1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
6/11/202020,000MBVCB432533339.pham trung dung ung ho ms2020.139(anh em vu quang dang).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/202030,000857642.110620.185031.Ung ho ae Vu Quang Dang
6/11/202050,000MBVCB433140069.Ung Ho MS 2020.139.CT tu 0071001326982 HOANG TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/202050,000IBVCB.1106200480853002.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.139 (anh em Vu Quang Dang)
6/11/202050,000MBVCB.433045302.Ms 2020.139 ung ho anh em vu quang dang.CT tu 0411000988664 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/11/202050,000MBVCB.432660793.2020.139.CT tu 0011004097740 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/11/202050,000161392.110620.105940.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020139 anh e Vu Quang Dang
6/11/202050,000IBVCB.1106200723259002.Nguyen Nhat Minh KP6, P.TTN, Q12, HCM ung ho MS 2020.100 (Ung ho be Le Hoang Gia Tuong)
6/11/202050,000IBVCB.1106200361451001.Nguyen Nhat Minh KP6, P.TTN, Q12, HCM ung ho MS 2020.139 (Ung ho em Vu Quang Dang)
6/11/202050,000126596.110620.085603.ung ho MS 2020 139 ung ho em vu quang dang
6/11/202050,000463519.110620.082700.MS 2020.139. Ung ho anh em Vu Quang Dang. FT20163320833539
6/11/202050,000MBVCB432386792.ung ho anh em chau vu quang dang. ms 2020.139.CT tu 0401001398856 LE VAN LUAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/202060,000MBVCB432501961.ung ho em vu quang dang.CT tu 0091000570473 PHAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/202075,000IBVCB.1106200584747001.TRAN THI THANH HUYEN Ung ho MS 2020.139 (Ung ho anh em Vu Quang Dang)
6/11/2020100,000065052.110620.194922.Ung ho MS 2020.139, em Vu Quang Dang, huyen Tinh Gia, tinh Thanh Hoa
6/11/2020100,000MBVCB433174933.ung ho ms:2020.124 be phan duy khanh.CT tu 0121000540218 NGUYEN THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020100,000IBVCB.1106201044193001.NGUYEN THI SONG.ung ho ms2020.139 ung ho anh em vu quang dang
6/11/2020100,000762173.110620.175756.ung ho em vu quang dang / MS 2020139
6/11/2020100,000043267.110620.171045.MS 2020 139 ung ho anh em Vu Quang Dang
6/11/2020100,000MBVCB.432988267.Cha me lan luot qua doi, nam sinh lop 10 nuoi 2 em.CT tu 0071000772976 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/11/2020100,000926181.110620.161601.ung ho MS 2020.139 ung ho anh em Vu Quang Dang
6/11/2020100,000749901.110620.161222.MS2020.139 UH E VU QUANG DANG-110620-16:12:21 749901
6/11/2020100,000IBVCB.1106200770721003.PHAM THI DOAN TRANG.MS 2020.139 anh em Vu Quang Dang
6/11/2020100,000900860.110620.154712.ung ho MS 2020.139
6/11/2020100,000385503.110620.153356.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020139 ung ho em Vu Quang Dang
6/11/2020100,000693615.110620.151232.MS 2020.139 ung ho Nguyen Quang Dang FT20163305729077
6/11/2020100,000505056.110620.151026.MoMo 0937166890 Ung ho anh em Vu Quang Dang MS 2020139 5895813015
6/11/2020100,000MBVCB432874994.ung ho anh em Vu Quang Dang.CT tu 0901000069888 TRAN THANH TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020100,000013837.110620.144107.MS 2020 139 Ung ho anh em Vu Quang Dang
6/11/2020100,000IBVCB.1106200316189002.BUI THI THANH HUONG.Huongbtt ung ho Ma so 2020.139 - Anh Em Vu Quang Dang, tieu khu 2, thi tran Tinh Gia, huyen Tinh Gia, tinh Thanh Hoa
6/11/2020100,000512639.110620.140703.Vietcombank 0011002643148 DO MANH THUONG chuyen khoan ung ho chau Vu Quang Dang tinh gia thanh hoa
6/11/2020100,000458558.110620.135229.Ung ho MS 2020 139
6/11/2020100,000630304.110620.132630.ung ho MS 2020.139 ung ho anh em Vu Quang Dang FT20163290580553
6/11/2020100,000IBVCB.1106200795597001.LUU THI NGOC HUYEN.UNG HO TRO MS 2020 - 126 HOANG LE DAI PHUC, cam on
6/11/2020100,000923773.110620.125706.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI HANG NGA ung ho MS 2020139
6/11/2020100,000516899.110620.130148.ung ho MS 2020139 Ung ho anh em Vu Quang Dang
6/11/2020100,000IBVCB.1106200109741001.TRAN THU HOA.MS 2020.139 (Ung ho anh em Vu Quang Dang)
6/11/2020100,000832992.110620.002533.MS 2020.139 ( UNG HO ANH EM VU QUANG DANG)
6/11/2020100,000599871.110620.122036.MS 2020139 Ung ho anh em Vu Quang Dang FT20163809000394
6/11/2020100,000597734.110620.121606.Ung ho MS 2020.139 FT20163277701601
6/11/2020100,000259439.110620.120541.MS 2020.139 ung ho anh em Vu Quang Dang
6/11/2020100,000918725.110620.114234.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LE LAN ANH chuyen khoan ung ho MS 2020 139 em vu
6/11/2020100,000Sender:01360002.DD:110620.SHGD:10000548.BO:NGUYEN CHI HIEU.UNG HOMS 2020.139ANH EM VU QUANGDANG
6/11/2020100,000IBVCB.1106200843263001.DANG THE HUNG.ung ho MS 2020.139 ( Ung Ho Anh em Vu Quang Dang
6/11/2020100,000258054.110620.103523.ung ho be Thanh Nhan ms 2020 138
6/11/2020100,000MBVCB432590890.MS 2020.139 (ung ho anh em Vu Quang Dang).CT tu 0111000255023 LAM HONG THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020100,000271134.110620.101917.Nguyen Cong Hung chuyen tien ung ho MS2020. 139 ( ung ho anh em vu quang Dang)
6/11/2020100,000525985.110620.101656.Ung ho MS 2020.139 anh em Vu Quang Dang FT20163291530038
6/11/2020100,000518416.110620.100458.Ung ho MS 2020.139 anh em Vu Quang Dang FT20163586314474
6/11/2020100,000MBVCB432569470.ct.CT tu 0231000011313 NGUYEN THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020100,000MBVCB432563864.MS 2020.139.CT tu 0481000640943 LE TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020100,000265610.110620.095720.MS 2020.139 (ung ho anh em Vu Quang Dang)
6/11/2020100,000264451.110620.095250.ung ho MS 2020.139 (ung ho anh em Vu Quang Dang)
6/11/2020100,000150209.110620.091517.MS 2020 139 ung ho anh em Vu Quang Dang
6/11/2020100,000MBVCB432497629.ung ho MS2020. 132(gia dinh chi thuy). chuc ca nha som khoe.CT tu 0361000257807 NGUYEN THI PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020100,000MBVCB.6814278.Ung ho MS 2020.139 ( Vu Dang Quang).CT tu 0321000828826 TRAN THI KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020100,000783109.110620.085952.MS 2020.139 ( ung ho anh em Vu Quang Dang )
6/11/2020100,000MBVCB432483313.ung ho anh em Vu Quang Dang.CT tu 0391001015515 LE THI MEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020100,000902419.110620.084142.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020138 be Thanh Nhan
6/11/2020100,000MBVCB432454190.ung ho MS 2020.139 (Ung ho a em vu quang dang).CT tu 0081000703038 TRAN TUNG PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020100,000240474.110620.082128.ung ho MS 2020.132-GD CHI THUY
6/11/2020100,000480059.110620.081058.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 139 anh em Vu Quang Dang
6/11/2020100,000MBVCB432441761.ung ho MS 2020.139- anh em Vu Quang Dang.CT tu 0041000184674 TRAN THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020100,000122090.110620.070823.Ung ho MS 2020.139 ( ung ho anh em Vu Quang Dang )
6/11/2020100,000121961.110620.070411.ung ho ma so 2020.139( anh em VU QUANG DANG)
6/11/2020100,000475449.110620.064805.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 139 Ung ho anh em Vu Quang Da
6/11/2020110,000145333.110620.145333.Ngay 11 6
6/11/2020150,000IBVCB.1106200405481002.NGUYEN THI LE THUY.Ms 2020.139 Ung ho anh em Vu Dang Quang
6/11/2020200,000203555.110620.213557.ung ho MS 2020.139 (ung ho anh em Vu Quang Dang)
6/11/2020200,000415177.110620.212958.Vietcombank 0011002643148 Ung ho anh em Vu Quang Dang
6/11/2020200,000765731.110620.212452.ung ho MS2020.139 (ung ho anh em Vu Quang Dang)
6/11/2020200,000894216.110620.210234.Ung ho anh em vu quang dang Ms 2020139 FT20164164210903
6/11/2020200,000880193.110620.203240.MS 2020 139 ung ho anh em Vu Quang Dang FT20164497971235
6/11/2020200,000960749.110620.202850.ung ho MS 2020 139 Ung ho anh em Vu Quang Dang
6/11/2020200,000053441.110620.200433.ms 2020.139 ung ho anh em Vu Quang Dang
6/11/2020200,000MBVCB433207260.MS 2020.139 (Ung ho anh em Vu Quang Dang).CT tu 0351000753897 LE SY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020200,000068772.110620.195416.MS 2020.139 ung ho anh em Vu Quang Dang
6/11/2020200,000918894.110620.194634.MS 2020 139 ung ho anh em Vu Quang Dang
6/11/2020200,000844266.110620.191757.Ung ho MS 2020.139 anh em Vu Quang Dang FT20163291790388
6/11/2020200,000906178.110620.181039.ung ho ms 2020.139 (ung ho em Vu Quang Dang)
6/11/2020200,000788258.110620.173157.Ung ho ms 2020.139 em vu quang dang. Chuc em va gd gap nhieu may man FT20163502042626
6/11/2020200,000189793.110620.164844.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Lien ha cao bang ck MS 2020 139 ung ho em Vu qu
6/11/2020200,000761136.110620.164943.Ung ho MS.2020.139 Vu Quang Dang FT20163888079606
6/11/2020200,000MBVCB.432990737.hoan canh kho khan.CT tu 0021000890008 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/11/2020200,000MBVCB432988634.ung ho MS 2020.139( ung ho anh em Vu Quang Dang).CT tu 0021001525488 DAM THI NGOC HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020200,000MBVCB432981204.MS 2020.132 gia dinh c Thuy.CT tu 0361000318306 NGUYEN THI THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020200,000Sender:01348002.DD:110620.SHGD:10003851.BO:NGUYEN THI THANH THUY.UNG HO MS 2020.139 UNG HOANH EM VU QUANG DANG
6/11/2020200,000IBVCB.1106200654399003.LE ANH TUAN.MS 2020.139
6/11/2020200,000712958.110620.154035.MS 2020.139 ung ho em vu dang quang FT20163887815904
6/11/2020200,000701595.110620.152412.Ung ho anh em Vu Dang Quang MS 2020.139 FT20163078006728
6/11/2020200,000MBVCB.432898809.MS 2020.139 Vu Quang Dang.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/11/2020200,000MBVCB.432881521.MS 2020.139 ung ho anh em Vu Quang Dang.CT tu 0011001590238 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/11/2020200,000225339.110620.150030.Nguyen Hong Hanh ung ho MS 2020.139 em vu dang quang
6/11/2020200,000IBVCB.1106200664791001.NGUYEN HUNG THINH.MS 2020.139 UNG HO VUQUANGDANG
6/11/2020200,000MBVCB432871300.Hung ung ho MS 2020.139 (anh em Vu Quang Dang).CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020200,000849428.110620.144353.Ung ho MS 2020.139
6/11/2020200,000MBVCB.432858328.tinh Thanh Hoa.CT tu 0071001198454 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/11/2020200,000MBVCB432840396.Ms 2020139 ( Vu Quang Dang).CT tu 0081001149569 TRAN VAN GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020200,000MBVCB432836839.ung ho?MS 2020.139.CT tu 0091000178936 DU DOAN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020200,000659644.110620.141842.Ung ho anh em VU QUANG DANG FT20163022792609
6/11/2020200,000MBVCB432806493.unghoMS2020.126.beHoangLeDaiPhuc.CT tu 0021000907423 BUI THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020200,000510520.110620.134242.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 VUONG PHUONG MAI chuyen khoan ung ho ms2020139 a
6/11/2020200,000639800.110620.134506.ung ho MS 2020.139 FT20163278027379
6/11/2020200,000MBVCB.6818575.ung ho MS 2020.139 (ung ho anh em Vu Quang Dang).CT tu 0011001109449 PHAM NGUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020200,000263501.110620.133725.ung ho MS 2020139 Anh em Vu Quang Dang
6/11/2020200,000207389.110620.133732.chu Sinh lam dong ung ho MS 2020.139 (ung ho em Vu Quang Dang)
6/11/2020200,000MBVCB.432792424.ung ho?MS 2020.139?(Ung ho anh em Vu Quang Dang).CT tu 0871004256514 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/11/2020200,000MBVCB432785981.MS 2020.139?(Ung ho anh em Vu Quang Dang.CT tu 0821000190296 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020200,000205316.110620.132414.BUI THI THUY HANG Chuyen tien ung ho MS 2020.139 ung ho anh em Quang Dang
6/11/2020200,000793917.110620.131835.Ung ho ma so 2020.139 anh em Vu Quang Dang
6/11/2020200,000156231.110620.131639.ung ho MS 2020.132 (gia dinh chi Thuy)
6/11/2020200,000IBVCB.1106200348725001.HOANG VAN NHAN.Ung ho Ms 2020.139
6/11/2020200,000465562.110620.130749.Vietcombank 0011002643148 MS2020139 ung ho anh em Vu Quang Dang
6/11/2020200,000424329.110620.131232.Ung ho MS 2020 139 ung ho anh em vu quang dang
6/11/2020200,000MBVCB.6817978.Ung ho MS 2020.139 anh em Vu Quang Dang.CT tu 0011000369765 CAO HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020200,000787352.110620.130434.ung ho anh em Vu Quang Dang MS 2020139
6/11/2020200,000261789.110620.130115.Ung ho MS 2020139 Ung ho anh em Vu Quang Dang
6/11/2020200,000201606.110620.125702.ung ho hai anh em Dang
6/11/2020200,000MBVCB432756658.ung ho ma so 2020.139.CT tu 0101008888888 LE THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020200,000778808.110620.124557.ung ho anh em VU QUANG DANG
6/11/2020200,000607179.110620.123552.MS 2020139 ung ho anh em vu quang dang FT20163857133401
6/11/2020200,000995094.110620.122904.ung ho ae vu quan Dang
6/11/2020200,000MBVCB432729462.MS 2020.139.CT tu 0181003617157 NGUYEN THI MY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020200,000752522.110620.121608.Ung ho anh em Vu Quang Dang.
6/11/2020200,000551655.110620.120013.200611000022240 Ghi ro ung hoMS 2020.139Ung ho anh em Vu Quang ang ZP5MEHHMGQJ3
6/11/2020200,000751442.110620.120015.ct ma so 2020.139. ung ho a e vu quang dang
6/11/2020200,000346157.110620.114406.Ung ho anh em Vu quang ang
6/11/2020200,000716264.110620.113910.UNG HO MS 2020.139 (UNG HO AE VU QUANG DANG)-110620-11:39:09 716264
6/11/2020200,000Sender:01901001.DD:110620.SHGD:10000363.BO:QTDND TAN PHONG VU THU THAI BINH.PHAN THANHGIANG XA TAN PHONG VU THU THAI BINH UNG HO QUA BAO VIETNAMNET UNG HO MS2020.139 UNG HO ANH EM VU QUANG DANG (SN 2004);
6/11/2020200,000575519.110620.113549.MS2020.139 ung ho a e vu quang dang FT20163692627288
6/11/2020200,000421060.110620.113147.ISL20200611113129248-ung ho MS 2020.139
6/11/2020200,000Sender:01204001.DD:110620.SHGD:11005060.BO:DANG THI THU THUY.UNG HO MS 2020.139 ( UNG HO ANH EM VU QUANG DANG)
6/11/2020200,000556851.110620.110542.Ung ho MS 2020. 139 Ung ho anh em Vu Quang Dang FT20163943010639
6/11/2020200,000556451.110620.110459.MS2020.139 UNG HO ANH EM VU QUANG DANG FT20163586540663
6/11/2020200,000455832.110620.105658.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020139 vu quang dang
6/11/2020200,000707987.110620.105957.ung ho MS 2020.139 ung ho anh em VU QUANG DANG
6/11/2020200,000288591.110620.105809.Ung ho MS 2020 139 anh em Vu Quang Dang
6/11/2020200,000279051.110620.105104.2020 139 ung ho chau Quang Dang
6/11/2020200,000MBVCB432620632.ms 2020.139 ung ho vu quang dang.CT tu 0011003999244 NGUYEN THI THANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020200,000253738.110620.104124.MS 2020.139(ung ho anh em vu quang dang)
6/11/2020200,000263905.110620.103956.Ung ho anh em VU QUANG DANG
6/11/2020200,000IBVCB.1106200364977001.PHAM HONG THAI.ANH PHAM HONG THAI UNG HO ANH EM VU QUANG DANG - THANH HOA MS 2020.139
6/11/2020200,000MBVCB432609548.ung ho MS 2020.126 be Le Hoang Dai Phuc.CT tu 0011000807298 LE THI LAM GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020200,000688001.110620.103418.ung ho ms 2020.139
6/11/2020200,000IBVCB.1106200208209001.NGUYEN THI XUAN QUI.MS2020.139 ung ho anh em Vu Quang Dang
6/11/2020200,000912027.110620.102557.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 DANG SY DUC ung ho MS 2020 139
6/11/2020200,000251731.110620.103031.ung ho MS 2020 139 ung ho anh em vu quang dang
6/11/2020200,000683994.110620.102917.Chuyen tien ung ho anh em Vu Quang Dang MS 2020.139
6/11/2020200,000705978.110620.102625.MS 2020.139 (UNG HO ANH EM VU QUANG DANG)-110620-10:26:24 705978
6/11/2020200,000139631.110620.102309.MS 2020.139 UNg HO ANh EN VU QUang DAng
6/11/2020200,000314838.110620.101614.Chung thi hong no ung ho ma so 2020-139 anh nguyen quang dang
6/11/2020200,000MBVCB432582113.MS 2020.139.CT tu 0791000008457 VO HOANG DUY KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020200,000227897.110620.101306.Ung ho ma so 2020 139 ung ho a e Vu Quang Dang
6/11/2020200,000MBVCB432580279.ung ho ms 2020.139 (ung ho anh em vu quang dang).CT tu 0901000006388 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020200,000224448.110620.101037.Ung ho MS 2020 139 anh em Vu Quang Dang
6/11/2020200,000220721.110620.100754.Ms 2020 139 ung ho Vu Quang Dang
6/11/2020200,000MBVCB432571661.ung ho MS 2020.139.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020200,000517285.110620.100357.Ung ho Ms 2020.139 FT20163399543336
6/11/2020200,000Sender:79310001.DD:110620.SHGD:10008909.BO:NGUYEN THI PHUONG ANH.UNG HO ANH EM VU QUANG DANG MS 2020139
6/11/2020200,000510322.110620.095228.Ung ho e Vu Quang Dang FT20163399508067
6/11/2020200,000MBVCB432542065.Ung ho MS 2020.139 (anh em Vu Quang Dang).CT tu 0721000584529 TRAN THI HANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020200,000IBVCB.1106200078365002.QUOC DINH DUNG.Ung h0 MS2020139
6/11/2020200,000640001.110620.093553.Ung ho MS 2020.139 ung ho anh em Vu Quang Dang
6/11/2020200,000963118.110620.093240.Ung Ho Ma So 2020139 Ung ho anh em Vu Quang Dang
6/11/2020200,000Sender:01310001.DD:110620.SHGD:10007485.BO:TRAN THI HUONG TRA.MS 2020.138 UNG HO BE THANH NHAN
6/11/2020200,000MBVCB.6814447.Ung ho Ms.2020.139 (anh em VU QUANG DANG).CT tu 0071005444299 VU QUOC DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020200,000253275.110620.090353.ung ho ms 2020 139.vu quang anh
6/11/2020200,000903104.110620.085021.Vietcombank 0011002643148 QUACH VAN CUONG ung ho anh em VU QUANG DANG
6/11/2020200,000MBVCB432482953.MS 2020.139( ung ho anh em Vu Quang Dang) .CT tu 0111000749075 NGUYEN THI KIEU NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020200,000IBVCB.1106200968223005.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.134 (Be Trinh Ha Giang)
6/11/2020200,000IBVCB.1106200687467004.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.139 (Ung ho anh em Vu Quang Dang)
6/11/2020200,000482853.110620.084107.Vietcombank 0011002643148 PHAM THI HANH chuyen khoan cho MS 2020 139 ung ho anh em Vu Quang Dang
6/11/2020200,000597175.110620.084200.Chuyen tien ung ho ms 2020.139 ung ho anh em Vu Quang Dang
6/11/2020200,000MBVCB432465674.ung ho ma so MS2020.139 ( ung ho anh em Vu Quang Dang).CT tu 0861000041519 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020200,000IBVCB.1106200461223001.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.135 (Ung ho me con chi Nguyet)
6/11/2020200,000415051.110620.083531.Chuyen tien cho MS : 2020.139 (Ung ho anh e Vu Quang Dang)
6/11/2020200,000IBVCB.1106200137091003.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.139 cho anh em Vu Quang Dang
6/11/2020200,000MBVCB432439632.MS 2020.139 (ung ho anh em Vu Quang Dang).CT tu 0011001407187 CHU NGOC OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020200,000144637.110620.074953.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 139 Ung ho anh em Vu quang Dang
6/11/2020200,000060471.110620.075154.MS 2020 139 ung ho em Vu Quang Dang
6/11/2020200,000560921.110620.074601.ung ho em Vu quang Dang MS.2020.139
6/11/2020200,000477317.110620.073017.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020139 anh em Vu Quang Dang
6/11/2020200,000IBVCB.1106200352445001.TRINH THI NHUONG.CT giup do chau Vu Quang Dang ms 2020 139
6/11/2020200,000553331.110620.072821.Chuyen tien ung ho anh em vu quang dang tai Thanh Hoa
6/11/2020200,000238005.110620.071415.MinhUyenQuangMinh ung ho em Vu Quang Dang MS 2020139
6/11/2020200,000IBVCB.1106200091335001.Ung ho MS 2020.139 em Vu Quang Dong Tinh Gia Thanh Hoa Mo coi
6/11/2020200,000542240.110620.065347.ung ho MS 2020.139
6/11/2020200,000417319.110620.000830.Ung ho ms 2020 137 cha con a Thieu FT20163661136061
6/11/2020250,000MBVCB432538449.ung ho MS 2020.139(ung ho anh em Vu Quang Dang).CT tu 0421000485774 PHAM THI PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020250,000480157.110620.090105.MS 2020-139 ung ho anh em Vu Quang Dang FT20163458381440
6/11/2020300,000915138.110620.215232.ung ho anh em Vu Quang Dang FT20164270606019
6/11/2020300,000293142.110620.210824.VU VIET HUNG CHUYEN KHOAN UNG HO ANH EM VU QUANG DANG
6/11/2020300,000858005.110620.194643.Ms 2020.139 ung ho anh em vu quang dang FT20163061266894
6/11/2020300,000808913.110620.181024.Ung ho MS 2020.139 Ung ho anh em Vu Quang Dang FT20163378660405
6/11/2020300,000186822.110620.175053.Ung HO MS: 2020.138 (UNg HO BE THanh NHan)
6/11/2020300,000530656.110620.174220.Ung ho MS 2020 139 ung ho em vu quang Dang
6/11/2020300,000747711.110620.163004.Ung ho MS 2020.139 e Vu Quang Dang FT20163321433694
6/11/2020300,000746318.110620.162803.UNG HO MS 2020.139 UNG HO ANH EM VU QUANG DANG. Co gang vuot qua nhe FT20163563332420
6/11/2020300,000Sender:79302001.DD:110620.SHGD:10011218.BO:BUI THI VAN ANH.(CKRMNO: 032220061189678)UNG HOMS2020.139 UNG HO ANH EM VU QUANG DANG (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
6/11/2020300,000IBVCB.1106200108485005.TO THI LE QUYEN.MS 2020.139 ung ho anh em Vu Quang Dang
6/11/2020300,000718278.110620.154800.ung ho ms 2020.139 e vu dang quang FT20163524874624
6/11/2020300,000IBVCB.1106200474997001.DO THI NGOC HAN.MS 2020.139 ung ho anh em Vu Quang Dang
6/11/2020300,000MBVCB.6820273.Ung ho MS 2020.139 (ung ho anh em Vu Quang Dang).CT tu 0011002136552 NGUYEN DIEU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020300,000MBVCB.432844709.bo me mat vi tai nan.CT tu 0501000194880 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/11/2020300,000NGUYEN THI LAN HUONG - MS 2020-139 - UNG HO EM VU QUANG DANG
6/11/2020300,000Sender:01310005.DD:110620.SHGD:10017012.BO:NGUYEN THI LIEN.UNG HO MS 2020.139
6/11/2020300,000IBVCB.1106200982255002.Em Vu Quang Dang tieu khu 2, thi tran Tinh Gia, Tinh Gia, Thanh Hoa ung ho MS 2020.139 (Ung ho anh em Vu Quang Dang)
6/11/2020300,000MBVCB.6818184.Uh MS 2020.139 uh em Vu Quang Dang. GDPT Hoangf Thij Nguyeen Sn 80 pho Ngo Quang Bich khu 4 TT Tien Hai Thai Binh uh.CT tu 1031000363636 LE HOANG CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020300,000423410.110620.131122.Ung ho MS 2020 139 anh em Vu Quang Dang
6/11/2020300,000MBVCB432773109.MS 2020.139 (ung ho Vu Dang Quang).CT tu 0301000296091 PHAM THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020300,000783158.110620.125520.TV Gia Bao ung ho anh em Vu Quang Dang MS 2020.139
6/11/2020300,000774628.110620.123734.UNG HO MS 2020.139 VU QUANG DANG
6/11/2020300,000833255.110620.002704.Ung ho MS2020.139
6/11/2020300,000MBVCB432717167.MS2020.139( ung ho anh em VU QUANG DANG).CT tu 0371000438820 NGUYEN THI DIEP ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020300,000MBVCB.432705208.Em Vu Quang Dang (SN 2004), tru tieu khu 2, thi tr.CT tu 0071003135984 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/11/2020300,000258461.110620.115304.UNG HO MS 2020.139 UNG HO ANH EM VU QUANG DANG
6/11/2020300,000MBVCB432652186.MS 2020.139(ung ho anh e Vu Quang Dang).CT tu 0911000011146 TRAN THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020300,000IBVCB.1106200182515001.LUU THI THAO.MS 2020.139 (Ung ho anh em Vu Quang Dang)
6/11/2020300,000Sender:01310005.DD:110620.SHGD:10012137.BO:NGUYEN THI MAI.MS 2020.139 (UNG HO ANH EM VU QUANG DANG)
6/11/2020300,000544451.110620.104639.Ung ho MS 2020.138 ung ho be Nguyen Thanh Nhan FT20163562161404
6/11/2020300,000805411.110620.102819.Ung ho chau vu quang dang MS 2020139 - co mai ga giap bat
6/11/2020300,000IBVCB.1106200532253001.NGUYEN THI QUYNH HOA.MS 2020.139 (ung ho anh em Vu Quang Dang)
6/11/2020300,000MBVCB.432564379.em Vuquang dang .CT tu 0071000633581 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/11/2020300,000449246.110620.094902.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 139
6/11/2020300,000505352.110620.094405.Ung ho anh em Vu Quang Dang MS 2020.139 FT20163748947610
6/11/2020300,000MBVCB432536880.ung ho MS 2020.139 ung ho anh em Vu Quang Dang.CT tu 0721005112606 VU THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020300,000MBVCB432519270.ung ho MS 2020.131 gia dinh chi Hien.CT tu 0721005112606 VU THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020300,000IBVCB.1106200990125001.Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 2020.139 Ung ho anh em Vu Quang Dang
6/11/2020300,000MBVCB432516267.unghoMS2020139.CT tu 0041000177415 NGUYEN THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020300,000256530.110620.091817.BUI THI LOI Chuyen tienMS 2020.139
6/11/2020300,000150249.110620.090135.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LE TAI THU chuyen khoan ung ho MS2020 139 Ung ho
6/11/2020300,000611083.110620.085955.ung ho MS 2020.139 anh em Vu Quang Dang
6/11/2020300,000599823.110620.084728.ung ho MS 2020.139 ung ho em Vu Quang Dang
6/11/2020300,000IBVCB.1106200162783003.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.138 (Ghi ro Ung ho be Thanh Nhan)
6/11/2020300,000MBVCB.432470468.ung ho ma so 2020.139(anh em Vu Quang Dang).CT tu 0061001072182 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/11/2020300,000IBVCB.1106200645891002.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.136 (Ung ho me con ba Tam)
6/11/2020300,000MBVCB.6813650.Ung ho MS 2020.139 em Vu Quang Dang.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020300,000578153.110620.081558.Chuyen tien ung ho MS 2020 139 em Vu Quang Dang
6/11/2020300,000MBVCB.432442604.chau Vu Quang Dang (sn 2004) bo me mat.CT tu 0011001349977 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/11/2020300,000IBVCB.1106200213661003.LE VAN KHANH.Ung ho chau Dang MS 2020.139
6/11/2020300,000MBVCB432430638.ung ho MS 2020.139 vu Quang Dang.CT tu 0111000563561 HUYNH THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020300,000IBVCB.1106200999603002.HA THE THANH.MS 2020139. Ung ho anh em Vu Quang Dang
6/11/2020300,000436452.110620.064349.Ung ho MS 2020.139 FT20163584301763
6/11/2020300,000IBVCB.1106200513881003.Vu Ngoc Hong, q7 MS 2020.139 (Ung ho anh em Vu Quang ?ang)
6/11/2020300,088074301.110620.212537.ms 2020 19 ung ho anh em Vu Quang Dang
6/11/2020400,000108174.110620.210822.ung ho ms 2020.139 ae Vu Quang Dang
6/11/2020400,000483017.110620.162215.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020139 anh em Vu Quang Dang
6/11/2020400,000221607.110620.012532.Ung ho MS 2020.139 - anh em Vu Quang Dang
6/11/2020400,000MBVCB432701313.MS 2020139- ung ho anh em VU DANG QUANG.CT tu 0721000638272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020400,000IBVCB.1106200511087001.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.138 cho be Thanh Nhan dieu tri benh
6/11/2020450,000MBVCB432876256.MS 2020.134 (ung ho anh em Vu Quang Dang).CT tu 0111000118822 NGUYEN QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020500,000IBVCB.1106200504893001.DANG QUY DUONG.Ung ho MS2020.139 (Ung ho hoan canh em Vu Quang Dang-Bao VietNamNet)
6/11/2020500,000128024.110620.215010.Ung ho MS2020.139 pung ho anh em Vu Quang Dang
6/11/2020500,000MBVCB433286549.Ung ho MS2020.139(ung ho anh em Vu Quang Dang).CT tu 0251001577025 HUYNH ANH DUNG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020500,000502503.110620.205044.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS2020 139 Vu Quang Dang
6/11/2020500,000874318.110620.202026.Ung ho MS 2020.139 FT20164061396250
6/11/2020500,000083670.110620.202107.UNG HO MS2020.139 UNG HO ANH EM VU QUANG DANG
6/11/2020500,000676407.110620.200516.ung ho ms 2020.139 em vu quang dang
6/11/2020500,000544540.110620.194308.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI MAI HUONG ung ho e VU QUANG DANG MS 2020 139
6/11/2020500,000IBVCB.1106200931351005.TRAN THANH HUNG.Ung ho MS 2020.139 Vu Quanh Dang
6/11/2020500,000621299.110620.175842.ung ho MS 2020.139 ung ho anh em Vu Quang Dang
6/11/2020500,000186652.110620.174856.Ung HO MS: 2020.139 (UNg HO ANh EM VU QUang DAng)
6/11/2020500,000761420.110620.172026.ung ho MS 2020.139 (ung ho anh em Vu Quang Dang)
6/11/2020500,000Sender:79204017.DD:110620.SHGD:17026294.BO:NGUYEN THI LOAN.UNG HO MS 2020.139(UNG HO ANH EM VU QUANG DANG)
6/11/2020500,000972775.110620.171301.Chuyen tien ung ho anh em vu quang dang
6/11/2020500,000IBVCB.1106200301807001.NGO NGOC HUNG.Ung ho ms 2020.139 anh em Vu Quang Dang
6/11/2020500,000971873.110620.165330.Ung ho MS 2020.139 (ung ho anh em vu quang dong)
6/11/2020500,000383030.110620.163512.Ung ho ms 2020 139
6/11/2020500,000247615.110620.042043.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc
6/11/2020500,000658144.110620.162521.ung ho MS 2020 139 Ung ho anh em Vu Quang Dang
6/11/2020500,000Sender:79303008.DD:110620.SHGD:10011348.BO:NGUYEN THI MINH VAN.UNG HO VU QUANG DANG MS 2020139
6/11/2020500,000645543.110620.161610.Ung ho anh em VU QUANG DANG ma so 2020 139
6/11/2020500,000MBVCB.432975640.ung ho Ms 2020.139- anh e vu quang dang.CT tu 0011001702139 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/11/2020500,000242496.110620.160640.Nguyen The Thao chuyen tien ung ho ms 2020.139 vu quang dang.
6/11/2020500,000198605.110620.160019.Ung ho ma so 2020.139
6/11/2020500,000524583.110620.155442.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 139 Ung ho anh em VU QUANG DANG
6/11/2020500,000909320.110620.155653.ung ho MS2020.139
6/11/2020500,000IBVCB.1106201006367001.NGUYEN NGOC CUONG.Ung ho MS 2020.139 ung ho anh em VQ Dang
6/11/2020500,000MBVCB.6820884.GIA HUNG MC UNG HO MS 2020.139 _ UNG HO ANH EM VU QUANG DANG.CT tu 1919931988 VUONG THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020500,000MBVCB432944655.ung ho MS 2020.139 (ung ho anh em Vu Quang Dang).CT tu 0721000610364 HUYNH THIEN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020500,000597594.110620.153932.Ung ho MS 2020 139 Giup do em Vu Quang Dang
6/11/2020500,000MBVCB.432926899.MS 2020.139.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/11/2020500,000MBVCB432907486.Ung ho MS 2020.139 (ung ho anh em Vu Quang Dang).CT tu 0081000920500 TRAN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020500,000Sender:01310005.DD:110620.SHGD:10020005.BO:PHAM QUOC MANH.PHAM QUOC MANH UNG HO ANH EM VUQUANG DANG,TINH GIA, THANH HOA. MS 2020.139
6/11/2020500,000Sender:01310001.DD:110620.SHGD:10019361.BO:PHAM HOANG ANH.UNG HO MS 2020.139
6/11/2020500,000Sender:01310001.DD:110620.SHGD:10019240.BO:TRAN HONG HOA.UNG HO MS 2020.139 EM VU QUANG DANG
6/11/2020500,000223110.110620.145118.ung ho MS 2020.139 ( ung ho anh em Vu Quang Dang)
6/11/2020500,000IBVCB.1106200242229002.Van Q7 MS 2020.139
6/11/2020500,000732756.110620.142031.VU THI HOA UNG HO MS : 2020.135 ( UNG HO ME CON CHI NGUYET)-110620-14:20:31 732756
6/11/2020500,000513137.110620.141147.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 139 ung ho anh em Vu Quang Dang
6/11/2020500,000731753.110620.141301.VU THI HOA CK UNG HO MS: 2020.139 ( UNG HO ANH EM VU QUANG DANG )-110620-14:13:01 731753
6/11/2020500,000004648.110620.134712.Ung ho MS 2020 139 ung ho anh em vu quang dang
6/11/2020500,000MBVCB.6818490.Ung ho anh em Vu Quang Dang MS 2020.139.CT tu 0121002682785 NGO HANH THUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020500,000633837.110620.133349.Ung ho chau Dang- ms 2020.139 FT20163585732008
6/11/2020500,000IBVCB.1106201039775001.NGUYEN TIEN HOA.Ung ho MS 2020.139 (Ung ho anh em Vu Quang Dang)
6/11/2020500,000Sender:79334001.DD:110620.SHGD:10002417.BO:TRAN DAC LONG0016814.UNG HO MS 2020.139 CHO ANHEM VU QUANG DANG (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
6/11/2020500,000MBVCB.6817874.Hai anh em Hao o Tp Hcm uh ms 2020.139(ung ho anh em Vu Quang Dang).CT tu 0531002532585 PHAN THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020500,000784661.110620.125839.Ung ho MS 2020.139 Ung ho anh em Vu Quang Dang
6/11/2020500,000MBVCB.432763228.2020 -139 ung ho a em Vu Quang Dang.CT tu 0071000803733 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/11/2020500,000MBVCB432758551.Ung ho anh em Vu Quang Dang Ms 2020.139.CT tu 0011000913497 TRAN THI MY HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020500,000609426.110620.124006.Ung ho MS 2020.139 FT20163933374916
6/11/2020500,000994991.110620.122818.ung ho MS 2020 139 chau Vu Quang Dang
6/11/2020500,000MBVCB.432729769.ba me mat phai cham lo 2 em nho.CT tu 0531002508891 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/11/2020500,000598775.110620.121825.Nguyen Ngoc Phat - Long Bien ung ho MS 2020-132 gd chi Thuy FT20163320601761
6/11/2020500,000MBVCB432728532.ung ho MS 2020.139 (Ung ho anh em Vu Quang Dang).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020500,000MBVCB432681115.ung ho anh em vu quang dang . Ma so 2020.139.CT tu 0121000759795 NGUYEN THI THU CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020500,000328996.110620.112927.ung ho MS 2020 139 Ung ho anh em Vu Quang Dang
6/11/2020500,000500071.110620.111920.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN BA LUU ung ho Anh em Vu Quang Dang Ms 20
6/11/2020500,000285369.110620.112023.ung ho MS2020.139 (ung ho anh em Vu Quang Dang)
6/11/2020500,000564577.110620.111803.Ung ho MS 2020.138 ung ho be Thanh Nhan FT20163886940394
6/11/2020500,000IBVCB.1106200800001001.Mai Anh Thanh Xuan Ha Noi Ung ho MS 2020.139 em Vu Quang Dang
6/11/2020500,000711451.110620.110439.UNG HO MS 2020.139 (UNG HO ANH EM VU QUANG DANG)-110620-11:03:25 711451
6/11/2020500,000MBVCB432632834.ung ho MS 2020.139 (anh em Vu Quang Dang).CT tu 0011002202702 NGUYEN BA SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020500,000IBVCB.1106200767271001.LE THI HA.MS 2020.139 - Ung ho chau Vu Quang Dang
6/11/2020500,000684596.110620.103002.UNG HO MS 2020.139
6/11/2020500,000247671.110620.102725.Ung ho anh em Vu Quang Dang MS 2020139
6/11/2020500,000676003.110620.101913.Chuyen tien ung ho ma so 2020.139 ung ho anh em Vu quang dang
6/11/2020500,000831702.110620.101745.Ung ho MS 2020.139.ung ho anh emVu Quang Dang FT20163583864860
6/11/2020500,000509971.110620.100932.Ung ho anh em Vu Quang Dang, MS 2020.139
6/11/2020500,000520362.110620.100836.UNG HO MS2020.139-anh em Vu Quang Dang FT20163067601298
6/11/2020500,000717926.110620.100450.ung ho MS 2020.139 ung ho anh em Vu Quang Dang
6/11/2020500,000MBVCB432567266.Ung ho MS 2020.139 ( Ung ho anh em Vu Quang Dang).CT tu 0011004310050 MAI THANH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020500,000MBVCB432564357.Ung ho MS 2020.137 (Ung ho cha con anh Thieu).CT tu 0011004310050 MAI THANH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020500,000MBVCB432558426.ung ho MS 2020.139 (Ung ho anh em Vu Quang Dang).CT tu 0101001102058 PHAN SY DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020500,000MBVCB432554818.ung ho ms 2020139 ung ho anh em vu quang dang.CT tu 0201000688555 TRUONG THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020500,000199320.110620.095217.Unghomaso2020 139 Em Vu Quang Dang
6/11/2020500,000505781.110620.094455.UnghoanhemVuQuangDang FT20163013040967
6/11/2020500,000Sender:01310005.DD:110620.SHGD:10009978.BO:TRINH DAI HA.GIUP MS 2020.139 VU QUANG DANG
6/11/2020500,000964620.110620.093949.Ung ho MS 2020 139 Ung ho anh em Vu Quang Dang
6/11/2020500,000570052.110620.093122.MS 2020.139 (ung ho em Vu Quang Dang)
6/11/2020500,000MBVCB432504478.ung ho MS 2020.139 (Ung ho anh em Vu Quang Dang).CT tu 0071005029345 VO THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020500,000481993.110620.090422.Ung ho MS 2020.139 Ung ho anh em Vu Quang Dang FT20163989072270
6/11/2020500,000481897.110620.090400.MS 2020.139 UNG HO ANH EM VU QUANG DANG FT20163586094659
6/11/2020500,000263566.110620.090317.Ung ho MS 2020.139 anh em vu quang dang
6/11/2020500,000252932.110620.090210.ung ho MS 2020.139
6/11/2020500,000609914.110620.085825.Ung ho ms 2020.139 anh em Vu Quang Dang
6/11/2020500,000595941.110620.084020.UNG HO MS 2020.139
6/11/2020500,000MBVCB432462325.ung ho MS2020.132(gia dinh chi Thuy).CT tu 0381000423534 PHAM THI KIM HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020500,000MBVCB432457676.Ung ho chau Dang MS 2020.139 .CT tu 0101000957186 PHAM THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020500,000244543.110620.082553.Ung ho ms 2020139 vu quang dang
6/11/2020500,000950476.110620.082119.MS 2020 UNG HO ANH EM VU QUANG DANG
6/11/2020500,000MBVCB432438342.ung ho MS 2020.139 (ae Vu Quang Dang).CT tu 0061000709719 NGUYEN THANH THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020500,000341301.110620.074118.Vietcombank 0011002643148 ms2020139 vu dang quang
6/11/2020500,000IBVCB.1106200990777004.PHAM THI TUYET HANH.ung ho MS 2020.136 (me con ba Tam)
6/11/2020500,000446622.110620.073749.Ung ho 2020 139 ung ho e Vu Quang Dang FT20163215050305
6/11/2020500,000687049.110620.073638.UNG HO ANH EM VU QUANG DANG-110620-07:36:38 687049
6/11/2020500,000122368.110620.071858.UnG HO MS 2020.139 ( UNG HO ANH EM VU QUANG DANG)
6/11/2020500,000MBVCB432400956.ung ho MS 2020139( ung ho anh em Vu Quang Dang).CT tu 0071003625749 DUONG MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020500,000036607.110620.070739.Ms 2020 139 ung ho e Vu Quang DAng
6/11/2020500,000MBVCB432386180.giup do 2020.139.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/2020500,000531415.110620.055616.Ung ho gia dinh chi Thuy, chay dieu hoa
6/11/2020600,000102533.110620.222400.TO UYEN UNG HO MS 2020.131 (GIA DINH CHI HIEN) - NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VuONG PHAT
6/11/2020600,000707841.110620.105946.MS 2020.139 ung ho chau Vu Quang Dang
6/11/2020700,000Sender:01204001.DD:110620.SHGD:11000854.BO:BUI HUU HONG.UNG HO: MS 2020.139 ( UNG HO ANH EM VU QUANG DANG). CH HONG NINH BINH 500K , CH TUNG NINH BINH 200K
6/11/2020800,000252279.110620.103057.Ung ho MS 2020 139 Ung ho anh em Vu Quang Dang
6/11/20201,000,000761555.110620.172652.ung ho MS 2020.139 ung ho anh em Vu Quang Dang
6/11/20201,000,000782671.110620.172232.Ung ho be THANH NHAN FT20163070599083
6/11/20201,000,000MBVCB433044596.ung ho ma 2020.139.CT tu 0031001007404 HA THI THOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/20201,000,000277094.110620.165058.ung ho Ms 2020139(ung ho anh em Vu Quang Dang
6/11/20201,000,000484199.110620.163404.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho anh em Vu Quang Dang ung ho MS 2020 139
6/11/20201,000,000IBVCB.1106200026043001.NGUYEN THANH TUNG.ung ho MS 2020.139 (Ung ho anh em Vu Quang Dang)
6/11/20201,000,000026481.110620.154456.CTY CPCONG NGHE VA DICH VU KTXD TATSUMI UNG HO ANH EM VU QUANG DANG MS 2020 139
6/11/20201,000,000MBVCB432894820.ung ho em Vu Quang Dang( MS: 2020139).CT tu 0081000159773 HOANG MINH THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/20201,000,000529580.110620.145104.ung ho MS 2020 139 Ung ho anh em Vu Quang Dang
6/11/20201,000,000012369.110620.143303.Ung ho Me con Chi Tuoi MS 2020 125
6/11/20201,000,000733666.110620.142719.UNG HO MS 20220 139 , ANH EM VU QUANG DANG O THANH HOA-110620-14:27:18 733666
6/11/20201,000,000852615.110620.141333.ung ho anh em vu quang dang ms 2020139
6/11/20201,000,000IBVCB.1106200866945001.LE THI NHU MAI.Ung ho MS 2020.139. Ung ho ae Vu Quang Dang
6/11/20201,000,000429782.110620.131954.Ung ho a e Vu quang dang
6/11/20201,000,000IBVCB.1106200678321001.LE THI TO UYEN.MS 2020.139 : Ung ho anh em Vu Quang Dang (Soc + Nhim)
6/11/20201,000,000Sender:79307005.DD:110620.SHGD:10011069.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2020.139 (ANH EM VUQUANG DANG)
6/11/20201,000,000261591.110620.130232.Chi Thuong Hai Phong Ung ho MS 2020.139 (ung ho anh em Vu Quang Dang)
6/11/20201,000,000782374.110620.125537.ung ho e Vu Quang Dang
6/11/20201,000,000600231.110620.122127.Ung ho MS 2020.139 ung ho anh em vu quang dang FT20163377460867
6/11/20201,000,000373651.110620.120907.MS 2020 139
6/11/20201,000,000IBVCB.1106200964785001.LUONG CHI CONG.Ung ho MS 2020.139 (Ung ho anh em Vu Quang Dang)
6/11/20201,000,000IBVCB.1106200022241001.NGUYEN THI LE THU.Ung ho MS 2020.139 (Ung ho anh em Vu Quang Dang)
6/11/20201,000,000983369.110620.111457.Ung ho MS 2020 139 Ung ho anh em Vu Quang Dang
6/11/20201,000,000Sender:79310001.DD:110620.SHGD:10012866.BO:VU VIET BAO.UNG HO MS 2020.139. ANH EM VU QUANGDANG. TIEU KHU 2. THI TRAN TINH GIA. HUYEN TINH GIA. THANH HOA
6/11/20201,000,000Sender:79334001.DD:110620.SHGD:10002061.BO:NGUYEN VAN AN0017619.UNG HO MS 2020.139 UNG HOANH EM VU QUANG DANG (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
6/11/20201,000,000559478.110620.110945.Ung ho MS 2020.139 ung ho anh em Vu Quang Dang FT20163269402178
6/11/20201,000,000IBVCB.1106200918739001.TA THI NGOC LE.Ung ho MS 2020.139 ( Ung ho anh em Vu Quang Dang)
6/11/20201,000,000IBVCB.1106200938205001.DANG THI TU LOAN.ung ho MS 2020.138 Ung ho be Thanh Nhan
6/11/20201,000,000157156.110620.101402.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS2020139 ung ho em Vu Quang Dang
6/11/20201,000,000910572.110620.100926.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 DAO DINH PHU chuyen khoan
6/11/20201,000,000702983.110620.100556.KHACPHUONG UNG HO:FEW MS 2020.132 ( GIA DINH CHI THUY ) N-110620-10:05:56 702983
6/11/20201,000,000297648.110620.095241.MS2020.139 Ung ho anh em Vu Quang Dang
6/11/20201,000,000IBVCB.1106200964311001.NGUYEN HUONG GIANG.Ung ho MS 2020.139 ung ho anh em Vu Quang Dang
6/11/20201,000,000313603.110620.093520.MS 2020 139 Ung ho anh em Vu Quang Dang
6/11/20201,000,000MBVCB432485618.Ung ho anh em Vu Quang Dang ( Ma so: 2020.139).CT tu 0451000373064 PHAN QUOC LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/20201,000,000MBVCB432465767.Ung ho MS 2020.139 ( Ung ho anh em Vu Quang Dang).CT tu 0071000805876 NGUYEN THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/20201,000,000476445.110620.071330.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 DINH THUY VAN ung ho MS2020139
6/11/20202,000,000MBVCB433215670.MS2020.139 ( Ung ho anh em Vu Quang Dang).CT tu 0021000794461 NGO THI KIM HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/20202,000,000MBVCB.6823240.MS 2020.139(ungho VuQuangDang).CT tu 0371000506978 KIM ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/20202,000,000789618.110620.173428.NGUYEN QUANG ANH DUNG Q9 TPHCM UNG HO MS 2020.139 ung ho anh em Vu Quang Dang FT20163005868307
6/11/20202,000,000MBVCB432926259.MS 2020.139 ung ho em Vu Quang Dang.CT tu 0111000890740 LE XUAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/20202,000,000166847.110620.144536.ung ho MS 2020.139 Ung ho anh em Vu Quang Dang
6/11/20202,000,000477325.110620.143452.MS 2020.139 ung ho a.e VU QUANG DANG
6/11/20202,000,000734385.110620.143208.MS 2020.139 UNG HO ANH EM VU QUANG DANG O THANH HOA-110620-14:32:07 734385
6/11/20202,000,000Sender:79307005.DD:110620.SHGD:10012719.BO:NGUYEN VU TOAN.IBUNG HO MS 2020.139 ( UNG HO ANH EM VU QUANG DANG)
6/11/20202,000,000805140.110620.134041.ung ho MS 2020.139 anh em Vu Quang Dang
6/11/20202,000,000722306.110620.123756.UNG HO MS 2020.139 (UNG HO ANH EM VU QUANG DANG)-110620-12:37:56 722306
6/11/20202,000,000Sender:79307005.DD:110620.SHGD:10007668.BO:CONG HUYEN TON NU THUY LIEN.IBGIUP DO MA SO 2020.139 ANH EM VU QUANG DANG THANH HOA
6/11/20202,000,000Sender:79307005.DD:110620.SHGD:10007425.BO:CONG HUYEN TON NU THUY LIEN.IBGIUP DO MA 2020.137 CHA CON ANH THIEU
6/11/20202,000,000251654.110620.101315.MS 2020.139 ung ho em vu quang dang
6/11/20202,000,000IBVCB.1106200132029001.NGUYEN THAI HUNG.ung ho MS 2020.139 (Ung ho anh em Vu Quang Dang)
6/11/20202,000,000Sender:48304001.DD:110620.SHGD:10000804.BO:NGUYEN THI NGOC DUNG.MS 2020.139 UNG HO EM VU QUANG DANG TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
6/11/20203,000,000805350.110620.180307.Ung ho MS 2020.139 - ung ho anh em Vu Quang Dang FT20163378631083
6/11/20203,000,000IBVCB.1106200542381001.LE MINH HIEU.MS 2020.139Ung ho anh em Vu Quang Dang
6/11/20203,000,000133405.110620.133405.Ung ho MS 2020.139 anh em Vu Quang Dang
6/11/20203,000,000IBVCB.1106200365015002.NGUYEN THI TUYET SUONG.Ung ho anh em Vu quang Dang, MS 2020.139
6/11/20203,000,000152670.110620.122721.Ung HO CHAU VU QUANG DANG
6/11/20203,000,000146861.110620.112455.UNG HO ANH EM VU QUANG DANG (MS 2020139 )
6/11/20205,000,000273475.110620.160314.Ung ho em Vu Quang Dang, MS 2020.139
6/11/20205,000,000MBVCB432612949.ung ho ms2020.139 em vu quang dang.CT tu 0611001945239 NGUYEN MINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/11/202010,000,000754535.110620.135137.MS 2020.139 Ung ho anh em Vu Quang Dang
6/12/202050,000IBVCB.1206200933405001.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.140 (be Nguyen Phuong Thao)
6/12/202050,000MBVCB433618250.ung ho?MS 2020.140?(Ung ho?be Nguyen Phuong Thao).CT tu 0011000627964 TRAN HUY QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/202075,000IBVCB.1206200324423001.TRAN THI THANH HUYEN Ung ho MS 2020.140 (Ung ho be Nguyen Phuong Thao)
6/12/2020100,000MBVCB433808490.MS 2020.140 ( Ung ho be Nguyen Phuong Thao).CT tu 0491000007192 HOANG THI LAN HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/2020100,000711220.120620.140624.CASHOUT247 01698703975 5906717237 100000
6/12/2020100,000IBVCB.1206200044311002.HOANG NGOC QUANG.Ung ho be Nguyen Phuong Thao MS 2020.140
6/12/2020100,000322973.120620.124231.UNG HO MS 2020.139 UNG HO ANH EM VU QUANG DANG
6/12/2020100,000389217.120620.103046.MS 2020 124 Phan Khanh Duy Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
6/12/2020100,000822968.120620.093735.ung ho anh em Vu Quang Dang
6/12/2020100,000Sender:01204001.DD:120620.SHGD:11031487.BO:NGUYEN THI DIEU LINH.UNG HO MS 2020.134 BE TRINH HA GIANG
6/12/2020100,000Sender:79310001.DD:120620.SHGD:10004620.BO:NGUYEN NGOC BINH.UNG HO MS 2020.139
6/12/2020100,000983268.120620.080944.Ung ho Ms 2020.139 anh em Vu Quang Dang FT20164856242806
6/12/2020100,000299671.120620.064446.PHAN NGOC HIEU CHUYEN KHOAN MS 2020140 UNG HO BE NGUYEN PHUONG THAO VNNET
6/12/2020100,000MBVCB433380795.ung ho chi Nguyen Thi Ban.CT tu 0561000539291 NGUYEN THI THU LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/2020100,000085423.120620.015311.ms 2020 139
6/12/2020100,000893370.120620.004715.MS 2020.139 ung ho em Vu Quang Dang
6/12/2020150,000274155.120620.163656.Ung ho cha con anh long FT20164950571446
6/12/2020150,000556510.120620.003539.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN VAN DONG ung ho vu quang dang
6/12/2020200,000MBVCB433337527.MS 2020.139 ung ho anh em VU QUANG DANG.CT tu 0071000835637 LE THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/2020200,000334704.120620.182340.Ung ho MS 2020 . 136 me con ba Tam FT20164625685166
6/12/2020200,000MBVCB.434071631.bt.CT tu 0581000766720 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/12/2020200,000IBVCB.1206200298417001.NGUYEN THI DAO.MS.2020.139 ung ho anh em vu Quang Dang
6/12/2020200,000581716.120620.153450.MS 2020139 ung ho anh em Vu Quang Dang
6/12/2020200,000482594.120620.143832.MS 2020.139 ung ho anh em Vu Quang Dang
6/12/2020200,000447515.120620.134654.MS 2020140
6/12/2020200,000245588.120620.132343.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 ung ho be Nguyen Phuong Thao MS 2020140
6/12/2020200,000IBVCB.1206200708873001.NGUYEN THI BAN Tan Yen, Tan Thanh, Ham Yen, Tuyen Quang MS 2020.140
6/12/2020200,000773877.120620.110305.MS 2020.132
6/12/2020200,000248666.120620.094310.Ngo Van Thai chuyen tien ung ho be nguyen phuong thao MS 2020.140
6/12/2020200,000MBVCB433519814.2020.139 ung ho anh em Vu Quang Dang.CT tu 0381000350009 DO THI THU MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/2020200,000274885.120620.093141.Ung ho ma so 2020.117 be Nguyen Chi Thuc
6/12/2020200,000IBVCB.1206200816575001.DINH THI THU HIEN.MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
6/12/2020200,000Sender:01310012.DD:120620.SHGD:10004911.BO:LE THI HONG LY.UNG HO ANH EM VU QUANG DANG MA SO 2020139
6/12/2020200,000IBVCB.1206200935487001.PHAM THI HOA.MS 2020.136 Ung ho me con ba Tam
6/12/2020200,000227924.120620.083439.MS 2020139 Ung ho anh em Vu Quang Dang
6/12/2020200,000MBVCB433455216.MS 2020.140.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/2020200,000515495.120620.080830.Vietcombank 0011002643148 Ung ho ms 2020 140 e Nguyen Phuong Thao
6/12/2020200,000219545.120620.080705.Vietcombank 0011002643148 Ung ho ms 2020 139 e Vu Quang Dang
6/12/2020200,000427120.120620.080611.Vietcombank 0011002643148 ung ho anh em Vu Quang Dang
6/12/2020200,000183256.120620.070342.2020.139 ung ho anh em vu quang dang
6/12/2020200,000MBVCB.433357510.?MS 2020.139?(Ung ho anh em Vu Quang Dang).CT tu 0021000238789 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/12/2020200,000335348.120620.001714.Ung ho MS 2020.139 - Ung ho anh em Vu Dang Quang
6/12/2020300,000340354.120620.223041.Ung ho ms 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc)
6/12/2020300,000871753.120620.192416.UNG HO MS : 2020.137( UNG HO CHAO CON ANH THIEU)-120620-19:24:16 871753
6/12/2020300,000Sender:01201011.DD:120620.SHGD:10007958.BO:LUYEN HUU CU.UNG HO MS 2020.139 UNG HO ANH EM VU QUANG DANG
6/12/2020300,000425695.120620.132829.Ung ho MS 2020 139 ung ho anh em Vu Quang Dang
6/12/2020300,000MBVCB.433763276.UH MS:2020.139 ( em Vu quang Dang).CT tu 0021000264538 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/12/2020300,000288943.120620.125828.Ung ho MS 2020.139
6/12/2020300,000095774.120620.005632.Ung ho MS2020.139 ung ho anh em Vu Quang Dang
6/12/2020300,000MBVCB433692166.Ung ho MS 2020.132 (Gia dinh chi Thuy).CT tu 0421000428288 LUONG THI THUY NY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/2020300,000828161.120620.104408.UNG HO MS 2020139 UNG HO 3 ANH EM VU QUANG DANG
6/12/2020300,000225665.120620.091723.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS2020139 VU QUang Dang
6/12/2020300,000011002.120620.090828.Ung ho 2020.140 ung ho be Nguyen Phuong Thao FT20164320994513
6/12/2020300,000241545.120620.090410.UNG HO MA SO 2020.139 (UNG HO ANH EM VU QUANG DANG)
6/12/2020300,000IBVCB.1206200094977001.Vu Ngoc Hong, q7 MS 2020.140 (Ung ho bé Nguyen Phuong Thao)
6/12/2020400,000IBVCB.1206200468277001.NGUYEN THI BE MUNG.Ung ho MS 2020.139 Anh em Vu Quang Dang
6/12/2020500,000944513.110620.235604.Ung ho MS 2020.126 Hoang Le Dai Phuc FT20164991097910
6/12/2020500,000163964.120620.181448.ung ho MS 2020.134 (Be Trinh Ha Giang)
6/12/2020500,000322150.120620.175627.Ung ho anh em vu dang quang FT20164460176904
6/12/2020500,000MBVCB434051858.Phong KD An Khanh Jvc ung ho ma so 2020.139 Vu Quang Dang .CT tu 0611000187410 LE HAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/2020500,000257755.120620.161241.Ung ho MS 2020.139 FT20164459891479
6/12/2020500,000LAI THU TRANG UNG HO CHA CON ANH THIEU MS 2020137
6/12/2020500,000LAI THU TRANG UNG HO ME CON CHI NGUYET MS 2020135
6/12/2020500,000710574.120620.140133.200612000025655 Ung ho MS 2020139 Ung ho anh em Vu Quang Dang tu co Nguyen Thi Lam lb hn ZP5MEIFG8J1G
6/12/2020500,000IBVCB.1206200154769001.LUONG NGOC LINH.Ung ho MS 2020.139
6/12/2020500,000366179.120620.121024.MS 2020 139 UNG HO ANH EM VU QUANG DANG
6/12/2020500,000891532.120620.110222.Ung ho MS 2020.126 - be Hoang LeDai Phuc FT20164784438508
6/12/2020500,000Sender:48204018.DD:120620.SHGD:18036753.BO:HUYNH THI NGOC HIEN.UNG HO MS 2020139 UN GHO ANH EM VU QUANG DANG
6/12/2020500,000MBVCB433549023.ung ho MS 2020.139 (anh em Vu Quang Dang).CT tu 0111000243166 TRAN CHUNG THI THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/2020500,000228662.120620.094821.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 140 Ung ho be NGUYEN PHUONG THAO
6/12/2020500,000Sender:01310012.DD:120620.SHGD:10008017.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.140
6/12/2020500,000268305.120620.093021.Ung ho : MS 2020.139 ung ho anh em VU QUANG DANG SGD NH NGOAI THUONG VN 198 Tran quang khai Ha noi
6/12/2020500,000IBVCB.1206200226343002.BUI THI THANH TRUC.Ung ho anh em Vu Quang Dang
6/12/2020500,000989732.120620.082538.Ung ho MS 2020 139 Anh em vu quang dang FT20164257323069
6/12/2020500,000Sender:79303008.DD:120620.SHGD:10002114.BO:NGUYEN THI THAO.MS2020.123.UNG HO HAI BE MINH KHOI MINH ANH
6/12/2020500,000Sender:79303008.DD:120620.SHGD:10002078.BO:NGUYEN THI THAO.MS 2020.113 UNG HO BE LUU HUYNHTHANH THIEN
6/12/2020500,000Sender:79303008.DD:120620.SHGD:10002068.BO:NGUYEN THI THAO.MS:2020.104 UNG HO CHA CON ANHLONG
6/12/2020500,000Sender:79303008.DD:120620.SHGD:10002054.BO:NGUYEN THI THAO.115.2020.122 UNG HO ANH HA VANPHUONG
6/12/2020500,000110304.120620.080302.UnG HO CHA CON ALONG
6/12/2020500,000IBFPM.1106200027895005.NGUYEN THI THUY HONG.MS 2020 139, ung ho chau Vu Quang Dang.
6/12/2020500,000MBVCB433428556.MS 2020.138 be Thanh Nhan.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/2020500,000MBVCB433426853.MS 2020.140 be Phuong Thao.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/2020500,000971277.120620.073509.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Dang Thi Thu Trang ung ho anh em Vu Quang Dang M
6/12/2020500,000MBVCB.433385416.UngthuBuongtrung.CT tu 0111001514287 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/12/20201,000,000944759.110620.235846.Ung ho MS 2020.139 anh em chau Vu Quang Dang FT20164232198888
6/12/20201,000,000IBVCB.1206200117775003.PHAM CHI TRUNG.Ung ho MS 2020.135 (Ung ho me con chi Nguyet)
6/12/20201,000,000IBVCB.1206200425603002.PHAM CHI TRUNG.Ung ho MS 2020.139 (Ung ho anh em Vu Quang Dang)
6/12/20201,000,000181565.120620.202110.MS 2020.104( ung ho cha con anh Long)
6/12/20201,000,000MBVCB434147255.MS 2020.139( ung ho anh em Vu Quang dang) .CT tu 0191000002087 NGUYEN YEN PHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/20201,000,000MBVCB434048914.c Nhung 0398899298ung ho anh em VuQuangDang ThanhHoa.CT tu 0541000302568 HOANG THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/20201,000,000IBVCB.1206200930219001.PHAN QUE ANH.Ung ho MS 2020.139 (ung ho anh em Vu Quang Dang)
6/12/20201,000,000TRAN THANH HUYEN// BAN DOAN TRANG UNG HO MS-2020.139 ANH EM VU QUANG DANG
6/12/20201,000,000145541.120620.135406.Ung ho MS 2020 139 ung ho anh em Vu Quang Dang
6/12/20201,000,000MBVCB433769042.ung ho Ms 2020.140 be Nguyen phuong thao.CT tu 0561000539114 BUI LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/20201,000,000897533.120620.124349.2020.139.ung ho anh em vu quang dang
6/12/20201,000,000IBVCB.1206200880485001.TRINH THI THU HUONG.Ung ho MS 2020.139 (Ung ho anh em Vu Quang Dang)
6/12/20201,000,000Sender:01310001.DD:120620.SHGD:10002649.BO:NGUYEN MINH HOA.UNG HO MS 2020 139 UNG HO ANH EM VU QUANG DANG
6/12/20201,000,000126695.120620.090142.VIETTEL 400300 LIENNH 200612 200612681967776 400201 MS 2020 139 ung ho
6/12/20201,000,000006306.120620.085942.2020.139 ung ho anh em vu quang dang FT20164663014640
6/12/20201,000,000MBVCB433470759.ung ho MS 2020.140 (Be Nguyen Phuong Thao).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/20201,000,000MBVCB433470181.Tom C tang Ms 2020.139 anh em Vu Quang Dang.CT tu 0011001912955 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/20201,000,000966137.120620.065345.Ung ho ba Pham Thi Tam, Quang Ngai FT20164290210030
6/12/20203,000,000CT CP XD&TM DAT PHUONG NAM UNG HO MS 2020.139 UNG HO ANH EM VU QUANG DANG HUYEN TINH GIA, THANH HOA F/O BAO VIETNAMNET
6/12/20205,000,000MBVCB433942147.ung ho ms 2020.139 ( ung ho anh e vu quang dang).CT tu 0531002590795 CAO VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/20205,000,000MBVCB433932685.ung ho ms 2020.140(ung ho be nguyen phuong thao ).CT tu 0531002590795 CAO VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/12/20205,000,000Sender:79204017.DD:120620.SHGD:17046865.BO:TRAN THI XUYEN.HO PHI NGA UNG HO EM VU QUANG DANG MS 2020.139TK, 198 TRAN QUANG KHAI HA NOI UNG HO QUA BAO VIET NAM NET
6/12/202030,000,000NGUYEN HUU BAO HUNG UNG HOCHO EM VU QUANG DANG MA SO2020.139
6/13/202040,000IBVCB.1306200835541004.Tran Thanh Thao Loan My Tho, Tien Giang Uh Ms 2020.139.Ae Vu Quang Dang.
6/13/202050,000IBVCB.1306200129985002.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.141 (em Le Van Thanh)
6/13/202050,000IBVCB.1306200932569002.TRAN THI THANH HUYEN UNG HO MS 2020.141 (em Le Van Thanh)
6/13/2020100,000957648.130620.213824.MS 2020.139( UNG HO ANH EM VU QUANG DANG)-130620-21:38:24 957648
6/13/2020100,000073505.130620.144557.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020141 em Le Van Thanh
6/13/2020100,000MBVCB434726688.ung ho MS 2020.141( em Le Van Thanh).CT tu 0351000811762 PHAM THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/2020100,000640301.130620.131828.Ung ho ma so 2020 130 FT20165277928397
6/13/2020100,000639748.130620.131650.Ung ho ma so 2020 131 FT20165757506833
6/13/2020100,000638149.130620.131234.Ung ho ma so 2020 136 FT20165587012307
6/13/2020100,000637047.130620.130935.Ung ho ma so 2020 139 FT20165230079865
6/13/2020100,000636384.130620.130727.Ung ho ma so 2020 141 FT20165086391489
6/13/2020100,000992676.130620.121211.Chuyen tien ung ho MS 2020.141 Le van thanh
6/13/2020100,000955547.130620.110026.ung ho anh em vu quang dang
6/13/2020100,000919886.130620.105121.MoMoT01698703975T5915820332T970436Tung ho ms 2020141 em le van thanh
6/13/2020100,000304488.130620.103320.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS2020 141 em Le Van Thanh
6/13/2020100,000421012.130620.083621.IBFT ms 2020.141 em le van thanh
6/13/2020100,000MBVCB.434411188.Cau be mo coi bi tai nan dap gan nghiem trong.CT tu 0111000166515 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/13/2020100,000797166.130620.064428.200613000001881 MS 2020.141 ZP5MEJD9MAIH
6/13/2020100,000821087.130620.061828.Chuyen tien ung ho MS 2020.141 em Le Van Thanh
6/13/2020100,000889457.130620.061738.UNG HO : MS :2020.141 - LE VAN THANH-130620-06:17:38 889457
6/13/2020150,000908055.130620.085002.ung ho anh em VU QUANG DANG. Co gang len nhe cac em
6/13/2020200,000IBVCB.1306201008425001.NGUYEN THI HONG THAM.Ung ho MS 2020.139 (anh em Vu Quang Dang)
6/13/2020200,000438730.130620.144959.Ung ho MS 2020 141 Le Van Thanh
6/13/2020200,000279358.130620.144629.Ngo Van Thai chuyen tien ung ho em le van thanh MS 2020.141
6/13/2020200,000263514.130620.123748.MS 2020.139 (Ung ho anh em Vu Quang Dang)
6/13/2020200,000997148.130620.122211.Chuyen tien
6/13/2020200,000401542.130620.120205.Ung ho ms 2020 141
6/13/2020200,000353270.130620.111340.UH MS 2020.141 - E Le Van Thanh
6/13/2020200,000909919.130620.111029.MS 2020.141 ( EM LE VAN THANH)-130620-11:09:59 909919
6/13/2020200,000IBVCB.1306200593695003.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.141 cho em Le Van Thanh dieu tri benh
6/13/2020200,000735863.130620.100358.ung ho MS 2020.139 (Ung ho anh em Vu Quang Dang)
6/13/2020200,000159252.130620.093641.Ung ho be Nguyen Phuong Thao MS 2020 140
6/13/2020200,000890673.130620.091347.MS.2020.139 Ung ho e VuQuangDang
6/13/2020200,000423029.130620.085730.IBFT ung ho MS: 2020.141 em le van thanh
6/13/2020200,000905496.130620.082726.MoMoT0918487998T5914542043T970436Tung ho ms2020141em Le Van Thanh
6/13/2020200,000MBVCB434436475.ung ho MS 2020-141 (em Le Van Thanh).CT tu 0541001605597 LUU THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/2020200,000MBVCB434427791.MS 2020.141 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/2020200,000MBVCB434422581.MS2020141.CT tu 0071001619842 NGUYEN THI NGOC PHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/2020200,000902352.130620.073111.MS 2020.141 UNG HO EM LE VAN THANH
6/13/2020200,000289099.130620.072232.ung ho MS 2020141 em Le van Thanh
6/13/2020200,000045464.130620.071311.Vietcombank 0011002643148 Ho Khanh Chi lop 916 truong THCS Le Quy Don Q3 HCM ung ho ma so 141 Le Va
6/13/2020200,000IBVCB.1306200629289001.TRAN MINH HIEU.MS 2020.141 em Le Van Thanh
6/13/2020200,000476014.130620.063643.MS 20141 GUI UNG HO LE VAN THANH FT20165991084306
6/13/2020200,000MBVCB434381310.ung ho MS 2020.141 (em Le Van Thanh).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/2020200,000889251.130620.060324.MS 2020141(UNG HO LE VAN THANH)-130620-06:03:24 889251
6/13/2020200,000MBVCB.434370929.Cha con anh Thieu.CT tu 0781000497265 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/13/2020300,000237373.130620.213352.VU DANG CHIN ung ho MS .2020.137
6/13/2020300,000IBVCB.1306200195141001.Vu Ngoc Hong, q7 MS 2020.141 (em Lê Van Thành)
6/13/2020300,000084701.130620.172703.Vietcombank 0011002643148 LE NGOC DIEP chuyen khoan ung ho be THANH NHAN ms 2020138
6/13/2020300,000236272.130620.164959.MS 2020.141 em Le Van Thanh
6/13/2020300,000IBVCB.1306200972931002.Dang hoa thuan MS 2020.141 em Le Van Thanh MS 2020.141 em Le Van Thanh
6/13/2020300,000602731.130620.114615.Ung ho MS 2020.141 FT20165377327703
6/13/2020300,000MBVCB434565891.MS 2020 141( Le van thanh).CT tu 0371000438820 NGUYEN THI DIEP ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/2020300,000735303.130620.100234.ung ho MS 2020.141 (em Le Van Thanh)
6/13/2020300,000418659.130620.081150.IBFT ung ho ms 2020139 Vu Quang Dang
6/13/2020300,000297432.130620.075736.Ung ho em LE VAN THANH
6/13/2020300,000MBVCB434416615.ung ho MS2020.141.CT tu 0461000645372 NGO THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/2020300,000889850.130620.063949.UNG HO MS 2020.141-130620-06:39:48 889850
6/13/2020300,000MBVCB434381530.MS 2020.141.CT tu 0571000023693 NGO TRUONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/2020300,000MBVCB434380279.ung ho MS 2020.141 (LE VAN THANH).CT tu 0011002389833 DO KHAC DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/2020400,000833635.130620.155843.MS 2020.140 (ung ho be Nguyen Phuong Thao)
6/13/2020400,000489128.130620.075532.MS 2020.139 FT20165399067542
6/13/2020500,000MBVCB435024166.ung ho MS 2020.135 (ung ho me con chi Nguyet).CT tu 0061001048357 NGUYEN LE HOANG PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/2020500,000MBVCB434962184.Tom C tang MS 2020.141 anh Le Van Thang.CT tu 0011001912955 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/2020500,000066988.130620.151128.Chuyen tien ung ho MS 2020.141 em Le Van Thanh
6/13/2020500,000060750.130620.145906.Ho Dieu Ky UH MS2020.141 em Le Van Thanh
6/13/2020500,000IBVCB.1306200845557001.TRAN THANH QUANG.ung ho MS 2020.139 (Ung ho anh em Vu Quang Dang)
6/13/2020500,000023292.130620.132935.NGUYEN THIEN HUONG UNG HO EM LE VAN THANH MS 2020.141
6/13/2020500,000641009.130620.132036.Ung ho anh em Vu Quang Dang MS 2020 139 FT20165550043270
6/13/2020500,000IBVCB.1306200077969001.VU THI THU LE.MS 2020.141 ung ho em Le Van Thanh
6/13/2020500,000MBVCB434578968.ung ho MS 2020.141 (giup ban Le Van Thanh, Thanh Hoa chua benh).CT tu 0721000610364 HUYNH THIEN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/2020500,000381887.130620.103437.ung ho MS 2020.141 em Le Van Thanh
6/13/2020500,000MBVCB434546082.UNG HO MS 2020.141 EM LE VAN THANH.CT tu 0011001016068 PHAM THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/2020500,000223313.130620.103142.MS 2020 141
6/13/2020500,000MBVCB434528394.ung ho MS 2020.141(em le van thanh).CT tu 0161001749653 LE THI DIEU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/2020500,000MBVCB434521837.co Thu_HN ung ho MS 2020.139 anh em chau Vu Quang Dang.CT tu 0021001648049 NGUYEN THI HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/2020500,000MBVCB434520208.Ba Doan Thi Thanh Mai_Phung Khoang_HN ung ho anh em chau Vu Quang Dang MS 2020.139.CT tu 0021001648049 NGUYEN THI HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/2020500,000MBVCB434492295.MS 2020.139 ung ho anh em Vu quang Dang.CT tu 0181003596798 QUACH THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/2020500,000199279.130620.090628.Ung HO MA SO:2020.141 EM LE VAn THanh
6/13/2020500,000896830.130620.085742.UNG HO MS 2020141 ( EM LE VAN THANH)-130620-08:57:32 896830
6/13/2020500,000866354.130620.083225.anh em Kien Anh chuyen tien ung ho Ma so 2020.141 em Le Van Thanh
6/13/2020500,000343582.130620.075523.Ung ho MS 2020.141 ( em Le Van Thanh)
6/13/2020500,000214220.130620.070534.ung ho MS 2020.141 (em Le Van Thanh)
6/13/2020500,000212573.130620.063651.ung ho MS 2020.141 ( em Le Van Thanh)
6/13/2020500,000281789.130620.062034.Ung ho MS 2020.141 em Le Van Thanh
6/13/20201,000,000IBVCB.1306200958337001.DAU KHAC DUNG.Ung ho MS 2020.141 em Le Van Thanh
6/13/20201,000,000845403.130620.164203.Giup do MS 2020.141 (em Le Van Thanh)
6/13/20201,000,000MBVCB434537895.ung ho MS 2020.141(em Le Van Thanh).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/13/20201,000,000497123.130620.082113.MS2020.141 gui em Le Van Thanh FT20165320810516
6/13/20201,000,000290681.130620.065318.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 141 em Le Van Thanh
6/13/20201,000,000211508.130620.061044.ung ho ms2020.141
6/13/20202,000,000122708.130620.140340.Ntd Ung ho MS 2020.138 (be thanh nhan)
6/13/20202,000,000120321.130620.132119.Ntd Ung ho MS 2020.140 (be nguyen phuong thao)
6/13/20202,000,000120161.130620.131853.Ntd Ung ho MS 2020.141 (em le van thanh)
6/13/20202,000,000902557.130620.065541.Ung ho MS 2020.141 ( ung ho chau Le Van Thanh )
6/13/20202,000,000IBVCB.1306200700229001.MAI THI THUY TINH.Ung ho MS 2020.141 (Em Le Van Thanh)
6/13/20203,000,000445525.120620.225024.Nguyen Thi Mai o Hai Phong ung ho 3 anh em Vu Quang Dang FT20165990948087
6/13/20203,000,000979172.130620.114446.ung ho MS 2020.141 em le van thanh
6/13/20205,000,000330437.130620.075100.MS 2020.139 (Ung ho anh em Vu Quang Dang)
6/14/202050,000IBVCB.1406200366617001.THAI VU THAI.vo chong thai vu thai va nguyen ngoc phi ung ho MS 2020.125 (me con chi Tuoi). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat).
6/14/2020100,000MBVCB435605115.ung ho.CT tu 0351001117997 NGUYEN MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/2020100,000175006.140620.152602.Ung ho MS 2020.141 (em Le Van Thanh)
6/14/2020100,000668204.140620.142530.Vietcombank 0011002643148 UnghoMS2020141
6/14/2020100,000IBVCB.1406200142697002.NGO XUAN LAP.MS 2020.141
6/14/2020100,000MBVCB.435185208.MS 2020.141.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/14/2020200,000MBVCB435670504.MS 2020.139 (ung ho anh em vu quang dang).CT tu 0021000445840 TRAN VAN BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/2020200,000MBVCB.435586302.MS 2020.141 Le Van Thanh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/14/2020200,000587038.140620.192817.ung ho MS 2020 139
6/14/2020200,000537469.140620.171507.MS 2020.139
6/14/2020200,000MBVCB435277786.MS 2020.139 gui chau Vu Quang Dang.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/2020200,000965861.140620.110001.Ung ho MS 2020.139 anh em Vu Quang Dang FT20167901056746
6/14/2020200,000MBVCB435194725.ung ho MS 2020. 141 (em Le Van Thanh).CT tu 0071001083061 NGUYEN TAM HOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/2020300,000IBVCB.1406200812119010.N N Anh Tp HCM MS-2020-134- Trinh Ha Giang
6/14/2020300,000IBVCB.1406200507799009.N N Anh Tp HCM MS2020-135- Me con Chi Nguyet
6/14/2020300,000IBVCB.1406200504431007.N N Anh Tp HCM MS-2020-Me con Ba Tam
6/14/2020300,000IBVCB.1406200103179005.N N Anh Tp HCM MS2020-139- Vu Dang Quang
6/14/2020300,000IBVCB.1406201033615001.N N Anh Tp HCM MS2020-141- Le van Thanh
6/14/2020300,000207222.140620.154626.MS 2020.140 ( Ung ho be Nguyen Phuong Thao)
6/14/2020300,000044339.140620.150213.Ung ho MS 2020.141 em Le Van Thanh FT20167911309213
6/14/2020300,000018800.140620.134017.Ung ho MS 2020 137 FT20167190820047
6/14/2020300,000IBVCB.1406200065795002.Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 2020.141 em Le Van Thanh
6/14/2020300,000065468.140620.082422.MS 2020 141
6/14/2020400,000MBVCB435357644.ung ho MS 2020-141 em Le Van Thanh.CT tu 0721000638272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/2020500,000150137.130620.231243.TO UYEN UNG HO MS 2020.139 (ANH EM VU QUANG DANG) - NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
6/14/2020500,000MBVCB435055666.ung ho MS 2020.140 (be Nguyen Phuong Thao) .CT tu 0331003705652 VU THI THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/2020500,000MBVCB435054677.Ung ho MS 2020.125 (me con chi Tuoi) .CT tu 0331003705652 VU THI THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/2020500,000MBVCB435054249.Ung ho MS 2020.126 (be Le Hoang Dai Phuc) .CT tu 0331003705652 VU THI THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/2020500,000MBVCB435053604.Ung ho MS 2020.139 (Anh em Vu Quang Dang) .CT tu 0331003705652 VU THI THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/2020500,000009916.140620.211947.MS2020.139 (UNG HO ANH EM VU QUANG DANG)-140620-21:19:46 009916
6/14/2020500,000899244.140620.191941.MS 2020.139
6/14/2020500,000IBVCB.1406200703603001.NGUYEN THANH HOA.ung ho 3 anh em mo coi Vu Dang Quang, MS: 2020.139
6/14/2020500,000MBVCB435433035.ms 2020.130 gia dinh chi Thuy.CT tu 0281000310320 NGUYEN THI HONG HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/14/2020500,000018382.140620.133844.Ung ho MS 2020 139 FT20167270749092
6/14/2020500,000IBVCB.1406200802275001.QUACH THI THANH HUONG.Ung ho MS 2020.121 co Bui Thi Chinh
6/14/20201,000,000100589.140620.172538.MS 2020 141 em Le Van Thanh FT20167930703901
6/14/20201,000,000996739.140620.171357.UNG HO MS 2020.141-140620-17:13:54 996739
6/14/20201,000,000361065.140620.094439.Ung ho Le Van Thanh ma so 2020.141
6/14/20201,000,000MBVCB435165682.ung ho MS 2020.141 em Le Van Thanh.CT tu 0921000718031 VO THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/202020,000MBVCB436084731.pham trung dung ung ho ms2020.142(be hoang le tu uyen).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/202050,000400040.150620.222757.ms 2020.142 be Hoang Le Tu Uyen
6/15/202050,000MBVCB436764616.ung ho?MS 2020.142? (be Hoang Le Tu Uyen).CT tu 0651000772745 NGUYEN NGOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/202050,000604110.150620.151913.Nhom Vien gach nho Ung ho Ma so 136
6/15/202050,000790277.150620.112513.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020 142 be hoang le tu uyen
6/15/202050,000130652.150620.091145.Ung ho MS 2020 142 be Hoang Le Tu Uyen
6/15/202050,000IBVCB.1506200197617002.Nguyen Nhat Minh KP6, P.TTN, Q12, HCM ung ho MS 2020.141 (em Lê Van Thành)
6/15/202050,000IBVCB.1506200724129001.Nguyen Nhat Minh KP6, P.TTN, Q12, HCM ung ho MS 2020.142 (bé Hoàng Lê Tú Uyên)
6/15/202050,000Sender:79202002.DD:150620.SHGD:10000385.BO:LE VAN THANG.995220061551383 UNG HO MS.2020.142 BE HOANG LE TU UYEN
6/15/202050,000IBVCB.1506200421981002.TRAN THI THANH HUYEN Ung ho MS 2020.142 (be Hoang Le Tu Uyen)
6/15/2020100,000MBVCB435678689.MS 2020.141.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/2020100,000102564.150620.202240.UNG HO MS 2020.142(BE HOANG LE TU UYEN)-150620-20:22:43 102564
6/15/2020100,000IBVCB.1506200606221004.TRAN THI HIEN.GIUP EM MS 2020.141 LE VAN THANH
6/15/2020100,000MBVCB436255939.ung ho ma so 2020.149 (anh em Vu Quang Dang).CT tu 0491000042659 PHAM THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/2020100,000248685.150620.113327.ung ho MS 2020.142 (be Hoang Le Tu Uyen)
6/15/2020100,000036794.150620.111544.CASHOUT247 01698703975 5935917834 100000
6/15/2020100,000026862.150620.102113.200615000011527 Ung ho MS2020.126 be Hoang Le Dai Phuc ZP5MEL8T3LNA
6/15/2020100,000Sender:01310012.DD:150620.SHGD:10017427.BO:PHAN VAN HAI.MS 2020.142 UNG HO BE HOANG LE TU UYEN NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
6/15/2020100,000309198.150620.095656.Ung ho MS2020.142 FT20167608588943
6/15/2020100,000MBVCB435833461.MS 2020-142(be Hoang Le Tu Uyen).CT tu 0061001001472 PHAM THE QUYNH NHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/2020100,000280967.150620.090242.NGUYEN DANH LAM Chuyen tien ung ho Ms 2020.142 (be Hoang Le Tu Uyen)
6/15/2020100,000Sender:01323001.DD:150620.SHGD:10000143.BO:NGUYEN THANH TUNG.UNG HO EM LE VAN THANH MS2020/141
6/15/2020100,000Sender:79303008.DD:150620.SHGD:10003382.BO:NGUYEN THI NHU HUONG.UH MS 2020.129 NGUYEN THICAM
6/15/2020100,000080787.150620.082846.Ung ho 2020142 2020 142 be Hoang Le Tu Uyen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
6/15/2020100,000731729.150620.082254.MS 2020.142 Hoang Le Tu Uyen
6/15/2020100,000255545.150620.081650.Ung ho MS 2020.142 be Hoang Le Tu Uyen FT20167215301332
6/15/2020100,000154338.150620.074926.Vietcombank 0011002643148 UNG HO BE HOANG TU UYEN MS 2020 142
6/15/2020100,000436664.150620.073825.Ung ho MS 2020142 be Hoang Le Tu Uyen
6/15/2020100,000MBVCB435722224.ung ho MS 2020.142 be Hoang Le Tu Uyen.CT tu 0021002187289 LAM THI LUONG LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/2020200,000MBVCB436797464.ung ho MS 2020.142(be hoang Le Tu Uyen).CT tu 0391001000769 NGUYEN THANH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/2020200,000MBVCB.436757167.1.CT tu 0541000254245 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/15/2020200,000538265.150620.180311.Ms 2020142
6/15/2020200,000536815.150620.164615.Ung ho ms 2020139 ae vu quang dang FT20167327528246
6/15/2020200,000335243.150620.161329.ung ho MS 2020.142 be Hoang Le Tu Uyen
6/15/2020200,000766396.150620.154132.ung ho ms 2020 139 ung ho anh em vu quang dang-VNPT2020061543435341
6/15/2020200,000339212.150620.144525.ung ho Ms 2020.142 ( be Hoang le tu uyen)
6/15/2020200,000IBVCB.1506200108117002.An Ha Noi ung ho MS 2020.139 (Ung ho anh em Vu Quang ?ang)
6/15/2020200,000MBVCB.436196814.MS 2020.142 be Hoang Le Tu Uyen.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/15/2020200,000IBVCB.1506200519895001.Dinh Thi Ha 96 Dinh Cong Thanh Xuan HN UH quy
6/15/2020200,000347838.150620.114239.Ung ho cho Hoang Le Tu Uyen ms 2020 142
6/15/2020200,000MBVCB436014239.Ung ho MS2020.132 (gia dinh chi Thuy).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/2020200,000344834.150620.105041.MS 2020.142 ung ho be Hoang le tu uyen FT20167162274179
6/15/2020200,000165860.150620.095846.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 142 be Hoang Le Tu Uyen
6/15/2020200,000Sender:48304001.DD:150620.SHGD:10003356.BO:LE THI NGOC NHU.MS 2020.138,THANH NHAN TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
6/15/2020200,000Sender:48204018.DD:150620.SHGD:18077337.BO:NGUYEN THI KIM OANH.UNG HO BE HOANG LE TU UYENMS2020142
6/15/2020200,000IBPS/SE:01307001.DD:150620.SH:10004179.BO:NGUYEN THANH VAN.IBUNG HO MS 2020.142( BE HOANGLE TU UYEN)
6/15/2020200,000MBVCB435835810.ms 2020.142.CT tu 0491000162060 CHU HUU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/2020200,000MBVCB435808672.MS 2020.142.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/2020200,000010395.150620.084731.ck ung ho ms 2020134 be TRINH HA GIANG
6/15/2020200,000265754.150620.084108.Ung ho ma so 2020.142 FT20167017910506
6/15/2020200,000264789.150620.083949.Ung ho gia dinh chau Vu Quang Dang FT20167868020627
6/15/2020200,000004466.150620.083819.ck ung ho ms 2020139 anh em VU QUANG DANG
6/15/2020200,000066649.150620.081348.2020 142 be Hoang tu Uyen
6/15/2020200,000065423.150620.081228.2020 141 be le van thanh
6/15/2020200,000400916.150620.074306.Vietcombank 0011002643148 N T A TUYET CK UNG HO MS 2020 142 be HOANG LE TU UYEN
6/15/2020200,000697616.150620.073724.Vietcombank 0011002643148 ung ho be hoang Le Tu uyen
6/15/2020200,000MBVCB435734785.ung ho ms 2020.142( be hoang le tu Uyen).CT tu 0411000984053 NGUYEN NGOC HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/2020200,000262362.150620.062816.Ngo Van Thai chuyen tien ung ho be hoang le tu uyen MS 2020.142
6/15/2020200,000681866.150620.053153.Ung ho MS 2020.142 em Hoang Le Tu Uyen
6/15/2020250,000308169.150620.095559.Ung ho MS 2020.142 be Hoang Le Tu Uyen FT20167792034327
6/15/2020300,000013711.140620.231123.UNG HO EM LE VAN THANH - MS 2020.141 -140620-23:10:54 013711
6/15/2020300,000MBVCB436714797.ung ho MS 2020.142 (be Hoang Le Tu Uyen) NHL.CT tu 0491001543988 NGUYEN HONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/2020300,000MBVCB436434400.Ung ho MS 2020.142 be Hoang Le Tu Uyen.CT tu 0531002576330 NGUYEN BINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/2020300,000IBVCB.1506200875033004.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.142 (be Hoang Le Tu Uyen)
6/15/2020300,000IBVCB.1506200501067002.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.141 (em Le Van Thanh)
6/15/2020300,000IBVCB.1506200984015001.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.140 (Ung ho be Nguyen Phuong Thao)
6/15/2020300,000072293.150620.160616.UNG HO MS2020.139 (UNG HO ANH EM VU QUANG DANG)-150620-16:06:16 072293
6/15/2020300,000450314.150620.121808.TTTPhuong ung ho Ms2020138 Ms2020141 Ms2020142
6/15/2020300,000346746.150620.105417.Ung ho MS 2020.142 FT20167792253117
6/15/2020300,000MBVCB435949202.Ung ho MS 2020.142 Be Hoang Le Tu Uyen .CT tu 0071001022352 HO TAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/2020300,000IBVCB.1506200113893001.Vu Ngoc Hong, q7 MS 2020.142 (be Hoang Le Tu Uyen)
6/15/2020300,000404502.150620.075922.Ung ho MS 2020 139 anh em Vu Quang Dang h Tinh Gia Thanh Hoa
6/15/2020300,000008077.150620.074925.200615000002183 MS 2020.132 gia dinh chi Thuy ZP5MEL8T1E4F
6/15/2020300,000MBVCB435757344.ung ho ms 2020.142.CT tu 0011004302109 VU THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/2020300,000760947.150620.071402.ung ho chau Tu Uyen. chuc chau som binh phuc
6/15/2020300,000MBVCB435740586.ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0011004296084 NGUYEN HOANG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/2020300,000682047.150620.053533.ung ho MS2020.142 be Hoang Le Tu Uyen
6/15/2020300,000IBVCB.1506200106343002.TRAN THI HAU.Ung ho MS 2020.139
6/15/2020300,000IBVCB.1506200768935001.TRAN THI HAU.Ung ho MS 2020 .141
6/15/2020400,000411865.150620.100425.Ung ho MS 2020.142 (be Hoang Le Tu Uyen)
6/15/2020400,000NGUYEN THI KINH TRANG UNG HO 200K CHO BE NGUYEN PHUONG THAO 2020140, 200K CHO BE VU QUANG DANG 2020139
6/15/2020400,000Sender:48304001.DD:150620.SHGD:10002760.BO:PHAM THU TRANG.UNG HO MA SO 2020.141 LE VAN THANH TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
6/15/2020400,000Sender:48304001.DD:150620.SHGD:10002762.BO:PHAM THU TRANG.UNG HO MA SO 2020 139 TAI NGOAITHUONG VIET NAM SGD
6/15/2020500,000714608.150620.213609.Hoang le tu uyen FT20168906210551
6/15/2020500,000MBVCB436766125.unghoMS 2020.142(be Hoang Le Tu Uyen).CT tu 0091000612510 DUONG HAI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/2020500,000410392.150620.181734.Chuyen cho em Le Van Thanh MS 2020. 141
6/15/2020500,000081125.150620.171021.UNG HO 2020.139 GD VU QUANG DANG-150620-17:10:22 081125
6/15/2020500,000NGUYEN THI KIM OANH - SDT 0983211816 - UNG HO ANH EM VU QUANG DANG
6/15/2020500,000MBVCB436180619.ung ho MS 2020.139 (ung ho em Vu Quang Dang).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/2020500,000IBVCB.1506200550817002.LE DUC MINH.Gui em Hoang Le Tu Uyen
6/15/2020500,000IBVCB.1506200682013001.LE DUC MINH.Gui em Vu Quang Dang
6/15/2020500,000MBVCB436028750.Ung ho MS 2020.142 be Hoang Le Tu Uyen.CT tu 0451000126868 TRAN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/2020500,000IBVCB.1506200388779004.NGUYEN THI THU HUONG.ung ho MS 2020.132 (gia dinh chi Thuy)
6/15/2020500,000Sender:01310001.DD:150620.SHGD:10016989.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.142 BE HOANGLE TU UYEN
6/15/2020500,000Sender:01310012.DD:150620.SHGD:10017462.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2020.142 BE HOANG LE TU UYEN
6/15/2020500,000413478.150620.085401.Ung ho MS 2020 142 be Uyen
6/15/2020500,000632995.150620.083411.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 142 be HOANG LE TU UYEN
6/15/2020500,000Sender:01307001.DD:150620.SHGD:10003392.BO:DOAN THI THU THUY.IBUNG HO MS 2020.141 (EM LE VAN THANH)
6/15/2020500,000MBVCB435788017.ma so 2020.142 (be Hoang Le Tu Uyen) Tran Mau Hoa buon ma thuot dak lak ung ho.CT tu 0231000669906 TRAN THI HONG LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/2020500,000082730.150620.082730.UNG HO MS 2020.142
6/15/2020500,000MBVCB435742437.ung ho MS2020.142.CT tu 0721000645098 NGUYEN THI CHAU BICH HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/2020500,000763217.150620.064316.Vietcombank 0011002643148 TRUONG NGOC DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020 142 be Hoang Le Tu Uyen
6/15/2020500,000MBVCB435729695.giup do 2020.142.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/2020500,000016571.150620.062326.UNG HO MA SO 2020.141-150620-06:23:26 016571
6/15/2020500,000IBVCB.1506200036671001.CHAU THANH PHU.Ung ho MS 2020.142 be Hoang Le Tu Uyen
6/15/2020500,000228482.150620.020934.Ung ho MS 2020 141 em LE VAN THANH FT20167160529043
6/15/2020600,000DO HOANG MINH NHATUNG HO MS2020.139UNG HO ANH EM VU QUANG DANG
6/15/20201,000,000728775.150620.221038.MS 2020.139 Ung ho anh em Vu Quang Dang. FT20168462031007
6/15/20201,000,000MBVCB436513645.ung ho MS 2020.142(be Hoang Le Tu Uyen).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/20201,000,000913758.150620.172643.Ung ho MS 2020.138 (Ung ho be Thanh Nhan)
6/15/20201,000,000896839.150620.162807.Ung ho MS 2020.136 (Ung ho me con ba Tam)
6/15/20201,000,000IBVCB.1506200952295001.TRAN VAN THONG.Tran Van Thong_Q3_TPHCM_Ung ho MS 2020.139_Anh em Vu Quang Dang
6/15/20201,000,000/Ref:PALPM00GF75{//}/Ref:PALPM00GF75{//}LP VNM00GF75 UNG HO MS 2020.139UNG HO ANH EM VU QUANG DANG DVC:MR NGUYEN TRAN DANG PHUOC
6/15/20201,000,000/Ref:PALPM00GF70{//}LP VNM00GF70 UNG HO MS 2020.137UNG HO CHA CON ANH THIEU DVC:MR NGUYENTRAN DANG PHUOC
6/15/20201,000,000283757.150620.121734.Ung ho MS 2020.142 (be Hoang Le Tu Uyen)
6/15/20201,000,000MBVCB435953830.ung ho chau Hoang Le Tu Uyen, ma so 2020.142.CT tu 0451000258938 NGUYEN THUC VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/20201,000,000298701.150620.094028.Ung ho MS 2020.142 be Hoang le tu Uyen FT20167270506109
6/15/20201,000,000MBVCB435855418.MS 2020.142( tu uyen) .CT tu 0481000646712 HOANG MINH THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/20201,000,000MBVCB435755639.MS 2020.142 (Hoang Le Tu Uyen).CT tu 0071002480582 VO THANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/15/20201,000,000IBVCB.1506200650837001.LE KHANH THU.MS2020.142 Hoang Le Tu Uyen
6/15/20201,000,000685551.150620.061346.ung ho ms 2020.142
6/15/20201,500,000078216.150620.165555.UNG HO 2020.116.GD HOAI AN 2020.126 GD DAI PHUC 2020.132 GD C THUY-150620-16:55:53 078216
6/15/20201,800,000045696.150620.115158.UNG HO MS 2020.137,138,139,140,141,142 MOI TH 300.000-150620-11:51:57 045696
6/15/20202,000,000IBVCB.1506200073257001.NGUYEN TU TAM.Ung ho MS 2020.139 (Ung ho anh em Vu Quang Dang)
6/15/20202,000,000IBVCB.1506200124491001.TA PHUONG MAI.Ung ho MS 2020.142 be Le Hoang Tu Uyen
6/15/20202,000,000283753.150620.091440.Nguyen Duc Phi chuyen tien 2020 142 hoang Le Tu Uyen
6/15/20204,000,000IBVCB.1506200424777002.nguoi ung ho VN ung ho MS 2020.139 (Ung ho anh em Vu Quang Dang)
6/16/202050,000254307.160620.214626.Ung ho be Nguyen Kim Hien MS 2020.143 FT20169151676142
6/16/202050,000IBVCB.1606200095459003.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.143 (be Nguyen Kim Hien)
6/16/202050,000IBVCB.1606200879395002.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.142 (be Hoang Le Tu Uyen)
6/16/202050,000719730.160620.141903.IBFT ung ho ms 2020. 143 be Ng. kim hien
6/16/202050,000IBVCB.1606201025817001.THAI VU THAI.vo chong thai vu thai va nguyen ngoc phi ung ho MS 2020.129 (ba Nguyen Thi Cam). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat).
6/16/202050,000Sender:79310001.DD:160620.SHGD:10010625.BO:PHAN VAN HAI.MS 2020.143 UNG HO BE NGUYEN KIMHIEN NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
6/16/202050,000Sender:79310001.DD:160620.SHGD:10011296.BO:DINH DUC HOA.UNG HO BE NGUYEN KIM HIEN
6/16/202050,000IBVCB.1606200284531001.TRAN THI THANH HUYEN Ung ho MS 2020.143 (Ung ho be Nguyen Kim Hien)
6/16/2020100,000MBVCB436844426.Ung ho MS 2020.142 (be Hoang Le Tu Uyen).CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/2020100,000MBVCB436836581.ung ho be Hoang Le Tu Uyen MS 2020.142.CT tu 0071001039459 BUI XUAN QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/2020100,000244583.160620.213634.MS 2020.143 (ung ho be Nguyen Kim Hien)
6/16/2020100,000212203.160620.205451.MS 2020.142-160620-20:54:51 212203
6/16/2020100,000650923.160620.165239.ung ho be nguyen kim hien MS 2020143
6/16/2020100,000IBVCB.1606200693227001.NGUYEN HONG PHONG.ung ho MS 2020.143 (Ung ho be Nguyen Kim Hien)
6/16/2020100,000MBVCB437426356.MS 2020.143.CT tu 0201000503669 NGUYEN DANG QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/2020100,000016147.160620.144751.Ung ho MS 2020.143 be Nguyen Kim Hien FT20168287355080
6/16/2020100,000224935.160620.144730.CASHOUT247 01698703975 5951625811 100000
6/16/2020100,000184180.160620.142927.ung ho ms 2020.143
6/16/2020100,000817789.160620.134057.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020126 be Hoang Le Dai Phuc
6/16/2020100,000885166.160620.104411.Ung ho MS.2020.126 .Hoang Le Dai Phuc FT20168005413406
6/16/2020100,000292924.160620.093937.ung ho MS 2020.142 (be Hoang Le Tu Uyen)
6/16/2020100,000821763.160620.090828.Ung ho MS 2020.143 be Nguyen Kim Hien FT20168445550429
6/16/2020100,000562259.160620.081516.ung ho ms 2020 139
6/16/2020100,000561974.160620.081255.ung ho ms 2020 140
6/16/2020100,000561770.160620.081116.ung ho ms 2020 141
6/16/2020100,000561610.160620.080953.ung ho ms 2020 142
6/16/2020100,000561470.160620.080845.ung ho ms 2020 143
6/16/2020100,000MBVCB.436910742.MS 2020.143?(Ung ho be Nguyen Kim Hien).CT tu 0061001005872 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/16/2020100,000074439.160620.061712.ung ho?MS 2020.143?(Ung ho be Nguyen Kim Hien)
6/16/2020150,000791382.160620.073647.ck
6/16/2020150,000791374.160620.073641.ung h be hoang le tu uyen
6/16/2020200,000076346.160620.215418.ms 2020.143 UH be Nguyen Kim Hien
6/16/2020200,000804764.160620.214115.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 ung ho MS2020143 ung ho be Nguyen Kim Hien
6/16/2020200,000MBVCB437734345.ung ho MS2020.143.CT tu 0181002264846 NGUYEN NHU XUAN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/2020200,000IBVCB.1606200145287001.NGUYEN BICH NGOC.Ung ho Ms2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc), Hai An, Tinh Gia, Thanh Hoa
6/16/2020200,000MBVCB437628776.ung ho ms 2020.141 em Le Van Thanh.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/2020200,000MBVCB437627827.ung ho ms 2020.142 be Hoang Le Tu Uyen.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/2020200,000MBVCB437626514.ung ho ms 2020.143 be Nguyen Kim Hien.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/2020200,000ATM_FTF.10800632.167711.20200616.162428.9704366812462283015.FrAcc:0941000009414.ToAcc:0011002643148.GD:VCBC CLOSE HANOI VN
6/16/2020200,000862535.160620.161810.ung ho MS 2020.143
6/16/2020200,000640538.160620.160059.MS 3767 Ung ho GD chi mo cho con gai
6/16/2020200,000271768.160620.153932.Ngo Van Thai chuyen tien ung ho be nguyen kim Hien MS 2020.143
6/16/2020200,000260304.160620.145837.ho tro ma 2020.142. be Hoang Le Tu Uyen
6/16/2020200,000MBVCB.437379248.MS 2020.142_be Hoang Le Tu Uyen.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/16/2020200,000993428.160620.141106.Ung ho MS 2020.141 - ung ho em Le Van Thanh FT20168403998890
6/16/2020200,000749026.160620.141048.ung ho be Dai Phuc MS 2020.126
6/16/2020200,000990619.160620.140556.Ung ho MS 2020.143 - Ung ho be Nguyen Kim Hien FT20168418341420
6/16/2020200,000IBVCB.1606200700015004.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.143 cho be Nguyen Kim Hien dieu tri benh
6/16/2020200,000IBVCB.1606200692367003.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.142 cho be Hoang Le Tu Uyen dieu tri benh
6/16/2020200,000NGUYEN Y UNG HO MS 2020-142 BE HOANG LE TU UYEN
6/16/2020200,000169778.160620.134710.MS 2020.143 Ung ho be Nguyen Kim Hien
6/16/2020200,000MBVCB437337747.ung ho MS 2020.143 be nguyen kim hien.CT tu 0851000024120 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/2020200,000MBVCB437276239.ung ho?MS 2020.143?(Ung ho be Nguyen Kim Hien).CT tu 0011000799428 LE QUANG SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/2020200,000908135.160620.112026.Ung ho MS 2020.142 FT20168005432941
6/16/2020200,000473239.160620.111144.Ung ho MS. 2020.142 (be Hoang Le Tu Uyen)
6/16/2020200,000IBPS/SE:79333001.DD:160620.SH:10001150.BO:NGUYEN THI THAO.UNG HO EM VU QUANG DANGMS 2020.139
6/16/2020200,000IBVCB.1606200512505001.NGUYEN THI VIET HOA.MS 2020.143 (Ung ho be Nguyen Kim HienNinh Phu, xa Bau Nang, huyen Duong Minh Chau, tinh Tay Ninh; SDT: 0396173252.
6/16/2020200,000523627.160620.092711.ung ho ms 2020142 be hoang le tu uyen
6/16/2020200,000537494.160620.091751.Ung ho ma 2020.143 ung ho be Nguyen Kim Hien
6/16/2020200,000Sender:01201004.DD:160620.SHGD:10003339.BO:VO XUAN VINH.MS 2020.143 UNG HO BE NGUYEN KIM HIEN
6/16/2020200,000810497.160620.084845.Ung ho MS 2020.143 ung ho be Nguyen Kim Hien FT20168952545202
6/16/2020200,000MBVCB436938253.MS 2020.143 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/2020200,000460772.160620.080028.MS 2020.143 ( ung ho be Nguyen Kim Hien)
6/16/2020250,000336130.160620.111941.Ms 2020 141
6/16/2020300,000555642.160620.214520.Vietcombank 0011002643148 ung ho be NGUYEN KIM HIEN
6/16/2020300,000MBVCB437803305.MS 2020.143 (ung ho be Nguyen Kim Hien).CT tu 0111000087610 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/2020300,000MBVCB437738534.ung ho MS2020.143.CT tu 0181002264846 NGUYEN NHU XUAN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/2020300,000MBVCB437629848.ung ho ms 2020.140 be Nguyen Phuong Thao.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/2020300,000773487.160620.163841.ung ho MS 2020.143 Ung ho be Nguyen Kim Hien
6/16/2020300,000493603.160620.163824.Ung ho MS 2020.139 (Vu Quang Dang)
6/16/2020300,000493474.160620.163706.Ung ho MS 2020.138 (be Thanh Nhan)
6/16/2020300,000493238.160620.163501.Ung ho MS 2020.142 (be Tu Uyen)
6/16/2020300,000Sender:01314007.DD:160620.SHGD:10001543.BO:VU THI TO LOAN.CHAU NGUYEN KHAI GIA UONG BI QUANG NINH UNG HO MS 2020.139 EM VU QUANG DANG
6/16/2020300,000Sender:01314007.DD:160620.SHGD:10001537.BO:VU THI TO LOAN.CHAU NGUYEN KHAI GIA UONG BI QUANG NINH UNG HO MS020.141 EM LE VAN THANH
6/16/2020300,000MBVCB437309867.Ung ho MS 2020.143.CT tu 0011004294986 PHAM VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/2020300,000130312.160620.130312.Ms 2020.143 ung ho be nguyen kim hien
6/16/2020300,000516276.160620.124502.Linh BR giup MS 2020143 be Nguyen Kim Hien
6/16/2020300,000MBVCB437262901.MS 2020.143- ung ho be Nguyen Kim Hien.CT tu 0161000421622 DANG NGUYEN NHAT MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/2020300,000646445.160620.112219.Ung ho ma so MS 2020143 be nguyen kim hien
6/16/2020300,000IBVCB.1606200480271001.HO THI KIM LOAN.Ung ho MS 2020 .143 ung ho be Nguyen Kim Hien
6/16/2020300,000MBVCB436914936.Hung ung ho MS 2020.143 (be Nguyen Kim Hien).CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/2020500,000212055.160620.201823.Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc FT20168379149765
6/16/2020500,000IBVCB.1606201015593001.MS 2020.143 Nguyen Kim Hien_Tay Ninh Mo tim
6/16/2020500,000540707.160620.174147.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020143 ung ho be Nguyen Kim Hien
6/16/2020500,000295848.160620.170614.ROAN DINH CUA Chuyen tien ung ho ma so 2020.143 nguyen kim hien
6/16/2020500,000643421.160620.161508.MS 2020 143
6/16/2020500,000849963.160620.160435.Ung ho be Nguyen Kim Hien MS 2020.143
6/16/2020500,000IBVCB.1606200311825001.LE NHU Y.Ung ho MS 2020.139 - Ung ho anh em Vu Quang Dang
6/16/2020500,000994914.160620.141411.Ms 2020.143 FT20168286156515
6/16/2020500,000MBVCB.437358920.Be benh tim bam sinh.CT tu 0181001659696 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/16/2020500,000Sender:79334001.DD:160620.SHGD:10002461.BO:PHAM NGOC THUY TRANG0471675.UNG HO LE VAN THANH. MS 2020.141 (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
6/16/2020500,000733931.160620.135007.ung ho MS 2020.143 ung ho be Nguyen Kim Hien
6/16/2020500,000708850.160620.130344.ung ho MS 2020.143, be Nguyen Kim Hien
6/16/2020500,000477972.160620.123921.Be otto ung ho ms 2020.134 be kim hien
6/16/2020500,000MBVCB.6868402.Ung ho be Hien tien mo tim MS 2020.143.CT tu 0011004183979 NGUYEN VAN THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/2020500,000IBVCB.1606200211075001.HO TUAN ANH.MS 2020.143 (Ung ho be Nguyen Kim Hien)
6/16/2020500,000IBVCB.1606200106869003.DANG THI PHUONG.ung ho MS 2020.141, em Le Van Thanh
6/16/2020500,000IBVCB.1606200296341002.DANG THI PHUONG.ung ho MS 2020.142
6/16/2020500,000850653.160620.095309.Ung ho MS 2020.143 BE NGUYEN KIM HIEN FT20168722901317
6/16/2020500,000319023.160620.094730.UNG HO BE LE HOANG TU UYEN MS 2020.142
6/16/2020500,000318880.160620.094218.UNG HO BE NGUYEN KIM HIEN MS 2020.143
6/16/2020500,000TANG TRUNG XUONG - UNG HOMS: 2020141 (EM LE VAN THANH)
6/16/2020500,000MBVCB437024568.MS 2020.143 (be Nguyen Kim Hien).CT tu 1051000279131 NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/2020500,000124888.160620.083639.UNG HO MA SO 2020.142 (BE TU UYEN)-160620-08:36:39 124888
6/16/2020500,000MBVCB436948999.MS 2020.143 Ung ho be Kim Hien.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/2020500,000IBVCB.1606200762709001.TRUONG MINH TUAN.Giup MS 2020.143 - be Kim Hien
6/16/2020500,000474154.160620.080018.Ung ho ma MS 2020.143 Ung ho be Nguyen Kim Hien
6/16/2020500,000MBVCB436929385.ung ho be Nguyen kim Hien .CT tu 0031000601692 NGUYEN HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/20201,000,000791388.160620.034501.MS2020.143
6/16/20201,000,000780423.160620.142439.MS 2020.143
6/16/20201,000,000270999.160620.133523.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020143 be Nguyen Kim Hien
6/16/20201,000,000716033.160620.134011.IBFT Ung ho MS 2020.143
6/16/20201,000,000534707.160620.111847.NGUYEN VAN THU chuyen khoan ung ho MS 2020143 ung ho be Nguyen Kim Hien
6/16/20201,000,000612421.160620.104134.VO PHAM NGOC TRAM ung ho MS 2020.143 be Nguyen Kim Hien
6/16/20201,000,000IBVCB.1606200937249001.DANG THI PHUONG.ung ho MS 2020.143, be Nguyen Kim Hien
6/16/20201,000,000TRAN THI HANH CT UNG HO MS 2020-139 ( UNG HO ANH EM VU QUANG DANG)
6/16/20201,000,000124028.160620.082925.UNG HO MA SO 2020.143 ( BE NGUYEN KIM HIEN MO TIM)-160620-08:29:23 124028
6/16/20201,000,000MBVCB436954678.MS 2020.143?(Ung ho be Nguyen Kim Hien).CT tu 0071000864313 BUI TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/16/20201,000,000IBVCB.1606200650525008.Hoang Le Tu Uyen 414/15/1B Nguyen Huu Canh, P10, Vung Tau MS 2020.142
6/16/20201,000,000255063.160620.002535.ung ho MS 2020.142 be Hoang Le Tu Uyen
6/16/20202,000,000997879.160620.221450.Ung ho MS 2020.143 ung ho be Nguyen Kim Hien
6/16/20202,000,000IBVCB.1506200451799001.Cty Huynh Ngoc ung ho em Le Van Thanh SN 2004_Thon Hong Phong_TX Nghi Son_Thanh Hoa_MS 2020.141
6/16/202010,000,000DO THI HUYEN TRAM.UNG HO MS2020.142 BE HOANG LE TU UYEN
6/16/202035,000,000Sender:01310001.DD:160620.SHGD:10020505.BO:BUI TRIEU XA.BUI TRIEU XA GIUP MS 2020.143
6/17/202020,000793109.170620.070013.MS 2020.138 Tro duyen be Thanh Nhan
6/17/202021,000IBPS/SE:01310005.DD:170620.SH:10010550.BO:TRAN VAN THUAT.MS 2020.144 UNG HO NGUYEN NHAT MINH
6/17/202030,000509345.170620.161404.uh ma so 2020.139 vu quang dang
6/17/202040,000048526.170620.073407.ung ho chau nguyen nhat minh
6/17/202050,000783658.170620.163536.MS 2020 143 ung ho be Nguyen Kim Hien
6/17/202050,000Sender:01202021.DD:170620.SHGD:10003078.BO:LE VAN THANG.995220061755474 UNG HO MS 2020.144 BE NGUYEN NHAT MINH
6/17/202050,000355658.170620.120134.MS 2020 144
6/17/202050,000IBVCB.1706201045497003.Nguyen Nhat Minh Kp6, P.TTN, Q12, HCM ung ho MS 2020.144 (Ung ho bé Nguyen Nhat Minh)
6/17/202050,000MBVCB438135197.ung ho?MS 2020.144?(Ung ho be Nguyen Nhat Minh).CT tu 0651000772745 NGUYEN NGOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/202050,000Sender:79334001.DD:170620.SHGD:10000775.BO:LUONG DUC TOAN0899118.UNG HO MS 2020.139(UNG HOANH EM VU QUANG DANG) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
6/17/202050,000IBVCB.1706200278269001.TRAN THI THANH HUYEN Ung ho MS 2020.144 (Ung ho be Nguyen Nhat Minh)
6/17/202060,000Sender:79334001.DD:170620.SHGD:10000757.BO:LUONG DUC TOAN0899118.UNG HO MS 2020.144 (UNG HO BE NGUYEN NHAT MINH) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
6/17/2020100,000MBVCB.438802331.MS 2022.144.CT tu 0221000001234 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/17/2020100,000854640.170620.201515.IBFT MS 2020.144
6/17/2020100,000015439.170620.194946.Vietcombank 0011002643148 Ung ho chi Nguyen Thi Toan
6/17/2020100,000294638.170620.181752.THUY VAN chuyen tien ung ho be Trinh Ha Giang MS 2020.134
6/17/2020100,000IBVCB.1706200419985003.Hoang Le Tu Uyen, MS 2020.142 MS 2020.142 Benh nhan ung thu
6/17/2020100,000IBVCB.1706200810405002.Nguyen Kim Hien, MS 2020.143 ap Ninh Phu, xa Bau Nang, huyen Duong Minh Chau, t Phau thuat tim
6/17/2020100,000IBVCB.1706200093713001.Nguyen Nhat Minh, MS 2020.144 MS 2020.144, thon Long Son, xa Truong Son, huyen Benh nhan ung thu
6/17/2020100,000556339.170620.171202.ung ho MS 2020.144 be nguyen nhat minh
6/17/2020100,000783235.170620.163330.MS 2020 144 ung ho be Nguyen Nhat Minh
6/17/2020100,000781172.170620.162213.ung ho e le van thanh MS 2020141
6/17/2020100,000339192.170620.154951.CASHOUT247 01698703975 5970578981 100000
6/17/2020100,000765386.170620.145917.ung ho be nguyen nhat minh MS 2020144
6/17/2020100,000501760.170620.134825.Ung ho MS 2020.142 be hoang le tu uyen FT20169286060351
6/17/2020100,000495250.170620.133609.Ung ho MS 2020.144 ung ho be Nguyen Nhat Minh FT20169600635006
6/17/2020100,000MBVCB438280894.MS 2020.104(ho tro cha con a Long).CT tu 0441000649128 VU HUY SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/2020100,000245912.170620.104754.MS 2020.144(UNG HO BE NGUYEN NHAT MINH)-170620-10:47:54 245912
6/17/2020100,000855872.170620.095506.ung ho ms 2020.144
6/17/2020100,000MBVCB438106240.MS 2020.144 ung ho be Nguyen Nhat Minh.CT tu 0021002187289 LAM THI LUONG LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/2020100,000366490.170620.093422.MS 2020.144 FT20169062872388
6/17/2020100,000530890.170620.090316.ung ho be Nguyen Nhat Minh
6/17/2020100,000707031.170620.085641.ung ho MS2020 144 ung ho be Nguyen Nhat Minh
6/17/2020100,000274357.170620.084305.Ung ho MS 2020.144 Ung ho be Nguyen Nhat Minh
6/17/2020100,000319362.170620.081201.Vietcombank 0011002643148 TONG THI HONG TUYEN chuyen khoan ung ho MS 2020 139 anh em Vu Quang Dang
6/17/2020100,000065814.170620.080102.ung ho be Nguyen Nhat Minh
6/17/2020100,000306923.170620.065235.Ung ho MS 2020.144 Ung ho be Nguyen Nhat Minh FT20169952111400
6/17/2020100,000811026.170620.062819.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020144 ung ho be Nguyen Nhat Minh
6/17/2020100,000025860.170620.063112.ung ho MS 2020 144 Ung ho be Nguyen Nhat Minh
6/17/2020200,000274502.170620.164355.Dao Nguyen Nhung chuyen tien MS 2020.142 (be Hoang Le Tu Uyen)
6/17/2020200,000002515.170620.163844.Ung ho MS 2020.144
6/17/2020200,000601628.170620.162330.MS 2020142 be hoang le tu uyen FT20169800145236
6/17/2020200,000778227.170620.160633.Ung ho be Nguyen Nhat Minh MS 2020144
6/17/2020200,000580094.170620.155224.Ung ho MS 2020.143 Ung ho be Nguyen kim Hien FT20169724031464
6/17/2020200,000257223.170620.153517.Ngo Van Thai chuyen tien ung ho be nguyen nhat minh 2020.144
6/17/2020200,000106356.170620.153212.UNG HO MS 2020.143_BE NGUYEN KIM HIEN
6/17/2020200,000Sender:01310012.DD:170620.SHGD:10016420.BO:NGUYEN TRUNG HIEU.UNG HO MS 2020.144
6/17/2020200,000Sender:01311001.DD:170620.SHGD:10001766.BO:HOANG QUOC HUNG.UNG HO MA SO 2020 144 BE NGUYENNHAT MINH
6/17/2020200,000495824.170620.133718.MS2020.114. ung ho be Ng Nhat Minh FT20169790036996
6/17/2020200,000469345.170620.123632.MS 2020.144 ung ho be Nguyen Nhat Minh FT20169580390739
6/17/2020200,000MBVCB438272125.ung ho ms 2020.144 be Nguyen Nhat Minh.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/2020200,000MBVCB438242908.ung ho MS 2020.142 ( be hoang le tu uyen).CT tu 0371000411530 PHAM DANG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/2020200,000Sender:01901001.DD:170620.SHGD:10000417.BO:DAO THUY LINH, SDT: 0966245856.UNG HO MS.2020.139( ANH EM VU QUANG DONG)
6/17/2020200,000397708.170620.102710.Ung ho be Ha Duy Khang ms 2020.102. Cau mong be mau khoe. FT20169801055792
6/17/2020200,000395048.170620.102251.Ung ho MS 2020.144 FT20169562690043
6/17/2020200,000Sender:01310001.DD:170620.SHGD:10008367.BO:PHAM THI MAI ANH.UNG HO MS 2020.142
6/17/2020200,000373803.170620.094709.Ung ho MS 2020.144 be Nguyen Nhat Minh FT20169605444579
6/17/2020200,000239554.170620.094528.MS 2020.142 be Hoang Le Tu Uyen
6/17/2020200,000371489.170620.094314.Ung ho MS 2020.143 ung ho be Nguyen Kim Hien FT20169861011224
6/17/2020200,000370385.170620.094103.Ung ho MS 2020.144 ung ho be Nguyen Nhat Minh FT20169690270480
6/17/2020200,000Sender:79305001.DD:170620.SHGD:10000138.BO:TRAN VINH TRUNG.MS 2020 144
6/17/2020200,000MBVCB438033670.MS 2020.144 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/2020200,000940880.170620.083758.ung ho MS32020.144( be nguyen nhat minh)
6/17/2020200,000330243.170620.082421.Ung ho MS 2020.142 - ung ho be Hoang Le Tu Uyen FT20169043966250
6/17/2020200,000DUONG THI THUY LINH UH MS 2020142 BE HOANG LE TU UYEN
6/17/2020200,000319592.170620.075428.Ung ho MS 2020.144 - Ung ho be Nguyen Nhat Minh FT20169145550397
6/17/2020200,000845964.170620.073543.ung ho ms 2020 139 ( ung ho anh em vu quang dang)
6/17/2020200,000845760.170620.073541.ung ho ms 2020 137 ( cha con anh thieu)
6/17/2020200,000813180.170620.072810.Vietcombank 0011002643148 Ho Khanh Chi lop 916 truong THCS Le Quy Don Q3 HCM ung ho ma so 2020 144
6/17/2020200,000MBVCB437979401.ung ho MS 2020.143,, ung ho be Nguyen Kim Hien.CT tu 0171003452455 HO THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/2020200,000002852.170620.071055.MS 2020144
6/17/2020200,000222253.170620.063048.UNG HO MS 2020.144 (BE NGUYEN NHAT MINH)-170620-06:30:48 222253
6/17/2020200,000023815.170620.062005.Ms2020 144 ung ho chau nguyen nhat minh
6/17/2020200,000861137.170620.052216.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms 2020144
6/17/2020200,000298612.170620.044109.MS 2020.143 Ung ho be Nguyen Kim Hien FT20169073440854
6/17/2020200,000287272.170620.001056.Ung ho MS 2020 142 be Hoang Le Tu Uyen FT20169144018877
6/17/2020250,000118571.170620.054742.ung ho Ms 2020.144 be Nguyen Nhat Minh
6/17/2020300,000MBVCB437901459.ung ho?MS 2020.143?(be Nguyen Kim Hien).CT tu 0331003893510 NGUYEN VINH PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/2020300,000MBVCB438778661.ung ho MS 2020.142.CT tu 0451000438614 NGUYEN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/2020300,000148078.170620.165919.Ung Ho MS 2020.144 (UNg HO BE NGuyen NHat MInh)
6/17/2020300,000935199.170620.143646.Ung ho MS 2020.144 Khanh Ha chuc be Nguyen Nhat Minh som binh phuc
6/17/2020300,000935144.170620.143301.Ung Ho MS 2020.143 Khanh Ha chuc chau Kim Hien mau khoe
6/17/2020300,000Sender:01310001.DD:170620.SHGD:10015051.BO:NGUYEN THI MY NGOC.MS 2020.143 UNG HO BE NGUYENKIM HIEN
6/17/2020300,000MBVCB438099866.ung ho ms 2020.144 (be Nguyen Nhat Minh).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/2020300,000IBVCB.1706200476125002.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.144 (Ung ho be Nguyen Nhat Minh)
6/17/2020300,000352262.170620.090905.Ung ho MS 2020.144 be Nguyen Nhat Minh FT20169871043890
6/17/2020300,000IBVCB.1706200927513001.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.143 (Ung ho be Nguyen Kim Hien)
6/17/2020300,000329445.170620.082203.ung ho MS 2020.144 Ung ho be Nguyen Nhat Minh FT20169779288071
6/17/2020300,000MBVCB437978383.ung ho ms 2020.144.CT tu 0011004302109 VU THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/2020300,000IBVCB.1706200101113001.Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 2020.144 (Ung ho be Nguyen Nhat Minh)
6/17/2020300,000023054.170620.061544.MS2020 143 be NGUYEN KIM HIEN
6/17/2020300,000301092.170620.055129.Ms 2020.144 ung ho be Nguyen Nhat Minh FT20169095184606
6/17/2020300,000IBVCB.1706200709245001.Vu Ngoc Hong, q7 MS 2020.144 (Ung ho be Nguyen Nhat Minh)
6/17/2020300,000MBVCB437938036.ung ho be Nguyen Kim Hien MS 2020.143.CT tu 0441000668020 PHAN QUOC THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/2020400,000Sender:48304001.DD:170620.SHGD:10002275.BO:PHAM THU TRANG.UNG HO MS 2020.144 (NGUYEN NHATMINH) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
6/17/2020400,000Sender:01310012.DD:170620.SHGD:10005588.BO:HOANG HAI.UNG HO MS 2020.138,2020.141,2020.142,2020.143
6/17/2020500,000IBVCB.1606200831139001.BTQT 39PhanNguQ1HCM MS 2020.142 be HOANG LE TU UYEN, Ba Ria Vung Tau.
6/17/2020500,000233002.170620.214155.MS 2020.144
6/17/2020500,000162530.170620.204123.MS 2020.144(be Nguyen Nhat Minh)
6/17/2020500,000681264.170620.184617.Le Nguyen Nam Huy chuc chi Hoang Le Tu Uyen mau hoi phuc. Ms 2020.142 FT20169951038567
6/17/2020500,000496956.170620.155727.MS 2020.143 Ung ho be Nguyen Kim Hien 0983022682
6/17/2020500,000MBVCB438477982.ung ho MS 2020.144 be Nguyen Nhat Minh.CT tu 0371000483094 PHAN THI BAO CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/2020500,000IBVCB.1706200682383001.NGUYEN HUONG GIANG.MS 2020.144 ung ho be Nguyen Nhat Minh
6/17/2020500,000Sender:48304001.DD:170620.SHGD:10005578.BO:TRAN HIEU THUAN.UNG HO MS 2020.142 (BE HOANG LE TU UYEN) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
6/17/2020500,000Sender:01310012.DD:170620.SHGD:10015135.BO:CAO THANH XUAN.MS 2020 144 UNG HO BE NGUYEN NHAT MINH
6/17/2020500,000Sender:79305001.DD:170620.SHGD:10002630.BO:VU THI THU TRUC.UNG HO MS 2020.144 BE NGUYENNHAT MINH
6/17/2020500,000IBVCB.1706200153017003.PHAN QUE ANH.Cinna Dang giup do MS 2020.143 be Nguyen Kim Hien
6/17/2020500,000MBVCB438133050.ung ho MS 2020.142 (be Hoang Le Tu Uyen).CT tu 0021000467688 TRAN HONG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/2020500,000Sender:01310012.DD:170620.SHGD:10006866.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.144 BE NGUYEN NHAT MINH
6/17/2020500,000Sender:79333001.DD:170620.SHGD:10000434.BO:TRAN THI GIANG TAN.TRAN THI GIANG TAN UNG HO MS2020.1 43
6/17/2020500,000568841.170620.085212.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020144 be Nguyen Nhat Minh
6/17/2020500,000514276.170620.084256.Ung ho MS 2020.141 (em Le Van Thanh)
6/17/2020500,000514094.170620.083915.Ung ho MS 2020.143 ( be Nguyen Kim Hien)
6/17/2020500,000073521.170620.073521.Ung ho Vu Quang Dang MS 2020.139
6/17/2020500,000222976.170620.070057.UNG HO MS 2020.144 (UNG HO BE NGUYEN NHAT MINH)-170620-07:00:55 222976
6/17/2020500,000MBVCB437951553.ung ho ms 2020.144 be nguyen nhat minh.CT tu 0281001462795 PHAM VAN PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/2020600,000258220.170620.123047.UNG HO MS 2020.143.144 MOI TH 300.000-170620-12:30:47 258220
6/17/2020800,000MBVCB438424942.ung ho MS 2020.141( em Le Van Thanh). 2 chi Thuy Nga+ Thuy Hoa Hai Phong.CT tu 0031000173449 PHAM THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/20201,000,000MBVCB437893066.ung ho MS 2020.143 ( ung ho be Nguyen Kim Hien).CT tu 0011000931123 TRAN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/17/20201,000,000603574.170620.162613.Ung ho MS 2020.144 be Nguyen Nhat Minh FT20169839543769
6/17/20201,000,000555429.170620.151514.Ms 2020 143 be Nguyen Kim Hien FT20169945255282
6/17/20201,000,000IBVCB.1706200012421001.VO NGOC THUAN.ung ho MS 2020.143 (Ung ho be Nguyen Kim Hien)
6/17/20201,000,000561082.170620.100638.Ms 2020143 ung ho be nguyen kim hien
6/17/20201,000,000092430.170620.092430.Ung ho MS 2020.144 be Nguyen Nhat Minh
6/17/20201,000,000957795.170620.091127.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 144 Ung ho be NGUYEN NHAT MINH
6/17/20201,000,000IBVCB.1706200740681001.LY THI LE CHI.MS 2020.141 (em Le Van Thanh)
6/17/20201,000,000146525.170620.073903.ung ho MS 2020.144 ung ho be Nguyen Nhat Minh
6/17/20201,000,000511421.170620.071425.MS 2020.144- UH be Nguyen Nhat Minh
6/17/20201,200,000727225.170620.104257.ung ho ma so 2020138 2020139 2020140 2020141 2020142 2020143 moi ma so 200 ngan dong
6/17/20202,000,000DANG THI PHUONG UNG HO TIEN CHO 2020.143: 1.000.000D, 2020.144: 1.000.000D
6/17/20202,000,000259898.170620.125021.UNG HO MS 2020.139 (UNG HO ANH EM VU QUANG DANG)-170620-12:50:22 259898
6/17/20202,000,000259318.170620.124322.UNG HO MS 2020.144 (UNG HO BE NGUYEN NHAT MINH)-170620-12:43:20 259318
6/17/20202,000,000440842.170620.113750.Ung ho ms 2020.143 be Nguyen Kim Hien FT20169185844832
6/17/20202,000,000438599.170620.113440.Ung ho ms 2020.144 be Nguyen Nhat Minh FT20169800283282
6/17/20202,000,000335992.170620.083554.Ung ho anh em Vu Quang Dang FT20169605181805
6/17/20205,000,000MBVCB438173846.Le Tri Nhan, Le Tri Tam - Da Nang ung ho MS 2020.139(giup do ae ban Vu Quang Dang).CT tu 1001000999389 NGUYEN CAO CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/202050,000295624.180620.204324.LUU PHUONG LINH Chuyen tien ms 2020.145 ung ho em Nguyen Thi Thuy An
6/18/202050,000IBVCB.1806200894301006.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.145 (em Nguyen Thi Thuy An)
6/18/202050,000IBVCB.1806200912433005.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.144 (be Nguyen Nhat Minh)
6/18/202050,000IBVCB.1806200795829002.phan ngoc hung Giup ma so: 3769 (anh Siu Niat)
6/18/202050,000IBVCB.1806201042601001.phan ngoc hung Giup ma so: 3768 (chi Tran Thi Vinh)
6/18/202050,000411947.180620.134225.MS 2020 143
6/18/202050,000801148.180620.123140.MS 2020.144 Tro Duyen Be Nguyen Nhat Minh
6/18/202050,000IBVCB.1806200889669001.TRAN THI THANH HUYEN Ung ho MS 2020.145 (Ung ho Em Nguyen Thi Thuy An)
6/18/2020100,000234861.170620.233206.ung ho ms 2020.142 be hoang le tu uyen
6/18/2020100,000062450.180620.084648.Ung ho MS 2020.145 - Ung ho em Nguyen Thi Thuy An
6/18/2020100,000092942.180620.191730.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020144 be Nguyen Nhat Minh
6/18/2020100,000908238.180620.153737.ung ho e nguyen thi thuy an MS 2020141
6/18/2020100,000584058.180620.151015.The Moon ung ho MS2020.144 be nguyen nhat minh
6/18/2020100,000MBVCB439314484.MS 2020.145 (ung ho e Nguyen thi thuy an).CT tu 0701000442018 CAO XUAN BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/2020100,000IBVCB.1806200408261003.NGUYEN THI KIM CHI.ung ho MS 2020.145 Ung ho Em Nguyen Thi Thuy An
6/18/2020100,000973499.180620.121546.ung ho ms 2020.144
6/18/2020100,000IBVCB.1806200321733001.NGUYEN THI MUOI HAI.ung ho MS 2020.145 Nguyen Thi Thuy An
6/18/2020100,000Sender:01309001.DD:180620.SHGD:10000483.BO:NGUYEN THI THU HUONG.MS 2020145 UNG HO EM NGUYEN THI THUY AN
6/18/2020100,000650061.180620.085153.MUQM ung ho em Nguyen Nhat Minh MS 2020144
6/18/2020100,000795084.180620.081316.Chuyen tien ung ho MS2020.145
6/18/2020100,000823179.180620.074753.Ung ho MS 2020.145 Ung ho em Nguyen Thi Thuy An FT20170406630157
6/18/2020150,000NGUYEN Y UNG HO MS 2020.143 BE NGUYEN KIM HIEN
6/18/2020150,000NGUYEN Y UNG HO MS 2020.144 BE NGUYEN NHAT MINH
6/18/2020150,000506011.180620.114734.ung ho MS 2020.145 (Ung ho Em Nguyen Thi Thuy An
6/18/2020197,800838376.180620.091136.ungho anh long ma so 2020104
6/18/2020200,000274109.180620.201923.Chuyen tienung ho anh em vu quang dang
6/18/2020200,000221430.180620.200326.Ms 2020 143 ung ho be Nguyen Kim Hien FT20170151292427
6/18/2020200,000IBVCB.1806200881267003.TRAN THI NGOC.Ung ho MS 2020.145 (Ung ho Em Nguyen Thi Thuy An)
6/18/2020200,000214837.180620.135852.le Thi Hong CT giup do be Luong Gia Kiet ( Ma so 2020.087)
6/18/2020200,000213996.180620.135411.Le Thi Hong chuyen tien giup be Le Hoang Tu Uyen (ma so 2020.142)
6/18/2020200,000359582.180620.130743.MS 2020.145 ( UNG HO NGUYEN THI THUY AN)-180620-13:07:43 359582
6/18/2020200,000359423.180620.130533.MS 2020.143 ( UNG HO NGUYEN KIM HIEN)-180620-13:05:34 359423
6/18/2020200,000944838.180620.113625.2020 - 143 ung ho be Nguyen Kim Hien FT20170186393509
6/18/2020200,000942053.180620.112304.ung ho MS 2020.145 Ung ho Em Nguyen Thi Thuy An
6/18/2020200,000870844.180620.112130.ung ho ms 2020 144 ung ho be nguyen nhat minh
6/18/2020200,000281089.180620.103855.chuyen tien ung ho ms 2020.085 chi hien o ha tinh
6/18/2020200,000MBVCB439092944.ung ho MS 2020.144 ( ung ho be Nguyen Nhat Minh).CT tu 0021000283467 NGUYEN THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/2020200,000LE THI DIEU MAI/ MS 2020 143 UNG HO BE NGUYEN KIM HIEN
6/18/2020200,000259534.180620.090321.Ngo Van Thai chuyen tien MS 2020.145 ung ho em Nguyen thi Thuy An
6/18/2020200,000Sender:79305001.DD:180620.SHGD:10000012.BO:TRAN VINH TRUNG.MS 2020 145
6/18/2020200,000794832.180620.081256.Ung ho MS 2020.145 Ung ho em Nguyen Thi Thuy An
6/18/2020200,000MBVCB438968682.MS 2020.145 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/2020250,000808520.180620.061030.Ung ho Ms 2020.145 be Nguyen Thi Thuy An FT20170579044706
6/18/2020300,000MBVCB438868169.ms 2020. 144 (ung ho be Nguyen Nhat Minh).CT tu 0011004357778 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/2020300,000681529.180620.182041.ung ho ms 2020.145 (ung ho e nguyen thi Thuy An)
6/18/2020300,000IBVCB.1806200566553002.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.145 (Ung ho Em Nguyen Thi Thuy An)
6/18/2020300,000226088.180620.145221.Bui Thanh Chieu ung ho be Vu Quang Dang ( Ma so 2020.139) Le Thi Hong chuyen giup
6/18/2020300,000213107.180620.134905.Le Thi Hong chuyen tien ho tro Vu Quang Dang ma so 2020.139
6/18/2020300,000IBPS/SE:79307005.DD:180620.SH:10009062.BO:VO THI BAO TRAN.IBBE HOANG LE TU UYEN MS 2020.142. MONG BE KHOE MANH
6/18/2020300,000Sender:01310005.DD:180620.SHGD:10010383.BO:PHAN THANH QUANG.MS 2020.132 (GIA DINH CHI THUY)
6/18/2020300,000MBVCB439036621.Ung ho MS 2020.145 (ung ho em Nguyen Thi Thuy An).CT tu 0451000322852 DAO THI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/2020300,000845412.180620.084424.Ung ho MS 2020.145 em NGUYEN THI THUY AN FT20170701897741
6/18/2020300,000782342.180620.075247.ung ho ms 2020.145 be thuy an o phu tho
6/18/2020300,000MBVCB438921419.ms 2020.145 (ung ho em Nguyen Thi Thuy An).CT tu 0421000502754 LE THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/2020500,000328197.180620.222050.ung ho MS 2020.144 ung ho be Nguyen Nhat Minh
6/18/2020500,000MBVCB439745032.MS 2020.145 (ung ho e nguyen thi thuy an).CT tu 0351001030181 NGUYEN VIET GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/2020500,000MBVCB439744324.ung ho MS 2020.145 ( nguyen thi thuy an ).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/2020500,000MBVCB439654364.NGUYEN PHUC HAO.CT tu 0511000436056 LE MAI TRIEU GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/2020500,000926940.180620.162212.ung ho MS 2020 139 em vu quang dang-VNPT2020061844175972
6/18/2020500,000098748.180620.161345.Ung ho MS 2020.143 ung ho be Nguyen Kim Hien FT20170006541006
6/18/2020500,000MBVCB.439305055.ung ho be Nguyen Kim Hien.CT tu 0071000742982 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/18/2020500,000Sender:01310005.DD:180620.SHGD:10011579.BO:LE BINH PHUONG.UNG HO MS 2020.145 UNG HO EM NGUYEN THI THUY AN
6/18/2020500,000906506.180620.094540.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 145 ung ho em Nguyen Thi Thuy An
6/18/2020500,000IBVCB.1806200504665001.LUONG CHI CONG.Ung ho MS 2020.145 (Ung ho Em Nguyen Thi Thuy An)
6/18/2020500,000637860.180620.081148.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 145 Ung ho em NGUYEN THI THUY AN
6/18/2020600,000MBVCB439128724.Ung ho em Nguyen Thi Thuy An.CT tu 0061001176613 TRAN THANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/18/2020800,000057247.180620.151131.Ung ho Vu Quang Dang MS 2020 139 FT20170622782057
6/18/20201,000,000940006.180620.095010.2020.145.nguyen thi xong thuy an
6/18/20201,000,000874425.180620.093722.MS 2020.145 ung ho em nguyen thi thuy an FT20170836747858
6/18/20201,000,000IBVCB.1806200796593002.MAI THI THANH HIEN.Nguyen Anh Tuan Trung tam Phan tich FPD (Quang Ninh) ung ho MS 2020.139 (Ung ho anh em Vu Quang Dang)
6/18/20201,000,000IBVCB.1806200030537001.MAI THI THANH HIEN.Ngguyen Anh Tuan Trung Tam Phan tich FPD Quang Ninh. Ung ho MS 2020.137 (Ung ho cha con anh Thieu)
6/18/20201,000,000325006.180620.080358.UNG HO MA SO 2020.143 (UNG HO BE NGUYEN KIM HIEN)-180620-08:03:57 325006
6/18/20201,000,000019346.180620.055321.Ung ho em Nguyen Thi Thuy An ms 2020 145
6/18/20205,000,000147926.180620.222830.Ung Ho MS 2020.139 ( Ung ho anh em VU QUANG DANG )
6/19/202018,350978023.190620.165706.MS 2020.146. CUA IT LONG NHIEU MONG BE MAU KHOE
6/19/202030,000MBVCB439867786.ung so MS 2020.146 (BE VO HOANG UYEN).CT tu 0031000136579 VU VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/202050,000950010.190620.210548.Chuyen tien ung ho MS 2020.146 be vo hoang yen
6/19/202050,000IBVCB.1906200131787001.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.146 (be Vo Hoang Uyen)
6/19/202050,000024627.190620.140429.MS 2020 146 be Vo Hoang Uyen
6/19/202050,000IBVCB.1906200715595002.TRAN THI THANH HUYEN Ung ho MS 2020.146 (be Vo Hoang Uyen)
6/19/202060,000Sender:79334001.DD:190620.SHGD:10000708.BO:LUONG DUC TOAN0899118.UNG HO MS 2020.146 (BE VOHOANG UYEN) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
6/19/2020100,000962573.190620.212752.ung ho MS 2020.139
6/19/2020100,000MBVCB440469225.MS 2020.146.CT tu 0541000281592 NGUYEN VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/2020100,000486352.190620.165452.UNG HO MS 2020.146(BE VO HOANG UYEN)-190620-16:54:25 486352
6/19/2020100,000Sender:01310001.DD:190620.SHGD:10020094.BO:LUU THI THU TRANG.UNG HO MS 2020.146
6/19/2020100,000476738.190620.143405.Ung ho MS 2020 142 be Hoang Le Tu Uyen
6/19/2020100,000473128.190620.143119.Ung ho MS 2020 146 be Vo Hoang Uyen
6/19/2020100,000028343.190620.142721.ung ho be vo hoang uyen MS 2020146
6/19/2020100,000MBVCB.440225316.ung thu xam lan.CT tu 0281001881111 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/19/2020100,000483635.190620.124800.Ung ho MS 2020.146 FT20171150866198
6/19/2020100,000181177.190620.120643.Ung ho MS 2020.146 (be Vo Hoang Uyen)
6/19/2020100,000412073.190620.103417.Ung ho MS 2020.146 vo hoang uyen FT20171915479808
6/19/2020100,000MBVCB.6901231.Hoang tuan minh ct ung ho MS 2020.146 (be Vo Hoang Uyen).CT tu 0051000010368 HOANG TUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/2020100,000161878.190620.093532.MS 2020 104 ung ho cha con anh Long
6/19/2020100,000370393.190620.092611.Ung ho Ms 2020.146 be Vo Hoang Uyen FT20171407007196
6/19/2020100,000457256.190620.092528.Lai Hai Dang chuyen tien ung ho MS 2020.146
6/19/2020100,000448382.190620.091415.MS 2020.146 be Vo Hoang Uyen
6/19/2020100,000Sender:01310012.DD:190620.SHGD:10004350.BO:NGUYEN DAT TOAN.UNG HO MS 2020.145
6/19/2020100,000426932.190620.083743.UNG HO MS 2020.143 ( NGUYEN KIM HIEN).-190620-08:37:43 426932
6/19/2020100,000332781.190620.081128.MS 2020.136 FT20171263017449
6/19/2020100,000041473.190620.073021.MS 2020 146 VO HOANG YEN
6/19/2020100,000MBVCB439827691.ung ho MS 2020.142 ( be Hoang Le Tu Uyen).CT tu 0721000623993 BUI MANH TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/2020100,000107523.190620.055035.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 146 be Vo Hoang Uyen
6/19/2020150,000MBVCB440677944.ung ho ma so MS 2020.146 be Vo Hoang Uyen.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/2020150,000311844.190620.061141.MS 2020.104 FT20171005306014
6/19/2020175,000ATM_FTF.10800545.339281.20200619.132743.9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
6/19/2020200,000282459.180620.224117.MS 2020.145 FT20171602472348
6/19/2020200,000051101.190620.164707.ung ho MS 2020.146 ( Be VO HOANG UYEN)
6/19/2020200,000Sender:01310012.DD:190620.SHGD:10020459.BO:NGUYEN THI THUY TRANG.UNG HO MS 2020.146 BE VOHOANG YEN
6/19/2020200,000MBVCB440252543.Hung ung ho MS 2020.146 (be Vo Hoang Uyen).CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/2020200,000520866.190620.140432.Ung ho MS 2020.146 - be Vo Hoang Uyen FT20171096916900
6/19/2020200,000463403.190620.135228.UNG HO MS 2020.146 (BE VO HOANG UYEN)-190620-13:52:28 463403
6/19/2020200,000MBVCB.440204839.MS 2010.146 be Vo Hoang Uyen.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/19/2020200,000756813.190620.130126.ung ho ms 2020.146( ung ho be vo hoang uyen)
6/19/2020200,000IBVCB.1906200972149001.Bui Thi Tam Thu Binh Duong MS 2020.146 (be Vo Hoang Uyen)
6/19/2020200,000374266.190620.124150.Ung ho MS 2020 146 be Vo Hoang Uyen
6/19/2020200,000445538.190620.112908.Ung ho MS 2020.146 chau Vo Hoang Uyen, Cai Lay, Tien Giang FT20171044556236
6/19/2020200,000264304.190620.111317.Ngo Van Thai chuyen tien ma MS 2020.146 ung ho be vo hoang uyen
6/19/2020200,000IBVCB.1906200802453001.VO THI BICH VAN LOAN.ung ho MS 2020.146 (be Vo Hoang Uyen)
6/19/2020200,000705198.190620.104504.ung ho MS 2020.146
6/19/2020200,000ATM_FTF.05800015.254661.20200619.103550.9704366802270094043.FrAcc:0581000536786.ToAcc:0011002643148.GD:NHA TRANG PGD CAM RANH KHANHHOA VN
6/19/2020200,000IBVCB.1906200001685002.TRAN THI NGA.MS 2020.143 (Nguyen Kim Hien)
6/19/2020200,000495046.190620.101153.ung ho 2020.144 nhat minh qb
6/19/2020200,000020619.190620.094817.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 146
6/19/2020200,000MBVCB439992724.ung ho ms 2020.146 be Vo Hoang Uyen.CT tu 0461000530143 LE QUANG TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/2020200,000IBVCB.1906200844963001.TRUONG LE HUE CHI.2020.146(Vo Hoang Uyen) ung ho be
6/19/2020200,000469036.190620.090440.ISL20200619090422000-ung ho MS 2020.146 be Vo Hoang Uyen
6/19/2020200,000MBVCB439916671.ung ho MS 2020.139 (vu quang dang).CT tu 0151000602265 PHAN THI CAM HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/2020200,000426514.190620.083255.UNG HO MS 2020.146 ( VO HOANG UYEN)-190620-08:32:55 426514
6/19/2020200,000MBVCB439902774.MS 2020.146.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/2020200,000321245.190620.072725.Ung ho MS 2020.146 Vo Hoang Uyen FT20171779081503
6/19/2020200,000768409.190620.072359.MS 2020.146 (BE VO HOANG UYEN)
6/19/2020200,000360552.190620.055236.MS 2020.146 be Vo Hoang Uyen
6/19/2020200,000MBVCB439824699.ung ho?MS 2020.141?(em Le Van Thanh).CT tu 0011000799428 LE QUANG SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/2020200,000MBVCB439824556.ung ho?MS 2020.146? (be Vo Hoang Uyen.CT tu 0011000799428 LE QUANG SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/2020250,000411874.190620.103430.Ung ho ma so 2020.146 be vo hoang uyen, chuc be binh an FT20171915478502
6/19/2020300,000MBVCB440505283.MS: 2020.146 be vo hoang uyen ap phu hoa xa long khanh , cai lay, tien giang.CT tu 0081001260408 HO THI CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/2020300,000120655.190620.174050.Ung ho MS: 2020.146 (be Vo Hoang Uyen)
6/19/2020300,000600686.190620.160820.Ung ho MS 2020.146 -be Vo Hoang Uyen FT20171097280085
6/19/2020300,000006898.190620.143031.Ung ho MS 2020.146
6/19/2020300,000193933.190620.140918.ung ho MS 2020.146 be Vo Hoang Uyen
6/19/2020300,000Sender:79307005.DD:190620.SHGD:10010333.BO:TRAN THI MINH NGUYET.IBUNG HO MS.2020.142 HOANGLE TU UYEN
6/19/2020300,000MBVCB440190947.ung ho ms 2020.146 (be Vo Hoang Uyen).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/2020300,000Sender:01314007.DD:190620.SHGD:10002731.BO:DINH XUAN TU.UNG HO MS 2020.146 (BE VO HOANG UYEN)
6/19/2020300,000Sender:01310001.DD:190620.SHGD:10010938.BO:HOANG THANH HAI.MS 2020.144 BE NGUYEN NHAT MINH
6/19/2020300,000437743.190620.100606.UNG HO MS 2020.146-190620-10:06:06 437743
6/19/2020300,000IBVCB.1906200827865001.Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 2020.146 be Vo Hoang Uyen
6/19/2020300,000313655.190620.063225.Ung ho MS 2020.146 FT20171202418747
6/19/2020300,000152341.190620.061016.co Ha ung ho MS 2010146 Vo Hoang Uyen
6/19/2020300,000358444.190620.052526.ung ho MS 2020.145 e nguyen thi thuy an
6/19/2020400,000Sender:01310012.DD:190620.SHGD:10008960.BO:BUI THI HOAI THANH.MS 2020.146 BE VO HOANG UYEN
6/19/2020400,000Sender:01310012.DD:190620.SHGD:10002897.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2020.145 E NGUYEN THI THUY AN
6/19/2020400,000422297.190620.072907.UNG HO MS 2020.146 (BE VO HOANG UYEN)-190620-07:29:07 422297
6/19/2020500,000076039.190620.192122.ung ho ms2020134 trinh ha giang
6/19/2020500,000038867.190620.162225.Ung ho MS 2020.132
6/19/2020500,000635830.190620.160902.MS 2020.146 (be Vo Hoang Uyen
6/19/2020500,000217688.190620.155314.Le Chi Thanh ubg ho Ms 2020.142 (hoang le tu uyen)
6/19/2020500,000216693.190620.154919.le chi thanh ung ho MS 2020.146( vo hoang uyen)
6/19/2020500,000211641.190620.152859.Chuyen tien urng ho MS 2020.146 ( be VO HOANG UYEN)
6/19/2020500,000664430.190620.143535.ung ho MS 2020.146 Be Vo Hoang Uyen
6/19/2020500,000MBVCB440244551.ung ho ms 2020.146( be vo hoang uyen).CT tu 0271000963283 LE THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/2020500,000950335.190620.005929.MS 2020.146 (Be Vo Hoang Uyen)
6/19/2020500,000MBVCB440177957.ung ho MS 2020.146?vo hoang uyen.CT tu 0011001752340 NGUYEN MINH QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/2020500,000MBVCB440153946.Ung ho be Vo Hoang Uyen, MS 2020.146.CT tu 1014642593 CAO THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/2020500,000IBVCB.1906200504277001.BUI PHU THANG.Ung ho MS 2020.146 (be Vo Hoang Uyen)
6/19/2020500,000Sender:79303008.DD:190620.SHGD:10005745.BO:PHAM THI THUY LINH.UNC PHAM THI THUY LINH CK UNG HO MS 2020.142 (BE HOANG LE TU UYEN)
6/19/2020500,000MBVCB440056150.ung ho MS 2020.146 (be Vo Hoang Uyen).CT tu 0101001102058 PHAN SY DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/2020500,000MBVCB440047905.ung ho cac MS 2020.145 va 2020.146.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/2020500,000IBVCB.1906200530561002.NGUYEN VAN MANH.ung ho MS 2020.146 (be Vo Hoang Uyen)
6/19/2020500,000MBVCB440005508.Co Hoan ung ho chau An MS2020145.CT tu 0691000444573 TRAN THI MINH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/2020500,000MBVCB439992171.Co Hoan ung ho be Hoang Uyen MS 2020146.CT tu 0691000444573 TRAN THI MINH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/2020500,000Sender:79310001.DD:190620.SHGD:10006759.BO:PHAM HOANG ANH.UNG HO MS 2020.146
6/19/2020500,000Sender:01310001.DD:190620.SHGD:10005602.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.146 BE VO HOANG UYEN
6/19/2020500,000MBVCB.439962271.MS 2020.146 be Nguyen Hoang Uyen..CT tu 0071000791099 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/19/2020500,000IBVCB.1906200226375001.BTQT 39PhanNguQ1HCM MS 2020.146 be VO HOANG UYEN, tinh Tien Giang.
6/19/2020500,000MBVCB439927193.chuyen MS 2020.146 (be Vo Hoang Uyen).CT tu 0251001185441 NGUYEN TRUONG GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/2020500,000428233.190620.084802.Chuyen tien ung ho anh em VU QUANG DANG , MS 2020.139
6/19/2020500,000894292.190620.083704.Ung ho MS 2020.146 ( be Vo Hoang Uyen)
6/19/2020500,000707566.190620.075942.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 146 be Vo Hoang Uyen
6/19/2020500,000MBVCB439832682.ung ho MS 2020.146 -Be Vo Hoang Yen.CT tu 0931004202134 LE THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/20201,000,000916871.190620.195727.Ung ho ms 2020.101
6/19/20201,000,000MBVCB440480089.MS 2020.146 ( Be Vo hoang Uyen ) Nguyen Phat .CT tu 0371000434159 NGUYEN HUU PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/20201,000,000050973.190620.153741.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 146 Be Vo Hoang Uyen
6/19/20201,000,000Sender:79303008.DD:190620.SHGD:10011482.BO:LUONG THI TUYET TRINH.D.T.N.THUY UNG HO MS 2020.139
6/19/20201,000,000IBVCB.1906200919795001.PHAM XUAN DONG.ung ho MS 2020.146 (be Vo Hoang Uyen)
6/19/20201,000,000950470.190620.122454.2020.146. vo hoang uyen
6/19/20201,000,000430374.190620.112641.ung ho ms 2020146 be vo hoang uyen
6/19/20201,000,000MBVCB440064040.UH ma so 2020.146 be Vo Hoang Uyen.CT tu 0611001960197 DO THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/20201,000,000MBVCB440061253.ung ho MS 2020.145 (ung ho em Nguyen thi Thuy An).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/20201,000,000MBVCB440059789.ung ho MS 2020.146 ( be Vo Hoang Uyen).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI UNG HO MS 2020.146 (BE VO HOANG UYEN )
6/19/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI UNG HO MS 2020.139 (ANH EM VU QUANG DANG )
6/19/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI UNG HO MS 2020.141 (EM LE VAN THANH)
6/19/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI UNG HO MS 2020..131 (GIA DINH CHI HIEN)
6/19/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI UNG HO MS 2020.130 (CHI DO THI THU HUONG)
6/19/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI UNG HO MS 2020.138(BE THANH NHAN)
6/19/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI UNG HO MS 2020.127 (EM NGUYEN MINH HIEU)
6/19/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI UNG HO MS 2020. (ANH HA VAN PHUONG )
6/19/20201,000,000949144.190620.102637.MS 2020.146 (Vo Hoang Yen)
6/19/20201,000,000125938.190620.101833.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 146 be VO HOANG UYEN
6/19/20201,000,000MBVCB439828827.ung ho ms 2020.146 (be Vo Hoang uyen).CT tu 0121000796438 BUI XUAN THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/19/20202,000,000DANG DUC TOAN UNG HO BE LUUHUYNH THANH THIEN
6/19/20202,000,000Sender:79307005.DD:190620.SHGD:10010043.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2020.145 ( EM NGUYEN THI THUY AN) 1 TRIEU, VA MS 2020.146 (BE VO HOANG UYEN) 1 TRIEU
6/19/20202,000,000458197.190620.125906.UNG HO MS 2020146 BE VO HOANG UYEN
6/19/20202,000,000158740.190620.085319.UNG HO NHAN DAO MS2020.139(ANH EM VU QUANG DANG)
6/19/20205,000,000/Ref:PALPM00GMEP{//}/Ref:PALPM00GMEP{//}LP VNM00GMEP UNG HO MS 2020.146BE VO HOANG UYEN DVC:MS LUU THI MINH HUE
6/20/202020,000519588.200620.070317.UNG HO MS 2020.146 (BE VO HONG UYEN)-200620-07:03:17 519588
6/20/202050,000139151.200620.210713.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI GIANG chuyen khoanung ho be nhat minh ma so 2020144
6/20/202050,000IBVCB.2006200154947001.THAI VU THAI.vo chong thai vu thai va nguyen ngoc phi ung ho MS 2020.130 (Chi Do Thi Thu Huong). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat).
6/20/202050,000IBVCB.2006200083759001.Thanh Huyen Ung ho MS 2020.147 (ung ho chi Thuy Nga)
6/20/202050,000IBVCB.2006200764565002.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.147 (chi Thuy Nga)
6/20/2020100,000IBVCB.2006200774429001.PHAM THI MINH DIEP.Ung ho MS 2020.147 ung ho chi Thuy Nga
6/20/2020100,000230641.200620.155637.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020147
6/20/2020100,000IBVCB.2006200408303001.NGUYEN HONG PHONG.ung ho MS 2020.147 (ung ho chi Thuy Nga). Thanh Huong manh me len nhe
6/20/2020100,000MBVCB441122212.ung ho ma so: MS 2020.147 (chi Thuy Nga) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/2020100,000MBVCB441060201.MS 2020.147 (giup c Thuy Nga).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/2020100,000782763.200620.081553.Vietcombank 0011002643148 ung ho chi Thuy Nga
6/20/2020100,000192437.200620.064536.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 147 Ung ho chi Thuy Nga
6/20/2020100,000821040.200620.055905.MS 2020.144 FT20172473709918
6/20/2020100,000820634.200620.055109.MS 2020.147 ung ho chi Thuy Nga FT20172680070551
6/20/2020200,000514893.190620.225553.UNG HO MS 2020.146-190620-22:55:56 514893
6/20/2020200,000MBVCB441541424.ung ho MS 2020.142 (be Hoang Le Tu Uyen - tp.vung tau).CT tu 0081000678996 NGUYEN THI HOANG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/2020200,000255139.200620.211926.ung ho chi Thuy Nga
6/20/2020200,000248495.200620.205611.MS 2020.146 (be Vo Hoang Uyen)
6/20/2020200,000MBVCB441497470.Ung ho?MS 2020.147?(ung ho chi Thuy Nga).CT tu 1013940792 BACH THI THANH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/2020200,000270200.200620.184607.Ung ho MS 2020.144 (Ung ho be Nguyen Nhat Minh)
6/20/2020200,000128604.200620.181634.IBFT MS 2020.147 ung ho chi Thuy
6/20/2020200,000277720.200620.153839.Ngo Van Thai chuyen tien ung ho MS 2020.147 chi Thuy Nga
6/20/2020200,000431452.200620.130309.MS 2020.143 ung ho be Nguyen Kim Hien
6/20/2020200,000100755.200620.123711.IBFT ung ho chi THUY NGA MS 2020.147
6/20/2020200,000MBVCB441070122.ung ho?MS 2020.147?(ung ho chi Thuy Nga).CT tu 0521000700880 NGUYEN THI THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/2020200,000MBVCB440951882.MS 2020.143( ung ho be Nguy Kim Hien).CT tu 0501000010112 NGUYEN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/2020200,000528937.200620.093211.UNG HO CHI THUY NGA-200620-09:32:04 528937
6/20/2020200,000IBVCB.2006201019645003.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.145 cho em Nguyen Thi Thuy An dieu tri benh
6/20/2020200,000IBVCB.2006200172793002.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.144 cho be Nguyen Nhat Minh dieu tri benh
6/20/2020250,000IBVCB.2006200870767003.Doan va Anh (t62) Duong 11, Binh Hung, Binh Chanh, TPHCM 20Jun DoanAnh ung ho Ms2020.146 (be Vo Hoang Uyen)
6/20/2020250,000IBVCB.2006200913309001.Gia Dinh Chu Hy (T62) Duong 11, Binh Hung, Binh Chanh, TPHCM 20jun Hy ung ho Ms 2020.145 (e Nguyen Thi Thuy An)
6/20/2020300,000MBVCB.441476276.Ms 2020.146 be Vo Hoang Uyen.CT tu 0251001624475 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/20/2020300,000IBVCB.2006200913749001.TRAN MINH TAM.GIUP CHI THUY NGA MS 2020.147
6/20/2020300,000IBVCB.2006200544713001.LUU THI THAO.MS 2020 ( BE VO HOANG YEN )
6/20/2020300,000IBVCB.2006200932909001.Vu Ngoc Hong, q7 MS 2020.147 (ung ho chi Thúy Nga)
6/20/2020300,000833688.200620.073801.Ung ho MS 2020.147 FT20172599087002
6/20/2020400,000IBVCB.2006200172465004.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.146 cho be Vo Hoang Uyen dieu tri benh
6/20/2020500,000687865.200620.200523.Mai Huy va ban Ung ho MS 2020.126 (be hoang le dai phuc)
6/20/2020500,000IBVCB.2006200101471002.THIEU QUANG VU.ung ho ms 2020.147 (chi THUY NGA)
6/20/2020500,000MBVCB.441311877.dng dieu tri tai bv cho ray.CT tu 0991000008207 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/20/2020500,000MBVCB441177156.UNG HO MS 2020.147(ung ho chi THUY NGA).CT tu 0561000577991 TRAN VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/2020500,000211940.200620.112003.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 132 gia dinh chi thuy
6/20/2020500,000134912.200620.111648.MS 2020 144 Ung ho be Nguyen Nhat Minh
6/20/2020500,000987899.200620.110106.NGUYEN VAN NGOC
6/20/2020500,000410668.200620.094414.UNG HO MS 2020.146
6/20/2020500,000526163.200620.090042.UG HO MS 2020 146 VO HOANG YEN-200620-09:00:35 526163
6/20/2020500,000653995.200620.062858.MS 2020.147 (ung ho chi Thuy Nga)
6/20/20201,000,000MBVCB441510347.ung ho MS 2020.143.CT tu 0011001363636 DANG PHUONG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/20201,000,000MBVCB441313036.ung ho MS 2020.146 (be Vo Hoang Uyen).CT tu 0011004106207 NGUYEN THI DIEU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/20201,000,000MBVCB441311700.ung ho MS 2020.147 (ung ho chi Thuy Nga).CT tu 0011004106207 NGUYEN THI DIEU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/20201,000,000MBVCB441160296.ung ho MS 2020.146 ( be Vo Hoang Uyen.CT tu 0631003724557 NGUYEN TAN THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/20/20201,000,000211070.200620.100344.Ung ho MS 2020 147 chi nguyen thi thuy nga
6/20/20201,000,000IBVCB.2006200142281001.PHAM THI MAI HOA.Ung ho ma so 2020.147 chi Thuy Nga
6/20/20201,000,000060331.200620.001936.IBFT Ung ho MS 2020.146 VoHoangUyen
6/20/20204,500,000MBVCB440773967.ung ho ms 2020.146 (vo hoang uyen).CT tu 0441000674724 NGUYEN HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
11-06-2020 01:10:44600,000chuyen tien giup do ms 104.2020-108.2020-111.2020 moi ms 200k; thoi gian GD:10/06/2020 23:16:10
11-06-2020 07:11:38200,000CT DEN:016300547418 MS 2020.138 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
11-06-2020 07:15:14200,000CT DEN:016300018870 MBVCB.432402489.906873.Ung ho MS 2020.139 ung ho anh em Vu Quang Dang Vietnamnet 11 6 2020.CT tu 0
11-06-2020 07:22:17100,000CT DEN:016300004329 Tra
11-06-2020 07:23:441,500,000Nguyen Huu Hien Binh chuyen tien ung ho MS 2020.139 cho amh em Vu Quang Dang
11-06-2020 07:30:47100,000CT DEN:072553477087 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 MS 2020 139 ung ho Vu Dang Quang
11-06-2020 07:38:43300,000Nguyen Thi Xuan Thu chuyen tien Ung ho anh em Vu Quang Dang MS 2020 139
11-06-2020 07:54:15150,000chuyen tien ung ho anh em Vu Quang Dang
11-06-2020 08:04:02100,000CT DEN:075905342530 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 MS 2020 139 ung ho anh em Vu Quang Dang
11-06-2020 08:35:06600,000Le Quyen chuyen tien ung ho Vu Quang Dang. Ms 2020.139. tinh gia thanh hoa
11-06-2020 08:42:20500,000Nguyen Thi Thu Trang chuyen tien tro giup chau Vu Quang Dang SN 2004 Thanh Hoa
11-06-2020 08:50:441,000,000Ung ho chau Vu Quang Dang (Thanh Hoa)
11-06-2020 09:02:11300,000PHAM THI THUY TIEN Chuyen tien ho tro gia dinh em Vu Quang Dang Ms 2020.139
11-06-2020 09:04:371,000,000Thu Phi Lan chuyen tien ung ho em Vu Quang Dang
11-06-2020 09:07:24300,000UNG HO ANH EM VU QUANG DANG
11-06-2020 09:08:16200,000CT DEN:016302525422 200611000008140 MS 2020.139 Ung ho anh em VU QUANG DANG ZP5MEHHMDCH4
11-06-2020 09:16:40200,000So GD goc: 10004108 Ung ho ms 2020.139 anh em Vu Quang Dang
11-06-2020 09:20:27100,000ung ho MS2020.139 ( ung ho em Vu Quang Dang)
11-06-2020 09:38:56500,000ung ho MS 2020.139
11-06-2020 09:39:05100,000Ho tro gia dinh Vu Quang Dang
11-06-2020 09:46:35500,000CT DEN:016300051291 MBVCB.432546209.942639.ung ho ms 2020.139 ung ho em Vu quang Dang .CT tu 0701000447597 NGUYEN THI N
11-06-2020 09:52:50200,000CT DEN:016302239406 IBFT hoang van trong gui vu quang dang
11-06-2020 09:59:25500,000ung ho AE Vu quang Dang MS 2020193
11-06-2020 10:04:091,000,000So GD goc: 10006618 IBUNG HO MS 2020.139
11-06-2020 10:04:36200,000CT DEN:016303663760 Chuyen tien ung ho MS 2020.139
11-06-2020 10:13:52300,000CT DEN:016300028863 Ung ho MS2020.139 anh em Vu Quang Dang
11-06-2020 10:18:10100,000Le Xuan Truong chuyen tien ung ho vu quang dang MS 2020.139
11-06-2020 10:18:51500,000Phan Thi Lua ung ho MS 2020.139 (ung ho Vu Quang Dang)
11-06-2020 10:20:3050,000So GD goc: 10010890 Ung ho ae vu quang dang
11-06-2020 10:26:50500,000So GD goc: 10011031 MS 2020.139 (Ung ho anh em Vu Quang Dang)
11-06-2020 10:39:38200,000ung ho MS 2020.139 (ung ho anh em VU QUANG DANG)
11-06-2020 10:42:4210,000TRA XUAN BINH UNG HO 2 MS : 2020.138, 2020.139
11-06-2020 10:43:32200,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung hoMS 2020.139(Ung ho anh em Vu Quang Dang)
11-06-2020 10:53:17100,000CT DEN:016310039096 ung ho MS 2020.139 Ung ho anh em vu quang dang
11-06-2020 10:56:2010,000Le Duc Anh chuyen tien
11-06-2020 11:00:10150,000MS 220.139 Ung ho anh em Vu Quang Dang
11-06-2020 11:03:01100,000CT DEN:016311039179 ung ho MS 2020.138 Ung ho be thanh nhan
11-06-2020 11:06:30100,000Le Van Thuan chuyen tien ung ho chau Vu Quang Dang MS 2020.139
11-06-2020 11:19:33200,000CT DEN:016304545255 200611000017850 ung ho anh em vu quang dang ZP5MEHHMG1II
11-06-2020 11:25:49800,000CT DEN:016311569000 O pham van nhua ung ho ma so 2020139 vu quang dang FT20163463391277
11-06-2020 11:26:35500,000Ung ho MS 2020.139 (Ung ho anh em Vu Quang Dang)
11-06-2020 11:57:05500,000CT DEN:016311360672 Ung ho MS 2020 139 Vu Quang Dang
11-06-2020 12:05:49200,000LE KHAC PHUONG Chuyen tien
11-06-2020 12:07:571,000,000CHU TAM KHOE CU CHI UNG HO MS 2020.139 (UNG HO ANH EM VU QUANG DANG)
11-06-2020 12:12:06200,000UNG HO ANH EM VU QUANG DANG
11-06-2020 12:28:58300,000Bui Huu Hung ung ho MS 2020.139 Vu Quang Dang
11-06-2020 12:37:18500,000Giang - Linh ung ho MS 2020.139 (ung ho anh em Vu Quang Dang; h. tinh gia; thanh hoa)
11-06-2020 12:56:281,000,000Anh Toan Dong Nai ung ho MS 2020139 ung ho anh em Vu Quang Dang
11-06-2020 12:57:00300,000CT DEN:016305783789 Ung ho MS 2020.139
11-06-2020 13:11:04300,000Ung ho anh em chau Vu Quang Dang
11-06-2020 13:11:3120,000CT DEN:130535371640 Vietinbank 114000161718 NGUYEN THI TUYET chuyen khoan
11-06-2020 13:15:31100,000LUONG DUC MANH ung ho MS 2020.139
11-06-2020 13:59:11200,000CT DEN:016313647315 Ung ho MS 2020.139 a e Vu Quang Dang FT20163278081991
11-06-2020 14:00:06200,000CT DEN:016314518831 HTrang ung ho anh e Vu Quang Dang
11-06-2020 14:17:39500,000ung ho ma so 2020.132
11-06-2020 14:17:52200,000CT DEN:016314658681 Ung ho anh em vu quang dang FT20163713677485
11-06-2020 14:39:21300,000THAI HUU VAN Chuyen tien ung ho MS 2020.139 (ung ho anh em vu quang dang)
11-06-2020 14:43:04500,000ung ho ma so 2020.139( ung ho em vu quang dang)
11-06-2020 14:49:51500,000MS 2020.139 (ung ho anh em Vu Quang Dang)
11-06-2020 15:12:372,000,000UNG HO MS 2020.139 UNG HO ANH EM VU QUANG DANG, TIEU KHU 2 THI TRAN TINH GIA, HUYEN TINH GIA, TINH THANH HOA
11-06-2020 15:13:47500,000CT DEN:016308271022 ung ho MS 2020139 anh em Vu Quang Dang
11-06-2020 15:23:19300,000CT DEN:016315700319 Ung ho MS 2020.139 FT20163378033761
11-06-2020 15:23:42500,000CT DEN:016308880931 Chuyen tien ubg ho ma so 2020.139
11-06-2020 16:04:14300,000CT DEN:016316729252 MS 2020.139 ung ho anh em Vu Quang Dang FT20163501810850
11-06-2020 16:23:24500,000CT DEN:161827390718 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ho tro MS 2020 139 ung ho anh em Vu Quang Dang
11-06-2020 16:30:10200,000CT DEN:016316752641 MS 2020.139 UNG HO ANH EM VU QUANG DANG 110620 16 30 07 752641
11-06-2020 16:59:11500,000CT DEN:016309223181 Ung ho MS 2020.139 ung ho a em Vu Quang Dang
11-06-2020 17:10:49300,000MS 2020.139
11-06-2020 18:34:35300,000CT DEN:016318282779 Ms 202139 ung ho anh em VU QUANG DANG
11-06-2020 18:46:00300,000Le Thi Thu Ha chuyen tien ung ho anh em Vu Quang Dang MS 2020.139
11-06-2020 18:48:32200,000LE VAN VIET  ung ho MS2020139
11-06-2020 19:27:08100,000ung ho Vu Quang Dang sn 2004
11-06-2020 19:39:49150,000Ms2020.139 (ung ho anh em Vu Quang Dang)
11-06-2020 19:57:2850,000ung ho ma so 2020.139 (Ung ho anh em Vu Quang Dang)
11-06-2020 20:03:49200,000NGUYEN HOANG HAI ung ho ms 2020.139
11-06-2020 20:24:09200,000MS 2020.139 ung ho anh em Vu Quang Dang
11-06-2020 20:31:22200,000Ung ho MS 2020.139 (ung ho anh em Vu Quang Dang)
11-06-2020 20:43:28100,000CT DEN:016320974111 Ms 2020 139 gui anh em vu quang dang
12-06-2020 05:59:12200,000CT DEN:016400053451 MBVCB.433381296.165011.Ung ho MS 2020.140 ung ho be Nguyen Phuong Thao Vietnamnet 12 6 2020.CT tu
12-06-2020 08:23:5010,000Le Duc Anh chuyen tien
12-06-2020 11:45:491,000,000ung ho ma so 2020140 be Nguyen Phuong Thao thuong be lam
12-06-2020 11:50:463,000,000ung ho ma so 2020139 anh em Vu Quang Dang rang len thuong em lam
12-06-2020 14:07:24100,000So GD goc: 995220061235796 995220061235796 - MS 2020.140 NGUYEN PHUONG THAO
12-06-2020 14:29:0150,000LPT ung ho MS 2020139 Ung ho anh em Vu Quang Dang
12-06-2020 14:30:3950,000LPT ung ho MS 2020140 Ung ho be Nguyen Phuong Thao
12-06-2020 15:18:11200,000CT DEN:016415555928 Ung ho MS 2020 140
12-06-2020 15:36:515,000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.140
12-06-2020 17:52:03400,000Le Vo Ngoc Quy chuyen tien chi bi bong nang
12-06-2020 20:02:54100,000MS 2020.126( be hoang le dai phuc)
13-06-2020 05:55:382,000,000ung ho ma so 2020141 em Le Van Thanh thuong em lam
13-06-2020 06:28:07200,000Vo Phu Quan ung ho MS 2020.141
13-06-2020 06:44:56200,000CT DEN:016500086450 MBVCB.434388129.422888.Ung ho MS 2020.141 ung ho em Le Van Thanh Vietnamnet 13 6 2020.CT tu 007100
13-06-2020 07:52:22200,000Ung ho MS 2020.141 (em Le Van Thanh)
13-06-2020 07:55:46200,000Pham Thi Hoa chuyen tien ung ho em le van thanh ma so 2020141
13-06-2020 08:26:25300,000DINH THAO NGUYEN Chuyen tien MS 2020.141 ung hoen Le Van Thanh
13-06-2020 08:29:41100,000CT DEN:016508196407 gui e Le Van Thanh MS2020141
13-06-2020 08:33:31200,000ung ho MS 2020.141 (em Le Van Thanh)
13-06-2020 08:56:26500,000Hoang Thi Thu Thuy ung ho e Le Van Thanh MS 2020.141
13-06-2020 09:29:521,000,000Anh Toan Dong Nai ung ho MS 2020 141 Le Van Thanh
13-06-2020 09:56:33300,000uh ms 2020141
13-06-2020 10:20:31500,000Xuan Lam; Q10 ung ho MS 2020.141 ( em Le Van Thanh).
13-06-2020 10:21:49200,000CT DEN:016510904891 UNG HO LE VAN THANH 2020141 130620 10 21 47 904891
13-06-2020 10:38:37500,000NGUYEN THI NGOC DUNG Chuyen tien ung ho MS 2020.141 (em Le Van Thanh)
13-06-2020 11:33:0950,000LPT ung ho MS 2020141 em Le Van Thanh
13-06-2020 12:08:09200,000CT DEN:016505990751 VUONG THI MY KHANH HUNG HO MS2020.141 em LE VAN THANH
13-06-2020 12:29:23100,000ung ho 2020.138. be thanh nhan
13-06-2020 13:07:24500,000LE THI KIM NGAN Chuyen tien ung ho MS 2020.141 em Le Van Thanh
13-06-2020 16:00:09500,000Le Xa chuyen tien ung ho MS 2020.139 ( ung ho ae Vu quang dang )
13-06-2020 16:52:1610,000Le Duc Anh chuyen tien
13-06-2020 19:08:35300,000ung hoMS 2020.139(Ung ho anh em Vu Quang Dang)
14-06-2020 11:06:45150,000STA ungho ms2020.138 (be Thanh Nhan)
14-06-2020 14:16:16200,000Duong Bao Tran ung ho MS 2020.141 em Le Van Thanh
14-06-2020 17:25:5350,000LPT ung ho MS 2020141 em Le Van Thanh
14-06-2020 18:49:52100,000Ho Van Minh chuyen tien ung ho em le van thanh
14-06-2020 19:15:30200,000Ung ho MS 2020.141 em Le Van Thanh
14-06-2020 20:15:06500,000Ung ho MS 2020.141 (em Le Van Thanh)
15-06-2020 06:02:47200,000CT DEN:016700021746 MBVCB.435723511.787410.Ung ho MS 2020.142 ung ho be Hoang Le Tu Uyen Vietnamnet 15 6 2020.CT tu 00
15-06-2020 06:39:07200,000Quach Ngoc Phuong Giang chuyen tien ung ho MS 2020.142 (be Hoang Le Tu Uyen)
15-06-2020 06:58:41150,000ung hoMS 2020.142 (be Hoang Le Tu Uyen)
15-06-2020 07:16:57500,000Ung ho MS 2020.142(Be Hoang Le Tu Uyen)Le Dinh Quang
15-06-2020 07:54:13300,000DUONG  THI QUYNH Chuyen tien ung ho be Hoang Le Tu Uyen. MS 2020.142
15-06-2020 07:55:19200,000CT DEN:016700029676 MBVCB.435761628.796109.ungho MS.2020.142.CT tu 0071000945985 TRAN HUU LOC toi 114000161718 BAO VIETN
15-06-2020 08:12:38200,000Ung ho MS 2020.142  (be Hoang Le Tu Uyen)
15-06-2020 08:20:16500,000CT DEN:016701729773 Chuyen tien ung ho MS 2020.142 be Hoang Le Tu Uyen
15-06-2020 08:21:59500,000CT DEN:016701731008 Chuyen tien ung ho MS 2020.140 be Nguyen Phuong Thao
15-06-2020 08:26:45500,000CT DEN:016701734339 Chuyen tien ung ho MS 2020.138 be Thanh Nhan
15-06-2020 08:52:1610,000Le Duc Anh chuyen tien
15-06-2020 09:15:49200,000ung ho MS 2020.142 (Hoang Le Tu Uyen)
15-06-2020 10:11:02200,000ung ho MS 2020.142 (be Hoang Le Tu Uyen)
15-06-2020 10:33:40300,000Ung ho ma so 2020.142 be Hoang Le Tu Uyen
15-06-2020 10:41:04200,000ung ho MS 2020.141 (Em Le Van Thanh)
15-06-2020 10:45:14200,000ung ho MS 2020.142 ( Be Hoang Le Tu Uyen)
15-06-2020 10:52:30100,000ms 2020.140 (ung ho be nguyen phuong thao)
15-06-2020 12:19:01300,000MS 2020.142
15-06-2020 12:21:041,000,000CT DEN:016712984637 ung ho MS 2020.142 be hoang le tu uyen
15-06-2020 12:25:451,000,000CT DEN:016712987454 ung ho ms 2020.141 em le van thanh
15-06-2020 13:05:01200,000LAM VAN DAT Chuyen tien ung ho MS 2020.142
15-06-2020 14:27:44100,000ung ho MS 2020-142  be Hoang Le Tu Uyen
15-06-2020 14:47:4950,000LPT ung ho MS 2020142  be Hoang Le Tu Uyen
15-06-2020 15:34:42200,000ung ho MS 2020.139 (ung ho anh em Vu Quang Dang)
15-06-2020 16:35:1710,000TRA XUAN BINH UNG HO 2MS 2020.141, 2020.142
16-06-2020 01:17:06100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung hoMS 2020.142 (be Hoang Le Tu Uyen; thoi gian GD:15/06/2020 23:13:41
16-06-2020 01:22:34200,000CT DEN:016800757559 Ung ho be hoang le tu yen chuc chau mau khoe manh FT20168886000329; thoi gian GD:16/06/2020 00:29:18
16-06-2020 06:18:0550,000CT DEN:016823556620 Ung ho MS 2020.142
16-06-2020 06:52:55200,000CT DEN:016800076935 MBVCB.436896178.069568.Ung ho MS 2020.143 ung ho be Nguyen Kim Hien Vietnamnet 16 6 2020.CT tu 007
16-06-2020 06:58:292,000,000CT DEN:616119589755 Ung ho MS 2020.143 Ung ho be Nguyen Kim Hien
16-06-2020 07:26:06300,000CT DEN:016800090151 MS 2020.143 ung ho be Nguyen Kim Hien
16-06-2020 07:42:22100,000LPT ung ho MS 2020143 Ung ho be Nguyen Kim Hien
16-06-2020 08:09:2350,000CT DEN:016800085261 MBVCB.436946136.078750.Ghi ro ung ho MS 2020.141 em Le Van Thanh .CT tu 1011000637567 LY THANH HIEU
16-06-2020 08:26:16200,000LAM VAN DAT Chuyen tien ung ho MS 2020.143
16-06-2020 08:36:24300,000ung ho MS 2020.143 ( Nguyen Kim Hien)
16-06-2020 10:08:441,000,000MS 2020132, GD CHI THUY
16-06-2020 10:22:465,000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.143
16-06-2020 10:46:24500,000MS 2020143 Ung ho be Nguyen Kim Hien
16-06-2020 10:50:22200,000CT DEN:016803808083 Ung ho MS 2020.143 ung ho be Nguyen Kim Hien
16-06-2020 11:02:22200,000Truong Thi Ha Lien ung ho MS 2020.142 Le Tu Uyen
16-06-2020 11:03:18200,000Truong Thi Ha Lien ung ho MS 2020.143 Nguyen Kim Hien
16-06-2020 13:07:17500,000ung ho MS 2020.143 (be Nguyen Kim Hien)
16-06-2020 13:19:425,000,000Ung ho MS 2020 143 chau Nguyen Kim Hien
16-06-2020 13:40:5610,000Le Duc Anh chuyen tien
16-06-2020 15:15:22500,000PHAM TUAN ANH Chuyen tien UNG HO MS 2020.143 ( UNG HO BE NGUYEN KIM HIEN)
16-06-2020 15:19:42100,000ung ho ms 2020.143 be Nguyen Kim Hien
16-06-2020 15:29:28200,000CT DEN:016815045717 Ung ho MS 2020.142 be Hoang Le Tu Uyen FT20168606614542
16-06-2020 15:59:49500,000CT DEN:016808753147 Gui ung ho MS 2020.142 Be Hoang Le Tu Uyen
16-06-2020 16:50:09100,000MS 2020.143
16-06-2020 16:51:221,000,000chuyen tien ung ho chau Nguyen Kim Hien ma so MS 2020 143
16-06-2020 17:33:582,000,000ung ho ma so 2020143 be Nguyen Kim Hien thuong be lam
16-06-2020 18:00:24200,000CT DEN:016811945660 Chuyen tien ung ho MS 2020.143
16-06-2020 22:00:091,000,000CT DEN:016822508165 Ung ho MS 2020.143 ung ho be Nguyen Kim Hien
17-06-2020 01:24:48300,000CT DEN:016815005562 Ung ho ms 2020141 e le van thnh; thoi gian GD:16/06/2020 22:57:30
17-06-2020 01:25:03300,000CT DEN:616279970779 Ung ho MS 2020.143 Be Nguyen Kim Hien; thoi gian GD:16/06/2020 22:59:58
17-06-2020 05:36:01200,000CT DEN:016900003445 MBVCB.437946325.319812.Ung ho MS 2020.144 ung ho be Nguyen Nhat Minh Vietnamnet 17 6 2020.CT tu 00
17-06-2020 06:56:51500,000CT DEN:170060695347 ung ho be Nguyen Kim hien MS 2020 143
17-06-2020 08:50:40200,000So GD goc: 10000861 ung ho ma so MS 2020.144 tai CONG THUONG VN CN DONG DA
17-06-2020 09:36:48250,000MS 2020143 ung ho be Nguyen Kim Hien
17-06-2020 09:38:10250,000MS 2020 144 ung ho be Nguyen Nhat Minh
17-06-2020 10:49:1850,000ung ho MS 2020144 Ung ho be Nguyen Nhat Minh
17-06-2020 10:50:4850,000ung ho MS 2020143 Ung ho be Nguyen Kim Hien
17-06-2020 11:34:451,000,000CT DEN:016911438617 Ung ho MS 2020.143 be nguyen kim hien FT20169900761277
17-06-2020 11:38:261,000,000ung ho MS 2020.144 be nguyen nhat minh
17-06-2020 13:19:1610,000Le Duc Anh chuyen tien
17-06-2020 14:28:145,000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.144
17-06-2020 15:20:23150,000ung ho MS 2020144 ung ho be Nguyen Nhat Minh
17-06-2020 15:25:29150,000ung ho MS 2020139 ung ho anh em Vu Quang Dang
17-06-2020 16:22:16200,000Tran Quoc An chuyen tien ung ho MS 2020.43 (be Nguyen Kim Hien)
17-06-2020 17:09:49200,000CT DEN:016917631551 CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 114000161718 BAO VIETNAMNET FT20169007552640
18-06-2020 02:40:0560,000NGUYEN THI MUON(TG) uh Ms 2020.143 - Ms 2020.144.
18-06-2020 05:46:56200,000CT DEN:017000023478 MBVCB.438917348.562845.Ung ho MS 2020.145 ung ho em Nguyen Thi Thuy An Vietnamnet 18 6 2020.CT tu
18-06-2020 07:45:33200,000MS 2020145 Ung ho em Nguyen Thi Thuy An
18-06-2020 08:55:1450,000ung ho MS 2020.144 ( be Nhat Minh)
18-06-2020 09:02:21200,000ung ho MS 2020 145 Ung ho Em Nguyen Thi Thuy An
18-06-2020 09:03:29200,000ung ho MS 2020  144 Ung ho be Nguyen Nhat Minh
18-06-2020 09:23:162,000,000UNG HO MS: 2020.144 (UNG HO BE NGUYEN NHAT MINH ) XA TRUONG SON, HUYEN QUANG NINH, QUANG BINH
18-06-2020 10:06:335,000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.145
18-06-2020 15:28:441,000,000ung ho ma so 2020145 em Nguyen Thi Thuy An thuong em lam
18-06-2020 15:42:54200,000CT DEN:017008098384 Chuyen tien ung ho MS 2020.145. ung ho em Nguyen Thi Thuy An
18-06-2020 17:08:162,000,000Ung ho ms 2020.144GD082845N0617
18-06-2020 19:19:3750,000LPT ung ho MS 2020145 Ung ho Em Nguyen Thi Thuy An
18-06-2020 22:03:10500,000NGO THI HAU Chuyen tien ung ho MS 2020.145.em nguyen thi Thuy An
19-06-2020 05:29:57500,000Ung ho MS 2020.146(Be Vo Hoang Uyen)Le Dinh Quang
19-06-2020 05:53:36200,000CT DEN:017100043406 MBVCB.439827187.804959.Ung ho MS 2020.146 ung ho be Vo Hoang Uyen Vietnamnet 19 6 2020.CT tu 00710
19-06-2020 06:15:05200,000ms 2020.146 (be Vo Hoang Uyen)
19-06-2020 06:39:28100,000nguyen hoang hai ung ho ms 2020.146
19-06-2020 07:25:16100,000CT DEN:017100940392 Ung ho MS 2020.146 be Vo Hoang Uyen
19-06-2020 08:05:0210,000Le Duc Anh chuyen tien
19-06-2020 08:05:41500,000DINH THI SEN Chuyen tien ung ho MS 2020.139; anh em Vu Quang Dang
19-06-2020 08:42:29300,000CT DEN:190060976129 Ung ho MS 2020 146 be Vo Hoang Uyen
19-06-2020 09:27:331,000,000ung ho MS 2020146 BE VO HOANG UYEN
19-06-2020 09:47:16500,000Vu Thi Thuy Nga chuyen tien ung ho MS 2020.146 ( be VO HOANG UYEN)
19-06-2020 10:08:33500,000Ms 2020.146 (vo hoang uyen)
19-06-2020 10:56:14300,000Ung ho MS 2020.146 (be Vo Hoang Uyen)
19-06-2020 11:34:01500,000ung ho MS 2020.146 (be Vo Hoang Uyen)
19-06-2020 11:51:45300,000CT DEN:017111330514 MS 2020146 Vo Hoang Uyen
19-06-2020 11:54:39200,000CT DEN:017111333458 MS 2020100 Le Hoang Gia Tuong
19-06-2020 12:11:21100,000Ung ho be VO HOANG UYEN MS 2020 146
19-06-2020 13:05:342,000,000Ung ho MS 2020.145 (em Nguyen Thi Thuy An)
19-06-2020 13:26:59500,000Chuyen tien ung ho MS 2020.146 be Hoang Uyen
19-06-2020 13:41:25200,000CT DEN:017113507440 Ung ho MS 2020.146 be Vo Hoang Nguyen FT20171080420618
19-06-2020 14:13:47500,000Ung ho MS 2020.146 (be Vo Hoang Uyen)
19-06-2020 15:10:551,000,000CT DEN:017115558929 Ung ho MS 2020.146 be Vo Hoang Uyen FT20171097064940
19-06-2020 15:32:35200,000ung ho MS 2020.145 (ung ho em Nguyen Thi Thuy An)
19-06-2020 15:59:301,000,000CT DEN:017115395118 UNG HO MS 2020.146 BE VO HOANG UYEN
19-06-2020 16:22:46200,000Ms2020139. ung ho anh em Vu Quang Dang
19-06-2020 16:52:40200,000ung ho ms 2020.146( be Vo Hoang Uyen)
19-06-2020 20:11:46200,000ung ho ms 2020.146 be vo hoang uyen
19-06-2020 20:40:57200,000CT DEN:017120011357 Ms 2020 146 be Vo Hoang Uyen
19-06-2020 22:13:24100,000LPT ung ho MS 2020146  be Vo Hoang Uyen
19-06-2020 22:36:35300,000Ung ho be Vo Hoang Uyen - MS 2020146
20-06-2020 06:27:54200,000CT DEN:017200071797 MBVCB.440824501.056752.Ung ho MS 2020.147 ung ho chi Thuy Nga Vietnamnet 20 6 2020.CT tu 007100326
20-06-2020 07:08:01200,000CT DEN:017200461424 MoMo 0907303784 ung ho MS 2020146 be vo hoang Uyen 6003177830
20-06-2020 07:16:17500,000ung ho ma so 2012147 chi Thuy Nga
20-06-2020 08:20:30100,000LPT ung ho MS 2020147 ung ho chi Thuy Nga
20-06-2020 09:08:46100,000duy Tuan ung ho ma so MS 2020.146
20-06-2020 09:32:06200,000Phan Thuy Hong chuyen tien ung ho MS 2020.104 ( ung ho cha con anh Long)
20-06-2020 11:49:06200,000ung ho MS 2020.147 (ung ho chi Thuy Nga)
20-06-2020 13:04:48500,000CT DEN:017213670535 ung ho MS 2020.147 ung ho chi Thuy Nga
20-06-2020 13:48:20100,000STA ungho ms2020.145 (em Nguyen Thi Thuy An)
20-06-2020 13:48:40200,000ung ho chau Vu Quang Dang ma so 2020139
20-06-2020 14:26:292,000,000CT DEN:142123560940 Vietinbank 114000161718 Phong Tai chinh Tan Yen Bac Giang ung ho gd em Hue Quang Ngai
20-06-2020 14:57:52500,000CT DEN:017214398723 ung ho ma so 2020.147
20-06-2020 16:14:01200,000CT DEN:017209164424 ung ho MS 2020.147 ung ho chi Thuy Nga
20-06-2020 16:15:32200,000CT DEN:017209164955 ung ho MS 2020.146 be Vo Hoang Uyen
20-06-2020 16:16:56200,000CT DEN:017209165414 ung ho MS 2020.145 Ung ho Em Nguyen Thi Thuy An
20-06-2020 20:43:20200,000CT DEN:017220214450 MS 2020.144 ung ho be nguyen nhat minh FT20174423341440
20-06-2020 22:05:56100,000CT DEN:017222248123 UNG HO MS2020.146 FT20174423650078
20-06-2020 22:21:58200,000CT DEN:017215271386 MS 2020.146 be Vo Hoang Uyen
 

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ngày ủng hộ Họ và tên người ủng hộ  Số tiền Mã số ủng hộ 
11/6/2020Long Lê, Quân Lê     1,000,0002020.138
11/6/2020Minh Đức, Hồng Đức     3,000,0002020.125,136,132
12/6/2020Cô Minh Tâm     1,000,000 2020.136,139 
12/6/2020Bạn đọc Q Phú Nhuận     4,000,0002020.12,138,129,140
15/6/20Bảo Tôn Nữ Phương Anh     1,000,0002020.142
17/6/20Cô Lan     1,000,0002020.142,141

Ban Bạn đọc

Thiếu 80 triệu đồng, bé trai 5 tuổi khó lòng mổ tim

Thiếu 80 triệu đồng, bé trai 5 tuổi khó lòng mổ tim

Đã trải qua 1 lần phẫu thuật nhưng vì tình trạng quá nặng, Đức Duy được chỉ định mổ lần 2 với chi phí 80 triệu đồng. Gia cảnh nghèo khó, nợ cũ chất chồng, người mẹ nghèo sợ hãi thần chết sẽ cướp mất con đi.