1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
10/11/20201,000IBVCB.805069782.qwe.CT tu 0531002578454 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/11/20202,000IBVCB.804165825.ast.CT tu 0911000070896 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/20202,000IBVCB.804153616.ast.CT tu 0421000541495 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/202010,000MBVCB.804699304.Tran Hoang Hai Anh ung ho MS 2020.253.CT tu 1016618070 TRAN HOANG HAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/202020,000MBVCB.804614269.ung ho.CT tu 0031000285079 HA VAN SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/202020,000210828.111020.052337.ung ho ms 2020.254 em Nguyen Van Hien
10/11/202030,000MBVCB.804231253.kho khan.CT tu 0031000136579 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/11/202050,000870095.111020.182313.ung ho MS 2020254 em Nguyen Van Hien
10/11/202050,000IBVCB.804625273.Ung ho ma so Ms 2020 254 em Nguyen Van Hien.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/11/202050,000651369.111020.124154.ung ho MS 2020.254 (em nguyen van hien)
10/11/202050,000089462.111020.105204.ms.2020.254 em nguyen van hien
10/11/202050,000708581.111020.090527.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020254 em Nguyen Van Hien
10/11/202050,000720908.111020.090202.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020253 me con chi CHI
10/11/202050,000IBVCB.804305470.Ung ho MS 2020.254 (em Nguyen Van Hien).CT tu 0151000184783 TRUONG THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/202050,000248298.111020.071036.IBFT MS 2020.254
10/11/202050,000374161.111020.064308.Ung ho MS2020.254 nguyen van hien
10/11/202091,200101057.111020.101747.Tran Duy Phuong 0919299669 ung ho MS 2020.254
10/11/2020100,000468264.111020.223704.Ung ho MS 2020.254 em Nguyen Van Hien
10/11/2020100,000951920.111020.194156.Ung ho ms 2020.253
10/11/2020100,000MBVCB.804836009.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.254 em NGUYEN VAN HIEN.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/2020100,000MBVCB.804835031.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.253 me con chi Chi.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/2020100,000MBVCB.804832221.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.252 chau DINH THU TRA.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/2020100,000MBVCB.804788226.Ho tro ms 2020.253,me con chi Chi.CT tu 0021001711444 LUU ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/2020100,000896149.111020.163648.MS2020.254(em nguyen van hien)
10/11/2020100,000MBVCB.804759756.Ung ho ma so 2020.254 nguyen van hien.CT tu 0021001711444 LUU ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/2020100,000MBVCB.804640934.Ung ho Chi Le Thi Thuy.CT tu 0011004290908 DONG THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/2020100,000224231.111020.103850.UNG HO MS : 2020.254 ( EM NGUYEN VAN HIEN)-111020-10:38:43 224231
10/11/2020100,000MBVCB.804371487.MS 2020.254.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/2020100,000379275.111020.092600.The Moon ung ho MS2020.254 Nguyen Van Hien
10/11/2020100,000460772.111020.085925.Ung ho MS 2020.253 me con chi Chi FT20286037535344
10/11/2020100,000213209.111020.082954.VINH NAM UNG HO MS 2020.254 NGUYEN VAN HIEN-111020-08:29:47 213209
10/11/2020100,000572263.111020.075738.Chuyen tien ung ho Em Nguyen van Hien MS 2020.254
10/11/2020100,000703532.111020.074848.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020254 ung ho em nguyen van hien
10/11/2020100,000588846.111020.073919.MS 2020.254 ( em Nguyen Van Hien)
10/11/2020100,000MBVCB.804233101.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.254 (em Nguyen Van Hien)Vietnamnet 11/10/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/2020100,000616234.111020.061224.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 254 em Nguyen Van Hien
10/11/2020130,000633523.111020.150628.Ung ho 2020.253 me con chi Chi FT20286818031543
10/11/2020150,000MBVCB.804245858.MS 2020.253 ( ME CON CHI CHI).CT tu 0381000507615 TRUONG VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/2020150,000MBVCB.804245493.MS 2020.254( NGUYEN VAN HIEN).CT tu 0381000507615 TRUONG VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/2020200,000MBVCB.804174195.ung ho MS 2020.253 (me con chi Chi).CT tu 0601000543859 DO THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/2020200,000521150.101020.223057.Ung ho MS 2020.253 (me con chi Chi )
10/11/2020200,000726957.111020.214002.MS 2020.253( me con chi Chi)
10/11/2020200,000MBVCB.805028308.UNG HO MS 2020.254 (E NGUYEN VAN HIEN).CT tu 0441003882588 TRAN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/2020200,000732184.111020.200253.MS 2020.253 (me con chi Chi)
10/11/2020200,000306096.111020.172816.Chuyen tien ung ho chi Chi
10/11/2020200,000744314.111020.164736.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung honMS 2020 253
10/11/2020200,000638162.111020.151516.MS 2020.251 FT20286389847883
10/11/2020200,000156813.111020.125736.ung ho MS 2020.251
10/11/2020200,000MBVCB.804505529.NGUYEN THANH DUNG chuyen tien ung ho ma so MS 2020.253 (me con chi Chi).CT tu 0861000080789 NGUYEN THANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/2020200,000634157.111020.105648.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 253 me con chi Chi
10/11/2020200,000587271.111020.100536.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 254 em Nguyen Van Hien
10/11/2020200,000MBVCB.804367856.Ung ho ms 2020.254 ( nguyen van Hien).CT tu 0611001962577 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/2020200,000025884.111020.091255.Chuyen tien ung ho MS 2020 .254 em nguyen van hien
10/11/2020200,000068225.111020.073931.Ung ho MS 2020 250 Nguyen Thi Hien Thai Nam Mo Ban Su Thich Ca Mau Ni Phat
10/11/2020200,000702462.111020.072520.Vietcombank 0011002643148 DO VIET HOANG chuyen khoan MS2020 254
10/11/2020200,000MBVCB.804235698.Ung ho MS 2020.254, chuc Hien som khoe manh hon.CT tu 0491000133546 BUI VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/2020200,000373924.111020.061750.UH MS 2020.254 - E Nguyen Van Hien
10/11/2020200,000123321.111020.054652.Vietcombank 0011002643148 ung ho em nguyen van hien ma so 2020254
10/11/2020200,000417255.111020.040426.MS 2020.253 me con chi chi FT20286087615110
10/11/2020200,000MBVCB.804201184.UNG HO MS 2020.253.CT tu 0071005591539 PHAM ANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/2020250,000161463.111020.130814.Ung ho moi gia dinh 50.000VND, tu MS.2020.250 den MS.2020.254. Cam on Vietnamnet
10/11/2020300,000IBVCB.804861090.ung ho MS 2020.253 (me con chi Chi).CT tu 0071001008482 DO QUOC DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/2020300,000672370.111020.130120.Ung ho MS2020253(me con chi Chi)
10/11/2020300,000IBVCB.804455628.giup MS2020 254 Nguyen Van Hien.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/11/2020300,000MBVCB.804271439.Ung ho ms 2020.254 em nguyen van hien.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/2020300,000430264.111020.071935.Co Huong Nha trang ung ho em Nguyen van Hien ms 254 FT20286527834758
10/11/2020300,000423329.111020.062931.Ung ho MS 2020.254 FT20286534799079
10/11/2020500,000MBVCB.805030065.Tom C tang MS 2020.254 nguyen van hien.CT tu 0011001912955 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/2020500,000405281.111020.201437.Chuyen tien ung ho be Do My Hanh MS2020.196
10/11/2020500,000770330.111020.191200.Ung ho MS 2020.253 FT20286295301863
10/11/2020500,000MBVCB.804768654.Ung ho MS 2020.254 ( em Nguyen Van Hien).CT tu 0181002122636 PHAM HOANG KHANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/2020500,000632384.111020.150411.Ung ho ms 2020253 me con chi FT20286396080630
10/11/2020500,000665549.111020.142835.MS 2020. 253 Me con chi Chi
10/11/2020500,000612465.111020.142104.Ung ho MS 2020.254 FT20286092337029
10/11/2020500,000746484.111020.133640.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 254 em Nguyen Van Hien
10/11/2020500,000515362.111020.104745.MS 2020.234 FT20286540140410
10/11/2020500,000582562.111020.091037.Vietcombank 0011002643148 ung hoMS 2020254em Nguyen Van Hien
10/11/2020500,000MBVCB.804287954.Ung ho MS 2020.254 (em Nguyen Van Hien).CT tu 0101000957186 PHAM THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/2020500,000440125.111020.080213.Ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong FT20286942081083
10/11/2020500,000MBVCB.804260361.Ung ho MS:2020.254 em Nguyen Van Hien.CT tu 0201000110108 NGUYEN NGOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/2020500,000780939.111020.073326.Ung ho MS 2020254 Nguyen Van Hien
10/11/2020500,000034080.111020.055036.Ung ho Ma so 2020 254 Em Nguyen Van Hien
10/11/2020500,000MBVCB.804223006.NGUYEN KHANH chuyen tien ung ho ms2020254 em nguyen van hien.CT tu 0371003964434 NGUYEN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/2020500,000032711.111020.053428.ung ho MS 2020254 e Nguyen Van Hien
10/11/20201,000,000284981.111020.192358.Ung ho MS 2020.253 me con chi Chi
10/11/20201,000,000229870.111020.113834.UNG HO 2020253 ( ME CON CHI CHI)-111020-11:38:29 229870
10/11/20201,000,000MBVCB.804309435.Ms 2020.254-Nguyen Bich Diep ung ho me con em Hien.CT tu 0021001852979 NGUYEN THANH DOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/20201,000,000433123.111020.073353.Ung ho MS 2020.254 em Nguyen Van Hien FT20286091017962
10/11/20201,000,000915955.111020.065452.Ung ho cac ma so 254252251250247239227220217211
10/11/20201,000,000MBVCB.804233795. MS 2020.254 (em Nguyen Van Hien).CT tu 0011002010502 TRAN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/20201,000,000MBVCB.804225467.Minh & Lanh ung ho MS 2020.254 (em Nguyen Van Hien).CT tu 0421003734880 CHUNG VI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/11/20202,000,000MBVCB.804733682.MS2020.249 ung ho em Tran Thi Bich Ly.CT tu 0071001013306 TRAN THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/20201,000IBVCB.806176882.asd.CT tu 0531002597540 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/20201,000IBVCB.805152425.qwe.CT tu 0721000667764 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/12/20202,000IBVCB.806708583.a.CT tu 0911000066574 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/202020,000292095.121020.052019.ung ho ms 2020.255 gia dinh chi Chuc
10/12/202030,000IBVCB.805302709.Ung ho MS 2020 254 Em Nguyen Van Hien.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/12/202030,000IBVCB.805301097.Ung ho MS 2020 255 Gia dinh chi Chuc.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/12/202030,000290124.121020.071052.UNG HO MS2020.255 GIA DINH C CHUC-121020-07:10:41 290124
10/12/202050,000528826.121020.225749.Ung ho gia dinh chi Chuc MS 2020.255 FT20287758206249
10/12/202050,000337059.121020.202430.MS 2020.253 me con chi Chi
10/12/202050,000895949.121020.201811.MS 2020 255 gia dinh c Chuc
10/12/202050,000571767.121020.184905.NCHCCCL Truong Thi Yen Trinh 0797379468
10/12/202050,000IBVCB.806565907.ms 2020 255 gia dinh Chuc.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/12/202050,000787984.121020.175153.MS 2020255 ( goi GD Chi Chuc)
10/12/202050,000IBVCB.806219113.Lam Dong.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/12/202050,000IBVCB.806215018.2020255.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/12/202050,000983828.121020.150545.Ung ho ma so 2020 225 gd chi Cuc
10/12/202050,000733281.121020.150243.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020255 gia dinh chi Chuc
10/12/202050,000168582.121020.135852.Gia dinh chi chuc FT20286817885312
10/12/202050,000IBVCB.805935737.Giup ma so 2020 254 em Nguyen Van Hien.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/12/202050,000IBVCB.805929779.Giup ma so 2020 255 gia dinh chi Chuc.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/12/202050,000MBVCB.805851432.2.CT tu 0121000838097 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/12/202050,000MBVCB.805821207.MS2020255.CT tu 0231000658648 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/12/202050,000Sender:79334001.DD:121020.SHGD:10002537.BO:LUONG DUC TOAN0899118.MS 2020.255 (GIA DINH CHICHUC) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
10/12/202050,000700778.121020.090640.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Uh chi Chuc
10/12/202050,000578559.121020.082930.Ung ho MS 2020.255
10/12/202050,000MBVCB.805260639.MS2020255.CT tu 0121000850675 TRAN VAN TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/202050,000MBVCB.805185081.Ung ho ma so 2020 255 gia dinh chi Chuc.CT tu 0301000411151 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/12/202070,000670433.121020.122230.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms2020 255 gia dinh chi Chuc
10/12/202090,000417721.121020.080437.Ung ho MS 2020_ 255
10/12/2020100,000870444.121020.215344.ms 2020 255 gd chi chuc
10/12/2020100,000372456.121020.211030.ung ho MASO 2020.255 gd chi cuc
10/12/2020100,000425700.121020.210410.UNG HO MS 2020.255(GIA DINH CHI CHUC )-121020-21:03:58 425700
10/12/2020100,000356891.121020.204912.ung ho ma so 2020.255
10/12/2020100,000770823.121020.203859.ung ho MS 2020 255 gd chi Chuc
10/12/2020100,000881449.121020.190151.Ms 2020 253 me con chi Chi
10/12/2020100,000254632.121020.185037.Chuyen tien ung gia dinh chi chuc Ms 2020.255. mong Anh mau het benh , a di da phat
10/12/2020100,000MBVCB.806532549.Ung ho ms 2020.255 (gia dinh chi Chuc).CT tu 0011002138123 DAO CHIEN CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020100,000MBVCB.806527952.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.255 gia dinh chi CHUC.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020100,000MBVCB.806523748.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.254 em NGUYEN VAN HIEN.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020100,000330901.121020.175238.Bui Minh Gia Bao ung ho anh DINH VAN LUAN ma so 2020.255 gia dinh chi CHUC FT20286584945817
10/12/2020100,000IBPS/SE:01202001.DD:121020.SH:10007794.BO:NGUYEN VAN HUY.995220101232224 - MA SO 2020.255
10/12/2020100,000MBVCB.806444622.TRAN VAN CAN chuyen tien ung ho MS 2020.255(gia dinh chi Chuc).CT tu 0041001076263 TRAN VAN CAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020100,000MBVCB.806364430.Ung ho MS 2020.255 gia dinh chi Chuc.CT tu 0071001071603 TRAN THI PHUONG VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020100,000054639.121020.161032.ung ho ma so 2020.255(gia dinh chi Chuc)
10/12/2020100,000Sender:01314007.DD:121020.SHGD:10011041.BO:PHAM THI NGOC MAI.UNG HO MS 2020255 GD CHI CHUC
10/12/2020100,000IBVCB.806245333.Ms 2020252.CT tu 0111001028251 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/12/2020100,000Sender:79314013.DD:121020.SHGD:10003077.BO:TRAN THI MINH PHUONG.MS 2020.255 UNG HO GIA DINH CHI CHUC
10/12/2020100,000MBVCB.806177118.MS 2020.255 ( gia dinh chi chuc).CT tu 0251002764752 TANG KHAI THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020100,000Sender:79307005.DD:121020.SHGD:10013680.BO:LO TIEN MANH.IBUNG HO MS2020 255 GIA DINH CHI CHUC
10/12/2020100,000807650.121020.145041.Giup do anh Luan xom 13 xa khanh mau huyen yen khanh tinh ninh binh
10/12/2020100,000957735.121020.144841.gd chi chuc
10/12/2020100,000MBVCB.806097883.LE NGOC THUY chuyen tien cho MS2020.255.CT tu 0121000622465 LE NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020100,000202398.121020.143657.Ms 2020.251 FT20286433672300
10/12/2020100,000MBVCB.806045009.ung ho MS 2020.255.CT tu 0441003671160 TRAN PHUOC HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020100,000807289.121020.135346.Vietcombank 0011002643148 E Viet ung ho MS 2020255 GD chi Chuc
10/12/2020100,000MBVCB.805936695.MS 2020-255 (gia dinh chi Chuc).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020100,000836390.121020.132820.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 255 gia dinh chi Chuc
10/12/2020100,000VCBPAY.805898993.ms2020.255(gia dinh chi Chuc).CT tu 0731000733693 NGO THI HIEN THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020100,000Sender:79307005.DD:121020.SHGD:10023989.BO:NGUYEN THI TUONG VAN.IB UNG HO MS 2020.255( GIADINH CHI CHUC)
10/12/2020100,000Sender:01310005.DD:121020.SHGD:10026658.BO:PHAM HUU TRUNG.UNG HO MS 2020.255
10/12/2020100,000647998.121020.122956.UH ma so 2020 225 GD chi chuc
10/12/2020100,000Sender:01310012.DD:121020.SHGD:10026050.BO:LE THAP.LE THAP UNG HO GIA DINH CHI CHUC MS 2020.255
10/12/2020100,000086270.121020.120326.Tran Thi Thu Huong ung ho MS 2020.253 FT20286756074375
10/12/2020100,000019306.121020.115427.IBFTA 201012000056858 ung ho MS 2020.255 gia dinh chi CHUC
10/12/2020100,000585073.121020.114902.Ung ho MS 2020.255
10/12/2020100,000Sender:01310001.DD:121020.SHGD:10006779.BO:CAO VIET ANH.MS2020253
10/12/2020100,000Sender:01323001.DD:121020.SHGD:10000096.BO:NGUYEN THANH TUNG.UNG HO GIA DINH CHI CHUC MS 2020/255
10/12/2020100,000Sender:79202002.DD:121020.SHGD:10001303.BO:TRAN VAN PHONG.995220101253447 CHUYEN TIEN UNG HO MS 2020.255 PHAM THI CHUC
10/12/2020100,000616837.121020.092136.ung ho MS 2020.255
10/12/2020100,000595222.121020.090106.Chuyen tien gia dinh chi chuc 2020,255
10/12/2020100,000811264.121020.085524.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 255 gia dinh chi Chuc
10/12/2020100,000656639.121020.085358.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN QUYNH HOA chuyen khoan
10/12/2020100,000715842.121020.084728.MS 2020 255 GD chi Chuc
10/12/2020100,000MBVCB.805291034.NGUYEN VAN VUONG chuyen tien giup do ma 2020.255 gia dinh chi Chuc.CT tu 0351001150292 NGUYEN VAN VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020100,000296710.121020.083544.VINH NAM UNG HO MS 2020.255 GIA DINH CHI PHAM THI CHUC-121020-08:35:33 296710
10/12/2020100,000938774.121020.083521.ms2020.255 gia dinh chi chuc FT20286088525490
10/12/2020100,000125032.121020.083200.MS 2020 255 gd chi Chuc
10/12/2020100,000MBVCB.805285109.MS 2020.255.CT tu 0421000542738 NGUYEN PHU SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020100,000696069.121020.082752.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho c Chuc MS 2020255
10/12/2020100,000666760.121020.075431.ung hoMS 2020255gia dinh chi Chuc
10/12/2020100,000533891.121020.075151.ung ho MS 2020.255
10/12/2020100,000906410.121020.074841.Ung ho chi Chuc MS 2020.255
10/12/2020100,000692259.121020.074758.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho Ms 2020255 gia dinh chi chuc ninh binh
10/12/2020100,000915936.121020.074135.UNG HO MS 2020.255 FT20286940411569
10/12/2020100,000904118.121020.073727.Ung ho MS 2020.255 gia dinh chi Chuc
10/12/2020100,000896950.121020.073342.MS2020.255 (gd chi chuc )
10/12/2020100,000870968.121020.072406.ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc)
10/12/2020100,000519069.121020.072318.MS 2020.255 gd chi Chuc
10/12/2020100,000910878.121020.072043.Ung ho MS 2020 255 gia Dinh chi Chuc FT20286940336500
10/12/2020100,000513212.121020.070843.MS 2020.255 gia dinh chi chuc
10/12/2020100,000907518.121020.070344.Ung ho M.S 2020.255 gd chi chuc FT20286460123554
10/12/2020100,000033762.121020.064736.2020255
10/12/2020100,000MBVCB.805196990.Ms 2020.255 (Gia Dinh Chi Chuc ).CT tu 0451000312336 TRAN PHUC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020100,000227980.121020.062606.Ung ho MS 2020.255 gia dinh chi Chuc ninh binh
10/12/2020100,000353613.121020.060126.IBFT Ck gia dinh chi Chuc.Ninh Binh
10/12/2020100,000900422.121020.055851.2020.225 gia dinh chi Chuc FT20286534683078
10/12/2020100,000MBVCB.805182832.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc)Vietnamnet 12/10/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020150,000158767.121020.134716.Ms 2020.255 gia dinh chi cuc FT20286008966117
10/12/2020150,000831497.121020.124818.Vietcombank 0011002643148 MS 2020255gia dinh chi Chuc
10/12/2020150,000437798.121020.121436.Ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc)
10/12/2020150,000IBPS/SE:01310005.DD:121020.SH:10009094.BO:NONG THI THAM.MS 2020.253
10/12/2020150,000MBVCB.805245928.Ung ho MS 2020.255(GD chi Chuc).CT tu 0281000298280 CHAU NGOC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020150,000536190.121020.075527.MS 2020.255 gia dinh chi Chuc
10/12/2020190,000676720.121020.090007.MS 2020255
10/12/2020200,000940645.121020.234557.ung ho MS 2020255 gd chi cuc
10/12/2020200,000855015.121020.234529.Dinh Ha My Tran ung ho MS 2020.253- me con chi Chi FT20287435510442
10/12/2020200,000884666.121020.234129.Ngo Thi Loi ung ho MS 2020.254 - emNguyen Van Hien FT20287192675311
10/12/2020200,000814008.121020.233943.Dinh Ha An ung ho MS 2020.255 - giadinh chi Chuc FT20287004331922
10/12/2020200,000884366.121020.220744.MS 2020 255 ung ho gia dinh chi Chuc 0776495174
10/12/2020200,000402864.121020.215957.ung ho gia dinh chi Chuc MS 2020255
10/12/2020200,000157177.121020.215838.MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc)
10/12/2020200,000MBVCB.806807713.MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc).CT tu 0491000038839 NGUYEN LE SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020200,000IBVCB.806788664.Ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc).CT tu 0011002432115 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020200,000277015.121020.205326.ung ho MS 2020.253 me con chi Chi
10/12/2020200,000MBVCB.806768371.Ung ho MS 2020.255 gia dinh chi Chuc.CT tu 0491000133546 BUI VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020200,000MBVCB.806683626.MS 2020.255?(gia dinh chi Chuc.CT tu 0071002109639 TRINH THI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020200,000409812.121020.193123.Ung ho MS 2020.254 em Nguyen Van Hien
10/12/2020200,000273255.121020.172948.Luu Minh Thang Vinh Bao Hai Phong Ung ho NCHCCCL
10/12/2020200,000172222.121020.172222.MS 2020.255
10/12/2020200,000MBVCB.806449986.Ung ho ms 2020.244 be Le Thi Mai Linh.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020200,000MBVCB.806448958.Ung ho ms 2020.245 Nguyen Hong Phat.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020200,000MBVCB.806447548.Ung ho ms 2020.248 chau Vu Duc Thuan.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020200,000MBVCB.806445906.Ung ho ms 2020.250 Nguyen Thi Hien Thai.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020200,000MBVCB.806441937.Ung ho ms 2020.255 gia dinh chu Chuc.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020200,000MBVCB.806441103.Ung ho ms 2020.252 chau Dinh Thu Tra.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020200,000MBVCB.806430993.NGUYEN THI BE HANG chuyen tien ung ho me con chi Chi MS 2020.253.CT tu 0621000436172 NGUYEN THI BE HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020200,000MBVCB.806390922.Ung ho MS2020.255.CT tu 0711000276784 NGUYEN THI BICH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020200,000IBVCB.806336651.MS 2020 255.CT tu 0071000796127 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/12/2020200,000MBVCB.806330090.Ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc).CT tu 0071000875136 TRAN HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020200,000647398.121020.160513.UNG HO MS 2020.255 (GD CHI CHUC)
10/12/2020200,000Sender:48304001.DD:121020.SHGD:10009919.BO:VU NGUYEN HUONG GIANG.MS2020.255 TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
10/12/2020200,000372365.121020.154704.UNG HO MS 2020.255 (GIA DINH CHI CHUC)-121020-15:46:56 372365
10/12/2020200,000IBVCB.806224301.MS 2020.253.CT tu 0011003181126 BUI VAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020200,000Sender:79303008.DD:121020.SHGD:10010630.BO:TRAN CONG LONG.UNG HO MS 2020255 GD CHI CHUC
10/12/2020200,000IBPS/SE:01202002.DD:121020.SH:10000992.BO:DINH THI HONG NHUNG.995220101252827 - UNG HO MS2020.254
10/12/2020200,000Sender:01202001.DD:121020.SHGD:10003399.BO:PHAM QUANG DONG.995220101258716 TIEN UNG HO MS 2020.255 GD CHI CHUC
10/12/2020200,000IBPS/SE:01202001.DD:121020.SH:10000980.BO:DINH THI HONG NHUNG.995220101252800 - UNG HO MS2020.253
10/12/2020200,000429422.121020.150348.Ung ho ma 2020.255 chi Chuc
10/12/2020200,000MBVCB.806114678.MS 2020.255 gia dinh chi chuc.CT tu 0201000708681 NGUYEN PHU PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020200,000951932.121020.144351.Chuyen tien MS 2020255
10/12/2020200,000207927.121020.144252.Ms 2020.255 FT20286541016005
10/12/2020200,000205013.121020.143932.Ms 2020.253 FT20286007000004
10/12/2020200,000Sender:79305001.DD:121020.SHGD:10005821.BO:NGO THIEN THAO.MS 2020.255 (GIA DINH CHI CHUC)
10/12/2020200,000IBVCB.806017930.Ghi ro ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc).CT tu 0181003523499 NGUYEN THI NGOC HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020200,000Sender:79303008.DD:121020.SHGD:10014923.BO:PHAM THI THUY LINH.PHAM THI THUY LINH CK MS 2020.247 (GIA DINH BA KIEM)
10/12/2020200,000Sender:79303008.DD:121020.SHGD:10014947.BO:PHAM THI THUY LINH.PHAM THI THUY LINH CK MS 2020.248 (CHAU VU DUC THUAN)
10/12/2020200,000Sender:79303008.DD:121020.SHGD:10014904.BO:PHAM THI THUY LINH.PHAM THI THUY LINH CK MS 2020.252 (CHAU DINH THU TRA)
10/12/2020200,000Sender:79303008.DD:121020.SHGD:10014913.BO:PHAM THI THUY LINH.PHAM THI THUY LINH CK MS 2020.253 (ME CON CHI CHI)
10/12/2020200,000446006.121020.140144.Ung ho MS 2020.255(gia dinh chi chuc)
10/12/2020200,000815169.121020.140016.MS 2020 255
10/12/2020200,000Sender:01307001.DD:121020.SHGD:10013446.BO:NGUYEN THANH PHONG.IBUNG HO MS 2020.255 (GIA DINH CHI CHUC)
10/12/2020200,000Sender:01307001.DD:121020.SHGD:10012613.BO:LE THANH TRUNG.IB MS 2020.255 (GIA DINH CHI CHUC)
10/12/2020200,000MBVCB.805967541.ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi chuc).CT tu 1001000287202 DUONG DINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020200,000MBVCB.805945911.NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc).CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020200,000IBVCB.805939724.ung ho MS 2020.253 (me con chi Chi).CT tu 0281000558873 LE HUU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020200,000MBVCB.805939336.ung ho MS 2020.255 gd chi Chuc..CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020200,000230429.121020.133024.Pham Thi Mong Linh chuyen tien ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc)
10/12/2020200,000IBPS/SE:01202002.DD:121020.SH:10002011.BO:NGUYEN THI THUY NGA.995220101223196 - MS 2020.255 GIA DINH CHI CHUC
10/12/2020200,000IBVCB.805920034.ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc).CT tu 0281000558873 LE HUU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020200,000IBPS/SE:01202001.DD:121020.SH:10001964.BO:NGUYEN THI THUY NGA.995220101223104 - MS 2020.251 EM PHAM MINH KHANG
10/12/2020200,000MBVCB.805887582.cha bi tai nan 5 con nho.CT tu 0051000494563 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/12/2020200,000221688.121020.125812.Ms 2020.255
10/12/2020200,000220581.121020.125357.le the long chuyen tien MS 2020.255 ( gia dinh chi chuc)
10/12/2020200,000118689.121020.124932.ung ho ma so 2020255 gia dinh chi chuc FT20286756143665
10/12/2020200,000MBVCB.805866131.MS2020.255 (gia dinh chi Chuc).CT tu 0021001886061 LE THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020200,000MBVCB.805837761.TRAN THANH THUY chuyen tien.CT tu 0081000855332 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020200,000MBVCB.805834371.Gia Dinh Chi Chuc .CT tu 0191000194646 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/12/2020200,000645092.121020.122831.Ms 2020 255 gia dinh chi chuc
10/12/2020200,000624727.121020.121123.VO THI THUY HOA chuyen tien ung ho MS 2020255 gd chi Chuc o Ninh Binh-VNPT2020101224392653
10/12/2020200,000MBVCB.805782618.MS 2020.255(gia dinh chi Chuc).CT tu 0121002262455 NGUYEN DUC THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020200,000Sender:01311003.DD:121020.SHGD:10003452.BO:DAO THI NET.UNG HO MS 2020.255 GIA DINH CHI CHUC
10/12/2020200,000Sender:01311013.DD:121020.SHGD:10001688.BO:NGUYEN NGOC LUONG.UNG HO MS 2020 255
10/12/2020200,000Sender:01310012.DD:121020.SHGD:10007977.BO:DOAN KHAC HOANG.MS 2020.253
10/12/2020200,000MBVCB.805667744.MS 2020.255(Gia dinh chi Chuc).CT tu 0071003610655 TRUONG HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020200,000IBVCB.805509648.ung ho MS 2020.255 (gd c Chuc).CT tu 0481000737356 DUC MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020200,000MBVCB.805445214.ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc).CT tu 0381000438212 NGUYEN BAO DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020200,000MBVCB.805429187.ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc).CT tu 0381000438212 NGUYEN BAO DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020200,000724593.121020.093603.ung ho MS: 2020.255( gia dinh chi Chuc)
10/12/2020200,000Sender:79310001.DD:121020.SHGD:10012316.BO:HA MANH CUONG.MS 2020.253 UNG HO ME CON CHI
10/12/2020200,000534147.121020.092426.MS 2020.255
10/12/2020200,000Sender:01310001.DD:121020.SHGD:10012319.BO:HA MANH CUONG.UNG HO MS 2020.245 NGUYEN HONG PHAT
10/12/2020200,000207785.121020.091830.Ung ho MS 2020 255 gia dinh chi Chuc
10/12/2020200,000Sender:79305001.DD:121020.SHGD:10000118.BO:TRAN VINH TRUNG.MS 2020 255
10/12/2020200,000174919.121020.090138.MS 2020 255
10/12/2020200,000MBVCB.805329820.PHAM DANG TIEN chuyen tien ung ho MS 2020.225(gia dinh chi Chuc).CT tu 0371000411530 PHAM DANG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020200,000253016.121020.085913.MS 2020.255 ung ho gia dinh chi Chuc
10/12/2020200,000591950.121020.085749.MS 2020.255
10/12/2020200,000810372.121020.084916.Vietcombank 0011002643148 ung ho gia dinh chi Chuc MS 2020255
10/12/2020200,000IBVCB.805294294.Ung ho MS 2020.253 (me con chi Chi).CT tu 0071004311936 TRAN THI THUY MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020200,000MBVCB.805294483.MS 2020.255 gia dinh chi chuc.CT tu 0201000532201 LE MINH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020200,000MBVCB.805286246.Ung ho MS2020.255 (gia dinh chi Chuc).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020200,000295974.121020.083017.MS 2020.255-121020-08:30:12 295974
10/12/2020200,000244416.121020.082903.Nguyen Anh Tuan chuyen tien
10/12/2020200,000563471.121020.082825.Chuyen tien Ung ho chi Pham Thi Chuc
10/12/2020200,000243178.121020.082358.MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc)
10/12/2020200,000295093.121020.082301.MS 2020.255 (GIA DINH CHI CHUC)-121020-08:22:54 295093
10/12/2020200,000364142.121020.081236.IBFT Ung ho ma so 2020.255 - gd chi Chuc
10/12/2020200,000880472.121020.081223.ung ho MS 2020.255 ( gia dinh chi Chuc)
10/12/2020200,000296025.121020.080919.Ung ho MS 2020.254 em Nguyen Van Hien
10/12/2020200,000MBVCB.805257076.MS 2020.255 gia dinh em Chuc.CT tu 0011001234499 NGUYEN MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020200,000919732.121020.075421.ung ho MS 2020. 255 gia dinh chi Chuc FT20286597858945
10/12/2020200,000530953.121020.074702.UNG HO MS 2020.255 GIA DINH CHI CHUC
10/12/2020200,000065995.121020.074429.Ung ho MS 2020 255 gd chi Chuc NB
10/12/2020200,000527914.121020.074132.MS 2020.255
10/12/2020200,000915786.121020.074103.Ung ho MS 2020.255 gia dinh chi Chuc FT20286398036084
10/12/2020200,000059018.121020.073525.2020255 Gia Dinh Chi Chuc
10/12/2020200,000704798.121020.073109.ung ho MS 2020 255 gia dinh chi Chuc
10/12/2020200,000054440.121020.072843.Ung ho MS 2020 255 gia dinh chi Chuc
10/12/2020200,000648402.121020.072314.Vietcombank 0011002643148 C Tam ck cho c Chuc 2020 255
10/12/2020200,000044147.121020.071123.Ung ho ma so 2020 255 gia dinh chi Chuc
10/12/2020200,000510858.121020.070146.thuong huyen Chuyen tien 2020.255 ung ho gd c chuc
10/12/2020200,000MBVCB.805202780.TRAN THI HONG chuyen tien.CT tu 0181003533265 TRAN THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020200,000MBVCB.805201793.ung ho MS 2020 255 gia dinh chi Chuc.CT tu 0041000783650 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/12/2020200,000MBVCB.805202418.MS 2020.255 (Gia Dinh Chi Chuc) .CT tu 1014960788 PHAN HAI QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020200,000508398.121020.065313.Chuyen tien MS 2020.255 gia ddinhf chij chucs
10/12/2020200,000035052.121020.065126.Ung ho MS 2020 255 gia dinh chi Chuc
10/12/2020200,000905050.121020.064701.Ung ho 2020.255 gd chi chuc FT20286800525102
10/12/2020200,000505363.121020.064113.Chuyen tien ung ho ma so 2020.255 GD chi Chuc
10/12/2020200,000901788.121020.061720.Gd Ly Vinh ung ho MS 2020.255 gia dinh chi Chuc FT20286000236610
10/12/2020200,000353352.121020.054913.IBFT ung ho MS 2020.255 GD chi Chuc
10/12/2020200,000495498.121020.052648.MS2020.255 Gia dinh chi Chuc
10/12/2020200,000288292.121020.052236.MS 2020.255 (GIA DINH CHI CUC)-121020-05:20:57 288292
10/12/2020250,000384509.121020.125607.ZP5MQ70DQKB3 201012000068526 ung ho ms 2020.255 gia dinh chi Chuc
10/12/2020250,000238455.121020.080256.Ung ho Ms 2020.255
10/12/2020300,000532422.121020.231124.Ung ho MS 2020 253 me con chi Chi FT20287192561660
10/12/2020300,000532130.121020.231014.Ung ho MS 2020 255 gia dinh chi Chuc FT20287255448240
10/12/2020300,000279084.121020.210253.ung ho MS 2020.241 (be Le Ngoc Diep)
10/12/2020300,000456968.121020.203912.Ung ho gia dinh chi Chuc MS 2020 255 FT20287305825931
10/12/2020300,000IBVCB.806534365.Cha tai nan liet giuong 5 con tho nheo nhoc.CT tu 0251002462139 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/12/2020300,000IBVCB.806518797.Ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc).CT tu 0071001978423 TRUONG THI HOANG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020300,000MBVCB.806454344.Ung ho ms 2020.241 be Le Ngoc Diep.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020300,000MBVCB.806443962.Ung ho ms 2020.251 em Pham Minh Khang .CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020300,000MBVCB.806439194.Ung ho ms 2020.253 me con chi Chi.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020300,000IBVCB.806333007.Ung ho MS 2020 254 em Nguyen Van Hien.CT tu 0041000487345 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/12/2020300,000MBVCB.806262940.Ms 2020.255 (gia dinh chi Chuc).CT tu 0301009598888 TRAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020300,000046989.121020.155508.ms 2020.255 gia dinh chi chuc
10/12/2020300,000863333.121020.155004.ung ho MS 2020255
10/12/2020300,000Sender:79303008.DD:121020.SHGD:10013211.BO:HUYNH TUAN ANH.MS 2020.255 GDINH CHUC
10/12/2020300,000Sender:01201011.DD:121020.SHGD:10006271.BO:NGUYEN THI KIEU DUYEN.UNG HO MS2020.255 (GIA DINH CHI CHUC)
10/12/2020300,000MBVCB.806073012.BUI QUOC TOAN ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc).CT tu 0071003974025 BUI QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020300,000MBVCB.806060959.Ung ho ms2020.255 gia dinh c chuc.CT tu 0181003442767 DO THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020300,000893033.121020.143102.Ung ho MS 2020 255 gia dinh chi Chuc
10/12/2020300,000MBVCB.805998062.Ung ho ms 2020.255 gia dinh chi huc.CT tu 0161001641726 HO PHAN VAN THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020300,000679258.121020.124637.ung ho MS 2020 255 ung ho gia dinh chi Chuc
10/12/2020300,000MBVCB.805858067.DINH TO NGA chuyen tien ung ho MS 2020255( gd chi Truc).CT tu 0301002839985 DINH TO NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020300,000673012.121020.124215.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 255 GD CHI CHUC
10/12/2020300,000MBVCB.805833684.Ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc).CT tu 0491000129162 NGO TUAN KHIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020300,000MBVCB.805827114.Pham Ba Thang ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc).CT tu 0491001481985 PHAM BA THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020300,000IBPS/SE:01310001.DD:121020.SH:10007898.BO:NGO THAI NGUYEN.MS 2020.253
10/12/2020300,000Sender:79310001.DD:121020.SHGD:10020010.BO:DANG QUOC KIM.2020.255
10/12/2020300,000Sender:01311001.DD:121020.SHGD:10002779.BO:VU THI NHAI.2020.255 UNG HO GD CHI CUC
10/12/2020300,000Sender:01310012.DD:121020.SHGD:10024716.BO:DINH DIEM LE.UNG HO MS 2020255 GD CHI CHUC
10/12/2020300,000IBVCB.805574292.MS 2020.255 (gd chi Chuc).CT tu 0381000494200 LAM HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020300,000Sender:01310001.DD:121020.SHGD:10019365.BO:DAO KHAC THUAN.UNG HO PHAM THI CHUC XOM 13 KHANH MAU YEN KHANH NINH BINH SDT 0776495174
10/12/2020300,000MBVCB.805491934.ung ho MS 2020255 ( gia dinh chi Chuc).CT tu 0061001103206 TRAN THI THU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020300,000623878.121020.092755.Chuyen tien ung ho gia dinh chi chuc MS2020.255
10/12/2020300,000304815.121020.092204.UNG HO MS 2020.255 ( GIA DINH CHI CHUC )-121020-09:22:01 304815
10/12/2020300,000210445.121020.092119.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN VAN TUAN ung ho md 2020225
10/12/2020300,000507027.121020.091448.Ung ho MS 2020255 gia dinh chi Chuc
10/12/2020300,000784314.121020.090101.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI THANH HUYEN chuyen khoan
10/12/2020300,000IBVCB.805317433.Ung ho MS 2020.255( gd ch Chuc).CT tu 0611001892511 TRAN THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020300,000156495.121020.085119.MS 2020 255 Ung ho gia dinh chi Chuc
10/12/2020300,000889687.121020.084820.MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc)
10/12/2020300,000MBVCB.805300019.ung ho MS 2020.255.CT tu 0011004235107 DO VIET TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020300,000MBVCB.805294758.Ung ho ms 2020.255.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020300,000MBVCB.805289913.HUNG ung ho MS 2020.255 (gd chi Chuc).CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020300,000935215.121020.082910.Luu Van Quan ung ho ms2020 255 Gd chi Truc FT20286088500702
10/12/2020300,000MBVCB.805267466.Ung ho MS 2020.251 (em Pham Minh Khang).CT tu 0021001026535 TRUONG THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020300,000927353.121020.081343.MS 2020.255 gia dinh chi Chuc FT20286140860910
10/12/2020300,000239488.121020.080801.Ung ho MS 2020 . 255 gia dinh chi Chuc.
10/12/2020300,000879000.121020.080517.Tran trong ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc)
10/12/2020300,000936931.121020.080453.MS 2020 255 UNG HO GIA DINH CHI CHUC
10/12/2020300,000IBVCB.805251366.ung ho MS 2020.251 (em Pham Minh Khang).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020300,000MBVCB.805250680.MS 2020.255 ( ung ho gia dinh chi chuc).CT tu 0281000615374 NGUYEN THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020300,000IBVCB.805250502.ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020300,000536830.121020.075624.ung ho ms 2020.255 gia dinh chi chuc
10/12/2020300,000MBVCB.805234233.HUYNH THI THUY HANG chuyen tien 2020.255 ung ho gia dinh chi Chuc.CT tu 0111000563561 HUYNH THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020300,000MBVCB.805222695.ung ho ma so 2020255 gia dinh chi Chuc.CT tu 0061001072182 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/12/2020300,000908393.121020.070821.Ung ho MS 2020.255 FT20286534938218
10/12/2020300,000036188.121020.065429.2020 253 ung ho me con chi Chi
10/12/2020300,000289430.121020.064630.UNG HO MS 2020.255 (GIA DINH CHI CHUC)-121020-06:46:21 289430
10/12/2020300,000MBVCB.805186480.Ung ho ms 2020.255 gia dinh chi Chuc.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020300,000226364.121020.053407.2020 255 gia dinh chi chuc
10/12/2020300,000698062.121020.010334.Ung ho cha con a Le Khac Long ms 2020 104
10/12/2020400,000931153.121020.193417.Huynh tan thanh ung ho gia dinh chi phuc ms 2020255
10/12/2020400,000MBVCB.806453072.Ung ho ms 2020.243 be Kieu Phuong.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020400,000Sender:79307006.DD:121020.SHGD:10008242.BO:NGUYEN THI NGOC LAN.UNG HO MS 2020255 (GD CHI CHUC)
10/12/2020400,000MBVCB.805294692.DUONG NGUYEN THUY LINH chuyen tien ung ho MS 2020. 255( gia dinh chi Chuc).CT tu 0721000638272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020400,000934600.121020.082802.Be Ha My va Ha Nguyen ung ho gdinh co Chuc - MS 2020.255 FT20286280257043
10/12/2020400,000523817.121020.073345.ung ho MS 2020.255
10/12/2020400,000497981.121020.055810.ung ho ma 2020.225
10/12/2020440,000MBVCB.805204439.NGUYEN HOANG ANH VU chuyen tien ung ho anh chi mong a chi mau som vuot qua kho khan,ma ung ho; 2020.255.CT tu 0121000727437 NGUYEN HOANG ANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020500,000416089.121020.223049.MS 2020.255 gia dinh Chi Chuc
10/12/2020500,000851995.121020.212732.Vietcombank 0011002643148 Giup MS 2020255 gia dinh chi Chuc
10/12/2020500,000MBVCB.806807217.Ung ho MS 2020.255 Gia dinh chi Chuc.CT tu 0791000016403 DO HUU TRUC VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020500,000474894.121020.210826.MS 2020255 gia dinh chi Chuc FT20287594930569
10/12/2020500,000851381.121020.204857.MS 2020.255
10/12/2020500,000IBVCB.806750811.NGUYEN QUOC QUYEN chuyen khoan ung ho MS2020.255.CT tu 0071000814285 NGUYEN QUOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020500,000MBVCB.806667000.Ung ho gia dinh C Chuc MS 2020 255 .CT tu 0011002177336 LE DUC CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020500,000326469.121020.192641.MS 2020.255 (GIA DINH CHI CHUC)
10/12/2020500,000822407.121020.170345.Ung ho MS 2020.255
10/12/2020500,000205445.121020.165126.MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc)
10/12/2020500,000Sender:92204012.DD:121020.SHGD:12455218.BO:TRUONG NGOC THUY.UNG HO MS 2020.255 (GIA DINH CHI CHUC)
10/12/2020500,000199806.121020.162134.MS2020255 Gia dinh chi Chuc
10/12/2020500,000Sender:01202001.DD:121020.SHGD:10007505.BO:PHAM TIEN HAI.995220101231774 PHAM TIEN HAI BIDV UNG HO MS 2020.255
10/12/2020500,000MBVCB.806227038.Ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc).CT tu 1015388498 DAO THE SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020500,000IBVCB.806207916.ung ho MS 2020.255 gia dinh chi Chuc.CT tu 0331000486965 NGUYEN PHU QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020500,000956872.121020.153555.C THUY BAC A BANK KHOI BAN LE UNG HO MS 2020 255 GIA DINH CHI CHUC
10/12/2020500,000MBVCB.806199523.Ung ho MS 2020.255.CT tu 0341000057644 BUI DUC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020500,000229462.121020.153035.ung ho me con chi chi ms 2020 253
10/12/2020500,000MBVCB.806159626.ung ho MS2020.255(gia dinh chi Cuc).CT tu 0701000401483 TRAN MINH KHANH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020500,000Sender:79307005.DD:121020.SHGD:10020989.BO:NGUYEN THI HANG NGA.IB UNG HO MS 2020.255 GIA DINH CHI CHUC
10/12/2020500,000TANG TRUNG XUONG UNG HO MS 2020255(GIA DINH CHI CHUC)
10/12/2020500,000960917.121020.145123.ung ho ms 2020.253 Me con chi Chi
10/12/2020500,000TANG TRUNG XUONG UNG HO MS 2020253(ME CON CHI CHI)
10/12/2020500,000IBVCB.806078530.Chong tai nan liet giuong 5 con nheo nhoc.CT tu 0181000400844 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/12/2020500,000945457.121020.143826.ung ho ms 2020.254 em Nguyen Van Hien
10/12/2020500,000942346.121020.143552.ung ho MS 2020.255 gia dinh chi Chuc
10/12/2020500,000941119.121020.143445.ung ho ms 2020.255
10/12/2020500,000MBVCB.806064569.NGUYEN THI THANH THUY chuyen tien ung ho MS 2020.255 ( gia dinh chi Chuc).CT tu 0281000393919 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020500,000MBVCB.806059412.Ung ho ms 2020.252 (chau Dinh Thu Tra).CT tu 0011000417331 LAI PHU HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020500,000MBVCB.806047245.Ung ho ms 2020.253 (me con chi Chi).CT tu 0011000417331 LAI PHU HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020500,000MBVCB.806044309.ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc).CT tu 0071000837177 MAU THUAN PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020500,000MBVCB.806028378.MS 2020255( Gia dinh Chi Chuc).CT tu 0331003647891 TRAN DINH MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020500,000170767.121020.140131.Giup gia dinh chi Chuc MS 2020255 FT20286627507109
10/12/2020500,000797624.121020.135205.MS 2020 251 em Pham Minh Khang
10/12/2020500,000722692.121020.134737.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 255 gia dinh chi Chuc
10/12/2020500,000880895.121020.134200.ung ho MS 2020.255.
10/12/2020500,000MBVCB.805955660.MS 2020.239.CT tu 0011002445463 BUI QUANG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020500,000MBVCB.805953827.MS 2020.243.CT tu 0011002445463 BUI QUANG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020500,000MBVCB.805951964.MS 2020.244.CT tu 0011002445463 BUI QUANG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020500,000MBVCB.805949478.MS 2020.246.CT tu 0011002445463 BUI QUANG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020500,000MBVCB.805947531.MS 2020.248.CT tu 0011002445463 BUI QUANG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020500,000629663.121020.133454.ung ho MS 2020.255 (GIA DINH CHI CHUC)
10/12/2020500,000MBVCB.805945256.MS 2020.251.CT tu 0011002445463 BUI QUANG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020500,000MBVCB.805942320.MS 2020.255.CT tu 0011002445463 BUI QUANG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020500,000136759.121020.131706.MS 2020.245 Ung ho Nguyen Hong Phat FT20286336481203
10/12/2020500,000Sender:79334001.DD:121020.SHGD:10005785.BO:PHAM NGOC THUY TRANG0471675.UNG HO GIA DINH CHICHUC ( MS 2020. 225) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
10/12/2020500,000132013.121020.131015.Ung ho MS 2020.255 gia dinh chi Chuc FT20286691315759
10/12/2020500,000128652.121020.130507.Ung ho MS 2020.255 FT20286756207441
10/12/2020500,000Sender:79307005.DD:121020.SHGD:10023997.BO:LE ANH TUAN.IBUNG HO MS 2020.255 (GD CHI CHUC)
10/12/2020500,000441063.121020.130036.Ungho ms 2020.251 be pham minh khang
10/12/2020500,000440951.121020.125919.Ungho ms 2020.255 gia dinh chi chuc
10/12/2020500,000123396.121020.125656.Ung ho MS 2020.255 gia dinh chi Chuc FT20286087530872
10/12/2020500,000969748.121020.123604.UHMS 2020255 UH gd chi chuc
10/12/2020500,000MBVCB.805822857.Ung ho MS 2020.253 me con chi Chi.CT tu 0371000496842 BUI THI MY PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020500,000438179.121020.122013.Ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc)
10/12/2020500,000622115.121020.121645.MS 2020 255 gia dinh chi Chuc
10/12/2020500,000208633.121020.121208.xin ung ho MS 2020.255 gia dinh chi Chuc. ADIDAPHAT
10/12/2020500,000077334.121020.115307.Ung ho ms 2020.255 chi chuc FT20286066812122
10/12/2020500,000Sender:01310001.DD:121020.SHGD:10013683.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2020.253 ME CON CHI CHI
10/12/2020500,000Sender:01310001.DD:121020.SHGD:10019251.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.254 EM NGUYEN VAN HIEN
10/12/2020500,000MBVCB.805690289.MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc).CT tu 0071005412264 LY HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020500,000Sender:79314013.DD:121020.SHGD:10000996.BO:TRAN THI THU.THU 0906683900 UNG HO MS 2020.253(ME CON CHI CHI)
10/12/2020500,000IBVCB.805606875.ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc).CT tu 0071001607811 TRAN VIET HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020500,000IBVCB.805542669.ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc).CT tu 0711000263227 NGUYEN VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020500,000IBVCB.805529443.Ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc).CT tu 0711000263227 NGUYEN VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020500,000Sender:79310001.DD:121020.SHGD:10019101.BO:HOANG HAI.UNG HO MS 2020.254,2020.253,2020.252,2020.251 ,2020.247
10/12/2020500,000Sender:79307006.DD:121020.SHGD:10007542.BO:LE CANH TINH.LE CANH TINH UNG HO MS 2020.255 (GIA DINH CHI CHUC)
10/12/2020500,000Sender:79303008.DD:121020.SHGD:10006811.BO:NGUYEN THI THAO.MA 2020:232 UNG HO BE NGUYEN BAO LAM
10/12/2020500,000Sender:79303008.DD:121020.SHGD:10006829.BO:NGUYEN THI THAO.MA 2020:237 UNG HO BE THUY LINH
10/12/2020500,000Sender:79303008.DD:121020.SHGD:10006824.BO:NGUYEN THI THAO.MA 2020:214UNG HO BE NINH GIA BAO
10/12/2020500,000Sender:79303008.DD:121020.SHGD:10006818.BO:NGUYEN THI THAO.MA 2020:214UNG HO BE LE NGOC DIEP
10/12/2020500,000948791.121020.092508.Ung ho MS 2020.255 (gia dinh C. Truc)
10/12/2020500,000Sender:79310001.DD:121020.SHGD:10006388.BO:HUYNH THANH TUNG.UNG HO MS 2020.253 ME CON CHICHI
10/12/2020500,000Sender:01307001.DD:121020.SHGD:10004824.BO:HOANG THANH TUNG.IBUNG HO MS 2020.253 ME CON CHI CHI
10/12/2020500,000422488.121020.090857.Ung ho MS 2020.255(gia dinh chi Chuc)
10/12/2020500,000299857.121020.090438.Ung ho MS 2020.255 gia dinh chi Chuc
10/12/2020500,000790526.121020.085030.Ung ho MS 2020255 chi Chuc
10/12/2020500,000575538.121020.084113.MS 2020.255
10/12/2020500,000297238.121020.083912.UNG HO MS 2020.255(GIA DINH CHI CHUC)-121020-08:38:59 297238
10/12/2020500,000MBVCB.805284098.Ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc).CT tu 0071000794372 NGUYEN THI CAM TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020500,000MBVCB.805284584.Ung ho gd chi Chi ms 2020 255.CT tu 0491001505551 TRAN HUNG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020500,000045214.121020.082843.Ung ho MS 2020.255, Gia dinh chi Chuc
10/12/2020500,000MBVCB.805280920.Ung ho gia dinh chi Chuc (Ninh Binh).CT tu 0491001505551 TRAN HUNG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020500,000491276.121020.082711.Ung ho .MS 2020.255 Gia Dinh Chi CHUC
10/12/2020500,000556422.121020.082032.ung ho MS 2020.255
10/12/2020500,000IBVCB.805265527.MS 2020255 gia dinh chi Chuc.CT tu 0041000044303 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/12/2020500,000710412.121020.081356.ung ho Ma so: 2020.255 ( gia dinh chi Chuc)
10/12/2020500,000240658.121020.081300.MS 2020.255
10/12/2020500,000926175.121020.081105.Ung ho ms 2020.255 FT20286398149340
10/12/2020500,000MBVCB.805251393.DO THI BINH chuyen tien ung ho MS 2020.255(gia dinh chi Chuc).CT tu 0081000581759 DO THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020500,000MBVCB.805242225.LY TO NHU HANH goi MS 2020.255 gd chi chuc.CT tu 0071000714265 LY TO NHU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020500,000534257.121020.075225.2020.255. gia dinh chi Chuc
10/12/2020500,000064177.121020.074216.Ung ho ms 2020255
10/12/2020500,000MBVCB.805231253.Ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc).CT tu 0331003931038 NGUYEN THI MAI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020500,000MBVCB.805219287.MS 2020.255 (chi Chuc).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020500,000MBVCB.805218272.MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc).CT tu 0721000583870 NGUYEN NGOC LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020500,000MBVCB.805196285.Ung ho 2020.255(gia dinh chi Chuc).CT tu 0091000008989 TRAN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020500,000MBVCB.805195597.Ung ho Chu Chuc ,MS 2020255 .CT tu 0261003458073 NGUYEN DANG THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020500,000863765.121020.063735.Ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc)
10/12/2020500,000MBVCB.805191342.DO HONG QUAN chuyen tien ms 2020.255 (gia dinh c Chuc).CT tu 0021002120988 DO HONG QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020500,000MBVCB.805186141.Ung ho gia dinh chi Chuc Ms 2020.255.CT tu 0281000365455 NGUYEN HOANG LIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020500,000498421.121020.060158.UNG HO MS 2020.255 CHI CHUC
10/12/2020500,000900232.121020.055544.Luu thi thanh tung, ung ho 2020.255 gia dinh chi chuc FT20286394132163
10/12/2020500,000022105.121020.055228.Ung ho MS 2020 255 gia dinh chi Chuc
10/12/2020500,000899696.121020.054517.Ung ho MS 2020.255 FT20286111838203
10/12/2020500,000MBVCB.805179573.ung ho ms 2020.255 ( gia dinh chi Chuc).CT tu 0181003373485 LE NGOC UNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/2020700,000IBVCB.805259966.Ung ho MS 2020.255(Gia dinh chi Chuc).CT tu 0011000716644 HOANG MINH TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/20201,000,000531239.121020.230644.Ung ho MS 2020-255 gia dinh chi Chuc FT20287595275196
10/12/20201,000,000495529.121020.214152.Ung ho MS 2020 255 chi Cuc FT20287306062378
10/12/20201,000,000239255.121020.183347.ung ho ms 2020.255, gia dinh chi pham thi chuc
10/12/20201,000,000226365.121020.181901.Ung ho MS 2020.255 gia dinh chi Chuc
10/12/20201,000,000MBVCB.806407049.Ung ho MS 2020.255(GD chi Cuc).CT tu 0071004164154 TRAN TAN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/20201,000,000379729.121020.161807.MS 2020.255 (GIA DINH CHI CHUC)-121020-16:17:53 379729
10/12/20201,000,000IBVCB.806236490.UNG HO MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc).CT tu 0181000632392 NGUYEN TRAN HUE CHIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/20201,000,000424864.121020.143618.IBFT Ung ho MS2020.255 gd chi Chuc
10/12/20201,000,000184166.121020.141625.MS 2020255 giadinh chi chuc FT20286997105319
10/12/20201,000,000MBVCB.806022342.Ung ho gia dinh chi Chuc MS 2020 255.CT tu 0611001902928 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/12/20201,000,000IBVCB.805983595.Ung ho MS 2020 255 gia dinh chi Chuc.CT tu 0071003912663 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/12/20201,000,000717479.121020.135223.Ung ho MS 2020.255 Gia dinh chi chuc
10/12/20201,000,000IBVCB.805927123.Ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc).CT tu 0281000208695 TRAN UY VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/20201,000,000IBVCB.805887827.Ung ho gia dinh chi Chuc MS 2020.255.CT tu 0071004473698 VU THI MINH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/20201,000,000Sender:79334001.DD:121020.SHGD:10004939.BO:LE BICH THU0817629.MS2020.255 ( UNG HO GIA DINHCHI CHUC ) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
10/12/20201,000,000Sender:01309001.DD:121020.SHGD:10003334.BO:LE TUAN KHANH.UNG HO MS 2020 255 GIA DINH CHI CHUC
10/12/20201,000,000Sender:01310012.DD:121020.SHGD:10022723.BO:TONG THI HAI THU.UNG HO MS 2020.255 GIA DINH CHI CHUC
10/12/20201,000,000Sender:79302001.DD:121020.SHGD:10001990.BO:LE NGOC LOI.(CKRMNO: 043220101184273)UNG HO MS2020.253 (ME CON CHI CHI) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
10/12/20201,000,000001372.121020.093529.CK nhanh - Chuyen tien ung ho MS 2020.255 gia dinh chi chuc
10/12/20201,000,000DINH VAN HY // TRUONG THI TUYET ANH UNG HO MS 2020253 (ME CON CHI CHI) AP BA TRUONG, PHUOC AN ,NHON TRACH, DONG NAI
10/12/20201,000,000616430.121020.092115.ung ho MS2020.255 gia dinh chi chuc
10/12/20201,000,000302934.121020.091255.GIUP MS 2020.255-121020-09:12:46 302934
10/12/20201,000,000446986.121020.091109.Ung ho MS: 2020.252-20202.53-20202.54-2020.255
10/12/20201,000,000190584.121020.090942.Ung ho MS 2020 255 gia dinh chi Chuc
10/12/20201,000,000596267.121020.090207.ung ho MS 2020.104 ung ho cha con A Long
10/12/20201,000,000MBVCB.805322544.ung ho MS 2020.255.CT tu 0281000490616 NGUYEN THI HUYNH LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/20201,000,000575662.121020.084121.Chuyen tien ung ho MS 2020255
10/12/20201,000,000808456.121020.083536.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN TRUNG VU ung ho MS 2020 255 gia dinh chi
10/12/20201,000,000710673.121020.081623.Ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc)
10/12/20201,000,000200710.121020.075932.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020255 gia dinh chi chuc
10/12/20201,000,000MBVCB.805212602.MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc).CT tu 0181003505797 HA QUOC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/20201,000,000909656.121020.071449.Ho tro gia dinh chi Pham thi Chuc MS 2020.255 FT20286755001312
10/12/20201,000,000504967.121020.063923.Chuyen tien ung ho MS 2020.255 gia dinh chi Chuc
10/12/20201,500,000777901.121020.080406.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 255 gia dinh chi Chuc
10/12/20202,000,000591002.121020.220645.Tran van phap ho tro gia dinh Chi truc ms 2020 255
10/12/20202,000,000389844.121020.170443.UNG HO MS 2020.255 ( GIA DINH CHI CHUC)-121020-17:04:34 389844
10/12/20202,000,000129647.121020.130638.Ung ho MS 2020.255 gia dinh chi Chuc FT20286330014896
10/12/20202,000,000Sender:79307005.DD:121020.SHGD:10018506.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2020.254 (EM NGUYENVAN HIEN) 1 TRIEU, MS 2020.255 (GIA DINH CHI CHUC) 1 TRIEU
10/12/20202,000,000Sender:79202002.DD:121020.SHGD:10001787.BO:BUI VAN CUONG.GIA DINH ONG BA CUONG THAO SO 7 NHAT CHIEU P NHAT TAN Q TAY HO HN UNG HO MS 2020 GIA DINH CHI CHUC
10/12/20202,000,000IBVCB.805588544.UNG HO MS 2020.225 (GIA DINH CHI CHUC).CT tu 0121000780857 DAO DUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/20202,000,000148081.121020.084629.Ms 2020 255 gia dinh chi Chuc
10/12/20202,000,000MBVCB.805307197.LA VAN TUAN chuyen tien ung ho MS 2020.255(gia dinh chi Chuc).CT tu 0011001199272 LA VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/12/20202,000,000535595.121020.075431.ung ho MS 2020.255 gia dinh chi Chuc
10/12/20202,000,000704379.121020.060154.Ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc)
10/12/20203,000,000530334.121020.091956.Ung ho MS2020.255 ung ho chi Chuc
10/12/20203,000,000543084.121020.080512.2020.255 gd c Chuc
10/12/20204,000,000DANG THI PHUONG NOP TM - UNG HO TIEN CHO 2020.249; 2020.250; 2020.251; 2020.255; MOI MA SO 1 TRIEU
10/12/20205,000,000943391.121020.143645.MS 2020.255
10/12/20205,000,000293052.121020.080153.UNG HO MS 2020.253 (ME CON CHI CHI)-121020-08:01:48 293052
10/12/202010,000,000Sender:79604001.DD:121020.SHGD:10000900.BO:TRAN HAI NINH.UNG HO GIA DINH CHI CHUCMS 2020 255 CHARGEDETAILS OUR
10/13/20201,000IBVCB.808153027.wqe.CT tu 0911000070332 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/13/20201,000IBVCB.807231975.asd.CT tu 0911000072344 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/202030,000IBVCB.807063344.Ung ho MS 2020 256 Co Nguyen Thi Muoi.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/13/202050,000IBVCB.808201468.Giup ma so 2020 257 co Nguyen Thi Muoi .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/13/202050,000504719.131020.131800.MoMoT0979828191T7551082502T970436TMS 2020mienTrung
10/13/202050,000IBVCB.807513052.Ung ho ma so MS 2020 253 me con chi Chi.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/13/202050,000IBVCB.807510072.Ung ho ma so MS 2020 256 co Nguyen Thi Muoi.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/13/202050,000318065.131020.110629.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020256 co Nguyen Thi Muoi
10/13/202050,000348750.131020.092215.ung ho MS 2020.256 Co Nguyen Thi Muoi
10/13/202050,000945684.131020.085142.Ms 2020 255 gia dinh chi Chuc
10/13/202050,000520997.131020.081911.MS 2020.255 gia dinh chi Chuc
10/13/202055,000939457.131020.163148.CHUYEN KHOAN TU MOMO
10/13/2020100,000579249.131020.212146.UNG HO MS 2020.253 ( ME CON CHI CHI)-131020-21:21:10 579249
10/13/2020100,000098767.131020.190153.MS 2020.255 FT20287009821507
10/13/2020100,000MBVCB.808005592.Ung ho MS:2020.255(gia dinh chi Chuc).CT tu 0691000329958 NGUYEN VIET HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2020100,000270773.131020.160900.NGUYEN VAN VI Chuyen tien ung ho ms 2020255 gia dinh chi chuc
10/13/2020100,000MBVCB.807786803.ung ho MS 2020.mien trung, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2020100,000968619.131020.154752.Chuyen tien tu ViettelPay
10/13/2020100,000250280.131020.151822.ung ho
10/13/2020100,000IBVCB.807619092.MS 2020.mienTrung.CT tu 0851000018029 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/13/2020100,000661974.131020.130733.Ung ho MS2020 255 gd chi Chuc
10/13/2020100,000MBVCB.807509317.TA THI AI CHI chuyen tien ung ho MS 2020 . 255 ( Gia Dinh chi Chuc ) .CT tu 0071000810112 TA THI AI CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2020100,000787172.131020.122617.MS 2020.255 gia dinh chi Chuc
10/13/2020100,000MBVCB.807424137.MS 2020.mienTrung.CT tu 0991000043312 TRINH TO NA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2020100,000487714.131020.115228.MS 2020.253-131020-11:52:19 487714
10/13/2020100,000408178.131020.104315.Ung ho MS 2020 256 Co Nguyen Thi Muoi Nam Mo Ban Su Thich Ca Mau Ni Phat
10/13/2020100,000404297.131020.104124.Ung ho MS 2020 255 Gia dinh chi Chuc Nam Mo Ban Su Thich Ca Mau Ni Phat
10/13/2020100,000892402.131020.100256.ung ho co NGUYEN THI MUOI MS 2020 256
10/13/2020100,000Sender:01309001.DD:131020.SHGD:10001434.BO:TRAN THI PHUONG LIEN.UNG HO MA SO 2020 253 ME CON CHI CHI
10/13/2020100,000662716.131020.094714.Ung ho ma so 2020 239 ba Do Thi Tuy va 4 chau mo coi FT20287432695125
10/13/2020100,000660544.131020.094445.Ung ho ma so 2020 240 anh Nguyen Van Thang FT20287108052754
10/13/2020100,000Sender:01202002.DD:131020.SHGD:10001400.BO:NGUYEN THI HANH.995220101353481 UNG HO MA SO2020.255 GIA DINH CHI CHUC
10/13/2020100,000749522.131020.085919.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 255 gia dinh chi pham thi chuc
10/13/2020100,000367848.131020.085916.Ung ho ma so 2020 247 gia dinh Ba Nguyen Thi Kiem
10/13/2020100,000619696.131020.085503.Ung ho ma so 2020 250 Nguyen Thi Hien Thai FT20287000564805
10/13/2020100,000617902.131020.085248.Ung ho ma so 2020 252 chau Dinh Thu Tra FT20287000426001
10/13/2020100,000616429.131020.085047.Ung ho ma so 2020 254 em Nguyen Van Hien FT20287842255654
10/13/2020100,000614603.131020.084812.Ung ho ma so 2020 255 FT20287000536365
10/13/2020100,000MBVCB.807081272.Ms2020-255( gia dinh chi chuc ) .CT tu 0711000299549 LE THI MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2020100,000446373.131020.080138.VINH NAM UNG HO MS 2020.256 NGUYEN THI MUOI-131020-08:01:26 446373
10/13/2020100,000492049.131020.075127.TTTPhuong ung ho Ms2020256 co Nguyen Thi Muoi
10/13/2020100,000MBVCB.806996289.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.256 (co Nguyen Thi Muoi)Vietnamnet 13/10/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2020100,000869104.131020.071041.ung ho MS 2020.256 (co Nguyen Thi Muoi)
10/13/2020100,000MBVCB.806932246.ung ho MS. 2020.255 (gia dinh chi Chuc).CT tu 0601000543859 DO THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2020150,000937071.131020.080821.Ung ho MS 2020 256 co Nguyen Thi Muoi
10/13/2020200,000MBVCB.808266150.ung ho 2020253 me con chi chi.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2020200,000MBVCB.808265585.ung ho 2020255 gia dinh chi chuc.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2020200,000260194.131020.215549.ung ho MS 2020;255 GD chi Chuc
10/13/2020200,000964338.131020.211927.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LE THI KHANH HOA chuyen khoan
10/13/2020200,000IBVCB.808203043.LE THI THOM chuyen khoan UNG HO MS 2020.255 (Chi Chuc).CT tu 0691000354773 LE THI THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2020200,000246979.131020.202211.Chuyen tien MS.2020.255 gia dinh chi chuc.
10/13/2020200,000405414.131020.192928.MS 2020 mienTrung
10/13/2020200,000506387.131020.175044.Bac Ha Hai Phong ung ho MS2020255
10/13/2020200,000072367.131020.172417.Ung ho MS 2020 255 gia dinh chi chuc
10/13/2020200,000535520.131020.162851.Ung ho MS 2020.mien Trung
10/13/2020200,000044018.131020.154113.fb Bao Luu Tran ung ho ms2020 mien trung
10/13/2020200,000MBVCB.807750049.MS 2020.mienTrung.CT tu 0011004221897 NGUYEN QUANG TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2020200,000902837.131020.150644.MS2020.mienTrung FT20287725091915
10/13/2020200,000916232.131020.143813.Chuyen tien
10/13/2020200,000851718.131020.140845.Ung ho MS 2020.255.gia dinh chi chuc FT20287400728134
10/13/2020200,000MBVCB.807591155.ung ho MS 2020.255 gd chi Chuc.CT tu 0071004004391 DOAN DINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2020200,000836162.131020.134943.Ung ho MS 2020.255 gia dinh chi Chuc FT20287002039814
10/13/2020200,000964322.131020.134920.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 255 gia dinh chi Chuc
10/13/2020200,000Sender:48304001.DD:131020.SHGD:10005986.BO:NGUYEN THI BE LINH.UNG HO MS 2020.255 ( GIA DINH CHI CHUC TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
10/13/2020200,000MBVCB.807530485.MS 2020.mienTrung.CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2020200,000MBVCB.807435503.DANG MINH HIEN chuyen tien ung ho MS2020. MienTrung.CT tu 0011001705403 DANG MINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2020200,000IBVCB.807322878.MS 2020255 gd chi Chuc.CT tu 0021001771400 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/13/2020200,000647033.131020.101646.Ung ho MS 2020.245
10/13/2020200,000Sender:01202002.DD:131020.SHGD:10001628.BO:DO BICH LOC.150 CHU TICH TD CEO DOAN VAN BINH UNG HO MS 2020.248 CHAU VU DUC THUAN
10/13/2020200,000Sender:01202001.DD:131020.SHGD:10001603.BO:DO BICH LOC.150 CHU TICH TD CEO DOAN VAN BINH UNG HO MS 2020.250 NGUYEN THI HIEN THAI
10/13/2020200,000Sender:01202001.DD:131020.SHGD:10001589.BO:DO BICH LOC.150 CHU TICH TD CEO DOAN VAN BINH UNG HO MS 2020.244 EM LE THI MAI LINH
10/13/2020200,000Sender:01202021.DD:131020.SHGD:10001511.BO:DO BICH LOC.150 CHU TICH TD CEO DOAN VAN BINH UNG HO MS 2020.243 BE KIEU PHUONG
10/13/2020200,000LE VAN THANG CT MS 2020.254 - EM NGUYEN VAN HIEN
10/13/2020200,000246089.131020.093138.ung ho ms 2020.255 ( gia dinh c chuc)
10/13/2020200,000Sender:01310012.DD:131020.SHGD:10000464.BO:LE NGUYEN TUYET TRAM.MS2020.255 GIA DINH CHI CHUC. CHUC ANH MAU KHOE
10/13/2020200,000Sender:48304001.DD:131020.SHGD:10000316.BO:NGUYEN THI HOANG YEN.MS 2020.254 ( EM NGUYEN VAN HIEN TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
10/13/2020200,000587787.131020.080211.Ung ho MS 2020.256 - co Nguyen Thi Muoi FT20287253080461
10/13/2020200,000492166.131020.075359.TTTPhuong ung ho Ms2020249 em Tran Thi Bich Ly
10/13/2020200,000492096.131020.075247.TTTPhuong ung ho Ms2020253 me con chi Chi
10/13/2020200,000492011.131020.075029.TTTPhuong ung ho Ms2020255 gia dinh chi Chuc
10/13/2020200,000291213.131020.074721.Vietcombank 0011002643148 N T A TUYET ck ung ho MS 2020 255 gia dinh chi Chuc
10/13/2020300,000093955.131020.192231.ung hoMS 2020mienTrung
10/13/2020300,000MBVCB.807779830.NGUYEN VINH PHU chuyen tien MS2020.mientrung.CT tu 0331003893510 NGUYEN VINH PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2020300,000MBVCB.807758941.MS 2020.mientrung.CT tu 0611001894933 LE HA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2020300,000MBVCB.807730584.Ung ho ms 2020.255 (gia dinh chi Chuc).CT tu 0841000092116 LE THI NGUYET QUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2020300,000MBVCB.807645808.NGUYEN THI BICH HAU ung ho MS 2020.mienTrung.CT tu 0071001088659 NGUYEN THI BICH HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2020300,000059606.131020.131230.UH MS 2020248VU DUC THUAN
10/13/2020300,000MBVCB.807493999.MS 2020.231 .CT tu 0501000059311 LE TRUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2020300,000869781.131020.093235.Ung ho MS 2020253 me con chi Chi
10/13/2020300,000IBVCB.806980100.Giup MS2020 256 Co Nguyen Thi Muoi.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/13/2020300,000IBVCB.806961633.giup MS2020 255 Chi Chuc.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/13/2020300,000012711.131020.011307.ung ho MS 2020 255 gia dinh chi Chuc
10/13/2020350,000670514.131020.095613.Em Nguyen Van Hien MS2020 254 FT20287112676005
10/13/2020400,000014230.131020.134724.ung ho MS 2020 248
10/13/2020400,000LE VAN THANG NT - UNG HO MS 2020.253 ( ME CON CHI CHI )
10/13/2020500,000MBVCB.808211196.NGUYEN THI THU chuyen tien ung ho mien Trung bao lu.CT tu 0011000892627 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2020500,000MBVCB.808190439.LE QUANG VIET chuyen tien MS 2022.255 (gia dinh chi Chuc).CT tu 0461000425482 LE QUANG VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2020500,000165059.131020.204648.MS 2020.253 FT20288077907305
10/13/2020500,000576249.131020.201851.Ung ho MS 2020.mienTrung
10/13/2020500,000364360.131020.171248.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS2020 mien trung
10/13/2020500,000632017.131020.170520.MS 2020.254
10/13/2020500,000531714.131020.155126.Ung ho Ms 2020.255 ( gia dinh chi Chuc )
10/13/2020500,000IBVCB.807751410.unghoMS2020.255_gia-dinh-chi-Chuc.CT tu 0071002453915 DANG THI XUAN NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2020500,000MBVCB.807744893.TUONG THIEU NGA ung ho MS 2020.255.CT tu 0121000127803 TUONG THIEU NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2020500,000949865.131020.152954.ung ho MS2020.255( Gia dinh chi Cuc )
10/13/2020500,000034193.131020.150607.Ung ho MS 2020 255 gia dinh chi Pham Thi Chuc anh Dinh Van Luan
10/13/2020500,000MBVCB.807607080.MS 2020 Mien Trung.CT tu 0011002059775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/13/2020500,000MBVCB.807582803.Ung ho ms :2020 mien trung.CT tu 0011003458183 NGUYEN NGOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2020500,000TANG TRUNG XUONG UNG HO MS 2020256(CO NGUYEN THI MUOI)
10/13/2020500,000471771.131020.102645.UNG HO MS 2020.255 ( GIA DINH CHI CHUC)-131020-10:26:24 471771
10/13/2020500,000MBVCB.807222545.ung ho MS 2020.253.CT tu 0071004185837 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/2020500,000Sender:79202002.DD:131020.SHGD:10001669.BO:DO BICH LOC.150 CHU TICH TD CEO DOAN VAN BINH UNG HO MS 2020.255 GIA DINH CHI CHUC
10/13/2020500,000Sender:01202001.DD:131020.SHGD:10001520.BO:DO BICH LOC.150 CHU TICH TD CEO DOAN VAN BINH UNG HO MS 2020.242 EM NGUYEN THI KIEU TRANG
10/13/2020500,000639740.131020.092041.Ung ho MS 2020 255 Gia dinh chi Chuc FT20287583138022
10/13/2020500,000561827.131020.085923.Chuyen tien ung ho Co Nguyen Thi Muoi . MS 2020.256
10/13/2020500,000613912.131020.084715.Ung ho MS 2020.255 gia dinh chi Chuc FT20287647896680
10/13/2020500,000494971.131020.084109.UNG HO MS 2020.255 (GIA DINH CHI CHUC)
10/13/2020500,000533619.131020.083209.ung ho MS 2020255 gia dinh chi Chuc
10/13/2020500,000599853.131020.082553.MS 2020 255 chuyen gia dinh chi Chuc FT20287816740783
10/13/2020500,000448738.131020.082152.UNG HO MS 2020.256 CO NGUYEN THI MUOI-131020-08:21:43 448738
10/13/2020500,000IBVCB.806959478.MS 2020 254 em NGUYEN VAN HIEN tinh Bac Ninh.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/13/2020500,000448595.131020.033652.UNG HO MS 2020.255
10/13/20201,000,000MBVCB.807990837.ung ho MS 2020.mienTrung.CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/20201,000,000557208.131020.181237.MS 2020.255(UNG HO GD C CHUC)-131020-18:12:28 557208
10/13/20201,000,000MBVCB.807985550.ung ho MS 2020.256 ( co Nguyen Thi Muoi).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/20201,000,000/Ref:P1310176206{//}/Ref:P1310176206{//}QS1.OW2010138810777, D T NGOC THUY UNG HO MS 2020,255 DVC:LUONG THI TUYET TRINH SO 8 DSO 19A P BINH TRI DONG B Quan Binh Tan
10/13/20201,000,000842285.131020.153059.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 MIEN TRUNG
10/13/20201,000,000IBVCB.807719678.HOANG NGOC BINH chuyen khoan ung ho MS 2020.mienTrung.CT tu 1014074188 HOANG NGOC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/20201,000,000796834.131020.151214.Vietcombank 0011002643148 A Trung ung ho MS2020 256 Nguyen Thi Muoi
10/13/20201,000,000723516.131020.151024.Doan Thanh Hien ung ho MS 2020.Mien trung
10/13/20201,000,000IBVCB.807625492.Nguyen Anh Tuan Trung tam Phan tich FPD ung ho MS 2020.226 (ung ho em Thuy).CT tu 0141000093941 MAI THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/20201,000,000IBVCB.807621281.Nguyen Anh Tuan Trung tam phan tich FPD ung ho gia dinh chi Nguyen Thi Chuc Giang.CT tu 0141000093941 MAI THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/20201,000,000MBVCB.807591261.Ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc).CT tu 0041000973151 TRAN THI THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/20201,000,000925058.131020.131609.Ung ho MS 2020.255 ( Gia dinh chi Chuc )
10/13/20201,000,000Sender:79305001.DD:131020.SHGD:10003013.BO:QUYEN ANH NGOC.UNG HO MS 2020.255 (GIA DINH CHICHUC)
10/13/20201,000,000282907.131020.112108.Tran Thi Kim chuyen tien ung ho MS 2020.255 chi Chuc
10/13/20201,000,000IBVCB.807290018.Ung ho MS 2020 254 Em Nguyen Van Hien.CT tu 0071001583456 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/13/20201,000,000672293.131020.095809.MS 2020.255 GD CHI CHUC FT20287374609028
10/13/20201,000,000Sender:01310012.DD:131020.SHGD:10007998.BO:PHUNG THUC PHUONG KIEU.MS2020256
10/13/20201,000,000Sender:01310005.DD:131020.SHGD:10005461.BO:PHUNG THUC PHUONG KIEU.MS2020255GIA DINH CHI CHUC
10/13/20201,000,000448846.131020.082238.UNG HO MS 2020.255 CHI CHUC-131020-08:22:29 448846
10/13/20201,000,000Sender:79307005.DD:131020.SHGD:10001454.BO:NGUYEN THI NGOC HANG.IBGIUP DO GIA DINH CHI CHUC MS 2020.255 (CHONG BI LIET , CO 05 CON)
10/13/20201,000,000Sender:79307005.DD:131020.SHGD:10001476.BO:NGUYEN THI HONG PHUONG.IBUNG HO MS 2020.255 (GIA DINH CHI CHUC)
10/13/20201,000,000MBVCB.806960609.Ung ho ms 2020.255 (gd c Chuc).CT tu 0071003308168 LE NGOC DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/20201,500,000542202.131020.164100.ONG NGUYEN VAN CHO UNG HO MS 2020.255,256,257,258,259 MOI TH 300.000-131020-16:40:48 542202
10/13/20202,000,000MBVCB.807987958.ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/20202,000,000MBVCB.807971079.Ung ho MS 2020.mienTrung.CT tu 0011001942887 DINH THE LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/20202,000,000Sender:01204001.DD:131020.SHGD:11491406.BO:TRAN THI MAI.UNG HO MA SO 2020182 EM NGUYEN VUPHUONG LINH
10/13/20202,000,000Sender:01204001.DD:131020.SHGD:11491374.BO:TRAN THI MAI.UNG HO MA SO 2020255 GD CHI CUC
10/13/20202,000,000Sender:01204001.DD:131020.SHGD:11490799.BO:TRAN THI MAI.UNG HO MS 2020173 CO HA THI THU
10/13/20202,000,000Sender:79333001.DD:131020.SHGD:10002439.BO:TRUONG THI LAN ANH.TRUONG THI LAN ANH UNG HO MS2020.M IENTRUNG
10/13/20202,000,000897344.131020.150032.Ung ho ms 2020 mien Trung FT20287997266266
10/13/20202,000,000465942.131020.095858.MS 2020.255(GIA DINH CHI CHUC) HOANG LE DONG GOP-131020-09:58:40 465942
10/13/20202,000,000MBVCB.807149920.Phuong ung ho MS 2020 255 (gd Chuc .CT tu 0381000617240 PHAM THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/13/20203,000,000169651.131020.205421.MS 2020.mienTrung FT20288692947883
10/13/20203,000,000917059.131020.121627.Ntd Ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi chuc)
10/13/20204,000,000900782.131020.150411.ung ho ms .2020.255 gia dinh chi chuc FT20287983478157
10/13/20205,000,000253107.131020.093056.Ung ho MS 2020 255 gia dinh chi Chuc
10/14/20201,000IBVCB.809479373.qwe.CT tu 0721000666653 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/14/20201,000IBVCB.809196935.asd.CT tu 0331000499684 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/20201,000IBVCB.809153020.asd.CT tu 0911000068192 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/20201,000IBVCB.808840091.asd.CT tu 0721000668837 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/20201,000IBVCB.808693070.sad.CT tu 0531002594397 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/20202,000IBVCB.808728527.zxc.CT tu 0911000071068 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/20202,000IBVCB.808725344.sf.CT tu 0331000515930 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/20202,000IBVCB.808354520.a.CT tu 0531002575888 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/202030,000IBVCB.808550008.Ung Ho MS 2020 257 Gia dinh anh Chien.CT tu 0061001186441 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/14/202050,000IBVCB.809551141.Giup ma so 2020 256 gia dinh anh Chien.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/14/202050,000775345.141020.151233.Ung ho MS 2020 257 gia dinh anh chien
10/14/202050,000MBVCB.808812522.PHUOC PHUC ung ho MS 2020.257 (gd aChien).CT tu 0161000082349 HOANG PHUOC PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/202050,000873034.141020.105747.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020257 gia dinh anh Chien
10/14/2020100,000912385.141020.194506.MS 2020.256 ( co nguyen thi muoi)
10/14/2020100,000922009.141020.181239.ung ho MS 2020.mien trung
10/14/2020100,000690417.141020.172936.MS 2020.mientrung
10/14/2020100,000805541.141020.160256.Ung ho MS 2020.mienTrung
10/14/2020100,000Sender:01310005.DD:141020.SHGD:10014105.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2020.255 GIA DINH CHI CHUC
10/14/2020100,000591725.141020.145217.MS 2020.mienTrung
10/14/2020100,000811867.141020.140924.ung ho MS 2020. mien trung cau xin troi phat phu ho cho moi nguoi dc binh an
10/14/2020100,000587284.141020.140214.Ung ho MS 2020.257 (gia dinh anh Chien) (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)
10/14/2020100,000647250.141020.132143.UNG HO MS : 2020.257 ( GIA DINH ANH CHIEN)-141020-13:21:31 647250
10/14/2020100,000604942.141020.115110.ung ho MS 2020.257
10/14/2020100,000Sender:79314013.DD:141020.SHGD:10000116.BO:PHUNG THI THU TRANG.UNG HO MS 2020.MIENTRUNG
10/14/2020100,000022695.141020.093138.Ung ho gia dinh Anh Chien MS 2020.257
10/14/2020100,000599409.141020.083255.VINH NAM UNG HO MS 2020.257 GIA DINH ANH NGIYEN VAN CHIEN-141020-08:32:46 599409
10/14/2020100,000057497.141020.071933.gui gdinh a chien 2020 257
10/14/2020100,000260406.141020.061214.Nguyen Bui ung ho MS 2020.257 FT20288834102571
10/14/2020100,000MBVCB.808382978.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.257 (gia dinh anh Chien)Vietnamnet 14/10/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2020150,000Sender:01310012.DD:141020.SHGD:10013897.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2020.254 EM NGUYEN VANHIEN
10/14/2020150,000IBVCB.808429062.ung ho MS 2020.257 (gia dinh anh Chien).CT tu 0091000611840 TRAN THANH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2020200,000IBVCB.809589273.MS 2020.255 ( gia dinh chi Chuc).CT tu 0671004095265 HO QUANG BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2020200,000135775.141020.204318.ung ho MS 2020250 Nguyen Thi Hien Thai
10/14/2020200,000VCBPAY.809483927.MS 2020. mien trung.CT tu 0021001388288 PHAM NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2020200,000IBVCB.809477032.MS 2020 220 chi Pham Thi Khuyen .CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/14/2020200,000691751.141020.171338.VI VIET NAM KHONG CON CHIA LY-141020-17:13:27 691751
10/14/2020200,000953664.141020.165812.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 255 gia dinh chi Chuc
10/14/2020200,000MBVCB.809200837.ung ho MS 2020.mienTrung.CT tu 0671003797429 HUYNH THI NGOC TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2020200,000MBVCB.809191945.Thao hien ung ho khac phuc thiet hai lu lut.CT tu 0041000517450 NGUYEN THI THAO HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2020200,000MBVCB.809153459.MS 2020 256.CT tu 0021000562612 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/14/2020200,000225138.141020.155520.Ung ho MS 2020.257 ( gia dinh anh chien)
10/14/2020200,000MBVCB.809123208.MS 2020.mienTrung.CT tu 0531000296630 LE VIET VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2020200,000IBVCB.809063259.MS 2020mienTrung.CT tu 0011001036017 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/14/2020200,000777870.141020.151339.MS 2020 mienTrung
10/14/2020200,000795624.141020.143131.Tran Tung Quan ung ho bao lut mien Trung
10/14/2020200,000654182.141020.140442.UNG HO MS 2020.MIENTRUNG-141020-14:04:35 654182
10/14/2020200,000521727.141020.140248.Ung ho MS 2020.mienTrung FT20288929598030
10/14/2020200,000685625.141020.135510.Ung ho MS 2020.257 gia dinh a Chien
10/14/2020200,000IBVCB.808933819.ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc).CT tu 0761002344833 TRAN THUC LAN TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2020200,000IBVCB.808924846.MS2020257 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0051000540903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/14/2020200,000678127.141020.134450.MS.2020.mientrung
10/14/2020200,000MBVCB.808869255.Ms2020.mientrung.CT tu 0071001036009 CAO THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2020200,000966769.141020.122825.MS 2020.MIEN TRUNG
10/14/2020200,000594851.141020.113807.Chuyen tien ung ho MS 2020.255 ung ho gia dinh chi chuc
10/14/2020200,000416043.141020.111643.Ung ho ms 2020.255 chi chuc FT20288621266869
10/14/2020200,000524905.141020.101838.NCHCCCL Duong Thu Hong 0976511380
10/14/2020200,000IBVCB.808633017.Ong le Ky Phung ung ho MS 2020.257 cho gia dinh anh Chien.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2020200,000IBVCB.808615109.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.252 cho chau Dinh Thu Tra)?.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2020200,000IBVCB.808607192.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.250 cho Nguyen Thi Hien Thai.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2020200,000250163.141020.094420.Ung ho MS 2020 mien Trung
10/14/2020200,000Sender:79307006.DD:141020.SHGD:10002446.BO:LUONG NGOC DIEM.MS 2020.255
10/14/2020200,000Sender:79310001.DD:141020.SHGD:10004063.BO:MAI THI SANG.UNG HO MA SO 2020 255 PHAM THI CHUC
10/14/2020200,000309247.141020.085638.Ung ho MS 2020 256 FT20288309970906
10/14/2020200,000MBVCB.808510223.LE XUAN VINH ung ho MS2020255 - gia dinh chi chuc.CT tu 0281000341787 LE XUAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2020200,000974798.141020.073329.Ms 2020.257 gia dinh anh chien
10/14/2020200,000MBVCB.808400014.DAO VAN LAM chuyen tien ung ho MS 2020257(gia dinh a Chien) .CT tu 0061001136425 DAO VAN LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2020200,000MBVCB.808399652.MS 2020.257 (ung ho gia dinh a Chien).CT tu 0101000890477 LE HOAI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2020200,000MBVCB.808396091.MS 2020.257 (Gia dinh anh Chien).CT tu 0251001804965 NGUYEN KHANH DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2020200,000263446.141020.064013.MS2020257 FT20288883569047
10/14/2020200,000591331.141020.061053.MS 2020.257-141020-06:10:41 591331
10/14/2020200,000356191.141020.055812.Ung ho MS 2020.257
10/14/2020200,000277077.141020.053956.ungho MS 2020257
10/14/2020200,000249054.141020.013331.Ms 2020.231 ung ho be le thi bich cham FT20288766714601
10/14/2020250,000818922.141020.161610.ung ho ms.2020.257
10/14/2020300,000329317.141020.194228.Ung ho ma so 2020251
10/14/2020300,000859391.141020.175406.ung ho mien Trung MS 2020.mienTrung
10/14/2020300,000953335.141020.165550.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Chuc anh mau khoe
10/14/2020300,000633234.141020.161403.Ung ho MS. 2020.mienTrung FT20288237772190
10/14/2020300,000101623.141020.151048.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 mienTrung
10/14/2020300,000MBVCB.808936780.TRUONG THANH LONG chuyen tien ung ho MS 2020 Mien Trung.CT tu 0071004385280 TRUONG THANH LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2020300,000IBVCB.808921957.Ung ho MS 2020 Mien Trung.CT tu 0021000811750 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/14/2020300,000440235.141020.114911.MS 2020.255 GD Chi Chuc FT20288017250003
10/14/2020300,000633800.141020.114422.UNG HO MS.2020 MIEN TRUNG -141020-11:43:50 633800
10/14/2020300,000434222.141020.114040.Do thanh ha ung ho MS 2020 .mienTrung FT20288110451727
10/14/2020300,000MBVCB.808694610.Ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2020300,000IBVCB.808516773.Ung ho ms 2020 257 gia dinh anh Chien.CT tu 0021000482442 KIEU CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2020300,000IBVCB.808511233.Ung ho MS: 2020.255 Gia dinh chi Chuc.CT tu 0251001317070 TRAN THI YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2020300,000MBVCB.808464588.Ung ho ms 2020.257 gia dinh anh chien.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2020300,000400614.141020.080406.ung ho MS 2020.257
10/14/2020300,000286576.141020.074928.Tran Tien Dung chuyen tien 2020257 gia dinh anh chien
10/14/2020300,000368935.141020.065838.Chuyen tien cho gia dinh anh Chien Ms 2020 257 xa Loc Yen H Huong KHue Ha Tinh
10/14/2020400,000IBVCB.809046703.ung ho MS 2020.255(gia dinh chi Chuc).CT tu 0011001149135 LE THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2020400,000IBVCB.808611644.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.251 cho em Pham Minh Khang)?.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2020400,000IBVCB.808503603.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.257 (gia dinh anh Chien).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2020400,000IBVCB.808491994.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2020500,000IBVCB.808294666.Chong Chi Chuc bi benh liet giuong.CT tu 0071001173436 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/14/2020500,000219814.131020.223646.MS 2020.255 FT20288229193873
10/14/2020500,000MBVCB.809616755.Ung ho MS 2020.231.CT tu 1012944732 LE MINH AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2020500,000618448.141020.211129.Ungho ms 2020.256 co nguyen thi muoi
10/14/2020500,000618369.141020.211019.Ungho ms 2020.257 gd a chien
10/14/2020500,000MBVCB.809207035.TRAN VAN MAI chuyen tien ung ho MS 2020. mien Trung.CT tu 0021000356251 TRAN VAN MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2020500,000950932.141020.163857.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 257 Gia dinh anh Chien
10/14/2020500,000Sender:79303008.DD:141020.SHGD:10008409.BO:PHAM THI HONG HANH.UNG HO MS 2020.257 GIA DINHANH CHIEN
10/14/2020500,000782211.141020.153950.ung ho MS 2020.mienTrung
10/14/2020500,000LY VAN LONG NOP TIEN UNG HO MS2020.255 ( GIA DINH CHI CHUC)
10/14/2020500,000590133.141020.152534.Ms 2020 mien Trung FT20288564090915
10/14/2020500,000579300.141020.151253.Ung ho ms 2020.255 gia dinh chi chuc FT20288107858005
10/14/2020500,000MBVCB.809046667.MS 2020 MienTrung.CT tu 0011002894885 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/14/2020500,000MBVCB.809028976.MS 20.mienTrung - Minh Tuan Nguyen.CT tu 0301000311517 NGUYEN MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2020500,000230513.141020.145246.Ung ho em Pham Minh Khang ms 2020251
10/14/2020500,000Sender:01310001.DD:141020.SHGD:10013084.BO:PHAM QUOC MANH.PHAM QUOC MANH UNG HO GD CHI NGUYEN THI MUOI, P15, Q8,TP HO CHI MINH. MS 2020.256
10/14/2020500,000229896.141020.145013.Ung ho gd chi Chuc ms 2020255
10/14/2020500,000Sender:01310005.DD:141020.SHGD:10012535.BO:PHAM QUOC MANH.PHAM QUOC MANH UNG HO GD CHI NGUYEN THI HUONG LAN, LOC YEN, HUONG KHE, HA TINH.MS 2020.257
10/14/2020500,000717752.141020.143336.ung ho ms2020230 nguyen van hong
10/14/2020500,000532489.141020.141640.Ung ho MS.mienTrung FT20288708290620
10/14/2020500,000IBVCB.808956068.Lu Lut.CT tu 0441000713978 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/14/2020500,000MBVCB.808946611.Giup do 2020.257.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2020500,000652591.141020.135554.TRAN VAN DO UNG HO GIA DINH CHI CHUC MS 2020.255-141020-13:55:42 652591
10/14/2020500,000MBVCB.808848127.t10.CT tu 0011001456392 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/14/2020500,000/Ref:P3220288063Y20{//}/Ref:P3220288063Y20{//}B/O:LE THI MINH TAM UNG HO MS 2020.251 EM PHAM MINH KHA NG DVC:LE THI MINH TAM
10/14/2020500,000/Ref:P3020288999Y20{//}/Ref:P3020288999Y20{//}B/O:LE THI MINH TAM UNG HO MS 2020.253 ME CON CHI CHI DVC:LE THI MINH TAM
10/14/2020500,000Sender:48304001.DD:141020.SHGD:10003841.BO:NGUYEN MINH TRIET.UNG HO MS 2020.253 (ME CON CHI CHI) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
10/14/2020500,000Sender:48304001.DD:141020.SHGD:10003754.BO:NGUYEN KIM THANH.UNG HO MS 2020.MIEN TRUNG TAINGOAI THUONG VIET NAM SGD
10/14/2020500,000MBVCB.808700336.MS 2020.mien Trung.CT tu 0461000645372 NGO THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2020500,000IBVCB.808631556.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.255 cho gia dinh chi Chuc)?.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2020500,000Sender:79310001.DD:141020.SHGD:10004031.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.256 CO NGUYEN THI MUOI
10/14/2020500,000Sender:01202002.DD:141020.SHGD:10000705.BO:TRAN THU HA.CHI HA KHOI SO NHA 50 DAY B HH04 KDT VIET HUNG HA NOI UNG HO MS 2020.MIENTRUNG
10/14/2020500,000565208.141020.090317.Ung ho MS 2020.mienTrung (Pham Ba Tuyen phap danh Dieu Am)
10/14/2020500,000IBVCB.808499566.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.256 (co Nguyen Thi Muoi).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2020500,000MBVCB.808489219.MS 2020.257 (Gia dinh anh Chien).CT tu 0071003217725 NGUYEN PHU HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2020500,000MBVCB.808428257.HUNG ung ho MS 2020.mienTrung.CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/2020750,000052311.141020.170953.Ba Phan Thi Thao Hung Tay Nghe an ung ho Ms 2020 mienTrung
10/14/20201,000,000200556.141020.164917.MS 2020255( gd chi Chuc)
10/14/20201,000,000MBVCB.809037953.Ms2020 mienTrung.CT tu 0071000875555 TRAN VAN HOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/20201,000,000MBVCB.808990882.Ung ho MS 2020.257 (gia dinh anh Chien).CT tu 0011000529086 PHAM THI VINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/20201,000,000Sender:01310012.DD:141020.SHGD:10008440.BO:BUI HUONG GIANG.BHG UNG HO MS 2020.MIEN TRUNG
10/14/20201,000,000IBVCB.808627101.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.253 cho me con chi Chi.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/20201,000,000Sender:79310001.DD:141020.SHGD:10005800.BO:PHUNG THUC PHUONG KIEU.CHUYEN TIEN GIUP DO MS2020257 ANH CHIEN
10/14/20201,000,000564585.141020.085457.Ung Ho MS2020.mien Trung
10/14/20201,000,000MBVCB.808500788.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2020.257(gia dinh anh chien).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/20201,000,000Sender:79310001.DD:141020.SHGD:10000559.BO:VU THI MAI HONG.UNG HO MS.2020 MIEN TRUNG
10/14/20201,000,000MBVCB.808477718.MS2020.mien Trung, Hoang Gia Bach ung ho.CT tu 0021000695642 NGUYEN THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/14/20201,000,000270839.141020.072350.MS 2020.257 giup do gia dinh anh chien FT20288100178850
10/14/20201,200,000350042.141020.034517.Chuyen tien
10/14/20203,000,000DANG THI PHUONG NOP TM- UNG HO TIEN MS: 2020 MIEN TRUNG GIUP DO DONG BAO BI LU LUT O MIEN TRUNG
10/14/20205,000,000Sender:01310005.DD:141020.SHGD:10004492.BO:PHAM THI NGOC LAN.UNG HO MS 2020. MIEN TRUNG
10/14/20205,000,000734837.141020.074834.MS 2020 MIENTRUNG
10/15/20201,000IBVCB.809658873.ada.CT tu 0911000025042 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/20201,000IBVCB.810937269.ada.CT tu 0331000503504 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/20202,000IBVCB.809664153.ast.CT tu 0911000063494 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/20202,000IBVCB.809663592.ast.CT tu 0331000516248 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/20202,000IBVCB.809662779.ast.CT tu 0911000070999 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/20202,000IBVCB.809660229.a.CT tu 0421000545957 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/20205,000391743.151020.184842.ung ho MS 2020 258 ong Phan Van Son
10/15/202020,000734575.151020.052911.ung ho ms 2020..258 0ng Phan Van Son
10/15/202030,000IBVCB.809797898.Ung ho MS 2020 258 Ong Phan Van Son.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/15/202050,000MBVCB.809643354.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2020.257 ( gia dinh anh Chien). (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/202050,000705453.151020.172320.Nguyen Van Hien 85 Ung Ho MS 2020.mienTrung
10/15/202050,000066340.151020.113005.MS 2020.255 gia dinh chi Cuc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20289316696781
10/15/202050,000063842.151020.112704.MS 2020.256 co Nguyen Thi Muoi. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20289488808287
10/15/202050,000061349.151020.112408.MS 2020.mienTrung Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20289038400985
10/15/202050,000058425.151020.112044.MS 2020.258 ong Phan Van Son Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20289108495484
10/15/202050,000224541.151020.092215.gui o phan van son bi uon van 2020 258
10/15/202050,000Sender:01321001.DD:151020.SHGD:10000271.BO:TRAN DUY THUC.MS2020 258 PHAN THANH SON
10/15/202050,000446560.151020.073159.Ung ho ong Phan Anh Son MS 2020.258
10/15/2020100,000MBVCB.809631596.MS 2020.206 (em A CHAT).CT tu 0331003777786 LAM TAN HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2020100,000MBVCB.810996258.NGUYEN LUONG GIANG chuyen tien 2020258 chuc chu nhanh khoi.CT tu 0341000663186 NGUYEN LUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2020100,000913943.151020.213025.Chuyen tien ung ho MS 2020.258 ong Phan Van son
10/15/2020100,000MBVCB.810821615.DO THI THANH TUYEN chuyen tien ung ho be Kieu Phuong ma so 2020.243.CT tu 1013304505 DO THI THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2020100,000MBVCB.810817929.DO THI THANH TUYEN chuyen tien ung ho gia dinh chi Chuc ma so 2020.255.CT tu 1013304505 DO THI THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2020100,000MBVCB.810814920.DO THI THANH TUYEN chuyen tien ung ho be tran thi bich ly ma so 2020.249.CT tu 1013304505 DO THI THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2020100,000IBVCB.810707991.MS 2020.mienTrung.CT tu 0351000658752 LE TRUNG DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2020100,000474327.151020.165231.ung ho ong phan van son ms 2020258
10/15/2020100,000894650.151020.151309.Ung ho MS2020 257 gd anh Chien
10/15/2020100,000242174.151020.151157.MS 2020.mienTrung FT20289000600982
10/15/2020100,000MBVCB.810193977.MS 2020.258 Phan Van Son.CT tu 0411001038735 VU THI LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2020100,000083966.151020.115133.Gd Le Tan Thanh uh MS 2020.mienTrung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20289038503450
10/15/2020100,000758215.151020.095955.UNG HO MS2020.258 ONG PHAN VAN SON
10/15/2020100,000MBVCB.809868113.MS2020-258 (Phan Van Son).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2020100,000MBVCB.809783753.NGUYEN THI TUE chuyen tien uh chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly. rat mong se co nhieu manh thuong quan uh cho chuong trinh.CT tu 0311000732324 NGUYEN THI TUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2020100,000743564.151020.084027.VINH NAM UNG HO MS 2020.258 PHAN VAN SON-151020-08:40:21 743564
10/15/2020100,000920930.151020.083518.Ung ho MS 2020.255 gia dinh chi Chuc FT20289001077060
10/15/2020100,000160137.151020.080515.Chuyen tien ung ho dong bao mien trung thiet hai vi con bao so 6
10/15/2020100,000155516.151020.075837.Chuyen tien ma so 2020
10/15/2020100,000734865.151020.065711.UNG HO -MS:2020.258 PHAN VAN SON-151020-06:56:59 734865
10/15/2020100,000MBVCB.809721240.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.258 (ong Phan Van Son)Vietnamnet 15/10/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2020150,000257966.151020.092512.Ung ho MS 2020.253 (me con chi Chi)
10/15/2020200,000MBVCB.810985124.UH NCHCCCL Nhung Nguyen.CT tu 0061001161373 NGUYEN THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2020200,000305236.151020.204001.201015000161148 Ung ho MS 2020.mienTrung ZP5MQ9PR1AIU
10/15/2020200,000MBVCB.810701094.Ung ho ms 2020.257 gia dinh anh Chien.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2020200,000IBVCB.810680674.Chi Hoa 2020. 223.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/15/2020200,000392494.151020.175208.Ung ho MS 2020.258 Phan Van Son FT20289943452059
10/15/2020200,000961242.151020.174924.Ung ho ms 2020 mien trung
10/15/2020200,000406896.151020.172032.MS 2020.MIENTRUNG
10/15/2020200,000IBVCB.810577265.Ung ho MS 2020.mienTrung.CT tu 0011000388460 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/15/2020200,000131025.151020.163102.Vietcombank 0011002643148 TRUONG KIM CHI chuyen khoan ung ho gia dinh chi Chuc MS 2020 255
10/15/2020200,000MBVCB.810527202.Ung ho MS 2020.mien Trung.CT tu 0011002025436 LE QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2020200,000727819.151020.154858.MS 2020.mienTrung Ung ho dong bao bao lut Mien Trung
10/15/2020200,000IBVCB.810378545.ung ho MS 2020 255 gia dinh chi Chuc ninh binh.CT tu 0611001911128 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/15/2020200,000IBVCB.810370982.UNG HO MS 2020 mien Trung.CT tu 0611001911128 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/15/2020200,000217317.151020.144640.Ms2020.mientrung FT20289348227887
10/15/2020200,000MBVCB.810268742.MS 2020.mienTrung.CT tu 0821000146525 DUONG CONG BIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2020200,000050416.151020.134148.UNG HO MS 2020.253 (ME CON CHI CHI)
10/15/2020200,000446161.151020.131747.Ung ho moi gia dinh 50.000VND, tu MS.2020.255 den MS.2020.258. Cam on Vietnamnet.
10/15/2020200,000Sender:01310012.DD:151020.SHGD:10011202.BO:NGUYEN THAO VAN.UNG HO MS 2020.258 ONG PHAN VANSON
10/15/2020200,000104369.151020.121819.Ung ho MS 2020. Mien Trung FT20289671878263
10/15/2020200,000211015.151020.120914.NGUYEN VAN VI Chuyen tien ung ho MS 2020.mien Trung
10/15/2020200,000805975.151020.103822.ung ho ms2020 253 me con chi chi
10/15/2020200,000273561.151020.100104.ung ho MS 2020.mien Trung
10/15/2020200,000257577.151020.092251.Ung ho MS 2020.257 (Gia dinh anh Chien)
10/15/2020200,000256271.151020.091436.Ung ho MS 2020.258 (ong Phan Van Son)
10/15/2020200,000MBVCB.809777899. MS2020.mienTrung.CT tu 0011000768820 TRAN KHAC LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2020200,000Sender:79307005.DD:151020.SHGD:10003823.BO:NGUYEN THANH PHONG.IBUNG HO 2020.258 (ONG PHANVAN SON)
10/15/2020200,000134785.151020.083248.Ms 2020 255 gia dinh chi chuc
10/15/2020200,000158441.151020.080301.Chuyen tien ung ho ms 2020.258
10/15/2020200,000895858.151020.072132.Ung ho MS 2020.258 ong Phan Van Son FT20289315868137
10/15/2020200,000MBVCB.809737493.PHAM THI THU HIEN chuyen tien ung ho MS 2020.mienTrung.CT tu 0441000799733 PHAM THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2020200,000039399.151020.063438.Ung ho ms 2020 258 ong Phan Van Son
10/15/2020200,000MBVCB.809718040.VU THANH NGUYEN ck ung ho ms 2020.258.CT tu 0071001297033 VU THANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2020200,000MBVCB.809718004.LUU THI NGOC HUYEN ung ho MS 2020.258 ong Phan Van Son, cam on Bao vnnet.CT tu 0531002615249 LUU THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2020250,000818456.151020.192435.MS 2020.mienTrung
10/15/2020250,000027285.151020.104534.Ms 2020 , mien trung FT20289843684544
10/15/2020300,000268321.151020.220547.ung ho MS 2020mienTrung CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET
10/15/2020300,000916586.151020.212305.MS 2020.mienTrung
10/15/2020300,000155557.151020.200718.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Huongvemientrung
10/15/2020300,000MBVCB.810723436.MS 2020251em pham minh khang.CT tu 0081001181483 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/15/2020300,000IBVCB.810673696.Danh Thol 2020. 227.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/15/2020300,000621300.151020.161021.MS 2020.244 ung ho chau Le Thi Mai Linh
10/15/2020300,000226958.151020.145644.Ds cam phong chau ung ho mien trung FT20289084215302
10/15/2020300,000IBVCB.810335504.ung ho MS 2020.mienTrung.CT tu 0731000616855 NGUYEN THI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2020300,000MBVCB.810327456.VO THI BINH chuyen tien MS 2020.255 ung ho gd chi Chuc.CT tu 0381002733270 VO THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2020300,000Sender:79303008.DD:151020.SHGD:10006117.BO:LE THANH DAO.UNG HO MS:2020249 EM TRAN THI BICHLY
10/15/2020300,000MBVCB.810042568.Ung ho ms 2020.258 ong phan van son.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2020300,000Sender:01310001.DD:151020.SHGD:10008005.BO:PHAM VAN NHAN.UNG HO MS 2020.258 ONG PHAN VAN SON
10/15/2020300,000311641.151020.103650.MS 2020.258 ong PHAN VAN SON ung ho
10/15/2020300,000MBVCB.809833455.Goi MS 2020.258 (Ong Phan Van Son).CT tu 0381002449721 NGUYEN THI HONG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2020300,000MBVCB.809829681.Ung ho Ong PHAN VAN SON.CT tu 1015758557 PHAM BAC HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2020300,000IBVCB.809708981.Giup MS 2020 257 Gia dinh anh Chien.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/15/2020400,000727756.141020.224159.MS 2020.254 (EM NGUYEN VAN HIEN)-141020-22:41:50 727756
10/15/2020400,000727705.141020.224113.UNG HO MS 2020.250 (NGUYEN THI HIEN THAI)-141020-22:41:03 727705
10/15/2020400,000727656.141020.224011.UNG HO MS 2020.251 (EM PHAM MINH KHANG)-141020-22:40:03 727656
10/15/2020400,000727615.141020.223926.UNG HO QUA BAO VIETNAMNET: GHI RO UNG HO MS 2020.252 (CHAU DINH THU TRA)-141020-22:39:11 727615
10/15/2020400,000727559.141020.223819.MS 2020.255 (GIA DINH CHI CHUC)-141020-22:38:07 727559
10/15/2020400,000727513.141020.223713.UNG HO QUA BAO VIETNAMNET: GHI RO UNG HO MS 2020.247 (GIA DINH BA KIEM)-141020-22:37:12 727513
10/15/2020400,000727424.141020.223603.MS 2020.234 (UNG HO HA HOANG MINH TRI)-141020-22:35:54 727424
10/15/2020400,000727179.141020.223219.MS 2020.256 (CO NGUYEN THI MUOI)-141020-22:32:11 727179
10/15/2020500,000727350.141020.223458.UNG HO MS 2020.239 (BA DO THI TUY VA 4 CHAU MO COI)-141020-22:34:46 727350
10/15/2020500,000727250.141020.223335.UNG HO MS 2020.253 (ME CON CHI CHI)-141020-22:33:22 727250
10/15/2020500,000MBVCB.810995566.Ung ho MS 2020.258 Phan Van Son.CT tu 0011004258889 DAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2020500,000395109.151020.175552.Ung ho MS 2020.253 me con chi Chi FT20289753436215
10/15/2020500,000MBVCB.810677144.HOANG CONG PHUOC chuyen tien ung ho MS 2020.258?(ong Phan Van Son).CT tu 0381002727180 HOANG CONG PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2020500,000MBVCB.810557056.DAO THI VAN ANH chuyen tien ung ho ong Phan Van Son ms2020.258.CT tu 0181003608976 DAO THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2020500,000556193.151020.151351.ung ho MS 2020.247 gia dinh ba Kiem
10/15/2020500,000801042.151020.135707.UNG HO MS 2020.258 (ONG PHAN VAN SON)-151020-13:57:01 801042
10/15/2020500,000054760.151020.122444.Ung ho MS 2020.258 ong Phan Van Son d.tri uon van tai BV Nhiet doi TPHCM
10/15/2020500,000Sender:01310012.DD:151020.SHGD:10008499.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2020.258 ONG PHAN VANSON
10/15/2020500,000076645.151020.110811.Bui MInh Thao - VIB Le Thanh Tong - CK ung ho gia dinh chi Pham Thi Chuc
10/15/2020500,000MBVCB.809992750.ung ho MS 2020.mien Trung.CT tu 0451000266089 MAI THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2020500,000291468.151020.101746.ung ho MS 2020.mienTrung
10/15/2020500,000MBVCB.809923541.Ung ho MS 2020.258 (ong Phan Van Son).CT tu 0611001964630 TRAN TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2020500,000MBVCB.809905997.Ung ho MS 2020.258 (Phan Van Son).CT tu 0071001999432 TRAN THI NGUYET SUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2020500,000110756.151020.081558.MS 2020 227 UNG HO GIA DINH ANH DANH THOL
10/15/2020500,000106520.151020.081245.MS 2020 228 UNG HO GIA DINH CHI TIN
10/15/2020500,000095717.151020.080334.MS 2020 255 UNG HO GIA DINH CHI CHUC
10/15/2020500,000444652.151020.071630.MS 2020.mienTrung
10/15/2020500,000MBVCB.809736344.MS 2020.258 (Phan Van Son).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2020500,000733595.151020.060011.UNG HO MS 2020.MIEN TRUNG-151020-05:59:59 733595
10/15/2020500,000MBVCB.809717206.Ung ho MS 2020.258( Ong Phan Van Son).CT tu 0591000219503 BUI MINH THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/2020500,000733285.151020.052951.UNG HO MS 2020.258-151020-05:29:46 733285
10/15/2020700,000535421.151020.212443.Ung ho MS 2020.258 ong Phan Van Son FT20290060928328
10/15/20201,000,000MBVCB.810648746.ung ho MS 2020.mientrung.CT tu 0831000014036 VU TRONG QUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/20201,000,000846173.151020.172033.NGUYEN NHUNG UNG HO MS 2020.258 (PHAN VAN SON)-151020-17:20:16 846173
10/15/20201,000,000IBVCB.810563708.MS 2020.mienTrung.CT tu 0711000231192 NGUYEN DUC MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/20201,000,000MBVCB.810311709.ung ho MS 2020.258 (ong Phan Van Son).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/20201,000,000297360.151020.130359.ung ho MS 2020.258 ( ong Phan Van Son)
10/15/20201,000,000MBVCB.810078329.Ung ho MS 2020.mienTrung.CT tu 0591001816635 TRAN DUY DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/20201,000,000387729.151020.092631.UNG HO MS 2020.253-ME CON CHI CHI
10/15/20201,000,000Sender:79303008.DD:151020.SHGD:10001020.BO:LAM THANH TRANG.MS 2020.MIEN TRUNG
10/15/20201,000,000135835.151020.071826.MS 2020.mienTrung
10/15/20201,000,000MBVCB.809746534.Ung ho benh nhan MS 2020.258 phan van so.CT tu 0331003765269 NGUYEN DUC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/20201,000,000885317.151020.061023.ung ho MS 2020.mienTrung FT20289818388217
10/15/20201,000,000MBVCB.809717395.Anh Lanh va Minh ung ho MS 2020.MienTrung.CT tu 0421003734880 CHUNG VI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/15/20201,000,000622173.151020.000906.MS 2020.252 (chau Dinh Thu Tra)
10/15/20201,000,000622170.151020.000742.MS 2020.257 (gia dinh anh Chien)
10/15/20202,000,000827411.151020.182043.ung ho ms 2020.258 (ong pham van son)
10/15/20202,000,000654397.151020.131804.Ung ho MS 2020.mienTrung
10/15/20202,000,000IBVCB.809812257.MS 2020mienTrung.CT tu 0071000735333 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/15/20205,200,000665753.151020.111332.HUYNH HOA HIEP UNG HO MS 2020.258-ONG PHAN VAN SON
10/15/202010,000,000675020.151020.164438.Chau Hai Linh ung ho nhan dan MS 2020.mien Trung
10/15/2020210,000,000/Ref:P11898510054{//}B/O:SAMSUNG ELECTRONICS VN CO., LTD , 00110026431480011002643148
10/16/20201,000IBVCB.811094359.ada.CT tu 0911000069995 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/20202,000IBVCB.812688061.a.CT tu 0911000070056 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/20205,000039303.161020.064421.ung ho MS 2020 259 be Pham Thi An Nhien
10/16/202020,000818728.161020.200112.MS 2020.230
10/16/202020,000TRAN HOANG HAI ANH ung ho MS2020.mien Trung
10/16/202025,000920742.161020.110950.MS 2020.252 (CHAU DINH THU TRA)
10/16/202030,000IBVCB.811258074.Ung ho MS 2020 259 Be Pham Thi An Nhien.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/16/202050,000IBVCB.812261944.Anh Tran t102 ung ho Ms 2020 255 gia dinh chi Chuc.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/16/202050,000665714.161020.152818.Ms 2020 258 ong Phan Van Son
10/16/202050,000IBVCB.811912907.Giup ma so 2020 259 be Pham Thi An Nhien .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/16/202050,000IBVCB.811908528.Giup ma so 2020 258 ong Phan Van Son .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/16/202050,000MBVCB.811294923.Giup MS 2020.259.CT tu 0071001354100 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/202050,000191606.161020.090222.Ung ho MS 2020 259 be Pham thi An Nhien
10/16/202080,000MBVCB.811998477.Ung ho MS2020.260(gia dinh anh Huong).CT tu 0021001797015 LY THI NHU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020100,000MBVCB.812640661.MS 2020.mientrung.CT tu 0331003777786 LAM TAN HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020100,000202660.161020.195500.Ung ho MS 2020.259 FT20290742038603
10/16/2020100,000633622.161020.194542.Ung ho MS 2020 258 ong Phan Van Son
10/16/2020100,000625242.161020.194136.Ung ho MS 2020 259 be Pham Thi An Nhien
10/16/2020100,000139899.161020.182957.UH MS 2020.259 chuc con mau khoe FT20290451008284
10/16/2020100,000358799.161020.175004.Ung ho gia dinh Anh Huong MS 2020.260
10/16/2020100,000IBVCB.812259253.Ly Doan t102B ung ho Ms 2020 256 Nguyen Thi Muoi.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/16/2020100,000IBVCB.812066534.gd Hy t102B ung ho Ms 2020 257 gia dinh anh Chien.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/16/2020100,000IBVCB.812061345.Ly doan t102 ung ho Ms 2020 258 Phan Van Son.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/16/2020100,000325559.161020.152916.Gia dinh Lymiukico ung ho em NT An Nhien MS 2020 259
10/16/2020100,000664932.161020.152543.Ms 2020 259 be Pham Thi An Nhien
10/16/2020100,000879309.161020.124559.Ung ho MS 2020 259 be Pham Thi An Nhien
10/16/2020100,000MBVCB.811554932.Ung ho MS.mienTrung.CT tu 0021000553890 VU HAI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020100,000Sender:79202002.DD:161020.SHGD:10002383.BO:NGUYEN THI TUYET HUONG.995220101654182 UNG HOMS 2020.259
10/16/2020100,000111143.161020.111130.Ung ho be Pham thi an Nhien MS 2020.259
10/16/2020100,000870161.161020.105441.ung ho MS 2020.259( be Pham Thi An Nhien)
10/16/2020100,000926802.161020.104645.UNG HO MS 2020.259 (BE PHAM THI AN NHIEN)-161020-10:46:45 926802
10/16/2020100,000IBVCB.811445482.ung ho MS 2020.258 (ong Phan Van Son).CT tu 0281000558873 LE HUU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020100,000697823.161020.093857.Ung ho ms2020 mien trung FT20290083132728
10/16/2020100,000MBVCB.811343833.ung ho MS 2020.259 (be Pham Thi An Nhien).CT tu 0441000690757 NGUYEN THI MAI TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020100,000568200.161020.085601.Ung ho MS 2020259 be Pham Thi An Nhien
10/16/2020100,000078509.161020.085418.ung ho Ms 2020.259 pham thi an nhien
10/16/2020100,000MBVCB.811267141.MS 2020.259 ( be Pham Thi An Nhien).CT tu 0481000918374 THACH KIM HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020100,000901860.161020.083459.VINH NAM UNG HO MS 2020.259 PHAM THI AN NHIEN-161020-08:34:57 901860
10/16/2020100,000557786.161020.080244.ung ho be pham thi an nhien
10/16/2020100,0000200970488101607425420208807000033.43613.074256.Lam Viet ung ho ma so 2020.259 be Pham Thi An Nhien
10/16/2020100,000MBVCB.811181386.gui be an nhien va gdinh ms 2020 259.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020100,000MBVCB.811151217.LAM THI LUONG LUYEN ung ho MS 2020.259 be Pham Thi An Nhien.CT tu 0021002187289 LAM THI LUONG LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020100,000MBVCB.811149146.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.259 (be Pham Thi An Nhien)Vietnamnet 16/10/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020100,000610429.161020.061739.Ung ho be An Nhien MS2020.259 FT20290025718378
10/16/2020100,000609363.161020.060559.MS 2020.259 Be Pham Thi An Nhien FT20290346493686
10/16/2020100,000088633.161020.055704.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 259 be Pham Thi An Nhien
10/16/2020100,000MBVCB.811130513.ung ho MS 2020-259 pham thi an nhien.CT tu 0011004403392 PHAM THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020150,000417932.161020.155210.MS 2020.mienTrung
10/16/2020150,000Sender:01310001.DD:161020.SHGD:10006018.BO:PHAN TRUNG TU.MS 2020.MIENTRUNG
10/16/2020200,000771566.161020.212331.The Moon ung ho MS2020.mien Trung
10/16/2020200,000853346.161020.203934.ung ho ms 2020.259 be pham thi an nhien
10/16/2020200,000MBVCB.812558818.UNG HO MS 2020.260 ( Gia dinh Anh Huong ).CT tu 0011001149740 NGUYEN LINH LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020200,000IBVCB.812557081.Ung ho MS 2020 259 be Pham Thi An Nhien.CT tu 0021000811750 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/16/2020200,000MBVCB.812543328.ung ho MS 2020.259 (be PHAM THI AN NHIEN).CT tu 0531002593050 NGUYEN TRAN THAO NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020200,000MBVCB.812543740.MS 2020.259.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020200,000IBVCB.812134264.MS 2020 Mien Trung.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/16/2020200,000112236.161020.161950.Nhom Vien gach nho Ung ho 4 Ma so gom 251 253 254 va 255
10/16/2020200,000IBVCB.812055842.gdchu Hy t102 ung ho Ms 2020 259 Pham Thi An Nhien.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/16/2020200,000340227.161020.143234.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Nguyen Van Phuong uh dong bao mien trung Nam Mo
10/16/2020200,000MBVCB.811832704.UNG HO MS 2020.260.CT tu 0011004218060 NGUYEN KHANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020200,000MBVCB.811770796.NGUYEN THIEN NAM chuyen tien ung ho 2020.mienTrung.CT tu 1013259293 NGUYEN THIEN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020200,000952492.161020.132844.UNG HO MS : 2020.259 ( BE PHAM THI AN NHIEN)-161020-13:28:08 952492
10/16/2020200,000Sender:48304001.DD:161020.SHGD:10005106.BO:NGUYEN QUOC HUY.UNG HO MS 2020.259(BE PHAM THIAN NHIEN) TAI NGOAI THUONG VIET NAM VIET NAM
10/16/2020200,000677304.161020.130719.Ung ho MS 2020 259 be Pham An Nhien
10/16/2020200,000213655.161020.124846.VU ANH TUAN Chuyen tien ms 2020 259
10/16/2020200,000726892.161020.124550.ngo ngoc lam ung ho MS 2020.259 (be Pham Thi An Nhien)
10/16/2020200,000MBVCB.811689072.MS 2020.mienTrung.CT tu 0781000489853 LE DINH THANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020200,000307429.161020.121341.ung ho MS 2020. 259 be Pham Thi An Nhien
10/16/2020200,000510542.161020.000848.MS 2020.259 (be Pham Thi An Nhien)
10/16/2020200,000558134.161020.115317.Ung ho MS2020 259
10/16/2020200,000Sender:01310001.DD:161020.SHGD:10010493.BO:CAO THI LINH.UNG HO MS 2020.259 (BE PHAM THI ANNHIEN )
10/16/2020200,000MBVCB.811585288.Ung ho mien trung.CT tu 0381000512406 NGUYEN DUC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020200,000IBVCB.811573173.MS 2020 259 be Pham Thi An Nhien.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/16/2020200,000514523.161020.111554.Ung ho MS 2020259 be Pham Thi An Nhien
10/16/2020200,000MBVCB.811548814.TRUONG THI MINH HANH chuyen tienms2020.259 be pham thi an nhien.CT tu 0041000310111 TRUONG THI MINH HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020200,000776677.161020.110927.MS 2020.256 ung ho co Nguyen Thi Muoi FT20290234236806
10/16/2020200,000MBVCB.811534950.ung ho MS 2020.259 (be Pham Thi An Nhien).CT tu 0011003509399 NGUYEN THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020200,000201386.161020.103414.phan chi dung ung ho lu lut mien trung
10/16/2020200,000MBVCB.811455907.MS 2020 259 be Pham Thi An Nhien.CT tu 0011002894885 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/16/2020200,000070034.161020.103213.Vietcombank 0011002643148 PHAM HAI CHAU chuyen khoan ung ho chau pham thi an nhien MS 2020 259
10/16/2020200,000193119.161020.102747.Ung Ho MS2020.Mien Trung
10/16/2020200,000739648.161020.102701.Ung ho MS 2020.259 be Pham Thi An Nhien FT20290347363940
10/16/2020200,000MBVCB.811418392.Ms 2020.259.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020200,000MBVCB.811392493.Ung ho MS 2020.mientrung.CT tu 0541000331968 NGUYEN LE UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020200,000709970.161020.095328.Ung ho ms 2020.259 be Pham Thi An Nhien FT20290341155005
10/16/2020200,000IBVCB.811368720.Ung ho be: Pham Thi An Nhien MS:2020.259.CT tu 0111000320961 PHAM NGOC THANH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020200,000710339.161020.094417.MS 2020.259 ( be Pham Thi An Nhien)
10/16/2020200,000693663.161020.093407.Ung ho lu lut mien Trung FT20290009445499
10/16/2020200,000MBVCB.811321826.PHAM LUONG BANG ung ho?MS 2020.259?(be Pham Thi An Nhien).CT tu 0011002025720 PHAM LUONG BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020200,000Sender:79307001.DD:161020.SHGD:10000460.BO:NGUYEN LAM XUAN THUY.IBUNG HO MS 2020.259 (BE PHAM THI AN NHIEN)
10/16/2020200,000227395.161020.092042.Ung ho MS 2020 259 be pham thi An nhien
10/16/2020200,000MBVCB.811306935. chuyen tien ung ho MS 2020.259 (be Pham Thi An Nhien).CT tu 0111001513070 NGUYEN HONG THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020200,000Sender:48304001.DD:161020.SHGD:10000971.BO:PHAM NGOC THAI.UNG HO MS 2020.259 (BE PHAM THIAN NHIEN) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
10/16/2020200,000906626.161020.090419.UNG HO MS 2020.259 BE PHAM THI AN NHIEN-161020-09:03:30 906626
10/16/2020200,000IBVCB.811277298.MS 2020.258 (ong Phan Van Son).CT tu 0071004261366 VO MINH QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020200,000MBVCB.811270979.MS 2020.259 (be Pham Thi An Nhien).CT tu 0071002395402 TRAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020200,000MBVCB.811264038.MS 2020.259 (be Pham Thi An Nhien).CT tu 0221000000678 DO NGOC TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020200,000013385.161020.083945.Ung ho MS 2020.259 ( be pham thi an nhien)
10/16/2020200,000034928.161020.080918.ungho ms 2020.253 me con chi Chi
10/16/2020200,000023329.161020.075446.ung ho mienTrung
10/16/2020200,000015520.161020.074209.MS 2020.259
10/16/2020200,000IBVCB.811170387.MS 2020.259 (be Pham Thi An Nhien).CT tu 0381000355825 NGO THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020200,000983086.161020.065906.ung ho ms 2020.259 (ung ho be Pham Thi An Nhien)
10/16/2020200,000991991.161020.064700.be dao nhat khang ung ho MS 2020.259 be pham thi an nhien. chuc gd be mamh me vuot qua kho khan
10/16/2020200,000987063.161020.062808.Chuyen tien tu thien MS 2020.259
10/16/2020200,000892395.161020.060150.MS 2020.259-161020-06:01:50 892395
10/16/2020200,000MBVCB.811130000.MS2020.259 be Pham thi an nhien.CT tu 0461000468187 LAM THI NGOC LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020200,000086820.161020.003534.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020258 Ong Phan Van Son
10/16/2020250,000IBVCB.811761241.ung ho MS 2020.259 (be Pham Thi An Nhien).CT tu 0611001715108 PHAN HUY CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020250,000IBVCB.811759411.ung ho MS 2020.257 (gia dinh anh Chien).CT tu 0611001715108 PHAN HUY CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020250,000321308.161020.100321.ung ho MS 2020 259
10/16/2020250,000445225.161020.091153.Ung ho MS 2020mien.Trung
10/16/2020300,000697288.151020.224232.Ung ho MS 2020.mienTrung
10/16/2020300,000742819.161020.204350.Ung ho MS 2020 253 me con chi Chi
10/16/2020300,000220803.161020.201917.MS 2020.259 be Pham Thi An Nhien FT20291900020080
10/16/2020300,000465239.161020.182906.Ung ho MS2020 mienTrung
10/16/2020300,000IBVCB.812105831.Ong Son benh Uon Van.CT tu 0111000926127 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/16/2020300,000416454.161020.154425.Ung ho MS 2020. Mien Trung
10/16/2020300,000MBVCB.811874805.Ung ho MS 2020.259 (PHAM THI AN NHIEN).CT tu 0601000014189 TRINH XUAN GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020300,000589970.161020.121059.Ung ho MS 2020 mien trung
10/16/2020300,000722811.161020.115059.Ung ho Ms 2020.259(be pham an nhien)
10/16/2020300,000426579.161020.113532.NG H MS 2020.255 GIA DINH CHI CHUC
10/16/2020300,000496719.161020.112630.Ung ho chau An Nhien MS 2020.259
10/16/2020300,000965629.161020.104454.IBFT Ung ho MS 2020.259.BE AN NHIEN
10/16/2020300,000751367.161020.104011.Ung ho mien Trung thiet hai do lu va khac phuc kho khan FT20290345222360
10/16/2020300,000MBVCB.811460411.MS2020.259(be Pham Thi An Nhien).CT tu 0071002583424 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020300,000265310.161020.101501.PHAM THI THO Chuyen tien MS.2020 mientrung
10/16/2020300,000MBVCB.811417282.Ung ho MS 2020.258 (be An Nhien).CT tu 0011004024512 PHAM HAI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020300,000MBVCB.811367282.Ung ho MS 2020.259 (be Pham Thi An Nhien).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020300,000580978.161020.094607.Mrs Nguyen Thi Tich Ha Noi ung ho Ms 2020 mien Trung
10/16/2020300,000697899.161020.093906.MS 2020 MIEN TRUNG FT20290003414487
10/16/2020300,000113166.161020.092349.ung ho MS 2020.259 Be Pham Thi An Nhien
10/16/2020300,000573505.161020.091742.Ung ho MS 2020 258 ong Phan Van Son
10/16/2020300,000MBVCB.811310105.TK ung ho MS2020.259 be Pham Thi An Nhien.CT tu 0611001910489 NGUYEN TRONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020300,000IBVCB.811265234.NGUYEN KHAC THO UNG HO MS2020mienTrung.CT tu 0011000368493 NGUYEN KHAC THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020300,000657926.161020.084720.Ung ho MS2020.259 FT20290939503702
10/16/2020300,000Sender:79334001.DD:161020.SHGD:10000808.BO:LE THI THANH THUY1120521.UNG HO MS 2020.MIEN TRUNG (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
10/16/2020300,000651635.161020.083744.Ung ho ms 2020.259 be Pham thi an nhien FT20290755170203
10/16/2020300,000645177.161020.082635.Ung ho MS 2020 mien trung FT20290854099300
10/16/2020300,000277961.161020.080849.Ung ho MS 2020259 be Pham Thi An Nhien
10/16/2020300,000020840.161020.075104.ung ho ms 2020.259 be pham thi an nhien
10/16/2020300,000MBVCB.811190241.MS 2020.mientrung.CT tu 0011001125779 DANG TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020300,000MBVCB.811166742.Ung ho MS 2020.259( be Pham thi An Nhien).CT tu 0721000614520 NGUYEN HUYNH NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020300,000613972.161020.064526.Ung ho MS 2020.259 be Pham Thi An Nhien FT20290670733615
10/16/2020300,000608353.161020.055136.Ung ho be Pham Thi An Nhien ms 2020.259 ung thu mat FT20290346435338
10/16/2020300,000MBVCB.811118643.Ms 2020.357.CT tu 0071003501586 DAO THANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020400,000Sender:01202001.DD:161020.SHGD:10005297.BO:NGUYEN MINH CHI.995220101657796 UNG HO MS 2020.253 ME CON CHI CHI, MS 2020.255 GIA DINH CHI CHUC. MOI NGUOI 200 NGHIN.
10/16/2020400,000Sender:01310001.DD:161020.SHGD:10009262.BO:BUI HUONG GIANG.QM UNG HO MS 2020.259, BE PHAMTHI AN NHIEN
10/16/2020400,000IBVCB.811295921.NCHCCCL LE HUYNH TRANG 0399986840.CT tu 0331000433709 LE HUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020500,000MBVCB.812511579.Ung ho ms 2020.259 ( be pham thi an nhien).CT tu 0011000811973 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020500,000IBVCB.812465501.NGUYEN THI TUYET MAI chuyen khoan ung ho MS 2020.258 (ong Phan Van Son).CT tu 0071002485050 NGUYEN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020500,000MBVCB.812403903.HO THI CUC chuyen tien.CT tu 0121000668154 HO THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020500,000232898.161020.184042.ms 2020.259 ( be pham thi an nhien)
10/16/2020500,000MBVCB.812371321.Ung ho MS. 2020 Mien Trung.CT tu 0011000532930 NGUYEN HAI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020500,000629024.161020.172058.Ung ho MS 2020. mien trung
10/16/2020500,000MBVCB.812146873.Nguyen Dinh Khoa ung ho MS 2020.260(gia dinh anh Huong).CT tu 0341007208559 NGUYEN DINH KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020500,000482786.161020.152205.CT CP Giao Duc Next Nobels ung ho MS 2020. mien trung
10/16/2020500,000251665.161020.151028.Ung ho MS 2020.236 - Em Dang Thi Ngoc Chau
10/16/2020500,000Sender:01307001.DD:161020.SHGD:10000854.BO:DO TRAN MONG THUY.IBUNG HO MS2020.258 (ONG PHANVAN SON)
10/16/2020500,000MBVCB.811747860.Ung Ho MS 2020.259 ( be An Nhien ).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020500,000MBVCB.811692016.Ms 2020.mienTrung.CT tu 0511000461471 LE NGOC HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020500,000726105.161020.123419.Ungho ms 2020.259 be pham thi an nhien
10/16/2020500,000873734.161020.123052.ung ho MS 2020.259(be Pham Thi An Nhien)
10/16/2020500,000MBVCB.811679462.MS 2020.259 ( be Pham Thi An Nhien).CT tu 0081001251003 NGUYEN CAO THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020500,000MBVCB.811592251.An Nhien ung ho Ms 2020.259 (Be Pham Thi An Nhien).CT tu 0361000254414 NGUYEN THANH DO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020500,000603385.161020.111043.Phung Minh Thu Trang Ha Noi ung ho Ms2020 mien Trung
10/16/2020500,000IBVCB.811517807.Ung ho MS 2020.259 (BE PHAM THI AN NHIEN).CT tu 0111000192664 NGUYEN THI THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020500,000927247.161020.104912.UNG HO PHAM THI AN NHIEN-161020-10:49:01 927247
10/16/2020500,000925750.161020.104215.GIA DINH CHI CHUC-161020-10:42:07 925750
10/16/2020500,000IBVCB.811432882.Ung ho MS 2020 Mien Trung.CT tu 0081000214297 LE THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020500,000MBVCB.811415941.MS 2020 259.CT tu 0251001624475 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/16/2020500,000716735.161020.100115.Ms 2020.259 Pham Thi An Nhien FT20290256301781
10/16/2020500,000853715.161020.095604.Ung ho MS 2020 259 Pham Thi An Nhien
10/16/2020500,000188614.161020.093033.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020259 be Pham Thi An Nhien
10/16/2020500,000Sender:01310005.DD:161020.SHGD:10005334.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.258 ONG PHANVAN SON
10/16/2020500,000MBVCB.811314142.MS 2020.259.CT tu 0381000346529 DO THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020500,000MBVCB.811303704.MAI THI HA ung ho Ms 2020.mientrung.CT tu 0031000325351 MAI THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020500,000MBVCB.811301738.MS 2020259 be gai 1 tuoi bi ung thu vong mac.CT tu 0071000770303 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/16/2020500,000571224.161020.090837.Ung ho be Pham Thi An Nhien ms 2020259
10/16/2020500,000Sender:01341001.DD:161020.SHGD:10000133.BO:PHAM THANH SON.(2000000010371327)UNG HO MS 2020.MIENTRUNG
10/16/2020500,000903678.161020.084653.UNG HO MS.2020 MIEN TRUNG-161020-08:46:23 903678
10/16/2020500,000IBVCB.811246715.Anh Cam U/H MS 2020.259 be pham thi An Nhien. .CT tu 0511000418465 LE THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020500,000057958.161020.083423.Chuyen tien ung ho mien trung
10/16/2020500,000119505.161020.082035.Van Anh Minh Ngoc An Phuc Q2 ung ho MS 2020 MIENTRUNG
10/16/2020500,000094225.161020.075648.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 259 be Pham Thi An Nhien
10/16/2020500,000556753.161020.075409.Ung ho MS 2020 mienTrung
10/16/2020500,000MBVCB.811193632.Ung ho MS.2020.259 (Ung ho be Pham Thi An Nhien).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020500,000628779.161020.074937.DO TRUNG KIEN UNG HO MS2020.MIENTRUNG FT20290020922057
10/16/2020500,000MBVCB.811173951.MS 2020.259 (be Pham Thi An Nhien).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020500,000414011.161020.071749.MS 2020.259 (Pham Thi An Nhien)
10/16/2020500,000618068.161020.070847.UNG HO MS 2020 - 259 BE PHAM THI AN NHIEN FT20290620014406
10/16/2020500,000700418.161020.070616.MS200.mien Trung
10/16/2020500,000MBVCB.811143616.Ung ho MS 2020.259 (be Pham Thi An Nhien).CT tu 0931004172523 DO GIANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020500,000929412.161020.055832.IBFT Ung ho MS 2020.253 me con c chi
10/16/2020500,000MBVCB.811125032.Ung ho MS 2020.259.CT tu 0011004145523 NHU DUC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020600,000Sender:79333001.DD:161020.SHGD:10001646.BO:NGUYEN LUONG.UNG HO MS 2020.259 BE PHAM THI ANN HIEN
10/16/2020600,000MBVCB.811331585.Ung ho hoan canh MS 2020.257, 258,259 200k moi hoan canh 0934455669.CT tu 0451001660783 PHAM VIET CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/2020700,000443374.161020.203151.Ung ho MS 2020.239- Ba Do Thi Tuy va 4 chau mo coi
10/16/2020700,000441795.161020.202830.Ung ho MS 2020.247 - Gia dinh ba Kiem
10/16/2020700,000260996.161020.152337.Ung ho MS 2020.250 - Nguyen Thi Hien Thai
10/16/2020700,000258302.161020.151944.Ung ho MS 2020.259 - be Pham Thi An Nhien
10/16/2020760,000200716.161020.195228.Ung ho MS 2020.259 be Pham Thi An Nhien FT20290223657082
10/16/20201,000,000149282.161020.184343.Vo Truong Giang chuyen tien ung ho MS 2020.260 gia dinh anh Pham Van Huong FT20290223405072
10/16/20201,000,000496753.161020.153331.Ung ho MS 2020.259 be Pham Thi An Nhien
10/16/20201,000,000248443.161020.150541.Ung ho MS 2020.248 -Chau Vu Duc Thuan
10/16/20201,000,000963092.161020.142917.MS2020.MIENTRUNG-161020-14:29:16 963092
10/16/20201,000,000Sender:79307005.DD:161020.SHGD:10014630.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2020.259 (BE PHAM THI AN NHIEN)
10/16/20201,000,000MBVCB.811792067.Ung ho Ms 2020.220 chi Pham Thi Khuyen.CT tu 0071002769167 LE THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/20201,000,000947432.161020.124938.UNG HO MS2020.MIEN TRUNG-161020-12:49:23 947432
10/16/20201,000,000MBVCB.811634142.Ung ho MS 2020.259 (be Pham Thi An Nhien).CT tu 0261003493885 LY TRAN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/20201,000,000808596.161020.114716.Ung ho MS2020.259 FT20290421917400
10/16/20201,000,000MBVCB.811609415.Ung ho MS 2020.259 (be Pham Thi An Nhien).CT tu 0071000864313 BUI TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/20201,000,000931700.161020.111148.UNG HO MS 2020.244 (EM LE THI MAI LINH)-161020-11:11:42 931700
10/16/20201,000,000MBVCB.811515115.PHUNG MINH SON chuyen tien ung ho MS 2020 mien trung.CT tu 0021001714057 PHUNG MINH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/20201,000,000300160.161020.104443.2020 259 be pham thi an nhien
10/16/20201,000,000MBVCB.811473651.UNG HO MS 2020.259 (BE PHAM THI AN NHIEN).CT tu 0111000333099 CHUNG THI YEN NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/20201,000,000MBVCB.811376984.Ung ho MS 2020.259 (be Pham Thi An Nhien).CT tu 0491000044738 BUI THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/20201,000,000MBVCB.811357709.lam tu thien.CT tu 0071002969156 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/16/20201,000,000697800.161020.093854.Ms2020.mientrung FT20290096678754
10/16/20201,000,000264276.161020.093030.Ung ho MS 2020 259 Be Pham Thi An Nhien
10/16/20201,000,000233865.161020.084405.Giup em Nguyen Hien Thai. MS 2020250
10/16/20201,000,000232912.161020.084052.giup be Pham Thi An Nhien. MS 2020259
10/16/20201,000,000IBVCB.811249858.Anh Cam U/H MS 2020.Mien Trung lu lut.CT tu 0511000418465 LE THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/20201,000,000057929.161020.083421.Chuyen tien ung ho MS 2020. mien trung
10/16/20201,000,000MBVCB.811240200.NGUYEN CONG TUAN CT UNG HO MS 2020.259 BE PHAM THI AN NHIEN.CT tu 0451001667886 NGUYEN CONG TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/20201,000,000646684.161020.082915.Ung Ho MS 2020.259 FT20290854100316
10/16/20201,000,000633610.161020.080238.UNG HO MS 2020.MIEN TRUNG FT20290772506935
10/16/20201,000,000896065.161020.074210.MS 2020,259 ( BE PHAM THI AN NHIEN)-161020-07:42:05 896065
10/16/20201,000,000MBVCB.811160761.MS 2020.259 (be Pham Thi An Nhien) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/20201,000,000894278.161020.071001.UNG HO MS 2020.259 (BE PHAM THI AN NHIEN)-161020-07:09:55 894278
10/16/20201,000,000MBVCB.811156044.Ung ho MS 2020.259, Pham thi an Nhien.CT tu 0451001532038 DANG THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/20201,000,000044678.161020.065718.MS 2020 259
10/16/20201,000,000MBVCB.811152918.Ung ho MS 2020.mienTrung.CT tu 0621000441147 LE THI KIM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/20201,000,000610716.161020.062031.Ung ho be An Nhien MS2020.259 FT20290751046707
10/16/20202,000,000018196.161020.192914.MS2020.259 BE PHAM THI AN NHIEN-161020-19:29:07 018196
10/16/20202,000,000IBVCB.812187700.MS2020. Mien Trung.CT tu 0201000035822 CU THI LE THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/20202,000,000931025.161020.143416.NGUYEN THIEN DUC ung ho gia dinh c.CHUC MS 2020.255 FT20290085028296
10/16/20202,000,000Sender:79334001.DD:161020.SHGD:10002685.BO:HA THANH VIET0717356.MS 2020.260 (UNG HO GIA DINH ANH HUONG) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
10/16/20202,000,000204630.161020.135654.MS2020.Mien Trung ung ho tu Chi va Matt
10/16/20202,000,000898132.161020.135621.ung ho MS2020.260 gia dinh anh Huong FT20290080703516
10/16/20202,000,000MBVCB.811550840.Mr CUONG chuyen tien ?ung ho MS 2020.mienTrung.CT tu 0611001902928 NGUYEN CAO CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/20202,000,000IBVCB.811366723.DUONG VAN NHUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.259 (be Pham An Nhien).CT tu 0251001433556 DUONG VAN NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/20202,000,000401886.161020.092959.Ung Ho MS 2020.mienTrung
10/16/20202,000,000893001.161020.063207.MS UNG HO 2020.259 (BE PHAM THI AN NHIEN)-161020-06:31:58 893001
10/16/20202,000,000MBVCB.811132010.Ung ho MS 2020.mien Trung.CT tu 0651000624147 PHAN THANH BA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/20203,000,000IBVCB.811526496.MS 2020.259(PhamThiAnNhien).CT tu 0421000431606 ON GIA HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/20203,000,000CT CP TM CHI LINH UNG HO MS 2020.255 (GIA DINH CHI CHUC)
10/16/20203,000,000MBVCB.811131813. giup do be MS.2020.259 be pham thi an nhien.CT tu 0531000265470 NGUYEN THI KIM CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/20205,000,0000200970405101609190820200000476087.44096.095959.UNG HO MA SO 2020255 GIA DINH PHAM THI CHUC
10/16/20205,000,000IBVCB.811377373.ung ho MS 2020.mienTrung.CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/16/20205,000,000214042.161020.065951.Nguyen Manh Chien ung ho MS 2020.259 pham thi an nhien
10/16/20205,000,000MBVCB.811137243.Ung ho MS 2020.259 (Be Pham Thi An Nhien).CT tu 0451000315847 NGUYEN QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/20202,000IBVCB.812829380.ast.CT tu 0921000726824 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/20203,000IBVCB.813620327.hthth.CT tu 1014761768 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/20205,000IBVCB.813596421.Tran Hoang Hai Anh ung ho MS 2020.mienTrung.CT tu 1016618070 TRAN HOANG HAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/202020,000270501.171020.120241.Me Viet Dung chuyen tien ung ho 2020.261 (be Le Luu Thanh Truc)
10/17/202025,000IBVCB.812976579.Ung ho MS 2020 261 Be Le Luu Thanh Truc.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/17/202050,000MBVCB.812982674.Urng hoi be ms 2020.259 be pham thi an nhien.CT tu 0461000548274 VU THI VUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/202050,000367545.171020.074613.Ung ho ma so 2020.259 chuc con binh an vuot qua bao benh FT20291870504108
10/17/202050,000771866.171020.054530.MS 2020 261
10/17/2020100,000MBVCB.813897967.MS 2020.261?(be Le Luu Thanh Truc.CT tu 0081000589087 NGUYEN CONG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/2020100,000769632.171020.194409.MS2020.mienTrung FT20293692162033
10/17/2020100,000MBVCB.813842881.ms 2020.259.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/2020100,000751378.171020.155514.Ung ho MS2020 253 me con chi Chi
10/17/2020100,000IBVCB.813438716.MS 2020.261.CT tu 0851000018029 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/17/2020100,000MBVCB.813416982.Ung ho MS2020.261 ( be Le Luu Thanh Truc).CT tu 0141000814838 DOAN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/2020100,000488127.171020.112714.Ung ho MS.2020.mienTrung FT20291962182908
10/17/2020100,000806557.171020.105639.ung ho ma so 2020 255 gia dinh chi Chuc
10/17/2020100,000806223.171020.105450.ung ho ma so 2020 256 co Nguyen Thi Muoi
10/17/2020100,000805641.171020.105145.ung ho ma so 2020 259 be Pham Thi An Nhien
10/17/2020100,000MBVCB.813127582.MS 2020.261 Nguyen Thi Minh Yen ung ho be Le Luu Thanh Truc.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/2020100,000577199.171020.100350.Ung ho be Le luu thanh Truc MS 2020.261
10/17/2020100,000IBVCB.813051462.Ung ho MS 2020.261 (be Le Luu Thanh Truc.CT tu 0611001682710 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/17/2020100,000150995.171020.090045.Vietcombank 0011002643148 DO THI NU uh MS 2020261 be Le Luu Thanh Truc
10/17/2020100,000053607.171020.083336.VINH NAM UNG HO MS 2020.260 GIA DINH ANH PHAM VAN HUONG-171020-08:33:14 053607
10/17/2020100,000103040.171020.081430.Ung ho MS mien trung
10/17/2020100,000MBVCB.812888749.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.261 (be Le Luu Thanh Truc)Vietnamnet 17/10/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/2020100,000003817.171020.062000.Chuyen tien ung ho MS 2020.261 Be Le luu Thanh Truc
10/17/2020100,000MBVCB.812881086.VU VAN KHUYEN chuyen tien ung ho ms 2020 261 be le luu thanh truc.CT tu 0011004017994 VU VAN KHUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/2020100,000MBVCB.812881072.TRAN THANH THY chuyen tien MS 2020.261 (be Le Luu Thanh Truc).CT tu 0181002457004 TRAN THANH THY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/2020100,000339999.171020.011616.MS 2020.260 gia dinh a Huong FT20291980853382
10/17/2020100,000MBVCB.812838755.UONG HO MS 2020.mienTrung.CT tu 0071001148397 VO THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/2020100,000MBVCB.812835725.UNG HO MS 2020.257 (GIA DINH ANH CHIEN).CT tu 0071001148397 VO THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/2020200,000MBVCB.813977375.mo coi bo me.CT tu 0011001504463 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/17/2020200,000493468.171020.193600.Chuyen tien MS 2020.261 be Le Luu Thanh Truc.
10/17/2020200,000MBVCB.813841021.TRAN DINH CHUNG chuyen tienng qua Bo VietNamNet:? ?MS 2020.259?( Pham thi An Nhien).CT tu 0041000209859 TRAN DINH CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/2020200,000735801.171020.183807.ung ho ms 2020 255 gia dinh chi chuc FT20291374350811
10/17/2020200,000MBVCB.813774794.kho khan.CT tu 0721000655760 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/17/2020200,000MBVCB.813634890.2020.259 Ung ho be Pham An Nhien.CT tu 0451001818037 NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/2020200,000MBVCB.813633130.2020.255 Ung ho Gia dinh chi Chuc.CT tu 0451001818037 NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/2020200,000817972.171020.163538.Ung ho MS 2020 259 be Pham Thi An Nhien
10/17/2020200,000858750.171020.162503.Ung ho MS 2020 255 Gia Dinh Chi Chuc
10/17/2020200,000MBVCB.813482693.Ung ho MS2020.261 (be Le Luu Thanh Truc).CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/2020200,000MBVCB.813410487.MS 2020.mienTrung.CT tu 1013700336 DAO QUANG DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/2020200,000512950.171020.130056.ung ho 2020 246 vo chong anh Tang
10/17/2020200,000MBVCB.813312698.ung ho ms 2020257 gia dinh anh Chien.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/2020200,000230210.171020.123218.ms 2020.261 Le Luu Thanh Truc
10/17/2020200,000270965.171020.120458.ME VIET DUNG ung ho Ms 2020.261 (be Le Luu Thanh Truc)
10/17/2020200,000373143.171020.111354.MS2020 255
10/17/2020200,000470826.171020.110018.Ms. 2020. 261 be thanh truc FT20291430026200
10/17/2020200,000MBVCB.813179744.ung ho MS 2020 mien Trung.CT tu 0081001049126 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/17/2020200,000415980.171020.103743.Vietcombank 0011002643148 MS 2020259 be Pham Thi An Nhien
10/17/2020200,000MBVCB.813148325.ung ho ms 2020261 be le luu thanh truc.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/2020200,000MBVCB.813147534.ung ho ms 2020259 pham thi an nhien.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/2020200,000071199.171020.103045.UNG HO BE P T AN NHIEN, MS 2020.259-171020-10:30:10 071199
10/17/2020200,000095381.171020.083327.IBFT MS 2020.261
10/17/2020200,000398676.171020.082035.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 259 ung ho chau Pham An Nhien
10/17/2020200,000271737.171020.075904.Vietcombank 0011002643148 TRINH THI HUONG ung ho be Le Luu Thanh Truc
10/17/2020200,000366931.171020.074340.ung ho MS2020.261 be Le Luu Thanh Truc FT20291473082301
10/17/2020200,000MBVCB.812908699.ung ho be Truc MS 2020.261.CT tu 0161000411927 NGUYEN THI MINH HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/2020200,000266692.171020.060717.Vietcombank 0011002643148 PHAM HAI CHAU chuyen khoan MS 2020 261 Be Le Luu Thanh Truc
10/17/2020200,000046277.171020.055507.UNG HO MS : 2020.261 ( UNG HO BE LE LUU THANH TRUC)-171020-05:54:59 046277
10/17/2020200,000MBVCB.812831222.UNG HO MS 2020.260 (GIA DINH ANH HUONG).CT tu 0071001148397 VO THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/2020250,000IBVCB.813606395. ung ho MS 2020.259 (be Pham Thi An Nhien).CT tu 0461003732217 TRAN HOANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/2020300,000IBVCB.813381850.MS.2020.261(be Le Luu Thanh Truc).CT tu 0251001718063 PHAN THI NGOC LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/2020300,000IBVCB.813191893.NGUYEN NU XUAN TRINH chuyen khoan MS2020-261(be Le Luu Thanh Truc).CT tu 0071001938838 NGUYEN NU XUAN TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/2020300,000MBVCB.813066292.Ung ho MS 2020.261(be Le Luu Thanh Truc).CT tu 0051000320091 HUYNH THI THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/2020300,000094672.171020.082825.IBFT MS 2020.261 BE LE LUU THANH TRUC
10/17/2020400,000181885.171020.111828.Chuyen tien ung ho MS 2020.261 be Le Luu Thanh Truc
10/17/2020500,000MBVCB.813871478.Tom C tang MS 2020.255 gd chi Truc ( ninh binh).CT tu 0021001662872 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/2020500,000MBVCB.813869347.Tom C tang Ms 2020.257 gd anh Chien ( Ha Tinh).CT tu 0021001662872 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/2020500,000MBVCB.813868269.Tom C tang Ms 2020.258 ong Pham Van Son.CT tu 0021001662872 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/2020500,000MBVCB.813867634.Tom C tang Ms 2020.259 be Pham Thi An Nhien.CT tu 0021001662872 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/2020500,000795481.171020.162201.Ung ho MS 2020 261 be Le Luu Thanh Truc
10/17/2020500,000IBVCB.813401965.MS 2020 255.CT tu 0011000455584 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/17/2020500,000189668.171020.112938.Chuyen tien ung ho MS 2020.261 be Le Luu Thanh Truc
10/17/2020500,000935553.171020.104407.ung ho ms 2020 255 ( gia dinh chi Chuc)
10/17/2020500,000MBVCB.813124364.Fb nam ga .Hoi giao luu long chim va phu kien mien bac.CT tu 0351000634344 NGUYEN VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/2020500,000425071.171020.095044.Ung ho MS 2020.226 ung ho em Thuy FT20291897883514
10/17/2020500,000092510.171020.091918.ung ho GD c Chuc MS2020 255
10/17/2020500,000MBVCB.812991397.Ung ho gia dinh chi chuc. Ms 2020.255.CT tu 0561003943521 TRAN THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/2020500,000MBVCB.812988546.TRAN THI CUC chuyen tien ung ho ba nguyen thi tuy va cac chau.2020.239.CT tu 0561003943521 TRAN THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/2020500,000IBVCB.812947254.Ung ho MS 2020 255 Gia dinh chi Chuc.CT tu 0231000202694 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/17/2020500,000IBVCB.812944336.Ung ho MS 2020 257 Gia dinh Anh Chien.CT tu 0231000202694 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/17/2020500,000363246.171020.072738.Ung ho MS 2020.261 be Le Luu Thanh Truc FT20291973482084
10/17/2020500,000390075.171020.053629.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 HUYNH TAN DUY HOA chuyen khoan
10/17/2020700,000864825.171020.220011.Ung ho MS 2020.254-em Nguyen Van Hien
10/17/2020800,000669941.171020.133209.Ung ho MS 2020.256-Co Nguyen Thi Muoi
10/17/2020800,000668821.171020.132902.Ung ho MS 2020.261 - Be Le Luu Thanh Truc
10/17/20201,000,000863521.171020.215546.Ung ho MS2020.mienTrung
10/17/20201,000,000IBVCB.813720022.MS 2020 251 PHam Minh Khang.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/17/20201,000,000IBVCB.813711845.MS 2020 255 gia dinh chi Truc.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/17/20201,000,000IBVCB.813705884.MS 2020 257 gia dinh anh Chien.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/17/20201,000,000IBVCB.813697444.MS 2020 259 be Pham Thi An Nhien.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/17/20201,000,000MBVCB.813543179.LE THI THANH YEN chuyen tien MS 2020. MienTrung. BAO VIETNAMNET.CT tu 0011003671633 LE THI THANH YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/20201,000,000671558.171020.133619.Ung ho MS 2020.253- Me con chi Chi- Dong Nai
10/17/20201,000,000IBVCB.813373670.DTPHUONG UNG HO BE PHAM THI AN NHIEN MS2020.259.CT tu 0071002521154 DONG TIEN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/20201,000,000074328.171020.104911.UNG HO MS 2020.259 (BE PHAM THI AN NHIEN)-171020-10:48:58 074328
10/17/20201,000,000923274.171020.090853.UNG HO MS2020259 BE PHAM THI AN NHIEN
10/17/20201,000,000781036.171020.082758.MS 2020.259 (be Pham Thi An Nhien)
10/17/20201,000,000047081.171020.063849.UNG HO MS 2020.261 (BE LE LUU THANH TRUC)-171020-06:38:48 047081
10/17/20201,000,000046338.171020.060009.UNG HO MS 2020.261-171020-06:00:03 046338
10/17/20202,000,000601369.171020.145518.Ung ho MS 2020 Mien Trung FT20291533942379
10/17/202010,000,000MBVCB.813377608.Ung ho MS 2020.mien Trung.CT tu 0011000529086 PHAM THI VINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/17/202020,000,000MBVCB.813537353.Ms 2020.255(ung ho gd chi Cuc).CT tu 0461000507109 TONG THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/20202,000IBVCB.814495397.vf.CT tu 0721000668931 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/20202,000IBVCB.814494582.zxczx.CT tu 0911000068676 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/20202,000IBVCB.814480887.klknj.CT tu 0371000520523 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/202050,000029081.181020.195017.Ung ho MS 2020 255 gia dinh chi Cuc
10/18/202050,000IBVCB.814894059.Giup ma so 2020 262 be Lo Minh Tuan .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/18/202050,000IBVCB.814890859.Giup ma so 2020 261 be Le Luu Thanh Truc.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/18/202050,000980894.181020.152626.be Lo Minh Tuan
10/18/202050,000419725.181020.074834.Ung ho MS 2020.262
10/18/202050,000MBVCB.814147426.gui be lo minh tuan ms 2020 262.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/2020100,000288579.171020.224750.ung ho MS 2020.261(be Le Luu Thanh Truc)
10/18/2020100,000211665.181020.171906.ms 2020.262 be Lo Minh Tuan
10/18/2020100,000MBVCB.814767756.MS 2020.mienTrung.CT tu 0451000317571 PHAM THI TO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/2020100,000MBVCB.814756061.Ung ho MS 2020.262 (be Lo Minh Tuan).CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/2020100,000036972.181020.134347.Ung ho dong bao mien trung FT20293117515707
10/18/2020100,000729288.181020.102644.MS 2020.261 Le Luu Thanh Truc
10/18/2020100,000IBVCB.814302294.Ung ho chong lu lut.CT tu 0011000818287 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/18/2020100,000935938.181020.091333.Ung ho be Lo minh Tuan MS 2020.262
10/18/2020100,000143472.181020.091044.MS 2020 255 gia dinh chi Chuc
10/18/2020100,000142147.181020.090941.MS 2020 259 be pham thi an nhien
10/18/2020100,000658394.181020.083517.ung ho gia dinh a Nguyen Van Thang ms 2020.240
10/18/2020100,000164524.181020.082835.VINH NAM UNG HO MS 2020.262 BE LO MINH TUAN-181020-08:28:25 164524
10/18/2020100,000MBVCB.814117366.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.262 (be Lo Minh Tuan)Vietnamnet 18/10/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/2020100,000IBVCB.814116242.NGUYEN CONG TRANG chuyen khoan ung ho ma soMS 2020.262 (be Lo Minh Tuan).CT tu 0511003795878 NGUYEN CONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/2020100,000485496.181020.053730.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 262 be Lo Minh Tuan
10/18/2020100,000023444.181020.030042.MS 2020 mienTrung
10/18/2020130,000MBVCB.814247666.NGUYEN VAN NHAN chuyen tien.CT tu 0381000525398 NGUYEN VAN NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/2020200,000224970.181020.192911.Ung ho MS 2020.259 . be Pham Thi An Nhien FT20293903058530
10/18/2020200,000164925.181020.191503.ung ho ms 2020.262 (be Lo Minh Tuan)
10/18/2020200,000IBVCB.814918478.UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG.CT tu 1041000041163 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/18/2020200,000IBVCB.814852451.ung ho MS 2020.262 .CT tu 0721000583329 VU PHUONG HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/2020200,000211451.181020.171808.Ms 2020.mientrung
10/18/2020200,000129301.181020.163943.Ung ho MS 2020 262 be Lo Minh Tuan FT20293926900530
10/18/2020200,000MBVCB.814679185.bao lu mien trung.CT tu 0231000160466 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/18/2020200,000PT.VNN.10800343.118758.20201018.111738.9704366800411860017.0011002643148;Transfer for PT.Vietnamnet.GD:39 VANPHUC-KIM MA HANOI VN
10/18/2020200,000IBVCB.814380860.MS 2020 262 be Lo Minh Tuan.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/18/2020200,000MBVCB.814271255.TRAN THI THUY TRANG chuyen tien ms 2020.mientrung.CT tu 0161000082358 TRAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/2020200,000MBVCB.814174859.MS 2020.262 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/2020200,000922094.181020.080204.ung ho MS 2020 262 be Lo Minh Tuan
10/18/2020200,000873672.181020.055327.MS 2020.262 be Lo Minh Tuan FT20293730833589
10/18/2020200,000917389.181020.054339.ung ho MS 2020 262 be Lo Minh Tuan
10/18/2020200,000159624.181020.054341.UNG HO MS 2020.262-181020-05:43:30 159624
10/18/2020300,000MBVCB.814971851.MS 2020.258 (ong Phan Van Son).CT tu 0111000087610 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/2020300,000MBVCB.814916286.ung ho MS 2020.258 ( ong: phan van son).CT tu 0061001103206 TRAN THI THU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/2020300,000IBVCB.814712298.Giup MS2020 262 Be Lo Minh Tuan.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/18/2020300,000804129.181020.123750.MS 2020.254 em Nguyen Van Hien
10/18/2020300,000804104.181020.123620.MS 2020.256 Co Nguyen Thi Muoi
10/18/2020300,000803200.181020.122717.ung ho ms 2020.262 be Lo Minh Tuan
10/18/2020300,000MBVCB.814278356.Vy Phong ung ho ms 2020.262.CT tu 0021000323424 CHU TUAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/2020300,000MBVCB.814230556.ung ho ms 2020.262(be Lo Minh Tuan).CT tu 0071004404058 NGUYEN KHANH TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/2020300,000624387.181020.071657.ung ho ma 2020.262 be lo minh tuan
10/18/2020300,000MBVCB.814113557.MS 2020.262.CT tu 0411000985816 NGUYEN QUANG DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/2020500,000IBVCB.815130696.MS 2020 262 be LO MINH TUAN tinh Son La.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/18/2020500,000022016.181020.194431.ung ho MS 2020 262 be Lo Minh Tuan
10/18/2020500,000990508.181020.170125.BAC LE VAN VAN UNG HO CHAU LO MINH TUAN MS 2020 262
10/18/2020500,000665476.181020.130619.ung ho ms 2020.262 (be Lo Minh Tuan)
10/18/2020500,000691363.181020.123617.ung ho MS 2020262 be Lo Minh Tuan
10/18/2020500,000182082.181020.113506.UNG HO MS 2020.262 (BE LO MINH TUAN)-181020-11:35:00 182082
10/18/2020500,000980492.181020.113058.Ung ho MS2020.257 gia dinh anh Chien FT20293880266942
10/18/2020500,000759828.181020.111157.Chuyen tien ung ho MS 2020.262
10/18/2020500,000172293.181020.100150.UNG HO MS 2020262 LO MINH TUAN-181020-10:01:37 172293
10/18/2020500,000903934.181020.084752.Ms2020MienTrung DuongMinhHang FT20293227791813
10/18/2020500,000MBVCB.814158783.MS 2020.262 (be Lo Minh Tuan) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/2020500,000222362.181020.073341.Vietcombank 0011002643148 UNG HO MS 2020 256 co Nguyen Thi Muoi
10/18/2020500,000MBVCB.814135018.Ung ho MS 2020262.CT tu 0781000442128 LE THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/2020900,000169326.181020.092859.ONG NGUYEN VAN CHO UNG HO MS 2020.260,261,262 MOI TH 300.000-181020-09:28:58 169326
10/18/20201,000,000844495.171020.230524.Ung ho Ms 2020.259 be Pham Thi An Nhien FT20293031362780
10/18/20201,000,000MBVCB.815108355.Ung ho?MS 2020.262.CT tu 0101000832019 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/20201,000,000880775.181020.144700.Ung ho MS 2020 236 em Dang Thi Ngoc Chau
10/18/20201,000,000880746.181020.144429.Ung ho MS 2020 239 ba Do thi Tuy va bon chau mo coi
10/18/20201,000,000880711.181020.144034.Ung ho MS 2020 253 me con chi Chi
10/18/20201,000,000181947.181020.113353.UNG HO MS 2020.259 (BE PHAM THI AN NHIEN)-181020-11:33:12 181947
10/18/20201,000,000649715.181020.102325.Ntd Ung ho MS 2020.258 (ong phan van son)
10/18/20201,000,000MBVCB.814304002.BUI LE ANH TUAN,ung ho ms 2020.262 be Lo Minh Tuan .CT tu 0561000539114 BUI LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/20201,000,000IBVCB.814272870.MS 2020. Mien Trung.CT tu 0211000461927 TRAN VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/20201,000,000382758.181020.060432.UNG HO MS2020.262
10/18/20201,000,000218304.181020.003431.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020 211
10/18/20201,200,000125768.181020.211347.MS 2020 mienTrung
10/18/20202,000,000649581.181020.102206.Ntd Ung ho MS 2020.262 (be lo minh tuan)
10/18/20202,000,000MBVCB.814269178.UNG HO MS 2020.259 BE PHAM THI AN NHIEN.CT tu 0071003872271 VU NGUYEN NGOC TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/20202,000,000MBVCB.814158955.ung ho MS 2020.262 be Lo Minh Tuan.CT tu 0071002129385 HUYNH ANH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/18/20203,000,000880624.181020.143738.Ung ho MS 2020 mienTrung
10/18/20205,000,000351931.181020.083620.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 mienTrung
10/19/20201,000IBVCB.816847343.qwe.CT tu 0721000668908 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/19/20201,000IBVCB.816761159.asd.CT tu 0531002595901 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/20201,000IBVCB.816682479.asd.CT tu 0721000666619 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/20201,000IBVCB.816620328.sad.CT tu 0721000668824 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/20201,000IBVCB.816553850.asd.CT tu 0911000071199 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/20201,000IBVCB.816501776.we.CT tu 0531002574717 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/19/20201,000IBVCB.816374581.asd.CT tu 0721000668933 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/20201,000IBVCB.816166180.asd.CT tu 0911000068676 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/20202,000IBVCB.815218362.a.CT tu 0421000546071 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/20205,000MBVCB.816923380.nguoi lao dong.CT tu 0451000415108 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/19/202030,000IBVCB.816263003.Ung ho MS 2020 263 Co Nguyen Thi My Hanh.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/19/202030,000IBVCB.816260823.Ung ho MS 2020 262 Be Lo Minh Tuan.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/19/202050,000IBVCB.817102188.Giup ma so 2020 263 co Nguyen Thi My Hanhh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/19/202050,000IBVCB.815668798. ung ho MS 2020.263 (co Nguyen Thi My Hanh).CT tu 0121001168338 NGUYEN HONG PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/202050,000178144.191020.054833.ung ho ms 2020.263 co nguyen thi my hanh
10/19/202060,000MBVCB.815307480.gui co my hanh 2020 263.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2020100,000474758.191020.204915.IBFT Mien trung yeu thuong
10/19/2020100,000MBVCB.816632032.ungho ms 202.205( gd chi chuc).CT tu 0351000670213 NGUYEN VAN TIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2020100,000MBVCB.816538367.ung ho MS2020.mientrung.CT tu 0031000400796 NGUYEN HAI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2020100,000182818.191020.160727.ung ho ma so 2020 262 Lo Minh Tuan
10/19/2020100,000MBVCB.816411837.VU VAN TRIEU chuyen tien.CT tu 1013451555 VU VAN TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2020100,000MBVCB.815720353.Ung ho MS 2020.263 co Nguyen Thi My Hanh. .CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2020100,000Sender:01310001.DD:191020.SHGD:10006199.BO:HUYNH LE TRUC LY.UNG HO MS 2020.261 BE LE LUU THANH TRUC
10/19/2020100,000442795.191020.094748.MS 2020.mienTrung FT20293855160668
10/19/2020100,000255743.191020.083459.VINH NAM UNG HO MS 2020.263 NGUYEN THI MY HANH-191020-08:34:44 255743
10/19/2020100,000296893.191020.083438.Ung ho Co Nguyen thi My Hanh MS 2020.263
10/19/2020100,000MBVCB.815420122.NGUYEN TIEN CUONG chuyen tien MS 2020.255.CT tu 1041000051836 NGUYEN TIEN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2020100,000MBVCB.815312964.LAM THI LUONG LUYEN ung ho MS 2020.263 co Nguyen Thi My Hanh.CT tu 0021002187289 LAM THI LUONG LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2020100,000321068.191020.055636.IBFT Ck Nguyen Thi My Hanh.Nhon Trach.DN
10/19/2020100,000MBVCB.815290313.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.263 (co Nguyen Thi My Hanh)Vietnamnet 19/10/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2020150,000MBVCB.816637020.MS 2020 mien Trung.CT tu 0541000229674 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/19/2020200,000MBVCB.815196310.MS 2020.mienTrung.CT tu 0451000367259 MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2020200,000022395.191020.222751.MS2020.mienTrung FT20294379809608
10/19/2020200,000IBVCB.817100841.MS 2020 259 be Pham Thi An Nhien.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/19/2020200,000IBVCB.816843902.ung ho MS 2020.262 (be Lo Minh Tuan).CT tu 0051000070326 TRAN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2020200,000927158.191020.182131.MS 2020.mienTrung
10/19/2020200,000984301.191020.181941.ung ho MS 2020.250 Nguyen Thi Hien Thai Mong em mau khoe. Khanh Ha
10/19/2020200,000IBVCB.816632869.MS 2020 mien Trung.CT tu 0011004103939 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/19/2020200,000712997.191020.154114.Ung ho Mien Trung FT20293990373239
10/19/2020200,000647082.191020.143537.MS 2020.mienTrung FT20293744006285
10/19/2020200,000MBVCB.816273799.LE THI MINH THOA chuyen tien ung ho MS 2020.mien Trung.CT tu 0271007889999 LE THI MINH THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2020200,000306593.191020.141354.UNG HO MS 2020.MIENTRUNG-191020-14:13:38 306593
10/19/2020200,000588949.191020.133816.Ung ho MS 2020.253 me con chi Chi FT20293054844466
10/19/2020200,000MBVCB.816162698.CHU THI LAN chuyen tien.CT tu 0021002302438 CHU THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2020200,000Sender:79310001.DD:191020.SHGD:10022243.BO:NGUYEN DINH SOAI.UNG HO MA SO 2020260 GIA DINHANH HUONG
10/19/2020200,000555301.191020.125924.Ung ho ms 2020.263 co nguyen thi my hanh FT20293836601800
10/19/2020200,000544599.191020.124615.MS Ung ho 2020 Mien Trung FT20293305811011
10/19/2020200,000IBVCB.815989942.quy.CT tu 0481000665049 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/19/2020200,000MBVCB.815964608.TRINH VAN THAN chuyen tien Ung ho mien trung lu lut.CT tu 0691000383882 TRINH VAN THAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2020200,000Sender:01307001.DD:191020.SHGD:10005568.BO:NGUYEN THI TUONG VAN.IB UNG HO MS : 2020.263 (CO NGUYEN THI MY HANH)
10/19/2020200,000Sender:01310005.DD:191020.SHGD:10019420.BO:NGUYEN HONG THAI.MS 2020.MIENTRUNG
10/19/2020200,000Sender:79310001.DD:191020.SHGD:10018700.BO:PHAM THI HIEP.MS 2020.MIENTRUNG
10/19/2020200,000Sender:01310012.DD:191020.SHGD:10018463.BO:LE THI MINH.MS 2020.MIENTRUNG
10/19/2020200,000IBVCB.815699544.Ung ho dong bao lu lut Mien Trung.CT tu 0071001049617 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/19/2020200,000Sender:01310005.DD:191020.SHGD:10011028.BO:DUONG TIEN MANH.UNG HO MS 2020 262 BE LO MINH TUAN
10/19/2020200,000250363.191020.094635.MS 2020.262 be Lo Minh Tuan
10/19/2020200,000Sender:79310001.DD:191020.SHGD:10004879.BO:LE THI THUY HANG.UNG HO MS 2020.259 BE PHAM THIAN NHIEN
10/19/2020200,000Sender:01307001.DD:191020.SHGD:10004021.BO:NGUYEN THANH PHONG.IBUNG HO MS2020.263 ( CO NGUYEN THI MY HANH)
10/19/2020200,000Sender:01307001.DD:191020.SHGD:10003987.BO:NGUYEN THANH PHONG.IBUNG HO MS 2020.259 (BE PHAM THI AN NHIEN)
10/19/2020200,000400251.191020.085428.Ung ho MS 2020.262 Lo Minh Tuan FT20293023430404
10/19/2020200,000725851.191020.074918.ung ho MS 2020.263 (co Nguyen Thi My Hanh)
10/19/2020200,000MBVCB.815289347.MS 2020.263.CT tu 0061000819756 NGUYEN THI LAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2020300,000984296.191020.181754.ung ho MS 2020.262 be Lo Minh Tuan chuc chau som binh phuc. Khanh Ha
10/19/2020300,000822237.191020.175219.Ung ho MS 2020 mienTrung FT20293448424496
10/19/2020300,000532256.191020.152412.MS 2020mienTrung
10/19/2020300,000295371.191020.141602.ungho MS2020 MienTrung
10/19/2020300,000294754.191020.141238.ungho MS2020MienTrung
10/19/2020300,000527226.191020.122733.Ung ho MS 2020.mienTrung FT20293668421822
10/19/2020300,000522695.191020.122303.MS 2020.262 , ung ho chau Lo Minh Tuan, mong chau mau khoe manh FT20293320750490
10/19/2020300,000262743.191020.113632.Ung ho MS 2020.263 co Nguyen Thi My Hanh.
10/19/2020300,000082267.191020.100539.MS 2020 mienTrung
10/19/2020300,000MBVCB.815598460.Ung ho ms 2020.263 (co Nguyen Thi My Hanh).CT tu 0121000325739 LE THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2020300,000MBVCB.815545053.ms 2020 257 uh gia dinh anh Chien.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/19/2020300,000MBVCB.815537618.ms 2020 263 uh co My Hanh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/19/2020300,000IBVCB.815448807.LY THI TUYET NHUNG chuyen khoan.CT tu 0721000608244 LY THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2020300,000IBVCB.815425452. ung ho MS 2020.262 (be Lo Minh Tuan).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2020300,000812262.191020.081411.MS 2020.255 gia dinh chi Chuc
10/19/2020300,000MBVCB.815357617.NGUYEN THI HONG GIANG chuyen tien MS 2020.261( Be Le Luu Thanh Truc).CT tu 1013560202 NGUYEN THI HONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2020300,000199751.191020.072122.MS 2020.263 co Nguyen Thi My Hanh
10/19/2020300,000MBVCB.815256333.TRAN VAN DUNG chuyen tien.CT tu 0411000954192 TRAN VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2020400,000IBVCB.816453651.ME BI UNG THU VU CON BI THAN HU.CT tu 0421000524393 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/19/2020500,000559577.191020.192837.ung ho MS 2020255 Gia dinh chi Chuc
10/19/2020500,000931683.191020.192419.ung ho MS 2020.262 (be Lo Minh Tuan) - anh Pham Ba Anh Dung chuc em chong khoe
10/19/2020500,000MBVCB.816779026.ung ho MS 2020.mienTrung.CT tu 0451001839248 CAO THI LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2020500,000331398.191020.174548.ung ho ms 2020.263 Nguyen Thi My Hanh
10/19/2020500,000808714.191020.173901.Ung ho dong bao thiet hai do lu FT20293702000174
10/19/2020500,000272925.191020.165030.ung ho MS 2020 mien trung
10/19/2020500,000TANG TRUNG XUONG UNG HO MS: 2020259 (BE PHAM THI AN NHIEN)
10/19/2020500,000MBVCB.816577764.MS 2020.251 (e Pham Minh Khang).CT tu 0491001505551 TRAN HUNG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2020500,000MBVCB.816570465.Ung ho MS 2020.255 gd chi Chuc.CT tu 0491001505551 TRAN HUNG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2020500,000MBVCB.816565797.Ung ho ms 2020.262 be Lo Minh Tuan.CT tu 0491001505551 TRAN HUNG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2020500,000IBVCB.816456756.MS 2020.mienTrung.CT tu 0561000395281 NGUYEN VAN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2020500,000Sender:01310005.DD:191020.SHGD:10025122.BO:NGUYEN THI THIEN HUONG.UNG HO MS 2020.263 CO NGUYEN THI MY HANH
10/19/2020500,000MBVCB.816287178.DO THANH HAI ung ho MS 2020.mienTrung.CT tu 0611001975825 DO THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2020500,000Sender:79339002.DD:191020.SHGD:10000244.BO:NGUYEN THI MINH CHAU.UNG HO MS:2020.255 MS:2020.259
10/19/2020500,000MBVCB.816204519.NGUYEN THANH DUNG chuyen tien ung ho MS 2020. mien Trung.CT tu 0861000080789 NGUYEN THANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2020500,000893420.191020.135214.Ung ho MS 2020 262 Lo Minh Tuan
10/19/2020500,000570387.191020.131726.Ung ho MS 2020.mienTrung. Chuc ba con mien Trung som vuot qua bao lu an toan FT20293356113793
10/19/2020500,000964696.191020.131405.Ung ho ms 2020 .mien trung
10/19/2020500,000564374.191020.131020.MS 2020.mienTrung FT20293630886116
10/19/2020500,000MBVCB.815940014.DINHVANVIET UNG HO MS 2020.mienTrung.CT tu 0331000409117 DINH VAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2020500,000MBVCB.815851132.NGO MANH HAI chuyen tien ung ho lu lut mien trung.CT tu 0021000402408 NGO MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2020500,000IBVCB.815827485.NGUYEN TRUONG KHOI chuyen khoan ung ho MS 2020.263( co Nguyen Thi My Hanh).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2020500,000IBPS/SE:01310001.DD:191020.SH:10010968.BO:BUI VAN DUNG.UNG HO MS 2020.262 BE LO MINH TUAN
10/19/2020500,000Sender:01311003.DD:191020.SHGD:10001550.BO:MAI THI OANH.UNG HO MS 2020.255 GIA DINH CHICHUC
10/19/2020500,000374255.191020.102312.Ung ho MS 2020.259 be Phan Thi An Nhien
10/19/2020500,000Sender:01310005.DD:191020.SHGD:10015771.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.263 CO NGUYEN THI MY HANH
10/19/2020500,000357772.191020.100859.Ung ho MS 2020.mienTrung
10/19/2020500,000Sender:01202002.DD:191020.SHGD:10001331.BO:VU MY LINH.NGUYEN DANH SON UNG HO MS 2020.259 BE PHAM THI AN NHIEN
10/19/2020500,000Sender:79334001.DD:191020.SHGD:10002927.BO:TA THI NGOC TUYET0717183.GIUP BE LO MINH TAN MS2020 262 (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
10/19/2020500,000350215.191020.100242.Ung ho MS 2020.262 be LoMinhTuan
10/19/2020500,000Sender:79334001.DD:191020.SHGD:10000505.BO:TA THI NGOC TUYET0717183.MS 2020 MIEN TRUNG (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
10/19/2020500,000Sender:01311001.DD:191020.SHGD:10000089.BO:NGUYEN THI QUYNH CHI.UNG HO MS 2020.254 EM NGUYEN VAN HIEN
10/19/2020500,000Sender:01310005.DD:191020.SHGD:10006991.BO:PHAM QUOC MANH.PHAM QUOC MANH UNG HO BE LE LUUTHANH TRUC,DIEN BAN, QUANG NAM. MS 2020.261
10/19/2020500,000MBVCB.815531979.MS 2020.mienTrung.CT tu 0451001692992 NGUYEN THI THUY MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2020500,000085328.191020.085328.UNG HO GD ANH HUONG MS 2020.260
10/19/2020500,000381828.191020.082522.Ung ho MS 2020.262 be Lo Minh Tuan FT20293981251667
10/19/2020500,000MBVCB.815408116.MS 2020.263 (co Nguyen Thi My Hanh).CT tu 0081000318227 TRINH THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2020500,000232921.191020.081454.Hoang Van Phat chuyen tien ung ho Mien Trung
10/19/2020500,000296259.191020.081232.Nam Mo A Di Da Phat . MS 2020 263 Co Nguyen Thi My Hanh
10/19/2020500,000869022.191020.081244.Ung ho ma so MS 2020.263 ( co Nguyen Thi My Hanh)
10/19/2020500,000MBVCB.815300217.ung ho ms 2020.263 ( co nguyen thi my hanh).CT tu 0211000496063 NGUYEN DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2020500,000MBVCB.815293405.Ung ho MS 2020.263 (co Nguyen Thi My Hanh).CT tu 0251002688166 THAN NGOC NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/2020500,000246692.191020.060240.UNG HO MS 2020.263 CO NGUYEN THI MY HANH-191020-06:02:40 246692
10/19/2020500,000IBVCB.815290277.MS 2020263 co Nguyen thi My Hanh.CT tu 0371000400745 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/19/2020500,000332969.191020.052713.Vietcombank 0011002643148 PHAM HOANG HA chuyen khoan 2020263
10/19/2020700,000Sender:79305001.DD:191020.SHGD:10007346.BO:NGUYEN THI HOANG UYEN.CO YEN LINH 200 UYEN 500HO TRO MS2020.262 BE LO MINH TUAN
10/19/20201,000,000381108.191020.202751.THAI DOAN HUNG HA NOI UNG HO MIEN TRUNG RUOT THIT-191020-20:27:50 381108
10/19/20201,000,000378133.191020.200636.UNG HO MIEN TRUNG MS 2020.MIENTRUNG-191020-20:06:22 378133
10/19/20201,000,000MBVCB.816892205.ung ho MS 2020.263 (co Nguyen Thi My Hanh).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/20201,000,000IBVCB.816646317.MS 2020 mienTrung.CT tu 0611001893392 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/19/20201,000,000IBVCB.816240225.Mrs. Nguyen Pham Y Nhi ung ho MS 2020.260 gia dinh anh Huong.CT tu 0011002899078 NGUYEN THANH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/20201,000,000565932.191020.134233.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Tran Dinh ck cho MS2020 251 em Pham Minh Khang
10/19/20201,000,000374247.191020.134047.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Tran Dinh ck cho MS2020255 gia dinh chi Chuc
10/19/20201,000,000Sender:79307005.DD:191020.SHGD:10020219.BO:DO TRAN MONG THUY.IBMS.2020.MIENTRUNG
10/19/20201,000,000526089.191020.122624.Ung ho MS 2020.263. Co nguyen thi my hanh FT20293717917667
10/19/20201,000,000612598.191020.115902.UNG HO MIEN TRUNG MS 2020 mienTrung
10/19/20201,000,000Sender:01307001.DD:191020.SHGD:10006651.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2020.263 (CO NGUYENTHI MY HANH)
10/19/20201,000,000TRINH CONG VUONG UNG HO MA SO 2020.253 - ME CON CHI CHI
10/19/20201,000,000TRINH CONG VUONG UNG HO MA SO 2020.252 CHAU DINH THU TRA
10/19/20201,000,000TRINH CONG VUONG UNG HO MA SO : MS 2020.255 GIA DINH CHI CHUC
10/19/20201,000,000IBVCB.815652041.ung ho MS 2020.mientrung.CT tu 0141000442765 NGO THI TU TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/20201,000,000Sender:48304001.DD:191020.SHGD:10002937.BO:LUONG DUC DE.MS 2020.MIENTRUNG TAI NGOAI THUONGVIET NAM CN HA NOI
10/19/20201,000,000Sender:79310001.DD:191020.SHGD:10000235.BO:NGUYEN DIEU HOA.UNG HO MS 2020259 BE PHAM THI AN NHIEN
10/19/20201,000,000Sender:01201004.DD:191020.SHGD:10005732.BO:CTCP THIEN LY HUNG YEN.CONG TY CP THIEN LY HUNGYEN UNG HO MS 2020.250 (NGUYEN THI HIEN THAI)
10/19/20201,000,000254582.191020.082652.UNG HO MS 2020.263 (CO NGUYEN THI MY HANH)-191020-08:26:41 254582
10/19/20201,000,000MBVCB.815306086. chuyen tien ung ho MS2020.263 ( co Nguyen thi My Hanh ).CT tu 0071000996184 LE MINH TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/20201,000,000IBVCB.815262069.Ung ho be Lo Minh Tuan MS 2020 262.CT tu 0071000810223 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/19/20202,000,000MBVCB.816320941.NGO THI KIM HOA chuyen tien ung ho MS2020.263 (co NguyenThi My Hanh).CT tu 0021000794461 NGO THI KIM HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/20202,000,000305654.191020.140944.UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG-191020-14:08:15 305654
10/19/20202,000,000Sender:79307006.DD:191020.SHGD:10002704.BO:LUONG THI HONG MAI.CD HA NOI, UNG HO MS2020.253(ME CON CHI CHI)
10/19/20202,300,000Sender:79305001.DD:191020.SHGD:10002962.BO:TRAN VAN HAO.ONG JOHN PHAM O SAN JOSE CA UNG HOMS2020.263 CO NGUYEN THI MY HANH
10/19/20203,000,000MBVCB.817096339.ung ho MS2020.mientrung.CT tu 0011004281844 LE THU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/20203,000,000733971.191020.160032.Ung ho MS 2020.mienTrung FT20293455542311
10/19/20204,500,000MBVCB.816912381.NGUYEN THANH DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.mien Trung.CT tu 0861000080789 NGUYEN THANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/20205,000,000MBVCB.817091541.ung ho MS2020.mientrung.CT tu 0011004281844 LE THU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/20205,000,000MBVCB.815249723.ms 2020.mientrung.CT tu 0181003533535 VU TRONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/19/202010,000,000Sender:79307006.DD:191020.SHGD:10000288.BO:LUONG THI HONG MAI.CD HA NOI, UNG HO MS2020 MIEN TRUNG
10/20/20201,000IBVCB.819039750.qwe.CT tu 0911000070999 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/20/20202,000IBVCB.817471921.15.CT tu 0421000546312 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/20/202025,000440925.201020.140200.UNG HO MS 2020.257 (GIA DINH ANH CHIEN)
10/20/202025,000440234.201020.135734.UNG HO MS 2020.256 (CO NGUYEN THI MUOI)
10/20/202025,000439965.201020.135600.UNG HO MS 2020.254 (EM NGUYEN VAN HIEN)
10/20/202025,000439435.201020.135235.UNG HO MS 2020.253 (ME CON CHI CHI)
10/20/202050,000MBVCB.818651036.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2020.mientrung.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/202050,000215223.201020.101506.Ung ho MS 2020.264 gd anh Cao Van Thang FT20294617479637
10/20/202050,000IBVCB.817462473.Ung ho MS 2020 264 Gia dinh Anh Cao Van Thang.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/20/202050,000688048.201020.074235.Ung ho MS 2020.264
10/20/2020100,000048470.191020.234842.Ms 2020.mientrung FT20294267431419
10/20/2020100,000137662.201020.205620.ung ho ms 2020253
10/20/2020100,000079851.201020.205450.MoMo 01265262564 ung ho ms 2020254 7691551168
10/20/2020100,000348024.201020.195740.Ung ho MS 2020. Mien Trung
10/20/2020100,000MBVCB.818877126.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.263 co NGUYEN THI MY HANH.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2020100,000MBVCB.818874400.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.262 be LO MINH TUAN.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2020100,000MBVCB.818870131.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.259 be PHAM THI AN NHIEN.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2020100,000167094.201020.194731.Ung Ho MS2020.Mien Trung
10/20/2020100,000MBVCB.818864888.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.258 ong PHAN VAN SON.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2020100,000MBVCB.818857275.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.256 co NGUYEN THI MUOI.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2020100,000577902.201020.170328.MS 2020.mienTrung FT20294155423750
10/20/2020100,000MBVCB.817897444.ung ho MS 2020.mienTrung.CT tu 0021000349736 NGUYEN THANH DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2020100,000530632.201020.110402.Ung ho MS2020 255 gd chi Chuc
10/20/2020100,000230673.201020.102954.Ung ho MS2020.mienTrung FT20294599963963
10/20/2020100,000Sender:01604002.DD:201020.SHGD:10000689.BO:NGUYEN HOANG ANH.NHO TOA BAO GUI DEN BA CON VUNG LUM IEN TRUNG XIN CAM ON CHARGEDETAILS OUR
10/20/2020100,000Sender:79310001.DD:201020.SHGD:10004629.BO:LUONG TRUNG KIEN.UNG HO MS 2020.MIENTRUNG
10/20/2020100,000412748.201020.082216.VINH NAM UNG HO MS 2020.263 GIA DINH ANH CAO VAN THANG-201020-08:22:02 412748
10/20/2020100,000687186.201020.073403.Ung ho MS 2020.mienTrung
10/20/2020100,000MBVCB.817282689.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.264 (gia dinh anh Cao Van Thang)Vietnamnet 20/10/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2020100,000MBVCB.817256449.MS2020.262 (be Lo Minh Tuan).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2020150,000MBVCB.818138976.MS 2020 261.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/20/2020150,000692469.201020.105945.Ung ho MS 2020.264
10/20/2020200,000040778.191020.231643.MS 2020.mienTrung FT20294461525025
10/20/2020200,000675582.191020.103454.Ung ho ma so 2020.262 be lo minh tuan
10/20/2020200,000MBVCB.818853345.gia dinh Soc Gau HN ung ho MS 2020.264 (gia nh anh Cao Van Thang).CT tu 0021000393788 PHAM TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2020200,000IBVCB.818662241.ung ho MS 2020.261 (be Le Luu Thanh Truc).CT tu 0071005607756 LE THI KHUE VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2020200,000IBVCB.818636677.ung ho MS 2020.262 (be Lo Minh Tuan).CT tu 0071005607756 LE THI KHUE VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2020200,000606518.201020.173113.Ung ho MS 2020.264 FT20294607566068
10/20/2020200,000984071.201020.170407.ung ho MS 2020.262 be Lo Minh Tuan
10/20/2020200,000/Ref:P3280294545Y20{//}/Ref:P3280294545Y20{//}B/O:TRUONG VAN TUAN MS 2020.254 EM NGUYEN VAN HIEN DVC:TRUONG VAN TUAN
10/20/2020200,000/Ref:P3260294974Y20{//}/Ref:P3260294974Y20{//}B/O:TRUONG VAN TUAN MS 2020.255 GIA DINH CHICHUC DVC:TRUONG VAN TUAN
10/20/2020200,000MBVCB.818136176.NGUYEN THI BICH THUY chuyen tien MS 2020.mien Trung.CT tu 1016157376 NGUYEN THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2020200,000MBVCB.818129391.MS 2020 263 co Nguyen My Hanh.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/20/2020200,000831316.201020.135425.Ung ho MS 2020 264 gia dinh anh Cao Van Thang nho bao chuyen giup so tien nay den gia dinh em
10/20/2020200,000MBVCB.818058189.ung ho MS 2020.264( gd Cao Van Thang).CT tu 0771000586272 NGUYEN THI NHU AI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2020200,000471304.201020.131303.MS 2020.263 NGUYEN THI MY HANH-201020-13:12:56 471304
10/20/2020200,000Sender:79307005.DD:201020.SHGD:10010977.BO:LE THI HONG NHUNG.IBUNG HO MS 2020.245 (UNG HONGUYEN HONG PHAT)
10/20/2020200,000IBVCB.817845660.MS 2020.mienTrung.CT tu 0451000250105 TRINH THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2020200,000Sender:79310001.DD:201020.SHGD:10009481.BO:PHAN VAN HAI.UNG HO MS 2020.MIENTRUNG NAM MODUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
10/20/2020200,000305068.201020.091356.LE VIET DUC chuyen tien ung ho MS 2020.mienTrung
10/20/2020200,000952103.201020.084412.Vietcombank 0011002643148 LA THI NGUYET chuyen khoan
10/20/2020200,000MBVCB.817440726.ung ho ms2020. mien Trung.CT tu 0081000775209 HOANG NGOC TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2020200,000MBVCB.817431842.NGUYEN CONG THANH chuyen tien ung ho MS 2020.mienTrung.CT tu 0711000240704 NGUYEN CONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2020200,000MBVCB.817427141.Ung ho MS 2020.mien trung.CT tu 0731000684158 TRAN CUC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2020200,000944183.201020.074745.Vietcombank 0011002643148 ung ho dong bao mien trung
10/20/2020255,000MBVCB.817840952.MS 2020.mienTrung.CT tu 0011004312550 NGUYEN PHUONG DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2020300,000064845.201020.202109.ung ho ma so 2020 . 264 gd Cao Van Thang
10/20/2020300,000MBVCB.818137921.MS 2020 262 be Lo Minh Tuan.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/20/2020300,000MBVCB.818133696.MS 2020 258 ong Phan Van Son.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/20/2020300,000759887.201020.131245.Ung ho MS 2020 264 gia dinh anh Cao van Thang
10/20/2020300,000250914.201020.104942.Ung ho MS 2020 mien trung FT20294190760636
10/20/2020300,000390866.201020.101735.Hua Hien ct ung ho MS2020.263 co Nguyen Thi My Hanh
10/20/2020300,000702653.201020.090953.ung ho MS 2020.264
10/20/2020300,000089475.201020.072116.MS 2020.mientrung FT20294293975647
10/20/2020300,000IBVCB.817332908.Giup MS2020 264 gia dinh anh Cao Van Thang.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/20/2020400,000MBVCB.818934752.Ung ho MS 2020.mienTrung.CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2020400,000IBVCB.818308467.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.262 (be Lo Minh Tuan).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2020400,000Sender:79310001.DD:201020.SHGD:10004880.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2020.263 CO NGUYEN THI MY HANH
10/20/2020500,000MBVCB.819024399.LAM THI LUONG LUYEN ung ho MS 2020. Mien Trung.CT tu 0021002187289 LAM THI LUONG LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2020500,000656857.201020.212309.ung ho MS 2020 mien Trung
10/20/2020500,000770915.201020.211543.MS 2020.mienTrung FT20295745306425
10/20/2020500,000MBVCB.818690485.Gia dinh Ha Phuong ung ho.CT tu 1016807225 BUI HA PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2020500,000IBVCB.818387556.Ong BUI KIEN va Ba DO THI KY giup MS2020.261(be LE LUU THANH TRUC, Quang Nam).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2020500,000IBVCB.818325538.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.264 (gia dinh anh Cao Van Thang).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2020500,000IBVCB.818315027.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.263 (co Nguyen Thi My Hanh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2020500,000437380.201020.143050.Ung ho MS 2020.264 gia dinh anh Cao Van Thang FT20294970133344
10/20/2020500,000623822.201020.132031.Hoang Gia Yen ung ho MS 2020.mientrung
10/20/2020500,000IBVCB.817776850.Ung ho MS 2020.264 (gia dinh anh Cao Van Thang).CT tu 0011003545247 LE THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2020500,000MBVCB.817721988.MS 2020.253 (ung ho me con chi Chi) .CT tu 0121000640515 NGO NGUYEN LE HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2020500,000406329.201020.102854.Chuyen tien Tua Ung ho MS2020.mienTrung
10/20/2020500,000125473.201020.102216.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 mien Trung
10/20/2020500,000MBVCB.817653573.Ung ho MS 2020. Mien Trung.CT tu 0011001958940 LE THI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2020500,000IBVCB.817595984.Ung ho ma so 2020.262 (be Lo Minh Tuan).CT tu 0121001779385 NGUYEN THI NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2020500,000255766.201020.085129.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 Mien Trung
10/20/2020500,000MBVCB.817476445.NGUYEN NGOC THAI CT ung ho MS 2020.mien trung.CT tu 1121000000001 NGUYEN NGOC THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2020500,000950925.201020.083643.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020264 gd chien sy Cao Van Thang
10/20/2020500,000896901.201020.075733.ung ho MS 2020.mienTrung
10/20/2020500,000866522.201020.070055.Ung ho MS 2020.262 (be Lo Minh Tuan)
10/20/2020500,000MBVCB.817293381.LUC THI THU THUY chuyen tien Cao Van Son ( ba cua chien si Cao Van Thang gap nan 337).CT tu 0511003857468 LUC THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/2020500,000069774.201020.000635.MS 2020255 gia dinh chi truc
10/20/20201,000,000779416.201020.213012.Ung ho ba con mien trung FT20295488337826
10/20/20201,000,000IBPS/SE:79202002.DD:201020.SH:10005932.BO:PHAM VAN HA.995220102036616 - UNG HO MS 2020.259BE PHAM THI AN NHIEN
10/20/20201,000,000IBVCB.818399671.Ong BUI KIEN va Ba DO THI KY giup MS 2020.259 (be Pham thi An Nhien, Ninh Binh).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/20201,000,000IBVCB.818375807.Ong BUI KIEN va Ba DO THI KY giup MS 2020.262 (chau LO MINH TUAN, Son La).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/20201,000,000IBVCB.818326771.Dang Doan Anh Vu: Ung ho MS2020 . Mien trung.CT tu 0011000095803 DOAN THI TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/20201,000,000834344.201020.135557.Cty SINET VN ung ho MS 2020 mien Trung
10/20/20201,000,000MBVCB.818088158.Cty Agritech ung ho MS 2020.mien Trung.CT tu 0541000170936 NGUYEN VAN DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/20201,000,000MBVCB.817982081.HOANG THIEN NGA chuyen toi MS 2020.264 (gia dinh anh Cao Van Thang).CT tu 0611001491066 HOANG THIEN NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/20201,000,000Sender:01310012.DD:201020.SHGD:10011203.BO:BUI THANH TUAN.UNG HO MS.MIENTRUNG
10/20/20201,000,000713051.201020.095644.Ung ho MS 2020.mientrung
10/20/20201,000,000158471.201020.091708.Hoang Van Hau ung ho MS 2020.mienTrung FT20294818884353
10/20/20201,500,000MBVCB.817490041.Ung ho MS2020.262 Lo Minh Tuan.CT tu 0401001480568 NGO THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/20/20202,000,000029950.191020.224439.Ung ho be An Nhien ms 2020.259 FT20294019736204
10/20/20202,000,000143831.201020.205211.Ntd Ung ho MS 2020.259 (be pham thi an nhien)
10/20/20202,000,000680251.201020.140611.chi hoa phuc yen ung ho ms 2020. mien trung
10/20/20202,000,000191011.201020.095044.Ung ho MS 2020.mienTrung FT20294705213130
10/20/20203,000,000743252.201020.203144.Ung ho MS 2020.mienTrung FT20294405635134
10/20/202050,000,000IBVCB.817564723.ung ho MS 2020.mienTrung.CT tu 0541000207630 LE NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
11-10-2020 01:18:3050,000Ung ho MS2020.253 (me con chi Chi). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:10/10/2020 23:59:28
11-10-2020 06:00:09100,000CT DEN:028506035173 MS 2020 254
11-10-2020 06:47:50100,000LPT ung ho MS 2020253 me con chi Chi
11-10-2020 06:49:24100,000LPT ung ho MS 2020254 em Nguyen Van Hien
11-10-2020 07:27:05100,000HOANG GIAO LONG ung ho em Nguyen Van Hien MS 2020.254
11-10-2020 07:36:0150,000Quoc Nhu ung ho MS 2020.254 (em Nguyen Van Hien)
11-10-2020 09:13:572,000,000ung ho ma so 2020254 em Nguyen Van Hien thuong em va me qua
11-10-2020 11:50:58200,000CT DEN:028504123388 ung ho MS 2020.254 em Nguyen Van Hien
11-10-2020 16:04:19100,000ung ho MS 2020253(me con chi Chi)
11-10-2020 16:27:21500,000ung ho ma so MS.2020. 253; ung ho me con chi Chi
11-10-2020 20:13:32100,000Le Duc Anh chuyen tien
11-10-2020 21:01:27500,000CT DEN:028514837888 MS 2020.247 gia dinh ba Kiem
11-10-2020 21:04:17500,000CT DEN:028514838870 MS 2020.253 me con chi Chi
11-10-2020 21:06:37500,000CT DEN:028514839666 MS 2020.249 em Tran Thi Bich Ly
12-10-2020 05:31:40500,000DONG DUC HAO Chuyen tien ung ho ms 2020.255 ( gd chi chuc)
12-10-2020 06:00:38500,000MS2020.255
12-10-2020 06:17:31500,000CT DEN:120078701169 Giup gia dinh chi Chuc MS 2020 255
12-10-2020 06:23:24500,000ung ho chi Chuc MS 2020.255
12-10-2020 06:34:28100,000ZP5MQ70DMOT9 201012000007842 Gui Pham Thi Chuc  NINH BINH
12-10-2020 07:08:25200,000MS2020.255
12-10-2020 07:17:24200,000CT DEN:028600516455 ung ho gia dinh pham thi chuc chong la dinh van luan
12-10-2020 07:19:58100,000pham thi chuc xom 13 xa khanh mau huyen yen khanh tinh ninh binh
12-10-2020 07:23:2150,000CT DEN:072235198228 Vietinbank 114000161718 LE VAN HUNG chuyen khoan gia dinh chi chuc ms 2020 255
12-10-2020 07:28:47200,000LPT ung ho MS 2020255 gia dinh chi Chuc
12-10-2020 07:42:56200,000ung ho MS 2020.255 ( gia dinh chi Chuc )
12-10-2020 07:44:08100,000VO VAN BINH Chuyen tien ung ho gia dinh chi Pham Thi Cuc
12-10-2020 07:49:49100,000CT DEN:074925650054 Vietinbank 114000161718 LE THI THU TRANG chuyen khoan gd chi Chuc ms 2020255 bao Vietnamnet
12-10-2020 07:54:01200,000CT DEN:075341777035 Vietinbank 114000161718 Ung ho ms 2020 255
12-10-2020 08:12:41100,000CT DEN:028608926868 MS 2020.255 UH Chi CHUC FT20286102750001
12-10-2020 08:19:02200,000ung ho MS 2020.255
12-10-2020 08:19:52300,000NGUYEN VAN NAM Chuyen tien UH giadinh chi chuc
12-10-2020 08:26:111,000,000So GD goc: 10002703 Ung ho me con chi Chi/Ung ho me con
12-10-2020 08:26:30100,000ung ho ms 2020.255 (gia dinh chi Chuc)
12-10-2020 08:33:58500,000TRAN VAN PHUONG CHUYEN TIEN
12-10-2020 08:37:1750,000CT DEN:028600001855 MBVCB.805293942.047668.MS 2020.255 ung ho gia dinh chi Chuc .CT tu 0731000855168 NGUYEN TIEN HUY t
12-10-2020 08:39:43100,000UH chi pham thi chuc
12-10-2020 08:43:49500,000Huynh Thien Thao chuyen tien MS 2020. 255 . chi  cuc
12-10-2020 08:49:48150,000DO THI HOAN ung ho gia dinh chi Chuc   Ma so 2020.255
12-10-2020 08:51:50150,000DO THI HOAN ung ho me con chi Chi .Ma so  2020.253
12-10-2020 09:00:51300,000So GD goc: 10003343 TC:507846584.MBVCB.802676656.HOANG TRONG KHANG HUY chuyen tien ung jo me con chi Chi.CT tu 0581000766387 toi 114000161718 Bao Vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
12-10-2020 09:19:25200,000Le Xuan Liem chuyen tien ung ho MS 2020.255
12-10-2020 09:21:39200,000So GD goc: 10002228 ung ho MS 2020.253 (me con chi Chi) tai CONG THUONG VN CN DONG DA
12-10-2020 09:23:56100,000CT DEN:028600220269 Ms 2020255 gia dinh chi Cuc
12-10-2020 09:26:10100,000CT DEN:028602621564 Ung ho MS 2020.255
12-10-2020 09:30:08200,000Bui Thi Tham chuyen tien
12-10-2020 09:39:28200,000ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc)
12-10-2020 09:39:45300,000So GD goc: 995220101253651 995220101253651 - ung ho MS 2020.255 Gia dinh chi Chuc, Yen Khanh, Ninh Binh.
12-10-2020 09:42:39100,000CT DEN:028609256482 Ung ho MS 2020 255 gia dinh chi Chuc
12-10-2020 09:43:52300,000CT DEN:028602639976 Chuyen tien ung ho gia dinh chi Chuc ms 2020255
12-10-2020 09:44:07100,000UNG HO MS 2020.255 GD CHI CHUC
12-10-2020 09:50:00300,000So GD goc: 10014672 Ung ho MS 2020 254 em Nguyen Van Hien
12-10-2020 09:52:48100,000CT DEN:028609279555 Ung ho MS 2020 255
12-10-2020 10:00:2650,000CT DEN:028610998517 Ung ho MS 2020.255 chuc gia dinh nhieu suc khoe co gang vuot qua kho khan FT20286000801884
12-10-2020 10:08:06500,000CT DEN:028610313325 Ung ho 2020 255 GD chi Chuc
12-10-2020 10:14:331,000,000CT DEN:028610428510 Ung ho MS 2020.255 gia dinh chi Chuc
12-10-2020 10:19:19500,000Ung ho MS 2020.255(Gia dinh Chi Chuc)Le Dinh Quang chuyen tien
12-10-2020 10:20:55500,000ung ho ma 20.20.255
12-10-2020 10:26:441,000,000CT DEN:028610016027 Ung ho MS 2020 255 gia dinh chi Chuc FT20286008000157
12-10-2020 10:27:49200,000Ung ho MS 2020255gia dinh chi Chuc
12-10-2020 10:32:01100,000Tong Duy Hung chuyen tien ung ho ma so 2020.255 gia dinh chi chuc
12-10-2020 10:33:51500,000CT DEN:028603698862 Ung ho MS 2020.255
12-10-2020 10:36:5050,000CT DEN:028610023091 ung ho MS 2020.255 gia dinh chi Chuc FT20286068028502
12-10-2020 10:40:20100,000ung ho Ms2020.255(gia dinh chi Truc)
12-10-2020 11:00:08200,000CT DEN:028604731072 MS 2020.255
12-10-2020 11:00:363,000,000CT DEN:028604607307 ct ung ho gd chi chuc ma so 2020.255
12-10-2020 11:02:42200,000CT DEN:028611041158 Ms2020.255giadinhchichuc FT20286389002205
12-10-2020 11:07:14100,000Le Duc Thuan chuyen tien MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc)
12-10-2020 11:09:25200,000giup do A Luan
12-10-2020 11:20:32100,000CT DEN:028604707483 giup do
12-10-2020 11:24:40500,000CT DEN:028611325279 MS 2020.255 GD CHI CHUC 121020 11 24 39 325279
12-10-2020 11:30:02100,000Ung ho gia dinh chi Chuc  Anh Luan
12-10-2020 11:31:501,000,000CT DEN:028611754965 ung ho MS 2020.255 gia dinh chi Chuc
12-10-2020 11:34:10300,000TON NU BICH THUAN Chuyen tien ung ho MS  2020.255 ( gia dinh chi Chuc)
12-10-2020 11:35:311,000,000CT DEN:028611062881 Ung ho MS 2020 255 gia dinh chi Chuc FT20286640303528
12-10-2020 11:37:38500,000CT DEN:028604397015 IBFT ung ho gia dinh chi chuc.2020255
12-10-2020 11:38:42500,000MS 2020.225
12-10-2020 11:45:21150,000Giup MS 2020253 me con chi Chi
12-10-2020 11:53:44100,000CT DEN:028604009097 ung ho MS 2020 255
12-10-2020 11:57:501,000,000So GD goc: 10025926 UNG HO MS 2020.255 gia dinh Chi Chuc
12-10-2020 11:58:44500,000So GD goc: 10020537 IBUNG HO MS 2020.255 (GIA DINH CHI CHUC)
12-10-2020 12:00:29300,000Giup do chi Pham Thi Chuc xom 13 xa Khanh Mau; huyen Yen Khanh; Tinh Ninh Binh
12-10-2020 12:05:39370,000CT DEN:028612330590 UNG HO MS 2020.255 GIA DINH CHI CHUC 121020 12 05 38 330590
12-10-2020 12:11:16300,000CT DEN:028605806593 Chuyen tien MS 2020 255 gia dinh chi Chuc
12-10-2020 12:14:571,000,000ung ho ma so 2020255 gia dinh chi Chuc rang len chi nhe
12-10-2020 12:15:30100,000CT DEN:028613189941 Giadinhchichuc
12-10-2020 12:17:45300,000CT DEN:028605742860 MS 2020.255 gd chi chuc
12-10-2020 12:26:43500,000ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc)
12-10-2020 12:29:10150,000ung ho ms 2020.255 gia dinh chi chuc
12-10-2020 13:07:061,000,000CT DEN:028613311478 UNG HO MS 2020.255 GIA DINH CHI CHUC
12-10-2020 13:07:47100,000DO DANH HIEN ung ho ms 2020.255; gia dinh chi Chuc
12-10-2020 13:08:51100,000Pham Thi Thanh Loan chuyen tien ung ho Ms 2020.255( gia dinh chi Chuc)
12-10-2020 13:11:37100,000Duy Tuan ung ho ma so MS 2020.255
12-10-2020 13:12:362,000,000CT DEN:028606131158 Quy Thien nguyen LUCKY 0934067116 kinh ung ho MS 2020.255 gia dinh chi Chuc anh Luan
12-10-2020 13:23:41300,000CT DEN:028613338307 UNG HO C CHUC. MS 2020.255 121020 13 23 39 338307
12-10-2020 13:33:3010,000TRA XUAN BINH UNG HO "" NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY""
12-10-2020 13:35:3615,000TRA XUAN BINH UNG HO 3MS: 2020.253 ,  2020.254 , 2020.255
12-10-2020 14:37:51100,000CT DEN:028614203067 Ung ho gd chi Cuc MS 2020 255 FT20286340392994
12-10-2020 14:45:011,500,0002020.241 2020.242 2020.250
12-10-2020 15:20:53150,000STA ungho ms2020.255 (gia dinh chi Chuc)
12-10-2020 15:24:33500,000Vu Van Xung chuyen tien giup do MS2020.255 (Gia dinh chi Chuc)
12-10-2020 15:26:41500,000CT DEN:028608037310 ung ho 2020.255 gia dinh Chi Chuc
12-10-2020 16:01:04500,000CT DEN:028600230462 ung ho gia dinh chi Chuc ma so 2020255
12-10-2020 16:05:14500,000ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc)
12-10-2020 16:09:33100,000Le Duc Anh chuyen tien
12-10-2020 17:40:19500,000Do Thi Bich Thuy chuyen tien ung ho MS 2020.255 gia dinh chi Chuc
12-10-2020 18:31:2750,0002020.249(tran thi bich ly)
12-10-2020 18:33:3350,0002020.248( vu duc thuan)
12-10-2020 18:54:49300,000Le Xuan Van chuyen tien MS2020.255(gia dinh chi Chuc)
12-10-2020 19:38:21200,000ung ho MS 2020.255 (chi Chuc)
12-10-2020 20:06:47200,000giup do gia dinh chi chuc ms 2020.255
12-10-2020 20:50:01500,000ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc)
12-10-2020 20:53:29100,000CT DEN:028600094686 MBVCB.806770495.014529.MS 2020.255 gia dinh chi chuc .CT tu 0441000807480 NGUYEN THI LANH toi 114
12-10-2020 21:52:29200,000CT DEN:028614763807 ung ho MS 2020.255 gia dinh chi Chuc
12-10-2020 22:31:16100,000CT DEN:120078917068 iris ung ho ms 2020 251 em pham minh khang
12-10-2020 22:34:10500,000CT DEN:028622434051 UNG HO MS 2020.255 GIA DINH CHI CHUC 121020 22 34 05 434051
13-10-2020 01:23:18100,000CT DEN:028700036313 MBVCB.806935040.062925.Ung ho MS 2020.255 gia dinh chi chuc .CT tu 0251002688358 HO THI BICH NHU toi; thoi gian GD:13/10/2020 00:52:27
13-10-2020 06:18:2550,000CT DEN:028706036327 MS 2020 255 GIA DINH CHI CHUC
13-10-2020 07:12:21100,000ung ho MS 2020256 co Nguyen Thi Muoi
13-10-2020 07:14:57100,000ung ho MS 2020255 gia dinh chi Chuc
13-10-2020 07:28:11200,000CT DEN:028700049903 MBVCB.807007081.078858.chuc anh mai khoi benh.CT tu 0441000680946 TRUONG QUY THINH toi 114000161718
13-10-2020 07:41:54200,000MS 2020255 ung ho gia dinh chi Chuc
13-10-2020 08:27:57100,000TRAN TUAN ANH ung ho MS 2020.256 (co Nguyen Thi Muoi)
13-10-2020 09:16:42500,000LUONG CHI CONG Chuyen tien ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc)
13-10-2020 09:34:332,000,000NGUYEN THANH PHONG CTY THEP MIEN NAM UNG HO MS 2020.255 GIA DINH CHI PHAM THI CHUC XA KHANH MAU HUYEN YEN KHANH TINH NINH BINH
13-10-2020 10:27:05500,000ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc)
13-10-2020 10:40:47100,000CT DEN:028710506433 ung ho MS 2020.255 gia dinh chi Chuc
13-10-2020 12:36:52100,000MS 2020.231
13-10-2020 13:12:0450,000LPT ung ho MS 2020256 co Nguyen Thi Muoi
13-10-2020 13:15:55200,000CT DEN:028713518747 ung ho chi Chuc anh Luan
13-10-2020 13:44:445,000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.256
13-10-2020 14:27:46500,000ung ho MS 2020.mienTrung
13-10-2020 14:36:19200,000So GD goc: 10015676 Ung ho ma so 2020.255 chi Chuc
13-10-2020 14:49:151,000,000CT DEN:028714836909 MS 2020 mien Trung
13-10-2020 14:57:14500,000ung ho MS 2020.mien Trung
13-10-2020 14:58:19500,000ung ho MS 2020.mienTrung
13-10-2020 15:58:01200,000Ung ho MS 2020.mienTrung
13-10-2020 15:59:49500,000ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc)
13-10-2020 16:09:30500,000Do Van Tri chuyen tien ung ho ms.2020255. gia dinh chi chuc
13-10-2020 17:26:011,000,000CT DEN:028717550452 UNG HO MS 2020.255 GIA DINH CHI CHUC 131020 17 25 59 550452
13-10-2020 18:09:33300,000MS 2020.mienTrung
13-10-2020 20:57:152,000,000ung ho MS2020.Mien Trung
13-10-2020 21:53:1610,000CT DEN:028721596989 Chuyen tien tu ViettelPay
13-10-2020 22:36:00120,000CT DEN:028722219496 Ung ho ma so 3890 pham thi hong loan FT20288397561182
14-10-2020 02:01:19300,000CT DEN:028818344633 ung ho ma 2020.253; thoi gian GD:14/10/2020 01:33:44
14-10-2020 05:40:15500,000ung ho ma MS 2020.257
14-10-2020 05:45:04500,000Ung ho MS 2020.257 (Gia dinh Anh Chien )Dinh Quang chuyen tien
14-10-2020 05:53:50100,000Le Xuan Liem chuyen tien ung ho MS 2020.257
14-10-2020 08:08:541,000,000CT DEN:080833979038 Vietinbank 114000161718 TRAN LUU TRUC QUYNH ung ho MS 2020257 gia dinh anh Chien
14-10-2020 08:34:46100,000Le Duc Anh chuyen tien
14-10-2020 09:17:531,000,000ung ho ma so 2020257 gia dinh anh Chien
14-10-2020 10:36:03200,000CT DEN:028810510686 Ms 2020255 gia dinh chi chuc
14-10-2020 11:36:241,000,000Ung ho MS 2020.mienTrung
14-10-2020 13:09:29200,000CT DEN:028813486940 Ung ho MS 2020.255 gia dinh chi Chuc FT20288953527700
14-10-2020 13:44:28500,000Tran Van Ben chuyen tien ung ho nhung ho dan bi thiet hai do mua lu
14-10-2020 17:27:08100,000CT DEN:028817693767 Ms2020 mien Trung FT20288946602274
14-10-2020 17:41:33500,000ung ho ms2020.257
14-10-2020 22:01:4850,000LPT ung ho MS 2020257 gia dinh anh Chien
14-10-2020 22:08:15400,000Nhom hoc sinh 12 THPT Trung Lap TPHCM ung ho MS 2020mienTrung
14-10-2020 22:23:4050,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so MS 2020.257(gia dinh anh Chien)
14-10-2020 22:25:36100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma MS 2020.255(gia dinh chi Chuc)
15-10-2020 05:35:10300,000Nguyen Van Duc chuyen tien ung ho ong Phan Van Son MS 2020. 258
15-10-2020 06:09:25500,000cho MS 2020258 phan van son
15-10-2020 07:23:359,900,000Phan Thi Hoa chuyen tien Ung ho MS 2020. Mien trung
15-10-2020 08:44:3720,000Le Duc Anh chuyen tien
15-10-2020 08:49:16300,000So GD goc: 995220101551404 995220101551404 - Chuyen tien ung ho gia dinh chi chuc ms 2020 255
15-10-2020 09:06:02500,000MS 2020.mienTrung
15-10-2020 09:20:25100,000Nguyen Thi Hong Thom chuyen tien MS202058 ( ong Phan Van Son)
15-10-2020 10:01:32200,000CT DEN:028903100052 ung ho ong Nguyen van Son ms 2020258
15-10-2020 10:15:0910,000TRA XUAN BINH UNG HO : ""NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY""
15-10-2020 10:17:2910,000TRA XUAN BINH UNG HO 2MS: 2020.257, 2020.258
15-10-2020 11:15:41200,000CT DEN:028911054049 MS 2020 mien trung FT20289576005390
15-10-2020 12:19:18200,000CT DEN:121903524407 Vietinbank 114000161718 Ung ho gd chi chuc
15-10-2020 15:12:16100,000So GD goc: 10008296 TC:507815076.MBVCB.810388771.MS 2020.mienTrung.CT tu 0721000592082 toi 114000161718 Bao VIETNAMNET CONG THUONG VN (VIETINBANK)
15-10-2020 17:42:24100,000CT DEN:028917585439 MoMoT0937214931T7614382775T970415Tung ho MS 2020257 gia dinh anh Chien
15-10-2020 17:46:26100,000CT DEN:028917587858 MoMoT0937214931T7614386571T970415Tung ho MS 2020255 gia dinh chi Chuc
15-10-2020 17:54:51100,000CT DEN:028910275812 ung ho MS 2020240 anh nguyen Van Thang
15-10-2020 19:17:17250,000STA ungho ms2020.mienTrung
15-10-2020 19:52:261,000,000ung ho MS 2020.mien trung
15-10-2020 20:10:03500,000Dang Trong Khuynh chuyen tien ung ho MS 2020.mien Trung
15-10-2020 21:17:08100,000Nguyen Thi Thuy chuyen tien ung ho benh nhan son MS 2020.258 (ong Phan Van Son)
15-10-2020 22:40:5550,000LPT ung ho MS 2020258 ong Phan Van Son
16-10-2020 02:01:52200,000Ung ho MS 2020.258 (Ong Phan Van Son); thoi gian GD:15/10/2020 23:42:27
16-10-2020 04:10:10200,000CT DEN:029021975144 MS 2020.257 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh
16-10-2020 05:38:17500,000CT DEN:053752170818 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Phuoc thanh xuan dao hoang tram ck ung ho ms202025
16-10-2020 05:45:02100,000ung ho ms 2020259 be pham thi an nhien
16-10-2020 05:53:09200,000ung ho MS 2020.259
16-10-2020 05:57:01200,000CT DEN:029005699530 CT MS 2020 .259 be pham thi an Nhien
16-10-2020 06:14:07300,000Ung ho MS 2020.259(Be Pham Thi An Nhien)Le Dinh Quang chuyen tien
16-10-2020 06:26:1950,000ung ho MS 2020.259
16-10-2020 07:01:521,000,000MS 2020.259 (be Pham Thi An Nhien)
16-10-2020 07:02:4046,669Quach Ngoc Phuong Giang chuyen tien ung ho MS 2020.259 (be Pham Thi An Nhien)
16-10-2020 07:20:08200,000VU THI THU THUY Chuyen tien ung ho MS 2020.259 (be Pham Thi An Nhien)
16-10-2020 07:24:462,000,000ung ho MS 2020.259
16-10-2020 07:36:40500,000CT DEN:029000073614 UNG HO MS 2020.259 BE AN NHIEN
16-10-2020 07:50:25200,000TRAN THI TAN Chuyen tien ung ho chau an nhien ms 2020259
16-10-2020 08:14:09300,000CT DEN:029001278369 ung ho MS 2020mienTrung
16-10-2020 08:18:01500,000MS 2020.259
16-10-2020 08:21:35200,000DO DANH HIEN ung ho be Pham Thi An Nhien
16-10-2020 08:23:591,000,000CT DEN:029008418874 UNG HO MS 2020.259 BE PHAM THI AN NHIEN
16-10-2020 08:29:122,000,000HANG THI HONG HOA (UNG HO MS 2020.MIEN TRUNG)
16-10-2020 08:36:105,000,000Ung ho MS2020mienTrung
16-10-2020 08:36:4340,000Ung ho ms 2020.mienTrung
16-10-2020 08:43:592,000,000CT DEN:029008655585 Ung ho MS 2020.255 gia dinh chi Chuc FT20290347080792
16-10-2020 08:44:42300,000So GD goc: 995220101651591 995220101651591 - ung ho MS 2020.259
16-10-2020 08:45:381,000,000CT DEN:029008656749 Ung ho MS 2020.259 be Pham Thi An Nhien FT20290486039250
16-10-2020 08:46:34200,000ung ho 1 phan nhung ho dan anh huong do lu
16-10-2020 09:01:31100,000Ung ho chi Chucs
16-10-2020 09:14:0910,000TRA XUAN BINH UNG HO 2 MS: 2020.258, 2020.259
16-10-2020 09:20:04100,000CAO VO TRUNG TOAN Chuyen tien ung ho mien trung
16-10-2020 09:24:3450,000ung ho MS 2020259(be PHAM thi an nhien) ICBVVNVX126
16-10-2020 09:43:25500,000ung hoMS 2020.259(be Pham Thi An Nhien
16-10-2020 10:40:13500,000ms 2020 mien trung
16-10-2020 10:50:06200,000CT DEN:029003220570 Le Thuy Hang HN ung ho MS 2020. Mien Trung.
16-10-2020 10:56:12300,000CT DEN:029010765059 Ung ho MS 2020.259 BE Pham Thi An Nhien FT20290843718221
16-10-2020 11:27:46100,000CT DEN:160079608408 iris ung ho ms 2020 259 be Pham Thi An Nhien
16-10-2020 11:36:29200,000CT DEN:029011799769 Ung ho MS 2020.259 Pham Thi An Nhien FT20290781297995
16-10-2020 11:38:10100,000Dong Thi Kim Thanh chung cu hyundai ung ho chau be 1 tuoi bi ung thu giac mac o Ninh binh
16-10-2020 11:47:21100,000NGUYEN VAN THANH Chuyen tien
16-10-2020 12:09:00500,000CT DEN:029012825058 Ung ho MS 2020.259 be Pham Thi An Nhien FT20290773315926
16-10-2020 12:39:4070,000Ung ho MS2020.mienTrung
16-10-2020 12:55:20100,000CT DEN:029000015681 MBVCB.811718062.044327.NGUYEN VAN DUONG ung ho MS 2020.mien trung.CT tu 0011004169896 NGUYEN VAN DUO
16-10-2020 12:56:15300,000CT DEN:029012856259 Ms 2020 mien trung FT20290498394805
16-10-2020 12:58:05100,000CT DEN:029005000705 ung ho be
16-10-2020 13:00:32200,000MS 2020.mienTrung
16-10-2020 13:45:37100,000MS 2020.259
16-10-2020 13:48:591,000,000CT DEN:029013892203 Ung ho MS 2020.mien Trung FT20290348010689
16-10-2020 13:51:23200,000MS 2020.258
16-10-2020 13:57:35100,000CT DEN:029013899105 Ung ho MS 2020.mienTrung FT20290040892010
16-10-2020 14:01:48100,000CT DEN:029014902539 Ung ho mien trung FT20290825977650
16-10-2020 14:16:48100,000Ta Thao Sai  gon ung ho MS 2020259 be Pham Thi An Nhien
16-10-2020 14:43:05200,000Ung ho MS 2020.260 (gia dinh anh Huong)
16-10-2020 14:56:53500,000CT DEN:029007562279 ung ho MS 2020.260 gia dinh anh Huong
16-10-2020 15:00:14500,000CT DEN:029008244631 Ung ho MS 2020.255 Gia dinh chi Chuc
16-10-2020 15:34:07500,000CT DEN:029008497184 Chuyen tien ms2020.260
16-10-2020 16:35:09300,000Le Thu Ha chuyen tien
16-10-2020 20:22:59200,000ung hoMS 2020.259(be Pham Thi An Nhien)
16-10-2020 20:29:21500,000Dang Trong Khuynh chuyen tien ung ho MS 2020.260(gia dinh anh Huong)
16-10-2020 20:39:12700,000CT DEN:029013447095 Ung ho MS 2020.233 Em Sung Thi Va
16-10-2020 21:06:3935,000MS 2020.259( be pham thi an nhien)
16-10-2020 21:08:26300,000STA ungho ms2020.mienTrung
17-10-2020 01:45:501,000,000CT DEN:029000065984 MBVCB.812793769.033727.Ung ho MS 2020.253 me con chi Chi .CT tu 0071001271807 TRAN THUY TIEN toi 114; thoi gian GD:16/10/2020 23:16:02
17-10-2020 01:50:25100,000LPT ung ho MS 2020259 be Pham Thi An Nhien; thoi gian GD:16/10/2020 23:54:36
17-10-2020 05:47:17200,000CT DEN:029105037416 ung ho be le thanh truc
17-10-2020 07:13:26150,000ung ho ms 2020.261
17-10-2020 07:44:55500,000Ung ho MS 2020.261(Be Le Luu Thanh Truc)Le Dinh Quang chuyen tien
17-10-2020 08:32:53150,000CT DEN:029108383100 Pham Thi To 0968283366 NCHCCCL FT20291496003486
17-10-2020 10:00:00500,000ung ho MS 2020.261 (be Le Luu Thanh Truc)
17-10-2020 10:07:27200,000CT DEN:029103128493 MS 2020.261 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
17-10-2020 11:54:38200,000Ung ho MS 2020.261 be Le Luu Thanh Truc
17-10-2020 12:08:35200,000STA ungho ms2020.261 (be Le Luu Thanh Truc)
17-10-2020 13:15:57200,000LE VUONG Chuyen tien ung hoMS 2020.255(gia dinh chi Chuc)
17-10-2020 14:37:13300,000CT DEN:029114591098 ung ho MS 2020.261 be Le Luu Thanh Truc FT20291277687640
17-10-2020 15:43:02100,000VU THI THANH NHAN Chuyen tien MS 2020 mien Trung
17-10-2020 17:25:102,000,000CT DEN:029100061890 IBVCB.813685405.057494.Hanh Huong ung ho MS 2020.261 be Le Luu Thanh Truc .CT tu 0541000269327 NGUY
17-10-2020 19:26:16200,000CT DEN:192551252007 Vietinbank 114000161718 Ung ho qua Bao VietNamNet ung hoMS 2020255 gia dinh chi Chuc
18-10-2020 07:13:4550,000MS 2020.262
18-10-2020 08:11:44200,000Bui Van Son ung ho ms 2020 262
18-10-2020 08:20:041,000,000ung ho MS 2020.262 (lo minh tuan)
18-10-2020 09:16:38150,000CT DEN:029200074611 MBVCB.814240172.086616.ung ho MS 2020.261.CT tu 0491000143270 DAO QUOC DAT toi 114000161718 BAO VIE
18-10-2020 13:20:51100,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ms 2020.262
18-10-2020 14:56:31300,000ung ho MS 2020.262 (be Lo Minh Tuan)
18-10-2020 17:29:48100,000LPT ung ho MS 2020262 be Lo Minh Tuan
18-10-2020 17:31:16150,000chuyen tien giup do ms 2020.255
18-10-2020 18:00:42200,000ung hoMS 2020.262(be Lo Minh Tuan)
18-10-2020 22:27:15300,000CT DEN:029222308714 Ung ho MS 2020.262 be Lo Minh Tuan FT20293600860210
18-10-2020 22:47:58200,000ung ho MS2020.mientrung
19-10-2020 05:12:31500,000ung ho MS 2020.263 (co Nguyen Thi My Hanh)
19-10-2020 06:10:4570,000tang ms 2020.263
19-10-2020 06:11:02150,000STA ungho ms2020.262 (be Lo Minh Tuan)
19-10-2020 07:29:49100,000Duy Tuan ung ho ma so MS 2020.262
19-10-2020 07:40:46100,000LPT ung ho MS 2020263 co Nguyen Thi My Hanh
19-10-2020 07:49:41150,000ung ho  ms 2020.262
19-10-2020 08:04:07200,000ung ho Ms 2026263(NT My Hanh)
19-10-2020 08:27:09500,000CT DEN:029308382813 Ung ho MS 2020.255 gia dinh chi Chuc FT20293032344089
19-10-2020 08:38:571,300,000So GD goc: 10010154 TC:507850465.MBVCB.815256986.Ms 2020.262 (be Lo Minh Tuan).CT tu 0511000453870 toi 114000161718 Bao Vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
19-10-2020 08:53:4750,000ung ho MS 2020262 be Lo Minh Tuan
19-10-2020 09:04:322,000,000So GD goc: 10004647 Ung ho gia dinh anh Pham Van Huong MS 2020.260
19-10-2020 09:33:5620,000TRA XUAN BINH UNG HO 4MS: 2020.260 ; 2020.261; 2020.262; 2020.263
19-10-2020 09:58:071,000,000Tran Thi Kim Sa chuyen tien ung ho MS 2020.mientrung
19-10-2020 10:08:43100,000Le Van Thuan chuyen tien ung ho MS 2020. ung ho mien trung
19-10-2020 11:59:212,000,000CT DEN:029311290952 MS 2020.MIENTRUNG 191020 11 58 52 290952
19-10-2020 12:46:391,200,000CT DEN:029305124611 Quy Thien nguyen LUCKY 0934067116 kinh ung ho MS 2020.263 co Nguyen Thi My Hanh
19-10-2020 13:00:15300,000CT DEN:029313893351 MS 2020.mienTrung
19-10-2020 13:10:49500,000Nguyen Thi Thu Huong ck MS 2020.mienTrung
19-10-2020 13:29:01300,000MS 2020.mienTrung
19-10-2020 13:41:39500,000CT DEN:029313592126 Ung ho MS 2020.262 Be Lo Minh Tuan FT20293812503142
19-10-2020 14:32:01200,000ung ho MS 2020. mien Trung
19-10-2020 14:38:142,000,000ung ho MS 2020.mien Trung
19-10-2020 15:20:30100,000CT DEN:029315688143 Bang ca tam long chau hi vong co Thu Uyen va doi ngu tim kiem se co that nhieu suc khoe tiep tuc h
19-10-2020 15:38:38100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so MS 2020.259(be Pham Thi An Nhien)
19-10-2020 15:40:1450,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so MS 2020.257(gia dinh anh Chien)
19-10-2020 15:42:1950,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so MS 2020.262(be Lo Minh Tuan)
19-10-2020 15:44:4850,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so MS 2020.263(co Nguyen Thi My Hanh)
19-10-2020 17:48:101,000,000ung ho MS 2020.mien trung
19-10-2020 19:17:16100,000MS2020.mien Trung
19-10-2020 19:26:26200,000MS2020.mienTrung
19-10-2020 20:28:4250,000MS 2020.mienTrung
19-10-2020 20:49:57500,000CT DEN:029313041832 ung ho ms 2020.mientrung
19-10-2020 21:53:55200,000ung ho MS 2020.260 (gia dinh anh Huong)
19-10-2020 22:08:27200,000CT DEN:190080263730 MS 2020mienTrung
19-10-2020 22:28:00500,000Nguyen Anh Tuan chuyen tien MS2020.mien trung
20-10-2020 02:17:06500,000CT DEN:029317492619 IBFT UNG HO MS 2020 MIEN TRUNG; thoi gian GD:20/10/2020 00:38:35
20-10-2020 02:22:03300,000CT DEN:029402065703 ung ho ms 2020.mientrung FT20294015572614; thoi gian GD:20/10/2020 02:18:55
20-10-2020 02:39:10100,000Vu Son Tung chuyen tien
20-10-2020 07:06:45300,000CT DEN:029400878175 DO THI THANH LOAN chuyen tien toi BAO VIETNAMNET 114000161718
20-10-2020 08:09:26300,000Ung ho dong bao mien Trung
20-10-2020 08:47:1620,000Le Duc Anh chuyen tien
20-10-2020 09:03:25500,000CT DEN:029409146119 MS 2020.mienTrung FT20294584806800
20-10-2020 09:54:035,400,000NGUYEN DINH CHUYEN UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG
20-10-2020 10:12:25500,000So GD goc: 10008507 Ung ho MS 2020.mientrung
20-10-2020 10:21:55500,000UNG HO MS 2020.264 GIA DINH ANH CAO VAN THANG
20-10-2020 12:17:19500,000Chuc Linh ung ho MS 2020.mienTrung
20-10-2020 13:46:332,000,000ung ho lu lut mieng trung
20-10-2020 14:00:3350,000CT DEN:140001996950 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 VU THI HOA chuyen khoan
20-10-2020 14:11:31500,000ung ho MS 2020.mienTrung
20-10-2020 14:55:111,000,000CT DEN:029414968321 MS 2020 mienTrung
20-10-2020 15:21:24200,000CT DEN:029415485940 NCHCCCL Nguyen Thu Hang 0945511190 FT20294590809566
20-10-2020 15:44:1111,200,000CT DEN:029408059762 MS.2020.mienTrung. To 3 lop QPAN84.
20-10-2020 15:59:485,000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.264
20-10-2020 18:21:14500,000CT DEN:029418518644 Ung ho mien Trung
20-10-2020 21:40:04100,000ung ho MS 2020 mien Trung
20-10-2020 23:03:37200,000CT DEN:029516189946 MS 2020.mienTrung
 

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ngày ủng hộ Họ và tên người ủng hộ  Số tiền Mã số ủng hộ 
12/10/2020Công Huyền Tôn Nữ Ái Trinh     5,100,0002020.234
12/10/2020Lâm Duy Hòa     1,000,0002020.255
12/10/2020Cô Thương ( đường Cao Thắng, Q3, HCM)     3,000,0002020.254
12/10/2020Chị Lê Thành Lý (53 Lê Đại Hành, P6, Q11, HCM)     3,000,0002020.253 (2 triệu đồng),2020.255 ( 1 triệu đồng)
13/10/20Chị Lan     1,000,0002020.245,255
14/10/20Bạn đọc        400,0002020.255,.256
15/10/20Cô Tôn Nữ Bích Ngọc(55/107/64 Thành Mỹ, P8, Q Tân Bình)     1,000,0002020.257,255
15/10/20Bạn đọc         400,0002020.254
19/10/20Bạn đọc     2,000,0002020.262
19/10/20Anh Hưng + Trực        500,0002020.262
19/10/20Bạn đọc Q Phú nHuận      1,000,0002020.259
19/10/20Nguyễn Ái Việt     1,000,0002020.255
16/10/2020Cô Thanh     5,000,000Rào Trăng 3
2/2/2020Trần Hoàng Hải Anh         16,0002020.245
25/09/2020Bạn đọc giấu tên     2,500,000 2020.233, 2020.232, 2020.231 

Ban Bạn đọc

Hoa màu trôi sạch theo lũ, cha không còn tiền cho con phẫu thuật

Hoa màu trôi sạch theo lũ, cha không còn tiền cho con phẫu thuật

Thời gian vừa rồi, do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài, bé Cao Đức Bảo bị chậm thời gian đến bệnh viện. Căn bệnh ung thư gan của bé đang diễn biến ngày một phức tạp hơn.