1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
1/11/20211,000IBVCB.935689525.gd.CT tu 0721000652873 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/11/202110,000551793.110121.105911.ung ho MS 2021 010 em Mai Thi Phuong NAM MO QUAN THE AM BO TAT
1/11/202110,592IBVCB.935599418.sdf.CT tu 0041000389286 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/11/202120,000IBVCB.935925416.Ung ho MS 2021 009 Ba Dang.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/11/202120,000IBVCB.935920402.Ung ho MS 2021 010.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/11/202150,000MBVCB.936834785.TRUONG THAO KHANH chuyen tien ung ho NCHCCCL.CT tu 1017113699 TRUONG THAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/11/202150,000809941.110121.175113.Nguyen Phuong Chi thang 1 nam 2021
1/11/202150,000MBVCB.936429281.NGUYEN DINH THINH chuyen tien.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/11/202150,000MBVCB.936426131.NGUYEN DINH THINH chuyen tien.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/11/202150,000MBVCB.936422476.NGUYEN DINH THINH chuyen tien.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/11/202150,000MBVCB.936414961.NGUYEN DINH THINH chuyen tien.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/11/202150,000MBVCB.936411097.NGUYEN DINH THINH chuyen tien.CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/11/202150,000854773.110121.160313.MS2021010emmaithiphuong FT21011891760672
1/11/202150,000984330.110121.152210.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021010 em Mai Thi Phuong
1/11/202150,000871898.110121.092021.ung ho MS 2021.010 Em Mai Thi Phuong(xa Giao Nhan, H. Giao Thuy, Nam Dinh)
1/11/202150,000IBVCB.934984235.Giup ma so 2021 010 em Mai Thi Phuong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/11/2021100,000MBVCB.936767630.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.010 em MAI THI PHUONG.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/11/2021100,000MBVCB.936761685.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.009 ba NGUYEN NGOC DANG.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/11/2021100,000IBVCB.935671698.Kho khan.CT tu 0451001941571 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/11/2021100,000881469.110121.130346.Ung ho MS2021 010 Mai Thi Phuong
1/11/2021100,000407774.110121.123848.T ung ho Mai Thi Phuong MS 2021.010
1/11/2021100,000MBVCB.935310160.MS 2021 008 (be Pham Dieu Hien).CT tu 0071004758866 DANG THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/11/2021100,000Sender:79310001.DD:110121.SHGD:10018024.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2021.008 BE PHAM DIEU HUYEN
1/11/2021100,000Sender:01310001.DD:110121.SHGD:10018060.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2021.009 BA NGUYEN NGOCDANG
1/11/2021100,000Sender:01310001.DD:110121.SHGD:10018098.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2021.007 ANH NGO MINH TAM
1/11/2021100,000Sender:01310001.DD:110121.SHGD:10026427.BO:DAO XUAN TUNG.MS 2021008 PHAMDIEUHUYEN
1/11/2021100,000211995.110121.083828.VINH NAM UNG HO MS 2021.010 EM MAI THI PHUONG-110121-08:38:24 211995
1/11/2021100,000019810.110121.082353.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN THI LY chuyen khoan
1/11/2021100,000MBVCB.935032674.TDung ung ho MS2021.010 (em Mai Thi Phuong).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/11/2021100,000973776.110121.065719.ung ho MS 2021.010( em Mai Thi Phuong)
1/11/2021100,000MBVCB.934936603.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.010 (em Mai Thi Phuong)Vietnamnet 11/01/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/11/2021150,000MBVCB.936353929.Ung ho MS 2021.010 (em Mai Thi Phuong)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/11/2021150,000549927.110121.065041.ung ho MS 2021010 Em Mai Thi Phuong
1/11/2021200,000MBVCB.936824967.NGUYEN THI THU HIEN chuyen tien MS 2021.010 em Mai thi Phuong.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/11/2021200,000MBVCB.936732455.MS 2021.010 (em Mai Thi Phuong).CT tu 0491000038839 NGUYEN LE SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/11/2021200,000097814.110121.165003.Ung ho MS 2021.010 em Mai Thi Phuong
1/11/2021200,000309930.110121.151249.UNG HO MS : 2021.010 ( EMMAI THI PHUONG)-110121-15:12:40 309930
1/11/2021200,000MBVCB.935915724.NCHCCCL Lien 0936619305.CT tu 0031000242910 NGUYEN THI BICH LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/11/2021200,000IBVCB.935699795.2021 009.CT tu 0911000048917 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/11/2021200,000IBVCB.935695475.MS 2021010 MAI THI PHUONG.CT tu 0911000048917 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/11/2021200,000238723.110121.131935.ung ho ms 2021.010 em Mai Thi Phuong
1/11/2021200,000MBVCB.935630972.MS 2021.010 (em Mai Thi Phuong).CT tu 1017565474 TO THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/11/2021200,000268429.110121.123038.UNG HO MS 2021.008 (BE PHAM DIEU HUYEN )-110121-12:29:58 268429
1/11/2021200,000894187.110121.111523.MS 2021.005 UH EM TRIEU THI NGUYEN FT21011643172962
1/11/2021200,000835305.110121.111217.MS 2020.326. UH BE NGUYEN TUAN SANG FT21011740453108
1/11/2021200,000533556.110121.110438.Ung ho ms 2020 286 lieu cam linh FT21011106037601
1/11/2021200,000103432.110121.103432.MS 2021.010, em Mai Thi Phuong, Nam Dinh
1/11/2021200,000150437.110121.102305.Ung ho MS 2021004 em Tran Khanh Vy
1/11/2021200,000MBVCB.935180407.NCHCCCL Nguyen Thi Mai Trinh 0918702689.CT tu 0121001812069 NGUYEN THI MAI TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/11/2021200,000IBPS/SE:01310012.DD:110121.SH:10026146.BO:DAO XUAN TUNG.MS 2021009
1/11/2021200,000MBVCB.935045644.MS 2021.010 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/11/2021200,000350296.110121.072819.MS2021.004 FT21011978795386
1/11/2021200,000040937.110121.054929.ung ho MS 2021 010 be Mai Thi Phuong
1/11/2021200,000MBVCB.934938526.VU THANH NGUYEN ck ung ho MS.2021.010 (em Mai Thi Phuong).CT tu 0071001297033 VU THANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/11/2021300,000831358.110121.202946.chu Tuan ung ho chau Mai Thi Phuong ms 2021.010
1/11/2021300,000236549.110121.202116.Ung ho MS 2021 010 em Mai Thi Phuong
1/11/2021300,000MBVCB.936552348.HUNG ung ho MS 2021.010 (em Mai Thi Phuong).CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/11/2021300,000102619.110121.155731.Vietcombank;0011002643148;Ho tro MS2021 010 em Mai Thi Phuong xom Dien Hoa huyen Giao Thuy tinh Nam Dinh
1/11/2021300,000IBVCB.936030239.Ung ho MS 2020.327 (co Tran Thi Ha). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/11/2021300,000IBVCB.935935041.Ung ho MS 2020.333 be Mo Num Chau Ngoc Khai. Nam mo Duoc Su Luu ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/11/2021300,000766522.110121.145411.MS 2021.005 FT21011450789805
1/11/2021300,000MBVCB.935900125.Minhdsshpc ung ho MS 2021.010 em Mai Thi Phuong.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/11/2021300,000814145.110121.112141.MS 2021.007 ANH NGO MINH TAM FT21011553700096
1/11/2021300,000IBVCB.935349034.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.009 cho ba Nguyen Ngoc Dang.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/11/2021300,000MBVCB.935308651.PHAN THANH TAM ung ho MS 2021.010 (em Mai Thi Phuong).CT tu 0011001363810 PHAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/11/2021300,000146693.110121.073403.MS 2021.010
1/11/2021300,000794888.110121.062427.ung ho MS 2021.010 ( em Mai Thi Phuong)
1/11/2021300,000167968.110121.051951.Vietcombank;0011002643148;MS2021010 ung ho mai thi phuong
1/11/2021400,000IBVCB.935942448.Ung ho MS 2020 (em Huynh Tu Linh). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/11/2021500,000IBVCB.936331437.Ghi ro ung ho MS 2021.010 (em Mai Thi Phuong).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/11/2021500,000IBVCB.935951941.Ung ho MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/11/2021500,000IBVCB.935615651.MS 2021.010 (em Mai Thi Phuong).CT tu 0181003640359 VO THI MY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/11/2021500,000IBVCB.935611238.MS 2021.009 (ba Nguyen Ngoc Dang).CT tu 0181003640359 VO THI MY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/11/2021500,000IBVCB.935375542.Ung ho ma so 2021 010 be Mai Thi Phuong.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/11/2021500,000Sender:01310005.DD:110121.SHGD:10028150.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2021.009 BA NGUYEN NGOC DANG
1/11/2021500,000Sender:79303003.DD:110121.SHGD:10008154.BO:NGUYEN THI THAO.NGUYEN THI THAO MA 2020:333 UNGHO BE MO NUM CHAU NGOC KHAI
1/11/2021500,000Sender:79303003.DD:110121.SHGD:10008172.BO:NGUYEN THI THAO.NGUYEN THI THAO MA 2020:335 UNGHO BE NGUYEN DIEU LINH
1/11/2021500,000Sender:01307001.DD:110121.SHGD:10004028.BO:DOAN THI THU THUY.IBUNG HO MS 2021.009 (BA NGUYEN NGOC DANG)
1/11/2021500,000728860.110121.070640.Ung ho truong hop kho khan MS 2021 010 em Mai Thi Phuong tinh Nam Dinh.
1/11/2021500,000IBVCB.934920688.Ung ho MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/11/2021600,000IBVCB.934920486.Ung ho MS 2019.362 ( em Nguyen Thi Quynh ).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/11/20211,000,000154249.110121.184244.Ung ho MS 2021.010 (em Mai Thi Phuong)
1/11/20211,000,000MBVCB.935398598.Ung ho MS. 2021.005 (em Trieu Thi Nguyen).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/11/20211,000,000MBVCB.935379363.Ung ho MS. 2021.009 (ba Tran Ngoc Dang.CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/11/20211,000,000Sender:01202021.DD:110121.SHGD:10000919.BO:NGUYEN THI KIM HONG.NGUYEN THI KIM HONG UNG HOMS 2021.009 NGUYEN NGOC DANG
1/11/20211,000,000Sender:79334001.DD:110121.SHGD:10001738.BO:NGUYEN THI THANH THUY.GIUP DO MS 2021 001 ( CHAU PHAM THANH TRUNG )
1/11/20211,000,000Sender:79334001.DD:110121.SHGD:10001766.BO:NGUYEN THI THANH THUY.GIUP DO MS 2021 004 ( TRAN KHANH VY )
1/11/20211,000,000Sender:79334001.DD:110121.SHGD:10001767.BO:NGUYEN THI THANH THUY.GIUP DO MS 2021 007 ( NGOMINH TAM )
1/11/20211,000,000Sender:79303008.DD:110121.SHGD:10004288.BO:NGUYEN VAN NAM.UNG HO MS 2021.009 BA NGUYEN NGOC DANG
1/11/20212,000,000336196.110121.163917.MS 2021.010 (MAI THI PHUONG)-110121-16:39:12 336196
1/11/20212,000,000335748.110121.163811.MS 2021.008 (PHAM DIEU HUYEN)-110121-16:37:44 335748
1/11/20212,000,000MBVCB.935392431.Ung ho MS. 2021.007 (anh Ngo Minh Tam).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/11/20212,000,000MBVCB.935386435.Ung ho MS. 2021.008 (be Pham Dieu Huyen).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/11/20212,000,000MBVCB.935368748.Ung ho MS. 2021.010 (em Mai Thi Phuong).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/11/20213,000,000Sender:79307005.DD:110121.SHGD:10003702.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2021.007 (ANH NGO MINH TAM) 1 TR, MS 2021.008 (BE PHAM DIEU HUYEN) 1 TRIEU, MS 2021.009 (BA NGUYEN NGOC DANG) 1 TRIEU
1/12/20211,000IBVCB.938712427.dsgdg.CT tu 0911000050475 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/12/20211,000IBVCB.938096148.dsg.CT tu 0921000726824 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/12/20212,000IBVCB.939250304.st.CT tu 1015855985 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/12/202110,000196991.120121.083256.ung ho MS 2021 011 be Nguyen Gia Quyen NAM MO QUAN THE AM BO TAT
1/12/202120,000911762.110121.233245.MS2021.009 (ba Nguyen Ngoc Dang)
1/12/202120,000911339.110121.233115.MS2021.007 (Anh Ngo Minh Tam)
1/12/202120,000910952.110121.232952.MS2021.004 (em Tran Khanh Vy)
1/12/202120,000910538.110121.232817.MS2021.003 (Bui Nguyen Tuan Duong)
1/12/202120,000IBVCB.938049449.Ung ho MS 2021 011 Be Nguyen Gia Quyen.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/12/202150,000IBVCB.938243401.Giup ma so 2021 011 be Nguyen Gia Quyen .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/12/202150,000IBVCB.938169520.ung ho ma so MS 2021 008 be Pham Dieu Huyen.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/12/202150,000IBVCB.938162962.ung ho ma so 2021 009 ba Nguyen Ngoc Dang.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/12/202150,000IBVCB.938157119.ung ho ma so MS 2021 010 em Mai Thi Phuong.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/12/202150,000IBVCB.938152902.ung ho ma so MS 2021 011 be Nguyen Gia Quyen.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/12/202150,000501164.120121.062933.MS 2021 011 ung ho be Nguyen Gia Quyen
1/12/202160,000492781.120121.113201.MS 2021.011 be Gia Quyen FT21012006549082
1/12/2021100,000577224.120121.220021.NCHCCCL NGUYENVANTOAN-120121-21:59:53 577224
1/12/2021100,000MBVCB.938813227.Ms 2021011Nguyen gia quyen.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/12/2021100,000692665.120121.164417.ung ho MS 2021.011
1/12/2021100,000333052.120121.131658.MS 2021.005-EM TRIEU THI NGUYEN
1/12/2021100,000332734.120121.131203.MS 2021.009- BA NGUYEN NGOC DANG
1/12/2021100,000332511.120121.130838.MS 2021.011- BE NGUYEN GIA QUYEN
1/12/2021100,000436490.120121.093615.UNG HO MS 2021.011(BE NGUYEN GIA QUYEN)-120121-09:36:21 436490
1/12/2021100,000MBVCB.937463335.NGUYEN THI NGUYET chuyen tien ung ho MS 2021001 em Pham Thanh Trung .CT tu 0341006880572 NGUYEN THI NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/12/2021100,000423235.120121.083705.VINH NAN UNG HO MS 2021.011 BE NGUYEN GIA QUYEN-120121-08:36:48 423235
1/12/2021100,000978473.120121.083318.T ung ho Nguyen gia Quyen MS 2021.011
1/12/2021100,000258905.120121.072700.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2021 011 be Nguyen Gia Quyen
1/12/2021100,000284176.120121.072415.Ung ho MS 2021011 FT21012086422681
1/12/2021100,000083909.120121.071523.Ung ho MS2021 011 be Gia Quyen
1/12/2021100,000271797.120121.053652.Ung ho MS 2021.011 FT21012005864385
1/12/2021100,000MBVCB.937186495.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.011 (be Nguyen Gia Quyen)Vietnamnet 12/01/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/12/2021200,000570648.120121.211251.MS 2020332 UNG HO EM HUYNH TU LINH MONG EM MAU KHOE-120121-21:12:57 570648
1/12/2021200,000MBVCB.939098395.benh.CT tu 0071001230554 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/12/2021200,000MBVCB.939097091.benh.CT tu 0071001230554 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/12/2021200,000MBVCB.939094972.benh.CT tu 0071001230554 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/12/2021200,000MBVCB.939091734.benh.CT tu 0071001230554 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/12/2021200,000MBVCB.939087749.Benh.CT tu 0071001230554 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/12/2021200,000MBVCB.939085452.Benh.CT tu 0071001230554 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/12/2021200,000MBVCB.939080819.Benh.CT tu 0071001230554 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/12/2021200,000023279.120121.201521.MS 2021.010 FT21012500085613
1/12/2021200,000MBVCB.938955143.benh hiem ngheo.CT tu 0301000299936 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/12/2021200,000925153.120121.182929.Ung ho MS 2021.011.Nguyen Gia Quyen FT21012266098601
1/12/2021200,000MBVCB.938540105.ung ho MS 2021 011 NGUYEN GIA QUYEN.CT tu 0181003470016 HO MINH TANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/12/2021200,000616541.120121.135339.ung ho MS 2021.011 be Nguyen Gia Quyen FT21012020703222
1/12/2021200,000IBVCB.937517369.MS 2021 011 be Nguyen Gia Quyen.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/12/2021200,000IBVCB.937478903.Ung ho em: Mai Thi Phuong (MS:2021.010).CT tu 0111000320961 PHAM NGOC THANH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/12/2021200,000MBVCB.937421612.MS 2021.011.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/12/2021200,000277830.120121.073506.ung ho MS 2021.011( be Nguyen Gia Quyen)
1/12/2021200,000MBVCB.937222702.MS 2021 .011 ( Be Nguyen Gia Quyen ).CT tu 0421000412461 NGUYEN THI NGOC TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/12/2021300,000526400.120121.195000.Ung ho MS 2021.010.em Mai Thi Phuong
1/12/2021300,000IBVCB.938473779.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.009 (ba Nguyen Ngoc Dang).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/12/2021300,000IBVCB.938457885.MS 2021.008 (BE PHAM DIEU HUYEN).CT tu 0011001291903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/12/2021300,000523749.120121.120329.Giup em Tran khanh vy FT21012346647434
1/12/2021300,000IBVCB.937620906.Giup MS2021 011 be Nguyen Gia Quyen.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/12/2021300,000IBVCB.937612718.giup MS2021 010 em Mai Thi Phuong.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/12/2021300,000MBVCB.937476034.Ung ho MS 2021.011 (be Nguyen Gia Quyen).CT tu 0521000731168 BUI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/12/2021350,000317705.120121.110119.Ms 2021.002 em Hoang Thi Huyen Trang
1/12/2021350,000317296.120121.105734.Ms 2021.004 em Tran Khanh Vy
1/12/2021350,000317090.120121.105544.Ms 2021.006 em Ly Van Ha
1/12/2021500,000IBVCB.937106698.MS 2021 010 em MAI THI PHUONG tinh Nam Dinh.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/12/2021500,000IBVCB.938494319.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.011 (Be Nguyen Gia Quyen).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/12/2021500,000IBVCB.938489446.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.010 (em Mai Thi Phuong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/12/2021500,000MBVCB.938048507.NGUYEN TRIEU CHAU chuyen tien cho be Mai Thi Phuong.CT tu 0121000893294 NGUYEN TRIEU CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/12/2021500,000465334.120121.112638.UNG HO MS : 2021.011( BE NGUYEN GIA QUYEN)-120121-11:26:32 465334
1/12/2021500,000Sender:79307006.DD:120121.SHGD:10000427.BO:NGUYEN THI KIM CHI.UNG HO CHAU NGUYEN TAN SANG,MS2020,326
1/12/20211,000,000MBVCB.937097326.Giup do MS 2021.007 (anh Ngo Minh Tam).CT tu 0441000705605 LAM THOAI TUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/12/20211,000,000MBVCB.939216440.Ung ho MS 2021.011 (be Nguyen Gia Quyen).CT tu 0071001124023 TO NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/12/20211,000,000030373.120121.094325.ba Nguyen Ngoc Dang, MS 2021.009
1/12/20211,000,000430637.120121.094218.MS 2021011 ung ho be Gia Quyen
1/12/20211,000,000168527.120121.090332.Vietcombank 0011002643148 ung hoMS 2021010em Mai Thi Phuong
1/12/20211,000,000543423.120121.090032.Vietcombank 0011002643148 ung hoMS 2021011Be Nguyen Gia Quyen
1/12/20211,000,000MBVCB.937222021.Minh & Lanh ung ho MS 2021.011 (be Nguyen Gia Quyen).CT tu 0421003734880 CHUNG VI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/12/20211,000,000IBVCB.937213434.Ung ho MS 2021 011 be NGuyen Gia Quyen.CT tu 0121000005637 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/12/20211,000,000271811.120121.053710.ung ho MS 2021.011, Nguyen Gia Quyen FT21012201336848
1/12/20212,000,000MBVCB.937520522.Ung ho MS 2021.011 (Be Nguyen Gia Nguyen).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/12/20212,000,000418078.120121.080618.MS 2021.011 ( NGUYEN GIA QUYEN)-120121-08:06:07 418078
1/13/20211,000IBVCB.940502228.sdgg.CT tu 0911000053972 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/20211,000IBVCB.940401358.gsdg.CT tu 1017337857 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/20211,000IBVCB.940353008.asfd.CT tu 1017826644 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/20211,000IBVCB.940330493.sdg.CT tu 0721000668933 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/20211,000IBVCB.940073631.dsg.CT tu 0331000516258 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/20211,000IBVCB.939928016.dsg.CT tu 1017855780 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/20211,000IBVCB.939804492.sg.CT tu 0911000053719 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/20212,000IBVCB.940704347.ast.CT tu 0721000656710 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/202110,000115838.130121.075356.ung ho MS 2021 012 be Nguyen Duy Anh NAM MO QUAN THE AM BO TAT
1/13/202120,000MBVCB.940713037.NCHCCCL HuynhThiNgocAnh 0908105573.CT tu 1017395571 HUYNH THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/202120,000IBVCB.939603089.Ung ho MS 2021 012 Be Duy Anh.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/13/202150,000654705.120121.224406.Ms 2021 011 be Nguyen Gia Quyen
1/13/202150,000855547.130121.212344.NCHCCCL LINH FT21014842189814
1/13/202150,000782041.130121.203428.Vietcombank 0011002643148 Ung ho ma so 2021 012 be nguyen duy anh
1/13/202150,000IBVCB.940547207.Giup ma so 2021 013 be Nguyen Duy Anh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/13/202150,000MBVCB.940159407.Ung ho ma so 2012.012, be NguY Duy Anh.CT tu 0461000491521 LE DUY KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/202150,000745947.130121.145601.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2021012 be Nguyen Duy Anh
1/13/202150,000MBVCB.939855062.ung ho Ms 2021.012.CT tu 0441003996813 TRAN DINH BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/202150,000111113.130121.111113.UHMS2021.011 BE NGUYEN GIA QUYEN AP DONG HOA XA THOI TAN THOI LAI T CAN THO 0916981183
1/13/202150,000MBVCB.939583864.gui chobe ms 2021 012.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/202150,000MBVCB.939438514.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.012 (be Nguyen Duy Anh).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/202150,000193619.130121.054109.ung ho MS2021.012 be nguyen duy anh FT21013794088007
1/13/202150,000MBVCB.939388983.Tran Thanh Thy ung ho MS 2021.012 (be Nguyen Duy Anh).CT tu 0181002457004 TRAN THANH THY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/2021100,000MBVCB.940872758.NCHCCCL nguyenthiNinh 0981592824.CT tu 0351001085162 NGUYEN THI NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/2021100,000556584.130121.215423.NCHCCCL HANH 0971937994
1/13/2021100,000923764.130121.211443.ung ho MS 2020.331 be Giang Duc Hai
1/13/2021100,000424870.130121.202456.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN NGOC NU ung ho ma so 2021012 nguyen duy anh
1/13/2021100,000839704.130121.192517.ung ho ms 2021.012 be Nguyen Duy Anh
1/13/2021100,000779695.130121.192513.NCHCCCL TRANTHITHAI 0778790017 FT21013040454250
1/13/2021100,000724792.130121.181832.Vietcombank 0011002643148 ung hoMS 2021012 be Nguyen Duy Anh
1/13/2021100,000375755.130121.163756.Vietcombank 0011002643148 HONGTUYEN ung ho MS 2021 012 be Duy Anh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong
1/13/2021100,000MBVCB.940149188.Gia dinh bac Viet ung ho MS 2021-009.CT tu 0071005020899 NGUYEN CONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/2021100,000666244.130121.141114.UNG HO MS : 2021.012( BE NGUYEN DUY ANH)-130121-14:10:58 666244
1/13/2021100,000MBVCB.940045821.Ung ho MS 2021.012(be Nguyen Duy Anh).CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/2021100,000933371.130121.135206.T ung ho be Nguyen duy Anh MS 2021.012
1/13/2021100,000060402.130121.133057.MS 2021.012 (be Nguyen Duy Anh)
1/13/2021100,000MBVCB.939930194.NGUYEN BA LONG chuyen tien-ung ho MS 2021.012 (be Nguyen Duy Anh).CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/2021100,000Sender:79310001.DD:130121.SHGD:10018068.BO:NGUYEN THU HOAI.NGUYEN HUU THAI BAO XA CONG HOA, QUOC OAI, HA NOI UNG HO MS 2021.012 BE NGUYEN DUY ANH
1/13/2021100,000MBVCB.939857884.MS 2021.012 Nguyen Thi Minh Yen ung ho be Nguyen Duy Anh.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/2021100,000105747.130121.105747.UHMS 2021.012 BE NGUYEN DUY ANH TO 8 P DUU LAU. TP VIET TRI T PHU THO
1/13/2021100,000MBVCB.939658607.MS 2021 012 be Nguyen Duy Anh.CT tu 0071002338169 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/13/2021100,000Sender:01310001.DD:130121.SHGD:10013488.BO:NGUYEN ANH TAM.MS 2021.012 BE NGUYEN DUY ANH
1/13/2021100,000689263.130121.091626.ung ho be nguyen duy anh
1/13/2021100,000MBVCB.939542256.NGUYEN NGOC QUYNH NGA chuyen tien MS 2021.011 (be Nguyen Gia Quyen) .CT tu 0481000875982 NGUYEN NGOC QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/2021100,000Sender:01323001.DD:130121.SHGD:10000236.BO:NGUYEN THANH TUNG.UNG HO BE NGUYEN DUY ANH MS2021/12
1/13/2021100,000600256.130121.083130.VINH NAM UNG HO MS 2021.012 BE NGUYEN DUY ANH-130121-08:31:37 600256
1/13/2021100,000MBVCB.939440122.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.011 (Be Nguyen Gia Quyen).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/2021100,000MBVCB.939417051.2021.012 (be Nguyen Duy Anh).CT tu 0461000570583 NGUYEN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/2021100,000130466.130121.063350.MS 2021.012 ung ho be Nguyen Duy Anh
1/13/2021100,000MBVCB.939394758.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.012 (be Nguyen Duy Anh)Vietnamnet 13/01/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/2021100,000046063.130121.053704.ung ho ms 2021 012 be nguyen duy anh
1/13/2021100,000589422.130121.041202.UNG HO MS 2021.011(BE NGUYEN GIA QUYEN)-130121-04:11:53 589422
1/13/2021100,004MBVCB.939447480.ung ho MS 2021.012 (be Nguyen Duy Anh).CT tu 0461000556424 NGUYEN HUU HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/2021150,000IBVCB.939639802.J.CT tu 0021002270550 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/13/2021200,000584580.130121.185630.ung ho be nguyen duy anh,MS 2021.012
1/13/2021200,000717693.130121.180341.Ung ho ms.2021.012.nguyen duy anh FT21013117604702
1/13/2021200,000074041.130121.173241.MS 2021.012 (be Nguyen Duy Anh)
1/13/2021200,000732936.130121.172627.Ung ho MS 2021.012 be Nguyen Duy Anh
1/13/2021200,000MBVCB.940422085.Ung ho MS 2020.324 ( chau Le Thi Anh ).CT tu 0441003834461 DINH QUANG VU NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/2021200,000216231.130121.163422.Dang 0906173589 ung ho NCHCCCL
1/13/2021200,000663641.130121.162505.MINHTN1 UNG HO MS 2020.335 e nguyen dieu linh 0968893377
1/13/2021200,000662637.130121.162411.MINHTN1 UNG HO MS 2021.002 e hoang thi huyen trang 0344137966
1/13/2021200,000661762.130121.162325.MINHTN1 UNG HO MS 2021.003 e bui tuan duong 0366011271
1/13/2021200,000661067.130121.162251.MINHTN1 UNG HO MS 2021.004 e tran khanh vy 0326283159
1/13/2021200,000660262.130121.162209.MINHTN1 UNG HO MS 2021.005 e trieu thi nguyen 0386923552
1/13/2021200,000659288.130121.162117.MINHTN1 UNG HO MS 2021.008 e pham dieu huyen 0982775715
1/13/2021200,000655220.130121.161749.MINHTN1 UNG HO MS 2021.008 e ly vn ha 0354672723
1/13/2021200,000654240.130121.161659.MINHTN1 UNG HO MS 2021.010 e mai thi phuong 0973501067
1/13/2021200,000653335.130121.161609.MINHTN1 UNG HO MS 2021.012 e nguyen duy anh 0963543663
1/13/2021200,000652268.130121.161512.MINHTN1 UNG HO MS 2021.011 e nguyen gia quyen 0916981183
1/13/2021200,000002971.130121.160822.Ung ho MS 2021.005 (em Trieu Thi Nguyen)
1/13/2021200,000MBVCB.940251303.MS 2021 012 be Nguyen Duy Anh.CT tu 0011000628007 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/13/2021200,000492147.130121.153933.Vietcombank 0011002643148 Ms 2021012 be Nguyen Duy Anh
1/13/2021200,000549644.130121.144344.Chuyen tien ung ho MS2021.012 Nguyen Duy Anh
1/13/2021200,000IBVCB.940054328.MS 2021 012 be Nguyen Duy Anh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/13/2021200,000484336.130121.134834.MS 2021005 trieu thi nguyen FT21013232300958
1/13/2021200,000496245.130121.134159.MS 2021.012 be Nguyen Duy Anh
1/13/2021200,000454667.130121.125538.Chuyen tien ung ho ms 2021.012
1/13/2021200,000402196.130121.115444.MS 2021 003 Bui Nguyen Tuan Duong FT21013403905127
1/13/2021200,000IBVCB.939754479.ung ho MS2021 011.CT tu 0011003680620 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/13/2021200,000345307.130121.105400.NCHCCCL MinhAnh 0989949698
1/13/2021200,000Sender:79305001.DD:130121.SHGD:10003100.BO:TRAN VINH TRUNG.MS 2021 011 NGUYEN GIA QUYEN
1/13/2021200,000463508.130121.104401.ung ho MS 2021 012 be nguyen duy anh
1/13/2021200,000MBVCB.939701101.Ung ho MS 2021.012 (be nguyen duy anh).CT tu 0901000006388 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/2021200,000365055.130121.100337.Ung ho MS 2021 012 be Nguyen Duy Anh
1/13/2021200,000MBVCB.939632873.MS 2021.012 (be Nguyen Duy Anh).CT tu 0451001358883 NGUYEN MANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/2021200,000Sender:01310005.DD:130121.SHGD:10011464.BO:PHAM THI ANH HOA.UNG HO MS 2021 012 NGUYEN DUYANH
1/13/2021200,000MBVCB.939578577.MS 2021.012 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/2021200,000MBVCB.939555019.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2021.012.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/2021200,000255513.130121.090257.Ung ho MS 2021.012 Be Duy Anh FT21013922041348
1/13/2021200,000MBVCB.939535655.MS2021012 be Nguyen Duy Anh.CT tu 0011000052773 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/13/2021200,000248157.130121.085222.2021.012 giup be Nguyen Duy Anh FT21013453232780
1/13/2021200,000Sender:79305001.DD:130121.SHGD:10000020.BO:TRAN THI NGOC THU.UNG HO MS 2021 012 BE NGUYENDUY ANH
1/13/2021200,000450925.130121.071322.ung ho MS 2021.012( be Nguyen Duy Anh)
1/13/2021200,000024468.130121.060812.ung ho MS 2021012 be Nguyen Duy Anh
1/13/2021200,000354676.130121.053956.Vietcombank 0011002643148 MS 2021012 be Nguyen Duy Anh
1/13/2021200,000045934.130121.053614.MS 2021 012 be Nguyen Duy Anh
1/13/2021200,000MBVCB.939387573.DO THANH LY chuyen tien ung ho be nguyen duy anh MS 2021.012.CT tu 0321000763971 DO THANH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/2021250,000929276.130121.134523.Ms2021.012 le ngoc thang ung ho
1/13/2021250,000MBVCB.939954411.HO TAN THANH chuyen tien Ung ho be Nguyen duy Anh MS 2021-012.CT tu 0071001022352 HO TAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/2021250,000IBVCB.939461103.ung ho MS 2021.012 (be Nguyen Duy Anh).CT tu 0611001715108 PHAN HUY CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/2021300,000MBVCB.940575056.Ung ho MS2021.012-be Nguyen Duy Anh.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/2021300,000002953.130121.160427.Ung ho MS 2020.331 (be Giang Duc Hai)
1/13/2021300,000002940.130121.160228.Ung ho MS 2020.335 (be Nguyen Dieu Linh)
1/13/2021300,000756078.130121.130919.MS 2021 002 em Hoang Thi Huyen Trang
1/13/2021300,000MBVCB.939937979.Ung ho ms 2021.006 (em Ly Van Ha).CT tu 0121000325739 LE THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/2021300,000MBVCB.939935194.Ung ho ms 2021.012 (be Nguyen Duy Anh).CT tu 0121000325739 LE THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/2021300,000895959.130121.124517.Gui MS 2021.012 (be Nguyen Duy Anh)
1/13/2021300,000MBVCB.939761355.Ung ho MS 2021.012 be Nguyen Duy Anh.CT tu 0611001910489 NGUYEN TRONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/2021300,000MBVCB.939746769.Ung ho: MS 2021.008 (be Pham Dieu Huyen) .CT tu 0521000368968 TRAN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/2021300,000439166.130121.103407.MS 2021 009 ba Nguyen Ngoc Dang
1/13/2021300,000Sender:79310001.DD:130121.SHGD:10013191.BO:TRAN ANH VU.UNG HO MS 2021.012 BE DUY ANH
1/13/2021300,000IBVCB.939581968.DUONG DUY HUNG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2021.012 (be Nguyen Duy Anh).CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/2021300,000659345.130121.084927.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2021 012 nguyenduyanh
1/13/2021300,000602747.130121.084718.MS 2021.012( BE NGUYEN DUY ANH)-130121-08:46:51 602747
1/13/2021300,000263953.130121.083212.Chuyen tien ung ho MS.2021.010 (em Mai Thi Phuong)
1/13/2021300,000IBVCB.939494541.Giup MS2021 012 chau Nguyen Duy Anh.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/13/2021300,000194306.130121.082845.ung ho ms 2021.012 be nguyen duy anh
1/13/2021300,000IBVCB.939486926.Ung ho MS 2021.012 (Be Nguyen Duy Anh).CT tu 0081000212206 PHUNG THI CHAU QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/2021300,000169881.130121.080004.Ung ho MS 2021.012 be Nguyen Duy Anh
1/13/2021300,000692713.130121.055224.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2021 012 be Nguyen Duy Anh
1/13/2021300,000IBVCB.939391168.NGUYEN TRUNG TIN chuyen khoan ung ho MS 2021.012 ( be Nguyen Duy Anh ).CT tu 0181000575133 NGUYEN TRUNG TIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/2021300,000448533.130121.054828.ung ho MS 2021.012 (be Nguyen Duy Anh)
1/13/2021400,000Sender:01310005.DD:130121.SHGD:10010358.BO:HOANG HAI.UNG HO MS 2021.011, 2021.008, 2021.010, 2021.005
1/13/2021500,000MBVCB.940871993.anh binh bi tai nan lot dua o ben tre.CT tu 1014181717 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/13/2021500,000859026.130121.213000.Ung ho MS 2021.012 be Nguyen Duy Anh FT21014030605408
1/13/2021500,000749092.130121.184446.Gui MS 2021.012 be Nguyen Duy Anh FT21013040308640
1/13/2021500,000MBVCB.940340744.NGUYEN HUYNH CONG DANH chuyen tien ung ho MS 2021.012 (Nguyen Duy Anh).CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/2021500,000Sender:01310005.DD:130121.SHGD:10023066.BO:PHAM QUOC MANH.PHAM QUOC MANH UNG HO CHAU MAI THI PHUONG, GIAO NHAN, GIAO THUY, NAM DINH. MS 2021.010
1/13/2021500,000554231.130121.150730.Ung ho MS 2021.012 be Nguyen Duy Anh FT21013720200601
1/13/2021500,000522630.130121.135642.Ung ho MS 2021.012( be Nguyen Duy Anh)
1/13/2021500,000930524.130121.134729.Hong hai ung ho MS2021.012 (be Nguyen Duy Anh)
1/13/2021500,000457929.130121.131343.Ung ho 2021.012 - be Nguyen Duy Anh FT21013404108951
1/13/2021500,000Sender:01310012.DD:130121.SHGD:10017830.BO:BUI HUONG GIANG.MK UNG HO MS 2021.012, BE NGUYEN DUY ANH
1/13/2021500,000827572.130121.121032.Ung ho NCHCCCL
1/13/2021500,000MBVCB.939837803.ung ho MS 2021.012 be Nguyen Duy Anh.CT tu 1013302965 TRAN VO TU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/2021500,000MBVCB.939823123.ung ho MS 2021.012 (be Nguyen Duy Anh).CT tu 0451000266089 MAI THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/2021500,000213398.130121.110428.ung ho MS 2021. 012 ( be Nguyen Duy Anh )
1/13/2021500,000624432.130121.103224.MS 2021.012-130121-10:32:37 624432
1/13/2021500,000429322.130121.103009.MS 2021 012 be Nguyen Duy Anh
1/13/2021500,000Sender:01310012.DD:130121.SHGD:10011445.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2021.012 BE NGUYEN DUYANH
1/13/2021500,000Sender:79310001.DD:130121.SHGD:10011385.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2021.012 BE NGUYEN DUY ANH
1/13/2021500,000264480.130121.091436.ung ho MS 2021 012 be Nguyen Duy Anh FT21013543412127
1/13/2021500,000238907.130121.085129.Uung ho MS 2021 012 Nguyen Duy Anh
1/13/2021500,000969921.130121.083622.Ung ho MS 2021.012 (Be Nguyen Duy Anh)
1/13/2021500,000212848.130121.074224.Ung ho MS 2021.012 Be Nguyen Duy Anh FT21013452862433
1/13/2021500,000671346.130121.071539.BAC LE VAN VAN UH CHAU NGUYEN DUY ANH MS 2021 012
1/13/2021500,000IBVCB.939414182.Ung ho ms 2021.012.CT tu 0481000756215 LE DO HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/2021500,000591294.130121.064010.UNG HO MS 2021.012 (BE NGUYEN DUY ANH)-130121-06:40:01 591294
1/13/2021500,000196013.130121.061402.Ung ho MS 2021.012 be Nguyen Duy Anh FT21013542842400
1/13/2021500,000MBVCB.939391686.MS 2021.012 (be Nguyen Duy Anh).CT tu 0291000316839 NGUYEN THI THUONG THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/2021600,000Sender:79333001.DD:130121.SHGD:10002526.BO:NGUYEN LUONG.UNG HO MS 2021.012 BE NGUYEN DUY AN H
1/13/20211,000,000846664.130121.170811.Ung ho tu thien MS 2021.012 (be Nguyen Duy Anh)
1/13/20211,000,000IBVCB.940111745.Nguyen Anh Tuan - Trung tam Phan tich FPD -Quang Ninh. ung ho MS 2020.312 (me con chi Hien).CT tu 0141000093941 MAI THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/20211,000,000IBVCB.940105404.Nguyen Anh Tuan Trung Tam Phan tich FPD - Quang Ninh ung ho MS 2020.308 (Nguyen Dang Khang).CT tu 0141000093941 MAI THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/20211,000,000MBVCB.939866081.Ung ho be Nguyen Duy Anh. MS 2021.012.CT tu 0531002240304 TRAN CHI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/20211,000,000031084.130121.111922.2021 012 nguyen duy anh
1/13/20211,000,000IBVCB.939775096.ms 2021012 ( Be nguyen duy Anh).CT tu 0141000272167 NGUYEN TRUONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/20211,000,000263007.130121.091242.MS 2021 012 Be Nguyen Duy Anh FT21013703704850
1/13/20211,000,000MBVCB.939516186.ung ho MS 2021.012 (be nguyen duy anh).CT tu 0121001052771 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/20211,000,000600292.130121.083144.UNG HO MS:2021.008 (BE PHAM DIEU HUYEN) -130121-08:30:34 600292
1/13/20211,000,000948532.130121.074336.Ung ho MS 2021-012-be Nguyen Duy Anh
1/13/20211,000,000125238.130121.060945.MS 2021.012
1/13/20212,000,000IBVCB.940564840.Ung ho be NGUYEN DUY ANH MS 2021.012.CT tu 0011001213224 TRAN ANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/20212,000,000587882.130121.113819.NCHCCCL giangkim 0933023302
1/13/20212,000,000618557.130121.100645.UNG HO MS 2020.31(BE TRINH HOAI THU)-130121-10:06:29 618557
1/13/20212,000,000698944.130121.095559.ung ho MS 2021 012 be Nguyen Duy Anh
1/13/20212,000,000276475.130121.091650.Nguyen Ngoc Thuc chuyen tien cho phan nhat hieu ma so 2020.279viet nam net
1/13/20212,000,000655885.130121.081311.Vietcombank 0011002643148 MS 2021012 be Nguyen Duy Anh
1/13/20212,000,000MBVCB.939426340.LY NGOC TRAN ung ho MS 2021.012 (be Nguyen Duy Anh).CT tu 0071004306381 LY NGOC TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/13/20212,000,000590330.130121.055849.MS 2021.012 ( NGUYEN ANH DUY )-130121-05:58:22 590330
1/13/20213,000,000423953.130121.122522.MS 2021.012 Be Nguyen Duy Anh FT21013065294085
1/14/202110,000094179.140121.074543.ung ho MS 2021 013 gia dinh ong Ngo Trong Tuan NAM MO QUAN THE AM BO TAT
1/14/202115,000858475.140121.203132.Tran Hoang Hai Anh ung ho MS 2021 010
1/14/202120,000867033.140121.203534.Tran Hoang Hai Anh ung ho MS 2021 012
1/14/202120,000MBVCB.942316520.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.012.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/14/202120,000MBVCB.942312205.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.013 (gia dinh ong ngo trong tuan).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/14/202120,000IBVCB.941138399.Ung ho MS 2021 013 GD Ong Tuan.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/14/202150,000IBVCB.942214439.Giup ma so 2021 013 gia dinh ong Ngo Trong Tuan.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/14/202150,000398438.140121.101517.Ung ho MS 2021 012 be nguyen duy anh
1/14/202150,000MBVCB.941202373.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.013 (gia dinh ong Ngo Trong Tuan).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/14/202150,000449660.140121.094111.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms 202113 nguyen trong tan
1/14/202150,000927311.140121.025043.Ung ho NCHCCCL Thuy Linh FT21014882475511
1/14/2021100,000855510.130121.225622.Ung ho Ms 2021008 be Pham Dieu Huyen
1/14/2021100,000855375.130121.225445.Ung ho MS 2021009 ba Nguyen Ngoc Dang
1/14/2021100,000855113.130121.225216.Ung ho MS 2021010 be Mai Thi Phuong
1/14/2021100,000854934.130121.225014.Ung ho MS 2021012 be Nguyen Duy Anh
1/14/2021100,000913976.140121.205101.UNG HO MS 2021.009 ( BA NGUYEN NGOC DANG )-140121-20:51:17 913976
1/14/2021100,000MBVCB.942203624.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.013 gia dinh ong NGO TRONG TUAN.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/14/2021100,000MBVCB.942193196.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.012 be NGUYEN DUY ANH.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/14/2021100,000MBVCB.942190158.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.011 be NGUYEN GIA QUYEN.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/14/2021100,000479545.140121.172755.MS 2021.013 gia dinh ong Ngo Trong Tuan FT21014662918557
1/14/2021100,000522659.140121.134812.MS 2021001 be Nguyen Gia Quyen
1/14/2021100,000571987.140121.112231.Ung ho MS2021 013 gd ong Ngo Trong Tuan
1/14/2021100,000243135.140121.104658.Ung ho MS 2021.012 be nguyen duy anh
1/14/2021100,000792224.140121.103503.UNG HO MS 2021.013(GD ONG NGO TRONG TUAN)-140121-10:34:46 792224
1/14/2021100,000298412.140121.093532.MS 2021 013 ung ho GD ong ngo trong tuan
1/14/2021100,000MBVCB.941167368.Ung ho MS 2020.334 (anh Vu Ba Dang).CT tu 0991000043312 TRINH TO NA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/14/2021100,000MBVCB.941161125.DO THI THANH TUYEN chuyen tien ung ho anh Ngo Minh Tam MS: 2021.007.CT tu 1013304505 DO THI THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/14/2021100,000347144.140121.085645.T ung ho gia dinh ong Ngo trong Tuan MS 2021.013
1/14/2021100,000765046.140121.082839.VINH NAM UNG HO MS 2021.013 GIA DINH ONG NGO TRONG TUAN-140121-08:28:55 765046
1/14/2021100,000MBVCB.941027693.gd Dang Van Nhat ung ho ma so: MS 2021.008 be Pham Dieu Huyen, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/14/2021100,000937200.140121.063149.MS2021.013 Ngo Trong Tuan FT21014569569960
1/14/2021100,000MBVCB.940971988.ung ho ms 2021 012 be nguyen duy anh.CT tu 0181003460587 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/14/2021100,000534366.140121.060853.Vietcombank 0011002643148 MS2021013 ung ho gd ong trong tuan
1/14/2021100,000435552.140121.053236.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2021 013 gia dinh ong Ngo Trong Tu
1/14/2021100,000MBVCB.940964874.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.013 (gia dinh ong Ngo Trong Tuan)Vietnamnet 14/01/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/14/2021100,000017250.140121.011242.Ung ho MS 2021 010 em Mai Thi Phuong
1/14/2021100,000017081.140121.011128.Ung ho MS 2021 012 be Nguyen Duy Anh
1/14/2021150,000IBVCB.941159060.ung ho MS 2021.013 (gia dinh ong Ngo Trong Tuan).CT tu 0491000002423 LE HIEN THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/14/2021150,000862358.140121.013143.MS 2021012 be Nguyen Duy Anh
1/14/2021150,000862327.140121.013038.MS 2021011 Be Nguyen Gia Quyen
1/14/2021200,000859481.140121.204812.MS 2021.012 (be Nguyen Duy Anh)
1/14/2021200,000319100.140121.190636.UNG HO MS 2021.012 BE NGUYEN DUY ANH
1/14/2021200,000736070.140121.161858.ung ho MS 2021.013 (gia dinh ong Ngo Trong Tuan)
1/14/2021200,000580317.140121.155922.Ung ho MS 2021.012 be Nguyen Duy Anh
1/14/2021200,000559688.140121.154500.ung ho MS 2021.013 gia dinh Ngo Trong Tuan
1/14/2021200,000059827.140121.141131.UNG HO MS 2021013 GIA DINH ONG NGO TRONG TUAN
1/14/2021200,000002064.140121.135017.Ung ho MS 2020.331 (be Giang Duc Hai)
1/14/2021200,000002053.140121.134818.Ung ho MS 2020.335 (be Nguyen Dieu Linh)
1/14/2021200,000951706.140121.130922.Ung ho 2021 011 be Nguyen Gia Quyen
1/14/2021200,000951465.140121.130816.Ung ho 2021 012 be Nguyen Duy Anh
1/14/2021200,000684603.140121.121032.Ung ho gia dinh ong Ngo Trong Tuan MS 2021 013
1/14/2021200,000662391.140121.120036.Nhom Vien gach nho Ung ho 4 ma so gom 008 009 010 011
1/14/2021200,000MBVCB.941274834.Ung ho MS 2021.013.CT tu 0061000131926 HUYNH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/14/2021200,000MBVCB.941268725.ung ho MS 2021 013 NGO TRONG TAN.CT tu 0181003470016 HO MINH TANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/14/2021200,000IBPS/SE:01310001.DD:140121.SH:10007592.BO:TRINH THI KIM HUYEN.UNG HO 2021.013 GIA DINH ONGNGO TRONG TUAN
1/14/2021200,000MBVCB.941205721.Ung ho MS2021.013 gia dinh ong Ngo trong Tuan .CT tu 0071000077320 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/14/2021200,000IBVCB.941204056.MS 2021 013 gia dinh ong Ngo Trong Tuan .CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/14/2021200,000MBVCB.941180175.ung ho MS 2021.013 (gia dinh ong Ngo Trong Tuan).CT tu 0361000228865 HOANG THI KIEU OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/14/2021200,000Sender:01307001.DD:140121.SHGD:10000450.BO:NGUYEN CUONG THINH.IBMS 2021.013 UNG HO GD NGOTRONG TUAN
1/14/2021200,000975615.140121.083322.Ung ho MS 2021.013 GD ong Ngo Trong Tuan FT21014202509212
1/14/2021200,000MBVCB.941024962.Ung ho MS 2021. 013.CT tu 0541000256579 NGUYEN HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/14/2021200,000MBVCB.940994446.Ung ho MS 2021013 gia dinh ong Ngo Trong Tuan.CT tu 0081001049126 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/14/2021200,000616495.140121.061155.ung ho MS 2021.013( gia dinh Ngo Trong Tuan)
1/14/2021200,000935241.140121.060956.Ung ho MS 2021.013 gia dinh ong Ngo Trong Tuan FT21014388194625
1/14/2021200,000MBVCB.940965813.Ung ho MS2021.013 (gd bac Ngo Trong Tuan).CT tu 0181002672235 NGUYEN THI AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/14/2021300,000855574.140121.153757.UNG HO MS : 2021.013( GIA DINH ONG NGO TRONG TUAN)-140121-15:37:41 855574
1/14/2021300,000IBVCB.941724637.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.012 cho be Nguyen Duy Anh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/14/2021300,000IBVCB.941719455.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.010 cho em Mai Thi Phuong.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/14/2021300,000IBVCB.941716081.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.011 cho be Nguyen Gia Quyen).CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/14/2021300,000435831.140121.142522.giup MS2021.013 gd ong Trong Tuan
1/14/2021300,000IBVCB.941691837.MS 2021 013 uh ong Ngo Trong Tuan.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/14/2021300,000MBVCB.941651414.MS 2021.013.CT tu 0261003474108 NGUYEN THI THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/14/2021300,000581077.140121.112610.ung ho MS 2021 012 be nguyen duy anh
1/14/2021300,000222029.140121.102934.Chuyen tien uh ms2021013 ong Ngo TrongTuan
1/14/2021300,000631732.140121.090245.Ung ho MS 2021.013 (gia dinh ong Ngo Trong Tuan)
1/14/2021300,000IBVCB.941067984.c UYEN ung ho MS 2021.013 ong Ngo Trong tuan bao VNN 14.1.CT tu 0071002977028 NGUYEN THI PHUONG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/14/2021300,000065371.140121.081140.ung ho ms 2021.013 gia dinh ong ngo trong tuan
1/14/2021300,000037418.140121.073137.Chuyen tien ung ho ms 2021.013
1/14/2021300,000617811.140121.070052.MS 2021.013 (gia dinh ong ngo trong tuan)
1/14/2021350,000IBVCB.941853325.Chuyen tien Ung ho MS 2021.013 (gia dinh ong Ngo Trong Tuan).CT tu 0181000551676 BUI PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/14/2021500,000299071.140121.211855.phuoc thanh + xuan dao+ hoang tram ung ho ms 2021.013
1/14/2021500,000916906.140121.211259.NCHCCCL THU 0935XXX866-140121-21:12:30 916906
1/14/2021500,000119405.140121.164708.Ong Bui Ngoc Hai-PTB BQL Khu kinh te HP ung ho MS2021.007(Anh Ngo Minh Tam)
1/14/2021500,000118746.140121.155605.Ung ho MS 2021013 gd ong Ngo Trong Tuan
1/14/2021500,000IBVCB.941689846.ung ho MS2021.013 (gia dinh ong Ngo Trong Tuan).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/14/2021500,000Sender:79307005.DD:140121.SHGD:10009633.BO:DAO QUANG SON.IBUNG HO MA SO 2021.012 (BE NGUYEN DUY ANH)
1/14/2021500,000IBVCB.941389208.ung ho MS 2021.011 (Be Nguyen Gia Quyen).CT tu 0181002362997 TA THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/14/2021500,000IBVCB.941268720.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.013 (gia dinh ong Ngo Trong Tuan).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/14/2021500,000IBVCB.941261710.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.012 (be Nguyen Duy Anh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/14/2021500,000IBVCB.941153509.MS 202113 gia dinh ong Ngo Trong Tuan.CT tu 0041000256170 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/14/2021500,000075488.140121.082255.Chuyen tien ung ho ms 2021.013 ong Ngo Trong Tuan
1/14/2021500,000284897.140121.081456.Ung ho MS2021.013 (Ngo Trong Tuan) vui long khong cong bo ten cua toi xin cam on
1/14/2021500,000IBVCB.941047019.MS 2021 011 em NGUYEN GIA QUYEN tinh Can Tho.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/14/2021500,000056371.140121.080129.Cao Thi Huong ung ho MS2021.013 gia dinh ong Ngo Trong Tuan
1/14/2021500,000MBVCB.941013449.Ung ho MS 2021.013( giadinh ong Ngo Trong Tuan).CT tu 0071000604419 CHUNG VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/14/2021500,000757809.140121.071259.MS 2021.013(GIA DINH NGO TRONG TUAN)-140121-07:12:50 757809
1/14/2021500,000943635.140121.071149.Ung ho MS 2021.013 FT21014028708514
1/14/2021500,000757375.140121.070332.MS 2021.013 GD ONG NGO TRONG TUAN Q2-140121-07:03:40 757375
1/14/2021500,000MBVCB.940988728.TRAN THI CUC chuyen tien ung ho ms 2021. 013 gia dinh ong ngo trong tan.CT tu 0561003943521 TRAN THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/14/2021500,000935516.140121.061337.Ung ho MS 2021.011 Be Nguyen Gia Quyen FT21014719412949
1/14/2021500,000935016.140121.060635.Ung ho MS 2021.012 be Nguyen Duy Anh FT21014050073618
1/14/2021500,000934375.140121.055621.Ung ho Ms 2021.013 gia dinh ong ngo trong tuan FT21014840029309
1/14/20211,000,000856527.140121.154118.UNG HO MA SO 2021.012 BE NGUYEN DUY ANH-140121-15:41:33 856527
1/14/20211,000,000MBVCB.941364685.MS 2021.012 Be Duy Anh.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/14/20211,000,000Sender:79307005.DD:140121.SHGD:10001594.BO:DOAN THI THU THUY.IBMS 2021.013 GIA DINH ONG NGO TRONG TUAN
1/14/20211,000,000IBVCB.941009435.MS 2021 005 Trieu Thi Nguyen.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/14/20211,000,000IBVCB.941005824.MS 2021 010 chau Mai Thi Phuong.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/14/20211,000,000IBVCB.941002260.MS 2021 008 be Pham Dieu Huyen.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/14/20211,000,000IBVCB.941000620.MS 2021 011 be Nguyen Gia Quyen.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/14/20211,000,000IBVCB.940997194.MS 2021 013 Ong Ngo Trong Tuan.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/14/20211,000,000757227.140121.070022.UNG HO MS 2021.013 . GIA DINH ONG NGO TRONG TUAN-140121-06:59:56 757227
1/14/20211,000,000940880.140121.065753.Ung ho MS 2021.013 - gd ong Ngo Trong Tuan FT21014388370881
1/14/20211,000,000MBVCB.940986604.TRAN TUYET HAI chuyen tien ung ho MS 2021.013 ( gia dinh ong Ngo Trong Tuan).CT tu 0011001343779 TRAN TUYET HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/14/20213,000,000MBVCB.941599597.MS 2021.013.CT tu 0721000536118 PHAM QUANG TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/14/20215,000,000IBVCB.940995537.MS 2021 012 be Nguyen Duy Anh.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/15/20211,000IBVCB.943972455.wqe.CT tu 0531002594397 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/15/20212,000IBVCB.944334751.ast.CT tu 0721000652873 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/202115,000078597.150121.080041.ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An NAM MO QUAN THE AM BO TAT
1/15/202120,000IBVCB.943082168.Ung ho MS 2021 014 GD ong An.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/15/202150,000MBVCB.943929771.ung ho ms 2021.14 ong An.CT tu 0011004097740 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/202150,000MBVCB.943680795.NCHCCCL Em Yen 0379360872 Chuc anh chi luon khoe manh de giup duoc them nhieu gian dinh doan tu a .CT tu 0351001179015 NGUYEN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/202150,000IBVCB.943506540.Giup ma so 2021 014 gia dinh ong An.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/15/202150,000781300.150121.115142.MoMoT0968269526T8960868310T970436TMS 2021012 be Nguyen Duy Anh
1/15/202150,000911592.150121.115009.MS 2021014 gia dinh ong An
1/15/202150,000307190.150121.074000.ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/15/202150,000378294.150121.072036.Ung ho MS 2021.014
1/15/202150,000378260.150121.072001.Ung ho MS 2021.008
1/15/202160,000MBVCB.942886725.gui gdinh ms 2021 014.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/2021100,000927197.140121.230912.MS 2021.013 (GIA DINH ONG NGO TRONG TUAN)-140121-23:08:28 927197
1/15/2021100,000090292.140121.223727.Ms 2021 012 be Nguyen Duy Anh
1/15/2021100,000MBVCB.944532558.Ung ho NCHCCCL, em lam thue, chua co nhieu.CT tu 0271001083792 NGUYEN THAI TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/2021100,000568267.150121.220238.Ung ho MS 2020 241 be Le Ngoc Diep
1/15/2021100,000MBVCB.944503185.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh Ong An)-NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/2021100,000150676.150121.212446.NCHCCCL NGUYEN THI VAN ANH 0981375255
1/15/2021100,000MBVCB.944385500.ung ho ms 2021 014 gia dinh ong an.CT tu 0181003460587 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/15/2021100,000MBVCB.944152627.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/2021100,000MBVCB.943843432.ung ho?MS 2021.014?(gia dinh ong An, huyen Huong Khe, Ha Tinh) A Di Da Phat.CT tu 0021000293952 HA VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/2021100,000MBVCB.943612796.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/2021100,000376375.150121.150231.Ong Nguyen Hong An xom 2 huong giang huong khe ha tinh
1/15/2021100,000818150.150121.000124.NCHCCCL Hoai 0944588945
1/15/2021100,000395806.150121.110720.Ung ho MS2021 014 gd ong An
1/15/2021100,000294599.150121.104712.ung ho MS 2021.014
1/15/2021100,000214524.150121.094815.ms 2021.013.ung ho gd ong Ngo Trong Tuan
1/15/2021100,000943755.150121.084034.VINH NAM UNG HO MS 2021.014 GIA DINH ONG NGUYEN HONG AN-150121-08:40:23 943755
1/15/2021100,000Sender:79202002.DD:150121.SHGD:10000162.BO:TRAN VAN PHONG.995221011550775 CHUYEN TIEN UNG HO MS 2021.014 NGUYEN HONG AN
1/15/2021100,000080624.150121.075157.Chuyen tien MS 2021.014 mong co chu vuot qua noi dau , mong chuyen som khoe lai , A Di Da Phat
1/15/2021100,000076397.150121.074610.ung ho ms 2021.014 gia dinh ong An
1/15/2021100,000772387.150121.074328.MS 2011.014 ung ho gia dinh ong An FT21015681084208
1/15/2021100,000978340.150121.073854.T ung ho gia dinh ong An MS2021.014
1/15/2021100,000066283.150121.072855.Ung ho MS 2021.014
1/15/2021100,000025017.150121.071505.Ung ho ma so 2021 014
1/15/2021100,000933994.150121.064916.UNG HO MS2021.214 ( GIA DINH ONG AN)-150121-06:48:59 933994
1/15/2021100,000MBVCB.942696776.MS 2021014.CT tu 0141000811449 PHAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/2021100,000017592.150121.062646.Ung ho MS2021 014 gia dinh ong An
1/15/2021100,000041188.150121.062221.ung ho ma so 2021014 gia dinh ong an
1/15/2021100,000MBVCB.942686582.VO NGOC TRIEU chuyen tien ung ho MS 2021.014.CT tu 0161000293950 VO NGOC TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/2021100,000016535.150121.061009.Ms 2021 014 gd ong An
1/15/2021100,000103542.150121.053908.MS 2021014 gia dinh ong An
1/15/2021100,000MBVCB.942676067.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)Vuetnamnet 15/01/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/2021150,000IBVCB.942712823.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An.CT tu 0081000322342 NGUYEN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/2021175,000ATM_FTF.10800347.375928.20210115.140126.9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:T1-18T2-KDTM TRUNG HOA HANOI VN
1/15/2021200,000572444.150121.220644.ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/15/2021200,000IBVCB.944408163.MS 2020 138 be Thanh Nhan.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/15/2021200,000IBVCB.944404631.MS 2020 164 gia dinh ong Thu .CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/15/2021200,000806745.150121.161016.Ung ho MS 2021 014 Gia dinh ong An
1/15/2021200,000IBVCB.943365484.Ung ho MS 2021009 ba Nguyen Ngoc Dang.CT tu 0011004103939 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/15/2021200,000MBVCB.943229787.Gui gia dinh ong An ( 2021.014).CT tu 0411000980260 HOANG DUC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/2021200,000IBVCB.943200693.MS 2021007 anh Ngo Minh Tam.CT tu 0611001911128 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/15/2021200,000IBVCB.943124219.NGUYEN MINH THANH chuyen khoan ung ho gia dinh ong An (MS 2021.014).CT tu 0041000122785 NGUYEN MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/2021200,000MBVCB.943052688.Ung ho MS 2021014(gia dinh ong An).CT tu 0351000084676 PHAM THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/2021200,000MBVCB.943046267.Ung ho Ma So 2021.012 Be Nguyen Duy Anh .CT tu 0021001991604 NGUYEN DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/2021200,000996742.150121.101855.ung ho ms 2021.012 - be NGUYEN DUY ANH
1/15/2021200,000MBVCB.942909756.2021.014 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/2021200,000951109.150121.091646.UNG HO MS : 2021.014( GIA DINH ONG AN)-150121-09:16:29 951109
1/15/2021200,000MBVCB.942798802.LE HA LONG chuyen tien MS 2021.014.CT tu 0611001894933 LE HA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/2021200,000104956.150121.081933.ung ho ms2021.014 gia dinh ong An
1/15/2021200,000MBVCB.942740930. ma so 2021014 ngheo nuoi con trai benh.CT tu 0291000272727 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/15/2021200,000808110.150121.073039.ung ho MS 2021.014( gia dinh ong An)
1/15/2021200,000934051.150121.065057.MS 2021.013 ( NGO TRONG TUAN)-150121-06:50:40 934051
1/15/2021200,000862437.150121.063653.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms2021 014 gia dinh ong an
1/15/2021200,000181973.150121.063112.Chuyen den gd ong An, Ms 2021014
1/15/2021200,000MBVCB.942689048.Ms 2021.014 ong an.CT tu 0601000145667 LY NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/2021200,000MBVCB.942680895.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0421003734880 CHUNG VI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/2021200,000932814.150121.054110.UNG HO MS 2021.014 (GIA DINH ONG AN)-150121-05:41:00 932814
1/15/2021250,000289906.150121.201209.Ung ho MS 2021 012 be Nguyen Duy Anh
1/15/2021250,000289459.150121.201036.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/15/2021300,000MBVCB.944478076.Nhaahn ung ho ms 2021.013.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/2021300,000MBVCB.944474680.Nhaahn ung ho ms 2021.014.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/2021300,000939600.150121.183522.Chuyen tien ung ho MS 2021.014 GD ong An, Huong Khe, Ha Tinh
1/15/2021300,000IBVCB.943889092.ma so 2021.014 gia dinh ong An.CT tu 0021000867738 MAI THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/2021300,000144461.150121.161950.ms 2021.014- Gia dinh ong An -Thuy
1/15/2021300,000IBVCB.943764875.Giup MS2021 014 Gia Dinh ong An.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/15/2021300,000MBVCB.943348570.MS.2021.014 gia dinh Ong An, xom 2, xa Huong Giang, Huong Khe, Ha Tinh.CT tu 0081001260408 HO THI CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/2021300,000053392.150121.130111.MS 2021.014 gia dinh ong An FT21015025904200
1/15/2021300,000784536.150121.105259.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/15/2021300,000846820.150121.093207.Ung ho MS 2021014 gia dinh ong an FT21015480780845
1/15/2021300,000713509.150121.081339.ung ho MS2020.335 be Nguyen Dieu Linh
1/15/2021300,000773899.150121.074813.ms 2021014 gd ong an FT21015165090536
1/15/2021300,000527944.150121.070625.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2021014 gia dinh ong An
1/15/2021300,000MBVCB.942694241.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0411001104947 TRAN THI MINH HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/2021300,000861347.150121.052522.Vietcombank 0011002643148 MS2021014 giup gia dinh ong an
1/15/2021400,000IBVCB.943677926.MS 2021014 gia dinh Ong An.CT tu 0371000400745 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/15/2021400,000794901.150121.131618.Ung ho MS 2021.004 em Tran Khanh Vy
1/15/2021400,000794132.150121.131206.Ung ho MS 2020.005-Em Nguyen Thi Thang
1/15/2021500,000MBVCB.942600629.Ung ho MS 2021.012 (Be Nguyen Duy Anh).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/2021500,000480114.150121.204754.UH MS 2021 014 gia dinh ong An
1/15/2021500,000MBVCB.944264909.HOANG VAN THIN chuyen tien ung ho.CT tu 0951004177328 HOANG VAN THIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/2021500,000IBVCB.944160105.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0011004311179 TRAN LE HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/2021500,000364016.150121.173258.MS 2020.332. Em Huynh Tu Linh FT21015366936380
1/15/2021500,000IBVCB.1501211021918004.Ung ho MS 2021 014 Gia dinh ong An
1/15/2021500,000IBVCB.943943130.MS 2021.014.CT tu 0011001240613 NGUYEN VAN PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/2021500,000MBVCB.943845742.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0371003936577 VO QUOC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/2021500,000295128.150121.163539.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21015200704084
1/15/2021500,000IBVCB.943667682.MS 2021013 gia dinh Ong Ngo Trong Tuan .CT tu 0371000400745 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/15/2021500,000IBVCB.943610070.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/2021500,000593308.150121.145602.Ung ho MS 2021.002 em Hoang Thi Huyen Trang
1/15/2021500,000575208.150121.144451.Ung ho MS 2021.005 em Trieu Thi Nguyen
1/15/2021500,000569110.150121.144051.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/15/2021500,000996418.150121.121925.T01.2021 (THUY VI) - UNG HO NCHCCCL (BAO VIETNAMNET)-150121-12:17:58 996418
1/15/2021500,000Sender:79310001.DD:150121.SHGD:10008839.BO:LE MINH HIEU.UNG HO MS 2021.014
1/15/2021500,000Sender:01310001.DD:150121.SHGD:10008424.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2021.014 GIA DINHONG AN
1/15/2021500,000MBVCB.942795204.Ung ho MS2021.014 (gd ong An).CT tu 0231000613400 VU THI MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/2021500,000532341.150121.081940.Vietcombank 0011002643148 Tang MS 2021 014 gia dinh ong Nguyen Hong An xom 2 xa Hung Giang huyen Hu
1/15/2021500,000IBVCB.942773244.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0651000606931 NGUYEN KHUU DONG PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/2021500,000696774.150121.071926.MS 2021. 014 ho tro o An
1/15/2021500,000043313.150121.063052.Chuyen tien ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/15/2021500,000754207.150121.055647.Ung ho ong nguyen hong an ha tinh ma 2021014 FT21015168744323
1/15/2021500,000227048.150121.055101.ung ho ms MS 2021.014(gia dinh ong An)
1/15/2021500,000MBVCB.942678003.TRAN THI CUC chuyen tien ung ho ms 2021 014(gia dinh ong An).CT tu 0561003943521 TRAN THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/2021500,000752448.150121.052445.Ung ho MS 2021.014. gia dinh ong An FT21015809002543
1/15/20211,000,000033703.150121.150116.UNG HO MS 2021.014 (GIA DINH ONG AN)-150121-15:00:47 033703
1/15/20211,000,000009815.150121.133137.KV UNG HO MS 2021.011 NGUYEN GIA QUYEN CHUC BE MAU KHOI BENH-150121-13:31:10 009815
1/15/20211,000,000MBVCB.942912288.Un ho MS 2020.013 (gia dinh ong Ngo Trong Tuan).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/20211,000,000MBVCB.942903129.Ung ho MS 2021.011 (be Nguyen Gia Quyen).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/20211,000,000MBVCB.942898592.Ung ho MS 2021.010 (em Mai Thi Phuong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/20211,000,000MBVCB.942885129.ung ho MS 2021.012 (be Nguyen Duy Anh).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/20211,000,000MBVCB.942883478.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/20211,000,000478118.150121.092258.UNG HO MS 2020.335(NGUYEN DIEU LINH 500K) VA MS 2021.010(500K EM MAI PHUONG)
1/15/20211,000,000169132.150121.090852.Ung ho MS 2021 014 gd ong An
1/15/20211,000,000567907.150121.090802.Vietcombank 0011002643148 MS 2021014gia dinh ong An
1/15/20211,000,000IBVCB.942827791.Ung ho MS 2021014 gia dinh ong AN.CT tu 0041000256170 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/15/20211,000,000MBVCB.942704324.ung ho ms 2021006 em ly van ha.CT tu 0251002750197 LUU NGOC TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/20212,000,000MBVCB.943073254.ung ho MS 2021014 gia dinh ong AN.CT tu 0181003549539 MAI VAN CU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/20212,000,000MBVCB.942951158.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/20212,000,000MBVCB.942702098.ung ho ms2021014 gia dinh ong an.CT tu 0251002750197 LUU NGOC TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/15/20212,100,000965853.150121.101640.NGUYEN VAN CHO UNG HO MS 2021.008,009,010,011,012,013,014 MOI TH 300.000-150121-10:16:38 965853
1/15/20212,500,000110650.150121.082451.Ung ho MS2021014 gia dinh ong An
1/15/20213,000,000MBVCB.942879883.Ung ho MS2021.014 gia dinh ong An.CT tu 0561000539114 BUI LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/16/2021500299547.160121.070835.Chuyen tien Ung ho MS 2021.015 Be Le Thi Thuy Linh
1/16/20211,000IBVCB.944847233.aa.CT tu 0911000053719 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/16/20212,000IBVCB.946010686.ast.CT tu 0911000069495 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/16/20212,000IBVCB.945985611.ast.CT tu 0911000057583 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/16/20213,000IBVCB.945231868.15.CT tu 0921000726824 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/16/20215,000IBVCB.945339554.fhghbhbgf.CT tu 1017649657 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/16/202115,000IBVCB.945403728.Ung ho MS 2021 015 Be Thuy Linh.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/16/202115,000089608.160121.075649.ung ho MS 2021 015 be Le Thi Thuy Linh NAM MO QUAN THE AM BO TAT
1/16/202150,000MBVCB.945729171.Ung ho be thuylinh ms 2021.015.CT tu 0611001933223 PHAM VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/16/202150,000449964.160121.124305.Quynh My ck
1/16/202150,000421801.160121.123950.Ung ho MS 2021 012 be Nguyen Duy Anh
1/16/202150,000421568.160121.123835.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/16/202150,000MBVCB.945125132.Van anh ung ho MS2021.015( be Le Thi Thuy Linh).CT tu 1015001136 PHAN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/16/202150,000MBVCB.945123697.Van Anh ung ho MS2021.014(gia dinh o An).CT tu 1015001136 PHAN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/16/202150,000577940.160121.070106.Ung ho MS 2021.015
1/16/2021100,000IBVCB.945983259.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2021.015 (be Le Thi Thuy Linh). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/16/2021100,000IBVCB.945966932.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2021.010 (em Mai Thi Phuong). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/16/2021100,000217527.160121.185703.Ung ho be Le Thi Thuy Linh MS 2021.015
1/16/2021100,000187967.160121.184632.Ung ho be le thuy linh FT21016889000287
1/16/2021100,000159233.160121.180701.T ung ho be Le thi Thuy Linh MS 2021.015
1/16/2021100,000393784.160121.161904.Nchcccl xxxx267990 Ngan
1/16/2021100,000MBVCB.945534101.gd Dang Van Nhat ung ho ma so: MS 2021.015 be Le Thi Thuy Linh, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/16/2021100,000MBVCB.945430772.gui be mso 2021 015.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/16/2021100,000311466.160121.142859.MS 2021 015 be Le Thi Thuy Linh
1/16/2021100,000286400.160121.134908.ung ho MS2021 015 be le thi thuy linh
1/16/2021100,000MBVCB.945304609.Ms 2021.015 (Be Le Thi Thuy Linh).CT tu 0411001038735 VU THI LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/16/2021100,000MBVCB.945290295.Ung ho ma so MS 2021.015 (Be Le Thi Thuy Linh).CT tu 0541000202495 TRAN MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/16/2021100,000872735.160121.121258.Ung ho MS 2021.015 be Le Thi Thuy Linh FT21016405577740
1/16/2021100,000155279.160121.114156.2021-015giup be le thi thuy linh
1/16/2021100,000827037.160121.095033.ung ho MS 2021.015
1/16/2021100,000448145.160121.094546.ung ho 2021.015 be Le Thi Thuy Linh
1/16/2021100,000727050.160121.093219.2021.015 be Le Thi Thuy Linh FT21016308266037
1/16/2021100,000MBVCB.944897870.ung ho MS 2021.015 (be Le Thi Thuy Linh.CT tu 0721000639916 NGUYEN VAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/16/2021100,000MBVCB.944866883.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.015 be LE THI THUY LINH.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/16/2021100,000932665.160121.084744.MoMoT01238422522T8976609213T970436Tung ho MS 2021 015 be Le Thuy Linh
1/16/2021100,000371462.160121.083852.MS 2021.015
1/16/2021100,000364983.160121.083248.UNG HO MS 2021.012 NGUYEN DUY ANH
1/16/2021100,000775105.160121.083153.ung ho MS 2021.015 (be Le Thi Thuy Linh)
1/16/2021100,000678272.160121.082634.Ms 2021.014 FT21016406184075
1/16/2021100,000114502.160121.082455.Ung ho MS 2021.015 ( be Le Thi Thuy Linh) bi bong 2 chan
1/16/2021100,000139413.160121.082327.VINH NAM UNG HO MS 2021.015 BE LE THI THUY LINH-160121-08:22:59 139413
1/16/2021100,000768432.160121.081900.ung ho ms 2021.015 ( le Le Thi Thuy Linh)
1/16/2021100,000765525.160121.081235.Ung ho MS2021.015 be Le Thi Thuy Linh
1/16/2021100,000106419.160121.080721.ung ho quy
1/16/2021100,000MBVCB.944781536.Ung ho MS 2021.015.CT tu 1012704022 PHAM PHUONG NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/16/2021100,000MBVCB.944768510.MS 2021.015(Be Le Thi Thuy Linh).CT tu 1012894578 CU TRUONG QUYNH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/16/2021100,000136590.160121.073900.Ung ho chau 6 thang tuoi o Nhu Xuan Thanh hoa bi bong
1/16/2021100,000993012.160121.064924.Vietcombank 0011002643148 ung ho be le thi thuy linh MS 2021015
1/16/2021150,000MBVCB.944781423. chuyen tien ung ho?MS 2021.015?(be Le Thi Thuy Linh).CT tu 0011001138247 DINH THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/16/2021200,000IBVCB.945975159.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2021.012 (be Nguyen Duy Anh). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/16/2021200,000592828.160121.194345.ung ho MS 2021.015 be Le Thi Thuy Linh
1/16/2021200,000IBVCB.945678200.MS 2021 014 gia dinh ong An.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/16/2021200,000473603.160121.164340.Ung ho MS 2021015 be Le Thi Thuy Linh
1/16/2021200,000MBVCB.945560082.Ung ho be Linh ms 2021.015.CT tu 0041000507036 TRAN THI MINH MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/16/2021200,000094404.160121.162902.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong an
1/16/2021200,000IBVCB.945439748.MS 2021 015 be Le Thi Thuy Linh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/16/2021200,000742647.160121.144206.ung ho MS 2021.015 be Le Thi Thuy Linh
1/16/2021200,000729394.160121.142711.ung ho MS 2021.015 be Le Thi Thuy Linh
1/16/2021200,000MBVCB.945243774.ung ho MS 2021.015 ( be Le Thi Thuy Linh ).CT tu 0971000012816 LE DINH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/16/2021200,000194633.160121.121810.Ung ho chau be Le Thi Thuy Linh ma so 2021.015
1/16/2021200,000181746.160121.114516.UNG HO MS : 2021.015 ( BE LE THI THUY LINH)-160121-11:45:41 181746
1/16/2021200,000815628.160121.110743.Ung ho MS 2021.015 be Le Thi Thuy Linh FT21016988308305
1/16/2021200,000271205.160121.110720.Ung ho MS 2021.015-be Le Thi Thuy Linh
1/16/2021200,000MBVCB.945034350.MS 2021015 ung ho be Le Thi Thuy Linh.CT tu 0501000153015 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/16/2021200,000514460.160121.103802.Chuyen tien ung ho MS 2021 015 be Le Thi Thuy Linh
1/16/2021200,000321491.160121.103705.Ung ho be MS 2021 015 Le thi Thuy linh
1/16/2021200,000785188.160121.103618.MS 2021.014 ung ho gia dinh ong An FT21016400790941
1/16/2021200,000782397.160121.103317.MS 2021015 FT21016126393419
1/16/2021200,000781563.160121.103224.Ung ho ms 2021014 gia dinh ong an FT21016269106524
1/16/2021200,000501718.160121.102942.ms 2021.015 ung ho chau Le Thi Thuy Linh
1/16/2021200,000772688.160121.102249.Tim FT21016700171704
1/16/2021200,000MBVCB.944987802.Ung ho MS 2021.015 be le thi thuy linh.CT tu 0851000024120 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/16/2021200,000280337.160121.101338.ung ho MS 2021 015 be Le Thi Thuy Linh
1/16/2021200,000IBVCB.944978377.Ung ho MS 2021.015 (be Le Thi Thuy Linh).CT tu 0611001946153 PHAM VAN CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/16/2021200,000755966.160121.100457.MS 2021.015 be Le Thi Thuy Linh FT21016627201213
1/16/2021200,000008026.160121.094709.MS 2021.015 (be Le Thi Thuy Linh)
1/16/2021200,000728209.160121.093342.Ung ho MS 2021.015 FT21016065200172
1/16/2021200,000MBVCB.944898120.MS 2021.015.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/16/2021200,000367778.160121.092132.MS 2021 015 be le thi thuy linh
1/16/2021200,000MBVCB.944882153.Ung ho ms 2021.015.CT tu 0011003999244 NGUYEN THI THANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/16/2021200,000146651.160121.090503.UNG HO MS 2021.015 (BE LE THI THUY LINH)-160121-09:04:33 146651
1/16/2021200,000640502.160121.090316.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2021 015 be LE THI THUY LINH
1/16/2021200,000MBVCB.944838885.ung ho MS 2021.015 (be Le Thi Thuy Linh).CT tu 1016511319 LA MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/16/2021200,000360618.160121.082823.UNG HO MS 2021.015 BE LE THI THUY LINH
1/16/2021200,000672633.160121.081705.MS 2021.015 be Le Thi Thuy Linh FT21016886850843
1/16/2021200,000340334.160121.080706.Ung ho MS 2021.015 Le thi thuy linh
1/16/2021200,000326713.160121.074958.ung ho MS 2021.015
1/16/2021200,000110450.160121.074441.ung ho MS 2021.015( be Le Thi Thuy Linh)
1/16/2021200,000080311.160121.074427.UH chau Le ThiThuy Linh MS 2021015
1/16/2021200,000MBVCB.944754045.LUU DUY ung ho ms 2021.015 be le thi thuy linh.CT tu 0011003675967 LUU DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/16/2021200,000647968.160121.071255.Chung tay giup do be Le Thi Thuy Linh MS 2021.015 FT21016036344132
1/16/2021200,000993333.160121.065751.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2021015 Ung ho be Le Thuy Linh
1/16/2021200,000642511.160121.064931.Ung ho MS 2021.015 FT21016601006400
1/16/2021200,000296237.160121.062459.MS 2021.015 (be Le Thi Thuy Linh)
1/16/2021200,000MBVCB.944716769.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.015 (be Le Thi Thuy Linh)Vietnamnet 16/01/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/16/2021250,000284521.160121.134555.Ung ho ms 2021 012 be nguyen duy anh
1/16/2021250,000283095.160121.134333.Ung ho ms 2021 015 be le thi thuy linh
1/16/2021250,000946005.160121.123039.NCHCCCL HUYMUP 0372684489
1/16/2021300,000928599.160121.175050.ung ho MS 2021.014
1/16/2021300,000096697.160121.165215.Ung ho be Linh MS 2021.015 FT21016123413596
1/16/2021300,000374429.160121.160607.NCHCCCL PhanThanhLan 0967673519
1/16/2021300,000524425.160121.150325.Linh BR giup MS 2021 011 be Nguyen Gia Quyen
1/16/2021300,000523976.160121.145327.Linh BR giup MS 2021 015 be Le Thi Thuy Linh
1/16/2021300,000605713.160121.120052.Chuyen tien tu thien MS 2021015
1/16/2021300,000111628.160121.113612.MS 2021 014
1/16/2021300,000MBVCB.945085973.NGUYEN VIET DUNG ung ho MS 2021.015 be Le thi Thuy Linh.CT tu 0971000027770 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/16/2021300,000723750.160121.092823.MS 2021.015 be Le Thi Thuy Linh FT21016405062822
1/16/2021300,000785690.160121.085106.Ung ho MS 2021.015
1/16/2021300,000MBVCB.944738044.NGUYEN MINH HOANG chuyen tien ung ho be Le Thi Thuy Linh.CT tu 1017669529 NGUYEN MINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/16/2021300,000286211.160121.063815.Vu Binh ung ho MS 2021.015 be Le Thi Thuy Linh
1/16/2021300,000023737.160121.062602.2021 015 chau Le thi Thuy Linh
1/16/2021350,000MBVCB.945473657.MS 2021.015.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/16/2021400,000MBVCB.944824158.Ung ho MS 2021.015 be Le Thi Thuy Linh.CT tu 0071001914308 KHAI NGOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/16/2021400,000MBVCB.944728827.Ung ho MS. 2021.015.CT tu 0541000256579 NGUYEN HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/16/2021500,000MBVCB.945996201.Ung ho MS 2021.015 (be Le Thi Thuy Linh).CT tu 0181002306616 DAO THI MAI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/16/2021500,000MBVCB.945939361.Ung ho MS: 2021-015 ( be Le Thi Thuy Linh ).CT tu 0081001192456 LE THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/16/2021500,000220538.160121.201819.ung ho MS 2021 015 be Le Thi Thuy Linh
1/16/2021500,000909110.160121.192403.Ung ho MS 2021 015 be Le Thi Thuy Linh- Ma GD:909110. So TK dich:....3148. Ma NH dich:970436
1/16/2021500,000187632.160121.150604.Ung ho MS 2021.015 ( be Le Thi Thuy Linh)
1/16/2021500,000MBVCB.945173982.MS 2021015.CT tu 0881000473469 NGUYEN NGOC CAO SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/16/2021500,000859793.160121.114158.MS 2021.015 (be Le Thi Thuy Linh)
1/16/2021500,000158175.160121.094938.ung ho MS 2021.015 (be Le Thi Thuy Linh)
1/16/2021500,000MBVCB.944873543.Ms2021.015(be le thi thuy linh) .CT tu 0081001215932 NGUYEN THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/16/2021500,000222886.160121.085514.Tran To Nga chuyen tien ung ho MS 2021.015 ( em Le Thi Thuy Linh)
1/16/2021500,000MBVCB.944779064.Ck ung ho MS 2021.015 : chau le thi thuy linh.CT tu 0931004212619 NGUYEN NGOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/16/2021500,000657353.160121.074305.Ung ho MS 2021.015 Be Le Thi Thi Linh FT21016406016134
1/16/2021500,000041277.160121.072525.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS2021 015 LE THI THUY LINH
1/16/2021500,000053139.160121.064403.MS 2021 015
1/16/2021500,000280124.160121.061924.ung ho Ms 2021.015 be Le Thi Thuy Linh
1/16/2021600,000230197.160121.194117.ms 2021.014
1/16/2021700,000MBVCB.944818041.MS 2021.015 (be Le Thi Thuy Linh) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/16/2021750,000872936.160121.165435.Ung ho moi gia dinh 50.000VND, tu MS.2021.001 den MS.2021.015. Cam on Vietnamnet
1/16/20211,000,000332151.160121.211619.CHUYEN TIEN HO TRO : MS 2020.005 E TRIEU THI NGUYEN ( 500.000? ) MS 2021.002 E HOANG THI HUYEN TRANG ( 500.000?)
1/16/20211,000,000117339.160121.162343.Ung ho MS2021012 be Nguyen Duy Anh
1/16/20211,000,000117268.160121.162012.Ung ho MS2021015 be Le Thi Thuy Linh
1/16/20211,000,000208821.160121.131557.NGUYEN HOANG TIEN.MS 2021.013(ngo trong tan)
1/16/20211,000,000208005.160121.131240.NGUYEN HOANG TIEN .MS 2021.014(gia dinh ong an)
1/16/20211,000,000206310.160121.130619.NGUYEN HOANG TIEN .MS2021.012(be nguyen duy anh)
1/16/20211,000,000205344.160121.130246.NGUYEN HOANG TIEN .MS 2021.015(be le thi thuy)
1/16/20211,000,000644365.160121.065822.Vivian Kim Tran ung ho MS 2021.015 be Le Thi Thuy Linh FT21016886557767
1/16/20215,000,000261487.160121.104810.PHAM DOAN KHAI Chuyen tien ung ho ms2021.015 be Le thi thuy Linh
1/17/20211,000IBVCB.946894168.qwe.CT tu 0431000273931 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/17/20211,000IBVCB.946891914.QWE.CT tu 0911000048225 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/17/202150,000IBVCB.946964680.Giup ma so 2021 015 be Le Thi Thuy Linh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/17/202150,000IBVCB.946538191.Ung ho ma so MS 2021 015 be Le Thi Thuy Linh.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/17/202150,000339931.170121.115837.ung ho be Le Thi Thuy Linh MS 2021 015
1/17/2021100,000IBVCB.947201366.Ung ho MS 2021.015 ( be Le Thi Thuy Linh).CT tu 0181003523499 NGUYEN THI NGOC HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/17/2021100,000MBVCB.947180398.MS 2021.012.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/17/2021100,000675691.170121.173248.ung ho ma so 2021.014
1/17/2021100,000501425.170121.135521.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/17/2021100,000499674.170121.135238.Ung ho MS 2021.015 be Le Thi Thuy Linh
1/17/2021100,000IBVCB.946597669.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.013 (gia dinh ong Ngo Trong Tuan). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/17/2021100,000MBVCB.946168606.NGUYEN THI THU LUONG chuyen tienung ho chi Van Anh Hung -Nghe An.CT tu 0561000539291 NGUYEN THI THU LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/17/2021100,000552036.170121.013549.Ghi ro ung ho MS 2021012 be Nguyen Duy Anh
1/17/2021100,000552021.170121.013452.Ghi ro ung ho MS 2021013 gia dinh ong Ngo Trong Tuan
1/17/2021100,000551969.170121.013341.Ghi ro ung ho MS 2021014 gia dinh ong An
1/17/2021200,000876074.170121.065932.Vietcombank 0011002643148 DINH VAN THANH chuyen khoan ung ho ma so MS 2021014 gia dinh Ong An
1/17/2021200,000368444.170121.035039.Ung ho MS 2021.015. be Le Thi Thuy Linh FT21018692530401
1/17/2021210,000MBVCB.946613059.2021015 be Le Thi Thuy Linh.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/17/2021300,0000200970488011622564720212433008289.38691.225648.Lam Viet ung ho ma so 2021.014 gia dinh ong An
1/17/2021300,000650344.170121.170424.MS 2021014 gia dinh ong An
1/17/2021300,000IBVCB.946347794.Giup MS2021 015 be Le Thi Thuy Linh.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/17/2021500,000676872.170121.173411.Chuyen tien ung ho MS 2021 .015 Be Le thi Thuy Linh .6 thang tuoi bi bong
1/17/2021500,000537962.170121.144824.Ung ho MS 2021014 gd ong An ba Thuy
1/17/2021500,000MBVCB.946424268.Giup do 2021.015.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/17/2021500,000290827.170121.070626.UNG HO M2021.014 ( GIA DINH ONG AN )-170121-07:06:44 290827
1/17/20212,000,000MBVCB.946798960.Gia dinh Huong Linh vs Minh Duc ung ho MS 2021.015?(be Le Thi Thuy Linh) chuc con binh an vs khoe manh.CT tu 0371000445852 TO THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/18/20211,000IBVCB.948174280.ada.CT tu 0911000067758 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/18/20211,000IBVCB.948173322.ada.CT tu 0911000050407 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/18/20211,000IBVCB.948169530.ada.CT tu 0071001320926 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/18/20211,000IBVCB.948166892.ada.CT tu 0911000046805 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/18/20211,000IBVCB.948165168.ada.CT tu 0721000667764 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/18/20211,000IBVCB.948160172.ada.CT tu 0531002595975 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/18/20211,000IBVCB.948151717.g.CT tu 0441000793182 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/18/20211,000IBVCB.948151473.ada.CT tu 0911000066954 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/18/20211,000IBVCB.948146396.ada.CT tu 0911000071550 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/18/20211,000IBVCB.948146096.gsdg.CT tu 0531002581151 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/18/20211,000IBVCB.948145486.ada.CT tu 0911000066574 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/18/20211,000IBVCB.948142904.gsdg.CT tu 1016940263 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/18/20211,000IBVCB.948115311.sdg.CT tu 0371000506623 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/18/20211,000IBVCB.948113309.gds.CT tu 0431000274045 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/18/20211,000IBVCB.948110795.g.CT tu 0381000589322 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/18/202115,000IBVCB.947891963.Ung ho MS 2021 016 Be Hieu.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/18/202120,000961357.180121.202703.ung ho chuong trinh a
1/18/202120,000MBVCB.948935215.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.016 (be tran trong hieu).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/18/202120,000210824.180121.052811.Ung ho ms 2021..016 be Tran Trong Hieu
1/18/202150,000MBVCB.948879775.LE NGOC HOA chuyen tien.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/18/202150,000639312.180121.160145.ung ho MS 2021.016 be Tran Trong Hieu
1/18/202150,000IBVCB.948358437.Giup ma so 2021 016 be Tran Trong Hieu .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/18/202150,000SHGD:10020032.DD:210118.BO:NGUYEN THI XIEM.Remark:Ung ho Ms 2021.015 be Le Thi Thuy Linh
1/18/2021100,000IBVCB.949072372.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.016 (be Tran Trong Hieu).(Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/18/2021100,000549715.180121.182949.MS 2021.016
1/18/2021100,000MBVCB.948667593.MS 2021 016 TRAN TRONG HIEU.CT tu 0071002338169 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/18/2021100,000420848.180121.151007.Chau mong doi ngu co chu cua chuong trinh luon co that nhieu suc khoe a FT21018803708441
1/18/2021100,000IBPS/SE:01310005.DD:180121.SH:10013332.BO:TRAN THI THU HUE.UNG HO MS 2021015 BE LE THI THUY LINH
1/18/2021100,000247012.180121.105754.ung ho MS 2021.016 be Tran Trong Hieu
1/18/2021100,000179060.180121.105633.Ung ho ma so 2021 016
1/18/2021100,000233702.180121.104854.Chuyen tien ung ho MS 2021.016 be Tran Trong Hieu
1/18/2021100,000SHGD:10023307.DD:210118.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Le Tuong Phuc ung ho MS 2021.014-gia dinh ong An
1/18/2021100,000433246.180121.100542.UNG HO MS 2021.016 BE TRAN TRONG HIEU-180121-10:05:04 433246
1/18/2021100,000SHGD:10023362.DD:210118.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Le Huu Tin ung ho MS 2021.011-be Ng Gia Quyen
1/18/2021100,000026445.180121.082827.ung ho MS2021.012 be Nguyen Duy Anh
1/18/2021100,000411624.180121.082828.VINH NAM UNG HO MS 2021.016 BE TRAN TRONG HIEU-180121-08:28:11 411624
1/18/2021100,000402539.180121.062851.UNG HO MS 2021.016( BE TRAN TRONG HIEU)-180121-06:28:50 402539
1/18/2021100,000374680.180121.061520.ung ho MS 2021.016 ( be Tran Trong Hieu)
1/18/2021100,000966196.180121.060715.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2021 016 be Tran Trong Hieu
1/18/2021100,000015768.180121.060156.Ung ho MS 2021 016 be tran trong hieu
1/18/2021100,000MBVCB.947353694.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.016 (be Tran Trong Hieu)Vietnamnet 18/01/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/18/2021200,000MBVCB.948576512.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2021.016.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/18/2021200,000MBVCB.948549461.MAI ANH TUAN chuyen tien ung ho MS 2021.016.CT tu 0021001646487 MAI ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/18/2021200,000MBVCB.948464523.ung ho MS 2021.012 Nguyen Duy Anh.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/18/2021200,000MBVCB.947700051.Ung ho MS 2021.013 ( gd ong ngo trong tuan ) .CT tu 0011002290025 NGUYEN VAN THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/18/2021200,000SHGD:10006536.DD:210118.BO:NGUYEN THANH PHONG.Remark:IBUNG HO MS 2021.016 ( BE TRAN TRONG HIEU)
1/18/2021200,000IBVCB.947578445.MS 2021 016 be Tran Trong Hieu.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/18/2021200,000Sender:79334001.DD:180121.SHGD:10002097.BO:HOANG KIM NGAN0460275.UNG HO MS 2021.015(BE LETHI THUY LINH) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
1/18/2021200,000MBVCB.947550241.ung ho MS 2021.016 be Tran Trong Hieu.CT tu 0071003906252 NGUYEN DINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/18/2021200,000327918.180121.091152.CHUYEN TIEN
1/18/2021200,000755171.180121.090610.ung ho ms 2021.016( tran trong hieu)
1/18/2021200,000816643.180121.085851.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2021012 be nguyen Duy Anh
1/18/2021200,000Sender:79305001.DD:180121.SHGD:10000968.BO:TRAN VINH TRUNG.MS 2021 014 ONG AN
1/18/2021200,000MBVCB.947418433.Ung ho MS 2021.016 be tran trong hieu.CT tu 0211000469929 PHAN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/18/2021200,000MBVCB.947418482.VU THANH NGUYEN ck ung ho MS.2021.016(be TRAN TRONG HIEU).CT tu 0071001297033 VU THANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/18/2021200,000404509.180121.071802.UNG HO MS : 2021.016 ( BE TRAN TRONG HIEU)-180121-07:17:59 404509
1/18/2021200,000248140.180121.062505.Vietcombank;0011002643148;PHAM VAN BUOI chuyen khoan ung ho ma016
1/18/2021200,000993949.180121.061438.Ung ho MS 2021.016 be Tran Trong Hieu FT21018792660983
1/18/2021200,000258078.180121.055559.ung ho MS 2021016 be Tran Trong Hieu
1/18/2021200,000MBVCB.947357391.ung ho MS 2021 016 TRAN TRONG HIEU.CT tu 0181003470016 HO MINH TANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/18/2021200,000001618.180121.053806.ZP5V37KC117G 210118000006509 ung ho MS 2021.016 be TRAN TRONG HIEU
1/18/2021300,000731719.180121.170158.BFTVVNVX
1/18/2021300,000931285.180121.154846.MS 2021 016 UH be tran trong hieu
1/18/2021300,000MBVCB.948123481.MS2021.014(GIA DINH ONG AN) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/18/2021300,000MBVCB.948111594.MS2021.009(BA NGUYEN NGOC DANG) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/18/2021300,000MBVCB.948067654.Ung ho MS 2021.016 (be Tran Trong Hieu).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/18/2021300,000224207.180121.114416.MS 2010.016 be tran trong hieu FT21018137047181
1/18/2021300,000IBVCB.947921054.Ung ho MS 2021.015 (be Le Thi Thuy Linh).CT tu 0071001140335 TO MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/18/2021300,000SHGD:10012847.DD:210118.BO:LAI THI HANG.Remark:ung ho gd ong an
1/18/2021300,000020298.180121.082310.ung ho MS 2021.016 be Tran Trong Hieu
1/18/2021300,000986836.180121.074839.ung ho ms 2021.015 be le thi thuy linh
1/18/2021300,000003169.180121.071719.MS 2021.016 tran trong hieu FT21018792898098
1/18/2021300,000115295.180121.063547.MS 2021.016
1/18/2021400,000SHGD:10012929.DD:210118.BO:LE TRONG NHAN.Remark:ung ho ma sao 2021.015 be Le Thi Thuy Linh
1/18/2021500,000212199.170121.234959.Ung ho NCHCCCL Nguyen Phuong Uyen 0333100233
1/18/2021500,000914251.180121.220227.Ung ho MS 2021 016 be Tran Trong Hieu- Ma GD:914251. So TK dich:....3148. Ma NH dich:970436
1/18/2021500,000MBVCB.949075110.HAO ung ho MS 2021.007 anh Ngo Minh Tam.CT tu 0221000456868 DOAN DUY HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/18/2021500,000560567.180121.191715.UNG HO MS 2021.016 CHAU TRAN TRONG HIEU-180121-19:17:18 560567
1/18/2021500,000MBVCB.948797661.NGUYEN THI KIM LIEN chuyen tien ung ho gia dinh ong ngo trong tuan ms 2021.013.CT tu 0121000780717 NGUYEN THI KIM LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/18/2021500,000575549.180121.152255.ung ho MS 2021.014 gd ong An
1/18/2021500,000428382.180121.151654.MS2021016 Be Tran Trong Hieu FT21018246092736
1/18/2021500,000IBVCB.948258588.Ung ho MS 2021.14 (gia dinh ong Nguyen Hong An).CT tu 0071001200102 PHAN MINH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/18/2021500,000TANG TRUNG XUONG : UNG HO MS:2021016-BE TRAN TRONG HIEU
1/18/2021500,000SHGD:10032738.DD:210118.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho ma so 2021.016 be Tran Trong Hieu
1/18/2021500,000SHGD:10038433.DD:210118.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.016 be Tran Trong Hieu
1/18/2021500,000445924.180121.105507.UNG HO MS 2021.016 (BE TRAN TRONG HIEU)-180121-10:55:06 445924
1/18/2021500,000445601.180121.105358.UNG HO MS 2021.012 (BE NGUYEN DUY ANH)-180121-10:53:57 445601
1/18/2021500,000424806.180121.105105.ung ho MS 2021.016 ( be Tran Trong Hieu)
1/18/2021500,000MBVCB.947769164.Ung ho MS 2021.016 (Be Tran Trong Hieu).CT tu 0371003936577 VO QUOC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/18/2021500,000327729.180121.102229.Ung ho MS 2021 016 Tran Trong Hieu
1/18/2021500,000TRAN THANH TRINH UNG HO 2021.013 GIA DINH NGO TRONG TUAN
1/18/2021500,000MBVCB.947411862.MS 2021.016 (Tran Trong Hieu).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/18/2021500,000MBVCB.947376997.THAN THI HANH ung ho MS 2021-016 (be Tran Trong Hieu).CT tu 0271000160125 THAN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/18/2021500,000MBVCB.947354492.ung ho MS 2021.016 be tran trong hieu .CT tu 0181003373485 LE NGOC UNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/18/2021600,000SHGD:10003618.DD:210118.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2021.015. BE LE THI THUYL INH
1/18/20211,000,000795607.180121.213923.Pika Mira ung ho MS 2021.008 PHAM DIEU HUYEN FT21019210535984
1/18/20211,000,000781131.180121.212018.Ung ho Ms 2021.016 be Tran Trong Hieu FT21019250053250
1/18/20211,000,000780198.180121.211910.Ung ho MS 2021.015 be LE THI THUY LINH FT21019951795430
1/18/20211,000,000150491.180121.105219.2021 016 tran trong hieu
1/18/20211,000,000MBVCB.947713565.MS 2021.016. Be Tran Trong Hieu.CT tu 0531002240304 TRAN CHI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/18/20211,000,000Sender:79334001.DD:180121.SHGD:10001749.BO:VO THI MINH LUYEN0814092.UNG HO MS 2021.015 ( BE LE THI THUY LINH ) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
1/18/20211,000,000248819.180121.085654.NGUYEN VAN HUNG MST 8009420691 ung ho MS 2021.016 (be Tran Trong Hieu)
1/18/20211,000,000047580.180121.084452.ung ho MS 2021.016 be Tran Trong Hieu
1/18/20211,000,000Sender:01307001.DD:180121.SHGD:10004296.BO:CONG HUYEN TON NU THUY LIEN.IBDIEU KIM NHUANHUONG GIUP DO MS 2021 015 BE LINH BI BONG CHAN THANH HOA
1/18/20211,000,000Sender:01307001.DD:180121.SHGD:10004294.BO:CONG HUYEN TON NU THUY LIEN.IBMA NO VA DIEU HOANG GIUP DO MS 2021.015 BE LINH BI BONG CHAN THANH HOA
1/18/20211,000,000375126.180121.063451.Ung ho MS 2021.016 (be Tran Trong Hieu
1/18/20211,000,000MBVCB.947355351.Be Tran Trong Hieu - mong con vui khoe.CT tu 0071004326901 NGUYEN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/18/20211,050,800392667.180121.144433.Ck bao hiem nhan tho den ky han FT21018215791061
1/18/20212,000,000HOANG VAN DUAN NT MS 2021014 HO GIA DINH ONG AN
1/18/20212,000,000451609.180121.113230.MS 2021 016 be Tran Trong Hieu
1/18/20212,000,000MBVCB.947601405.Ung ho MS 2021.016 (Be Tran Trong Hieu).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/18/20212,000,000939675.180121.052520.MS 2021.016 be Tran Trong Hieu
1/18/20213,000,000025922.180121.204318.Ung ho MS 2021.016 ( be Tran Trong Hieu )
1/18/20213,000,000GIUP DO ANH NGO MINH TAM BI SUY THAN. MA SO: 2021.007
1/18/20213,000,000GIUP DO BE NGUYEN GIA QUYEN BI UNG THU TUY SONG. MA SO: 2021.011
1/18/20213,000,000GIUP DO ONG NGO TRONG TUAN MA SO: 2021.013
1/18/20213,000,000UNG HO MA SO: 2021.009 BA NGUYEN NGOC DANG BI TAI BIEN O SOC TRANG
1/18/20213,000,000992088.180121.054350.NCHCCCL how 09776039552 FT21018006330978
1/18/20215,000,000237448.180121.124126.NCHCCCL Do Thi Luyen 0918021763
1/19/20211,000IBVCB.950720126.asd.CT tu 1018452279 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/19/20211,000IBVCB.950717263.asd.CT tu 0911000048517 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/19/20211,000IBVCB.950145749.gdsg.CT tu 1017353893 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/19/20211,000IBVCB.949990278.dsd.CT tu 0721000652873 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/19/20211,000IBVCB.949983471.sd.CT tu 1016958213 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/19/20211,000IBVCB.949552819.gssd.CT tu 0911000068027 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/19/20211,000IBVCB.949438419.aa.CT tu 1018251436 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/19/20211,000IBVCB.949353180.aa.CT tu 0331000516258 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/19/202110,000IBVCB.949694531.Ung ho MS 2021 017 Chu Hinh.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/19/202150,000810813.190121.200201.MS 2021.017. chu Ma Tai Hinh. Hung.hoai.duc
1/19/202150,000MBVCB.950525985.Dang Van Nhat ung ho ma so: MS 2021.017 chu Ma Tai Hinh, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/19/202150,000IBVCB.949935539.Giup ma so 2021 017 chu Ma Tai Hinh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/19/202150,000989661.190121.101422.Ms 2021 015 be Le Thi Thuy Linh
1/19/202150,000988974.190121.101224.Ms 2021 016 be Tran Trong Hieu
1/19/202150,000940506.190121.083020.ung ho MS 2021.017 chu Ma Tai Hinh
1/19/202150,000939686.190121.082909.ung ho MS 2021.016 be Tran Trong Hieu
1/19/202150,000938947.190121.082809.ung ho MS 2021.015 be Le Thi Thuy Linh
1/19/202150,000040779.190121.070858.MS 2021 017 chu Ma Tai Hinh
1/19/202150,000MBVCB.949309484.Ung ho ms 2021.017.CT tu 1011000637567 LY THANH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/19/2021100,000186178.190121.222830.Nchcccl phan nhu nguyet 0376715612
1/19/2021100,000184878.190121.221909.Ghi ro ung ho MS 2021014 gia dinh ong An
1/19/2021100,000184547.190121.221701.Ghi ro ung ho MS 2021015 be Le Thi Thuy Linh
1/19/2021100,000184329.190121.221527.Ghi ro ung ho MS 2021016 be Tran Trong Hieu
1/19/2021100,000184137.190121.221406.Ghi ro ung ho MS 2021017 chu Ma Tai Hinh
1/19/2021100,000885455.190121.220226.T ung ho chu Ma Tai Hinh 2021.017
1/19/2021100,000MBVCB.950610570.MS 2021.017 chu Ma Tai Hinh.CT tu 0851000041674 TRAN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/19/2021100,000120045.190121.172601.Ung ho 2021 017 chu Ma Tai Hinh
1/19/2021100,000382823.190121.161953.Vietcombank 0011002643148 Goi ct nhu chua he co cuoc chia ly
1/19/2021100,000265478.190121.124555.Ung ho MS2021 017 chu Ma Tai Hinh
1/19/2021100,000SHGD:10001681.DD:210119.BO:PHAN LAM BICH LUOM.Remark:ms2021.017 UH Chu Ma Tai Hinh
1/19/2021100,000989963.190121.101523.Ms 2021 014 gia dinh ong An
1/19/2021100,000001137.190121.095429.Ung ho MS 2021.017 chu Ma Tai Hinh FT21019636689874
1/19/2021100,000SHGD:10010528.DD:210119.BO:DAO XUAN TUNG.Remark:Ms 2021017 ma tai hinh
1/19/2021100,000607223.190121.083930.VINH NAM UNG HO MS 2021.017 CHU MA TAI HINH-190121-08:39:26 607223
1/19/2021100,000MBVCB.949350649.ung ho ms 2021.017( chu Ma Tai Hinh).CT tu 0351000084676 PHAM THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/19/2021100,000598353.190121.072052.UNG HO MA SO 2021.017 (CHU MA TAI HINH)-190121-07:20:50 598353
1/19/2021100,000139153.190121.071116.MS 2021.017 chu Ma Tai Hinh
1/19/2021100,000MBVCB.949305499.Ung ho MS 2021.017.CT tu 0111000241400 SON HUU TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/19/2021100,000MBVCB.949300612.ung ho MS 2021.017.CT tu 0611001479390 PHAM THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/19/2021100,000879595.190121.054551.Ung ho MS 2021.017 FT21019905800901
1/19/2021100,000MBVCB.949290046.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.017 (chu Ma Tai Hinh)Vietnamnet 19/01/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/19/2021150,000MBVCB.949617356.chut qua ung ho MS 2021017 chu Ma Tai Hinh.CT tu 0491001637732 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/19/2021150,000161554.190121.074636.Chuyen tien ung MS 2021.015 Be Le Thi Thuy Linh
1/19/2021150,000160559.190121.074514.Chuyen tien ung MS 2021.017 chu Ma Tai Hinh
1/19/2021200,000219162.180121.233219.Ung ho CT Nhu chua he co cuoc chia ly
1/19/2021200,000MBVCB.949207695.MS 2021.016.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/19/2021200,000053849.180121.222424.Chuyen tien ung ho MS 2021.015 be Le Thi Thuy Linh
1/19/2021200,000MBVCB.950747638.Le Thi Thuy Linh Ms 2021 015.CT tu 0451000275116 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/19/2021200,000MBVCB.950740815.NGUYEN THI THU HIEN chuyen tien MS 2021 017 chu Ma Tai Hinh.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/19/2021200,000MBVCB.950717559.Ung ho ms 2021015( be le thi thuy linh).CT tu 0071000687172 PHAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/19/2021200,000MBVCB.950443034.TRUONG VAN NGAN ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An).CT tu 0331000429003 TRUONG VAN NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/19/2021200,000MBVCB.950395080.NGUYEN Minh Doan ung ho ms 2021.017 Ma Tai Hinh.CT tu 0021001116019 NGUYEN THI LUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/19/2021200,000551727.190121.162619.NCHCCCL Tran Ngoc Cuong 0908117899
1/19/2021200,000SHGD:10007884.DD:210119.BO:NGUYEN QUOC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.016 tai NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
1/19/2021200,000SHGD:10007888.DD:210119.BO:NGUYEN QUOC HUY.Remark:Ung ho MS 2021017 tai NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
1/19/2021200,000605662.190121.141225.Ung ho MS 2021.016 be Tran Trong Hieu
1/19/2021200,000434923.190121.133239.LUU THANH TAM chuyen tien ung ho MS 2021017 chu Ma Tai Hinh-VNPT2021011912258266
1/19/2021200,000MBVCB.949845514.Tran phuoc thien sdt 0366640431.CT tu 0511000483171 TRANG THAI DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/19/2021200,000IBVCB.949727872.MS 2021 017 chu Ma Tai Hinh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/19/2021200,000635812.190121.103949.UNG HO MS 2021.013(GIA DINH ONG NGO TRONG TUAN)-190121-10:39:48 635812
1/19/2021200,000173939.190121.101215.Ung ho Ms 2021.017 (chu Ma Tai Hinh)
1/19/2021200,000016670.190121.100847.Nchcccl NgocAnh 0967983251 FT21019657506456
1/19/2021200,000643837.190121.092431.UNG HO MS 2021.015 be Le Thi Thuy Linh
1/19/2021200,000SHGD:10004032.DD:210119.BO:NGUYEN THANH PHONG.Remark:IBUNG HO MS 2021.017 ( CHU MA TAI HINH)
1/19/2021200,000005998.190121.085131.ZP5V38I5ORGD 210119000050630 MS 2021.017 chu Ma Tai Hinh
1/19/2021200,000039944.190121.084435.Vietcombank 0011002643148 MS 2021015 be Le Thi Thuy Linh
1/19/2021200,000215931.190121.084016.ung ho 2021017
1/19/2021200,000098268.190121.080634.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2021 017
1/19/2021200,000924968.190121.080308.Ma so 2021.017 MA TAI HINH
1/19/2021200,000874266.190121.075701.ISL20210119075649007-ung ho ma so 2021017
1/19/2021200,000902494.190121.075115.Ung ho ms 2021.017 chu Ma Tai Hinh FT21019550138302
1/19/2021200,000595839.190121.072738.ung ho MS 2021.017( chu Ma Tai Hinh)
1/19/2021200,000026922.190121.061826.MS 2021 017
1/19/2021200,000MBVCB.949299852.Ung ho MS2021.017 chu Ma Tai Hinh .CT tu 0071000077320 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/19/2021200,000MBVCB.949299620.2021.017 chu Ma Tai Hinh.CT tu 0611001898925 TRUONG DAO QUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/19/2021200,000115019.190121.055742.Chuyen tien ung ho MS 2021.016 be Tran Trong Hieu
1/19/2021200,000114845.190121.055643.Chuyen tien ung ho MS 2021.017 em Ma Tai Hinh
1/19/2021200,000595143.190121.051912.MS 2021.017 CHU MA TAI HINH-190121-05:19:10 595143
1/19/2021300,000654874.190121.210409.Ms 2021.014 giadinhongAn FT21020799488653
1/19/2021300,000IBVCB.1901210666508005.ung ho MS 2021 2015 Le Thi Thuy Linh
1/19/2021300,000SHGD:10002443.DD:210119.BO:HA GIANG THANH.Remark:995221011930500 - UNG HO MS 2021.011 BE NGUYEN GIA QUYEN
1/19/2021300,000153061.190121.122306.NCHCCCL VULANHUONG 0378440859 FT21019058702001
1/19/2021300,000MBVCB.949825981.MS 2021.017 (chu Ma Tai Hinh).CT tu 0041000666187 LE NHAT UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/19/2021300,000508676.190121.094002.Linh BR giup MS 2021 012 be Nguyen Duy Anh
1/19/2021300,000986537.190121.092214.Ung ho MS 2021.017 chu Ma Tai Hinh
1/19/2021300,000IBVCB.949497510.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.017 (chu Ma Tai Hinh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/19/2021300,000217545.190121.084139.ung ho Ms 2021.016 be Tran Trong Hieu
1/19/2021300,000598184.190121.071759.CHUT LONG THANH UNG HO .MS2021.017.CHU MA TAI HINH-190121-07:17:58 598184
1/19/2021500,000488795.190121.190829.MoMoT0865065118T9036668882T970436TNCHCCCL le phuong thao
1/19/2021500,000196515.190121.190531.Ung ho gia dinh ong Nguyen Hong An - MS 2021.014
1/19/2021500,000196326.190121.190415.Ung ho be Le Thi Thuy Linh - MS 2021.015
1/19/2021500,000IBVCB.949799367.ung ho MS 2021.017 (chu Ma Tai Hinh).CT tu 0181003632738 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/19/2021500,000IBPS/SE:48304001.DD:190121.SH:10003903.BO:TRAN THI MINH TAM.UNG HO MS 2021.017 (CHU MA TAIHINH) TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
1/19/2021500,000IBVCB.949693403.chuyen khoan ung ho ms2021.017 chu MA TAI HINH.CT tu 0061000098460 THIEU QUANG VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/19/2021500,000029528.190121.103804.Ung ho MS 2021.017 (chu Ma Tai Hinh)
1/19/2021500,000MBVCB.949618573.TRAN NGOC MAI chuyen tien MS 2021.017.CT tu 0021000478390 TRAN NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/19/2021500,000MBVCB.949581713.Ung ho ms 2021.016 (be Tran Trong Hieu).CT tu 0011000417331 LAI PHU HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/19/2021500,000IBVCB.949579610.MS 2021 016 be TRAN TRONG HIEU tp Hai Phong.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/19/2021500,000MBVCB.949577679.Ung ho ms 2021.015 (be Le Thi Thuy Linh).CT tu 0011000417331 LAI PHU HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/19/2021500,000SHGD:10011971.DD:210119.BO:LE TRONG NHAN.Remark:ung ho ma so 2021.017 chu Ma Tai Hinh
1/19/2021500,000278757.190121.092949.ung ho ms 2021.017 MaTaiHinh
1/19/2021500,000IBVCB.949486622.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.016 (be Tran Trong Hieu).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/19/2021500,000042415.190121.090115.Vietcombank 0011002643148 Ho tro MS 2021 017 Chu MA TAI HINH
1/19/2021500,000103240.190121.085408.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2021 017 chu ma tai hinh
1/19/2021500,000209036.190121.083428.Ung ho MS 2021.017 chu Ma Tai Hinh
1/19/2021500,000(TU THIEN) UNG HO MS2021015 (BE LE THI THUY LINH)
1/19/2021500,000280526.190121.075645.DO THU HIEN Chuyen tien Ung ho MS2021.002 ( Em Hoang Thi Huyen Trang )
1/19/2021500,000MBVCB.949364142.LE TAN THANH ung ho MS 2021.017 (Chu Ma Tai Hinh).CT tu 0071001947173 LE TAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/19/2021500,000MBVCB.949306144.Ung ho MS 2021.017 (chu Ma Tai Hinh).CT tu 0721000631136 LE VAN CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/19/2021500,000768355.190121.062303.ung ho ma so 2021.017 chu Ma Tai Hinh
1/19/2021500,000MBVCB.949291128.NGUYEN BAO NGAN chuyen tien ung ho MS 2021.016 (be Tran Trong Hieu) .CT tu 0111000250601 NGUYEN BAO NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/19/2021677,000015107.190121.100722.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0011002643148 - BAO VIETNAMNET FT21019520293304
1/19/20211,000,000MBVCB.950726116.DOAN THI HAI YEN chuyen tien ung ho MS 2021.009( Ba Nguyen Ngoc Dang).CT tu 0921000703373 DOAN THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/19/20211,000,000IBVCB.950304407.UNG HO QUY TU THIEN BAO VIETNAMNET.CT tu 0121000780857 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/19/20211,000,000MBVCB.950280083.UNG HO MS 2021.017 ( chu Ma Tai Hinh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/19/20211,000,000MBVCB.950277449.UNG HO MS 2021.015 (be Le Thi Thuy Linh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/19/20211,000,000MBVCB.950272002.Ung ho MS 2021.014 ( gd ong An).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/19/20211,000,000017130.190121.113749.UNG HO MA SO 2021017 VA 2021016 MOI MA SO 500 NGAN DONG
1/19/20211,000,000420137.190121.111430.MS 2021.017
1/19/20211,000,000890649.190121.111044.ung ho MS 2021.017
1/19/20211,000,000642956.190121.110718.UNG HO MS 2021.017 (CHU MA TAI HINH)-190121-11:07:10 642956
1/19/20211,000,000219092.190121.094854.ung ho ma so 2021.017 chu Ma Tai Hinh bi dot quy
1/19/20211,000,000MBVCB.949539223.KV ung ho MS 2021.016 Tran Trong Hieu. Chuc be mau khoi benh..CT tu 0071001058589 BUI KHANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/19/20211,000,000SHGD:10001478.DD:210119.BO:VO THI DEP.Remark:UNG HO MS 2021 .017 CHU MA TAI HINH
1/19/20211,000,000117793.190121.061140.Chuyen tien ung ho MS 2021.017 Ma Tai Hinh
1/19/20211,000,000114802.190121.055628.MS 2021.017
1/19/20211,500,000188975.190121.163258.DANG KIM THANH GIUP DO 0977361508 UNG HO MS2021.011 BE GIA QUYEN
1/19/20212,000,000MBVCB.949414089.ung ho 2021.017 chu Ma Tai Hinh.CT tu 0071001013306 TRAN THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/19/20212,000,000037689.190121.074644.ung ho MS 2021.017 ( chu Ma Tai Hinh )
1/20/20211,000IBVCB.951522111.asdf.CT tu 1017975022 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/20211,000IBVCB.951513040.adf.CT tu 1018049547 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/20211,000IBVCB.951500454.asdf.CT tu 1018093905 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/20212,000IBVCB.952350367.ast.CT tu 1017855780 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/20212,000IBVCB.951220908.a.CT tu 0041000389286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/20/20215,000IBVCB.951255686.hhy.CT tu 1018117651 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/20215,000IBVCB.951251008.hrthrt.CT tu 1015120612 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/202110,000IBVCB.951718532.Ung ho MS 2021 018 Anh The.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/20/202150,000911025.200121.213151.ISL20210120213151369-MS 2021.012 Be Nguyen Duy Anh
1/20/202150,000910996.200121.213046.ISL20210120213046961-MS 2021.007 anh Ngo Minh Tam
1/20/202150,000911009.200121.212933.ISL20210120212933239-MS 2021.011 be Nguyen Gia Nguyen
1/20/202150,000910974.200121.212820.ISL20210120212820802-MS 2021.014 gia dinh ong An
1/20/202150,000910910.200121.212651.ISL20210120212651271-ung ho MS 2021.010 em Mai Thi Phuong
1/20/202150,000394884.200121.211924.Ung ho MS 2021 018 gia dinh anh The
1/20/202150,000MBVCB.952123029.ms 2021 016 tran trong hieu.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/20/202150,000MBVCB.952118552.ms 2021 018 gia dinh a the.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/20/202150,000MBVCB.951775061.MS2021.018.CT tu 0071000607025 HO HUU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/202150,000SHGD:10000879.DD:210120.BO:TRAN KHANH LY.Remark:Ung ho MS 2021.018 gia dinh anh The
1/20/202150,000MBVCB.951667508.ung ho MS 2021.018 ( gia dinh anh The).CT tu 0341007094567 VU THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/202150,000IBVCB.951481839.ung ho ma so MS 2021 017 chu Ma Tai Hinh.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/20/202150,000IBVCB.951477583.ung ho ma so MS 2021 016 be Tran Trong Hieu.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/20/202150,000IBVCB.951474538.ung ho ma so MS 2021 018 gia dinh anh The.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/20/202150,000781815.200121.075553.MS 2021.018 FT21020968709225
1/20/202150,000703671.200121.074415.Ung ho MS 2021.018 gia dinh anh The
1/20/202150,000251308.200121.072041.ung ho gd anh The
1/20/202150,000762526.200121.063851.Ms 2021.018. Gia dinh anh The FT21020101815096
1/20/202150,000793134.200121.062802.ung ho MS 2021.018 (gia dinh anh The)
1/20/2021100,000514678.200121.214118.T ung ho gia dinh A The MS 2021.018
1/20/2021100,000MBVCB.952501434.MS 2021.018.CT tu 0041000233643 NGUYEN THANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021100,000IBVCB.952490133.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.018 (gia dinh anh The). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021100,000532647.200121.210051.Ung ho MS 2021.018 - gia dinh anh The FT21021634000859
1/20/2021100,000MBVCB.952332855.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.018 gia dinh anh THE.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021100,000MBVCB.952329135.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.017 chu MA TAI HINH.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021100,000MBVCB.952324780.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.016 be TRAN TRONG HIEU.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021100,000928030.200121.182821.UNG HO MS 2021018(GIA DINH ANH THE)-200121-18:28:53 928030
1/20/2021100,000MBVCB.952206077.gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.018 gia dinh anh The, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021100,000MBVCB.952125504.ung ho MS 2021.018 (giadinhanhThe) .CT tu 0011002510778 TRAN XUAN BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021100,000MBVCB.952095750.ung ho MS 2021.081 gia dinh anh The.CT tu 0071001015248 PHAM CANH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021100,000845728.200121.155956.ms 2021.017 ung ho anh Ma Tai Hinh
1/20/2021100,000MBVCB.951906393.Ung ho MS 2021.18 (gia dinh anh The).CT tu 0021001646487 MAI ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021100,000814326.200121.154116.Chung tay gop suc cung nchcccl
1/20/2021100,000327064.200121.143900.ung ho gia dinh c hoang thi tach 2021018
1/20/2021100,000IBVCB.951693520.MS 2021.018 (gia dinh anh The).CT tu 0011000938006 VU QUOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021100,000590946.200121.133739.Nhom Vien gach nho Ung ho 2 Ma so gom 015 va 016
1/20/2021100,000626111.200121.124907.ung ho ms 2021.018
1/20/2021100,000285506.200121.120458.Ung ho 2021 016 be Tran Trong Hieu
1/20/2021100,000996519.200121.114547.Ms 2021.017 chu Ma Tai Hinh FT21020189643550
1/20/2021100,000SHGD:10012416.DD:210120.BO:DAO XUAN TUNG.Remark:Ms 2021.018 gd anh the
1/20/2021100,000817777.200121.100510.CK UNG HO MS 2021017chu MA TAI HINH
1/20/2021100,000222711.200121.085625.ung ho ma so MS 2021018 GD A The
1/20/2021100,000793329.200121.083721.VINH NAM UNG HO MS 2021.018 GIA DINH ANH NGUYEN VAN THE-200121-08:37:19 793329
1/20/2021100,000MBVCB.951086246.Ung ho ma so 2021 018 gia dinh anh The.CT tu 0301000411151 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/20/2021100,000793644.200121.081932.Ung ho MS 2021 018 gia dinh anh The FT21020208858290
1/20/2021100,000MBVCB.951008282.ung ho MS 2021.018.CT tu 0951004174226 MAI CHAU LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021100,000204327.200121.065210.NGUYEN TIN Chuyen tien
1/20/2021100,000763774.200121.064728.MS 2021.018 FT21020000214969
1/20/2021100,000760195.200121.061844.Tang gia dinh A The MS 2021.018 FT21020268229806
1/20/2021100,000781877.200121.060516.UNG HO GIA DINH ANH THE MS 2021018-200121-06:04:52 781877
1/20/2021100,000MBVCB.950980402.MS 2021.018.CT tu 0481000640943 LE TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021100,000183326.200121.054329.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2021 018 gia dinh anh The
1/20/2021100,000736015.200121.001510.Ung ho MS 2021.017 chu Ma Tai Hinh FT21020023012489
1/20/2021120,000152924.200121.085857.ung ho ms 2021 018 gia dinh anh the
1/20/2021150,000266205.200121.184345.Ung Ho MS 2021.018 ( gia dinh anh The)
1/20/2021200,000MBVCB.952499366.Ung ho MS 2021.018.CT tu 0691000381800 PHAM HOANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021200,000IBVCB.952498716.MS 2020 189 be Nguyen Viet Anh.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/20/2021200,000637766.200121.210518.Gia dinh a The
1/20/2021200,000438006.200121.205425.MS 2021018 gia dinh anh The
1/20/2021200,000MBVCB.952430072.MS 2021.018 (gia dinh anh The).CT tu 0741000666827 HA THI MY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021200,000517855.200121.204217.NCHCCCL Dang Ngoc Thuy Trang 0906998865 FT21021896059401
1/20/2021200,000MBVCB.952386416.HAN THI THU HUYEN chuyen tien ung ho MS 2021.018 gia dinh Anh The.CT tu 0481000659333 HAN THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021200,000MBVCB.952330858.Ung ho MS 2021.018.CT tu 0341000646131 NGUYEN TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021200,000152275.200121.192408.Ung ho MS 2021 018 Gia dinh anh The
1/20/2021200,000MBVCB.952293049.MS 2021.018 gia dinh a The ,bao yen,lao cai.CT tu 0181002904809 PHAM DINH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021200,000MBVCB.952269364.Chuyen tien cho anh the bi dien giat bao viet nam net mong anh mau khoe.CT tu 0251002734900 THACH KIM HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021200,000MBVCB.952228058.Ung ho MS 2021.018(gia dinh a The).CT tu 0721000565410 TANG NGOC CHAN TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021200,000MBVCB.952194860.Ung ho MS 2021.012 ( be Nguyen Duy Anh).CT tu 0071001083061 NGUYEN TAM HOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021200,000155306.200121.155306.MS 2021.018, gia dinh anh The
1/20/2021200,000812607.200121.153536.ung ho MS 2021.018 anh the
1/20/2021200,000MBVCB.951872595.ung ho MS2021.018( GD anh The).CT tu 0381000507615 TRUONG VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021200,000MBVCB.951810035.Ung ho ms 2021. 018.CT tu 0451000201887 PHAM HAO QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021200,000046042.200121.150104.UNG HO MS 2021.018 (GIA DINH ANH THE)
1/20/2021200,000IBVCB.951769271.LE THI NGA ung ho MS : 2021.018 (gia dinh anh The).CT tu 0281001018759 LE THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021200,000IBVCB.951673301.MS 2021 018 gia dinh anh The.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/20/2021200,000Sender:79334001.DD:200121.SHGD:10002595.BO:HA BICH MAI0966595.MS 2021.018 (GIA DINH ANH THE) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
1/20/2021200,000852643.200121.130713.UNG HO MS : 2021.018( GIA DINH ANH THE)-200121-13:06:49 852643
1/20/2021200,000625341.200121.124813.ung ho ms 2021.015
1/20/2021200,000289594.200121.122054.Ung ho 2021 018 gia dinh a The
1/20/2021200,000SHGD:10017125.DD:210120.BO:NGUYEN VAN LOI.Remark:ung ho MS2021 018 gia dinh anh The
1/20/2021200,000013422.200121.113108.ZP5V39FVGQ45 210120000081538 MS 2021.018 gia dinh anh The
1/20/2021200,000942526.200121.105513.Ung ho ms 2021.018 gia dinh a The FT21020708967400
1/20/2021200,000941669.200121.105420.Ung ho ms 2021.016 be Tran Trong Hieu FT21020906607697
1/20/2021200,000105023.200121.105023.UNG HO MS 2021.018 GIA DINH ANH THE
1/20/2021200,000553135.200121.103910.UNG HO MS 2021.018 GIA DINH ANH THE
1/20/2021200,000MBVCB.951280452.TDung ung ho MS2021.018 (gia dinh anh The).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021200,000884413.200121.100151.Ung ho MS 2021 018 FT21020041472780
1/20/2021200,000860683.200121.093922.MS 2021.018 FT21020694070580
1/20/2021200,000850364.200121.092916.Ung ho MS 2021 018 Gia dinh anh The FT21020043574114
1/20/2021200,000813534.200121.092403.MS 2021.018 (gia dinh anh The)
1/20/2021200,000798638.200121.090500.UNG HO MS 2021.018 (GIA DINH ANH THE)-200121-09:04:58 798638
1/20/2021200,000223591.200121.085931.Gd Trang UH MS 2021018 gia dinh anh The
1/20/2021200,000812072.200121.084634.Ung ho MS 2021.018 FT21020968906748
1/20/2021200,000MBVCB.951119890.HUYNH HANG ung ho MS 2021.018( GD Anh The, C Tach).CT tu 0071001753568 HUYNH THI KIM HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021200,000MBVCB.951106574.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2021.018 (gia dinh anh The).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021200,000192888.200121.083219.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2021 018 gia dinh anh The
1/20/2021200,000MBVCB.951099497.MS: 3994.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021200,000MBVCB.951096627.Ung ho ms 2021.018 (gd anh The).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021200,000IBVCB.951084367.Ung ho Gia dinh anh The (MS:2021.018).CT tu 0111000320961 PHAM NGOC THANH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021200,000791968.200121.081637.Be Thien Phu-Khanh My ung ho MS 2021.018 , gia dinh anh The. FT21020837014606
1/20/2021200,000802127.200121.075922.ung ho MS 2021.018 - gia dinh anh The
1/20/2021200,000075708.200121.075446.Chuyen gia dinh anh The
1/20/2021200,000207300.200121.073953.ms 2021 018 gia dinh anh The
1/20/2021200,000782731.200121.064056.MS 2021.016 ( BE TRAN TRONG HIEU)-200121-06:40:26 782731
1/20/2021200,000227837.200121.062638.ung ho MS 2021.018
1/20/2021200,000MBVCB.950982358.Minh ung ho MS 2021.018 (gia dinh anh The).CT tu 0421003734880 CHUNG VI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021200,000MBVCB.950982745.Ung ho MS 2021.018(gia dinh anh The).CT tu 0461000468187 LAM THI NGOC LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021200,000684013.200121.060158.Ung ho m 2021.018
1/20/2021200,000030863.200121.054745.MS 2021 018 gia dinh anh The
1/20/2021200,000MBVCB.950975166.Ung ho ms 2021018 (gia dinh anh The).CT tu 0061001050573 PHAM THI KIM TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021200,000MBVCB.950974660.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.018 (gia dinh anh The)Vietnamnet 20/01/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021300,000MBVCB.952532953.MS 2021.018 (gia dinh anh The ).CT tu 0331003864886 CAO THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021300,000935906.200121.170748.ung ho ms 2021.018 gia dinh anh The
1/20/2021300,000075611.200121.154222.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN THI MINH TRANG chuyen khoan ung ho MS 2021017
1/20/2021300,000219161.200121.153531.Ung ho MS 2021.018 anh Nguyen Van The FT21020709613606
1/20/2021300,000687036.200121.135520.Chuyen tien ms 2012013 ong ngo trong tuan
1/20/2021300,000685108.200121.135338.Chuyen tien ms 2012002 em hoang thi huyen trang
1/20/2021300,000MBVCB.951617194.VO PHUC LE chuyen tienMS 2021.018?(gia nh anh The).CT tu 0111000571709 VO PHUC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021300,000934133.200121.005913.ung ho MS 2021.018?(gia dinh anh The)
1/20/2021300,000MBVCB.951463576.Ung Ho Ms 2021.018 chuc a the mau khoe.CT tu 0451000226854 CHU DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021300,000SHGD:10001687.DD:210120.BO:NGUYEN TUONG DIEM LI.Remark:995221012053307 - Chuyen tien ung ho ma so 2021.018 gia dinh a The
1/20/2021300,000MBVCB.951358786.TRAM VAN HOANG chuyen tien MS 2021.018 (gia dinh anh The).CT tu 0321000123123 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021300,000IBVCB.951355271.Ghi ro ung ho MS 2021.018 (gia dinh anh The).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021300,000264127.200121.102030.MS 2021 018 (Gia dinh anh The)
1/20/2021300,000SHGD:10010395.DD:210120.BO:DAO KHAC THUAN.Remark:Giup MS 2021.018
1/20/2021300,000SHGD:10000697.DD:210120.BO:PHAM TIEN HAI.Remark:995221012024540 - pham tien hai bidv ung ho MS 2021.018
1/20/2021300,000745407.200121.085103.ung ho MS 2021.018 gia dinh anh The
1/20/2021300,000MBVCB.951103590.ung ho MS 2021.018( gia dinh anh the) .CT tu 1015452057 PHAM VAN DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021300,000037735.200121.080637.Ung ho MS 2021 018 gia dinh a The
1/20/2021300,000283045.200121.080409.Chuyen tien ung ho MS 2021.018 gia dinh anh The
1/20/2021300,000SHGD:10003303.DD:210120.BO:CHENH TRAN LE.Remark:IBUNG HO MS 2021.018 GIA DINH ANH THE BI DIEN GIAT CAT CUC 2 TAY
1/20/2021300,000210293.200121.080342.MS 2021 018
1/20/2021300,000133569.200121.072159.Ung ho MS 2021.018 gia dinh anh The
1/20/2021300,000231811.200121.063923.ung ho MS 2021.018 gia dinh anh the
1/20/2021300,000MBVCB.950978759.Ung ho MS2021.018 (gia dinh Anh The).CT tu 0511000482757 LE QUANG ANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021300,000IBVCB.950971800.giup MS2021 017 Chu Ma Tai Hinh.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/20/2021350,000MBVCB.951486695.MS 2021.018. Ung ho gia dinh Anh Nguyen Van The.CT tu 0531002240304 TRAN CHI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021500,000MBVCB.952325509.ung ho MS 2021.017 (chu Ma Tai Hinh).CT tu 0181000428628 VO THI YEN VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021500,000393849.200121.184358.Ung ho MS 2021.018 (gia dinh anh The)
1/20/2021500,000932119.200121.163930.ung ho ms 2021 018 gia dinh anh The
1/20/2021500,000MBVCB.952008532.MS2021.018(GIA DINH ANH THE) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021500,000049142.200121.161408.ung ho gia dinh anh the " ma so 2021018
1/20/2021500,000852227.200121.160451.cam on moi nguoi da tao ra chuong trinh day y nghia
1/20/2021500,000IBVCB.951925332.MS 2021 017 chu Ma Tai Hinh.CT tu 0181002122636 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/20/2021500,000MBVCB.951864057.be bi bong nang.CT tu 0071000601332 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/20/2021500,000IBVCB.951819669.Ung ho MS 2021.018 (gia dinh anh The).CT tu 0011002001751 VU THI QUYNH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021500,000104997.200121.135307.Ung ho gia dinh anh The MS 2021.018 FT21020969942962
1/20/2021500,000847229.200121.123310.UNG HO MS 2021.018 GIA DINH ANH THE-200121-12:32:54 847229
1/20/2021500,000MBVCB.951420106.LE CAM THUY chuyen tien ung ho MS 2021.018 (gia dinh anh The).CT tu 0331000514981 LE CAM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021500,000553283.200121.104002.MoMoT01688939699T9048673136T970436TUng ho MS 2021018 gia dinh anh The
1/20/2021500,000IBVCB.951343675.ung ho MS 2021.018 (gia dinh anh The).CT tu 0381000385287 PHAM HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021500,000815550.200121.101552.UNG HO MS 2021.018 ( GIA DINH ANH THE )-200121-10:15:23 815550
1/20/2021500,000SHGD:10010363.DD:210120.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho ma so 2021.018 gia dinh anh The
1/20/2021500,000707766.200121.091730.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2021 018 gia dinh anh The
1/20/2021500,000SHGD:10001275.DD:210120.BO:DONG XUAN QUY.Remark:UNG HO MS 2021.018 (Gia dinh anh The) tai NGOAI THUONG VIET NAM SGD
1/20/2021500,000MBVCB.951167560.MS 2021.018.CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021500,000825904.200121.090316.ung ho MS 2021.018 gia dinh anh The FT21020774023561
1/20/2021500,000081226.200121.090106.Gom Su Ba Vinh - MS 2021. 018 gia dinh anh the
1/20/2021500,000MBVCB.951142233.ung ho gia dinh anh the.CT tu 0121000668154 HO THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021500,000058370.200121.084411.ung ho MS 2021 018 gia dinh anh The
1/20/2021500,000MBVCB.951121521.NGUYEN HOANG LINH ung ho MS2012.018.CT tu 0011004403540 NGUYEN HOANG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021500,000MBVCB.951081694.Dien giat cat cut hai tay.CT tu 0721000664949 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/20/2021500,000283243.200121.080420.ung ho MS 2021.018 Gia dinh anh The
1/20/2021500,000276294.200121.075635.ms 2021.018 gia dinh anh the
1/20/2021500,000123279.200121.075008.ung ho MS 2021018 gia dinh anh the
1/20/2021500,000MBVCB.951036973.Ung ho MS 2021.018 gia dinh anh The.CT tu 0101000583274 LE TAI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021500,000MBVCB.951022372.DUONG ANH TUAN chuyen tien MS 2021.018?(gia dinh anh The).CT tu 0041000350182 DUONG ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021500,000040928.200121.064912.Ung ho ma so 2021 018 ung ho anh The
1/20/2021500,000MBVCB.950997918.ung ho MS 2021.018 (gia dinh anh The).CT tu 0441000615444 NGUYEN THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021500,000MBVCB.950979439.Ng T Cam Van ung ho A The - MS2021.018.CT tu 0071002482117 NGUYEN THI CAM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021500,000183264.200121.053719.Vietcombank 0011002643148 LE KIM DUNG chuyen khoan ung ho gia dinh anh The MS 2021 018
1/20/2021600,000IBVCB.951568428.ung ho MS 2021.018 (gia dinh anh The).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/20211,000,000110594.200121.211314.Ung ho MS 2021. O18( gia dinh anh The)
1/20/20211,000,000510887.200121.203312.Ung ho MS 2021.018 gia dinh anh The FT21020726539977
1/20/20211,000,000102830.200121.202220.anh chi Hoang Ha ung ho MS 2021.018 (gia dinh anh The)
1/20/20211,000,000483364.200121.195913.Ung ho be Trieu Hoai 2020320 va be Tran Khanh Vy 2021004, moi be 500k FT21020138695383
1/20/20211,000,000MBVCB.952031199.Ung ho MS 2021.017.CT tu 0021000425879 NGUYEN THAI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/20211,000,000MBVCB.952026875.ung ho MS 2021.018 ( gia dinh anh The).CT tu 0071000864313 BUI TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/20211,000,000MBVCB.951804927.ung ho MS 2021.018 (gia dinh Anh The).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/20211,000,000MBVCB.951496251.HUYNH NGOC HA chuyen tien ung ho MS 2021.018 (gia dinh anh The).CT tu 0151000539312 HUYNH NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/20211,000,000004590.200121.115359.Pika Mira ung ho MS 2021.012 be Nguyen Duy Anh FT21020440517190
1/20/20211,000,000MBVCB.951181844.ho tro gia dinh a The ms 2021.018.CT tu 0451001341155 NGUYEN QUE DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/20211,000,000199077.200121.091503.Vietcombank 0011002643148 MS 2021017chu Ma Tai Hinh
1/20/20211,000,000196961.200121.091130.2021 018 gia dinh ang the
1/20/20211,000,000MBVCB.951121391.Ung ho MS 2021.018 ( gia dinh anh The).CT tu 0541000334386 TRINH THI HOANG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/20211,000,000MBVCB.951122900.Ung ho MS 2021.018 (gia dinh A.The).CT tu 0531002505345 NGUYEN NGOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/20211,000,000SHGD:10001384.DD:210120.BO:LE VU HAU.Remark:MS 2021.018
1/20/20211,000,000195140.200121.080220.ung ho MS2021 018 gia dinh anh The
1/20/20211,000,000689565.200121.065147.MS 2021.018 gia dinh anh the
1/20/20211,000,000202710.200121.062948.ung ho .MS 2021.018(gia ding anh the)
1/20/20211,000,000524406.200121.061020.Ung ho MS 2021.018 - Gia dinh anh The. Lao Cai
1/20/20211,000,000MBVCB.950984460.Gia dinh Son Sang giup vo chong anh Ng V The va chi Tach o Nghia Do, Lao Cai. MS2021.018.CT tu 0071000070706 NGUYEN THI XUAN SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/20211,000,000221505.200121.060002.Chuyen tien ung ho MS 2021.018 gia dinh anh The
1/20/20211,000,000444924.200121.053737.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS2021 gia dinh anh the
1/20/20212,000,000519812.200121.204434.Ma so 2021.018 ung ho gia dinh anh The FT21021507382190
1/20/20212,000,000189126.200121.162610.Ung ho gia dinh anh The MS 2021.018
1/20/20212,000,000MBVCB.951713846.MS 2021.018 (ung ho gd anh The) .CT tu 0391000296100 LE NHU THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/20212,000,000MBVCB.951439365.UNG HO MS 2021.018 (gd anh The).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/20212,000,000PHAM VAN TIEN UNG HO MS:2020.335 ( BE DIEU LINH)
1/20/20212,000,000SHGD:10004829.DD:210120.BO:TRAN DINH CHIEU.Remark:IBUNG HO MS 2021.017 (CHU MA TAI HINH) 1 TRIEU, MS 2021.018 ( GIA DINH ANH THE) 1 TRIEU
1/20/20212,000,000459338.200121.091708.Vietcombank 0011002643148 MS 2021018gia dinh anh The
1/20/20212,000,000144889.200121.085150.Ung ho MS 2021.018 gd anh The
1/20/20212,000,000IBVCB.951052851.Chi Hien Ha Noi ung ho MS 2021.018 (gia dinh anh The).CT tu 0021001429557 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/20212,000,000038644.200121.073050.Ung ho MS 2021.018 ( gia dinh anh The )
1/20/20212,000,000038631.200121.072609.Ung ho MS 2021.017 ( chu Ma Tai Hinh )
1/20/20212,000,000758157.200121.055314.Ung ho MS 2021.018 gia dinh anh The FT21020237683197
1/20/20213,000,000SHGD:10016523.DD:210120.BO:LE THI ANH THU.Remark:Gui ms 2021.018 gia dinh anh the
1/20/20213,000,000MBVCB.951116592.Cty Sai Gon Land( HCM), ung ho MS 2021.018(Gia dinh Anh The, C Tach).CT tu 0071001753568 HUYNH THI KIM HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/20215,000,000MBVCB.951789809.Ung ho ms 2021.018 ( gia dinh a the ).CT tu 0531002590795 CAO VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/20/2021100,000,000UNG HO MA SO 2021.014 (GIA DINH ONG AN)

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
11-01-2021 01:46:5020,000Ung ho MS2021.009 (ba Nguyen Ngoc Dang). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:11/01/2021 01:33:22
11-01-2021 05:42:5350,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2021.010
11-01-2021 07:37:18100,000LPT ung ho MS 2021010 em Mai Thi Phuong
11-01-2021 08:16:03500,000So GD goc: 10004046 IBUNG HO MS 2021.007
11-01-2021 08:16:14500,000So GD goc: 10004038 IBUNG HO MS 2021.008
11-01-2021 08:30:18500,000ung ho MS 2021.010 (em Mai Thi Phuong)
11-01-2021 08:32:46400,000ung ho MS 2021.006 (em Ly Van Ha)
11-01-2021 09:44:1550,000Le Duc Anh chuyen tien
11-01-2021 10:03:021,000,000CT DEN:101103463628 Ung ho MS 2021.009 Ba nguyen ngoc dang FT21011485268067
11-01-2021 10:07:57500,000CT DEN:101103469343 Ung ho MS.008 be pham dieu hien FT21011950527961
11-01-2021 11:12:12100,000CT DEN:101104543226 Ung ho MS 2021.010
11-01-2021 11:13:12100,000CT DEN:101104544480 Ung ho MS 2021.008
11-01-2021 11:14:09100,000CT DEN:101104545544 Ung ho MS 2021.009
11-01-2021 11:32:2610,000UNG HO NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY
11-01-2021 11:37:2410,000UNG HO 2MS: 2021.009, 2021.010
11-01-2021 12:55:1350,000ms. 2021 . 010 ( em mai thi phuong )
11-01-2021 13:29:53500,000CT DEN:101106673577 Gui MS 2021.010 em Mai Thi Phuong FT21011341133473
11-01-2021 15:10:0950,000MS 2021.010
12-01-2021 05:44:38500,000Nguyen Thien Nam chuyen tien ung ho be Nguyen Gia Quyen ma so 2021.011
12-01-2021 06:25:33300,000ung ho MS 2021.011 (Be Nguyen Gia Quyen)
12-01-2021 07:06:20100,000LPT ung ho MS 2021011 Be Nguyen Gia Quyen
12-01-2021 08:04:15100,000Nguyen Thi Khanh Nhan chuyen tien MS 2021 011 Be nguyen gia Quyen
12-01-2021 09:26:3650,000CT DEN:101202358041 Gia dinh Nguyen Thi Hong Loan kinh ung ho ms 2021 002 chau Nam Trang FT21012398396670
12-01-2021 09:29:57100,000CT DEN:101202361144 Gia dinh Nguyen Thi Hong Loan kinh ung ho ms 2021 008 be Dieu Huyen FT21012338615550
12-01-2021 09:44:11100,000ung ho MS2021.011 (be Nguyen Gia Quyen). cau mong dieu tot lanh se den voi con
12-01-2021 09:54:1950,000Le Duc Anh chuyen tien
12-01-2021 10:05:32600,000So GD goc: 995221011253139 995221011253139 - ung ho Ms 2020.335, 2021.002, 2021.003, 2021.004, 2021.005 va 2021.008 be Linh, be Trang, be Duong, be Vy, be Nguyen, be Huyen moi em 100.000. a chuc cac e manh khoe.
12-01-2021 10:31:315,000TRA XUAN BINH UNG HO MS2021.011
12-01-2021 11:43:2450,000ms . 2021.011 ( be nguyen gia quyen )
12-01-2021 14:12:58200,000CT DEN:101207635679 Ms2021011benguyengiaquyen FT21012987702179
12-01-2021 15:02:502,000,000Nguyen Huu Hien Binh chuyen tien ung ho MS 2021.011 ( Be Nguyen Gia Quyen )
12-01-2021 15:56:13500,000CT DEN:101208621752 Chuyen tien ung ho MS 2021.011 be Nguyen Gia Quyen
12-01-2021 15:57:13500,000CT DEN:101208623214 Chuyen tien ung ho MS 2021.008 be Pham Dieu Huyen
12-01-2021 15:58:28500,000CT DEN:101208624983 Chuyen tien ung ho MS 2021.005 em Trieu Thi Nguyen
12-01-2021 15:59:40500,000CT DEN:101208626787 Chuyen tien ung ho MS 2021.003 be Bui Nguyen Tuan Duong
12-01-2021 16:00:39500,000CT DEN:101209628310 Chuyen tien ung ho MS 2021.002 em Hoang Thi Huyen Trang
12-01-2021 17:33:46150,000CT DEN:101310611859 STA ungho ms2021.010 (em Mai Thi Phuong)
12-01-2021 20:39:27200,000Ung ho MS 2021.011 (be Nguyen Gia Quyen)
13-01-2021 05:47:35300,000MS 2021.012 (be Nguyen Duy Anh)
13-01-2021 05:55:13200,000CT DEN:101322122936 MS 2021.012 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
13-01-2021 07:13:05200,000THONG Chuyen tien ung ho MS 2021.012 ( be Nguyen Duy Anh)
13-01-2021 07:43:01100,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.012
13-01-2021 08:23:27200,000CT DEN:101308155911 Ghi ro ung ho MS 2021 012  be Nguyen Duy Anh
13-01-2021 08:35:14100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.012 (be Nguyen Duy Anh)
13-01-2021 08:43:15200,000ung ho ms 2021.012
13-01-2021 09:00:30100,000So GD goc: 10004944 Ung ho 2021.002 Hoang Thi Huyen Trang
13-01-2021 09:00:30200,000So GD goc: 10004951 Ung ho 2020.334 Anh Vu Ba Dang
13-01-2021 09:01:20100,000So GD goc: 10005215 Ung ho MS 2020.329 BE NGUYEN VAN PHUC
13-01-2021 09:01:20200,000So GD goc: 10005222 Ung ho MS 2020.326 BE NGUYEN TUAN SANG
13-01-2021 09:01:21200,000So GD goc: 10005212 Ung ho MS 2020.328 MINH PHI NHU Y
13-01-2021 09:05:30100,000So GD goc: 10004964 Ung ho MS 2020.324 CHAU LE THI ANH
13-01-2021 09:05:30200,000So GD goc: 10005235 Ung ho MS 2020.321 VO CHONG CHU PHUNG
13-01-2021 09:05:34100,000So GD goc: 10004978 Ung ho MS 2020.322 BE TRAN AI NHI
13-01-2021 09:06:34100,000So GD goc: 10005210 Ung ho MS 2020.331 Be GIANG DUC HAI
13-01-2021 09:08:09100,000So GD goc: 10005236 Ung ho MS 2020.330 NGUYEN HUU TAI
13-01-2021 09:08:10100,000So GD goc: 10005292 Ung ho MS 2020.323 ANh Tran Thanh Dung
13-01-2021 09:08:20100,000So GD goc: 10005212 Ung ho MS.2020.333 BE CHAU NGOC KHAI
13-01-2021 09:19:10100,000So GD goc: 10004901 Ung Ho 2021 003 Bui Nguyen Tuan Duong
13-01-2021 09:26:12100,000ung ho MS 2021012 be Nguyen Duy Anh
13-01-2021 11:29:16200,000CT DEN:101311567835 Ung ho ms 2021 012
13-01-2021 11:30:2750,000ms. 2021.012 ( be nguyen duy anh )
13-01-2021 11:31:375,000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2021.012
13-01-2021 12:16:21500,000CT DEN:101305423742 Ung ho MS 2021.012 be Nguyen Duy Anh
13-01-2021 12:52:10300,000ung ho MS 2021.012 (Be Nguyen DuyAnh)
13-01-2021 13:20:30200,000MS 2021.012 (be Nguyen Duy Anh)
13-01-2021 14:31:47100,000CT DEN:101314101334 Son ngoc ung ho ms2021.012
13-01-2021 14:42:43100,000CT DEN:101314946323 Ung ho MS 2021 012  be Nguyen Duy Anh
13-01-2021 14:43:45100,000LPT ung ho MS 2021012 be Nguyen Duy Anh
13-01-2021 15:07:27500,000CT DEN:101308574693 Ung ho MS 2020.331 be Giang Duc Hai
13-01-2021 15:29:44500,000CT DEN:101308575139 Ms 2021.012 be Nguyen Duy Anh FT21013741309692
13-01-2021 15:41:58100,000CT DEN:101315092437 MS 2021 012
13-01-2021 16:17:15100,000So GD goc: 995221011328662 995221011328662 - MS 2021 012 NGUYEN DUY ANH
13-01-2021 16:19:20100,000So GD goc: 995221011328719 995221011328719 - MS 2021 011 NGUYEN GIA QUYEN
13-01-2021 18:13:521,000,000ms 2021.010 ms 2021.012
13-01-2021 21:53:1850,000ung ho MS 2021.012 BE NGUYEN DUY ANH
13-01-2021 22:15:28100,000CT DEN:101315250023 UH MS 2021.012 BE NGUYEN DUY ANH
14-01-2021 05:37:04350,000CT DEN:101422006706 Chuyen tien MS 2021.013 gia dinh ong ngo trong tuan
14-01-2021 05:43:492,000,000ung ho ma so 2021013 gia dinh anh Ngo Trong Tuan rang len anh
14-01-2021 07:20:56500,000Ung ho MS 2021.013
14-01-2021 07:22:50300,000MS 2021.013 (gia dinh ong Ngo Trong Tuan)
14-01-2021 07:39:23200,000ung ho MS 2021.013 (gia dinh ong Ngo Trong Tuan)
14-01-2021 08:09:55500,000DINH THI LY Chuyen tien ung ho MS 2021.013 (gd ong Ngo Trong Tuan)
14-01-2021 08:53:45500,000ung ho MS 2021013 ong Ngo Trong Tuan
14-01-2021 09:02:43300,000TON NU BICH THUAN Chuyen tien ung ho MS 2021.013 ( gia dinh ong Ngo Trong Tuan)
14-01-2021 09:04:2450,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2021.013
14-01-2021 09:06:16500,000CT DEN:140098886630 MS 2021013 GIA DINH ONG NGO TRONG TUAN
14-01-2021 09:30:00200,000So GD goc: 10007556 Ung ho MS 2021.013 gia dinh ong ngo trong tuan
14-01-2021 09:44:34200,000ung ho MS 2020.333 (be Mo Num Chau Ngoc Khai)
14-01-2021 12:24:50100,000LPT ung ho MS 2021013 gia dinh ong Ngo Trong Tuan
14-01-2021 14:32:295,000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2021.013
15-01-2021 05:46:30500,000Ung ho MS 2020(Gia dinh Ong An)Le Dinh Quang chuyen tien
15-01-2021 06:00:19100,000ung ho ma so 2021.014 ( gia dinh ong An)
15-01-2021 06:09:48200,000ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
15-01-2021 06:44:171,000,000ung ho ma so 2021014 gia dinh ong an
15-01-2021 07:05:42200,000Nguyen Thi Thanh Huyen chuyen tien giup do ong Nguyen Hong An; Ha Tinh
15-01-2021 07:10:491,000,000ung ho 2021014 gia dinh ong an
15-01-2021 07:13:201,000,000ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
15-01-2021 07:41:381,000,000MS 2021.014
15-01-2021 08:01:4550,000MS 2011.014
15-01-2021 08:10:53500,000Do Thi Bich Thuy chuyen tien ung ho ms 2021.014 gia dinh ong An
15-01-2021 08:23:51200,000ung ho MS 2021.008(be pham dieu huyen)
15-01-2021 08:26:34500,000CT DEN:101501792465 Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21015365008309
15-01-2021 08:57:33200,000So GD goc: 10000845 Ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An ) tai CONG THUONG VN CN DONG DA
15-01-2021 09:11:11500,000CT DEN:101502827203 Gui MS 2021.014 gia dinh ong An FT21015769005486
15-01-2021 09:14:00200,000CT DEN:101502829743 Gui MS 2021.013 gia dinh ong Ngo Trong Tuan FT21015090703433
15-01-2021 09:22:5250,000LPT ung ho MS 2021014 gia dinh ong An
15-01-2021 09:26:49100,000CT DEN:101502276790 MS 2021 005 Trieu Thi Nguyen      Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
15-01-2021 09:29:0150,000Le Duc Anh chuyen tien
15-01-2021 09:45:36500,000Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An va ba Thuy)
15-01-2021 11:55:16100,000CT DEN:115454947308 Vietinbank 114000161718 ung ho bac
15-01-2021 13:21:30500,000ung ho MS 2021.013 ( gia dinh ong Ngo Trong Tuan )
15-01-2021 15:01:0450,000Le Duc Anh chuyen tien
15-01-2021 15:40:06500,000CT DEN:101515879763 Ung ho ms 2021 014 ong Nguyen Hong An
15-01-2021 15:46:35500,000ung ho ms 2021.014 (gia dinh ong An)
15-01-2021 16:29:4850,000ms. 2021.014 (gia dinh ong an )
15-01-2021 16:31:24100,000Tran Van Tinh chuyen tien ung ho gia dinh ong an
15-01-2021 17:57:5450,000Le Duc Anh chuyen tien
15-01-2021 18:50:20150,000CT DEN:101611009218 STA ungho ms2021.014 (gia dinh ong An)
16-01-2021 04:13:17500,000Hong Quan ung ho gia dinh ong An MS 2021 014
16-01-2021 05:53:51200,000CT DEN:101622274067 MS 2021.014 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
16-01-2021 06:10:17100,000Tran Thi Thuy chuyen tien urng ho MS 2021. 015 be Le Thi Thuy Linh
16-01-2021 06:26:2750,000CT DEN:101523949232 cho be Linh
16-01-2021 06:27:13100,000CT DEN:101623282395 Chuyen tien ung ho chau Linh
16-01-2021 06:29:4050,000ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
16-01-2021 06:36:11100,000CT DEN:101606024769 Ung ho MS 2021 015  be Le Thi Thuy Linh
16-01-2021 06:52:452,000,000ung ho ma so 2021015 be Le Thi Thuy Linh thuong be qua
16-01-2021 07:08:3150,000CT DEN:101607061266 Ung ho MS 2021 015 Le Thi Mi Linh
16-01-2021 07:10:17100,000CT DEN:101607062103 giup chau Le Thi Thuy Linh
16-01-2021 07:24:08200,000ung ho MS 2021.015 (be Le Thi Thuy Linh)
16-01-2021 07:25:56300,000CT DEN:101600000271 CK nhanh - Chuyen tien ung ho be Le Thi Thuy Linh MS 2021.015
16-01-2021 07:57:39200,000CT DEN:075717780572 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2021 015 be Le Thi Thuy Linh
16-01-2021 08:12:53100,000Le Lan Phuong ung ho MS 2021.015 be Le Thi Thuy Linh
16-01-2021 08:22:56250,000Ung ho MS 2021.015 (be Le Thi Thuy Linh)
16-01-2021 08:39:23200,000ung ho MS 2021015 be Le Thi Thuy Linh
16-01-2021 09:03:50500,000ung ho MS 2021.015 (be Le Thi Thuy Linh)
16-01-2021 09:06:1450,000LPT ung ho MS 2021015 be Le Thi Thuy Linh
16-01-2021 09:06:45200,000CT DEN:090621787548 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 DANG NGOC DUNG chuyen khoan
16-01-2021 09:16:30100,000ung ho be le thi thuy linh
16-01-2021 09:41:28300,000NCHA ung ho ms 2021.015 be Le Thuy Linh Thanh Hoa
16-01-2021 09:44:19500,000CT DEN:160099374297 Ung ho MS 2021015 be Le ThiThuy Linh
16-01-2021 09:45:11300,000CT DEN:094455055424 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 BUI THI DIEP chuyen khoan ung ho MS 2021015 be le
16-01-2021 10:08:13200,000MS 2021.015(be Le Thi Thuy Linh)
16-01-2021 10:11:24300,000CT DEN:101610276476 Ung ho Ms 2021 015   be Le Thi Thuy Linh
16-01-2021 10:23:44100,000CT DEN:101603494360 MS 2021.015
16-01-2021 12:22:32500,000CT DEN:160099417996 ung ho MS 2021014 gia dinh ong An
16-01-2021 12:39:2750,000LE THI LICH Chuyen tien
16-01-2021 13:33:27500,000CT DEN:101606685303 Ung ho MS2021.015 be Le Thi Thuy Linh
16-01-2021 13:51:381,000,000MS 2021.015  LE THI THUY LINH
16-01-2021 13:56:27200,000mong con nhanh khoer
16-01-2021 15:08:50300,000Ung ho be Linh; MS 2021. 015
16-01-2021 15:34:11100,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2021.015
16-01-2021 16:56:45200,000CT DEN:165616235234 Vietinbank 114000161718  ung ho MS 2021 015 be Le Thi Thuy Linh
16-01-2021 18:09:30500,000CT DEN:101611945195 Ung ho MS 2021.015 Be Le Thi Thuy Linh
16-01-2021 18:52:0250,000ms.2021.015 ( be le thi thuy linh )
16-01-2021 19:40:07300,000ung ho MS 2021.015 chau Le Thuy Linh
16-01-2021 20:15:07500,000CT DEN:201447289289 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ms 2021 014 gia dinh ong An
16-01-2021 20:19:46500,000CT DEN:201926289697 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ms 2021 013 gia dinh ong Ngo Trong Tuan
16-01-2021 22:50:17300,000ung ho MS 2021.013 gia dinh ong Ngo Trong Tuan
17-01-2021 08:00:3350,000LPT ung ho MS 2021015 be Le Thi Thuy Linh
17-01-2021 08:49:481,000,000Ung ho MS 2021.015 ( be Le Thi Thuy Linh ) huyen Nhu Xuan; Thanh Hoa.
17-01-2021 11:21:32500,000NGO TIEN LONG Chuyen tien ung ho MS2021.013 gia dinh ong Ngo Trong Tuan
17-01-2021 22:07:191,000,000CT DEN:101715937152 Ung ho MS 2021.015 Be Le Thi Thuy Linh FT21018260061175
17-01-2021 22:09:52200,000ung ho MS 2021.015 (Be Le Thi Thuy Linh)
17-01-2021 22:11:02200,000ung ho MS 2021.012 (Be Nguyen Duy Anh)
17-01-2021 22:12:33200,000Ung Ho MS 2021.011 (Be Nguyen Gia Quyen)
17-01-2021 22:13:44200,000ung ho MS 2021.010 (em Mai Thi Phuong)
18-01-2021 06:19:41500,000ung ho MS2021.016( be tran trong hieu)
18-01-2021 06:41:24120,000LPT ung ho MS 2021016 be Tran Trong Hieu
18-01-2021 06:45:38300,000Nguyen Van Khanh ung ho ma so 2021. 016
18-01-2021 07:15:28200,000Ung ho MS 2021.016 (be Tran Trong Hieu)
18-01-2021 07:39:11100,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2021. 016
18-01-2021 08:37:56100,000CT DEN:101808120416 MS 2021 016
18-01-2021 08:39:37100,000CT DEN:083922402639 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 VU ANH QUANG chuyen khoan be hieu
18-01-2021 08:44:48500,000MS 2021.016 (be Tran Trong Hieu)
18-01-2021 09:07:191,000,000CT DEN:101802063102 MS 2021014gia dinh ong An FT21018002314199
18-01-2021 09:22:0350,000ung ho MS 2021.016 (be Tran Trong Hieu)
18-01-2021 10:14:2750,000ms.2021.016 ( be tran trong hieu )
18-01-2021 11:54:2910,000CT DEN:101811492191 ung ho MS 2021 016 be Tran Trong Hieu  NAM MO QUAN THE AM BO TAT
18-01-2021 13:36:0250,000Le Duc Anh chuyen tien
18-01-2021 13:37:1915,000TRA XUAN BINH UNG HO 3MS 2021.014, 2021.015,2021.016
18-01-2021 15:27:56300,000CT DEN:152716974484 Vietinbank 114000161718 ck ung ho MS 2021 016 be Tran Trong Hieu cau tre Ngo Quyen Hai phong
18-01-2021 15:39:00200,000CT DEN:101808455062 Ms2021016betrantronghieu FT21018008350802
18-01-2021 17:41:4020,000Ung ho MS2021.016 (be Tran Trong Hieu). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
18-01-2021 18:17:29100,000CT DEN:101811547610 ung Ho MS 2021-016 be tran trong Hieu
18-01-2021 20:37:1750,000CT DEN:101813971196 NCHCCCL Le Thi Chau
18-01-2021 21:26:261,000,000hoang van nha ck; MS 2021.016
18-01-2021 22:54:00100,000CT DEN:101815071305 ung ho MS 2021 016 be Tran Trong Hieu
19-01-2021 06:06:08500,000Le Thi To Quyen chuyen tien ung ho MS 2021.017 ( chu MA TAI HINH)
19-01-2021 06:18:15500,000Ung ho MS 2021.016 be Tran Trong Hieu
19-01-2021 07:03:171,500,000ung ho ma so 2021017 chu Ma Tai Hinh thuong vo chong chu lam
19-01-2021 07:19:30500,000CT DEN:101907026291 ung ho MS 2021 017  chu Ma Tai Hinh
19-01-2021 07:58:54100,000Nguyen Dinh Thang ung ho MS 2021.017(Ma Tai Hinh)
19-01-2021 08:16:52150,000LPT ung ho MS 2021017 chu Ma Tai Hinh
19-01-2021 08:17:2110,000CT DEN:101908091556 ung ho MS 2021 017 chu Ma Tai Hinh Kinh NAM MO QUAN THE AM BO TAT
19-01-2021 08:32:28500,000Ung ho MS 2021.017(Chu Ma Tai Hinh)Le Dinh Quang chuyen tien
19-01-2021 08:42:1650,000Le Duc Anh chuyen tien
19-01-2021 08:45:28200,000ung ho ms 2021.016 (be tran trong hieu)
19-01-2021 09:00:0250,000ms. 2021.017 ( chu Ma Tai Hinh )
19-01-2021 09:23:50200,000So GD goc: 10001874 ung ho MS 2021.017 (chu Ma Tai Hinh) tai CONG THUONG VN CN DONG DA
19-01-2021 09:29:28100,000CT DEN:092852046779 Vietinbank 114000161718 NGUYEN HOANG HAI chuyen khoan ung ho ms 2021 017
19-01-2021 11:07:10300,000ung ho MS 2021.017 (chu Ma Tai Hinh)
19-01-2021 11:32:045,000TRA XUAN BINH UNG HO MS2021.017
19-01-2021 15:16:40200,000CT DEN:101908319650 Ms2021017chumataihinh FT21019709840165
19-01-2021 16:36:1050,000Co Muon uh Ms 2021.009_Ng Ngoc Dang.
19-01-2021 19:44:18500,000ung ho MS2021.014 (gia dinh ong An)
19-01-2021 19:45:39500,000ung ho MS2021.015 (be Le Thi Thuy Linh)
20-01-2021 05:50:07100,000ung ho ms 2021.018(gia dinh aThe )
20-01-2021 06:03:43300,000CT DEN:102000099069 MBVCB.950982322.051955.ung ho MS: 2021.018 ( gia dinh a The) .CT tu 0541000307432 DUONG ANH HUNG toi
20-01-2021 06:04:17100,000CT DEN:102006032678 gia dinh anh the
20-01-2021 06:30:36200,000CT DEN:102023954691 MS 2021.018 anh The
20-01-2021 06:38:4050,000CT DEN:102006017715 Ung ho MS 2021 018  gia dinh anh The
20-01-2021 06:44:071,000,000LUONG THI XUAN Chuyen tienMS2021.018 (gia dinh anh the)
20-01-2021 06:59:50100,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2021.018
20-01-2021 07:42:2310,000CT DEN:102007065932 ung ho MS 2021 018 gia dinh Anh The Kinh chuc gia dinh van su binh an NAM MO QUAN THE AM BO TAT
20-01-2021 07:54:57100,000ung ho MS 2021.018 (gia dinh anh The)
20-01-2021 08:19:39200,000MS 2021.018 gia dinh anh the
20-01-2021 08:38:31400,000UNG HO MA SO( 2021-016 BE HIEU 200.000D ) VA MS (2021-018 EM THE 200.000D)
20-01-2021 08:41:56200,000CT DEN:102008056876 MS 2021 018 gia dinh anh The
20-01-2021 08:57:41200,000CT DEN:102001807482 MS 2021.018 ( gia dinh a The)
20-01-2021 08:58:12200,000ung ho MS 2021.018 ( gia dinh anh The)
20-01-2021 09:18:372,000,000CT DEN:102002840382 Ung ho MS 2021 016 be Tran trong Hieu FT21020158940322
20-01-2021 09:38:59500,000CT DEN:102002126491 A Giang ung ho gia dinh a The MS 2021 018
20-01-2021 09:49:5150,0002021.018
20-01-2021 10:05:501,000,000CT DEN:102010645781 UNG HO MS 2021.018 GIA DINH ANH THE
20-01-2021 10:09:43200,000Ung ho MS 2021.018 (gia dinh anh The)
20-01-2021 10:23:36150,000ung ho MS 2021.018 (gia dinh anh The)
20-01-2021 10:57:465,000TRA XUAN BINH UNG HO MS2021.018
20-01-2021 11:04:131,000,000ung ho MS 2021.018 ( gia dinh anh The )
20-01-2021 11:12:15500,000anh duong minh duc ung ho MS 2021.018 gd anh The
20-01-2021 11:14:18500,000anh duong minh duc ung ho MS 2021.015 be Le Thuy Linh
20-01-2021 11:18:00500,000ung ho MS 2021.017 ( chu Ma Tai Hinh )
20-01-2021 11:23:39100,000ung ho MS 2021.018(gia dinh anh The)
20-01-2021 11:28:34100,000ung ho MS 2021.006 ( em Ly Van Ha)
20-01-2021 12:18:12500,000CT DEN:121757226442 Vietinbank 114000161718 Ung ho MS 2021 018
20-01-2021 12:37:56500,000Nguyen Hong Quan ung ho MS 2021 018 gia dinh anh The
20-01-2021 12:53:261,000,000ung ho MS 2021.018 ( Gia dinh Anh The )
20-01-2021 13:31:202,000,000MS 2021.018 gia dinh anh the
20-01-2021 13:41:23200,000MS 2021.018 (gia dinh anh The)
20-01-2021 13:43:52100,000ung ho MS 2021.018 (gia dinh anh The)
20-01-2021 14:02:19100,000CT DEN:102007694463 ung ho MS 2021.018 gd anh The
20-01-2021 15:06:361,000,000MS 2021.018 (gia dinh anh The)
20-01-2021 15:10:53300,000ung ho Ms 2021.18 (gia dinh anh The)
20-01-2021 15:18:5750,000ung ho MS 2021018 gia dinh anh The
20-01-2021 15:19:33100,000DO DANH HIEN ung ho ms 2021.018; gia dinh anh The
20-01-2021 15:55:52400,000GIUP DO GIA DINH CHI TACH, ANH THE
20-01-2021 16:31:05200,000ung ho MS 2021.018(gia dinh anh The)
20-01-2021 17:33:471,500,000CT DEN:102017918018 UNG HO MS 2021.018 (GIA DINH ANH THE)-200121-17:33:46 918018
20-01-2021 18:35:0750,000ms.2021.018 ( gia dinh anh the )
20-01-2021 21:13:491,500,000CT DEN:102021952722 UNG HO MS 2021.018 (GIA DINH ANH THE)-200121-21:14:23 952722
20-01-2021 21:14:4750,000CT DEN:102014543328 Quoc Nhu ung ho MS 2021 017 chu Ma Tai Hinh FT21021634048954
20-01-2021 22:27:20120,000LPT ung ho MS 2021018 gia dinh anh The
 

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ngày ủng hộ Họ và tên người ủng hộ  Số tiền Mã số ủng hộ 
11/1/2021Lê Thị Tánh     1,000,0002020.006
12/1/2021Cô Theresa mai     9,000,0002020.309,317,322
14/1/21Chị Nga        500,00020121.013
14/1/21Chị Lan     1,000,0002021.004,009
15/1/21Nguyễn Văn Thông     1,000,0002021.012,010
20/1/21Nguyễn Quang Bích     1,000,0002021.016
20/1/21Anh Dũng Công ty Du lịch Thế hệ trẻ      1,500,000MS 2021.012, 016, 018

Ban Bạn đọc

Xin cứu gấp người phụ nữ đơn độc bán vé số dạo bị suy tim nguy kịch

Xin cứu gấp người phụ nữ đơn độc bán vé số dạo bị suy tim nguy kịch

Được hàng xóm đưa vào nhập viện ngày 21/1, chị Huệ yếu dần rồi rơi vào hôn mê, phải thở máy. Không còn cha mẹ, người cô đã 73 tuổi của chị chẳng thể “gánh” nổi viện phí.