1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
6/11/215,000273848.110621.100508.Ung ho MS 2021 152 be Doan Vu Duy Bang NAM MO QUAN THE AM BO TAT
6/11/2110,000MBVCB.1187632763.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.151.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2110,000MBVCB.1187633591.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.150.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2150,000MBVCB.1187530921.Ung ho NCHCCCL + Nguyet + 0913247156.CT tu 0031001085657 TO THI NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2150,000729808.110621.164827.Ung ho NCHCCCL VO THI HONG DIEP 0382597479
6/11/2150,000862776.110621.133924.Vietcombank;0011002643148;ung ho NCHCCCL
6/11/2150,000SHGD:10007798.DD:210611.BO:NGUYEN THI XIEM.Remark:Ung ho ms. 2021. 151 be Nguyen Van Kha
6/11/2150,000SHGD:10009789.DD:210611.BO:HUYNH LE TRUC LY.Remark:Ung ho MS 2021.152 be Doan Vu Duy Bang
6/11/2150,000SHGD:10009712.DD:210611.BO:HUYNH LE TRUC LY.Remark:Ung ho MS 2021.151 be Nguyen Van Khoa
6/11/2150,000MBVCB.1187676046.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.152 (chau Doan Vu Duy Bang)Vietnamnet 11/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2150,000571714.110621.004533.Ms 2021 151 be Nguyen Van kha
6/11/2150,009IBVCB.1188377169.Giup ma so 2021 152 be Doan Vu Duy Bang.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/11/2168,000MBVCB.1188075938.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.152 (be Doan Vu Duy Bang). (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21100,000MBVCB.1187534965.Ung ho NCHCCCL + TRAN THI HONG MAI.CT tu 0401001478851 TRAN THI HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21100,000MBVCB.1189368560.VU VAN HAI chuyen tien.CT tu 0071004396471 VU VAN HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21100,000811195.110621.195202.T ung ho be Doan vu duy Bang MS 2021.152
6/11/21100,000827976.110621.155330.Ung ho MS2021 152 be Doan Vu Duy Bang
6/11/21100,000291253.110621.152856.ung ho ms 2021.152( be Doan Vu Duy Bang)
6/11/21100,000642412.110621.121712.ung ho MS 2021.152 (be Doan Vu Duy Bang)
6/11/21100,000876268.110621.102401.MS 2021.152 be Doan Vu Duy
6/11/21100,000002905.110621.101020.Ung ho NCHCCCL- Phuong-0908286577 FT21162564107906
6/11/21100,000986422.110621.095615.MS 2021.vacxinCovid FT21162089840609
6/11/21100,000913835.110621.084633.NCHCCCL Thuan0848363369 FT21162818900953
6/11/21100,000161775.110621.083304.MS 2021.152 (BE DOAN VU DUY BANG)-110621-08:32:19 161775
6/11/21100,000121367.110621.082848.Vinh Nam ung ho ms 2021 152 be Doan Vu Duy Bang
6/11/21100,000495296.110621.074901.ISL20210611074856404-2021.152 (Doan Vu Duy Bang)
6/11/21100,000152001.110621.072234.UNG HO MS : 2021.152( BE DOAN VU DUY BANG)-110621-07:24:42 152001
6/11/21100,000030263.110621.055221.MS 2021 152 Be Doan Vu Duy Bang
6/11/21100,000576254.110621.050543.Ung ho NCHCCCL Le Hong Nhung 0968531293
6/11/21100,000574309.110621.022329.MS 2021 151 Be Nguyen Van Kha
6/11/21100,000571971.110621.005146.Ms 2021 150 gia dinh anh Lai
6/11/21200,000139783.100621.233449.MS 2021.143 CHUC MANH THIEN GHEP GAN THANH CONG-100621-23:34:39 139783
6/11/21200,000MBVCB.1187527519.MS2021.151.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21200,000764222.110621.221645.Ung ho MS 2021.152 Be Doan Vu Duy Bang FT21163069351064
6/11/21200,000MBVCB.1189498004.ung ho MS 2021.152 (be Doan Vu Duy Bang). mong chau chong khoe.CT tu 0011004373131 NGUYEN THI LAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21200,000MBVCB.1189472713.Gd Nguyen Ngoc Loi-phap danh Nguyen Tam ung ho MS 2021.151(be Kha).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21200,000726376.110621.190751.Ung ho Ms 2021 152 be Doan vu Duy Bang
6/11/21200,000729004.110621.154632.Ung ho MS 2021 146 Dao Thi Thanh Ha
6/11/21200,000963931.110621.153949.IBFT Ung ho ms 2021.152 doan vu duy bang
6/11/21200,000MBVCB.1188607175.Ung ho NCHCCCL + Thanh + 0934703228.CT tu 0071001033857 TRAN THI HOANG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21200,000IBVCB.1188388520.MS 2021 148 Pham Dieu Huyen.CT tu 0281000276813 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/11/21200,000178326.110621.125810.Ms 2021. 151 . Be Nguyen Van Kha FT21162331276069
6/11/21200,000176348.110621.125528.Ms 2021. 152 . Be doan Vu duy bang FT21162099806797
6/11/21200,000MBVCB.1188209116.Ung ho MS 2021.152 (Be Doan Vu Duy Bang).CT tu 0041000666187 LE NHAT UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21200,000860388.110621.101548.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;LE THI THEU chuyen khoan ms2021152 be doan vu duy bang
6/11/21200,000MBVCB.1187980015.ung ho MS.2021.152( be doan vu duy bang).CT tu 0011004013478 TRAN MANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21200,000213943.110621.092947.Ung ho MS 2021.151
6/11/21200,000212867.110621.092838.Ung ho MS 2021.152
6/11/21200,000912439.110621.084450.MS 2021 144 ba chi Em Mo coi FT21162187533679
6/11/21200,000MBVCB.1187803441.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0531002521863 NGUYEN THI THANH HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21200,000MBVCB.1187796474.Ung ho MS 2021.150 (gia dinh anh Lai).CT tu 0531002521863 NGUYEN THI THANH HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21200,000MBVCB.1187790259.MS 2021.152.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21200,000MBVCB.1187754956.TA THI AI CHI chuyen tien ung ho MS 2021. 152 ( be Doan Vu Duy Bang ) .CT tu 0071000810112 TA THI AI CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21200,000039206.110621.071730.NGUYEN CHI VIEN uh chau Doan Vu Duy Bang
6/11/21200,000MBVCB.1187709608.ung ho be Duy Bang, con anh Cuong.CT tu 0411001104947 TRAN THI MINH HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21200,000580501.110621.064829.ung ho MS 2021.152 (Be Doan Vu Duy Bang)
6/11/21200,000936248.110621.064032.Phuong Uyen Ung ho em Doan Vu Duy Bang MS 2021.152
6/11/21200,000197471.110621.063000.Ung ho MS 2021.151( be nguyen van kha)
6/11/21200,000197188.110621.062358.Ung ho MS 2021.152( be doan vu duy bang)
6/11/21250,000IBVCB.1188392928.MS 2021 149 anh Tran Van Phuong.CT tu 0281000276813 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/11/21300,000499262.110621.173731.Ung ho MS 2021.142 be Bui thi Ngoc Diem FT21162970842003
6/11/21300,000496616.110621.173518.Ung ho MS 2021.151 be Nguyen Van Kha FT21162058504420
6/11/21300,000724384.110621.164358.Ung ho MS 2021.152 be Doan Vu Duy Bang
6/11/21300,000404270.110621.162526.MS2021.143 Chu Manh Thien ghep gan thanh cong FT21162436275420
6/11/21300,000IBVCB.1188788619.MS 2021152.CT tu 0451001650103 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/11/21300,000234837.110621.152330.ung ho MS 2021.151 (Be Nguyen Van Kha)
6/11/21300,000734880.110621.150623.MS 2021 151 be Nguyen Van Kha
6/11/21300,000MBVCB.1188638944.Ung ho MS 2021.152 be doan vu duy bang.CT tu 0501000122438 LE XUAN HOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21300,000IBVCB.1188382576.MS 2021 150 Gia dinh anh Lai.CT tu 0281000276813 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/11/21300,000MBVCB.1188379753.ms 2021 152 uh Duy Bang.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/11/21300,000IBVCB.1188376227.MS 2021 151 be Nguyen Van Kha.CT tu 0281000276813 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/11/21300,000191754.110621.102515.UNG HO MS2021.152(BE DOAN VU DUY BANG-110621-10:25:13 191754
6/11/21300,000190978.110621.102303.UNG HO MS 2021.151 (BE NGUYEN VAN KHA-110621-10:24:56 190978
6/11/21300,000MBVCB.1187990317.ung ho MS 2021.152 (be Bang).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21300,000MBVCB.1187983212.Ung ho MS 2021.151 (be Kha).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21300,000MBVCB.1187813308.Ung ho be MS 2021.152, be Doan Vu Duy Bang suy than.CT tu 0421000524393 LE THI HONG HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21300,000732465.110621.060426.Lyidth ung ho MS 2021.152 Doan Vu Duy Bang
6/11/21400,000004262.110621.071448.CK tu 001418369999 den 0011002643148. ND:Ung ho MS 2021151
6/11/21500,000538764.110621.181257.Ung ho MS 2021.151 Nguyen Van Kha FT21162670390552
6/11/21500,000537576.110621.181146.Ung ho MS 2021.152 Doan Vu Duy Bang FT21162357065398
6/11/21500,000733141.110621.165004.UNG HO MS 2021.152 DOAN VU DUY BANG
6/11/21500,000MBVCB.1188689115.ung ho ms 2021.152(be doan vu duy bang).CT tu 0651000606931 NGUYEN KHUU DONG PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21500,000MBVCB.1188254495.UNG HO MS 2021.152 (be Doan Vu Duy Bang).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21500,000MBVCB.1188192965.Ung ho MS 2021.152 ( Be Doan Vu Duy Bang).CT tu 0071004585509 PHAN THI PHUONG KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21500,000242861.110621.111609.Ung ho MS 2021 150 gia dinh anh Lai
6/11/21500,000281756.110621.103946.ung ho MS 2021.152 (be Doan Vu Duy Bang)
6/11/21500,000IBVCB.1188061601. ung ho MS 2021.152 (Be Doan Vu Duy Bang).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21500,000007453.110621.101408.Ung ho MS 2021.152 be Doan Vu Duy Bang FT21162701556893
6/11/21500,000IBVCB.1187934991.Ung ho MS 2021.152 (Be Doan Vu Duy Bang).CT tu 0041000164136 PHAM TRAN PHU QUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/21500,000TANG TRUNG XUONG - UNG HO CHA CON ANH CUONG - DUY BANG
6/11/21500,000SHGD:10009764.DD:210611.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.152 chau Doan Vu Duy Bang
6/11/21500,000SHGD:10003849.DD:210611.BO:TANG LE MY HANH.Remark:IBU H MS 2021.152( BE DOAN VU DUY BANG )
6/11/211,000,000793347.110621.173917.Chu NguyenVan Thuy, CTLA Chuyen tien cho MS 2021.152 be Doan Vu Duy Bang, chuc Be som binh phuc.
6/11/211,000,000058992.110621.102838.Ung ho MS 2021.152 (be Doan Vu Duy Bang)
6/11/211,000,000MBVCB.1188069640.TRAN TAN TAM chuyen tien ung ho MS 2021.152(be Doan vu nhu Bang).CT tu 0071000632223 TRAN TAN TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/211,000,000IBVCB.1187684978.Suy than.CT tu 0081000624992 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/11/213,000,000003377.110621.101044.Duong Minh Danh ung ho MS 2021.152 Be Doan Vu Duy Bang FT21162212802107
6/11/215,000,000327571.110621.185738.UNG HO MS 2021.151-110621-18:56:42 327571
6/12/211,000IBVCB.1190994343.sdgdsg.CT tu 1020655194 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/2110,000MBVCB.1190419601.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.152.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/2110,000100395.120621.081655.Ung ho MS 2021 153 chi Hoang Thi Vi NAM MO QUAN THE AM BO TAT
6/12/2120,000MBVCB.1191066635.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.153 chi hoang thi vi.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/2120,000MBVCB.1190425200.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.153.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/2150,000622766.110621.230645.Chuyen tien ung ho MS 2021.151 be Nguyen Van Kha
6/12/2150,000640574.120621.221558.MS 2021.151 (be Nguyen Van Kha)
6/12/2150,000MBVCB.1190863936.kho khan.CT tu 0031000136579 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/12/2150,000809195.120621.140121.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021153 chi Hoang Thi Vi
6/12/2150,000957435.120621.133920.ung ho ms 2021.153 chi hoang thi vi
6/12/2150,000IBVCB.1190350804.Giup ma so 2021 153 chi Hoang Thi Vi.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/12/2150,000882247.120621.082302.Ung ho 2021.150 FT21163119005410
6/12/2150,000875553.120621.080819.Ung ho MS 2021.153 FT21163883059641
6/12/2150,000MBVCB.1189775879.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.153 (chi Hoang Thi Vi)Vietnamnet 12/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/2168,000MBVCB.1189901119.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.153 (Chi Hoang Thi Vi).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/21100,000207207.110621.224531.MS 2021.152 (be Doan Vu Duy Bang)
6/12/21100,000034502.120621.195038.Ms 2021 153 chi Hoang Thi Vi
6/12/21100,000725590.120621.161139.unghoNCHCCCL
6/12/21100,000727389.120621.133555.Vietcombank;0011002643148;ung ho?MS 2021153?chi Hoang Thi Vi
6/12/21100,000MBVCB.1190213703.Ung ho MS 2021.152 (Be Doan Vu Duy Bang).CT tu 0511000459135 NGUYEN THI TRUC MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/21100,000197622.120621.114224.TTTP ung ho Ms2021.146 Dao Thi Thanh Ha
6/12/21100,000196355.120621.113738.TTTP ung ho Ms2021.150 gia dinh anh Lai
6/12/21100,000195799.120621.113540.TTTP ung ho Ms2021.152 be Doan Vu Duy Bang
6/12/21100,000163921.120621.112056.MS 2021.151 be Nguyen van Kha
6/12/21100,000349719.120621.111659.ung ho ms 2021 153 chi Hoang thi vi
6/12/21100,000455625.120621.105308.MS 2021.151( be nguyen van kha)
6/12/21100,000128928.120621.103936.T ung ho chi Hoang thi Vi MS 2021.153
6/12/21100,000249557.120621.101213.ung ho MS2021 153 hoang thi vi
6/12/21100,000124961.120621.095110.MS 2021 153 chi Hoang Thi Vi
6/12/21100,000MBVCB.1189927110.MS 2021.153.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/21100,000587569.120621.091631.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021153 chi Hoang Thi Vi sinh nam 1985 que Ha Giang
6/12/21100,000118394.120621.083521.Vinh Nam ung ho ms 2021 153 chi Hoang Thi Vi
6/12/21100,000MBVCB.1189834152.MS 2021.153 Nguyen Thi Minh Yen ung ho Hoang Thi Vi.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/21100,000MBVCB.1189766563.ung ho MS 2021.152 (Be Doan Vu Duy Bang).CT tu 1021007918 HOANG NHAT HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/21110,000MBVCB.1189795702.ung ho ms 2021.153.CT tu 0211000409122 PHAM QUOC DOANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/21200,000035390.120621.191627.Ung ho MS 2021 153 Hoang Thi Vi
6/12/21200,000MBVCB.1190850639.ung ho chi Hoang Thi Vi, MS 2021.153.CT tu 0251002560181 DUONG QUANG SANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/21200,000431860.120621.182917.MS 2021.153 FT21163554992842
6/12/21200,000267647.120621.174126.Kha chuyen tien ung ho MS 2021.153 ( chi Hoang Thi Vi )
6/12/21200,000186203.120621.170409.MS 2021 153 hoang thi vi
6/12/21200,000324442.120621.164320.Ung ho MS 2021.153 Hoang Thi Vi FT21163940089069
6/12/21200,000MBVCB.1190413373.ung ho NCHCCCL - Kim Tuyen - 0379322485.CT tu 0531002499524 NGUYEN THI KIM TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/21200,000254255.120621.122127.2021 153 anh chi Hoang Thi Vi
6/12/21200,000721405.120621.115947.NCHCCCL + LENHIBAO + 0917278818
6/12/21200,000MBVCB.1190151431.VU TIEN DAT chuyen tien ung ho MS 2021.153.CT tu 0991000004031 VU TIEN DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/21200,000852944.120621.111519.Ung ho chi Hoang Thi Vi MS 2021.153
6/12/21200,000422996.120621.110730.MS 2021.152 (BE DOAN VU DUY BANG)-120621-11:07:18 422996
6/12/21200,000009132.120621.105104.Ung ho MS 2021.153 chi Hoang Thi Vi FT21163987240055
6/12/21200,000125554.120621.103545.Ung ho MS 2021.153 chi hoang thi vi
6/12/21200,000IBVCB.1190005299.MS 2021 153 chi Hoang Thi Vi.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/12/21200,000MBVCB.1189991312.Ung ho ms 2021.153.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/21200,000171221.120621.095801.Ung ho ms2021.153
6/12/21200,000199800.120621.093945.Ung ho MS2021 152
6/12/21200,000881122.120621.090640.Ung ho MS 2021 153 chi Hoang Thi Vi
6/12/21300,000IBVCB.1190835769.Ung ho MS 2021.151 be Nguyen Van Kha.CT tu 0601000518466 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/12/21300,000MBVCB.1190166488.ung ho MS 2021.153.CT tu 0181002673268 NGUYEN HUU PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/21300,000428371.120621.112820.UNG HO MS 2021.153 (CHI HOANG THI VI)-120621-11:27:29 428371
6/12/21300,000423187.120621.110757.MS 2021.153 HOANG THI VI-120621-11:07:58 423187
6/12/21300,000158623.120621.102905.Ung ho ms 2021 153 chi Hoang Thi Vi
6/12/21300,000274006.120621.102747.Ung ho ms 2021 144 ba chi em mo coi
6/12/21300,000031654.120621.061054.Ung ho MS 2021 153 Hoang Thi Vi
6/12/21500,000IBVCB.1191053941.MS 2021 151 be NGUYEN VAN KHA.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/12/21500,000IBVCB.1191048273.MS 2021 152 be DOAN VU DUY BANG tinh Ben Tre.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/12/21500,000853781.120621.202553.ung ho MS 2021.153
6/12/21500,000807407.120621.192737.ung ho NCHCCCL thang 0974736793
6/12/21500,000632098.120621.145348.Ung ho MS 2021.153
6/12/21500,000185447.120621.141941.Ung ho MS 2021.153 Hoang Thi Vi FT21163870605399
6/12/21500,000MBVCB.1190388483.ung ho NCHCCCL nguyen thu phuong 0906237903.CT tu 0011000767136 NGUYEN THU PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/21500,000240692.120621.130126.MS 2021.144 (ung ho 3 chi em mo coi)
6/12/21500,000929182.120621.120950.Ung ho tu thien MS 2021.153 Chi Hoang Thi Vi
6/12/21500,000866194.120621.112928.UNG HO MS 2021. 153 HOANG THI VI
6/12/21500,000MBVCB.1190102916.UNG HO MS 2021.153 (chi Hoang Thi Vi).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/21500,000204978.120621.104106.MS2021 153 (chi Hoang Thi Vi)
6/12/21500,000MBVCB.1190011684.Ung ho MS 2021.153 ( chi Vi ).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/21500,000407093.120621.100520.T06.2021 (THUY VI) - UNG HO NCHCCCL (BAO VIETNAMNET)-120621-10:04:44 407093
6/12/21500,000921474.120621.092116.UHMS 2021153 chi vi FT21163089707021
6/12/21500,000152187.120621.082403.ung ho MS 2021.153 (chi Hoang Thi Vi)
6/12/21500,000MBVCB.1189817533.Giup do 2021.153.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/21600,000236439.120621.001418.Ung ho NCHCCCL . Luong thi kim Oanh dt 0983336116
6/12/211,000,000848299.120621.154025.Ung ho MS 2021.153 (Chi Hoang Thi Vi)
6/12/211,000,000238053.120621.125722.MS 2021.153 (chi Hoang Thi Vi)
6/12/211,000,000123981.120621.125632.Duong Minh Danh ung ho MS 2021.153 chi Hoang Thi Vi FT21163216034456
6/12/211,000,000MBVCB.1190054848.MS 2021.153 (Hoang Thi Vi).CT tu 0021001639658 NGUYEN QUANG TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/211,000,000MBVCB.1189988398.Ung ho MS: 2021.153 (Hoang Thi Vi).CT tu 1041000042211 HO CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/212,000,000851741.120621.220557.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021153 chi Hoang thi Vi
6/13/211,000IBVCB.1191227614.sdgs.CT tu 0071000688855 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/211,000IBVCB.1191224755.sgdsg.CT tu 0601000543486 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/2110,000MBVCB.1191723852.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.154.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/2120,000MBVCB.1192237465.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 2021.154(bon chi em mo coi).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/2150,000723519.120621.224343.MoMoT0978021612T12808324101T970436Tung ho MS 2021 153
6/13/2150,000500934.120621.224016.ung ho MS 2021 152
6/13/2150,000586382.130621.102053.UNG HO MS 2021.146 (DAO THI THANH HA)-130621-10:24:10 586382
6/13/2150,000MBVCB.1191434005.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.154 bon chi em mo coi. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/2150,000MBVCB.1191429481.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.153 chi Hoang Thi Vi. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/2150,000MBVCB.1191427023.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.152 be Doan Vu Duy Bang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/2150,000MBVCB.1191362696.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.154 (bon chi em mo coi)Vietnamnet 13/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/2150,000685878.130621.060214.Ung ho MS 2021154 bon chi em mo coi FT21165020113216
6/13/2150,009IBVCB.1191845838.Giup ma so 2021 154 bon chi em mo coi .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/13/2168,000MBVCB.1191543017.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MA 2021.154 (bon Chi Em Mo Coi). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/21100,000MBVCB.1191221749.MS2021.152.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/21100,000931148.120621.223211.Chuyen tien ung ho MS 2021.153 chi Hoang Thi Vy
6/13/21100,000148594.130621.205924.ung ho NCHCCCL giang 0377319249
6/13/21100,000186083.130621.190147.Ung ho MS 2020.300 be Dao Dang Quang FT21165490831583
6/13/21100,000991988.130621.175135.Ung ho MS 2021.153 (chi Hoang Thi Vi) - tu gia dinh Hien Toan
6/13/21100,000037272.130621.170053.Ung ho MS 2021.151 Be Nguyen Van Kha
6/13/21100,000978424.130621.153333.T ung ho 4 chi em mo coi MS 2021.154
6/13/21100,000292002.130621.130242.NGUYEN QUOC TUAN chuyen tien ung ho MS 2021.154
6/13/21100,000116953.130621.120452.MS 2021 154 bon chi em mo coi
6/13/21100,000114966.130621.115419.MS 2021 152 be Doan Vu Duy Bang
6/13/21100,000247247.130621.103726.Ung ho MS2021 154 bon chi em mo coi
6/13/21100,000059915.130621.082706.Vinh Nam ung ho ms 2021 154 bon chi em mo coi Giang Thi May
6/13/21100,000076151.130621.075549.MS 2021 154 bon chi em mo coi
6/13/21100,000MBVCB.1191385673.MS 2021 .154.CT tu 0441003719495 DOAN NGOC QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/21120,000725883.130621.221019.Vietcombank;0011002643148;Ung ho NCHCCCL DUONG THI VAN HUONG 0988436414 chuyen khoan
6/13/21200,000407488.130621.202735.Lin ung ho ms 2020.300( be dao dang quang
6/13/21200,000186231.130621.190157.Ung ho MS2020 300 be Dao Dang Quang FT21165962136310
6/13/21200,000MBVCB.1192144199.MS 2021.154 (Bon chi em mo coi).CT tu 0111000242793 NGUYEN TRONG HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/21200,000MBVCB.1191895506.ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/21200,000MBVCB.1191862521.ung ho MS 2021.146 Dao Thi Thanh Ha.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/21200,000MBVCB.1191860358.ung ho MS 2021.149 anh Tran Van Phuong.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/21200,000MBVCB.1191859267.ung ho MS 2021.150 gia dinh anh Lai.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/21200,000MBVCB.1191856634.ung ho MS 2021.151 be Nguyen Van Kha.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/21200,000115716.130621.115819.MS 2021 153 chi Hoang Thi Vi
6/13/21200,000IBVCB.1191717547.MS 2021 154 bon chi em mo coi.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/13/21200,000597835.130621.113252.MS 2021.154 (BON CHI EM MO COI)-130621-11:32:11 597835
6/13/21200,000MBVCB.1191531028.Ung ho MS 2021 152 Be Doan Vu Duy Bang.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/13/21200,000698350.130621.072701.Ung ho MS 2021154 bon chi em mo coi FT21165827765920
6/13/21200,000875960.130621.065140.ung ho MS 2021.154 (bon chi em mo coi)
6/13/21240,000668176.130621.014415.Ung ho NCHCCCL Nguyen Anh Ri 070890235 FT21165205613810
6/13/21300,000930925.120621.223302.Chuyen tien ung ho MS 2021.152 be Doan Vu Duy Bang
6/13/21300,000930239.120621.222849.Chuyen tien ung ho MS 2021.153 chi Hoang Thi Vi
6/13/21300,000MBVCB.1191997208.UNG HO MS 2021.154 (bon chi em mo coi).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/21300,000267105.130621.113637.VO THI HONG LE chuyen tien ung ho chau Ngo Minh Phu ;MS 2021. 051; chuc chau mau khoi benh
6/13/21350,000MBVCB.1191529214.Ung ho MS 2021 154 Bon chi em mo coi.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/13/21500,000121134.130621.174559.Ung ho MS 2020 064 em Hoang Phuong Thao FT21165731307060
6/13/21500,000163886.130621.101428.ck giup ban Hoang Thi Vi (sinh 1985-Que Ha Giang) sinh con.
6/13/21500,000ATM_FTF.02800065.268624.20210613.095455.9704368621126160016.FrAcc:1016494971.ToAcc:0011002643148.GD:BINH DUONG UBND TT UYEN HBINHDUONG VN
6/13/21500,000755115.130621.093805.Ung ho MS 2021.154 bon chi em mo coi FT21165515147803
6/13/21500,000MBVCB.1191476606.Tu thien.CT tu 0011001632310 PHAM VU HOAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/21500,000566643.130621.071601.UNG HO MS : 2021.154( BON CHI EM MO COI)-130621-07:19:17 566643
6/13/21500,000000339.130621.070309.CK nhanh - Chuyen tien ung ho chau giang thi may,giang thi dinh,giang mi nhu ms2021.154
6/13/21500,000MBVCB.1191345192.Ung ho MS 2021.154.CT tu 0251001229910 HO TU ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/21500,000955939.130621.003045.MS 2021.153
6/13/211,000,000452169.130621.173812.IBFT Ung ho nchcccl Thuan Anh 0362881550
6/13/211,000,000301887.130621.151015.Ung ho MS 2021.154
6/13/211,000,000853200.130621.140146.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;PHAN DINH TUAN chuyen khoan ung ho MS 2021 154 bon chi em mo coi
6/13/212,000,000299814.130621.213117.Duong Minh Danh ung ho MS 2021.154 bon chi em mo coi FT21165063002932
6/13/212,000,000010510.130621.184349.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 154 Ung ho 4 chi em mo coi
6/13/215,000,000MBVCB.1192382193.DANG HUNG THAI ung ho MS2020.300 ( be Dao Dang Quang).CT tu 0491000416187 DANG HUNG THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/215,000152037.140621.084949.Ung ho MS 2021 155 anh Pham Minh Duan NAM MO QUAN THE AM BO TAT
6/14/2110,000IBVCB.1194129531.UNG HO MS 2021 154 Bon chi em mo coi.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/14/2110,000IBVCB.1194127288.Ung ho MS 2021 155 Anh Duan.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/14/2110,000IBVCB.1194124728.UNG HO MS 2021 152 BE BANG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/14/2110,000IBVCB.1194118437.Ung ho MS 2021 153 Chi Vi.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/14/2120,000026503.140621.025716.Ung ho NCHCCCL NNA sdt 619
6/14/2130,000MBVCB.1192753286.tai nan giao thongochan thuong so nao.CT tu 0281000579909 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/14/2150,000363064.130621.234231.MS 2021.122 E Le Tran Yen Vy FT21165783520112
6/14/2150,000MBVCB.1194394449.Ms 2021 155.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/14/2150,000812137.140621.155608.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021155 anh Pham Minh Duan
6/14/2150,000MBVCB.1193753993.Ms 2021 154 bon chi em.CT tu 0011004097740 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/14/2150,000827972.140621.154533.Ung ho MS 2021155 anh Pham Minh Duan
6/14/2150,000IBVCB.1193485368.Giup ma so 2021 155 anh Pham Minh Duan.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/14/2150,000MBVCB.1193463958.Ung ho NCHCCCL Van Quynh 0356446121.CT tu 0351000711573 NGUYEN HONG VAN QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/2150,000724278.140621.125347.Ung ho NCHCCCL Ninh Thi Huyen 0349723160 FT21165707809122
6/14/2150,000342569.140621.103904.nho bao gui anh pham minh duan bi tai nan o bv ndgia dinh
6/14/2150,000275352.140621.085201.Giup do anh pham minh duan ma so 2021155
6/14/2150,000MBVCB.1192829606.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.155 (anh Pham Min Duan).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/2150,000MBVCB.1192829188.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.154 (bon chi em mo coi).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/2150,000MBVCB.1192828800.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.153 (chi Hoang Thi Vi).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/2150,000MBVCB.1192749207.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.155 (anh Pham Minh Duan)Vietnamnet 14/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/2150,000400185.140621.052800.Ung ho MS 2021152 Be Doan Vu Duy Bang FT21165925324033
6/14/2168,000MBVCB.1193085255.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.155 (Anh Pham Minh Duan). (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/2170,000Sender:79334001.DD:140621.SHGD:10003609.BO:LUONG DUC TOAN0899118.UNG HO MS 2021 155 (ANH PHAM MINH DUAN) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
6/14/2170,000SHGD:10010050.DD:210614.BO:NGUYEN THU HOAI.Remark:Nguyen Chau Anh, xa Cong Hoa,Quoc Oai,Ha Noi ung ho MS 2021.153 chi Hoang Thi Vi
6/14/21100,000245969.130621.235454.Ung ho ms 2021 151 be Nguyen Van Kha
6/14/21100,000245741.130621.235135.Ung ho ms 2021 153 chi Hoang Thi Vi
6/14/21100,000209119.140621.201030.NGUYEN KIM CHAU ung ho MS 2021.155 anh Pham Minh Duan. Mong anh mau khoe manh. FT21165200410177
6/14/21100,000251017.140621.195047.MS 2021 155 anh Pham Minh Duan
6/14/21100,000604557.140621.193236.MS 2021.155 anh pham minh duan
6/14/21100,000787008.140621.162036.T ung ho anh Pham minh Duan MS 2021.155
6/14/21100,000788034.140621.154148.Chuyen tien ung ho ms 2021.155 pham minh duan
6/14/21100,000239434.140621.153706.Ung ho MS 2021.155 (anh Pham Minh Duan). Tu gia dinh STN
6/14/21100,000738203.140621.133312.GIA DINHH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.155 (ANH PHAM MINH DUAN)-140621-13:32:22 738203
6/14/21100,000555091.140621.130707.Ung ho MS2021 155 Pham Minh Duan
6/14/21100,000MBVCB.1193236042.MS 2021153 cho hiang thi vi.CT tu 0061001005872 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/14/21100,000212531.140621.095132.Ung ho 2021155 Pham Minh Duan
6/14/21100,000MBVCB.1192951243.Ung ho ms2021.155 a pham minh duan.CT tu 0611001933223 PHAM VAN THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21100,000080184.140621.083557.Vinh Nam ung ho ms 2021 155 anh Pham Minh Duan
6/14/21100,000705783.140621.080439.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.153 (CHI HOANG THI VI)-140621-08:04:16 705783
6/14/21100,000705526.140621.080244.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.154 (BON CHI EM MO COI)-140621-08:01:55 705526
6/14/21100,000MBVCB.1192827459.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.152 (Be Doan Vu Duy Bang).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21100,000704398.140621.075310.UNG HO MS : 2021.155( ANH PHAM MINH DUAN)-140621-07:52:57 704398
6/14/21100,000MBVCB.1192786392.ung ho MS 2021.154 (4 chi em mo coi).CT tu 0611001975825 DO THANH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21100,000921505.140621.055303.VO NGOC TRIEU chuyen tien ung ho ma so 2021 155-VNPT2021061422641339
6/14/21140,000466564.140621.202401.Ung ho NCHCCCL Dinh Thi Le Hoa 0935044466
6/14/21200,000808223.130621.231156.UNG HO MS2021 153 (HOANG THI VI)
6/14/21200,000MBVCB.1192628960.Ung ho ?MS 2021.154.CT tu 0351000738653 NGUYEN VAN TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21200,000MBVCB.1194391412.Ms 2021 154.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/14/21200,000MBVCB.1194354126.Uh MS 2021.153 (chi Hoang Thi Vi)- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0721000537005 DOAN THI LUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21200,000MBVCB.1194018953.ung ho NCHCCCL+Bui Thi Ba+0377471583.CT tu 0151000605412 LE THANH DAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21200,000MBVCB.1193792281.BUI MINH THANH chuyen tien ung ho MS 2021.154 (bon chi em mo coi).CT tu 0041000730634 BUI MINH THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21200,000870389.140621.151736.MS2021.118 em Pham Thi Phuong -co Hue ung ho FT21165460713282
6/14/21200,000MBVCB.1193478465.Ung ho MS 2021.155 ( Pham Minh Duan ).CT tu 0281001170912 NGUYEN THI NHU MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21200,000IBVCB.1193187714.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.154 (bon chi em mo coi).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21200,000IBVCB.1193184908.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.153 (chi Hoang Thi Vi).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21200,000MBVCB.1193162396.Ung ho MS 2021.155 ( a Pham Minh Duan).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21200,000MBVCB.1193018382.MS2021.155 Pham Minh Duan.CT tu 0071000840296 NGUYEN HONG TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21200,000MBVCB.1193016412.MS2021.152 Doan Vu Duy Bang.CT tu 0071000840296 NGUYEN HONG TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21200,000855983.140621.092150.ung ho MS 2021.155 anh Pham Minh Duan
6/14/21200,000IBVCB.1192925209.MS 2021 155 anh Pham Minh Duan.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/14/21200,000709663.140621.083026.UNG HO MS 2021.155 ANH PHAM MINH DUAN-140621-08:33:51 709663
6/14/21200,000141079.140621.082258.ung ho anh Tran Minh Duan( Ca Mau)
6/14/21200,000MBVCB.1192863321.MS 2021.155.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21200,000MBVCB.1192854672.MS 2021.155 ( ung ho a Pham Minh Duan).CT tu 0491000038839 NGUYEN LE SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21300,000808257.130621.231421.UNG HO MS2021 154 (BON CHI EM MO COI)
6/14/21300,000SHGD:10040569.DD:210614.BO:NGUYEN BA HAI.Remark:Ung ho MS 2021.155 anh pham minh duan
6/14/21300,000210573.140621.150919.PHAM THI KIM CHI chuyen tien MS 2021 155 anh Pham Van Duan.
6/14/21300,000214425.140621.135941.ung ho MS 2021.155( anh Pham minh Duan)
6/14/21300,000944752.140621.110159.Dang Tuan chuyen tien ung ho MS 2021 155 anh Pham Minh Duan-VNPT2021061422757726
6/14/21300,000IBVCB.1193180291.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.155 (anh Pham Minh Duan).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21300,000SHGD:10013721.DD:210614.BO:TU THANH LIEM.Remark:Ung ho MS 2021.153
6/14/21500,000231409.140621.193718.Tran Anh Tuan ung ho 4 chi em mo coi MS 2021 154
6/14/21500,000141302.140621.185724.Ung ho MS 2021.155 Pham Minh Duan FT21165626882198
6/14/21500,000137764.140621.185400.Ung ho MS 2021.155 Pham Minh Duan FT21165545105318
6/14/21500,000973156.140621.170957.ung ho MS 2021 154 bon chi em mo coi
6/14/21500,000MBVCB.1193789842.HO Tro 4 chi em.CT tu 0121000668154 HO THI CUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21500,000MBVCB.1193346613.UNG HO MS 2021.155 (anh Pham Minh Duan).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21500,000IBVCB.1193212394.Ung ho MS 2021.155 (anh Pham Minh Duan).CT tu 0041000164136 PHAM TRAN PHU QUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21500,000MBVCB.1193090031.Ung ho MS 2021.155 ( anh Duan ).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21500,000SHGD:10021797.DD:210614.BO:HO HUYEN NGA.Remark:Ung ho MS 2021.062
6/14/21500,000SHGD:10023044.DD:210614.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.155 anh Pham Minh Duan
6/14/21500,000774431.140621.092901.NGUYEN DANH SON HN ung ho MS 2021153 hoang thi vi CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET
6/14/21500,000067658.140621.081734.MS 2021 155 anh Pham Minh Duan
6/14/21500,000MBVCB.1192813307.Giup do 2021.155.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/21500,000173310.140621.072808.Ung ho MS 2021.155 (anh Pham Minh Duan)
6/14/21900,000MBVCB.1193195346.Ung ho MS2021.152 (Doan Vu Duy Bang).CT tu 1015363035 NGUYEN NGOC CHAU LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/211,000,000885715.140621.165302.Ung ho MS 2021.154 Bon chi em mo coi
6/14/211,000,000131814.140621.113422.Ung ho MS 2021 138 Hoang Dinh Canh
6/14/211,000,000324424.140621.111302.Ung ho MS 2021.152
6/14/211,000,000943453.140621.105107.Ung ho ms 2021.154 bon chi em mo coi
6/14/211,000,000IBPS/SE:01310005.DD:140621.SH:10008990.BO:HOANG DINH VIEN.GIUP TRAN VAN PHUONG
6/14/211,000,000MBVCB.1192874474.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2021.155(anh pham minh duan).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/211,200,000851234.140621.091759.Ba Rymar Alla giup do MS 2021.152 Be Doan Vu Duy Bang
6/14/211,500,000853835.140621.091915.Kolmakova Ekaterina giup do MS 2021.152 Be Doan Vu Duy Bang
6/14/211,500,000SHGD:10012908.DD:210614.BO:NGUYEN TRONG CANH.Remark:Ung ho NCHCCCL
6/14/212,000,000709711.140621.214255.ms 2020.300 ung ho be dao dang quang
6/14/212,000,000DANG THI PHUONG UNG HO MA SO 2021.154, 2021.155, MOI MA SO 1TRD
6/14/212,000,000838172.140621.145144.Ung ho MS 2021153 chi Hoang thi Vi FT21165665537406
6/14/212,000,000MBVCB.1192974168.Ung ho NCHCCCL+han+0903372525.CT tu 0071001040664 VO DINH NGOC HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/212,000,000463761.140621.084836.Do nguyet anh ung ho MS 2021.155 FT21165228480514
6/14/215,000,000825640.140621.085157.Ong Tu Van giup do cho MS 2021.155 anh Pham Minh Duan
6/15/2110,000IBVCB.1195775382.UNG HO MS 2021 156 SUNG MI DIA.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/15/2110,000146733.150621.083953.Ung ho MS 2021 156 Sung Mi Dia NAM MO QUAN THE AM BO TAT
6/15/2120,000MBVCB.1195788715.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 2021.155(anh pham minh duan).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/2120,000MBVCB.1195780397.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 2021.156(sung mia dia).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/2120,000211172.150621.080313.Ung ho NCHCCCL Nguyen Quynh Chau 0913366286
6/15/2130,000967875.150621.202658.MS 2021.156
6/15/2150,000580948.150621.183120.A TUAN KHAI chuyen tien toi BAO VIETNAMNET-0011002643148
6/15/2150,000950695.150621.161638.ung ho NCHCCCL Van 0988745859 FT21166615136280
6/15/2150,000663617.150621.142617.Ms 2021 156 Sung Mi Dia
6/15/2150,000IBVCB.1195370425.Giup ma so 2021 156 Sung Mi Dia.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/15/2150,000IBVCB.1195264665.ung ho ma so MS 2021 150 gia dinh anh Lai.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/15/2150,000IBVCB.1195261920.ung ho ma so MS 2021 148 Pham Dieu Huyen.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/15/2150,000IBVCB.1195258264.ung ho ma so MS 2021 149 anh Tran Van Phuong.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/15/2150,000IBVCB.1195255400.ung ho ma so MS 2021 151 be Nguyen Van Kha.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/15/2150,000IBVCB.1195240336.ung ho ma so MS 2021 152 be Doan Vu Duy Bang.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/15/2150,000IBVCB.1195236546.ung ho ma so MS 2021 153 chi Hoang Thi Vi.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/15/2150,000IBVCB.1195231987.ung ho ma so MS 2021 154 bon chi em mo coi.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/15/2150,000IBVCB.1195224397.ung ho ma so MS 2021 155 anh Pham Minh Duan.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/15/2150,000630602.150621.112358.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0011002643148 - BAO VIETNAMNET FT21166480900735
6/15/2150,000400719.150621.111451.TRUONG THUY DUY chuyen tien
6/15/2150,000919495.150621.110523.Ung ho MS 2021156 Sung Mi Dia
6/15/2150,000MBVCB.1195106159.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.155 anh Pham Minh Duan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/2150,000MBVCB.1195096804.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.156 Sung Mi Dia. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/2150,000SHGD:10001257.DD:210615.BO:LE VAN THANG.Remark:995221061552919 Ung ho MS 2021.156 be Sung Mi Dia
6/15/2150,000489570.150621.092442.Ms 2021.156 Sung Mia Dia FT21166662774314
6/15/2150,000MBVCB.1194687806.Ung ho MS 2021.156.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/2150,000392965.150621.062235.Ung ho MS 2021.156 Sung Mi Dia FT21166407285153
6/15/2150,000MBVCB.1194654427.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.156 (em Sung Mi Dia)Vietnamnet 15/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/2150,000361795.150621.004204.Ung ho nchcccl FT21166259045543
6/15/2186,000MBVCB.1196163506.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.156 (Sung Mi Dia). (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21100,000527656.140621.234518.Ung ho ma so 4135 chi Le Thi Thuy
6/15/21100,000069355.150621.222551.T ung ho Sung Mi Dia MS 2021.156
6/15/21100,000512006.150621.221627.MS 2021 153 chi Hoang thi Vi
6/15/21100,000508068.150621.221209.MS 2021 154 bon chi em mo coi
6/15/21100,000235142.150621.195411.UH MS 2021.156 (Sung Mi Dia)
6/15/21100,000MBVCB.1195803538.Ung ho MS 2021.156 (Sung Mi Dia)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21100,000568234.150621.032110.Ms 2021.156 Sung Mi Dia
6/15/21100,000681429.150621.151510.ms 2021156 sung mi dia
6/15/21100,000424913.150621.151347.Ung ho MS 2021.156 (Sung Mi Dia). Mong be som duoc dieu tri.
6/15/21100,000108484.150621.151233.TTTP ung ho Ms2021.153 chi Hoang Thi Vi
6/15/21100,000854164.150621.150725.NCHCCCL TRANGHUYNH 0905439119 FT21166239304962
6/15/21100,000719880.150621.145240.MS 2021 156 Sung Mi Dia
6/15/21100,000102850.150621.145505.TTTP ung ho Ms2021.156 Sung Mia Dia
6/15/21100,000967125.150621.132430.UNG HO MS : 2021.156( SUNG MI DIA)-150621-13:27:43 967125
6/15/21100,000476433.150621.115028.Ung ho MS2021 156 Sung Mi Dia
6/15/21100,000932082.150621.104724.UNG HO NCHCCCL+ CHI MINH-150621-10:49:28 932082
6/15/21100,000SHGD:10001328.DD:210615.BO:LE VAN THANG.Remark:995221061553072 Ung ho MS 2021.155 anh Pham Minh Duan
6/15/21100,000SHGD:10001305.DD:210615.BO:LE VAN THANG.Remark:995221061552834 Ung ho MS 2021.154 Bon chi em mo coi Giang Thi May tai Ha Giang
6/15/21100,000157735.150621.094855.Ung ho MS 2021 156
6/15/21100,000MBVCB.1194942526.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.156 (Sung Mi Dia).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21100,000906831.150621.092713.ung ho MS 2021.156
6/15/21100,000909674.150621.092706.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.156 (SUNG MI DIA)-150621-09:26:17 909674
6/15/21100,000047353.150621.091913.ung ho MS 2021.156 Sung Mi Dia
6/15/21100,000439901.150621.083032.MS 2021-156 Sung Mi Dia FT21166662572117
6/15/21100,000082360.150621.082655.Vinh Nam ung ho ms 2021 156 Sung Mi Dia
6/15/21100,000339498.150621.074327.Vietcombank;0011002643148;LE THI THU HUONG chuyen khoan le thi thu huong
6/15/21100,000MBVCB.1194724542.MS 2021.156.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21150,000IBVCB.1194749884.Ung ho MS 2021.156 (Sung Mi Dia).CT tu 0121000696045 TRAN THI THUY KIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21200,000922805.150621.221918.ung ho MS 2021 156 Sung Mi Dia
6/15/21200,000335952.150621.220156.Do duc viet ung ho ms 2021.156 sung mi dia FT21167633450643
6/15/21200,000MBVCB.1196470534.Ung ho MS2021.156 (Sung Mi Dia).CT tu 0111000217942 NGUYEN THI MINH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21200,000309906.150621.212942.Ung ho ms 2021.156 FT21167301750600
6/15/21200,000942113.150621.161040.Ung ho MS 2021.156 Sung Mi Dia FT21166544596009
6/15/21200,000572193.150621.033502.Ung ho MS 2021.156 SUNG MI DIA
6/15/21200,000MBVCB.1195646032.Ung ho MS 2021.156 (sung mi dia).CT tu 0011004024512 PHAM HAI LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21200,000MBVCB.1195606563.2021 SO 156.CT tu 0181000943939 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/15/21200,000MBVCB.1195588690.Ung ho MS 2021.156 (Sung Mi Di).CT tu 0491001564805 TRINH SON HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21200,000MBVCB.1195523650.PHAM THI MAI THU giup do MS 2021.154 bon chi em mo coi.CT tu 0461000408535 PHAM THI MAI THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21200,000MBVCB.1195516077.PHAM THI MAI THU giup do MS 2021.156 be Sung Mi Dia .CT tu 0461000408535 PHAM THI MAI THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21200,000MBVCB.1195509662.PHAM THI MAI THU giup do MS 2021.151 be Nguyen Van Kha.CT tu 0461000408535 PHAM THI MAI THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21200,000MBVCB.1195502414.PHAM THI MAI THU giup do MS 2021.152??be Doan Vu Duy Bang.CT tu 0461000408535 PHAM THI MAI THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21200,000973650.150621.135445.MS 20021.156 (SUNG MI DIA)-150621-13:54:38 973650
6/15/21200,000MBVCB.1195359123.hong mat.CT tu 0021001067153 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/15/21200,000670769.150621.124225.ung ho MS 2021.155 anh Pham Minh Duan
6/15/21200,000667561.150621.123847.ung ho MS 2021.156 Sung Mi Dia
6/15/21200,000MBVCB.1195301824.UH MS 2021.156.CT tu 0011004330037 LUU HONG PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21200,000024095.150621.113240.ANH DAO chuyen tien ung ho ma so 2021 155-VNPT2021061523137186
6/15/21200,000627492.150621.112124.Ung ho Sung Mi Dia Ms 2021-156 FT21166004949507
6/15/21200,000IBVCB.1195036922.ung ho MS 2021.124 (Nguyen Nhat Truong).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21200,000MBVCB.1195000940.ms 2021.145.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21200,000175916.150621.100618.NGUYEN VAN TIEN ung ho ba chi em mo coi MS 2021 144
6/15/21200,000MBVCB.1194998576.ms 2021.144.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21200,000MBVCB.1194995533.md 2021.142.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21200,000MBVCB.1194993625.ms 2021.143.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21200,000MBVCB.1194991831.ms 2021.138.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21200,000MBVCB.1194987155.ms 2021.135.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21200,000036111.150621.095800.Vietcombank;0011002643148;TRAN NGOC CHIEN chuyen khoan ung ho MS 2021.156
6/15/21200,000MBVCB.1194883983.MS 2021.156.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21200,000MBVCB.1194863535.Ung ho MS 2021.156 ( be Sung Mi Da).CT tu 0111001513070 NGUYEN HONG THOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21200,000MBVCB.1194830929.ung ho MS 2021.156 ( Sung Mi Dia ).CT tu 0281001170912 NGUYEN THI NHU MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21200,000MBVCB.1194821848.MS 2021.156 Chuc Chau Dia mau lanh benh.CT tu 0481000851736 HONG HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21200,000MBVCB.1194734519.2021.156 (sung mi dia).CT tu 0301000316003 BUI QUANG CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21200,000252975.150621.073434.MS 2021.156 ( ung ho em Sung Mi Dia)
6/15/21200,000MBVCB.1194671486.Ung ho ms 2021.156.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21200,000392096.150621.061709.MS 2021.156 Sung Mi Dia FT21166979822739
6/15/21200,000790338.150621.055532.ung ho ms2021.156 Sung Mi Dia
6/15/21240,000120013.150621.095521.DOAN THI HUONG TUONG - UNG HO 12 THANG NCHCCCL
6/15/21250,000MBVCB.1195827934.HO TAN THANH chuyen tien Ung ho MS 2021-155 (anh Pham minh Duan).CT tu 0071001022352 HO TAN THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21300,000992622.150621.205343.Ung ho MS 2021.156 Sung Mi Dia
6/15/21300,000MBVCB.1196292361.ms 2021 156 uh Sung Mi Dia.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/15/21300,000MBVCB.1195680927.Ho tro MS 2021.156( Sung Mi Dia).CT tu 0181003598714 NGUYEN THI THU LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21300,000IBPS/SE:79310001.DD:150621.SH:10021000.BO:NGUYEN MINH PHUONG.UNG HO MA SO 2021.156 SUNG MIDIA
6/15/21300,000IBVCB.1195622492.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.156 (Sung Mi Dia).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21300,000233646.150621.141922.Ung ho NCHCCCL+ Tran Thi Ngoc Bich + 0989225210
6/15/21300,000IBVCB.1195250079.MS 2021 154 bon chi em mo coi Ha Giang.CT tu 0611001911128 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/15/21300,000IBVCB.1195216785.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.155 cho anh Pham Minh Duan.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21300,000IBVCB.1195214979.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.152 cho be Doan Vu Duy Bang.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21300,000IBVCB.1195207223.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.153 cho chi Hoang Thi Vi.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21300,000IBVCB.1195202186.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.151 cho Be Nguyen Van Kha.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21300,000IBVCB.1195191403.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.149 cho anh Tran Van Phuong.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21300,000IBVCB.1195186933.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.147 cho gia dinh ong Loc.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21300,000IBVCB.1195181236.Ong Le Ky Phung ung ho MS MS 2021.148 cho Pham Dieu Huyen.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21300,000MBVCB.1195168843.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! UH MS 2021.154( 4 ci e mo coi).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21300,000561809.150621.105307.Chuyen tien uh ms 2021.156 be sung mi dia
6/15/21300,000MBVCB.1194967754.PHAM MY LIEN- ung ho MS2021.156(sung mi dia).CT tu 0011000771307 PHAM MY LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21300,000967204.150621.094538.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021156 be Sung Mi Dia
6/15/21300,000795536.150621.062626.ct ung ho be Sung Mi Dia tinh Ha Giang
6/15/21300,000049719.150621.062423.ung ho MS 2021156 2021155 2021154
6/15/21400,000054976.150621.185918.UNG HO MS 2021.156 (SUNG MI DIA)-150621-18:59:10 054976
6/15/21400,000IBVCB.1195510284.MS 2021 156 Sung Mi Dia.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/15/21480,000MBVCB.1194985315.ung ho MS 2021.156 (Sung Mi Dia).CT tu 0181003632738 NGUYEN VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21500,000271490.150621.210841.Ung ho MS 2021.155 Pham Minh Duan
6/15/21500,000247668.150621.202503.Ung ho MS 2021.156 FT21166548591374
6/15/21500,000940884.150621.195819.Ung Ho MS 2021.156 (Sung Mi Dia)
6/15/21500,000177637.150621.191703.Ung ho MS 2021.156 Sung Mi Dia FT21166393904220
6/15/21500,000209035.150621.161914.Ung ho NCHCCCL Duong Ha 0902068699
6/15/21500,000MBVCB.1195658561.Ung ho NCHCCCL (Kim Chung, 0918481001).CT tu 0071000585435 VO THI KIM CHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21500,000SHGD:10019176.DD:210615.BO:BUI HUONG GIANG.Remark:MK ung ho Ms 2021.156. Be Sung Mi Dia
6/15/21500,000MBVCB.1195299543.MS 2021156 be Sung Mi Dia.CT tu 0071002401454 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/15/21500,000949151.150621.115153.UNG HO MA SO 2021-156 ( SUNG MI DIA)-150621-11:51:25 949151
6/15/21500,000184173.150621.101330.PHI TUONG NGA gui MS 2021 156 Sung Mi Dia
6/15/21500,000MBVCB.1194909923.L TB NHUNG chuyen tien ung ho MS 2001 156 (Sung Mi Dia).CT tu 0151000109594 LUONG THI BICH NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/21500,000066379.150621.071003.ung ho MS 2021 156 Sung Mi Dia
6/15/21500,000191822.150621.055312.ung ho MS 2021.156 (Sung Mi Dia)
6/15/211,000,000799781.150621.211639.Ung ho MS 2021.156 Sung Mi Dia
6/15/211,000,000010434.150621.165810.Ung ho MS 2021 155 anh Pham Minh Duan FT21166981010333
6/15/211,000,000933323.150621.160431.Ung ho MS 2021.156 Sung Mi Dia FT21166125691615
6/15/211,000,000359027.150621.132233.Ung ho MS 2021 154 bon chi em mo coi
6/15/211,000,000MBVCB.1195272518.BUI HUU TAI chuyen tien ung ho MS 2020.064 (em Hoang Phuong Thao).CT tu 0371000505888 BUI HUU TAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/211,000,000MBVCB.1195240577.UNG HO MS 2021.156 (Sung Mi Dia).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/211,000,000SHGD:10002041.DD:210615.BO:NGUYEN THI THUY TRANG.Remark:995221061554397 ung ho MS 2021.140 PHAM MINH NHAT
6/15/211,000,000MBVCB.1195018583.ung ho MS 2021.154 (bon chi em mo coi).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/211,000,000MBVCB.1195017093.ung ho MS 2021.155 (anh Pham Minh Duan).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/211,000,000MBVCB.1195013619.ung ho MS 2021.156 (Sung Mi Dia).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/211,000,000562773.150621.083313.Vietcombank;0011002643148;ung ho?MS 2021156 Sung Mi Dia
6/15/211,000,000MBVCB.1194678608.Ung ho ms 2021.156 sung mi da.CT tu 0531002599419 TRAN VAN LUU PHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/212,000,000SHGD:10007816.DD:210615.BO:TRAN CONG BINH.Remark:Ung ho ms 2021.156.Sung Mi Diai
6/15/213,000,000299036.150621.160433.Ung ho MS 2021.144 (ba chi em mo coi)
6/15/213,000,000795655.150621.062806.Chuyen tien ung ho MS 2021.156 Sung mi dia
6/15/215,000,000837825.150621.081310.Ong Tu Van giup do cho MS 2021.156 Sung Mi Dia
6/16/215,000203316.160621.091801.Ung ho MS 2021 157 anh Tran Van Hung NAM MO QUAN THE AM BO TAT
6/16/2110,000MBVCB.1197430726.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.157.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/2120,000MBVCB.1196602216.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.156.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/2120,000MBVCB.1196601846.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.155.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/2120,000206092.160621.194702.Ung ho NCHCCCL TRUONG YEN NHI 819083117705
6/16/2120,000MBVCB.1198012260.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.157 anh tran van hung.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/2150,000MBVCB.1198401639.Ung ho NCHCCCL Huynh van tu 0939464605.CT tu 0151000599042 HUYNH VAN TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/2150,000671329.160621.163455.Ung ho Ms 2021.156 sung mi dia
6/16/2150,000061255.160621.151450.A TUAN KHAI chuyen tien toi BAO VIETNAMNET-0011002643148
6/16/2150,000610282.160621.140117.Nhom Vien gach nho Ung ho Ma so 156
6/16/2150,000609624.160621.140047.Nhom Vien gach nho Ung ho Ma so 154
6/16/2150,000609091.160621.140018.Nhom Vien gach nho Ung ho Ma so 152
6/16/2150,000IBVCB.1197441684.Giup ma so 2021 157 anh Tran Van Hung .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/16/2150,000060116.160621.112043.Ung ho MS 2021157 anh Tran Van Hung
6/16/2150,000872633.160621.093104.A TUAN KHAI chuyen tien toi BAO VIETNAMNET-0011002643148
6/16/2150,000859762.160621.091138.A TUAN KHAI chuyen tien toi BAO VIETNAMNET-0011002643148
6/16/2150,000MBVCB.1196784841.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.157 (anh Tran Van Hung).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/2150,000MBVCB.1196716678.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.157 (anh Tran Van Hung)Vietnamnet 16/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/2186,000MBVCB.1196750407.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.157 (anh Tran Van Hung). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/21100,000711237.150621.234659.ung ho MS 2021.156 (sung mi dia)
6/16/21100,000MBVCB.1196589120.MS 2021.156 (Sung Mi Dia).CT tu 0181003336183 DUONG THUC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/21100,000094289.160621.214801.Ung ho ma so 2021 155 a Pham Minh Duan
6/16/21100,000079533.160621.204329.Ung ho quy vacxin phong chong COVID 19
6/16/21100,000653663.160621.174646.Diep te chuyen tien ung ho chuong trinh nhu chua hue co cuoc chia ly
6/16/21100,000795915.160621.161132.VIETTEL 400300 LIENNH 210616 210616015373253 400201 CHI OANH ungho hoangthivi
6/16/21100,000MBVCB.1197693960.Ung ho MS 2021.157 anh tran van hung.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/21100,000MBVCB.1197643500.NHAM QUANG TUYEN MS 2021.157 .CT tu 0121000325069 NHAM QUANG TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/21100,000MBVCB.1197627080.ung ho MS 2021.154 (bon chi em mo coi).CT tu 1021007918 HOANG NHAT HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/21100,000MBVCB.1197622364.ung ho MS 2021.155 (anh Pham Minh Duan).CT tu 1021007918 HOANG NHAT HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/21100,000MBVCB.1197616586.ung ho MS 2021.156 (Sung Mi Dia).CT tu 1021007918 HOANG NHAT HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/21100,000373145.160621.140718.Ung ho MS2021 157 Tran Van Hung
6/16/21100,000194527.160621.140229.UNG HO MS : 2021.157( ANH TRAN VAN HUNG)-160621-14:05:37 194527
6/16/21100,000MBVCB.1197440763.MS 2021.157.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/21100,000SHGD:10015910.DD:210616.BO:NGUYEN THI PHUONG UYEN.Remark:Ung ho MS 2021 156 Sung Mi Dia
6/16/21100,000583380.160621.125344.Ung ho MS 2021.157 (anh Tran Van Hung)
6/16/21100,000251287.160621.113322.TO ANH DUNG chuyen tien ung ho NCHCCCL
6/16/21100,000146327.160621.103723.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.157 (ANH TRAN VAN HUNG)-160621-10:36:53 146327
6/16/21100,000271777.160621.094029.T ung ho anh Tran Van Hung MS 2021.157
6/16/21100,000115866.160621.084221.UNG HO MS 2021.157(ANH TRAN VAN HUNG-160621-08:44:18 115866
6/16/21100,000133225.160621.082628.Vinh Nam ung ho ms 2021 157 anh Tran Van Hung
6/16/21200,000204459.160621.194559.MS 2021 156 ung ho cho em Sung Mi Dia chua mat
6/16/21200,000320184.160621.172117.ung ho MS 2021.157 anh Tran Van Hung
6/16/21200,000488948.160621.153903.IB:UNG HO MS.2021.156(SUNG MI DIA)
6/16/21200,000192422.160621.135356.MS 2021.157 (ANH TRAN VAN HUNG)-160621-13:53:34 192422
6/16/21200,000MBVCB.1197185370.Ung ho MS 2021.156.CT tu 0041000167802 NGUYEN HUY PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/21200,000MBVCB.1197141835.A Toan ung ho MS 2021.156 (Sung Mi Dia).CT tu 0011000528613 NGUYEN HUU TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/21200,000SHGD:10000871.DD:210616.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 157 TRAN VAN HUNG
6/16/21200,000IBVCB.1196816465.MS 2021 157 anh Tran Van Hung.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/16/21300,000416180.160621.201210.Ung ho MS 2021. 156 Sung Mi Dia
6/16/21300,000IBVCB.1197860782.ung ho MS 2021.155 (anh Pham Minh Duan).CT tu 0071001259239 THAI KHANH HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/21300,000IBVCB.1197856780.ung ho MS 2021.154 (bon chi em mo coi).CT tu 0071001259239 THAI KHANH HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/21300,000879055.160621.164842.Ung ho MS 2021 157 Tran Van Hung
6/16/21300,000668861.160621.161655.Vietcombank;0011002643148;HUYNH CONG MINH HUNG chuyen khoan Ma So 2021 155 anh Pham Minh Duan
6/16/21300,000MBVCB.1197705824.LE BA PHUONG chuyen tien.CT tu 0531000271029 LE BA PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/21300,000893396.160621.150519.Chuyen tien ung ho MS 2021.156
6/16/21300,000MBVCB.1196989676.ms 2021 157 uh anh Tran Van Hung.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/16/21300,000114788.160621.083540.MS 2021-156 ( SUNG MI DIA)-160621-08:37:37 114788
6/16/21350,000MBVCB.1197436869.Ung ho MS 2021 154 bon chi em mo coi.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/16/21500,000599998.160621.173714.Ung ho Sung Mi Dia MS 2021 156
6/16/21500,000044230.160621.171756.Ung ho MS 2021.157 anh Tran Van Hung FT21167331368349
6/16/21500,000MBVCB.1197820314.MS2021.152(BE DOAN VU DUY BANG)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/21500,000230390.160621.160517.UNG HO MS 2021-157 ( ANH TRAN VAN HUNG)-160621-16:04:56 230390
6/16/21500,000218546.160621.152546.GD THE ANH HO MS 2021.VACXINCOVID BAO VIETNAMNET-160621-15:25:39 218546
6/16/21500,000789822.160621.133943.MS2021.154-BON CHI EM MO COI- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. FT21167538572426
6/16/21500,000779836.160621.132703.Lieu Thi ung ho MS2021.155-ANH PHAM MINH DUAN-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. FT21167600060593
6/16/21500,000773175.160621.131756.Lieu thi ung ho MS2021.156-SUNG MI DIA-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. FT21167822092316
6/16/21500,000MBVCB.1197353422.Ung ho NCHCCCL + Thai Thanh Gioi + 0947013688.CT tu 0091000662456 NGUYEN THI VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/21500,000SHGD:10012081.DD:210616.BO:CAO THANH XUAN.Remark:Ung ho ms 2021 156 Sung Mi Dia
6/16/21500,000SHGD:10010044.DD:210616.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.157 anh Tran Van Hung
6/16/21500,000871191.160621.091459.UNG HO MA SO 2021 130
6/16/21500,000425476.160621.022914.Sung mi no FT21167390454088
6/16/21500,000MBVCB.1196656222.Giup do 2021.156.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/211,000,000SHGD:10014142.DD:210616.BO:NGUYEN DUC HAU.Remark:IBUNG HO MS2021.154(BON CHI EM MO COI)
6/16/211,000,000IBVCB.1197509094.Ung ho MS 2021157 anh Tran Van Hung.CT tu 0081000001097 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/16/211,000,000MBVCB.1197211460.UNG HO MS 2021.157 (anh Tran Van Hung).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/216,000,000217294.160621.195429.NGUYEN THI HANG chuyen khoan
6/16/21CHUYEN TIEN TU TK UNG HO 148 VCB SANG TK TT 337 VCB
6/16/21CHUYEN TIEN TU TK UNG HO 148 VCB SANG TK TT 337 VCB
6/17/211,000IBVCB.1198529106.15.CT tu 1021038591 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/17/215,000158306.170621.084859.Ung ho MS 2021 158 NAM MO QUAN THE AM BO TAT
6/17/2110,000IBVCB.1199541809.UNG HO MS 2021 157 ANH HUNG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/17/2110,000IBVCB.1199538254.UNG HO MS 2021 158 ANH THUC.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/17/2120,000MBVCB.1199810134.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 2021.158(anh tran van thuc).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/2150,000927124.170621.171304.Ung ho MS 2021 VACXINCOVID
6/17/2150,000279802.170621.164546.Ung ho NCHCCCL
6/17/2150,000MBVCB.1199281301.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.158 (Tran Van Thuc).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/2150,000IBVCB.1199265913.Giup ma so 2021 158 Tran Van Thuc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/17/2150,000MBVCB.1199226890.ung ho MS 2021.158 (Tran Van Thuc).CT tu 0721000670010 NGUYEN HOANG PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/2150,000MBVCB.1198994217.MS 2021 157 Tran Van Hung.CT tu 0011004097740 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/17/2150,000409955.170621.062506.Ung ho MS 2021156 Sung Mi Dia FT21168007081832
6/17/2150,000MBVCB.1198585451.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.158 (anh Tran Van Thuc)Vietnamnet 17/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/2160,000467315.170621.142838.IBFT Ms 2021.128 vo thi xuan thao
6/17/2168,000MBVCB.1198665678.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.158 (Tran Van Thuc). (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21100,000208660.170621.210404.MS2021.154 FT21169130610134
6/17/21100,000MBVCB.1199874767.MS 2021.158.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21100,000MBVCB.1199647718.NGUYEN VAN CUONG ung ho quy vacxincovid.CT tu 1021446009 NGUYEN VAN CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21100,000839706.170621.162855.MS 2021 158 Tran Van Thuc
6/17/21100,000791633.170621.152432.Ung ho MS 2021.158 (Tran Van Thuc). Tu Hien Toan
6/17/21100,000MBVCB.1199166927.LE PHUNG THIEN THU chuyen tien ung ho quy vacxin.CT tu 0291000302727 LE PHUNG THIEN THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21100,000404615.170621.112127.ung ho MS 2021 128 be Vo Thi Xuan Thao
6/17/21100,000369437.170621.105028.UNG HO MS : 2021.158( TRAN VAN THUC)-170621-10:50:20 369437
6/17/21100,000MBVCB.1198916606.T DUNG ung ho MS2021.155 (anh Pham Minh Duan).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21100,000601027.170621.090357.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.158 tran van thuc
6/17/21100,000091436.170621.084352.Vinh Nam ung ho ms 2021 158 Tran Van Thuc
6/17/21100,000334678.170621.083306. GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.158 (TRAN VAN THUC)-170621-08:32:18 334678
6/17/21100,000183416.170621.080852.TTTP ung ho Ms2021.158 Tran Van Thuc
6/17/21200,000MBVCB.1200230577.Ung ho NCHCCCL LUU QUANG TRUYEN 0918502582.CT tu 0111000177736 LUU QUANG THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21200,000MBVCB.1200225417.Unh ho NCHCCCL + LUU QUANG THONG + 0918502582.CT tu 0111000177736 LUU QUANG THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21200,000IBVCB.1199720922.MS 2021 158 Tran Van Thuc.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/17/21200,000618697.170621.170042.ung ho MS 2021.156 Sung Mi Dia
6/17/21200,000912163.170621.161411.Linh br giup MS 2021.156 Sung Mi Dia FT21168641008203
6/17/21200,000183540.170621.151618.ung ho MS 2021.VACXINCOVID
6/17/21200,000SHGD:10001765.DD:210617.BO:NGUYEN THI HANG.Remark:UNG HO MS 2021.156 -BE SUNG MI DIA
6/17/21200,000415579.170621.141641.MS 2021.158 (TRAN VAN THUC)-170621-14:20:13 415579
6/17/21200,000388577.170621.114403.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho Ms 2021 156 Sung Mi Dia
6/17/21200,000326351.170621.103405.Chuyen tien tu ViettelPay
6/17/21200,000MBVCB.1198911662.T DUNG ung ho MS2021.156 (Sung Mi Dia).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21200,000275045.170621.100341.Ung ho NCHCCCL Truong Thuy Bich Ha 0933920889
6/17/21200,000IBVCB.1198822760.Ung ho quy covid.CT tu 0231000202694 NGUYEN THI PHUONG CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21200,000MBVCB.1198618015.BUI VIET TRONG chuyen tien.CT tu 0391000948268 BUI VIET TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21200,000961284.170621.063501.Vietcombank;0011002643148;HUYNH CONG MINH HUNG chuyen khoan Ma So 2021 152 be Doan Vu Duy Bang
6/17/21300,000MBVCB.1200117194.Vo thi ngoi ung ho MS 2021.158 (anh Tran Van Thuc).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21300,000493176.170621.174413.UNG HO MS 2021.158 TRAN VAN THUC
6/17/21300,000IBVCB.1199761807.Ung ho MS 2021 151 be Nguyen Van Kha .CT tu 0041000487345 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/17/21300,000MBVCB.1199496595.Gd Nguyen Ngoc Loi PD Nguyen Tam ung ho MS 2021.158 (Tran Van Thuc).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21300,000MBVCB.1199491769.Gd Nguyen Ngoc Loi PD Nguyen Tam ung ho MS 2021.156 (Sung Mi Dia).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21300,000MBVCB.1199489193.Gd Nguyen Ngoc Loi ung ho MS 2021.157 (anh Tran Van Hung).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21300,000MBVCB.1199483084.Gd Nguyen Ngoc Loi PD Nguyen Tam ung ho MS 2021.155 (anh Pham Minh Duan).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21300,000496718.170621.091710.Ung ho MS 2021.158 Tran Van Thuc FT21168640659357
6/17/21300,000204671.170621.090117.Luong Van Han so28; to12; p Quang Trung; TPTN ung ho MS 2021.158 (Tran Van Thuc)
6/17/21400,000499853.170621.195809.Ong ba Khai Tam gui chau Tran Van Thuc - MS 2021.158
6/17/21400,000963030.170621.142422.Ung ho quy vacxin phong chong covid 19
6/17/21500,000MBVCB.1198472345.BUI THI THUY HONG chuyen tien ung ho QUY VAC XIN.CT tu 0071004943000 BUI THI THUY HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21500,000492134.170621.191659.UNG HO QUY VACCINE-170621-19:17:09 492134
6/17/21500,000101553.170621.190331.Ung ho MS 2021.158 Tran Van Thuc FT21168230570495
6/17/21500,000451922.170621.162604.UNG HO VACCIN COVID-170621-16:25:15 451922
6/17/21500,000103455.170621.161506.Ung ho MS 2021.158 ( Tran van Thuc)
6/17/21500,000MBVCB.1199473518.Gd Nguyen Ngoc Loi ung ho MS 2021.153 chi Hoang Thi Vi.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21500,000MBVCB.1199416997.BUI VAN THAO ung ho ms 2021.vaxincovid.CT tu 0301000307877 BUI VAN THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21500,000MBVCB.1199131112.UNG HO MS 2021.158 (Tran Van Thuc).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/21500,000242301.170621.101448.ung ho NCHCCCL +NGUYEN PHI BINH +0914395679
6/17/21500,000577912.170621.083758.ung ho 2021.144
6/17/21800,000MBVCB.1199477591.Gd Nguyen Ngoc Loi PD Nguyen Tam ung ho MS 2021.154-4 chi em mo coi.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/211,000,000MBVCB.1199383242.DANG NGOC QUYNH chuyen tien.CT tu 0591001882222 DANG NGOC QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/211,000,000278336.170621.075145.MS 2021.158 (Tran Van Thuc)
6/17/212,000,000427236.170621.144931.Ung ho MS 2020.221, hai con anh An
6/17/212,000,000420717.170621.144225.Ung ho MS 2021.151, be Nguyen Van Kha
6/17/212,000,000843016.170621.121714.Unghoquyvacxincovid
6/17/213,000,000MBVCB.1199868337.NGUYEN PHAN LE TUONG UNG HO MS 2021.VACXINCOVID.CT tu 0721000584272 NGUYEN PHAN LE TUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/213,000,000433952.170621.145645.Ung ho MS 2021.144, ba chi em mo coi
6/17/213,000,000MBVCB.1199055118.DANG THI TUYET HONG chuyen tien Ung ho NCHCCCL .CT tu 0331000451067 DANG THI TUYET HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/215,000,000699163.170621.103337.Ong Tu Van ung ho MS2021.158, anh Tran Van Thuc chua benh
6/18/211,000IBVCB.1200467147.aa.CT tu 0911000056345 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/211,000IBVCB.1200463319.aa.CT tu 1020694073 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/215,000095652.180621.075538.Ung ho MS 2021 158 NAM MO QUAN THE AM BO TAT
6/18/2110,000IBVCB.1201364451.UNG HO MS 2021 159 ANH LIEM.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/18/2120,000MBVCB.1201716697.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.159 anh nguyen quang liem.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/2120,000SHGD:10004812.DD:210618.BO:HUYNH HUONG TRA.Remark:Ung ho NCHCCCL thang 6
6/18/2120,000298211.180621.070125.Ung ho NCHCCCL Ho Thi Kim Hong 0985421821
6/18/2150,000189722.180621.192714.ung ho ms 2021 148 Pham Dieu Huyen
6/18/2150,000622326.180621.170502.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021159 anh Nguyen Quang Liem
6/18/2150,000252314.180621.132340.CHAU TUE MINH Chuyen tien
6/18/2150,000IBVCB.1201086925.Giup ma so 2021 159 anh Nguyen Quang Liem .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/18/2150,000264123.180621.100154.chuc con mau het benh
6/18/2150,000407888.180621.091843.ung ho MS 2021.159( Anh Nguyen Quang Liem)
6/18/2150,000235281.180621.090501.CHAU TUE MINH Chuyen tien
6/18/2150,000MBVCB.1200589388.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.159 (anh Nguyen Quang Liem).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/2150,000952257.180621.085733.NGUYEN QUANG HUY chuyen tien
6/18/2150,000MBVCB.1200400538.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.159 (anh Nguyen Quang Liem)Vietnamnet 18/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/2168,000MBVCB.1201103758.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.159 (anh Nguyen Quang Liem). (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/21100,000MBVCB.1201940950.Ung ho MS 2021.156 (Sung Mi Dia), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0371000407382 TRAN HOANG NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/21100,000583057.180621.203335.T ung ho anh Nguyen Quang Liem MS 2021.159
6/18/21100,000122624.180621.200914.N-H FT21169074025192
6/18/21100,000IBVCB.1201180884.HO ANH TUAN ung ho MS 2021.159 (anh Nguyen Quang Liem).CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/21100,000416026.180621.112415.Ung ho MS2021 159 Nguyen Quang Liem
6/18/21100,000MBVCB.1200881967.MS 2021.159.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/21100,000SHGD:10009505.DD:210618.BO:PHAM THI ANH HOA.Remark:MS 2021.159 ung ho anh Nguyen Quang Liem
6/18/21100,000550006.180621.084057.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.159 (ANH NGUYEN QUANG LIEM)-180621-08:40:30 550006
6/18/21100,000082610.180621.083008.Vinh Nam ung ho ms 2021 159 anh Nguyen Quang Liem
6/18/21100,000067220.180621.080622.MS 2021 159 anh Nguyen Quang Liem
6/18/21100,000539767.180621.072245.UNG HO MS: 2021.159(ANH NGUYEN QUANG LIEM)-180621-07:22:33 539767
6/18/21100,000069508.180621.071756.Ung ho ms 2021 159 anh nguyen quang liem
6/18/21175,000ATM_FTF.10800545.049909.20210618.133614.9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
6/18/21200,000878101.180621.214601.Vietcombank;0011002643148;Ung ho NCHCCCL
6/18/21200,000669123.180621.174204.Chuyen tien MS2020.257 gia dinh anh chien
6/18/21200,000519694.180621.162306.ung ho ms 2021 vacxincovid
6/18/21200,000IBVCB.1201412802.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.158 (Tran Van Thuc).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/21200,000962160.180621.144913.ung ho MS 2021.156(sung Mi Dia)
6/18/21200,000184001.180621.134808.Ung ho MS 2021.159 (anh Nguyen Quang Liem)
6/18/21200,000855403.180621.133606.ung ho MS 2021.154
6/18/21200,000624656.180621.120824.MS 2021.159 Anh Nguyen Quang Liem FT21169072334695
6/18/21200,000748392.180621.111440.ung ho MS 2021.159 anh Nguyen Quang Liem
6/18/21200,000IBVCB.1200691615.MS 2021 159 anh Nguyen Quang Liem.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/18/21200,000SHGD:10008662.DD:210618.BO:TA QUOC VIET.Remark:MS 2021.159. NGUYEN QUANG LIEM - QUANG TRI
6/18/21200,000459600.180621.093833.ung ho ms 2020.259 pham thi an nhien FT21169170204804
6/18/21200,000MBVCB.1200428096.Ung ho ms 2021.159.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/21300,000MBVCB.1201533863.TRAN QUANG CUONG chuyen tien ung ho quy COVID.CT tu 0011004407077 TRAN QUANG CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/21300,000592881.180621.163623.Chuyen tien ung ho MS 2021.159, anh Nguyen Quang Liem
6/18/21300,000IBVCB.1201406285.DO TRUNG DUNG chuyen khoan Ung ho MS 2021.159 (anh Nguyen Quang Liem).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/21300,000MBVCB.1201314816.Gd Nguyen Ngoc Loi(Pd Nguyen Tam) Ung ho MS 2021.159 (anh Nguyen Quang Liem).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/21500,000943742.180621.171441.Ung ho MS 2021.159 anh Nguyen Quang Liem FT21169508801491
6/18/21500,000SHGD:10007512.DD:210618.BO:LE VU HAU.Remark:MS 2021.159 (ANH NGUYEN QUANG LIEM)
6/18/21500,000MBVCB.1201305509.UNG HO MS 2021.VACXINCOVID.CT tu 1013230851 NGUYEN THI HOAI CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/21500,000090736.180621.111755.ung ho MS 2021.159 (ANH NGUYEN QUANG LIEM)
6/18/21500,000MBVCB.1200669930.Ung ho MS 2021.159 ( anh Liem ).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/21500,000SHGD:10007009.DD:210618.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.159 anh Nguyen Quang Liem
6/18/21500,000286391.180621.030602.ung hoMS 2021.158(Tran Van Thuc)
6/18/21600,000MBVCB.1201664026.UNG HO MS 2021.159 (anh Nguyen Quang Liem).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/211,000,000198380.180621.214107.Hai FT21170808141720
6/18/211,000,000MBVCB.1201680005.ung ho MS 2021.158 (Tran Van Thuc).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/211,000,000MBVCB.1201678975.ung ho MS 2021.159 (anh Nguyen Quang Liem).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/212,000,000MBVCB.1200547680.Ung ho MS 2021.158 ( Tran Van Thuc).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/212,000,000MBVCB.1200536962.Ung ho MS 2021.159 ( anh Nguyen Quang Liem).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/2140,000,000PHAM THI VANG - UNG HO CHUONG TRINH "NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY"
6/19/211,000IBVCB.1202846781.ss.CT tu 1018247409 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/19/211,000IBVCB.1202546027.aa.CT tu 1021259854 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/215,000296259.190621.102224.Ung ho MS 2021 160 NAM MO QUAN THE AM BO TAT
6/19/2110,000438549.190621.145536.Vietcombank;0011002643148;PHAN THI NGOC MY chuyen khoan
6/19/2110,000IBVCB.1202878452.UNG HO MS 2021 160 BE TUNG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/19/2110,000MBVCB.1202729485.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.160 .CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/2110,000MBVCB.1202727195.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.159.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/2110,000MBVCB.1202725308.VU HONG MAI chuyen tien ma 2021.158.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/2120,000060452.180621.225354.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Hieu 0979856085
6/19/2120,000MBVCB.1203508846.Ung ho NCHCCCL Do Thi Uyen 0326753969.CT tu 0451000505068 DO THI UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/2120,000916996.190621.174839.Ung ho NCHCCCL ba Bac 039 5957767
6/19/2120,000MBVCB.1202891102.UNG HO MS 2021.VACXINCOVID.CT tu 0741000680896 LAM THIEN HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/2120,000934262.190621.122306.Vietcombank;0011002643148;Ms 2020 259 Be Pham Thi An Nhien
6/19/2120,000724282.190621.023344.Ung ho NCHCCCCL. Son - 0984181951
6/19/2130,000684279.190621.092814.Ung ho NCHCCCL Ngan 0879276129
6/19/2150,000IBVCB.1202897382.Giup ma so 2021 160 be Nguyen Mai Thanh Tung .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/19/2150,000007041.190621.124357.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021160 be Nguyen Mai Thanh Tung
6/19/2150,000894182.190621.104759.Ung ho NCHCCCL Dang Ngoc Dan Thanh 0854508910
6/19/2150,000MBVCB.1202349316.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.160 Nguyen Mai Thanh Tung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/2150,000MBVCB.1202346908.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.158 anh Tran Van Thuc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat .CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/2150,000MBVCB.1202343537.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.157 anh Tran Van Hung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/2150,000222640.190621.070852.Ung ho MS 2021.160 Be Nguyen Mai Thanh Tung
6/19/2150,000MBVCB.1202303348.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.160 (chau Nguyen Mai Thanh Tung)Vietnamnet 19/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/2168,000MBVCB.1203712870.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.160 (Be Nguyen Mai Thanh Tung). (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21100,000935157.180621.235620.Ung Ho NCHCCCL Yen Mi 0989906493
6/19/21100,000252238.190621.210415.MS 2021.160 ung ho be Nguyen Mai Thanh Tung
6/19/21100,000612590.190621.174748.ung ho MS2021.157 anh Tran Van Hung
6/19/21100,000836518.190621.173530.Ung ho chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly FT21170688987961
6/19/21100,000MBVCB.1203079186.MS 2021.160.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21100,000221898.190621.140541.Ung ho MS 2021.160 (be Nguyen Mai Thanh Tung) - tu Phuc Nho
6/19/21100,000799444.190621.125221.Ung ho MS 2021.160 Nguyen Mai Thanh Tung
6/19/21100,000728248.190621.120326.Ms 2021 160 be Nguyen Mai Thanh Tung
6/19/21100,000924675.190621.110056.IBFT Gui ung ho nchcccl
6/19/21100,000MBVCB.1202667412.Ung ho MS 2021.160( Be Nguyen Mai Thanh Tung).CT tu 1015788378 NGUYEN THI CAM TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21100,000894818.190621.104842.T ung ho be Nguyen mai Thanh MS 2021.160
6/19/21100,000786148.190621.101814.UNG HO MS : 2021.160( BE NGUYEN MAI THANH TUNG)-190621-10:21:40 786148
6/19/21100,000119114.190621.091740.MS 2021 160 Be Nguyen Mai Thanh Tung
6/19/21100,000603736.190621.090321.MS 2021.160 nguyen mai thanh tung
6/19/21100,000085622.190621.083446.Vinh Nam ung ho ms 2021 160 be Nguyen Mai Thanh Tung
6/19/21100,000296500.190621.035914.Hai ung ho ms 2021.VACINCOVID 1100000 FT21170829292937
6/19/21150,000970766.190621.195902.Ung ho Ma So 2021.160 be Nguyen Mai Thanh Tung FT21170094732000
6/19/21200,000MBVCB.1202175944.THAI LINH GIANG UNG HO QUY VACCINE PHONG COVID.CT tu 0121001848548 THAI LINH GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21200,000213375.180621.225948.ung ho MS 2021.159 (anh Nguyen Quang Liem)
6/19/21200,000064378.190621.220409.MS2021.158 va MS2021.160 FT21172938984647
6/19/21200,000889232.190621.183106.Ms 2021.160 Nguyen Mai Thanh Tung FT21170698603021
6/19/21200,000MBVCB.1203153487.MS 2021.160 be Nguyen Mai Thanh Tung.CT tu 0011000379868 DANG TRAN KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21200,000837299.190621.141852.UNGHOCOVID19-190621-14:22:20 837299
6/19/21200,000MBVCB.1202847954.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021. 160(be Nguyen Mai Thanh Tung).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21200,000794330.190621.104925.MS 2021.160 (BE NGUYEN MAI THANH TUNG)-190621-10:52:42 794330
6/19/21200,000186138.190621.103407.Ung ho MS 2021-160 (Be Nguyen Mai Thanh Tung
6/19/21200,000256590.190621.095730.ung ho MS 2021 160 Be Nguyen Mai Thanh Tung
6/19/21200,000423501.190621.095452.Duong Tran ung ho be Nguyen Mai Thanh Tung MS.2021.160 FT21170344630422
6/19/21200,000MBVCB.1202542097.MS 2021.160.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21200,000638294.190621.094134.Ung ho MS 2021.160 Be Nguyen Mai Thanh Tung
6/19/21200,000MBVCB.1202471678.ung ho MS 2021.160 be nguyen mai thanh trung.CT tu 0691000301424 BUI DANG TAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21200,000379235.190621.090823.Ung ho MS 2021.160 be nguyen mai thanh tung FT21170314426871
6/19/21200,000Ung ho NCHCCCL Yen Nhi 0898666820
6/19/21250,000MBVCB.1203080384.Ung ho MS2021.160(be Nguyen Mai Thanh Tung).CT tu 0331000404950 DO THI NGOC HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21250,000739914.190621.062643.ung ho Ms 2021.160 (nguyen mai thanh tung)
6/19/21300,000250105.190621.215050.Ung ho NCHCCCL kieu anh 0972447088
6/19/21300,000792471.190621.213102.MS 2021.160 Be Nguyen Mai Thanh Tung
6/19/21300,000MBVCB.1203695900.VO PHUC LE chuyen tien ung ho MS 2021.160 (Be Nguyen Mai Thanh Tung).CT tu 0111000571709 VO PHUC LE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21300,000326440.190621.161230.unghocovid
6/19/21300,000MBVCB.1202895758.Ung ho MS 2021.160 Nguyen Mai Thanh Tung.CT tu 1015695143 NGUYEN THI THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21300,000MBVCB.1202829194.ms 2021 160 uh Nguyen Mai Thanh Tung.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/19/21300,000441241.190621.101200.Ung ho ma so 2021.160 be nguyen mai thanh tung FT21170289322307
6/19/21300,000171559.190621.092637.MS2021.151(nguyen van kha)
6/19/21300,000673659.190621.084638.Ung ho ms 2021 160 em Mai Thanh Tung
6/19/21300,000259443.190621.083011.ung ho MS 2021.160(Be Nguyen Mai Thanh Tung)
6/19/21400,000IBVCB.1202684041.MS 2021 160 be Nguyen Mai Thanh Tung.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/19/21500,000919280.190621.210142.UNG HO NCHCCCL-190621-21:01:19 919280
6/19/21500,000VCBPAY.1203614823.ung ho MS 2021.160 (chau Nguyen Mai Thanh Tung).CT tu 0011002360752 NGUYEN THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21500,000845868.190621.202526.Ung ho MS 2021160 be Nguyen Mai Thanh Tung
6/19/21500,000MBVCB.1203589028.UNG HO MS 2021.160 (be Nguyen Mai Thanh Tung).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21500,000MBVCB.1203373860.NGUYEN MINH PHUNG ung ho quy vacxincovid.CT tu 0181003393142 NGUYEN MINH PHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21500,000080667.190621.170716.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 160 be Nguyen Mai Thanh Tung
6/19/21500,000IBVCB.1202980545.VO THI LE THUY chuyen khoan ung ho Quy vacxin Covid-19.CT tu 0121001869878 VO THI LE THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21500,000IBVCB.1202796780.TA THI THANH THUY chuyen khoan ung ho quy vac xin covid.CT tu 0031000492230 TA THI THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21500,000812255.190621.120254.UNGHOVACXIN-190621-12:02:31 812255
6/19/21500,000706986.190621.105442.ung ho MS 2021.160 Nguyen Mai Thanh Tung
6/19/21500,000471845.190621.104118.Ung ho MS 2021.160 Nguyen Mai Thanh Tung FT21170993292013
6/19/21500,000435373.190621.100626.MS 2021 160 be nguyen mai thanh tung FT21170619069824
6/19/21500,000MBVCB.1202488500.Giup do 2021.160.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/21500,000386873.190621.091659.Ung ho be Nguyen Mai Thanh Tung MS 2021.160 FT21170108090522
6/19/21500,000000727.190621.081720.Ung ho MS 2021.160 BE NGUYEN MAI THANH TUNG
6/19/21500,000988277.190621.072105.Ung ho MS 2021.160 Nguyen Mai Thanh Tung
6/19/21500,000IBVCB.1202283318.MS 2021 159 anh NGUYEN QUANG LIEM tinh Quang Tri.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/19/211,000,000MBVCB.1203621153.Ms 2021. VACXINCOVID.CT tu 0671004150507 PHAM THI MINH HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/211,000,000MBVCB.1203085106.DO MANH DUNG UNG HO MS 2021. VACXINCOVID.CT tu 0451000249065 DO MANH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/211,000,000378120.190621.100423.Vietcombank;0011002643148;ung ho?MS 2021160??Be Nguyen Mai Thanh Tung
6/19/211,000,000420628.190621.095200.Ms 2021.153 chi Hoang Thi Vi FT21170417542943
6/19/211,000,000417636.190621.094906.Ms 2021.160 Be Nguyen Mai Thanh Tung FT21170857863051
6/19/211,000,000627574.190621.092954.Ung ho MS 2021.160 be Nguyen Mai Thanh Tung
6/19/212,000,000IBVCB.1202584450.NG T Bich Loc ho tro ms.2021.156 (Sung Mi Dia), 160 (Thanh Tung), 155 (Minh Duan), 157 (TV Hung).CT tu 0281000584656 NGUYEN THI BICH LOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/212,000,000014432.190621.090521.ung ho MS 2021160
6/19/212,100,000MBVCB.1203023313.Ung ho ms2021.151/152/153/155/156/158/160 moi truong hop 300k.CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/213,000,000MBVCB.1202606004.Ung ho Ms.2021.160 Nguyen Mai Thanh Tung .CT tu 0561000539114 BUI LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/215,000,000933778.190621.175809.Ung ho quy NCHCCCL Tran thi Thanh DT 090435636
6/20/211,000IBVCB.1205167303.gdsg.CT tu 0531002577193 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/20/211,000IBVCB.1204482358.sd.CT tu 1020240749 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/211,000IBVCB.1204469367.sdf.CT tu 1020269672 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/211,000IBVCB.1204467118.asf.CT tu 1020241102 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/211,000IBVCB.1204354456.csdfe.CT tu 1021443357 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/211,000IBVCB.1204292541.efe.CT tu 0721000662014 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/2115,000044466.200621.210504.MS 2021.159 (anh Nguyen Quang Liem)
6/20/2120,000047907.200621.211008.MS 2021.151 (be Nguyen Van Kha)
6/20/2120,000043664.200621.210350.MS 2021.155 (anh Pham Minh Duan)
6/20/2150,000923640.200621.190203.ung ho 2021 155 Pham Minh Duan
6/20/2150,000021685.200621.154800.UNG HO MS 2021.156 (SUNG MI DIA)-200621-15:51:30 021685
6/20/2150,000IBVCB.1204514791.Giup ma so 2021 161 Nguyen Van Loc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/20/2150,000398245.200621.133538.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;O banh my lam nen dieu ki dieu
6/20/2150,000MBVCB.1204503947.Ung ho NCHCCCL+0375687925+ Thao ly.CT tu 0821000095155 TRAN THI THOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/2150,000219207.200621.123100.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho anh pham minh duan
6/20/2150,000933669.200621.105211.Giup do anh Nguyen van Kien ma so 2021161
6/20/2150,000247862.200621.101835.gui gd 2021 161
6/20/2150,000MBVCB.1203997401.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.161 (be Nguyen Van Loc)Vietnamnet 20/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/2168,000MBVCB.1203998002.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.161 (Nguyen Van Loc). (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/21100,000278521.190621.222836.Ung ho NCHCCCL
6/20/21100,000629955.200621.215634.Ung ho MS 2021.161 be Nguyen Van Loc
6/20/21100,000784459.200621.211039.Ung ho MS 2021.159 anh Nguyen Quang Liem FT21172215366219
6/20/21100,000046811.200621.210829.MS 2021.154 (bon chi em mo coi)
6/20/21100,000MBVCB.1204892178.LE THI THANH TAM ung ho NCHCCCL.CT tu 0181001718031 LE THI THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/21100,000791558.200621.155222.ung ho Ms 2021.161 Nguyen Van Loc
6/20/21100,000357441.200621.134553.Ung ho MS 2021.161 (Nguyen Van Loc). Tu Phuc Hoat
6/20/21100,000321176.200621.111030.Ung ho MS2021 160 be Nguyen Mai Thanh Tung
6/20/21100,000307123.200621.110035.Ung ho MS 2021 161 Nguyen Van Loc
6/20/21100,000567676.200621.100229.ung ho MS2021.160
6/20/21100,000053415.200621.083351.Vinh Nam ung ho ms 2021 161 Nguyen Van Loc
6/20/21100,000103482.200621.082915.MS 2021 161 Nguyen Van Loc
6/20/21100,000527386.200621.075816.T ung ho Nguyen van Loc MS 2021.161
6/20/21100,000MBVCB.1204035704.MS 2021.161.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/21100,000MBVCB.1203968685.Ung ho MS 2021.161 (Nguyen Van Loc).CT tu 0021001960969 LE THE TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/21100,000294374.200621.001124.ung ho MS2021 160 (be Nguyen Mai Thanh Tung)
6/20/21180,000MBVCB.1204521285.Ung ho NCHCCCL NGUYEN THI HOANG VY 0969664494 chuyen tien.CT tu 0071000987837 NGUYEN THI HOANG VY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/21200,000MBVCB.1205295917.Ung ho NCHCCCL + Tran Thi Thuy Nga 0977750503.CT tu 0571000058041 TRAN THI THUY NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/21200,000078177.200621.212318.UH BE NGUYEN MAI THANH TUNG - MA SO: 2021.160-200621-21:23:08 078177
6/20/21200,000260644.200621.180648.IBFT NTro DANH LOI Tp chaudoc AG ung ho
6/20/21200,000984580.200621.153947.Kieu Huong ung ho ma so 2021 161
6/20/21200,000MBVCB.1204605435.MS 2021.161.CT tu 0941000004433 LE VAN LUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/21200,000IBVCB.1204540557.MS 2021 161 Nguyen Van Loc.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/20/21200,000262784.200621.100718.MS 2021.161
6/20/21200,000518849.200621.095825.Ung ho quy vacxin covid19
6/20/21200,000099933.200621.094005.MS 2021 151 NGUYEN VAN KHA
6/20/21200,000095087.200621.093357.MS 2021 161 NGUYEN VAN LOC
6/20/21200,000MBVCB.1204127297.TRAN KIM NGAT chuyen tien quy vac xin .CT tu 0071004059281 TRAN KIM NGAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/21200,000187116.200621.080013.Ung ho MS 2021.161 chau Nguyen Van Loc thon Mieng Thuong, Hoa Son, Ung Hoa HN. Xin cam on. FT21172650810533
6/20/21200,000MBVCB.1204032155.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so Ms 2021.161(Nguyen Van Loc).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/21200,000946045.200621.064832.UNG HO MS : 2021.161( NGUYEN VAN LOC)-200621-06:50:56 946045
6/20/21200,000163364.200621.061015.MS 2021.161 Nguyen Van Loc FT21172967500599
6/20/21200,000MBVCB.1203970931.Ung ho ms 2021.161.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/21200,000473433.200621.002626.ttbac ung ho MS 2021.160 (be Nguyen Mai Thanh Tung)
6/20/21240,000005841.200621.213355.NCHCCCL Huynh Hung Huy 0907893741
6/20/21300,000MBVCB.1204897483.UNG HO MS 2021.161 (Nguyen Van Loc).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/21300,000255180.200621.151906.Ubg ho ma so 2021.160 Nguyen Mai Thanh Tung
6/20/21300,000MBVCB.1204179782.Nhaahn ung ho ms 2021.159.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/21300,000MBVCB.1204146942.Ung ho MS 2021 161 Nguyen Van Loc.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/20/21500,000IBVCB.1203844342.Ba chi em mo coi 2021. 144.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/20/21500,000464081.200621.204612.ung ho MS 2021.161 nguyen van loc
6/20/21500,000356245.200621.163923.ung ho MS 2021.160 be nguyen mai thanh tung
6/20/21500,000219799.200621.124555.UNG HO MS 2021.164 (BE NGUYEN VAN LOC)
6/20/21500,000994570.200621.123929.UNG HO MA SO 2021-160( BE NGUYEN MAI THANH TUNG)-200621-12:39:32 994570
6/20/21500,000263921.200621.101015.LUONG THI DIEU HUYEN so28; to12; p Quang Trung; TPTN ung ho MS 2021.159 (anh Nguyen Quang Liem)
6/20/21500,000MBVCB.1204128058.MS 2021.161 (Nguyen Van Loc).CT tu 0101001101646 DANG THI THUY HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/21500,000904740.200621.082756.Ung ho MS 2021 161 Nguyen Van Loc
6/20/21600,000IBVCB.1203846004.2021. 148 2021. 149.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/20/211,000,000362090.200621.090558.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Sung Mi dia
6/20/212,000,000268142.200621.155542.ung ho NCHCCCL nguyen thi thu ha 0913218623
6/20/213,000,000941771.200621.081815.ung ho MS 2021.161 nguyen van Loc
6/20/215,000,000916112.200621.071145.Ong Tu Van giup do cho MS 2021.161 Nguyen Van Loc

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
11-06-2021 01:14:3810,000Ung ho MS2021.151 (be Nguyen Van Kha). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:11/06/2021 00:44:50
11-06-2021 06:42:31500,000CT DEN:116123417648 be doan vu duy Bang
11-06-2021 07:04:49200,000CT DEN:116200583464 HTMS 2021.152 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh
11-06-2021 08:12:02200,000ung ho ms 2021.152
11-06-2021 08:21:02100,000LPT ung ho MS 2021152Be Doan Vu Duy Bang
11-06-2021 08:22:03200,000ung ho ms 2021.152(be doan vu duy bang)
11-06-2021 08:45:5110,000LE DUC ANH chuyen tien
11-06-2021 10:02:155,000,000CT DEN:116203993286 Ong Tu Van cuu giup ms 2021.152 be Doan Vu Duy Bang FT21162883486206
11-06-2021 10:11:581,000,000NTP ung ho MS 2021.151 ( be Nguyen Van Kha ).
11-06-2021 11:22:101,000,000ung ho MS 2021.vacxinCovid
11-06-2021 12:58:47300,000ung ho MS 2021.152( Be Doan Vu Duy Bang)
11-06-2021 14:15:26200,000CT DEN:116207189516 ung ho ms 2021.152 (be doan vu duy bang)
11-06-2021 14:16:29200,000CT DEN:116207190260 ung ho ms 2021.151 (be nguyen van kha)
11-06-2021 15:23:16200,000THUY TRAM chuyen tien giup ms 2021. 200-123moi ng 100k
11-06-2021 16:41:2150,000ms 2021.152 ( be doan vu duy bang )
11-06-2021 17:54:2450,000CT DEN:116210285175 Vietinbank;114000161718;PHAN THI MAI HOA chuyen khoan ung ho quy vac xin phong chong covis
12-06-2021 01:04:2820,000Ung ho MS2021.152 (be Doan Vu Duy Bang). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:12/06/2021 00:12:43
12-06-2021 06:23:001,000,000ung ho MS 2021.153 (Hoang Thi Vi)
12-06-2021 08:39:231,000,000CT DEN:116301775376 UNG HO MS 2021.153 CHI HOANG THI VI
12-06-2021 09:28:01150,000CT DEN:116302640664 STA ungho ms2021.153 (chi Hoang Thi Vi)
12-06-2021 10:14:40100,000ung ho chi Hoang Thi Vi
12-06-2021 10:16:55300,000ung ho MS2021.153 ( hoang thi vi)
12-06-2021 10:28:06100,000ms 2021.153 ( chi hoang thi vi )
12-06-2021 11:17:56100,000LPT ung ho MS 2021153 chi Hoang Thi Vi
12-06-2021 13:55:3320,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.153
12-06-2021 14:06:0110,000LE DUC ANH chuyen tien
12-06-2021 15:18:49200,000CT DEN:116330640361 Ms 2021 153 Hoang Thi Vi
12-06-2021 15:21:05400,000CT DEN:116330377860 Ms 2021 152 Doan Vu Duy Bang
12-06-2021 16:25:51250,000CT DEN:116309386733 MS 2021.153 (chi Hoang Thi Vi)
13-06-2021 00:44:0310,000Ung ho MS2021.153 (chi Hoang Thi Vi). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:13/06/2021 00:15:45
13-06-2021 04:53:26300,000CT DEN:130135075848 ung ho ma so MS 2021 153 chi Hoang Thi Vi
13-06-2021 07:22:30200,000CT DEN:116400720057 ung ho MS 2021.154 (bon chi em mo coi)
13-06-2021 08:48:4020,000,000CT DEN:116401577803 Ong Tu Van giup do MS 2021.154 bon chi em mo coi
13-06-2021 09:03:07100,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.154
13-06-2021 09:10:5510,000,000CT DEN:116402738485 Ong Tu Van cuu giup ms2021.153 Hoang Thi Vi FT21165395020968
13-06-2021 10:28:47100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.154(bon chi em mo coi)
13-06-2021 12:35:02200,000ms 2021.154 ( bon chi em mo coi )
13-06-2021 16:42:24100,000LPT ung ho MS 2021154 bon chi em mo coi
13-06-2021 17:44:3010,000LE DUC ANH chuyen tien
13-06-2021 18:18:55200,000CT DEN:116511351668 STA ungho ms2021.154 (bon chi em mo coi)
13-06-2021 19:11:521,000,000NTP ung ho MS 2021. 154 ( bon chi em mo coi )
13-06-2021 20:04:54200,000HQB Ung ho MS 2021.154 (bon chi em mo coi)
14-06-2021 00:53:1740,000Ung ho MS2021.154 (bon chi em mo coi). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:14/06/2021 00:05:25
14-06-2021 06:17:02300,000CT DEN:116523751140 HTMS 2021.154 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh
14-06-2021 07:55:3910,000LE DUC ANH chuyen tien
14-06-2021 08:13:151,500,000ms 2021.154( bon chi em mo coi)
14-06-2021 08:15:32500,000Chuyen tien ung ho MS 2021.154 ( bon chi em mo coi)
14-06-2021 08:57:06200,000ung ho MS 2021.153 ( chi Hoang Thi Vi )
14-06-2021 10:57:47100,000ms 2021.155 ( pham minh duan )
14-06-2021 15:03:1950,000So GD goc: 10038927 Ung ho MS 2021.151 Be Nguyen Van Kha. Gui niem lanh cho be
14-06-2021 15:03:1950,000So GD goc: 10038950 Ung ho MS 2021.153 chi Hoang Thi Vi. Gui niem lanh cho chi
14-06-2021 15:04:5950,000So GD goc: 10037583 Ung ho MS 2021.150 gia dinh anh lai. Gui niem lanh cho gia dinh anh
14-06-2021 15:05:3950,000So GD goc: 10039168 Ung ho MS 2021.152 Be Doan Vu Duy Bang. Gui niem lanh cho be
14-06-2021 15:06:3050,000So GD goc: 10037578 Ung ho MS 2021.149 anh tran van phuong.Gui niem lanh cho anh
14-06-2021 15:12:3950,000So GD goc: 10039279 Ung ho MS 2021.148 Pham Dieu Huyen. Gui niem lanh cho be
14-06-2021 15:14:2250,000So GD goc: 10037669 Ung Ho MS 2021.140 Pham Minh Nhut. Gui niem lanh cho be
14-06-2021 15:15:2050,000So GD goc: 10037724 Ung ho MS 2021.137 em Nguyen Ngoc Mai. Gui niem lanh cho be
14-06-2021 15:15:2150,000So GD goc: 10039377 Ung ho MS 2021.145 Nguyen Le Diem Quynh. Gui niem lanh cho be
14-06-2021 15:16:4150,000So GD goc: 10039479 Ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My. Gui niem lanh cho be
14-06-2021 15:17:4050,000So GD goc: 10038656 Ung ho MS 2021.104 Chi em Le Tran - Le Trieu. Gui niem lanh cho chi em
14-06-2021 15:17:4150,000So GD goc: 10039549 Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien.Gui niem lanh cho be
14-06-2021 15:17:4150,000So GD goc: 10037915 Ung Ho MS 2021.146 Dao Thi Thanh Ha. Gui niem lanh cho be
14-06-2021 15:18:1950,000So GD goc: 10038725 Ung ho MS 2021.136 Tran Ngoc Minh. Gui niem lanh cho anh
14-06-2021 15:18:1950,000So GD goc: 10037985 Ung Ho MS 2021.141 anh em giang son. Gui niem lanh cho hai anh em
14-06-2021 15:19:0950,000So GD goc: 10038041 Ung Ho MS 2021.139 Nguyen Vu Hoang Hai. Gui niem lanh cho be
14-06-2021 15:29:1950,000So GD goc: 10038205 Ung Ho MS 2021.138 Hoang Dinh Canh. Gui niem lanh cho anh
14-06-2021 15:33:3950,000So GD goc: 10038586 Ung ho MS 2021.144 3 chi em mo coi. Gui niem lanh cho ba chi em
14-06-2021 16:41:1950,000LPT ung ho MS 2021155anh Pham Minh Duan
15-06-2021 01:02:3010,000Ung ho MS2021.155 (anh Pham Minh Duan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:15/06/2021 00:43:51
15-06-2021 06:56:36100,000DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho md 2021.156 ; Sung Mi Dia
15-06-2021 07:56:432,000,000ung ho ma so 2021.156 Sung Mia Dia thuong em va gia dinh lam
15-06-2021 10:05:13500,000BUI NGOC HAI. 0903435891. ung ho MS 2021.145 (NGUYEN LE DIEM QUYNH)
15-06-2021 10:09:34500,000BUI NGOC HAI. 0903435891. ung ho MS 2021.152 (BE DOAN VU DUY BANG)
15-06-2021 10:50:03100,000ms 2021.156 ( sung mi dia )
15-06-2021 10:58:2950,000So GD goc: 10012088 Ung ho MS 2021.135 Luong Bao Quoc. Gui niem lanh cho me con
15-06-2021 11:07:0950,000So GD goc: 10012337 Ung Ho MS 2021.134 Em Nguyen Tan Dat. Gui niem lanh cho em
15-06-2021 11:08:4950,000So GD goc: 10012673 Ung Ho MS 2021.130 em Bui Thi Ngoc. Gui niem lanh cho em
15-06-2021 11:08:5050,000So GD goc: 10012625 Ung ho MS 2021.133 gia dinh chi Thoa. Gui niem lanh cho gia dinh
15-06-2021 11:09:2950,000So GD goc: 10012657 Ung ho MS 2021.132 Em Dang Anh Nhut.Gui niem lanh cho em
15-06-2021 11:15:2950,000So GD goc: 10012564 Ung ho MS 2021.128 Be Vo Thi Xuan Thao. Gui niem lanh cho be
15-06-2021 11:15:3050,000So GD goc: 10012665 Ung ho MS 2021.129 be Nguyen Ha Khanh Vy.Gui niem lanh cho be
15-06-2021 11:16:5950,000So GD goc: 10012883 Ung ho MS 2021.126 em Nguyen Huu Hoa.Gui niem lanh cho em
15-06-2021 11:19:1950,000So GD goc: 10012934 Ung ho MS 2021.127 chi Vu Thi Tuoi. Gui niem lanh cho chi
15-06-2021 11:39:5150,000CT DEN:116604648877 Bon chi em mo coi FT21166797971011
15-06-2021 12:43:03100,000Ung ho MS 2021.156 (Sung Mi Dia)
15-06-2021 12:43:56100,000Ung ho MS 2021.155(anh Pham Minh Duan)
15-06-2021 12:56:421,000,000ung ho ma so 2021.154 bon chi em mo coi thuong may em lam
15-06-2021 14:23:421,000,000NTP ung ho MS 2021. 156 ( Sung Mi Dia )
15-06-2021 14:59:38100,000LPT ung ho MS 2021156 Sung Mi Dia
15-06-2021 16:16:301,000,000CT DEN:116609031723 MBVCB.1195777636.031723.Ung ho MS 2021.156 Sung Mi Dia.CT tu 0181003499425 NGUYEN VAN TRUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
15-06-2021 16:52:30300,000ung ho ms 2021.156 (sung mi Dia )
15-06-2021 17:02:37100,000CT DEN:116610075664 IBVCB.1195891773.075664.NGUYEN VAN CHIEN ck ung ho chau MS 2021.156 (Sung Mi Dia). Chuc chau binh phuc.CT tu 0141000708650 NGUYEN VAN CHIEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
15-06-2021 18:35:02500,000CT DEN:150135756464 ung ho MS 2021156 Sung Mi Dia
15-06-2021 20:44:14200,000ung ho MS 2021. 156 (Sung Mi Dia)
15-06-2021 22:02:2250,000MS 2021.156 (Sung Mi Dia)
16-06-2021 00:49:1320,000Ung ho MS2021.157 (anh Tran Van Hung). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
16-06-2021 01:21:5220,000Ung ho MS2021.156 (Sung Mi Dia). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
16-06-2021 07:11:34150,000CT DEN:116700810273 STA ungho ms2021.156 (Sung Mi Dia)
16-06-2021 08:31:441,000,000chuyen tien ung ho quy vac xin
16-06-2021 10:12:5910,000LE DUC ANH chuyen tien
16-06-2021 10:29:08300,000ung ho ms 2021.156 ( Sung Mi Dia)
16-06-2021 11:58:46100,000Mot chut tam long ung ho MS 2021.156 (Sung Mi Dia)
16-06-2021 12:05:593,000,000CT DEN:116705715099 Ong Tu Van giup ms 2021.157 anh Tran Van Hung FT21167538218852
16-06-2021 14:56:39300,000ung ho ms 2021.156 (sung mi dia)
16-06-2021 14:59:28500,000anh duong minh duc ung ho ms 2021 155 anh pham minh duan
16-06-2021 15:22:3750,000ms 2021.157 ( anh tran van hung )
16-06-2021 15:23:3050,000So GD goc: 10021464 Ung ho MS 2021.125 hai be Dang - Khoa. Gui niem lanh cho hai be
16-06-2021 15:24:2050,000So GD goc: 10020699 Ung Ho MS 2021.124 Nguyen Nhut Truong. Gui niem lanh cho em
16-06-2021 15:24:49100,000CT DEN:116708918823 MS 2021.157
16-06-2021 15:27:1950,000So GD goc: 10020834 Ung ho MS 2021.123 be Hoang Van Duc. Gui niem lanh cho be
16-06-2021 18:34:2850,000LPT ung ho MS 2021157anh Tran Van Hung
17-06-2021 08:15:02150,000CT DEN:116801446205 STA ungho ms2021.157 (anh Tran Van Hung)
17-06-2021 08:42:37500,000Khuat Doanh Bao chuyen tien ung ho MS 2021.158( tran van thuc)
17-06-2021 08:43:521,700,000CDCS ND Vinh Tan 1 ung ho quy Vacxin
17-06-2021 09:12:5310,000LE DUC ANH chuyen tien
17-06-2021 09:17:40500,000So GD goc: 10008085 Ung ho MS 2021.156-Sung Mi Dia
17-06-2021 09:18:0950,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.158
17-06-2021 09:32:41400,000MS 2021.156(SUNG MI DIA)
17-06-2021 09:58:0450,000ms 2021.158 ( tran van thuc )
17-06-2021 11:30:5650,000LPT ung ho MS 2021158 Tran Van Thuc
17-06-2021 13:57:38500,000CT DEN:116806863465 Vietinbank;114000161718;A Giang ung ho Tran Van Thuc ms 2021 158
18-06-2021 00:52:5310,000Ung ho MS2021.158 (Tran Van Thuc). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:18/06/2021 00:37:39
18-06-2021 07:29:24300,000ung ho ms 4136
18-06-2021 07:50:07100,000LPT Ung ho MS 2021159 anh Nguyen Quang Liem
18-06-2021 07:53:3950,000DO HAI ANH chuyen tienung ho quy vacxine
18-06-2021 08:04:27100,000CT DEN:116901020392 STA ungho ms2021.159 (Nguyen Quang Liem)
18-06-2021 08:41:0350,000ms 2021.159 ( anh nguyen quang liem )
18-06-2021 08:42:4710,000LE DUC ANH chuyen tien
18-06-2021 08:47:07200,000Ung hoMS 2021.159 (anh Nguyen Quang Liem)
18-06-2021 11:09:28100,000ung ho MS 2021.159 (anh Nguyen Quang Liem)
18-06-2021 13:39:48200,000TRAN THI KIM THANH chuyen tien ung ho MS 2021.VACXINCVID
19-06-2021 01:17:0710,000Ung ho MS2021.159 (anh Nguyen Quang Liem). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:19/06/2021 00:52:21
19-06-2021 07:30:35100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.160(Be Nguyen Mai Thanh Tung)
19-06-2021 07:31:4550,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.156 (Sung Mi Dia)
19-06-2021 07:35:28200,000ung ho ms 2021.160 (be nguyen mai thanh tung)
19-06-2021 08:40:5450,000CT DEN:117001586052 Ms 2021.160 be Nguyen Mai Thanh Tung
19-06-2021 08:56:215,000,000VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2021.160 ( Be Nguyen Mai Thanh Tung )
19-06-2021 08:58:28100,000CT DEN:117001370684 Ung ho MS 2021.160, be Nguyen Mai Thanh Tung FT21170056037636
19-06-2021 09:16:42100,000LPT ung ho MS 2021160Be Nguyen Mai Thanh Tung
19-06-2021 09:30:00200,000MS 2021.160
19-06-2021 09:59:2750,000ung ho ma so 2021.160 be Nguyen Mai Thanh Tung
19-06-2021 10:59:14500,000LUU TRUNG LUONG chuyen tien ung ho qui vaccin
19-06-2021 12:03:5550,000ms 2021.160 ( be nguyen mai thanh tung )
19-06-2021 13:37:592,000,000LY NGOC HUONG chuyen tien ung ho MS 2021.160( nguyen mai thanh tung)
19-06-2021 14:10:2450,000LE TIEN HIEU chuyen tien ung ho quy vacxin
19-06-2021 15:07:03500,000CT DEN:117008844214 Ung ho MS 2021-160 be Nguyen Mai Thanh Tung
19-06-2021 16:20:35350,000CT DEN:117009845452 ung ho MS 2021.vacxincovid
19-06-2021 16:25:361,000,000NTP ung ho MS 2021. 160 ( Be Nguyen Mai Thanh Tung )
19-06-2021 20:03:4810,000LE DUC ANH chuyen tien
19-06-2021 21:01:0710,000,000CT DEN:117014020309 Ong Tu Van cuu giup ms 2021.160 be nguyen mai thanh tung FT21172074118081
19-06-2021 21:06:13100,000CT DEN:117014351216 MS 2021 160 Be Nguyen Mai Thanh Tung Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
19-06-2021 21:34:42500,000CT DEN:117014044494 Gui MS 2021.160 Nguyen Mai Thanh Tung FT21172396770948
20-06-2021 02:19:5910,000Ung ho MS2021.160 (be Nguyen Mai Thanh Tung). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
20-06-2021 05:38:18100,000DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.161 Nguyen Van Loc
20-06-2021 07:34:14200,000VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2021.161 ( Nguyen Van Loc )
20-06-2021 09:11:5250,000ms 2021.161 (nguyen van loc )
20-06-2021 09:15:05100,000Ung ho MS 2021.161 (Nguyen Van Loc)
20-06-2021 09:43:4550,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.161
20-06-2021 10:28:43200,000STA ungho ms2021.161 (Nguyen Van Loc)
20-06-2021 10:30:24200,000CT DEN:117103617209 MS 2021.158 (Tran Van Thuc)
20-06-2021 10:33:27200,000CT DEN:117103619384 MS 2021.157 (anh Tran Van Hung)
20-06-2021 14:51:19200,000CO MAI CON DAO CK QUY VACXIN
20-06-2021 22:33:49100,000LPT ung ho MS 2021161 Nguyen Van Loc
 

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ngày ủng hộHọ và tên người ủng hộSố tiềnMã số ủng hộ
16/6/2021Minh Đức + Hồng Anh4,000,0002021.149,152,150,151,153,154,155,156

Ban Bạn đọc

Cha qua đời, mẹ bị mủn xương, 2 chị em chưa đầy 3 tuổi tuổi ôm nhau khóc ngặt

Cha qua đời, mẹ bị mủn xương, 2 chị em chưa đầy 3 tuổi tuổi ôm nhau khóc ngặt

Cha qua đời chỉ sau một thời gian ngắn mắc bệnh ung thư gan, mẹ bị mủn xương không thể đi làm. Hai đứa trẻ chưa đầy 3 tuổi đứng trước tương lai mờ mịt.