1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
11/4/202110,000745166.110421.162109.ung ho MS 2021 091 gia dinh chi Oanh NAM MO QUAN THE AM BO TAT
11/4/202120,000385583.110421.172912.Ung ho NCTCCCL Nguyen Do Yen Vy 0914439212
11/4/202120,000265480.110421.142616.Ung ho NCHCCCL; TRINH BINH DUONG; 0943335647
11/4/202120,000MBVCB.1082872514.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 2021.091(gia dinh chi oanh).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/202150,000273988.110421.193736.MS 2021. 091. (Gia dinh chi Oanh). NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
11/4/202150,000IBVCB.1083479930.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2021.091 (Gia dinh chi Oanh). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/202150,000674339.110421.171108.ung ho MS 2020.275 be nguyen vo duy hieu
11/4/202150,000788582.110421.141526.Ung ho NCHCCCL nguyen thi thu huong 0971992682 FT21102080240801
11/4/202150,000600748.110421.100412.Ung ho MS 2021.091 gia dinh chi oanh FT21102407493048
11/4/202150,000MBVCB.1082700363.Ung ho MS 2021.091 (Gia dinh chi Oanh).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/202150,000122039.110421.093320.Ung ho MS 2021 091
11/4/202150,000264264.110421.084250.UNG HO MS 2021.091(GIA DINH CHI OANH)-110421-08:44:08 264264
11/4/202150,000264409.110421.083437.UNG HO NCHCCCL . HOANG NGOC TRUONG . sdt 0338728168
11/4/202150,000032872.110421.031331.Ung ho NCHCCCL
11/4/2021100,000266972.110421.220407.chuc co chu nhieu suc khoe
11/4/2021100,000IBVCB.1083736121.Kho khan.CT tu 0061001149348 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/4/2021100,000883916.110421.213928.Ung ho MS 2021.089 co Nguyen ThiHang FT21102157494903
11/4/2021100,000735568.110421.193017.ung ho MS 2021091 gia dinh chi Oanh
11/4/2021100,000317474.110421.144311.NHCCCL HOANG ANH-110421-14:44:29 317474
11/4/2021100,000IBVCB.1083095115.2021 091 gia dinh chi Oanh.CT tu 0011000924606 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/4/2021100,000IBVCB.1083093518.MS 2021 087 gia dinh chi Dung.CT tu 0011000924606 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/4/2021100,000407539.110421.134936.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THANH chuyen khoan ung ho MS 2021 091 gia dinh chi Oanh
11/4/2021100,000113732.110421.131102.Ung ho NCHCCCL Le Hong Nhung 0968531293
11/4/2021100,000214130.110421.111634.ung ho ms2021.091 gia dinh chi oanh
11/4/2021100,000653071.110421.110623.Ung ho MS 2021.091 FT21102247300651
11/4/2021100,000275276.110421.095519.UNG HO MS 2021.091( GIA DINH CHI OANH)-110421-09:55:09 275276
11/4/2021100,000275084.110421.095411.CHI NGUYEN UNG HO MS : 2021.091( GIA DINH CHI OANH)-110421-09:53:58 275084
11/4/2021100,000857199.110421.094223.MS 2021 091
11/4/2021100,000138714.110421.084011.unghoNCHCCCL
11/4/2021100,000538716.110421.083430.Ung ho NCHCCCL Le Thi Oanh 0369128097 FT21102453742809
11/4/2021100,000126538.110421.082900.Vinh Nam ung ho ms 2021 091 gia dinh chi Nguyen Kim Oanh
11/4/2021100,000057483.110421.065155.giup gia dinh chi Oanh
11/4/2021100,000496697.110421.061424.Ung ho MS 2021.091 gia dinh chi oanh FT21102146805440
11/4/2021100,000MBVCB.1082499358.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.091 (gia dinh chi Oanh)Vietnamnet 11/04/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021100,000473038.110421.010932.Ung ho NCHCCCL nguyen thu hang 0968806614 FT21102407480111
11/4/2021100,000042354.110421.002905.Ms 2021 090 gia dinh chi Loc
11/4/2021100,000042211.110421.002605.Ms 2021 089 co Nguyen Thi Hang
11/4/2021100,010IBVCB.1083224070.Kho khan.CT tu 0451001941571 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/4/2021150,000100564.110421.091702.T ung ho gia dinh chi Oanh MS 2021.091
11/4/2021180,000029840.110421.055058.Ung ho MS2021091 gia dinh chi oanh
11/4/2021200,000287594.100421.224046.ung ho NCHCCCL Mo0987665129
11/4/2021200,000557096.110421.214942.Ung ho MS 2021.089 (co Nguyen Thi Hang)
11/4/2021200,000MBVCB.1083724609.ung ho MS 2021.084 chi em Trang Huy.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021200,000MBVCB.1083721159.ung ho MS 2021.070 chi Dang Thi Hoa.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021200,000MBVCB.1083717191.ung ho MS 2021.087 chi Dung.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021200,000MBVCB.1083715036.ung ho MS 2021.089 co Nguyen Thi Hang.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021200,000375463.110421.205953.MS 2021.091 GIA DINH CHI OANH-110421-21:01:19 375463
11/4/2021200,000596332.110421.200542.IBFT Ung ho NCHCCCL Daisy 0937551007
11/4/2021200,000081876.110421.195154.Ung ho MS 2021.091 gia dinh chi oanh FT21102112730510
11/4/2021200,000IBVCB.1083425015.MS 2021 091 gia dinh chi Oanh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/4/2021200,000MBVCB.1083373124.Ung ho NCHCCCL - Hoang Phong.CT tu 0251002746490 LE HOANG PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021200,000946801.110421.172210.Ung ho ms 2021.091 gia dinh chi Oanh FT21102387887917
11/4/2021200,000216987.110421.165923.UNG HO NCHCCCL
11/4/2021200,000661625.110421.165430.ung ho MS 2021.091 gia dinh chi oanh
11/4/2021200,000686778.110421.160816.Lyidth ung ho MS 2021.086 be Ngo Hoang Thien Long
11/4/2021200,000MBVCB.1083155882.Ung ho NCHCCCL LAN 0933991856.CT tu 0181002487037 NGO THI THANH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021200,000278715.110421.151028.ung ho MS 2021.091 (gia dinh chi oanh )
11/4/2021200,000537430.110421.145632.IBFT Ms 2021.087 gia dinh chi dung
11/4/2021200,000536382.110421.145009.IBFT Ung ho ms 2021.066 dinh trong ngoc
11/4/2021200,000101676.110421.120221.iris ung ho MS 2021 090 gia dinh chi Loc
11/4/2021200,000845621.110421.100703.Chuyen tien ms 2021.091 gia dinh chi oanh
11/4/2021200,000295216.110421.100235.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS2021091 gia dinh chi Oanh
11/4/2021200,000MBVCB.1082620670.HUYNH THI THUY HANG chuyen tien ung ho 2021.091 gia dinh chi Oanh.CT tu 0111000563561 HUYNH THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021200,000061347.110421.083633.ung ho ms 2021 090
11/4/2021200,000MBVCB.1082604441.Ung ho Ms.2021.091(Gia dinh chi Oanh).CT tu 0331000404950 DO THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021200,000532394.110421.082220.Ung ho ms 2021.091 gia dinh chi oanh FT21102170176392
11/4/2021200,000MBVCB.1082530542.MS 2021.091 (Gia dinh chi Oanh).CT tu 0311000697681 HOANG THI HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021200,000855084.110421.061944.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Quyen ck toi Ms2021 01 gd chi Oanh
11/4/2021200,000484680.110421.030849.Pham Quoc Trung HN ung ho MS 2021.090 Truong Thi Loc FT21102053162949
11/4/2021240,000MBVCB.1082375740.ung ho MS 2021.089 (co Nguyen Thi Hang).CT tu 1013611260 NGUYEN THI KIM LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021250,000MBVCB.1082374214.ung ho MS 2021.087 (gia dinh chi Dung).CT tu 1013611260 NGUYEN THI KIM LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021250,000493631.110421.054225.Ms 2021.091 FT21102826091070
11/4/2021250,000IBVCB.1082494978.MS 2021.086 (be Ngo Hoang Thien Long).CT tu 0611001715108 PHAN HUY CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021250,000IBVCB.1082496037.MS 2021.091 (Gia dinh chi Oanh).CT tu 0611001715108 PHAN HUY CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021300,000686404.110421.160613.Lyidth ung ho MS 2021.058 anh em Do Van Thoan
11/4/2021300,000345130.110421.154140.ung ho ms 2021091
11/4/2021300,000286961.110421.153559.MS 2021.091 ( gia dinh chi Oanh)
11/4/2021300,000MBVCB.1082897834.Phi viet hanh charity MS 2021.091 (Gia dinh chi Oanh).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021300,000MBVCB.1082803295.PHAM BA THANG ung ho MS 2021.091 (gia dinh chi Oanh).CT tu 0491001481985 PHAM BA THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021300,000292059.110421.100119.ung ho MS 2021.091 ( Gia dinh chi Oanh )
11/4/2021300,000MBVCB.1082606570.Benh .CT tu 0251001058709 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/4/2021300,000073831.110421.072633.MS 2021 091 gia dinh chi Oanh
11/4/2021300,000MBVCB.1082541711.ung ho MS 2021.091 (gia dinh chi Oanh).CT tu 0411001104947 TRAN THI MINH HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021300,000MBVCB.1082524862.ung ho ms2021.091 (gia dinh chi Oanh).CT tu 0101005886886 LE THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021300,000MBVCB.1082523388.MS 2021.091.CT tu 0111001514287 NGUYEN VAN CHUONG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021300,000030834.110421.060347.Ung ho MS 2021 091 Gia dinh chi Oanh
11/4/2021400,000072201.110421.093710.Ung ho MS 2021091 gia dinh chi Oanh
11/4/2021500,000MBVCB.1083680731.Ung ho chi oanh MS 2021.091 .CT tu 0011003458183 NGUYEN NGOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021500,000559508.110421.192248.Ung ho MS 2021.091 (Gia dinh chi Oanh)
11/4/2021500,000686324.110421.160220.Lyidth ung ho MS 2021.091 Gia dinh chi Oanh
11/4/2021500,000327529.110421.155140.MS 2021. 091-110421-15:51:32 327529
11/4/2021500,000MBVCB.1083081445.Ung ho MS 2021091 (gia dinh chi oanh).CT tu 0651000349123 NGUYEN THI XI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021500,000MBVCB.1082752876.Ung ho MS 2021.091 (ung ho Gia dinh Chi Oanh).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021500,000MBVCB.1082674519.MS2021091 (gd c Oanh).CT tu 0011000315248 NGUYEN THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021500,000MBVCB.1082540459.Ung ho gia dinh chi Oanh MS 2021.091.CT tu 0011000061146 DANG THI VAN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021500,000505366.110421.070552.Ung ho qua bao Vietnamnet ung ho MS2021-091 gia dinh chi Oanh FT21102547088017
11/4/2021500,000049041.110421.061425.Ung ho MS 2021.091(gia dinh chi oanh)
11/4/2021500,000049333.110421.060932.Ung ho MS 2021091 gia dinh chi Oanh
11/4/2021700,000MBVCB.1082933476.UNG HO MS 2021.091 (gia dinh chi Oanh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2021800,000255544.110421.100651.MS 2021 091 Gia dinh chi Oanh
11/4/20211,000,000MBVCB.1082850142.Ung ho MS 2021.098 co NGUYEN THI HANG.CT tu 0451000556688 HOANG THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/20211,000,000214542.110421.094641.Ung ho ms 2021 091 gd Oanh
11/4/20211,000,000170833.110421.090613.Ung ho MS 2021 091
11/4/20211,000,000MBVCB.1082535761.Ung ho MS 2021.091 (gia dinh chi Oanh).CT tu 0071003490075 LE BAO TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/20211,000,000MBVCB.1082503118.DUONG VAN BIEN chuyen tien.CT tu 0201000036219 DUONG VAN BIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/20211,000,000MBVCB.1082498329.ung ho MS 2021.091 gias dinh chi Oanh .CT tu 0111000117660 TRAN TRONG KHIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/20211,000,000043837.110421.054451.MS 2021 091
11/4/20211,000,000MBVCB.1082496649.Ung ho MS 2021.091 (Gia dinh chi Oanh).CT tu 0411000781275 PHAM NGOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/20211,000,000MBVCB.1082496123.NGUYEN THI KIM TRAM chuyen tien MS 2021.091 Ung ho gia dinh chi Oanh.CT tu 0121002340847 NGUYEN THI KIM TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/20211,500,000MBVCB.1082601475.2021091 gia dinh chi oanh.CT tu 0881000473469 NGUYEN NGOC CAO SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/20212,000,000374560.110421.205336.UNG HO MS 2021.087 (GIA DINH CHI DUNG)-110421-20:53:22 374560
11/4/20212,000,000552108.110421.085737.Ung ho MS 2021 091 gia dinh chi Oanh FT21102505211782
11/4/20213,000,000374010.110421.204947.UNG HO MS 2021.091 (GIA DINH CHI OANH)-110421-20:51:13 374010
11/4/20213,000,000771014.110421.074855.ong Tu Van giup do truong hop MS 2021.091
12/4/20215,000089177.120421.075608.ung ho MS 2021 092 gia dinh chu Phi NAM MO QUAN THE AM BO TAT
12/4/202110,000741665.120421.144124.IBFT uh ms 2021092 chu PHI
12/4/202110,000IBVCB.1084160338.Ung ho MS 2021 092 Chu Phi.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/4/202110,000IBVCB.1084160503.Ung ho MS 2021 091 Chi Oanh.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/4/202120,000MBVCB.1085121978.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.092(gia dinh chu phi).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/202140,000561009.120421.181355.UNG HO MS 2021.087 (GIA DINH CHI DUNG)-120421-18:14:38 561009
12/4/202150,000498916.120421.212724.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI TRAM chuyen khoan ung ho nhu chua he co cuoc chia ly
12/4/202150,000475511.120421.203858.UNG HO NCHCCCL NGUYEN THI THU HANG 0359990750
12/4/202150,000MBVCB.1085432242.nguoi kho khan.CT tu 0211000437081 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/4/202150,000068961.120421.202626.Ung Ho NCHCCCL Linh 0906264014 FT21102608213305
12/4/202150,000731124.120421.200819.ung ho NCHCCCL chau thi my hanh 0963507714
12/4/202150,000IBVCB.1085236969.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.092 (gia dinh chu Phi) . ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/202150,000IBVCB.1085228748.Giup ma so 2021 092 gia dinh chu Phi .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/4/202150,000IBVCB.1085224388.Giup ma so 2021 091 gia dinh chi Oanh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/4/202150,000IBVCB.1085218974.Giup ma so 2021 090 gia dinh chi Loc.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/4/202150,000627199.120421.173421.Nguyen Phuong Chi thang 4 nam 2021
12/4/202150,000MBVCB.1084063269.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.091 (Gia dinh chi Oanh).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/202150,000MBVCB.1084062397.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.090 (gia dinh chi Loc).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/202150,000407162.120421.080543.UNG HO MS 2021.092(GIA DINH CHU PHI)-120421-08:05:34 407162
12/4/202150,000942867.120421.054305.ung ho MS 2021.092 gia dinh chu Phi
12/4/2021100,000899088.110421.225312.MS 2021 091 Gia dinh chi Oanh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
12/4/2021100,000223346.120421.221135.ms 2021.087 ( gia dinh chi dung )
12/4/2021100,000327590.120421.214724.ISL20210412214724328-MS 2021.088 Em Lam Van Tai
12/4/2021100,000327560.120421.214621.ISL20210412214621450-MS 2021.087 gia dinh chi Dung
12/4/2021100,000327565.120421.214503.ISL20210412214503458-MS 2021.090 ( gia dinh chi Loc)
12/4/2021100,000327538.120421.214346.ISL20210412214346275-MS 2021.091 ( gia dinh chi Oanh)
12/4/2021100,000327516.120421.214237.ISL20210412214237257-Ung ho MS 2021.092 ( gia dinh chu Phi)
12/4/2021100,000215058.120421.213741.ung ho NCHCCCL
12/4/2021100,000MBVCB.1085514067.UHNCHCCCL.CT tu 0381000524831 HA NGOC YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021100,000MBVCB.1085445171.MS 2021 088 .CT tu 0181003641481 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/4/2021100,000008120.120421.191636.Ms 2021.088 FT21102050026307
12/4/2021100,000004979.120421.191309.MS 2021.086 FT21102355670538
12/4/2021100,000004345.120421.191227.MS 2021.087 FT21102180226032
12/4/2021100,000002199.120421.191005.2021.089 FT21102670708407
12/4/2021100,000001147.120421.190855.Ms 2021.91 FT21102027067601
12/4/2021100,000000007.120421.190743.MS 2021.092 gia dinh chu phi FT21102334935845
12/4/2021100,000158447.120421.183028.2021 087
12/4/2021100,000923350.120421.174802.MS 2021.092 FT21102256986735
12/4/2021100,000425976.120421.171726.Ung ho ms 2021 089 co Nguyen Thi Hang
12/4/2021100,000542059.120421.170815.UNG HO NCHCCCL THUY 0815670673
12/4/2021100,000856280.120421.160202.MS 2021 092
12/4/2021100,000MBVCB.1084924139.THUY DUNG ung ho MS2021.091 (gia dinh chi oanh).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021100,000MBVCB.1084885961.Nchcccl 0962352986.CT tu 0351001085162 NGUYEN THI NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021100,000IBVCB.1084763856.Ung ho NCHCCCL, Ngan, 0776223276.CT tu 0121000821426 TRAN THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021100,000106446.120421.142804.ung ho MS 2021.092 gia dinh chu phi
12/4/2021100,000737838.120421.142445.IBFT uh ms 2021092gd chu PHI
12/4/2021100,000223429.120421.141320.LE VAN GIANG Chuyen tien cho gia dinh chi Dung
12/4/2021100,000MBVCB.1084680196.MS2021.086.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021100,000SHGD:10002845.DD:210412.BO:NGUYEN LE MINH HIEU.Remark:995221041255882 MS 2021.091 Gia dinh chi Oanh
12/4/2021100,000ATM_FTF.10600081.135799.20210412.121914.9704368620825597015.FrAcc:1015420915.ToAcc:0011002643148.GD:243-243B HOANG VAN THU HCM VN
12/4/2021100,000204764.120421.104338.Ung ho NCHCCCL Kieu Hoai Anh 0799263999
12/4/2021100,000370680.120421.102310.MS 2021.089 co Nguyen Thi Hang
12/4/2021100,000SHGD:10021076.DD:210412.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Ung ho MS 2021.090 - gia dinh chi Loc
12/4/2021100,000SHGD:10020817.DD:210412.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Ung ho MS 2021.083 - ba Le Thi Huong
12/4/2021100,000SHGD:10019668.DD:210412.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Ung ho MS 2021.086 - be Ngo Hoang Thien Long
12/4/2021100,000SHGD:10021454.DD:210412.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Ung ho MS 2021.088 - em Lam Van Tai
12/4/2021100,000SHGD:10020193.DD:210412.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Ung ho MS 2021.087 - gia dinh chi Dung
12/4/2021100,000SHGD:10019941.DD:210412.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Ung ho MS 2021.089 - co Nguyen Thi Hang
12/4/2021100,000096700.120421.085501.Vinh Nam ung ho ms 2021 092 gia dinh chu Nguyen Huu Phi
12/4/2021100,000410349.120421.085038.MS 2021091 ung ho GD chi Oanh
12/4/2021100,000MBVCB.1084064868.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.092 (gia dinh chu Phi).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021100,000MBVCB.1084059658.Ung ho MS 2021.092.CT tu 0311000670987 TRAN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021100,000678188.120421.081512.T ung ho gia dinh chu Phi MS 2021.092
12/4/2021100,000308164.120421.073821.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.091 gd chi Oanh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21102432860676
12/4/2021100,000MBVCB.1083971780.MS 2021.092 Nguyen Thi Minh Yen ung ho gia dinh chu Phi.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021100,000298538.120421.070643.Ung ho MS 2021.091 gia dinh chi oanh FT21102541281974
12/4/2021100,000MBVCB.1083943735.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.089 co Nguyen Thi Hang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021100,000MBVCB.1083910473.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.092 (gia dinh chu Phi)Vietnamnet 12/04/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021100,000250010.120421.015843.ung ho NCHCCCL
12/4/2021100,000623865.120421.003841.Ung ho MS 2021.085 be Dinh Cong Thieu
12/4/2021150,000MBVCB.1083908980.ung ho MS 2021.092 (gia dinh chu Phi) .CT tu 0181003464368 DO THI NGOC NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021181,773671965.120421.041707. 000018177300
12/4/2021200,000913104.110421.225039.Ung ho NCHCCCL
12/4/2021200,000140027.120421.215758.Ung ho ma so 2021.092 Gia dinh chu Phi FT21103106663070
12/4/2021200,000137582.120421.215421.Ung ho ma so 2021.091 Gia dinh chi Oanh FT21103747498060
12/4/2021200,000135314.120421.215058.Ubg ho ma so 2021.090 Gia dinh chi Loc FT21103707001796
12/4/2021200,000374717.120421.211608.Vietcombank;0011002643148;ung ho ms 2021 091 gia dinh chi oanh
12/4/2021200,000208699.120421.211547.BUI THANH TRUC chuyen tien nguyen Van Vinh ung ho chuong trinh
12/4/2021200,000MBVCB.1085323518.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so MS 2021.092( gia dinh chu Phi).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021200,000236008.120421.190810.MS 2021.092 (Gia dinh chu Phi)
12/4/2021200,000MBVCB.1085208026.2021092 gia dinh chu Phi.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021200,000MBVCB.1085122569.ung ho NCHCCCL Thanh Nhan 0975658386.CT tu 0081001141351 LUU THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021200,000759711.120421.161657.MS 2021.092 ( gia dinh chu PHI) co Mien tp bmt ung ho
12/4/2021200,000MBVCB.1084965757.Ung ho MS 2021.091 (Gia dinh chi Oanh).CT tu 0091000631887 HUYNH THU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021200,000IBVCB.1084916918.ung ho MS 2021.089 (co Nguyen Thi Hang).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021200,000IBVCB.1084911342.ung ho MS 2021.088 (em Lam Van Tai).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021200,000IBVCB.1084904198.MS 2021 092 gia dinh chu Phi.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/4/2021200,000755069.120421.153358.LUU THANH TAM ung ho MS 2021 091 Gia dinh chi Oanh-VNPT2021041246122205
12/4/2021200,000754987.120421.153144.Luu Thanh Tam ung ho MS 2021 092 gia dinh chu Phi-VNPT2021041246120971
12/4/2021200,000238763.120421.144625.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO TUAN 4/3/2021 - MS 2021.076 (LE DINH NINH)
12/4/2021200,000425145.120421.144603.Ung ho ma so 2021 023 be Tho Van Minh
12/4/2021200,000MBVCB.1084742105.UH NCHCCCL Nhung Vy (0935762667) .CT tu 0061001161373 NGUYEN THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021200,000MBVCB.1084706083.Phan Le Hoang Linh ung ho ba Le Thi Huong MS 2021.038.CT tu 0011004375664 PHAN LE HOANG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021200,000388284.120421.140945.Ung ho gia dinh chi Loc
12/4/2021200,000SHGD:10001312.DD:210412.BO:VO PHUC UY.Remark:Phuc Uy Tp.HCM chuc be Phu mau khoibenh
12/4/2021200,000289675.120421.123605.Ms2021090gia dinh chi loc
12/4/2021200,000MBVCB.1084342169.2021 080 Phan Hoang Phuong.CT tu 0611001908413 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/4/2021200,000SHGD:10028328.DD:210412.BO:TA QUOC VIET.Remark:MS 2021.091 - NGUYEN KIM OANH - Ha Tinh
12/4/2021200,000436462.120421.101320.UNG HO MS 2021.092 ( GIA DINH CHU CHI)-120421-10:14:01 436462
12/4/2021200,000436006.120421.101157.UNG HO MS 2021.091( GIA DINH CHI OANH)-120421-10:13:15 436006
12/4/2021200,000SHGD:10009786.DD:210412.BO:PHAM TIEN CHUONG.Remark:Ung ho MS 2021.090 gia dinh chi Loc
12/4/2021200,000SHGD:10004439.DD:210412.BO:NGUYEN HUY TU.Remark:IB UNG HO MS 2021.091, GIA DINH CHI OANH
12/4/2021200,000SHGD:10000075.DD:210412.BO:VO PHUC UY.Remark:Phuc Thuan Tp.HCM ung ho MS 2021.053 gia dinh chi Ly
12/4/2021200,000407944.120421.081042.GIA HAN UNG HO MS 2021.086(BE NGO HOANG THIEN LONG)-120421-08:11:24 407944
12/4/2021200,000975528.120421.080625.Chuyen tienUNG HO GIA DINH CHU PHI MS 2021.092
12/4/2021200,000308231.120421.073834.MS 2021.091,Gia dinh chi Oanh FT21102930189086
12/4/2021200,000039190.120421.071538.Ung ho MS 2021 092 gia dinh chu phi
12/4/2021200,000946929.120421.062506.Chuyen tien Ms 2021.092 gia dinh chu phi
12/4/2021200,000334162.120421.061601.ung ho MS 2021.092( gia dinh chu Phi)
12/4/2021200,000MBVCB.1083917815.UNg ho MS 2021.092 ( gd chu phi).CT tu 0461000453421 LE QUANG THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021200,000MBVCB.1083916447.MS 2021.074.CT tu 0021002025404 PHUNG THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021200,000MBVCB.1083914745.MS 2021.091.CT tu 0021002025404 PHUNG THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021200,000941829.120421.055546.Ung ho MS 2021.091 Gia dinh chi Oanh
12/4/2021200,000285832.120421.054643.Ung ho MS 2021.092 FT21102627030722
12/4/2021240,000231238.120421.143053.ung ho NCHCCCL Hoang Mai Hien 0912461525
12/4/2021290,000969823.120421.075517.Chuyen tien ung ho MS2021.092 gd anh Phi o Nam Dan Nghe An
12/4/2021300,000MBVCB.1085468175.Ung ho 2021.038 be Truong Tan Phat.CT tu 0011003792054 NGUYEN THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021300,000IBVCB.1085012503.Ung ho MS2021090 gia dinh chi Loc o Nam sach HD.CT tu 0011000259553 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/4/2021300,000045209.120421.154838.ung ho ms 2021.091 (gia dinh chi Oanh)
12/4/2021300,000292708.120421.124533.MS 2021.092 (gia dinh Chu Phi)
12/4/2021300,000MBVCB.1084550227.Ung ho MS 2021.085 (be Dinh Cong Thieu).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021300,000MBVCB.1084365707.Nhaahn ung ho ms 2021.091.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021300,000226337.120421.110437.Ung ho gia dinh chi Dung MS 2021 087
12/4/2021300,000IBVCB.1084355694.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.091 (Gia dinh chi Oanh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021300,000IBVCB.1084350739.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.092 (gia dinh chu Phi).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021300,000SHGD:10000084.DD:210412.BO:VU THI BICH THU.Remark:MS 2021.084 chi em Trang Huy ChargeDetails OUR
12/4/2021300,000SHGD:10004285.DD:210412.BO:TANG LE MY HANH.Remark:IBUNG HO MS 2021.083 ( C LE THI HUONG )
12/4/2021300,000SHGD:10004286.DD:210412.BO:TANG LE MY HANH.Remark:IBUNG HO MS 2021.090 ( GIA DINH C LOC)
12/4/2021300,000MBVCB.1084039820.Ung ho?MS 2021.092 (gia dinh chu Phi).CT tu 0331000487239 PHAM NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021300,000MBVCB.1083887183.ung ho MS 2021.091.CT tu 0071000741503 LUONG THI TUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021400,000SHGD:10015738.DD:210412.BO:LE TRONG NHAN.Remark:ung ho ma so 2021.090 gia dinh chi Loc
12/4/2021500,000503124.120421.212546.Ung ho MS 2021.086 be Ngo Hoang Thien Long
12/4/2021500,000MBVCB.1085397744.Ung ho MS 2021.090 (gia dinh chi Loc).CT tu 0021001588525 LE THI LAN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021500,000MBVCB.1084994859.uh MS 2021.092( gd chu phi ) .CT tu 0201000575420 PHUNG THI LANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021500,000697062.120421.144101.MS 2021.092 gia dinh chu Phi FT21102931660298
12/4/2021500,000IBVCB.1084667405.ung ho MS 2021 089 va MS 2021 091.CT tu 0011003680620 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/4/2021500,000527319.120421.015156.Ung ho MS 2021.092
12/4/2021500,000527074.120421.015041.Ung ho MS 2021.085
12/4/2021500,000526911.120421.014953.Ung ho MS 2021.083
12/4/2021500,000526660.120421.014833.Ung ho MS 2021.080
12/4/2021500,000MBVCB.1084488383.NGUYEN HUYNH CONG DANH chuyen tien ung ho MS 2021.091 (gia dinh chi Oanh).CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021500,000304234.120421.103912.MS 2021 091
12/4/2021500,000SHGD:10008135.DD:210412.BO:DAO QUANG SON.Remark:IBUNG HO MA SO 2021.091 (GIA DINH CHI OANH)
12/4/2021500,000MBVCB.1084253497.NGUYEN THI HONG chuyen tien ung ho MS 2021 .078 ( chi em Hong Cam- My Ly).CT tu 0071004319134 NGUYEN THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021500,000SHGD:10027692.DD:210412.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.090 gia dinh chi Loc
12/4/2021500,000MBVCB.1083978128.Ung ho MS 2021.089 (co Nguyen Thi Hang).CT tu 0481000639022 VU THI HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2021500,000287962.120421.060909.Ung ho qua bao Vietnamnet ung ho MS2021-092 gia dinh chu Phi FT21102035445598
12/4/2021500,000257778.120421.001735.NCHCCCL Nguyen Thi Ngoc Diep 0906180297 FT21102006001694
12/4/2021900,000IBVCB.1083858474. 2021.087 2021.089 2021.091. .CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/4/20211,000,000435962.120421.213832.Ung ho MS 2021 091 Gia dinh C Oanh
12/4/20211,000,000814213.120421.143143.Ung ho MS 2021.091 gia dinh chiOanh FT21102930378010
12/4/20211,000,000814203.120421.142821.Ung ho MS 2021.089 Co Nguyen ThiHang FT21102102898092
12/4/20211,000,000489088.120421.135434.UNG HO MS2021.092( GIA DINH CHU PHI)-120421-13:54:24 489088
12/4/20211,000,000MBVCB.1084628304.NGUYEN VAN HUNG MST8009420691 ung ho MS 2021.091 (gia dinh chi Oanh).CT tu 1001011980 NONG HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/20211,000,000MBVCB.1084031136.DINH THI BICH THUY MS2021.092( ung ho gia dinh chu Phi).CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/20211,250,000IBVCB.1083859376.2021.063 2021.071 2021.078 2021.085 2021.090.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/4/20211,500,000IBVCB.1083857669.2021.079 2021.080 2021.084 2021.086 2021.088.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/4/20211,500,000IBVCB.1083855842.2021.046 2021.052 2021.060 2021.075 2021.076.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/4/20212,000,000DANG HANH CHAU UNG HO MS 2021.092 GIA DINH CHU NGUYEN HUU PHI
12/4/20212,000,000SHGD:10012360.DD:210412.BO:TRAN DINH CHIEU.Remark:IBUNG HO MS 2021.091 (GIA DINH CHI OANH) 1 TRIEU, MS 2021.092 (GIA DINH CHU PHI) 1 TRIEU
12/4/20212,000,000MBVCB.1084083943.Ung ho MS 2021.089 ( co Nguyen Thi Hang).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/20212,000,000MBVCB.1084080996.Ung ho MS 2021.092 (gia dinh chu Phi).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/20212,000,000MBVCB.1083940993.TRAN NGOC TAM chuyen tien ung ho MS 2021.092 ( gia dinh chu Phi ).CT tu 0071004234713 TRAN NGOC TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/20212,000,000334528.120421.063016.MS 2021.092 (gia dinh chu Phi)
12/4/20215,000,000MBVCB.1084451446.Gia dinh co lan ( nuoc ngoai) ung ho chuong trinh va cac hoang canh kho khan.CT tu 0181003628582 PHAN HOANG TRONG CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/202110,000,000149956.120421.221428.Ung ho MS 2021 - 091 gia dinh chi oanh FT21103507987988
12/4/202110,000,000IBVCB.1084352773.giup em Tai chua benh.CT tu 0181003371083 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/4/20211,000IBVCB.1086363031.aa.CT tu 0151000608529 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/20211,000IBVCB.1086256884.123.CT tu 0911000071199 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/4/20217,408MBVCB.1086630073.ms 2021.093 chi em huyen ngan.CT tu 1019018226 TRUONG THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/202110,000IBVCB.1086243855.Ung ho MS 2021 093 Chi em Huyen Ngan.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/4/202110,000099684.130421.075716.ung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan NAM MO QUAN THE AM BO TAT
13/4/202120,000MBVCB.1087032485.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.093(chi em huyen ngan).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/202120,000MBVCB.1085658355. chuyen tien.CT tu 0471000325763 TRUONG PHUC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/202130,000742571.130421.160542.UNG HO MS 2021.092 (GIA DINH CHU PHI)-130421-16:05:33 742571
13/4/202150,000MBVCB.1087289889.Ung ho NCHCCCL + Diu + 0936533966.CT tu 1013371440 NGUYEN THI KIM DIU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/202150,000450868.130421.203812.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Huyen 0383 898886
13/4/202150,000MBVCB.1087097454.NGUYEN SANH NHAT TRUONG chuyen tien.CT tu 0041000360394 NGUYEN SANH NHAT TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/202150,000285023.130421.171037.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho NCHCCCL NGUYEN THI THU HIEN 0983253875
13/4/202150,000283249.130421.165934.Vietcombank 0011002643148 ung ho NCHCCCL Hoa 0986075568
13/4/202150,000MBVCB.1086875979.ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 1020064553 TRAN BAO QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/202150,000IBVCB.1086737287.Giup ma so 2021 093 chi em Huyen Ngan .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/4/202150,000628883.130421.135919.ung ho ma so 2021 093
13/4/202150,000572110.130421.131721.Ung ho NCHCCCL Thao 0913319444 FT21103280346288
13/4/202150,000SHGD:10000965.DD:210413.BO:VU AN DUC.Remark:995221041352372 MS 2021.093 chi em Huyen Ngan
13/4/202150,000MBVCB.1085809685.Ung ho NCHCCCL Em Yen Chuc anh chi nhieu suc khoe de ho tro nhieu gia dinh tim nguoi than!.CT tu 0351001179015 NGUYEN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/202150,000619528.130421.074432.UNG HO MS 2021.093(CHI EM HUYEN NGAN)-130421-07:45:59 619528
13/4/202150,000MBVCB.1085790203.Ung ho MS 2021.093.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/202150,000MBVCB.1085782145.Ung ho be Nguyen Ngoc Khanh Huyen.CT tu 0261003463705 LE VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021100,000125323.130421.222445.Ung ho MS 2021.093.chi em Huyen Ngan FT21104068785018
13/4/2021100,000764590.130421.221029.Ms 2021 092 gia dinh chu Phi
13/4/2021100,000763957.130421.220643.Ms 2021 093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021100,000MBVCB.1087341744.Ung ho NCHCCCL + Nhu Y + 0982358372.CT tu 0071001163762 NGUYEN NGOC NHU Y toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021100,000045784.130421.204621.IBFT MS 2021.093
13/4/2021100,000666102.130421.201055.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021 093
13/4/2021100,000474672.130421.191010.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho NCHCCCL NGUYET 0965063708
13/4/2021100,000249341.130421.182048.ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan)
13/4/2021100,000585485.130421.175602.Nchcccl thuy trang
13/4/2021100,000202512.130421.175147.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho ms 2021093 chi em huyen ngan
13/4/2021100,000988867.130421.162206.IBFT MS 2021.092
13/4/2021100,000002490.130421.152651.ung ho NCHCCCL Duyen 0985247973
13/4/2021100,000714432.130421.152608.Ung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan FT21103725919417
13/4/2021100,000MBVCB.1086703668.Ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0021001960969 LE THE TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021100,000787971.130421.145316.T ung ho chi em Huyen Ngan MS 2021.093
13/4/2021100,000440875.130421.143135.Ung ho MS2021 093 Chi em Huyen Ngan
13/4/2021100,000767112.130421.143101.MS 2021.093 ung ho chi em Huyen Ngan
13/4/2021100,000SHGD:10003179.DD:210413.BO:TRINH NGOC THAO NGAN.Remark:995221041357471 Chuyen tien ung ho MS 2021.093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021100,000SHGD:10003207.DD:210413.BO:TRINH NGOC THAO NGAN.Remark:995221041357456 Chuyen tien ung ho MS 2021.091 gia dinh chi Oanh
13/4/2021100,000SHGD:10020039.DD:210413.BO:DUONG HIEU NGHIA.Remark:Ung ho ms 2021.085
13/4/2021100,000740066.130421.135959.Ung ho MS 2021.093
13/4/2021100,000697310.130421.132607.ung ho quy
13/4/2021100,000590193.130421.125054.Ung ho NCHCCCL
13/4/2021100,000283718.130421.120517.ung ho NCHCCCL
13/4/2021100,000280488.130421.115703.ung ho NCHCCCL phuong Dung 0984602437
13/4/2021100,000478277.130421.113438.MS 2021.093 chi em Huyen, Ngan FT21103059506171
13/4/2021100,000SHGD:10014583.DD:210413.BO:NGUYEN THI MY NGOC.Remark:Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi My Ngoc 0912696798
13/4/2021100,000066535.130421.111148.Vietcombank 0011002643148 DO THI NU ung ho MS 2021093chi em Huyen Ngan
13/4/2021100,000401552.130421.102933.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Ngoc Bich 0916605799 FT21103200202854
13/4/2021100,000MBVCB.1086053351.ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan)-Longhoa9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021100,000163862.130421.094737.Ung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021100,000MBVCB.1085981807.MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0451000280557 VU QUOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021100,000204255.130421.090902.nhu chua he co cuoc chia ly nam mo a di da phat
13/4/2021100,000218021.130421.090436.Vietcombank 0011002643148 PHAM NGUYEN NHUNG chuyen khoan ung ho MS 2021093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021100,000MBVCB.1085897624.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021100,000156605.130421.084004.Vinh Nam ung ho ms 2021 093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021100,000627635.130421.083445.UNG HO MS 2021.093( CHI EM HUYEN NGAN)-130421-08:36:05 627635
13/4/2021100,000120241.130421.075804.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 093 chi e Huyen Ngan
13/4/2021100,000560736.130421.071413.UNG HO CHO BE KHANH HUYEN
13/4/2021100,000056305.130421.065829.Ung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021100,000MBVCB.1085749918.DO THI THANH HET ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen ngan.CT tu 0431000211239 DO THI THANH HET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021100,000MBVCB.1085733592.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan)Vietnamnet 13/04/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021100,000418216.130421.045845.ung ho ms 2021089 co Nguyen Thi Hang
13/4/2021100,000508058.130421.001115.MS 2021091 Gia dinh chi Oanh
13/4/2021100,000507776.130421.000656.MS 2021089 co Nguyen Thi Hang
13/4/2021120,000024167.130421.162340.Vietcombank 0011002643148 DUONG THI VAN HUONG chuyen khoan
13/4/2021150,000357195.130421.125830.MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021150,000337634.130421.093422.Ung ho MS 2021.093 chi em HUYEN NGAN FT21103279909705
13/4/2021150,000257367.130421.080415.MS2021.092 gia dinh chu phi FT21103704124072
13/4/2021150,000045696.130421.072201.MQuan TAnh ung ho MS 2021 091
13/4/2021154,495044967.130421.072037.MQuan TAnh ung ho MS 2021 093
13/4/2021200,000573675.120421.232456.Uh MS 2021092 gia dinh chu Phi
13/4/2021200,000VCBPAY.1085635789.ung ho MS2021.091(gia dinh chi Oanh).CT tu 0021001388288 PHAM NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021200,000117929.130421.221202.Ung ho MS 2021.087 gia dinh chi dung FT21104566404675
13/4/2021200,000558933.130421.220811.MS2021 093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021200,000762328.130421.215742.Ms 2021093chi em huyen ngan
13/4/2021200,000547336.130421.215541.ung ho MS 2021 093
13/4/2021200,000IBVCB.1087393447.Ung ho MS2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0021000327115 HA TUAN SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021200,000780581.130421.212659.ung ho NCHCCCL
13/4/2021200,000007605.130421.210504.NCHCCCL An 0963462559
13/4/2021200,000455829.130421.204131.ung ho MS 2021 093
13/4/2021200,000MBVCB.1087263966.Ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0351000765708 DO VAN LAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021200,000709549.130421.200057.ung ho MS 2021.093
13/4/2021200,000629245.130421.184611.Ung ho NCHCCCL
13/4/2021200,000253162.130421.183152.ung ho MS 2021.093 ( chi em Huyen Ngan)
13/4/2021200,000866472.130421.172704.Ung ho MS 2021.093 FT21103180906974
13/4/2021200,000769721.130421.050034.Ung ho MS 2021.093 - chi em Huyen Ngan
13/4/2021200,000585996.130421.164140.UNG HO MS 2021.093 (CHI EM HUYEN NGAN)
13/4/2021200,000MBVCB.1086850339.NGO THI DUYEN chuyen tien ung ho ma so2021093 chi em Huyen Ngan .CT tu 0351000156790 NGO THI DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021200,000123118.130421.161549.Ung ho MS2021.093
13/4/2021200,000777355.130421.161413.MS 2021.093 ung ho chi em huyen ngan FT21103661321015
13/4/2021200,000932268.130421.152705.ung ho MS 2021093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021200,000810761.130421.150712.Ung ho MS2021 093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021200,000MBVCB.1086613358.ung ho MS2021.093 ce Huyen Nghan.CT tu 0351000613791 NGUYEN VAN KHIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021200,000MBVCB.1086597829.UNG HO MS: 2021.093 Chi Em Huyen va Ngan..CT tu 1017804153 HO THANH TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021200,000SHGD:10018132.DD:210413.BO:DO HONG SON.Remark:Ung ho NCHCCCL
13/4/2021200,000MBVCB.1086378653.ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0341007082045 DANG THI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021200,000540659.130421.121249.ung ho NCHCCCL Hoang Thi Sen 0985556799
13/4/2021200,000MBVCB.1086276822.Ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan)..CT tu 0111001513070 NGUYEN HONG THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021200,000468882.130421.112624.Ung ho MS 2021.093 chi em Huyen Ngan FT21103255662339
13/4/2021200,000190593.130421.104353.MS 2021.093 (chi em huyen ngan)
13/4/2021200,000MBVCB.1086137487.MS 2021.091 ( gia dinh chi Oanh).CT tu 0491000038839 NGUYEN LE SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021200,000479015.130421.103324.VUONG THI THU HUONG Ung ho hai chi em Huyen Ngan TP Ha tinh MS 2021093
13/4/2021200,000MBVCB.1086058772.LE THI HONG LY chuyen tien ung ho ma 2021.093( chi em Huyen Ngan).CT tu 0211000438809 LE THI HONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021200,000MBVCB.1086042613.A TOAN ung ho MS 2021.087 gia dinh chi Dung.CT tu 0011000528613 NGUYEN HUU TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021200,000263012.130421.094114.ung ho nchcccl phung huong 0974038089
13/4/2021200,000LE VAN THANG NT// UNG HO MS 2021.087 ( GIA DINH CHI DUNG )
13/4/2021200,000LE VAN THANG NT// UNG HO MS 2021.091 ( GIA DINH CHI OANH )
13/4/2021200,000IBVCB.1085955531.Ung ho MS 2021092 gia dinh Chu Phi.CT tu 0011004103939 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/4/2021200,000298488.130421.090648.ung ho MS 2021.093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021200,000915680.130421.084223.Chuyen tien ung ho ms 2021.093
13/4/2021200,000533354.130421.083718.Ung ho MS 2021093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021200,000136378.130421.082621.Ung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021200,000894507.130421.081724.Ung ho MS 2021.093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021200,000599334.130421.075534.Ung ho chi em huyen ngan
13/4/2021200,000868857.130421.072947.Chuyen tien ung ho MS 2021 .093 chi em huyen ngan
13/4/2021200,000868678.130421.071327.IBFT MS 2021.093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021200,000616249.130421.070927.UNG HO MS 2021.093 ( CHI EM HUYEN NGAN)-130421-07:09:19 616249
13/4/2021200,000616143.130421.070822.CHI NGUYEN UNG HO MS : 2021.093 (CHI EM HUYEN NGAN)-130421-07:08:12 616143
13/4/2021200,000IBVCB.1085764550.MS 2021 093 chi em Huyen Ngan.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/4/2021200,000518486.130421.070428.ung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021200,000574238.130421.064913.Ung ho MS 2021.070 Chi Dang Thi Hoa
13/4/2021200,000924472.130421.063148.Vietcombank;0011002643148;ung ho Ms 2021 093 ce Huyen Ngan
13/4/2021200,000MBVCB.1085735267.Ung ho MS 2021.093 chi em huyen ngan.CT tu 0941000001516 NGUYEN HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021200,000000376.130421.061908.ZP5VBQC1V7OO 210413000019654 ung ho MS 2021.093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021240,000281347.130421.194701.Ung ho NCHCCCL Hai Tan 0906039259
13/4/2021240,000MBVCB.1087167491.Ung ho NCHCCCL DO THI THU HANG 0983650684.CT tu 0011000596514 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/4/2021240,000MBVCB.1086648889.Ungho NCHCCCL Nguyen Thi Thanh Thuy0918293343.CT tu 0081000568555 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021250,000767338.130421.135527.Ung ho NCHCCCL
13/4/2021250,000430633.130421.105342.MS 2021-093 chi em Huyen Ngan FT21103291795400
13/4/2021250,000508291.130421.001505.MS 2021092 gia dinh chu Phi
13/4/2021300,000046270.130421.195604.Ung Ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan)
13/4/2021300,000985312.130421.192907.Ung ho NCHCCCL Bui Thi Phuong 03 3776 1666 FT21103840374424
13/4/2021300,000269881.130421.191535.Ung ho ms 2021.093 chi em huyen ngan
13/4/2021300,000946954.130421.184827.Ung ho MS2021.093 FT21103648858298
13/4/2021300,000MBVCB.1086889533.Ung ho MS 2921..93 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0021001864634 NGUYEN THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021300,000824753.130421.150824.NGUYEN THANH NHAN chuyen tien MS 2021093 Huyen Ngan-VNPT2021041346703949
13/4/2021300,000237142.130421.143239.Ung ho Ma so 2021.093
13/4/2021300,000261204.130421.142650.Vietcombank 0011002643148 Ung ho ma so 2021 091 chi Nguyen Kim Oanh Huong Khe Ha Tinh
13/4/2021300,000764367.130421.135154.ung ho MS 2021.093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021300,000702881.130421.131023.ung ho ms 2021.093 ( chi em Huyen Ngan)
13/4/2021300,000608181.130421.130633.ung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021300,000SHGD:10016232.DD:210413.BO:NGUYEN THI THANH TAM.Remark:Ung ho MS 2021.093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021300,000673731.130421.122612.Ung Ho MS 2021.093 Chi em Huyen Ngan
13/4/2021300,000837287.130421.114811.ung ho MS 2021.093 chau Huyen Ngan
13/4/2021300,000MBVCB.1086251889.UNG HO MS 2021.092 ( gia dinh chu Phi).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021300,000925550.130421.112850.IBFT Ung ho NCHCCCL Pham Huyen0919797273
13/4/2021300,000MBVCB.1086115597.Ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0161000093787 LUONG VINH THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021300,000344257.130421.102410.MS 2021093 chi em huyen ngan
13/4/2021300,000323121.130421.101317.Co Xuan ung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021300,000531048.130421.082849.Ung ho ms 2021093 em Huyen Ngan
13/4/2021300,000237417.130421.071640.Ung ho MS 2021.093 FT21103928954921
13/4/2021300,000235820.130421.071120.Ung ho MS 2021093 hai chi em Huyen Ngan FT21103733575077
13/4/2021300,000IBVCB.1085760107.Giup MS2021 093 chi em Huyen Ngan.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/4/2021300,000575732.130421.065535.Ung ho MS 2021.060 Be Mok K Yen
13/4/2021300,000513783.130421.045421.Ung ho MS 2021065 em Dang Huyen Trang
13/4/2021300,000864974.130421.024847.LE QUANG HUNG Ung ho NCHCCCL
13/4/2021300,000507881.130421.000850.MS 2021090 gia dinh chi Loc
13/4/2021350,000MBVCB.1086477331.ung ho MS 2021092 gia dinh chu Phi.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/4/2021400,000626987.130421.132218.Ung ho MS 2021 086 MS 2021 090 MS 2021 091 MS 2021 093
13/4/2021400,000IBVCB.1085947327.ms 2021.093 chi em huyen ngan. dt 097564716.CT tu 0071000972477 VO DUC HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021500,000173586.120421.230452.MS 2021.091 - gia dinh chi Oanh FT21103508074107
13/4/2021500,000MBVCB.1087324425.Mo coi.CT tu 0021001067153 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/4/2021500,000IBVCB.1087213527.Ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0071004159400 TRAN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021500,000MBVCB.1087017919.LE THI HUONG GIANG chuyen tien.CT tu 0341000610956 LE THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021500,000278934.130421.162804.Vietcombank 0011002643148 TRAN LE THAI chuyen khoan ung ho MS 2021093
13/4/2021500,000938852.130421.160347.LUU THI NHUOC LINH CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho MS 2021087gia dinh chi Nguyen thi Dung
13/4/2021500,000850423.130421.152700.An Nhien ung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021500,000153941.130421.151608.Ong Bui Ngoc Hai-PTB BQL Khu kinh te HP ung ho MS 2021.082 (em Luong Huu Hoang Anh)
13/4/2021500,000153411.130421.151442.Ong Bui Ngoc Hai-PTB BQL Khu kinh te HP ung ho MS 2021.081 (em Truong Ngoc Luong)
13/4/2021500,000153098.130421.151327.Ong Bui Ngoc Hai-PTB BQL Khu kinh te HP ung ho MS 2021.089 (Co Nguyen Thi Hang)
13/4/2021500,000152478.130421.151132.Ong Bui Ngoc Hai-PTB BQL Khu kinh te HP ung ho MS 2021.088 ( Em Le Van Tai)
13/4/2021500,000MBVCB.1086535558.VO THI HONG THUY chuyen tien ung ho gia dinh anh Hanh.chuc Anh duoc khoi benh.CT tu 0071000071722 VO THI HONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021500,000MBVCB.1086473841.Ms 2021.093 (Chi em Huyen Ngan).CT tu 0081001211984 TRAN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021500,000120176.130421.125034.Ung ho ms 2021.093 chi em huyen ngan
13/4/2021500,000MBVCB.1086321915.Ung ho MS 2021.093 . Chi em be Huyen , Ngan.CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021500,000SHGD:10015036.DD:210413.BO:CAO THANH XUAN.Remark:Ung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021500,000283024.130421.113411.Ung ho NCHCCCL Vu Lieu Nguyen Tuyet 0983698885
13/4/2021500,000451042.130421.112059.UH MS2021 093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021500,000MBVCB.1086188249.ung ho MS 2021.093(chi em huyen ngan) .CT tu 0491000015549 TRINH HONG QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021500,000619579.130421.105753.ung ho MS 2021.093 chi em huyen ngan dt 0975646716
13/4/2021500,000MBVCB.1086099777.MS 2021.093.CT tu 0721000654164 NGO NGOC PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021500,000720936.130421.100243.2021 091 nguyen kim oanh
13/4/2021500,000MBVCB.1085981466.PHAM THI TAM chuyen tien ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan) Ha Tinh.CT tu 0021002119856 PHAM THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021500,000MBVCB.1085966699.Ung ho ms 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021500,000287060.130421.084430.MS 2021.077 Chi Ngo Thi Bac FT21103035958253
13/4/2021500,000285408.130421.084235.MS 2021.091Gia Dinh Chi Oanh FT21103770938640
13/4/2021500,000531756.130421.083200.Ung ho ms 2021085 be Dinh Cong Thieu
13/4/2021500,000IBVCB.1085861943.Ung ho MS 2021093 chi em Huyen Ngan.CT tu 0041000256170 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/4/2021500,000IBVCB.1085761491.TRAN THUY TIEN chuyen khoan ung ho MS 2021.093 ( chi em be Huyen Ngan).CT tu 0071002277070 TRAN THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021500,000518177.130421.070051.MS 2021093 chi em Huyen Ngan
13/4/2021500,000MBVCB.1085743604.Giup do 2021.093.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/2021600,000050586.130421.064324.Ung ho NCHCCCL
13/4/20211,000,000137222.120421.233148.MS 2021.092 (gia dinh chu Phi)
13/4/20211,000,000MBVCB.1087230886.Ung ho NCHCCCL Do Thu Trang 0987222011.CT tu 0611001960197 DO THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/20211,000,000716737.130421.174819.Ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan)
13/4/20211,000,000551114.130421.153312.Ung ho MS2021.090 GD CHI LOC 500K va MS2021.093 CHI EM HUYEN NGAN 500K
13/4/20211,000,000MBVCB.1086696213.Ung ho ms 2021.093 chi em Huyen Ngan.CT tu 0371003871824 DANG THANH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/20211,000,000621698.130421.140914.Ung ho MS 2021093 chi em huyen ngan FT21103364696990
13/4/20211,000,000642457.130421.112021.Ck nho bao Vietnamnet giup MS 2021.093 c. e Huyen Ngan
13/4/20211,000,000SHGD:10000136.DD:210413.BO:DOAN MANH TIEN.Remark:UNG HO MS 2021-093 (CHI EM HUYEN-NGAN)
13/4/20211,000,000200048.130421.101902.Gia dinh anh chi Thang Huong ung ho chi em Huyen Ngan ms 2021 093
13/4/20211,000,000557129.130421.100330.Chuyen tien uh ms 2021093 chi em huyen , ngan
13/4/20211,000,000252043.130421.093517.Ung ho MS 2021 093
13/4/20211,000,000961775.130421.092824.Unhg ho MS 2021.089 co Nguyen Thi Hang
13/4/20211,000,000134795.130421.090425.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
13/4/20211,000,000154338.130421.082557.Le Tien Ngoc ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan)
13/4/20211,000,000620652.130421.075331.UNG HO MS 2021.093 (CHI EM HUYEN NGAN)-130421-07:54:14 620652
13/4/20211,000,000MBVCB.1085808859.VU VAN GIANG chuyen tien MS 2021.093 ( ce Huyen Ngan).CT tu 0491001602103 VU VAN GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/20211,000,000MBVCB.1085796217.ung ho MS 2021.092 (gia dinh chu Phi).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/20211,000,000078510.130421.073416.Ung ho ma so 2021 093 2 chi em Huyen Ngan
13/4/20211,800,000UNG HO HAI CHI EM HUYEN NGAN MA SO 2021.093
13/4/20212,000,000MBVCB.1086605641.Ung ho MS 2021.093( chi em Huyen Ngan).CT tu 2222686868 TRAN BINH AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/20212,000,000MBVCB.1085873125.MS 2021.093. (Chi Em Huyen Ngan).CT tu 0531002240304 TRAN CHI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/4/20212,000,000502863.130421.064953.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2021 093
13/4/20213,000,000617013.130421.071911.MS 2021. 093 ( CHI EM HUYEN NGAN )-130421-07:18:55 617013
13/4/20215,000,000147379.130421.083347.CONG TY CO PHAN XAY DUNG KHANG HY UNG HO MS2021088 EM LAM VAN TAI
13/4/20215,000,000145583.130421.083235.CONG TY CO PHAN XAY DUNG KHANG HY UNG HO MS2021093 CHI EM HUYEN NGAN
13/4/20215,000,000060292.130421.075340.Ung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
13/4/202110,000,000UNG HO CHU : TRUONG MINH TOAN CHAY XE OM XIN GIUP 20TRIEU TIEN VIEN PHI CHO VO . MA SO : 2021.089
14/4/20215,000093370.140421.075237.ung ho MS 2021 094 be Pham Ngoc Thien Kim NAM MO QUAN THE AM BO TAT
14/4/202110,000IBVCB.1087872983.Ung ho MS 2021 094 Be Thien Kim.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/4/202120,000MBVCB.1089192222.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.094 be pham ngoc thien kim.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/202130,000IBVCB.1087435156.hfhjtyj.CT tu 1020192502 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/202150,000IBVCB.1087426497.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan) .( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/202150,000IBVCB.1089100399.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2021.094 (Be Pham Ngoc Thien Kim) .( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/202150,000180013.140421.195920.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho NCHCCCL phan duc anh 0918714345
14/4/202150,000977116.140421.161650.ung ho NCHCCCL Nguyen nguyet anh 0974635991
14/4/202150,000773651.140421.150119.ung ho MS 2021 094 ung ho be pham ngoc thien kim
14/4/202150,000MBVCB.1088343353.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.094 (Be Pham Ngoc Thien Kim).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/202150,000SHGD:10001528.DD:210414.BO:CHU THI NGUYET.Remark:UNG HO MS 2021.094 BE PHAM NGOC THIEN KIM
14/4/202150,000257301.140421.110824.MS 2021094
14/4/202150,000592080.140421.101248.ung ho MS. 2021.069 anh Ho Ngoc Hoang
14/4/202150,000MBVCB.1087865089.Ung ho MS2021.094 ( be Pham Ngoc Thien Kim ).CT tu 0071005020899 NGUYEN CONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/202150,000845045.140421.090206.UNG HO MS 2021.094(BE PHAM NGOC THIEN KIM)-140421-09:01:27 845045
14/4/202150,000MBVCB.1087669872.HOANG DINH VIEN chuyen tien MS 2021.093 ung ho chi em Huyen Ngan.CT tu 0931004216037 HOANG DINH VIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/202150,000902251.140421.080302.ung ho MS 2021.094
14/4/202150,000089001.140421.074800.MS 2021094 pham ngoc thien kim
14/4/202150,000699568.140421.060420.ung ho MS 2021.094 ( be Pham Ngoc Thien Kim)
14/4/202150,000854701.140421.054247.Ung ho MS 2021.094 be Pham Ngoc Thien Kim
14/4/202150,009IBVCB.1088333652.Giup ma so 2021 094 be Pham Ngoc Thien Kim.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/4/202160,000846449.130421.222847.Ung ho nchcccl Huong 0934566169
14/4/2021100,000MBVCB.1089186267.Ung ho nchcccl.CT tu 0861000040162 THAI THI HOAI NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021100,000201115.140421.211518.ung ho ms 2021.093(chi em Huyen; Ngan)
14/4/2021100,000862620.140421.210915.Ung ho MS 2021.093 chi em huyen ngan
14/4/2021100,000IBVCB.1089112111.MS: 2021.093.CT tu 0911000026139 DO NGUYEN NHAT TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021100,000335845.140421.205718.MS 2021.093 chi em Huyen Ngan
14/4/2021100,000407835.140421.205047.MS 2021 093 Chi em Huyen Ngan
14/4/2021100,000IBVCB.1089093478.MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0031001157368 PHAM THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021100,000MBVCB.1089066653.ung ho NCHCCCL + Pham thi linh + 0973966311.CT tu 1017673616 PHAM THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021100,000521596.140421.201817.Ung ho NCHCCCL
14/4/2021100,000811966.140421.195323.T ung ho be Pham Ngoc Thien Kim MS 2021.094
14/4/2021100,000MBVCB.1089004257.ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0201000680356 TRAN HONG QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021100,000774077.140421.194651.MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
14/4/2021100,000717728.140421.192112.MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
14/4/2021100,000894378.140421.184958.Ung ho NCHCCCL FT21104840223999
14/4/2021100,000847274.140421.180021.Ung ho NCHCCCL FT21104240524026
14/4/2021100,000998487.140421.165106.ung ho nchcccl hung 0357089888
14/4/2021100,000710597.140421.160237.Ung ho NCHCCCL Vo hoai nam 0905592482 FT21104815629770
14/4/2021100,000483367.140421.152138.Ung ho MS2021 094 be Pham Ngoc Thien Kim
14/4/2021100,000MBVCB.1088504248.MS 2021.094 (be Pham Ngoc Thien Kim) mong con som khoi benh.CT tu 0011004378984 CAO THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021100,000641805.140421.150714.Ung ho MS 2021.091 gia dinh chi Oanh, xom 1 Phu Huong, xa Huong Xuan, Huong Khe, Ha Tinh FT21104549340005
14/4/2021100,000911790.140421.145114.ung ho gd c pham thi nhi ms 2021094
14/4/2021100,000155463.140421.143707.UNG HO MS 2021.093 CHI EM HUYEN NGAN
14/4/2021100,000404344.140421.140434.2021084 ung ho chi em Trang Huy
14/4/2021100,000SHGD:10006629.DD:210414.BO:DOAN HAI DANG.Remark:Ms 2021 094 be Pham Ngoc Thien kim
14/4/2021100,000MBVCB.1088331716.Ung ho ma so MS 2021.094 (Be Pham Ngoc Thien Kim).CT tu 0081001144288 PHAM THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021100,000542080.140421.133435.Ung ho ms 2021.093 chi em Huyen Ngan FT21104868087827
14/4/2021100,000591023.140421.130444.Nhom Vien gach nho Ung ho 2 Ma so gom 091 va 092
14/4/2021100,000897883.140421.123828.MS 2021 .093-140421-12:38:16 897883
14/4/2021100,000471213.140421.121019.Ung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan FT21104229083267
14/4/2021100,000Sender:79334001.DD:140421.SHGD:10001929.BO:LE THI ANH TU0815253.MS 2021.094 (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
14/4/2021100,000MBVCB.1088057489.MS 2021.093.CT tu 0591000306848 NGUYEN TUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021100,000IBVCB.1088031812.ung ho MS 2021.094 (Be Pham Ngoc Thien Kim).CT tu 0181000659251 NGUYEN DINH LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021100,000MBVCB.1088026011.MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0531000291156 NGUYEN PHUOC LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021100,000878868.140421.111137.MS 2021.093 (CHI EM HUYEN NGAN)-140421-11:11:21 878868
14/4/2021100,000IBVCB.1088001011.MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0371003892008 TA NHAT DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021100,000228015.140421.104914.Ung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
14/4/2021100,000360098.140421.102435.Ung ho MS 2021.094. Be Pham Ngoc Thien Kim FT21104395847669
14/4/2021100,000MBVCB.1087825900.PHAN VAN CHUONG chuyen tien ung ho NCHCCCL+0942161516.CT tu 1017185591 PHAN VAN CHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021100,000818555.140421.093027.Ung ho MS 2021084 chi em Trang Huy
14/4/2021100,000MBVCB.1087779502.Ungho NCHCCCL Viet 0971108723.CT tu 0041000289227 PHUNG VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021100,000812587.140421.091218.Ung ho MS 2021086 be Ngo Hoang Thien Long
14/4/2021100,000810861.140421.090648.Ung ho MS 2021087 gia dinh chi Dung
14/4/2021100,000992313.140421.090421.ung ho MS 2021.094
14/4/2021100,000809414.140421.090215.Ung ho MS 2021093 chi em Huyen Ngan
14/4/2021100,000808845.140421.090028.Ung ho MS 2021094 Be Pham Ngoc Thien Kim
14/4/2021100,000SHGD:10000056.DD:210414.BO:NGUYEN THANH TUNG.Remark:ung ho be pham ngoc thien Kim ms 2021/094
14/4/2021100,000MBVCB.1087723398.LE THI THAO chuyen tien.CT tu 0341005992015 LE THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021100,000MBVCB.1087715006.ung ho MS 2021.094 (be Pham Ngoc Thien Kim).CT tu 0611001975825 DO THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021100,000134287.140421.082738.Vinh Nam ung ho ms 2021 094 be Pham Ngoc Thien Kim
14/4/2021100,000994073.140421.064139.MS 2021.094( pham ngoc thien kim)
14/4/2021100,000MBVCB.1087550324.MS 2021.094.CT tu 0231000113345 NGUYEN BA DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021150,000IBVCB.1088375287.MS 2021 094 Be Pham Ngoc Thien Kim.CT tu 0421003763129 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/4/2021200,000MBVCB.1087433843.KHUAT VU LINH NGA UNG HO MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0361000325666 KHUAT VU LINH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021200,000069425.140421.222320.Ung ho NCHCCCL- VTS FT21105039131009
14/4/2021200,000068855.140421.222222.Ung ho ma so 2021.093- chi em huyen ngan FT21105185045318
14/4/2021200,000IBVCB.1089127812.ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0531002514221 PHAN QUANG VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021200,000014613.140421.205050.ms 2021 093 chi em huyen ngan
14/4/2021200,000IBVCB.1089075228.MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0541000230226 NGUYEN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021200,000824851.140421.201228.Ung ho NCHCCCL HUONG NGUYEN 0353080170
14/4/2021200,000934408.140421.193317.Ung ho nchcccl luong tam 0352537360 FT21104154233495
14/4/2021200,000MBVCB.1088892208.Ung ho NCHCCCL + Vo Xuan Huy + 0982300307.CT tu 0421003813155 VO XUAN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021200,000984795.140421.183436.MS 2021.094 (BE PHAM NGOC THIEN KIM)-140421-18:34:19 984795
14/4/2021200,000984324.140421.183210.MS 2021.089 ( CO NGUYEN THI HANG)-140421-18:32:49 984324
14/4/2021200,000983937.140421.182958.MS 2021.088 ( EM LAM VAN TAI )-140421-18:29:48 983937
14/4/2021200,000983486.140421.182750.MS 2021.086 ( BE NGO HOANG THIEN LONG)-140421-18:27:32 983486
14/4/2021200,000067672.140421.165210.Ung Ho NCHCCCL
14/4/2021200,000235893.140421.165101.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 PHAN CU chuyen khoan MS 2021094
14/4/2021200,000943482.140421.162443.Ung ho NCHCCCL Pham Thanh Huong 0983350696
14/4/2021200,000716491.140421.160715.Ung ho NCHCCCL Nguyen Anh 0977979299 FT21104022309535
14/4/2021200,000925386.140421.153328.MS 2021.093 chi em Huyen Ngan
14/4/2021200,000492526.140421.152935.2021 093 chi em Huyen Ngan
14/4/2021200,000929447.140421.145633.UNG HO MS 2021.094 (BE PHAM NGOC THIEN KIM)-140421-14:56:15 929447
14/4/2021200,000912634.140421.145354.Ung ho ms 2021 094 be Pham Ngoc Thien Kim
14/4/2021200,000153048.140421.145137.Ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan)
14/4/2021200,000953643.140421.144025.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021093 chi em Huyen Ngan
14/4/2021200,000149580.140421.143848.MS 2021.094 (be pham ngoc thien kim)
14/4/2021200,000IBVCB.1088380793.Ung ho MS 2021.093 .Chi em Huyen, Ngan.CT tu 0531002568627 NGUYEN SU TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021200,000301843.140421.133832.giup be Thien Kim - MS 2021.094
14/4/2021200,000IBVCB.1088281038.MS 2021 094 be Pham Ngoc Thien Kim.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/4/2021200,000MBVCB.1088054310.Giup ma so 2021.094.CT tu 0511003741131 NGUYEN THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021200,000MBVCB.1088021702.MS 2021.093.CT tu 0721000616748 DO HO BAO CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021200,000652120.140421.111101.MS 2021093 chi em Huyen ngan
14/4/2021200,000MBVCB.1088010130.ms 2021.093.CT tu 0181003549341 TO ANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021200,000MBVCB.1087913605.Ung ho MS 2021.086 (be Ngo Hoang Thien Long).CT tu 0011004239872 LE THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021200,000MBVCB.1087899927.Ung ho MS 2021.089 (co Nguyen Thi Hang).CT tu 0011004239872 LE THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021200,000MBVCB.1087894770.Ung ho MS 2021.094 (be Pham Ngoc Thien Kim).CT tu 0011004239872 LE THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021200,000826042.140421.095234.Ms 2021094 Pham Ngoc Thien Kim Chuc con manh khoe binh an
14/4/2021200,000MBVCB.1087837182.GDPTML ung ho MS 2021.094 (be Pham Ngoc Thien Kim).CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021200,000MBVCB.1087746583. chuyen tien ung ho MS 2021.094 be Pham ngoc thien Kim.CT tu 0211000466782 NGUYEN DANG THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021200,000IBVCB.1087745629.Ghi ro ung ho MS 2021.094 (Be Pham Ngoc Thien Kim).CT tu 0011001764032 VU THI BINH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021200,000807002.140421.085445.MS2021 094
14/4/2021200,000MBVCB.1087732283.Ung ho MS 2021.094( be pham ngoc thien kim).CT tu 0461000453421 LE QUANG THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021200,000MBVCB.1087717095.2021094.CT tu 0011000438652 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/4/2021200,000244659.140421.083028.Ung ho MS 2021.094 be Pham Ngoc Thien Kim FT21104972238600
14/4/2021200,000SHGD:10000016.DD:210414.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 094 NGUYEN NGOC THIEN KIM
14/4/2021200,000236660.140421.081933.Ung ho MS 2021 091 GD CHI OANH FT21104355099627
14/4/2021200,000MBVCB.1087671667.MS 2021.094 be Pham Ngoc Thien Kim.CT tu 0721000643412 NGUYEN THI XUAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021200,000MBVCB.1087645379.VO THI MONG THU chuyen tien ung ho MS 2021.093 (Chi em Huyen Ngan).CT tu 0321000673264 VO THI MONG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021200,000MBVCB.1087645621.Ung ho MS2021.093 Chi em Huyen Ngan.CT tu 0071003484600 PHAM NHU HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021200,000834981.140421.063203.Ung ho ms 2021.093 chi em Huyen Ngan
14/4/2021200,000785438.140421.061818.ung ho MS 2021 094 be Pham Ngoc Thien Kim
14/4/2021200,000039515.140421.060129.Ung ho MS2021 094 be Pham Ngoc Thien Kim
14/4/2021200,000MBVCB.1087558026.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.094 (be Pham Ngoc Thien Kim)Vietnamnet 14/04/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021200,000856113.140421.055711.ung ho ms2021.094 be Pham Ngoc Thien Kim
14/4/2021200,000255642.140421.054505.2021.093(chi em Huyen Ngan)
14/4/2021200,000MBVCB.1087551299.DANG HOANG HAI chuyen tien ung ho MS 2021.094 ( be pham ngoc thien kim ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021200,000250690.140421.053040.UNG HO MS 2021.092
14/4/2021250,000MBVCB.1088843172.ung ho MS 2021.094 (be pham ngoc thien kim).CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021250,000760987.140421.111146.Ung ho MS 2021.093
14/4/2021250,000198129.140421.063123.Ung ho ms 2021.094 be Pham Ngoc Thien Kim FT21104518022177
14/4/2021300,000764573.140421.201618.MS 2021.094
14/4/2021300,000MBVCB.1089033701.Ung ho MS 2021.094.CT tu 0451000515909 DUONG MINH KHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021300,000MBVCB.1088998844.UHNCHCCCL.CT tu 0011002059638 BUI THU NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021300,000790887.140421.192218.MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan)
14/4/2021300,000673503.140421.182813.ung ho nchcccl thomnguyen
14/4/2021300,000483995.140421.164758.Vietcombank;0011002643148;ung ho nchcccl
14/4/2021300,000228668.140421.160118.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2021 094 pham ngoc thien kim
14/4/2021300,000MBVCB.1088543180.TRAN THI THU ANH chuyen tien ung ho MS 2021.093( chi em Huyen Ngan ).CT tu 0031000239865 TRAN THI THU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021300,000IBVCB.1088344426.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.093 cho chi em Huyen Ngan.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021300,000IBVCB.1088340973.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.091 cho gia dinh chi Oanh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021300,000IBVCB.1088337259.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.092 cho gia dinh chu Phi.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021300,000IBVCB.1088333284.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.088 cho em Lam Van Tai.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021300,000IBVCB.1088330212.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.087 cho gia dinh chi Dung.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021300,000MBVCB.1088205762. MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0501000059311 LE TRUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021300,000372338.140421.103520.Ms 2021.094. Be pham ngoc thien kim FT21104353938253
14/4/2021300,000329479.140421.095739.Ung ho ms2021.094 FT21104506644070
14/4/2021300,000113848.140421.093556.IBFT Ung ho MS 2021.094
14/4/2021300,000292680.140421.092330.Ung ho NCHCCCL -Nga -0365751856 FT21104863006902
14/4/2021300,000994781.140421.090831.OngBa Khai Tam gui chau Pham Ngoc Thien Kim,ms 2021.094
14/4/2021300,000MBVCB.1087674391.LOAN HO Ung ho MS 2021.094 Be PHAM NGOC THIEN KIM .CT tu 0071001211150 HO THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021300,000968416.140421.080648.ung ho MS. 2021.094 (be Pham Ngoc Thien Kim)
14/4/2021300,000860887.140421.063521.Chuyen tien ung ho ms 2021 094 be Kim
14/4/2021300,000IBVCB.1087560867.Giup MS2021 094 Pham Ngoc Thien Kim.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/4/2021300,000255256.140421.053415.ung ho MS 2021.094 (Be Pham Ngoc Thien Kim)
14/4/2021300,000250652.140421.052807.ung ho MS 2021.094
14/4/2021370,000MBVCB.1087623932.NGUYEN HOANG ANH VU chuyen tien ms 2021,094 pham ngoc thien kim.CT tu 0121000727437 NGUYEN HOANG ANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021400,000866658.140421.214720.Ung ho MS 2021.093 (Chi Em Huyen Ngan)
14/4/2021400,000776308.140421.131324.Ung ho NCHCCCL Phan Chieu Anh 0905134286
14/4/2021400,000IBVCB.1087577172.DINH SON VIET chuyen khoan cho be pham ngoc thien kim ,MS 2021094.CT tu 0411000971674 DINH SON VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021480,000891164.140421.184637.Ung ho NCHCCCL gia dinh chau Koi 0974959944 FT21104548887474
14/4/2021500,000617329.130421.234447.Ung ho ms 2021093 chi em Huyen Ngan
14/4/2021500,000MBVCB.1089228958.Ung ho NCHCCCL + Bui Quoc Toan + 0938711705.CT tu 0281000656057 BUI QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021500,000009370.140421.202825.Ung ho NCHCCCL cua chau Minh Vy
14/4/2021500,000IBVCB.1089013648.Ms Hai Anh ung ho MS 2021.087.CT tu 0071002401454 TRAN HAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021500,000MBVCB.1088992982.Giup do 2021.094.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021500,000263690.140421.192721.Ung ho NCHCCCL. Duong Ha. 0902068699
14/4/2021500,000693190.140421.171317.Ung ho nchcccl LuuXuanTruong 0932332255
14/4/2021500,000MBVCB.1088698465.HAN ANH VU chuyen tien ung ho Ma so 2021.087 (gia dinh chi Dung).CT tu 0281000007501 HAN ANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021500,000569367.140421.164408.Hua Hien ung ho MS 2021.093 chi em Huyen Ngan
14/4/2021500,000359659.140421.161841.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho NcHcccl
14/4/2021500,000266293.140421.154356.ung ho MS 2021.094 (Be Pham Ngoc Thien Kim)
14/4/2021500,000360196.140421.151647.ISL20210414151627582-UNG HO CT NCHCCCL-XUANPTT-0982551345
14/4/2021500,000MBVCB.1088467493.ms 2021093.CT tu 0011000378202 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/4/2021500,000MBVCB.1088369396.Ung ho MS 2021.093( chi em Huyen Ngan).CT tu 0211000172053 TRINH THI HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021500,000SHGD:10015734.DD:210414.BO:NGUYEN THI THU HUYEN.Remark:Ung ho MS 2021094 Be Pham Ngoc Thien Kim
14/4/2021500,000MBVCB.1088326404.ung ho MS 2021.094 ,em NgocjThien Kim.CT tu 0371000500518 NGUYEN THU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021500,000MBVCB.1088309240.BUI THI THU HA chuyen tien Bao Vietnamnet MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0061000615516 BUI THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021500,000SHGD:10013964.DD:210414.BO:TRUONG QUOC BAO.Remark:MS. 2021.093 chi em Huyen Ngan
14/4/2021500,000MBVCB.1088201170.PHAN QUOC TUAN chuyen tien ung ho MS2021.091 (gia dinh chi Oanh).CT tu 0011001807495 PHAN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021500,000093309.140421.001158.ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan)
14/4/2021500,000763559.140421.120944.MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan)
14/4/2021500,000102411.140421.110204.Ung ho Ma so 2021.094
14/4/2021500,000SHGD:10010662.DD:210414.BO:TRAN THI LAN HUONG.Remark:Ung ho ma so 2021.094 be Pham Ngoc Thien Kim
14/4/2021500,000347239.140421.102523.ung ho MS 2021.094 (Be Pham Ngoc Thien Kim)
14/4/2021500,000MBVCB.1087898718.Ung ho MS 2021.094 be Pham Ngoc Thien Kim.CT tu 0071004359196 NGUYEN THI THU TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021500,000MBVCB.1087869753.LE THI KIM HOANG ung ho be Thien Kim.CT tu 0251002727802 LE THI KIM HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021500,000719898.140421.091408.Ung ho MS 2021.094 ( Be Pham Ngoc Thien Kim)
14/4/2021500,000SHGD:10006852.DD:210414.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.094 be Pham Ngoc Thien Kim
14/4/2021500,000SHGD:10006768.DD:210414.BO:VO NGOC THANH.Remark:Ung ho 2021.093 - chi em Huyen Ngan
14/4/2021500,000MBVCB.1087725410.Ung ho MS 2021.094 (be Pham Ngoc Thien Kim).CT tu 0091000677701 MOM SI THIEN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/2021500,000937102.140421.084358.Ung ho MS 2021.094 be Pham Ngoc Thien Kim
14/4/2021500,000849510.140421.084108.MS 2021.094
14/4/2021500,000IBVCB.1087581659.MS 2021 091 chi NGUYEN KIM OANH tinh Ha Tinh.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/4/2021500,000IBVCB.1087579955.MS 2021 092 chu NGUYEN HUU PHI tinh Nghe An.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/4/2021500,000825849.140421.060320.UNG HO MS 2021.094 (BE PHAM NGOC THIEN KIM)-140421-06:04:04 825849
14/4/2021550,000357215.140421.131651.ISL20210414131647510-Ung ho moi gia dinh 50.000vnd tu MS2021.084 den MS2021.094. Cam on Vietnamnet.
14/4/2021600,000SHGD:10000278.DD:210414.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS2021.086 BE NGO HOANG THIE N LONG
14/4/20211,000,000MBVCB.1089098613.ung ho MS 2021.094 (be Pham Ngoc Thien Kim).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/20211,000,000843991.140421.204508.MoMoT0972250593T11387575586T970436TMS 2021 093
14/4/20211,000,000656013.140421.180648.ungho nchcccl lananh 0978806789
14/4/20211,000,000143266.140421.180147.Ung ho NCHCCCL Lam Ha 0972405824
14/4/20211,000,000IBVCB.1404210503994002.Ung ho MS 2021 087 gia dinh chi Dung va MS 2021 092 gia dinh chu Phi
14/4/20211,000,000756450.140421.163931.NCHCCCL Pham Thi Thuy Ha 0983362862 FT21104534983647
14/4/20211,000,000736333.140421.162318.UNG HO NCHCCCL 0983840311 FT21104037468499
14/4/20211,000,000MBVCB.1088023505.DUONG VAN NHUNG chuyen tien ung ho MS 2021-094 (be Pham Ngoc Thien Kim).CT tu 0251001433556 DUONG VAN NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/20211,000,000389739.140421.105045.Ung ho MS 2021.094 be Pham Ngoc Thien Kim FT21104364253080
14/4/20211,000,000737307.140421.102504.ung ho NCHCCCL Tuda 0936392682
14/4/20211,000,000MBVCB.1087762235.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2021.094(be pham ngoc thien kim).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/20211,000,000SHGD:10004675.DD:210414.BO:VU VIET BAO.Remark:MS 2021.093. Ung ho chi em Huyen Ngan
14/4/20211,000,000708495.140421.082609.Vietcombank;0011002643148;ung ho?MS 2021094?Be Pham Ngoc Thien Kim
14/4/20211,000,000701152.140421.065426.Doan Trang ung ho Ma so 2021.094( Be Pham Ngoc Thien Kim)
14/4/20211,000,000260798.140421.064936.ung ho ma so 2021.085 (be Dinh Cong Thieu)
14/4/20211,000,000827421.140421.064640.UNG HO MA SO 2021.086 (BE NGO HOANG THIEN LONG)-140421-06:47:07 827421
14/4/20211,000,000MBVCB.1087565514.Minh & Lanh ung ho MS2021.094(be Pham Ngoc Thien Kim).CT tu 0421003734880 CHUNG VI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/4/20211,000,000191984.140421.054129.Ung ho MS 2021.094 Be Pham Ngoc Thien Kim FT21104505794409
14/4/20211,500,000849271.140421.091933.UNG HO MA SO 2021091 (GIA DINH CHI OANH)-140421-09:19:21 849271
14/4/20212,000,000146732.130421.230943.Ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan)
14/4/20212,000,000996520.140421.193918.UNG HO MS 2021.093-140421-19:39:08 996520
14/4/20212,000,000883073.140421.074002.MS 2021.094
14/4/20212,200,000SHGD:10000778.DD:210414.BO:LUONG HA BINH.Remark:LUONG HA BINH UNG HO NCHCCCL
14/4/20215,000,000008023.140421.205841.Do nguyet anh ung ho ms 2021.094 be pham ngoc thien kim FT21105156725623
14/4/2021100,000,000Sender:79333001.DD:140421.SHGD:10003798.BO:CTY CP DAU TU NAM LONG.CHUONG TRINH VIETNAMNETKET NOI UOC MO TAI TIEN GIANG
15/4/202110,000IBVCB.1089756980.Ung ho MS 2021 095 Cha con Anh Thich.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/4/202110,000129155.150421.082405.Ung ho MS 2021 095 cha con anh Thich NAM MO QUAN THE AM BO TAT
15/4/202111,000867797.150421.202916.Tran Hoang Hai Anh ung ho MS 2021 095
15/4/202125,000IBVCB.1090643694.Ms2012 095 cha con a thich.CT tu 0341005822663 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/4/202150,000MBVCB.1089287561.NGUYEN DUY TUAN ANH chuyen tien.CT tu 0351001012704 NGUYEN DUY TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/202150,000MBVCB.1090203633.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS MS 2021.095 (cha con anh Thich).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/202150,000IBVCB.1090197117.Giup ma so 2021 095 cha con anh Thich.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/4/202150,000IBVCB.1089774553.ung ho MS 2021.095 (cha con anh Thich).CT tu 0121001168338 NGUYEN HONG PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/202150,000SHGD:10000230.DD:210415.BO:TRAN KHANH LY.Remark:Ung ho MS 2021.095 cha con anh Thich
15/4/202150,000895432.150421.055737.ung ho ms2021.095 cha con a Thich
15/4/202150,000894489.150421.055713.Ung ho MS 2021.095 cha con anh Thich
15/4/2021100,000861359.140421.235517.MoMoT0915848567T11391032475T970436Tung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
15/4/2021100,000150970.140421.233723.MS 2021.093
15/4/2021100,000926245.140421.230455.ung ho MS 2021.093 chi em Huyen Ngan
15/4/2021100,000915422.140421.224020.MS 2021.093 ( chi em Huyen Ngan )
15/4/2021100,000MBVCB.1091125456. Ung ho NCHCCCL, LAI THI NHAT TAN 0374829403.CT tu 0611001960267 LAI THI NHAT TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021100,000172220.150421.213936.TTTPhuong ung ho Ms2021.094 be Pham Ngoc Thien Kim
15/4/2021100,000172036.150421.213811.TTTPhuong ung ho Ms2021.095 cha con anh Thich
15/4/2021100,000MBVCB.1091041772.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.094 be Pham Ngoc Thien Kim. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021100,000950030.150421.210447.Ung ho MS 2021.095 cha con anh Thich
15/4/2021100,000MBVCB.1091004187.MS 2021.095.CT tu 0021000305420 CHU BA VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021100,000IBVCB.1090903290.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2021.095 (cha con anh Thich) .( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021100,000021361.150421.171411.ZP5VBS7LM498 210415000223751 Ung ho MS 2021.095
15/4/2021100,000SHGD:10014533.DD:210415.BO:NGUYEN NHAT THANH.Remark:IBUNG HO MS 2021.093 (CHI EM HUYEN NGAN)
15/4/2021100,000MBVCB.1090234827.ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0721000600667 DOAN MINH QUOC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021100,000MBVCB.1090155424.Ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0111000497911 PHAM TRUNG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021100,000518623.150421.135619.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.095 cha con anh Thich. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21105461250890
15/4/2021100,000614296.150421.130431.2021 093 chi em Huyen Ngan
15/4/2021100,000050443.150421.123704.MS 2021095 cha con anh Thich
15/4/2021100,000317546.150421.103415.MS 2021.093 FT21105051101209
15/4/2021100,000MBVCB.1089755127.Ung ho MS2021.095 CHA CON ANH THICH .CT tu 1017995353 NGUYEN NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021100,000649088.150421.100122.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021093
15/4/2021100,000579678.150421.094141.Chuyen tien
15/4/2021100,000139518.150421.092443.Vinh Nam ung ho ms 2021 095 cha con anh Quach Thich
15/4/2021100,000MBVCB.1089431140.MS 2021.095.CT tu 0281000197735 NGUYEN THI NGOC HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021100,000603979.150421.064350.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2021093 chi em Huyen Ngan
15/4/2021100,000980339.150421.061552.T ung ho cha con Anh Thich MS 2021.095
15/4/2021100,000966258.150421.060829.Vietcombank;0011002643148;Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2021 095 cha con anh Thich
15/4/2021100,000524703.150421.060050.TKP ung ho MS 2021.095 cha con anh Thich
15/4/2021100,000041347.150421.055321.ung ho MS 2021095 cha con anh Thich
15/4/2021100,000031925.150421.054527.UNG HO MS 2021.095( CHA CON ANH THICH)-150421-05:46:57 031925
15/4/2021100,000031894.150421.054412.CHI NGUYEN UNG HO MS : 2021.095 (CHA CON ANH THICH)-150421-05:44:50 031894
15/4/2021100,000MBVCB.1089349672.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.095 (cha con anh Thich)Vietnamnet 15/04/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021100,000028378.150421.005025.MS 2021.093(CHI EM HUYEN NGAN)-150421-00:51:55 028378
15/4/2021100,000389182.150421.003139.Ung ho NCHCCCL Trang 0357825890
15/4/2021100,000045278.150421.001811.ung ho MS 2021093 chi em Huyen Ngan
15/4/2021100,000044893.150421.001158.MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
15/4/2021100,000878112.150421.001147.MS 2021.093
15/4/2021100,000MBVCB.1089293843.MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0041000340984 HOANG ANH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021100,000236416.150421.000037.MS 2021.093 chi em Huyen Ngan
15/4/2021200,000253901.140421.235321.MS 2021.093 (Chi em Huyen Ngan)
15/4/2021200,000937389.140421.233659.Ung ho MS 2021.093
15/4/2021200,000MBVCB.1089277863.ung ho MS 2021.093(chi em Huyen Ngan).CT tu 0441000640417 BUI VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021200,000933610.140421.232504.MS 2021.093
15/4/2021200,000MBVCB.1089271289.MS 2021.093 (Chi em Huyen Ngan).CT tu 0311000538181 LE THANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021200,000221209.140421.223557.MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan)
15/4/2021200,000687404.150421.210957.MS 2021.085 (BE DINH CONG THIEU)
15/4/2021200,000MBVCB.1091034601.tre mo coi.CT tu 0021001067153 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/4/2021200,000MBVCB.1090887839.ung ho Ma so 2021.088 (em Lam Van Tai).CT tu 0071000949954 NGUYEN THI LE HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021200,000855281.150421.192619.ung ho ms 2021.093
15/4/2021200,000854255.150421.192348.ung ho ms 2021.095
15/4/2021200,000852840.150421.192040.ms 2021.094
15/4/2021200,000227245.150421.173435.VU ANH TUAN Chuyen tien ung ho ms 2021.095
15/4/2021200,000111776.150421.170115.Ung ho NCHCCCL Le Tien Dung 0903902550
15/4/2021200,000IBVCB.1090481310.MS 2021 095 cha con anh Thich.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/4/2021200,000MBVCB.1090410126.MS 2021.094 (Pham Ngoc Thien Kim).CT tu 0071002395402 TRAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021200,000657455.150421.154406.Linh br giup MS 2021.095 cha con anh Thich FT21105759528497
15/4/2021200,000645942.150421.153550.Linh br giup MS 2021.094 be Pham Ngoc Thien Kim FT21105050133434
15/4/2021200,000MBVCB.1090202636.MS 2021.095.CT tu 0381000540835 NGUYEN TRAN XUAN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021200,000126175.150421.142015.UNG HO MS 2021.095-150421-14:21:01 126175
15/4/2021200,000SHGD:10002863.DD:210415.BO:DOAN HANG GIANG.Remark:995221041557771 ung ho NCHCCCL GIANG 0977056017
15/4/2021200,000654362.150421.133540.Em phuc truong Dai Hoc Vinh tran trong ung ho CT NCHCCCL
15/4/2021200,000SHGD:10015331.DD:210415.BO:NGUYEN HA DUONG.Remark:MS 2021.093 Chi em Huyen Ngan
15/4/2021200,000IBVCB.1089901741.MS2021092 ung ho gia dinh chu Phi.CT tu 0611001911128 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/4/2021200,000336913.150421.105159.MS 2021.093 chi em Huyen Ngan FT21105398106826
15/4/2021200,000663876.150421.105108.Ung ho MS 2021.095 cha con anh Thich
15/4/2021200,000580176.150421.104011.MS 2021.095 Cha con anh Thich
15/4/2021200,000MBVCB.1089754611.MS 2021.094.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021200,000IBPS/SE:79310001.DD:150421.SH:10006008.BO:HO PHUOC MINH NHU.UNG HO NCHCCCL NHU HO 0905129926
15/4/2021200,000MBVCB.1089678126.ung ho MS 2021.095 ( cha con a thich).CT tu 0071003906252 NGUYEN DINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021200,000266047.150421.094825.Ung ho MS2021.095 cha con anh Thich FT21105600530006
15/4/2021200,000571221.150421.094259.Vietcombank;0011002643148;ung ho ma so 2021095 cha con anh Thich
15/4/2021200,000MBVCB.1089578613.TRAN TRUNG HIEU ung ho MS.2021.095 (cha con anh Thich).CT tu 0451001668680 TRAN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021200,000IBVCB.1089553596.DANG DINH TUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.095 (cha con anh Thich).CT tu 0011000406195 DANG DINH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021200,000IBVCB.1089537928.MS 2021 095 cha con anh Thich.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/4/2021200,000931609.150421.075624.ung ho MS2021.094 be pham ngoc thien kim
15/4/2021200,000059723.150421.074752.MS 2021 095 cha con anh Thich
15/4/2021200,000258323.150421.073844.MS 2021.095
15/4/2021200,000138947.150421.073819.Vietcombank;0011002643148;PHAM THI PHUONG chuyen khoan MS 2021095 cha con anh Thich
15/4/2021200,000000822.150421.072900.MS 2021 095 ung ho anh Quach Thich
15/4/2021200,000895797.150421.060741.ung ho MS 2021.095 cha con anh Thich
15/4/2021200,000389139.150421.054554.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2021 095
15/4/2021200,000MBVCB.1089298776.MS 2021.093.CT tu 0381000511795 NGUYEN MINH MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021250,000656038.150421.154304.Ung ho NCHCCCL - Ngan - 0934123310 FT21105824994877
15/4/2021300,000105731.140421.235304.Ung ho NCHCCCL Dung 0938318568 FT21105337049325
15/4/2021300,000905652.150421.191554.Ung ho chi em Huyen Ngan MS 2021.093 FT21105003575884
15/4/2021300,000IBVCB.1090566265.MS 2021 094 BE PHAM NGOC THIEN KIM.CT tu 0011001291903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/4/2021300,000416587.150421.153305.IBFT ms2021.095 cha con anh Thich
15/4/2021300,000460589.150421.125448.Unghomaso2021095chaconanhthich FT21105247887055
15/4/2021300,000IBVCB.1089962856.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.095 (cha con anh Thich).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021300,000MBVCB.1089814266.Ung ho MS 2021.095 (cha con anh Thich).CT tu 0011004024512 PHAM HAI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021300,000976160.150421.084922.ung ho ms 2021.094 be pham ngoc thien kim
15/4/2021300,000SHGD:10007510.DD:210415.BO:PHAM VAN NHAN.Remark:Ung ho Ms 2021.095 cha con anh Thich
15/4/2021300,000IBVCB.1089350154.Giup MS2021 095 gia dinh Anh Thich.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/4/2021400,000235140.150421.220055.UNG HO MS 2021.095(CHA CON ANH THICH)-150421-22:01:50 235140
15/4/2021400,000SHGD:10020187.DD:210415.BO:LE TRONG NHAN.Remark:ung ho ma so 2021.095 cha con a Thich
15/4/2021400,000IBVCB.1089966542.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.094 (Be Pham Ngoc Thien Kim).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021500,000/Ref:PALPM10CUCJ{//}/Ref:PALPM10CUCJ{//}LP VNM10CUCJ UNG HO MS 2021.095 ANH THICH DVC:MS LE THI MINH TAM
15/4/2021500,000MBVCB.1090609518.Gia dinh Son Sang giup cho be Ph N Thien Kim bi ung thu. MS2021.094.CT tu 0071000070706 NGUYEN THI XUAN SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021500,000MBVCB.1090120165.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0021001804081 NGUYEN THI MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021500,000627755.150421.102926.ung ho ms 2021.95 cha con anh thich
15/4/2021500,000912041.150421.095944.Ung ho NCHCCCL, Nguyen Thi Bich Ngoc-0908015649
15/4/2021500,000063523.150421.080600.Ung ho ms 2021 094 be Pham Ngoc Thien Kim
15/4/2021500,000063060.150421.080326.Ung ho ms 2021 095 cha con anh Thich
15/4/2021500,000062187.150421.075748.ung ho MS 2021095 cha con anh Thich
15/4/2021500,000MBVCB.1089360541.MS 2021.095 (cha con anh Thich).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/2021800,000MBVCB.1090045660.UNG HO MS 2021.095 (cha con anh Thich).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/20211,000,000823391.150421.190032.UNG HO NCHCCCL NGUYEN THI THU HUONG 0984368397
15/4/20211,000,000176551.150421.170239.UNG HO CHA CON ANH THICH MS 2021095-150421-17:02:38 176551
15/4/20211,000,000015663.150421.164251.2021 095 cha con anh thinh
15/4/20211,000,000155946.150421.155419.UNG HO MS 2021.093-150421-15:54:13 155946
15/4/20211,000,000NGUYEN VAN TIEP CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 2021.094 UNG HO BE PHAM NGOC THIEN KIM (SOC TRANG)
15/4/20211,000,000MBVCB.1089379519.MS 2021.095.CT tu 0411000861968 PHAN VAN DUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/4/20212,000,000185787.150421.112211.Ung ho chi em Huyen Ngan - Ma so 2021.093
15/4/20212,280,000632815.150421.103157.Gia dinh co Nhi chu Vu, ung ho MS 2021.059 be Nguyen Duy Duc
15/4/202110,000,000305251.150421.102313.Ung ho MS 2021 095 cha con anh Thich FT21105240020332
15/4/202110,000,000NGUYEN THI THU // UNG HO CHUONG TRINH NHU CHUA HE CO CUOC CHI LY
16/4/20211,000IBVCB.1092710206.gsgs.CT tu 0911000058349 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/4/202110,000198695.160421.090805.Ung ho MS 2021 096 anh Bui Thanh Tung NAM MO QUAN THE AM BO TAT
16/4/202120,000421151.160421.184451.0011002643148
16/4/202120,000MBVCB.1092538154.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.095(cha con anh thich).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/202120,000MBVCB.1092531983.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.096(anh bui thanh tung).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/202120,000329335.160421.165625.Ung ho NCHCCCL + Nguyen Tien Anh+ 0338203190
16/4/202120,000321043.160421.165029.ung ho c oanh
16/4/202150,000MBVCB.1092947117.MS 2021082.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/4/202150,000MBVCB.1092945574.Ms 2021096.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/4/202150,000IBVCB.1092942245.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.096 (anh Bui Thanh Tung). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/202150,000485026.160421.150926.Ung ho MS 2021096
16/4/202150,000IBVCB.1091966567.Giup ma so 2021 096 anh Bui Van Tung .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/4/202150,000MBVCB.1091779696.Ung ho NCHCCCL- Ngoc Han- 0522748247.CT tu 0071001186972 NGUYEN NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/202150,000IBVCB.1091626214.Ung ho NCHCCCL+THANH+0974803628.CT tu 0441000732869 TRUONG HAI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/202150,000SHGD:10010212.DD:210416.BO:NGUYEN THI XIEM.Remark:Ung ho ms 2021.095. Cha con anh Thich
16/4/202150,000677258.160421.082439.ung ho MS. 2020.296 em Tran Van Truong
16/4/202150,000696520.160421.082411.UNG HO NCHCCCL HUE 0916268597
16/4/202150,000259222.160421.081151.UNG HO MS 2021.096(ANH BUI THANH TUNG)-160421-08:11:36 259222
16/4/202150,000913248.160421.070936.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN CHU DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021096 anh Bui Thanh Tung
16/4/202150,000MBVCB.1091336139.Ung ho MS 2021.096.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021100,000521489.160421.210124.Vo Thuy Linh chuyen tien ung ho Ms2021.096 anh Bui Thanh Tung bi bong Quang Ninh
16/4/2021100,000MBVCB.1092706629.MS2021096 anh Bui Thanh Tung.CT tu 0011004434351 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/4/2021100,000357278.160421.172556.Ms 2021093 ho tro 2 chau o ha tinh
16/4/2021100,000039407.160421.164744.Ung ho MS 2021 096 Bui Thanh Tung
16/4/2021100,000SHGD:10024211.DD:210416.BO:HOANG DUC HIEP.Remark:MS 2021.096
16/4/2021100,000237084.160421.152144.Ung ho MS 2021.096 anh Bui Thanh Tung
16/4/2021100,000235652.160421.152010.Ung ho MS 2021.085 be Dinh Cong Thieu
16/4/2021100,000364096.160421.152013.UNG HO MS 2021.096-160421-15:21:45 364096
16/4/2021100,000624029.160421.151041.Ms 2021096 anh bui thanh tung FT21106890980430
16/4/2021100,000458272.160421.134811.ung ho c bui thi tuyet ms 2021096
16/4/2021100,000976276.160421.132605.Chuyen tien ung ho ms 2021.096 Bui Thanh Tung
16/4/2021100,000624224.160421.130852.IBFT MS 2021.096
16/4/2021100,000346973.160421.122957.Ung ho MS2021 096 Anh Bui Thanh Tung
16/4/2021100,000345963.160421.122834.Ung ho MS2021 095 cha con anh Thich
16/4/2021100,000235650.160421.104308.ung ho MS 2021 095 cha con anh Thich
16/4/2021100,000213155.160421.102404.Ung ho NCHCCCL Canh Toan 0913174603
16/4/2021100,000201230.160421.101426.Vinh Nam ung ho ms 2021 096 Bui Thanh Tung
16/4/2021100,000318196.160421.101158.Chuyen tien tu ViettelPay
16/4/2021100,000MBVCB.1091576394.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.096 (anh Bui Thanh Tung).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021100,000267219.160421.093509.Ung ho NCHCCCL -0932140070 FT21106611214804
16/4/2021100,000011608.160421.091311.MS2021.096 (bui thanh tung )
16/4/2021100,000242725.160421.091215.Ung ho MS 2021.096 anh Bui Thanh Tung FT21106410105000
16/4/2021100,000MBVCB.1091524296.PHAM THI NHU QUYNH chuyen tien ung ho MS 2021.096?(anh Bui Thanh Tung).CT tu 0451000399297 PHAM THI NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021100,000371597.160421.090252.Ms 2021 096 anh Bui Thanh Tung
16/4/2021100,000SHGD:10009980.DD:210416.BO:NGUYEN XUAN TRA.Remark:MS 2021.087 ung ho gia dinh chi Dung
16/4/2021100,000213997.160421.084214.Ong Nguyen Manh Chinh, 33 ngo chua My Quang, Ha Noi, ung ho Ms 2021.096, chau Bui Thanh Tung. Mong gia dinh som vuot qua FT21106823520707
16/4/2021100,000691246.160421.084130.Chuyen tien ung ho MS 2021.096 anh Bui Thanh Tung
16/4/2021100,000211508.160421.083928.Ung ho MS 2021.093 FT21106830303422
16/4/2021100,000194387.160421.081714.ung ho ms 2021091 FT21106762421485
16/4/2021100,000104535.160421.080152.Ung ho MS 2021 096 A BUI THANH TUNG
16/4/2021100,000MBVCB.1091358260.Ung ho MS 2021.096 anh Bui Thanh Tung.CT tu 0081000285426 PHAM THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021100,000918821.160421.071203.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 096 anh Bui Thanh Tung
16/4/2021100,000625791.160421.065132.Nhien, Nghi, Minh UH MS 2021.096
16/4/2021100,000829813.160421.063955.T ung ho A Bui Thanh Tung MS 2021.096
16/4/2021100,000345819.160421.061754.Giup do MS 2021096 anh Bui Thanh Tung Cam on
16/4/2021100,000MBVCB.1091309646.Anh Bui Thanh Tung.CT tu 0111000166515 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/4/2021100,000MBVCB.1091295119.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.096 (anh Bui Thanh Tung)Vietnamnet 16/04/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021100,000819819.160421.045827.Ung ho NCHCCCL+To Thi Anh Nguyet+0918398222
16/4/2021100,000337541.160421.001746.Ung ho MS 2021093 chi em Huyen Ngan
16/4/2021150,000MBVCB.1092241029.NGUYEN THI TU UYEN chuyen tien ung ho 2 chi em Huyen Ngan.CT tu 0101001128703 NGUYEN THI TU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021150,000255801.160421.074229.MS2021096 BUI THANH TUNG-160421-07:43:25 255801
16/4/2021200,000652311.150421.225629.Ung ho NCHCCCL Bui Tuan Linh 0366302676
16/4/2021200,000047095.160421.220029.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.096 a Bui Thanh Tung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21107895352401
16/4/2021200,000MBVCB.1092977225.Ung ho be Huyen ms 2021.093.CT tu 0041000507036 TRAN THI MINH MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021200,000294207.160421.210436.ms 2021.093 ( chia se voi chi em Huyen - Ngan)
16/4/2021200,000445124.160421.203238.Ms2021 093 chi em huyen ngan
16/4/2021200,000MBVCB.1092814028.Ung ho ms 2021.096 (a bui thanh tung).CT tu 0371000409064 LE DINH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021200,000857177.160421.182241.Ung ho MS 2021.096 anh Bui thanh Tung FT21106500090873
16/4/2021200,000MBVCB.1092565615.ung ho MS 2021.093(chi em Huyen Ngan).CT tu 0591000193245 LE QUANG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021200,000787949.160421.172011.10 o banh mi
16/4/2021200,000393334.160421.165528.UNG HO MS 2021-087 (GIA DINH CHI DUNG)-160421-16:55:29 393334
16/4/2021200,000739921.160421.163911.Ung ho ms2021.096 FT21106004930340
16/4/2021200,000IBVCB.1092434095.ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0531002185844 NGUYEN QUOC TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021200,000MBVCB.1092322406.Ung ho ms 2021.083 ba Le Thi Huong.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021200,000MBVCB.1092320532.Ung ho ms 2021.084 chi em Trang Huy.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021200,000MBVCB.1092314439.MS 2021.096 (anh Bui Thanh Tung).CT tu 0691000418702 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021200,000MBVCB.1092307033.Ung ho ms 2021.088 em Lam Van Tai.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021200,000MBVCB.1092304884.Ung ho ms 2021.089 co Nguyen Thi Hang.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021200,000MBVCB.1092299921.Ung ho ms 2021.093 chi em Huyen Ngan.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021200,000MBVCB.1092294216.Ung ho ms 2021.095 cha con a Thich.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021200,000MBVCB.1092292071.Ung ho ms 2021.096 anh Bui Thanh Tung.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021200,000MBVCB.1092279640.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so MS 2021.096(anh Bui Thanh Tung).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021200,000520314.160421.152623.Ung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
16/4/2021200,000MBVCB.1092207819.Ung ho MS2021.096.CT tu 0021000367560 LE THI DAO TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021200,000343167.160421.140952.UNG HO MS 2021.096 (ANH BUI THANH TUNG)-160421-14:09:42 343167
16/4/2021200,000209750.160421.132334.MS 2021.096( bui thanh tung)
16/4/2021200,000201436.160421.130400.ung ho ms 2021.096 (a Bui Thanh Tung)
16/4/2021200,000938535.160421.123054.Chuyen tien ung ho MS 2021.096 anh Bi Thanh Tung
16/4/2021200,000437051.160421.122235.Ung ho MS 2021 096 anh Bui Thanh Tung
16/4/2021200,000MBVCB.1091793261.ung ho MS 2021.096.CT tu 0491001600165 NGUYEN THI VAN NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021200,000131728.160421.103113.UH MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
16/4/2021200,000401469.160421.071302.Vietcombank 0011002643148 MS 2021 096
16/4/2021200,000771900.160421.095456.chuyen tien ung ho MS 2021.096
16/4/2021200,000IBVCB.1091590917.DANG DUC HOP chuyen khoan.CT tu 0081000512522 DANG DUC HOP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021200,000MBVCB.1091577559.MS 2021.096 (anh Bui Thanh Tung).CT tu 0611001894933 LE HA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021200,000746462.160421.093145.Chuyen tien ung ho Anh Bui Thanh Tung Ma 2021.096
16/4/2021200,000SHGD:10009735.DD:210416.BO:KHONG THI NGOC DUNG.Remark:Ung ho MS 2021096 anh Bui Thanh Tung
16/4/2021200,000MBVCB.1091506925.PHAM THI LAN SANG chuyen tien ms2021.096.CT tu 0021001616711 PHAM THI LAN SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021200,000MBVCB.1091500333.GDPTML ung ho MS 2021.096 (anh Bui Thanh Tung).CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021200,000709354.160421.090009.Ung ho MS 2021.096
16/4/2021200,000IBVCB.1091497325.MS 2021 0946 anh Bui Thanh Tung.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/4/2021200,000211539.160421.083930.MS 2021.096.bui thanh tung FT21106312773227
16/4/2021200,000202106.160421.083716.VU ANH TUAN Chuyen tien ung ho ms 2021.096
16/4/2021200,000SHGD:10000043.DD:210416.BO:LY QUE PHUONG THUY.Remark:MS2021096 ANH BUI THANH TUNG
16/4/2021200,000200113.160421.083212.DAM THI THU HA chuyen tien ung ho MS2021.096 anh Bui Thanh Tung
16/4/2021200,000869366.160421.082424.Ung ho MS 2021.096
16/4/2021200,000MBVCB.1091379459.bong toan than.CT tu 0071003052879 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/4/2021200,000192948.160421.072304.Ung ho cho a Bui Thanh Tung bi bong o Quang Ninh
16/4/2021200,000MBVCB.1091347693.Ung ho anh Bui Thanh Tung MS 2021.096.CT tu 0081000627431 PHAM QUANG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021200,000349000.160421.070414.ung ho MS 2021 096 anh Bui Thanh Tung
16/4/2021200,000155075.160421.063448.MS 2021.096 Thanh Tung FT21106013605589
16/4/2021200,000557574.160421.062040.MS 2021.096(anh Bui Thanh Tung)
16/4/2021200,000MBVCB.1091304548.NGUYEN MINH THANH chuyen tien Ung Ho MS 2021.096 Bui Thanh Tung.CT tu 0481000754789 NGUYEN MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021200,000149618.160421.055829.MS 2021.096 FT21106823009525
16/4/2021200,000249918.160421.054718.UNG HO MS 2021.096 (ANH BUI THANH TUNG)-160421-05:46:51 249918
16/4/2021240,000SHGD:10000198.DD:210416.BO:DINH XUAN DUC.Remark:995221041651129 ung ho NCHCCCL Dinh xuan duc 0978597557
16/4/2021300,000996966.150421.235521.Chuyen khoan MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
16/4/2021300,000MBVCB.1093060045.MS 2021.096.CT tu 0301009598888 TRAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021300,000928898.160421.193733.Ung ho MS 2021.096 anh Bui Thanh Tung FT21106800477584
16/4/2021300,000IBVCB.1092647556.Ung ho Ma so 2021 096 Bui Thanh Tung.CT tu 0331000409489 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/4/2021300,000348050.160421.171625.Ung Ho MS 2021.096 (anh Bui Thanh Tung)
16/4/2021300,000040794.160421.164824.Ungho MS 2021 096 anh Bui Thanh Tung 160421
16/4/2021300,000MBVCB.1092358875.Ung ho MS 2021.096 (anh Bui Thanh Tung).CT tu 0021001864634 NGUYEN THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021300,000MBVCB.1092323280.Ung ho ms 2021.081 em Trung Ngoc Luong.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021300,000MBVCB.1092314716.Ung ho ms 2021.085 be Dinh Cong Thieu.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021300,000MBVCB.1092311161.Ung ho ms 2021.086 be Ngo Hoang Thien Long.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021300,000MBVCB.1092301207.Ung ho ms 2021.091 gia dinh chi Oanh.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021300,000MBVCB.1092296835.Ung ho ms 2021.094 be Pham Ngoc Thien Kim.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021300,000MBVCB.1092282354.MS 2021.093. mong cac be co cuoc song tot dep hon.CT tu 0101000890477 LE HOAI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021300,000MBVCB.1092158356.Ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0711000253601 VU DINH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021300,000IBVCB.1092081070.GIup MS2021 096 Bui Thanh Tung.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/4/2021300,000124159.160421.131429.ung ho ms 2021.096 (anh Bui Thanh Tung)
16/4/2021300,000475038.160421.124314.MS 2021.096 FT21106557261711
16/4/2021300,000MBVCB.1091664428.chuyen tien ho tro MS. 2021.096.CT tu 0011000067720 DANG THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021300,000184005.160421.084304.Tung: ung ho ms 2021.096 ( anh Bui Thanh Tung)
16/4/2021300,000057300.160421.082349.MS2021.096(anh bui thanh tung)
16/4/2021300,000295035.160421.081858.UNG HO ANH BUI THANH TUNG (MS 2021.096)
16/4/2021300,000MBVCB.1091351756.NGO THANH NIEM ung ho MS 2021.096?(anh Bui Thanh Tung).CT tu 0071005803493 NGO THANH NIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021300,000MBVCB.1091333319.ms 2021 096 uh anh Bui Thanh Tung.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/4/2021300,000346000.160421.062134.ung ho MS 2021 096 anh Bui Thanh Tung
16/4/2021300,000530824.160421.060155.IBFT MS 2021.096 Anh Bui Thanh Tung
16/4/2021300,000MBVCB.1091232156.Ma so : 2021.084 (chi em Trang Huy).CT tu 0031000171899 PHAM PHU DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021300,000MBVCB.1091231719.Ma so 2021.087 ( gia dinh chi Dung).CT tu 0031000171899 PHAM PHU DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021300,000MBVCB.1091230167.Ma so: 2021.095 ( cha con anh Thich).CT tu 0031000171899 PHAM PHU DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021350,000SHGD:10022665.DD:210416.BO:TRAN ANH VU.Remark:Ung ho MS 2021.096 anh Bui Thanh Tung
16/4/2021350,000MBVCB.1092145136.ung ho MS 2021 093 Chi em Huyen Ngan.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/4/2021350,000MBVCB.1092141991.Ung ho MS 2021 092 GIA DINH CHU PHI.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/4/2021350,000MBVCB.1092133872.Ung ho MS 2021 096 BUI THANH TUNG.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/4/2021350,000MBVCB.1092130770.Ung ho MS 2021 095.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/4/2021400,000438881.160421.123003.Ung ho MS 2021096 anh Bui Thanh Tung
16/4/2021500,000087473.160421.231815.NCHCCCL Hoang Dinh Nam FT21107870060024
16/4/2021500,000MBVCB.1093068394.Ung ho MS2021.096 (anh Bui Thanh Tung).CT tu 1015363035 NGUYEN NGOC CHAU LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021500,000331307.150421.230740.Ung ho NCHCCCL Nguyen Duc Huy 0987521622
16/4/2021500,000454055.160421.223915.MS 2021.087 ( GIA DINH CHI DUNG)-160421-22:40:41 454055
16/4/2021500,000453876.160421.223706.MS 2021.095 ( CHA CON ANH THICH)-160421-22:36:56 453876
16/4/2021500,000VCBPAY.1092988107.Ung Ho NCHCCCL Nguyen Anh Tuan 0934461875.CT tu 0021000244482 NGUYEN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021500,000226943.160421.203535.ung ho MS 2021.094( be Pham Ngoc Thien Kim)
16/4/2021500,000915800.160421.192259.Giup anh Bui Thanh Hung MS 2021.096 FT21106265943574
16/4/2021500,000892558.160421.185845.Ms2021096buithanhtung FT21106084086806
16/4/2021500,000550630.160421.182442.Ung ho ms 2021096 anh Bui Thanh Tung
16/4/2021500,000047159.160421.161443.(IB247) MS 2021.93 ho tro cac chau Huyen va Ngan. Mong cac chau vuot qua noi dau nay
16/4/2021500,000676212.160421.155037.Ung ho ms 2021.082 em Luong Huu Hoang Anh FT21106351026310
16/4/2021500,000675369.160421.154958.Ung ho ms 2021.095 cha con anh Thich FT21106403800099
16/4/2021500,000674365.160421.154912.Ung ho ms 2021.086 be Ngo Hoang Thien Long FT21106052132258
16/4/2021500,000672148.160421.154733.Ung ho ms 2021.096 anh Bui Thanh Tung FT21106081954507
16/4/2021500,000MBVCB.1092309801.Ung ho ms 2021.087 gia dinh chi Dung.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021500,000MBVCB.1092287649.NGUYEN CANH TUNG chuyen tien: MS 2021.096.CT tu 0071001026640 NGUYEN CANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021500,000625861.160421.150104.Unhg ho MS 2021.093 chi em Huyen Ngan
16/4/2021500,000MBVCB.1092218735.Ung ho MS 2021.096 anh Bui Thanh Tung.CT tu 0531002512542 TRAN ANH KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021500,000IBVCB.1092147015.NGUYEN QUOC TUAN chuyen khoan MS 2021.096 (anh Bui Thanh Tung).CT tu 0451001385313 NGUYEN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021500,000MBVCB.1092066854.LUU NGOC TRONG chuyen tien ung ho ms 2021096 anh bui thanh tung.CT tu 0251002750197 LUU NGOC TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021500,000MBVCB.1092054487.Ung ho MS 2021.096 (Bui Thanh Tung).CT tu 0021000016620 DO QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021500,000002764.160421.114054.Ung ho MS 2021.094 be Pham Ngoc Thien Kim
16/4/2021500,000354737.160421.112620.MS 2021 096 - BUI THANH TUNG
16/4/2021500,000/Ref:PALPM10CV8A{//}/Ref:PALPM10CV8A{//}LP VNM10CV8A MS 2021.096 DVC:MRS NGO THI THANH THAO & MR PHAM THAI HUNG
16/4/2021500,000SHGD:10013994.DD:210416.BO:HOANG THI DIEU LINH.Remark:Ung ho ms 2021.096 bui thanh tung
16/4/2021500,000359371.160421.105333.Ung ho nchcccl le thi thu hien dt 0946622966 FT21106697216071
16/4/2021500,000MBVCB.1091664363.ung ho MS 2021.096 (anh Bui Thanh Tung)).CT tu 0891000640155 TRAN QUAN BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021500,000798765.160421.101347.Ung ho MS 2021.096 Bui Thanh Tung
16/4/2021500,000046225.160421.100446.MoMoT0938587913T11422846624T970436TMS 2021093 chi em Huyen Ngan
16/4/2021500,000649044.160421.073304.Vietcombank 0011002643148 TRAN LE THAI chuyen khoan MS 2021096
16/4/2021500,000MBVCB.1091576157.Ho tro anh bui thanh tung.CT tu 0121000668154 HO THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021500,000SHGD:10009086.DD:210416.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.096 anh Bui Thanh Tung
16/4/2021500,000160023.160421.084313.Ung ho MS 2021 096 anh bui thanh tung
16/4/2021500,000664743.160421.081046.Ung ho MS 2021 096 anh Bui Thanh Tung
16/4/2021500,000SHGD:10000200.DD:210416.BO:PHAM VAN PHONG.Remark:995221041651091 Ung ho MS 2021.096 anh Bui Thanh Tung
16/4/2021500,000MBVCB.1091377652.bong.CT tu 0121000706359 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/4/2021500,000897959.160421.070306.Vietcombank;0011002643148;MAI THI MINH PHUNG ung ho MS 2021 096 anh Bui Thanh Tung
16/4/2021500,000628516.160421.070040.ung ho ms 2021.094 be Pham Ngoc Thien Kim
16/4/2021500,000MBVCB.1091321626.Ung ho MS 2021096 Bui Thanh Tung.CT tu 0341000110359 BUI KIM TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021500,000IBVCB.1091317161.MS 2021.096.CT tu 0041000142483 NGUYEN VAN NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021500,000MBVCB.1091316018.Ung ho MS 2021 096 Bui Thanh Tung.CT tu 0611001503326 NGUYEN PHUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/2021500,000153894.160421.062827.Ung ho ms 2021.096 anh Bui Thanh Tung FT21106762016061
16/4/2021500,000152275.160421.061819.Ung ho MS 2021.096 ung ho anh bui thanh tung FT21106279989250
16/4/2021500,000150321.160421.060418.MS 2021.096 ung ho anh Bui Thanh Tung FT21106284583263
16/4/20211,000,000199172.160421.222957.Ung ho NCHCCCL .ANH CHI 0969227366
16/4/20211,000,000MBVCB.1092358737.UNG HO MS 2021.096 (anh Bui Thanh Tung).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/20211,000,000870344.160421.153032.TNAnh ung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
16/4/20211,000,000SHGD:10002339.DD:210416.BO:NGUYEN THI THANH THUY.Remark:Giup do MS 2021-072 ( giup do Tran Thi Hoanh, Hai Duong )
16/4/20211,000,000SHGD:10002334.DD:210416.BO:NGUYEN THI THANH THUY.Remark:Giup do MS 2021-096 ( giup Bui Thanh Tung , Quang Ninh )
16/4/20211,000,000SHGD:10002335.DD:210416.BO:NGUYEN THI THANH THUY.Remark:Giup do MS 2021-095 ( giup Cha con Anh Thich , Hoa Binh )
16/4/20211,000,000SHGD:10002338.DD:210416.BO:NGUYEN THI THANH THUY.Remark:Giup do MS 2021-082 ( giup Luong Huu Hoang Anh, Thanh Hoa )
16/4/20211,000,000IBVCB.1091663887.ung ho MS 2021.096 (anh Bui Thanh Tung).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/20211,000,000785212.160421.100537.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.095 cha con anh thich
16/4/20211,000,000MBVCB.1091571698.MS 2021.096 (anh Bui Thanh Tung).CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/20211,000,000MBVCB.1091370695. ung ho MS 2021.093, Huyen Ngan.CT tu 0061000263013 DO HUU HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/20211,000,000157420.160421.064611.MS 2021.096 anh Bui Thanh Tung FT21106556029116
16/4/20211,500,000702195.160421.085332.Ba Kachia ung ho MS 2021.096 anh Bui Thanh Tung
16/4/20211,616,183/REF:2021041300040913{//}VAL:210413USD70.33/33B:USD70.33/MID:LA4D80306DSA804V/Rel ref:null/50:MINH HANG PHAM55 ENGLISH AVE/70:DONATION NCHCCCL- MINH HANG +64?0210413271 GIFT/FAMILY/Pmnt:/ACC/VIETCOMBANK TOWER 198?TRANQUANG KHAI ST VN/71A:SHA/71F:NZD0?USD
16/4/20212,000,000297149.160421.191654.ong Tu Van giup anh Bui Thanh Tung MS 2021.096
16/4/20212,000,000252425.160421.065825.UNG HO MS 2021.096 (ANH BUI THANH TUNG)-160421-06:58:10 252425
16/4/20213,000,000IBVCB.1092925300.ung ho MS 2021.096 (anh Bui Thanh Tung).CT tu 0071002074074 NGUYEN CONG DO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/4/20214,320,000459344.160421.150458.Vietcombank 0011002643148 NCHCCCLThoa Thuy 0367050741
16/4/20215,000,000495107.160421.153618.ung ho MS 2021 096 anh Bui Thanh Tung Cam Pha Quang Ninh
17/4/20211,000IBVCB.1094535430.15.CT tu 0071002474557 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/4/20211,000IBVCB.1094525103.15.CT tu 1012423007 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/4/20211,000IBVCB.1093201894.123.CT tu 0071001344614 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/4/202110,000IBVCB.1093330550.Ung ho MS 2021 097 Ba Tu.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/4/202110,000IBVCB.1093328175.Ung ho MS 2021 096 Anh Tung.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/4/202110,000103562.170421.081225.ung ho MS 2021 097 gia dinh ba Tu NAM MO QUAN THE AM BO TAT
17/4/202120,000MBVCB.1094147454.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.097 gia dinh ba tu.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/4/202120,000017840.170421.020902.Ung ho NCHCCCL Cao Vu Tung Lam 0384440908
17/4/202130,000145337.170421.101413.MS 2021 095
17/4/202130,000190395.170421.100725.MoMoT0917471482T11462782097T970436TMS 2021 097
17/4/202150,000255661.170421.210210.Ung ho NCHCCCL Tran Minh Khanh 0961148088
17/4/202150,000IBVCB.1094271403.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.097 (gia dinh ba Tu) .( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/4/202150,000771323.170421.153912.Ung ho MS 2021.094 (be Pham Ngoc Thien Kim)
17/4/202150,000769691.170421.152611.Ung ho MS 2021.096 (anh Bui Thanh Tung)
17/4/202150,000769524.170421.152452.Ung ho MS 2021.097 (gia dinh ba Tu)
17/4/202150,000769327.170421.152315.Ung ho MS 2021.095 (cha con anh Thich)
17/4/202150,000IBVCB.1093817600.Giup ma so 2021 097 gia dinh ba Tu.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/4/202150,000IBVCB.1093548955.Ung ho chi em Huyen Ngan MS 2021.093.CT tu 0251001116892 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/4/202150,000IBVCB.1093401875.ung ho ma so MS 2021 097 gia dinh ba Tu.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/4/202150,000IBVCB.1093396746.ung ho ma so MS 2021 096 anh Bui Thanh Tung.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/4/202150,000IBVCB.1093392982.ung ho ma so MS 2021 095 cha con anh Thich.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/4/202150,000IBVCB.1093389789.ung ho ma so 2021 094 be Pham Ngoc Thien Kim.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/4/202150,000706871.170421.085228.Ung ho Ma So. 2021.097 gia dinh ba Tu, xa dao thang loi, huyenvandon, quang ninh
17/4/202150,000357209.170421.081322.ung ho MS 2021.097 ( gia dinh ba Tu)
17/4/202150,000468974.170421.080710.UNG HO MS 2021.097(GIA DINH BA TU)-170421-08:08:52 468974
17/4/202150,000108624.170421.003845.Ung ho NCHCCCL FT21107891080499
17/4/2021100,000785145.170421.192634.Ms 2021 097 gia dinh ba Tu
17/4/2021100,000633814.170421.190553.Ung ho MS 2021 091 gd chi Oanh
17/4/2021100,000772723.170421.182615.Ung ho MS 2021091 Gia dinh chi Oanh
17/4/2021100,000IBVCB.1094086654.MS 2021.096.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/4/2021100,000IBVCB.1094080268.MS 2021. 097.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/4/2021100,000557886.170421.161248.Ung ho ma so 2021 092 gia dinh chu Phi FT21107556170254
17/4/2021100,000554720.170421.160932.Ung ho ma so 2021 093 chi em Huyen Ngan FT21107229873665
17/4/2021100,000552401.170421.160706.Ung ho ma so 2021 095 cha con anh Thich FT21107265210388
17/4/2021100,000549712.170421.160420.Ung ho ma so 2021 096 anh Bui Thanh Tung FT21107799783404
17/4/2021100,000547889.170421.160220.Ung ho ma so 2021 097 Gia dinh ba Tu FT21107697657882
17/4/2021100,000514103.170421.113934.MS 2921.097 (GD BA TU)-170421-11:41:17 514103
17/4/2021100,000811327.170421.105527.ung ho MS 2021.095 cha con a Thich
17/4/2021100,000MBVCB.1093465134.TA QUOC VIET ung ho NCHCCCL.CT tu 0611001769890 TA QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/4/2021100,000246667.170421.100145.MS2021.094 FT21107758355193
17/4/2021100,000123690.170421.083029.Vinh Nam ung ho ms 2021 097 gia dinh ba Nguyen Thi Tu
17/4/2021100,000MBVCB.1093259136.MS2021.097 (gia dinh ba Tu).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/4/2021100,000145079.170421.070748.Ung ho ms 2021 097 gia dinh ba tu FT21107506835955
17/4/2021100,000462459.170421.064216.UNG HO GIADINH BA TU MA SO 2021097-170421-06:43:57 462459
17/4/2021100,000673116.170421.062038.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS2021097 gi dinh ba tu
17/4/2021100,000461689.170421.061942.UNG HO MS 2021.097( GIA DINH BA TU)-170421-06:19:41 461689
17/4/2021100,000461634.170421.061719.CHI NGUYEN UNG HO MS : 2021.097( GIA DINH BA TU)-170421-06:17:19 461634
17/4/2021100,000MBVCB.1093178643.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.097 (gia dinh ba Tu)Vietnamnat 17/04/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/4/2021100,000134257.170421.060016.Ung ho MS 2021 097 .Gia Dinh ba Tu FT21107263153898
17/4/2021100,000580566.170421.055739.UNG HO MS 2021.097 GIA DINH BA TU.580566
17/4/2021100,000078449.170421.003709.ung ho NCHCCCL trang 0985959652
17/4/2021152,000739173.170421.211845.MQuan TAnh ung ho MS 2001 096
17/4/2021180,000MBVCB.1093345534.2021097 ung ho gia dinh ba tu.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/4/2021180,000MBVCB.1093343102.2021093 ung ho chi em Huyen Ngan.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/4/2021200,000668454.170421.180938.Ung ho ms 2021.093 huyen ngan FT21107355430183
17/4/2021200,000IBVCB.1093990732.MS 2021 097 gia dinh ba Tu.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/4/2021200,000497861.170421.150714.MS 2021.096 Anh Bui Thanh Tung FT21107426963571
17/4/2021200,000516290.170421.144331.Vietcombank;0011002643148;MS 2021096 anh Bui Thanh Tung
17/4/2021200,000910638.170421.141128.T ung ho gia dinh ba Tu MS 2021.097
17/4/2021200,000536184.170421.134710.UNG HO MS 2021.097-170421-13:47:11 536184
17/4/2021200,000532071.170421.132211.UNG HO MS 2021.097 (GD BA TU)-170421-13:22:09 532071
17/4/2021200,000519408.170421.120714.UNG HO MS 2021.094 ( BE PHAM NGOC THIEN KIM)-170421-12:08:56 519408
17/4/2021200,000300043.170421.115821.Ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan)
17/4/2021200,000509093.170421.111741.UNG HO MS 2021.095 ( CHA CON ANH THICH)-170421-11:17:40 509093
17/4/2021200,000507652.170421.111119.UNG HO MS 2021.097 ( GIA DINH BA TU)-170421-11:11:19 507652
17/4/2021200,000369317.170421.092907.UNG HO MS 2021.096 (ANH BUI THANH TUNG)
17/4/2021200,000MBVCB.1093287339.ung ho ms 2021096 buithanhtung.CT tu 0571000045017 HUYNH THI TY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/4/2021200,000166249.170421.081206.Co Huong ha noi ung ho be Pham Ngoc Thien Kim MS2021094 FT21107409007190
17/4/2021200,000MBVCB.1093264783.MS 2021.097 gia dinh ba tu.CT tu 0491001600165 NGUYEN THI VAN NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/4/2021200,000IBVCB.1093239318.UNG HO MS2021.097 GIA DINH CO 3 NGUOI BI BONG CHAY- NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/4/2021200,000651135.170421.063345.Chuyen tienMS2021097 gia dinh ba Tu
17/4/2021200,000MBVCB.1093186014.2021097 ( gia dinh ba Tu) TRAN NGOC LOAN chuyen tien.CT tu 0191000373456 TRAN NGOC LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/4/2021300,000865020.170421.192840.Ung ho be Pham Ngoc Thien Kim - MS: 2021094
17/4/2021300,000639375.170421.170522.ms 2021.096
17/4/2021300,000575399.170421.163107.Ho tro do van vinh ms 2021.074 FT21107200018227
17/4/2021300,000570908.170421.162623.Ho tro ho ngoc hoang ms 2021.069 FT21107067705030
17/4/2021300,000569141.170421.162433.Ho tro mok k yen ms 2021.060 FT21107153630640
17/4/2021300,000564961.170421.162009.Ho tro siu van quang ms 2021.061 FT21107320560973
17/4/2021300,000504111.170421.151432.Uh gd c oanh ms2021091 FT21107105260474
17/4/2021300,000951832.170421.142705.MS 2021.093 chi em Huyen Ngan
17/4/2021300,000286501.170421.141358.Giup MS2021.096 Bui thanh Tung
17/4/2021300,000272956.170421.114518.MS 2021.096
17/4/2021300,000742011.170421.093859.VUONG THI MY KHANH UNG HO MS 2021.096 anh Tung
17/4/2021300,000MBVCB.1093197974.Ung ho gia dinh ba Tu ma 2021.097.CT tu 0011001460967 NGUYEN THI THUY NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/4/2021300,000IBVCB.1093169954.Giup MS2021 097 Gia Dinh Ba Tu.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/4/2021400,000VCBPAY.1093747805.Ung ho NCHCCCL Le Thi Mai 0934461875.CT tu 0021000244482 NGUYEN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/4/2021500,000270444.170421.220055.VU THI ANH DUNG chuyen tien ung ho ms 2021.096 (anh Bui Thanh Tung)
17/4/2021500,000MBVCB.1093836214.Giup do 2021.097.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/4/2021500,000MBVCB.1093835228.Giup do 2021.091.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/4/2021500,000367736.170421.142349.Ms 2021 093 chi em Huyen Ngan
17/4/2021500,000284872.170421.104233.Ung ho MS 2021.086 be Ngo Hoang Thien Long FT21107460626280
17/4/2021500,000127263.170421.091256.MS 2021.097
17/4/2021500,000039091.170421.090850.Ung ho ma so 2021.096 anh bui thanh tung
17/4/2021500,000MBVCB.1093300030.Ung ho MS 2021.091 ( gia dinh chi Oanh ).CT tu 0271001046416 BUI VAN LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/4/2021500,000IBVCB.1093212575.MS 2021 096 anh BUI THANH TUNG tinh Quang Ninh.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/4/2021500,000295881.170421.061458.Cho MS2021.097 gia dinh ba Tu
17/4/20211,000,000147610.170421.110012.Ung ho MS 2021.097( gia dinh ba Tu)
17/4/20211,000,000500321.170421.103930.UNG HO MS 2021.097 (GIA DINH BA TU)-170421-10:39:30 500321
17/4/20211,000,000239365.170421.101134.MS 2021.093 ( ung ho chi em Huyen Ngan)
17/4/20211,000,000MBVCB.1093367835.UNG HO MS 2021.097 (gia dinh ba Tu).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/4/20211,000,000MBVCB.1093306303.MS 2021.096(anh bui thanh tung).CT tu 0071001665958 LU QUOC HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/4/20211,000,000679984.170421.080935.Chuyen tien ung ho MS 2021097 gia dinh ba Tu Van Don Quang Ninh
17/4/20211,140,000881345.170421.123140.Ung ho MS 2021.059, gia dinh co Nhi chu Vu ung ho be Nguyen Duy Duc
18/4/202120,000MBVCB.1095373257.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.097 co nguyen thi ngoc loan.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/4/202126,000242179.180421.123034.UNG HO NCHCCCL HUY 0866698772
18/4/202150,000MBVCB.1095845890.?MS 2021.098.CT tu 0031000144359 NGUYEN DONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/4/202150,000IBVCB.1095586264.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.098 (co Nguyen Thi Ngoc Loan) . ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/4/202150,000IBVCB.1095114067.Giup ma so 2021 098 co Nguyen Thi Ngoc Loan .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/4/202150,000640259.180421.083229.UNG HO MS 2021.098(CO NGUYEN THI NGOC LOAN)-180421-08:34:11 640259
18/4/202150,000919017.180421.052439.MS 2021.098 FT21109813454902
18/4/202160,000079233.180421.075051.gui co loan ms 2021 098
18/4/2021100,000024056.170421.222802.MS2021.097(gia dinh ba Tu)
18/4/2021100,000577873.180421.205457.Chuyen tien ung ho MS 2021.098 Nguyen Thi Ngoc Loan
18/4/2021100,000463655.180421.200641.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.098 co Nguyen Thi Ngoc Loan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21109365921268
18/4/2021100,000735632.180421.200004.MS 2021.098(CO NGUYEN THI NGOC LOAN)-180421-20:00:03 735632
18/4/2021100,000972502.180421.193838.Ung ho MS 2021.096 anh Bui Thanh Tung
18/4/2021100,000961457.180421.192035.ung ho MS 2021.098 Co Nguyen Thi Ngoc Loan
18/4/2021100,000407863.180421.185503.Ms2021093 chi em Huyen Ngan FT21109427707538
18/4/2021100,000393748.180421.183746.MS 2021.093 FT21109193667039
18/4/2021100,000710843.180421.170702.UNG HO MS 2021.093-180421-17:07:57 710843
18/4/2021100,000284463.180421.133817.Ung ho MS 2021 098 co Nguyen Thi Ngoc Loan
18/4/2021100,000IBVCB.1095046991.Ung ho Ms 2021098 co Nguyen Thi Ngoc Loan?.CT tu 0381000355825 NGO THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/4/2021100,000392668.180421.104421.T ung ho co Nguyen thi ngoc Loan MS 2021.098
18/4/2021100,000649174.180421.094510.UNG HO MS :2021.098( CO NGUYEN THI NGOC LOAN)-180421-09:45:09 649174
18/4/2021100,000649000.180421.094358.CHI NGUYEN UNG HO MS : 2021.098( CO NGIYEN THI NGOC LOAN)-180421-09:43:56 649000
18/4/2021100,000068305.180421.083000.Vinh Nam ung ho ms 2021 098 Nguyen Thi Ngoc Loan
18/4/2021100,000176271.180421.082340.TTTPhuong ung ho Ms2021.098 co Nguyen Thi Ngoc Loan
18/4/2021100,000MBVCB.1094757936.MS 2021.098.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/4/2021100,000208007.180421.080508.HA THI KIM THANH uh MS 2021098 co Nguyen Ngoc Loan
18/4/2021100,000058660.180421.071142.MS2021 098 co Nguyen Thi Ngoc Loan
18/4/2021100,000928681.180421.065829.Ms 2021.096 FT21109648561056
18/4/2021100,000928537.180421.065738.Ms 2021.098 FT21109648558240
18/4/2021100,000051585.180421.065109.Ung ho MS 2021 098 co Nguyen Thi Ngoc Loan
18/4/2021100,000MBVCB.1094682570.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.098 (co Nguyen Thi Ngoc Loan)Vietnamnet 18/04/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/4/2021100,000MBVCB.1094670785.MS 2021.098.CT tu 0231000113345 NGUYEN BA DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/4/2021100,000905753.180421.014607.Ung ho NCHCQCL nguyen son duong 098205568 FT21109115600144
18/4/2021100,000286488.180421.001030.ung ho nchcccl
18/4/2021150,000928971.180421.070007.Ung Ho MS 2021.091 Gia Dinh Chi Oanh FT21109057855034
18/4/2021200,000731444.180421.192900.MS 2021.093 (CHI EM HUYEN NGAN)-180421-19:30:44 731444
18/4/2021200,000962759.180421.192305.ung ho MS 2021.097 gia dinh ba Tu
18/4/2021200,000151707.180421.131729.MS 2021098 co Ngoc Loan FT21109148179677
18/4/2021200,000MBVCB.1095081572.Ung ho ma so MS 2021.098(co Nguyen Thi Ngoc Loan).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/4/2021200,000872763.180421.111547.ung ho ma so 2021 098
18/4/2021200,000652296.180421.100659.MS 2021.096 ( BUI THANH TUNG)-180421-10:08:44 652296
18/4/2021200,000MBVCB.1094807930.Trang UNG HO 2021.093 ( Chi em Huyen Ngan).CT tu 0021000796041 PHAN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/4/2021200,000IBVCB.1094796669.MS 2021 098 co Nguyen Thi Ngoc Loan.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/4/2021200,000935366.180421.081624.ung ho MS 2021.093
18/4/2021200,000062182.180421.081625.Ung ho MS 2021 091 gd chi oanh
18/4/2021200,000046487.180421.062817.ung ho MS 2021 098 co Nguyen Thi Ngoc Loan
18/4/2021200,000921899.180421.060717.Ung ho MS 2021 098 co Nguyen Thi Ngoc Loan FT21109013502538
18/4/2021200,000028451.180421.060218.NGUYEN THI NGOC chuyen khoan ung ho co nguyen thi ngoc loan 2021 098
18/4/2021200,000MBVCB.1094672152.ung ho nguyen thi ngoc loan ms2021.098.CT tu 0381000351541 TRAN DUY HOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/4/2021200,000MBVCB.1094672070.Ung ho MS 2021.098( co Nguyen Thi Ngoc Loan).CT tu 0461000453421 LE QUANG THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/4/2021200,000920407.180421.054825.Ung ho ms 2021.098 co nguyen thi ngoc loan FT21109690747068
18/4/2021200,000903053.180421.053251.ung ho MS 2021.098 co Nguyen Thi Ngoc Loan
18/4/2021300,000613709.180421.215816.Chuyen tienUNG HO MS 2021.095 Cha con Anh Thich
18/4/2021300,000252594.180421.164719.Ung ho MS 2021.098
18/4/2021300,000IBVCB.1095302823.Giup MS2021 098 Co Nguyen Thi Ngoc Loan.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/4/2021300,000750664.180421.143334.Ung ho MS 2021.096 Bui Thanh Tung
18/4/2021300,000748988.180421.143125.Ung ho MS 2021.095 cha con anh Thich
18/4/2021300,000395471.180421.112818.Vietcombank;0011002643148;VU THIEN HUONG chuyen khoan ung ho ms 2021 098 co Nguyen Thi Ngoc Loan
18/4/2021300,000060990.180421.110559.Unghomaso2021098conguyenthingoclan FT21109460712059
18/4/2021300,000MBVCB.1094738444.Ung ho MS 2021.098 co Nguyen Thi Ngoc Loan.CT tu 0011002391516 BUI HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/4/2021300,000903636.180421.055253.ms 2021.098 Nguyen Thi Ngoc Loan
18/4/2021500,000887302.180421.192207.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 098 co Nguyen Thi Ngoc Loan
18/4/2021500,000261977.180421.155530.Uh ms 4078 ong Nguyen Van Hieu FT21109257050981
18/4/2021500,000181897.180421.140532.UH MS 2021 098 FT21109557569710
18/4/2021500,000IBVCB.1095200110.Ung ho MS.2021.098 (co Nguyen Thi Ngoc Loan).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/4/2021500,000766954.180421.134225.Vietcombank;0011002643148;LE THI HA THU chuyen khoan cho co nguyen thi ngoc loan MS 2021 098
18/4/2021500,000681322.180421.133640.UNG HO MS 2021.098 (CO NGUYEN THI NGOC LOAN)-180421-13:35:51 681322
18/4/2021500,000MBVCB.1094979371.GIA HUNG QN UNG HO MS 2021.098 (Co NGUYEN THI NGOC LOAN).CT tu 1919931988 VUONG THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/4/2021500,000943916.180421.083511.ung ho Ms 2021.097 gia dinh ba Tu
18/4/2021500,000716642.180421.080708.Vietcombank;0011002643148;Le Thi Dang ung ho ma so 2021098 co Nguyen Thi Ngoc Loan
18/4/2021500,000054142.180421.075909.NCHCCCL HA 0987767187
18/4/2021500,000903943.180421.060044.Ungho MS 2021.098 co Nguyen Thi Ngoc Loan
18/4/20211,000,000477348.180421.124526.NGUYEN VAN THU chuyen khoan ung ho MS 2021098 co Nguyen Thi Ngoc Loan
18/4/20211,000,000650568.180421.095516.UNG HO MS 2021.097-180421-09:56:13 650568
18/4/20211,000,000MBVCB.1094686495.PHAM THI THANH DUYEN UNG HO MS 2021.098 CO NGUYEN THI NGOC LOAN.CT tu 0281000541762 PHAM THI THANH DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/4/20213,000,000MBVCB.1095273630.Ung ho ms.2021.098 co nguyen thi ngoc loan .CT tu 0561000539114 BUI LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/4/202110,000,000872411.180421.121349.Co Ba ( tp HCM ) ung ho MS 2021.098 ( co Nguyen Thi Ngoc Loan )
19/4/202110,000IBVCB.1096273972.Ung ho MS 2021 099 Anh Cuong.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/4/202110,000IBVCB.1096271085.Ung ho MS 2021 098 Co Loan.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/4/202110,000122091.190421.082003.ung ho MS 2021 099 anh Lo Van Cuong NAM MO QUAN THE AM BO TAT
19/4/202115,000126123.190421.082314.ung ho MS 2021 098 co Nguyen Thi Ngoc Loan NAM MO QUAN THE AM BO TAT
19/4/202120,000MBVCB.1096585669.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.099 anh lo van cuong.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/202120,000404711.190421.060007.Ung ho ms 2021.099 anh Lo Van Cuong
19/4/202150,000IBVCB.1097514370.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.099 (anh Lo Van Cuong). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/202150,000891568.190421.161148.UNG HO MS 2021.093 (CHI EM HUYEN NGAN)-190421-16:13:34 891568
19/4/202150,000IBVCB.1096781415.Giup ma so 2021 099 anh Lo Van Cuong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/4/202150,000MBVCB.1096692647.Ung ho MS 2021.099 anh Lo Van Cuong.CT tu 0071003935959 HUYNH LE TRUC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/202150,000MBVCB.1096220546.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.099 (anh Lo Van Cuong).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/202150,000MBVCB.1096219735.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.098 (co Nguyen Thi Ngoc Loan).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/202150,000MBVCB.1096044357.Ung ho MS 2021.099.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/202150,000760139.190421.070343.UNG HO MS 2021.099(ANH LO VAN CUONG)-190421-07:03:41 760139
19/4/202150,000058208.190421.070203.Ung ho MS 2021 099 Anh Lo Van Cuong
19/4/202150,000MBVCB.1096009856.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.098 co Nguyen Thi Ngoc Loan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021100,000005069.180421.231558.MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
19/4/2021100,000MBVCB.1095906207.ung ho MS 2021.093.CT tu 0511000395529 LE HOANG NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021100,000MBVCB.1095904104.ung ho MS 2021.098 (co Nguyen Thi Ngoc Loan).CT tu 0611001975825 DO THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021100,000MBVCB.1095898943.Ung ho ma so 2021 093.CT tu 0301000411151 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/4/2021100,000608105.190421.221435.Ung ho MS 2021 096 anh Bui Thanh Tung
19/4/2021100,000MBVCB.1097394649.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho MS 2021.088(em Lam Van Tai).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021100,000432852.190421.180007.T ung ho anh Lo Van Cuong MS 2021.099
19/4/2021100,000267897.190421.175911.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO THEO KET CHUYEN TUAN 1/4/2021 - MS 2021.078 (Chi em Hong Cam My Ly)
19/4/2021100,000IBVCB.1097108928.MS 2021. 095.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021100,000871159.190421.150815.UNG HO MS : 2021.099( ANH LO VAN CUONG)-190421-15:08:15 871159
19/4/2021100,000961543.190421.125432.Ung ho MS 2021.093 FT21109772665381
19/4/2021100,000969709.190421.115913.Chuyen tien
19/4/2021100,000IBVCB.1096564547.MS 2021.093.CT tu 0081000786849 NGUYEN TRUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021100,000898258.190421.110234.Ung ho MS 2021.093 chi em HuyenNgan FT21109547968038
19/4/2021100,000MBVCB.1096382186.ung ho co Nguyen Thi Hang Ms 2021089.CT tu 0491001637732 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/4/2021100,000277974.190421.095116.Ung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
19/4/2021100,000MBVCB.1096286438.MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0451000351995 DO VIET LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021100,000MBVCB.1096265827.Ms 2021.093.CT tu 0551000274481 DOAN NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021100,000SHGD:10000665.DD:210419.BO:LE VIET HUNG.Remark:995221041952047 ung ho MS 2021.099 anh Lo Van Cuong
19/4/2021100,000SHGD:10000040.DD:210419.BO:NGUYEN NGOC BA.Remark:[2100000011576354]UNG HO MA SO 2021.097
19/4/2021100,000SHGD:10022568.DD:210419.BO:LANG THANH DIEN.Remark:MS 2021 098 CO NGUYEN THI NGOC LOAN
19/4/2021100,000SHGD:10006966.DD:210419.BO:NGUYEN TOAI NGUYEN.Remark:Ung ho MS 2021.096
19/4/2021100,000MBVCB.1096215726.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.097 (gia dinh ba Tu).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021100,000082342.190421.082619.Ung ho NCHCCCL Le Phu Bao 0989519390
19/4/2021100,000072388.190421.081312.Vinh Nam ung ho ms 2021 099 Lo Van Cuong
19/4/2021100,000MBVCB.1096034892.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.099 (anh Lo Van Cuong)Vietnamnet 19/04/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021100,000820377.190421.063138.Vietcombank;0011002643148;Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2021 099 anh Lo Van Cuong
19/4/2021100,000MBVCB.1096008855.ung ho MS 2021 099 anh Lo Van Cuong.CT tu 0771000600713 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021100,000530295.190421.052602.ung ho MS 2021099 anh Lo Van Cuong
19/4/2021100,000IBVCB.1095976396.Ung ho MS 2021.098, co Nguyen Thi Ngoc Loan.CT tu 0081000322342 NGUYEN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021200,000819687.180421.231748.Ma so 2021.093 chi em Huyen Ngan
19/4/2021200,000576652.180421.230727.MS 2021.093. Chi em Huyen Ngan FT21109463109281
19/4/2021200,000547632.190421.220745.Ung ho ms2021.099 FT21110249571056
19/4/2021200,000238297.190421.164141.MS 2021098co Nguyen thi Ngoc Loan
19/4/2021200,000IBVCB.1096953546.MS 2021 099 anh Lo Van Cuong.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/4/2021200,000677369.190421.144441.Chuyen tien ung ho NCHCCCL DO THI HUYEN 0988874221
19/4/2021200,000IBVCB.1096879903.ung ho MS 2021.099 (anh Lo Van Cuong).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021200,000238052.190421.135056.ung ho anh Lo Van Cuong ( MS 2021.099)
19/4/2021200,000MBVCB.1096507446.ung ho MS 2021.093.CT tu 0401000128274 DU PHAT GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021200,000IBVCB.1096480745.MS 2021093 chi em Huyen Ngan.CT tu 0011000773583 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/4/2021200,000038107.190421.084922.Ung ho MS 2021096 anh Bui Thanh Tung
19/4/2021200,000SHGD:10001170.DD:210419.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 098 NGUYEN THI NGOC LOAN
19/4/2021200,000Ung ho NCHCCCL Yen Nhi 0898666820
19/4/2021200,000IBVCB.1096063728.MS 2021 092.CT tu 0501000085375 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/4/2021200,000615902.190421.055509.ung ho MS 2021.099( Lo Van Cuong)
19/4/2021250,000223500.190421.092506.ung ho ms 2021.093 chi e Huyen Ngan
19/4/2021300,000714551.180421.233521.Ung ho hai chau Huyen Ngan MS 2021093
19/4/2021300,000MBVCB.1097733090.ung ho ma so 2021.093 chi em huyen ngan.CT tu 0011002216548 NGUYEN VAN DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021300,000IBVCB.1096979324.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.099 (anh Lo Van Cuong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021300,000MBVCB.1096707975.ms 2021099.CT tu 0381000440839 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/4/2021300,000MBVCB.1096531334.ung ho MS 2021.098 (co nguyen thi ngoc loan).CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021300,000SHGD:10009783.DD:210419.BO:NGUYEN MINH NGUYET.Remark:Ung ho gia dinh ba Tu MS 2021.097 o Van Don bi chay tau
19/4/2021300,000IBVCB.1095998384.GIup MS2021 099 Anh Lo Van Cuong.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/4/2021500,000825603.180421.233458.ung ho MS 2021.079 (gia dinh ba Cuu)
19/4/2021500,000MBVCB.1097654174.Ung ho MS 2021.094( Be Pham Ngoc Thien Kim).CT tu 0341005938587 TRAN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/2021500,000975392.190421.131100.Ung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan FT21109830216473
19/4/2021500,000SHGD:10009269.DD:210419.BO:DAO QUANG SON.Remark:IBUNG HO MS 2021.099 (ANH LO VAN CUONG)
19/4/2021500,000SHGD:10016529.DD:210419.BO:HOANG THANH HAI.Remark:MS 2021.098
19/4/2021500,000SHGD:10020909.DD:210419.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.098 co Nguyen Thi Ngoc Loan
19/4/2021500,000SHGD:10001769.DD:210419.BO:LE BINH PHUONG.Remark:Ung ho MS 2021.096 Bui Thanh Tung
19/4/2021500,000SHGD:10002650.DD:210419.BO:NGUYEN TIEN HUNG.Remark:ung ho MS 2021.093 chi em Huyen Ngan
19/4/20211,000,000673863.190421.112816.MS2021099 lo van cuong
19/4/20211,000,000MBVCB.1096307145.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2021.099(anh lo van cuong).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/20211,000,000IBVCB.1096019571.Ung ho MS 2021.098 co Nguyen thi Ngoc LOAN.CT tu 0071002876702 DANG DOAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/20212,000,000MBVCB.1097448116.Ma so : ms 2021.099 ; ms 2021.096; ms 2021.090; ms 2021.092 .CT tu 0491000163743 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/20212,000,000SHGD:10013994.DD:210419.BO:NGUYEN VU TOAN.Remark:IBUNG HO MS 2021.094 PHAM NGOC THIEN KIM
19/4/20212,000,000SHGD:10013809.DD:210419.BO:NGUYEN VU TOAN.Remark:IBUNG HO MS 2021.098 CO NGUYEN THI NGOC LOAN
19/4/20212,000,000295447.190421.154334.Cao anh Tienva Duong thu Nga ung ho MS2021.96
19/4/20212,000,000397584.190421.130702.Ung ho MS 2021.097 ( gia dinh ba Tu )
19/4/20212,000,000SHGD:10000381.DD:210419.BO:CHI NHANH CONG TY TNHH CO DIEN LANH.Remark:CHUYEN TIEN UNG HO MA SO:2021.096(ANH BUI THANH TUNG)-BI BONG CO VOLA: BUI THI TUYET-TO 3 P.CAM THACH,TP CAM PHA, QUANG BINH -DT:0967451630
19/4/20212,000,000753050.190421.085050.Tu Van giup do em Trang va Huy MS 2021.084
19/4/20212,000,000746244.190421.084406.Ong Tu Van ung ho MS 2021.093 chi em Huyen Ngan
19/4/20212,000,000738842.190421.083606.Ong Tu Van ung ho MS 2021.099 anh Lo Van Cuong
19/4/20212,500,000MBVCB.1097364396.MS 2021.097.CT tu 0531002512542 TRAN ANH KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/4/20212,681,656977909.190421.130929.GA282110977909
20/4/20211,000IBVCB.1098751654.qwe.CT tu 0911000056162 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/4/202110,000IBVCB.1098665160.Ung ho MS 2021 100 Be Hang.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/4/202110,000128637.200421.081543.ung ho MS 2021 100 be Lanh Ngoc Thu Hang NAM MO QUAN THE AM BO TAT
20/4/202120,000477155.200421.144255.Ung ho Nchcccl
20/4/202140,000055305.200421.064616.MS2021 100
20/4/202150,000IBVCB.1098511001.Giup ma so 2021 100 be Lanh Ngoc Thu Hang .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/4/202150,000141408.200421.101926.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho ms 2021 100 be Lanh Ngoc Thu Hang
20/4/202150,000976558.200421.094533.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021100 be Lanh Ngoc Thu Hang
20/4/202150,000MBVCB.1098065716.Ung ho be Lanh Ms2021.100.CT tu 0611001933223 PHAM VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/4/202150,000983380.200421.073946.UNG HO MS 2021.100(BE LANH NGOC THU HANG)-200421-07:39:44 983380
20/4/202150,000931082.200421.073202.Ms 2021.100 be Lanh Ngoc Thu Hang
20/4/2021100,000261761.200421.145243.Vietcombank;0011002643148;Ung ho be Thu Hang MS 2021100
20/4/2021100,000082035.200421.144037.UNG HO MS 2021.100 ( BE LANH NGOC THU HANG )-200421-14:39:48 082035
20/4/2021100,000MBVCB.1098730334.UNG HO MS 2021.100.CT tu 0831000023183 NGUYEN VAN MINH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/4/2021100,000IBVCB.1098541412.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.100 (be Lanh Ngoc Thu Hang) .( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/4/2021100,000337686.200421.121310.MS 2021 100
20/4/2021100,000SHGD:10003243.DD:210420.BO:NGUYEN NGOC KY HOA.Remark:MS 2021.100 (be Lanh Ngoc Thu Hang) tai NGOAI THUONG VIET NAM Quang Khai
20/4/2021100,000749524.200421.094011.Ung ho MS 2021.100 be LANH NGOC THU HANG FT21110431910275
20/4/2021100,000IBPS/SE:79334001.DD:200421.SH:10000410.BO:PHAM VAN TUE NHA2820883.PHUC NHO UNG HO MS 2021.097 GIA DINH BA TU (VCB) - NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
20/4/2021100,000324712.200421.090003.ung ho be lanh ngoc thu hang ms 2021100
20/4/2021100,000SHGD:10000207.DD:210420.BO:NGUYEN THANH TUNG.Remark:Ung ho be Lanh Ngoc Thu Hang ms 2021/100
20/4/2021100,000MBVCB.1098102092.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.100 (be Lanh Ngoc Thu Hang).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/4/2021100,000MBVCB.1098090088.MS 2021.100 ( Be Lanh Ngoc Thu Hang).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/4/2021100,000145296.200421.082735.Vinh Nam ung ho ms 2021 100 be Lanh Ngoc Thu Hang
20/4/2021100,000828455.200421.082719.Ung ho MS2021.100. be Lanh Ngoc Thu Hang
20/4/2021100,000307337.200421.075209.Ung ho ma so 2021 100 be lanh ngoc thu hang
20/4/2021100,000723222.200421.074523.T ung ho Lanh Ngoc Thu Hang MS 2021.100
20/4/2021100,000772149.200421.065414.ung ho MS 2021.100 be LANH NGOC THU HANG
20/4/2021100,000037390.200421.064712.MS 2021.100( lanh ngoc thu hang)
20/4/2021200,000MBVCB.1098811528.ms 2021100 be Lanh Ngoc Thu Hang.CT tu 1019681978 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/4/2021200,000976108.200421.130908.ung ho MS 2021.100 be Lanh NgocThu Hang FT21110742604964
20/4/2021200,000423063.200421.105711.Ung ho MS 2021 100 be Lanh Ngoc Thu Hang
20/4/2021200,000SHGD:10002362.DD:210420.BO:NGUYEN LAM XUAN THUY.Remark:IBUNG HO MS 2021.100 (BE LANH NGOC THU HANG)
20/4/2021200,000167835.200421.104019.Ung Ho ms 2021.087 chi Dung
20/4/2021200,000166183.200421.103730.Ung Ho ms 2021.089 Ng Thi Hang
20/4/2021200,000165970.200421.103406.Unh ho ms 2021.090 chi Loc
20/4/2021200,000SHGD:10011592.DD:210420.BO:PHAM VAN NHAN.Remark:Ung ho Ms 2021.100 be Lanh Ngoc Thu Hang
20/4/2021200,000940015.200421.101254.Ung ho MS 2021.100
20/4/2021200,000MBVCB.1098280514.MS 2021.100 .CT tu 0121001399136 BUI THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/4/2021200,000159912.200421.101355.Ung ho ms 2021.077 Ngo Thi Bac
20/4/2021200,000157809.200421.100622.Ung ho ms 2021.084 Trang Huy
20/4/2021200,000157374.200421.100457.Ung ho ms 2021.099 Lo Van Cuong
20/4/2021200,000150675.200421.094355.Ung ho ms 2021.100 be Lanh Ngoc Thu Hang
20/4/2021200,000SHGD:10008535.DD:210420.BO:PHAM THI ANH HOA.Remark:MS 2021 100 ung ho be Lanh Ngoc Thu Hang
20/4/2021200,000205918.200421.090501.MS 2021 100
20/4/2021200,000677046.200421.082428.Ung ho MS 2021.100.lanh ngoc thu hang FT21110683172834
20/4/2021200,000825306.200421.082223.Ct ung ho MS 2021 Be lanh ngoc thu hang
20/4/2021200,000MBVCB.1098027008.MS 2021.100.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/4/2021200,000815176.200421.080930.Chuyen tien ung ho ms 2021.100 be Lanh Ngoc Thu Hang
20/4/2021200,000IBVCB.1097979844.MS 2021 100 be Lanh Ngoc Thu Hang.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/4/2021200,000MBVCB.1097885550.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.100 (be Lanh Ngoc Thu Hang)Vietnamnet 20/04/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/4/2021250,000MBVCB.1098257324.con gai Thu Hang benh ung thu.CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/4/2021300,000978855.200421.104901.ung ho ms 2021.100 be lanh ngoc thu hang
20/4/2021300,000024411.200421.104024.UNG HO MS 2021.100 ( BE LANH NGOC THU HANG)-200421-10:40:22 024411
20/4/2021300,000158686.200421.100934.Ung ho ms 2021.082 Luong Huu Hoang Anh
20/4/2021300,000MBVCB.1098097044.Ung ho MS 2021.100 (be Lanh Ngoc Thu Hang).CT tu 0011004015699 NGUYEN TRUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/4/2021300,000670551.200421.081527.MS 2021.100 Mong phep mau cho be Hang FT21110006000329
20/4/2021300,000324581.200421.071111.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 100
20/4/2021300,000635780.200421.064951.Ung ho MS 2021.098,2021.096, 2021.100 FT21110312364006
20/4/2021300,000042408.200421.064010.Ung ho MS 2021 100 be Lanh Ngoc Thu Hang
20/4/2021500,000735122.200421.141628.MS 2021 100 be Lanh Ngoc Thu Hang
20/4/2021500,000211590.200421.131553.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2021100 be Lanh Ngoc Thu Hang
20/4/2021500,000971027.200421.130308.Ung ho MS 2021.100 be Lanh Ngoc Thu Hang FT21110401047007
20/4/2021500,000SHGD:10016078.DD:210420.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.100 be Lanh Ngoc Thu Hang
20/4/2021500,000MBVCB.1098462178.NGUYEN THI TUYET LE ung ho MS 2021.100 (be Lanh Ngoc Thu Hang).CT tu 0021000500722 NGUYEN THI TUYET LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/4/2021500,000037311.200421.112645.UNG HO NCHCCCL TRAN THI HONG VIET 0908521133-200421-11:26:43 037311
20/4/2021500,000036882.200421.112510.UNG HO NCHCCCL NGUYEN THI PHI DIEP 0903330302-200421-11:26:09 036882
20/4/2021500,000373876.200421.112135.Ung ho MS 2021 100 be Lanh Ngoc Thu Hang
20/4/2021500,000UNG HO MS 2021.097 (GIA DINH BA TU)
20/4/2021500,000IBVCB.1098191097.Ung ho MS 2021.100 (be Lanh Ngoc Thu Hang).CT tu 0181002116599 NGUYEN LE BAO QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/4/2021500,000SHGD:10000048.DD:210420.BO:PHAM VAN PHONG.Remark:995221042050238 Ung ho MS 2021.100 be Lanh Ngoc Thu Hang
20/4/2021500,000656185.200421.075044.Chuyen Ms 2021 100 be Lanh ngoc thu hang FT21110793697509
20/4/2021500,000MBVCB.1097918388.Giup do 2021.100.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/4/2021500,000994706.190421.231817.Ung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
20/4/20211,000,000310848.200421.081118.Ung ho MS 2021 100 be Lanh Ngoc Thu Hang
20/4/20211,000,000795322.200421.073925.ung ho ms2021.100 be Lanh Ngoc Thu Hang
20/4/20211,800,000563461.200421.081943.Vietcombank;0011002643148;ung ho?MS 2021100?be Lanh Ngoc Thu Hang
20/4/20212,000,000635723.200421.123426.ong Tu Van giup do be Thien Kim MS 2021.094

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
11-04-2021 03:10:4710,000Ung ho MS2021.090 (gia dinh chi Loc)  Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:11/04/2021 00:20:20
11-04-2021 05:52:04100,000CT DEN:110122749196 MS 2021 091
11-04-2021 06:04:10200,000Nguyen Thai Hien chuyen tien cho MS 2021.091 (Gia dinh chi Oanh)
11-04-2021 06:18:14300,000CT DEN:110023497171 Ung ho MS 2021 091-Gia dinh chi Oanh FT21102901302330
11-04-2021 06:19:231,000,000ung ho ma so 2021091 gia dinh chi Oanh thuong gia dinh chi qua
11-04-2021 06:23:29300,000ung ho MS 2021.091 (gia dinh chi Oanh)
11-04-2021 07:04:28500,000ung ho MS 2021.091 (gia dinh chi Oanh)
11-04-2021 07:09:4650,000ms 2021.091 ( gia dinh chi oanh )
11-04-2021 07:14:0750,000Quoc Nhu ung ho MS 2021.091 (gia dinh chi Oanh)
11-04-2021 07:25:07200,000CT DEN:110100151665 MS 2021.091.gia dinh chi oanh
11-04-2021 07:48:032,000,000Giup co Nguyen Thi Hang MS 2021089
11-04-2021 09:43:243,000,000CT DEN:110102212907 Ung ho MS 2021.091
11-04-2021 12:55:18100,000DOAN TAT HA chuyen tien MS 2021.091 (gia dinh chi Oanh)
11-04-2021 15:00:47100,000ung hoMS 2021.091(Gia dinh chi Oanh
11-04-2021 17:45:51100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.091 (Gia dinh chi Oanh)
11-04-2021 17:48:35100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.090(gia dinh chi Loc)
11-04-2021 18:42:05200,000CT DEN:110111521105 Ung ho ms 2021.088 e lam van tai
11-04-2021 20:59:17200,000CT DEN:110213561481 STA ungho ms2021.091 (gia dinh chi Oanh)
11-04-2021 21:01:26200,000CT DEN:110214562368 STA ungho ms2021.090 (gia dinh chi Loc)
11-04-2021 21:57:10200,000CT DEN:110100067716 MBVCB.1083751992.074152.MS 2021.089 Nguyen Thi Hang.CT tu 0111000253079 TRAN DUY AN toi 114000161718
11-04-2021 22:40:25100,000ungho ms2021.091 gd chi oanh
12-04-2021 02:53:06100,000ung ho ms 2021.091 Gia dinh chi Oanh; thoi gian GD:12/04/2021 00:05:27
12-04-2021 02:58:3510,000Ung ho MS2021.091 (Gia dinh chi Oanh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:12/04/2021 01:13:22
12-04-2021 06:04:30200,000CT DEN:110223944503 HTMS 2021.091 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh
12-04-2021 06:20:58300,000NGUYEN THI CHIEM Chuyen tien ung ho gia dinh chu Phi . MS 2021 . 092
12-04-2021 07:11:30200,000CT DEN:110200654555 ung ho MS 2021.092 (gia dinh chu Phi)
12-04-2021 07:50:42500,000CT DEN:120119258616 ung ho MS 2021091 Gia dinh chi Oanh
12-04-2021 07:54:00500,000CT DEN:120119259032 ung ho MS 2021092 gia dinh chu Phi
12-04-2021 08:39:16150,000ung hoMS 2021.092 (gia dinh chu Phi)
12-04-2021 08:47:021,000,000NGUYEN HUU HIEN BINH chuyen tien ung ho MS 2021.092 ( gia dinh chu Phi )
12-04-2021 09:11:00100,000DO LE VINH QUAN Chuyen tien ung ho ms 2021.092
12-04-2021 09:17:24500,000NGO TIEN LONG Chuyen tien ung ho MS2021.092
12-04-2021 10:30:21200,000CT DEN:110210321543 MS 2021 089 co Nguyen Thi Hang
12-04-2021 10:46:15200,000Ung ho MS 2021.089 co Nguyen Thi Hang
12-04-2021 11:48:0750,000LPT ung ho MS 2021091 Gia dinh chi Oanh
12-04-2021 11:49:4250,000LPT ung ho MS 2021091 Gia dinh chi Oanh
12-04-2021 11:51:00100,000LPT ung ho MS 2021092 gia dinh chu Phi
12-04-2021 12:59:26300,000CT DEN:110205599968 Ung ho MS 2021.092 gia dinh chu Phi FT21102697078255
12-04-2021 13:01:43300,000CT DEN:110206601724 Ung ho MS 2021.091 gia dinh chi Oanh FT21102489355269
12-04-2021 13:17:35500,000Tom C tang MS 2021.092 gia dinh chu Phi
12-04-2021 13:18:18500,000Tom C tang MS 2021.091 gia dinh chi Oanh
12-04-2021 13:18:55500,000Tom C tang MS 2021.090 gia dinh chi Loc
12-04-2021 13:19:48500,000Tom C tang MS 2021.089 co Nguyen Thi Hang
12-04-2021 14:02:555,000,000CT DEN:110207808560 cty vmc ung ho tien cho gd ma so MS 2021.091
12-04-2021 15:51:49200,000CT DEN:110215503207 Ung ho MS 2021 092 gia dinh chu Phi
12-04-2021 16:26:5650,000CT DEN:110216534397 MS 2021.083 (BA LE THI HUONG)-120421-16:26:53 534397
12-04-2021 17:05:56200,000CT DEN:110210876144 Ung ho MS 2021.092, gia dinh chu Phi FT21102829001893
12-04-2021 20:28:54300,000CT DEN:110220347263 MS 2021087 gia dinh chi Dung
12-04-2021 22:25:38200,000CT DEN:110222133273 MS 2021.091(gia dinh chi Oanh)
12-04-2021 23:04:50500,000CT DEN:110216173570 Shop hanhdecal ung ho ms 2021.092 gia dinh chu phi FT21103050881146
13-04-2021 03:02:2110,000Ung ho MS2021.092 (gia dinh chu Phi). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:13/04/2021 00:55:08
13-04-2021 06:13:1550,000ms 2021.093 ( chi em huyen ngan )
13-04-2021 06:14:5250,000ms 2021.092 ( gia dinh chu phi )
13-04-2021 06:24:242,000,000ung ho ma do 2021093 chi em Huyen Ngan thuong may dua em qua
13-04-2021 06:29:27100,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.093
13-04-2021 08:02:41200,000Ung ho MS 2021.093 chi e Huyen Ngan
13-04-2021 08:15:47500,000ung ho MS 2021093 chi em Huyen Ngan
13-04-2021 08:35:53100,000CT DEN:110301909661 Ung ho ma so 2021.093 chi em Huyen Ngan
13-04-2021 08:37:29100,000CT DEN:110301884354 IBFT Ms 2021.091 gd chi oanh
13-04-2021 08:59:55300,000NGUYEN VAN NHAN Chuyen tien ung ho MS 2021.093( chi em Huyen Ngan)
13-04-2021 09:00:41500,000LY MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan)
13-04-2021 09:01:40200,000Ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan)
13-04-2021 09:13:301,000,000CT DEN:110309211718 ung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
13-04-2021 09:46:59200,000ung ho ms2021.093
13-04-2021 10:16:22200,000NGUYEN THI THU HUONG ung ho MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
13-04-2021 11:10:19100,000Ung ho be Dinh Cong Thieu. MS 2021.085
13-04-2021 12:32:36200,000NGUYEN THI MAI ANH chuyen tien ung ho MS 2021.093( chi em Huyen Ngan)
13-04-2021 13:20:15200,000CT DEN:110306736255 Chuyen tien ung ho MS 2021.093
13-04-2021 13:31:16500,000CT DEN:110306716997 MS 2021.090 (gia dinh chi Loc)
13-04-2021 13:32:37500,000CT DEN:110306717962 MS 2021.081 (em Truong Ngoc Luong)
13-04-2021 13:51:17500,000Chuyen tien ung ho MS 2021.093(chi em Huyen Ngan)
13-04-2021 15:53:03300,000NGUYEN THI THANH HA chuyen tien  ms 2021.093 ( chi em Huyen Ngan)
13-04-2021 16:12:5150,000MS 2021.093  chi em Huyen Ngan
13-04-2021 16:17:2950,000MS 2021.091 gia dinh chi Oanh
13-04-2021 16:20:4550,000MS 2021.087 gia dinh chi Dung
13-04-2021 16:35:311,000,000NGUYEN HUU HIEN BINH chuyen tien ung ho MS 2021.093 ( chi em Huyen Ngan )
13-04-2021 17:29:4750,000ung ho MS 2021093 chi e Huyen Ngan
13-04-2021 18:22:15200,000ung ho MS 2021.093 ( chi em Huyen Ngan)
13-04-2021 19:43:5150,000LPT çng hÙ MS 2021.093 (chË em HuyÁn Ngân)
13-04-2021 20:59:04200,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan)
13-04-2021 21:42:14200,000Vu Thi Bich Huong chuyen tien ung ho ms 2021.090 gia dinh chi Loc
13-04-2021 21:47:42300,000Ung ho chi em Huyen Ngan 2021.093
14-04-2021 02:53:53200,000ung ho MS 2021.093 (chi em huyen ngan ); thoi gian GD:13/04/2021 23:02:34
14-04-2021 03:13:17200,000CT DEN:110319182586 MS 2021.085 FT21104971087843; thoi gian GD:14/04/2021 02:53:34
14-04-2021 04:15:38200,000CT DEN:110421851478 HTMS 2021.093 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
14-04-2021 05:30:2050,000ms 2021.094 ( be pham ngoc thien kim )
14-04-2021 05:38:56100,000TRAN XUAN HIEP Chuyen tien pham ngoc thien kim
14-04-2021 06:09:58300,000ung ho MS 2021.094 ( be Pham ngoc Thien Kim)
14-04-2021 06:39:351,000,000ung ho ma so 2021094 be Pham Ngoc Thien Kim thuong be qua
14-04-2021 08:05:24500,000Chuyen tien ung ho MS 2021.094 (Be Pham Ngoc Thien Kim)
14-04-2021 08:09:21500,000ung ho MS 2021.094 (be Pham Ngoc Thien Kim)
14-04-2021 08:43:18100,000CT DEN:110401101782 IBFT MS 2021.093 Chi em Huyen Ngan
14-04-2021 09:00:10100,000DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.094; be Pham Ngoc Thien Kim
14-04-2021 09:34:24200,000MS 2021.094 (Pham Ngoc Thien Kim)
14-04-2021 09:44:19200,000CT DEN:110402314621 Ung ho MS 2021.093 chi em Huyen Ngan FT21104400401580
14-04-2021 09:47:31200,000CT DEN:110402878400 MS 2021.094 - Be Pham Ngoc ThienKim FT21104840741053
14-04-2021 09:50:31200,000CT DEN:110402869698 MS 2021.085- be Dinh Cong Thieu FT21104823780420
14-04-2021 09:52:03200,000CT DEN:110402878413 MS 2021.086 be Ngo Hoang ThienLong FT21104794044386
14-04-2021 10:50:55100,000ung ho chi e Huyen MS 2021093
14-04-2021 10:55:04300,000CT DEN:110403394581 MS 2021.093 ung ho chi em Huyen Ngan FT21104633239503
14-04-2021 10:55:18200,000le phuong anh chuyen tien ung ho MS 2021. 094 be Pham Ngoc Thien Kim
14-04-2021 11:03:44100,000MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan)
14-04-2021 11:18:36100,000UNG HO MS 2021093
14-04-2021 11:21:22100,000MS 2021.093( chi em huyen ngan)
14-04-2021 11:36:15500,000CT DEN:110404680506 ung ho MS 2021.093 chi em Huyen Ngan
14-04-2021 11:36:18100,000CT DEN:110411464165 Ung ho MS 2021 094 Pham Ngoc Thien Kim My Phuoc My Binh Nga Nam Soc Trang
14-04-2021 11:41:56100,000CT DEN:110404689160 ung ho ms 2021.093
14-04-2021 11:53:22200,000ZP5VBR9RQOKV 210414000116526 Ung ho Ms 2021.087gia dinh chi Dung  Nguyen BinhNghi SonThanh Hoa
14-04-2021 11:53:41200,000CT DEN:110404456492 MS 2021.093 FT21104863561914
14-04-2021 14:12:1010,000LE DUC ANH chuyen tien
14-04-2021 14:36:28500,000ms 2021.094 be pham ngoc thien kim
14-04-2021 15:01:49150,000So GD goc: 10006257 NGOC TRAN UNG HO MS 2021.094 tai CONG THUONG VN CN DONG DA
14-04-2021 16:10:40200,000CT DEN:110409969427 MS 2021.093 chi em Huyen Ngan
14-04-2021 19:09:52500,000CT DEN:110400033756 MBVCB.1088942702.069838.Ung ho MS 2021.093.CT tu 0711000245287 LUU PHUONG LAM toi 114000161718 BAO V
14-04-2021 19:48:04150,000CT DEN:110512308994 STA ungho ms2021.094 (be Pham Ngoc Thien Kim)
14-04-2021 20:22:33200,000CT DEN:110420367905 MS 2021 093 chi em Huyen Ngan
15-04-2021 02:54:04200,000LPT ung ho MS 2021094 Be Pham Ngoc Thien Kim; thoi gian GD:14/04/2021 23:04:30
15-04-2021 02:59:39100,000MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan); thoi gian GD:14/04/2021 23:39:21
15-04-2021 03:00:4710,000Ung ho MS2021.093 (chi em Huyen Ngan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:14/04/2021 23:48:22
15-04-2021 03:01:59100,000ma so 2021 093 (chi em Huyen Ngan); thoi gian GD:14/04/2021 23:58:28
15-04-2021 03:02:3320,000Ung ho MS2021.094 (be Pham Ngoc Thien Kim). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:15/04/2021 00:03:17
15-04-2021 03:07:37100,000CT DEN:110500036279 MBVCB.1089306368.087275.MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan).CT tu 0041000205377 PHAM HOANG THIEN VU toi; thoi gian GD:15/04/2021 00:48:16
15-04-2021 07:54:43500,000HA DUY DIEN ung ho MS 2021.095(anh thich)
15-04-2021 08:16:26200,000ung ho ms 2021 095 con a Thich
15-04-2021 08:17:35500,000CT DEN:110508120772 Ms 2021 095 anh Thich
15-04-2021 08:45:38100,000Duy Tuan ung ho MS 2021.095
15-04-2021 09:01:5650,000ms 2021.095 ( cha con anh thich )
15-04-2021 09:09:10200,000ung ho ms 2021.094
15-04-2021 10:47:35150,000ungho ms2021.095 cha con a Thich
15-04-2021 11:42:58200,000ung ho MS 2021.095 (cha con anh Thich)
15-04-2021 11:44:17200,000Ung ho MS 2021.094 (Be Pham Ngoc Thien Kim)
15-04-2021 11:46:07200,000ung ho MS 2021.093 (chi em Huyen Ngan)
15-04-2021 11:57:49200,000PHAM THI TUYET NHUNG chuyen tien ung ho MS 2021095 (cha con anh Thich )
15-04-2021 12:00:33500,000So GD goc: 995221041556191 995221041556191 ung ho ms 2021.095a thich, 2021.091 c Oanh, 2021.088Tai, 2021.087 Dung, 2021.094 Kim,moi ma 100k
15-04-2021 16:41:26200,000CT DEN:110509734539 Ung ho MS 2021.095, cha con anh Thich FT21105250092775
15-04-2021 17:08:02200,000CT DEN:110510683265 HTMS 2021.095 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh
15-04-2021 19:04:0750,000LPT ung ho MS 2021095 cha con anh Thich
15-04-2021 21:35:03250,000CT DEN:110614907859 STA ungho ms2021.095 (cha con anh Thich)
15-04-2021 22:34:41150,000LE DUC THUAN ung ho MS 2021.095 (cha con anh Thich)
16-04-2021 02:55:23100,000CT DEN:110516094756 MS 2021095 FT21106832020507; thoi gian GD:15/04/2021 23:02:38
16-04-2021 03:05:5620,000Ung ho MS2021.095 (cha con anh Thich). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:16/04/2021 00:05:46
16-04-2021 06:10:07200,000ung ho MS 2021.096 Bui Thanh Tung
16-04-2021 06:20:35300,000ung ho MS 2021.096 (anh Bui Thanh Tung)
16-04-2021 06:27:03100,000Ung ho MS 2021. 096 (Anh Bui Thanh Tung)
16-04-2021 06:27:09300,000Ung ho MS2021.096(Anh Bui Thanh Tung)LE DINH QUANG chuyen tien
16-04-2021 07:34:04200,000Ung ho MS 2021.096 (anh Bui Thanh Tung)
16-04-2021 07:50:50200,000CT DEN:110607093770 2021 096 bui thanh tung
16-04-2021 08:04:281,000,000Ung ho MS 2021.096 bui thanh tung
16-04-2021 08:07:32500,000Ung ho MS 2021.096 (anh Bui Thanh Tung)
16-04-2021 09:29:44100,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.096
16-04-2021 09:42:041,000,000So GD goc: 10003914 MBVCB.1091575822.MAC THANH TIEN chuyen tien ung ho Bui Thanh Tung- MS 2021-096.CT tu 0111000062405 toi 114000161718 Bao Vietnamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
16-04-2021 09:55:45100,000So GD goc: 10004140 IBVCB.1091608251.Ung ho ms 2021.096.CT tu 0341007064622 toi 114000161718 Bao Vietnamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
16-04-2021 09:58:42300,000DUONG THI UYEN Chuyen tien ung ho MS 2021. 096 Bui Thanh Tung
16-04-2021 10:07:07150,000ung hoMS 2021.096(anh Bui Thanh Tung)
16-04-2021 10:14:0650,000ms 2021.096 ( anh bui thanh tung )
16-04-2021 10:21:291,000,000anh Toan Dong Nai ung ho ms 2021 096 anh Bui Thanh Tung
16-04-2021 10:50:25200,000CT DEN:110603355579 Ung ho MS 2021.096, anh Bui Thanh Tung FT21106386521882
16-04-2021 11:22:32200,000ung ho ms 2021.086
16-04-2021 11:27:582,000,000CT DEN:110604223968 ung ho MS 2021.095 (Cha con anh Thich)
16-04-2021 13:46:59200,000ung ho ms 2021.096
16-04-2021 13:54:13500,000ung ho MS 2021096 - anh Bui Thanh Tung  vo laf Chi Bui Thi Tuyet to 3 phuong Cam Thach thanh pho Cam Pha tinh Quang Ninh So dien thoai 0967451630
16-04-2021 14:00:22300,000CT DEN:110607558134 Chuyen tien ubg ho ma so 2021.096 anh Bui thanh Tung
16-04-2021 14:25:33200,000CT DEN:110607579664 Chuyen tien ung ho MS 2021.096
16-04-2021 14:52:02100,000So GD goc: 10002674 ung ho MS 2021.096 anh Bui Thanh Tung (VietinBank) - NH TMCP Cong Thuong HA NOI
16-04-2021 16:43:44200,000CT DEN:110609745761 Ung ho MS 2021.096 FT21106052385771
16-04-2021 16:45:581,000,000NT.Phong ung ho MS 2021.096 ( Anh Bui Thanh Tung) _ Cam pha; Quang Ninh
16-04-2021 16:47:255,000,000CT DEN:110609750361 Ong Tu Van giup do MS 2021.095 cha con anh Quach Thich FT21106427234065
16-04-2021 21:26:00300,000CT DEN:110714441769 STA ungho ms2021.096 (anh Bui Thanh Tung)
16-04-2021 22:13:01100,000CT DEN:110622451567 MS 2021.096-160421-22:12:59 451567
17-04-2021 03:00:30200,000LE THANH THAO UYEN chuyen tien ung ho MS 2021.096 ( anh Bui Thanh Tung); thoi gian GD:16/04/2021 23:22:38
17-04-2021 03:09:4510,000Ung ho MS2021.096 (anh Bui Thanh Tung). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:17/04/2021 00:34:18
17-04-2021 06:13:13200,000NGUYEN QUAN DAN Chuyen tien ung ho gia dinh ba tu MS2021.097
17-04-2021 06:18:372,000,000ung ho ma so 2021097 gia dinh ba Tu thuong gia dinh ba qua
17-04-2021 07:00:58100,000ung ho MS2021 097 (gia dinh ba Tu)
17-04-2021 07:17:2250,000ms 2021.097 ( gia dinh ba tu )
17-04-2021 08:16:37200,000Bui Danh Linh ung ho MS 2021.093(chi em Huyen Ngan)
17-04-2021 10:00:41200,000CT DEN:110703643713 STA ungho ms2021.097 (gia dinh ba Tu)
17-04-2021 12:22:261,000,000ung ho MS 2021.097 (gia dinh ba Tu)
17-04-2021 13:15:04300,000DO THI HOA chuyen tien ung ho MS 2021.094( be Pham ngoc Thien Kim)
17-04-2021 18:20:453,000,000CT DEN:110711253780 MoMoT0902442248T11472152855T970415Tms 2021094 be Pham Ngoc Thien Kim
17-04-2021 22:20:38100,000LPT ung ho MS 2021096 anh Bui Thanh Tung
17-04-2021 22:21:37100,000LPT ung ho MS 2021097 gia dinh ba Tu
18-04-2021 01:56:2730,000Ung ho MS2021.097 (gia dinh ba Tu). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:18/04/2021 00:36:22
18-04-2021 06:05:05100,000CT DEN:110723921692 MS 2021.098 FT21109558922898
18-04-2021 06:41:39200,000CT DEN:110823019192 STA ungho ms2021.098 (co Nguyen Thi Ngoc Loan)
18-04-2021 07:05:47100,000LE VAN THUAN chuyen tien ung ho MS 2021.098( ung ho co Nguyen Thi Ngoc Loan)
18-04-2021 07:59:4850,000ms 2021.098 ( co nguyen thi ngoc loan )
18-04-2021 08:50:11200,000VU THI HOA chuyen tien ung ho ms 2021.098 ( co nguyen thi ngoc loan )
18-04-2021 08:54:04200,000VU THI HOA chuyen tien ung ho ms 2021.089 ( co Nguyen Thi Hang )
18-04-2021 09:56:4350,000CT DEN:110802079378 Vietinbank;114000161718;NGUYEN CHU DUNG chuyen khoan ung ho ma 2021091 gia dinh chi Oanh
18-04-2021 10:54:26100,000LPT ung ho MS 2021098 co Nguyen Thi Ngoc Loan
18-04-2021 10:54:5850,000LPT ung ho ms 4080 Ba Le Thi Bang
18-04-2021 10:57:01150,000CT DEN:110803095846 STA ungho ms2021.084 (chi em Trang Huy)
18-04-2021 12:12:4250,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.098
18-04-2021 14:44:48500,000TRAN ANH Chuyen tien ung ho MS 2021.098
18-04-2021 14:46:36200,000TRUONG KIM XUYEN ung ho MS 2021.098 Ng T Ngoc Loan
19-04-2021 01:55:0610,000Ung ho MS2021.098 (co Nguyen Thi Ngoc Loan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:19/04/2021 00:54:15
19-04-2021 01:57:43100,000CT DEN:110918402000 MoMoT01269842598T11503439017T970415TICBVVNVX126 MS 2021089 Co Nguyen Thi Hang; thoi gian GD:19/04/2021 01:43:17
19-04-2021 06:40:121,000,000ung ho ma so 2021099 anh Lo Van Cuong thuong gia dinh anh chi lam
19-04-2021 06:57:1750,000ms 2021.099 ( anh lo van cuong )
19-04-2021 07:15:08300,000CT DEN:110900409643 STA ungho ms2021.099 (anh Lo Van Cuong)
19-04-2021 08:02:24500,000MAI THUY NGAN UNG HO ANH BUI THANH TUNG MS 2021 096
19-04-2021 08:14:17500,000Ung ho MS 2021.099 (anh Lo Van Cuong)
19-04-2021 09:07:0850,000LPT ung ho MS 2021099 anh Lo Van Cuong
19-04-2021 09:25:50200,000So GD goc: 10002280 MS 2021093 chi em Huyen Ngan
19-04-2021 10:18:45100,000CT DEN:110903791280 Ung ho MS 2021.093 chi em Huyen Ngan FT21109051008582
19-04-2021 10:53:162,000,000CT DEN:110903833068 Ong Tu Van giup do MS 2021.098 co Nguyen Thi Ngoc Loan FT21109555080804
19-04-2021 10:55:572,000,000CT DEN:110903836181 Ong Tu Van giup do MS 2021.089 co Nguyen Thi Hang FT21109089200609
19-04-2021 11:48:23500,000NGUYEN ANH HONG ung ho MS 2021.088 anh lo van cuong
19-04-2021 14:30:5120,000LE DUC ANH chuyen tien
19-04-2021 16:48:35200,000ung ho anh bui thanh tung ms 2021.096
19-04-2021 18:49:55200,000MS 2021.087 ( gia dinh  chi Dung)
19-04-2021 19:40:29150,000ung ho ma so 2021.098
19-04-2021 20:06:11500,000CT DEN:190121248189 ung ho MS 2021098 co Nguyen Thi Ngoc Loan
20-04-2021 02:21:1410,000Ung ho MS2021.099 (anh Lo Van Cuong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:20/04/2021 02:00:24
20-04-2021 06:19:3550,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.096 (anh Bui Thanh Tung)
20-04-2021 06:21:0150,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.100 (be Lanh Ngoc Thu Hang)
20-04-2021 06:45:0650,000ms 2021.100 ( be lanh ngoc thu hang )
20-04-2021 08:28:2950,000So GD goc: 10004440 Ung ho MS 2021.091 Gia Dinh Chi Oanh
20-04-2021 08:28:2950,000So GD goc: 10004411 Ung ho MS 2021.097 Gia dinh ba tu
20-04-2021 08:28:4050,000So GD goc: 10004487 Ung ho MS 2021.082 em Luong Huu Hoang Anh
20-04-2021 08:30:5050,000So GD goc: 10004399 Ung ho MS 2021.093 Chi em Huyen Ngan
20-04-2021 08:30:5050,000So GD goc: 10004440 Ung ho MS 2021.085 Be Dinh Cong Thieu
20-04-2021 08:30:5050,000So GD goc: 10004420 Ung Ho MS 2021.090 Gia Dinh Chi Loc
20-04-2021 08:30:5050,000So GD goc: 10004394 Ung ho MS 2021.094 Be Pham Ngoc Thien Kim
20-04-2021 08:30:5050,000So GD goc: 10004427 Ung ho MS 2021.089 Co Nguyen Thi Hang
20-04-2021 08:30:5150,000So GD goc: 10004436 Ung ho MS 2021.087 Gia dinh chi Dung
20-04-2021 08:30:5150,000So GD goc: 10004429 Ung ho MS 2021.088 Em Lam Van Tai
20-04-2021 08:31:4450,000So GD goc: 10004455 Ung ho MS 2021.083 Ba Le Thi Huong
20-04-2021 08:31:4550,000So GD goc: 10004466 Ung ho MS 2021.081 Em Truong Ngoc Luong
20-04-2021 08:33:2050,000So GD goc: 10004436 Ung ho MS 2021.086 Be Ngo Hoang Thien Long
20-04-2021 08:33:2050,000So GD goc: 10004389 Ung ho MS 2021.095 Cha con anh thich
20-04-2021 08:39:5950,000So GD goc: 10004462 Ung ho MS 2021.084 Chi em Trang Huy
20-04-2021 08:40:0050,000So GD goc: 10004396 Ung ho MS 2021.096 Anh Bui Thanh Tung
20-04-2021 08:40:0150,000So GD goc: 10004419 Ung ho MS 2021.092 Gia Dinh Chu Phi
20-04-2021 08:40:0150,000So GD goc: 10004387 Ung Ho MS 2021.098 co Nguyen Thi Ngoc Loan
20-04-2021 08:40:54100,000So GD goc: 10008419 Ung ho ma so 2021.100 be lanh ngoc nhu hang
20-04-2021 09:00:56500,000CT DEN:111009198706 PHI TUONG NGA gui MS 2021 100 be Lanh Ngoc Thu Hang
20-04-2021 09:16:47200,000ung hoMS 2021.100(be Lanh Ngoc Thu Hang)
20-04-2021 09:44:2310,000LE DUC ANH chuyen tien
20-04-2021 11:35:11500,000ung ho MS 2021.100 (be Hang)
20-04-2021 11:40:07100,000ung hoMS 2021.100
20-04-2021 11:58:512,000,000CT DEN:111004912924 Ong Tu Van giup do MS 2021.100 be Lanh Ngoc Thu Hang FT21110564311499
20-04-2021 12:31:59500,000UNG HO MS 2020.041
20-04-2021 13:15:43200,000CT DEN:111006133218 STA ungho ms2021.100 (be Lanh Ngoc Thu Hang)
20-04-2021 13:48:05500,000ung ho MS 2021.100 (be Lanh Ngoc Thu Hang)
20-04-2021 14:08:39200,000PHAM THI HOA chuyen tien ung ho MS 2021.100 con Lanh Ngoc Thu Hang
20-04-2021 14:44:36100,000CT DEN:111014479347 MS 2021 100 be Lanh Ngoc Thu Hang
 

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ngày ủng hộ Họ và tên người ủng hộ  Số tiền Mã số ủng hộ 
12/4/2021Lê Thị Vân Anh     1,000,0002021.085
15/4/21Bảo Dương        200,0002021.094
19/4/21Anh Hưng +Trực     1,000,0002021.096,095

Ban Bạn đọc

Cơn đau thấu trời của người phụ nữ bị bỏng đến lồi xương sọ

Cơn đau thấu trời của người phụ nữ bị bỏng đến lồi xương sọ

Do quá mệt mỏi, cô Nhuận bị hoa mắt, trượt chân ngã vào chậu than củi dẫn đến tình cảnh khuôn mặt bị cháy biến dạng, xương sọ lồi ra, đau đớn tột cùng.