1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
8/11/211,000IBVCB.1298065575.aa.CT tu 1018975562 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/215,500284888.110821.100442.Ung ho Ma so MS 2021 214
8/11/2110,000IBVCB.1296855993.UNG HO MS 2021 214 ANH LUAN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/11/2120,000MBVCB.1297624655.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.214 (anh tran dinh luan).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2123,000MBVCB.1297058649.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.214(anh Tran Dinh Luan).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2130,000IBVCB.1297274751.2021 214 tran dinh luan.CT tu 0341005822663 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/11/2150,000738630.110821.163251.MS 2021.213 Luong Van Thanh FT21223988108800
8/11/2150,000529005.110821.130638.Cc FT21223701004437
8/11/2150,000MBVCB.1296882202.Ms 2021207.CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2150,000856642.110821.112808.Mong e mau khoe
8/11/2150,000IBVCB.1296820117.Ung ho NCHCCCL Nhu Trang 0905305699.CT tu 0041000657017 LE PHAM THI NHU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2150,000201600.110821.110447.TRAN NGOC TUAN Chuyen tien
8/11/2150,000342340.110821.100102.Ung ho NCHCCCL Hai 0973460010 FT21223375705802
8/11/2150,000236428.110821.091700.PHAM THUY TRA MY Chuyen tien
8/11/2150,000MBVCB.1296362777.NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 2021.214 (Tran Dinh Luan).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2150,000MBVCB.1296316713.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.214 (anh Tran Dinh Luan)Vietnamnet 11/8/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2177,777438447.110821.112804.MS2021214 Anh Tran Dinh Luan
8/11/2180,000881100.110821.141112.PHAM NGOC TUNG UNG HOMS2021.214 (ANH TRAN DINH LUAN)-110821-14:10:39 881100
8/11/21100,000902254.100821.225249.Chuyen tien ung ho MS 2021.212 Nguyen Phuong Dat
8/11/21100,000MBVCB.1296156623.Ung ho MS 2021.210( Tran Van Khac).CT tu 1016292337 LE TRUONG GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/21100,000MBVCB.1296153538.NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien ung ho MS 2021.212 (Nguyen Phuong Dat).CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/21100,000680480.100821.223916.ung ho MS 2021213 Luong Van Thanh
8/11/21100,000MBVCB.1296143071.Ung Ho NCHCCCL Thang 0797977678.CT tu 0401001328328 THAN QUOC THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/21100,000241162.100821.223327.Ung ho NCHCCCL
8/11/21100,000249704.110821.213654.MS2021.210 TRAN VAN KHAC
8/11/21100,000970509.110821.201858.UNG HO MS : 2021.214( ANH TRAN DINH LUAN)-110821-20:18:48 970509
8/11/21100,000955576.110821.200345.Ung ho NCHCCCL Kim Ngan 0964441932 FT21223317901305
8/11/21100,000936723.110821.195702.MS 2021.209 bach thi lam
8/11/21100,000905131.110821.192705.Chuyen tien ung ho MS 2021.213 Luong Van Thanh
8/11/21100,000683013.110821.162502.MS 2021.214 anh Tran Dinh Luan
8/11/21100,000723531.110821.162048.Ung ho MS 2021.214 FT21223230078288
8/11/21100,000661302.110821.152920.MS 2021.213 Luong Van Thanh FT21223328979328
8/11/21100,000660179.110821.152819.MS 2021.214 Tran Dinh Luan FT21223319427160
8/11/21100,000MBVCB.1297189845.HUYNH DUC DUY chuyen tien ung ho : ms 2021.214( Tran Dinh Luan).CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/21100,000502729.110821.123407.Ung ho NCHCCCL PHUONG THAO 0398943030 FT21223085920606
8/11/21100,000239455.110821.105826.MS 2021 214 anh Tran Dinh Luan
8/11/21100,000071202.110821.100513.T ung ho A Tran Dinh Luan MS 2021.214
8/11/21100,000607691.110821.090557.MS 2021.202
8/11/21100,000006291.110821.085542.ZP5VND1CD5L7 210811000056155 MS 2021.214
8/11/21100,000801090.110821.085422.UNG HO MS 2021.214(ANH TRAN DINH LUAN)-110821-08:53:53 801090
8/11/21100,000Ung ho NCHCCCL PHAN LINH CHI 0912426013
8/11/21100,000MBVCB.1296396708.Ung ho Ms 2021.213.CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/21100,000055979.110821.074525.Vinh Nam ung ho ms 2021 214 anh Tran Dinh Luan
8/11/21100,000537225.110821.050323.Ung ho NCHCCCL Le Hong Nhung 0968531293
8/11/21100,000199073.110821.015301.Ung Ho MS 2021.212 Nguyen Phuong Dat FT21223879889890
8/11/21100,000198594.110821.014824.Ung Ho MS 2021.213 Luong Van Thanh FT21223012431001
8/11/21150,000MBVCB.1297369275.Thien Loc Thong Ung ho NCHCCCL.CT tu 0191000321264 NGUYEN QUOC THIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/21150,000MBVCB.1296389240.Ung ho MS 2021.214.CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/21200,000178963.100821.235450.Ung ho MS 2021.205 Mong gia dinh chi Vuong vuot qua kho khan FT21223016796233
8/11/21200,000170511.100821.232502.Tho Be ung ho MS2021.213 Luong Van Thanh FT21223716106233
8/11/21200,000MBVCB.1297924701.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.214 (anh Tran Dinh Luan).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/21200,000IBVCB.1297479993.Ung ho MS 2021.212 (Nguyen Phuong Dat). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/21200,000610707.110821.153919.Chuyen tien ung ho ms 2021.196 pham yen nhi
8/11/21200,000580456.110821.141115.Ms 2021 214 tran dinh luan FT21223691887700
8/11/21200,000MBVCB.1297109551.Ung ho MS2021.213 Luong Van Thanh.CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/21200,000869019.110821.122702.Ung ho NCHCCCL
8/11/21200,000SHGD:10013199.DD:210811.BO:PHAM THI TO.Remark:Ung ho NCHCCCL Pham Thi To 0968283366
8/11/21200,000SHGD:18685341.DD:210811.BO:NGUYEN DINH GIA.Remark:NGUYEN DINH GIA UH MS2021205(ME CON CHI VUONG)
8/11/21200,000IBVCB.1296663252.MS 2021 214 anh Tran Dinh Luan.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/11/21200,000795874.110821.082635.UNGHOMASO2021.208 HOANGVANNGHIA-110821-08:26:06 795874
8/11/21200,000251114.110821.071958.ung ho MS 2021.214 ( Anh Tran Dinh Luan)
8/11/21200,068SHGD:10001494.DD:210811.BO:CTY TNHH TV XD DAI HUNG.Remark:CTY DAI HUNG UNG HO MS 2021 213 LUONG VAN THANH
8/11/21250,000422337.110821.154847.IBFT ung ho ms 2021.214 tran dinh luan
8/11/21300,000038572.110821.214206.Ung ho MS 2021.212 NGUYEN PHUONG DAT FT21224032508614
8/11/21300,000899404.110821.205535.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Dang Thi Thu Trang ung ho Hoang Van Nghia Ms2021 208
8/11/21300,000889705.110821.205407.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Dang Thi Thu Trang ung ho Nguyen Phuong Dat Ms2021 212
8/11/21300,000MBVCB.1297448590.DANG DINH TUNG chuyen tien ung ho MS 2021.214 (A Tran Dinh Lam).CT tu 0011000406195 DANG DINH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/21300,000263667.110821.135239.Ung ho NCHCCCL
8/11/21300,000553552.110821.133854.UH MS 2021.205 gd chi Vuong FT21223649325184
8/11/21300,000IBVCB.1296840819.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.214 (anh Tran Dinh Luan).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/21300,000MBVCB.1296829157.ms 2021 214 uh a Tran Dinh Luan.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/11/21300,000256100.110821.111304.Ung ho ma so M2021 210 150 M2021 212 150
8/11/21300,000210038.110821.103330.Ung ho MS 2021 214 anh Tran Din Luan
8/11/21300,000281883.110821.103231.ung ho MS 2021.212 Nguyen Phuong Dat
8/11/21300,000745166.110821.080807.MS 2021.209 ( BACH THI LAM)
8/11/21300,000221825.110821.064721.Van chuyen Trang Nam ung ho MS2021212 Be Nguyen Phuong Dat mau khoi benh FT21223892064506
8/11/21400,000207727.110821.103133.Ung ho MS2021 212 Nguyen phuong Dat
8/11/21500,000035265.110821.213706.Ung ho MS 2021.213 LUONG VAN THANH FT21224003571404
8/11/21500,000387263.110821.200322.Ung ho MS 2021.213 Luong Van Thanh
8/11/21500,000VCBPAY.1297286051.MS 2021213 (luong van thanh).CT tu 0071004432098 NGUYEN THI KHANH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/21500,000IBVCB.1297108390.MS2021210Tran van khac.CT tu 0021000312289 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/11/21500,000641637.110821.133305.ung ho MS 2021213 Luong Van Thanh
8/11/21500,000641201.110821.133114.ung ho MS 2021214 anh Tran Dinh Luan
8/11/21500,000486929.110821.121635.UnghoMS2021.210tranvankhac FT21223912318610
8/11/21500,000SHGD:10013888.DD:210811.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.214 anh Tran Dinh Luan
8/11/21500,000MBVCB.1296850820.Ung ho MS2021.209 (bach thi lam).CT tu 0011000566178 vuong thi mai linh toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/21500,000569804.110821.093351.Giup ma so 2021 214 anh Tran Dinh Luan
8/11/21500,000MBVCB.1296497921.PHAN VAN THANH ung ho MS 2021.214( Tran Dinh Luan ).CT tu 0081000992212 PHAN VAN THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/21500,000225864.110821.085728.NGUYEN THI KIM CANH chuyen tien ung ho chau Bach Thi Lam MS 2021 209
8/11/21500,000MBVCB.1296326653.Ck ung ho ms 2021:213 luong van thanh.CT tu 0011003458183 NGUYEN NGOC KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/21600,000559060.110821.081953.Chuyen tien ba truong hop ms 2021 moi truong hop 200. ms 211.212 va 213
8/11/211,000,000152710.100821.224049.Ung ho NCHCCCL Linh 0908941948 FT21223716034981
8/11/211,000,000794470.110821.201228.MS2021.209 Bach Thi Lam
8/11/211,000,000796504.110821.172040.MS 2021.196 Quy Thien Nguyen PLA Ung ho FT21223728788153
8/11/211,000,000SHGD:10006380.DD:210811.BO:PHAM VAN CANH.Remark:Ha Anh Ho tro MS 2021.208 - 2021.210 - 2021.212 - 2021.214
8/11/211,000,000328791.110821.144133.ung ho MS 2021.205(me con chi Vuong)
8/11/211,000,000328210.110821.143832.ung ho MS 2021.212(Nguyen Phuong Dat)
8/11/211,000,000MBVCB.1296940450.Be Khue ung ho MS.2021.213(Luong Van Thanh).CT tu 0071002008780 DO THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/211,000,000MBVCB.1296457300.Ung ho MS 2021.203 (anh em Tron Qua).CT tu 0331000502236 NGUYEN THI QUYNH ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/211,000,000MBVCB.1296438739.Ung ho MS 2021.214 (anh Tran Dunh Luan).CT tu 0331000502236 NGUYEN THI QUYNH ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/212,000,000MBVCB.1296955199.Ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong).CT tu 0451000412418 NGUYEN QUY THUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/214,580,000570690.110821.134010.Ung ho NCHCCCL ba Thanh Yen San Jose
8/11/215,000,000744141.110821.104237.Ong Tu Van giup do cho MS 2021.214 anh Tran Dinh Luan
8/12/211,000IBVCB.1298931794.ww.CT tu 1020269716 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/211,000IBVCB.1298268040.ss.CT tu 1019332449 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/12/211,000IBVCB.1298253969.aa.CT tu 1021336371 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/211,000IBVCB.1298253801.aa.CT tu 1021000019760 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/211,000IBVCB.1298218717.aa.CT tu 0251002769737 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/215,500326476.120821.103828.Ung ho MS 2021 215 NAM MO QUAN THE AM BO TAT
8/12/2110,000IBVCB.1298701162.UNG HO MS 2021 215 NGUYEN THI KIM ANH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/12/2120,000935266.110821.231119.NCHCCCL 0869009895 Sam ung ho T8
8/12/2120,000MBVCB.1299889974.NGUYEN HONG THAO va thai Nguyen huu thien ung ho MS : 2021.215( nguyen thi kim anh).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2120,000MBVCB.1298550403.Ung ho chuong trinh NCHCCCL Do Thi Uyen 0326753969.CT tu 0451000505068 DO THI UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2120,000760783.120821.080245.Ung ho NCHCCCL Huong 0936577753
8/12/2123,000MBVCB.1298278741.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.215 (Nguyen Thi Kim Anh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2150,000699585.120821.183524.Ung ho NCHCCCL
8/12/2150,000620290.120821.141522.Ung ho MS 2021 215 nguyen thi kim anh
8/12/2150,000092504.120821.140002.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021215 Nguyen Thi Kim Anh
8/12/2150,000SHGD:10002292.DD:210812.BO:NGUYEN CAM TU.Remark:995221081257289 ung ho NCHCCCL Nguyen Cam Tu 0763752179
8/12/2150,000SHGD:10001612.DD:210812.BO:TRAN KHANH LY.Remark:Ung ho MS 2021.215 Nguyen Thi Kim Anh
8/12/2150,000436704.120821.114442.CHAU TUE MINH chuyen khoan
8/12/2150,000234050.120821.094307.Ung ho ms 2021.205 FT21224007870393
8/12/2150,000213415.120821.092130.Cc FT21224234233343
8/12/2150,000803076.120821.091210.NGUYEN THI TAM chuyen tien
8/12/2150,000243862.120821.090807.DIEP LE THANH Chuyen tien
8/12/2150,000MBVCB.1298427129.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.215 (Nguyen Thi Kim Anh).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2150,000MBVCB.1298424331.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.214 (anh Tran Dinh Luan).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2150,000MBVCB.1298423088.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.213 (Luong Van Thanh).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2150,000MBVCB.1298420800.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.212 (Nguyen Phuong Dat).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2150,000MBVCB.1298417375.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.211 (gia dinh ong Bam).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2150,000015274.120821.084220.LX UNG HO MS 2021.215(NGUYEN THI KIM ANH)-120821-08:41:51 015274
8/12/2150,000MBVCB.1298414564.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2150,000820709.120821.082320.Ung ho MS 2021215 Nguyen Thi Kim Anh
8/12/2150,000717927.120821.082223.Ung ho MS 2021.215 Nguyen Thi Kim Anh
8/12/2150,000MBVCB.1298372085.NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 2021.215 (Nguyen Thi Kim Anh).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2150,000218969.120821.081153.TRAN NGOC TUAN Chuyen tien
8/12/2150,000MBVCB.1298287634.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.215 (Nguyen Thi Kim Anh)Vietnamnet 12/8/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2160,000728459.120821.015059.MS 2021.209 Bach Thi Lam. CHI OI, EM CHI LA HOC SINH NEN EM CHUA CO NHIEU TIEN, EM MONG CHI DON NHAN TAM LONG CUA EM VA CO GANG HOC TOT NHA CHI, MOI NGUOI SE LUON BEN CHI MA, KHONG SAO DAU.728459
8/12/2180,000047984.120821.105233.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HOMS 2021.215 (NGUYEN THI KIM ANH)-120821-10:52:07 047984
8/12/21100,000816091.120821.203322.Unh ho MS2021 215 Nguyen Thi Kim Anh
8/12/21100,000172973.120821.200202.Kien Trung UH MS 2021.210 (Tran Van Khac)
8/12/21100,000255119.120821.195853.MS 2021.209 bach thi lam
8/12/21100,000051944.120821.141017.Ung ho MS 2021. 215 (Nguyen thi Kim Anh)
8/12/21100,000200880.120821.140145.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO MS 2021.189 (DINH VAN SON) - KET CHUYEN TUAN 3/7/2021
8/12/21100,000908704.120821.140028.Ms 2021215 Nguyen Thi Kim Anh
8/12/21100,000MBVCB.1298977031.Ung ho ma so 2021 203.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/21100,000MBVCB.1298972735.Ung ho ma so 2021 204.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/21100,000MBVCB.1298971060.Ung ho ma so 2021 205.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/21100,000MBVCB.1298967742.Ung ho ma so 2021 206.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/21100,000MBVCB.1298965629.Ung ho ma so 2021 207.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/21100,000MBVCB.1298962661.Ung ho ma so 2021 208.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/21100,000MBVCB.1298959668.Ung ho ma so 2021 211.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/21100,000MBVCB.1298875309.MS 2021.215.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/21100,000MBVCB.1298865471.HO MINH TRUNG chuyen ?MS 2021.215?(Nguyen Thi Kim Anh).CT tu 0111000992282 HO MINH TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/21100,000961486.120821.114849.Chuyen tien ung ho ms 2021.215 nguyen thi kim anh
8/12/21100,000003678.120821.112754.Ung ho MS 2021.215
8/12/21100,000MBVCB.1298708433.MS 2021.209.CT tu 0711000235544 NGUYEN XUAN DOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/21100,000973597.120821.104922.MS 2021.215( nguyen thi Kim Anh)
8/12/21100,000IBVCB.1298683123.Chua benh ung thu mau.CT tu 0851000018029 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/12/21100,000MBVCB.1298662320.Ung ho MS 2021.215 (Nguyen Thi Kim Anh)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/21100,000313369.120821.103110.ung ho MS 2021 215
8/12/21100,000264622.120821.101241.MS 2021.215 FT21224292164415
8/12/21100,000MBVCB.1298563109.Ung ho MS 2021.215.CT tu 0031000135760 NGUYEN DUY PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/21100,000830402.120821.094324.T ung ho Nguyen Thi Kim Anh MS 2021.215
8/12/21100,000822769.120821.093506.ung ho MS 2021.215 nguyen thi kim anh
8/12/21100,000681317.120821.093342.Ms 2021 215
8/12/21100,000021568.120821.091312.UNG HO MS 2021.215(NGUYEN THI KIM ANH)-120821-09:13:09 021568
8/12/21100,000MBVCB.1298459803.DANG THI THUY LANH chuyen tien ung ho Ms 2021.215 (Nguyen Thi Kim Anh).CT tu 0011002763820 DANG THI THUY LANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/21100,000MBVCB.1298418356.ms 2021 215 nguyen thi kim anh.CT tu 0041000228571 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/12/21100,000SHGD:10004652.DD:210812.BO:NGUYEN THI QUYNH LUU.Remark:Ung ho NCHCCCCL nguyen thi quynh luu 0975000752
8/12/21100,000MBVCB.1298394550.ung ho MS 2021.215.CT tu 0221000000678 DO NGOC TAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/21100,000SHGD:10004430.DD:210812.BO:BUI NGHIEM BINH.Remark:Ung ho MS 2021.209 Bach Thi Lam
8/12/21100,000089208.120821.075645.MS 2021 215 Nguyen Thi Kim Anh
8/12/21100,000003670.120821.075333.ZP5VNDV61TP7 210812000033536 MS 2021.215
8/12/21100,000MBVCB.1298346915.Ung ho MS 2021.215.CT tu 0361000225247 NGUYEN THU PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/21100,000043354.120821.071603.Vinh Nam ung ho ms 2021 215 Nguyen Thi Kim Anh
8/12/21100,000MBVCB.1298312019.Ung ho MS 2021.215.CT tu 0201000697956 NGUYEN CONG HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/21100,000134926.120821.060453.Ung ho ms 2021.215 be Nguyen Thi Kim Anh FT21224690174166
8/12/21200,000959444.120821.222917.Ung ho ms 2021.209 Bach Thi Lam FT21225426220041
8/12/21200,000MBVCB.1300026271.ung ho ms 2021215 nguyen thi kim anh.CT tu 0141000799000 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/12/21200,000042853.120821.221122.ung ho MS 2021215 Nguyen Thi Kim Anh
8/12/21200,000MBVCB.1299928039.Ung ho MS 2021.215 - Nguyen Thi Kim Anh.CT tu 1017565474 TO THI THUY HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/21200,000266241.120821.180209.Ung ho ms 2021.215( Nguyen Thi Kim Anh)
8/12/21200,000MBVCB.1299511236.Ung ho MS 2021.215 (Nguyen Thi Kim Anh).CT tu 0021002154359 NGUYEN THI MINH NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/21200,000MBVCB.1299456132.ung ho MS 2021.215?(Nguyen Thi Kim Anh).CT tu 0501000121968 PHAM THI HONG YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/21200,000MBVCB.1299436832.MS 2021 215 be Nguyen Thi Kim Anh.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/12/21200,000191957.120821.143604.Ung ho Ms 2021.205 ( me con chi Vuong)
8/12/21200,000MBVCB.1298876477.VU THI LIEU ung ho Ms 2021.215.CT tu 0411001038735 VU THI LIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/21200,000390405.120821.121334.Ung Ho MS 2021.209 Bach Thi Lam FT21224314555990
8/12/21200,000377393.120821.115916.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0011002643148 - BAO VIETNAMNET FT21224173570100
8/12/21200,000269707.120821.114421.Ung ho MS 2021215-Nguyen Thi Kim Anh
8/12/21200,000855183.120821.103543.MS 2021209 bach thi lam
8/12/21200,000878474.120821.103503.Ung ho MS 2021.215 Nguyen Thi Kim Anh
8/12/21200,000MBVCB.1298383461.Ung ho MS2021.212 nguyen phuong dat. Cau cho em luon khoe mang.CT tu 0451000310933 NGUYEN THI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/21200,000SHGD:10000602.DD:210812.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 215 NGUYEN THI KIM ANH
8/12/21200,000MBVCB.1298354691.Ung ho MS 2021.215 (Nguyen Thi Kim Anh).CT tu 0011002395886 HOANG DINH NHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/21200,000091173.120821.075908.ung ho MS 2021 209 Bach thi Lam
8/12/21200,000MBVCB.1298351595.MS 2021.215.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/21200,000416279.120821.075643.IBFT MS 2021.215 Nguyen thi kim Anh
8/12/21200,000IBVCB.1298350849.MS 2021 215 Nguyen Thi Kim Anh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/12/21200,000817862.120821.074913.HUONG TRA UNG HO MS 2021 215 UNG HO BE NGUYEN THI KIM ANH
8/12/21200,000MBVCB.1298293801.MS 2021.215.CT tu 0491000083683 DANG TRAN KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/21200,000IBVCB.1298291600.ung ho MS 2021.215 (Nguyen Thi Kim Anh).CT tu 0491000002423 LE HIEN THUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/21200,000807173.120821.063954.ung ho MS 2021 215 Nguyen Thi Kim Anh
8/12/21200,000129177.120821.042350.Ms 2021.213. Luong van thanh FT21224213006000
8/12/21250,000MBVCB.1299459002.Con benh ung thu mau.CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/12/21250,000817927.120821.075009.ung ho ms 2021215 nguyen thi kim anh
8/12/21250,000687280.120821.074044.Chuyen tien ung ho ms 2021.215
8/12/21250,000687121.120821.074007.Chuyen tien ung ho ms 2021.177
8/12/21300,000979946.120821.210905.Ongba KhaiTam gui chau Nguyen Thi Kim Anh,ms 2021.215
8/12/21300,000MBVCB.1299821519.ms 2021 215 uh be Kim Anh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/12/21300,000MBVCB.1299792210.MS 2021.215 (Nguyen Thi Kim Anh). Chuc con khoe manh, binh an..CT tu 0061000973018 NGUYEN TRINH DUC HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/21300,000IBVCB.1299784331.ung ho MS 2021.203 (anh em Tron Qua).CT tu 0011002425139 NGHIEM THI LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/21300,000162227.120821.191035.MS 2021.208 ( Hoang Van Nghia)
8/12/21300,000593145.120821.173301.IBFT Ung ho MS 2021.215 N.T.Kim Anh
8/12/21300,000MBVCB.1299313947.MS 2021.215.CT tu 0451000515909 DUONG MINH KHANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/21300,000866283.120821.140314.MS 2021 215 Nguyen Thi Kim Anh
8/12/21300,000SHGD:10006487.DD:210812.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.215 be Nguyen Kim Anh
8/12/21300,000484170.120821.082224.MS 2021.215-nbsp;Nguyen Thi Kim Anh
8/12/21300,000070108.120821.081608.MS 2021 196 Pham Yen Nhi
8/12/21300,000MBVCB.1298376200.ms. MS 2021.215?(Nguyen Thi Kim Anh) dt 0973530933.CT tu 0071000972477 VO DUC HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/21300,000100292.120821.080926.MS 2021 215 Nguyen Thi Kim Anh
8/12/21300,000097279.120821.080617.MS 2021 200 chi nguyen thi kieu trinh
8/12/21300,000489696.120821.001127.Ung ho MS 2021.209 bach thi lam
8/12/21360,000752558.120821.090338.Chuyen tien ung ho ms 2021.215 be nguyen thi kim anh
8/12/21400,000MBVCB.1299181447.Ung ho MS 2021.215.CT tu 0351000775023 VU HINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/21500,000542235.120821.162247.Ung ho MS 2021 209 Bach Thi Lam
8/12/21500,000720616.120821.152241.Ung ho ms 2021.215 Nguyen Thi Kim Anh
8/12/21500,000MBVCB.1299144865.HUYNH THIEN TRUNG chuyen tien nho Vietnamnet trao lai cho ban Luong Van Thanh - Tuyen Quang (MS 2021.213) dieu tri benh..CT tu 0721000610364 HUYNH THIEN TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/21500,000MBVCB.1299115334.PHUONG LINH ung ho MS 2021.209 BACH THI LAM.CT tu 1020568941 PHAM THI PHUONG LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/21500,000665799.120821.143634.Chuyen tien ung ho ms 2021.215 Nguyen Thi Kim Anh
8/12/21500,000MBVCB.1299038931.HUYNH THIEN TRUNG chuyen tien nho Bao Vietnamnet trao lai ung ho be Nguyen Thi Kim Anh (MS 2021.215) dieu tri benh..CT tu 0721000610364 HUYNH THIEN TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/21500,000MBVCB.1298885087.Gd Xuan Hang Ung ho MS 2021.215.CT tu 0011003636727 NGUYEN MINH HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/21500,000MBVCB.1298777812.Ung ho 2021.215 Nguyen Thi Kim Anh.CT tu 0991008899999 HOANG ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/21500,000227097.120821.112409.ung ho MS 2021.209 (Bach Thi Lam)
8/12/21500,000849462.120821.100352.ung ho MS 2021.215 Nguyen Thi Kim Anh
8/12/21500,000MBVCB.1298571280.ung ho MS 2021.215 (nguyen thi kim anh).CT tu 0031000291025 LE HUY DONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/21500,000239767.120821.094851.Ung ho NCHCCCL Thu Hang 0914233937 FT21224405644824
8/12/21500,000SHGD:10000060.DD:210812.BO:DO DINH KHANH.Remark:995221081250211 UNG HO MS 2021.215 NGUYEN THI KIM ANH
8/12/21500,000170012.120821.082243.MS2021 215 nguyen thi kim anh FT21224508839580
8/12/21500,000169634.120821.082158.MS2021 210 tran van khac FT21224665807600
8/12/21500,000167682.120821.081815.MS 2021 208 hoang van nghia FT21224662277000
8/12/21500,000MBVCB.1298351906.NGUYEN THAO UYEN ung ho MS 2021.209 (Bach Thi Lam).CT tu 0071002837636 NGUYEN THAO UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/21500,000MBVCB.1298335015.Ung ho Ms 2021.210 Tran Van Khac.CT tu 0071003121663 NGUYEN PHUOC KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/21500,000MBVCB.1298333135.Giup do 2021.215.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/21500,000132529.120821.053055.Ung ho MS 2021.215 Nguyen Thi Kim Anh FT21224897209260
8/12/211,000,000MBVCB.1299830663.Ung ho MS 2021.212 Nguyen Phuong Dat.CT tu 0901000097909 DUONG THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/211,000,000159130.120821.182953.UNG HO MS 2021.215(NGUYEN THI KIM ANH)-120821-18:29:50 159130
8/12/211,000,000882257.120821.175050.UNG HO MA SO 2021.208(HOANG VAN NGHIA)
8/12/211,000,000893802.120821.125411.ung ho MS 2021215 Nguyen Thi Kim Anh
8/12/211,000,000IBVCB.1298799767.UNG HO MS 2021.215 (Nguyen Thi Kim Anh).CT tu 0011004018677 NGUYEN CONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/211,000,000SHGD:10000976.DD:210812.BO:TRAN DU PHONG.Remark:ung ho MS 2021.215 (Nguyen Thi Kim Anh)
8/12/211,000,000205909.120821.091317.MS2021.215 Nguyen Kim Anh FT21224308092090
8/12/211,000,000223203.120821.082325.TRAN THI MIEN chuyen tien ung ho be Kim Anh bi ung thu mau que Nam Dinh
8/12/211,000,000077557.120821.074058.MS 2021 213 Mrs An gui giup do Luong Van Thanh
8/12/211,000,000MBVCB.1298315920.Ung ho MS 2021.215 (Nguyen Thi Kim Anh.CT tu 0011003458183 NGUYEN NGOC KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/212,000,000740369.120821.153010.Kct ung ho ms 2021 209 Bach Thi Lam
8/12/212,000,000SHGD:10000053.DD:210812.BO:MAI NGOC NHUNG.Remark:Ung ho MS 2021.215 Nguyen Thi Kim Anh ChargeDetails OUR
8/12/214,000,000250473.120821.120557.ung ho MS 2021.209 (Bach Thi Lam)
8/13/212,000IBVCB.1301647381.mopj.CT tu 0041000389286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/13/212,000IBVCB.1301010709.buiholi.CT tu 1020187584 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/13/212,000IBVCB.1300736349.xcvxcv.CT tu 1019973533 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/13/215,500547222.130821.131114.Ung ho MS 2021 216 NAM MO QUAN THE AM BO TAT
8/13/2110,000567696.130821.133135.Vietcombank;0011002643148;2021 205 uh me con chi vuong
8/13/2110,000IBVCB.1300325871.UNG HO MS 2021 216 ANH VAN TU.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/13/2120,000252564.130821.201102.UHNCHCCCL LAM CHI VI 0888400998
8/13/2120,000325419.130821.154015.NCHCCCL 0942142142 COSY36-130821-15:39:27 325419
8/13/2120,000369275.130821.110158.Ung ho NCHCCCL
8/13/2123,000MBVCB.1300341739.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.216( Anh Ban Van Tu ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2150,000832453.130821.213809.Ung ho NCHCCCL Thinh 0826362286 FT21226550660324
8/13/2150,000423569.130821.150300.Ung ho NCHCCCL FT21225288348393
8/13/2150,000395862.130821.143556.Cc FT21225031021499
8/13/2150,000MBVCB.1300929564.NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 2021.216 (Bui Van Tu).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2150,000285327.130821.124639.TRAN NGOC TUAN Chuyen tien
8/13/2150,000133026.130821.094828.Cc FT21225902870685
8/13/2150,000MBVCB.1300423144.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.126 (anh Ban Van Tu).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2150,000099896.130821.091303.Cc FT21225704650761
8/13/2150,000091781.130821.090334.Ck FT21225003349390
8/13/2150,000SHGD:10000062.DD:210813.BO:DOAN THI HONG PHUC.Remark:995221081350476 ung ho NCHCCCL
8/13/2180,000339551.130821.173606.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.216 (ANH BAN VAN TU)-130821-17:35:32 339551
8/13/21100,000463274.120821.230913.Ung ho MS 2021.209 ( Bach Thi Lam)
8/13/21100,000MBVCB.1300060040.NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien ung ho MS 2021.215 ( Nguyen Thi Kim Anh).CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/21100,000393688.130821.220850.UNG HO MS 2021.215 ( BE NGUYEN THI KIM ANH )-130821-22:07:43 393688
8/13/21100,000238242.130821.215419.T ung ho A Ban van Tu MS 2021.216
8/13/21100,000903965.130821.213042.Chuyen tien ung ho ms 2021.216 ban van tu
8/13/21100,000286542.130821.203729.Ung ho MS 2021 216 anh Ban Van Tu
8/13/21100,000MBVCB.1301590457.MS 2021.216.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/21100,000MBVCB.1300944023.Ung ho MS 2021.216 (anh Ban Van Tu).CT tu 0011001100050 NGO DUNG NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/21100,000MBVCB.1300940394.Ung ho MS 2021.215 (Nguyen Thi Kim Anh).CT tu 0011001100050 NGO DUNG NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/21100,000MBVCB.1300897104.HUYNH DUC DUY chuyen tien ung ho : ms 2021 .216( Ban Van Tu).CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/21100,000981491.130821.121525.ung ho ma so 2021205 me con chi VUONG
8/13/21100,000232044.130821.092101.UNG HO MS 2021.216(ANH BAN VAN TU)-130821-09:20:31 232044
8/13/21100,000725464.130821.085623.IBFT MS 2021. 216
8/13/21100,000Ung ho NCHCCCL-VI THI TU ANH-0382061073
8/13/21100,000089404.130821.075759.MS 2021 216 anh Ban Van Tu
8/13/21100,000052604.130821.074107.Vinh Nam ung ho ms 2021 216 anh Ban Van Tu
8/13/21100,000MBVCB.1300237428.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.216 (anh Ban Van Tu)Vietnamnet 13/8/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/21100,000MBVCB.1300235088.ung ho MS 2021216(anh ban van tu).CT tu 1018866202 NGUYEN QUOC HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/21100,000029480.130821.062936.Ung ho Ms 2021.216 anh Ban Van Tu FT21225315075207
8/13/21100,000MBVCB.1300186877.Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.216 anh Ban Van Tu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/21100,000MBVCB.1300185005.Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.215 Nguyen Thi Kim Anh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/21100,000252070.130821.033907.Vietcombank;0011002643148;LE TIEN THANG ung ho ma so 2021215 Nguyen Thi Kim Anh
8/13/21120,000544649.130821.220828.Vietcombank;0011002643148;DUONG THI VAN HUONG chuyen khoan Ung Ho NCHCCCL Duong Thi Van Huong 0988436414
8/13/21175,000ATM_FTF.10800545.066578.20210813.133332.9704368600867155013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
8/13/21200,000MBVCB.1300080197.MS 2021.215(Nguyen Thi Kim Anh).CT tu 0491000038839 NGUYEN LE SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/21200,000MBVCB.1301997577.ung ho MS 2021.203 ( anh em Tron Qua).CT tu 0491000018534 HOANG MINH HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/21200,000MBVCB.1301996602.Gia Minh ung ho ms 2021.215 (nguyen thi kim anh).CT tu 0901000006388 TRAN THI PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/21200,000120403.130821.184545.ung ho MS 2021 216 anh Ban Van Tu
8/13/21200,000116066.130821.184317.ung ho MS 2021 215 Nguyen Thi Kim Anh
8/13/21200,000833180.130821.142123.Ung ho MS 2021.215 nguyen thi kim anh
8/13/21200,000832246.130821.142014.Ung ho MS 2021.216 anh ban van tu
8/13/21200,000183830.130821.132239.ung ho quy
8/13/21200,000IBVCB.1300671446.MS 2021 216 anh Ban Van Tu.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/13/21200,000MBVCB.1300634136.Van tai Trang Nam ung ho MS2021208 em Hoang Van Nghia mau khoi benh.CT tu 0181003463103 TRINH VAN QUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/21200,000IBVCB.1300584732.Ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac).CT tu 0251001073282 TRUONG THI NGOC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/21200,000MBVCB.1300345980.Ms 2012.210.CT tu 0071000829719 LE VAN TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/21200,000058259.130821.075338.MS 2021 215
8/13/21200,000061007.130821.071406.Nhom Vien gach nho Ung ho 4 ma so gom 207 208 210 va 212
8/13/21200,000031010.130821.064007.ung ho MS 2021 216 anh Ban Van Tu FT21225174526377
8/13/21200,000045200.130821.062925.MS 2021 216
8/13/21200,000MBVCB.1300132630.Ms2021.206 bo con anh Phi.CT tu 0721000591969 DINH XUAN KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/21200,000009285.130821.014130.Ung ho MS 2021.215 FT21225508158436
8/13/21250,000044124.130821.073651.Ung ho MS 2021.216 A Ban Van Tu FT21225866938483
8/13/21300,000939445.120821.224249.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 209 bach thi lam
8/13/21300,000845439.130821.215634.Ms 2021.215 nguyen thi kim anh FT21226869841037
8/13/21300,0000200970423081321101920213105209603.68211.211014.Ho tro MS 2021.209 Bach Thi Lam
8/13/21300,000575022.130821.190231.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Dang Thi Thu Trang ung ho chi Vu Thi Lieu Ms2021 215
8/13/21300,000567285.130821.190107.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Dang Thi Thu Trang ung ho anh Tran Dinh Luan Ms2021 214
8/13/21300,000694795.130821.150113.Ung ho MS 2021 215 Nguyen Thi Kim Anh
8/13/21300,000MBVCB.1300745887.UNG HO MS 2021.216 (anh Ban Van Tu).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/21300,000009362.130821.100411.ZP5VNESVQ7VE 210813000073641 ung ho MS 2021.212 Nguyen Phuong Dat
8/13/21300,000SHGD:10007475.DD:210813.BO:LE TRONG NHAN.Remark:Ung ho ma so 2021.216 anh Ban Van Tu
8/13/21300,000887356.130821.091001.Ung ho MS 2021.216 anh Ban Van Tu
8/13/21300,000880873.130821.090411.Chuyen tien ung ho ms 2021.216 gd anh ban can tu
8/13/21300,000879721.130821.090248.Ung ho MS 2021.215 Nguyen Thi Kim Anh
8/13/21300,000IBVCB.1300176772.Ung ho MS 2021.140( pham minh nhat).CT tu 0251001558935 PHAM TAN LOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/21300,000011680.130821.020344.Uh MS2021.203 a e Tron Qua FT21225635217216
8/13/21400,000SHGD:10000121.DD:210813.BO:DIEP TRUONG LAM.Remark:Ung ho truong hop MS 2021 215 Nguyen Thi Kim Anh Tinh Nam Dinh
8/13/21500,000MBVCB.1300071558.Ung ho MS 2021.213 ( luong van thanh ).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/21500,000MBVCB.1300070309.Ung ho MS 2021.215 ( nguyen thi kim anh ).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/21500,000108179.130821.115222.Vietcombank;0011002643148;Do Kim Dung MS 2021216 BanVanTu
8/13/21500,000VCBPAY.1300649518.MS 2021 215 (nguyen thi kim anh).CT tu 0071004432098 NGUYEN THI KHANH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/21500,000MBVCB.1300492000.Giup do 2021.216.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/21500,000128857.130821.094413.ung ho MS 2021.215 Nguyen Thi Kim Anh FT21225911853784
8/13/21500,000MBVCB.1300429814.Ung ho MS 2021206 (bo con anh Phi).CT tu 0271000369989 TIEU MINH TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/21500,000SHGD:10006603.DD:210813.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.215 be Kim Anh
8/13/21500,000120220.130821.084229.MS 2021.208 (Hoang Van Nghia)
8/13/21500,000IBVCB.1300244718.MS 2021 215 em NGUYEN THI KIM ANH tinh Nam Dinhh.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/13/21500,000080902.130821.074703.MS 2021 216 a Ban Van Tu
8/13/211,000,000069701.130821.202431.Vietcombank;0011002643148;ung ho?MS 2021215?Nguyen Thi Kim Anh
8/13/211,000,000IBPS/SE:01202021.DD:130821.SH:10005242.BO:TRAN VIET CUONG.995221081359676 CHUYEN TIEN MS 2021216 BAN VAN TU
8/13/211,000,000123083.130821.093817.Ung ho MS 2021.215 Nguyen Thi Kim Anh FT21225681361465
8/13/212,000,000885160.130821.111449.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung hoMS 2021216 anh ban van tu
8/13/212,000,000150184.130821.100527.Ung ho MS 2021.209 Bach Thi Lam FT21225103103504
8/13/213,000,000SHGD:10000321.DD:210813.BO:LE DINH VU.Remark:TANG MS 2021 209 BACH THI LAM
8/14/211,000IBVCB.1303682497.15.CT tu 1021707755 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/14/211,000IBVCB.1303505395.ss.CT tu 1019997559 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/212,000IBVCB.1303287209.jh.CT tu 1020279897 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/215,500394753.140821.112130.Ung ho MS 2021 217 NAM MO QUAN THE AM BO TAT
8/14/2110,000227185.140821.202119.ung ho MS2021.209 Bach Thi Lam di hoc
8/14/2123,000MBVCB.1302371821.Vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.217(Em Dinh Thi Minh Trang).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ).CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2140,000MBVCB.1303123592.MS 2020.332 ( em Huynh Tu Linh.CT tu 1020962519 LAM NGOC HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2150,000155617.140821.114706.Cc FT21226995799295
8/14/2150,000MBVCB.1302664608.NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 2021.217 (Dinh Thi Minh Trang).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2150,000473475.140821.111108.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021217 em Dinh Thi Minh Trang
8/14/2150,000025561.140821.092756.Ung ho NCHCCCL Pham Ngoc Mai 0779255707
8/14/2150,000205485.140821.092633.PHAM THUY TRA MY chuyen khoan
8/14/2150,000005030.140821.091407.Cc FT21226892606083
8/14/2150,000003559.140821.091222.Cc FT21226001000121
8/14/2150,000288916.140821.090135.DIEP LE THANH Chuyen tien
8/14/2150,000555639.140821.055732.ung ho ms 2021.217 em Dinh Thi Minh Trang
8/14/2160,000798709.140821.162543.MS 2021 207 bo con anh Phi
8/14/21100,000MBVCB.1302079833.NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien ung ho MS 2021.216 (anh Ban Van Tu).CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/21100,000MBVCB.1302052824.HHAIANH UNG HO MS 2021.215 ( NGUYEN THI KIM ANH).CT tu 0441000719215 HOANG HAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/21100,000328111.140821.202002.Vietcombank;0011002643148;MS2020332 em Huynh tu Linh
8/14/21100,000856341.140821.201757.Ung ho MS 2020.332 em HUYNH TU LINH
8/14/21100,000MBVCB.1303522342.HA HUY LONG chuyen tien ung ho ms:2020.322.CT tu 0411001057940 HA HUY LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/21100,000970915.140821.191151.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;ung ho MS 2020 332
8/14/21100,000798638.140821.162306.MS 2021 217 em Dinh Thi Minh Trang
8/14/21100,000288588.140821.155950.ung ho MS 2021 . 215 (Nguyen Thi Kim Anh)
8/14/21100,000287797.140821.155818.ung ho MS 2021 . 216 (anh Ban Van Tu)
8/14/21100,000MBVCB.1303004600.MS 2020 332 ( em Huynh Tu Linh).CT tu 0561000615903 NGUYEN THI LE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/21100,000MBVCB.1302848685.MS 2021.217?(Em inh Th Minh Trang).CT tu 0201000561126 GIAP VAN SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/21100,000289127.140821.120858.Le Duc Nghia chuyen tien ung ho MS 2021.217 (em Dinh Thi Mai Trang)
8/14/21100,000288126.140821.120649.Le Duc Nghia chuyen tien ung ho MS 2021 (Anh Banh Van Tu)
8/14/21100,000MBVCB.1302634501.MS: 2020-332 E Huynh Tu Linh.CT tu 0361001784305 NGUYEN THI HUE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/21100,000491127.140821.110801.T ung ho Dinh thi Minh Trang MS 2021. 217
8/14/21100,000201352.140821.104053.UH HUYNH TU LINH 2020.332
8/14/21100,000162395.140821.102024.Ung ho MS 2020.332 em.Huynh Tu Linh
8/14/21100,000MBVCB.1302384225.ung ho MS 2021.215.CT tu 0011004010112 NGUYEN THANH TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/21100,000156065.140821.085222.Vinh Nam ung ho ms 2021 217 em Dinh Thi Minh Trang
8/14/21100,000067832.140821.080647.MS 2021 217 Em Dinh Thi Minh Trang
8/14/21100,000417546.140821.075035.UNG HO MS 2021.217(EM DINH THI MINH TRANG)-140821-07:50:34 417546
8/14/21100,000MBVCB.1302243816.MS 2021.217.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/21150,000153078.140821.094927.MS 2021 215 Nguyen Thi Kim Anh
8/14/21200,000662072.140821.210109.MS 2021217 Em Dinh Thi Minh Trang FT21228020269606
8/14/21200,000890783.140821.191819.ung ho MS 2020.332 ( em Huynh Tu Linh)
8/14/21200,000MBVCB.1303509498.Ung ho hoan canh ms 2021.217.CT tu 0071000634659 DUONG HUU THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/21200,000648632.140821.165805.ung ho anh Tran Dinh Luan MS 2021.214
8/14/21200,000700078.140821.160455.Ung ho MS 2021.212 Nguyen Phuong Dat
8/14/21200,000698252.140821.160310.Ung ho MS 2021.210 Tran Van Khac
8/14/21200,000690139.140821.155526.MS 2021.212
8/14/21200,000270630.140821.141045.Ung ho MS 2021.205 Me con chi Vuong FT21226359292225
8/14/21200,000IBVCB.1302709178.MS 2021 217 em Dinh Thi Minh Trang.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/14/21200,000MBVCB.1302529296.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.216 (anh Ban Van Tu).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/21200,000283359.140821.084918.ung ho MS 2021 217 DINH THI MINH TRANG
8/14/21200,000954735.140821.075013.Chung tay giup MS 2021.217 chau Dinh Thi Minh Trang vao dai hoc. Xin cam on. FT21226662171701
8/14/21250,000653416.140821.182233.DINH KIM HOANG chuyen khoan ung ho MS2020 332 em Huynh Tu Linh
8/14/21300,000793539.140821.204629.Ung ho MS 2021 208 Hoang Van Nghia
8/14/21300,000MBVCB.1303610726.Vo thi ngoi ung ho MS 2021.217 (em Dinh Thi Minh Trang).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/21300,000747372.140821.195908.Ung ho MS 2021 215 Nguyen Thi Kim Anh
8/14/21300,000548063.140821.164830.Ung ho ms 2020 331 em huynh tu linh
8/14/21300,000411844.140821.163739.Ung ho MS 2020.332 EM HUYNH TU LINH FT21226064908060
8/14/21300,000440693.140821.145632.Ung ho ms 2020332
8/14/21300,000958408.140821.144802.Ung ho MS 2021.210 chau Tran Van Khac
8/14/21300,000167393.140821.115935.UNG HO MS 2021.208 HOANG VAN NGHIA FT21226001615004
8/14/21300,000072847.140821.102455.Ung ho MS2021.215 FT21226705004601
8/14/21300,000MBVCB.1302529693.ung ho MS 2021.217 (Em Dinh Thi Minh Trang).CT tu 0881000449853 NGUYEN TUAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/21400,000730758.140821.181031.Ung ho MS. 2020.332, em HUYNH TU LINH
8/14/21500,000703087.140821.215639.Ung ho ms 2020.332 em huynh tu linh FT21228721613909
8/14/21500,000528814.140821.201954.Anh Manh ung ho em MS 2020332 Em Huynh Tu Linh Chuc em mau khoeAn Lanh
8/14/21500,000282860.140821.185011.UNG HO MS 2020.332 ( EM HUYNH TU LINH )
8/14/21500,000287420.140821.155744.ung ho Ms2020.332 huynh tu linh
8/14/21500,000190936.140821.154958.IBFT UhnchcccL phuong 0901921888
8/14/21500,000682707.140821.152824.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 209 Bach Thi Lam
8/14/21500,000963251.140821.145356.Chuyen tien ung ho MS 2020.332 em Huynh Tu Linh
8/14/21500,000MBVCB.1302870342.MS 2021.217?(Em DinhTh Minh Trang).CT tu 0381000373949 TO HUU TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/21500,000MBVCB.1302442929.kho khan.CT tu 0021001067153 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/14/21500,000652643.140821.091807.ung ho MS 2021.217 Em Dinh Thi Minh Trang
8/14/21500,000MBVCB.1302204653.ung ho MS 2021.217(dinh thi minh trang).CT tu 0111001357661 TRAN DONG PHUONG AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/21700,000MBVCB.1303804312.MS.2021.217.CT tu 0411000861968 PHAN VAN DUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/211,000,000MBVCB.1303754760.Ung ho MS 2021.217 (E. Dinh Thi Minh Trang).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/211,000,000397121.140821.200916.15473253635-0933332406-ung ho MS 2020332 e Huynh Tu Linh
8/14/211,000,000559207.140821.190353.MS 2021.216 Quy Thien Nguyen PLA Ung Ho FT21226683927170
8/14/211,000,000557025.140821.190133.MS 2021.215 Quy Thien Nguyen PLA Ung Ho FT21226205908002
8/14/211,000,000MBVCB.1302940658.DINH THI PHI VAN chuyen tien ung ho e huynh tu linh 2020 332.CT tu 9798182081 DINH THI PHI VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/211,000,000MBVCB.1302505055.Ung ho MS 2021.208 (Hoang Van Nghia) .CT tu 1022150712 NGUYEN THI THOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/211,000,000426532.140821.085122.UNG HO MS 2021.217 EM DINH THI MINH TRANG-140821-08:50:07 426532
8/14/211,000,000739088.140821.082539.Ung ho Ma So: 2021.217( chau Dinh thi Minh Trang)
8/14/211,000,000127029.140821.062323.Ung ho Ms 2021.217 em Minh Trang
8/14/211,000,000731168.140821.053819.ung ho MS 2021.217 ( Dinh Thi Minh Trang)
8/14/211,200,000587403.140821.075020.Ba Rymar Alla giup do cho MS 2021.213 Luong Van Thanh
8/14/212,000,000MBVCB.1302410913.NGUYEN THI THOA chuyen tien.CT tu 1022150712 NGUYEN THI THOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/213,000,000MBVCB.1303750673.Ung ho MS 2021.216 ( a. Ban Van Tu).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/214,500,000585623.140821.074805.Kolmakova E.V. giup do cho MS 2021.217 Em Dinh Thi Minh Trang
8/14/2110,000,000396900.140821.142135.Ung ho MS 2021 217 em Dinh Thi Minh Trang
8/15/211,000IBVCB.1303958669.aa.CT tu 1021067058 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/212,000IBVCB.1305187258.acac.CT tu 1021344946 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/215,500575287.150821.143129.Ung ho MS 2021 218 NAM MO QUAN THE AM BO TAT
8/15/2110,000IBVCB.1304593743.UNG HO MS 2021 218 VU DINH DUONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/15/2110,000IBVCB.1304593207.UNG HO MS 2021 217 EM TRANG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/15/2120,000117468.150821.080544.Ung ho NCHCCCL Nguyen Quynh Chau 0913366286
8/15/2120,000069952.150821.011834.ung ho MS 2021.210 (Tran Van Khac)
8/15/2120,000069775.150821.011726.ung ho MS 2021.213 (Luong Van Thanh)
8/15/2130,000MBVCB.1305333469.NGUYEN HONG THAO thai Nguyen huu thien ung ho MS:2021.218(vu dinh duong).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2130,000069375.150821.011419.ung ho MS 2021.216 (anh Ban Van Tu)
8/15/2150,000MBVCB.1303826165.UNG HO NCHCCCL.CT tu 0351001069455 NGUYEN THI MINH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2150,000IBVCB.1305307965.ung ho ma so MS 2021 218 Vu Dinh Duong.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/15/2150,000IBVCB.1305303583.ung ho ma so MS 2021 217 em Dinh Thi Minh Trang.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/15/2150,000IBVCB.1305302023.ung ho ma so MS 2021 216 anh Ban Van Tu.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/15/2150,000IBVCB.1305297438.ung ho ma so MS 2021 215 Nguyen Thi Kim Anh.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/15/2150,000381485.150821.191325.MS 2021.218 Vu Dinh Duong FT21228721005085
8/15/2150,000730323.150821.170532.LX UNG HO MS 2021.217(EM DINH THI MINH TRANG)-150821-17:05:31 730323
8/15/2150,000946706.150821.124115.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021218 Vu Dinh Duong
8/15/2150,000MBVCB.1304435369.NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 2021.218 (Vu Dinh Duong).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2150,000084777.150821.101739.MS 2021218
8/15/2150,000MBVCB.1304009817.Ung ho MS 2021.218.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2150,000MBVCB.1303984809.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.218 (be Vu Dinh Duong)Vietnamnet 15/8/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2170,000759073.150821.001208.Ung Ho MS 2021.215 Nguyen Thi Kim Anh FT21228011396009
8/15/21100,000879391.140821.224938.Vietcombank;0011002643148;Ms 2021 215 nguyen thi kim anh
8/15/21100,000209922.150821.215944.ung ho MS 2021 . 217 (Dinh Thi Minh Trang)
8/15/21100,000209408.150821.215812.ung ho MS 2021 . 218 ( Vu Dinh Duong)
8/15/21100,000586116.150821.215412.IBFT Ung ho MS 2021.208 hoang van nghia
8/15/21100,000459529.150821.204019.MS 2020.332 em Huynh Tu Linh FT21228526746047
8/15/21100,000102048.150821.201800.Ung ho MS 2020 291 Truong Duc Cuong
8/15/21100,000MBVCB.1304977353.ung ho ms 2021.214 (anh Luan).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/21100,000MBVCB.1304964004.ung ho ms 2021.218 (be Duong).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/21100,000729715.150821.170246.UNG HO MS 2021.218 ( BE VU DINH DUONG ) -150821-17:02:14 729715
8/15/21100,000MBVCB.1304957333.ung ho ms 2021.216 (anh Tu).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/21100,000MBVCB.1304952620.ung ho ms 2021.215 (be Kim Anh).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/21100,000405070.150821.144324.T ung ho chau Vu Dinh Duong MS 2021. 218
8/15/21100,000096990.150821.140538.Ung ho MS 2021218 Vu Dinh Duong FT21228525378939
8/15/21100,000826897.150821.124235.uh ms 2021.216 Ban Van Tu
8/15/21100,000816948.150821.122712.uh ms 2021.218 Vu Dinh Duong
8/15/21100,000795703.150821.120200.ung ho MS 2021205 me con chi vuong
8/15/21100,000MBVCB.1304429254.Ung ho MS 2021.217 (Dinh Thi Minh Trang)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/21100,000MBVCB.1304424288.Ung ho MS 2021.218 (Vu Dinh Duong)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/21100,000773989.150821.113632.ung ho MS 2021.216 anh Ban Van Tu
8/15/21100,000247711.150821.102028.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN THI HUONG chuyen khoan ung ho MS 2021 218 Vu Dinh Duong
8/15/21100,000MBVCB.1304244631.PHAM THI MINH THUY ung ho MS 2020.332 em Huynh Tu Linh.CT tu 1017830364 PHAM THI MINH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/21100,000167424.150821.093015.Gui chau Duong MS 2021. 218 . Chuc con som qua khoi
8/15/21100,000IBVCB.1304151469.Ban NGUYEN CHIEN THANG (Ha Long) Ung ho MS 2021.217 (Ban Dinh Thi Minh Trang).CT tu 0141000708650 NGUYEN VAN CHIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/21100,000IBVCB.1304144773.EM NGUYEN THU HA (Ha Long) Ung ho MS 2021.217 (Chi Dinh Thi Minh Trang).CT tu 0141000708650 NGUYEN VAN CHIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/21100,000099776.150821.090500.Ms2021 218 Vu DINH Duong
8/15/21100,000148503.150821.090247.ung ho ms 2021.218 (vu dinh duong)
8/15/21100,000134833.150821.084657.MS 2021 218 Vu Dinh Duong
8/15/21100,000081771.150821.083848.Vinh Nam ung ho ms 2021 218 Vu Dinh Duong
8/15/21100,000121994.150821.083400.ung ho MS 2021 218 Vu Dinh Duong
8/15/21100,000236739.150821.083307.LE THI HOP ck MS 2021.218( Vu Dinh Duong)
8/15/21100,000626013.150821.083040.UNG HO MS 2021.218(VU DINH DUONG)-150821-08:30:35 626013
8/15/21100,000MBVCB.1304079656.MS 2021.218.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/21100,000195964.150821.080705.DONG QUANG LE ung ho MS 2021218 Vu Dinh Duong
8/15/21100,000085370.150821.075013.Ung ho MS 2021 218 Vu Dinh Duong
8/15/21100,000584336.150821.074719.MS 2021.218 Vu Dinh Duong
8/15/21100,000621399.150821.074354.CHUC EM MAU KHOE . HUYNH TU LINH-150821-07:43:53 621399
8/15/21100,000MBVCB.1304029877.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2021.218( Vu Dinh Duong).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/21100,000620572.150821.073246.MS 2021.218(VU DINH DUONG)-150821-07:32:45 620572
8/15/21100,000MBVCB.1304006438.Ung ho MS 2021.218 (Vu Dinh Duong).CT tu 5523456789 TRAN SY MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/21100,000MBVCB.1304000905.ung ho MS 2021.218 (Vu Dinh Duong).CT tu 1021007918 HOANG NHAT HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/21100,000778884.150821.021558.Ms 2020 332 FT21228167475400
8/15/21100,000568563.150821.013530.Ms 2021 217 em Dinh Thi Minh Trang
8/15/21100,000758058.150821.000824.Ung Ho Ma So 2021.216 anh Ban Van Tu FT21228436070259
8/15/21200,000314689.140821.230845.IBFT MS 2020.332
8/15/21200,000556089.140821.223706.Ung ho MS 2020332 em Huynh Tu Linh
8/15/21200,000889312.150821.221530.MS 2021213 Luong Van Thanh
8/15/21200,000523867.150821.220431.Ung ho MS 2021.218 Vu Dinh Duong FT21228388290095
8/15/21200,000278747.150821.205526.Vietcombank;0011002643148;ung ho ms 2021 218 vu dinh duong
8/15/21200,000555879.150821.200002.IBFT MS 2021.218 Vu Dinh Duong
8/15/21200,000380142.150821.191158.MS2021.218 FT21228403639108
8/15/21200,000294197.150821.172823.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan cho MS 2021218 vu dinh duong
8/15/21200,000611197.150821.171004.uh ms 2020.332 Huynh Tu Linh
8/15/21200,000098095.150821.151151.UNG HO MS 2021.218 - VU DINH DUONG
8/15/21200,000021684.150821.144238.ZP5VNGOJA1FF 210815000160226 MS 2021.218
8/15/21200,000033208.150821.123802.khanh trung thuy tien ung ho MS 2021.218 FT21228525049980
8/15/21200,000636114.150821.121827.iris ung ho ms 2021 217 em Dinh Thi Minh Trang
8/15/21200,000IBVCB.1304393786.MS 2021 218 Vu Dinh Duong.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/15/21200,000648824.150821.103307.MS 2021.218 (VU DINH DUONG)-150821-10:33:06 648824
8/15/21200,000921867.150821.103234.Ung ho ms 2021.218 vu dinh duong FT21228622550653
8/15/21200,000MBVCB.1304285058.ung ho MS 2021.218 vu dinh duong.CT tu 0281000831318 NGUYEN VAN HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/21200,000MBVCB.1304256710.PHAM THE ANH ung ho MS 2021.218 (Vu Dinh Duong).CT tu 0691000325568 PHAM THE ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/21200,000MBVCB.1304229128.MS 2021 218 Vu Dinh Duong.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/15/21200,000676367.150821.095852.Ung ho MS 2021.218 Vu Dinh Duong
8/15/21200,000653286.150821.093312.Chuyen tien ung ho MS 2021.218
8/15/21200,000977918.150821.093144.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho Ma so 2021 218
8/15/21200,000094830.150821.091323.Ms2020332 huynh tu linh
8/15/21200,000MBVCB.1304128829.Gia Minh ung ho ms 2021.218 (vu dinh duong).CT tu 0901000006388 TRAN THI PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/21200,000MBVCB.1304125175.DANG HOANG HAI chuyen tien UNGHO MS 2021.218 ( VU DINH DUONG ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/21200,000MBVCB.1304097289.MS 2021.218.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/21200,000MBVCB.1304088095.UH MS2021-218.CT tu 0461000645372 NGO THI LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/21200,000889218.150821.075517.ung ho MS 2021. 218 ( Vu Dinh Duong)
8/15/21200,000812027.150821.074615.Ung ho MS2020.332 em huynh tu linh FT21228496876723
8/15/21200,000338879.150821.073001.IBFT Ung ho MS 2021.218 VU DINH DUONG
8/15/21200,000MBVCB.1303999601.?Ung ho MS 2021 218 Vu Dinh Duong.CT tu 0481000854661 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/15/21200,000049917.150821.060728.MS 2021 218
8/15/21300,000902588.140821.235704.Ung ho ms 2021 205
8/15/21300,000729376.140821.224425.Ung Ho MS2020.332 HUYNH TU LINH FT21228902769686
8/15/21300,000421528.150821.195807.Ung ho ma so MS 2021.218 Vu Dinh Duong FT21228721178533
8/15/21300,000977128.150821.174320.ung ho MS 2021.206 ( ung ho bo con anh Phi)
8/15/21300,000MBVCB.1304864067.Em Huynh Tu Linh.CT tu 0011004215867 NGUYEN QUANG ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/21300,000835861.150821.160706.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS2021 218 Vu Dinh Duong o xa Bac Lung huyen Luc Nam tinh Bac Giang
8/15/21300,000101547.150821.152906.MS 2021.218 ( Vu Dinh Duong)
8/15/21300,000849200.150821.131254.Chuyen tien ung ho be vu dinh duong
8/15/21300,000013956.150821.114330.ZP5VNGOJ70H1 210815000106235 MS 2021.218 Vu Dinh Duong NAM MO DUOC SU
8/15/21300,000814543.150821.111916.ung ho ms 2021.218 vu dinh duong
8/15/21300,000MBVCB.1304286511.ms 2021 218 uh Vu Dinh Duong.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/15/21300,000142317.150821.100143.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021208hoang van nghia
8/15/21300,000IBVCB.1304182824.MS 2021 218 chau Vu Dinh Duong.CT tu 0021000890503 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/15/21300,000IBVCB.1304178258.Chu NGUYEN VAN CHIEN (Ha Long) Uung ho MS 2021.217 (Chau Dinh Thi Minh Trang).CT tu 0141000708650 NGUYEN VAN CHIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/21300,000899302.150821.092822.ung ho MS 2021.218(Vu Dinh Duong )
8/15/21300,000001226.150821.092044.Ung ho be Vu Dinh Duong MS 218
8/15/21300,000149443.150821.085941.ung ho MS 2020 332 em Huynh Tu Linh
8/15/21300,000MBVCB.1304098317.ung ho MS 2021.218(vu dinh duong).CT tu 0021002346128 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/21300,000940369.150821.080710.Ung ho ma MS 2021 218 Vu Dinh Duong
8/15/21400,000IBVCB.1304774997.2021.215 2021. 216 .CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/15/21500,000728817.140821.224310.Ung ho MS 2021.216 FT21228596818915
8/15/21500,000109161.150821.214505.NCHCCCL gia dinh Tran Chanh Tu 0903626436
8/15/21500,000MBVCB.1305448705.Giup do 2021.218.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/21500,000571682.150821.163628.ung ho MS 2021.218 Vu Dinh Duong
8/15/21500,000MBVCB.1304751639.Ung ho NCHCCCL (Kim Chung, 0918481001).CT tu 0071000585435 VO THI KIM CHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/21500,000MBVCB.1304645134.Ung ho MS 2021.215( Nguyen Thi Kim Anh).CT tu 0071004585509 PHAN THI PHUONG KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/21500,000246906.150821.122752.MS2021.218
8/15/21500,000243497.150821.121953.MS2021.218 VU DINH DUONG
8/15/21500,000991861.150821.114850.Ung ho MS 2021.218 Vu Dinh Duong FT21228727648303
8/15/21500,000747089.150821.110538.Chuyen tien ung ho ms 2021.218 Vu Dinh Duong
8/15/21500,000135076.150821.094633.ung ho MS 2021 218 Vu Dinh Duong
8/15/21500,000MBVCB.1304139388.Ung ho ms 2021.218 (anh Vu Dinh Duong).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/21500,000356480.150821.085629.IBFT MS 2021 218 Vu Dinh Duong
8/15/21500,000144264.150821.085509.MS 2021 218 a Vu Dinh Duong
8/15/21500,000596417.150821.081305.Ung ho MS 2021.218 Vu Dinh Duong
8/15/21500,000MBVCB.1304046322.ung ho?MS 2021.218?(Vu Dinh Duong).CT tu 0071000646253 DUONG HUYEN PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/21500,000MBVCB.1304037926.NGUYEN THI THU chuyen tien ung ho MS 2021.218 ( Vu Dinh Duong).CT tu 0011004034269 NGUYEN THI THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/21500,000109653.150821.074824.Tran Thi Thao Nguyen chuyen tien ung ho MS 2021.218
8/15/21500,000MBVCB.1303999053.MS2021 218.CT tu 0071000770303 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/15/21500,000567323.150821.064725.Ung ho MS 2021.218 Vu Dinh Duong
8/15/21500,000613420.150821.032958.UNG HO MA SO 2021.208 BE HOANG VAN NGHIA-150821-03:29:58 613420
8/15/21500,000613244.150821.032041.UNG HO MS 2021.217 EM DINH THI MINH TRANG-150821-03:20:33 613244
8/15/21659,170MBVCB.1304170517.Ung ho MS.2021.218 (Vu Dinh Duong).CT tu 0071373067690 TRAN HA BAO NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/21800,000IBVCB.1304767001.2021. 199 2021. 204 2021. 212 2021. 213.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/15/21800,000IBVCB.1304718270.2021. 207 2021. 208.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/15/211,000,000744533.150821.162529.Ms 2021 218 vu dinh duong
8/15/211,000,000231627.150821.155702.MS 2021 218 VU DINH DUONG
8/15/211,000,000IBVCB.1304759203.2021.185 2021.189 2021.192 2021.196 2021.197 .CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/15/211,000,000IBVCB.1304748727.2021.153 2021 162 2021.164 2021.166 2021.175.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/15/211,000,000MBVCB.1304623975.Ung ho MS 2021.218 (Vu Dinh Duong).CT tu 0011003458183 NGUYEN NGOC KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/211,000,000MBVCB.1304517415.Ung ho MS2021.204 ( Duong Bich Le Chi).CT tu 0181003540271 PHUNG VAN KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/211,000,000MBVCB.1304514115.Ung ho MS2021.206 (nguyen thi huyen).CT tu 0181003540271 PHUNG VAN KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/211,000,000MBVCB.1304509038.Ung ho MS2021.211 (gia dinh ong Bam).CT tu 0181003540271 PHUNG VAN KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/211,000,000MBVCB.1304508137.MS 2021.218 (VU DINH DUONG).CT tu 0371000441906 NGUYEN DUC HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/211,000,000MBVCB.1304356765.Ung ho MS 2021.218 ( VU DINH DUONG).CT tu 0011004455001 VU NHU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/211,000,000MBVCB.1304157239.UH MS 2021.218 (Vu Dinh Duong).CT tu 0901000097909 DUONG THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/211,000,000895278.150821.090022.ung Ho MS 2021.212 (Nguyen Phuong Dat)
8/15/211,000,000894830.150821.085646.ung Ho MS 2021.214 ( anh Tran Dinh Luan)
8/15/211,000,000894418.150821.085314.Ung Ho MS 2021.218 ( Vu Dinh Duong)
8/15/211,000,000MBVCB.1304062834.Ung ho MS 2021.218 (Vu Dinh Duong).CT tu 0071000883469 TO MINH HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/211,000,000482629.150821.073908.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 218 Vu Dinh Duong
8/15/211,000,000613364.150821.032659.UNG HO MS 2021.212 BE NGUYEN PHUONG DAT-150821-03:26:52 613364
8/15/211,250,000IBVCB.1304740870.2021.194 2021.195 2021.203 2021.210 2021.211.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/15/211,250,000IBVCB.1304723653.2021.152 2021.154 2021.156 2021.191 2021.193.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/15/211,500,000570849.150821.070439.ung ho MS 2021.218 Vu Dinh Duong
8/15/212,000,000IBVCB.1304713831.2021.155 2021.157 2021.186 2021.198 2021.205.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/15/212,000,000MBVCB.1304324437.VU THI KIM VAN chuyen tien cho chau Vu Dinh Duong MS 2021.218.CT tu 0281001112417 VU THI KIM VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/213,000,000MBVCB.1304808142.Ung ho MS 2020.332 (em Huynh Tu Linh).CT tu 0491001468819 TRAN TRONG TUE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/215,000,000869109.150821.093242.Ong Tu Van giup cho ms 2021 218 Vu Dinh Duong FT21228742270655
8/15/2110,000,000797569.150821.063852.Ung ho MS 2021 218 Vu Dinh Duong FT21228460745609
8/16/2110,000191385.160821.211831.Vietcombank;0011002643148;2021 218 uh be vu dinh duong
8/16/2110,000IBVCB.1306312670.UNG HO MS 2021 219 3 CHI EM O HUE.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/16/2110,000345999.160821.075932.Vietcombank;0011002643148;2021 208 uh be nghia
8/16/2110,500922501.160821.160823.Ung ho MS 2021 219 NAM MO QUAN THE AM BO TAT
8/16/2120,000800823.160821.010458.ung ho MS 2021.207 (Bo con anh Phi)
8/16/2120,000800046.160821.010036.ung ho MS 2021.218 (Vu Dinh Duong)
8/16/2123,000MBVCB.1305841826.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.219 (3 Chi Em o Hue ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2150,000287155.160821.142753.BUI TRUNG NHAN Chuyen tien
8/16/2150,000918989.160821.123850.Cc FT21228742963724
8/16/2150,000941278.160821.121845.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021219 ba chi em o HUE
8/16/2150,000MBVCB.1306331532.NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 2021.219 (3 chi em o Hue).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2150,000821813.160821.110720.UH MS 2021.219.Ba chi e o Hue. FT21228974089311
8/16/2150,000134873.160821.091926.PHAM THUY TRA MY chuyen khoan
8/16/2150,000687431.160821.090844.Ck FT21228240086954
8/16/2150,000SHGD:10014956.DD:210816.BO:PHAM THI THU TRANG.Remark:NCHCCCL - Nguyen Thanh Dat - 0937808061
8/16/2150,000SHGD:10000155.DD:210816.BO:TRAN PHI VAN.Remark:995221081650751 Ung ho MS 2021.208 Hoang Van Nghia
8/16/2150,000813823.160821.082953.UNG HO MS 2021.219(3 CHI EM O HUE)-160821-08:29:45 813823
8/16/2150,000MBVCB.1305701259.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.219 (3 chi em o Hue)Vietnemnet 16/8/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2180,000855894.160821.111432.PHAM NGUYEN TAN NGOC MINH UNG HO MS 2021.219 (3 CHI EM O HUE)-160821-11:13:58 855894
8/16/21100,000774419.150821.232355.ung ho MS 2021.218 ( Vu Dinh Duong)
8/16/21100,000222528.150821.224701.MS2021.218 VU DINH DUONG
8/16/21100,000MBVCB.1307595556.Ung ho MS 2021.219(3 chi em o Hue).CT tu 0341005830223 HOANG VAN QUE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/21100,000877054.160821.195116.Ung ho MS 2021 219 3 chi em o Hue Mong cac em mot doi binh an
8/16/21100,000609221.160821.192642.ung ho ms 2021.219 3 chi em o hue
8/16/21100,000009252.160821.182943.ung ho MS 2021 219 3 chi em o Hue
8/16/21100,000008894.160821.182830.ung ho MS 2021 217 em Dinh Thi Minh Trang
8/16/21100,000162651.160821.135623.T ung ho 3 chi em o Hue MS 2021.219
8/16/21100,000898306.160821.134408.UNG HO MS: 2021.219( BA CHI EM O HUE)-160821-13:43:59 898306
8/16/21100,000592306.160821.125234.Ung ho MS 2021 219
8/16/21100,000854377.160821.111026. GIA DINH PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.217 (EM DINH THI MINH TRANG)-160821-11:09:16 854377
8/16/21100,000MBVCB.1306186571.ung ho MS 2021.218 (Vu Dinh Duong).CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/21100,000MBVCB.1306182846.Ung ho Ms 2021.219(3 chi em o hue).CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/21100,000MBVCB.1306176089.NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien ung ho MS 2021.219 (3 chi em o Hue).CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/21100,000006031.160821.102501.2021 .219( ba chi em o Hue)
8/16/21100,000938513.160821.094821.Ung ho MS 2021.217 (Dinh thi Minh Trang)
8/16/21100,000MBVCB.1305908328.Giup do nhung nguoi kho kham.CT tu 0141000851158 BUI THU TRA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/21100,000822229.160821.090607.UNG HO MS 2021.214 ( ANH TRAN DINH LUAN)-160821-09:06:02 822229
8/16/21100,000137002.160821.090453.MS2021.208(HOANG VAN NGHIA)
8/16/21100,000176293.160821.085947.Vinh Nam ung ho ms 2021 219 ba chi em o Hue
8/16/21100,000820534.160821.085916.UNG HO MS 2021.217 ( EM DINH THI MINH TRANG)-160821-08:59:14 820534
8/16/21100,000819782.160821.085612.UNG HO MS 2021.218 ( VU DINH DUONG)-160821-08:56:10 819782
8/16/21100,000818915.160821.085256.UNG HO MS 2021.219 ( 3 CHI EM O HUE)-160821-08:52:47 818915
8/16/21100,000817900.160821.084852.UNG HO 2021-219 BA CHI EM O HUE-160821-08:48:44 817900
8/16/21100,000985224.160821.074918.Ung ho MS 2021.219 3 chi em o Hue
8/16/21100,000976091.160821.073241.Chuyen tien ung ho MS.2021.205.Me con chi Vuong
8/16/21100,000MBVCB.1305719596.VO NGOC TRIEU chuyen tien ung ho ma so 2021.219 ( 3 chi em o Hue).CT tu 0161000293950 VO NGOC TRIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/21100,000050630.160821.072946.MS 2021 219 3 chi em o Hue
8/16/21100,000IBVCB.1305695400.Ung ho MS 2021219( 3 chi em o Hue).CT tu 0441000736314 VO HOANG TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/21150,000759089.150821.224239.MS 2021.218( Vu Dinh Duong)
8/16/21150,000199928.160821.181109.MS 2021 209 Bach Thi Lam
8/16/21150,000SHGD:10018827.DD:210816.BO:PHAN THI LINH HUONG.Remark:MS 2021.214 anh Tran Dinh Luan
8/16/21200,000900516.150821.223822.MS 2021.218
8/16/21200,000IBVCB.1307481404.MS 2021 218.CT tu 0531002490536 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/16/21200,000831081.160821.164624.Ung ho MS 2021.218 Vu Dinh Duong
8/16/21200,000804030.160821.163512.Ung ho MS 2021.215 Nguyen Thi Kim Anh
8/16/21200,000IBVCB.1306895543.MS 2021 219 ba chi em o Hue.CT tu 0611001911128 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/16/21200,000920615.160821.145814.MS 2021.219 (3 CHI EM O HUE)-160821-14:58:05 920615
8/16/21200,000MBVCB.1306431027.VU THANH NGUYEN ck ung ho ms 2921.211( gia dinh ong Bam.CT tu 0071001297033 VU THANH NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/21200,000MBVCB.1306127528.UNG HO MS: 2021.219 ( 3 CHI EM O HUE ).CT tu 0011001149740 NGUYEN LINH LAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/21200,000724110.160821.101617.Ung ho MS 2021.219 3 chi em o Hue
8/16/21200,000MBVCB.1306011613.VU THANH NGUYEN ck ung ho ms 2021.215(nguyen thi kim anh).CT tu 0071001297033 VU THANH NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/21200,000MBVCB.1306003569.VU THANH NGUYEN ck ung ho ms2021.219( 3chi em o hue).CT tu 0071001297033 VU THANH NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/21200,000IBVCB.1305942323.L.CT tu 0021002270550 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/16/21200,000184162.160821.090424.Ms 2021 219 3 chi em o Hue
8/16/21200,000Ung ho MS 2021.217 (Em Dinh Thi Minh Trang - H.Duc Tho, Ha Tinh)
8/16/21200,000804072.160821.070843.UNGHOMASO2021.219 3CHIEMOHUE-160821-07:08:41 804072
8/16/21200,000609605.160821.060647.Ms 2021.219 Ba chi em o Hue FT21228010011737
8/16/21200,000127957.160821.055340.HANH PHUC MAI MAI
8/16/21200,000951864.160821.055321.ung ho MS 2021.219 3 chi em o Hue
8/16/21300,000508105.160821.214432.Ung ho ms 2021.219 ba chi em o hue FT21229077083108
8/16/21300,000MBVCB.1307021382.Ung ho MS 2021.219( 3 chi em o Hue).CT tu 0071002851890 BUI VAN TAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/21300,000218174.160821.170342.Ung ho MS 2021.219 - 3 chi em o Hue FT21228941133604
8/16/21300,000IBPS/SE:01310001.DD:160821.SH:10019423.BO:NGUYEN MINH PHUONG.UNG HO MS 2021218 VU DINH DUONG
8/16/21300,000Sender:79334001.DD:160821.SHGD:10002070.BO:NGUYEN HOANG LONG3532381.UNG HO MS 2021.215 (NGUYEN THI KIM ANH) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
8/16/21300,000SHGD:10038136.DD:210816.BO:LE TRONG NHAN.Remark:Ung ho ma so 2021.219 ba chi em o Hue
8/16/21300,000MBVCB.1306485317.MS 2021.219.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/21300,000MBVCB.1306369506.ms 2021 219 uh 3 chi em o Hue.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/16/21300,000876819.160821.114942.Ung ho MS 2021.219 , 3 chi em o Hue
8/16/21300,000SHGD:10001082.DD:210816.BO:NGUYEN NGOC HAI.Remark:995221081653740 Be Quynh Chau, ms 2021.180
8/16/21300,000SHGD:10001063.DD:210816.BO:NGUYEN NGOC HAI.Remark:995221081653700 Quynh Tran, ms 2021.169
8/16/21300,000SHGD:10018968.DD:210816.BO:DANG QUOC KIM.Remark:Ms 2021.218
8/16/21300,000SHGD:10001042.DD:210816.BO:NGUYEN NGOC HAI.Remark:995221081653647 tuan thuy, tuan manh ms 2021.115
8/16/21300,000740636.160821.102555.ung ho MS 2021.219 3 chi em o Hue
8/16/21300,000769204.160821.102334.Ung ho MS 2020332 em Huynh Tu Linh FT21228315943970
8/16/21300,000SHGD:10019159.DD:210816.BO:VO HOANG SON.Remark:Ung ho MS 2021.218 Vu Dinh Duong
8/16/21400,000IBVCB.1305994304.MS 2021 219 3 chi em o Hue.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/16/21500,000536484.160821.222749.Ung ho MS 2021. 219 3 chi em o hue FT21229087933970
8/16/21500,000536391.160821.222740.DO TRUNG KIEN UNG HO MS2021.219 3 CHI EM O HUE FT21229170590622
8/16/21500,000700264.160821.203901.Ung ho MS 2021.219 3 chi em o Hue
8/16/21500,000236531.160821.184259.Ung ho MS 2021 215 Nguyen Thi Kim Anh
8/16/21500,000IBVCB.1307153884.Ung ho MS 2021.218 (Vu Dinh Duong).CT tu 0071004159400 TRAN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/21500,000216838.160821.172527.NGUYEN CONG HUNG chuyen tien ung ho MS 2021.219 ( 3 chi em o Hue)
8/16/21500,000MBVCB.1307021000.MS 2021218 Vu Dinh Duong.CT tu 0011000612283 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/16/21500,000187066.160821.164041.Ung ho MS 2021.218 FT21228860186073
8/16/21500,000941459.160821.152534.ung ho ma so 2021 218
8/16/21500,000MBVCB.1306685439.ung ho MS 2021.218 (Vu Dinh Duong).CT tu 0441000615232 PHAM NGUYEN XUAN THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/21500,000595542.160821.143955.Chuyen tien ung ho MS 2021219
8/16/21500,000039752.160821.143335.Ung ho MS 2021.219 3 chi em o Hue
8/16/21500,000896810.160821.121539.Ung ho MS 2021.219 3 chi em o Hue FT21228086049609
8/16/21500,000SHGD:10030865.DD:210816.BO:LE BINH PHUONG.Remark:Ung ho MS 2021 .219 3 chi em o Hue
8/16/21500,000SHGD:10025519.DD:210816.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.218 be Vu Dinh Duong
8/16/21500,000MBVCB.1306183338.TRAN DINH QUANG chuyen tien MS 2021.219 (3 chi e o Hue).CT tu 0271000479072 TRAN DINH QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/21500,000MBVCB.1306076397.mo coi.CT tu 0021001067153 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/16/21500,000SHGD:10000203.DD:210816.BO:NGUYEN ANH TUAN.Remark:995221081650161 Ung ho MS 2021.218 Vu dinh duong
8/16/21500,000565356.160821.084031.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan
8/16/21500,000965628.160821.070516.ung ho ms 2021.219 3 chi em o Hue
8/16/21500,000041988.160821.052757.Ung ho MS 2021 219 3 chi em o Hue
8/16/21500,000935990.160821.020558.ung ho ms 2021.218
8/16/21500,000587001.160821.011936.Uh MS 2021.208 FT21228314014808
8/16/211,000,000038818.160821.201321.ung ho MS 2021 218 Vu Dinh Duong
8/16/211,000,000189780.160821.164236.ung ho MS2021.218 Vu Dinh Duong FT21228091012434
8/16/211,000,000007185.160821.141746.Ung ho ms 2021.219 FT21228200347421
8/16/211,000,000111674.160821.125134.chuyen tien cho em HUYNH TU LINH MS2020.322
8/16/211,000,000437231.160821.111500.Cty Quang Minh ung ho MS2021218 Vu Dinh Duong o Bac GIang
8/16/211,000,000SHGD:10026367.DD:210816.BO:VU VIET BAO.Remark:Ung ho MS 2021.219 - 3 chi em o TP.Hue
8/16/211,000,000144757.160821.093750.MS 2021.217 ( Em Dinh Thi Minh Trang )
8/16/211,000,000142858.160821.093006.MS 2021.219 ( 3 Chi em o HUE )
8/16/211,000,000046422.160821.060713.MS 2021 219 3 chi em o Hue
8/16/211,200,000950850.160821.130858.Chuyen tien ho tro 6 truong hop. moi truong hop 200.000 dong. ms 2021. 214 den 219
8/16/212,000,000561631.160821.204600.MS 2021.183
8/16/212,000,000128520.160821.201444.Vu Hoai Chan Hoang Mai HN ung ho MS 2021.219 (3 chi em o Hue)
8/16/212,000,000SHGD:10021927.DD:210816.BO:PHAN THAI DUC.Remark:UNG HO MS 2021.218 - VU DINH DUONG
8/16/213,500,000974478.160821.072819.Kolmakova E.V. ung ho MS 2021.219 3 chi em o Hue
8/16/2120,000,000621826.160821.091146.Ong Tu Van ung ho MS 2021.219 3 chi em o Hue
8/17/215,500242481.170821.093851.Ung ho MS 2021 220 NAM MO QUAN THE AM BO TAT
8/17/2110,000827003.170821.212043.Vietcombank;0011002643148;2021 215 uh be kim anh
8/17/2110,000IBVCB.1308715325.UNG HO MS 2021 220 TRAN HOANG YEN NHI.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/17/2123,000MBVCB.1307930139.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.220( Tran Hoang Yen Nhi ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2125,000594063.160821.234303.Ung ho NCHCCCL Vu Viet Phuong 0398441222
8/17/2150,000MBVCB.1308403200.NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 2021.220 (Tran Hoang Yen Nhi).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2150,000284275.170821.094106.CHAU TUE MINH Chuyen tien
8/17/2150,000704202.170821.093054.Cc FT21229900007674
8/17/2150,000277384.170821.092953.HUYNH THI TRUC PHUONG Chuyen tien
8/17/2150,000699978.170821.092633.Cc FT21229985725740
8/17/2150,000SHGD:10000305.DD:210817.BO:TRAN KHANH LY.Remark:Ung ho MS 2021.220 Tran Hoang Yen Nhi
8/17/2150,000129661.170821.091409.NGUYEN VAN DUC chuyen khoan
8/17/2150,000682239.170821.090732.Cc FT21229085154318
8/17/2150,000067273.170821.085852.UNG HO MS 2021.220(TRAN HOANG YEN NHI)-170821-08:58:15 067273
8/17/2150,000668741.170821.085120.Ck FT21229172970004
8/17/2150,000842549.170821.070714.SM 2021.208 hoang van nghia
8/17/2150,000MBVCB.1307780422.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.220 (Tran Hoang Yen Nhi)Vietnamnet 17/8/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/21100,000MBVCB.1307679803.Ung ho MS 2021. 219 (3 chi em o Hue)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/21100,000241983.170821.211146.UNG HO MS 2021-220 TRAN HOANG YEN NHI-170821-21:11:39 241983
8/17/21100,000IBVCB.1309459706.HO ANH TUAN Ung ho MS 2021.219 (3 chi em o Hue).CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/21100,000IBVCB.1309441283.HO ANH TUAN Ung ho MS 2021.220 (Tran Hoang Yen Nhi).CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/21100,000238776.170821.205322.UNG HO MS: 2021.220( TRAN HOANG YEN NHI)-170821-20:53:12 238776
8/17/21100,000MBVCB.1309198773.Lee nga ung ho nhu chua he co cuoc chia ly.CT tu 0061001160809 LE THI HANG NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/21100,000267120.170821.184534.Ung ho MS 2021.220.Tran Hoang Yen Nhi FT21229954201400
8/17/21100,000MBVCB.1309096944.Ma so 2021.205- NGUYEN THI VUONG.CT tu 0491000040301 VU THI LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/21100,000MBVCB.1308597198.MS 2021.220 (Tran Hoang Yen Nhi).CT tu 0491001795621 NGUYEN PHUONG UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/21100,000MBVCB.1308566395.MS 2021.220 (Tran Hoang Yen Nhi).CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/21100,000383805.170821.135333.ung ho MS 2021.220 (Tran Hoang Yen Nhi). Tu Phuc Nho
8/17/21100,000844266.170821.132311.Chuyen tien ung ho ms 2021.220 tran hoang yen nhi
8/17/21100,000181948.170821.124939.Ms 2021 219 3 chi em o Hue
8/17/21100,000MBVCB.1308393127.TRAN THI MINH chuyen tien ung ho MS 2021.218 (Vu Dinh Duong).CT tu 0441000795145 TRAN THI MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/21100,000228380.170821.104037.Ung ho MS 2021 220 Tran Hoang Yen Nhi
8/17/21100,000816628.170821.100052.T ung ho Tran Hoang Yen Nhi MS 2021.220
8/17/21100,000890185.170821.093854.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 220 TRAN HOANG YEN NHI
8/17/21100,000MBVCB.1307978511.Ung ho MS 2021.219 (3 chi em o Hue).CT tu 1021007918 HOANG NHAT HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/21100,000MBVCB.1307976946.Ung ho MS 2021.220 (Tran Hoang Yen Nhi).CT tu 1021007918 HOANG NHAT HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/21100,000186333.170821.090501.Ung ho MS 2021 220 Tran Hoang Yen Nhi
8/17/21100,000316591.170821.083053.Ung ho MS 2021.220 (Tran Hoang Yen Nhi)
8/17/21100,000243216.170821.082530.PHAM THI THANH LOAN ung ho ma so MS 2020.332 (em Huynh Tu Linh)
8/17/21100,000110497.170821.080715.Vinh Nam ung ho ms 2021 220 Tran Hoang Yen Nhi
8/17/21100,000091149.170821.074550.MS 2021 220 Tran Hoang Yen Nhi
8/17/21100,000MBVCB.1307759150.MS 2021.220 (Tran Hoang Yen Nhi).CT tu 0821000050385 LUU VAN HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/21100,000018883.170821.011532.Ung ho NCHCCCL
8/17/21174,663046482.170821.055832.MQuan TAnh ung ho MS 2021 220 Tran Hoang Yen Nhi
8/17/21200,000573195.160821.225745.Ung ho MS 2021 218 Vu Dinh Duong
8/17/21200,000MBVCB.1309509270.TO THI THU HOAI chuyen tien ung ho MS 2021.219.CT tu 0011004300537 TO THI THU HOAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/21200,000799135.170821.193836.MS 2021 220
8/17/21200,000447368.170821.190800.ung ho 2021.220 tran hoang yen nhi
8/17/21200,000MBVCB.1309123817.MS 2021 197 ngo thi nga.CT tu 0271000969461 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/17/21200,000MBVCB.1309055223. TRANG UH ms 2021 220 Tran Hoang Yen Nhi.CT tu 0041000196537 HO THAO TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/21200,000MBVCB.1308990992.Ung ho MS 2021.213 ( Luong Van Thanh).CT tu 0011004013147 LE VAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/21200,000427691.170821.161059.Ung ho MS 2021 220 TRAN HOANG YEN NHI
8/17/21200,000MBVCB.1308638652.Ung ho MS 2021.218 ( Vu Dinh Duong ).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/21200,000MBVCB.1308623352.DANG HUYNH BICH VAN chuyen tien.CT tu 0071001974227 DANG HUYNH BICH VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/21200,000216448.170821.135302.Ung ho MS 2020 332 em Huynh Tu Linh
8/17/21200,000MBVCB.1308452060.MS 2021.220.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/21200,000MBVCB.1308434603.BUI LAM MY chuyen tien ung ho be Tran Hoang yen Nhi.CT tu 0721000526066 BUI LAM MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/21200,000210563.170821.102622.MS 2021 220
8/17/21200,000131879.170821.100832.ung ho MS 2021 220 Tran Hoang Yen Nhi
8/17/21200,000MBVCB.1308058376.MS 2021 220 em Tran Hoang Yen Nhi.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/17/21200,000MBVCB.1308051603.MS 2021 219 ba chi em o Hue.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/17/21200,000829174.170821.092926.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho ms 2021220 tran hoang yen nhi
8/17/21200,000MBVCB.1307963936.LHP ung ho MS2021.220.CT tu 0281000558873 LE HUU PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/21200,000MBVCB.1307942737.MS 2021.220 (Tran Hoang Yen Nhu).CT tu 0491000083683 DANG TRAN KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/21200,000477674.170821.083320.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021220 Tran Hoang Yen Nhi
8/17/21200,000SHGD:10003389.DD:210817.BO:PHUNG TRUNG THANG.Remark:Ung ho MS 2021.2019 3 chi em o Hue
8/17/21200,000SHGD:10002096.DD:210817.BO:PHAM VAN CHUAN.Remark:IB UNG HO MS 2021.219(3 CHI EM O HUE)
8/17/21200,000311416.170821.075324.ung ho MS 2021.220 (Tran Hoang Yen Nhi)
8/17/21200,000627647.170821.073816.MS 2021.220 FT21229385360035
8/17/21200,000697788.170821.063148.MS 2021.220 (Tran Hoang Yen Nhi)
8/17/21200,000MBVCB.1307775859.Ung ho MS 2021.220 (Tran Hoang Yen Nhi) .CT tu 0011004022705 HOANG TUAN TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/21250,000001002.170821.083238.MS 2021.220 TRAN HOANG YEN NHI
8/17/21300,000644957.170821.194851.Ung ho e Tran Hoang Yen Nhi 2021.220
8/17/21300,000933318.170821.193530.UNG HO MS 2021.220 TRAN HOANG YEN NHI.933318
8/17/21300,000224675.170821.180056.Ung ho 2021.213 anh Thanh 215 Kim Anh 218 Dinh Duong FT21229017320079
8/17/21300,000214206.170821.175057.Ung ho ma so 2021 220 tran hoang yen nhi FT21229082002180
8/17/21300,000766645.170821.103040.Ung ho ms 2021.220 Tran Hoang Yen Nh FT21229880610346
8/17/21300,000MBVCB.1307964180.ms 2021 220 uh Tran Hoang Yen Nhi.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/17/21300,000SHGD:10003652.DD:210817.BO:PHUNG TRUNG THANG.Remark:Ung ho MS 2021.2019 3 chi em o Hue
8/17/21300,000MBVCB.1307822243.Ong ba KhaiTam gui chau Tran Hoang Yen Nhi-ms 2021.220.CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/21300,000104549.170821.071023.UNG HO MS 2021.218 VU DINH DUONG
8/17/21300,000587534.170821.012434.Uh MS. 2021.218 Vu Dinh Duong FT21229051430547
8/17/21500,000217502.170821.175404.Ung ho MS 2021.220 chuc em chong khoe FT21229638461212
8/17/21500,000MBVCB.1308932173.UNG HO MS 2021.220 (Tran Hoang Yen Nhi).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/21500,000IBVCB.1308751600.HOANG KIM KHOI chuyen khoan ung ho MS 2021.209 (Bach Thi Lam).CT tu 0071002992765 HOANG KIM KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/21500,000905753.170821.142128.KisStartup ung ho MS 2021.220
8/17/21500,000831644.170821.130409.Ung ho MS 2021.220
8/17/21500,000871555.170821.121353.Ung ho MS 2021 219 3 chi em o Hue FT21229583019409
8/17/21500,000081754.170821.111521.Ung ho MS 2021.220 Tran Hoang Yen Nhi
8/17/21500,000132758.170821.101059.Giup ma so 2021 220 chau Tran Hoang Yen Nhi
8/17/21500,000SHGD:10008142.DD:210817.BO:VO THI THU HA.Remark:MS 2021.220 Tran Hoang Yen Nhi
8/17/21500,000203378.170821.091540.Ung ho MS2021 218 Vu Dinh Duong
8/17/21500,000990265.170821.091019.ung ho MS 2021.220 Tran Hoang Yen Nhi
8/17/21500,000MBVCB.1307901159.Ung ho MS 2021.220 (Tran Hoang Yen Nhi).CT tu 0291000004443 VU THI THU TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/21500,000442628.170821.081523.ung ho MS 2021219
8/17/21500,000278397.170821.075639.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 219 ba chi e o Hue
8/17/21500,000271337.170821.075519.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 220
8/17/21500,000852515.170821.073631.ung ho MS 2021218 vu dinh duong
8/17/21500,000850829.170821.073245.ung ho MS 2021220 tran hoang yen nhi
8/17/21550,000921325.170821.145635.MS 2021.216 ANH BAN VAN TU.921325
8/17/21600,000//SAL2021229S068005635001//HACH TOAN BAO CO GD NAPAS TRACE.893873 NGAY 15.08.2021
8/17/211,000,000MBVCB.1307659300.ung ho MS 2021.215 (Nguyen Thi Kim Anh).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/211,000,000MBVCB.1307658977.ung ho MS 2021.216 (anh Ban Van Tu).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/211,000,000MBVCB.1307657963.ung ho MS 2021.217 (em Dinh Thi Minh Trang).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/211,000,000MBVCB.1307656468.ung ho MS 2021.218 (Vu Dinh Duong).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/211,000,000MBVCB.1307655597.ung ho MS 2021.219 (3 chi em o Hue).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/211,000,000418306.170821.213128.MS2021.218 Quy Thien Nguyen PLA Ung Ho FT21230070184759
8/17/211,000,000MBVCB.1308915730.DINH NGOC HIEU chuyen tien MS 2021.220( Tran Hoang Yen Nhi).CT tu 1014911526 DINH NGOC HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/211,000,000136397.170821.143058.Ung ho Ms 2021.220 (Tran Hoang Yen Nhi)
8/17/211,000,000264272.170821.090720.LE DOAN ung ho MS 2021.220(Tran Hoang Yen Nhi)
8/17/211,000,000IBVCB.1307889085.Ung ho MS 2021.220 Tran Hoang Yen Nhi.CT tu 0011001188229 LE NGOC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/212,000,000MBVCB.1309531471.MS 2021.220 ( Tran Hoang Yen Nhi ).CT tu 0021001663933 MAI VIET BAC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2110,000,000697554.170821.092404.Ong Tu Van giup cho ms 2021 220 Tran Hoang Yen Nhi FT21229371090752
8/18/2110,000206717.180821.211329.Vietcombank;0011002643148;2021 217 uh be minh trang
8/18/2110,000IBVCB.1310440059.UNG HO MS 2021 221 NGUYEN THUY HANG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/18/2110,500179091.180821.090623.Ung ho MS 2021 221 NAM MO QUAN THE AM BO TAT
8/18/2123,000MBVCB.1309851944.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.221(Nguyen Thuy Hang).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2150,000606185.180821.223230.Ms 2021 220 Tran Hoang Yen Nhi
8/18/2150,000312568.180821.214656.To ngoc mai ung ho nchcccl 0918439474 FT21231800400658
8/18/2150,000937477.180821.152203.Cc FT21230934047940
8/18/2150,000936359.180821.152104.Cc FT21230795204620
8/18/2150,000477898.180821.151955.CHAU TUE MINH chuyen khoan
8/18/2150,000271175.180821.151919.CHAU TUE MINH Chuyen tien
8/18/2150,000270702.180821.151832.TAI TIEU KHON Chuyen tien
8/18/2150,000932628.180821.151731.Ck FT21230086093776
8/18/2150,000269605.180821.151640.BUI TRUNG NHAN Chuyen tien
8/18/2150,000882086.180821.151600.CHAU THI NHU NGOC chuyen tien
8/18/2150,000861944.180821.145316.TRINH THI GAM chuyen tien
8/18/2150,000861204.180821.145232.DINH TIEN SI chuyen tien
8/18/2150,000906090.180821.145150.Ck FT21230203100591
8/18/2150,000679131.180821.145030.BUI TRUNG NHAN chuyen khoan
8/18/2150,000445456.180821.144931.PHAM HAI DANG chuyen khoan
8/18/2150,000253190.180821.144834.LA TIEN DAT Chuyen tien
8/18/2150,000252725.180821.144748.TRAN NGOC TUAN Chuyen tien
8/18/2150,000856073.180821.144703.PHAM LE KIEU VINH chuyen tien
8/18/2150,000MBVCB.1310291796.ung ho MS 2021.221 (Nguyen Thuy Hang).CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2150,000600980.180821.112413.Ung ho MS 2021220 Tran Hoang Yen Nhi
8/18/2150,000MBVCB.1310107411.ung ho MS 2021.21 (Nguyen Thuy Hang).CT tu 1018174259 NGUYEN MINH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2150,000MBVCB.1309954954.NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 2021.221 (Nguyen Thuy Hang).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2150,000280642.180821.083750.UNG HO MS 2021.221(NGUYEN THUY HANG)-180821-08:37:40 280642
8/18/2150,000569259.180821.083008.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.220 Tran Hoang Yen Nhi. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21230889334045
8/18/2150,000068255.180821.072035.Ung ho MS 2021 220 tran hoang yen nhi
8/18/2150,000538969.180821.071954.Ck FT21230698445605
8/18/2150,000218042.180821.002637.ung ho NCHCCCL
8/18/2180,000289843.180821.091922.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.221 (NGUYEN THUY HANG)-180821-09:18:42 289843
8/18/21100,000918849.180821.223123.TRAN MINH TIEN chuyen khoan Ung ho MS 2021 221 Nguyen Thuy Hang
8/18/21100,000601720.180821.220318.Ms 2021 221 Nguyen Thuy Hang
8/18/21100,000MBVCB.1311374489.BUI MINH THANH chuyen tien ung ho NGUYEN THUY HANG, MS 2021.221 qua Bao VIETNAMNET.CT tu 0041000730634 BUI MINH THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/21100,000MBVCB.1311067939.ms 2021221.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/18/21100,000623622.180821.171749.Ms 2021 221 Nguyen Thuy Hang
8/18/21100,000815394.180821.160735.Nhom Vien gach nho Ung ho 2 ma so gom 218 va 220
8/18/21100,000MBVCB.1310508297.Quoc Vuong Ung ho MS 2021.220 (Tran Hoang Yen Nhi).CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/21100,000MBVCB.1310505580.Quoc Vuong ung ho MS 2021.221 (Nguyen Thuy Hang).CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/21100,000MBVCB.1310281250.MS 2021 220 (Tran Hoang Yen Nhi).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/21100,000MBVCB.1310279335.MS 2021 219 (3 chi e o Hue).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/21100,000882391.180821.114503.ung ho MS 2021 221 Nguyen Thuy Hang
8/18/21100,000255851.180821.111611.ung ho MS 2021 . 221 (Nguyen Thuy Hang)
8/18/21100,000MBVCB.1310134404.Kim Chi Ung ho MS 2021.220 (Tran Hoang Yen Nhi).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/21100,000MBVCB.1310126663.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam Ung ho MS 2021.219 (3 chi em o Hue).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/21100,000MBVCB.1310120307.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.218 (Vu Dinh Duong).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/21100,000305011.180821.101340.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.220 (TRAN HOANG YEN NHI)-180821-10:13:10 305011
8/18/21100,000547550.180821.083219.T ung ho Nguyen Thuy Hang MS 2021.221
8/18/21100,000084018.180821.082410.Vinh Nam ung ho ms 2021 221 Nguyen Thuy Hang
8/18/21100,000101975.180821.080530.MS 2021 221
8/18/21100,000101040.180821.080435. MS 2021 220
8/18/21100,000054818.180821.073229.MS 2021 221 Nguyen Thuy Hang
8/18/21100,000MBVCB.1309726352.HOANG NGOC QUANG chuyen tien ung ho MS 2021.221 ( Nguyen Thuy Hang).CT tu 0071002022562 HOANG NGOC QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/21200,000226156.170821.112744.Ung ho MS 2021.220 TRAN HOANG YEN NHI
8/18/21200,000749875.180821.215602.Ung ho MS 2021.220
8/18/21200,000720583.180821.211647.H Hoa ung ho MS 2021 . 218 be Vu Dinh Duong
8/18/21200,000265405.180821.210014.Ung ho MS 2021.Covid19
8/18/21200,000918870.180821.202202.Vietcombank;0011002643148;TRAN THI NGOAN chuyen khoan ung ho ms 2021221Nguyen Thuy Hang
8/18/21200,000621888.180821.193236.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021221 Nguyen Thuy Hang
8/18/21200,000777680.180821.151913.MS 2021.221(nguyen thuy hang)
8/18/21200,000609377.180821.140206.Ung ho MS 2021 221
8/18/21200,000651052.180821.135141.MS 2021.221 NGUYEN THUY HANG
8/18/21200,000MBVCB.1310472261.HOANG THI THUY LINH ung ho MS 2021.221 nguyen thuy hang.CT tu 1121000381300 HOANG THI THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/21200,000MBVCB.1310470898.HOANG THI THUY LINH ung ho MS 2021.215 nguyen thi kim anh.CT tu 1121000381300 HOANG THI THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/21200,000268739.180821.113926.MS 2021.221 Ung ho em Nguyen Thuy Hang
8/18/21200,000MBVCB.1310190654.UNG HO MS 2021.221 (NGUYEN THUY HANG - HUYEN HUONG KHE - HA TINH).CT tu 0011001149740 NGUYEN LINH LAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/21200,000238705.180821.103551.MS 2021.221
8/18/21200,000SHGD:10001086.DD:210818.BO:PHAM CONG LUU.Remark:995221081853356 ung ho MS 2021.221 nguyen thuy hang
8/18/21200,000MBVCB.1310042498.MS 2021.215 (Nguyen Thi Kim Anh).CT tu 0491000103883 NGUYEN VAN TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/21200,000850633.180821.100710.Chuyen tien ung ho em nguyen thuy hang MS 2021.221
8/18/21200,000IBVCB.1310025095.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.220 cho Tran Hoang Yen Nhi.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/21200,000IBVCB.1310014695.Ong Le Ky phung ung ho MS 2021.218 cho Vu Dinh Duong.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/21200,000IBVCB.1310009872.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.216 cho anh Ban Van Tu.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/21200,000IBVCB.1310005140.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.214 cho anh Tran Dinh Luan.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/21200,000IBVCB.1309997112.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.213 cho Luong Van Thanh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/21200,000IBVCB.1309992939.Ong Le Ky phung ung ho MS 2021.212 cho Nguyen Phuong Dat.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/21200,000IBVCB.1309987072.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.211 cho gia dinh ong Bam.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/21200,000IBVCB.1309982203.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.210 cho Tran Van Khac.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/21200,000807571.180821.093436.MS 2021.220 TRAN HOANG YEN NHI
8/18/21200,000IBVCB.1309868420.MS 2021 Nguyen Thuy Hang.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/18/21200,000MBVCB.1309821427.Ung ho ms 2021.221 (nguyen thuy hang).CT tu 0081000682222 TRAN TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/21200,000274818.180821.080055.UNGHOMASO2021.207 BOCONANHPHI-180821-08:00:46 274818
8/18/21200,000274453.180821.075806.UNGHOMASO2021.221 NGUYENTHUYHANG-180821-07:57:56 274453
8/18/21200,000MBVCB.1309780292.NGUYEN VAN ANH chuyen tien ung ho em Nguyen Thuy Hang.CT tu 0491001457343 NGUYEN VAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/21200,000MBVCB.1309765799.ung ho MS 2021.205 (me con chi Vuong).CT tu 0071005117184 NGUYEN CONG BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/21200,000MBVCB.1309763845.ung ho MS 2021.206 (Nguyen Thi Huyen).CT tu 0071005117184 NGUYEN CONG BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/21200,000MBVCB.1309761875.ung ho MS 2021.207 (Bo con anh Phi).CT tu 0071005117184 NGUYEN CONG BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/21200,000MBVCB.1309759374.ung ho MS 2021.211 (gia dinh ong Bam).CT tu 0071005117184 NGUYEN CONG BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/21200,000894703.180821.003214.Ung ho MS 2021.215 Nguyen Thi KimAnh FT21230292177499
8/18/21200,000875984.180821.003016.Ung ho MS 2021.211 gia dinh ongBam FT21230832400189
8/18/21300,000MBVCB.1311447443.ung ho MS 2021.212?(Nguyen Phuong Dat).CT tu 0071000888916 LE NGUYEN BAO THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/21300,000278264.180821.212916.MS 2021.180 (ung ho be Quynh Chau)
8/18/21300,000277927.180821.212822.MS 2021.115 (ung ho anh em Tan Thong Tan Minh)
8/18/21300,000277428.180821.212718.MS 2021.169 ( cha con be Quyen Tran)
8/18/21300,000874712.180821.201409.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 221 Nguyen thuy hang
8/18/21300,000292188.180821.183617.VU THI THU TRANG Ung ho MS 2021. Covid19
8/18/21300,000899312.180821.165926.ung ho MS 2021.Covid19
8/18/21300,000873131.180821.164049.Chuyen tien cam on co chu a
8/18/21300,000764537.180821.152920.Chuyen tien ung ho ms 2021.220 chau Tran Hoang Yen Nhi
8/18/21300,000IBVCB.1310423092.MS 2021220 TRAN HOANG YEN NHI.CT tu 0071002056946 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/18/21300,000SHGD:10009034.DD:210818.BO:DO NGOC ANH.Remark:Ung ho MS 2021.219 , 3 chi em o Hue
8/18/21300,000MBVCB.1310041457.Ung ho MS 2021.221 (Nguyen Thuy Hang).CT tu 0011000036003 PHAM HONG KHIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/21300,000IBVCB.1310021637.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.219 cho 3 chi em o Hue.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/21300,000148654.180821.093246.Ung ho MS 2021 221 Nguyen Thuy Hang
8/18/21300,000780571.180821.091048.Chuyen tien ung ho MS 2021.221 nguyen thuy hang, xom 3, phu phong huong khe, ha tinh
8/18/21300,000263330.180821.083035.ung ho MS 2021.221
8/18/21300,000713849.180821.080902.ung ho MS 2021.221
8/18/21300,000MBVCB.1309796278.Ung ho MS 2021.221 (Nguyen Thuy Hang).CT tu 0021001960969 LE THE TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/21300,000MBVCB.1309754153. ung ho MS 2021.221 (Nguyen Thuy Hang).CT tu 0071005117184 NGUYEN CONG BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/21300,000875991.180821.003410.Ung ho MS 2021.219 Ba chi em o Hue FT21230442148415
8/18/21500,000253497.170821.224315.UNG HO ANH BAN VAN TU MS 2021.216-170821-22:43:08 253497
8/18/21500,000206898.180821.220238.MS 2021.221 (Nguyen Thuy Hang)
8/18/21500,000632581.180821.194255.ung ho chi nguyen thi kieu trinh
8/18/21500,000MBVCB.1311070993.Ms 2021 221 Nguyen Thuy Hang.CT tu 0011000922796 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/18/21500,000MBVCB.1310931334.ung ho ms 2021.221 (nguyen thuy hang).CT tu 0331003801969 LUU QUANG DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/21500,000MBVCB.1310792740.Ung ho MS 2021.221 (Nguyen Thuy Hang).CT tu 0071001124023 TO NGOC HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/21500,000823421.180821.160719.ung ho MS 2021.221 Nguyen Thuy Hang
8/18/21500,000MBVCB.1310711375.thieu tien hoc.CT tu 0011002570037 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/18/21500,000943962.180821.152742.Ung ho MS 2021.221 nguyen thuy hang FT21230795231512
8/18/21500,000MBVCB.1310649654.TRAN VAN CHU chuyen tien Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0011004197758 TRAN VAN CHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/21500,000SHGD:10014853.DD:210818.BO:LE NGOC TU.Remark:Ung ho MS 2021.221 Nguyen Thuy Hang
8/18/21500,000217287.180821.133124.MS 2021.221 ( Nguyen Thuy Hang)
8/18/21500,000594463.180821.123245.anh em Kien Anh ung ho MS 2021.221 Nguyen Thuy Hang
8/18/21500,000973528.180821.112336.ung ho MS 2021.221 nguyen Thuy Hang
8/18/21500,000351291.180821.104933.IBFT ung ho MS 2021221 nguyen thuy hang
8/18/21500,000912041.180821.104732.ung ho MS 2021.221 nguyen thuy hang
8/18/21500,000192754.180821.101233.Ung ho MS 2021 221 Nguyen Thuy Hang
8/18/21500,000002350.180821.101016.Chi Chi ung ho em Nguyen Thuy Hang MS 2021.221
8/18/21500,000831034.180821.095030.Chuyen tien ung ho MS 2021221 Nguyen Thuy Hang, Bao VietNamNet
8/18/21500,000SHGD:10006413.DD:210818.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.220 be Yen Nhi
8/18/21500,000504615.180821.092558.MS 2021.221 (Nguyen Thuy Hang)
8/18/21500,000587941.180821.092616.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2021.221
8/18/21500,000613482.180821.092539.Ung ho MS 2021.221 nguyen thuy hang FT21230722014299
8/18/21500,000MBVCB.1309919145.Ung ho MS 2021.221 - em Nguyen Thuy Hang.CT tu 0451001384995 LE MINH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/21500,000167469.180821.085836.Ung ho MS 2021 221 Nguyen Thuy Hang
8/18/21500,000174086.180821.085219.Ung ho MS2021.221(Nguyen Thuy Hang)
8/18/21500,000SHGD:10004862.DD:210818.BO:LE THI ANH THU.Remark:Gui ms 2021.220 tran hoang yen nhi
8/18/21500,000245865.180821.074007.ung ho MS 2021.221 nguyen thuy hang
8/18/21500,000MBVCB.1309751294.Ung ho MS 2021.221.CT tu 0011004018759 TANG THI HIEU THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/21500,000056006.180821.065356.NGUYEN BA THIEN MS 2001 221 NGUYEN THUY HANG
8/18/21500,000MBVCB.1309651207.Ung ho MS 2021.220( TRAN HOANG YEN NHI).CT tu 0071005707195 TRAN XUAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/21500,000875996.180821.003605.Ung ho MS 2021.220 Tran Hoang YenNhi FT21230737806017
8/18/211,000,000191515.180821.210920.Ung ho MS 2021221 Nguyen Thuy Hang
8/18/211,000,000175892.180821.155941.Ung ho MS 2021.221 (Nguyen Thuy Hang)
8/18/211,000,000MBVCB.1310735204.Ung ho MS 2021.219 (3 chi em o Hue).CT tu 0181003591758 LE THI HONG THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/211,000,000MBVCB.1310725367.Ung ho MS 2021.220 (Tran Hoang Yen Nhi).CT tu 0181003591758 LE THI HONG THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/211,000,000MBVCB.1310446589.HO CONG DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.220 Tran hoang yen Nhi .CT tu 0071004199352 HO CONG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/211,000,000MBVCB.1310139900.MS 2021.221 (Nguyen Thuy Hang).CT tu 0021000331675 DAO NGUYEN PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/211,000,000MBVCB.1309959860.UnghoMS 2021.221 Nguyen Thuy Hang.CT tu 0011000535112 VU THI QUYNH LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/211,000,000MBVCB.1309932163.LE HUY HOANG chuyen tien ung ho MS 2021.221 (Nguyen Thuy Hang).CT tu 0011004288193 LE HUY HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/211,000,000770605.180821.090445.ung ho MS 2021.221 Nguyen Thuy Hang
8/18/211,000,000256584.180821.081349.NGUYEN ANH HOANG tang e Nguyen thuy Hang MS 2021.221
8/18/211,000,000MBVCB.1309784735. MS 2021.221.CT tu 0331003794636 DO NGOC DUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/211,000,000566442.180821.061050.Minh Nam Mai Anh ung ho ma so 2021 221Nguyen Thuy Hang
8/18/212,000,000830226.180821.094941.Chuyen tien ung ho MS2021.221 Nguyen Thuy Hang
8/18/212,000,000MBVCB.1309957124.Ung ho MS2021.221 Nguyen Thuy Hang.CT tu 0021000312301 DO DUC HAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/212,000,000MBVCB.1309934971.Ung ho MS 2021.218 vaf MS 2021.212.CT tu 0071003933700 TRAN THI XUAN THO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/212,627,320/REF:228434827{//}VAL:210816USD115.69/33B:USD115.69/MID:LA8H80424LSOW4CG/Rel ref:null/50:VU HOAI GIANG11-07 NO 6 JALAN CEYLON BUKIT CEYLO/70:UNG HO MS 2021.217 (EM DINH THI MIN?H TRANG)?GIFT/Pmnt:null/71A:SHA/71F:USD0
8/18/213,000,000837349.180821.095547.Ong Tu Van giup do em Thuy Hang MS 2021.221
8/18/215,000,000MBVCB.1311442178.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0071000888916 LE NGUYEN BAO THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/215,000,000226122.180821.102343.CHAU ANH TUAN chuyen tien ung ho MS 2021.221 ( Nguyen Thuy Hang)
8/18/215,000,000MBVCB.1309894412.Ung ho MS 2021.221(Nguyen Thuy Hang) chuyen khoan baos Vietnamnet.CT tu 0291000168071 VAN DINH HAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/215,000,000MBVCB.1309887935.DUONG THI MY HUE chuyen tien ung ho MS 2021.221 ( Nguyen Thuy Hang).CT tu 1019926378 DUONG THI MY HUE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2110,000,000MBVCB.1310436567.DOAN QUANG THANG chuyen tien ung ho gian hang khong dong.CT tu 1223888999 DOAN QUANG THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2120,000,000013899.180821.162832.Manh, Kien ung ho gian hang 0 dong VietNamnet FT21230073314662
8/19/211,000IBVCB.1312667120.asdf.CT tu 1022362955 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/211,000IBVCB.1312159006.asdf.CT tu 1022352231 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/211,000IBVCB.1311911696.awce.CT tu 1022370072 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2110,000IBVCB.1311823353.UNG HO MS 2021 222 DO VIET CHIEN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/19/2130,000MBVCB.1311740017.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.222 (Do Viet Chien).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2150,000211563.190821.192716.TRAN NGOC DAT Chuyen tien
8/19/2150,000210173.190821.192426.CHAU TUE MINH Chuyen tien
8/19/2150,000209806.190821.192343.TAI TIEU KHON Chuyen tien
8/19/2150,000719702.190821.151854.NGUYEN THE VINH chuyen khoan MS 2021221 Nguyen Thuy Hang
8/19/2150,000629465.190821.145355.MS 2021.220 ( Tran Hoang Yen Nhi )
8/19/2150,000MBVCB.1311933149.NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 2021.222 (Do Viet Chien).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2150,000485133.190821.091555.Ccc FT21231771450220
8/19/2150,000280341.190821.091335.PHAM VAN HUNG Chuyen tien
8/19/2150,000300391.190821.080502.Vietcombank;0011002643148;MS 2021223 ong Bui Van Chi chau H
8/19/2150,000496615.190821.074840.UNG HO MS 2021.222(DO VIET CHIEN)-190821-07:48:30 496615
8/19/2150,000178297.190821.073602.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021 223 ung ho ong Bui Van Chi
8/19/2150,000MBVCB.1311598341.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.222 (Do Viet Chien)Vietnamnet 19/8/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2150,000403815.190821.052832.Nhom TU TAM HA NOI - ung ho Nhu Chua He Co Cuoc Chia Ly T8.2021. Xin tri an FT21231441300147
8/19/2180,000606957.180821.223825.Ma 2021 218 Vu Dinh Duong
8/19/2180,000579353.190821.134812.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.222 (DO VIET CHIEN)-190821-13:47:41 579353
8/19/2185,000817649.190821.152052.Ung ho MS 2021.223 ong Bui Van Chi va chau H FT21231658608309
8/19/21100,000MBVCB.1313143348.Ms 2021 222 em Do Viet Chien.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/21100,000146316.190821.192916.DO XUAN TRANG chuyen khoan Ung ho NCHCCCL HDH 0967201362
8/19/21100,000MBVCB.1312943581.Ung ho MA 2021.222 (Do Viet Chien)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/21100,000MBVCB.1312824640.ung ho MS 2021.222 (Do Viet Chien).CT tu 0021001395512 NGUYEN DUY HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/21100,000582351.190821.162809.Chuyen tien ung ho chuong trinh NCHCCCL
8/19/21100,000834342.190821.153635.Thien Oanh giup do MS 2021. 204 Duong Bich Le Chi FT21231880442000
8/19/21100,000736904.190821.153107.Vietcombank;0011002643148;?ung ho?MS 2021221?Nguyen Thuy Hang
8/19/21100,000MBVCB.1312486944.Ung ho ms 2021.222 do viet chien.CT tu 0251001066334 PHAM KHANH DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/21100,000947022.190821.125035.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 221
8/19/21100,000290110.190821.123123.MS 2021.221
8/19/21100,000MBVCB.1312127965.ung ho em Ms20.21.22 Do viet chien.CT tu 0181003019676 NGUYEN PHI DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/21100,000280947.190821.113844.Em nguyen thuy hang xom 3 xa phu phong huong khe ha tinh
8/19/21100,000460413.190821.110925.T ung ho Do viet Chien MS 2021.222
8/19/21100,000285875.190821.104807.Vietcombank;0011002643148;MAI THI TRINH chuyen khoan ung ho MS 2021 221 Nguyen Thuy Hang
8/19/21100,000211512.190821.103456.MS 2021 221 nguyen thuy Hang
8/19/21100,000MBVCB.1311895275.Ung ho MS 2021.221.CT tu 0101001154501 TRUONG CONG DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/21100,000MBVCB.1311875185.ung ho?MS 2021.222?( Do Viet Chien).CT tu 0281000370866 NGUYEN QUOC BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/21100,000MBVCB.1311861708.Ung ho MS 2021.222 (Do Viet Chien).CT tu 0541000312840 PHAM PHUNG HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/21100,000147415.190821.093644.Ung ho ong bui van chi chau H
8/19/21100,000371380.190821.093334.Ung ho MS 2021. 221 (Nguyen thuy Hang)
8/19/21100,000201555.190821.091913.Chuyen ong Bui Van Chi Chau H
8/19/21100,000MBVCB.1311758353.Kim Chi ung ho MS 2021.222 (Do Viet Chien).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/21100,000507080.190821.085655.UNG HO MS 2021.222( DO VIET CHIEN)-190821-08:56:45 507080
8/19/21100,000328282.190821.083157.MS 2021.222 DO VIET CHIEN
8/19/21100,000MBVCB.1311699684.chuyen tien ung ho MS 2021 221 nguyen thuy hang.CT tu 0011003515333 BUI VAN SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/21100,000118201.190821.080321.Ung ho em Nguyen Thuy Hang, MS 2021. 221
8/19/21100,000076886.190821.073029.Vinh Nam ung ho ms 2021 222 Do Viet Chien
8/19/21100,000067728.190821.071359.MS 2021 222 Do Viet Chien
8/19/21100,000624426.190821.064813.ung ho MS 2021 222 Do Viet Chien
8/19/21100,000492024.190821.063716.MS 2021.222 ( DO VIET CHIEN)-190821-06:36:45 492024
8/19/21100,000406900.190821.060627.Ung ho ms 2011.222 do viet chien FT21231230388969
8/19/21100,000874733.190821.044900.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 219 Ba be o Hue
8/19/21200,000MBVCB.1313280834.LE VAN LUC ung ho MS 2021.222.CT tu 0941000004433 LE VAN LUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/21200,000956827.190821.212144.MS 2021.222 Do Viet Chien
8/19/21200,000MBVCB.1313046351.MS2021.222 (Do Viet Chien).CT tu 0051000222342 VO LE HONG HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/21200,000SHGD:10012375.DD:210819.BO:TA QUOC VIET.Remark:2021.222 DO VIET CHIEN
8/19/21200,000MBVCB.1312837212.MS 2021.222.CT tu 0351000775023 VU HINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/21200,000SHGD:10000044.DD:210819.BO:HA THI THANH HUYEN.Remark:995221081950854 ung ho MS 2021.223 ong Bui Van Chi, chau H
8/19/21200,000966048.190821.154754.Chuyen tien ung ho MS 2021221 Nguyen Thuy Hang
8/19/21200,000605636.190821.152946.MS 2021.222 (DO VIET CHIEN)-190821-15:29:46 605636
8/19/21200,000MBVCB.1312480479.Ung ho MS 2021.222 ( Do Viet Chien ).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/21200,000824777.190821.135926.Chuyen tien Ung ho MS 2021.221
8/19/21200,000306352.190821.134128.UH MS 2021.221 (Em Nguyen Thuy Hang)
8/19/21200,000042453.190821.131556.Vietcombank;0011002643148;TRUONG VAN TRIEU ung ho ms 2021 221 nguyen thuy hang
8/19/21200,000670937.190821.122515.MS 2021.222 Do Viet Chien FT21231380543704
8/19/21200,000745601.190821.121858.ung ho em nguyen thuy hang .ms MS 2021.221
8/19/21200,000280196.190821.120922.ung ho MS 2021.222 (Do Viet Chien)
8/19/21200,000MBVCB.1312120364.LANG VI LINH Ung ho MS 2021.223.CT tu 0281000503795 LANG THANH BAO NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/21200,000MBVCB.1312116228.MS 2021.222.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/21200,000238443.190821.112408.Cuc Nguyen ho tro MS 2021 222 - Do Viet Chien
8/19/21200,000259127.190821.104338.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021223 Ong Bui Van Chi chau H
8/19/21200,000344711.190821.104049. ung ho MS 2021.223 Bui van Chi, chau H
8/19/21200,000MBVCB.1311943208.Ung ho MS 2021 222 Do Viet Chien.CT tu 0071000712562 VU DUC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/21200,000MBVCB.1311937161.VU THANH NGUYEN ck ung ho ms 2021.222( do viet chien).CT tu 0071001297033 VU THANH NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/21200,000220774.190821.102209.MS 2021.222
8/19/21200,000570886.190821.101513.ung ho MS 2021.223
8/19/21200,000680019.190821.100813.ung ho MS 2021.223(ong Bui Van Chi, chau H)
8/19/21200,000521612.190821.095419.UNG HO MS 2021.222-190821-09:53:42 521612
8/19/21200,000992134.190821.095146.MS 2021.222 Do Viet Chien
8/19/21200,000380212.190821.094354.ung ho ms 2021.222(Do Viet Chien)
8/19/21200,000707614.190821.092634.UNG HO MS 2021223 ONG BUI VAN CHI CHAU H
8/19/21200,000MBVCB.1311800699.2021.223 ung ho ong Chi - chau H.CT tu 0451000304147 DANG THI TO NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/21200,000MBVCB.1311759634.LIEU THI: UNG HO MS 2021.COVID19, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/21200,000173176.190821.075246.MS 2021.223
8/19/21200,000IBVCB.1311644265.MS 2021 222 Do Viet Chien.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/19/21200,000581469.190821.064515.ung ho MS 2021.223 (ong Bui Van Chi, chau H)
8/19/21200,000231770.190821.064206.ms 2021.223 ( Bui Van Chi; chau H)
8/19/21200,000985055.190821.062604.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021223 ong Bui Van Chi chau H
8/19/21200,000859367.190821.062304.Ung ho MS 2021221 NGUYEN THUY HANG
8/19/21200,000MBVCB.1311574292.Ung ho MS 2021.223 (ong Bui Van Chi, chau H).CT tu 1016280905 TRAN THANH HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/21200,000079191.190821.052412.MS 2021.223 (ong Bui Van Chi, chau H)
8/19/21200,000794013.190821.002506.ung ho MS2021.221
8/19/21250,000MBVCB.1311729928.Ung ho MS 2021.221 (Nguyen Thuy Hang).CT tu 0071001142332 HUYNH KHANH NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/21300,000219317.190821.222546.Ung ho Ms 2021.221 FT21232160435961
8/19/21300,000MBVCB.1313126812.VO HONG HANH chuyen tien.CT tu 0071000806388 VO HONG HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/21300,000676161.190821.202209.UNG HO NCHCCCL+PHAM THI VUI+0974980276-190821-20:22:08 676161
8/19/21300,000076518.190821.192614.Ung ho MS 2021221 Nguyen Thuy Hang FT21231084882790
8/19/21300,000806611.190821.181431.ung ho MS 2021222 Do Viet Chien
8/19/21300,000795930.190821.160100.Ung ho MS 2021 221 Nguyen Thuy Hang
8/19/21300,000208496.190821.135654.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN SONG HAO chuyen khoan cho nguyen thuy hang ms 2021221
8/19/21300,000037043.190821.125026.Ong ba KhaiTam gui chau Do Viet Chien- ms 2021.222
8/19/21300,000IBVCB.1312094921.GIUP MS 2021.222 (Do Viet Chien).CT tu 0071001510041 NGUYEN THI LUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/21300,000MBVCB.1311888694.ms 2021 222 uh Do Viet Chien.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/19/21300,000339323.190821.100135.ban doc ung ho Ng Phuong Hang ms 2021.221
8/19/21300,000231832.190821.093720.Ung ho MS 2021 223 ong Bui Van Chi chau H
8/19/21300,000961562.190821.092447.Ung ho MS 2021.223 ong Bui Van Chi, chau H
8/19/21300,000903977.190821.084330.Chuyen tien
8/19/21300,000140444.190821.083641.ung ho MS 2021205 me con chi Vuong
8/19/21300,000366209.190821.081906.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021222 Do Viet Chien
8/19/21300,000MBVCB.1311677884.Ung ho MS 2021.223 (ong Bui Van Chi, chau H).CT tu 0071002212533 DANG THE PHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/21300,000MBVCB.1311662369.Ung ho MS 2021.222 (Do Viet Chien).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/21300,000848208.190821.073412.ung ho be Do Viet Chien. Ms 2021.222, chuc em mau vuot qua hoan nan. Anh Huy Thu Duc, HCM
8/19/21300,000825400.190821.063441.MS 2021.223
8/19/21300,000MBVCB.1311576924.di hoc dai hoc.CT tu 1016051141 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/19/21300,000MBVCB.1311573311.bi bong.CT tu 1016051141 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/19/21500,000961259.190821.172714.ung ho MS 2021 Covid 19 FT21231405268630
8/19/21500,000580187.190821.162610.Chuyen tien ung ho MS 2021. 221 Ng Thuy Hang
8/19/21500,000870586.190821.160855.Tran Thi Thu Hang ung ho MS 2021.Covid19 FT21231310962303
8/19/21500,000985314.190821.160305.Ung ho MS 2021.Covid19
8/19/21500,000MBVCB.1312564173.Ung ho NCHCCCL + Nhi Tran + 0907669939.CT tu 0441000767515 MAC NGUYEN NHI TRAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/21500,000856740.190821.155643.Ung ho nguoi lao dong gap kho khan vi dich covid FT21231834002420
8/19/21500,000IBVCB.1312543853.ung ho MS 2021 223 ong Bui Van Chi va chau H.CT tu 0011000683908 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/19/21500,000906247.190821.150826.Chuyen tien ung ho ms 2021222 do viet chien
8/19/21500,000IBVCB.1312437957.MS 2021.221?(Nguyen Thuy Hang).CT tu 0261003464850 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/19/21500,000879949.190821.145344.Ung ho MS 2021.220 Tran Hoang Yen Nhi
8/19/21500,000777874.190821.144053.Ung ho MS 2021 223 ong Bui van Chi be H FT21231602985562
8/19/21500,000610275.190821.143101.Ung ho MS 2021.223 ong bui van chi va chau H
8/19/21500,000MBVCB.1312257446.Ung ho MS 2021.222(Do Viet Chien).CT tu 0071002151080 NGUYEN THI HIEU TRINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/21500,000784575.190821.130559.PN Anka ung ho MS 2021.221 Nguyen Thuy Hang
8/19/21500,000620767.190821.112952.Ung ho MS 2021.222 Do Viet Chien FT21231834652627
8/19/21500,000MBVCB.1312009007.Ung ho MS 2021.221.CT tu 1025328888 DO DANH SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/21500,000680375.190821.105629.ung ho ma so 2021 221
8/19/21500,000548293.190821.102054.Ung ho MS 2021.221 Nguyen Thuy Hang FT21231004890184
8/19/21500,000679678.190821.100636.ung ho Ms 2021.223 (ong bui van chi, chau h)
8/19/21500,000IBVCB.1311839387.Ung ho MS2021.221(nguyenthuyhang).CT tu 0771000798977 HO THI SAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/21500,000MBVCB.1311839180.Ung ho MS 2021.222 (Do Viet Chien).CT tu 0071000639027 NGUYEN SONG NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/21500,000MBVCB.1311733899.MS 2021221.CT tu 1012552558 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/19/21500,000461122.190821.084615.Ung ho 2021.222 FT21231965552500
8/19/21500,000MBVCB.1311729781.MS 2021. 222(DO VIET CHIEN) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/21500,000/Ref:P3181742184Y21{//}/Ref:P3181742184Y21{//}B/O:TRUONG VAN TUAN MS 2021.220 TRAN HOANG YEN NHI DVC:TRUONG VAN TUAN
8/19/21500,000MBVCB.1311715759.ung ho MS?2021.223 (ong Bui Van Chi, chau H).CT tu 0181003638001 NGUYEN VIET ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/21500,000452288.190821.083333.Ung ho NCHCCCL FT21231403134033
8/19/21500,000178091.190821.082644.Ung ho MS 2021.221 ( Nguyen Thuy Hang)
8/19/21500,000447658.190821.082613.Ung ho Nguyen Thuy Hang ma so 2021. 221 FT21231400267672
8/19/21500,000MBVCB.1311691756.ung ho MS2021.221( NGUYEN THUY HANG) hy vong e luon co gang hoc tap.CT tu 0211000461927 TRAN VAN KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/21500,000864062.190821.080120.Ung ho MS 2021.222
8/19/21500,000433087.190821.075824.Ung ho MS 2021.223 ong Bui Van Chi, chau H FT21231293735795
8/19/21500,000MBVCB.1311633960.MS 2021.222.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/21500,000MBVCB.1311622810.giup em Do Viet Chien 17 tuoi chay than nhan tao.CT tu 0041000643570 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/19/21500,000MBVCB.1311619498.Ung ho MS 2021.221 (Nguyen Thuy Hang).CT tu 0061000155005 NGUYEN DUC NHU HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/21500,000MBVCB.1311617454.Ung ho MS 2021.223 (ong Bui Van Chi , Chau H).CT tu 0071000077173 NGUYEN NGOC THANH HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/21500,000841035.190821.071216.Ung ho MS 2021.221
8/19/21500,000411887.190821.064228.Ung ho MS 2021.222 Do Viet Chien FT21231312360803
8/19/21500,000403535.190821.052338.MS 2021.221 Nguyen Thuy Hang FT21231632541800
8/19/211,000,000858796.180821.234847.Ung ho ma so 2021 221
8/19/211,000,000525257.190821.065905.Ung ho Ms 2021221 Nguyen Thuy Hang
8/19/211,000,000842776.190821.163044.Ung ho MS 2021 Covid 19
8/19/211,000,000665535.190821.151913.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 215
8/19/211,000,000311511.190821.135453.Ung ho MS 2021.221 Nguyen Thuy Hang
8/19/211,000,000MBVCB.1312262752.Ung ho ms 2021.223.CT tu 0011000379859 NGUYEN HOANG VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/211,000,000784441.190821.130521.PN Minhka ung ho MS 2021.221 Nguyen Thuy Hang
8/19/211,000,000MBVCB.1312083407.MS 2021.222.CT tu 0501000065512 VU VIET GIAP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/211,000,000617004.190821.112607.Ung ho MS 2021.223 ong bui van chi chau H FT21231602257574
8/19/211,000,000968326.190821.093059.Chuyen tien ung ho ms 2021.223 ong bui van chi chau H
8/19/211,000,000702526.190821.091318.ng ho MS 2021.221 Nguyen Thuy Hang
8/19/211,000,000904446.190821.084354.MS 2021.219 3 chi em o Hue
8/19/211,000,000902552.190821.084152.MS 2021.221 nguyen thuy hang
8/19/211,000,000600774.190821.080336.IBFT Ung ho MS 2021.223 ong Bui Van Chi
8/19/211,000,000280247.190821.075826.ung ho MS 2021.221(Nguyen Thuy Hang)
8/19/211,000,000MBVCB.1311590281.ung ho MS 2021.221.CT tu 0481000764013 HO NGOC TRAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/211,500,000458102.190821.012428.Ung ho MS 2021.222 Do Viet Chien
8/19/212,000,000400111.180821.225143.TU XUAN TRUONG chuyen khoan ung ho MS 2021 221 Nguyen Thuy Hang chuc chau vuot qua moi kho khan
8/19/212,000,000273438.190821.181213.ung ho MS 2021.covid19
8/19/212,000,000858491.190821.143215.Chuyen tien ung ho MS 2021221 Nguyen Thuy Hang
8/19/212,000,000MBVCB.1311993007.ng h?MS 2021.221?(Nguyn Thy Hng).CT tu 0381000538811 TRINH VAN SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/212,000,000SHGD:10005915.DD:210819.BO:PHAN THAI DUC.Remark:MS 2021.221 - NGUYEN THUY HANG
8/19/214,500,000779622.190821.130027.Kolmakova E.V. ung ho MS 2021.221 Nguyen Thuy Hang
8/19/215,000,000242335.190821.202833.NGUYEN XUAN THO chuyen tien ung ho sieu thi ko dong SG
8/19/215,000,000970129.190821.173517.Team BM Ung ho MS 2021.223 ong Bui Van Chi, chau H FT21231062420406
8/19/217,000,000592108.190821.102536.Ong Tu Van ung ho MS 2021.222 Do Viet Chien
8/19/2120,000,000823036.190821.203853.PHAM HUYEN MINH HONG chuyen tien ung ho gian hang 0 dong
8/20/211,000IBVCB.1314412683.gds.CT tu 1020240749 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/211,000IBVCB.1314391942.asdf.CT tu 1022372371 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/211,000IBVCB.1313763322.cc.CT tu 1020568157 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/215,500922649.200821.162828.Ung ho MS 2021 223 NAM MO QUAN THE AM BO TAT
8/20/215,500178325.200821.085755.Ung ho MS 2021 224 NAM MO QUAN THE AM BO TAT
8/20/2110,000IBVCB.1314617294.UNG HO MS 2021 224 NGUYEN THI TRANG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/2120,000MBVCB.1315279068.NGUYEN HONG THAO va thai Nguyen huu thien ung ho MS 2021.224(Nguyen Thi Trang) .CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2120,000247468.200821.081101.NCHCCCL HO THI KIM HONG 0985421821
8/20/2130,000MBVCB.1313717926.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2021.224 (Nguyen Thi Trang).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2150,000230808.190821.224814.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.Covid19. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21232406363669
8/20/2150,000138194.200821.211040.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.224 Nguyen Thi Trang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21233680853879
8/20/2150,000774956.200821.194823.LA TIEN DAT chuyen tien
8/20/2150,000883725.200821.171157.Cc FT21232160214166
8/20/2150,000IBVCB.1314614299.UNG HO MS2021 COVID19.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/2150,000643288.200821.134153.Ung ho MS 2021.covid19 FT21232109268901
8/20/2150,000213139.200821.130953.LA TIEN DAT Chuyen tien
8/20/2150,000363277.200821.105547. ung ho MS 2021.220 (Tran Hoang Yen Nhi)
8/20/2150,000MBVCB.1313708330.NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 2021.224 (Nguyen Thi Trang).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2150,000158028.200821.092328.TRAN KIM LIEN chuyen tien
8/20/2150,000363487.200821.090158.Cc FT21232499170076
8/20/2150,000716024.200821.073641.UNG HO MS 2021.224(NGUYEN THI TRANG)-200821-07:36:40 716024
8/20/2150,000MBVCB.1313449889.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.224 (Nguyen Thi Trang)Vietnamnet 20/8/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2150,000559238.200821.060214.ung ho MS 2021.224 Nguyen Thi Trang
8/20/2160,000037142.200821.041356.gui em Nguyen Thuy Hang
8/20/2175,000MBVCB.1314424459.Ung ho MS 2021.222 (Do Viet Chien).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/21100,000MBVCB.1313311228.Ung ho MS 2021.2023 ( ong bui van chi,chau H.CT tu 0541000183899 HOANG VAN DUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/21100,000176979.200821.215749.MS 2021.224 Nguyen Thi Trang FT21233520592633
8/20/21100,000762807.200821.193423.MS 2021.217 (em Dinh Thi Minh Trang)
8/20/21100,000IBVCB.1314701354.MS 2021 215 Nguyen Thi Kim Anh.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/21100,000MBVCB.1314427430.Ung ho MS 2021.224 (Nguyen Thi Trang).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/21100,000MBVCB.1313959904.MS 2021.224.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/21100,000767708.200821.111234.UNG HO MS 2021.224( NGUYEN THI TRANG)-200821-11:12:33 767708
8/20/21100,000MBVCB.1313874353.Ung ho MS 2021.224 (Nguyen Thi Trang)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/21100,000588347.200821.095016.MS2021.224.nguyen thi trang
8/20/21100,000134034.200821.085649.T ung ho em nguyen thi trang MS 2021.224
8/20/21100,000163298.200821.084809.Vinh Nam ung ho ms 2021 224 Nguyen Thi Trang
8/20/21100,000MBVCB.1313566720.Ung ho MS 2021.223 (ong Bui Van Chi, chau H).CT tu 0051000338431 LE THI LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/21100,000899464.200821.082022.ung ho MS 2021 224 Nguyen Thi Trang
8/20/21100,000PT.VNN.02000033.043019.20210820.075359.97043668P46d9e1000000000365027.0011002643148;Transfer for PT.Vietnamnet.GD:TRU SO CN HATINH VN
8/20/21100,000MBVCB.1313520244.Ung ho MS 2021 224 Nguyen Thi Trang.CT tu 0011003534964 TRAN THI THANH NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/21100,000090558.200821.074410.MS 2021 224 Nguyen Thi Trang
8/20/21100,000043028.200821.072306.2021.222(Do viet chien )
8/20/21100,000713037.200821.065512.UNG HO MS 2021.222 (DO VIET CHIEN)-200821-06:55:11 713037
8/20/21100,000712836.200821.065118.UNG HO MS 2021.217-200821-06:51:18 712836
8/20/21150,000IBVCB.1314381515.Ung ho MS2021.222 DO VIET CHIEN.CT tu 0011001367933 LE THANH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/21190,000MBVCB.1314960976.Ung ho ms 2021 224 nguyen thi trang.CT tu 0021001457982 LE THI HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/21200,000240888.190821.231226.Ung ho MS 2021.222 FT21232989027640
8/20/21200,000472842.190821.230731.Ung ho 2021223 ong Bui Van Chi chau H
8/20/21200,000330153.200821.204109.Vietcombank;0011002643148;PHAM THI THUY DUONG Soc Trang Ung ho MS 2021Covid19
8/20/21200,000912050.200821.191633.UH MS 2021.224
8/20/21200,000MBVCB.1315035942.DAO THI NGOC chuyen tien ung ho Ms 2021 221 ( nguyen thi hang).CT tu 0081000206857 DAO THI NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/21200,000MBVCB.1314981828.NGUYEN THI HUNG ung ho quy covid.CT tu 0121000666257 NGUYEN THI HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/21200,000384745.200821.180340.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 222 Do Viet Chien
8/20/21200,000036043.200821.164700.ung ho ms 2021
8/20/21200,000694978.200821.144106.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21232772563108
8/20/21200,000MBVCB.1314288087.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0041000301759 TRAN VAN TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/21200,000IBVCB.1314276700.VO THI BICH VAN LOAN chuyen khoan ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0051000492855 VO THI BICH VAN LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/21200,000617911.200821.133608.Ung ho MS 2021 covid19
8/20/21200,000SHGD:10002585.DD:210820.BO:LE HUU DUC ANH.Remark:ung ho MS 2021.222
8/20/21200,000302393.200821.114012.Ung ho MS 2021.220 Tran Hoang Yen Nhi
8/20/21200,000SHGD:10001900.DD:210820.BO:DANG CONG HUY MINH.Remark:995221082055162 Ung ho MS 2021 221
8/20/21200,000814036.200821.111023.Ung ho MS 2021.Covid19
8/20/21200,000MBVCB.1313856365.Ung ho MS2021224(Nguyen Thi Trang).CT tu 1016551628 TO QUOC KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/21200,000752229.200821.102258.UNGHOMASO2021.222 DOVIETCHIEN-200821-10:22:57 752229
8/20/21200,000MBVCB.1313769009.ung ho MS 2021.224 Nguyen Thi Trang.CT tu 0281000831318 NGUYEN VAN HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/21200,000268361.200821.095059.ung ho ma so 2021 224
8/20/21200,000650848.200821.085848.ung ho MS 2021.224 Nguyen Thi Trang
8/20/21200,000MBVCB.1313619407.DANG HOANG HAI chuyen tien UNG HO MS 2021.224 (NGUYENTHITRANG).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/21200,000640995.200821.084845.ung ho MS2021.224 nguyen thi trang
8/20/21200,000032443.200821.084835.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ms 2021 222 Do viet chien
8/20/21200,000317589.200821.075002.MS 2021224 Nguyen Thi Trang FT21232900160628
8/20/21200,000IBVCB.1313476899.MS 2021 224 Nguyen Thi Trang.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/21200,000713165.200821.065739.UNG HO MS 2021.224 (NGUYEN THI TRANG)-200821-06:57:39 713165
8/20/21200,000MBVCB.1313436831.Dang Van Nhat xin Ung ho MS 2021.Covid19. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/21200,000032725.200821.060246.MS 2021 224
8/20/21200,000MBVCB.1313410385.MS 2021 221 nguyen thuy hang.CT tu 0081001049126 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/21200,000MBVCB.1313361996.Ms 2021 222.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/21240,000408369.190821.233749.Ung ho NCHCCCL nam 2021 TA KIM LIEN dd 0947 033 063
8/20/21250,000MBVCB.1315234901.UNG HO MS 2021.221 (NGUYEN THUY HANG).CT tu 0011001902632 NGUYEN THI ANH TUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/21270,000MBVCB.1314326538.Ung ho MS 2021 224 Nguyen Thi Trang.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/21300,000260614.200821.163630.UNG HO MS 2021.COVID19
8/20/21300,000832027.200821.163205.Ung ho MS.2021 COVID-19 FT21232732423541
8/20/21300,000MBVCB.1314483946.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0201000641452 PHAN VAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/21300,000728877.200821.151034.Ung ho MS 2021.covid19 FT21232138027390
8/20/21300,000093876.200821.133825.ung ho ms 2021covid19
8/20/21300,000604720.200821.125508.Ung ho MS 2021.Covid 19 FT21232799621411
8/20/21300,000MBVCB.1313923496.MS 2021 224 NGUYEN THI TRANG.CT tu 0021000562612 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/21300,000737469.200821.093241.UNG HO MS 2012224(NGUYEN THI TRANG)-200821-09:32:41 737469
8/20/21300,000MBVCB.1313550001.Ung ho MS 2021.224 Nguyen Thi Trang.CT tu 1019291182 PHAM NGOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/21500,000MBVCB.1313323567.Ung ho miss 2021.covid19.CT tu 0361000204413 NGUYEN HONG NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/21500,000981557.200821.221051.TRAN THI TUYEN uh MS 2021 covid 19
8/20/21500,000627346.200821.214003.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Anh Thu 0987989774
8/20/21500,000924530.200821.210545.TRAN VAN QUY chuyen khoan ung ho MS 2021 Covid19
8/20/21500,000MBVCB.1315099607.DANG MY AN UNG HO MS 2021.Covid19.CT tu 0071001566294 DANG ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/21500,000MBVCB.1315042213.Ung ho MS 2021.223. Ong bui van chi, chau H.CT tu 0611001503197 NGUYEN THI NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/21500,000SHGD:18880056.DD:210820.BO:NGUYEN SI THUY.Remark:NGUYEN SI THUY - uNG Ho MS 2021.221 ( NGUYeN THuY HaNG)
8/20/21500,000593851.200821.131112.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021223 Bui van Chi va chau H
8/20/21500,000SHGD:10012359.DD:210820.BO:NGUYEN THI VAN ANH.Remark:Ung ho MS 2021.224
8/20/21500,000871871.200821.115828.Chuyen tien ung ho ms 2021.224 Nguyen Thi Trang
8/20/21500,000SHGD:10010820.DD:210820.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.224 em Nguyen Thi Trang
8/20/21500,000521016.200821.113556.Ung ho MS 2021 224 Nguyen Thi Trang
8/20/21500,000MBVCB.1313819869.Giup do 2021.224.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/21500,000690515.200821.093305.ung ho ms 2021.224 nguyen thi trang
8/20/21500,000MBVCB.1313696973.Ung ho MS 202.224 (NguyenThi Trang).CT tu 0501000017365 VO THI MY HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/21500,000805968.200821.080632.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 224 Nguyen Thi Trang
8/20/21500,000MBVCB.1313514583.MS 2021.224 nguyen thi trang.CT tu 0421003707617 SU VI CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/21700,000006053.200821.113204.Chuyen den MA 2021.224 nguyen thi trang
8/20/211,000,000MBVCB.1315215514.TRAN VAN CHUONG chuyen tien ung ho MS2021.222 ( Do Viet Chien ).CT tu 0071005750322 TRAN VAN CHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/211,000,000MBVCB.1315187767.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0851000013653 PHAM THI NGOC LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/211,000,000262310.200821.181444.Ung ho MS 2021.Covid19
8/20/211,000,000902959.200821.172725.MS2021.224 Quy Thien Nguyen PLA Ung Ho FT21232902106391
8/20/211,000,000902135.200821.172645.MS2021.222 Quy Thien Nguyen PLA Ung Ho FT21232195350430
8/20/211,000,000897719.200821.172312.MS2021.219 Quy Thien Nguyen PLA Ung Ho FT21232795665223
8/20/211,000,000889099.200821.171614.MS 2021.220 Quy Thien Nguyen PLA Ung Ho FT21232053358744
8/20/211,000,000832807.200821.171118.Ung ho MS 2021.221
8/20/211,000,000MBVCB.1314754191.Ms 2021 Covid 19 mua do bao ho y te.CT tu 0011000922796 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/211,000,000056736.200821.161655.Ung ho MS 2021 Covid19
8/20/211,000,000MBVCB.1314272538.Ung ho MS.2021.Covid19.CT tu 0901000097909 DUONG THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/211,000,000159499.200821.130513.UNG HO MS 2021.COVID 19
8/20/211,000,000855303.200821.101654.Ung Ho MS 2021. COVID 19
8/20/211,000,000378599.200821.094221.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 224 Nguyen Thi Trang
8/20/211,000,000402782.200821.094217.Tran dinh tu ung ho ms 2021,217 dinh thi minh trang FT21232182051635
8/20/211,000,000MBVCB.1313632846.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0011003636727 NGUYEN MINH HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/211,000,000MBVCB.1313615706.PHAM THI THANH BINH chuyen tien ung ho MS 2021.224 ( Nguyen Thi Trang).CT tu 0121000246620 PHAM THI THANH BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/211,000,000SHGD:10000208.DD:210820.BO:NGUYEN QUOC THANH.Remark:MS 2021.222 (Do Viet Chien) tai NGOAI THUONG VIET NAM SGD
8/20/211,000,000240458.200821.075009.ung ho MS 2021.224
8/20/211,000,000620518.200821.071956.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 221 Nguyen Thuy Hang
8/20/211,000,000600614.200821.001600.Ung ho MS 2021.223 Ong Bui Van Chi va Chau H
8/20/212,000,000744738.200821.095829.UNG HO MS 2021.221 (NGUYEN THUY HANG)-200821-09:58:29 744738
8/20/212,000,000647721.200821.085445.Ong Tu Van ung ho MS2021.Covid19
8/20/213,000,000787062.200821.164223.Ong Huan Michigan, US Ung ho MS 2021.223, ong Bui Van Chi, chau H
8/20/213,000,000SHGD:10005397.DD:210820.BO:LE QUOC HIEU.Remark:Gui ms 2021.222 do viet chien tai NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
8/20/215,000,000457529.200821.143753.Cucocunti Ung ho MS 2021 Covid19
8/20/2110,000,000IBVCB.1314278425.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0201000035822 CU THI LE THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

 
NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
11-08-2021 00:57:0210,000Ung ho MS2021.213 (Luong Van Thanh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:11/08/2021 00:06:22
11-08-2021 08:44:5930,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.214
11-08-2021 08:59:09100,000CT DEN:122330106850 Ung ho MS 2021 214 anh Tran Dinh Luan
11-08-2021 09:11:4210,000LE DUC ANH chuyen tien
11-08-2021 09:14:4475,000GIUP 2021.214,2021.213,2021.212,2021.211,2021.210,2021.209,2021.208,2021.207,2021.206,2021.205,2021.204,2021.203,2021.202,2021.201,2021.200
11-08-2021 09:44:01200,000Ung ho MS 2021.214 (anh Tran Dinh Luan)
11-08-2021 09:46:23200,000Ung ho MS 2021.212 (chau Nguyen Phuong Dat)
11-08-2021 09:48:40200,000Ung ho MS 2021.213 (em Luong Van Thanh)
11-08-2021 10:15:19300,000ung ho MS 2021.214 (Anh Tran Dinh Luan)
11-08-2021 10:15:31200,000CT DEN:122303279110 Danh Ngon ung ho MS 2021.205 (Me con chi Vuong)
11-08-2021 12:46:50200,000CT DEN:122305513248 Ung ho MS2021.209 bach thi lam FT21223893307993
11-08-2021 14:51:54100,000ms 2021.214 ( anh tran dinh luan )
11-08-2021 16:01:01100,000MS 2021.214 ( anh Tran Dinh Luan)
11-08-2021 16:37:44100,000CT DEN:122309353347 ung ho MS 2021.214 (anh Tran Dinh Luan). Mong cong dong chung tay cuu anh
11-08-2021 19:34:02200,000MS2021210 Tran Van Khac
11-08-2021 19:44:21100,000CT DEN:122312937420 Minh Tam ung ho MS 2021.210 FT21223895603016
11-08-2021 20:39:03500,000TRAN PHUOC TAM chuyen tien ung ho MS 2021.209 (Bach Thi Lam)
12-08-2021 00:42:3350,000LPT ung ho MS 2021213 Luong Van Thanh; thoi gian GD:11/08/2021 23:43:06
12-08-2021 00:42:4650,000LPT ung ho MS 2021214 anh Tran Dinh Luan; thoi gian GD:11/08/2021 23:44:59
12-08-2021 00:45:2120,000Ung ho MS2021.214 (anh Tran Dinh Luan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:12/08/2021 00:12:36
12-08-2021 03:35:5850,000CT DEN:122420610599 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718; Mong e hoan thanh uoc mo cua minh co gang len e nhe
12-08-2021 06:23:36300,000CT DEN:122323136824 Ung ho MS 2021205 me con chi Vuong FT21224192614223
12-08-2021 07:58:40200,000So GD goc: 995221081250929 995221081250929 ung ho MS2021.215 nguyen thi kim anh
12-08-2021 08:02:465,000,000ong Tu Van ung ho ms 2021.215 Nguyen Thi Kim Anh
12-08-2021 08:14:0650,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.215
12-08-2021 08:19:43100,000ung ho MS 2021.215(Nguyen Thi Kim Anh)
12-08-2021 08:23:111,000,000So GD goc: 10003193 MBVCB.1298316038.NGUYEN CHIEN THANG chuyen tien ung ho MS 2021.215(Nguyen Thi Kim Anh).CT tu 0631000468920 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
12-08-2021 08:42:341,000,000ung ho MS 2021.215 (nguyen thi kim anh) cau chuc con mau khoe
12-08-2021 08:57:43300,000BACH HONG SON chuyen tien ung ho MS 2021.209 (Bach Thi Lam)
12-08-2021 09:13:04100,000CT DEN:122402021984 STA ungho ms2021.215 (Nguyen Thi Kim Anh)
12-08-2021 09:35:06300,000LE XUAN VAN chuyen tien MS 2021.215(Nguyen Thi Kim Anh)
12-08-2021 10:19:41200,000Ung ho MS 2021.215 (Nguyen Thi Kim Anh)
12-08-2021 10:27:1310,000LE DUC ANH chuyen tien
12-08-2021 10:34:17500,000ms 2021.215 (nguyen thi kim anh)
12-08-2021 10:42:12200,000CT DEN:122403297007 Ung ho MS 2021.215-NGUYEN THI KIM ANH FT21224083516368
12-08-2021 10:43:331,000,000ung ho MS 2021.215 (Nguyen Thi Kim Anh)
12-08-2021 10:44:431,000,000ung ho MS 2021.212 (Nguyen Phuong Dat)
12-08-2021 11:01:04100,000CT DEN:120150863211 MS 2021209 BACH THI LAM
12-08-2021 11:02:27300,000CT DEN:120150863657 Xin ho tro be Kim Anh
12-08-2021 11:49:125,000,000Ung ho MS 2021215 Nguyen Thi Kim Anh
12-08-2021 13:06:03100,000MS 2021.213( Luong Van Thanh)
12-08-2021 13:14:40400,000CT DEN:122406892674 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;MS2021 215 Nguyen Thi Kim Anh
12-08-2021 13:57:341,000,000ung ho ma so 2021.215 Nguyen Thi Kim Anh thuong be lam
12-08-2021 15:36:281,000,000NTP ung ho MS 2021. 215 ( be Nguyen thi Kim Anh )
12-08-2021 15:58:46100,000CT DEN:122408074222 MBVCB.1299292860.074222.NGUYEN THI NGOC DUYEN ung ho MS 2021.208 Hoang Van Nghia.CT tu 0331000474269 NGUYEN THI NGOC DUYEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
12-08-2021 19:23:55100,000ms 2021.215 ( nguyen thi kim anh )
12-08-2021 19:46:032,000,000MS 2021.209 Bach Thi Lam
12-08-2021 19:53:58100,000ung ho MS2021.209 (Bach Thi Lam)
13-08-2021 00:35:53300,000CT DEN:122416982811 Ung ho MS 2021.215 Nguyen Thi Kim Anh FT21225905617142; thoi gian GD:12/08/2021 23:27:22
13-08-2021 00:39:5610,000Ung ho MS2021.215 (Nguyen Thi Kim Anh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:13/08/2021 00:06:29
13-08-2021 00:45:371,500,000Chi Sa chuyen ma so 2021.207 (bo con anh Phi); chuc ca nha suc khoe binh an
13-08-2021 00:47:001,000,000Chi Sa chuyen ma so 2021.210 (Tran Van Khac); chuc em suc khoe va binh an
13-08-2021 08:31:05200,000CT DEN:122501848505 HT 2021.214 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
13-08-2021 08:42:22300,000ung ho MS 2021.205
13-08-2021 09:00:5330,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.216
13-08-2021 10:11:34100,000NGUYEN TAI DAT chuyen tien ung ho MS 2021.216 (anh Ban Van Tu)
13-08-2021 10:26:1910,000,000CT DEN:122503172011 Ong Tu Van cuu giup ms 2021.216 Ban Van Tu FT21225163412336
13-08-2021 10:52:29100,000CT DEN:122503652722 STA ungho ms2021.216 (anh Ban Van Tu)
13-08-2021 12:09:04500,000ung ho MS 2021.216 (anh Ban Van Tu); huyen Dai Tu; tinh Thai Nguyen
13-08-2021 12:15:38500,000ung ho MS 2021.215 (Nguyen Thi Kim Anh); huyen Hai Hau; tinh Nam Dinh
13-08-2021 13:01:00200,000CT DEN:122506318499 Ung ho MS 2021.216 anh Ban Van Tu FT21225466295110
13-08-2021 14:37:57500,000ms 2021.215 ng thi kim anh
13-08-2021 16:10:11200,000HOANG THI THOA Chuyen tien ms 2021.209(bach thi lam)
13-08-2021 16:54:45200,000Ung ho MS 2021.215 (Nguyen Thi Kim Anh)
13-08-2021 16:57:05200,000Ung ho MS 2021.216 (anh Ban Van Tu)
13-08-2021 17:45:5050,000CT DEN:122510614980 Mong gia dinh anh luan vuot qua kho khan FT21225990120169
13-08-2021 18:34:05100,000ms 2021.216 ( anh ban van tu )
13-08-2021 18:49:21300,000ho tro MS 2021.203 anh em Tron Qua
13-08-2021 19:23:23100,000CT DEN:122550770991 Ung ho MS 2021 216 Ban Van Tu
13-08-2021 21:27:56500,000MS 2021216 anh Ban Van Tu
13-08-2021 21:29:22500,000MS 2021215 Nguyen Thi Kim Anh
14-08-2021 06:35:5120,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.217
14-08-2021 06:40:24500,000ung ho MS 2021.217 em Dinh Thi Minh Trang
14-08-2021 08:53:1310,000LE DUC ANH chuyen tien
14-08-2021 09:23:5410,000Ung ho MS2021.216 (anh Ban Van Tu). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
14-08-2021 09:31:56300,000ung ho ms 2021.215 (nguyen thi kim anh)
14-08-2021 10:29:405,000,000ong Tu Van ho tro ms 2021.217 chau Dinh Thi Minh Trang
14-08-2021 12:21:23500,000ung ho MS 2021.206 ( bo con anh Phi )
14-08-2021 14:14:54100,000ms 2021.217 ( em dinh thi minh trang )
14-08-2021 14:25:54100,000CT DEN:122660400155 Ung ho MS 2021 217 em Dinh Thi Minh Trang
14-08-2021 19:12:28200,000Ung ho MS 2021.217( em Dinh thi Minh Trang)
14-08-2021 19:33:11500,000Ung ho MS 2021.217 (em Dinh Thi Minh Trang)
14-08-2021 19:58:1250,000CT DEN:140151523444 NONG VAN NGUYEN chuyen tien
15-08-2021 02:15:34100,000CT DEN:122702029327 MS 2021 210 Tran Van Khac
15-08-2021 08:06:21300,000CT DEN:122708096664 ung ho ms 2021218 Vu Dinh Duong
15-08-2021 08:15:46500,000vinh phuc em ung ho MS 2021.218(Vu Dinh Duong)
15-08-2021 08:54:51100,000STA ungho ms2021.218 (Vu Dinh Duong)
15-08-2021 09:17:56300,000Ung ho MS 2021.218 (Vu Dinh Duong)
15-08-2021 10:00:061,000,000NTP ung ho MS 2021. 218 ( Vu dinh Duong ).
15-08-2021 10:45:37100,000CT DEN:122771190810 Ung ho MS 2021 218 Vu Dinh Duong
15-08-2021 10:48:32200,000NGUYEN VAN LY chuyen tien ung ho MS 2021.218(Vu Dinh Duong)
15-08-2021 12:13:4630,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.219
15-08-2021 12:38:2450,000MS 2021.218 Vu Dinh Duong
15-08-2021 12:58:1150,000LPT ung ho MS 2021215 Nguyen Thi Kim Anh
15-08-2021 12:59:0350,000LPT ung ho MS 2021216 anh Ban Van Tu
15-08-2021 13:00:1250,000LPT ung ho MS 2021217 Em Dinh Thi Minh Trang
15-08-2021 13:01:1550,000LPT ung ho MS 2021218 Vu Dinh Duong
15-08-2021 14:37:58100,000ms 2021.218 ( vu dinh duong )
15-08-2021 15:33:34100,000CT DEN:122708766712 MS 2021.218 VU DINH DUONG NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
15-08-2021 15:45:12100,000CT DEN:122708766983 MS 2021.215 NGUYEN THI KIM ANH NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
15-08-2021 19:43:15100,000ung ho.MS 2021.218 (vu dinh duong)
16-08-2021 00:51:0120,000Ung ho MS2021.218 (Vu Dinh Duong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
16-08-2021 05:49:03100,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.219
16-08-2021 06:40:35500,000ung ho ms 2021.218 (vu dinh duong)
16-08-2021 06:53:18500,000CT DEN:122723765499 Ms 2021219 ba chi em o hue
16-08-2021 08:25:26300,000LE HONG MINH chuyen tien ung ho MS 2021.219 (ba chi em o Hue)
16-08-2021 08:47:31300,000CT DEN:122801606422 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;Ung ho MS 2021 219 3 chi em o Hue
16-08-2021 09:13:04150,000ms 2021.219 ( 3 chi em o heu )
16-08-2021 09:25:26100,000LE VU TIEN chuyen tien ung ho MS 2021.219 ( 3 chi em o Hue )
16-08-2021 09:28:37500,000ung ho MS 2021.219 ( 3 chi em o Hue)
16-08-2021 09:32:16500,000CT DEN:160151827622 Ung ho MS 2021219 3 chi em o Hue
16-08-2021 10:00:23100,000LPT ung ho MS 2021219 3 chi em o Hue
16-08-2021 10:56:58100,000STA ungho ms2021.219 (3 chi em o Hue)
16-08-2021 11:05:47100,000CT DEN:122804798923 Ung ho MS 2021.219 ba chi em o Hue
16-08-2021 12:14:09200,000ung ho MS 2021.219 (3 chi em o Hue)
16-08-2021 12:15:32200,000ung ho MS 2021.217 (Em Dinh Thi Minh Trang)
16-08-2021 13:20:14500,000NGUYEN NGOC TUAN chuyen tien ung ho MS 2021.219 ( 3 chi em o Hue)
16-08-2021 13:27:05200,000ung ho MS 2021.219 (3 chi em o Hue)
16-08-2021 13:32:28100,000ung ho MS 2021.219 (3 chi em o Hue)
16-08-2021 13:34:13100,000ung ho MS 2021.218 ( vu dinh duong )
16-08-2021 13:52:39250,000So GD goc: 10013569 IBVCB.1303703891.MS 2021.216 (anh Ban Van Tu).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
16-08-2021 13:52:41250,000So GD goc: 10013572 IBVCB.1303705776.MS 2021.212 (Nguyen Phuong Dat).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
16-08-2021 15:31:48300,000MS 2021.217( Em Dinh Thi Minh Trang)
17-08-2021 00:42:561,000,000CT DEN:122916826507 ung ho MS2021.219(3 chi em o Hue); thoi gian GD:16/08/2021 23:37:45
17-08-2021 00:49:1730,000Ung ho MS2021.219 (3 chi em o Hue). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:17/08/2021 00:44:36
17-08-2021 06:02:501,000,000ung ho ma so 2021.220 be Tran Hoang Yen Nhi thuong be qua
17-08-2021 06:21:0650,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.220
17-08-2021 06:23:11100,000tang ms 2021.220 em Tran Hoang Yen Nhi Qrang Tri bi phong xang
17-08-2021 06:39:39300,000CT DEN:122923863832 HT 2021.219 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
17-08-2021 06:53:55500,000ung ho MS 2021.220 (Tran Hoang Yen Nhi); huyen Trieu Phong; Quang Tri
17-08-2021 06:59:29500,000ung ho MS 2021.220 (Tran Hoang Yen Nhi)
17-08-2021 07:23:24200,000Ung ho MS 2021.220 (TRAN HOANG YEN NHI)
17-08-2021 08:04:48200,000Ung ho MS 2021.220 (Tran Hoang Yen Nhi)
17-08-2021 08:12:53300,000ung ho Ms 2021.220 Tran Hoang Yen Nhi. Quang Tri
17-08-2021 08:24:57500,000NGO TIEN LONG Chuyen tien ung ho MS2021.219( 3 chi em o Hue)
17-08-2021 09:45:431,000,000ung ho MS 2021.219 (3 chi em o Hue)
17-08-2021 10:09:20150,000ung ho MS 2021.219 (3 chi em o Hue)
17-08-2021 10:10:01500,000CT DEN:122910076463 UNG HO MS-2021-220 (TRAN HOANG YEN NHI)-170821-10:09:41 076463
17-08-2021 12:03:3750,000LPT Ung ho MS 2021220 Tran Hoang Yen Nhi
17-08-2021 12:37:36500,000LE THI TO QUYEN chuyen tien ung ho MS 2021.220 TRAN HOANG YEN NHI
17-08-2021 12:42:47100,000ung ho ms 2021.213
17-08-2021 12:43:28100,000ung ho ms 2021.215
17-08-2021 12:44:04100,000ung ho ms 2021.216
17-08-2021 12:44:40100,000ung ho ms 2021.220
17-08-2021 14:47:161,000,000So GD goc: 10007434 IBVCB.1308260120.NGUYEN HUU HONG SON chuyen khoan.CT tu 0251001039428 toi 114000161718 Bao VietNamnet Ung ho MS 2021 220 Tran Hoang Yen Nhi (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
17-08-2021 14:58:13550,000CT DEN:122907921402 MS 2021.220 TRAN HOANG YEN NHI.921402
17-08-2021 17:49:11100,000CT DEN:122910046495 MBVCB.1309088252.046495.Ma so 2021.218 Vu Dinh Duong+ Trieu.CT tu 0491000040301 VU THI LOAN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
17-08-2021 18:21:29200,000CT DEN:122911820430 ung ho Ms 2021.197
17-08-2021 19:39:02100,000ms 2021.220 ( tran hoang yen nhi )
17-08-2021 19:50:36500,000Chuyen tien ung ho MS 2021.220( Tran Hoang Yen Nhi)
18-08-2021 02:16:5910,000Ung ho MS2021.220 (Tran Hoang Yen Nhi). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
18-08-2021 05:23:342,000,000CT DEN:123022652927 ung ho MS 2021.221 Nguyen Thuy Hang
18-08-2021 06:35:57100,000MS 2021. 221
18-08-2021 07:36:53200,000ung ho ma so 2021.220
18-08-2021 08:15:4810,000,000Luong Cao Chi chuyen tien ung ho em Nguyen Thuy Hang MS 2021.221
18-08-2021 08:48:1350,000chuyen tien MS 2021.221
18-08-2021 09:00:27200,000CT DEN:123002766629 Chuyen tien ung ho MS 2021.221, Nguyen Thuy Hang
18-08-2021 09:01:58500,000DANG THANH TUNG Chuyen tien cho e Hang huong khoe ha Tinh
18-08-2021 09:24:01100,000MS 2021.221 nguyen thuy hang
18-08-2021 09:48:461,000,000Ung ho MS 2021.221 (Nguyen Thuy Hang)
18-08-2021 10:02:01300,000CT DEN:123003046925 MBVCB.1310028925.046925.NGO THI DUYEN chuyen tienunghoMS 2021.221.CT tu 0351000156790 NGO THI DUYEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
18-08-2021 10:06:12100,000ms 2021.221 ( nguyen thuy hang )
18-08-2021 10:08:261,000,000ung ho MS 2021.221 (Nguyen Thuy Hang)
18-08-2021 12:38:525,000,000LE DINH VY chuyen tien MS 2021.221 Nguyen thuy hang
18-08-2021 12:48:56200,000Giup MS 2021221 Nguyen Thuy Hang
18-08-2021 13:38:431,000,000Ung ho MS 2021221( Nguyen Thuy Hang)
18-08-2021 13:44:26300,000CT DEN:123006405225 IBFT UNH HO MS 2021.221 Nguyen Thuy Hang
18-08-2021 14:07:23100,000CT DEN:123000405856 Ung ho MS 2021 221 Nguyen Thuy Hang
18-08-2021 16:57:21100,000Ung ho MS 2021.221 Nguyen Thuy Hang
18-08-2021 17:32:35200,000CT DEN:123010387797 Ung ho MS 2021.221
18-08-2021 18:32:59200,000VU THI THU TRANG Ung ho MS 2021.221 (Nguyen Thuy Hang)
18-08-2021 19:10:00500,000ung ho MS 2021.221 (Nguyen Thuy Hang)
19-08-2021 05:41:18200,000Ung ho MS 2021.223 (ong Bui Van Chi; chau H)
19-08-2021 06:02:43200,000NGUYEN THI KIM THANH chuyen tien ung ho ma 2021.223 ong bui van chi chau h
19-08-2021 06:27:09200,000PHAM THI BICH HIEN ung ho MS 2021.223 (ong Bui Van Chi; chau H)
19-08-2021 06:59:53500,000ung ho MS 2021.222 (Do Viet Chien)
19-08-2021 07:41:32200,000KIEU VAN THANH ung ho ms 2021223 bui VAN chien ong chau h
19-08-2021 08:05:282,000,000Ngo Duy Hieu chuyen tien ung ho ma so 2021.223; ;chau H
19-08-2021 08:40:42500,000ung ho MS 2021222 Do Viet Chien
19-08-2021 08:43:23500,000PHAM VAN TU Chuyen tien ung ho MS 2021.223 ( ong Bui Van Chi; chau H)
19-08-2021 08:54:092,000,000MS 2021.223( ong Bui Van Chi; chau H)
19-08-2021 09:07:2150,000Ung ho MS 2021.223
19-08-2021 09:07:47200,000NGO TIEN LONG Chuyen tien ung ho MS 2021.222( Do Viet CChien
19-08-2021 09:54:10100,000CT DEN:123102676906 ung ho MS 2021.222 (Do Viet Chien). Tu Dieu Van
19-08-2021 09:58:59200,000So GD goc: 995221081953111 995221081953111 Chuyen tien Ung hoMS 2021.221 Nguyen Thuy Hang
19-08-2021 10:25:09200,000Ung ho MS 2021.221 Nguyen Thuy Hang
19-08-2021 10:39:34200,000ho tro em nguyen thuy hang (MS.2021.221)
19-08-2021 10:55:44200,000CT DEN:123110539153 UNG HO MS 2021.221-190821-10:55:43 539153
19-08-2021 10:57:27500,000CT DEN:123103587264 Ung ho MS 2021.221 em Nguyen Thuy Hang-Ha Tinh FT21231286786970
19-08-2021 11:03:38500,000Ung ho MS 2021.223 (Ong Bui Van Chi; chau H)
19-08-2021 12:58:43100,000ms 2021.222 ( do viet chien )
19-08-2021 13:21:20500,000ung ho MS 2021 222 Do Viet Chien
19-08-2021 13:22:00100,000UH MS 2021.221 Nguyen Thuy Hang
19-08-2021 16:35:42500,000ung ho MS 2021 220 Tran Hoang Yen Nhi
19-08-2021 19:31:44200,000ung ho MS 2021.221 (Nguyen Thuy Hang)
19-08-2021 20:32:52500,000Ung ho MS 2021.221 Nguyen Thuy Hang
20-08-2021 07:51:26300,000ung ho Ms 2021.224 nguyen thi trang
20-08-2021 08:08:37500,000Ung ho MS 2021.224 (Nguyen Thi Trang)
20-08-2021 08:55:28100,000ms 2021.224 ( nguyen thi trang )
20-08-2021 09:09:03300,000ung ho ms 2021.224(nguyen thi trang)
20-08-2021 09:10:513,000,000ong Tu Van ho tro ms 2021.224 em Nguyen Thi Trang
20-08-2021 09:29:2930,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.224
20-08-2021 10:20:00200,000So GD goc: 10002540 UH MS: 2021.221 tai CONG THUONG VN CN DONG DA
20-08-2021 10:33:0350,000CT DEN:123203769889 Ung ho MS 2021.222 Do Viet Chien
20-08-2021 12:32:07500,000Ung ho MS 2021. Covid19.
20-08-2021 13:31:21100,000ung ho ma so 2021.Covid19
20-08-2021 13:53:38500,000BUI NGOC HAI. 0903435891. ung ho MS 2021.219 (3 chi em o Hue)
20-08-2021 13:54:47500,000BUI NGOC HAI. 0903435891. ung ho MS 2021.220 (TRAN HOANG YEN NHI)
20-08-2021 13:56:20500,000BUI NGOC HAI. 0903435891. ung ho MS 2021.221 (NGUYEN THUY HANG)
20-08-2021 13:57:33500,000BUI NGOC HAI. 0903435891. ung ho MS 2021.218 (VU DINH DUONG)
20-08-2021 13:58:48500,000BUI NGOC HAI. 0903435891. ung ho MS 2021.217 (em DINH THI MINH TRANG)
20-08-2021 13:58:57500,000Ung ho MS 2021Covid19
20-08-2021 13:59:19100,000ung ho MS 2021.221. em la tan sinh vien 2003.mong chut tam long cua em co the giup duoc ban a
20-08-2021 14:00:04500,000BUI NGOC HAI. 0903435891. ung ho MS 2021.216 (anh BAN VAN TU)
20-08-2021 14:01:56200,000CT DEN:123220649902 LE THI HUONG chuyen tien Ung ho MS 2021 Covid19
20-08-2021 15:16:5748,000TRA XUAN BINH UNG HO 8 MS: 2021.216,2021.217,2021.218,2021.219,2021.220,2021.221,2021.222,2021.223
20-08-2021 16:08:26200,000Ung ho MS 2021.224 (Nguyen Thi Trang)
20-08-2021 16:28:24100,000CT DEN:123216921707 MS 2021 224
20-08-2021 16:30:01200,000MS 2021. vacxinCovid
20-08-2021 16:56:30300,000MS 2021.223 (ong Bui Van Chi; Chau H)
20-08-2021 17:18:55120,000CT DEN:123217029385 ung ho ms 2021048 chi tinh
20-08-2021 18:08:1110,000Ung ho MS2021.224 (Nguyen Thi Trang). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
20-08-2021 18:55:59100,000STA ungho ms2021.222 (Do Viet Chien)
20-08-2021 18:57:24100,000STA ungho ms2021.224 (Nguyen Thi Trang)
20-08-2021 19:58:051,000,000HOANG THI HA NGUYEN chuyen tien ung ho MS 2021.Covid19
20-08-2021 20:40:11200,000SDT 0918491430 giup MS 2021222 em Do Viet Chien
20-08-2021 20:42:56200,000SDT 0918491430 giup MS 2021224 em Nguyen Thi Trang

Ban Bạn đọc

Học viện Báo chí sẽ hỗ trợ học phí nếu nữ sinh nghèo đạt 28,75 điểm nhập học

Học viện Báo chí sẽ hỗ trợ học phí nếu nữ sinh nghèo đạt 28,75 điểm nhập học

Sau khi biết chuyện em Nguyễn Thúy Hằng (Hương Khê, Hà Tĩnh) dù gia cảnh nghèo khó, bố tai biến liệt giường nhưng thi đạt điểm cao qua bài viết trên VietNamNet, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết sẽ hỗ trợ học phí nếu em trúng tuyển, nhập học.