1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
8/11/20201,000IBVCB.729296307.tnh.CT tu 0721000668847 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/20201,000IBVCB.728843312.asd.CT tu 0531002545218 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/20201,000IBVCB.728368122.dfbdbdb.CT tu 0501000217196 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/202050,000IBVCB.729476129.Giup ma so 2020 195 be Lo Duong Khanh Thuyen.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/11/202050,000IBVCB.728872630.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2020.193 (em Ha Nhat Minh). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/202050,000562782.110820.095453.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS2020195 be Lo Duong Khanh Thuyen
8/11/202050,000IBVCB.728550243.Ung ho MS 2020 195 Be Lo Duong Khanh Thuyen.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/11/202050,000245664.110820.075840.IBFT Ung ho MS 2020.195
8/11/202050,000MBVCB.728498971.MS 2020 195 be Lo Duong Khanh Thuyen.CT tu 0821000016287 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/11/202050,000174325.110820.071931.MS 2020.195 FT20224151938301
8/11/202091,200258680.110820.144153.Tran Duy Phuong 0919299669 ung ho MS 2020.195
8/11/2020100,000382216.110820.222824.MS 2020.195 (UNG HO BE LO DUONG KHANH THUYEN) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
8/11/2020100,000338060.110820.205218.IBFT ung ho chu Hai dang dieu tri BV 175
8/11/2020100,000395587.110820.172020.ung ho ms2020.195 ung ho be lo duong khanh thuyen
8/11/2020100,000681643.110820.151013.MS2020.195(ung ho be lo duong Khanh tuyen)
8/11/2020100,000MBVCB.728858289.Ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen.CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020100,000407262.110820.112114.Ung ho MS2020 195 be Lo Duong Khanh Thuyen
8/11/2020100,000MBVCB.728801935.MS 2020.195 Ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen.CT tu 0991001001000 AN QUOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020100,000Sender:79333001.DD:110820.SHGD:10002263.BO:PHAN LAM BICH LUOM.MS2020.195 UNG HO BE LO DUONG KHANH THUYEN
8/11/2020100,000MBVCB.728686753.MS 2020 195.CT tu 0011000865252 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/11/2020100,000325691.110820.094614.Vietcombank 0011002643148 DO THI NU chuyen khoan MS 2020195 Ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen
8/11/2020100,000887183.110820.093930.UNG HO 2020.195-110820-09:39:19 887183
8/11/2020100,000235923.110820.092859.Ung ho ms 2020.195.ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen. FT20224950688476
8/11/2020100,000493380.110820.092405.Ung ho MS 2020.190 (Ba Ban) (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)
8/11/2020100,000224144.110820.091120.Ung ho MS 2020.195 be LO DUONG KHANH THUYEN FT20224469318942
8/11/2020100,000184212.110820.090738.ung ho MS 2020.195 ( ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen)
8/11/2020100,000424803.110820.085141.Vietcombank 0011002643148 LE THI MAI PHUONG chuyen khoan ung ho be LO DUONG KHANH THUYEN MS2020195
8/11/2020100,000553568.110820.083816.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 195 ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen
8/11/2020100,000875544.110820.082120.VINH NAM UNG HO MS 2020.195 LO DUONG KHANH THUYEN-110820-08:21:21 875544
8/11/2020100,000MBVCB.728517138.NGO THI NY chuyen tien ung ho be ms 2020.195 Lo Duong Khanh Thuyen..CT tu 0071005695192 NGO THI NY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020100,000233127.110820.065541.Chuyen tien ung ho MS2020.195
8/11/2020100,000485019.110820.061604.MS2020.195(ung ho be.Lo Duong Khanh Thuen)
8/11/2020100,000219706.110820.055147.ung ho ms 2020.195 be Le Duong Khanh Thuyen
8/11/2020150,000993670.110820.114822.Ung ho chau Lo duong khanh Thuyen MS 2020.195
8/11/2020150,000203021.110820.083748.Ung ho MS 2020.195 ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen FT20224307977727
8/11/2020150,000192661.110820.081736.Ung ho ms2020.195 be LO DUONG KHANH THUYEN. Chuc con nhanh khoi benh FT20224920962707
8/11/2020200,000441824.100820.225305.Ung ho MS 2020 189 be Nguyen Viet Anh
8/11/2020200,000MBVCB.729702241.MS2020195.CT tu 1014863054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/11/2020200,000373710.110820.211623.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020195 be Lo Duong Khanh Thuyen
8/11/2020200,000MBVCB.729568762.Ung ho MS 2020.195.CT tu 0021000367560 LE THI DAO TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020200,000IBVCB.728967035.ung ho MS 2020.195 (Ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen).CT tu 0351000770018 HOANG VAN CHUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020200,000519484.110820.124745.Ung Ho Be Nguyen Viet Anh MS 2020189
8/11/2020200,000IBVCB.728825981.Ms2020.195 (be Lo Duong Khanh Thuyen).CT tu 0601000458325 LUONG PHUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020200,000264903.110820.100945.Ung ho MS 2020.195 FT20224128892310
8/11/2020200,000IBPS/SE:01310012.DD:110820.SH:10007621.BO:NGUYEN THI HAI YEN.UH BE LO DUONG KHANH THUYEN MS 2020.195
8/11/2020200,000/Ref:PALPM00LUZE{//}/Ref:PALPM00LUZE{//}LP VNM00LUZE UNG HO BE LO DUONG KHANH THUYEN DVC:MRS PHAM THI PHUONG NHI
8/11/2020200,000IBVCB.728663371.MS 2020195.CT tu 0021001771400 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/11/2020200,000MBVCB.728608881.MS 2020.195.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020200,000Sender:48304001.DD:110820.SHGD:10001360.BO:LE THI NGOC NHU.MS2020.195, KHANH THUYEN TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
8/11/2020200,000310054.110820.084841.ung ho ms 2020.195 ung ho be lo duong khanh thuyen
8/11/2020200,000302728.110820.084127.Chuyen tien ung gia dinh be duong khanh thuyen Ms 2020.195. mong be mau het benh
8/11/2020200,000196736.110820.082547.Ung ho MS 2020.195 be Lo Duong Khanh Thuyen FT20224162769298
8/11/2020200,000082982.110820.075847.Ms 2020 195 ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen
8/11/2020200,000255989.110820.075208.Ung ho MS2020.195. LO DUONG KHANH THUYEN
8/11/2020200,000818238.110820.074837.Ung ho MS 2020.195 be Lo DuongKhanh Thuyen FT20224010939994
8/11/2020200,000035539.110820.063329.Ung ho be Lo duong khanh thuyen Ms 2020 195
8/11/2020200,000166833.110820.063056.Ung ho MS 2020.195, be Lo Duong Khanh Thuyen FT20224531780476
8/11/2020200,000IBVCB.728441223.Be mang benh ung thu.CT tu 0381000497300 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/11/2020200,000IBVCB.728439973.Benh tim bam sinh.CT tu 0381000497300 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/11/2020200,000237907.110820.061038.IBFT Gui be Khanh Thuyen MS 2020.195
8/11/2020200,000MBVCB.728436313.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.195 (be Lo Duong Khanh Thuyen) Vietnamnet 11/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020200,000951548.110820.060140.Ung ho ms 2020.195 ung ho be Khanh Tuyen
8/11/2020200,000204187.110820.054317.ung ho MS 2020.195
8/11/2020200,000163414.110820.054259.MS 2020.195 Ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen. Chuc chau mau lanh benh. FT20224531603220
8/11/2020200,000026392.110820.053129.Ung ho be Lo duong Khanh Thuyen
8/11/2020300,000497078.110820.213957.ung ho MS 2020191 ung ho vien phi Tran van Vung
8/11/2020300,000633529.110820.185635.Ung ho MS 2020.195 be lo duong khanh thien FT20224083064062
8/11/2020300,000MBVCB.729440647.Ung ho MS 2020.195 be Khanh Thuyen.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020300,000505710.110820.122406.ung ho Ms 2020.195 ung ho be lo duong khanh thuyen
8/11/2020300,000IBVCB.728865353.Ung ho MS 2020.193 (em Ha Nhat Minh).CT tu 0421003804333 NGUYEN VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020300,000Sender:01202001.DD:110820.SHGD:10002959.BO:NGUYEN THI THANH DANH.995220081139479 UNG HOMS 2020 192 UNG HO ONG NGUYEN NGOC HAI
8/11/2020300,000431433.110820.104953.ung ho ms 2020.194 be nguyen thi thuy dung o bac giang
8/11/2020300,000854993.110820.101314.Vietcombank 0011002643148 MS2020195 ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen
8/11/2020300,000MBVCB.728703213.Ung ho Lo Duong Khanh Thuyen.CT tu 0101000703056 TRAN DUY RO NIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020300,000245648.110820.094309.Ung ho MS 2020.195 FT20224200922067
8/11/2020300,000MBVCB.728480691.NGUYEN THI NGOC MINH chuyen tien giup be Lo Duong Khanh Thuyen.CT tu 0561000615914 NGUYEN THI NGOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020300,000IBVCB.728467937.Giup MS2020 195 be Duong Khanh Thuyen.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/11/2020300,000204068.110820.053653.ung ho MS 2020.195 ( be Lo Duong Khanh Thuyen ) chuc be mau khoe manh
8/11/2020300,000240644.110820.052149.ung ho MS 2020 195 ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen
8/11/2020400,000IBVCB.728668869.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.192 cho ong Nguyen Ngoc Hai.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020400,000MBVCB.728485771.MS 2020195.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/11/2020500,000360534.110820.153713.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020194 em Nguyen Thuy Dung
8/11/2020500,000474718.110820.152649.Ung ho MS 2020.191 ung ho vien phi tran van vung FT20224268504510
8/11/2020500,000937729.110820.150438.UNG HO MS : 2020.195 ( UNG HO BE LO DUONG KHANH THUYEN)-110820-15:04:29 937729
8/11/2020500,000555471.110820.135226.Ung ho MS2020.195 be Lo Duong Khanh Thuyen
8/11/2020500,000Sender:01321001.DD:110820.SHGD:10001322.BO:DIEP TRUONG LAM.UNG HO MS 2020 195 UNG HO BE LODUONG KHANH THUYEN
8/11/2020500,000Sender:01310005.DD:110820.SHGD:10012755.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2020.195 BE DUONG KHANH THUYEN
8/11/2020500,000023854.110820.104900.MS 2020.195 ung ho be lo duong khanh thuyen
8/11/2020500,000279663.110820.103710.Ung ho be Nhat Long Nghi Phu Nghe An MS 2019.357
8/11/2020500,000Sender:01310001.DD:110820.SHGD:10011051.BO:BUI HUONG GIANG.BHG UNG HO MS 2020. COVID19
8/11/2020500,000IBVCB.728656143.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.191 cho vien phi Tran Van Vung.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020500,000335871.110820.091244.MS 2020.189 UH be Nguyen Viet Anh
8/11/2020500,000Sender:79303008.DD:110820.SHGD:10001776.BO:NGUYEN THI THAO.NGUYEN THI THAO UNG HO MA 2020.169 BE VO MINH HUY
8/11/2020500,000Sender:79303008.DD:110820.SHGD:10001790.BO:NGUYEN THI THAO.NGUYEN THI THAO UNG HO MA 2020.172 CHI PHAM THI HAI
8/11/2020500,000Sender:79303008.DD:110820.SHGD:10001804.BO:NGUYEN THI THAO.NGUYEN THI THAO UNG HO MA 2020.175 EM HOANG DUC TUAN
8/11/2020500,000Sender:79303008.DD:110820.SHGD:10001837.BO:NGUYEN THI THAO.NGUYEN THI THAO UNG HO MA 2020.184 UNG HO BE NGUYEN BAO TRAM
8/11/2020500,000Sender:79334001.DD:110820.SHGD:10000976.BO:KHUU VIEM HUAN1420710.UNG HO QUA BAO VIETNAMNET. UNG HO MS 2020.191( UNG HO VIEN PHI TRAN VAN VUNG ) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
8/11/2020500,000423954.110820.084423.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN QUANG TAN chuyen khoan
8/11/2020500,000001128.110820.083928.MS 2020.195 (UNG HO BE LO DUONG KHANH THUYEN)
8/11/2020500,000130939.110820.083825.Ung ho be Duong Khanh Thuyen
8/11/2020500,000MBVCB.728538417.chuyen tien ung ho MS 2020.195 (be Lo Duong Khanh Thuyen).CT tu 0371000495488 VO THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020500,000841515.110820.081510.Vietcombank 0011002643148 PHAM THI HONG LE ung ho be Lo DuongKhanh Thuyen
8/11/2020500,000272418.110820.080914.ung ho MS 2020.195
8/11/2020500,000188300.110820.080742.Ung ho MS 2020.195 be Lo Dung khanh Thuyen FT20224162704740
8/11/2020500,000MBVCB.728495338.Giup do 2020.195.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020500,000173674.110820.071625.U ho ms 2020 195 be Lo Duong Khanh Thuyen FT20224162504705
8/11/2020500,000MBVCB.728462906. MS 2020.195 (Lo Duong Khanh Thuyen).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020500,000MBVCB.728431158.Ung ho MS 2020.195 (ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen).CT tu 0281000388631 TRAN DINH THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020500,009IBVCB.728449606.Mong con khoe co gang con nhe.CT tu 0071002277070 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/11/20201,000,000962892.110820.172354.UNG HO MS 2020.194 (CHAU NGUYEN THI THUY DUNG)-110820-17:23:44 962892
8/11/20201,000,000Sender:92204012.DD:110820.SHGD:12838772.BO:NGUYEN HOANG KHAI.UNG HO MS 2020189 UNG HO BE NGUYEN VIET ANH
8/11/20201,000,000346640.110820.132227.Vietcombank 0011002643148 MA 2020 195 Ung ho be LO DUONG KHANH THUYEN
8/11/20201,000,000Sender:79307006.DD:110820.SHGD:10006664.BO:NGUYEN PHUC VINH HUNG.UNG HO MS 2020.194(NGUYENTHI THUY DUNG) 500.000;MS 2020.158(HUYNH VAN NHON) 500.000
8/11/20201,000,000324006.110820.093326.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 195 be Lo Duong Khanh Thuyen
8/11/20201,000,000Sender:79303008.DD:110820.SHGD:10002029.BO:NGUYEN THI THANH THAO.MS 2020 194 UNG HO NGUYEN THI THUY DUNG
8/11/20201,000,000MBVCB.728532500.PHAN THI THANH HA chuyen tien giup chau Lo duong Khanh Thuyen .Ma so 2020.195.CT tu 0021000808613 PHAN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/20201,000,000MBVCB.728530849.ung ho MS 2020.195(ung ho be Khanh Thuyen).CT tu 0011001280802 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/20201,000,000MBVCB.728478460.Ung ho MS 2029.195 - L Duong Kh Thuyen .CT tu 0381000617240 PHAM THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/20201,000,000MBVCB.728444793.MS 2020.195 (ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen).CT tu 0421003734880 CHUNG VI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/20201,800,000892109.110820.100611.UNG HO MS 2020.190,191,192,193,194,195 MOI TH 300.000-110820-10:05:59 892109
8/11/20202,000,000050991.110820.212649.Ung ho MS 2020191 ung ho vien phi Tran Van Vung
8/11/20202,000,000557451.110820.135519.ung ho MS 2020.195 be Lo Duong Khanh Thuyen
8/11/20202,000,000MBVCB.728875029.ung ho MS2020.194 em Nguyen Thi Thuy Dung.CT tu 0071001013306 TRAN THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/20202,000,000Sender:01604001.DD:110820.SHGD:10000158.BO:MAI NGOC NHUNG.MS 2020.186UNG HO CHI NGUYEN THIHO A CHARGEDETAILS OUR
8/11/20202,000,000012676.110820.094214.UNG HO BE LO DUONG KHANH THUYEN
8/11/20202,000,000180345.110820.074358.MS 2020 195 ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen FT20224364202257
8/11/20205,000,000485083.110820.061749.Uh be lo duong khanh thuyen.MS 2020195
8/12/20201,000IBVCB.730883251.aaa.CT tu 1014655626 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/20201,000IBVCB.730631253.asd.CT tu 0911000070816 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/20201,000IBVCB.730492521.gdg.CT tu 0531002587894 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/202030,000110953.120820.101605.giup ma so 2020.187 gia dinh chu quy
8/12/202050,000MBVCB.729745649.MS 2020.195.CT tu 0011004130799 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/202050,000609843.120820.221411.Chuyen tien ung ho MS 2020.196 Do My Hanh
8/12/202050,000220777.120820.195045.LE THI NHU QUYNH ung ho MS 2020.196
8/12/202050,000IBVCB.730787368.Giup ma so 2020 196 be Do My Hanh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/12/202050,000046644.120820.132949.UNG HO MS 2020.196(UNG HO BE DO MY HANH)-120820-13:29:51 046644
8/12/202050,000395529.120820.122535.IBFT Ung ho MS 2020.196
8/12/202050,000953071.120820.121753.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020196 be Do My Hanh
8/12/202050,000MBVCB.730162988.bi u.CT tu 0611001902120 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/12/202050,000IBVCB.730156849.Ung ho MS 2020 196 Be Do My Hanh.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/12/202050,000IBPS/SE:01310012.DD:120820.SH:10006410.BO:PHAM DANG LAM.UNG HO MS 2020-196 BE DO MY HANH
8/12/202050,000843654.120820.093351.MS 2020.196 Ung ho be Do My Hanh FT20225418650050
8/12/202050,000842070.120820.093126.MS 2020.188 ung ho be Nguyen Dai Thanh Tam. FT20225720253656
8/12/202050,000MBVCB.729949043.DO THI VAN chuyen tienchuyenr tieenf MS 2020.196(em do mi hanhj).CT tu 0111000874382 DO THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/202050,000122671.120820.084633.Ung ho be Do My Hanh
8/12/202050,000IBVCB.729903411.Ho ngheo.CT tu 0701000396618 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/12/202050,000014818.120820.082250.ung ho ms 2020.189 Nguyen Viet Anh
8/12/202050,000004711.120820.080813.MS 2020.196 ung ho be DO MY HANH
8/12/202050,000787883.120820.072436.Ung ho MS 2020.196 FT20225084803236
8/12/202050,000238636.120820.053503.ung ho MS 2020.196 ( ung ho be My Hanh )
8/12/202080,000171796.120820.164501.MS 2020.196 UNG HO BE DO MY HANH
8/12/2020100,000293478.120820.221508.Ung ho be Do My Hanh MS 2020.196 FT20226750815850
8/12/2020100,000035257.120820.202153.IBFTA 200812000122881 MS 2020.196 ung ho be Do My Hanh
8/12/2020100,000MBVCB.730822374.ms 2020 196 Do my hanh.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/12/2020100,000492511.120820.184319.Ung ho MS 2020.196
8/12/2020100,000985507.120820.183502.MS 2020 196 ung ho be Do My Hanh
8/12/2020100,000964416.120820.181914.ung ho ms 2020 196 be do my hanh
8/12/2020100,000685510.120820.162715.MS2020.196 ( ung ho be Do my Hanh )
8/12/2020100,000587003.120820.151058.ung ho ms 2020 177 Nguyen Binh Minh
8/12/2020100,000586583.120820.150856.ung ho ms 2020 181 Tran Thi Loan
8/12/2020100,000586004.120820.150620.ung ho ms 2020 182 Nguyen Vu Phuong Linh
8/12/2020100,000585483.120820.150352.ung ho ms 2020 196 Do My Hanh
8/12/2020100,000297312.120820.144614.Ung ho MS2020.196 be Do My Hanh
8/12/2020100,000572778.120820.135804.MS 2020 196 ung ho be Do My Hanh
8/12/2020100,000MBVCB.730316908.MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0331000483919 LE THE QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020100,000412077.120820.120120.Ung ho MS2020 196 be do my hanh
8/12/2020100,000513891.120820.115352.Ung ho MS 2020196
8/12/2020100,000036196.120820.115140.UNG HO MS 2020.196-120820-11:51:41 036196
8/12/2020100,000937752.120820.114735.MS 2020.196 ung ho be do thi my hanh FT20225108826358
8/12/2020100,000MBVCB.730183488.MS2020-196 Ung ho be Do My Hanh.CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020100,000373322.120820.113104.Ung ho MS 2020 196 Ung ho be Do My Hanh
8/12/2020100,000MBVCB.730179070.Ung ho MS 2020.196.CT tu 0271000968625 PHAM VAN LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020100,000345011.120820.111134.MS 2020 196 Ung ho be DO MY HANH
8/12/2020100,000324648.120820.105754.Ung ho MS2020 196 be Do My Hanh
8/12/2020100,000124284.120820.103046.ung ho
8/12/2020100,000Sender:01310005.DD:120820.SHGD:10007257.BO:LAM THI KIEU MINH.UNG HO MA SO MS 2020.196 BE DO MY HANH
8/12/2020100,000Sender:01310012.DD:120820.SHGD:10007152.BO:PHAN THI THANH THAO.MS 2020.196 UNG HO BE DO MYHANH
8/12/2020100,000Sender:79333001.DD:120820.SHGD:10001267.BO:PHAN LAM BICH LUOM.MS2020.196 UH BE DO MY HANH
8/12/2020100,000274534.120820.095925.ung ho MS 2020.196 ung ho be Do My Hanh
8/12/2020100,000529739.120820.093558.Ms 2020 196 ung ho be Do My Hanh
8/12/2020100,000MBVCB.729954502.Ung ho MS 2020.196.CT tu 0011004040076 DAO THI VIET HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020100,000MBVCB.729936475.NGUYEN THI KHANH NHAN chuyen tienMS2020.196(ung ho be My Hanh).CT tu 0721000651345 NGUYEN THI KHANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020100,000IBVCB.729934274.MS2020.196(Ung ho be DO MY HANH) tu fb Hoang Thi Hanh.CT tu 0451000361728 HOANG THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020100,000126658.120820.084946.Ung ho be DO MY HANH MA SO 2020 196
8/12/2020100,000681024.120820.084736.ung ho MS2020.196
8/12/2020100,000605512.120820.083812.ck ung ho ms 2020191 vien phi TRAN VAN VUNG
8/12/2020100,000005776.120820.083009.VINH NAM UNG HO MS 2020.196 DO MY HANH-120820-08:30:09 005776
8/12/2020100,000MBVCB.729885517.Ung ho MS 2020.196 ( ung ho be My Hanh).CT tu 0021000386403 VU THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020100,000004002.120820.081059.MS 2020.196 UNG HO BE DO MY HANH-120820-08:10:43 004002
8/12/2020100,000074468.120820.080136.MS 2020 196
8/12/2020100,000638027.120820.075022.200812000013952 Chuyen qua ZaloPay ZP5MKCNURIA5
8/12/2020100,000793276.120820.075004.Uh MS2020-196-DO MY HANH FT20225765505934
8/12/2020100,000791253.120820.074147.MS 2020.196 - ung ho be Do My Hanh FT20225950120750
8/12/2020100,000052094.120820.072858.ung ho MS 2020 196 be DO MY HANH
8/12/2020100,000603776.120820.072537.MS 2020.196?(Ung ho be Do My Hanh)
8/12/2020100,000517448.120820.071926.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 BAO VIETNAMNET ma so 2020196 ung ho be Do My Han
8/12/2020100,000400309.120820.071227.Vietcombank 0011002643148 MS 2020196
8/12/2020100,000MBVCB.729846341.Ung ho MS 2020.196 (Ung ho be Do My Hanh).CT tu 1021000007988 NGUYEN XUAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020100,000MBVCB.729839231.ung ho ms 2020.196(ung ho be do my hanh.CT tu 0121000785643 NGUYEN THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020100,000MBVCB.729839418.ung ho ma so: MS 2020.195 (be Lo Duong Khanh Thuyen) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020100,000635819.120820.065909.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 196 be Do My Hanh
8/12/2020100,000782974.120820.065250.MS 2020.196 ung ho be do my hanh FT20225408702099
8/12/2020100,000781583.120820.064021.Ung ho MS 2020 196 be Do My Hanh FT20225307536311
8/12/2020100,000781233.120820.063704.Ung ho Be Do My Hanh - MS 2020.196 FT20225080603354
8/12/2020100,000967051.120820.061741.ung ho ms 2020.196 ung ho be do my hanh
8/12/2020100,000MBVCB.729816681.Ung ho MS 2020.196 be Do My Hanh.CT tu 0081000285426 PHAM THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020100,000239043.120820.055626.Ung ho MS 2020.196 (be Do My Hanh)
8/12/2020150,000627033.120820.215107.Ung ho be Do my Hanh ma MS 2020.196
8/12/2020150,000684098.120820.125216.MS 2020196
8/12/2020150,000293275.120820.110449.ung ho MS 2020.196 (ung ho be Do My Hanh)
8/12/2020150,000LE THI BICH NGOC TN UNG HO MS 2020.196 BE DO MY HANH
8/12/2020200,000IBVCB.729763069.MS 2020.189.CT tu 0531002573635 PHAM HOAI THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020200,000558744.120820.222119.ms 2020 196 ung ho be do my hanh-VNPT2020081206409468
8/12/2020200,000Sender:48304001.DD:120820.SHGD:10006832.BO:NGUYEN THI HOAI.KHAN GIA UNG HO BE DO MY HANH TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
8/12/2020200,000444323.120820.170015.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Do Thi Thuy Tram huyen Phu Quy tinh Binh Thuan u
8/12/2020200,000MBVCB.730624807.MS 2020.196( ung ho be DO MY HANH).CT tu 0281001185965 CAO THI CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020200,000Sender:01202021.DD:120820.SHGD:10007962.BO:NGUYEN HOANG THANH P.995220081257528 MS 2020.196 HO TRO BE DO MY LINH
8/12/2020200,000IBVCB.730484485.MS 2020 196 be Do My Hanh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/12/2020200,000IBVCB.730471776.MS 2020196 Do My Hanh.CT tu 0071002721927 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/12/2020200,000595891.120820.144631.2020 192 ung ho ong nguyen ngoc Hai
8/12/2020200,000IBVCB.730407112.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.196 cho be Do My Hanh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020200,000IBVCB.730404386.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.194 cho em Nguyen Thi Thuy Dung.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020200,000IBVCB.730380527.Ung ho MS 2020.196.CT tu 0721000585190 HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020200,000/Ref:PALPM00LW8Z{//}LP VNM00LW8Z CO BICH UNG HO MS 2020.196 ( UNG HOBE DO MY HANH) CHUC CON SOM VUOTQUA BENH TAT DVC:MS LE NU NGOC BICH
8/12/2020200,000225367.120820.125348.ung ho MS2020.196
8/12/2020200,000778907.120820.124845.MS 2020.196 UNG HO BE DO MY HANH
8/12/2020200,000214421.120820.123621.Ung ho MS 2020.196(be Do My Hanh)
8/12/2020200,000209954.120820.121310.MAI THI THUY Chuyen tien
8/12/2020200,000MBVCB.730229193.ung ho be Do My Hanh.CT tu 0721000655760 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/12/2020200,000208413.120820.120540.NGUYEN THI HONG THAI Chuyen tien
8/12/2020200,000MBVCB.730226771.Ung ho MS 2020. 196.CT tu 0541000256579 NGUYEN HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020200,000IBVCB.730193757.Ung ho ma so 2020 191 vien phi cho a Tran Van Vung.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/12/2020200,000171420.120820.112551.ung ho ms 2020.196 be Do My Hanh
8/12/2020200,000408373.120820.111752.Vietcombank 0011002643148 ung ho be Do my Hanh
8/12/2020200,000Sender:01310005.DD:120820.SHGD:10008353.BO:DAO XUAN PHONG.MS 2020189
8/12/2020200,000421728.120820.110137.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 196 be Do My Hanh
8/12/2020200,000333550.120820.110352.Ms 2020 196 ung ho be do my hanh
8/12/2020200,000028709.120820.110317.UNG HO BE DO MY HANH MS:2020.196 CHUC BE MAU KHOI BENH-120820-11:02:42 028709
8/12/2020200,000MBVCB.730138460.ung ho 2020196 be Do My Hanh.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020200,000657276.120820.105636.Vietcombank 0011002643148 ung ho be Do My Hanh
8/12/2020200,000149356.120820.105911.ung ho MS2020.196 ung ho be Do My Hanh
8/12/2020200,000945493.120820.105357.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 196 ung ho be Do My Hanh
8/12/2020200,000Sender:01310005.DD:120820.SHGD:10008163.BO:VU HANH.MS 2020.196 UH BE DO MY HANH
8/12/2020200,000303131.120820.104408.VIETTEL 400300 LIENNH 200812 200812659933898 400201 Ung ho be
8/12/2020200,000654965.120820.103608.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho be Do My Hanh
8/12/2020200,000653446.120820.102208.Vietcombank 0011002643148 ung ho benh nhan Do My Hanh
8/12/2020200,000121362.120820.102733.MS 2020.174
8/12/2020200,000120412.120820.102629.MS 2020.179
8/12/2020200,000115313.120820.102053.MS 2020.191
8/12/2020200,000113396.120820.101848.MS 2020.195
8/12/2020200,000020398.120820.101219.MS2020.196( UNG HO BE DO MY HANH)-120820-10:12:22 020398
8/12/2020200,000MBVCB.730054648.tinh Binh Phuoc.CT tu 0071001198454 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/12/2020200,000856120.120820.095214.MS2020.196 ung ho be do my hanh FT20225098530619
8/12/2020200,000Sender:01321001.DD:120820.SHGD:10000589.BO:TRAN THI THANH TRANG.BE MINH TIEN UNG HO MS2020196 UNG HO BE DO MY HANH
8/12/2020200,000556326.120820.093841.MS 2020.196 (aung ho be Do My Hanh)
8/12/2020200,000556025.120820.093500.Ung ho be Do My Hanh MS 2020.196
8/12/2020200,000646093.120820.091608.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Tran Thi Minh Thu chuyen khoan giup do be My Han
8/12/2020200,000833634.120820.091813.MS 2020.196 ung ho be my hanh FT20225972370009
8/12/2020200,000052360.120820.091100.ungho ms 2020.196
8/12/2020200,000MBVCB.729949593.MS 2020.196 (ung ho be Do My Hanh).CT tu 0271000131949 VO QUOC DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020200,000IBVCB.729948777.MS 2020.196.CT tu 0631000392996 NGUYEN TRAN DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020200,000689549.120820.090146.ung ho MS 2020.196 ung ho be Do My Hanh
8/12/2020200,000MBVCB.729937535.PHAM THI YEN chuyen tien ung ho be Do My Hanh MS 2020.196 .CT tu 0231000593388 PHAM THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020200,000368809.120820.085404.IBFT MS 2020.196 Ngo Minh Luan Ck
8/12/2020200,000Sender:01202002.DD:120820.SHGD:10000615.BO:LE THI MY HIEN.995220081251395 MS 2020.196 UNG HO BE DO MY HANH
8/12/2020200,000MBVCB.729929100.Ung ho MS 2020.196 be Do My Hanh .CT tu 0011002565714 HA HONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020200,000007884.120820.084812.MS2020196 UNG HO BE DO MY HANH-120820-08:48:12 007884
8/12/2020200,000253990.120820.083536.Nguyen Thu Van ung ho MS 2020.196 (Do My Hanh)
8/12/2020200,000MBVCB.729911562.NGUYEN THANH HA chuyen tien ung ho MS 2020.196.CT tu 0461000420035 NGUYEN THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020200,000006208.120820.083353.UNG HO MS : 2020.196 ( UNG HO BE DO THI MY HANH)-120820-08:33:40 006208
8/12/2020200,000807571.120820.083121.Ung ho MS 2020.196 FT20225215189702
8/12/2020200,000MBVCB.729903171.DUONG THI QUYNH NGUYET chuyen tien MS 2020.196(Ung ho be DO MY HANH).CT tu 0271000011498 DUONG THI QUYNH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020200,000805712.120820.082707.MS 2020.196 ung ho be Do My Hanh FT20225785006586
8/12/2020200,000639930.120820.081313.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 196 ung ho be Do My Hanh
8/12/2020200,000MBVCB.729879638.Ung ho MS 2020.196.CT tu 0211000469929 PHAN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020200,000402815.120820.075856.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 196 be DO MY HANH
8/12/2020200,000MBVCB.729876765.MS 2020.196.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020200,000515109.120820.075901.Ung ho MS2020 196
8/12/2020200,000384927.120820.074108.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020196 ung ho be My Hanh
8/12/2020200,000MBVCB.729861752.BUI THI PHUONG CHAU ung ho chau Do My Hanh.CT tu 0371000506184 BUI THI PHUONG CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020200,000MBVCB.729859944.MS 2020.196 (ung ho be Do My Hanh).CT tu 0121000884784 DOAN NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020200,000401365.120820.073513.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020196 ung ho be Do My Hanh
8/12/2020200,000001866.120820.073730.MS 2020.196 (UNG HO BE DO MY HANH)-120820-07:37:29 001866
8/12/2020200,000602402.120820.071827.Ung ho MS 2020.196 (Ung ho be Do My Hanh)
8/12/2020200,000041947.120820.070734.MS 2020 181 em Tran Thi Loan
8/12/2020200,000242350.120820.070725.ung ho MS 2020.196
8/12/2020200,000MBVCB.729830459.Ung ho MS 2020.195 (be Lo Duong Khanh Thuyen).CT tu 0071003707764 LY LE LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020200,000356934.120820.063211.IBFT Gui be Do My Hanh.Binh Phuoc
8/12/2020200,000MBVCB.729821190.Ung ho MS2020.196 ung ho be Do My Hanh.CT tu 0021002143544 NGUYEN NGOC VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020200,000MBVCB.729817300.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.196 (be Do My Hanh) Vietnamnet 12/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020200,000778687.120820.060516.Ung ho MS 2020.196 FT20225804378315
8/12/2020200,000778479.120820.060159.Ung ho MS 2020-196 - Be Do My Hanh FT20225531671017
8/12/2020200,000MBVCB.729816180.MS 2020.196.CT tu 0731000732401 DAO VAN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020250,000089275.120820.163358.Ung ho ma so 2020.196 ung ho be do my hanh chuc em binh an, khoe manh FT20225026337596
8/12/2020250,000834002.120820.091850.Ung ho Ms 2020.196 be Do My Hanh FT20225277520008
8/12/2020250,000999476.120820.061151.UNG HO BE DO MY HANH-120820-06:11:56 999476
8/12/2020250,000MBVCB.729818242.ms 2020.195.CT tu 0011003115777 NGUYEN TRUNG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020300,000MBVCB.730931610.ng h MS 2020196 ng h b M Hnh .CT tu 0561000504867 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/12/2020300,000575470.120820.141713.Ung ho MS 2020196 (ung ho be Do My Hanh)
8/12/2020300,000NGUYEN THI XUYEN UNG HO MS 2020.3196( UNG HO VE DO MY HANH)
8/12/2020300,000556177.120820.133656.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 196 ung ho be Do My Hanh
8/12/2020300,000MBVCB.730329248.ung ho MS 2020.196 (ung ho be Do My Hanh).CT tu 0061001002059 LE TRAN LE XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020300,000759618.120820.121210.MS 2020 - 196 -Ung ho be Do My Hanh
8/12/2020300,000671428.120820.000221.Thu 0906683900 ung ho MS2020.186( ung ho chi Nguyen Thi Hoa)
8/12/2020300,000946332.120820.120141.Ung ho MS 2020.196 ung ho be DO MY HANH FT20225000037526
8/12/2020300,000670921.120820.115957.Thu 0906683900 ung ho MS2020.196 (ung ho be Do My Hanh)
8/12/2020300,000950170.120820.114238.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI YEN ck ung ho MS 2020189
8/12/2020300,000IBVCB.730199550.Ung ho ma so 2020 188 be Nguyen Dai Thanh Tam.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/12/2020300,000135898.120820.104334.Chuyen tien ung ho chau do my hanh ms 2020.196
8/12/2020300,000882721.120820.102940.Ung ho MS 2020.196 - Ung ho be Do My Hanh FT20225500114262
8/12/2020300,000520908.120820.101420.ung ho MS 2020.194(Nguyen Thi Thuy Dung
8/12/2020300,000308202.120820.101304.ung ho be do my hanh
8/12/2020300,000869646.120820.101135.Ung ho be Do My Hanh Ms 2020 196 FT20225017929000
8/12/2020300,000208449.120820.094518.ms 2020 196 ung ho be Do My Hanh
8/12/2020300,000MBVCB.729975992.MS 2020.196 be Do My Hanh, thon 3, xa Phu Van, Huyen Bu Gia Map, Tinh Binh Phuoc.CT tu 0081001260408 HO THI CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020300,000IBVCB.729968444.Ung ho be Do My Hanh ms 2020.196.CT tu 0081000154544 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/12/2020300,000Sender:01310005.DD:120820.SHGD:10004736.BO:TK QLMB HOANG THANH HAI.MS 2020.196 UNG HO BE DO MY HANH
8/12/2020300,000829079.120820.091109.MS 2020.196 ung ho be my hanh FT20225200800891
8/12/2020300,000MBVCB.729947073.Ung ho MS 2020.196 (ung ho be Do My Hanh).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020300,000Sender:79309001.DD:120820.SHGD:10000050.BO:DUONG THI HONG PHUONG.DUONG THI HONG PHUONG UNGHO VIEN PHI TRAN VAN VUNG MS 2020.191
8/12/2020300,000Sender:79309001.DD:120820.SHGD:10000056.BO:DUONG THI HONG PHUONG.DUONG THI HONG PHUONG UNGHO BE NGUYEN DAI THANH TAM MS 2020.188
8/12/2020300,000124021.120820.084740.Ung ho ms 2020 196
8/12/2020300,000MBVCB.729921243.MS 2020.196 (Ung ho be Do My Hanh).CT tu 0021001026535 TRUONG THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020300,000IBVCB.729919727.Ung ho be Do My Hanh.CT tu 0531002502418 NGUYEN THI CAM HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020300,000389577.120820.083625.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN MINH THAI chuyen khoan ung ho MS 2020196 Do My Hanh
8/12/2020300,000MBVCB.729917531.DAM THI CAM NHUNG chuyen tien MS2020 (UNG HO BE DO MY HANH).CT tu 0281000675192 DAM THI CAM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020300,000VCBPAY.729914535.MS 2020196.CT tu 0541000299530 HOANG QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020300,000MBVCB.729901837.TRAN THI HUYEN TRANG ck cho MS2020.196 (ung ho be Do My Hanh).CT tu 0461000484991 TRAN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020300,000083517.120820.081143.MS 2020 196 ung ho be Do My Hanh
8/12/2020300,000877013.120820.080258.ISL20200812080245555-ung ho MS 2020.196 - ung ho be Do My Hanh
8/12/2020300,000996329.120820.075355.MS 2020.196
8/12/2020300,000995325.120820.075156.ung ho ms 2020.196 be do my hanh
8/12/2020300,000994884.120820.075101.ms 2020.196
8/12/2020300,000791391.120820.074221.Ung ho ma so 2020.196 be Do My Hanh FT20225307770853
8/12/2020300,000637168.120820.073054.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 196 ung ho be Do My Hanh
8/12/2020300,000MBVCB.729850240.ung ho MS 2020.196 (be Do My Hanh).CT tu 0411001104947 TRAN THI MINH HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020300,000787511.120820.072232.Ung ho be DO MY HANH FT20225784871271
8/12/2020300,000399664.120820.065541.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 196 be DO MY HANH
8/12/2020300,000039152.120820.070015.Ung ho MS 2020 196 ung ho be Do My Hanh
8/12/2020300,000MBVCB.729834556.Ung ho be DO MY HANH MS 2020.196.CT tu 0011001924418 LUU THI THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020300,000515848.120820.063905.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 196 ung ho be Do My Hanh
8/12/2020300,000779778.120820.062051.Ung ho MS 2020.196 FT20225276960407
8/12/2020300,000051818.120820.060949.Ung ho MS 2020196 be Do My Hanh
8/12/2020300,000MBVCB.729816859.MS 2020.196 (ung ho be Do My Hanh).CT tu 0421000502754 LE THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020400,000IBVCB.730307939.NCHCCCL Le Huynh Trang 0399986840.CT tu 0331000433709 LE HUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020400,000Sender:48304001.DD:120820.SHGD:10003814.BO:PHAM THU TRANG.UNG HO MS 2020.196(DO MY HANH) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
8/12/2020400,000IBVCB.729972825.ung ho be Do My Hanh - MS 2020.196.CT tu 0441000723232 DINH THI KIM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020400,000MBVCB.729941542.DUONG NGUYEN THUY LINH chuyen tien.CT tu 0721000638272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020500,000MBVCB.730968430.UH MS 2020.195 be Lo Duong Khanh Thuyen.CT tu 0281000024321 BUI DUC LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020500,000643243.120820.204017.Ung ho MS 2020 196 be Do My Hanh
8/12/2020500,000642986.120820.203820.Ung ho MS 2020 196 be Do My Hanh
8/12/2020500,000Sender:79204017.DD:120820.SHGD:17863335.BO:TRAN THI THU THUY.TRAN THI THU THUY UNG HO BE:DO MY HANH,MS 2020.196
8/12/2020500,000MBVCB.730550004.MS2020.196(ung ho be Do My Hanh).CT tu 0071000840296 NGUYEN HONG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020500,000VO THI TRUC LOAN UNG HO CHAU LY HAO NAM ,MS 2020.180
8/12/2020500,000NGUYEN THI ANH NGUYET CT- MS 2020189
8/12/2020500,000MBVCB.730441102.Ung ho MS 196.2020( Do My hanh).CT tu 0381000617240 PHAM THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020500,000Sender:01202021.DD:120820.SHGD:10004826.BO:DO THI HAI.995220081227792 UNG HO MS 2020.196UNG HO BE DO MY HANH
8/12/2020500,000/Ref:P3240225568Y20{//}/Ref:P3240225568Y20{//}B/O:LE THI MINH TAM UNG HO MS 2020.196 BE DOMY HANH DVC:LE THI MINH TAM
8/12/2020500,000419748.120820.133749.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho Ms 2020 196
8/12/2020500,000MBVCB.730289863.MS 2020.196 ung ho be Do My Hanh.CT tu 0051000004003 BUI KHONG LE HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020500,000222444.120820.124745.ung ho MS 2020.196
8/12/2020500,000207655.120820.120200.DOAN DINH HUY Chuyen tien ung ho be do my hanh ;ma so 2020196
8/12/2020500,000Sender:79334001.DD:120820.SHGD:10002055.BO:DOAN THI PHUONG HONG HANH0013665.UNG HO BE DO MY HANH . MS 2020.196 (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
8/12/2020500,000195466.120820.115959.Chuyen tien ung ho MS 2020.196 ung ho be Do My Hanh
8/12/2020500,000MBVCB.730212228.Gd Tra Xanh Banh Gao co My Thanh ung ho Ms 2020196 be Do My Hanh.CT tu 0071002929882 NGUYEN NGOC LUU LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020500,000IBVCB.730204598.DUONG NGOC DAO ms2020 ung ho do my hanh.CT tu 0441003813021 DUONG NGOC DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020500,000667894.120820.114624.Nguyen Quang Giap giup MS 2020.196 (giup be Do My Hanh)
8/12/2020500,000IBVCB.730197684.Ung ho ma so 2020 193 em Ha Nhat Minh.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/12/2020500,000IBVCB.730196368.Ung ho ma so 2020 194 em Nguyen Thi Thuy Dung.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/12/2020500,000IBVCB.730185633.Ung ho ma so 2020 196 be Do My Hanh.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/12/2020500,000372543.120820.113032.ung ho ms 2020 195 be lo duong khanh thuyen
8/12/2020500,000MBVCB.730155734.MS 2020.196 ung ho do my hanh .CT tu 0181003373485 LE NGOC UNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020500,000Sender:01310005.DD:120820.SHGD:10007859.BO:NGUYEN THI BICH NGA.MS 2020196. UNG HO BE DO MYHANH
8/12/2020500,000131191.120820.103819.Ung ho MS 2020.196 be Do My Hanh
8/12/2020500,000108967.120820.101355.ung ho MS 2020.196 ung ho be Do My Hanh
8/12/2020500,000871063.120820.101335.MS 2020.196 ung ho be Do My Hanh FT20225098609036
8/12/2020500,000399680.120820.100428.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 196 ung ho be Do My Hang
8/12/2020500,000519911.120820.100259.ung ho MS2020.196(Do My Hanh)
8/12/2020500,000016650.120820.094940.UNG HO MS 2020.196 UNG HO BE DO MY HANH-120820-09:49:08 016650
8/12/2020500,000207490.120820.094443.MS2020 196 UNG HO BE DO MY HANH
8/12/2020500,000081608.120820.094416.Ung ho MS2020.196, be Do My Hanh
8/12/2020500,000530628.120820.093534.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 196 Ung ho be DO MY HANH
8/12/2020500,000MBVCB.730004386.ung ho MS 2020.196 (Ung ho be Do My Hanh).CT tu 0451000266089 MAI THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020500,000011731.120820.091633.UNG HO MS 2020.196 BE DO MY HANH -120820-09:16:03 011731
8/12/2020500,000624960.120820.091210.Ung ho be Do My Hanh MS2020.196
8/12/2020500,000MBVCB.729950780.VAN LE DUYEN NHI chuyen tien ung ho MS 2020.196 (be do my hanh).CT tu 0161000263394 VAN LE DUYEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020500,000IBPS/SE:01310012.DD:120820.SH:10004806.BO:DAO VAN THE.UNG HO MS 2020.196 BE DO MY HANH
8/12/2020500,000009750.120820.090237.UNG HO MS 2020.196 BE DO MY HANH-120820-09:02:42 009750
8/12/2020500,000Sender:01310012.DD:120820.SHGD:10004776.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.196 BE DO MYHANH
8/12/2020500,000009521.120820.090048.UNG HO MS 2020.188 BE NGUYEN DAI THANH TAM-120820-09:00:49 009521
8/12/2020500,000042881.120820.085923.ung ho MS2020.196
8/12/2020500,000032727.120820.084626.Ung ho MS 2020.196 Ung ho be Do My Hanh
8/12/2020500,000814467.120820.084521.UH ms 2020 .196 ung ho be do my hanh FT20225226897356
8/12/2020500,000643405.120820.084043.200812000019455 MS 2020.196 Ung ho be Do My Hanh ZP5MKCNURREN
8/12/2020500,000IBVCB.729917448.MS 2020.194.CT tu 0081000337610 TRAN QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020500,000111492.120820.083734.Ung ho MS 2020 196 ung ho be Do My Hanh
8/12/2020500,000802608.120820.081930.Ung ho chau do my hanh MS2020196 FT20225804878275
8/12/2020500,000248201.120820.080244.MS 2020.196(Ung ho be Do My Hanh)
8/12/2020500,000002648.120820.075137.UNG HO MS 2020.196 ( UNG HO BE DO MY HANH)-120820-07:51:34 002648
8/12/2020500,000063099.120820.074709.Ung ho MS 2020 196 Ung ho be Do My Hanh
8/12/2020500,000518306.120820.073430.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ct ung ho be Do My Hanh ms 2020 196
8/12/2020500,000637312.120820.073341.Vietcombank 0011002643148 MS 2020196Ung ho be Do My Hanh
8/12/2020500,000988032.120820.073601.ung ho ms 2020.196 Do My Hanh
8/12/2020500,000788582.120820.072832.MS 2020.196 ung ho be Do my hanh FT20225277107519
8/12/2020500,000001101.120820.071926.UNG HO MS 2020.196 (UNG HO BE DO MY HANH )-120820-07:19:25 001101
8/12/2020500,000972894.120820.064913.Ung ho MS 2020.196 ung ho be Do My Hanh
8/12/2020500,000035330.120820.064759.Ung ho MS2020 196 be Do My Hanh
8/12/2020500,000884363.120820.063849.UHMS 2020196 chau do my hanh
8/12/2020500,000999355.120820.060303.UNG HO MS 2020.196 ( UNG HO BE DO MY HANH )-120820-06:03:03 999355
8/12/2020500,000773762.120820.033542.MS 2020.173-Co HA THI THU FT20225306950000
8/12/2020600,000699154.120820.104338.Giup MS2020.195 va MS2020.196
8/12/20201,000,000MBVCB.730884848.ung ho MS 2020.196.CT tu 0251001160492 LE VO NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/20201,000,000MBVCB.730579532.Ung ho MS 2020.196 Do My Hanh.CT tu 0071001165015 VO QUANG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/20201,000,000IBVCB.730478156.Ung ho MS 2020.196 (be Do My Hanh).CT tu 0181002362997 TA THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/20201,000,000031973.120820.143803.Ung ho MS 2020.196 FT20225807767155
8/12/20201,000,000279082.120820.141154.UNG HO MS2020.196(BE DO MY HANH 500K),MS2020.195(KHANH THUYEN 500K)
8/12/20201,000,000680966.120820.004923.ung ho ms 2020.196 (ung ho be Do My Hanh)
8/12/20201,000,000042404.120820.124722.UNG HO MS 2020.196( UNG HO CHAU DO MY HANH)-120820-12:47:05 042404
8/12/20201,000,000MBVCB.730188823.Ung ho MS 2020.196 (ung ho be Do My Hanh).CT tu 0501000119225 DO TRUONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/20201,000,000291175.120820.103639.ung ho be Do My Hanh MS 2020 196
8/12/20201,000,000MBVCB.730089089.MS 2020 196 UNG HO BE DO MY HANH.CT tu 0541000223022 NGUYEN QUYET THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/20201,000,000122813.120820.102911.ung ho ms2020.196 Do My Hanh
8/12/20201,000,000MBVCB.730052224.2020.196 ung ho be do my hanh.CT tu 0261003454272 NGUYEN HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/20201,000,000938484.120820.095108.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 196 be Do My Hanh
8/12/20201,000,000854852.120820.095027.Ung ho MS 2020.196 - be Do My Hanh FT20225919805961
8/12/20201,000,000085209.120820.094825.MS 2020.196 ung ho be Hanh
8/12/20201,000,000MBVCB.730002206.Ung ho MS2020.196 be Do My Hanh.CT tu 0441000720369 LUC NHU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/20201,000,000MBVCB.729981816.Ung ho MS 2020.196 (Ung ho be Do My Hanh).CT tu 0071003325036 TRAN NGOC SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/20201,000,000IBVCB.729964775.MS 2020.196( ung ho be Do My Hanh).CT tu 0181003381160 VO THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/20201,000,000MBVCB.729961682.Nguyen Thanh Thuy ung ho MS2020.196 ung ho chau Do My Hanh.CT tu 0071001125231 TO HOAI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/20201,000,000827880.120820.090918.Ung ho MS 2020.196 be DO MY HANH FT20225021238285
8/12/20201,000,000MBVCB.729952922.Ung ho MS 2020.196 ( ung ho be Do My Hanh).CT tu 0281000365455 NGUYEN HOANG LIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/20201,000,000270315.120820.084937.UNG HO BE DO MY HANH MS 2020.196
8/12/20201,000,000642807.120820.083601.MS 2020196 ung ho be Do My Hanh
8/12/20201,000,000385195.120820.074515.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGO DANG HANH THAO ung ho MS 2020 196 be DO MY
8/12/20201,000,000245365.120820.073954.MS 2020 196(ung ho be Do My Hanh)
8/12/20201,000,000IBVCB.729855253.TRAN TRUNG HIEU ung ho MS 2020.196 (Ung ho be Do My Hanh).CT tu 0451001668680 TRAN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/20201,000,000636743.120820.072144.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 196 Ung ho be Do My Hanh
8/12/20201,000,000972726.120820.064827.Chuyen tienung ho chi di my hanh Ms 2020.196
8/12/20201,000,000780097.120820.062452.Ung ho MS2020.196 ung ho be My Hanh FT20225804448623
8/12/20202,000,000093485.120820.183219.UNG HO BE DO MY HANH MS 2020.196-120820-18:32:21 093485
8/12/20202,000,000Sender:01201011.DD:120820.SHGD:10005105.BO:HUYNH THI XUAN LAM.(UNG HO BE DO MY HANH) MS 2020.196
8/12/20202,000,000416219.120820.124510.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 DAO THI CHAU Quang tri ung ho MS 2020196 be Do M
8/12/20202,000,000Sender:79204017.DD:120820.SHGD:17851631.BO:DINH THUY KIM PHUONG.DINH THUY KIM PHUONG UNG HO MS2020196(UNG HO BE DO MY HANH)
8/12/20202,000,000818884.120820.085348.Ung ho be Do My Hanh. MS 2020.196 FT20225409058327
8/12/20202,000,000006935.120820.084027.UNG HO MS2020.196 BE DO MY HANH-120820-08:39:55 006935
8/12/20202,000,000784659.120820.070504.2020.196 FT20225151889143
8/12/20202,000,000000565.120820.070205.MS 2020.196 (UNG HO BE DO MY HANH)-120820-07:01:54 000565
8/12/20203,000,000IBVCB.730201108.Lien Hoa-Q.Tan Binh ung ho be Do My Hanh-MS2020.196: 03 trieu dong.CT tu 0071002975439 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/20205,000,000065133.120820.152539.CHI NHU UNG HO BE DO MY HANH MA SO 2020.196-120820-15:25:39 065133
8/12/202010,000,000MBVCB.730109667.Ban bac ai CGI ( MS 2020.184 ).CT tu 0591000333695 NGUYEN VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/20201,000IBVCB.732137518.aaa.CT tu 0911000070981 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/20201,000IBVCB.731790101.asdf.CT tu 1015597605 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/20201,000IBVCB.731519977.asdff.CT tu 1015021985 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/20201,000IBVCB.731472244.svafd.CT tu 1014857248 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/202010,000MBVCB.731901211.an danh.CT tu 0331000470132 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/13/202020,000791721.130820.214409.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020197
8/13/202020,000MBVCB.731500890.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2020.197(be kieu phuong trang).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/202030,000085137.130820.172042.ms.2020.197 be kieu phuong trang
8/13/202050,000MBVCB.732043600.ms 2020 197kieu phuong trang.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/13/202050,000IBVCB.731997220.Giup ma so 2020 197 be Kieu Phuong Trang.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/13/202050,000675924.130820.165410.Ung ho MS 2020.197 be Kieu Phuong Tran FT20226806597500
8/13/202050,000753979.130820.142119.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020197
8/13/202050,000IBVCB.731445173.Ung ho MS 2020 197 be Kieu Phuong Trang.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/13/202050,000220132.130820.100112.MS 2020 197
8/13/202050,000394327.130820.093420.Ung ho MS 2020197 ung ho be kieu phuong trang FT20226430829460
8/13/202050,000728322.130820.092758.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020 197 be kieu phuong trang
8/13/202050,000IBVCB.731229479.Ung ho MS 2020 197 Be Kieu Phuong Trang.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/13/2020100,000303255.120820.224525.MS 2020.196 ung ho be do my hanh FT20226410956229
8/13/2020100,000976592.130820.212231.Ung ho MS 2020. Covid 19
8/13/2020100,000MBVCB.732158615.MS 2020.197 UH be Kieu Phuong Trang.CT tu 0691000316599 BUI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020100,000IBVCB.732122682.Ms 2020.197(be Kieu Phuong Trang).CT tu 0031000773064 TRAN QUANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020100,000MBVCB.732113855.MS 2020.194 (em Mguyen Thi Thuy Dung).CT tu 0961000022056 TRAN DAI THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020100,000659387.130820.163218.Ms 2020.197 be kieu phuong trang FT20226402351061
8/13/2020100,000012107.130820.155243.Chuyen tien ung ho MS 2020.197 Kieu Phuong Trang
8/13/2020100,000036805.130820.132224.Vietcombank 0011002643148 ungho MS2020 197
8/13/2020100,000715367.130820.130944.ung ho 2020 195 lo duong khanh thuyen
8/13/2020100,000715078.130820.130710.ung ho 2020 197 nguyen thi kim oanh
8/13/2020100,000433674.130820.125324.Ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang)
8/13/2020100,000MBVCB.731502680.Ung ho MS 2020.189.CT tu 0301000417934 TA DUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020100,000496796.130820.120833.MS 2020.197 FT20226820983571
8/13/2020100,000471946.130820.112818.Ung ho MS 2020.197 be KIEU PHUONG TRANG FT20226937350307
8/13/2020100,000Sender:79333001.DD:130820.SHGD:10000929.BO:PHAN LAM BICH LUOM.MS2020.197 UH BE KIEU PHUONGTRANG
8/13/2020100,000506963.130820.101505.Ung ho MS 2020.197 be Kieu Phuong Trang
8/13/2020100,000198499.130820.094654.Ung ho MS2020 197 be Kieu Phuong Trang
8/13/2020100,000Sender:79202002.DD:130820.SHGD:10000426.BO:NGUYEN THI HANH.995220081351133 UNG HO MS 2020.197 BE KIEU PHUONG TRANG
8/13/2020100,000729232.130820.091025.ms 2020. 197
8/13/2020100,000IBVCB.731216033.HOANG NGOC QUANG chuyen khoan ung ho be Kieu Phuong Trang.CT tu 0071002022562 HOANG NGOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020100,000MBVCB.731197683.ung ho ms 2020.197 be kieu phuong trang .CT tu 0381000592902 TO THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020100,000402404.130820.084132.2020-197 ( be Kieu phuong Trang)
8/13/2020100,000126093.130820.083553.VINH NAM UNG HO MS 2020.197 KIEU PHUONG TRANG-130820-08:36:00 126093
8/13/2020100,000351147.130820.080517.Ung ho MS 2020.195 lo duong khanh thuyen FT20226408979731
8/13/2020100,000MBVCB.731157105.MS 2020 197.CT tu 0011000865252 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/13/2020100,000MBVCB.731143275.ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang).CT tu 0331000457524 BUI DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020100,000MBVCB.731141923.ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang).CT tu 0331000457524 BUI DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020100,000671901.130820.073829.ms 2020.197
8/13/2020100,000671382.130820.073711.Ung ho MS 2020.197 be Kieu Phuong Trang
8/13/2020100,000344539.130820.073647.Ung ho MS2020.197 FT20226971052407
8/13/2020100,000MBVCB.731127971.Be bi benh suy tuy.CT tu 0111000166515 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/13/2020150,000749172.130820.185705.MS2020.197 be Kieu Phuong Trang FT20226698985017
8/13/2020150,000IBVCB.731705776.Ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang).CT tu 0591001636457 NGUYEN TRONG TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020150,000282245.130820.091505.ung ho Kieu phuong Trang MS 2020.197
8/13/2020200,000MBVCB.731048332.HOANG DUC VIET gui chau do my hanh , ms 2020.196.CT tu 0411000980260 HOANG DUC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020200,000246431.130820.205854.ung ho MS 2020.197(be Kieu Phuong Trang)
8/13/2020200,000092568.130820.205714.Ms 2020 191 ung ho vien phi Tran Van Vung
8/13/2020200,000239547.130820.201956.MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang)
8/13/2020200,000IBVCB.731887972.MS 2020 197 be Kieu Phuong Trang.CT tu 0441000660921 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/13/2020200,000670674.130820.164715.MS 2020.197 be Kieu Phuong Trang. FT20226082684057
8/13/2020200,000758328.130820.164144.Ung ho MS 2020 197 Be Kieu Phuong Trang
8/13/2020200,000051699.130820.163849.ung ho chau Do My Hanh ms 2020.196
8/13/2020200,000277308.130820.155014.Ghi ro ung hoMS 2020.197(be Kieu Phuong Trang)
8/13/2020200,000183746.130820.153100.UNG HO MS 2020.197-130820-15:31:02 183746
8/13/2020200,000258567.130820.152817.UNG HO MS 2020.196 (UNG HO BE DO MY HANH)
8/13/2020200,000MBVCB.731723523.Ung ho ms 2020.197 be kieu phuong trang.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020200,000MBVCB.731710097.ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang).CT tu 0691000325568 PHAM THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020200,000757410.130820.145401.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 DAM NGOC LOAN Ha Giang ung ho MS 2020197
8/13/2020200,000IBVCB.731669591.MS 2020 197 be Kieu Phuong Trang.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/13/2020200,000580465.130820.144657.Ung ho MS 2020.197 be Kieu phuong Trang FT20226821473036
8/13/2020200,000MBVCB.731649448.Ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang).CT tu 0011001764032 VU THI BINH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020200,000MBVCB.731643812.NGUYEN THI NGUYET chuyen tien ung ho Ms 2020.193 em Ha Nhat Minh con anh Phanh.CT tu 0611001785780 NGUYEN THI NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020200,000MBVCB.731634755.Ms 2020.197 (be Kieu Phuong Trang).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020200,000Sender:48304001.DD:130820.SHGD:10005378.BO:NGUYEN THE VAN.MS 2020.197 (BE KIEU PHUONG TRANG) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
8/13/2020200,000MBVCB.731572287.Ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang).CT tu 0301000348708 NGUYEN DUC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020200,000632410.130820.133120.Ung ho MS 2020.197 ( be Kieu Phuong Trang) mong moi su tot dep nhat se den ben con!
8/13/2020200,000468348.130820.132708.Ung ho MS 2020 197
8/13/2020200,000IBVCB.731561095.NGUYEN THI NGHIEM HANH chuyen khoan ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang).CT tu 0071002896247 NGUYEN THI NGHIEM HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020200,000900802.130820.131831.ung ho MS 2020.197
8/13/2020200,000715236.130820.130830.ung ho 2020 196 le thi my ha
8/13/2020200,000419873.130820.123106.Ung ho Ms 2020 195 be lo duong khanh thuyen
8/13/2020200,000416191.130820.122707.Ung ho MS 2020 197 be Kieu phuong Trang
8/13/2020200,000124847.130820.114602.ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang)
8/13/2020200,000827049.130820.111106.ung ho MS 2020.197 be Kieu Phuong Trang
8/13/2020200,000IBVCB.731339910.Ung ho MS 2020.197 be Kieu Phuong Trang.CT tu 0111000167394 NGUYEN THI THANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020200,000791773.130820.102635.ms 2020.197 be Kieu Phuong Trang
8/13/2020200,000784346.130820.101726.MS 2020.197 be Kieu Phuong Trang
8/13/2020200,000227538.130820.101456.UNG HO MS 2020.197 (BE KIEU PHUONG TRANG)
8/13/2020200,000416931.130820.100828.Ung ho ms 2020.197 be kieu phuong trang, chuc be binh an FT20226215105962
8/13/2020200,000411658.130820.095514.ungr ho MS 2020197(be kieu phuong trang)
8/13/2020200,000Sender:79305001.DD:130820.SHGD:10000011.BO:TRAN VINH TRUNG.MS 2020 197
8/13/2020200,000IBVCB.731225165.Suy tuy.CT tu 0011001504463 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/13/2020200,000125794.130820.083246.MS 2020.197(UNG HO BE KIEU PHUONG TRANG)-130820-08:32:25 125794
8/13/2020200,000721371.130820.081318.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 197 be Kieu Phuong Trang
8/13/2020200,000MBVCB.731167766.MS 2020.197 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020200,000688001.130820.081205.chuc be mau khoi MS 2020.197
8/13/2020200,000685880.130820.080837.Ung ho MS 2020.197 be Kieu Phuong Trang
8/13/2020200,000612071.130820.080233.UH MS 2020.197 - Be Kieu Phuong Trang
8/13/2020200,000679768.130820.075716.ung ho Ms 2020.197
8/13/2020200,000677205.130820.075141.ung ho ms 2020.197 be Kieu Phuong Trang
8/13/2020200,000473697.130820.072312.Vietcombank 0011002643148 PHAM MINH HIEN chuyen khoan MS 2020 197 be Kieu Phuong Trang
8/13/2020200,000MBVCB.731131224.HOANG XUAN DUY chuyen tien ung ho be Phuong Trang MS 2020197.CT tu 1015357934 HOANG XUAN DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020200,000717870.130820.071121.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020196 be Do My Hanh
8/13/2020200,000MBVCB.731126497.Ung ho MS 2020 197 be Kieu Phuong Trang.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/13/2020200,000261460.130820.065917.MS 2020.197
8/13/2020200,000214715.130820.064436.ung ho be Kieu Phuong Trang.
8/13/2020200,000MBVCB.731105739.bi suy tuy.CT tu 0071001027499 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/13/2020200,000650356.130820.060325.Ung ho be Kieu Phuong Trang MS 2020.197
8/13/2020200,000MBVCB.731102447.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang) Vietnamnet 13/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020250,000659435.130820.000206.ung ho be Nguyen Viet Anh MS 2020 189
8/13/2020300,000060015.130820.201921.ung ho MS 2020.197
8/13/2020300,000MBVCB.731905995.Ung ho ms 2020.197.CT tu 0611001962577 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020300,000562543.130820.044646.Ung ho ma so ms2020.197 kieu phuong trang
8/13/2020300,000MBVCB.731812078.ung ho MS 2020.197 be Kieu Trang.CT tu 0371000474883 TRAN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020300,000MBVCB.731775124.MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang).CT tu 1015801299 NGUYEN THI DIEU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020300,000MBVCB.731700479.Ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang).CT tu 0101000119674 LE VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020300,000Sender:01310001.DD:130820.SHGD:10011856.BO:PHAM VAN NHAN.UNG HO MS 2020.197 BE KIEU PHUONGTRANG
8/13/2020300,000396403.130820.144722.Ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang)
8/13/2020300,000Sender:01202021.DD:130820.SHGD:10003317.BO:NGUYEN TUONG DIEM LI.995220081355195 CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 2020.197 CHAU KIEU PHUONG TRANG
8/13/2020300,000508040.130820.131533.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 196 be Do My Hanh
8/13/2020300,000524657.130820.130837.Ung ho MS 2020.197 be Kieu Phuong Trang FT20226326909607
8/13/2020300,000893968.130820.130350.Ung ho MS 2020.197 be Kieu Phuong Trang
8/13/2020300,000870502.130820.121628.ung ho ms 2020.197 be Kieu Phuong Trang
8/13/2020300,000MBVCB.731385832.Ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020300,000MBVCB.731335334.Ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang).CT tu 0581000794307 HA THI TRUC LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020300,000688285.130820.101841.Ung ho MS 2020 197 be Kieu Phuong Trang
8/13/2020300,000Sender:79334001.DD:130820.SHGD:10001079.BO:TRAN THI KIM THAO0044956.UNG HO MS 2020.197( BEKIEU PHUONG TRANG) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
8/13/2020300,000132499.130820.092748.MS 2020.197 (BE KIEU PHUONG TRANG)-130820-09:27:11 132499
8/13/2020300,000387238.130820.092251.UNG HO MS 2020.197 BE KIEU PHUONG TRANG FT20226469365850
8/13/2020300,000MBVCB.731225694.DOAN THI LAM HUONG chuyen tien ung ho MS 2020.197 be KIEU PHUONG TRANG.CT tu 0011000368851 DOAN THI LAM HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020300,000950850.130820.074519.HUONG TRA UNG HO MS 2020 197 UNG HO BE KIEU PHUONG TRANG
8/13/2020300,000IBVCB.731134172.MS 2020 197 be Kieu Phuong Trang.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/13/2020300,000662797.130820.071126.tuoi ung ho MS 2020.197 be Kieu Phuong Trng
8/13/2020300,000MBVCB.731099593.NGUYEN TUAN TU chuyen tien MS2020. 197 ( be kieu phuong trang ).CT tu 0011004357979 NGUYEN TUAN TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020350,000238074.130820.214250.Ung ho moi gia dinh 50.000VND, MS 2020.191, 192, 193, 194, 195, 196, 197. Cam on Bao Vietnamet.
8/13/2020500,000MBVCB.732124929.Ung ho MS 2020.197 ( be Kieu Phuong Trang ).CT tu 0441000616105 PHAM THI DA THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020500,000236739.130820.200440.NGUYEN QUOC AN Chuyen tien ung ho MS 2020.197( be Kieu phuong trang)
8/13/2020500,000MBVCB.732070884.Tom C tang MS 2020. 197 be Kieu PHuong Trang.CT tu 0011001912955 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020500,000747978.130820.185446.Ung ho MS 2020.197 FT20226470300087
8/13/2020500,000MBVCB.731861124.Ms 2020 197 be KieuPhuongTrang.CT tu 0451000317934 NGUYEN HONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020500,000667753.130820.154822.Ung ho MS 2020197 be Kieu Phuong Trang
8/13/2020500,000IBVCB.731748014.MS 2020.197 (Tien ung ho be Kieu Phuong Trang).CT tu 0021001351684 VU DANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020500,000MBVCB.731721003.Be KIEU PHUONG TRANG.CT tu 0071000791099 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/13/2020500,000MBVCB.731708647.Ung ho Ms 2020.195( ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen).CT tu 0231000486573 NGUYEN THI KIM TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020500,000382970.130820.140904.MS 2020.197 kieu phuong trang
8/13/2020500,000IBVCB.731600243.MS 2020 197 be Kieu Phuong Trang.CT tu 0081001196681 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/13/2020500,000530975.130820.132235.Ung ho ms 2020.197 be Kieu phuong Trang FT20226491242195
8/13/2020500,000MBVCB.731525068.MS 2020.196(Ung ho be Do My Hanh).CT tu 0121002145982 NGO THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020500,000Sender:01310001.DD:130820.SHGD:10009361.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2020.197 BE KIEU PHUONG TRANG
8/13/2020500,000950993.130820.000235.ung ho MS 2020.196 (ung ho be Do My Hanh)
8/13/2020500,000850273.130820.114328.Ung ho MS 2020196 be Do My Hanh
8/13/2020500,000839743.130820.112814.ung ho MS 2020197 be Kieu Phuong Trang
8/13/2020500,000414814.130820.101743.Duong Tuyet Nhung Tinh Tien Giang ung ho be DoMyHanh MS 2020.196
8/13/2020500,000138557.130820.100911.UNG HO MS 2020-197 BE KIEU PHUONG TRANG-130820-10:08:53 138557
8/13/2020500,000136316.130820.095351.UNG HO MS 2020.197 BE KIEU PHUONG TRANG-130820-09:53:53 136316
8/13/2020500,000MBVCB.731289273.Ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang).CT tu 0041000237957 HO VAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020500,000Sender:01310001.DD:130820.SHGD:10004316.BO:VO THI THU HA.MS 2020.197
8/13/2020500,000570411.130820.094256.ung ho MS 2020.197 Be KIEU PHUONG TRANG
8/13/2020500,000MBVCB.731260329.To Thanh Minh ung ho be Ha Nhat Minh MS 2020.193.CT tu 0501000112854 TO THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020500,000IBVCB.731258402.MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang).CT tu 0071001009872 NGUYEN THI QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020500,000381677.130820.091331.Ung Ho 2020.197 Be Kieu Phuong Trang FT20226215341873
8/13/2020500,000MBVCB.731230831.Ung ho MS2020.197(be Kieu Phuong Trang).CT tu 0301000757575 NGUYEN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020500,000402411.130820.084135.UNG HO MS2020.196 (UNG HO BE DO MY HANH)
8/13/2020500,000IBVCB.731192277.NGUYEN THI HIEN chuyen khoan ung ho be nguyen dai thanh tam.CT tu 0401000087372 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020500,000215872.130820.082520.Ung ho MS 2020.193 (Be Ha Nhat Minh)
8/13/2020500,000215776.130820.082041.Ung ho MS 2020.195 (Be Lo Duong Khanh Thuyen )
8/13/2020500,000215720.130820.081728.ung ho MS 2020.197 ( be Kieu Phuong Trang)
8/13/2020500,000064782.130820.081607.Ung ho ms 2020 197 be Kieu Phuong Trang
8/13/2020500,000476564.130820.080630.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 197 be Kieu Phuong Trang
8/13/2020500,000353243.130820.081150.MS 2020 197 Be Kieu Phuong Trang FT20226128449970
8/13/2020500,000891470.130820.074546.Ung ho MS 2020.195 (Be Lo Duong Khanh Thuyen)
8/13/2020500,000890809.130820.074146.Ung ho MS 2020.197 (Be Kieu Phuong Trang)
8/13/2020500,000MBVCB.731135931.Chuyen tien giup do be Kieu Phuong Trang, MS 2020.197 bi giam tieu cau.CT tu 0601000525202 NGUYEN HUYNH THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020500,000MBVCB.731133154.NGUYEN HOANG ANH VU chuyen tien ms 2020.196 ung ho be do my hanh.CT tu 0121000727437 NGUYEN HOANG ANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020500,000341477.130820.071939.Ung ho MS 2020.197 be Kieu Phuong Trang FT20226971092142
8/13/2020500,000MBVCB.731121399.NGUYEN DUC CANH UNG HO BE MY HANH . MS: 2020.196.CT tu 0121000349324 NGUYEN THI HONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020500,000MBVCB.731118705.MS 2020197.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/13/2020500,000337510.130820.065051.Ung ho MS 2020.197. Be Kieu Phuong Trang FT20226694467540
8/13/2020500,000MBVCB.731105064.TRUONG THI THU NHAN chuyen tien ung ho ms2020 197 be Kieu Phuong Trang.CT tu 0051000542740 TRUONG THI THU NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020500,000MBVCB.731104097.MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang).CT tu 0021001737307 TRAN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/20201,000,000IBVCB.1208200895665002.Cty Huynh Ngoc ung ho Em Tran Van Vung_MS 2020.191
8/13/20201,000,000IBVCB.1208200057333001.Cty Huynh Ngoc ung ho be Duong Khanh Thuyen_MS 2020.195
8/13/20201,000,000661700.130820.210614.Tham chau Kieu Phuong Trang MS2020 197
8/13/20201,000,000MBVCB.732110141.Ung ho MS 2020.197 ( be Kieu Phuong Trang).CT tu 0011004055556 NGUYEN THI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/20201,000,000234427.130820.195222.ms 2020.192 ung ho ong nguyen ngoc hai
8/13/20201,000,000MBVCB.732059053.ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/20201,000,000IBVCB.731697494.ung ho MS 2020.197 BE KIEU PHUONG TRANG.CT tu 0011003095307 LAI TRAN DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/20201,000,000172838.130820.142513.MS.2020.197(BE KIEU PHUONG TRANG)-130820-14:25:15 172838
8/13/20201,000,000IBVCB.731534651.DANG QUYNH CHI transfer ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang).CT tu 0251001029251 DANG QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/20201,000,000MBVCB.731507763.Ung ho MS 2020.196?(ung ho be Do My Hanh).CT tu 0071000864313 BUI TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/20201,000,000MBVCB.731327058.Ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang).CT tu 0231000613400 VU THI MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/20201,000,000392334.130820.101334.2020-197 kieu phuong trang
8/13/20201,000,000Sender:79310001.DD:130820.SHGD:10003772.BO:HOANG THI THANH THUY.MS 2020.196 UNG HO BE DO MY HANH
8/13/20201,000,000Sender:79334001.DD:130820.SHGD:10000996.BO:NGUYEN THI BICH NHA2067102.UNG HO MS 2029.197 (BE KIEU PHUONG TRANG) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
8/13/20201,000,000218189.130820.094350.Ung ho MS 2020.197
8/13/20201,000,000MBVCB.731234750.MS 2020.197( ung ho be Kieu Phuong Trang).CT tu 0371000415621 TRUONG VINH THUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/20201,000,000IBVCB.731208916.TRAN THI HIEN ck ung ho MS 2020.197 (Be Kieu Phuong Trang).CT tu 0021001703875 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/20201,000,000477396.130820.081652.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 197 Be Kieu Phuong Trang
8/13/20201,000,000123791.130820.080939.UNG HO BE KIEU PHUONG TRANG MSO 2020197 O SONTAY HANOI-130820-08:09:44 123791
8/13/20201,000,000483125.130820.074331.Vietcombank 0011002643148 Giup be Kieu Phuong Trang MS 2020197
8/13/20201,000,000263567.130820.072603.Ung ho MS 2020.197
8/13/20201,000,000IBVCB.731116422.NGUYEN XUAN THAO ung ho be Trang MS 2020.197.CT tu 0011000887469 NGUYEN XUAN THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/20201,000,000334110.130820.061128.Ung ho be Kieu Phuong Trang - MS 2020.197 FT20226074912724
8/13/20201,131,656//Ref:TFMI413774500707{//}VAL:200707EUR42, /33B:EUR50, /Tlx:SW2007078474 /Pmnt: /71A:BEN /B.O:/BE092100755053571/TRUONG QUOC2/AV.DE MESSIDOR 213/203/BE/1180 UCCLE /F.O:/0011002643148VIETNAMNET NEWSPAPER198 TRAN QUANG KHAIVN HANOI, VIETNAMPhi NHNN(71F)
8/13/20202,000,000MBVCB.731848924.suy tuy song.CT tu 0141000811768 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/13/20202,000,000870041.130820.121544.MS.2020.196 . Ung ho be Do My Hanh
8/13/20202,000,000064867.130820.082051.Ung ho ma so 2020196 be Do My Hanh
8/13/20202,300,000971392.130820.135038.ong Dinh Giang ( phap danh Tri Minh ), ung ho be Do My Hanh ( MS: 2020.196 )
8/13/20205,000,000CTY MINH HAO UNG HO MS 2020.196 (UNG HO BE DO MY HANH)
8/14/202050,000IBVCB.733294087.Giup ma so 2020 198 gia dinh anh Duc.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/14/202050,000341530.140820.142135.MS 2020.183 (UNG HO EM DAO MINH KHOI)
8/14/202050,000740667.140820.141157.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020198 gia dinh anh Duc
8/14/202050,000IBVCB.732816877.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/202050,000338007.140820.134641.MS 2020.198 (GIA DINH ANH DUC)
8/14/202050,000337889.140820.134526.MS 2020.197 (BE KIEU PHUONG TRANG)
8/14/202050,000493101.140820.113457.ms 2020.198 gia dinh anh Duc
8/14/202050,000IBVCB.732450985.Ung ho MS 2020 198 Gia dinh Anh Duc.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/14/202050,000MBVCB.732315201.Ung ho MS 2020.198 (gia dinh anh Duc).CT tu 0341007058765 PHAN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020100,000717293.140820.221438.MS 2020.196 Ung ho be Do My Hanh
8/14/2020100,000264312.140820.203131.Ung ho MS 2020.196 (be Do My Hanh)
8/14/2020100,000880702.140820.194721.Ung ho MS 2020.198 gia dinh anh Duc
8/14/2020100,000879207.140820.194524.Ung ho MS 2020.197 be Kieu Phuong Trang
8/14/2020100,000285817.140820.180117.MS 2020.196 ung ho be Do My Hanh FT20227355038239
8/14/2020100,000MBVCB.732931402.Ha,Trong ung ho Ms 2020.169 ( be Vo Minh Huy).CT tu 0651000810243 NGUYEN THI THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020100,000MBVCB.732850126.HOA ung ho MS 2020.171 ( be Nguyen Thanh Khang).CT tu 0651000810243 NGUYEN THI THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020100,000Sender:01348002.DD:140820.SHGD:10001396.BO:MR NGUYEN DUY HUNG.NGUYEN DUY HUNG UNG HO MS 2020.198 GIA DINH ANH DUC
8/14/2020100,000018202.140820.112727.MS 2020.198 FT20227840109638
8/14/2020100,000Sender:79307006.DD:140820.SHGD:10004368.BO:NGUYEN DUC TRUNG.UNG HO MS 2020.189(UNG HO BE NGUYEN VIET ANH)
8/14/2020100,000IBPS/SE:79202002.DD:140820.SH:10001228.BO:DINH THI HONG NHUNG.995220081452161 - UNG HO MS2020.198
8/14/2020100,000MBVCB.732503834.ng h?MS 2020.197?(b Kieu Phuong Trang).CT tu 0651000772745 NGUYEN NGOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020100,000827245.140820.095419.Ms 2020 198 gia dinh anh Duc
8/14/2020100,000MBVCB.732486249.NGUYEN THI BICH NGOC chuyen tien ung ho MS 2020.296( ung ho be Do My Hanh).CT tu 0221000059187 NGUYEN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020100,000184318.140820.094123.Ung ho MS2020 198 gd anh Duc
8/14/2020100,000357783.140820.085113.ung ho tu thien MS 2020.198 gia dinh a Duc o cam xuyen, ha tinh sdt 0364586390
8/14/2020100,000500503.140820.084540.ung ho ma so 2020.198 (gia dinh anh Duc)
8/14/2020100,000911918.140820.084329.Ung ho ma so 2020 195 be LO DUONG KHANH THUYEN FT20227051783305
8/14/2020100,000240985.140820.084227.VIMH NAM UNG HO MS 2020.198 GIA DINH ANH DUC-140820-08:42:27 240985
8/14/2020100,000335608.140820.081949.ms 2020.198 gia dinh anh duc
8/14/2020100,000087778.140820.081058.Vietcombank 0011002643148 MS2020198 gia dinh anh duc
8/14/2020100,000896188.140820.080151.Ung ho MS 2020.198 gia dinh anh duc FT20227200547704
8/14/2020100,000062221.140820.075829.ung ho MS 2020 197
8/14/2020100,000232976.140820.071054.ms 2020.198
8/14/2020100,000MBVCB.732327152.Ung ho MS 2020.198 (gia dinh anh Duc).CT tu 0021002187289 LAM THI LUONG LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020100,000500674.140820.063018.Ung ho MS 2020198 gia dinh anh Duc
8/14/2020100,000561334.140820.055039.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 198 gia dinh anh Duc
8/14/2020100,000MBVCB.732304904.MS 2020.197?(be Kieu Phuong Trang).CT tu 0061001073547 NGO LE MINH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020150,000MBVCB.733247114.Ha-Trong-Hieu ung ho MS 2020.166 ( be Tran Trung Hoang).CT tu 1015460158 NGUYEN VU NGOC HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020150,000MBVCB.733215527.Ha-Trong-Hieu ung ho MS 2020.169( be Vo Minh Huy).CT tu 0651000810243 NGUYEN THI THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020175,000ATM_FTF.10800545.372098.20200814.133945.9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
8/14/2020200,000436649.140820.220108.Ung ho MS 2020.198 (gia dinh anh Duc)
8/14/2020200,000IBVCB.733439220.MS 2020.198 GIA DINH ANH DUC.CT tu 0411001089787 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/14/2020200,000IBVCB.733343827.UNG HO MS 2020.198 (gia dinh anh Duc).CT tu 0011004341053 NGUYEN THI VAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020200,000345475.140820.194725.MS 2020.196 ung ho be do My hanh FT20227878528225
8/14/2020200,000312860.140820.184759.MS 2020.198 Gia Dinh Anh Duc FT20227495609095
8/14/2020200,000MBVCB.733202436.ung ho .MS 2020197 (kieu phuong trang) .CT tu 0461000464862 LE THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020200,000785198.140820.173751.MS 2020.197 adidaphat mong be mau khoe
8/14/2020200,000307183.140820.160747.MS 2020.198 (UNG HO GIA DINH ANH DUC)-140820-16:07:42 307183
8/14/2020200,000IBVCB.732828614.MS.2020.072 be Y Tre Knul.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/14/2020200,000IBVCB.732822049.ung ho MS 2020.198 (gia dinh anh Duc).CT tu 0071005876091 NGUYEN NGOC BICH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020200,000628739.140820.112729.ung ho ms 2020 198 gia dinh anh duc
8/14/2020200,000628580.140820.112726.UNG HO MS 2020 196 UNG HO BE DO MY HANH
8/14/2020200,000243609.140820.110332.MS 2020.198 (Gia Dinh Anh Duc)
8/14/2020200,000994002.140820.105312.Ung ho MS 2020.198 gia dinh anh Nguyen Nhu Duc FT20227971787870
8/14/2020200,000992194.140820.105036.Ung ho MS 2020.197 be Kieu Phuong Trang FT20227326393681
8/14/2020200,000215845.140820.104649.HA THI HOA ung ho chau trang
8/14/2020200,000257545.140820.103704.UNG HO MS 2020.198(GIA DINH A DUC)-140820-10:37:13 257545
8/14/2020200,000444843.140820.103606.ung ho MS 2020.198 gia dinh anh Duc
8/14/2020200,000IBVCB.732518953.Ung ho be Kieu Phuong Trang - MS 2020.197.CT tu 0381000497300 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/14/2020200,000712569.140820.093241.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 198 gia dinh anh Duc
8/14/2020200,000391440.140820.093324.MS 2020.197 be Kieu Phuong Trang
8/14/2020200,000571818.140820.092656.Vietcombank 0011002643148 LE THI MAI PHUONG chuyen khoan ung ho anh Duc MS2020198
8/14/2020200,000094186.140820.092304.Vietcombank 0011002643148 ung ho be Kieu Phuong Trang MS 2020 197
8/14/2020200,000Sender:01310005.DD:140820.SHGD:10004953.BO:VO HOANG SON.UNG HO MS 2020.198 GIA DINH ANH DUC
8/14/2020200,000Sender:01310005.DD:140820.SHGD:10004578.BO:DANG QUOC KIM.2020.198
8/14/2020200,000331134.140820.081245.Ung ho MS.2020.198
8/14/2020200,000Sender:79305001.DD:140820.SHGD:10000009.BO:TRAN VINH TRUNG.MS 2020 198
8/14/2020200,000MBVCB.732364239. MS 2020.198 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020200,000322091.140820.075634.ms 2020. 198
8/14/2020200,000236910.140820.075536.MS2020.198 ANH DUC-140820-07:55:18 236910
8/14/2020200,000MBVCB.732343251.Ung ho MS 2020.198 (gd a Duc).CT tu 0301000331138 HA NGOC VAN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020200,000564119.140820.073114.Vietcombank 0011002643148 PHAM MINH HIEN chuyen khoan ung ho gia dinh anh Duc 2020 198
8/14/2020200,000798780.140820.072051.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 198 gia dinh anh Duc
8/14/2020200,000305949.140820.071318.Chuyen tien ung ho MS 2020.198 ung gia dinh Duc
8/14/2020200,000700200.140820.070340.Vietcombank 0011002643148 ung ho a Duc que ha tinh 0364586390
8/14/2020200,000807272.140820.064817.Ung ho MS 2020198 gia dinh anh Duc
8/14/2020200,000883352.140820.064551.Ung ho 2020.198 gia dinh anh Duc FT20227157789698
8/14/2020200,000271002.140820.064458.Tran Thi Tuyet Nga chuyen tien ung ho ma so 2020.198 ( ung ho gia dinh anh Duc)
8/14/2020200,000IBVCB.732318699.Ung ho be Do My Hanh - MS 2020.196.CT tu 0381000497300 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/14/2020200,000IBVCB.732316428.Gia dinh anh Nguyen Nhu Duc - MS 2020.198.CT tu 0381000497300 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/14/2020200,000MBVCB.732308951.MS 2020.198 ( gd Anh Duc) .CT tu 0191000373456 TRAN NGOC LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020200,000MBVCB.732303288.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.198 (gia dinh anh Duc) Vietnamnet 14/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020250,000IBVCB.732670800.MS 2020.198 (Ung ho anh Nguyen Nhu Duc).CT tu 0151000572797 NGUYEN VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020300,000857958.130820.233126.Ung ho ma 2020.296 Do My Hanh. Thon 3, xa Phu Van, huyen Bu Gia Map, tinh Binh Phuoc FT2022742047269
8/14/2020300,000339565.140820.201608.UNG HO MS 2020.188 - BE NGUYEN DAI THANH TAM-140820-20:15:59 339565
8/14/2020300,000339288.140820.201304.UNG HO MS 2020.196 ( BE DO MY HANH)-140820-20:12:37 339288
8/14/2020300,000709602.140820.162024.MS2020.196 ung ho be Do My Hanh
8/14/2020300,000IBVCB.733012852.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ro ung ho MS 2020.198 (gia dinh anh Duc).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020300,000IBVCB.733008461.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020300,000IBVCB.733002350.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.196 (Ung ho be Do My Hanh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020300,000IBVCB.732995375.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.195 (Ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020300,000IBVCB.732990954.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.195 (Ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020300,000594479.140820.122602.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 196 ung ho be Do My Hanh
8/14/2020300,000IBVCB.732723064.Ha-Ngoc ung ho MS 2020.198.CT tu 0071004160600 NGUYEN KHAC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020300,000971024.140820.102024.Ung ho MS 2020.197 - be Kieu Phuong Trang FT20227401067526
8/14/2020300,000098817.140820.100609.Vietcombank 0011002643148 MS 2020198 ung ho gia dinh anh duc
8/14/2020300,000IBVCB.732511125.MS 2020198 gia dinh anh Duc.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/14/2020300,000287642.140820.085747.Nguyen Van Hai chuyen tien MS 2020.198
8/14/2020300,000IBVCB.732372822.MS 2020 198 Gia dinh anh Duc.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/14/2020300,000MBVCB.732356025.MS 2020.198.CT tu 0031000302583 NGUYEN THI SEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020300,000879788.140820.055512.UNG HO MS 2020 198GIA DINH AH DUC FT20227276864899
8/14/2020400,000Sender:01321001.DD:140820.SHGD:10001166.BO:VO THI KIM NGOC.CHI KIM NGOC VA CHI THANH VY UNG HO BE MY HANH MA SO 2020
8/14/2020400,000591973.140820.115927.Vietcombank 0011002643148 MS 2020196 be do my hanh
8/14/2020500,000382031.140820.205546.ung ho be Kieu Phuong Trang 2020.197
8/14/2020500,000327647.140820.182106.UNG HO ONG NGUYEN NGOC HAI MS 2020192-140820-18:20:43 327647
8/14/2020500,000IBVCB.733121335.LUONG CHI CONG ung ho MS 2020.198 (gia dinh anh Duc).CT tu 0851000008616 LUONG CHI CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020500,000356799.140820.160451.MS2020.196 (ung ho be Do My Hanh)
8/14/2020500,000659628.140820.153042.gui ung ho MS 2020.296
8/14/2020500,000MBVCB.732948972.Ung ho MS 2020.198 (gia dinh anh Duc).CT tu 0451000274779 CHU MINH KHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020500,000747538.140820.150808.Vietcombank 0011002643148 HUYNH THI KIM TRINH chuyen khoan ung ho MS 2020196 be do my hanh
8/14/2020500,000274144.140820.150353.MS2020.189 (Nguyen Viet Anh)
8/14/2020500,000273768.140820.150249.MS2020.191 (Tran Van Vung)
8/14/2020500,000MBVCB.732879205.DOAN THI HOA chuyen tien ung ho MS 2020.198 (gia dinh anh Duc).CT tu 0021000429190 DOAN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020500,000DO THU THUY-UNG HO MS 2020.198
8/14/2020500,000831984.140820.134928.Vietcombank 0011002643148 ms 2020 193 em Ha Nhat Minh
8/14/2020500,000264663.140820.112115.UNG HO MS2020.198(GD EM DUC)-140820-11:20:53 264663
8/14/2020500,000263397.140820.111344.UNG HO MS 2020.193 ( EM HA NHAT MINH)-140820-11:13:47 263397
8/14/2020500,000078659.140820.105418.Ung ho MS 2020198 gia dinh anh Duc
8/14/2020500,000980712.140820.103417.UnghoMS2020198giadinhanhDuc FT20227971710730
8/14/2020500,000171282.140820.093230.Ung ho MS 2020 198 gia dinh anh Duc
8/14/2020500,000Sender:01310001.DD:140820.SHGD:10004446.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.198 GIA DINHANH DUC
8/14/2020500,000Sender:01310001.DD:140820.SHGD:10003285.BO:VO NGOC THANH.UNG HO MS 2020.197 BE KIEU PHUONG TRANG
8/14/2020500,000119769.140820.085418.Ung ho MS2020 198 Gia dinh anh Duc
8/14/2020500,000286145.140820.085103.MS 2020198 ( gia dinh anh Duc)
8/14/2020500,000901644.140820.081905.ung ho qua bao Vietnamnet ung ho ma 2020-198 gia dinh anh Duc FT20227214808010
8/14/2020500,000701910.140820.073957.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020198 gia dinh anh Duc
8/14/2020500,000561809.140820.070619.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Dang Thi Thu Trang ung ho be Kieu Phuong Trang M
8/14/2020500,000884969.140820.070110.Ung ho MS 2020.198 FT20227214950194
8/14/2020500,000916592.140820.065753.Ung ho MS 2020.198(gia dinh a Duc)
8/14/2020500,000884277.140820.065434.Ung ho ms 2020.198 gia dinh anh Duc FT20227214491038
8/14/2020500,000MBVCB.732319571.Ung ho MS 2020.198 - gia dinh anh Duc.CT tu 0501000185018 TRAN DUC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020500,000571468.140820.064427.IBFT ung ho MS 2020.198 gia dinh anh Duc
8/14/2020500,000IBVCB.732316065.MS 2020 198 gia dinh anh NGUYEN NHU DUC.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/14/2020500,000MBVCB.732265701.MS 2020.196 ( Ung ho Be Do My Hanh).CT tu 0501000169136 DOAN THI KIM HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/20201,000,000407201.140820.215836.Gieo duyen giup do Ms 2020.198 gia dinh a duc FT20228809202267
8/14/20201,000,000335745.140820.201131.UNG HO MS 2020.198 (GIA DINH ANH DUC)
8/14/20201,000,000871980.140820.193458.ms 2020.198 gia dinh anh duc
8/14/20201,000,000NGUYEN DANG THANH PHUONG UNG HO TIEN CHO 2020 -198 (GIA DINH A DUC) 1.000.000D
8/14/20201,000,000538698.140820.124900.UNG HO MS 2020.198 gia dinh anh Duc
8/14/20201,000,000121323.140820.121323.MS 2020.193
8/14/20201,000,000121104.140820.121104.MS 2020.197
8/14/20201,000,000MBVCB.732674923.ung ho MS 2020.198 gia dinh anh Duc.CT tu 0071001013306 TRAN THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/20201,000,000MBVCB.732669928.ung ho MS 2020.197 be Kieu Phuong Trang.CT tu 0071001013306 TRAN THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/20201,000,000MBVCB.732464976.MS 2020.198(gia dinh a Duc).CT tu 0961000020000 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/20201,000,000929488.140820.091623.Ung ho ms 2020 198 gia dinh anh duc FT20227353287200
8/14/20201,000,000MBVCB.732375822.LE THANH HUYEN chuyen tien ung ho MS 2020.198.CT tu 0011002594118 LE THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/20201,000,000714808.140820.081943.ung ho ma so 2020.198 gia dinh anh duc
8/14/20202,000,000269228.140820.055559.ung ho ms 2020.198(gia dinh a duc)
8/14/20203,000,000Sender:01310001.DD:140820.SHGD:10004257.BO:PHAN HUYNH HUYEN THOAI.GIUP MS 2020 197 KIEU PHUONG TRANG
8/15/202045,000552179.150820.124815.MS 2020.199 ( em Pham Thi Mai Huong)
8/15/202050,000IBVCB.734361905.Giup ma so 2020 199 em Pham Thi Mai Huong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/15/202050,000IBVCB.733699495.Ung ho MS 2020 199 Em Pham Thi Mai Huong.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/15/2020100,000MBVCB.734532300.Ung ho MS 2020.181 (em Tran Thi Loan).CT tu 0351000860506 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020100,000955418.150820.192615.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020 199 PHAM THI MAI HUONG
8/15/2020100,000953517.150820.192438.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020 196 be DO MY HANH
8/15/2020100,000951304.150820.192240.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020 197 KIEU PHUONG TRANG
8/15/2020100,000947539.150820.191927.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020 195 be LO DUONG KHANH THUYEN
8/15/2020100,000944279.150820.191634.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020 194 NGUYEN THI THUY DUNG
8/15/2020100,000938001.150820.191104.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020 192 NGUYEN NGOC HAI
8/15/2020100,000935173.150820.190835.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020 191 TRAN VAN VUNG
8/15/2020100,000930899.150820.190505.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020 189 be NGUYEN VIET ANH
8/15/2020100,000927535.150820.190224.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020 188 NGUYEN DAI THANH TAM
8/15/2020100,000698693.150820.144347.ung ho ms 2020197 be kieu phuong trang dt 0981952919 FT20228922205652
8/15/2020100,000MBVCB.733988276.ung ho ma so: MS 2020.194 (em Nguyen Thuy Dung) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020100,000MBVCB.733914838.Ms2020.196( bes Do My Hang).CT tu 0461000507109 TONG THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020100,000511254.150820.112617.ung ho MS 2020199 em Pham Thi Mai Huong
8/15/2020100,000289485.150820.104352.ung ho MS 2020 198 gia dinh anh Duc
8/15/2020100,000277970.150820.103614.Ung ho MS2020 199 em Pham Thi Mai Huong
8/15/2020100,000658013.150820.102930.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020199 em phan thi mai huong
8/15/2020100,000882080.150820.101152.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020199 em Pham Thi Mai
8/15/2020100,000360291.150820.081446.VINH NAM UNG HO MS 2020.199 PHAM THI MAI HUONG-150820-08:14:46 360291
8/15/2020100,000MBVCB.733655976.Ms 2020199.CT tu 0021001073591 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/15/2020100,000MBVCB.733634668....CT tu 0201000712733 PHAM VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020100,000722578.150820.015754.Ung ho ms 2020.198 gia dinh anh Duc
8/15/2020150,000917314.150820.185415.Nhom Vien gach nho Ung ho 3 Ma so 193 194 va 195
8/15/2020150,000296820.150820.154546.ung ho em Pham thi mai Huong MS 2020.199
8/15/2020200,000IBVCB.733552162.UNG HO MS 2020.195 (UNG HO BE LO DUONG KHANH THUYEN).CT tu 0011004341053 NGUYEN THI VAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020200,000744849.150820.210050.ung ho MS 2020.199 (em pham thi mai huong)
8/15/2020200,000761173.150820.170140.Ms 2020.197 be Kieu Phuong Trang
8/15/2020200,000366121.150820.163320.ung ho ms.2020.199
8/15/2020200,000IBVCB.734153866.Ung ho MS 2020193 em Ha Nhat Minh.CT tu 0611001911128 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/15/2020200,000MBVCB.734042017.NGUYEN DUC HUNG chuyen tien MS 2020.199 (em pham thi mai huong).CT tu 0021000992696 NGUYEN DUC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020200,000246336.150820.130433.ung ho chau pham thu mai huong , MS 2020, 199
8/15/2020200,000237537.150820.124531.Chuyen tien
8/15/2020200,000MBVCB.733974274.MS 2020.199.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020200,000544339.150820.101055.Ung ho MS 2020.199 Pham Thi Mai Huong FT20228748318336
8/15/2020200,000804621.150820.100125.ung ho MS 2020.196 (be Do My Hanh)
8/15/2020200,000643208.150820.095001.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020199
8/15/2020200,000MBVCB.733782624.ung ho MS 2020.199 em Pham Thi Mai Huong.CT tu 0531000269942 LE THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020200,000101435.150820.092031.Ung ho MS 2020.198 Gia dinh Anh Duc
8/15/2020200,000MBVCB.733747776.CHU THI THU THUY chuyen tien ung ho MS 2020.199(em Pham Thi Mai Huong).CT tu 0021001660678 CHU THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020200,000MBVCB.733745659.Ung ho MS 2020.199 ( em PHAM THI MAI HUONG).CT tu 0541000330974 NGUYEN TRONG LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020200,000453217.150820.090232.Ung ho MS 2020.199 ( em pham mai huong)
8/15/2020200,000637426.150820.085515.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THI TUYEN chuyen khoan ung ho be Kieu Phu
8/15/2020200,000768049.150820.084901.UNG HO MS 2020.199 (em PHAM THI MAI HUONG)
8/15/2020200,000730680.150820.083830.TTTPhuong ung ho Ms2020.199 em Pham Thi Mai Huong
8/15/2020200,000780149.150820.082101.Vietcombank 0011002643148 ung hoMS 2020199em Pham Thi Mai Huong
8/15/2020200,000056467.150820.081206.Chuyen tien ung ho ms 2020.199
8/15/2020200,000399770.150820.073809.MS 2020.199 e PHAM THI MAI HUONG
8/15/2020200,000MBVCB.733632352.Ung ho MS 2020.199 Pham Thi Mai Huong.CT tu 0591000219503 BUI MINH THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020200,000677084.150820.063458.IBFT ung ho Ms 2020.199 Pham t Mai Huong
8/15/2020200,000MBVCB.733618952.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.199 (em Pham Thi Mai Huong) Vietnamnet 15/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020200,000352058.150820.000915.GIUP DO BE NGUYEN VU PHUONG LINH-150820-00:08:55 352058
8/15/2020300,000MBVCB.734471258.Ung ho MS 2020.199 (em Pham Thi Mai Huong).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020300,000481931.150820.194242.Chuyen tien ung ho MS 2020.199 em Pham Thi Mai Huong
8/15/2020300,000687448.150820.132851.UNG HO MS 2020.197 BE KIEU PHUONG TRANG
8/15/2020300,000687208.150820.132549.UNG HO MS 2020.196 BE DO MY HANH
8/15/2020300,000IBVCB.733962949.MS 2020199 em Pham Thi Mai Huong.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/15/2020300,000744320.150820.115042.Ung ho MS 2020.196 em Do My Hanh
8/15/2020300,000MBVCB.733901995.Ung Ho MS 2020.199 Pham Thi Mai Huong.CT tu 0021001991604 NGUYEN DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020300,000547074.150820.101513.Ung ho Ms 2020.199 em Pham Thi Mai Huong FT20228807935017
8/15/2020300,000MBVCB.733789909.Ung ho MS 2020.199 em Pham Thi Mai Huong.CT tu 0041000122436 NGUYEN THI DIEM CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020300,000480800.150820.081332.Ung ho MS 2020.199 Pham Thi Mai Huong FT20228320831182
8/15/2020500,000MBVCB.734291421.Ung ho MS 2020.199(pham thi minh huong).CT tu 0011004106207 NGUYEN THI DIEU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020500,000037519.150820.160920.ung ho MS 2020 199 Pham mai huong
8/15/2020500,000464406.150820.124235.ung ho nguoi chay xe om kho khan
8/15/2020500,000IBVCB.733911044.chuyen khoan ung ho ms 2020.199 em PHAM THI MAI PHUONG.CT tu 0061000098460 THIEU QUANG VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020500,000534304.150820.095545.Ung ho MS 2020.199 FT20228761313848
8/15/2020500,000367696.150820.091929.MS 2020.198( GD A DUC)-150820-09:19:22 367696
8/15/2020500,000057435.150820.081346.MS 2020.199
8/15/2020500,000399227.150820.072452.Ung ho MS 2020 199 Pham Thi Mai Huong
8/15/2020500,000MBVCB.733637896.Giup do 2020.199.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020500,000MBVCB.733623853.Ung ho MS 2020.199 Pham Mai Huong.CT tu 0971000007020 LE ANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020500,000021054.150820.062847.ung ho MS 2020.199 em Pham Thi Mai Huong
8/15/2020500,000354466.150820.041511.MS 2020198(GIA DINH A DUC)-150820-04:15:11 354466
8/15/2020500,000IBVCB.733572646.MS 2020 197 be KIEU PHUONG TRANG Ha Noi.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/15/20201,000,000MBVCB.734289724.Ung ho MS 2020.194 (ung ho e nguyen thi thuy dung).CT tu 0011004106207 NGUYEN THI DIEU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/20201,000,000MBVCB.734185269.ung ho MS 2020.196 (be Do My Hanh).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/20201,000,000MBVCB.734046670.ung ho MS 2020.199 (em Pham Thi Mai Huong).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/20201,000,000476130.150820.130851.MS 2020.199 - Pham Thi Mai Huong
8/15/20201,000,000716875.150820.130051.IBFT MS 2020.193 Ha Nhat Minh
8/15/20201,000,000232343.150820.123452.MS 2020199 ung ho e huong
8/15/20201,000,000580355.150820.110413.Ung ho MS 2020.198 gia dinh anh Duc FT20228287001346
8/15/20201,000,000MBVCB.733853030.ung ho ma so 2020.199 pham thi mai huong.CT tu 0011002379767 LE THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/20201,000,000544010.150820.101031.MS 2020-196 FT20228761374454
8/15/20201,000,000MBVCB.733712797.Ung ho em Pham thi mai : Ms :2020.199.CT tu 0011003458183 NGUYEN NGOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/20201,000,000MBVCB.733651328.MS 2020.196( ung ho be Do My Hanh ) .CT tu 0251001110043 NGUYEN THI THU LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/20201,000,000399626.150820.073445.Ung ho MS 2020 198 Gia dinh anh Duc
8/15/20202,000,000833744.150820.175124.Ms 2020 199 ung ho chau pham thi mai huong
8/15/20203,000,000979465.150820.194754.Ung ho ms2020 198 giadinh anh Duc
8/15/202010,000,000384430.150820.110745.UNG HO MS2020.198 (GIA DINH ANH DUC)-150820-11:07:44 384430
8/16/20202,000IBVCB.734669619.15.CT tu 0911000052571 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/16/202050,000008015.160820.213236.Ung ho MS 2020.Covid19
8/16/202050,000IBVCB.735314412.Giup ma so 2020 200 be Vo Nguyen Thien Bao.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/16/202050,000044731.160820.101317.Ung ho MS 2020.200 FT20230748327903
8/16/202050,000IBVCB.734810617.TRUONG THI THANH NGA chuyen khoan MS2020.126 Be Hoang Le Dai Phuc.CT tu 0151000184783 TRUONG THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/202050,000012066.160820.085126.Ung ho MS 2020.200 Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao FT20230910103889
8/16/2020100,000893516.160820.095512.Ung ho ms 2020.200 ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020100,000MBVCB.735466590.ung ho MS 2020 Covid19.CT tu 0341000669769 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/16/2020100,000803360.160820.185334.ung ho MS 2020.200
8/16/2020100,000260256.160820.184834.Ung ho ms 2020.200 be Vo Nguyen Thien Bao FT20230938894960
8/16/2020100,000169840.160820.181215.UNG HO MS 2020.182 - UNG HO EM NGUYEN VU PHUONG LINH
8/16/2020100,000828441.160820.173647.MS 2020.200 ung ho be Thien Bao
8/16/2020100,000695592.160820.172112.MS2020.200 (ung ho be vo nguyen thien bao)
8/16/2020100,000198210.160820.162658.MS 2020.200 Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao FT20230432170659
8/16/2020100,000IBVCB.735140267.LUU THI HONG chuyen khoan ung ho MS 2020199 - PHAM THI MAI HUONG.CT tu 0011004233977 LUU THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020100,000178645.160820.154601.Ung ho MS 2020.Covid19 FT20230192223052
8/16/2020100,000247252.160820.145447.ung ho be Vo nguyen thien Bao MS 2020.200
8/16/2020100,000MBVCB.735055330.Gui be nguyen vo thien bao ms 2020.200.CT tu 0381000508907 NGUYEN HUY LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020100,000MBVCB.735049388.Ms 2020 199 pham thi mai huong.CT tu 0181003460587 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/16/2020100,000790416.160820.130328.Ung ho MS 2020.Covid18
8/16/2020100,000094421.160820.120645.Ung ho MS 2020.200 be Vo nguyen thien bao FT20230362477005
8/16/2020100,000MBVCB.734947721.NGUYEN THUY VY chuyen tien ung ho MS 2020.Covid 19.CT tu 0081000520737 NGUYEN THUY VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020100,000MBVCB.734920997.MS 2020-200 (giup be Vo Nguyen Thien Bao.CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020100,000877305.160820.111142.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms 2020139
8/16/2020100,000258406.160820.111322.Ung ho MS2020 200 be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020100,000493663.160820.110254.MoMoT0989185375T6712134236T970436TMS 2020200 Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020100,000236917.160820.101206.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 200 be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020100,000MBVCB.734840071.Ung ho MS2020.200 (Be Vo Nguyen Thien Bao).CT tu 0011000554615 TA THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020100,000179185.160820.100201.ung ho ms 2020 200 be vo nguyen thien bao
8/16/2020100,000MBVCB.734816986.Ung ho ms 2020.200 be Bao.CT tu 0221000013280 VU TRAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020100,000659528.160820.091822.chuyen tien ung ho MS.2020.200
8/16/2020100,000466470.160820.082552.VINH NAM UNG HO MS 2020.200 VO NGUYEN THIEN BAO-160820-08:25:58 466470
8/16/2020100,000998231.160820.080119.MS 2020.200 FT20230353009703
8/16/2020100,000MBVCB.734730421.TANG DUC HAI chuyen tien ung ho gia dinh anh Vo Trung Hung, chuc chau va gd anh luon manh khoe.CT tu 0961000019638 TANG DUC HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020100,000617465.160820.074616.ung ho MS2020.200 Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020100,000MBVCB.734727915.ung ho MS 2020.200 (ung ho be Vo Nguyen Thien Bao) DINH THI MINH TAM chuyen tien.CT tu 0271000960670 DINH THI MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020100,000992362.160820.073004.U h 2020-MS -200 - vo nguyen thien bao FT20230747819070
8/16/2020100,000989490.160820.071009.Ung ho MS 2020.200 FT20230030637284
8/16/2020100,000MBVCB.734709664.Ung ho MS 2020.200 be Vo Nguyen Thien Bao.CT tu 0081000285426 PHAM THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020100,000MBVCB.734708665.Ung ho Ms 2020.199 (em Pham Thi Mai Huong).CT tu 0181003343905 LE THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020100,000030385.160820.062723.Ung ho Ms 2020 200 ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020100,000MBVCB.734693626.MS 2020.200.CT tu 0671004100779 LE NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020100,000091353.160820.032227.Ung ho MS 2020 199 em Pham Thi Mai Huong
8/16/2020150,000922417.160820.103234.MS 2020.200 ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020150,000MBVCB.734770859.VO THI PHUONG LOAN chuyen tien ung ho be vo nguyen thien bao MS 2020.200.CT tu 0561000615277 VO THI PHUONG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020200,000IBVCB.734644460.UH MS 2020.193 Ha Nhat Minh.CT tu 0071004543325 PHAM THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020200,000757313.150820.233750.Ung ho miss 2020.198 gia dinh anh duc -be ho van tim
8/16/2020200,000176129.160820.215047.ms 2020199 va ms 2020200 moi ms 100k
8/16/2020200,000MBVCB.735489499.Ung ho MS 2020.200( ung ho be vo nguyen thien bao).CT tu 0041000162417 TRAN VAN PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020200,000MBVCB.735444553.Ung ho MS 2020.200 (unh ho be Vo Nguyen Thien Bao).CT tu 0061001089805 VU THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020200,000MBVCB.735437755.Ung ho MS2020.200 (be Vo Nguyen Thien Bao).CT tu 0071003707764 LY LE LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020200,000792206.160820.195023.Ung ho ms2020 200 ung ho be vo nguyen thien bao
8/16/2020200,000MBVCB.735328146.ung ho?MS 2020.200.CT tu 0071000703566 PHAM QUOC DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020200,000MBVCB.735262288.MS2020.193 (ha nhat minh).CT tu 0351000815185 NGUYEN THI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020200,000216347.160820.170329.MS 2020.200 uh be Vo Nguyen Thien Bao FT20230840328640
8/16/2020200,000MBVCB.735175161.OngBa KhaiTam gui chau Pham Thi Mai Huong- ms 2020.199.CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020200,000MBVCB.735117117. HUNG ung ho MS 2020.200 (em Vo Nguyen Thien Bao).CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020200,000461288.160820.151441.MS 2020 200 ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020200,000794338.160820.140326.trai dat moc ung ho
8/16/2020200,000VCBPAY.735006825.MS 2020.covid19.CT tu 0021001388288 PHAM NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020200,000486963.160820.130047.UNG HO MS 2020.199 EM PHAM THI MAI HUONG-160820-13:00:46 486963
8/16/2020200,000111641.160820.125203.Ung ho MS2020. 199. em Nguyen Thi Mai Huong. Chuc em nhieu may man. FT20230921888231
8/16/2020200,000324146.160820.120117.ung ho ms 2020 200 be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020200,000IBVCB.734920715.Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao - MS 2020.200.CT tu 0381000497300 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/16/2020200,000240929.160820.105703.ung ho be Vo nguyen thien Bao
8/16/2020200,000491146.160820.102924.MoMoT0909240406T6711726282T970436Tung ho MS2020200 Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020200,000475322.160820.102746.UNG HO MS 2020.200-160820-10:27:46 475322
8/16/2020200,000MBVCB.734836655.2020 200 ung ho be Vo Nguyen Thien Bao.CT tu 1013517344 VU THI HOANG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020200,000147673.160820.095638.ung ho MS 2020. 200 (ung ho be Vo Nguyen Thien Bao)
8/16/2020200,000035270.160820.095125.MS2020 200 . ung ho be Vo Nguyen Thien Bao FT20230389813010
8/16/2020200,000MBVCB.734821803.ung ho MS: 2020.200 (Vo nguyen thien bao) .CT tu 0021000349285 TRAN THI QUYNH YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020200,000MBVCB.734814143.MS 2020.200 ung ho be Vo Nguyen Thien Bao.CT tu 0451001899699 PHAM BA TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020200,000018547.160820.091011.Ms2020.200 FT20230326011963
8/16/2020200,000201773.160820.090817.ung ho MS2020.200(ung ho be Vo Nguyen Thien Bao)
8/16/2020200,000017574.160820.090727.MS 2020.200 ung ho be vo thien bao FT20230244937902
8/16/2020200,000013784.160820.085636.MS 2020.200 ung ho be Vo Nguyen Thien Bao FT20230030033464
8/16/2020200,000MBVCB.734777082.NGUYEN NGOC DUNG chuyen tien ((ung ho be Vo Nguyen Thien bao.CT tu 0011002258997 NGUYEN NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020200,000918886.160820.084341.Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao MS 2020.200
8/16/2020200,000MBVCB.734764164.HUYNH THI THANH MINH chuyen tien ung ho MS 2020.200 (ung ho be Vo Nguyen Thien Bao).CT tu 0081001048340 HUYNH THI THANH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020200,000MBVCB.734742738.MS 2020.200.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020200,000999519.160820.080649.ung ho ms 2020.189 be nguyen viet anh FT20230246022090
8/16/2020200,000998582.160820.080251.ung ho ms2020.193 em ha nhat minh FT20230839512507
8/16/2020200,000MBVCB.734735093.ung ho MS.2020.200.CT tu 0541001626083 VU THI THU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020200,000997449.160820.075730.Ung ho MS 2020.200 be Vo Nguyen Thien Bao FT20230910002666
8/16/2020200,000060320.160820.075515.MS 2020 200 ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020200,000711573.160820.074301.Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020200,000607621.160820.071105.Ung ho MS 2020.200 ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020200,000MBVCB.734711107.MS 2020.200 (ung ho Vo Nguyen Thien Bao).CT tu 0041000635415 NGUYEN THANH THUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020200,000705499.160820.065533.Vietcombank 0011002643148 Nguyen thi thanh thuy ung ho MS 2020200 Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020200,000MBVCB.734697905.DO THANH LY CT MS 2020.200 (ung ho be Vo nguyen thien bao).CT tu 0321000763971 DO THANH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020200,000462315.160820.061500.MS 2020.200-160820-06:14:44 462315
8/16/2020200,000597600.160820.061122.ung ho MS 2020.200 Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020200,000MBVCB.734695351.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.200 (be Vo Nguyen Thien Bao) Vietnamnet 16/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020200,000592251.160820.042117.ung ho MS 2020.199
8/16/2020200,000091382.160820.032535.Ung ho MS 2020 QUANGTRI01
8/16/2020250,000IBVCB.735258715.Ung ho ma so 2020 200 be Vo Nguyen Thien Bao.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/16/2020300,000MBVCB.735522243.MS 2020.200.CT tu 0071003501586 DAO THANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020300,000MBVCB.735307354.MS 2020.199 (em Pham Thi Mai Huong).CT tu 0111000087610 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020300,000222660.160820.171624.Ung ho MS 2020.200 - ung ho be Vo Nguyen Thien Bao FT20230840380719
8/16/2020300,000MBVCB.735173362.MS 2020.200 ung ho be Vo Nguyen Thien Bao.CT tu 0021000409167 TRAN QUANG TOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020300,000IBVCB.734937104.MS 2020 200 Ung Ho Be Vo Nguyen Thien Bao.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/16/2020300,000323580.160820.110902.ung ho be Vo nguyen Thien Bao MS 2020 200
8/16/2020300,000066781.160820.110130.Ung ho ma so 2020.200 ung ho be Vo Nguyen Thien Bao FT20230277900974
8/16/2020300,000238801.160820.103922.Vietcombank 0011002643148 VU THI PHUONG chuyen khoan MS 2020 200 cho be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020300,000IBVCB.734846422.Be THIEN BAO bi Ung thu mau.CT tu 0071001211150 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/16/2020300,000MBVCB.734817045.OngBa KhaiTam gui chau Vo Ng Thien Bao-ms 2020.200.CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020300,000782567.160820.092851.Ung ho be vo nguyen thien bao
8/16/2020300,000MBVCB.734803086.MAC THI PHUONG THAO chuyen tien.CT tu 0351000807033 MAC THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020300,000801923.160820.092156.MS 2020.200 UNG HO BE VO NGUYEN THIEN BAO
8/16/2020300,000711190.160820.090129.Vietcombank 0011002643148 Ms 2020 200 ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020300,000MBVCB.734784404.be thien bao bi benh ung thu he tao huyet.CT tu 0121001528547 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/16/2020300,000639763.160820.083926.ung ho be Vo Nguyen Thien Bao MS 2020.200
8/16/2020300,000MBVCB.734761958.TRAN THUY HIEN chuyen tien ung ho be Do My Hanh ms 2020.196.CT tu 0371003718953 TRAN THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020300,000MBVCB.734759962.TRAN THUY HIEN chuyen tien ung ho be Vo nguyen Thien Bao ms 2020.200.CT tu 0371003718953 TRAN THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020300,000610565.160820.072225.Chuyen tien ung ho mso 2020.200 be Vo Nguyen ThienBao
8/16/2020300,000289528.160820.071501.ung ho MS 2020.200 be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020300,000989816.160820.071235.Ung ho MS 2020.200 FT20230325680071
8/16/2020300,000462167.160820.055954.MS 2020.200 UNG HO VO NGUYEN THIEN BAO-160820-05:59:58 462167
8/16/2020300,000026629.160820.055552.Ung ho chau Thien Bao
8/16/2020300,000286213.160820.055143.ung ho MS2020.200 be vo nguyen thien bao
8/16/2020300,000MBVCB.734691915.ung ho MS 2020.200 - Vo Nguyen Thien Bao.CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020400,000925597.160820.170906.MS 2020.198 gia dinh anh Duc
8/16/2020400,000331935.160820.150216.Ung ho MS 2020Covid19
8/16/2020500,000MBVCB.735515361.Tom C tang MS 2020.200 be Vo Nguyen Thien Bao.CT tu 0011001912955 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020500,000IBVCB.735509549.MS 2020 199 em PHAM THI MAI HUONG Hai Phong.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/16/2020500,000MBVCB.735463584.MS 2020.200 (Vo Nguyen Thien Bao).CT tu 0011000519680 NGUYEN ANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020500,000MBVCB.735428103.Ung ho MS 2020.200 (Ung hoj be Vo Nguyen Thien Bao).CT tu 0071000722702 DO THI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020500,000273089.160820.192009.MS 2020.200. Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao FT20230438206826
8/16/2020500,000MBVCB.735294833.Ung ho be Vo Nguyrn Thien Bao , MS 2020.200.CT tu 0261003458073 NGUYEN DANG THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020500,000672607.160820.180423.ung ho MS 2020 200 be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020500,000670305.160820.180223.ung ho MS 2020 195 be Lo Duong Khanh Thuyen
8/16/2020500,000736048.160820.175025.ung ho be Vo nguyen thien bao
8/16/2020500,000MBVCB.735120850.CAN THI HIEN ung ho MS 2020.094 Nguyen Viet Thanh Loc.CT tu 0021001147323 CAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020500,000235368.160820.132610.Nguyen Bach Le Nhien chuyen tien ung ho MS 2020.200(ung ho be Vo Nguyen Thien Bao)
8/16/2020500,000MBVCB.734994625.Ung ho ms 2020.200 (ung ho be Vo Nguyen Thien Bao).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020500,000IBVCB.734972363.Ung ho MS2020.covid19.CT tu 0371000454390 TRAN Y THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020500,000387706.160820.112015.ung ho ms 2020.200 be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020500,000258962.160820.111353.Unghomaso2020 200 Em Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020500,000MBVCB.734896889.Ung ho MS.2020.200 (ung ho be Vo Nguyen Thien Bao).CT tu 0251001265648 NGUYEN NGOC NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020500,000863134.160820.103438.UNG HO MS 2020.200 - UNG HO BE VONGUYEN THIEN BAO FT20230362129569
8/16/2020500,000783206.160820.094413.Ung ho MS 2020.195 (Lo Duong Khanh Thuyen)
8/16/2020500,000967077.160820.093845.Ung ho MS 2020.200(ung ho be vo nguyen thien bao)
8/16/2020500,000782979.160820.093839.Ung ho MS 2020.200- be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020500,000IBVCB.734812252.Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao -MS2020.200.CT tu 0121001971532 LE THI KIM NHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020500,000147007.160820.093253.VIETTEL 400300 LIENNH 200816 200816077360300 400201 Ung ho MS 2020199 em pham thi mai huong
8/16/2020500,000026635.160820.093105.TT Tue Tri ung ho ms 2020.200 gd be Thien Bao FT20230143489063
8/16/2020500,000782215.160820.091947.Ung ho MS 2020.200 (ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020500,000798480.160820.091247.ung ho maso 2020.200 be vo nguyen thien bao
8/16/2020500,000109455.160820.085616.VIETTEL 400300 LIENNH 200816 200816077288814 400201 UNG HO MS 2020 192 NGUYEN NGOC HAI
8/16/2020500,000467560.160820.084449.DONG DUC HAO UNG HO MS 2020.200 ( CHAU THIEN BAO)-160820-08:44:52 467560
8/16/2020500,000466858.160820.083310.UNG HO MS 2020.200 (BE VO NGUYEN THIEN BAO)-160820-08:32:45 466858
8/16/2020500,000MBVCB.734753787.Giup do 2020.200.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020500,000MBVCB.734751555.LE THU KIEU TIEN ung ho MS 2020.200 ( be Vo Nguyen Thien Bao , ung thu he tao huyet ) .CT tu 0041000282332 LE THU KIEU TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020500,000992024.160820.072756.Ung ho MS 2020.200 FT20230920779909
8/16/2020500,000540932.160820.072244.UNG HO MS 2020 200 BE THIEN BAO
8/16/2020500,000289841.160820.071953.BUI THI KIM THUY Chuyen tien MS 2020.200 (Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao)
8/16/2020500,000MBVCB.734714012.ung ho ms 2020.200 be Thien Bao.CT tu 1013140611 TRAN VO TU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020500,000040003.160820.070925.Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020500,000705706.160820.070431.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 BUI THI THAN chuyen khoan ung ho be Vo Nguyen Th
8/16/2020500,000989356.160820.070906.Ung ho qua bao Vietnamnet ung ho MS 2020-200 be Vo Nguyen Thien Bao FT20230352905609
8/16/2020500,000605666.160820.070256.ung ho MS 2020.200 Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020500,000768549.160820.065151.Ung ho MS 2020.200 cho be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020500,000MBVCB.734701446.PHAM KIM THANH chuyen tien ung ho MS 2020.200 (ung ho be Vo Nguyen Thien Bao).CT tu 0071001817811 PHAM KIM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020500,000984980.160820.062142.Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao MS 2020.200 FT20230142882040
8/16/2020500,000MBVCB.734699237.MS 2020- 200 ung ho be VO NGUYEN THIEN BAO .CT tu 0121002340847 NGUYEN THI KIM TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020500,000MBVCB.734696774.BUI PHAM NGUYEN HUY chuyen tien MS 2020.200 (ung ho be Vo Nguyen Thien Bao).CT tu 0261003468348 BUI PHAM NGUYEN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020900,000IBVCB.734894325.giup do 3 ma so: 2020.198+199+200(moi ms 300k). Nam Mo A Di Da Phat..CT tu 0071003225516 HUYNH HONG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/20201,000,000MBVCB.735475598.MS 2020.200 - ung ho be Vo Thien Nguyen Bao.CT tu 0301000296795 LE BINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/20201,000,000322345.160820.211451.Gia dinh ong ba Phuoc Anh ung ho MS 2020 199 em Pham Thi Mai Huong FT20230678873959
8/16/20201,000,000IBVCB.734883349.Ung thu he tao huyet.CT tu 0071000822863 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/16/20201,000,000236881.160820.101109.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 DAO THI CHAU Quang Tri ung ho be Vo Nguyen Thien
8/16/20201,000,000872440.160820.100825.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 200 Ung ho be Nguyen Vu Thien Bao
8/16/20201,000,000031909.160820.094324.Ung ho MS 2020 200 ung ho be Vo Nguyen Thien Bao FT20230052009818
8/16/20201,000,000120711.160820.090735.Ms 2020 200 ung ho chau vo nguyen thien bao
8/16/20201,000,000797757.160820.090410.Ung ho MS2020.200 ( em Vo Nguyen Thien Bao)
8/16/20201,000,000085406.160820.082919.Ung ho ma so 2020 200 be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/20201,000,000465294.160820.080346.UNG HO MS 2020.200 (UNG BE VO NGUYEN THIEN BAO)-160820-08:03:58 465294
8/16/20201,000,000MBVCB.734736242.Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao. Ms. 2020.200.CT tu 0011001280802 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/20201,000,000619068.160820.075101.Ung ho MS 2020.200
8/16/20201,000,000MBVCB.734728291.NGUYEN HUU PHAT GIUP VO NGUYEN THIEN BAO . MA SO : 2020.200.CT tu 0371000434159 NGUYEN HUU PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/20201,000,000992392.160820.073016.Ms2020.200 ung ho vo nguyen thien bao chuc con mau khoe FT20230030710012
8/16/20202,000,000IBVCB.735508958.UNG HO MS 2020.200 _UNG HO BE VO NGUYEN THIEN BAO.CT tu 0071003872271 VU NGUYEN NGOC TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/20202,000,000MBVCB.735009655.Nhom chi em Hoa Vang (better used) ung ho be Nguyen Viet Anh - ung ho MS 2020.189.CT tu 1015031179 DO THI THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/20202,000,000MBVCB.734823361.Ung ho MS 2020.200 Thien Bao.CT tu 0111000220527 PHAM THI TUYET VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/20202,000,000159117.160820.094401.ung ho MS 2020 200 Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/20202,000,000780021.160820.081319.ung ho MS 2020.200 (Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao)
8/16/20202,000,000359624.160820.055121.UNG HO MS 2020.200(BE VO NGUYEN THIEN BAO))
8/17/20201,000IBVCB.736075927.asd.CT tu 0471000318988 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/20201,000IBVCB.735681603.dg.CT tu 0911000069365 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/20201,000IBVCB.735659159.dg.CT tu 0911000070063 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/202020,000700767.170820.200427.MS 2020.201
8/17/202050,000986461.170820.173143.Ung ho MS 2020 201
8/17/202050,000933265.170820.171427.IBFT Ms.2020.201 gia dinh chi Binh
8/17/202050,000274548.170820.152812.Ms 2020 200 ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
8/17/202050,000706882.170820.151159.gui be do my hanh 2020196
8/17/202050,000698034.170820.150731.gui nhachi binh 2020201
8/17/202050,000560904.170820.120949.Ung ho MS 2020.201 FT20230966076242
8/17/202050,000Sender:79334001.DD:170820.SHGD:10001136.BO:LUONG DUC TOAN0899118.UNG HO MS 2020.198 (GIA DINH ANH DUC) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
8/17/202050,000565139.170820.101710.MS 2020.200 (UNG HO BE VO NGUYEN THIEN BAO)
8/17/202050,000IBVCB.735792646.Ung ho MS LD200150 Em Dang Thi Ngoc Chau.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/17/202050,000IBVCB.735790076.Ung ho MS 2020 201 Gia dinh chi Binh.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/17/202050,000IBVCB.735787977.Ung Ho MS 2020 200 Be Vo Nguyen Thien Bao.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/17/202050,000413401.170820.085303.MS 2020.201 gia dinh chi binh
8/17/202050,000405616.170820.082934.Ung ho ms 2020201 gia dinh chi binh FT20230678557040
8/17/202050,000IBVCB.735689331.ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0271000597138 NGUYEN THI LE THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/202050,000393098.170820.075117.MS 2020.201 FT20230369997514
8/17/202050,000285280.170820.073114.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 201 gia dinh chi Binh
8/17/202060,000Sender:79334001.DD:170820.SHGD:10001128.BO:LUONG DUC TOAN0899118.UNG HO MS 2020.199 (EM PHAM THI MAI HUONG) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
8/17/2020100,000393574.160820.230054.ung ho ms 2020.200
8/17/2020100,000698626.170820.215023.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms2020201 gia dinh c Binh
8/17/2020100,000654998.170820.211010.UNG HO MS 2020.201( GIA DINH CHI BINH)-170820-21:09:25 654998
8/17/2020100,000871199.170820.205803.The Moon ung ho MS2020.201(gia dinh chi Binh)
8/17/2020100,000720062.170820.203412.ung ho MS 2020.200 be Vo Nguyen Thien Bao
8/17/2020100,000716506.170820.202841.Ung ho MS 2020.201 gd chi Binh
8/17/2020100,000627096.170820.200548.MoMoT01687176669T6729693851T970436TMS 2020201 GD chi Binh
8/17/2020100,000MBVCB.736750616.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.201 gia dinh chi Binh.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020100,000614735.170820.173921.gia dinh chi Binh
8/17/2020100,000288018.170820.163542.ung ho ma so 2020 200 be vo nguyen thien bao
8/17/2020100,000539242.170820.163100.Ung ho MS2020.201 GIA DINH CHI BINH
8/17/2020100,000273605.170820.152409.Ms 2020 201 gia dinh chi Binh
8/17/2020100,000IBVCB.736294868.NGUYEN VAN THANG ung ho MS 2020.201 ( gia dinh chi BINH).CT tu 0271000960881 NGUYEN HONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020100,000644315.170820.142826.Gia dinh chi binh FT20230911490852
8/17/2020100,000IBVCB.736190746.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT .CT tu 0051000540903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/17/2020100,000612424.170820.134319.Ung Ho MS 2020.201 Gia Dinh Chi Binh FT20230470620082
8/17/2020100,000599132.170820.131953.Ung ho MS.2020.201 gia dinh chi Binh FT20230911230914
8/17/2020100,000MBVCB.736096732.MS2020-201 (gd chi Binh).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020100,000MBVCB.736094814.ung ho MS 2020201 gia dinh chi Binh.CT tu 0071005695192 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/17/2020100,000MBVCB.736080254.Ung ho ms 2020.201 (gia dinh chi binh).CT tu 0451000222977 LE HUY QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020100,000Sender:79306001.DD:170820.SHGD:10000905.BO:PHAM THI THU HONG.UNG HO BE NGUYEN THANH THUY MS 2020.154
8/17/2020100,000MBVCB.736054211.Ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0481000712345 THAI MAI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020100,000547837.170820.115024.ung ho Ms 2020201 ung ho gia dinh chi binh FT20230352344630
8/17/2020100,000536138.170820.113359.Ung ho MS 2020.201 gia dinh chi Binh FT20230506396562
8/17/2020100,000MBVCB.735981218.ung ho MS 2020.201(gia dinh chi Binh).CT tu 0601000543859 DO THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020100,000634714.170820.111234.Vietcombank 0011002643148 DO VIET HOANG chuyen khoan Ms2020201
8/17/2020100,000267507.170820.110021.MS 2020.201 gia dinh chi binh
8/17/2020100,000343494.170820.105421.Ung ho MS 2020 201 gia dinh C Binh
8/17/2020100,000288840.170820.102311.Ung ho MS2020 201 gd chi Binh
8/17/2020100,000Sender:79310001.DD:170820.SHGD:10006028.BO:NGUYEN ANH TAM.MS 2020.199 PHAM THI MAI HUONG
8/17/2020100,000IBVCB.735846722.Anh Tran T82 ung ho Ms 2020 197 Kieu Phuong Trang.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/17/2020100,000415869.170820.095516.Vietcombank 0011002643148 DO THI NU chuyen khoan ung hoMS 2020201gia dinh chi Binh
8/17/2020100,000IBVCB.735835994.Gd chu Hy t82 ung ho Ms 2020 196 be Do My Hanh.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/17/2020100,000IBVCB.735822384.Ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen.CT tu 0451001941571 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/17/2020100,000217829.170820.095012.MS2020.201
8/17/2020100,000IBVCB.735767492.HOANG NGOC QUANG chuyen khoan ung ho MS 2020.201( Gia dinh Chi Binh).CT tu 0071002022562 HOANG NGOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020100,000541851.170820.085704.UNG HO MS 2020.189 ( ING HO BE NGUYEN VIET ANH )-170820-08:56:34 541851
8/17/2020100,000541466.170820.085429.UNG HO MS 2020.201 ( GIA DINH CHI BINH )-170820-08:54:05 541466
8/17/2020100,000539351.170820.083840.VINH NAM UNG HO MS 2020.201GIA DINH CHI BINH-170820-08:38:39 539351
8/17/2020100,000Sender:01202002.DD:170820.SHGD:10000364.BO:NGUYEN THI THANH THAO.995220081750247 UNG HOMS 2020201
8/17/2020100,000094135.170820.082012.MS 2020 201
8/17/2020100,000MBVCB.735682614.MS 2020201.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/17/2020100,000096602.170820.075304.MS2020.201
8/17/2020100,000MBVCB.735646441.MS 2020201.CT tu 0441000705385 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/17/2020100,000MBVCB.735637106.ung ho ma so: MS 2020.201 (gia dinh chi Binh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020100,000901538.170820.070310.Ung ho MS 2020 201 gia dinh chi Binh
8/17/2020100,000MBVCB.735624102.ung ho MS 2020.201.CT tu 0951004183209 PHAM THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020100,000384481.170820.065917.Ung ho MS 2020.201 gia dinh chi Binh FT20230468927650
8/17/2020100,000074353.170820.065707.ung ho MS 2020.201 gia dinh chi Binh
8/17/2020100,000383404.170820.064914.Ung ho MS 2020.201 . gia dinh chi Binh FT20230742132362
8/17/2020100,000382349.170820.063717.Ung ho MS 2020.196 FT20230605740726
8/17/2020100,000382322.170820.063703.Ung ho MS 2020.201 gia dinh chi Binh FT20230910929910
8/17/2020100,000030644.170820.063224.Ung ho MS 2020 201 gia dinh chi Binh
8/17/2020100,000788503.170820.062351.Vietcombank 0011002643148 Ung ho chi Binh TP Vinh Nghe An
8/17/2020100,000282858.170820.062203.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 201 gia dinh chi Binh
8/17/2020100,000028730.170820.062248.Ung ho ms 2020 201 gia dinh chi Binh
8/17/2020100,000063918.170820.055612.ung ho ms 2020.201 gia dinh chi Binh
8/17/2020100,000229399.170820.055002.LAM THANH PHAT Chuyen tien
8/17/2020100,000MBVCB.735601903.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh) Vietnamnet 17/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020102,000588366.170820.135328.UNG HO MS 2020.201 (GIA DINH CHI BINH)-170820-13:53:30 588366
8/17/2020150,000939048.160820.230511.ung ho be vo nguyen thien bao MS 2020 200
8/17/2020150,000MBVCB.736759039.MS 2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020150,000215446.170820.184206.ung ho gia dinh chi Binh MS 2020.201
8/17/2020150,000Sender:79310001.DD:170820.SHGD:10012673.BO:HA MANH CUONG.UNG HO MS2020.184 BE NGUYEN BAO TRAM
8/17/2020150,000MBVCB.735910378.MS 2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0761002347999 LU CAO NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020150,000IBVCB.735864989.GD Hy T82B ung ho Ms 2020 200 Vo Nguyen Thien Bao.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/17/2020150,000IBVCB.735858231.Ly Doan T82 ung ho Ms 2020 198 Gia Dinh anh Duc.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/17/2020200,000051730.160820.230226.ung ho Ms 2020.200 ung ho be vo Nguyen thien bao
8/17/2020200,000024154.170820.090554.ung ho Be Vo Nguyen Thien Bao
8/17/2020200,000MBVCB.736839056.MS 202201 gia dinh chi Binh.CT tu 0011004434351 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/17/2020200,000375933.170820.204503.Vietcombank 0011002643148 MS 2020201 gia dinh chi Binh
8/17/2020200,000623560.170820.203424.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho 2020201 gia dinh chi Binh
8/17/2020200,000621992.170820.201234.Vietcombank 0011002643148 MS 2020201 gd chi Binh
8/17/2020200,000869140.170820.201622.Ung ho MS 2020.201 gia dinh chi Binh FT20230060463910
8/17/2020200,000346147.170820.200645.ms 2020 201
8/17/2020200,000656486.170820.185615.0011002643148
8/17/2020200,000507806.170820.172838.200817000090346 Ung ho ms 2020.201 gd chi binh ZP5MKHCVC52N
8/17/2020200,000Sender:79334001.DD:170820.SHGD:10005661.BO:NGUYEN HUU HOP0512011.UNGHO MS 2020.199 MAI HUONG (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
8/17/2020200,000IBVCB.736330346.MS 2020 201 Gia dinh chi Binh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/17/2020200,000MBVCB.736319625.NGUYEN THI NGOC BINH ung ho MS2020.199 (em Pham Thi Mai Huong).CT tu 0071001356994 NGUYEN THI NGOC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020200,000MBVCB.736315397.NGUYEN THI NGOC BINH ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang).CT tu 0071001356994 NGUYEN THI NGOC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020200,000MBVCB.736298963.NGUYEN THI NGOC BINH ung ho MS 2020.201 (Gia dinh chi Binh).CT tu 0071001356994 NGUYEN THI NGOC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020200,000641989.170820.142520.Ung ho ma so 2020.201 chi Binh FT20230760548956
8/17/2020200,000IBVCB.736224922.MS 2020201 chi Binh.CT tu 0021001771400 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/17/2020200,000MBVCB.736205931.Ung ho MS2020.184 (be Nguyen Bao Tram).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020200,000811738.170820.135647.ung ho MS 2020201
8/17/2020200,000Sender:79201001.DD:170820.SHGD:10008731.BO:BAO DIEN TU DAN TRI.BAN DOC UH MS 2020.182 UAN01.08.20
8/17/2020200,000610388.170820.133956.Ms 2020.200 . ung ho be Vo Nguyen Thien Bao. FT20230911302490
8/17/2020200,000IBVCB.736145495.Ung ho MS 2020 201 gia dinh chi Binh.CT tu 0021000811750 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/17/2020200,000304969.170820.130525.2020.201 (gia dinh chi Binh)
8/17/2020200,000242252.170820.124345.Ung ho MS 2020 201 gia dinh chi Binh
8/17/2020200,000167823.170820.122413.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 196 ung ho be DO MY HANH
8/17/2020200,000161956.170820.113332.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 PHAM QUOC HUY chuyen khoan
8/17/2020200,000Sender:01310012.DD:170820.SHGD:10020227.BO:LE NGOC LANH.2020.196 UNG HO BE DO MY HANH
8/17/2020200,000426480.170820.111700.Vietcombank 0011002643148 DAO THI THINH chuyen khoan MS 2020 201 giup do gd chi Hoang Thi Binh ung
8/17/2020200,000112141.170820.112141.MS 2020.201, gia dinh chi Binh
8/17/2020200,000206150.170820.112031.CHUYEN KHOAN MA MS 2020201 GDD CHI BINH
8/17/2020200,000158315.170820.110823.Vietcombank 0011002643148 ung ho be Vo Nguyen Thien Bao MS 2020 200
8/17/2020200,000MBVCB.735948921.Ban doc ung ho.CT tu 0911000011146 TRAN THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020200,000510775.170820.110103.Ung ho MS 2020.201 FT20230679017588
8/17/2020200,000502329.170820.105024.Ung ho ms 2020.201, gia dinh chi Binh FT20230063300747
8/17/2020200,000281718.170820.104321.ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh)
8/17/2020200,000IBPS/SE:01310012.DD:170820.SH:10004149.BO:TRAN DUY CONG.UNG HO MS 2020.198
8/17/2020200,000218595.170820.103328.ung ho MS 2020 201gia dinh chi Binh
8/17/2020200,000234812.170820.102616.Chuyen tien MS2020.201 gia dinh chi Binh
8/17/2020200,000MBVCB.735881611.Nguyen van Thinh gui gia dinh chi Binh MS:2020.201.CT tu 0371000450333 NGUYEN VAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020200,000MBVCB.735878620.NGUYEN THI LUY chuyen tien ung ho chi Binh 2020 201.CT tu 0021001116019 NGUYEN THI LUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020200,000101640.170820.101640.Ung ho MS 2020.201 GD chi Binh
8/17/2020200,000Sender:01310005.DD:170820.SHGD:10015730.BO:LE THI PHUONG THAO.UNG HO MS 2020.201 GIA DINHCHI BINH
8/17/2020200,000214531.170820.100557.ung ho ma so 2020.201 gia dinh chi Binh
8/17/2020200,000108986.170820.100459.ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh)
8/17/2020200,000MBVCB.735836751.MS 2020.201 GD chi Binh.CT tu 0111000765341 NGUYEN PHU NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020200,000205745.170820.095710.Ung ho MS 2020.201 gd chi Binh
8/17/2020200,000MBVCB.735833187.Ung ho MS2020.198 gia dinh anh Duc.CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020200,000Sender:79307005.DD:170820.SHGD:10010963.BO:NGUYEN THANH PHONG.IBUNG HO MS 2020.201 ( GIA DINH CHI BINH)
8/17/2020200,000624005.170820.094836.Vietcombank 0011002643148 MS 2020201 gia dinh chi Binh
8/17/2020200,000MBVCB.735815462.Ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0071004007753 LE HOANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020200,000195905.170820.094711.MS 2020.201 ung ho gia dinh chi binh
8/17/2020200,000622062.170820.093604.Vietcombank 0011002643148 chuyen khoan
8/17/2020200,000MBVCB.735799162.ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh ).CT tu 0441000725644 NGUYEN NGOC DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020200,000193741.170820.092909.Ung ho ms 2020 201 gia dinh chi binh
8/17/2020200,000IBVCB.735778121.DANG DINH TUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0011000406195 DANG DINH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020200,000Sender:01310001.DD:170820.SHGD:10002105.BO:NGUYEN THI THU THAO.MS 2020 196 UNG HO BE DO MYHANH
8/17/2020200,000201963.170820.091951.ung ho ma so 2020139
8/17/2020200,000254150.170820.091337.VU VAN CONG Chuyen tien MS2020 201 ( gia dinh chi binh)
8/17/2020200,000154357.170820.090443.Chuyen tien
8/17/2020200,000IBPS/SE:79202002.DD:170820.SH:10000841.BO:NGUYEN LE HOA.995220081752091 - UNG HO MS 2020.201
8/17/2020200,000IBVCB.735747155. ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0111000043920 NGUYEN MY THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020200,000410765.170820.084037.Ung ho ms 2020.201-gia dinh chi binh FT20230742549720
8/17/2020200,000IBPS/SE:79307001.DD:170820.SH:10002865.BO:NGUYEN THANH VAN.IBMS 2020.200( UNG HO BE VO NGUYEN THIEN BAO)
8/17/2020200,000MBVCB.735712481.ung ho MS 2020.201 ( gia dinh chi Binh).CT tu 0831000037772 DO DINH LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020200,000127018.170820.083404.ms 2020. 200
8/17/2020200,000124927.170820.083138.ung ho MS2020.201
8/17/2020200,000124390.170820.083059.Chau Hoang Duc Tri, QB ung ho MS2020.201, gia dinh chi Binh, quabao Vietnamnet.
8/17/2020200,000764737.170820.083035.ung ho ms 2020.201 ( gia dinh chi Binh)
8/17/2020200,000764677.170820.083007.Ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh)
8/17/2020200,000195226.170820.082959.Ung ho chi Binh MS 2020.201
8/17/2020200,000122303.170820.082826.MS 2020.201
8/17/2020200,000194764.170820.082742.MS2020.201 Gia dinh chi Binh
8/17/2020200,000099863.170820.082457.MS 2020 201 gia dinh chi Binh
8/17/2020200,000MBVCB.735686904.DO THANH LY chuyen tien ung ho MS 2020.201 (Gia dinh chi Binh).CT tu 0321000763971 DO THANH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020200,000814648.170820.081740.ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh)
8/17/2020200,000400153.170820.081613.Ung ho MS 2020.201 FT20230965308714
8/17/2020200,000MBVCB.735683085.Ung ho MS 2020.201( gia dinh chi Binh).CT tu 0721000614520 NGUYEN HUYNH NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020200,000237620.170820.075946.Quach Thi Huyen Trang MS 2020.201( gia dinh chi Binh)
8/17/2020200,000MBVCB.735653431.VO PHUC LE chuyen tien ung ho MS 2020.201?(gia dinh Chi Binh).CT tu 0111000571709 VO PHUC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020200,000929255.170820.073720.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 201
8/17/2020200,000547176.170820.073846.CT UNG HO MS 2020.201
8/17/2020200,000MBVCB.735635837.MS 2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0071001809435 TRAN HONG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020200,000MBVCB.735633448.NGUYEN VAN THANH chuyen tien.CT tu 0121000741043 NGUYEN VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020200,000MBVCB.735624714.TRAN THI YEN chuyen tien ung ho MS 2020.201 ( gia dinh chi Binh).CT tu 0031000297638 TRAN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020200,000231892.170820.065632.ung ho MS 2020.201 (gia dinh c Binh)
8/17/2020200,000036944.170820.065528.MS 2020 201
8/17/2020200,000926727.170820.064444.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI THANH THAO chuyen khoan ung ho MS 2020 201 gia dinh chi Binh
8/17/2020200,000383326.170820.064828.MS 2020.201gia dinh chi binh FT20230759046406
8/17/2020200,000MBVCB.735612058.MS 2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0451000373504 DO THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020200,000065486.170820.060946.ung ho ma so 2020.201 gia dinh chi binh
8/17/2020200,000026010.170820.060502.Ms 2020 201 mot chut tam long mong gd chi Binh vuot qua co cuc
8/17/2020200,000998612.170820.055208.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020201 gia dinh chi Binh
8/17/2020200,000379780.170820.055452.Chau Minh Lam ung ho 2020.201 FT20230468693398
8/17/2020250,000612302.170820.155801.UNG HO MS 2020.200 UNG HO BE VO NGUYEN THIEN BAO-170820-15:57:29 612302
8/17/2020250,000MBVCB.735634941.Ung ho MS 2020.201( gia dinh chi Binh).CT tu 0421000485774 PHAM THI PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020300,000917160.160820.235833.ISL20200816235814389-ung ho MS 2020.200 be Thien Bao
8/17/2020300,000MBVCB.736867703.LY LE LAN ung ho MS2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0071003707764 LY LE LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020300,000655427.170820.211443.UNG HOMS 2020.201GIA DINH CHI BINH-170820-21:14:57 655427
8/17/2020300,000886381.170820.204512.Ung ho MS 2020.200 .Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao. FT20231632925017
8/17/2020300,000648330.170820.184350.Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao MS2000.200
8/17/2020300,000206647.170820.172846.Vietcombank 0011002643148 Hoang huy 0972045489 ung ho Gia dinh anh Duc MS 2020 198
8/17/2020300,000468190.170820.172742.Vietcombank 0011002643148 Hoang huy 0972045489 ung ho Em Pham Thi Mai Huong MS 2020 199
8/17/2020300,000MBVCB.736505323.Ung ho MS2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0071004113767 TRAN NGUYEN KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020300,000MBVCB.736469923.Ung ho MS 2020.201 Gia Dinh Chi Binh.CT tu 0021001991604 NGUYEN DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020300,000IBVCB.736414180.MS 2020 201 gia dinh chi Binh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/17/2020300,000IBVCB.736361121.Ung ho MS 2020 199 em Pham Thi Mai Huong.CT tu 0041000487345 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/17/2020300,000468941.170820.152507.Ung ho MS 2020.197 be Kieu Phuong Trang
8/17/2020300,000269115.170820.150549.Ung ho MS 2020 201 gia dinh chi Binh
8/17/2020300,000244234.170820.145243.Tran Duc Thanh ung ho MS 2020.20
8/17/2020300,000433451.170820.144708.ung ho Ms 2020.201 ung ho gia dinh chi Binh
8/17/2020300,000648773.170820.143407.Ung ho chi GIA DINH CHI BINH MS 2020 201 FT20230470808164
8/17/2020300,000644058.170820.142800.Ung ho be VO NGUYEN THIEN BAO MS 2020 200 FT20230352930603
8/17/2020300,000IBVCB.736170921.Ung ho MS2020.200, be Vo Nguyen Thien Bao.CT tu 0461000466438 PHAM THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020300,000IBVCB.736162769.BUI THI NGOC HOANH chuyen khoan MS 2020.201.CT tu 0071001123239 BUI THI NGOC HOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020300,000376291.170820.133808.Ung ho MS 2020.201 gia dinh Chi Binh
8/17/2020300,000MBVCB.736048332.Ung ho MS2020.201 (gd c Binh).CT tu 0011001486985 LAI NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020300,000IBVCB.735907784.ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0441003662999 LE THI VAN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020300,000290068.170820.102352.ung ho ms 2020 201
8/17/2020300,000MBVCB.735872027.PHAN NGOC THANH chuyen tien ung ho MS 2020.201.CT tu 0561000540880 PHAN NGOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020300,000MBVCB.735831504.Bao vinh/ hoa anh ung ho ms 2020.201( gia dinh chi Binh).CT tu 0031000207781 NGO VAN CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020300,000238433.170820.095505.Ung ho MS 2020 201 gia dinh chi Binh
8/17/2020300,000921399.170820.093603.ung ho ms 2020.200 vo nguyen thien bao
8/17/2020300,000MBVCB.735731769.Ms 2020.201 ( ung ho gia dinh chi binh ).CT tu 0281000615374 NGUYEN THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020300,000MBVCB.735730505.Ms 2020.200 (ung ho be vo nguyen thien bao ).CT tu 0281000615374 NGUYEN THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020300,000MBVCB.735724021.MS 2020.201 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020300,000Sender:01201003.DD:170820.SHGD:10002529.BO:LUYEN HUU CU.UNG HO MS 2020.199 EM PHAM THI MAIHUONG
8/17/2020300,000IBVCB.735690865.MS 2020 198 GIA DINH ANH DUC.CT tu 0011001291903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/17/2020300,000MBVCB.735674588.DO THI HONG TUYET chuyen ung ho vc chi Binh , anh Minh benh ung thu o Nghe An.CT tu 0621000457436 DO THI HONG TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020300,000104091.170820.080516.ung ho ms 2020.201 gia dinh chi binh o nghe an
8/17/2020300,000MBVCB.735671641.Ung ho MS 2020.200 be Thien Bao.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020300,000MBVCB.735653131.ung ho MS 2020.200.CT tu 0721000604653 TRAN DUC NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020300,000117146.170820.073943.Ms 2020.201 . Gia dinh chi binh . So nha 9 . Ngo 23 duong tran hung dao . Tp vinh .nghe an
8/17/2020300,000MBVCB.735642746.Ung ho MS 2020.201.CT tu 0101000583274 LE TAI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020300,000388506.170820.072738.Ung ho gd chi Binh ma so 2020 201 FT20230021568975
8/17/2020300,000387840.170820.072338.Ung ho Ms2020,201gia dinh c binh FT20230007770901
8/17/2020300,000MBVCB.735632331.HA THI MONG THO chuyen tien ung ho MS 2020.201( gia dinh chi Binh, anh Minh).CT tu 0461000590675 HA THI MONG THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020300,000MBVCB.735630822.Ung ho MS2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0071002965491 VO THI LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020300,000068378.170820.062853.Ung ho gia dinh c Binh MS 2020.201
8/17/2020300,000MBVCB.735610708.Chuyen tien ung ho MS 2020.201 ( gia dinh chi Binh).CT tu 0181003432457 HOANG THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020400,000Sender:79201001.DD:170820.SHGD:10008765.BO:BAO DIEN TU DAN TRI.BAN DOC UH MS 2020.011 TUAN01.08.20
8/17/2020400,000473373.170820.105550.ung ho MS.2020.201(gia dinh chi Binh)
8/17/2020400,000Sender:01310001.DD:170820.SHGD:10004887.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2020.199 EM PHAM THIMAI HUONG
8/17/2020400,000Sender:01310001.DD:170820.SHGD:10013803.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2020.200 BE THIEN BAO
8/17/2020400,000MBVCB.735691964.NGUYEN THAO TAM chuyen tien.CT tu 0281000837442 NGUYEN THAO TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020400,000061378.170820.074509.MS 2020 201 gia dinh chi Binh
8/17/2020500,000IBVCB.736881488.Ung ho anh bi Vinh- Binh Tp Vinh.CT tu 0011003314595 TRUONG MANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020500,000617771.170820.191920.Vietcombank 0011002643148 NGO THI HAU chuyen khoan ung ho MS 2020201 gia dinh chi Binh
8/17/2020500,000IBVCB.736693436.Ung ho be Do My Hanh; chuc con som binh phuc.CT tu 0721000579719 LY NHAN PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020500,000616338.170820.185818.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 201
8/17/2020500,000MBVCB.736607490.NGUYEN HOANG YEN NHI chuyen tien.CT tu 0721000581052 NGUYEN HOANG YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020500,000MBVCB.736546306.PHAM THI MAI LAN chuyen tien ung ho MS 2020.201(gia dinh chi Binh.CT tu 0021000336090 PHAM THI MAI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020500,000IBVCB.736542461.Ung ho MS 2020.182 (Ung ho em nguyen Vu Phuong Linh).CT tu 0501000122438 LE XUAN HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020500,000288745.170820.164201.Ung ho MS 2020 200
8/17/2020500,000491087.170820.154707.ung ho MS 2020 200
8/17/2020500,000597212.170820.151611.ung ho MS 2020.201 gia dinh chi Binh
8/17/2020500,000446543.170820.150043.Ung ho MS 2020.200 be Vo Nguyen Thien Bao
8/17/2020500,000436277.170820.145009.Ung ho MS2020.201 gia dinh chi Binh
8/17/2020500,000426298.170820.144318.TRAN THI LAN HUONG GIUP DO BE DO MY HANH MS 2020.196
8/17/2020500,000428121.170820.144318.TRAN THI LAN HUONG GIUP DO BE NGUYEN THI THUY DUNG MS 2020.194
8/17/2020500,000MBVCB.736249109.Ung ho MS2020.201 ( gia dinh chi Binh).CT tu 0281000365455 NGUYEN HOANG LIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020500,000416449.170820.143058.Ung ho MS 2020.201 gia dinh chi binh
8/17/2020500,000086234.170820.141046.(IB247) Bui Thanh ung ho MS 2020 201 GD chi Binh
8/17/2020500,000583281.170820.135920.Ung ho MS 2020 21 Gdinh c Binh
8/17/2020500,000MBVCB.736177330.ung ho ms 2020.201 gia dinh chi binh.CT tu 0741000680006 TRAN HON HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020500,000605130.170820.133051.Ung ho ms 2020.201 gia dinh chi Binh FT20230743528930
8/17/2020500,000MBVCB.736146136.Ung ho MS 2020.200 (Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao).CT tu 0011004310050 MAI THANH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020500,000MBVCB.736144662.Ung ho MS 2020.191( Ung ho vien phi Tran Van Vung).CT tu 0011004310050 MAI THANH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020500,000MBVCB.736141085.Ung ho MS 2020.187(Ung ho gia dinh chu Quy).CT tu 0011004310050 MAI THANH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020500,000591848.170820.130610.Ung ho qua bao Vietnamnet ung ho MS 2020-201 gia dinh chi Binh FT20230370068172
8/17/2020500,000645022.170820.125140.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN DUY DAN chuyen khoan ung ho gd anh minh c
8/17/2020500,000583278.170820.124943.Ung ho chi Binh Ms 2020.201 FT20230300285085
8/17/2020500,000495177.170820.123910.MS 2020 201 gia dinh chi Binh
8/17/2020500,000211330.170820.123501.MS 2020.201
8/17/2020500,000209457.170820.122549.Nguyen Thi Tuyet Mai chuyen tien ung ho gd chi Binh MS2020.201
8/17/2020500,000Sender:01310012.DD:170820.SHGD:10010638.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2020.199 EM PHAM THI MAI HUONG
8/17/2020500,000Sender:01310012.DD:170820.SHGD:10017614.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.201 GIA DINHCHI BINH
8/17/2020500,000832755.170820.115541.Ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh)
8/17/2020500,000Sender:79321001.DD:170820.SHGD:10001649.BO:PHAN BICH THUY.CM:001159016862.NC:24/2/20.NC:CCS.DT:0904577042.UNG HO MS 2020.201 (GIA DINH CHI BINH)
8/17/2020500,000277224.170820.111025.Chuyen tien ung ho MS 2020 200 ung ho be vo nguyen thien bao
8/17/2020500,000IBVCB.735956133.Ung ho MS 2020.201 (Gia dinh chi Binh).CT tu 0251001772380 TRAN BUU HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020500,000IBVCB.735949455.Ung ho MS 2020.200 (Be Vo Nguyen Thien Bao).CT tu 0251001772380 TRAN BUU HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020500,000512075.170820.110243.Ung ho ms 2020.201 gia dinh chi Binh FT20230759898544
8/17/2020500,000261849.170820.105423.ung ho ms 2020.201 gia dinh chi binh
8/17/2020500,000491419.170820.103634.UNG HO MS 2020.201 GD CHI BINH FT20230030481134
8/17/2020500,000218049.170820.103102.Ms 2020201
8/17/2020500,000MBVCB.735875504.VO THE HUNG chuyen tien ung ho MS2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0071005029345 VO THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020500,000MBVCB.735875154.PHAN THI THANH HUONG chuyen tien ung ho ms 2020.201 gd chi Binh.CT tu 0051000178138 PHAN THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020500,000101149.170820.101149.UNG HO BE HANH MS 2020.196
8/17/2020500,000213256.170820.101017.Ung ho MS 2020 201
8/17/2020500,000211486.170820.100302.Chuyen tien ung ho MS 2020.201 gia dinh chi Binh
8/17/2020500,000552608.170820.100118.UNG HO MS : 2020.201 ( GIA DINH CHI BINH)-170820-10:01:33 552608
8/17/2020500,000821778.170820.095241.Vu Hai Ha -0902153366 Ung ho MS 2020.201(gia dinh chi Binh)
8/17/2020500,000260895.170820.093654.NGUYEN THI THU HANG Chuyen tien ung ho MS 2020.201 gia dinh chi Binh
8/17/2020500,000410879.170820.092006.Vietcombank 0011002643148 MS 2020201 gia dinh chi Hoang Thi Binh anh Nguyen Cong Minh so 9 ngo 23
8/17/2020500,000185015.170820.092347.Xin giup gia dinh chi Binh MS 2020 201
8/17/2020500,000256494.170820.092142.ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh)
8/17/2020500,000169536.170820.090955.Ung ho MS 2020.201 gia dinh CHI BINH
8/17/2020500,000423852.170820.090431.Ung ho ms 2020201 gia dinh chi binh FT20230965486914
8/17/2020500,000MBVCB.735746760.DO THI BINH chuyen tien.CT tu 0081000581759 DO THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020500,000539486.170820.083944.MS 2020.201-170820-08:39:45 539486
8/17/2020500,000410254.170820.083938.Ung ho ms 2020.201 Gia dinh chi Binh FT20230742545013
8/17/2020500,000MBVCB.735707886.DANG THUY LAN chuyen tien.CT tu 0141000011888 DANG THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020500,000407938.170820.083435.Ung ho MS 2020.200 FT20230790105908
8/17/2020500,000127087.170820.083409.Ung ho MS 2020.201 gia dinh chi Binh
8/17/2020500,000105266.170820.082453.Ung ho ms 2020 201 gia dinh chi Binh
8/17/2020500,000241763.170820.082332.ung ho ms 2020.201( gd chi binh)
8/17/2020500,000550889.170820.082326.UNG HO MS 2020.201 (GIA DINH CHI BINH)
8/17/2020500,000116080.170820.082045.MS 2020.201 gia dinh chi Binh
8/17/2020500,000400733.170820.081748.Ung ho MS 2020.201 FT20230606011940
8/17/2020500,000MBVCB.735656188.HUYNH DUY THAI ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0071005378162 HUYNH DUY THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020500,000093976.170820.074814.Chuyen tien ung ho MS 2020.201 gia dinh chi Binh
8/17/2020500,000MBVCB.735654177.Ung ho MS 2020.201(gia dinh chi Binh) .CT tu 0071003093297 BUI BICH HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020500,000MBVCB.735646362.TRUONG THI HOANG YEN chuyen tien ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 1012542440 TRUONG THI HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020500,000086933.170820.073335.ung ho MS 2020.201
8/17/2020500,000388925.170820.072956.Ung ho MS 2020.201 gia dinh chi Binh FT20230605936250
8/17/2020500,000083774.170820.072600.Ung ho MS 2020.201 gia dinh chi Binh
8/17/2020500,000789634.170820.065945.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 201 gia dinh chi Binh
8/17/2020500,000860220.170820.065712.IBFT ung ho MS2020.201 gia dinh chi Binh
8/17/2020500,000755696.170820.064603.Ung ho MS 2020.201(gia dinh Chi Binh)
8/17/2020500,000MBVCB.735613227.MS2020.201 gia dinh chi Binh.CT tu 0201000252831 TRAN ANH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020500,000282841.170820.062113.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 201 gia dinh chi Binh
8/17/2020500,000381274.170820.062403.MS 2020.201 Mong Quy Bao chuyen day du so tien toi Gia dinh chi Binh Xin cam on FT20230910886251
8/17/2020500,000381118.170820.062154.MS 2020.195 Mong Quy Bao chuyen day du so tien toi chau Thuyen Xin cam on FT20230678083000
8/17/2020500,000028481.170820.062131.Ung ho ma so 2020 201 gia dinh chi Binh
8/17/2020500,000380992.170820.062013.Ungho MS 2020.201 FT20230910870880
8/17/2020500,000066810.170820.061858.ung ho ma so 2020201 gia dinh c Binh
8/17/2020500,000531975.170820.060837.VU THI HOA UNG HO MS 2020.201 GIA DINH CHI BINH-170820-06:08:46 531975
8/17/2020500,000MBVCB.735604465.Minh Khue Mai Khoi BH ung ho ms 2020.201 (gd chi Binh).CT tu 0121001517273 VUONG DINH DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020600,000203285.170820.092546.ung ho ma so 2020199 2020200 2020201 moi ma so 200 ngan dong
8/17/2020600,000202365.170820.092142.ung ho ma so 2020141 2020142 2020144 moi ma so 200 ngan dong
8/17/2020800,000NAM PHONG DANG KY 500 + CHI XUYEN 300 UNG HO MS 2020.201 ( GIA DINH CHI BINH)
8/17/20201,000,000754565.170820.213454.Ung ho MS2020.201 gia dinh chi Binh
8/17/20201,000,000653278.170820.205056.UNG HO MS2020.189-170820-20:50:58 653278
8/17/20201,000,000611453.170820.155345.UNG HO MS 2020.201-170820-15:53:59 611453
8/17/20201,000,000TRAN DINH QUANG UNG HO MS2020.201 (GIA DINH CHI BINH)
8/17/20201,000,000IBVCB.736200857.NGUYEN THI LE THU chuyen khoan ung ho MS 2020.200 (be Vo Nguyen Thien Bao).CT tu 0071001194531 NGUYEN THI LE THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/20201,000,000Sender:48304001.DD:170820.SHGD:10006266.BO:TRAN THI THUY DUNG.UNG HO MS2020.201(GIA DINH CHI BINH) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
8/17/20201,000,000579289.170820.124052.UNG HO MS 2020.200 (UNG HO BE VO NGUYEN THIEN BAO)-170820-12:40:54 579289
8/17/20201,000,000578898.170820.123715.UNG HO MS 2020.201( GIA DINH CHI BINH)-170820-12:37:30 578898
8/17/20201,000,000896681.170820.120533.IBFT ung ho ms 2020.201 gia dinh chi Bin
8/17/20201,000,000284277.170820.111810.ung ho MS 2020.16 em Pham Thi Mai Huong
8/17/20201,000,000633301.170820.110244.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 201 gia dinh chi Binh
8/17/20201,000,000285473.170820.105511.Lai Van Hai chuyen tien ung ho MS 2020.201
8/17/20201,000,000Sender:92204012.DD:170820.SHGD:12949956.BO:HO THI HUONG GIANG.UNG HO MS 2020.200 (UNG HO BE VO NGUYEN THIEN BAO)
8/17/20201,000,000IBPS/SE:79310001.DD:170820.SH:10006227.BO:NGUYEN TRUNG THANH.UNG HO MS 2020.199
8/17/20201,000,000Sender:01310005.DD:170820.SHGD:10009064.BO:VU THI MAI HONG.UNG HO MS 2020.198 GIA DINH ANHDUC
8/17/20201,000,000473479.170820.101341.Ung ho MS 2020.201 gd chi Binh FT20230352088898
8/17/20201,000,000Sender:01310012.DD:170820.SHGD:10015710.BO:PHAN VAN THAN.UNG HO MS 2020.201 GIA DINH CHI BINH
8/17/20201,000,000553742.170820.100710.UNG HO BE DO MY HANH MS 2020.196-170820-10:07:24 553742
8/17/20201,000,000Sender:79333001.DD:170820.SHGD:10001989.BO:TRUONG THI LAN ANH.MS 2020.200 UNG HO BE VO NGUYEN T HIEN BAO
8/17/20201,000,000192164.170820.094326.ung ho ms 2020.201 gia dinh chi Binh
8/17/20201,000,000155860.170820.090613.Ung ho MS 2020.201
8/17/20201,000,000MBVCB.735750388.Ung ho MS 2020.201 ( gia dinh chi Binh).CT tu 0281000295877 HUYNH THI HONG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/20201,000,000MBVCB.735745155.Ung ho MS 2020.201.CT tu 0011001226471 DO THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/20201,000,000MBVCB.735744293.NGO THI TUYET HA chuyen tien ung ho MS 2020.201( gia dinh chi Binh).CT tu 0261003463183 NGO THI TUYET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/20201,000,000871691.170820.090132.IBFT Ms 2020201 ung ho GD chi Binh
8/17/20201,000,000FO. BAO VIETNAMNET BO. NGUYEN THI THU THAO CK // MS 2020.193 EM HA NHAT MINH
8/17/20201,000,000FO. BAO VIETNAMNET BO. NGUYEN THI THU THAO CK // MS 2020.178 ( BE NGUYEN VAN KHANH )
8/17/20201,000,000FO. BAO VIETNAMNET BO. NGUYEN THI THU THAO CK // MS2020.100 ( UNG HO BE VO NGUYEN THIEN BAO )
8/17/20201,000,000234747.170820.073502.ung ho 2020 201 ( gia dinh chi Binh) . adidaphat
8/17/20201,000,000500959.170820.070319.Unhappy ho MS 2020201 Gia Dinh chi Binh
8/17/20201,000,000MBVCB.735623592.Ung ho gia dinh chi Binh . MS 2020.201.CT tu 0011001280802 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/20201,000,000MBVCB.735623085.DO THI HOA ung ho MS 2020. 201 gia dinh chi binh.CT tu 0931004195257 DO THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/20201,000,000532286.170820.063201.UNG HO MA SO 2020.201 ( GIA DINH CHI BINH)-170820-06:32:01 532286
8/17/20201,000,000230006.170820.061358.ung ho ms 2020.201(gia dinh chi binh)
8/17/20201,000,000531931.170820.060528.MS 2020.201(GD CHI BINH) TRUONG DAO DUY ANH TPHCM-170820-06:05:42 531931
8/17/20201,200,000202846.170820.092350.ung ho ma so 2020151 2020159 2020164 2020168 2020169 2020170 moi ma so 200 ngan dong
8/17/20201,300,000688625.170820.215221.Ung ho MS 2020201 gia dinh chi Binh
8/17/20201,500,000165205.170820.165205.Quy TN LUCKY 0934067116 kinh ung ho MS 2020.201 gia dinh chi Hoang Thi Binh
8/17/20202,000,000647479.170820.195214.MS2020.200 UNG HO BE VONGUYENTHIENBAO-170820-19:51:29 647479
8/17/20202,000,000398394.170820.140747.ung ho MS 2020.201 gia dinh chi Binh
8/17/20202,000,000212706.170820.124857.Ung Ho MS 2020191 Tran Van Vung
8/17/20202,000,000329284.170820.121613.MS 2020.201
8/17/20202,000,000Sender:79323001.DD:170820.SHGD:10001568.BO:BUI DUY CONG.ABBANK CHANH HUNG (320 BIS PHAMHUNG P5 QUAN 8 HCM) UNG HOMS 2020.201 (GIA DINH CHI BINH )
8/17/20202,000,000MBVCB.735866594.MS 2020.197.CT tu 0911000911911 TRUONG HANH CONG DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/20202,000,000Sender:79307005.DD:170820.SHGD:10006186.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2020.199 (EM PHAM THI MAI HUONG)
8/17/20202,000,000080609.170820.080609.Ung ho MS 2020.201, gia dinh chi Binh
8/17/20202,000,000119153.170820.074615.MS 2020.201 gia dinh chi binh
8/17/20203,000,000Sender:79307005.DD:170820.SHGD:10021571.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2020.200 (BE VO NGUYEN THIEN BAO) 2 TRIEU, MS 2020.201 (GIA DINH CHI BINH) 1 TRIEU
8/17/20203,000,000Sender:79307005.DD:170820.SHGD:10006137.BO:DUONG DIEU LINH.IBUNG HO MS 2020.198 (GIA DINHANH DUC)
8/17/20205,000,000Sender:01341001.DD:170820.SHGD:10000433.BO:TRINH DINH THAI.(2000000010065713)ONG TRINH DINH THAI CT UNG HO MS 2020.199 (EM PHAM THI MAI HUONG)
8/18/20201,000MBVCB.738083722.no.CT tu 0081001345991 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/18/20201,000IBVCB.738083168.aaa.CT tu 0721000651547 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/202050,000689864.180820.194717.ung ho MS 2020202
8/18/202050,000IBVCB.737971819.Giup ma so 2020 202 be Cao Thanh Minh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/18/202050,000IBVCB.737963307.Giup ma so 2020 201 gia dinh chi Binh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/18/202050,000683547.180820.140704.MS 2020.202 (BE CAO THANH MINH)
8/18/202050,000574355.180820.114022.MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh)
8/18/202050,000137155.180820.113542.MS 2020.202 FT20231109768210
8/18/202050,000IBVCB.737238267.ung ho MS 2020 201 gia dinh chi Binh.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/18/202050,000366589.180820.093306.ung ho be caothanhminh
8/18/202050,000246142.180820.085603.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020 202 be cao thanh minh
8/18/202050,000012035.180820.084432.Ung ho ma so 2020.202 be cao Thanh Minh FT20231000015418
8/18/202050,000IBVCB.737104815.Ung ho MS 2020 202 Be Cao Thanh Minh.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/18/202050,000MBVCB.737047065.MS 2020.202.CT tu 0201000713746 DUONG THI HOA TAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/202060,000183957.180820.093121.gui em cao thanh minh
8/18/2020100,000MBVCB.738081726.Ung ho 2020.200 (be Vo Nguyen Thien Bao).CT tu 0391000111090 HOANG HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020100,000702801.180820.194826.ung ho ms.2020.202 cao thanh minh
8/18/2020100,000IBVCB.737746708.Ung ho MS 2020 202 be CAO THANH MINH.CT tu 0011001715616 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/18/2020100,000942457.180820.152135.ung ho ma so 2020.202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020100,000392590.180820.150729.ung ho MS 2029.200 vo nguyen thien bao
8/18/2020100,000425669.180820.145350.ung ho gia dinh chi vu thi le ms 2020202
8/18/2020100,000409750.180820.143443.NG H MS 2020.202 B CAO THANH MINH
8/18/2020100,000MBVCB.737604359.Ung ho MS 2020.202(be Cao Thanh Minh).CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020100,000MBVCB.737599275.Ung ho MS 2020.201(gia dinh chi Binh).CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020100,000109548.180820.134332.ung ho ms 2020.202 Minh
8/18/2020100,000MBVCB.737490708.DANG THI NGOC BICH chuyen tien ck ung ho MS2020.200 be Vo Nguyen Thien Bao.CT tu 0611001931333 DANG THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020100,000IBVCB.737451178.Ms 2020.201 ( Gia dinh chi Binh).CT tu 0031000773064 TRAN QUANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020100,000519297.180820.121730.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020100,000156918.180820.120640.MS 2020.202 FT20231475999956
8/18/2020100,000151835.180820.115811.Ung ho MS 2020.202 FT20231725675053
8/18/2020100,000020345.180820.112447.Ung ho be Cao Thanh Minh MS 2020.202
8/18/2020100,000388919.180820.111814.Ung ho ms 2020 202 be cao thanh minh
8/18/2020100,000Sender:79307005.DD:180820.SHGD:10008405.BO:NGUYEN DUC QUI NHON.IBUNG HO MS 2020.202 (CAO THANH MINH)
8/18/2020100,000275921.180820.102743.Ung ho MS2020 202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020100,000MBVCB.737266209.Ung ho MS2020.202 be Cao Thanh Minh.CT tu 0011001171573 LE THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020100,000MBVCB.737232390.ung ho ms2020.202 be cao thanh minh.CT tu 0221002631989 NGUYEN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020100,000MBVCB.737199170.Ung ho MS 2020.202 (Be Cao Thanh Minh).CT tu 0301000348708 NGUYEN DUC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020100,000269198.180820.094023.Ung ho MS 2020202 be cao thanh minh
8/18/2020100,000MBVCB.737190295.Ung ho MS 2020.202(be Cao Thanh Minh).CT tu 0991000043312 TRINH TO NA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020100,000MBVCB.737154710.Be bi tai nan.CT tu 0071001230554 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/18/2020100,000881662.180820.090142.ung ho MS 2020/202 (be Cao Thanh Minh)
8/18/2020100,000527322.180820.090111.ung ho ms 2020.202
8/18/2020100,000712921.180820.085434.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 141 em Le Van Thanh nghi son than
8/18/2020100,000712856.180820.085341.Vietcombank 0011002643148 NGO VAN CHIEN ung ho MS 2020 202 be CAO THANH MINH
8/18/2020100,000885652.180820.085450.MS.2020.201
8/18/2020100,000807319.180820.085314.ung ho anh nguyen nhu duc (ms 2020 198)
8/18/2020100,000673860.180820.082920.VINH NAM UNG HO MS 2020.202 CAO THANH MINH-180820-08:28:33 673860
8/18/2020100,000864524.180820.082838.Chuyen tien ung ho Ms2020202
8/18/2020100,000671329.180820.080315.MS 2020.202-180820-08:03:31 671329
8/18/2020100,000976511.180820.063921.Ung ho MS 2020.202 be Cao Thanh Minh FT20231389921350
8/18/2020100,000MBVCB.737010441.2020202.CT tu 0201000546537 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/18/2020100,000MBVCB.736998856.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh) Vietnamnet 18/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020150,000294670.180820.153909.ung ho be Cao thanh Minh MS 2020.202
8/18/2020150,000157069.180820.120653.Ung ho MS 2020.202 be CAO THANH MINH FT20231139043980
8/18/2020150,000MBVCB.737251121.VO THI PHUONG LOAN chuyen tien cho be Cao Thanh Minh . MS2020.202 chua binh.CT tu 0561000615277 VO THI PHUONG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020150,000371688.180820.095828.Ung ho MS 2020202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020150,000955889.180820.000656.Ms 2020201 gd chi binh FT20231398001776
8/18/2020200,000792679.170820.235919.ms 2020.201 giadinhchi Binh
8/18/2020200,000768279.170820.234551.ung ho ms 2020201 gia dinh chi binh
8/18/2020200,000951094.170820.233543.MS2020.201 FT20231278427083
8/18/2020200,000351623.170820.225247.Ung ho MS 2020 201 gia dinh chi Binh
8/18/2020200,000MBVCB.738242183.Gia dinh ong Tran Van Thin ung ho MS2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0251002705254 TRAN HUA BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020200,000569840.180820.220710.Ung ho MS 2020.202 be cao thanh minh FT20232133289431
8/18/2020200,000IBVCB.738228835.UH MS 2020.201(gia dinh chi Binh).CT tu 0021000899947 NGUYEN THI LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020200,000IBVCB.738226678.UH MS 2020.202 be Cao Thanh Minh.CT tu 0021000899947 NGUYEN THI LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020200,000554150.180820.213631.Ung ho ma so 2020.202-be cao thanh minh FT20232156628653
8/18/2020200,000254066.180820.204914.Ung Ho MS2020 200 ung ho Be Vo Nguyen Thien Bao
8/18/2020200,000IBVCB.738092441.ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh).CT tu 0011000725750 NGUYEN KIEU BANG TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020200,000424795.180820.194914.Chuyen tien MS 2002.198 gia dinh Anh Duc
8/18/2020200,000437062.180820.182558.MS 2020.202 be cao thanh minh FT20231337496923
8/18/2020200,000541104.180820.172806.NGUYEN VAN NGOC
8/18/2020200,000035762.180820.164041.IBFT Ung ho ms2020.202 be cao thanh minh
8/18/2020200,000MBVCB.737797258.NGUYEN DUC HUNG chuyen tien ung ho MS 2020.202 ( be cao thanh minh).CT tu 0021000992696 NGUYEN DUC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020200,000308428.180820.154551.MS 2020.200 Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao FT20231497835643
8/18/2020200,000436787.180820.154120.Ung Ho Be Vo Nguyen Thien Bao
8/18/2020200,000MBVCB.737688059.THIEU MANH HOAI chuyen tien.CT tu 0101000735366 THIEU MANH HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020200,000522214.180820.145820.Ung ho Ms 2020202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020200,000625932.180820.145011.MS 2020 202 Ung ho be Cao Thanh Minh Nam Mo A Di Da Phat
8/18/2020200,000623397.180820.144846.MS 2020 201 Ung ho gia dinh Chi Binh Nam Mo A Di Da Phat
8/18/2020200,000943097.180820.140504.ung ho ms 2020.199 (em pham thi mai huong)
8/18/2020200,000941027.180820.140025.ung ho ms 2020.202 (be cao thanh minh)
8/18/2020200,000Sender:01310001.DD:180820.SHGD:10013432.BO:PHAM VAN NHAN.UNG HO MS 2020.202 BE CAO THANH MINH
8/18/2020200,000MBVCB.737548612.Duong tuyen hanh ung ho ms 2020.202.CT tu 0181003416933 TRAN THI MINH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020200,000MBVCB.737508623.Chuyen tien Ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0061001089805 VU THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020200,000088966.180820.130911.ung ho MS2020.202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020200,000088058.180820.130733.ung ho MS2020.201 gia dinh Chi Binh
8/18/2020200,000MBVCB.737493189.Ms 2020 202.CT tu 0021000562612 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/18/2020200,000249702.180820.125034.ung ho ms 2020.202
8/18/2020200,000461077.180820.124016.Ung ho MS 2020 202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020200,000Sender:79310001.DD:180820.SHGD:10012569.BO:NGUYEN THU HOAI.NGUYEN CHAU ANH XA CONG HOA,QUOC OAI,HA NOI UNG HO MS 2020.202 BE CAO THANH MINH,HUONG KHE,HA TINH
8/18/2020200,000068341.180820.123145.ung ho MS 2020.202
8/18/2020200,000MBVCB.737451626.Ung ho be Cao Thanh Minh MS 2020.202.CT tu 0101001211588 LUU DINH LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020200,000MBVCB.737398389.Ung ho MS 2020.202(be Cao Thanh Minh).CT tu 0881000476739 VU THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020200,000375433.180820.112956.Ung ho MS 2020 202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020200,000516780.180820.110000.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020200,000225432.180820.110200.ung ho MS 2020.202 Cao Thanh Minh
8/18/2020200,000MBVCB.737326998.NGUYEN PHUONG LIEN chuyen tien ung ho be cao thanh minh ms 2020.202.CT tu 0011000471979 NGUYEN PHUONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020200,000MBVCB.737299991.Ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh).CT tu 0731000847273 VU DUC LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020200,000HUYNH ANH KIET UNG HO MS2020.202 (BE CAO THANH MINH)
8/18/2020200,000378344.180820.103020.Ung ho ma so 2020 202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020200,000MBVCB.737260758.MS 2020.202.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020200,000689361.180820.101333.UNG HO MS 2020.202(BE CAO THANH MINH)-180820-10:13:03 689361
8/18/2020200,000MBVCB.737232604.Tam ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh).CT tu 0011001363810 PHAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020200,000MBVCB.737231520.ung ho MS 2020202 ( be Cao Thanh Minh).CT tu 0441000787815 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020200,000812360.180820.095454.chuyen tien
8/18/2020200,000054250.180820.094722.Ung ho MS 2020.202 be Cao Thanh Minh FT20231560081768
8/18/2020200,000368526.180820.094206.MS 2020 201 gia dinh chi Binh
8/18/2020200,000IBVCB.737193335.MS 2020 202 be Cao Thanh Minh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/18/2020200,000184648.180820.093143.Ung ho MS2020 198 100n MS2020 199 100n
8/18/2020200,000Sender:79310001.DD:180820.SHGD:10006782.BO:HOA BICH NGOC.MS 2020 202 MONG MINH MAU KHOE
8/18/2020200,000180975.180820.092938.Ung ho MS2020 202 be cao Thanh Minh
8/18/2020200,000MBVCB.737120696.ung ho MS 2020.202 (Be Cao Thanh Minh).CT tu 0271000019702 NGUYEN PHU QUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020200,000MBVCB.737117404.MINH KHANG & TIEN MINH UNG HO MS 2020.202 (BE CAO THANH MINH).CT tu 0011001536737 PHAM THAI KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020200,000015715.180820.085030.Ung ho MS 2020 202 Be Cao Thanh Minh FT20231720350726
8/18/2020200,000395559.180820.084432.Vietcombank 0011002643148 Uung ho MS 2020202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020200,000009796.180820.084031.Ung ho ma so 2020.201 gia dinh chi Binh FT20231215970699
8/18/2020200,000861816.180820.082502.MS 2020.20
8/18/2020200,000999496.180820.081954.Ms 2020.202 FT20231800576206
8/18/2020200,000260182.180820.074314.HUONG TRA UNG HO MS 2020 202 UNG HO BE CAO THANH MINH
8/18/2020200,000275427.180820.073922.NCHA ung ho ms 2020.202 (be Cao Thanh Minh)
8/18/2020200,000MBVCB.737040226.Ung ho MS 2020.202( Cao thanh minh).CT tu 0561000238999 PHUNG QUANG CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020200,000238179.180820.072943.Vietcombank 0011002643148 MS 2020202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020200,000MBVCB.737022768.Ung ho chau Cao Thanh Minh ms 2020.202.CT tu 0081000627431 PHAM QUANG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020200,000976884.180820.064231.2020.202 Cao Anh Minh FT20231356871943
8/18/2020200,000815242.180820.063659.MS 2020.202 Cao Thanh Minh
8/18/2020200,000754065.180820.062936.ung ho ma so 2020202
8/18/2020200,000975251.180820.062641.Khai ung ho be Cao Thanh minh ms 2020.202 FT20231451942056
8/18/2020200,000644899.180820.062516.ung ho MS 2020.202 Be Cao Thanh Minh
8/18/2020200,000492893.180820.055922.Vietcombank 0011002643148 HOANG THI DUYEN ck MS 2020 202 Cao Thanh Minh
8/18/2020200,000020640.180820.054840.ung ho MS 2020 202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020200,000MBVCB.737001597.Ung ho MS 2020 202 be Cao Thanh Minh.CT tu 0071001161313 NGUYEN DINH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020300,000327077.180820.214203.UNG HO MS 2020.201 - GIA DINH CHI BINH
8/18/2020300,000MBVCB.738176993.Ung ho MS 2020.200 (be Vo Nguyen Thien Bao).CT tu 0111000298984 NGUYEN THI DIEM THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020300,000526562.180820.204909.Ung ho MS 2020.201 gia dinh chi Binh FT20232383973477
8/18/2020300,000303915.180820.182351.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Dang Thi Thu Trang ung ho gd anh Duc Ms2020 198
8/18/2020300,000025540.180820.181625.MS 2020 20 CHUC BE MAU KHOE
8/18/2020300,000634802.180820.181523.Ung ho MS 2020 202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020300,000IBVCB.737821277.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020300,000IBVCB.737814420.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.200 (Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020300,000IBVCB.737808558.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.199 (em Pham Thi Mai Huong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020300,000686194.180820.162537.Ung ho MS 2020.202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020300,000IBVCB.737790956.MS 2020 202 ung ho be Cao Thanh Minh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/18/2020300,000294850.180820.152941.Nguyen Khai Gia, SN15H to 23A, Khu Phu Thanh Dong, Phuong Yen Thanh, Uong Bi, QN ung ho MS 2020.196
8/18/2020300,000293638.180820.152812.Nguyen Khai Gia, SN15H to 23A, Khu Phu Thanh Dong, Phuong Yen Thanh, Uong Bi, QN ung ho MS 2020.199
8/18/2020300,000691973.180820.152739.Ung ho be Cao Thanh Minh MS 2020.202
8/18/2020300,000291741.180820.152551.Nguyen Khai Gia, SN15H to 23A, Khu Phu Thanh Dong, Phuong Yen Thanh, Uong Bi, QN ung ho MS 2020.200
8/18/2020300,000286496.180820.151957.Nguyen Khai Gia, SN15H to 23A, Khu Phu Thanh Dong, Phuong Yen Thanh, Uong Bi, QN ung ho MS2020.201 g
8/18/2020300,000Sender:01310005.DD:180820.SHGD:10014953.BO:TA THI THUY HANG.UNG HO MS 2020.202 BE CAO THANH MINH
8/18/2020300,000135772.180820.141610.MS 2020.202
8/18/2020300,000289753.180820.135959.Ung ho MS 2020202
8/18/2020300,000IBVCB.737542177.Gia dinh chi Binh.CT tu 0531002502418 NGUYEN THI CAM HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020300,000MBVCB.737483160.Ung ho ms2020.202 be Cao Thanh Minh.CT tu 0121000325739 LE THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020300,000MBVCB.737467174.ung ho MS 2020.202 (be cao thanh minh).CT tu 0011004100741 NGUYEN THAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020300,000MBVCB.737460296.Trtr Ung ho ms 2020.202 (be cao thanh minh).CT tu 0901000006388 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020300,000707045.180820.122547.UNG HO MS2020.201(GD CHI BINH))-180820-12:25:48 707045
8/18/2020300,000MBVCB.737379701.ung ho MS.2020.202( be cao thanh minh).CT tu 0011004013478 TRAN MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020300,000998153.180820.110018.IBFT Gui be Cao Thanh Minh.Ha Tinh
8/18/2020300,000MBVCB.737278929.Ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh).CT tu 1012590766 LE THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020300,000511639.180820.101643.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 202 be CAO THANH MINH
8/18/2020300,000407134.180820.101256.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 200 be VO NGUYEN THIEN BAO
8/18/2020300,000689212.180820.101238.UNG HO MS 2020.202( BE CAO THANH MINH)-180820-10:12:38 689212
8/18/2020300,000056764.180820.094742.Ung ho MS 2020.202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020300,000885779.180820.095542.Ung ho MS 2020.202( cao thanh minh)
8/18/2020300,000IBVCB.737151413.ung ho MS 2020.202 (Be Cao Thanh Minh).CT tu 0081000534917 TRUONG THI ANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020300,000IBVCB.737131750.giup MS2020 202 Be Cao Thanh Minh.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/18/2020300,000886838.180820.085610.ung ho ms 2020.202 chau cao thanh minh o ha tinh
8/18/2020300,000MBVCB.737115287.Ung ho MS 2020.202 (Cao Thanh Minh).CT tu 0271000489946 LE KHANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020300,000800503.180820.082155.ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh)
8/18/2020300,000929361.180820.080529.ISL20200818080529173-MS 2020.202 ung ho be Cao Thanh Minh
8/18/2020300,000845143.180820.080117.ung ho MS 2020.201 gia dinh chi binh
8/18/2020300,000989748.180820.075307.Ung ho MS 202202 be Cao Thanh Minh FT20231263876494
8/18/2020300,000260070.180820.074013.Ung ho MS 2020202 UNG HO Be Cao Thanh Minh
8/18/2020300,000972180.180820.064855.IBFT Ungho MS 2020.202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020300,000021229.180820.055451.ung ho chau Cao Thanh Minh Ms 2020 202
8/18/2020300,000020901.180820.055149.Ung ho be Minh ms 2020 202
8/18/2020300,000MBVCB.736999706.NGO THI THU HUONG chuyen tien ung ho ms 2020.202 be cao thanh minh.CT tu 0021001687803 NGO THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020400,000MBVCB.738053503.Ung ho MS 2020.202(be Cao Thanh Minh).CT tu 0371000441993 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020400,000MBVCB.737688255.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2020.201 va MS 2020.202.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020500,000IBVCB.738232612.Ung ho MS 2020.QuangTri01.CT tu 0011002552347 BUI TRAN NHU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020500,000766845.180820.182226.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Dang Thi Thu Tranh ung ho be Cao Thanh Minh MS 2
8/18/2020500,000025577.180820.181626.Ms2020 202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020500,000424750.180820.180529.MS 2020.202 FT20231231766000
8/18/2020500,000IBVCB.737907525. chuyen khoan ung ho ms 2020.202 be CAO THANH MINH.CT tu 0061000098460 THIEU QUANG VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020500,000393017.180820.172109.Ung ho MS 2020.202 be Cao Thanh Minh FT20231523997403
8/18/2020500,000293749.180820.165617.Chuyen tien ung ho MS 2020.202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020500,000IBVCB.737833239.Ho tro MS 2020.202.CT tu 0041000250770 TRAN NHU THIEN MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020500,000IBVCB.737818372.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020500,000298913.180820.155155.Cao Ba Cuong DHSP Ha Noi 2 ung ho MS2002.202 (Cao Thanh Minh)
8/18/2020500,000519352.180820.141115.Ung ho be CAO THANH MINH
8/18/2020500,000606100.180820.140707.MS2020.202 (be Cao Thanh Minh)
8/18/2020500,000220348.180820.135730.MS 2020.200 ung ho be Vo Nguyen Thien Bao FT20231405103477
8/18/2020500,0000200970405081813251320200000046581.26042.132949.NGUYEN THI THU HUONG HUNG HO MS 2020.199. EM PHAM THI MAI HUONG
8/18/2020500,000MBVCB.737463233.MS2020.202(be Cao Thanh Minh).CT tu 0071000840296 NGUYEN HONG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020500,000Sender:79310001.DD:180820.SHGD:10012602.BO:BUI HUONG GIANG.BHG UNG HO MS 2020. 202. BE CAOTHANH MINH
8/18/2020500,000Sender:79307005.DD:180820.SHGD:10010590.BO:HOANG HUY GIAP.IBUNG HO MS 2020.202 (BE CAO THANH MINH)
8/18/2020500,000MBVCB.737423816.ung ho MS 2020.201( gia dinh chi Binh).CT tu 0011001164614 NGUYEN HOAI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020500,000Sender:01310012.DD:180820.SHGD:10011940.BO:LE BINH PHUONG.UNG HO MS 2020.202 BE CAO THANHMINH
8/18/2020500,000044446.180820.115539.ung ho MS 2020.202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020500,000913177.180820.114048.ung ho MS 2020.202 ( Cao Thanh Minh)
8/18/2020500,000IBVCB.737386485.Nguyen Thi Hanh - Bong Son chuyen khoan MS 2020.196 (Ung ho be Do My Hanh).CT tu 0501000126195 TRAN LONG HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020500,000230216.180820.111835.MS 2020.198 ( gia dinh anh Duc)
8/18/2020500,0000200970405081810212020200000045256.25948.111810.UNG HO MA SO 2020.191 . TRAN VAN VUNG ( 198 TRAN QUANG KHAI HA NOI )
8/18/2020500,0000200970405081810240720200000045306.25941.111720.UNG HO MA SO 2020.195 . LO DUONG KHANH THUYEN ( 198 TRAN QUANG KHAI HA NOI )
8/18/2020500,0000200970405081810183620200000045207.25936.111623.UNG HO MA SO 2020.201 GIA DINH CHI BINH ( 198 TRAN QUANG KHAI HA NOI )
8/18/2020500,000MBVCB.737351373.Giup do 2020.202.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020500,000Sender:01339001.DD:180820.SHGD:10000106.BO:DOAN THI HAI SAM.UNG HO MS2020.139 UNG HO ANHEM VU QUANG DANG
8/18/2020500,000726817.180820.105053.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020500,000MBVCB.737316362.VU THI HONG OANH chuyen tien ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh).CT tu 0021000324128 VU THI HONG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020500,000MBVCB.737280832.MS 2020.202 (Be Cao Thanh Minh).CT tu 0531002224506 HUYNH THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020500,000MBVCB.737265906.NGUYEN THI BICH LIEN chuyen tien ung ho MS 2002.202 (be Cao Thanh Minh), chuc be mau binh phuc..CT tu 0011001130322 NGUYEN THI BICH LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020500,000079375.180820.101958.Ung ho ms 2020.202 be cao thanh minh FT20231452708711
8/18/2020500,000849787.180820.100803.ung ho MS 2020. 202 Be Cao Thai Minh
8/18/2020500,000371940.180820.095940.ung ho ms 2020 202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020500,000IBVCB.737200434.MS 2020202 be Cao Thanh Minh.CT tu 0251001942401 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/18/2020500,000914716.180820.092815.MS 2020.201
8/18/2020500,000911105.180820.092411.MS 2020.202
8/18/2020500,000883058.180820.092206.Ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh)
8/18/2020500,000295161.180820.091658.LE THI DIEP THUY Chuyen tien UNG HO BE CAO THANH MINH MS 2020202
8/18/2020500,000Sender:01310012.DD:180820.SHGD:10001416.BO:VO THI THU HA.MS 2020.200
8/18/2020500,000MBVCB.737140177.PHAN THI PHUONG KHANH ung ho MS 2020.202 ( be Cao Thanh Minh).CT tu 0071004585509 PHAN THI PHUONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020500,000983612.180820.090308.Lap Cong ung ho MS 2020.202 be CTM
8/18/2020500,000Sender:01310001.DD:180820.SHGD:10001371.BO:VO THI THU HA.MS 2020.197
8/18/2020500,000012631.180820.084530.Ung ho MS 2020.202 be Cao Thanh Minh FT20231722783619
8/18/2020500,000350368.180820.084114.ung ho ms 2020173 HA THI THU
8/18/2020500,000Sender:01360002.DD:180820.SHGD:10000235.BO:NGUYEN LAN HUONG.UNG HO MS 2020.202 BE CAO THANH MINH
8/18/2020500,000868310.180820.083336.ung ho MS 2020.201
8/18/2020500,000859733.180820.082211.ung ho ms 2020202 Cao Thanh Minh
8/18/2020500,000MBVCB.737078743.MS 2020 202.CT tu 0011001002686 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/18/2020500,000882109.180820.080814.ung ho MS 2020.201( gia dinh chi Binh)
8/18/2020500,000463418.180820.080608.Ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh)
8/18/2020500,000Sender:79307005.DD:180820.SHGD:10000817.BO:TRUONG THU HANG.IB UNG HO 2020.197 ( BE KIEU PHUONG TRANG)
8/18/2020500,000Sender:79307005.DD:180820.SHGD:10000814.BO:TRUONG THU HANG.IB UNG HO MS 2020.201 ( GIA DINH CHI BINH)
8/18/2020500,000880945.180820.075044.ung ho MS 2020.202( Cao Thanh Minh)
8/18/2020500,000059430.180820.074904.ung ho MS 2020 202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020500,000074710.180820.074710.ung ho MS 2020202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020500,000877644.180820.073659.Ung ho MS 2020.202 ( be Cao Thanh Minh)
8/18/2020500,000984592.180820.073140.Ung ho MS 2020.202 FT20231390016417
8/18/2020500,000MBVCB.737036883.TRAN THANH BINH chuyen tien ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh).CT tu 0081000159711 TRAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020500,000IBVCB.737033494.be trai 7 tuoi bi xe tong.CT tu 0251002726884 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/18/2020500,000981104.180820.071334.ung ho ms 2020.202 FT20231390051708
8/18/2020500,000976983.180820.064336.Muc Su Hoa giup MS 2020.202 be Cao Thanh Minh FT20231452001077
8/18/2020500,000270135.180820.062848.Ung ho MS 2020. 202 (be Cao Thanh Minh)
8/18/2020500,000270057.180820.062713.MS 2020.202
8/18/2020500,000974312.180820.061441.Ung ho MS 2020.202 FT20231722215696
8/18/2020500,000MBVCB.737004021.NGUYEN HOANG THU NGOC chuyen tien ung ho Ms 2020.202(be Cao Thanh Minh).CT tu 0151000136806 NGUYEN HOANG THU NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020500,000MBVCB.737002115.Giup do MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh).CT tu 0371003785876 LE AN NI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020500,000IBVCB.736993263.MS 2020 201 gia dinh chi BINH TP Vinh Nghe An.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/18/2020800,000809181.180820.055522.Chuyen tien ung ho MS 2020.202 cao thanh minh
8/18/20201,000,000IBVCB.737852705.Ho tro MS 2020.201.CT tu 0041000250770 TRAN NHU THIEN MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/20201,000,000912951.180820.154025.ung ho MS 2020 202 be Cao Thanh Minh
8/18/20201,000,000728881.180820.145827.UNG HO MS 2020.201(GIA DINH CHI BINH)-180820-14:58:44 728881
8/18/20201,000,000133453.180820.145109.153 TRAN THI BICH NGOC UNG HO MS 2020.201 GIA DINH CHI BINH
8/18/20201,000,000133474.180820.145201.UNG HO MS 2020.188 BE NGUYEN DAI THANH TAM
8/18/20201,000,000286889.180820.132214.NGUYEN VAN THU chuyen khoan ung ho MS 2020 202 be Cao Thanh Minh
8/18/20201,000,000938199.180820.121615.MS 2020.202 Be Cao Thanh Minh
8/18/20201,000,000IBVCB.737438346.PHAM THI THANH HUYEN chuyen khoan ung ho MS 2020.202( be Cao Thanh Minh).CT tu 0421000500010 PHAM THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/20201,000,000113914.180820.113914.Ung ho MS 2020.202 be Cao Thanh Minh
8/18/20201,000,000MBVCB.737361337.ung ho MS 2020 202 .CT tu 0181003319598 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/18/20201,000,000Sender:79307005.DD:180820.SHGD:10009066.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2020.202 (BE CAO THANH MINH)
8/18/20201,000,000746746.180820.110352.2020-202-cao thanh minh
8/18/20201,000,000406726.180820.100940.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 DO THI NHUNG chuyen khoan ung ho MS 2020 202 be
8/18/20201,000,000203883.180820.094850.Ung ho MS 2020199 Em Pham Thi Mai Huong
8/18/20201,000,000203399.180820.094714.Ung ho MS 2020202 Be Cao Thanh Minh
8/18/20201,000,000Sender:01202021.DD:180820.SHGD:10000806.BO:NGUYEN NHAT QUANG.CO DUNG 70 PHO DUC CHINHQ1 HCM UNG HO MS 2020.200 UNG HO BE VO NGUYEN THIEN BAO
8/18/20201,000,000014688.180820.084855.Ung ho MS 2020.202 be Cao Thanh Minh FT20231475259722
8/18/20201,000,000MBVCB.737098218.Ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh).CT tu 0491000044738 BUI THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/20201,000,000002462.180820.082619.C van ung ho MS 2020.202 be cao thanh minh FT20231722705183
8/18/20201,000,000MBVCB.737082763.NGUYEN DINH DUNG HL ung ho MS 2020.202.CT tu 0141000538906 NGUYEN DINH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/20201,000,000CT TNHH THIET BI MAY QUANG MINH-UNG HO MS2020.199 CHO EM -PHAM THI MAI HUONG
8/18/20201,000,000468417.180820.054229.ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh)
8/18/20201,400,000Sender:01604003.DD:180820.SHGD:10001092.BO:LUU THI HOANG MAI.MS2020189 UNG HO BE NGUYEN VIET ANH MS2020189 UNG HO BE NGUYEN VIET ANH CHARGEDETAILS OUR
8/18/20202,000,000Sender:79303008.DD:180820.SHGD:10010053.BO:LUONG THI TUYET TRINH.DO THI NGOC THUY UNG HO MS 2020.201
8/18/20202,000,000Sender:79303008.DD:180820.SHGD:10010028.BO:LUONG THI TUYET TRINH.DO T NGOC THUY UNG HO MS2020.200
8/18/20202,000,000MBVCB.737579839.NGUYEN THI TUYET LAN ung ho MS 2020.202(be Cao Thanh Minh).CT tu 0071004614908 NGUYEN THI TUYET LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/20202,000,000Sender:79204017.DD:180820.SHGD:17998775.BO:NGUYEN THI ANH DAO.UNG HO MS 2020.202 (BE CAO THANH MINH)
8/18/20202,000,000PHAN KIM LAI UNG HO MS2020.201 GIA DINH CHI BINH NGHE AN
8/18/20202,000,000Sender:79202002.DD:180820.SHGD:10001092.BO:NGUYEN THI MINH CHAU.995220081852180 CHUYEN TIEN UNG HO MS 2020.202 BE CAO THANH MINH O HA TINH
8/18/20202,000,000MBVCB.737066813.Ung ho MS 2020.202 (Cao Thanh Minh). .CT tu 0071001333666 NGUYEN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/20202,000,000038289.180820.070958.Ung ho MS2020 202 be Cao Thanh Minh
8/18/20203,000,000424595.180820.134803.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020202
8/18/20203,000,000136701.180820.113512.Ung ho MS 2020.202. Cao Thanh Minh FT20231357860872
8/18/20203,000,000Sender:79334001.DD:180820.SHGD:10000512.BO:DANG CAM DAN.MS 2020.201 (GIA DINH CHI BINH)
8/18/20205,000,000MBVCB.737249824.MS 2020.202 be cao thanh minh.CT tu 0611001945239 NGUYEN MINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/202010,000MBVCB.738397007.500k cua Ta Minh Trong gui theo Dien chuyen tien so 738392951 toi Chau: Vang A Thuy MS 2020.203 .CT tu 0011002647087 TA MINH TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/202050,000IBVCB.739165068.Giup ma so 2020 203 em Vang A Thuy.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/19/202050,000876941.190820.182305.UNG HO MS2020.203(EM VANG A THUY)-190820-18:23:04 876941
8/19/202050,000598166.190820.165908.Ms 2020 202 be Cao Thanh Minh
8/19/202050,000785960.190820.130504.Ung ho MS 2020.196 ung ho be Do My Hanh FT20232077729813
8/19/202050,000561047.190820.130329.ung ho ms 2020 197
8/19/202050,000560859.190820.130145.ung ho ms 2020 198 gd a Duc
8/19/202050,000560417.190820.125652.ung ho ms 2020 200 Vo Nguyen Thien Bao
8/19/202050,000560249.190820.125447.ung ho ms 2020 201 gd chi Binh
8/19/202050,000776507.190820.124058.Ung ho em Vang A Thuy bong dien. Chuc em suc khoe tot FT20232134790465
8/19/202050,000761039.190820.123613.MS 2020.203 (EM VANG A THUY)
8/19/202050,000731854.190820.111104.Ung ho ms 2020. 203 em Vang A Thuy FT20232112480026
8/19/202050,000MBVCB.738605655.ung ho MS 2020 203 em Vang A Thuy.CT tu 0011001715616 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/19/202050,000IBVCB.738489508.Ung ho MS 2020 203 Em Vang A Thuy.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/19/202050,000635821.190820.091140.MS2020.196 ung ho be my hanh
8/19/202050,000609716.190820.003943.Ung ho Cao Thanh Minh FT20232356700797
8/19/2020100,000735769.180820.224442.MS 2020.202
8/19/2020100,000578005.180820.222459.Ung ho MS 2020202 , be Cao Thanh Minh FT20232156807410
8/19/2020100,000MBVCB.739349363.Ung ho MS 2020.202.CT tu 0911000010773 BUI MANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020100,000MBVCB.739346598.Ung ho MS 2020.203 (em Vang A Thuy) .CT tu 0911000010773 BUI MANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020100,000451057.190820.202933.Ung ho gd chi Binh (MS 2020.201) (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)
8/19/2020100,000369739.190820.165545.NGUYEN HONG THAO Giup em Tran thi Loan Ms2020181
8/19/2020100,000597176.190820.165323.Ms 2020 203 em Vang A Thuy
8/19/2020100,000889460.190820.160051.Ung ho MS 2020.203 (em Vang A Thuy)
8/19/2020100,000885199.190820.155153.Chuyen tien
8/19/2020100,000777244.190820.124237.Ung ho ma so 2020 198 FT20232382260209
8/19/2020100,000MBVCB.738724347.Ung ho ma so 2020 203.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020100,000355734.190820.113118.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI MINH TRINH ung ho e Vang A Thuy
8/19/2020100,000474583.190820.105754.ung ho 2020.203 e vang A Thuy
8/19/2020100,000202093.190820.101310.Ung ho MS2020 203 em Vang A Thuy
8/19/2020100,000Sender:01310012.DD:190820.SHGD:10006458.BO:HA PHUONG THAO.UNG HO MS2020.196 (BE DO MY HANH)
8/19/2020100,000535923.190820.100256.Ung ho MS 2020 203 e Vang A Thuy
8/19/2020100,000179578.190820.095519.Ung ho MS 2020 203 em Vang A Thuy
8/19/2020100,000151322.190820.093204.MS 2020 203
8/19/2020100,000644524.190820.092432.Chuyen tien uh ms 2020.202 be thanh minh
8/19/2020100,000643646.190820.092313.Chuyen tien uh ms 2020.182 be phuong linh
8/19/2020100,000664012.190820.091020.Ung ho MS 2020.203 FT20232198089787
8/19/2020100,000MBVCB.738463880.Trinh Nguyen Thi Bang ung ho MS 2020.203 em VANG A THUY.CT tu 0111000836258 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020100,000865480.190820.090641.Ung ho MS 2020.203 em VANG A THUY FT20232654960501
8/19/2020100,000MBVCB.738462652.Trinh Nguyen Thi Bang ung ho MS 2020.202 be CAO THANH MINH.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020100,000MBVCB.738445873.Ung ho ma so 2020.198 gia dinh a duc.CT tu 0021001711444 LUU ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020100,000MBVCB.738443556.Ung ho ma so 2020.200 be thien bao.CT tu 0021001711444 LUU ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020100,000MBVCB.738440739.ung ho ma so 2020203.CT tu 0011004202478 DANG THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020100,000MBVCB.738435530.NGUYEN THI BICH NGOC ung ho MS 2020.194(em nguyen thi thuy dung).CT tu 0221000059187 NGUYEN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020100,000337208.190820.083709.Ung ho MS 2020203 em vang a thuy
8/19/2020100,000800607.190820.083243.VINH NAM UNG HO MS 2020.203 VANG A THUY-190820-08:31:50 800607
8/19/2020100,000MBVCB.738411513.NGUYEN THI KHANH NHAN chuyen tien ung ho MS2020.203(em Vang A Thuy).CT tu 0721000651345 NGUYEN THI KHANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020100,000MBVCB.738404298.tot.CT tu 0071002969156 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/19/2020100,000Sender:79303008.DD:190820.SHGD:10001391.BO:NGUYEN THI NHU HUONG.UH TRAN VAN VUNG MS 2020 191
8/19/2020100,000Sender:01307001.DD:190820.SHGD:10000364.BO:DINH THI BICH HANH.IBMS 2020.203
8/19/2020100,000519361.190820.075053.Ung ho MS 2020203 Vang A Thuy
8/19/2020100,000576427.190820.071149.Chuyen tien ung ho Ms2020.203
8/19/2020100,000034844.190820.064653.Ung ho Ms2020 203 em vang a thuy
8/19/2020100,000500661.190820.062034.MS 2020203 ung ho em Vang A Thuy
8/19/2020100,000562280.190820.053231.Chuyen tien ung ho MS 2020.203 e vang A Thuy
8/19/2020100,000MBVCB.738347001.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.203 (em Vang A Thuy) Vietnamnet 19/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020150,000369136.190820.142719.Vietcombank 0011002643148 DANG THI SUONG chuyen khoan be Do My Hanh ma so 2020196
8/19/2020150,000259553.190820.112445.ung ho em Vang A Thuy MS 2020.203
8/19/2020150,000Sender:01310005.DD:190820.SHGD:10004247.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2020.200 BE VO NGUYENTHIEN BAO
8/19/2020150,000IBVCB.738394129.ung ho MS 2020.203 (em Vang A Thuy).CT tu 0491000002423 LE HIEN THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020200,000394213.180820.235635.ung ho MS 2020 202 be Cao Thanh Minh
8/19/2020200,000IBVCB.738255186.ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh).CT tu 0251002214917 CHUNG KHANH DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020200,000478885.190820.221153.iris ung ho MS 2020.203 (em Vang A Thuy)
8/19/2020200,000IBVCB.739345337.Ung ho MS 2020.203 (em Vang A Thuy).CT tu 0071005568076 DO MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020200,000058092.190820.214808.Ung ho MS 2020.203 em Vang A Thuy FT20233401062002
8/19/2020200,000472617.190820.214547.ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh)
8/19/2020200,000804283.190820.214402.ung ho MS 2020.202-be Cao Thanh Minh
8/19/2020200,000230674.190820.171921.ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
8/19/2020200,000IBVCB.739033258.Ung ho MS 2020.203 (em Vang A Thuy).CT tu 0531002497960 LE THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020200,000365618.190820.160431.Ung ho MS 2020197 be kieu phuong trang
8/19/2020200,000VO THI HIEU UNG HO MS 2020.182 NGUYEN VU PHUONG LINH
8/19/2020200,000vo thI HIEU UNG HO MA 2020159 CHA CON A HOAN
8/19/2020200,000820633.190820.141825.2020193 FT20232687138281
8/19/2020200,000454802.190820.141115.2020 200 ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
8/19/2020200,000960713.190820.140313.Ung ho MS 2020.203 ( Vang A Thuy)
8/19/2020200,000MBVCB.738736880.MS 2020.203 (em Vang A Thuy).CT tu 0851000013652 PHUNG QUANG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020200,000MBVCB.738736671.MS2020.198.CT tu 0011002290025 NGUYEN VAN THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020200,000273055.190820.124445.Vu Thi Van Anh chuyen tien ung ho MS 2020.201( gia dinh c binh)
8/19/2020200,000MBVCB.738718139.DO THI NGOC VAN chuyen tien.CT tu 0781000503601 DO THI NGOC VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020200,000763043.190820.120930.Ung ho ms 2020.203 vang a thuy FT20232198753410
8/19/2020200,000IBVCB.738660870.Ung ho MS 2020202 Be Cao Thanh Minh.CT tu 0011004103939 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/19/2020200,000IBVCB.738652437.ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020200,000IBVCB.738647482.ung ho MS 2020.203 (em Vang A Thuy).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020200,000743509.190820.113128.UNG HO MS 2020.196 UNG HO BE DO MY HANH FT20232077385807
8/19/2020200,000732743.190820.111229.Ung ho em Vang A Thuy MS 2020203 FT20232357423650
8/19/2020200,000Sender:48304001.DD:190820.SHGD:10003010.BO:NGUYEN THI BE LINH.UNG HO MS:2020.203 ( E VANGA THUY) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
8/19/2020200,000265084.190820.110041.ung ho MS 2020 203 VANG A THUY
8/19/2020200,000739393.190820.105242.Vietcombank 0011002643148 NGO THI MINH NGUYET chuyen khoan ung ho ms 2020 201 gia dinh chi binh
8/19/2020200,000MBVCB.738593919.Ung ho MS 2020.203 ( em Vang A Thuy).CT tu 0021001646487 MAI ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020200,000715404.190820.104246.MS 2020.201 gia dinh chi Binh FT20232216321463
8/19/2020200,000Sender:79307005.DD:190820.SHGD:10005913.BO:THI NGOC BICH.IBUNG HO MS 2020.202 BE CAO THANHMINH
8/19/2020200,000Sender:79303008.DD:190820.SHGD:10002953.BO:BUI THI THUY TAM.UNG HO MS 2020.203 EM VANG A THUY
8/19/2020200,000809615.190820.094800.MS 2020-203( EM VANG A THUY)-190820-09:47:59 809615
8/19/2020200,000093721.190820.093721.ung ho MS 2020.203 em Vang A Thuy
8/19/2020200,000674437.190820.093026.MS 2020.203 FT20232660530893
8/19/2020200,000642602.190820.092136.Ung ho MS 2020.203 em Vang A Thuy
8/19/2020200,000Sender:01310012.DD:190820.SHGD:10004202.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2020.201 GIA DINH CHIBINH
8/19/2020200,000IBVCB.738434492.ung ho MS2020.203 - chau Vang A Thuy.CT tu 0441000723232 DINH THI KIM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020200,000Sender:01202021.DD:190820.SHGD:10000126.BO:NGUYEN LE HOA.995220081950465 UNG HO MS 2020.202 BE CAO THANH MINH
8/19/2020200,000641274.190820.081149.Ung ho em Vang A Thuy FT20232405008030
8/19/2020200,000MBVCB.738402369.MS 2020.203.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020200,000594139.190820.080251.UNG HO MS 2020.203
8/19/2020200,000589502.190820.075206.Chuyen tien MS 2020.203 em Vang A Thuy
8/19/2020200,000869972.190820.074915.ung ho ms 2020.203 ( em Vang A Thuy)
8/19/2020200,000166401.190820.065404.ung ho MS 2020.203 em Vang A Thuy
8/19/2020200,000940429.190820.064530.Ung ho ms.2020.203 (e Vang A Thuy)
8/19/2020200,000865866.190820.064352.Ghi ro ung ho?MS 2020.203?(em Vang A Thuy)
8/19/2020200,000567747.190820.062948.MS2020.203
8/19/2020200,000559479.190820.035636.ung ho MS 2020.202 be Cao Thanh Quang
8/19/2020300,000790191.180820.231844.UNG HO MS 2020.202- BE CAO THANH MINH-180820-23:18:34 790191
8/19/2020300,000530971.180820.224828.Chuyen tien ung ho MS 2020.199 em Pham Thi Mai Huong
8/19/2020300,000176672.190820.220541.MS 2020.201 (gia dinh Chi Binh)
8/19/2020300,000032383.190820.204111.Bao Anh Khang ung ho be Do My Hanh FT20233383940572
8/19/2020300,000MBVCB.739202824.LE THI THAO NGUYEN chuyen tien ung ho MS 2020 203 ( e Vang A Thuy).CT tu 0761002350311 LE THI THAO NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020300,000725767.190820.171254.Ung ho MS2020 201 gia dinh chi Binh
8/19/2020300,000MBVCB.739053754.ung ho ms 2020200 be Vo Thien Bao.CT tu 0541000271328 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020300,000918371.190820.165046.MS 2020.201 gia dinh chi Binh FT20232358590340
8/19/2020300,000MBVCB.739020828.ung ho ms 2020197 be Kieu Phuong Trang .CT tu 0541000271328 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020300,000MBVCB.739015349.ung ho MS 2020198 gia dinh anh Duc.CT tu 0541000271328 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020300,000MBVCB.739011112.ung ho ms 2020202 be Cao Thanh Minh.CT tu 0541000271328 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020300,000MBVCB.739007468.ung ho ms 2020201 gia dinh chi Binh.CT tu 0541000271328 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020300,000IBVCB.738993017.MS 2020 203 Vang A Thuy.CT tu 0451001782861 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/19/2020300,000455513.190820.141149.Ung ho MS 2020 201 gia dinh chi Binh
8/19/2020300,000Sender:79310001.DD:190820.SHGD:10009725.BO:NGUYEN MINH HA.UNG HO MS 2020.203 (EM VANG A THUY)
8/19/2020300,000276368.190820.130841.Le Thi Thu Ha chuyen tien ung ho MS 2020.203 ( Vang A Thuy)
8/19/2020300,000IBVCB.738637073.ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020300,000724862.190820.112151.Ung ho MS 2020.203 Em Vang A Thuy
8/19/2020300,000IBVCB.738632692.Ung ho MS 2020.203 (em Vang A Thuy). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0071002682528 NGUYEN THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020300,000IBVCB.738631319.ung ho MS 2020.203 (em Vang A Thuy).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020300,000MBVCB.738631626.Ung ho MS 2020.203 (vang a thuy).CT tu 0021000306702 Do Tien Duc toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020300,000IBVCB.738543782.Ung ho MS 2020.201.CT tu 0421003804333 NGUYEN VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020300,000671072.190820.100230.UH e Vang A Thuy MS 2020.203
8/19/2020300,000632954.190820.090712.ung ho MS 2020.203 em Vang A Thuy
8/19/2020300,000367169.190820.090027.ung ho MS 2020 199 em Pham thi Mai Huong
8/19/2020300,000367135.190820.085934.ung ho MS 2020 200 be Vo Nguyen Thien Bao
8/19/2020300,000491361.190820.085138.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS2020 203 em Vang A Thuy
8/19/2020300,000367100.190820.085631.ung ho MS 2020 202 be Cao Thanh Minh
8/19/2020300,000228152.190820.085142.ung ho MS 2020.203 (em Vang A Thuy)
8/19/2020300,000MBVCB.738428484.ung ho ms 2020.203 (vang a thuy).CT tu 0491000138883 LE THI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020300,000MBVCB.738407782.Ung ho MS 2020.203 chau Vang a Thuy.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020300,000IBVCB.738378498.ung ho MS 2020.203 ( Em Vang A Thuy).CT tu 0081000534917 TRUONG THI ANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020300,000796132.190820.071950.MS 2020.203(EM VANG A THUY)-190820-07:18:57 796132
8/19/2020300,000MBVCB.738352179.MS 2020 03 em Vang A Thuy.CT tu 0341001522354 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/19/2020400,000295347.190820.145241.Ung ho MS2020.202 Cao Thanh Minh
8/19/2020400,000624613.190820.061455.Chu Thuy Duong ung ho vang a thuy ma so 2020.203 FT20232404668749
8/19/2020500,000790307.180820.232155.UNG HO MS 2020.201 - GIA DINH CHI BINH-180820-23:21:43 790307
8/19/2020500,000MBVCB.739247114.Tang MS 2020.202 be Cao Thanh Minh.CT tu 0021001662872 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020500,000130813.190820.193021.MS 2020.203 (Ung ho em Vang A Thuy)
8/19/2020500,000IBVCB.739212206.MS 2020 203 em Vang A Thuy.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/19/2020500,000MBVCB.739139452.Tang MS 2020.199 em Pham Thi Mai Huong.CT tu 0021001662872 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020500,000MBVCB.739138604.Tang MS 2020.195 be Lo Duong Khanh.CT tu 0021001662872 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020500,000MBVCB.739137080.Tang MS 2020.198 gd Nguyen Nhu Duc .CT tu 0021001662872 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020500,000MBVCB.739136605.Tang MS 2020.201 gd chi Binh ( Nghe An).CT tu 0021001662872 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020500,000919931.190820.165312.Ung ho MS 2020.covid19 FT20232724402232
8/19/2020500,000MBVCB.739000138.ung ho MS2020203 Vang A Thuy.CT tu 0541000271328 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020500,000875772.190820.153942.MS 2020.203 em Vang A Thuy
8/19/2020500,000580418.190820.151849.ung ho MS2020 203 em Vang A Thuy
8/19/2020500,000624171.190820.150326.PHAM THI KIEU DUNG UNG HO CHO MA SO 2020.201 GIA DINH CHI BINH
8/19/2020500,000PHAM VAN BINH NOP TM - UNG HO MS 2020.197 (BE KIEU PHUONG TRANG)
8/19/2020500,000Sender:01202001.DD:190820.SHGD:10002430.BO:TRAN THI THU DUNG.995220081997566 TRAN THI THUDUNG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2020 203 E VANG A THUY
8/19/2020500,000MBVCB.738772314.Ung ho MS2020.201( gia dinh chi Binh ).CT tu 0071001273266 NGUYEN THI LE THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020500,000827187.190820.115420.MS 2020.201 (GIA DINH CHI BINH) NAM KO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT-190820-11:53:27 827187
8/19/2020500,000Sender:79321001.DD:190820.SHGD:10000936.BO:CHU THI HOA.UNG HO MS 2020.202 (BE CAO THANH MINH)
8/19/2020500,000820350.190820.110309.UNG HO MS 2020.189 BE NGUYEN VIET ANH-190820-11:02:14 820350
8/19/2020500,000261766.190820.105809.UNG HO MS 2020 203 BE VANG A THUY
8/19/2020500,000950645.190820.104340.MS 2020.196 UNG HO BE DO MY HANH
8/19/2020500,000734136.190820.095455.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 203 uho e Vang A Thuy
8/19/2020500,000MBVCB.738528707.To Thanh Minh ung ho em Vang A Thuy MS: 2020.203.CT tu 0501000112854 TO THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020500,000171511.190820.094854.Tran Thi Dung ung ho be Cao Thanh Minh MS 2020 202
8/19/2020500,000MBVCB.738513984.ung ho MS 2020.203 (em Vang A Thuy).CT tu 0651000267777 TRUONG THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020500,000167939.190820.094611.Nguyen Viet Thung ung ho be Cao Thanh Minh MS 2020 202
8/19/2020500,000093614.190820.093614.MS 2020.184 BE TRAM
8/19/2020500,000MBVCB.738498793.LUONG CHI CONG chuyen tien ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh).CT tu 0851000008616 LUONG CHI CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020500,000677154.190820.093535.MS2020.203 Vang A Thuy FT20232198182422
8/19/2020500,000343417.190820.092537.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020203 vang a thuy
8/19/2020500,000092948.190820.092948.MS 2020.190 BA BAN
8/19/2020500,000092726.190820.092726.MS 2020.196 DO MY HANH
8/19/2020500,000941461.190820.092317.ISL20200819092242997-co Dung BN0949765068 ung ho be Vang A Thuy Ms2020203
8/19/2020500,000233806.190820.092215.ung ho MS2020.203 em Vang A Sung
8/19/2020500,000Sender:01310005.DD:190820.SHGD:10005817.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.203 EM VANGA THUY
8/19/2020500,000091928.190820.091928.UNG HO MS 2020.199 Em Pham T Mai Huong
8/19/2020500,000665446.190820.091308.MS 2020.203 EM VANG A THUY FT20232352387858
8/19/2020500,000Sender:01604002.DD:190820.SHGD:10000152.BO:NGUYEN THI XUAN HUONG.UNG HO MS 2020.197UNG HOBE KIEU PH UONG TRANG CHARGEDETAILS OUR
8/19/2020500,000Sender:01604002.DD:190820.SHGD:10000151.BO:NGUYEN THI XUAN HUONG.UNG HO MS 2020.196UNG HOBE DO MY H ANH CHARGEDETAILS OUR
8/19/2020500,000Sender:79604002.DD:190820.SHGD:10000136.BO:NGUYEN THI XUAN HUONG.UNG HO MS 2020.199UNG HOEM PHAM TH I MAI HUONG CHARGEDETAILS OUR
8/19/2020500,000Sender:79604002.DD:190820.SHGD:10000133.BO:NGUYEN THI XUAN HUONG.UNG HO MS 2020.194UNG HOEM NGUYEN THI THUY DUNG CHARGEDETAILS OUR
8/19/2020500,000657840.190820.085715.Ung ho e vang a thuy MS 2020 203 FT20232678047298
8/19/2020500,000MBVCB.738451315.NGUYEN DUC LIEN chuyen tien ung ho MS 2020.203 ( em Vang A Thuy).CT tu 0071000755895 NGUYEN DUC LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020500,000654172.190820.084839.MS 2020.203 em vang A thuy FT20232109142520
8/19/2020500,000227220.190820.084612.Tran Van Lanh chuyen tien vang a thuy
8/19/2020500,000MBVCB.738440280.DO MINH PHUONG ung ho MS 2020.203 e Vang A Thuy.CT tu 0451001949863 DO MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020500,000618105.190820.084358.UH MS 2020.201 gd chi Binh
8/19/2020500,000606298.190820.082444.Chuyen tien ung ho MS 2020.203 em Vang A Thuy
8/19/2020500,000942100.190820.081226.Ung ho MS 2020.203 ( em Vang A Thuy)
8/19/2020500,000MBVCB.738392951.TA MINH TRONG chuyen tien.CT tu 0011002647087 TA MINH TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020500,000585338.190820.074056.ung ho MS2020.203 em vang a thuy
8/19/2020500,000MBVCB.738378210.ung ho MS2020203 (em Vang A Thuy).CT tu 0951004194613 LE THI CAM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020500,000MBVCB.738351589.DANG HOANG THONG chuyen tien giup do vang a thuy .CT tu 0321000676083 DANG HOANG THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020500,000MBVCB.738333352.Giup do MS2020.202(be Cao Thanh Minh).CT tu 0021000779128 HUYNH MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020500,000IBVCB.738308528.Ung ho 2020.202 (be Cao Thanh Minh).CT tu 0501000017365 VO THI MY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020700,000942573.190820.173040.Phuong LA ck ung ho MS 2020.201 Gia Dinh Chi Binh FT20232354036504
8/19/20201,000,000867245.190820.165541.MS 2020.203 EM VANG A THUY-190820-16:55:16 867245
8/19/20201,000,000IBVCB.739023374.Ung ho MS 2020.198 (gia dinh anh Duc).CT tu 0181000632392 NGUYEN TRAN HUE CHIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/20201,000,000IBVCB.739017789.Ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0181000632392 NGUYEN TRAN HUE CHIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/20201,000,000536609.190820.150910.ung ho MS 2020 197 be kieu phuong trang
8/19/20201,000,000528120.190820.150316.ung ho MS 2020 203 em Vang A Thuy
8/19/20201,000,000292951.190820.144143.gui bao VIETNAMNET ung ho MS 2020.203 (e Vang A Thuy)
8/19/20201,000,000MBVCB.738834093.Ung ho MS 2020.203 Vang A Thuy.CT tu 0011004055556 NGUYEN THI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/20201,000,000837154.190820.133243.UNG HO MS 2020.203 (EM VANG A THUY)-190820-13:32:42 837154
8/19/20201,000,000Sender:79321001.DD:190820.SHGD:10000942.BO:CHU THI HOA.UNG HO MS 2020.201 (GIA DINH CHI BINH)
8/19/20201,000,000IBVCB.738568371.Ung ho MS 2020.203 (em Vang A Thuy).CT tu 0011001236721 DAO XUAN VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/20201,000,000093313.190820.093313.MS 2020.187 GD CHU QUY
8/19/20201,000,000092306.190820.092306.UNG HO MS 2020.198 Gia dinh anh Duc
8/19/20201,000,000MBVCB.738482618.Ung ho MS 2020.201 gia dinh chi Binh.CT tu 0011004055556 NGUYEN THI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/20201,000,000103941.190820.092011.Ung ho MS 2020.203 - em Vang A Thuy
8/19/20201,000,000940555.190820.065842.Ung ho MS 2020.203(Vang A Thuy)
8/19/20201,400,000MBVCB.738379264.MS 2020.202(ung ho be Cao Thanh Minh).CT tu 0281000250480 TRAM HO TUONG MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/20202,000,000IBVCB.739005652.PHAM QUANG VIEN chuyen khoan ung ho MS 2020.203.CT tu 0331003783885 PHAM QUANG VIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/20202,000,000820614.190820.110503.UNG HO MS 2020.201 GIA DINH CHI BINH-190820-11:04:10 820614
8/19/20202,000,000543521.190820.105006.MS 2020 203 em Vang A Thuy
8/19/20202,400,000797414.190820.074855.UNG HO MS 2020.196,197,198,199,200,201,202,203 MOI TH 300.000-190820-07:48:02 797414
8/19/20203,000,000653408.190820.093711.Chuyen tien giup chau Vang A Thuy MS 2020.203
8/19/20203,500,000Sender:79310001.DD:190820.SHGD:10005485.BO:NGUYEN THANH NGOC DIEP.GIA DINH CO HUE USA UNGHO MS 2020.189 UNG HO BE VIET ANH
8/19/20205,000,000970537.190820.162823.Ms 2020203( em vang a thuy)
8/19/202020,000,000CT HUONG VIET HO TRO MS 2020.203 ( EM VANG A THUY )
8/19/202030,000,000376218.190820.174744.Bs Phuong Nam nha khoa Tam Duc Smile ung ho MS 2020 201 gia dinh chi Binh
8/20/202010,000MBVCB.740432805.ung ho vien phi em nguyen van vinh.CT tu 0351000765069 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/202050,000986702.200820.193514.ung ho MS 2020204
8/20/202050,000493745.200820.174914.Ung ho MS 2020204 ung ho nguyen van vinh FT20233052411035
8/20/202050,000540987.200820.151258.ADN Ung ho MS 2020.203 em Vang A Thuy
8/20/202050,000723254.200820.145916.Ms 2020 204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/202050,000MBVCB.739997800.Ung ho ma so 2020204 Nguyen Van Vinh.CT tu 0611001907652 NGUYEN NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/202050,000005129.200820.115656.Ungho MS 2020.204
8/20/202050,000Sender:01310001.DD:200820.SHGD:10001624.BO:TRAN VAN BACH.MS2020.200 BE VO NGUYEN THIEN BAONAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
8/20/202050,000277747.200820.100719.Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh MS 2020.204
8/20/202050,000169329.200820.095746.Ung ho MS 2020.204 be Nguyen Van Vinh FT20233602766017
8/20/202050,000249396.200820.090839.Ung ho Nguyen Van Vinh
8/20/202050,000207560.200820.084828.ung ho chau benh nhan uon van Chuyen tien
8/20/202050,000274477.200820.082211.Ung ho MS 2020 204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/202050,000IBVCB.739548663.Ung ho MS 2020 204 Vien phi Nguyen Van Vinh.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/202050,000IBVCB.739517690.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh). (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/202050,000114360.200820.072600.MS 2020.204 ung ho vien phi nguyen van minh FT20233206001202
8/20/202050,000186228.200820.065303.ung ho ma 2020.204 ( ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
8/20/202050,000109461.200820.064815.Ung ho MS 2020.204 FT20233205957670
8/20/202050,000791844.200820.062041.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 VU XUAN NGOC chuyen khoan ung ho vien phi Nguyen
8/20/202060,000MBVCB.739922262.gui be nguyen van vinh 12 tuoi 2020204.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020100,000911261.190820.233605.MS 2020.203 (EM VANG A THUY) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
8/20/2020100,000016754.200820.222728.UNG HO MS 2020.199 (PHAM THI MAI HUONG). CHUC CHAU VUOT QUA BENH TAT-200820-22:27:49 016754
8/20/2020100,000290491.200820.211026.Nguyen Anh Ngoc chuyen tien ma so 2020.204. ungr ho vien phi Nguyen van Vinh
8/20/2020100,000MBVCB.740554240.U/h MS 2020.204(ung ho vien phi nguyen van linh).CT tu 0011001345230 NGUYEN MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020100,000817526.200820.203256.ms 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020100,000580834.200820.202707.MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20234004191497
8/20/2020100,000IBVCB.740536482.Ung Ho MS 2020.200 (Ung Ho be VO NGUYEN THIEN BAO).CT tu 0121000788611 DUONG VAN PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020100,000259435.200820.184446.ung ho MS 2020.203 (e Vang A Thuy)
8/20/2020100,000MBVCB.740355263.Ung ho MS 2020.204.CT tu 0111000980691 DO NGUYEN DUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020100,000418156.200820.161008.Ung ho MS2020 204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20233055706660
8/20/2020100,000417804.200820.140145.ung ho MS 2020204 ung ho vien phi nguyen van vinh
8/20/2020100,000IBVCB.739987730.MS 2020 204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh.CT tu 0541000293177 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/2020100,000314182.200820.135144.Ung ho ms 2020.201 gia dinh anh chi Binh FT20233953021386
8/20/2020100,000MBVCB.739967503.Benh.CT tu 0071001230554 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/2020100,000MBVCB.739964722.be bi benh.CT tu 0071001230554 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/2020100,000Sender:79333001.DD:200820.SHGD:10001438.BO:BUI HUONG LAN.UNG HO MS 2020.204 . UNG HO BENHNH AN NGUYEN VAN VINH
8/20/2020100,000297657.200820.132040.UNG HO MS 2020.204 NGUYEN VAN VINH FT20233037149980
8/20/2020100,000947150.200820.130824.MS2020.204 (UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH)-200820-13:08:45 947150
8/20/2020100,000280578.200820.124323.Ung ho MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20233332742032
8/20/2020100,000MBVCB.739822451.MA2020-204 (giup em Nguyen Van Vinh).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020100,000001842.200820.112453.C.Khoan tu TK 27144903 toi TK 0011002643148 VCB - NH TMCP Ngoai Thuong Viet Nam ung ho MS 2020.202 ( ung ho vien phi nguyen van minh)
8/20/2020100,000229343.200820.111625.MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20233520061766
8/20/2020100,000010708.200820.110209.ung ho ms 2020200 be VO NGUYEN THIEN BAO
8/20/2020100,000670617.200820.104403.Vietcombank 0011002643148 ung ho Ms2020204 nguyen van minh
8/20/2020100,000MBVCB.739745021.VU KIM DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.204 ( ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0721000534185 VU KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020100,000257793.200820.102339.Ung ho MS2020 204 Nguyen Van Vinh
8/20/2020100,000827861.200820.100305.ung ho MS 2020.204, ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020100,000MBVCB.739679659.ung ho vien phi.CT tu 0071003052879 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/2020100,000666622.200820.094549.ung ho vien phi nguyen van vinh ms 2020204
8/20/2020100,000217921.200820.094016.ung ho Nguyen van Vinh MS 2020.204
8/20/2020100,000MBVCB.739613211.Ung ho MS 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0121001358370 NGUYEN THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020100,000992460.200820.090815.Ms 2020204 ung ho vp vinh
8/20/2020100,000930299.200820.090720.MoMo 0915057720 MS 2020204 Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh 6759957916
8/20/2020100,000657405.200820.085918.MS 2020 204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020100,000146189.200820.085912.Ung ho Ms 2020.204 - ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20233357980826
8/20/2020100,000243862.200820.085553.ung ho vien phi Nguyen Van Vinh- MS 2020.204
8/20/2020100,000MBVCB.739573204.Le quang minh ung ho MS 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0251001873835 LE QUANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020100,000MBVCB.739548749.MS 2020.204.CT tu 0881000439345 PHAM VAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020100,000652691.200820.083142.MS 2020 204 ung ho Nguyen Van Vinh
8/20/2020100,000907935.200820.082737.VINH NAM UNG HO MS 2020.204 NGUYEN VAN VINH-200820-08:26:40 907935
8/20/2020100,000182639.200820.081456.Ung ho MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020100,000180529.200820.081151.Ung ho MS 2020.202 be Cao Thanh Minh
8/20/2020100,000648257.200820.075354.Ung ho vien phi Nguyen van Vinh ms 2020204
8/20/2020100,000MBVCB.739510058.MS 2020.204.CT tu 0531002487333 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020100,000MBVCB.739506324.MS 2020204 .CT tu 0121000850675 TRAN VAN TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020100,000904398.200820.073754.Ung ho ms 2020 204 nguyen van vinh
8/20/2020100,000904328.200820.073516.MS 2020.204(UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH)-200820-07:35:16 904328
8/20/2020100,000157352.200820.072533.Chuyen tien ung ho MS 2020.204 UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH
8/20/2020100,000113579.200820.072052.MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20233206080704
8/20/2020100,000292217.200820.070704.ung ho vien phi be Ng Van Vinh
8/20/2020100,000MBVCB.739481712.ung ho vien phi Nguyen Van Vinh.CT tu 0341007065908 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/2020100,000198515.200820.065217.chi Huong ung ho MS 2020.204 vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020100,000107403.200820.062607.MS 2020.204 Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20233389878124
8/20/2020100,000MBVCB.739456960.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Vinh) Vietnamnet 20/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020100,000643274.200820.052754.Ung ho MS2020 204 ung ho vien phi Nguyen van Vinh
8/20/2020150,000MBVCB.740252596.ung ho MS 2020.204, ung ho vien phi nguyen van Vinh.CT tu 0071001050242 NGUYEN BICH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020150,000238384.200820.092510.MS 2020.204 ung ho nguyen van vinh
8/20/2020200,000MBVCB.739409474.TRAN THI THANH TU chuyen tien ung ho MS 2020.181 (em Tran Thi Loan).CT tu 0021001715888 TRAN THI THANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020200,000MBVCB.739405847.Ung ho ms 2020.200 ( ung ho be nguyen thien bao).CT tu 0071000896480 TRAN TAN PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020200,000MBVCB.739377738.ung ho Vang A Thuy MS 2020.203.CT tu 0021000917232 TRAN VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020200,000938398.200820.215743.Vietcombank 0011002643148 PHAM THI LE chuyen khoan ung ho vien phi nguyen van vinh
8/20/2020200,000200481.200820.213012.2020 204nguyenvanvinh
8/20/2020200,000MBVCB.740560113.ms 2020.201(gia dinh chi binh).CT tu 0531000272022 HO THI CAM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020200,000820680.200820.203721.ung ho ms 2020.204 ung ho vien phi nguyen van vinh
8/20/2020200,000133959.200820.202623.Ung ho MS 2020 203 em Vang A Thuy
8/20/2020200,000MBVCB.740525210.ung ho MS 2020 204.CT tu 0721000655760 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/2020200,000881086.200820.193550.MS 2020.199
8/20/2020200,000031691.200820.190403.Ms 2020 199
8/20/2020200,000855295.200820.183812.Vietcombank 0011002643148 Ung hoMS 2020199em Pham Thi Mai Huong
8/20/2020200,000997441.200820.183926.UNG HO MS 2020.204 VIEN PHI NGUYEN VAN LINH-200820-18:38:26 997441
8/20/2020200,000277778.200820.172155.MS 2020.204 ung ho nguyen van minh
8/20/2020200,000462555.200820.170507.Ung ho MS 2020.203 vang a thuy FT20233839209962
8/20/2020200,000460636.200820.170243.Ung ho MS 2020.204 nguyen van vinh FT20233192190960
8/20/2020200,000MBVCB.740146005.vien phi dieu tri uon van.CT tu 0011002431733 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/2020200,000370813.200820.151224.UNG HO MS2020.204 UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH FT20233012888045
8/20/2020200,000294783.200820.150749.ung ho ma so MS 2020.204
8/20/2020200,000366574.200820.150646.Ms 2020 201 gia dinh chi binh FT20233396677392
8/20/2020200,000853535.200820.145803.ung ho vien phi nguyen van minh MS2020.204
8/20/2020200,000MBVCB.740063281.Chuyen tien chua benh cho chau.CT tu 0581000791181 PHAN THI NON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020200,000MBVCB.740060806.NGUYEN THI THU HIEN chuyen tien MS 2020 202 Cao Thanh Minh.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020200,000MBVCB.740057059.NGUYEN THI THU HIEN chuyen tien MS 2020 201 gia dinh chi Binh.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020200,000MBVCB.740054077.NGUYEN THI THU HIEN chuyen tien MS 2020 203 Vang A Thuy.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020200,000MBVCB.740048915.NGUYEN THI THU HIEN chuyen tien MS 2020 204 Nguyen Van Vinh.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020200,000IBVCB.740040257.Ung ho MS 2020 .204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh.CT tu 0461000466438 PHAM THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020200,000326485.200820.141103.MS 2020 204 UNG HO VIEN PHI NGIYEN VAN VINH FT20233810930575
8/20/2020200,000MBVCB.739976959.ung ho MS 2020.203 (em Vang A Thuy).CT tu 1013910530 NGUYEN THI THUY MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020200,000433678.200820.130027.giup do gia dinh co chu Binh Minh . Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
8/20/2020200,000MBVCB.739894600.Ung ho MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh.CT tu 0921000720715 HUYNH CHI HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020200,000384425.200820.114843.Ung ho Ms 2020204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020200,000381343.200820.114617.Ung ho MS 2020 204
8/20/2020200,000246333.200820.114116.Ung ho vien phi cho em nguyen van linh FT20233130640385
8/20/2020200,000688238.200820.112840.MS 2020 204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020200,000215489.200820.112356.Ung ho MS 2020.204 (Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
8/20/2020200,000684932.200820.111226.ms 2020204 ung ho vien phi NG van Vinh
8/20/2020200,000IBVCB.739787335.MS 2020204 Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh.CT tu 0071002721927 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/2020200,000813405.200820.110308.Vietcombank 0011002643148 Ung ho vien phi NGUYEN VAN VINH
8/20/2020200,000223075.200820.110757.MS 2020.204 Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20233984302003
8/20/2020200,000210585.200820.105049.ung ho MS 2020.204 FT20233002240089
8/20/2020200,000927113.200820.104117.MS 2020.200 (UNG HO BE VO NGUYEN THIEN BAO)-200820-10:40:19 927113
8/20/2020200,000285340.200820.104054.Ung ho vien phi ng van Vinh
8/20/2020200,000IBVCB.739744712.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.203 cho em Vang A Thuy.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020200,000926661.200820.103840.MS 2020.204 (UNG HO BE NGUYEN VAN VINH)-200820-10:38:38 926661
8/20/2020200,000IBVCB.739740956.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.202 cho be Cao Thanh Minh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020200,000IBVCB.739725726.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.200 cho be Vo Nguyen Thien Bao.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020200,000191652.200820.102610.Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20233612572712
8/20/2020200,000251096.200820.102255.ung ho MS 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
8/20/2020200,000206230.200820.101955.ung ho MS 2020.204 ung ho vien phi nguyen van vinh
8/20/2020200,000IBVCB.739709881.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.199 cho em Pham Thi Mai Huong .CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020200,000Sender:01310012.DD:200820.SHGD:10003396.BO:MAI HUONG LY.UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH
8/20/2020200,000MBVCB.739696750.Ms 2020.204 chuc chau mau lanh benh.CT tu 0481000851736 HONG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020200,000MBVCB.739689551.ung ho MS 2020.204 ( ung ho vien phi Nguyen Van Vinh ).CT tu 0281001749369 NGUYEN LE HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020200,000563325.200820.095908.MS 2020.204 UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH
8/20/2020200,000267814.200820.095725.ung ho MS 2020.204 Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020200,000201845.200820.095224.ung ho MS 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
8/20/2020200,000245050.200820.093244.MS 2020204. ung ho Nguyen Van Vinh
8/20/2020200,000MBVCB.739608984.Ung ho MS 2020.204(ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0421000485774 PHAM THI PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020200,000MBVCB.739606665.HUYNH THI TUYET chuyen tien ung ho Ms2020.204 -Nguyen Van Vinh .CT tu 0061000294828 HUYNH THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020200,000IBVCB.739600150.MS 2020.204.CT tu 0121000645248 CHU MINH GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020200,000505255.200820.091147.MS 2020 196
8/20/2020200,000IBVCB.739586709.MS 2002 204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/2020200,000MBVCB.739584198.Ung ho MS 2020.204 (Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0011004138638 NGUYEN MINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020200,000950115.200820.085906.ISL20200820085853081-ung ho MS 2020.204 ung ho vien phi nguyen van vinh
8/20/2020200,000211258.200820.085300.Chuyen tien MS 2020.204 vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020200,000MBVCB.739575338.Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh.CT tu 0541000229674 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/2020200,000IBVCB.739573234.NGUYEN KHAC THO ung ho MS 2020 204 vien phi Nguyen Van Vinh.CT tu 0011000368493 NGUYEN KHAC THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020200,000Sender:79307005.DD:200820.SHGD:10002989.BO:NGUYEN THANH PHONG.IBMS 2020.204 ( UNG HO VIENPHI NGUYEN VAN VINH)
8/20/2020200,000MBVCB.739565675.Chi Loan gui em Nguyen Van Vinh dong vien phi. MS: 2020204.CT tu 0381002616606 VO THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020200,000136433.200820.084004.MS.2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20233954890070
8/20/2020200,000909203.200820.083942.UNG HOMS 2020.203-200820-08:39:43 909203
8/20/2020200,000Sender:01202021.DD:200820.SHGD:10000323.BO:VO TRONG HUNG.995220082038472 MS 2020204 UNGHO VIEN PHI CHO EM NGUYEN VAN VINH
8/20/2020200,000653329.200820.083537.pham thi hanh tbinh ung ho ms 2020204 nguyen van vinh
8/20/2020200,000990459.200820.083448.MS 2020 204 Ung ho vien phi nguyen van Vinh
8/20/2020200,000Sender:79307005.DD:200820.SHGD:10002722.BO:MAI THI HONG LIEN.IBMS 2020.204. UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN MINH
8/20/2020200,000130981.200820.082731.Ung ho 2020204 vien phi nguyen van vinh FT20233357861090
8/20/2020200,000082642.200820.082642.Ung ho MS 2020.204
8/20/2020200,000190417.200820.082547.Chuyen tien ung ho MS 2020204 ung ho vien phi Nguyen Van Minh
8/20/2020200,000190580.200820.082419.ung ho MS 2020.203( e Vang A Thuy)
8/20/2020200,000271801.200820.080039.Ms 2020.204- chuc chau nguyen van vinh mau khoe
8/20/2020200,000299824.200820.081613.La Thi Hang Nga ung ho MS 2020204
8/20/2020200,000MBVCB.739529351.MS 2020.204(ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0061001001472 PHAM THE QUYNH NHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020200,000124499.200820.080952.Ung ho MS 2020.204. Nguyen van Vinh FT20233039397778
8/20/2020200,000177196.200820.080709.Chuyen tien uh MS 2020.204
8/20/2020200,000072883.200820.080600.MS 2020 204
8/20/2020200,000123290.200820.080552.MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20233906839340
8/20/2020200,000MBVCB.739517102.MS 2020.204( ung ho vien phi Nguyen van Vinh).CT tu 0721000614520 NGUYEN HUYNH NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020200,000MBVCB.739515730.MS 2020.204.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020200,000168906.200820.075244.Chuyen tien ung ho ms 2020.204 nguyen van vinh
8/20/2020200,000MBVCB.739508863.LE THI NHAN chuyen tien.CT tu 0811000013783 LE THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020200,000MBVCB.739502945.DO THANH LY chuyen tien MS 2020.204 (ung ho vien phi nguyen van vinh).CT tu 0321000763971 DO THANH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020200,000647154.200820.073812.ung ho MS 2020 204 vien phi nguyen van vinh
8/20/2020200,000MBVCB.739498630.TIEU TO UYEN ung ho ms 2020.204.CT tu 0491000059126 TIEU TO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020200,000652698.200820.072612.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THI THUY LIEU ung ho vien phi nguyen van
8/20/2020200,000413508.200820.072146.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 HUYNH THAO QUYEN chuyen khoan ung ho MS 2020 204
8/20/2020200,000047937.200820.072605.ung ho MS 2020 204 Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020200,000153443.200820.071426.ung ho ms 2020.204
8/20/2020200,000040571.200820.070749.MS 2020204 ung ho vien phi Nguyen van Vinh
8/20/2020200,000366618.200820.070106.Ung Ho MS 2020.204 (Nguyen Van Minh)
8/20/2020200,000MBVCB.739478175.MS 2020.204 ( ung ho vien phi Nguyen Van Vinh ).CT tu 0031000302583 NGUYEN THI SEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020200,000199000.200820.065326.Ung ho MS 2020.204 be Nguyen Van Vinh
8/20/2020200,000291247.200820.065114.MS 2020.204
8/20/2020200,000141173.200820.062159.MS 2020.200 Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
8/20/2020200,000878403.200820.061608.MoMo 0988861044 ung ho MS 2020204 Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh 6758267904
8/20/2020200,000IBVCB.739463052.Ung ho be Nguyen Van Vinh - MS 2020.204.CT tu 0381000497300 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/2020200,000106074.200820.060603.Ung ho MS 2020.204 - Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20233654290522
8/20/2020200,000IBVCB.739462146.Ung ho be Vang A Thuy - MS 2020.203.CT tu 0381000497300 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/2020200,000138519.200820.060235.Chuyen tien ung ho MS 2020.204 ung ho vien phi nguyen van vinh
8/20/2020200,000026132.200820.055235.MS2020 204Ung ho VP Nguyen Van Vinh
8/20/2020200,000IBVCB.739458946.Ung ho MS 2020.204(ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0491000034273 THIEN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020200,000104763.200820.053732.MS 2020.204 Nguyen Van Vinh FT20233357224807
8/20/2020200,000650346.200820.052731.Vietcombank 0011002643148 2020 204 nguyen van vinh
8/20/2020300,000MBVCB.739406515.Ung ho MS 2020.covid19.CT tu 0451000255637 HO CONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020300,000MBVCB.739392431.2020 201 gia dinh c Binh.CT tu 1013517344 VU THI HOANG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020300,000848099.200820.212106.Chuyen tien ung ho MS 2020.202 be Cao Thanh Minh.
8/20/2020300,000MBVCB.740559365.Ung ho MS 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Minh).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020300,000784110.200820.202800.Ung ho nguyen van vinh MS2020204
8/20/2020300,000635954.200820.163344.Chuyen tien ung ho 2020.204 Em Nguyen Van Minh
8/20/2020300,000MBVCB.740225330.ung ho ms 2020204 vien phi nguyen van Vinh.CT tu 0541000271328 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020300,000697699.200820.154843.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN VAN NHUNG chuyen khoan ung ho MS 2020 204
8/20/2020300,000MBVCB.740006433.MS2020204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh.CT tu 0111001227428 TRAN THI TU BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020300,000532087.200820.140953.ung hon MS 2020 202 ung ho be Cao Thanh Minh
8/20/2020300,000269226.200820.132213.Ng Bach Yen UH VP Nguyen van Vinh MS 2020.204
8/20/2020300,000Sender:01310012.DD:200820.SHGD:10008430.BO:DANG THANH PHUONG.UNG HO MS 2020.202 (BE CAO THANH MINH)
8/20/2020300,000404150.200820.121549.Ung ho em Thuy ms 2020.203
8/20/2020300,000393826.200820.115608.MS 2020 204
8/20/2020300,000MBVCB.739796936.Ung ho vien phi MS 2020.204 (Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0631000517416 VU THI BICH HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020300,000320483.200820.110352.MS 2020 204 Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020300,000218204.200820.110118.Ung ho ma so 2020.204-ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20233952493636
8/20/2020300,000217675.200820.110039.Ung ho MS2020. 204 vien phi Nguyen van Vinh FT20233206867798
8/20/2020300,000IBVCB.739768090.Bi benh uon van dang nam vien.CT tu 0041000390630 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/2020300,000314856.200820.105005.ms 2020204
8/20/2020300,000207276.200820.104625.Ba Hong Anh, Thao ung ho MS 2020.204 Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20233959355824
8/20/2020300,000IBVCB.739750911.MS 2020.204 - Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh.CT tu 0441000640266 DINH QUANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020300,000196339.200820.103214.Ung ho MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20233010027588
8/20/2020300,000Sender:01310001.DD:200820.SHGD:10003404.BO:BUI MINH GIAO.MS 2020.204 UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH
8/20/2020300,000135025.200820.090259.Ung ho MS 2020 204
8/20/2020300,000211773.200820.085339.MS 2020.204 Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020300,000119760.200820.085013.Ung ho MS2020 202
8/20/2020300,000MBVCB.739550737. chuyen tien Ms2020.204( ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0761002381772 DAM THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020300,000129049.200820.082244.Ung ho MS 2020.204 FT20233722700027
8/20/2020300,000185198.200820.081832.MS 2020.204
8/20/2020300,000416139.200820.080524.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TRA THI QUYNH GIAO chuyen khoan
8/20/2020300,000MBVCB.739522065.Ung ho MS 2020.204 (ung ho vien phi NGUYEN VAN VINH).CT tu 0011002389833 DO KHAC DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020300,000120554.200820.075547.MS2020.204 ung ho vien phi cho chau Vinh FT20233178702857
8/20/2020300,000167276.200820.074922.ung ho ms 2020.203 chau vang a thuy
8/20/2020300,000166513.200820.074750.ung ho ms 2020.204 chau nguyen van vinh
8/20/2020300,000058865.200820.074616.MS 2020 204 Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020300,000057212.200820.074339.Ung ho ma so 2020304 ung ho vien phi Nguyen van Vinh
8/20/2020300,000MBVCB.739499806.ung ho vien phi Nguyen Van Vinh MS 2020.204.CT tu 0011004080694 DOAN THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020300,000114872.200820.072850.Ms 2020.204ung ho vien phi nguy van vinh FT20233099480660
8/20/2020300,000793452.200820.072129.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 PHAN VAN NHA UH vien phi Nguyen Van Vinh ma so 2
8/20/2020300,000113748.200820.072157.Co Hung nha trang ung ho chau Vinh ms 2020-204 FT20233039211089
8/20/2020300,000112130.200820.071059.ms 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20233111686064
8/20/2020300,000215371.200820.070346.MS 2020204
8/20/2020300,000110454.200820.065732.Ung ho MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20233971942896
8/20/2020300,000MBVCB.739475954.DANG THI NGOC HA chuyen tien ung ho MS 2020.204(ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0611001915940 DANG THI NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020300,000107327.200820.062514.MS2020204 FT20233654358715
8/20/2020300,000106386.200820.061129.Ung ho em Vang A Thuy ma so 2020203 FT20233205816460
8/20/2020300,000MBVCB.739463019.MS 2020.204 (Vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0081000745533 PHAM CONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020300,000105222.200820.054850.MS 2020.204 ung ho Nguyen Van Vinh FT20233790281844
8/20/2020300,000MBVCB.739453983.MS 2020.204 Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh.CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020350,000807773.200820.201837.Ung ho moi gia dinh 50.000VND, MS 2020.198, 199, 200, 201, 202, 203, 204. Cam on Vietnamnet
8/20/2020400,000515177.200820.104740.Ung ho vien phi be nguyen van vinh ms 2020204
8/20/2020400,000IBVCB.739728446.Ong Le Ky Phungung ho MS 2020.201cho gia dinh chi Binh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020400,000185866.200820.063312.MS 2020.204 ( Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
8/20/2020500,000MBVCB.739393923.Ung ho em Vang A Thuy Ms 2020.203.CT tu 0011000733723 DANG THI THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020500,000015192.200820.220052.UNG HO MS 2020.204 (UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH)-200820-22:00:52 015192
8/20/2020500,000613549.200820.213427.NCHCCCL VU THI THANH HUYEN 0977799391 FT20234126883333
8/20/2020500,000MBVCB.740548867.Ung ho vien phi MS 2020-204. Nguyen Van Vinh.CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020500,000582342.200820.203003.MS 2020 204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20234978043019
8/20/2020500,000783933.200820.202636.Ung ho MS 2020197 be Kieu Phuong Trang
8/20/2020500,000778766.200820.194903.MS 2020 197
8/20/2020500,000778547.200820.194729.MS 2020 201
8/20/2020500,000881073.200820.193540.MoMoT0981044491T6767929219T970436Tung ho Chau Cao Thanh Minh MS 2020 202
8/20/2020500,000773082.200820.192824.Chuyen tienungho vien phi chau nguyen van vinh
8/20/2020500,000970697.200820.182001.Ung ho ma so 2020 203 em Vang a Thuy
8/20/2020500,000966764.200820.181709.Ung ho ma so 2020 204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020500,000624776.200820.165921.Vietcombank 0011002643148 ung ho vien phi ms 2020 204
8/20/2020500,000MBVCB.740232603.MS 2020.204 (Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0071000628038 VUONG THANH TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020500,000Sender:79204017.DD:200820.SHGD:17083942.BO:TON NGUYEN KHANH HONG.UNG HO MS 2020.204 (UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH)
8/20/2020500,000605778.200820.160607.ung ho MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020500,000388548.200820.153426.Ung ho MS 2020.204 FT20233280617487
8/20/2020500,000020039.200820.151402.IBFTA 200820000066603 Ung ho MS 2020.202 Be Cao Thanh Minh
8/20/2020500,000503320.200820.144102.MS 2020.203 Vang A Thuy
8/20/2020500,000Sender:79307005.DD:200820.SHGD:10012254.BO:NGUYEN THI THUY TRANG.IBUNG HO MS 2020203(EM VANG A THUY)
8/20/2020500,000MBVCB.739981887.ung ho MS 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen van Vinh ).CT tu 0071002411025 CHU THE PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020500,000Sender:79310001.DD:200820.SHGD:10009110.BO:NGUYEN THI THANH TAM.UNG HO MS 2020. 204 UNG HOVIEN PHI NGUYEN VAN VINH
8/20/2020500,000Sender:01310012.DD:200820.SHGD:10008949.BO:NGUYEN THI VAN.UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH
8/20/2020500,000MBVCB.739966629.MS 2020.193.CT tu 0881000477790 NGUYEN NGOC HOAI AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020500,000MBVCB.739933978.Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh - MS 2020.204 .CT tu 0261003462818 TRUONG THI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020500,000MBVCB.739875945.Ung ho MS 2020.204 (em Nguyen Van Vinh).CT tu 0511000461471 LE NGOC HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020500,000MBVCB.739867421.BUI PHAM NGUYEN HUY chuyen tien ung ho MS 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0261003468348 BUI PHAM NGUYEN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020500,000104810.200820.115044.Ung ho ms 2020204
8/20/2020500,000689226.200820.113334.Ung ho MS 2020204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020500,000IBVCB.739818763.ung ho MS 2020.204 (Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0011001236721 DAO XUAN VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020500,000588935.200820.112114.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 204 ung ho vien phi Nguyen Van Vi
8/20/2020500,000920479.200820.112208.Ung ho MS 2020.204
8/20/2020500,000228788.200820.111543.Ung ho vien phi Nguyen Van Minh FT20233001303652
8/20/2020500,000020721.200820.111525.ung ho MS 2020204 - ung ho vien phi Nguyen van vinh
8/20/2020500,000IBVCB.739787501.Ung ho MS 2020.203 (em Vang A Thuy).CT tu 0061001057003 THAN LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020500,000222752.200820.110729.Ung ho MS 2020.204 ung ho vien phi nguyen van vinh FT20233010061480
8/20/2020500,000IBVCB.739777653.unghoMS 2020.204 .CT tu 0071000553831 LAI THE TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020500,000Sender:01310012.DD:200820.SHGD:10005973.BO:TRAN THI NINH.MS 2020.204 UNG HO NGUYEN VAN VINH
8/20/2020500,000998536.200820.102945.Ung ho MS 2020.204 (Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
8/20/2020500,000MBVCB.739729615.NGUYEN SONG TOAN ung ho MS 2020.204.CT tu 0021000304743 NGUYEN SONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020500,000924924.200820.102813.VU THI HOA UNG HO VIEN PHI BE NGUYEN VAN VINH MS: 2020.204-200820-10:28:14 924924
8/20/2020500,000186914.200820.102009.Ung ho vien phi cho Nguyen Van Vinh- ms 2020.204 FT20233030832254
8/20/2020500,000Sender:01310012.DD:200820.SHGD:10003385.BO:NGUYEN BAC NAM.UNG HO MS 2020.204
8/20/2020500,000Sender:01310012.DD:200820.SHGD:10003298.BO:PHAM THI THANH HA.UNG HO MS2020.201 GD CHI BINH
8/20/2020500,000283787.200820.101424.Chuyen tien MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020500,000969901.200820.100320.Ung ho em Vinh MS 2020.204
8/20/2020500,000Sender:01202001.DD:200820.SHGD:10001133.BO:THAN TRONG THUY TIEN.995220082020525 UNG HO MS 2020.204
8/20/2020500,000963560.200820.095455.MS2020.204 ung ho vien phi nguyen van vinh
8/20/2020500,000MBVCB.739667702.UH em Vinh MS 2020.204.CT tu 0011002334228 DINH VU MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020500,000MBVCB.739661665.MS 2020.204 Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh.CT tu 0011002391516 BUI HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020500,000382650.200820.094448.ung ho vien phi Nguyen Van Minh
8/20/2020500,000200152.200820.094227.2020.204( ung ho vien phi nguyen van vinh)
8/20/2020500,000143362.200820.093516.Ck ung ho MS 2020 204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020500,000993938.200820.092806.Ung ho Ms 2020.204, ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020500,000160602.200820.092351.Giup do vien phi be Nguyen Van Vinh. MS 2020.204 FT20233216028739
8/20/2020500,000514126.200820.091644.Ung ho MS 2020 204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020500,000394786.200820.090654.DAO MINH TUNG UNG HO MS 2020.204
8/20/2020500,000217817.200820.090110.Chuyen tien ung ho MS 2020.204
8/20/2020500,000217025.200820.090013.MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Ninh
8/20/2020500,000212994.200820.085512.Chuyen tien ung ho vien phi nguyen van vinh
8/20/2020500,000212857.200820.085504.Ung ho MS2020.201 gia dinh chi Binh
8/20/2020500,000MBVCB.739574637.MS 2020.204.CT tu 0011002551516 DINH TUAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020500,000909988.200820.084638.UNG HO MS 2020.204 (NGUYEN VAN VINH)-200820-08:46:38 909988
8/20/2020500,000MBVCB.739559096.Ung ho Ms 2020.204 Nguyen Van Vinh.CT tu 0371003785876 LE AN NI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020500,000990772.200820.084024.Ung ho MS 2020.204
8/20/2020500,000MBVCB.739554362.Ung ho vien phi nguyen van minh- MS 2020.204.CT tu 0071003036495 LE THI LE TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020500,000191705.200820.083615.ung ho MS 2020 .204
8/20/2020500,000MBVCB.739548464.NGUYEN ANH QUYNH TRUC chuyen tien MS 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0481000735466 NGUYEN ANH QUYNH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020500,000817703.200820.082022.UNG HO MS 2020.204 (UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH)
8/20/2020500,000907021.200820.081727.MS 2020.204 (UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH)-200820-08:16:31 907021
8/20/2020500,000940530.200820.081304.Ung ho vien phi nguyen van vinh MS 2020 204
8/20/2020500,000MBVCB.739525502.TRAN MINH KHANH CHAU chuyen tien ung ho MS2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Minh.CT tu 0701000401483 TRAN MINH KHANH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020500,000176807.200820.080632.Chuyen tien ung ho em nguyen van Vinh
8/20/2020500,000898465.200820.080532.ung ho MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020500,000MBVCB.739518059.MS 2020.204 (ung ho Nguyen Van Vinh).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020500,000905231.200820.075350.UNG HO MS : 2020.204( UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH)-200820-07:53:51 905231
8/20/2020500,000294857.200820.073808.BUI THI KIM THUY Chuyen tienMS 2020.204 (Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
8/20/2020500,000MBVCB.739496339.MS 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0011000766516 NGUYEN TRUNG HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020500,000MBVCB.739494085.Ung ho MS 2020.204( vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0341005079094 NGUYEN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020500,000IBVCB.739489912.ung ho ms 2020 203.CT tu 0041000325888 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/2020500,000MBVCB.739487748.Ung ho MS:2020.204(UH Vien Phi Nguyen Van Minh ).CT tu 0281000239642 LE THI BICH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020500,000IBVCB.739486287.ung ho ms 2020 204.CT tu 0041000325888 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/2020500,000395590.200820.070806.Ung ho MS 2020.204
8/20/2020500,000111552.200820.070623.Ung ho MS 2020.202 be Cao Thanh Minh FT20233111667191
8/20/2020500,000111003.200820.070215.UnghoMS2020.204unghovienphiNguyenVanVinh FT20233039140628
8/20/2020500,000272481.200820.065529.Ung ho MS 2020.204(ung ho vien phi nguyen van vinh)
8/20/2020500,000MBVCB.739476950.BUI THI ANH TUYET chuyen tien ung ho ms2020.204 ( ung ho vien phi nguyen van vinh).CT tu 0411001030804 BUI THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020500,000MBVCB.739476865.MS 2020204.CT tu 0231000658648 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/2020500,000MBVCB.739463858.Giup do 2020.204.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020500,000878003.200820.060931.MS 2020.204 ung ho vien phi NGUYEN VAN VINH
8/20/2020500,000650619.200820.060152.Vietcombank 0011002643148 ung hoMS 2020204Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020500,000387447.200820.060426.UHMS 2020204 UH nguyen van minh
8/20/2020500,000MBVCB.739458941.MS 2020.204( ung ho vien phi nguyen van vinh).CT tu 0181003373485 LE NGOC UNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020500,000104906.200820.054059.MS 2020.24 ung ho vien phi Nguyen van Vinh FT20233764512040
8/20/2020500,000MBVCB.739456957.Ung ho MS 2020.204 (ung ho vien phi nguyen van vinh).CT tu 0021001866609 LE THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020600,000IBVCB.739455626.giup MS 2020 204 em Nguyen Van Vinh.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/2020700,000MBVCB.739581560.Ung ho MS 2020.204( ung ho vien phi nguyen van vinh).CT tu 0281000250480 TRAM HO TUONG MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/20201,000,000140519.200820.214008.ung ho MS 2020204(ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
8/20/20201,000,000139008.200820.210152.MS 2020.202 be Cao Thanh Minh
8/20/20201,000,000138893.200820.205936.Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh MS 2020.204
8/20/20201,000,000MBVCB.740578725.Ung ho MS 2020.204( ung ho vien phi nguyen van vinh).CT tu 0021001972422 hoang my huong toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/20201,000,000MBVCB.740428496.PHAM T THANH DUYEN CK MS 2020.204 UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH.CT tu 0281000541762 PHAM THI THANH DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/20201,000,000MBVCB.740211711.ung ho MS 2020.203 (em Vang A Thuy).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/20201,000,000MBVCB.740208661.ubg ho MS 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/20201,000,000349089.200820.144323.Ung ho vien phi nguyen van vinh FT20233960136655
8/20/20201,000,000495671.200820.143259.MS 2020.200 ung ho be Vo nguyen Thien Bao
8/20/20201,000,000MBVCB.740011656.Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh.CT tu 0071001057633 LAI TO TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/20201,000,000278867.200820.140928.ung ho ms2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
8/20/20201,000,000954816.200820.140641.MS 2020.204-200820-14:06:40 954816
8/20/20201,000,000NGUYEN THE CHUNG UNG HO MS 2020.204 = 500K; UNG HO MS 2020.203 = 500K
8/20/20201,000,000Sender:01202002.DD:200820.SHGD:10002775.BO:DO BICH LOC.CHU TICH TAP DOAN CEO DOAN VAN BINHUNG HO MS 2020.197 BE KIEU PHUONG TRANG
8/20/20201,000,000516155.200820.131420.Ung ho MS 2020 204 Ung ho vien phi em Nguyen Van Vinh
8/20/20201,000,000MBVCB.739877967.NGUYEN XUAN TUAN Ung ho MS 2020.204??(ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)..CT tu 0011002294812 NGUYEN XUAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/20201,000,000276559.200820.115559.ung ho ms 2020204
8/20/20201,000,000MBVCB.739847613.HOANG THIEN NGA chuyen tien MS 2020.204.CT tu 0611001491066 HOANG THIEN NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/20201,000,000248652.200820.113533.Chuyen tien vien phi cho em Nguyen Van Vinh so 764 Vo Van Kiet; P.1; Q.5; TP.HCM
8/20/20201,000,000302664.200820.111013.Ung ho MS 2020204 ung ho vien phi Nguyen van Vinh
8/20/20201,000,000MBVCB.739791586.TRINH THI LAN HUONG chuyen tien ung ho MS 2020.204.CT tu 0011001043882 TRINH THI LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/20201,000,000674653.200820.102409.Ung ho MS2020 192 ung ho ong Nguyen Ngoc Hai
8/20/20201,000,000Sender:79310001.DD:200820.SHGD:10003459.BO:TONG THI HAI THU.UNG HO MS 2020.204 VIEN PHI NGUYEN VAN VINH
8/20/20201,000,000184928.200820.101742.MS2020.204 ung ho vien phi nguyen van vinh FT20233326269022
8/20/20201,000,000672407.200820.101417.Ung ho MS2020 204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/20201,000,000237902.200820.094141.MS 2020.204
8/20/20201,000,000IBVCB.739636565.ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0071000737334 NGUYEN THI NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/20201,000,000915671.200820.092842.UNG HO MS 2020.204 ( UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH )-200820-09:28:30 915671
8/20/20201,000,000574027.200820.091229.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 204 Ung ho Vien Phi Nguyen Van Vinh
8/20/20201,000,000MBVCB.739579556.Ung ho MS 2020.204 (Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0061000656969 NGUYEN NGOC LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/20201,000,000207954.200820.084859.Ung ho MS 2020.204 , ung ho vien phi em NGUYEN VAN VINH
8/20/20201,000,000655546.200820.084849.Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh ma so 2020 204
8/20/20201,000,000Sender:79334001.DD:200820.SHGD:10000717.BO:NGUYEN THI BICH NHA2067102.UNG HO MS 2020.204 (EM NGUYEN VAN VINH) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HO CHI MINH
8/20/20201,000,000Sender:79334001.DD:200820.SHGD:10000242.BO:LE BICH THU0817629.UNG HO M 2020.200 ( UNG HO VO NGUYEN THIEN BAO) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
8/20/20201,000,000Sender:79334001.DD:200820.SHGD:10000197.BO:LE BICH THU0817629.UNG HO M 2020.191 (UNG HO VIEN PHI TRAN VAN VUNG) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
8/20/20201,000,000MBVCB.739544975.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2020.204(ung ho vien phi nguyen van vinh).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/20201,000,000Sender:79305001.DD:200820.SHGD:10000655.BO:QUYEN ANH NGOC.UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH
8/20/20201,000,000503032.200820.082435.Ung ho ms 2020204 ung ho vien phi nguyen van vinh
8/20/20201,000,000864504.200820.074307.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI TINH chuyen khoan ung ho vien phi cho Nguyen Van Vinh
8/20/20201,000,000165778.200820.074613.MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/20201,000,000MBVCB.739476643.chuyen tien ung ho MS 2020.204 ung ho vien phi em Nguyen Van Vinh.CT tu 0291000004443 VU THI THU TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/20201,000,000035316.200820.064945.Ung ho MS 2020 204
8/20/20201,000,000142688.200820.063101.Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh MS 2020.204
8/20/20201,000,000MBVCB.739468340.MS 2020.204 ( Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh ).CT tu 0591000213322 NGUYEN VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/20201,000,000135630.200820.051954.MS 2020.204
8/20/20201,500,000403636.200820.121518.Chuyen tien ung ho MS2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/20201,500,000Sender:01202021.DD:200820.SHGD:10001010.BO:NGUYEN THI BICH THUY.NGUYEN THI BICH THUY UNG HO MS 2020.204 UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH
8/20/20202,000,000MBVCB.740536436.Ung ho: ms 2020.204( ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0951004180205 HAN TRUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/20202,000,000940886.200820.120947.MS 2020.204 ( UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH). CHUC CON MAU KHOE-200820-12:10:07 940886
8/20/20202,000,000MBVCB.739847473.MS 2020.204.CT tu 0071004875311 LE PHUC TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/20202,000,000Sender:79307005.DD:200820.SHGD:10007960.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2020.203 (EM VANG ACHUNG) 1 TRIEU, VA MS 2020.204 (UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH) 1 TRIEU
8/20/20202,000,000998408.200820.104629.uung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/20202,000,000MBVCB.739566745.NGO THI TUYET HA chuyen tien ung ho MS 2020.204 ( ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0261003463183 NGO THI TUYET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/20202,000,000569334.200820.082631.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 204 Ung ho Vien Phi Nguyen Van Vinh
8/20/20202,000,000188837.200820.082342.Gdinh ba Kolmakova ung ho VP MS 2020.24 NG VAN VINH
8/20/20202,000,000119147.200820.074939.Ung ho MS 2020,204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20233099555567
8/20/20202,000,000500979.200820.070547.MS2020204 ung ho vien phi nguyen van vinh
8/20/20202,000,000877518.200820.060124.UNG HO MS 2020.204 VIEN PHI NGUYEN VAN VINH
8/20/20203,000,000290328.200820.130503.Tran Thi Luong gui MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20233020492593
8/20/20203,000,000Sender:01339001.DD:200820.SHGD:10000078.BO:NGUYEN NGOC THUY.NGUYEN HONG MINH UNG HO MS2020.200 UNG HO BE VO NGUYEN THIEN BAO
8/20/20203,000,000994341.200820.093307.ung ho MS 2020.204 (Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
8/20/202020,000,000773281.200820.190926.Ung ho MS 2020204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
11-08-2020 01:25:58300,000Ung ho MS 2020.189 cho be Nguyen Viet Anh; thoi gian GD:11/08/2020 00:05:53
11-08-2020 05:51:0250,000ung ho ma MS 2020.195 (be Lo Duong Khanh Thuyen)
11-08-2020 06:17:03100,000STA ungho ms2020.195
11-08-2020 06:36:48500,000CT DEN:022406173815 Ung ho MS 2020.195 chau LO DUONG KHANH THUYEN
11-08-2020 07:38:561,000,000Tran Thi Khuyen chuyen tien ung ho be Lo Duong Khanh Huyen ( ninh thuan)
11-08-2020 07:53:37300,000Hoang Thi Thu Ha chuyen tien ung ho MS 2020.195 be Lo Duong Khanh Thuyen
11-08-2020 08:06:0710,000Le Duc Anh chuyen tien
11-08-2020 08:13:22100,000CT DEN:022401276037 Chuyen tien
11-08-2020 08:27:18100,000CT DEN:022401454715 chuyen cho chau Lo Duong Khanh Thuyen
11-08-2020 08:53:44500,000CT DEN:022401270903 Ung ho MS 2020.195 Ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen
11-08-2020 09:11:262,000,000NGUYEN THANH PHONG CTY THEP MIEN NAM VNSTEEL UNG HO MS 2020.195 UNG HO BE LO DUONG KHANH THUYEN,HUYEN NINH PHUOC TINH NINH THUAN
11-08-2020 10:50:18500,000CT DEN:022403431939 Chuyen tien ung ho MS 2020.195 be Lo Duong Khanh Thuyen
11-08-2020 10:51:50500,000CT DEN:022403433436 Chuyen tien ung ho MS 2020.193 em Ha Nhat Minh
11-08-2020 10:53:35500,000CT DEN:022403435056 Chuyen tien ung ho MS 2020.189 be Nguyet Viet Anh
11-08-2020 11:02:33100,000CT DEN:022404007104 Lo Duong Khanh Thuyen
11-08-2020 12:09:48100,000ung ho ma so 2020.195 be Lo Duong Khanh Thuyen
11-08-2020 14:44:365,000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.195
11-08-2020 15:34:11200,000ung ho MS 2020.195 (Ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen)
11-08-2020 15:35:34200,000Ung ho MS 2020.193 ( em Ha Nhat Minh)
11-08-2020 16:31:42200,000ung ho chau Lo Duong Khanh Thuyen MS 2020.195
11-08-2020 16:46:22200,000VU MANH HUNG : UNG HO EM TRAN THI LOAN MA SO 2020.181
11-08-2020 17:27:47150,000LPT ung ho MS 2020195 Ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen
11-08-2020 21:57:18300,000NGUYEN THI THUY DUNG Chuyen tien MS 2020.194 ( UNG HO EM NGUYEN THI THUY DUNG)
12-08-2020 06:28:551,000,000ung ho MS 2020.196 ( be do my hanh)
12-08-2020 06:54:171,000,000CT DEN:022506000353 UNG HO MS 2020.196 BE DO MY HANH 120820 06 54 16 000353
12-08-2020 07:02:01100,000NGUYEN THI LAN Chuyen tien ung ho MS  2020. 196 ( Do My Hanh)
12-08-2020 07:03:27200,000chuyen tien ho tro MS2020.196(ung ho be Do My Hanh
12-08-2020 07:19:26500,000CT DEN:022507786957 Ung ho MS 2020196 be my hanh FT20225084791933
12-08-2020 07:19:45100,000ung ho 2020.196
12-08-2020 07:23:471,000,000ung ho ma so 2020196 be Do My Hanh thuong be lam
12-08-2020 07:31:03500,000ung ho MS 2020.196 be Do My Hanh
12-08-2020 07:32:42100,000MS 2020.196(Ung ho be Do My Hanh)
12-08-2020 07:35:18500,000ung ho MS2020.196 ung ho be Do My Hanh
12-08-2020 07:37:49100,000CT DEN:022500988720 Chuyen tien ung ho be Do My Hanh MS 2020.196
12-08-2020 07:59:52100,000CT DEN:022507072758 Ung ho be do my hanh
12-08-2020 08:00:20200,000MS 2020.196 ung ho be do my hanh
12-08-2020 08:03:34200,000MS 2020.196 ung ho be Do My Hanh
12-08-2020 08:05:51200,000ung ho MS 2020.196 (Ung ho be Do My Hanh)
12-08-2020 08:10:271,850,000So GD goc: 995220081250846 995220081250846 - MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh
12-08-2020 08:10:5520,000Le Duc Anh chuyen tien
12-08-2020 08:12:08200,000CT DEN:022500059748 MBVCB.729886199.034508.MS 2020.196.CT tu 0481000788110 HOANG VIET PHAM DUY toi 114000161718 BAO VIET
12-08-2020 08:19:22200,000Ung ho MS 2020196 ung ho be Do My Hanh
12-08-2020 08:22:05100,000MS2020.196 Do My Hanh
12-08-2020 08:49:43500,000CT DEN:022508816699 Ung ho be Do My Hanh MS 2020.196 FT20225418490040
12-08-2020 08:50:23500,000CT DEN:022501619906 ung ho MS 2020.196 ung ho be Do My Linh
12-08-2020 08:52:43200,000NGUYEN THI QUYNH LIEN ung ho Be Do My Hanh (MS2020.196)
12-08-2020 08:53:23200,000MS 2020.196 (ung ho be Do My Hanh)
12-08-2020 08:59:49200,000Hoang Phi Yen chuyen tien
12-08-2020 09:08:02500,000Ung ho be Do My Hanh( MS 2020.196)
12-08-2020 09:11:465,000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.196
12-08-2020 09:22:59300,000ung ho Ms 2020 196 lan 2
12-08-2020 09:28:20500,000ung ho MS 2020 (ung ho be Do My Hanh)
12-08-2020 09:42:20300,000TRIEU QUYNH TRANG Chuyen tien ung ho chau Do My Hanh MS 2020.196
12-08-2020 09:47:07200,000CT DEN:022502375595 IBFT ung ho be Do my Hanh
12-08-2020 09:47:19100,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020.196
12-08-2020 09:48:46200,000Ung ho MS 2020.196
12-08-2020 09:55:49500,000So GD goc: 10006751 Ung ho be my hanh
12-08-2020 09:57:45100,000Chuyen tien ung ho MS 2020.196 (Ung ho be Do My Hanh)
12-08-2020 10:04:29200,000LPT ung ho MS 2020196 Ung ho be Do My Hanh
12-08-2020 10:05:1050,000LPT ung ho ms 3826  Anh Nguyen Van Thang
12-08-2020 10:14:07500,000NGUYEN NGOC TRAM ung ho MS 2020.196 (ung ho be Do My Hanh)
12-08-2020 10:15:48300,000ung ho MS 2020.196 be do my hanh
12-08-2020 10:16:40200,000CT DEN:022510258531 Ung ho MS 2020 196 Be Do My Hanh
12-08-2020 10:17:54300,000CT DEN:022510395739 Ms 2020.196
12-08-2020 10:46:04300,000CT DEN:022503137838 Ung ho MS2020 ung ho be Do My Hanh
12-08-2020 11:19:00100,000DO DANH HIEN ung ho ms 2020.196; be Do My Hanh
12-08-2020 11:28:27100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so MS 2020.196
12-08-2020 11:29:25300,000CT DEN:022511925606 Ung ho MS 2020.196 ung ho be Do My Hanh FT20225235547920
12-08-2020 11:55:20100,000So GD goc: 10001973 MS 2020.196 be Do My Hanh con anh D o Van Cuong va chi Le Thi My Ha
12-08-2020 13:15:2410,000Le Duc Anh chuyen tien
12-08-2020 13:31:31300,000CT DEN:022513990711 Ung ho MS 2020.196 Ung ho be Do My Hanh FT20225245820002
12-08-2020 13:42:1910,000,000So GD goc: 6140OTT201091925 CTY TIEN TIEN UNG HO MS2020.195(UNG HO BE LO DUONG KHANH THUYEN)
12-08-2020 13:51:1520,000Le Duc Anh chuyen tien
12-08-2020 14:39:56300,000CT DEN:022507536126 UNG HO MSO 2020.196 BE DO MY HANH
12-08-2020 14:52:091,000,000anh Toan Dong Nai ung ho MS 2020 196 Do My Hanh
12-08-2020 14:58:46100,000CT DEN:022507003556 C.Khoan tu TK 27144903 toi TK 114000161718 VietinBank NH TMCP Cong Thuong Viet Nam ung ho MS 2020.196 be DO MY HANH
12-08-2020 15:10:5210,000Le Duc Anh chuyen tien
12-08-2020 16:18:34500,000Ly Minh Tuan chuyen tien ung ho MS 2020.196 be Do My Hanh
12-08-2020 16:22:5920,000Le Duc Anh chuyen tien
12-08-2020 17:34:3150,000CT DEN:022517368033 ung ho MS 2020.196 Do My Hanh
12-08-2020 19:37:00200,000ung ho MS 2020.196(ung ho be Do My Hanh)
12-08-2020 20:08:38500,000CT DEN:022520104084 Ung ho MS 2020 196 be Do My Duyen
12-08-2020 20:37:52200,000CT DEN:022520249777 Chuyen khoan ung ho be nguyen my hanh FT20226160589048
12-08-2020 21:21:12200,000CT DEN:022521271151 MDA Ung ho MS 2020.196 be Do My Hanh. Xhh TDV. Nam mo A Di Da Phat. FT20226608551871
12-08-2020 22:01:49200,000CT DEN:022515605328 Thanh Ngoc ung ho be Nguyen Viet Anh MS 2020.189
13-08-2020 01:09:00100,000CT DEN:022516787490 Ung ho MS 2020196 ung ho be Do My Hanh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:12/08/2020 23:01:28
13-08-2020 01:09:43100,000CT DEN:022516120506 MoMo 01672918067 ung ho MS 2020195 Ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat 6671223099; thoi gian GD:12/08/2020 23:07:32
13-08-2020 01:10:56300,000CT DEN:120068657891 ung ho be do my hanh 2020 196; thoi gian GD:12/08/2020 23:20:14
13-08-2020 01:11:46500,000CT DEN:022523312796 MS 2020 196 ung ho Do My Hanh FT20226411016780; thoi gian GD:12/08/2020 23:29:32
13-08-2020 01:49:32200,000Chuyen tien MS 2020.196 ( giup em Do My Hanh)
13-08-2020 04:48:43200,000CT DEN:022604609933 Ung ho MS 2020.196 be Do My Hanh.
13-08-2020 06:19:02200,000ung ho MS 2020.197 (be kieu phuong trang)
13-08-2020 06:34:04300,000CT DEN:022606335779 Ung ho MS 2020.197 be kieu phuong trang FT20226490918440
13-08-2020 07:14:05200,000MS 2020.197 kieu phuong trang
13-08-2020 07:38:54100,000LPT ung ho MS 2020197 be Kieu Phuong Trang
13-08-2020 07:48:071,000,000ung ho MS 2020.197 be Kieu Phuong Trang
13-08-2020 08:12:20150,000Le Duc Thuan ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang)
13-08-2020 08:13:56100,000Le Duc Thuan ung ho MS 2020.196 (ung ho be Do My Hanh)
13-08-2020 08:39:121,000,000ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang)
13-08-2020 08:39:451,000,000ung ho ma so 2020197 be Kieu Phuong Trang thuong be lam
13-08-2020 08:41:57500,000CT DEN:022601707634 Nha Tran Quang Hoang Duong ung ho be Kieu Phuong Trang MS 2020.197
13-08-2020 08:51:08100,000MS 2020.NCHCCCL chuc chuong trinh se tiep tuc nhung hanh trinh moi
13-08-2020 08:51:245,000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.197
13-08-2020 08:57:1020,000Le Duc Anh chuyen tien
13-08-2020 09:06:36200,000ung ho MS 2020.197 be Kieu Phuong Trang
13-08-2020 09:31:49500,000CT DEN:022602211437 pham huu duan gui chau kieu phuong trang
13-08-2020 09:40:0550,000CT DEN:022609864051 ms 2020.197 be kieu trang
13-08-2020 09:50:03100,000ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang)
13-08-2020 10:01:10300,000Pham Thi Hoa  ung ho MS. 2020.197 ( be Kieu Phuong Trang)
13-08-2020 10:23:34500,000ung ho MS 2020.197( be Kieu Phuong Trang)
13-08-2020 10:29:56500,000Tran Van Di chuyen tien ung ho be KIEU PHUONG TRANG MS 2020.197
13-08-2020 10:34:09200,000So GD goc: 10003231 ung ho MS 2020.197
13-08-2020 11:29:55100,000Tran Thi Bich Lien chuyen tien ung ho MS2020.196( ung ho be Do My Hanh)
13-08-2020 12:01:54500,000ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang)
13-08-2020 12:06:11100,000ung ho MS 2020.197 be Kieu Phuong Trang
13-08-2020 12:09:4250,000ung ho 2020.197( be kieu phuong trang)
13-08-2020 13:00:301,000,000So GD goc: 10009550 IBUNG HO MS 2020.197
13-08-2020 13:18:31100,000Tran Duc Duy chuyen tien
13-08-2020 13:39:17200,000CT DEN:022606512620 IBFT UH MS 2020.196 be do my hanh
13-08-2020 13:40:52300,000ung ho MS 2020.197 (be Kieu phuong Trang)
13-08-2020 14:05:48200,000ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang)
13-08-2020 14:14:47500,000HO THI HUYEN TRAN UNG HO BE KIEU PHUONG TRANG
13-08-2020 14:24:15300,000CT DEN:022614635651 Ung ho MS 2020197 be kieu phuong trang
13-08-2020 14:38:24200,000Ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang)
13-08-2020 15:20:5450,000ung ho MS 2020.197 ( be Kieu Phuong Trang)
13-08-2020 15:50:07300,000ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang)
13-08-2020 16:06:13200,000TRAN TUAN ANH ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang)
13-08-2020 16:06:25100,000ms 2020.197 be kieu phuong trang
13-08-2020 16:36:26300,000CT DEN:022616662431 Ung ho MS 2020.197 be KIEU PHUONG TRANG FT20226192538497
13-08-2020 16:38:5850,000MS 2020.197 KIEU PHUONG TRANG
13-08-2020 16:39:27100,000NGUYEN THI VAN Chuyen tien ung ho MS 2020.196 ( ung ho be Do My Hanh)
13-08-2020 18:01:43100,000CT DEN:022618890383 Ung ho ms 2020 197 be Kieu Phuong Trang
13-08-2020 19:53:54200,000CT DEN:022600288918 ms 2020 197
13-08-2020 20:43:52100,000CT DEN:022620079220 Ung ho MS 2020 197 be Kieu Phuong Trang
13-08-2020 21:23:39150,000STA ungho ms2020.193 (em Ha Nhat Minh)
13-08-2020 22:27:08200,000Ung ho MS 2020.196 (ung ho be Do My Hanh)
14-08-2020 06:34:30200,000CT DEN:022700058548 MBVCB.732314161.068546.Ung ho MS 2020.198.CT tu 0071000945985 TRAN HUU LOC toi 114000161718 BAO VIET
14-08-2020 06:40:05200,000CT DEN:022723298001 Chuyen tien
14-08-2020 06:41:211,000,000CT DEN:022700399851 Van ung ho MS 2020.198 gia dinh anh Duc
14-08-2020 06:41:56300,000CT DEN:022706493850 Ung ho MS 2020.198 gia dinh anh NGUYEN NHU DUC
14-08-2020 07:38:30100,000ung ho MS2020.198 (gdinh anh Duc; Ha Tinh)
14-08-2020 08:04:591,000,000So GD goc: 10000846 IBUNG HO MS 2020.196
14-08-2020 08:05:2320,000Le Duc Anh chuyen tien
14-08-2020 09:11:19200,000So GD goc: 10006697 TC:507841320.MBVCB.732371724.Ung ho MS 2020.198 ( ho tro gia dinh anh Duc).CT tu 0511000412165 toi 114000161718 Bao Vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
14-08-2020 10:11:11200,000UNG HO MS 2020198 GD ANH DUC HA TINH
14-08-2020 11:56:45200,000NGUYEN HUU TAM Chuyen ma so 2020.196
14-08-2020 12:30:34300,000ung ho MS 2020.198 (gia dinh anh Duc)
14-08-2020 12:45:24500,000CT DEN:022700082792 MBVCB.732740190.041212.Face Nguyen Mai ung ho MS 2020.197.CT tu 0331000460687 TRUONG THI NGOC HUE to
14-08-2020 14:37:5810,000TRA XUAN BINH UNG HO CHUONG TRINH "" NHU CHUA HE CO CHIA LY""
14-08-2020 14:40:465,000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.198
14-08-2020 16:11:592,000,000NGUYEN THI MY DUNG GIUP DO HOAN CANH KHO KHAN MS2020: 195, MS2020: 196, MS2020: 197, MS2020: 198
14-08-2020 16:43:38300,000CT DEN:022716228743 MS 2020.190 ba Ban FT20227006254237
14-08-2020 17:47:23500,000MS 2020.196(ung ho be Do My Hanh)
14-08-2020 21:33:10500,000CT DEN:022721155901 MoMoT0906832414T6695092369T970415TMS 2020198
15-08-2020 01:08:51100,000CT DEN:022800443426 MS 2020.106 Ung ho be Luong Quynh Anh FT20228015192662; thoi gian GD:15/08/2020 00:41:54
15-08-2020 06:51:17300,000ung ho MS 2020.199 (em Pham Thi Mai Huong)
15-08-2020 09:13:09200,000CT DEN:022802096005 ung ho MS 2020.199
15-08-2020 10:20:431,000,000ung ho ma so 2020199 em Pham Thi Mai Huong thuong em lam
15-08-2020 11:30:20200,000CT DEN:022800074127 MBVCB.733916457.082303.NGUYEN THI TUYET chuyen tien uh MS 2020.199 e pham thi mai phuong .CT tu 0591
15-08-2020 11:59:04100,000Ck giup MS 2020.199 (chau Pham Thi Mai Huong; xa Quoc Tuan; An Lao; Hai Phong)
15-08-2020 14:46:1210,000Le Duc Anh chuyen tien
15-08-2020 15:18:42100,000CT DEN:022815719518 MS 2020.199 Pham Thi Mai Huong bi UT xuong FT20228749369339
15-08-2020 15:49:52300,000NCHCCCL
15-08-2020 17:06:5950,000LPT ung ho MS 2020198 gia dinh anh Duc
15-08-2020 17:08:1250,000LPT ung ho MS 2020199 em Pham Thi Mai Huong
15-08-2020 17:22:14200,000khanh Nam ung ho chi pham thi minh Huong MS 2020199
15-08-2020 20:27:23200,000Ung ho MS 2020.199 em Pham Thi Mai Huong
15-08-2020 21:06:562,000,000Chuyen tien ung ho MS 2020.199 em Pham Thi Mai Huong
16-08-2020 04:56:37200,000CT DEN:022921593388 MS 2020.197 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
16-08-2020 06:08:39300,000CT DEN:022906027904 Ung ho MS 2020 200 ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
16-08-2020 06:32:411,000,000ung ho MS 2020.200 (ung ho be Vo Nguyen Thien Bao)
16-08-2020 06:56:31200,000ung ho 2020200 thien bao
16-08-2020 07:24:321,000,000ung ho ms 2020.200 (ung ho be vo nguyen thien bao)
16-08-2020 07:26:06100,000CT DEN:072049706253 Vietinbank 114000161718 UNG HO BE THIEN BAO
16-08-2020 07:47:43300,000ung ho MS 2020.200 (Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao)
16-08-2020 07:51:05200,000ung ho MS 2020.200 ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
16-08-2020 07:58:00500,000Tran Thi Kim Sa chuyen tien ung ho vo nguyen thien bao ( ma so 2020.200)
16-08-2020 08:11:11100,000Le Van Thuan chuyen tien ung ho MS 2020.200 Vo Nguyen Thien Bao
16-08-2020 08:12:29100,000CT DEN:080653863626 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho Vo Nguyen Thien Thao
16-08-2020 08:38:25200,000CT DEN:022901639181 Chuyen tien tu thien
16-08-2020 08:39:09200,000MS 2020.200 Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
16-08-2020 08:50:39200,000Nguyen Le Minh ung ho ma so MS 2020.199(em Pham Thi Mai Huong)
16-08-2020 08:52:42100,000MS 2020.200 (Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao)
16-08-2020 08:56:57200,000CT DEN:022908468342 MS 2020.200 UNG HO BE VO NGUYEN THIEN BAO 160820 08 56 48 468342
16-08-2020 09:02:03100,000CT DEN:022902289891 200816000018292 ung ho be vo nguyen thien bao ZP5MKGF5I64N
16-08-2020 09:05:59200,000MS 2020.200 (ung ho be Vo Nguyen Thien Bao)
16-08-2020 10:10:5250,000LPT ung ho MS 2020200  Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
16-08-2020 10:17:19500,000ung ho MS 2020.200 (ung ho be Vo Nguyen Thien Bao)
16-08-2020 11:19:35200,000NGUYEN THI DIEM VAN Chuyen tien ung ho be Vo Nguyen Thien Bao 2020.200
16-08-2020 11:19:5650,000MS 2020.200 BE Thien Bao
16-08-2020 12:29:0250,000ung ho vo nguyen thien bao .ma so MS 2020.200
16-08-2020 12:55:30500,000CT DEN:022912112839 Ms2020.NCHCCCL NguyenMaiHoa 0983653708 FT20230081914114
16-08-2020 14:53:45300,000CT DEN:022907815364 ung ho chau Thien Bao ma so 2020.200
16-08-2020 18:52:02200,000ung ho ms 2020.200 be vo nguyen thien bao
16-08-2020 19:32:03300,000ung ho MS 2020.200 (be Vo Nguyen Thien Bao)
16-08-2020 19:52:2820,000Le Duc Anh chuyen tien
16-08-2020 22:06:27100,000MS 2020.200 Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
17-08-2020 01:11:2250,000Ung ho MS2020.200 (be Vo Nguyen Thien Bao). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:16/08/2020 23:37:11
17-08-2020 05:01:03200,000CT DEN:023005758140 UH MS 2020.200
17-08-2020 06:25:121,000,000Ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh)
17-08-2020 06:29:03500,000CT DEN:023000035863 MBVCB.735613635.035050.PHAM QUOC HA chuyen tien.CT tu 0331000400975 PHAM QUOC HA toi 114000161718 BA
17-08-2020 06:32:54200,000CT DEN:023023069032 ung ho chi binh Ms 2020.201
17-08-2020 06:33:39100,000CT DEN:023006030858 ung ho gia dinh chi Binh
17-08-2020 06:36:02200,000ung ho MS 2020.201  (gia dinh chi Binh)
17-08-2020 07:03:40150,000CT DEN:023000407717 ung ho MS2020201
17-08-2020 07:11:50500,000ung ho MS 2020.201  gia dinh chi Binh
17-08-2020 07:17:48200,000CT DEN:023007045621 2020 201 gia dinh c binh
17-08-2020 07:35:17200,000ung ho gd c.BINH ; Ms 2020.201
17-08-2020 07:43:53200,000Chuyen tien ung ho MS 2020.201( gd chi Binh)
17-08-2020 07:45:45100,000Ms 2020.201( gia dinh chi Binh)
17-08-2020 07:50:18500,000chuyen tien ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh
17-08-2020 08:00:12100,000ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh)
17-08-2020 08:09:38200,000CT DEN:023000044986 MBVCB.735677529.045882.NGUYEN THI HAN chuyen tien ho tro gia dinh chi binh anh minh co hai chau nho
17-08-2020 08:11:225,000,000CT DEN:023001108594 Ung ho MS 2020.201 gd chi Binh
17-08-2020 08:14:53500,000ung ho MS 2020.201
17-08-2020 08:24:30100,000CT DEN:023001118931 ms 2020.201 ung ho gd chi Binh
17-08-2020 08:24:56100,000Ung ho MS 2020201 gia dinh chi Binh
17-08-2020 08:42:29100,000Le Duc Anh chuyen tien
17-08-2020 08:42:56200,000Le Xuan Liem chuyen tien ung ho Ma So 2020.201
17-08-2020 08:43:13200,000chuyen tien ung ho hoan canh chi Binh MS 2020.201
17-08-2020 08:46:20200,000CT DEN:023000054515 MBVCB.735722641.057206.Ung ho MS 2020.201.CT tu 0071000945985 TRAN HUU LOC toi 114000161718 BAO VIET
17-08-2020 09:14:49200,000ung ho MS 2020.201
17-08-2020 09:37:52200,000MS 2020.201 ung ho gia dinh chi Binh
17-08-2020 09:55:54200,000CT DEN:023009239515 M S 2020 104
17-08-2020 09:58:02200,000Ung ho MS 2020.201 ( gia dinh chi Binh)
17-08-2020 10:10:3350,000ung ho MS 2020200  Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
17-08-2020 10:12:1250,000ung ho MS 2020201 gia dinh chi Binh
17-08-2020 10:18:39200,000CT DEN:023000087591 MBVCB.735871428.097701.Huynh Thi Bach Nga ung ho MS 2020.201.CT tu 0071000978123 NGUYEN THANH PHUONG
17-08-2020 10:22:481,000,000ung ho ma so 2020.201 (gia dinh chi binh)
17-08-2020 10:36:3210,000TRA XUAN BINH UNG HO 2 MS: 2020.199 , 2020.200
17-08-2020 10:38:3710,000TRA XUAN BINH UNG HO CHUONG TRINH ""NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY""
17-08-2020 10:40:061,000,000CT DEN:023010559845 UNG HO MS 2020.201 170820 10 40 01 559845
17-08-2020 10:45:00500,000So GD goc: 10013213 IBUNG HO MS 2020.201 (GIA DINH CHI BINH)
17-08-2020 10:46:04100,000ung ho MS 2020.201 gia dinh chi Binh
17-08-2020 10:46:051,000,000CT DEN:023010561008 MS 2020.201 GIA DINH CHI BINH 170820 10 46 03 561008
17-08-2020 10:54:15100,000LPT ung ho MS 2020201 gia dinh chi Binh
17-08-2020 10:57:30500,000So GD goc: 10019367 Ung ho ms 2020201. Gia dinh chi Binh.
17-08-2020 10:59:43500,000ung ho ms 2020.201 ( gia dinh chi Binh)
17-08-2020 11:06:44100,000CT DEN:110105308212 Vietinbank 114000161718 TRAN THI DUNG chuyen khoan ung ho co Binh
17-08-2020 11:12:22200,000ung ho MS 2020.201 gia dinh chi Binh
17-08-2020 11:28:08500,000CT DEN:000000037279 DUONG PHUOC NGUYEN UNG HO ANH NGUYEN CONG MINH SO NHA 9 NGO 23 DUONG TRAN HUNG DAO TP VINH NGHE AN
17-08-2020 11:38:35200,000ung ho ms 2020.201 (gia dinh chi Binh)
17-08-2020 11:44:29500,000Ung ho MS 2020.199 (em Pham Thi Mai Huong)
17-08-2020 11:50:38200,000Duong Anh Loan ung ho MS.2020.196 be Do My Hanh
17-08-2020 12:09:30200,000CT DEN:023005324778 ung ho MS 2020.201 gia dinh chi Binh
17-08-2020 13:16:01500,000CT DEN:023006903935 IBFT MS 2020.196 ung ho Do My Hanh
17-08-2020 14:04:05200,000CT DEN:023014626170 Ms 2020.201Giup do gd c binh FT20230470308348
17-08-2020 14:11:03200,000CT DEN:023014591277 UNG HO MS 2020.201 GIA DINH CHI BINH 170820 14 11 02 591277
17-08-2020 14:14:50400,000ung ho MS 2020.201
17-08-2020 14:58:24200,000CT DEN:023014387763 2020.201 GD CHI BINH
17-08-2020 15:14:36100,000CT DEN:023015711297 ung ho gd anh minh
17-08-2020 15:27:26200,000CT DEN:023008474126 Chuyen tien ung ho ma so MS 2020. 201
17-08-2020 15:43:38200,000Ung ho ms 2020.200 Vo Nguyen Thien Bao
17-08-2020 15:54:41500,000CT DEN:023000070632 MBVCB.736383513.035282.Ung ho MS. 2020.189. Ung ho be Nguyen Viet Anh.CT tu 0411000594570 NGUYEN THI
17-08-2020 16:58:202,000,000Nguyen ung ho gd chi Binh MS 2020.201
17-08-2020 17:55:22100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so  MS 2020.201(gia dinh chi Binh)
17-08-2020 18:31:53200,000CT DEN:023018798318 CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 114000161718 BAO VIETNAMNET FT20230921424250
17-08-2020 19:16:38300,000ung ho MS 2020.201  Nguyen Cong Minh
17-08-2020 20:07:07200,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020.201
17-08-2020 20:24:20100,000Hai chau Quoc Nhu ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh)
17-08-2020 20:27:55200,000Ms2020.201 (gia dinh chi Binh)
17-08-2020 20:47:33500,000CT DEN:023020887679 MS2020201 gia dinh chi binh FT20231471008270
17-08-2020 22:26:50200,000NGUYEN HUU TAM Chuyen tien ms 2020.197
18-08-2020 01:38:46100,000ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh); thoi gian GD:18/08/2020 00:05:08
18-08-2020 06:03:29200,000CT DEN:023106876370 Ghi ro ung ho MS 2020.202 be Cao Thanh Minh
18-08-2020 06:18:49100,000MS 2020.202
18-08-2020 06:28:19100,000CT DEN:023123813545 2020.202
18-08-2020 06:28:312,000,000ung ho ma so 2020202 be Cao Thanh Minh thuong be lam
18-08-2020 06:33:06150,000STA ungho ms 2020.202 (be Cao Thanh Minh)
18-08-2020 06:34:36200,000ung ho ms 2020.202 (be Cao Thanh Minh)
18-08-2020 06:54:19500,000CT DEN:064921667295 CAO THAI DUONG
18-08-2020 07:51:16200,000Ung ho be Cao Thanh Minh MS 2020202
18-08-2020 07:52:47500,000Do Thi Bich Thuy chuyen tien ung ho MS 2020.202 be Cao Thanh Minh
18-08-2020 07:57:235,000,000MS 2020202 giup em Cao Thanh Minh
18-08-2020 08:09:19600,000CT DEN:023101850326 Chuyen tien ung ho ma so 2020.201 va ma so 2020.202 gia dinh chi Minh va chao Cao Thieen Minh
18-08-2020 08:13:55500,000So GD goc: 10000807 IBUNG HO MS 2020.201 (GIA DINH CHI BINH)
18-08-2020 08:18:34500,000Ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh)
18-08-2020 08:18:45300,000MS 2020.202
18-08-2020 08:20:37500,000CT DEN:023101858407 Nha Tran Quang Hoang Duong ung ho be Cao Thanh Minh MS 2020.202
18-08-2020 08:22:58200,000ung ho MS 2020202 be Cao Thanh Minh
18-08-2020 08:26:481,000,000CT DEN:023108002655 Ung ho MS 2020.202 cao thanh minh FT20231068509788
18-08-2020 08:38:52200,000CT DEN:023101872009 Chuyen tien ung ho be Cao Thanh Minh MS 2020.202
18-08-2020 08:39:30200,000CT DEN:023101872974 ung ho be cao thanh minh huong khe ha tinh
18-08-2020 08:48:32300,000CT DEN:023101880248 Ungho MS 2020.202 be Cao Thanh Minh
18-08-2020 08:50:28200,000CT DEN:180069358622 ung ho MS 2020 202 Cao Quang Minh
18-08-2020 08:50:44100,000CT DEN:023108676544 UNG HO CHAU 180820 08 49 54 676544
18-08-2020 08:53:211,000,000So GD goc: 10001174 ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh) tai CONG THUONG VN CN DONG DA
18-08-2020 09:05:5350,000LPT ung ho MS 2020202 be Cao Thanh Minh
18-08-2020 09:08:0210,000Le Duc Anh chuyen tien
18-08-2020 09:09:08500,000CT DEN:090402247147 Vietinbank 114000161718 be Cao Thanh Minh
18-08-2020 09:18:57100,000CT DEN:023102906387 ung ho chau Minh 2020.202
18-08-2020 09:21:43100,000CT DEN:023102908846 ung ho chau Tam 2020.188
18-08-2020 09:31:471,000,000ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh)
18-08-2020 09:32:21300,000Le Minh Tri ung ho MS2020.202 (be Cao Thanh Minh)
18-08-2020 09:35:00200,000So GD goc: 10008185 Ung ho ma so 2020.202 be Cao thanh Minh
18-08-2020 09:37:17200,000Ung ho MS 2020202
18-08-2020 09:41:253,000,000CT DEN:023109814236 Ung ho MS 2020.200 Be Vo NguyenThien Bao FT20231475454103
18-08-2020 10:03:0210,000TRA XUAN BINH UNG HO CHUONG TRINH: "" NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY""
18-08-2020 10:03:42300,000ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh) chuc con mau khoe
18-08-2020 10:17:315,000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.201
18-08-2020 10:20:19100,000CT DEN:023110263013 MS 2020 202 be Cao Thanh Minh
18-08-2020 10:38:21300,000CT DEN:023110293466 MS 2020 202 UH be Cao Thanh Minh chuc chau mau binh phuc
18-08-2020 10:44:09300,000ung ho MS 2020.202( be Cao Thanh Minh)
18-08-2020 10:46:35200,000ung ho MS 2020 202 be Cao Thanh Minh
18-08-2020 11:14:162,000,000CT DEN:023111351450 MS 2020 201 Giup A Minh C Binh Nghe An MS 2020 201
18-08-2020 11:18:512,000,000CT DEN:180069389081 ung ho Ms 2020202 be CaoThanh Minh
18-08-2020 11:25:55233,000CT DEN:818145874397 ung ho MS 2020.198 gia dinh anh Duc huyen Cam Xuyen Ha Tinh sdt 0364586390
18-08-2020 11:59:42200,000ung ho MS 2020.201 ( gia dinh chi Binh )
18-08-2020 12:30:01500,000CT DEN:023112897598 MS2020.202 be Cao Thanh Minh
18-08-2020 12:30:54100,000CT DEN:023100093739 MBVCB.737456487.043650.NGUYEN THI NGOC DUYEN chuyen tien cho Ms 2020.201 gia dinh chi Binh .CT tu
18-08-2020 12:33:48100,000ung ho 2020.202 be cao thanh minh
18-08-2020 13:13:00100,000ung ho MS 2020202 be Cao Thanh Minh
18-08-2020 13:39:461,500,000CT DEN:023113208535 C. Huong gui be Cao Thanh Minh FT20231207293009
18-08-2020 13:59:28100,000DO DANH HIEN ung ho ms 2020.202 ; be Cao Thanh Minh
18-08-2020 15:46:01200,000CT DEN:023115735582 MS 2020 202 be Cao Thanh Minh
18-08-2020 18:45:26200,000Hoang Sy Quyet chuyen tien ung ho MS2020.202 (be Cao Thanh Minh)
18-08-2020 18:58:07300,000MS 2020.197. Be Kieu phuong thy
18-08-2020 20:38:52200,000ung ho ms 2020.201(gia dinh chi binh)
18-08-2020 20:42:181,000,000ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh)
18-08-2020 20:43:51100,000ung ho ms 2020.200(ung ho be vo nguyen thien bao)
18-08-2020 20:46:36100,000CT DEN:023120702850 UNG HO MS 2020201
18-08-2020 20:51:471,000,000Nguyen Trung Thanh chuyen tien ung ho MS 2020.202 ( be cao Thanh Minh)
18-08-2020 21:48:58300,000Tran Van Tuong chuyen tien ung ho be vo nguyen thien bao ms 2020.200
18-08-2020 22:26:38300,000Chuyen tien ung ho MS 2020.202 ( be Cao Thanh Minh)
19-08-2020 06:41:25100,000NGUYEN THI LAN Chuyen tien Ma 2020.203 ( ung ho em Vang A Thuy)
19-08-2020 07:18:40100,000CT DEN:071306723345 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho gd chi Binh
19-08-2020 07:26:16200,000ung ho ms 2020203
19-08-2020 07:34:11500,000CT DEN:023200037091 MBVCB.738383503.097918.ung ho chau vang a thuy cau mong cho chau som khoe manh.CT tu 0751000052823
19-08-2020 08:27:15200,000MS 2020.203(em Vang A Thuy)
19-08-2020 08:31:22200,000CT DEN:023208089273 ung ho em Vang A Thuy
19-08-2020 08:48:09300,000CT DEN:190069524747 ung ho 2020 203 em vang a thuy
19-08-2020 08:55:081,000,000CT DEN:023208656908 QUYNHHUY UNG HO CHAU VANG A THUY MS2002.203 FT20232351700040
19-08-2020 08:56:3850,000CT DEN:023208112492 ms2020 203 em vang a thuy
19-08-2020 09:00:35100,000CT DEN:023209659306 Ung ho em vang a thuy MS 2020203 FT20232679031739
19-08-2020 09:01:38100,000CT DEN:023209659781 Em Nguyen Thanh Hung ung ho em Vang A Thuy FT20232722840095
19-08-2020 09:16:08300,000MS 2020.203 (em Vang A Thuy)
19-08-2020 09:21:22300,000ung ho MS 2020.203 ( em vang a thuy)
19-08-2020 09:29:51100,000Ung ho be CaoThanhMinh MS2020.202
19-08-2020 09:43:23100,000ung ho ms 2020.203
19-08-2020 10:42:37500,000LE THI QUAN CHUYEN KHOAN GIUP DO CHAU VANG A THUY BI PHONG DIEN
19-08-2020 10:54:19400,000UNG HO MS 2020.203 EM VANG A THUY
19-08-2020 10:55:31200,000ung ho chau Ms 2020.203 e Vang A Thuy
19-08-2020 10:57:5220,000Le Duc Anh chuyen tien
19-08-2020 11:03:38300,000Le Xuan Van ck MS 2020.201( gia dinh chi Binh)
19-08-2020 11:07:01200,000MS 2020.203
19-08-2020 11:29:24500,000ho tro be Vang A Thuy
19-08-2020 12:10:00100,000LPT ung ho MS 2020203 em Vang A Thuy
19-08-2020 12:45:35100,000Nguyen Le Minh ung ho MS 2020.203(em Vang A Thuy)
19-08-2020 13:32:0110,000TRA XUAN BINH UNG HO 2 MS 2020.202, 2020.203
19-08-2020 13:33:05100,000Tran Thi Bich Lien chuyen tien ung ho MS 2020.202 ( be Cao Thanh Minh)
19-08-2020 13:37:37500,000ung ho ms 2020.203
19-08-2020 14:06:301,000,000So GD goc: 10005732 UN GHO ANH NGUYEN CONG MINH / CHI HOANG THI BINH
19-08-2020 15:01:06160,000CT DEN:023215524559 Goi em Vang A Thuy MS 2020 203
19-08-2020 15:21:411,000,000Nguyen Huu Hien Binh chuyen tien ung ho MS 2020.203( em Vang A Thuy ).
19-08-2020 16:16:58200,000CT DEN:161135764655 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho ma so 2020203 em Vang A Thuy
19-08-2020 16:54:02500,000CT DEN:023209931862 unghobe kieu phuong trang ms2020.197
19-08-2020 16:54:48100,000MS 2020.203 ( E Vang A Thuy)
19-08-2020 17:28:54500,000CT DEN:172348086857 NGUYEN THI NGOC AN
19-08-2020 17:56:42500,000CT DEN:023210973263 Chuyen tien bao vietnamnet ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
19-08-2020 18:00:58300,000CT DEN:023218791712 Ung ho quy
19-08-2020 19:39:32200,000NGUYEN THI THU Chuyen tien ung ho MS 2020.203 em Vang A Thuy
19-08-2020 20:10:50500,000CT DEN:023213045404 Chuyen tien ung ho 2020.203 vang a thuy
19-08-2020 20:54:47200,000ung ho MS 2020.203 (em Vang A Thuy)
19-08-2020 21:26:29200,000Do Thi Kim Nhung chuyen tien ung ho MS 2020.203 Vang A Thuy
19-08-2020 21:31:00200,000STA ungho ms2020.203 (em Vang A Thuy)
19-08-2020 22:09:06200,000CT DEN:819316478211 iris ung ho MS 2020.201 gia dinh Chi Binh
19-08-2020 23:10:31200,000CT DEN:023223079916 MDA ung ho MS2020.197 be Kieu Phuong Trang. Nam mo Quan The Am Bo Tat. FT20233360850270
20-08-2020 01:30:24100,000CT DEN:023223080252 MDA ungho MS 2020.200 be Nguyen Vo Thien Bao. Nam mo Quan The Am Bo Tat. FT20233360858291; thoi gian GD:19/08/2020 23:12:31
20-08-2020 01:30:31100,000CT DEN:023223080511 MDA ung ho MS 2020.198 gia dinh anh Duc. Nam mo Quan The Am Bo Tat. FT20233975183949; thoi gian GD:19/08/2020 23:13:57
20-08-2020 05:53:16500,000CT DEN:023305105406 MS 2020.203 ung ho Vang A Thuy FT20233790300745
20-08-2020 05:56:451,000,000ung ho MS 2020.204 (Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
20-08-2020 06:38:17500,000CT DEN:023323144009 Chuyen tien MS 2020.204 ung ho Nguyen Van Vinh
20-08-2020 06:39:13100,000CT DEN:200069644491 Ung ho MS 2020 204 Nguyen Van Vinh
20-08-2020 06:51:361,000,000CT DEN:023223881809 Ung ho vien phi em Nguyen Van Vinh
20-08-2020 07:00:11200,000Ung ho MS 2020204 ung ho vien phi Nguyen van Minh
20-08-2020 07:05:52300,000Ung ho MS 2020.204(Vien phi cho chau Nguyen Van Vinh) Le Dinh Quang chuyen tien
20-08-2020 07:08:04100,000CT DEN:023300151259 Chuyen tien
20-08-2020 07:09:07200,000MS 2020.204
20-08-2020 07:11:44500,000CT DEN:023307823046 MoMoT0918235236T6758919287T970415TUng ho MS 2020204 vien phi Nguyen Van Vinh
20-08-2020 07:12:50300,000CT DEN:023307903501 UNG HO MS 2020.197 200820 07 12 49 903501
20-08-2020 07:17:54100,000CT DEN:023300154596 ms 2020.204 ung ho vien phi nguyen van vinh
20-08-2020 07:20:5150,000CT DEN:200069646123 ung ho MS 2020204 Nguyen Van Vinh
20-08-2020 07:22:591,000,000Nguyen Van Duc chuyen tien ung ho vien phi Nguyen Van Vinh. MS 2020.204
20-08-2020 07:25:18500,000Tran To Nga chuyen tien ung ho MS 2020.204; chau Nguyen Van Vinh
20-08-2020 07:57:00500,000Duong Thi Chau Tran ung ho vien phi MS 2020.204 Nguyen Van Vinh
20-08-2020 08:01:42200,000CT DEN:023300066796 MBVCB.739516974.035578.Ung ho vien phi nguyen van vinh.CT tu 0931004193759 PHAM THU TRANG toi 114000
20-08-2020 08:16:2650,000MS 2020.204
20-08-2020 08:17:13200,000MS2020.204
20-08-2020 08:22:5650,000ung ho MS 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
20-08-2020 08:24:11300,000ung ho vien phi MS 2020.204 Nguyen Van Vinh
20-08-2020 08:27:24500,000CT DEN:023308907912 UNG HO MS 2020 204 VIEN PHI NGUYEN VAN VINH 200820 08 27 23 907912
20-08-2020 08:31:2650,000CT DEN:023301233998 UNG HO MS 2020.204 NGUYEN VAN VINH
20-08-2020 08:32:18500,000MS 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Vinh )
20-08-2020 08:35:00200,000CT DEN:023308191579 ung ho NGUYEN VAN VINH
20-08-2020 08:38:58100,000CT DEN:023301200069 ung ho chau Vinh 2020.204
20-08-2020 08:40:47200,000Phan Thi Thu Ha chuyen tien ung ho 2020. 204
20-08-2020 08:41:24100,000ung ho ms 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
20-08-2020 08:41:56100,000CT DEN:023301392641 NGUYEN DUY HUNG CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2020204 be Nguyen Van Vinh
20-08-2020 08:42:36100,000MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
20-08-2020 08:42:44300,000Phan Thi Thanh Loan CK ung ho MS 2020.203
20-08-2020 08:44:35100,000MS 2020.200 ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
20-08-2020 08:45:3350,000ung ho ms 2020.204 ( ung ho vien phi nguyen van vinh)
20-08-2020 08:46:29200,000ung ho ms 2020.200 (ung ho be Vo Nguyen Thien Bao)
20-08-2020 09:06:26100,000Ung ho MS 2020.204 (Ung hon vien phi Nguyen Van Vinh)
20-08-2020 09:10:51100,000Le Van Thuan chuyen tien MS 2020.204 ( ung ho vien phi Nguyen van Vinh)
20-08-2020 09:11:115,000,000MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
20-08-2020 09:12:12500,000ung ho  MS2020.204
20-08-2020 09:12:27200,000CT DEN:023300083921 MBVCB.739599564.055681.Ung ho ma so 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh ung ho qua bao Vietn
20-08-2020 09:14:47200,000MS 2020.204
20-08-2020 09:16:1910,000TRA XUAN BINH UNG HO CHUONG TRINH"" NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY""
20-08-2020 09:17:49100,000CHU MINH NGOC ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
20-08-2020 09:21:295,000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.204
20-08-2020 09:26:221,000,000Tran Lan Phuong ung ho MS 2020.204 chau Vinh
20-08-2020 09:34:33100,000DO DANH HIEN ung ho ma 2020.204; em Nguyen Van Vinh
20-08-2020 09:35:12500,000uh chau Vinh
20-08-2020 09:40:38200,000UNG HO MS 202.204( UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH)
20-08-2020 09:45:32200,000MS 2020 200 Vo Nguyen Thien Bao
20-08-2020 09:46:58500,000ung ho ms 2020.204
20-08-2020 09:47:45200,000CT DEN:094237577831 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 TA VAN HINH chuyen khoan
20-08-2020 09:48:01200,000So GD goc: 10002597 Giup ms 2020.204 em Nguyen Van Vinh
20-08-2020 10:14:31500,000So GD goc: 10003746 Ung ho MS 2020.204
20-08-2020 10:33:18100,000Chuyen tien ung ho ms 2020.204 Nguyen Van Vinh
20-08-2020 10:42:37100,000LPT ung ho MS 2020204  Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
20-08-2020 10:44:08300,000CT DEN:023303309736 Chuyen tien ung ho ma so 2020.204. chau Nguyen van Vinh
20-08-2020 10:54:11200,000CT DEN:023303900649 200820000002890 Ung ho MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh ZP5MKK6C9M41
20-08-2020 11:07:42500,000ung ho MS 2020.204 nguyen Van Vinh
20-08-2020 11:16:19200,000MS 2020.204 ung ho nguyen van vinh
20-08-2020 11:22:50500,000uong ho MS 2020.201 ( gd chi Binh)
20-08-2020 11:25:38500,000ung ho MS 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
20-08-2020 11:32:41300,000So GD goc: 10001175 IB MS 2020.204  (UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH)
20-08-2020 11:33:26150,000Ung ho MS 2020.204(Ung ho vien phi Nguyen van Vinh)
20-08-2020 11:55:59100,000ung ho ma so 2020.204
20-08-2020 12:39:19200,000LE VUONG Chuyen tien ung ho MS 2020.203(em Vang A Thuy)
20-08-2020 13:54:57200,000Ung ho MS 2020 -204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
20-08-2020 14:02:44100,000Duy Tuan ung ho ma so MS 2020.204
20-08-2020 14:03:07100,000So GD goc: 995220082026406 995220082026406 - Ung ho MS2020.203E Vang A Thuy
20-08-2020 14:51:17300,000MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh)
20-08-2020 15:17:4120,000Le Duc Anh chuyen tien
20-08-2020 15:33:51100,000Chuyen khoan bao Vietnamnet
20-08-2020 15:36:43100,000Ung ho MS 2020204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
20-08-2020 18:19:22200,000MS 2020204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
20-08-2020 18:34:34200,000NGUYEN HUU TAM Chuyen ma so 2020.198
20-08-2020 19:20:54200,000CT DEN:023319053163 ung ho chau Vang A Thuy
20-08-2020 20:00:14300,000ung ho MS 2020.204; ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
20-08-2020 20:16:081,000,000CT DEN:023320137007 MS 2020.197 be Phuong Trang
20-08-2020 20:51:0530,000Le Duc Anh chuyen tien
20-08-2020 22:42:38200,000Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh  MS 2020.204
 

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ngày ủng hộ Họ và tên người ủng hộ  Số tiền Mã số ủng hộ 
11/8/2020Cô Uyển Trang     1,400,0002020.182,184,185,187,189,191,195
12/8/2020Nguyễn Quang Thạch  (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh , P21 Q Bình Thạnh)        200,0002020.196
14/8/20Hồ Ngọc Khánh Vy        500,000 2020.182 
17/8/20Cô Lan     1,000,0002020.200,195
18/8/20Chú Nhàn        300,0002020.202
18/8/20Cô Ngọc Mỹ     1,000,0002020.200
19/8/20Trần Thị Lan     1,000,0002020.132,202
19/8/20Nguyễn Văn Ngọc        500,0002020.203
20/8/20Anh Hưng + Trực (Bình Thạnh)     1,000,0002020.203,197
20/8/20Lê Thành Lý Q11     1,000,0002020.201

Ban Bạn đọc

Không có tiền, mẹ sợ không kịp đưa con đi cấp cứu

Không có tiền, mẹ sợ không kịp đưa con đi cấp cứu

Là đứa trẻ bị bỏ rơi ở gốc tre, chị Ly thấu hiểu hơn ai hết cảm giác tủi thân, đau khổ. Vì thế, khi con sinh ra, chị dồn hết yêu thương chăm chút cho con. Đau lòng thay, con gái chị lại mắc chứng teo não.