hai con anh An.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/13/2020200,000MBVCB.767975443.2020225 ung ho gia dinh be Manh.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/13/2020200,000120216.130920.085042.Chuyen gui MS 2020 228 gia dinh nha chi Tin
9/13/2020200,000MBVCB.767935200.Ung ho?MS 2020.228?(gia dinh chi Tin)..CT tu 0931004199156 CHU HUU HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/13/2020200,000380639.130920.082831.MS 2020.228 Ung ho gia dinh chi Tin FT20258774447164
9/13/2020200,000085028.130920.081326.MS2020 228
9/13/2020200,000364162.130920.071354.Ung ho MS 2020.228. Gia dinh chi Tin FT20258489404059
9/13/2020200,000712380.130920.062032.UNG HO MS : 2020.228( GIA DINH CHI TIN)-130920-06:20:31 712380
9/13/2020200,000MBVCB.767870527.MS 2020.228?(gia dinh chi Tin)..CT tu 0021001372125 DAO THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/13/2020250,000446084.130920.110129.Ung ho MS 2020.228 gia dinh chi tin FT20258050072851
9/13/2020300,000728072.130920.211530.Ung ho MS 2020.228 FT20258699003023
9/13/2020300,000MBVCB.768591678.Ung ho MS 2020.228 (Gia dinh chi Tin).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/13/2020300,000161156.130920.202938.Chuyen tien ung ho ma so 2020.228. gia dinh chi ti
9/13/2020300,000679533.130920.192931.Ung ho MS 2020.228 gia dinh chi Tin FT20258025858906
9/13/2020300,000628462.130920.174539.MS 2020.228 FT20258100123676
9/13/2020300,000949954.130920.171109.ung ho MS 2020.225 (ung ho gia dinh be Manh)
9/13/2020300,000583764.130920.160150.Ung ho MS 2020 228 gia dinh chi Tin
9/13/2020300,000MBVCB.768311301.NGUYEN THI LAN ANH chuyen tien giup MS 2020.228.CT tu 0301002870998 NGUYEN THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/13/2020300,000478928.130920.121221.Ms 202025 gia dinh be manh FT20258050333257
9/13/2020300,000477327.130920.120838.Ms 202026,ung ho em thuy FT20258060031322
9/13/2020300,000MBVCB.768136642.Ung ho MS.2020.228 - chi Tin .CT tu 0711000248847 TRAN THI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/13/2020300,000474895.130920.120308.Ung ho ma so 2020.228 gia dinh chi tin, chuc gia dinh binh an FT20258420728839
9/13/2020300,000MBVCB.767923029.MS 2020.228.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/13/2020300,000MBVCB.767914662.Ung ho ms 2020.228 gia dinh chi Tin.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/13/2020300,000038489.130920.063647.Ung ho MS 2020 228 gia dinh chi Tin
9/13/2020300,000MBVCB.767867739.ung ho MS 2020.228 (gia dinh chi Tin).CT tu 0011000825135 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/13/2020300,000983616.130920.054954.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 228 gia dinh chi Tin
9/13/2020500,000744639.130920.215742.MS 2020.228 gia dinh chi Tin FT20258021147501
9/13/2020500,000723193.130920.210408.Ung ho MS 2020 228 gia dinh chi tin FT20258051112503
9/13/2020500,000MBVCB.768599827.Tom C tang MS 2020.228 gd chi Tin.CT tu 0011001912955 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/13/2020500,000MBVCB.768594033.MS 2020.228 : gd chi Tin.CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/13/2020500,000641344.130920.181148.MS2020.225 ung ho gia dinh be Manh FT20258014624494
9/13/2020500,000099883.130920.171847.MS 2020.228
9/13/2020500,000100027.130920.171738.MS 2020.211
9/13/2020500,000748239.130920.171000.ung ho MS 2020228 gia dinh chi Tin
9/13/2020500,000590792.130920.163349.Dai Thanh va Dai Vuong ung ho MS 2020.228 gia dinh chi Tin FT20258490299100
9/13/2020500,000MBVCB.768273247.tre em.CT tu 0071003883132 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/13/2020500,000460294.130920.141545.Ung ho MS 2020 228 gia dinh chi tin
9/13/2020500,000MBVCB.768215125.MS 2020.228 (gia dinh chi Tin).CT tu 0711000253601 VU DINH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/13/2020500,000IBVCB.768209257.MS 2020.228 (gia dinh chi Tin).CT tu 0421003713853 PHAN NHU TRUONG NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/13/2020500,000912686.130920.122211.ung ho MS 2020.226
9/13/2020500,000512750.130920.122056.Ung ho gdinh Chi Tin ( MS 2020.228)
9/13/2020500,000187833.130920.115443.UNG HO MS 2020.228 (GIA DINH CHI TIN).
9/13/2020500,000729948.130920.111351.UNG HO MS 2020.228 (GIA DINH CHI TIN)-130920-11:13:18 729948
9/13/2020500,000012845.130920.104826.IBFTA 200913000026638 Ung ho MS 2020.228 gia dinh chi Tin.
9/13/2020500,000793947.130920.084849.ung ho MS 2020.228 gia dinh chi Tin
9/13/2020500,000IBVCB.767937847.Ung ho MS2020226 Ung ho em Thuy.CT tu 0181002122636 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/13/2020500,000IBVCB.767934272.Ung ho MS 2020211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0181002122636 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/13/2020500,000090831.130920.082028.Ung ho MS 2020 228 Gia dinh chi Tin
9/13/2020500,000907718.130920.073549.ung ho MS 2020.228 (gia dinh chi Tin)
9/13/2020500,000MBVCB.767880724.Ung ho MS 2020.228 (gia dinh chi Tin).CT tu 0451000274779 CHU MINH KHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/13/20201,000,000MBVCB.768466213.MS 2020.228 (gia dinh chi Tin).CT tu 0011001763357 NGO DUC NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/13/20201,000,000941090.130920.144317.Chuyen tien ung ho MS 2020.228 - Gia dinh chi Tin
9/13/20201,000,000520523.130920.140101.Ung ho MS 2020 226 ung ho em thuy FT20258636171784
9/13/20201,000,000MBVCB.768220724.MS 2020.226(ung ho em Thuy).CT tu 0921000715507 PHAN THI AI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/13/20201,000,000338238.130920.115424.ung ho MS 2020 228 gia dinh chi Tin
9/13/20201,000,000942649.130920.114230.NGUYEN VAN THU chuyen khoan ung ho MS 2020 228 gia dinh chi Tin
9/13/20201,000,000MBVCB.768090721.MS2020228 gia dinh chi Tin.CT tu 0021000344969 DANG THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/13/20201,000,000430794.130920.102930.MS 2020 228 gia dinh chi Tin FT20258436546060
9/13/20201,000,000429226.130920.102613.Ung ho ma so 2020.228 gia dinh chi Ngo Thi Tin FT20258436532028
9/13/20201,000,000002572.130920.084656.Ung ho gia dinh chi Ngo Thi Tin MS 2020228
9/13/20201,000,000MBVCB.767938567.NGUYEN THI QUYNH NHU chuyen tien ung ho MS 2020.228.CT tu 0501000295028 NGUYEN THI QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/13/20201,000,000MBVCB.767874677.Ung ho ms 2020.228 gd chi tin.CT tu 0251001562519 PHAM XUAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/13/20201,000,000500910.130920.061924.Ngo quoc khanh ung ho MS 2020228 gia dinh chi tin
9/13/20201,000,000744220.130920.060959.Chuyen tien ung ho ms 2020.228 gia dinh chi Tin
9/13/20201,000,000IBVCB.767858287.Ung ho MS 2020.221 (2 con cua anh An).CT tu 0071001849552 NGUYEN TIEN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/13/20201,000,000710147.130920.005803.UH MS 2020.226(UNG HO EM THUY).CAM ON QUY BAO-130920-00:58:04 710147
9/14/20202,000IBVCB.768991204.a.CT tu 0531002594397 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/14/202050,000250059.130920.234319.MoMoT01664187277T7100090636T970436Tung ho gd c Tin ms 2020228
9/14/202050,000762884.130920.225859.MS 2020.227 ung ho a Danh Thol Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20258699389330
9/14/202050,000760800.130920.224957.MS2020.228 gia dinh chi Tin. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20258480180287
9/14/202050,000IBVCB.769826750.Giup ma so 2020 229 gia dinh chi Xanh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/14/202050,000125367.140920.151249.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020229 gia dinh chi Xanh
9/14/202050,000IBVCB.768999786.Ung ho ma so 2020 229 gia dinh chi Xanh.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/14/202050,000IBVCB.768867970.Ung ho MS 2020 228 Gia dinh chi Tin.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/14/202050,000IBVCB.768856306.Ung ho MS 2020 229 Gia dinh chi Xanh.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/14/202050,000075005.140920.070620.Ung ho MS 2020.229
9/14/202060,000186618.140920.181317.gui ma so 2020 229
9/14/2020100,000405678.140920.185314.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 226 Ung ho em Thuy
9/14/2020100,000MBVCB.769819580.ms 2020 229.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/14/2020100,000MBVCB.769817654.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.229 gia dinh chi Xanh.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/14/2020100,000MBVCB.769744463.DANG THI NGOC BICH chuyen tien ung ho e Thuy ma so 2020_226.CT tu 0611001931333 DANG THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/14/2020100,000257122.140920.153838.ung ho ms2020.229 (gia dinh chi xanh)
9/14/2020100,000624464.140920.151712.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020228 Gia dinh chi Tin
9/14/2020100,000Sender:01202001.DD:140920.SHGD:10005460.BO:NGUYEN THI HANH.995220091458866 UNG HO MA SO2020.225 GIA DINH BE MANH
9/14/2020100,000618004.140920.143856.Ung ho MS 2020.229
9/14/2020100,000617409.140920.143819.Ung ho MS 2020.228
9/14/2020100,000616193.140920.143701.Ung ho MS 2020.227
9/14/2020100,000615597.140920.143618.Ung ho MS 2020.226
9/14/2020100,000962425.140920.135006.Vietcombank 0011002643148 Ms 2020229
9/14/2020100,000MBVCB.769136340.MS 2020.229.CT tu 0201000260024 PHAM THI KIEU THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/14/2020100,000MBVCB.769111811.MS 2020228 gia dinh chi tin.CT tu 0011004172276 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/14/2020100,000816113.140920.105824.UONG HO MS 2020.228 ( UNG HO CHI TIN-140920-10:58:23 816113
9/14/2020100,000001283.140920.105148.Ung ho gd be Manh ms 2020225
9/14/2020100,000MBVCB.768999402.Ung ho gia dinh chi Xanh .CT tu 0111000166515 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/14/2020100,000848899.140920.095803.Ung ho gia dinh chi Xanh MS 2020.229
9/14/2020100,000218718.140920.092754.MS2020 229 gia dinh chi Xanh
9/14/2020100,000MBVCB.768937835.NGUYEN THI DAO - Ben Luc, Long An ung ho MS 2020.229 (gia dinh chi Xanh).CT tu 0251002762392 NGUYEN THI DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/14/2020100,000Sender:79310001.DD:140920.SHGD:10004087.BO:NGUYEN TRUNG THANH.MS 2020221 HAI CON ANH AN
9/14/2020100,000791938.140920.084829.VINH NAM UNG HO MS 2020.229 GIA DINH CHI NGUYEN THI XANH-140920-08:48:28 791938
9/14/2020100,000272759.140920.083625.NGUYEN THI HONG THAI Chuyen tien
9/14/2020100,000MBVCB.768819108.ung ho ma so: MS 2020.229 (gia dinh chi Xanh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/14/2020100,000MBVCB.768801035.NGUYEN THI THU LUONG chuyen tien ung ho chi xanh -Ha tinh.CT tu 0561000539291 NGUYEN THI THU LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/14/2020100,000MBVCB.768800760.Ms 2020.228 gia dinh chi tin.CT tu 0381000508907 NGUYEN HUY LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/14/2020100,000254470.140920.065846.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 229 ung ho gia dinh chi Xanh
9/14/2020100,000786727.140920.065703.UNG HO MS : 2020.229( GIA DINH CHI XANH)-140920-06:57:02 786727
9/14/2020100,000MBVCB.768765927.Ung ho MS2020.229 gia dinh chi Xanh.CT tu 0081000285426 PHAM THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/14/2020100,000242212.140920.055518.ung ho ms2020.229 gia dinh chi Xanh
9/14/2020100,000MBVCB.768755357.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.229 (gia dinh chi Xanh)Vietnamnet 14/9/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/14/2020100,000240194.140920.052657.ung ho ms 2020.229 gia dinh chi Xang
9/14/2020150,000325352.140920.193900.Ung ho MS 2020.229 gia dinh chi Xanh FT20258780113842
9/14/2020150,000IBVCB.769440795.ung ho MS 2020.228 (gia dinh chi Tin)..CT tu 0491000002423 LE HIEN THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/14/2020150,000Sender:48304001.DD:140920.SHGD:10007645.BO:LE THI NGOC NHU.MS2020.215 NGUYEN NGOC KHANG TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
9/14/2020200,000469180.140920.214736.MS 2020 225 gia dinh be Manh
9/14/2020200,000IBVCB.769914974.ung ho MS 2020.228 (gia dinh chi Tin)..CT tu 0081000897323 TRAN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/14/2020200,000IBVCB.769912615.ung ho MS 2020.229 (gia dinh chi Xanh)..CT tu 0081000897323 TRAN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/14/2020200,000539745.140920.193401.MS 2020229 ung ho gia dinh chi Xanh
9/14/2020200,000256722.140920.153719.ung ho ms 2020.228 (gia dinh chi tin)
9/14/2020200,000IBVCB.769489937.PHAN THI KIM THANH chuyen khoan ung ho MS: 2020.226 (ung ho em Thuy).CT tu 0531002165446 PHAN THI KIM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/14/2020200,000Sender:92204012.DD:140920.SHGD:12666236.BO:HUYNH THANH THUY.UNG HO MS 2020.193 (EM HA NHATMINH)
9/14/2020200,000Sender:92204012.DD:140920.SHGD:12666188.BO:HUYNH THANH THUY.UNG HO MS 2020.212 (VO THI THUY DUONG)
9/14/2020200,000012539.140920.144558.ung ho ms 2020229 ung ho gia dinh chi xanh
9/14/2020200,000848578.140920.142520.UNG HO MS 2020.228(GIA DINH CHI TIN)-140920-14:25:11 848578
9/14/2020200,000848138.140920.142257.UNG HO MS 2020.229(GIA DINH CHI XANH)-140920-14:22:55 848138
9/14/2020200,000131962.140920.134343.ung ho MS 2020.229 (gia dinh chi Xanh)
9/14/2020200,000Sender:48304001.DD:140920.SHGD:10006839.BO:VU NGUYEN HUONG GIANG.MS2020.228 TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
9/14/2020200,000564515.140920.133411.ung ho ms 2020.229 gia dinh chi Xanh
9/14/2020200,000020620.140920.125746.Ung ho MS 2020-229 gia dinh chi Xanh FT20258553869227
9/14/2020200,000MBVCB.769241898.Ung ho MS 2020.229 (gia dinh chi Xanh). Cau cho gia dinh chi nhan duoc nhieu su giup do de vuot qua kho khan nay.CT tu 0111000285458 NGUYEN TRUONG ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/14/2020200,000560658.140920.120920.TTTPhuong ung ho Ms2020228
9/14/2020200,000Sender:48304001.DD:140920.SHGD:10005987.BO:VU NGUYEN HUONG GIANG.MS2020.229 TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
9/14/2020200,000IBVCB.769149468.MS 2020.229 (Gia dinh chi Xanh).CT tu 0531002502418 NGUYEN THI CAM HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/14/2020200,000MBVCB.769147028.MS 2020.229 ( ung ho gia dinh chi Xanh).CT tu 0281001185965 CAO THI CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/14/2020200,000467441.140920.111346.ung ho MS 2020.229 gia dinh chi Xanh
9/14/2020200,000569949.140920.105303.MS 2020221 hai con anh an
9/14/2020200,000339321.140920.103121.Ung ho MS 2020 229 gia dinh chi Xanh
9/14/2020200,000868724.140920.102903.Ung ho MS 2020.229 ( gia dinh chi xanh )
9/14/2020200,000784139.140920.093127.Ms2020.227 (anh Danh Thol) va Ms 2020 .229 (gia dinh chi Xanh)
9/14/2020200,000844229.140920.090334.Ung ho MS 2020.229 gd Chi Xanh FT20258767703804
9/14/2020200,000840010.140920.085758.MS 2020.226 FT20258767690000
9/14/2020200,000319321.140920.084513.Hua Hien ct ung ho MS 2020.229
9/14/2020200,000IBVCB.768857510.MS 2020228 gia dinh chi Tin.CT tu 0121000670813 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/14/2020200,000113333.140920.081302.chuyen tien
9/14/2020200,000113330.140920.081301.ug ho ms 2020 221 hai con anh an
9/14/2020200,000MBVCB.768782209.Gia dinh chi xanh ms2020.229.CT tu 0181002716401 DOAN KHAM PHON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/14/2020200,000258747.140920.070753.Le Trong Hoa chuyen tien ung ho MS 2020.229 ( gia dinh cho Xanh)
9/14/2020200,000242914.140920.060130.Chuyen tien ung ho gd chi xanh
9/14/2020200,000MBVCB.768751840.Ung ho Ms 2020.224 be Leo Trieu Loc.CT tu 0011002962006 TRAN VIET HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/14/2020300,000447533.140920.212545.ung ho gia dinh chi Xanh-MS 2020-229
9/14/2020300,000057049.140920.204315.IBFTA 200914000112378 Nguyen dinh hoi ung ho 2020 225 gia dinh be manh
9/14/2020300,000IBVCB.769530041.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.227 (Ung ho anh Danh Thol).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/14/2020300,000014610.140920.124710.Ung ho MS 2020 229 gia dinh chi Xanh FT20258071700972
9/14/2020300,000MBVCB.769252280.LOONG THI OANH chuyen tien.CT tu 0971000029236 LOONG THI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/14/2020300,000MBVCB.769232829.ung ho MS 2020.229 (gia dinh chi Xanh).CT tu 0381002471819 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/14/2020300,000020097042309141135052020a9a0908376.74334.113510.HOANG THI TRONG UNG HO MS2020225 GIA DINH BE MANH
9/14/2020300,000349363.140920.093141.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020229
9/14/2020300,000311185.140920.091416.UNG HO MS 2020 229 GIA DINH CHI XANH
9/14/2020300,000Sender:01310001.DD:140920.SHGD:10008347.BO:DUONG ANH TOAN.UNG HO MS 2020.226 EM THUY
9/14/2020300,000177995.140920.090606.U ng ho Ms 2020 229 gia dinh chi Xanh
9/14/2020300,000MBVCB.768900199.TRAN THI TUYET LINH chuyen tien ung ho ma so 2020229.CT tu 0071002089636 TRAN THI TUYET LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/14/2020300,000MBVCB.768895804.MS 2020.229 (Gd C.Xanh).CT tu 0281000400096 PHAM DANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/14/2020300,000834776.140920.085013.Ung ho MS 2020228 hia dinh em tin FT20258085024105
9/14/2020300,000832879.140920.084714.Ung ho MS2020226 em thuy FT20258375103394
9/14/2020300,000821771.140920.082705.Ung ho MS 2020.229 gia dinh chi Xanh FT20258626001208
9/14/2020300,000279051.140920.075643.Chuyen tien ung ho gd chi tin 2020.228
9/14/2020300,000243312.140920.060457.MS 2020.229
9/14/2020300,000783945.140920.001225.UNG HO MS 2020.228 GIA DINH CHI TIN-140920-00:12:21 783945
9/14/2020400,000IBVCB.769536579.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.228 (gia dinh chi Tin)..CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/14/2020400,000933422.140920.105601.Ung ho MS 2020.228 gia dinh c Tin FT20258071295748
9/14/2020400,000MBVCB.769071802.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2020.228 va MS 2020.229.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/14/2020500,000906205.140920.221130.MS 2020.229 UNG HO GIA DINH CHI XANH-140920-22:11:13 906205
9/14/2020500,000892314.140920.194942.UNG HO MS 2020.229 ( GIA DINH CHI XANH)-140920-19:49:41 892314
9/14/2020500,000645520.140920.192956.ms 2020.221
9/14/2020500,000MBVCB.769857244.chong bi u mau.CT tu 0071000862971 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/14/2020500,000IBVCB.769578934.ung ho em thuy ms 1010.226.CT tu 0401000087372 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/14/2020500,000IBVCB.769542901.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.229 (gia dinh chi Xanh)..CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/14/2020500,000593757.140920.141148.UNG HO MS 2020.229 gia dinh chi Xanh
9/14/2020500,000229378.140920.114530.ung ho MS 2020.229 ( gia dinh chi xanh )
9/14/2020500,000581711.140920.113852.MS 2020 224
9/14/2020500,000581427.140920.113745.MS 2020 226
9/14/2020500,000Sender:01310012.DD:140920.SHGD:10018345.BO:PHAM QUOC MANH.PHAM QUOC MANH UNG HO GD CHI NGOTHI TIN,DIEN MY, HUONG KHE, HA TINH. MS 2020.228
9/14/2020500,000IBPS/SE:79310001.DD:140920.SH:10011924.BO:TRAN THI QUYNH NHU.MS 2020.228 UNG HO GIA DINH CHI TIN
9/14/2020500,000Sender:01310001.DD:140920.SHGD:10017524.BO:NGUYEN THANH TAN.UNG HO MS 2020.229 GIA DINH CHI XANH
9/14/2020500,000Sender:79307005.DD:140920.SHGD:10011088.BO:PHAM HUU PHU.IBMS 2020.221 (HAI CON ANH AN)
9/14/2020500,000560469.140920.101757.Ung ho em thuy MS 2020226
9/14/2020500,000Sender:01310001.DD:140920.SHGD:10014333.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.228 GIA DINHCHI TIN
9/14/2020500,000TANG TRUNG XUONG-UNG HO MS 2020.229 (GIA DINH CHI XANH)
9/14/2020500,000Sender:79310001.DD:140920.SHGD:10010982.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2020.228 GIA DINH CHITIN
9/14/2020500,000Sender:48304001.DD:140920.SHGD:10001425.BO:DONG XUAN QUY.UNG HO MS 2020.229 (GIA DINH CHIXANH ) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
9/14/2020500,000Sender:01204001.DD:140920.SHGD:11648089.BO:DAO THUY NGA.DAO THUY NGA UNG HO MS2020.225, UNG HO GIA DINH BE MANH
9/14/2020500,000Sender:79334001.DD:140920.SHGD:10001833.BO:NGUYEN HUU HOP0512011.UNGHO MS 2020.228 CHI TIN(VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
9/14/2020500,000310944.140920.090723.UNG HO GD CHI XANH MS 2020.229
9/14/2020500,000336831.140920.090337.ung ho MS 2020.229 gia dinh chi Xanh
9/14/2020500,000IBVCB.768885154.ung ho MS 2020.229 (gia dinh chi Xanh)..CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/14/2020500,000Sender:01310012.DD:140920.SHGD:10004553.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.226 EM THUY
9/14/2020500,000Sender:01310005.DD:140920.SHGD:10004115.BO:PHAM THI THANH HA.GIUP EM THUY MS 2020.226
9/14/2020500,000Sender:01310012.DD:140920.SHGD:10003824.BO:PHAM THI THANH HA.GIUP GIA DINH BE MANH
9/14/2020500,000342891.140920.083650.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020225 gd be Manh
9/14/2020500,000164574.140920.084023.NGUYEN VAN NHAN UNG HO MS2020.181 TRAN THI LOAN
9/14/2020500,000Sender:01310012.DD:140920.SHGD:10000630.BO:TRAN DUC LOI.MS 2020.226 UNG HO E THUY
9/14/2020500,000VCBPAY.768806832.ung ho MS2020.212 ( VTTDuong).CT tu 0151000025274 MA TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/14/2020500,000MBVCB.768806191.MS 2020.229 (gia dinh chi Xanh).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/14/2020500,000MBVCB.768801506.HUYNH DUY THAI ung ho MS 2020.228 (gia dinh chi Tin).CT tu 0071005378162 HUYNH DUY THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/14/2020500,000MBVCB.768800346.HUYNH DUY THAI ung ho MS 2020.229 (gia dinh chi Xanh).CT tu 0071005378162 HUYNH DUY THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/14/2020500,000787909.140920.073546.MS 2020.229-140920-07:35:47 787909
9/14/2020500,000MBVCB.768788341.TRAN DINH PHONG chuyen tien ung ho MS 2020.229 .CT tu 5566999999 TRAN DINH PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/14/2020500,000253157.140920.055152.Vietcombank 0011002643148 2020229
9/14/2020500,000MBVCB.768757469.Minh Khue Mai Khoi ung ho Ms 2020.229 gd chi Xanh.CT tu 0121001517273 VUONG DINH DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/14/20201,000,000393620.140920.213830.Ung ho ms 2020229 gd chi xanh FT20259770216001
9/14/20201,000,000MBVCB.769924005.Ung ho M S 2020.225( gia dinh be Manh).CT tu 0481000639022 VU THI HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/14/20201,000,000754899.140920.165505.Quy TN LUCKY 0934067116 ung ho MS 2020.226 Tran Thi Thuy
9/14/20201,000,000MBVCB.769650083.UNG HO MS 2020.223(GD CHI HOA).CT tu 0061001111766 NGUYEN THI KIM HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/14/20201,000,000056902.140920.163449.UH ma so MS 2020 228 gia dinh chi tin
9/14/20201,000,000IBVCB.769540089.NGO THI QUE HUONG ung ho MS 2020.222 (gia dinh ba Ngo Thi Lien)..CT tu 0011000415898 NGO THI QUE HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/14/20201,000,000MBVCB.769494072.Ung ho MS 2020.229 (gia dinh chi XANH).CT tu 1171002345678 HUYNH SONG HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/14/20201,000,000653124.140920.135749.ung ho MS 2020 229 gia dinh chi Xanh
9/14/20201,000,000050446.140920.134738.gui giup gdinh chi Xanh , MS2020.229 FT20258656286545
9/14/20201,000,000Sender:01307001.DD:140920.SHGD:10004309.BO:TRAN DU PHONG.IBUNG HO MS 2020.228 (GIA DINH CHI TIN)
9/14/20201,000,000802420.140920.094526.UNG HO MA SO 2020.229 CHI NGUYEN THI XANH O HUONG SON, TINH HA TINH-140920-09:45:26 802420
9/14/20201,000,000Sender:01310005.DD:140920.SHGD:10010481.BO:VO THI THU HA.2020.228 GIA DINH CHI TIN
9/14/20201,000,000IBVCB.768916857.LE THANH VU UNG HO GD NGUYEN TRONG HOAN - MS 2020.229.CT tu 0371003860835 LE THANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/14/20201,000,000Sender:79310001.DD:140920.SHGD:10002459.BO:HOANG THI NHUNG.UNG HO MS 2020.226 UNG HO EM THUY
9/14/20201,000,000144816.140920.084622.VIETTEL 400300 LIENNH 200914 200914023300653 400201 ung ho gia dinh chi Tin
9/14/20201,000,000Sender:01310012.DD:140920.SHGD:10003662.BO:PHUNG THUC PHUONG KIEU.CHUYEN TIEN GIUP BE LEOTRIEU LOC
9/14/20201,000,000Sender:79310001.DD:140920.SHGD:10000428.BO:TRAN THI MINH TUYET.MS 2020 226 UNG HO EM THUYO DAI LOAN
9/14/20201,000,000797744.140920.070524.Ung ho ms 2020 229 Giup chi xanh FT20258114020364
9/14/20201,000,000241071.140920.054200.ung ho ms 2020.229
9/14/20201,200,000PHAN CHAU VIEN - GUI MS 2020.221 ; MS 2020.224 ; MS 2020.226 ; MS 2020.228 MOI NGUOI 300 000 D
9/14/20202,000,000Sender:01201001.DD:140920.SHGD:10002500.BO:TRAN TAN TAM.NHH:VIETCOMBANK CN NAM SAI GON,ND:UNG HO MS2020.228( CHI TIN)
9/14/20202,000,000Sender:01201011.DD:140920.SHGD:10013702.BO:TRAN TAN TAM.NHH:VIETCOMBANK CN NAM SAI GON,ND:UNG HO MS2020.227( ANH DANH THOL)
9/14/20202,000,000153865.140920.154738.NGUYEN NAM TRUNG 0983662239 CHUYEN TIEN UNG HO MS 2020226 (UNG HO EM THUY)
9/14/20202,000,000Sender:79307006.DD:140920.SHGD:10008766.BO:NGUYEN HOANG TAN.NGUYEN HOANG TAN UNG HO MS 2020.201 (GIA DINH CHI BINH)
9/14/20202,000,000MBVCB.769101614.Ung ho MS 2020.229 (gia dinh chi Xanh).CT tu 0071000931538 DANG NGOC THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/14/20202,000,000840725.140920.083443.IBFT Ung ho MS2020.229
9/14/20202,000,000294442.140920.081712.ung ho gia dinh chi Xanh MS 2020.229
9/14/20205,000,000364256.140920.093046.Ung ho MS 2020.226 ung ho em Thuy
9/14/20205,000,000/Ref:PALPM00P0F0{//}/Ref:PALPM00P0F0{//}LP VNM00P0F0 UNG HO EM THUY DVC:MR DANG VAN THIEP
9/15/20201,000IBVCB.771042077.aaa.CT tu 0911000069582 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/15/202020,000761293.150920.211017.MS 2020.230
9/15/202050,000IBVCB.771255002.Giup ma so 2020 230 em Nguyen Van Hong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/15/202050,000MBVCB.771182657.ung ho MS 2020.225 ( gia dinh be Manh ).CT tu 0621000430386 NGUYEN HAI TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/15/202050,000MBVCB.771178107.ung ho MS 2020.226 ( ung ho em Thuy ).CT tu 0621000430386 NGUYEN HAI TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/15/202050,000870116.150920.164157.Ung ho ms 2020.228 FT20259557292314
9/15/202050,000274867.150920.022015.Ung ho MS 2020.230
9/15/202050,000700320.150920.123715.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020230 em Nguyen Van Hong
9/15/202050,000IBVCB.770508263.ung ho MS 2020230 em Nguyen Van Hong.CT tu 0611000183883 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/15/202050,000213208.150920.105919.ung ho MS 2020.219 ung ho a nguyen vo binh
9/15/202050,000212031.150920.105802.ung ho MS. 2020.226 ung ho e thuy
9/15/202050,000IBVCB.770243238.Ung ho MS 2020 230 Em Nguyen Van Hong.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/15/2020100,000432102.140920.233515.Unh ho MS 2020.229-ung ho gia dinh chi Xanh FT20259033781095
9/15/2020100,000MBVCB.770065961.ung ho MS 2020.229( gia dinh chi xanh).CT tu 0971000012816 LE DINH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/15/2020100,000358523.140920.224720.MS 2020 226 ( Ung ho em Thuy )
9/15/2020100,000713491.140920.222742.Ung ho MS 2020 228 gia dinh chi Tin
9/15/2020100,000MBVCB.771457626.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.230 em NGUYEN VAN HONG.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/15/2020100,000672819.150920.212551.Ung ho em Nguyen van Hong
9/15/2020100,000MBVCB.771367106.MS 2020.229 (gia dinh chi Xanh).CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/15/2020100,000MBVCB.771365482.MS 2020.226 (ung ho em Thuy).CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/15/2020100,000MBVCB.771362604.DUONG TUYET HANH chuyen tien ms 2020.230 em Nguyen Van Hong.CT tu 0071002686678 DUONG TUYET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/15/2020100,000Sender:01202021.DD:150920.SHGD:10006710.BO:TRAN NGUYEN NGOC QUYEN.995220091558809 UNG HOMS 2020.230 UNG HO NGUYEN VAN HONG
9/15/2020100,000467023.150920.155447.ung ho MS 2020.230 .E Nguyen Van Hong
9/15/2020100,000MBVCB.770753845.Kieu Han Thinh ung ho MS 2020.220, chi Pham Thi Khuyen, kon tum.CT tu 0071002482759 TRUONG MY KIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/15/2020100,000259954.150920.115155.Chuyen tien ung ho MS 2020.230 nguyen van hong
9/15/2020100,000477377.150920.114802.Ung ho MS2020 229 gd chi Xanh
9/15/2020100,000MBVCB.770420851.MS 2020.230.CT tu 0501000127969 NGUYEN BA DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/15/2020100,000IBVCB.770397225.khokhan.CT tu 0161000350678 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/15/2020100,000064177.150920.094211.NGUYEN THI PHUONG HONG CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho MS 2020230 em Nguyen Van Hong
9/15/2020100,000375521.150920.093517.ZP5MNCLJAV25 200915000026326 MS 2020.230 Em Nguyen Van Hong
9/15/2020100,000IBVCB.770310591.MS 2020.230 .CT tu 0011000067371 LE QUANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/15/2020100,000518160.150920.090854.Ung ho ms2020.226 em Thuy FT20259214578705
9/15/2020100,000517663.150920.090814.Ung ho ms2020.230 em Nguyen Van Hong FT20259495429031
9/15/2020100,000512565.150920.090115.Ung ho MS 2020.230 FT20259490700041
9/15/2020100,000923502.150920.083620.VINH NAM UNG HO MS 2020.230 NGUYEN VAN HONG-150920-08:36:19 923502
9/15/2020100,000IBVCB.770243227.MS2020229 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0051000540903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/15/2020100,000MBVCB.770217898.ung ho ma so: MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/15/2020100,000053427.150920.073325.Gia dinh Lymiukico ung ho em Nguyen Van Hong MS 2020230
9/15/2020100,000MBVCB.770153491.ms2020.230 e nguyen van hong.CT tu 0281000144663 TRA NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/15/2020100,000662652.150920.062531.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI TRANG TINH chuyen khoan MS 2020 230 em Nguyen Van Hong
9/15/2020100,000MBVCB.770138988.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong)Vietnamnet 15/9/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/15/2020180,918004850.150920.002456.NCHCCCL Le Lap Duy 0379526585
9/15/2020200,000048901.150920.204544.Ung ho MS 2020.230 Nguyen Van Hong FT20260497827207
9/15/2020200,000Sender:48304001.DD:150920.SHGD:10008625.BO:VU THI BICH TG VND 006.GOI UNG HO BENH NHAN MS2020230
9/15/2020200,000072334.150920.155300.Vietcombank 0011002643148 giup do gia dinh chi Xanh ma so 2020229
9/15/2020200,000196669.150920.155819.ISL20200915155803478-ung ho ma so 2020.220 pham thi khuyen
9/15/2020200,000Sender:79303008.DD:150920.SHGD:10008947.BO:LE THI XUAN LOAN.UNG HO MA SO 2020 194 EM NGUYEN THI THUY DUNG
9/15/2020200,000MBVCB.770787500.binh thuong.CT tu 0081000960517 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/15/2020200,000003268.150920.141036.C.Khoan tu TK 88188888 toi TK 0011002643148 VCB - NH TMCP Ngoai Thuong Viet Nam.Ung ho gia dinh chi Xanh MS2020229
9/15/2020200,000329849.150920.133911.Chuyen tien ung ho ma so 2020.230 Ng Van Hong
9/15/2020200,000590577.150920.003327.ung ho MS 2020.230 (em Nguyen van Hong)
9/15/2020200,000377132.150920.114934.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 PHAM THI PHUONG chuyen khoan ung ho MS 2020230 u
9/15/2020200,000MBVCB.770509672.MS 2020.230 em Nguyen Van Hong .CT tu 0021000357397 DUONG THI HUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/15/2020200,000452194.150920.104723.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN BINH GIANG chuyen khoan ung ho chau Nguyen Van Hong MS 2020230 Ha
9/15/2020200,000IBVCB.770460483.ung ho MS 2020229.CT tu 0011003680620 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/15/2020200,000MBVCB.770454484.ung thu.CT tu 0121000706359 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/15/2020200,000IBVCB.770453031.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.224 cho be Leo Trieu Loc.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/15/2020200,000IBVCB.770437968.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.226 cho em Thuy.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/15/2020200,000IBVCB.770435675. ung ho MS 2020228 gia dinh chi Tin 0941775684.CT tu 0611001911128 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/15/2020200,000MBVCB.770424684.Ung ho MS 2020.225 gia dinh be Manh.CT tu 0821000147447 TO DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/15/2020200,000577668.150920.102338.Ho tro MS 2020.225 gia dinh be Manh FT20259983669010
9/15/2020200,000MBVCB.770414868.MS 2020230 Nguyen Van Hong.CT tu 0071001344127 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/15/2020200,000757917.150920.100401.ung ho ms 2020 230
9/15/2020200,000937509.150920.095334.MS 2020.230 (UNG HO EM NGUYEN VAN HONG).-150920-09:53:32 937509
9/15/2020200,000613902.150920.093745.TTTPhuong ung ho Ms2020230 em Nguyen Van Hong
9/15/2020200,000539263.150920.093643.MS 2020.226 ung ho em Thuy FT20259647023542
9/15/2020200,000172652.150920.090215.Ung ho MS 2020 230
9/15/2020200,000507166.150920.085327.MS 2020.230 ung ho em Nguyen Van Hong FT20259590231779
9/15/2020200,000496316.150920.083635.Em Pham Quynh Chau Uyen va em Pham Ba Khang o Go Vap HCM ung ho chi Thuy MS 2020226 FT20259279606006
9/15/2020200,000MBVCB.770241462.NGUYEN THI NHANG chuyen tien.CT tu 1014535430 NGUYEN THI NHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/15/2020200,000MBVCB.770231384.MS 2020.230 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/15/2020200,000733212.150920.081219.Ung ho MS 2020 229 gia dinh chi Xanh
9/15/2020200,000481873.150920.080811.Ung ho MS 2020-230 -em Nguyen Van Hong FT20259798316167
9/15/2020200,000081765.150920.075453.Ung ho ma so 2020 230 em Nguyen Van Hong
9/15/2020200,000916904.150920.073614.UNG HO MA SO 2020.230 (EM NGUYEN VAN HONG)-150920-07:36:13 916904
9/15/2020200,000MBVCB.770178582.HUYNH THI TUYET chuyen tien ung ho MS2020.230 Nguyen Van Hong .CT tu 0061000294828 HUYNH THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/15/2020200,000MBVCB.770170225.Ung ho MS 2020.230. ( em Nguyen Van Hong).CT tu 0721000614520 NGUYEN HUYNH NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/15/2020200,000461799.150920.064923.c huong ung ho ms 2020.230 em nguyen van hong FT20259947700005
9/15/2020200,000387682.150920.062234.Ung ho MS 2020.230 (Nguyen Van Hong)
9/15/2020250,000751424.150920.205811.Chuyen tien ung ho MS 2020. 224
9/15/2020250,000MBVCB.770192046.2020 222.2020 223.CT tu 0161001742234 TRAN CONG HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/15/2020300,000096222.150920.213603.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 230
9/15/2020300,000092321.150920.204934.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 230 em Nguyen Van Hong
9/15/2020300,000053273.150920.205223.Ung ho ms 2020.230 em nguyen van hong FT20260100025482
9/15/2020300,000MBVCB.771165205.Ung ho ms 2020.230 em nguyen van hong.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/15/2020300,000ATM_FTF.07000003.226641.20200915.152900.9704366800896494027.FrAcc:0071001974227.ToAcc:0011002643148.GD:TAY NINH BUU DIEN HOA THATAYNINH VN
9/15/2020300,000754834.150920.143519.Ms 2020226 uh Em Thuy FT20259782218985
9/15/2020300,000642647.150920.140043.Ung ho MS 2020 230 em Nguyen Van Hong
9/15/2020300,000MBVCB.770619189.MS 2020.230?(em Nguyen Van Hong).CT tu 1013940507 VAN THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/15/2020300,000203660.150920.104920.ung ho MS 2020.230 em Nguyen van Hong
9/15/2020300,000IBVCB.770447924.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.229 cho gia dinh chi Xanh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/15/2020300,000179385.150920.102344.ung ho MS 2020.228
9/15/2020300,000IBVCB.770418734.GiupdoMS2020221haiconanhAn.CT tu 0041000487345 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/15/2020300,000Sender:01341001.DD:150920.SHGD:10000240.BO:PHAN TUAN NGUYEN.(2000000010207610)UNG HO MS 2020230 (EM NGUYEN VAN HONG)
9/15/2020300,000MBVCB.770173598.Ong ba KhaiTam gui chau Nguyen Van Hong-ms 2020.230.CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/15/2020400,000741169.150920.204007.Vietcombank 0011002643148 VU THI YEN chuyen khoanung hoMs2020230 em nguyen van hong
9/15/2020400,000IBVCB.770446498.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.228 cho gia dinh chi Tin.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/15/2020400,000IBVCB.770440847.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.227 cho anh Danh Thol.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/15/2020500,000086704.150920.214907.ung ho MS 2020.230 Nguyen Van Hong FT20260117012522
9/15/2020500,000891423.150920.170506.Ung ho qua bao Vietnamnet ung ho Ms2020-230 em Nguyen van Hong FT20259216150006
9/15/2020500,000888434.150920.170144.Ung ho qua bao Vietnamnet ung ho MS 2020-229 gia dinh chi Xanh FT20259403940728
9/15/2020500,000866428.150920.163723.Ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong FT20259270950038
9/15/2020500,000VO NGOC HANH- UNG HO MS 020.221 (HAI CON A AN)
9/15/2020500,000IBVCB.770925106.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong)..CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/15/2020500,000785524.150920.151059.Ung ho MS 2020 230 em Nguyen Van Hong FT20259019260381
9/15/2020500,000742472.150920.141941.Nguyen thi phuong ung ho ms 2020,230 em nguyen van hong FT20259054950430
9/15/2020500,000600202.150920.131633.Ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong
9/15/2020500,000241982.150920.113018.NGUYEN THIEN HUONG UNG HO MS 2020228. gia dinh chi Tin
9/15/2020500,000347471.150920.103447.ung ho MS 2020 230
9/15/2020500,000MBVCB.770354071.Pham Van Khiem ung ho Ms2020230(em Nguyen Van Hong).CT tu 0071001070915 PHAM VAN KHIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/15/2020500,000534938.150920.093112.MS 2020.230 Em Nguyen Van Hong FT20259071078371
9/15/2020500,000MBVCB.770317447.ung ho ma so 2020.230 (em Nguyen van Hong).CT tu 0861000080789 NGUYEN THANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/15/2020500,000217553.150920.090035.UNG HO MS 2020230 ( EM NGUYEN VAN HONG )
9/15/2020500,000MBVCB.770262830.NGUYEN MINH DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.230 ( em Nguyen Van Hong) bi benh K.CT tu 0121001358691 NGUYEN MINH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/15/2020500,000IBVCB.770241024.MS 2020 230.CT tu 0081001196681 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/15/2020500,000481227.150920.080644.Ung ho FT20259552903473
9/15/2020500,000473406.150920.074347.Ung ho ms 2020 230 e Nguyen Vkan Hong FT20259953793322
9/15/2020500,000472312.150920.073956.Ung ho ms 2020230 em nguyen van hong FT20259552804158
9/15/2020500,000916919.150920.073619.UNG HO MS 2020.230 ( EM NGUYEN VAN HONG )-150920-07:36:18 916919
9/15/2020500,000471223.150920.073556.Ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong FT20259040748920
9/15/2020500,000428060.150920.070637.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS2020230 em nguyen van Hong
9/15/2020500,000211557.150920.065501.Tran Thi Viet Ha chuyen tien ung ho MS 2020.230 E Hong
9/15/2020500,000IBVCB.770125866.MS 2020 228 chi NGO THI TIN tinh Ha Tinh.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/15/2020500,000IBVCB.770125742.MS 2020 229 chi NGUYEN THI XANH tinh Ha Tinh.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/15/2020500,000MBVCB.770117511.ung ho MS 2020.225?(gia dinh be Ma.nh).CT tu 0531002577044 NGUYEN HUU KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/15/20201,000,000MBVCB.770055727.Ung ho MS 2020.228 (gia dinh chi Tin).CT tu 0491001468819 TRAN TRONG TUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/15/20201,000,000MBVCB.770053220.Ung ho MS 2020.229 (gia dinh chi Xanh).CT tu 0491001468819 TRAN TRONG TUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/15/20201,000,000MBVCB.771361506.MS 2020.216 (ung ho be Bui Quynh Han).CT tu 0071001078743 NGUYEN THI BICH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/15/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI-UNG HO MS2020.229(GD CHI XANH)
9/15/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI-UNG HO MS2020.228(GD CHI TIN)
9/15/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI-UNG HO MS2020.222(BA NGO THI LIEN)
9/15/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI-UNG HO MS2020.227(ANH DANH THOL)
9/15/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI-UNG HO MS2020.218(BE NGUYEN KHANH LE)
9/15/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI-UNG HO MS2020.217(BE DO PHUOC TAI)
9/15/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI-UNG HO MS2020.214(BE NINH GIAI BAO )
9/15/20201,000,000Sender:79307005.DD:150920.SHGD:10017453.BO:TRAN NHAN THANH.IBUNG HO MS 2020.230 (EM NGUYENVAN HONG)
9/15/20201,000,000Sender:01202021.DD:150920.SHGD:10003628.BO:NGUYEN NHAT QUANG.CO DUNG 70 PHO DUC CHINH QUAN1 UNG HO MS2020.230
9/15/20201,000,000MBVCB.770270533.0983846168 UH be Thien Bao.CT tu 0961002266666 BUI HUU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/15/20201,000,000183058.150920.084335.UNG HO MS2020.230 EM NGUYEN VAN HONG
9/15/20201,000,000441660.150920.082334.Ung ho MS 2020 230 Em NGUYEN VAN HONG
9/15/20201,000,000732307.150920.080543.Ung ho MS 2020 230 em Nguyen Van Hong
9/15/20202,000,000186185.150920.105822.LUU BICH NHU CHUYEN TIEN MS 2020.230 NGUYEN VAN HONG
9/15/202010,000,000MBVCB.770547752.Le Nguyen Huynh Phuong, ung ho MS 2020.226 ( em Thuy) . Bao Vietnamnet. .CT tu 0151000523840 BUI VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/20202,000IBVCB.772774221.15.CT tu 0441000791947 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/16/202030,000MBVCB.772165148.kho khan.CT tu 0031000136579 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/16/202035,000IBVCB.772306579.ung ho ma 2020 231 be le thi bich cham.CT tu 0341005822663 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/16/202050,000810221.150920.224546.Nam mo duoc su luu ly vuong quang phat. Moi dieu may man se den voi gia dinh chi Tin. MS 2020.228
9/16/202050,000809470.150920.224326.Nam mo duoc su luu ly vuong quang phat. Moi dieu may man se den voi em va gia dinh. MS 2020.230
9/16/202050,000IBVCB.772639734.Giup ma so 2020 231 be Le Thi Bich Cham.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/16/202050,000421472.160920.155125.MS 2020.231 (UNG HO BE LE THI BICH CHAM)
9/16/202050,000421355.160920.154953.MS 2020.229 (GIA DINH CHI XANH)
9/16/202050,000421196.160920.154742.MS 2020.227 (UNG HO ANH DANH THOL)
9/16/202050,000IBVCB.772260760.Ung ho ma so 2020 230 em Nguyen Van Hong.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/16/202050,000343548.160920.142744.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020231 be Le Thi Bich Cham
9/16/202050,000MBVCB.772172017.gui em ma so 2020 231.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/202050,000386292.160920.130025.Ung ho ms 2020.231 be Le Thi Bich Cham FT20260183725547
9/16/202050,000Sender:01310005.DD:160920.SHGD:10009995.BO:NGUYEN THI XIEM.UNG HO MS 2020.231 BE LE THI BICH CHAM O BAC LIEU
9/16/202050,000Sender:01310001.DD:160920.SHGD:10004971.BO:NGUYEN VAN THANG.UNG HO MS 2020.231 UNG HO BE LE THI BICH CHAM
9/16/202050,000MBVCB.771772606.Ms 2020.231 ung ho be Le Thi Bich Cham.CT tu 0441003996813 TRAN DINH BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/202050,000182937.160920.082028.Ung ho MS 2020.231 Ung ho be Le Thi Bich Cham FT20260189170345
9/16/202050,000IBVCB.771680200.Ung ho MS 2020 231 Be Le Thi Bich Cham.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/16/202050,000363055.160920.072459.Ung ho MS 2020.231
9/16/202050,000IBVCB.771597446.Ung ho be Le Thi Bich Cham MS 2020.231.CT tu 0151000184783 TRUONG THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/202050,000674008.160920.053216.Ung ho Ms 2020.231(le thi bich tram)
9/16/202080,000156037.160920.065242.ung ho be Le Thi Bich Cham ma so 2020.231 FT20260050190800
9/16/2020100,000165890.160920.222041.UH BE LE THI BICH CHAM
9/16/2020100,000181702.160920.194507.Vietcombank 0011002643148 PHAM THI HONG DAO transfers MS 2020 231 ung ho be Le Thi Bich Cham
9/16/2020100,000035485.160920.174041.ung ho ma so 2020 231 Le Thi Bich Cham
9/16/2020100,000032454.160920.171010.MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong)
9/16/2020100,000MBVCB.772382094.ung ho ms2020230 Nguyen vanHong.CT tu 0541000271328 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020100,000989316.160920.155551.Ung ho be Le thi Bich Cham MS 2020.231
9/16/2020100,000Sender:01202001.DD:160920.SHGD:10008719.BO:VO VAN THAO.995220091656849 UNG HO MS 2020.231, BE LE THI BICH CHAM
9/16/2020100,000341198.160920.141143.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LE TAN TU chuyen khoan ms 2020231 le thi bich tr
9/16/2020100,000413366.160920.134801.Ung ho MS 2020.231 - Ung ho be Le Thi Bich Cham FT20260643794180
9/16/2020100,000Sender:01310005.DD:160920.SHGD:10010963.BO:PHUNG VAN KIEN.MS 2020.231
9/16/2020100,000MBVCB.772126555.TRUONG VAN PHONG chuyen tien: ung ho MS 2020.231 ( ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 0421003997907 TRUONG VAN PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020100,000418254.160920.012629.Ung ho ms 2020.231 be Le Thi Bich Cham
9/16/2020100,000583436.160920.131225.giup ma so 2020 227 anh Danh Thol
9/16/2020100,000MBVCB.772061941.TRAN VAN CHUONG chuyen tien Ung ho Ms 2020.231( be LE THI BICH CHAM).CT tu 0051000076036 TRAN VAN CHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020100,000139154.160920.123039.Ung ho Ms 2020.231, Ung ho be Le Thi Bich Cham
9/16/2020100,000102218.160920.114143.ung ho MS2020.230
9/16/2020100,000163816.160920.111902.ung ho be le thi bich cham ms 2020231LE THI NHU QUYNH CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET
9/16/2020100,000IBVCB.771915211.ung ho MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong).CT tu 0171003468828 NGUYEN THI KIM THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020100,000659864.160920.103754.ung ho be Le Thi Bich Cham
9/16/2020100,000973907.160920.103917.UNG HO BE NGUYEN KHANH LE, MA SO 2020.218
9/16/2020100,000777306.160920.102407.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 231 ung ho Le Thi Bich Cham
9/16/2020100,000319200.160920.101459.UHo MS 2020 231 be Le Thi Bich Cham
9/16/2020100,000259359.160920.100604.Ms 2020.221 FT20260761529898
9/16/2020100,000MBVCB.771826407.MS2020-231 (giup be Le Thi Bich Cham).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020100,000897227.160920.094037.ung ho MS 231 chau nguyen thi bich cham
9/16/2020100,000896939.160920.093957.ung ho MS 231 chau nguyen thi bich cham
9/16/2020100,000Sender:01310005.DD:160920.SHGD:10004347.BO:NGUYEN THI NGOC THIEN.UNG HO MS 2020.226 (UNG HO EM THUY)
9/16/2020100,000184069.160920.090149.MS 2020 231 Ung ho be Le Thi Bich Cham
9/16/2020100,000MBVCB.771732135.MS 2020.231.CT tu 0731000659677 VU THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020100,000000039.160920.085335.MS 2020.231 UNG HO BE LE THI BICH CHAM
9/16/2020100,000165037.160920.085004.MS 2020 231
9/16/2020100,000MBVCB.771718050.MS2020.231 ung ho be Le Thi Bich Cham.CT tu 0451000407974 LY PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020100,000MBVCB.771715569.ung ho ma so: MS 2020.231 (Ung ho be Le Thi Bich Cham) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020100,000067121.160920.082350.VINH NAM UNG HO MS 2020.231 LE THI BICH CHAM-160920-08:23:46 067121
9/16/2020100,000911006.160920.082133.ung ho MS2020.231 be Cham
9/16/2020100,000009408.160920.082000.IBFTA 200916000016141 ung ho MS 2020.231 ung ho be Le Thi Bich Cham
9/16/2020100,000526803.160920.081943.Chuyn tin ng h ma s 2020231 L TH BCH CHM
9/16/2020100,000203231.160920.081834.ISL20200916081834731-Ung ho MS 2020.231 chau Le Thi Bich Cham
9/16/2020100,000110896.160920.080539.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020231 - ung ho be Bich Tram
9/16/2020100,000677063.160920.080535.Ung ho MS 2020.231
9/16/2020100,000IBVCB.771658590.Ung ho MS2020.231 ( Ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 0041000290011 NGUYEN THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020100,000711245.160920.072131.MS 2020.231 (ung ho em Le Thi Bich Cham)
9/16/2020100,000159827.160920.071239.Ung ho MS 2020.231 Ung ho be Le Thi Bich Cham FT20260210044991
9/16/2020100,000159697.160920.071131.Ung ho MS 2020.231 be Cham FT20260105760470
9/16/2020100,000039029.160920.063258.MS 2020231 ung ho be le thi bich cham
9/16/2020100,000MBVCB.771600784.Ung ho MS 2020.231 (ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 0791000034592 TRUONG MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020100,000852242.160920.062531.Chuyen tien ung gia dinh em le thi bich cham Ms 2020.231. mong em mau lanh benh , a di da phat
9/16/2020100,000MBVCB.771591369.ung ho MS 2020.231.CT tu 0721000585543 LE MINH NHUT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020100,000059471.160920.055841.UNG HO MS: 2020.231 ( UNG HO BE LE THI BICH CHAM)-160920-05:58:40 059471
9/16/2020100,000846603.160920.055834.MS 2020.231 ung ho be le thi bich cham
9/16/2020100,000434675.160920.054956.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 231 Ung ho be Le Thi Bich Cha
9/16/2020100,000MBVCB.771585907.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.231 (be Le Thi Bich Cham)Vietnamnet 16/9/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020150,000MBVCB.772021477.MS 2020.231 Le Thi Bich Cham.CT tu 0481000918374 THACH KIM HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020150,000335892.160920.070056.ung ho MS 2020.231 (ung ho be Le Thi Bich Cham)
9/16/2020200,000329760.150920.232342.ung ho ms 2020.228 gia dinh Chi Tin
9/16/2020200,000788929.160920.215613.Ung ho MS 2020.231- Be Le Thi Bich Cham FT20261566015385
9/16/2020200,000780443.160920.214236.ms 2020230 em Nguyen Van Hong FT20261041000014
9/16/2020200,000033593.160920.213321.giup chau Le thi Bich Cham MS 2020-231
9/16/2020200,000600810.160920.203201.Vietcombank 0011002643148 HOANG THI HUE chuyen khoan ung ho em Nguyen Van Hong MS 2020 230
9/16/2020200,000736637.160920.203005.TTTPhuong ung ho Ms2020231 be Le Thi Bich Cham
9/16/2020200,000MBVCB.772632974.Ung ho be Le Thi Bich Cham MS 2020231.CT tu 0381000497300 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/16/2020200,000136133.160920.180242.Ung ho MS 2020 231 be Le Thi Bich Chan
9/16/2020200,000365543.160920.164938.ms 2020.231
9/16/2020200,000MBVCB.772416650.MS 2020231 be Le Thi Bich Cham.CT tu 0011000052773 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/16/2020200,000Sender:01307001.DD:160920.SHGD:10004292.BO:NGUYEN THANH PHONG.IBMS 2020.231 ( UNG HO BE LE THI BICH CHAM)
9/16/2020200,000Sender:01202021.DD:160920.SHGD:10009948.BO:DO BICH LOC.150 CHU TICH TAP DOAN CEO DOAN VANBINH UNG HO MS 2020.226 EM THUY
9/16/2020200,000999510.160920.153153.MS2020231 ung ho be Le thi Bich cham
9/16/2020200,000995015.160920.151701.ung ho MS 2020 231
9/16/2020200,000MBVCB.772245235.ung ho MS 2020230 chau Nguyen Van Hong.CT tu 0011001590238 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/16/2020200,000MBVCB.772240126.Ung ho MS 2020231 be Le Thi Bich Cham.CT tu 0011001590238 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/16/2020200,000987240.160920.145003.ung ho be le thi bich cham MS 202031
9/16/2020200,000IBVCB.772229705.Be Cham.CT tu 0071001864923 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/16/2020200,000979756.160920.143811.MS 2020.231- Se chia cung be Cham
9/16/2020200,000MBVCB.772208571.2020231 ung ho be Le Thi Bich Cham.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020200,000443243.160920.142938.MS 2020.231 FT20260984487048
9/16/2020200,000206626.160920.141507.Ung ho MS 2020.231 ung ho be Le Thi Bich Cham
9/16/2020200,000119056.160920.135253.UNG HO MS 2020.231 ( UNG HO BE LE THI BICH CHAM)-160920-13:52:51 119056
9/16/2020200,000415653.160920.135128.Ung ho MS 2020.231 -ung ho be Le Thi Bich Cham FT20260238509789
9/16/2020200,000954769.160920.134503.MS 2020.231
9/16/2020200,000404803.160920.133436.MS 2020 231 Ung ho be Le Thi Bich Tram FT20260041102720
9/16/2020200,000165498.160920.131630.MS2020.231
9/16/2020200,000MBVCB.772103617.Ung ho ms 2020.231 be LE THI BICH CHAM.CT tu 0011002962006 TRAN VIET HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020200,000147270.160920.130615.IBFT ung ho ms 2020.231
9/16/2020200,000157722.160920.130241.ung ho MS2020.231 Le Thi Bich cham
9/16/2020200,000103948.160920.115536.UNG HO MS 2020.231-160920-11:55:33 103948
9/16/2020200,000MBVCB.772004992.ung thu nao .CT tu 0241004073057 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/16/2020200,000946574.160920.114439.Ung ho be Le Thi Bich Cham
9/16/2020200,000793391.160920.114013.MS2020.228 ( gd chi Tin ) va MS 2020.231(Ung ho be Le thi bich Tram )
9/16/2020200,000322342.160920.112339.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN VAN MAN chuyen khoan ung ho MS 2020231
9/16/2020200,000IBVCB.771973361.Ung ho MS 2020.231 ( Ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 0111000167394 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/16/2020200,000242418.160920.105605.MS 2020.231
9/16/2020200,000MBVCB.771895355.Ung ho MS 2020.231 (ung ho be Le Thi Bich Cham - Tinh Bac Lieu).CT tu 0451000322852 DAO THI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020200,000MBVCB.771890980.NGUYEN DANG THANG chuyen tien ung ho MS 2020.231 ung ho be le thi bich Cham.CT tu 0211000466782 NGUYEN DANG THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020200,000Sender:79303008.DD:160920.SHGD:10003480.BO:PHAM THI THUY.MS2020.231 UNG HO BE LE THI BICHCHAM
9/16/2020200,000608229.160920.100015.MS 2020.231 ung ho be Le Thi Bich Cham
9/16/2020200,000253793.160920.095914.Ung ho MS 2020 231 LE THI BICH CHAM FT20260577508810
9/16/2020200,000MBVCB.771828435.ung ho MS 2020.231.CT tu 0281000837442 NGUYEN THAO TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020200,000772226.160920.094347.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 231 ung ho be Le Thi Bich Tram
9/16/2020200,000Sender:01310001.DD:160920.SHGD:10006195.BO:PHAN MINH TRIET.UNG HO BE LE THI BICH CHAM MASO 2020.231
9/16/2020200,000Sender:01310001.DD:160920.SHGD:10004884.BO:DANG QUOC KIM.2020.231
9/16/2020200,000215073.160920.093017.NGUYEN XUAN KHOA Chuyen tien
9/16/2020200,000MBVCB.771757159.Ung ho MS 2020.231 (ung ho be Le thi Bich Cham).CT tu 0721000551739 LE THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020200,000MBVCB.771753851.MS 2020.231 Be Le Thi Bich Cham Ap Ninh Dinh , xa Ninh Hoa, huyen Hong Dan, Bac Lieu.CT tu 0081001260408 HO THI CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020200,000117360.160920.090130.Vietcombank 0011002643148 DANG THANH THAI chuyen khoan ung ho MS 2020231 ung ho be Le Thi Bich Cham
9/16/2020200,000117235.160920.090016.Vietcombank 0011002643148 DO THI HAO chuyen khoan MS 2020231
9/16/2020200,000945498.160920.085902.Ung ho be Le Thi Bich Cham
9/16/2020200,000Sender:01310012.DD:160920.SHGD:10002654.BO:NGUYEN THUY LINH.UNG HO MS 2020 229 GIA DINH CHI XANH
9/16/2020200,000889144.160920.083308.Ung ho be Le Thi Bich Cham Ms 2020 231
9/16/2020200,000107954.160920.083238.IBFT MS 2020 231
9/16/2020200,000294481.160920.082241.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS2020 231
9/16/2020200,000369428.160920.082755.MS 2020.231 (UNG HO BE LE THI BICH CHAM)
9/16/2020200,000183970.160920.082231.UH MS 2020.231 ung ho be Le Thi Bich Cham FT20260577151906
9/16/2020200,000179180.160920.081303.Ung ho MS 2020.231, ung ho be Le Thi Bich Cham FT20260767515136
9/16/2020200,000MBVCB.771671428.MS 2020.231.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020200,000105738.160920.081015.Ung ho MS 2020 231 ung ho be Le Thi Bich Cham
9/16/2020200,000IBVCB.771666429.NGUYEN TRONG HAI chuyen khoan ung ho ms 2020.230 (em nguyen van hong).CT tu 0081000188470 NGUYEN TRONG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020200,000Sender:79305001.DD:160920.SHGD:10000033.BO:TRAN VINH TRUNG.MS 2020 231
9/16/2020200,000065127.160920.080614.MS 2020.231 U.HO LE THI BICH CHAM-160920-08:06:13 065127
9/16/2020200,000MBVCB.771661339.Ung ho ms 2020.231 (ung ho be Le thi Bich Cham).CT tu 0071000646604 NGUYEN ANH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020200,000MBVCB.771658525.Ung ho MS 2020.231( ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 0721000614520 NGUYEN HUYNH NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020200,000711399.160920.075026.MS 2020 231 ung ho be Le Thi Bich Cham
9/16/2020200,000285421.160920.073302.ung ho MS 2020.231 ung ho be le thi bich cham
9/16/2020200,000163764.160920.072840.Ung ho MS 2020.231 FT20260679129059
9/16/2020200,000062260.160920.072801.SANG BINH DUONG UNG HO-160920-07:27:59 062260
9/16/2020200,000871980.160920.072309.ms 2020.231 ung ho be le thi bich cham
9/16/2020200,000675344.160920.071705.Ms2020.231. Ung ho be Le Thi Bich Cham
9/16/2020200,000158546.160920.070635.Ung ho ms 2020.231 bich cham FT20260881754490
9/16/2020200,000046885.160920.065416.MS 2020 231 ung ho be Le Thi Bich Cham
9/16/2020200,000042406.160920.064244.Ma so 2020 231 em Le Thi Bich Cham
9/16/2020200,000278732.160920.062843.ung ho be Le Thi Bich Cham
9/16/2020200,000MBVCB.771597212.MS2020.231(ung ho be le thi bich cham.CT tu 0711000299549 LE THI MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020200,000150673.160920.061405.MS 2020.231 Ung ho be Le Thi Bich Cham. Chuc chau mau lanh benh. Xin cam on. FT20260576776265
9/16/2020200,000848824.160920.061120.Chuyen tien ung ho MS 2020.231 ung ho be le thi bich cham
9/16/2020200,000MBVCB.771546555.ung ho ms 2020.230 em nguyen van hong.CT tu 0011002434539 NGUYEN HONG DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020250,000Sender:79202002.DD:160920.SHGD:10010232.BO:HUYNH THI KIM LIEN.995220091657293 MS 2020.231 UNG HO BE LE THI BICH CHAM
9/16/2020250,000195233.160920.101612.GUI EM THUY MA SO 2020226
9/16/2020300,000798596.160920.221409.Ung Ho MS 2020210 be Nguyen Phuc Thinh, Chuc be mau khoe FT20261986351828
9/16/2020300,000219037.160920.220710.IBFT MS 2020 226
9/16/2020300,000034092.160920.213655.Giup gia dinh chi Tin MS 2020-228
9/16/2020300,000201249.160920.200955.ung ho MS 2020.231 (ung ho be Le Thi Bich Cham)
9/16/2020300,000609783.160920.200337.Anh Hieu Loc ung ho be Bich Cham MS 2020.231
9/16/2020300,000MBVCB.772695417.ung ho MS 2020.231 (ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 0011000566178 vuong thi mai linh toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020300,000428327.160920.180154.ung ho MS: 2020.230 (Em NguyenVan Hong)
9/16/2020300,000023889.160920.165431.Ung ho ma so 2020 231 le thi bich cham
9/16/2020300,000908989.160920.161621.Ung ho MS2020 231 be Bich Cham 13t
9/16/2020300,000974199.160920.135948.Ung ho MS 2020 231 ung ho be Le Thi Bich Cham
9/16/2020300,000153452.160920.135519.IBFT Ung ho MS 2020.231 giup be BichCham
9/16/2020300,000MBVCB.772141979.MS 2020.231 (ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 0451001397115 NGUYEN THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020300,000276411.160920.131549.MS 2020.231 (Ung ho be Le Thi Bich Cham)
9/16/2020300,000321313.160920.111639.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms2020 231 ung ho be le thi bich Cham
9/16/2020300,000Sender:79310001.DD:160920.SHGD:10009317.BO:TRINH THI MAI NHUNG.MS 2020.231 UNG HO BE LE THI BICH CHAM
9/16/2020300,000433625.160920.111649.Ung ho MS 2020 231 ung ho be Le Thi Bich Cham
9/16/2020300,000MBVCB.771948784.ung ho MS 2020.231 (ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 0861000080789 NGUYEN THANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020300,000MBVCB.771911491.ung ho ma so 2020.231(be Le Thi Bich Cham).CT tu 0011002127198 NGUYEN PHU HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020300,000688503.160920.102511.Ung ho MS 2020.215 (be NGUYEN NGOC KHANG)
9/16/2020300,000085933.160920.101426.MS 2020.231 (UNG HO BE LE THI BICH CHAM)-160920-10:14:24 085933
9/16/2020300,000Sender:01310001.DD:160920.SHGD:10006415.BO:PHAM VAN NHAN.UNG HO MS 2020.231 UNG HO BE LE THI BICH CHAM
9/16/2020300,000Sender:01310001.DD:160920.SHGD:10005158.BO:TRAN QUOC KY.UNG HO BE LE THI BICH TRAM
9/16/2020300,000MBVCB.771776163.Hoa ung ho ms 2020.231( le bich cham).CT tu 0341007140854 PHAM THI MINH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020300,000950860.160920.090425.Chuyen tien ung ho be le thi bich cham MS 2020.231
9/16/2020300,000880733.160920.084916.MS 2020.231 (Ung ho be Le Thi Bich Cham)
9/16/2020300,000MBVCB.771697631.Ung ho MS 2020.231 ( ung ho be Le Thi BIch Cham).CT tu 0721000552139 TRUONG THI ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020300,000918834.160920.083024.MS 2020.231 ung ho Le Thi Bich Cham
9/16/2020300,000677116.160920.080654.Ung ho be Le Thi Bich Cham MS2020.231
9/16/2020300,000095079.160920.080111.Ung ho MS 2020 231 be Le thi Bich Cham
9/16/2020300,000880764.160920.075134.Ung ho be Le Thi Bich Cham MS 2020 231
9/16/2020300,000887402.160920.075114.Ung ho MS 2020.231 gia dinh be Le Thi Bich Cham
9/16/2020300,000MBVCB.771641989.MS 2020.231.CT tu 0101001235087 NGO XUAN SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020300,000MBVCB.771633076.MS 2020 231 be Le Thi Bich Cham.CT tu 0611000182415 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/16/2020300,000MBVCB.771590518.Ung ho MS.2020.231 (ung ho be Le Thi Bich Cham ).CT tu 0461000468187 LAM THI NGOC LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020350,000036065.160920.103020.Ung ho moi gia dinh 50.000VND, MS 2020.225, 226, 227, 228, 229, 230, 231. Cam on Vietnamnet.
9/16/2020390,000MBVCB.772355415.Ms 2020.231.CT tu 0461003827131 NGUYEN NGOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020400,000428225.160920.180049.ung ho MS: 2020.231 (ung ho be Le Thi Bich Cham)
9/16/2020400,000119852.160920.120349.ung ho MS 2020.231 be Le Thi Bich Cham
9/16/2020400,000Sender:01201003.DD:160920.SHGD:10003963.BO:NGUYEN THI HONG LINH.LINH UNG HO MS 2020.231 BELE THI BICH TRAM
9/16/2020400,000MBVCB.771860076.Ung ho ms 2020.231 (be Le Thi Bich Cham).CT tu 0701000449996 DO THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020500,000794767.160920.220706.MS 2020.231 ung ho be Le Thi Bich Cham FT20261229855548
9/16/2020500,000MBVCB.772829638.Ung ho MS 2020.231 (ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 0011004326972 LE NHU NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020500,000IBVCB.772827855.NGUYEN QUOC QUYEN chuyen khoan ung ho MS 2020.230.CT tu 0071000814285 NGUYEN QUOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020500,000IBVCB.772825080.NGUYEN QUOC QUYEN chuyen khoan ung ho MS 2020.231..CT tu 0071000814285 NGUYEN QUOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020500,000MBVCB.772805864.Ung ho be Le Thi Bich Cham. MS2020.231.CT tu 0881000081287 PHAM DINH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020500,000735782.160920.201446.ung ho MS 2020.231 (Ung ho be Le Thi Bich Cham)
9/16/2020500,000539022.160920.200048.MS 2020231 Cao Duc Duy Bac Lieu Ung ho be Le Thi Bich Cham
9/16/2020500,000565991.160920.164137.Ung ho MS 2020.221 hai con anh An FT20260644336205
9/16/2020500,000Sender:01202021.DD:160920.SHGD:10009908.BO:DO BICH LOC.150 CHU TICH TAP DOAN CEO DOAN VANBINH UNG HO MS 2020.228 GIA DINH CTIN
9/16/2020500,000Sender:01202001.DD:160920.SHGD:10009601.BO:DO BICH LOC.150 CHU TICH TAP DOAN CEO DOAN VANBINH UNG HO MS 2020.219 ANH NGUYEN VO BINH
9/16/2020500,000Sender:79202002.DD:160920.SHGD:10010053.BO:DO BICH LOC.CHU TICH TAP DOAN CEO DOAN VAN BINHUNG HO BE LE THI BICH CHAM MS 2020.231
9/16/2020500,000IBVCB.772290765.ung ho MS 2020 231 LE THI BICH CHAM.CT tu 0451001291596 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/16/2020500,000Sender:79302001.DD:160920.SHGD:10014121.BO:VU HOANG TIEN.(CKRMNO: 040220091688341)MS 2020.231 (UNG HO BE LE THI BICH CHAM) (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
9/16/2020500,000991801.160920.150610.Ms 2020 231 ung ho be Le Thi Bich Cham
9/16/2020500,000Sender:79307005.DD:160920.SHGD:10013242.BO:LE THI PHUONG LAN.IBUNG HO MS 2020.231 ( BE LETHI BICH CHAM)
9/16/2020500,000462971.160920.143008.Ung ho ms 2020 231 be Bich Cham
9/16/2020500,000151615.160920.141828.Vietcombank 0011002643148 ms 2020231 ung ho be Le Thi Bich Cham
9/16/2020500,000212215.160920.142123.Ms2020.230 chuc e Nguyen Van Hong manh khoe
9/16/2020500,000414793.160920.141935.ung ho MS 2020.231 be Le Thi Bich Cham
9/16/2020500,000414596.160920.141732.ung ho MS 2020-230 em Nguyen Van Hong
9/16/2020500,000433490.160920.141714.Ung ho MS 2020.231 Be Le Thi Bich Cham FT20260578376249
9/16/2020500,000Sender:79307006.DD:160920.SHGD:10006930.BO:LE CANH TINH.LE CANH TINH UNG HO CHO GIA DINH EM THUY
9/16/2020500,000Sender:79307006.DD:160920.SHGD:10006937.BO:LE CANH TINH.LE CANH TINH UNG HO CHO GIA DINH CHI TIN
9/16/2020500,000782384.160920.140549.NG THI KIM TUYEN UNG HO BE LE THI BICH CHAM MS 2020.231
9/16/2020500,000416514.160920.135241.Ung ho MS 2020.225 - gia dinh be Manh FT20260834975154
9/16/2020500,000Sender:79202002.DD:160920.SHGD:10004970.BO:NGUYEN THI PHUONG HANH.995220091655531 MS 2020.231. UNG HO BE LE THI BICH CHAM
9/16/2020500,000609493.160920.133550.Ung ho MS 2020 231 Ung ho be Le Thi Bich Cham
9/16/2020500,000MBVCB.772117228.Dochoinhagao ung ho be Le Thi Bich Cham Ms 2020.231.CT tu 0511003763173 LE THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020500,000570891.160920.130002.ung ho ma so MS2020 231
9/16/2020500,000MBVCB.772030297.MS 2020.221 (Hai con anh An.CT tu 0721000640049 NGUYEN DUC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020500,000MBVCB.772002265.Gia dinh Son Sang giup cho em Ng Van Hong bi ung thu, MS 2020. 230.CT tu 0071000070706 NGUYEN THI XUAN SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020500,000462808.160920.113421.Ung ho MS 2020 231 Ung ho be Le Thi Bich Cham
9/16/2020500,000458130.160920.113120.Ung ho MS 2020 228 gia dinh chi Tin
9/16/2020500,000MBVCB.771976619.Ms2020 231 ung ho be le thi bich cham.CT tu 0251001164922 VO ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020500,000305564.160920.110133.Ung ho be Le Thi Bich Cham MS 2020.231 FT20260983803947
9/16/2020500,000403087.160920.105939.VIETTEL 400300 LIENNH 200916 200916026681070 400201 MS2020230 em nguyen van hong
9/16/2020500,000MBVCB.771923469.Giup do 2020.231.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020500,000780427.160920.104852.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 231 ung ho be Le Thi Bich Cham
9/16/2020500,000MBVCB.771918808.Ung ho MS2020.231 be le thi bich cham.CT tu 0181003442767 DO THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020500,000290495.160920.104330.Ung ho be Le thi bich cham MS2020.231 FT20260400081484
9/16/2020500,000MS:202023(UNG HO BE LE THI BICH CHAM)-TANG TRUNG XUONG
9/16/2020500,000MBVCB.771891333.Ung ho MS 2020.231 (ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 0021002120306 HONG QUANG NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020500,000MBVCB.771866094.NGUYEN THI THU-Ung ho MS 2020.231( Ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 0071000071601 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020500,000155661.160920.101312.QUACH SONG KIM CHUYEN KHOAN UNG HO MS2020.230 CHAU NGUYEN VAN HONG
9/16/2020500,000257544.160920.100322.Ung ho MS 2020.231 ung ho be Le thi bich Cham FT20260983929460
9/16/2020500,000451773.160920.092825.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020231 be Le Thi Bich Cham
9/16/2020500,000Sender:79307005.DD:160920.SHGD:10004250.BO:NGUYEN THI MINH THUY.IBUNG HO MS 2020.231 ( UNGHO BE LE THI BICH CHAM )
9/16/2020500,000Sender:79310001.DD:160920.SHGD:10004416.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.230 EM NGUYEN VAN HONG
9/16/2020500,000680722.160920.085929.Ung ho be Bich Cham
9/16/2020500,000895052.160920.085412.Ung ho Ms 2020231 chau bich cham
9/16/2020500,000881267.160920.085110.MS 2020231( ung ho be Le Thi Bich Cham)
9/16/2020500,000190746.160920.083420.Ung ho qua bao Vietnamnet ung ho Ms 2020-231 be Le thi Bich Cham FT20260007043863
9/16/2020500,000MBVCB.771675471.MS 2020.231 (ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 0391000321111 NGUYEN THI KIM TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020500,000677586.160920.081541.Ung ho MS 2020.231 be Le Thi Bich Cham
9/16/2020500,000IBVCB.771656658.BUI THI TUYET LAN chuyen khoan.CT tu 0461000443066 BUI THI TUYET LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020500,000IBVCB.771646543.Ung ho MS 2020.231 (Ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 0721000600996 NGUYEN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020500,000MBVCB.771638553.MS. 2020.231 (ung ho Le Thi Bich Cham).CT tu 0971000023061 NGUYEN THI THANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020500,000337535.160920.073706.ung ho MS 2020.231 ( ung ho be Le Thi Bich Cham)
9/16/2020500,000062772.160920.073643.UNG HO MS 2020231 BE LE THI BICH CHAM-160920-07:36:41 062772
9/16/2020500,000162887.160920.072548.Ung ho MS 2020.231 be Le Thi Bich Cham FT20260505927034
9/16/2020500,000061880.160920.072106.MS 2029.231 UNG HO CHAU LE THI BICH CHAM-160920-07:21:05 061880
9/16/2020500,000876050.160920.070729.MS 2020231 ung ho be Le Thi Bich Cham
9/16/2020500,000061276.160920.070703.UNG HO MS 2020.231 BE LE THI BICH CHAM-160920-07:07:01 061276
9/16/2020500,000MBVCB.771614349.NGUYEN THI QUYNH CHAU chuyen tien ung ho be Cham.CT tu 0481000027156 NGUYEN THI QUYNH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020500,000060915.160920.065821.UNG HO MS 2020.231 (UNG HO BE LE THI BICH CHAM)-160920-06:58:20 060915
9/16/2020500,000MBVCB.771604013.THAN THI HANH chuyen tien ung ho MS 2020-231 (be Nguyen Thi Bich Cham).CT tu 0271000160125 THAN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/2020500,000149032.160920.055633.Ung ho be Le Thi Bich Cham MS 2020.231 FT20260576703742
9/16/2020500,000MBVCB.771585722.ung thu nao.CT tu 1011000628926 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/16/2020500,000059121.160920.051954.UNG HO MS 2020.231 (UNG HO BE LE THI BICH CHAM)-160920-05:19:20 059121
9/16/2020600,000410143.160920.134306.Ung ho 2020-223 gia dinh chi Hoa FT20260006063486
9/16/2020700,000288032.160920.074922.Ung ho MS 2020.229 ( gia dinh chi Xanh)
9/16/20201,000,000531277.160920.223053.MS 2020 231 ung ho be Le Thi Bich Cham
9/16/20201,000,000325694.160920.222954.Ung ho be le thi bich cham ms 2020231
9/16/20201,000,000MBVCB.772737466.MS 2020.231.CT tu 0071003501586 DAO THANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/20201,000,000MBVCB.772528539.Ung ho MS 2020.231 (ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 0371000495488 VO THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/20201,000,000Sender:01204001.DD:160920.SHGD:11758875.BO:VU THI HANH.VU THI HANH ( DIA CHI : 24 LANG HA)UNG HO MS 2020.225 ( GIA DINH BE MANH)
9/16/20201,000,000Sender:01204001.DD:160920.SHGD:11758918.BO:VU THI HANH.VU THI HANH ( DIA CHI 24 LANG HA) UNG HO MS 2020.231 ( UNG HO BE LE THI BICH CHAM)
9/16/20201,000,000270663.160920.152027.Chuyen tien ung ho MS 2020.231 ung ho be Le Thi Bich Cham
9/16/20201,000,000MBVCB.772182291.Ung ho MS2020.231 ( Ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 0111000257153 NGO THI VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/20201,000,000971395.160920.134750.ng ho MS 2020 231 ng ho be Le Thi Bch Cham
9/16/20201,000,000388366.160920.130427.Nguyen Thi Bich Ngoc ung ho MS 2020.231 be Le Thi Bich Cham FT20260319314140
9/16/20201,000,000143917.160920.123441.IBFT ung ho ms2020.231 le thi bich cham
9/16/20201,000,000367057.160920.122512.MS 2020.231 ung ho be Le Thi Bich Cham FT20260255702292
9/16/20201,000,000928307.160920.111414.Ung ho MS 2020.231 (Ung ho be Le Thi Bich Cham)
9/16/20201,000,000309083.160920.110550.Ung ho MS 2020.231 FT20260049151553
9/16/20201,000,000655293.160920.105517.ung ho MS 2020.231
9/16/20201,000,000220721.160920.091744.MS 2020.231 ung ho be Le thi Bich Cham FT20260983760909
9/16/20201,000,000210146.160920.091450.unghochaucham ms2020231
9/16/20201,000,000MBVCB.771730846.MS 2020.231(Ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 0071002733174 LE TRAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/20201,000,000192778.160920.083743.Mrs. Do Kien Anh ung ho MS 2020.231 - Ung ho be Le Thi Bich Cham - tinh Bac Lieu FT20260279600370
9/16/20201,000,000IBVCB.771697882.Ung ho ma so 2020 231 be Le Thi Bich Cham.CT tu 0181000887363 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/16/20201,000,000067486.160920.082629.UNG HO MS 2020.231 ( UNG HO BE LE THI BICH CHAM)-160920-08:26:28 067486
9/16/20201,000,000441881.160920.080642.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 DINH NGOC LAN chuyen khoan ung ho MS 2020231 ung
9/16/20201,000,000172575.160920.075744.Ung ho chau LeThiBichCham MS2020 231 FT20260050426992
9/16/20201,000,000MBVCB.771592106.MS 2020.231 (Ung ho be Le Thi Bich Cham) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/20201,500,000075227.160920.091618.UNG HO MS 2020.229,230,231,232,233 MOI TH 300.000-160920-09:16:07 075227
9/16/20201,500,000903777.160920.081326.ung ho MS 2020.231 be Le Thi Bich Cham
9/16/20202,000,000273827.160920.130209.ung ho ma so 2020.231 ung ho be Le Thi Bich Cham
9/16/20202,000,000694862.160920.113646.Ung ho MS 2020.231 (be LE THI BICH CHAM)
9/16/20202,000,000Sender:79307005.DD:160920.SHGD:10008645.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2020.230 (EM NGUYENVAN HONG) 1 TRIEU, MS 2020.231 (BE LE THI BICH CHAM) 1 TRIEU
9/16/20202,000,000MBVCB.771860635.TRAN THI LE NGA chuyen tien ung ho MS 2020.231.CT tu 0181002209466 TRAN THI LE NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/20202,000,000BUI THI QUE ANH // UNG HO MS 2020.230 ( EM NGUYEN VAN HONG )
9/16/20202,000,000MBVCB.771710225.DAO TUYET MAI chuyen tien ung ho MS2020231( be le thi bich cham).CT tu 0011000034515 DAO TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/20202,000,000195312.160920.084122.MS 2020.231 uh Le Thi Bich Cham FT20260761214194
9/16/20203,000,000MBVCB.771602196.NGUYEN THI PHUONG MAI chuyen tien ung ho be Le Thi Bich Cham MS 2020.231.CT tu 0071001392427 NGUYEN THI PHUONG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/16/20203,000,000845023.160920.054630.Ung ho MS2020.231 be Cham
9/16/20205,000,000190498.160920.220345.UNG HO MS 2020 231 LE THI BICH CHAM XA TRI UNG THU-160920-22:03:43 190498
9/16/20205,000,000113259.160920.131203.UNG HO MS 2020.231 BE LE THI BICH CHAM -160920-13:11:41 113259
9/17/202050,000MBVCB.773996662.Ung ho be le thi bich cham ms 2020.231.CT tu 0611001933223 PHAM VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/202050,000223760.170920.183919.Ms 2020 231 ung ho be Le Thi Bich Cham
9/17/202050,000IBVCB.773798793.Giup ma so 2020 232. Be Nguyen Bao Lam.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/17/202050,000IBVCB.773613346.ung ho ma so Ms 2020 223 gia dinh chi Hoa.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/17/202050,000IBVCB.773608000.ung ho ma so Ms 2020 232 be Nguyen Bao Lam.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/17/202050,000637029.170920.110050.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020232 be Nguyen Bao Lam
9/17/202050,000Sender:01310005.DD:170920.SHGD:10006308.BO:NGUYEN THI THU HANG.UNG HO MS 2020 232 BE NGUYEN BAO LAM
9/17/202050,000IBVCB.773085385.Ung ho MS 2020 232 Be Nguyen Bao Lam.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/17/202050,000511410.170920.080254.Ung ho MS 2020.232
9/17/2020100,000MBVCB.772927492.ung ho MS2020.230 (em Nguyen Van Hong) .CT tu 0071001151341 LE HUYNH NHU Y toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/2020100,000743980.160920.230742.Ung ho MS 2020.231 (ung ho be Le Thi Bich Cham)
9/17/2020100,000744001.160920.230335.Ung ho MS 2020.231 (ung ho be Le Thi Bich Cham)
9/17/2020100,000IBVCB.774006675.Kho khan.CT tu 0451001941571 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/17/2020100,000163550.170920.201327.Ung ho Ma so MS 2020217 Do Phuoc Tai
9/17/2020100,000MBVCB.773898304.ung ho MS 2020.232 (be Nguyen Bao Lam)- NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/2020100,000MBVCB.773843653.Trinh Nguyen Thi Bang ung ho MS 2020.232 be NGUYEN BAO LAM.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/2020100,000223311.170920.183610.Ms 2020 232 be Nguyen bao Lam
9/17/2020100,000112661.170920.172512.Chuyen tien ung ho MS 2020.223 gd chi Hoa
9/17/2020100,000443221.170920.163630.Ung ho be Nguyen bao Lam MS 2020.232
9/17/2020100,000071246.170920.163115.Chuyen tien ung ho MS 2020.232 Nguyen Bao Lam
9/17/2020100,000254625.170920.151053.Ung ho MS 2020232 be bao lam
9/17/2020100,000IBVCB.773494856.MS 2020 231.CT tu 0441003935732 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/17/2020100,000072185.170920.141223.Ung ho MS 2020.231-be Le Thi Bich Cham FT20261835045705
9/17/2020100,000071231.170920.141037.Em thuy ung ho Ms 2020 228 gia dinh chi tin vuot qua kho khan FT20261459629700
9/17/2020100,000070198.170920.140850.Ung ho MS 2020.232-be Nguyen Bao Lam FT20261564378700
9/17/2020100,000IBVCB.773483368.ung ho MS: 2020.228 ( gia dinh chi Tin) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/2020100,000555017.170920.015711.Ung ho ms 2020.217 Be DO PHUOC TAI
9/17/2020100,000554671.170920.015439.Ung ho ms 2020.230 em Nguyen Van Hong
9/17/2020100,000554314.170920.015204.Ung ho ms 2020.232 be Nguyen Bao Lam
9/17/2020100,000029098.170920.124157.Ung ho em nguyen van hong FT20261882909424
9/17/2020100,000027943.170920.123919.Ung ho be le thi bich cham FT20261556488903
9/17/2020100,000987848.170920.112338.MS 2020.231 FT20261353285973
9/17/2020100,000VCBPAY.773295516.MS 2020.228.CT tu 0581000741707 PHAM HOANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/2020100,000VCBPAY.773288042.MS 2020.232.CT tu 0581000741707 PHAM HOANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/2020100,000VCBPAY.773285891.MS 2020.210.CT tu 0581000741707 PHAM HOANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/2020100,000852789.170920.110407.Ung ho MS2020.231
9/17/2020100,000VCBPAY.773283725.MS 2020.216.CT tu 0581000741707 PHAM HOANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/2020100,000VCBPAY.773279696.MS 2020.231.CT tu 0581000741707 PHAM HOANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/2020100,000IBVCB.773266691.NGUYEN THI PHI LOAN ung ho MS 2020.232.CT tu 0071002288500 NGUYEN THI PHI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/2020100,000Sender:01202021.DD:170920.SHGD:10001350.BO:TRAN VAN PHONG.995220091752409 CHUYEN TIEN UNG HO MS 2020.232
9/17/2020100,000944905.170920.101545.MS 2020.229 gia dinh chi Xanh FT20261549300613
9/17/2020100,000MBVCB.773209451.nho gui a truong van nhut bi gay chan co atrai bi benh phoi long xuyen agiang.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/2020100,000MBVCB.773187237.Nao ung thuy.CT tu 0541000242124 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/17/2020100,000Sender:01310005.DD:170920.SHGD:10004383.BO:NGUYEN ANH TAM.MS 2020.232 BE NGUYEN BAO LAM
9/17/2020100,000008286.170920.083105.IBFTA 200917000016628 ung ho MS2020.230
9/17/2020100,000205756.170920.082337.VINH NAM UNG HO MS 2020.232 NGUYEN BAO LAM-170920-08:23:23 205756
9/17/2020100,000111787.170920.082320.ung ho be nguyen bao lam ms 2020232
9/17/2020100,000MBVCB.773069323.ung ho ma so: MS 2020.232 (be Nguyen Bao Lam) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/2020100,000234374.170920.071612.IBFT Ck Nguyen Bao Lam.Gio Linh.Quang Tr
9/17/2020100,000140636.170920.064522.Ung ho MS 2020.232 be Nguyen Bao Lam
9/17/2020100,000683794.170920.064456.Chuyen tien ung gia dinh em Nguyen bao Lam cham Ms 2020.232. mong em mau lanh benh , a di da phat
9/17/2020100,000851504.170920.063607.Vietcombank 0011002643148 DO THI NU ung ho MS 2020232 be Nguyen Bao Lam
9/17/2020100,000140200.170920.064113.GIUP BE NGUYEN BAO LAM
9/17/2020100,000199453.170920.060612.UNG HO MS 2020.231(UNG HO BE LE THI BICH CHAM)-170920-06:06:11 199453
9/17/2020100,000247971.170920.060425.be Nguyen Bao Lam
9/17/2020100,000MBVCB.772990733.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.232 (be Nguyen Bao Lam)Vietnamnet 17/9/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/2020100,000MBVCB.772946365.MS 2020.231 ung ho be Le Thi Bich Tram.CT tu 0011000554615 TA THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/2020150,000094002.160920.231047.AVN ung ho MS2020 231 be Le Thi Bich Cham
9/17/2020150,000238934.170920.122031.MS 2020232NGUYEN BAO LAM-170920-12:20:28 238934
9/17/2020200,000MBVCB.772932722.Ung ho ms 2020.231 (ung ho be le thi bich cham).CT tu 0451001809958 PHAM THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/2020200,000IBVCB.772924000.ung ho MS 2020.231 ( ung ho be LE THI BICH CHAM ).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/2020200,000IBVCB.774007466.Kho khan.CT tu 0451001941571 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/17/2020200,000IBVCB.774003081.Kho khan.CT tu 0451001941571 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/17/2020200,000791940.170920.211844.TTTPhuong ung ho Ms2020228 gia dinh chi Tin
9/17/2020200,000791010.170920.205236.TTTPhuong ung ho Ms2020232 be Nguyen Bao Lam
9/17/2020200,000624723.170920.203932.MoMo 0909633954 ung ho MS 2020199 em pham thi mai huong 7169159465
9/17/2020200,000613114.170920.201035.MoMo 0903757789 Ung Ho ma so MS 2020231 Le Thi Bich Cham 7168638794
9/17/2020200,000268554.170920.155550.NGUYEN QUANG HA CK-170920-15:55:49 268554
9/17/2020200,000134554.170920.154601.MS 2020231 FT20261474292923
9/17/2020200,000MBVCB.773611261.Ms 2020.226 ( kim hien ung ho em Thuy).CT tu 0461000413015 DO THI PHUONG DIU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/2020200,000MBVCB.773509143.Ung ho MS2020.228 (gia dinh chi Tin).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/2020200,000325676.170920.142857.UNG HO MS2020228 GIA DINH CHI TIN
9/17/2020200,000Sender:48304001.DD:170920.SHGD:10004752.BO:LE THI NGOC ANH.UNG HO MS 2020.210( BE NGUYEN PHUC THINH) TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
9/17/2020200,000IBVCB.773326495.Ung ho MS2020 231 Ung ho be Le Thi Bich Cham.CT tu 0011004103939 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/17/2020200,000232914.170920.113124.UNG HO MS 2020.231 (BE LE THI BICH CHAM-170920-11:31:20 232914
9/17/2020200,000IBVCB.773308537.Ung ho MS 2020 232 be Nguyen Bao Lam.CT tu 0121000188676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/17/2020200,000MBVCB.773296121.Chuyen tien ung ho MS2020. 232.CT tu 0051000537202 VO TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/2020200,000110734.170920.110734.MS 2020231 ung ho be le thi bich cham
9/17/2020200,000321985.170920.110421.MS 2020230 nguyen van hong
9/17/2020200,000970025.170920.105505.Ms 2020.232 be Nguyen Bao Lam FT20261041396839
9/17/2020200,000965983.170920.104914.MS 2020.231 Ung ho be Le Thi Bich Cham FT20261463551601
9/17/2020200,000225161.170920.104027.UNG HO MS2020.232(BE NGUYEN BAO LAM)-170920-10:40:24 225161
9/17/2020200,000Sender:01202021.DD:170920.SHGD:10001159.BO:VO TRONG HUNG.995220091726101 MS 2020.232 BENGUYEN BAO LAM
9/17/2020200,000311571.170920.100104.Ung ho MS 2020 232 be Nguyen Bao Lam
9/17/2020200,000265533.170920.095403.Ung ho MS2020.231
9/17/2020200,000Sender:01310001.DD:170920.SHGD:10005701.BO:NGUYEN DUC THO.UNG HO MS 2020.232
9/17/2020200,000612071.170920.094148.UNG HO MS 2020.232
9/17/2020200,000917140.170920.093148.Nguyen My Hiep GV - HCM ung ho em Thuy MS 2020.226 FT20261695307601
9/17/2020200,000912131.170920.092330.Ung ho MS 2020.231 ung ho be Le Thi Bich Cham FT20261695273068
9/17/2020200,000MBVCB.773140669.MS 2020.231 Nguyen Thi Minh Yen ung ho be Le Thi Bich Cham.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/2020200,000120301.170920.091227.UH ma so 2020 231 UH be Le Thi Bich Cham
9/17/2020200,000Sender:01310001.DD:170920.SHGD:10002824.BO:TRAN THI HUONG TRA.UNG HO MS 2020.230 EM NGUYEN VAN HONG
9/17/2020200,000MBVCB.773103111.MS 2020229 gia dinh chi Xanh.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/17/2020200,000269980.170920.084749.Bac Ha HP ung ho chau Le Thi Bich Cham
9/17/2020200,000MBVCB.773097949.MS 2020 231 be Le Thi Bich Cham.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/17/2020200,000MBVCB.773097442.be bi nao ung thuy.CT tu 0991000024768 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/17/2020200,000MBVCB.773095138.MS 2020 232 be Nguyen Bao Lam.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/17/2020200,000MBVCB.773094351.MS 2020.232 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/2020200,000114462.170920.083944.pham thi hanh tbinh ung ho ms 2020 232 chau bao lam
9/17/2020200,000093665.170920.081454.Ms 2020 232 ung ho be NguyenBaoLam
9/17/2020200,000093444.170920.081439.ung ho ma so MS2020 224
9/17/2020200,000092103.170920.081313.ung ho ma so MS2020 223
9/17/2020200,000090655.170920.081140.ung ho ma so MS2020 221
9/17/2020200,000606582.170920.080116.MS 2020cham232
9/17/2020200,000MBVCB.773047944.Ung ho MS 2020.232 (Be Nguyen Bao Lam).CT tu 0101000119674 LE VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/2020200,000470548.170920.075341.Ung ho ms 2020 232 be bao Lam
9/17/2020200,000236144.170920.073808.IBFT ung ho ms 2020.232
9/17/2020200,000699310.170920.073206.Chuyen tien ung ho be le thi bich cham
9/17/2020200,000864470.170920.072417.MS 2020 232-ng bao lam FT20261050309637
9/17/2020200,000MBVCB.772999264.Ung ho MS 2020.232 be Nguyen Bao Lam.CT tu 0491000133546 BUI VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/2020200,000MBVCB.772999901.Ung ho Ms.2020232(be Nguyen Bao Lam).CT tu 0331000404950 DO THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/2020200,000MBVCB.772999770.Giup be Nguyen Bao Lam , ma so 2020.232.CT tu 0231000562183 PHAN THI DUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/2020200,000854942.170920.061756.Ung ho MS 2020.232 be Nguyen Bao Lam FT20261322150361
9/17/2020200,000MBVCB.772993809.ung ho ma so 2020.232 be Nguyen Bao Lam.CT tu 0531000269942 LE THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/2020200,000MBVCB.772990280.Ung ho MS 2020.232, be NGUYEN BAO LAM.CT tu 0011000799428 LE QUANG SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/2020200,000125210.170920.002818.MS 2020.231 ( Ung ho be Le Thi Bich Cham)
9/17/2020300,000822053.160920.231545.Ms 2020.228 Ngo Thi Tin FT20261645700488
9/17/2020300,000294493.170920.202620.Ung ho MS 2020.231 FT20262040817053
9/17/2020300,000290903.170920.201833.Ung ho MS 2020.232 FT20262307804859
9/17/2020300,000IBVCB.773667772.Ung Ho MS 2020.232 (be Nguyen Bao Lam).CT tu 0111001078444 CAO THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/2020300,000IBVCB.773596584.MS 2020 227 Ung ho anh Danh Thoi.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/17/2020300,000MBVCB.773549448.Ung ho MS 2020.231-be Le Thi Bich Cham.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/2020300,000MBVCB.773544848.PHAM NGOC DIEP chuyen tienung ho MS 2020.230 ( em Nguyen Van Hong)..CT tu 0091000019498 PHAM NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/2020300,000998445.170920.114113.Ung ho MS 2020.231 be Le Thi Bich Cham FT20261901310883
9/17/2020300,000210112.170920.090101.UNG HO MS 2020.231 (BE LE THI BICH CHAM)-170920-08:59:43 210112
9/17/2020300,000469716.170920.085450.be le thi bich cham (MS 2020231)
9/17/2020300,000MBVCB.773100279.MS 2020 230 em Nguyen Van Hong.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/17/2020300,000IBVCB.773087453.NGUYEN KHAC THO ung ho MS 2020232 be Nguyen Bao Lam con chi Mai Thi Thuy Nhi thon Ha Thanh Gio Chau Gio Linh Quang Tri.CT tu 0011000368493 NGUYEN KHAC THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/2020300,000411141.170920.082304.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 232 be Nguyen Bao Lam
9/17/2020300,000MBVCB.773067351.Ung ho MS 2020.232 be Nguyen Bao Lam.CT tu 0441000626404 PHAM HANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/2020300,000137884.170920.061935.Ung ho ms 2020232 be Nguyen Bao Lam
9/17/2020400,000IBVCB.773657593.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.231 (Ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/2020500,000MBVCB.773952999.Tang MS 2020.228 gd chi Tin.CT tu 0021001662872 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/2020500,000MBVCB.773951736.Tang MS 2020.229 gd chi Xanh.CT tu 0021001662872 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/2020500,000MBVCB.773951423.Tang MS 2020.230 em Nguyen Van Hong.CT tu 0021001662872 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/2020500,000MBVCB.773950563.Ung ho MS 2020.231 be Le THi Bich cham.CT tu 0021001662872 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/2020500,000071995.170920.200935.MS 2020.231 ( be Le Thi Bich Cham)
9/17/2020500,000200410.170920.190132.NGUYEN THANH BAC Chuyen tien MS 2020.226 ung ho em thuy
9/17/2020500,000841749.170920.162351.Ung ho MS 2020.231 Le Thi Bich Cham FT20261011889255
9/17/2020500,000IBVCB.773660241.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.232 (be Nguyen Bao Lam)..CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/2020500,000725108.170920.133212.Ung ho MS 2020.231 . Ung ho be Le Thi Bich Cham
9/17/2020500,000UNG HO MS 2020232( BE NGUYEN BAO LAM) TANG TRUNG XUONG CT
9/17/2020500,000930134.170920.095234.Ung ho MS 2020.226 ung ho em thuy FT20261127865913
9/17/2020500,000Sender:01310001.DD:170920.SHGD:10004977.BO:PHAM QUOC MANH.PHAM QUOC MANH UNG HO BE LE THIBICH CHAM,NINH HOA, HONG DAN, BAC LIEU. MS 2020.231
9/17/2020500,000Sender:01310005.DD:170920.SHGD:10005266.BO:PHAM QUOC MANH.PHAM QUOC MANH, UNG HO GD TRAN THI HOA, NGHIA BINH, TAN KY, NGHE AN. MS 2020.223
9/17/2020500,000906250.170920.091300.Ung ho MS 2020 232- Be Nguyen Bao Lam FT20261477008003
9/17/2020500,000IBVCB.773126194.ung ho MS 2020.229 (gia dinh chi Xanh) .CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/2020500,000756574.170920.090256.ung ho MS 2020.232 be Bao Lam
9/17/2020500,000242227.170920.090154.ung ho MS 2020.232 (be nguyen bao lam)
9/17/2020500,000748976.170920.082555.MS 2020.232 (be Nguyen Bao Lam)
9/17/2020500,000748073.170920.080106.Ung ho MS 2020.232( be nguyen bao Lam )
9/17/2020500,000200729.170920.070115.UNG HO MS 2020.232 (BE NGUYEN BAO LAM)-170920-07:01:14 200729
9/17/2020500,000250975.170920.070105.ung ho MS 2020.230 (e Nguyen Van Hong)
9/17/2020500,000404860.170920.065232.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 DAO THI CHAU Quang tri ung ho be Nguyen Bao Lam
9/17/2020500,000MBVCB.773004959.MS 2020.232 (be Nguyen Bao Lam) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/2020500,000855981.170920.062835.MS 2020.232 Nguyen Bao Lam FT20261318042082
9/17/2020600,000209253.170920.170851.ung ho ma so 2020184 ma so 2020190 moi ma so 300 ngan dong
9/17/20201,000,000MBVCB.773722596.TRINH THI THU PHUONG chuyen tien.CT tu 0071005718157 TRINH THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/20201,000,000MBVCB.773658143.Ms 2020.196(ung ho be Do My Hanh).CT tu 0071002769167 LE THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/20201,000,000MBVCB.773655131.LE THI ANH THU chuyen tien.CT tu 0071002769167 LE THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/20201,000,000Sender:01202002.DD:170920.SHGD:10004244.BO:NGUYEN HUONG HUYEN.P31023 CIF77777777 MS2020.231 (UNG HO BE LE THI BICH CHAM)
9/17/20201,000,000MBVCB.773227157.DOAN THI HAI YEN chuyen tien ung ho be Manh MS 2020.225.CT tu 0071000367105 DOAN THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/20201,000,000MBVCB.773196470.Ung ho MS 2020.231 (be Le Thi Bich Cham).CT tu 0421003734880 CHUNG VI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/20201,000,000Sender:79201001.DD:170920.SHGD:10001531.BO:CTCP THIEN LY HUNG YEN.CONG TY CP THIEN LY HUNGYEN UNG HO MS 2020.226 (UNG HO EM THUY)
9/17/20201,000,000Sender:01201003.DD:170920.SHGD:10001476.BO:NGUYEN THANH HAU.UNG HO MS 2020.212 UNG HO VO THI THUY DUONG
9/17/20201,000,000MBVCB.773110498.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2020.232(be nguyen bao lam).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/20201,000,000746504.170920.065117.MS 2020.228 (gia dinh chi Tin)
9/17/20201,000,000746476.170920.064949.MS 2020.232 (be Nguyen Bao Lam)
9/17/20202,000,000219442.170920.205250.bao nhi ung ho be le thi bich cham ms 2020.231
9/17/20202,000,000611279.170920.084635.Ung ho MS 2020.232 ( be Nguyen Bao Lam )
9/17/20203,000,000042498.170920.131348.Ung ho be Le Thi Bich Cham FT20261477802180
9/17/20205,000,000MBVCB.773375355.Do Thi Huong, Chua Hang HP. Ung ho MS 2020.231 be Le Thi Bich Cham Bac Lieu.CT tu 0071000715426 TRAN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/17/20205,000,000MBVCB.773360575.Ung ho ma so 2020.231 (Ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 0011000875539 VO THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/18/20201,000IBVCB.774230106.gdsg.CT tu 0151000608528 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/18/202050,000IBVCB.775105662.Giup ma so 2020 233 em Sung Thi Va.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/18/202050,000555708.180920.151411.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020223 em Sung Thi Va
9/18/202050,000IBPS/SE:79310001.DD:180920.SH:10003522.BO:NGUYEN THI NINH GIANG.UNG HO MS 2020.233
9/18/202050,000IBVCB.774248746.Ung ho MS 2020 233 Em Sung Thi Va.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/18/202050,000IBVCB.774228231.Ung ho ma so MS 2020 233 em Sung Thi Va.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/18/202050,000621602.180920.075116.Ung ho 2020.233
9/18/202050,000795278.180920.010640.Ms 2020 230 ung ho em Nguyen Van Hong ( Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)
9/18/202050,000795299.180920.010347.Ms 2020231 ung ho be Le Thi Bich Cham ( Nam mo duoc su luu ly Quang Vuong Phat)
9/18/202050,000795271.180920.005953.Ms 2020232 Be Nguyen Bao Lam
9/18/202050,000MBVCB.774069647.gdV hy vong moi dieu tot dep den voi en.CT tu 0451000470337 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/18/2020100,000MBVCB.774067416.gdV hy vong moi dieu tot dep voi be MS2020232.CT tu 0451000470337 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/18/2020100,000332957.180920.222515.Ung ho MS 2020 231 be Le Thi Bich Cham
9/18/2020100,000937386.180920.222017.MS2020 231 be Bich Cham FT20263479641709
9/18/2020100,000988473.180920.221041.MS 2020.231 (Ung ho be Le Thi Bich Cham)
9/18/2020100,000MBVCB.775266638.MS 2020231 ung ho be Le Thi Bich Cham.CT tu 0071003747919 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/18/2020100,000749000.180920.214519.MS 2020.231 ung ho be Bich Cham
9/18/2020100,000924013.180920.214438.MS 2020.231 ung ho be Le Thi Bich Cham FT20263681014440
9/18/2020100,000877706.180920.200734.Ung ho MS 2020.233 sung thi va FT20263325040001
9/18/2020100,000MBVCB.775070015.ms 2020 233.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/18/2020100,000MBVCB.774644915.NGUYEN THI HONG DINH chuyen tien ung ho ms 2020.231 ung ho be le thi bich cham.CT tu 0431000234771 NGUYEN THI HONG DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/18/2020100,000612102.180920.001219.MS 2020.231 ung ho be Le Thi Bich Cham
9/18/2020100,000296331.180920.105839.MS2020.233 em sung thi va
9/18/2020100,000339777.180920.105608.Ung ho MS2020 233 Em Sung Thi Va
9/18/2020100,000659440.180920.094831.Ung ho E Sung thi Va MS 2020.233
9/18/2020100,000559808.180920.090438.Ung ho MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong)
9/18/2020100,000323534.180920.084952.VINH NAM UNG HO MS 2020.233 EM SUNG THI VA-180920-08:49:51 323534
9/18/2020100,000390550.180920.084805.unghoEm SungThi Va
9/18/2020100,000410756.180920.083317.Ung ho MS 2020.233 Sung Thi Va FT20262039365165
9/18/2020100,000102642.180920.082816.MS 2020233
9/18/2020100,000799752.180920.071543.MS2020.233(em Sung thi Va )
9/18/2020100,000MBVCB.774132137.ung ho MS 2020.233.CT tu 0631000519105 NGUYEN THI KIM DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/18/2020100,000262811.180920.063304.Ung ho 2020 230 em Nguyen Van Hong
9/18/2020100,000379665.180920.062733.Ung ho sung thi va FT20262074006367
9/18/2020100,000377990.180920.060805.Ung ho MS 2020.233 em Sung Thi Va FT20262352202128
9/18/2020100,000MBVCB.774111437.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.233 (em Sung Thi Va)Vietnamnet 18/9/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/18/2020200,000354658.170920.232726.Ung ho MS 2020.231 ung ho be Le Thi Bich Cham FT20262170102074
9/18/2020200,000334985.180920.222850.UNG HO MS 2020 231 UNG HO BE LE THI BICH CHAM
9/18/2020200,000MBVCB.775276034.Ung ho MS 2020.231 (ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 0441000640417 BUI VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/18/2020200,000935482.180920.221452.Ung ho MS 2020.231 be Le Thi Bich Cham FT20263558426900
9/18/2020200,000432982.180920.221241.MS 2020.231 UNG HO BE LE THI BICH CHAM-180920-22:12:37 432982
9/18/2020200,000933951.180920.221027.Ung ho MS 2020.233 em sung thi va FT20263197600810
9/18/2020200,000432039.180920.215644.UNG HO MS 2020.231 (UNG HO BE LE THI BICH CHAM)-180920-21:56:10 432039
9/18/2020200,000900874.180920.205320.Ung ho MS 2020.233 em SUNG THI VA FT20263565785607
9/18/2020200,000423759.180920.201112.MS 2020.231 (UNG HO BE LE THI BICH CHAM) HET BENH NHA EM-180920-20:11:09 423759
9/18/2020200,000537063.180920.200134.MS2020231 CO TRANG P2 BAC LIEU UNG HO BE BICH CHAM
9/18/2020200,000949778.180920.194935.ung ho ms 2020.233( em sung thi va)
9/18/2020200,000846014.180920.190819.Ms 2020225 gd be manh FT20262021953451
9/18/2020200,000265068.180920.154329.ung ho MS 2020.233 (em Sung Thi Va)
9/18/2020200,000IBVCB.774745051.MS 2020.231 (Ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 0181003063834 NGUYEN HUNG THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/18/2020200,000980159.180920.145411.UNG HO MS 2020.230 EM NGUYEN VAN HONG
9/18/2020200,000IBVCB.774665240.Ms2020 233 ung ho em Sung Thi Va.CT tu 0541000293177 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/18/2020200,000MBVCB.774555811.ung ho MS 2020.232 ( be nguyen gia bao).CT tu 0011002434539 NGUYEN HONG DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/18/2020200,000598942.180920.115124.ung ho MS 2020.233 (em Sung Thi Va)
9/18/2020200,000PT.VNN.10800343.107411.20200918.112828.9704366800411860017.0011002643148;Transfer for PT.Vietnamnet.GD:39 VANPHUC-KIM MA HANOI VN
9/18/2020200,000952959.180920.111757.Ngn hng TMCP Ngoi Thng Vit Nam 0011002643148 MS 2020 231 UNG HO BE LE THI BICH CHAM
9/18/2020200,000MBVCB.774430515.MS 2020 233 em Sung Thi Va.CT tu 0441000618259 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/18/2020200,000587764.180920.103512.chi van ung ho ms2020.233 ( em sung thi va)
9/18/2020200,000453628.180920.094153.Ung ho MS 2020.233 em Sung Thi Va FT20262794000006
9/18/2020200,000IBVCB.774257349.Ung Ho MS 2020 233 (em Sung Thi Va).CT tu 0911000001094 NGUYEN THI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/18/2020200,000144923.180920.090010.MS 2020 233 ung ho em SUNG THI VA
9/18/2020200,000557803.180920.085630.ung ho ms 2020.233 ( em sung thi va)
9/18/2020200,000822874.180920.085300.A Le Hai Phong ung ho MS 2020 233 Em Sung Thi Va
9/18/2020200,000Sender:79307006.DD:180920.SHGD:10001567.BO:NGUYEN LE DONG.MS 2020.226 UNG HO EM THUY
9/18/2020200,000363678.180920.081526.ung ho ma so 2020 233 em Sung Thi Va
9/18/2020200,000314957.180920.065348.UNG HO MS : 2020.233 ( EM SUNG THI VA)-180920-06:53:47 314957
9/18/2020300,000752111.180920.220839.ms 2020.231 ( ung ho be le thi bich cham )
9/18/2020300,000IBVCB.775238885.ung ho MS 2020.232 be Nguyen Bao Lam.CT tu 0771000575185 LE VAN THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/18/2020300,000980215.180920.150009.UNG HO MS 2020.229 GIA DINH CHI XANH
9/18/2020300,000980154.180920.145231.UNG HO MS 2020.231 BE LE THI BICH CHAM
9/18/2020300,000599213.180920.115323.ung ho MS 2020.232 (be Nguyen Bao Lam)
9/18/2020300,000598774.180920.114942.ung ho MS 2020.231 (be Le Thi Bich Cham)
9/18/2020300,000Sender:48304001.DD:180920.SHGD:10003307.BO:LUONG DUC DE.UNG HO MS 2020.226(UNG HO EM THUY)TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
9/18/2020300,000380267.180920.110301.IBFT MS 2020.233 em Sung Thi Va
9/18/2020300,000MBVCB.774330011.Ung ho MS 2020.233 em Sung Thi Va.CT tu 0011002585268 PHAM THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/18/2020300,000192804.180920.092908.chuyen tien ung ho em Sung Thi Va Ma 2020233
9/18/2020300,000433902.180920.091302.Ung ho MS2020.233 em Sung Thi Va FT20262059508789
9/18/2020300,000433583.180920.091153.Ung ho ms 2020 231 e Le Thi Bich Cham FT20262352898001
9/18/2020300,000432384.180920.090958.Ung ho ms 2020 233 e Sung Thi Va FT20262127701041
9/18/2020300,000IBVCB.774258022.MS 2020 233 Uh em Sung Thi Va.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/18/2020300,000159291.180920.090911.2020 233 ung ho em sung thi Va
9/18/2020300,000MBVCB.774246207.ung ho ma so 2020.233 em Sung Thi Va.CT tu 0011004018932 NGUYEN THI KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/18/2020300,000IBVCB.774216429.Giup MS 2020 233 Sung Thi Va.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/18/2020300,000612591.180920.074030.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 231 ung ho be Le Thi Bich Cham
9/18/2020300,000MBVCB.774147766.DO THI HONG NHUNG chuyen tien ung ho em Sung Thi Va ma so 2020.233.CT tu 0211000463899 DO THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/18/2020300,000245172.180920.070510.Le Trong Hoa chuyen tien ung ho 2020.233 (sung thi Va )
9/18/2020300,000381739.180920.064605.Ung ho MS 2020.233 FT20262998604953
9/18/2020300,000MBVCB.774071827.TRIEU MANH CHIEN chuyen tien ung ho ma so 2020.231.CT tu 0491000025281 TRIEU MANH CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/18/2020400,000MBVCB.774148319.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2020.232 va MS 2020.233.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/18/2020400,000383108.180920.065643.ung ho MS 2020.233 Sung Thi Va FT20262066912110
9/18/2020500,000334911.180920.222842.MS 2020 231
9/18/2020500,000334211.180920.222725.MS2020 221
9/18/2020500,000992495.180920.222508.Ung ho MS 2020.231-Ung ho be Le Thi Bich Cham
9/18/2020500,000986403.180920.220356.MS 2020.231 (Ung ho be Le Thi Bich Cham)
9/18/2020500,000MBVCB.775265494.Ung ho MS 2020.231(Le T Bich Cham).CT tu 0421003808328 LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/18/2020500,000352686.180920.205913.Giup do em SUNG THI VA ms 2020.233.
9/18/2020500,000591015.180920.200403.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 233 em Sung Thi Va
9/18/2020500,000MBVCB.774896724.Ung ho MS 2020.233 em Sung Thi Va.CT tu 0541000208000 NGUYEN SON TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/18/2020500,000MBVCB.774890346.NGUYEN SON TUNG chuyen tien ung ho MS2020.229 ( gia dinh chi Xanh).CT tu 0541000208000 NGUYEN SON TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/18/2020500,000Sender:01616002.DD:180920.SHGD:10000714.BO:QUANG THI YEN ANH.MS 2020.210BE NGUYEN PHUC THINH
9/18/2020500,000MBVCB.774451791.NGUYEN THI DIEP chuyen tien ung ho MS 2020.231 (ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 1000155155 NGUYEN THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/18/2020500,000509728.180920.105807.Ung ho qua bao Vietnamnet ung ho Ms2020-233 em Sung thi Va FT20262004220661
9/18/2020500,000296206.180920.100704.ung ho gia dinh chi Xanh ma so 2020229
9/18/2020500,000IBVCB.774334668.Ung ho MS 2020.233 (em Sung Thi Va).CT tu 0011001733902 HOANG MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/18/2020500,000Sender:01202002.DD:180920.SHGD:10001071.BO:NGUYEN THI KIM NGAN.995220091827173 UNG HO MS2020.233 EM SUNG THI VA
9/18/2020500,000329107.180920.092825.MS 2020.231-180920-09:28:24 329107
9/18/2020500,000MBVCB.774178439.Ung ho MS 2020233 (em Sung Thi Va).CT tu 0071003325036 TRAN NGOC SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/18/2020500,000250928.180920.075831.MS2020.232 Mong be Lam mau chong khoe manh.
9/18/2020500,000MBVCB.774171632.NGUYEN HUYNH CONG DANH chuyen tien ung ho?MS 2020.233?(em Sung Thi Va).CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/18/2020500,000563863.180920.064441.Ung ho Ma so 2020.233 (em Sung Thi Va)
9/18/20201,000,000099803.180920.221123.UNG HO MS 2020.231 (UNG HO BE LE THI BICH CHAM)
9/18/20201,000,000928827.180920.215646.ung ho MS 2020.231 FT20263325347288
9/18/20201,000,000910999.180920.211438.Ung ho Ma so 2020 231 - ung ho be Le Thi Bich Cham FT20263558200568
9/18/20201,000,000423215.180920.140806.MS 2020.231 UNG HO BE LE THI BICH CHAM
9/18/20201,000,000251696.180920.140157.ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong
9/18/20201,000,000617298.180920.135612.UNG HO MS.2020.232 Be Nguyen Bao Lam FT20262576900043
9/18/20201,000,000Sender:79305001.DD:180920.SHGD:10003266.BO:DO HOAI PHONG.UNG HO MS 2020 233 EM SUNG THI VA
9/18/20201,000,000585540.180920.125831.Mrs. Do Kien Anh ung ho MS 2020.233 - em Sung Thi Va, huyen Muong Te, Lai Chau FT20262796366021
9/18/20201,000,000Sender:79314013.DD:180920.SHGD:10000702.BO:BUI QUANG HONG.MS 2020 231 (UNG HO BE LE THI BICH CHAM)
9/18/20201,000,000473254.180920.100858.gui giup em Sung thi Va - MS 2020.233 FT20262036365726
9/18/20201,000,000278060.180920.090101.ung ho MS 2020 233 em sung thi va
9/18/20201,000,000556620.180920.085201.ung ho MS 2020233(E Sung thi Va)
9/18/20201,000,000MBVCB.774211104.LU THI VAN ANH ung ho MS 2020.233 ( e Sung Thi Va).CT tu 0271000015126 LU THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/18/20202,000,000IBVCB.774883964.Ung ho MS 2020.231(ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 0071002570800 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/18/20202,000,000303874.180920.112625.NGUYEN VAN TAN CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET MS2020231 ung ho be Le Thi Bich Cham Bac Lieu
9/18/20202,000,000497644.180920.050825.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN VAN TRINH chuyen khoan ung ho MS 2020232 be Nguyen Bao Lam
9/19/202050,000945727.180920.224751.Ung ho MS 2020.231 FT20263320294890
9/19/202050,000524611.190920.200156.Ung ho 2020 231
9/19/202050,000IBVCB.776110110.Giup ma so 2020 234 Ha Hoang Minh Tri .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/19/202050,000MBVCB.775910234.Giup MS 2020.234 ( Ha Hoang Minh Tri ) .CT tu 0071001354100 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/202050,000399351.190920.121741.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020234 uh Ha Hoang Minh Tri
9/19/202050,000135979.190920.115229.ung ho MS 2020.231 (Ung ho be Le Thi Bich Cham)
9/19/202050,000MBVCB.775668116.ung ho?MS 2020.234?(ung ho Ha Hoang Minh Tri).CT tu 0651000772745 NGUYEN NGOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/202050,000IBVCB.775588726.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2020.229 (gia dinh chi Xanh). (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/202050,000269834.190920.071353.MS 2020;234 ( ung ho ha hoang minh tri
9/19/202050,000980642.190920.070013.MS 2020.231 Ung ho be Le Thi Bich Cham FT20263695509096
9/19/202052,000664184.190920.093501.MS 2020.234 (UNG HO HA HOANG MINH TRI)
9/19/202070,000573292.190920.215851.Ung ho MS 2020 231ung ho be le thi bich tran
9/19/2020100,000MBVCB.775318938.Ung Ho MS 2020.231 ( Ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 0071001023565 NGUYEN NGOC ANH KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/2020100,000954832.180920.233310.Ung ho MS 2020.231- ung ho be Le Thi Bich Cham FT20263336291189
9/19/2020100,000435595.180920.232449.ung ho MS 2020231 ung ho be Le Thi Bich Cham 180920
9/19/2020100,000998200.180920.224919.MS 2020.231 (Ung ho be Le Thi Bich Cham)
9/19/2020100,000020456.180920.224014.ung ho be Bich Cham
9/19/2020100,000943563.180920.224015.Ms 2020.231 ung ho be Le Thi Bich Cham mau manh khoe FT20263336094692
9/19/2020100,000324474.180920.223227.200918000127496 ung ho ms 2020.231ung ho be le thi bich cham ZP5MNFF0IOBQ
9/19/2020100,000MBVCB.776326097.ung ho MS 2020.231.CT tu 0281000492865 NGUYEN THANH DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/2020100,000239073.190920.220459.MS 2020.231
9/19/2020100,000325037.190920.213450.ZP5MNGCQ74FS 200919000102890 MS 2020.231Ung ho be Le Thi Bich Cham
9/19/2020100,000594132.190920.212103.MS 2020.231 Ung ho be Le Thi Bich Cham
9/19/2020100,000439594.190920.205943.Vietcombank 0011002643148 ung hoMS 2020231Ung ho be Le Thi Bich Cham
9/19/2020100,000762761.190920.210301.Ung ho MS 2020.234 (Ung ho Ha Hoang Minh Tri)
9/19/2020100,000412669.190920.205855.Ung ho ms 2020.231 be Le Thi Bich Cham FT20265604247080
9/19/2020100,000MBVCB.776242510.ung ho Ms2020.234. Ha Minh Tri.CT tu 0011002763820 DANG THI THUY LANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/2020100,000955228.190920.185415.Ung ho MS 2020 231 Ung ho Be Le Thi Bich Cham
9/19/2020100,000MBVCB.776139977.ung ho MS 2020.231.CT tu 0181003460374 NGUYEN HUY VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/2020100,000284751.190920.184153.ung ho MS 2020.231 (Ung ho be Le Thi Bich Cham)
9/19/2020100,000511043.190920.171851.MS.2020.175(HOANG DUC TUAN)-190920-17:18:50 511043
9/19/2020100,000510755.190920.171631.MS 2020.134(TRINH HA GIANG)-190920-17:16:27 510755
9/19/2020100,000449498.190920.171357.Ms 2020.231 ung ho be le thi bich cham
9/19/2020100,000801120.190920.170637.ung ho MS 2020231
9/19/2020100,000290646.190920.170411.MS 2020.231 FT20263449660356
9/19/2020100,000742821.190920.165205.MS 2020.231 ung ho be bich cham
9/19/2020100,000265181.190920.162413.MS 2020.231 Le Thi Bich Cham FT20263743707728
9/19/2020100,000498858.190920.153812.MS 2020.231 UNG HO BE LE THI BICH CHAM-190920-15:38:09 498858
9/19/2020100,000MBVCB.775895883.Ung ho MS 2020.231 (ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 0111000185462 NGUYEN VU THAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/2020100,000MBVCB.775869146.MS 2020.231 (Ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 0441003691926 HUYNH HUAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/2020100,000718481.190920.130025.MS2020.234 Ung ho Ha Hoang Minh Tri
9/19/2020100,000841266.190920.124910.UNG HO MS2020231
9/19/2020100,000MBVCB.775735658.MS 2020.231 (ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 0731000789681 NGUYEN DUC LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/2020100,000MBVCB.775733060.NGUYEN DUC LAM chuyen tien.CT tu 0731000789681 NGUYEN DUC LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/2020100,000411509.190920.120309.MS 2020 231 ung ho be Le Thi Bich Cham
9/19/2020100,000470722.190920.120224.UNG HO BE LE THI BICH TRAM MS 2020.231
9/19/2020100,000MBVCB.775704704.MS 2020.231 ( ung ho be Le Thi Bich Cham ).CT tu 0251002018911 HOANG PHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/2020100,000480750.190920.112005.Ung ho MS 2020 234 Ung ho Ha Hoang Minh Tri
9/19/2020100,000043806.190920.094947.MS 2020 231 Ung ho be Le Thi Bich Cham FT20263577938448
9/19/2020100,000196715.190920.093619.ung ho ms 2020 231
9/19/2020100,000035094.190920.093501.ung ho MS 2020.231 FT20263790787457
9/19/2020100,000072788.190920.093144.Ung ho Ha hoang minh Tri MS 2020.234
9/19/2020100,000445203.190920.082357.VINH NAM UNG HO MS 2020.234 HA HOANG MINH TRI-190920-08:23:56 445203
9/19/2020100,000747420.190920.081553.Ung ho MS 2020.234 be Ha Hoang Minh Tri
9/19/2020100,000033398.190920.072911.MS 2020.231 (Ung ho be Le Thi Bich Cham)
9/19/2020100,000MBVCB.775389654.Ung ho MS 2020.231 Le Thi Bich Cham.CT tu 0491000023161 NGUYEN QUANG DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/2020100,000698418.190920.063657.Vietcombank 0011002643148 ung ho chau Hoang Minh Tri
9/19/2020100,000501016.190920.062507.MS 2020234 ung ho chau Ha Hoang Minh Tri
9/19/2020100,000340202.190920.061959.MS 2020.231 (Ung ho be Le Thi Bich Cham)
9/19/2020100,000236424.190920.061434.ISL20200919061434360-MS 2020.234 ung ho Ha Hoang Minh Tri
9/19/2020100,000MBVCB.775376648.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.234 (em Ha Hoang Minh Tri)Vietnamnet 19/9/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/2020100,000MBVCB.775372645.Ung ho MS 2020.231 (ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 0501000123919 NGUYEN BA CONG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/2020100,000438505.190920.021917.MS 2020.231 UNG HO BE LE THI BICH CHAM-190920-02:18:51 438505
9/19/2020100,000MBVCB.775339774.MS 2020 231 Ung ho be Le Thi Bich Cham.CT tu 0381000581614 NGUYEN MINH DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/2020150,000IBVCB.776266830.MS 2020.231 (Ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 0381000617506 TRUONG QUOC PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/2020200,000009057.180920.235312.ung ho MS 2020.231 (Ung ho be Le Thi Bich Cham)
9/19/2020200,000436130.180920.233519.MS 2020 231 Ung ho be Le Thi Bich Cham
9/19/2020200,000954509.180920.233118.Ung ho MS 2020.231 - Ung ho be Le Thi Bich Cham FT20263681411188
9/19/2020200,000953084.180920.232305.MS 2020.231 Ung ho be Le Thi Bich Cham FT20263566239584
9/19/2020200,000758673.180920.231241.Ung ho MS 2020.231 (ung ho be Le Thi Bich Cham)
9/19/2020200,000259271.180920.230625.MoMo 01299463337 MS 2020231 ung ho be Le Thi Bich Cham 7189265034
9/19/2020200,000045677.180920.230453.IBFTA 200918000131260 Ung ho MS 2020.231 Ung ho be Le Thi Bich Cham
9/19/2020200,000MBVCB.775299438.Ung ho MS 2020.231 (Ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 0381000427318 HOANG THE VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/2020200,000999153.180920.225353.Ung ho ms 2012.231 (le thi bich cham)
9/19/2020200,000997703.180920.224655.ung ho MS2020.231 (ung ho be Le Thi Bich Cham)
9/19/2020200,000257247.180920.224110.ung ho be Le Thi Bich Cham (ms 2020.231)
9/19/2020200,000223723.180920.223723.ung ho MS 2020.231 be Le Thi Bich Cham
9/19/2020200,000601033.180920.222531.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 231 ung ho be LE THI BICH CHAM
9/19/2020200,000MBVCB.776305500.Ung ho MS 2020.231 (Ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 0301002860657 TRAN THAI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/2020200,000IBVCB.776285823.Ung ho MS 2020.231 (Ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 0781000449052 DINH TIEN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/2020200,000MBVCB.776279770.Ung ho MS 2020.231.CT tu 0451001630338 DO DINH HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/2020200,000IBVCB.776254119.Ung ho MS 2020.233.CT tu 0591000212603 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/19/2020200,000MBVCB.776247940.MS 2020.231.CT tu 0301002910537 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/2020200,000IBVCB.776247293.Ung ho MS 2020.234.CT tu 0591000212603 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/19/2020200,000896260.190920.203154.Ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong
9/19/2020200,000IBVCB.776194793.MS 2020 234 ung ho Ha Hoang Minh Tri.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/19/2020200,000MBVCB.776190757.UNG HO MS 2020.231 (UNG HO BE LE THI BICH CHAM).CT tu 0491000045390 THAN TRUNG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/2020200,000284736.190920.165453.ung ho ms 2020 229 gia dinh chi xanh FT20263168621122
9/19/2020200,000282952.190920.165206.ung ho ms 2020 231 be le thi bich cham FT20263466808017
9/19/2020200,000246521.190920.155438.Ung ho MS 2020.234 Ha Hoang Minh Tri FT20263130003610
9/19/2020200,000246357.190920.155421.MS 2020.234 ung ho Ha Hoang Minh Tri FT20263603662636
9/19/2020200,000392058.190920.155209.MS2020.234 ung ho Ha Hoang Minh Tri
9/19/2020200,000242174.190920.154741.MS 2020.231 FT20263338380183
9/19/2020200,000937851.190920.154504.ung ho MS 2020.231 be le thi bich cham
9/19/2020200,000MBVCB.775899714.TRINH TRUNG LUONG chuyen tien ung ho MS 2020.229 gd chi xuan.CT tu 0291000305169 TRINH TRUNG LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/2020200,000206769.190920.144704.MS 2020.231 Le Thi Bich Cham FT20263726110741
9/19/2020200,000MBVCB.775822301.Ung ho MS 2020231 be Le Thi Bich Cham.CT tu 0111000238306 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/19/2020200,000159025.190920.130833.Be le thi bich cham FT20263805411170
9/19/2020200,000123847.190920.123847.ung ho MS 2020.231 ung ho be Le Thi Bich Cham
9/19/2020200,000019468.190920.123833.IBFTA 200919000046075 MS 2020.231 ung ho be Le Thi Bich Cham
9/19/2020200,000682058.190920.123557.MoMoT0908982578T7196381297T970436Tung ho 2020 231 le thi bich cham
9/19/2020200,000477061.190920.121757.MS 2020.231 (UNG HO BE LE THI BICH CHAM)-190920-12:17:26 477061
9/19/2020200,000142016.190920.120659.Ung ho MS 2020.231 (ung ho be Le Thi Bich Cham)
9/19/2020200,000258876.190920.115912.ung ho gia dinh chi xanh
9/19/2020200,000MBVCB.775701460.ung ho Ms 2020.231 ( Ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 0331003900779 DOAN THI NGAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/2020200,000485161.190920.114424.MS2020 231 le thi bich cham
9/19/2020200,000766436.190920.103942.UNG HO MA SO 2020 231 UNG HO BE LE THI BICH TRAM
9/19/2020200,000455407.190920.094520.MS 2020.234 (UNG HO HA HOANG MINH TRI)-190920-09:45:18 455407
9/19/2020200,000027230.190920.092125.2020 234 ung ho Ha Hoang Minh Tri FT20263696663790
9/19/2020200,000007999.190920.084341.Ung ho ms 2020 234 Ha Hoang Minh Tri FT20263072074720
9/19/2020200,000314781.190920.074705.ZP5MNGCQ0CFN 200919000013035 Ms 2020.231 Ung ho be Le Thi Bich Cham
9/19/2020200,000MBVCB.775411042.MS 2020.234.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/2020200,000856260.190920.070941.Ung ho MS 2020.230 (em nguyen van hong)
9/19/2020200,000825993.190920.064300.ung ho MS 2020.234 (ung ho Ha Hoang Minh Tri)
9/19/2020200,000470357.190920.060631.IBFT Ck Ha Hoang Minh Tri.Hoc Mon tphcm
9/19/2020200,000MBVCB.775373745.Unh ho MS. 2020.234(ung ho be ha hoang minh tri ).CT tu 0461000468187 LAM THI NGOC LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/2020200,000MBVCB.775373047.Ung ho MS 2020.234 (Ung ho Ha Hoang Minh Tri).CT tu 0031000155593 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/2020200,000650786.190920.053837.MoMoT01238422522T7191180328T970436TMS 202031 Ung ho be Le Thi Bich Cham
9/19/2020200,000737515.190920.011902.MS 2020 231 ung ho be le thi bich cham
9/19/2020250,000MBVCB.776235797.MS 2020.231?(ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 0251002766019 DUONG BAO THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/2020300,000946324.180920.225013.Ung ho MS 2020.231 be Le Thi Bich Cham FT20263320304519
9/19/2020300,000MBVCB.775288629.ung ho MS 2020.231?(ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 0421000400799 PHAN HAU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/2020300,000418432.190920.211239.UNG HO MS 2020.231 UNG HO BE LE THI BICH CHAM FT20265498040842
9/19/2020300,000MBVCB.776252090.NGUYEN THI THU HIEN chuyen tien MS 2020.234 chau Ha Hoang Minh Tri.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/2020300,000573949.190920.204022.ung ho MS 2020.234 ung ho Ha Hoang Minh Tri
9/19/2020300,000232274.190920.124003.ung ho ms 2020.231 (le thi bich cham)
9/19/2020300,000137879.190920.115711.Minh va Trang Dai - Ung ho MS 2020.231
9/19/2020300,000103577.190920.112208.Ung ho MS 2020.234 Ung ho Ha Hoang Minh Tri FT20263042825718
9/19/2020300,000IBVCB.775588111.ung ho MS 2020.234 (Ung ho Ha Hoang Minh Tri).CT tu 0331003801969 LUU QUANG DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/2020300,000996864.190920.081539.Ung ho be Le Thi Bich Cham 2020.231 FT20263536865620
9/19/2020300,000986962.190920.073933.Ung ho MS 2020.234 - Ung ho Ha Hoang Minh Tri FT20263536181974
9/19/2020300,000977347.190920.062400.Ung ho MS 2020.234 -ung ho Ha Hoang Minh Tri FT20263740042144
9/19/2020300,000MBVCB.775348581.MS 2020.231 (Le Thi Bich Cham).CT tu 0401001457039 NGUYEN BAO TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/2020500,000MBVCB.775308073.xa tri.CT tu 0181003444561 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/19/2020500,000MBVCB.775306742.Ung ho MS 2020.231 ( be Le Thi Bich Cham).CT tu 0021000408178 NGUYEN HOAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/2020500,000643689.180920.225633.MoMoT01698277797T7189046057T970436TMS 2020231 Ung ho be Le Thi Bich Cham
9/19/2020500,000423505.190920.212447.VHD ung ho ms 2020 231 le thi bich cham FT20265580226427
9/19/2020500,000MBVCB.776276000.Ung ho MS 2020.231.CT tu 1012548890 NGUYEN HOANG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/2020500,000418690.190920.162954.Ung ho MS 2020.234 Ha Hoang Minh Tri
9/19/2020500,000MBVCB.775941255.Ung ho MS 2020.231 (Ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 0111000208202 LE PHUC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/2020500,000459749.190920.125002.MS 2020 231 Ung ho be Le Thi Bich Cham
9/19/2020500,000IBVCB.775746449.Ung ho MS 2020.231 (Ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 1013007620 PHAM TRI HUYEN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/2020500,000231272.190920.123354.MS 2020.231
9/19/2020500,000672803.190920.105618.UNG HO MS 2020.234 (UNG HO HA HOANG MINH TRI)
9/19/2020500,000863640.190920.095523.Ung ho MS 2020.181 (em Tran Thi Loan)
9/19/2020500,000863461.190920.095231.Ung hioj MS 200.213 (em Nguyen Phuong Thao)
9/19/2020500,000150063.190920.093016.ms 2020.234 . ung ho Ha Hoanh Minh Tri
9/19/2020500,000MBVCB.775520190.Ung ho MS2020.234 (Ha Hoang Minh Tri).CT tu 0021000244963 BUI THI NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/2020500,000027326.190920.092134.ung ho qua Bao Vietnamnet ung ho Ms 2020-234 chau Ha hoang Minh Tri FT20263188930600
9/19/2020500,000377887.190920.082444.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 N T Thu Thuy Thai Nguyen ung ho chau Ha Hoang Mi
9/19/2020500,000IBVCB.775441412.MS 2020231.CT tu 0351000836936 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/19/2020500,000357169.190920.080440.UHMS 2020234 UH Ha hoang minh tri
9/19/2020500,000071329.190920.074956.ung ho ma so 2020 234 ha hoang minh tri
9/19/2020500,000MBVCB.775390705. ung ho ma so 2020.234 (ung ho Ha Hoang Minh Tri).CT tu 0011004218468 CHU QUYNH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/2020500,000MBVCB.775387964.ung ho MS 2020.234.CT tu 0011002379767 LE THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/2020500,000MBVCB.775346235.Ung ho Ms 2020.233.CT tu 0071003121663 NGUYEN PHUOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/2020500,000964856.190920.005739.Ung ho MS 2020.231 ung ho be Le Thi Bich Tram FT20263677874234
9/19/2020500,000627476.190920.004513.Ung ho MS 2020.231 (Ung ho be Le Thi Bich Cham)
9/19/2020700,000MBVCB.775313935.MS 2020.31 Ung ho be Le Thi Bich Cham.CT tu 0441000773846 VO THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/2020700,000289164.190920.172431.ung ho MS 2020234 Ha Hoang Minh Tri. Nam Mo A Di Da Phat
9/19/2020700,000MBVCB.775445599.MS 2020.234 ung ho Ha Hoang Minh Tri.CT tu 0071001119874 THAN NGUYEN HUONG BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/2020800,000MBVCB.775761569.Ung Ho MS 2020.231(Be Le Thi Bich Cham).CT tu 0251002677438 PHAM HONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/20201,000,000MBVCB.775318183.Ms 2020.231 Le Thi Bich Cham.CT tu 0491001687080 LE THACH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/20201,000,000IBVCB.775306304.MS 2020.231(Ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 0071000892867 TRAN KHA HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/20201,000,000002165.180920.230948.Ung ho MS 2020.231
9/19/20201,000,000153443.190920.123752.ung ho MS 2020.231 (Ung ho be Le Thi Bich Cham)
9/19/20201,000,000MBVCB.775707927.ung ho MS 2020.234 (ung ho Ha Hoang Minh Tri).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/20201,000,000MBVCB.775707096.ung ho MS 2020.233 (em Sung Thi Va).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/20201,000,000MBVCB.775706404.ung ho MS 2020.232 (be Nguyen Bao Lam).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/20201,000,000699951.190920.102323.UNG HO MS:2020.232 (BE NGUYEN BAO LAM)
9/19/20201,000,000443302.190920.080013.MS 2020.231 (UNG HO BE LE THI BICH CHAM)-190920-08:00:09 443302
9/19/20201,000,000IBVCB.775383370.NGUYEN THI BICH LOC giup do em Minh Tri MS.2020.234.CT tu 0281000584656 NGUYEN THI BICH LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/19/20201,000,000975795.190920.055801.Ung ho MS 2020.234 - ung ho Ha Hoang Minh Tri FT20263245601342
9/19/20201,000,000964785.190920.005651.Ung ho MS 2020.231- Ung ho be Le Thi Bich Cham FT20263821006936
9/19/20202,000,000282563.190920.165131.ung ho MS 2020.234 Ha Hoang Minh Tri FT20263659010603
9/20/202010,000913985.200920.132947.ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong. cua it long nhieu, chuc ban va gia dinh som vuot qua kho khan
9/20/202020,000MBVCB.776882430.Ung ho ms 2020.230 ( em Nguyen Van Hong ).CT tu 0501000187627 HUYNH DUC HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/202020,000510086.200920.142152.Ung ho MS 2020.230 (Nguyen Van Hong)
9/20/202020,000MBVCB.776735689.Ung ho MS 2020.230 ( em Nguyen Van Hong).CT tu 1018866666 NGUYEN CANH THACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/202030,000493563.200920.132030.MS 2020.230
9/20/202030,000903674.200920.130605.le thi hong lien gop chut tien nho ung ho em
9/20/202050,000188431.190920.234327.gui unh ho vung ni bao lu
9/20/202050,000660103.200920.215230.MS 2020.230 em Nguyen Van Hong
9/20/202050,000666485.200920.214550.IBFT Ung ho em Nguyen Van Hong
9/20/202050,000995005.200920.211625.ung ho ma so 2020230 em Nguyen Van Hong
9/20/202050,000556765.200920.204945.ung ho MS 2020 230 em Nguyen Van Hong
9/20/202050,000844922.200920.203953.MS 2020.230 em Nguyen Van Hong FT20265625636765
9/20/202050,000158531.200920.202956.MS2020.230 emNguyenVanHong
9/20/202050,000IBVCB.777144201.Ung ho MS 2020 234 Ung ho Ha Hoang Minh Tri.CT tu 0181002163050 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/20/202050,000830797.200920.201012.Ung ho MS 2020.230 FT20265604067753
9/20/202050,000906033.200920.195346.MS 2020 230
9/20/202050,000816369.200920.194016.MS2020.230 em NGUYEN VAN HONG FT20265027562820
9/20/202050,000790294.200920.184834.MS2020.230 FT20265074123199
9/20/202050,000928079.200920.184237.Ung ho ms 2020234 be Ha Hoang Minh Tri (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)
9/20/202050,000769708.200920.180619.Ung ho ms 2020.230 em Nguyen Van Hong FT20265072072409
9/20/202050,000062693.200920.174610.Ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong
9/20/202050,000754620.200920.173803.Ung ho ma so 2020.230 em nguyen van hong FT20265701075215
9/20/202050,000049130.200920.172502.ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong
9/20/202050,000739900.200920.171133.MS 2020.235 be Nguyen Ngoc Son Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20265454000360
9/20/202050,000656688.200920.165606.Ung ho MS 2020 230 Nguyen Van Hong
9/20/202050,000725027.200920.164512.Ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong FT20265495004900
9/20/202050,000243917.200920.163219.ung ho MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong)
9/20/202050,000716400.200920.162930.Ung ho MS 2020.230 Em Nguyen Van Hong FT20265093486199
9/20/202050,000010330.200920.162459.ung ho MS2020.230
9/20/202050,000MBVCB.776918346.NGUYEN QUOC TUAN ung ho MS 2020.230 (Em nguyen van hong).CT tu 0011001772115 NGUYEN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/202050,000625515.200920.162357.MS 2020 230 ung ho em Nguyen Van Hong
9/20/202050,000239382.200920.160947.ung ho MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong)
9/20/202050,000703947.200920.160633.MS 2020.230 ung ho em Nguyen Van Hong FT20265208149006
9/20/202050,000MBVCB.776890701.MS 2020.230( em Nguyen Van Hong).CT tu 0851000036976 NGUYEN THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/202050,000987789.200920.155000.ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong
9/20/202050,000232984.200920.153741.ung ho ms 2020.230 ( em nguyen van hong) chuc em suc khoe.me con yen binh
9/20/202050,000529844.200920.152359.MS 2020.230 ( em Nguyen Van Hong)
9/20/202050,000966299.200920.151457.ung ho MS 2020.230
9/20/202050,000517313.200920.151304.Ung ho MS 2020230 em Nguyen Van Hong
9/20/202050,000917563.200920.144218.Ung ho ms 2020235 be Nguyen Ngoc Son (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)
9/20/202050,000IBVCB.776815442.NGUYEN THI MINH PHUONG chuyen khoan.CT tu 0451000384945 NGUYEN THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/202050,000654327.200920.142357.MS 2020.230 em Nguyen Van Hong FT20265496715506
9/20/202050,000645947.200920.140335.ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong FT20265496641968
9/20/202050,000620398.200920.134640.IBFT MS 2020.230 Nguyen Van Hong
9/20/202050,000508707.200920.134609.ung ho MS 2020230 em NGUYEN VAN HONG chuc em mau khoe manh
9/20/202050,000903812.200920.134148.MoMo 0918638282 ung ho MS 2020230 em Nguyen Van Hong 7213248623
9/20/202050,000IBVCB.776761272.Giup ma so 2020 235 be Nguyen Ngoc Son.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/20/202050,000MBVCB.776759089.MS 2020.230(Nguyen Van Hong).CT tu 0541000301015 VU HA PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/202050,000882060.200920.131947.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho Nguyen Van Hong mau khoi benh
9/20/202050,000881991.200920.131805.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020230 em Nguyen Van Hong
9/20/202050,000425520.200920.132141.UNG HO MS 2020230 EM NGUYEN VAN HONG
9/20/202050,000400037.200920.131013.Ung Ho MS 2020 230 em Nguyen Van Hong
9/20/202050,000902700.200920.130359.MS 2020.230 em Nguyen Van Hong
9/20/202050,000621259.200920.130005.Ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong FT20265494171870
9/20/202050,000620799.200920.125849.Ung ho MS 2020.230 Nguyen Van Hong FT20265658247873
9/20/202050,000208212.200920.125816.ung ho MS 2020.230
9/20/202050,000620237.200920.125731.MS 2020.230 ung ho Em Nguyen Van Hong FT20265466026663
9/20/202050,000897807.200920.125301.Chuyen tien CUA IT LONG NHIEU MONG EM MAU KHOE
9/20/202050,000585819.200920.113549.MS 2020.230 em Nguyen Van Hong FT20265700820155
9/20/202050,0000200970488092010502820200182000142.86486.105029.Ung ho MS 2020.231 (Ung ho Le Thi Bich Cham)
9/20/202050,000667495.200920.070737.MS 2020.235 be nguyen ngoc son
9/20/202060,000650912.200920.141536.Ung ho MS 2020.230 FT20265578827670
9/20/202080,000725015.200920.173044.mong ban co suc khoe gap nhieu may man trong cuoc song
9/20/202088,000574107.200920.143100.UNG HO MS 2020.230 EM NGUYEN VAN HONG. CHUC E SE VUOT QUA KHO KHAN.-200920-14:30:57 574107
9/20/2020100,000832855.190920.105002.Ung ho be Le Thi Bich Cham MS 2020 231
9/20/2020100,000537152.190920.224735.MS 2020.231 (UNG HO BE LE THI BICH CHAM)-190920-22:47:34 537152
9/20/2020100,000MBVCB.777251338.Ung ho MS 2020 230 em Nguyen Van Hong.CT tu 0351000803305 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/20/2020100,000841424.200920.215407.ung ho MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong)
9/20/2020100,000200769.200920.215335.Tran Thi Vy ck ung ho em Nguyen Van Hong MS 2020.230
9/20/2020100,000010219.200920.213342.MS 2020 230 Em Nguyen Van Hong
9/20/2020100,000191198.200920.213140.ung ho ms 2020.230 nguyen van hong
9/20/2020100,000300465.200920.213138.ung ho MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong)
9/20/2020100,000003004.200920.212516.Vo Phuong Linh HN ung ho MS 2020 230 em Hong chuc em chong khoe
9/20/2020100,000999008.200920.212101.Ung ho MS 2020 230 em Nguyen Van Hong
9/20/2020100,000861811.200920.211650.ung ho ms 2020.230 e nguyen van hong FT20265801003789
9/20/2020100,000994848.200920.211615.Ung ho MS 2020 230
9/20/2020100,000182037.200920.211309.Ung ho Ms 2020.230 Nguyen Van Hong
9/20/2020100,000856723.200920.210520.Ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong FT20265625730625
9/20/2020100,000MBVCB.777187153.NGUYEN NGOC QUYNH NGA chuyen tien MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong).CT tu 0481000875982 NGUYEN NGOC QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020100,000MBVCB.777161273.ung ho MS 2020.230 ( em Nguyen Van Hong).CT tu 1012773893 PHAM THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020100,000905069.200920.082517.Ung ho MS 2020.230
9/20/2020100,000685177.200920.202124.MS 2020 230 Ung ho em NGUYEN VAN HONG
9/20/2020100,000MBVCB.777147819.Ung ho MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong) mong em mau khoe.CT tu 0221000066525 LUU THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020100,000819256.200920.194619.MS 2020.230 em Nguyen Van Hong FT20265659667669
9/20/2020100,000281337.200920.194410.ung ho MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong).
9/20/2020100,000873213.200920.192510.MS 2020 230 em Nguyen Van Hong
9/20/2020100,000844922.200920.192346.UNG HO MS 2020 230 EM NGUYEN VAN HONG
9/20/2020100,000276047.200920.191722.MS 2020.230
9/20/2020100,000801889.200920.191050.Ung ho MS 2020.230 Nguyen Van Hong FT20265946356092
9/20/2020100,000031842.200920.190905.MS 2020.230 Nguyen Van Hong
9/20/2020100,000800812.200920.190845.Ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong FT20265603935499
9/20/2020100,000MBVCB.777085417.ung ho em Nguyen Van Hong MS 2020. 230.CT tu 0541000309043 PHAM THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020100,000800679.200920.190830.Ung ho ms 2020.230 nguyen van hong FT20265604288861
9/20/2020100,000604252.200920.185743.Ung ho MS 2020.230
9/20/2020100,000273172.200920.185615.ung ho MS 2020.230
9/20/2020100,000103249.200920.185545.Ung Ho MS 2020.230 Em Nguyen Van Hong
9/20/2020100,000777549.200920.182247.MS 2020.230 em Nguyen Van Hong FT20265792550908
9/20/2020100,000791397.200920.181817.ung ho MS 2020 230 em nguyen van hong
9/20/2020100,000MBVCB.777025972.Ung ho ms 2020.230 em nguyen van hong .CT tu 0991000025133 GIANG MINH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020100,000MBVCB.777022120.Ung Ho em Nguyen Van Hong.CT tu 0211000521975 BUI VAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020100,000644577.200920.180146.IBFT Ung ho ms2020.230 nguyen van hong
9/20/2020100,000750513.200920.173030.MS2020.230 em Nguyen Van Hong FT20265538729682
9/20/2020100,000532880.200920.172801.Ung ho em Nguyen Van Hong
9/20/2020100,000661513.200920.172712.ung ho MS 2020 230 em Nguyen Van Hong
9/20/2020100,000461762.200920.171930.UNG HO EM NGUYEN VAN HONG 2020230
9/20/2020100,000744105.200920.171905.Ung ho MS 2020.230 em nguyen van hong FT20265603526097
9/20/2020100,000MBVCB.776974160.HOANG THI THAO NGUYEN chuyen tien Ung ho MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong).CT tu 0031000231368 HOANG THI THAO NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020100,000639635.200920.171306.IBFT ung ho MS 2020.230 Nguyen Van Hong
9/20/2020100,000737278.200920.170656.Ung ho MS 2020.230 e Nguyen Van Hong FT20265603930931
9/20/2020100,000MBVCB.776954791.Ung ho e Nguyen Van Hong mau khoi benh (bv K Tan Trieu, Ha Noi).CT tu 0231000651511 LE THANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020100,000MBVCB.776952074.NGUYEN HOANG BAO NHI chuyen tien MS 2020.230.CT tu 0401001469569 NGUYEN HOANG BAO NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020100,000030239.200920.165553.ung ho MS 2020.230 em nguyen van hong
9/20/2020100,000MBVCB.776945555.Ung ho ma so 3867 ba Nguyen Thi Ich.CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020100,000585547.200920.164526.UNG HO MS 2020.230 (EM NGUYEN VAN HONG)-200920-16:45:21 585547
9/20/2020100,000724700.200920.164440.Ung ho ms 2020.230 em nguyen van hong FT20265105399204
9/20/2020100,000MBVCB.776939424.Ung ho MS 2020.234 (Ung ho Ha Hoang Minh Tri)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020100,000MBVCB.776936837.Ung ho MS 2020.235 (be Nguyen Ngoc Son).CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020100,000720554.200920.163712.Ung ho MS 2020.230 FT20265858160172
9/20/2020100,000458388.200920.163247.Ung ho MS 2020.230 (em nguyen van hong)
9/20/2020100,000635684.200920.163236.IBFT Ung ho Nguyen Van Hong ms 2020.230
9/20/2020100,000243798.200920.163139.ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong
9/20/2020100,000014319.200920.163114.ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong
9/20/2020100,000922159.200920.163004.MS 2020.230 (Em Nguyen Van Hong )
9/20/2020100,000242205.200920.162400.Ung ho em Nguyen Van Hong
9/20/2020100,000712297.200920.162156.Ung ho ms 2020230 e nguyen van hong FT20265743698403
9/20/2020100,000MBVCB.776910640.Ung ho MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong) .CT tu 0721000652322 NGUYEN NGOC THUY TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020100,000531112.200920.161544.UNG HO MS 2020.230 (EM NGUYEN VAN HONG)
9/20/2020100,000650511.200920.161410.Ms 2020 230 Nguyen Van Hong
9/20/2020100,000547047.200920.161340.ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong
9/20/2020100,000649561.200920.160750.Ung ho MS 2020230 em Nguyen Van Hong
9/20/2020100,000996927.200920.160411.ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong
9/20/2020100,000596556.200920.160331.Ung ho MS 2020 230 e Nguyen Van Hong vien K Tan Trieu
9/20/2020100,000543352.200920.160259.Ung ho MS2020.230 (Nguyen Van Hong)
9/20/2020100,000247039.200920.155939.ISL20200920155924300-UNG HO MS2020.230 NGUYEN VAN HONG
9/20/2020100,000700267.200920.155927.VM ung ho MS 2020.235 be Nguyen Ngoc Son FT20265026838204
9/20/2020100,000697158.200920.155335.VM ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong FT20265202195609
9/20/2020100,000647098.200920.155051.ung ho MS 2020 230 em Nguyen Van Hong
9/20/2020100,000521599.200920.154950.ung ho MS 2020230 em Nguyen Van Hong
9/20/2020100,000237241.200920.154857.ung ho MS 2020.230 ( em Nguyen Van Hong )
9/20/2020100,000694206.200920.154808.MS 2020.230 e Nguyen Van Hong FT20265945705103
9/20/2020100,000691626.200920.154303.Ung Ho MS 2020 230 em Nguyen Van Hong FT20265743549107
9/20/2020100,000691427.200920.154241.Ung ho em nguyen van Hong FT20265611864269
9/20/2020100,000982683.200920.154156.Ung ho MS 2020.230
9/20/2020100,000979421.200920.153635.Ung ho MS 2020.230
9/20/2020100,000579241.200920.153441.UNG HO MS 2020.230 ( NGUYEN VAN HONG)-200920-15:34:34 579241
9/20/2020100,000579090.200920.153240.UNG HO MS 2020.230 (EM NGUYEN VAN HONG)-200920-15:32:37 579090
9/20/2020100,000741056.200920.152708.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 230 em nguyen van hong
9/20/2020100,000681330.200920.152258.Ung ho MS 2020.230 FT20265206722019
9/20/2020100,000577971.200920.151904.UNG HO MS 2020.230 (EM NGUYEN VAN HONG)-200920-15:18:32 577971
9/20/2020100,000772111.200920.151533.ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong
9/20/2020100,000675298.200920.151050.ung ho ms 2030.230 FT20265093193699
9/20/2020100,000627553.200920.150805.IBFT Ung ho cho ban nguyen van hong
9/20/2020100,000667331.200920.145350.Chuc ban mau chong chua khoi benh FT20265202070149
9/20/2020100,000665028.200920.144853.Ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong FT20265207960974
9/20/2020100,000769767.200920.144536.MoMoT01228618256T7213943363T970436T2020230 em Nguyen Van Hong
9/20/2020100,000637111.200920.143515.Ms2020 230 ung ho em nguyen van hong
9/20/2020100,000MBVCB.776809651.Ung ho MS 2020.230 ( Em NGUYEN VAN HONG ) .CT tu 0251002157855 LE NGUYEN DUY CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020100,000806429.200920.143238.ung ho MS.2020.230
9/20/2020100,000MBVCB.776806878.Ung ho em Hong MS2020.230.CT tu 0781000486520 MAI MANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020100,000885604.200920.142152.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020230 em Nguyen Van Hong
9/20/2020100,000938814.200920.142348.ung ho MS 2020.230 Nguyen Van Hong
9/20/2020100,000MBVCB.776796724.ung ho MS 2020.30 Nguyen Van Hong.CT tu 0721000661255 NGUYEN LINH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020100,000915908.200920.141617.MoMo 01269775659 Ung ho MS 2020230 Em Nguyen Van Hong 7213487321
9/20/2020100,000218863.200920.141553.ung ho MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong)
9/20/2020100,000MBVCB.776790367.Chuc cho em mau khoe manh!.CT tu 0441000813250 LE MINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020100,000647483.200920.140728.Ung ho MS 2020 230 em Nguyen Van Hong FT20265329446078
9/20/2020100,000647252.200920.140656.UNG HO MS 2020.230 EM NGUYEN VAN HONG FT20265800601850
9/20/2020100,000MBVCB.776786360.ung ho ms2020.230.CT tu 1013505853 DINH THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020100,000440756.200920.135557.Ung ho MS 2020 230
9/20/2020100,000923520.200920.135149.ung ho MS 2020.230 nguyen van hong
9/20/2020100,000MBVCB.776776453.Ms2020.230 em NGUYEN VAN HONG.CT tu 0071001092433 LE VU DUC TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020100,000640635.200920.135010.Ung ho ms 2020.230 em Nguyen Van Hong FT20265602850341
9/20/2020100,000500420.200920.134604.ung ho MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong)
9/20/2020100,000430093.200920.134439.Ung ho em Nguyen Van Hong ms 2020 230
9/20/2020100,000474565.200920.133754.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 230 Nguyen Van Hong
9/20/2020100,000213844.200920.134047.Ung Ho MS 2020 . 230 ( Nguyen Van Hong ) chuc e mau khoe tro lai
9/20/2020100,000636722.200920.134007.ung ho MS.2020.30 em nguyen van hong FT20265078730233
9/20/2020100,000917817.200920.133853.ung ho 2020.230 Nguyen Van Hong
9/20/2020100,000213490.200920.133804.ung ho MS 2020.230 (Nguyen Van Hong)
9/20/2020100,000506871.200920.133125.ung ho MS 2020230 em Nguyen Van Hong
9/20/2020100,000MBVCB.776758172.ungho ms 2020.230.nguyen van hong.CT tu 0671004152675 NGUYEN TRUNG DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020100,000214280.200920.132842.ung ho MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong)
9/20/2020100,000458397.200920.132648.UNG HO EM NGUYEN VAN HONG 2020230
9/20/2020100,000MBVCB.776756732.ung ho em Nguyen Van Hong.CT tu 0481000913786 NGUYEN HOANG HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020100,000410250.200920.132212.ung ho MS 2020 230 em nguyen van hong
9/20/2020100,000628881.200920.132207.Mong ban chong khoi
9/20/2020100,000629325.200920.132034.UNG HO MS 2020.230 EM NGUYEN VAN HONG FT20265727011858
9/20/2020100,000909807.200920.131957.ung ho ms 2020.230 em nguyen van hong
9/20/2020100,000451490.200920.131948.unh ho em nguyen van hong ms 2020-VNPT2020092017122495
9/20/2020100,000628429.200920.131823.Ung ho MS 2020.230 FT20265602730042
9/20/2020100,000617835.200920.131530.IBFT MS 2020.230 .co gang len nhe
9/20/2020100,000403932.200920.131500.Ung ho em Nguyen Van Hong Ms 2020 230
9/20/2020100,000505144.200920.131440.MS 2020230 em Nguyen Van Hong
9/20/2020100,000906137.200920.131134.ung ho Ms 2020.230 em Nguyen Van Hong
9/20/2020100,000625517.200920.131106.Ung ho ms 2020.230 em Nguyen Van Hong FT20265784997998
9/20/2020100,000MBVCB.776744834.Ung ho MS 2020.230 (Em Nguyen Van Hong) .CT tu 0011004268350 CAO THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020100,000MBVCB.776744121.Ung ho MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong).CT tu 1014958742 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020100,000625162.200920.131010.co chut qua gui ban nguyen van hong ung hoa hn chuc ban mau khoi benh FT20265578589788
9/20/2020100,000209764.200920.131006.ung ho ms2020.230
9/20/2020100,000MBVCB.776743734.Ung ho MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong) .CT tu 0731000925990 NGUYEN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020100,000854923.200920.130904.Ung ho MS2020 230 nguyen van hong
9/20/2020100,000624721.200920.130900.Ung ho Nguyen Van Hong MS 2020.230 FT20265784989483
9/20/2020100,000MBVCB.776740702.ung ho MS 2020.230( em Nguyen Van Hong).CT tu 0351001241703 LE TIEN CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020100,000623113.200920.130444.Nguyen Van Hong MS 2020.230 FT20265201663362
9/20/2020100,000MBVCB.776739272.Ung ho MS 2020.230.CT tu 0451000418758 NGUYEN THI PHUONG NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020100,000621836.200920.130131.Ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong FT20265658258808
9/20/2020100,000450892.200920.125743.Ung ho MS 2020.230
9/20/2020100,000897506.200920.125219.Ung ho MS 2020.230
9/20/2020100,000611147.200920.105456.MS 2020 231
9/20/2020100,000447013.200920.105437.Ung ho be Nguyen ngoc Son MS 2020.235
9/20/2020100,000556809.200920.103509.MS 2020 230 cho Em Nguyen Van Hong mong em manh me vuot qua FT20265740881070
9/20/2020100,000MBVCB.776572784.MS 2020.231.CT tu 0071002703361 NGUYEN CHI CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020100,000904427.200920.084920.Ung ho MS 2020.235 (be Nguyen Ngoc Son). (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)
9/20/2020100,000545343.200920.081516.VINH NAM UNG HO MS 2020.235 NGUYEN NGOC SON-200920-08:15:15 545343
9/20/2020100,000858323.200920.071936.Vietcombank 0011002643148 ung hoMS 2020235
9/20/2020100,000581964.200920.060146.IBFT Ck Nguyen Ngoc Son.Nghia Dan..N.An
9/20/2020100,000MBVCB.776418087.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.235 (be Nguyen Ngoc Son)Vietnamnet 20/9/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020120,000MBVCB.777246940.MS 2020.235.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020150,000459567.200920.150106.UNG HO MS 2020.230( EM NGUYEN VAN HONG)
9/20/2020150,000505811.200920.145551.Ung ho MS 2020 230
9/20/2020150,000914449.200920.131217.2020.230 - em Nguyen Van Hong
9/20/2020150,000620201.200920.125728.Ung ho ms 2020.230 em Nguyen Van Hong FT20265791437040
9/20/2020163,000803315.200920.191332.Ung ho Nguyen Van Hong MS 2020.230 FT20265800639065
9/20/2020193,400432275.200920.160049.ung ho MS 2020230 em Nguyen Van Hong
9/20/2020200,000MBVCB.776352074.MS 2020.231 (ung ho be Le Thi Bich Cham).CT tu 0491000143270 DAO QUOC DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020200,000455255.190920.230637.MS 2020.231 ung ho be Le Thi Bich Cham FT20265130403983
9/20/2020200,000167847.190920.224655.UNG HO MS 2020 234 HA HOANG MINH TRI BAO VIETNAMNET
9/20/2020200,000355259.190920.223214.MS 2020.231
9/20/2020200,000572433.190920.222738.IBFT Ung ho MS 2020.231 Le Thi Bich Cham
9/20/2020200,000882533.200920.220915.Ung ho MS 2020 230 em Nguyen Van Hong FT20265072978368
9/20/2020200,000610728.200920.220712.UNG HO MA SO 2020.230 ( EM NGUYEN VAN HONG)-200920-22:07:06 610728
9/20/2020200,000021552.200920.214810.Ct ung ho Ms 2020 230 Nguyen Van Hong Chuc em mau lanh benh
9/20/2020200,000019666.200920.214541.MS 2020 230
9/20/2020200,000MBVCB.777200470.NGUYEN TRUNG NHAN chuyen tien cho Ban Hong .Hy vong so tien nay giup mot chut gi do .Cam on Bao Viet Nam .CT tu 0531002571757 NGUYEN TRUNG NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020200,000MBVCB.777197388.MS 2020.230 em Nguyen Van Hong_ Chuc em mau khoe.CT tu 0071000713803 TRINH MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020200,000MBVCB.777192345.UNG HO MS 2020.230.CT tu 0341006906822 HO DUY QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020200,000975919.200920.205703.Ung ho MS2020230 em Nguyen Van Hong
9/20/2020200,000MBVCB.777183689.MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong).CT tu 0091000641666 LE XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020200,000509131.200920.200841.Ung ho MS 2020 230 em Nguyen Van Hong
9/20/2020200,000283314.200920.195544.ung ho MS 2020.230 ( em nguyen van hong)
9/20/2020200,000618985.200920.194312.ung ho MS 2020.230 Nguyen Van Hong
9/20/2020200,000MBVCB.777115100.MS 2020.230?(em Nguyen Van Hong).CT tu 0331000501663 NGO THI BICH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020200,000908822.200920.193234.Vietcombank 0011002643148 MS 2020230
9/20/2020200,000MBVCB.777112628.Ung ho MS 2020.230 ( em Nguyen Van Hong).CT tu 0071000831981 TRUONG THI PHUONG NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020200,000MBVCB.777101682.PHAM THI KIM LOC ung ho MS 2020.230(em Nguyen Van Hong).CT tu 0411001106935 PHAM THI KIM LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020200,000428197.200920.192124.Ung ho ms 2020.230 em nguyen van hong
9/20/2020200,000114440.200920.191455.Chuyen tien ung ho em vuot qua benh tat
9/20/2020200,000853409.200920.190833.Ho tro em Hong
9/20/2020200,000675625.200920.190823.MS 2020230 em Nguyen Van Hong
9/20/2020200,000834786.200920.185326.ung ho MS 2020 230 em nguyen van hong
9/20/2020200,000098541.200920.184732.Ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong
9/20/2020200,000785375.200920.183922.MS 2020.230 FT20265354800654
9/20/2020200,000783659.200920.183556.Ung ho MS 2020.234 Ung ho Ha Hoang Minh Tri FT20265527299840
9/20/2020200,000508356.200920.183103.Ung ho 2020 230 em Nguyen Van Hong
9/20/2020200,000MBVCB.777039580.2020.230 Nguyen van Hong.chuc em som khoe lai..CT tu 0231000673278 LE QUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020200,000IBVCB.777037776.MS 2020 235 be Nguyn Ngoc Son.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/20/2020200,000773198.200920.181332.Ms 2020.230 ung ho em nguyen van hong FT20265858514457
9/20/2020200,000767951.200920.180253.Ung ho e nguyen van hong FT20265603695586
9/20/2020200,000MBVCB.777008353.Ung ho MS 2020.230 ( Nguyen Van Hong).CT tu 0511000462688 LUONG BAO TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020200,000051549.200920.172855.Ung ho ban Nguyen Van Hong
9/20/2020200,000660945.200920.172325.MS 2020230 co len em Nguyen Van Hong
9/20/2020200,000254971.200920.172128.Ung ho MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong)
9/20/2020200,000744565.200920.171948.Ung ho ms 2020.230 em nguyen van hong FT20265792311916
9/20/2020200,000924132.200920.171243.Ung ho MS2020.230 (em nguyen van hong)
9/20/2020200,000587799.200920.171018.UNG HO MS 2020.230 ( EM NGUYEN VAN HONG)-200920-17:10:14 587799
9/20/2020200,000780923.200920.170548.Ung ho 2020 230 Nguyen Van Hong
9/20/2020200,000585946.200920.164945.UNG HO MS 2020.230 (EM NGUYEN VAN HONG)-200920-16:49:42 585946
9/20/2020200,000585726.200920.164721.UNG HO MS 2020.230 (EM NGUYEN VAN HONG)-200920-16:47:18 585726
9/20/2020200,000657338.200920.164606.ung ho ma so 2020 230 em Nguyen Van Hong
9/20/2020200,000247341.200920.164151.ISL20200920164151783-ung ho em Nguyen Van Hong MS 2020.230
9/20/2020200,000653823.200920.163657.Ung ho MS 2020 230 ung ho em Nguyen Van Hong
9/20/2020200,000MBVCB.776915784.ung ho ma so 2020.230.CT tu 0011003998056 DO THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020200,000549088.200920.161939.ung ho ms 2020.230 em nguyen van hong
9/20/2020200,000MBVCB.776911885.ung thu.CT tu 0071003052879 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/20/2020200,000460696.200920.161434.UNG HO MS 2020.230 (EM NGUYEN VAN HONG). CHUC E HANH PHUC NHE
9/20/2020200,000604568.200920.160924.Ung ho MS 2020 230 Nguyen Van Hong
9/20/2020200,000702885.200920.160429.Ung ho em Nguyen Van Hong MS 2020.230 FT20265453746082
9/20/2020200,000702244.200920.160317.Ung ho MS 2020.230 e Nguyen Van Hong FT20265071708580
9/20/2020200,000543407.200920.160308.ung ho MS.2020.230 (e Nguyen Van Hong)
9/20/2020200,000IBVCB.776886547.NGUYEN HUYNH PHUONG DUYEN chuyen khoan MS 2020.230 em Nguyen Van Hong .CT tu 0441000640161 NGUYEN HUYNH PHUONG DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020200,000MBVCB.776884104.Ung ho MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong).CT tu 0061001045387 NGUYEN PHI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020200,000646074.200920.154353.Ung ho ms 2020 230 em nguyen van hong
9/20/2020200,000919986.200920.154233.Ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong
9/20/2020200,000890896.200920.153259.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 203 em Nguyen Van Hong
9/20/2020200,000232736.200920.153619.ung ho ms2020.230
9/20/2020200,000919716.200920.153642.Ung ho MS 2020.230 ( em Nguyen Van Hong)
9/20/2020200,000919652.200920.153543.Ung ho MS2020.230 (em Nguyen Van Hong)
9/20/2020200,000522852.200920.150941.Ung ho MS2020 230 em Nguyen Van Hong
9/20/2020200,000960760.200920.150522.ung ho Ms 2020.230
9/20/2020200,000516347.200920.150515.ung ho MS 2020230 Em Nguyen Van Hong
9/20/2020200,000670549.200920.150051.MS 2020.230 FT20265026617956
9/20/2020200,000MBVCB.776828957.ung ho MS 2020.230 ( em Nguyen Van Hong ).CT tu 0091000664143 TRAN KIM TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020200,000MBVCB.776828730.ung ho MS 2020.230 NGUYEN VAN HONG.CT tu 0691000444067 NGUYEN DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020200,000488976.200920.144106.ung ho MS 2020 230 em Nguyen Van Hong
9/20/2020200,000659170.200920.143524.Ung ho MS 2020 230 em Nguyen Van Hong FT20265791808895
9/20/2020200,000481657.200920.143441.Ung ho MS 2020 230 em nguyen van hong chuc nhung dieu tot dep den voi em
9/20/2020200,000512985.200920.143236.MS 2020.230(NGUYEN VAN HONG)
9/20/2020200,000917111.200920.143009.Ung ho em Nguyen Van Hong
9/20/2020200,000427813.200920.142417.ung ho nguyen van hong MS2020230
9/20/2020200,000654097.200920.142322.Ung Ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong FT20265791759295
9/20/2020200,000MBVCB.776798193.Ung ho em Nguyen Ngoc Son MS 2020.235.CT tu 0561000577991 TRAN VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020200,000933605.200920.141319.Ung ho MS 2020.230 em Hong
9/20/2020200,000509167.200920.141108.Ung ho MS 2020230 em Nguyen Van Hong
9/20/2020200,000217305.200920.140538.Ung ho MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong)
9/20/2020200,000449368.200920.140454.ung ho ms 2020 230 nguyen van hong
9/20/2020200,000925596.200920.135626.Ung ho MS 2020.230 em nguyen van hong
9/20/2020200,000MBVCB.776773326.Be An ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong.CT tu 0301000400156 PHAM DUC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020200,000915537.200920.134642.Ung ho MS 2020.230 ( Nguyen Van Hong)
9/20/2020200,000802973.200920.134502.Ung HO MS 2020.230
9/20/2020200,000635374.200920.133631.Chuc e Nguyen Van Hong MS 2020.230 khoe manh va hanh phuc FT20265496540618
9/20/2020200,000MBVCB.776761599.ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong.CT tu 0351000872686 DINH THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020200,000496706.200920.133218.Ung ho ms2020.230 Nguyen Van Hong
9/20/2020200,000633249.200920.133047.Ung ho ms 2020.230 em nguyen van hong FT20265740430880
9/20/2020200,000868245.200920.012939.Ung ho MS 2020.230 Nguyen Van Hong
9/20/2020200,000MBVCB.776749425.Ung ho MS 2020.230 Nguyen Van Hong.CT tu 0691000375880 DO THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020200,000MBVCB.776747123.Ung ho MS 2020.230.CT tu 0851000009337 DO THAO LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020200,000626199.200920.131257.Ung ho MS 2020.230 Nguyen Van Hong FT20265700089003
9/20/2020200,000IBVCB.776745742.Ung Ho MS2020.230.CT tu 0931004199141 LE BA KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020200,000393797.200920.130313.ung ho MS 2020 230 nguyen van hong
9/20/2020200,000208765.200920.130239.ung ho MS 2020.230 ( Nguyen Van Hong)
9/20/2020200,000MBVCB.776738447.Ung ho MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong).CT tu 0261003474914 LUU PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020200,000MBVCB.776737091.Ung ho ms 2020.230 em NGUYEN VAN HONG.CT tu 0711000306753 TA HOANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020200,000209524.200920.005742.ung ho MS 2020.230 ( em Nguyen Van Hong )
9/20/2020200,000620081.200920.125709.unghomaso2020.230emnguyenvanhong FT20265201632154
9/20/2020200,000MBVCB.776733443.Ung ho MS 2020.230 ( em nguyen van hong ).CT tu 1012770332 DAO THI HA PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020200,000618558.200920.125312.MS 2020.230 UH e Hong FT20265466009158
9/20/2020200,000618454.200920.125300.Ms 2020.230 Ung ho em Nguyen Van Hong FT20265466008033
9/20/2020200,000508155.200920.084045.Ung ho MS 2020 234 ung ho Ha Hoang Minh Tri FT20265944203622
9/20/2020200,000MBVCB.776479694.ung ho MS 2020.235 (be Nguyen Ngoc Son).CT tu 0121000655736 TRAN MAI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020200,000395495.200920.075811.Ung ho MS 2020.235 be Nguyen Ngoc Son
9/20/2020200,000MBVCB.776463902.MS 2020.235.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020200,000091303.200920.065833.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 235 be Nguyen Ngoc Son
9/20/2020200,000769436.200920.065144.MS 2020.235
9/20/2020200,000772147.200920.063024.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 BUI THI DIEP chuyen khoan Be Nguyen Ngoc Son
9/20/2020200,000MBVCB.776422201.MS 2020.226(ung ho em Thuy).CT tu 0021002114360 NGUYEN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020200,000583388.200920.011438.Ung ho MS 2020231
9/20/2020200,000471518.200920.011425.ms 2020.231 FT20265942744688
9/20/2020300,000086780.190920.223433.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho be Le Thi Bich Cham MS 2020 231
9/20/2020300,000604287.200920.202750.UNG HO MS 2020.230 EM NGUYEN VAN HONG-200920-20:27:19 604287
9/20/2020300,000917894.200920.200350.MS 2020 230 em Nguyen Van Hong
9/20/2020300,000598261.200920.191252.UNG HO MS 2020.230 (EM NGUYEN VAN HONG)-200920-19:12:51 598261
9/20/2020300,000MBVCB.777030737.ms 2020 234 uh Ha Hoang Minh Tri.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/20/2020300,000MBVCB.777018251.ms 2020.230.CT tu 0011004049598 VU DUC HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020300,000MBVCB.777002956.Ung ho MS 2020.231 be Le Thi Bich Cham.CT tu 0441000668020 PHAN QUOC THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020300,000MBVCB.776956616.MS 2020.230 ( em Nguyen Van Hong).CT tu 0441000806686 LAI QUI SON HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020300,000018678.200920.163754.ms.2020.230.em nguyen van hong
9/20/2020300,000238962.200920.160736.ung ho MS 2020.230 em Nguyen van hong
9/20/2020300,000575824.200920.154850.Ung ho ms2020 230
9/20/2020300,000689903.200920.153938.Ung ho MS 2020.230 Nguyen Van Hong FT20265129941951
9/20/2020300,000MBVCB.776805373.MS 2020.230.CT tu 0101001140352 NGUYEN VAN THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020300,000MBVCB.776794918.Em nguyenvanHong.CT tu 0511000406172 PHAM VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020300,000503198.200920.135615.Theanh ung ho
9/20/2020300,000MBVCB.776775918.Ms 2020.230 (em nguyen van hong).CT tu 1013776165 DINH HONG CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020300,000554106.200920.101445.UNG HO MS 2020235(BE NGUYEN NGOC SON)-200920-10:14:43 554106
9/20/2020300,000774565.200920.094614.ung ho MS 2020.235 be nguyen ngoc son
9/20/2020300,000905567.200920.092010.Ung ho MS 2020.231 (Ung ho be Le Thi Bich Cham)
9/20/2020300,000MBVCB.776440544.MS 2020.235 (be nguyen ngoc son).CT tu 0931004195257 DO THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020300,000MBVCB.776435286.Ung ho Ms 2020.235 (be Nguyen Ngoc Son).CT tu 0011001112999 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020300,000031034.200920.060749.ung ho MS 2020 235
9/20/2020300,000843043.200920.060306.UNG HO MS 2020.235 BE NGUYEN NGOC SON BI K XUONG
9/20/2020300,000MBVCB.776390171.TRIEU MANH CHIEN chuyen tien ung ho ma so 2020.233.CT tu 0491000025281 TRIEU MANH CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020300,000MBVCB.776389910.TRIEU MANH CHIEN chuyen tien ung ho ma so 2020.223.CT tu 0491000025281 TRIEU MANH CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020400,000073604.200920.210450.MS 2020.230 ung ho em Nguyen Van Hong
9/20/2020400,000124567.200920.134033.Ms 2020.230
9/20/2020450,000231400.200920.152906.MS2020.230(em nguyen van hong)
9/20/2020500,000IBVCB.776332718.MS2020234 Ha Hoang Minh Tri.CT tu 0331000428233 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/20/2020500,000MBVCB.777251252.2020.230 nguyen van hong.CT tu 0291000398442 LE MAI PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020500,000304213.200920.215838.ung ho MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong)
9/20/2020500,000MBVCB.777159305.MS:2020.234 ung ho Hoang Minh Tro.CT tu 0071000669499 NGUYEN NGOC THIEN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020500,000MBVCB.777146090.ung ho ms 2020.230(em nguyen van hong).CT tu 0011000997204 NGUYEN DOAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020500,000279359.200920.193542.Ung ho MS 2020 235 be Nguyen Ngoc Son
9/20/2020500,000606318.200920.190410.ung ho MS 2020.230
9/20/2020500,000819638.200920.183200.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 230 em nguyen van hong
9/20/2020500,000462241.200920.182358.Ung ho MS2020.230 em Nguyen Van Hong
9/20/2020500,000769984.200920.180139.MS 2020230 em Nguyen Van Hong
9/20/2020500,000MBVCB.776990680.Ung ho MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong).CT tu 0251002790270 THIEU MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020500,000MBVCB.776988105.MS 2020.235 : Be Nguyen Ngoc Son.CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020500,000MBVCB.776969034.Ung ho MS2020.230 Nguyen Van Hong.CT tu 0421000483507 LE QUANG PHONG CHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020500,000737604.200920.170730.Ung ho MS 2020 230 em Nguyen Van Hong FT20265071951000
9/20/2020500,000033908.200920.170126.MS 2020.230 em Nguyen Van Hong
9/20/2020500,000MBVCB.776953250.Ung ho MS 2020.230 NGUYEN VAN HONG.CT tu 0481000675528 NGUYEN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020500,000729778.200920.165400.Ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong FT20265466805540
9/20/2020500,000MBVCB.776947498.Ung ho MS 2020.235?(be Nguyen Ngoc Son).CT tu 0501000213314 LE NHU PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020500,000025094.200920.164756.UNG HO MS 2020.230 EM NGUYEN VAN HONG
9/20/2020500,000512803.200920.164745.Co Hanh ung ho MS 2020 234 Ha Hoang Minh Tri
9/20/2020500,000MBVCB.776924502.Ung ho ms 2020.234 (ung ho Ha Hoang Minh Tri).CT tu 0071001002040 PHAM THI HA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020500,000551807.200920.162730.Ung ho MS2020.230 (em Nguyen Van Hong)
9/20/2020500,000MBVCB.776892657.Ung ho MS 2020.230(em Nguyen Van Hong).CT tu 0441000635804 LAM THANH VI DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020500,000697064.200920.155324.MS 2020.230 em Nguyen Van Hong FT20265071678047
9/20/2020500,000927644.200920.144749.Ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong
9/20/2020500,000513697.200920.144022.nguyen viet bao ung ho MS 2020.230 nguyen van hong
9/20/2020500,000MBVCB.776792646.ung ho MS: 2020.230 (em Nguyen Van Hong).CT tu 0421000512128 NGUYEN HUY HOANG PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020500,000622503.200920.130316.Ung ho MS 2020.230 - em Nguyen Van Hong FT20265494185070
9/20/2020500,000621781.200920.130123.Ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong FT20265078590670
9/20/2020500,000122188.200920.105850.ung ho MS 2020.235 (be Nguyen Ngoc Son)
9/20/2020500,000549334.200920.101950.Ung ho MS 2020.234 ung ho Ha Hoanog Minh Tri FT20265742444315
9/20/2020500,000546969.200920.084340.MS 2020.235-200920-08:43:19 546969
9/20/2020500,000365010.200920.074510.PHAM THI NGOC THANH Ung ho MS 2020.235 em Nguyen Ngoc Son
9/20/2020500,000MBVCB.776453002.MS 2020.235 (Nguyen Ngoc Son).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020500,000IBVCB.776442377.NGUYEN QUOC QUYEN chuyen khoan ung ho MS 2020.235.CT tu 0071000814285 NGUYEN QUOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020500,000IBVCB.776432252.DINH SON VIET chuyen khoan ung ho Ms 2020235 be nguyen ngoc son bi ung thu xuong.CT tu 0411000971674 DINH SON VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020500,000MBVCB.776426993.Giup do 2020.235.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020500,000MBVCB.776416798.NGUYEN VIET TIEN chuyen tien MS 2020.235 be nguyen ngoc son.CT tu 0071001128302 NGUYEN VIET TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020500,000MBVCB.776390880.TRIEU MANH CHIEN chuyen tien ung ho ma so 2020.229.CT tu 0491000025281 TRIEU MANH CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/2020600,000564645.200920.220258.ung ho MS 2020.230 (ung ho em Nguyen Van Hong)
9/20/20201,000,000IBVCB.776329210.MS2020232 be Nguyen Bao Lam.CT tu 0331000428233 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/20/20201,000,000989876.200920.211110.ung ho MS 2020 231 ung ho be le thi bich cham
9/20/20201,000,000285037.200920.200446.ung ho MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong)
9/20/20201,000,000600469.200920.194009.UNG HO MS 2020.230 EM NGUYEN VAN HONG-200920-19:40:04 600469
9/20/20201,000,000716743.200920.163007.Ung ho MS 2020.230 FT20265945857464
9/20/20201,000,000007311.200920.162015.ung ho Ms 2020.230 em Nguyen Van Hong
9/20/20201,000,000MBVCB.776884465.Ung ho ma so 2020.230 em Nguyen Van Hong.CT tu 0711000268777 nguyen thi thu ha toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/20201,000,000MBVCB.776868732.ung ho MS 2020.235 (be Nguyen Ngoc Son).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/20201,000,000661367.200920.144020.gui giup be Nguyen Ngoc Son-MS2020.235 FT20265945447829
9/20/20201,000,000370280.200920.000428.ms 2020.231 ung ho le thi bich cham
9/20/20201,500,000IBVCB.776871185.Ung ho MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong).CT tu 0041000258842 DUONG HAI DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/20202,000,000824708.200920.195744.Ung ho MS.2020.230 em Nguyen Van Hong FT20265727173060
9/20/20202,000,000901481.200920.074320.Ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong
9/20/20202,000,000600225.200920.193701.MS 2020.230 (EM NGUYEN VAN HONG)-200920-19:36:58 600225
9/20/20202,000,000MBVCB.777044722.Ung ho ms 2020.230 (em Nguyen Van Hong).CT tu 0691003377777 NGUYEN NGOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/20/20203,000,000920474.200920.200603.Ung ho MS 2020 233 em Sung Thi Va
9/20/20203,000,000914668.200920.133126.Dinh Viet Dung ung ho MS 2020.235 be Nguyen Ngoc Son, Nghia Dan, Nghe An

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
11-09-2020 01:43:58200,000ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh); thoi gian GD:10/09/2020 23:46:50
11-09-2020 05:35:43200,000CHIEM THI TU NHI Chuyen tienms2020.226 ung ho em thuy
11-09-2020 06:26:27200,000CT DEN:062125771128 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2020 226
11-09-2020 06:41:51300,000Ung ho MS 2020.226(Ung ho em Thuy) Le Dinh Quang chuyen tien
11-09-2020 06:47:191,000,000ung ho ma so 2020226 em thuy thuong em
11-09-2020 06:49:23500,000LUONG CHI CONG ung ho MS 2020.226 (ung ho em Thuy)
11-09-2020 07:17:46200,000ung ho MS2020.226 ung ho em thuy
11-09-2020 07:33:42200,000MS 2020.221 (HAI CON ANH AN)
11-09-2020 07:36:40200,000Ho tro MS 2020.224 be Leo Trieu Loc
11-09-2020 07:38:43100,000ung ho ms 2020226; em Thuy
11-09-2020 07:43:09100,000CT DEN:025507074837 ung ho em thuy
11-09-2020 08:04:0650,000Oanh chuyen tien TT chau Thuy
11-09-2020 08:07:37200,000ung ho MS 2020.226 (ung ho em Thuy)
11-09-2020 08:12:22100,000Nguyen Thi Trang chuyen tien ung ho em Thuy ung thu mau ben Dai Loan
11-09-2020 08:14:50150,000So GD goc: 10001465 Ung ho em Thuy
11-09-2020 08:30:2720,000TRA XUAN BINH UNG HO 4MS : 2020.221,2020.222,2020.223, 2020.224
11-09-2020 08:32:48500,000CT DEN:025508478354 UNG HO MS 2020.226 UNG HO EM THUY 110920 08 32 47 478354
11-09-2020 08:39:50100,000So GD goc: 10000350 LP VNM00OXYN MS 2020.225 (GIA DINH BE MANH)
11-09-2020 08:48:08500,000CT DEN:025508210692 MS 2020.226 ung ho em Thuy FT20255286752159
11-09-2020 08:55:291,000,000CT DEN:025501719704 Cho em tien chua benh
11-09-2020 08:58:49200,000Nguyen Quang Toan chuyen tien ung ho MS 2020.226 (ung ho E Thuy)
11-09-2020 08:58:57250,000CT DEN:025508179971 Ms 2020 226 ung ho e thuy
11-09-2020 09:06:29100,000ung ho ms 2020.226 (ung ho em Thuy)
11-09-2020 09:07:10500,000So GD goc: 10000031 GIFT/CHARITY/DONATION  DBSSSGSGXXX DBS BANK LTD
11-09-2020 09:07:58200,000MS;2020;226;ung ho e thuy
11-09-2020 09:11:43200,000Nguyen Thi Hang chuyen tien ung ho em Thuy MS 2020226
11-09-2020 09:27:21200,000So GD goc: 10008149 Ung ho MS 2020.221 2con anh An
11-09-2020 09:44:28200,000CT DEN:025502988599 MS 2002226 ung ho em Thuy VNPT2020091114726470
11-09-2020 09:47:07200,000ung ho MD 2020225 ( gia dinh be Manh)
11-09-2020 09:54:45500,000ung ho MS 2020.226 ( ung ho em Thuy)
11-09-2020 10:04:07500,000CT DEN:025503545353 MS 2020.226 ung ho e thuy
11-09-2020 10:17:15100,000Nguyen Thi Bich Ngoc chuyen tien MS 2020.226
11-09-2020 10:22:16300,000ung ho MS 2020.226 (ung ho em thuy)
11-09-2020 10:51:20500,000CT DEN:104308361970 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 PHAN THI NGAN HA chuyen khoan
11-09-2020 11:03:11200,000UH MS 2020.226 e Thuy
11-09-2020 11:12:54100,000CT DEN:025511324382 Ung ho em Thuy ms 2020.226 FT20255921439416
11-09-2020 11:35:34200,000CT DEN:113028809462 Vietinbank 114000161718 NGUYEN LAM THANH NGAN chuyen khoan
11-09-2020 11:35:54200,000CT DEN:025511342778 Ung ho chi thuy ung thu mau FT20255826556707
11-09-2020 11:43:47300,000CT DEN:025500568391 Ung ho MS 2020.226 ung ho em Thuy
11-09-2020 11:54:57100,000LPT ung ho MS 2020225 gia dinh be Manh
11-09-2020 11:57:54100,000LPT ung ho MS 2020226 ung ho em Thuy
11-09-2020 12:04:52100,000So GD goc: 995220091154670 995220091154670 - ung ho MS2020226
11-09-2020 12:06:38200,000CT DEN:025505655835 ung ho MS 2020.226 ung ho em thuy
11-09-2020 12:14:2850,000CT DEN:120904814838 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 VU THI HOA chuyen khoan
11-09-2020 12:14:461,000,000CT DEN:025512370754 Ms 2020 226 ung ho em thuy FT20255295753315
11-09-2020 12:17:09500,000CT DEN:025512406838 Ung ho ms 2020.222
11-09-2020 12:20:08500,000CT DEN:025512406995 Ung ho ms 2020.224
11-09-2020 13:08:08100,000Le Van Hiep chuyen tien ung ho ms 2020226e thuy
11-09-2020 13:13:13200,000Quach Ngoc Phuong Giang chuyen tien ung ho em Thuy MS 2020.226
11-09-2020 13:38:42200,000ung ho MS 2020.226 em Thuy
11-09-2020 13:49:26100,000CT DEN:025513642093 Ung ho ma so MS 2020 226 Tran Thi Thuy Xom 10 Thanh Ha Thanh Chuong Nghe An
11-09-2020 14:19:19200,000So GD goc: 10002465 IBMS 2020.226 (UNG HO EM THUY - THANH CHUONG - NGHE AN)
11-09-2020 14:30:14200,000CT DEN:025514707503 Ung ho MS 2020 221 hai con anh An
11-09-2020 14:31:135,000,000CTY TNHH MINH DANG UNG HO GIA DINH ANH AI-VINH KIM-HUYEN VINH LINH, TINH QUANG TRI
11-09-2020 14:32:39100,000CT DEN:025502652510 MS 2020 225 gia dinh be Manh
11-09-2020 14:46:50100,000CT DEN:025514469317 ung ho MS 2020.225 gia dinh be Manh FT20255871006809
11-09-2020 14:56:09200,000Ung ho MS 2020.226 (ung ho em Thuy)
11-09-2020 15:16:47297,800CT DEN:025508797386 Chuyen tien MS 2020.225 gd be Manh
11-09-2020 16:09:59500,000GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS2020: 226 (UNG HO EM THUY)
11-09-2020 16:18:40500,000CT DEN:025509927691 Ung ho em Thuy
11-09-2020 16:34:48100,000Ngoc Thi Vui chuyen tien
11-09-2020 16:51:161,500,000CT DEN:025516562234 MS 2020226 EM THUY 110920 16 51 15 562234
11-09-2020 17:13:0630,000CT DEN:025517191865 MoMoT01298189655T7062714885T970415TTran Hoang Hai Anh ung ho MS 2020226
11-09-2020 17:14:1850,000mong e co len
11-09-2020 19:40:47200,000CT DEN:025519280475 MS 2020.226 ung ho em Thuy Nghe An
11-09-2020 19:43:20100,000ung ho e Thuy
11-09-2020 20:23:2950,000Le Duc Anh chuyen tien
11-09-2020 20:40:58200,000CT DEN:025520732899 Ung ho Ms 2020.226 ung ho em Thuy FT20256390207125
11-09-2020 20:46:54500,000CT DEN:025520736253 Ung ho gia dinh chau Thuy bi benh hiem ngheo FT20256184008570
11-09-2020 21:11:34200,000MS 2020.226 (ung ho em Thuy)
11-09-2020 21:43:24500,000Tran To Nga chuyen tien ung ho MS 2020.226 ( ung ho em Thuy)
11-09-2020 22:15:33500,000Dieu Chung Hai Phong ung ho MS2020226 ung ho em Thuy
12-09-2020 01:07:15100,000Ung ho ma so 2020.221 (2 con anh An); thoi gian GD:11/09/2020 23:11:42
12-09-2020 01:12:42200,000CT DEN:025600451062 MS 2020.221 hai con anh An; thoi gian GD:12/09/2020 00:08:40
12-09-2020 03:30:39200,000CT DEN:025600086798 MBVCB.766760387.036786.CHU THI VI chuyen tien.CT tu 0141000881468 CHU THI VI toi 114000161718 BAO VI
12-09-2020 06:39:4850,000CT DEN:063441780277 Vietinbank 114000161718 LE VAN HUNG chuyen khoan ms2020227 anh danh thot
12-09-2020 07:42:49200,000CT DEN:025607841267 Ung ho MS 2020 225 Gia dinh be Manh FT20256360382910
12-09-2020 08:03:26300,000ung ho MS 2020.227 (Ung ho anh Danh Thol)
12-09-2020 08:18:12200,000Ung ho MS 2020_ 226.
12-09-2020 12:45:03100,000LPT ung ho MS 2020227  Ung ho anh Danh Thol
12-09-2020 15:33:48100,000Duy Tuan ung ho ma so MS 2020.227
12-09-2020 15:39:04200,000CT DEN:025615108210 Ung ho be Nguyen Phuc Thinh MS 2020.210 tu Thanh Ngoc FT20256690004377
12-09-2020 15:41:54150,000CT DEN:025615110033 Ung ho be Leo Trieu Loc MS 2020.224 tu Thanh Ngoc FT20256047728367
12-09-2020 15:43:28150,000CT DEN:025615111075 Ung ho be Nguyen Thien Phu MS 2020.211 tu Thanh Ngoc FT20256824654528
13-09-2020 01:28:48500,000ung ho MS 2020226 ung ho em Thuy; thoi gian GD:13/09/2020 00:24:47
13-09-2020 09:19:4750,000LPT ung ho MS 2020228 gia dinh chi Tin
13-09-2020 10:21:432,000,000ung ho ma so 2020228 gia dinh chi Tin thuong gia dinh chi lam
13-09-2020 10:58:07200,000ung ho MS 2020.228 (gia dinh chi tin)
13-09-2020 11:00:20200,000ung ho MS 2020.227 (Ung ho anh Danh Thol)
13-09-2020 11:05:41200,000ung ho MS 2020.224 (be Leo Trieu Loc)
13-09-2020 11:42:37150,000ung ho MS 2020.228
13-09-2020 12:54:16200,000ung ho ms 2020.228(gia dinh chi tin)
13-09-2020 14:51:03300,000Le Thi Thu Ha chuyen tien ung ho MS 2020.228 ( gia dinh chi Tin)
13-09-2020 15:08:38200,000CT DEN:025708982176 MS 2020.228
13-09-2020 15:53:02100,000STA ungho ms2020.228 (gia dinh chi Tin)
13-09-2020 15:57:28150,000STA ungho ms2020.222 (gia dinh ba Ngo Thi Lien)
13-09-2020 15:59:32150,000STA ungho ms2020.218 (be Nguyen Khanh Le)
13-09-2020 19:29:15100,000MA so 2020.228
13-09-2020 22:13:43200,000CT DEN:025722750294 Ung ho ma so 2020.228 FT20258408579179
14-09-2020 05:51:59500,000Nguyen Van Duc chuyen tien ung ho gia dinh chi Xanh MS 2020.229
14-09-2020 06:40:25300,000Ung ho MS 2020.229(Gia dinh Chi Xanh)Le Dinh Quang chuyen tien
14-09-2020 07:37:04150,000ung ho ms 2020.228
14-09-2020 07:37:23200,000CT DEN:025800974812 ung ho MS 2020229 gia dinh chi Xanh
14-09-2020 07:58:151,000,000CT DEN:140073529822 Giup gia dinh chi Xanh MS 2020 229
14-09-2020 08:08:04200,000ung ho gia dinh chi Xanh
14-09-2020 08:17:551,000,000ung ho ma so 2020229 gia dinh chi Xanh thuong anh chi lam
14-09-2020 08:20:01500,000Ung ho MS 2020.229 (gia dinh chi Xanh)
14-09-2020 08:31:26200,000CT DEN:025808541429 Ung ho ms2020.229 chi Xanh
14-09-2020 08:33:21150,000CT DEN:082743070025 Vietinbank 114000161718 MS 202022 gia dinh chi Xanh
14-09-2020 08:33:27100,000Le Duc Thuan ung ho MS 2020.229 (gia dinh chi Xanh)
14-09-2020 08:37:21100,000Ung ho MS 2020.229 ( Nguyen Thi Xanh)
14-09-2020 08:38:21200,000MS 2020.229 ung ho gia dinh chi Xanh
14-09-2020 08:42:15300,000ung hoMS 2020.228(gia dinh chi Tin)
14-09-2020 08:59:541,000,000CT DEN:025808794149 UNG HO MS 2020.229 GIA DINH CHI XANH 140920 08 59 52 794149
14-09-2020 09:21:241,000,000CT DEN:025809206402 MS 2020 226 Chi Truong ung ho cho em Thuy
14-09-2020 09:58:28300,000CT DEN:025809886120 MS 2020.229 FT20258183049593
14-09-2020 10:12:222,000,000So GD goc: 10003588 Chuyen ho tro gia dinh chi Xanh MS 2020.229 (VietinBank) - NH TMCP Cong Thuong HO CHI MINH
14-09-2020 10:14:422,000,000HANG THI HONG HOA UNG HO MS 2020.226 (UNG HO EM THUY)
14-09-2020 10:35:01100,000CT DEN:025810346674 MS 2020 228
14-09-2020 10:45:35200,000CT DEN:025803439625 ung ho MS 2020.229 gia dinh chi Xanh
14-09-2020 10:52:59200,000CT DEN:025800084817 MBVCB.769090034.051160.ung ho em Thuy. MS 2020 226.CT tu 0111000184027 TRAN THI XOAN toi 11400016171
14-09-2020 10:53:16300,000CT DEN:104808277465 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 VU THIEN HUONG chuyen khoan ung ho ms 2020 229 gia
14-09-2020 11:16:00600,000CT DEN:025811819337 UNG HO MS 2020.229 140920 11 15 59 819337
14-09-2020 11:25:02100,000CT DEN:025811957752 MS 2020.226 ung ho em Thuy bi ung thu mau o Dai Loan FT20258375690104
14-09-2020 11:28:16200,000ung ho MS 2020.229(gia dinh chi Xanh).
14-09-2020 11:33:22800,000CT DEN:025811822258 UNG HO MS 2020.228 GIA DINH CHI TIN 140920 11 33 21 822258
14-09-2020 12:55:58400,000CT DEN:025812834316 MS 2020.212 UNG HO VO THI THUY DUONG 140920 12 55 57 834316
14-09-2020 14:00:03200,000CT DEN:025813059082 Ong ba nhua luyen ung ho ma so 2020226 thuy FT20258204375919
14-09-2020 14:01:32200,000CT DEN:025814060182 Ong ba nhua luyen ung ho ma so 2020229 xanh FT20258020906260
14-09-2020 14:51:33500,000So GD goc: 730220091400173 156 CTY TNHH MTV DAI LY THUE VL UNGHO MS2020.229 GIA DINH CHI XANH
14-09-2020 15:47:07200,000CT DEN:025815732268 Giup MS 2020.229 gia dinh chi Xanh
14-09-2020 16:37:44500,000Ung ho MS 2020.229 (gia dinh chi Xanh)
14-09-2020 19:53:37200,000Tina Duong MS 2020.229 (gia dinh chi Xanh)
14-09-2020 20:06:10200,000Chuyen den MS 2020.228 ( gia dinh chi Tin). Mong gia dinh som vuot qua khon khan
14-09-2020 20:19:14100,000CT DEN:201408330730 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2020 229
14-09-2020 22:35:47100,000CT DEN:025800053238 MBVCB.770057131.062858.MS. 2020.229 chuc anh mau khoi benh.CT tu 0441000680946 TRUONG QUY THINH toi
14-09-2020 22:40:04200,000CT DEN:223500658268 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 uh ms2020 229
15-09-2020 00:50:1150,000LPT ung ho MS 2020229 gia dinh chi Xanh; thoi gian GD:14/09/2020 23:34:20
15-09-2020 01:21:0968,868MS 2020.229 gia dinh chi Xanh; Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
15-09-2020 01:25:3768,868MS 2020;228; Gia dinh chi Tin; Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
15-09-2020 05:36:16100,000Le Xuan Liem chuyen tien ung ho ma so 2020.230
15-09-2020 07:25:562,000,000MS 2020.230 ( em Nguyen Van Hong )
15-09-2020 07:34:24200,000ung ho MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong)
15-09-2020 07:48:11400,000Ung ho MS 2020230 em Nguyen Van Hong
15-09-2020 08:13:56300,000Le Xuan Van chuyen tien MS 2020.229 (gia dinh chi Xanh)
15-09-2020 08:28:02300,000NGUYEN THANH NAM Chuyen tien ung ho MS 2020.230 (Em Nguyen Van Hong)
15-09-2020 08:30:1450,000Le Duc Anh chuyen tien
15-09-2020 08:37:21500,000CT DEN:083205352679 Vietinbank 114000161718 HOANG THI THUY LANH chuyen khoan ung ho Nguyen Van Hong MS2020230
15-09-2020 09:07:39500,000UNG HO MS 2020226 (EM THUY) , CHUC EM CHONG BINH PHUC VA HOI HUONG BINH AN
15-09-2020 09:12:341,500,000den MS 2020.230 nguyen van hong
15-09-2020 09:22:3150,000ms 2020.230 ( em nguyen van hong)
15-09-2020 09:24:5750,000ms 2020.219 ( gia dinh chi xanh)
15-09-2020 09:50:291,000,000NGUYEN TRONG TIN UNG HO MS2020226 (UNG HO EM THUY)
15-09-2020 10:07:10397,683So GD goc: 10007287 Ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong
15-09-2020 10:23:40100,000Ung ho ma so 2020.230 Em Nguyen Van Hong
15-09-2020 10:33:09200,000So GD goc: 10003212 ung ho ma so 2020.230 em Nguyen Van Hong tai CONG THUONG VN CN DONG DA
15-09-2020 10:33:54200,000ung ho MS 2020220  ung ho chi Pham Thi Khuyen
15-09-2020 11:10:071,000,000CT DEN:025911413001 VIETTEL 400300 LIENNH 200915 200915025095979 400201 MS2020 226 UNG HO EM THUY
15-09-2020 11:10:191,000,000CT DEN:025911413333 VIETTEL 400300 LIENNH 200915 200915025093504 400201 ms2020 230 NGUYEN VAN HONG
15-09-2020 11:33:04300,000uh ms 2020.229 gd chi xanh
15-09-2020 11:44:37500,000Ung ho MS 2020.230 ( em Nguyen Van Hong ).
15-09-2020 15:22:5510,000TRA XUAN BINH UNG HO 2MS: 2020.229 ,2020.230
15-09-2020 15:24:5920,000TRA XUAN BINH UNG HO 4MS: 2020.225,2020.226,2020.227 ,2020.228
15-09-2020 17:24:35100,000CT DEN:025910569362 ung ho MS 2020.228 gia dinh chi Tin
15-09-2020 17:27:59200,000CT DEN:025910572896 ung ho MS 2020.221 hai con anh An
15-09-2020 17:31:00200,000CT DEN:025910575870 ung ho MS 2020.221 hai con anh An
15-09-2020 18:39:1750,000Quoc Nhu ung ho MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong)
15-09-2020 21:24:01200,000ung ho MS 2020.230 nguyen van hong
16-09-2020 00:38:4450,000LPT ung ho MS 2020230 em Nguyen Van Hong; thoi gian GD:15/09/2020 23:11:13
16-09-2020 05:36:59100,000ma so 2020.231
16-09-2020 06:01:03200,000Ung ho MS 2020.231 ( ung ho be Le Thi Bich Cham)
16-09-2020 06:18:3775,000CT DEN:026006059829 UNG HO MS2020.231 160920 06 18 37 059829
16-09-2020 06:40:17100,000CT DEN:025923888748 ung ho MS 2020231 Ung ho be Le Thi Bich Cham
16-09-2020 06:42:49200,000CT DEN:026000071763 MBVCB.771604007.073360.Ungho.MS2020.231.CT tu 0071000945985 TRAN HUU LOC toi 114000161718 BAO VIETNA
16-09-2020 06:45:44200,000STA ungho ms2020.231 (be LeThi Bich Cham)
16-09-2020 06:59:28500,000Nguyen Van Duc chuyen tien ung ho be Le Thi Bich Cham MS2020.231
16-09-2020 07:02:23200,000CT DEN:026007050610 MS 2020 231 Ung ho be Le thi Bich Cham
16-09-2020 07:13:01100,000Dang Hoang Hanh chuyen tien ung ho be bich cham 2020231
16-09-2020 07:13:30500,000CT DEN:026007061559 UNG HO BE LE THI BICH CHAM MS 2020 231 160920 07 13 29 061559
16-09-2020 07:23:30200,000ms 2020.231.le thi bich cham
16-09-2020 07:24:37100,000ung ho MS 2020.231 (be Le Thi Bich Cham)
16-09-2020 07:40:43150,000MS 2020.231
16-09-2020 07:47:36300,000ung ho be Le thi bich cham
16-09-2020 08:04:51400,000ung ho MS 2020.231 (Ung ho be Le Thi Bich Cham)
16-09-2020 08:08:56500,000MS 2020.231
16-09-2020 08:48:45100,000MS 2020.231 ( ung ho be Le Thi Bich Cham)
16-09-2020 08:50:2150,000Le Duc Anh chuyen tien
16-09-2020 08:57:38200,000Nguyen Thi Kim Dung ung ho be Le Thi Bich Cham MS 2020.231
16-09-2020 09:02:45200,000CT DEN:026000203874 ISL20200916090225624 ung ho MS 2020230 em nguyen van hong
16-09-2020 09:07:12200,000MS 2020.212 (ung ho Vo Thuy Duong)
16-09-2020 09:10:28100,000DO LE VINH QUAN Chuyen tien ung ho ms 2020.231 be L.T.B.Cham
16-09-2020 09:12:21500,000Ly Thi Hue chuyen tien ung ho MS2020.231 (le thi bich cham)
16-09-2020 09:14:47500,000Ly Thi Hue chuyen tien ung ho MS2020.230 (Nguyen van hong)
16-09-2020 09:18:5612,000TRAN HOANG HAI ANH UNG HO MA SO 2020.231
16-09-2020 09:32:50150,000ung ho ms 2020.231
16-09-2020 09:46:43500,000MS 2020.231 ( Ung ho be Le Thi Bich Cham)
16-09-2020 10:01:23100,000MS 2020.231(Ung ho be Le Thi BichTram)
16-09-2020 10:10:1650,000ung ho MS 2020231  Ung ho be Le Thi Bich Cham
16-09-2020 10:11:29500,000So GD goc: 10000584 MS 2020 231 UNG HO BE LE THI BICH CHAM
16-09-2020 10:31:03300,000CT DEN:026010349504 ung ho MS 2020 231 Le Thi Bich Cham
16-09-2020 10:50:26300,000CT DEN:026003258451 Ung ho MS 2020.231 Ung ho be Le thi Bich Cham
16-09-2020 10:52:35150,000MS2020231 ung ho be Le Thi Bich Cham
16-09-2020 11:32:53500,000CT DEN:026000092261 MBVCB.771981464.039982.MS 2020231ung ho be le thi bich cham.CT tu 0121000736560 DUONG VAN TUYEN to
16-09-2020 11:43:23300,000CT DEN:113809136991 Vietinbank 114000161718 chuyen khoan ung ho Ma so 2020 231 be Le Thi Bich Cham
16-09-2020 11:49:33200,000CT DEN:026011343653 Ung ho MS 2020.231 be Le Thi Bich Cham FT20260054394095
16-09-2020 12:43:31300,000CT DEN:026005893676 Ung ho MS 2020.221
16-09-2020 12:50:01100,000CT DEN:026012561092 Ung ho MS 2020 231
16-09-2020 12:55:29200,000CT DEN:026012111433 UNG HO MS 2020.231 UNG HO BE LE THI BICH CHAM 160920 12 55 28 111433
16-09-2020 13:21:381,000,000CT DEN:026006950609 Ung Ho Be Bich Cham MS 2020231
16-09-2020 13:35:24500,000CT DEN:026013405244 Ung ho MS 2020.231 be Le Thi Bich Cham FT20260060014415
16-09-2020 13:50:051,000,000Duong Thi Chau Tran ung ho be MS 2020.231 Le Thi Bich Cham
16-09-2020 13:52:31500,000Do Thi Bich Thuy chuyen tien ung ho ms 2020.231 be Le Thi Bich Cham
16-09-2020 14:02:415,000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.231
16-09-2020 14:13:31400,000UNG HO MA SO 2020 - 230 NGUYEN VAN HONG 200.000, MA SO 2020-228 CHI TIN 200.000
16-09-2020 14:26:35300,000ma so 2020231 ; ung ho be le thi bich cham
16-09-2020 14:33:09500,000ung ho be le thi bich ms2020231
16-09-2020 14:45:20500,000Ung ho MS 2020.231(Em Le Thi Bich Cham)Le Dinh Quang chuyen tien
16-09-2020 14:55:17100,000ung hoMS 2020.231 (Ung ho be Le Thi Bich Cham)
16-09-2020 15:49:41500,000CT DEN:026008187474 Hoang anh tuan ung ho ms 2020231
16-09-2020 15:51:46500,000So GD goc: 10006195 TC:507892091.IBVCB.772333918.TRUONG TUAN HAI chuyen khoan 500.000 VND TIEN UNG HO MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong)..CT tu 0561000548409 toi 114000161718 Bao Vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
16-09-2020 16:18:06200,000CT DEN:026016717094 Ung ho Ms 2020.231 ung ho be Le Thi Bich Cham
16-09-2020 16:25:52200,000CT DEN:026016551088 Chau qa ung ho ms 2020.231 FT20260507740319
16-09-2020 17:25:08300,000CT DEN:026010400059 Nha Tran Quang Hoang Duong ung ho be Le Thi Bich Cham MS 2020.231
16-09-2020 19:56:58300,000MS 2020.230 uh em Nguyen Van Hong
16-09-2020 20:19:21500,000ung ho MS 2020.231 ( Ung ho be Le Thi Bich Cham )
16-09-2020 20:32:371,000,000CT DEN:026020631576 MS 2020.226 ung ho em Thuy
16-09-2020 20:44:3450,000Quoc Nhu ung ho MS 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang)
16-09-2020 21:00:28100,000Dao Nguyen Nhung chuyen tien ung ho MS2020.230 (em Nguyen Van Hong)
16-09-2020 22:21:07200,000ung ho MS 2020.230 ( em Nguyen Van Hong)
17-09-2020 00:48:00100,000LPT ung ho MS 2020231  Ung ho be Le Thi Bich Cham; thoi gian GD:16/09/2020 22:55:42
17-09-2020 05:32:49200,000CT DEN:026105745837 ung ho MS 2020.232 be Nguyen Bao Lam .
17-09-2020 05:39:561,000,000NGUYEN THANH LE Chuyen tien ung ho chau Bao Lam
17-09-2020 07:05:112,000,000CT DEN:026100066335 MBVCB.773016421.064933.LE THI BICH chuyen tien ung ho MS 2020.232 be Nguyen Bao Lam .CT tu 00110040
17-09-2020 07:31:55200,000Ung ho MS 2020.232 (be Nguyen Bao Lam)
17-09-2020 08:14:58500,000ung ho MS 2020.232 (be Nguyen Bao Lam)
17-09-2020 08:16:1550,000Le Duc Anh chuyen tien
17-09-2020 09:25:52200,000Chuyen tien giup MS 2020.230 Nguyen Van Hong
17-09-2020 09:35:13500,000ung ho MS 2020.232 (be Nguyen Bao Lam)
17-09-2020 09:37:385,000tra xuan binh ung ho ms 2020.232
17-09-2020 09:38:26100,000CT DEN:026109197142 ms 2020 231 uh be le thi bich cham
17-09-2020 10:32:49200,000DANG THI HONG NGA UNG HO MS 2020.230 (EM NGUYEN VAN HONG)
17-09-2020 10:35:27200,000DANG THI HONG NGA UNG HO MS 2020.212 (VO THI THUY DUONG) 
17-09-2020 10:57:342,000,000ung ho 2020.232
17-09-2020 11:03:171,000,000CT DEN:026100055483 MBVCB.773283167.064651.Ung ho be LE THI BICH CHAM MS2020.231.CT tu 0071001232834 LE THI HIEN CHI toi
17-09-2020 11:23:372,500,000CT DEN:026111347839 Ung ho MS 2020231 ung ho be Le Thi Bich Cham
17-09-2020 12:02:34200,000MS 2020.231 Ung ho be Le Thi Bich Cham. Cau chuc em mau khoe
17-09-2020 14:38:57100,000CT DEN:026107115561 ung ho MS2020232
17-09-2020 17:39:00100,000VU THI THU TRANG Chuyen tien ung ho MS 2020.232 be Nguyen Bao Lam
17-09-2020 19:16:49200,000Ung ho Ms 2020.232(be Nguyen Bao Lam) A Di Da Phat
17-09-2020 19:29:5050,000LPT ung ho MS 2020232 be Nguyen Bao Lam
17-09-2020 21:43:0750,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so MS 2020.223 (Gia dinh chi Hoa)
17-09-2020 21:47:12100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so MS 2020.231 (Be  LeThi Bich Cham)
18-09-2020 06:41:52500,000Ung ho MS 2020.233(Em Sung Thi Va)Le Dinh Quang chuyen tien
18-09-2020 07:01:42100,000MS 2020.233( Em Sung Thi Va) 136 pho vong
18-09-2020 08:47:1750,000LPT ung ho MS 2020233 em Sung Thi Va
18-09-2020 08:52:42200,000Le Duc Thuan ung ho MS 2020.233 (em Sung Thi Va)
18-09-2020 08:55:111,996,700So GD goc: 10004609 TC:507885278.MBVCB.774235388.Ung ho ms 2020233 em sung thi va.CT tu 0121000701010 toi 114000161718 Bao Vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
18-09-2020 09:22:151,000,000Nguyen thi Thanh chuyen tien ung ho MS 2020.231  BE Le thi bich Cham
18-09-2020 10:07:25300,000unghoms 2020.233 Sung Thi Va
18-09-2020 10:41:55100,000CT DEN:026203496117 Gia dinh Nguyen Thi Hong Loan kinh ung ho ms 2020 232 be Nguyen Bao Lam
18-09-2020 10:43:47100,000CT DEN:026203497951 Gia dinh Nguyen Thi Hong Loan kinh ung ho ms 2020 224 Be Leo Trieu Loc
18-09-2020 10:44:47100,000CT DEN:026203498962 Gia dinh Nguyen Thi Hong Loan kinh ung ho ms 2020 218 be Nguyen Khanh Le
18-09-2020 11:23:12200,000CT DEN:111733528942 Vietinbank 114000161718 Ung ho Sung Thi Va
18-09-2020 11:26:521,000,000ung ho ma so 2020233 em Sung Thi Va thuong em lam
18-09-2020 12:17:33200,000Chau Thi Thuong chuyen tien MS 2020.232  Nguyen Bao Lam
18-09-2020 12:27:26100,000ung ho 2020.233
18-09-2020 13:57:16500,000CT DEN:026213368410 UNG HO MS 2020.233 EM SUNG THI VA 180920 13 56 26 368410
18-09-2020 14:06:1350,000Le Duc Anh chuyen tien
18-09-2020 14:14:10100,000So GD goc: 10004681 Ung ho Nguyen  Van Hong  hoc sinh THPT Luu Hoang/Nguyn Van Hong
18-09-2020 15:27:221,000,000CT DEN:026208265579 ung ho MS 2020.233 em Sung Thi Va
18-09-2020 15:48:461,000,000CONG TY CO PHAN THUONG MAI HK UNG HO MS 2020.233 (EM SUNG THI VA)
18-09-2020 16:31:24700,000chuyen tien giup do cac ms 196-222-221-215-214-210-305 moi ms 100k
18-09-2020 20:25:39100,000CT DEN:026213309924 ung ho ms 2020211 be Nguyen Thien Phu
18-09-2020 20:45:05200,000ung ho MS 2020.233 Sung Thi Va
18-09-2020 21:03:29200,000CT DEN:026214226971 Tien ung ho MS 2020.233
18-09-2020 21:42:0430,000CT DEN:026221303194 Ung ho ms 2020 233
18-09-2020 21:45:22300,000ung ho MS 2020.231 (Ung ho be Le Thi Bich Cham)
18-09-2020 21:52:14200,000CT DEN:026221927010 Ung ho be Le Thi Bich Cham MS 2020.231 FT20263770271675
18-09-2020 21:57:04500,000Chuyen tien ung ho be Bao Lam ms 2020.232
18-09-2020 22:13:19200,000CT DEN:026200042029 MBVCB.775273121.064046.Ung ho MS 2020.231.CT tu 0011002216548 NGUYEN VAN DAI toi 114000161718 BAO VI
18-09-2020 22:22:11500,000CT DEN:026215099894 ung ho MS 2020.231 ung ho be Le Thi Bich Cham
18-09-2020 22:43:24200,000MS 2020.231 ung ho be le thi bich cham
18-09-2020 22:43:52100,000MS 2020.231 (Ung ho be Le Thi Bich Cham)
19-09-2020 00:46:38200,000CT DEN:026200048366 MBVCB.775301511.071367.Ung ho MS 2020.231 Le Thi Bich Cham .CT tu 0041000238861 NGUYEN HOANG MY to; thoi gian GD:18/09/2020 23:00:09
19-09-2020 00:47:29100,000ung ho ms 2020.231; thoi gian GD:18/09/2020 23:07:52
19-09-2020 00:55:08200,000Ung ho ms 2020.231 be le thi bich cham; thoi gian GD:19/09/2020 00:52:49
19-09-2020 06:41:08500,000CT DEN:026306679656 ung ho ms 2020.234 Ha hoang minh tri
19-09-2020 06:55:22500,000CT DEN:026306980121 Ung ho ms 2020.231 ung ho be le thi bich cham FT20263577293093
19-09-2020 07:16:36200,000MS 2020231 Ung ho be Le Thi Bich Cham
19-09-2020 08:10:09500,000CT DEN:190074447995 ung ho Ha Hoang Minh Tri MS 2020 234
19-09-2020 09:24:08100,000CT DEN:026309028797 Ung ho ms 2020231 ung ho be le thi bich cham FT20263042391801
19-09-2020 09:29:47100,000ung ho ms 2020.234
19-09-2020 09:39:122,000,000MS 2020.231 (Ung ho be Le Thi Bich Cham)
19-09-2020 09:57:03100,000CT DEN:026309048337 Ung ho MS 2020230 nguyen van hong FT20263635002587
19-09-2020 10:13:06200,000LE VUONG Chuyen tienung hoMS 2020.228(gia dinh chi Tin)
19-09-2020 10:18:442,000,000ung ho ma so 2020234 em Ha Hoang Minh Tri
19-09-2020 12:20:46200,000CT DEN:026312136734 Ung ho MS 2020.231 FT20263448708615
19-09-2020 12:49:16100,000ung hoMS 2020.234(Ung ho Ha Hoang Minh Tri)
19-09-2020 12:55:02500,000CT DEN:026312152967 Ung ho chau Ha Hoang Minh Tri FT20263263835840
19-09-2020 13:15:07100,000LPT çng hÙ MS 2020.234 (æng hÙ Hà Hoàng Minh Trí)
19-09-2020 14:40:31200,000CT DEN:026300037972 MBVCB.775860018.081622.MS 2020.231 ung ho be le thi bich cham.CT tu 0281001219001 TRINH HA VIET HUY
19-09-2020 15:06:06500,000CT DEN:026308544506 Ung ho MS 2020.231
19-09-2020 15:07:21100,000CT DEN:026300045479 MBVCB.775889384.090342.Ung Ho MS 2020.231 Ung ho be Le Thi Bich Cham .CT tu 0121000877517 TRAN QUOC
19-09-2020 15:36:25250,000CT DEN:026315498649 UNG HO MS 2020.231 UNG HO BE LE THI CHAM 190920 15 36 20 498649
19-09-2020 15:38:01200,000MS 2020.233 Sung Thi Va
19-09-2020 21:08:25100,000ung ho MS 2020.234 (Ung ho Ha Hoang Minh Tri)
19-09-2020 21:17:091,000,000CT DEN:211144849830 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 NCHCCCL Phan Hong Vu 0972999255
19-09-2020 21:32:03150,000CT DEN:026321533449 UNG HO BE BICH CHAM 190920 21 31 59 533449
19-09-2020 22:09:36300,000CT DEN:026315451197 MS 2020.231 ung ho be le thi bich cham
20-09-2020 05:43:08500,000Nguyen Van Duc chuyen tien ung ho be Nguyen Ngoc Son MS2020.235
20-09-2020 05:56:06100,000ung ho MS 2020.235 ( be Nguyen Ngoc Son)
20-09-2020 06:24:45300,000Ung ho MS 2020.235 (Be Nguyen Ngoc Son)Le Dinh Quang chuyen tien
20-09-2020 06:32:01500,000CT DEN:026400034616 MBVCB.776427085.097967.MS.2020.235 be Nguyen Ngoc Son .CT tu 0081000318227 TRINH THI HA toi 1140001
20-09-2020 09:16:20200,000CT DEN:026409681807 MoMoT0909205122T7209311051T970415TMS 2020231 Ung ho be Le Thi Bich Cham
20-09-2020 09:53:31200,000UHMS 2020.235 (be Nguyen Ngoc Son)
20-09-2020 10:16:17300,000ung ho MS 2020.235 (be Nguyen Ngoc Son)
20-09-2020 10:48:14100,000CT DEN:104310105300 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho be Le Thi Bich Chan ms 2020231
20-09-2020 11:46:11300,000CT DEN:026403367212 ung ho be Nguyen Ngoc son.Ms 2020.235
20-09-2020 12:56:52100,000CT DEN:026417209376 ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong .
20-09-2020 12:58:15100,000CT DEN:026412389489 chuc anh mau khoe
20-09-2020 13:06:2150,000CT DEN:130057472489 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2020230 em Nguyen Van Hong
20-09-2020 13:11:2650,000CT DEN:026413625629 Ung ho ma so 2020.230 FT20265466083040
20-09-2020 13:13:24100,000CT DEN:026406906924 MS.2020.230 Nguyen Van Hong
20-09-2020 13:18:07200,000CT DEN:026400038856 MBVCB.776750151.042965.2020.230 Nguyen Van Hong .CT tu 0081001313499 BUI KIM HOANG toi 114000161718
20-09-2020 13:18:2050,000Ung ho  MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong)
20-09-2020 13:18:4150,000UNG HO MS 2020.230(em Nguyen Van Hong)
20-09-2020 13:21:15150,000CT DEN:026413629556 ung ho MS 2020.230 FT20265725898739
20-09-2020 13:24:31200,000CT DEN:131923730535 Vietinbank 114000161718 VUONG KHA HAI chuyen khoan
20-09-2020 13:25:45200,000CT DEN:026406898105 MoMo 0937159833 Ung Ho MS 2020230 em Nguyen Van Hong 7213019544
20-09-2020 13:30:4050,000CT DEN:026413417543 MS 2020230 Nguyen Van Hong
20-09-2020 13:34:04200,000CT DEN:026413634479 Ung ho ms 2020.230 em nguyen van hong FT20265453189946
20-09-2020 13:40:35100,000LE VAN YEN Chuyen tien ung ho MS 2020.230( em nguyen van hong
20-09-2020 13:46:45200,000CT DEN:026413639301 Ms 2020 230 nguyen van hong FT20265700207407
20-09-2020 13:48:15200,000CT DEN:026406921895 ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong
20-09-2020 13:51:4950,000CT DEN:026413641270 Ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong FT20265578740429
20-09-2020 13:55:00300,000MB ung ho MS 2020.233 em Sung Thi Va
20-09-2020 14:00:06100,000CT DEN:026414644505 Ms 2020.230 em nguyen van hong FT20265207780992
20-09-2020 14:00:39300,000CT DEN:026407927502 ung ho ms 2020.230 em nguyen van hong
20-09-2020 14:02:29100,0002020.230 (em Nguyen Van Hong)
20-09-2020 14:07:31100,000CT DEN:026414916365 MS 2020.230
20-09-2020 14:07:31200,000CT DEN:026414458867 UNG HO MS 2020.230 EM NGUYEN VAN HONG
20-09-2020 14:17:30100,000MS 2020. 230 Ung ho ( Nguyen Van Hong)
20-09-2020 14:22:48300,000CT DEN:026414653877 Ung ho em Nguyen Van Hong MS 2020.230 FT20265791756703
20-09-2020 14:41:25200,000CT DEN:143608478358 Vietinbank 114000161718 KIEU VAN BONG chuyen khoan
20-09-2020 15:04:42200,000CT DEN:145913888242 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 MS 2020 230
20-09-2020 15:34:51100,000Chuc gia dinh ban nhieu suc khoe . Mong ban som khoi benh
20-09-2020 15:36:21200,000UH Ms 2020.230 Nguyen Van Hong
20-09-2020 15:39:58200,000CT DEN:200074645492 Ung ho ms 2020 230 em nguyen van hong
20-09-2020 15:40:46200,000CT DEN:026408520591 ung ho MS 2020230 em Nguyen Van Hong
20-09-2020 15:47:02200,000ung ho MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong)
20-09-2020 15:50:38100,000CT DEN:026400072056 MBVCB.776882496.080633.MS 2020.230 em Nguyen Van Hong .CT tu 1012600802 VU THI TRANG NHUNG toi 1140
20-09-2020 15:53:05100,000Ung ho MS 2020.230 (Nguyen Van Hong)
20-09-2020 15:53:31100,000CT DEN:026408539824 UNG HO MS 2020.230 EM NGUYEN VAN HONG
20-09-2020 15:54:05200,000CT DEN:026400072955 MBVCB.776886405.081640.Ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong .CT tu 0011004455111 VU THU HA toi 1
20-09-2020 15:55:15200,000CT DEN:026415698032 Ung ho MS 2020.230 em nguyen van hong FT20265700693706
20-09-2020 15:59:22100,000CT DEN:026408993574 Ms 2020.230 ung ho em Nguyen Van Hong
20-09-2020 16:05:11300,000ung ho ms 2020.230 nguyen van hong
20-09-2020 16:07:39500,000CT DEN:026416582047 UNG HO MS 2020.230 200920 16 07 37 582047
20-09-2020 16:09:03300,000MS 2020.230 ( em NGUYEN VAN HONG)
20-09-2020 16:11:04100,000CT DEN:026416706407 Mong ban som khoi benh FT20265466649887
20-09-2020 16:11:11500,000ung ho MS 2020.235
20-09-2020 16:12:32500,000ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong
20-09-2020 16:13:28500,000ung ho MS 2020.231 be Le Thi Bich Cham
20-09-2020 16:14:13100,000CT DEN:026416708114 MS 2020.230 FT20265105283932
20-09-2020 16:15:4970,000ung ho quy
20-09-2020 16:23:45200,000DO THI THU HA Chuyen tien ung ho ma so 2020.230 em Nguyen Van Hong;a di da phat
20-09-2020 16:24:43100,000ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong
20-09-2020 16:26:40300,000ung ho MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong)
20-09-2020 16:32:05100,000CT DEN:026416717844 Ung ho e chuc e manh khoe FT20265697441908
20-09-2020 16:32:34200,000CT DEN:162721487105 Vietinbank 114000161718 CHAU PHU HIEN ung ho MS 2020230 em Nguyen Van Hong
20-09-2020 16:37:03200,000ung ho ms.2020.230 (em nguyen van hong)
20-09-2020 16:51:08200,000ung ho MS 2020.235 be Nguyen Ngoc Son
20-09-2020 16:51:43100,000CT DEN:026409027524 MS 2020.230 nguyen van hong . cau chuc ban som khoi benh
20-09-2020 16:52:49200,000ung ho MS 2020.230 (  em Nguyen Van Hong)
20-09-2020 16:59:20200,000ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong
20-09-2020 17:11:34100,000CT DEN:026417587921 MS2020.230 EM NGUYEN VAN HONG 200920 17 11 32 587921
20-09-2020 17:14:0220,000Nguyen Huyen Trang chuyen tien ung ho MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong)
20-09-2020 17:18:2750,000CT DEN:026417588566 UNG HO MS 2020.230 EM NGUYEN VAN HONG 200920 17 18 23 588566
20-09-2020 17:29:19300,000UNG HO MS 2020.230
20-09-2020 17:31:59500,000CT DEN:026417751324 CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 114000161718 BAO VIETNAMNET FT20265449763540
20-09-2020 17:34:42100,000ung ho MS 2020.230 (em NGUYEN VAN HONG)
20-09-2020 17:40:01100,000ung ho ms 2020.230 (em Nguyen Van Hong)
20-09-2020 17:48:40200,000CT DEN:026410535444 MS 2020230
20-09-2020 18:04:5350,000CT DEN:026418768973 Ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong FT20265701075007
20-09-2020 18:05:0780,000ung ho MS 2020.230 (em NGUYEN VAN HONG)
20-09-2020 18:12:02100,000CT DEN:026418462581 UNG HO BN NGUYEN HONG UNG THU XUONG
20-09-2020 18:13:15200,000CT DEN:026418593318 MS 2020.230 EM NGUYEN VAN HONG 200920 18 13 13 593318
20-09-2020 18:21:02300,000CT DEN:026418776710 Ung ho ms2020230 FT20265432456180
20-09-2020 18:27:38100,000CT DEN:026411086882 ung ho MS 2020.230
20-09-2020 18:44:49100,000Ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong
20-09-2020 18:49:4950,000CT DEN:200074673102 Ung ho em Nguyen Van Hong
20-09-2020 18:49:53500,000CT DEN:026400048932 MBVCB.777065712.063695.MS 2020.230 em Nguyen Van Hong .CT tu 0421000497089 TRAN HUYNH NGA toi 11400
20-09-2020 19:12:41100,000CT DEN:026412113050 Ms 2020.230
20-09-2020 19:13:201,000,000Nguyen Huu Hien Binh chuyen tien ung ho MS 2020.229 gia dinh chi Xanh
20-09-2020 19:15:221,000,000Nguyen Huu Hien Binh chuyen tien ung ho MS 2020.231 be Le Thi Bich Cham
20-09-2020 19:16:4950,000ung ho MS 2020.230
20-09-2020 19:23:27200,000CT DEN:026419808131 MS 2020.230 EM NGUYEN VAN HONG NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT20265354971268
20-09-2020 19:29:06100,000CT DEN:026412122444 Ung ho em Nguyen Van Hong MS 2020.230
20-09-2020 19:44:20100,000CT DEN:026419818274 Ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong FT20265450156201
20-09-2020 19:52:31100,000CT DEN:026400064062 MBVCB.777127692.080927.Ung ho Ms 2020.230 Em NGUYEN VAN HONG .CT tu 0531002584718 LE THI LOAN toi
20-09-2020 20:05:54100,000CT DEN:026413657475 IBFT ung ho em Hong
20-09-2020 20:10:09100,000ung ho MS2020.230 (nguyen van hong)
20-09-2020 20:29:09200,000CT DEN:202359912642 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2020230 em nguyen van hong
20-09-2020 20:35:03300,000CT DEN:026420089036 MS 2020.230
20-09-2020 20:58:53200,000Ung ho MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong)
20-09-2020 21:04:48200,000MS 2020.230 ( em Nguyen Van Hong)
20-09-2020 21:25:36100,000CT DEN:026421003235 ung ho ms 2020230 em Nguyen Van Hong
20-09-2020 21:26:3450,000CT DEN:026421004057 ung ho MS 2020230 em Nguyen Van Hong
20-09-2020 21:31:48200,000CT DEN:026421868062 MS 2020.231 FT20265355347909
20-09-2020 21:31:52200,000CT DEN:026421123124 ung ho MS 2020 230 em Nguyen Van Hong
20-09-2020 21:57:02100,000CT DEN:026421610176 MS2020.230 NGUYEN VAN HONG 200920 21 56 59 610176
20-09-2020 21:58:47100,000ung ho MS2020.230
20-09-2020 22:12:5750,000CT DEN:026415565598 ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong
20-09-2020 22:19:04200,000Le Thi Thu Hien chuyen tien ung ho MS 2020.230 Nguyen Van Hong
20-09-2020 22:27:17100,000CT DEN:222210152925 Vietinbank 114000161718 UNG HO MS 2020 230 EM NGUYEN VAN HONG
20-09-2020 22:35:10150,000CT DEN:026422891255 MDA ung ho MS2020 231. Ung ho em Le Thi Bich Cham. Cau nguyen cho moi benh tat cua moi nguoi deu tie
 

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ngày ủng hộ Họ và tên người ủng hộ  Số tiền Mã số ủng hộ 
11/9/2020Phan thị Phương Dung (L24 tân Vĩnh, P6, Q4)     1,000,0002020.223
11/9/2020Cô Lan     2,000,0002020.226
14/9/20Nguyễn Hoàng Hải (Úc)     1,000,000 2020.228 
14/9/20Nghĩa Phan     2,300,0002020.223
14/9/20Bạn đọc Q Phú Nhuận     1,000,0002020.228
15/9/20Quách Đình Dũng (217/A5 XVNT P17 Bình Thạnh)     1,000,0002020.212
16/9/20Cô Lan     1,000,0002020.225,226
16/9/20Chú Nhàn        500,0002020.231

Ban Bạn đọc

Cha tâm thần, mình mẹ không cứu nổi con mắc bệnh ung thư xương

Cha tâm thần, mình mẹ không cứu nổi con mắc bệnh ung thư xương

Chồng bị tâm thần nên nhiều năm nay, gia đình chị Giang luôn sống trong cảnh khốn đốn. Bi kịch lại tiếp tục ập đến khi cậu con trai đầu lòng của chị mới đây phát hiện mắc bệnh ung thư xương.