1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
12/11/20201,000IBVCB.890280010.qwe.CT tu 0911000050407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/11/20201,000IBVCB.888994083.gdf.CT tu 0391000982215 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/11/20205,000IBVCB.889563257.fbfgbgf.CT tu 0721000655329 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/11/202020,000IBVCB.888824611.Ung ho MS 2020 315 Anh Le Kim Long.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/11/202020,000IBVCB.888823039.Ung ho MS 2020 314 Em Huynh Thanh Nhi.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/11/202020,000IBVCB.888822549.Ung ho MS 2020 313 Anh Vu Trong Hieu.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/11/202020,000IBVCB.888820980.Ung ho MS 2020 312 Me con chi Hien.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/11/202020,000IBVCB.888820265.Ung ho MS 2020 311 Be Vu Huy Hoang.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/11/202050,000458528.111220.151912.NCHCCCL Nguyen Ha Nhu Van 0932948323
12/11/202050,000IBVCB.889595752.Ung ho ma so MS 2020 315 anh Le Kim Long.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/11/202050,000IBVCB.889395918.Giup ma so 2020 315 Anh Le Kim Long .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/11/202050,000048732.111220.063644.ung ho MS 2020 315 anh Le Kim Long
12/11/202064,000IBVCB.889030806.Mat khau 220289.CT tu 0011003681909 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/11/202080,000859151.111220.135347.Vietcombank 0011002643148 UNG HO MA SO 2020 314 EM HUYNH THANH NHI MONG EM NHANH CHONG DUOC KHOE MA
12/11/2020100,000292225.101220.235822.Nhu chua he co cuoc chia li FT20346033099117
12/11/2020100,000989796.111220.200816.Gd Le Tan Thanh uh MS 2020.315 a Le Kim Long. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT2034654686580
12/11/2020100,000MBVCB.889938302.ung ho MS 2020.315?(anh Le Kim Long).CT tu 0181003638001 NGUYEN VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/11/2020100,000356666.111220.160444.Ms 2020 312 me con chi Hien
12/11/2020100,000217738.111220.160140.MS 2020.313 (anh Vu Trong Hieu)
12/11/2020100,000Sender:01202021.DD:111220.SHGD:10003691.BO:NGUYEN THI HANH.995220121156281 HANH VUNG TAUUNG HO MA SO 2020.304 BE NGOC TUOI
12/11/2020100,000Sender:01202001.DD:111220.SHGD:10003606.BO:NGUYEN THI HANH.995220121156180 HANH VUNG TAUUNG HO MA SO 2020.306 BE VU MINH THU
12/11/2020100,000Sender:01202001.DD:111220.SHGD:10003563.BO:NGUYEN THI HANH.995220121156138 HANH VUNG TAUUNG HO MA SO 2020.309 BE PHUOC VINH
12/11/2020100,000361771.111220.134411.ung ho quy
12/11/2020100,000033907.111220.102948.Ung ho A Le kim Long MS 2020.315
12/11/2020100,000Sender:48304001.DD:111220.SHGD:10000205.BO:TRAN THI CHI LAN.UNG HO MS 2020.315 ANH LE KIMLONG TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
12/11/2020100,000MBVCB.888922895.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.315 anh LE KIM LONG.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/11/2020100,000156743.111220.082817.Vinh Nam ung ho ms 2020 315 Le Kim Long
12/11/2020100,000784672.111220.054504.Ms 2020 315 anh le kim long
12/11/2020100,000233540.111220.054436.UNG HO MS : 2020.315( ANH LE KIM LONG)-111220-05:44:23 233540
12/11/2020100,000MBVCB.888778980.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.315 (anh Le Kim Long)Vietnamnet 11/12/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/11/2020200,000208536.111220.212041.MS2020.314 ( Huynh Thanh Nhi ) .MS2020.315( Le Kim Long )
12/11/2020200,000MBVCB.890213662.NCHCCCL phamthachthao 0904113600.CT tu 0031000297989 PHAM THACH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/11/2020200,000255680.111220.193032.Ung ho MS2020-313 ( anh Vu Trong Hieu)
12/11/2020200,000368854.111220.174922.UNG HO MS.2020.313(ANH VU TRONG HIEU)-111220-17:49:21 368854
12/11/2020200,000Sender:01202021.DD:111220.SHGD:10003634.BO:NGUYEN THI HANH.995220121156239 HANH VUNG TAUUNG HO MA SO 2020.301 LE QUANG SANG
12/11/2020200,000Sender:01202002.DD:111220.SHGD:10003477.BO:NGUYEN THI HANH.995220121156097 HANH VUNG TAUUNG HO MA SO 2020.311 BE VU HUY HOANG
12/11/2020200,000Sender:79202002.DD:111220.SHGD:10003423.BO:NGUYEN THI HANH.995220121156034 HANH VUNG TAUUNG HO MA SO 2020.313 ANH VU TRONG HIEU
12/11/2020200,000Sender:79202002.DD:111220.SHGD:10003294.BO:NGUYEN THI HANH.995220121155959 HANH VUNG TAUUNG HO MA SO 2020.315 ANH LE KIM LONG
12/11/2020200,000987873.111220.093021.Nchcccl Thuy 0347907247
12/11/2020200,000Sender:01310012.DD:111220.SHGD:10006768.BO:NGUYEN THI HAI TIEN.MS 2020.314 EM HUYNH THANHNHI
12/11/2020200,000332794.111220.075033.Ung ho MS 2020.315 FT20346660905350
12/11/2020200,000320826.111220.071324.Gui chi Trinh Thi Thu Hong, anh Le Kim Long FT20346340616860
12/11/2020200,000MBVCB.888782250.PHAM THI THANH BINH chuyen tien MS 2020.315 (anh Le Kim Long) .CT tu 0071000678751 PHAM THI THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/11/2020300,000868540.111220.150839.Vietcombank 0011002643148 MS 2020315 ung ho anh le kim long
12/11/2020300,000804032.111220.132842.ung ho MS 2020 310
12/11/2020300,000IBVCB.889261354.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.315 (anh Le Kim Long).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/11/2020300,000MBVCB.889173986.ung ho chung .CT tu 0461000645372 NGO THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/11/2020400,000IBVCB.889218012.MS 2020 315 anh Le Kim Long.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/11/2020500,000241755.111220.214323.Ung ho Ms 2020.311 be Vu Huy Hoang
12/11/2020500,000036107.111220.211449.MS 2020.315 FT20347356645957
12/11/2020500,000244726.111220.174530.ung ho MS 2020.315
12/11/2020500,000841537.111220.170436.NCHCCCL LIEN 0989663863 FT20346511079780
12/11/2020500,000544685.111220.114508.Ung ho MS 2020.315 anh Le Kim Long FT20346722864260
12/11/2020500,000IBVCB.889254940.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.314 (em Huynh Thanh Nhi).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/11/2020500,000IBVCB.889237198.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.313 (anh Vu Trong Hieu).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/11/2020500,000Sender:79310001.DD:111220.SHGD:10009667.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.315 ANH LE KIM LONG
12/11/2020500,000268320.111220.075434.ung ho MS 2020.315 (anh Le Kim Long)
12/11/20201,000,000Sender:01201004.DD:111220.SHGD:10006227.BO:CTCP THIEN LY HUNG YEN.CONG TY CP THIEN LY HUNGYEN UNG HO MS2020.314(EM HUYNH THANH NHI)
12/11/20202,000,000MBVCB.890304227.UNG HO MS 2020.283 VO CHONG CHI OANH.CT tu 0071003872271 VU NGUYEN NGOC TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/11/20202,000,000MBVCB.889002352.Ung ho MS2020.313(Anh Vu Trong Hieu).CT tu 0401001480568 NGO THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/11/20202,000,000979167.111220.091832.Nchcccl chenglovehairs 0979364966
12/11/20202,000,000394301.111220.091648.Duong Minh Danh ung ho MS 2020.313 Vu Trong Hieu FT20346640315863
12/11/20205,000,000119157.111220.102601.VO THI MINH THUY UNG HO QUY NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY
12/12/202020,000IBVCB.890864347.Ung ho MS 2020 316 Be Trinh Hoai Thu.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/12/202050,000IBVCB.891111154.Giup ma so 2020 316 be Trinh Hoai Thu.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/12/202050,000173498.121220.083016.Ung ho MS 2020 315 be Trinh Hoai Thu
12/12/202080,000137482.121220.101116.Ung ho ms 2020.315 be Thu (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)
12/12/2020100,000700771.121220.212647.ung ho ms 2020 314 Huynh Thanh Nhi
12/12/2020100,000612066.121220.205754.Ms 2020 315 be Trinh Hoai Thu
12/12/2020100,000086114.121220.194741.Ung ho be Trinh hoai Thu MS 2020.315
12/12/2020100,000MBVCB.891642207.Trinh Nguyen Thi Bang ung ho MS 2020.316 be Trinh Hoai Thu.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2020100,000820088.121220.165710.Ung ho MS 2020.313 anh Vu Trong Hieu
12/12/2020100,000817409.121220.165405.Ung ho MS 2020.315 be Trinh Hoai Thu
12/12/2020100,000197691.121220.162040.Thoi trang darvin nam dinh ung ho ms2020.279 em nhat hieu
12/12/2020100,000046889.121220.154903.Ms 2020 315 be Trinh Hoai Thu
12/12/2020100,000978322.121220.151732.Ung ho MS 2020 315 be Trinh Hoai Thu
12/12/2020100,000651852.121220.132642.Ung ho MS 2020.315 be Trinh Hoai Thu
12/12/2020100,000457918.121220.121840.UNG HO MS : 2020.315 ( BE TRINH HOAI THU)-121220-12:18:40 457918
12/12/2020100,000MBVCB.890975480.TRAN THI THAO chuyen tien ung ho MS 2020.315 be Trinh Hoai Thu.CT tu 0371000474883 TRAN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2020100,000489629.121220.105125.Ung ho MS 2020 315 be Trinh Hoai Thu
12/12/2020100,000528255.121220.104857.tang chau Thu. Chuc chau hoc gioi
12/12/2020100,000MBVCB.890892681.ung ho MS 2020.315 (be Trinh Hoai Thu).CT tu 0451001758292 TA THI MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2020100,000250694.121220.090851.Unghomaso2020315
12/12/2020100,000481729.121220.090844.NCHCCCL An danh 0918792052
12/12/2020100,000IBVCB.890741939.Ung ho MS 2020.315 ( be Trinh Hoai Thu).CT tu 0721000636185 LE NHU NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2020100,000184428.121220.084931.0778790017-tran thi thai-chuyen tien ung ho NCHCCCL FT20347890917242
12/12/2020100,000173166.121220.083003.Vinh Nam ung ho ms 2020 316 be Trinh Hoai Thu
12/12/2020100,000480106.121220.080632.IBFT Ung ho MS 2020.315
12/12/2020100,000263380.121220.070512.Vietcombank 0011002643148 TRUONG THI THUY ung ho ma so 2020315 be trinh hoai thu
12/12/2020100,000142206.121220.065044.Ung ho MS 2020.315 Trinh Hoai Thu FT20347037163395
12/12/2020100,000141458.121220.064556.Ung ho MS 2020.315 be trinh hoai thu FT20347353705043
12/12/2020100,000068562.121220.063954.Ms 2020 be Trinh Hoai Thu
12/12/2020100,000067185.121220.063611.ung ho MS 2020 315 ung ho be Trinh Hoai Thu
12/12/2020100,000MBVCB.890597072.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.316 (be Trinh Hoai Thu)Vietnamnet 12/12/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2020100,000MBVCB.890595603.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.315 (be Trinh Hoai Thuong)Vietnamnet 12/12/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2020100,000524781.121220.031738.NCHCCCL THAO NGAN 0795058729
12/12/2020178,970176740.121220.053306.11B.20201211.R52483585286 R52483585286
12/12/2020200,000MBVCB.891823411.Ung ho MS 2020.315 be Trinh Hoai Thu.CT tu 0011001504463 DINH THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2020200,000MBVCB.891595033.ung ho MS 2020 313 VU TRONG HIEU.CT tu 0591000212603 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/12/2020200,000MBVCB.891586036.ung ho MS 2020 315 Be trinh hoai thu.CT tu 0591000212603 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/12/2020200,000993050.121220.175224.Vietcombank 0011002643148 Buoi sam len dung ung ho nguoi co hoan canh
12/12/2020200,000668644.121220.163540.ung ho MS 2020.315
12/12/2020200,000226189.121220.160354.uh NCHCCL hathithuhien 0386355300
12/12/2020200,000486204.121220.151808.UNG HO MS 2020.315 BE TRINH HOAI THU-121220-15:17:59 486204
12/12/2020200,000482276.121220.150628.Ung ho ms 2020.315.trinh hoai thu FT20347553001147
12/12/2020200,000IBVCB.891257686. ung ho MS 2020 304 be Ngoc Tuoi.CT tu 0011000456948 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/12/2020200,000IBVCB.891253395.Ung ho em Nguyen Van Hien ung thu gan.CT tu 0011000456948 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/12/2020200,000IBVCB.891219591.MS 2020 315 be Trinh Hoai Thu.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/12/2020200,000MBVCB.891072545.MS 2020 316.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/12/2020200,000579923.121220.114640.Chuyen tien ms 2020.315 be trinh hoai thu
12/12/2020200,000MBVCB.891002396.HA THI VAN chuyen tien ung ho MS2020.315 be trinh hoai thu.CT tu 0351000822820 HA THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2020200,000757965.121220.111126.Ung ho MS 2020.315 be trinh hoai thu
12/12/2020200,000350744.121220.110747.Giup ms 2020.315 be Trinh Hoai Thu
12/12/2020200,000MBVCB.890939343.DO MANH PHUONG chuyen tienMS 2020.315 ( be Trinh Hoai Thu ).CT tu 0341005758482 DO MANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2020200,000265951.121220.102543.Ung ho MS 2020.315 chau Trinh Hoai Thu FT20347640578411
12/12/2020200,000MBVCB.890861233.2020315 Le Kim Long.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2020200,000386211.121220.100650.Ung ho MS 2020 315 Be Trinh Hoai Thu Nam Mo Ban Su Thich Ca Mau Ni Phat
12/12/2020200,000MBVCB.890837682.ung ho MS 2020.315(be Trinh Hoai Thu).CT tu 0631003855145 NGUYEN THI HUYEN NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2020200,000MBVCB.890787587.Ung ho ma 2020(315) be Trinh Hoai Thu.CT tu 0021001726226 MAI THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2020200,000434554.121220.091352.ung ho MS2020 315 be Trinh Hoai Thu
12/12/2020200,000208029.121220.084015.giup do be trinh hoai thu
12/12/2020200,000MBVCB.890703416.HO MINH TRUNG chuyen tien ung ho?MS 2020.315 (be Trinh Hoai Thu).CT tu 0111000992282 HO MINH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2020200,000412774.121220.082333.NCHCCCL HO THI HOANG VIET 0843438668-121220-08:23:32 412774
12/12/2020200,000166361.121220.081633.Ung ho MS 2020.315 FT20347722090062
12/12/2020200,000297892.121220.081529.Ung ho chau Trinh Hoai Thu MS 2020.315
12/12/2020200,000MBVCB.890625368.LE ANH NGOC chuyen tien MS 2020.325 ( be trinh hoai thu).CT tu 0991000023859 LE ANH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2020200,000086117.121220.071335.UnghoMS2020315beTrinhHoaiThu
12/12/2020200,000338219.121220.071317.2020.315 Trinh Hoai Thu
12/12/2020200,000332118.121220.065807.MS 2010.315 be Trinh Hoai Thu
12/12/2020200,000286486.121220.064038.ung ho MS 2020.315( be Trinh Hoai Thu)
12/12/2020200,000140637.121220.064032.MS 2020.315 FT20347037121500
12/12/2020300,000MBVCB.891001988.ung ho MS 2020.296 em Tran Van Truong.CT tu 0711000264631 NGUYEN NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2020300,000440932.121220.105205.UNG HO 2020.315 BE TRINH HOAI THU-121220-10:51:50 440932
12/12/2020300,000MBVCB.890906698.Ung ho MS 2029.315( be Trinh Hoai Thu).CT tu 0531002483011 NGUYEN NGOC TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2020300,000492430.121220.101128.MS 2020.315
12/12/2020300,000MBVCB.890815614.Ung ho MS 2020.315 (be Trinh Hoai Thu).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2020300,000MBVCB.890709512.TRUONG THI CHAU giup be Trinh Hoai Thu MS 2020.315.CT tu 0051000496209 TRUONG THI CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2020300,000413852.121220.083142.UNG HO MS:2020.313(ANH VU TRONG HIEU)-121220-08:31:27 413852
12/12/2020300,000170148.121220.082429.Ung ho ms 2020.315 be Trinh Hoai Thu FT20347903149650
12/12/2020300,000472039.121220.082112.Cong Trab Ung Ho Ma So 2020 315 be Trinh Hoai Thu
12/12/2020300,000MBVCB.890614094.Ung ho MS 2020.315 ( be Trinh Hoai Thu).CT tu 0531002502418 NGUYEN THI CAM HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2020300,000140686.121220.064050.MS 2020.315 be Trinh Hoai Thu FT20347364286590
12/12/2020300,000140047.121220.063545.Ung ho Ms 2020.315 be TRINH HOAI THU FT20347364265682
12/12/2020500,000139893.111220.234913.NCHCCCL ngoctu 0943471991
12/12/2020500,000005369.121220.195457.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 DINH THI NGOC HOA chuyen khoan ung ho MS 2020 3
12/12/2020500,000695934.121220.194920.Ung ho be phuoc vinh 2020309 FT20349511694339
12/12/2020500,000695286.121220.194823.Ung ho Be Vu Minh Thu 2020306 FT20349021445307
12/12/2020500,000692805.121220.194436.Ung ho be Ngoc Tuoi 2020304 FT20349330751145
12/12/2020500,000691951.121220.194324.Ung ho 2020299 FT20349553926491
12/12/2020500,000688800.121220.193844.Ung ho 2020294 tran tuan kiet FT20349330428160
12/12/2020500,000792124.121220.162504.MS 2020.314
12/12/2020500,000MBVCB.891275851.Ung ho MS 2020.315 (be Trinh Hoai Thu).CT tu 0331000425860 NGUYEN NGOC HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2020500,000721127.121220.150111.ung ho be 2020.315trinh hoai thu
12/12/2020500,000443427.121220.141700.Ms 2020.315 FT20347866628942
12/12/2020500,000528214.121220.121805.ung ho MS 2020315 be Trinh Hoai Thu
12/12/2020500,000541219.121220.110252.ung ho MS2020. 315 em trinh hoai thu
12/12/2020500,000MBVCB.890879155.NGUYEN THANH VINH chuyen tien ung ho be Trinh hoai Thu,ms 2020.315.CT tu 0041000189029 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2020500,000163670.121220.095525.Ung ho MS 2020.315 -be Trinh Hoai Thu
12/12/2020500,000MBVCB.890829180.ung ho MS 2020.315 (be Trinh Hoai Thu).CT tu 0021000972014 NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2020500,000124492.121220.091337.ung ho MS 2020.315 (be Trinh Hoai Thu)
12/12/2020500,000MBVCB.890743937.PHAM DUC TANH chuyen tien ung ho MS 2020.315 (be Trinh Hoai Thu).CT tu 0501000151197 PHAM DUC TANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2020500,000235898.121220.090057.nguyen hoai thu 2020-315
12/12/2020500,000MBVCB.890729848.DAO TRONG TU chuyen tien. giup chau Trinh Hoai Thu MS 2020315..CT tu 0011002383185 DAO TRONG TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2020500,000208048.121220.084643.MS 2020 315 be Trinh Hoai Thu
12/12/2020500,000218267.121220.083610.Ung ho MS 2020. 315 be trinh hoai thu
12/12/2020500,000177678.121220.083229.MS 2020 315 be Trinh Hoai Thu
12/12/2020500,000MBVCB.890673319.THAN THI HANH ung ho MS 2020-315 (be Trinh Hoai Thu).CT tu 0271000160125 THAN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2020500,000818737.121220.080127.UNG HO be TRINH HOAI THU MS 2020.315
12/12/2020500,000MBVCB.890611353.ung ho MS 2020 315 Trinh Hoai Thu.CT tu 0071001607811 TRAN VIET HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2020500,000MBVCB.890599744.MS 2020.315 (be Trinh Hoai Thu) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/20201,000,000594317.121220.201444.MS 2020 315 be Trinh Hoai Thu
12/12/20201,000,000MBVCB.891274924.NGUYEN PHUOC HIEP chuyen tien.CT tu 0281001156460 NGUYEN PHUOC HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/20201,000,000590084.121220.115859.ung ho MS 2020.315
12/12/20201,000,000IBVCB.891015667.ung ho MS 2020.315 (be Trinh Hoai Thu).CT tu 0111000081847 MAI GIA THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/20201,000,000MBVCB.890952385.ung ho MS 2020.315(be Trinh Hoai Thu)( Chi Hue 0912162999).CT tu 0021001415083 NGUYEN THI HA PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/20201,000,000IBVCB.890808577.Ung ho MS 2020.315 (be Trinh Hoai Thu).CT tu 0081000159663 TRAN NAM LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/20201,000,000928841.121220.073719.Vietcombank 0011002643148 DANG VAN KHOE chuyen MS 2020 315
12/12/20201,000,000903440.121220.065035.Ung ho ms 2020315 be trinh hoai thu
12/12/20202,000,000MBVCB.891849592.MS2020.314 ung ho em Huynh Thanh Nhi.CT tu 0071001013306 TRAN THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/20202,000,000354901.121220.120453.Ung ho MS 2020.311 be Vu Huy Hoang FT20347987882027
12/12/20202,000,000MBVCB.890863224.Ung ho MS 2020.315 (be Trinh Hoai Thu).CT tu 0011000529086 PHAM THI VINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/20202,000,000291244.121220.080654.Le thi tam thien cbht hcm ung ho MS 2020315 (be Trinh Hoai Thu)
12/12/20202,000,000410526.121220.080409.MS 2020.315 UNG HO BE TRINH HOAI THU-121220-08:03:32 410526
12/12/20204,000,000405681.121220.065147.GOI MS: 2020.315 (BE TRINH HOAI THU)-121220-06:51:39 405681
12/13/20201,000IBVCB.892800137.ada.CT tu 1017612676 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/13/20202,000096516.131220.053248.ung ho ms 2020.317 be bui nguyen lan phuong
12/13/202020,000MBVCB.892669716.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2020.317(be bui nguyen lan phuong).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/13/202050,000691351.131220.214905.Chuyen tien ung ho MS 2020.315 be Trinh Hoai Thu
12/13/202050,000IBVCB.892876590.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2020.267 (em Nam Khanh). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/13/202050,000IBVCB.892858948.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben gia dinh ung ho MS 2020.315 (be Trinh Hoai Thu). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/13/202050,000IBVCB.892454650.Giup ma so 2020 317 be Bui Nguyen Lan Phuong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/13/202050,000608446.131220.135956.gui be mso 2020 315
12/13/202050,000IBVCB.892368971.Ung ho MS 2020 317 be Bui Nguyen Lan Phuong.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/13/202050,000IBVCB.892366674.Ung ho ma so MS 2020 315 be Trinh Hoai Thu.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/13/2020100,000IBVCB.892866433.MS 2020.317 (be Bui Nguyen Lan Phuong).CT tu 0011001975845 DANG PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/13/2020100,000IBVCB.892851446.Ung ho MS 2020.315 (be Trinh Hoai Thu).CT tu 0011001975845 DANG PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/13/2020100,000140916.131220.203621.The Moon ung ho MS2020.317(Bui nguyen lan phuong)
12/13/2020100,000MBVCB.892840054.LUONG GIA TINH chuyen tien ung ho ma so 2020 (be Trinh Hoai Thu).CT tu 0011001415480 LUONG GIA TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/13/2020100,000MBVCB.892830168.LUONG GIA TINH chuyen tien.CT tu 0011001415480 LUONG GIA TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/13/2020100,000007626.131220.195121.Ung ho MS 2020.315
12/13/2020100,000239470.131220.195019.VIETTEL 400300 LIENNH 201213 201213072750095 400201 Phan Hieu UN MS2020309 be phuoc vinh
12/13/2020100,000201152.131220.192001.NCHCCCL Cap Khanh Ngan 0966825818
12/13/2020100,000220591.131220.181226.NCHCCCL NguyenHoangOanh 0936260893 FT20349920255045
12/13/2020100,000613463.131220.164546.UNG HO MS : 2020.317 ( BE BUI NGUYEN LAN PHUONG)-131220-16:45:39 613463
12/13/2020100,000681145.131220.144931.Ma so 2020 317
12/13/2020100,000213212.131220.133112.Ung ho MS 2020.317 be Bui Nguyen Lan Phuong
12/13/2020100,000MBVCB.892317043.MS 2020.317.CT tu 0021000261276 NGUYEN VAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/13/2020100,000307310.131220.123314.nchcccl
12/13/2020100,000MBVCB.892106179.Ung ho be lan phuong ms 2020.317.CT tu 0611001933223 PHAM VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/13/2020100,000129387.131220.083258.Vinh Nam ung ho ms 2020 317 be Bui Nguyen Lan Phuong
12/13/2020100,000MBVCB.892034711.ung ho be Bui Nguyen Lan Phuong, MS 2020.317.CT tu 0301000334161 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/13/2020100,000734277.131220.075351.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 317 be Bui Nguyen Lan Phuong
12/13/2020100,000880443.131220.074927.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 317 be Bui Nguyen Lan Phuong
12/13/2020100,000MBVCB.891965268.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.317 (be Bui Nguyen Lan Phuong)Vetnamnet 13/12/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/13/2020100,000842786.131220.060359.Ung ho MS 2020.317 Be Bui Nguyen Lan Phuong FT20349521218007
12/13/2020100,000043757.131220.054105.Ung ho MS 2020 317 Be Bui Nguyen Lan Phuong
12/13/2020150,000677594.131220.144713.Nhom Vien gach nho Ung ho 3 Ma so gom 306 309 va 311
12/13/2020150,000234643.131220.055225.ung ho be MS2020.317(be Bui Nguyen Lan Phuong)
12/13/2020200,000639396.131220.201255.MS 2020.317 ( BE BUI NGUYEN LAN PHUONG )-131220-20:13:15 639396
12/13/2020200,000237762.131220.183859.Ung ho MS 2020.317 be Bui Nguyen Lan Phuong FT20349055966500
12/13/2020200,000621705.131220.174848.UNG HO MS 2020.317 BE BUI NGUYEN LAN PHUONG-131220-17:48:46 621705
12/13/2020200,000398278.131220.144609.Vietcombank 0011002643148 Bao vietnamnet Me con chi Hien Ms 2020312
12/13/2020200,000076047.131220.144439.Ung ho ms 2020.317 FT20349106612019
12/13/2020200,000644733.131220.143744.Vietcombank 0011002643148 Bao vietnamnet Be Bui nguyen lan Phuong Ms 2020317
12/13/2020200,000590595.131220.133202.UNG HO MS2020.317( BE BUI NGUYEN LAN PHUONG)-131220-13:31:39 590595
12/13/2020200,000933956.131220.132506.ung ho ms 2020.317( be bui nguyen lan phuong)
12/13/2020200,000MBVCB.892229820.VU TRONG HACH chuyen tien ung ho MS 2020.317 (be Bui Nguyen Lan Phuong).CT tu 0081000298086 VU TRONG HACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/13/2020200,000935538.131220.103208.Ms 2020.315 . Be Trinh Hoai Thu FT20349544914803
12/13/2020200,000MBVCB.892118192.Ung ho MS 2020. 317 (be Bui Nguyen Lan Phuong).CT tu 0181002116131 LE VAN QUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/13/2020200,000MBVCB.892105080.ung ho MS 2020.317 ( be Bui Nguyen Lan Phuong).CT tu 0501000065776 LU THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/13/2020200,000MBVCB.892061420.MS 2020.317 ( be Bui Nguyen Lan Phuong).CT tu 0421000442570 PHAN MINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/13/2020200,000MBVCB.892052443.VU THANH NGUYEN ck ung ho MS 2020.317(be Bui Nguyen Lan Phuong).CT tu 0071001297033 VU THANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/13/2020200,000502922.131220.083446.Ung ho MS 2020317 be Bui Nguyen Lan Phuong
12/13/2020200,000MBVCB.892029378.Ms 2020.317 bui lan phuong.CT tu 0021001887104 DUONG THI TRUC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/13/2020200,000MBVCB.891993959.Ung ho be Trinh Hoai Thu MS 2020.315.CT tu 0041000507036 TRAN THI MINH MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/13/2020200,000851533.131220.072403.MS 2020.317 (be Bui Nguyen Lan Phuong)
12/13/2020200,000MBVCB.891964938.MS 2020.317 (be Bui Nguyen Lan Phuong).CT tu 0641000016926 VO THI LE CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/13/2020200,000046094.131220.060452.MS 2020 317
12/13/2020200,000876977.131220.054941.Vietcombank 0011002643148 2020 317
12/13/2020200,000641249.131220.053233.ung ho MS 2020 317 be Bui Nguyen Lan Phuong
12/13/2020250,000847062.131220.065345.Ung ho ms 2020.317 be Bui Nguyen Lan Phuong FT20349902907550
12/13/2020300,000MBVCB.891893083.ung ho MS 2020.315 (be Trinh Hoai Thu).CT tu 0011002418759 PHAM NGOC VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/13/2020300,000495689.131220.172207.ung ho MS 2020.317 be Bui Nguyen Lan Phuong
12/13/2020300,000488649.131220.171334.ung ho MS 2020.315
12/13/2020300,000MBVCB.892432036.Ung ho MS 2020.313 (anh Vu Trong Hieu).CT tu 0071002965491 VO THI LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/13/2020300,000971489.131220.130137.ung ho MS 2020317 be Bui nguyen lan phuong
12/13/2020300,000019794.131220.125730.Ung ho MS2020.317 FT20349106212913
12/13/2020300,000MBVCB.892200724.Nguyen Xuan ung ho?MS 2020.317?(be Bui Nguyen Lan Phuong).CT tu 0061000986485 BUI DUY VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/13/2020300,000MBVCB.892037612.MS 2020.317.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/13/2020300,000554914.131220.081924.UNG HO CHAU BE BUI NGUYEN LAN PHUONG(MS 2020.317)-131220-08:19:30 554914
12/13/2020300,000072671.131220.073040.MS 2020 317 be Bui Nguyen Lan Phuong
12/13/2020300,000MBVCB.891988643.ung ho MS 2020.317(be Bui Nguyen Lan Phuong).CT tu 0291000278479 TRAN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/13/2020300,000605865.131220.060617.Vietcombank 0011002643148 MS2020317 ung ho be nguyen lan phuong
12/13/2020300,000MBVCB.891962394.VO HOANG DUY KHOA chuyen tien MS.2020.317.CT tu 0791000008457 VO HOANG DUY KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/13/2020500,000771473.131220.205208.ung ho MS 2020315 be Trinh Hoai Thu
12/13/2020500,000MBVCB.892780963.Ung ho MS 2020.317 (Be Bui Nguyen Lan Phuong).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/13/2020500,000594130.131220.193306.ung ho MS 2020.315. be Trinh Hoai Thu. Manh me len be nhe.
12/13/2020500,000748577.131220.184319.MS 2020 317 be Bui Nguyen Lan Phuong
12/13/2020500,000628174.131220.184149.UNG HO MS2020.315-131220-18:41:40 628174
12/13/2020500,000115905.131220.184045.Ung ho MS 2020 315 be Trinh Hoai Thu
12/13/2020500,000491190.131220.181859.Ung ho ma so 2020.315( be Trinh Hoai Thu)
12/13/2020500,000MBVCB.892431560.ung ho MS 2020.317 (be Bui Nguyen Lan Phuong).CT tu 0071000799356 NGUYEN VAN KHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/13/2020500,000610854.131220.140143.ung ho be Bui Nguyen Lan Phuong MS 2020 317
12/13/2020500,000IBVCB.892320715.Ung ho MS 2020.317 (be Bui Nguyen Lan Phuong).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/13/2020500,000248931.131220.110035.ung ho Ms 2020317 be Bui nguyen lan phuong
12/13/2020500,000MBVCB.892162476.ung ho MS 2020.317 (be Bui Nguyen Lan Phuong).CT tu 0181002866758 NGUYEN DANH VU SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/13/2020500,000MBVCB.892129089.Ung ho MS 2020.317 Bui Nguyen Lan Phuong.CT tu 0281000578103 NGUYEN HOANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/13/2020500,000631574.131220.074748.IBFT MS2020.317 be Bui nguyen lan phuong
12/13/2020500,000106765.131220.065541.Chuyen tien ung ho be Bui Nguyen Lan Phuong MS 2020.317
12/13/2020500,000MBVCB.891977184.Phu Thanh Long Phung Can Giuoc Long An.CT tu 0111001514287 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/13/2020500,000MBVCB.891974228.MS 2020.317 (be Nguyen Lan Phuong) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/13/2020500,000MBVCB.891969485.DUONG NGUYEN THUY LINH chuyen tien UNG HO MS 2020.317 be BUI NGUYEN LAN OHUONG.CT tu 0721000638272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/13/2020500,000045824.131220.060253.Ms 2020 317 Bui Nguyen lan phuong
12/13/2020500,000098154.131220.055759.Ung ho ms 2020.317 be BUI NGUYEN PHUONG LAN
12/13/2020500,000549053.131220.055446.DONG DUC HAO UNG HO MS 2020.317 ( BE BUI NGUYEN PHUONG LAN)-131220-05:55:07 549053
12/13/2020500,000842288.131220.055405.Chu Nam ung ho con MS 2020.317 be Bui Nguyen Lan Phuong FT20349208101696
12/13/2020500,000IBVCB.891960682.MS 2020.317 (be Bui Nguyen Lan Phuong).CT tu 0251001115937 TO NGUYEN MINH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/13/2020500,000MBVCB.891960519.Ung ho MS 2020.317 ( be Bui Nguyen Lan Phuong ) Chuc con mau khoe !.CT tu 0021000400999 LE VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/13/2020500,000416493.131220.001752.Ntd Ung ho MS 2020.315 (be trinh hoai thu)
12/13/2020800,000102518.131220.152725.Ung ho MS 2020.317 be Bui Nguyen Lan Phuong FT20349200871830
12/13/20201,000,000777564.131220.212639.Vo Binh Nguyen ung ho MS 2020 311 be Vu Huy Hoang
12/13/20201,000,000777081.131220.212340.Nguyen Nhu Bao Anh ung ho MS 2020 317 be Bui Nguyen Lan Phuong
12/13/20201,000,000776759.131220.212147.Nguyen Nhu Bao Han ung ho MS 2020 315 be Trinh Hoai Thu
12/13/20201,000,000994922.131220.191843.NGUYEN HAI TU CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET MS 2020315 be Trinh Hoai Thu
12/13/20201,000,000396441.131220.151048.Chuyen tien
12/13/20201,000,000VCBPAY.892218257.ung ho MS2020.317-be Bui Nguyen Phuong Lan.CT tu 0441003674241 TRAN CHAU HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/13/20201,000,000350609.131220.105420.VIETTEL 400300 LIENNH 201213 201213072030650 400201 NCHCCCL NGUYEN THAI PHUONG HA 0981849075
12/13/20201,000,000219428.131220.101933.Chuyen tien ung ho be lan phuong
12/13/20201,000,000655937.131220.091232.Ung ho MS 2020 317 be Bui Nguyen Lan Phuong
12/13/20201,000,000MBVCB.892009620.Minh & Lanh ung ho MS2020.317 (be Bui Nguyen Lan Phuong).CT tu 0421003734880 CHUNG VI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/13/20201,000,000953221.131220.071039.PHAM DUC HIEU CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho MS 2020317 be bui nguyen lan phuong
12/13/20201,000,000MBVCB.891966883.UNG HO: MS 2020.317.CT tu 0501000060054 VU NGOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/13/20202,000,000MBVCB.892626696.Ung ho MS 2020.315( be Trinh Hoai Thu).CT tu 0531000697989 TRAN BINH AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/13/20202,000,000575091.131220.111457.UNG HO MS 2020.315,TRINH HOAI THU, X6, HONG LINH, DUC THANH,YEN THANH, NA-131220-11:14:11 575091
12/13/20202,000,000MBVCB.891958738.Gia dinh be Gia Huy, Q1, TP HCM ung ho MS 2020.317 (be Bui Nguyen Lan Phuong).CT tu 0071001191009 NGUYEN HONG TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/13/20205,000,000248771.131220.075934.Ung ho MS 2020317 Be Bui Nguyen Lan Phuong)
12/14/20201,000IBVCB.893062900.ada.CT tu 0911000046805 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/14/202020,000MBVCB.893976364.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2020.318(ha van quyen).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/14/202020,000IBVCB.893965791.Ung ho MS 2020 318 Ha Van Quyen.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/14/202020,000IBVCB.893963894.Ung ho Ma so 2020 317 Be Lan Phuong.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/14/202025,000IBVCB.893930247.ung ho MS 2020 318 Ha Van Quyen.CT tu 0341005822663 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/14/202025,000IBVCB.893924850.ung ho MS2020 317 be bui nguyen lan phuong.CT tu 0341005822663 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/14/202050,000IBVCB.894338486.Giup ma so 2030 318 Ha Van Quyen .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/14/202050,000200906.141220.205438.ung ho MS 2020.317 (be Bui Nguyen Lan Phuong)
12/14/202050,000938116.141220.165635.NCHCCCL
12/14/202050,000IBVCB.893669905.MS 2020317 be Bui Nguyen Lan Phuong.CT tu 0301000372857 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/14/202050,000IBVCB.893664583.MS 2020312.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/14/202050,000IBVCB.893660324.MS2020317.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/14/202050,000871758.141220.123847.ung ho MS 2020 317 be Bui Nguyen Lan Phuong
12/14/202050,000737126.141220.123356.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020318 em Quyen
12/14/202050,000614572.141220.113049.MS 2030.317 be Bui Nguyen Nam Phuong Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20349282149287
12/14/202050,000611117.141220.112640.MS 2020.318 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20349816394505
12/14/202050,000549713.141220.101426.MS 2020.318 FT20349292885461
12/14/202050,000Sender:01310012.DD:141220.SHGD:10022213.BO:NGUYEN THI XIEM.UNG HO MS 2020.317 BE BUI NGUYEN LAN PHUONG
12/14/202050,000191067.141220.090443.ung ho Quyen
12/14/202050,000373107.141220.070526.Ung ho MS 2020.318
12/14/2020100,000IBVCB.894418177.Kho khan.CT tu 0451001941571 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/14/2020100,000071855.141220.212722.NCHCCCL Vuong Thi Tuyet 0982788561 FT20350040126303
12/14/2020100,000204615.141220.204615.MS 2020.315
12/14/2020100,000031203.141220.201847.Gd Le Tan Thanh uh MS 2020.317 be Bui Nguyen Lan Phuong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20
12/14/2020100,000999652.141220.160844.Ung ho be Bui Nguyen Lan Phuong MS 2020.317
12/14/2020100,000992881.141220.160016.Ung ho Em Ha van Quyen MS 2020.318
12/14/2020100,000921439.141220.154837.Vietcombank 0011002643148 DO THI NU ung ho MS 2020314em Huynh Thanh Nhi
12/14/2020100,000884178.141220.134356.Ung ho 2020 317 be Bui Nguyen Lan Phuong
12/14/2020100,000882871.141220.133806.Ung ho 2020 315 a Le Kim Long
12/14/2020100,000616974.141220.113340.MS 2020.315 be Trinh Hoai Thu Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20349106000002
12/14/2020100,000Sender:79310001.DD:141220.SHGD:10027597.BO:PHAM THI ANH HOA.MS 2020 318 UNG HO EM HA VAN QUYEN
12/14/2020100,000400988.141220.104511.Ung ho MS2020 315 be Trinh Hoai Thu
12/14/2020100,000MBVCB.893303190.Ung ho MS 2020.307 (chi Chu Thi Loi).CT tu 0351000934135 DO THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/14/2020100,000MBVCB.893300213.Ung ho MS 2020.311 (be Vu Huy Hoang).CT tu 0351000934135 DO THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/14/2020100,000MBVCB.893300239.MS 2020318.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/14/2020100,000MBVCB.893293811.Ung ho MS 2020.315 (be Trinh Hoai Thu).CT tu 0351000934135 DO THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/14/2020100,000Sender:01310005.DD:141220.SHGD:10012572.BO:CAO VIET ANH.UNG HO BE THU
12/14/2020100,000IBPS/SE:01202021.DD:141220.SH:10000464.BO:NGUYEN QUOC TOAN.995220121451434 - MS 2020.315 BE TRINH HOAI THU
12/14/2020100,000MBVCB.893235654.LE THI LAN HUONG ung ho 2020.318.CT tu 0061000005079 LE THI LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/14/2020100,000821737.141220.084002.ung ho MS 2020.318
12/14/2020100,000130355.141220.082850.Vinh Nam ung ho ms 2020 318 Ha Thi Huong
12/14/2020100,000264277.141220.065330.ms 2020.315 be Trinh Hoai Thu
12/14/2020100,000MBVCB.893083666.ung ho MS2020.318.CT tu 0161000293950 VO NGOC TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/14/2020100,000MBVCB.893082714.Ung ho MS 2020.318 Ha Van Quyen.CT tu 0081000285426 PHAM THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/14/2020100,000038582.141220.060250.ung ho MS 2020 318 ung ho Ha Van Quyen
12/14/2020100,000MBVCB.893079916.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.318 (em Ha Van Quyen)Vietnamnet 14/12/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/14/2020150,000MBVCB.894141061.MS 2020.317 Nguyen Thi Minh Yen ung ho be Bui Nguyen Lan Phuong.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/14/2020150,000599570.141220.111257.Ung ho MS 2020.315 , be Trinh Hoai Thu FT20349494404796
12/14/2020200,000MBVCB.893004441.Ung ho MS 2020.317 (Be Bui Nguyen Lan Phuong) .CT tu 1111000477235 LE HUU BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/14/2020200,000IBVCB.894419970.Kho khan.CT tu 0451001941571 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/14/2020200,000481807.141220.210434.ung ho MS 2020.309 be Phuoc Vinh
12/14/2020200,000IBVCB.894166721.MS 2020 317 be Bui Nguyen Lan Phuong.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/14/2020200,000827757.141220.160105.Ung ho Ha Van Quyen MS 2020.318 FT20349956100358
12/14/2020200,000205784.141220.154159.ms2020317
12/14/2020200,000IBVCB.893623105.Ung ho MS2020 318.CT tu 0011004103939 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/14/2020200,000MBVCB.893605961.Ung ho MS 2020.317 (be Bui Nguyen Lan Phuong).CT tu 0351000770018 HOANG VAN CHUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/14/2020200,000410297.141220.111804.ung ho MS 2020.312
12/14/2020200,000IBVCB.893431524.ung ho ma so 2020 316.CT tu 0011003680620 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/14/2020200,000IBVCB.893406447.MS 2020 318.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/14/2020200,000MBVCB.893364852.ung ho MS 2020.317 ( Be bui nguyen phuong lan).CT tu 0081000263668 LUONG THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/14/2020200,000326076.141220.101125.Ms 2020 315
12/14/2020200,000IBPS/SE:79334001.DD:141220.SH:10002906.BO:BUI DIEU THANH3648257.UNG HO MS 2020.317 BE BUINGUYEN LAN PHUONG (VCB) - NH TMCP NGOAI THUONG HO CHI MINH
12/14/2020200,000MBVCB.893289835.HO TAN THANH chuyen tien Ung ho be Trinh hoai Thu (MS 2020.315).CT tu 0071001022352 HO TAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/14/2020200,000/Ref:P1680097{//}/Ref:P1680097{//}ung ho ms 2020.315 be trinh hoai thuong DVC:BUI DUY TANDAT
12/14/2020200,000139469.141220.083455.ung ho MS 2020 318
12/14/2020200,000528176.141220.074253.Ung ho MS2020-315 ( be Trinh Hoai Thu)
12/14/2020200,000067897.141220.072856.Ung ho ma so 2020 318 em Ha Van Quyen
12/14/2020200,000527029.141220.072315.ung ho MS 2020.318( em Quyen )
12/14/2020200,000451742.141220.044015.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020315 be Trinh Hoai Thu
12/14/2020250,000235075.141220.160826.tam long ung ho nguoi kem may man
12/14/2020250,000925165.141220.142625.Ms 2020.311 ( be Vu Huy Hoang)
12/14/2020250,000445457.141220.065305.Ung ho Ms2020 318 ung ho em quyen FT20349088509068
12/14/2020250,000439432.141220.054603.Ung ho ms 2020.318 em Ha Van Quyen FT20349989426038
12/14/2020300,000252540.131220.232217.ung hoMS 2020.317(be Bui Nguyen Lan Phuong)
12/14/2020300,000IBVCB.893881631.MS 2020318.CT tu 0071000888916 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/14/2020300,000IBVCB.893681484.Giup MS 2020 318 em Quyen.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/14/2020300,000Sender:01310005.DD:141220.SHGD:10035600.BO:NGUYEN THI HONG THUY.UNG HO BE TRINH HOAI THU MS 2020.315
12/14/2020300,000067841.141220.131317.Ung ho MS 2020.311 be Vu Huy Hoang
12/14/2020300,000MBVCB.893255974.NGUYEN HOANG ANH VU chuyen tien ms 2020.318 mong e mau khoe.CT tu 0121000727437 NGUYEN HOANG ANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/14/2020300,000829707.141220.084854.ung ho MS 2020.317 be Bui Nguyen Lan Phuong
12/14/2020300,000470886.141220.082342.ung ho MS 2020.318 FT20349722109212
12/14/2020300,000770881.141220.072152.Chuyen tien ung ho MS 2020318
12/14/2020300,000042780.141220.062741.Ung ho ms 2020 315 be trinh hoai thu
12/14/2020300,000MBVCB.893086922.Ung ho MS 2020.318.CT tu 0151000273959 DINH THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/14/2020400,000IBVCB.894217015.ung ho MS 2020.314 (em Huynh Thanh Nhi).CT tu 0721000608244 LY THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/14/2020400,000773643.141220.150304.Ung ho ma so 2020.316 be Trinh Hoai Thu FT20349955991792
12/14/2020400,000Sender:01310005.DD:141220.SHGD:10030087.BO:TRAN ANH VU.UNG HO MA SO 2020.315 TRINH HOAI THU
12/14/2020500,000407718.131220.231426.ung ho ms 2020.317 be Bui Nguyen Lan Phuong FT20349512354962
12/14/2020500,000VCBPAY.892992864.ung ho MS 2020.315 be Trinh Hoai Thu.CT tu 0011002360752 NGUYEN THI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/14/2020500,000672194.141220.220057.Ntd Ung ho MS 2020.312 (me con chi hien)
12/14/2020500,000672082.141220.215908.Ntd Ung ho MS 2020.317 (be bui nguyen lan phuong)
12/14/2020500,000MBVCB.894348103.Tang MS 2020.315 anh Le Kim Long.CT tu 0021001662872 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/14/2020500,000MBVCB.894329440.Tom C tang MS 2020.315 be Trinh Hoai Thu.CT tu 0011001912955 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/14/2020500,000MBVCB.894327871.Tom C tang MS 2020. 317 be Bui Nguyen Lan Phuong.CT tu 0011001912955 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/14/2020500,000MBVCB.894321347.Tom C tang MS 2020.318 .CT tu 0011001912955 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/14/2020500,000MBVCB.894290264.Ung ho MS 2020.315 (be Trinh Hoai Thu).CT tu 1017207044 NGUYEN MAI THUY VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/14/2020500,000IBVCB.894198398.ung ho MS 2020.313 (anh Vu Trong Hieu).CT tu 0721000608244 LY THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/14/2020500,000MBVCB.893812553.PHAM DUC NAM ct ung ho MS 2020.315( be Trinh Hoai Thu) .CT tu 0341001718998 PHAM DUC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/14/2020500,000769426.141220.145742.Ung ho ma so 2020.312 me con chi Hien FT20349090114893
12/14/2020500,000IBVCB.893743772.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.318 (Ha Van Quyen).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/14/2020500,000IBVCB.893737705.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.317 (be Bui Nguyen Lan Phuong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/14/2020500,000617615.141220.113430.MS 2020. 317 FT20349282163867
12/14/2020500,000617038.141220.113345.MS 2020. 315 FT20349202355218
12/14/2020500,000Sender:79310001.DD:141220.SHGD:10027097.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.318 EM HA VAN QUYEN
12/14/2020500,000Sender:01310001.DD:141220.SHGD:10022913.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2020.317 BE BUI NGUYENLAN PHUONG
12/14/2020500,000Sender:01310005.DD:141220.SHGD:10027769.BO:LE BINH PHUONG.UNG HO MS 2020.318
12/14/2020500,000508444.141220.095153.UNG HO MA SO 2020 315 TRINH HOAI THU
12/14/2020500,000MBVCB.893279750.MS 2020.315 be Hoai Thu.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/14/2020500,000MBVCB.893258277.Ung ho be MS 2020.317 (be Bui Nguyen Lan Phuong).CT tu 0011001145168 NGUYEN THI THANH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/14/2020500,000IBVCB.893198077.MS 2020 318.CT tu 0081001196681 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/14/2020500,000Sender:79303008.DD:141220.SHGD:10001503.BO:NGUYEN THI THAO.NGUYEN THI THAO MA 2020:296 UNG HO EM TRAN VAN TRUONG
12/14/2020500,000Sender:79303008.DD:141220.SHGD:10001441.BO:NGUYEN THI THAO.NGUYEN THI THAO MA 2020.297 UNGHO (BE HA VAN PHUC)
12/14/2020500,000441416.141220.061740.Ung ho MS 2020.318 FT20349400007875
12/14/2020500,000753334.141220.061017.Chuyen tien ung ho ma so 2020.318
12/14/2020500,000440303.141220.060249.Ung ho MS 2020.315 be Trinh Hoai Thu FT20349380629743
12/14/2020500,000751687.141220.055557.Chuyen tien ho tro Quyen
12/14/2020500,000439733.141220.055237.MS 2020.318 FT20349208096016
12/14/2020600,000Sender:79333001.DD:141220.SHGD:10002313.BO:NGUYEN LUONG.UNG HO MS 2020.317, BE BUI NGUYENL AN PHUONG
12/14/20201,000,000671613.141220.215226.Ntd Ung ho MS 2020.310 (be bui nguyen an nhien)
12/14/20201,000,000IBVCB.893862294.Ung ho MS 2020.317 (Be Bui Nguyen Lan Phuong).CT tu 0041000301687 TRINH NGOC SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/14/20201,000,000IBVCB.893849348.Ung ho MS 2020317 be Lan Phuong.CT tu 0071000888916 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/14/20201,000,000MBVCB.893411347.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2020.318.CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/14/20201,000,000Sender:79310001.DD:141220.SHGD:10022456.BO:NGUYEN THANH BINH.UNG HO MS 2020.315 BE TRINH HOAI THU
12/14/20201,000,000Sender:01310001.DD:141220.SHGD:10021167.BO:LUONG TRUONG AN.UNG HO MS.2020.249 EM TRAN THI BICH LY
12/14/20201,000,000684550.141220.094603.MS 2020279 (EM NHAT HIEU)-141220-09:46:24 684550
12/14/20201,000,000267970.141220.093701.MS 2020.315 (be Trinh hoai Thu )
12/14/20201,000,000Sender:01310012.DD:141220.SHGD:10010899.BO:NGUYEN THI CAT UYEN.UNG HO MS 2020 .315 BE TRINH HOAI THU
12/14/20201,000,000174023.141220.090743.Ung ho MS 2020.315 (be Trinh Hoai Thu)
12/14/20201,000,000Sender:01310012.DD:141220.SHGD:10025199.BO:LUONG TRUONG AN.UNG HO MS 2020.317 BE BUI NGUYEN LAN PHUONG
12/14/20201,000,000851189.141220.080613.2020318
12/14/20201,000,000452000.141220.054027.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 318
12/14/20202,000,000MBVCB.894345976.Ung ho MS 2020.318.CT tu 1017944591 CHU THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/14/20202,000,000805019.141220.201358.UNG HO MS 2020.315 (BE TRINH HOAI THU)-141220-20:13:49 805019
12/14/20202,000,000IBVCB.893857866.MS 2020316 be Trinh Hoai Thu.CT tu 0071000888916 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/14/20202,000,000Sender:79307005.DD:141220.SHGD:10009178.BO:NGUYEN NGOC TRUONG.IBUNG HO EM QUYEN MS 2020.318
12/14/20202,000,000Sender:79307005.DD:141220.SHGD:10003970.BO:CTY TNHH TM DV ALIOGAZ KUKUH.HBUNG HO MS 2020.312 ME CON CHI HIEN 1 TRIEU VA UNG HO MS 2020.311 BE VU HUY HOANG 1TRIEU
12/14/20203,000,000MBVCB.892977852.2020.315 be trinh hoai thu.CT tu 0451000212540 NGUYEN MINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/15/20201,000IBVCB.896075528.ada.CT tu 1017172497 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/15/202020,000254288.151220.135458.NCHCCCL HongNhung 0986533986
12/15/202020,000IBVCB.894622819.Ung ho MS 2020 319 Co Pham Thi Hang.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/15/202030,000MBVCB.894915991.Ung ho NCHCCCL-Phuong Chi- 0356607594.CT tu 1017144748 HOANG THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/15/202050,000IBVCB.896089513.Giup ma so 2020 319 co Pham Thi Hang .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/15/202050,000IBVCB.895884795.Ung ho co Pham Thi Hang MS 2020.319.CT tu 0251001116892 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/15/202050,000IBVCB.895680451.Ung ho ma so MS 2020 319 co Pham Thi Hang.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/15/202050,000SHGD:10000854.DD:201215.BO:TRAN KHANH LY.Remark:Ung ho MS 2020.318 Ha Van Quyen
12/15/202050,000593867.151220.012906.Ung ho MS 2020.319
12/15/202050,000380877.151220.105932.T ung ho Co Pham thi Hang MS 2020.319
12/15/202050,000MBVCB.894870561.NGUYEN ANH KHOA ung ho MS 2020.318 (Ha Van Quyen).CT tu 0531000265642 NGUYEN ANH KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/15/202050,000101299.151220.095940.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020319 co Pham Thi Hang
12/15/202050,000MBVCB.894586949.gui chi ma so 2020 319.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/15/2020100,000MBVCB.895979065.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.319 co PHAM THI HANG.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/15/2020100,000MBVCB.895973967.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.318 em HA VAN QUYEN.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/15/2020100,000MBVCB.895970116.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.317 be BUI NGUYEN LAN PHUONG.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/15/2020100,000604286.151220.160559.Ung ho ms 2020318 ha van quyet FT20350582837000
12/15/2020100,000602385.151220.160418.Ung ho ms 2020319 co pham thi hang FT20350402001384
12/15/2020100,000389615.151220.151013.MS 2020317 be Bui nguyen lan phuong
12/15/2020100,000356934.151220.100316.NCHCCCL Nguyen Trung Kien 0971950246
12/15/2020100,000370140.151220.094446.Ung ho MS 2020317 e BUI NGUYEN LAN PHUONG
12/15/2020100,000MBVCB.894720324.2020.319. Co Pham Thi Hang.CT tu 0461000570583 NGUYEN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/15/2020100,000152610.151220.083632.Vinh Nam ung ho ms 2020 319 co Pham Thi Hang
12/15/2020100,000831457.151220.075340.UNG HO MS 2020.319 ( CO PHAM THI HANG )-151220-07:53:32 831457
12/15/2020100,000831357.151220.075238.UNG HO MS : 2020.318-151220-07:52:33 831357
12/15/2020100,000043618.151220.063034.Ung ho MS 2020 314
12/15/2020100,000041219.151220.062037.MS 2020 316
12/15/2020100,000MBVCB.894519781.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.319 (co Pham Thi Hang)Vietnamnet 15/12/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/15/2020100,000500857.151220.061224.MS 2020 319 ung ho co Phm Thi Hang
12/15/2020100,000038744.151220.060829.Ung ho MS 2020 317
12/15/2020150,000297350.151220.171454.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN HOANG CHUONG chuyen khoan ung ho MS 2020 317 be Bui Nguyen Lan Phu
12/15/2020180,000148963.151220.070500.MS 2020 319 Co Pham Thi Hang FT20350088557858
12/15/2020200,000116686.141220.233655.Ung ho Ms 2020.311 - be Vu Huy Hoang. Mong con mau khoe. FT20350818907387
12/15/2020200,000321831.151220.184416.MS2020.317 be Bui Nguyen Lan Phuong
12/15/2020200,000316238.151220.183858.MS2020.265gia dinh chi nguyen thi Hoa
12/15/2020200,000IBVCB.895413452.ung ho MS 2020 319 pham thi hang.CT tu 0611001911128 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/15/2020200,000MBVCB.895234691.MS 2020.319 ( co pham thi hang).CT tu 0571000059751 DOAN QUOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/15/2020200,000MBVCB.895202301.ung ho MS 2020.317(be Bui Nguyen Lan Phuong).CT tu 0631003855145 NGUYEN THI HUYEN NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/15/2020200,000IBVCB.895172694.MS 2020 319 co Pham Thi Hang.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/15/2020200,000SHGD:10000910.DD:201215.BO:HO THI VIET HA.Remark:MS 2020.319 CO PHAM THI HANG
12/15/2020200,000MBVCB.895005869.PHAM THI THANH BINH chuyen tien MS 2020.319 (chi Pham Thi Hang) .CT tu 0071000678751 PHAM THI THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/15/2020200,000SHGD:10002809.DD:201215.BO:NGUYEN THI HANH.Remark:995220121554521 - Chuyen tien ung ho ms 2020.319 co pham thi hang
12/15/2020200,000IBVCB.894933387.Ong Le ky Phung ung ho MS 2020.318 cho anh Ha Van Quyen.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/15/2020200,000IBVCB.894910185.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.312 cho me con chi Hien.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/15/2020200,000271179.151220.102003.Ung ho MS2020319 co pham thi hang FT20350409309830
12/15/2020200,000248732.151220.095832.Ung ho MS 2020 319 PHAM THI HANG FT20350340520617
12/15/2020200,000245737.151220.095508.Trang Nam ung ho MS 2020.317 be Bui Nguyen Lan Phuong FT20350340507342
12/15/2020200,000224591.151220.093024.Ung ho CT NCHCCCL FT20350382000905
12/15/2020200,000683606.151220.092344.ung ho MS 2020.319 Co Pham Thi Hang
12/15/2020200,000MBVCB.894694303.ung ho MS 2020.316 (be Trinh Hoai Thu).CT tu 0111001513070 NGUYEN HONG THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/15/2020200,000297423.151220.090701.ung ho ms 2020.319 ( co Pham Thi Hang)
12/15/2020200,000164665.151220.081824.UNG HO MS 2020 308 NGUYEN DANG KHANG
12/15/2020200,000164662.151220.081821.UNG HO MS 2020 318
12/15/2020200,000167556.151220.080931.Ung ho ms 2020 319 co pham thi hang FT20350801865300
12/15/2020200,000MBVCB.894521548.MS 2020.319 ( co Pham Thi Hang).CT tu 0641000016926 VO THI LE CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/15/2020222,000MBVCB.895304646.2020319 ung ho pham thi hang.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/15/2020300,000IBVCB.895941524.ung ho MS 2020.319 (co Pham Thi Hang).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/15/2020300,000660785.151220.170727.Ung ho MS 2020.319 (co Pham Thi Hang)
12/15/2020300,000IBVCB.894930548.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.316 cho be Trinh Hoai Thu.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/15/2020300,000IBVCB.894923355.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.317 cho be Bui Nguyen Lan Phuong.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/15/2020300,000IBVCB.894921110.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.315 cho anh Le Kim Long.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/15/2020300,000IBVCB.894917890.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.314 cho em Huynh Thanh Nhi.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/15/2020300,000198799.151220.102756.Ms 2020.319 co pham thi hang
12/15/2020300,000138498.151220.092248.Ung ho MS 2020 317(be Bui Nguyen Lan Phuong)
12/15/2020300,000SHGD:10004744.DD:201215.BO:HOANG HAI.Remark:Ung ho MS 2020.317, 2020.311,2020.309
12/15/2020300,000611617.151220.081415.Hua Hien ung ho MS 2020.318
12/15/2020400,000874605.151220.205816.Ung ho MS 2020.319 co Pham Thi Hang FT20351356632494
12/15/2020400,000MBVCB.894573990.Ung ho MS.2020.319(co Pham Thi Hang).CT tu 0331000404950 DO THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/15/2020500,000MBVCB.896092064.NGUYEN MINH MAN chuyen tien Ung Ho MS 2020.317 (Be Bui Nguyen Lan Phuong).CT tu 1013575763 NGUYEN MINH MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/15/2020500,000619718.151220.203453.Ung ho MS 2020.317 be Bui Nguyen Lan Phuong. Nghi luc len chau nhe.
12/15/2020500,000785299.151220.200327.For Nhu chua he co cuoc chia ly
12/15/2020500,000199005.151220.170132.UNG HO MS 2020.319 co PHAM THI HANG
12/15/2020500,000SHGD:10009773.DD:201215.BO:PHAN THANH PHUONG.Remark:CO PHAM THI HANG MS 2020.319
12/15/2020500,000MBVCB.895225523.HOANG THI HUYEN chuyen tien ung ho MS 2020.313 (Vu Trong Hieu).CT tu 0021000539737 HOANG THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/15/2020500,000IBVCB.895205485.MS2020.317(be Bui Nguyen Lan Phuong.CT tu 0631000485942 NGUYEN THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/15/2020500,000929802.151220.132814.Chuyen tien ung ho MS 2020.317 be Bui Nguyen Lan Phuong
12/15/2020500,000MBVCB.895090916.Ung ho MS 2020.319 (co Pham Thi Hang).CT tu 0531000265669 VO HOANG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/15/2020500,000885906.151220.122927.MS 2020 319
12/15/2020500,000882815.151220.115441.NGUYEN.HN-UH BE/THU 2020315-151220-11:55:04 882815
12/15/2020500,000158245.151220.112737.Ms 2020.316
12/15/2020500,000IBVCB.894914419.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.313 cho anh Vu Trong Hieu.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/15/2020500,000MBVCB.894874119.Giup do ms 2020.319.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/15/2020500,000IBVCB.894780496.PHAM XUAN THUY chuyen khoan ung ho MS 2020.319 (co Pham Thi Hang).CT tu 0441004001932 PHAM XUAN THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/15/2020500,000SHGD:10000872.DD:201215.BO:TRAN THI LE HOA.Remark:UNG HO MS 2020 303 EM TRUONG THINHUNG
12/15/2020500,000SHGD:10002728.DD:201215.BO:DOAN THI THU THUY.Remark:IBUNG HO MS 2020.308 (NGUYEN DANG KHANG)
12/15/2020500,000IBVCB.894636950.Ung ho MS 2020319 co Pham Thi Hang.CT tu 0041000256170 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/15/2020500,000950182.151220.065221.Ung ho MS 2020- 319 co pham thi hang
12/15/2020600,000IBVCB.895168667.ung ho MS 2020.319 (co Pham Thi Hang).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/15/2020700,000571819.151220.070202.Chuyen tien MS 2020.319 co pham thi hang
12/15/20201,000,000IBVCB.896102504.Ong BUI KIEN va Ba DO THI KY giup MS 2020.306 ( be VU MINH THU, khoa Nhi, BV Ung Buou).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/15/20201,000,000IBVCB.895481692.Ong BUI KIEN va Ba DO THI KY giup MS 2020.317(be BUI NGUYEN LAN PHUONG, Can Giuoc, Long An).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/15/20201,000,000IBVCB.895472290.Ong BUI KIEN va Ba DO THI KY giup MS 2020.316 (be TRINH HOAI THU, Yen Thanh, Nghe An).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/15/20201,000,000IBVCB.895465053.Ong BUI KIEN va Ba DO THI KY giup MS 2020.311(be VU HUY HOANG o BV Nhi Dong 2 ghep gan).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/15/20201,000,000MBVCB.895344850.Ung ho ms 2020.317 (be Bui Nguyen Lan Phuong.CT tu 0011000417331 LAI PHU HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/15/20201,000,000911222.151220.141514.UNG HO MS 2020.317 (BE BUI NGUYEN LAN PHUONG) CAN GIUOC LONG AN-151220-14:14:37 911222
12/15/20201,000,000MBVCB.894972328.NCHCCCL NGUYEN THI LIEN 0973193836.CT tu 0451000334817 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/15/20201,000,000192952.151220.085153.Ung ho MS 2020.319 co Pham Thi Hang FT20350929574051
12/15/20201,000,000MBVCB.894553560.MS 2020.319 (co Pham Thi Hang) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/15/20202,000,000301757.151220.141913.ANH TAN CHI BACH UNG HO MS2020 319 CO PHAM THI HANG
12/15/20202,000,000689377.151220.081446.MS 2020.316 (be Trinh Hoai Thu)
12/15/20203,000,000228457.151220.172231.Ung ho MS2020.315 be Trinh Hoai Thu
12/15/20204,000,000435051.151220.140614.MS 2020316 be trinh hoai thu
12/16/20201,000IBVCB.896320816.aaa.CT tu 1017433968 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/202020,000IBVCB.896556726.Ung ho MS 2020 320 Be Trieu Hoai Thu.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/16/202020,000MBVCB.896402259.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2020.320(be trieu hoai thu).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/202050,000118914.161220.162034.Chuyen tien ung ho MS 2020.320
12/16/202050,000IBVCB.897057809.Giup ma so 2020 320 be Trieu Hoai Thu.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/16/202050,000987799.161220.141952.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020320 be Trieu Hoai Thu
12/16/202050,000178555.161220.112917.Ung ho MS 2020.320 be Trieu Hoai Thu. FT20351013135158
12/16/202050,000123333.161220.103123.MS 2020.320 FT20351026004983
12/16/202050,000832032.161220.084401.Ung ho MS2020 320 trieu hoai thu
12/16/202050,000820338.161220.083814.Ung ho ms 2020 320 be trieu hoai thu
12/16/202050,000722989.161220.083310.Ung ho MS 2020.320
12/16/202050,000986571.161220.071530.Ung ho MS 2020.320 be trieu hoai thu FT20351344023721
12/16/202050,000686818.161220.060519.ung ho MS 2020 320 ung ho be Trieu Hoai Thu
12/16/2020100,000730555.161220.223442.Gd Le Tan Thanh uh MS 2020.319 co Pham Thi Hang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT2035238402
12/16/2020100,000706352.161220.214623.MS 2020.319 FT20352356810470
12/16/2020100,000403306.161220.212643.MS 2020.317
12/16/2020100,000610847.161220.193420.Nchcccl dang cam tu 0905653355 FT20351451041660
12/16/2020100,000220296.161220.174833.UH ms 2020.320 be Thu
12/16/2020100,000988229.161220.143442.Ung ho MS 2020.320
12/16/2020100,000987610.161220.143408.Ung ho MS 2020.319
12/16/2020100,000BUI NGUYEN MINH TRANG/ UNG HO MS 2020.319 (CO PHAM THI HANG)
12/16/2020100,000986968.161220.143334.Ung ho MS 2020.318
12/16/2020100,000BUI NGUYEN MINH TRANG/ UNG HO MS 2020.318 CHI HA THI HUONG DT: 0356922527
12/16/2020100,000986238.161220.143253.Ung ho MS 2020.317
12/16/2020100,000985426.161220.143208.Ung ho MS 2020.316
12/16/2020100,000BUI NGUYEN MINH TRANG/ UNG HO MS 2020.320 BE TRIEU HOAI THU
12/16/2020100,000BUI NGUYEN MINH TRANG/ UNG HO MS 2020315 BE TRINH HOAI THU
12/16/2020100,000MBVCB.896887387.2020.318 (Ha Van Quyen) .CT tu 0491001760607 TRAN THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020100,000IBVCB.896878739.DoanKhietMao12B ung ho Ms 2020 314 Huynh Thanh Nhi.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/16/2020100,000IBVCB.896873030.co Trinh T12 ung ho Ms 2020 315 anh Le Kim Long.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/16/2020100,000IBVCB.896855500.gh chu Hy T12B ung ho Ms 2020 316 Trinh Hoai Thu.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/16/2020100,000IBVCB.896833290.gdHy T12B ung ho Ms 2020 317 Bui Nguyen Lan Phuong.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/16/2020100,000IBVCB.896829715.LyKDoanT12B ung ho MS 2020 318 Ha Van Quyen.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/16/2020100,000IBVCB.896802833.Chu Hy T122 ung ho Ms 2020 319 co Pham Thi Hang.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/16/2020100,000094247.161220.110225.MS2020.320 ung ho be Trieu Hoai Thu mo tim
12/16/2020100,000061804.161220.105445.UNG HO MS : 2020.320 ( BE TRIEU HOAI THU)-161220-10:54:21 061804
12/16/2020100,000MBVCB.896505833.TDung ung ho MS2020.319 (co Pham Thi Hang).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020100,000MBVCB.896475216.TDung ung ho MS2020.320 (be Trieu Hoai Thu).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020100,000659112.161220.090827.tran xuan bac chuyen tien ung ho MS.2020.320
12/16/2020100,000657575.161220.090703.Chuyen tien ung ho MS 2020.320 be Trieu Hoai Thu
12/16/2020100,000041537.161220.090309.Ung ho MS 2020.320 be trieu hoai thu FT20351344324942
12/16/2020100,000IBVCB.896376572.MS 2020.318 (Ha Van Quyen).CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020100,000IBVCB.896373913.MS 2020.317 (be Bui Nguyen Lan Phuong).CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020100,000IBVCB.896371474.MS 2020.319 (co Pham Thi Hang).CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020100,000IBVCB.896367759.MS 2020.320 (be Trieu Hoai Thu).CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020100,000965263.161220.085343.T ung ho be Trieu Hoai Thu MS 2020.320
12/16/2020100,000MBVCB.896353684.Ung ho be trieu hoai thu ms 2020.320.CT tu 0061000150335 HUYNH NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020100,000902631.161220.084207.Ung ho MS2020.320 Be Trieu Hoai Thu
12/16/2020100,000810793.161220.083303.Vinh Nam ung ho ms 2020 320 be Trieu Hoai Thu
12/16/2020100,000212721.161220.080527.Gia dinh Lymiukico ung ho be Trieu Hoai Thu MS 2020 320
12/16/2020100,000MBVCB.896286780.NGUYEN VAN DUONG chuyen tien ung ho ms 2020.320 be trieu hoai thu.CT tu 0011002239366 NGUYEN VAN DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020100,000616246.161220.074714.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Be Trieu Hoai Thu
12/16/2020100,000MBVCB.896253122.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.320 be Trieu Hoai Thu.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020100,000566703.161220.071633.MS 2020.320 BE TRIEU HOAI THU
12/16/2020100,000983733.161220.070218.MS 2020.320 trieu hoai thu FT20351903041446
12/16/2020100,000679497.161220.065609.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 320 be Trieu Hoai Thu
12/16/2020100,000MBVCB.896231239.MS 2020.320 ung ho be Trieu Hoai Thu.CT tu 0071003375081 VU THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020100,000019218.161220.063705.UNG HO MS 2020.320( BE TRIEU HOAI THU)-161220-06:36:43 019218
12/16/2020100,000MBVCB.896223442.Ung ho MS2020.320 be Trieu Hoai Thu.CT tu 0081000285426 PHAM THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020100,000689390.161220.061745.Ung ho MS 2020 320
12/16/2020100,000860655.161220.061415.ung ho MS 2020.320( be Trieu Hoai Thu)
12/16/2020100,000018575.161220.061136.GOI TIEN CHO CHAU-161220-06:11:04 018575
12/16/2020100,000976566.161220.060955.Ung ho MS 2020.320 be Trieu Hoai Thu FT20351335608050
12/16/2020100,000MBVCB.896216404.LE TRUNG HIEU chuyen tien MS 2020.320.CT tu 0481000640943 LE TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020100,000MBVCB.896213172.MS 2020320 be Trieu Hoai Thu.CT tu 0071002338169 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/16/2020100,000684175.161220.054643.UH MS 2020 320 be Trieu Hoai Thu
12/16/2020100,000MBVCB.896211427.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.320 (be Trieu Hoai Thu)Vietnamnet 16/12/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020150,000190753.161220.110921.Ung ho MS 2020 320 be trieu hoai thu
12/16/2020150,000043338.161220.093758.UNG HO MS 2020.320(BE TRIEU HOAI THU)-161220-09:37:53 043338
12/16/2020200,000707973.161220.214901.MS 2020.320 FT20352375590760
12/16/2020200,000299213.161220.185857.UH Anh Trieu Van Nan. Dia chi thon Tan Hop; xa Canh Tan; huyen Thach An; tinh Cao Bang.
12/16/2020200,000277715.161220.184245.Ms2020317 be bui nguyen lan phuong
12/16/2020200,000IBVCB.897323478.MS 2020 320 be Trieu Hoai Thu.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/16/2020200,000504630.161220.171858.MS 2020.319 FT20351345249522
12/16/2020200,000MBVCB.897234361.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2020.320.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020200,000MBVCB.897161657.ung ho ms 2020.313 anh Vu Trong Hieu.CT tu 0401001369710 NGUYEN THUY HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020200,000MBVCB.897139119.Ung ho be Trieu Hoai Thu.CT tu 0351000936649 NGUYEN QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020200,000IBVCB.897083520.Ung ho MS 2020.320 (be Trieu Hoai Thu).CT tu 0381002712940 HUYNH QUANG TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020200,000MBVCB.897017442.MS 2020.317 BUI NGUYEN LAN PHUONG.CT tu 0301000325213 LE THAI AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020200,000MBVCB.897012296.MS 2020.320 TRIEU HOAI THU.CT tu 0301000325213 LE THAI AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020200,000328173.161220.142649.Ung ho MS 2020.320 be Trieu Hoai Thu FT20351036064496
12/16/2020200,000IBVCB.896926949.DINH HOANG GIA ung ho MS 2020.320 (be Trieu Hoai Thu).CT tu 0421000508788 DINH HOANG GIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020200,000933031.161220.133821.ung ho MS 2020.320 (be Trieu Hoai Thu)
12/16/2020200,000310072.161220.120007.Ung ho MS 2020 320 be Trieu Hoai Thu
12/16/2020200,000249421.161220.115622.ms 2020.320 be Trieu Hoai Thu
12/16/2020200,000MBVCB.896549174.phau thuat tim.CT tu 1016005376 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/16/2020200,000MBVCB.896524364.Ung ho MS 2020.320?(be Trieu Hoai Thu).CT tu 0181003486785 LE THANH DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020200,000893939.161220.102004.ung ho MS 2020.320 (BE TRIEU HOAI THU)
12/16/2020200,000Sender:01310012.DD:161220.SHGD:10003659.BO:HUYNH PHAN THUC UYEN.GIUP DO CO PHAM THI HANG
12/16/2020200,000003382.161220.095821.Ung ho MS 2020 320 Be Trieu Hoai Thu Nam Mo Ban Su Thich Ca Mau Ni Phat
12/16/2020200,000MBVCB.896408127.MS 2020.320 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020200,000636984.161220.091857.Vietcombank 0011002643148 LUONG VAN NHAN chuyen khoan
12/16/2020200,000854905.161220.085446.Ung ho MS2020 320 be Trieu Hoai Thu
12/16/2020200,000MBVCB.896350011.Ung ho MS 2020.320 be trieu thu hoai.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020200,000IBVCB.896349509.DANG DINH TUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.320 (be Trieu Hoai Thu).CT tu 0011000406195 DANG DINH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020200,000276388.161220.083814.ung ho be Trieu Hoai Thu
12/16/2020200,000020325.161220.083542.Ung ho ms 2020.320 be Trieu hoai thu cao bang FT20351340923859
12/16/2020200,000018342.161220.083243.Ung ho MS 2020 320 TRIEU HOAI THU FT20351236523874
12/16/2020200,000011823.161220.082226.Ung ho MS 2020.308 FT20351354015260
12/16/2020200,000214190.161220.082030.ung ho ms 2020320 ung ho be trieu hoai thu
12/16/2020200,000006338.161220.081248.MS2020.320 trieu hoai thu FT20351510703707
12/16/2020200,000770934.161220.081015.MS 2020 320 be trieu hoai thu
12/16/2020200,000MBVCB.896293142.ung ho MS 2020.320.CT tu 0351000843901 NGUYEN VAN QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020200,000994840.161220.074511.Ung ho MS 2020 - 320 Be Trieu Hoai Thu FT20351004715404
12/16/2020200,000MBVCB.896259374.Ung ho MS 2020. 320.CT tu 0541000256579 NGUYEN HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020200,000114750.161220.072749.IBFT MS 2020.320 be Trieu Hoai Thu
12/16/2020200,000MBVCB.896241051.Ung ho ms 2020.320 be Trieu hoai Thu.CT tu 0071000077320 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020200,000979042.161220.063315.Ung ho 2020.320 be Trieu Hoai Thu FT20351328008900
12/16/2020200,000018889.161220.062553.UNG HO MS 2020.320 ( BE TRIEU HOAI THU)-161220-06:25:42 018889
12/16/2020200,000109404.161220.061748.ung ho ms 2020.320 trieu hoai thu
12/16/2020200,000686984.161220.060615.ung ho MS 2020 320 be Hoai Thu
12/16/2020200,000MBVCB.896216057.MS 2020.320 ung ho (be Trieu Hoai Thu) .CT tu 0461000468187 LAM THI NGOC LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020200,000018427.161220.060249.UNG HO MS 2020.320-161220-06:01:37 018427
12/16/2020300,000365629.161220.203449.Hua Hien ung ho MS 2020.320 be Trieu Hoai Thu
12/16/2020300,000498974.161220.171307.MS 2020.320 FT20351074480805
12/16/2020300,000122148.161220.162309.ung ho MS 2020.320 be Trieu Hoai Thu
12/16/2020300,000IBVCB.897091246.Ung ho MS 2020.317 (be Bui Nguyen Lan Phuong).CT tu 0381002712940 HUYNH QUANG TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020300,000383005.161220.151032.Ung ho MS 2020 320 Be Trieu Hoai Thu
12/16/2020300,000MBVCB.896993802.ung ho MS 2020.320 (be Trieu Hoai Thu).CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020300,000IBVCB.896936176.MS 2020317 Bui Nguyen Lan Phuong.CT tu 0631003829684 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/16/2020300,000MBVCB.896907212.Ms 2020.320.CT tu 0121000727437 NGUYEN HOANG ANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020300,000MBVCB.896894131.HA MINH KHOA chuyen tien ung ho ms 2020.320(Be Trieu Hoai Thuong).CT tu 0751000043518 HA MINH KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020300,000MBVCB.896782424.Ung ho MS 2020.320 be Trieu Hoai Thu.CT tu 0461000466438 PHAM THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020300,000299300.161220.100104.MS 2020320 ung ho be Trieu Hoai Thu
12/16/2020300,000MBVCB.896435402.Ung ho MS 2020.320 (be Trieu Hoai Thu).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020300,000IBVCB.896425170.Trieu Van Nan. Dia chi: thon Tan Hop, xa Canh Tan, huyen Thach An, tinh Cao Bang. So dien thoai: 0844527224..CT tu 0071000972477 VO DUC HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020300,000692106.161220.090257.Vietcombank 0011002643148 chuyen khoan be Trieu Hoai Thu mo tim
12/16/2020300,000648628.161220.085853.Chuyen tien ung ho ms2020.320 trieu hoai thu
12/16/2020300,000MBVCB.896343203.MS 2020.316 (be Trinh Hoai Thu).CT tu 0011000264591 TRINH LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020300,000622076.161220.083354.Chuyen tien MS 2020.320 be Trieu Hoai Thu
12/16/2020300,000628918.161220.083152.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 320 ung ho be Trieu Hoai Thu
12/16/2020300,000951425.161220.083042.Ban doc Kieu Cong Tu ung ho MS 2020.320 (be Trieu Hoai Thu)
12/16/2020300,000618644.161220.081109.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN NGUYEN THUY PHUONG giup be Trieu Hoai Thu
12/16/2020300,000746289.161220.075122.Ung ho MS 2020 320 be Trieu Hoai Thu
12/16/2020300,000MBVCB.896276317. ung ho MS 2020.320 (be Trieu Hoai Thu).CT tu 0411001104947 TRAN THI MINH HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020300,000003723.161220.075101.MS 2020.320 (be Trieu Hoai Thu)
12/16/2020300,000IBVCB.896269057.Ung ho MS 2020.320 (be Trieu Hoai Thu).CT tu 0071003384807 PHAM THUY HOA LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020300,000578903.161220.074045.Chuyen tien ung ho 2020.320 Hoai Thu
12/16/2020300,000112059.161220.072604.MS 2020.320 ( ung ho be Trieu Hoai Thu)
12/16/2020300,000560669.161220.070150.ung ho Ms 2020.320 be Trieu Hoai Thu
12/16/2020300,000209049.161220.064525.HONG TINH CK BAO VIETNAMNET UNG HO MS 2020320 TRIEU HOAI THU
12/16/2020300,000693798.161220.063342.unghoMS2020320beTrieuHoaiThu
12/16/2020300,000MBVCB.896225092.Ung ho MS 2020.320(be Trieu Hoai Thu).CT tu 0331000404950 DO THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020300,000977413.161220.061855.Ho tro 2020 320 Trieu Hoai Thu FT20351381395781
12/16/2020300,000109625.161220.061250.Ung ho be Trieu Hoai Thu MS 2020.320
12/16/2020300,000261936.161220.055914.Ung ho Ms 2020320
12/16/2020400,000IBVCB.896224969.DINH SON VIET chuyen khoan ung ho be trieu hoai thu ms 2020320.CT tu 0411000971674 DINH SON VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020400,000MBVCB.896212505.Ung ho MS 2020.320 (be Trieu Hoai Thu).CT tu 0071001550434 NGO PHAN QUOC THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020485,000Sender:79307006.DD:161220.SHGD:10002005.BO:LE VU HAU.MS 2020.316 (BE TRINH HOAI THU)
12/16/2020500,000IBVCB.897616708.Ung ho MS 2020.311 (be Vu Huy Hoang).CT tu 0501000017365 VO THI MY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020500,000375030.161220.204007.Ung ho MS 2020.320 - be Trieu Hoai Thu
12/16/2020500,000IBVCB.897468686.MS 2020 283 vo chong chi Oanh.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/16/2020500,000366092.161220.175542.NCHCCCL HOANG THI THANH DUNG 0936411177
12/16/2020500,000MBVCB.897305589.Le anh tuan ung ho ms 2020 320 be trieu hoai thu.CT tu 0071004215553 TRAN MY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020500,000517854.161220.163252.Ung ho chau Trieu Hoai Thu MS2020 320
12/16/2020500,0000200970405121615344320200000203465.76249.154017.UNG HO MS2020.320 BE TRIEU HOAI THU
12/16/2020500,000IBVCB.896963199.ung ho MS 2020320 be Trieu Hoai Thu.CT tu 0451001468572 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/16/2020500,000283345.161220.133839.Ung ho MS 2020320 BE TRIEU HOAI THU FT20351105038672
12/16/2020500,000920406.161220.132253.Chuyen tien ung ho MS2020.320 trieu hoai thu
12/16/2020500,000175064.161220.130742.IBFT MS 2020.320 be trieu hoai thu
12/16/2020500,000349540.161220.130435.ung ho ma so 2020 319
12/16/2020500,000Sender:01202002.DD:161220.SHGD:10004055.BO:DO BICH LOC.CHU TICH TD CEO DOAN VAN BINH UNG HO MS 2020.304 BE NGOC TUOI
12/16/2020500,000Sender:01202002.DD:161220.SHGD:10003993.BO:DO BICH LOC.CHU TICH TD CEO DOAN VAN BINH UNG HO MS 2020.318 HA VAN QUYEN
12/16/2020500,000Sender:01202001.DD:161220.SHGD:10004072.BO:DO BICH LOC.CHU TICH TD CEO DOAN VAN BINH UNG HO MS 2020.313 VU TRONG HIEU
12/16/2020500,000Sender:01202002.DD:161220.SHGD:10004041.BO:DO BICH LOC.CHU TICH TD CEO DOAN VAN BINH UNG HO MS 2020.311 BE VU HUY HOANG
12/16/2020500,000Sender:01309001.DD:161220.SHGD:10004051.BO:PHAM VAN NAM HAI.UNG HO TU THIEN MS 2020 320 BETRIEU HOAI THU
12/16/2020500,000912148.161220.113523.MS.2020.320 be Trieu Hoai Thu
12/16/2020500,000Sender:48304001.DD:161220.SHGD:10004346.BO:NGUYEN XUAN HOANG.UNG HO MS 2020.320 (BE TRIEUHOAI THU) TAI NGOAI THUONG VIET NAM 198 TRAN QUANG KHAI HA NOI
12/16/2020500,000783971.161220.105348.ung ho ms 2020.320 be hoai thu
12/16/2020500,000MBVCB.896574159.ms 2020 320 trieu hoai thu.CT tu 0181003409490 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/16/2020500,000Sender:01310001.DD:161220.SHGD:10011501.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.320 BE TRIEUHOAI THU
12/16/2020500,000993472.161220.095420.ung ho MS2020320 Trieu Hoai Thu
12/16/2020500,000MBVCB.896435153.Ho tro chua benh.CT tu 0071000601332 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/16/2020500,000760149.161220.093448.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 320 be Trieu Hoai Thu
12/16/2020500,000IBVCB.896421277.NGUYEN THI MAI HUONG chuyen khoan ung ho be Trieu Hoai Thu ma so 2020.320.CT tu 0071001957900 NGUYEN THI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020500,000507901.161220.092635.Ung ho MS 2020320 Trieu Hoai Thu
12/16/2020500,000285865.161220.091106.ung ho MS 2020.320 (be Trieu Hoai Thu)
12/16/2020500,000IBVCB.896386356.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.320 (be Trieu Hoai Thu).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020500,000IBVCB.896382076.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.319 (co Pham Thi Hang).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020500,000MBVCB.896362976.NGUYEN HUU VINH chuyen tien ung ho MS 2020.320(be TRIEU HOAI THU).CT tu 0071003041369 NGUYEN HUU VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020500,000619067.161220.083049.Chuyen tien ung ho MS 2020.320 be Trieu Hoai Thu
12/16/2020500,000805163.161220.082958.Ms 2020 320 be Trieu Hoai Thu
12/16/2020500,000617465.161220.082915.Ung ho MS 2020.320 be Trieu Hoai Thu
12/16/2020500,000MBVCB.896323162.MS 2020.320 (be Trieu Hoai Thu) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020500,000869000.161220.082345.ung ho MS 2020.320 ( be Trieu Hoai Thu )
12/16/2020500,000SHGD:10000395.DD:201216.BO:TRAN THI PHUONG LOAN.Remark:ung ho MS 2020320 be Trieu Hoai Thu
12/16/2020500,000010500.161220.082012.Ung ho MS 2020.320 FT20351358985783
12/16/2020500,000781197.161220.081654.Ung ho MS 2020 320 be Trieu Hoai Thu
12/16/2020500,000MBVCB.896303120.HO THI MINH PHUONG chuyen tien ung ho MS 2020. 320 ( be Trieu Hoai Thu).CT tu 0271000182543 HO THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020500,000MBVCB.896294418.PHAM THI KIM NGOC chuyen tien.CT tu 0281001643070 PHAM THI KIM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020500,000824386.161220.080539.ung ho MS 2020 320 be trieu hoai Thu- Ma GD:824386. So TK dich:....3148. Ma NH dich:970436
12/16/2020500,000002629.161220.080532.Chuyen em Nguyen hoai Thu MS 2020 320 FT20351034064000
12/16/2020500,000265417.161220.080519.ma Cuc uh MS2020.320 Trieu Hoai Thu
12/16/2020500,000MBVCB.896267522.HUYNH DUY THAI ung ho MS 2020.320 (be Trieu Hoai Thu).CT tu 0071005378162 HUYNH DUY THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020500,000936620.161220.070957.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 320
12/16/2020500,000264421.161220.070549.Ung ho MS 2020320
12/16/2020500,000MBVCB.896232257.DUONG ANH TUAN - be Trieu Tai Thu.CT tu 0041000350182 DUONG ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020500,000MBVCB.896229316.MS 2020.320 ( be Trieu Hoai Thu).CT tu 0371000482466 LE THI HOANG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020500,000980156.161220.064120.Ung ho MS 2020320 FT20351129590593
12/16/2020500,000MBVCB.896224790.PHAN THI NGOC TUYEN chuyen tien ung ho be Trieu Hoai Thu MS 2020-320.CT tu 0501000114967 PHAN THI NGOC TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020500,000MBVCB.896222427.Ung ho MS 2020.320 (be Trieu Hoai Thu).CT tu 0181003518106 HUYNH TAN TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020500,000977651.161220.062115.Ho tro MS 2020.320 be Trieu Hoai Thu FT20351510296872
12/16/2020500,000MBVCB.896216767.Ung ho MS 2020.320 (be Trieu Hoai Thu).CT tu 0251002688166 THAN NGOC NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/2020500,000976110.161220.060444.MS 2020.320 FT20351353600546
12/16/2020500,000616705.161220.054714.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020320 be TRIEU HOAI THU
12/16/20201,000,000IBVCB.897461138.MS 2020 284 be Ngan Tien Dat.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/16/20201,000,000166577.161220.185016.UNG HO MS 2020.320 ( BE TRIEU HOAI THU)-161220-18:49:56 166577
12/16/20201,000,000SHGD:10008464.DD:201216.BO:LUONG THI TUYET TRINH.Remark:D T NGOC THUY UNG HO MS 2020318
12/16/20201,000,000010206.161220.144631.ZP5N0503EB2A 201216000098082 Ba Thu Hien Q1 ung ho MS 2020 317. be Bu
12/16/20201,000,000SHGD:10024065.DD:201216.BO:NGUYEN TUAN ANH.Remark:Ung ho MS 2020320 be Trieu Hoai Thu
12/16/20201,000,000SHGD:10004411.DD:201216.BO:CONG HUYEN TON NU THUY LIEN.Remark:IBUNG HO MS 2020.315 ( BE TRINH HOAI THU )
12/16/20201,000,000SHGD:10004521.DD:201216.BO:CONG HUYEN TON NU THUY LIEN.Remark:IBUNG HO MS 2020.320 ( BE TRIEU HOAI THU )
12/16/20201,000,000451813.161220.102129.2020 320 trieu hoai thu
12/16/20201,000,000Sender:48304001.DD:161220.SHGD:10001512.BO:BUI DAI QUYNH HUONG.MS2020032 BE TRIEU HOAI THUTAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
12/16/20201,000,000MBVCB.896409578.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2020.320(be trieu hoai thu).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/20201,000,000627736.161220.091800.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 PHAN NGOC TUAN chuyen khoan ung ho ms 2020 320
12/16/20201,000,000MBVCB.896387040.ung ho ms 2020.320 (be Trieu Hoai Thu).CT tu 0021000852938 TRUONG VINH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/20201,000,000/Ref:PALPM00ZD5C{//}/Ref:PALPM00ZD5C{//}LP VNM00ZD5C UNG HO MS 2020.320BE TRIEU HOAI THU DVC:MS DANG THI TRANG
12/16/20201,000,000IBVCB.896288234.MS2020 316 be Trinh Hoai Thu.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/16/20201,000,000588481.161220.075600.Chuyen tien ung ho ms 2020.320 be Trieu Hoai Thu
12/16/20201,000,000IBVCB.896270587.MS2020 317 be Bui Nguyen Lan Phuong.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/16/20201,000,000984359.161220.070514.Ung ho MS 2020.320 be Trieu Hoai Thu FT20351760744886
12/16/20201,000,000MBVCB.896237099.ung ho MS 2020.320 (be Trieu Hoai Thu).CT tu 0111000117660 TRAN TRONG KHIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/20201,000,000686725.161220.060447.Ung ho MS2020 320
12/16/20201,800,000061330.161220.105230.NGUYEN VAN CHO UNG HO MS 2020.315,316,317,318,319,320 MOI TH 300.000-161220-10:52:22 061330
12/16/20202,000,000037385.161220.090948.ung ho MS 2020.320 (be TRIEU HOAI THU)
12/16/20202,000,000278250.161220.084633.Ung ho MS 2020 320 be Trieu Hoai Thu
12/16/20202,000,000MBVCB.896267953.Ung ho MS 2020.320 Be Trieu Hoai Thu.CT tu 0121000665853 TRAN THI BICH HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/20202,000,000MBVCB.896250031.LE THANH VU ung ho MS 2020.320 ( be Trieu Hoai Thu).CT tu 0371003860835 LE THANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/16/20202,000,000562071.161220.070537.ung ho em Trieu hoai Thu MS 2020.320
12/16/20202,400,000060830.161220.105037.NGUYEN VAN CHO UNG HO MS 2020.307,308,309,310,311,312,313,314MOI TH 300.000-161220-10:50:24 060830
12/16/20205,000,000462781.161220.163641.Ung ho Ms 2020.320 be Trieu Hoai Thu FT20351039144907
12/16/20205,000,000911526.161220.052840.Ung Ho Ma So 2020320 Be Trieu Hoai Thu
12/17/20201,000IBVCB.898356250.aaa.CT tu 0371000518791 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/17/20201,000IBVCB.898351587.aaa.CT tu 0171003464845 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/17/20201,000IBVCB.898334914.aaa.CT tu 0171003464845 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/17/202020,000IBVCB.897970946.Ung ho MS 2020 321 Vo chong chu Phung.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/17/202020,000391419.171220.053225.Ung ho ms 2020.321 vo chong chu Phung
12/17/202050,000IBVCB.898744376.Giup ma so 2020 321 vo chong chu Phung .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/17/202050,000855190.171220.154350.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2030321 vo chong chu Phung
12/17/202050,000727557.171220.114502.NCHCCCL PHAM THAO HIEN 0899154897
12/17/202050,000IBVCB.898024093.Ung ho ma so MS 2020 321 vo chong chu Phung.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/17/202050,000757075.171220.071718.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NCHCCCL PHAN DUC ANH 091874345
12/17/2020100,000666830.161220.225432.Ung ho Nchcccl Ngan
12/17/2020100,000MBVCB.898964089.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.321 vo chong chu Phung.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/17/2020100,000018800.171220.190616.T ung ho vo chong chu Phung MS 2020.321
12/17/2020100,000NGUYEN Y UNG HO MS 2020.316 BE TRINH HOAI THU
12/17/2020100,000NGUYEN THI NGOC HUYEN UNG HO MS 2020.317 BE BUINGUYEN LAN PHUONG
12/17/2020100,000IBVCB.898362425.MS 2020.320 be TRIEU HOAI THU.CT tu 0481000505898 PHAN QUOC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/17/2020100,000754487.171220.105606.Vietcombank 0011002643148 HOANG THI HA VNUA ung ho em Vu Trong Hieu ma so 2020 313
12/17/2020100,000154770.171220.083712.Vinh Nam ung ho ms 2020 321 vo chong chu Pham Huu Phung
12/17/2020100,000MBVCB.897824189.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.321 (vo chong chu Phung)Vietnamnet 17/12/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/17/2020200,000262179.171220.210706.ung ho MS 2020.320 be Trieu Hoai Thu
12/17/2020200,000188855.171220.193114.Chuyen tien ung ho MS 2020.320 be trieu hoai thu
12/17/2020200,000509363.171220.185540.NCHCCCL Thanh Hoa
12/17/2020200,000178612.171220.153114.Ung ho ms 2020.321.vo chong chu phung FT20352082742007
12/17/2020200,000333117.171220.114343.IBFT ung ho MS 2020.320 Trieu Hoai Thu
12/17/2020200,000IBVCB.898221773.MS 2020 321 vo chong chu Phung.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/17/2020200,000138337.171220.111921.Ung ho Ms 2020.321 vo chong chu Phung
12/17/2020200,000MBVCB.898095744.NGUYEN THI THU HIEN chuyen tien MS 2020.321 vo chong chu Phung.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/17/2020200,000574732.171220.100611.Giup ms 2020 321 vo chong Chu Phung
12/17/2020200,000860000.171220.093050.MS 2020.321 FT20352900327077
12/17/2020200,000SHGD:10004071.DD:201217.BO:PHAN THI LINH HUONG.Remark:MS 2020.320 Be Trieu Hoai Thu
12/17/2020200,000MBVCB.897922308.Ung ho MS2020.321 vo chong chu Phung .CT tu 0071000077320 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/17/2020200,000135933.171220.075125.ung ho MS 2020.321( vo chong chu Phung)
12/17/2020200,000203306.171220.055359.UNG HO MS : 2020.321( VO CHONG CHU PHUNG)-171220-05:54:22 203306
12/17/2020222,222MBVCB.898201294.2020320 be Trieu Hoai Thu.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/17/2020300,000IBVCB.898905721.MS 2020 321 uh vo chong chu Phung.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/17/2020300,000MBVCB.898891678.Ms 2020.321 vo chong Chu Phung bi bong.CT tu 0081001260408 HO THI CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/17/2020300,000252507.171220.173232.ung ho MS: 2020.320 (Be Trieu Hoai Thu)
12/17/2020300,000858420.171220.140412.ung ho MS 2020.137 be bui nguyen lan phuong
12/17/2020300,000IBVCB.898355838.Ung ho MS 2020.319(Co Pham Thi Hang).CT tu 0081000306168 PHAM THI HONG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/17/2020300,000567798.171220.115316.ung ho MS 2020 321 vo chong chu Phung
12/17/2020300,000MBVCB.898151078.PHAN THANH TAM ung ho MS 2020.321 (vo chong chu Phung).CT tu 0011001363810 PHAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/17/2020300,000592351.171220.091920.ung ho ms 2020.320 be trieu hoai thu
12/17/2020300,000518816.171220.080456.Hua Hien ung ho MS 2020.321 vo chong chu Phung
12/17/2020300,000203756.171220.061932.UNG HO MS 2020.321 VO CHONG CHU PHUNG CO HONG-171220-06:19:24 203756
12/17/2020500,000249727.171220.163822.Ung ho MS 2020.315 FT20352364990256
12/17/2020500,000946363.171220.152606.Ms 2020.314
12/17/2020500,000TANG TRUNG XUONG UNG HO MS 2020.320(BE TRIEU HOAI THU)
12/17/2020500,000MBVCB.898084125.Ung ho MS 2020.305 NL.CT tu 0511000395529 LE HOANG NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/17/2020500,000809013.171220.094022.Vietcombank 0011002643148 ung ho nchcccl ut 0373366737
12/17/2020500,000MBVCB.897850213.Giup do 2020.321.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/17/20201,000,000SHGD:10021385.DD:201217.BO:THAI HUYEN TRAN.Remark:Ho tro MS 2020.321 - vo chong Chu Phung
12/17/20201,000,000699863.171220.105706.ung ho MS 2020.321 chuc vo chong chu Phung mau khoe
12/17/20201,000,000512892.171220.105220.MS 2020320 Nguyen Thi Hong Loan dia chi kp Phu Trong p Phu Duc TX Binh Long Binh phuoc ung ho Be Tri
12/17/20201,000,000518463.171220.091935.UNG HO MS 2020.305(BE NGUYEN CAO PHUC LAM 500K) VA MS 2020.312(ME CON CHI HIEN 500K)
12/17/20201,500,000998106.171220.115615.Ung ho MS 2020 321 vo chong chu Phung FT20352712720506
12/17/20202,000,000127935.171220.170435.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020315 Trinh Hoai Thu
12/17/20202,000,000866886.171220.170118.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020318
12/17/20202,000,000473952.171220.104403.2020 321 vo chong chu phung
12/17/20202,000,000SHGD:10000633.DD:201217.BO:TRAN DINH CHIEU.Remark:IBUNG HO MS 2020.320 (BE TRIEU HOAI THU) 1 TRIEU, MS 2020.321 (VO CHONG CHU PHUNG) 1 TRIEU
12/17/20202,000,000445447.171220.070042.Ung ho MS 2020.320 ( be Trieu Hoai Thu )
12/18/20202,000IBVCB.900654559.ast.CT tu 0171003464845 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/18/20205,000IBVCB.899757399.hththt.CT tu 0041000311528 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/18/202020,000MBVCB.900419123.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2020.322 be tran ai nhi.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/18/202020,000957715.181220.171308.MS 2020.322
12/18/202020,000IBVCB.899425938.Ung ho MS 2020 322 Be Tran Ai Nhu.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/18/202050,000MBVCB.900720473.gui be 2020 322.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/18/202050,000IBVCB.900642649.Ung ho be Tran Ai Nhi MS 2020.322.CT tu 0251001116892 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/18/202050,000IBVCB.900482931.Giup ma so 2020 322 be Tran Ai Nhi .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/18/202050,000940202.181220.122859.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020322 be Tran Ai Nhi
12/18/202050,000046552.181220.073633.Ung ho MS 2020.322
12/18/202050,000046494.181220.073557.Ung ho MS 2020.317
12/18/202050,000353804.181220.064955.Chuyen tien ung ho MS 2020.322
12/18/2020100,000IBVCB.900709361.ung ho MS 2020.322 (be Tran Ai Nhi).CT tu 0071004357424 CAO TRI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/18/2020100,000MBVCB.900559809.CHU XUAN HIEN chuyen tien ung ho MS2020.320.CT tu 0071004278690 CHU XUAN HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/18/2020100,000MBVCB.900522058.ung ho ms 2020 322 be tran ai nhi.CT tu 0181003460587 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/18/2020100,000387925.181220.131329.T ung ho be Tran ai Nhi MS 2020.322
12/18/2020100,000642157.181220.123258.Ung ho MS2020 322 be Tran Ai Nhi
12/18/2020100,000650195.181220.122322.Chuyen tien ung ho MS 2020. 322
12/18/2020100,000649349.181220.122224.Chuyen tien ung ho MS 2020. 321
12/18/2020100,000419970.181220.110946.UNG HO MS 2020.317 (BE BUI NGUYEN LAN-181220-11:09:45 419970
12/18/2020100,000178257.181220.085717.Vinh Nam ung ho ms 2020 322 be Tran Ai Nhu
12/18/2020100,000409559.181220.085208.UNG HO MS 2020322 BE TRAN AI NHU
12/18/2020100,000195674.181220.082601.MS 2020.321 Ung ho vo chong chu Phung
12/18/2020100,000583611.181220.081853.Gd Le Tan Thanh uh MS 2020.322 be Tran Ai Nhu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20353741443740
12/18/2020100,000566588.181220.072950.Ung ho MS 2020322 be Tran Ai Nhu FT20353470369734
12/18/2020100,000241105.181220.070949.MS2020.322 (be tran ai nhu)
12/18/2020100,000MBVCB.899318328.MS2020-322 (giup be Tran Ai Nhu).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/18/2020100,000728305.181220.063803.Ung ho MS 2020 322 be Tran Ai Nhu
12/18/2020100,000MBVCB.899305728.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.322 (be Tran Ai Nhu)Vietnamnet 18/12/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/18/2020100,000904785.181220.055205.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 323 be Tran Ai Nhu
12/18/2020175,000ATM_FTF.10800347.353120.20201218.134234.9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:T1-18T2-KDTM TRUNG HOA HANOI VN
12/18/2020200,000252167.181220.220456.ung ho ms2020 322
12/18/2020200,000MBVCB.900446751.MS: 2020.317 ( be Bui Nguyen Lan Phuong ).CT tu 0181005556789 LE CONG THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/18/2020200,000160042.181220.162330.Ung ho MS 2020 322 TRAN AI NHI
12/18/2020200,000IBVCB.900024590.ung ho be Tran Ai Nhu MS:2020.322.CT tu 0111000320961 PHAM NGOC THANH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/18/2020200,000IBVCB.899696619.Ung ho MS 2020.322 ( be Tran Ai Nhu).CT tu 0531002502418 NGUYEN THI CAM HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/18/2020200,000MBVCB.899673149.NGUYEN Minh Doan ung ho vo chong Chu Phung Ms 2020312.CT tu 0021001116019 NGUYEN THI LUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/18/2020200,000MBVCB.899597268.ung ho MS 2020322.CT tu 0721000655760 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/18/2020200,000635380.181220.093237.Ung ho MS2020 321vo chong chu Phung FT20353890328508
12/18/2020200,000420778.181220.084108.Ung ho MS 2020.322
12/18/2020200,000419736.181220.084006.Ung ho MS 2020.321
12/18/2020200,000169856.181220.083532.TTTPhuong ung ho Ms2020.322 be Tran Ai Nhu
12/18/2020200,000169820.181220.074250.Vietcombank 0011002643148 N T A TUYET chuyen khoan ung ho MS 2020 322 be Tran Ai Nhu
12/18/2020200,000556349.181220.062459.Ung ho MS 2020.322 chau Tran Ai Nhi sn 2011 o Vinh Long. Xin cam on. FT20353649320944
12/18/2020200,000000144.181220.062230.ZP5N06RMK0HM 201218000009938 MS 2020 322 be Tran Ai Nhi
12/18/2020200,000295960.181220.061655.ung ho MS 2020.322( be Tran Ai Nhu)
12/18/2020200,000377576.181220.054520.UNG HO MS : 2020.322 ( BE TRAN AI NHU)-181220-05:44:56 377576
12/18/2020200,000MBVCB.899301783.2020 322 ung ho be tran ai nhu.CT tu 0061001050573 PHAM THI KIM TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/18/2020250,000891615.181220.144344.Ung ho MS 2020.322, be Tran Ai Nhi, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20353510651604
12/18/2020300,000898432.181220.145033.Ung ho MS 2020.322 be Tran Ai Nhi FT20353364588144
12/18/2020300,000107549.181220.112531.MS 2020.322
12/18/2020300,000248870.181220.095107.ung ho be Trinh Hoai Thu ms 2020.316
12/18/2020300,000395938.181220.081350.ung ho ms 2020.322 be tran ai nhu
12/18/2020300,000MBVCB.899368529.Ung ho ms 2020.320 be trieu hoai thu.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/18/2020300,000556906.181220.063059.Ung ho ms 2020322 be Tran Ai Nhu FT20353372468164
12/18/2020300,000692815.181220.062357.MS202 322 tran ai nhu
12/18/2020300,000029581.181220.053558.Ung ho MS 2020 322 be Tran Ai Nhu
12/18/2020300,000839273.181220.052713.Vietcombank 0011002643148 MS2020322 ung ho be tran ai nhu
12/18/2020400,000977689.181220.160655.Vietcombank 0011002643148 HO THI AI chuyen khoan MS 2020 316 be Trinh hoai Thu
12/18/2020400,000SHGD:10007643.DD:201218.BO:LE TRONG NHAN.Remark:ung ho ma so 2020.322 be Tran Ai Nhu
12/18/2020500,000145255.181220.161814.Ung ho MS 2020 320 be Trieu Hoai Thu
12/18/2020500,000384097.181220.152153.ung ho MS 2020.317 (be Bui Nguyen Lan Phuong)
12/18/2020500,000837447.181220.145113.Nho bao Vietnamnet chuyen Ung ho MS 2020 322 be Tran Ai Nhi Cam on
12/18/2020500,000MBVCB.899897234.HAO ung ho MS 2020.322 (be Tran Ai Nhi).CT tu 0221000456868 DOAN DUY HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/18/2020500,000533906.181220.102704.ung ho MS2020.322
12/18/2020500,000526086.181220.102000.MS 2020.322
12/18/2020500,000518098.181220.101245.MS 2020.321
12/18/2020500,000SHGD:10007274.DD:201218.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho ma so 2020.322 be Tran Ai Nhu
12/18/2020500,000600640.181220.084749.Ung ho MS 2020.322 be Tran Ai Nhu FT20353372978997
12/18/2020500,000188439.181220.080844.ung ho ms 2020.322
12/18/2020500,000MBVCB.899327800.THAN THI HANH chuyen tien ung ho MS 2020-322 (be Tran Ai Nhu).CT tu 0271000160125 THAN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/18/2020500,000379202.181220.065644.UNG HO MS 2020.322 (BE TRAN AI NHU)-181220-06:56:19 379202
12/18/20201,000,000MBVCB.899931046.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2020.322(be tran ai nhi).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/18/20201,000,000IBVCB.899840099.Ung ho MS 2020.322 (be Tran Ai Nhi).CT tu 0181002362997 TA THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/18/20201,000,000MBVCB.899494639.Ung ho MS 2020. 313 (anh Vu Trong Hieu).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/18/20201,000,000MBVCB.899491957.Ung ho MS 2020. 312( me con chi Hien).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/18/20201,000,000SHGD:10008273.DD:201218.BO:LOI VIEN THANG.Remark:Ung ho MS 2020.320 , be Trieu Hoai Thu
12/18/20201,000,000492217.181220.084930.2020 322 be tran ai nhu
12/18/20201,000,000576181.181220.080213.MS 2020 322 be tran ai nhu FT20353372801460
12/18/20201,000,000MBVCB.899372407.TRINH NGUYEN THI BANG chuyen tien.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/18/20201,500,000PHAN CHAU VIEN - GUI MS2020.321 + MS2020 ,319 + MS2020,318 MOI NGUOI 300 000 D VA MS 2020 ,317 LA 600 000
12/18/20202,000,000544390.181220.070432.UNG HO MS2020-322 (BE TRAN AI NHU)
12/18/20205,000,000586807.181220.111605.Kolmakova Ekaterina ung ho MS 2020.320. Be Trieu Hoai Thu
12/18/20205,000,000546398.181220.103828.Kolmakova Ekaterina ung ho MS 2020.320. Be Trieu Hoai Thu
12/19/20201,000IBVCB.902047961.ada.CT tu 0351001051937 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/19/20201,000IBVCB.902017002.ada.CT tu 1016346682 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/19/20201,000IBVCB.901862936.ada.CT tu 1017338997 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/19/20201,000IBVCB.901861454.ada.CT tu 1017324698 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/19/20201,000IBVCB.901857704.ada.CT tu 0911000069582 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/19/20201,000IBVCB.901483848.ds.CT tu 0721000655329 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/19/20201,000IBVCB.901422999.g.CT tu 1016346509 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/19/20201,000IBVCB.901389774.sg.CT tu 1016485881 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/19/20201,000IBVCB.901206651.dgsg.CT tu 1015089485 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/19/20202,000IBVCB.901091802.adsad.CT tu 0721000668749 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/19/202020,000MBVCB.901378581.ung ho ms 2020323.CT tu 1013080333 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/19/202020,000586699.191220.053749.Ung ho ms 2020,323 anh Tran Thanh Dung
12/19/202050,000286900.181220.232124.NCHCCCL ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia ly FT20354290082471
12/19/202050,000275665.191220.142524.ung ho MS 2020323
12/19/202050,000325919.191220.141929.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020323 anh Tran Thanh Dung
12/19/202050,000028808.191220.132405.Ung ho NCHCCCL NGUYEN THI THU HANG
12/19/202050,000IBVCB.901307380.Giup ma so 2020.323 anh Tran Thanh Dung .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/19/2020100,000165210.191220.201437.Vietcombank 0011002643148 Ms 2020 323 ung ho Tran Thanh Dung
12/19/2020100,000176079.191220.192443.T ung ho Tran thanh Dung MS 2020.323
12/19/2020100,000278653.191220.190117.Chau khong co nhieu de ung ho nhung chau mong chuong trinh luon duoc tiep tuc de nhung nguoi than xa cach ho co the gap lai nhau
12/19/2020100,000IBVCB.901638928.Ung ho MS 2020.323 (anh Tran Thanh Dung).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/19/2020100,000970079.191220.162628.ung ho ma so 2020323 anh Tran Thanh Dung
12/19/2020100,000653526.191220.153102.ung ho MS 2020.315 be Trinh Hoai Thu FT20354400670054
12/19/2020100,000648238.191220.152427.ung ho MS 2020.312 me con chi Hien FT20354496902730
12/19/2020100,000621403.191220.144508.UNG HO MS 2020.323 ( ANH TRAN ANH DUNG-191220-14:44:43 621403
12/19/2020100,000MBVCB.901408383.CHU XUAN HIEN chuyen tien ung ho MS 2020. 323 ( Tran Anh Dung).CT tu 0071004278690 CHU XUAN HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/19/2020100,000567400.191220.093657.UNG HO MS 2020323 TRAN THANH DUNG-191220-09:36:56 567400
12/19/2020100,000121878.191220.082621.Vinh Nam ung ho ms 2020 323 Tran Thanh Dung
12/19/2020100,000878091.191220.064436.Ung ho MS 2020.323 anh TRAN THANH DUNG
12/19/2020100,000496989.191220.063445.NGUYEN THI PHUONG HONG CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho MS 2020323 Tran Thanh Dung
12/19/2020100,000MBVCB.900911818.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.323 (anh Tran Thanh Dung)Vietnamnet 19/12/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/19/2020100,000MBVCB.900899460.Ung ho anh Tran Thanh Dung.CT tu 0111000166515 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/19/2020150,000IBVCB.901628890.Kho khan.CT tu 0451001941571 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/19/2020200,000MBVCB.902009110.Ung ho ma so 2020.323 anh tran thanh dung.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/19/2020200,000288919.191220.190702.UNG HO MS 2020 323
12/19/2020200,000IBVCB.901736421.MS 2020 323 anh Tran Thanh Dung.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/19/2020200,000IBVCB.901649978.NGUYEN TUAN THANH CK UNG HO MS 2020.323 (anh Tran Thanh Dung).CT tu 0331000451886 NGUYEN TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/19/2020200,000650070.191220.152647.Ung ho MS 2020.323 anh Tran Thanh Dung FT20354383230141
12/19/2020200,000MBVCB.901298761.PHAN THAI PHONG chuyen tien ms 2020.323 (anh Tran thanh Dung).CT tu 0911000001270 PHAN THAI PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/19/2020200,000413099.191220.100218.Ung ho MS 2020.323 anh Tran Thanh Dung FT20354341149030
12/19/2020200,000200679.191220.093311.ung ho MS 2020.323 (anh Tran Thanh Dung)
12/19/2020200,000299053.191220.083147.ung ho MS 2020.321 vo chong chu Phung
12/19/2020200,000298491.191220.083101.ung ho MS 2020.323
12/19/2020200,000297873.191220.083007.ung ho MS 2020.319 co Pham Thi Hang
12/19/2020200,000MBVCB.900981965.ung ho MS 2020.323 (anh Tran Thanh Dung) .CT tu 0441000684657 GIANG QUOC TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/19/2020200,000554535.191220.081602.MS 2020.323 ( TRAN THANH DUNG)-191220-08:15:49 554535
12/19/2020200,000MBVCB.900939253.NGUYEN THI THU HIEN chuyen tien MS2020.323 Tran Anh Dung.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/19/2020200,000MBVCB.900939091.Ongba Khai Tam gui Tran Than Dung,ms 2020.323 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/19/2020200,000549341.191220.065612.UNG HO MS : 2020.323 ( ANH TRAN THANH DUNG)-191220-06:55:54 549341
12/19/2020200,000MBVCB.900918990.gop vien phi cho Chu Tran Thanh Dung - Dong Thap bi thung dai trang.CT tu 0671004061111 DANG HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/19/2020200,000MBVCB.900905985.Minh ung ho MS2020.323 (anh Tran Thanh Dung).CT tu 0421003734880 CHUNG VI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/19/2020200,000317819.191220.055732.Ung ho2020323 tran thanh Dung FT20354754688244
12/19/2020300,000MBVCB.901882804.TRAM VAN HOANG chuyen tien MS 2020.323 (anh Tran Thanh Dung).CT tu 0111000087610 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/19/2020300,000MBVCB.901556569.ung ho MS 2020.323?(Tran Thanh Dung).CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/19/2020300,000700410.191220.143703.A Loc ung ho MS 2020.323 A Tran Thanh Dung
12/19/2020300,000157862.191220.102356.MS 2020.323
12/19/2020300,000464724.191220.085828.Bui Thu Thuy ung ho MS 2020.323( anh Tran Thanh Dung)
12/19/2020500,000522925.191220.215325.NCHCCCL QuocViet 0337725611
12/19/2020500,000MBVCB.901668705.ung ho MS 2020.323 (anh Tran Thanh Dung).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/19/2020500,000MBVCB.901377332.MS 2020.323 ( tran thanh dung).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/19/2020500,000972620.191220.101517.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020 320 be Trieu Hoai Thu
12/19/2020500,000347088.191220.082412.Ung ho MS 2020 323 anh Tran Thanh Dung FT20354088851716
12/19/2020500,000960350.191220.072605.Ung ho MS 2020323 anh Tran Thanh Dung benh nhan bi thung dai trang
12/19/2020500,000059339.191220.071304.Ck a Tran Thanh Dung
12/19/2020500,000318793.191220.061239.Be Ha My va Ha Nguyen ung ho chu Tran Thanh Dung MS 2020.323 FT20354352176162
12/19/20201,000,000274066.191220.204839.ung ho MS 2020323(anh tran thanh dung)
12/19/20201,000,000242668.191220.181836.MS 2020 323 anh Tran Thanh Dung
12/19/20201,000,000MBVCB.901685988.Ung ho MS 2020.323 anh Tran Thanh Dung.CT tu 0711000268777 nguyen thi thu ha toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/19/20201,000,000MBVCB.901439161.LAM HANH UYEN chuyen tien ung ho MS. 2020.319 - co Pham Thi Hang.CT tu 0531002153295 LAM HANH UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/19/20201,000,000MBVCB.900905274.Ung ho MS 2020.323 (anh Tran Thanh Dung).CT tu 0121000359096 NGUYEN TRINH MINH TRIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/19/20201,200,000981027.191220.154207.MS 2020.321 vo chong chu Phung
12/20/20202,000IBVCB.902178654.a.CT tu 0911000067758 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/20/202020,000MBVCB.902982671.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2020.323(anh tran thanh dung).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/20/202020,000MBVCB.902978539.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2020.324(chau le thi anh).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/20/202020,000IBVCB.902156060.Ms 2020 324 chau le thi anh.CT tu 0341005822663 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/20/202050,000183546.201220.132435.Chuyen tien ung ho MS 2020.324
12/20/202050,000179061.201220.120312.MS 2020 324 le thi anh
12/20/202050,000IBVCB.902431697.Giup ma so 2020 324 chau Le Thi Anh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/20/202050,000MBVCB.902363960.LAM THI LUONG LUYEN ung ho ms 2020.324 be Le Thi Anh.CT tu 0021002187289 LAM THI LUONG LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/20/202050,000MBVCB.902167873.ung ho MS 2020.324.CT tu 0951004183209 PHAM THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/20/202050,000161710.201220.055555.Ung ho ms 2020.324
12/20/2020100,000599749.201220.190149.T ung ho Le Thi Anh MS 2020.324
12/20/2020100,000MBVCB.902890310.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.324 chau LE THI ANH.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/20/2020100,000MBVCB.902888457.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.323 anh TRAN THANH DUNG.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/20/2020100,000MBVCB.902884963.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.322 be TRAN AI NHI.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/20/2020100,000235040.201220.154400.Ung ho MS 2020.318 - Ha Van Quyen FT20356120125209
12/20/2020100,000715798.201220.154130.ung ho ms 2020 320 be Trieu Hoai Thu
12/20/2020100,000231669.201220.153854.Ung ho MS 2020.324 - Chau Le Thi Anh FT20356586146568
12/20/2020100,000253827.201220.152307.ung ho MS 2020.311 be Vu Huy Hoang
12/20/2020100,000033692.201220.093941.Chuyen tien ung ho MS2020.324
12/20/2020100,000MBVCB.902266117.ung ho MS 2020.324 (chau Le Thi Anh.CT tu 0011004036424 NGUYEN HUU GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/20/2020100,000012203.201220.091503.ung ho MS 2020.324 FT20356142523163
12/20/2020100,000696613.201220.085306.UNG HO MS : 2020.234 ( CHAU LE THI ANH)-201220-08:52:53 696613
12/20/2020100,000114991.201220.083715.Vinh Nam ung ho ms 2020 324 chau Le Thi Anh
12/20/2020100,000991755.201220.082543.ung ho ms 2020324 le thi anh FT20356804801945
12/20/2020100,000975579.201220.071727.MS 2020.324 FT20356142090957
12/20/2020100,000MBVCB.902155095.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.324 (chau Le Thi Anh)Vietnamnet 20/12/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/20/2020150,000593167.201220.084828.Ung ho anh Dung MS2020.323
12/20/2020200,000903451.191220.224626.2020.323 tran thanh dung
12/20/2020200,000542852.201220.220613.ung ho MS 2020.324 le thi anh
12/20/2020200,000250821.201220.160743.Ung ho chau Le Thi Anh MS 2020.324 FT20356170960700
12/20/2020200,000200952.201220.144934.MS 2020.324 FT20356354004301
12/20/2020200,000494241.201220.143316.Ung ho MS 2020324 chau Le Thi Anh-VNPT2020122002703395
12/20/2020200,000178344.201220.114256.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho chau Le Thi Anh
12/20/2020200,000066294.201220.105045.Tran Trung Kien ung ho chau Le Thi Anh MS 2020.324 FT20356755680027
12/20/2020200,000243365.201220.104007.VU ANH TUAN Chuyen tien ms 2020.324
12/20/2020200,000283952.201220.103629.nchcccl thuan 0972888021
12/20/2020200,000227388.201220.093202.ung ho MS 2020.324(chau Le Thi Anh)
12/20/2020200,000MBVCB.902212089.ung ho ma 2020.324 le thi anh.CT tu 0281000144663 TRA NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/20/2020200,000213756.201220.081632.Nguyen Anh Tuan chuyen tien
12/20/2020200,000980589.201220.081623.MS 2020 . 323
12/20/2020200,000IBVCB.902203100.MS 2020 324 chau Le Thi Anh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/20/2020200,000971509.201220.064420.Ung ho MS 2020.324 chau Le thi Anh FT20356581070801
12/20/2020200,000944698.201220.061727.2020 324
12/20/2020200,000942683.201220.055353.ung ho MS 2020.324
12/20/2020200,000MBVCB.902149872.MS 2020.324 (ung ho chau Le Thi Anh).CT tu 0071000637524 NGUYEN QUOC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/20/2020300,000MBVCB.902805271.MS 2020.324?(chau Le Thi Anh).CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/20/2020300,000MBVCB.902774556.Ung ho ms 2020.324 chau le thi anh.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/20/2020300,000511040.201220.140514.Linh br giup MS 2020 317 be Bui Nguyen Lan Phuong
12/20/2020300,000MBVCB.902524619.BUI THI ANH TUYET chuyen tien ung ho ms 2020.324 ( chau le thi anh.CT tu 0411001030804 BUI THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/20/2020300,000173284.201220.130601.Chuyen tien ung ho MS2020324
12/20/2020300,000IBVCB.902429086.Gia dinh Su Hao - cc ehome2, Phuoc Long B, Quan 9, tphcm. Ung ho MS 2020.324 (Chau Le Thi Anh).CT tu 0071001039946 TRAN NAM TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/20/2020300,000595065.201220.090830.MS 2020.324 (chau Le Thi Anh)
12/20/2020300,000460114.201220.090050.ung ho MS 2020.423 ( Chau Le Thi Anh )
12/20/2020300,000967161.201220.074735.ung ho MS 2020.324 le thi anh
12/20/2020300,000151027.201220.070809.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 324 chau Le Thi Anh mac benh ung
12/20/2020300,000150128.201220.063906.Vietcombank 0011002643148 PHAN THI MINH HUE ung ho Ms 2020 324
12/20/2020300,000969244.201220.061426.Ung ho MS 2020.324 chau Le Thi Anh chuc chau mau khoi benh FT20356025141405
12/20/2020500,000MBVCB.903104780.ung ho?MS 2020.324?(chau Le Thi Anh).CT tu 0011004120943 TRAN DUNG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/20/2020500,000442429.201220.210502.Ung ho MS 2020.324 FT20356346095367
12/20/2020500,000175453.201220.130954.MS 2020.311 be Vu Huy Hoang
12/20/2020500,000MBVCB.902313124.Ung ho chau Le Thi Anh MS2020.324.CT tu 0491001505551 TRAN HUNG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/20/2020500,000489879.201220.093010.MS 2020.323 anh Tran Thanh Dung
12/20/2020500,000MBVCB.902261183.Ung ho MS 2020.324 (chau Le Thi Anh).CT tu 0261003468348 BUI PHAM NGUYEN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/20/2020500,000000940.201220.083227.ZP5N08N9VN4P 201220000023322 ung ho 2020.324
12/20/2020500,000327283.201220.072925.MS 2020.324le Thi Anh
12/20/2020500,000587341.201220.070717.ung ho Chua Benh anh Tran Thanh Dung (ms: 2020423)
12/20/2020500,000MBVCB.902150199.Ung ho ms 2020.324(chau le thi anh).CT tu 0501000122438 LE XUAN HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/20/2020500,000IBVCB.902145573.MS 2020 321 vo chong chu PHAM HUU PHUNG.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/20/2020500,000IBVCB.902145035.MS 2020 323 anh TRAN THANH DUNG.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/20/20201,000,000MBVCB.903035586.UNG HO MS 2020.323 ANH TRAN THANH DUNG.CT tu 0071003872271 VU NGUYEN NGOC TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/20/20201,000,000159560.201220.124126.chuyen tien ung ho MS 2020.323 . anh Tran Thanh Dung
12/20/20201,000,000116646.201220.121539.2020324 ung ho chau Le Thi Anh FT20356196239301
12/20/20201,000,000703209.201220.095744.GUI UNG HO MS 2020 324-201220-09:58:06 703209
12/20/20201,000,000000363.201220.085016.Chuyen tien ung ho MS 2020.324 chau Le Thi Anh
12/20/20201,000,000212331.201220.080530.MS2020324.chau le thi anh
12/20/20201,000,000974446.201220.070938.Gui chau le thi anh . Ms 2020324 FT20356025348135
12/20/20202,000,000210870.201220.075301.ung ho MS 2020.324 ( chau Le Thi Anh )
12/20/20203,000,000022821.201220.092416.Kolmakova Ekaterina ung ho MS 2020.323

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

 
NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
11-12-2020 02:45:3120,000Ung ho MS 2020.314 (em Huynh Thanh Nhi). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11-12-2020 06:08:15200,000CT DEN:034623300068 MS 2020.312 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
11-12-2020 11:43:21500,000CT DEN:034604114231 Quy Thien nguyen LUCKY 0934067116 kinh ung ho MS 2020.313 anh Vu Trong Hieu
11-12-2020 14:13:0950,000MS 2020.315(anh Le Kim Long)
11-12-2020 15:09:13100,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020.311
11-12-2020 19:32:36300,000ung ho MS 2020.315 (anh Le Kim Long)
11-12-2020 20:09:03100,000LPT ung ho MS 2020315 anh Le Kim Long
11-12-2020 21:28:09300,000Ung ho MS 2020.315 (anh Le Kim Long)
11-12-2020 21:33:18300,000Ung ho MS 2020.314 (em Huynh Thanh Nhi)
11-12-2020 22:51:4750,000Le Duc Anh chuyen tien
12-12-2020 01:40:04300,000ung ho ms 2020.315 (anh Le Kim Long)
12-12-2020 06:05:17150,000CT DEN:034723457636 STA ungho ms2020.315 (be Trinh Hoai Thu)
12-12-2020 06:49:07500,0002020315 be Trinh Hoai Thu
12-12-2020 06:55:302,000,000ung ho ma so 2020315 be Trinh Hoai Thu thuong be va gia dinh nhieu lam
12-12-2020 07:30:40200,000CT DEN:034707099133 ung ho be trinh hoai thu
12-12-2020 07:36:49300,000ung ho MS 2020.315 (be Trinh Hoai Thu)
12-12-2020 08:42:30500,000CT DEN:034708415527 UNG HO MS 2020.315 (BE TRINH HOAI THU)-121220-08:42:28 415527
12-12-2020 08:43:24100,000LPT ung ho MS 2020315 be Trinh Hoai Thu
12-12-2020 08:57:29100,000MS 2020.315 (be trinh hoai thu)
12-12-2020 09:31:00113,000CT DEN:034702015849 ung ho ms 2020 315 be trinh hoai thu
12-12-2020 09:31:32100,000CT DEN:034702210699 2020315 be trinh hoai thu
12-12-2020 10:28:24200,000CT DEN:034710437139 Ung ho MS 2020 315  be Trinh Hoai Thu
12-12-2020 11:01:04200,000CT DEN:034704749908 ung ho MS 2020.315 (be Trinh Hoai Thu)
12-12-2020 11:01:27300,000CT DEN:034711511512 MS 2020 315 Be trinh hoai thu   Nghe An
12-12-2020 12:16:06500,000CT DEN:034712457502 UNG HO MS 2020.315 (BE TRINH HOAI THU)-121220-12:16:01 457502
12-12-2020 13:27:52500,000ung ho MS 2020315 be Trinh Hoai Thu
12-12-2020 13:38:02200,000CT DEN:034706659077 ung ho MS 2020.315 be Trinh Hoai Thu
13-12-2020 04:24:37100,000CT DEN:042411729183 Vietinbank 114000161718 NGUYEN HOANG HAI chuyen ung ho ms 2020 315
13-12-2020 05:49:13500,000ung ho ms 2020.317 ( be bui nguyen lan phuong)
13-12-2020 06:47:24150,000MS 2020 317 be Bui Nguyen Lan Phuong
13-12-2020 07:09:4250,000Quoc Nhu ung ho MS 2020.317 (be Bui Nguyen Lan Phuong)
13-12-2020 07:13:31200,000BUI THI MAI PHUONG Chuyen tien ung ho be Bui Nguyen Lan Phuong Can Giuoc Long An
13-12-2020 09:03:20500,000Nguyen Hong Quan ung ho Be Lan Phuong MS2020 317
13-12-2020 13:06:01100,000NGUYEN DANH  LAM Chuyen tien ung ho MS 2020.317 (be Bui Nguyen Lan Phuong)
13-12-2020 13:17:05200,000CT DEN:131629770058 Vietinbank 114000161718 HUYNH THI PHUONG chuyen khoan ung ho MS 2020315 anh Le Kim Long
13-12-2020 17:39:06100,000ung ho ms 2020.315 (be Trinh Hoai Thu)
13-12-2020 17:47:18100,000MS 2020.317 (be bui nguyen lan phuong)
13-12-2020 18:23:32200,000CT DEN:034811542494 ung ho ma so 2020.315. trinh hoai thu
13-12-2020 18:50:50500,000CT DEN:034818629385 UNG HO MS 2020.317(BE BUI NGUYEN LAN PHUONG)CHUC CHAU MAU KHOI BENH-131220-18:50:49 629385
13-12-2020 19:06:06500,000CT DEN:034812574073 Ung ho MS 2020.315 be Trinh Hoai Thu
13-12-2020 21:23:30100,000ms 2020.315
13-12-2020 21:27:02300,000Le Phuc Thang ung ho MS 2020.315 (be Trinh Hoai Thu)
13-12-2020 22:46:52150,000Le Phuc Thanh ung ho MS 2020.317 (be Bui Nguyen Lan Phuong)
13-12-2020 22:49:24150,000Le Phuc Thanh ung ho MS 2020.312 (me con chi Hien)
14-12-2020 05:57:02500,000chia se cung MS 2020.318 (Quyen)
14-12-2020 05:59:11200,000CT DEN:034922751991 MS 2020.316 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
14-12-2020 06:32:51200,000CT DEN:034906442904 MS 2020.318 FT20349989608000
14-12-2020 07:20:1650,000NGUYEN THI HUONG Chuyen tien
14-12-2020 08:12:31100,000LPT çng hÙ MS 2020.317 (bé Bùi NguyÅn Lan Ph°¡ng)
14-12-2020 08:16:1150,000LPT ung ho MS 2020318
14-12-2020 08:17:10100,000DAO TIEN DUNG Chuyen tien ung ho chau Quyen
14-12-2020 08:54:051,000,000ung ho ma so 2020318 rang len em
14-12-2020 09:31:41100,000So GD goc: 10016198 Ung ho MS 2020.315 Be Trinh Hoai Thu
14-12-2020 09:34:14500,000Tran Thi Khuyen MS 2020 . 318 ( ung ho em Quyen)
14-12-2020 09:46:4620,000TRA XUAN BINH GIUP MS 2020.315+2020.316+2020.317+2020.318
14-12-2020 09:58:47200,000NCHCCCL Do Thi Ngoc Anh 0975550844
14-12-2020 10:24:48300,000CT DEN:102418473361 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho ma so 2020318
14-12-2020 11:13:462,000,000NG QUOC THANH CHUYEN GIUP A BUI TAN PHUC AP PHU THANH XA LONG PHUNG CAN GIUOC LONG AN
14-12-2020 11:29:46300,000ung ho MS 2020.318
14-12-2020 11:33:25300,000Chuyen tien ung ho MS 2020.315 ( be Trinh Hoai Thu)
14-12-2020 15:29:415,000,000CT DEN:034908192179 ung ho be hoai thu ms 2020316
14-12-2020 15:44:411,000,000ung ho MS 2020.311
14-12-2020 15:53:092,000,000CT DEN:034908155211 Quy Thien nguyen LUCKY 0934067116 kinh ung ho MS 2020.316 Gia dinh be Trinh Hoai Thu
14-12-2020 16:32:54500,000CT DEN:140091931441 Giup MS 2020 318 anh Ha Van Quyen
14-12-2020 22:13:44200,000Ung ho MS 2020.317 ( Be Bui Nguyen Lan Phuong)
15-12-2020 04:55:2330,000CT DEN:035004825967 HO TRO BE BUI NGUYEN LAN PHUONG . A DI DA PHAT-151220-04:55:28 825967
15-12-2020 05:32:29100,000CT DEN:053210559080 Vietinbank 114000161718 NGUYEN HOANG HAI chuyen khoan ung ho ms 2020 318
15-12-2020 05:35:2350,000CT DEN:053506975954 Vietinbank 114000161718 NGUYEN HOANG HAI chuyen khoan ung ho ms 2020 317
15-12-2020 06:42:36500,000CT DEN:035023566277 Chuyen tien MS 2020.319 co pham thi hang
15-12-2020 06:51:06200,000CT DEN:035000061617 MBVCB.894531287.033111.Ung ho MS 2020.319 (co Hang).CT tu 0071000945985 TRAN HUU LOC toi 11400016171
15-12-2020 06:57:29200,000CT DEN:035023587233 STA ungho ms2020.319 (co Pham Thi Hang)
15-12-2020 09:00:1620,000Le Duc Anh chuyen tien
15-12-2020 10:04:52200,000MS 2020.319 (co Pham Thi Hang)
15-12-2020 10:10:26200,000CT DEN:035003739910 ung ho ms 2020.319
15-12-2020 10:41:18100,000CT DEN:035010458398 MS 2020 319
15-12-2020 11:02:43200,000ung ho MS 2020.319 co Pham Thi Hang
15-12-2020 11:55:11300,000ung ho ms 2020.317 be bui nguyen lan phuong
15-12-2020 12:55:36100,000CT DEN:035012414006 Ung ho MS 2020317 be Bui Nguyen Lan Phuong FT20350179977057
15-12-2020 14:39:51100,000CT DEN:035014951794 Ung ho MS 2020 316 be Trinh Hoai Thu
15-12-2020 14:39:575,000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.319
15-12-2020 14:59:11200,000ung ho MS 2020317 be Bui Nguyen Lan Phuong
15-12-2020 15:33:1050,000CT DEN:035015112582 uh Bui Nguyen Lan Phuong o can giuoc long an
15-12-2020 16:26:47200,000ung ho Ms 2020 319 co pham thi hang
15-12-2020 16:37:452,000,000Nguyen Huu Hien Binh chuyen tien ung ho MS 2020.319 ( Co Pham  Thi Hang )
15-12-2020 18:59:39100,000LPT ung ho MS 2020319 co Pham Thi Hang
15-12-2020 21:22:02150,000CT DEN:150092237115 iris ung ho ms 2020 319 co pham thi hang
16-12-2020 05:39:32200,000Le Xuan Liem chuyen tien ung ho MS 2020.320
16-12-2020 06:04:32300,000CT DEN:035106686677 ung ho MS 2020 320
16-12-2020 06:05:49200,000MS 2020.320 be Trieu Hoai Thu
16-12-2020 06:10:15100,000ung ho be Hoai Thu MS 2020.320
16-12-2020 06:11:51200,000Tran Duy Phuoc chuyen tien be Trieu Hoai Thu. Cua it long nhieu ;chuc gia dinh nhieu niem vui
16-12-2020 06:18:572,000,000ung ho ma so 2020320 be Trieu Hoai Thu thuong be va gia dinh lam
16-12-2020 06:19:43500,000CT DEN:035023977488 MS 2020.320 be Trieu Hoai Thu FT20351509976704
16-12-2020 06:21:08500,000ung ho Ms2020.320(be trieu hoai thu)
16-12-2020 06:29:24200,000NGUYEN TIEN MUNG Chuyen tien
16-12-2020 06:39:08100,000CT DEN:063846678848 Vietinbank 114000161718 NGUYEN HOANG HAI chuyen khoan ung ho ms 2020 320
16-12-2020 06:40:0850,000CT DEN:063946618103 Vietinbank 114000161718 NGUYEN HOANG HAI chuyen khoan ung ho ms 2020 319
16-12-2020 06:42:12200,000CT DEN:035100004963 MBVCB.896228092.044976.Ung ho MS 2020.320 (be Thu).CT tu 0071000945985 TRAN HUU LOC toi 114000161718
16-12-2020 06:50:38200,000CT DEN:035106700364 ung ho ma so 2020 320
16-12-2020 07:00:51500,000CT DEN:035100560248 Chuyen tien cho gia dinh be Trieu Hoai Thu
16-12-2020 07:25:55200,000CT DEN:035107863299 ung ho MS 2020.320 be Trieu Hoai Thu
16-12-2020 07:29:5950,000CT DEN:072927681369 Vietinbank 114000161718 LE VAN HUNG chuyen khoan2020 320 trieu hoai thu
16-12-2020 07:36:56300,000NGUYEN VAN NAM Chuyen tienUH BE TRIEN HOAI THU MS2020.320
16-12-2020 07:53:13200,000CT DEN:035100428697 tang be 9 tuoi benh tim 2 nam moi co tien mo
16-12-2020 08:25:5850,000CT DEN:035101013923 Ung ho MS 2020 320 be Trieu Hoai Thu FT20351336015201
16-12-2020 08:40:53200,000CT DEN:160092276995 Ung ho ms 2020320 be trieu hoai thu
16-12-2020 08:41:061,000,000UNG HO MS 2020 320 (BE TRIEU HOAI THU)
16-12-2020 08:42:29200,000Ung ho MS 2020.320 (be Trieu Hoai Thu)
16-12-2020 09:09:51200,000ung ho MS 2020.320( be TRIEU HOAI THU)
16-12-2020 09:17:49500,000So GD goc: 10004076 IBUNG HO MS 2020.317 (300K), MS 2020.312 (200K)
16-12-2020 09:37:52300,000So GD goc: 10004363 TC:507882178.MBVCB.896244182.Ung ho MS 2020.320 be Trieu Hoai Thu.CT tu 0061001169347 toi 114000161718 Bao VietNamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
16-12-2020 10:05:28500,000CT DEN:035110099899 Ung ho MS 2020.320-be Trieu Hoai Thu FT20351904384323
16-12-2020 10:05:321,000,000CT DEN:035110487949 UNG HO MS 2020.320 BE TRIEU HOAI THU
16-12-2020 10:25:34100,000CT DEN:035103436205 MS 2020 320 be Trieu Hoai Thu
16-12-2020 10:27:2120,000Le Duc Anh chuyen tien
16-12-2020 10:49:06150,000CT DEN:035103140452 MDA ung ho MS 2020.320 be Trieu Hoai Thu. XHH cho MDQS. FT20351035352000
16-12-2020 11:03:12300,000CT DEN:110252643412 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ms 2020320 be trieu hoai thu
16-12-2020 11:37:21500,000CT DEN:113651776918 Vietinbank 114000161718 NGUYEN TAN KHOA chuyen khoan ung ho MS 2020 320 be Trieu hoai Thu
16-12-2020 15:47:441,000,000anh Toan Dong Nai ung ho ms2020 320 be Trieu Hoai Thu
16-12-2020 16:02:501,000,000CT DEN:035109426863 Ung ho MS 2020.320 FT20351965100974
16-12-2020 19:27:35500,000Ung ho MS 2020.320 (be Trieu Hoai Thu)
16-12-2020 21:18:39500,000CT DEN:035100084560 MBVCB.897657590.081971.ung ho TRIEU HOAI THU.CT tu 0201000583816 TO XUAN LUONG toi 114000161718 BAO
16-12-2020 22:55:11100,000LPT ung ho MS 2020320 be Trieu Hoai Thu
17-12-2020 05:23:1750,000CT DEN:052252723476 Vietinbank 114000161718 NGUYEN HOANG HAI chuyen  ung ho ms 2020 321
17-12-2020 07:28:04200,000CT DEN:035200453106 STA ungho ms2020.321 (vo chong chu Phung)
17-12-2020 08:24:5320,000Le Duc Anh chuyen tien
17-12-2020 12:10:50300,000So GD goc: 10002696 Ung ho vo chong chu Phung
17-12-2020 12:29:562,000,000MS 2020.321 (VO CHONG CHU PHUNG)
17-12-2020 13:35:3110,000TRA XUAN BINH GIUP MS 2020.320+2020.321
17-12-2020 16:02:06100,000LPT ung ho MS 2020321 vo chong chu Phung
17-12-2020 16:02:5650,000LPT ung ho MS 2020320 be Trieu Hoai Thu
17-12-2020 18:45:15500,000UNG HO MS 2020.317( BE BUI NGUYEN LAN PHUONG)
17-12-2020 22:00:52150,000Le Duc Thuan ung ho MS 2020.320 (be Trieu Hoai Thu)
18-12-2020 06:27:3450,000CT DEN:062711840125 Vietinbank 114000161718 NGUYEN HOANG HAI chuyen khoan ms 2020 322
18-12-2020 08:02:15200,000ung ho ms 2020.322
18-12-2020 08:15:16300,000CT DEN:081451903206 Vietinbank 114000161718 VU VIET DUNG chuyen khoan ung ho chau Tran Ai Nhu MS 2020 322
18-12-2020 08:20:09300,000MS 2020.322
18-12-2020 08:57:27200,000CT DEN:085633909263 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2020 322 be Tran Ai Nhu
18-12-2020 10:10:16100,000ms 2020322. tran ai nhu
18-12-2020 10:20:51200,000Ta Thi Khiem chuyen tien ung ho MS 2020.322( tran ai nhu)
18-12-2020 15:48:211,000,000NGUYEN THI MY DUNG GIUP HOAN CANH KHO KHAN : MS 2020-: 320 (BE TRIEU HOAI THU)
18-12-2020 16:19:295,000TRA XUAN BINH GIUP MS 2020.322
18-12-2020 16:40:391,000,000ung ho ma so 2020322 be Tran Ai Nhi thuong be lam
18-12-2020 16:51:40100,000LPT ung ho MS 2020322 be Tran Ai Nhi
18-12-2020 22:59:32150,000CT DEN:035415912389 STA ungho ms2020.322 (be Tran Ai Nhi)
19-12-2020 06:10:02200,000CT DEN:035423243906 ung ho MS 2020323 anh Tran Thach Dung
19-12-2020 08:13:48100,000LPT ung ho MS 2020323 anh Tran Thanh Dung
19-12-2020 10:19:0850,000CT DEN:101851300922 Vietinbank 114000161718 NGUYEN HOANG HAI chuyen khoan ung ho ms 2020 323
19-12-2020 10:30:10500,000ung ho MS 2020.323 (anh Tran Thanh Dung)
19-12-2020 10:32:19500,000ung ho MS 2020.322 (be Tran Ai Nhi)
19-12-2020 10:34:37500,000ung ho MS 2020.321 (vo chong chu Phung)
19-12-2020 14:38:101,000,000ung ho ms 2020.323( anh Tran Thanh Dung)
19-12-2020 16:31:24300,000Ung ho MS 2020.323(Tran Thanh Dung)Le Dinh Quang chuyen tien
19-12-2020 17:12:15300,000Ung ho MS 2020323 anh Tran Thanh Dung
20-12-2020 06:00:58500,000CT DEN:035523943171 ung ho chau MS 2020.324
20-12-2020 06:04:57200,000CT DEN:035423648959 ung ho MS 2020324                                        chau LE THI ANH
20-12-2020 06:19:4150,000CT DEN:061919149774 Vietinbank 114000161718 NGUYEN HOANG HAI chuyen ung ho ms 2020 324
20-12-2020 06:48:46300,000ung ho MS 2020.324 (chau Le Thi Anh)
20-12-2020 07:05:08300,000ung ho ms 2020.324
20-12-2020 07:21:45200,000ung ho MS 2020.324 (chau Le Thi Anh)
20-12-2020 07:24:24100,000CT DEN:035500570791 PHAN NGOC HIEU  CHUYEN KHOAN ung ho MS 2020324
20-12-2020 08:43:201,000,000ung ho ma so 2020324 em Le Thi Anh thuong be va gia dinh lam
20-12-2020 08:44:38100,000CT DEN:035508123329 giup chau Anh
20-12-2020 08:57:18500,000CT DEN:035508138276 ung ho MS 2020 324  chau Le Thi Anh
20-12-2020 10:39:28100,000LPT ung ho MS 2020324 chau Le Thi Anh
20-12-2020 10:53:38100,000Dao Thi Lan chuyen tien ung ho MS2020.324
20-12-2020 15:28:05500,000CT DEN:035508496658 MS 2020.324 (chau Le Thi Anh)
20-12-2020 18:36:28200,000ung ho MS 2020.324 (chau Le Thi Anh)
20-12-2020 19:21:43150,000CT DEN:035612616646 STA ungho ms2020.324 (chau Le Thi Anh)

Ban Bạn đọc

Cậu bé mắc ung thư hạch vẫn mong sớm đi làm kiếm tiền trả nợ cho bố mẹ

Cậu bé mắc ung thư hạch vẫn mong sớm đi làm kiếm tiền trả nợ cho bố mẹ

Từng trải qua nỗi đau mất con, chị Phương một lần nữa đối diện với cảm giác đáng sợ đó khi cậu con trai lớn mắc bệnh ung thư hạch. Gia đình chị giờ đây rơi vào tình cảnh vô cùng bi đát.