1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
10/11/20211,000IBVCB.1416787912.aaa.CT tu 1021038591 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/20215,000MBVCB.1417634334.Tra Xuan Binh giup ms 2021283.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/11/20215,500267136.111021.092439.ung ho MS 2021 283
10/11/202110,000IBVCB.1418763888.UNG HO MS 2021 283 BE KHOA.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/11/202120,000MBVCB.1419098061.NGUYEN HONG THAO va thai Nguyen huu thien ung ho MS:2021.283 (be Phan Minh Khoa).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/202130,000MBVCB.1417116387.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.283 ( Be Phan Minh Khoa ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/202150,000796378.111021.155808.NGUYEN PHUONG CHI chuyen khoan
10/11/202150,000001530.111021.122818.ung ho ms 2021 283
10/11/202150,000IBVCB.1417595729.ung ho ma so MS 2021 283 be Phan Minh Khoa.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/11/202150,000IBVCB.1417591944.ung ho ma so MS 2021 282 gia dinh anh Cong.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/11/202150,000IBVCB.1417589036.ung ho ma so MS 2021 281 be Duong Linh Kieu.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/11/202150,000IBVCB.1417583725.ung ho ma so MS 2021 280 anh Le Dinh Thu.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/11/202150,000IBVCB.1417579380.ung ho ma so MS 2021 279 ong Nguyen Dinh Tinh.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/11/202150,000005606.111021.114647.GD PHAM NGOC TUGN UH MS 2021.281 (BE DUONG LINH KIEU)-111021-11:45:26 005606
10/11/202150,000005085.111021.114100.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.283 (BE PHAN MINH KHOA)-111021-11:40:06 005085
10/11/202150,000004435.111021.113145.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.282 (GIA DINH ANH CONG)-111021-11:31:00 004435
10/11/202150,000IBVCB.1417462005.Giup ma so 2021 283 be Phan Minh Khoa .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/11/202150,000001113.111021.105435.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.282 (GIA DINH ANH CONG)-111021-10:53:54 001113
10/11/202150,000319883.111021.094757.Ung ho NCHCCCL Tran Chi Hoan 0915964715
10/11/202150,000291717.111021.092215.CHAU DUC LAM Chuyen tien
10/11/202150,000MBVCB.1416906001.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.282 (gia dinh anh Cong).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/202150,000906292.111021.060044.Ung ho MS 2021283 be Phan Minh Khoa FT21284351513473
10/11/2021100,000836438.111021.202352.Ung ho MS 2021 283
10/11/2021100,000150454.111021.200411.Ung ho MS 2021.283 (be Phan Minh Khoa). Tu Phuc Nho 111021
10/11/2021100,000186303.111021.200330.UNG HO MS 2021-283 PHAN MINH KHOA-111021-20:03:30 186303
10/11/2021100,000753156.111021.195458.ung ho NCHCCCL
10/11/2021100,000206390.111021.161630.MS 2021 282
10/11/2021100,000MBVCB.1418213760.HUYNH DUC DUY ung ho :ms 2021.282( gia dinh anh Cong).CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/2021100,000747342.111021.153253.Ung ho MS 2021.283 Phan Minh Khoa
10/11/2021100,000184485.111021.132226.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 283 Be Phan Minh Khoa
10/11/2021100,000556543.111021.120834.T ung ho be Phan Minh Khoa MS 2021.283
10/11/2021100,000MBVCB.1417539901.Ung ho MS 2021.283 be phan minh khoa.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/2021100,000MBVCB.1417128461.UNG HO MS 2021.273 ( PHAN THI MY NA - HUONG KHE - HA TINH ).CT tu 0011001149740 NGUYEN LINH LAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/2021100,000MBVCB.1417123134.UNG HO MS 2021.259 ( TRAN VAN TUAN - HAU LOC - THANH HOA ).CT tu 0011001149740 NGUYEN LINH LAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/2021100,000184174.111021.092457.ung ho MS 2021 283 Be Phan Minh Khoa
10/11/2021100,000674160.111021.092023.MS 2021.238 Be Phan Minh Khoa
10/11/2021100,000MBVCB.1417048642.Dang Van Nhat xin uh MS 2021.283 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/2021100,000MBVCB.1417017438.benh hiem ngheo.CT tu 0301000299936 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/11/2021100,000093426.111021.081009.Ung ho ma So 2021 283 Be Phan Minh Khoa
10/11/2021100,000Ung ho NCHCCCL PHAN LINH CHI 0912426013
10/11/2021100,000MBVCB.1416907513.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.281 (be Duong Linh Kieu).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/2021100,000MBVCB.1416905116.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.283 (Be Phan Minh Khoa).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/2021100,000MBVCB.1416904059.MS 2021.283.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/2021100,000095851.111021.073733. MS 2021 283 Be Phan Minh Khoa
10/11/2021100,000230774.111021.064038.ung ho MS 2021 283 be Phan Minh Khoa
10/11/2021100,000910049.111021.062728.MS 2021.283 FT21284054846102
10/11/2021100,000227823.111021.050349.Ung ho NCHCCCL Le Hong Nhung 0968531293
10/11/2021150,000737447.111021.152637.ung ho MS 2021.283
10/11/2021150,000467916.111021.151450.MS 2021.283 FT21284760500177
10/11/2021200,000214892.111021.204333.ung ho MS 2021.283 ( be Phan Minh Khoa)
10/11/2021200,000MBVCB.1418692756.ung ho ms 2021.283 (be Phan Minh Khoa).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/2021200,000557904.111021.160923.MS 2021.283 ung ho be Phan Minh Khoa FT21284632408065
10/11/2021200,000551769.111021.160550.MS 2021.281 ung ho be Duong Linh Kieu FT21284314232252
10/11/2021200,000486294.111021.152622.Ung ho MS 2021.278 anh Tran Van Toan FT21284096973008
10/11/2021200,000729539.111021.152333.UH ms2021 283 Minh Khoa
10/11/2021200,000MBVCB.1417842569.DANG HOANG HAI chuyen tien UNG HO MS 2021.283 ( be PHAN MINH KHOA o Phu Yen ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/2021200,000953785.111021.122632.Co Huong Royal city Ha Noi Ung ho MS 2021282gia dinh Anh Cong
10/11/2021200,000952621.111021.122436.Co HUONG HN UNG HO MS 2021253 PHAN PHUC TUAN
10/11/2021200,000949527.111021.122246.Co Huong Royal city Ha Noi ung ho MS 2021274 chi Nguyen Thi Lieu
10/11/2021200,000947199.111021.122044.Co Huong Royaly city Ha Noi ung ho MS 2021275 gia dinh A Tuoi
10/11/2021200,000944327.111021.121810.Co Huong Royal city Ha Noi Ung ho MS 2021281 be duong linh
10/11/2021200,000045798.111021.094940.Ung ho MS 2021.283 Be Phan Minh Khoa FT21284920700845
10/11/2021200,000639103.111021.093938.UNG HO MS 2021 260 EM NGUYEN THI MAI KHANH
10/11/2021200,000368700.111021.093223.ung ho ms 2021.283( Phan Minh Khoa)
10/11/2021200,000SHGD:10007756.DD:211011.BO:PHAM THI TO.Remark:Ung ho NCHCCCL Pham Thi To 0968283366 chuc chuong trinh mai phat trien
10/11/2021200,000IBPS/SE:79310001.DD:111021.SH:10021471.BO:LE THI NGA.MS 2021.282 GIA DINH ANH CONG
10/11/2021200,000632579.111021.085035.Ung ho MS 2021283 Be Phan Minh Khoa
10/11/2021200,000081708.111021.084618.CHAU PHUC NGUYEN CK UH MS 2021283 BE PHAN MINH KHOA
10/11/2021200,000IBVCB.1416965601.MS 2021 283 be Phan Minh Khoa.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/11/2021200,000MBVCB.1416955885.MS 2021.283.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/2021200,000SHGD:10001671.DD:211011.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 281 DUONG LINH KIEU
10/11/2021200,000985422.111021.075024.UNGHOMASO2021.282 GIADINHANHCONG-111021-07:50:13 985422
10/11/2021200,000985184.111021.074845.UNGHOMASO2021.280 ANHLEDINHTHU-111021-07:48:44 985184
10/11/2021200,000984615.111021.074519.UNG HO PHAN MINH KHOA-111021-07:44:00 984615
10/11/2021200,000909484.111021.062357.Ung ho MS 2021.283 chau Phan Minh Khoa Phu Yen. Mong chau co co hoi chua lanh benh. Xin cam on. FT21284725010780
10/11/2021300,000856935.101021.224152.UNG HO MS 2021.282 (GIA DINH ANH CONG)
10/11/2021300,000856875.101021.224046.UNG HO MS 2021.281 (BE DUONG LINH KIEU)
10/11/2021300,000856779.101021.223940.UNG HO MS 2021.280 (ANH LE DINH THU)
10/11/2021300,000MBVCB.1419166721.UNG HO MS 2021.283 (be Phan Minh Khoa).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/2021300,000161764.111021.184426.UNG HO MS 2021.283 (BE PHAN MINH KHOA)-111021-18:43:37 161764
10/11/2021300,000467135.111021.151422.Uh ms 2021.282 FT21284800203906
10/11/2021300,000411896.111021.145644.Ung ho MS 2021 283 be PHAN MINH KHOA
10/11/2021300,000955512.111021.122737.Chuyen tien ung ho 5 tre mo coi ms 2021.267
10/11/2021300,000SHGD:10027966.DD:211011.BO:HOANG HAI.Remark:Ung ho MS 2021.280, 2021.279, 2021.269
10/11/2021300,000SHGD:10006087.DD:211011.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.281 be Duong Linh Kieu
10/11/2021300,000018173.111021.092801.Ung ho Ms 2021.283 Be Phan Minh Khoa FT21284380460480
10/11/2021300,000156627.111021.090228.Ung ho MS2021.283 (be Phan Minh Khoa)
10/11/2021300,000MBVCB.1417011484.ung ho MS 2021 283 Be Phan Minh Khoa.CT tu 0041000183793 NGUYEN VAN CHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/2021300,000593276.111021.081540.Minh Hung Binh Duong Ung ho MS 2021.282 gia dinh anh Cong
10/11/2021300,000096662.111021.073823.Ung ho MS 2021 283 be Phan Minh Khoa
10/11/2021400,000SHGD:10005322.DD:211011.BO:LE TRONG NHAN.Remark:Ung ho ma so 2021.279 ong Nguyen Dinh Tinh
10/11/2021400,000MBVCB.1417015353.Ong ba KhaiTam gui chau Phan Minh Khoa,ms 2021.283 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/2021500,000MBVCB.1418965195.Ung ho MS 2021.283 be Phan Minh Khoa .CT tu 0491001494022 LE THI KIM BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/2021500,000IBVCB.1418848302.Hao- ung ho MS 2021.278- Tran Van Toan.CT tu 0071004150239 LE NGUYEN DIEN HAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/2021500,000MBVCB.1418005785.MS 2021.283 be Minh Khoa.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/2021500,000SHGD:10038733.DD:211011.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.283 be Phan Minh Khoa
10/11/2021500,000IBVCB.1417116421.MS 2021 283 be minh khoa.CT tu 0071001006997 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/11/2021500,000668448.111021.091712.Ung ho MS 2021.283 Phan Minh Khoa
10/11/2021500,000SHGD:10027834.DD:211011.BO:DINH NGOC DUONG.Remark:DND ung ho MS 2021.280 anh Le Dinh Thu
10/11/20211,000,000MBVCB.1418728112.Ung ho MS 2021.264 (4 chi em mo coi).CT tu 1012439105 NGUYEN TRAN HOAI BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/20211,000,000780108.111021.153455.Ung ho be Minh Khoa MS2021.283
10/11/20211,000,000MBVCB.1418035930.Ung ho MS 2021.283.CT tu 0511003846828 NGUYEN THI BICH DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/20211,000,000MBVCB.1417992975.TRAN VAN THANH chuyen tien, ung ho ms 2021278( tran van toan).CT tu 1012403694 TRAN VAN THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/20211,000,000MBVCB.1417658043.Ung ho MS 2021.283 (Be Phan Minh Khoa).CT tu 0011000719303 NGUYEN THI NGOC LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/20211,000,000/Ref:PALPM10Z2LH{//}/Ref:PALPM10Z2LH{//}LP VNM10Z2LH UNG HO MS 2021.283 BE PHAN MINH KHOADVC:MR NGUYEN TRAN DANG PHUOC
10/11/20211,000,000MBVCB.1417248269.Ung ho ms 2021.283 (be Phan Minh Khoa).CT tu 0011000417331 LAI PHU HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/20211,000,000MBVCB.1417238564.Ung ho ms 2021.281 (be Duong Linh Kieu).CT tu 0011000417331 LAI PHU HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/20211,000,000287592.111021.100914.UNG HO MA SO 2021 282 VA 2021 283
10/11/20211,000,000SHGD:10001251.DD:211011.BO:TRAN DU PHONG.Remark:MS 2021.281 (be Duong Linh Kieu)
10/11/20211,000,000SHGD:10000142.DD:211011.BO:MAI NGOC NHUNG.Remark:Ung ho MS 2021.281 be Duong Linh Kieu ChargeDetails OUR
10/11/20211,000,000685412.111021.092734.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 283 be Phan Minh Khoa
10/11/20215,000,000938802.111021.204453.Ung ho MS 2021 283 be Phan Minh Khoa FT21285213500015
10/11/20215,000,000651955.111021.090646.Ong Tu Van giup do cho MS 2021.283 Be Phan Minh Khoa
10/12/20215,000MBVCB.1419474373.Tra Xuan Binh giup ms 2021284.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/12/20215,500213351.121021.084648.ung ho MS 2021 284
10/12/202110,000IBVCB.1421194747.UNG HO MS 2021 284 CU LUONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/12/202120,000MBVCB.1419300808.UH MS 2021.270 (Tang Thi Truc Ly) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/202120,000934886.121021.080351.Ung ho NCHCCCL Huong 0936577753
10/12/202130,000MBVCB.1419735540.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.284 ( Cu Pham Thi Luong ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ).CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/202150,000IBVCB.1419257662.Ung ho chau Phan Minh Khoa MS 2021.283.CT tu 0251001116892 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/12/202150,000218752.121021.222206.Ung ho MS 2021.284 cu Pham Thi Luong FT21286700807325
10/12/202150,000MBVCB.1420886574.MS 2021.284.CT tu 0451001631783 NGUYEN DINH THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/202150,000822044.121021.161235.Ms 2021 284 cu Pham Thi Luong
10/12/202150,000108731.121021.144636.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021283 be Phan Minh Khoa
10/12/202150,000098413.121021.144512.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021282 gd anh Cong
10/12/202150,000092024.121021.144411.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021284 cu Pham Thi Luong
10/12/202150,000261815.121021.143625.ung ho MS 2021.278
10/12/202150,000IBVCB.1420258602.Giup ma so 2021 284 cu Pham Thi Luong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/12/202150,000285172.121021.092026.CHAU DUC LAM Chuyen tien
10/12/202160,000512198.121021.215554.GD PHAM NGOC TUGN UH MS 2021.284 (CU PHAM THI LUONG)-121021-21:55:16 512198
10/12/202170,000828313.121021.183043.IBFT lx ung ho ms 2021.284 cu pham thi l
10/12/2021100,000437636.111021.231249.BUI VAN TRUONG chuyen khoan ung ho MS 2021 283
10/12/2021100,000MBVCB.1421634005.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung hoMa So 2021.282(gia dinh anh Cong).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2021100,000190986.121021.190123.The Moon ung ho MS2021.281(be Duong Linh Kieu)
10/12/2021100,000796237.121021.162408.ung ho FT21285964160732
10/12/2021100,000493682.121021.145611.T ung ho cu Pham Thi Luong MS 2021.284
10/12/2021100,000274856.121021.143036.Ung ho MS 2021.284 (cu Pham Thi Luong). Tu Phuc Nho 121021
10/12/2021100,000MBVCB.1419903244.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.284 (cu Pham Thi Luong).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2021100,000282005.121021.100039.CHAU PHUC NGUYEN CK UH MS 2021284 CU PHAM THI LUONG
10/12/2021100,000994153.121021.091540.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 284 cu Pham Thi Luong
10/12/2021100,000270672.121021.090807.ung ho MS 2021284
10/12/2021100,000650117.121021.083416.Ung ho MS 2021.283 be Phan Minh Khoa
10/12/2021100,000069460.121021.072020.MS 2021 284 cu Pham Thi Luong
10/12/2021100,000MBVCB.1419405478.ung ho MS 2021.278 (anh Tran Van Toan).CT tu 0011003994037 DO TUAN CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2021150,000IBVCB.1419746122.Ung ho MS 2021.282(gia dinh anh Cong). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2021200,000MBVCB.1421545505.MS 2021 283 be Phan Minh Khoa.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/12/2021200,000789372.121021.202426.Chuyen tien uong hoMS 2021.284cu Pham Thi Luong
10/12/2021200,000475686.121021.192011.UNG HO MS : 2021.283( BE PHAN MINH KHOA)-121021-19:20:11 475686
10/12/2021200,000IBVCB.1420542015.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.283 cho be Phan Minh Khoa.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2021200,000IBVCB.1420534582.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.282 cho gia dinh anh Cong.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2021200,000604847.121021.141052.Ung ho MS 2021283 Be Phan Minh Khoa FT21285671159095
10/12/2021200,000573322.121021.134406.Ung ho MS 2021.284 FT21285240832723
10/12/2021200,000MBVCB.1420295538.Ung ho MS 2021.284 Cu Pham Thi Luong.CT tu 0691000389867 CONG THI TU QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2021200,000416426.121021.124513.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021283 PHAN MINH KHOA
10/12/2021200,000MBVCB.1420066003.ung ho ms 2021.284 (cu Pham Thi Luong).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2021200,000501782.121021.104927.Ung ho MS 2021 284 cu Pham Thi Luong
10/12/2021200,000IBVCB.1419877963.MS 2021 284 cu Pham Thi Luong.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/12/2021200,000282834.121021.095544.Chi HA, Thao ha noi ung ho MS 2021.280 anh Le Dinh Thu FT21285481326918
10/12/2021200,000666455.121021.094805.Ung ho MS 2021 284 cu Pham Thi Luong
10/12/2021200,000IBVCB.1419753922.Ung ho MS 2021.283(be Phan Minh Khoa). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2021200,000MBVCB.1419746757.Ms 2021 278 anh Tran Van Toan va cac con.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2021200,000SHGD:10000775.DD:211012.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 284 PHAM THI LUONG
10/12/2021300,000360154.121021.211602.UNG HO MS 2021.277 (ANH DINH VAN QUANG)
10/12/2021300,000359912.121021.211424.UNG HO MS 2021.283 (BE PHAN MINH KHOA)
10/12/2021300,000MBVCB.1421455195.UNG HO MS 2021.284 (cu Pham Thi Luong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2021300,000141406.121021.163643.Ung ho MS 2021.283 (Be Phan Minh Khoa)
10/12/2021300,000399699.121021.152728.UH MS 2021.283(BE PHAN MINH KHOA) - CHUC CON CHONG BINH PHUC
10/12/2021300,000SHGD:10008257.DD:211012.BO:NGUYEN TAN HUNG.Remark:MS 2021.283 Be Phan Minh Khoa
10/12/2021300,000SHGD:10007892.DD:211012.BO:NGUYEN TAN HUNG.Remark:MS 2021.284 Cu Pham Thi Luong
10/12/2021300,000MBVCB.1420081265.Ung ho MS 2021.284 (cu Pham Thi Luong).CT tu 0491001698217 DINH NGOC LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2021300,000271848.121021.110252.MS 2021.280 ANH LE DINH THU
10/12/2021300,000MBVCB.1419898067.HO TAN THANH chuyen tien Ung ho MS 2021- 283 (be Phan minh Khoa).CT tu 0071001022352 HO TAN THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2021300,000IBVCB.1419738894.Ung ho MS 2021.281(be Duong Linh Kieu). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2021350,000272025.121021.110524.MS 2021.284 CU PHAM THI LUONG
10/12/2021400,000MBVCB.1421556849.MS 2021 284 cu Pham Thi Luong.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/12/2021500,000MBVCB.1421524414.Nhaahn ung ho ms 2021.284.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2021500,000MBVCB.1421392411.MS2021.278(anh Tran Van Toan) .CT tu 0301002855086 DO LUU HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2021500,000IBVCB.1421014039.Ung ho MS 2021.283 (be Phan Minh Khoa).CT tu 0371003760056 HOANG LE VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2021500,000IBVCB.1420977811.Ung ho MS 2021.278 (anh Tran Van Toan).CT tu 0371003760056 HOANG LE VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2021500,000MBVCB.1420652426.2021.284 cu Pham Thi Luong.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2021500,000651000.121021.141835.Ung ho MS 2021.284
10/12/2021500,000648987.121021.141718.Ung ho MS 2021.283
10/12/2021500,000648233.121021.141611.Ung ho MS 2021.268
10/12/2021500,000646343.121021.141455.Ung ho MS 2021.259
10/12/2021500,000993591.121021.124113.ung ho NCHCCCL
10/12/2021500,000198841.121021.110607.ung ho MS2021.276.KimOanh
10/12/2021500,000865186.121021.110340.Ung ho MS.2021.272 Tran Khoa Dang Truong . Cau mong cac con manh me, tien bo, khong phu long ba me
10/12/2021500,000MBVCB.1419549350.NGO THI TUOI chuyen MS 2021.284.CT tu 0071001757278 HUYNH QUANG KHAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2021500,000145875.121021.080821.Ung ho MS 2021 284 cu Pham Thi Luong
10/12/20211,000,000MBVCB.1421190761.THAN TRONG HOI chuyen tien ung ho MS 2021.284 (cu Pham Thi Luong).CT tu 0581000780530 THAN TRONG HOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/20211,000,000309495.121021.163907.UNG HO MS 2021.284 CU PHAM THI LUONG
10/12/20211,000,000NGUYEN THI YEN VAN CK/ GUI BE PHAN MINH KHOA, MS: 2021 283
10/12/20211,000,000706007.121021.145711.Chuyen tien ung ho MS 2021.284 cu Pham Thi Luong
10/12/20211,000,000MBVCB.1420095125.ung ho MS 2021.281 (be Duong Linh Kieu).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/20211,000,000MBVCB.1420092472.ung ho MS 2021.280 (anh Le Dinh Thu).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/20211,000,000MBVCB.1420090831.ung ho MS 2021.282 (Gia dinh anh Cong).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/20211,000,000MBVCB.1420088026.ung ho MS 2021.283 (be Phan Minh Khoa).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/20211,000,000MBVCB.1420085013.ung ho MS 2021.284 (cu Pham Thi Luong).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/20211,500,000SHGD:10012142.DD:211012.BO:TRAN HONG HOA.Remark:Ms Hoa 0913312268 ung ho MS2021.284 cu Pham Thi Luong
10/12/20213,000,000138230.121021.080257.NGUYEN THI THU DIEP giup do cu Luong ong Nien xa Cam Tuyen Cam Lo
10/12/20215,500,000661688.121021.145503.Co My ung ho MS 2021.283 FT21285893028443
10/12/20215,500,000659388.121021.145319.Co My ung ho MS 2021.281 FT21285050761237
10/12/202110,000,000744857.121021.094550.Ong Tu Van giup do cho MS 2021.284 cu Pham Thi Luong
10/12/202110,000,000191918.121021.084113.Ung ho MS 2021 284 cu Pham Thi Luong FT21285891736218
10/13/20215,000MBVCB.1421919172.Tra Xuan Binh giup ms 2021285.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/13/20215,500280577.131021.092749.ung ho MS 2021 285
10/13/202120,000MBVCB.1421785157.UH MS 2021.271 (Tran Thi Hai Ly) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/202120,000MBVCB.1422813119.Uh ms 2021.272 (Tran Khoa Dang Truong) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/202130,000IBVCB.1422975223.2021.285.CT tu 0341005822663 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/13/202130,000MBVCB.1422588875.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.285 ( Em Loan Van Chien ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/202140,000131477.131021.080142.MS 2021 285
10/13/202150,000129708.131021.184242.Ung ho MS 2021285 em Loan Van Chien FT21286807745330
10/13/202150,000677692.131021.154007.UNG HO MS 2021.284 (CU PHAM THI LUONG)-131021-15:40:06 677692
10/13/202150,000IBVCB.1422728569.Giup ma so 2921 285 em Loan Van Chien.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/13/202150,000285513.131021.121829.CHAU DUC LAM Chuyen tien
10/13/202150,000716598.131021.111126.Ung ho MS 2021.285 em Loan Van Chien
10/13/202150,000248985.131021.090800.CHAU DUC LAM Chuyen tien
10/13/202150,000MBVCB.1422034810.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.285 (em Loan Van Chien).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/202150,000348422.131021.075726.Ung ho MS 2021.285 FT21286920290913
10/13/202150,000538655.131021.065401.UNG HO MS 2021.285(EM LOAN VAN CHIEN)-131021-06:53:59 538655
10/13/2021100,000254390.131021.203126.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.285 em Loan Van Chien. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21286100855310
10/13/2021100,000027036.131021.191225.Vietcombank;0011002643148;ung ho?MS 2021285?em Loan Van Chien
10/13/2021100,000116832.131021.183125.Ung ho MS 2021.285 E Loan Van Chien FT21286733786548
10/13/2021100,000115222.131021.182955.Ung ho MS 2021.284 Cu Pham Thi Luong FT21286809588210
10/13/2021100,000MBVCB.1422798195.MS 2021.285.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2021100,000643756.131021.135616.UNG HO MS : 2021.285( EM LOAN VAN CHIEN)-131021-13:56:15 643756
10/13/2021100,000476380.131021.123803.Vinh Nam ung ho ms 2021 285 em Loan Van Chien
10/13/2021100,000693271.131021.123616.Vinh Nam ung ho ms 2021 284 cu Pham Thi Luong
10/13/2021100,000689478.131021.123404.Vinh Nam ung ho ms 2021 283 Phan Minh Khoa
10/13/2021100,000328064.131021.112357.T ung ho Loan Van Chien MS 2021.285
10/13/2021100,000614429.131021.111029.MS2021.283( be pham minh khoa)
10/13/2021100,000614390.131021.110809.MS2021.284 ( cu Pham Thi luong)
10/13/2021100,000MBVCB.1422425224.ung ho MS 2021.283 (Be Phan Minh Khoa).CT tu 1021007918 HOANG NHAT HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2021100,000MBVCB.1422416712.MS 2021.273 (Phan Thi My Na).CT tu 1021007918 HOANG NHAT HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2021100,000MBVCB.1422413196.MS 2021.278 (anh Tran Van Toan).CT tu 1021007918 HOANG NHAT HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2021100,000MBVCB.1422407018.MS 2021.285 (em Loan Van Chien).CT tu 1021007918 HOANG NHAT HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2021100,000034327.131021.100243.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021285 em Loan Van Chien
10/13/2021100,000033714.131021.100109.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021283 Be Phan Minh Khoa
10/13/2021100,000402914.131021.094436.Ung ho MS 2021.285 (em Loan Van Chien). Tu Phuc Hoat 131021
10/13/2021100,000Ung ho NCHCCCL-VI THI TU ANH-0382061073
10/13/2021100,000347774.131021.075616.MS 2021.285 FT21286539766113
10/13/2021100,000074669.131021.073304.MS 2021 285 em Loan Van Chien
10/13/2021100,000430554.131021.070445.ung ho MS 2021 285 em Loan Van Chien
10/13/2021100,000986324.131021.060328.ung ho MS2021.285.Loan Van Chien
10/13/2021100,000311359.131021.054817.Ung ho MS 2021.270 Tang Thi Truc Ly FT21286874413180
10/13/2021150,000791569.131021.112844.MS 2021.285-nbsp;em Loan Van Chien
10/13/2021200,000668240.131021.210651.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Phuong Ly gui ung ho MS 2021285
10/13/2021200,000MBVCB.1423732209.HUYNH MINH QUANG UNG HO MS 2021 .285 ( em LOAN VAN CHIEN).CT tu 0481000718273 HUYNH MINH QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2021200,000865598.131021.201507.Ung ho ma so 2021285 loan van chien
10/13/2021200,000MBVCB.1423565936.Ung ho hoan canh ms 2021.285.CT tu 0071000634659 DUONG HUU THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2021200,000517974.131021.181819.ung ho MS 2021.285 (em Loan Van Chien)
10/13/2021200,000020097042310131816212021fe5e749257.63913.181621.Ung ho MS 2021.278
10/13/2021200,000257244.131021.165837.Nhom Vien gach nho Ung ho 4 ma so gom 280 281 283 va 284
10/13/2021200,000PHAM QUOC THANH (0902.767.029) UNG HO MS:2021.284 (CU :PHAM THI LUONG)
10/13/2021200,000MBVCB.1422932922.ung ho ms 2021.285 em Loan Van Chien).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2021200,000109547.131021.144225.IBFT UNG HO MS 2021.285
10/13/2021200,000734898.131021.134126.Ung ho MS 2021.274 c Nguyen Thi Lieu FT21286251682090
10/13/2021200,000IBVCB.1422636242.MS 2021 258 em Loan Van Chien.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/13/2021200,000SHGD:10002201.DD:211013.BO:NGUYEN THI NHU QUYNH.Remark:995221101355089 Chuyen tien Ung ho NCHCCCL
10/13/2021200,000293440.131021.110432.ung ho MS 2021.285 Loan Van Chien
10/13/2021200,000322601.131021.095030.ung ho ms 2021285 em Loan Van Chien
10/13/2021200,000075754.131021.091804.Ung ho MS 2021.284 (cu Pham Thi Luong)
10/13/2021200,000MBVCB.1422052169.MS 2021.285.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2021200,000599983.131021.081224.ung ho ma so 2021.285
10/13/2021200,000576042.131021.073950.Chuyen tien ung ho ma so 2021285
10/13/2021200,000291938.131021.065749.DO THI HOA chuyen tien ung ho MS 2021.285( em Loan Van Chien)
10/13/2021200,000MBVCB.1421908625.ung ho em loan van chien Ms20.21.285.CT tu 0181003019676 NGUYEN PHI DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2021200,000983657.131021.055455.Ung ho MS 2021.285 Em Loan Van Chien
10/13/2021200,000MBVCB.1421827642. ung ho MS 2021.281 (be Duong Linh Kieu).CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2021240,000MBVCB.1423757566.LE THANH TY chuyen tien NCHCCCL Ty SG.CT tu 0441000687656 LE THANH TY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2021250,000MBVCB.1421945514.benh ung thu xuong.CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/13/2021300,000231872.121021.224046.Gui MS 2021.284 cu Pham Thi Luong FT21286227957205
10/13/2021300,000241944.131021.210305.MS 2021285
10/13/2021300,000863117.131021.201228.Thien Tri ung ho MS 2021.273 (em Phan Thi My Na)
10/13/2021300,000MBVCB.1423546709.Nhaahn ung ho ms 2021.285.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2021300,000262054.131021.170830.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021285 em Chien
10/13/2021300,000216598.131021.164316.Ung ho ms 2021285 em Loan chien de nghi ko ghi ten nguoi ung ho
10/13/2021300,000830889.131021.150108.Uh ms 2021.274 gd c Nguyen Thi Lieu FT21286020000196
10/13/2021300,000269699.131021.144540.DOAN DINH HUY Chuyen tien ung ho ms 2021.285 (em loan van chien )
10/13/2021300,000MBVCB.1422813218.Lieu Thi ung ho MS2021.284(cu PHAM THI LUONG), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2021300,000539096.131021.133504.Ung ho MS 2021 285 em Loan van Chien
10/13/2021300,000643004.131021.121117.Ung Ho MS 2021.285 FT21286021500174
10/13/2021300,000MBVCB.1422533690.ms 2021 285 uh em Loan Van Chien.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/13/2021300,000423134.131021.110321.ung ho MS2021.284 ( pham thi Luong)
10/13/2021300,000276423.131021.104141.Ung ho MS 2021.285 (em Loan Van Chien)
10/13/2021300,000289861.131021.100520.Ung Ho MS 2021.249 ( gia dinh anh Cao Van Thanh)
10/13/2021300,000288645.131021.100347.ung ho MS 2021.251 (Vu The Viet)
10/13/2021300,000018530.131021.092245.MS 2021 285 ung ho em Loan Van Chien
10/13/2021300,000256729.131021.091936.ung ho MS 2021.285 (em Loan Van Chien)
10/13/2021300,000MBVCB.1421833372.ung ho MS 2021.242 (Nguyen Van Bao Huy).CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2021300,000MBVCB.1421830562.ung ho MS 2021.249 (gia dinh anh Cao Van Thanh).CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2021300,000MBVCB.1421829242.ung ho MS 2021.250 (Be Tran Bao Ngoc).CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2021300,000MBVCB.1421824661.ung ho MS 2021.280 (anh Le Dinh Thu).CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2021400,000MBVCB.1423865483.UNG HO MS 2021.285 (em Loan Van Chien).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2021400,000850911.131021.195928.Thien Tri (TP.Can Tho) ung ho MS 2021.284 (cu Pham Thi Luong)
10/13/2021500,000371174.121021.230527.Ntd Ung ho MS 2021.273 (phan thi my na)
10/13/2021500,000IBVCB.1423368602. chuyen khoan ung ho ms 2021.284 cu PHAM THI LUOM.CT tu 0061000098460 THIEU QUANG VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2021500,000217119.131021.164325.Ung ho MS 2021 285 em Loan Van Chien
10/13/2021500,000MBVCB.1423208599.Ung ho MS 2021.281 (be Duong Linh Kieu) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0371000407382 TRAN HOANG NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2021500,000860644.131021.161816.ung ho MS2021.285(em Loan Van Chien)
10/13/2021500,000MBVCB.1423108426.MS 2021.285 Chuc em mau khoe.CT tu 0451000226854 CHU DUC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2021500,000MBVCB.1422897638.Tran Thien Phong ung ho MS2021.285(em LOAN VAN CHIEN), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2021500,000MBVCB.1422837842.Lieu Thi ung ho MS 2021.283(be PHAN MINH KHOA), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2021500,000IBVCB.1422781267.MS 2021285 em Loan Van Chien.CT tu 0071002180321 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/13/2021500,000335048.131021.120910.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021284 cu Pham Thi Luong
10/13/2021500,000595843.131021.110110.UNG HO MS 2021.285 ( EM LOAN VAN CHIEN)-131021-11:00:18 595843
10/13/2021500,000IBVCB.1422323009.ung ho MS 2021.284 (cu Pham Thi Luong).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2021500,000420003.131021.091812.Ung ho MS 2021.285 em Loan Van Chien FT21286225168329
10/13/2021500,000161014.131021.090217.Ms 2021 285
10/13/2021500,000SHGD:10009915.DD:211013.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.285 em Loan Van Chien
10/13/2021500,000SHGD:10009465.DD:211013.BO:DINH NGOC DUONG.Remark:DND ung ho MS 2021.285 em Loan Van Chien
10/13/2021500,000549216.131021.081601.MS 2021285( UNG HO EM LOAN VAN CHIEN)-131021-08:16:00 549216
10/13/2021500,000708866.131021.080710.Vietcombank;0011002643148;TRAN LE THAI chuyen khoan ung ho MS 2021 285 em Loan Van Chien
10/13/2021500,000MBVCB.1421990612.Ung ho ms 2021.285 (em Loan Van Chien).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2021500,000563531.131021.071926.MS 2021.285 em Loan Van Chien
10/13/2021500,000084696.131021.071054.Ung ho MS 2021 285 e Loan Van Chien
10/13/2021500,000MBVCB.1421911040.Ung ho MS 2021.285.CT tu 0011002515594 NGUYEN NHAT ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2021500,000IBVCB.1421905672.Mat 1 chan do ung thu MS 2021 285 em Loan Van Chie.CT tu 0451001650103 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/13/2021500,000157112.131021.055815.Ung ho MS 2021.285 (em Loan Van Chien)
10/13/2021500,000376790.131021.053012.Ung HO MS 2021.285 ( em Loan Van Chien)
10/13/2021500,000954299.131021.051746.UNG HO MS 2021.283(BE PHAN MINH KHOA)
10/13/2021800,000683617.131021.214624.Ung ho MS 2021 285 em Loan Van Chien
10/13/20211,000,000370869.121021.230114.Ntd Ung ho MS 2021.284 (cu pham thi luong)
10/13/20211,000,000160493.131021.164952.IBFT Ung ho MS2021.284 cu PTLuong
10/13/20211,000,000MBVCB.1423210422.Ung ho MS 2021.284.CT tu 0511003846828 NGUYEN THI BICH DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/20211,000,000607952.131021.114026.UNG HO MS 2021.283 (BE PHAN MINH KHOA) QUA BAO VIETNAMNET-131021-11:40:26 607952
10/13/20211,000,000537938.131021.064345.UNG HO MS 2021.285-131021-06:43:10 537938
10/13/20211,800,000MBVCB.1423086308.Ung ho ms2021.279/280/282/283/284/285 moi truong hop 300k.CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/20211,994,500619087.131021.083028.ung ho MS 2021.285 em Loan Van Chien
10/13/20212,000,000SHGD:10004957.DD:211013.BO:LE MONG VAN.Remark:150 CTY VMC UNG HO MS 2021.279 ONG NGUYEN DINH TINH
10/13/20212,000,000MBVCB.1421944476.NGUYEN TAN BINH chuyen tien ung ho MS 2021.285 (em Loan van Chien).CT tu 0281000098163 NGUYEN TAN BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/20212,500,000715779.131021.213916.Kolmakova E.V. dong vien MS 2021.285 em Loan Van Chien
10/13/20213,000,000459192.131021.095005.Ong Tu Van giup dong vien cho ms 2021 285 em Loan Van Chien FT21286022011180
10/14/20215,000MBVCB.1425493963.Tra Xuan Binh giup ms 2021286.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/14/20215,500467256.141021.104834.ung ho MS 2021 286
10/14/202110,000IBVCB.1424924812.UNG HO MS 2021 286 CHI LOC.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/14/202110,000IBVCB.1424922671.UNG HO MS 2021 285 EM CHIEN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/14/202120,000MBVCB.1425827849.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS : 2021.286 (. chi Bui Thi Loc).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/202130,000MBVCB.1425833793.UH MS 2021.273 (Phan Thi My Na) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/202130,000MBVCB.1424412663.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.286 ( Chi Bui Thi Loc ). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/202150,000004535.141021.184905.UNG HO MS 2021.286(CHI BUI THI LOC)-141021-18:49:04 004535
10/14/202150,000MBVCB.1425465938.Ung ho MS 2021.278 (anh Tran Van Toan).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/202150,000MBVCB.1425461882.Ung ho MS 2021.285 (em Loan Van Chien).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/202150,000MBVCB.1425458679.Ung ho MS 2021.284 (cu Pham Thi Luong).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/202150,000MBVCB.1425457276.Ung ho MS 2021.286 (chi Bui Thi Loc).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/202150,000IBVCB.1424918827.Giup ma so 2021 286 chi Bui Thi Loc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/14/202150,000MBVCB.1424396420.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.286 ( Chi Bui Thi Loc ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/202150,000268278.141021.092243.ung ho MS 2021 278 tran van toan
10/14/202150,000MBVCB.1424195834.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.286 (chi Bui Thi Loc).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/202150,000805996.141021.054205.Ung ho MS 2021.284 cu Pham Thi Luong
10/14/202150,000431279.141021.053917.Ung ho MS 2021286 chi Bui Thi Loc FT21287317418901
10/14/2021100,000298574.131021.230218.Ms 2021 285 em Loan Van Chien
10/14/2021100,000262802.141021.205024.ung ho MS 2021286 ( chi bui thi loc
10/14/2021100,000810638.141021.195629.T ung ho Bui thi Loc MS 2021.286
10/14/2021100,000MBVCB.1425525057.DINH THI KIM LOAN chuyen tienung ho Ma So2021.285(em Loan Van Chien).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2021100,000MBVCB.1425516934.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma So 2021.284(cu Pham Thi Luong).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2021100,000MBVCB.1425510720.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma So 2021.274.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2021100,000IBVCB.1425213033.HO ANH TUAN ung ho MS 2021.286 (chi Bui Thi Loc).CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2021100,000612367.141021.143848.MS 2021 286 chi Bui Thi Loc
10/14/2021100,000909260.141021.143532.MS 2021.286 BUI THI LOC FT21287536283660
10/14/2021100,000844594.141021.135942.Ha manh Cuong ung ho MS 2021 285 Dang van Hoai
10/14/2021100,000SHGD:10000793.DD:211014.BO:VO PHUC UY.Remark:Phuc Uy HCM ung ho MS 2021.283 chucbe Phan Minh Khoa mau khoe
10/14/2021100,000596823.141021.100835.MS 2021286 cho chi Loc FT21287535120584
10/14/2021100,000585875.141021.100006.Ung ho MS 2021.284 cu Pham Thi Luong FT21287079077216
10/14/2021100,000320864.141021.094645.MS 2021 285 ung ho em Loan Van Chien
10/14/2021100,000MBVCB.1424349006.MS 2021.285 (em Loan Van Chien) Chuc binh an .CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2021100,000MBVCB.1424343053.MS 2021.286 (chi Bui Thi Loc) Chuc binh an .CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2021100,000SHGD:10007870.DD:211014.BO:LANG THANH DIEN.Remark:MS 2021.286 BUI THI LOC
10/14/2021100,000SHGD:10008046.DD:211014.BO:LANG THANH DIEN.Remark:MS 2021.285 Loan Van Chien
10/14/2021100,000098862.141021.081817.Vinh Nam ung ho ms 2021 286 chi Bui Thi Loc
10/14/2021100,000MBVCB.1424092839.Dang Van Nhat xin uh MS 2021.285 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2021100,000807360.141021.054939.ung ho MS 2021.286 chi Bui Thi Loc
10/14/2021150,000562364.141021.094135.MS 2021.286 FT21287163004000
10/14/2021150,000594016.141021.065650.ung ho MS 2021 286 chi Bui Thi Loc
10/14/2021180,000MBVCB.1424172125.Ung ho MS 2021 286 Chi Bui Thi Loc.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/14/2021180,000MBVCB.1424170007.Ung ho MS 2021 285 em Loan Van Chien.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/14/2021200,000049801.131021.231846.Vietcombank;0011002643148;PHAN HIEU ung ho MS 2021 285 em Loan Van Chien. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/14/2021200,000318713.131021.231345.TRAN DUY KHOA chuyen khoan ung ho Ms 2021 285 em Loan Van Chien
10/14/2021200,000MBVCB.1426106189.UNG HO MS 2021.286 (chi Bui Thi Loc).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2021200,000MBVCB.1426071078.Ung ho MS 2021.284(Cu Pham Thi Luong).CT tu 1014751760 PHAM MINH QUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2021200,000608023.141021.195502.IBFT MS 2021.286
10/14/2021200,000IBVCB.1425758407.VU THI THU HUONG ung ho MS 2021.286 (chi Bui Thi Loc).CT tu 0451000229343 VU THI THU HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2021200,000MBVCB.1425758260.ung ho ms 2021.286 ( chi Bui Thi Loc).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2021200,000082168.141021.162239.MS 2021.282 GIA DINH ANH CONG
10/14/2021200,000SHGD:10020268.DD:211014.BO:NGUYEN HUY TU.Remark:UNG HO MS.2021.283, Be Phan Minh Khoa
10/14/2021200,000453055.141021.132350.IBFT 2021.285 UH em Loan Van Chien
10/14/2021200,000651106.141021.120840.DO THI THUAN chuyen khoan ung ho MS 2021 284 cu Pham Thi Luong
10/14/2021200,000IBVCB.1424771042.MS 2021 286 chi Bui Thi Loc.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/14/2021200,000MBVCB.1424747787.MS 2021 285 Loan Van Chien.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/14/2021200,000MBVCB.1424748639.Giup ma so 2021.384 Pham thi Luong.CT tu 0511003741131 NGUYEN THI MINH NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2021200,000648087.141021.111118.Ms 2021.282 Gia dinh anh Cong
10/14/2021200,000349913.141021.095923.MS 2021 286 chi Bui Thi Loc
10/14/2021200,000393902.141021.090424.Ung ho MS 2021.286 (chi Bui Thi Loc)
10/14/2021200,000MBVCB.1424185186.MS 2021.284 (cu Pham Thi Luong).CT tu 0691000418702 NGUYEN THI THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2021200,000848841.141021.075026.Ung ho MS 2021.286 chi Bui Thi Loc
10/14/2021200,000056402.141021.071529.MS 2021 284 cu Pham Thi Luong
10/14/2021200,000MBVCB.1424102974.DANG HOANG HAI chuyen tien UNGHO MS 2021.286 ( chi BUI THI LOC o Hoa Binh ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2021200,000807456.141021.055119.ung ho MS 2021.281 be Duong Linh Kieu
10/14/2021300,000608612.141021.210937.Ung ho MS 2021 286 chi BUI THI LOC
10/14/2021300,000508167.141021.154830.IBFT ung ho ms 2021.282
10/14/2021300,000MBVCB.1425033973.ma so 4254 Dinh Van Hoang.CT tu 0611000182415 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/14/2021300,000MBVCB.1424995784.Ung ho ms 2021.286.CT tu 0071002810979 NGUYEN MAI DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2021300,000642582.141021.110810.Ms 2021.283 Be Phan Minh Khoa
10/14/2021500,000213841.141021.193108.ung ho MS 2021.285 (em Loan Van Chien)
10/14/2021500,000SHGD:12264047.DD:211014.BO:Nguyen Thai Binh.Remark:UNG HO MS 2021.286 (CHI BUI THI LOC)
10/14/2021500,000MBVCB.1424918679.Ung ho MS 2021.285 (em Loan Van Chien).CT tu 0251001293981 TRUONG THI THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2021500,000679160.141021.085324.ung ho MS 2021. 284 Cu Pham Thi Luong
10/14/2021500,000047293.141021.053541.Ung ho ms 2021 286 chi Bui thi Loc
10/14/2021500,000MBVCB.1424017257.Ung ho NCHCCCL Nguyen Nhat Toan + 0983833018.CT tu 1001000284283 NGUYEN NHAT TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/20211,000,000949525.141021.155245.UNG HO MS 2021.275 GIA DINH ANH TUOI QUA BAO VIETNAMNET-141021-15:52:45 949525
10/14/20211,000,000IBVCB.1425056604.MS2021 285 va MS2021 276.CT tu 0531000285803 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/14/20211,000,000347687.141021.092135.Ung ho ma so 2021286 a Bui Van Nhuong va chi Bui Thi Loc chi co gang len nhe
10/14/20211,800,000006170.141021.185550.NGUYEN VAN CHO UNG HO MS 2021.281,282,283,284,285,286 MOI TH 300.000-141021-18:55:49 006170
10/14/20213,000,000538217.141021.092122.Ong Tu Van giup cho ms 2021 282 gia dinh a Cong FT21287049620900
10/15/20215,000MBVCB.1426459788.Tra Xuan Binh giup ms 2021287.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/15/20215,500234891.151021.090756.ung ho MS 2021 287
10/15/202110,000IBVCB.1427893712.UNG HO MS 2021 287 CHI THUY.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/15/202120,000057979.151021.080528.Ung ho NCHCCCL Nguyen Quynh Chau 0913366286
10/15/202140,000MBVCB.1427190946.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.287 ( Van Thi Thuy ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/202150,000484892.151021.191836.Ung ho MS 2021.285. Em Loan Van Chien FT21288463877710
10/15/202150,000IBVCB.1427557559.Giup ma so 2021 287 Van Thi Thuy .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/15/202150,000147068.151021.113458.UNG HO MS 2021.287(VAN THI THUY)-151021-11:34:58 147068
10/15/202150,000106095.151021.094605.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.286 (CHI BUI THI LOC)-151021-09:44:46 106095
10/15/202150,000105176.151021.094246.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.287 (VAN THI THUY)-151021-09:42:19 105176
10/15/202150,000MBVCB.1426607390.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.287 (Van Thi Thuy).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/202150,000557194.151021.063830.Ung ho MS 2021287 Van Thi Thuy FT21288037726273
10/15/2021100,000710264.141021.224632.Vietcombank;0011002643148;DO VAN HIEP chuyen khoan ung ho MS 2021 285 LOAN VAN CHIEN
10/15/2021100,000539434.151021.200215.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.286 chi Bui Thi Loc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21288950217238
10/15/2021100,000529149.151021.195355.Ung ho MS 2021.285 FT21288312106690
10/15/2021100,000IBVCB.1428031371.HO ANH TUAN ung ho MS 2021.287 (Van Thi Thuy).CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2021100,000829839.151021.133538.ung ho MS 2021 287 Van Thi Thuy
10/15/2021100,000809788.151021.133326.Ung ho MS2021 287 Van Thi Thuy
10/15/2021100,000744640.151021.113221.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021287 Van Thi Thuy
10/15/2021100,000744001.151021.113049.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021286 chi Bui Thi Loc
10/15/2021100,000MBVCB.1426980588.MS 2021 287 Van Thi Thuy.CT tu 0071002338169 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/15/2021100,000870045.151021.110234.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;cam on va chuc anh chi manh khoe
10/15/2021100,000264657.151021.102341.ung ho MS 2021.285 Loan Van Chien
10/15/2021100,000687441.151021.094329.Ms 3921.287 vanthithuy FT21288274712017
10/15/2021100,000660856.151021.092228.MS 2021.287 VAN THI THUY FT21288403834834
10/15/2021100,000084196.151021.083339.UNG HO MS: 2021.286( CHI BUI THI LOC)-151021-08:33:37 084196
10/15/2021100,000110078.151021.081632.Vinh Nam ung ho ms 2021 287 Van Thi Thuy
10/15/2021100,000069979.151021.081600.T ung ho Van thi Thuy MS 2021.287
10/15/2021100,000078500.151021.071601.MS 2021 287 Van Thi Thuy
10/15/2021100,000645705.151021.064424.Chuyen tien2021.287.van thi thuy
10/15/2021200,000952374.151021.213049.Ung ho NCHCCCL quynh
10/15/2021200,000MBVCB.1428358840.MS 2021.287 (Van Thi Thuy).CT tu 0441000747270 QUACH KHANH LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2021200,000MBVCB.1428314851.Ung ho MS 2021.284 (cu Pham Thi Luong)_Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2021200,000364566.151021.174645.Ung ho MS 2021.287 Van Thi Thuy FT21288120461102
10/15/2021200,000MBVCB.1427885987.ung ho ms 2021.287 (Van Thi Thuy).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2021200,000MBVCB.1427739584.ms 2021 284 cu Pham Thi Luong o Quang Tri.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2021200,000/Ref:P1931512{//}/Ref:P1931512{//}Ung ho MS 2021.286 bui thi loc DVC:HOANG VAN CHIEN
10/15/2021200,000285537.151021.153257.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO THEO DS KET CHUYEN TUAN 5/9/2021 - MS 2021.266 (GIA DINH ANH DONG)
10/15/2021200,000549095.151021.152041.Ung ho MS 2021.287 (van thi thuy)
10/15/2021200,000SHGD:10006955.DD:211015.BO:MAI THI KIM HUE.Remark:Ms 2021.283 Gd anh Cong tai NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
10/15/2021200,000SHGD:10006958.DD:211015.BO:MAI THI KIM HUE.Remark:Ms 2021.283 tai NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
10/15/2021200,000582431.151021.144631.Tran Vuong Long ung ho giup do MS 2021 287 Van Thi Thuy
10/15/2021200,000IBVCB.1426802456.MS 2021 287 Van Thi Thuy.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/15/2021200,000675543.151021.093409.Tran Minh ung ho ms 2021.273 Phan Thi My Na FT21288707181240
10/15/2021200,000216978.151021.092122.VU THI NHAT HA(Ha Long) ung ho MS 2021287 (Van Thi Thuy)
10/15/2021200,000MBVCB.1426519302.Ung ho MS2021 285 em Loan Van Chien.CT tu 0421003707617 SU VI CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2021200,000MBVCB.1426487024.LE THI THANH THUY chuyen tien.CT tu 0041000321090 LE THI THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2021200,000MBVCB.1426371142.DANG HOANG HAI chuyen tien UNG HO MS 2021.287 ( VAN THI THUY o Ha Tinh ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2021300,000929533.151021.212911.UNG HO MS 2021.284 (CU PHAM THI LUONG)
10/15/2021300,000929404.151021.212806.UNG HO MS 2021.286 (CHI BUI THI LOC)
10/15/2021300,000929272.151021.212643.UNG HO MS 2021.287 (VAN THI THUY)
10/15/2021300,000MBVCB.1428431723.UNG HO MS 2021.287 (Van Thi Thuy).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2021300,000MBVCB.1428121015.ung ho ms 2021.287 (Van Thi Thuy).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2021300,000344802.151021.121058.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2021 287 vuj thi thuy
10/15/2021300,000IBVCB.1426928361.HOANG NGOC BINH ung ho MS 2021.287 (Van Thi Thuy).CT tu 1014074188 HOANG NGOC BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2021300,000868067.151021.102524.MS 2021.287 Van Thi Thuy
10/15/2021300,000MBVCB.1426633721.MS 2021.284.CT tu 0071000636409 HOANG THI THUY VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2021300,000MBVCB.1426582901.ms 2021 287 uh Van Thi Thuy.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/15/2021500,000683489.151021.181050.Chuyen tien ung ho MS 2021.287, Van Thi Thuy
10/15/2021500,000871802.151021.162048.lLe Thi Hoa chuyen tien tu thien ma 2021.287
10/15/2021500,000MBVCB.1427615877.Ung ho MS 2021.283 (be Phan Minh Khoa), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0371000407382 TRAN HOANG NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2021500,000697817.151021.140606.ung ho MS 2021.287 Van Thi Thuy
10/15/2021500,000SHGD:10007548.DD:211015.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.287 em Van Thi Thuy
10/15/2021500,000MBVCB.1426518498.Ung ho NCHCCCL (Kim Chung, 0918481001).CT tu 0071000585435 VO THI KIM CHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2021500,000660657.151021.075625.MS 2021 287 Van Thi Thuy
10/15/2021500,000581104.151021.075011.MS 2021.287 FT21288274298216
10/15/2021500,000MBVCB.1426459782.Giup do 2021.287.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2021500,000MBVCB.1426395742.ung ho MS 2021.287(Van Thi Thuy).CT tu 0071002411025 CHU THE PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2021500,000MBVCB.1426373484.Me hat de ct ung ho ms 2021.287 (van thi thuy), mong con co gang vuot qua.CT tu 0071003232774 VO THI TUYET TRINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2021500,000551968.151021.060618.Ung ho MS 2021.287 Van Thi Thuy FT21288083735055
10/15/2021500,000603704.151021.000142.ms 2021.284
10/15/2021600,000ung ho MS 2021.286 (chi Bui Thi Loc)
10/15/20211,000,000MBVCB.1427827377.Lai van dao ung ho MS 2021.287 Van Thi Thuy.CT tu 0011000999996 LAI TRAN DONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/20211,000,000MBVCB.1427823997.Lai van dao ung ho MS 2021.287 Van Thi Thuy.CT tu 0011000999996 LAI TRAN DONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/20211,000,000338040.151021.125222.17540906038-0989002868-ung ho MS 2021 285 em Loan Van Chien
10/15/20211,000,000337946.151021.124821.17540835077-0989002868-ung ho MS 2021 284 cu Pham Thi Luong
10/15/20211,000,000754463.151021.082816.ung ho MS 2021.287 Van Thi Thuy
10/15/20211,000,000708338.151021.081619.IBFT Ba Phuong giup ms 2021.285- e Chien
10/15/20211,000,000465590.151021.054342.ung ho MS 2021. 287 Van Thi Thuy
10/15/20212,000,000IBVCB.1427251438.ung ho MS 2012 287 Van Thi Thuy.CT tu 0071004165114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/16/20211,000IBVCB.1429446325.fd.CT tu 1019827841 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/20215,000MBVCB.1429222546.Tra Xuan Binh giup ms 2021288.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/16/20215,000MBVCB.1428798165.covid.CT tu 1021764981 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/16/202110,000115335.161021.061106.ung ho MS 2021.282 (gia dinh anh Cong)
10/16/202110,000115181.161021.061003.ung ho MS 2021.285 (em Loan Van Chien)
10/16/202110,000115081.161021.060903.ung ho MS 2021.286 (chi Bui Thi Loc
10/16/202110,000114972.161021.060809.ung ho MS 2021.287 (Van Thi Thuy)
10/16/202120,000MBVCB.1430614746.UH MS 2021.274 (chi Nguyen Thi Lieu) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/202140,000MBVCB.1429723699.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.288 ( chu Chau Van Chung ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/202150,000407777.161021.193045.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 282 gia dinh anh Cong
10/16/202150,000375621.161021.163105.Ung ho MS 2021.287 Van Thi Thuy FT21289021047794
10/16/202150,000208856.161021.161946.Ms 2021 287 Van Thi Thuy
10/16/202150,000952352.161021.155040.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021288 chu Chau Van Chung
10/16/202150,000IBVCB.1429651974.Giup ma so 2021 288 chu Chau Van Chung.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/16/202150,000440900.161021.120002.UNG HO MS 2021.288(CHU CHAU VAN CHUNG)-161021-12:00:01 440900
10/16/202150,000205746.161021.090201.CHAU DUC LAM Chuyen tien
10/16/202150,000Ung ho NCHCCCL Sc Lien
10/16/202160,000419502.161021.105113.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.288 (CHU CHAU VAN CHUNG)-161021-10:50:51 419502
10/16/2021100,000702978.151021.224747.MS2021287 Van Thi Thuy FT21289009383826
10/16/2021100,000207793.151021.224231.ung ho MS 2021 . 286 (chi Bui Thi Loc)
10/16/2021100,000207163.151021.224046.ung ho MS 2021 . 287 ( Van Thi Thuy)
10/16/2021100,000207800.161021.161709.Ms 2021 288 chu Chau Van Chung
10/16/2021100,000MBVCB.1430026233.DUONG VAN NGUYEN chuyen tien MS 2021.252( Tran Tan Phat).CT tu 0491000042840 DUONG VAN NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2021100,000MBVCB.1430015477.DUONG VAN NGUYEN chuyen tien.CT tu 0491000042840 DUONG VAN NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2021100,000986085.161021.105732.Ung ho ms 2021 282 gia dinh anh cong FT21289732196490
10/16/2021100,000878264.161021.102806.ung ho MS 2021.280 anh Le Dinh Thu
10/16/2021100,000868949.161021.102257.ung ho MS 2021.282 gia dinh a Cong
10/16/2021100,000978675.161021.101719.Ung ho MS 2021.288 (chu Chau Van Chung). Tu Phuc Quan 161021
10/16/2021100,000231260.161021.095236.MS 2021 288 chu Chau Van Chung
10/16/2021100,000079049.161021.074354.Vinh Nam ung ho ms 2021 288 chu Chau Van Chung
10/16/2021200,000681152.161021.201826.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021283 be Phan Minh Khoa
10/16/2021200,000655143.161021.201348.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021288 chu Chau Van Chung
10/16/2021200,000530678.161021.195215.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021278 anh Tran Van Toan
10/16/2021200,000497361.161021.194656.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021268 Be Thach Do
10/16/2021200,000483356.161021.194340.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021269 chi Bui Thi Hoa
10/16/2021200,000449839.161021.193755.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021274 chi Nguyen Thi Lieu
10/16/2021200,000400495.161021.192938.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021280 anh Le Dinh Thu
10/16/2021200,000377975.161021.192546.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021279 ong Nguyen Dinh Tinh
10/16/2021200,000325521.161021.191705.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021282 gia dinh anh Cong
10/16/2021200,000MBVCB.1430529508.UNG HO MS 2021.288 (chu Chau Van Chung).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2021200,000188158.161021.185429.Vietcombank;0011002643148;Ung ho Ms 2021287 Van Thi Thuy
10/16/2021200,000392114.161021.142346.Ung ho chau van Chung
10/16/2021200,000458091.161021.131229.2021.144-161021-13:12:28 458091
10/16/2021200,000IBVCB.1429188137.MS 2021 288 chu Chau Van Chung.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/16/2021200,000344419.161021.090948.MS 2021 288 ong Chau Van Chung
10/16/2021200,000MBVCB.1428895706.ung ho ms2021.288 (chu Chau Van Chung).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2021200,000MBVCB.1428859998.DANG HOANG HAI chuyen tien UNG HO MS 2021.288 ( CHAU VAN CHUNG o THU DUC, HCM ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2021200,000108002.161021.042327.MS 2021.287 (Van Thi Thuy)
10/16/2021300,000658899.161021.074802.Ung ho MS 2021.287 Van Thi Thuy
10/16/2021500,000MBVCB.1430914745.Ung ho MS 2021.288 chu Chung.CT tu 0011000554587 PHAN HONG NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2021500,000223468.161021.171515.Ung ho cu Pham Thi Luong ma so 2021.284
10/16/2021500,000IBVCB.1430069159.VU QUOC HUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.267 (5 be mo coi).CT tu 0031000338318 VU QUOC HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2021500,000MBVCB.1429520218.Gd Xuan Hang ung ho MS 2021.284.CT tu 0011003636727 NGUYEN MINH HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2021500,000200969.161021.112656.NGUYEN NGHIA chuyen tien ung ho MS 2021.287 (Van thi thuy)
10/16/2021500,000MBVCB.1428958041.Giup do 2021.288.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/20215,000,000576890.151021.232159.Kolmakova E.V. ung ho cho MS 2021.287 Van Thi Thuy
10/16/202110,000,000683946.161021.081611.ong Tu Van giup do chu Chung Maso 2021.288
10/17/20215,000MBVCB.1432120849.Tra Xuan Binh giup ms 2021289.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/17/202110,000IBVCB.1432433912.UNG HO MS 2021 289 ANH PHONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/17/202110,000IBVCB.1432432156.UNG HO MS 2021 288 CHU CHUNG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/17/202120,000950399.161021.223901.Ung ho NCHCCCL PHAN THI DA THAO 0912162492
10/17/202140,000MBVCB.1431286905.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.289 ( Anh Le Van Phong ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/202150,000IBVCB.1432636402.ung ho ma so MS 2021 289 anh Le Van Phong.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/17/202150,000IBVCB.1432632343.ung ho ma so MS 2021 288 chu Chau Van Chung.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/17/202150,000IBVCB.1432629534.ung ho ma so MS 2021 287 Van Thi Thuy.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/17/202150,000IBVCB.1432626855.ung ho ma so MS 2021 286 chi Bui Thi Loc.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/17/202150,000IBVCB.1432623193.ung ho ma so MS 2021 285 em Loan Van Chien.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/17/202150,000IBVCB.1432620634.ung ho ma so MS 2021 284 cu Pham Thi Luong.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/17/202150,000IBVCB.1431715432.Giup ma so 2021 289 anh Le Van Phong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/17/202150,000218739.171021.095106.CHAU DUC LAM Chuyen tien
10/17/202150,000143566.171021.092557.CHAU DUC LAM chuyen tien
10/17/202150,000921914.171021.090916.Cc FT21291682080410
10/17/202150,000104637.171021.083022.T ung ho MS 2021.289
10/17/202150,000845834.171021.052711.Ung ho MS 2021288 chu Chau Van Chung FT21291958693662
10/17/202168,000662943.171021.130559.UH MS 2021 276 be Nguyen Thi Kim Oanh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/17/202168,000641275.171021.125156.UH MS 2021 275 gia dinh anh Tuoi Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/17/2021100,000258492.171021.210401.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 289
10/17/2021100,000253047.171021.210237.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 276
10/17/2021100,000245004.171021.210049.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 275
10/17/2021100,000279490.171021.195934.MS 2021 287 VAN THI THUY
10/17/2021100,000204322.171021.175328.ms 2021.287 van thi thuy
10/17/2021100,000618285.171021.123810.Vinh Nam ung ho ms 2021 289 anh Le Van Phong
10/17/2021100,000MBVCB.1431672727.Dang Van Nhat xin uh MS 2021.289 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/2021100,000944422.171021.104525.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;DO DUY KHANH ung ho MS 2021 276
10/17/2021100,000317206.171021.100434.MS 2021 289
10/17/2021100,000641141.171021.095010.UNG HO VAN THI THUY MS 2021-287-171021-09:49:13 641141
10/17/2021100,000MBVCB.1431297184.ung ho MS 2021.276(be Nguyen Thi Kim Oanh).CT tu 0111000166118 PHAM XUAN TAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/2021100,000MBVCB.1431236769.MS 2021.289.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/2021100,000MBVCB.1431139603.ung ho MS 2021.271 (Tran Thi Hai Ly).CT tu 0721000623993 BUI MANH TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/2021150,000061109.171021.112505.Ung ho MS 2021.288 chu Chau Van Chung FT21291472500323
10/17/2021200,000480169.171021.181218.Ms 2021.288 chu Chau Van Chung FT21291099800301
10/17/2021200,000IBVCB.1432265216.MS 2021 289 anh Le Van Phong.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/17/2021200,000054663.171021.105336.Ung ho CT NCHCCCL
10/17/2021200,000711341.171021.102435.Ung ho MS 2021.285 em Loan Van Chien
10/17/2021200,000MBVCB.1431227148.ung ho ms 2021.289 (anh Le Van Phong).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/2021200,000MBVCB.1431211541.Ung ho MS2021.287 Van Thi Thuy.CT tu 0691000389867 CONG THI TU QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/2021250,000948893.171021.003516.MS 2021.221 Nguyen Thuy Hang
10/17/2021300,000MBVCB.1432777459.MS 2021 288 Ong Chau Van Chung.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/17/2021300,000MBVCB.1432529733.C P.Thao ung ho HC MS2021.289-Anh Le Van Phong.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/2021300,000MBVCB.1431939950.ms 2021 289 uh anh Phong chi Mui.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/17/2021300,000MBVCB.1431379226.HOANG THI THU VAN chuyen tien giup do MS2021.282.CT tu 0071001917517 HOANG THI THU VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/2021400,000MBVCB.1432699615.UNG HO MS 2021.289 (anh Le Van Phong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/2021500,000MBVCB.1431092127.Ung ho MS 2021.289 (ung ho anh Le Van Phong).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/20211,000,000457900.171021.175141.Ung ho MS 2021.282. Gia dinh Anh Nguyen Van Cong FT21291253776274
10/17/20212,000,000461125.171021.175430.Ung ho MS 2021.284. Cu Pham Thi Luong FT21291324187005
10/17/20212,000,000460052.171021.175334.Ung ho MS 2021.285. Gia dinh em Loan Van Chien FT21291266402086
10/17/20212,000,000458977.171021.175238.Ung ho MS 2021.280. Gia dinh anh Le dinh thu FT21291249970217
10/17/20215,000,000769673.171021.111203.Ong Tu Van giup a Le Van Phong chua benh, MS 2021.289
10/18/20211,000IBVCB.1433579223.asdf.CT tu 1021336371 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/20215,000MBVCB.1433387610.Tra Xuan Binh giup ms 2021290.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/18/20215,500466422.181021.103719.ung ho MS 2021 290
10/18/20215,500462413.181021.103554.ung ho MS 2021 288
10/18/202110,000IBVCB.1434288690.UNG HO MS 2021 290 BE THANG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/18/202120,000SHGD:10004221.DD:211018.BO:NGUYEN MY CHUONG.Remark:Ung ho NCHCCCL Uyen 0902504810
10/18/202150,000990719.181021.165248.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021290 be Nguyen Hoang Thuan Thang
10/18/202150,000402369.181021.152822.NGUYEN THANH LONG chuyen tien
10/18/202150,000272541.181021.133943.T ung ho be Nguyen Hoang Thuan Ms 2021.290
10/18/202150,000IBVCB.1433879671.Giup ma so 2021 290 be Nguyen Hoang Thuan Thang .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/18/202150,000MBVCB.1433379241.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.290 (be Nguyen Hoang Thuan Thang).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/202150,000771255.181021.094153.Ung ho MS 2021.290 be Nguyen Hoang Thuan Thang
10/18/202150,000MBVCB.1433064578.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.288 (chu Chau Van Chung).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/202150,000MBVCB.1433062453.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.289 (anh Le Van Phong).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/202150,000824101.181021.073718.UNG HO MS 2021.290(BE NGUYEN HOANG THUAN THANG)-181021-07:37:18 824101
10/18/202168,000331148.181021.162947.UH MS 2021 277 anh Dinh Van Quang Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/18/2021100,000268340.171021.232329.ung ho MS 2021 . 287 (Van Thi Thuy)
10/18/2021100,000268075.171021.232205.ung ho MS 2021 . 288 (chu Chau Van Chung)
10/18/2021100,000267857.171021.232048.ung ho MS 2921 . 289 (anh Le Van Phong)
10/18/2021100,000952468.181021.215241.Ung Ho MS 2021 290 be Nguyen Hoang Thuan Thang
10/18/2021100,000905218.181021.192739.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021290 be Nguyen Hoang Thuan Thang
10/18/2021100,000903128.181021.192204.gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021289 anh Le Van Phong
10/18/2021100,000901383.181021.191719.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021288 chu Chau Van Chung
10/18/2021100,000IBVCB.1434686729.MS 2021 274 chi Nguyen Thi Lieu.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/18/2021100,000141819.181021.165419.Ung ho MS 2021.290( be Thuan Thang).
10/18/2021100,000003906.181021.163354.UNG HO MS 2021.290( BE NGUYEN HOANG THUAN THANG)-181021-16:33:53 003906
10/18/2021100,000MBVCB.1434557638.MS 2021.290.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/2021100,000976305.181021.162449.ung ho MS 2021.290
10/18/2021100,000815997.181021.155608.Giup cu Pham Thi Luong ms 2021284
10/18/2021100,000195499.181021.150042.MS 2021.290(be Nguyen Hoang Thuan Thang). Chuc con mau khoe !!!
10/18/2021100,000282152.181021.142105.Ms 2021.290 be Nguyen Hoang Thuan Thang FT21291709106018
10/18/2021100,000681858.181021.101703.Ms 2021 290 be Nguyen Hoang Thuan Thang
10/18/2021100,000355180.181021.095534.Ung ho ma so 2021 290 be nguyen hoang thuan thang
10/18/2021100,000754728.181021.085056.VIETLV Ung ho MS 2021.290 be Nguyen Hoang Thuan Thang
10/18/2021100,000SHGD:10000272.DD:211018.BO:VO PHUC UY.Remark:Phuc Uy ung ho MS 2021.280 chuc anhLe Ding Thu mau khoe
10/18/2021100,000SHGD:10000274.DD:211018.BO:VO PHUC UY.Remark:Phuc Uy HCM ung ho MS 2021.281 chucbe Duong Linh Kieu mau khoe
10/18/2021100,000SHGD:10000035.DD:211018.BO:VO PHUC UY.Remark:Phuc Uy HCm ung ho MS 2021.286 chucchi Bui Thi Loc mau khoe
10/18/2021100,000MBVCB.1433127994.ung ho MS 2021 290 be Nguyen Hoang Thuan Thang.CT tu 0201000605425 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/18/2021100,000141086.181021.081153.Vinh Nam ung ho ms 2021 290 Nguyen Hoang Thuan Thang
10/18/2021100,000MBVCB.1433060501.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.290 (be Nguyen Hoang Thuan Thang).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/2021100,000080875.181021.071401.MS 2021 290 be Nguyen Hoang Thuan Thang
10/18/2021150,000IBVCB.1434709962.MS 2021 268 be Thach Do.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/18/2021150,000IBVCB.1434647671.MS 2021 289 anh Le Van Phong.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/18/2021150,000MBVCB.1433532499.MS 2021.183 (Nguyen Van Tuan Anh).CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/2021150,000MBVCB.1433447826.MS 2021.278 (anh Tran Van Toan).CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/2021150,000MBVCB.1433412178.MS 2021.287 (Van Thi Thuy).CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/2021150,00002009704231018062346202146ea874913.77748.062343.Ung ho MS 2021.290 ( Be Nguyen Hoang Thuan Thang)
10/18/2021200,000765287.171021.235745.Ung ho MS 2021.287 Van Thi Thuy FT21291792590808
10/18/2021200,000764789.171021.235605.Ung ho MS 2021.286 Bui Thi Loc FT21291095573270
10/18/2021200,000170738.181021.230524.MS 2021 290 Be NGUYEN HOANG THUAN THANG
10/18/2021200,000MBVCB.1434651306.Ung ho NCHCCCL Dang Van Tam 0989102886.CT tu 0421000525362 DANG VAN TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/2021200,000510327.181021.165133.ung ho ms 2021.290(Nguyen Hoang Thuan Thang)
10/18/2021200,000837653.181021.163950.ung ho ms 2021 290
10/18/2021200,000MBVCB.1434521229.MS 2021.285.CT tu 0571000049578 PHAN HUU TAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/2021200,000MBVCB.1434513305.MS 2021.290.CT tu 0571000049578 PHAN HUU TAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/2021200,000MBVCB.1434476846.Ung ho MS 2021.290 Be Nguyen Hoang Thuan Thang , 136 Binh Long, xa Phan ri Thanh, Bac Binh, Binh Thuan.CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/2021200,000408410.181021.154944.UH MS 2021.290 BE NGUYEN HOANG THUAN THANG
10/18/2021200,000IBVCB.1434348370.Ms2021 284 cu Pham Thi Luong.CT tu 0611001911128 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/18/2021200,000341979.181021.150137.UNG HO MS.2021.288 Chu CHAU VAN CHUNG FT21291771679370
10/18/2021200,000IBVCB.1434217138.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.290 cho be Nguyen Hoang Thuan.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/2021200,000IBVCB.1434212758.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.288 cho chu Chau Van Chung.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/2021200,000IBVCB.1434204277.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.287 cho Van Thi Thuy.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/2021200,000IBVCB.1434199659.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.285 cho em Loan Van Chien.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/2021200,000IBVCB.1434195420.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.286 cho chi Bui Thi Loc.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/2021200,000IBVCB.1434190617.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.284 cho cu Pham Thi Luong.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/2021200,000765790.181021.124226.ung ho MS 2021 290 be NHT Thang
10/18/2021200,000MBVCB.1433689818.MS 2021.290.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/2021200,000MBVCB.1433433511.MS 2021.273 (Phan Thi My Na).CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/2021200,000MBVCB.1433342502.0902008038 ung ho MS2021.290.CT tu 0551000305103 LE QUANG HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/2021200,000IBVCB.1433163719.MS 2021 290 be Nguyen Hoang Thuan Thang.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/18/2021200,000870940.181021.084043.Ung ho MS 2021.290 be Nguyen Hoang Thuan Thang FT21291564494089
10/18/2021200,000711837.181021.081323.Ung ho MS 2021.290 Be Nguyen Hoang Thuan Thang
10/18/2021200,000116645.181021.070458.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 290 be nguyen hoang thuan thang
10/18/2021200,000039604.181021.060957.ung ho MS 2021 290
10/18/2021250,000IBVCB.1434698367.MS 2021 269 chi Bui Thi Hoa.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/18/2021250,000IBVCB.1434673754.MS 021 275 gia dinh anh Tuoi.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/18/2021250,000IBVCB.1434662733.MS 2021 276 be Nguyen Thi Kim Oanh.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/18/2021300,000MBVCB.1435239554.Ung ho MS2021.285 ( Em Loan Van Chien) .CT tu 1022150909 PHAM ANH THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/2021300,000MBVCB.1435207739.Nhaahn ung ho ms 2021.290.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/2021300,000770595.181021.141814.Ung ho MS 2021 290 be NGUYEN HOANG THUAN THANG
10/18/2021300,000MBVCB.1433238226.DO TRUNG KIEN UNG HO BE NHTHUAN MS2021290.CT tu 0451000223269 DO TRUNG KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/2021300,000803926.181021.054943.MS 2021.290 FT21291407866971
10/18/2021450,000158131.181021.124045.Ung ho MS 2021.290 FT21291275279126
10/18/2021500,000MBVCB.1435223352.MS 2021290?be Nguyen Hoang Thuan Thang.CT tu 0081000321887 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/18/2021500,000MBVCB.1435007819.MS 2021 289.CT tu 0531002508891 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/18/2021500,000MBVCB.1434661929.ung ho ms 2021.290 (be Nguyen Hoang Thuan Thang).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/2021500,000IBVCB.1434628198.MS 2021 257 em Dinh Anh Tuan.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/18/2021500,000691318.181021.120649.MS 2021 290
10/18/2021500,000103702.181021.115007.Ung ho ms 2021.289 anh phong FT21291930920011
10/18/2021500,000673040.181021.111636.ung ho MS 2021.290 em Nguyen hoang thuan Thang
10/18/2021500,000SHGD:10000342.DD:211018.BO:PHAM VIET SAM.Remark:PHAM VIET SAM UNG HO MA SO2021290
10/18/2021500,000442610.181021.102823.Ung ho MS 2021 288 chu Chau Van Chung
10/18/2021500,000437948.181021.102643.Ung ho MS 2021 290 be Nguyen Hoang Thuan Thang
10/18/2021500,000MBVCB.1433386986.bi tai nan vo so nao gia dinh kho khan .CT tu 0281000481204 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/18/2021500,000SHGD:10034292.DD:211018.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.290 be Thuan Thang
10/18/2021500,000MBVCB.1433323402.Ung ho ms 2021.290 (Be Nguyen Hoang Thuan Thang).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/2021500,000651946.181021.090728.ung ho ma so 2021 289
10/18/2021500,000813610.181021.065143.Ung ho be Nguyen hoang thuan Thang FT21291500597607
10/18/2021500,000655387.181021.060645.Chuyen tien MS 2021.290 be Nguyen Hoang Thuan Thang
10/18/2021600,000MBVCB.1434488040.MS2021.221 Nguyen Thuy Hang.CT tu 0011004453806 DO THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/2021750,000IBVCB.1435320521.2021.240 2021.277 2021.281 .CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/18/20211,000,000IBVCB.1435307430.2021.214 2021.221 2021.254 2021.283.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/18/20211,000,000165233.181021.175555.ung ho MS 2021.290 (be Nguyen Hoang Thuan Thang)
10/18/20211,000,000IBVCB.1434640553.MS 2021 253 Phan Phuc Tuan.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/18/20211,000,000IBVCB.1434614922.Ms 2021 290 be Nguyen Hoang Thuan Thang.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/18/20211,000,000IBVCB.1434602150.Ms 2021 261 chi Le Thi Tam.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/18/20211,000,000445868.181021.081929.Vietcombank;0011002643148;ung ho?MS 2021290?be Nguyen Hoang Thuan Thang
10/18/20211,090,155/REF:TFMI513752360920{//}VAL:210920EUR42/33B:EUR50.00/MID:LA9KI3823N3ZTAVA/Rel ref:null/50:TRUONG QUOCAV.DE MESSIDOR 213/20/70:CARITAS ACTION POUR LE VIETNAM MS?2021.218 (VU DINH DUONG)/Pmnt:null/71A:BEN/71F:EUR8?EUR0
10/18/20211,200,000IBVCB.1435293780.2021.276 2021.279 2021.280 2021.282 .CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/18/20211,200,000IBVCB.1435286092.2021.259 2021.261 2021.274 2021.275.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/18/20211,200,000IBVCB.1435272687.2021.245 2021.249 2021.251 2021.252.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/18/20212,000,000740542.181021.184040.Ung ho MS 2021.230 Vu Quoc Cuong Cuong beo
10/18/20212,000,000IBVCB.1433723204.Ong BUI KIEN va Ba DO THI KY giup zMS 2021.284 (em Loan van Chien, Binh Lieu, QUANG NINH.CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/20212,000,000IBVCB.1433708941.Ong BUI KIEN va Ba DO THI KY giup MS 2021.282(gd Anh Cong, be Thanh Huu, Bo trach, QUANG BINH).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/20212,000,000IBVCB.1433668217.Ong BUI KIEN va Ba DO THI KY giup MS 2021.281 (be Duong Linh Kieu, Nghia Lo, YEN BAI).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/20212,000,000IBVCB.1433628379.Ong BUI KIEN va Ba DO THI KY giup MS2021.283 ( be Phan Minh Khoa, Tuy Hoa, PHU YEN).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/20213,000,000739160.181021.083743.Ong Tu Van giup do be Thuan Thang MS 2021.290
10/18/20213,000,000820036.181021.071400.Ung ho MS 2021 290 Be Nghyen Hoang Thuan Thang FT21291455028408
10/18/20215,000,000087973.181021.212454.GHI RO UNG HO MS 2021.289 (ANH LE VAN PHONG)-181021-21:24:53 087973
10/18/20215,000,000086981.181021.212035.GHI RO UNG HO MS 2021.290 (BE NGUYEN HOANG THUAN THANG) LAN 2-181021-21:20:35 086981
10/18/20215,000,000084377.181021.210743.UNG HO MS 2021.290 (BE NGUYEN HOANG THUAN)-181021-21:07:42 084377
10/18/20215,000,000984890.181021.101453.Nguyet Anh Do ung ho MS 2021.290 be Nguyen Hoang Thuan Thang FT21291095906868
10/18/202120,000,000871147.181021.102808.CTY ATP TANG MS 2021.289 ( A LE VAN PHONG)-181021-10:28:07 871147
10/19/20211,000IBVCB.1436497877.dfh.CT tu 1023425036 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/20215,000MBVCB.1435672940.Tra Xuan Binh giup ms 2021291.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/19/202110,000IBVCB.1437268610.UNG HO MS 2021 291 CHI NHUNG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/19/202150,000650647.191021.181011.NGUYEN THANH LONG chuyen tien
10/19/202150,000IBVCB.1437164716.Be Nguyen Hoang Thuan Thang MS 2021.290.CT tu 0251001116892 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/19/202150,000528936.191021.143712.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021291 gd chi Nhung
10/19/202150,000206002.191021.121545.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.289 (ANH LE VAN PHONG)-191021-12:15:23 206002
10/19/202150,000205146.191021.121243.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.290 (BE NGUYEN HOANG THUAN -191021-12:12:24 205146
10/19/202150,000298160.191021.111504.Vietcombank;0011002643148;PHAM VAN TUAN chuyen khoan ung ho MS 2021 291 gia dinh chi Nhung
10/19/202150,000IBVCB.1436246775.Giup ma so 2021 291 gia dinh chi Nhung .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/19/202150,000MBVCB.1436125921.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.291 ( gia dinh Chi Nhung ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/202150,000143571.191021.090933.UNG HO MS 2021.291(GIA DINH CHI NHUNG)-191021-09:09:25 143571
10/19/202150,000MBVCB.1435770489.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.291 (gia dinh chi Nhung).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/202150,000150667.191021.004611.Hoai Thu ung ho be Thang 2021.290 (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)
10/19/202160,000204498.191021.121037.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.291 (CHI NHUNG)-191021-12:10:13 204498
10/19/2021100,000724349.191021.174918.Ung ho MS 2021.291 (gia dinh chi Nhung). Tu Phuc Nho 191021
10/19/2021100,000MBVCB.1436987976.HUYNH NGOC THANH TRA chuyen tien.CT tu 9837422277 HUYNH NGOC THANH TRA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2021100,000931440.191021.140750.MS 2021 291 gia dinh chi Nhung
10/19/2021100,000685207.191021.120028.Ung ho MS 2021 291 gia dinh chi Nhung
10/19/2021100,000MBVCB.1436312881.MS 2021291 gia dinh chi Nhung.CT tu 0111001048961 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/19/2021100,000537194.191021.105929.Vinh Nam ung ho ms 2021 291 gia dinh chi Nguyen Thi Nhung
10/19/2021100,000MBVCB.1435700037.Dang Van Nhat xin uh MS 2021.290 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2021140,000770303.191021.222451.Ung ho MS 2021.291 (Gia dinh chi Nhung)
10/19/2021150,000IBVCB.1436900572.HO ANH TUAN ung ho MS 2021.291 (gia dinh chi Nhung).CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2021200,000MBVCB.1435531341.MS 2021.290.CT tu 0071001378612 VO NGOC HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2021200,000IBVCB.1437206122.MS 2021 291 gia dinh chi Nhung.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/19/2021200,000372491.191021.164643.uh ms 2021 291 gia dinh chi Nhung
10/19/2021200,000IBVCB.1436940996.MS 2021290 be Nguyen Hoang Thuan Thang.CT tu 0531002467571 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/19/2021200,000IBVCB.1436932062.MS 2021291 gia dinh chi Nhung.CT tu 0531002467571 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/19/2021200,000677507.191021.145601.giup ms 2021.283 phan minh khoa
10/19/2021200,000204216.191021.102330.Ung ho MS 2021.291 Gia dinh chi Nhung FT21292462030327
10/19/2021200,000191589.191021.101453.MS 2021.291 gia dinh chi Nhung FT21292343417320
10/19/2021200,000MBVCB.1435826637.Minh & An ung ho MS 2021.290. Chuc em som binh phuc.CT tu 0361001467292 PHAM THI THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2021200,000Ung ho NCHCCCL Yen Nhi 0898666820
10/19/2021300,000MBVCB.1437682254.MS 2021 291 gia dinh chi Nhung.CT tu 0531002508891 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/19/2021300,000MBVCB.1436409219.MS 2021.291.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2021300,000MBVCB.1436397960.1. Ma so 4260.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2021300,000895569.191021.111521.ung ho MS 2021.291
10/19/2021300,000SHGD:10009955.DD:211019.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.290 be Nguyen Hoang Thuan Thang
10/19/2021300,000MBVCB.1436098049.ms 2021 291 uh gia dinh chi Nhung.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/19/2021350,000MBVCB.1435519888.MS 2021.254 (Ta Van Minh).CT tu 0011004153139 PHAM HOANG GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2021400,000MBVCB.1436531605.ung ho ms 2021.291 (gd chi Nhung).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2021500,000275003.191021.154319.UNG HO MS 2021.291 ( GIA DINH CHI NHUNG)-191021-15:43:18 275003
10/19/2021500,000096553.191021.151437.Ung ho MS 2021 291 gia dinh chi Nhung
10/19/2021500,000MBVCB.1436740627.Ung ho MS 2021.290 (be Nguyen Hoang Thuan Thang) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0371000407382 TRAN HOANG NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2021500,000619773.191021.132142.ung ho MS 2021.287
10/19/2021500,000MBVCB.1436536991.Ung ho ms 2021.290 (be Nguyen Hoang Thuan Thang).CT tu 1023527828 LE THI THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2021500,000MBVCB.1436467401.MS 2021 290 be Nguyen Hoang Thuan Thang.CT tu 0531002508891 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/19/2021500,000MBVCB.1436344199.HOANG DAI DUONG chuyen tien ung ho MS 2021.291 (gia dinh chi Nhung).CT tu 0071005806455 HUYNH THI NGOC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2021500,000SHGD:10012025.DD:211019.BO:DINH NGOC DUONG.Remark:DND ung ho MS 2021.289 anh Le Van Phong
10/19/2021500,000MBVCB.1435659291.Giup do 2021.291.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2021500,000MBVCB.1435635579.ung ho MS 2021.291 ( gia dinh chi Nhung).CT tu 0071002411025 CHU THE PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2021800,000690598.191021.120312.Ung ho MS 2021 291 gia dinh chi Nhung
10/19/20211,000,000MBVCB.1435870673.MS 2021.289.CT tu 0411000861968 PHAN VAN DUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/20211,000,000272275.191021.083434.IBFT Ba Phuong giup ms 2021.291-chiNhung
10/19/20211,000,000HOANG NGOC NAM UNG HO MS 2021.290 (BE NGUYEN HOANG THUAN THANG)
10/19/20212,500,000SHGD:10002903.DD:211019.BO:KOLMAKOVA EKATERINA.Remark:995221101954129 Kolmakova E.V. dong vien MS 2021.290 be Nguyen Hoang Thuan Thang
10/19/20212,500,000SHGD:10001877.DD:211019.BO:KOLMAKOVA EKATERINA.Remark:995221101952579 Kolmakova E.V. giup do cho MS 2021.291 gia dinh chi Nhung
10/19/20215,000,000SHGD:10000569.DD:211019.BO:NGUYEN LAN HUONG.Remark:Ung ho 10 ma so tu MS 2021 291 den300 moi nha 500 ngan
10/19/20215,000,000843655.191021.104652.Ong Tu Van giup do cho MS 2021.291 gia dinh chi Nhung
10/19/20215,300,000SHGD:10006411.DD:211019.BO:NGUYEN VAN VINH.Remark:IBUNG HO CAC MA SO SAU MOI MA SO 500.000:291,290,286,285,283,282,281. MOI MA SO 400.000:288,287,289. MA SO 284:600.000
10/20/20211,000IBVCB.1440520652.aa.CT tu 1022242617 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/20215,000MBVCB.1438781116.Tra Xuan Binh giup ms 2021292.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/20/20215,500026067.201021.134547.ung ho MS 2021 292
10/20/202110,000IBVCB.1439210748.UNG HO MS 2021 292 CHI THU.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/20/202120,000016936.201021.044800.Ung ho NCHCCCL - Pho Nguyen Phuong Nhy - 0932651849
10/20/202150,000939767.201021.165242.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021292 chi Tran Thi Thu
10/20/202150,000709044.201021.160655.NGUYEN THANH LONG chuyen tien
10/20/202150,000455859.201021.160234.MS2021 289 anh Le Van Phong
10/20/202150,000239072.201021.151022.gui mso 2021 292
10/20/202150,000IBVCB.1439086711.Giup ma so 2021 292 chi Tran Thi Thu .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/20/202150,000460328.201021.100200.PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.292 (TRAN THI THU)-201021-10:01:28 460328
10/20/202150,000449260.201021.095441.Be Minh Quan ung ho MS 2021.292 FT21293831278191
10/20/202150,000450188.201021.093036.UNG HO MS 2021.292(CHI TRAN THI THU)-201021-09:30:31 450188
10/20/202150,000MBVCB.1438435928.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.292 ( Chi Tran Thi Thu ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/202150,000075481.201021.084748.UH MS 2021283 be phan minh khoa Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/20/202150,000073910.201021.080228.ung ho NCHCCCL + Huy + 0367261583
10/20/202150,000098645.201021.071717.Ung ho MS 2021 292 Chi Tran thi thu
10/20/202168,000197842.191021.235127.UH MS 2021 278 anh Tran Van Toan Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/20/202168,000328644.201021.154040.UH MS 2021 279 ong Nguyen Dinh Tinh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/20/2021100,000176751.191021.230723.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.291 gd chi Nguyen Thi Nhung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21293567415901
10/20/2021100,000IBVCB.1439302402.Ung ho ms 2021.292 chi Tran thi Thu- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2021100,000346214.201021.133820.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;PHAM THANH SON chuyen khoan ung ho MS 2021 292 chi Tran Thi Thu
10/20/2021100,000MBVCB.1438866754.MS 2021.292 Nguyen Thi Minh Yen ung ho chi Tran Thi Thu.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2021100,000MBVCB.1438849199.T Dung ung ho MS 2021.283 (be Phan Minh Khoa).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2021100,000MBVCB.1438829833.T Dung ung ho MS2021.284 (cu Pham Thi Luong).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2021100,000MBVCB.1438825437.T Dung ung ho MS2021.292 (chi Tran Thi Thu).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2021100,000MBVCB.1438802562.Ung ho MS 2021.292 (chi Tran Thi Thu)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2021100,000MBVCB.1438621854.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.292 (chi Tran Thi Thu).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2021100,000SHGD:10000238.DD:211020.BO:NGUYEN THANH TUNG.Remark:Ung ho ch tran thi thuy ms2021/292
10/20/2021100,000SHGD:10000867.DD:211020.BO:LUONG DUC TOAN0899118.Remark:MS 2021.292 (ung ho chi Tran Thi Thu) (VCB) - NH TMCP Ngoai Thuong HA NOI
10/20/2021100,000SHGD:10000611.DD:211020.BO:LUONG DUC TOAN0899118.Remark:Ung ho MS 2021.291 (gia dinh hi nhung) (VCB) - NH TMCP Ngoai Thuong HA NOI
10/20/2021100,000149735.201021.090826.T ung ho chi Tran thi Thu MS 2021.292
10/20/2021100,000393981.201021.085241.ung ho MS 2021291 gia dinh chi Nhung
10/20/2021100,000634128.201021.085159.CHAU PHUC NGUYEN CK UH MS 2021292 CO TRAN THI THU
10/20/2021100,000MBVCB.1438351196.ung ho MS 2021.292 tran thi thu.CT tu 0281000831318 NGUYEN VAN HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2021100,000691752.201021.081626.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.292 tran thi thu
10/20/2021100,000146398.201021.080724.Vinh Nam ung ho ms 2021 292 chi Tran Thi Thu
10/20/2021100,000305056.201021.080117.Ms 2021.257 em dinh anh tuan FT21293999992094
10/20/2021100,000121170.201021.074349.MS 2021 292 chi Tran Thi Thu
10/20/2021100,000566047.201021.071555.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 292
10/20/2021100,000560714.201021.071440.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 287
10/20/2021100,000556454.201021.071330.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 285
10/20/2021100,000MBVCB.1438128222.Dang Van Nhat xin uh MS 2021.292 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2021150,000IBVCB.1438338250.P.CT tu 0021002270550 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/20/2021170,000SHGD:10013463.DD:211020.BO:PHAM THI ANH HOA.Remark:MS 2021 292 ung ho chi Tran Thi Thu
10/20/2021190,000443464.201021.123915.Ung ho MS 2021.292 chi tran thi thu
10/20/2021200,000MBVCB.1440479462.ung ho MS 2021.292(chi tran thi thu).CT tu 0011004246930 DANG THI MINH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2021200,000189393.201021.205541.Ung ho ma so MS 2021 292 chi Tran Thi Thu
10/20/2021200,000174215.201021.175347.sdt 0903402686 ungho MS 2021 292 Chi Tran Thi Thu FT21293410756210
10/20/2021200,000038746.201021.163353.Ung ho ms 2021.292 FT21293438353385
10/20/2021200,000IBVCB.1439619655.MS 2021 292 chi Tran Thi Thu.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/20/2021200,000385524.201021.155939.ung ho MS 2021 291 gia dinh chi Nhung
10/20/2021200,000683491.201021.154939.Ung ho MS 2021.292 (chi tran thi thu thuy)
10/20/2021200,000741839.201021.154618.MS 2021 292 Tran thi thu
10/20/2021200,000575834.201021.143100.MS 2021.292
10/20/2021200,000771323.201021.134157.Ung ho MS 2021.292 chi Tran Thi Thu FT21293308145984
10/20/2021200,000930143.201021.133237.MS 2021.267 (5 be mo coi)
10/20/2021200,000509682.201021.121926.UNG HO MS: 2021.292( CHI TRAN THI THU)-201021-12:19:26 509682
10/20/2021200,000MBVCB.1438752867.MS 2021. 292.CT tu 0451000280557 VU QUOC LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2021200,000450038.201021.104551.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021292 2 con chi Tran Thi Thu
10/20/2021200,000SHGD:10000020.DD:211020.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 292 TRAN THI THU
10/20/2021200,000MBVCB.1438381239.con ung thu.CT tu 0021001067153 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/20/2021200,000343982.201021.084017.Ung ho ms 2021.292.tran thi thu FT21293393634141
10/20/2021200,000MBVCB.1438302594.Ms 2021 292 chi tran thi thu.CT tu 0331003787283 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/20/2021200,000MBVCB.1438185551.DANG HOANG HAI chuyen tien UNG HO MS 2021.292 ( TRAN THI THU o Nam Dinh ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2021200,000132007.201021.071812.MS 2021 292
10/20/2021200,000696666.201021.055851.MS 2021.292( Tran Thi Thu)
10/20/2021200,000614563.201021.052113.ung ho MS 2021 292 chi Tran Thi Thu
10/20/2021200,000287740.201021.022748.ung hoMS 2021.281(be Duong Linh Kieu)
10/20/2021270,000MBVCB.1438647400.Ung ho MS 2021 292 Chi Tran Thi Thu.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/20/2021300,000558576.201021.211340.minh hung binh duong Ung ho MS 2021.290 be Nguyen Hoang Thuan Thang
10/20/2021300,000556931.201021.211040.Minh Hung Binh Duong Ung ho MS 2021.292 chi Tran Thi Thu
10/20/2021300,000IBVCB.1438704125. ung ho MS 2021.292 (chi Tran Thi Thu).CT tu 0451000414526 TRINH DUY TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2021300,000089130.201021.103834.ung ho MS 2021292 chi Tran Thi Thu
10/20/2021300,000MBVCB.1438439030.ms 2021 292 uh Tran Thi Thu.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/20/2021300,000711893.201021.083235.Ung ho MS 2021.292 chi Le Thi Thu
10/20/2021300,000318136.201021.081555.ung ho MS 2021.292 FT21293130023795
10/20/2021300,000188633.201021.080034.ung ho MS 2021 292 chi Tran Thi Thu
10/20/2021300,000617870.201021.072654.Vietcombank;0011002643148;N T A TUYET ck ung ho MS 2021 292 chij Tran Thi Thu
10/20/2021300,000418269.201021.071406.UNG HO MS 2021.292(CHI TRAN THI THU)-201021-07:14:05 418269
10/20/2021300,000IBVCB.1438118848.MS 2021.280 (anh Le Dinh Thu).CT tu 0071000674017 DINH THIEN PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2021300,000IBVCB.1438115712.MS 2021.290 (ung ho be Nguyen Hoang Thuan Thang).CT tu 0071000674017 DINH THIEN PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2021400,000MBVCB.1440242241.UNG HO MS 2021.292 (chi Tran Thi Thu).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2021400,000MBVCB.1438536612.ung ho ms 2021.292 (chi Tran Thi Thu).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2021400,000MBVCB.1438321151.MS 2021.292.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2021500,000156224.201021.195701.Uh MS 2021.292 (Tran Thi Thu)
10/20/2021500,000538469.201021.140450.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 292 Chi Tran Thi Thu
10/20/2021500,000816594.201021.120612.Ung ho MS 2021 292 chi Tran Thi Thu
10/20/2021500,000223064.201021.115215.LE NGOC THANG ung ho MS 2021.292 (chi tran thi thu)
10/20/2021500,000612146.201021.113525.ung ho MS 2021.291 gia dinh chi nhung FT21293831650296
10/20/2021500,000906214.201021.103219.Ung ho MS 2021.221 Nguyen Thuy Hang
10/20/2021500,000SHGD:10009867.DD:211020.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.292 chi Tran Thi Thu
10/20/2021500,000297910.201021.094248.Ung ho chi Tran Thi Thu 2021 292
10/20/2021500,000MBVCB.1438442651.co 2 con benh ung thu.CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/20/2021500,000732246.201021.084633.ung ho ms2021.292 tran thi thu
10/20/2021500,000MBVCB.1438340926.ung ho MS.2021.292 (chi Tran Thi Thu ).CT tu 0071002411025 CHU THE PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2021500,000342910.201021.083921.Ung ho MS 2021.292 chi Tran Thi Thu FT21293690806340
10/20/2021500,000MBVCB.1438317795.QUACH HUU THU chuyen tien ung ho MS2021.292.CT tu 0491000153170 QUACH HUU THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2021500,000MBVCB.1438299785.HO Tro chi tran thi thu.CT tu 0121000668154 HO THI CUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2021500,000MBVCB.1438297053.giup do 2021.292.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2021500,000266919.201021.065314.MS 2021.292 chi Tran Thi Thu FT21293214971318
10/20/2021500,000082201.201021.060440.Ung ho MS 2021 292 chi Tran Thi Thu
10/20/2021500,000249422.201021.052959.Ung ho MS 2021.292. chi Tran Thi Thu FT21293280342326
10/20/20212,000,000199978.191021.235452.MS 2021 290 be Nguyen Hoang Thuan Thang
10/20/20215,000,000854075.201021.100236.co Phuong giup do chi Tran Thi Thu MS 2021.292
10/20/20215,000,000332425.201021.083001.Ong Tu Van giup dong vien cho ms 2021 292 chi Tran thi Thu FT21293325012720

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietinbank

 
11-10-2021 01:00:5165,000LPT ung ho MS 2021.282 (gia dinh anh Cong)
11-10-2021 02:05:4420,000Ung ho MS2021.282 (gia dinh anh Cong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11-10-2021 06:47:491,500,000ung ho MS 2021.283 (be Phan Minh Khoa)
11-10-2021 07:00:44500,000ung ho MS 2021.283(Be Phan Minh Khoa)
11-10-2021 07:29:06200,000CT DEN:128400559425 MS 2021.282 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
11-10-2021 07:44:1050,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms2021.283
11-10-2021 07:48:48500,000CT DEN:128400168025 IBFT Ungho MS 2021.283 be Pham Minh Khoa
11-10-2021 07:56:04200,000CT DEN:128400074711 ung ho MS 2021283
11-10-2021 08:32:08500,000So GD goc: 177221101100002 UNG HO MS 2021.282 GIA DINH ANH CONG
11-10-2021 08:57:0410,000LE DUC ANH chuyen tien
11-10-2021 09:52:5450,000ms 2021.283 ( be phan minh khoa )
11-10-2021 10:04:5450,000STA ungho ms2021.283 (be Phan Minh Khoa)
11-10-2021 10:22:521,000,000ung ho MS 2021.283 ( be Phan Minh Khoa)
11-10-2021 10:35:04500,000ung ho MS 2021.281 (be Duong Linh Kieu)
11-10-2021 10:35:47500,000ung ho MS 2021.280 ( anh Le Dinh Thu)
11-10-2021 13:48:13500,000UNG HO MS: 2021283 BE PHAN MINH KHOA
11-10-2021 19:30:35500,000CT DEN:110168532291 ung ho MS 2021283 Be Phan Minh Khoa
12-10-2021 00:41:4360,000LPT ung ho MS 2021.283 (Be Phan Minh Khoa); thoi gian GD:11/10/2021 23:04:23
12-10-2021 00:53:1610,000Ung ho MS2021.283 (be Phan Minh Khoa). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:12/10/2021 00:48:21
12-10-2021 09:50:2950,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms2021.284
12-10-2021 09:57:18100,000CT DEN:128502762838 Chuyen tien ung ho ms 2021.278 tran van toan
12-10-2021 10:33:4660,000LPT ung ho MS 2021.284 (cu Pham Thi Luong)
12-10-2021 11:07:5510,000LE DUC ANH chuyen tien
12-10-2021 11:36:04100,000NGUYEN HONG PHUONG THAO chuyen tien ung ho MS 2021.284 (Cu Pham Thi Luong)
12-10-2021 11:46:3950,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.283(Be Phan Minh Khoa)
12-10-2021 12:04:3350,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.280(anh Le Dinh Thu)
12-10-2021 13:05:531,500,000ung ho MS 2021.284 (cu Pham Thi Luong)
12-10-2021 13:18:12100,000CT DEN:128513814455 MS 2021 284
12-10-2021 17:18:52300,000MS 2021.283 Be Phan Minh Khoa  chuc chau hoi phuc
12-10-2021 22:33:3050,000CT DEN:128515226875 Ung ho MS 2021.283 be Phan Minh Khoa FT21286359036682
13-10-2021 00:46:0410,000Ung ho MS2021.284 (cu Pham Thi luong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:13/10/2021 00:10:59
13-10-2021 06:07:041,500,000ung ho MS 2021.285 (em Loan Van Chien)
13-10-2021 07:41:07200,000ung ho ms 2021.285 e loan van chien.god bless u
13-10-2021 07:48:52300,000DO THI BICH THUY chuyen tien ung ho ms 2021.285 em Loan Van Chien
13-10-2021 08:12:53140,000CT DEN:128601358364 Ung ho ms 2021.285 loan van chien FT21286049370034
13-10-2021 08:32:57500,000chuyen( tien ms 2021.284(pham thi luong)
13-10-2021 09:04:5355,000LPT ung ho MS 2021.285 (em Loan Van Chien)
13-10-2021 09:38:48200,000CT DEN:128602444791 Ms 2021.235 FT21286911003814
13-10-2021 09:41:57500,000CT DEN:128602451906 QUACH SONG KIM CHUYEN KHOAN UNG HO MS2021.285 LOAN VAN CHIEN
13-10-2021 10:37:27300,000ung ho ms 2021.285
13-10-2021 11:37:21100,000ms 2021.285 ( em loan van chien )
13-10-2021 11:46:1950,000STA ungho ms2021.285 (em Loan Van Chien)
13-10-2021 12:40:55200,000ung ho MS 2021.285 (em Loan Van Chien)
13-10-2021 13:02:5010,000LE DUC ANH chuyen tien
13-10-2021 13:32:55100,000CT DEN:128613637243 MS.2021.281. ( BE DUONG LINH KIEU )-131021-13:32:52 637243
13-10-2021 13:34:26100,000CT DEN:128613637642 MS.2021.283. ( BE PHAN MINH KHOA )-131021-13:34:25 637642
13-10-2021 13:35:53100,000CT DEN:128613638020 MS.2021.285. ( EM LOAN VAN CHIEN )-131021-13:35:51 638020
13-10-2021 13:55:49100,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.285
13-10-2021 14:07:5170,000So GD goc: 10021167 Nguyenngocthuyhuong Ung ho anh Tran Van Toan
13-10-2021 15:04:27500,000CT DEN:128615665581 GIUP BN 2021 - 285 ( EM CHIEN)-131021-15:04:26 665581
13-10-2021 16:00:36100,000UNG HO MS 2021.282
13-10-2021 16:58:11100,000CT DEN:128660855449 Ung ho em loan van chien
13-10-2021 20:33:51300,000MS 2021.284 (cu PHAM THI LUONG)
13-10-2021 22:45:0350,000ung ho MS 2021.285 em Loan Van Chien
14-10-2021 00:43:1420,000Ung ho MS2021.285 (em Loan Van Chien). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:14/10/2021 00:27:52
14-10-2021 06:01:541,000,000ung ho ma so 2021.286 chi Bui Thi Loc thuong hoan canh chi qua
14-10-2021 06:03:181,000,000ung ho ma so 2021.285 em Loan Van Chien thuong em lam
14-10-2021 07:18:5150,000ms 2021.286 ( chi bui thi loc )
14-10-2021 07:35:17300,000Nguyen Anh Dung; Nguyen Bao Son ung ho ms 2021.276 (be Nguyen Thi Kim Oanh)
14-10-2021 08:18:45200,000CT DEN:128701871390 MS 2021.284
14-10-2021 08:19:55300,000CT DEN:128701872251 ung ho MS 2021.285
14-10-2021 08:35:14100,000ung ho MS 2021.284 (cu Pham Thi Luong)
14-10-2021 09:04:0255,000LPT ung ho MS 2021.286 (chi Bui Thi Loc)
14-10-2021 10:14:115,000,000CT DEN:128703604200 Ong Tu Van giup do ms2021.286 Bui Thi Loc FT21287131826329
14-10-2021 10:29:3810,000LE DUC ANH chuyen tien
14-10-2021 13:34:56100,000CT DEN:128706812072 ung ho MS 2021.285 Em Loan Van Chien
14-10-2021 14:07:43100,000CT DEN:128707847620 Ung ho MS 2021.286, chi Bui Thi Loc
14-10-2021 18:11:58300,000ung ho ms 2021.285 loan van chien
14-10-2021 22:18:21200,000ung ho MS 2021.285(em Loan Van Chien)
14-10-2021 22:39:2550,000STA ungho ms2021.286 (chi Bui Thi Loc)
15-10-2021 00:58:2220,000Ung ho MS2021.286 (chi Bui Thi Loc). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
15-10-2021 07:48:30300,000ung ho ms 2021.286 (Bui Thi Loc)
15-10-2021 08:41:4255,000LPT ung ho MS 2021.287 (Van Thi Thuy)
15-10-2021 08:58:56500,000ung ho MS 2021.287 (Van Thi Thuy)
15-10-2021 09:13:5450,000ms 2021.287 ( van thi thuy )
15-10-2021 10:06:355,000,000CT DEN:128803717110 Ong Tu Van cuu giup ms2021.287 Tran Thi Hoai FT21288725842263
15-10-2021 10:16:1550,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.287
15-10-2021 13:01:06100,000CT DEN:128813173334 MS.2021.286. ( CHI BUI THI LOC )-151021-13:01:05 173334
15-10-2021 13:03:00100,000CT DEN:128813173851 MS.2021.287. ( VAN THI THUY)-151021-13:02:59 173851
15-10-2021 13:06:38100,000ung ho ms 2021.281
15-10-2021 13:07:43100,000ung ho ms 2021.283
15-10-2021 13:09:05100,000ung ho ms 2021.285(em loan van dung)
15-10-2021 14:48:2150,000STA ungho ms2021.287 (Van Thi Thuy)
15-10-2021 16:15:541,000,000CONG TY CO PHAN ECOTECH HUNG YEN UNG HO BENH NHAN  VO THI HANH MS2021.262
16-10-2021 01:05:3810,000Ung ho MS2021.287 (Van Thi Thuy). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:16/10/2021 00:38:41
16-10-2021 08:38:1055,000LPT ung ho MS 2021.288 (chu Chau Van Chung)
16-10-2021 12:03:41500,000UNG HO EM VAN THI THUY; MS 2021.287
16-10-2021 15:28:47100,000TA THI BICH THAO Chuyen tien ung ho MS 2021.288( chu Chau Van Chung)
16-10-2021 16:29:05250,000CT DEN:128909372825 Ms 2021.285 Loan Van Chien Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21289632488686
16-10-2021 16:33:40250,000CT DEN:128909379118 MS 2021.287 Van Thi Thuy Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21289972040518
16-10-2021 18:29:5310,000LE DUC ANH chuyen tien
17-10-2021 00:35:41100,000ms 2021.288 ( chu chau van chung ); thoi gian GD:16/10/2021 22:48:55
17-10-2021 01:41:3110,000Ung ho MS2021.288 (chu Chau Van Chung). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
17-10-2021 07:11:3750,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.289
17-10-2021 08:58:35100,000MS 2021.287 ( Van Thi Thuy)
17-10-2021 09:35:20250,000ung ho ms 2021.289
17-10-2021 11:04:3955,000LPT ung ho ms 2021.289 anh Le Van Phong
17-10-2021 20:41:3710,000LE DUC ANH chuyen tien
18-10-2021 00:34:3650,000ms 2021.289 ( anh le van phong ); thoi gian GD:17/10/2021 22:46:46
18-10-2021 00:51:3320,000Ung ho MS2021.289 (anh Le Van Phong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
18-10-2021 06:22:41500,000CT DEN:129023807874 Ung ho MS 2021.290 be Nguyen Hoang Thuan Thang FT21291311976259
18-10-2021 06:46:47100,000CT DEN:129123879002 MS 2021.290 (be Nguyen Hoang Thuan Thang)
18-10-2021 07:38:00200,000ung ho MS2021.273
18-10-2021 07:40:15200,000ung ho MS2021.276 ( be nguyen thi kim oanh)
18-10-2021 07:42:29200,000ung ho MS 2021.290( be nguyen hoang thuan thang)
18-10-2021 08:15:52100,000Duy Tuan ung ho ma so MS 2021.290
18-10-2021 08:33:33500,000CT DEN:129101001749 MBVCB.1433147499.001749.Ms 2021.289(le van phong).CT tu 0181002080206 NGUYEN NGOC TUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
18-10-2021 10:15:07100,000CT DEN:129103877496 NCHCCCL Phan Thi Xuan Duyen 0368581853
18-10-2021 10:38:0960,000LPT ung ho MS 2021.290 (be Nguyen Hoang Thuan Thang)
18-10-2021 10:44:2410,000LE DUC ANH chuyen tien
18-10-2021 11:38:38300,000Nguyen Anh Dung;Nguyen Bao Son ung ho ms 2021.290
18-10-2021 12:19:351,000,000ung ho ma so 2021.290 be Nguyen Hoang Thuan Thang thuong be lam
18-10-2021 12:45:55500,000CT DEN:180170741890 ung ho MS 2021290 be Nguyen Hoang Thuan Thang
18-10-2021 12:49:32100,000DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.290 ; be Nguyen Hoang Thuan Thang
18-10-2021 14:13:5850,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.290
18-10-2021 14:17:03100,000ms 2021.290 ( be nguyen hoang thuan thang )
18-10-2021 14:45:21200,000So GD goc: 10023496 IBVCB.1434250299.PHAN THI QUYNH TRANG chuyen khoan.CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
18-10-2021 14:49:27200,000So GD goc: 10023765 IBVCB.1434259488.MS 2021.289 (anh Le Van Phong).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
18-10-2021 14:50:12200,000So GD goc: 10024000 IBVCB.1434263305.MS 2021.290 (be Nguyen Hoang Thuan Thang).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
18-10-2021 16:28:541,000,000ung ho MS 2021.290 (be Nguyen Hoang Thuan Thang)
18-10-2021 17:23:59500,000ung ho MS 2021.290 (be Nguyen Hoang Thuan Thang); tinh Binh Thuan
18-10-2021 17:38:34300,000CT DEN:129110063381 MBVCB.1434765194.063381.Ung ho ms2021.290.CT tu 0071002810979 NGUYEN MAI DUY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
18-10-2021 19:45:0750,000CT DEN:129212140486 STA ungho ms2021.290 (be Nguyen Hoang Thuan Thang)
18-10-2021 21:20:2750,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.287
19-10-2021 00:54:1120,000Ung ho MS2021.290 (be Nguyen Hoang Thuan Thang). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong; thoi gian GD:19/10/2021 00:52:32
19-10-2021 06:25:4850,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms2021.291
19-10-2021 06:27:4850,000ms 2021.291 ( gia dinh chi nhung )
19-10-2021 06:28:351,000,000ung ho ma so 2021.291 gia dinh chi Nhung thuong chi qua
19-10-2021 06:57:54100,000CT DEN:129223340066 STA ungho ms2021.291 (gia dinh chi Nhung)
19-10-2021 07:25:42200,000CT DEN:129200675542 HTMS 2021.291 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
19-10-2021 08:50:28100,000CT DEN:129208138676 MS.2021.288 ( CHU CHAU VAN CHUNG )-191021-08:50:27 138676
19-10-2021 08:52:06100,000CT DEN:129208139056 MS.2021.289. ( ANH LE VAN PHONG )-191021-08:52:05 139056
19-10-2021 08:53:45100,000CT DEN:129208139438 MS.2021.284.( CU PHAM THI LUONG)-191021-08:53:39 139438
19-10-2021 08:56:2720,000So GD goc: 10008199 Ung ho nchcccl t10
19-10-2021 09:23:2755,000LPT ung ho MS 2021.291 (gia dinh chi Nhung)
19-10-2021 09:34:4850,000CT DEN:129209321793 MS 2021291da dinh chi nhung
19-10-2021 14:11:18200,000CT DEN:129207684727 MS 2021.290
19-10-2021 14:35:291,000,000anh Toan Dong Nai ung ho ms 2021 291 Gia dinh chi Nhung
19-10-2021 15:18:09300,000Nguyen Anh Dung;Nguyen Bao Son ung ho ms 2021.291
19-10-2021 21:16:04100,000Ung ho MS 2021.278 (anh Tran Van Toan)
19-10-2021 22:33:4150,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.291
20-10-2021 00:58:1820,000Ung ho MS2021.291 (gia dinh chi Nhung). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:20/10/2021 00:17:39
20-10-2021 06:35:43100,000CT DEN:129323129765 STA ungho ms2021.292 (chi Tran Thi Thu)
20-10-2021 06:39:2450,000CT DEN:129323131605 STA ungho ms2021.290 (be Nguyen Hoang Thuan Thang)
20-10-2021 08:35:4365,000LPT ung ho MS 2021.292 (chi Tran Thi Thu)
20-10-2021 10:02:3150,000ung ho MS 2021.292 (chi Tran Thi Thu)
20-10-2021 10:06:41200,000ung hoMS 2021.292(chi Tran Thi Thu)
20-10-2021 10:16:101,000,000ung ho ma so 2021.292 chi Tran Thi Thu thuong chi qua
20-10-2021 10:44:2650,000ung ho MS 2021.292 (chi Tran Thi Thu)
20-10-2021 12:38:32100,000ung ho MS 2021.292(chi Tran Thi Thu)
20-10-2021 12:56:29300,000ung ho ms 2021.292 (chi Tran Thi Thu)
20-10-2021 13:59:28100,000ms 2021.292 ( chi tran thi thu )
20-10-2021 14:20:031,000,000gd Tom C tang Ms 2021. 292 Tran Thi Thu
20-10-2021 14:20:411,000,000gd Tom C tang Ms 2021.291 gd chi Nhung
20-10-2021 14:21:261,000,000gd Tom C tang Ms 2021.289 anh Le Van Phong
20-10-2021 14:23:081,000,000gd Tom C tang Ms 2021.290 be Thuan Thang
20-10-2021 15:03:11100,000CT DEN:129308855706 Ung ho MS 2021.292, Chi Tran Thi Thu
20-10-2021 21:32:44100,000CT DEN:129314099693 MS 2021.287 (Van Thi Thuy)
20-10-2021 22:28:501,500,000ung ho MS 2021.292 (chi Tran Thi Thu)

Ban Bạn đọc

Mắc bạo bệnh, nam sinh viên nghèo chôn vùi ước mơ trở thành nhân viên IT

Mắc bạo bệnh, nam sinh viên nghèo chôn vùi ước mơ trở thành nhân viên IT

Nguyễn Văn Duy quyết tâm thi đỗ Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông với mong muốn trở thành nhân viên IT, thế nhưng căn bệnh hiểm nghèo bất ngờ ập đến khiến mơ ước đó tan thành mây khói.