1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
9/1/21300,000675930.010921.215913.Ung ho MS 2021.covid19 FT21249950415790
9/1/21200,000673536.010921.215600.Ung ho MS 2021.237 Chi Nguyen Thi Thanh Thuy FT21249350267595
9/1/21150,000MBVCB.1336784928.Ma So 2021 237?nguyen thi thanh thuy.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/1/21150,000MBVCB.1336780220.MS 2021 236?Nguyen Hoang Thinh.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/1/2150,000659846.010921.213910.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.237 co Nguyen Thi Thanh Thuy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21249000021700
9/1/21200,000MBVCB.1336709616.?MS 2021228?Giang Phu Thinh.CT tu 0441000708379 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/1/21200,000MBVCB.1336700400.MS 2021231?chi Hoa bi ung thu.CT tu 0441000708379 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/1/21200,000MBVCB.1336694857.MS 2021235 Gia dinh be Bao bi bong va Covid.CT tu 0441000708379 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/1/2150,000454982.010921.204347.NCHCCL NGUYENNGOCLUAN 01151167612
9/1/21500,000146133.010921.202917.ung ho MS 2021 221 ( Nguyen Thuy Hang)
9/1/21300,000437741.010921.195237.UNG HO MS 2021.COVID19-010921-19:52:19 437741
9/1/211,000,000MBVCB.1336538646.Ung ho MSD 2021235 ( gia dinh be Le Hoai Bao).CT tu 0071000947334 NGUYEN PHI ANH DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2120,000MBVCB.1336535776.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.covid19.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2120,000MBVCB.1336528456.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 2021.237(co nguyen thi thanh thuy).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/21200,000641040.010921.192938.Chuyen tien ung ho MS 2021.236
9/1/21200,000MBVCB.1336480841.ung ho MS 2021.233 ( Do Thanh Tai).CT tu 0301002828336 PHAM VAN DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/21500,000MBVCB.1336457444.ung ho MS 2021.236 (Nguyen Hoang Thinh).CT tu 1019489132 LE DUC TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2150,000262752.010921.185520.PHAM LE KIEU VINH Chuyen tien
9/1/21200,000MBVCB.1336397676.TRAN MINH MAN chuyen tien ung ho ms 2021.covid19.CT tu 0331000408813 TRAN MINH MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/21200,000MBVCB.1336310787.Ung ho Ms 2021.236 (Nguyen Hoang Thinh).CT tu 0021001690601 PHAM THI BICH HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/21500,000MBVCB.1336306857.UNG HO MS 2021.237 (chi Nguyen Thi Thanh Thuy).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/21150,000117500.010921.173755.HA MANH CUONG chuyen khoan ung ho MS 2021 236
9/1/211,000,000068552.010921.170453.MS 2021.230 (VU QUOC CUONG - CUONG BEO)
9/1/21500,000IBVCB.1336136052.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0451000312053 NGUYEN DUC THIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2170,000322139.010921.164235.Ung Ho MS 2021.236 Nguyen Hoang Thinh FT21244999016743
9/1/21500,000287493.010921.161837.Ung ho MS 2021.236 Nguyen Hoang Thinh FT21244720405391
9/1/21100,000143465.010921.161654.UNG HO NCHCCCL
9/1/21100,000MBVCB.1335991653.ung ho MS 2021.232 (Ban Thi Lieu).CT tu 0181003580894 NGO TIEN THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/21100,000MBVCB.1335984627.ung ho MS 2021.236 (Nguyen Hoang Thinh).CT tu 0181003580894 NGO TIEN THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/21200,000780382.010921.155214.UNG HO MS 2021.236 NGUYEN HOANG THINH
9/1/21200,000IBVCB.1335947887.NGUYEN THUY LAN chuyen khoan Ung ho MS 2021.236(Nguyen Hoang Thinh).CT tu 0441000619333 NGUYEN THUY LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/21100,000222725.010921.154018.Chuyen tien ms 2021 covid 19
9/1/21200,000225695.010921.153453.Ung ho MS 2021.233 Do Thanh Tai FT21244603004723
9/1/21100,000210157.010921.152319.ung ho ms2021.covid 19 FT21244924432710
9/1/2150,000025533.010921.151703.ung ho ma so MS 2021.235 (Gia dinh be Le Hoai Bao). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.
9/1/21600,000178432.010921.151132.UNG HO MA SO 2021 236 VA 2021 237 MOI MA SO 300 NGAN DONG
9/1/2120,000788279.010921.150610.VU THI HOAI ung ho NCHCCCL thang 9 nam 2021
9/1/21300,000MBVCB.1335855981.Ung ho ms 2021.230.CT tu 0161001694993 DAO THI NGOC HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/21200,000184040.010921.150304.Ung ho Ms 2021235 Le Hoai Bao FT21244107000010
9/1/2150,000293600.010921.145948.TRAN NGOC DAT Chuyen tien
9/1/21100,000MBVCB.1335834746.ung ho ms 2021.237 chi Nguyen Thi Thanh Thuy.CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/21200,000174733.010921.145536.Ung ho MS 2021236 nguyen hoang thinh FT21244487100904
9/1/21100,000913797.010921.145246.Vietcombank;0011002643148; ung ho MS 2021237 chi Nguyen Thi Thanh Thuy
9/1/21300,000MBVCB.1335770701.ung ho MS 2021.236 (Nguyen Hoang Thinh).CT tu 0031000095847 NGUYEN THANH BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/21200,000IBVCB.1335648599.MS 2021 237 chi Nguyen Thi Thanh Thuy.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/1/21100,000SHGD:10020668.DD:210901.BO:NGUYEN VAN HIEP.Remark:ung ho MS 2021.235 gia dinh be Le Hoai Bao
9/1/21200,000378509.010921.123023.DOAN KIM ANH CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET UNG HO MS 2021237 chi Nguyen Thi Thanh Thuy
9/1/21200,000559618.010921.122821.Ung ho MS 2021 237 chi Nguyen Thi Thanh Thuy
9/1/21300,000457057.010921.122839.MS 2021.228 GIANG PHU THINH
9/1/21300,000457006.010921.122720.MS 2021.235 GIA DINH BE LE HOAI BAO
9/1/21200,000016713.010921.121617.ZP5VQ0RJ81C9 210901000143762 MS 2021.236 Nguyen Hoang Thinh NAM MO DU
9/1/2150,000988702.010921.114753.Cc FT21244149313601
9/1/2120,000448248.010921.112040.Ung ho NCHCCCL NNA sdt 619
9/1/21100,000268296.010921.110228.Minh Nguyet UH MS 2021.233 Do Thanh Tai
9/1/21100,000855960.010921.110108.ms 2021.237 chi nguyen thi thanh thuy
9/1/21100,000932496.010921.105956.Ung ho NCHCCCL-Trang-0908286577 FT21244190076065
9/1/21200,000MBVCB.1335348145.Chuc Chi Thuy mau lanh benh,Ms 2021.237 .CT tu 0481000851736 HONG HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/21200,000MBVCB.1335343540.Chuc Chau mau lanh benh Ms 2021.236 .CT tu 0481000851736 HONG HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/21250,000385412.010921.104813.Ung ho MS 2021 236 Nguyen Hoang Thinh
9/1/212,000,000IBVCB.1335311000.MS 2021.237 (chi Nguyen Thi Thanh Thuy).CT tu 0201000035822 CU THI LE THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2150,000273870.010921.103945.UNG HO MS 2021.237(CHI NGUYEN THANH THUY)-010921-10:39:44 273870
9/1/2150,000MBVCB.1335282893.Ung ho MS 2021.237 (Nguyen Thi Thanh Thuy).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2150,000MBVCB.1335270488.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.237 (chi Nguyen Thi Thanh Thuy).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/21300,000847839.010921.102544.UNG HO MS 2021232 BAN THI LIEU
9/1/21200,000MBVCB.1335256223.MS 2021.221 ( Nguyen Thuy Hang).CT tu 0491000017973 DO CHI QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/21300,000MBVCB.1335253061.ms 2021 237 uh chi Thanh Thuy.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/1/21100,000319883.010921.101422.Ung ho ms 2021 237 nguyen thi thanh thuy
9/1/215,500305298.010921.100640.ung ho MS 2021 237
9/1/21200,000954610.010921.100558.Ung ho MS 2021.237 (chi Nguyen Thi Thanh Thuy)
9/1/21200,000MBVCB.1335160175.Ung ho MS 2021.236 ( be Nguyen Hoang Thinh ).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/21200,000247098.010921.093554.Nhom Vien gach nho Ung ho 4 ma so gom 232 233 234 va 236
9/1/21300,000IBVCB.1335138849.ung ho MS 2021.236 (Nguyen Hoang Thinh).CT tu 0291000047913 TRAN THI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/211,000,000SHGD:10012235.DD:210901.BO:VU THI MAI HONG.Remark:Ung ho MS 2021.236 NGUYEN HOANG THINH
9/1/2110,000IBVCB.1335126130.UNG HO MS 2021 237 CHI THANH THUY.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/1/21300,000MBVCB.1335110673.Ung ho MS 2021.237 (Chi Nguyen Thi Thanh Thuy).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/21500,000714603.010921.091928.ung ho ms 2021.237 chi nguyen thi thanh thuy
9/1/2150,000013342.010921.091705.TAI TIEU KHON chuyen tien
9/1/2150,000810676.010921.091554.Ck FT21244309060924
9/1/21200,000805754.010921.091102.Ms 2021.236 FT21244470730393
9/1/21300,000804389.010921.090937.MS 2021.237 FT21244761273007
9/1/21200,000IBVCB.1335083503.MS2021236 Nguyen Hoang Thinh.CT tu 0071001612806 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/1/2150,000002646.010921.090453.DO VIET NHAT chuyen tien
9/1/21500,000SHGD:10009418.DD:210901.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.237 chi Nguyen Thi Thanh Thuy
9/1/2150,000794593.010921.085927.Cc FT21244042745092
9/1/2150,000SHGD:10000124.DD:210901.BO:TRAN KHANH LY.Remark:Ung ho MS 2021.233 Do Thanh Tai
9/1/2150,000SHGD:10000095.DD:210901.BO:TRAN KHANH LY.Remark:Ung ho MS 2021.236 Nguyen Hoang Thinh
9/1/21200,000241153.010921.084952.UNGHOMASO2021.236 NGUYENHOANGTHINH-010921-08:49:35 241153
9/1/21100,000990105.010921.084839.T ung ho chi Nguyen thi Thanh MS 2021.237
9/1/215,000,000782844.010921.084612.MS 2021.236 nguyen hoang thinh FT21244365678844
9/1/21100,000141059.010921.082635.Vinh Nam ung ho ms 2021 237 chi Nguyen Thi Thanh Thuy
9/1/211,000,000647863.010921.082306.Vietcombank;0011002643148;ung ho?MS 2021237?chi Nguyen Thi Thanh Thuy
9/1/2120,000MBVCB.1334987897.NCHCCCL + Xin giau ten + ***5668.CT tu 0121000796194 NGUYEN GIANG TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2180,000234273.010921.081431.PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.237 (NGUYEN THI THANH THUY)-010921-08:13:44 234273
9/1/21200,000081851.010921.081100.Ung ho be Ban Thi Lieu MS 2021 232
9/1/21200,000116832.010921.080649.Ung ho be Nguyen Hoang Thinh MS 2021 236
9/1/2120,000Ung ho NCHCCCL - Nguyen Quynh - 0918556498
9/1/21500,000029290.010921.075211.MS 2021 237
9/1/21100,000100412.010921.074956.MS 2021 237 chi Nguyen Thi Thanh Thuy
9/1/21100,000230578.010921.074650.UNG HO MA SO 2021.236 (NGUYEN HOANG THINH)-010921-07:46:33 230578
9/1/21300,000MBVCB.1334908872.ung ho ma so MS 2021.237 (chi Nguyen Thi Thanh Thuy).CT tu 0261000021008 TRAN NAM SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/21500,000MBVCB.1334906742.Hung Da Nang ung ho ms 2021.237.CT tu 0041000325888 NGUYEN QUANG HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/21500,000MBVCB.1334906255.Hung Da Nang ung ho ms 2021.236.CT tu 0041000325888 NGUYEN QUANG HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2130,000MBVCB.1334902513.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.237 (Chi Nguyen Thi Thanh Thuy).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/21300,000730122.010921.065820.Ung ho MS 2021 237 chi Nguyen Thi Thanh Thuy FT21244051223760
9/1/2150,000MBVCB.1334893491.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.237 (chi Nguyen Thi Thanh Thuy)Vietnamnet 01/9/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/211,000,000939232.010921.063702.Ung ho MS2021.232 Ban Thi Lieu
9/1/21500,000239443.010921.055828.ung ho MS 2021.237 (chi Nguyen Thi Thanh Thuy )
9/1/2150,000580584.010921.055629.Ung ho MS 2021.237 Chi Nguyen Thi Thanh Thuy
9/1/21100,000580106.010921.055027.ung ho MS 2021.237 chi Nguyen Thi Thanh Thuy
9/1/2150,000580022.010921.054937.Ung ho MS 2021.232 Ban Thi Lieu
9/1/21100,000146403.010921.054634.MS 2021.237( nguyen thj thanh thuy )
9/1/2150,000018671.010921.050852.NCHCCCL CHAU MINH HANG 305 Ung ho chuong trinh
9/1/21100,000576106.010921.044250.Ung ho MS 2021.236 be Nguyen Hoang Thinh
9/1/21300,000714646.010921.042812.Ung ho MS 2021.236 Nguyen Hoang Thinh FT21244960802484
9/1/21200,000117499.010921.000633.Ung ho MS 2021.236 (nguyen hoang thinh)
9/2/21400,000720050.010921.231715.Ung ho MS2021.236 Nguyen Hoang Thinh FT21249669359388
9/2/2180,000672896.020921.221108.PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.238 (GIA DINH CHI HA)-020921-22:10:25 672896
9/2/21300,000MBVCB.1338387815.LE THI QUYEN chuyen tien Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0591000284903 LE THI QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/21500,000731170.020921.200242.ung ho ma so 2021.238 gia dinh chi Ha
9/2/2150,000098763.020921.195535.PHAM THUY TRA MY chuyen khoan
9/2/21200,000430089.020921.195145.Ung ho MS 2021.236 Nguyen Hoang Thinh FT21249977222919
9/2/21300,000MBVCB.1338342139.ung ho MS 2021.238 (gia dinh chi Ha).CT tu 0031000095847 NGUYEN THANH BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/21300,000352775.020921.193401.Thien Tri Cantho Ung ho MS 2021.237 chi Nguyen Thi Thanh Thuy
9/2/21500,000036898.020921.191209.Ms 2021 238 gia dinh chi Ha
9/2/2150,000MBVCB.1338238760.PHAM THI NGOC NHAN chuyen tien.CT tu 0291000359147 PHAM THI NGOC NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/21100,000MBVCB.1338231331.CT Ung ho ms 2021.covid19.CT tu 0071000621238 TRINH THI NHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2150,000821862.020921.061715.Ung ho MS 2021.238 gia dinh chi Ha
9/2/21100,000820939.020921.061127.Ung ho MS 2021.Covid19
9/2/21100,000MBVCB.1338149746.Ung ho MS 2021.238 (gia dinh chi Ha)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/211,000,000MBVCB.1338100669.TRAN NGOC MAI chuyen tien uh ms 238 gia dinh chi Ha.CT tu 0021000478390 TRAN NGOC MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2110,000IBVCB.1338089930.UNG HO MS 2021 238 GD CHI HA.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/2/2150,000504764.020921.172115.Ung ho MS 2021 Covid19
9/2/211,000,000617152.020921.171348.UNG HO MS 2021.238 (GIA DINH CHI HA)-020921-17:13:24 617152
9/2/21250,000275298.020921.170944.MS 2021 - 238 gia dinh chi Ha FT21249135522537
9/2/21100,000MBVCB.1338043258.Ung ho MS 2021.238 (gia dinh chi Ha). Chuc gia dinh chi som gap duoc nhung dieu tot dep hon trong cuoc song..CT tu 0781000504917 LE MANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/21300,000960128.020921.161906.Chuyen tien ung hoMS 2021.238 gia dinh chi Ha
9/2/21300,000MBVCB.1337933643.ung ho MS 2021.238 (gia dinh chi Ha).CT tu 0251002492483 PHAM NGOC HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/21100,000201693.020921.160123.Ung ho MS 2021.covid19 cung bao VNN FT21249088311390
9/2/21200,000198599.020921.155824.Ung ho MS 2021.238 GD Chi Ha FT21249929749430
9/2/2150,000234529.020921.155755.PHAM THUY TRA MY Chuyen tien
9/2/21200,000IBVCB.1337855517.UNG HO GD CHI HA MS:2021.238.CT tu 0111000320961 PHAM NGOC THANH THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/21500,000945198.020921.151611.IBFT Ung ho MS 2021.238 gia dinh chi Ha
9/2/21300,000883479.020921.150347.Chuyen tien ung ho MS 2021.238 gia dinh chi Hai
9/2/2150,000588051.020921.145351.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021238 gia dinh chi HA
9/2/21200,000299445.020921.144436.Ung ho MS 2021.238 (Gia dinh chi Ha)
9/2/21200,000MBVCB.1337774523.Ung ho MS 2021.238 ( gd ch Ha) Giao Thuy Nam Dinh.CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/21500,000MBVCB.1337758858.Giup do 2021.238.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/211,000,000293290.020921.141859.ung ho MS 2021.238 ( gia dinh chi Ha)
9/2/2150,000288264.020921.141645.CHAU TUE MINH Chuyen tien
9/2/211,000,000240477.020921.141533.CT UNG HO MS 2021 236 NGUYEN HOANG THINH
9/2/211,000,000290581.020921.140241.ho tro MS 2021.231
9/2/21100,000MBVCB.1337623721.MS 2021.236 - Nguyen Hoang Thinh.CT tu 0351000907751 TRAN THI AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/21200,000IBVCB.1337459500.MS 2021 238 gia dinh chi Ha.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/2/2150,000935577.020921.105205.Ung ho NCHCCCL Tran Long Van 0901328802 FT21249261197261
9/2/21100,000254219.020921.104253.ung ho MS 2021.237 (chi Nguyen Thi Thanh Thuy). Tu Dieu Van
9/2/21100,000253840.020921.104103.ung ho MS 2021.238 (gia dinh chi Ha). Tu STN
9/2/211,000,000320637.020921.103601.Ung ho MS 2021 Covid19
9/2/21400,000MBVCB.1337326400.Ong ba Khai Tam gui gia dinh chau Hai, ms 2021.238 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/21500,000307899.020921.102724.MS 2021 238 gia dinh chi Ha
9/2/21100,000MBVCB.1337309407.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.238 (gia dinh chi Ha).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/21100,000MBVCB.1337304956.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.237 (chi Nguyen Thi Thanh Thuy.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/21100,000MBVCB.1337300523.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.236 (Nguyen Hoang Thinh).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/21100,000MBVCB.1337296795.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.235 (Gia dinh be Le Hoai Bao).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/21100,000MBVCB.1337294172.Gd Nguyen Ngoc Loi ung ho MS 2021.234 (chu Vu Van Dung).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/21100,010IBVCB.1337262871.Kho khan.CT tu 0451001941571 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/2/21200,000882785.020921.095734.Ung ho ms 2021 238 gia dinh chi ha FT21249910226540
9/2/212,000,000MBVCB.1337234233.Ung ho Ms 2021.138 ( gia dinh chi Ha).CT tu 0531000697989 TRAN BINH AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/21100,000894480.020921.093855.T ung ho gia dinh chi Ha MS 2021.238
9/2/21100,000213805.020921.092930.Ung ho MS 2021 238 gia dinh chi Ha
9/2/21300,000882681.020921.092243.Thien Tri Cantho. Ung ho MS 2021.Covid19
9/2/21100,000MBVCB.1337184659.Dang Van Nhat xin uh: MS 2021.237 Nguyen Thi Thanh Thuy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2150,000251225.020921.091345.TRAN NGOC TUAN Chuyen tien
9/2/21500,000559168.020921.091238.ung ho ms 2021.236
9/2/2150,000873296.020921.090848.TAI TIEU KHON chuyen tien
9/2/21500,000553719.020921.090730.ung ho ms 2021.238
9/2/2150,000835979.020921.090315.Ck FT21249240590197
9/2/2110,000,000987247.020921.085114.Ong Tu Van giup do chi Nguyen Thi Ha MS 2021.238
9/2/21200,000233282.020921.085040.giup ms 2021.238 gia dinh chi ha 100 va ms 2021.237 chi ng th thanh thuy 100
9/2/21500,000MBVCB.1337137851.Ung ho MS 2021.238 (gia dinh chi Ha).CT tu 0351000925634 PHAM THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/21200,000495461.020921.083938.UNG HO MS 2021.238 (GIA DINH CHI HA)-020921-08:39:38 495461
9/2/211,000,000095866.020921.083605.NGUYEN TRUNG HUNG NGUYEN TRUNG HUNG chuyen khoan ung ho MS 2021 238 gia dinh chi Ha
9/2/21300,000MBVCB.1337109338.TA THI AI CHI chuyen tien ung ho MS 2021.238 (gia dinh chi Ha).CT tu 0071000810112 TA THI AI CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2130,000MBVCB.1337078982.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.238 (Gia Dinh Chi Ha).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/21600,000Ung ho 2021.236 (Nguyen Hoang Thinh)
9/2/21200,000800639.020921.080217.MS2021-238 FT21249790523351
9/2/21100,000072601.020921.080000.Vinh Nam ung ho ms 2021 238 gia dinh chi Nguyen Thi Ha
9/2/21200,000941452.020921.074426.Chuyen tien ung ho MS2021.236 Nguyen Hoang Thinh
9/2/21100,000933563.020921.072429.Chuyen ung ho MS 2021.200
9/2/21200,000182494.020921.070024.Ung ms 2021.238 (gia dinh chi ha). Em nghia
9/2/21250,000000484.020921.065801.MS 2021.238 Gia dinh chi Ha
9/2/2150,000MBVCB.1337008353.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.238 (gia dinh chi Ha)Vietnamnet 02/9/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2150,000MBVCB.1337007121.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/21500,000483866.020921.063520.UNG HO MS 2021.238 ( GIA DINH CHI HA )-020921-06:35:19 483866
9/2/2150,000919670.020921.063410.Ung ho MS 2021.238 gia dinh chi Ha
9/2/21100,000814604.020921.051302.Giup ma so 2021.237
9/2/2150,000MBVCB.1336954630.Ung ho NCHCCCL_ Doan Thi Uyen_0334583422.CT tu 0711000294604 DOAN THI UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/211,000IBVCB.1336944793.aa.CT tu 1018251436 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/211,000IBVCB.1336944875.aa.CT tu 0471000318988 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/21100,000902802.020921.003556.Vietcombank;0011002643148;ms 2021 236 nguyen hoang thinh
9/3/21100,000582166.020921.233154.Ung ho MS 2021.COVID 19 FT21249591085356
9/3/21100,000316868.020921.232107.BUI VAN TRUONG chuyen khoan ung ho MS 2021 238
9/3/21200,000308742.020921.230543.MS 2021 238 gia dinh chi Ha
9/3/21300,000MBVCB.1338592164.Ung ho Ms 2021.Covid19-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/21200,000IBVCB.1340206952.Ung ho MS 2021 236 Nguyen Hoang Thinh.CT tu 0011002432115 NGUYEN VAN NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2150,000379865.030921.215441.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.239 anh Doan Van Ngan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21249010889571
9/3/21200,000235368.030921.210539.MS 2021.239
9/3/21100,000862694.030921.203548.UNG HO MS : 2021.239( A DOAN VAN NGAN)-030921-20:35:47 862694
9/3/21100,000136992.030921.202920.Ung ho ms 2021207 ( bo con Anh Phi )
9/3/21500,000MBVCB.1340070194.ung ho MS 2021.239 anh Doan Van Ngan.CT tu 0911000071727 NGUYEN DUY MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2150,000309839.030921.202454.Cc FT21249668812457
9/3/2150,000209936.030921.200949.HUA THI NHO Chuyen tien
9/3/2150,000IBVCB.1340020672.ung ho ma so MS 2021 239 anh Doan Van Ngan.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/3/2150,000IBVCB.1340018955.ung ho ma so MS 2021 238 gia dinh chi Ha.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/3/2150,000IBVCB.1340015638.ung ho ma so MS 2021 237 chi Nguyen Thi Thanh Thuy.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/3/2150,000IBVCB.1340013018.ung ho ma so MS 2021 236 Nguyen Hoang Thinh.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/3/21100,000773741.030921.190405.Ms 2021 239 anh Doan Van Ngan
9/3/21100,000491449.030921.183748.ung ho MS 2021.239 (anh Doan Van Ngan). Tu Phuc Hoat
9/3/21100,000202751.030921.183033.Ung Ho MS 2021.238 chi Nguyen Thi Ha FT21249340799090
9/3/2150,000965866.030921.061238.Ung ho MS 2021.239 anh Doan Van Ngan
9/3/21500,000187252.030921.181151.ung ho ms 2021.239 anh doan van ngan FT21249034888753
9/3/21500,000183895.030921.180757.ung ho ms2021.covit19 FT21249064702071
9/3/2150,000216864.030921.170613.PHAM THUY TRA MY Chuyen tien
9/3/21500,000474203.030921.165056.Ntd Ung ho MS 2021.239 (anh doan van ngan)
9/3/211,000,000811864.030921.163944.UNG HO MS 2021.205 (ME CON CHI VUONG)-030921-16:39:44 811864
9/3/211,000,000811389.030921.163753.UNG HO MS 2021.238 ( GIA DINH CHI HA)-030921-16:37:52 811389
9/3/21500,000728382.030921.162940.Ung ho MS 2021.Covid19
9/3/21200,000177084.030921.162905.ung ho MS 2021.238 ( gia dinh chi Ha )
9/3/21300,000019072.030921.162524.Vietcombank;0011002643148;ung ho NCHCCCL Phan thi nga
9/3/21100,000890060.030921.160220.Chuyen tien ung ho MS 2021.239 Doan Van Ngan
9/3/21500,000201907.030921.153921.UNG HO MS 2021.239 (ANH DOAN VAN NGAN)
9/3/21500,000MBVCB.1339548840.Ung ho MS2021.239.CT tu 0451001532038 DANG THI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/21500,000MBVCB.1339545700.MS2021.236.CT tu 0451001532038 DANG THI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/21500,000854383.030921.152717.Ms2021.238 gia dinh chi Ha
9/3/21500,000885569.030921.152536.luu ngoc trong ung ho ms 2021239 anh doan van ngan
9/3/21200,000172267.030921.151535.ung ho ms 2021.239 (anh doan van ngan)
9/3/2110,000IBVCB.1339430948.UNG HO MS 2021 239 ANH NGAN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/3/2150,000202297.030921.125714.BUI TRUNG NHAN Chuyen tien
9/3/21300,000732199.030921.123651.MS2021.235 gia dinh be Le Hoai Bao
9/3/21700,000MBVCB.1339264671.DANG QUYNH CHI ung ho MS 2021.238 (gia dinh chi Ha).CT tu 0611001932507 DANG QUYNH CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/21100,000453662.030921.121857.Ung ho MS 2021 239 anh Doan Van Ngan
9/3/2150,000283130.030921.121022.TAI TIEU KHON Chuyen tien
9/3/2150,000859642.030921.120940.Cc FT21249253707297
9/3/215,500439858.030921.120811.ung ho MS 2021 238
9/3/215,500438817.030921.120725.ung ho Ung ho MS 2021 Covid19
9/3/215,500434818.030921.120427.ung ho MS 2021 239
9/3/21100,000853368.030921.120241.Ung ho MS 2021.239 A Doan Van Ngan FT21249240657816
9/3/21200,000416865.030921.115116.MS 2021 239 Anh Doan Van Ngan
9/3/21100,000MBVCB.1339127880.Ung ho MS 2021.239 (Anh Doan Van Ngan)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/21100,000224108.030921.110900.ISL20210903110900557-Ung ho MS 2021.232( Ban Thi Lieu)
9/3/21100,000224058.030921.110755.ISL20210903110755900-Ung ho MS 2021.234( chu Vu Van Dung)
9/3/21100,000224031.030921.110648.ISL20210903110648306-ung ho MS 2021.236(Nguyen Hoang Thinh)
9/3/21100,000223994.030921.110536.ISL20210903110536313-ung ho MS 2021.238(gia dinh chi Ha)
9/3/21100,000223955.030921.110419.ISL20210903110419669-Ung ho MS 2021.239( A Doan Van Ngan)
9/3/21500,000MBVCB.1339095690.Giup do 2021.239.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/21100,000409543.030921.105626.ung ho MS 2021.239 (anh Doan Van Ngan)
9/3/21100,000654198.030921.104911.T ung ho Doan van Ngan MS 2021.239
9/3/21500,000IBVCB.1339077530. chuyen khoan ung ho ms 2021.239 anhh DOAN VAN NGAN.CT tu 0061000098460 THIEU QUANG VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/21300,000MBVCB.1339069524.ms 2021 239 uh Doan Van Ngan.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/3/211,000,000764168.030921.102951.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21249889998333
9/3/21200,000587179.030921.101335.Chuyen tien ung ho chi ha
9/3/21200,000746820.030921.101203.Ung ho ms 2021 239 a Doan Van Ngan FT21249181064813
9/3/21200,000MBVCB.1338993975.Ung ho MS 2021.236 Nguyen Hoang Thinh.CT tu 0251002683245 NGUYEN THI HIEN NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/21480,000571567.030921.095830.Ung ho ma so 2021.239 anh doan van ngan
9/3/21200,000709302.030921.092856.Ung ho MS 2021.239 Anh Doan Van Ngan FT21249846358075
9/3/21200,000IBVCB.1338928116.QTam gui MS 2021.237 (chi Nguyen Thi Thanh Thuy).CT tu 0121000646897 QUACH THI THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/21300,000IBVCB.1338918703.Ung ho MS 2021235 gia dinh be Le Hoai Bao.CT tu 0071005695798 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/3/212,000,000IBVCB.1338919946.MS 2021 239 anh Doan Van Ngan.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/3/2150,000296212.030921.091701.HUA THI NHO Chuyen tien
9/3/2150,000706447.030921.091123.UNG HO MS 2021.239(ANH DOAN VAN NGAN)-030921-09:11:23 706447
9/3/21300,000MBVCB.1338861606.Ung ho MS 2021.230 (Vu Quoc Cuong - Cuong Beo).CT tu 0291000095438 NGUYEN THI THUY VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/21100,000129186.030921.083505.MS 2021 238 gia dinh chi Ha
9/3/21100,000127041.030921.083308.MS 2021 239 Anh Doan Van Ngan
9/3/212,000,000946308.030921.083318.Kolmakova E.V. ung ho MS 2021.Covid19
9/3/215,000,000943525.030921.083018.Ong Tu Van ung ho tiep MS 2021.Covid19
9/3/21500,000277800.030921.082937.Mai ung ho MS 2021.239
9/3/21500,000277167.030921.082729.Mai ung ho MS 2021.236
9/3/21500,000941590.030921.082622.Tran Thi Thanh Hang, DH Thu Dau Mot, Binh Duong, chuyen Khoan Ung ho MS 2021.239 anh Doan Van Ngan
9/3/21200,000698323.030921.081823.UNGHOMASO2021.239 ANHDOANVANNGAN-030921-08:18:22 698323
9/3/2130,000MBVCB.1338820767.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.239 ( Anh Doan Van Ngan ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/21500,000660270.030921.080551.Ung ho MS 2021.239 anh Doan Van Ngan FT21249182041062
9/3/211,000,000654819.030921.074957.MS 2021.239 Anh Doan Van Ngan FT21249243277833
9/3/213,000,000IBVCB.1338794480.ung ho MS 2021.239 (Anh Doan Van Ngan).CT tu 0071000814083 NGUYEN THI MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/21100,000082158.030921.073811.Vinh Nam ung ho ms 2021 239 anh Doan Van Ngan
9/3/21200,000MBVCB.1338792176.Ung ho MS 2021.239(Anh Doan Van Ngan).CT tu 0031001123881 DAO LE HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/21200,000MBVCB.1338790336.MS 2021.239.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/21100,000649833.030921.073208.Ung Ho MS 2021.237 chi Nguyen Thi Thanh Thuy FT21249159402262
9/3/21100,000649078.030921.072918.Ung Ho MS 2021.239 Anh Doan Van ngan FT21249673674882
9/3/21100,000693839.030921.072613.MS 2021.239 (DOAN VAN NGAN)-030921-07:26:05 693839
9/3/21500,000IBVCB.1338775121.MS 2021 237 chi NGUYEN THI THANH THUY.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/3/2150,000MBVCB.1338764164.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.239 (anh Doan Van Ngan)Vietnamnet 03/9/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/21300,000621428.030921.030053.Ung ho MS 2021.236 Nguyen Hoang Thinh FT21249333546015
9/3/21200,000597053.030921.002341.Ung ho ms 2021.covid19 FT21249097106440
9/4/21300,000IBVCB.1340287929.Ung ho MS 2021.238.CT tu 0071004460526 VU HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/21300,000IBVCB.1340287182.Ung ho MS 2021.236.CT tu 0071004460526 VU HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2125,000172803.030921.233020.ung ho MS 2021.227 (chi Tran Thi Binh)
9/4/2115,000172551.030921.232855.ung ho MS 2021.229 (Mai Duc Hanh)
9/4/211,000,000882960.030921.232911.UNG HOMS 2021.235 (GIA DINH BE LE HOAI BAO)-030921-23:28:50 882960
9/4/2120,000172026.030921.232655.ung ho MS 2021.239 (Anh Doan Van Ngan)
9/4/21400,000270619.030921.231403.NGUYEN DUC THANH chuyen tien ung ho MS 2021.238 gia dinh chi ha
9/4/21500,000269942.030921.230938.NGUYEN DUC THANH chuyen tien ung ho ma so MS 2021.239 anh doan van ngan
9/4/2150,000267909.030921.225729.PHAM LE KIEU VINH Chuyen tien
9/4/2150,000793334.030921.225558.2021232.Ban thi lieu
9/4/211,000MBVCB.1340247294.eo le.CT tu 9376114709 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/21100,000819738.030921.223622.Ms 2021 238 gia dinh chi Ha
9/4/21500,000720714.040921.222518.ung ho MS 2021.209 Bach Thi Lam
9/4/21200,000MBVCB.1341828803.Dang Van Nhat xin uh: MS 2021.239 anh Doan Van Ngan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/21200,000MBVCB.1341810772.Ung Ho MS 2021.240 ( Cha con anh Quang).CT tu 0481000842076 VU LONG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2150,000224782.040921.220534.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.240 cha con anh Quang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21249848978876
9/4/21500,000MBVCB.1341795087. LONG chuyen tien ung ho MS 2021.240.CT tu 0091000578420 NGUYEN VAN LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/21200,000MBVCB.1341735812.ung ho MS 2021.240?(cha con anh Quang).CT tu 0611001579793 HO SY BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/21100,000815686.040921.210655.ung ho MS 2021 240 cha con anh Quang
9/4/21500,000MBVCB.1341729209.t9.CT tu 0011001456392 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/21200,000191736.040921.210127.Ung ho MS 2021 Covid19
9/4/21500,000134655.040921.203732.ung ho MS 2021240 cha con anh Quang
9/4/21500,000645130.040921.203348.UNG HO MS 2021.240 CHA CON ANH QUANG
9/4/21500,000136898.040921.202053.ung ho MS 2021 240 cha con anh Quang
9/4/21300,000143287.040921.202027.Uh ms 2021.238 gd c Ha FT21249792078985
9/4/21300,000141787.040921.201843.Uh MS 2021.239 a Doan Van Ngan FT21249811010480
9/4/21200,000030927.040921.201834.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2021240 char conf anh quang
9/4/21200,000025193.040921.201722.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan cho ma so 2021239 anh doan van ngan
9/4/21300,000029469.040921.201330.Gui tang ms 2021240 gui tang cha con anh Quang
9/4/21100,000MBVCB.1341571123.DINH THI KIM LOAN chuyen tienung ho M S2021.239(Anh Doan Van Ngan).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/21100,000MBVCB.1341568036.DINH THI KIM LOAN chuyen tienung ho MS2021.229(Mai Duc Hanh).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/21100,000MBVCB.1341565141.Ung ho MS2021.238(gia dinh chi Ha).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/21100,000MBVCB.1341560421.DINH THI KIM LOAN chuyen tienung ho MS2021.232(Ban Thi Lieu).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/21100,000MBVCB.1341558860.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho M S2021.236(Nguyen Hoang Thinh).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/21100,000MBVCB.1341554687.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho MS2021.235(Gia dinh be Le Hoai Bao).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/21800,000046255.040921.191805.MS 2021 240cha con anh Quang
9/4/2150,000060260.040921.185047.Cc FT21249848250801
9/4/21100,000043200.040921.183425.Ung ho MS 2021.covid19 cung bao VNN FT21249010138808
9/4/21100,000041852.040921.183304.Ung ho MS 2021.240 bo con A Quang FT21249203007144
9/4/2150,000992763.040921.175005.Ms 2021covid19
9/4/2150,000256745.040921.171949.PHAM LE KIEU VINH Chuyen tien
9/4/2150,000MBVCB.1341339883.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.238 (gia dinh chi Ha).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2150,000MBVCB.1341337523.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.239 (Anh Doan Van Ngan).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/21100,000MBVCB.1341336826.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.240 (cha con anh Quang).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/21600,000MBVCB.1341276223.MS 2021.240 -cho con anh quang.CT tu 0071001606392 TIEU LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/21500,000871172.040921.164136.ung ho MS2021.221 Nguyen Thuy Hang
9/4/21100,000769879.040921.164108.NGUYEN HA HUYEN ung ho ms 2021240
9/4/21500,000865643.040921.163657.ung ho MS2021.Covid19
9/4/21500,000860301.040921.163138.ung ho MS2020.193 em Ha Nhat Minh
9/4/21200,000MBVCB.1341205629.Ung ho MS2021.240-cha con anh Quang.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/212,500,000825450.040921.160121.Kachia giup do cho MS 2021.240 cha con anh Quang
9/4/2150,000522081.040921.151138.DO VIET NHAT chuyen tien
9/4/21200,000768483.040921.150324.ung ho MS 2021.240
9/4/21200,000397001.040921.144047. chuyen khoan ung ho 2021 240 cha con anh Quang
9/4/21300,000748218.040921.143954.Chuyen tien ung ho ms 2021.240 cha con anh quang
9/4/211,000,000594389.040921.143658.ho yro Anh Hoang Trong Quang
9/4/21100,000593176.040921.143029.ung ho MS 2021.240 (cha con anh Quang). Thuong cac chau nhieu
9/4/211,000,000934264.040921.142456.ung ho MS 2021240 cha con anh Quang
9/4/2130,000MBVCB.1341014863.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.240 ( cha con Anh Quang ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2150,000MBVCB.1341003779.Ung ho MS 2021.240 (cha con anh Quang).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2150,000MBVCB.1341004054.Ung ho MS 2021.239 (Doan Van Ngan).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2150,000MBVCB.1341002343.Ung ho MS 2021.238 (gia dinh chi Ha).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2110,000IBVCB.1340988106.UNG HO MS 2021 240 CHA CON ANH QUANG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/21500,000586539.040921.134630. ung ho MS 2021.240 ( cha con anh Quang)
9/4/21500,000768567.040921.134436.Nho bao Vietnamnet gui den gia dinh anh Cuong Beo chu quan com tu thien Sai gon FT21249060233463
9/4/21500,000149740.040921.131327.Ung ho Ms2021.Covid19
9/4/21100,000241031.040921.131245.Le Duc Nghia ung ho MS. 2021 239 (anh Doan Van Ngan
9/4/21200,000149301.040921.131137.TTTP ung ho Ms2021.240 cha con anh Quang
9/4/21500,000MBVCB.1340914125.Ung ho MS:2021.240-HOANG TRONG QUANG:tro tai so 41/8-to19-KP3-p.Linh Trung-tp.ThuDuc-tpHCM/dt:0375312787.CT tu 0251001395395 NGUYEN BANG THU BA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/21200,000MBVCB.1340859406.DANG DINH TUNG chuyen tien ung ho MS 2021.240 (cha con a Quang).CT tu 0011000406195 DANG DINH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2150,000683039.040921.121214.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021240 cha con anh Quang
9/4/21200,000656994.040921.115050.MS 2021.240 (Tang cha con anh Quang)
9/4/211,000,000941949.040921.113436.UNG HO MS 2021.218 ( VU DINH DUONG )-040921-11:34:14 941949
9/4/21500,000MBVCB.1340730228.NGUYEN THI HOAN chuyen tien ung ho MS2021.240. Cha con anh Quang.CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/21300,000629590.040921.105945.Ung ho MS 2021 240 cha con a Quang FT21249190375488
9/4/211,000,000499744.040921.105008.CHUYEN KHOAN TU MOMO
9/4/2150,000330990.040921.104136.T ung ho cha con anh Quang MS2021.240
9/4/21200,000IBVCB.1340653857.MS 2021 240 cha con anh Quang.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/21200,000IBVCB.1340644457.ung ho MS 2021.240 (cha con anh Quang).CT tu 0501000248512 NGUYEN THI THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/21500,000MBVCB.1340643762.UNG HO MS 2021.239 (anh Doan Van Ngan).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/21200,000MBVCB.1340632424.Ung ho MS 2021 238 Gia dinh Chi Ha.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/21200,000MBVCB.1340630228.Ung ho MS 2021 239 Anh Doan Van Ngan.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/21200,000MBVCB.1340627451.Ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/21300,000577983.040921.100658.Ung ho ms2021.covid19 FT21249860725019
9/4/21140,000MBVCB.1340609015.Ung ho MS 2021 240 Cha con anh Quang.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/212,000,000560273.040921.094739.Ung ho MS 2021.240 cha con anh Quang FT21249112269112
9/4/21100,000909161.040921.092213.UNG HO MS 2021.240( CHA CON ANH QUANG)-040921-09:21:51 909161
9/4/21300,000919991.040921.091940.ung ho MS 2021.240 cha con anh Quang
9/4/215,000,000907961.040921.090938.Ong Tu Van giup do cha con anh Quang MS.2021.240
9/4/211,000,000854904.040921.090817.Ung ho MS 2021 240 cha con anh Quang
9/4/21200,000718122.040921.085726.CM Ck ung ho MS 2021238
9/4/21500,000900284.040921.085457.Chuyen tien ung ho MS 2021.240
9/4/21100,000514827.040921.084925.MS 2021.204 - cha con a Quang FT21249081859103
9/4/21100,000514710.040921.084914.ung ho ms 2021.240 cha con anh Quang FT21249860436669
9/4/215,500096926.040921.082459.ung ho MS 2021 240
9/4/21222,000MBVCB.1340449307.MS 2021.232.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/21222,000MBVCB.1340447494.MS 2021.231.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/21222,000MBVCB.1340447198.MS 2021.222.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/21222,000MBVCB.1340445919.MS 2021.240.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/21222,000MBVCB.1340445569.MS 2021.230.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/21100,000871541.040921.081243.ung ho MS 2021.240 cha con anh Quang
9/4/21300,000080491.040921.080717.unghochaconaQuang
9/4/21100,000055398.040921.080009.MS 2021 240 cha con anh Quang
9/4/2150,000895678.040921.074725.UNG HO MS 2021.240(CHA CON ANH QUANG)-040921-07:47:02 895678
9/4/21100,000048014.040921.074407.Vinh Nam ung ho ms 2021 240 cha con anh Hoang Trong Quang
9/4/21500,000MBVCB.1340410250.MS 2021.240.CT tu 1016229446 HOANG HOAI NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/21500,000MBVCB.1340405670.Ungho MS.2021.240(cha con anh Quang).CT tu 0071000840296 NGUYEN HONG TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/21100,000298084.040921.073304.ung ho MS 2021.240 (cha con anh Quang)
9/4/21100,000MBVCB.1340399505.MS 2021.240.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/211,000IBVCB.1340397526.ss.CT tu 1020568157 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/2150,000MBVCB.1340378079.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.240 (cha con anh Quang)Vietnamnet 04/9/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2110,000031011.040921.060837.ung ho MS 2021 232 Ban Thi Lieu
9/4/2110,000030651.040921.060614.ung ho MS 2021 236 Nguyen Hoang Thinh
9/4/21400,000891104.040921.060125.UNG HO MS 2021.240 (CHA CON ANH QUANG)-040921-06:01:25 891104
9/4/2110,000027894.040921.053932.ung ho MS 2021 239 Doan Van Ngan
9/4/2110,000027596.040921.053643.MS 2021 Covid19
9/4/2110,000027431.040921.053502.ung ho MS 2021 238 chi Ha
9/5/21100,000206003.040921.233720.ung ho MS 2021 . covid19
9/5/21100,000205699.040921.233458.ung ho MS 2021 . 240 ( cha con anh Quang)
9/5/21100,000MBVCB.1341880572.Ms 2021.240 ( Cha con anh Quang).CT tu 1121000565656 NGUYEN TIEN BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/21200,000261673.040921.232429.Ung ho MS 2021.239 - Anh Doan Van Ngan FT21249071057100
9/5/21200,000259758.040921.231850.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21249126056949
9/5/212,000,000080902.040921.225830.UNG HO MS 2021.239(ANH DOAN VAN NGAN)-040921-22:58:08 080902
9/5/21500,000731715.040921.225325.ung ho MS 2021.Covid19
9/5/21500,000007628.040921.223143.MS 2021.240
9/5/21500,000MBVCB.1343356868.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0071000909231 NGUYEN NGOC LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2110,500127607.050921.203446.Ung ho MS 2021 Covid19
9/5/2150,000980044.050921.203409.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.Covid19. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21249555900407
9/5/21100,000104245.050921.201813.Thu Huong ung ho MS 2021 238 Gia dinh chi Ha
9/5/21200,000MBVCB.1343186920.Nguyen Thi Xuan Hong ung ho MS 2021.COVID 19.CT tu 0251001721036 NGUYEN THANH TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2120,000MBVCB.1343175223.NGUYEN HONG THAO va thai nguyen huu thien ung ho MS 2021.241(em trinh nhu khiem).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/21100,000MBVCB.1343171873.Nguyen Thi Xuan Hong ung ho MS 2021.239 ( Anh Doan Van Ngan).CT tu 0251001721036 NGUYEN THANH TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/21200,000MBVCB.1343169490.Ung ho MS 2021.240( cha con anh Quang).CT tu 0161000337447 HOANG LAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/21100,000MBVCB.1343167750.Nguyen Thi Xuan Hong ung ho MS 2021.240 ( cha con Anh Quang).CT tu 0251001721036 NGUYEN THANH TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/21500,000MBVCB.1343127737.MS 2021 240 Hoang Trong Quang.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/5/21500,000MBVCB.1343116010.ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/5/21200,000320439.050921.190954.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;LE DAO DIEM MY ung ho nhu chua he co cuoc chia li
9/5/21100,000890906.050921.175718.HA MANH CUONG chuyen khoan ung ho MS 2021 236 Nguyen hoang Thinh
9/5/215,000878347.050921.174926.ung ho MS 2021 Covid19
9/5/2120,000320643.050921.174451.ung ho MS 2021.240 (cha con anh Quang)
9/5/2110,000319234.050921.174310.Ung ho MS 2021.Covid19
9/5/211,000IBVCB.1342896454.15.CT tu 0101001227706 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/5/211,000IBVCB.1342894947.15.CT tu 1018931514 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/5/21100,000791648.050921.172110.Ung ho MS 2021.241 E Trinh Nhu Khiem FT21249212635953
9/5/21100,000789742.050921.171930.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21249310661947
9/5/215,000805569.050921.170810.ung ho MS 2021 Covid19
9/5/215,000,000MBVCB.1342860494.ung ho MS 2021.covid19.CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/211,000,000MBVCB.1342856838.ung ho MS 2021.240 (cha con anh Quang).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/21200,000MBVCB.1342831597.ung ho ms 2021. covid19.CT tu 0411001038735 VU THI LIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2150,000MBVCB.1342812521.Ung ho MS 2021.237 (chi Nguyen Thi Thanh Thuy).CT tu 0011004078248 VU DUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2150,000MBVCB.1342808651.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0011004078248 VU DUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/21500,000IBVCB.1342752510.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/21100,000191418.050921.160206.Ms 2021 241 em Trinh Nhu Khiem
9/5/2150,000MBVCB.1342728135.Ung ho MS 2021.241 (Trinh Nhu Khiem).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/21100,000837977.050921.155455.MS 2021 Covid 19
9/5/2180,000198196.050921.154952.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.240 (CHA CON ANH QUANG)-050921-15:49:08 198196
9/5/211,000,000MBVCB.1342713133.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0431000000081 TRAN LE DINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/21100,000196120.050921.154145.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.241 (EM TRINH NHU KHIEM)-050921-15:41:00 196120
9/5/212,000,000795460.050921.151212.ung ho MS 2021.239 . DOAN VAN NGAN
9/5/2110,000IBVCB.1342650148.UNG HO MS 2021 241 EM TRINH NHU KHIEM.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/5/2150,000068241.050921.150917.MS 2021240
9/5/21200,000616595.050921.142130.Ung ho MS2021 Covid 19 FT21249113190650
9/5/21100,000609005.050921.141108.Ung ho ms 2021.covid 19 FT21249310060798
9/5/21200,000527955.050921.140656.Ung ho MS 2021 Covid19
9/5/211,000IBVCB.1342543796.gg.CT tu 1018931514 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/5/211,000IBVCB.1342538651.dd.CT tu 1021707755 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/5/211,000IBVCB.1342523533.ww.CT tu 1018247409 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/5/21100,000MBVCB.1342501153.UNG HO CHA CON ANH QUANG. MS 2021 240.CT tu 0181003504592 LE THI MY THAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2150,000535341.050921.125421.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021Covid19
9/5/21300,000300441.050921.124853. Ung ho MS 2021 Covid19
9/5/21300,000MBVCB.1342453935.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0011004195457 NGUYEN TRUNG KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/21200,000445894.050921.124707.ung ho MS 2020 193 em Ha Nhat Minh
9/5/21300,000MBVCB.1342430473.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0071001270309 CAO THI MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/21500,000MBVCB.1342423997.Ung ho MS 2021.covid 19.CT tu 0351000925634 PHAM THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/21200,000270387.050921.121302.DUONG TUYET HANH ung ho MS 2021 240 cha con anh Quang
9/5/21500,000067046.050921.115811.Ung ho MS 2021.Covid19
9/5/21200,000499603.050921.115032.Ungho MS 2021.Covid19 FT21249109751675
9/5/215,000364801.050921.114232.ung ho MS 2021 Covid19
9/5/2110,000360593.050921.113928.ung ho MS 2021 241 Trinh Nhu Khiem
9/5/21100,000MBVCB.1342298446.MS 2021.241.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/21320,000456126.050921.110323.Ung ho MS.2021.Covid19 FT21249948178317
9/5/211,000IBVCB.1342276648.ww.CT tu 1019973280 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/5/21200,000116470.050921.104809.Ung ho MS 2021 Covid19
9/5/21300,000935155.050921.104559.Minh Hung Binh Duong Ung ho MS 2021 236 Nguyen Hoang Thinh
9/5/21500,000003118.050921.104508.Ung ho MS 2021 Covid 19
9/5/21200,000824314.050921.102339.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021 Covid 19
9/5/211,000,000172894.050921.102216.Ung ho MS 2021.Covid19
9/5/21500,000405723.050921.100713.Ung ho MS 2021. 241 em trinh nhu Khiem FT21249340016016
9/5/211,000,000MBVCB.1342173865.UNG HO EM TRINH NHU KHIEM MS 2021.241.CT tu 0861009999299 LE NGOC HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/21100,000008000.050921.094522.MS 2021.240 cha con anh Quang
9/5/21100,000MBVCB.1342143171.Ung ho MS 2021.241 Trinh Nhu Khiem.CT tu 1017565474 TO THI THUY HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/21500,000956820.050921.092705.MS 2021.240 (cha con anh Quang)
9/5/21100,000160581.050921.091519.Ma so 4213 Pham Thi Thuong Dia chi Thon 6 xa Xuan Lai huyen Tho Xuan tinh Thanh Hoa
9/5/2150,000MBVCB.1342088849.UNG HO NCHCCCL.CT tu 0351001069455 NGUYEN THI MINH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/21100,000123036.050921.085313.ung ho ms.2021.241 (trinh nhu khiem)
9/5/21200,000351071.050921.084642.ung ho MS 2021.236 FT21249106870257
9/5/21200,000248909.050921.084032.MS 2021.241
9/5/21250,000338365.050921.082005.Ung ho MS 2021- Covid19 FT21249420120032
9/5/21250,000338019.050921.081915.Ung ho MS 2021-240 cha con anh Quang FT21249148639142
9/5/21100,000066191.050921.080844.MS 2021 241 em Trinh Nhu Khiem
9/5/21100,000807538.050921.080531.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.239 anh doan van ngan
9/5/21100,000057459.050921.074928.Vinh Nam ung ho ms 2021 241 em Trinh Nhu Khiem
9/5/2130,000MBVCB.1342017025.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.241( Em Trinh Nhu Khiem ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/21100,000911113.050921.072954.MS 2021.238 (gia dinh chi Ha)
9/5/21500,000MBVCB.1341995250.Giup do 2021.241.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/21100,000906846.050921.070548.T ung ho Em Trinh Nhu Khiem MS 2021.241
9/5/21500,000781959.050921.063656.ung ho MS 2021.241 Trinh Nhu Khiem
9/5/2150,000MBVCB.1341973265.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/211,000IBVCB.1341969079.ww.CT tu 0531002551075 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/5/215,300,000295842.050921.024738.Ms2021.240.gia dinh anh Hoang Trong Quang FT21249859194605
9/5/21200,000763166.050921.021229.MS 2021.236
9/5/21200,000759988.050921.020657.MS 2021.229
9/5/21200,000759875.050921.020355.MS 2021.232
9/5/2110,000773796.050921.015752.Vietcombank;0011002643148;2021 229 uh be mai duc hanh
9/5/21200,000761708.050921.015622.MS 2021.238
9/5/21500,000760647.050921.013959.MS 2021.240
9/5/2110,000745960.050921.012425.Vietcombank;0011002643148;2021 235 uh gia dinh be le hoai bao
9/5/2110,000735966.050921.011256.Vietcombank;0011002643148;2021 236 uh be thinh
9/6/2150,000299831.050921.233717.Ung ho NCHCCCL Trinh Minh My Hanh 0778002866
9/6/21200,000086186.050921.231038.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21249161880790
9/6/21100,000223545.050921.225543.ung ho MS 2021 . 241 (Trinh Nhu Khiem)
9/6/21200,000872716.050921.223824.Ung ho MS 2021 240 cha con anh Quang
9/6/2150,000636970.060921.223157.Ms 2021 242 Nguyen Van Bao Huy
9/6/21100,000MBVCB.1345502181.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma So 2021.240(cha con anh Quang).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/21100,000MBVCB.1345498987.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma So 2021.237(chi Nguyen Thi Thanh Thuy).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/21100,000574222.060921.213648.Ung ho NCHCCCL Thuy Linh 0352418767
9/6/215,000672105.060921.212225.ung ho MS 2021 242
9/6/215,000671066.060921.212146.ung ho MS 2021 Covid19
9/6/2170,000318404.060921.212702.MS 2021 241 em Trinh Nhu Khiem
9/6/21100,000MBVCB.1345452780.Ung ho chuong trinh Nhu Chua He Co Cuoc Chia Ly.CT tu 1017358343 LE THI KHANH LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2150,000098797.060921.205621.Ung ho MS 2021 Covid19 FT21250071440517
9/6/2150,000MBVCB.1345405260.CT giup do em trinh nhu Khiem MS 2021.241.CT tu 0071000621238 TRINH THI NHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2120,000MBVCB.1345271703.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.242 be nguyen van bao huy.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/21200,000872247.060921.193831.diep te ung ho chuong trinh nchcccl
9/6/2150,000222460.060921.191637.HUA THI NHO Chuyen tien
9/6/21200,000605528.060921.191327.MS 2021.233
9/6/21200,000605498.060921.191148.MS 2021.232
9/6/21200,000605457.060921.191010.MS 2021.234
9/6/215,000401524.060921.190507.ung ho MS 2021 242
9/6/215,000394568.060921.190142.ung ho MS 2021 Covid19
9/6/2150,000288378.060921.182929.PHAM LE KIEU VINH Chuyen tien
9/6/21100,000321411.060921.182736.Ung ho MS 2021 Covid19
9/6/211,000,000674306.060921.174606.Ung ho MS .Covid19
9/6/211,000,000834764.060921.173145.ms2021.242 quy thien nguyen pla ung ho FT21249010750888
9/6/211,000,000833403.060921.173051.ms2021.208 quy thien nguyen pla ung ho FT21249151528655
9/6/211,000,000824364.060921.172436.ms2021.240 quy thien nguyen pla ung ho FT21249581799054
9/6/211,000,000823204.060921.172348.ms2021.239 quy thien nguyen pla ung ho FT21249040844360
9/6/211,000,000818154.060921.172029.MS2021.238 quy thien nguyen pla ung ho FT21249706249159
9/6/21200,000MBVCB.1344765033.Ung ho MS 2021.143 (Vu Manh Thien).CT tu 0071000893928 NGUYEN HOAI GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/21100,000735406.060921.162716.Ung ho MS 2021.242 Nguyen Van Bao Huy FT21249552935075
9/6/21100,000733129.060921.162552.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21249526901446
9/6/2150,000705396.060921.160703.Cc FT21249802309849
9/6/21100,000447202.060921.155705.UNG HO MS 2021.242( NGUYEN VAN BAO HUY)-060921-15:56:40 447202
9/6/2150,000MBVCB.1344643163.Ung ho MS 2021.242 (Nguyen Van Bao Huy).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/215,000918446.060921.154201.ung ho MS 2021 242 Nguyen Van Bao Huy
9/6/2120,000247880.060921.153653.TRAN NGOC DAT Chuyen tien
9/6/215,000903418.060921.153548.ung ho MS 2021 Covid19
9/6/215,500902826.060921.153533.Ung ho MS 2021 242
9/6/21200,000196603.060921.151949.Ung ho MS 2021.242(Nguyen Van Bao Huy)
9/6/21200,000430600.060921.151419.UNGHOMASO2021.242 NGUYENVANBAOHUY-060921-15:14:19 430600
9/6/2150,000228285.060921.151300.PHAM THUY TRA MY Chuyen tien
9/6/214,900,000SHGD:11157837.DD:210906.BO:Tran dang Khoa.Remark:ung ho MS2021.230 (Vu Quoc Cuong- Cuong beo)
9/6/21100,000474999.060921.145515.Ung ho ma so 2021206 chau nguyen thi huyen
9/6/21500,000IBVCB.1344501384.VU QUANG MANH Ung ho MS 2021.Covid19. Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/21300,000598822.060921.145129.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21249704230512
9/6/21500,000IBVCB.1344489611.Quang Manh Ung ho MS 2021.242 (Nguyen Van Bao Huy). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2150,000919869.060921.144351.ung ho NCHCCCL
9/6/2150,000575693.060921.143253.Vc FT21249400700591
9/6/2150,000533357.060921.135522.Cc FT21249040006051
9/6/215,000693292.060921.135028.ung ho MS 2021 Covid19
9/6/21300,000434672.060921.130718.Ung ho ms 2021 242 Nguyen Van Bao Huy
9/6/21200,000671399.060921.124431.Vietcombank;0011002643148;ms2021 242 nguyen van bao huy
9/6/2150,000454098.060921.123415.Ck FT21249400253901
9/6/211,000,000SHGD:10013770.DD:210906.BO:NGUYEN QUOC HUY.Remark:Chi Nga ung ho MS 2021.230(Vu Quoc Cuong) tai NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
9/6/21500,000212816.060921.115634.NGUYEN DUC THANH HA NOI ung ho MS 2021.231 chi Nguyen Thi Hoa
9/6/21200,000800649.060921.113832.ung ho ms 2021.242( Nguyen Van Bao Huy)
9/6/2150,000381103.060921.112838.Cc FT21249474726817
9/6/21500,000/Ref:PALPM10UD3A{//}/Ref:PALPM10UD3A{//}LP VNM10UD3A UNG HO MS 2021.240 ANH QUANG DVC:MRSVO THI HONG ANH
9/6/21200,000435591.060921.111043.MS 2021 242
9/6/215,000409336.060921.105717.ung ho MS 2021 242
9/6/2110,000IBVCB.1343993860.UNG HO MS 2021 242 NGUYEN VAN BAO HUY.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/6/21300,000340009.060921.105530.MS 2021.240 -cha con anh Quang FT21249711474247
9/6/21200,000IBPS/SE:01310012.DD:060921.SH:10002415.BO:NGUYEN MINH PHUONG.UNG HO MS 2021236 CHAU NGUYENHOANG THINH
9/6/21500,000MBVCB.1343960425.Ung ho MS 2021.242 ( nguyen van bao huy ).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/211,000,000SHGD:10009553.DD:210906.BO:LE BA TRONG.Remark:MS 2021.238 gia dinh chi Ha
9/6/21100,000MBVCB.1343903375.VUONG TRAN TRUNG chuyen tien MS 2021.242.CT tu 0011004108043 VUONG TRAN TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2150,000256038.060921.094535.Ck FT21249540260863
9/6/21500,000SHGD:10000491.DD:210906.BO:NGUYEN THI MINH MINH.Remark:Nguyen Thi Minh Minh ung ho MS 2021.240 cha con anh Quang
9/6/2150,000233672.060921.092513.Cc FT21249773872230
9/6/21400,000MBVCB.1343754604.MS 2021.242.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2150,000206974.060921.092115.TRAN NGOC DAT Chuyen tien
9/6/21500,000317786.060921.092114.Ung ho M S 2021 242 Bao Huy
9/6/21500,000978102.060921.091428.UNG HO 2021236 NGUYEN HOANG THIEN
9/6/2150,000201736.060921.091256.HUA THI NHO Chuyen tien
9/6/211,000,000978091.060921.091214.UNG HO MS 2021242 NGUYEN VAN HUY BAO
9/6/21500,000IBVCB.1343722319.Nguyen Anh Dung Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0511000461449 NGUYEN MINH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/211,000,000SHGD:10000401.DD:210906.BO:TRAN DU PHONG.Remark:ung ho MS 2021.238 (gia dinh chi Ha)
9/6/2150,000295417.060921.090229.PHAM LE KIEU VINH Chuyen tien
9/6/21200,000IBVCB.1343692538.MS 2021 242 Nguyen Van Bao Huy.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/6/21500,000SHGD:10044997.DD:210906.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.242 be Nguyen Van Bao Huy
9/6/21100,000628599.060921.084609.T ung ho Nguyen van Bao Huy MS 2021.242
9/6/21200,000SHGD:10003831.DD:210906.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 242 NGUYEN VAN BAO HUY
9/6/21500,000SHGD:10030833.DD:210906.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.239 anh Doan Van Ngan
9/6/215,000,000870438.060921.083612.Ong Tu Van ung ho MS2021.Covid19
9/6/21200,000SHGD:10002221.DD:210906.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 239 DOAN VAN NGAN
9/6/21300,000SHGD:10002974.DD:210906.BO:NGUYEN THI THU THUY.Remark:IBNCHCCCL NGUYEN THI THU THUY 0915427798
9/6/212,000,000SHGD:10002944.DD:210906.BO:TRAN DINH CHIEU.Remark:IBUNG HO MS 2021.239 (ANH DOAN VAN NGAN) 1 TRIEU, MS 2021.240 (CHA CON ANH QUANG) 1 TRIEU
9/6/211,000,000Ung ho NCHCCCL NGUYEN THANH VAN 0982309814
9/6/21200,000SHGD:10002243.DD:210906.BO:NGO VIET TUAN.Remark:IBUNG HO MS 2021.238 (GIA DINH CHI HA)
9/6/21150,000IBVCB.1343608669.ung ho MS 2021.235 (Gia dinh be Le Hoai Bao).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/21100,000299950.060921.080528.MS 2021.242 ( NGUYEN VAN BAO HUY)-060921-08:05:00 299950
9/6/21150,000IBVCB.1343606414.ung ho MS 2021.236 (Nguyen Hoang Thinh).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/21200,000IBVCB.1343602739.ung ho MS 2021.240 (cha con anh Quang).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2120,000602695.060921.080120.Ung ho NCHCCCL, Lam Cong Hao, 0918008266
9/6/21100,000910264.060921.080023.Vietcombank;0011002643148;PHAM THANH SON chuyen khoan ung ho MS 2021242 Nguyen Van Bao Huy
9/6/21500,000265528.060921.075939.ung ho MS 2021 242 Nguyen Van Bao Huy
9/6/21150,000IBVCB.1343599564.Ung ho MS 2021.124 (Nguyen Nhat Truong).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/21100,000066309.060921.075549.MS 2021 242 Nguyen Van Bao Huy
9/6/21280,000096608.060921.075359.MS 2021 242
9/6/2130,000MBVCB.1343586958.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.242 (Nguyen Van Bao Huy).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/21200,000MBVCB.1343575358.DANG HOANG HAI chuyen tien UNGHO MS 2021. Covid ( PHAN THI LAN ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/21100,000054859.060921.073402.Vinh Nam ung ho ms 2021 242 Nguyen Van Bao Huy
9/6/2150,000295948.060921.072810.UNG HO MS 2021.242(NGUYEN BAO HUY)-060921-07:27:45 295948
9/6/2150,000MBVCB.1343526096.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.242 (Nguyen Van Bao Huy)Vietnamnet 06/9/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/211,000IBVCB.1343523776.mm.CT tu 1021400964 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/6/211,000IBVCB.1343522545.ss.CT tu 1021336155 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/6/211,000IBVCB.1343522092.ss.CT tu 1021646363 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/6/21100,000916244.060921.060348.ung ho MS 2021242 Nguyen Van Bao Huy
9/6/21100,000799781.060921.055018.ung ho MS 2021.242 Nguyen Van Bao Huy
9/6/2120,000310753.060921.051942.Ung ho NCHCCCL Hoai Thu 0326181864
9/6/21200,000787604.060921.015625.MS 2021.239
9/6/21200,000803020.060921.013922.Ms 2021.240
9/6/21100,000MBVCB.1343455620.ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0721000623993 BUI MANH TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2110,000080188.060921.235552.Vietcombank;0011002643148;2021 238 uh anh nga
9/7/211,000,000227643.060921.231443.Ung ho NCHCCCL Nguyen Van Truong 0866620222
9/7/2115,000561986.060921.231133.UNG HO MS 2021.COVID19-060921-23:11:07 561986
9/7/21500,000464910.060921.225255.Thien Tri CanTho - Ung ho MS 2021.Covid19
9/7/2110,000905888.060921.224331.Vietcombank;0011002643148;2021 237 uh chi thuy
9/7/211,000,000918813.070921.221540.ung ho ms 2021230 vu quoc cuong
9/7/21100,000912387.070921.214229.ung ho pham thi nga ms 2021 243
9/7/21100,000486995.070921.211950.Vietcombank;0011002643148;ung ho?MS 2021243?gia dinh chi Nga
9/7/21100,000MBVCB.1347370481.Dang Van Nhat xin uh: MS 2021.242 Nguyen Van Bao Huy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/21100,000MBVCB.1347363513.Dang Van Nhat xin uh: MS 2021.243 gia dinh chi Nga. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/215,000321505.070921.210421.ung ho MS 2021 Covid19
9/7/21200,000191920.070921.205130.Ung ho ms 2021230 vu quoc cuong cuong beo
9/7/21240,000347669.070921.204908.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN THI LAN 0976978579 chuyen khoan ung ho NCHCCCL
9/7/2150,000285686.070921.203624.HUA THI NHO Chuyen tien
9/7/21100,000279717.070921.202110.MS 2021.242 NGUYEN THI BIEN
9/7/21500,000MBVCB.1347257474.Ung ho MS 2021. Covid19.CT tu 0301002870998 NGUYEN THI LAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/21200,000748143.070921.184806.ung ho MS 2021 206 Nguyen thi huyen
9/7/2150,000293701.070921.172908.PHAM THUY TRA MY Chuyen tien
9/7/2150,000289154.070921.172205.HUA THI NHO Chuyen tien
9/7/2150,000829548.070921.170953.MS 2021.242 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT21250756410650
9/7/2150,000826729.070921.170728.MS 2021.243 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT21250559857444
9/7/2110,000265433.070921.164457.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO MS 2021.228 (GIANG PHU THINH) THEO KET CHUYEN TUAN 4.8.21
9/7/211,000,000339638.070921.164512.Gia dinh Giang Khiet Ha Noi ung ho MS 2021 233 Do Thanh Tai
9/7/215,000896419.070921.163556.ung ho MS 2021 Covid19
9/7/21500,000823208.070921.163106.ung ho nguyen van bao huy ms 2021 242
9/7/21200,000MBVCB.1346801082.Ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 0011004103939 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/7/21950,000MBVCB.1346693205.Ung ho MS 2021.240( cha con anh Q).CT tu 0281000557367 VO HOAI NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/21900,000MBVCB.1346681646.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0281000557367 VO HOAI NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/21500,000217299.070921.153217.NGUYEN THI HAI YEN chuyen tien ung ho MS 2021.226 Pham Dinh Quan
9/7/21200,000MBVCB.1346581380.MS 2021 242 Nguyen Van Bao Huy.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/7/2150,000293807.070921.145155.TRAN NGOC TUAN Chuyen tien
9/7/21100,000644249.070921.142538.MS 2021.242 Nguyen Van Bao Huy FT21250109982759
9/7/21500,000213355.070921.141826.Ung ho NCHCCCL - Ngan Ha - 0933070505. Cam on ekip chuong trinh.
9/7/21500,000SHGD:10019050.DD:210907.BO:PHAM QUOC MANH.Remark:Pham Quoc Manh ung ho gd chi Nguyen Thi Bien,Nam Son, Do Luong, Nghe An.MS 2021.242
9/7/21300,000633656.070921.141406.MS 2021.243 gia dinh chi Nga FT21250800214930
9/7/211,000,000SHGD:10018536.DD:210907.BO:PHAM QUOC MANH.Remark:Pham Quoc Manh, Ung ho MS.2021.Covid19
9/7/211,000IBVCB.1346484567.ss.CT tu 1017826092 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/7/21200,000MBVCB.1346473956.Ubg ho MS 2021.243 GD chi Nga.CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/21100,000765277.070921.132724.UHNCHCCCL Ngoc Anh mot chut tam long nho cua e e mong chuong trinh se tim dc that nhieu cuoc doan tu a
9/7/2180,000009481.070921.131623.Ung ho NCHCCCL - Thu Nguyen
9/7/21300,000611509.070921.131408.ung ho ms 2021.243
9/7/21100,000356148.070921.125726.Ung ho MS2021 Covid19
9/7/21100,000541899.070921.125505.Ung ho MS2021 243 gd chi Nga
9/7/21200,000239517.070921.124838.LE NGOC THANG ung ho MS 2021.242 (nguyen van bao huy)
9/7/21500,000235804.070921.123919.hong hai ung ho MS 2021.242 (nguyen van bao huy)
9/7/21500,000234740.070921.123640.Hong hai ung ho MS 2021.243 (gia dinh chi nga)
9/7/21200,000232046.070921.123038.LE NGOC THANG ung ho MS 2021.243 (gia dinh chi nga)
9/7/2150,000228168.070921.122205.TRAN NGOC DAT Chuyen tien
9/7/21200,000584778.070921.001956.MS 2021.242 (Nguyen Van Bao Huy)
9/7/21200,000438749.070921.121631.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan
9/7/21100,000482871.070921.120836.BUI VAN TRUONG chuyen khoan ung ho MS 2021 243
9/7/21300,000MBVCB.1346264962.MS 2021.243.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/21200,000297691.070921.115328.Ung ho MS 2021 243 gia dinh chi Nga
9/7/2110,000MBVCB.1346260749.Phuong.CT tu 0341007162249 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/7/21200,000MBVCB.1346256884.VU THANH NGUYEN ck ung ho .2021.243( gia dinh chi Nga).CT tu 0071001297033 VU THANH NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/21200,000MBVCB.1346184821.Ung ho MS 2021.242 ( Nguyen Van Bao Huy ).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/21100,000464148.070921.110153.Ung ho NCHCCCL Quynh Nhu 0988682211 FT21250980775698
9/7/21500,000461134.070921.105903.Ung ho NCHCCCL buithucuc 0904620563 FT21250277686853
9/7/21100,000MBVCB.1346148330.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.243 (gia dinh chi Nga).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/21100,000MBVCB.1346135271.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.242 (Nguyen Van Bao Huy).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/21100,000MBVCB.1346133889.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.241 (em Trinh Nhu Khiem).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/21100,000MBVCB.1346125758.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.240 (cha con anh Quang).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/21300,000SHGD:10012386.DD:210907.BO:PHAM VAN NHAN.Remark:Ung ho MS 2021.243 gia dinh chi Nga
9/7/2110,000658747.070921.102915.ung ho MS 2021.242 (Nguyen Van Bao Huy)
9/7/2115,000657515.070921.102659.ung ho MS 2021.243 (gia dinh chi Nga)
9/7/2110,000IBVCB.1346074450.UNG HO MS 2021 COVID19.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/7/21180,000IBVCB.1346074073.Ung ho MS 2021 242 Nguyen Van Bao Huy.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/7/2110,000IBVCB.1346071558.UNG HO MS 2021 243 CHI NGA.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/7/21500,000MBVCB.1346068618.Ck ung ho chi Ha: MS: 2021.238.CT tu 0021001453722 TRAN THI HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/21180,000IBVCB.1346060511.Ung ho MS 2021 243 Gia dinh Chi Nga.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/7/21100,000277971.070921.100350.MS 2021 243 gia dinh chi Nga
9/7/21100,000106060.070921.100122.Ung ho NCHCCCL TUNG 0385682729
9/7/21100,000820382.070921.095315.Ung ho MS 2021.243
9/7/21120,000234413.070921.093812.Ung ho NCHCCCL Hong Lien 0977465286
9/7/2120,000600839.070921.093813.UNG HO MS 2021.COVID19-070921-09:38:11 600839
9/7/211,000,000218805.070921.092824.Ms 2021 243 gia dinh chi Nga
9/7/21200,000365395.070921.092403.Ung ho MS 2021.242 Nguyen Van Bao Huy FT21250910495361
9/7/2150,000596721.070921.092328.UNG HO MS 2021.243(GIA DINH CHI NGA)-070921-09:23:27 596721
9/7/2150,000600656.070921.092437.CHAU THI NHU NGOC chuyen tien
9/7/2150,000228376.070921.091900.TAI TIEU KHON Chuyen tien
9/7/21200,000MBVCB.1345926009.MS 2021243.CT tu 0351000945664 CHU DINH DUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2120,500187299.070921.090750.Ung ho MS 2021 Covid19
9/7/2150,000348953.070921.090454.Cc FT21250150245325
9/7/213,000,000761767.070921.085559.Ong Tu Van ung ho cho MS 2021.243 gia dinh chi Nga
9/7/21150,000IBVCB.1345885088.L.CT tu 0021002270550 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/7/2150,000MBVCB.1345884267.Ung ho MS 2021.243 (gia dinh chi Nga).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2120,000MBVCB.1345881512.u.CT tu 0031000147381 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/7/21300,000755552.070921.084832.ung ho ms 2021.242 chau nguyen van bao huy
9/7/21500,000333641.070921.084443.Ung ho MS 2021.243 giadinh chi Nga FT21250665045601
9/7/2150,000MBVCB.1345864471.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.241 (em Trinh Nhu Kiem).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/21100,000MBVCB.1345860936.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.242 (Nguyen Van Bao Huy).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2150,000MBVCB.1345858347.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.243 (gi dinh chi Nga).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2150,000525294.070921.082043.Ung ho MS 2021.243 gia dinh chi Nga
9/7/2160,000581875.070921.081512.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.242 (NGUYEN VAN BAO HUY)-070921-08:14:24 581875
9/7/2160,000581512.070921.081243.PNT UH MS 2021.243 (GIA DINH CHI NGA)-070921-08:12:16 581512
9/7/21100,000MBVCB.1345818077.MS 2021.243 Nguyen Thi Minh Yen ung ho Gia dinh chi Nga.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/212,500,000721216.070921.080250.Kolmakova Kachia giup do MS 2021.243 gia dinh chi Nga
9/7/21100,000307907.070921.080035.Ung ho 2021.covid19 cung VNN FT21250239070056
9/7/21100,000307420.070921.075928.Ung ho MS 2021.243 GD Chi Nga FT21250754565405
9/7/21200,000MBVCB.1345780074.DANG HOANG HAI chuyen tien UNGHO MS 2021.243 ( giadinhchi PHAMTHINGA ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/21100,000084171.070921.073630.Vinh Nam ung ho ms 2021 243 gia dinh chi Pham Thi Nga
9/7/21300,000MBVCB.1345778022.Ong ba KhaiTam gui gd chau Nga,ms 2021.243 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/211,000,000944157.070921.073635.ung ho
9/7/2130,000MBVCB.1345776655.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.243 ( gia dinh Chi Nga ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/21100,000700088.070921.073424.Vietcombank;0011002643148;PHAM THANH SON chuyen khoan Ung ho MS 2021243 gia dinhf chi Nga
9/7/21500,000MBVCB.1345756626.Giup do 2021.243.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/21200,000MBVCB.1345754021.DANG VAN SUONG chuyen tien ung ho MS 2021.242 (Nguyen Van Bao Huy).CT tu 0441000718422 DANG VAN SUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/211,000IBVCB.1345738047.vv.CT tu 1020935089 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/7/2150,000MBVCB.1345737070.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.243 (gia dinh chi Nga)Vietnamnet 7/9/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/211,000,000283315.070921.063257.MS 2021 243 GIA DINH CHI NGA FT21250811089720
9/7/2120,000508559.070921.015308.ung ho MS 2021.242 (Nguyen Van Bao Huy)
9/7/2110,000095806.070921.000604.Vietcombank;0011002643148;2021 239 uh anh ngan
9/8/211,000,000IBVCB.1347529862.Ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/8/21500,000IBVCB.1347527366.MS 2021 238 gia dinh chi Ha.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/8/2110,000827097.070921.234828.Vietcombank;0011002643148;2021 240 uh cha con anh quang
9/8/21250,000IBVCB.1347523690.MS 2021 241 Trinh Nhu Khiem.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/8/21500,000IBVCB.1347520957.MS 2021 242 Nguyen Van Bao Huy.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/8/21500,000IBVCB.1347519379.MS 2021 243 gia dinh chi Nga.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/8/211,700,000IBVCB.1347516593.Ung ho MS2021Covid19 .CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/8/21500,000IBVCB.1347514438.MS 2021 220 Tran Hoang Yen Nhi.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/8/2150,000133201.070921.232444.Ung ho MS 2021.242.chau Nguyen Van Bao Huy FT21251871870702
9/8/21500,000IBVCB.1347511664.MS 2121 228 Giang Phu Thinh.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/8/21500,000IBVCB.1347511918.MS 2121 232 Ban Thi Lieu.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/8/2150,000131551.070921.231957.Ung ho MS 2021. 243. Gd chi Nga FT21251569324903
9/8/2110,000756232.070921.225801.Vietcombank;0011002643148;uh ms 2021 covid 19
9/8/21200,000763941.080921.215039.MS 2021.244
9/8/21200,000746400.080921.212154.ung ho ms2021.240 cha con anh quang
9/8/21200,000204331.080921.212127.ung ho MS 2021covid19
9/8/2150,000192335.080921.202715.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho ms 2021 covid19
9/8/21200,000MBVCB.1349234552.Ung ho MS 2021.240( cha con anh Quang).CT tu 0861000013490 NGUYEN THI DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2150,000MBVCB.1349054997.Ung ho MS 2021.244 (Phan Thi Lan).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/21100,999574465.080921.183157.MS 2021.211 gd ong Bam
9/8/21200,000MBVCB.1349043359.Ung ho MS 2021.230 (Vu Quoc Cuong - Cuong Beo).CT tu 0541000286372 DUONG MINH SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2120,000230595.080921.181101.NGUYEN THANH LONG Chuyen tien
9/8/2120,000230235.080921.181021.NGUYEN THANH LONG Chuyen tien
9/8/21500,000849267.080921.180013.Ung ho Ms 2021.covid19 FT21251912979771
9/8/2120,000749298.080921.175259.NGUYEN THANH LONG chuyen khoan
9/8/2120,000747875.080921.175156.NGUYEN THANH LONG chuyen khoan
9/8/2150,000MBVCB.1348938343.PHAM NGOC VE chuyen tien giup do a quang MS 2021240.CT tu 0591001734032 PHAM NGOC VE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/215,000015867.080921.165746.ung ho MS 2021 243
9/8/215,000012321.080921.165604.ung ho MS 2021 Covid19
9/8/215,000009518.080921.165448.ung ho MS 2021 244
9/8/21500,000IBVCB.1348836782.UNG HO MS 2021 COVID.CT tu 0071003663680 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/8/215,000005513.080921.165248.ung ho MS 2021 Covid19
9/8/21200,000349038.080921.163416.ISL20210908163408210-ung ho MS 2021.covid19
9/8/21300,000IBVCB.1348769406.Ung ho MS.2021 Covid-19.CT tu 0531002490536 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/8/2150,000284878.080921.161721.Ung ho MS 2021243 gia dinh chi Nga
9/8/215,000,000MBVCB.1348659374.Ung ho MS 2021.covid19.CT tu 0061000265583 MAI ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/21500,000764686.080921.151454.ung ho MS 2021.Covid19
9/8/2150,000204786.080921.150851.HUA THI NHO Chuyen tien
9/8/21500,000755091.080921.150557.Chuyen tien ung ho MS2021.241 em Trinh Nhu Khiem
9/8/21300,000489160.080921.150501.Ung ho NCHCCCL -thuyle-0938817026
9/8/21100,000510570.080921.150335.Ung ho nchcccl do Hai 0984439013
9/8/211,000,000912869.080921.142524.UNG HO MS 2021.COVID-080921-14:25:23 912869
9/8/21100,000MBVCB.1348455383.MS 2021.240 Cha con anh Quang.CT tu 1014613692 TIEU THI HONG PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/21500,000682601.080921.140442.Chuyen tien ung ho MS2021.243 gia dinh chi Nga
9/8/2150,000266961.080921.140524.HUA THI NHO Chuyen tien
9/8/21100,000052955.080921.133609.Ung ho NCHCCCLHoa 0938959522
9/8/21200,000IBVCB.1348384646.MS 2021 244 gia dinh ba Phan Thi Lan.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/8/21100,000IBPS/SE:01201011.DD:080921.SH:10002833.BO:DO THI THU HANG.DO THI THU HANG CHUYEN TIEN
9/8/2150,000510875.080921.130533.Ck FT21251832061932
9/8/21500,000497925.080921.125010.Ung ho MS 2021.242 FT21251861301348
9/8/21500,000497019.080921.124905.Ung ho MS 2021.243 FT21251109617502
9/8/21500,000495802.080921.124740.Ung ho MS 2021.244 FT21251511801705
9/8/21100,000429989.080921.113901.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21251987885688
9/8/21100,000427767.080921.113648.Ung ho MS 2021.244 GD ba Pham Thi Lan FT21251757547740
9/8/21100,000862540.080921.113523.Vietcombank;0011002643148;ung ho chau nguyen hoang thinh MS 2021236
9/8/21100,000832572.080921.113039.Vietcombank;0011002643148;ung ho chau Ban Thi Lieu MS 2021232
9/8/21300,000069113.080921.112631.Ung ho NCHCCCL Fan Rikimaru 0339310546
9/8/21150,000395309.080921.105934.ung ho MS 2021 244
9/8/21500,000249621.080921.105044.VU THU TRANG chuyen khoan
9/8/21500,000IBVCB.1347984213.ung ho ma so MS 2021 242.CT tu 0011003680620 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/8/21100,000443798.080921.101307.T ung ho gia dinh ba Phan thi Lan MS 2021.244
9/8/2150,000241917.080921.100911.CHAU TUE MINH Chuyen tien
9/8/2110,000IBVCB.1347950955.UNG HO MS 2021 244 CO LAN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/8/21300,000SHGD:10008884.DD:210908.BO:NGUYEN NGOC TU.Remark:Ung ho MS2021.244
9/8/21300,000MBVCB.1347916201.ms 2021 244 uh ba Phan Thi Lan.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/8/21100,000254310.080921.094510.MS 2021 244 gia dinh ba Phan Thi Lan
9/8/215,500250867.080921.094320.Ung ho MS 2021 Covid19
9/8/2150,000249304.080921.094226.PHAM HAI DANG chuyen khoan
9/8/212,500,000MBVCB.1347888173.ung ho MS2021.Covid19.CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2150,000245936.080921.094040.TRINH THI GAM chuyen khoan
9/8/21500,000MBVCB.1347880193.MS 2021.238 (gia dinh chi Ha).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/21500,000SHGD:10006669.DD:210908.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.243 gia dinh chi Nga
9/8/21500,000MBVCB.1347874330.MS 2021.234?(Vu Van Dung).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/21100,000323776.080921.092451.ung ho MS 2021.244 (gia dinh ba Phan Thi Lan). Tu Phuc Nho
9/8/2160,000829147.080921.092432.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.244 (GIA DINH BA PHAN THI LAN)-080921-09:23:33 829147
9/8/2150,000210304.080921.092105.NGUYEN THI TAM chuyen khoan
9/8/21300,000819738.080921.091628.ung ho ms 2021.243 gia dinh chi nga
9/8/21300,000268767.080921.091631.Ung ho MS 2021.244 FT21251174307080
9/8/2150,000381306.080921.090633.TAI TIEU KHON chuyen tien
9/8/2150,000824193.080921.090524.UNG HO MS 2021.244(GIA DINH BA PHAN THI LAN)-080921-09:05:25 824193
9/8/212,000,000799815.080921.090035.Ong Tu Van ung ho MS 2021.244 gia dinh ba Phan Thi Lan
9/8/21200,000148299.080921.084148.Nhom Vien gach nho Ung ho 4 ma so gom 238 239 242 va 243
9/8/21200,000772799.080921.083055.ung ho ms2021.244 gia dinh ba Phan Thi Lan
9/8/2150,000705563.080921.083140.Ung ho MS 2021.244 gia dinh ba Phan Thi Lan
9/8/21100,000076250.080921.081123.Vinh Nam ung ho ms 2021 244 gia dinh ba Phan Thi Lan
9/8/21500,000MBVCB.1347710955.Giup do 2021.244.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/21100,000MBVCB.1347700140.MS 2021.244 (gia dinh ba Phan Thi Lan).CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/211,000,000580364.080921.074236.IBFT Ung ho ms 2021.240
9/8/2130,000MBVCB.1347650790.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.244 (Gia Dinh Ba Phan Thi Lan).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/21200,000MBVCB.1347651795.MS 2021.244 .CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/21300,000054391.080921.065713.Ung ho MS 2021 239 MS 2021 242 MS 2021 243
9/8/2150,000MBVCB.1347625450.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.244 (gia dinh ba Phan Thi Lan)Vietnamnet 8/9/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/21150,000145870.080921.000809.Ung ho cha con anh Quang MS 2021.240 FT21251143035175
9/9/2150,000129109.080921.232910.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.244 gd ba Phan Thi Lan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21252318019297
9/9/21100,000128906.080921.232839.VTH Ngoc ung ho cha con anh Quang FT21252698202750
9/9/21500,000MBVCB.1349509401.MS 2021.240 (cha con anh Quang).CT tu 0011004046344 VU HUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/21500,000907862.090921.214853.MS 2021.245
9/9/21100,000736428.090921.214124.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 245
9/9/21100,000732303.090921.214015.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 242
9/9/21100,000726000.090921.213822.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 234
9/9/21100,000076574.090921.212149.UNG HO MS 2021 COVID19 FT21253200260508
9/9/21200,000IBVCB.1351299163.ung ho MS 2021.245.CT tu 0081001184803 LE THI NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/21200,000974129.090921.203801.Ung ho cha con a Quang
9/9/2120,000846062.090921.203657.ungho MS 2021.245
9/9/21500,000245435.090921.203307.NGUYEN HUU HOANH ung ho MS 2021.240 cha con anh quang
9/9/2110,000MBVCB.1351234555.giup ms 2021 242 va 2021 covid19.CT tu 0071003783995 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/9/2120,000MBVCB.1351197080.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 2021.245 em nguyen thi lien.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/21100,000232875.090921.194616.MS 2021.245.( nguyen thi Lien )
9/9/21200,000241096.090921.192445.UNG HO MS2021.240(CHA CON ANH QUANG)-090921-19:24:43 241096
9/9/21100,000770592.090921.175030.Ung ho MS 2021 230 Vu Quoc Cuong Cuong beo
9/9/21100,000840845.090921.165246.T ung ho em Nguyen Thi Lien MS 2021.245
9/9/21300,000782087.090921.165054.Ung ho MS 2021 245 Ng thi Lien FT21252865182080
9/9/21500,000780199.090921.164928.Ung ho ms 2021 242 Ng Van Bao Huy FT21252814044806
9/9/21300,000MBVCB.1350781718.Ung ho MS 2021.245 (em Nguyen Thi Lien).CT tu 0071005412264 LY HUU THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/21200,000018084.090921.164101.ung ho MS 2021 245 Em Nguyen Thi Lien
9/9/2150,000415105.090921.163919.Ms 2021 245 em Nguyen Thi Lien
9/9/21300,000746152.090921.162412.MS2021.239 FT21252476070103
9/9/21100,000MBVCB.1350734799.Ung ho MS 2021.243 Gia dinh chi Nga.CT tu 0251002674425 CHUNG THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/21100,000MBVCB.1350730746.Ung ho MS 2021.245 Em Nguyen Thi Lien.CT tu 0251002674425 CHUNG THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/21300,000741588.090921.162049.MS 2021.242 FT21252704566195
9/9/21300,000738752.090921.161846.MS 2021.243 FT21252592512944
9/9/21300,000733168.090921.161436.MS 2021.244 FT21252014107502
9/9/21300,000MBVCB.1350709132.ung ho ma so 2021.245 em Nguyen Thi Lien.CT tu 0491000025281 TRIEU MANH CHIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/21300,000727029.090921.161003.2021.245 FT21252127571862
9/9/21500,000MBVCB.1350685753.Ung ho MS 2021.240 (cha con anh Quang).CT tu 0071000731884 LY NGUYEN NGOC HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/21300,000MBVCB.1350677274.Ong ba KhaiTam gui chau Nguyen Thi Lien, ms 2021.245 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/21500,000SHGD:10011924.DD:210909.BO:NGUYEN VAN DANG.Remark:IBUNG HO MA SO MS 2021.245 (EM NGUYEN THI LIEN)
9/9/21300,000MBVCB.1350580688.Ung ho MS 2021 245 Em Nguyen Thi Lien.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/9/21200,000379654.090921.150653.pham thi hanh ung ho ms 2021245 nguyen thi lien
9/9/21100,000167388.090921.150549.UNG HOMS 2021.240(CHA CON ANH QUANG)-090921-15:05:19 167388
9/9/21200,000IBVCB.1350523666.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.245 cho em Nguyen Thi Lien).CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/21200,000IBVCB.1350520055.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.243 cho gia dinh chi Nga.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/21200,000IBVCB.1350515322.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.239 cho Anh Doan Van Ngan.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/21500,000MBVCB.1350495430.UNG HO MS 2021.245 (em Nguyen Thi Lien).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/21200,000IBVCB.1350486570.MS 2021 245 em Nguyen Thi Lien.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/9/21200,000SHGD:10017387.DD:210909.BO:TA QUOC VIET.Remark:2021.245 - Nguyen Thi Lien
9/9/211,000,000820469.090921.141013.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 245 em Nguyen Thi Lien
9/9/2150,000188119.090921.140836.Ung ho ms 2021.245 (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)
9/9/21200,000714269.090921.140647.MS 2021 245 Em Nguyen Thi Lien
9/9/215,000696976.090921.135446.ung ho MS 2021 Covid19
9/9/211,000,000MBVCB.1350401937.Ung ho MS 2021.245 (em Nguyen Thi Lien).CT tu 0011000999996 LAI TRAN DONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/21200,000MBVCB.1350382865.Ung ho MS 2021.245 em nguyen thi lien.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2150,000595378.090921.132735.Vietcombank;0011002643148;UNG HO NCHCCCL LE BAO QUANG 0395133900
9/9/215,000658862.090921.132703.ung ho MS 2021 Covid19
9/9/21100,000537763.090921.131810.MS 2021.245 ung ho e Nguyen Thi Lien FT21252810233653
9/9/21500,000136391.090921.130537.UNG HO MS 2021.244( BA PHAN THI LAN)-090921-13:05:38 136391
9/9/21200,000396218.090921.124624.ung ho MS 2021 240 cha con anh Quang
9/9/21100,000747845.090921.124243.Chuyen tien MS 2021.245 Em Nguyen Thi Lien
9/9/21500,000336640.090921.123821.ung ho MS 2021 240 cha con anh Hoang trong Quang
9/9/21100,000MBVCB.1350229997.ung ho ms 2021.245 em nguyen thi lien.CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/21200,000SHGD:10000423.DD:210909.BO:LE HUNG 00300333.Remark:008DGEX212520001 : ung ho em Nguyen Thi Lien MS 2021.245
9/9/21200,000160649.090921.115636.Ung ho MS 2021.245 (em Nguyen Thi Lien)
9/9/21100,000602629.090921.115003.MS2021.240 (CHA CON A QUANG)
9/9/211,000,000SHGD:10000187.DD:210909.BO:QTDND Lap Le - TP Hai Phong.Remark:Ung ho MS 2021241 em Trinh Nhu Khiem; DV tra tien: Tran Thi Quyen (SDT: 0386132131); D/C: Lap Le - Thuy Nguyen - Hai Phong; TK/CMT: ./
9/9/21200,000411808.090921.111453.MS 2021.245 e Nguyen Thi Lien FT21252009060352
9/9/21500,000MBVCB.1350100649.Giup do 2021.245.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/215,500418236.090921.105704.Ung ho MS 2021 Covid19
9/9/215,500416592.090921.105612.ung ho MS 2021 245
9/9/21200,000367792.090921.103814.Ung ho MS 2021.245 em nguyen thi lien, chuc em manh khoe, binh an FT21252529078610
9/9/2150,000MBVCB.1349923608.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.244 (gia dinh ba Phan Thi Lan).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/21100,000MBVCB.1349921772.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.245 (em Nguyen Thi Lien).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/21100,000282454.090921.095717.MS 2021 240
9/9/218,600,000SHGD:10004837.DD:210909.BO:NGUYEN VAN VINH.Remark:IBUNG HO MS.245:500.000; MS.244:500.000, MS.243:500.000, MS:242:600.000, MS.241:500.000, MS.240:500.000, MS.236:500.000, MS.2021.COVID19:5000.000
9/9/21100,000280144.090921.095115.ung ho MS 2021 245 em Nguyen Thi Lien
9/9/2150,000183067.090921.094935.PHAM THUY TRA MY chuyen khoan
9/9/21100,000275109.090921.094407.MS 2021 245 Em Nguyen Thi Lien
9/9/21200,000MBVCB.1349885002.Ung ho MS 2021.245 (em nguyen thi lien).CT tu 0451000409670 HOANG VAN HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2150,000300964.090921.094106.Cc FT21252121049682
9/9/2150,000255321.090921.093739.TRAN NGOC LONG Chuyen tien
9/9/2150,000258959.090921.093519.NGUYEN THI TAM chuyen khoan
9/9/21100,000505359.090921.092849.ung ho MS 2021.245 (em Nguyen Thi Lien). Tu Dieu Van
9/9/21100,000075916.090921.092918.UNG HO MS 2021-245 NGUYEN THI LIEN-090921-09:29:15 075916
9/9/21200,000282261.090921.092328.Ung ho MS 2021.245 Em Nguyen Thi Lien FT21252062108104
9/9/211,000,000SHGD:10001061.DD:210909.BO:TRAN DU PHONG.Remark:ung ho MS 2021.245 (Em Nguyen Thi Lien)
9/9/2150,000346316.090921.091358.CHAU THI NHU NGOC chuyen tien
9/9/21300,000267997.090921.090914.Ung ho NCHCCCL-THU HA-0704462025 FT21252190620342
9/9/21200,000MBVCB.1349768411.Ung ho ms 2021.245 (em Nguyen Thi Lien).CT tu 0491001564805 TRINH SON HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/211,000,000790174.090921.084441.Vietcombank;0011002643148;ung ho?MS 2021245?Em Nguyen Thi Lien
9/9/21100,000242516.090921.083924.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21252650135283
9/9/21100,000240086.090921.083601.Ung ho MS 2021.245 E Nguyen Thi Lien FT21252336542073
9/9/21100,000063275.090921.083555.UNG HO MS 2021.245(EM NGUYEN THI LIEN)-090921-08:35:53 063275
9/9/21500,000MBVCB.1349742333.Ung ho MS 2021.242 (Nguyen Van Bao Huy).CT tu 0491000025675 NGUYEN HOANG DUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/21100,000MBVCB.1349719728.Ung ho MS 2021.245 Nguyen Thi Lien.CT tu 0021000306804 BUI CONG MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/213,000,000892711.090921.081642.ong Tu Van giup do em Nguyen Thi Lien MS 2021.245
9/9/21100,000085752.090921.081142.Vinh Nam ung ho ms 2021 245 em Nguyen Thi Lien
9/9/21200,000MBVCB.1349706201.MS 2021.245.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/21200,000491297.090921.080709.ung ho MS 2021.245( em Nguyen Thi Lien)
9/9/2150,000MBVCB.1349695394.Ung ho MS 2021.245 (Nguyen Thi Lien).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/21500,000MBVCB.1349682701.HOANG THI NHU QUYNH chuyen tien ung ho MS 2021.240 (cha con anh Quang).CT tu 0011000488588 HOANG THI NHU QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2110,000IBVCB.1349681896.UNG HO MS 2021 COVID 19.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/9/2110,000IBVCB.1349680326.UNG HO MS 2021 245 EM LIEN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/9/21200,000MBVCB.1349675522.DANG HOANG HAI chuyen tien UNGHO MS 2021.245 ( em NGUYENTHILIEN ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2150,000852517.090921.065320.Ung ho MS 2021.245 Em Nguyen Thi Lien
9/9/21500,000241838.090921.064051.Ung ho MS 2021 245
9/9/2130,000MBVCB.1349625390.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.245( Em Nguyen Thi Lien ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2150,000MBVCB.1349615181.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.245 (em Nguyen Thi Lien)Vietnamnet 9/9/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/211,000,000656625.090921.060149.Ung ho MS 2021.245 em Nguyen Thi Lien
9/9/21100,000049373.090921.054000.UNG HO EM NGUYEN THI LIEN MS 2021.245-090921-05:39:31 049373
9/9/21100,000055959.090921.053654.MS 2021 245
9/9/21100,000656847.090921.053308.VO NGOC TRIEU chuyen tien ung ho ma so 2021 245 em Nguyen Thi Lien-VNPT2021090905342447
9/9/21200,000251156.090921.052243.Ms 2021 245
9/9/21450,000833198.090921.030328.MS 2021.241
9/9/21500,000834183.090921.025810.MS 2021.243
9/10/2120,000028078.090921.233553.Vietcombank;0011002643148;Ung ho NCHCCCL LE PHUONG NGA 0788813878
9/10/21200,000278201.090921.231618.GIA DINH CHAU ANH-NHAT ANH UNG HO MS 2021.245(EM NGUYEN THI LIEN)-090921-23:15:53 278201
9/10/21200,000524108.090921.230856.MS 2021245 NGUYEN THI LIEN
9/10/21200,000254495.100921.223143.Ung ho MS 2021.240 Cha con anh Quang FT21254335287558
9/10/211,000IBVCB.1353882242.qwe.CT tu 1022353444 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/10/2150,000213991.100921.220239.HUA THI NHO Chuyen tien
9/10/21100,000MBVCB.1353857267.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma So 2021.245(Em Nguyen Thi Lien).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/21100,000MBVCB.1353853655. Ung ho Ma So 2021.242(Nguyen Van Bao Huy).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/21500,000220224.100921.214750.MS 2021 240 cha con A Quang FT21254556081505
9/10/21200,000118620.100921.214248.Ung ho MS 2021.240 cha con anh Quang
9/10/21200,000MBVCB.1353837202.Ung ho NCHCCCL athy 0353180492.CT tu 0091000657020 HUYNH THI ANH THY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/21100,000359312.100921.213557.16441836428-0976412343-ung ho MS 2021244
9/10/21100,000838532.100921.212529.Ung ho MS 2021.240 cha con anh Quang
9/10/2150,000634328.100921.211529.NGUYEN PHUONG CHI chuyen khoan
9/10/2150,000088767.100921.211015.TRINH THI GAM chuyen khoan
9/10/211,000IBVCB.1353774516.dsvsv.CT tu 1018117651 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/21200,000MBVCB.1353752767.ung ho NCHCCCL + Truong + 0848787708.CT tu 0421000507461 NGUYEN VU TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/21400,000805697.100921.202833.Lyidth ung ho MS 2021.245 em Nguyen Thi Lien
9/10/2150,000112506.100921.200739.Ung ho NCHCCCL Tram 0921902921 FT21253020001920
9/10/21500,000MBVCB.1353521885.PHAM NGOC HUNG ung ho MS 2021.241 (em Trinh Nhu Khiem).CT tu 0451000421736 PHAM NGOC HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/21500,000MBVCB.1353509745.PHAM NGOC HUNG ung ho MS 2021.246 (em Pham Thi Thuan).CT tu 0451000421736 PHAM NGOC HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2150,000405526.100921.191038.PHAM HAI DANG chuyen khoan
9/10/211,000,000IBPS/SE:79202002.DD:100921.SH:10006010.BO:TRAN VIET CUONG.995221091067794 CHUYEN TIEN
9/10/2150,000259193.100921.180736.PHAM LE KIEU VINH Chuyen tien
9/10/21100,000MBVCB.1353244245.Ung Ho NCHCCCL.CT tu 0451000456806 NGUYEN VAN LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/21200,000977499.100921.173913.MS 2021.221 Nguyen Thuy Hang
9/10/2150,000913172.100921.173200.Cc FT21253802627792
9/10/21100,000848790.100921.163307.ung ho MS 2021.246 em Pham Thi Thuan
9/10/21200,000846767.100921.163218.truong do ung ho MS 2021.242 nguyen van bao huy
9/10/2120,000758651.100921.160558.ung ho MS 2021.245 (Em Nguyen Thi Lien)
9/10/21500,000772103.100921.160013.Ung ho MS 2021.240 cha con a Quang FT21253940361540
9/10/21200,000763361.100921.155423.Ung ho MS 2021.244 Ba Phan Thi Lan FT21253704468032
9/10/21300,000754348.100921.154832.Ung ho MS 2021.246 em Pham Thi Thuan FT21253394929094
9/10/21100,000694827.100921.150815.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21253289169839
9/10/21100,000692624.100921.150643.Ung ho MS 2021.246 E Nguyen Thi Lien FT21253704292072
9/10/21200,000683981.100921.150037.Ung ho MS 2021.246 Em Pham Thi Thuan FT21253864870915
9/10/21500,000664419.100921.144955.Ung ho MS 2021 covid19
9/10/215,000802488.100921.144419.ung ho MS 2021 Covid19
9/10/211,000,000796704.100921.144133.ung ho chau Pham Thi Thuan MS 2021 246
9/10/215,000793863.100921.144012.ung ho MS 2021 246
9/10/215,000790601.100921.143840.ung ho MS 2021 245 Nguyen Thi Lien
9/10/21100,000673811.100921.142845.Ms 2021246 em Nguyen Thi Lien
9/10/2150,000613942.100921.135952.Vu Hong Yen chuyen tien ung ho MS2021.240 (cha con anh Quang)
9/10/21500,000SHGD:10015034.DD:210910.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.245 em Nguyen Thi Lien
9/10/21500,000MBVCB.1352423464.Ung ho MS 2021.246.CT tu 0491001574458 CHU DINH DUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/21300,000MBVCB.1352404700.ms 2021 246 uh Pham Thi Thuan.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/10/212,500,000IBVCB.1352376357.ung ho MS 2021 242 em Nguyen Van Bao Huy o Nghe An.CT tu 0071004165114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/10/212,000,000IBVCB.1352358053.ung ho MS 2021 245 em Nguyen Thi Lien o Ha Tinh.CT tu 0071004165114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/10/21500,000IBVCB.1352348833.ung ho MS 2021 246 em Nguyen Thi Lien.CT tu 0071004165114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/10/21300,000622490.100921.114321.Ung ho MS 2021.205 me con chi Vuong
9/10/21300,000SHGD:10008174.DD:210910.BO:NGUYEN TIEN TUAN.Remark:IB UNG HO MS 2021.246 (EM NGUYEN THI LIEN)
9/10/2115,000MBVCB.1352164192.giup 3ms 2021 244 2021 245 2021 246.CT tu 0071003783995 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/10/21500,000328926.100921.112423.UNG HO NCHCCCL PHAM HOANG OANH 0963746440-100921-11:23:30 328926
9/10/2150,000450365.100921.111555.TAI TIEU KHON chuyen tien
9/10/2120,000MBVCB.1352122537.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 2021.246 em pham thi thuan.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/211,000,000SHGD:10003996.DD:210910.BO:NGUYEN QUOC THANH.Remark:ung ho MS 2021.245 (Em Nguyen Thi Lien) tai NGOAI THUONG VIET NAM SGD
9/10/21500,000MBVCB.1352038346.Ung ho MS 2021. Covid19.CT tu 0721000638272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/21270,000MBVCB.1352023186.Ung ho MS 2021 246 Em Nguyen Thi Lien.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/10/21250,000320675.100921.102840.UNG HO MS 2021.240 (CHA CON ANH QUANG)-100921-10:28:09 320675
9/10/21500,000320472.100921.102611.UNG HO MS 2021.244 (GIA DINH BA PHAN THI LAN)-100921-10:25:21 320472
9/10/2150,000319880.100921.101937.UNG HO MS 2021.256(EM NGUYEN THI LIEN)-100921-10:19:31 319880
9/10/21100,000217782.100921.101651.NaKeo ung ho MS 2021 240 cha con Anh Quang
9/10/21100,000MBVCB.1351970818.Ung ho MS 2021.245 (Em Nguyen Thi Lien)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/215,500318587.100921.101138.ung ho MS 2021 246
9/10/21400,000579484.100921.095144.ung ho MS 2021.COVID19
9/10/21600,000578543.100921.094916.ung ho ma so 2021 245 - 2021 246 moi ma so 300 ngan dong
9/10/2170,000IBVCB.1351895483.Ung ho MS 2021 244.CT tu 0511000461449 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/10/21200,000MBVCB.1351889927.DANG HOANG HAI chuyen tien UNGHO MS 2021.246 ( em NGUYENTHILIEN/PHAMTHITHUAN).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/212,000,000688472.100921.094324.ong Tu Van giup do em Pham Thi Thuan MS 2021.246
9/10/2150,000MBVCB.1351878690.MS 2021 246?Nguyen Thi Lien.CT tu 0301002923115 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/10/2160,000IBVCB.1351879002.Ung ho MS 2021 246.CT tu 0511000461449 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/10/2150,000IBVCB.1351863484.Ung ho MS 2021 245.CT tu 0511000461449 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/10/21175,000ATM_FTF.10800545.070608.20210910.093550.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
9/10/21500,000569448.100921.092409.NCHCCCL 0936301412
9/10/2150,000286727.100921.092306.HUYNH THI TRUC PHUONG Chuyen tien
9/10/21100,000220780.100921.092129.MS 2021 246 Em Nguyen Thi Lien
9/10/2150,000282211.100921.091539.TRAN NGOC DAT Chuyen tien
9/10/2150,000305994.100921.090944.TAI TIEU KHON chuyen tien
9/10/21100,000307565.100921.090433.PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.246 (EM PHAM THI THUAN - DT 0989745363)-100921-09:03:18 307565
9/10/21200,000SHGD:10007140.DD:210910.BO:PHAM THI TO.Remark:Pham Thi To 0968283366 Ung ho NCHCCCL
9/10/2110,000IBVCB.1351757612.UNG HO MS 2021 246 EM LIEN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/10/211,500,000618034.100921.084310.Kolmakova E. V. giup do cho MS 2021.246 Em Nguyen Thi Lien
9/10/2150,000NCHCCCL_NGUYEN HONG LINH_0366579141
9/10/21100,000MBVCB.1351675470.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.246 (Em Nguyen Thi Lien).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/21100,000257835.100921.080106.T ung ho Em Nguyen thi Lien MS 2021.246
9/10/21500,000MBVCB.1351660385.Gia dinh Son Sang giup cho chau Ng T Lien o Hatinh bi benh Lupus va suy than. MS2021.245.CT tu 0071000070706 NGUYEN THI XUAN SANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/21100,000068261.100921.075319.Vinh Nam ung ho ms 2021 246 em Pham Thi Thuan
9/10/21100,000068232.100921.075315.BUI VAN TRUONG chuyen khoan ung ho MS 2021 246
9/10/2150,000MBVCB.1351650601.Ung ho MS 2021.246 (Nguyen Thi Lien).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/21150,000565613.100921.073507.Ung Ho MS 2021.246 Em Pham Thi Thuan
9/10/21200,000IBVCB.1351626884.MS 2021 246 em Nguyen Thi Lien.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/10/21500,000MBVCB.1351619733.Giup do 2021.246.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/21100,000MBVCB.1351596123.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/21100,000MBVCB.1351594434.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.246 (em Nguyen Thi Lien)Vietnamnet 10/9/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2150,000205064.100921.054524.Ung ho NCHCCCC, Thuy Ha, 0983464090 FT21253797076305
9/10/21500,000MBVCB.1351568965.MS 2021.240 (cha con anh Quang).CT tu 0061000030387 NGUYEN THANH HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/21300,000MBVCB.1351520261.NGUYEN THI THU HA chuyen tien ung ho Ms 2021240 cha con anh Quang.CT tu 0611003888888 NGUYEN THI THU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietinbank

 
NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
01-09-2021 01:38:2310,000Ung ho MS2021.236 (Nguyen Hoang Thinh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:01/09/2021 00:13:15
01-09-2021 06:57:09100,000ms 2021.237 ( chi nguyen thi thanh thuy )
01-09-2021 07:39:17100,000ung ho MS 2021.237 (chi Nguyen Thanh Thuy)
01-09-2021 08:03:50100,000CT DEN:124401962854 ung ho MS 2021.237 (chi Nguyen Thi Thanh Thuy)
01-09-2021 08:06:18100,000CT DEN:124401964181 ung ho MS 2021.236 (Nguyen Hoang Thinh)
01-09-2021 09:10:10150,000UNG HO MS 2021.232 (BAN THI LIEU)
01-09-2021 09:16:30250,000So GD goc: 10005138 IBVCB.1335097768.MS 2021.237 (Nguyen Thi Thanh Thuy).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
01-09-2021 09:30:41250,000So GD goc: 10005099 IBVCB.1335092313.MS 2021.236 (Nguyen Hoang Thnh).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
01-09-2021 09:31:45100,000CT DEN:124440160349 Ung ho MS 2021 237 chi Nguyen Thi Thanh Thuy
01-09-2021 09:54:50200,000ung ho ma so 2021.236 (nguyen hoang thinh)
01-09-2021 10:15:11200,000SDT 0918491430 giup MS 2021236 be Nguyen Hoang Thinh
01-09-2021 10:18:22200,000SDT 0918491430 giup MS 2021232Be Ban Thi Lieu
01-09-2021 10:32:37100,000Ung ho MS 2021.137(chi Nguyen Thi Thanh Thuy)
01-09-2021 10:36:485,000,000CT DEN:124403904012 Ong Tu Van giup do ms2021.237 nguyen thi thanh thuy FT21244037876763
01-09-2021 11:04:031,000,000ung ho MS 2021.237 (chi Nguyen Thi Thanh Thuy)
01-09-2021 13:22:02200,000CT DEN:124406078428 Ung ho MS 2021.237 chi Nguyen Thi Thanh Thuy FT21244323496533
01-09-2021 15:36:50200,000NGO TIEN LONG Chuyen tien ung ho MS 2021.236( Nguyen hoang Thinh)
01-09-2021 16:19:00300,000Unh ho MS 2021.235 (Gia Dinh be Le Hoai Bao)
01-09-2021 18:00:2250,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.237
01-09-2021 19:37:17200,00016134145988-0364058929-pham duyen chuyen khoan giup do gdchi thuy mong be mau khoi benh
01-09-2021 19:45:11500,000Ung ho chau Nguyen Hoang Thinh Ma so 2021236
02-09-2021 01:19:2110,000Ung ho MS2021.237 (chi Nguyen Thi Thanh Thuy). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:02/09/2021 00:14:16
02-09-2021 09:29:12100,000ms 2021.238 ( gia dinh chi ha )
02-09-2021 09:35:00500,000NGUYEN THI MY DIEP chuyen tien ung ho MS 2021. 238 (ung ho gia dinh chi Ha)
02-09-2021 10:26:16100,000CT DEN:124503483322 STA ungho ms2021.238(gia dinh chi Ha)
02-09-2021 10:29:36500,000ung ho MS 2021.238 (gia dinh chi Ha)
02-09-2021 10:37:50100,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.238
02-09-2021 12:48:3820,000ung ho ms 2021.207 ( bo con anh Phi)
02-09-2021 14:28:00100,000CT DEN:124507113537 ung ho MS 2021.232 (Ban Thi Lieu)
02-09-2021 15:09:38200,000ung ho ms 2021.236 (nguyen hoang thinh)
02-09-2021 16:11:51250,000Sdt 0918491430 giup ms 2021.228 chau giang phu thinh
02-09-2021 16:14:41200,000sdt 0918491430 giup ms 2021.238 gia dinh chi ha
02-09-2021 20:54:02300,000Ung ho MS 2021.238 (gia dinh chi Ha)
03-09-2021 00:52:1730,000Ung ho MS2021.238 (gia dinh chi Ha). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:03/09/2021 00:21:02
03-09-2021 05:45:252,000,000ung ho ma so 2021.239 anh Doan Van Ngan thuong gia dinh anh qua
03-09-2021 07:57:321,000,000ung ho MS 2021.239 (Anh Doan Van Ngan)
03-09-2021 08:35:425,000,000CT DEN:124601673746 Ong Tu Van cuu giup ms 2021.239 Doan Van Ngan FT21249130449775
03-09-2021 09:32:26300,000Ung ho MS 2021.Covid 19
03-09-2021 10:26:07100,000ung ho MS 2021.236 (Nguyen Hoang Thinh)
03-09-2021 10:28:23100,000ung ho MS 2021.228 (Giang Phu Thinh)
03-09-2021 10:39:161,000,000ung ho MS 2021.239 (Doan Van Ngan)
03-09-2021 10:58:09100,000ung ho MS 2021Covid1
03-09-2021 11:13:45100,000ms 2021.239 ( anh doan van ngan )
03-09-2021 11:44:5530,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.239
03-09-2021 12:27:28300,000Ung ho MS 2021.239( Anh Doan Van Ngan)
03-09-2021 12:28:59300,000Ung ho MS 2021.238( gia dinh Chi Ha)
03-09-2021 15:44:491,000,000CT DEN:124608870830 ms 2021.169
03-09-2021 15:47:381,000,000CT DEN:124608875015 ms2021.115
03-09-2021 15:49:061,000,000CT DEN:124608876581 ms 2021.180
03-09-2021 16:36:3450,000LPT ung ho MS 2021233 Do Thanh Tai
03-09-2021 16:38:0450,000LPT ung ho MS 2021232 Ban Thi Lieu
03-09-2021 16:46:461,000,000Cong ty CP Thien Ly Hung Yen ung ho MS 2021.236 (Nguyen Hoang Thinh)
03-09-2021 21:43:57100,000CT DEN:124614129942 ung ho MS 2021.238 (gia dinh chi Ha)
04-09-2021 00:40:3650,000LPT çng hÙ MS 2021.239 (Anh ?oàn V?n Ngân); thoi gian GD:03/09/2021 23:26:44
04-09-2021 00:40:4550,000LPT ung ho MS 2021238 gia dinh chi Ha; thoi gian GD:03/09/2021 23:27:54
04-09-2021 00:40:5550,000LPT ung ho MS 2021237 chi Nguyen Thi Thanh Thuy; thoi gian GD:03/09/2021 23:29:27
04-09-2021 00:41:0250,000LPT ung ho MS 2021236 Nguyen Hoang Thinh; thoi gian GD:03/09/2021 23:30:29
04-09-2021 01:15:2910,000Ung ho MS2021.239 (Anh Doan Van Ngan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
04-09-2021 06:34:47100,000CT DEN:124706891952 MS.2021.235 ( GIA DINH BE LE HOAI BAO )-040921-06:34:47 891952
04-09-2021 06:36:30100,000CT DEN:124706892010 MS.2021.236 ( NGUYEN HOANG THINH )-040921-06:36:30 892010
04-09-2021 06:39:25100,000CT DEN:124706892115 MS.2021.238 ( GIA DINH CHI HA)-040921-06:39:25 892115
04-09-2021 06:42:19100,000CT DEN:124706892210 MS.2021.240 ( CHA CON ANH QUANG )-040921-06:42:19 892210
04-09-2021 06:47:12200,000MS 2021.240 (cha con anh Quang)
04-09-2021 07:33:21100,000CT DEN:124700223201 ung ho MS 2021.239 (Anh Doan Van Ngan)
04-09-2021 08:25:0050,000LPT ung ho MS 2021240 cha con anh Quang
04-09-2021 09:51:09200,000Ung ho MS 2021.240 (Cha con anh Quang)
04-09-2021 10:00:29500,000CT DEN:124710917790 UNG HO MS 2021.240-040921-10:00:28 917790
04-09-2021 10:50:411,000,000ung ho ma so 2021.240 cha con anh Quang thuong gia canh anh qua
04-09-2021 11:22:35100,000ms 2021.240 ( cha con anh quang )
04-09-2021 19:50:11300,000HOANG PHI YEN chuyen tien Ms 2021.240
04-09-2021 20:08:311,000,0007 HIEN Tan Binh ung ho MS 2021.240 (cha con anh Quang)
04-09-2021 21:26:21100,000CT DEN:124814939752 STA ungho ms2021.240 (cha con anh Quang)
05-09-2021 05:47:54300,000UH MS 2021.240(cha con a Quang)
05-09-2021 06:25:53100,000CT DEN:124823993276 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;Ung ho MS 2021 240
05-09-2021 06:45:50100,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.241
05-09-2021 07:22:31100,000MS 2021.241 (trinh nhu khiem)
05-09-2021 07:29:06200,000UNG ho MS 2021237
05-09-2021 09:07:2750,000LPT ung ho MS 2021241 em Trinh Nhu Khiem
05-09-2021 09:13:195,000,000CT DEN:124802366686 Ong Tu Van gop cung chuong trinh MS2021.Covid19 FT21249367050567
05-09-2021 10:16:03500,000CT DEN:124803902680 MS 2021.241 (em Trinh Nhu Kiem)
05-09-2021 10:19:48500,000CT DEN:124803902751 MS 2021.041 (chu Dinh Van Phuong)
05-09-2021 10:32:04200,000ung ho MS 2021.241 (em Trinh Nhu Khiem)
05-09-2021 13:25:553,000,000CT DEN:124880328251 NGUYEN DOAN TINH chuyen khoan ung ho MS 2021 241 ung ho em Trinh Nhu Khiem
05-09-2021 14:19:31500,000MAI XUAN CHI chuyen tien ung ho MS2021.Covid19
05-09-2021 15:39:38100,000CT DEN:124808312410 STA ungho ms2021.241 (em Trinh Nhu Khiem)
05-09-2021 17:27:19300,000CT DEN:124817839279 Ms2021241
05-09-2021 20:15:1010,000Ung ho MS2021.241 (em Trinh Nhu Khiem). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
06-09-2021 06:33:37200,000Nguyen Bao Son ung ho Ms 2021.242 (nguyen van bao huy)
06-09-2021 07:49:02100,000CT DEN:124900708120 STA ungho ms2021.242 (Nguyen Van Bao Huy)
06-09-2021 08:47:203,000,000CT DEN:124901197837 Ong Tu Van giup do ms2021.242 Nguyen Van Bao Huy FT21249715827656
06-09-2021 08:51:3050,000Nguyen Hoang Hai ung ho ms2021.242
06-09-2021 09:30:02200,000CT DEN:124902238894 Ung ho MS 2021.242 em nguyen van bao huy FT21249715992004
06-09-2021 10:32:3865,000GIUP 13 MS 2021 229 22021230 2021231 2021232 2021233 2021234 2021235 2021236 2021237 2021238 2021239 2021240 2021241
06-09-2021 10:37:16500,000HOANG THI KIM LIEN chuyen ung ho MS 2021240 ( cha con anh Quang)
06-09-2021 12:46:06100,000ms 2021.242 ( nguyen van bao huy )
06-09-2021 12:47:12100,000ms 2021.241 ( em trinh nhu khiem )
06-09-2021 13:42:591,500,000ung ho MS 2021.242 (Nguyen Van Bao Huy)
06-09-2021 13:50:24300,000SDT 0918491430 giupMS 2021242 chau Nguyen Van Bao Huy
06-09-2021 15:42:5550,000LPT ung ho MS 2021242 Nguyen Van Bao Huy
06-09-2021 18:59:01500,000CT DEN:060157557376 ung ho MS 2021242 Nguyen Van Bao Huy
06-09-2021 19:29:23500,000ung ho ms 2021.241( chau Trinh Nhu Khiem)
06-09-2021 20:55:0010,000Ung ho MS2021.242 (Nguyen Van Bao Huy). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
06-09-2021 21:09:23200,000CT DEN:124914114670 Ung ho 2021.240 cha con anh Quang FT21250321375670
06-09-2021 21:17:46200,000Ung ho MS 2021.Covid19
06-09-2021 21:54:23200,000ung ho 2021.covid19
07-09-2021 01:41:0120,000Ung ho MS2021.240 (cha con anh Quang). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
07-09-2021 05:48:57200,000CT DEN:125022680959 HT 2021.241 tu Le Thi Phuong Thang BIDV Ha Tinh
07-09-2021 07:07:58200,000Me Pham Thi Thu ung ho ms 2021.covid19
07-09-2021 07:09:4150,000NGUYEN LE MINH chuyen tien ung ho ma so MS 2021.241 em Trinh Nhu Khiem
07-09-2021 07:09:57200,000Vo Vu Thi Hau ung ho ms 2021.covid19
07-09-2021 07:10:5850,000NGUYEN LE MINH chuyen tien ung ho ma so MS 2021.243 gia dinh chi Nga
07-09-2021 07:11:22100,000con trai Nguyen Bao Son ung ho ms 2021.covid19
07-09-2021 07:12:31100,000em trai cua Nguyen Bao Son ung ho ms 2021.covid19
07-09-2021 07:12:5350,000NGUYEN LE MINH chuyen tien ung ho ma so MS 2021.242 (Nguyen Van Bao Huy)
07-09-2021 07:14:30100,000NGUYEN HOAI DUC ung ho ms 2021.covid19
07-09-2021 07:29:24500,000VO TUAN ANH Chuyen tien ung ho gia dinh chi Nga MS 2021243
07-09-2021 07:48:45500,000CT DEN:125000086096 ung ho MS 2021243
07-09-2021 08:40:221,000,000CT DEN:125001330622 ung ho ms 2021.242 nguyen van bao huy FT21250558069413
07-09-2021 09:21:16100,000CT DEN:125002475226 STA ungho ms2021.243 (gia dinh chi Nga)
07-09-2021 10:08:50500,000BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.241 (em TRINH NHU KHIEM)
07-09-2021 10:10:45500,000BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.225 (co LE THI THANH CHIEN)
07-09-2021 11:16:17100,000ms 2021.143 ( gia dinh chi nga )
07-09-2021 11:23:1250,000LPT ung ho MS 2021243 gia dinh chi Nga
07-09-2021 12:10:28300,000NGUYEN THI NGA Chuyen tien Ung ho Ma so 2021.240 (cha con anh Quang)
07-09-2021 14:23:2220,000So GD goc: 10019330 Ung ho nchcccl t9
07-09-2021 18:48:24300,000LE THI HAU ung ho MS 2021. Covid19
08-09-2021 06:11:17500,000MS 2021.241
08-09-2021 06:49:421,000,000ung ho ma so 2021.244 gia dinh ba Phan Thi Lan thuong hoan canh co lam
08-09-2021 07:52:09500,000ung ho MS 2021.244 gd phan thi lan
08-09-2021 08:21:1050,000So GD goc: 10004784 14. Ung ho MS 2021.227 Chi Tran Thi Binh
08-09-2021 08:21:1050,000So GD goc: 10004819 18. Ung ho MS 2021.222 Do Viet Chien
08-09-2021 08:21:1050,000So GD goc: 10004767 7. Ung ho MS 2021.235 Gia dinh be Le Hoai Bao
08-09-2021 08:21:1050,000So GD goc: 10004851 23. Ung ho MS 2021.215 Nguyen Thi Kim Anh
08-09-2021 08:21:11500,000So GD goc: 10004755 3. Ung ho MS 2021.Covid19
08-09-2021 08:21:1250,000So GD goc: 10004768 5. Ung ho MS 2021.237 Chi Nguyen Thi Thanh Thuy
08-09-2021 08:21:1250,000So GD goc: 10004813 19. Ung ho MS 2021.220 Tran Hoang Yen Nhi
08-09-2021 08:21:1250,000So GD goc: 10004808 15. Ung ho MS 2021.226 Pham Dinh Quan
08-09-2021 08:22:4050,000So GD goc: 10004701 17.Ung ho MS 2021.224 Nguyen Thi Trang
08-09-2021 08:22:4050,000So GD goc: 10004719 20. Ung ho MS 2021.219 3 chi em o Hue
08-09-2021 08:22:4050,000So GD goc: 10004662 8.Ung ho MS 2021.234 Chu Vu Van Dung
08-09-2021 08:22:4050,000So GD goc: 10004640 6. Ung ho MS 2021.236 Nguyen Hoang Thinh
08-09-2021 08:26:4050,000So GD goc: 10004818 4. Ung ho MS 2021.238 Gia dinh chi Ha
08-09-2021 08:26:4050,000So GD goc: 10004873 21. Ung ho MS 2021.218 Vu Dinh Duong
08-09-2021 08:26:4050,000So GD goc: 10004855 16. Ung ho MS 2021.225 Co Le Thi Thanh Chien
08-09-2021 08:26:4050,000So GD goc: 10004831 12. Ung ho MS 2021.229 Mai Duc Hanh
08-09-2021 08:26:4050,000So GD goc: 10004840 13. Ung ho MS 2021.228 Giang Phu Thinh
08-09-2021 08:26:4050,000So GD goc: 10004832 10.Ung ho MS 2021.232 Ban Thi Lieu
08-09-2021 08:26:4050,000So GD goc: 10004894 22. Ung ho MS 2021.216 Anh Ban Van Tu
08-09-2021 08:30:3050,000So GD goc: 10004767 9. Ung ho MS 2021.233 Do Thanh Tai
08-09-2021 08:30:3050,000So GD goc: 10004772 11. Ung ho MS 2021.231 Chi Nguyen Thi Hoa
08-09-2021 08:30:3050,000So GD goc: 10004731 1. Ung ho MS 2021.240 Cha con Anh Quang
08-09-2021 08:30:3050,000So GD goc: 10004849 24. Ung ho MS 2021.214 Anh Tran Dinh Luan
08-09-2021 08:30:3150,000So GD goc: 10004743 2. Ung ho MS 2021.239 Anh Doan Van Ngan
08-09-2021 08:34:08100,000ms 2021.244 ( gia dinh ba phan thi lan )
08-09-2021 09:11:0930,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.244
08-09-2021 11:54:47300,000ung ho ms 2021240
08-09-2021 12:42:4250,000LPT ung ho MS 2021244 gia dinh ba Phan Thi Lan
08-09-2021 14:39:512,000,000GD OngBa Lu Co+Vo Ann ung ho MS 2021. 244 ( gia dinh ba Phan thi Lan ) _ Q.10; TP.HCM.
08-09-2021 16:09:2320,000Ung ho MS2021.244 (gia dinh ba Phan Thi Lan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
08-09-2021 16:10:215,000,000CT DEN:125109711008 Ong Tu Van ung ho ms 2021.covid19 FT21251080530391
09-09-2021 01:26:58500,000CT DEN:125117339313 ung ho MS 2021Covid19; thoi gian GD:09/09/2021 00:29:00
09-09-2021 01:29:33100,000CT DEN:125117155356 Ung ho MS 2021.Covid19 FT21252619380896; thoi gian GD:09/09/2021 00:42:12
09-09-2021 02:16:0920,000Ung ho MS2021.243 (gia dinh chi Nga). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
09-09-2021 07:54:1430,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.245
09-09-2021 08:20:125,000,000ong Tu Van ung ho ms 2021. CoVid19
09-09-2021 08:43:24200,000NGUYEN THI TAM chuyen tien ung ho MS 2021.240
09-09-2021 10:25:51100,000ms 2021.245 ( em nguyen thi lien )
09-09-2021 10:40:07200,000Ung ho MS 2021.245 ( em Nguyen Thi Lien)
09-09-2021 10:48:21100,000CT DEN:125210400143 MS 2021 245
09-09-2021 10:52:551,000,000ung ho MS 2021.245 (Nguyen Thi Lien)
09-09-2021 11:10:4050,000LPTung ho MS 2021245 Em Nguyen Thi Lien
09-09-2021 14:43:53500,000VO TUAN ANH Chuyen tien ung ho MS 2021.245 (em Nguyen Thi Lien)
09-09-2021 15:13:45300,000CT DEN:125208899179 ung ho ms 2021240
09-09-2021 15:38:1640,000CT DEN:125208067887 IBFT Ms 2021.240 anh quang
09-09-2021 15:39:2640,000CT DEN:125208068486 IBFT Ms 2021.243 chi nga
09-09-2021 17:37:15300,000LE XUAN VAN chuyen tien MS 2021. 245 (em nguyen thi lien)
10-09-2021 01:20:5820,000Ung ho MS2021.245 (em Nguyen Thi Lien). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:10/09/2021 00:16:34
10-09-2021 08:58:34100,000CT DEN:125301429142 STA ungho ms2021.246 (em Nguyen Thi Lien)
10-09-2021 08:59:32100,000CT DEN:125301429760 STA ungho ms2021.245 (em Nguyen Thi Lien)
10-09-2021 10:46:0350,000ms 2021.246 ( em nguyen thi lien )
10-09-2021 11:23:2630,000nguyen hoang hai ung ho ms 2021.246
10-09-2021 15:47:49300,000LE KHANH DUY Chuyen tien ung ho MS 2021.246(Em Pham Thi Thuan)
10-09-2021 16:14:0250,000LPT ung ho MS 2021246 Em Pham Thi Thuan
10-09-2021 16:39:53200,000MS 2021.246
10-09-2021 17:25:51200,000CT DEN:125310951528 Le Thuy Hang, HN ung ho MS 2021.246
10-09-2021 17:52:13100,000ung ho MS 2021.246 (em Pham Thi Thuan)
10-09-2021 19:23:55100,000CT DEN:125312458480 MS 2021 245 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
10-09-2021 19:28:20100,000CT DEN:125312458630 MS 2021 242 Nguyen Van Bao Huy NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
10-09-2021 19:31:17100,000CT DEN:125312458729 MS 2021 244 gia dinh ba phan thi lan NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
10-09-2021 20:40:0750,00016439950309-0334776641-MoMo den STK ngan hang Vietinbank 114000161718

Ban Bạn đọc

Bị biến dạng khuôn mặt do ung thư, nam sinh 17 tuổi khát khao được sống

Bị biến dạng khuôn mặt do ung thư, nam sinh 17 tuổi khát khao được sống

Dù cơ hội chữa trị bệnh ung thư vẫn còn, nhưng với hoàn cảnh gia đình kiệt quệ, Thế Việt có khả năng buộc phải dừng điều trị.