1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
4/11/202020,000570714.110420.055127.ung ho ms 2020..082 ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/202050,000MBVCB383070642.ung ho MS 2020.082( ung ho a Hoang Van Tuan ).CT tu 0191000308562 TRUONG CHI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/202050,000IBVCB.1104200197537001.THAI VU THAI.vo chong thai vu thai va nguyen ngoc phi ung ho MS 2020.080 (Ung ho be Vo Minh Chien). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat).
4/11/202050,000MBVCB383034342.ung ho ms 2020-082( ung ho anh hoang van tuan).CT tu 0121002239158 NGUYEN VAN THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/202050,000MBVCB383024044.Ung ho MS 2020.082 ( ung ho anh HOANG VAN TUAN ).CT tu 0621000430386 NGUYEN HAI TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/202050,000673874.110420.083917.Ung ho ms 2020.082 Hoang Van Tuan FT20102074650511
4/11/202050,000IBVCB.1104200459745004.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.082 (anh Hoang Van Tuan)
4/11/202050,000IBVCB.1104200340731003.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.081 (gia dinh Phi Long)
4/11/202050,000045848.110420.080243.ung ho MS 2020 082 ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/202050,000774943.110420.072312.MS 2020.082 ung ho anh hoang van tuan
4/11/202050,000656921.110420.065945.MS 2020082 Ung ho anh Hoang Van Tuan FT20102410584508
4/11/202075,000IBVCB.1104200180521005.TRAN THI THANH HUYEN.UNG HO MS 2020.082 (Ung ho anh Hoang Van Tuan)
4/11/2020100,000674462.110420.214639.Ung ho MS2020.082 anh Hoang Van Thai
4/11/2020100,000373510.110420.213738.Vietcombank 0011002643148 LE THI TRANG chuyen khoan ung ho a Tuan MS 2020.082
4/11/2020100,000290491.110420.210514.ung ho gia dinh Phi Long
4/11/2020100,000288945.110420.204618.ung ho ma so 2020.082
4/11/2020100,000MBVCB383384300.ung ho anh hoang van tuan.CT tu 1012609476 PHAN DUC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020100,000MBVCB383368847.ung ho hoang van tuan ms 2020.082.CT tu 0831000005133 TRAN THI THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020100,000913262.110420.191000.Ms 2020.082 FT20102403125104
4/11/2020100,000274525.110420.180112.Nguyen Thi Hoa chuyen tien Ung ho MS 2020. 082 ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/2020100,000IBVCB.1104200353189001.NGUYEN LE VUI.Ung ho anh Hoang Van Tuan MS 2020.082
4/11/2020100,000438687.110420.164936.Ung ho hoang van tuan ma so 2020082
4/11/2020100,000073102.110420.161445.UNG HO BE HA VY MS 2020 079
4/11/2020100,000615541.110420.155537.MS 2020.082(ung ho anh Hoang Van Tuan)
4/11/2020100,000549644.110420.154721.MS 2020.072 (Ung ho be Y Tre Knul)
4/11/2020100,000980574.110420.154202.ms 2020.082
4/11/2020100,000975867.110420.153057.Vietcombank 0011002643148 DINH THI THANH chuyen khoan ung ho Hoang van Tuan MS 2020.082
4/11/2020100,000664859.110420.153452.Ung ho Hoang Van Tuan
4/11/2020100,000972982.110420.152447.UH MS 2020 082
4/11/2020100,000IBVCB.1104200140461001.PHAM THI THAO TRANG.Ung ho Ms 2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/2020100,000964892.110420.150535.Ung ho MS 2020.080 be Vo Minh Chien
4/11/2020100,000452123.110420.143127.IBFT MS 2020.082 ung ho Hoang Van Tuan
4/11/2020100,000950009.110420.142922.ung ho hoang van tuan,mong anh mau khoe lai
4/11/2020100,000451590.110420.142050.IBFT MS 2020.082 ung ho Hoang Van Tuan
4/11/2020100,000804349.110420.142025.Ung ho anh Hoang Van Tuan FT20102110034133
4/11/2020100,000MBVCB.383129805.ung ho ms 2020.082 ( ung ho anh Hoang Van Tuan).CT tu 0251002706613 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/11/2020100,000MBVCB383113639.MS 2020.082.CT tu 0461000627603 LUONG VAN SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020100,000349492.110420.131050.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020.082
4/11/2020100,000MBVCB383100685.Ung ho MS 2020.082 ( ung ho anh Hoang Van Tuan).CT tu 0441000764141 PHAM HUU NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020100,000265255.110420.010627.Ung ho ms 2020074 ung ho be pham hoai thien
4/11/2020100,000967893.110420.124620.Vietcombank 0011002643148 TONG MAI HUONG chuyen khoan ug ho chau hoang van tuan MS 2020082
4/11/2020100,000686269.110420.124657.Le Thi Thuy Tp HCM ung ho MS 2020 082
4/11/2020100,000506852.110420.123601.Ung ho Ms2020 082 ung ho Hoang Van Tuan
4/11/2020100,000039427.110420.002433.Me Anh- Duong ha noi ung ho anh Hoang Van Tuan MS 2020.082
4/11/2020100,000601115.110420.121607.MS 2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/2020100,000903062.110420.121230.ung ho MS 2020.082 Hoang Van Tuan
4/11/2020100,000238337.110420.115844.MS 2020082 ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/2020100,000222837.110420.113332.ung ho em hoang van tuan
4/11/2020100,000168674.110420.113253.ung ho ms 2020082 (ung ho anh Hoang Van Tuan)
4/11/2020100,000210067.110420.112524.MinhUyen-QuangMinh ung ho Hoang Van Tuan MS 2020-082
4/11/2020100,000052046.110420.111614.MS 2020082 ung ho anh hoang anh tuan
4/11/2020100,000871929.110420.110104.ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/2020100,000IBVCB.1104200000087001.Hoang Van Tuan MS 2020.082 tai nan khi tham gia phong dich
4/11/2020100,000MBVCB.383010663.dang nam vien.CT tu 0971000014199 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/11/2020100,000257241.110420.105832.Ung ho MS 2020.082 .Ung ho Hoang Van Tuan
4/11/2020100,000726718.110420.104841.MS 2020.082 Ung ho Hoang Anh Tuan FT20102412200171
4/11/2020100,000184590.110420.104733.Ung ho Ms 2020082 ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/2020100,000856841.110420.103110.MS 2020 082 ung ho a Hoang Van Tuan
4/11/2020100,000856364.110420.103017.MS 2020.082 ung ho a Hoang Van Tuan
4/11/2020100,000416457.110420.101651.Vietcombank 0011002643148 PHUNG DAC TAN chuyen khoan
4/11/2020100,000712212.110420.101641.ung ho MS 2020.082 FT20102305600142
4/11/2020100,000709762.110420.101109.MS 2020.082 ung ho Hoang van Tuan FT20102007012694
4/11/2020100,000013270.110420.101019.UNG HO MS 2020082 UNG HO HOANG VAN TUAN-110420-10:10:17 013270
4/11/2020100,000839823.110420.095910.Chuyen tien
4/11/2020100,000701632.110420.095248.Ung ho anh Hoang Van Tuan MS 2020.082 FT20102463913463
4/11/2020100,000337014.110420.093641.Vietcombank 0011002643148 NGHIEM THI NHAN ung ho ban HoangAnhTuan
4/11/2020100,000105989.110420.092258.ung ho MS 2020 082
4/11/2020100,000688784.110420.092153.MS 2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan FT20102052376770
4/11/2020100,000819249.110420.092017.ung ho MS 2020.082 Hoang Van Tuan
4/11/2020100,000101849.110420.091807.Ung ho Hoang Van Tuan MS 2020 082
4/11/2020100,000100250.110420.091618.ung ho MS 2020 082 ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/2020100,000MBVCB382925818.MS 2020.082 (Hoang Van Tuan).CT tu 0451000305934 NGUYEN THI MINH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020100,000579410.110420.090641.MS 2020.082 ung ho anh hoang van tuan
4/11/2020100,000MBVCB382919088.ung ho?MS 2020.082?(Ung ho anh Hoang Van Tuan).CT tu 0881000471947 LE HONG TAY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020100,000673746.110420.083849.ung ho MS 2020.082 FT20102393170775
4/11/2020100,000MBVCB382901422.ms 2020082.CT tu 0491000133546 BUI VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020100,000447024.110420.083226.ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/2020100,000671493.110420.083030.Ung ho MS 2020.082 FT20102332606489
4/11/2020100,000997647.110420.082638.Ung ho MS 2020.082 (ung ho Hoang Van Tuan)
4/11/2020100,000429110.110420.082600.MS2020.082 ung ho Hoang Van Tuan
4/11/2020100,000MBVCB382891375.MS 2020.082 ( ung ho anh hoang van tuan).CT tu 0971000023026 PHAM THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020100,000951667.110420.081428.Vietcombank 0011002643148 Chia se kho khan MS 2020.082 - anh Hoang Van Tuan
4/11/2020100,000666408.110420.080911.MS 2020.082 FT20102016964623
4/11/2020100,000MBVCB382883545.MS 2020.082 Hoang Anh Tuan.CT tu 0421000506293 BUI THI CAM LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020100,000020666.110420.080017.HOANG THI HA chuyen tien ung ho MS 2020082 anh hoang van tuan-VNPT2020041130165916
4/11/2020100,000573856.110420.075826.MoMo 0902575354 ung ho anh Hoang Van Tuan 970436 5313350590
4/11/2020100,000407906.110420.075307.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020.082
4/11/2020100,000573634.110420.075254.MS 2020.082 UNG HO HOANG VAN TUAN
4/11/2020100,000MBVCB382875271.chuyen tien ung ho benh nhan Hoang Va Tuan chi linh Hai duong.CT tu 0011000867667 DINH QUANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020100,000779752.110420.074248.ung ho MS 2020.082 Ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/2020100,000MBVCB382871641.gui em hoang anh tuan 2020.0082.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020100,000033252.110420.073213.ung ho MS 2020082 Hoang van Tuan
4/11/2020100,000MBVCB382869192.MS 2020.082 ( ung ho anh Hoang Van Tuan.CT tu 0011004267390 PHAM THI NGOC BE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020100,000MBVCB382866415.MS 2020.082 HOANG VAN TUAN.CT tu 0161001610254 PHAM VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020100,000MBVCB382864616.ung ho ms2020.082 anh Hoang Van Tuan.CT tu 0611001913238 TRINH MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020100,000MBVCB382864071.UNG HO MS 2020.082 HOANG VAN TUAN.CT tu 0451000233725 TRAN LE PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020100,000666879.110420.071107.200411000003295 ung ho MS 2020.082 ZP5M8N97FKJ8
4/11/2020100,000656116.110420.065002.MS 2020.082 UNG HO HOANG VAN TUAN FT20102016670846
4/11/2020100,000949009.110420.064053.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 082 ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/2020100,000MBVCB382854566.ung ho MS 2020.082 ( ung ho anh Hoang Van Tuan ).CT tu 0041000218338 TANG THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020150,000MBVCB382937018.MS 2020.082.CT tu 0331000478897 PHAM THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020150,000665229.110420.063208.200411000003006 ung ho anh hoang van tuan ZP5M8N97FFJQ
4/11/2020190,000024660.110420.065659.Ung ho ms 2020 082 Hoang van tuan
4/11/2020200,000MBVCB383442485.Ung ho MS 2020.062 (em Luong Man Man).CT tu 0271001015937 NGUYEN HUU HOANG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020200,000963366.110420.220413.MS 2020.082 Ung ho a Hoang Van Tuan FT20104123200755
4/11/2020200,000960873.110420.215312.UH Ms 2020.082 anh Hoang Van Tuan FT20104006644999
4/11/2020200,000363134.110420.204957.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020.082 Ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/2020200,000361511.110420.201340.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN VAN TAP chuyen khoan ung ho Hoang Van Tuan MS 2020.082
4/11/2020200,000087520.110420.201300.Chuyen tien MS 2020082 Hoang van Tuan
4/11/2020200,000571524.110420.195236.ung ho anh hoang van tuan ms 2020 082
4/11/2020200,000832456.110420.191312.MS 2020 082 ung ho a hoang van tuan
4/11/2020200,000054894.110420.184524.Ung ho Hoang Van Tuan MS 2020.082
4/11/2020200,000276813.110420.182721.ung ho em hoang van tuan tai nan chi linh sao do
4/11/2020200,000MBVCB383308917.Ung ho MS 2020.082 (Ung ho anh Hoang Van Tuan).CT tu 0691000443115 TRAN THI THU DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020200,000441132.110420.180732.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THANH HAI ck MS 2020.082 ung ho HOANG VAN
4/11/2020200,000044966.110420.175919.UNG HO MS 2020.082-110420-17:59:06 044966
4/11/2020200,000MBVCB383272520.Ung ho MS 2020.082 (Ung ho anh Hoang Van Tuan).CT tu 0181003640440 NGUYEN THI THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020200,000573190.110420.172717.Ung ho ma 2020.082 ung ho anh Hoang van Tuan
4/11/2020200,000867614.110420.170119.Ms 2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan FT20102812094133
4/11/2020200,000862120.110420.164717.Ung ho MS 2020.082-Ung ho anh Hoang Van Tuan FT20102302202076
4/11/2020200,000861766.110420.164617.ung ho ms 2020.082 FT20102532903700
4/11/2020200,000350857.110420.162352.Vietcombank 0011002643148 ung ho?MS 2020.082?Ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/2020200,000996434.110420.161848.MS 2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/2020200,000666235.110420.161548.ung ho MS 2020.082 (Ung ho Hoang Van Tuan)
4/11/2020200,000992160.110420.160801.MS 2020.082
4/11/2020200,000MBVCB383203844.Ung ho em Hoang Van Tuan TX Chi Linh, Hai Duong.CT tu 0641000024751 NGUYEN QUANG CANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020200,000IBVCB.1104200325389001.PHAM DUY LUAN.ung ho MS 2020.082
4/11/2020200,000826963.110420.152118.Ung ho MS 2020 082 FT20102304101567
4/11/2020200,000962933.110420.150055.Chuyen tien
4/11/2020200,000594585.110420.144243.MS 2020 082 ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/2020200,000205199.110420.143642.UNG HO MS 2020.082 ( UNG HO ANH HOANG VAN TUAN)
4/11/2020200,000949859.110420.142807.ms 2020.082 ung ho hoang van tuan
4/11/2020200,000316756.110420.142140.Ung Ho MS 2020082
4/11/2020200,000797132.110420.140017.MS 2020.082 ung ho hoang van tuan FT20102776045975
4/11/2020200,000MBVCB383122661.Ung ho MS 2020.082.CT tu 0701000460866 TRAN THI NHA PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020200,000IBVCB.1104200031101001.NGUYEN THI KIM ANH.MS 2020.082 Ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/2020200,000267751.110420.134751.5316057287 Chuyen qua MoMo ung ho ms 2020082
4/11/2020200,000934209.110420.134234.MS 2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan. Em khong co nhieu. Mong anh som tinh lai
4/11/2020200,000MBVCB383110227.MS 2020.082 ( ung ho anh HOANG VAN TUAN).CT tu 0441000689912 PHAM THI LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020200,000258945.110420.132101.MS 2020.082 Ung ho Hoang Van Tuan
4/11/2020200,000783776.110420.131935.MS 2020.082 ung ho anh Hoan van tuan FT20102122622108
4/11/2020200,000925116.110420.131413.Chuyen tien2020082. Hoang Van Tuan
4/11/2020200,000340938.110420.130926.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020.082 hoang van Tuan
4/11/2020200,000275135.110420.130847.ung ho a Tuan bi tai nan Chi Linh HD
4/11/2020200,000215080.110420.125520.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ma so 2020.082 ung ho Hoang Van Tuan
4/11/2020200,000919265.110420.125637.MS 2020.082 ung ho Hoang Van Tuan
4/11/2020200,000339827.110420.124242.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN HUU TINH chuyen khoan ung ho benh nhan ma so2020082
4/11/2020200,000771758.110420.124258.Ung ho MS 2020.082 Ung ho anh Hoang Van Tuan chuc anh som khoi benh
4/11/2020200,000509909.110420.124049.Ung ho MS 2020.082 anh Hoang Van Tuan
4/11/2020200,000MBVCB.383071762.MS 2020.082 (Hoang Van Tuan).CT tu 0611001503326 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/11/2020200,000MBVCB383071543.uh Hoang Van Tuan.CT tu 0041000348027 LE THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020200,000445139.110420.122212.IBFT Ung ho MS 2020.082 Hoang van Tuan
4/11/2020200,000036661.110420.121842.Ms 2020082 ung ho hoang van tuan
4/11/2020200,000894508.110420.115139.ung ho MS 2020.082
4/11/2020200,000MBVCB383037522.ung ho MS 2020.082 ung ho em Hoang Van Tuan. mong e chong binh phuc.CT tu 0121002324302 NGUYEN THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020200,000222174.110420.113143.ung ho Anh Hoang Van Tuan tp Chi Linh-Hai Duong-ms 2020.082
4/11/2020200,000595586.110420.112831.MoMo 01696798508 Ung ho anh Hoang Van Tuan 970436 5315090766
4/11/2020200,000IBVCB.1104200237457001.DAO UYEN.MS 2020.084 Ung ho Hoang Van Tuan
4/11/2020200,000343599.110420.111623.Vietcombank 0011002643148 NGO THI HONG chuyen khoan
4/11/2020200,000052178.110420.111758.Ung ho MS 2020 082 ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/2020200,000MBVCB383023433.Ung ho MS 2020.082 (ung ho anh Hoang Van Tuan) .CT tu 0071002292636 NGUYEN MAU LUU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020200,000208110.110420.111622.Ung ho MS 2020 082 ung ho Hoang Van Tuan
4/11/2020200,000738933.110420.111606.ung ho MS 2020.082 ung ho Hoang Anh Tuan FT20102350570646
4/11/2020200,000206821.110420.111444.ung ho ms 2020 082 ung ho anh hoang van tuan
4/11/2020200,000200947.110420.110730.ung ho MS 2020 082 Hoang Van Tuan
4/11/2020200,000018370.110420.110527.UNG HO MS 2020.082 ( UNG HO ANH HOANG VAN TUAN )-110420-11:05:25 018370
4/11/2020200,000017998.110420.110123.UNG HO MS 2020.082(UNG HO ANH HOANG VAN TUAN)-110420-11:01:23 017998
4/11/2020200,000002245.110420.105931.ung ho em hoang van tuan
4/11/2020200,000870707.110420.105832.MS 2020.082 ung ho Hoang VanTuan
4/11/2020200,000MBVCB383003351.gui chau Tuan -doi tinh nguyen chong covid- bi tai nan o Hai duong.CT tu 0021001783000 LY THI KHUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020200,000MBVCB383003046.ung ho anh Hoang Van Tuan, MS 2020.082.CT tu 0451001545441 PHAM MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020200,000181398.110420.104344.ung ho ms 2020 082
4/11/2020200,000MBVCB382995633.ung ho MS 2020.082 (Ung ho anh Hoang Van Tuan).CT tu 0331000457524 BUI DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020200,000862000.110420.104102.MS 2020082
4/11/2020200,000120995.110420.104043.ISL20200411104025447-ung ho anh Hoang Van Tuan ma so 20.20.082
4/11/2020200,000721975.110420.103805.Ms2020.082 ung ho anh hoang van tuan FT20102003602306
4/11/2020200,000719433.110420.103226.Ung ho MS 2020.082 a Hoang Van Tuan FT20102453019506
4/11/2020200,000047212.110420.103020.MS 2020 082
4/11/2020200,000206786.110420.102524.Vietcombank 0011002643148 ung ho ma so 2020.082. ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/2020200,000228448.110420.102830.ung ho MS 2020.082 ( Hoang van tuan)
4/11/2020200,000716779.110420.102641.MS 2020.082 UNG HO A HOANG VAN TUAN FT20102702900066
4/11/2020200,000MBVCB382982823.ung ho MS 2020.082.CT tu 0071001108795 NGUYEN CHI THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020200,000MBVCB382980774.Ms 2020082 ung ho hoang anh tuan.CT tu 0561000600883 DANG TIEN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020200,000714471.110420.102141.Ung ho ms 2020082 FT20102275300149
4/11/2020200,000612749.110420.101934.Ung ho MS 2020082 ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/2020200,000205717.110420.100920.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020.082
4/11/2020200,000045116.110420.101203.MS 2020 082 ung ho Hoang Van Tuan
4/11/2020200,000MBVCB382960431.MS 2020.082.CT tu 0791000008457 VO HOANG DUY KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020200,000MBVCB382958996.ung ho MS 2020.082 ( ung ho anh Hoang Van Tuan).CT tu 0561003941905 NGUYEN THI THAO MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020200,000MBVCB382952287.2020.082.CT tu 0181002841534 NGUYEN THI THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020200,000042272.110420.094740.2020 082
4/11/2020200,000832553.110420.094614.ung ho hoang van tuan ms 2020.082
4/11/2020200,000328444.110420.093421.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/2020200,000694763.110420.093644.Ung ho ma so 2020 082 ung ho anh Hoang Van Tuan FT20102007524893
4/11/2020200,000679301.110420.093635.200411000009260 MS 2020.082 anh Tuan nhanh khoi ZP5M8N97HMLC
4/11/2020200,000652463.110420.093500.MS 2020.082 - ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/2020200,000MBVCB382937577.ung ho MS 2020.082 (ung ho anh Hoang Van Tuan).CT tu 0181003343083 DO THI MAI XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020200,000955694.110420.092430.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI KIM HOA ung ho ma so 2020.082 hoang van tuan
4/11/2020200,000MBVCB382934815.ung ho MS 2020.082 hoang van tuan.CT tu 0341007084569 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020200,000821548.110420.092403.Chuyen tien ung ho anh Hoang Van Tuan MS 2020082.
4/11/2020200,000688580.110420.092128.Ms 2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan FT20102275818640
4/11/2020200,000677474.110420.092010.200411000007834 Ung ho MS 2020.082 anh Hoanh Van Tuan ZP5M8N97HHLC
4/11/2020200,000MBVCB382928357.MS 2020.082 ( ung ho anh Hoang Van Tuan).CT tu 0011003084152 NGUYEN THI KIM XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020200,000411839.110420.090931.Vietcombank 0011002643148 HOANG THI BUOI UNG HO EM HOANG VAN TUAN
4/11/2020200,000MBVCB382923561.ung ho MS 2020.082 (ung ho anh Hoang Van Tuan).CT tu 0341006898612 PHAM VAN HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020200,000683198.110420.090709.Ung ho MS 2020.082 Ung ho anh Hoang Van Tuan FT20102052316560
4/11/2020200,000954245.110420.090212.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020.082 ung ho Hoang minh Tuan
4/11/2020200,000MBVCB382919689.ung ho em hoang van Tuan chuc em nhanh binh phuc.CT tu 0551000080537 NGUYEN THI DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020200,000MBVCB382919286.MS 2020.082 (ung ho anh Hoang Van Tuan).CT tu 0901000071844 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020200,000089216.110420.090322.Ung ho MS 2020 082
4/11/2020200,000MBVCB382917609.ung ho anh hoang van tuan.CT tu 0041000463888 LE THI MY CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020200,000326033.110420.085716.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho Hoang Van Tuan MS 2020.082
4/11/2020200,000431367.110420.090120.IBFT UNG HO HOANG VAN TUAN 2020082
4/11/2020200,000197507.110420.085617.MS 2020.082 UNG HO ANH HOANG VAN TUAN
4/11/2020200,000577885.110420.085248.giup cho e hoang van tuan Ms 2020082 chuc e nhan dc nhieu su giup do cua cac manh thuong quan de mau
4/11/2020200,000154656.110420.084854.ung ho ms 2020076 be quach kha han
4/11/2020200,000650436.110420.084024.Ung ho anh hoang van tuan, chuc anh chong khoe va gap nhieu may man
4/11/2020200,000672980.110420.083611.Ms 2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan FT20102774938048
4/11/2020200,000672784.110420.083520.Ung ho ms 2020 082 FT20102768093880
4/11/2020200,000MBVCB.382897076.2020.082 - ung ho anh Hoang Van Tuan.CT tu 1071000567965 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/11/2020200,000670470.110420.082628.MS 2020082 ung ho HOANG VAN TUAN FT20102504823090
4/11/2020200,000793809.110420.082426.UNG HO MS 2020.083 UNG HO ANH HOANG ANH TUAN
4/11/2020200,000058454.110420.082239.Ung ho MS 2020 082 Ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/2020200,000198523.110420.081109.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI MEN chuyen khoan ung ho em hoang van tuan ma so 2020082
4/11/2020200,000666180.110420.080812.Ungho hoang van tuan FT20102393054836
4/11/2020200,000155360.110420.080224.MS 2020.082 (Ung Ho Hoang Van Tuan)
4/11/2020200,000140171.110420.075722.ung ho MS2020.082 ung ho HOANG VAN TUAN
4/11/2020200,000663858.110420.075554.Ung ho Ma so 2020 082 HVTuan FT20102044535921
4/11/2020200,000783134.110420.075502.Chuyen tien ung ho MS 2020.082
4/11/2020200,000MBVCB382875831.MS 2020.082 (Ung ho anh Hoang Van Tuan).CT tu 0181003349267 HUYNH THANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020200,000186421.110420.074453.ung ho MS2020.082 ( ung ho Hoang Van Tuan)
4/11/2020200,000MBVCB382872941.ung ho hoang van tuan ms 2020082.CT tu 0141000088020 NGUYEN NGOC LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020200,000775756.110420.072640.ung ho Hoang Van Tuan MS 2020.082
4/11/2020200,000003001.110420.072331.UNG HO MS 2020.081 GIA DINH PHI LONG-110420-07:23:31 003001
4/11/2020200,000002959.110420.072143.UNG HO MS 2020.082 ANH HOANG VAN TUAN-110420-07:21:42 002959
4/11/2020200,000MBVCB382865326.ung ho anh hoang van tuan.CT tu 0061000150335 HUYNH NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020200,000MBVCB382864152.ung ho MS 2020.082 Hoang Van Tuan.CT tu 0151000064625 VUONG HONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020200,000MBVCB382863781.MS 2020 082( ung ho anh Hoang Van Tuan) .CT tu 0351000025487 NGUYEN THI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020200,000MBVCB382862223.ung ho ma so 2020.082: Hoang Van Tuan.CT tu 0381000606130 TRAN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020200,000242200.110420.070943.MS 2020.082 ung ho a hoang van tuan
4/11/2020200,000MBVCB382861574.ung ho ms 2020.082 (ung ho anh hoang van tuan).CT tu 0011004120359 NGUYEN VAN SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020200,000MBVCB382858838.MS 2020.082 hoang Van Tuan.CT tu 0071000799402 NGUYEN THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020200,000024398.110420.065525.ung ho MS 2020082 Hoang Van Tuan
4/11/2020200,000023909.110420.065205.Ms 2020 082
4/11/2020200,000665970.110420.065139.CASHOUT247 0918206342 5312980433 200000
4/11/2020200,000665915.110420.065014.200411000002158 ung ho ms 2020.082 ung ho anh Hoang van Tuan ZP5M8N97FIGF
4/11/2020200,000MBVCB.382856548.nha ngheo bi tai nan.CT tu 0561003943521 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/11/2020200,000022955.110420.064546.ung ho ms 2020 082 Hoang Van Tuan
4/11/2020200,000022124.110420.063914.Ung ho Hoang Van Tuan ms 2020 082
4/11/2020200,000MBVCB382851573.ung ho Hoang Van Tuan.CT tu 0341005140514 NGUYEN DUC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020200,000653612.110420.060307.Ung ho Ma so 2020.082 Hoang Van Tuan FT20102820803268
4/11/2020300,000955381.110420.213045.Ung ho MS 2020 082 ung ho em Hoang Van Tuan FT20104793891442
4/11/2020300,000MBVCB383419362.chuyen tien ung ho cau thanh nieno chil linh.CT tu 0011004294456 NGUYEN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020300,000687977.110420.202642.MS 2020 082 ( ung ho Hoang van Tuan)
4/11/2020300,000MBVCB.383292759.MS 2020. 082 ( Hoang van Tuan).CT tu 0121000296886 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/11/2020300,000730521.110420.172908.200411000033422 MS 2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan ZP5M8N97PADS
4/11/2020300,000MBVCB383266335.MS 2020.082( ung ho Anh Hoang Van Tuan ).CT tu 0371000411530 PHAM DANG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020300,000MBVCB383169394.ms 2020.082 a hoang van tuan.CT tu 0281000144663 TRA NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020300,000964508.110420.150521.Ung ho MS 2020.082 Hoang Van Tuan
4/11/2020300,000290061.110420.145104.Ms2020.082 ung ho anh hoang van tuan
4/11/2020300,000MBVCB383158913.MS 2020.082( Ung ho anh Hoang Van Tuan).CT tu 0501000115895 NGUYEN PHUC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020300,000319610.110420.142915.2020 082 UNG HO ANH HOANG VAN TUAN
4/11/2020300,000971558.110420.141309.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho a hoang van tuan , o chi linh, hai duong
4/11/2020300,000MBVCB.383131890.2020.082.CT tu 0251002665298 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/11/2020300,000938987.110420.135712.MS 2020 082 Ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/2020300,000248758.110420.135528.Cao Thi Que Nga chuyen tien MS 2020 .082 ( ung ho hoang van Tuan )
4/11/2020300,000MBVCB383117342.ung ho MS 2020.082 ( Hoang Van Tuan).CT tu 0011000812566 VU DUC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020300,000785818.110420.132559.Ung ho hoang van tuan MS 2020082 FT20102004956887
4/11/2020300,000779408.110420.130614.Ung ho giup do MS 2020.082 Chau Hoang Van Tuan FT20102343387684
4/11/2020300,000MBVCB383087431.luu thi gioi CK)2020,082 ung ho anh hoang van tuan.CT tu 0921000711521 HUYNH XUAN TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020300,000347942.110420.123652.Vietcombank 0011002643148 ung ho hoang van tuan MS 2020.082
4/11/2020300,000763221.110420.121752.Ung ho MS 2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan FT20102509054122
4/11/2020300,000240545.110420.121704.Ung ho MS 2020082 ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/2020300,000237607.110420.121332.5315424005 Chuyen qua MoMo Gui Hoang van Tuan MS 2020082
4/11/2020300,000IBVCB.1104201023939001.NGUYEN THI TO QUYEN.Ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/2020300,000211433.110420.114337.Vietcombank 0011002643148 Manh. Ung ho MS 2020.082 Ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/2020300,000053706.110420.113746.MS 2020 082 UNG HO HOANG VAN TUAN
4/11/2020300,000745813.110420.113149.Ung ho MS 2020.082 Hoang Van Tuan FT20102062938957
4/11/2020300,000343112.110420.110750.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020.082, ung ho anh Hoang van Tuan
4/11/2020300,000MBVCB383011959.MS 2020.082 (ung ho anh Hoang Van Tuan).CT tu 0111000087610 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020300,000341444.110420.104059.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms 2020.082
4/11/2020300,000165597.110420.104321.MS 2020.078 (ung ho gd chi Hang)
4/11/2020300,000MBVCB382985098.ung ho MS 2020.082 ( ung ho anh hoang van tuan).CT tu 0161000003495 TRAN THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020300,000854268.110420.102613.Chuyen tien ung ho MS 2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/2020300,000339183.110420.100734.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/2020300,000044712.110420.100843.Ung ho MS 2020082 ung ho Anh Hoang Van Tuan
4/11/2020300,000126940.110420.094526.ung ho MS 2020 082
4/11/2020300,000825736.110420.093221.hoang van tuan ,ms2020082
4/11/2020300,000111419.110420.092857.2020 082 ung ho Hoang van tuan
4/11/2020300,000220674.110420.092547.Ung ho Hoang Van Tuan, Chi Linh, HD
4/11/2020300,000687337.110420.091806.Ung ho MS2020 082 anh Hoang Van Tuan FT20102030090671
4/11/2020300,000580786.110420.091815.MS 2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/2020300,000684534.110420.091050.Ung ho anh HOANG VAN TUAN MS 2020 082 FT20102246209500
4/11/2020300,000MBVCB382921792.UNG HO MS 2020.082 ( UNG HO ANH HOANG VAN TUAN).CT tu 0011000544291 NGUYEN THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020300,000202384.110420.090133.LE THI KIM LIEN CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho Hoang Van Tuan MS 2020.082
4/11/2020300,000IBVCB.1104200987489001.NGUYEN THI LUY.Ung ho ms 2020.082 Hoang Van Tuan
4/11/2020300,000MBVCB382886203.Ung ho?MS 2020.082?(Ung ho anh Hoang Van Tuan).CT tu 0011003122845 DAM NGOC PHAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020300,000IBVCB.1104200536491001.TRAN LE HAI HA.Ung ho MS 2020.082 anh Hoang Van Tuan. Chuc anh som hoi phuc
4/11/2020300,000331106.110420.074754.Vietcombank 0011002643148 VU THI PHUONG chuyen khoan MS 2020.082 chuyen cho Hoang Anh Tuan
4/11/2020300,000MBVCB382872903.ung ho MS 20200.82 (ung ho anh Hoang Van Tuan).CT tu 0071003449675 LUU THE TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020300,000657122.110420.070209.MS 2020.082 UNG HO HOANG VAN TUAN FT20102272925878
4/11/2020300,000241892.110420.065829.Chau Th u Hien va Tung Chi ung ho chu Hoang Van Tuan MS 2020.082
4/11/2020300,000MBVCB.382856440.MS 2020.082 anh Hoang Van Tuan.CT tu 0071000807429 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/11/2020400,000IBVCB.1104200559775001.Be Ha My, Ha Nguyen Ung ho em Hoang Van Tuan MS 2020.082 Ung ho em Hoang Van Tuan MS 2020.082
4/11/2020400,000MBVCB382895162.MS 2020.082.CT tu 0231000555861 NGUYEN TIEN HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020500,000126559.110420.221649.Chuyen tien ung ho MS 2020.082 ung ho hoang van tuan
4/11/2020500,000192312.110420.220913.Ung ho ms 2020.082 ( Hoang Van Tuan)
4/11/2020500,000626035.110420.213621.2020 082 ung ho e Hoang Van Tuan
4/11/2020500,000955661.110420.213140.Ung ho 2020.082 hoang van tuan FT20104366695806
4/11/2020500,000992101.110420.211002.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ck bao VIETNAMNET ung ho MS 2020.082 Hoang Van T
4/11/2020500,000050140.110420.194520.UNG HO ANH HOANG VAN TUAN-110420-19:45:18 050140
4/11/2020500,000894548.110420.181222.Do Thi Huyen Quyen ung ho MS 2020.082 FT20102107624054
4/11/2020500,000882683.110420.173935.UnghoMS2020082HoangVanTuan FT20102181930035
4/11/2020500,000IBVCB.1104200837469001.DO QUOC DAI.Ms 2020 .082 ung ho hoang van tuan
4/11/2020500,000MBVCB383273945.Ly Hoang Dung chuyen khoan - Ung ho MS 2020.082.CT tu 0081000927795 TRINH HOAI QUANG TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020500,000478710.110420.173119.CK-Ung ho MS 2020.082. Ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/2020500,000MBVCB383271971.MS 2020.082 (Ung ho anh Hoang Van Tuan).CT tu 0491000160010 TU NGUYEN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020500,000MBVCB.383260208.MS 2020.082 (Ung ho anh Hoang Van Tuan)?.CT tu 0071004235281 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/11/2020500,000076818.110420.170452.Ung ho MS 2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/2020500,000MBVCB383254016.Ung ho MS 2020.082 (Ung ho anh Hoang Van Tuan).CT tu 0081000234738 DOAN HONG DIEM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020500,000IBVCB.1104200274935002.DOAN THI UC MI.UNG HO ANH HOANG VAN TUAN
4/11/2020500,000264930.110420.162930.DIEP THI SONG HUONG Chuyen tien ung ho anh Hoang vanTuan Ms 2020082
4/11/2020500,000478676.110420.161812.CK-Ung ho MS 2020.082
4/11/2020500,000036600.110420.154618.UNG HO ANH HOANG VAN TUAN MS 2020.082-110420-15:46:18 036600
4/11/2020500,000301432.110420.152249.Giup a Hoang Van Tuan MS 2020.082
4/11/2020500,000034690.110420.151606.UNG HO A HOANG VAN TUAN MS 2020.082-110420-15:16:03 034690
4/11/2020500,000295410.110420.150626.ung ho Phi long MS 2020081
4/11/2020500,000IBVCB.1104200063751003.LUONG CHI CONG.ung ho MS 2020.082
4/11/2020500,000253109.110420.144240.NGUYEN THI THU HUONG 193 VC Hai PhongChuyen tien ung ho MS 2020.082
4/11/2020500,000MBVCB383138861.ung ho anh Hoang Van Tuan.CT tu 0101001051474 HOANG THI QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020500,000250299.110420.141335.Le Thi Hong Van chuyen tien MS 2020082 Hoang van tuan ( giup do )
4/11/2020500,000IBVCB.1104200680045001.PHUNG THI BICH NGOC.MS 2020.082 Ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/2020500,000427565.110420.135014.Vietcombank 0011002643148 ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/2020500,000050948.110420.135253.Ung ho MS 2020.082 ( ung ho anh Hoang Van Tuan)
4/11/2020500,000IBVCB.1104200721133001.LUU THI THUY HA.ung ho MS 2020.082 Hoang Van Tuan
4/11/2020500,000060169.110420.131558.ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/2020500,000MBVCB383100603.Ma so 2020.082 (ung ho Anh Hoang Van Tuan) .CT tu 0881000469185 LE THI THANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020500,000923268.110420.130834.Chuyen tien MS 2020082 ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/2020500,000MBVCB383090777.MS 2020.082 (Ung ho anh Hoang Van Tuan).CT tu 0111000132402 DINH CONG TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020500,000IBVCB.1104200603231001.LE THI HONG HANH.Ung ho MS 2020.082 , ung ho anh Hoang Van Thuan
4/11/2020500,000171735.110420.124124.Ung ho MS 2020.082 ( ung ho anh Hoang Van Tuan ) Chuc anh mau chong binh phuc
4/11/2020500,000913420.110420.123941.MS 2020.082 Ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/2020500,000242514.110420.123858.khoa dong y bv gia dinh ung ho MS 2020.082 ( ung ho anh Hoang Van Tuan)
4/11/2020500,000MBVCB383077520.Chi Nga ung ho MS 2020.082 Hoang Van Tuan.CT tu 0011001145159 VU THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020500,000347008.110420.121851.Ng?n h?ng TMCP Ngo?i Th??ng Vi?t Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020082 cho Ho?ng V?n Tu?n
4/11/2020500,000IBVCB.1104200923163001.NGUYEN PHUONG TUNG.ung ho MS 2020.082 (Ung ho ban Hoang Van Tuan)
4/11/2020500,000758106.110420.120328.Ung ho anh Hoang van Tuan .MS 2020082 FT20102603904915
4/11/2020500,000658818.110420.120329.2020.082 Ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/2020500,000233032.110420.120114.Ung ho Anh Hoang Van Tuan MS 2020.082
4/11/2020500,000748017.110420.113714.MS 2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan FT20102775509970
4/11/2020500,000MBVCB383036045.ung ho MS2020.082 (ung ho Hoang Van Tuan).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020500,000739537.110420.111733.Ung ho anh Hoang Van Tuan -MS 2020.082 FT20102889474487
4/11/2020500,000233804.110420.111337.Nguyen Thi Viet Anh chuyen tien ung ho MS 2020.082 ( ung ho anh Hoang Van Tuan)
4/11/2020500,000545521.110420.110653.TRANG CHUYEN TIEN UNG HO ANH HOANG VAN TUAN MS 2020082 CHUC ANH MAU HOI PHUC SUC KHOE
4/11/2020500,000MBVCB383014804.MS2020.082 ung ho a Hoang Van Tuan.CT tu 0071001190114 TRAN HONG KHOI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020500,000505164.110420.110323.CK tu 000473969999 den 0011002643148. ND:ung ho MS2020.082
4/11/2020500,000419110.110420.105723.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS2020. 080 be Vo Minh Chien
4/11/2020500,000196083.110420.110123.Ms 2020 082 ung ho chau Hoang Van Tuan cau mong nhieu nha hao tam giup chau chua tri qua khoi
4/11/2020500,000MBVCB383011681.MS 2020.082?(Ung ho anh Hoang Van Tuan).CT tu 0071001612938 NGUYEN PHUONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020500,000193064.110420.105745.MS 2020 082 ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/2020500,000MBVCB383004516.MS 2020.082 (ung ho anh Hoang Van Tuan o Chi Linh, Hai Duong).CT tu 0021002119856 PHAM THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020500,000IBVCB.1104200381043001.CAI THI MAI DIEM.UNG HO MASO 2020.082 em HOANG VAN TUAN
4/11/2020500,000862021.110420.104104.Chuyen tien ung ho MS 2020.082 Hoang van Tuan
4/11/2020500,000654944.110420.103037.Ung ho anh Hoang Van Tuan Ms 2020.082
4/11/2020500,000MBVCB382985513.ung ho Hoang van tuan MS 2020.082.CT tu 0281000393919 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020500,000166529.110420.102709.Ung ho Ms 2020082 ung ho anh Hoang anh Tuan
4/11/2020500,000716840.110420.102642.ung ho MS 2020082 FT20102793750377
4/11/2020500,000MBVCB382973476.ung ho anh Hoang Van Tuan o Hai Duong.CT tu 0071000638826 HUA THI KIM TAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020500,000MBVCB382951196.Ung ho ms 202082 Hoang Van Tuan.CT tu 0931004202134 LE THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020500,000MBVCB382946965.MS 2020.082 (Ung ho anh Hoang Van Tuan).CT tu 0011000825135 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020500,000204394.110420.093647.ung ho MS 2020082 . ung ho hoang van tuan
4/11/2020500,000MBVCB382941764.Ung ho MS 2020.082 (Ung ho anh Hoang Van Tuan).CT tu 0281001352785 CHAU THI BACH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020500,000114125.110420.093156.Ung ho MS 2020 082 anh hoang van tuan
4/11/2020500,000MBVCB382935249.Ung ho MS 2020.082 (ung ho anh Hoang Van Tuan).CT tu 0071002965491 VO THI LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020500,000107385.110420.092428.Ung ho MS 2020 082 Ung ho Hoang Van Tuan
4/11/2020500,000MBVCB382933639.ung ho MS 2020.082 ung ho a Hoang Van Tuan .CT tu 0081000405381 TRAN THI PHA CA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020500,000955329.110420.091819.Vietcombank 0011002643148 PHAM ANH TUYET UNG HO EM HOANG VAN TUAN
4/11/2020500,000MBVCB382932194.MS 2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan.CT tu 0721000638272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020500,000003967.110420.091519.Vo Thi Nhi ung ho MS 2020.078
4/11/2020500,000IBVCB.1104200079441002.DKN Hanoi 2020,079
4/11/2020500,000MBVCB382918935.ung ho MS 2020.082 (Ung ho anh Hoang Van Tuan).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020500,000MBVCB382917342.ung ho ms 2020.082 (ung ho anh Hoang Van Tuan).CT tu 0551000045630 TRAN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020500,000MBVCB382916767.ung ho MS 2020.082 (ung ho anh Hoang Van Tuan) .CT tu 0121002166469 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020500,000679934.110420.085805.Ung ho 2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan FT20102786064007
4/11/2020500,000589102.110420.084945.ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/2020500,000804163.110420.084814.Chuyen tien ung ho anh Hoang van Tuan MS 2020.082
4/11/2020500,000324667.110420.083201.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020.082 Hoang Van Tuan
4/11/2020500,000796211.110420.083046.Chuyen tien ung ho MS 2020.082 anh Hoang van Tuan
4/11/2020500,000060568.110420.082536.MS 2020 082 Ung ho Hoang Van Tuan
4/11/2020500,000IBVCB.1104200759621001.DOAN THI LAN.UNG HO HOANG VAN TUAN
4/11/2020500,000MBVCB382889410.ung ho anh Hoang van Tuan.CT tu 0631003690613 NGUYEN THI THAM MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020500,000MBVCB382887120.ung ho?MS 2020.082?(Ung ho anh Hoang Van Tuan).CT tu 0991000026115 NGUYEN THANH AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020500,000046864.110420.080430.Ung ho MS 2020082 em Hoang Van Tuan
4/11/2020500,000MBVCB382883160.ms 2020.082, ung ho anh Hoang Van Tuan.CT tu 0021001327244 DINH TUAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020500,000665235.110420.080334.Ung ho MS2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan FT20102591872357
4/11/2020500,000785326.110420.080202.Chuyen tien ms 2020.082 anh hoang van tuan
4/11/2020500,000784849.110420.080036.Chuyen tien MS2020082
4/11/2020500,000MBVCB382880935.ung ho MS 2020.082 ung ho chau Hoang Van Tuan.CT tu 0011002507521 HOANG THI TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020500,000664086.110420.075703.Ung ho MS 2020 082 Ung ho Hoang Anh Tuan FT20102368067866
4/11/2020500,000155017.110420.075118.ung ho ms 2020.082 hoang van tuan
4/11/2020500,000662859.110420.074947.2020.082 FT20102629193304
4/11/2020500,000MBVCB382873464.ung ho MS 2020.082.CT tu 0561000560374 TRAN THI UT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020500,000IBVCB.1104201008891003.HA HONG TU.MS 2020.082 ung ho a Hoang Van Tuan
4/11/2020500,000033492.110420.073259.Vu Thi Hoan benh vien 354TCHC ung ho anh Hoang Van Tuan MS2020 082
4/11/2020500,000992314.110420.073043.Ung ho MS 2020.082 ( ung ho a Hoang Van Tuan)
4/11/2020500,000MBVCB.382867088.MS 2020.082 Hoang Van Tuan.CT tu 0071001446851 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/11/2020500,000MBVCB382861473.MS 2020.082 ung ho Hoang Van Tuan.CT tu 0451001672493 NGUYEN DUY TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/2020500,000406184.110420.065023.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020082 hoang van tuan
4/11/2020500,000209661.110420.065433.Ngo Thi Lua chuyen tien MS 2020.082 ung ho anh hoang van tuan
4/11/2020500,000020817.110420.062842.MS 2020 082
4/11/2020500,000654273.110420.061853.TT Tue Tri ung ho MS 2020.082 anh Hoang Van Tuan, o Hai Duong FT20102316003459
4/11/2020600,000788926.110420.133537.Chau Tran Quang Tung Ha Noi ung ho MS 2020.082 FT20102604151532
4/11/2020800,000IBVCB.1104200292753001.DANG DOAN KIEN.MS 2020.082 Ung ho Hoang Van Tuan
4/11/20201,000,000955790.110420.213210.Chi Nhat son tay ung ho Hoang Anh Tuan FT20104096057165
4/11/20201,000,000IBVCB.1104200495581002.NGUYEN BICH HUYEN.Ung ho MS 2020082 ung ho Hoang Van Tuan
4/11/20201,000,000372028.110420.205622.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 PHAM NGOC THANH chuyen khoan
4/11/20201,000,000448239.110420.204835.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020.082 ung ho anh hoang van tuan
4/11/20201,000,000095886.110420.181920.Ung ho MS 2020.082 (ung ho anh Hoang Van Tuan)
4/11/20201,000,000459224.110420.171307.Ung ho MS 2020 082 ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/20201,000,000620220.110420.164948.Nguyen Duc Hoai Phuong ung ho MS2020081 ung ho gia dinh Phi Long
4/11/20201,000,000MBVCB383220296.ung ho MS 2020. 082, hoang van tuan.CT tu 0561003848119 LE THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/20201,000,000IBVCB.1104200663655001.NGUYEN HUYNH LE CHAU.ung ho MS 2020.081(ung ho gia dinh Phi Long)
4/11/20201,000,000593741.110420.143740.MS 2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/20201,000,000792810.110420.134743.ung ho MS 2020.082 Hoang Van Tuan FT20102520078720
4/11/20201,000,000516176.110420.131305.MS 2020.082(ung ho anh Hoang Van Tuan)
4/11/20201,000,000244134.110420.125830.ung ho MS 2020.082 (ung ho anh Hoang Van Tuan)
4/11/20201,000,000IBVCB.1104200681591001.PHAN VU HOANG.MS 2020.082 (Ung ho Hoang Van Tuan)
4/11/20201,000,000761118.110420.121153.Ms 2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan FT20102004417407
4/11/20201,000,000IBVCB.1104200761015001.LY NHAN PHONG.Ung ho anh Hoang van Tuan chuc anh mau binh phuc
4/11/20201,000,000751333.110420.114536.Ung ho anh Hoang Van Tuan MS 2020.082 FT20102690256046
4/11/20201,000,000MBVCB383030875.ung ho MS 2020.082 ( ung ho anh Hoang Van Tuan).CT tu 0121000401794 NGUYEN TAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/20201,000,000963156.110420.111800.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020.082 em Hoang Van Tuan
4/11/20201,000,000208846.110420.105750.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020.082 ung ho Hoang Van Tuan
4/11/20201,000,000050107.110420.105720.ung ho MS 2020 076
4/11/20201,000,000333779.110420.105131.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGO QUANG TRUNG chuyen khoan ung ho anh hoang va
4/11/20201,000,000023111.110420.105606.ung ho MS 2020.082 (ung ho anh Hoang Van Tuan)
4/11/20201,000,000231647.110420.105522.MS2020.082( ung ho anh HOANG VAN TUAN )
4/11/20201,000,000IBVCB.1104200897391001.NGUYEN QUOC QUYEN.Ung ho MS 2020.082
4/11/20201,000,000230555.110420.104625.Tuyet Hong ung ho MS 2020.082
4/11/20201,000,000177837.110420.103950.Ung ho MS 2020 082 ung ho Hoang Van Tuan
4/11/20201,000,000MBVCB382983008.ung ho ms 2020.082 (ung ho anh Hoang Van Tuan).CT tu 0921000700911 NGUYEN QUYNH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/20201,000,000852192.110420.102217.Chuyen tien MS2020082 ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/20201,000,000163380.110420.101139.ung ho MS 2020082(ung ho anh Hoang van Tuan)
4/11/20201,000,000162873.110420.100600.2020.082 UNg HO ANh HOang VAn TUan
4/11/20201,000,000840293.110420.100005.MS 2020.080
4/11/20201,000,000702672.110420.095518.Ms 2020.082 ung ho hoang anh tuan chuc a mau khoe FT20102001277083
4/11/20201,000,000837570.110420.095500.Ung ho Hoang Van Tuan MS 2020.082
4/11/20201,000,000093533.110420.093533.Ung ho MS 2020.082.Hoang van Tuan
4/11/20201,000,000693486.110420.093340.Ung ho chau Hoang Van Tuan . MS 2020.082 FT20102775052364
4/11/20201,000,000006298.110420.093004.ung ho anh HOANG VAN TUAN ma 2020082
4/11/20201,000,000MBVCB382932208.MS 2020082 (ung ho anh Hoang Van Tuan).CT tu 0071004506637 PHAM ANH DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/20201,000,000327082.110420.091340.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020082 UNG HO HOANG VAN TUAN
4/11/20201,000,000MBVCB382927058.ung ho MS 2020.082 (ung ho Hoang Van Tuan).CT tu 0071000723109 NGUYEN THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/20201,000,000IBVCB.1104200689185001.DKN Hanoi MS 2020.082
4/11/20201,000,000799910.110420.083842.Ung ho MS 2020.082
4/11/20201,000,000197002.110420.083656.UNG HO MA SO 2020.082, ANH HOANG ANH TUAN
4/11/20201,000,000MBVCB382900420.ung ho MS 2020.082( ung ho Hoang Van Tuan).CT tu 0011004357056 DINH THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/20201,000,000004676.110420.081407.UNG HO MS 2020.082 (UNG HO ANH HOANG VAN TUAN)-110420-08:14:06 004676
4/11/20201,000,000198095.110420.080056.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TRAN MAI HUONG chuyen khoan MS 2020082 Ung ho an
4/11/20201,000,000212700.110420.080051.Vu Thi Thu Huyen ung ho MS 2020.082( Hoang Van Tuan)
4/11/20201,000,000042867.110420.075659.Ung ho MS 2020082 ung ho Hoang Van Tuan
4/11/20201,000,000MBVCB382879176.ung ho ms 2020.082.CT tu 0021001274412 TRIEU QUANG VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/20201,000,000211315.110420.073806.Nguyen Thi Xuan Trinh chuyen tien cho MS2020082 (ung ho Hoang Van Tuan)
4/11/20201,000,000685021.110420.072408.MS 2020 082 ung ho em Hoang Van Tuan bi tai nan vi truc chot chong covid
4/11/20201,000,000154462.110420.072216.MS 2020.082
4/11/20201,000,000773656.110420.071711.Chuyen tien Ung ho MS 2020082 ung ho anh hoang van tuan
4/11/20201,000,000002624.110420.070536.UNG HO MS 2020.082 (UNG HO ANH HOANG VAN TUAN)-110420-07:05:35 002624
4/11/20201,200,000889117.110420.175657.MS 2020.082 FT20102500661647
4/11/20201,500,000MBVCB382884594.MS 2020.082 (Ung Ho Hoang Van Tuan).CT tu 0071001009222 BANH HOANG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/20201,500,000032143.110420.073051.MS 2020 082 Ung ho Hoang Van Tuan
4/11/20202,000,000278284.110420.184417.Huynh Thi Xuan Lam chuyen tien Ung ho MS 2020.082( Ung ho anh Hoang Van Tuan)
4/11/20202,000,000619901.110420.164514.MS 2020.082 Ung ho anh Hoang Van Tuan
4/11/20202,000,000219867.110420.161408.NGUYEN THI THU HOAI ung ho anh hoang van tuan BAO VIETNAMNET
4/11/20202,000,000IBVCB.1104200665301001.LE ANH SON.MS 2020.082 (ung ho Hoang Van Tuan)- Pham Thi Le Diem TP.HCM
4/11/20202,000,000026219.110420.125623.UNG HO MS 2020.082 ( UNG HO ANH HOANG VAN TUAN)-110420-12:56:21 026219
4/11/20202,000,000234462.110420.120453.Ung ho ms2020082 ung ho anh hoang van tuan
4/11/20202,000,000MBVCB383014437.MS 2020.082 ( ung ho HOANG VAN TUAN).CT tu 0181003371418 TRAN THI KIM NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/20202,000,000733602.110420.110405.Ung ho anh Hoang van Tuan FT20102240207608
4/11/20202,000,000MBVCB383010747.ung ho hoang van tuan MS: 2020082.CT tu 0711000287340 LE DUC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/20202,000,000730887.110420.105752.Tran Ngoc Thach ung ho MS 2020.082 - Hoang Van Tuan FT20102393690660
4/11/20202,000,000049674.110420.105305.ung ho MS 2020 082
4/11/20202,000,000MBVCB382959897.UNG HO Em HOANG VAN TUAN MS 2020082.CT tu 0071002256144 LE NGOC TIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/20202,000,000MBVCB382946838.ho tro MS 2020082 Hoang Van Tuan.CT tu 0371000402804 NGUYEN THI MY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/20202,000,000693848.110420.093425.Ung ho MS 2020.082 Hoang Van Tuan FT20102393378873
4/11/20202,000,000675617.110420.090230.200411000007326 Sdt 0856633456 ung ho 2020.082 st 2 trieu D ZP5M8N97H6QO
4/11/20202,000,000675291.110420.084400.Ung ho anh Hoang Van Tuan FT20102688640730
4/11/20203,000,000MBVCB383189156.Ung ho MS 2020.82 Hoang Van Tuan.CT tu 0021000961401 TRAN THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/20203,000,000MBVCB383024934.Ung ho MS 2020.082 ( Ung ho anh Hoang Van Tuan ).CT tu 0021000500269 VU HOA AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/20203,000,000MBVCB382952488.ung ho Hoang Van Tuan MS 2020.082.CT tu 0011001896295 NGUYEN DUY THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/11/20203,000,000793230.110420.082343.ung ho Hoang VanTuan MS2020 082
4/11/20203,000,000666779.110420.081055.Ung ho MS 2020.082 ung ho anh hoang van tuan FT20102076602051
4/11/20205,000,000236903.110420.121141.Ung ho MS 2020.082 Ung ho Hoang Van Tuan
4/11/20205,000,000782432.110420.075234.MS 2020.082 BS Tram Ung ho Hoang Van Tuan
4/12/202050,000IBVCB.1204200035803001.TRAN THI NGOT.Ung ho MS 2020.082 Hoang Van Tuan
4/12/202050,000MBVCB383603250.ung ho chau Huynh Thanh Hung.CT tu 0151000573557 LE THUY MY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/12/202050,000IBVCB.1204200764179002.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.83 (be Huynh Thanh Hung)
4/12/202075,000IBVCB.1204200875435001.TRAN THI THANH HUYEN.UNG HO MS 2020.083 (Ung ho be Huynh Thanh Hung)
4/12/2020100,000MBVCB383934132.Ung ho MS 2020.082 Hoang Van Tuan .CT tu 0351000875307 HA THAO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/12/2020100,000MBVCB383917866.ung ho ma so: 2020.083 ( be Huynh Thanh Hung ) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/12/2020100,000MBVCB383887084.MS 2020.083?(Ung ho be Huynh Thanh Hung).CT tu 0251002690615 LE THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/12/2020100,000MBVCB.383881636.MS 2020.083.CT tu 0011004241809 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/12/2020100,000147220.120420.174802.Ung ho MS 2020.083 be Huynh Thanh Hung FT20104937394697
4/12/2020100,000127015.120420.142606.ung ho MS 2020082 ung ho anh hoang van tuan
4/12/2020100,000266333.120420.132249.Ung ho ma so 2020.082 Hoang Van Tuan
4/12/2020100,000073143.120420.131812.Ung ho MS 2020.083 Huynh Thanh Hung FT20104750070023
4/12/2020100,000101389.120420.111745.Ma SO 2020078 GIa DInh CHi HAng
4/12/2020100,000IBVCB.1204200900489002.TRAN NGUYEN HAN.Ung ho MS 2020.083 be Huynh Thanh Hung
4/12/2020100,000MBVCB383545310.ung ho ma 2020.083.CT tu 0991000023859 LE ANH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/12/2020100,000008595.120420.090550.Uhg ho ma so 2020.082 hoang van tuan FT20104310346552
4/12/2020100,000491883.120420.084424.IBFT ung ho Hoang Van Tuan
4/12/2020100,000201135.120420.063217.DINH THI TRAM Chuyen tien
4/12/2020100,000454188.120420.062506.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020.083-ung ho be Huynh Thanh Hung
4/12/2020100,000010649.120420.034039.ung ho MS 2020 082
4/12/2020200,000241189.110420.222718.Vietcombank 0011002643148 a Hao ung ho em Hoang Van Tuan MS 2020.082
4/12/2020200,000210551.120420.214848.MS 2020.082 - Ung ho anh Hoang Van Tuan FT20104516005121
4/12/2020200,000275903.120420.205225.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THI HOA chuyen khoan ung ho MS 2020.082 u
4/12/2020200,000691320.120420.205247.Nguyen Hong Thuy ung ho MS 2020062( e Luong Van Man)
4/12/2020200,000399107.120420.201817.Chuyen tien ung ho MS 2020.082 a Hoang Van Tuan
4/12/2020200,000115303.120420.193648.Ung ho MS 2020.082 ( UNG HO HOANG VAN TUAN)
4/12/2020200,000689396.120420.191914.TTTPhuong ung ho Ms2020.083
4/12/2020200,000IBVCB.1204200093937001.LUU THI NGOC HUYEN.Ung ho MS 2020.083 ung ho be Huynh Thanh Hung, cam on Bao Vnnet nhieu
4/12/2020200,000MBVCB383755371.MS 2020.081 (Ung ho gia dinh Phi Long).CT tu 0151000554399 DUONG CHI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/12/2020200,000683868.120420.144913.ung ho MS 2020.082 (Ung ho anh Hoang Van Tuan)
4/12/2020200,000090556.120420.143420.ung ho MS 2020.083 FT20104902002841
4/12/2020200,000MBVCB.383668026.Ms 2020.078 (chihang).CT tu 0491000140219 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/12/2020200,000MBVCB.383666957.Ms 2020.081.CT tu 0491000140219 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/12/2020200,000MBVCB.383665304.Ms 2020.083 (BE Huynh Thanh Hung) .CT tu 0491000140219 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/12/2020200,000MBVCB383633466.gui be QUACH KHA HAN. MS 2020.076.CT tu 0631003849514 NGUYEN THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/12/2020200,000MBVCB383573378.ung ho MS 2020.083.CT tu 0711000214994 TRAN THI THANH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/12/2020200,000024871.120420.101215.Ung ho MS 2020.082 Hoang Van Tuan FT20104097150340
4/12/2020200,000770077.120420.101051.MS 2020.083 Be Thanh Hung
4/12/2020200,000IBVCB.1204200658949001.TRAN DANG THUAN.Ung ho Ms 2020.083 Huynh Thanh Hung
4/12/2020200,000MBVCB.383553097.2020.083 (Huynh Thanh Hung).CT tu 0071001129968 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/12/2020200,000009868.120420.091154.Ung ho MS 2020.082.HVTuan. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT20104806009887
4/12/2020200,000MBVCB383535176.Ma so : 2020.082 Ung ho anh Hoang Van Tuan.CT tu 0451001818037 NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/12/2020200,000247057.120420.085048.Vietcombank 0011002643148 ung ho ma so 2020.082 ung ho a hoang van tuan
4/12/2020200,000MBVCB383529886.MS 2020.083 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/12/2020200,000234145.120420.082731.ung ho MS 2020.082 ung ho anh hoang van tuan
4/12/2020200,000991278.120420.061456.Ung ho 2020.083 ung ho be Huynh Thanh Hung FT20104100536737
4/12/2020200,000IBVCB.1204200264045001.TONG THI BAC.ttbac ung ho MS 2020.082 ung ho Hoang Van Tuan
4/12/2020250,000IBVCB.1204200425835002.PHUNG XUAN TRUONG.MS 2020.082 Ung ho Hoang Van Tuan
4/12/2020300,000216055.120420.221626.Ung ho be Huynh Thanh Hung MS 2020.083 FT20104002506002
4/12/2020300,000174819.120420.192944.Ung ho Hoang Van Tuan MS 2020.082 FT20104431922158
4/12/2020300,000IBVCB.1204200516745001.Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 2020.083 Ung ho be Huynh Thanh Hung
4/12/2020300,000111601.120420.172019.gui chi Lien ho tro phi dieu tri cho Hoang Van Tuan bi tai nan
4/12/2020300,000801500.120420.134859.200412000014230 Ung ho MSo 2020.082 Hoang Van Tuan ZP5M8O71AIO4
4/12/2020300,000071477.120420.131037.2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan, chuc anh tai qua nan khoi, som binh phuc FT20104380524251
4/12/2020300,000380028.120420.082759.Vietcombank 0011002643148 MS2020.082 ung ho Hoang Van Tuan
4/12/2020300,000MBVCB.383522190.MS 2020.083.CT tu 0021000562612 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/12/2020400,000914985.120420.201748.MS 2020.082( ung ho anh Hoang Van Tuan)
4/12/2020400,000IBVCB.1204200948649002.NGUYEN THI LAN HUONG.MS 2020076 Ung ho be Quach Kha Han
4/12/2020500,000IBVCB.1104200797943001.VO THI HONG ANH.Ung ho MS 2020.082 Ung ho anh Hoang Van Tuan
4/12/2020500,000MBVCB383953158.MS 2020.072. Be Y Tre Knul.CT tu 0021000362014 LE HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/12/2020500,000969299.110420.223405.MS2020.082UNGHOANHHOANGVANTHUAN FT20104045915705
4/12/2020500,000IBVCB.1204200839179001.Sakami Ironoya Tran Dinh Xu, Q1 Ung ho MS 2020.083 (Ung ho be Huynh Thanh Hung)
4/12/2020500,000IBVCB.1204200215051001.LE NGUYEN DIEN HAO.MS 2020.083-ung ho be Huynh Thanh Hung
4/12/2020500,000690427.120420.200749.MS 2020.081Ung ho g d Phi Long
4/12/2020500,000MBVCB.383786224.MS 2020.081(ung ho gd Phi Long).CT tu 0021000675042 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/12/2020500,000103413.120420.152330.Ung ho MS 2020 082 anh Hoang Van Tuan FT20104930070990
4/12/2020500,000266105.120420.132146.MS 2020.083
4/12/2020500,000067791.120420.113259.MS 2020082 UH HOANG ANH TUAN-120420-11:32:35 067791
4/12/2020500,000IBVCB.1204200154235003.HO THI CUC.Ung ho gia dinh phi long
4/12/2020500,000MBVCB383561067.ung ho MS 2020.082 (Hoang Van Tuan).CT tu 0021002260439 NGUYEN THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/12/2020500,000MBVCB383553327.ong le anh tuan ung ho ms 2020.077 nguyen nhu my.CT tu 0071004215553 TRAN MY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/12/2020500,000IBVCB.1204200228105001.NGUYEN THI LAN HUONG.MS 2020083 Ung ho be Huynh Thanh Hung
4/12/2020500,000MBVCB383541451.ung ho be Huynh Thanh Hung.CT tu 0111000145013 HUYNH THI TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/12/2020500,000454528.120420.090733.ung ho MS 2020.082
4/12/2020500,000754381.120420.085217.Ung ho MS 2020.083 be Huynh Thanh Hung
4/12/2020500,000MBVCB.383527649.giup do 2020.083.CT tu 0081000149854 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/12/2020500,000159444.120420.073236.Chuyen tien ung ho anh Hoang van Tuan
4/12/2020500,000MBVCB383491641.ung ho?MS 2020.083?(Ung ho be Huynh Thanh Hung).CT tu 0621003689957 LE THANH CANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/12/2020500,000007202.120420.015736.Ung ho anh Tuan
4/12/2020500,000003739.120420.004714.Ung ho ma so 2020 082 anh Hoang Van Tuan
4/12/2020900,000059595.120420.075202.UNG HO MS 2020.081,082,083 MOI TH 300.000-120420-07:52:01 059595
4/12/20201,000,000637925.120420.235725.Ung ho MS 2020.081 - ung ho gia dinh phi long
4/12/20201,000,000MBVCB383463180.ung ho ms 2020.082 anh hoang van tuan.CT tu 0451000378199 NGUYEN PHUC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/12/20201,000,000MBVCB383458338.MS 2020.082 (Ung ho anh Hoang Van Tuan).CT tu 0071002123013 PHAM QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/12/20201,000,000IBVCB.1104200755451001.TRAN THI LUU LY.ung ho MS 2020.082 (Ung ho anh Hoang Van Tuan)
4/12/20201,000,000IBVCB.1104200209711001.VO THI NGOC CHAU.Ung ho MS2020.082 anh Hoang Van Tuan
4/12/20201,000,000128488.110420.222732.ung ho MS 2020.082 , Hoang Van Tuan
4/12/20201,000,000268903.120420.175325.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020.081 ung ho gia dinh Phi Long
4/12/20201,000,000014668.120420.150706.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Quoc Dung - Cty TM XD Dai Duc Phat - ho tro MS 2020.081 - ung ho
4/12/20201,000,000MBVCB383678794.ung ho MS 2020.082 (Hoang Van Tuan) .CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/12/20201,000,000MBVCB383678240.ung ho MS 2020.083 (be Huynh Thanh Hung).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/12/20201,000,000MBVCB383656821.ung ho ma so 2020082. Ung ho em Hoang van tuan.CT tu 0011001280802 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/12/20201,000,000MBVCB383617301.Ung ho MS 2020.082 (ung ho anh Hoang Van Tuan).CT tu 0021001689694 TAO THI HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/12/20201,000,000059082.120420.095019.Le ngoc diep ung ho ma so 2020 083 be huynh thanh hung
4/12/20201,000,000007085.120420.085812.MS 2020.082 u h hoang van tuan FT20104210023847
4/12/20201,000,000053134.120420.085210.Co Hien 0983564611 Ha Noi ung ho be Huynh Thanh Hung MS 2020 083
4/12/20201,000,000107690.120420.082759.MS 2020 082
4/12/20201,000,000159856.120420.073516.Chuyen tien ung ho gia dinh Phi Long
4/12/20201,000,000IBVCB.1204200832889001.TRAN THI KIM NHAN.Ung ho MS2020.082(ung ho Hoang Anh Tuan)
4/12/20202,000,000MBVCB383450198.MS 2020.82 (chuyen khoan ung ho Hoang Van Tuan).CT tu 0441000658163 NGUYEN THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/12/20203,000,000064708.120420.102144.ROYAL CHAPTER -HCM UNG HO ANH HOANG VAN TUAN MS 2020082-120420-10:20:59 064708
4/12/20203,000,000059580.120420.075052.UNG HO MS 2020.071,072,073,074,075,076,077,078,079,080 MOI TH 300.000-120420-07:50:52 059580
4/12/20203,500,000IBVCB.1204200550737001.VO TRAN BICH TRAM.UNG HO 2020.082 ANH HOANG VAN TUAN
4/13/202050,000752201.130420.164040.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020084
4/13/202050,000MBVCB384378933.ung ho?MS 2020.083?(Ung ho be Huynh Thanh Hung)?.CT tu 0651000772745 NGUYEN NGOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/13/202050,000048815.130420.083023.Ung ho MS 2020 084 chi Lo Thi Thanh
4/13/202050,000IBVCB.1304200780043002.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.084 (chi Lo Thi Thanh)
4/13/202050,000MBVCB.383979622.ung ho?MS 2020.083?(Ung ho be Huynh Thanh Hung).CT tu 0611000183883 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/13/202050,000MBVCB.383979583.ung ho?MS 2020.082?(Ung ho anh Hoang Van Tuan).CT tu 0611000183883 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/13/202050,000MBVCB.383979520.ung ho?MS 2020.081 (Ung ho gia dinh Phi Long).CT tu 0611000183883 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/13/2020100,000IBVCB.1304200153937005.LE THI HOANG NGOC.Bich Ha Nha Trang ung ho MS 2020.071 (Ung ho be Nguyen Thi Thanh Thao)
4/13/2020100,000IBVCB.1304200965909001.LE THI HOANG NGOC.Bich Ha Nha Trang ung ho be Quach Kha Han.
4/13/2020100,000MBVCB384587310.ung ho ms 2020.082 hoang van tuan.CT tu 0451000476370 LE VAN PHO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/13/2020100,000849467.130420.192648.Ung ho be Ha Vy
4/13/2020100,000/Ref:P1310165519{//}/Ref:P1310165519{//}NBE.OW2004139709310, Uh Hoang Van Tuan 2020.082DVC:NGUYEN THI NHU HUONG
4/13/2020100,000947612.130420.160802.Ung ho MS 2020.084, chi Lo Thi Thanh
4/13/2020100,000516649.130420.145636.Ung ho MS 2020 077 be Nguyen Nhu My
4/13/2020100,000201903.130420.112212.ung ho MS 2020 084 Chi Lo Thi Thanh
4/13/2020100,000Sender:79310001.DD:130420.SHGD:10012671.BO:LE THI HONG LY.UNG HO MS 2020.082 HOANG VAN TUAN
4/13/2020100,000Sender:79310001.DD:130420.SHGD:10009260.BO:NGUYEN XUAN TRA.MS 2020.076 UNG HO BE QUACH KHANGAN
4/13/2020100,000IBVCB.1304200053135002.TRAN THI THANH HUYEN.UNG HO MS 2020.084 (chi Lo Thi Thanh)
4/13/2020100,000IBVCB.1304201042579001.TRAN THI THANH HUYEN.UNG HO MS 2020.081 (Ung ho gia dinh Phi Long)
4/13/2020100,000MBVCB384071464.gui cho MS 2020.082 (ung ho Hoang Van Tuan).CT tu 0341006933245 VU THI MO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/13/2020100,000Sender:01202001.DD:130420.SHGD:10000324.BO:TRAN VAN PHONG.995220041350891 CHUYEN TIEN UNG HO MS 2020.081 GIA DINH PHI LONG
4/13/2020100,000Sender:01202021.DD:130420.SHGD:10000128.BO:LE KIEU TRANG.995220041325933 UNG HO MS 2020082
4/13/2020100,000492333.130420.075643.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020.084 - chi Lo Thi Thanh
4/13/2020100,000CMN UNG HO MS 2020.081 (GIA DINH PHI LONG)
4/13/2020100,000MBVCB.383999802.MS 2020.084?(chi Lo.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/13/2020100,000MBVCB383982827.chuc ung ho.CT tu 0061001039042 NGUYEN CONG CHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/13/2020200,000219939.130420.202431.MS 2020.083 (Ung ho be Huynh Thanh Hung)
4/13/2020200,000MBVCB384525171.MS 2020 081 Phi Long.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/13/2020200,000706519.130420.131817.Tran Thi Thu Huong ung ho Lo Thi Thanh MS 2020.084
4/13/2020200,000MBVCB.384207847.ung ho MS:2020:084 ( lo thi thanh ) .CT tu 0071000077320 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/13/2020200,000588519.130420.111537.ung ho ms 2020.084 chi Lo Thi Thanh
4/13/2020200,000IBVCB.1304201028111002.HO VIET HUNG.Ung ho MS 2020.084 chi lo thi thanh
4/13/2020200,000IBVCB.1304200735967007.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.081 cho gia dinh Phi Long dieu tri benh
4/13/2020200,000Sender:79334001.DD:130420.SHGD:10001090.BO:PHAM MAI DUY THONG0537053.UNG HO MS 2020.082 (UNG HO ANH HOANG VAN TUAN) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
4/13/2020200,000Sender:79310001.DD:130420.SHGD:10000382.BO:LE HONG NHUNG.UNG HO MA SO 2020.081 UNG HO GIADINH PHI LONG
4/13/2020200,000Sender:01310012.DD:130420.SHGD:10008067.BO:NGUYEN THI THU HANG.UNG HO HOANG VAN TUAN MS 2020082
4/13/2020200,000Sender:79314013.DD:130420.SHGD:10001018.BO:TRAN THI MINH PHUONG.MS2020.082 UNG HO ANH HOANG VAN TUAN
4/13/2020200,000Sender:01310012.DD:130420.SHGD:10016127.BO:TRAN THI HUONG TRA.UNG HO MS 2020.083 BE HUYNH THANH HUNG
4/13/2020200,000Sender:01310005.DD:130420.SHGD:10006503.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2020.082 ANH HOANG VAN TUAN
4/13/2020200,000Sender:01204001.DD:130420.SHGD:11331449.BO:TRAN THI DIEU HUONG.UNG HO MS 2020.082 (UNG HOANH HOANG VAN TUAN)
4/13/2020200,000Sender:79310001.DD:130420.SHGD:10008618.BO:NGUYEN VAN TUAN.UNG HO MS 2020.082
4/13/2020200,000MBVCB.384093784.MS 2020.084 Lo Thi Thanh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/13/2020200,000Sender:01310001.DD:130420.SHGD:10006484.BO:HA DUC THANH.UNG HO MS 2020.082
4/13/2020200,000Sender:79310001.DD:130420.SHGD:10006623.BO:NGUYEN THI NHAM.UNG HO CHAU TUAN GHEP GAN
4/13/2020200,000MBVCB384047598.Ung ho anh Hoang Van Tuan.CT tu 0721000619548 NGUYEN THI MINH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/13/2020200,000Sender:79305001.DD:130420.SHGD:10000511.BO:TRAN VINH TRUNG.MS 2020 082 UNG HO HOANG VAN TUAN
4/13/2020200,000093442.130420.063034.UNG HO MS 2020084(CHI LO THI THANH)-130420-06:30:33 093442
4/13/2020200,000234791.130420.021456.Ung ho MS2020.081 ung ho gia dinh Phi Long FT20104457166463
4/13/2020250,000MBVCB384023633.Ung ho MS 2020.082 Hoang Van Tuan.CT tu 0341007094800 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/13/2020300,000560051.130420.204327.Ung ho MS2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan FT20105579308497
4/13/2020300,000MBVCB384603580.Ung ho MS 2020.084 chi Lo Thi Thanh.CT tu 0061001089805 VU THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/13/2020300,000MBVCB384526977.MS 2020 072 be Y Tre Klun.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/13/2020300,000806058.130420.174732.ung ho ms 2020.084
4/13/2020300,000460187.130420.162915.Ung ho MS.2020.084 Lo Thi Thanh FT20104394572699
4/13/2020300,000IBVCB.1304200173907001.TRAN THI THUY MAI.MS 2020.082(Ung ho anh Hoang Van Tuan)
4/13/2020300,000135945.130420.155945.MS 2020.082 (UNG HO ANH HOANG VAN TUAN)-130420-15:59:43 135945
4/13/2020300,000712501.130420.153323.UNG HO MS 2020.081 (UNG HO GD PHI LONG)
4/13/2020300,000582409.130420.153100.ung ho MS 2020.084 (chi Lo Thi Thanh)
4/13/2020300,000TRAN LE THUY -UNG HOMS2020.082 UNG HOANH HOANG VAN TUAN
4/13/2020300,000IBPS/SE:01310005.DD:130420.SH:10008429.BO:HOANG THANH HAI.MS 2020.082
4/13/2020300,000Sender:79310001.DD:130420.SHGD:10007776.BO:TRINH NGOC LY.UNG HO MS 2020.81, UNG HO GIA DINH PHI LONG
4/13/2020300,000Sender:79303008.DD:130420.SHGD:10003169.BO:DO THI PHUONG THUY.UNG HO MS 2020.082 HOANG VANTUAN
4/13/2020300,000040120.130420.081507.Ung ho MS 2020 084 chi Lo Thi Thanh
4/13/2020300,000239734.130420.063023.Ung ho ms 2020.084 FT20104112501951
4/13/2020300,000280415.130420.055126.Vietcombank 0011002643148 2020 084
4/13/2020400,000IBVCB.1304200567035004.HUYNH HAI BINH.MS 2020.081 (Ung ho gia dinh Phi Long)
4/13/2020400,000IBVCB.1304200963355003.HUYNH HAI BINH.MS 2020.082 (Ung ho anh Hoang Van Tuan)
4/13/2020400,000IBVCB.1304200567931002.HUYNH HAI BINH.MS 2020.083 (Ung ho be Huynh Thanh Hung)
4/13/2020400,000IBVCB.1304200033163001.HUYNH HAI BINH.Ung ho MS 2020.084 - chi Lo Thi Thanh
4/13/2020400,000IBVCB.1304200243713002.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.078 cho gia dinh chi Hang dieu tri benh cac con
4/13/2020500,000869917.130420.201146.Chuyen tien ung ho anh Hoang Van Tuan
4/13/2020500,000544356.130420.195800.Ung ho MS 2020.072 be Y Tre Knul FT20104429917594
4/13/2020500,000IBVCB.1304200531271001.NGUYEN THI HUYEN TRANG.MS 2020.083 Ung ho be Huynh Thanh Hung
4/13/2020500,000221185.130420.161058.ung ho ms 2020 084 em Lo Thi Thanh
4/13/2020500,000432585.130420.160423.Ung ho anh Hoang Van Tuan MS 2020 082
4/13/2020500,000MBVCB.384392985.hoan canh kho khan.CT tu 0021000890008 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/13/2020500,000442058.130420.155549.Ung ho MS2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan FT20104100594603
4/13/2020500,000Sender:79307005.DD:130420.SHGD:10018999.BO:LE THI PHUONG LAN.IBUNG HO MS 2020.082( UNG HOANH HOANG VAN TUAN)
4/13/2020500,000727028.130420.154008.UH MS 2020.082
4/13/2020500,000PHAM THI PHUONG UNG HO MS2020.082 ANH HOANG VAN TUAN
4/13/2020500,000Sender:79303003.DD:130420.SHGD:10013865.BO:BUI NGOC PHUONG TRANG.BUI NGOC PHUONG TRANG UNGHO MS: 2020.082 UNG HO: HOANG VAN TUAN
4/13/2020500,000IBPS/SE:01310012.DD:130420.SH:10007879.BO:LE THI BICH HANH.MS2020.082 UNG HO CHAU HOANG VANNTUAN BI TAI NAN KHI LAM TINH NGUYEN VIEN
4/13/2020500,000372014.130420.132811.Ung ho MS 2020.084 chi Lo Thi Thanh FT20104855070904
4/13/2020500,000629543.130420.123617.ung ho Nguyen hoang tuan MS2020.082
4/13/2020500,000MBVCB.384216238.giup do 2020.084.CT tu 0081000149854 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/13/2020500,000267824.130420.104818.LE THANH ung ho ma so 2020082 Hoang van tuan
4/13/2020500,000300609.130420.103311.Ung ho MS 2020.084 chi Lo Thi Thanh FT20104550198202
4/13/2020500,000Sender:01310001.DD:130420.SHGD:10012109.BO:NGUYEN TRUNG THANH.UNG HO MS 2020.082
4/13/2020500,000Sender:01310012.DD:130420.SHGD:10018646.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.084 CHI LO THI THANH
4/13/2020500,000Sender:79310001.DD:130420.SHGD:10012436.BO:NGO VAN TUAT.UNG HO MS 2020.082
4/13/2020500,000Sender:48304001.DD:130420.SHGD:10001875.BO:LE QUANG BE.UNG HO ANH HOANG VAN TUAN.(0978537816). TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
4/13/2020500,000IBVCB.1304200631925001.LUU THI NGOC HUYEN.Ung ho MS 2020.081 ung ho gia dinh Phi Long, cam on Bao Vietnamnet
4/13/2020500,000Sender:01310005.DD:130420.SHGD:10003809.BO:HUYNH THANH TUNG.UNG HO MS 2020.082 HOANG VAN TUAN
4/13/2020500,000Sender:79310001.DD:130420.SHGD:10011261.BO:TRAN THI XUAN THAO.MS2020 082 UNG HO ANH HOANGVAN TUAN
4/13/2020500,000Sender:79310001.DD:130420.SHGD:10008138.BO:THAI THI HUONG LOAN.MS 2020.082
4/13/2020500,000TONG THI XUAN NGOC; UNG HOHOANG VAN TUAN MS: 2020.082(KDC BEN TAM, P.HOANG TAN,TP. CHI LINH, TINH HAI DUONG)
4/13/2020500,000710544.130420.094526.Ung ho em Hoang Van Tuan. MS 2020.082
4/13/2020500,000Sender:79302001.DD:130420.SHGD:10000514.BO:LE NGOC LOI.(CKRMNO: 043220041082735)UNG HO MS2020.078 (UNG HO GIA DINH CHI HANG) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
4/13/2020500,000IBVCB.1304200389333001.THAI VAN VIET.Ung ho MS 2020.082 (Hoang Van Tuan)
4/13/2020500,000000427.130420.085615.UNG HO BE VO MINH CHIEN, MS:2020.080
4/13/2020500,000Sender:79307001.DD:130420.SHGD:10004373.BO:PHAM THI THU HA.IB UNG HO MS 2020.082
4/13/2020500,000Sender:79307001.DD:130420.SHGD:10004383.BO:NGUYEN HOANG MINH HUNG.IBUNG HO ANH HOANG VAN TUAN. MS 2020.082
4/13/2020500,000Sender:79307001.DD:130420.SHGD:10004350.BO:LUU HO THANH TRUC.IBTANG MS 2020.082 HOANG VANTUAN
4/13/2020500,000971075.130420.082732.Co Dung ung ho be Huynh Thanh Hung MS 2020083
4/13/2020500,000481077.130420.082127.ung ho MS 2020.84 Lo Thi Thanh
4/13/2020500,000453112.130420.053929.Chuyen tien ms2020.084,chi Lo Thi Thanh
4/13/2020500,000MBVCB383971466.MS2020.083 UNG HO BE HUYNH THANH HUNG .CT tu 0181002732960 NGUYEN THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/13/20201,000,000MBVCB384560617.Ma so 2020.079 ( Ung ho be Ha Vy ).CT tu 0111001300283 PHAM THI TUYET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/13/20201,000,000MBVCB384447308.Quyen Gop Anh Hoang Van Tuan .CT tu 0701000428561 DUONG THI HONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/13/20201,000,000Sender:48204018.DD:130420.SHGD:18355238.BO:LE THI KIM TUYEN.LE THI KIM TUYEN UNG HO MS 2020.082 UNG HO ANH HOANG VAN TUAN
4/13/20201,000,000152515.130420.150941.KH NGUYEN THI NGHIA CK BAO VIETNAMNET, MS 2020.082 UNG HO HOANG VAN TUAN
4/13/20201,000,000Sender:01310001.DD:130420.SHGD:10027555.BO:TRAN VINH.UNG HO MS 2020.084 ( CHI LO TI THANH)
4/13/20201,000,000123396.130420.135959.UNG HO MS 2020.082 (UNG HO HOANG VAN TUAN)-130420-13:59:58 123396
4/13/20201,000,000IBVCB.1304200599359001.LE KE BA.Ung ho MS 2020.082 (Ung ho anh Hoang Van Tuan)
4/13/20201,000,000MBVCB384206450.ung ho be Huynh Thanh Hung.CT tu 0071001315733 NGUYEN THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/13/20201,000,000110904.130420.111401.UNG HO MS 2020.082 (UNG HO ANH HOANG VAN TUAN)-130420-11:13:59 110904
4/13/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI NOP TIEN UNG HO MS 2020.078 (UNG HO GIA DINH CHI HANG)
4/13/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI NOP TIEN UNG HO MS 2020.080 (UNG HO BE VO MINH CHIEN)
4/13/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI NOP TIEN UNG HO MS 2020.081 (UNG HO GIA DINH PHI LONG)
4/13/20201,000,000575315.130420.105320.MS 2020.078 ung ho gia dinh chi Hang
4/13/20201,000,000571743.130420.104734.MS 2020.080 ung ho be Vo Minh Chien
4/13/20201,000,000746451.130420.104147.Ung ho be quach kha han
4/13/20201,000,000Sender:79334001.DD:130420.SHGD:10001862.BO:PHAM NGOC THUY TRANG0471675.UNG HO EM DAN QUANMS 2020.082 (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
4/13/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI - UNG HO MS 2020.082 ( UNG HO ANH HOANG VAN TUAN)
4/13/20201,000,000tran thi tuyet mai - ung ho ms 2020.083 ( ung ho be huynh thanh hung)
4/13/20201,000,000Sender:79302001.DD:130420.SHGD:10000478.BO:LE NGOC LOI.(CKRMNO: 043220041282908)UNG HO MS2020.083 (UNG HO BE HUYNH THANH HUNG) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
4/13/20201,000,000MBVCB.384068925.ung ho ms 2020.084 chi Lo Thi Thanh. .CT tu 0561000539114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/13/20201,000,000518937.130420.092730.ung ho MS 2020.084 lo thi thanh
4/13/20201,000,000MBVCB384045665.Ung ho MS 2020. 081( ung ho gia dinh phi long).CT tu 0081000556688 PHAM THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/13/20201,000,000Sender:79307001.DD:130420.SHGD:10006523.BO:PHAM AI LY.IBMS 2020.078 (UNG HO GIA DINHCHI HANG)
4/13/20201,000,000Sender:79307001.DD:130420.SHGD:10006519.BO:NGUYEN THACH THAO NGUYEN.IBUNG HO BE Y TRE KNUL, MS 2020 072 VA BE HUYNH THANH HUNG , MS 2020 083
4/13/20201,000,000Sender:79303003.DD:130420.SHGD:10003382.BO:VO THI LAM PHUONG.UNG HO MS 2020.082 UNG HO ANH HOANG VAN TUAN
4/13/20201,000,000MBVCB.384022521.Tai nan khi tham gia chong dich COVID-19.CT tu 0301000294876 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/13/20201,500,000164704.130420.180107.Ntd Ung ho MS 2020.082 (ung ho anh Hoang Van Tuan)
4/13/20201,500,000254752.130420.174109.Ung ho anh Hoang Van Tuan. Ma so 2020.082
4/13/20201,500,000IBVCB.1304200486553001.TA THUY TRANG.ung ho MS 2020.082 (Ung ho anh Hoang Van Tuan)
4/13/20202,000,000703036.130420.112935.Ung ho ms 2020082 ung ho anh Hoang van Tuan
4/13/20202,000,000Sender:79334001.DD:130420.SHGD:10004217.BO:NGUYEN THI THANH THUY.GIUP DO MS 2020 078 ( GIADINH CHI HANG , TIEN GIANG )
4/13/20202,000,000Sender:79334001.DD:130420.SHGD:10004214.BO:NGUYEN THI THANH THUY.GIUP DO MS 2020 082 ( HOANG ANH TUAN , HAI DUONG )
4/13/20202,000,000Sender:79310001.DD:130420.SHGD:10012153.BO:TRAN THI MINH TUYET.UNG HO CHI PHI CUU CHUA EMHOANG VAN TUAN BI TAI NAN TREN DUONG DI TINH NGUYEN THAM GIA DAI DICH COVID 19
4/13/20202,000,000Sender:79334001.DD:130420.SHGD:10001348.BO:NGUYEN THI THANH THUY.GIUP DO MS 2020 083 ( BEHUYNH THANH HUNG )
4/13/20202,000,000Sender:79333001.DD:130420.SHGD:10001281.BO:TRAN THI THUY HUONG.TRAN THI THUY HUONG CHUYENTIEN UNG HO MS 2020.082 (UNG HO ANH HOANG V AN TUAN)
4/13/20202,000,000Sender:01341001.DD:130420.SHGD:10000118.BO:BUI THI TUYET.(2000000009470028)UNG HO MS 2020.082( UNG HO ANH HOANG VAN TUAN)
4/13/20202,000,000Sender:79307001.DD:130420.SHGD:10005109.BO:PHAM AI LY.IB( UNG HO BE VO MINH CHIEN )MS 2020.080
4/13/20205,000,000436374.130420.154435.Ung ho anh Hoang Van Tuan MS 2020 - 082 FT20104797204030
4/13/20205,000,000VO DUY TAN CTIEN UNG HO MS 2020.082 (UNG HO ANH HOANG VANTUAN)
4/13/20205,000,000MBVCB384005848.Le Tri Nhan Le Tri Tam Da Nang ung ho ma so MS 2020.082 (ung ho anh Hoang Van Tuan).CT tu 1001000168568 NGUYEN THI DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/13/20205,150,000TRUONG QUOC BAO UNG HO GIA DINH PHI LONG MS 2020.081
4/14/202050,000342469.140420.202255.Ung ho MS 2020.082 anh Hoang Van Tuan o Hai Duong bi tai nan khi di chong dich tinh nguyen
4/14/202050,000026711.140420.152108.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020085
4/14/202050,000802789.140420.144453.MoMo 0903811218 Ung ho MS 2020085 chi Hien o Ha Tinh 970436 5341921934
4/14/202050,000711203.140420.115318.Ung ho MS 2020.085 chi Hien Ha Tinh FT20105025270100
4/14/202050,000028246.140420.101057.ung ho MS 2020.085 chi Hien o Ha Tinh
4/14/202050,000MBVCB384790192.ung ho Ms 2020.085 chi Hien o Ha Tinh.CT tu 0151000573557 LE THUY MY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/14/202050,000967367.140420.082610.ung ho ms2020085 chi Hien ha tinh
4/14/202050,000IBVCB.1404200844755002.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.085 (chi Hien o Ha Tinh)
4/14/202050,000612807.140420.063515.Ung ho MS 2020.085.chi Hien o Ha Tinh FT20105923412324
4/14/202050,000611790.140420.061021.Ung ho MS 2020 085 chi Hien o Ha Tinh FT20105156128279
4/14/202070,000280296.140420.104457.MS 2020 085
4/14/2020100,000MBVCB385360634.ung ho anh Hoang Van Tuan.CT tu 1012609476 PHAN DUC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/14/2020100,000MBVCB.385323789.MS 2020.085.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/14/2020100,000908302.140420.195449.Ung ho MS 2020.085 chi Hien o Ha Tinh FT20105555400422
4/14/2020100,000492715.140420.172127.2020085
4/14/2020100,000804074.140420.154401.MS 2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan FT20105576220164
4/14/2020100,000Sender:79356001.DD:140420.SHGD:10000954.BO:LE THANH DUC.MBVNPAY: UNG HO MS 2020085 (CHI TIEN O HA TINH)
4/14/2020100,000802581.140420.151642.Vietcombank 0011002643148 MS 2020082 ung ho a Hoang van Tuan
4/14/2020100,000789168.140420.151428.Ung ho ma so 2020 075 FT20105247940908
4/14/2020100,000786872.140420.150945.Ung ho ma so 2020 077 FT20105925131144
4/14/2020100,000785876.140420.150742.Ung ho ma so 2020 080 FT20105848430091
4/14/2020100,000784618.140420.150505.Ung ho ma so 2020 081 FT20105998943267
4/14/2020100,000Sender:79310001.DD:140420.SHGD:10016063.BO:HOANG THI THUY LINH.UNG HO MS 2020082 ANH HOANGVAN TUANN
4/14/2020100,000782663.140420.150105.Ung ho ma so 2020 085 FT20105848403009
4/14/2020100,000298009.140420.140427.Ung ho MS2020 085 chi Hien o Ha Tinh
4/14/2020100,000Sender:01310012.DD:140420.SHGD:10013308.BO:PHI DINH TUNG.UNGHOMS2020085
4/14/2020100,000243387.140420.122627.MS 2020 048 chi lo thi thanh
4/14/2020100,000115320.140420.115320.U3ngUng ho chi Lo Thi Thanh MS 2020.084
4/14/2020100,000IBVCB.1404200839121001.Tuan MS 2020.085
4/14/2020100,000183024.140420.110218.ung ho MS 2020 085 ung ho chi Hien o Ha Tinh
4/14/2020100,000176956.140420.104050.UNG HO HOANG VAN TUAN - MS 2020.082-140420-10:39:49 176956
4/14/2020100,000857197.140420.102848.Vietcombank 0011002643148 PHAM THI HONG DAO chuyen khoan ung ho MS 2020085 chi Hien o Ha Tinh
4/14/2020100,000IBVCB.1404200273581001.TRAN THI THANH HUYEN.UNG HO MS 2020.085 (CHI HIEN O HA TINH)
4/14/2020100,000MBVCB.384844209.Ung ho MS 2020.085.CT tu 0071002338169 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/14/2020100,000026564.140420.100820.ung ho ma so 2020.085
4/14/2020100,000662453.140420.100358.Ung ho MS 2020.085 chi Hien o Ha Tinh FT20105747130051
4/14/2020100,000660506.140420.095937.Ung ho chi Hien hatinh FT20105012630056
4/14/2020100,000MBVCB384827534.ung ho MS 2020.085 ( chi Hien o ha tinh).CT tu 0761002378439 NGUYEN GIANG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/14/2020100,000851133.140420.083609.ung ho ms 2020.085
4/14/2020100,000970414.140420.083303.Chuyen tien ung ho MS 2020.085 chi Hien o Ha Tinh
4/14/2020100,000MBVCB384768951.Ms 2020.085(chi Hien o Ha Tinh).CT tu 0961000005041 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/14/2020100,000051114.140420.082708.Ung ho MS 2020 085 chi Hien o Ha Tinh
4/14/2020100,000047527.140420.082126.Ung ho MS 2020 085
4/14/2020100,000059075.140420.080801.MS 2020.085 (chi Hien o Ha Tinh)
4/14/2020100,000IBVCB.1404200479055002.A A MS 2020.085 (chi Hien o Ha Tinh)
4/14/2020100,000MBVCB.384745881.2020.085 (chi Hien o Ha Tinh).CT tu 0071001129968 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/14/2020100,000122450.140420.074211.Ung ho ms 2020 085 chi hien o ha tinh
4/14/2020100,000616758.140420.072709.Ung ho MS 2020.085 chi Hien Ha Tinh FT20105706098270
4/14/2020100,000273913.140420.070221.ms 2020.085 (chi Hien o Ha Tinh)
4/14/2020100,000MBVCB384732782.Ms 2020085 chi Hien Ha Tinh.CT tu 0561000539291 NGUYEN THI THU LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/14/2020100,000260133.140420.065259.Ung ho chau gai bi thung tim
4/14/2020100,000260027.140420.064450.2020 085 c Hien o Ha Tinh
4/14/2020100,000500315.140420.055918.MS 2020085 Chi Hien Ha Tinh
4/14/2020150,000MBVCB384950931.Ung ho chi Hien,Ha Tinh( MS:2020.085 ).CT tu 0371000450333 NGUYEN VAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/14/2020150,000004115.140420.095208.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020 085 chi Hien o Ha Tinh
4/14/2020150,000MBVCB384728545.ung ho MS 2020.085, chi Hien Ha Tinh.CT tu 0011004005789 PHAM DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/14/2020200,000718372.130420.230538.ung ho MS2020 084
4/14/2020200,000265116.140420.221922.Ung ho MS 2020.083 Ung ho be Huynh Thanh Hung
4/14/2020200,000264860.140420.221800.Ung ho MS 2020.081 Ung ho gia dinh Phi Long
4/14/2020200,000264733.140420.221651.Ung ho MS 2020.085 chi Hien o Ha Tinh
4/14/2020200,000264481.140420.221521.Ung ho MS 2020.082 Ung ho anh Hoang Van Tuan
4/14/2020200,000674515.140420.213857.IBFT Ung ho MS 2020.076
4/14/2020200,000349706.140420.203851.ung ho MS 2020.085
4/14/2020200,000667167.140420.193855.IBFT Ung ho anh Hoang Van Tuan
4/14/2020200,000MBVCB385257358.ung ho MS 2020.085 (chi Hien o Ha Tinh).CT tu 0071004589631 CAO NGOC CHAU NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/14/2020200,000033672.140420.164535.Vietcombank 0011002643148 ung hoMS 2020085chi Hien o Ha Tinh
4/14/2020200,000IBVCB.1404200275145003.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.084 (chi Lo Thi Thanh)
4/14/2020200,000IBVCB.1404200101757002.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.083 (Ung ho be Huynh Thanh Hung)
4/14/2020200,000IBVCB.1404200881265001.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.082 (Ung ho anh Hoang Van Tuan)
4/14/2020200,000379468.140420.160649.LE THI ANH NGUYET UNG HO MS 2020074 UNG HO BE PHAM HOAI THIEN
4/14/2020200,000379254.140420.160629.LE THI ANH NGUYET UNG HO MS 2020085 UNG HO CHI HIEN O HA TINH
4/14/2020200,000366972.140420.154702.LE THI ANH NGUYET UNG HO MS 2020076 UNG HO BE QUACH KHA HAN
4/14/2020200,000Sender:79307005.DD:140420.SHGD:10013789.BO:TRUONG KHANH LINH.IBMS 2020.082 ( UNG HO HOANGVAN TUAN)
4/14/2020200,000366680.140420.154634.LE THI ANH NGUYET UNG HO MA 2020079 UNG HO BE HA VY
4/14/2020200,000245357.140420.152051.Nguyen Xuan Thuy chuyen tien MS 2020.085(chi Hien o Ha Tinh)
4/14/2020200,000IBVCB.1404200295037001.TRAN VAN THANH.MS 2020.085 (chi Hien o Ha Tinh)
4/14/2020200,000198414.140420.135214.Chi Trang ung ho MS 2020.082 (Ung ho anh Hoang Van Tuan)
4/14/2020200,000MBVCB385003724.MS2020.085 ung ho c hien ha tinh.CT tu 0071001190114 TRAN HONG KHOI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/14/2020200,000749732.140420.134458.UNG HO MS 2020.085 FT20105161885727
4/14/2020200,000197504.140420.133905.ung ho MS 2020.085 (chi Hien o Ha Tinh)
4/14/2020200,000256446.140420.125306.Ung ho ma so 2020 085 chi hien o ha tinh
4/14/2020200,000MBVCB384948182.ung ho MS 2020.085.CT tu 0441000761336 TRAN THIEN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/14/2020200,000IBVCB.1404200738447001.DAO THI MAI HUONG.ung ho MS 2020.085 ( Chi Hien o Ha Tinh)
4/14/2020200,000Sender:01310005.DD:140420.SHGD:10009768.BO:TRAN NGUYEN CONG NGUYEN.UNG HO MS 2020.082 (ANHHOANG ANH TUAN)
4/14/2020200,000236753.140420.112859.5340406234 Chuyen qua MoMo MS 2020085 ung ho chi Duong Thi Hien thon 6 xa son giang huyen huong son ha tinh
4/14/2020200,000849181.140420.111619.Ung ho MS 2020085 chi Hien o Ha Tinh
4/14/2020200,000IBVCB.1404200434525003.PHAM THI HUYEN.Ung ho MS2020.085 (chi Hien Ha Tinh)
4/14/2020200,000691544.140420.110747.Ung ho MS 2020.085 - Chi Hien Ha Tinh FT20105012890608
4/14/2020200,000279272.140420.102657.Vietcombank 0011002643148 ung ho ma so 2020085
4/14/2020200,000040295.140420.103010.Chuyen tien ms 2020085
4/14/2020200,000782702.140420.101952.Vietcombank 0011002643148 ung ho chi Hien Ha tinh ms 2020085
4/14/2020200,000665992.140420.101148.Ms 2020.085 chi Hien Ha Tinh FT20105476140680
4/14/2020200,000660130.140420.095841.Ung ho MS 2020.085 FT20105712002670
4/14/2020200,000MBVCB384830655.ung ho MS 2020.085 chi Hien o Ha Tinh.CT tu 0111000563561 HUYNH THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/14/2020200,000655749.140420.094843.NS 2020.085 Duong Thi Hien FT20105701090836
4/14/2020200,000IBVCB.1404200544891001.PHAM DUY LUAN.ung ho MS 2020.085
4/14/2020200,000Sender:01310012.DD:140420.SHGD:10005511.BO:DAM THI GIA PHUOC.UNG HO 2020.085
4/14/2020200,000645737.140420.092435.Ung ho MS 2020.085 FT20105243112720
4/14/2020200,000777609.140420.091832.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020085 chi Hien o Ha Tinh
4/14/2020200,000642105.140420.091523.Ung ho MS 2020 085 chi Hien Ha tinh FT20105784412006
4/14/2020200,000158552.140420.091349.tran cong long ung ho ms 2020085 chi hien ha tinh
4/14/2020200,000084509.140420.091234.Ung ho MS 2020 085
4/14/2020200,000IBVCB.1404200952825001.NGUYEN THI XUAN HA.Nguyen thi xuan ha- ung ho MS 2020.085 (chi Hien o Ha Tinh)
4/14/2020200,000IBVCB.1404200085313001.BUI THI NGOC HOANH.MS2020.085 chi Hien o Ha Tinh
4/14/2020200,000IBVCB.1404200506333001.BUI QUANG PHUONG.ung ho MS 2020.085 chi Hien o Ha Tinh
4/14/2020200,000166859.140420.084456.UNG HO MS 2020.085 (CHI HIEN O HA TINH)-140420-08:44:19 166859
4/14/2020200,000MBVCB384776829.ung ho ms 2020.085 chi Hien ha tinh.CT tu 0111000370754 TO TRUNG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/14/2020200,000IBVCB.1404200260225001.DUONG THAT DUNG.MS 2020.085
4/14/2020200,000973906.140420.083844.Chuyen tien ung ho MS 2020.085
4/14/2020200,000Sender:92204012.DD:140420.SHGD:12369304.BO:NGUYEN THANH PHONG.DUONG THI NGOC DIEN MA SO 2020082
4/14/2020200,000501930.140420.083047.Ung ho MS 2020085
4/14/2020200,000728068.140420.082214.UH MS 2020.085 - Chi Hien o Ha Tinh
4/14/2020200,000959904.140420.080929.MS 2020.085 chi Hien o Ha Tinh
4/14/2020200,000306183.140420.080325.HUONG TRA UNG HO MS 2020.085 UNG HO CHI HIEN O HA TINH
4/14/2020200,000261653.140420.074824.MS 2020 085 c Hien o Ha Tinh
4/14/2020200,000MBVCB384747039.Ung ho ma so 2020.085 (Chi Hien o Ha Tinh).CT tu 0031000199402 DONG THI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/14/2020200,000619179.140420.074712.Ung ho MS 2020.085 chi Hien o Ha Tinh FT20105246378904
4/14/2020200,000176802.140420.074101.ung ho ma so MS 2020.085( chi hien o ha tinh)
4/14/2020200,000948667.140420.073342.Chuyen tien ung ho gd chi hien
4/14/2020200,000844824.140420.072647.Vietcombank 0011002643148 CAO THI QUYEN ung ho MS 2020085
4/14/2020200,000260902.140420.072613.Ms 2020 085
4/14/2020200,000844548.140420.071844.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN HUU DAI chuyen khoan ung ho MS 2020058chi
4/14/2020200,000MBVCB384738763.ung ho ma so 2020.085 (chi Hien o Ha Tinh ).CT tu 0831000037772 DO DINH LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/14/2020200,000616303.140420.072237.Ung ho MS 2020.085 - Chi Hien o Ha Tinh FT20105070342932
4/14/2020200,000835498.140420.072229.MS 2020.085 (chi Hien o Ha Tinh)
4/14/2020200,000289363.140420.071915.MS 2020.085 ung ho chi Hien o Ha Tinh
4/14/2020200,000MBVCB.384736930.MS 2020.085 (chi hien o ha tinh).CT tu 0321000763971 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/14/2020200,000844279.140420.071008.Vietcombank 0011002643148 MS 2020085
4/14/2020200,000MBVCB.384730657.nha ngheo con bi tim thung.CT tu 0561003943521 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/14/2020200,000969667.140420.064707.200414000001851 ung ho MS 2020.085 chi Hien o Ha Tinh ZP5M8Q2KGAOK
4/14/2020200,000180205.140420.064152.Vietcombank 0011002643148 ung ho chi Hien Ha Tinh ms 2020085
4/14/2020200,000265478.140420.060706.Vietcombank 0011002643148 MS 2020085 chi Hien o Ha Tinh
4/14/2020250,000661360.140420.100120.Ung ho ms 2020.085 chi Hien Huong Son Ha Tinh FT20105094207251
4/14/2020300,000IBVCB.1404200886545001.NGUYEN VU VAN VI.MS 2020.085 - chi Hien o Ha Tinh
4/14/2020300,000850282.140420.171554.Ung ho ms 2020.085 chi Hien, chuc chi vuot qua kho khan. Nam Mo Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat FT201050
4/14/2020300,000463776.140420.165249.Ung ho ms2020 85 c Hien o Ha Tinh
4/14/2020300,000MBVCB385127726.ung ho MS 2020085 (chi Hien o Ha Tinh).CT tu 0101000950441 LE THI HONG THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/14/2020300,000IBVCB.1404200019313001.LE VIET ANH.MS 2020.082 (Ung ho anh Hoang Van Tuan)
4/14/2020300,000126681.140420.133216.MS 2020.085 chi Hien o Ha Tinh
4/14/2020300,000IBVCB.1404200243675001.BUI XUAN BA.ung ho MS 2020.085 (chi Hien o Ha Tinh)
4/14/2020300,000197337.140420.111518.Vietcombank 0011002643148 ms 2020085 gop giup c Hien o ha tinh
4/14/2020300,000Sender:01202001.DD:140420.SHGD:10003454.BO:NGUYEN THI HANH.995220041453467 CHUYEN TIEN UNG HO MS 2020.085
4/14/2020300,000784938.140420.101141.MS 2020.081 UNG HO GIA DINH PHI LONG
4/14/2020300,000661161.140420.100057.Ung ho c Hien o Ha Tinh Ms 2020.085 FT20105012636464
4/14/2020300,000014339.140420.094838.ung ho ms 2020 085 chi Hien o Ha Tinh
4/14/2020300,000IBVCB.1404200642491001.Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 2020.085 (chi Hien o Ha Tinh)
4/14/2020300,000696582.140420.093647.Ung ho MS 2020.085 (chi Hien o Ha Tinh)
4/14/2020300,000MBVCB384808038.ung ho Ms 2020.085 (chi Hien o Ha Tinh).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/14/2020300,000084120.140420.091206.Ung ho ms 2020085
4/14/2020300,000298423.140420.091110.ung ho MS 2020.085
4/14/2020300,000637490.140420.090258.Ung ho MS 2020085 chi Hien Ha Tinh FT20105082223778
4/14/2020300,000Sender:79204017.DD:140420.SHGD:17371340.BO:NGUYEN TRAN LI NA.UNG HO MS2020.085( CHI HIEN OHA TINH)
4/14/2020300,000185856.140420.085223.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 085 chi Hien o Ha Tinh
4/14/2020300,000IBVCB.1404200910409001.PHAM THUY HA.ung ho MS 2020.085 chi Hien o Ha Tinh
4/14/2020300,000629284.140420.083611.Ung ho MS 2020.085 FT20105259007208
4/14/2020300,000MBVCB.384767090.MS 2020.085 ( chi Hien o Ha Tinh ).CT tu 0011001967304 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/14/2020300,000MBVCB384766708.ung ho ms 2020085( chi hien o ha tinh ).CT tu 0281000615374 NGUYEN THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/14/2020300,000626842.140420.082703.Ung ho 2020.085 chi Hien o Ha Tinh FT20105852475012
4/14/2020300,000MBVCB384754039.Ung Ho MS 2020.085 Chi Hien o Ha Tinh.CT tu 0281000228303 HUYNH THI BICH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/14/2020300,000MBVCB384750285.ung ho MS2020.085( chi Hien o Ha Tinh).CT tu 0411001030804 BUI THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/14/2020300,000IBVCB.1404200980891001.TO DINH NGHI.Ung ho MS 2020.085
4/14/2020300,000948828.140420.073426.Ung ho MS 2020.085 Chi Hien o Ha Tinh
4/14/2020300,000945803.140420.072103.ung ho gia dinh chi Duong Thi Hien o Ha Tinh
4/14/2020300,000163401.140420.072051.UNG HO MS 2020.085-140420-07:20:51 163401
4/14/2020300,000MBVCB384732674.ung ho MS 2020.085(chi Hien o Ha Tinh).CT tu 0911000011146 TRAN THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/14/2020300,000613730.140420.065150.Ung ho ms 2020.085 FT20105099919975
4/14/2020300,000940510.140420.064906.ung ho MS 2020.085
4/14/2020300,000MBVCB384729478.ho tro hoan canh chi Duong Thi Hien.CT tu 0011004357778 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/14/2020300,000259993.140420.064311.MS 2020 082 ung ho Hoang Van Tuan
4/14/2020350,000611687.140420.060721.MS 2020.085 FT20105968447103
4/14/2020400,000Sender:01202002.DD:140420.SHGD:10007462.BO:LAI THI THU.UNG HO MS 2020 083 CHI HIEN O HA TINH
4/14/2020400,000IBVCB.1404200192377004.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.085 (chi Hien o Ha Tinh)
4/14/2020400,000NGUYEN THI KHANH TRANG UNG HO CHI LO THI THANH MA SO 2020084
4/14/2020500,000382954.140420.221617.MS 2020.085 chi Hien Ha Tinh
4/14/2020500,000IBVCB.1404200874839001.PHAM PHU DONG.ung ho MS 2020.080 (Ung ho be Vo Minh Chien)
4/14/2020500,000MBVCB385307093.Ung ho MS 2020.085 ( chi Hien o Ha Tinh ).CT tu 0521000699623 NGUYEN VAN CU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/14/2020500,000342028.140420.195631.ung ho ms2020082 anh Hoang Van Tuan
4/14/2020500,000Sender:79307005.DD:140420.SHGD:10009998.BO:HA XUAN CANH.IBUNG HO MS 2020.083 (BE HUYNH THANH HUNG)
4/14/2020500,000IBVCB.1404200008257001.PHAN THI HONG PHUC.ung ho MS 2020.085 (chi Hien o Ha Tinh)
4/14/2020500,000IBVCB.1404200199507001.Nguyen Anh Hai 111 Nguyen Duc Canh, Hoang Mai, Hanoi MS 2020.085 (chi Hien o Ha Tinh)
4/14/2020500,000284612.140420.113810.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGO TIEN PHI chuyen khoan ung ho Ma so 2020085
4/14/2020500,000182106.140420.113714.UNG HO MS 2020.085 (CHI HIEN O HA TINH)-140420-11:36:37 182106
4/14/2020500,000IBVCB.1404200466197001.THAI THI TRUONG SA.Ung ho MS2020.085 (chi Hien o Ha Tinh)
4/14/2020500,000179575.140420.110835.UNG HO MS: 2020082-140420-11:08:33 179575
4/14/2020500,000988563.140420.104351.200414000011903 MS 2020.085 Chi Hien o Ha Tinh ZP5M8Q2KJ14B
4/14/2020500,000MBVCB384861958.ung ho MS 2020.085(chi Hien o Ha Tinh).CT tu 0011000479106 DAO THI TUYET NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/14/2020500,000MBVCB384850038.ung ho Ms 2020.085 (chi Hien o Ha Tinh).CT tu 0071005029345 VO THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/14/2020500,000MBVCB384801509.MS 2020. 085 ( Chi Hien Ha Tinh ).CT tu 0071000793808 LE TAN KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/14/2020500,000168877.140420.091227.UNG HO MS 2020.085 CHI HIEN O HA TINH-140420-09:12:26 168877
4/14/2020500,000MBVCB384789437.ung ho MS 2020.085 (chi Hien o Ha Tinh).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/14/2020500,000127205.140420.090105.MS 2020.085 (chi Hien - Ha Tinh)
4/14/2020500,000IBVCB.1404200913857001.TRUONG DUY KHANH.Ung ho MS 2020.085 (chi Hien o Ha Tinh)
4/14/2020500,000270778.140420.083837.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020082 -Hoang van Tuan
4/14/2020500,000IBVCB.1404200967823001.NGUYEN LUONG HOANG.MS 2020.085
4/14/2020500,000Sender:48304001.DD:140420.SHGD:10000267.BO:PHAM THU TRANG.UNG HO MS 2020085 CHI HIEN (HATINH) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
4/14/2020500,000MBVCB384749434.ung ho MS 2020.085 chi Hien o Ha Tinh.CT tu 0451000556688 HOANG THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/14/2020500,000MBVCB384748965.MS 2020.085 (chi Hien o Ha Tinh).CT tu 0071000734045 NGUYEN THANH LIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/14/2020500,000MBVCB384739653.ung ho MS 2020.085 (chi Hien o Ha Tinh).CT tu 0141000860818 PHAM VAN BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/14/2020500,000MBVCB384732695.MS 2020.085 (c.Hien-Ha Tinh).CT tu 0121001883582 PHAN THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/14/2020500,000117592.140420.065424.Ung ho MS 2020.085 - chi Hien o Ha Tinh
4/14/2020500,000MBVCB.384723545.MS 2020.085 chi Hien o Ha Tinh.CT tu 0121001517273 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/14/2020500,000600222.140420.000408.Hanhdecal ung ho ms 2020.084 lo thi thanh FT20105560900089
4/14/2020600,000749876.140420.134518.Ung ho chi Hien MS 2020.085 FT20105004283734
4/14/2020600,000NGUYEN NGOC THU- 2020-085 CHIHIEN O HA TINH
4/14/2020600,000Sender:01310012.DD:140420.SHGD:10001828.BO:HOANG HAI.UNG HO MS 2020.081 200K, 2020.082 100K, 2020.084 100K,2020.083 100K, 2020.078 100K
4/14/2020800,000NGUYEN THI THU HUONG /UNG HO MS 2020.077 BE NGUYEN NHU MY
4/14/20201,000,000824266.140420.210254.Vietcombank 0011002643148 MS 2020082 ung ho Hoang V Tuan
4/14/20201,000,000IBVCB.1404200360979001.HUYNH THI NHU Y.Ung ho Quach Kha Han
4/14/20201,000,000316526.140420.192551.ung ho MS 2020.085
4/14/20201,000,000106576.140420.154149.Ung ho MS 2020.082(ung ho anh Hoang Van Tuan)
4/14/20201,000,000Sender:01310005.DD:140420.SHGD:10011820.BO:TRAN THANH THUY.UNG HO MS 2020 082 ANH HOANG VAN TUAN O HAI DUONG
4/14/20201,000,000MBVCB384945195.Ung ho MS 2020.082 (ung ho anh Hoang Van Tuan).CT tu 0071000885456 NGUYEN DO DINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/14/20201,000,000222414.140420.120651.Nguyen Thi Minh Ngoc chuyen tien ung ho MS 2020.085(c Hien Ha Tinh)
4/14/20201,000,000IBVCB.1404200476643001.NGO VAN DAI.MS 2020.085
4/14/20201,000,000678172.140420.103837.MS 2020.085 goi chi Hien FT20105088522082
4/14/20201,000,000626611.140420.101031.IBFT Ung ho MS 2020.085
4/14/20201,000,000730700.140420.093423.Ung ho MS 2020.085 (chi Hien o Ha tinh)
4/14/20201,000,000IBPS/SE:79303008.DD:140420.SH:10001346.BO:TRAN QUANG BAO.CT GIUP CHI HIEN/CT GIUP CHI HIEN
4/14/20201,000,000158700.140420.091400.gui chi hien ha tinh MS 2020085
4/14/20201,000,000MBVCB384783735.ung ho chi Hien o Ha Tinh, MS 2020.085.CT tu 0711000219087 HO QUOC HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/14/20201,000,000263117.140420.081603.ung ho ma so MS2020085 VA MS2020084 MOI MA SO 500 NGHIN
4/14/20201,000,000955997.140420.075935.UNG HO MS 2020.085
4/14/20201,000,000291300.140420.075807.Ung ho MS 2020085 ( chi Hien o Ha Tinh)
4/14/20201,000,000164293.140420.075556.UNG HO MS 2020.085 CHI HIEN O HA TINH-140420-07:55:55 164293
4/14/20201,000,000953879.140420.075301.MS 2020.085 chi hien o ha tinh
4/14/20201,000,000MBVCB384737632.Ung ho MS 2020.085 (chi Hien o Ha Tinh).CT tu 0911000069340 NGUYEN THI KHANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/14/20201,200,000Sender:79307006.DD:140420.SHGD:10003208.BO:NGUYEN THI TUONG THUY.GIUP BN NGHEO: MS 2020.042 YEN NHI; MS 2020.048 HIEN SI; MS 2020.058 NGOC LINH; MS 2020.070 DINH TUYEN; MS 2020.067 HOAI ANH; MS 2020.073 BICH
4/14/20201,500,000Sender:01202001.DD:140420.SHGD:10004770.BO:NGUYEN THI THANH HA.995220041454770 UNG HO MS2020.082 500.000D, MS 2020.085 1.000.000D
4/14/20202,000,000IBVCB.1404200602115002.PHAM THI KIM PHUONG.MS 2020.085 (chi Hien o Ha Tinh)
4/14/20202,000,000195331.140420.161116.UNG HO MS2020 085 CHI HIEN O HA TINH
4/14/20202,000,000744104.140420.132846.Ung ho Hoang Anh Tuan 2020 082 FT20105134295014
4/14/20202,000,000186691.140420.124420.UNG HO ANH HOANG VAN TUAN MS 2020.082-140420-12:44:20 186691
4/14/20202,000,000735579.140420.111431.Ung ho MS 2020.085 (chi Hien o Ha Tinh)
4/14/20202,000,000329527.140420.104557.Ung ho MS2020.085
4/14/20202,000,000267893.140420.090604.Ung ho MS 2020 082 ung ho anh HOANG VAN TUAN
4/14/20202,000,000177262.140420.075920.Ung HO MS2020.085 ( CHi HIen HA TInh)
4/14/20202,000,000162852.140420.064120.UNG HO MS 2020.085 ( C HIEN O HA TINH)-140420-06:41:00 162852
4/14/20206,500,000723224.140420.122541.Ung ho Hoang Van Tuan -MS - 2020 -082 FT20105545508516
4/15/202050,000924544.150420.122006.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020086
4/15/202050,000673426.150420.120605.5349840458 Chuyen qua MoMo ung ho MS 2020086
4/15/202050,000456449.150420.085058.Ung ho MS 2020.086, chi CAO THI THANH HOA o Phu Tho
4/15/202050,000IBVCB.1504200800473001.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.086 (chi Hoa o Phu Tho)
4/15/202050,000037135.150420.075323.Ung ho MS2020 084 C Lo Thi Thanh
4/15/202050,000034850.150420.074718.Ung ho MS 2020 085 chi Hien Ha Tinh
4/15/2020100,000272517.150420.155240.MS 2020.085-150420-15:52:37 272517
4/15/2020100,000375272.150420.150929.Ung ho MS2020 086 chi Hoa o Phu Tho
4/15/2020100,000IBVCB.1504200677551001.PHO MINH NGHIA.ung ho MS 2020.086 (chi Hoa o Phu Tho)
4/15/2020100,000556382.150420.112801.ung ho MS 2020.086
4/15/2020100,000IBVCB.1504200859441001.NGUYEN THI NGUYET ANH.Ung ho MS 2020.086
4/15/2020100,000MBVCB385575245.ung ho MS2020.086.CT tu 0541000173836 NGUYEN VAN CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/15/2020100,000IBVCB.1504200322131001.TRAN THI THANH HUYEN.UNG HO MS 2020.086 (CHI HOA O PHU THO)
4/15/2020100,000033110.150420.101137.MS 2020086 chi Hoa o Phu Tho FT20106298130247
4/15/2020100,000029837.150420.100422.Ung ho MS 2020.085 Hien Ha Tinh FT20106025550040
4/15/2020100,000026577.150420.095719.Ung ho MS 2020.086 Hoa Phu Tho FT20106163986558
4/15/2020100,000126644.150420.095412.ung ho MS 2020 086 chi hoa o Phu Tho
4/15/2020100,000333059.150420.090904.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 086 chi Hoa o Phu Tho
4/15/2020100,000301244.150420.083817.Ung ho MS 2020.085 Chi Hien o Ha Tinh
4/15/2020100,000203554.150420.082419.ung ho ms 2020.086 hoa phu tho
4/15/2020100,000351114.150420.080542.MinhUyen-QuangMinh ung chi Hien o Ha Tinh MS 2020-085
4/15/2020100,000986953.150420.080205.Ung ho MS 2020.086 chi Hoa Phu Tho FT20106777604267
4/15/2020100,000MBVCB385438405.2020 086 chi Hoa phuTho.CT tu 0121001848180 LAM DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/15/2020100,000031355.150420.073716.Ung ho MS 2020 086 2020086 chi Hoa o Phu Tho Nam mo DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
4/15/2020100,000291255.150420.073048.MS 2020.086
4/15/2020100,000MBVCB385411656.ung ho ma so: 2020.085 (chi Hien o Ha Tinh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/15/2020100,000MBVCB385411537.ung ho ma so: 2020.084 (chi Lo Thi Thanh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/15/2020100,000MBVCB385407651.ung ho MS 2020076 Be Quach Kha Han.CT tu 0611001931333 DANG THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/15/2020100,000MBVCB385407558.ung ho MS 2020085 - C Hien Ha Tinh.CT tu 0611001931333 DANG THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/15/2020150,000MBVCB.385591505.Chua benh.CT tu 0451000231807 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/15/2020150,000057713.150420.081955.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020082
4/15/2020200,000MBVCB385372579.MS 2020058 (c Hien o Ha Tinh) .CT tu 0851000041674 TRAN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/15/2020200,000191530.150420.212440.ung ho gia dinh Phi Long
4/15/2020200,000MBVCB386056628.ung ho Ms 2020.085 - chi Hien.CT tu 0011001486985 LAI NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/15/2020200,000180107.150420.180107.MS 2020.063 Ung ho be Thien Ngoc
4/15/2020200,000MBVCB385899169.ung ho tre bi benh tim Hoai.CT tu 0011001337799 TRAN NGOC VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/15/2020200,000MBVCB385865234.Ung ho MS 2020.082 (ung ho anh Hoang Van Tuan).CT tu 0151000343475 TRAN HOA BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/15/2020200,000MBVCB385863613.ung ho MS 2020.086.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/15/2020200,000IBVCB.1504200289015004.Vu Dinh An Ha Noi Ung ho MS 2020.078( Ung ho gia dinh chi Hang)
4/15/2020200,000869343.150420.153340.MoMo 01698703975 ung ho MS 2020086 chi hoa o phu tho 970436 5351518779
4/15/2020200,000670772.150420.151337.ung ho MS 2020.086 chi Hoa phu tho
4/15/2020200,000IBVCB.1504200317739002.PHO MINH NGHIA.ung ho MS 2020.081 (Ung ho gia dinh Phi Long)
4/15/2020200,000145664.150420.143918.MS 2020.086 FT20106030324685
4/15/2020200,000IBVCB.1504200591413002.DINH NGOC LINH.Ung ho MS 2020.082 Hoang Van Tuan
4/15/2020200,000MBVCB385715194.MS 2020.083) Ung ho be Tran Thanh Hung. Cam on Bao Vietnamnet da chuyen dum!.CT tu 0321000866529 NGUYEN THI HONG HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/15/2020200,000IBVCB.1504200409995001.DINH NGOC LINH.Ung ho MS 2020.085 chi Hien o Ha Tinh
4/15/2020200,000MBVCB385711176.ung ho ms 2020.86 ( chi hoa phu tho).CT tu 0691003686868 DAU KHAC TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/15/2020200,000Sender:79307005.DD:150420.SHGD:10011444.BO:NGO VIET TUAN.IBUNG HO MS 2020.085 CHI HIEN O HA TINH
4/15/2020200,000MBVCB385701488.Ung ho MS 2020.086 (chi Hoa o Phu Tho).CT tu 0011002619083 NGUYEN KHAC MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/15/2020200,000234480.150420.115554.Ung ho MS 2020 085 CHI HIEN HA TINH
4/15/2020200,000Sender:01310005.DD:150420.SHGD:10010894.BO:NGUYEN THI HONG THUY.UNG HO MS 2020.085 (CHI HIEN O HA TINH). MONG EM BE MAU KHOE
4/15/2020200,000535265.150420.105313.ung ho MS 2020.085 chi Hien o Ha Tinh
4/15/2020200,000525507.150420.103813.Ung ho MS 2020.086 chi Hoa o Phu Tho
4/15/2020200,000Sender:79202002.DD:150420.SHGD:10001869.BO:MAI THI LAN HUONG.995220041526518 UNG HO MS2020.086
4/15/2020200,000023722.150420.095052.Ung ho MS 2020 082 hoang van tuan - chi linh Hai duong FT20106000144624
4/15/2020200,000597786.150420.094924.Ung ho MS 2020.086 - chi Hoa o Phu Tho
4/15/2020200,000MBVCB.385510970.MS 2020.086 (chi Hoa o Phu Tho).CT tu 0321000763971 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/15/2020200,000Sender:79310001.DD:150420.SHGD:10004958.BO:TRAN THI HUONG TRA.MS 2020.085 CHI DUONG THIHIEN
4/15/2020200,000MBVCB385488793.ung ho MS 2020.086 chi hoa phu tho.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/15/2020200,000761618.150420.085853.TTTPhuong ung ho Ms2020.085 Ms2020.086 moi Ms 100000d
4/15/2020200,000Sender:01323001.DD:150420.SHGD:10000184.BO:NGUYEN THI TUYET TRINH.UNG HO MS 2020 085 CHI HIEN O HA TINH
4/15/2020200,000MBVCB385472145.ungho MS2020082.Ung ho anh HOANG VAN TUAN.Chuyen khoan bao VIETNAMNET.CT tu 0591000262273 NGUYEN THI THUA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/15/2020200,000244863.150420.083503.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI ANH THI ung ho MS 2020085 chi Hien o Ha Tinh
4/15/2020200,000433353.150420.080448.MS2020.086
4/15/2020200,000MBVCB385392273.ung ho MS 2020.085.CT tu 0491001847787 LAI KIEN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/15/2020300,000MBVCB386157049.ung ho MS 2020084 C Lo Thi Thanh.CT tu 0021002056831 PHAM BANG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/15/2020300,000MBVCB385372748.ung ho ms2020085 chi Hien o Ha Tinh.CT tu 0021002056831 PHAM BANG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/15/2020300,000458841.150420.223851.MS 2019125 BE NGUYEN QUOC VINH
4/15/2020300,000MBVCB385822721.ung ho be Quach Kha Han MS: 2020.076.CT tu 0111001449633 NGUYEN THI HONG TUOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/15/2020300,000MBVCB385783250.ung ho MS 2020.086 (chi Hoa o Phu Tho).CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/15/2020300,000MBVCB385774087.ung ho MS 2020.086 (chi Hoa o Phu Tho).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/15/2020300,000252549.150420.115904.UNG HO MS2020.086.CHUC BINH AN-150420-11:59:04 252549
4/15/2020300,000MBVCB385627319.ms 2020.085.CT tu 0021000256003 PHAN VAN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/15/2020300,000551577.150420.111936.ung ho ms 2020.085 gd chi hien o ha tinh
4/15/2020300,000768387.150420.111858.Ung ho MS 2020.085 chi Hien o Ha Tinh
4/15/2020300,000246192.150420.105028.UNG HO MS 2020.086 (CHI HOA O PHU THO)-150420-10:50:27 246192
4/15/2020300,000IBVCB.1504200557967003.NGUYEN VAN CHUNG.Ung ho MS2020.085 chi Hien Ha Tinh
4/15/2020300,000055729.150420.082817.MS 2020 086 chi Hoa Phu Tho
4/15/2020300,000MBVCB385434392.MS 2020.085.CT tu 0281000411332 NGUYEN ANH DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/15/2020300,000241690.150420.072746.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 086 giup chi Hoa Phu Tho
4/15/2020300,000904475.150420.071025.Vietcombank 0011002643148 MS 2020085 Ung ho chi hien o ha tinh
4/15/2020300,000981074.150420.071429.ung ho 2020.086 FT20106104857609
4/15/2020300,000IBVCB.1504200569469001.NGUYEN THI LUYEN.Ung ho MS 2020.085 chi Hien Ha Tinh
4/15/2020500,000MBVCB.386166049.MS 2020.084 ( Lo Thi Thanh ).CT tu 0251002241278 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/15/2020500,000855563.150420.202753.ung ho MS 2020.086 chi Hoa o Phu Tho
4/15/2020500,000497745.150420.165701.Ung ho MS 2020 086 chi Hoa o Phu Tho
4/15/2020500,000740910.150420.165526.ungho MS 2020.082 anh Hoang Van Tuan
4/15/2020500,000487031.150420.164748.Ung ho MS 2020 085 chi Hien o Ha Tinh
4/15/2020500,000Sender:79314013.DD:150420.SHGD:10001784.BO:PHAM THI ANH DAO.UNG HO ANH HOANG VAN TUAN
4/15/2020500,000Sender:01310012.DD:150420.SHGD:10007462.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.085 CHI HIENO HA TINH
4/15/2020500,000Sender:79305001.DD:150420.SHGD:10001295.BO:TRAN NAM HOAN.UNG HO MS2020085 CHI HIEN HA TINH
4/15/2020500,000MBVCB.385484038.Ung ho?MS 2020.085?(chi Hien o Ha Tinh).CT tu 0071000791099 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/15/2020500,000Sender:79334001.DD:150420.SHGD:10000758.BO:PHAM NGOC THUY TRANG0471675.UNG HO EM HOA O PHUTHO (MS2020086) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG PHU THO
4/15/2020500,000834419.150420.083138.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020086 chi Hoa o Phu Tho
4/15/2020500,000303337.150420.080800.ung ho chi Cao Thi Thanh Hoa o Phu Tho. Vui long chuyen den cho chi Hoa giup toi. Cam on Bao.
4/15/2020500,000IBVCB.1504200919739001.BTQT 39PhanNguQ1 MS 2020.085 chi DUONG THI HIEN, tinh Ha Tinh.
4/15/2020600,000Sender:79660001.DD:150420.SHGD:10000005.BO:PHAM THI VIET HA.UNG HO MS2020.082 (UNG HO ANHHOAN VAN TUAN HAI DUONG)
4/15/2020700,000MBVCB385692334.MS 2020.085 Chi Hien Ha Tinh.CT tu 0071000721349 PHAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/15/20201,000,000MBVCB.386167354.MS 2020.83 ( Huynh Thanh Hung ).CT tu 0251002241278 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/15/20201,000,000877048.150420.184207.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020082 ung ho anh Hoang Van Tuan CLB Thien N
4/15/20201,000,000MBVCB385736301.MS 2020.085(chi HIEN- Ha Tinh)- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/15/20201,000,000UNG HO CHI HIEN HA TINH, MA SO 2020085. DANG HANH CHAU nop tien
4/15/20201,000,000198892.150420.100937.UNG HO MS 2020.085 (CHI HIEN O HA TINH)
4/15/20201,000,000500754.150420.100045.Chuyen tien ung ho MS 2020.085 chi duong thi hien thon 6 xa son giang huyen huong son tinh ha tinh
4/15/20201,000,000371173.150420.093602.Ung ho MS2020 085 Chi Hien Ha Tinh
4/15/20201,000,000IBVCB.1504200827467001.BUI THANH LAM.Ung ho chi Hien o Ha Tinh. Ma so: 2020085
4/15/20201,000,000Sender:79309001.DD:150420.SHGD:10000836.BO:PHAM THI TAN.UNG HO MS 2020.082( UNG HO ANH HOANG VAN TUAN)
4/15/20201,000,000449542.150420.083808.MS 2020.085
4/15/20201,000,000428851.150420.075252.Ung ho MS 2020.082 ung ho a Hoang Van Tuan. Le Them Ngoc Anh tinh Quang Tri
4/15/20201,200,000MBVCB385754064.c Hue,Thao,Hien giup Hoang van Tuan ms 2020.082.CT tu 0371003718953 TRAN THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/15/20202,000,000Sender:79314013.DD:150420.SHGD:10001153.BO:BUI THI THANH TUYEN.UNG HO MS 2020. 081 (UNGHO GIA DINH PHI LONG)
4/15/20202,000,000536428.150420.105504.ung ho chi Hoa Phu Tho, ms 2020.086
4/15/20203,000,000IBVCB.1504200563285004.LAI DINH QUANG.ung ho MS 2020.086 (chi Hoa o Phu Tho)
4/15/20205,000,000019540.150420.094126.Le Nu Hoang Trang ung ho MS 2020.085 Chi Hien Ha Tinh FT20106154641474
4/15/202015,000,000Sender:01310005.DD:150420.SHGD:10007386.BO:PHAM NGOC QUYNH NHU.GIA DINH PHAM NGUYEN UNG HOMS2020085 CHI HIEN O HA TINH
4/16/202025,000MBVCB386362373.Dich benh kho khan, toi chi con it tien trong the xin ung ho be Luong Gia Kiet..CT tu 0061001078530 NGUYEN TAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/202050,000IBVCB.1604200039367001.THAI VU THAI.vo chong thai vu thai va nguyen ngoc phi ung ho MS 2020.083 (Ung ho be Huynh Thanh Hung). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat).
4/16/202050,000193813.160420.104931.Ung ho MS 2020 087 be luong gia kiet
4/16/202050,000182035.160420.103718.ung ho MS 2020 087 be luong gia kiet
4/16/202050,000MBVCB386368105.MS 2020.087 ung ho be Luong Gia Kiet.CT tu 0021001418513 NGUYEN THI NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/202050,000313267.160420.100640.MS2020.087(UNG HO BE LUONG GIA KIET) CHUC BE MAU HET BENH-160420-10:06:39 313267
4/16/202050,000891047.160420.083018.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020087
4/16/202050,000IBVCB.1604200625077001.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.087 (be Luong Gia Kiet)
4/16/202050,000200239.160420.075857.CASHOUT247 0914353323 5357346946 50000
4/16/202050,000986849.160420.074437.5357339715 Chuyen qua MoMo ung ho ms 2020087 ung ho be Luong Gia Kiet
4/16/202050,000IBVCB.1604200268071001.TRUONG THI THANH NGA.Ung ho be Luong Gia Kiet (MS2020.087
4/16/202050,000367669.160420.063226.Ung ho be Luong Gia Kiet FT20107804551857
4/16/2020100,000367658.160420.222421.UNG HO MS 2020.082 UNG HO ANH HOANG VAN TUAN-160420-22:24:00 367658
4/16/2020100,000367488.160420.221939.UNG HO MS 2020.087 - UNG HO BE LUONG GIA KIET-160420-22:19:39 367488
4/16/2020100,000715229.160420.215657.Ung ho be luong gia kiet MS 2020.087 FT20108555505523
4/16/2020100,000200657.160420.215446.MS 2020.087 ung ho be luong gia kiet
4/16/2020100,000401204.160420.213313.Chuyen tien
4/16/2020100,000ATM_FTF.10600305.262987.20200416.202053.9704368614107226013.FrAcc:0171003473071.ToAcc:0011002643148.GD:SO 321-323-325 DUONG PHAMHCM VN
4/16/2020100,000MBVCB386830390.ung ho MS 2020.087 ( be luong gia kiet ).CT tu 0351000642219 TRAN VAN LICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020100,000819351.160420.173248.TTTPhuong ung ho Ms2020.087
4/16/2020100,000IBVCB.1604200920789002.TRAN NHO THAI.ma so :2020.086 ( Chi Hoa o Phu Tho )
4/16/2020100,000333956.160420.142456.UNG HO BE LUONG GIA KIET - MS 2020.087-160420-14:23:39 333956
4/16/2020100,000MBVCB386567803.MS 2020.087( ung ho be luong gia kiet).CT tu 0281000499192 DUONG VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020100,000Sender:01311002.DD:160420.SHGD:10002914.BO:PHAN THI THO.UNG HO MS2020.087 BE LUONG GIA KIET
4/16/2020100,000473103.160420.121013.Ung ho MS 2020.087 FT20107007355654
4/16/2020100,000459819.160420.113634.MS 2020.087 ung ho be Luong Gia Kiet FT20107654743434
4/16/2020100,000MBVCB.386439638.MS 2020.087.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/16/2020100,000IBVCB.1604200053545001.VU HUY LUC.ung ho MS 2020.087 (Ung ho be Luong Gia Kiet)
4/16/2020100,000IBVCB.1604200871597001.LE THI XUAN THAO.Ung ho MS: 2020.087
4/16/2020100,000MBVCB386418851.MS.2020.087.CT tu 0181003537765 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020100,000586355.160420.102958.ung ho MS 2020.087
4/16/2020100,000IBVCB.1604200234481001.TRAN THI THANH HUYEN.UNG HO MS 2020.087 (Ung ho be Luong Gia Kiet)
4/16/2020100,000MBVCB386336435.Goi ung ho MS 2020.087 (Ung ho be Luong Gia Kiet).CT tu 0251001960568 NGUYEN HOANG MY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020100,000185564.160420.091235.ung ho MS 2020087
4/16/2020100,000389288.160420.085052.Vietcombank 0011002643148 ma so 2020087 ung ho be luong gia kiet
4/16/2020100,000981646.160420.085322.Chuyen tien ms2020.064 ung ho em Hoang Phuong Thao
4/16/2020100,000231194.160420.085245.MS 2020.087( ung ho be Luong Gia Kiet)
4/16/2020100,000977553.160420.084647.Chuyen tien ms2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan
4/16/2020100,000891729.160420.083950.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020087 Luong Gia Kiet
4/16/2020100,000067964.160420.083543.2020087
4/16/2020100,000594390.160420.082652.ung ho be gia kiet
4/16/2020100,000377363.160420.080732.Ung ho MS.2020.087 - be Luong Gia Kiet FT20107097260506
4/16/2020100,000962638.160420.075454.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms2020087
4/16/2020100,000562719.160420.074648.Ung ho be Luong Gia Kiet - MS 2020.087
4/16/2020100,000557595.160420.073831.ung ho?MS 2020.087?
4/16/2020100,000371986.160420.072939.Ung ho be Gia Kiet. MS 2020.087 FT20107597653300
4/16/2020100,000371950.160420.072908.MS 2020.087 FT20107156433507
4/16/2020100,000MBVCB386208754.MS 2020.087 ung ho be Luong Gia kiet.CT tu 0171003469087 TRAN THAI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020100,000931728.160420.064411.ung ho be . luong gia kiet .mong be het benh
4/16/2020100,000180431.160420.064053.ung ho ma so MS 2020.087 ( ung ho be luong gia kiet)
4/16/2020100,000557409.160420.063330.ms2020.087(unghobeluonggiakiet)
4/16/2020100,000MBVCB.386202085.Ms 2020.087 (be Luong Gia Kiet).CT tu 0321000828826 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/16/2020100,000926285.160420.055139.MS 2020.087
4/16/2020100,000211240.160420.001849.MS 2020.086
4/16/2020150,000367566.160420.222145.UNG HO MS 2020.085 UNG HO CHI HIEN O HA TINH-160420-22:21:44 367566
4/16/2020150,000371435.160420.072408.Ung ho MS 2020.087 be Luong Gia Kiet. Chuc con nhanh khoi benh FT20107203828292
4/16/2020150,000301429.160420.060716.MS 2020.087 (UNG HO BE LUONG GIA KIET)-160420-06:07:15 301429
4/16/2020200,000913065.150420.235217.MS 2020.082
4/16/2020200,000960927.160420.222738.MoMoT01238422522T5365281766T970436TUng ho MS 2020087 Ung ho be Luong Gia Kiet
4/16/2020200,000MBVCB386946165.ung ho MS 2020.087 (ung ho be Luong Gia Kiet).CT tu 0071002500998 NGUYEN TIEU DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020200,000MBVCB386945824.MS 2020.087 Luong Gia Kiet.CT tu 0111000253079 TRAN DUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020200,000MBVCB386942129.ms 2020.087.CT tu 0921000707299 NGUYEN HUU MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020200,000MBVCB.386938579.ung thu.CT tu 0011001504463 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/16/2020200,000716776.160420.220311.Ung ho MS 2020.087 FT20108530580139
4/16/2020200,000782879.160420.214804.Ung ho MS 2020.087 (Ung ho be Luong Gia Kiet)
4/16/2020200,000MBVCB386887800.ms 2020.087 ung ho be luong gia kiet.CT tu 0691003686868 DAU KHAC TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020200,000317695.160420.182601.ung ho ms 2020087 be Luong gia kiet
4/16/2020200,000271245.160420.165609.Ung ho MS 2020.087 Ung ho be Luong Gia Kiet
4/16/2020200,000347863.160420.163414.UNG HO MS 2020.087 (UNG HO BE LUONG GIA KIET)-160420-16:34:11 347863
4/16/2020200,000IBVCB.1604200481779003.MS 2020.078 (Ung ho gia ?ình chi Hang) Tien Giang Benh
4/16/2020200,000IBVCB.1604200474919002.MS 2020.087 (Ung ho bé Luong Gia Kiet) Vinh Long Benh
4/16/2020200,000642701.160420.155643.O Pham van Tam 18 29 Nguyen Trai -NQ -TPHP ung ho MS 2020.087
4/16/2020200,000516640.160420.151136.Ung ho MS 2020085 Chi Hien o Ha Tinh
4/16/2020200,000186994.160420.145216.Ung ho be Luong Gia Kiet MS 2020.087
4/16/2020200,000/Ref:PALPM00APMJ{//}/Ref:PALPM00APMJ{//}LP VNM00APMJ UNG HO MS 2020.087UNG HO BE LUONG GIAKIET DVC:MR HANG VINH LUAN
4/16/2020200,000987475.160420.134822.Vietcombank 0011002643148 ung ho be Luong Gia Kiet ms 2020087
4/16/2020200,000508887.160420.134509.Ung ho MS 2020.087 FT20107089030103
4/16/2020200,000653076.160420.133019.ung ho ms 2020.087 ( ung ho be luong gia kiet)
4/16/2020200,000MBVCB386520772.MS 2020.087.CT tu 0691002922028 PHAN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020200,000788015.160420.121500.IBFT ung ho ms 2020.087 beLuong Gia Kiet
4/16/2020200,000785583.160420.114240.IBFT MS 2020. 087
4/16/2020200,000Sender:79310001.DD:160420.SHGD:10012131.BO:NGUYEN HIEN CHI.MS 2020.087 UNG HO BE LUONG GIAKIET
4/16/2020200,000620241.160420.111841.UNG HO MS2020.087 UNG HO BE LUONG GIA KIET
4/16/2020200,000080991.160420.110531.ung ho ms 2020.087 ung ho be luong gia kiet
4/16/2020200,000203624.160420.105935.MS 2020 087 Ung ho be Luong Gia Kiet
4/16/2020200,000976674.160420.105313.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THI DUY LINH chuyen khoan ung ho be Luong
4/16/2020200,000Sender:01310001.DD:160420.SHGD:10010927.BO:PHAM VAN NHAN.UNG HO MS 2020.087 BE LUONG GIA KIET
4/16/2020200,000MBVCB386395136.Ms2020.087 ung ho be Luong Gia Kiet.CT tu 0071002556967 NGUYEN THI KIEU NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020200,000MBVCB.386376307.MS 2020.087 be Luong Gia Kiet.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/16/2020200,000Sender:01310001.DD:160420.SHGD:10010102.BO:NGUYEN THI NGOC NGA.UNG HO MS2020.087 BE LUONGGIA KIET
4/16/2020200,000385318.160420.101030.ung ho ms.2020.085 chi Hien - ha tinh
4/16/2020200,000Sender:01310001.DD:160420.SHGD:10009672.BO:NGUYEN THI HAI TIEN.MS 2020 087 UNG HO LUONG GIA KIET
4/16/2020200,000MBVCB386354768.Ms 2020.087(be Gia Kiet) .CT tu 0011001486985 LAI NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020200,000042878.160420.095648.Ung ho MS 2020 087 - be Luong Gia Kiet. Chuc be mau khoi benh.
4/16/2020200,000MBVCB386339045.ung ho ms 2020.087(ung ho be Luong Gia Kiet).CT tu 0181000039280 NGO VU KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020200,000239229.160420.094925.ms 2020.087 ung ho be Luong Gia Kiet
4/16/2020200,000009794.160420.093733.Pham Thi Hien ung ho MS 2020.087 ung ho be Luong Gia Kiet
4/16/2020200,000092214.160420.092214.MS 2020.087 ung ho be Luong Gia Kiet
4/16/2020200,000MBVCB.386305033.ung ho MS:2020.087 chau Luong gia Kiet .CT tu 0071000077320 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/16/2020200,000104296.160420.091848.Ung ho MS 2020 087 Ung ho be Luong Gia Kiet
4/16/2020200,000MBVCB.386301414.ung thu.CT tu 0561003943521 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/16/2020200,000IBVCB.1604200180715001.LAI THI BICH THAO.ung ho MS 2020.087 (ung ho be LUONG GIA KIET)
4/16/2020200,000MBVCB386297121.MS2020.087 ( ung ho be luong gia kiet ).CT tu 0401001398856 LE VAN LUAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020200,000MBVCB386295910.MS 2020.087 (ung ho be Luong Gia Kiet).CT tu 0071000616927 HOANG VU THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020200,000117901.160420.090149.Vietcombank 0011002643148 PHAN THI THUY LINH chuyen khoan ung hoLuong Gia kiet
4/16/2020200,000090305.160420.090312.ung ho ms 2020087
4/16/2020200,000303296.160420.085535.Vietcombank 0011002643148 TRIEU HONG KINH chuyen khoan MS 2020087 ung ho be Luong Gia Kiet
4/16/2020200,000707491.160420.085552.MS 2020.087(ung ho be Luong Gia Kiet)
4/16/2020200,000389092.160420.084821.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms 2020087
4/16/2020200,000IBVCB.1604200557793002.Oanh TPHCM Ung ho MS 2020.087 (Ung ho be Luong Gia Kiet)
4/16/2020200,000MBVCB386269813.MS 2020.087 ung ho be luong gia kiet.CT tu 0331000477777 NGUYEN THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020200,000Sender:79303008.DD:160420.SHGD:10001926.BO:HUYNH THI NGOC CHAU.MS 2020.087 LUONG GIA KIET/2020.087
4/16/2020200,000MBVCB386254510.ung ho be Luong Gia Kiet.CT tu 0441000624851 NGUYEN TRONG VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020200,000MBVCB386254159.adidaphat.CT tu 0791000046215 TRUONG HOANG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020200,000Sender:79305001.DD:160420.SHGD:10000135.BO:TRAN VINH TRUNG.UNG HO MS 2020 087 LUONG GIA KIET
4/16/2020200,000IBVCB.1604200745297001.DUONG THAT DUNG.MS 2020.087
4/16/2020200,000953804.160420.080550.ung ho be Luong Gia Kiet ma so 2020087
4/16/2020200,000775822.160420.075917.UNG HO MS 2020.087
4/16/2020200,000466559.160420.074319.ung ho ms 2020087 be Luong Gia Kiet
4/16/2020200,000112000.160420.073541.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 202087
4/16/2020200,000035588.160420.073827.Ung ho be kiet MS 2020 087
4/16/2020200,000MBVCB386226520.ms 2020.087 (ung ho be Luong Gia Kiet).CT tu 0111000247521 LY TO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020200,000MBVCB386223655.MS 2020.087 ung ho be luong gia kiet.CT tu 0251001990546 DO THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020200,000941092.160420.072839.ung ho MS 2020.087
4/16/2020200,000030687.160420.072236.MS 2020 087 ung ho be Luong Gia Kiet
4/16/2020200,000MBVCB386213867.ung ho MS 2020.087(ung ho be luong gia kiet).CT tu 0161000003495 TRAN THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020200,000MBVCB386212680.MS 2020.087 ( ung ho be luong gia kiet).CT tu 0071000799402 NGUYEN THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020200,000369218.160420.065908.UH MS 2020. 087 FT20107041695231
4/16/2020200,000IBVCB.1604200102671001.NGUYEN THI NGOC HIEN.Ung ho MS 2020.087 Ung ho be Luong Gia Kiet
4/16/2020200,000368847.160420.065336.Ung ho be Luong Gia Kiet MS 2020.087 FT20107751800241
4/16/2020200,000MBVCB386210696.MS 2020.087( ung ho be luong gia kiet).CT tu 0221000031468 DOAN QUANG THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020200,000368251.160420.064328.Ms 2020.087 FT20107315063701
4/16/2020200,000IBVCB.1604200914659001.LE ANH TUAN.ung ho ms 2020.087 -uh be luong gia kiet
4/16/2020200,000MBVCB386207256.ung ho MS 2020.087 (be Luong Gia Kiet).CT tu 0531000269942 LE THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020200,000594264.160420.063018.Ung ho MS 2020.087 be Luong Gia Kiet
4/16/2020200,000MBVCB.386205056.vinh long.CT tu 0101005886886 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/16/2020200,000180311.160420.062616.ung ho be Luong Gia Kiet
4/16/2020200,000MBVCB386202526.ung ho MS 2020087 (Be Luong Gia Kiet).CT tu 0631003724236 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020200,000761670.160420.060750.IBFT UNG HO BE Kiet MS 2020.087
4/16/2020200,000221165.160420.060350.Tran Thi Tuyet Nga chuyen tien ung ho Ms 2020087( ung ho be Luong Gia Kiet)
4/16/2020297,800MBVCB386431602.Co Hue Halong ung ho chau Luong gia Kiet.CT tu 0521000545551 NGO THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020300,000410206.160420.220310.ung ho be Luong Gia Kiet
4/16/2020300,000738004.160420.215719.Ung ho MS 2020 087 ung ho be luong gia kiet
4/16/2020300,000672642.160420.200133.Ung ho MS 2020 087 ung ho be Luong Gia Kiet
4/16/2020300,000IBVCB.1604200160893001.THAI XUAN VINH.Ung ho MS 2020.087 (Ung ho be Luong Gia Kiet)
4/16/2020300,000IBVCB.1604200008305001.Cao Minh Huyen 18 Hoe Nhai, BD, HN ung ho MS 2020.079
4/16/2020300,000250177.160420.162358.ung ho be Luong Gia Kiet
4/16/2020300,000239252.160420.160902.MS 2020.082 ung ho Hoang Van Tuan
4/16/2020300,000342597.160420.154730.UNG HO BE LUONG GIA KIET-160420-15:47:30 342597
4/16/2020300,000Sender:01204009.DD:160420.SHGD:19461509.BO:PHAN TUAN NGOC.MS 2020.087 ( UNG HO BE LUONG GIA KIET)
4/16/2020300,000185987.160420.145041.MS2020.087 ung ho be Luong Gia Kiet
4/16/2020300,000Sender:79310001.DD:160420.SHGD:10016468.BO:DOAN NGOC TU.MS 2020.087 UNG HO BE LUONG GIA KIET
4/16/2020300,000MBVCB386557518.ung ho be Luong Gia Kiet ms 2020.087.CT tu 0021001734464 BUI THI LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020300,000MBVCB386484869.Ung ho MS 2020.087 (be Luong Gia Kiet).CT tu 0331000511215 TRAN THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020300,000601075.160420.121133.ung ho MS 2020.087 (ung ho be Luong Gia Kiet)
4/16/2020300,000086691.160420.113047.ung ho ms 2020.087 be luong gia kiet
4/16/2020300,000862219.160420.110008.MS 2020.087 FT20107549515536
4/16/2020300,000MBVCB386388000.ung ho be luong gia kiet.CT tu 0201000691953 HOANG VAN VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020300,000Sender:48304001.DD:160420.SHGD:10002103.BO:BUI THI HUYNH LAM.UNG HO BE LUONG GIA KIET MS 2020.087 TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
4/16/2020300,000970449.160420.093753.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020087 ung ho be Luong Gia Kiet
4/16/2020300,000587818.160420.093524.Ung ho MS 2020.087 (Ung ho be Luong Gia Kiet)
4/16/2020300,000411572.160420.092835.MS 2020.087 UNG HO BE LUONG GIA KIET
4/16/2020300,000IBVCB.1604200634687002.DANG THI NGOC QUY.TieuMy - TieuNhu - TuanKiet ung ho: MS 2020.087 (Ung ho be Luong Gia Kiet).
4/16/2020300,000797538.160420.091432.Ung ho MS 2020.087( Ung ho be Luong Gia Kiet)
4/16/2020300,000MBVCB386282539.MS 2020 . 084 ung ho be Luong Gia Kiet.CT tu 0721000638272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020300,000IBVCB.1604200158789002.LE THI CAM LY.UNG HO MS 2020.087 (UNG HO BE LUONG GIA KIET)
4/16/2020300,000796718.160420.085500.MS 2020.087 (Ung ho be Luong Gia Kiet)
4/16/2020300,000IBVCB.1604200305577001.TRAN THI THU HUONG.ung ho MS 2020.087
4/16/2020300,000MBVCB386273845.ung ho MS 2020.087 Luong Gia Kiet.CT tu 0371000496842 BUI THI MY PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020300,000906636.160420.084227.MoMo 0902552866 ung ho MS 2020087 970436 5357685785
4/16/2020300,000891300.160420.083404.Vietcombank 0011002643148 Ung ho be Luong Gia Kiet
4/16/2020300,000IBVCB.1604200999881001.NGUYEN HUU HONG SON.MS 2020.087 ung ho be Luong Gia Kiet
4/16/2020300,000MBVCB386261568.MS 2020.087 ung ho be luong gia kiet.CT tu 0331000477777 NGUYEN THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020300,000372761.160420.073634.Ung ho MS 2020.087 Ung ho be Luong Gia Kiet FT20107885323656
4/16/2020300,000939188.160420.072126.Chuyen tien
4/16/2020300,000368130.160420.064047.MMS 2020.087 Giup do be Luong Gia Kiet FT20107326060300
4/16/2020300,000367999.160420.063837.Ung ho MS 2020.087 ung ho be Luong Gia Kiet FT20107987892898
4/16/2020300,000221565.160420.062800.ung ho MS 2020.087
4/16/2020300,000MBVCB386202009.ung ho ms 2020.087 be Gia Kiet.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020300,000MBVCB386175751.ung ho anh hoang van tuan.CT tu 0181003460519 VO THI THU NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020400,000MBVCB386460376.MS 2020.087 ( ung ho be Luong Gia Kiet).CT tu 0421000515145 LAM THI PHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020400,000308160.160420.091157.UNG HO MS 2020.087 (UNG HO BE LUONG GIA KIET)-160420-09:11:57 308160
4/16/2020500,000IBVCB.1604200274017002.TRAN THAI BINH.Ung ho MS 2020.087 (Ung ho be Luong Gia Kiet)
4/16/2020500,000MBVCB386934950.ung ho MS 2020.Covid19.CT tu 0711000296286 TRINH ANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020500,000IBVCB.1604200939857001.NLNQNM Ung ho MS 2020.Covid19
4/16/2020500,000728595.160420.213404.Ung ho MS 2020 Covid19
4/16/2020500,000227967.160420.211223.Ung ho MS 2020. Covid19. Le Thu Hien
4/16/2020500,000IBVCB.1604200443621001.Nguyen Thi Thuy Tien Tan Tuc - Binh Chanh MS 2020.087 ung ho be Luong Gia Kiet
4/16/2020500,000MBVCB386901985.Nguyen Huu Ngoc Doan ung ho MS 2020.087 (ung ho be Luong Gia Kiet).CT tu 0071002788990 NGUYEN XUAN PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020500,000712274.160420.202315.Ung ho MS 2020 087 ung ho be Luong Gia Kiet
4/16/2020500,000532364.160420.164858.ung ho MS 2020 Covid19
4/16/2020500,000TUYET HOA UNG HO MS 2020.082UNG HO ANH HOANG VAN TUAN
4/16/2020500,000IBVCB.1604200250241002.NGUYEN THI TAM.ung ho MS 2020.Covid19
4/16/2020500,000333065.160420.154312.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020Covid19
4/16/2020500,000922760.160420.153933.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 DINH THI THANH chuyen khoan
4/16/2020500,000223003.160420.154552.Chuyen tien ung ho be Luong gia Kiet
4/16/2020500,000217540.160420.153726.ung ho ms 2020.087 be Luong gia kiet
4/16/2020500,000215267.160420.153421.ung ho ms 2020.085 chi Hien o Ha Tinh
4/16/2020500,000638259.160420.153427.ung ho?MS 2020.087?(Ung ho be Luong Gia Kiet)
4/16/2020500,000MBVCB386622287.Xin giup MS 2020.086 chi Hoa o Phu Tho.CT tu 0331003922793 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020500,000MBVCB386596311.ung ho ma so 2020.087 (ung ho be Luong Gia Kiet).CT tu 0491000025675 NGUYEN HOANG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020500,000537074.160420.144522.Drangon Ung ho MS 2020.covid19 FT20107704926062
4/16/2020500,000914479.160420.140011.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TRAN THI KIM PHUONG chuyen tien ung ho be luong
4/16/2020500,000MBVCB386530202.Dang My An ung ho MS 2020.087 (be Luong Gia Kiet).CT tu 0071001566294 DANG ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020500,000328512.160420.131531.UNG HO MS 2020.087 BE LUONG GIA KIET-160420-13:15:30 328512
4/16/2020500,000MBVCB.386515484.MS 2020.087.CT tu 0251002241278 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/16/2020500,000806984.160420.125300.Be otto ung ho ms 2020.87 be gia kiet
4/16/2020500,000IBVCB.1604200591509001.hoang thi dieu linh hoa lac-phu ly- ha nam Ma so 3699: Chi Ngo Thi Bach Trang xa Vinh Loc A
4/16/2020500,000IBVCB.1604200012271001.NGUYEN THI BICH THUY.Ung ho MS 2020.086 (chi Hoa - Phu Tho): 200.000 d; MS2020.087 (be Luong Gia Kiet) 300.000 d
4/16/2020500,000IBVCB.1604200199263003.LAM THANH SON.UNG HO MS 2020.087 (UNG HO BE LUONG GIA KIET)
4/16/2020500,000Sender:48304001.DD:160420.SHGD:10003904.BO:NGUYEN MINH TRIET.MS 2020.083 UNG HO BE HUYNH THANH HUNG TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
4/16/2020500,000617915.160420.111113.MS 2020.087 be LUONG GIA KIET
4/16/2020500,000MBVCB386425761.UH be Kiet MS 2020.087.CT tu 0011002334228 DINH VU MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020500,000MBVCB386419296.ung ho Ms: 2020.087 (pe Luong Gia Kiet - me: Nguyen Thi Hong Tham dt:0772161350).CT tu 0181003343905 LE THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020500,000IBVCB.1604200124267001.NGUYEN ANH VU.MS 2020.087 (Ung ho be Luong Gia Kiet)
4/16/2020500,000IBVCB.1604200860227003.NGUYEN THI ANH LOAN.Co Loan giup be Luong Gia Kiet
4/16/2020500,000IBVCB.1604200910743001.NGUYEN SU TRUONG.MS 2020.087 - Ung ho be Luong Gia Kiet
4/16/2020500,000MBVCB386393754.MS 2020.087 (ung ho be Luong Gia Kiet).CT tu 0121002751764 PHAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020500,000MBVCB386374045.MS 2020.081( Gia dinh PHI LONG)- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020500,000MBVCB386354714.ung ho ms 2020.087 (be Luong Gia Kiet).CT tu 0081000352320 LE DINH HOANG DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020500,000146475.160420.100235.Ung ho MS 2020 087 be Luong Gia Kiet
4/16/2020500,000024198.160420.095749.UH MS 2020.087 be luong gia kiet
4/16/2020500,000410858.160420.094842.Giup be luong gia kiet FT20107473903561
4/16/2020500,000MBVCB.386324124.ung ho be Luong Gia Kiet MS 2020.087.CT tu 0011001144492 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/16/2020500,000MBVCB386319489.MS 2020.087(be LUONG GIA KIET)- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020500,000590416.160420.091842.MS 2020.087 (ung ho be Luong Gia Kiet)
4/16/2020500,000IBVCB.1604200814719001.LE THI PHUONG LIEN.ung ho MS 2020.087 (Ung ho be Luong Gia Kiet)
4/16/2020500,000MBVCB386294544.ung ho MS 2020.087 ung ho be Luong Gia Kiet.CT tu 0531000298710 LUONG BOI LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020500,000307249.160420.090053.UNG HO MS 2020.087-160420-09:00:13 307249
4/16/2020500,000MBVCB386285294.ung ho MS 2020.087(be Luong Gia Kiet).CT tu 0541000334386 TRINH THI HOANG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020500,000184133.160420.084756.ung ho MS 2020.0087 (Ung ho be Luong Gia Kiet)
4/16/2020500,000975978.160420.084411.CT ung ho MS 2020.087
4/16/2020500,000796297.160420.084314.Ung ho MS 2020.087 ( be Luong Gia Kiet)
4/16/2020500,000203292.160420.083719.MS 2020.087 ung ho be Luong Gia Kie
4/16/2020500,000384377.160420.083703.MS 2020.087 ung ho be luong gia kiet FT20107823740478
4/16/2020500,000MBVCB386262238.ung ho MS 2020.087 be Luong Gia Kiet.CT tu 0291000004443 VU THI THU TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020500,000MBVCB386253303.ung ho be Luong Gia Kiet.CT tu 0011003888965 DO THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020500,000375329.160420.075533.Ung ho MS 2020.087 - ung ho be Luong Gia Kiet FT20107320812636
4/16/2020500,000947898.160420.075106.Ung ho MS 2020.087
4/16/2020500,000384440.160420.073845.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 202087- be Luong Gia Kiet
4/16/2020500,000302210.160420.071400.UNG HO MS 2020.087-160420-07:14:00 302210
4/16/2020500,000368656.160420.065038.Drangon cho be MS 2020 .087 be luong gia kiet FT20107604896535
4/16/2020500,000MBVCB386208876.ung ho MS 2020.087 (Ung ho be Luong Gia Kiet).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/2020500,000MBVCB.386208396.be bi ung thu, me ban ve so that nghiep do dich.CT tu 0071001045545 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/16/2020500,000021646.160420.064140.Ung ho chau luong gia kiet
4/16/2020500,000367440.160420.062721.2020.087 FT20107435985061
4/16/2020500,000301422.160420.060531.UNG HO MS : 2020.087 (UNG HO BE LUONG GIA KIET)-160420-06:05:29 301422
4/16/2020500,000221054.160420.055449.Nguyen The Ut chuyen tien ung ho be gia kiet bi ung thu me ten tham o vinh long
4/16/20201,000,000341654.160420.153940.UNG GO BE LYONG GIA KIET MS 2020076-160420-15:39:39 341654
4/16/20201,000,000216766.160420.153625.Ung ho MS 2020.Covid 19
4/16/20201,000,000338788.160420.151108.UNG HO BE LUONG GIA KIET MS 2020.087-160420-15:11:07 338788
4/16/20201,000,000MBVCB386598602.ung ho MS 2020.087 (be Luong Gia Kiet).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/20201,000,000MBVCB386597759.ung ho MS 2020.085 (Chi Hien o Ha Tinh).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/20201,000,000305321.160420.144942.UNG HO MS 2020.COVID 19
4/16/20201,000,000500749.160420.132401.Ung ho be Luong Gia Kiet MS 2020.087 FT20107142227346
4/16/20201,000,000MBVCB386492317.Ung ho be Luong Gia Kiet.CT tu 0611001934094 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/20201,000,000199887.160420.121948.UNG HO BE LUONG GIA KIET, ME NGUYEN THI HONG THAM
4/16/20201,000,000100702.160420.115608.MS 2020.087 ung ho Luong gia kiet
4/16/20201,000,000784536.160420.112948.IBFT MS 2020.087 ung ho be LGK
4/16/20201,000,000MBVCB386397605.Ung ho be Luong Gia Kiet MS 2020.087. so dt 0938142417.CT tu 0181003537528 DO THI HUYEN TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/20201,000,000MBVCB386333018.MS 2020.087.CT tu 0491001687080 LE THACH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/20201,000,000MBVCB.386311460.Ung ho MS 2020.085 (chi Hien o Ha Tinh).CT tu 0281000143508 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/16/20201,000,000Sender:01202021.DD:160420.SHGD:10000889.BO:LAI XUAN THANH.995220041651588 UNG HO MS 2020.087
4/16/20201,000,000989287.160420.090534.QT CK UNG HO MS 2020087 BE LUONG GIA KIET
4/16/20201,000,000Sender:01310012.DD:160420.SHGD:10006948.BO:LE VAN DAI.UNG HO MS 2020.087 UNG HO BE LUONG GIA KIET
4/16/20201,000,000471801.160420.084837.Ung ho be be luong gia kiet ms 2020087
4/16/20201,000,000977219.160420.084612.Ung ho Luong Gia Kiet MS2020.087
4/16/20201,000,000707231.160420.081738.ms 2020087 be LUONG GIA KIET CHUC CON MANH KHOE TUOI VUI VA TAN HUONG CUOC SONG VUI VE CUA TRE THO.
4/16/20201,000,000376472.160420.080247.MS 2020.087 goi chau GIA KIET mong chau mau manh khoe FT20107810831997
4/16/20201,000,000372774.160420.073638.UNG HO MS 2020.087 CHAU LUONG GIA KIET FT20107902580209
4/16/20201,000,000MBVCB386219551.ung ho be luong gia kiet.CT tu 0341000033352 PHAM THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/20201,000,000302260.160420.071628.MS 2020.087 (UNG HO BE LUONG GIA KIET)-160420-07:16:27 302260
4/16/20201,000,000MBVCB386217313.Ung ho MS 2020.087 ( be Luong Gia Kiet).CT tu 0011000529086 PHAM THI VINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/20201,000,000370343.160420.071312.UNG HO MS 2020087 UNG HO BE LUONG GIA KIET FT20107431497764
4/16/20201,000,000180509.160420.064902.Ung ho MS2020.087(ung ho be Luong Gia Kiet)
4/16/20201,000,000MBVCB386206222.ung ho MS 2020.087 (Ung ho be Luong Gia Kiet).CT tu 0151000165767 HO THANH HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/20201,000,000IBVCB.1604200164639001.PHAM THI MAI HOA.Ung ho be gia Kiet ms 2020087
4/16/20201,000,000464062.160420.054206.MS 2020087 ung ho be Luong Gia Kiet
4/16/20201,500,000110659.160420.151241.Ung ho MS 2020.Covid19
4/16/20202,000,000403308.160420.114734.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS2020087
4/16/20202,000,000MBVCB386330115.2020.087 ung ho be Luong Gia Kiet.CT tu 0071001013306 TRAN THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/16/20202,000,000Sender:79201001.DD:160420.SHGD:10001595.BO:LE THI TRANG.LE THI TRANG CT UNG HO BE LUONG GIA KIET
4/16/20202,000,000181211.160420.074117.ung ho MS2020.087 (ung ho ho be Luong Gia Kiet)
4/16/20202,000,000301723.160420.064121.UNG HO MS 2020.087 ( UNG HO BE LUONG GIA KIET)-160420-06:41:21 301723
4/16/20202,000,000180143.160420.055950.MS 2020.087 Ung Ho Be LUong GIa KIet
4/16/20203,000,000Sender:01204001.DD:160420.SHGD:11444201.BO:DO THI THU GIANG 0989860487.PHAM THU HUONG UNGHO BE LUONG GIA KIET, MS: 2020.087
4/17/202010,000811068.170420.064255.ung ho ms 2020.covid19
4/17/202020,000MBVCB387493532.ung ho ma so 2020.088(be nguyen tien minh).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/17/202050,000184460.170420.100147.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020088
4/17/202050,000032954.170420.095024.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020 088 be Nguyen Tien Minh
4/17/202050,000IBVCB.1704200946087002.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.088 (be Nguyen Tien Minh)
4/17/202050,000VCBPAY387084334.Ung ho be Nguyen Tien Minh .PHAM THI HANH CT den BAO VIETNAMNET.0011002643148
4/17/202050,000MBVCB387036378.MS 2020.088 (NguyenTien Minh).CT tu 0181003470016 HO MINH TANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/17/202050,000028991.170420.073721.ung ho be Nguyen Tien Minh que Thanh Hoa
4/17/2020100,000724307.160420.223721.MS 2020087 Ung ho Luong Gia Kiet FT20108529199827
4/17/2020100,000MBVCB.387687634.MS 2020.088 (be Nguyen Tien Minh).CT tu 0071001129968 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/17/2020100,000MBVCB.387685970.MS 2020.087 (Giup be Luong Gia Kiet).CT tu 0071001129968 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/17/2020100,000183013.170420.201719.ung ho Luong Gia Kiet MS: 2020 087
4/17/2020100,000747696.170420.184325.5372354886 Chuyen qua MoMo ung ho MS 2020088
4/17/2020100,000584179.170420.181232.ung ho MS 2020 088 chau Nguyen Tien Minh
4/17/2020100,000004144.170420.172338.ung ho MS 2020.Covid
4/17/2020100,000966950.170420.164355.ung ho ms 2020.088 FT20108370009011
4/17/2020100,000476686.170420.150438.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN VAN TAP chuyen khoan ung ho chau Nguyen Tien Minh
4/17/2020100,000900634.170420.144536.Ung ho ms 2020 covid 2019 FT20108785317689
4/17/2020100,000MBVCB.387346965.Be Luong Gia Kiet, MS 2020.087.CT tu 0541001639340 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/17/2020100,000683117.170420.143650.ung ho. MS 2020.088 ung ho be Nguyen Tien Minh
4/17/2020100,000Sender:01202021.DD:170420.SHGD:10003490.BO:TRAN VAN PHONG.995220041755038 CHUYEN TIEN UNG HO MS 2020.088
4/17/2020100,000324893.170420.115342.ung ho be nguyen tieu minh
4/17/2020100,000139282.170420.114249.ISL20200417114230148-ung ho MS2020.088
4/17/2020100,000MBVCB.387157497.MS 2020.088 ( ung ho be Nguyen Tien Minh) .CT tu 0011004172276 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/17/2020100,000MBVCB387137280.Ung ho MS 2020088 chau Nguyen Tien Minh.CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/17/2020100,000549822.170420.102254.Chuyen tien ung ho be Nguyen Tien Minh MS 2020.088
4/17/2020100,000IBVCB.1704200253659002.TRAN THI THANH HUYEN.UNG HO MS 2020.088 (Ung ho be Nguyen Tien Minh)
4/17/2020100,000MBVCB387108117.Ung ho MS 2020.Covid19.CT tu 0141000712935 NGUYEN VAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/17/2020100,000MBVCB387106408.ung ho chau Nguyen Tien Minh.CT tu 0011000474014 BUI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/17/2020100,000790695.170420.094613.Ung ho MS 2020 covid19 FT20108346703576
4/17/2020100,000317568.170420.092303.MS 2020.087 (UNG HO BE LUONG GIA KIET)
4/17/2020100,000576793.170420.091808.Ung ho MS 2020 087 ung ho be Luong Gia Kiet
4/17/2020100,000776037.170420.090907.Ung ho MS 2020.088 be Nguyen Tien Minh FT20108607077793
4/17/2020100,000Sender:01310005.DD:170420.SHGD:10005154.BO:LE DUONG KHAN.MS 2020.087
4/17/2020100,000Sender:01310005.DD:170420.SHGD:10004152.BO:NGUYEN CAM LINH.UNG HO MS 2020087 LUONG GIA KIET
4/17/2020100,000061434.170420.083824.ung ho MS 2020 088
4/17/2020100,000479164.170420.083111.Ung ho be Luong Gia Kiet. MS 2020.087
4/17/2020100,000502048.170420.082903.Ung ho be Nguyen Tien Minh MS 2020088
4/17/2020100,000468945.170420.081052.Ung ho MS 2020.088
4/17/2020100,000468538.170420.080958.Ung ho MS 2020.087
4/17/2020100,000569915.170420.080909.ng h MS 2020088 ng h b Nguyn Tin Minh
4/17/2020100,000468169.170420.080913.Ung ho MS 2020.086
4/17/2020100,000461825.170420.075357.Chuyen tien MS 2020.088
4/17/2020100,000MBVCB.387018129.chua benh.CT tu 0021000278857 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/17/2020100,000MBVCB387013093.ung ho chau Nguyen Tien Minh, MS 2020.088.CT tu 0081000967647 DUONG XUAN DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/17/2020100,000022447.170420.055507.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020088
4/17/2020100,000238632.170420.045339.ung ho ms 2020.covid19
4/17/2020100,000MBVCB386989878.Ung ho MS 2020.Covid19.CT tu 0721000623993 BUI MANH TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/17/2020100,000MBVCB386976726.ung ho ms 2020.085 ( c hien, ha tinh).CT tu 0991000046874 TRINH THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/17/2020150,000Sender:79310001.DD:170420.SHGD:10018072.BO:NGUYEN THI HUE.UNG HO MS 2020.087 (UNG HO BE LUONG GIA KIET)
4/17/2020150,000329585.170420.101437.200417000011059 ung ho MS 2020.088 Ung ho be Nguyen Tien Minh ZP5M8SS1K04M
4/17/2020150,000570542.170420.081755.MS 2020 088 UNG HO BE NGUYEN TIEN MINH
4/17/2020200,000MBVCB.386963283.MS 2020.087 (Ung ho be Luong Gia Kiet).CT tu 0071001199405 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/17/2020200,000562686.160420.230500.Ung ho ms2020covid19
4/17/2020200,000381566.160420.225607.Ung ho MS 2020.087 - be Luong Gia Kiet
4/17/2020200,000417480.160420.223227.Ung ho Ms 2020.087 Be Luong Gia Kiet
4/17/2020200,000903781.170420.213340.Ung ho MS 2020.088 ung ho be nguyen tien minh
4/17/2020200,000701646.170420.210727.Ung ho MS2020 087 Luong Gia Kiet
4/17/2020200,000065481.170420.205259.Ms 2020 088 FT20109481313107
4/17/2020200,000IBVCB.1704200070577001.NGUYEN VAN DUNG.Ung ho MS 2020.087
4/17/2020200,000615517.170420.185404.Ung ho MS 2020 Covid 19
4/17/2020200,000828412.170420.184249.MS 2020.088 UNG HO BE NGUYEN TIEN MINH
4/17/2020200,000978505.170420.180011.Ung ho MS 2020.087 Ung ho be Luong Gia Kiet
4/17/2020200,000MBVCB387491477.MS 2020.088 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0021000445840 TRAN VAN BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/17/2020200,000960780.170420.163300.MS 2020.087 ung ho be Gia Kiet FT20108901153124
4/17/2020200,000MBVCB387451310.ung ho MS2020088 - be Nguyen Tien Minh con chi Le Thi Hien.CT tu 0071005719548 TU ANH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/17/2020200,000480871.170420.155310.Vietcombank 0011002643148 MS 2020087 ung ho be Luong Gia Kiet
4/17/2020200,000Sender:01310012.DD:170420.SHGD:10019818.BO:PHAN VAN HAI.MS 2020.088 UNG HO BE NGUYEN TIENMINH NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
4/17/2020200,000846751.170420.150943.Ung ho MS 2020.088 ung ho be Nguyen Tien Minh
4/17/2020200,000MBVCB387368941.ung ho MS 2020.Covid19.CT tu 0491000187163 PHAM THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/17/2020200,000Sender:79307005.DD:170420.SHGD:10013790.BO:NGO VIET TUAN.IBUNG HO MS 2020.088 BE NGUYEN TIEN MINH
4/17/2020200,000334627.170420.141825.MS 2020 088 ung ho be Nguyen Tien Minh
4/17/2020200,000IBVCB.1704200335131001.BUI THI NGOC HOANH.MS 2020 087 Ung ho be Luong Gia Kiet
4/17/2020200,000Sender:79310001.DD:170420.SHGD:10016252.BO:DO THI QUY SANG.MS 2020.088 UNG HO BE NGUYEN TIEN MINH
4/17/2020200,000Sender:79310001.DD:170420.SHGD:10015836.BO:DOAN DANG MINH PHUONG.UNG HO MS 2020.088 UNG HOBE NGUYEN TIEN MINH
4/17/2020200,000284524.170420.135424.Ung ho MS2020 Covid19
4/17/2020200,000MBVCB387302167.MS 2020.087 ( ung ho be Luong Gia Kiet ).CT tu 0511000419651 HUYNH PHAN QUANG NHUT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/17/2020200,000271566.170420.124337.MS 2020 088 Ung ho be NGUYEN TIEN MINH
4/17/2020200,000702637.170420.121211.UNG HO MS 2020.088 (Be NGUYEN MINH TIEN).
4/17/2020200,000375892.170420.111355.Vietcombank 0011002643148 MS 2020088 ung ho chau Nguyen Tien Minh
4/17/2020200,000591708.170420.111220.ms 2020088 ung ho chau nguyen tien minh co huong 0913165832
4/17/2020200,000816618.170420.104500.Ung ho be Nguyen Tien Minh MS 2020.088 FT20108121636208
4/17/2020200,000168103.170420.103456.Ung ho ma so 2020088 chau nguyen tien minh
4/17/2020200,000857342.170420.102419.ung ho ms 2020.088 Nguyen minh tien
4/17/2020200,000145652.170420.101216.ung ho MS 2020.088(ung ho be Nguyen tien Minh
4/17/2020200,000847767.170420.100443.Ung ho MS 2020.Covid19
4/17/2020200,000854519.170420.095042.IBFT uh ms2020.088 be nguyen tien minh
4/17/2020200,000IBVCB.1704200216391003.TRAN THANH THAO LOAN My Tho, Tien Giang Ung ho Ma so 2020.084_ Chi Lo Thi Thanh o Son La
4/17/2020200,000IBVCB.1704200936503001.NGUYEN THI TUYET THANH.Ung ho MS 2020.082 (anh Hoang Van Tuan)
4/17/2020200,000Sender:01310001.DD:170420.SHGD:10004179.BO:DOAN KHAC HOANG.UNG HO MS 2020.087
4/17/2020200,000Sender:01310001.DD:170420.SHGD:10004104.BO:DO KIEU TRINH.UNG HO MS 2020.063 BE THIEN NGOC
4/17/2020200,000Sender:01310012.DD:170420.SHGD:10006369.BO:LUU THI THU TRANG.UNG HO MS2020.088
4/17/2020200,000782751.170420.092617.Ung ho MS 2020.088 Ung ho be Nguyen TIen Minh FT20108027002656
4/17/2020200,000Sender:79310001.DD:170420.SHGD:10004060.BO:DO KIEU TRINH.UNG HO MS 2020.068 BE VUONG QUANGHUY
4/17/2020200,000778617.170420.091530.Ung ho MS 2020088 be nguyen tien minh FT20108865303540
4/17/2020200,000MBVCB387069206.MS 2020.088.CT tu 0451001681930 NGUYEN VAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/17/2020200,000007538.170420.090154.Ung ho MS 2020 087 be Luong Gia Kiet
4/17/2020200,000492506.170420.085452.MS 2020.088
4/17/2020200,000178547.170420.084307.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020088- Nguyen Tien Minh
4/17/2020200,000IBVCB.1704200568031001.DUONG VAN THANH.Ung ho MS 2020. Covid 19
4/17/2020200,000762496.170420.082750.Ung ho MS 2020.087 FT20108528366598
4/17/2020200,000Sender:01321001.DD:170420.SHGD:10000247.BO:DIEP TRUONG LAM.UNG HO MS 2020 088 UNG HO BE NGUYEN TIEN MINH TINH THANH HOA
4/17/2020200,000Sender:01321001.DD:170420.SHGD:10000246.BO:DIEP TRUONG LAM.UNG HO MS 2020 087 UNG HO BE LUONG GIA KIET TINH VINH LONG
4/17/2020200,000IBVCB.1704200519307001.DUONG THAT DUNG.MS 2020.088
4/17/2020200,000243502.170420.080652.ung ho MS 2020.088 (Ung ho be Nguyen Tien Minh)
4/17/2020200,000448512.170420.070146.ung ho be Nguyen Tien Minh MS 2020.088
4/17/2020200,000240251.170420.065605.ung ho ms2020.covid19
4/17/2020200,000018525.170420.065421.ung ho MS 2020 covid19
4/17/2020200,000446728.170420.065126.Ung ho MS 2020.088 Ung ho be Nguyen Tien Minh
4/17/2020200,000441160.170420.055601.MS 200.88
4/17/2020200,000MBVCB386977444.Ung ho?MS 2020.087?(Ung ho be Luong Gia Kiet).CT tu 0461000621243 NGUYEN TUAN KIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/17/2020200,000799085.170420.000249.MS 2020.087 Ung ho be Luong Gia Kiet
4/17/2020300,000217807.160420.234307.ms 2020.087 ung ho be luong gia kiet
4/17/2020300,000230360.170420.215523.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 088 ung ho be nguyen tien minh
4/17/2020300,000802284.170420.174623.ung ho MS 2020.088 be Nguyen Tien Minh
4/17/2020300,000IBVCB.1704200342653004.NGUYEN THI THU HANG.Ung ho MS 2020. Covid19
4/17/2020300,000Sender:79307005.DD:170420.SHGD:10012088.BO:NGUYEN XUAN QUYNH.IBUNG HO MS 2020.088 UNG HO BE NGUYEN TIEN MINH
4/17/2020300,000839987.170420.121331.Ung ho MS 2020.088 be Nguyen Tien Minh
4/17/2020300,000465531.170420.120654.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Dang Thi Thu Trang ung ho be Luong Gia Kiet MS 2
4/17/2020300,000MBVCB387084200.MS 2020.088( ung ho be Nguyen Minh Tien ).CT tu 0031001091068 LE HOANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/17/2020300,000MBVCB387076261.MS 2020.088 (ung ho be Nguyen Tien Minh).CT tu 0461000517745 DUONG THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/17/2020300,000141137.170420.091409.UNG HO MS 2020.087 (UNG HO BE LUONG GIA KIET)
4/17/2020300,000180323.170420.090844.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020088 nguyen tien minh
4/17/2020300,000830412.170420.083644.Cho chi hien co con trai ung thu
4/17/2020300,000MBVCB.387036538.thay tuy cho con .CT tu 0071000747113 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/17/2020300,000MBVCB387021756.Ung ho MS 2020.Covid 19.CT tu 0031000136579 VU VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/17/2020300,000MBVCB386998178.MS 2020.088.CT tu 0371000474375 DO HAI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/17/2020300,000MBVCB386992884.ung ho MS 2020.088 (be Nguyen Tien Minh).CT tu 0181003605376 LUONG NGOC VAN DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/17/2020300,000IBVCB.1704200166113001.PHAN HUY CHUNG.Ung ho MS 2020.Covid19
4/17/2020350,000916358.170420.151402.Ung ho MS 2020.Covid19 FT20108028739074
4/17/2020400,000252221.170420.092545.UH GDINH PHI LONG MS 2020 081
4/17/2020400,000MBVCB386992502.ung ho Ms 2020.088(ung ho be nguyen tien minh).CT tu 0531002312712 LE THI MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/17/2020500,000369268.160420.234618.UNG HO MS 2020.087-160420-23:46:17 369268
4/17/2020500,000MBVCB386966300.Ung ho MS 2020.087 (Ung ho be Luong Gia Kiet).CT tu 0421000401145 NGUYEN DINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/17/2020500,000796201.160420.232701.Ung ho MS 2020.087
4/17/2020500,000IBVCB.1604200746003005.NGUYEN TRUONG KHOI.Ung ho MS 2020.Covid19
4/17/2020500,000888130.170420.205319.MS 2020.087 Ung ho be Luong Gia Kiet
4/17/2020500,000MBVCB387629931.MS 2020.088?(Ung ho be Nguyen Tien Minh).CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/17/2020500,000MBVCB387628877.MS 2020.087?(Ung ho be Luong Gia Kiet).CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/17/2020500,000012585.170420.200435.MS 2020.087 ung ho be Luong Gia Kiet
4/17/2020500,000007788.170420.183342.MoMoT0909381549T5372318766T970436TUng ho MS 2020Covid19
4/17/2020500,000984966.170420.171843.Kien lam ung ho ms 2020.088 FT20108301203269
4/17/2020500,000975673.170420.165951.Ung ho ms2020.085 FT20108721335885
4/17/2020500,000MBVCB.387470469.ms 2020.088 be Nguyen Tien Minh.CT tu 0011000417331 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/17/2020500,000MBVCB.387468822.ms 2020.085 chi Hien Ha Tinh.CT tu 0011000417331 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/17/2020500,000397110.170420.162258.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020087 ung ho be Luong Gia Kiet
4/17/2020500,000MBVCB387408553.MS 2020.087 (Ung ho be Luong Gia Kiet) - Chuc be mau khoe.CT tu 0431000123459 NGUYEN MINH CANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/17/2020500,000410926.170420.154148.UNG HO MS 2020.088 (UNG HO BE NGUYEN TIEN MINH)-170420-15:41:20 410926
4/17/2020500,000381361.170420.150453.Ung ho ms 2020 088 be Nguyen Tien Minh
4/17/2020500,000IBVCB.1704200560025002.LE THANH TUAN.Ung ho MS 2020.088 (be Nguyen Tien Minh)
4/17/2020500,000978003.170420.143835.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020Covid 19
4/17/2020500,000669855.170420.141543.Chuyen tien ung ho MS 2020.086 chi Hoa o Phu Tho
4/17/2020500,000MBVCB387325054.Ung ho MS 2020.087 (Ung ho be Luong Gia Kiet).CT tu 0421000415473 LAM NGOC AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/17/2020500,000Sender:01310001.DD:170420.SHGD:10014811.BO:NGUYEN THI MAI DUNG.UNG HO MS 2020.COVID19
4/17/2020500,000278943.170420.125826.MS 2020 088 Ung ho Nguyen Tien Minh
4/17/2020500,000532645.170420.115429.Ung ho MS 2020.088 ung ho be Nguyen Tien Minh
4/17/2020500,000Sender:01359001.DD:170420.SHGD:10000495.BO:DAO THIEN TRI.BCIN:FT2010858055:UNG HO MS 2020.088 (UNG HO BE NGUYEN TIEN MINH)
4/17/2020500,000MBVCB387160334.ung ho MS 2020088. chau Nguyen Minh Tien.CT tu 0121000808943 MAI THI KIM SA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/17/2020500,000262229.170420.103610.ung ho MS.2020.087 (ung ho be LUONG GIA KIET)
4/17/2020500,000805554.170420.101951.Ung ho MS 2020.covid19 FT20108476107061
4/17/2020500,000804258.170420.101655.Ung ho MS 2020.086 ung ho chi Hoa o Phu Tho FT20108107913290
4/17/2020500,000803776.170420.101536.Ung ho MS 2020.087 Be Luong Gia Kiet FT20108160580682
4/17/2020500,000IBVCB.1704201008651001.NGUYEN THI LAN PHUONG.ung ho MS 2020.088 Ung ho be Nguyen Tien Minh
4/17/2020500,000254502.170420.094140.giup be Luong Gia Kiet
4/17/2020500,000Sender:79314013.DD:170420.SHGD:10000124.BO:NGUYEN ANH TU.UNG HO MS 2020.083( UNG HO BE HUYNH THANH HUNG)
4/17/2020500,000786084.170420.093501.Ung ho be Nguyen Minh Tien MS 2020.088 FT20108263981882
4/17/2020500,000515967.170420.093245.ung ho MS2020.087 BE Luong Gia Kiet
4/17/2020500,000443452.170420.091417.Ung ho MS 2020.088
4/17/2020500,000502147.170420.091147.UNG HO MS 2020.088 BE NGUYEN TIEN MINH
4/17/2020500,000IBVCB.1704200958369003.TRAN THI MINH HANG.MS2020.088 (UNG HO BE NGUYEN TIEN MINH)
4/17/2020500,000Sender:01310005.DD:170420.SHGD:10006489.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.088 BE NGUYEN TIEN MINH
4/17/2020500,000376537.170420.090341.UNG HO 2020.088 BE NGUYEN TIEN MINH.-170420-09:03:41 376537
4/17/2020500,000773849.170420.090307.cao bich quan tphcm ung ho be nguyen tien minh FT20108060021811
4/17/2020500,000IBVCB.1704200522685001.TRUONG DINH TUNG.Ung ho MS 2020.088 (Ung ho be Nguyen Tien Minh)Chuyen khoan: Bao VIETNAMNET
4/17/2020500,000606891.170420.085339.ung ho ms20200888 ung ho be nguyen tien minh
4/17/2020500,000Sender:79334001.DD:170420.SHGD:10000659.BO:NGUYEN HUU HOP0512011.UNGHO 2020.088 BE TIEN MINH (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
4/17/2020500,000IBPS/SE:79303008.DD:170420.SH:10001211.BO:PHAM QUANG TUAN.2020.088
4/17/2020500,000MBVCB387041192.ung ho ms 2020088.CT tu 0021000394676 BUI THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/17/2020500,000Sender:79201001.DD:170420.SHGD:10000624.BO:PHAM THI HONG HA.UNG HO MS 2020.COVID19
4/17/2020500,000Sender:79307005.DD:170420.SHGD:10000668.BO:TANG LE MY HANH.IBUNG HO MS 2020.087 ( UNG HO BE LUONG GIA KIET)
4/17/2020500,000MBVCB387032644.?ung ho?MS 2020.088?(Ung ho be Nguyen Tien Minh).CT tu 0071003057091 TRAN NGUYEN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/17/2020500,000IBVCB.1704200734115001.NGO THI VAN ANH.Ung ho ma MS 2020.088 be nguyen tien minh
4/17/2020500,000IBVCB.1704200739383001.HUYNH THI THU THUY.UNG HO BE LUONG GIA KIET MS 2020.087
4/17/2020500,000745952.170420.060356.MS 2020088 ung ho be Nguyen Tien Minh FT20108790306999
4/17/2020500,000745601.170420.055023.MS 2020.088 UNG HO BE NGUYEN TIEN MINH FT20108636908000
4/17/2020500,000MBVCB.386992824.giup do 2020.088.CT tu 0081000149854 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/17/2020500,000370672.170420.054118.MS 2020. 088( UNG HO BE NGUYEN MINH TIEN)-170420-05:41:18 370672
4/17/2020500,000IBVCB.1704200244315002.TRAN THAI MY LINH.ung ho MS 2020.087 Ung ho be Luong Gia Kiet
4/17/2020600,000IBVCB.1704200959325001.NGUYEN THI HOA.MS2020.088 UNG HO BE NGUYEN MINH TIEN
4/17/2020650,000MBVCB.387021595.Can thay tuy.CT tu 0231000613400 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/17/2020700,000IBVCB.1704200539237001.DO THI KIM PHUONG.ung ho MS 2020.088 be Nguyen Tien Minh
4/17/2020700,000949844.170420.071546.Vietcombank 0011002643148 ung ho be nguyen Tien Minh MS 2020088
4/17/20201,000,000IBVCB.1604200856311002.Minh Dong Da MS 2020.087 ung ho be Luong Gia Kiet
4/17/20201,000,000752444.160420.224453.MS 2020 087
4/17/20201,000,000MBVCB387604723.MS 2020.088 ung ho chau Nguyen Tien Minh.CT tu 0101000282244 PHAN VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/17/20201,000,000860362.170420.195148.ung ho MS 2020.088 be Nguyen Tien Minh
4/17/20201,000,000PHAM QUOC HUYQUYEN GOP UNG HO MS 2020085,2020087
4/17/20201,000,000MBVCB.387380265.Ung ho MS 2020.Covid19.CT tu 0251001294749 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/17/20201,000,000842325.170420.122039.Ung ho MS 2020.088. UNG HO BE NGUYEN TIEN MINH FT20108405522205
4/17/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI NOP TIEN UNG HO MS 2020.086 (CHI HOA O PHU THO)
4/17/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI NOP TIEN UNG HO MS 2020.085 (CHI LIEN O HA TINH)
4/17/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI NOP TIEN UNG HO MS 2020.087 (UNG HO BE LUONG GIA KIET)
4/17/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI NOP TIEN UNG HO MS 2020.088 (UNG HO BE NGUYEN TIEN MINH)
4/17/20201,000,000579615.170420.110836.ms2020088 nguyen tien minh
4/17/20201,000,000MBVCB387172613.Ung ho MS 2020.Covid19.CT tu 0091000568631 TANG HONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/17/20201,000,000384167.170420.102913.UNG HO MS 2020.COVID19-170420-10:29:12 384167
4/17/20201,000,000IBVCB.1704200047463001.NGUYEN THI THANH THUY.Giup chau Nguyen Tien Minh MS 2020.088
4/17/20201,000,000772413.170420.085903.Ung ho MS 2020.Covid19 FT20108329475314
4/17/20201,000,000682715.170420.085231.ung ho MS 2020088 NguyenTien Minh
4/17/20201,000,000257816.170420.083751.ung ho chau nguyen tien minh MS 2020.088
4/17/20201,000,000848160.170420.083420.UNG HO MS.2020 COVID19
4/17/20201,000,000MBVCB387041864.ung ho?MS 2020.088?(Ung ho be Nguyen Tien Minh).CT tu 0381000546885 LE THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/17/20201,000,000762679.170420.082827.Ma So 2020.088. Good lucky so much. FT20108528369685
4/17/20201,000,000051387.170420.082322.Ung ho MS 2020 Covid19
4/17/20201,000,000315274.170420.074050.200417000003268 Ung ho MS 2020. Covid19 ZP5M8SS1HM5S
4/17/20201,000,000MBVCB386996997.ung ho be Nguyen Tien Minh thon Hoang Giang-Thanh Hoa.CT tu 0281000250480 TRAM HO TUONG MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/17/20201,000,000MBVCB386975717.MS 2020.087 (ung ho be Luong Gia Kiet).CT tu 0331000447109 TA XUAN CANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/17/20202,000,000IBVCB.1704200611715001.DCD HCMC 2020.078 (ung ho gia dinh chi Hang)
4/17/20202,000,000IBVCB.1704200190159001.NGUYEN DUC MAU.Ung ho MS 2020.Covid19 ./.
4/17/20202,000,000MBVCB387123793.Ung ho MS 2020.088 (Ung ho be Nguyen Tien Minh).CT tu 0371003921557 PHAM HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/17/20202,000,000Sender:01310005.DD:170420.SHGD:10005493.BO:LE HONG THANG.UNG HO MS 2020.COVID 19
4/17/20202,000,000080412.170420.080412.Ung ho be Nguyen Tien Minh
4/17/20202,000,000020646.170420.070609.Ung ho 2020 088 Ng Tien Minh
4/17/20202,000,000240028.170420.064746.Tong Luan Ung ho MS 2020.Covid19
4/17/20203,000,000Sender:79310001.DD:170420.SHGD:10021472.BO:CTCP TV XD NL TAI TAO GREENASIA.CTCP TV XD NL TAI TAO GREENASIA UNG HO MS 2020.086( CHI HOA O PHU THO)
4/17/20203,000,000MBVCB387184935.Giao Nguyen ung hon MS 2020.088( UH be Nguyen Minh Tien).CT tu 0071001701630 PHAM HOANG TRIEU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/17/20205,000,000230943.170420.192331.ung ho MS 2020.088(Ung ho be Nguyen Tien Minh thay tuy)
4/17/20205,000,000178843.170420.084708.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020088 ung ho be Ng Tien Minh A Thinh DOng N
4/17/202010,000,000IBVCB.1704200206609001.BUI THI THANH THUY.Cong ty CP Dau tu va Phat trien Nha Ha Noi so 52-Chi nhanh Mien Trung. Ung ho MS 2020.Covid19
4/18/202050,000IBVCB.1804200164115001.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.089 (ba Le Thi Phuong o Ha Tinh)
4/18/202050,000IBVCB.1804200068227001.Nguyen Nhat Minh TTN1, P.TTT, Q.12, HCM Ung ho MS 2020.087 be Luong Gia Kiet
4/18/2020100,000256851.180420.195807.ung ho. MS 2020.089 ung ho ba Le Thi Phuong o Ha Tinh
4/18/2020100,000523829.180420.191922.MS2020089
4/18/2020100,000023955.180420.161752.MS 2020.088 ung ho be Nguyen Tien Minh
4/18/2020100,000MBVCB388063073.Ung ho MS2020.089 ( ba Le Thi Phuong o Ha Tinh).CT tu 0971000023167 VU THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/18/2020100,000707282.180420.154949.MS 2020 089 ba Le Thi Phuong Ha Tinh
4/18/2020100,000290582.180420.141203.Ung ho MS2020 089 Le Thi Phuong o Ha Tinh
4/18/2020100,000274055.180420.134343.ung ho MS 2020 089 ba Le Thi Phuong o Ha Tinh
4/18/2020100,000207755.180420.115015.Ung ho ma so 2020.089 ba le thi phuong o ha tinh FT20109086047976
4/18/2020100,000389661.180420.100622.MS 2020089 ba le thi phuong o ha tinh
4/18/2020100,000MBVCB387822115.MS 2020089 le thi phuong ha tinh.CT tu 0011004252525 VU THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/18/2020100,000866416.180420.093820.UNG HO MS 2020.089 LE THI PHUONG O HA TINH
4/18/2020100,000264584.180420.092302.Ung ho MS 2020.089
4/18/2020100,000997258.180420.091751.Chuyen tien MS 2020.089
4/18/2020100,000IBVCB.1804200115247001.TRAN THI THANH HUYEN.UNG HO MS 2020.089 (BA LE THI PHUONG O HA TINH)
4/18/2020100,000051974.180420.082156.2020089
4/18/2020100,000257596.180420.080010.MS 2020.089 (ba Le Thi Phuong o Ha Tinh)
4/18/2020100,000MBVCB387743304.ung ho ma so 2020089.CT tu 0251002767937 VO BAO NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/18/2020100,000IBVCB.1804200110465001.PHAM THI MINH DIEP.Ung ho ma MS 2020.089 ba le thi Phuong o Ha tinh
4/18/2020100,000MBVCB387734917.MS 2020.089.CT tu 0191000308336 NGUYEN VAN HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/18/2020100,000942392.180420.054854.ung ho ms 2020.089
4/18/2020140,000MBVCB.387992856.ung ho ma so 2020.089.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/18/2020200,000MBVCB.387693276.MS 2020.081 (gia dinh Phi Long).CT tu 0071001129968 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/18/2020200,000300718.180420.221413.ung ho MS 2020.089 ba Le Thi Phuong o Ha Tinh
4/18/2020200,000IBVCB.1804200723665001.NGUYEN XUAN HIEU.ung ho MS 2020.089 (ba Le Thi Phuong o Ha Tinh)
4/18/2020200,000IBVCB.1804200430897001.NGUYEN XUAN TAM.ung ho MS 2020.088
4/18/2020200,000MBVCB388193912.ung ho MS 2020.085.CT tu 0181003490124 PHAN HUU SINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/18/2020200,000490551.180420.194558.200418000030989 MS 2020.089 ZP5M8TPRGHS0
4/18/2020200,000MBVCB388191369.ung ho MS 2020.089.CT tu 0181003490124 PHAN HUU SINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/18/2020200,000MBVCB.388097510.ung ho :MS 2020.089 ba Le thi Phuong o Ha tinh .CT tu 0071000077320 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/18/2020200,000208348.180420.165017.Ung ho MS 2020.087
4/18/2020200,000IBVCB.1804201043977001.HUA PHUONG DIEM.ung ho MS 2020.088
4/18/2020200,000278941.180420.152739.Ung ho Ms 2020.089 - Ba Le Thi Phuong o Ha Tinh FT20109675627867
4/18/2020200,000275296.180420.151756.MS 2020088 UNG HO BE NGUYEN TIEN MINH. CO HA FT20109801729021
4/18/2020200,000IBVCB.1804200631281002.Le Bich Hoan 65 Tran Hung Dao Hanoi MS 2020.063 be Thien Ngoc
4/18/2020200,000896883.180420.102849.Tran cong long CK ung ho ms 2020089 ba le thi phuong o ha tinh
4/18/2020200,000451422.180420.102817.UNG HO MS 2020.089 ( BA LE THI PHUONG O HA TINH )-180420-10:28:17 451422
4/18/2020200,000MBVCB387837239.ung ho MS 2020.089 (ba Le Thi Phuong o Ha Tinh).CT tu 0331000457524 BUI DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/18/2020200,000IBVCB.1804200354885001.NGUYEN VU VAN VI.MS 2020.088 - ung ho be Nguyen Tien Minh
4/18/2020200,000138021.180420.085253.UH 2020089 ba Le Thi Phuong o Ha Tinh FT20109078209755
4/18/2020200,000259597.180420.083009.Tran Thi Tuyet Nga chuyen tien ung ho MS 2020.089( ba Le Thi Phuong o ha tinh)
4/18/2020200,000124330.180420.075150.Ung ho MS 2020.089 ba Le Thi Phuong - o Ha Tinh FT20109085601506
4/18/2020200,000863405.180420.075008.UH MS 220.089 - Ba Le Thi Phuong o Ha Tinh
4/18/2020200,000952997.180420.072345.Chuyen tien ung ho ba Le Thi Phuong o Ha Tinh
4/18/2020200,000950114.180420.070639.Chuyen tien ung ho ma so 2020.089 ung ho ba Le Thi Phuong o Ha Tinh
4/18/2020200,000439928.180420.070428.UNG HO MS 2020089(UNG HO BA LE THI PHUONG O HA TINH)-180420-07:04:27 439928
4/18/2020200,000023297.180420.070323.ung ho MS 2020079
4/18/2020200,000067797.180420.061912.MS 2020.089 (ba Le Thi Phuong o Ha Tinh)
4/18/2020200,000562219.180420.060342.ung ho MS 2020.089 (ba Le Thi Phuong o Ha Tinh)
4/18/2020300,000436722.170420.223937.UNG HO BE NGUYEN TIEN MINH MS 2020.088-170420-22:39:19 436722
4/18/2020300,000436643.170420.223638.UNG HO BE GIA KIET - MS 2020.087-170420-22:36:14 436643
4/18/2020300,000720790.180420.183513.MS 2020089
4/18/2020300,000MBVCB388154118.ung ho ms 2020.089 ( Le Thi Phuong o Ha Tinh).CT tu 0151000058434 CHAU THANH LIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/18/2020300,000225425.180420.182745.ung ho MS 2020 089
4/18/2020300,000418108.180420.165021.VIETTEL 400300 LIENNH 200418 200418065459551 400201 MS 2020 0888 ung ho be Nguyen Tien Minh
4/18/2020300,000168405.180420.160638.Chuyen tien ung ho MS 2020.088 be Nguyen Tien Minh
4/18/2020300,000166971.180420.160331.Chuyen tien ung ho MS 2020.089 ba Le thi Phuong o Ha tinh.
4/18/2020300,000MBVCB387912351.ung ho ma so 2020.089 (ba Le Thi Phuong o Ha Tinh).CT tu 1012538646 TRAN LINH HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/18/2020300,000632299.180420.114213.Ung ho MS 2020.089 (ba Le Thi Phuong o Ha Tinh)
4/18/2020300,000059463.180420.111923.Chuyen tien ung ho anh Hoang Van Tuan
4/18/2020300,000MBVCB387787814.ung ho MS 2020.089.CT tu 0201000662051 NGUYEN DUY TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/18/2020300,000254284.180420.062118.MS 2020.88 ho tro chau Nguyen Tien Minh
4/18/2020300,000419047.180420.054957.Vietcombank 0011002643148 MS2020089 ung ho ba le thi phuong o ha tinh
4/18/2020400,000IBVCB.1804200309349001.TRAN THANH THAO LOAN My Tho, Tien Giang UH 4Ms 2020.083/ 2020.086/ 2020.089/2020.Covid19 100k
4/18/2020500,000222811.180420.202125.ung ho MS 2020.089 (ba le thi phuong o ha tinh)
4/18/2020500,000MBVCB388202379.ung ho ms 2020.089.CT tu 0251002512091 NGUYEN CHI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/18/2020500,000MBVCB388076296.ung ho: MS 2020.089.CT tu 0021001350688 LE TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/18/2020500,000050315.180420.160718.MoMoT0903862728T5379750564T970436TUng ho be Luong Gia Kiet MS 202087
4/18/2020500,000IBVCB.1804200402723004.LE QUY DUY AN.A Long ung ho MS 2020.087 (Ung ho be Luong Gia Kiet)
4/18/2020500,000287909.180420.131500.Ung ho be LUONG GIA KIET
4/18/2020500,000869514.180420.104836.Ung ho MS 2020.088
4/18/2020500,000869471.180420.104724.Ung ho MS 2020.089
4/18/2020500,000IBVCB.1804200155289001.NGUYEN PHUONG PHI.ung ho MS 2020.087 (Ung ho be Luong Gia Kiet)
4/18/2020500,000IBVCB.1804200077513002.HOANG THI KIM DUNG.MS2020.088( NGUYEN TIEN MINH)
4/18/2020500,000874734.180420.093720.Ung ho MS 2020.089 - ba Le Thi Phuong o Ha Tinh
4/18/2020500,000IBVCB.1804200707799003.NGUYEN THI KIM THUY.Gui MS 2020.089 (ba Le Thi Phuong o Ha Tinh)
4/18/2020500,000264882.180420.092552.ung ho MS 2020. covid19
4/18/2020500,000240584.180420.092501.MS 2020089 BA LE THI PHUONG O HA TINH
4/18/2020500,000IBVCB.1804200457167002.HO THI CUC.Ho tro ba le thi phuong
4/18/2020500,000990291.180420.090457.Chuyen tien choco le thi phuong hatinh
4/18/2020500,000443553.180420.084743.UNG HO MS 2020.089 ( BA LE THI PHUONG O HA TINH)-180420-08:47:42 443553
4/18/2020500,000IBVCB.1804200040037001.HO THANH THAO.Ung ho MS2020.082 ung ho Hoang Van Tuan
4/18/2020500,000958028.180420.074509.MS 2020.089
4/18/2020500,000MBVCB387749242.ung ho ma so 2020.089 ( ba Le Thi Phuong Ha Tinh).CT tu 0371003701500 TRAN THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/18/2020500,000IBVCB.1804200808781004.NGUYEN QUOC QUYEN.Ung ho MS 2020.088
4/18/2020500,000IBVCB.1804200454285002.NGUYEN QUOC QUYEN.Ung ho MS 2020.089
4/18/2020500,000021102.180420.005429.le ba phuc ung ho ms 2020.088 ung ho be nguyen tien minh
4/18/2020500,000MBVCB387715170.MS 2020.087.CT tu 0071003501586 DAO THANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/18/20201,000,000MBVCB387914378.ung ho MS 2020.089 (ba Le Thi Phuong o Ha Tinh).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/18/20201,000,000508471.180420.082058.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020089 ba LE THI PHUONG o HA TINH
4/18/20201,000,000MBVCB.387760583.ung ho MS 2020.085 (chi Hien o Ha Tinh).CT tu 0021000856437 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/18/20201,000,000504943.180420.040010.Vietcombank 0011002643148 HO MINH LONG chuyen khoan ung hoMS 2020088Ung ho be Nguyen Tien Minh
4/18/20201,000,000IBVCB.1804200046255001.NGUYEN QUOC CUONG.Ung ho chau Nguyen Tien Minh. MS 2020.088
4/18/20201,300,000190216.180420.110601.Vu Thi Minh Ung ho be Luong Gia Kiet FT20109038905508
4/18/20202,000,000MBVCB387837752.2020.089 ba Le Thi Phuong o Ha Tinh.CT tu 0071001013306 TRAN THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/18/20202,000,000MBVCB387742509.Ung ho be Luong Gia Kiet.CT tu 0111000319807 THACH THAO VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/18/20203,000,000947803.180420.065132.Chuyen tien ung ho ma so 2020.089 ba Le Thi Phuong o Ha Tinh
4/19/202050,000MBVCB388747069.MS 2020.087 ( ung ho be Luong Gia Kiet).CT tu 0341007094567 VU THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/19/202050,000549478.190420.182736.ung ho MS 2020.090 be Tran Quoc Hoang
4/19/202050,000IBVCB.1904200475571001.TRAN THI THANH HUYEN.UNG HO MS 2020.090 (UNG HO BE TRAN QUOC HOANG)
4/19/202050,000332581.190420.070205.Chuyen tien
4/19/2020100,000409606.180420.222801.ung ho anh Hoang Van Tuan FT20111706938981
4/19/2020100,000MBVCB388749645.MS 2020.081 (ung ho gia dinh Phi Long).CT tu 0341007094567 VU THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/19/2020100,000457381.190420.210015.Ung Ho MS 2020 090
4/19/2020100,000IBVCB.1904200402787002.NGUYEN THI NGOC TRAM.Ung ho MS 2020.090 ung ho be Tran Quoc Hoang qua bao vietnamnet
4/19/2020100,000IBVCB.1904200661899003.NGUYEN THI DAO.2020.087ung ho luong Gia Kiet
4/19/2020100,000IBVCB.1904201040763002.NGUYEN THI DAO.2020.085 ung ho chi Hien o Ha Tinh
4/19/2020100,000IBVCB.1904201000731001.LUU THI NGOC HUYEN.Ung ho MS 2020.076 QUACH KHA HAN. Chuc mau het benh cam on Vietnamnet
4/19/2020100,000MBVCB388602748.UH MS2020.087.CT tu 0371000415787 DO MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/19/2020100,000MBVCB388448799.uh .ms 2020.089 ba Le Thi Phuong o Ha Tinh..CT tu 0481000699107 PHAN THI DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/19/2020100,000MBVCB388384537.MS 2020.090?.CT tu 0351000622105 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/19/2020100,000MBVCB388370672.ms 2020.090. .CT tu 0541001602186 NGUYEN ANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/19/2020200,000409287.180420.222628.Ung ho MS 2020.089 ba Le Thi Phuong o Ha Tinh FT20111203934584
4/19/2020200,000IBVCB.1904200738873001.DINH DUC HOANG.ung ho MS 2020.090 - Ung ho be Tran Quoc Hoang
4/19/2020200,000338686.190420.214454.Ung ho MS 2020.082 (anh Hoang Van Tuan)
4/19/2020200,000338496.190420.214247.ung ho ms 2020.085 (chi Hien o Ha Tinh)
4/19/2020200,000MBVCB388741534.MS 2020.090 (Ung ho be Tran Quoc Hoang), chuc con khoe manh, binh an.CT tu 0061000973018 NGUYEN TRINH DUC HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/19/2020200,000MBVCB.388739362.MS 2020.090 (be Tran Quoc Hoang).CT tu 0071001496668 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/19/2020200,000MBVCB.388716737.Ms 2020.090-Ung ho be Tran Quoc Hoang.CT tu 0071000916944 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/19/2020200,000618348.190420.192850.ung ho cho Hoang Van Tuan ms 2020082 FT20111801102505
4/19/2020200,000337809.190420.172056.Ung ho MS 2020 088 ung ho be Nguyen Tien Minh
4/19/2020200,000IBVCB.1904200652379001.NGUYEN THI HONG HAI.MS2020.090 - UNG HO BE TRAN QUOC HOANG
4/19/2020200,000MBVCB.388558081.MS 2020.090 Tran Quoc Hoang.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/19/2020200,000545245.190420.151434.MS 2020.090 FT20111426726918
4/19/2020200,000762973.190420.141443.Ung ho MS 2020 087 Ung ho be Luong Gia Kiet
4/19/2020200,000744241.190420.085905.Ung ho MS 2020 090 ung ho be Tran Quoc Hoang
4/19/2020200,000MBVCB388361351.MS 2020.090 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/19/2020200,000743359.190420.084111.ung ho ms 2020 090 be Tran Quoc Hoang
4/19/2020200,000354162.190420.083918.ung ho ms 2020.090 ung ho be tran quoc hoang.
4/19/2020200,000494107.190420.080131.UNG HO MS 2020.089 LE THI PHUONG O HA TINH-190420-08:01:29 494107
4/19/2020200,000885849.190420.074003.Ms 2020 090 ung ho be tran quoc hoang
4/19/2020200,000821815.190420.065242.MS 2020.090unghotranquochoan
4/19/2020200,000MBVCB388318555.ung ho MS 2020.089.CT tu 0071000763263 PHAM THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/19/2020300,000189865.180420.231440.Ung ho MS 2020.089 - Le thi Phuong, Ha Tinh
4/19/2020300,000MBVCB.388735198.benh.CT tu 0071001230554 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/19/2020300,000MBVCB.388734522.benh.CT tu 0071001230554 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/19/2020300,000MBVCB.388733930.benh.CT tu 0071001230554 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/19/2020300,000MBVCB.388733285.benh.CT tu 0071001230554 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/19/2020300,000MBVCB.388732633.benh.CT tu 0071001230554 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/19/2020300,000MBVCB.388732114.benh.CT tu 0071001230554 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/19/2020300,000MBVCB.388731525.benh.CT tu 0071001230554 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/19/2020300,000MBVCB.388730960.benh.CT tu 0071001230554 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/19/2020300,000MBVCB.388730449.benh.CT tu 0071001230554 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/19/2020300,000MBVCB.388729944.benh.CT tu 0071001230554 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/19/2020300,000MBVCB.388729232.benh.CT tu 0071001230554 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/19/2020300,000MBVCB.388728521.benh.CT tu 0071001230554 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/19/2020300,000MBVCB.388727875.benh.CT tu 0071001230554 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/19/2020300,000MBVCB.388727326.benh.CT tu 0071001230554 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/19/2020300,000MBVCB.388726700.benh.CT tu 0071001230554 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/19/2020300,000MBVCB.388726008.benh.CT tu 0071001230554 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/19/2020300,000MBVCB.388725348.benh.CT tu 0071001230554 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/19/2020300,000MBVCB.388723913.benh.CT tu 0071001230554 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/19/2020300,000MBVCB388696641.giup do ma so: 2020.090(be Tran Quoc Hoang).A Di Da Phat.CT tu 0071003225516 HUYNH HONG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/19/2020300,000434334.190420.071135.MS 2020.090 ung ho be Tran Quoc Hoang FT20111424696390
4/19/2020300,000821705.190420.064640.Ung ho ?MS 2020.090 be TRAN QUOC HOANG
4/19/2020500,000MBVCB.388756753.giup do 2020.090.CT tu 0081000149854 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/19/2020500,000MBVCB.388756554.giup do 2020.089.CT tu 0081000149854 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/19/2020500,000MBVCB388749069.MS 2020.090 .CT tu 0261000279399 TRAN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/19/2020500,000MBVCB388733237.ung ho MS 2030.090 (ung ho be Tran Quoc Hoang).CT tu 0081000120012 LUONG VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/19/2020500,000MBVCB.388724736.nguoi ngheo.CT tu 0071001230554 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/19/2020500,000633570.190420.202543.Ung ho MS 2020.090 Ung ho be Tran Quoc Hoang FT20111820220467
4/19/2020500,000MBVCB388588618.ung ho MS 2020.090 tran quoc hoang.CT tu 0531008889999 PHAM DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/19/2020500,000IBVCB.1904200102129002.LUONG CHI CONG.Ung ho MS 2020.089
4/19/2020500,000IBVCB.1904200908703001.MS 2020.090 chi Ha Thi An (hoac anh Tran Thien Bao) MS 2020.090
4/19/2020500,000132152.190420.072720.UnG HO MS 2020.086 ( CHI HOA O PHU THO)
4/19/20201,000,000MBVCB.388716959.uhms2020.085,084,083,082,081 ms 200.000vnd.CT tu 0081000106656 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/19/20202,000,000571485.190420.092406.MS 2020090 Ung ho be tran quoc hoang
4/19/20202,500,000IBVCB.1904200309731002.NGUYEN NGOC NGA.Ung ho be NG TIEN MINH (MS 2020.088)
4/19/20205,000,000IBVCB.1904200108319002.LE HOANG YEN.UNG HO MS 2020.089 BA LE THI PHUONG O HA TINH
4/20/202050,000IBVCB.2004200978379001.TRAN THI THANH HUYEN.UNG HO MS 2020.091 (Ung ho be Tran Quang Thien)
4/20/202050,000Sender:01310005.DD:200420.SHGD:10004481.BO:TRAN THI DIEM HUONG.DIEM HUONG O HCM UNG HO MS2020.087 BE LUONG GIA KIET
4/20/202050,000IBVCB.2004200174979004.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.091(be Tran Quang Thien)
4/20/202050,000IBVCB.2004200875831003.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.090 (be Tran Quoc Hoang)
4/20/2020100,000MBVCB388773581.bac tam chuyen tien giup do chau luong gia kiet ms 2020087.CT tu 0341000033352 PHAM THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/20/2020100,000206690.190420.223105.ms 2020.090 ( ung ho be Tran Quoc Hoang)
4/20/2020100,000907502.200420.214925.ung ho ms 2020 090
4/20/2020100,000940420.200420.204556.TTTPhuong ung ho Ms2020.091
4/20/2020100,000MBVCB389469014.ung ho Tran Quoc Hoang - MS 2020.090.CT tu 0181001131662 BUI THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/20/2020100,000MBVCB389384878.chi Hien Ha Tinh MS 2020085.CT tu 0091000383961 DANG VAN LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/20/2020100,000840594.200420.144348.Ung ho MS 2020.091 Ung ho be Tran Quang Thien FT20111000591699
4/20/2020100,000379923.200420.143826.Ung ho MS2020 091 be Tran Quang Thien
4/20/2020100,000IBVCB.2004201035949001.HUYNH THI PHUONG THAO.Ung ho MS2020.089 ( Ba Le Thi Phuong o Ha Tinh)
4/20/2020100,000Sender:01323001.DD:200420.SHGD:10000567.BO:NGUYEN THANH TUNG.UNG HO BE TRAN QUANGT THIEN MS2020/091
4/20/2020100,000771967.200420.102325.Ung ho MS 2020.089
4/20/2020100,000133893.200420.095018.ung ho MS 2020091 chau tran quang thien
4/20/2020100,000126293.200420.094234.ung ho MS 2020091 chau tran quang thien
4/20/2020100,000727843.200420.093557.Ung ho ms 2020.087, be luong gia kiet FT20111890856400
4/20/2020100,000726849.200420.093352.Ung ho ms 2020.091 FT20111876756983
4/20/2020100,000173382.200420.083149.Vietcombank 0011002643148 TRUONG THI HONG TUOI chuyen khoan ung ho ma so2020 090 be Tran Quoc Hoang
4/20/2020100,000MBVCB388854769.2020 beTran quocHoang.CT tu 0121001848180 LAM DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/20/2020100,000501704.200420.081430.ung hoMS 2020090
4/20/2020100,000563841.200420.080025.MinhUyen-QuangMinh ung ho em Tran Quang Thien MS 2020-091
4/20/2020100,000015161.200420.055055.MS 2020 91 ung ho be Tran Quang Thien
4/20/2020100,000500325.200420.054801.2020091 ung ho be Tran Quang Thien
4/20/2020100,000MBVCB388806125.ung ho ma so: 2020.088 (ung ho be Nguyen Tien Minh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/20/2020200,000MBVCB388778915.ung ho MS 2020.090 - be Tran Quoc Hoang.CT tu 0011002434539 NGUYEN HONG DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/20/2020200,000412866.190420.224721.Suong Mobifone Ung ho be Tran Quoc Hoang Ms 2020090
4/20/2020200,000625637.190420.223537.Chuyen tien ung ho be Tran Quoc Hoang tinh Dak Nong
4/20/2020200,000MBVCB389529459.MS 2020.091 ung ho be tran quang thien.CT tu 0491000038839 NGUYEN LE SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/20/2020200,000MBVCB389509172.ung ho MS 2020.091 ( Ung ho be Tran Quang Thien).CT tu 0071001083061 NGUYEN TAM HOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/20/2020200,000530071.200420.185809.TRAN THI THUY QUYNH UH MS2020091
4/20/2020200,000MBVCB.389167581.MS 2020.087_be Luong Gia Kiet.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/20/2020200,000MBVCB.389166276.MS 2020.091_be Tran Quang Thien.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/20/2020200,000247615.200420.114320.Ung ho MS 2020.Covid19
4/20/2020200,000MBVCB389026829.MS 2020.091 chuc con mau khoe.CT tu 0081000703038 TRAN TUNG PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/20/2020200,000Sender:01310001.DD:200420.SHGD:10013225.BO:TRAN THI HUONG TRA.MS 2020.090 UNG HO BE TRANQUOC HOANG
4/20/2020200,000Sender:01310001.DD:200420.SHGD:10013885.BO:VU THI THANH HUYEN.GIUP MS 2020.091 BE TRAN QUANG THIEN
4/20/2020200,000Sender:79305001.DD:200420.SHGD:10002078.BO:TRAN VINH TRUNG.MS 2020 091 TRAN QUANG THIEN
4/20/2020200,000Sender:01310005.DD:200420.SHGD:10010399.BO:PHAN VAN HAI.MS 2020.090 UNG HO BE TRAN QUOCHOANG NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
4/20/2020200,000Sender:01310005.DD:200420.SHGD:10006710.BO:PHAN VAN HAI.MS 2020.089 UNG HO BA LE THI PHUONG NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
4/20/2020200,000Sender:79310001.DD:200420.SHGD:10001887.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2020 083. BE HUYNH THANH TUNG
4/20/2020200,000Sender:01310001.DD:200420.SHGD:10000527.BO:PHAN VAN HAI.MS 2020.087 UNG HO BE LUONG GIAKIET NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
4/20/2020200,000IBVCB.2004200925373002.DUONG THAT DUNG.MS 2020.091
4/20/2020200,000484070.200420.070223.MS 2020.090
4/20/2020200,000590105.200420.054624.Vietcombank 0011002643148 MS 2020091 ung ho be Tran Quang Thien
4/20/2020200,000674374.200420.001146.MS 2020.079 FT20111735172570
4/20/2020200,000674220.200420.001026.MS 2020.085 FT20111333907952
4/20/2020250,000MBVCB.389566494.benh ung thu hach.CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/20/2020300,000MBVCB388781991.Ung ho be Tran Quoc Hoang - MS 2020.090.CT tu 0081001217177 VO THI TRUC THY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/20/2020300,000IBVCB.2004200888361001.PHAM THI ANH NGA.Ung ho MS2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan
4/20/2020300,000MBVCB.389263579.kho khan.CT tu 0201000567883 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/20/2020300,000889898.200420.140217.ung ho MS2020.091 ung ho be Tran Quang Thien
4/20/2020300,000556783.200420.130219.UNG HO MS 2020.087( UNG HO BE LUONG GIA KIET)-200420-13:02:17 556783
4/20/2020300,000848577.200420.122933.ung ho MS 2020.091 Ung ho be Tran Quang Thien
4/20/2020300,000551434.200420.114827.MS 2020088( UNG HO BE NGUYEN TIEN MINH)-200420-11:48:26 551434
4/20/2020300,000738875.200420.093949.Chuyen tien ung ho ms 2020.090 be tran quoc hoang
4/20/2020300,000IBVCB.2004200195479002.PHAM NGOC TUNG.Ung ho MS 2020.091 (Ung ho be Tran Quang Thien)
4/20/2020400,000IBVCB.2004200669449001.HO THI DIEP.ung ho MS 2020.090 (Ung ho be Tran Quoc Hoang) chi Ha Thi An (hoac anh Tran Thien Bao),dthoai: 0347220954; dia chi: Thon 6, xa Tam Thang, huyen Cu
4/20/2020500,000746978.200420.210532.BAC LE VAN VAN UNG HO CHAU TRAN QUANG THIEN MA SO 2020 091
4/20/2020500,000IBVCB.2004200192045001.DO TRAN VIET ANH.Ms 2020.087 ung ho be luong gia kiet
4/20/2020500,000996701.200420.163134.Chuyen tien ung ho MS 2020.091 be Tran Quang Thien
4/20/2020500,000MBVCB389092909.UNG HO MS 2020.087 (UNG HO BE LUONG GIA KIET).CT tu 0431000031249 PHAN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/20/2020500,000812312.200420.112112.ung ho MS2020.087 Luong Gia Kiet
4/20/2020500,000810967.200420.111809.ung ho MS2020.091 Tran Quang Thien
4/20/2020500,000Sender:79310001.DD:200420.SHGD:10014744.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.091 BE TRANQUANG THIEN
4/20/2020500,000IBVCB.2004200796399002.HO THI CUC.Ung ho be tran quang thien
4/20/2020500,000IBPS/SE:79202002.DD:200420.SH:10001864.BO:TRAN TRONG LUU.995220042053000 - CHUYEN TIEN
4/20/2020500,000IBVCB.2004200338157001.DO THI THUY DUONG.Ung ho MS 2020.090 (ung ho be Tran Quoc Hoang)
4/20/2020500,000Sender:79303003.DD:200420.SHGD:10002758.BO:NGUYEN DINH THUY.MS 2020.089 BA LE THI PHUONG HA TINH
4/20/2020500,000Sender:01307001.DD:200420.SHGD:10003142.BO:HO KIM OANH.IBUNG HO MS 2020089 ( BA LE THI PHUONG O HA TINH )
4/20/2020500,000IBVCB.2004200981177001.TRAN THI HONG THANH.Ms 2020-091 ung ho be tran quang thien
4/20/2020500,000688657.200420.071743.MS 2020.091 ung ho be Tran quang thien FT20111291704366
4/20/2020500,000528780.200420.071644.UNG HO EM THIEN MS 2020.091-200420-07:16:43 528780
4/20/2020500,000686345.200420.064835.Ung ho MS 2020.089 ba Le Thi Phuong o Ha Tinh FT20111696256869
4/20/2020500,000IBVCB.2004200680315001.NGUYEN QUOC QUYEN.Ung ho MS.2020.091
4/20/20201,000,000MBVCB389274584.ung ho MS 2020.091(ung ho be Tran Quang Thien).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/20/20201,000,000TRUONG THI CAM BINH UNG HO MM2020.088(BE NGUYEN TIEN MINH)
4/20/20201,000,000Sender:01202001.DD:200420.SHGD:10007571.BO:PHAN THI THUAN.UNG HO MS2020087 BE LUONG GIA KIET
4/20/20201,000,000199357.200420.142056.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TRAN THI THU PHUOC ung ho MS 2020090
4/20/20201,000,000805136.200420.134026.Unghoanhhoangvantuan FT20111552307624
4/20/20201,000,000Sender:01604001.DD:200420.SHGD:10001277.BO:NGUYEN THI XUAN HUONG.UNG HO MS 2020.087UNG HOBE LUONG G IA KIET CHARGEDETAILS OUR
4/20/20201,000,000Sender:01604003.DD:200420.SHGD:10001061.BO:NGUYEN THI XUAN HUONG.UNG HO 2020.088UNG HO BENGUYEN TIE N MINH CHARGEDETAILS OUR
4/20/20201,000,000Sender:01310001.DD:200420.SHGD:10013908.BO:TRAN VINH.UNG HO MS 2020.091 ( BE TRAN QUANG THIEN )
4/20/20201,000,000Sender:01310005.DD:200420.SHGD:10013299.BO:VU THI MAI HONG.UNG HO MA SO 2020.090, HO BE TRAN QUOC HOANG
4/20/20202,000,000129552.200420.120714.Ung ho MS 2020.089 (Ba Le Thi Phuong o Ha Tinh
4/20/20202,000,000823184.200420.103913.Ung ho MS 2020 085 cho chi Hien Ha Tinh

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

 
NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
11-04-2020 06:35:29500,000CT DEN:010206021498 Ung ho anh Hoang Van Tuan
11-04-2020 06:38:51500,000Ung ho MS 2020.082(Ung ho em Hoang Van Tuan) Le Dinh Quang DD 0903785602
11-04-2020 06:43:36200,000CT DEN:010223019130 MS 2020.082 Ung ho chau Hoang Van Tuan
11-04-2020 06:48:56500,000Ung ho MS 2020.082 (ung ho anh Hoang Van Tuan)
11-04-2020 06:50:33200,000CT DEN:010223769104 Chuyen tien ung ho MS 2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan
11-04-2020 06:50:411,000,000CT DEN:010206656161 MS 2020.082 goi em hoang van tuan minh em mau het binh FT20102265894465
11-04-2020 06:53:32100,000CT DEN:010206024004 Ung ho anh Hoang Van Tuan
11-04-2020 06:59:58200,000CT DEN:010206500719 Ung ho anh Hoang Van Tuan chuc a som binh phuc
11-04-2020 07:08:331,000,000BUI THI KIM THUY Chuyen tien ung ho maMS 2020.082 (Ung ho anh Hoang Van Tuan)
11-04-2020 07:15:42100,000CT DEN:010207154356 MS2020082 ung ho Hoang Van Tuan
11-04-2020 07:19:03300,000Trinh Thi Minh Kieu ung ho MS 2020.082 ung ho anh HoangVan Tuan
11-04-2020 07:25:05500,000ung ho MS 2020.082 ung ho em Hoang Van Tuan
11-04-2020 07:27:5750,000CT DEN:010207154541 ung ho Hoang Van Tuan
11-04-2020 07:30:34200,000MS 2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan
11-04-2020 07:32:50500,000TRAN THI HOANG CHAU Chuyen tien
11-04-2020 07:33:37200,000CT DEN:010207003246 MS 2020.082 UNG HO ANH HOANG VAN TUAN 110420 07 33 35 003246
11-04-2020 07:35:501,000,000CT DEN:010200136295 5313146127 Chuyen qua MoMo MS 2020082 ung ho anh Hoang Van Tuan
11-04-2020 07:40:02200,000DINH THI PHUC ung ho MS 2020.082
11-04-2020 07:54:38200,000CT DEN:074953950659 Vietinbank 114000161718 VO THI THU HONG chuyen khoan ung ho ma so 2020.082 ung ho anh Hoang van Tua
11-04-2020 07:54:42500,000CT DEN:010200003195 MBVCB.382878324.609854.Ung ho MS 2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan .CT tu 0071003268693 VO TIEN DU
11-04-2020 07:55:30100,000Trinh Ba Hai chuyen tien ung ho  hoang van tuan
11-04-2020 08:01:27200,000CT DEN:010208664848 Chuyen cho anh tuan bi tai nan khi tinh nguyen chong dich FT20102126908277
11-04-2020 08:06:14300,000CT DEN:010208047441 Ung ho MS 2020 082 ung ho anh Hoang Van Tuan
11-04-2020 08:10:321,000,000MS 2020.082 ung ho Hoang Van Tuan
11-04-2020 08:12:24500,000ung ho MS 2020. 082
11-04-2020 08:18:0150,000CT DEN:010200005729 MBVCB.382889992.612669.ung ho Hoang Van Tuan MS 2020.082.CT tu 0611001502403 DOAN THI LAN toi 1140
11-04-2020 08:27:13500,000NGO THI HAU Chuyen tien
11-04-2020 08:27:501,000,000CT DEN:010200006983 MBVCB.382895471.614052.ung ho Hoang Van Tuan con trai cua co Lien o Hai Duong bi tai nan.CT tu 0
11-04-2020 08:33:411,000,000MS 2020.082
11-04-2020 08:34:351,000,000CT DEN:010208672491 ung ho MS 2020082 anh Hoan Anh Tuan FT20102689555089
11-04-2020 08:35:39100,000MS 2020.082
11-04-2020 08:42:1650,000CT DEN:010208674720 MS 2020.082 ung ho anh hoang van tuan FT20102204066055
11-04-2020 08:49:27500,000Pham Van Hinh chuyen tien
11-04-2020 08:50:28500,000CT DEN:010208078197 Ung ho MS 2020 082 ung ho anh Hoang Van Tuan
11-04-2020 08:51:41300,000CT DEN:084651200316 Vietinbank 114000161718 TRAN TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho anh Hoang Van Tuan MS 2020 .082
11-04-2020 08:53:251,000,000chuyen tien MS 2020.082
11-04-2020 08:54:05100,000CT DEN:010201806829 MS 2020 082 ung ho Hoang Van Tuan
11-04-2020 08:54:51500,000Den Hoang Van Tuan 25 T Chi Linh; Hai Duong
11-04-2020 08:59:36200,000MS2020.082
11-04-2020 09:05:54500,000Truong Thi Thanh Huong ung ho MS 2020.082 (ung ho anh hoang van tuan)
11-04-2020 09:07:51200,000CT DEN:010202431785 IBFT 2020.082 ung ho anh hoang van tuan
11-04-2020 09:15:23100,000CT DEN:010209686205 Ms2020.082 ung ho A. Hoang Van Tuan FT20102700104743
11-04-2020 09:21:50100,000CT DEN:091702335790 Vietinbank 114000161718 LE THI THANH THUY chuyen khoan
11-04-2020 09:25:21200,000ung ho MS2020082 Hoang Van Tuan
11-04-2020 09:26:18300,000CT DEN:010200016464 MBVCB.382935163.624481. MS 2020.082 ung ho anh hoang van tuan .CT tu 0921000720715 HUYNH CHI HUNG
11-04-2020 09:30:06500,000Nguyen Quang Tuyen chuyen tien  ms2020082
11-04-2020 09:32:10100,000CT DEN:010202825402 Chuyen tien ungho
11-04-2020 09:50:07300,000Ung ho MS2020.082 ( ung ho a Hoang Van Tuan )
11-04-2020 09:57:21100,000Nguyen Thi Hien chuyen tien ung ho em Hoang Van Tuan ( hai duong)
11-04-2020 10:00:42500,000MS 2020.082 (ung ho anh Hoang Van Tuan)
11-04-2020 10:08:19200,000Phung Thi Tram Anh chuyen tien ung ho MS 2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan
11-04-2020 10:11:561,500,000Nguyen Thi Dieu Trang chuyen tien UNG HO HOANG VAN TUAN MS 2020082
11-04-2020 10:14:57200,000CT DEN:010210013690 GIUPHOANGVANTUAN 110420 10 14 55 013690
11-04-2020 10:16:31500,000CT DEN:010210712115 MS2020. 082 hoang van tuan FT20102284443934
11-04-2020 10:17:43200,000NGUYEN THI MEN Chuyen tien ung ho Ms 2020.082 ( Hoang van Tuan)
11-04-2020 10:19:101,000,000CT DEN:110053045862 MS 2020082 ung ho anh hoang van tuan
11-04-2020 10:24:48500,000CT DEN:010203853347 Chuyen tien ung ho Hoang Van Tuan
11-04-2020 10:25:33500,000CT DEN:010210716243 MS 2020.082 FT20102411247403
11-04-2020 10:28:14150,000ung hoMS 2020.079(Ung ho be Ha Vy)
11-04-2020 10:29:48100,000ung hoMS 2020.082(Ung ho anh Hoang Van Tuan)
11-04-2020 10:29:50300,000CT DEN:010210168279 UnghoHoangtuanAnh
11-04-2020 10:30:44300,000CT DEN:010210718675 MS 2020082 Ung ho anh Hoang Van Tuan Tp Chi Linh tinh Hai Duong FT20102180273211
11-04-2020 10:34:43200,000CT DEN:010200030256 MBVCB.382989984.639612.ung ho MS2020.082 ung ho anh hoang van tuan.CT tu 0071001116396 LE VAN DUNG t
11-04-2020 10:46:04300,000CT DEN:010210725455 Ung ho MS 2020.082 Ung ho Hoang Van Tuan FT20102784212289
11-04-2020 10:48:44100,000CT DEN:010210726696 Ung ho chau Hoang Van Tuan FT20102657579147
11-04-2020 10:53:31300,000CT DEN:010210188956 Giup do ban Hoang Van Tuan Mong ban mau vuot qua hoan nan
11-04-2020 10:54:13500,000Ung ho anh Hoang Van Tuan; TP Chi Linh; Hai Duong
11-04-2020 10:56:45200,000CT DEN:010210656182 MS 2020.082 Ung ho anh Hoang Van Tuan
11-04-2020 11:03:16300,000CT DEN:010204872922 ung ho MS 2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan
11-04-2020 11:09:5350,000ung ho Hoang Van Tuan
11-04-2020 11:12:25300,000HOANG THI MINH THUY Chuyen tien
11-04-2020 11:13:40500,000CT DEN:010204877718 Chuyen tien ung ho ma so MS 2020.082 anh Hoang Anh Tuan
11-04-2020 11:23:05200,000CT DEN:010204218798 Ung ho MS 2020082 anh Hoang Van Tuan
11-04-2020 11:28:5550,000LPT ung ho MS 2020082 Ung ho anh Hoang Van Tuan
11-04-2020 11:39:36100,000Ung ho MS 2020.082 anh Hoang Van Tuan
11-04-2020 11:49:52300,000CT DEN:010204893731 Chuyen tien ung ho anh hoang van tuan MS 2020.082
11-04-2020 12:07:39100,000Dang Xuan Mai ung ho anh hoang van tuan
11-04-2020 12:14:10100,000CT DEN:010212170548 MS 2020.082 ung ho anh Hoang van Tuan
11-04-2020 12:16:56200,000ung ho MS 2020.082 (ung ho anh Hoang Van Tuan)
11-04-2020 12:19:331,000,000MS 2020.082 ung ho anh hoang van tuan
11-04-2020 12:20:09200,000chuyen bao VietNamnet ung ho em Hoang Van Tuan
11-04-2020 12:20:22200,000ung ho ms 2020.082 hoang van tuan
11-04-2020 12:33:55500,000CT DEN:010205911255 Chuyen tien g ho ma so 2020.082
11-04-2020 12:36:39500,000Vu Thi Hue chuyen tien ung ho cho hoang van tuan ms2020.082
11-04-2020 12:46:19500,000ung ho hoang van tuan
11-04-2020 12:47:1030,000CT DEN:010212264732 MS 2020 082 ung ho Hoang Van Tuan
11-04-2020 12:53:28200,000MS 2020.082 (Ung ho Anh HOANG VAN TUAN)
11-04-2020 13:04:5750,000ung ho MS 2020.082
11-04-2020 13:07:2250,000MS 2020.082 (Ung ho anh Hoang Van Tuan)
11-04-2020 13:26:15100,000CT DEN:010206260566 MS 2020.082
11-04-2020 13:51:12100,000ung ho MS 2020.082 (Ung ho anh Hoang Van Tuan)
11-04-2020 13:59:14200,000CT DEN:010213796703 Ung ho MS 2020.082 Ung ho anh Hoang Van Tuan FT20102784575080
11-04-2020 14:04:00100,000Nguyen Thi Trang chuyen khoan bao vietnamnet MS 2020.082(ung ho anh Hoang Van Tuan)
11-04-2020 14:22:1550,000CT DEN:010214316637 Chuyen tien tu MBBankplus
11-04-2020 14:23:491,000,000Nguyen thi huong ung ho ms 2020.082 ( ung ho anh hoang van tuan )
11-04-2020 14:24:05500,000Tien ung ho anh HOANG VAN TUAN (MS 2020.082)
11-04-2020 14:27:14500,000NGUYEN THI LAN Chuyen tien ung ho ms 2020.082 ( ung ho anh hoang van tuan )
11-04-2020 14:35:32600,000ung ho MS 2020.082( ung ho anh Hoang van Tuan)
11-04-2020 15:06:20500,000CT DEN:010215821062 Ung ho anh Hoang Van Tuan FT20102377801420
11-04-2020 15:12:38200,000ung hoMS 2020.082(Ung ho anh Hoang Van Tuan)
11-04-2020 15:28:44100,000NGUYEN THI HONG HANH Chuyen tien
11-04-2020 15:36:18500,000CT DEN:153113222689 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 NGO THI DUYEN Baoviet Nhan tho Hai Duong Ck cho Ho
11-04-2020 15:47:13200,000CT DEN:010208982839 Chuyen tien ho tro ma so 2020.081 anh Phi Long
11-04-2020 15:54:361,000,000Nguyen Van Duc chuyen tien ung ho Hoang Van Tuan MS 2020.082
11-04-2020 16:25:56500,000UNG HO GD E HOANG ANH TUAN 25T HAI DUONG
11-04-2020 16:44:24200,000CT DEN:010200091729 MBVCB.383240680.707028.MS 2020.082 ung ho a hoang van tuan .CT tu 0291002373507 NGUYEN THI HOAI TRA
11-04-2020 16:57:17200,000CT DEN:010209013469 MS2020.082 ung hoHoang Van Tuan
11-04-2020 18:08:18500,000CT DEN:010218893070 UNG HO MS2020 082 UNG HO ANH HOANG VAN TUAN FT20102417156261
11-04-2020 18:54:181,000,000Ung ho chau Tran Chau Phi Long
11-04-2020 19:11:30200,000Le Duc Hung ung ho MS 2020.082 ( ung ho anh Hoang Van Tuan )
11-04-2020 19:33:55550,000ung ho ms 2020.081 ( ung ho gia dinh Phi Long)
11-04-2020 19:49:38500,000CT DEN:010219569139 Ung ho anh hoang van tuan
11-04-2020 19:50:27250,000CT DEN:010200020413 MBVCB.383361002.738295.MS 2020.082.CT tu 0081001257275 NGUYEN THI THE toi 114000161718 BAO VIETNAMNE
11-04-2020 19:52:29300,000ung ho anh hoang van tuan
11-04-2020 20:20:37100,000CT DEN:010200024755 MBVCB.383380061.743038.MS 2020.082 Ung ho anh Hoang Van Tuan .CT tu 0421000498019 TRAN DUC HUY toi
11-04-2020 20:21:00200,000CT DEN:010213608979 ung ho anh hoang van tuan MS 2020.082
11-04-2020 20:51:22500,000Ms 2020082; ung ho Anh Hoang Van Tuan
11-04-2020 21:03:19200,000ung ho MS 2020.081
11-04-2020 21:23:54500,000Pham Thi Thuy Nga chuyen tien ung ho anh Tuan Ms 2020.082 . Cau mong anh mau binh phuc
11-04-2020 21:33:46500,000CT DEN:010200034356 MBVCB.383422185.753563.ung ho MS 2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan .CT tu 0011004351768 NGUYEN DIN
11-04-2020 21:53:44100,000CT DEN:010221055026 UNG HO MS2020.082 UNG HO ANH HOANG VAN TUAN 110420 21 53 11 055026
11-04-2020 21:56:30500,000CT DEN:215157240303 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 MS 2020.082 ung ho Hoang Van Tuan
11-04-2020 22:09:4430,000Ung ho MS2020081 gia dinh Phi Long
11-04-2020 22:11:1420,000Ung ho be Vy MS 2020079
11-04-2020 22:13:4420,000Ung ho gia dinh chi Hang MS2020078
11-04-2020 22:17:2320,000ung ho MS 2020077 be Nguyen Nhu My
12-04-2020 00:29:40500,000CT DEN:010222971295 Ung ho MS 2020.082 Hoang Van Thuan FT20104786333724; thoi gian GD:11/04/2020 22:46:01
12-04-2020 06:34:48500,000CT DEN:010300047412 MBVCB.383494284.767967.MS2020.083 ung ho be huynh Thanh Hung .CT tu 0281000497742 NGUYEN DINH THANG
12-04-2020 07:30:22500,000CT DEN:010307995187 Ung ho MS 2020.083 be Huynh Thanh Hung FT20104935292395
12-04-2020 08:29:16500,000Nguyen Hong Quan ung ho MS 2020.082 Hoang Anh Tuan
12-04-2020 08:54:08200,000Ban Do khanh Nam ung ho anh Huynh thanh Hung ma so 2020083
12-04-2020 09:12:561,000,000ung ho MS 2020.083 ( chau Huynh Thanh Hung )
12-04-2020 09:15:54100,000CT DEN:010309065847 ung ho be huynh thanh hung
12-04-2020 09:27:23200,000Nguyen Ngoc Tinh chuyen tien ung ho MS 2020 082 (anh Hoang Van Tuan)
12-04-2020 12:28:13500,000CT DEN:120053121214 UNG HO MS2020082 UNG HO ANH HOANG VAN TUAN
12-04-2020 12:38:07200,000CT DEN:412214809599 MS 2020.083 Ung ho be Huynh Thanh Hung thu
12-04-2020 12:59:03300,000co Huong Ha Giang ung ho chau Hoang Van Tuan
12-04-2020 13:05:341,000,000ung ho a Hoang van Tuan ma so 2020082
12-04-2020 14:20:40300,000MS 2020082 UNG HO ANH HOANG VAN TUAN
12-04-2020 14:25:52100,000LPT ung ho MS 2020083 Ung ho be Huynh Thanh Hung
12-04-2020 14:46:311,000,000CT DEN:010314093593 ung ho MS 2020.083 ung ho be huynh thanh hung FT20104065050861
12-04-2020 15:30:111,000,000CT DEN:010315105266 Ung ho MS 2020.083 be Huynh Thanh Hung FT20104663900399
12-04-2020 16:28:101,000,000Anh Toan Dong Nai ung ho ms 2020 083 Huynh Thanh Hung
12-04-2020 17:25:5150,000CT DEN:010310517774 IBFT ung ho MS 2020.082 Hoang Van Tuan
12-04-2020 20:51:49500,000LAM VAN DAT Chuyen tien ung ho MS 2020.081
13-04-2020 07:50:42500,000Ung ho MS 2020.084 (Lo Thi Thanh)Le Dinh Quang DD 0903785602
13-04-2020 08:40:28500,000ung ho MS 2020.084 ( chi Lo thi Thanh )
13-04-2020 09:36:3820,000UNG HO 4MS: 2020.081, 2020.082 , 2020.083, 2020.084
13-04-2020 10:58:33200,000Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020083 be Huynh Thanh Hung
13-04-2020 11:34:091,000,000So GD goc: 10003062 Ung ho MS 2020082 Hoang Van Tuan
13-04-2020 12:57:4750,000LPT ung ho MS 2020084 chi Lo Thi Thanh
13-04-2020 13:07:49200,000So GD goc: 10001761 MS 2020084  Lo Thi Thanh
13-04-2020 14:00:18400,000So GD goc: 995220041356921 995220041356921 - MS 2020.083 UNG HO BE HUYNH THANH HUNG
13-04-2020 14:06:58100,000Ung ho MS 2020.084 (chi Lo Thi Thanh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.
13-04-2020 14:35:191,000,000TRUONG NGOC DIEM UNG HO MS 2020.083 (UNG HO BE HUYNH THANH HUNG)
13-04-2020 15:00:02200,000Vinh Son ung ho gia dinh Phi Long MS 2020.081
13-04-2020 15:14:291,000,000CT DEN:010415130894 UNG HO ANH HOANG VAN TUAN MS 2020.082 130420 15 14 26 130894
13-04-2020 15:18:401,000,000Ung ho gia dinh Phi Long MS 2020.081
13-04-2020 15:43:29100,000So GD goc: 995220041358757 995220041358757 - ung ho chau hoangTuan
13-04-2020 16:34:22500,000CT DEN:010409965594 Ung ho MS 2020.082 ung ho anh Hoang Van Tuan
13-04-2020 17:49:20300,000CT DEN:010400071842 MBVCB.384500445.015323.ung ho MS 2020 082 Hoang Van Tuan.CT tu 0071001607518 NGUYEN THI THUY LINH to
13-04-2020 18:01:50400,000So GD goc: 10006557 Ms 2020.082
13-04-2020 18:02:09100,000So GD goc: 10000612 UNG HO MS2020082ANH HOANG VAN TUAN
14-04-2020 03:23:48100,000CT DEN:010500018253 MBVCB.384717260.066817.CK BAOVIETNAMNET ung ho MS 2020.082 ung ho anh HOANG VAN TUAN .CT tu 058100
14-04-2020 06:10:03200,000CT DEN:010506726743 ung ho MS 2020.085 chi Hien o Ha Tinh
14-04-2020 06:31:52500,000Ung ho MS 2020.085(Chi Hien o Ha Tinh) Le Dinh Quang DD 0903785602
14-04-2020 07:02:45200,000CT DEN:010500020503 MBVCB.384733054.069331.ung ho MS 2020.085 chi Hien o Ha Tinh .CT tu 0511000412165 TRUONG THI KIM XU
14-04-2020 07:23:56100,000ung ho MS 2020.085 (chi Hien o Ha Tinh)
14-04-2020 07:30:45100,000CT DEN:010500122339 5338697002 Chuyen qua MoMo Ms 2020085 ung ho be 2 thang tuoi
14-04-2020 07:53:481,000,000CT DEN:074853771823 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho gia dinh chi hien o ha tinh
14-04-2020 07:59:28200,000CT DEN:075405845935 Vietinbank 114000161718 MS 2020085 C Hien o Ha Tinh
14-04-2020 08:00:341,000,000Chuyen tien ung ho be Hoai bi thung tim
14-04-2020 08:23:49100,000UNG HO MS 2020.085 (CHI HIEN HA TINH)
14-04-2020 08:25:17200,000MS 2020.085 (CHI HIEN O HA TINH)
14-04-2020 08:27:21100,000CT DEN:010500570794 ung ho ms 2020 085 chi hien o ha tinh
14-04-2020 08:30:13500,000ung ho anh hoang van tuan dang cap cuu tai bv viet duc
14-04-2020 08:32:375,000UNG HO MS 2020.085
14-04-2020 08:38:42200,000CT DEN:083359774324 Vietinbank 114000161718 VO THI THU HONG chuyen khoan ung ho ma so 2020085 ung ho Chi Duong thi Hien
14-04-2020 08:39:212,000,000ung ho ma so 2020085 chi Hien thuong chi lam
14-04-2020 08:40:21500,000ung ho MS 2020085 chi Hien o Ha Tinh
14-04-2020 08:55:0850,000CT DEN:010500031206 MBVCB.384783642.081304.ung ho ms 2020.085 chi hien o ha tinh .CT tu 1011000637567 LY THANH HIEU t
14-04-2020 08:56:23100,000Duong Thi My Tham chuyen tien chi Hien o Ha Tinh MS 2020.085
14-04-2020 09:10:06200,000chuyen tien ung ho MS 2020.085 (chi Hien o Ha Tinh)
14-04-2020 09:13:41510,000VO HUU DANH UNG HO MS2020085 (CHI HIEN O HA TINH) MONG CHAU SOM KHOI BENH
14-04-2020 09:14:503,000,000MS 2020 085 CHI HIEN HA TINH
14-04-2020 09:15:092,000,000Mai Van Than chuyen tien ung ho MS 2020085 chi hien o ha tinh
14-04-2020 09:19:05100,000Ung ho MS 2020.085 (chi Hien o Ha Tinh)
14-04-2020 09:23:49300,000NGUYEN THI MY HANH UNG HO MS 2020049 GIA DINH ANH BANG
14-04-2020 09:27:1850,000Nguyen Ba Cuong ung ho MS 2020.085  chi Hien o Ha Tinh
14-04-2020 09:27:20300,000NGUYEN THI MY HANH UNG HO CHU DUONG THI HIEN O HA TINH MS 2020085
14-04-2020 09:53:53200,000CT DEN:010502017194 Chuyen tien ung ho MS 2020.085 chi Hien o Ha Tinh
14-04-2020 10:44:50200,000CT DEN:103949280377 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2020085
14-04-2020 11:01:221,000,000So GD goc: 995220041453289 995220041453289 - Ung ho MS 2020.085 chi Hien o Ha Tinh
14-04-2020 11:21:3250,000LPT ung ho MS 2020085 chi Hien o Ha Tinh
14-04-2020 11:39:041,000,000CT DEN:010511212285 Ms 2020 085 chi Hien Ha Tinh
14-04-2020 12:42:59500,000So GD goc: 10011476 Ung ho be Huynh Thanh Tung
14-04-2020 13:34:1010,000Le Duc Anh chuyen tien
14-04-2020 13:56:23150,000CT DEN:414135401131 Ung ho MS 2020.084 chi Lo Thi Thanh
14-04-2020 14:16:16300,000CT DEN:141135797510 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 NGUYEN THI NHU HOA chuyen khoan ung ho MS 2020085
14-04-2020 14:41:19100,000NGUYEN THI HOANG LIEN Chuyen tien ung ho MS 2020.085 ( Chi HIEN o Ha Tinh )
14-04-2020 14:49:09300,0002020.085 chi Hien o Ha Tinh
14-04-2020 15:04:21200,000NGUYEN TRAM Chuyen tien cho Ms 2020.085 chi Hien o Ha Tinh
14-04-2020 15:16:06200,000CT DEN:010508166944 ung ho MS 2020.085 chi Hien o Ha Tinh
14-04-2020 15:17:58100,000CT DEN:010508167374 ung ho MS 2020.084 chi Lo Thi Thanh
14-04-2020 15:19:27100,000CT DEN:010508167812 ung ho MS 2020.083 Ung ho be Huynh Thanh Hung
14-04-2020 17:26:34200,000ung hoMS 2020.085(chi Hien o Ha Tinh)
14-04-2020 17:29:12200,000ung hoMS 2020.080(Ung ho be Vo Minh Chien
14-04-2020 18:04:4150,000MS 2020.085(chi Hien o Ha Tinh)
14-04-2020 18:33:10200,000CAO DUC HUNG ung ho e Hoang Van Tuan
14-04-2020 21:33:19500,000UH ms 2020.81 gd phi long
14-04-2020 22:05:34200,000ung ho anh Hoang Van Tuan MS 2020.082
14-04-2020 22:15:27100,000ung ho ms 2020.085 (chi Hien o Ha Tinh)
14-04-2020 22:19:56100,000ung ho ms 2020.080 (ung ho be Vo Minh Chien)
14-04-2020 22:21:58100,000ung ho ms 2020.083 (ung ho be Huynh Thanh Hung)
14-04-2020 22:24:25100,000ung ho ms 2020.081 (ung ho gia dinh Phi Long)
14-04-2020 22:26:22100,000ung ho ms 2020.082 (ung ho anh Hoang Van Tuan)
14-04-2020 22:27:51100,000ung ho ms 2020.084 (chi Le Thi Thanh)
15-04-2020 07:35:20200,000ung ho.ms 2020086(chi hoa)phu tho
15-04-2020 07:45:58300,000CT DEN:150053360962 MS 2020 086 chi Hoa Phu Tho
15-04-2020 08:21:075,000UNG HO MS 2020.086
15-04-2020 08:34:27200,000CT DEN:010600090275 MBVCB.385461260.257509.ung ho ms 2020.086 chi Hoa o Phu Tho .CT tu 0511000412165 TRUONG THI KIM XU
15-04-2020 08:38:18200,000ung ho MS 2020.086 (chi Hoa o Phu Tho)
15-04-2020 09:40:59100,000ung ho MS 2020.086 (chi Hoa o Phu Tho)
15-04-2020 10:22:41100,000CT DEN:010600010939 MBVCB.385546545.280282.ung ho MS 2020086 chi Hoa o Phu Tho .CT tu 0441000763067 HUYNH THI LOAN toi
15-04-2020 10:48:09400,000So GD goc: 10001279 Tien Hoang Ngo,ung ho MS 2020.082.U ng ho anh Hoang Van Tuan
15-04-2020 12:00:21200,000Huynh Ngoc Han chuyen tien ung ho Cao Thi Thanh Hoa
15-04-2020 12:42:13200,000Ung ho ma so MS 2020 085 chi Hien o Ha Tinh
15-04-2020 14:41:3610,000Le Duc Anh chuyen tien
15-04-2020 15:35:36100,000LPT ung ho MS 2020086 chi Hoa o Phu Tho
15-04-2020 18:50:29200,000CT DEN:010618611101 co nguyen phong lan ca mau ung ho em hoangvantuan chi linh hai duong
15-04-2020 18:52:49100,000CT DEN:010618612896 co dao thi minh phuong ca mau ung ho em hoangvantuan chi linh hai duong
15-04-2020 20:26:06200,000CT DEN:202120292772 Vietinbank 114000161718 chi Hoa Phu tho ma 2020086
15-04-2020 22:01:57200,000Chuc ban mau khoe
15-04-2020 22:28:26100,000CT DEN:415315883091 ung ho MS 2020.085 chi HIEN Ha Tinh thu
16-04-2020 00:35:24100,000CT DEN:150053459658 ung ho em Vinh; thoi gian GD:15/04/2020 22:58:51
16-04-2020 00:39:19500,000CT DEN:010700299972 UNG HO MS 2020.086 CHI HOA O PHU THO 160420 00 01 42 299972; thoi gian GD:16/04/2020 00:02:01
16-04-2020 05:59:45500,000CT DEN:010700050846 MBVCB.386200438.436200.Ung ho MS 2020.087 Ung ho be Luong Gia Kiet .CT tu 0071003268693 VO TIEN DUN
16-04-2020 06:11:26200,000( cho be luong gia kiet)
16-04-2020 06:40:51200,000CT DEN:010706368121 Ung ho MS 2020 087 Luong Gia Kiet FT20107600271790
16-04-2020 06:42:10200,000CT DEN:010700051671 MBVCB.386208000.437128.MS2020.087.CT tu 0071000945985 TRAN HUU LOC toi 114000161718 BAO VIETNAMNET C
16-04-2020 06:42:39200,000CT DEN:010723931495 ung ho ms 2020.087
16-04-2020 06:47:37500,000CT DEN:010700051830 MBVCB.386209089.437262.ung ho ms 2020.087 ung ho be Luong Gia Kiet .CT tu 0511000412165 TRUONG TH
16-04-2020 07:07:061,000,000BUI THI KIM THUY Chuyen tienung ho MS 2020.087 (Ung ho be Luong Gia Kiet)
16-04-2020 07:16:18200,000Nguyen Thi Bac chuyen tien ung ho be luong gia kiet
16-04-2020 07:18:18200,000CT DEN:010700071722 Hien xin ung ho be Luong Gia Kiet ma so 2020087
16-04-2020 07:23:56200,000ung ho MS 2020.087 (Ung ho be Luong Gia Kiet)
16-04-2020 07:59:58100,0002020087 ung ho be kiet
16-04-2020 08:02:5750,000ung ho be Gia Kiet
16-04-2020 08:05:17100,0002020.53 ung ho Minh Khang
16-04-2020 08:11:30200,000ung ho MS 2020.087 be Luong Gia Kiet
16-04-2020 08:12:18200,000MS2020.087 be luong gia kiet
16-04-2020 08:20:55100,000Bui Thi Tham chuyen tien
16-04-2020 08:39:07200,000CT DEN:010708069994 MS 2020 087 ung ho be Luong Gia Kiet
16-04-2020 08:44:48200,000TRUONG THI MEN Chuyen tien ung ho be luong gia kiet( MS 2020.087)
16-04-2020 09:21:54200,000CT DEN:010702024360 E vu sacombank pgd codo ung ho chi mong con chi mau chong khoi benh
16-04-2020 09:24:53200,000CT DEN:416125949461 ung ho be luong gia kiet
16-04-2020 09:30:101,500,000ung ho MS 2020.087 (ung ho be Luong Gia Kiet)
16-04-2020 09:36:24100,000Ho Van Minh chuyen tien giup be luong gia kiet
16-04-2020 09:57:07300,000UNG HO MS 2020082 UNG HO ANH HOANG VAN TUAN
16-04-2020 09:57:17500,000Ung ho MS 2020087 Ung ho be Luong Gia Kiet
16-04-2020 10:11:481,000,000CT DEN:010710313767 UNG HO BE LUONG GIA KIET MS 2020.087 BAO VIETNAMNET 160420 10 10 49 313767
16-04-2020 10:15:0950,000CT DEN:010710882314 Ung ho MS 2020.087 Luong Gia Kiet. Mong em maukhoi benh FT20107606666104
16-04-2020 10:22:45500,000CT DEN:010710425808 Ung ho be Luong Gia Kiet MS 2020.087 FT20107079708578
16-04-2020 10:25:56200,000Vo Hung Tuong chuyen tien ung ho MS 2020.087
16-04-2020 10:29:29500,000Tran Thi Que Lam chuyen tien ung ho MS 2020.087 (ung ho be Luong Gia Kiet)
16-04-2020 10:39:30200,000So GD goc: 451220041600037 UNG HO MA SO 2020086 CHI HOA O PHUTHO
16-04-2020 11:03:16100,000LPT ung ho MS 2020087 Ung ho be Luong Gia Kiet
16-04-2020 11:06:47500,000Vu Thi Hue chuyen tien ung ho be luong gia kiet MS 2020.087
16-04-2020 11:28:10100,000Ung ho be Luong Gia Kiet tinh Vinh Long
16-04-2020 13:46:59300,000CT DEN:010713509561 Ung ho MS 2020.087 ung ho be Luong Gia Kiet FT20107235302704
16-04-2020 13:55:211,000,000So GD goc: 10000764 [2000000009490214]HANG - HOAN MINH KHAI UNG HO MS 2020.COVID19
16-04-2020 14:51:585,000UNG HO MS 2020.087
16-04-2020 15:13:55200,000MS 2020.087 (Luong Gia Kiet)
16-04-2020 15:18:26100,000ung ho MS 2020.Covid19
16-04-2020 15:27:30100,000MS 2020.087 (ung ho be Luong Gia Kiet)
16-04-2020 16:58:2710,000Le Duc Anh chuyen tien
16-04-2020 18:12:29100,000ung ho MS 2020.087 (Ung ho be Luong Gia Kiet)
16-04-2020 20:22:02200,000CT DEN:201724014499 Vietinbank 114000161718 Ung ho chau hoai ha tinh
16-04-2020 21:04:00300,000LAM VAN DAT Chuyen tien ung ho MS 2020.086
17-04-2020 05:36:21100,000CT DEN:010716793618 Ung.ho.MS2020.087.Luong.Gia.Kiet; thoi gian GD:16/04/2020 23:01:39
17-04-2020 05:56:00200,000CT DEN:010805828398 ung ho MS 2020.087 Ung ho be Luong Gia Kiet
17-04-2020 06:04:19200,000CT DEN:010806828413 Ghi ro ung ho MS 2020.088 Ung ho be Nguyen Tien Minh
17-04-2020 07:57:26250,000ung ho MS 2020.088
17-04-2020 08:04:32100,000ung ho MS 2020.088 (be Nguye Tien Minh)
17-04-2020 08:08:53100,000ung ho ms 2020.088; be Nguyen Tien Minh
17-04-2020 08:24:4810,000Le Duc Anh chuyen tien
17-04-2020 08:30:04100,000Tran Tuan Anh ung ho MS 2020.088 (be Nguyen Tien Minh)
17-04-2020 08:32:0350,000ung ho ms 2020.088
17-04-2020 08:43:10200,000Pham Thi Lieu chuyen tien ung ho ma 2020.088 nguyen tien minh
17-04-2020 09:14:04500,000TathaoSG ung ho ms 2020 Covid 19
17-04-2020 09:24:59200,000So GD goc: 10006155 Ung ho MS 2020088 Nguyen Tien Minh
17-04-2020 09:30:48200,000CT DEN:010800033039 MBVCB.387086256.639675.ung ho ms 2020.088.CT tu 0531000291881 TRANG TRONG HIEN toi 114000161718 BAO
17-04-2020 09:42:56500,000CT DEN:010809116045 Ung ho chi Hien o Ha Tinh MS 2020 085
17-04-2020 10:19:21200,000MS 2020.088 ung ho chau Nguyen Tien Minh
17-04-2020 10:20:04200,000MS 2020.085 ung ho chi Hien o Ha Tinh
17-04-2020 11:09:30300,000So GD goc: 10000693 UNG HO MS 2020.088 - BE NGUYEN TIENMINH
17-04-2020 11:13:5450,000Ho Van Minh chuyen tien giup be nguyen tien minh
17-04-2020 11:18:54500,000MS 2020088  ung ho be nguyen tien minh
17-04-2020 11:25:59300,000Ms 2020.088 be Nguyen Tien Minh que Thanh hoa
17-04-2020 13:17:201,000,000L T HONG HANH UH MS 2020087 BE LUONG GIA KIET
17-04-2020 13:23:58200,000CT DEN:010813864613 Ung ho MS 2020.088 FT20108967977018
17-04-2020 13:56:57100,000So GD goc: 995220041755335 995220041755335 - Ung ho MS 2020.088, BeNguyenTienMinh
17-04-2020 14:46:53500,000MS 2020088 Ung ho be Nguyen Tien Minh
17-04-2020 14:51:281,000,000UNG HO MS 2020.087 UNG HO BE LUONG GIA KIET
17-04-2020 14:52:29300,000ung ho MS 2020.088
17-04-2020 15:15:41500,000LUU MY NHU GIUP MS 2020087 BE LUONG GIA KIET
17-04-2020 15:21:121,000,000Nguyen Van Duc chuyen tien ung ho be Nguyen Tien Minh MS 2020.088
17-04-2020 15:28:135,000UNG HO MS 2020.088
17-04-2020 15:32:33100,000CT DEN:010815410953 MS 2020088 Ung ho be NGUYEN TIEN MINH
17-04-2020 15:56:17200,000CT DEN:010808942859 ung ho MS 2020.088 Ung ho be Nguyen Tien Minh
17-04-2020 15:57:43200,000CT DEN:010808943264 ung ho MS 2020.087 Ung ho be Luong Gia Kiet
17-04-2020 15:59:13200,000CT DEN:010808943743 ung ho MS 2020.086 chi Hoa o Phu Tho
17-04-2020 16:09:032,000,000ung ho ma so 2020087 be Luong Gia Kiet thuong be lam
17-04-2020 16:10:471,000,000ung ho ma so 2020088 be Nguyen Tien Minh thuong be lam
17-04-2020 16:45:37200,000CT DEN:010816417850 UNG HO MS 2020.088 BE NGUYEN TIEN MINH 170420 16 45 33 417850
17-04-2020 17:37:42200,000CT DEN:417256454635 Ung ho be Luong Gia Kiet
17-04-2020 18:57:29200,000CT DEN:417186478677 MS 2020.087 ung ho be kiet
17-04-2020 19:40:15100,000CT DEN:010812854880 ms 2020.087 ung ho be luong gia kiet
17-04-2020 22:05:40200,000CT DEN:220100230532 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 NGO THI DUYEN Bao viet Nhan thoHai Duong Ung ho Lu
18-04-2020 00:45:00100,000LPT ung ho MS 2020088 Ung ho be Nguyen Tien Minh; thoi gian GD:17/04/2020 23:52:45
18-04-2020 05:47:59500,000Ung ho MS 2020.089(Le thi Phuong o Ha Tinh)Le Dinh Quang DD 0903785602
18-04-2020 06:28:48100,000CT DEN:010923945214 MS 2020 089 ung ho ba Le Thi Phuong o Ha Tinh
18-04-2020 06:30:24100,000CT DEN:062537419324 Vietinbank 114000161718 ung ho MS 2020089 ba Le Thi Phuong o Ha Tinh
18-04-2020 06:31:09200,000Ung MS 2020.089 ( Ba Le Thi Phuong Ha Tinh)  NGUYEN TRUNG HUNG Chuyen tienf
18-04-2020 06:38:54100,000CT DEN:063403505561 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 NGUYEN PHUONG THUY chuyen khoan ung ho MS 2020089
18-04-2020 06:44:48200,000CT DEN:063942234324 Vietinbank 114000161718 ung ho ba Le Thi Phuong Ha Tinh
18-04-2020 06:57:491,000,000ung ho ma so 2020 . 089 ba Le Thi Phuong. Ha Tnh
18-04-2020 07:35:44100,000E Thuy. Ung ho chi Phuong
18-04-2020 08:17:15100,000CT DEN:081243011617 Vietinbank 114000161718 ung ho ms 2020087 be Luong Gia Kiet
18-04-2020 08:41:34200,000ung ho ms 2020.087 be luong gia kiet
18-04-2020 08:53:07200,000Ung ho MS 2020089 Ba Le Thi Phuong o Ha Tinh
18-04-2020 09:10:42200,000ung ho MS 2020.089 (ba Le Thi Phuong o Ha Tinh)
18-04-2020 09:21:271,000,000CT DEN:010909147591 ung ho ma so 2020.088 FT20109954026978
18-04-2020 09:24:43500,000ung ho MS 2020.089 b le thi phuong ha tinh
18-04-2020 09:45:19100,000DO LE VINH QUAN Chuyen tien ms 2020.088 be N.T.Minh
18-04-2020 09:46:22100,000DO LE VINH QUAN Chuyen tien ms 2020.089 ba Le.T.Phuong
18-04-2020 10:13:1450,000CT DEN:010910140746 MS 2020 086 chi Hoa o Phu Tho
18-04-2020 11:43:56200,000MS 2020087 ung ho be LUONG GIA KIET
18-04-2020 12:31:28200,000ung ho MS 2020.089 (ba Le Thi Phuong o Ha Tinh)
18-04-2020 12:31:3650,000LPT ung ho MS 2020089 ba Le Thi Phuong o Ha Tinh
18-04-2020 12:32:52100,000CT DEN:010912222030 Happiness FT20109026158003
18-04-2020 12:43:03300,000CT DEN:010912225265 MS2020.089 ba Le Thi Phuong o Ha Tinh FT20109123309707
18-04-2020 12:57:15200,000CT DEN:010912251766 Ung ho be Nguyen Tien Minh
18-04-2020 13:34:27100,000ung ho MS 2020.089 ba Le Thi Phuong o Ha Tinh
18-04-2020 14:19:4250,000CT DEN:010914254700 Ung ho MS 2020.089 ba Le Thi Phuong o Ha Tinh FT20109122220637
18-04-2020 14:35:12500,000CT DEN:010907129499 ung ho MS2020.088
18-04-2020 20:37:25200,000CT DEN:010913271684 Chuyen tien ung ho MS 2020.064 em hoang phuong thao
18-04-2020 22:08:19200,000STA ungho MS2020.089 (ba Le Thi Phuong o Ha Tinh)
19-04-2020 00:44:295,000,000CT DEN:010916536268 ung ho ms 2020088 nguyen tien minh; thoi gian GD:18/04/2020 23:59:07
19-04-2020 08:58:241,000,000( Ung ho be Tran Quoc Hoang ) MS 2020.090
19-04-2020 12:23:19100,000LPT ung ho MS 2020090 Ung ho be Tran Quoc Hoang
19-04-2020 16:08:461,000,000ung ho ma so 2020090 be Tran Quoc Hoang thuong be lam
19-04-2020 16:34:05100,000CT DEN:011009510904 Chuyen tien
19-04-2020 17:26:2310,000Le Duc Anh chuyen tien
20-04-2020 00:28:50200,000CT DEN:225250503029 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho be tran quoc hoang; thoi gian GD:19/04/2020 22:57:34
20-04-2020 05:54:53300,000Ung ho MS 2020.091(Be Tran Quang Thien) Le Dinh Quang DD 0903785603
20-04-2020 06:09:51200,000Le Xuan Liem chuyen tien ung ho MS 2020.091
20-04-2020 09:04:5315,000UNG HO 3MS 2020.089,2020.090,2020.091
20-04-2020 09:09:16500,000Hoang  Nhat chuyen tien ung ho be Tran Quang Thien
20-04-2020 09:24:11500,000So GD goc: 10002230 (CKRmNo: 020220042085553)ung ho MS 2020.091 (Ung ho be Tran Quang Thien)  (NHH: VIETINBANK DONG DA-)
20-04-2020 09:44:0610,000Le Duc Anh chuyen tien
20-04-2020 09:50:50500,000So GD goc: 10002304 (CKRmNo: 020220042085554)ung ho MS 2020.089 (ba Le Thi Phuong o Ha Tinh)  (NHH: VIETINBANK DONG DA-)
20-04-2020 09:54:57100,000ung ho MS 2020090 Ung ho be Tran Quoc Hoang
20-04-2020 10:00:58200,000MS 2020.091 ung ho chau Tran Quang Thien
20-04-2020 10:24:19600,000So GD goc: 10003247 Ung ho MS2020.089 (300k);MS2020.088 (300k) tai CONG THUONG VN CN DONG DA
20-04-2020 10:53:3950,000LPT ung ho MS 2020091 Ung ho be Tran Quang Thien
20-04-2020 11:51:25200,000Ung ho Ms 2020.087 (be Luong Gia Kiet)
20-04-2020 13:28:16100,000ung ho ms 2020.091
20-04-2020 13:43:49200,000CT DEN:011100083410 MBVCB.389143441.136705.MS 2020.088 Ung ho be Nguyen Tien Minh_Chuc con mau khoe manh.CT tu 028100057
20-04-2020 13:51:55500,000Ung ho MS 2020.082 (Ung ho anh Hoang Van Tuan)
20-04-2020 15:48:46500,000PHAN THI DOAI CTIEN UNG HO QUA BAO VIETNAM NET UNG HO  ANH HOANG VAN TUAN
20-04-2020 15:58:53300,000ung ho MS 2020090
20-04-2020 16:00:37300,000ung ho MS 2020087
20-04-2020 17:04:22100,000ung ho be luong gia kiet ms2020.087. chuc be mau khoe
20-04-2020 22:05:08500,000MS 2020.091 (ung ho be Tran Quang Thien) chuc con mau khoe
20-04-2020 22:19:19200,000ung ho MS 2020.091 be Thien

Ban Bạn đọc

Quá đau đớn, cháu bé ung thư 5 tuổi tuyệt vọng kêu cứu

Quá đau đớn, cháu bé ung thư 5 tuổi tuyệt vọng kêu cứu

Căn bệnh ung thư giai đoạn 4 đã di căn vào tuỷ khiến cháu Nguyễn Viết Thành Lộc thường xuyên phải chịu đau đớn dày vò cả ngày lẫn đêm.