1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
5/11/202050,000442741.110520.135558.ung ho cha con anh long ms 2020 104
5/11/202050,000IBVCB.1105200527557001.THAI VU THAI.vo chong thai vu thai va nguyen ngoc phi ung ho MS 2020.103 (Ghi ro Ung ho be Phuong Anh). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat).
5/11/202050,000353224.110520.120845.Ung ho MS 2020 018 em Nguyen Quang Tuyen
5/11/202050,000IBVCB.1105201018329002.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.108 (em Nguyen Quang Tuyen)
5/11/202050,000982927.110520.095519.UNG HO 2020 093 ( UNG HO BE LUONG DANG KHOI)-110520-09:55:20 982927
5/11/202050,000MBVCB.405072757.MS2020108.CT tu 0231000658648 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/11/202075,000IBVCB.1105200706631002.TRAN THI THANH HUYEN.Ung ho MS 2020.108 (ung ho em Nguyen Quang Tuyen)
5/11/2020100,000561935.110520.211727.MS 2020.108 ung ho em Nguyen Quang Tuyen
5/11/2020100,000MBVCB.405846636.MS 2020.108.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/11/2020100,000MBVCB405764193.ung ho em pham thi phuong .MS :2020107.CT tu 0091000383961 DANG VAN LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/11/2020100,000128268.110520.151857.TTTPhuong ung ho Ms2020108 em Nguyen Quang Tuyen
5/11/2020100,000631857.110520.150625.MS 2020.104 ung ho cha con A Long FT20132105081010
5/11/2020100,000284044.110520.145836.Vietcombank 0011002643148 MS 2020104
5/11/2020100,000Sender:79310001.DD:110520.SHGD:10021452.BO:PHAN VAN HAI.MS 2020.108 UNG HO EM NGUYEN QUANG TUYEN NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
5/11/2020100,000Sender:79310001.DD:110520.SHGD:10015060.BO:TRAN NU THIEN TRANG.MS 2020.104 UNG HO CHA CONANH LONG
5/11/2020100,000Sender:79303003.DD:110520.SHGD:10001563.BO:NGUYEN THI NHU HUONG.UH PHAM THI PHUONG 2020.107
5/11/2020100,000Sender:01310001.DD:110520.SHGD:10013421.BO:PHAN VAN HAI.MS 2020.063 UNG HO BE THIEN NGOCNAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
5/11/2020100,000071615.110520.095610.Uh e nguyen quang tuyen
5/11/2020100,000Sender:01310001.DD:110520.SHGD:10009102.BO:PHAN VAN HAI.MS 2020.107 UNG HO EM PHAM THI PHUONG NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
5/11/2020100,000455664.110520.093716.MS 2020 108 UNG HO EM NGUYEN QUANG TUYEN FT20132250560157
5/11/2020100,000124298.110520.090806.MS 2020 104 ung ho cha con anh Long
5/11/2020100,000249056.110520.082717.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 108 ung ho em Nguyen Van Tuyen
5/11/2020100,000674953.110520.083155.UNG HO ANH LONG-MS2020.104
5/11/2020100,000406430.110520.074000.Ung ho MS 2020.108 nguyen Quang Tuyen FT20132265122290
5/11/2020100,000931197.110520.071612.ung ho MS 2020.108
5/11/2020100,000169116.110520.071537.ungho MS 2020.108 NGUYEN QUANG TUYEN
5/11/2020100,000MBVCB405067484.chi Nguyen Thi Binh-Soc son HN.CT tu 0561000539291 NGUYEN THI THU LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/11/2020130,000IBVCB.1105200598983001.Tran Tri Kien Hoang Mai, HN MS 2020.108 (ung ho em Nguyen Quang Tuyen)
5/11/2020200,000254030.110520.182254.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 HUYNH QUOC BAO chuyen khoan ung ho MS 2020 104 u
5/11/2020200,000MBVCB405713706.UNG HO CHA CON ANH LONG.CT tu 0041000190470 PHAN VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/11/2020200,000Sender:01321001.DD:110520.SHGD:10002625.BO:VU QUOC LUAN.UNG HO MS 2020 104 UNG HO CHA CONANH LONG
5/11/2020200,000906014.110520.140944.uh ms 2020105 be NAM TRIEU
5/11/2020200,000IBVCB.1105200007001001.Le Bich Hoan 65 Tran Hung Dao Hanoi MS. 2020.064 em Hoang Phuong Thao
5/11/2020200,000112298.110520.111259.ung ho MS2020.108
5/11/2020200,000187209.110520.104839.UNG HO MS 2020 108 ( UNG HO EM NGUYEN QUANG TUYEN)
5/11/2020200,000187201.110520.104835.UNG HO MS 2020 104 (UNG HO CHA CON ANH LONG)
5/11/2020200,000MBVCB.405305584.MS 2020.108 Nguyen Quang Tuyen.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/11/2020200,000MBVCB405289161.ung ho ma so: MS 2020.18 (ung ho em Nguyen Quang Tuyen.CT tu 0861000080789 NGUYEN THANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/11/2020200,000MBVCB405270287.MS 2020.108.CT tu 0011004253394 TRAN THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/11/2020200,000000876.110520.102052.Ung ho nguyen quang tuyen 2020.108
5/11/2020200,000Sender:79310001.DD:110520.SHGD:10004537.BO:LE HOANG PHUNG.MS 2020.104
5/11/2020200,000466582.110520.095648.Ung ho ms 2020.108 chau nguyen quang tuyen FT20132018608019
5/11/2020200,000460208.110520.094534.MS 2020.108 ung ho em Nguyen Quang Tuyen FT20132740544388
5/11/2020200,000Sender:79334001.DD:110520.SHGD:10001936.BO:NGUYEN THI THUY HUONG0932332.UNG HO MS 2020 094NGUYEN VIET THANH LOC (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
5/11/2020200,000Sender:79307005.DD:110520.SHGD:10006228.BO:NGO THI BICH NGOC.IBUNG HO MS 2020.108(UNG HO EM NGUYEN QUANG TUYEN)
5/11/2020200,000/Ref:PALPM00CSYT{//}/Ref:PALPM00CSYT{//}LP VNM00CSYT UNG HO CHA CON ANH LONG DVC:MRS PHAMTHI PHUONG NHI
5/11/2020200,000Sender:79333001.DD:110520.SHGD:10001591.BO:LE MINH TRANG.UNG HO MS 2020.104 (UNG HO CHA CONA NH LONG)
5/11/2020200,000IBVCB.1105200965023001.NGUYEN THI KIM NGOC.Ung ho MS 2020.104
5/11/2020200,000106729.110520.085301.VIETTEL 400300 LIENNH 200511 200511650306186 400201 ung ho nguyen quang tuyen
5/11/2020200,000IBVCB.1105200563525001.DUONG THAT DUNG.MS 2020.108
5/11/2020200,000088582.110520.083608.Ms 2020 108 ung ho e nguyen quang tuyen
5/11/2020200,000IBVCB.1105200516797001.MS 2020.108 (ung ho em Nguyen Quang Tuyen) Nguyen Thi Binh, Phu Tho, Dong Xuan, Soc Son,Hanoi Nguoi goa phu khong nha, con bi ung thu
5/11/2020200,000IBPS/SE:79307005.DD:110520.SH:10002476.BO:VO THI BAO TRAN.IBMS 2020.102 UNG HO BE HA DUY KHANG
5/11/2020200,000599287.110520.082405.Vietcombank 0011002643148 ung ho em Nguyen Quang Tuyen MS 2020 108
5/11/2020200,000435273.110520.081556.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LE HONG TAM chuyen khoan ung ho MS 2020 108 ungh
5/11/2020200,000728501.110520.080907.UH MS 2020.108 - E Nguyen Quang Tuyen
5/11/2020200,000205481.110520.080802.Ung ho MS 2020.108 ( Ung ho em NGUYEN QUANG TUYEN)
5/11/2020200,000931501.110520.071710.ung ho ms 2020.106
5/11/2020300,000658041.110520.192519.Vietcombank 0011002643148 BUI THI NGOC HUONG chuyen khoan ung ho MS 2020096 be Ho Thi Tuong Vy
5/11/2020300,000674736.110520.163501.ung ho MS 2020.107 ung ho em pham thi phuong
5/11/2020300,000026148.110520.163317.HN UNG HO NGUYEN QUANG TUYEN MS 2020108
5/11/2020300,000024881.110520.163150.HN UNG HO PHAM THI PHUONG MS 2020107
5/11/2020300,000023906.110520.163028.HN UNG HO LUONG QUYNH ANH MS 2020106
5/11/2020300,000IBVCB.1105200228901001.THACH THI HANG.UNG HO MA MS 2020.104 (CHA CON ANH LONG)
5/11/2020300,000002673.110520.125201.UNG HO MS : 2020.108 ( UNG HO E NGUYEN QUANG TUYEN)-110520-12:52:00 002673
5/11/2020300,000002528.110520.124955.UNG HO MS : 2020.104( UNG HO CHA CON ANH LONG)-110520-12:49:55 002528
5/11/2020300,000IBVCB.1105200306493002.LE THI TRANG.ung ho MS 2020.104 (ung ho cha con anh Long )
5/11/2020300,000Sender:79303003.DD:110520.SHGD:10006458.BO:LE THI LY.UNG HO MS 2020.14
5/11/2020300,000IBVCB.1105200461695002.be Nam Anh, Minh Anh tp Vung Tau ung ho thon Phu Tho, xa Dong Xuan, Soc Son, Ha Noi. ung ho MS 2020.108 (ung ho em Nguyen Quang Tuyen)
5/11/2020300,000Sender:01310012.DD:110520.SHGD:10008369.BO:TRAN MINH THU.MS 2020.104 UNG HO CHA CON ANH LONG
5/11/2020300,000Sender:01202001.DD:110520.SHGD:10000934.BO:NGUYEN NGOC MINH HOA.995220051152483 MS 2020.108 UNG HO EM NGUYEN QUANG TUYEN
5/11/2020300,000430083.110520.084946.MS 2020.108 Ung ho em Nguyen Quang Tuyen FT20132787629345
5/11/2020300,000490560.110520.080104.LE VAN HANH
5/11/2020300,000952086.110520.080228.MS2020.108 , ung ho em Nguyen Quang Tuyen
5/11/2020300,000432417.110520.073539.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 ung ho MS 2020108 em Nguyen Quang Tuyen
5/11/2020300,000917254.110520.061213.unh ho MS 2020.108 ung ho em Nguyen Quang Tuyen
5/11/2020400,000MBVCB405492154.ung ho MS 2020.108.CT tu 0041000127647 LE THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/11/2020400,000VND20200511101920756:VCB 207 Ung ho MS 2020 104 Cha con anh Long
5/11/2020400,000MBVCB405094187.ung ho MS 2020.108 (ung ho em Nguyen Quang Tuyen).CT tu 0191000100891 NGO THANH THUM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/11/2020500,000MBVCB405023898.ung ho cha con Le Khac Long ( 0988377038 ) .CT tu 0421000493283 NGO GIA QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/11/2020500,000IBVCB.1105200536311001.Vu Duong Tan Phu, Tp HCM ung ho MS 2020.107 (ung ho em Pham Thi Phuong)
5/11/2020500,000Sender:01310005.DD:110520.SHGD:10035141.BO:VO THI QUYEN.UNG HO MS 2020.087 BE LUONG GIA KIET
5/11/2020500,000248641.110520.144133.Chuyen tien ung ho MS 2020.104 ung ho bo con anh Long
5/11/2020500,000Sender:79307005.DD:110520.SHGD:10019424.BO:LE THI PHUONG LAN.IBUNG HO MS 2020.104 ( UNG HOCHA CON ANH LONG )
5/11/2020500,000999748.110520.123716.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 202018 Em nguyen quang tuyen
5/11/2020500,000Sender:01310001.DD:110520.SHGD:10024940.BO:LE BINH PHUONG.UNG HO MS 2020 108 UNG HO EM NGUYENQUANG TUYEN
5/11/2020500,000255443.110520.110149.tap the cty P va T ung ho cha con anh Long. MS 2020104
5/11/2020500,000989904.110520.105036.MS 2020.105 UNG HO BE NAM TRIEU-110520-10:50:35 989904
5/11/2020500,000Sender:48304001.DD:110520.SHGD:10002617.BO:TRAN THI NGOC THU.MS 2020.108(UNG HO EM NGUYENQUANG TUYEN) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
5/11/2020500,000Sender:79303003.DD:110520.SHGD:10006000.BO:NGUYEN THI THAO.NGUYEN THI THAO UNG HO BE DANGKHOI
5/11/2020500,000Sender:79303003.DD:110520.SHGD:10006002.BO:NGUYEN THI THAO.NGUYEN THI THAO UNG HO BE NGUYEN VIET THANH LOC
5/11/2020500,000Sender:79303003.DD:110520.SHGD:10006001.BO:NGUYEN THI THAO.NGUYEN THI THAO UNG HO CHI HIENO HA TINH
5/11/2020500,000Sender:79310001.DD:110520.SHGD:10003898.BO:HUYNH THANH TUNG.UNG HO MS2020.105, BE NAM TRIEU
5/11/2020500,000Sender:01310005.DD:110520.SHGD:10017864.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.108 EM NGUYEN QUANG TUYEN
5/11/2020500,000NGUYEN NHO TRI UNG HO MS 2020104(UNG HO CHA CON ANH LONG)
5/11/2020500,000732434.110520.092310.Ung ho MS 2020.108 (em Nguyen quang tuyen)
5/11/2020500,000706616.110520.091408.ung ho MS 2020.108 Nguyen Quang Tuye
5/11/2020500,000988871.110520.085209.Luu Lan ung ho MS 2020.104 cha con a Long
5/11/2020500,000MBVCB405117666.ung ho MS 2020.108 (ung ho em Nguyen Quang Tuyen).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/11/2020500,000MBVCB405109240.ung ho ms 2020.108 ung ho em Nguyen Quang Tuyen.CT tu 0491000196881 NGUYEN HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/11/2020500,000972798.110520.073049.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 108 ung ho em Quang Tuyen
5/11/2020500,000405060.110520.073248.MS 2020108 FT20132852017658
5/11/2020500,000MBVCB405082330.ung ho.MS 2020.108 be nguyen quang tuyen.CT tu 0391001000769 NGUYEN THANH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/11/2020500,000IBVCB.1105200714677001.HO THI CUC.Ho troem Nguyen quang tuyen
5/11/2020500,000397297.110520.062819.Ung ho qua Bao Vietnamnet ung ho MS2020-108 ung ho em Nguyen quang Tuyen FT20132000013005
5/11/2020500,000IBVCB.1105200475673001.NGO HOANG THU.ung ho MS 2020.108 (ung ho em Nguyen Quang Tuyen)
5/11/2020500,000IBVCB.1105200143945001.BTQT 39PhanNguQ1HCM MS 2020.106 chau LUONG QUYNH ANH, tinh Ha Giang.
5/11/2020800,000/Ref:PALPM00CUUW{//}/Ref:PALPM00CUUW{//}LP VNM00CUUW TIEN TU THIEN VND200K/MA SOMS: 2020.104, 2020.105, 2020.106MS: 2020.108 DVC:MRS NGO THI THANH THAO & MR PHAM THAI HUNG
5/11/20201,000,000MBVCB405006582.ung ho MS 2020.107 (em Pham Thi Phuong).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/11/20201,000,000MBVCB406022671.ung ho MS 2020.108 (em Nguyen Quang Tuyen).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/11/20201,000,000MBVCB406004392.Tom C tang MS 2020.108 nguyen quang tuyen.CT tu 0011001912955 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/11/20201,000,000659465.110520.154538.giup be Nguyen Quang Tuyen , MS 2020.108 FT20132704033229
5/11/20201,000,000Sender:79307006.DD:110520.SHGD:10016253.BO:NGUYEN THI THUY NGA.UNG HO CHA CON ANH LONG MS2020.104
5/11/20201,000,000743855.110520.123256.ung ho MS 2020.108( ung ho em Nguyen Quang Tuyen).
5/11/20201,000,000Sender:01310001.DD:110520.SHGD:10025552.BO:TRAN NGOC TRUNG.UNG HO MS2020.104 CHA CON ANH LONG
5/11/20201,000,000Sender:01310001.DD:110520.SHGD:10014088.BO:TRAN VAN DONG.UNG HO CHA CON ANH LONG MS 2020.104
5/11/20201,000,000181764.110520.102703.LE THI ANH TAM UNG HO BE NAM TRIEU - MS 2020.105
5/11/20201,000,000Sender:01310005.DD:110520.SHGD:10017723.BO:VU VIET BAO.UNG HO EM NGUYEN QUANG TUYEN. MS 2020.108
5/11/20201,000,000445684.110520.101413.Vietcombank 0011002643148 DANG NGOC GIAO CHI va TRAN THAI TAN ung ho MS 2020014 cha con anh Long
5/11/20201,000,000Sender:01310001.DD:110520.SHGD:10017969.BO:TRAN VINH.UNG HO MS 2020.108 ( EM NGUYEN QUANGTUYEN )
5/11/20201,000,000/Ref:PALPM00CSXF{//}/Ref:PALPM00CSXF{//}LP VNM00CSXF UNG HO MS 2020.104CHA CON ANH LONG DVC:MR TRAN QUANG BINH
5/11/20201,000,000MBVCB405182740.MS 2020.108 ( ung ho em nguyen quang tuyen).CT tu 0081000920500 TRAN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/11/20201,000,000IBVCB.1105200756803001.TRINH NGOC BAO KHUYEN.Ung ho em Nguyen Quang Tuyen
5/11/20201,000,000435572.110520.090057.Ung ho MS2020.108 ung ho em Nguyen Quang Tuyen FT20132000589060
5/11/20201,000,000Sender:79303003.DD:110520.SHGD:10000827.BO:NGUYEN THI THANH THAO.UNG HO MS 2020 . 104 CHACON ANH LONG
5/11/20201,000,000Sender:79303003.DD:110520.SHGD:10001398.BO:NGO TU NGAN.UNG HO MS2020.104 UNG HO CHA CON ANH LONG
5/11/20201,000,000MBVCB405128883.ung ho em Nguyen Quang Tuyen( MS : 2020108).CT tu 0081000159773 HOANG MINH THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/11/20201,000,000061923.110520.080804.Ung ho MS 2020 108
5/11/20202,000,000158308.110520.153416.Ung ho MS 2020.108 ( ung ho em Nguyen Quang Tuyen)
5/11/20202,000,000161814.110520.112710.NGUYEN THI NGOC TRAN UNG HO MS2020.104(CHA CON ANH LONG)
5/11/20202,000,000Sender:79305001.DD:110520.SHGD:10002960.BO:VO VAN DAT.UNG HO MS 2020. 107 UNG HO EM PHAMTHI PHUONG
5/11/20202,000,000MBVCB405210581.MS 2020.108 ung ho em Nguyen Quang Tuyen.CT tu 0071001013306 TRAN THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/11/20202,000,000VU NGOC LONG GIUP CHA CON ALONG MS 2020104 CHUA BENH
5/11/20202,000,000165763.110520.072330.ung ho MS 2020.108 ( ung ho em Nguyen Quang Tuyen)
5/11/20203,000,000451923.110520.093022.Ung ho cha con anh Long Ma so 2020.104 FT20132627109957
5/11/20203,000,000450149.110520.092710.Ung ho be Le Hoang Gia Tuong Ma So 2020.100 FT20132246906559
5/12/202030,000MBVCB406249934.ung ho MS 2020.109.CT tu 0031000136579 VU VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/12/202050,000726349.120520.170104.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020109 ung ho me con co Mac
5/12/202050,000325668.120520.115720.MS 2020 108
5/12/202050,000IBVCB.1205200065917002.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.109 ( con co Mac)
5/12/202050,000115107.120520.085628.Ung ho MS 2020 109 me con co Mac
5/12/2020100,000109935.120520.175643.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ma so 2020 104 cha con anh Long da chuyen
5/12/2020100,000MBVCB406706977.Ms. 2020.104.ung ho bo con anh long.CT tu 0521000732266 DOAN TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/12/2020100,000IBVCB.1205200478549001.NGUYEN THI AI LIEN.ung ho MS 2020.104 ung ho cha con anh long
5/12/2020100,000105116.120520.135120.UNG HO EM NGUYEN QUANG TUYEN MS 2020.108.-120520-13:51:20 105116
5/12/2020100,000267824.120520.110203.Ung ho me con co Mac
5/12/2020100,000MBVCB.406355752.binh thuong .CT tu 0271000969461 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/12/2020100,000Sender:01310012.DD:120520.SHGD:10009702.BO:PHAN VAN HAI.MS 2020.109 UNG HO ME CON CO MACNAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
5/12/2020100,000IBVCB.1205201002673002.TRAN THI THANH HUYEN.Ung ho MS 2020.109 (ung ho me con co Mac)
5/12/2020100,000Sender:01310012.DD:120520.SHGD:10008573.BO:TRAN THI HUONG TRA.UNG HO MS 2020.108 EM NGUYEN QUANG TUYEN
5/12/2020100,000MBVCB406335760.Ung ho MS 2020.109 (Ung ho me con Co Mac).CT tu 0181003479917 NGUYEN THE VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/12/2020100,000211207.120520.091054.TTTPhuong ung ho Ms2020109 me con co Mac
5/12/2020100,000326763.120520.064429.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 109 Ung ho me con co Mac
5/12/2020200,000530666.120520.183137.Ung ho ms 2020104 cha con anh Long
5/12/2020200,000730944.120520.175226.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 PHAM THI THANH HUYEN chuyen khoan
5/12/2020200,000401048.120520.162142.UNG HO MS 2020.109 (UNG HO ME CON CON MAC)
5/12/2020200,000Sender:01202021.DD:120520.SHGD:10006344.BO:TRAN ANH KHOA.995220051257868 MS2020.108 UNGHO EM NGUYEN QUANG TUYEN
5/12/2020200,000MBVCB.406618406.Ms 2020.109_ung ho me con Co Mac.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/12/2020200,000361892.120520.140931.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN VAN MAN chuyen khoan ung ho MS 2020109
5/12/2020200,000IBVCB.1205200617815001.DANG THI THU THAO.MS 2020.104 (UNG HO CHA CON ANH LONG)
5/12/2020200,000823533.120520.113418.ung ho MS 2020.109 me con co Mac
5/12/2020200,000972287.120520.101354.Ms 2020.104 ung ho cha con anh Long FT20133806003337
5/12/2020200,000292096.120520.100335.Vietcombank 0011002643148 Ms 2020108 ung ho e nguyen quang tuyen
5/12/2020200,000076595.120520.092859.UNG HO MS 2020.109 (UNG HO ME CON CO MAC)-120520-09:28:57 076595
5/12/2020200,000NGUYEN THI KHANH TRANG UNG HO EM NGUYEN QUANG TUYEN , MS 2020108 - ST 200.000D
5/12/2020200,000NGUYEN THI KHANH AN UNG HO BE LUONG HUYNH ANH MS 2020.106 -200.000D
5/12/2020200,000MBVCB406294908.ung ho MS 2020.108.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/12/2020200,000IBVCB.1205200191139001.NGUYEN XUAN NGOC.Gui nguyen quan tuyen,dong xuan,soc son,ha noi
5/12/2020200,000IBVCB.1205200763129002.DUONG THAT DUNG.MS 2020.109
5/12/2020200,000233112.120520.000921.MS 2020.104 CHA CON ANH LONG
5/12/2020300,000MBVCB407085305.MS 2020.104.CT tu 0561003824753 LE THI DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/12/2020300,000MBVCB406948306.ms 2020104 (uh cha con anh Long).CT tu 0181002552502 TRAN THI CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/12/2020300,000204546.120520.115602.Pham Duy Dien chuyen tien ung ho me con co Mac co ma so MS 2020.109
5/12/2020300,000632964.120520.090822.Ung ho MS 2020.104 (ung ho cha con anh Long)
5/12/2020300,000MBVCB406251580.Ung ho MS 2020.108 ( ung ho em Nguyen Quang Tuyen).CT tu 0061001089805 VU THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/12/2020400,000IBVCB.1205200077567004.TRAN THANH THAO LOAN My Tho, Tien Giang Uh Ms2020.109. Uh Me con Co Mac.
5/12/2020500,000MBVCB406976846.MS 2020.108 ( ung ho e nguyen quang tuyen).CT tu 0491000038839 NGUYEN LE SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/12/2020500,000191050.120520.153643.Le THI HOA CHUYEN TIEN UNG HO MA 2020.104
5/12/2020500,000DO THU THUY-UNG HO MS 2020.104
5/12/2020500,000MBVCB406561614.ms 2020104 (uh cha con anh Long).CT tu 0181002552502 TRAN THI CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/12/2020500,000MBVCB406515968.giup do 2020.109.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/12/2020500,000IBVCB.1205200673663004.PHAM NGOC TO.Ung ho MS2020.104 (Ung ho cho con anh Long)
5/12/2020500,000094971.120520.115644.UNG HO MS 2020.109(ME CON CO MAC)-120520-11:56:43 094971
5/12/2020500,000334479.120520.111345.2020.104 ung ho cha con anh Long
5/12/2020500,000IBVCB.1205200506751001.VU THI THUY QUYNH.Vo chong em ung ho me con co Mac, Quang Ninh
5/12/2020500,000Sender:01201003.DD:120520.SHGD:10004070.BO:DO VAN TRONG.UNG HO MS 2020.104 UNG HO CHA CONANH LONG
5/12/2020500,000632619.120520.090640.Ung ho MS 2020.105 (ung ho be Nam Trieu)
5/12/2020500,000255503.120520.021147.Le Duc Huy chuyen tien ung ho MS 2020.104 (ung ho cha con anh Long)
5/12/20201,000,000050686.120520.171143.ung ho MS 2020.109 me con co Mac
5/12/20201,000,000MBVCB406594682.MS 2020.109(ung ho me con co Mac) .CT tu 0011004089254 DAO HONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/12/20201,000,000Sender:01321001.DD:120520.SHGD:10000903.BO:LY SIEU VINH.UNG HO MS 2020CHAM104 CHA CON ANHLONG
5/12/20203,000,000024760.120520.114450.MS 2020.104 FT20133185073202
5/12/20204,700,000IBVCB.1205200798089002.J H I
5/13/202050,000424722.130520.110032.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 110 Ung ho be Khanh Don
5/13/202050,000091903.130520.083636.Ung ho MS2020 110 be Tran Khanh Don
5/13/202050,000IBVCB.1305200518335001.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.110 (be Tran Khanh Don)
5/13/202050,000444533.130520.064739.ung ho be Tran Khanh Don ( ms 2020.110)
5/13/202065,000MBVCB407097806.giup em tien bi bong nang tai bvien cho ray do bi dot xang.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/13/202075,000IBVCB.1305200859603001.TRAN THI THANH HUYEN.Ung ho MS 2020.110 (Ung ho be Tran Khanh Don)
5/13/2020100,000734617.130520.200000.Ung ho MS 2020.110 chau Tran Khanh Don FT20134924694080
5/13/2020100,000403234.130520.140210.Ung ho MS2020 110 be Tran Khanh Don
5/13/2020100,000Sender:79310001.DD:130520.SHGD:10014139.BO:PHAN VAN HAI.MS 2020.110 UNG HO BE TRAN KHANHDON NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
5/13/2020100,000753876.130520.060531.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 110 Ung ho be Tran Khanh Don
5/13/2020100,000366536.130520.053844.Ung ho MS 2020 110 be Tran Khanh Don FT20134409904005
5/13/2020150,000914979.130520.095952.ms 2020 110 Khanh Don
5/13/2020200,000234747.130520.170606.ung ho cha con anh Long
5/13/2020200,000028290.130520.163408.Ung ho MS 2020-104 cha con anh Long
5/13/2020200,000LE NGUYEN DUC TRUNG CT UNG HOCHA CON ANH LONG- CHI NGOI
5/13/2020200,000Sender:48304001.DD:130520.SHGD:10007172.BO:NGUYEN THI BE LINH.UNG HO MS:2020.104 (UNG HO CHA CON ANH LONG) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
5/13/2020200,000469746.130520.130844.ung ho MS 2020.110
5/13/2020200,000259194.130520.123501.ms2020.104 ung ho cha con anh long
5/13/2020200,000MBVCB407204845.ung ho MS 2020.104 ( cha con a.Long).CT tu 0501000022069 TRAN THI BICH HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/13/2020200,000062494.130520.080339.Ung ho be Tran Don MS 2020 110
5/13/2020200,000IBVCB.1305200220449001.DUONG THAT DUNG.MS 2020.110
5/13/2020200,000158792.130520.071746.UNG HO MS.2020.087.(UNG HO BE LUONG GIA KIET)-130520-07:17:45 158792
5/13/2020200,000208996.130520.070842.MS 2020 . 110 be tran khanh don
5/13/2020300,000MBVCB407101910.Ung ho MS 2020.109 (ung ho me con co Mac).CT tu 0951000018118 VU THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/13/2020300,000MBVCB407870150.ung ho me con co Mac, ms 2020109.CT tu 0021002056831 PHAM BANG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/13/2020300,000MBVCB407867097.ung ho em tuyen, ms 2020108.CT tu 0021002056831 PHAM BANG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/13/2020300,000665174.130520.171523.Ung ho MS 2020.104 ung ho cha con anh Long FT20134190848323
5/13/2020300,000IBVCB.1305200867803001.HO THI DIEP.ung ho MS 2020.110 (Ung ho be Tran Khanh Don)dia chi: Ap Giong Giua B, xa Vinh Trach Dong, TP. Bac Lieu, tinh Bac Lieu; dien thoai: 0794444208.
5/13/2020300,000IBVCB.1305200253689002.Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 2020.110 (Ung ho be Tran Khanh Don)
5/13/2020300,000MBVCB.407236185.MS2020.110 uh ne Khanh Don.CT tu 0611000182415 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/13/2020300,000868927.130520.085333.Ung ho Ms 2020.110 (ung ho be Tran Khanh Don)
5/13/2020300,000304402.130520.085007.ung ho ms 2020.110 be tran khanh don
5/13/2020300,000366177.130520.052741.Ung ho MS 2020.110 FT20134640227505
5/13/2020400,000382637.130520.080107.Ung ho ms 2020.110 ung ho be Tran Khanh Don FT20134195098633
5/13/2020500,000Sender:01310001.DD:130520.SHGD:10013276.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2020.110 BE TRAN KHANHDON
5/13/2020500,000Sender:79307005.DD:130520.SHGD:10010976.BO:NGUYEN THI TO THANH.IBUNG HO MS 2020.107 (EM PHAM THI PHUONG)
5/13/2020500,000Sender:01310001.DD:130520.SHGD:10013201.BO:BUI HUONG GIANG.UNG HO MA SO 2020.110, BE TRANKHANH DON
5/13/2020500,000156467.130520.113320.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 102 ung ho be Ha Duy Khang
5/13/2020500,000142601.130520.112935.ung ho MS 2020.110 (be Tran Khanh Don)
5/13/2020500,000IBVCB.1305200556423002.em Nguyen Quang Tuyen Tran Quang Khai, Ha Noi MS 2020.108
5/13/2020500,000Sender:01310005.DD:130520.SHGD:10008225.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.110 BE TRANKHANH DON
5/13/2020500,000IBVCB.1305200416007001.be Tran Khanh Don Vinh Trach Dong, Bac Lieu MS 2020.110
5/13/2020500,000Sender:01310005.DD:130520.SHGD:10005506.BO:PHAM VU DANG KHOA.MS 2020.104 UNG HO CHA CON ANH LONG
5/13/2020500,000Sender:01202001.DD:130520.SHGD:10000713.BO:NGUYEN THI KIM OANH.154 UNG HO ANH LONG MS2020.104
5/13/2020500,000331687.130520.092636.MS 2020.108 ung ho e Nguyen Quang Tuyen
5/13/2020500,000162530.130520.082352.UNG HO TU THIEN MA SO 2020.107-130520-08:23:50 162530
5/13/2020500,000162440.130520.082245.UNG HO TU THIEN MA SO 2020.106-130520-08:22:44 162440
5/13/2020500,000381034.130520.075042.Ung ho MS 2020.104 cha con a Long FT20134966801069
5/13/2020500,000MBVCB407164541.ung ho MS 2020.110 (Ung ho be Tran Khanh Don).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/13/2020500,000IBVCB.1305200260295001.BTQT 39PhanNguQ1HCM MS 2020.109 me con co MAC, tinh Quang Ninh.
5/13/2020500,000MBVCB407122170.MS 2020.109 ung ho me con co Mac.CT tu 0301002882369 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/13/2020600,000MBVCB407477720.MS 2020.101 (ung ho em Tran Le Mai).CT tu 0821000147447 TO DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/13/2020600,000251763.130520.071107.MS2020104 ung ho cha con anh Long o Huong Khe Ha Tinh
5/13/20201,000,000857906.130520.201437.Ung ho MS 2020.109(ung ho me con co Mac)
5/13/20201,000,000IBVCB.1305200894559002.CU THI XUAN.ung ho MS 2020.104 (Ung ho cha con anh Long)
5/13/20201,000,000/Ref:PALPM00CWY2{//}/Ref:PALPM00CWY2{//}LP VNM00CWY2 UNG HO MS 2020.110UNG HO BE TRAN KHANH DON DVC:MR NGUYEN TRAN DANG PHUOC
5/13/20201,000,000IBVCB.1305200069273001.TRAN THI THU HUONG.UNG HO MS 2020.104 (UNG HO CHA CON ANH LONG)
5/13/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI-UNG HO MS 2020.108(UNG HO EM NGUYEN QUANG TUYEN )
5/13/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI -UNG HO MS 2020.109(UNG HO ME CON CO MAC)
5/13/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI -UNG HO MS 2020.107( UNG HO EM PHAM THI PHUONG )
5/13/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI-UNG HO MS 2020.099 (CHAU NGUYEN THANH HOANG ANH)
5/13/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI -UNG HO MS 2020.100 (UNG HO BE LE HOANG GIA TRUONG )
5/13/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI -UNG HO MS 2020.110 (UNG HO BE TRAN KHANH DON)
5/13/20201,000,000368461.130520.061627.giup be Tran khanh Don , MS 2020.110 FT20134012300515
5/13/20201,000,000991505.130520.060634.giup a Le Khac Long
5/13/20201,500,000MBVCB407175867.MS 2020.104.CT tu 0481000633130 NGUYEN MAI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/13/20202,000,000MBVCB407754109.UNG HO MS 2020.107 500K - UNG HO MS 2020.108 500K - UNG HO MS 2020.109 500K - UNG HO MS 2020.110 500K.CT tu 0921000714662 DINH LE PHU PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/13/20202,000,000IBVCB.1305200825395003.CU THI LE THUY.ung ho MS 2020.110 (Ung ho be Tran Khanh Don)
5/13/20202,000,000256545.130520.090035.UNG HO MS 2020.110 BE TRAN KHANH DON
5/14/202020,000684587.140520.062507.ung ho ms 2020.111 gia dinh em Hue
5/14/202030,000818653.140520.073033.Chuyen tien
5/14/202050,000225338.140520.221627.Ung ho MS 2020.111, gia dinh em Hue FT20136372709835
5/14/202050,000944564.140520.202141.IBFT Ung ho ms 2020.111
5/14/202050,000158530.140520.191534.MS2020.111 FT20135230551405
5/14/202050,000230441.140520.183630.ung ho MS 2020.111
5/14/202050,000939165.140520.175118.ung ho MS 2020.111 gd chi Hue
5/14/202050,000116471.140520.173630.MS 2020.111 ugng ho gia dinh e hue FT20135660500009
5/14/202050,000247874.140520.173303.Ung ho MS 2020.111 (gia dinh em hue)
5/14/202050,000MBVCB.408537761.MS 2020111.CT tu 0231000658648 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/14/202050,000520944.140520.160051.MS 2020 111
5/14/202050,000521116.140520.154412.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 111 ung ho em Hue
5/14/202050,000505765.140520.154610.Ms 2020 111 ung ho gd em Hue
5/14/202050,000502138.140520.154321.UH MS 2020 111
5/14/202050,000491034.140520.153458.MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
5/14/202050,000MBVCB408389272.ung ho gia dinh em Hue..CT tu 0691000361373 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/202050,000MBVCB408361666.ung ho ms 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0421000527435 TON THE SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/202050,000989891.140520.135104.Ung ho gia dinh em Hue FT20135404405129
5/14/202050,000364599.140520.133646.Ung ho MS2020 111 gia dinh em Hue
5/14/202050,000IBVCB.1405200574029002.NGUYEN THU HANG.ung ho MS 2020.102 (Ghi ro Ung ho be Ha Duy Khang)
5/14/202050,000IBVCB.1405200914505001.NGUYEN THU HANG.ung ho MS 2020.111 (ung ho gia Dinh em Hue)
5/14/202050,000976501.140520.131819.Ung ho gia dinh em hue FT20135595043370
5/14/202050,000976235.140520.131723.Ung ho ms2020111 gia dinh em hue FT20135950663856
5/14/202050,000974618.140520.131310.MS2020.111 ung ho em hue FT20135904822869
5/14/202050,000019075.140520.130159.em Thao Trinh ung ho giadinh chi Hue
5/14/202050,000018757.140520.130113.ung ho MS 2020 111 gia dinh em hue
5/14/202050,000958317.140520.122906.MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue FT20135837861460
5/14/202050,000957902.140520.122825.MS 2020.111 FT20135723903905
5/14/202050,000IBVCB.1405200693277002.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.111 (gia dinh em Hue)
5/14/202050,000755360.140520.084332.MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
5/14/202050,000454138.140520.082848.Ung ho 2020 111 ung ho gd e hue
5/14/202050,000834584.140520.082425.Ung ho MS 2020.111 Ung ho gia dinh em Hue FT20135594050319
5/14/202050,000071992.140520.082247.ung ho MS2020111
5/14/202050,000MBVCB408060066.ung ho e hue nuoi ba me va anh trai bi liet.ma so 2020.111.CT tu 0441000777790 DO THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/202050,000828145.140520.080459.ung ho MS 2020.111 FT20135311698855
5/14/202056,000824494.140520.074943.MS 2020.111 FT20135871660940
5/14/202060,000393813.140520.135249.MS 2020.111 ung ho Gia dinh em Hue
5/14/202060,000347679.140520.131129.Ms 2020 111
5/14/202065,178344029.140520.132504.UNG HO GIA DINH EM HUE. MS 2020.111
5/14/2020100,000226314.140520.221954.Ung ho MS 2020 111 FT20136596862805
5/14/2020100,000564209.140520.221407.MS 2020111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020100,000MBVCB408772017.MS 2020.111 ung ho em Hue.CT tu 0331000400614 NGUYEN THI HONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000MBVCB408763563.Ms 2020.111 ung ho em Hue.CT tu 0231000681164 HO TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000215830.140520.214509.MS 2020.111 FT20136023008280
5/14/2020100,000561506.140520.213959.MS 2020 111
5/14/2020100,000213735.140520.213846.MS 2020.111 Ung ho gia dinh e Hue FT20136316910158
5/14/2020100,000MBVCB408741423.MS 2020.111 Ung ho gia dinh em Hue.CT tu 0301000424248 NGUYEN TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000205577.140520.211534.Ung Ho MS 2020.111 Ung ho GD em Hue FT20136388428072
5/14/2020100,000MBVCB408736633.MS 2020.111 mong chi vuot qa kho khan.CT tu 0401001405310 TRAN DUC HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000304872.140520.210910.MS 2020.111
5/14/2020100,000833787.140520.205718.MS 2020 111 ung ho gd em Hue
5/14/2020100,000556327.140520.204434.Ung ho MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020100,000822477.140520.204234.MS 2020 111 Ung ho gia dinh e Hue
5/14/2020100,000272692.140520.204107.ung ho MS 2020.111
5/14/2020100,000288586.140520.203622.MS 2020.111 ung ho gia dinh em Heu
5/14/2020100,000MBVCB408708308.em ung ho.CT tu 0571000056782 PHAM LE MINH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000MBVCB.408706358.ung ho gia dinh em Hue.CT tu 0271000897089 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/14/2020100,000727720.140520.194701.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020100,000167516.140520.193719.Ms 2020.111 FT20135316461976
5/14/2020100,000941125.140520.193445.Ung ho MS 2020.111. Ung ho gd Hue
5/14/2020100,000153476.140520.190315.Ung ho MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue FT20135689022964
5/14/2020100,000238303.140520.185203.MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020100,000954918.140520.184744.Ung ho MS 2020.111
5/14/2020100,000233944.140520.184326.ung ho em hue MS 2020.111
5/14/2020100,000885440.140520.183856.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI TRANG TINH chuyen khoan ung MS 2020 111
5/14/2020100,000140305.140520.183329.ung ho gia dinh em Hue FT20135313835369
5/14/2020100,000MBVCB408606250.ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0031000304633 BUI XUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000555627.140520.181325.5619723739 Chuyen qua MoMo MS 202011
5/14/2020100,000131273.140520.181019.Ung ho gia dinh chi Hue MS 2020.111 FT20135142201583
5/14/2020100,000666605.140520.175037.Nhom Vien gach nho Ung ho Ma so 104 va 106
5/14/2020100,000MBVCB408573248.MS 2020.111 ung ho gia dinh chi hue.CT tu 0451000472019 NGUYEN TIEN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000113425.140520.173020.Ung ho MS 2020.111 FT20135766675758
5/14/2020100,000879199.140520.172412.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020100,000112605.140520.172855.Ung ho MS 2020.111 em Hue FT20135900709060
5/14/2020100,000635819.140520.172530.MS 2020 111
5/14/2020100,000103400.140520.171040.Ung ho gia dinh em Hue MS 2020.111 FT20135223995086
5/14/2020100,000234207.140520.165620.MS 2020.111
5/14/2020100,000304685.140520.164555.MS 2020.105(UNG HO BE NAM TRIEU)-140520-16:45:53 304685
5/14/2020100,000303891.140520.163935.MS 2020.102(UNG HO BE HA DUY KHANG)-140520-16:39:33 303891
5/14/2020100,000571395.140520.163620.Ung ho ms 2020 111 ung ho gia dinh em hue
5/14/2020100,000303475.140520.163612.MS 2020.104(UNG HO CHA CON A LONG)-140520-16:36:10 303475
5/14/2020100,000561828.140520.162909.Ung ho MS 2020 11 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020100,000073652.140520.161718.Ung ho ms 2020.111 FT20135260058118
5/14/2020100,000068559.140520.160841.MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue FT20135888519454
5/14/2020100,000067506.140520.160655.Ung ho MS 2020.111 FT20135534435002
5/14/2020100,000133418.140520.160425.MS 2020111 ung ho e hue
5/14/2020100,000752464.140520.160136.UNG HO GIA DINH EM HUE MS2020.111
5/14/2020100,000MBVCB408459708.MS 2020 111 Ung ho gia dinh em Hue.CT tu 0711000244345 PHAM THI KIM CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000057429.140520.155025.Chuc em va gia dinh that nhieu suc khoe, co len em nhe, moi chuyen anh tin se tot hon FT201350973038
5/14/2020100,000896711.140520.154708.MS 2020.111 ung ho gia dinh chi Hue
5/14/2020100,000469872.140520.154339.5618001053 Chuyen qua MoMo MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020100,000049530.140520.153746.MS 2020.111 FT20135724500486
5/14/2020100,000049058.140520.153659.MS 2020.111 Ung ho gia dinh em Hue FT20135041932560
5/14/2020100,000225360.140520.153654.MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020100,000MBVCB408424787.ung ho MS 2020.111 ( ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0671000419002 LE MINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000040910.140520.152344.Ung ho gia dinh em hue FT20135243600020
5/14/2020100,000885832.140520.151822.UNG HO MS 2020.111 (UNG HO GIA DINH EM HUE)
5/14/2020100,000217623.140520.145754.Ung ho MS 2020.111
5/14/2020100,000021488.140520.145014.Ung ho gia dinh ban Hue FT20135659979297
5/14/2020100,000Sender:01204001.DD:140520.SHGD:11182110.BO:NGUYEN THI DIEU LINH.UNG HO BE LE HOANG GIA TUONG MS2020.100
5/14/2020100,000429879.140520.144342.Ung ho MS 2020 111 ung ho gia dinh e hue
5/14/2020100,000016316.140520.144116.Ung ho MS 2020.111, ung ho gia dinh em Hue FT20135309421567
5/14/2020100,000066177.140520.143235.MS 2020.111 UNG HO GIA DINH EM HUE
5/14/2020100,000350012.140520.143245.200514000024329 Ung ho MS 2020.111 ZP5MBN6RVBDV
5/14/2020100,000MBVCB408369223.ung ho MS 2020.111.CT tu 0611001944131 DUONG NGUYEN QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000004407.140520.141955.Ung ho gia dinh Hue FT20135196400618
5/14/2020100,000914004.140520.141255.IBFT gui MS 2020.109
5/14/2020100,000MBVCB408351747.ung ho MS 2020.111 (gia dinh VO THI MINH HUE).CT tu 0561000513544 NGUYEN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000200118.140520.141247.Ung ho MS2020.111(ung ho gia dinh em Hue)
5/14/2020100,000999842.140520.141104.Ung ho MS 2020.111 FT20135923495764
5/14/2020100,000501699.140520.140813.Ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020100,000MBVCB408346709.ung ho ms.2020.11 ban vo thi minh hue- quang ngai.CT tu 1013903666 BUI THANH CAM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000MBVCB408345580.ung ho ms2020.111 ung ho gia dinh em hue.CT tu 0141000851485 NGUYEN VAN TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000Sender:01310012.DD:140520.SHGD:10010537.BO:NGUYEN NGAN HA.UNG HO MS 2020.111
5/14/2020100,000995506.140520.140233.ung ho ms 2020 111 ung ho gia dinh em Hue FT20135688000059
5/14/2020100,000994746.140520.140122.Ung ho MS 2020 111 ung ho gd em Hue FT20135021375760
5/14/2020100,000240193.140520.135624.Vietcombank 0011002643148 THAI VAN HONG chuyen khoan ung ho ms 2020111
5/14/2020100,000046045.140520.140020.MS 2020.111
5/14/2020100,000MBVCB408340857.MS2020.111(ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0011003266158 PHAM HUU VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000IBVCB.1405200998035001.LE THI GIANG.UNG HO MS 2020.111 ( UNG HO GIA DINH EM HUE)
5/14/2020100,000990972.140520.135316.ms 2020.111 ung ho gia dinh em vo thi hue FT20135873506507
5/14/2020100,000Sender:01310001.DD:140520.SHGD:10011215.BO:NGUYEN MINH NGUYET.UNG HO MS 2020.111
5/14/2020100,000986464.140520.134315.Ung ho MS 2020.111 Ung ho gia dinh em Hue FT20135873465330
5/14/2020100,000498033.140520.134232.MS 2020 111 ung ho gia dinh em hue
5/14/2020100,000880398.140520.134014.MS 2020.111
5/14/2020100,000984762.140520.133911.MS2020.111 ung ho gd e Hue FT20135949801743
5/14/2020100,000984377.140520.133829.UnghoMS2020.111 FT20135838016062
5/14/2020100,000MBVCB408321952.ung ho gia dinh em Hue.CT tu 0121000646343 KIEU THI XUAN DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000982490.140520.133335.MS 2020.111 FT20135312817037
5/14/2020100,000193109.140520.133138.ung ho MS 2020.111 ( ung ho gia dinh em Hue)
5/14/2020100,000981346.140520.133049.Ung ho MS 2020.111 FT20135270241136
5/14/2020100,000977781.140520.132137.Ung ho MS 2020.111 FT20135628880590
5/14/2020100,000325586.140520.131508.UNG HO GIA DINH EM HUE MS 2020 111
5/14/2020100,000710723.140520.131254.MoMoT01658236466T5616574807T970436TMS 2020111
5/14/2020100,000014088.140520.131239.IBFTA 200514000020078 MS2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020100,000MBVCB408303882.ung ho gd em hue 2020.CT tu 0711000222383 NGUYEN MANH TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000Sender:79303003.DD:140520.SHGD:10005284.BO:NGUYEN LE ANH TAN.UNG HO MS 2020.111
5/14/2020100,000694611.140520.130555.Vietcombank 0011002643148 ung ho gia dinh ong vo minh canh 63t xa tinh khe tp quang ngai
5/14/2020100,000MBVCB408301314.ung ho MS 2020.111.CT tu 0351000719131 LE TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000844005.140520.130846.MS 2020.111 em Hue
5/14/2020100,000021147.140520.130712.ung ho gia dinh em hue MS 2020.111
5/14/2020100,000MBVCB408298521.ung ho gia dinh Hue ms2020.111.CT tu 0911000052457 LAM VU THANH TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000856714.140520.125843.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho gia dinh em Hue ms 2020 111
5/14/2020100,000970893.140520.130324.Ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue FT20135687887147
5/14/2020100,000279000.140520.130254.UNG HO GIA DINH EM HUE - MS 2020.111-140520-13:02:54 279000
5/14/2020100,000200824.140520.130024.MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020100,000969557.140520.125925.MS 2020.111 ung ho GD e Hue FT20135872710276
5/14/2020100,000017727.140520.125834.Ung ho MS 2020.111. Ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020100,000969156.140520.125830.Ung ho gd ban Hue MS 2020.111 FT20135594972009
5/14/2020100,000MBVCB408293828.xin gui 1 it toi ban Hue. ban hay co gang len.CT tu 0351001107741 NGUYEN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000693651.140520.125052.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Uh gia dinh e hue
5/14/2020100,000MBVCB408291450.MS 2020.111 ung ho gia dinh c hue.CT tu 0891000623313 LE QUOC TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000878777.140520.125158.MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
5/14/2020100,000492459.140520.124900.ung ho MS 2020 111
5/14/2020100,000MBVCB408287322.ung ho MS 2020.111.CT tu 0091000640810 THAI CAT ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000MBVCB408284491.ung ho ms 2020.111(ung ho gia dinh em hue).CT tu 0541000318682 TRAN NGOC TON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000964474.140520.124525.ung ho MS 2020.111 FT20135370778694
5/14/2020100,000MBVCB408284151.ms 2020.111 ung ho gia dinh em hue.CT tu 0971000032303 TRAN QUANG VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000MBVCB408283783.ung ho gia dinh c hue.CT tu 0731000842335 TRIEU VU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000963512.140520.124229.Ung ho MS 2020.111 FT20135260357153
5/14/2020100,000963497.140520.124230.MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue FT20135723952396
5/14/2020100,000963482.140520.124221.UNG HO GIA DINH CHI HUE FT20135404143967
5/14/2020100,000MBVCB408282450.ms 2020.111(ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0821000022778 NGUYEN DUY THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000328863.140520.124028.Ma so 2020111 ung ho gia dunh em hue
5/14/2020100,000337587.140520.123836.200514000019233 Ms 2020.111 ung ho gia dinh e Hue ZP5MBN6RULUA
5/14/2020100,000MBVCB408275574.ung ho gd em HUE. (ms 2020.11).CT tu 0211000521975 BUI VAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000007127.140520.123255.Ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020100,000959500.140520.123200.MS 2020.111 FT20135723910933
5/14/2020100,000323320.140520.123217.Ung Ho Gia Dinh Em Hue
5/14/2020100,000006614.140520.123152.MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020100,000MBVCB408274053.ung ho gia dinh e Hue.CT tu 0341006990880 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000958628.140520.122955.Ms 2020111 uh gd hue FT20135260305542
5/14/2020100,000739447.140520.122938.ung ho MS 2020111
5/14/2020100,000MBVCB408272519.ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0041000184674 TRAN THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000MBVCB408271876.ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue.CT tu 0621000430386 NGUYEN HAI TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000320154.140520.122741.MS 2020 110 Ung ho be TRAN KHANH DON o Bac Lieu
5/14/2020100,000MBVCB408268643.ung ho MS2020.111( ung ho gia dinh e hue) co gang vuot qua kho khan.CT tu 0491001893628 HOANG THE XANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000956368.140520.122427.Ung ho MS 2020.111 em Hue FT20135894499100
5/14/2020100,000877951.140520.122443.ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
5/14/2020100,000336104.140520.122407.200514000018089 ung ho em hue MS 2020.111 ZP5MBN6RULAA
5/14/2020100,000MBVCB408266672.ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue.CT tu 0081000285426 PHAM THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000350765.140520.122124.5616107339 Chuyen qua MoMo MS 2020111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020100,000314542.140520.121951.MS 2020 111 ung ho gia dinh em Vo Thi Minh Hue o Quang Ngai
5/14/2020100,000954140.140520.121854.Ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em Vo thi minh hue FT20135687715642
5/14/2020100,000MBVCB408263996.MS 2020.109.CT tu 0071001357550 BIEN NGOC TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000MBVCB408262775.MS 2020.110.CT tu 0071001357550 BIEN NGOC TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000MBVCB408261075.MS 2020.111.CT tu 0071001357550 BIEN NGOC TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000MBVCB408256950.MS 2020.111 vo thi minh hue.CT tu 0011004252525 VU THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000MBVCB408256927.Ung ho MS 2020.111(ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0401001394749 LE DUC CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000344979.140520.120817.MS2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020100,000487020.140520.120105.MS2020111 ung ho gia dinh em hue
5/14/2020100,000944365.140520.115633.Ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh e Hue FT20135888671421
5/14/2020100,000MBVCB408231806.MS: 2020.111 ( Ung ho gia dinh em Hue ).CT tu 0181005556789 LE CONG THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000MBVCB408231057.ung ho MS 2020.111 (gia dinh em Hue ).CT tu 0451000507103 NGUYEN THI NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000171335.140520.104757.MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020100,000IBVCB.1405200816493001.NGUYEN THI AI LIEN.ung ho MS 2020.111( ung ho gia dinh em Hue)
5/14/2020100,000IBVCB.1405200096929001.LAI THI BICH THAO.UNG HO MS 2020.111 (UNG HO GIA DINH EM HUE)
5/14/2020100,000900549.140520.103517.Quyen gop gia dinh e Hue Quang Ngai ch me a benh FT20135231178500
5/14/2020100,000210065.140520.103328.VIETTEL 400300 LIENNH 200514 200514673254356 400201 ms 2020 111 ung ho gd em hue
5/14/2020100,000936388.140520.103326.MS2020.111
5/14/2020100,000MBVCB408182580.MS 2020.111 (U/h gd em Hue).CT tu 0181003464368 DO THI NGOC NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000278808.140520.102616.ung ho gia dinh em Hue MS 2020.111
5/14/2020100,000Sender:79202002.DD:140520.SHGD:10001792.BO:LE CHI QUYET.995220051452792 MS 2020.111 CHAUTHANH TAI UNG HO GD EM HUE
5/14/2020100,000UNG HO MS 2020.090- BE TRANQUOC HOANG
5/14/2020100,000UNG HO MS 2020.100- BE LEHOANG GIA TUONG
5/14/2020100,000870629.140520.100820.UNG HO MS 2020.111 (UNG HO GIA DINH EM HUE)
5/14/2020100,000261466.140520.100616.MS 2020.111( UNG HO GIA DINH E HUE)-140520-10:06:17 261466
5/14/2020100,000877579.140520.095357.Ung ho ms 2020.111 gd e hue FT20135400749464
5/14/2020100,000317247.140520.095314.CASHOUT247 0905691179 5614775205 100000
5/14/2020100,000MBVCB408148960.ung ho MS 2020.111 ( ung ho gia dinh Em Hue ) .CT tu 0071000810112 TA THI AI CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000162534.140520.095202.Ung ho ms 2020 111
5/14/2020100,000873832.140520.094643.MS 2020111 ung ho gia dinh em Hue FT20135209140511
5/14/2020100,000MBVCB408140653.MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0201000629575 LAI HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000897871.140520.093943.ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020100,000139093.140520.093030.ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020100,000Sender:79310001.DD:140520.SHGD:10004459.BO:HOANG THI HUONG.MS 2020111 EM HUE
5/14/2020100,000886580.140520.092342.Chuyen tien ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020100,000877782.140520.091138.MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020100,000854791.140520.091048.Ms 2020.111 ung ho gia dinh em hue FT20135229203261
5/14/2020100,000IBVCB.1405200024603001.TRAN THI THANH HUYEN.Ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
5/14/2020100,000Sender:01202002.DD:140520.SHGD:10000666.BO:TRAN THI THUY.995220051451572 UNG HO GD EM HUE MS 2020.111
5/14/2020100,000761528.140520.090242.ung ho gia dinh em Hue .MS 2020.111
5/14/2020100,000IBVCB.1405200325551001.TRAN VAN QUANG.Ung ho Gia dinh em hue
5/14/2020100,000858146.140520.084438.MS 2020.111 ung ho gia dinh em hue
5/14/2020100,000503303.140520.084110.ung ho MS 2020111 ung ho gia dinh em hue
5/14/2020100,000IBVCB.1405200790371001.TA THI MINH THU.MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
5/14/2020100,000503151.140520.083838.Ung ho gia dinh Hue MS 2020111
5/14/2020100,000081453.140520.083356.MS 2020111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020100,000078015.140520.082956.MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020100,000251146.140520.082837.UNG HO MS 2020.111 ( UNG HO GIA DINH EM VO THI MINH HUE)-140520-08:28:36 251146
5/14/2020100,000MBVCB408072092.ung ho MS 2020111.CT tu 0551000284914 TU THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000452235.140520.081147.Ung ho gia dinh em Hue MS 2020 111
5/14/2020100,000061160.140520.080920.MS2020 111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020100,000484168.140520.080105.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 111 gia dinh em Hue
5/14/2020100,000204610.140520.080417.MS2020.111 ung ho gia dinh em Vo Thi Minh Hue. Quang Ngai
5/14/2020100,000MBVCB.408054145.ms 2020.111(ung ho gia dinh Em hue.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/14/2020100,000056041.140520.080214.MS2020 111 unghogiadinhemhue
5/14/2020100,000826829.140520.075126.ung ho ms 2020 111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020100,000824807.140520.075108.MS 2020.111 ung ho gia dinh chi Hue FT20135868197181
5/14/2020100,000254643.140520.074721.ung ho gia dinh em Hue . Cau mong cho cha,me va anh cua Hue manh khoe
5/14/2020100,000128873.140520.073916.ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
5/14/2020100,000IBVCB.1405200277361001.TRAN THI THU THAO.MS 2020.111 Ung ho Gia dinh em Hue
5/14/2020100,000820811.140520.073620.ung ho .MS 2020.111 . gia dinh e hue
5/14/2020100,000038450.140520.073100.MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020100,000210606.140520.072459.Vietcombank 0011002643148 NGO THI HONG chuyen khoan
5/14/2020100,000818232.140520.072923.ung ho MS 2020.082 Hoang Van Tuan
5/14/2020100,000303186.140520.071735.200514000001951 MS 2020.111 ZP5MBN6RSPK5
5/14/2020100,000MBVCB408026169.ung ho gd em Hue -Quang Ngai 2020111.CT tu 0561000539291 NGUYEN THI THU LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000MBVCB408025584.MS2020.111 (giup gd e Hue).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000MBVCB408022818.ung ho gia dinh e Hue.CT tu 0021000561726 NGUYEN HUNG NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020100,000020708.140520.062707.ung ho MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020100,000250340.140520.062040.BUI VAN TU Chuyen tien cho VO THI MINH HUE
5/14/2020100,000802652.140520.061606.UNG HO MS 2020.111 GIA DINH E HUE
5/14/2020100,000812496.140520.061250.Ung ho MS 2020. 111 ung ho gia dinh em heu FT20135867924040
5/14/2020150,000669633.140520.201528.ms 2020.111 ung ho gia dinh em hue
5/14/2020150,000174184.140520.195442.MS 2020.111 ung ho gia dinh em hue FT20136725364540
5/14/2020150,000653119.140520.192523.UNG HO MS 2020.111 (GIA DINH HUE)
5/14/2020150,000149212.140520.185319.MS 2020.111unghogiadinhemHue FT20135873930407
5/14/2020150,000384443.140520.185044.CASHOUT247 0968897503 5620240016 150000
5/14/2020150,000250127.140520.174717.ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em hue)
5/14/2020150,000661643.140520.174636.ung ho MS 2020 111
5/14/2020150,000056813.140520.141759.ung ho em Hue MS 2020.111
5/14/2020150,000983065.140520.133503.Hoang Thuy Duong ung ho MS2020.111 gia dinh em Hue FT20135260552444
5/14/2020150,000973544.140520.131024.Ung ho MS 2020111 ung ho gia dinh em Hue FT20135230296572
5/14/2020150,000200456.140520.125624.MS 2020.111 ( ung ho gia dinh e hue)
5/14/2020150,000954921.140520.122046.MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue FT20135168326484
5/14/2020150,000767928.140520.092140.ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
5/14/2020180,000Sender:79303008.DD:140520.SHGD:10004278.BO:NGUYEN QUOC HON.MS 2020.111 EM HUE A DI DA PHAT
5/14/2020200,000327623.140520.220639.MS 2020.111
5/14/2020200,000327688.140520.220508.UNG HO MS2020111. UNG HO GIA DINH EM HUE-140520-22:04:49 327688
5/14/2020200,000323992.140520.215557.MS 2020.111
5/14/2020200,000219174.140520.215548.ung ho em Heu. MS 2020.111 FT20136900602048
5/14/2020200,000217912.140520.215151.MS 2020.111 ung ho gia dinh chi Hue FT20136893720087
5/14/2020200,000746324.140520.214213.MS 2020.111 ung ho Vo Thi Minh Hue
5/14/2020200,000MBVCB408754335.ung ho 2020.111 Vo thi Minh Hue.CT tu 0501000072659 PHAM THI BACH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000316492.140520.213606.ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000993944.140520.212015.MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000848747.140520.211828.MS2020 111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000901697.140520.210710.MS 2020.111 Chuc gia dinh Minh Hue luon khoe manh, hanh phuc
5/14/2020200,000201555.140520.210429.Ung ho MS 2020 111 ung ho gia dinh em hue FT20136261024772
5/14/2020200,000835220.140520.205919.ung ho MS 2020 110 be tran khanh don
5/14/2020200,000274781.140520.205824.ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000IBVCB.1405200077057001.HUYNH NGUYEN PHUONG QUYNH.MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000MBVCB408721721.UNG HO MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0271000654609 VY TRAN DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000556186.140520.204258.MS 2020 111
5/14/2020200,000742895.140520.204246.MoMoT01688000793T5621778645T970436TMS 2020111 Ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000815935.140520.203358.Ung ho MS 2020 111
5/14/2020200,000322049.140520.202406.UNG HO MS 2020.111-140520-20:24:05 322049
5/14/2020200,000MBVCB408688150.MS 2020.111 (Ung ho gia dinh em Vo Thi Minh Hue, xa Tinh Khe, Quang Ngai).CT tu 0061000973018 NGUYEN TRINH DUC HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000MBVCB408669289.MS 2020 .111 (ung ho gia dinh em hue).CT tu 0731000806770 NGUYEN THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000256234.140520.193034.Chuyen tien ung ho MS2020.111 ung hongia dinh em Hue
5/14/2020200,000164006.140520.192834.MS 2020.111 FT20135708945014
5/14/2020200,000162920.140520.192602.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0011002643148 - BAO VIETNAMNET FT20135388019090
5/14/2020200,000758505.140520.192333.MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000737824.140520.191439.UNG HO MS2020.111 GIA DINH EM HUE
5/14/2020200,000MBVCB408642625.ung ho MS 2020.111 ( ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0441000780421 NGUYEN DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000316688.140520.190234.MS 2020.111 (UNG HO GIA DINH EM HUE)-140520-19:02:31 316688
5/14/2020200,000315807.140520.185132.MS 2020.111(GUI GD C HUE)-140520-18:51:07 315807
5/14/2020200,000099472.140520.064033.MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000226686.140520.182907.ung ho MS 2020.111
5/14/2020200,000381766.140520.182901.200514000038766 ung ho MS 2020.111 ZP5MBN6S0ND2
5/14/2020200,000MBVCB408605070.MS 2020.111 ung ho em hue.CT tu 0351001143421 TRINH THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000212676.140520.180058.Ung ho MS 2020.111 gd ban Hue
5/14/2020200,000MBVCB408583807.ung ho MS 2020.111 gia dinh em HUe .CT tu 0051000499261 PHAN THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000MBVCB408581323. Ung Ho MS 2020.111 ( Ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0491000132007 VU DINH CHUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000110752.140520.172511.Ung ho MS 2020.111ung ho gia dinh em Hue FT20135224044568
5/14/2020200,000107839.140520.171941.Ms 2020.111 FT20135889505158
5/14/2020200,000107249.140520.171811.MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue FT20135199981197
5/14/2020200,000243498.140520.170736.ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh e Hue)
5/14/2020200,000359624.140520.165550.VO THI THUY HOA chuyen tien ung ho MS 2020 111 em Vo Thi Minh Hue-VNPT2020051437620765
5/14/2020200,000095016.140520.165449.MS 2020.111.ung ho gia dinh em Hue FT20135660340105
5/14/2020200,000MBVCB.408513792.Ung ho gia dinh em Hue Ma so 2020.111.CT tu 0651000619033 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/14/2020200,000231681.140520.164429.MS 2020.111
5/14/2020200,000917122.140520.164253.MS 2020.111
5/14/2020200,000MBVCB.408501552.MS 2020.111 Em Hue.CT tu 0621000390678 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/14/2020200,000084468.140520.163642.Ung ho MS 2020.111 FT20135951309435
5/14/2020200,000570110.140520.163525.Ung ho gia dinh em hue 0011002643148
5/14/2020200,000889873.140520.162116.Ung ho MS 2020.111
5/14/2020200,000989307.140520.161526.ung ho MS2020.111
5/14/2020200,000MBVCB.408474986.Ma so 2020.111 (ung ho Gia dinh em Hue)..CT tu 0701000411364 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/14/2020200,000489695.140520.161100.MS 2020.11 UNG HO GIA DINH EM HUE
5/14/2020200,000178792.140520.155522.chi ngoc ung ho ms 2020.111 gd e hue
5/14/2020200,000MBVCB408451483.Ung ho gia dinh em Vo Thi Minh Hue.CT tu 0011003348531 NGUYEN VAN THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000IBVCB.1405200525053001.PHAM THI DAO.Ung ho ma so : 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000IBVCB.1405200107861001.VU VAN CHUNG.A chung Thai binh MS2020.111 uh gia dinh em hue
5/14/2020200,000MBVCB408442966.Ung ho MS2020.111 (ung ho GD em Hue).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000894037.140520.153933.Ung ho gia dinh em Hue MS 2020.111
5/14/2020200,000048741.140520.153631.MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue FT20135056075145
5/14/2020200,000106489.140520.153030.ung ho gd e Vo Thi Minh Hue o Quang Ngai
5/14/2020200,000MBVCB408428272.ma so: 2020.11( ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0171003452455 HO THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000MBVCB408427168.Ung ho MS 2020.111.CT tu 0021000305420 CHU BA VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000037925.140520.151844.Ung ho MS 2020.111 FT20135803493640
5/14/2020200,000037184.140520.151720.Ung ho MS 2020111 gia dinh em Hue FT20135400856005
5/14/2020200,000Sender:79305001.DD:140520.SHGD:10004723.BO:PHAN HUU TIEN.GIUP DO NGUOI KHO KHAN
5/14/2020200,000221305.140520.151650.ung ho MS 2020.111
5/14/2020200,000096255.140520.151528.Chuyen tien
5/14/2020200,000095234.140520.151401.ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue. thon Tay Cung, xa Tinh Khe,tp Quang Ngai, tinh Quang Ngai
5/14/2020200,000510449.140520.150041.Ms 2020111 gd em hue
5/14/2020200,000027029.140520.150003.Ms 2020.111 ung ho gia dinh em Hue FT20135309498978
5/14/2020200,000IBVCB.1405200231199001.An Ha Noi ung ho MS 2020.105 (Ghi rõ Ung ho bé Nam Trieu)
5/14/2020200,000290887.140520.145840.UNG HO MS: 2020.111( UNG HO GD E HUE)-140520-14:58:39 290887
5/14/2020200,000447256.140520.145830.MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000IBVCB.1405200310579002.PHAM THI MAN.Ung ho gia dinh em hue
5/14/2020200,000IBVCB.1405200916825001.LE THI NHAN.Ung ho gd chi Hue
5/14/2020200,000015836.140520.144021.MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue FT20135838250828
5/14/2020200,000015281.140520.143948.Mot chut tam long ung ho ms 2020.111 FT20135315450915
5/14/2020200,000069858.140520.143933.MS 2020.111
5/14/2020200,000068399.140520.143558.MS 2020.111
5/14/2020200,000863329.140520.142228.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho gia dinh em hue
5/14/2020200,000062065.140520.142608.ung ho ms 2020.111 gia dinh e Hue
5/14/2020200,000061396.140520.142507.ung ho MS 2020 111. ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000003489.140520.141823.Ung ho MS2020111ung ho gia dinh em Hue FT20135894914540
5/14/2020200,000001921.140520.141529.Ung ho MS 2020.111 FT20135041628071
5/14/2020200,000346954.140520.141446.Ms 2020.111Ung ho gd e hue
5/14/2020200,000699472.140520.140732.Vietcombank 0011002643148 HUYNH THI NGOAN ho tro MS202011 gia dinh e vo thi minh hue
5/14/2020200,000051215.140520.141023.ung ho MS 2020.104
5/14/2020200,000462255.140520.140209.Vietcombank 0011002643148 LE DANH LUYEN chuyen khoan ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000IBVCB.1405200362719002.NGUYEN HUONG THUY.Ung ho MS 2020.111 (UH gdinh em Hue)
5/14/2020200,000MBVCB408346205.ung ho ms 2020.111 gd Hue.CT tu 0031000166018 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000MBVCB408342832.ms2020111 ung ho gd em hue.CT tu 0231000503082 DOAN THI PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000995338.140520.140218.MS 2020111 ung ho gia dinh e hue FT20135949896083
5/14/2020200,000993627.140520.135841.Ung ho gia dinh em hue MS 2020.111 FT20135312909539
5/14/2020200,000197250.140520.135641.ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
5/14/2020200,000IBVCB.1405200534651001.NGUYEN NGOC SON.ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
5/14/2020200,000IBVCB.1405201046343001.NGO THI NU.MS2020.111 (Ung ho gia dinh em Hue)
5/14/2020200,000MBVCB408332810.ms 2020.111.CT tu 0031000147562 PHAM VIET SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000510627.140520.134420.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS2020111ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000372313.140520.134639.ung ho gd e Hue
5/14/2020200,000194775.140520.134205.Ung ho MS 2020.111(ung ho gia dinh em Hue)
5/14/2020200,000985404.140520.134049.MS 2020.111 FT20135872869054
5/14/2020200,000MBVCB408324702.MS 2020.111.CT tu 0301000303317 VU HONG QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000367418.140520.134021.MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000205106.140520.133856.ung ho 2020.111 chuc gia dinh e Hue binh an
5/14/2020200,000983897.140520.133716.Ung ho be hue FT20135888784538
5/14/2020200,000193922.140520.133642.MS 2020.111 ( UNG HO GIA DINH EM HUE )
5/14/2020200,000850699.140520.133448.Ung ho MS 2020.111 (gia dinh em Hue)
5/14/2020200,000032145.140520.133344.ung ho MS 2020.111 gdinh em Hue
5/14/2020200,000MBVCB408318529.2020.111 (ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0181003556523 NGUYEN THI PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000980719.140520.132910.Ung ho ms 2020.111 FT20135731773749
5/14/2020200,000357977.140520.132720.MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000280725.140520.132437.UNG HO MS 2020.111 UNG HO GIA DINH EM HUE-140520-13:24:37 280725
5/14/2020200,000978018.140520.132207.Ung ho MS 2020.11 FT20135894705803
5/14/2020200,000191766.140520.132151.Ung ho MS 2020.111
5/14/2020200,000MBVCB408308636.ung ho MS 2020.111.CT tu 0011004294815 TRAN HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000IBVCB.1405200726613001.PHUNG THI CHAU QUYEN.Ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
5/14/2020200,000Sender:79310001.DD:140520.SHGD:10010508.BO:NGUYEN THI THUONG HUYEN.UNG HO GIA DINH EM HUEMS 2020.111
5/14/2020200,000Sender:79310001.DD:140520.SHGD:10010455.BO:NGUYEN THI HAI TIEN.MS 2020.111 UNG HO GD HUE
5/14/2020200,000191089.140520.131705.Ung ho MS 2020.111 (ung ho gd e Hue)
5/14/2020200,000495118.140520.131612.ung ho MS 2020111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000024636.140520.131553.MS 2020.111
5/14/2020200,000975485.140520.131530.Ung ho MS 2020.111 - Ung ho gia dinh em Hue FT20135430843522
5/14/2020200,000279966.140520.131535.MS 2020.111 GIA DINH HUE-140520-13:15:33 279966
5/14/2020200,000974251.140520.131235.Ung ho MS 2020.111 FT20135724065095
5/14/2020200,000190436.140520.131240.MS2020. 111(ung ho gia dinh em Hue)
5/14/2020200,000494616.140520.131134.Nguyen Tuan Nam Ms 2020 111 ung ho gia dinh em hue
5/14/2020200,000279641.140520.131111.MS 2020.111 (UNG HO GIA DINH EM HUE)-140520-13:11:05 279641
5/14/2020200,000494433.140520.130956.MS 2020111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000343787.140520.131025.Ung ho MS 2020.111
5/14/2020200,000201834.140520.131003.ung ho MS 2020.111 ( ung ho gia dinh em Hue )
5/14/2020200,000103331.140520.130748.MS 2020111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000457783.140520.130320.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THI LIEU chuyen khoan ung ho MS 2020111 g
5/14/2020200,000694254.140520.130701.MS 2020.111 UNG HO GD EM HUE
5/14/2020200,000972182.140520.130627.MS 2020.111 ung ho em Hue FT20135260445858
5/14/2020200,000188811.140520.130134.Ung ho ms 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000969631.140520.125951.MS 2020.111 ung ho gia dinh em hue FT20135209860294
5/14/2020200,000493368.140520.125844.ung ho ban hue MS2020 11
5/14/2020200,000493321.140520.125806.MS 2020111
5/14/2020200,000339394.140520.125734.ung ho MS 2020 111 ung ho gia dinh chi hue
5/14/2020200,000841333.140520.125730.MS 2020.111 UNG HO GIA DINH EM HUE
5/14/2020200,000MBVCB408292868.Nguyen Huu Thai - MS 2020.111(ung ho gia dinh em hue) .CT tu 0021000411031 NGUYEN HUU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000MBVCB408292488.ung ho MS 2020.111.CT tu 0541000312221 HA PHAM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000364565.140520.125544.5616499824 Chuyen qua MoMo ung ho MS 2020111 UNG HO GIA DINH EM HUE
5/14/2020200,000279662.140520.125533.UNG HO MS 2020.111 GIA DINH EM HUE
5/14/2020200,000967796.140520.125419.MS 2020.111 FT20135950579878
5/14/2020200,000967129.140520.125237.Ung ho MS 2020.11 ung ho gia dinh em hue FT20135894604157
5/14/2020200,000IBVCB.1405200798331001.PHAM THI HONG NHUNG.Ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
5/14/2020200,000MBVCB408289233.ung ho ms 2020.111.CT tu 0491000133546 BUI VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000MBVCB408289131.2020 111.CT tu 0011004404850 VUONG VIET CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000187420.140520.005148.MS 2020.111 ung ho gd Hue
5/14/2020200,000966665.140520.125111.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0011002643148 - BAO VIETNAMNET FT20135370803470
5/14/2020200,000187379.140520.005129.MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
5/14/2020200,000966149.140520.125005.MS 2020.111 FT20135950560914
5/14/2020200,000MBVCB408287146.MS.2020.111.CT tu 0141000760365 VU BA TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000965352.140520.124731.MS 2020.111 UNG HO GD EM HUE FT20135230002821
5/14/2020200,000277834.140520.124727.MS 2020.111-140520-12:47:26 277834
5/14/2020200,000964932.140520.124620.ung ho MS 2020.111 FT20135404160150
5/14/2020200,000490545.140520.124601.ung ho MS2020.111
5/14/2020200,000277669.140520.124517.MS 2020.111 (UNG HO GIA DINH EM HUE)-140520-12:45:16 277669
5/14/2020200,000512534.140520.124448.Ung ho MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000964153.140520.124410.MS 2020.111 ung ho gd e Hue FT20135894570632
5/14/2020200,000MBVCB408283685.ung ho gia dinh em hue.CT tu 0291000195608 NGUYEN TAN QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000360528.140520.124429.Ms 2020.11 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000837905.140520.124345.MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000277547.140520.124330.MS 2020.111-140520-12:43:28 277547
5/14/2020200,000505904.140520.123809.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho gia dinh em HUE Quang Ngai MS 2020111
5/14/2020200,000963592.140520.124232.Ms2020.111 ung ho gd e hue FT20135229992643
5/14/2020200,000963396.140520.124229.Ung ho MS 2020.111 FT20135803002042
5/14/2020200,000IBVCB.1405200456683006.TRAN THANH DUC.MS 2020.111 Ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000962454.140520.123943.MS 2020 .111 ung ho gia dinh e Hue FT20135873225219
5/14/2020200,000MBVCB408280142.ung ho MS 2020.111 ung gia dinh em Hue.CT tu 0691000385012 TRAN NGUYEN MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000MBVCB408279497.HAU ANH ung ho gia dinh em Hue.CT tu 0961000020614 THACH VAN HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000IBVCB.1405200961583001.NGUYEN NINH GIANG.MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000298355.140520.123723.Ung ho MS 2020.104 Ung ho GD anh Long
5/14/2020200,000455551.140520.123140.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 111 ung ho gd em Hue
5/14/2020200,000233827.140520.123022.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 BUI HUY TRINH ung ho gia dinh em hue
5/14/2020200,000007817.140520.123428.Chuyen tien
5/14/2020200,000MBVCB408276271.MS.2020.111.CT tu 0011004106308 QUACH VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000959983.140520.123338.Ung ho MS 2020.111 gia dinh em Hue FT20135873209218
5/14/2020200,000057990.140520.122904.MS2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000006425.140520.123307.MS 2020.111
5/14/2020200,000MBVCB408274337.MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0611001902901 NGUYEN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000MBVCB408274391.MS 2020.111 ungbho gd em Hue.CT tu 0021001371019 DAO NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000336881.140520.123117.200514000018242 ung ho ms 2020.111 ZP5MBN6RULK0
5/14/2020200,000MBVCB408273373.ung ho gia dinh e Hue, Quang Ngai.CT tu 0491000138129 LY HAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000005745.140520.123002.ms 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000Sender:79310001.DD:140520.SHGD:10010203.BO:DO XUAN HUNG.MS 2020.111 UNG HO GIA DINH EM HUE
5/14/2020200,000Sender:79310001.DD:140520.SHGD:10010201.BO:BUI THI HA HUYEN.MS 2020.111
5/14/2020200,000504677.140520.122408.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 CAO THI PHUONG THAO UH MS 2020 111
5/14/2020200,000957954.140520.122807.MS 2020.111 ung ho gia dinh em hue FT20135270004860
5/14/2020200,000MBVCB408271040.Ung ho MS 2020.111?(ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0111000232965 PHAM SONG NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000957536.140520.122721.Ung ho MS 2020.111 FT20135723900070
5/14/2020200,000504527.140520.122250.Vietcombank 0011002643148 ung ho gia dinh em Hue ms 2020111
5/14/2020200,000MBVCB408270199.ung ho MS 2020.111 ung ho em Hue.CT tu 0491000104985 NGUYEN DUC CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000708096.140520.122452.MoMoT0901311320T5616249798T970436TMS 2020111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000956353.140520.122424.Ms 2020.111 ung ho gia dinh em hue FT20135260292687
5/14/2020200,000832536.140520.122404.MS 2020.111
5/14/2020200,000317345.140520.122345.MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000275675.140520.121914.MS2020.111 GD EM HUE-140520-12:19:14 275675
5/14/2020200,000953858.140520.121758.Ung ho MS 2020.111 gia dinh em Hue FT20135041198295
5/14/2020200,000Sender:79310001.DD:140520.SHGD:10010118.BO:HA THI HONG VAN.MS 2020.111 UNG HO GIA DINH E HUE
5/14/2020200,000MBVCB408258510.ung ho MS 2020-111 ( ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0061001028508 TRAN VAN BE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000442556.140520.121134.Ung ho MS 2020.111 (ung ho gd em Hue)
5/14/2020200,000994538.140520.120758.ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000991901.140520.120257.ung ho gia dinh em Minh Hue
5/14/2020200,000340400.140520.115824.2020.111 Ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000501470.140520.114741.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms 2020111 ung ho gia dinh em Hue tinh Quang Nga
5/14/2020200,000273143.140520.115043.MS 2020.111 UNG HO GIA DINH EM HUE-140520-11:50:44 273143
5/14/2020200,000940994.140520.114956.UNG HO MS 2020 111 UNG HO GIA DINH EM HUE from HX THAI FT20135628534287
5/14/2020200,000175645.140520.114321.Ung ho MS 2020.111 (gia dinh em Hue)
5/14/2020200,000277768.140520.113654.ung ho gia dinh em Hue Sdt 0359564421 MS2020 111
5/14/2020200,000Sender:48304001.DD:140520.SHGD:10003832.BO:NGUYEN THI BE LINH.UNG HO MS 2020 111( UNG HO GIA DINH E HUE) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
5/14/2020200,000MBVCB408211870.chuyen tien ung ho MS 2020.111( gia dinh em Vo Thi Minh Hue - 0359564421).CT tu 0251002759716 PHUNG THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000MBVCB408210633.MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0241004100468 MAI CAT THUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000928205.140520.112502.ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue FT20135041000817
5/14/2020200,000288367.140520.112218.bich nhuan dalat ung ho gd em hue ms 2020.111
5/14/2020200,000848125.140520.111616.Vietcombank 0011002643148 MS 2020111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000930106.140520.111507.MS 2020 111 Ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000IBVCB.1405200614111001.PHAM DUY LUAN.ro ung ho MS 2020.111 (ung ho gia Dinh em Hue)
5/14/2020200,000918260.140520.110648.Trang Nam ung ho MS 2020.111 gia dinh em Hue FT20135168053667
5/14/2020200,000873941.140520.110224.Ngo tam trang Ung ho ms 2020.111- gia dinh c hue
5/14/2020200,000238549.140520.105902.Ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000683287.140520.105017.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 111 Ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000266708.140520.105038.UNG HO MS2020.111 (UNG HO GIA DINH EM HUE - QUANG NGAI)-140520-10:50:37 266708
5/14/2020200,000225555.140520.104710.2020111uhhue
5/14/2020200,000217532.140520.104000.Ung ho MS 2020 111 gd em Hue
5/14/2020200,000MBVCB408195720. Nguyen dinh nam ung ho gia dinh ong vo minh canh quang ngai.CT tu 0461000566650 NGUYEN DINH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000162252.140520.103708.ung ho ms 2020.104 ung ho 2 cha con a le khac long
5/14/2020200,000322053.140520.103226.200514000010877 ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue ZP5MBN6RTT94
5/14/2020200,000MBVCB408180737.ung ho MS2020.111 (ungho giadinh em hue).CT tu 0651000295744 THAI NGUYEN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000789296.140520.102205.Ung ho em vo thi minh hue
5/14/2020200,000194610.140520.101948.Ung ho MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000698241.140520.101120.MoMoT0933765125T5614991162T970436TNMDSLLQVPNguyen cho gd chi vuot thoat benh tat NMDSLLQVP
5/14/2020200,000275724.140520.100919.ung ho MS 2020.111 ( ung ho gia dinh e Hue)
5/14/2020200,000102821.140520.100904.ung ho cho gd em hue
5/14/2020200,000102780.140520.100836.Ms 2020.111 ( UNg HO GIa DInh EM HUe)
5/14/2020200,000041740.140520.100158.Ung ho Ms 2020.111 gd Em Hue Quang Ngai
5/14/2020200,000IBVCB.1405200049503001.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.108 (ung ho em Nguyen Quang Tuyen)
5/14/2020200,000265952.140520.095642.ung ho MS 2020112 gia dinh em hue
5/14/2020200,000909721.140520.095601.ms2020.111
5/14/2020200,000869485.140520.094852.UNG HO MS 2020.111(UNG HO GIA DINH EM HUE)
5/14/2020200,000259406.140520.094853.MS2020.111 UNG HO GIA DINH EM HUE-140520-09:48:53 259406
5/14/2020200,000IBVCB.1405200589145001.QUOC DINH DUNG.MS2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000258334.140520.093933.UNG HO MS 2020.111 (GIA DINH HUE) MONG MOI SU SE TOT HON-140520-09:39:34 258334
5/14/2020200,000MBVCB408135332.MS 2020.111 ( Ung ho gia dinh em Hue )0.CT tu 0271000011498 DUONG THI QUYNH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000464425.140520.093757.MS2020111 ung ho gia dinh e Hue
5/14/2020200,000IBVCB.1405200666117001.VO THI KIM OANH.ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue o Quang Ngai)
5/14/2020200,000MBVCB408132368.ung ho MS 2020.111.CT tu 0951004183209 PHAM THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000198813.140520.092916.Ung ho gd Vo Thi My Hue, MS2020.111
5/14/2020200,000462509.140520.092623.ung ho MS 2020111 gia dinh em Hue
5/14/2020200,000IBPS/SE:79310001.DD:140520.SH:10004304.BO:DAO VAN THE.UNG HO MS 2020.111, UNG HO GIA DINHEM HUE
5/14/2020200,000146674.140520.092444.Bac Ha Hai Phong ung ho gia dinh e Hue
5/14/2020200,000MBVCB408122013.MS 2020.111.CT tu 0121000342166 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000MBVCB408119012.MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue.CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000MBVCB408118053.ung ho e nguyen quang tuyen ms2020 018.CT tu 0561003943521 TRAN THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000125075.140520.091758.ms 2020 111
5/14/2020200,000857536.140520.091550.Giup do em Hue- ms 2020.111 FT20135868504081
5/14/2020200,000MBVCB408112561.ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0011004244406 NGUYEN HAI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000Sender:01310001.DD:140520.SHGD:10004305.BO:NGUYEN THI KIM LUYEN.GIUP MS 2020.111 GIA DINHEM HUE
5/14/2020200,000878387.140520.091231.Ung ho MS 2020.111 gia dinh e Hue
5/14/2020200,000692376.140520.090342.MoMoT0948398039T5614469740T970436TMS 2020104
5/14/2020200,000870713.140520.090137.ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh e Hue
5/14/2020200,000849704.140520.090006.Ung ho ms 2020.111 gia dinh em hue FT20135330451664
5/14/2020200,000230773.140520.090030.5614347340 Chuyen qua MoMo MS 2020111
5/14/2020200,000Sender:01310005.DD:140520.SHGD:10004799.BO:NGUYEN VAN TAM.UNG HO GIA DINH EM HUE
5/14/2020200,000867599.140520.085703.MS 2020111 ungho gd e hue
5/14/2020200,000488233.140520.085125.Vietcombank 0011002643148 VO ANH HOA chuyen khoan
5/14/2020200,000503785.140520.085255.Ung ho MS 2020111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000MBVCB408089449.ung ho ms 2020111 gia dinh e hue.CT tu 0281001595505 NGUYEN DANG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000843847.140520.084739.chuyen gia dinh em Hue ms 2020 111 FT20135184508065
5/14/2020200,000858985.140520.084555.ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000089975.140520.084320.UNG HO MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000309303.140520.084249.CASHOUT247 0914287785 5614245237 200000
5/14/2020200,000455894.140520.084113.MS 2020111 ung ho gia dinh em hue
5/14/2020200,000086883.140520.084009.ung ho MS 2020 111
5/14/2020200,000308912.140520.083852.CASHOUT247 01673677339 5614242361 200000
5/14/2020200,000839451.140520.083724.Ung ho MS 2020.111 FT20135195226838
5/14/2020200,000MBVCB408080285.ung ho : MS:2020.111 em Hue .CT tu 0071000077320 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000MBVCB408079306.ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0021001381712 PHAM THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000IBVCB.1405200065583008.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.109 cho me con co Mac dieu tri benh
5/14/2020200,000083340.140520.083601.MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000IBVCB.1405200774123007.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.108 cho em Nguyen Quang Tuyen dieu tri benh
5/14/2020200,000833739.140520.082216.ung ho gia dinh em Hue FT20135706664450
5/14/2020200,000749768.140520.082246.Ung ho MS 2020.111 gia dinh em Hue
5/14/2020200,000IBVCB.1405200907577003.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS MS 2020.107 cho em Pham Thi Phuong dieu tri benh
5/14/2020200,000842449.140520.082043.Ung ho MS 2020.111 gia dinh em Hue
5/14/2020200,000834850.140520.081525.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS2020111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000841914.140520.081951.Chuyen tien ung ho Ms 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000IBVCB.1405200921297002.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.106 cho be Luong Quynh Anh dieu tri benh
5/14/2020200,000434705.140520.080233.Vietcombank 0011002643148 MS 2020111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000687329.140520.080722.2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000059468.140520.080711.Ung ho MS 2020 111 gia dinh em Hue
5/14/2020200,000249394.140520.080346.UNG HO MS2020-111 ( UNG HO GIA DINH EM HUE )-140520-08:03:44 249394
5/14/2020200,000249249.140520.080119.MS 2020.111(UNG HO GIA DINH EM HUE)-140520-08:01:19 249249
5/14/2020200,000255706.140520.075917.ung ho MS 2020.111(ung ho gia dinh em Hue)
5/14/2020200,000052407.140520.075644.Ung ho e Vo Thi Minh Hue
5/14/2020200,000BUI TUAN THANH UNG HO QUA BAO VIETNAMNET- UNG HO MS: 2020.111( UNG HO GD EM HUE; D/C: THON TU CUNG;TINH KHE; TP QUANG NGAI; QUANG NGAI)
5/14/2020200,000IBVCB.1405200931197001.HO HUU KHANH.ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000824004.140520.074737.Ung ho ms 2020.111 FT20135311627614
5/14/2020200,000099945.140520.074403.Ms 2020 111 ung ho gia dinh e hue
5/14/2020200,000248242.140520.074003.MS 2020.111 UNG HO GIA DINH EM HUE-140520-07:40:01 248242
5/14/2020200,000822178.140520.073837.Ung ho MS 2020-111 ung ho gia dinh em Hue FT20135229155660
5/14/2020200,000MBVCB408041446.MS 2020.111 ung ho gia dinh e hue.CT tu 0201000708681 NGUYEN PHU PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000MBVCB408039379.ung ho gia dinh e Hue MS 2020.111.CT tu 0071001117528 TRAN MINH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000MBVCB408037031.ung ho ms 2020-111( ung ho gia dinh em hue).CT tu 0381000351541 TRAN DUY HOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000MBVCB408034763.2020.111 vo th minh hue.CT tu 0071002765640 PHAN KIM TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000MBVCB408031545.Ung ho gia dinh em Hue.CT tu 0181002677758 VUONG DINH NGHIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000830744.140520.070732.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 111
5/14/2020200,000031038.140520.071146.ung ho MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000811666.140520.070643.MS 2020.111 Ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020200,000431267.140520.065625.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 111 ung ho gia dinh e Hue
5/14/2020200,000816260.140520.065712.Ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em hue FT20135430533158
5/14/2020200,000MBVCB408024820.ung ho MS 2020.111 ( ung ho gia dinh em hue).CT tu 0371000411530 PHAM DANG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020200,000246635.140520.064747.MS 2020.111 UNG HO GIA DINH EM HUE-140520-06:47:46 246635
5/14/2020200,000MBVCB.408020043.MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0121000655736 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/14/2020250,000MBVCB408484613.UNG HO GIA DINH EM HUE MS 2020.111.CT tu 0091000635507 DUONG VAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020250,000008340.140520.142725.Ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue FT20135403512873
5/14/2020250,000004857.140520.142049.MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue FT20135168778420
5/14/2020250,000205279.140520.134020.LE THANH PHAT Chuyen tien
5/14/2020250,000959806.140520.123246.MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue FT20135723913335
5/14/2020250,000IBVCB.1405200259667001.NGUYEN THI MINH LY.Ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020300,000MBVCB408772816.ung ho MS2020 111 ung ho gia dinh em Hue.CT tu 0011004189066 NGUYEN DANH NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020300,000MBVCB408753556.ung ho gia dinh em Hue.CT tu 0011002385518 NGUYEN THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020300,000993387.140520.211753.MS 2020 111 UNG HO GIA DINH EM HUE
5/14/2020300,000192166.140520.204026.MS 2020.111 FT20136142758486
5/14/2020300,000322435.140520.203042.UNG HO MS 2020.111 ( UNG HO GIA DINH EM HUE ) -140520-20:30:09 322435
5/14/2020300,000320539.140520.200007.UNG HO MS 2020.111 (UNG HO GIA DINH EM HUE)-140520-20:00:07 320539
5/14/2020300,000MBVCB.408670667.MS 2020.110 ( UNG HO BE TRAN KHANH DON).CT tu 0021000562612 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/14/2020300,000987195.140520.192702.LE VAN HANH
5/14/2020300,000255657.140520.190033.Ung ho MS 2020.111 gd em Hue.
5/14/2020300,000MBVCB408624805.MS 2020.111 ( ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0831000064276 DOAN THI THIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020300,000145324.140520.184441.Ung ho ms2020.111 gia dinh e Hue FT20135708783348
5/14/2020300,000314139.140520.183006.UNG HOMS 2020.111(UNG HO GIA DINH EM HUE)-140520-18:30:05 314139
5/14/2020300,000692557.140520.181346.Ung ho ban Vo Thi Minh Hue Chuc ban som vuot qua kho khan
5/14/2020300,000540795.140520.181032.ung ho MS 2020 111 gia dinh e Hue
5/14/2020300,000246987.140520.181015.2020.111 ung ho gia dinh Hue, (cha me va anh trai bi benh)
5/14/2020300,000IBVCB.1405200923011001.TRAN THU HANG.Ung ho MS 2020.111 gia dinh em Hue
5/14/2020300,000196311.140520.173330.ung ho MS 2020.111
5/14/2020300,000MBVCB408541637.ung ho gia dinh em hue.CT tu 0011004049598 VU DUC HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020300,000IBVCB.1405200247277001.PHAN NHU TRUONG NHAT.MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020300,000le thi ha nt ung ho gd ba hien ma so 2020061, 150.000 unng ho em hoang phuong thao ma so 2020064-150.000
5/14/2020300,000IBVCB.1405200593663001.NGUYEN NGOC BONG.Ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
5/14/2020300,000VO THI MINH HUE UNG HO MS2020.111 (UNG HO GIA DINH EMHUE)
5/14/2020300,000126171.140520.155451.MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020300,000057848.140520.155321.UNG HO MS 2020.111( UNG HO GIA DINH EM HUE)
5/14/2020300,000IBVCB.1405200891279001.NGUYEN NGOC DUY THANH.ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
5/14/2020300,000086067.140520.150126.ung ho MS 2020.111 gia dinh em Vo Thi Minh Hue
5/14/2020300,000023504.140520.145411.MS 2020.111 FT20135732090468
5/14/2020300,000876892.140520.145238.MS 2020.111 CAO THI PHUONG THAO
5/14/2020300,000016437.140520.144139.Ung ho MS 2020.111 FT20135403572002
5/14/2020300,000745905.140520.143404.Ung ho MS 2020111 Ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020300,000287732.140520.143208.MS 2020.111 UNG HO GIA DINH EM HUE-140520-14:32:09 287732
5/14/2020300,000932362.140520.142200.ms 2020 111 ung ho gia dinh e Hue
5/14/2020300,000400786.140520.141702.MS2020 111 ung ho hue
5/14/2020300,000999320.140520.141022.UNG HO MS 2020 111 FT20135838135709
5/14/2020300,000509628.140520.133105.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020300,000IBPS/SE:79307005.DD:140520.SH:10009270.BO:NGUYEN THANH VAN.IBMS 2020.111 ( UNG HO GIA DINHEM HUE )
5/14/2020300,000979290.140520.132530.Ung ho gia dinh em Hue FT20135312793222
5/14/2020300,000203505.140520.132454.MS 2020.111 ung ho gd HUE
5/14/2020300,000Sender:01310005.DD:140520.SHGD:10010814.BO:TRAN XUAN DAT.MS 2020.111 UNG HO GIA DINH E HUE
5/14/2020300,000MBVCB408305983.MS 2020.111( ung ho gia dinh em hue).CT tu 0761002362210 BUI THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020300,000972681.140520.130752.MS2020.111 FT20135873330104
5/14/2020300,000MBVCB408286346.ung ho gia dinh em Hue MS 2020.111.CT tu 0721000604810 NGUYEN NGOC TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020300,000964054.140520.124404.ung ho gia dinh ban Hue MS 2020.11 FT20135723959461
5/14/2020300,000008871.140520.123822.UNG HO MS2020.111
5/14/2020300,000000283.140520.123634.ung ho MS 2020.111 ( ung ho gia dinh em Hue)
5/14/2020300,000008539.140520.123607.Chuyen tien ung ho MS 2020111 gia dinh em Hue
5/14/2020300,000297741.140520.123140.Ung ho MS 2020.111 Ung ho GD em Hue
5/14/2020300,000691741.140520.122601.Vietcombank 0011002643148 VO MINH TUAN chuyen khoan MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020300,000VCBPAY408273121.ung ho MS 2020.111 (ung ho gd em Hue).PHAM THI HUONG CT den BAO VIETNAMNET.0011002643148
5/14/2020300,000003564.140520.122514.Ung ho MS 2020.111 ung ho gi dinh em Hue
5/14/2020300,000183003.140520.002414.MS 2020.111 ung ho gia dinh em hue
5/14/2020300,000853547.140520.121752.Vietcombank 0011002643148 MS2020 111 ung ho gia dinh e hue xa tinh khe quang ngai
5/14/2020300,000707918.140520.122201.MoMoT0935210189T5616173508T970436TMS 2020111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020300,000344599.140520.120727.MS 2020.111 Ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020300,000IBVCB.1405200023555001.DINH DIEU LINH.Ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020300,000851768.140520.115707.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020111ung ho gia dinh e Hue
5/14/2020300,000Sender:01310005.DD:140520.SHGD:10009831.BO:DINH DIEM LE.UNG HO MA SO2020.111
5/14/2020300,000172872.140520.114602.ung ho ms 2020111 ung ho gia dinh em hue
5/14/2020300,000932727.140520.113317.MS 2020 .111 UNG HO GIA DINH EM HUE FT20135230028552
5/14/2020300,000Sender:01310012.DD:140520.SHGD:10008456.BO:DANG QUOC KIM.2020.111
5/14/2020300,000MBVCB408211266.ung ho ma so 2020.111 e Hue.CT tu 0011002824890 LAI HOP TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020300,000285626.140520.110616.MS 2020.111
5/14/2020300,000266275.140520.104710.UNG HO GD EM HUE MS 2020111-140520-10:47:08 266275
5/14/2020300,000Sender:01201011.DD:140520.SHGD:10002765.BO:LUYEN HUU CU.UNG HO MS 2020.111 UNG HO GIA DINHEM HUE
5/14/2020300,000897079.140520.102918.Ung ho Ma so MS2020.111 ung ho gia dinh em Hue FT20135209303905
5/14/2020300,000IBVCB.1405200300417001.DINH THI NGUYET MINH.Ung ho gia dinh em Hue MS 2020.111
5/14/2020300,000MBVCB408177959.MS 2020.111(ung ho gia dinh em Hue).CT tu 1001000291186 HO THI DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020300,000157447.140520.101518.Ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
5/14/2020300,000IBVCB.1405200512151004.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.111 (ung ho gia Dinh em Hue)
5/14/2020300,000IBVCB.1405200260563003.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.110 (Ung ho be Tran Khanh Don)
5/14/2020300,000155276.140520.100523.ung ho MS 2020.111 ( ung ho gia dinh em Hue)
5/14/2020300,000IBVCB.1405200851819002.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.109 (ung ho me con co Mac)
5/14/2020300,000MBVCB408155533.Ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0041000163713 NGUYEN NGOC SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020300,000MBVCB408153971.MS 2020.111.CT tu 0791000008457 VO HOANG DUY KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020300,000MBVCB408150374.ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue.CT tu 0111000563561 HUYNH THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020300,000139866.140520.093114.MS 2020 111 UH em Hue
5/14/2020300,000MBVCB408125862.ung ho ms 2020.111 gia dinh em hue.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020300,000Sender:79310001.DD:140520.SHGD:10004915.BO:PHAN VAN HAI.MS 2020.111 UNG HO GIA DINH EM HUE NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
5/14/2020300,000891618.140520.092551.IBFT ung ho MS 2020.111 vo thi minh hue
5/14/2020300,000Sender:01310001.DD:140520.SHGD:10004996.BO:TRAN NGOC BO.2020.111UNG HO GIA DINH EM HUE
5/14/2020300,000Sender:79310001.DD:140520.SHGD:10004787.BO:NGUYEN THI THAO.MS 2020.111 UH GIA DINH EM HUE
5/14/2020300,000IBVCB.1405200731423001.NGUYEN THI ANH HONG.ung ho MS2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
5/14/2020300,000875307.140520.090815.Ung ho MS 2020.111 Ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020300,000MBVCB408103087.Ung ho MS 2020.111 ( ung ho gia dinh em Hue ).CT tu 0651000826235 TRUONG VAN LUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020300,000MBVCB408101574.ung ho MS 2020.111(ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0591000212639 TRAN QUOC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020300,000397201.140520.085827.MS 2020.110
5/14/2020300,000864689.140520.085258.Chuyen tien ms2020.111 ung ho em hue
5/14/2020300,000IBVCB.1405200161695012.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.110 cho be Tran Khanh Don dieu tri benh
5/14/2020300,000252433.140520.084255.MS2020.111 UNG HO GIA DINH EM HUE-140520-08:42:53 252433
5/14/2020300,000865129.140520.082927.UH MS 2020.111 - E Vo Tran Minh Hue
5/14/2020300,000832216.140520.081836.Ung ho MS 2020.111 Ung ho gia dinh e Hue FT20135229000015
5/14/2020300,000MBVCB.408054004.ba me va anh deu bi benh nang.CT tu 0051000494563 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/14/2020300,000038719.140520.073130.ms2020111 ung ho em hue
5/14/2020300,000IBVCB.1405200798517001.HOANG THI THUY LIEN.Giup do gia dinh e hue
5/14/2020300,000247375.140520.071705.UNG HO MS 2020.111 (UNG HO EM HUE)-140520-07:17:05 247375
5/14/2020300,000830891.140520.071104.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020300,000301431.140520.062838.Ung ho MS 2020.111(ung ho gd Hue)
5/14/2020350,000133465.140520.081018.Ung ho gia dinh em Hue MS 2020.111
5/14/2020386,868200295.140520.125443.Nguyen Phi Tuan chuyen tien ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020400,000075239.140520.162015.Ung ho MS 2020.104 cha con anh Long FT20135315823777
5/14/2020400,000IBVCB.1405200067797002.VU THANH THUY.Ung ho MS 2020.111 Gia dinh em Hue
5/14/2020400,000973869.140520.131112.Ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue FT20135309092220
5/14/2020400,000MBVCB408266706.MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0181000164184 NGUYEN HOAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020400,000MBVCB408065193.ung ho MS 2020.111( ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0381000534408 LUONG QUANG DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020400,000687361.140520.080811.MS 2020.111 ung ho gd em Hue
5/14/2020400,000MBVCB408053228.ms2020.111 ung ho gia dinh e Hue.CT tu 0281000144663 TRA NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020500,000225546.140520.221656.Ung ho MS 2020 111 gia dinh em Hue FT20136343909939
5/14/2020500,000563488.140520.220457.CT UNG HO EM HUE MS 2020111
5/14/2020500,000562659.140520.215436.Ung ho gia dinh em Vo thi Minh Hue MS 2020 111
5/14/2020500,000210126.140520.212823.Ung ho ma so 2020 111 gia dinh em Hue FT20136596671803
5/14/2020500,000IBVCB.1405201006285002.NGUYEN DUONG CAM DAN.UNG HO GIA DINH EM HUE - MS .2020.111
5/14/2020500,000IBVCB.1405200768205002.NGUYEN LUONG HOANG.MS 2020.111 em Hue
5/14/2020500,000MBVCB408733274.ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0971000018753 PHAM NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020500,000MBVCB408727052.ung ho MS 2020.111 ( gia dinh em Hue).CT tu 0531000269930 NGUYEN THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020500,000185238.140520.202305.Dai dien bao suc khoe cong dong ung ho MS2020.111 FT20136022701000
5/14/2020500,000MBVCB408684519.Ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0271000966244 VO THI KIM LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020500,000272185.140520.200320.ung ho gia dinh chau Hue 2020 111
5/14/2020500,000577976.140520.190842.ung ho MS 2020.111-ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020500,000MBVCB408641320.goi ung ho gia dinh e hue.CT tu 0561003812896 TRAN THI THEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020500,000897591.140520.190637.Ung ho MS 2020.111 ( ung ho gia dinh em Hue)
5/14/2020500,000IBVCB.1405200771137002.TRUONG TAN THANH.MS 2020.111 - ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020500,000534429.140520.181508.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THI THU HUONG chuyen khoan bao VietNamNet
5/14/2020500,000180205.140520.180205.Ung ho MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020500,000660536.140520.174542.ung ho gia dinh em Hue Quang Ngai
5/14/2020500,000478943.140520.171459.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TRAN THANH VU chuyen khoan giup gd be hue ms 202
5/14/2020500,000237091.140520.171105.ung ho ms 2020.111(ung ho gia dinh em Hue)
5/14/2020500,000089441.140520.164508.MS 2020.111 FT20135230096312
5/14/2020500,000IBVCB.1405200058837001.NGUYEN XUAN DUNG.MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue o Quang Ngai
5/14/2020500,000508421.140520.164015.NGUYEN THI LOAN PHUONG CK BAO VIETNAMNET -UNG HO MS 2020.110 UNG HO BE TRAN KHANH DON
5/14/2020500,000508128.140520.163955.NGUYEN THI LOAN PHUONG CK BAO VIETNAMNET -UNG HO MS 2020.111 UNG HO GIA DINH EM HUE
5/14/2020500,000162248.140520.162248.Ung ho MS 2020.104. Ung ho cha con anh Long
5/14/2020500,000135531.140520.161802.Ung ho MS 2020.111 ( ung ho gd em Hue )
5/14/2020500,000NGUYEN THI CHIEN UNG HO MS 2020 .111( UNG HO GIA DINH EM HUE )
5/14/2020500,000MBVCB408472221.MS 2020.111 (ung ho gia dinh e Hue).CT tu 0081000350988 NGUYEN THI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020500,000IBVCB.1405200664333008.NGUYEN HOANG ANH VU.ung ho em vo thi minh hue,ms 2020,111
5/14/2020500,000MBVCB408448704.Tran Anh khuong ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0181003500543 NGUYEN THI MY NU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020500,000MBVCB408446966.ung ho gd em hue. Ms 2020111.CT tu 0371003681736 PHAN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020500,000887298.140520.154130.Ung ho MS 2020.11
5/14/2020500,000480094.140520.152607.MS 2020 111 ung ho Gia dinh em Hue
5/14/2020500,000129793.140520.152443.MS 2020.111 ( UNg HO GIa DInh EM HUe)
5/14/2020500,000037345.140520.151739.ung ho em Hue MS 2020.111 FT20135230768497
5/14/2020500,000Sender:48304001.DD:140520.SHGD:10007136.BO:LE THI HANG.MS 2020.111 UNG HO GIA DINH EM HUETAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
5/14/2020500,000MBVCB408404391.ung ho MS 2020.111 (gia dinh em Hue).CT tu 0701000449995 DO THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020500,000MBVCB408403056.ung ho MS 2020.111 ( ung ho gia dinh em Hue ).CT tu 0071002411025 CHU THE PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020500,000MBVCB408393521.ung ho MS 2020.111 (gia dinh em Hue).CT tu 0381000601051 TRUONG THI NGOC PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020500,000MBVCB408376692.ung ho hue ms 2020.111.CT tu 0451000321683 PHAN VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020500,000IBVCB.1405200073169001.BUI THI LOAN.ung ho MS 2020.111 (ung ho gia Dinh em Hue)
5/14/2020500,000IBVCB.1405200361413003.NGO THI LAN Phuong Long Binh, TP. Bien Hoa, Tinh Dong Nai UNG HO MS 2020.111( UNG HO GIA DINH EM HUE)
5/14/2020500,000009071.140520.142822.Ung ho ma do 2020.111- gia dinh em Hue FT20135431012604
5/14/2020500,000201387.140520.141943.Ung ho gd e Hue. Chuc gd gap ki tich
5/14/2020500,000057078.140520.141823.Chuyen tien ung ho gd em HUE QUANG NGAI MS2020.111
5/14/2020500,000055682.140520.141609.MS 2020.111 Ung ho gia dinh e Hue
5/14/2020500,000861877.140520.140619.Vietcombank 0011002643148 PHAN THI TUYEN ung ho MS 2020 111 ung ho gd em Hue
5/14/2020500,000285277.140520.141055.GHI RO UNG HO MS 2020.111 (UNG HO GIA DINH EM HUE)-140520-14:10:53 285277
5/14/2020500,000MBVCB408349988.ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020500,000Sender:79305001.DD:140520.SHGD:10003768.BO:DAO QUANG DUNG.UNG HO GIA DINH E HUE MS 2020 111
5/14/2020500,000860474.140520.140628.MS 2020.111 Ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020500,000MBVCB408346138.MS 2020.111.CT tu 0381000576224 DINH THI KIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020500,000MBVCB408341670.MS 2020.111 ung ho gia dinh em hue.CT tu 0071000716163 NGUYEN THANH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020500,000MBVCB408339288.ung ho MS 2020.111 ( ung ho gia dinh em hue).CT tu 0531000286760 BUI THIEN QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020500,000Sender:91353001.DD:140520.SHGD:10000818.BO:NGUYEN THI THUY OANH.NGUYEN THI THUY OANH MS 2020.111 (UNG HO GIA DINH EM HUE)
5/14/2020500,000991627.140520.135446.Ung ho MS 2020.111, gia dinh e Hue FT20135688078811
5/14/2020500,000990467.140520.135214.Ung ho MS 2020.111 gia dinh em Vo Thi Minh Hue FT20135888836054
5/14/2020500,000MBVCB408330904.Ung Ho gia Dinh e Hue.CT tu 0121001106611 DAM MINH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020500,000MBVCB408321555.giup em Hue ma so 2020.111.CT tu 0081000352320 LE DINH HOANG DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020500,000IBVCB.1405200416337001.PHAM HUY THACH.ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
5/14/2020500,000360053.140520.133028.Ung ho MS 2020 111 em Hue
5/14/2020500,000843661.140520.132049.MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue FT20135950676015
5/14/2020500,000118127.140520.131344.Ung ho Gia dinh em Vo Thi Minh Hue
5/14/2020500,000MBVCB408302986.Ung ho MS 2020.111 ( Ung ho gia dinh em Hue ) .CT tu 0071002697236 TRAN THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020500,000MBVCB408302512.ung ho gia dinh em Hue - MS 2020-111.CT tu 0071000297276 LE THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020500,000368477.140520.130455.ung ho gd em Hue MS 2020.111
5/14/2020500,000339618.140520.125907.200514000019664 ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue o Quang Ngai ZP5MBN6RUQH9
5/14/2020500,000278672.140520.125831.UNG HO MS 2020.111(UNG HO GIA DINH EM HUE)-140520-12:58:30 278672
5/14/2020500,000495203.140520.125711.ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
5/14/2020500,000967364.140520.125313.Ung ho MS 2020.111 ung ho gd em Hue FT20135872693770
5/14/2020500,000506460.140520.124614.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020111
5/14/2020500,000277880.140520.124803.VU THI HOA UNG HO BE HA DUY KHANG MS: 2020.102-140520-12:48:02 277880
5/14/2020500,000MBVCB408286307.MS 2020.111(Ung Ho Gia Dinh Em Hue).CT tu 0301000377740 TA HONG QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020500,000277634.140520.124453.VU THI HOA UNG HO BE NAM TRIEU MS: 2020.105-140520-12:44:52 277634
5/14/2020500,000MBVCB408283757.ung ho MS 2020.111( gia dinhem Hue - Quang Ngai.CT tu 0041000302373 LE THI MY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020500,000960433.140520.123417.MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue o Quang Ngai FT20135887820824
5/14/2020500,000959654.140520.123227.Ms 2020.111 ung ho gd chi hue FT20135230150816
5/14/2020500,000MBVCB408272582.MS 2020.111 Ung ho gia dinh em Hue.CT tu 0011004221546 UONG VIET CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020500,000MBVCB.408266710.ung ho ms 2020.111.CT tu 0011003735647 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/14/2020500,000MBVCB408266027.ms 2020.111 uh gd em hue.CT tu 0011003459161 LE ANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020500,000998489.140520.121422.ms 2020.111 ung ho gia dinh e Hue
5/14/2020500,000274986.140520.121129.UNG HO GIA DINH EM HUE-140520-12:11:28 274986
5/14/2020500,000345651.140520.120935.Ung ho MS 2020.111
5/14/2020500,000Sender:79604001.DD:140520.SHGD:10000490.BO:NGUYEN CONG DUY.UNG HO MS 2020.111UNG HO GIA DINH E M HUE CHARGEDETAILS OUR
5/14/2020500,000MBVCB408250624.ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0071000628038 VUONG THANH TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020500,000851632.140520.115540.Vietcombank 0011002643148 HA THI PHUONG chuyen cho gd em Hue MS 2020 111
5/14/2020500,000MBVCB408242181.ung ho MS 2020.111.CT tu 0231000179646 NGUYEN DUY TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020500,000MBVCB.408241386.gui gia dinh chau Hue-ms 2020.111.CT tu 0421000422025 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/14/2020500,000MBVCB408240673.ung ho MS 2020.111(ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0421000485774 PHAM THI PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020500,000MBVCB408233951.Xin giup MS 2020.111( Gia dinh em Hue).CT tu 0331003922793 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020500,000/Ref:PALPM00CY07{//}/Ref:PALPM00CY07{//}LP VNM00CY07 GIUP DO MS 2020.111 DVC:MRS NGO THI THANH THAO & MR PHAM THAI HUNG
5/14/2020500,000687365.140520.113533.Vietcombank 0011002643148 TONG THI THANH THUY ck ho tro gia dinh Vo Thi Minh Hue thon Tu Cung xa Ti
5/14/2020500,000500886.140520.113500.ung ho MS 2020 111 gia dinh em Hue
5/14/2020500,000272100.140520.113053.UNG HO GIA DINH EM HUE MS 2020 111
5/14/2020500,000IBVCB.1405200588369004.HO THI CUC.Ho tro em Nguyen thi minh hue
5/14/2020500,000973309.140520.112835.ung ho ms 2020.111
5/14/2020500,000MBVCB408208699.ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020500,000321097.140520.112213.5615638527 Chuyen qua MoMo MS 2020111ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020500,000921454.140520.111237.Ung ho gia dinh em hue ms 2020.111 FT20135168077904
5/14/2020500,000IBVCB.1405200720075001.DUONG MY HANG.ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
5/14/2020500,000285296.140520.110407.ung ho MS 2020.111 ( ung ho gia dinh em hue)
5/14/2020500,000802723.140520.110008.Ung ho MS 2020.111 (gia dinh em Hue)
5/14/2020500,000800430.140520.105319.Ung ho MS:2020.111 (ung ho gia dinh em HUE)
5/14/2020500,000909683.140520.105131.Ung ho MS 2020 111 - ung ho gd e Hue FT20135198637470
5/14/2020500,000948922.140520.105136.Chuyen tien uh MS 2020.111 gia dinh em Hue
5/14/2020500,000701433.140520.105054.ung ho ms 2020.111
5/14/2020500,000276888.140520.103918.UNG HO MA SO 2020.111 (UNG HO GIA DINH EM HUE)
5/14/2020500,000279835.140520.103204.ung ho MS 2020.111
5/14/2020500,000IBVCB.1405200967045002.LE TON THI NGOC THUY.Ghi ro ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
5/14/2020500,000LAI THU TRANG NOP TM UNG HO MS: 2020111 UNG HO GIA DINH E HUE
5/14/2020500,000MBVCB.408172943.Cha me va anh om nang.CT tu 0301000294876 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/14/2020500,000921684.140520.101234.Chuyen tien ung ho gd em Hue MS 2020.111
5/14/2020500,000144809.140520.100802.CTY TNHH HOA DUNG UNG HO MS 2020.111 UNG HO GIA DINH EM HUE
5/14/2020500,000886552.140520.101006.Ung ho MS 2020.111 FT20135229417911
5/14/2020500,000IBVCB.1405200434203001.VU THI HONG OANH.ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
5/14/2020500,000IBVCB.1405200290727001.HUYNH HONG PHUONG.giup do MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue). Nam Mo A Di Da Phat
5/14/2020500,000260990.140520.100211.MS 2020.111 ( UNG HO GIA DINH EM HUE)-140520-10:02:10 260990
5/14/2020500,000IBVCB.1405200324271002.MS2020.111 ung ho e Vo thi minh hue Thon tu cung xa tinh khe tp quang ngai, tinh quang Hoan canh gia dinh eo le
5/14/2020500,000880079.140520.095819.MS 2020.111 FT20135802400112
5/14/2020500,000273600.140520.095725.Ung ho gia dinh em Hue. MS 2020.111
5/14/2020500,000316805.140520.094957.CASHOUT247 0908397648 5614708205 500000
5/14/2020500,000IBVCB.1405200117813002.LUONG CHI CONG.Ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
5/14/2020500,000Sender:79202002.DD:140520.SHGD:10001273.BO:LE THUY PHUONG.LE THUY PHUONG UNG HO MS 2020.111(UNG HO GD EM HUE)
5/14/2020500,000MBVCB408135834.MS 2020.111 (ung ho gia dinh em hue).CT tu 0071000775146 VUONG TRUNG HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020500,000MBVCB408135775.MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue.CT tu 0171000969696 NGUYEN MAU CHI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020500,000895683.140520.093631.Chuyen tien ung ho MS 2020.111 em Hue
5/14/2020500,000333254.140520.093554.Ung ho gia dinh em Hue MS 2020 111
5/14/2020500,000860582.140520.093513.Ms2020.111 ung ho gia dinh em hue
5/14/2020500,000MBVCB408124151.ung ho ma so 2020.111(ung ho gia dinh e hue) .CT tu 0021000750579 NGO THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020500,000Sender:79310001.DD:140520.SHGD:10004429.BO:NGUYEN XUAN QUI.UNG HO MS 2020.111
5/14/2020500,000MBVCB408117780.MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0651000608199 TRINH MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020500,000883146.140520.091900.Chuyen tien ung ho ms 2020.111
5/14/2020500,000100940.140520.091742.UNG HO MS 2020111 UNG HO GD EM HUE
5/14/2020500,000MBVCB408115467.ung ho gia dinh em Hue ms 2020 111.CT tu 0561003943521 TRAN THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020500,000Sender:01310001.DD:140520.SHGD:10004209.BO:NGUYEN THANH VINH.UNG HO MS 2020 100
5/14/2020500,000196796.140520.090901.UNG HO GIA DINH EM: VO THI MINH HUE ( MS 2020.111)
5/14/2020500,000692644.140520.090539.MoMoT0902903880T5614416502T970436TMS 2020111 ung ho gia dinh em Hue 0359564421
5/14/2020500,000429156.140520.090008.Ung ho MS 2020.111 (gia dinh em Hue)
5/14/2020500,000MBVCB408099805.ung ho em Vo Thi Minh Hue-Quang Ngai.CT tu 0071000962331 NGUYEN TRONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020500,000MBVCB408099692.ung ho MS 2020.111 gia dinh e Hue.CT tu 0081000668004 NGUYEN TIEN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020500,000MBVCB408099112.ung ho gia dinh e hue ms 2020.111.CT tu 0071005612354 BUI NGUYEN HOANG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020500,000837577.140520.084841.Vietcombank 0011002643148 ms 2020111 ung ho gia dinh em hue
5/14/2020500,000Sender:48304001.DD:140520.SHGD:10001038.BO:NGUYEN THI TUYET NGA.2020.111 UNG HO GD EM HUETAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
5/14/2020500,000260590.140520.083900.ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
5/14/2020500,000834636.140520.082846.MS 2020.111 UNG HO GIA DINH EM HUE FT20135868329940
5/14/2020500,000834670.140520.082451.MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue FT20135764840289
5/14/2020500,000073442.140520.082438.MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue Quang Nam
5/14/2020500,000214191.140520.081814.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 VO THI BICH HONG ung ho MS 2020111 Ung ho gia
5/14/2020500,000Sender:79201001.DD:140520.SHGD:10000961.BO:LE THI THANH THAO.UNG HO MS 2020.111 UNG HO GIADINH EM HUE
5/14/2020500,000485256.140520.081505.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 ung ho MS 2020111 gia dinh e Hue
5/14/2020500,000192957.140520.081952.UnG HO MS 2020.111 ( UNG HO GIA DINH EM HUE)
5/14/2020500,000250320.140520.081809.UNG HO MS 2020.111( UNG HO GIA DINH E HUE)-140520-08:18:09 250320
5/14/2020500,000671805.140520.080834.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN NGOC THANH chuyen khoan Ms 2020111 ung ho
5/14/2020500,000058749.140520.080615.ms 2020 111 vo thi minh hue quang ngai
5/14/2020500,000416837.140520.080327.Ung ho MS 2020.111(ung ho gia dinh em hue)
5/14/2020500,000483839.140520.075702.Vietcombank 0011002643148 giup em hue
5/14/2020500,000053528.140520.075832.Ung ho MS 2020 111 gia dinh em Hue
5/14/2020500,000722334.140520.075633.UHMS 2020111 gia dinh em hue
5/14/2020500,000MBVCB408045596.ung ho MS 2020.111 ( ung ho gia dinh em Hue ).CT tu 0071002170244 VU CAM THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020500,000254002.140520.073945.Mac Thi Hoa chuyen tien ung ho qua bao VN net gia dinh em hue ma so 2020111
5/14/2020500,000039157.140520.073229.Ung ho MS 2020 111 gia dinh em Hue
5/14/2020500,000036721.140520.072712.Ung ho MS 2020111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020500,000036397.140520.072623.Ung ho MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020500,000MBVCB408035735.2020. 111 ung ho gd em hue.CT tu 0081000876938 TRAN NGUYEN THIEN LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020500,000721470.140520.072447.DO THI NGOC ANH CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET MS 2020111
5/14/2020500,000IBVCB.1405200432537001.PHAM TIEN SI.MS 2020.111 ( UNG HO GIA DINH E HUE)
5/14/2020500,000033959.140520.072014.MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020500,000817195.140520.070547.Ung ho MS 2020.111 FT20135871499335
5/14/2020500,000811154.140520.070446.Chuyen tien cho MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/2020500,000809171.140520.065746.Chuyen tien ung ho MS 2020. 111 ung ho gia dinh em Vo Thi Minh Hue .
5/14/2020500,000MBVCB408019346.ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue.CT tu 0071005029345 VO THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/2020700,000512217.140520.122857.Ung ho ma so 2020111
5/14/2020750,000MBVCB408695920.ung ho MS 2020.111 gia dinh em Hue.CT tu 0011004282703 PHAM THI NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/20201,000,000746666.140520.214942.MoMoT01283283914T5622589377T970436TMS 2020111
5/14/20201,000,000MBVCB408760228.ung ho MS 2020.111 (Gia dinh em Hue).CT tu 0071004269474 NGUYEN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/20201,000,000207938.140520.212217.Ung ho MS 2020.111 FT20136200530200
5/14/20201,000,000IBVCB.1405200792933002.NGUYEN THI QUYNH DUNG.ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/20201,000,000MBVCB408735455.ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0111000117660 TRAN TRONG KHIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/20201,000,000668157.140520.201002.ung ho ms 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/20201,000,000144247.140520.184213.Ung ho MS2020.11 ung ho gia dinh em Hue FT20135387959605
5/14/20201,000,000310012.140520.173707.UNG HO MS2020.111 (UNG HO GIA DINH EM HUE)-140520-17:36:43 310012
5/14/20201,000,000IBVCB.1405200999123002.NGUYEN THI NGOC THUY.MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/20201,000,000MBVCB408499528.ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0331000447109 TA XUAN CANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/20201,000,000IBVCB.1405200199731001.NGUYEN TRAN HUE CHIEU.Ung ho gia dinh em VO THI MINH HUE (MS 2020.111) SDT 0359564421
5/14/20201,000,000526158.140520.160204.Ung ho gia dinh em Hue MS 2020 111
5/14/20201,000,000224799.140520.153410.MS 2020.111
5/14/20201,000,000MBVCB.408427757.MS 2020.111.CT tu 0251001156872 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/14/20201,000,000MBVCB408416628.MS 2020.111 EM VO THI MINH HUE.CT tu 0251002721732 NGUYEN QUY TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/20201,000,000128919.140520.151715.MS.2020111(um ho gia dinh em Hue)
5/14/20201,000,000030220.140520.150540.MS2020.111ung ho gia dinh em hue FT20135951068002
5/14/20201,000,000IBVCB.1405200984985003.Huynh Tuyet Hang 4 tran nhan ton p2,Quan 10 Ms 2020-111 cho gia dinh e Hue
5/14/20201,000,000017983.140520.144427.Ung ho gia dinh em hue ms2020.11 FT20135595266678
5/14/20201,000,000MBVCB408367418.Ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0331000477311 NGUYEN TRAN THANH VIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/20201,000,000211468.140520.142254.ung ho gia dinh em Hue MS2020.111
5/14/20201,000,000MBVCB408356160.Nhi mai ung ho MS 2020.111 ( ung ho gia dinh em Hue ) .CT tu 0251002299744 PHAM HO MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/20201,000,000MBVCB408351408.thay phuc cm ung ho.CT tu 0191000272272 NGUYEN THANH LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/20201,000,000MBVCB408333078.ung ho MS 2020111 (ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0011004119793 PHAM THI KIEU NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/20201,000,000350998.140520.131644.ung ho ma so 2020111
5/14/20201,000,000MBVCB408294356.ms2020111 ung ho gia dinh em Hue.CT tu 0191000328182 GIANG VIEN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/20201,000,000838764.140520.124709.MS 2020.111 ung ho gia dinh Hue
5/14/20201,000,000IBVCB.1405200602115001.TRAN THANH NGHI.Ung ho tu thien MS 2020.111(ung ho gia dinh em Hue)
5/14/20201,000,000855244.140520.123713.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/20201,000,000963050.140520.124112.giup gia dinh em Vo thi Minh Hue , MS 2020.111 FT20135949594240
5/14/20201,000,000277081.140520.123737.VU THI HOA UNG HO GIA DINH EM HUE MS: 2020.111-140520-12:37:35 277081
5/14/20201,000,000MBVCB408274298.MS 2020.111.CT tu 0051000004003 BUI KHONG LE HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/20201,000,000183829.140520.002912.Ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
5/14/20201,000,000IBVCB.1405200799779003.NHIEU LAP HOA.Ung ho gia dinh em Vo Thi Minh Hue o Quang Ngai
5/14/20201,000,000294981.140520.120931.MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
5/14/20201,000,000IBVCB.1405200079393002.TRAN TIEN CU.Ung ho MS 2020111 ung ho gd em Hue
5/14/20201,000,000MBVCB408221877.Ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0071002738486 NGUYEN THI MY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/20201,000,000480949.140520.111917.Ung ho MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/20201,000,000255554.140520.111501.ung hoc gia dinh e Hue MS2020 111
5/14/20201,000,000Sender:01202002.DD:140520.SHGD:10002130.BO:HO VAN KHOI.UNG HO MS 2020, 111 UNG HO GIA DINHEM HUE
5/14/20201,000,000232654.140520.105334.MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/20201,000,000Sender:79305001.DD:140520.SHGD:10002354.BO:QUYEN ANH NGOC.UNG HO GIA DINH VO THI MINH HUE
5/14/20201,000,000190845.140520.102343.UNG HO MS 2020111( GIA DINH EM HUE)
5/14/20201,000,000929245.140520.102437.ung ho MS 2020.111 gia dinh em Vo Thi Minh Hue o Quang ngai
5/14/20201,000,000924809.140520.101658.MS 2020.111 Ung ho GD em Hue
5/14/20201,000,000273126.140520.100654.Giup e Vo Thi Minh
5/14/20201,000,000Sender:79307005.DD:140520.SHGD:10004621.BO:TANG LE MY HANH.IBUNG HO MS 2020.111 ( UNG HO GIA DINH E HUE )
5/14/20201,000,000IBVCB.1405200683135002.TRAN THI THU HUONG.UNG HO MS 2020.111 (UNG HO GIA DINH EM HUE)
5/14/20201,000,000MBVCB408149584.NS 2020.111.(UNG HO GIA DINH EM HUE).CT tu 0111000274939 TRAN XUAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/20201,000,000466542.140520.095118.MS 2020 111 ung ho gia dinh nha em Hue
5/14/20201,000,000MBVCB408144094.ma:2020111.CT tu 0081000863929 HOANG CONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/20201,000,000MBVCB408139444.UNG HO MS 2020.111 ( UNG HO GIA DINH EM HUE).CT tu 0071000667777 NGUYEN LAM MINH NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/20201,000,000865653.140520.093133.MS 2020. 111 ung ho gd em Hue FT20135242397107
5/14/20201,000,000928251.140520.092540.ung ho MS 2020 111 gia dinh em Hue
5/14/20201,000,000IBVCB.1405200143169001.TRAN TUAN ANH.MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue, sdt 0359564421)
5/14/20201,000,000IBVCB.1405200162517001.DUONG THI BICH HANH.ms: 2020.111 (ung ho gia dinh em HUE)
5/14/20201,000,000854436.140520.090940.Ung ho ms 2020 111 gd em Hue FT20135386023425
5/14/20201,000,000MBVCB408107213.ung ho MS 2020.111 ( ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0441000666152 NGUYEN THI XUAN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/20201,000,000Sender:01202021.DD:140520.SHGD:10000755.BO:NGUYEN THI BICH PHUONG.995220051451624 CHUYENTIEN UNG HO MS 2020.111
5/14/20201,000,000MBVCB408100969.MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue ).CT tu 0451000274915 LE THANH NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/20201,000,000MBVCB408092928.Ung ho MS 2020.111 ( ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0111001300283 PHAM THI TUYET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/20201,000,000252923.140520.084759.MS 2020.111 (UNG HO GIA DINH EM HUE)-140520-08:47:57 252923
5/14/20201,000,000843504.140520.084711.Ung ho MS 2020.111 FT20135723077578
5/14/20201,000,000865903.140520.084615.Ung ho ms2020.111 gia dinh em hue
5/14/20201,000,000843013.140520.084540.Ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue FT20135020303143
5/14/20201,000,000083850.140520.083638.Ung ho MS 2020 111 Gia dinh em Hue
5/14/20201,000,000MBVCB408077159.MS 2020.111 (ung ho gdinh Hue).CT tu 0011004107032 NGO QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/20201,000,000251310.140520.083025.UNG HO MS 2020.111 (UNG HO GIA DINH EM HUE)-140520-08:30:23 251310
5/14/20201,000,000248689.140520.075003.UNG HO MS: 2020.111(UNG HO GIA DINH EM HUE)-140520-07:49:59 248689
5/14/20201,000,000825864.140520.074858.Chuyen tien MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/20201,000,000195427.140520.073256.Ms 2020.110 ung ho be khanh don
5/14/20201,000,000816602.140520.070012.Ung ho qua Bao Vietnamnet ung ho MS 2020-111 ung ho gia dinh em Hue FT20135403071554
5/14/20201,000,000VCBPAY408023808.Ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue).DO QUOC TRUNG CT den BAO VIETNAMNET.0011002643148
5/14/20201,000,000815311.140520.064810.Ung ho MS 2020.111 FT20135886631983
5/14/20201,000,000MBVCB408022036.ung ho MS 2020.111(gia dinh em Hue).CT tu 0671004095981 HO THANH TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/20201,000,000024168.140520.064543.Ung ho MS 2020 111 Ung ho gia dinh em HUE
5/14/20201,500,000MBVCB408316965.MS 2020.111.CT tu 0481000633130 NGUYEN MAI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/20201,500,000259198.140520.094659.UNG HO MS 2020.104-140520-09:46:03 259198
5/14/20201,700,000Sender:48304001.DD:140520.SHGD:10002898.BO:LE QUOC HIEU.MS 2019.395, UNG HO BE DANG KHOA TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
5/14/20201,762,000IBVCB.1405200473663004.BUI HUNG.MS2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/20202,000,000903121.140520.215727.Ung ho MS 2020.111(ung ho gia dinh em Hue)
5/14/20202,000,000161237.140520.192145.MS2020.111 ung ho gia dinh em Hue tai Quang Ngai FT20135168320014
5/14/20202,000,000144699.140520.182333.UNG HO GD EM HUE, MS 2020.111
5/14/20202,000,000IBVCB.1405200999863001.TRUONG VAN THINH.ung ho gia dinh em hue, ms 2020.111
5/14/20202,000,000Sender:79303003.DD:140520.SHGD:10008465.BO:LUONG THI TUYET TRINH.DT N THUY UNG HO MS 2020111
5/14/20202,000,000465880.140520.151442.ung ho MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/20202,000,000458563.140520.142208.Ung ho MS 2020.111 ( ung ho gia dinh em Hue )
5/14/20202,000,000Sender:79307006.DD:140520.SHGD:10007731.BO:CTY CP DP KHANG MINH.UNG HO MS 2020.111 (GIA DINH EM HUE)
5/14/20202,000,000IBVCB.1405200750961004.Chau Trang TP HCM Ung ho MS.2020.111 (gia dinh em Hue)
5/14/20202,000,000020589.140520.130714.Ung ho ma so MS2020.11
5/14/20202,000,000011360.140520.124240.MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/20202,000,000942253.140520.115217.Ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue FT20135020998408
5/14/20202,000,000972986.140520.112805.Ung ho gia dinh em Hue, MS 2020.111
5/14/20202,000,000MBVCB408194915.ung ho MS 2020.111( ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0021001683304 PHAM BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/20202,000,000Sender:48304001.DD:140520.SHGD:10002914.BO:LE QUOC HIEU.MS 2020.096, UNG HO BE TUONG VY TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
5/14/20202,000,000257882.140520.093522.UNG HO MS 2020.109 ( UNG HO ME CON CO MAC)-140520-09:35:21 257882
5/14/20202,000,000IBVCB.1405200757125001.Nguyen Hien Hoa cc My Duc, hem 220 XVNT, p.21, q.BThanh, tp.HCM ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
5/14/20202,000,000MBVCB408098595.chuyen khoan giup do em Hue.CT tu 0071001155649 LE HUYNH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/20202,000,000Sender:01310012.DD:140520.SHGD:10004356.BO:NGUYEN THI MY TRANG.UNG HO GD EM HUE MA SO 2020,111
5/14/20202,000,000187107.140520.064015.ung ho MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue
5/14/20202,000,000814506.140520.063937.Ung ho MS 2020.111 gia dinh em hue FT20135401977636
5/14/20203,000,000257794.140520.193358.ung ho gia dinh em Hue, MS 2020.111
5/14/20203,000,000347132.140520.141517.Chi em p.ke toan ccu ung ho ma so: 2020.111 (em Hue Quang ngai)
5/14/20203,000,000Sender:79307005.DD:140520.SHGD:10007102.BO:CONG HUYEN TON NU THUY LIEN.IBUNG HO MA SO 2020.111 ( UNG HO GIA DINH EM HUE )
5/14/20203,000,000MBVCB408184304.ung ho ms 2020.111,gia dinh em hue. .CT tu 0561000539114 BUI LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/14/20203,000,000859451.140520.091933.Ung ho MS 2020.111, ung ho gia dinh em Hue FT20135230998717
5/14/20204,000,000379644.140520.181139.200514000038373 Ung ho gia dinh em HUE. MS 2020.111 ZP5MBN6S0MAO
5/14/20205,000,000IBVCB.1405200157435006.QUACH HONG.Ung ho MS 2020.111( Ung ho gia dinh em Hue)
5/14/20205,000,000CHI VU THI PHUONG HA NOI UNG HO MS 2020.111 (GIA DINH E HUE)
5/14/20205,000,000Sender:79307005.DD:140520.SHGD:10012432.BO:PHAM PHU LIEN.IBUNG HO BE TRAN KHANH DON
5/14/20205,000,000693710.140520.125151.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 111 ung ho gia dinh e Hue
5/14/20205,000,000299940.140520.125123.Tran Thi Xuan Tien chuyen tien ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
5/14/20205,000,000152875.140520.095417.Ung ho gia dinh em Minh Hue , xa Tinh Khe , Quang Ngai , MS 2020.111
5/14/20205,000,000252165.140520.083956.UNG HO MS 2020.111 ( UNG HO GIA DINH EM HUE)-140520-08:39:55 252165
5/14/202010,000,000IBVCB.1405200188809001.DOAN HONG NGUYEN.ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
5/14/202010,000,000TRUONG HOANG AN CKUNG HO MS2020.111UNG HO GIA DINH EM HUE
5/14/202010,000,000237470.140520.091044.Ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh e Hue
5/14/202010,000,000IBVCB.1405200280277002.NGUYEN XUAN MANH.Ung ho MS 2020.111 (Ung ho GD em Hue, thon Tu Cung, xa Tinh Khe, TP Quang Ngai
5/15/202030,000IBVCB.1505201043343002.DANG VAN KHA.ung ho MS 2020.112 (Ghi ro Ung ho be Do Bao Thy)
5/15/202030,000Sender:01310005.DD:150520.SHGD:10022620.BO:PHAM THIEN KIM.MS2020.11
5/15/202050,000MBVCB408804682.ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0301000346881 NGUYEN THIEN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/202050,000IBVCB.1505200002537001.TRUONG THI THANH NGA.MS 2020. 111 giup do gia dinh em Hue
5/15/202050,000638681.150520.191119.MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue FT20136098046755
5/15/202050,000603717.150520.162558.Ung ho MS2020 112 be Do Bao Thy
5/15/202050,000547867.150520.154309.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 112 Ung ho be Do Bao Thi
5/15/202050,000IBVCB.1505200412139001.THAI VU THAI.vo chong thai vu thai va nguyen ngoc phi ung ho MS 2020.104 (ung ho cha con anh Long). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat).
5/15/202050,000Sender:01310001.DD:150520.SHGD:10004054.BO:NGUYEN PHUONG ANH.UNG HO MA SO 2020.111
5/15/202050,000IBVCB.1505200265127001.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.112 (be Do Bao Thy)
5/15/202050,000MBVCB408844483.chuyen khoan ung ho be do thao vy bi ung thu.CT tu 0281000103072 HOANG THI TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/202050,000653598.150520.005128.5624000231 Chuyen qua MoMo ung hoMS 2020111ung ho gia dinh em Hue
5/15/202058,000MBVCB409700089.gui giup em quynh anh bi ung thu xuong o canh tay.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/2020100,000721299.140520.235506.MS2020.111 ( ungho gd ban Hue)
5/15/2020100,000242126.140520.234719.Ung ho gd em Vo Thi Minh Hue FT20136767980100
5/15/2020100,000501940.140520.232006.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 111 Ung ho gia dinh em Hue
5/15/2020100,000715343.140520.231546.ung ho Vo Thi Minh Hue Quang Ngai
5/15/2020100,000368705.140520.231048.Ung ho Vo Thi Minh Hue MS 2020.111
5/15/2020100,000234641.140520.225432.Ms 2020.111 ung ho gia dinh em Hue FT20136402360003
5/15/2020100,000232544.140520.224348.Gui gia dinh em Hue FT20136043322410
5/15/2020100,000283552.140520.223019.chuc em Hue vuot qua kho khan
5/15/2020100,000704167.150520.214531.Ung ho MS 2020.111 gd em Hue FT20137630555093
5/15/2020100,000949610.150520.212709.ung ho MS 2020.111 ung ho gd em hue
5/15/2020100,000973549.150520.211703.Vietcombank 0011002643148 ung ho gia dinh e hue ms 2020 111
5/15/2020100,000IBVCB.1505200873411003.MS 2020.104 Ha Tinh Kho khan
5/15/2020100,000325799.150520.211509.ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
5/15/2020100,000942815.150520.211204.ung ho MS 2020.111
5/15/2020100,000422121.150520.211044.UNG HO GD EM HUE-150520-21:10:41 422121
5/15/2020100,000683280.150520.205228.Ung ho ms 2020.111- ung ho gia dinh em hue FT20137405872624
5/15/2020100,000947082.150520.204320.MS2020.111 Ung Ho gia dinh em Hue
5/15/2020100,000419610.150520.203443.MS 2020.112(UNG HO BE DO BAO THY)-150520-20:34:45 419610
5/15/2020100,000801242.150520.191024.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 111 ung ho gd em hue
5/15/2020100,000MBVCB409347615.ung ho ma so: MS 2020.111 ( gia dinh em Hue ) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/2020100,000693388.150520.151406.Chuyen tien ung ho MS2020.112
5/15/2020100,000480278.150520.150855.200515000028987 MS 2020.111 ZP5MBO4LLERH
5/15/2020100,000678928.150520.145805.Chuyen tien ung ho ms 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/15/2020100,000779960.150520.144146.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS2020111 ung ho gd em Hue
5/15/2020100,000437571.150520.132621.MS 2020.111 chuc ban Hue va gia dinh som vuot qua giai doan kho khan co len nhe FT20136908512198
5/15/2020100,000767956.150520.121551.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THI TUNG NI ung ho MS 2020 11 ung ho gia
5/15/2020100,000MBVCB409115305.MS 2020.111.CT tu 0011001988469 TRAN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/2020100,000IBVCB.1505200301373001.NGUYEN TRUNG NGHIA.Ung ho gia dinh ban Hue MS 2020.111
5/15/2020100,000421222.150520.115108.MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/15/2020100,000984725.150520.111627.IBFT Chuc ban co that nhieu suc khoe
5/15/2020100,000IBVCB.1505201002457001.TRAN THI THANH HUYEN.Ung ho MS 2020.112 (Ghi ro Ung ho be Do Bao Thy)
5/15/2020100,000598818.150520.102538.ung ho gia dinh ch Hue MS 2020 111
5/15/2020100,000338488.150520.101415.Ung ho MS 2020.111 gia dinh chi Hue FT20136659048507
5/15/2020100,000327482.150520.095556.MS 2020.111 ung ho gia dinh e Hue FT20136020561052
5/15/2020100,000476367.150520.095138.MS 2020.112 ung ho be Do Bao Thy
5/15/2020100,000077167.150520.093259.MS 2020.111
5/15/2020100,000Sender:01310001.DD:150520.SHGD:10005409.BO:NGUYEN THI HONG THO.MS 2020.111 UNG HO GIA DINHEM HUE
5/15/2020100,000IBVCB.1505200792127001.NGUYEN THI KIM CHI.ung ho MS 2020.112 (Ghi ro Ung ho be Do Bao Thy)
5/15/2020100,000Sender:01310005.DD:150520.SHGD:10004875.BO:HOANG DINH PHUONG.GIUP EM UNG HO BAN HUE MS 2020.111
5/15/2020100,000278307.150520.081647.Ms 2020.111 ung ho em hue FT20136020193384
5/15/2020100,000756404.150520.080409.MoMoT0913588142T5625610748T970436Tung ho ms 2020111 gia dinh em Hue
5/15/2020100,000MBVCB408880966.MS 2020.111 ( ung ho gia dinh em Hue ).CT tu 0771000582418 PHUNG KHANH DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/2020100,000558521.150520.075302.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms 2020 111 ung ho gia dinh em hue
5/15/2020100,000MBVCB408879252.MS 2020.11.CT tu 0771000577296 PHUNG THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/2020100,000051092.150520.075232.MS 2020 111 Ung ho gia dinh em Hue
5/15/2020100,000389744.150520.074515.Chuyen tien Vo Thi Minh Hue
5/15/2020100,000MBVCB408864127.MS 2020 111 Ung ho gia dinh chi Hue.CT tu 0271001083318 NGUYEN NGOC QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/2020100,000292274.150520.070126.Trang gui ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
5/15/2020100,000MBVCB408844460.Ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0351001065716 LE VAN TOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/2020100,000257960.150520.061134.Ung.ho.be.Phuong.Anh FT20136340611230
5/15/2020100,000500409.150520.055040.MS 2020112 UNG HO BE DO BAO THI
5/15/2020100,000014576.150520.055015.UNG HO MS 2020 111 Ung ho gia dinh em Hue
5/15/2020100,000361429.150520.052435.Chuyen tien ung ho Be Bao Thy MS2020112
5/15/2020100,000IBVCB.1505200935847003.TRAN THANH THAO LOAN MyTho,Tien Giang Uh Ms2020.111.Gd Em Hue
5/15/2020100,000029872.150520.022309.MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
5/15/2020100,000248495.150520.005206.MS 2020.111 unghogiadinhemhue FT20136763255072
5/15/2020100,000248417.150520.005106.MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue FT20136730147440
5/15/2020100,000246720.150520.002904.Chuc c va gd khoe manh FT20136866745085
5/15/2020100,000287639.150520.001633.ung ho MS 2020.111(ung ho gia dinh em Hue)
5/15/2020150,000952522.140520.222459.IBFT Ung ho chi Hue 2020 111
5/15/2020150,000MBVCB.408779699.MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue.CT tu 0071001198454 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/15/2020150,000952749.150520.203111.2020 112 bao thy
5/15/2020150,000Sender:01310012.DD:150520.SHGD:10005427.BO:NGUYEN TRUNG TUAN.MS2020.111 UNG HO GIA DINH EMHUE
5/15/2020150,000IBVCB.1505200961123003.MAI NGOC QUYET.MS 2020.112
5/15/2020150,000253411.150520.030704.Ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em hue FT20136626792310
5/15/2020200,000MBVCB408813306.ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue).CT tu 1012318926 DANG ANH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/2020200,000MBVCB408809267.manh me len ban.CT tu 0341007012430 TANG VAN GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/2020200,000716133.140520.232100.MS 2020.111(ung ho gia dinh em Hue)
5/15/2020200,000MBVCB408793341.MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue.CT tu 0121000631343 NGUYEN THUY THUY GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/2020200,000MBVCB408792291.ung ho gia dinh e hue ms2020.111.CT tu 0031000278820 TRUONG HONG HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/2020200,000977541.150520.224423.MS.2020.111 cau chuc may man toi gia dinh em HUE
5/15/2020200,000329038.140520.223901.UNG HO MS 2020.111. UNG HO GIA DINH EM HUE-140520-22:39:03 329038
5/15/2020200,000229905.140520.223307.Ung ho gia dinh e hue MS 2020.111 FT20136571910851
5/15/2020200,000695987.150520.211859.ung ho MS 2020 111 gia dinh em Hue
5/15/2020200,000919241.150520.211016.Uong ho ma so 2020 111 ung Ho Gia Dinh e Hue
5/15/2020200,000536331.150520.205848.MS 2020111 UNG HO GIA DINH EM HUE
5/15/2020200,000IBVCB.1505200326323001.NGO THI THANH THUY.MS 2020.112 Ghi ro Ung ho be Do Bao Thy
5/15/2020200,000IBVCB.1505200208313001.DO THUY TRUC QUYNH.ung ho MS 2020 111 (ung ho gia dinh em Hue)
5/15/2020200,000IBVCB.1505200795837002.LUU THI NGOC HUYEN.FB HUYEN LUU GIUP GD E HUE MS 2020-111 cam on Quy Bao
5/15/2020200,000274232.150520.182054.MS 2020.111 ( ung ho gia dinh em Hue )
5/15/2020200,000491612.150520.161822.200515000034659 MS 2020111 ung ho gia dinh em Hue ZP5MBO4LM1AL
5/15/2020200,000998992.150520.161101.5630515084 Chuyen qua MoMo ung ho MS 2020104 ung ho cha con a Long
5/15/2020200,000Sender:01310012.DD:150520.SHGD:10016725.BO:NGUYEN THE HAI.UNG HO MS 2020.104 (UNG HO CHA CON ANH LONG)
5/15/2020200,000IBVCB.1505200213329001.DUONG THAT DUNG.MS 2020.112
5/15/2020200,000IBVCB.1505200852725001.LE ANH TUAN.ung ho MS 2020.112 em Do Bao Thy
5/15/2020200,000MBVCB409177512.Ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue, Quang Ngai).CT tu 0421000472371 BACH TRUNG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/2020200,000432540.150520.131408.Ung ho gia dinh em hue ms 2020.111 FT20136243119528
5/15/2020200,000773586.150520.112855.MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/15/2020200,000Sender:79307005.DD:150520.SHGD:10006396.BO:THAI VAN LUONG.IBUNG HO MA SO 2020.112( BE DO BAO THY)
5/15/2020200,000351468.150520.103531.MS 2020.111 ung ho gia dinh em hue FT20136229811101
5/15/2020200,000208499.150520.102402.Ung ho MS 2020 104 Ung ho cha con Anh Long
5/15/2020200,000220210.150520.102143.MS 2020.111(ung ho gd em Vo thi Minh Hue)
5/15/2020200,000le huu duy ck ung ho ms 2020-104 cha con anh long / mien phi ck
5/15/2020200,000MBVCB408982582.MS 2020.111 ung ho gia dinh em hue.CT tu 0201000181706 TRAN VINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/2020200,000Sender:79310001.DD:150520.SHGD:10006157.BO:VU THI NGA.MS 2020.112 UNG HO BE DO BAO THY
5/15/2020200,000MBVCB408970441.ung ho MS 2020.112.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/2020200,000093450.150520.093450.Ung ho MS 2020.112 Ung ho Do Bao Thy
5/15/2020200,000MBVCB408944919.MS 2020.111 ung ho gia dinh em hue.CT tu 0411001016397 VU QUANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/2020200,000Sender:01310012.DD:150520.SHGD:10005542.BO:HOANG THI ANH NGUYET.UNG HO GIA DINH E HUE
5/15/2020200,000113822.150520.090148.ung ho MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue
5/15/2020200,000437526.150520.090115.Chuyen tien ung ho be Do Bao Thy. MS 2020. 112 o Thanh Cu, Thanh Ba, Phu Tho
5/15/2020200,000710513.150520.085837.Ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/15/2020200,000Sender:01310001.DD:150520.SHGD:10002177.BO:DOAN NGOC TU.MS 2020.111 UNG HO GD E HUE
5/15/2020200,000758684.150520.084144.Ung ho MS 2020.111 . ung ho gia dinh em Hue
5/15/2020200,000IBVCB.1505200572229002.PHAN VAN TRI.Ung ho gia dinh em Hue
5/15/2020200,000IBVCB.1505200468789001.PHAM THI HOA.MS 2020. 111 ung ho gia dinh em Hue
5/15/2020200,000577788.150520.081616.MS 2020111 ung ho gia dinh chi Hue
5/15/2020200,000Sender:79202002.DD:150520.SHGD:10000062.BO:TRAN NGUYEN NGOC QUYEN.995220051550353 UNG HOMS2020.112 UNG HO BE DO BAO THY
5/15/2020200,000390098.150520.074733.ung ho gia dinh em hue
5/15/2020200,000MBVCB408869468.MS2020.111 uh gia dinh e Hue.CT tu 0011000938390 VU THI THUY GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/2020200,000423230.150520.071832.200515000003172 ung ho MS 2020.111 gia dinh em Hue ZP5MBO4LICCO
5/15/2020200,000IBVCB.1505200673159001.NGUYEN THI THUY MY.ung ho gia dinh em Hue ms 2020 111
5/15/2020200,000334302.150520.070137.UNG HO MS 2020.111-150520-07:01:37 334302
5/15/2020200,000261610.150520.065345.MS 2020.112 Do Bao Thy FT20136330082170
5/15/2020200,000368761.150520.063209.ung ho be do bao thy MS 2020.112
5/15/2020200,000MBVCB408845281.MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0451000259631 LUONG THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/2020200,000368141.150520.062838.MS 2020.112 ung ho be Do Bao Thy
5/15/2020200,000258491.150520.061854.Ma so 2020.111 Ung ho gia dinh E Hue FT20136340642929
5/15/2020200,000MBVCB408840957.MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0571000061887 TO NGUYEN MAI PHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/2020200,000185812.150520.060907.MS 2020111 ung ho em Hue
5/15/2020200,000060500.150520.060500.MS2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/15/2020200,000503871.150520.054054.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN VIET TUAN chuyen khoan ung ho Bao Thy
5/15/2020200,000362292.150520.053926.ung ho ma so 2020112
5/15/2020200,000256067.150520.053018.Ung ho Ms 2020.112 ung ho be Do Bao Thy FT20136241598628
5/15/2020200,000MBVCB408832591.1 chut tam long gui toi ban Hue.CT tu 0691000345950 DINH NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/2020200,000252044.150520.021223.Ung ho MS 2020.111 FT20136329029943
5/15/2020200,000288973.150520.021120.MS 2020.111 ung ho gia dinh em hue
5/15/2020200,000MBVCB408824130.MS 2020.111 ung ho gd chi Hue.CT tu 0141000853420 PHAM VAN CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/2020200,000353580.150520.004152.ung ho gd em Hue ms 2020 111
5/15/2020200,000247268.150520.003518.MS 2020.111 ung ho Gd Hue FT20136763195809
5/15/2020200,000904676.150520.003453.Ung ho MS 2020.111(ung ho gia dinh e Hue)
5/15/2020200,000247065.150520.003307.ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue FT20136730081830
5/15/2020200,000331219.150520.001634.MS 2020.111 UNG HO GIA DINH CHI HUE-150520-00:16:34 331219
5/15/2020200,000023511.150520.001354.MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/15/2020250,000MBVCB409419513.MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0071000893034 NGUYEN XUAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/2020250,000Sender:79307005.DD:150520.SHGD:10015913.BO:MAI THI NGUYEN CHI.IBUNG HO MS 2020.112 (UNG HOBE DO BAO THY)
5/15/2020300,000287138.140520.235641.Ms2020.111 (ung ho gd e Hue)
5/15/2020300,000714595.140520.231119.ms 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/15/2020300,000894337.140520.225548.Tran Quang Minh c ty CPCN Thai Son ung ho gia dinh em Hue ma so 2020 111
5/15/2020300,000717051.150520.222549.Ung ho gia dinh em hue FT20137889825102
5/15/2020300,000625768.150520.213539.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Huynh Huu Khang ck MS2020 111 ung ho gia dinh em
5/15/2020300,000737826.150520.175856.Ung ho MS 2020 112 Bao Thy
5/15/2020300,000936549.150520.133844.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 112 ung ho be Do Bao Thy
5/15/2020300,000IBVCB.1505200093427001.TRAN THANH THUY.MS 2020. 112 ung ho gia dinh em Hue
5/15/2020300,000Sender:79303003.DD:150520.SHGD:10005634.BO:NGUYEN THI NHU HUONG.UH GIA DINH HUE 2020.111
5/15/2020300,000787797.150520.100152.HUONG TRA UNG HO MS 2020112 UNG HO BE DO BAO THY
5/15/2020300,000517679.150520.094446.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020111 Ung ho gd em Hue
5/15/2020300,000IBVCB.1505200652193001.LE THI LOAN.MS 2020.111 U/H em hue
5/15/2020300,000Sender:01204009.DD:150520.SHGD:19199080.BO:NGUYEN THI HUYEN THU.NGUYEN THI HUYEN THU UNG HO EM VO THI MINH HUE MS 2020111 THON TU CUNG TINH KHE QUANG NGAI
5/15/2020300,000747991.150520.082222.Vietcombank 0011002643148 PHAN THI TAM ck giup ms 2020 111 gd em Hue
5/15/2020300,000906728.150520.075526.Ung ho MS 2020.112( Ung ho be Do Bao Thy)
5/15/2020300,000389664.150520.074502.ung ho ms 2020.112 be do bao thy
5/15/2020300,000992068.150520.065600.MS 2020.112. ung ho be Do Bao Thy
5/15/2020300,000291656.150520.064644.Pham Duy Dien chuyen tien ung ho chau Bao Thi ma so MS 2020.112
5/15/2020300,000MBVCB408840100.2020.111 em Hue.CT tu 0501000171334 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/2020300,000MBVCB408838766.ms 2020.112 ( ung ho be do bao thy ).CT tu 0011004357979 NGUYEN TUAN TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/2020300,000014228.150520.054609.MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue
5/15/2020300,000571231.150520.054102.MS 2020112 ung ho be Do Bao Thy
5/15/2020300,000289809.150520.051818.ung ho gia dinh em hue (MS 2020.111 )
5/15/2020400,000650723.150520.193815.ms 2020.111 ung ho gia dinh em hue FT20136909807057
5/15/2020400,000792757.150520.173223.Vietcombank 0011002643148 ung ho gia dinh em Hue
5/15/2020400,000330172.150520.100035.Ung ho MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue FT20136568503621
5/15/2020500,000MBVCB408800874.MS 2020.111?(ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0301002922614 TRAN QUOC HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/2020500,000898472.140520.231022.Ung ho MS 2020 111
5/15/2020500,000IBVCB.1405200245871001.Long Luu TP HCM MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/15/2020500,000IBVCB.1505200185045001.HUYNH THI HOANG.ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue o Quang Ngai
5/15/2020500,000936678.150520.213546.ung ho MS 2020111 gia dinh em hue
5/15/2020500,000694482.150520.211923.Ung ho gia dinh em hue FT20137404952928
5/15/2020500,000673796.150520.203051.MS 2020.111-ung ho g.dinh Vo Thi Minh Hue FT20137343512759
5/15/2020500,000IBVCB.1505201004645004.LUONG CHI CONG.Ung ho MS 2020.112 (Ung ho be Do Bao Thy
5/15/2020500,000MBVCB409463875.MS 2020 ( ung ho gia dinh em Hue o Quang Ngai).CT tu 0111001227428 TRAN THI TU BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/2020500,000666957.150520.171557.Ung ho MS2020111 gia dinh em Hue
5/15/2020500,000791952.150520.170412.MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/15/2020500,000819271.150520.164309.NGUYEN THI HONG CAM CHUYEN KHOAN UNG HO BE DO BAO THY
5/15/2020500,000531820.150520.160132.MS 2020.111 FT20136021819730
5/15/2020500,000MBVCB409348668.ung ho be Do Bao Thy, (MS 2020.112).CT tu 0071001213996 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/2020500,000723438.150520.154741.Chuyen tien ung ho MS 2020.111
5/15/2020500,000IBVCB.1505200112787001.Vo Thi Minh Hue MS 2020.111 Gia dinh em Hue
5/15/2020500,000196693.150520.144800.Ung Ho MS 2020111 Gia dinh em Hue
5/15/2020500,000185589.150520.144027.Ung ho MS 2020.111
5/15/2020500,000Sender:01310001.DD:150520.SHGD:10018961.BO:NGUYEN THI QUE PHUONG.UNG HO MS 2020.111 UNG HO GIA DINH EM HUE
5/15/2020500,000MBVCB409223321.Ung ho MS 2020.112 be Do Bao Thy.CT tu 0341006827737 NGUYEN VAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/2020500,000416491.150520.141006.MS 2020 111 UNG HO GIA DINH EM HUE
5/15/2020500,000MBVCB.409184833.2020.111 gd em Hue.CT tu 0081001135082 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/15/2020500,000MBVCB409180838.ung ho ma so 2020.111.( ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0541000222540 BUI THI VAN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/2020500,000IBVCB.1505200502401001.PHAM HOANG KHANH PHUONG.Ung ho MS 2020.112 (Ung ho be Do Bao Thy)
5/15/2020500,000929625.150520.121149.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue
5/15/2020500,000392126.150520.114352.Ung ho MS2020 111 FT20136872430414
5/15/2020500,000MBVCB409093991.MS: 2020.111 ( ung ho gia dinh em Hue.CT tu 0031000297638 TRAN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/2020500,000377142.150520.111734.Ung ho Be Do Bao Thy MS 2020.112 FT20136341657553
5/15/2020500,000369460.150520.110509.Ung ho MS 2020.111 gd em Hue FT20136100051716
5/15/2020500,000MBVCB409030392.Ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0071003710654 LE DINH BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/2020500,000Sender:01310005.DD:150520.SHGD:10008258.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2020.112 BE DO BAO THY
5/15/2020500,000Sender:01310012.DD:150520.SHGD:10006128.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.112 BE DO BAO THY
5/15/2020500,000942581.150520.094005.Ms 2020112 ung ho be Do bao thy
5/15/2020500,000719101.150520.091038.Ms 2020.112 ung ho be Do Bao Thy
5/15/2020500,000PHAN PHAM PHU NAM GIAO NOP// UNG HO MS 2020.111 (UNG HO GIA DINH EM HUE-VO THI MINH HUE-THON TU CUNG, XA TINH KHUE,QUANG NGAI-DT: 0359564421)
5/15/2020500,000MBVCB408890975.ung ho gd e Hue MS : 2020111 ( o thon tu cung xa Tinh Khe tp Quang Ngai).CT tu 0091000383961 DANG VAN LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/2020500,000MBVCB408877276.ung ho be do bao thu 2020 112.CT tu 0561003943521 TRAN THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/2020500,000263065.150520.070511.Ung ho be DO BAO THY. FT20136400118923
5/15/2020500,000505022.150520.063839.Vietcombank 0011002643148 ung hoMS 2020111ung ho gia dinh em Hue
5/15/2020500,000MBVCB408841765.Ung ho MS 2020.111 (Ung ho gia dinh e Hue).CT tu 0071001315778 THAI HUU TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/2020500,000MBVCB408833465.UH gd e Hue MS 2020.111.CT tu 0851000024235 TRIEU HAI NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/2020500,000MBVCB408822894.Ung ho Ma so 2020.111( Ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0541000171474 PHAN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/2020500,000MBVCB408819304.MS 2020.111 Ung ho gia dinh em Hue.CT tu 0081001145908 DO HOANG TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/2020600,000MBVCB408902350.ung ho ms 2020.112(be trai Do Bao Thy).CT tu 0701000449995 DO THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/20201,000,000287644.140520.232404.Ung ho MS2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
5/15/20201,000,000961371.150520.222348.Ung ho MS2020 112 be DO BAO THY
5/15/20201,000,000IBVCB.1505201045801001.DANG VU PHUONG THAO.MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
5/15/20201,000,000655742.150520.194957.Ba Loi SN 48 ngo 195 Pho Tran Cung HN ung ho gia dinh em Hue FT20137098095318
5/15/20201,000,000IBVCB.1505201013023001.NGUYEN DAN CHU.Ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
5/15/20201,000,000MBVCB409394143.ung ho ma so 2020.111 ung ho gia dinh em Hue.CT tu 0011001015549 DO THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/20201,000,000IBVCB.1505201037565001.DO QUOC DAI.MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/15/20201,000,000IBVCB.1505200252197002.TA THUY TRANG.Ung ho MS 2020.111(ung ho gia dinh em Hue)
5/15/20201,000,000TRAN THI THU HANG UNG HOMS2020.111 ( UNG HO GIA DINH EM HUE)
5/15/20201,000,000426793.150520.125949.Ung ho gia dinh em Hue MS 2020.111 FT20136923223081
5/15/20201,000,000237478.150520.115830.MS 2020.111 ( ung ho gia dinh em Hue)
5/15/20201,000,000LE TINH:2020.111(UNG HO GDINHEM HUE)
5/15/20201,000,000MBVCB409038598.ung ho be Do Bao Thy.CT tu 0511003701986 TRAN HOANG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/20201,000,000534040.150520.102035.MS2020.11(ung ho em Hue)
5/15/20201,000,000Sender:79202002.DD:150520.SHGD:10001998.BO:NGUYEN THI PHUONG HANH.995220051552895 MS 2019.362. UNG HO EM NGUYEN THI QUYNH
5/15/20201,000,000IBVCB.1505200923899002.MAI THI THUY TINH.UNG HO MS 2020.111 (UNG HO GIA DINH EM HUE)
5/15/20201,000,000MBVCB408970478.ung ho MS 2020.111 (gia dinh em Hue).CT tu 0181000862002 HOANG THIEN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/20201,000,000MBVCB408967210.chi nguyet va oanh ung ho ma so 2020.111 chi hue o quang ngai .CT tu 0331000460332 NGUYEN THI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/20201,000,000MBVCB408959544.Ung ho MS 2020.111 (Ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0271001084158 LE THI LAN VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/20201,000,000514573.150520.090637.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue
5/15/20201,000,000Sender:01360002.DD:150520.SHGD:10000201.BO:DOAN MANH TIEN.UNG HO MS.2020.111 (GIA DINH EMHUE)
5/15/20201,000,000708204.150520.085508.Ung ho be Do Bao Thy MS 2020.112
5/15/20201,000,000374798.150520.083740.ung ho MS2020.112(Do Bao Thy)
5/15/20201,000,000419626.150520.083641.ung ho be Do Bao Thy MS 2020.112
5/15/20201,000,000411221.150520.082426.3 co Hanh, Thanh , Thich o Buon ma thuot ung ho chau vo thi thu Hue Quang ngai
5/15/20201,000,000Sender:79307005.DD:150520.SHGD:10000777.BO:NGUYEN KHANH HOA.IBUNG HO MS 2020111
5/15/20201,000,000IBVCB.1505200229717001.NGUYEN VU HA VY.MS 2020.111
5/15/20201,000,000MBVCB408873929.Ung ho be Do Bao Thy MS 2020.112.CT tu 0671004098858 NGUYEN NGOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/20201,000,000370150.150520.063958.Chuyen tien ung ho em Hue Son Tinh Quang Ngai MS 2020.111 Chi Nguyen Thi Lan o Da nang
5/15/20201,000,000159103.150520.064003.Ung ho be DO BAO THY ( MS 2020.112)
5/15/20201,200,000161190.150520.075928.MS 2020.111 (Co pham thi kim dung-Tien Giang Ung ho gd em Hue)
5/15/20201,500,000398578.150520.164258.UNG HO MS2020111 GIA DINH EM HUE-150520-16:42:56 398578
5/15/20202,000,000156975.140520.234010.Ntd Ung ho MS 2020.108 ( em nguyen quang tuyen)
5/15/20202,000,000714287.140520.230925.ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
5/15/20202,000,000899768.140520.222815.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020111
5/15/20202,000,000NGUYEN TRUNG HAI UNG HO2020.111 (UNG HO GIA DINH EMHUE)
5/15/20202,000,000571434.150520.115828.ung ho MS 2020.111
5/15/20202,000,000Sender:79310001.DD:150520.SHGD:10013169.BO:TRINH THI KIM YEN.MS 2020.111 UNG HO GIA DINH EM HUE
5/15/20202,000,000Sender:01202002.DD:150520.SHGD:10001676.BO:NGUYEN THI PHUONG HANH.995220051552517 MS 2020.107. C HUONG A TRONG UNG HO EM PHAM THI PHUONG
5/15/20202,000,000Sender:01202001.DD:150520.SHGD:10001667.BO:NGUYEN THI PHUONG HANH.995220051552508 MS 2020.108. C HUONG A TRONG UNG HO EM NGUYEN QUANG TUYEN
5/15/20202,000,000Sender:01202002.DD:150520.SHGD:10001523.BO:NGUYEN THI PHUONG HANH.995220051552334 MS 2020.109. C HUONG A TRONG UNG HO ME CON CO MAC
5/15/20202,000,000Sender:79202002.DD:150520.SHGD:10001512.BO:NGUYEN THI PHUONG HANH.995220051552324 MS 2020.112. C HUONG A TRONG UNG HO BE DO BAO THY
5/15/20202,000,000Sender:01202002.DD:150520.SHGD:10001502.BO:NGUYEN THI PHUONG HANH.995220051552301 MS 2020.104. C HUONG A TRONG UNG HO CHA CON A LONG
5/15/20202,000,000NGUYEN VAN TUAN DT : 0989.587801 CT UNG HO GIA DINH EM HUE MS: 2020.111
5/15/20202,000,000428461.150520.084854.Chuyen tien giup gia dinh em Hue
5/15/20202,000,000IBVCB.1505200945517009.LY THI LE CHI.MS 2020.111 (Ung ho gia dinh em Hue)
5/15/20202,000,000MBVCB408882686.ung ho MS.2020.111 (ung ho gia dinh em Hue) .CT tu 0621000402156 HUYNH THI THUY VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/20202,000,000379135.150520.071746.MS 2020.111 Ung ho gia dinh Em Hue
5/15/20203,000,000156800.140520.233129.Ntd Ung ho MS 2020.110 (be Tran Khanh Don)
5/15/20203,000,000971227.150520.085939.IBFT MS 2020.111 ung ho gia dinh e Hue
5/15/20203,000,000MBVCB408903064.Chi My Linh 317/2A Nguyen Thi Nho, TB HCM 0903753691 ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue) .CT tu 0621000402156 HUYNH THI THUY VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/15/20205,000,000158701.150520.055533.UNG HO Giup CHau dO BAo THy ung THu NAo
5/16/2020100PT.VNN.00300026.783956.20200516.144413.9704366614868510011.0011002643148;Transfer for PT.Vietnamnet.GD:HAI PHONG CT TNHH DOOSAN HAIPHONG VN
5/16/202040,000037471.160520.202628.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020 113 be LUU HUYNH THANH THIEN
5/16/202050,000112030.160520.220751.Ms 2020 111 ung ho gia dinh em Hue FT20139102216504
5/16/202050,000350263.160520.181429.ung ho MS 2020.113 ung ho Luu Quynh Thanh Thien
5/16/202050,000613367.160520.140331.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 113 Ung ho be Luu Huynh Thanh Thien
5/16/202050,000179324.160520.121137.Ung ho MS 2020.112, be DO BAO THY o Thanh Ba, Phu Tho
5/16/202050,000IBVCB.1605200180191001.THAI VU THAI.vo chong thai vu thai va nguyen ngoc phi ung ho MS 2020.105 (Ghi ro Ung ho be Nam Trieu). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat).
5/16/202050,000113262.160520.101145.MS 2020.113 ung ho Luu Huynh ThanhThien
5/16/202050,000954138.160520.081848.Ung ho be Luu Thi Thanh Thien ms 2020.113
5/16/202050,000434413.160520.081503.MS 2020.111 GD EM HUE-160520-08:15:01 434413
5/16/202050,000005557.160520.075930.Ung ho be Luu Huynh Thanh Thien
5/16/202050,000IBVCB.1605200273949002.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.113 (be Luu Huynh Thanh Thien)
5/16/2020100,000427152.150520.224443.MS 2020.111 (UNG HO GIA DINH EM HUE)-150520-22:44:46 427152
5/16/2020100,000MBVCB410387297.ung ho ma so: MS 2020.105 (ung ho be Nam Trieu) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/16/2020100,000784844.160520.185350.TTTPhuong ung ho Ms2020113 be Luu Huynh Thanh Thien
5/16/2020100,000MBVCB.410251649.MS 2020.113.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/16/2020100,000MBVCB410240269.chuyen tien.CT tu 0271000969461 TRUONG THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/16/2020100,000478142.160520.163118.MS 2020.113(UNG HO BE LUU HUYNH THANH THIEN)-160520-16:31:17 478142
5/16/2020100,000241245.160520.144411.Chuyen tien
5/16/2020100,000409720.160520.143048.MS 2020113 Ung ho be Luu Huynh Thanh Thien
5/16/2020100,000IBVCB.1605200137815001.TRAN THI THANH HUYEN.Ung ho MS 2020.113 (Ung ho be Luu Huynh Thanh Thien)
5/16/2020100,000MBVCB410044114.ung ho MS 2020.111 ( ung ho gia dinh e Hue).CT tu 0031000151509 LE THI LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/16/2020100,000002144.160520.111341.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 113 be Luu Huynh Thanh Thien
5/16/2020100,000442080.160520.111013.ms 2020.113 ung ho be Luu Huynh Thanh Thien
5/16/2020100,000MBVCB409969607.ms 2020.111( ung ho gia dinh em hue).CT tu 0731000855654 DOAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/16/2020100,000374723.160520.095300.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 113 be Luu Huynh Thanh Thien
5/16/2020100,000565429.160520.083617.Ung ho gd ban Hue.
5/16/2020100,000772153.160520.082458.Diem Huong ung ho GD chi Hue MS 2020.111 FT20137095838920
5/16/2020100,000026078.160520.073303.MS 2020.113
5/16/2020100,000018507.160520.070649.MS 2020.113 UNG HO BE LUU HUYNH THANH THIEN
5/16/2020100,000991278.160520.000415.MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/16/2020150,000MBVCB410093995.Ung ho MS 2020.113 be luu huynh thanh thien.CT tu 0201000449169 VO THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/16/2020150,000820147.160520.100833.MS 2020.113. Ung ho be Luu Huynh Thanh Thien FT20137400800232
5/16/2020200,000733121.150520.235129.Mong chi Hue bot ganh nang cham soc ba nguoi than bi liet FT20137030175224
5/16/2020200,000703452.150520.225248.ung ho ma so 2020111 ung ho gia dinh em hue
5/16/2020200,000497685.160520.214541.UNG HO MS 2020.111 (UNG HO GIA DINH EM HUE)-160520-21:45:38 497685
5/16/2020200,000497624.160520.214419.UNG HO MS 2020.112 (UNG HO BE DO BAO THY)-160520-21:44:20 497624
5/16/2020200,000182184.160520.210818.MS 2020.111 ( ung ho gia dinh em HUE )
5/16/2020200,000MBVCB410234255.ung ho MS 2020.113 ung ho be luu huynh thanh thien.CT tu 0851000024120 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/16/2020200,000MBVCB410172327.ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0111000223959 HUYNH NGUYEN KHANH BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/16/2020200,000MBVCB.410171208.1 minh cham soc 3nguoi trong gd bi benh.CT tu 0631003706078 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/16/2020200,000260760.160520.152441.Chuyen tien ung ho be Huynh Thanh Thien MS 2020.113
5/16/2020200,000511548.160520.151943.MS 2020105 Ung ho be Nam Trieu
5/16/2020200,000918769.160520.135503.Ung ho MS 2020.111 FT20137400548277
5/16/2020200,000464651.160520.134909.UNG HO MA SO 2020.113 (UNG HO BE LUU HUYNH THANH THIEN)-160520-13:49:09 464651
5/16/2020200,000912564.160520.133720.Ung ho be thanh thien FT20137342080607
5/16/2020200,000966860.160520.125232.Ung ho MS2020.113 - Ung ho be Luu Huynh Thanh Thien
5/16/2020200,000IBVCB.1605200695653001.NGUYEN LE MINH XUAN.Ung ho MS.2020.111 ( ung ho gia dinh em Hue)
5/16/2020200,000MBVCB410015634.MS 2020.113.CT tu 0561003824753 LE THI DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/16/2020200,000868169.160520.114142.MS 2020.113 ung ho be Luu Huynh Thanh Thien FT20137341744376
5/16/2020200,000MBVCB409988492.ung ho ma so 2020.113 ung ho be Lu Huynh Thanh Thien.CT tu 0931004202134 LE THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/16/2020200,000MBVCB409979973.Ung ho be Luu Huynh Thanh Thien MS 2020.113.CT tu 0041000357295 TRAN THI KIEU LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/16/2020200,000000290.160520.104943.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 113 Ung ho be Luu Huynh Thanh Thien
5/16/2020200,000IBVCB.1605200911043002.LE THI THANH LIEN.Ung ho MS 2020.113 (be Luu Huynh Thanh Thien)
5/16/2020200,000245126.160520.093444.ck ung ho ms 2020111 gd EM HUE
5/16/2020200,000243711.160520.093204.ck ung ho ms 2020112 be DO BAO THY
5/16/2020200,000850798.160520.092848.Ung ho MS 2020111 ung ho gia dinh em Hue
5/16/2020200,000956936.160520.092104.Ung ho be Luu huynh thien Thanh
5/16/2020200,000MBVCB409873998.MS 2020.113.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/16/2020200,000MBVCB409873437.Ung ho be Luu Huynh Thanh Thien (MS 2020.113).CT tu 0581000737342 NGUYEN NGOC ANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/16/2020200,000MBVCB.409872112.Ung ho be Luu Huynh Thanh Thien MS 2020.113.CT tu 0071001027499 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/16/2020200,000956285.160520.090829.ung ho MS 2020.112 - Ung ho be Do Bao Thy
5/16/2020200,000IBVCB.1605200744761002.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.112 cho be Do Bao Thy dieu tri benh
5/16/2020200,000389263.160520.084312.ung ho ms 2020.113 be luu huynh thanh thien
5/16/2020200,000051392.160520.082823.MS 2020.113 ung ho Luu Huynh Thanh Thien
5/16/2020200,000IBVCB.1605200593953001.NGUYEN BICH HUYEN.Ung ho ms 2020113 be Luu Huynh Thanh Thien
5/16/2020200,000754047.160520.070301.Ung ho be Luu Huynh Thien Thanh FT20137403083309
5/16/2020200,000016851.160520.070045.ung ho MS 2020.113
5/16/2020200,000MBVCB409780216.MS 2020-113 ung ho be Luu Huynh Thanh Thien.CT tu 0011001537182 LE THI LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/16/2020200,000018454.160520.055206.Ung ho MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue
5/16/2020200,000003892.160520.053732.ung ho ms 2020.111 gd e Hue
5/16/2020250,000IBVCB.1605200712263002.Doan & Anh Duong 11, Binh Hung, Binh Chanh, TPHCM 16MayDoan&Anh ung ho Ms 2020.106 (Luong Quynh Anh)
5/16/2020250,000IBVCB.1605200558227001.Doan & Anh Duong 11, Binh Hung, Binh Chanh, TPHCM 16May Doan&Anh ung ho Ms 2020.109 (Me con co Mac)
5/16/2020250,000IBVCB.1605200622851008.Chi Nguyen TPHCM - Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat MS 2020.110 Ung ho be Tran Khanh Don
5/16/2020250,000IBVCB.1605200889791007.Chi Nguyen TPHCM - Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat MS 2020.113 Ung ho be Luu Huynh Thanh Thien
5/16/2020250,000MBVCB409812337.ung ho MS 2020.113(ung ho be Luu Huynh Thanh Thien).CT tu 0421000485774 PHAM THI PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/16/2020300,000814069.160520.215528.Ung ho MS 2020.111( ung ho gia dinh e Hue)
5/16/2020300,000811569.160520.213144.ung ho ms 2020.113. be luu huynh thien thanh
5/16/2020300,000045882.160520.184337.MS 2020.113 ung ho be Luu Huynh Thanh Thien FT20139905956239
5/16/2020300,000IBVCB.1605200098651001.HUYNH THI TUYET.UNG HO MS2020.111(UNG HO GIA DINH EM HUE)
5/16/2020300,000277404.160520.171845.ISL20200516171828300-ung ho em Hue MS 2020.111
5/16/2020300,000626296.160520.165916.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 111 ung ho gia dinh e Hue
5/16/2020300,000851850.160520.142230.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms 2020111 ung ho gia dinh e hue
5/16/2020300,000MBVCB409971384.Ung ho MS 2020.113, 2020.108, 2020.112.CT tu 0021000390065 HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/16/2020300,000450106.160520.105321.UNG HO MS: 2020.113 ( UNG HO BE LUU HUYNH THANH THIEN)-160520-10:53:20 450106
5/16/2020300,000IBVCB.1605200869399002.HO THI YEN.Ung ho gia dinh em Vo Thi Minh Hue MS 2020.111
5/16/2020300,000111383.160520.100839.Chuyen tien ung ho MS 2020.113 ung ho be Luu Huynh Thanh Thien
5/16/2020300,000847371.160520.083626.MS 2020113 ung ho be Luu Huynh Thanh Thien
5/16/2020300,000833908.160520.082100.MS 2020.113 ung ho be Luu Huynh Thien Thanh
5/16/2020300,000257554.160520.081819.ung ho MS 2020.113
5/16/2020300,000432395.160520.073646.UNG HO MS 2020.111 (UNG HO GIA DINH EM HUE)-160520-07:36:45 432395
5/16/2020300,000432302.160520.073413.MS 2020.113 (UNG HO BE LUU HUYNH THANH THIEN)-160520-07:34:12 432302
5/16/2020300,000MBVCB409795351.ung ho be LUU HUYNH THANH THIEN.CT tu 0551000003948 PHAM HAI MO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/16/2020380,000IBVCB.1605200780013001.VU THI THU AN.Ung ho MS 2020.111 - ung ho gia dinh em Hue
5/16/2020500,000729271.150520.232403.Ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue FT20137432906520
5/16/2020500,000792753.160520.203149.Co Trinh Thi Phuong Thao ung ho MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue
5/16/2020500,000IBVCB.1605200739269001.LE XUAN HOAN.Ung ho MS 2020.113 - Ung ho be Luu Huynh Thanh Thien
5/16/2020500,000MBVCB410303762.MS 2020.113 ( Ung ho be Luu Huynh Thanh Thien .CT tu 0021000794663 NGUYEN NGOC THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/16/2020500,000338201.160520.174919.ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/16/2020500,000MBVCB410234792.ung ho MS 2020.111. Ung ho gia dinh e Hue.CT tu 0611001910039 NGUYEN THI PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/16/2020500,000MBVCB410193266.Ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue) .CT tu 0011001212053 NGUYEN THI MINH LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/16/2020500,000421584.160520.160035.ung ho be LUU HUYNH THANH THIEN
5/16/2020500,000MBVCB410050009.ung ho ms 2020.104.CT tu 0071002660311 DONG SY HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/16/2020500,000635149.160520.072026.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN MANH DAT chuyen khoan ung ho gia dinh e hue MS 2020111
5/16/2020500,000MBVCB409793693.ung ho ms 2020.113.CT tu 0101000004512 VO HONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/16/2020500,000055630.160520.065801.IBFT Ung ho MS 2020.113 be Thanh Thien
5/16/2020500,000027385.160520.064438.ung ho ms 2020 113 be luu huynh thanh thien
5/16/2020500,000MBVCB409781260.giup do 2020.113.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/16/2020500,000369298.160520.055218.ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
5/16/2020500,000IBVCB.1605200378781001.BTQT 39PhanNguQ1HCM MS 2020.112 be DO BAO THY, tinh Phu Tho.
5/16/2020500,000360192.160520.045151.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung Ho MS 2020111
5/16/2020500,000827737.160520.013937.ung ho MS 2020.111 - ung ho gia dinh em Hue
5/16/2020500,000IBVCB.1605200250851001.NGUYEN THI THUY HANG.MS 2020.112- Ung ho be Do Bao Thy
5/16/2020600,000IBVCB.1605200892427001.NGUYEN KIM PHU.MS 2020.108 NGUYEN QUANG TUYEN - MS 2020.111 GIA DINH EM HUE - MS 2020.113 LUU HUYNH THANH THIEN
5/16/2020700,000IBVCB.1605200874435001.NGUYEN THI THUY TRANG.Ung ho em Vo Thi Minh Hue- 0359564421-MS2020.111
5/16/2020800,000203918.160520.075654.Ung ho gia dinh em hue ms 2020 111
5/16/2020800,000490974.160520.073223.Ung ho MS 2020 112 Ung ho be DO BAO THY
5/16/20201,000,000037563.160520.182138.Ung ho MS 2020.111 FT20139953271049
5/16/20201,000,000300015.160520.163603.Chuyen tien ung ho be do bao thy
5/16/20201,000,000748338.160520.140847.Ung ho be Luu Huynh Thanh Thien
5/16/20201,000,000IBVCB.1605200842155003.NGUYEN THI LY.Ung ho gia dinh em Hue
5/16/20201,000,000MBVCB410064825.ung ho MS 2020.111( ung ho gia dinh em Hue ).CT tu 0481000639022 VU THI HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/16/20201,000,000212428.160520.105156.ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
5/16/20201,000,000425177.160520.101841.MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
5/16/20201,000,000144112.160520.100534.Ung HO MA SO 2020.111(GIa DInh EM HUe )y
5/16/20201,000,000956478.160520.091246.Ung ho MS 2020.106 (be Luong Quynh Anh
5/16/20201,000,000956411.160520.091045.Ung ho MS 2020.112 (be Do Bao Thy)
5/16/20201,000,000956272.160520.090847.Ung ho MS 2020.113
5/16/20201,000,000787460.160520.090302.MS 2020.113 goi chau thanh nien FT20137903998316
5/16/20202,000,000730242.150520.233025.Ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em hue FT20137402494978
5/16/20203,000,000331606.160520.173618.ung ho be Luu Huynh Thanh Thien MS 2020.113
5/16/20203,000,000956095.160520.090507.Ung ho MS 2020.111
5/16/20203,000,000037556.160520.071738.MS 2020 113 Ung ho be Luu Huynh Thanh Thien
5/17/202050,000683387.170520.190603.Vietcombank 0011002643148 MS 2020112 Be Do Bao Thy
5/17/202050,000648104.170520.140542.Chuyen tien ung ho MS 2020.114 gia dinh anh hai
5/17/202050,000233510.170520.121418.MS 2020 114 Ung ho gia dinh anh Hai Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
5/17/202050,000IBVCB.1705200020673001.TRAN THI THANH HUYEN.Ung ho MS 2020.114 (gia dinh anh Hai)
5/17/202050,000IBVCB.1705200110705001.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.114 (gia dinh anh Hai)
5/17/202050,000MBVCB.410521955.MS 2020114.CT tu 0231000658648 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/17/2020100,000827983.170520.212100.MS 2020.104 ung ho cha con anh Long
5/17/2020100,000825369.170520.211359.MS 2020.112 ung ho Do Bao Thy
5/17/2020100,000510946.170520.175235.MS 2020114 gia dinh a Hai
5/17/2020100,000MBVCB410893925.ung ho MS 2020.112.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/17/2020100,000MBVCB410653717.MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0351000803305 TRAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/17/2020100,000MBVCB410639029.MS2020.111 (ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0071005234226 TRAN THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/17/2020100,000557794.170520.100536.ung ho MS 2020.111
5/17/2020100,000551090.170520.095134.Ung ho MS 2020.114 Ung ho gia dinh anh Hai
5/17/2020100,000190823.170520.083512.Ung ho gd a Hai c Nguyet ( Nghe an) 2020-114
5/17/2020100,000884180.170520.062300.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 113 Ung ho be Luu Huynh Thanh
5/17/2020100,000883991.170520.060951.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 114 gia dinh anh Hai
5/17/2020150,000MBVCB410845246.MS 2020.114 Gia dinh anh Hai.CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/17/2020150,000MBVCB410613259.MS 2020.114( gd anh Hai).CT tu 0101001234166 NGUYEN THI SOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/17/2020200,000125982.160520.232306.MS 2020.113 ung ho be Luu Huynh Thanh Thien FT20139523284005
5/17/2020200,000126492.160520.230825.Ms 2020 113 ung ho be luu huynh thanh thien
5/17/2020200,000736598.170520.195716.Vietcombank 0011002643148 ung ho 2020 111 em Hue
5/17/2020200,000539242.170520.191609.UNG HO MS: 2020.114(GIA DINH ANH HAI)-170520-19:16:06 539242
5/17/2020200,000215472.170520.114446.ung ho MS 2020 114 gia dinh anh Hai
5/17/2020200,000IBVCB.1705200449399001.LAM HOANG HAI.Ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/17/2020200,000IBVCB.1705200700029001.Pham HCM Tre em duoi 14 tuoi
5/17/2020200,000MBVCB410563528.MS 2020.114 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/17/2020200,000698436.170520.072515.Vietcombank 0011002643148 Ho Khanh Chi lop 916 truong THCS Le Quy Don Q3 HCM ung ho ma so 2020 114
5/17/2020200,000644656.170520.071732.ung ho ms 2020.114 ( gia dinh a Hai)
5/17/2020200,000484875.170520.065007.Tao VuongGia Bao ung hoMS 2020.114 gia dinh anh Hai
5/17/2020200,000188259.170520.063403.Ung HO MS.2020.114 ( GIa DInh ANh HAi)
5/17/2020200,000045926.170520.060751.Vietcombank 0011002643148 Ung ho Ms 2020113 Ung ho be Thanh Thien
5/17/2020200,000IBVCB.1705200507099003.DANG THI NGOC BICH.Ung ho be Luu Huynh Thanh Thien MS 2020.113
5/17/2020300,000408882.170520.211846.Ung Ho MS 2020.111, gia dinh em Hue. Cam on bao FT20139522913344
5/17/2020300,000408795.170520.211828.MS 2020.111 ung ho gd em Hue FT20139333336080
5/17/2020300,000688128.170520.204123.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI KIM CHUNG chuyen khoan MS 2020111 Ung ho Gia dinh Em Hue
5/17/2020300,000IBVCB.1705201011783002.HA MINH TRANG.MS 2020.111 UNG HO GIA DINH EM HUE
5/17/2020300,000MBVCB410963819.MS 2020.112 (ung ho be Do Bao Thy).CT tu 0111000087610 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/17/2020300,000299187.170520.160556.Ung ho MS 2020.104 ung ho cha con a Long FT20139363900560
5/17/2020300,000MBVCB410808150.ung ho me con co mac 2020109.CT tu 0021002056831 PHAM BANG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/17/2020300,000MBVCB410805910.ung ho em hue ms 2020111.CT tu 0021002056831 PHAM BANG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/17/2020300,000522245.170520.135704.UNG HO MS 2020.114 ( GIA DINH ANH HAI)-170520-13:57:02 522245
5/17/2020300,000MBVCB410731620.ung ho Ms 2020.114 (gd anh Hai) .CT tu 0011001486985 LAI NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/17/2020300,000221227.170520.115121.ung ho MS 2020.114 gia dinh anh Hai FT20139628541658
5/17/2020300,000825416.170520.112336.ung ho cac ma so ms 2020 114 113 112 111 110 109 108
5/17/2020300,000169240.170520.091739.Ung ho MS 2020.114 FT20139669797605
5/17/2020300,000MBVCB410580240.ung ho be Luu Huynh Thanh Thien MS 2020113.CT tu 0081000234738 DOAN HONG DIEM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/17/2020300,000MBVCB.410541631.chong ung thu, con teo luoi.CT tu 0561000504867 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/17/2020300,000IBVCB.1705200880987001.TRUONG THANH THU THUY.Ung ho gia dinh e Hue
5/17/2020500,000922773.170520.193330.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue
5/17/2020500,000463381.170520.192849.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TRAN THI TRUC TAM chuyen khoan ung ho MS 2020 11
5/17/2020500,000MBVCB410801935.giup do 2020.114.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/17/2020500,000IBVCB.1705200860945001.BUI THU TRANG.MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/17/2020500,000713875.170520.122937.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020114 gia dinh anh hai
5/17/2020500,000586647.170520.110831.Tran Thi Mai Hong ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
5/17/2020500,000578414.170520.105200.ung ho ms 2020.111 ung ho gia dinh hue
5/17/2020500,000990901.170520.093034.Ung ho MS 2020.114 ( gia dinh anh Hai)
5/17/2020500,000600646.170520.092019.Ung ho MS 2020.114 gia dinh anh Hai
5/17/2020500,000MBVCB410554980.ung ho MS 2020.114 (gia dinh anh Hai).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/17/2020500,000503612.170520.063659.GOI BAO VIET NAM NET GIUP CHI CHU THI NGUYET O TP VINH ( NGHE AN )-170520-06:36:58 503612
5/17/2020500,000MBVCB410505122.MS 2020.112?( Ung ho be Do Bao Thy).CT tu 0071000933916 TRAN TRI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/17/20201,000,000165263.170520.163818.IBFT MS 2020.111 ung ho gia dinh e Hue
5/17/20201,000,000MBVCB410660462.MS 2020.114 (gia dinh anh Hai).CT tu 0921000715507 PHAN THI AI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/17/20201,000,000MBVCB410558819.ung ho ms 2020.114.CT tu 0491001498594 HOANG THI THU GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/17/20202,000,000MBVCB.410653465.uh2020.114,113,112,110,109,108,107,106,105,104.CT tu 0081000106656 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/18/202020,000MBVCB412038744.pham trung dung ung ho ms 2020.114(gia dinh a hai).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/18/202050,000529543.180520.100941.MS 2020.115 Soc Kha FT20139031300029
5/18/202050,000IBPS/SE:01310005.DD:180520.SH:10006187.BO:PHAM VAN TUAN.UNG HO BE DO BAO THY
5/18/202050,000IBVCB.1805200280339001.TRAN THI THANH HUYEN.Ung ho MS 2020.115 (Ung ho be Soc Kha)
5/18/202050,000IBVCB.1805200719119001.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.115 (be Soc Kha)
5/18/2020100,000MBVCB.411877928.MS 2020.115.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/18/2020100,000254235.180520.162323.ung ho Ms 2020.111 gia dinh em Hue
5/18/2020100,000IBVCB.1805200143355001.LE NGO QUYNH MINH.Ung ho ma so 2020.115 - be Soc Kha
5/18/2020100,000307382.180520.113019.Ung ho MS2020 115 be Soc Kha
5/18/2020100,000434762.180520.110039.Ung ho MS 2020.115 ung ho be Soc Kha
5/18/2020100,000233039.180520.103217.ung ho chau bi ung thu mau nguoi khomer
5/18/2020100,000Sender:01310005.DD:180520.SHGD:10016336.BO:NGUYEN THI HUYEN TRANG.VC QUOC TRANG UNG HO MS2020.114 GD ANH HAI
5/18/2020100,000981615.180520.093405.Ung ho MS 2020.114
5/18/2020100,000Sender:79310001.DD:180520.SHGD:10007079.BO:PHAN VAN HAI.MS 2020.113 UNG HO BE LUU HUYNHTHANH THIEN NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
5/18/2020100,000981028.180520.093323.Ung ho MS 2020.113
5/18/2020100,000980425.180520.093240.Ung ho MS 2020.112
5/18/2020100,000Sender:01310012.DD:180520.SHGD:10008366.BO:NGUYEN THI HUYEN TRANG.MS 2020.113 UNG HO BE LUU HUYNH THANH THIEN
5/18/2020100,000MBVCB411234790.MS 2020.113 Ung ho be Luu Huynh Thanh Thien .CT tu 0071000810112 TA THI AI CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/18/2020100,000Sender:01310012.DD:180520.SHGD:10004824.BO:PHAN VAN HAI.MS 2020.112 UNG HO BE DO BAO THYNAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
5/18/2020100,000557164.180520.083806.MS 2020.106-180520-08:38:06 557164
5/18/2020100,000Sender:01202002.DD:180520.SHGD:10000121.BO:LE KIEU TRANG.995220051833662 UNG HO MS 2020.114 GIA DINH ANH HAI
5/18/2020100,000884329.180520.070207.ung ho ms 2020.115
5/18/2020100,000MBVCB411130517.ung ho ma so: 2020.114 (gia dinh a Hai) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/18/2020100,000MBVCB411129574.ung ho ma so: 2020.112 (ung ho be Do Bao Thy) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/18/2020100,000014844.180520.054007.ung ho be so kha ma so 2020 1514
5/18/2020140,000129531.180520.121724.Ung ho be Soc Kha MS 2020.115
5/18/2020200,000637790.180520.213918.MS2020.111 (UNG HO GIA DINH EM HUE)-180520-21:39:21 637790
5/18/2020200,000MBVCB411974518.MS 2020.115.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/18/2020200,000IBVCB.1805200297819001.Nguyen Thi anh nguyet Ung ho gia dinh anh Hai. MS 2020.114
5/18/2020200,000MBVCB.411938702.ung ho?MS 2020.115?(Ung ho be Soc Kha).CT tu 0721000655760 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/18/2020200,000378393.180520.183425.Chuyen tien
5/18/2020200,000981473.180520.173607.Ung ho MS 2020 115 ung ho be Soc Kha
5/18/2020200,000MBVCB411771182.ms 2020094. ung ho nguyen viet thanh loc.CT tu 0011001639688 LE THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/18/2020200,000Sender:79204017.DD:180520.SHGD:17280186.BO:NGUYEN THI THUY.MS 2020.111 UNG HO GIA DINH EMHUE
5/18/2020200,000719867.180520.155342.UNG HO MS 2020-111 ung ho gd e Hue FT20139874178202
5/18/2020200,000MBVCB.411618867.MS 202 .115_be Soc Kha.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/18/2020200,000NGUYEN THI KHANH TRANG UNG HO GIA DINH EM HUE 200.000 MA SO 2020111
5/18/2020200,000936922.180520.132225.TTTPhuong ung ho Ms2020112 Ms2020114
5/18/2020200,000936665.180520.132003.TTTPhuong ung ho Ms2020110 Ms2020115
5/18/2020200,000MBVCB411412532.gui cho be Soc Kha -Tinh Bien.CT tu 0111000366182 NGUYEN THI THU LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/18/2020200,000IBVCB.1805200986995001.HUA PHUONG DIEM.ung ho MS 2020.115 (Ung ho be Soc Kha)
5/18/2020200,000MBVCB411334919.ung ho MS 2020.115.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/18/2020200,000MBVCB411299766.Ung ho MS 2020.115 (Be Soc Kha).CT tu 0541000202495 TRAN MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/18/2020200,000Sender:01310001.DD:180520.SHGD:10016031.BO:TRINH NGOC THANH.MS 2020.111 UNG HO GIA DINH EMHUE
5/18/2020200,000Sender:01310012.DD:180520.SHGD:10015073.BO:PHAN VAN HAI.MS 2020.114 UNG HO GIA DINH ANHHAI NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
5/18/2020200,000MBVCB411288788.ung ho MS 2020.111 (ungho gia dinh em Hue) .CT tu 0331000457524 BUI DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/18/2020200,000506306.180520.092750.Ung ho MS 2020.115 be Soc Kha FT20139491017088
5/18/2020200,000NGUYEN THI MONG THU UNG HO GIA DINH EM HUE MS: 202011
5/18/2020200,000Sender:01310005.DD:180520.SHGD:10005885.BO:NGUYEN THU THAO.MS 2020.111 UH GD E HUE
5/18/2020200,000MBVCB.411223403.MS 2020.115.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/18/2020200,000MBVCB411209915.MS 2020.115 (ung ho be Soc Kha).CT tu 0151000584724 NGUYEN HO NGOC THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/18/2020200,000MBVCB411149270.Hung ung ho MS 2020.115 (be Soc Kha).CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/18/2020300,000IBVCB.1705200745709001.NGUYEN HOANG PHUC.MS 2020.111 (ung ho gd em Hue)
5/18/2020300,000MBVCB412060677.ung ho be soc kha MS 2020.115.CT tu 0881000449853 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/18/2020300,000789387.180520.174556.Giup do em luong man man ms 2020.062 FT20139108768080
5/18/2020300,000788982.180520.174508.Giup do em hoang phuong thao ms 2020.64 FT20139105467265
5/18/2020300,000206973.180520.163532.HN UNG HO E HUE MS 2020111
5/18/2020300,000IBVCB.1805200472255002.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS MS 2020.114 cho gia dinh anh Hai
5/18/2020300,000014410.180520.102544.MS 2020.113 Ung ho be Luu Huynh Thanh Thien
5/18/2020300,000831707.180520.093854.ung ho MS 2020.113 Luu Huynh Thien Thanh - Khanh Ha chuc chau khoe manh
5/18/2020300,000Sender:92204012.DD:180520.SHGD:12242864.BO:HANG MINH LY.MS 2020.11 UNG HO GIA DINH EM HUE
5/18/2020300,000936453.180520.074334.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 AI THANH giup gia dinh em Hue MS 2020 111
5/18/2020400,000Sender:01310001.DD:180520.SHGD:10020476.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2020.115 BE SOC KHA
5/18/2020500,000MBVCB411072317.Tom C tang Ms 2020.114.CT tu 0011001912955 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/18/2020500,000270603.180520.160659.ms2020104 chau khac trong 23thang
5/18/2020500,000UNG HO EM VO THI MINH HUE MS 2020.111 (GIA DINH EM HUE)
5/18/2020500,000IBVCB.1805200173375002.PHAN DUY DUONG.ung ho MS 2020.115 (Ung ho be Soc Kha)
5/18/2020500,000803011.180520.130521.200518000022007 Gui be Do Bao Thy ms 2020.112 ZP5MBQU2ONGS
5/18/2020500,000MBVCB411476124.giup do 2020.115.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/18/2020500,000MBVCB.411449259.ung ho?MS 2020.115.CT tu 0621003689957 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/18/2020500,000492999.180520.112829.Ung ho MS 2020.111 (gia dinh em Hue)
5/18/2020500,000Sender:01321001.DD:180520.SHGD:10001866.BO:TRAN XUAN VIET.UNG HO MS2020.113 (UNG HO BE LUUHUYNH THANH THIEN)
5/18/2020500,000Sender:01321001.DD:180520.SHGD:10001840.BO:TRAN XUAN VIET.UNG HO MS 2020.115 (BE SOC KHA)
5/18/2020500,000Sender:79310001.DD:180520.SHGD:10018419.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.115 BE SOC KHA
5/18/2020500,000Sender:01310005.DD:180520.SHGD:10016045.BO:NGUYEN THI PHUONG THAO.UNG HO MS2020.111 UNG HOGIA DINH EM HUE
5/18/2020500,000520094.180520.095243.MS 2020.115 ung ho be Soc Kha FT20139431924007
5/18/2020500,000Sender:79334001.DD:180520.SHGD:10002493.BO:DO VIET HA0841260.UNG HO MS 2020.111(UNG HO GIADINH EM HUE) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
5/18/2020500,000561357.180520.091646.UNG HO BE SOC KHA MA SO MS2020.115-180520-09:16:07 561357
5/18/2020500,000UNG HO MS 2020.111 (UNG HO GIADINH EM HUE)
5/18/2020500,000Sender:01321001.DD:180520.SHGD:10000692.BO:LY SIEU VINH.MS 2020CHAM11 UNG HO GIA DINH EM HUE
5/18/2020500,000752620.180520.083456.Vietcombank 0011002643148 CHAU SOC THANH chuyen khoan ho tro be SOC KHA
5/18/2020500,000Sender:79307001.DD:180520.SHGD:10000831.BO:LE ANH TUAN.IBUNG HO MS 2020.113 (UNG HO BE LUUHUYNH THANH THIEN)
5/18/2020500,000144498.180520.081709.Phan Thanh Binh 093 8074481 ung ho MS 2020.104 (ung ho cha con anh Long)
5/18/2020500,000064620.180520.081410.VIETTEL 400300 LIENNH 200518 200518651172251 400201 MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue
5/18/2020500,000130138.180520.075525.UNG HO BE LUU HUYNH THANH THIEN
5/18/2020500,000IBVCB.1805200648073001.LE THI MONG HONG.Ung ho MS 2020.104 (ung ho cha con a Long)
5/18/2020500,000705067.180520.070457.Ung ho MS 2020.115 (ung ho be Soc Kha)
5/18/20201,000,000MBVCB412009070.MS2020.111 ung ho gia dinh em hue.CT tu 0041000277243 NGO THI KIEU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/18/20201,000,000IBVCB.1805200260015001.NGUYEN THI KIM TU.NGUYEN VAN VIET GIUP EM BE SOCKHA MA SO 2020.115 - NGUOI KHMER O AN GIANG
5/18/20201,000,000Sender:79310001.DD:180520.SHGD:10024722.BO:TRAN VINH.UNG HO MS 2020.115 ( BE SOC KHA )
5/18/20201,000,000/Ref:PALPM00DJ86{//}/Ref:PALPM00DJ86{//}LP VNM00DJ86 UNG HO MS 2020.111UNG HO GIA DINH EMHUE DVC:MR NGUYEN TRAN DANG PHUOC
5/18/20201,000,000Sender:01302001.DD:180520.SHGD:10000611.BO:CAM THI BICH NGOC.(43220051600002) LAM THI BICHNGOC UNG HO MS2020.110 (UNG HO BE TRAN KHANH DON)
5/18/20201,000,000560413.180520.090847.UNH HO MS 2020.115(UNG HO BE SOC KHA)-180520-09:08:46 560413
5/18/20201,000,000Sender:79303008.DD:180520.SHGD:10004036.BO:NGUYEN THI THANH THAO.UNG HO LUU HUYNH THANH THIEN
5/18/20201,000,000130146.180520.075530.UNG HO MS 2020.114 (GIA DINH ANH HAI)
5/18/20201,000,000262287.180520.072146.ROAN DINH CUA Chuyen tien ung ho ms 2020.115 be Soc Kha
5/18/20201,000,000861986.180520.053918.MS 2020.115 (Ung ho be Soc Kha)
5/18/20202,000,000143203.180520.100259.UNG HO MS 2020.111 ( UNG HO GIA DINH EM HUE)
5/18/20205,000,000MBVCB411206553.Le Tri Nhan, Le Tri Tam Da Nang ung ho MS 2020.106 (ung ho em Luong Quynh Anh).CT tu 1001000999389 NGUYEN CAO CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/18/20205,000,000MBVCB411188977.Le Tri Nhan, Le Tri Tam Da Nang ung ho MS 2020.108 (ung ho em Nguyen Quang Tuyen).CT tu 1001000168568 NGUYEN THI DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/18/202010,000,000Sender:79307006.DD:180520.SHGD:10009565.BO:LAC KIET MAI.UNG HO MS2020.111 (UNG HO GIA DINHEM HUE)
5/19/20209,000331398.190520.121255.MS 2020116
5/19/202035,000IBVCB.1905200994989002.DANG VAN KHA.ung ho MS 2020.116 (Me con Hoai An)
5/19/202050,000872347.190520.164157.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 116 UH me con Hoai An
5/19/202050,000096851.190520.130936.MS 2020.111 ung ho gia dinh em hue FT20140289592444
5/19/202050,000Sender:79310001.DD:190520.SHGD:10005902.BO:HUYNH BAO CHAU.UNG HO MS 2020.116 .ME CON HOAIAN
5/19/202050,000IBVCB.1905200859463001.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.116 (me con Hoai An)
5/19/202050,000937712.190520.063245.Ung ho MS 2020.116 me con Hoai An FT20140980601838
5/19/202060,000504875.190520.151825.giup me con be hoai an
5/19/202075,000IBVCB.1905200541035001.TRAN THI THANH HUYEN.Ung ho MS 2020.116 (Me con Hoai An)
5/19/2020100,000222751.190520.181806.Ung ho MS 2020.111( ung ho gia dinh em Hue)
5/19/2020100,000221570.190520.180852.Ung ho MS 2020.116( me con Hoai An)
5/19/2020100,000MBVCB.412729781.MS 2020.116.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/19/2020100,000018660.190520.102130.Ung ho MS 2020.116 me con Hoai An FT20140914668892
5/19/2020100,000Sender:79307006.DD:190520.SHGD:10003498.BO:DO PHUNG XUAN NHAN.UNG HO MA SO MS2020.113 ( BELUU HUYNH THANH THIEN)
5/19/2020100,000Sender:79307006.DD:190520.SHGD:10003473.BO:DO PHUNG XUAN NHAN.UNG HO MA SO MS2020.111 (GIADINH EM HUE)
5/19/2020100,000Sender:79307006.DD:190520.SHGD:10003471.BO:DO PHUNG XUAN NHAN.UNG HO MA SO MS2020.104 (CHACON ANH LONG)
5/19/2020100,000MBVCB.412267145.MS 2020.116 (Me con Hoai An).CT tu 0071002338169 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/19/2020100,000Sender:79307006.DD:190520.SHGD:10003427.BO:DO PHUNG XUAN NHAN.UNG HO MA SO MS2020.102 ( BEHA DUY KHANG)
5/19/2020100,000MBVCB412262485.MS2020.116 nammoduocsuluulyquangvuongphat.CT tu 0611001500438 HOANG THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/19/2020100,000Sender:79310001.DD:190520.SHGD:10004417.BO:PHAN VAN HAI.MS 2020.115 UNG HO BE SOC KHANAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
5/19/2020100,000652438.190520.085501.UNG HO MS: 2020.114 ( UNG HO GIA DINH ANH HAI)-190520-08:54:39 652438
5/19/2020100,000652177.190520.085301.UNG HO MS :2020.113 ( UNG HO BE LUU HUYNH THANH THIEN)-190520-08:52:34 652177
5/19/2020100,000437095.190520.085025.MS 2020.116 (Me con Hoai An)
5/19/2020100,000651808.190520.084930.UNG HO MS 2020.088 ( UNG HO BE NGUYEN TIEN MINH) -190520-08:48:58 651808
5/19/2020100,000969891.190520.084751.MS 2020.116 FT20140860159651
5/19/2020100,000Sender:01323001.DD:190520.SHGD:10000152.BO:NGUYEN THANH TUNG.UNG HO ME CON HOAI AN MS 2020/116
5/19/2020100,000960512.190520.082620.Ms 2020.111 FT20140626040306
5/19/2020100,000533376.190520.082337.Me con Hoai An
5/19/2020100,000563279.190520.081827.MS 2020.115 ung ho be Soc Kha
5/19/2020100,000561868.190520.081623.MS 2020.116 ung ho me con Hoai An
5/19/2020100,000MBVCB412155296.ung ho MS 2020.116.CT tu 0951004183209 PHAM THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/19/2020100,000523350.190520.063338.Chuyen tien ung ho me con hoai an Ms 2020.116
5/19/2020100,000MBVCB.412132165.Chau be ung thu mu ca hai mat .CT tu 0111000166515 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/19/2020100,000924301.190520.001759.Ung ho be Dang Khoa MS 2019.395 FT20140214875101
5/19/2020150,000MBVCB412385741.MS 2020.116(me con hoai an).CT tu 0701000442018 CAO XUAN BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/19/2020150,000MBVCB412334450.MS 2020.116 (Me con Hoai An).CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/19/2020150,000MBVCB412189732.ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0181002752634 BUI THI LE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/19/2020200,000244607.190520.211306.ung ho MS2020.111
5/19/2020200,000448261.190520.195902.ung ho ms 2020.116 (me con hoai an)
5/19/2020200,000385208.190520.164459.MS 2020 116 me con Hoai An
5/19/2020200,000705197.190520.162940.UNG HO MS 2020.115 (UNG HO BE SOC KHA)-190520-16:29:38 705197
5/19/2020200,000867356.190520.154332.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 ung ho gia dinh em Hue
5/19/2020200,000177013.190520.154352.Ms 2020 111 ung ho gd e hue FT20140629904724
5/19/2020200,000292366.190520.153136.ung ho MS2020.112 (uh be Do Bao Thy)
5/19/2020200,000455999.190520.153108.MS 2020116(me con Hoai An)
5/19/2020200,000838480.190520.152016.me con hoai an
5/19/2020200,000MBVCB412614398.MS 2020.115 (BE SOC KHA).CT tu 0071002395402 TRAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/19/2020200,000MBVCB412609049.MS 2020.116 (ME CON HOAI AN).CT tu 0071002395402 TRAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/19/2020200,000MBVCB412532774.Be Mai khanh ung ho Ms 2020.116.CT tu 0021001590556 DUONG THI MAI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/19/2020200,000IBVCB.1905200782595005.Vy HCM ung ho MS 2020.116 (Me con Hoai An)
5/19/2020200,000108348.190520.133956.Ung ho MS 2020.112. Do bao thi FT20140785225854
5/19/2020200,000769047.190520.133725.Ung ho cha con anh Long
5/19/2020200,000MBVCB412501522.MS 2020. 105 be Nam Trieu.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/19/2020200,000MBVCB412500389.MS 2020. 109 me con Co Mac.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/19/2020200,000MBVCB412499488.MS 2020 . 102 Ha Duy Khang.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/19/2020200,000100427.190520.131916.MS 2020.116 Me con Hoai An FT20140289622077
5/19/2020200,000994814.190520.115227.ung ho MS 2020 116 me con Hoai An
5/19/2020200,000043753.190520.110701.Ung ho MS 2020.116 Me con Hoai An FT20140506955211
5/19/2020200,000IBVCB.1905200612287001.PHAM THI XUAN NHUNG.Ung ho Ms 2020.116 (me con Hoai An)
5/19/2020200,000639036.190520.095850.Chuyen tien ung ho MS2020116 me con Hoai An
5/19/2020200,000MBVCB412263745.Ung ho MS 2020.116 (me con Hoai An).CT tu 0451000322852 DAO THI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/19/2020200,000MBVCB412259834.ung ho MS 2020.166( me con Hoai An).CT tu 0481000688640 CHU THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/19/2020200,000233620.190520.092824.Nguyen Thi Thom ck ung ho MS 2020.116(me con Hoai An)
5/19/2020200,000141447.190520.092249.ung ho MS 2020 104 ung ho cha con a Long
5/19/2020200,000Sender:79310001.DD:190520.SHGD:10000206.BO:TRUONG PHUOC GIANG.UNG HO MS 2020.111 GIA DINHEM HUE
5/19/2020200,000Sender:01310005.DD:190520.SHGD:10007477.BO:PHAN VAN HAI.MS 2020.116 UNG HO ME CON HOAI AN NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
5/19/2020200,000984532.190520.091820.MS 2020 116 me con hoai an FT20140491087865
5/19/2020200,000MBVCB.412223698.gia dinh kho khan benh hiem ngheo.CT tu 0081001041760 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/19/2020200,000MBVCB412221879.ung ho?MS 2020.116?(Me con Hoai An).CT tu 0071000680672 HUYNH THI CHAU PHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/19/2020200,000591485.190520.085739.Chuyen tien ung ho MS2020.116 me con be Hoai An
5/19/2020200,000MBVCB412204409.MS 2020.116.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/19/2020200,000MBVCB412197148.Ms 2020.116 Me Con Hoai An.Chuc Chau Mau Lanh Benh .CT tu 0481000851736 HONG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/19/2020200,000IBVCB.1905200477923003.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.115 cho be Soc Kha dieu tri benh
5/19/2020200,000162339.190520.081844.Ung ho MS 2020.116 (me con Hoai An)
5/19/2020200,000071592.190520.081607.MS 2020 116 Me con Hoai An
5/19/2020200,000Sender:79305001.DD:190520.SHGD:10000117.BO:TRAN VINH TRUNG.MS 2020 116 ME CON HOAI AN
5/19/2020200,000IBVCB.1905201018169001.BUI THI MAI XOAN.Ung ho me con be Hoai An MS 2020116
5/19/2020200,000MBVCB412151490.ung ho MS 2020.116.CT tu 0541000256579 NGUYEN HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/19/2020200,000888542.190520.071344.200519000001934 Ung ho MS 2020.116 Me con Hoai An ZP5MBRRS9D5F
5/19/2020200,000385377.190520.070302.Ms 2020116 me con hoai anh
5/19/2020200,000644838.190520.065138.UNG HO MS 2020.116(ME CON HOAI AN)-190520-06:51:38 644838
5/19/2020200,000MBVCB412135067.MS 2020.116 (me con Hoai An).CT tu 0321000763971 DO THANH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/19/2020200,000MBVCB.412134054.ung ho MS 2020.116 (me con Hoai An).CT tu 0121000655736 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/19/2020200,000772426.190520.054627.Vietcombank 0011002643148 MS 2020116 Me con Hoai An
5/19/2020270,000MBVCB.412976716.Uh Ms 2020.110 / 2020.115 / 2020.116.Moi Ms 90k..CT tu 1013210558 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/19/2020300,000MBVCB412983539.Ung ho MS2020.104 (Ung ho cha con anh Khac Long).CT tu 0071002965491 VO THI LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/19/2020300,000MBVCB412982636.Ung ho MS2020.108 (ung ho em Nguyen Quang Tuyen).CT tu 0071002965491 VO THI LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/19/2020300,000MBVCB412980634.Xin ung ho MS2020.113 (be Thanh Thien).CT tu 0071002965491 VO THI LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/19/2020300,000MBVCB412979026.Xin ung ho MS2020.116 (Me con Hoai An).CT tu 0071002965491 VO THI LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/19/2020300,000MBVCB412964908.Gui MS 2020.110 (be Tran Khanh Don).CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/19/2020300,000MBVCB412963650.Gui MS 2020.115 (be Soc Kha).CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/19/2020300,000234444.190520.175429.ung ho MS 2019.395 be Dang Khoa
5/19/2020300,000750233.190520.170841.HN UNG HO BE SOC KHA MS 2020115
5/19/2020300,000749107.190520.170659.HN UNG HO BE LUU HUYNH THANH THIEN MS 2020113
5/19/2020300,000MBVCB412598696.ung ho ms 2020.116(me con Hoai An).CT tu 0161001716666 NGUYEN KHOA PHONG DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/19/2020300,000860145.190520.141923.Vietcombank 0011002643148 Ung ho ms 2020116 me con Hoai An
5/19/2020300,000MBVCB412485685.Ung ho MS 2020.115 UH Be Soc Kha.CT tu 0041000122436 NGUYEN THI DIEM CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/19/2020300,000839747.190520.100642.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 116 ung ho me con Hoai An
5/19/2020300,000137092.190520.091902.MS2020 116 me con be Hoai an
5/19/2020300,000287343.190520.085039.ISL20200519085032328-MS 2020.116-ung ho me con Hoai An
5/19/2020300,000557507.190520.080943.Chuyen tien ung ho ms 2020.115 be soc kha
5/19/2020300,000285785.190520.064954.IBFT Ung ho MS 2020.116 me con Hoai An
5/19/2020300,000IBVCB.1905200512815002.DOAN THI HIEN.MS 2020.116 Me con Hoai An
5/19/2020300,000935984.190520.060932.MS 2020.116 Me con Hoai An FT20140980507030
5/19/2020300,000934118.190520.052232.Ung ho MS 2020.116 FT20140603751511
5/19/2020400,000222859.190520.181859.MINH TUYEN gui chau Hoang Hai An
5/19/2020400,000961889.190520.082957.Co Hong Anh, Thao ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh chau Hue FT20140709887050
5/19/2020500,000816232.190520.195618.ung ho MS 2020 116 me con Hoai An
5/19/2020500,000234906.190520.172108.ung ho cha con anh long ms 2020 104 FT20140508149052
5/19/2020500,000IBPS/SE:01202002.DD:190520.SH:10003474.BO:PHAM VAN HA.995220051926782 - UNG HO MS 2020.116ME CON HOAI AN
5/19/2020500,000583633.190520.031631.Ung ho MS 2020.116 Me con Hoai An
5/19/2020500,000Sender:79307006.DD:190520.SHGD:10007713.BO:NGUYEN CONG HUNG.NGUYEN CONG HUNG UNG HO
5/19/2020500,000181976.190520.143018.Ung ho MS 2020.116 (Me con Hoai An)
5/19/2020500,000MBVCB412548393.Ms 2020.113(be LUU HUYNH THANH THIEN)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/19/2020500,000MBVCB412518578.MS 2020.111(GIA DINH EM HUE)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/19/2020500,000030237.190520.110932.UNG HO MS 2020.116 (ME CON HOAI AN)
5/19/2020500,000144936.190520.095224.Ung ho MS 2020 116 me con Hoai An
5/19/2020500,000658633.190520.094653.UNG HO MS 2020.116 (ME CON HOAI AN)-190520-09:46:52 658633
5/19/2020500,000999394.190520.094605.MS 2020.110 - Ung ho be Tran Khanh Don FT20140860379170
5/19/2020500,000Sender:01202021.DD:190520.SHGD:10001247.BO:CHAU HOANG DE.995220051952307 UNG HO MS 2020.113 UNG HO BE LUU HUYNH THANH THIEN
5/19/2020500,000NGUYEN NGOC THU NOP-2020.116UNG HO ME CON HOAI AN
5/19/2020500,000NGUYEN NGOC THU NOP-2020.108UNG HO BE NGUYEN QUANG TUYEN
5/19/2020500,000NGUYEN NGOC THU NOP-2020113UNGHO BE LUU HUYNH THANH THIEN
5/19/2020500,000948841.190520.074846.MS 2020 116 me con hoai an FT20140672631812
5/19/2020500,000288825.190520.074511.IBFT Ung ho MS 2020.116 me con Hoai An
5/19/2020500,000MBVCB412145644.giup do 2020.116.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/19/2020500,000643873.190520.052040.UNG HO MS 2020.116 (ME CON HOAI AN)-190520-05:20:40 643873
5/19/2020500,000010801.190520.045202.Vietcombank 0011002643148 TRUONG NGOC DUNG chuyen khoan ung ho MS 2019 395 be Dang Khoa
5/19/2020500,000IBVCB.1905200095771001.NGUYEN DONG HAI.Ung ho MS 2019.395 (be Dang Khoa)
5/19/2020600,000MBVCB412981663.Xin ung ho MS2020.111 (ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0071002965491 VO THI LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/19/2020600,000Sender:79303008.DD:190520.SHGD:10003779.BO:NGUYEN THI THUY DUNG.MS 2020.111 (UNG HO GIA DINH EM HUE 300.000 DONG) MS 2020.104 (UNG HO CHA CON ANH LONG):300.000 DONG
5/19/2020700,000CHO VO THI MINH HUE, THON TU CUNG XA TINH KHE, TP QUANG NGAI,TINH QUANG NGAI
5/19/2020700,000MBVCB412208785.ung ho ms 2020.116 (me con Hoai An).CT tu 0701000449995 DO THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/19/20201,000,000764518.190520.185648.Ung ho ma so 2020 111 Ung ho gia dinh em Hue
5/19/20201,000,000Sender:01202002.DD:190520.SHGD:10005361.BO:NGUYEN AN QUOC.995220051957167 UNG HO MS 2020.111 , GIA DINH EM HUE
5/19/20201,000,000Sender:79310001.DD:190520.SHGD:10016532.BO:DAU DANG THIEN.UNG HO MS 2020.076 BE QUACH KHAHAN
5/19/20201,000,000798775.190520.122212.Vietcombank 0011002643148 BAC VANH NA CHAU ung ho MS 2020115 be SOC KHA
5/19/20201,000,000253650.190520.111646.ung ho ma so 2020.116 me con Hoai An
5/19/20201,000,000Sender:01357001.DD:190520.SHGD:10000300.BO:HA NGOC OANH.UNG HO MS 2020.116 (ME CON HOAI AN)
5/19/20201,000,000449091.190520.093008.ms2020 111 ung ho gd em hue
5/19/20201,000,000656247.190520.092720.UNG HO MS 2020.111-190520-09:27:19 656247
5/19/20201,000,000Sender:01202021.DD:190520.SHGD:10001120.BO:CHAU HOANG DE.995220051952240 UNG HO MS 2020.1111 UNG HO GIA DINH EM HUE
5/19/20201,000,000MBVCB412238351.ung ho MS 2020.116 (me con Hoai An).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/19/20201,000,000231414.190520.091612.MS 2020.116 (ME CON HOAI AN)
5/19/20201,000,000MBVCB412217756.ho tro me con Hoai An.CT tu 0371000402804 NGUYEN THI MY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/19/20201,000,000MBVCB412181364.ung ho MS 2020.116.CT tu 0371000500518 NGUYEN THU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/19/20201,000,000648262.190520.081309.UNG HO MS 2020.115-190520-08:12:31 648262
5/19/20201,000,000941000.190520.070237.Ung ho qua bao Vietnamnet ung ho MS 2020-116 me con Hoai an FT20140900926139
5/19/20201,000,000017493.190520.054915.Ung ho MS 2020116 ung ho me con Hoai An
5/19/20202,000,000837977.190520.151939.Ung ho MS 2020 116 Me con Hoai An
5/19/20202,000,000IBVCB.1905200141391001.LY THI LE CHI.MS 2020.116 (Me con Hoai An)
5/19/20202,000,000640768.190520.100056.Chuyen tien ung hoMS2020116 me con hoai an
5/19/20202,000,000003137.190520.095258.Ung ho MS 2020.116 me con Hoai An FT20140901464880
5/19/20202,000,000645914.190520.072930.UNG HO MS 2020.116 ( ME CON HOAI AN)-190520-07:29:29 645914
5/19/20203,000,000695040.190520.151643.UNG HO GIA DINH EM HUE QUANG NGAI-190520-15:16:20 695040
5/20/202050,000461514.200520.144957.ung ho gia dinh em Hue
5/20/202050,000IBVCB.2005200924127001.THAI VU THAI.vo chong thai vu thai va nguyen ngoc phi ung ho MS 2020.106 (Ung ho be Luong Quynh Anh). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat).
5/20/202050,000154693.200520.083811.ung ho ms 2020 117 nguyen chi thuc
5/20/202050,000IBVCB.2005201047425001.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.117 (be Nguyen Chi Thuc)
5/20/202075,000IBVCB.2005200624693001.TRAN THI THANH HUYEN.Ung ho MS 2020.117 (Ung ho be Nguyen Chi Thuc)
5/20/2020100,000819855.200520.210943.MS 2020.117(UNG HO BE NGUYEN CHI THUC)-200520-21:09:43 819855
5/20/2020100,000775627.200520.193643.MS 2020.117 UNG HO BE NGUYEN CHI THUC FT20141238952719
5/20/2020100,000626505.200520.165051.VIETTEL 400300 LIENNH 200520 200520678559254 400201 ung ho be thuc
5/20/2020100,000625406.200520.150420.Ung ho be Nguyen Tri Thuc MS 2020.117 FT20141802590816
5/20/2020100,000606550.200520.143314.Ung ho MS 2020.104 ung ho cha con anh Long FT20141220100025
5/20/2020100,000Sender:01310012.DD:200520.SHGD:10013966.BO:HA PHUONG THAO.UNG HO MS 2020.111 (GIA DINH EMHUE)
5/20/2020100,000560217.200520.125628.MS 2020.117 -ung ho be Nguyen Chi Thuc FT20141113387737
5/20/2020100,000096848.200520.115531.MoMoT01698703975T5680574210T970436Tung ho be do bao thy ms 2020112
5/20/2020100,000MBVCB.413312546.MS 2020.117.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/20/2020100,000MBVCB413246627.MS 2020.117 (ung ho be Nguyen Chi Thuc).CT tu 0451000405530 NGUYEN THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/20/2020100,000898518.200520.103900.Ung ho MS 2020.116 Me con Hoai An
5/20/2020100,000MBVCB.413210246.doc thian.CT tu 0071001421114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/20/2020100,000IBPS/SE:01310005.DD:200520.SH:10006375.BO:TRAN THI THANH.UNG HO CHAU NGUYEN CHI THUC UNG THU MAU KIEN GIANG
5/20/2020100,000Sender:01310001.DD:200520.SHGD:10005713.BO:PHAN VAN HAI.MS 2020.117 UNG HO BE NGUYEN CHITHUC NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
5/20/2020100,000Sender:79310001.DD:200520.SHGD:10007198.BO:VUONG THI NGOC THANH.MS 2020.117
5/20/2020100,000436125.200520.090625.Ung ho MS 2020.117 be Nguyen Chi Thuc FT20141181759308
5/20/2020100,000MBVCB413129034.ung ho be nguyen chi thuc.CT tu 0021002187289 LAM THI LUONG LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/20/2020100,000155045.200520.084022.ung ho MS 2020 116 Me con Hoai An
5/20/2020100,000250186.200520.064057.Vietcombank 0011002643148 MS 2020117
5/20/2020200,000374361.190520.233514.Uh ms 2020.115 FT20141630466585
5/20/2020200,000373698.190520.233015.Uh Ms 2020.116 FT20141610001076
5/20/2020200,000860189.200520.202758.MS 2020 117 UNG HO BE NGUYEN CHI THUC
5/20/2020200,000MBVCB413693213.MS 2020.117 (ung ho be nguyen chi thuc) .CT tu 0011002290025 NGUYEN VAN THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/20/2020200,000MBVCB413627530.ung ho gia dinh em Hue.CT tu 0351000613857 TRAN VAN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/20/2020200,000223800.200520.161746.Tu ct ung ho MS 2020.111
5/20/2020200,000MS2020.116,ME CON HOAI ANH
5/20/2020200,000IBVCB.2005200858227002.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.116 cho me con Hoai An
5/20/2020200,000IBVCB.2005200851255001.DINH DUC HOANG.ung ho MS 2020.117 (Ung ho be Nguyen Chi Thuc)
5/20/2020200,000MBVCB413272489.Ung ho MS2020.113 (be Luu Huynh Thanh Thien).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/20/2020200,000180238.200520.105836.be co len
5/20/2020200,000MBVCB413168926.ck em VO THI MINH HUE.CT tu 0721000525991 PHO DUC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/20/2020200,000936534.200520.085856.ck ung ho ms 2020114 gia dinh A HAI
5/20/2020200,000179565.200520.085333.MS2020117
5/20/2020200,000583026.200520.083730.ung ho ms 2020 117 nguyen chi thuc
5/20/2020200,000582999.200520.083713.ung ho ms 2020 113 ung ho be luu huynh thanh nhien
5/20/2020200,000582838.200520.083711.ung ho ms 2020 111gia dinh em hue
5/20/2020200,000582828.200520.083704.ung ho ms 2020 116 me con hoai an
5/20/2020200,000IBVCB.2005200841817001.DANG THI TRANG.ung ho be Nguyen Chi thuc
5/20/2020200,000MBVCB413104793.MS 2020.117.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/20/2020200,000151000.200520.081140.TTTPhuong ung ho Ms2020117 be Nguyen Chi Thuc
5/20/2020200,000633031.200520.074938.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN VAN MAN chuyen khoan ung ho MS 2020117
5/20/2020200,000519443.200520.073418.ung ho ma so 2020.117 be nguyen chi thuc
5/20/2020200,000205833.200520.072930.UH MS 2020.117 - be Nguyen Chi Thuc
5/20/2020200,000MBVCB.413060526.MS 2020.117 Ung ho be Nguyen Chi Thuc.CT tu 0071000854892 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/20/2020200,000MBVCB413053836.ung ho Ma so 2020.117 (ung ho be Nguyen Chi Thuc).CT tu 0281000404942 NGUYEN THI PHU KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/20/2020200,000394676.200520.064604.Ung ho MS 2020.116 - me con Hoai An FT20141506085452
5/20/2020300,000Sender:79204017.DD:200520.SHGD:17362716.BO:NGUYEN THANH TIEN.UNG HO MS 2020.116 (ME CON HOAI AN)
5/20/2020300,000119862.200520.125634.Ung HO MA SO: 2020.117 (BE Nguyen Chi Thuc)
5/20/2020300,000MBVCB413276988.Ung ho MS 2020.117 be Nguyen Chi Thuc.CT tu 0591000284903 LE THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/20/2020300,000Sender:01310012.DD:200520.SHGD:10005500.BO:HOANG THANH HAI.UNG HO MS 2020.116
5/20/2020300,000210633.200520.092956.ung ho ms 2020.117 be nguyen chi thuc
5/20/2020300,000724846.200520.090918.MS 2020.111 (ung ho gia ding em Hue)
5/20/2020300,000208363.200520.084318.MS 2020.116
5/20/2020300,000080233.200520.081823.MS 2020.117 ung ho be Nguyen Chi Thuc
5/20/2020300,000739732.200520.081355.MS 2020.111 (UNG HO GIA DINH E HUE)-200520-08:13:54 739732
5/20/2020300,000MBVCB413087479.ung ho MS 2020.117 (ung ho be Nguyen Chi Thuc).CT tu 0341001784576 HA THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/20/2020300,000MBVCB413075259.MS 2020.117 (ung ho be Nguyen Chi Thuc).CT tu 0371000407162 NGUYEN HOAN PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/20/2020300,000MBVCB413070123.ung ho MS 2020.117(ung ho be Nguyen Chi Thuc)).CT tu 0911000011146 TRAN THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/20/2020300,000394778.200520.064658.Ung ho MS 2020.117 FT20141841058417
5/20/2020300,000IBVCB.2005201018401001.NGUYEN THI VAN HA.UNG HO MS 2020.104 (ung ho cha con a Long)
5/20/2020500,000IBVCB.1905200052885001.BTQT 39PhanNguQ1HCM MS 2020.116 me con HOAI AN, Ha Noi.
5/20/2020500,000821412.200520.212721.Ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue FT20142737637406
5/20/2020500,000MBVCB413832100.Tom C tang MS 2020.117 ( em Nguyen Chi Thuc).CT tu 0011001912955 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/20/2020500,000797818.200520.203009.Ung ho MS 2020.117 ung ho be Nguyen Chi Thuc FT20142741060281
5/20/2020500,000IBVCB.2005200241661005.NGUYEN THI TAM.Ung ho MS 2020 .065 be tran duc tai
5/20/2020500,000IBVCB.2005200347301004.NGUYEN THI TAM.Ung ho MS 2020.068
5/20/2020500,000IBVCB.2005200222265003.NGUYEN THI TAM.Ung ho MS 2020.072
5/20/2020500,000MBVCB413659306.MS 2020.111 ( ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0071004333884 DUONG THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/20/2020500,000/Ref:P3260141189Y20{//}/Ref:P3260141189Y20{//}B/O:LE THI MINH TAM UNG HO MS 2020.113 BE LUU HUYNH THA NH THIEN DVC:LE THI MINH TAM
5/20/2020500,000MBVCB.413486930.UH MS 2020.117 ( be nguyen chi thuc ).CT tu 0021000264538 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/20/2020500,000IBVCB.2005200999905001.TRAN THI THU PHUONG.Ung ho MS 2020.094 ung ho Nguyen Viet Thanh Loc
5/20/2020500,000126199.200520.141837.MS2020.111
5/20/2020500,000Sender:01202021.DD:200520.SHGD:10003152.BO:NGUYEN THI THANH HA.995220052055529 UNG HO MS2020.117 BE NGUYEN CHI THUC
5/20/2020500,000Sender:01310005.DD:200520.SHGD:10012943.BO:BUI HUONG GIANG.BHG GUI MA SO 2020.117. BE NGUYEN TRI THUC
5/20/2020500,000Sender:01310001.DD:200520.SHGD:10012850.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2020.117 BE NGUYEN CHITHUC
5/20/2020500,000582730.200520.134958.Ung ho be Luu Huynh Thanh Thien - Ma so 2020.113 FT20141900508069
5/20/2020500,000Sender:01310012.DD:200520.SHGD:10011205.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.117 BE NGUYEN CHI THUC
5/20/2020500,000025851.200520.110352.Nguyen Quang Dung o Vinh Hoa-Phu Giao-Binh Duong ung ho MS 2020.111/ung ho gia dinh em Hue
5/20/2020500,000022371.200520.105859.Nguyen Quang Dung o Vinh Hoa-Phu Giao-Binh Duong ung ho MS 2020.117 be Nguyen Chi Thuc
5/20/2020500,000MBVCB413232021.Ung ho MS 2020.117 ( Ung ho be Nguyen Chi Thuc).CT tu 0011004310050 MAI THANH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/20/2020500,000MBVCB413228930.Ung ho MS 2020.116 (Me con Hoai An).CT tu 0011004310050 MAI THANH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/20/2020500,000MBVCB413228786.Tang ma so 2020.117 ( ung ho be Nguyen Chi Thuc).CT tu 0931004202134 LE THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/20/2020500,000212793.200520.095836.Ung ho MS 2020.117 ( ung ho be Nguyen Chi Thuc)
5/20/2020500,000647815.200520.092401.Doan manh tien ung ho 2020.117 ung ho be nguyen chi thuc
5/20/2020500,000MBVCB413119544.ung ho MS 2020.117.CT tu 0031000364799 pham thi thu hang toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/20/2020500,000267204.200520.082120.ung ho em Vo Thi Minh Hue thon Tu Cung, xa Tinh Khe, Quang Ngai
5/20/2020500,000049566.200520.074356.Ung ho MS 2020 117 ung ho be Nguyen Chi Thuc
5/20/2020500,000261924.200520.072605.ung ho MS2020.117 ( ung ho be Nguyen Chi Thuc)
5/20/2020500,000034343.200520.070859.Be nguyen chi thuc ms 2020 117
5/20/2020500,000393047.200520.062940.I ma 2020104 FT20141809870794
5/20/20201,000,000214243.200520.131425.LE THI THU HONG Chuyen tien ung ho MS 2020.111 (ung ho gd em Hue)
5/20/20201,000,000IBVCB.2005200096749002.TRAN THI THANH THAO.Ung ho MS 2020.111 gia dinh em Hue
5/20/20201,000,000417594.200520.082753.MS 2020.117 goi chau nguyen tri thuc FT20141608033406
5/20/20201,000,000578767.200520.072550.UNG HO MS 2020117 BE NGUYEN CHI THUC
5/20/20202,000,000DANG THI PHUONG NT UNG HO, 2020(116): 1.000.000D; 2020(117): 1.000.000D
5/20/20202,000,000417266.200520.082708.Giup ms 2020117 be nguyen chi thuc FT20141802357632
5/20/20203,000,000Sender:79303008.DD:200520.SHGD:10011610.BO:LUONG THI TUYET TRINH.D.T.NGOC THUY UNG HO MS 2020.116 MS 2020.113 MS 2020.112
5/20/20203,300,000767222.200520.122230.UNG HO MS 2020.107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117 MOI TH 300.000-200520-12:22:29 767222

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

 
NgàySố tiền Thông tin ủng hộ
11-05-2020 06:08:14200,000CT DEN:013200056378 MBVCB.405056114.984420.Ung ho MS 2020.108 ung ho em Nguyen Quang Tuyen Vietnamnet ngay 11 05 2020.
11-05-2020 07:11:32200,000Ung ho MS 2020.108 (ung ho em Nguyen Quang Tuyen)
11-05-2020 09:02:4610,000Le Duc Anh chuyen tien
11-05-2020 09:28:401,000,000CT DEN:013209148952 VIETTEL 400300 LIENNH 200511 200511093726668 400201 Ung Ho NGuyen QUan Tuyen MS2020 108
11-05-2020 10:05:18100,000Do Tien Vu chuyen tien ung ho MS 2020.104 (ung ho cha con anh Long)
11-05-2020 10:22:39100,000CT DEN:013203626683 IBFT gui MS 2020. 104
11-05-2020 10:50:2450,000LPT ung ho MS 2020108  em Nguyen Quang Tuyen
11-05-2020 11:12:5015,000UNG HO 3MS : 2020.106 , 2020.107 , 2020.108
11-05-2020 11:54:13100,000Ung ho MS 2020.104 (ung ho cha con anh Long)
11-05-2020 12:05:08300,000Do Thi Bich Thuy ung ho ma 2020.108 em Nguyen Quang Tuyen
11-05-2020 13:00:09200,000ung ho MS 2020.108 (ung ho em Nguyen Quang Tuyen)
11-05-2020 13:44:47200,000CT DEN:013213582799 Ung ho ms 2020.108 Nguyen Quang Tuyen FT20132853201002
11-05-2020 14:10:552,000,000ung ho ma so 2020108 em Nguyen Quang Tuyen thuong em lam
11-05-2020 14:49:451,000,000UNG HO MS 2020.103(200.000D);MS2020.105(200.000D);MS2020.106(200.000D);MS2020.107(200.000D);MS2020.108(200.000D)
11-05-2020 16:38:0650,000Le Ngo Ngoc Thu chuyen tien ung ho MS 2020.108 (em Nguyen Quang Tuyen)
12-05-2020 05:50:04200,000CT DEN:013300081327 MBVCB.406184893.235661.Ung ho MS 2020.109 ung ho me con co Mac Vietnamnet ngay 12 5 2020.CT tu 007
12-05-2020 06:55:391,000,000ung ho MS 2020.109 ( me con co Mac )
12-05-2020 07:22:22150,000CT DEN:071604279141 Vietinbank 114000161718 STA ungho ms2020 108 em Nguyen Quang Tuyen
12-05-2020 08:07:2750,000Ho Van Minh chuyen tien ung ho me con co mac
12-05-2020 08:12:08200,000Phan Thi Thu Ha chuyen tien ung ho MS 2020.109
12-05-2020 11:37:40200,000So GD goc: 10004824 Ung ho be LE HOANG GIA TUONG (MS 2020.100) tai CONG THUONG VN CN DONG DA
12-05-2020 11:37:40200,000So GD goc: 10004823 Ung ho be DANG KHOA (MS 2019.395) tai CONG THUONG VN CN DONG DA
12-05-2020 11:41:03200,000CT DEN:512205694685 MS 2020.109 ung ho me con co Mac thu
12-05-2020 13:25:082,000,000ung ho ma so 2020109 me con co Mac thuong co lam
12-05-2020 14:07:16500,000UNG HO MS2020.107 (UNG HO EM PHAM THI PHUONG )
12-05-2020 14:10:275,000UNG HO MS 2020.109
12-05-2020 15:13:56500,000UNG HO MS 2020 108, UNG HO EM NGUYEN QUANG TUYEN, CHUC EM SOM KHOI BENH
12-05-2020 16:15:392,000,000So GD goc: 10001729 IBMS 2020.104- UNG HO CHA CON ANH LONG
12-05-2020 16:21:51100,000Le Thu Huong chuyen tien ung ho ms 2020.104 cha con a long
12-05-2020 16:26:1250,000CT DEN:013303595934 MS 2020.104 Tro Duyen Cha Con Anh Long tinh Ha Tinh bi Suy Than
12-05-2020 22:07:27300,000MS 2020.104 ung ho cha con anh long
12-05-2020 22:19:5250,000LPT ung ho MS 2020109 ung ho me con co Mac
13-05-2020 05:47:27200,000CT DEN:013400095138 MBVCB.407140987.472931.Ung ho MS 2020.110 ung ho be Tran Khanh Don Vietnamnet ngay 13 5 2020.CT tu
13-05-2020 06:07:57300,000Ung ho MS 2020.110 ( Be Tran Khanh Don)Le Dinh Quang DD 0903785602
13-05-2020 07:52:12200,000Ung ho Ms2020.110( ung ho be Tran Khanh Don)
13-05-2020 08:58:4710,000Le Duc Anh chuyen tien
13-05-2020 10:28:09200,000So GD goc: 10004357 Ung ho MS 2020.109  me con co Mac
13-05-2020 10:56:30500,000So GD goc: 10000336 UNG HO MS 2020104 CHA CON ANH LONG
13-05-2020 11:06:292,000,000ung ho ma so 2020110 be Tran Khanh Don thuong be lam
13-05-2020 13:19:18200,000MS2020.104(ung ho cha con anh Long)
13-05-2020 13:45:59300,000ung ho be Nam Trieu ma so 2020.105
13-05-2020 14:21:3850,000LPT ung ho MS 2020110 Ung ho be Tran Khanh Don
14-05-2020 05:45:27200,000CT DEN:013500096738 MBVCB.408010818.696345.Ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue Vietnamnet ngay 14 5 2020.CT tu 0
14-05-2020 06:30:52100,000CT DEN:013506021226 MS 2020 111 ung ho gia dinh e Hue
14-05-2020 06:37:241,200,000CT DEN:013423720701 MS 2020111 gia dinh em Hue
14-05-2020 06:47:051,000,000Nguyen Duc Bach chuyen ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
14-05-2020 06:48:01500,000ung ho MS 2020 .111 gia dinh em Hue
14-05-2020 06:49:29200,000Quach Ngoc Phuong Giang chuyen tien ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
14-05-2020 06:50:00100,000CT DEN:064511830016 Vietinbank 114000161718 ung ho ms 2020 111 chuc gd e mau vuot qua kho khan cam on bao nhe
14-05-2020 06:54:23200,000ung ho MS 2020.111
14-05-2020 06:58:01100,000CT DEN:065323667767 Vietinbank 114000161718 DINH VAN TIEN chuyen khoan
14-05-2020 07:02:58200,000CT DEN:013500810676 Ung ho gia dinh em Hue
14-05-2020 07:08:155,000,000ung ho ma so 2020111 gia dinh em Hue rang len thuong em lam
14-05-2020 07:19:11500,000CT DEN:013507819006 ung ho tu thien FT20135868074114
14-05-2020 07:26:33200,000Ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
14-05-2020 07:36:02100,000Le Van Thuan chuyen tien ung ho gia dinh e Hue MS2020111
14-05-2020 07:48:01300,000Ung ho gia dinh em Hue (MS 2020.111)
14-05-2020 07:56:29200,000CT DEN:075130212159 Vietinbank 114000161718 DO THI THU Ung ho em Hue MS 2020 111
14-05-2020 08:04:16200,000Ung ho MS 2020111 Ung ho gia dinh em Hue
14-05-2020 08:05:22500,000Ung ho MS 2020.111(Gia dinh em Hue)Le Dinh Quang DD 0903785602
14-05-2020 08:18:52200,000Ung ho MS 2020.111
14-05-2020 08:25:56200,000Dao Thi Hanh chuyen tien M S 2020 111 ung ho gia dinh em hue
14-05-2020 08:26:02500,000MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
14-05-2020 08:26:581,000,000giup gd e Vo Thi Minh Hue sdt 0359564421 thon Tu Cung; xa Tinh Khe; Tp. Quang Ngai; tinh Quang Ngai
14-05-2020 08:29:081,000,000CT DEN:013508251191 UNG HO MS 2020.111 UNG HO GIA DINH EM HUE 140520 08 29 06 251191
14-05-2020 08:36:33200,000ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
14-05-2020 08:36:54200,000TRUONG THI QUYNH- CK UNG HO MS2020111 GD C HUE
14-05-2020 08:38:36200,000CT DEN:140056455476 ung ho gia dinh em Hue MS 2020111
14-05-2020 08:38:39100,000CT DEN:013500012424 MBVCB.408081062.713526.Ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue .CT tu 0341007074830 NGUYEN VAN TH
14-05-2020 08:40:59200,000Ung ho MS 2020.111
14-05-2020 08:45:33500,000ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
14-05-2020 08:50:411,000,000So GD goc: 10000182 Ung ho MS 2020.111
14-05-2020 08:54:49150,0002020.111
14-05-2020 08:55:48300,000CT DEN:013500016076 MBVCB.408095648.717526.MS 2020.111.CT tu 0281000624717 NGUYEN CONG NHU toi 114000161718 BAO VIETNAMN
14-05-2020 08:58:15300,000CT DEN:013508195814 ung ho e Hue MS 2020.111
14-05-2020 08:58:30300,000Phan Quoc Minh chuyen tien ung ho gia dinh chi Hue. cau mong gia dinh som vuot qua hoan nan
14-05-2020 09:03:49200,000Nguyen Thi Truc Giang chuyen tien
14-05-2020 09:03:50200,000CT DEN:013509254481 UNG HOMS 2020.111 UNG HO GIA DINH EM HUE 140520 09 03 44 254481
14-05-2020 09:04:1820,000ma so 2020111 ung ho gia dinh em vo thi minh hue
14-05-2020 09:05:42300,000CT DEN:013502889900 IBFT Ms.2020.111 ung ho gd e hue
14-05-2020 09:07:471,500,000CT DEN:013502874865 Ms2020.111 uh gd em Hue
14-05-2020 09:10:50500,000Ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
14-05-2020 09:16:2910,000UNG HO MS 2020.110, 2020.111
14-05-2020 09:18:28200,000Trinh Phuong Linh chuyen tien ung ho em Vo Thi Minh Hue
14-05-2020 09:21:00200,000PHAN DUY HOANG Chuyen tien
14-05-2020 09:22:16500,000MS 2020.111, UNG HO GIA DINH EM HUE
14-05-2020 09:27:17600,000CT DEN:013509135148 MS 2020 111 UH gdinh em Hue chuc e som vuot qua kho khan
14-05-2020 09:31:18300,000MS 2020.111
14-05-2020 09:35:541,000,000ung ho MS 2020111 ung ho gia dinh em Hue
14-05-2020 09:38:2310,000Le Duc Anh chuyen tien
14-05-2020 09:48:36300,000CT DEN:013502893629 IBFT Ung ho e Vo Thi Minh Hue.Quang Ngai
14-05-2020 09:50:44500,000CT DEN:094530221559 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 NGUYEN NGOC LANG chuyen khoan ung ho MS 2020 111 g
14-05-2020 09:51:57100,000UNG HO MS 2020111
14-05-2020 09:53:581,000,000CT DEN:013509259988 UNG HO MS 2020.111 140520 09 53 55 259988
14-05-2020 09:56:52200,000CT DEN:013509167849 MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue
14-05-2020 10:01:37500,000Dao Thi Dung chuyen tien ung ho gd e Vo Thi Minh Hue o Q Ngai
14-05-2020 10:16:161,000,000ung ho MS 2020.111
14-05-2020 10:20:27200,000CT DEN:140056471185 Ung ho ms 2020111 ung ho gia dinh em Hue
14-05-2020 10:23:3150,000MS 2020.111 Ba Cuong ung ho gia dinh em Hue
14-05-2020 10:28:551,000,000MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
14-05-2020 10:34:09500,000UNG HO GIA DINH EM HUE (MS 2020.111)
14-05-2020 10:44:361,000,000Nguyen Thi Van Ha chuyen tien ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
14-05-2020 10:51:08100,000Ho Van Minh chuyen tien giup gia dinh em hue
14-05-2020 11:10:132,000,000Bui Huu Duc chuyen tien MS 2020111 ( ung ho gia dinh em Hue)
14-05-2020 11:30:2050,000MS2020.111 ( ung ho gd em Hue )
14-05-2020 11:31:392,000,000So GD goc: 10006852 TC:507899877.MBVCB408214934.MS:2020111(ung ho gia dinh e Hue).CT tu 0671004132228 toi 114000161718 Bao Vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
14-05-2020 11:37:30200,000CT DEN:013500030359 Ung ho MS 2020.11 ung ho gia dinh em Hue
14-05-2020 11:41:37200,000CT DEN:013504331877 5615735489 Chuyen qua MoMo ung ho MS 2020111ung ho gia dinh em Hue
14-05-2020 11:58:29500,000NGUYEN VAN NAM Chuyen tienUH GIA DINH EM HUE
14-05-2020 12:07:06500,000CT DEN:013505344401 Ung ho gia dinh em Hue
14-05-2020 12:09:36100,000CT DEN:013505996005 ung ho MS 2020.111 gia dinhem Hue
14-05-2020 12:16:36100,000CT DEN:013512953106 MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue FT20135802905735
14-05-2020 12:17:061,000,000CT DEN:140056488942 Ung ho gia dinh em Hue MS 2020111
14-05-2020 12:17:53100,000Duong Thi My Tham chuyen tien ung ho MS 2020.111 ung hobgia dinh em Hue
14-05-2020 12:19:43100,000CT DEN:013512954327 Ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em hue FT20135404059817
14-05-2020 12:21:59200,000ung ho MS 2020.111
14-05-2020 12:23:18100,000UNG HO MS 2020.111 (UNG HO GIA DUNG EM HUE)
14-05-2020 12:27:05200,000CT DEN:122217454713 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ms 2020111 ung ho gd em Hue
14-05-2020 12:28:52300,000CT DEN:013512958042 ms 2020.111 FT20135950482730
14-05-2020 12:30:25100,000CT DEN:013512321836 MS 2020 111 Ung ho gd e Hue
14-05-2020 12:30:382,000,000CT DEN:013505355034 Ms 2020.111
14-05-2020 12:32:02200,000ung ho ms 2020.111 gd e hue
14-05-2020 12:34:04500,000CT DEN:013500062948 MBVCB.408275655.769338.ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue .CT tu 0021000253969 NGUYEN DUC BA
14-05-2020 12:34:48100,000Ung ho MS 2020.111 (gia dinh em Hue)
14-05-2020 12:36:3720,000CT DEN:123143455554 Vietinbank 114000161718 ung ho MS 2020 111
14-05-2020 12:36:48200,000CT DEN:013500063477 MBVCB.408278331.770063.ung ho MS 2020.111.CT tu 0201000710352 BUI THI KHANH HA toi 114000161718 BAO
14-05-2020 12:39:0550,000CT DEN:013512962055 ung ho MS 2020.111 FT20135887839063
14-05-2020 12:39:06100,000ung ho MS 2020.111 (ung ho gd em Hue)
14-05-2020 12:39:20200,000CT DEN:013500063930 MBVCB.408279983.770499.ung ho ms 2020.111.CT tu 0411001014639 PHAM VAN BINH toi 114000161718 BAO VIE
14-05-2020 12:39:25100,000CT DEN:013512277231 UNG HO MS 2020.111 UNG HO GD E HUE 140520 12 39 15 277231
14-05-2020 12:40:12100,000CT DEN:013512962464 Ung ho Ms 2020.111 FT20135404133094
14-05-2020 12:41:01200,000Ung ho gia dinh em Hue
14-05-2020 12:45:2850,000CT DEN:514136490033 ung ho MS 2020.111
14-05-2020 12:49:19200,000ung ho gia dinh em Hue MS 2020.111
14-05-2020 12:51:14100,000gui em vo thi minh hue; quang ngai
14-05-2020 12:52:42200,000Dinh Quy chia se voi gia dinh em Hue MS 2020.111
14-05-2020 12:57:07200,000CT DEN:013512968575 MS 2020.111 FT20135594965204
14-05-2020 12:57:19300,000Ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
14-05-2020 12:58:35100,000ung ho MS 2020.111
14-05-2020 13:00:24100,000CHU THI HIEN ung ho gia dinh e hue
14-05-2020 13:01:08200,000CT DEN:013500067839 MBVCB.408295793.774817.ung ho MS 2020.111 chuc em som vuot qua.CT tu 0071000946764 NGO ANH VU toi 11
14-05-2020 13:04:01200,000Ung ho MS 2020.111 Ban Vo Thi Minh Hue; Tu Cung; Tinh Khe; Quang Ngai
14-05-2020 13:09:43200,000Ung ho MS 2020111 ung ho gia dinh em Hue
14-05-2020 13:10:17200,000ung ho MS 2020.111
14-05-2020 13:16:05500,000gui den gia dinh Vo Thi Minh Hue 25t Quang Ngai
14-05-2020 13:18:33300,000Gui gia dinh Vo Thi Minh Hue 25t Quang Ngai
14-05-2020 13:23:21200,000MS 2020.111
14-05-2020 13:24:00100,000CT DEN:140056495829 ung ho MS 2020111 gia dinh em Hue
14-05-2020 13:24:19100,000So GD goc: 10009405 IBUNG HO MS 2020.111 (UNG HO GIA DINH EM HUE)
14-05-2020 13:29:1750,000So GD goc: 995220051454578 995220051454578 - MS 2020.111
14-05-2020 13:29:355,000,000CT DEN:013506849267 ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
14-05-2020 13:34:17200,000CT DEN:013513982568 Ung ho em Vo Thi Minh Hue FT20135872840019
14-05-2020 13:34:45500,000ung ho MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue Quang Ngai)
14-05-2020 13:37:47100,000ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em hue
14-05-2020 13:43:13200,000CT DEN:013506036634 ung ho Vo Thi Minh Hue
14-05-2020 13:43:27200,000CT DEN:133842696936 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue
14-05-2020 13:44:58300,000MS 2020. 111( UH gia dinh e Hue)
14-05-2020 13:45:59100,000ung ho gia dinh em hue MS 2020.111
14-05-2020 14:03:36200,000Ung ho em Vo Thi Minh Hue; thon Tu Cung; xa Tinh Khe; Quang Ngai
14-05-2020 14:05:43500,000MS 2020.111 (Ung ho gia dinh em Hue )
14-05-2020 14:06:49100,000CT DEN:013514997446 CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 114000161718 BAO VIETNAMNET FT20135196354781
14-05-2020 14:11:01200,000Ung ho GD em Vo T Minh Hue MS 2020.111
14-05-2020 14:12:05300,000CT DEN:013500036999 ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
14-05-2020 14:12:20500,000CT DEN:013507053169 Chuyen tien ubg ho ma so 2020.111 e Hue
14-05-2020 14:12:31200,000MS 2020.111 (Ung ho gia dinh em Hue)
14-05-2020 14:14:27200,000CT DEN:013514001315 MS 2020111 FT20135270408790
14-05-2020 14:18:47100,000Ung ho MS 2020.111
14-05-2020 14:27:2848,000CT DEN:013500085658 MBVCB.408365547.794558.ung ho ms 2020.111 ung ho gd em hue .CT tu 0101001154001 PHAN TUAN HIEU to
14-05-2020 14:30:34200,000CT DEN:013514414882 Chuc chi luon manh khoe de ganh vac gia dinh
14-05-2020 14:34:31100,000CT DEN:013500087486 MBVCB.408372351.796589.MS 2020.111 ung ho gia dinh em hue .CT tu 0061001062613 NGUYEN THI THU HANG
14-05-2020 14:38:01150,000CT DEN:514146538309 MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
14-05-2020 14:38:28100,000CT DEN:013514423491 Nam mo a di da phat
14-05-2020 14:41:54100,000TRINH VIET CANH ung ho minh hue quang ngai
14-05-2020 14:43:0210,000,000MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
14-05-2020 14:44:041,000,000Nguyen Thanh Thuy chuyen tien ung ho MS 2020.111 ( ung ho e Hue)
14-05-2020 14:49:19500,000MS 2020.111 (ung ho gd VoT Minh Hue
14-05-2020 14:53:07100,000ung ho MS 2020.111
14-05-2020 14:56:07100,000MS 2020.111(ung ho gia dinh em hue)
14-05-2020 14:57:49500,000ung ho gia dinh em Hue (MS 2020.111)
14-05-2020 14:59:25200,000CT DEN:013514448125 Ung ho MS 2020 111 e hue
14-05-2020 15:01:38100,000ung ho ms 2020.111
14-05-2020 15:07:40100,000CT DEN:013515031046 Ung ho MS 2020.111 gia dinh em Hue FT20135950032080
14-05-2020 15:13:21500,000CT DEN:013515034459 Ung ho ms 2020.109 co Mac chau Manh. Nam mo bon su thich ca mau ni phat FT20135021640720
14-05-2020 15:14:01100,000CT DEN:013515464840 ung ho MS 2020 111
14-05-2020 15:20:52300,000CT DEN:013508099890 ung ho gia dinh em Hue
14-05-2020 15:29:192,000,000HOANG THI MINH TAM, UNG HO CHA CON ANH LONG - MA SO 2020.104
14-05-2020 15:34:04200,000CT DEN:200514445578 ung ho MS 2020.111
14-05-2020 15:44:30200,000MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
14-05-2020 15:50:52200,000CT DEN:013515057363 Ms 2020.111 FT20135313227355
14-05-2020 15:57:54500,000Nguyen Quoc Viet chuyen tien ho tro e Vo Thi Minh Hue
14-05-2020 16:14:301,000,000So GD goc: 10004506 IBUNG HO MS 2020.111 (GIA DINH E HUE)
14-05-2020 16:15:53200,000CT DEN:013509015873 IBFTA 200514000030502 Giup do ban VO THI MINH HUE
14-05-2020 16:29:23300,000CT DEN:013516561942 MS 2020 111
14-05-2020 16:30:27100,000CT DEN:013509152738 MS 2020.111 Gui tang gia dinh chi Hue
14-05-2020 16:37:232,000,000Nguyen Huu Hien Binh chuyen tien ung ho MS 2020.111 ( ung ho gia dinh em Vo Thi Minh Hue )
14-05-2020 16:51:09200,000mong chi Hue va gd manh khoe
14-05-2020 16:56:29200,000CT DEN:165121713779 Vietinbank 114000161718 TRAN QUOC CONG chuyen khoan
14-05-2020 17:04:3150,000LPT ung ho MS 2020111 ung ho gia dinh em Hue
14-05-2020 17:06:16100,000ung ho em Hue ms 2020.111
14-05-2020 17:22:2650,000CT DEN:013500031177 MBVCB.408549961.845109.ms 2020.111.CT tu 0451000431776 LUU VAN DONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET
14-05-2020 17:32:00100,000MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
14-05-2020 17:34:00200,000MS 2020.111 ung ho gia dinh em hue
14-05-2020 17:38:521,000,000Anh Toan Dong Nai ung ho MS2020110 Be Tran Khanh Don
14-05-2020 17:42:121,000,000CT DEN:013517894216 Ung ho gd e Hue o Q N
14-05-2020 17:47:18200,000ung ho vo thi minh hue
14-05-2020 17:52:251,000,000Phan Chinh Quy chuyen tien MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
14-05-2020 17:58:28100,000MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
14-05-2020 17:58:55100,000MS 2020.111 ung ho gia dinh chi Hue
14-05-2020 17:59:05300,000ung ho MS 2020.111
14-05-2020 18:03:58100,000CT DEN:013518681832 Ung ho MS 2020 111
14-05-2020 18:07:301,500,000Nguyen Van Duc chuyen tien ung ho gia dinh em Hue MS 2020.111
14-05-2020 18:22:54100,000CT DEN:013518701453 Ung ho MS 2020 111
14-05-2020 19:16:13200,000CT DEN:013500053720 MBVCB.408648318.869881.MS 2020.111 ung ho gia dinh em hue .CT tu 0211000458000 VU HAI QUAN toi 1140
14-05-2020 19:24:00100,000MS 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
14-05-2020 19:30:29100,000MS 2020.111
14-05-2020 19:45:28200,000CT DEN:013500059270 MBVCB.408670021.875993.ung ho MS 2020.111 Ung ho gia dinh e Hue .CT tu 0341007105239 VU HAI DUONG t
14-05-2020 19:46:57200,000CT DEN:013519170977 Ung ho gd e Hue FT20135169893080
14-05-2020 20:08:46150,000CT DEN:013520367994 Ungho
14-05-2020 20:13:28300,000Nguyen Thi Nhung chuyen tien ung ho MS2020.111( ung ho gia dinh em Hue )
14-05-2020 20:14:16300,000MS 2020.111 ( ung ho gia dinh em Hue)
14-05-2020 20:19:15100,000MS 2020.111 ung ho gia dinh em hue
14-05-2020 20:21:52200,000Ung ho Ma so 2020.111 (ung ho gia dinh em Hue)
14-05-2020 20:26:07300,000CT DEN:013520809420 Ung ho
14-05-2020 20:42:4550,000CT DEN:013500069836 MBVCB.408713201.887455.ung ho gia dinh em Hue.CT tu 0271001035729 TRUONG THI DAO toi 114000161718 BA
14-05-2020 20:44:10200,000CT DEN:013520193457 Ung ho MS 2020.111. gia dinh em Hue FT20136168626069
14-05-2020 20:45:40500,000MS 2020.111 (ung ho gia dinh em hue)
14-05-2020 20:55:44200,000CT DEN:205058545465 Vietinbank 114000161718 STA ungho Ms2020 111 ungho gia dinh em Hue
14-05-2020 20:58:451,000,000CT DEN:013520199122 Ung ho ms 2020 111 ung ho Gd em hue FT20136767348112
14-05-2020 21:16:57200,000Ung ho MS 2020.111 ( gia dinh chi Hue).
14-05-2020 21:24:34100,000CT DEN:013521208645 MS 2020.111 ung ho gia dinh c Hue FT20136282703737
14-05-2020 21:31:43300,000CT DEN:013514949477 IBFT UNG HO GIA DINH EM HUE
14-05-2020 21:34:44100,000Than Thi Mai Huong chuyen tien uh ms 2020.111( ung ho gia dinh em hue)
14-05-2020 21:46:28500,000CT DEN:214054897782 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 MS 2020111
14-05-2020 22:12:35200,000Do Van Tri vinh tuong vinh phuc ung ho gia dinh em hue
14-05-2020 22:23:43200,000ung ho ms 2020.111(ung ho gia dinh em hue)
14-05-2020 22:24:59100,000ung ho gia dinh Hue
14-05-2020 22:29:57200,000Ung ho gia dinh e Hue TP Quang Ngai
14-05-2020 22:31:39200,000CT DEN:013522229438 MS 2020.111 ung ho gia dinh em hue FT20136395087006
14-05-2020 22:48:14200,000MS 2020.111 (ung ho gia dinh em hue) chuc e va gia dinh luon manh khoe
15-05-2020 00:51:26100,000CT DEN:013523239366 Ung ho MS 2020.111 gia dinh em Hue FT20136890774808; thoi gian GD:14/05/2020 23:25:45
15-05-2020 00:53:09500,000CT DEN:013516774727 HA THANH BINH CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET; thoi gian GD:14/05/2020 23:46:32
15-05-2020 01:25:46200,000CT DEN:515026729263 MS2020.111 ung ho gia dinh chi HUE
15-05-2020 02:36:41200,000CT DEN:013602252752 MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue FT20136369703004
15-05-2020 02:56:23300,000CT DEN:013602253163 Ung ho gd e Hue FT20136040304334
15-05-2020 04:02:43100,000CT DEN:013600095644 MBVCB.408832291.916281.ung ho MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue .CT tu 0251002686997 LE CONG TRI t
15-05-2020 05:25:12300,000Chuyen tien ung ho chau Do Bao Thy ms 2020.112
15-05-2020 05:35:12500,000Tran Ngoc Thinh chuyen tien ung ho ms 2020.112 chau do bao thy
15-05-2020 06:00:132,000,000ung ho ma so 2020112 be Do Bao Thy thuong be lam
15-05-2020 06:12:17100,000Ung ho MS 2020.111(ung ho gia dinh em Hue)
15-05-2020 06:15:27200,000CT DEN:013600097176 MBVCB.408842102.917981.Ung ho MS 2020.112 ung ho be Do Bao Thy Vietnamnet ngay 15 5 2020.CT tu 007
15-05-2020 06:16:045,000,000ung ho MS 2020.111 (gia dinh em Hue)
15-05-2020 06:26:23100,000Ung ho MS 2020.111 (ung ho gd em Hue)
15-05-2020 06:33:181,000,000ung ho MS 2020.112 ( ung ho be Do Bao Thy )
15-05-2020 06:38:37200,000CT DEN:013606260067 MS 2020.111 FT20136370504670
15-05-2020 06:46:53300,000NGUYEN THI MEN Chuyen tien ung ho ms 2020.112. be Do Bao Thy . chuc con nhanh khoe lai
15-05-2020 07:14:341,000,000BUI THI KIM THUY Chuyen tienGhi ro ung ho MS 2020.112 (Ghi ro Ung ho be Do Bao Thy
15-05-2020 07:50:16500,000MS 2020111 ung ho gia dinh em Hue
15-05-2020 07:51:55100,000VU THI THANH PHUONG Chuyen tien ung ho MS 2020.105 be Nam Trieu
15-05-2020 08:39:2510,000Le Duc Anh chuyen tien
15-05-2020 08:59:37100,000DO LE VINH QUAN Chuyen tien ung ho ms 2020.112 be Do B. Thy
15-05-2020 09:01:08200,000ung ho Vo Thi Minh Hue sdt 0359564421
15-05-2020 09:01:091,000,000So GD goc: 10003755 TC:001419.NGUYEN BICH THUY UNG HO BE QUACH KHA HAN MS 2020.076
15-05-2020 09:01:55100,000DO LE VINH QUAN Chuyen tien ung ho ms 2020.111 e Hue
15-05-2020 09:08:3750,000Ho Van Minh chuyen tien ung ho be do bao thy
15-05-2020 09:10:08200,000Nguyen Thi Hong Cam chuyen tien ung ho MS2020112 (ung ho be Do Bao Thi)
15-05-2020 09:12:04150,000DO LE VINH QUAN Chuyen tien ung ho ms 2020.107 e P.Thi.Phuong
15-05-2020 11:13:16500,000CT DEN:013611374270 ung ho ma so 2020.110 be tran khanh don FT20136041050136
15-05-2020 11:21:4750,000LPT ung ho MS 2020112 Ghi ro Ung ho be Do Bao Thy
15-05-2020 11:51:51500,000Tran Thi Phuong chuyen tien ung ho gia dinh em Hue o Quang Ngai MS 2020.111
15-05-2020 12:22:55500,000CT DEN:013600074799 MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue
15-05-2020 12:32:20100,000ms 2020.112 ung ho be Do Bao Thy
15-05-2020 13:03:43500,000CT DEN:013606604600 ung ho gia dinh e Hue
15-05-2020 13:22:38300,000CT DEN:131745585743 Vietinbank 114000161718 VO THI THU HONG chuyen khoan ung ho ma so 2020 111 ung ho gd em Hue
15-05-2020 13:25:26500,000Ung ho MS 2020.111
15-05-2020 13:43:08100,000CT DEN:133818537479 Vietinbank 114000161718 TRUONG THI HUE chuyen khoan Chuc chi may man a
15-05-2020 14:00:015,000UNG HO MS 2020.112
15-05-2020 14:07:21500,000MS2020.111 UNG HO GIA DINH EM HUE
15-05-2020 14:32:56200,000CT DEN:013607143219 MS 2020.112 be Do Bao Thy
15-05-2020 14:49:271,000,000CT DEN:013607671486 Chuyen tien ung ho MS 2020.108 em Nguyen Quang Tuyen
15-05-2020 14:51:23500,000CT DEN:013607673220 Chuyen tien ung ho MS 2020.112 be Do Bao Thy
15-05-2020 14:52:37500,000CT DEN:013607674197 Chuyen tien ung ho MS 2020.110 be Tran Khanh Don
15-05-2020 15:01:24500,000DUONG  THI QUYNH Chuyen tien ung ho MS 2020.112 (ung ho be do bao thy)
15-05-2020 18:11:47200,000CT DEN:013618610344 Ung Ho GD e Hue FT20136950717052
15-05-2020 18:39:0730,000ung ho MS 2020110 be Tran Khanh Don
15-05-2020 19:02:4930,000MS2020098 anh Vo Van Thin
15-05-2020 19:03:3230,000MS2020086 chi Hoa o Phu Tho
15-05-2020 20:04:12200,000UNG HO MS 2020.111 UNG HO GIA DINH EM HUE
15-05-2020 20:35:29200,000CT DEN:013600089424 MBVCB.409634627.130514.ms 2020.111 ung ho gia dinh em Hue.CT tu 0031000350890 DO DUY KHANH toi 11400
15-05-2020 21:04:55200,000CT DEN:013621688386 Ung ho MS 2020.104 ung ho cha con anh long FT20137168700660
15-05-2020 21:54:53200,000Ung ho chau Do Bao Thy MS 2020112
16-05-2020 06:32:28200,000CT DEN:013700021433 MBVCB.409782200.165714.Ung ho MS 2020.113 ung ho be Luu Huynh Thanh Thien Vietnamnet ngay 16 5 202
16-05-2020 07:36:10200,000MS 2020.113
16-05-2020 07:50:001,000,000CT DEN:516097175989 MS.2020.110 Ung ho be Tran Khanh Don
16-05-2020 07:51:04700,000CT DEN:516147176235 MS.2020.107 Ung ho em Pham Thi Phuong
16-05-2020 07:54:46500,000Do Thi Bich Thuy ung ho MS 2020.112 be Do bao Thy
16-05-2020 08:10:16100,000CT DEN:013700030283 MBVCB.409824383.175559.MS2020.111.CT tu 0281000536291 NGUYEN THI DIEU MINH toi 114000161718 BAO VIET
16-05-2020 08:22:30200,000CT DEN:013700032254 MBVCB.409832611.177647.ung ho MS 2020113 ung ho be Luu HUYNH THANH THIEN.CT tu 0181002511616 NGUYEN
16-05-2020 09:27:25500,000ung ho ma so 2020_111 gia dinh em hue
16-05-2020 09:49:25200,000CT DEN:013709810008 Ung ho MS 2020.104 Ung ho cha con anh Long FT20137199215094
16-05-2020 09:54:44100,000ung ho MS 2020.113 (be Luu Huynh Thanh Thien)
16-05-2020 10:28:04100,000CT DEN:013710213109 Chuyen tien tu ViettelPay
16-05-2020 11:51:471,000,000ung ho ma so 2020113 be Luu Huynh Thanh Thien thuong be lam
16-05-2020 13:13:38200,000CT DEN:516177293377 MS 2020.113 ung ho be LUU HUYNH THANH THIEN thu
16-05-2020 13:34:271,000,000CT DEN:013713366834 Ung ho em Nguyen Quang Tuyen
16-05-2020 17:29:43200,000ung ho MS 2020.113 (ung ho be Luu Huynh Thanh Thien)
16-05-2020 18:35:04200,000CT DEN:182919031235 Vietinbank 114000161718 NGUYEN THI HUONG chuyen khoan MS20208 108 ung ho em Nguyen Quang Tuyen
16-05-2020 21:03:25500,000ung ho MS 2020.113 (be Luu Huynh Thanh Thien)
16-05-2020 22:15:39500,000CT DEN:221057421731 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2020 112 Do Bao Thy
16-05-2020 22:41:2750,000Ung ho ma so 2020.113 (be Luu Huynh Thanh Thien)
17-05-2020 00:49:42500,000ung ho ms 2020.113 be luu huynh thanh thien; thoi gian GD:16/05/2020 22:49:33
17-05-2020 01:12:5230,000MS 2020.113 (Ghi ro Ung ho be Luu Huynh Thanh Thien
17-05-2020 05:55:09300,000MS 2020114 ( gia dinh anh Hai)
17-05-2020 06:45:26200,000CT DEN:013800096662 MBVCB.410523045.356790.Ung ho MS 2020.114 ung ho gia dinh anh Hai Vietnamnet ngay 17 5 2020.CT tu
17-05-2020 07:23:55200,000CT DEN:013800222603 MS 2020.114 gia dinh anh Hai
17-05-2020 07:27:48100,000ung ho Ma so 2020.114 (gia dinh anh Hai)
17-05-2020 07:51:1350,000CT DEN:517087513333 Ung ho MS 2020.114
17-05-2020 08:42:30100,000CT DEN:083625429684 Vietinbank 114000161718 NGUYEN THI HUE chuyen khoan
17-05-2020 09:07:41300,000CT DEN:090303480937 LE VAN HANH
17-05-2020 09:24:11200,000CT DEN:517177532519 ung ho MS 2020.114 gia dinh anh Hai
17-05-2020 09:34:2950,000Ho Van Minh chuyen tien ung ho anh hai
17-05-2020 09:49:47200,000CT DEN:013800013891 MBVCB.410618315.375373.ung ho ms 2020.114.CT tu 0821000064860 DAO THI THANH toi 114000161718 BAO VIE
17-05-2020 10:30:41200,000CT DEN:102558707501 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue Quang Ng
17-05-2020 10:46:49200,000Nguyen Thi Nga chuyen tien tu thien
17-05-2020 11:11:002,000,000ung ho ma so 2020114 gia dinh anh Hai thuong anh chi lam
17-05-2020 11:37:27300,000CT DEN:013800031316 MBVCB.410690259.394314.khanh vy ung ho MS2020.111 gia dinh em hue.CT tu 0621000410631 NGUYEN VAN TAM
17-05-2020 17:17:45300,000CT DEN:013810719233 200517000022087 Ung Ho Gia Dinh E Hue MS 2020.111 ZP5MBQ094BJN
17-05-2020 19:26:1850,000ung ho ms 2020.111
17-05-2020 20:30:27200,000ung ho gia dinh anh Hai; MS 2020.114
17-05-2020 20:33:12200,000ung ho be Tran Quoc Hoang; MS 2020.090
17-05-2020 21:17:57200,000LAM VAN DAT Chuyen tien ung ho MS 2020.113
17-05-2020 21:18:38200,000LAM VAN DAT Chuyen tien ung ho MS 2020.114
18-05-2020 06:13:17200,000CT DEN:013900035249 MBVCB.411121639.507175.Ung ho MS 2020.115 ung ho be Soc Kha Vietnamnet ngay 18 5 2020.CT tu 007100
18-05-2020 07:08:58150,000ung hoMS 2020.115(Ung ho be Soc Kha)
18-05-2020 08:18:491,000,000So GD goc: 10004419 IBUNG HO MS 2020.115 UNG HO BE SOC KHA
18-05-2020 09:05:21100,000MS 2020.115 (Ung ho be Soc Kha)
18-05-2020 10:05:39100,000CT DEN:013903008536 MS 2020.115 ung ho be SOC KHA
18-05-2020 10:08:44300,000ung ho ms 2020.111 ( ung ho gia dinh em hue )
18-05-2020 10:17:04500,000LE VAN QUANG VINH Chuyen tien ung ho MS2020.104 (cha con a Long)
18-05-2020 12:28:23100,000CT DEN:013912364712 Chuyen tien tu ViettelPay
18-05-2020 12:52:1050,000Ho Van Minh chuyen tien ung ho be soc kha
18-05-2020 13:36:5015,000UNG HO 3MS : 2020.113,2020.114, 2020.115
18-05-2020 15:36:22500,000ung ho em Hue MS 2020.111
18-05-2020 19:48:4850,000LPT ung ho MS 2020113  Ung ho be Luu Huynh Thanh Thien
18-05-2020 19:50:3050,000LPT ung ho MS 2020114 gia dinh anh Hai
18-05-2020 19:51:3950,000LPT ung ho MS 2020115 Ung ho be Soc Kha
18-05-2020 19:56:3010,000Le Duc Anh chuyen tien
18-05-2020 21:33:372,000,000ung ho ma so 2020115 be Soc Kha thuong be lam
19-05-2020 00:51:50200,000CT DEN:180057014687 ung ho ma so 2020 111 ung ho gia dinh em hue; thoi gian GD:18/05/2020 23:54:09
19-05-2020 00:52:15200,000CT DEN:190057014902 2020 108 ung ho en nguyen quang tuyen; thoi gian GD:19/05/2020 00:02:25
19-05-2020 00:52:23200,000CT DEN:190057014934 2020 094 ung ho em nguyet viet thanh loc; thoi gian GD:19/05/2020 00:04:48
19-05-2020 00:52:52200,000CT DEN:190057015138 2020 053 ung ho be minh khang; thoi gian GD:19/05/2020 00:14:16
19-05-2020 05:34:10500,000UH me con Hoai An
19-05-2020 05:51:35200,000CT DEN:014000050922 MBVCB.412124717.748330.Ung ho MS 2020.116 ung ho Me con Hoai An Vietnamnet ngay 19 5 2020.CT tu 00
19-05-2020 06:22:48200,000ung ho Ma so 2020.116 (me con be Hoai An)
19-05-2020 06:45:00200,000CT DEN:014000052961 MBVCB.412135429.750593.ungho.MS 2020.116.CT tu 0071000945985 TRAN HUU LOC toi 114000161718 BAO VIETN
19-05-2020 07:04:00200,000Ung ho MS 2020.116 (me con Hoai An)
19-05-2020 07:23:35500,000Ung ho MS 2020.116 ( Me con Hoai An) Le Dinh Quang DD 0903785602
19-05-2020 08:10:14300,000So GD goc: 10001936 MS 2020.116.me con Hoai An
19-05-2020 08:21:54200,000ung ho MS 2020.116 (me con Hoai An)
19-05-2020 08:41:20100,000So GD goc: 995220051939231 995220051939231 - MS 2020 116 HOAIAN
19-05-2020 08:42:17100,000So GD goc: 995220051939277 995220051939277 - MS2020 115 TRAN KHANH DON
19-05-2020 08:48:51200,000MB ung ho MS. 2020 116 ( Me con Hoai An)
19-05-2020 09:31:28500,000ung ho MS 2020 116 me con Hoai An
19-05-2020 10:32:251,000,000So GD goc: 995220051953521 995220051953521 - ung ho MS 2020.116
19-05-2020 10:42:31300,000ung ho MS 2020.116 (me con Hoai An)
19-05-2020 10:58:42500,000CT DEN:014003685232 Chuyen tien ung ho me con be Hoai An ma so 2020.116
19-05-2020 11:13:0850,000LPT ung ho MS 2020116 Me con Hoai An
19-05-2020 11:25:11300,000Le Xuan Van ck ung ho MS 2020.116 (me con Hoai An)
19-05-2020 11:59:402,000,000ung ho ma so 2020116 me con Hoai An thuong be va anh chi lam
19-05-2020 12:22:36200,000Nguyen Hong Thanh Truc chuyen tien MS 2020.116 ( me con Hoai an)
19-05-2020 13:25:595,000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.116
19-05-2020 14:10:30500,000CT DEN:014000036974 MBVCB.412537516.843624.Ms 2020.116 Me con Hoai An .CT tu 0501000074079 NGUYEN TAN TAI toi 11400016
19-05-2020 14:41:33300,000NGUYEN THI VINH Chuyen tienung ho
19-05-2020 16:56:4250,000ung ho MS 2020.116 ( me con hoai an)
19-05-2020 18:02:46100,000ung ho MS 2020.116(Me con Hoai An)
19-05-2020 18:03:53100,000ung ho MS 2020.115(Ung ho be Soc Kha)
19-05-2020 18:17:03100,000CT DEN:014018727130 ma so 2020 111 ung ho gia dinh em Hue
19-05-2020 19:32:4850,000CT DEN:190057123140 MS 2020115 ung ho be Soc Kha
19-05-2020 19:59:43200,000CT DEN:014019306881 Ung ho cha con Anh Long FT20140675056000
19-05-2020 21:55:15500,000MS 2020.104 (UNG HO CHA CON ANH LONG MS 2020.104) O TINH HA TINH
20-05-2020 05:57:31200,000CT DEN:014100054414 MBVCB.413039314.973192.Ung ho MS 2020.117 ung ho be Nguyen Chi Thuc Vietnamnet ngay 20 5 2020.CT t
20-05-2020 06:12:44100,000CT DEN:014106189985 ung ho MS2020.117 Ung ho be Nguyen Chi Thuc
20-05-2020 06:38:33200,000MS 2020.117 (Ung ho be Nguyen Chi Thuc)
20-05-2020 07:58:28200,000Ung ho MS 2020.117 (ung ho be Nguyen Chi Thuc)
20-05-2020 08:00:02300,000CT DEN:014100044500 Ung ho be Nguyen Chi Thuc
20-05-2020 08:04:271,000,000CT DEN:014108062368 VIETTEL 400300 LIENNH 200520 200520007060143 400201 MS 2020 117 Be Nguyen tri Thuc
20-05-2020 08:45:24100,000MS 2020.117.thuc
20-05-2020 08:57:321,800,000Ung ho cac ma so MS 2020100 MS 2020108 MS 2020111 MS 2020112 MS 2020113 MS 2020114 MS 2020115 MS 2020117 MS 2020083
20-05-2020 09:33:05500,000Ung ho MS 2020.117 ( chau Nguyen Chi Thuc)
20-05-2020 10:39:12100,000ung ho chau Nguyen Chi Thuc
20-05-2020 11:31:46200,000CT DEN:112633923277 Vietinbank 114000161718 LE THI HIEP transfers MS 2020117 mong be mau khoi benh
20-05-2020 11:39:32400,000Chuyen tien ung ho Ma so 2020117 cho be Nguyen Chi Thuc
20-05-2020 12:28:10300,000ung ho Ms 2020.117 be Nguyen Chi Thuc
20-05-2020 13:03:231,000,000ung ho ma so 2020117 be Nguyen Chi Thuc thuong be lam
20-05-2020 13:10:30500,000ung ho be nguyen chi thuc MS 2020117
20-05-2020 13:12:2310,000Le Duc Anh chuyen tien
20-05-2020 13:47:4150,000ung ho MS 2020.104 ( ung ho cha con anh Long)
20-05-2020 14:14:53100,000ung ho MS 2020.117 (be Nguyen Chi Thuc)
20-05-2020 15:19:52200,000CT DEN:014115498859 Ung ho be nguyen tri thuc ms 2020117
20-05-2020 18:25:3650,000LPT ung ho MS 2020117 Ung ho be Nguyen Chi Thuc
20-05-2020 20:24:42500,000ung ho MS 2020.117 be Nguyen chi thuc. chuc con hanh phuc.
20-05-2020 21:08:21200,000CT DEN:014121813610 MS 2020.111 ung ho gia dinh em Hue FT20142800008546

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

11/5/2020Nguyễn thị Kim Hương     1,000,0002020.104
11/5/2020Chú Nhàn         300,0002020,106
14/5/20Chú Nhàn         300,000 2020.111 
14/5/20Anh Tú Q Gò Vấp        500,0002020.111
15/5/20Nguyễn Tuyết Hạnh     1,000,0002020.111
15/5/20Tú Nga     2,000,0002020.111
15/5/20Phùng Minh Hiền (Lê Đức Thọ, Q. Gò Vấp)     1,000,0002020.111
15/5/20Bạn đọc Q1     4,000,0002020.111
15/5/20Trần Huyền Trâm     1,400,0002020.082,111
15/5/20Chị Thu Thủy+ Đan Thoại        300,0002020.111
15/5/20Nguyễn Ái Việt     3,000,0002020.064,061,104
18/5/20Trần Nguyễn Tường Linh ( Q Gò Vấp)     1,000,0002020.111
18/5/20Nguyễn Hải Phong     1,000,0002020.111
18/5/20Võ Thị Kim Hồng     1,000,0002020.111
19/5/20Lương Hòang Thế Quân Q. Phú Nhuận     3,000,0002020.111
20/5/20Lê Thành Lý Q11     2,000,0002020.111,2020.113

Ban Bạn đọc