1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
9/1/20201,000IBVCB.754418640.aaa.CT tu 0721000667331 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/20201,000IBVCB.754283095.asd.CT tu 0431000274045 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/20201,000IBVCB.753532579.asd.CT tu 0371000506623 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/202020,000MBVCB.754441136.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2020.216(em bui quynh han).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/202050,000IBVCB.754423986.Ung ho be Nguyen Ngoc Khang ms 2020.215.CT tu 0251001116892 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/1/202050,000IBVCB.754402913.Giup ma so 2020 216 be Bui Quynh Han.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/1/202050,000777851.010920.171036.Ung ho MS2020.214 BE NINH GIA BAO FT20245089705363
9/1/202050,000598355.010920.142247.Ung ho MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
9/1/202050,000583728.010920.131948.Ung ho be Bui Quynh Han FT20245088950085
9/1/202050,000688325.010920.090659.MS 2020.216 (Ung ho be Bui Quynh Han).
9/1/202050,000IBVCB.753452836.Ung ho MS 2020 212 Chi Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/1/202050,000IBVCB.753449990.Ung ho MS 2020 213 Em Nguyen Phuong Thao.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/1/202050,000IBVCB.753448955.Ung ho MS 2020 214 Be Ninh Gia Bao.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/1/202050,000IBVCB.753445600.Ung ho MS 2020 215 Be Nguyen Ngoc Khang.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/1/202050,000IBVCB.753443101.Ung ho MS 2020 216 Be Bui Quynh Han.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/1/202070,000592720.010920.082948.Ung ho ms 2020.216 ung ho be Quynh Han
9/1/202091,200174384.010920.074645.Tran Duy Phuong 0919299669 ung ho MS 2020.215
9/1/2020100,000044703.010920.223219.MS 2020.216
9/1/2020100,000778519.010920.204253.The Moon ung ho MS2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
9/1/2020100,000950175.010920.193720.Vietcombank 0011002643148 Co THAO THCS My Loi ung ho be Bui Quynh Han benh ung thu xa My Duc huyen
9/1/2020100,000893317.010920.192523.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho be Bui Quynh Han
9/1/2020100,000846624.010920.184251.UNG HO Ms. 2020.216 be Bui Quynh Ha FT20245202169094
9/1/2020100,000417134.010920.184155.Chuyen tien ung ho MS 2020.216 be Bui Quynh Han
9/1/2020100,000788884.010920.172336.Hai chau Nhat Mai Anh Quan ung ho be Thien Phu ma so MS2020.211 FT20245020298509
9/1/2020100,000784094.010920.171740.Ung ho ms 2020.212 FT20245829352455
9/1/2020100,000777468.010920.171013.Ms 2020.215 be nguyen ngoc khang FT20245829321666
9/1/2020100,000MBVCB.754201093.ung ho MS 2020211( be NGUYEN THIEN PHU).CT tu 0011002887533 TO LE HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020100,000746783.010920.163603.MS 2020. 216 chau hieu thao nghe anung ho be bui quynh han FT20245542323400
9/1/2020100,000869525.010920.161352.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020 211 be Nguyen Thien Phu
9/1/2020100,000Sender:79202002.DD:010920.SHGD:10007293.BO:NGUYEN THI HANH.995220090157892 UNG HO MA SO2020.215 BE NGUYEN NGOC KHNG
9/1/2020100,000Sender:01202021.DD:010920.SHGD:10007091.BO:NGUYEN THI HANH.995220090157827 UNG HO MA SO2020.216 BE BUI QUYNH HAN
9/1/2020100,000NGUYEN VAN VIEN UNG HO MS 2020.210 BE NGUYEN PHUC THINH
9/1/2020100,000MBVCB.754062849.MS 2020.215.CT tu 0581000741707 PHAM HOANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020100,000MBVCB.754059820.MS 2020.216.CT tu 0581000741707 PHAM HOANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020100,000758554.010920.151155.Ung ho MS 2020 216 Ung ho be Bui Quynh Han
9/1/2020100,000656218.010920.145647.Ung ho be Bui Quynh Han MS 2020.216 FT20245853908137
9/1/2020100,000646325.010920.022306.Ung ho MS 2020216 Be Bui Quynh Han
9/1/2020100,000605406.010920.135344.Ung ho MS2020.214 NinhGiaBao FT20245011323658
9/1/2020100,000MBVCB.753908281.Ung ho MS 2020.214.CT tu 0011004061223 PHAM THI THANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020100,000617658.010920.134834.gui ba anh em bi mo coi cha ten phan van hau va me truong thi dung bi mat do tai nan
9/1/2020100,000MBVCB.753847597.NGUYEN THI THU HONG chuyen tien ung ho be quynh Han MS 2020. 216.CT tu 0051000496600 NGUYEN THI THU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020100,000597447.010920.125030.ung ho MS 2020.216 (ung ho be Bui Quynh Han)
9/1/2020100,000477576.010920.114828.MS 2020 216 be Bui Quynh Han
9/1/2020100,000MBVCB.753691093.Ung ho MS 2020.216 (U/H Be Bui Quynh Han) .CT tu 0181003464368 DO THI NGOC NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020100,000724193.010920.102336.Ung Ho ma 2020.214( ung ho be Ninh Gia Bao)
9/1/2020100,0000200970405090109431320200000143280.51562.094906.MS 2020.216 UNG HO BE QUYNH HAN MONG EM MAU KHOI BENH
9/1/2020100,000977972.010920.094311.MS 2020.214 be Ninh Gia Bao
9/1/2020100,000MBVCB.753512962.ung ho MS 2020.216 (bui quynh han).CT tu 0441000679387 BUI VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020100,000513569.010920.090227.ung ho MS 2020.216 (Ung ho be Bui Quynh Han)
9/1/2020100,000681646.010920.085235.Ung ho be Bui quynh Han MS 2020.216
9/1/2020100,000143357.010920.084037.Vinh Nam ung ho MS 2020 216 bui quynh Han
9/1/2020100,000919057.010920.083622.Ms 2020.216 ung ho be Bui Quynh Han
9/1/2020100,000372036.010920.081914.Ung ho MS 2020.covid19 FT20245698996190
9/1/2020100,000898404.010920.080939.ung ho MS2020.216
9/1/2020100,000078212.010920.074608.Ung ho be Bui Quynh Han Ma so MS 2020 216
9/1/2020100,000MBVCB.753368825.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.216 (be Bui Quynh Han)Vietnamnet 01/9/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020200,000MBVCB.754575020.MS 2020 216 be Bui Quynh Han.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/1/2020200,000037123.010920.220326.Ung ho Ms2020.211
9/1/2020200,000953294.010920.215458.Ung ho ms 2020.211 FT20247823180129
9/1/2020200,000MBVCB.754537891.ung ho MS 2020 216 ung ho be Bui Quynh Han.CT tu 0061001124983 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/1/2020200,000933021.010920.211253.MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang FT20247297560120
9/1/2020200,000931987.010920.211100.MS 2020.214 - be Ninh Gia Bao FT20247078550109
9/1/2020200,000931159.010920.210916.MS 2020.213 - em Nguyen Phuong Thao FT20247202710102
9/1/2020200,000MBVCB.754507019.MS 2020.211 (Nguyen Thi Minh Yen ung ho be Nguyen Thien Phu).CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020200,000188017.010920.194744.Ung ho Vo Thi Thuy Duong MS 2020.212
9/1/2020200,000530761.010920.173050.Ung ho ms2020 215 be nguyen ngoc khang
9/1/2020200,000529614.010920.172557.Ung ho ms 2020 216 be bui quynh han
9/1/2020200,000528751.010920.172249.Ung ho ms2020 213 em nguyen phuong thao
9/1/2020200,000MBVCB.754182170.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2020.216 (be Bui Quynh Han).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020200,000206161.010920.155640.Ung ho MS 2020.215 (be Ng Ngoc Khang)
9/1/2020200,000744292.010920.153737.MS 2020.215 ( nguyen ngoc khang) va MS 2020.216( bui quynh han )
9/1/2020200,000MBVCB.754055188.LY MINH CHAU chuyen tien giup do be Ninh Gia Bao - Vietnamnet.CT tu 0881000443317 LY MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020200,000IBVCB.754052422.ung ho MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao).CT tu 0071002253748 LY THI CHAU BUT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020200,000289139.010920.150614.MS 2020.215
9/1/2020200,000145635.010920.145635.Ung ho MS 2020.216 be Bui Quynh Han
9/1/2020200,000652608.010920.145248.VanLe ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong FT20245950068966
9/1/2020200,000917028.010920.144149.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 216 Bui Quynh Han
9/1/2020200,000IBVCB.753986165.Ung ho MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao).CT tu 0491000412509 NGUYEN TRUONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020200,000693705.010920.143716.Ung ho MS 2020 210 be Nguyen Phuc Thinh
9/1/2020200,000MBVCB.753932675.ung ho MS 2020 211be nguyen thien phu.CT tu 0651000813309 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/1/2020200,000MBVCB.753933055.Uh ms 2020.214 be Ninh Gia Bao.CT tu 0341005288401 BUI THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020200,000MBVCB.753931905.Uh ms 2020.216.CT tu 0341005288401 BUI THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020200,000IBVCB.753899555.ung ho MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao).CT tu 0721000527530 DUONG DANG NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020200,000MBVCB.753894984.MS2020.214 be Ninh Gia Bao - Co len con.CT tu 0071005050134 NGUYEN LE XUAN THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020200,000000445.010920.132502.(MB247)-Ms 2020.214 Ninh Gia Bao
9/1/2020200,000589250.010920.132520.MS 2020 216 Ung ho be Bui Quynh Han
9/1/2020200,000137044.010920.131628.Hua Hien ct ung ho MS 2020.216 be Bui Quynh Han
9/1/2020200,000IBVCB.753862047.VU THI TAM chuyen khoan ung ho MS 2020.211 be NguyenThien Phu.CT tu 0121001839551 VU THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020200,000467624.010920.131054.TTTPhuong ung ho Ms2020216
9/1/2020200,000MBVCB.753839702.MS 2020.216?(ung ho be bui quynh han).CT tu 0051000048528 TRAN MINH MAN VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020200,000MBVCB.753818580.Ung ho be Bui Quynh Han.CT tu 0371000474139 TRUONG PHU NHUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020200,000IBVCB.753765863.MS 2020 216 ung ho be Bui Quynh Han.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/1/2020200,000060824.010920.114444.ung ho ms 2020.213
9/1/2020200,000060604.010920.114350.ung ho ms 2020.214
9/1/2020200,000060340.010920.114251.ung ho ms 2020.216
9/1/2020200,000Sender:92204012.DD:010920.SHGD:12345321.BO:LE THI ANH NGUYET.UNG HO BE NGUYEN NGOC KHANG MS 2020215
9/1/2020200,000393401.010920.105930.MS 2020 216 ung ho be Bui Quynh Han
9/1/2020200,000742757.010920.105118.ung ho VO THI THUY DUONG MS 2020.212
9/1/2020200,000MS 2020.207 PHAM VAN TAP: 200.000
9/1/2020200,000222330.010920.103715.Le Thanh Thao Uyen chuyen tien ung ho Vo Thi Thuy Duong; MS 2020. 212
9/1/2020200,000280374.010920.103457.MS 2020.210 (BE NGUYEN PHUC THINH) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT-010920-10:34:56 280374
9/1/2020200,000225261.010920.092826.MS2020 212 ung ho Vo T Thuy Duong
9/1/2020200,000Sender:01202001.DD:010920.SHGD:10001049.BO:NGUYEN XUAN HUNG.995220090152197 MS 2020.216UNG HO BE BUI QUYNH HAN
9/1/2020200,000IBVCB.753498452.MS 2020.216 (Ung ho be Bui Quynh Han).CT tu 0071000836065 VO THI QUE LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020200,000506122.010920.085437.Ung ho be BUI QUYNH HAN MS 2020216
9/1/2020200,000423084.010920.083735.IBFT Ung ho ms 2020.216 -Bui Quynh Han
9/1/2020200,000MBVCB.753436616.Ung ho MS 2020 215 Ung ho be Nguyen Ngoc Khang .CT tu 0071001229565 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/1/2020200,000MBVCB.753431583.Ung ho?MS 2020 216 ung ho be Bui Quynh Han .CT tu 0071001229565 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/1/2020200,000MBVCB.753429154.MS 2020.216.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020200,000367671.010920.081011.Ms 2020.216 FT20245079215169
9/1/2020200,000404150.010920.080717.Co Hoa ung ho MS 2020 214 be Ninh Gia Bao con me Chu Thi Kim Anh bi ung thu
9/1/2020200,000Sender:79303003.DD:010920.SHGD:10000306.BO:LE NGOC TUYET.L NG TUYET UNG HO MS 2020.206 EM A CHAT/198 TRAN Q KHAI
9/1/2020200,000417726.010920.074921.IBFT Uh MS 2020.214 Be Ninh Gia Bao
9/1/2020200,000079237.010920.074717.MS2020216 be bui quynh han
9/1/2020200,000IBVCB.753350199.PHUNG THI VAN ANH chuyen khoan ung ho MS 2020.216 ung ho be Bui Quynh Han.CT tu 0721000523314 PHUNG THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020200,000344838.010920.063916.Ung ho ms 2020.216 FT20245000777379
9/1/2020208,000IBVCB.754435383.Ung ho MS 2020216 Bui Quynh Han.CT tu 0451000278965 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/1/2020250,000937418.010920.100457.UNG HO MS 2020.213 EM NGUYEN PHUONG THAO
9/1/2020250,000937393.010920.100312.UNG HO MS 2020.214 BE NINH GIA BAO
9/1/2020300,000611179.010920.210317.ung ho MS 2020212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
9/1/2020300,000610869.010920.205751.ung ho MS 2020214 be Ninh Gia Bao
9/1/2020300,000MBVCB.754420212.TRAN HANH NGUYEN ung ho be Nguyen Ngoc Khang MS 2020.215.CT tu 0071000820923 TRAN HANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020300,000395334.010920.180945.MS2020.214
9/1/2020300,000428617.010920.174800.MS 2020.216 (Ung ho be Bui Quynh Han)
9/1/2020300,000324101.010920.164834.UNG HO MS 2020.215
9/1/2020300,000653144.010920.145326.Ung ho MS 2020.216 FT20245012001681
9/1/2020300,000IBVCB.753995870.ung ho MS 2020.216 (Ung ho be Bui Quynh Han)..CT tu 0381000330441 HUYNH THI MY YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020300,000181564.010920.142209.Ung ho MS 2020.216
9/1/2020300,000563525.010920.124306.Ung ho MS 2020.215 Nguyen Ngoc Khang FT20245868354665
9/1/2020300,000112099.010920.122842.ung ho MS2020.215
9/1/2020300,000IBVCB.753783336.NGUYEN THI BICH DAO chuyen khoan ung ho MS 2020.216 (Ung ho be Bui Quynh Han).CT tu 0051000519464 NGUYEN THI BICH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020300,000059862.010920.114102.ung ho MS 2020.204 - ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
9/1/2020300,000CHAU DANG KHOA NT//UNG HO MS200.214 (BE NINH GIA BAO)
9/1/2020300,000IBVCB.753735121.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.216 (Ung ho be Bui Quynh Han)..CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020300,000IBVCB.753726321.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020300,000IBVCB.753719250.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020300,000IBVCB.753714989.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.213 (em Nguyen Phuong Thao).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020300,000325622.010920.111518.ung ho MS 2020.216.ung ho be Bui Quynh Han
9/1/2020300,000MBVCB.753551834.MS 2020.215(be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0271000489946 LE KHANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020300,000MBVCB.753538785.Ms 2020.216 (ung ho be Bui Quynh Han).CT tu 0051000032542 LE THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020300,000Sender:01309001.DD:010920.SHGD:10001340.BO:NGO NHAT TAN.MS 2020 216 UNG HO BE BUI QUYNH HAN
9/1/2020300,000MBVCB.753422242.Ung ho MS 2020.216 (ung ho be Bui Quynh Han).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020300,000883454.010920.074538.ung ho ms 2020.215 be nguyen ngoc khang
9/1/2020300,000MBVCB.753350100.ung ho be han dieu tri benh.CT tu 0281000332278 DANG LE BUU VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020300,000MBVCB.753349385.MS 2020.216.CT tu 0071001075474 DOAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020300,000343231.010920.062612.Ung ho MS 2020.216 FT20245160261994
9/1/2020300,000795816.010920.000351.MoMoT0902985310T6906495743T970436Tung ho ms 2020214 be ninh gia bao
9/1/2020400,000226191.010920.165359.Ung ho be Bui Quynh Han; MS 2020.216
9/1/2020400,000328093.010920.143431.Ung ho MS 2020.200 (Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao)
9/1/2020400,000318867.010920.141620.ung ho MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong)
9/1/2020400,000869904.010920.071600.ung ho MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
9/1/2020500,000MBVCB.753278722.ms 2020212?.CT tu 0671004096677 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/1/2020500,000569803.010920.213856.Ung ho MS 2020 214 Ninh Gia Bao
9/1/2020500,000742502.010920.210111.Ung ho be Bui Quynh Han
9/1/2020500,000346296.010920.205203.Ung ho ma so MS 2020 216 ung ho be Bui Quynh Han
9/1/2020500,000375265.010920.201117.UNG HO MS 2020.216 (UNG HO BE BUI QUYNH HAN)-010920-20:11:14 375265
9/1/2020500,000MBVCB.754359083.Ung ho Vo Thi Thuy Duong (MS 2020.212).CT tu 0051000341147 TRAN THI MY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020500,000173734.010920.173734.Ung ho MS 2020.216 Bui Quynh Han
9/1/2020500,000MBVCB.754239945.Ung ho MS 2020.216 (ung ho be Bui Quynh Han).CT tu 0281000314593 NGUYEN THI DIU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020500,000MBVCB.754213553.Ung ho Benh nhan VO THI THUY DUONG - MS 2020.212 dang dieu tri tai Khoa Nhiem Viet Anh, Benh vien Benh Nhiet Doi TP.HCM.CT tu 0011000421816 VUONG NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020500,000NGUYEN THI LIEN UNG HO MA 2020.196 (BE DO MY HANH)
9/1/2020500,000NGUYEN THI LIEN UNG HO MS 2020.215 (BE NGUYEN NGOC KHANG)
9/1/2020500,000371513.010920.155635.MS2020.216 (Ung ho be Bui Quynh Han)
9/1/2020500,000IBVCB.754095780.NGUYEN THI TUYET NGA chuyen khoan Ung ho MS2020212( ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0151000204144 NGUYEN THI TUYET NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020500,000502525.010920.154439.MS 2020 216 Ung ho be Bui Quynh Han
9/1/2020500,000VO THI TRUC LOAN // UNG HO BE NGUYEN THIEN PHU, MS: 2020.211
9/1/2020500,000VO THI TRUC LOAN // UNG HO EM PHAM THI MAI HUONG MS: 2020.199
9/1/2020500,000MBVCB.754009234.ung ho MS 2020.216 UNG HO BE BUI QUYNH HAN.CT tu 0051000548472 LE THI THU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020500,000MBVCB.754006763.Ung ho MS 2020.216 (Ung ho be Bui Quynh Han).CT tu 0451000274779 CHU MINH KHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020500,000196102.010920.143915.ung ho ms 2020.16 ung ho be Bui Quynh Han
9/1/2020500,000329811.010920.143752.ung ho MS 2020.199 (em Pham Thi Mai Huong)
9/1/2020500,000324911.010920.142810.Ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh)
9/1/2020500,000321475.010920.142143.Ung ho MS 2020.205 (Em Chang Thi La)
9/1/2020500,000500859.010920.134014.PHAM THI HONG THAM ung ho chau Ninh Gia Bao MS 2020214-VNPT2020090112459608
9/1/2020500,000595427.010920.133912.MS 2020.214 FT20245740067079
9/1/2020500,000590603.010920.133130.MS 2020.212 - Ung ho Vo Thi Thuy Duong - Mong em mau khoe FT20245269471222
9/1/2020500,000586492.010920.132429.MS 2020.216 - ung ho be Bui Quynh Han - Be oi mong em mau khoe FT20245121002939
9/1/2020500,000MBVCB.753869142.Ung ho MS2020.216 (ung ho be Bui Quynh Han).CT tu 0051000029786 NGUYEN THI PHUONG NHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020500,000IBVCB.753857526.ung ho be nguyen ngoc khang ms 2020.215.CT tu 0401000087372 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020500,000368516.010920.121238.Suneflower Foundation supports MS 2020.206. Em A Chat
9/1/2020500,000900797.010920.120037.Vietcombank 0011002643148 NGOC GIAU Agribank Binh Thuy Can Tho ung ho MS2020 216 be Bui Quynh Han
9/1/2020500,000059870.010920.114104.Ung ho be Nguyen Phuc Thinh (MS 2020.210)
9/1/2020500,000513360.010920.112933.Ms 2020.215 FT20245021357731
9/1/2020500,000Sender:01202001.DD:010920.SHGD:10002373.BO:VU TUAN ANH.995220090154034 UNG HO.MS 2020.214.BE NINH GIA BAO, TINH BAC NINH
9/1/2020500,000IBVCB.753668612.ung ho MS2020.211 - be Nguyen Thien Phu.CT tu 0181001227500 NGUYEN DAI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020500,000490378.010920.102413.Le ngoc diep ung ho ma so 2020 212 vo thi thuy duong
9/1/2020500,000IBVCB.753553727.MS 2020.216 (Ung ho be Bui Quynh Han)..CT tu 0501000031558 DUONG VAN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020500,000015341.010920.093912.MS 2020.216 (UNG HO BE BUI QUYNH HAN)
9/1/2020500,000942305.010920.090328.ho thi phuong chau ung ho ms 2020.211 be nguyen thien phu
9/1/2020500,000931398.010920.085102.MS 2020.214 Ninh Gia Bao
9/1/2020500,000IBVCB.753462655.MS 20202139 Em NGuyen Phuong Thao.CT tu 0611001461529 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/1/2020500,000IBVCB.753389333.ung ho ms 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0211000461365 DO THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020500,000MBVCB.753352612.MS 2020213 em Nguyen Phuong Thao.CT tu 0071004812054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/1/2020525,000488660.010920.100456.UNG HO VO THI THUY DUONG
9/1/2020600,000275508.010920.100930.UNG HO MS 2020.215,216 MOI TH 300.000-010920-10:09:30 275508
9/1/20201,000,000IBVCB.754288973.Ung ho ma so MS 2020.216 (Bui Quynh Han).CT tu 0011001188229 LE NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/20201,000,000IBVCB.754180649.Nguyen Anh Tuan -Trung tam phan tich FPD -Quang Ninh ung ho MS 2020.172 (Chi Pham Thi Hai).CT tu 0141000093941 MAI THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/20201,000,000IBVCB.754174304.Nguyen Anh Tuan - Trung tam Phan tich FPD Quang Ninh ung ho MS 2020.159 (cha con anh Hoan).CT tu 0141000093941 MAI THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/20201,000,000MBVCB.754110801.ung ho MS 2020.216 (ung ho be Bui Quynh Han).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/20201,000,000691064.010920.153439.Ung ho MS 2020.216 FT20245724200366
9/1/20201,000,000Sender:79303008.DD:010920.SHGD:10009554.BO:LUONG THI TUYET TRINH.D T N THUY UNG HO 2020 214
9/1/20201,000,000104701.010920.144727.ung ho MS 2020216 be bui quynh han
9/1/20201,000,000628109.010920.142354.Ung ho MS 2020.214 be Ninh Gia Bao FT20245896221660
9/1/20201,000,000IBVCB.753894014.Ung ho be Ninh Gia Bao MS 2020.214 .CT tu 0011001275071 NGUYEN HONG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/20201,000,000Sender:48304001.DD:010920.SHGD:10005432.BO:NGUYEN THI MINH HANH.MS 2020.212 UNG HO VO THITHUY DUONG TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
9/1/20201,000,000Sender:79307005.DD:010920.SHGD:10011565.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2020.215 (BE NGUYENNGOC KHANG)
9/1/20201,000,000MBVCB.753818315.UNGHO MS2020.216( ung ho be BUI QUYNH HAN).CT tu 0051000496615 LE THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/20201,000,000MBVCB.753564155.ung ho MS 2020.216 (ung ho be bui quynh han).CT tu 0781006699999 YEN TUAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/20201,000,000MBVCB.753463676.Ms 2020.216 ung ho be Bui Quynh Han.CT tu 0051000541119 MAI THI BICH HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/20201,000,000Sender:01202002.DD:010920.SHGD:10000382.BO:CAO QUOC THINH.995220090150359 UNG HO MS 2020.216 BE BUI QUYNH HAN
9/1/20201,000,000883427.010920.074536.Ung ho MS 2020.213 be Nguyen Phuong Thao
9/1/20201,000,000881934.010920.074244.Ung ho MS 2020.214 be Ninh Gia Bao
9/1/20201,000,000252782.010920.073220.UNG HO MS 2020216 UNG HO BE BUI QUYNH HAN-010920-07:32:20 252782
9/1/20201,000,000138813.010920.000741.MoMo 0902985310 ung ho 2020212 ung ho vo thi thuy duong 6906669748
9/1/20202,000,000MBVCB.754359763.Ung ho MS 2020.216 (ung ho be Bui Quynh Han).CT tu 0531002497527 DOAN THI DIEM THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/20202,000,000MBVCB.754356160.Ung ho MS 2020.212( ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0531002497527 DOAN THI DIEM THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/20202,000,000Sender:79317002.DD:010920.SHGD:10000276.BO:CHI NHANH CONG TY TNHH CO DIEN LANH.CHUYEN TIENUNG HO MA SO:2020211(BE NGUYEN THIEN PHU BI BONG CON (4TUOI)
9/1/20202,000,000404132.010920.091058.MS 2020.215 FT20245010375095
9/1/20202,000,000403627.010920.091019.MS 2020.216 FT20245078329400
9/1/20202,000,000MBVCB.753492550.Ung ho MS 2020.216(ung ho be Bui Quynh Han).CT tu 0181002452242 NGO PHOI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/20202,000,000402469.010920.090847.MS 2020.214 FT20245009012072
9/1/20202,000,000924552.010920.084257.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu Nguyen Thi Cam Thach So 5C Tran Cao Van, Q.Phu Nhuan, Tp.HCM ung ho.
9/1/20203,000,000662001.010920.141839.VIETTEL 400300 LIENNH 200901 200901005237904 400201 ung ho vo thi thuy duong
9/1/20203,300,000275291.010920.100821.UNG HO MS 2020.204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214 MOI TH 300.000-010920-10:08:20 275291
9/1/20205,000,000082884.010920.114651.Ung ho MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
9/1/202020,000,000DINH THANH TAM UNG HO TRUONG THCS CHU VAN AN HA TINH
9/2/20201,000IBVCB.755091612.asd.CT tu 0911000057276 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/20201,000IBVCB.754802251.asd.CT tu 0441000790321 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/20201,000IBVCB.754801661.asd.CT tu 0911000057967 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/202050,000IBVCB.755365858.Giup ma so 2020 217 be Do Phuoc Tai.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/2/202050,000633298.020920.145841.Ms 2020 217 be Do phuoc Tai
9/2/202050,000IBVCB.755038273.Ung ho MS2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0361000244705 NGUYEN HUY TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/202050,000IBVCB.754950685.Ung ho ma so 2020 216 be Bui Huynh Han.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/2/202050,000092868.020920.082222.ung ho MS 2020 216 be Bui Quynh Han
9/2/202050,000622439.020920.041108.ung ho MS 2020.216 (Ung ho be Bui Quynh Han).
9/2/2020100,000366993.020920.215531.Ma so 2020.200. Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao FT20247309014530
9/2/2020100,000MBVCB.755481326.MS 2020.200? .CT tu 0591000306848 NGUYEN TUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020100,000360997.020920.213738.Ung ho be bui quynh han FT20247103263536
9/2/2020100,000845682.020920.211501.Ung ho ms 2020 206 em a Chat
9/2/2020100,000844357.020920.211315.Ung ho Ms 2020 211 be Nguyen Thien Phu
9/2/2020100,000786703.020920.210735.ung ho MS 2020.216(be Bui quynh Han)
9/2/2020100,000IBVCB.755445691.Kho khan.CT tu 0451001941571 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/2/2020100,000IBVCB.755444039.Kho khan.CT tu 0451001941571 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/2/2020100,000954518.020920.202953.MoMoT01634464827T6928208206T970436TMS 2020216 Ung ho be Bui Quynh Han
9/2/2020100,000800830.020920.202017.ung ho MS 2020 217 Do Phuoc Tai
9/2/2020100,000IBVCB.755381482.Anh Tran t91 ung ho Ms 2020 215 Nguyen Ngoc Khang.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/2/2020100,000IBVCB.755378176.Ly Doan t91 ung ho Ms 2020 212 Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/2/2020100,000IBVCB.755376665.chi Khiet t91 ung ho Ms 2020 216 em Bui Quynh Han.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/2/2020100,000747022.020920.173231.MS2020.217( ung ho Do phuoc tai )
9/2/2020100,000IBVCB.755186130.Ung ho be quynh Han.CT tu 0881000464396 NGUYEN THI HAI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020100,000638560.020920.154625.ung ho vo thi thuy duong benh nao ms2020 212
9/2/2020100,000181090.020920.143839.Ung ho MS2020 215 NGUYEN NGOC KHANG FT20247226088512
9/2/2020100,000784793.020920.141629.ung ho MS 2020.217
9/2/2020100,000MBVCB.755110103.ung ho NS 2020.204.CT tu 0011001308313 NGUYEN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020100,000943461.020920.133414.MoMo 0983771384 chuc em mau khoe nhe 6924241900
9/2/2020100,000424628.020920.132440.UNG HO MS 2020 216 (BUI QUYNH HAN)-020920-13:24:38 424628
9/2/2020100,000239663.020920.124647.Ung ho MS 2020210 be Nguyen Phuc Thinh Dong Thap
9/2/2020100,000282158.020920.112026.Ung ho MS 2020 214 be Ninh Gia Bao
9/2/2020100,000138127.020920.111644.ung ho MS 2020 217 (DO PHUOC TAI)
9/2/2020100,000276521.020920.111419.Ung ho MS 2020 215 be Nguyen Ngoc Khang
9/2/2020100,000273336.020920.111102.Ung ho MS 2020 217 be Do Phuoc Tai
9/2/2020100,000045363.020920.085829.Ung ho MS 2020.216 be Bui Quynh Han FT20247396892168
9/2/2020100,000536855.020920.085754.MS 2020.216 (ung ho be Bui Quynh Han)
9/2/2020100,000337542.020920.085345.MS 2020.216 (be Bui Quynh Han).
9/2/2020100,000095559.020920.085045.Ung ho Em Do phuoc Tai MS 2020.217
9/2/2020100,000118254.020920.084919.Vinh Nam ung ho MS 2020 217 Do Phuoc Tai
9/2/2020100,000617529.020920.082058.MS 2020.216 Ung ho be Bui Quynh Han
9/2/2020100,000399203.020920.081327.UNG HO MS 2020.216-020920-08:13:27 399203
9/2/2020100,000930153.020920.081036.MS 2020216 Ung ho be Bui Quynh Han
9/2/2020100,000594878.020920.072404.ung ho MS2020.217
9/2/2020100,000594660.020920.072314.ung ho MS2020.215
9/2/2020100,000588040.020920.065909.ung ho chau Do Phuoc Tai
9/2/2020100,000012686.020920.063541.MS 2020.217 ung ho be Do Phuc Tai. FT20247075593294
9/2/2020100,000MBVCB.754671126.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.217 (chau Do Phuoc Tai)Vietnamnet 2/9/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020100,000206710.020920.044140.ung hoMS 2020.215(be Nguyen Ngoc Khang)
9/2/2020100,000206698.020920.044036.ung hoMS 2020.216(Ung ho be Bui Quynh Han)
9/2/2020100,000393948.020920.040259.MS 2020.216 BE BUI QUYNH HAN-020920-04:02:58 393948
9/2/2020150,000MBVCB.754857042.Ung ho MS 2020.212( Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0531002380136 HA MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020150,000MBVCB.754846515.Ung ho MS 2020.211(Be Nguyen Thien Phu).CT tu 0531002380136 HA MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020200,000985699.010920.233941.Ms 2020.216 ung ho be bui quynh han FT20247203175357
9/2/2020200,000461660.010920.233859.Ung ho MS 2020 216 Be Bui Quynh Han
9/2/2020200,000298586.010920.225741.chi mit uh be han
9/2/2020200,000976631.010920.225715.Ung ho MS2020.211 Nguyen Thien Phu FT20247021435730
9/2/2020200,000091447.020920.210148.C/T ung ho be Ninh Gia Bao MS 2020.214
9/2/2020200,000MBVCB.755347290.Ung ho hoan canh ms 2020.217 .CT tu 0071000634659 DUONG HUU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020200,000MBVCB.755345485.DUONG HUU THANH chuyen tien.CT tu 0071000634659 DUONG HUU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020200,000MBVCB.755335375.Ung ho MS2020.217 (be Do Phuoc Tai).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020200,000MBVCB.755263823.MS2020.216 (ung ho chau Bui Gia Han).CT tu 0051000497847 NGUYEN THI THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020200,000431698.020920.164615.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ma so 2020 215 be Nguyen Ngoc Khang Tam
9/2/2020200,000803567.020920.154200.MS2020.217
9/2/2020200,000821316.020920.154039.ung ho MS 2020.216
9/2/2020200,000791143.020920.143252.ms 2020.216 be Bui quynh Han
9/2/2020200,000MBVCB.755123762.Ung ho MS 2020.217- be Do Phuoc Tai.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020200,000MBVCB.755122088.NGUYEN THI THU HIEN chuyen tien MS 2020. 213 em Nguyen phuong Thao.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020200,000649323.020920.133016.ung ho be bui quynh han ms 2020.216
9/2/2020200,000133643.020920.122258.MS 2020.200 ung ho be Vo Nguyen Thien Bao FT20247295787606
9/2/2020200,000IBVCB.754922217.MS 2020.210 Be Nguyen Phuc Thinh.CT tu 0071000941902 VY MONG THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020200,000098450.020920.105619.MS 2020.214 be Ninh Gia Bao FT20247731522855
9/2/2020200,000696567.020920.104240.Ung ho MS 2020.217 Ung ho be Do Phuoc Tai
9/2/2020200,000219413.020920.102011.Nhom Vien gach nho Ung ho 4 Ma so gom 211 213 214 215
9/2/2020200,000595307.020920.095416.MS2020.216 Ung ho be Bui Quynh Han
9/2/2020200,000229936.020920.093802.MS 2020 216 be Bui Quynh Han
9/2/2020200,000631228.020920.091721.MS 2020.216 (ung ho be Bui Quynh Han)
9/2/2020200,000MBVCB.754776866.MS 2020.216 (ung ho be Bui Quynh Han).CT tu 0301000337998 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020200,000921857.020920.090238.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THI BICH DUYEN ung ho be BUI QUYNH HAN
9/2/2020200,000039970.020920.084357.Ung ho MS 2020.216 be Bui Quynh Han FT20247020838450
9/2/2020200,000038204.020920.083903.Ung ho be bui quynh han FT20247699067631
9/2/2020200,000012948.020920.063818.MS 2020.217 Ung ho be Do Phuoc Tai. Xin cam on. FT20247049587062
9/2/2020200,000MBVCB.754678657.Ung ho MS 2020.215.CT tu 0111000241400 SON HUU TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020200,000MBVCB.754667695.ung ho MS 2020.217 be Do Phuoc Tai (TPHCM).CT tu 0011004333096 NGUYEN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020200,000206581.020920.042439.ung hoMS 2020.213(em Nguyen Phuong Thao)
9/2/2020200,000572887.020920.035813.MS 2020.216 ung ho be Bui Quynh Han
9/2/2020250,000075493.020920.183646.ISL20200902183646271-Ung Ho moi gia dinh 50.000VND gom MS2020.213-214-215-216-217. Cam on vietnamnet
9/2/2020300,000879801.020920.220559.Ung ho ms 2020 205 em Chang Thi La
9/2/2020300,000878653.020920.220354.Ung ho ms 2020 215 be Nguyen Ngoc Khang
9/2/2020300,000855167.020920.164527.ung ho Ms 2020.212 em Vo T Thuy Duong
9/2/2020300,000283226.020920.155934.ung ho MS 2020.200 be Vo Nguyen Thien Bao
9/2/2020300,000180926.020920.143816.Ung ho MS 2020.214 be Ninh Gia Bao FT20247732252250
9/2/2020300,000MBVCB.755115645.MS 2020.211 ( Be Nguyen Thien Phu).CT tu 0501000115895 NGUYEN PHUC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020300,000MBVCB.755114785.MS 2020.212 ( Ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0501000115895 NGUYEN PHUC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020300,000MBVCB.755108070.Anh Sao chuyen tien ung ho Vo Thi Thuy Duong ms 2020.212.CT tu 0071000689398 TRAN THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020300,000715309.020920.112053.ung ho MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh
9/2/2020300,000414068.020920.110459.UNG HO MS 2020.214 (BE NINH GIA BAO)-020920-11:04:58 414068
9/2/2020300,000MBVCB.754872377.Ung ho ma so 2020.215.CT tu 0011004683333 NGUYEN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020300,000575744.020920.104931.Ung ho MS 2020214 be Ninh Gia Bao
9/2/2020300,000IBVCB.754826890.MS2020 217 Do Phuoc Tai.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/2/2020300,000070452.020920.095604.Ms2020,217ung ho be do phuoc tai FT20247268769142
9/2/2020300,000396978.020920.073233.MS 20202 211 BE NGUYEN THIEN PHU-020920-07:32:31 396978
9/2/2020300,000396886.020920.073018.MS 2020215 BE NGUYEN NGOC KHANG-020920-07:30:18 396886
9/2/2020500,000393981.010920.223921.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LDT ung ho ms 2020 216 be Bui Quynh Han
9/2/2020500,000IBVCB.755481812.Ung ho MS 2020.200 (Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao).CT tu 1013007620 PHAM TRI HUYEN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020500,000MBVCB.755449192.Tom C tang Ms 2020.216 be Bui Quynh Han.CT tu 0011001912955 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020500,000MBVCB.755447953.Tom C tang MS 2020.217 em Do Phuoc Tai.CT tu 0011001912955 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020500,000454773.020920.200702.UNG HO MS 2020.217( BE DO PHUOC TAI)-020920-20:07:02 454773
9/2/2020500,000965740.020920.192021.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 201 gia dinh c Binh
9/2/2020500,000IBVCB.755371064.GD chu Hy t91 ung ho Ms 2020 211 Nguyen Thien Phu.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/2/2020500,000217264.020920.160351.MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang FT20247013992020
9/2/2020500,000MBVCB.755164987.MS 2020.201(gia dinh chi Binh).CT tu 0111000158323 DUONG THI NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020500,000MBVCB.754909623.Ung ho MS 2020.216 (Ung ho be Bui Quynh Han).CT tu 0071001211051 NGUYEN THI NGOC HY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020500,000546160.020920.101531.IBFT Ck giup do be Quynh Han
9/2/2020500,000IBVCB.754760632.ung ho MS 2020.216 (Ung ho be Bui Quynh Han).CT tu 0701003817942 NGUYEN TRAN DUY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020500,000MBVCB.754671128.Giup do 2020.217.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020600,000052738.020920.185100.Ung ho MS2020.212 va MS2020.214
9/2/20201,000,000MBVCB.755346730.MS 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0421000532281 NGUYEN NGOC THANH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/20201,000,000070527.020920.095613.MS 2020.216 ung ho be Bui Quynh Han FT20247010540073
9/2/20201,000,000MBVCB.754812393.ung ho MS 2020.217.CT tu 0071003044736 TRUONG DINH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/20201,000,000MBVCB.754804458.Ung ho MS 2020.217 (ung ho be Do Phuoc Tai).CT tu 0421003734880 CHUNG VI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/20201,000,000MBVCB.754718833.Ms 2020.216 (Bui Quynh Han).CT tu 0491001687080 LE THACH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/20201,200,000MBVCB.755372661.Trong Anh ung ho MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao).CT tu 0021002093622 NGUYEN HUU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/20202,000,000IBVCB.755331477.MS 2020 217 be Do Phuoc Tai.CT tu 0071004165114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/2/20202,000,000791690.020920.143417.ms 2020.217 be Do Phuoc Tai
9/2/20202,000,000240120.020920.103901.Ngo T Trung va Vu H Linh ung ho MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang; Vinh Phuc
9/2/20202,000,000787227.020920.081103.Ung ho MS 2020.217 ( ung ho be Do Phuoc Tai)
9/2/20205,000,000MBVCB.755444763.Ung ho MS 2020.215(be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0071000603586 BUI MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/20202,000IBVCB.756594589.ast.CT tu 0331000514970 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/20202,000IBVCB.756475835.ast.CT tu 0881000477488 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/20202,000IBVCB.756356788.ast.CT tu 0911000065117 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/202050,000383498.020920.225609.MS 2020.217 be Do Phuoc Tai Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20247301880610
9/3/202050,000671336.030920.203957.ung ho MS 2020 218 NGUYEN KHANH LE
9/3/202050,000IBVCB.756491003.Giup ma so 2020 218 be Nguyen Khanh Le.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/3/202050,000738088.030920.113330.Ms 2020 218 ung ho be Nguyen Khanh Le
9/3/202050,000985542.030920.103116.MS 2020.218 (UNG HO BE NGUYEN KHANH LE)
9/3/202050,000985106.030920.102717.MS 2020.217 (UNG HO BE DO PHUOC TAI)
9/3/202050,000984400.030920.102053.MS 2020.216 (UNG HO BE BUI QUYNH HAN)
9/3/202050,000513512.030920.101914.MS 2020.218 FT20247065930540
9/3/202050,000190522.030920.093056.gui be bi benh so 2020 218
9/3/202050,000IBVCB.755702218.Ung ho MS 2020 218 Be Nguyen Khanh Le.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/3/2020100,000914646.020920.232727.Ung ho MS 2020216 be Bui Quynh Han Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
9/3/2020100,000518637.020920.224507.MS 2020214 be Ninh Gia Bao
9/3/2020100,000524536.030920.195847.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS2020218 be nguyen khanh le
9/3/2020100,000IBVCB.756456402.MS 2020.217 ung ho be Tai.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020100,000Sender:01202002.DD:030920.SHGD:10005974.BO:NGUYEN PHAM PHUC TRAN.995220090326969 MS 2020.216 BE BUI QUYNH HAN
9/3/2020100,000689048.030920.145250.MS 2020 196 Lan ck ung ho be Do My Hanh FT20247824695105
9/3/2020100,000363315.030920.144409.UNG HO MS 2020.217 be DOPHUOC TAI
9/3/2020100,000361316.030920.144133.UNG HO MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
9/3/2020100,000521130.030920.133352.UNG HO MS 2020.217 DO PHUOC TAI-030920-13:33:50 521130
9/3/2020100,000520559.030920.132927.UNG HO MS 2020.218 NGUYEN KHANH LE-030920-13:29:25 520559
9/3/2020100,000290451.030920.124224.ung ho MS2020.218
9/3/2020100,000601778.030920.122633.Ung ho MS2020 218 NGUYEN KHANH LE FT20247474358970
9/3/2020100,000532053.030920.104356.CK ung ho MS 2020.218 Ung ho be Nguyen Khanh Le FT20247501007528
9/3/2020100,000MBVCB.755749608.TRINH NGUYEN THI BANG ho tro MS 2020.218 be NGUYEN KHANH LE.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020100,000MBVCB.755745158.TRINH NGUYEN THI BANG ho tro MS 2020.217 be DO PHUOC TAI.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020100,000MBVCB.755741756.TRINH NGUYEN THI BANG ho tro MS 2020.216 be BUI QUYNH HAN.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020100,000382670.030920.092653.Ung ho be Nguyen khanh Le MS 2020.218
9/3/2020100,000MBVCB.755739568.TRINH NGUYEN THI BANG ho tro MS 2020.215 be NGUYEN NGOC KHANG.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020100,000MBVCB.755735436.TRINH NGUYEN THI BANG ho tro MS 2020.214 be NINH GIA BAO.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020100,000MBVCB.755732770.TRINH NGUYEN THI BANG ho tro MS 2020.213 em NGUYEN PHUONG THAO.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020100,000MBVCB.755729411.TRINH NGUYEN THI BANG ho tro MS 2020.212 VO THI THUY DUONG.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020100,000MBVCB.755725741.TRINH NGUYEN THI BANG ho tro MS 2020.211 be NGUYEN THIEN PHU.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020100,000MBVCB.755723411.TRINH NGUYEN THI BANG ho tro MS 2020.210 be NGUYEN PHUC THINH.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020100,000103957.030920.082940.Vinh Nam ung ho MS 2020 218 Nguyen Khanh Le
9/3/2020100,000MBVCB.755665334.ung ho MS 2020.217? (ung ho be Do Phuoc Tai)..CT tu 0651000772745 NGUYEN NGOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020100,000692712.030920.075245.ung ho be nguyen khanh le ms 2020218
9/3/2020100,000689793.030920.072319.ung ho MS 2020.218 (ung ho be Nguyen Khanh Le)
9/3/2020100,000980392.030920.060159.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 218 Ung ho be Nguyen Khanh L
9/3/2020100,000500799.030920.054201.MS 2020218 ung ho be Nguyen Khanh Le
9/3/2020100,000MBVCB.755585203.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.218 (be Nguyen Khanh Le)Vietnamnet 3/9/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020150,000578760.030920.141359.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
9/3/2020200,000MBVCB.755521524.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0151000526037 DUONG THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020200,000082370.030920.144055.ISL20200903144026150-UNG HO MS 2020.218 ung ho be Nguyen Khanh Le
9/3/2020200,000335138.030920.140624.ung ho MS 2020.218
9/3/2020200,000412481.030920.133445.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN VAN TRUONG ung ho MS 2020 218
9/3/2020200,000MBVCB.756059685.MS 2020.216 ung ho be Quynh Han.CT tu 0531002582534 TRAN HUU THANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020200,000289476.030920.124033.ung ho MS 2020.218. be Nguyen Khanh Le
9/3/2020200,000840620.030920.122737.Ung ho MS 2020.218 (Ung ho be Nguyen Khanh Le)
9/3/2020200,000736975.030920.112827.iris ung ho MS 2020 214 be Ninh Gia Bao
9/3/2020200,000733466.030920.111307.iris ung ho MS 2020 218 ung ho be Nguyen Khanh Le
9/3/2020200,000005974.030920.104546.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 211 Nguyen Thien Phu
9/3/2020200,000MBVCB.755828008.Ung ho MS 2020.218(ung ho be Nguyen Khanh Le).CT tu 0911000011146 TRAN THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020200,000512687.030920.101802.MS2020.216 Ung Ho be Bui Quynh Han FT20247970941140
9/3/2020200,000Sender:01310001.DD:030920.SHGD:10007098.BO:NGUYEN HA DUONG.UNG HO MS 2020.200 BE THIEN BAO
9/3/2020200,000489707.030920.094655.MS 2020217 FT20247193721210
9/3/2020200,000MBVCB.755697122.MS 2020.217.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020200,000MBVCB.755693849.MS 2020.218.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020200,000MBVCB.755671460.LE THI THU AN chuyen tien.CT tu 0151000588391 LE THI THU AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020200,000IBVCB.755650301.MS 2020.214 ( Be Ninh Gia Bao).CT tu 0181001076551 PHAM THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020200,000MBVCB.755639263.ung ho ms 2020.214 (be Ninh Gia Bao).CT tu 0041001102420 TRAN THI KIM HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020200,000044193.030920.071413.Ung ho be nguyen khanh le Ms2020 218
9/3/2020200,000041423.030920.055900.ung ho ms 2020.218 be nguyen khanh le
9/3/2020250,000MBVCB.756514937.MS 2020.218( Ung ho be Nguyen Khanh Le).CT tu 0491000038839 NGUYEN LE SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020300,000033872.030920.185111.THANH QUAN UNG HO MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU) - CHUC BE MAU HOI PHUC
9/3/2020300,000819599.030920.173624.Ung ho cho be Bui quynh Han FT20247006304550
9/3/2020300,000IBVCB.756197161.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.217 (Ung ho be Do Phuoc Tai)..CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020300,000MBVCB.756129545.Ung ho MS 2020.218 (ung ho be Nguyen Khanh Le).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020300,000567856.030920.113233.Ung ho MS 2020.218 FT20247076600304
9/3/2020300,000MBVCB.755825861.Ung ho MS 2020.218 be Nguyen Khanh Le.CT tu 0011004192057 PHAM HUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020300,000129992.030920.091220.ung ho ms 2020.218 be nguyen khanh le o thanh hoa
9/3/2020300,000MBVCB.755627132.MS 2020.218 (ung ho be Nguyen Khanh Le).CT tu 0391000321111 NGUYEN THI KIM TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020300,000413964.030920.062656.Nhom 2 MED ung ho MS 2020.218 Nguyen Khanh Le FT20247299497060
9/3/2020400,000MBVCB.756469450.DUONG NGUYEN THUY LINH chuyen tien Ung ho MS 2020.215 ( be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0721000638272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020400,000MBVCB.756205241.Ung ho MS 2020.218 ( ung ho chau Nguyen Khanh Le) Chuc chau va gia dinh manh khoe.CT tu 0011001810248 DO VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020500,000443770.030920.161603.Chuyen tien cho MS 2020.215 BE NGUYEN NGOC KHANG
9/3/2020500,000IBVCB.756202708.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.218 (Ung ho be Nguyen Khanh Le)..CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020500,000697021.030920.150319.Le thi thuy van ung ho MS 2020 . 215 be nguyen ngoc khang FT20247827226883
9/3/2020500,000MBVCB.756130028.LE THI TRANG chuyen tien giup ms2020.210 nguyen phuc thinh .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020500,000UNG HO MS 2020218-BE NGUYEN KHANH LE (TANG TRUNG XUONG)
9/3/2020500,000MBVCB.756116622.Ung ho MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao).CT tu 0011001810248 DO VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020500,000MBVCB.756104549.DINH MINH TUAN chuyen tien MS:2020.218 (ung ho be nguyen khanh le).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020500,000483619.030920.130857.MS 2020.216 (Ung ho be Bui Quynh Han).
9/3/2020500,000Sender:79310001.DD:030920.SHGD:10015743.BO:BUI HUONG GIANG.MK UNG HO MS 2020.218, BE NGUYEN KHANH LE
9/3/2020500,000Sender:01310001.DD:030920.SHGD:10014739.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.218 BE NGUYEN KHANH LE
9/3/2020500,000Sender:01202001.DD:030920.SHGD:10002340.BO:NGUYEN HOANG HA 171114.UNG HO MS 2020.207 ONGPHAM VAN TAP
9/3/2020500,000MBVCB.755856233.Ung ho MS 2020.218 be Nguyen Khanh Le.CT tu 0721005112606 VU THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020500,000533947.030920.104619.Ms 2020.215 be nguyen ngoc khang FT20247009382055
9/3/2020500,000Sender:01310001.DD:030920.SHGD:10007303.BO:NGUYEN VU TRONG MINH.UNG HO 2020.214
9/3/2020500,000Sender:79310001.DD:030920.SHGD:10007268.BO:NGUYEN VU TRONG MINH.UNG HO 2020.211
9/3/2020500,000493378.030920.095152.2020211 nguyen thien phu FT20247569066327
9/3/2020500,000MBVCB.755717438.Ung ho MS2020.218 (Be Nguyen Khanh Le).CT tu 0251001577025 HUYNH ANH DUNG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020500,000MBVCB.755717034.Ung ho MS 2020.216(be Bui Quynh Han).CT tu 0331003880611 PHAN MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020500,000Sender:79310001.DD:030920.SHGD:10009634.BO:LE ANH DUONG.MONG HAI ME CON MANH ME VUOT QUA
9/3/2020500,000304324.030920.085626.Ung ho MS 2020218 Nguyen Khanh Le
9/3/2020500,000MBVCB.755695856.Ung ho MS 2020.216.CT tu 0011001700825 NGUYEN VU HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020500,000MBVCB.755631297.MS 2020.218 (Ung ho be Nguyen Khanh Le) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020500,000MBVCB.755619998.Ung ho MS 2020.218.CT tu 0101000583274 LE TAI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020500,000140621.030920.071935.MrHa Ung ho MS 2020.218 Nguyen Khanh Le
9/3/2020500,000415088.030920.063846.Ung ho MS 2020.218 be Nguyen Khanh Le FT20247100210549
9/3/2020500,000466702.030920.004309.UNG HO MS.2020.217 ( DO PHUOC TAI)-030920-00:42:44 466702
9/3/2020500,000466654.030920.003954.UNG HO MS 2020.216 ( BUI QUYNH HAN)-030920-00:39:28 466654
9/3/2020600,000Sender:79333001.DD:030920.SHGD:10001250.BO:NGUYEN LUONG.UNG HO MS 2020.215, BE NGUYEN NGOCK HANG
9/3/20201,000,000IBVCB.756554978.MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0151000119642 VO THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/20201,000,000Sender:79202002.DD:030920.SHGD:10006691.BO:TRINH THI MAI PHUONG.152.TRINH THI MAI PHUONG UNG HO MA SO 2020.201
9/3/20201,000,000Sender:01202021.DD:030920.SHGD:10004851.BO:DO BICH LOC.150 CHU TICH TAP DOAN CEO DOAN VANBINH UNG HO MS2020.214 BE NINH GIA BAO
9/3/20201,000,000Sender:79307005.DD:030920.SHGD:10014861.BO:NGUYEN THACH THAO NGUYEN.IBUNG HO BE VO NGUYENTHIEN BAO MS 2020.200
9/3/20201,000,000519456.030920.132024.UNG HO MS 2020.218 ( CHAU NGUYEN KHANH LE )-030920-13:20:24 519456
9/3/20201,000,000Sender:79303008.DD:030920.SHGD:10006058.BO:NGUYEN THI HONG HANH.MS 2020. 200 UNG HO VO NGUYEN THIEN BAO VA MA SO 2020. 212 UNG HO VO THI THUY DUONG MOI BAN 500 K
9/3/20201,000,000MBVCB.755932618.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0531002467142 PHAN THI THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/20201,000,000Sender:01310001.DD:030920.SHGD:10002958.BO:LE HOANG PHUONG.UNG HO QUY TU THIEN BAO VIETNAMNET
9/3/20201,000,000Sender:01310001.DD:030920.SHGD:10002444.BO:NGUYEN THANH VAN.UNG HO MS 2020.212 VA 2020.215MOI MA SO 500.000 VND
9/3/20201,000,000Sender:79334001.DD:030920.SHGD:10000321.BO:NGUYEN HUU QUANG0943488.UNG HO BE BUI QUYNH HAN(VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
9/3/20201,000,000MBVCB.755588026.Ung ho MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao).CT tu 0491001468819 TRAN TRONG TUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/20201,150,000MBVCB.756305477.Ung ho MS 2020.210 ( be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0331000408418 NGUYEN LE NHI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/20201,150,000MBVCB.756301215.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0331000408418 NGUYEN LE NHI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/20202,000,000860826.030920.031359.Ung ho MS2020.210 be Phuc Thinh
9/3/20202,000,000282409.030920.102546.Ms 2020218 ung ho be nguyen khanh le
9/3/202010,000,000MBVCB.755981411.MS 2020.218 uh be nguyen khanh le.CT tu 0451000212540 NGUYEN MINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/202012,000,000MBVCB.755597953.Ban bac ai CGI MS 2020.193( em Ha Nhat Minh ).CT tu 0591000333695 NGUYEN VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/20201,000IBVCB.757256701.sdgsg.CT tu 0911000053972 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/202020,000118752.040920.161734.Tran Hoang Hai Anh ung ho MS 2020.219
9/4/202050,000IBVCB.757716633.Giup ma so. 2020 219 anh Nguyen Vo Binh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/202050,000002827.040920.170506.Ung ho MS 2020218 BE NGUYEN KHANH LE
9/4/202050,000890631.040920.134209.ung ho MS 2020 212 Vo Thi Thuy Duong
9/4/202050,000225109.040920.131300.Ung ho MS 2020 214 NINH GIA BAO FT20248011720710
9/4/202050,000852330.040920.115510.ung ho MS 2020 219 NGUYEN VO BINH
9/4/202050,000IBVCB.756969495.ung ho ma so 2020 218 be Nguyen Khanh Le.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/202050,000IBVCB.756960089.ung ho ma so 2020 217 be Do Phuoc Tai.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/202050,000IBVCB.756865770.Ung ho MS 2020 219 Anh Nguyen Vo Binh.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/202050,000MBVCB.756829890.ung ho Ms 2020.215.CT tu 0441003996813 TRAN DINH BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/202050,000IBVCB.756807935.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2020.218 (Ung ho be Nguyen Khanh Le). (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/202050,000017593.040920.071359.gia dinh anh Quyen giup do anh Ms 2020.219 Nguyen Vo Binh FT20248019220498
9/4/2020100,000755937.040920.213659.MS2020.218( ung ho Nguyen khanh le)
9/4/2020100,000269189.040920.211252.LUU PHUONG LINH Chuyen tien ms 2020.219
9/4/2020100,000MBVCB.757865477.ung ho ms 2020 218 nguyen khanh le.CT tu 0181003460587 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/2020100,000MBVCB.757784774.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.219 anh NGUYEN VO BINH.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020100,000MBVCB.757590126.ung ho be Nguyen Khanh Le MS 2020.218.CT tu 0611001931333 DANG THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020100,000MBVCB.757519314.Ung ho 2020.219 (anh Nguyen Vo Binh) .CT tu 0011004100746 NGUYEN THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020100,000364947.040920.161810.Ung ho MS2020.214 Be Ninh Gia Bao FT20248155703150
9/4/2020100,000IBVCB.757353320.MS2020216 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0051000540903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/2020100,000898687.040920.135931.Ung ho anh Nguyen vo Binh MS 2020.219
9/4/2020100,000MBVCB.757209026.LE THI BAO AN chuyen tien ung ho Ms 2020.211( be Thien Phu).CT tu 0721000543658 LE THI BAO AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020100,000923516.040920.115322.ba Ng Thi Day ung ho MS 2020.205
9/4/2020100,000922993.040920.115230.ba Ng Thi Day ung ho MS 2020.208
9/4/2020100,000922256.040920.115121.ba Ng Thi Day ung ho MS 2020.216
9/4/2020100,000MBVCB.757084362.VU THI PHUONG HUYEN transfer ung ho be Bui Quynh Han (Binh Dinh).CT tu 0031000179305 VU THI PHUONG HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020100,000625616.040920.103243.UNG HO MS 2020 215 NGUYEN NGOC KHANG-040920-10:32:26 625616
9/4/2020100,000MBVCB.757013936.ms 2020 210 ung ho Nguyen phuc thinh.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/2020100,000MBVCB.757005311.Ung ho MS 2020.218( ung ho be Nguyen Khanh Le).CT tu 0521000715415 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020100,000VCBPAY.756997823.ung ho MS 2020.212 (ung ho Vo Thuy Duong).CT tu 0141000192061 LE THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020100,000MBVCB.756992769.ung ho ms 2020215 ( be Nguyen Ngoc Khang.CT tu 0021001288803 NGUYEN KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020100,000MBVCB.756974313.ung ho MS 2020.219 (anh Nguyen Vo Binh).CT tu 0281000235558 PHAM THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020100,000614249.040920.092601.CHI LE O TP VINH NGHE AN UNG HO EM A CHAT MS 2020.206-040920-09:26:00 614249
9/4/2020100,000103928.040920.082301.Vinh Nam ung ho MS 2020 219 Nguyen Vo Binh
9/4/2020100,000616503.040920.073916.ung ho MS 2020.214 ( BE NINH GIA BAO)
9/4/2020100,000MBVCB.756792080.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.219 (anh Nguyen Vo Binh)Vietnamnet 4/9/2020 .CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020100,000698529.040920.060108.ung ho ms2020.219 anh Nguyen Vo Binh
9/4/2020100,000107903.040920.055134.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 219 anh Nguyen Vo Binh
9/4/2020100,000027085.040920.055254.Anh NGUYEN VO BINH chuc anh mau khoe
9/4/2020150,000Sender:01310005.DD:040920.SHGD:10004408.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2020.217 BE DO PHUOCTAI
9/4/2020150,000Sender:01310012.DD:040920.SHGD:10003795.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2020.212 CHI VO THI THUY DUONG
9/4/2020150,000Sender:01310012.DD:040920.SHGD:10003909.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2020.209 GIA DINH A DUC
9/4/2020200,000387211.040920.222608.MS 2020 216
9/4/2020200,000279416.040920.222252.Mai Duy Dat ung ho be Nguyen Khanh Le MS 2020.218
9/4/2020200,000MBVCB.757838060.Ms 2020213 ( nguyen phuong thao).CT tu 0531000291211 LUU VAN QUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020200,000270836.040920.194251.Chuyen tien ung ho cha con anh thieu.MS 2020137
9/4/2020200,000269803.040920.194109.Chuyen tien ung ho ong pham van tap.MS 2020207
9/4/2020200,000934413.040920.150906.Uh ms 2020.218 be nguyen khanh le
9/4/2020200,000IBVCB.757221349.MS 2020 219 anh Nguyen Vo Binh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/2020200,000497610.040920.123840.UH Be NINH GIA BAO MS 2020 214
9/4/2020200,000113874.040920.111354.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho A nguyen Vo Binh
9/4/2020200,000MBVCB.757051010.ung ho MS 2020.218( be Nguyen Khanh Le).CT tu 0491000138883 LE THI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020200,000620048.040920.100229.UNG HO MS 2020.213( EM NGUYEN PHUONG THAO)-040920-10:02:28 620048
9/4/2020200,000Sender:01310005.DD:040920.SHGD:10005098.BO:LE NGUYEN TUYET TRAM.MS 2020.219 ANH NGUYEN VOBINH
9/4/2020200,000615575.040920.093314.UNG HO MS 2020.215( BE NGUYEN NGOC KHANG)-040920-09:33:14 615575
9/4/2020200,000614900.040920.092922.UNG HO MS 2020.217( BE DO PHUOC TAI)-040920-09:29:22 614900
9/4/2020200,000291708.040920.092729.ung ho MS 2020.219 anh Nguyen Vo Binh
9/4/2020200,000069811.040920.092153.Ung ho MS 2020.211 FT20248120108375
9/4/2020200,000MBVCB.756873269.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2020.219 (anh Nguyen Vo Binh).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020200,000043383.040920.083443.Ung ho MS 2020.219 - anh Nguyen Vo Binh FT20248035078993
9/4/2020200,000117340.040920.083330.ung ho MS 2020 219 anh Nguyen Vo Binh
9/4/2020200,000MBVCB.756854673.OngBa Khai Tam gui chau Nguyen Vo Binh - ms 2020.219.CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020200,000316486.040920.081449.Ung ho ms 2020 218 be Khanh Le
9/4/2020200,000316254.040920.075004.Ung ho MS 2020 219 a Binh
9/4/2020200,000016745.040920.070921.Ung ho ms2020,219a Nguyen vo binh FT20248193135904
9/4/2020200,000700981.040920.061941.Chuyen tien ung ho MS 2020.218 ung ho be nguyen khanh le
9/4/2020200,000598835.040920.060403.MS 2020.219-040920-06:02:45 598835
9/4/2020300,000MBVCB.757644231.UNG HO MS 2020.213 ( em Nguyen Phuong Thao).CT tu 0181003022254 BUI THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020300,000MBVCB.757598639.MS 2020.217(BE DO PHUOC TAI)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020300,000Sender:01310012.DD:040920.SHGD:10012986.BO:NGUYEN THI HONG THUY.UNG HO MS 2020.215 (BE NGUYEN NGOC KHANG)
9/4/2020300,000Sender:79303003.DD:040920.SHGD:10004453.BO:THAI KIM ANH.THAI KIM ANH CHUYEN TIEN UNG HO MS2020.211 ( BE NGUYEN THIEN PHU) BAO VIET NAM NET
9/4/2020300,000NGUYEN THI THANH TRUC - UNG HO MS2020.216 (UNG HO BE BUI QUYNH HAN)
9/4/2020300,000MBVCB.757045099.ung ho MS 2020.219 (anh Nguyen Vo Binh).CT tu 0491000138883 LE THI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020300,000810936.040920.084821.ung ho MS 2020.218 (ung ho be Nguyen Khanh Le)
9/4/2020300,000770741.040920.080047.UNG HO MA SO MS 2020219
9/4/2020300,000461640.040920.061402.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 VU THIEN HUONG chuyen khoan ung ho ms 2020 219 a
9/4/2020300,000008208.040920.054005.Ung ho MS 2020.219 anh Nguyen Vo Binh FT20248700709149
9/4/2020400,000IBVCB.757254968.MS 2020.216 (Ung ho be Bui Quynh Han).CT tu 0051000226070 NGUYEN VO THU NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020500,000985669.030920.233104.Ms 2020.218 ung ho be Nguyen Khanh Le FT20248435334118
9/4/2020500,000755180.030920.231929.MS 2020.218 (Ung ho be Nguyen Khanh Le)
9/4/2020500,000505916.040920.194203.Ung ho chau be ma so 2020.214 FT20248392267207
9/4/2020500,000605477.040920.183258.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS2020218 ung ho be Nguyen Khanh Le
9/4/2020500,000MBVCB.757261366.Giup do 2020.219.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020500,000Sender:01310012.DD:040920.SHGD:10010104.BO:VO NGOC THANH.UNG HO MS 2020.217 GIUP BE DO PHUOC TAI
9/4/2020500,000MBVCB.757091919.MAI HO PHUONG THAO chuyen tien ung ho em VO THI THUY DUONG-MS:2020.212.CT tu 0071001473693 MAI HO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020500,000Sender:01310005.DD:040920.SHGD:10009048.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.219 ANH NGUYEN VO BINH
9/4/2020500,000IBVCB.757064992.Ung ho MS 2020.219.CT tu 0591000212603 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/2020500,000Sender:01202021.DD:040920.SHGD:10001571.BO:BUI THU HOAI.122. UNG HO MS 220.212 VO THI THUYDUONG
9/4/2020500,000IBVCB.756979315.Ung ho MS 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0021001288647 LE THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020500,000MBVCB.756933777.TRINH THI HANG chuyen tien giups anh Binh vaf chi Hoi.CT tu 0201000404529 TRINH THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020500,000IBVCB.756886294.Ung ho 2020.215 (Be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0441003673337 LY THI LE CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020500,000151649.040920.085813.nho Bao chuyen cho be nguyen thien phu
9/4/2020500,000783946.040920.085304.Vietcombank 0011002643148 Ung ho ms 2020219 anh Nguyen Vo Binh
9/4/2020500,000IBVCB.756879428.Ung ho MS2020.212 ( Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0441003673337 LY THI LE CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020500,000MBVCB.756771663.TRAN QUANG LAM chuyen tien MS 2020.219 anh nguyen vo binh.CT tu 0331000399897 TRAN QUANG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020500,000315663.040920.052523.Ung ho Ms 2020.219 nguyen van binh
9/4/2020500,000IBVCB.756757893.ung ho MS 2020.218 (Ung ho be Nguyen Khanh Le)..CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/20201,000,000Sender:79307005.DD:040920.SHGD:10016103.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2020.219 (ANH NGUYEN VO BINH)
9/4/20201,000,000Sender:79334001.DD:040920.SHGD:10000423.BO:NGUYEN THI THANH THUY.GIUP DO MS 2020 215 ( GIUP CHAU NGUYEN NGOC KHANG VINH PHUC )
9/4/20201,000,000Sender:79334001.DD:040920.SHGD:10000424.BO:NGUYEN THI THANH THUY.GIUP DO MS 2020 218 ( GIUP CHAU NGUYEN KHANH LE , THANH HOA)
9/4/20201,000,000CT TNHH THIET BI MAY QUANG MINH: UNG HO MS 2020.218 BE NGUYEN KHANH LE
9/4/20201,000,000590083.040920.065608.ung ho ma so 2020219 anh Nguyen Vo Binh
9/4/20202,000,000UNG HO TIEN CHO 2020.218 ( BE NGUYEN KHANH LE): 1.000.000D, 2020.217 ( BE DO PHUOC TAI ): 1.000.000D
9/5/20201,000IBVCB.758779568.asd.CT tu 0721000668908 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/20201,000IBVCB.758552269.asd.CT tu 0151000608528 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/20201,000IBVCB.758493212.asd.CT tu 1015600144 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/20201,000IBVCB.758302185.asd.CT tu 0911000041102 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/202050,000IBVCB.758788334.Giup ma so 2020 220 chi Pham Thi Khuyen .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/5/202050,000004831.050920.180247.Ung ho MS 2020 204 NGUYEN VAN VINH FT20249717463029
9/5/202050,000947061.050920.163523.MS 2020.220.Ung ho chi Pham Thi Khuyen. FT20249296621545
9/5/202050,000172568.050920.105808.MS 2020.220 (UNG HO CHI PHAM THI KHUYEN)
9/5/202050,000725539.050920.102420.Ung ho ms 2020.220 chi Pham Thi Khuyen FT20249480249607
9/5/202050,000MBVCB.758200308.bi tai nan .CT tu 0611001902120 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/5/202050,000IBVCB.758126168.Ung ho MS 2020 220 Chi Pham Thi Khuyen.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/5/202050,000049787.050920.070652.Ung ho MS 2020.220
9/5/202060,000283194.050920.133413.ung ho MS 2020 212 VO THI THUY DUONG
9/5/202060,000136817.050920.085332.gui c khuyen mso 2020 220
9/5/202080,000833572.050920.133113.Ung ho MS 2020 214 NINH GIA BAO FT20249001638494
9/5/2020100,000MBVCB.758931270.20202218 be nguyen khanh le.CT tu 0071001025028 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/5/2020100,000MBVCB.758929701.2020220 chi pham thi khuyen.CT tu 0071001025028 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/5/2020100,000MBVCB.758907063.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.220 chi PHAM THI KHUYEN.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020100,000711288.050920.161822.Chuyen tien ms.2020212.ung ho thuy Duong
9/5/2020100,000780587.050920.124824.UNG HO MS 2020 220 PHAM THI KHUYEN-050920-12:48:22 780587
9/5/2020100,000MBVCB.758410573.MS 2020.220 (ung ho chi Pham Thi Khuyen.CT tu 1015413752 NGUYEN THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020100,000MBVCB.758316168.LAM THI LUONG LUYEN ung ho MS ( 2020.220) pham thi khuyen.CT tu 0021002187289 LAM THI LUONG LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020100,000447785.050920.104445.Ung ho chi Pham Thi Khuyen
9/5/2020100,000199848.050920.100537.Ung ho chi Pham thi Khuyen MS2020.220
9/5/2020100,000IBVCB.758218342.ung ho MS 2020.220 (Ung ho chi Pham Thi Khuyen).CT tu 0611001927698 LE DANG KIM HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020100,000705082.050920.095402.UH MS 2020.220 Pham Thi Khuyen FT20249100448903
9/5/2020100,000MBVCB.758209009.Ung ho MS2020.220 chi Pham Thi Khuyen.CT tu 0081000285426 PHAM THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020100,000679263.050920.091306.Ung ho MS 2020.220 FT20249852730001
9/5/2020100,000161070.050920.090707.MoMoT0906433772T6958878816T970436TUng ho MS 2020220 chi pham thi khuyen
9/5/2020100,000462149.050920.090036.MS 2020.220 ung ho chi Pham Thi Khuyen
9/5/2020100,000MBVCB.758151659.DANG KIEU NUONG chuyen tien ung ho chi Pham Thi Khuyen (MS 2020.220).CT tu 0281000249760 DANG KIEU NUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020100,000MBVCB.758148429.Ung ho chi Pham Thi Khuyen (MS 2020 220 ).CT tu 0191000319947 PHAM QUANG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020100,000107588.050920.082945.Vinh Nam ung ho MS 2020 220 Pham Thi Khuyen
9/5/2020100,000646075.050920.080419.ung ho MS 2020.220 ung ho chi pham thi khuyen FT20249361046930
9/5/2020100,000MBVCB.758089795.MS 2020.220 ung ho c pham thi khuyen.CT tu 0761002356812 VU THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020100,000MBVCB.758073812.Ung ho Pham Thi Khuyen.CT tu 0351000934135 DO THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020100,000199581.050920.072059.Vietcombank 0011002643148 ung hoMS 2020 220Ung ho chi Pham Thi Khuyen
9/5/2020100,000501160.050920.070654.MS 2020220 ung ho chi Pham Thi Khuyen
9/5/2020100,000032417.050920.063803.MS 2020 NCHCCCL DIEU SINH 0363756019
9/5/2020100,000MBVCB.758049294.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.220 (chi Pham Thi Khuyen)Vietnemnet 5/9/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020100,000377726.050920.001130.200905000002207 Ung ho MS 2020.211 Be Nguyen Thien Phu ZP5MN3BIH7SP
9/5/2020100,000377604.050920.000947.200905000000189 Ung Ho MS 2020.210 Be Nguyen Phuc Thinh ZP5MN3BIH9P8
9/5/2020200,000062548.050920.195003.Ung ho chi pham thi khuyen FT20251006801828
9/5/2020200,000773607.050920.175407.ms 2020.220
9/5/2020200,000351426.050920.174705.ung ho MS 2020.220 (Ung ho chi Pham Thi Khuyen)
9/5/2020200,000820691.050920.172302.Chuyen tien ung ho be Tai con anh Do Phuoc Hau
9/5/2020200,000248661.050920.170606.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI LUONG chuyen khoan
9/5/2020200,000710577.050920.161720.Ung ho MS 2020 219
9/5/2020200,000MBVCB.758624758.NGUYEN THI LAN CHAU chuyen tien ung ho be Nguyen Ngoc Khang. MS 2020.215.CT tu 0371000464652 NGUYEN THI LAN CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020200,000663648.050920.150241.ms 2020.208
9/5/2020200,000MBVCB.758539420.Chuyen tien ung ho chi Pham Thi Khuyen (Ms 2020.220).CT tu 0721000643862 THACH THI NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020200,000583432.050920.145438.Ung ho MS 2020 220 chi Pham Thi Khuyen
9/5/2020200,000IBVCB.758521547.ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.216 cho be Bui Quynh Han.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020200,000868148.050920.143701.NMV ung ho MS 2020.208, be Khanh Duy, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20249296187009
9/5/2020200,000IBVCB.758517186.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.214 cho be Ninh Gia Bao.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020200,000IBVCB.758513939.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.215 cho be Nguyen Ngoc Khang.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020200,000IBVCB.758511589.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.212 cho Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020200,000IBVCB.758508977.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.211 cho be Nguyen Thien Phu.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020200,000MBVCB.758410688.NGO THI HUE CT UNG HO MS 2020.220 ch Pham Thi Khuyen.CT tu 0591001767696 NGO THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020200,000596610.050920.123822.MS 2020.220 Ung ho chi Pham Thi Khuyen tinh Kon tum bi TNGT
9/5/2020200,000MBVCB.758405904.ung ho MS2020.220 ung ho chi pham thi khuyen.CT tu 0181003488365 TRAN DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020200,000MBVCB.758397974.ung ho MS 2020.220?( ung ho chi Pham Thi Khuyen).CT tu 0361001808081 VU THI VAN XA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020200,000274282.050920.114657.Ung ho MS 2020.220( ung ho c Pham Thi Khuyen)
9/5/2020200,000462397.050920.110453.Ms2020.220 UH phamthikhuyen
9/5/2020200,000747470.050920.105630.Vu Duyen FWD Ha Noi Ung ho MS 2020.220 Pham Thi Khuyen FT20249701785558
9/5/2020200,000947567.050920.105157.ung ho MS 2020220 (ung ho chi Pham Thi Khuyen)
9/5/2020200,000737480.050920.104141.Ung ho Pham Thi Khuyen MS 2020.220 FT20249878718033
9/5/2020200,000MBVCB.758269262.Thu Hong ung ho MS2020.220.CT tu 0381000350009 DO THI THU MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020200,000092281.050920.102422.MS2020220 ung ho chi PHAM THI KHUYEN
9/5/2020200,000MBVCB.758242967.Ung ho chi Khuyen MS 2020 220.CT tu 0071005115054 VU THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020200,000701492.050920.094834.Ung ho ms 2020.220 ung ho chi pham thi quyen FT20249760709784
9/5/2020200,000699946.050920.094601.Ung ho MS 2020.220 ung ho chi Pham thi Khuyen FT20249120197394
9/5/2020200,000190697.050920.094518.MS 2020.220
9/5/2020200,000204343.050920.094122.MS 2020 220 ung ho c Pham Thi Khuyen
9/5/2020200,000060761.050920.085538.Ung ho MS 2020.220 Ung ho chi Pham Thi Khuyen
9/5/2020200,000810885.050920.091005.Ung ho MS 2020.220 Ung ho chiPham Thi Khuyen FT20249431081091
9/5/2020200,000207362.050920.084133.gd Nguyen Quang Huy ung hoMS 2020.220(Ung ho chi Pham Thi Khuyen)
9/5/2020200,000MBVCB.758123370.MS 2020.220(ung ho chi Pham Thi Khuyen).CT tu 0601000382849 LUONG QUOC VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020200,000205140.050920.082904.ung ho ma so 2020.220 (ung ho chi Pham Thi Khuyen)
9/5/2020200,000748739.050920.081048.ung ho chia se kho khan gap nan
9/5/2020200,000MBVCB.758099272.MS 2020 220 chi Pham Thi Khuyen.CT tu 0341001522354 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/5/2020200,000MBVCB.758079057.MS 2020.220 ung ho chi Pham Thi Khuyen.CT tu 0241004072783 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020200,000637413.050920.073259.Ung ho MS 2020.220 ung ho pham thi khuyen FT20249827376555
9/5/2020200,000295735.050920.071607.Tran Thi Kieu Diem chuyen tien ung ho MS 2020. 220 ( ung ho chi Pham Thi Khuyen)
9/5/2020200,000406983.050920.070858.Ung ho chi Pham Thi Khuyen MS 2020.220
9/5/2020200,000MBVCB.758056203.Can tien dieu tri benh.CT tu 0441000753310 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/5/2020200,000399576.050920.063920.Chuyen tien ung ho MS 2020.220
9/5/2020200,000164614.050920.062635.MS 2020.220 Ung Ho Pham Thi Khuyen
9/5/2020200,000MBVCB.758041299.MS2020.220(ung ho chi pham thi khuyen.CT tu 0711000299549 LE THI MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020200,000024073.050920.055726.Ungu ho chi Khuyen ma so 2020 220
9/5/2020200,000624355.050920.054706.Ung ho MS 2020.220 ung ho chi Pham Thi Khuyen FT20249200003085
9/5/2020200,000001587.050920.053926.MS 2020.220
9/5/2020250,000IBVCB.758419844.MS 2020.212 (Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0071000947284 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/5/2020300,000MBVCB.758852248.MS 2020.220 (ung ho chi Pham Thi Khuyen).CT tu 0321000123123 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020300,000MBVCB.758814662.Giup do ma so 2020.220( Nam Mo A Di Da Phat).CT tu 0071003225516 HUYNH HONG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020300,000MBVCB.758674903.Ung ho MS2020.218(ung ho be Nguyen Khanh Le).CT tu 0011001712461 PHAM THI QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020300,000IBVCB.758525214.HOANG THI THU THAO chuyen khoan ung ho chi pham thi khuyen.CT tu 0371000453678 HOANG THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020300,000MBVCB.758408761.MS2020.220 (Ung ho chi Pham Thi Khuyen).CT tu 0531002117521 NGUYEN THI MAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020300,000250846.050920.120417.ung ho MS 2020.220 chi Pham Thi Khuyen
9/5/2020300,000MBVCB.758301594.MS 2020.220 Ung ho chi Pham Thi Khuyen.CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020300,000539775.050920.105617.MS2020.220 ung ho chi Pham Thi Khuyen
9/5/2020300,000736437.050920.104014.MS 2020.218 ung ho be Nguyen Khanh Le FT20249010700515
9/5/2020300,000723863.050920.102151.ung ho chi khuyen bi tai nan FT20249431245809
9/5/2020300,000MBVCB.758188860.Kim Hai ung ho ma MS. 2020.219 Nguyen Vo Binh.CT tu 0181003466888 TRAN THI KIM HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020300,000MBVCB.758185882.Ung ho ma MS 2020.218 Nguyen Khanh Le.CT tu 0181003466888 TRAN THI KIM HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020300,000466661.050920.090738.Chuyen tien ung ho MS 2020.220 ung ho chi pham thi khuyen
9/5/2020300,000747042.050920.090500.THUY DIEM UNG HO MS2020.220 (UNG HO CHI PHAM THI KHUYEN)-050920-09:02:13 747042
9/5/2020300,000396067.050920.084727.200905000004283 Ung ho chi Pham Thi Khuyen MS 2020.220 ZP5MN3BIIHMK
9/5/2020300,000652290.050920.082042.Ung ho MS 2020.220 FT20249801115209
9/5/2020300,000644038.050920.075809.Ung ho MS 2020.220 Ung ho chi pham thi khuyen FT20249361020900
9/5/2020300,000051260.050920.072353.2020 220 ung ho chi pham thi khuyen
9/5/2020300,000735126.050920.055843.UNG HO MS : 2020.220( UNG HO CHI PHAM THI KHUYEN)-050920-05:58:43 735126
9/5/2020300,000198577.050920.055159.ho tro chi Pham Thi Khuyen ms 2020.220
9/5/2020500,000825327.050920.131324.Ung ho Chi Pham Thi Khuyen MS 2020.220 FT20249391014214
9/5/2020500,000IBVCB.758402270.Ung ho MS 2020-220.CT tu 0371000445080 DANG THI MINH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020500,000239402.050920.113107.MS2020.220 (ung ho chi Pham Thi Khuyen)
9/5/2020500,000MBVCB.758304574.Ung ho ms 2020.220 (ung ho chi Pham Thi Khuyen ).CT tu 0011002381019 TRAN CAM BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020500,000MBVCB.758291362.HUYNH THI THUY NGA chuyen tien ung ho chi Pham Thi Khuyen MS 2020.220 .CT tu 0011001237680 HUYNH THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020500,000MBVCB.758273065.MS 2020.220 (ung ho chi pham thi khuyen).CT tu 0291000134439 DO DUY HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020500,000IBVCB.758261796.MS2020.220, ung ho chi Pham Thi Khuyen.CT tu 0281001781552 NGUYEN THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020500,000229013.050920.102112.ct tu thien MS 2020220
9/5/2020500,000414940.050920.095954.Ung ho MS 2020.220
9/5/2020500,000690701.050920.093126.MS 2020.220 FT20249088103589
9/5/2020500,000157400.050920.090900.ung ho MS 2020 220 Ung ho chi Pham Thi Khuyen
9/5/2020500,000674041.050920.090419.MS 2020 220 ung ho chi pham thi khuyen chua benh FT20249009003938
9/5/2020500,000MBVCB.758115489.ung ho MS 2020.220.CT tu 0071002159721 LE TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020500,000927993.050920.082200.MS 2020.220 (Ung ho chi Pham Thi Khuyen)
9/5/2020500,000MBVCB.758056008.ung ho 2020.215 (be NGUYEN NGOC KHANG).CT tu 0561000560374 TRAN THI UT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020500,000IBVCB.758048741.Ms 2020 220.CT tu 0121000347405 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/5/2020500,000735591.050920.062601.UNG HO MS 2020.220 ( PHAM THI KHUYEN)-050920-06:26:01 735591
9/5/2020500,000MBVCB.758043278.ung ho MS 2020.220 (pham thi khuyen).CT tu 0561000560374 TRAN THI UT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020500,000MBVCB.758039874.ung ho MS 2020.220 (ung ho chi Pham Thi Khuyen).CT tu 0321000623899 TRAN TUAN KIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020600,000172052.050920.170338.MS 2020.220 UNG HO CHI PHAM THI KHUYEN
9/5/20201,000,000MBVCB.758364947.MS 2020.220 (Ung ho chi Pham Thi Khuyen) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/20201,000,000233733.050920.104215.ung ho MS 2020.220 _ chi Pham Thi Khuyen
9/5/20201,000,000752822.050920.094407.UNG HO CHI PHAM THI KIEN-050920-09:44:08 752822
9/5/20201,000,000063677.050920.063613.Ung ho MS 2020 220 Pham Thi Khuyen
9/5/20202,000,000MBVCB.758762499.Ung ho MS 2020.219 (ung ho anh Nguyen Vo Binh.CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/20202,000,000MBVCB.758726211.Ung ho MS 2020.218 (ung ho be Nguyen Khanh Le).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/20202,000,000MBVCB.758345307.ms2020.220 chi PhamThi Khuyen.CT tu 0071001304336 NGUYEN VU MAI UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/20202,000,000036678.050920.065215.Ung ho MS2020 213 Nguyen Phuong Thao
9/5/20202,000,000035989.050920.065013.Ung ho MS2020 212 Vo thi Thuy Duong
9/5/20202,000,000735514.050920.062153.MS2020.220(UNG HO CHI PHAM THI KHUYEN)-050920-06:21:52 735514
9/5/20203,000,000MBVCB.758735778.Ung ho MS 2020.220 (ung ho chi Pham Thi Khuyen).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/20203,000,000IBVCB.758620330.ung ho MS 2020.220 (Ung ho chi Pham Thi Khuyen).CT tu 0071002074074 NGUYEN CONG DO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/20201,000IBVCB.759301344.asd.CT tu 0501000222520 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/20201,000IBVCB.759218969.asd.CT tu 0371000520523 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/202050,000MBVCB.759000453.Ma so 2020211.CT tu 1014863054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/6/202050,000IBVCB.759638533.Giup ma so 2020 221 hai con anh An.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/6/202050,000532597.060920.160037.Ung ho MS 2020 221 hai con anh An
9/6/202050,000164130.060920.103009.Ung ho MS 2020.221
9/6/202050,000039949.060920.103702.ung ho MS 2020.221 hai con anh An
9/6/202050,000039076.060920.103531.ung ho MS 2020.218 ung ho be Nguyen Khanh Le
9/6/202050,000127079.060920.090654.gui hai be maso 2020 221
9/6/202050,000044976.060920.071450.ung ho con anh an ms 2020 221
9/6/202064,000058660.060920.074426.MS 2020 221
9/6/2020100,000539602.060920.220204.Ung ho MS 2020.206 Em A Chat FT20251538084058
9/6/2020100,000911595.060920.204449.UNG HO MS 2020.220-060920-20:44:49 911595
9/6/2020100,000211087.060920.165956.ms2020.221 2 con anh An
9/6/2020100,000210413.060920.165842.Chuyen tien
9/6/2020100,000240219.060920.140831.Ung ho MS 2020 221 hai con anh An
9/6/2020100,000100054.060920.124929.MS 2020.221 hai con anh AN
9/6/2020100,000MBVCB.759331868.MS 2020.218.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020100,000MBVCB.759325484.Ung ho MS 2020.221 (hai con anh An).CT tu 0071001023565 NGUYEN NGOC ANH KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020100,000MBVCB.759293756.Ms 2020 221 Hai con anh An.CT tu 0851000041674 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/6/2020100,000MBVCB.759249795.ung ho 2 con anh An.CT tu 0051000494563 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/6/2020100,000292459.060920.093121.LUU PHUONG LINH Chuyen tien ms 2020.221
9/6/2020100,000204545.060920.091328.MS 2020.221 hai con anh An FT20251000782981
9/6/2020100,000MBVCB.759145254.MS 2020.221?(hai con anh an ).CT tu 0401001401557 NGUYEN THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020100,000852811.060920.080139.VINH NAM UNG HO MS 2020.221 HAI CON ANH NGUYEN PHI ANA-060920-08:01:39 852811
9/6/2020100,000MBVCB.759099971.Ms 2020.220( ung ho chi PhamThi Khuyen).CT tu 0281001185965 CAO THI CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020100,000MBVCB.759083868.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.221 (hai con anh An)Vietnamnet 6/9/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020100,000MBVCB.759072814.MS 2020 221 hai con anh An.CT tu 0071002338169 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/6/2020100,000013245.060920.013400.Ung ho MS 2020 220 Ung ho chi Pham Thi Khuyen
9/6/2020150,000545109.060920.103048.Ung ho hai con A An MS 2020.221
9/6/2020200,000MBVCB.759817768.Ung ho ms 2020.221 (2 con anh An).CT tu 0011000627395 MAI THI SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020200,000286503.060920.210317.ung ho MS 2020 221 hai con anh an
9/6/2020200,000302476.060920.200143.Ung ho MS 2020.221 .hai con anh An
9/6/2020200,000177447.060920.192057.ung ho MS 2020.221 (hai con anh An).
9/6/2020200,000MBVCB.759574228.ung ho MS 2020.221 (ung ho hai con Anh An).CT tu 0011004333096 NGUYEN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020200,000MBVCB.759572022.ung ho MS 2020.220 (chi Pham Thi Khuyen).CT tu 0011004333096 NGUYEN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020200,000MBVCB.759555702.MS 2020.221( 2 CON ANH AN).CT tu 0381000507615 TRUONG VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020200,000206143.060920.165051.ung ho MS 2020.214 be Ninh Gia Bao chuc be khoe manh
9/6/2020200,000530907.060920.155917.Ung ho MS 2020 184 ung ho be Nguyen Bao Tram
9/6/2020200,000245224.060920.150255.ung ho ms 2020 221 ung ho 2 con an An o quang nam
9/6/2020200,000716872.060920.133538.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 BUI THI NGOC THAI chuyen khoan ung ho ma so 2020
9/6/2020200,000301291.060920.125737.UNG HO MS 2020.22 FT20251312400691
9/6/2020200,000874741.060920.124315.UNG HO MS 2020.221(HAI CON ANH AN)-060920-12:43:15 874741
9/6/2020200,000095974.060920.123839.Ung ho MS 2020.221
9/6/2020200,000713964.060920.123044.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020216 ung ho be Bui Quynh Han
9/6/2020200,000IBVCB.759319941.MS 2020.221 (hai con anh An)..CT tu 0381000541205 CHU VAN HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020200,000575386.060920.120846.MS 2020.221 (hai con anh An)
9/6/2020200,000318210.060920.120244.Ung ho MS 2020 221 hai con anh An
9/6/2020200,000MBVCB.759305164.2020221.CT tu 0041000209604 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/6/2020200,000272534.060920.114510.Ung ho MS2020.221 hai con anh An FT20251500563508
9/6/2020200,000IBVCB.759289512.2020.220 (ung ho chi Pham thi Khuyen).CT tu 0021000282643 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/6/2020200,000264077.060920.112602.Co Phuong Da Nang ung ho FT20251375538758
9/6/2020200,000997351.060920.110322.TTTPhuong ung ho Ms2020.221
9/6/2020200,000108096.060920.105609.ISL20200906105609712-Ung ho moi gia dinh 50.000vnd gom MS2020.218-219-220-221. Cam on Vietnamnet
9/6/2020200,000542374.060920.102139.MS 2020.221 (hai con anh An)
9/6/2020200,000948069.060920.101131.IBFT MS 2020.221
9/6/2020200,000859593.060920.094103.MS 2020.221-060920-09:41:02 859593
9/6/2020200,000941087.060920.093251.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020221 hai con anh An
9/6/2020200,000151587.060920.092959.UnghoMS2020221haiconanhAn
9/6/2020200,000MBVCB.759163348.MS 2020.221.CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020200,000IBVCB.759159724.ung ho MS 2020.163 (be Tran Thanh Binh).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020200,000986027.060920.085600.Ung ho 2020.221 hai con anh An
9/6/2020200,000284211.060920.083600.ung ho MS 2020.221(hai con anh An).
9/6/2020200,000766975.060920.081800.MS 2020.213 (Nguyen Phuong Thao)
9/6/2020200,000MBVCB.759115473.2020.221.CT tu 0421000488024 TRINH PHUONG TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020200,000183231.060920.080653.MS 2020.221 hai con anh An FT20251760322782
9/6/2020200,000526959.060920.075605.UH MS 2020.212 VO THI THUY DUONG
9/6/2020200,000462345.060920.072128.ung ho MS 2020221 hai con anh An
9/6/2020200,000MBVCB.759087068.mo coi.CT tu 0011001504463 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/6/2020200,000MBVCB.759084629.Ung ho 2 be Ms2020.221.CT tu 0041000507036 TRAN THI MINH MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020200,000171963.060920.070203.Ung ho MS 2020.221 hai con anh An, Tien My, Tien Phuoc, Quang Nam. FT20251299620719
9/6/2020200,000032195.060920.062555.MS 2020 221 hai con anh An
9/6/2020300,000194044.050920.225554.Ung ho MS 2020206 Em A CHAT
9/6/2020300,000193916.050920.225342.Ung ho MS 2020211 be NGUYEN THIEN PHU
9/6/2020300,000IBVCB.759378346.MS 2020 221 ung ho hai con anh An.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/6/2020300,000293817.060920.123653.MS 2020.221 FT20251829044825
9/6/2020300,000505529.060920.111040.Ung ho hai con anh An MS 2020221
9/6/2020300,000542790.060920.104151.MS 2020.221 ( 2 con a An)
9/6/2020300,000186561.060920.100059.Ung ho MS 2020 221 hai con anh An
9/6/2020300,000206592.060920.091850.Ung ho MS 2020.213 em Nguyen Phuong Thao FT20251890027585
9/6/2020300,000970499.060920.082232.ung ho con anh An MS 2020.221
9/6/2020300,000954675.060920.074029.MS 2020.221 hai con anh An
9/6/2020300,000990420.060920.073155.MS 2020.221 (hai con anh An).
9/6/2020300,000944448.060920.070113.Chuyen tien ung ho MS 2020.221 hai con anh An
9/6/2020300,000038568.060920.065540.Ung ho MS 2020 221
9/6/2020300,000MBVCB.759078044.Ung ho MS 2020.221(con anh An).CT tu 0271000028319 LE THI MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020300,000106932.060920.062601.ISL20200906062601965-MS 2020.221 hai con anh An
9/6/2020500,000MBVCB.759757343.Ung ho MS 2020.220 (ung ho chi Pham Thi Khuyen).CT tu 0181000417088 TRAN THI KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020500,000MBVCB.759742227.Ung ho Ma So 2020.221 (hai con anh An).CT tu 0181000417088 TRAN THI KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020500,000MBVCB.759669377.ung ho MS: 2020.220.ung ho chi Pham thi Khuyen.CT tu 0251002526125 NGUYEN THI CHIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020500,000IBVCB.759649262.Ung ho MS 2020.217 (Ung ho be Do Phuoc Tai)..CT tu 0071001117647 NGUYEN DANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020500,000254733.060920.162535.ung hoMS 2020.221(hai con anh An)
9/6/2020500,000887102.060920.153905.MS 2020.220( UNG HO CHI PHAM THI KHUYEN)-060920-15:39:04 887102
9/6/2020500,000340210.060920.144646.MS 2020.221 Ung ho hai con anh An FT20251307617074
9/6/2020500,000291027.060920.130329.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 DAO THI CHAU Quang tri ung ho MS 2020221 hai con
9/6/2020500,000356421.060920.125011.Ung ho MS 2020 221 hai con anh An
9/6/2020500,000873231.060920.122159.UNG HO MS 2020.221(2 CON ANH AN)-060920-12:21:58 873231
9/6/2020500,000470020.060920.102923.NGUYEN DUY KHIEM UNG HO MS 2020221 HAI CON ANH AN
9/6/2020500,000MBVCB.759203844.Ung ho MS 2020.221 (hai con Anh An).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020500,000202614.060920.090850.NGUYEN ANH DUY UNG HO MS2020.221 HAI CON ANH AN FT20251088010888
9/6/2020500,000198720.060920.085839.NCHCCCLY Nguyen Phuong Thao 0793632999 FT20251300059077
9/6/2020500,000MBVCB.759128748.ung ho MS 2020.221 (hai con anh an).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020500,000280299.060920.080120.Tran Thi Quang Vinh chuyen tien giup ma 2020221 hai chau con anh An
9/6/2020500,000527111.060920.075912.UH MS 2020.211 NGUYEN THIEN PHU
9/6/2020500,000824277.060920.074636.ms 2020.221 hai con anh an
9/6/2020500,000MBVCB.759091943.MS 2020.221 (Hai con anh An) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020500,000IBVCB.759091011.Ms 2020 221 mo coi.CT tu 0081000624992 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/6/2020500,000939569.060920.063333.Chuyen tienMS 2020.221 Hai Con Anh An.
9/6/2020500,000MBVCB.759070185.Giup do ms 2020.221.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020600,000IBVCB.759089684.Ung ho ms 2020.221( hai con anh An).CT tu 0721000575199 NGUYEN MINH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/20201,000,000MBVCB.759725310.ung ho MS 2020.221( hai con anh An).CT tu 0071000714057 NGUYEN VAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/20201,000,000484834.060920.195142.MS 2020.182 FT20251178238513
9/6/20201,000,000482748.060920.194701.MS 2020.216 -Ung ho be Bui Quynh Han FT20251390006155
9/6/20201,000,000480299.060920.194123.MS 2020-221-hai con anh An FT20251012520047
9/6/20201,000,000IBVCB.759391521.Ms 2020 211 va 2020 221 be Phu va 2 con Anh An.CT tu 0071003685190 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/6/20201,000,000201913.060920.101354.Ung ho MS 2020 221 hai con anh An
9/6/20201,000,000990410.060920.073115.Co Thuong Hp ung ho MS 2020.214 be Ninh Gia Bao
9/6/20201,000,000MBVCB.759083946.MS :2020.221(2 CON ANH AN).CT tu 0011001280802 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/20201,000,000MBVCB.759076442.ung ho MS 2020221 ( hai con anh an).CT tu 0381000530407 NGUYEN TRONG BAY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/20201,500,000487541.060920.195744.MS 2020.201-gia dinh chi Binh FT20251377245409
9/6/20201,800,000901267.060920.182756.UNG HO MS 2020.217,218,219,220,221,222 MOI TH 300.000-060920-18:27:57 901267
9/6/20202,000,000MBVCB.759778281.MS 2020.221 ung ho hai con anh An.CT tu 0071001013306 TRAN THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/20202,000,000226840.060920.113638.Ung ho MS 2020 221 hai con anh An
9/6/20202,000,000MBVCB.759117121.NGHIEM DUC THUAN chuyen tien.CT tu 0761002350288 NGHIEM DUC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/20205,000,000767321.060920.085252.ung ho ma so MS 2020.221 ( hai con anh An )
9/7/20201,000IBVCB.760414069.sg.CT tu 0531002597540 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/20201,000IBVCB.759933438.gdsg.CT tu 0531002597130 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/20202,000IBVCB.760664565.ast.CT tu 0371000518362 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/202020,000296943.070920.053015.ung ho ms 2020.222 gd ba Ngo Thi Lien
9/7/202050,000IBVCB.760875572.Giup ma so 2020 222 gia dinh ba Ngo Thi Lien .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/7/202050,000MBVCB.760796234.ung ho Ms 2020.221.CT tu 0441003996813 TRAN DINH BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/202050,000MBVCB.760793302.ung ho ms 2020.222.CT tu 0441003996813 TRAN DINH BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/202050,000193455.070920.093316.gui em ma so 2020 222
9/7/202050,000Sender:01310001.DD:070920.SHGD:10015251.BO:NGUYEN THI XIEM.UNG HO MS 2020.221. HAI CON ANHAN TINH QUANG NAM
9/7/202050,000622596.070920.085342.MS 2020.222 FT20251000700639
9/7/202050,000IBVCB.759978424.Ung ho MS 2020 221 Hai con anh An.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/7/202050,000IBVCB.759974070.Ung ho MS 2020 222 Gia dinh Co Ngo Thi Lien.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/7/202050,000039167.070920.070637.ung ho MS 2020 222 gia dinh ba Ngo Thi Lien
9/7/202050,000MBVCB.759909072.ung ho ma so: MS 2020.221 (hai con anh An) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/202050,000MBVCB.759908170.ung ho ma so: MS 2020.222 (ba Ngo Thi Lien) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/202050,000MBVCB.759905309.ung ho ma so: MS 2020.220 (chi Pham Thi Khuyen) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/202050,000MBVCB.759904573.ung ho ma so: MS 2020.219 (anh Nguyen Vo Binh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/202050,000029732.070920.063105.MS 2020 222
9/7/2020100,000MBVCB.761088312.ung ho MS 2020.216 (be Bui Quynh Han).CT tu 0071001157940 LUONG NGUYEN THIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020100,000MBVCB.761019521.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.221 hai con anh An.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020100,000MBVCB.761017515.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.222 gia dinh ba NGO THI LIEN.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020100,000IBVCB.760695489.Ms: 2020.201( gia dinh chi Binh).CT tu 0611001898925 TRUONG DAO QUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020100,000Sender:01201003.DD:070920.SHGD:10013525.BO:BAO DIEN TU DAN TRI.BAO DT DAN TRI CT BAN DOC UH CHO MS 2020.212 THEO DSKC TUAN 4.8.20
9/7/2020100,000Sender:01201003.DD:070920.SHGD:10013251.BO:BAO DIEN TU DAN TRI.BAO DT DAN TRI CT BAN DOC UH CHO MS 2020.210 THEO DSKC TUAN 4.8.20
9/7/2020100,000403963.070920.154333.Ung ho MS 2020 222 gia dinh ba Ngo Thi Lien
9/7/2020100,000766305.070920.150740.ms 2020.221 ung ho hai con anh An
9/7/2020100,000763790.070920.150506.ms 2020.218 ung ho be Nguyen Khanh Le
9/7/2020100,000349633.070920.112609.Ms 2020 222 gia dinh ba Ngo Thi Lien
9/7/2020100,000569659.070920.104613.Co Ngoc, Ngan hang Nha nuoc tinh Vinh Phuc ung ho MS 2020.222 gia dinh ba Ngo Thi Lien
9/7/2020100,0000200970423090710422720202637860900.59527.104231.ung ho MS 2020.222
9/7/2020100,000690751.070920.102940.Ung ho MS 2020 222 NGO THI LIEN FT20251397126211
9/7/2020100,000MBVCB.760126522.Giup ma so 2020.222(gia dinh ba Ngo thi Lien).CT tu 0511003741131 NGUYEN THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020100,000Sender:01310012.DD:070920.SHGD:10015387.BO:DO NGOC.MS 2020.222 GIA DINH BA NGO THI LIEN
9/7/2020100,000648985.070920.092629.200907000021245 Ung ho ms 2020.222 ZP5MN575TTQO
9/7/2020100,000Sender:01310005.DD:070920.SHGD:10004810.BO:DO NGOC.MS 2020.220 UNG HO CHI PHAM THI KHUYEN
9/7/2020100,000759253.070920.085310.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI THANH THAO chuyen khoan ung ho MS2020 222 gia dinh ba ngo thi
9/7/2020100,000MBVCB.760012272.LAM THI LUONG LUYEN ung ho MS 2020.222 (gd ba ngo thi lien).CT tu 0021002187289 LAM THI LUONG LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020100,000193576.070920.085534.UNG HO MS 2020.222 -GD BA NGO THI LIEN
9/7/2020100,000930341.070920.083055.VINH NAM UNG HO MS 2020.222 GIA DINH BA NGO THI LIEN-070920-08:30:55 930341
9/7/2020100,000795492.070920.082653.Ung ho gia dinh ba Ngo thi Lien MS 2020.222
9/7/2020100,000598896.070920.075813.202.222 gd ba ngo thi lien FT20251776087045
9/7/2020100,000226209.070920.073554.Truong Bach Yen chuyen tien cho Ngo thi Lien MS 2020222
9/7/2020100,000MBVCB.759917965.Ung ho MS 2020.222 ( gia dinh ba Ngo thi Lien ).CT tu 0721000551739 LE THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020100,000MBVCB.759906187.NGUYEN THI THU LUONG chuyen tien ung ho chi lien .Ha tinh me chau Thanh.CT tu 0561000539291 NGUYEN THI THU LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020100,000MBVCB.759903238.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.222 (gia dinh ba Ngo Thi Lien)Vietnamnet 7/9/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020100,000398030.070920.064410.ung ho Gia dinh 2020.222
9/7/2020100,000MBVCB.759900888.Ung ho MS 2020.222 ba.ngo thi lien.CT tu 0341007167219 NGUYEN VAN DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020100,000MBVCB.759894436.MS 2020.222.CT tu 0211000543196 VU THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020100,000023105.070920.053344.Ung ho MS 2020 222 gd ba NGO THI LIEN
9/7/2020150,000328562.070920.061618.Ung ho MS2020.222 gi dinh ba Ngo Thi Lien
9/7/2020200,000373963.070920.210123.ung ho gia dinh ba lien
9/7/2020200,000040287.070920.190228.MS 2020.222(UNG HO GIA DINH BA NGO THI LIEN).-070920-19:02:27 040287
9/7/2020200,000070315.070920.185457.MS 2020.222 gia dinh ba Ngo Thi Lien FT20251288809830
9/7/2020200,000574759.070920.162125.UNG HO MS 2020.21 hai cha con anh AN tien phuoc quang nam
9/7/2020200,000Sender:01341001.DD:070920.SHGD:10001257.BO:TA QUANG SON.(2000000010170350)UNG HO MS 2020.222 (GIA DINH BA NGO THI LIEN).
9/7/2020200,000MBVCB.760511856.MS 2020.222 ( Ung ho gia dinh ba ngo thi lien).CT tu 0031001118201 PHAM NGOC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020200,000IBVCB.760457615.ung ho MS 2020.222 (gia dinh ba Ngo Thi Lien).CT tu 0451001948986 NGUYEN NGOC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020200,000123051.070920.123051.MS 2020.222 ba Ngo Thi Lien
9/7/2020200,000289989.070920.114527.La Thi Hang Nga chuyen tien MS2020221 hai con anh Han
9/7/2020200,000MBVCB.760252020.Ms 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0031000325351 MAI THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020200,000MBVCB.760247999.Ung ho MS 2020.211.CT tu 0351000893083 VU VAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020200,000MBVCB.760238708.Ung ho MS 2020.222 ( gia dinh ba Ngo Thi Lien ).CT tu 0061001012205 LE THI DIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020200,000597123.070920.111656.Ung ho MS 2020.221 Hai con Anh An
9/7/2020200,000IBPS/SE:79310001.DD:070920.SH:10015502.BO:DAO VAN THE.UNG HO MS 2020.222 GIA DINH BA NGO THI LIEN
9/7/2020200,000588709.070920.110715.Ung ho MS 2020.222 GD ba Ngo Thi Lien
9/7/2020200,000696339.070920.104715.Vietcombank 0011002643148 NCHCCCL 0989265898
9/7/2020200,000268169.070920.103145.MS 2020.222 (gia dinh ba Ngo Thi Lien)
9/7/2020200,000348182.070920.101915.Ung ho ms 2020 222
9/7/2020200,000Sender:01310005.DD:070920.SHGD:10012659.BO:PHAN THI LINH HUONG.MS 2020.221HAI CON ANH AN
9/7/2020200,000Sender:01309001.DD:070920.SHGD:10001554.BO:NGUYEN THANH TUAN.UNG HO MS 2020 220 PHAM THI KHUYEN
9/7/2020200,000256324.070920.095257.MS 2020.222
9/7/2020200,000131832.070920.094929.Ung ho MS 2020.222
9/7/2020200,000IBPS/SE:01310005.DD:070920.SH:10006005.BO:DOAN THI THANH THUY.MS2020.220. UNG HO PHAM THIKHUYEN
9/7/2020200,000246692.070920.091925.NCHA chuyen tien ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
9/7/2020200,000Sender:01310001.DD:070920.SHGD:10004940.BO:HUYNH DANG BICH VY.MS 2020 220 UNG HO CHI PHAMTHI KHUYEN
9/7/2020200,000Sender:01310005.DD:070920.SHGD:10005518.BO:TRAN PHAN NHAT TAN.MS 2020.220
9/7/2020200,000485048.070920.091543.Chuyen tien ung ho ma so 2029.222 Ngo Thi Lien
9/7/2020200,000Sender:01310012.DD:070920.SHGD:10005489.BO:MAI HUONG LY.MS2020220 UNG HO CHI PHAM THI KHUYEN
9/7/2020200,000Sender:01310005.DD:070920.SHGD:10004768.BO:HOANG THI BICH VAN.MS 2020.220 UNG HO CHI PHAMTHI KHUYEN
9/7/2020200,0000200970405090708590120200000161913.58915.090629.NGUYEN THI KIM NGAN UNG HO MS 2020.222 GIA DINH BA NGO THI LIEN
9/7/2020200,000357086.070920.084312.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN VAN MAN chuyen khoan ung ho MS 2020222
9/7/2020200,000Sender:79305001.DD:070920.SHGD:10000679.BO:TRAN VINH TRUNG.MS 2020 222
9/7/2020200,000760285.070920.084008.Ms2020.221(hai con anh An) va ms 2020.222(gd ba ngo thi lien )
9/7/2020200,000453861.070920.083935.ms 2020.222
9/7/2020200,000111685.070920.083816.Ung ho MS 2020 222 gia dinh ba Ngo Thi Lien
9/7/2020200,000175800.070920.082839.MS 2020.222
9/7/2020200,000IBVCB.759968018.BUI THI NGOC HOANH chuyen khoan MS 2020. 222 gia dinh ba Ngo Thi Lien.CT tu 0071001123239 BUI THI NGOC HOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020200,000309058.070920.082000.Ung ho MS 2020 222 gia dinh ba Ngo Thi Lien
9/7/2020200,000928050.070920.081140.UNG HO MS : 2020.222( GIA DINH BA NGO THI LIEN)-070920-08:11:40 928050
9/7/2020200,000428736.070920.080548.Ung ho MS 2020222 gia ding ba Ngo Thi Lien
9/7/2020200,000MBVCB.759932648.Ung ho MS 2020.222( gia dinh ba Ngo thi Lien).CT tu 0721000614520 NGUYEN HUYNH NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020200,000MBVCB.759907245.Ung ho MS 2020.222.( gia dinh ba ngo thi lien).CT tu 0561000540880 PHAN NGOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020200,000923105.070920.063114.UNG HO MS 2020 222( GIA DINH BA NGO THI LIEN)-070920-06:31:13 923105
9/7/2020200,000MBVCB.759897222.NGUYEN NGOC DUNG chuyen tien MS 2020.222 (gia dinh ba Ngo Thi May).CT tu 0011002258997 NGUYEN NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020200,000MBVCB.759895252.Ung ho MS 2020.222.CT tu 0691000410624 PHAM MINH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020200,000389467.070920.053254.ung ho ms 2020.222 gia dinh ba ngo thi lien
9/7/2020200,000347664.070920.052437.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020222 gia dinh ba ngo thi lien
9/7/2020250,000035516.070920.065516.Xin giup do chi Ngo Thi Lien MS 2020 222
9/7/2020300,000MBVCB.760592151.Ung ho Ms 2020.222.CT tu 0501000196991 PHAM DOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020300,000Sender:01307001.DD:070920.SHGD:10007563.BO:TRAN THUY PHUONG CHI.IBUNG HO MS 2020.222 ( GIADINH BA NGO THI LIEN)
9/7/2020300,000361923.070920.121148.MoMo 0903757789 Ung ho Ma so 2020221 hai con anh An 6984589226
9/7/2020300,000IBVCB.760186135.Ung Ho MS 2020.221 ( 2 con anh An).CT tu 0211000461927 TRAN VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020300,000703890.070920.104627.Ung ho gia dinh ba Ngo Thi Lien, Ha Tinh MS 2020.222 FT20251621380490
9/7/2020300,000568386.070920.104450.Co Yen truong Van Truc, Lap Thach ung ho MS 2020.222 gia dinh ba Ngo Thi Lien
9/7/2020300,000IBVCB.760175982.Ung ho MS 2020.222 ( gia dinh ba Ngo Thi Lien).CT tu 0211000461927 TRAN VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020300,000685943.070920.091628.Vietcombank 0011002643148 VU THI NHUNG ung ho MS 2020222 gia dinh ba Ngo Thi Lien
9/7/2020300,000637526.070920.091739.Ung ho MS 2020.222 FT20251036801312
9/7/2020300,000MBVCB.760032936.ms 2020.222 gia dinh ba ngo thi lien.CT tu 0281000144663 TRA NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020300,000MBVCB.760020115.NGUYEN PHI HUNG chuyen tien ma so 2020.222 ba Ngo Thi Lien..CT tu 0201000128777 NGUYEN PHI HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020300,000Sender:01202001.DD:070920.SHGD:10000835.BO:NGUYEN THI HANH.995220090752292 HANH VUNG TAUUNG HO MA SO 2020.222 GIA DINH BA NGO THI LIEN
9/7/2020300,000Sender:79303003.DD:070920.SHGD:10000052.BO:PHAM THI THUY LINH.PHAM THI THUY LINH UNG HO MS2020.196 BE DO MY HANH
9/7/2020300,000Sender:79303003.DD:070920.SHGD:10000055.BO:PHAM THI THUY LINH.PHAM THI THUY LINH UNG HO MS2020.188 BE NGUYEN DAI THANH TAM
9/7/2020300,000125350.070920.081418.UH MS 2020.222 - Ba Ngo Thi Lien
9/7/2020300,000MBVCB.759956408. Ung ho MS 2020.221 ( hai con anh An).CT tu 0011004381489 NGUYEN CONG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020300,000MBVCB.759935597.Ung ho ms 2020.222( gia dinh ba Ngo Thi Lien).CT tu 0011004302109 VU THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020300,000MBVCB.759890764.MS 2020.221 (hai con anh an).CT tu 0101000890477 LE HOAI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020400,000163254.070920.163254.Ung ho MS 2020 212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
9/7/2020400,000Sender:79201001.DD:070920.SHGD:10014016.BO:BAO DIEN TU DAN TRI.BAO DT DAN TRI CT BAN DOC UH CHO MS 2020.211 THEO DSKC TUAN 4.8.20
9/7/2020400,000MBVCB.760057736.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2020.221 va MS 2020.222.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020500,000MBVCB.760809663.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 1014308166 HUYNH THI DIEM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020500,000785104.070920.162152.giup do ma so 2020.222.gia dinh ba ngo thi lien.
9/7/2020500,000Sender:01307001.DD:070920.SHGD:10007796.BO:PHAM KYLE ANH TUAN.IBUNG HO MS 2020 221 HAI CONANH AN
9/7/2020500,000Sender:01201011.DD:070920.SHGD:10011446.BO:BAO DIEN TU DAN TRI.BAO DIEN TU DAN TRI CT BANDOC UH CHO MS 202.197 THEO DSKC TUAN 4.8.2020
9/7/2020500,000IBVCB.760575966.HO CONG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.221 (hai con anh An)..CT tu 0071004199352 HO CONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020500,000Sender:79310001.DD:070920.SHGD:10024863.BO:VO NGOC THANH.UNG HO MS 2020.222 GIA DINH BANGO THI LIEN
9/7/2020500,000882335.070920.150025.ung ho ms 2020 221 hai con anh an FT20251970899255
9/7/2020500,000248138.070920.133312.Ung ho MS 2020.220(ung ho chi Pham Thi Khuyen)
9/7/2020500,000976133.070920.130359.MS 2020.216 UNG HO BE BUI QUYNH HAN-070920-13:03:57 976133
9/7/2020500,000145926.070920.125207.Ungho ms 2020.222 ba ngo thi lien
9/7/2020500,000145854.070920.125102.Ungho ms 2020.221 hai con a An
9/7/2020500,000MBVCB.760355969.LE THI THANH BINH chuyen tien ms 2020.221( 2 con A an).CT tu 0121001609126 LE THI THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020500,000022303.070920.123144.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020221 hai con anh An
9/7/2020500,000775230.070920.111224.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 222 gia dinh ba Ngo Thi Lien
9/7/2020500,000Sender:79310001.DD:070920.SHGD:10015476.BO:HUYNH THANH TUNG.UNG HO MS 2020.222 GIA DINH BANGO THI LIEN
9/7/2020500,000UNG HO MS 2020222(GIA DINH BA NGO THI LIEN)-TANG TRUNG XUONG CT
9/7/2020500,000MBVCB.760093448.Ung ho: MS 2020.222.CT tu 0011003458183 NGUYEN NGOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020500,000MBVCB.760031234.UH gd ba Lien MS 2020.222.CT tu 0011002334228 DINH VU MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020500,000Sender:79310001.DD:070920.SHGD:10013644.BO:VO THI THU HA.MS2020 213
9/7/2020500,000Sender:01310012.DD:070920.SHGD:10013594.BO:VO THI THU HA.MS2020 215
9/7/2020500,000Sender:01307001.DD:070920.SHGD:10004727.BO:VO THI NGOC ANH TAM.IBUNG HO MS 2020.222 (GIA DINH BA NGO THI LIEN)
9/7/2020500,000IBVCB.759986491.ung ho MS 2020.221 (hai con anh An)..CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020500,000IBVCB.759980424.ung ho MS 2020.222 (gia dinh ba Ngo Thi Lien).?Chuyen khoan: Bao VIETNAMNET?So tai khoan: 0011002643148.CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020500,000IBVCB.759967523.Ung ho Ms 2020.222 -GD ba Ngo Thi Lien.CT tu 0121001971532 LE THI KIM NHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020500,000199792.070920.082001.ung ho MS 2020.222 ( gia dinh ba Ngo Thi Lien)
9/7/2020500,000MBVCB.759924467.MS 2020.222 (Ngo Thi Lien).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020500,000036563.070920.065841.Ung ho ma so 2020 222 gd ba Ngo Thi Lien
9/7/2020500,000675158.070920.060744.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ma so 2020 222 Ung ho gia dinh Ba Ngo Thi Lien
9/7/2020700,000Sender:01310005.DD:070920.SHGD:10014335.BO:NGO THI HONG NHUNG.UNG HO MS2020 221 HAI CON ANH AN
9/7/2020900,000IBVCB.760903097.MS2020.216 ( Bui Quynh Han ). MS 2020.221 ( hai con anh Han ). MS 2020.222 (Gia dinh Ngo Thi Lien ).CT tu 0401001349454 NGUYEN KIM PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/20201,000,000MBVCB.759837932.PHAM THANH SON lam tu thien ung ho MS 2020221 ( cho 2 con anh An ) .CT tu 0491003426868 PHAM THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/20201,000,000MBVCB.760952505.Ung ho MS2020.222( gia dinh ba Ngo Thi Lien).CT tu 0531000697989 TRAN BINH AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/20201,000,000120805.070920.120805.Quy Thien nguyen LUCKY 0934067116 kinh giup do MS 2020.221 hai con anh An
9/7/20201,000,000MBVCB.760186037.ung ho MS 2020.222 (gia dinh ba Ngo Thi Lien).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/20201,000,000Sender:01310005.DD:070920.SHGD:10015393.BO:LE DUNG.UNG HO MS 2020.221 HAI CON ANH AN
9/7/20201,000,000MBVCB.759998568.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2020.222(gia dinh ba ngo thi lien).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/20201,000,000MBVCB.759989959.chuyen tien ung ho MS2020222 (gia dinh ba Ngo thi Lien).CT tu 0041001087151 NGUYEN THU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/20201,000,000424935.070920.075952.Chuyen tien ung ho MS 2020.222 gdinh ba ngo thi Lien
9/7/20201,000,000059293.070920.074554.MS 2020 222 gia dinh ba Ngo thi Lien
9/7/20201,000,000590559.070920.071913.MS 2020.222 gia dinh ba Ngo Thi Lien FT20251049733806
9/7/20201,000,000584967.070920.063323.MS 2020.222 gia dinh ba Ngo Thi Lien FT20251499506396
9/7/20202,000,000Sender:79310001.DD:070920.SHGD:10016081.BO:NGUYEN THI HONG THAM.UNG HO MS 2020.222 GD BANGO THI LIEN
9/7/20202,000,000782575.070920.090529.ung ho ma so MS 2020.222 ( gia dinh ba Ngo Thi Lien )
9/7/20202,000,000464463.070920.085229.MS 2020.222 gia dinh ba Ngo Thi Lien
9/7/20202,000,000925009.070920.073108.MS2020.222(UNG HO GIA DINH BA NGO THI LIEN)-070920-07:31:08 925009
9/7/20202,000,000583172.070920.061110.Ung ho ms 2020.222. Gd ba ngo thi lien FT20251087453078
9/7/20202,312,000661120.070920.144028.VIETTEL 400300 LIENNH 200907 200907013141920 400201 ung ho MS 2020221 hai con anh an
9/7/20202,600,000293857.070920.174234.Ung ho MS 2020.211
9/7/20202,800,000767671.070920.120910.Ung ho MS 2020.205 Em Chang Thi La FT20251035777761
9/7/20205,000,000389546.070920.053414.NG THI BAI UH MS2020.222 GD BA NGO THI LIEN
9/8/20205,000653503.080920.141117.ung ho ms 2020 223 gia dinh chi Hoa
9/8/202050,000IBVCB.762155220.Giup ma so 2020 223 gia dinh chi Hoa.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/8/202050,000IBVCB.762044871.MS2020223.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/8/202050,000472112.080920.160831.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020 223 gia dinh chi Hoa
9/8/202050,000MBVCB.761878465.ung ho?MS 2020.223..CT tu 0651000772745 NGUYEN NGOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/202050,000476645.080920.135525.MS 2020.223 (GIA DINH CHI HOA)
9/8/202050,000476285.080920.135342.MS 2020.222 (GIA DINH BA NGO THI LIEN)
9/8/202050,000278237.080920.090052.Ung ho MS 2020.223 gia dinh chi Hoa FT20252286805099
9/8/202050,000IBVCB.761319516.Ung ho MS 2020 223 Gia dinh chi Hoa.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/8/202050,000365524.080920.074229.Ung ho MS 2020.223
9/8/202050,000038655.080920.064736.Ung ho MS 2020 223 gia dinh chi Hoa
9/8/202050,000228611.080920.061800.gd anh Quyen Sg ung ho ms 2020.223 gd chi Hoa FT20252390572000
9/8/202060,000MBVCB.761241889.Ung ho ms2020.223 (gia dinh chi hoa).CT tu 0091000570473 PHAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020100,000203110.070920.233300.Ung ho ma so 2020 221 2 con anh An FT20252038020452
9/8/2020100,000MBVCB.762281306.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.223 gia dinh chi Hoa.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020100,000481259.080920.172550.Vietcombank 0011002643148 DO THI MINH chuyen khoan ung ho MS 2020 223
9/8/2020100,000MBVCB.762029734.Ung ho MS 2020.223( gia dinh chi Hoa).CT tu 0011003127148 PHAM THI MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020100,000668889.080920.164646.help
9/8/2020100,000591116.080920.155657.Ms 2020 223 gia dinh chi Hoa
9/8/2020100,000MBVCB.761810271.MS2020-223 (gia dinh chi Hoa).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020100,000MBVCB.761808765.PHAM DINH THANH chuyen tien ung ho MS 2020.223.CT tu 0121000642874 PHAM DINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020100,000MBVCB.761793661.MS 2020 200.CT tu 0011000865252 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/8/2020100,000125754.080920.140450.UNG HO MS 2020.222 GIA DINH NGO THI LIEN-080920-14:04:49 125754
9/8/2020100,000211719.080920.132401.Ung ho MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa)
9/8/2020100,000CMN GIUP DO MS 2020.212 (VO THI THUY DUONG)
9/8/2020100,000385557.080920.110216.MS 2020 224 gd chi hoa
9/8/2020100,000286682.080920.103018.Ung ho MS 2020.223 gia dinh chi Hoa
9/8/2020100,000MBVCB.761478892.Ung ho Ms.2020.223 (gia dinh chi Hoa).CT tu 1013191566 NGUYEN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020100,000258709.080920.100009.ms 2020.223
9/8/2020100,000781815.080920.095705.Ung ho MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa)
9/8/2020100,000279304.080920.094335.Ung ho gia dinh chi Hoa MS 2020.223
9/8/2020100,000238908.080920.093940.Ung ho MS 2020.223
9/8/2020100,000MBVCB.761407887.MS 2020.221.CT tu 0781000503601 DO THI NGOC VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020100,000238224.080920.093858.Ung ho MS 2020.222
9/8/2020100,000Sender:01310001.DD:080920.SHGD:10006585.BO:PHAM VAN NHUONG.UNG HO MS2020.233 GIA DINH CHIHOA
9/8/2020100,000237518.080920.093816.Ung ho MS 2020.221
9/8/2020100,000236810.080920.093733.Ung ho MS 2020.220
9/8/2020100,000094845.080920.092607.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho gia dinh c Hoa ms 2020223
9/8/2020100,000789769.080920.093115.UNG HO MS 2020 223 GIA DINH CHI HOA
9/8/2020100,000416163.080920.091135.MoMoT0915057720T6995478908T970436Tung ho MS 2020223
9/8/2020100,000329749.080920.082927.ck ung ho ms 2020223 gd chi hoa tan ky nghe an
9/8/2020100,000074398.080920.082729.VINH NAM UNG HO MS 2020.223 GIA DINH CHI TRAN THI HOA-080920-08:27:29 074398
9/8/2020100,000IBVCB.761295842.MS2020 223 gia dinh chi Hoa.CT tu 0461000491521 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/8/2020100,000233533.080920.075653.MS 2020.223
9/8/2020100,000231971.080920.064910.Ung ho MS 2020 223 Chi HOA FT20252535082864
9/8/2020100,000032465.080920.062349.Chuc chi hoa va gia dinh vuot qua kho khan
9/8/2020100,000029411.080920.060802.MS 2020 223 ung ho gia dinh chi Hoa O Tan Ky Nghe An
9/8/2020100,000418979.080920.060001.Vietcombank 0011002643148 Ms 2020223
9/8/2020100,000226807.080920.055151.MS 2020.223 gia dinh chi Hoa FT20252153576038
9/8/2020100,000840742.080920.054247.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 223 gia dinh Chi Hoa
9/8/2020100,000MBVCB.761207744.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa)Vietnamnet 8/9/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020150,000110088.080920.130313.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI BEN uh MS 2020 223gd chi Hoaf
9/8/2020200,000IBVCB.762412668.ung ho MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa)..CT tu 0051000070326 TRAN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020200,000656874.080920.182050.ung ho MS2020.211 be thien phu
9/8/2020200,000609697.080920.171623.Hua Hien ct ung ho MS 2020.222 gia dinh ba Ngo Thi Lien
9/8/2020200,000MBVCB.762036764.MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa).CT tu 0071002395402 TRAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020200,000205054.080920.162628.IBFT Ung ho Tran Thi Hoa.Tan Ky.Nghe An.
9/8/2020200,000IBVCB.761913566.Ung ho MS 2020.220.CT tu 0591000212603 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/8/2020200,000MBVCB.761849820.Ung ho MS 2020.221.CT tu 0031000286530 LUONG QUANG DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020200,000129231.080920.142444.UNG HO MS 2020.223 GD CHI HOA-080920-14:24:43 129231
9/8/2020200,000128762.080920.142206.UNG HO MS 2020.223-080920-14:22:06 128762
9/8/2020200,000IBVCB.761775239.Gd co nguoi benh mac chung mach mau dong.CT tu 0111000926127 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/8/2020200,000IBVCB.761753371.Nha co nguoi benh U nao.CT tu 0111000926127 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/8/2020200,000MBVCB.761690414.TRAN HANH NGUYEN chuyen tien ung ho gia dinh chi Hoa anh Toan MS 2020.223.CT tu 0071000820923 TRAN HANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020200,000MBVCB.761688549.TRAN HANH NGUYEN chuyen tien ung ho hai con anh An MS 2020.221.CT tu 0071000820923 TRAN HANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020200,000MBVCB.761589315.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2020.221 (hai con anh An).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020200,000MBVCB.761540534.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020200,000MBVCB.761535386.Ung ho MS 2020.223 gia dinh chi hoa.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020200,000594725.080920.105320.CHAU PHUC NGUYEN CK UH MS 2020223
9/8/2020200,000343026.080920.103214.Ung ho ms 2020.223 gia dinh chi hoa FT20252099574804
9/8/2020200,000IBVCB.761446677.Ung Ho ma so : 2020.216.CT tu 0451000272064 VU DINH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020200,000IBVCB.761426856.MS 2020 223 gia dinh chi Hoa.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/8/2020200,000Sender:01310001.DD:080920.SHGD:10006738.BO:PHAM VAN NHAN.UNG HO MS 2020.223 GIA DINH CHI HOA
9/8/2020200,000Sender:79310001.DD:080920.SHGD:10006226.BO:TRAN THI BICH.UNG HO MA 2020.223 GIA DINH CHIHOA
9/8/2020200,000534997.080920.092455.UNG HO MS 2020.223
9/8/2020200,000Sender:01310012.DD:080920.SHGD:10007767.BO:NGUYEN THI DIEU THUY.UNG HO MS 2020.223 GIA DINH CHI HOA
9/8/2020200,000885693.080920.091518.Ung ho MS 2020.220 ung ho c Pham thi khuyen
9/8/2020200,000MBVCB.761354807.CHU XUAN HIEN ung ho MS 2020 223 Gd chi Hoa.CT tu 0071004278690 CHU XUAN HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020200,000MBVCB.761348576.MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa).CT tu 0181003384583 NGUYEN THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020200,000MBVCB.761348345.Ung ho ms 2020.222(gia dinh ba Ngo thi Lien).CT tu 0491001817433 NGUYEN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020200,000279374.080920.090251.Ung ho MS 2020.223 gia dinh chi Hoa FT20252826089940
9/8/2020200,000078416.080920.085448.UNG HO MS 2020.223 (GIA DINH CHI HOA)-080920-08:54:47 078416
9/8/2020200,000MBVCB.761326342.2020.223 Chi Hoa,Chuc Anh mau lanh benh. .CT tu 0481000851736 HONG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020200,000MBVCB.761323408.Ms 2020.223.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020200,000132377.080920.084014.Ung ho MS 2020 223 gia dinh chi Hoa
9/8/2020200,000466376.080920.082558.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ma so 2020 223 gia dinh chi Hoa
9/8/2020200,000409549.080920.081953.ung ho gd chi hoa MS 2020.223
9/8/2020200,000464080.080920.080510.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020 223 gia dinh chi Hoa
9/8/2020200,000MBVCB.761267662.Ung ho MS 2020.223( gia dinh chi Hoa).CT tu 0721000614520 NGUYEN HUYNH NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020200,000189680.080920.074133.MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa)
9/8/2020200,000406943.080920.072906.Ung ho MS 2020.223 - gia dinh chi Hoa
9/8/2020200,000238079.080920.072439.Ung ho ms2020,223 Gia dinh c hoa FT20252535108567
9/8/2020200,000082075.080920.071149.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 223
9/8/2020200,000489836.080920.071523.Ung ho Ms 2020 223 gia dinh chi Hoa
9/8/2020200,000044457.080920.070302.2020 223 gia dinh chi hoa
9/8/2020200,000MBVCB.761229332.PHAM QUANG HIEU ung ho gd chi Hoa 2020.223.CT tu 0081000627431 PHAM QUANG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020200,000232394.080920.065241.Ung ho MS 2020.223 FT20252949480375
9/8/2020200,000229535.080920.062844.MS 2020.223 FT20252034601829
9/8/2020200,000229010.080920.062317.Ung ho ms 2020.223 gia dinh chi Hoa FT20252390593899
9/8/2020200,000030511.080920.061410.ms 2020 223
9/8/2020200,000066578.080920.060552.UNG HO MS : 2020.223( GIA DINH CHI HOA)-080920-06:05:52 066578
9/8/2020200,000116709.080920.060438.Ung ho MS 2020.223 gia dinh chi Hoa
9/8/2020200,000MBVCB.761211570.Ung ho MS 2020.223 gia dinh chi Hoa.CT tu 0491000133546 BUI VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020300,000IBVCB.762291430.MS 2020 223 ung ho gia dinh chi Hoa.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/8/2020300,000686742.080920.190703.MS 2020.223 gia dinh chi Hoa
9/8/2020300,000517656.080920.153655.Chuyen tien ung ho MS 2020.212
9/8/2020300,000MBVCB.761795221.MS 2020.223 cam on bao vietnamnet.CT tu 0881000449853 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020300,000440524.080920.141050.ung ho MS 2020.223 gia dinh chi Hoa
9/8/2020300,000798137.080920.135049.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 223
9/8/2020300,000IBVCB.761722790.Ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh.CT tu 0181001156574 TRAN THI KIM TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020300,000IBVCB.761598912.MS 2020 221 Hai con anh An.CT tu 0451001782861 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/8/2020300,000IBVCB.761456002.DANG DINH TUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa).CT tu 0011000406195 DANG DINH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020300,000MBVCB.761455659.TRAN THI HIEP chuyen tien ung ho MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa).CT tu 0341001961637 TRAN THI HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020300,000288492.080920.093303.ung ho MS 2020.223 gd chi hoa
9/8/2020300,000286395.080920.091408.Ung ho gd chi Hoa -Nghe An- ms 2020.223 FT20252176065680
9/8/2020300,000MBVCB.761353441.Ung ho ms 2020.223 gia dinh chi Hoa.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020300,000163222.080920.085959.Ung ho MS 2020 223 gia dinh chi Hoa
9/8/2020300,000MBVCB.761341080.PHAM THI TAM chuyen tien MS 2020.221(hai con anh An).CT tu 0021002119856 PHAM THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020300,000MBVCB.761334439.Ung ho MS 2020.223.Mong Anh mau binh phuc.CT tu 0381000546885 LE THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020300,000Sender:48304001.DD:080920.SHGD:10001494.BO:VU NGUYEN HUONG GIANG.MS2020.223 TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
9/8/2020300,000MBVCB.761323977.PHAM THI TAM chuyen tien ung ho MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa).CT tu 0021002119856 PHAM THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020300,000MBVCB.761316119.Be Thanh An gui ho tro: MS 2020.223 (gia dinh c Hoa) .CT tu 0181003519868 NGUYEN THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020300,000135379.080920.082510.UNG HO MS2020.202 UNG HO BE CAO THANH MINH
9/8/2020300,000135350.080920.082319.UNG HO MS2020.196 UNG HO BE DO MY HANH
9/8/2020300,000MBVCB.761274986.Ung ho MS2020.223 (gia dinh chi Hoa).CT tu 0721000643412 NGUYEN THI XUAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020300,000156346.080920.080309.ung ho ms 2020.223 gia dinh chi hoa o nghe an
9/8/2020300,000070026.080920.074225.MS 2020.223( GIA DINH CHI HOA)-080920-07:42:23 070026
9/8/2020300,000235438.080920.071119.Ung ho ms 2020223 gia dinh chi Hoa FT20252949547705
9/8/2020300,000226312.080920.054139.Pham anh hai ung ho MS 2020.223 gia dinh chi hoa FT20252050696816
9/8/2020300,000225443.080920.051932.Ung ho MS 2020.223 FT20252053899587
9/8/2020300,000321169.080920.023959.MS 2020.221 (ung ho 2 con anh An)
9/8/2020400,000Sender:79310001.DD:080920.SHGD:10007310.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2020.223 GIA DINH CHI HOA
9/8/2020500,000MBVCB.762401640.Ung ho MS 2020.223 - gia dinh chi Hoa.CT tu 0071003688592 NGUYEN SY HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020500,000564938.080920.213600.Ung ho MS 2020.210 Be Nguyen Phuc Thinh
9/8/2020500,000IBVCB.762343553.ung ho ms 2020 223.CT tu 0041000325888 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/8/2020500,000MBVCB.762333984.TRAN VAN THANG chuyen ung ho.MS.2020.221( ung ho hai con anh an ).CT tu 0101000397016 TRAN VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020500,000651127.080920.173905.Ung ho MS 2020.220 chi Pham Thi Khuyen FT20252869358102
9/8/2020500,000MBVCB.761948758.NGUYEN SON TUNG chuyen tien ung ho ms 2020.221 (hai con anh An).CT tu 0541000208000 NGUYEN SON TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020500,000129772.080920.154930.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020221 hai con anh An
9/8/2020500,000Sender:79333001.DD:080920.SHGD:10002312.BO:TRUONG THI LAN ANH.MS 2020.223 UNG HO GD CHIHOA
9/8/2020500,000Sender:79333001.DD:080920.SHGD:10002241.BO:TRUONG THI LAN ANH.MS 2020.221 UNG HO HAI CONANH AN
9/8/2020500,000210832.080920.130448.Ungho ms 2020.223 gia dinh chi hoa
9/8/2020500,000600044.080920.115125.VO THI CAM NHUNG CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET CT UNG HO MS 2020223 gia dinh chi HOA Nghe An
9/8/2020500,000MBVCB.761622753.Ung ho MS 2020.223.CT tu 1014709455 PHAM HA THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020500,000UNG HO MS 202023 (GIA DINH CHO HOA)
9/8/2020500,000351198.080920.104229.MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong)
9/8/2020500,000349941.080920.103510.Ung ho MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa)
9/8/2020500,000MBVCB.761495427.Ung ho MS 2020.223( Gia dinh chi Hoa).CT tu 0041000264497 DANG VAN TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020500,000IBVCB.761448514.ung ho MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa).CT tu 0611001715108 PHAN HUY CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020500,000317960.080920.100119.Ung ho MS 2020 223 gia dinh chi Hoa FT20252820815181
9/8/2020500,000IBVCB.761407699.Pham huong giang ung ho MS 2020.223 (gia dinh chi Hoaf).CT tu 0301000336207 PHAM HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020500,000Sender:01310001.DD:080920.SHGD:10005803.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.223 GIA DINHCHI HOA
9/8/2020500,000783202.080920.092713.2020.223 (gia dinh chi Hoa)
9/8/2020500,000083435.080920.092651.UNG HO MS 2020.223 (GIA DINH CHI HOA)-080920-09:25:57 083435
9/8/2020500,000283474.080920.090929.Ung ho MS 2020.223 FT20252432423293
9/8/2020500,000878920.080920.090709.Ung ho Ms 2020.223 Gia dinh chi Hoa
9/8/2020500,000MBVCB.761345587.TRAN THI TUYET HOA chuyen tien MS 2020.223(gia dinh chi Hoa).CT tu 0071000853269 TRAN THI TUYET HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020500,000200620.080920.085817.ung ho MS 2020.223
9/8/2020500,000MBVCB.761335163.NGUYEN THI SINH chuyen tien ms2020223 ung ho gd chi hoa nghe an.CT tu 0011003593245 NGUYEN THI SINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020500,000MBVCB.761313963.UH gia dinh C Tran Thi Hoa.CT tu 0071003752654 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020500,000126298.080920.083557.ung ho MS 2020 223 gia dinh chi Hoa Chuyen khoan Bao VIETNAMNET
9/8/2020500,000MBVCB.761283819.Giup do 2020.223.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020500,000249633.080920.080621.MS2020.223. Ung ho gia dinh chi Hoa FT20252739021701
9/8/2020500,000070344.080920.074718.UNG HO MS 2020.223 (GIA DINH CHI HOA)-080920-07:46:40 070344
9/8/2020500,000MBVCB.761239628.MS 2020.223?(gia dinh chi Hoa)..CT tu 0011000575367 BUI HOANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020500,000MBVCB.761239509.ung ho ms 2020223.CT tu 0551000100914 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/8/2020500,000MBVCB.761232343.2020.223 ( ung ho Gia dinh chi Hoa).CT tu 0231000600093 NGO XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020500,000IBVCB.761199331.MS 2020 222 gia dinh ba NGO THI LIEN tinh Ha Tinh.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/8/2020700,000Sender:79310001.DD:080920.SHGD:10012433.BO:DOAN THI MAI HUONG.UNG HO BE BUI QUYNH HAN
9/8/20201,000,000260760.080920.205853.Ngo Van Luc chuyen tien ung ho ms 2020.223 (ung ho gia dinh chi hoa)
9/8/20201,000,000MBVCB.762167276.ung ho MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/20201,000,000638342.080920.175313.ung ho 2 con anh An ms 2020.221
9/8/20201,000,000541507.080920.164443.2020-223-chi hoa
9/8/20201,000,000/Ref:PALPM00OTOJ{//}/Ref:PALPM00OTOJ{//}LP VNM00OTOJ UNG HO MS 2020.215BE NGUYEN NGOC KHANG DVC:MR NGUYEN TRAN DANG PHUOC
9/8/20201,000,000/Ref:PALPM00OTOC{//}/Ref:PALPM00OTOC{//}LP VNM00OTOC UNG HO MS 2020.214BE NINH GIA BAO DVC:MR NGUYEN TRAN DANG PHUOC
9/8/20201,000,000/Ref:PALPM00OTO4{//}/Ref:PALPM00OTO4{//}LP VNM00OTO4 UNG HO MS 2020.211BE NGUYEN THIEN PHUDVC:MR NGUYEN TRAN DANG PHUOC
9/8/20201,000,000539496.080920.144302.Ung ho MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa)
9/8/20201,000,000289639.080920.103326.ung ho MS 220.223 gia dinh chi Hoa
9/8/20201,000,000MBVCB.761438733.Ung ho MS 2020.223 (Gia dinh chi Hoa).CT tu 0081001321470 TO HANH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/20201,000,000Sender:01310001.DD:080920.SHGD:10006770.BO:HOANG THI NHUNG.UNGHOMS 2020.223 GIA DINH CHI HOA
9/8/20201,000,000Sender:01202001.DD:080920.SHGD:10001114.BO:NGUYEN THI BICH PHUONG.995220090852494 CHUYENTIEN UNG HO MS 2020.222 GD BA NGO THI LIEN
9/8/20201,000,000MBVCB.761225244.MS 2020.223 (Gia dinh chi Hoa) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/20201,500,000288105.080920.092138.giupcho 3nguoi ms 2020215 ms 2020211 ms 2020222
9/8/20201,500,000151582.080920.075504.Chuyen tien
9/8/20202,000,000Sender:92204012.DD:080920.SHGD:12518439.BO:CHAU NGOC TRAM.MS 2020223 (GIA DINH CHI HOA)
9/8/20202,000,000406662.080920.132026.ung ho gia dinh chi Hoa MS 2020.223
9/8/20202,000,000305436.080920.094304.Ung ho MS 2020.223 gia dinh chi hoa FT20252390232375
9/8/20202,000,000893583.080920.085501.Ung ho MS 2020.219 anh Nguyen VoBinh FT20252790306109
9/8/20202,000,000Sender:79307005.DD:080920.SHGD:10000737.BO:CONG HUYEN TON NU THUY LIEN.IBGIUP DO MS 2020.222 ( BA NGO THI LIEN )
9/8/20202,000,000Sender:79307005.DD:080920.SHGD:10000728.BO:CONG HUYEN TON NU THUY LIEN.IBGIUP DO MS 2020.220 ( CHI PHAM THI KHUYEN )
9/8/20202,000,000MBVCB.761270237.MS2020.223 ung ho gia dinh chi Hoa.CT tu 0071001013306 TRAN THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/20203,000,000434192.080920.212030.Ntd Ung ho MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa)
9/8/20203,000,000322972.080920.100743.Ung ho MS 2020.223 gia dinh chi Hoa FT20252739380136
9/8/20205,000,000IBVCB.761345224.Giup do vien phi mo cho chong chi Hoa.CT tu 0181003371083 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/9/202010,700318981.090920.171354.Tran Hoang Hai Anh ung ho be Leo Trieu Loc MS 2020.224
9/9/202050,000308184.090920.221730.Tran Anh Duc 4 tuoi, ung ho 2020.224
9/9/202050,000IBVCB.763103138.Ung ho MS 2020 224 be Leo Trieu Loc.CT tu 0181002163050 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/9/202050,000173322.090920.143651.Nguyen Van Hien85 ung ho MS 2020.224
9/9/202050,000Sender:01360002.DD:090920.SHGD:10000654.BO:TRAN KHANH LY.UNG HO MS 2020.224 BE LEO TRIEU LOC
9/9/202050,000367939.090920.105739.Ung ho ma so 2020 224 be Leo Trieu Loc
9/9/202050,000IBVCB.762715379.ung ho MS 2020.224 (be Leo Trieu Loc).CT tu 0301000372857 NGUYEN THANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/202050,000Sender:79310001.DD:090920.SHGD:10004366.BO:NGUYEN THI XIEM.UNG HO MS. 2020 223. GIA DINH CHI HOA O NGHE AN
9/9/202050,009IBVCB.763591464.Giup ma so 2020 224 be Leo Trieu Loc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/9/202060,000092993.090920.080613.gui cho gd 2020 223
9/9/2020100,000MBVCB.762443239.MS 2020 223 gia dinh chi Hoa.CT tu 0961000008541 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/9/2020100,000403369.090920.211824.Ung ho MS 2020.224 be Leo Trieu Loc FT20254700599872
9/9/2020100,000165140.090920.185803.MS 2020 223 ung ho gd chi Hoa
9/9/2020100,0000200970488090914534720201785001074.65835.145353.Lam Viet ung ho ma so 2020.223 gia dinh chi Hoa, Nghe An
9/9/2020100,000243475.090920.122645.VINH NAM UNG HO MS 2020.224 BE LEO TRIEU LOC-090920-12:26:45 243475
9/9/2020100,000MBVCB.762917881.MS 2020-224 (be Leo Trieu Loc).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2020100,000767337.090920.103329.Ung ho Leo trieu Loc MS 2020.224
9/9/2020100,000210880.090920.090829.NGUYEN VAN VI Chuyen tien ung ho MS 2020222 ngo thi lien
9/9/2020100,000MBVCB.762545499.MS 2020.212 ( Ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0731000788564 HOANG MAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2020100,000MBVCB.762531110.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.224 (be Leo Trieu Loc)Vietnamnet 9/9/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2020100,000252420.090920.064213.IBFT ung ho ms 2020.224 be Leo trieu loc
9/9/2020100,000249029.090920.055755.Ung ho MS 2020.224 (be Leo Trieu Loc).
9/9/2020100,000MBVCB.762461896.Ung ho MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa).CT tu 0011000554615 TA THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2020150,000137990.090920.125945.ISL20200909125945533-Ung ho moi gia dinh 50.000vnd gom MS2020. 222 - 223 - 224. Cam on vietnamnet.
9/9/2020150,000517072.090920.083926.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 216 ung ho be Bui Quynh Han
9/9/2020200,000834428.090920.202917.Ung ho MS2020 218 be Nguyen Khanh Le
9/9/2020200,000300933.090920.192444.Ung ho MS 2020.223
9/9/2020200,000279764.090920.174329.UH MS 2020 224 Leo Trieu Loc FT20253778065308
9/9/2020200,000MBVCB.763291061.Minhhdsshpc ung ho MS 2020.224.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2020200,000287844.090920.161501.Ung ho ms 2020.224 be Leo trieu loc
9/9/2020200,000MBVCB.763131282.ung ho ma so 2020223.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2020200,000762085.090920.145453.ung ho be Nguyen Thien Phu MS 211
9/9/2020200,000IBVCB.763091665.MS 2020 224 be Leo Trieu Loc.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/9/2020200,000Sender:79339002.DD:090920.SHGD:10000155.BO:LE THI ANH NGUYET.UNG HO MS 2020.218(UNG HO BENGUYEN KHANH LE)
9/9/2020200,000Sender:79339002.DD:090920.SHGD:10000153.BO:LE THI ANH NGUYET.UNG HO MS 2020.220(UNG HO CHIPHAM THI KHUYEN)
9/9/2020200,000336638.090920.125045.ZP5MN72PC9N6 200909000069728 MS 2020 223 gia dinh c hoa
9/9/2020200,000836498.090920.125041.ung ho ms2020.224( be Leo Trieu Loc)
9/9/2020200,000270739.090920.122826.TTTPhuong ung ho Ms2020224 (be Leo Trieu Loc)
9/9/2020200,000270686.090920.122734.TTTPhuong ung ho Ms2020223(gd chi Hoa)
9/9/2020200,000042665.090920.121207.Ung ho MS 200.224 be Leo Trieu Loc FT20253300681108
9/9/2020200,000IBVCB.762880119.Ung ho MS 2020 224 be Leo Trieu Loc.CT tu 0021000811750 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/9/2020200,000Sender:79202002.DD:090920.SHGD:10002502.BO:NGUYEN LE HOA.995220090954111 UNG HO MS 2020.223 GIA DINH CHI HOA
9/9/2020200,000MBVCB.762824294.Ung ho MS2020.224 (be Leo Trieu Loc).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2020200,000MBVCB.762764090.NGUYEN ANH TUYET chuyen tien ung ho MS 2020.224 ( be Leo Trieu Loc ).CT tu 0371003691453 NGUYEN ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2020200,000220452.090920.100136.MS 2020.224 (UNG HO BE LEO TRIEU LOC).-090920-10:01:36 220452
9/9/2020200,000689775.090920.092105.Ung ho MS 2020 223 gia dinh chi Hoa
9/9/2020200,000898119.090920.085428.MS 2020.223 FT20253286779007
9/9/2020200,000683462.090920.085119.Vu Tuan Anh Cong ty Da Tu Nhien TAY AN ung ho MS 2020224 con LEO TRIEU LOC
9/9/2020200,000867258.090920.074753.Chuyen tien ung ho MS 2020.223 ung ho gia dinh chi hoa
9/9/2020200,000853202.090920.063013.QUYNHHUY UNG HO BE LEO TRIEU LOC MS 2020.224 FT20253268005051
9/9/2020250,000IBVCB.763189541.Ung ho ma so 2020 222 ba Ngo Thi Lien.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/9/2020250,000IBVCB.763187650.Ung ho ma so 2020 224 be Leo Trieu Loc.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/9/2020300,000661227.080920.231444.Ung ho MS2020223 gia dinh chi Hoa
9/9/2020300,000420676.090920.194135.ung ho MS 2020.218 be Nguyen Khanh Le
9/9/2020300,000418658.090920.193823.ung ho MS 2020.224 be Leo Trieu Loc
9/9/2020300,000558899.090920.190007.LE VAN HANH
9/9/2020300,000IBVCB.763463544.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.222 (gia dinh ba Ngo Thi Lien)..CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2020300,000IBVCB.763459716.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa)..CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2020300,000IBVCB.763458468.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.224 (be Leo Trieu Loc)..CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2020300,000621903.090920.164949.ung ho MS 2020.224
9/9/2020300,000258474.090920.160718.ung ho ms 2020.224 be leo trieu loc
9/9/2020300,000184406.090920.154451.MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong FT20253652630117
9/9/2020300,000556058.090920.151635.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 223 gia dinh chi Hoa
9/9/2020300,000145394.090920.140149.ung ho ms 2020.224 be leo trieu loc
9/9/2020300,000MBVCB.762893510.MS 2020.224 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2020300,000194702.090920.112600.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Dang Thi Thu Trang ung ho be Nguyen Ngoc Khang M
9/9/2020300,000026134.090920.105843.ung ho chau Ninh Gia Bao MS 2020.214
9/9/2020300,000MBVCB.762741960.NGUYEN THI KIM OANH chuyen tien.CT tu 0081001268841 NGUYEN THI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2020300,000MBVCB.762699655.Ung ho MS 2020.224 (be Leo Trieu Loc).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2020300,000577962.090920.085541.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TRINH VAN XUE chuyen khoan MS 2020 224 be Leo Tr
9/9/2020300,000249477.090920.064606.UH MS 2020.224 - Be Leo Trieu Loc
9/9/2020300,000852788.090920.062649.Ung ho MS 2020.224 FT20253328768260
9/9/2020500,000993034.090920.213730.MrHa Ung ho MS 2020.224 be Leo Trieu Loc
9/9/2020500,000451120.090920.202828.MS 2020.223 gia dinh chi Hoa
9/9/2020500,000047748.090920.122038.Ung ho MS 2020.233 gia dinh chi Hoa FT20253826720903
9/9/2020500,000Sender:01202001.DD:090920.SHGD:10001884.BO:PHAM LE TUAN.995220090953391 UNG HO MS 2020.202 BE CAO THANH MINH
9/9/2020500,000IBVCB.762566019.Ms 2020 223.CT tu 0121000347405 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/9/2020500,000MBVCB.762530589.Hoang An o Ha Noi ung ho em ma so 2020.224 (Leo Trieu Loc) mong em mau khoe.CT tu 0011002647087 TA MINH TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2020500,000042486.090920.064151.Ung ho ms 2020 224 be leo trieu loc
9/9/2020500,000MBVCB.762509067.MS 2020.224 (be Leo Trieu Loc) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2020500,000IBVCB.762479962.MS 2020 223 gia dinh chi TRAN THI HOA tinh Nghe An.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/9/2020500,000563236.080920.235611.Vietcombank 0011002643148 NGO DUY LONG chuyen khoan ung ho ms 2020 221
9/9/2020600,000IBVCB.763050657.ung ho MS 2020.224 (be Leo Trieu Loc)..CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/20201,000,000234942.090920.171509.MS 2020.221 ( hai con anh An)
9/9/20201,000,000MBVCB.763324397.DOAN VAN VUONG chuyen tien ung ho em ng phuong thao MS2020.213.CT tu 0281000557203 DOAN VAN VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/20201,000,000920749.090920.163716.PHAM MINH TAM 0903617055 ct ung ho MS2020 222
9/9/20201,000,000220702.090920.162653.Ung ho MS 2020.224 be Leo Trieu Loc FT20253330807797
9/9/20201,000,000150096.090920.155231.CTY TNHH XD HONG TAN UNG HO HS 2020.223( GIA DINH CHI HOA)
9/9/20201,000,000077785.090920.131657.gui giup be Leo Trieu Loc - MS2020.224 FT20253375952677
9/9/20201,500,000857054.090920.065817.MS 2020.223-gia dinh chi Hoa. FT20253827244502
9/9/20202,000,000MAI TRUNG MINH UNG HO 2020-221 ( HAI CON NHAN)
9/9/20205,000,000986405.090920.105347.Ung ho MS 2020.224 be Leo Trieu Loc FT20253821010581
9/10/20202,000IBVCB.764307997.a.CT tu 0371000518363 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/202030,000253755.100920.201412.ung ho ma so 2020.211 be nguyen thien phu
9/10/202036,000144716.100920.084912.gui dginh mso 2020 225
9/10/202040,000225515.100920.084844.NGUYEN VAN NINH Chuyen tien
9/10/202050,000669662.100920.211106.Vietcombank 0011002643148 TO THI THUY chuyen khoan
9/10/202050,000789674.100920.210413.TRAN DUC ANH CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET MS 2020225
9/10/202050,000MBVCB.765111007.rat kho khan.CT tu 0611001902120 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/10/202050,000214344.100920.192815.ung ho MS 2020.225 gia dinh be manh
9/10/202050,000IBVCB.764899214.Giup ma so 2020 225 gia dinh be Manh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/10/202050,000299131.100920.143709.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020223 gia dinh chi Hoa
9/10/202050,000727180.100920.143500.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV Ung ho MS 2020224 be Leo Trieu Loc
9/10/202050,000MBVCB.764248152.MS 2020225.CT tu 0231000658648 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/10/202050,000MBVCB.764129174.ung ho MS.2020.225 (gia dinh be Manh).CT tu 0281000235558 PHAM THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/202050,000MBVCB.764119529.Ung ho ma so 2020 225.CT tu 0301000411151 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/10/202050,000277867.100920.102423.Ung ho ma so 2020 225 gia dinh be Manh
9/10/202050,000570156.100920.100021.Ung ho MS 2020.225 gia dinh be Manh FT20254166369210
9/10/202050,000225959.100920.094258.MS 2020 225
9/10/202050,000880654.100920.091212.MS2020 225 gia dinh be Manh
9/10/202050,000IBVCB.763906746.Ung ho MS 2020 224 Be Leo Trieu Loc.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/10/202050,000IBVCB.763905130.Ung ho MS 2020 225 Gia dinh be Manh.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/10/202050,000875318.100920.084638.Ung ho MS 2020 225 gia dinh be manh
9/10/202050,000569174.100920.081903.ck ung ho ms 2020225 gd chau manh quang tri
9/10/202050,000626526.100920.075427.Ung ho MS 2020.225
9/10/202050,000MBVCB.763804324.MS2020225.CT tu 0121000850675 TRAN VAN TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/202050,000049556.100920.071354.Ung Ho MS 2020 225 ung ho gia dinh be Manh
9/10/202050,000MBVCB.763793144.MS 2020 225 gia dinh be Manh.CT tu 0821000016287 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/10/202050,000479863.100920.065237.MS 2020.225 FT20254000254743
9/10/202060,000Sender:79334001.DD:100920.SHGD:10002127.BO:LUONG DUC TOAN0899118.UNG HO MS 2020.224 (BE LEO TRIEU LOC) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
9/10/202060,000Sender:79334001.DD:100920.SHGD:10001864.BO:LUONG DUC TOAN0899118.UNG HO MS 2020.225(GIA DINH BE MANH) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
9/10/2020100,000110460.100920.221554.Ung ho MS 2020.225 FT20255611268510
9/10/2020100,000330731.100920.220207.ung ho MS 2020.225
9/10/2020100,000321693.100920.214544.Chuyen tien ung ho MS 2020.224 be Leo Trieu Loc
9/10/2020100,000458819.100920.213528.Ung ho MS 2020 225
9/10/2020100,000087605.100920.213232.Ung ho MS 2020.225 - gia dinh be Manh FT20255363759071
9/10/2020100,000006950.100920.211950.ung ho?MS 2020.225
9/10/2020100,000221380.100920.205214.LE TRONG TUE ung ho MS 2020.225
9/10/2020100,000122171.100920.204236.Ung ho MS 2020.221 mong hai chau vuot qua kho khan
9/10/2020100,000018537.100920.194312.Ms 2020.225 gd be Manh FT20254446612379
9/10/2020100,000MBVCB.764993348.ung ho ms 2020.225 (gia dinh be manh).CT tu 0111000266906 DO TRUONG KHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020100,000169038.100920.183333.Chuyen tien ung ho ms 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh
9/10/2020100,000MBVCB.764863229.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.224 be LEO TRIEU LOC.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020100,000939762.100920.175230.Ung ho MS 2020.225 gd be Manh FT20254610390904
9/10/2020100,000MBVCB.764780213.HA QUANG DUNG ung ho MS 2020.220 ( ung ho chi Pham Thi Khuyen).CT tu 0481000756317 HA QUANG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020100,000528417.100920.161752.Ung ho MS 2020225 gd be Manh
9/10/2020100,000834766.100920.155618.MS 2020 0225 gia dinh be Manh
9/10/2020100,000MBVCB.764559907.MS2020.225( gia dinh be Manh).CT tu 0511000454003 NGUYEN THI TUONG HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020100,000729836.100920.145258.Vietcombank 0011002643148 unghoms2020225
9/10/2020100,000744153.100920.140804.Ung ho MS 2020225 FT20254702400096
9/10/2020100,000MBVCB.764352372.ung ho ma so: MS 2020.224 (be Leo Trieu Loc) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020100,000200902.100920.133743.Do Thi Dien chuyen tien ung ho MS 2020225 gd be Manh.
9/10/2020100,000293562.100920.125953.ung ho MS 2020.225
9/10/2020100,000863458.100920.005201.ung ho MS 2020.225 (Gia dinh be Manh)
9/10/2020100,000MBVCB.764263145.MS 2020.225 (Gia dinh be Manh).CT tu 0101003355888 DOAN VAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020100,000478727.100920.122117.Ung ho gia dinh be Manh Ma so MS 2020 225
9/10/2020100,000048819.100920.120504.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 225
9/10/2020100,000811674.100920.120628.Chuyen tien ung ho MS 2020.225 Gia dinh be Manh
9/10/2020100,000853648.100920.000502.MS.2020.222
9/10/2020100,000853116.100920.000242.MS.2020.225
9/10/2020100,000660846.100920.115326.Ung ho ma so 2020.218 be Nguyen Khanh Le FT20254826619300
9/10/2020100,000967343.100920.114654.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 BUI THI HONG DIEM chuyen khoan toi Be Manh
9/10/2020100,000659162.100920.115108.Ung ho gia dinh c Hoa, MS 2020.223 FT20254005120330
9/10/2020100,000415862.100920.113832.Ung ho ma so 2020 225
9/10/2020100,000915506.100920.113829.ung ho 2020 224 be Leo Trieu Loc
9/10/2020100,000915118.100920.113701.ung ho 2020 223 gia dinh chi Hoa
9/10/2020100,000914760.100920.113524.ung ho 2020 222 gia dinh ba Ngo Thi Lien
9/10/2020100,000MBVCB.764156921.Ung ho ms 2020.221.CT tu 0531002515014 NGUYEN XUAN BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020100,000640485.100920.112654.Ung ho ms 2020.224 be leo trieu loc FT20254397340547
9/10/2020100,000264774.100920.110231.Truong Bach Yen chuyen tien bao Vietnamnet Ms 2020225 gia dinh be Manh
9/10/2020100,000773105.100920.105927.MS 2020.225( gd be Manh)
9/10/2020100,000MBVCB.764074195.Ms 2020.225 ( gia dinh be Manh ).CT tu 0281000364257 HO PHUOC HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020100,000237075.100920.103626.Ung ho gia dinh be Manh MS 2020.225
9/10/2020100,000727136.100920.102925.ung ho MS 2020.225
9/10/2020100,000958981.100920.102914.MS 2020.225
9/10/2020100,000274827.100920.102057.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 225
9/10/2020100,000MBVCB.764046312.PHAM KIEU DUNG chuyen tien ung ho MS 2020225(gia dinh be Manh).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020100,000612977.100920.094255.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 225 gia dinh be Manh
9/10/2020100,000681126.100920.094311.ung ho MS 2020.225 gia dinh be Manh
9/10/2020100,000319566.100920.093425.Ung ho MS 2020.225( chau Manh)
9/10/2020100,000664388.100920.092539.Chuyen tien ung ho MS 2020.225 gia dinh be Manh
9/10/2020100,000883119.100920.092245.Ung ho MS 2020225 Gia dinh be Manh
9/10/2020100,000Sender:79310001.DD:100920.SHGD:10004554.BO:NGUYEN THI HUONG GIANG.MS 2020.224
9/10/2020100,000MBVCB.763924758.HO MINH TRI ung ho MS 2020.225 gia dinh be manh.CT tu 0371000494221 HO MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020100,000167205.100920.090934.ms 2020 225 gia dinh em manh
9/10/2020100,000228125.100920.085832.ME 2020.225( ung ho gd be Manh)
9/10/2020100,000339012.100920.085645.UNG HO MS 2020225( GIA DINH BE MANH)-100920-08:56:46 339012
9/10/2020100,000145979.100920.085004.Ung ho MS2020225 gia dinh be Manh
9/10/2020100,000517641.100920.084729.Ung ho MS 2020.225 gia dinh be Manh FT20254300808881
9/10/2020100,000129154.100920.083806.UH MS 2020 225 gd be Manh o Quang Tri
9/10/2020100,000MBVCB.763872941.ung ho MS 2020.225 (gia dinh be manh).CT tu 0071001145757 NGUYEN TUU NHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020100,000335483.100920.083142.VINH NAM UNG HO MS 2020.225 GIA DINH BE NGUYEN DUC MANH-100920-08:31:43 335483
9/10/2020100,000221276.100920.083112.ung ho MS 2020.225 ( gia dinh be Manh)
9/10/2020100,000613024.100920.082802.Chuyen tien ung ho MS 2020.225 gia dinh be Manh
9/10/2020100,000609244.100920.082330.MS 2020.225 gd be Manh
9/10/2020100,000260783.100920.081505.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 225
9/10/2020100,000Sender:01202021.DD:100920.SHGD:10000174.BO:TRAN THI THUY.995220091050845 UNG HO MS 2020.225 GIA DINH BE MANH
9/10/2020100,000Sender:01202001.DD:100920.SHGD:10000165.BO:NGUYEN THI PHU YEN.995220091050821 CK UNG HOMA SO 2020225 GD E MANH
9/10/2020100,000164385.100920.081139.Ung ho: MS 2020.225 (gia dinh be manh)
9/10/2020100,000210408.100920.072604.MS 2020.225 ( gia dinh be manh )
9/10/2020100,000MBVCB.763787625.MS 2020.225 (gia dinh be Manh).CT tu 0451000373504 DO THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020100,000912757.100920.063141.ung ho ms 2020225
9/10/2020100,000144292.100920.060846.ISL20200910060836608-MS2020.225
9/10/2020100,000029997.100920.060809.MS 2020 225
9/10/2020100,000MBVCB.763757551.Ung ho MS 2020.225 (Gia dinh be Manh).CT tu 0011003122845 DAM NGOC PHAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020100,000MBVCB.763761404.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh)Vietnamnet 10/9/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020100,000MBVCB.763761226.Tu vong.CT tu 0601000351407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/10/2020100,000026371.100920.053605.Xin ung ho gia dinh be Manh MS 2020225
9/10/2020150,000915043.100920.172355.Ung ho MS 2020225 be Manh FT20254237502400
9/10/2020150,000MBVCB.764557482.Ung ho MS 2020.225 ( gia dinh be manh).CT tu 0081001158539 PHAM HONG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020150,000IBVCB.764149291.ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh)..CT tu 0331000399929 PHAM PHUOC KHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020150,000163352.100920.090646.ung ho MS 2020225 gia dinh be Manh
9/10/2020150,000609090.100920.082319.Ung ho MS 2020.225 Ung ho gia dinh be Manh
9/10/2020200,000111905.100920.221901.MS 2020.225 FT20255611280909
9/10/2020200,000764190.100920.221213.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020225 gia dinh be manh
9/10/2020200,000138250.100920.221252.200910000170737 Ung ho MS 2020.225 gia dinh be Manh ZP5MN80J7VOK
9/10/2020200,000486545.100920.220058.MS 2020 225 gia dinh be Manh
9/10/2020200,000MBVCB.765220285.Ung ho MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa).CT tu 0331000503840 PHAN THI NGOC HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020200,000MBVCB.765195930.ung ho MS 2020.225 gia dinh be manh.CT tu 0281000736438 NGUYEN THI NGOC HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020200,000492347.100920.213141.IBFT Ms 2020 225 gd em manh
9/10/2020200,000MBVCB.765155602.Ung ho gd be Manh ma so 2020.225.CT tu 0041000141111 TRAN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020200,000068689.100920.210130.Ung ho MS 2020 225 gia dinh be Manh FT20255700530256
9/10/2020200,000285271.100920.205111.ung ho MS 2020.202
9/10/2020200,000278171.100920.204213.ung ho MS 2020225
9/10/2020200,000008080.100920.192611.Ms 2020 223 uh gd c hoa FT20254002863051
9/10/2020200,000MBVCB.764922749.BE LEO TRIEU LOC.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/10/2020200,000057098.100920.183215.IBFTA 200910000125805 giup gia dinh be Nguyen Duc Manh
9/10/2020200,000959220.100920.181828.Ung ho ma so 2020 225 Gia dinh be Manh FT20254799882170
9/10/2020200,000138900.100920.181113.MS 2020 225
9/10/2020200,000986320.100920.164819.Ung ho MS 2020 225 gia dinh be Manh
9/10/2020200,000874412.100920.164246.Ung ho MS2020.221 hai con anh An FT20254565989678
9/10/2020200,000Sender:01202002.DD:100920.SHGD:10006454.BO:NGUYEN TRAN HUNG.995220091022724 UNG HO HAICON ANH AN...MS 2020.221
9/10/2020200,000IBVCB.764619979.Ung ho MS 2020.221 (hai con anh An).CT tu 0651000794441 HUYNH DUC CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020200,000IBVCB.764556448.Ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh).CT tu 0081001100600 NGUYEN THI THU HIEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020200,000976622.100920.153235.ung ho MS 2020.225 gia dinh be Manh
9/10/2020200,000Sender:01307001.DD:100920.SHGD:10002500.BO:NGO VY THU.IBUNG HO MS 2020.225 (GIA DINH BE MANH)
9/10/2020200,000949258.100920.150858.Ung ho MS 2020.225 gia dinh be Manh
9/10/2020200,000786120.100920.150331.Ung ho MS 2020.221 hai con anh An FT20254610856447
9/10/2020200,000343822.100920.140751.ZP5MN80J1RPB 200910000069756 Ms 2020.223 gd chi Hoa
9/10/2020200,000MBVCB.764303400.ung ho MS 2020.225.CT tu 0731000699555 BUI DINH DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020200,000MBVCB.764283977.ung ho MS 2020.225 (gia dinh chau Manh.CT tu 0491000197463 DO ANH LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020200,000686937.100920.123418.MS2020225 uhgd chau manh FT20254536167336
9/10/2020200,000491296.100920.123119.Ung ho MS 2020 225
9/10/2020200,000Sender:01310005.DD:100920.SHGD:10010516.BO:TRAN THI HANG.GIA DINH BE MANH MS 2020.225
9/10/2020200,000806589.100920.115929.MS 2020.225 gia dinh be Manh
9/10/2020200,000663026.100920.115613.MS 2020.225 - gia dinh be Manh FT20254921608581
9/10/2020200,000MBVCB.764186261.gia dinh be Manh.CT tu 0161001656666 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/10/2020200,000MBVCB.764181806.MS 2020-225( gia dinh em Manh).CT tu 0111000370754 TO TRUNG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020200,000331353.100920.114233.Ung ho MS 2020.225
9/10/2020200,000275782.100920.113922.MS 2020.225
9/10/2020200,000MBVCB.764146634.Ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh).CT tu 0251002741459 NGUYEN MAI THY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020200,000MBVCB.764111386.ung ho MS 2020.225 (gia dinh be manh).CT tu 0901000006388 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020200,000MBVCB.764089250.Ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh).CT tu 0451001667611 DAO HOANG NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020200,000749685.100920.105321.UH MS2020.225 GD BE MANH
9/10/2020200,000748425.100920.105200.Chuyen tien ung ho MS 2020 .225 gia dinh be manh
9/10/2020200,000700383.100920.104341.Vietcombank 0011002643148 be nguyen minh chau ung ho MS 2020223
9/10/2020200,000259284.100920.104508.Ung ho MS 2020.225 gd be Manh Quang Tri
9/10/2020200,000829641.100920.104312.MS 2020.225 (gia dinh be Manh).
9/10/2020200,000MBVCB.764061542.ung ho MS 2020.225 (gia dinh chau Manh).CT tu 0121000903425 NGUYEN NGOC CANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020200,000596821.100920.103308.Ms 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20254078639072
9/10/2020200,000594558.100920.103009.MS.2020.225 gia dinh be Manh FT20254798234675
9/10/2020200,000727343.100920.102938.Chuyen tien ung ho MS 2020.225 gd be Manh
9/10/2020200,000Sender:01310012.DD:100920.SHGD:10007463.BO:BUI NGOC QUY.MS 2020225 BE MANH
9/10/2020200,000926747.100920.102230.MS 2020.225 (Gia dinh be Manh)
9/10/2020200,000274144.100920.101522.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020225 gia dinh be Manh
9/10/2020200,000509602.100920.101835.MS2020225 gia dinh be Manh
9/10/2020200,000836727.100920.101608.UNG HO MS 2020.225- GIA DINH BEMANH FT20254621266441
9/10/2020200,000705407.100920.100756.ung ho ms 2020.225 gd be manh
9/10/2020200,000272160.100920.095823.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 225
9/10/2020200,000568606.100920.095810.Ung ho 2020225 gd e manh FT20254923604501
9/10/2020200,000Sender:01202001.DD:100920.SHGD:10001324.BO:NGUYEN THI HAI YEN.995220091052513 CHUYEN TIEN UNG HO MS 2020.225 GIA DINH BE MANH
9/10/2020200,000MBVCB.763993887.MS 2020225 gia dinh be Manh.CT tu 0081001049126 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/10/2020200,000211078.100920.095053.MS 2020.225 UNG HO GIA DINH BE MANH
9/10/2020200,000IBVCB.763984774.NCHCCCL BT 0982***.CT tu 0961000002358 TRAN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020200,000953111.100920.094126.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 225 ung ho gd be Manh
9/10/2020200,000MBVCB.763966666.NGUYEN THIEN NAM chuyen tien ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh).CT tu 1013259293 NGUYEN THIEN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020200,000Sender:79310001.DD:100920.SHGD:10006238.BO:CAO LE TUAN ANH.UNG HO MS 2020.225 GIA DINH BE MANH
9/10/2020200,000117934.100920.093100.ung ho gd be Manh MS 2020.225
9/10/2020200,000IBVCB.763947010.ung ho MS2020.225 (gia dinh be Manh).CT tu 0071000744805 HONG MINH NHUT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020200,000343311.100920.092352.MS 2020.225-100920-09:23:49 343311
9/10/2020200,000MBVCB.763938645.Ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh).CT tu 0021000312385 NGUYEN LINH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020200,000506161.100920.092008.CK tu 000834160004 den 0011002643148. ND:Ung ho MS 2020 225 (GD be Manh)
9/10/2020200,000Sender:01310001.DD:100920.SHGD:10004898.BO:NGUYEN THI CHINH.UNG HO MS 2020.225
9/10/2020200,000526168.100920.090040.Ungho MS2020.225 FT20254100251145
9/10/2020200,000339322.100920.085848.MS2020.225 GIA DINH BE MANH-100920-08:58:48 339322
9/10/2020200,000IBPS/SE:79202002.DD:100920.SH:10000447.BO:HUYNH VAN BE.995220091051204 - CHUYEN TIEN UNG HO GIA DINH BE MANH
9/10/2020200,000338465.100920.085311.UNG HO MS 2020.225 ( GD BE MANH)-100920-08:53:10 338465
9/10/2020200,000Sender:79303003.DD:100920.SHGD:10001462.BO:LY NGOC HUY.UNG HO MS 2020.225 GIA DINH BE MANH
9/10/2020200,000794220.100920.084434.giup MS 2020.225
9/10/2020200,000336591.100920.084025.UNG HO MS 2020.225 ( GIA DINH BE MANH )-100920-08:39:52 336591
9/10/2020200,000Sender:79307005.DD:100920.SHGD:10002958.BO:VU THI CHUYEN.IBMS 2020.225(GD BE MANH)
9/10/2020200,000MBVCB.763869877.Ung ho MS 2020.225 .CT tu 0011001494114 VU NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020200,000872309.100920.083146.MS 2020 225 gia dinh be Manh
9/10/2020200,000MBVCB.763850655.TRAN THI HUONG ung ho MS 2020.225.CT tu 0021002246725 TRAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020200,000105570.100920.082056.ung ho MS 2020 225 gdinh be Manh
9/10/2020200,000602514.100920.081438.MS2020.225 gd be Manh
9/10/2020200,000601388.100920.081300.ung ho MS 2020.225
9/10/2020200,000498147.100920.080937.Ung ho gia dinh be Manh MS 2020.225 FT20254010697447
9/10/2020200,000MBVCB.763836661.VO THI THU HIEN chuyen tien ung ho MS 2020.225 gia dinh be Manh.CT tu 0571000069440 VO THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020200,000077872.100920.075519.MS2020 225
9/10/2020200,000257648.100920.073315.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 225
9/10/2020200,000059368.100920.073136.Ung ho MS 2020 225 gia dinh be Manh
9/10/2020200,000MBVCB.763797750.NGUYEN THI NGA chuyen tien ung ho MS 2020 225( gia dinh be Manh).CT tu 0491000085545 NGUYEN THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020200,000226864.100920.065845.NGUYEN THI NHAN CHUYEN KHOAN unghoMS2020225 gdbeManh
9/10/2020200,000479332.100920.064825.Ung ho ms2020,225 gia dinh be manh FT20254300360914
9/10/2020200,000039159.100920.064718.Ung ho gia dinh be Manh ma so 2020 225
9/10/2020200,000477723.100920.063453.Ung ho 2020 225 gia dinh be Manh FT20254620540529
9/10/2020200,000IBVCB.763772244.Ung ho MS 2020.225.CT tu 0071004543325 PHAM THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020200,000554906.100920.060252.ms 2020.225
9/10/2020200,000327457.100920.055841.UNG HO MS: 2020.225( UNG HO GIA DINH BE MANH)-100920-05:58:40 327457
9/10/2020250,000MBVCB.763777338.Ung ho ms 2020.225 (gia dinh be Manh).CT tu 0331000404950 DO THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020300,000MBVCB.765247420.MS 2020.225 (gia dinh be Manh).CT tu 0501000118354 VO THI TUONG VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020300,000331699.100920.220408.ung ho MS 2020.225 gia dinh be Manh
9/10/2020300,000MBVCB.765178942.ung ho MS 2020 225 gia dinh be Manh.CT tu 0491000115246 NGUYEN THI LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020300,000409179.100920.205550.Ung ho MS 2020 224 be Leo Trieu Loc
9/10/2020300,000218779.100920.204207.TRAN THI NGA THU Chuyen tien ung ho MS 2020225
9/10/2020300,000MBVCB.765082214.TRAN MINH DUC chuyen tien ung ho MS 2020.221 (hai con anh An).CT tu 0071001002339 TRAN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020300,000241717.100920.200014.Chuyen tien ung ho ma so 2020.225 gia dinh chau Manh
9/10/2020300,000750802.100920.191931.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020225 gia dinh be Manh
9/10/2020300,000999799.100920.191343.Ung ho MS 2020.225 gia dinh be manh FT20254288886474
9/10/2020300,000292844.100920.183724.ung ho MS 2020.225 be Manh
9/10/2020300,000168668.100920.183310.ung ho MS 2020.225 gia dinh be Manh
9/10/2020300,000MBVCB.764821212.ung ho ma so 2020.225 gd be manh.CT tu 1021000002021 NGUYEN CONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020300,000256325.100920.163430.MS.2020.225 gui a Ai bo chau Manh
9/10/2020300,0000200970405091015392320200000176785.68553.154341.NGUYEN THI DUNG UNG HO GD CHAU MANH MS: 2020.225
9/10/2020300,000IBVCB.764455450.MS 2020 216 ung ho be Bui Quynh Han.CT tu 0181000325117 NGUYEN PHAN LE TUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020300,000216029.100920.142409.UH MS 2020.225 (GD BE MANH)
9/10/2020300,000MBVCB.764342450.TRAN PHUONG THANH chuyen tien ung ho gia dinh be Manh ( MS 2020.225 ).CT tu 0181003491536 TRAN PHUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020300,000Sender:48304001.DD:100920.SHGD:10005066.BO:LUONG DUC DE.UNG HO MS 2020.222(GIA DINH BA NGOTHI LIEN) TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
9/10/2020300,000MBVCB.764298899.Ung ho gia dinh be Manh.CT tu 0381000358385 NGUYEN DANG TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020300,000378048.100920.125051.UNG HO MS 2020.225(GIA DINH BE MANH)-100920-12:50:48 378048
9/10/2020300,000MBVCB.764150122.ung ho ms 2020.225.CT tu 0451000226854 CHU DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020300,000277444.100920.104339.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 225 gia dinh be Manh
9/10/2020300,000MBVCB.764071560.Ung ho gia dinh be Manh MS2020.225.CT tu 0021002253808 VU THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020300,000723763.100920.102551.ung ho qua bao MS 2020.225 gia dinh be Manh
9/10/2020300,000248390.100920.100945.Luong Van Quang chuyen tien ung ho ms 2020211 be nguyen thien phu
9/10/2020300,000246555.100920.100259.Luong Van Quang chuyen tien ung ho ms 2020225 gia dinh be manh
9/10/2020300,000693705.100920.095606.ung ho MS 2020.225 gia dinh be Manh
9/10/2020300,000320838.100920.094905.MS 2020.225 (ung ho gia dinh be Manh)
9/10/2020300,000809113.100920.093731.ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh)
9/10/2020300,000884979.100920.093037.Ung ho ms 2020 225 gia dinh be manh
9/10/2020300,000666638.100920.092758.VUONG THI MY KHANH UNG HO MS 2020.225, GIA DINH EM MANH
9/10/2020300,000652045.100920.091227.Ung ho MS 2020.225 gia dinh be Manh
9/10/2020300,000317621.100920.091200.UNG HO MS 2020-225 gia dinh be Manh
9/10/2020300,000188086.100920.090804.UH MS 2020.225
9/10/2020300,000516881.100920.084556.Ung ho ma so 2020.225 gia dinh be Manh FT20254079352978
9/10/2020300,000MBVCB.763883226.DANG THI THANH chuyen tien ung hoMS 2020225 (gd be manh).CT tu 0101001061481 DANG THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020300,000509957.100920.083413.Ung ho ms 2020 225 gia dinh be Manh FT20254535373374
9/10/2020300,000IBVCB.763867770.NGUYEN THUY HA chuyen khoan MS2020.225 (gia dnh be Manh).CT tu 0141000799037 NGUYEN THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020300,000508453.100920.083128.ung ho ms 2020225 be Manh FT20254000984183
9/10/2020300,000024252.100920.082518.Ngn hng TMCP Ngoi Thng Vit Nam 0011002643148 MS 2020225
9/10/2020300,000MBVCB.763848788.DO THI BINH chuyen tien ung ho MS 2020.225(gia dinh be Manh).CT tu 0081000581759 DO THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020300,000679087.100920.080704.Vietcombank 0011002643148 VU THI NHUNG ung ho MS 2020225 gia dinh be Manh
9/10/2020300,000598367.100920.080849.ung ho ms 2020.225 gd chau Manh
9/10/2020300,000MBVCB.763829335.Ung ho MS2020.225 (gia dinh be Manh) .CT tu 0601000517114 VO LE DUC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020300,000081215.100920.075850.2020 225 ung ho gia dinh be Manh
9/10/2020300,000MBVCB.763825677.Ung ho MS 2020.225 ( ung ho gia dinh be Manh).CT tu 0371000411530 PHAM DANG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020300,000583841.100920.074357.Chuyen tien MS2020.225 gia dinh be Manh
9/10/2020300,000MBVCB.763801788.ung ho MS 2020.225 (gia dinh be manh).CT tu 0751000049669 LE HUNG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020300,000565327.100920.071900.ung ho 2020.225 GD BE MANH
9/10/2020300,000478948.100920.064503.Ung ho MS 2020.225 FT20254775908620
9/10/2020300,000206912.100920.064108.UH MS 2020.225(gd be Manh)
9/10/2020300,000672000.100920.055712.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS2020225 gd be Manh
9/10/2020300,000MBVCB.763731986.Ung ho Ms 2020.20 pham thi khuyen.CT tu 0071003121663 NGUYEN PHUOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020400,000399075.100920.105850.IBFT MS2020.225
9/10/2020500,000448393.090920.231909.Ung ho MS 2020.211 . Be Nguyen Thien Phu FT20254184573625
9/10/2020500,000MBVCB.765201707.ung ho MS 2020225 gia dinh be Manh.CT tu 0381000543071 NGUYEN DUC PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020500,000MBVCB.765189340.LAI THI MINH CHAU Ung ho MS 2020.225 (Gia dinh be Manh).CT tu 0071000968995 LAI THI MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020500,000076963.100920.211446.Ung ho MS 2020.225 gia dinh be Manh FT20255254584189
9/10/2020500,000MBVCB.765083459.Ung ho MS2020.225( gd be Manh).CT tu 0121002644055 TRAN THI DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020500,000MBVCB.765051187.Ung ho MS 2020.225.CT tu 0441000767559 NGUYEN TRAN HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020500,000137310.100920.175612.MS 2020.225
9/10/2020500,000068086.100920.164952.Ung ho MS 2020.223 chi Hoaf
9/10/2020500,000853779.100920.162309.Ung ho MS 2020.225 gia dinh be Manh FT20254822040469
9/10/2020500,000/Ref:P1010178309{//}/Ref:P1010178309{//}DNI.OW2009100308507, Ung ho MS 2020.225 gia dinh be manh DVC:DO MINH TU
9/10/2020500,000IBVCB.764563428.Ung ho MS 2020.223 .CT tu 0021001632748 LE TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020500,000823283.100920.154950.Ung ho ms 2020.225 gia dinh be manh FT20254871135281
9/10/2020500,000MBVCB.764502827.Sang. Ung ho MS 2020.225 chau Manh.CT tu 0121000128096 NGUYEN THANH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020500,000IBVCB.764498472.Ung ho MS 2020.233.CT tu 0021001632748 LE TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020500,000MBVCB.764488212.Ung ho MS 2020.225( gia dinh be Manh).CT tu 0071000957358 NGUYEN BANG TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020500,000MBVCB.764407933.Ung ho MS 2020.225 ( gia dinh be Manh).CT tu 1013402298 LE THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020500,000293899.100920.130142.Gui anh Ai QTri ms 2020.225
9/10/2020500,000023897.100920.121819.IBFTA 200910000054423 Ung ho 2020.225 gia dinh be Manh
9/10/2020500,000675206.100920.121450.MS 2020.225 FT20254445044858
9/10/2020500,000813122.100920.120831.ung ho MS 2020.225 gd be Manh
9/10/2020500,000333322.100920.120733.Ung ho gia dinh be Manh( MS 2020.225)
9/10/2020500,000371396.100920.115950.MS 2020.225 (GIA DINH BE MANH)-100920-11:59:47 371396
9/10/2020500,000276723.100920.114241.ms 2020225
9/10/2020500,000IBVCB.764158167.Ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh).CT tu 0531000266999 DUONG THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020500,000909600.100920.111229.MS 2020 225 gia dinh be Manh
9/10/2020500,000700084.100920.104051.Vietcombank 0011002643148 be nguyen minh chau ung ho MS 2020225
9/10/2020500,000589618.100920.103158.Nhom Sales Cty Dai Quang Minh ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh).
9/10/2020500,000772936.100920.103144.giup do gd be Manh. MS: 2020225
9/10/2020500,000MBVCB.764052131.MS 2020.225 ( giup gd Be Manh) .CT tu 0121000464693 NGUYEN THI TO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020500,000584049.100920.101736.ung ho ms 2020.225 - gia dinh be Manh FT20254160020279
9/10/2020500,000Sender:01309001.DD:100920.SHGD:10000692.BO:TRAN XUAN PHUONG.MS 2020 225 UNG HO BE MANH
9/10/2020500,000272637.100920.100247.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020225 gia dinh be Manh
9/10/2020500,000322291.100920.100408.Gia dinh co Quynh Giang - TP Can Tho Ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh)
9/10/2020500,000MBVCB.763994878.LE TAN TRIEU chuyen tien:Ms.2020.225(gia dinh be manh).CT tu 0281000625250 LE TAN TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020500,000MBVCB.763994424.C Huong ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh).CT tu 0121000841601 DOAN THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020500,000564555.100920.095311.Ung ho MS 2020 225 gia dinh be Manh o Quang Tri FT20254252241065
9/10/2020500,000923986.100920.095250.MS 2020.225 UNG HO GIA DINH BE MANH
9/10/2020500,000NGUYEN SON HA UNG HO GIA DINH BE MANH MS 2020.225
9/10/2020500,000557197.100920.094346.Ung ho em Nguyen duc manh, vinh kim, vinh linh , quang tri FT20254651390260
9/10/2020500,000IBVCB.763966270.ung ho MS 2020.222 (gia dinh ba Ngo Thi Lien).CT tu 0071001008482 DO QUOC DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020500,000665767.100920.092704.Chuyen tien toi MS.2020.225 gia dinh be Manh
9/10/2020500,000Sender:79307005.DD:100920.SHGD:10004159.BO:TRAN THAO NGUYEN.IBUNG HO MS2020.225 (GD BE MANH)
9/10/2020500,000MBVCB.763928161.PHAM THI TAM chuyen tien MS 2020.225 (gia dinh be Manh).CT tu 0021002119856 PHAM THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020500,000Sender:01310005.DD:100920.SHGD:10004188.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.224 BE LEO TRIEU LOC
9/10/2020500,000UNG HO MS 2020.206 ( EM A.CHAT)
9/10/2020500,000IBVCB.763898184.LE TIEN TUAN chuyen khoan ung ho: MS 2020.225 (gia dinh be Manh).CT tu 0371003937234 LE TIEN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020500,000606422.100920.084431.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 ung ho MS 2020255 gia dinh be manh
9/10/2020500,000MBVCB.763889206. PHUONG : Ms 2029.225 Gia dinh be Manh.CT tu 0381000617240 PHAM THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020500,000141719.100920.084703.MS 2020 225
9/10/2020500,000627115.100920.084454.Ung ho gia dinh chau Manh. MS 2020.225
9/10/2020500,000572260.100920.084442.MS2020225.gia dinh be manh
9/10/2020500,000869702.100920.084438.ung ho: MS 2020.225 (gia dinh be manh)
9/10/2020500,000515034.100920.084247.Ung ho MS 2020225 FT20254651162064
9/10/2020500,000625101.100920.084233.ung ho MS2020.225 gia dinh be Manh
9/10/2020500,000624518.100920.084151.MS 2020.225 gia dinh be Manh
9/10/2020500,000681472.100920.082802.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020225 gia dinh be Manh
9/10/2020500,000508826.100920.083216.Tran Anh Thu ck ung ho ms 2020 225 gd be Manh FT20254396794906
9/10/2020500,000872282.100920.083136.MS202025 ung ho gia dinh be Manh
9/10/2020500,000MBVCB.763861634.ung ho MS 2020.225(Gia dinh be Manh).CT tu 0561000560374 TRAN THI UT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020500,000MBVCB.763850332.VU THI THU HIEN chuyen tien ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh).CT tu 0011000369132 VU THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020500,000313827.100920.081947.Ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh)
9/10/2020500,000Sender:79305001.DD:100920.SHGD:10000568.BO:DO VAN BAO.UNG HO MS 2020.224 (BE LEO TRIEU LOC)
9/10/2020500,000312067.100920.073545.Ung ho MS 2020.225 (gia dinh be manh)
9/10/2020500,000330116.100920.073222.UNG HO MS 2020225 ( GIA DINH BE MANH)-100920-07:32:21 330116
9/10/2020500,000329981.100920.072946.UNG HO MS 2020.225( GIA DINH BE MANH) G-100920-07:29:46 329981
9/10/2020500,000048303.100920.072758.UNG HO MS 2020.225 GIA DINH BE MANH
9/10/2020500,000311568.100920.071456.Ms 2020.210- UH be Nguyen Phuc Thinh
9/10/2020500,000MBVCB.763791981.MS 2020.224 (be Leo Trieu Loc).CT tu 0121002026682 LE MINH QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020500,000MBVCB.763783864.THAN THI HANH ung ho MS 2020-225 (gia dinh be Manh).CT tu 0271000160125 THAN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020500,000MBVCB.763779362.Giup do 2020.225.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020500,000327852.100920.062506.MS 2020.225-100920-06:25:06 327852
9/10/2020500,000473807.100920.053535.Ung ho MS 2020.225 gia dinh be Manh. FT20254867376172
9/10/2020500,000325744.100920.010708.UNG HO MS 2020.212 ( VO THI THUY DUONG)-100920-01:07:07 325744
9/10/2020600,000857010.100920.145908.Ms 2020.225 gia dinh be Manh FT20254783319590
9/10/2020800,000MBVCB.764026578.Nguyen ha my ung ho MS 2020.225 ( gia dinh be Manh ).CT tu 0911000034945 NGUYEN HA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/20201,000,000MBVCB.765234969.DANG THI VAN ung ho MS 2020.225.CT tu 0441000660995 DOAN THI BAO BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/20201,000,000458501.100920.213354.UNG HO MS 2020.225( GIA DINH BE MANH) VINH LINH, QUANG TRI-100920-21:33:29 458501
9/10/20201,000,000432740.100920.175433.AE BANG HUU UNG HO MS 2020.225 GIA DINH BE MANH-100920-17:54:32 432740
9/10/20201,000,000994685.100920.171652.Chij hang ha noij chuyenr khoanr
9/10/20201,000,000891386.100920.165916.MUng ho MS 2020.225 gia dinh be Manh FT20254022811322
9/10/20201,000,000IBPS/SE:79334001.DD:100920.SH:10002989.BO:CAO KIM TOAN0009423.BA KHA YEU .UNG HO MS 2020.225 ( GIA DINH BE MANH) (VCB) - NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
9/10/20201,000,000959221.100920.151758.ung ho ba TRAN THI LOI ma so 2020.221
9/10/20201,000,000957852.100920.151647.ung ho ba NGO THI LIEN ma so 2020.222
9/10/20201,000,000952081.100920.151138.ung ho chi TRAN THI HOA ma so 2020.223
9/10/20201,000,000IBVCB.764356932.Ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh).CT tu 0181000632392 NGUYEN TRAN HUE CHIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/20201,000,000383828.100920.134811.2020.225 (UNG HO GD EM MANH)-100920-13:48:09 383828
9/10/20201,000,000625592.100920.110826.Ung ho ms 2020225 gia dinh be manh FT20254701824581
9/10/20201,000,000MBVCB.764095440.MS 2020225 ( gia dinh be Manh).CT tu 0071000670490 NGUYEN THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/20201,000,000MBVCB.764053006.Ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh).CT tu 0921000718031 VO THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/20201,000,000MBVCB.763969894.MS 2020.225.CT tu 0071002354132 LUONG THI NGOC TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/20201,000,000531397.100920.090837.Ung ho gd be Manh MS 2020225 FT20254480069590
9/10/20201,000,000437532.100920.085727.ung ho gia dinh be manh MS 2020.225
9/10/20201,000,000Sender:79303008.DD:100920.SHGD:10002058.BO:LUONG THI TUYET TRINH.DTN.THUY UNG HO MS.2020222
9/10/20201,000,000IBVCB.763883092.Ck ung ho ma so 2020221(2 con anh An).CT tu 0441000632804 DONG THI KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/20201,000,000133107.100920.084101.Ung ho MS 2020 225 gia dinh be Manh
9/10/20201,000,000335537.100920.083214.NGUYEN THI TOAN UNG HO CHO MS 2020222,NGO THI LIEN H.LOC HA, T.HA TINH-100920-08:32:12 335537
9/10/20201,000,000MBVCB.763851906.ung ho MS 2020225 gia dinh be Manh.CT tu 0481000656354 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/10/20201,000,000868252.100920.080446.MS2020225 gia dinh be Manh
9/10/20201,000,000MBVCB.763793614.VU THI HOANG LINH ung ho MS 2020.225 ( gia dinh be manh).CT tu 0591000391891 VU THI HOANG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/20201,500,000515974.100920.084439.Ung ho gia dinh be Manh FT20254295072610
9/10/20202,000,000637522.100920.154422.MS 2020.225 (ung ho gia dinh be Manh )
9/10/20202,000,000845755.100920.130057.ung ho gia dinh be Manh MS 2020.225
9/10/20202,000,000495748.100920.123500.MS 2020 225 gia dinh be Manh
9/10/20202,000,000669044.100920.120504.Duong Minh Danh ung ho MS2020.225 gia dinh be Manh FT20254101327708
9/10/20202,000,000/Ref:P3230254165Y20{//}/Ref:P3230254165Y20{//}B/O:PHAM THI KIM TUYEN MS 2020.225 GIA DINHBE MANH DVC:PHAM THI KIM TUYEN
9/10/20202,000,0000200970405091010371820200000175266.67562.104344.NGUYEN NGOC TUNG UNG HO MS2020 221 ( CON A AN) MS2020 213 (THAO) MS2020 211 (PHU) MS2020 218 (LE)
9/10/20202,000,000BUI THI QUE ANH// UNG HO MS 2020.225 ( GIA DINH BE MANH )
9/10/20202,000,000MBVCB.763989625.NGUYEN THI CAM chuyen tien ung ho MS 2020.225(gia dinh be manh).CT tu 0071000849502 NGUYEN THI CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/20202,000,000MBVCB.763982282.Anh mat bo cam diec me bi than.CT tu 0611001503179 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/10/20202,000,000345050.100920.093415.UNG HO MS2020.225(GIA DINH BE MANH)-100920-09:34:14 345050
9/10/20202,000,000MBVCB.763892697.MS2020.225 ung ho gia dinh be Manh.CT tu 0071001013306 TRAN THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/20202,000,000MBVCB.763847701.NGUYEN THI THU HA chuyen tien ung ho MS 2020.225 ( gia dinh be Manh).CT tu 0181001606441 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/20205,000,000317378.100920.213819.Chuyen tien giup do gd be Manh Ms 2020.225
9/10/20205,000,000442633.100920.190856.UNG HO MS 2020.225 CHUC GIA DINH BINH AN-100920-19:08:57 442633
9/10/20205,000,000Sender:79307005.DD:100920.SHGD:10010571.BO:NGUYEN ANH TUAN.IBUNG HO MS 2020.225( GIA DINHBE MANH).CAU XIN MAY MAN SE DEN VOI GIA DINH BE MANH!
9/10/20205,000,000Sender:01310001.DD:100920.SHGD:10005582.BO:DO THI NINH.MS 2020 225 GIA DINH BE MANH

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
01-09-2020 02:47:13100,000CT DEN:024500325501 Ung ho MS 2020214 be ninh gia bao FT20245033373078; thoi gian GD:01/09/2020 00:30:19
01-09-2020 04:08:48100,000CT DEN:024521843844 Ung ho MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
01-09-2020 05:46:53500,000CT DEN:024505709711 Ung ho ms 2020.211 be Nguyen Thien Phu gui loi chuc con trai mau manh khoe
01-09-2020 06:09:3850,000MS 2020.215 ( be nguyen ngoc khang )
01-09-2020 06:19:0850,000MS 2020.214 (em ninh gia bao)
01-09-2020 06:51:30200,000Le Xuan Truong chuyen tien be Bui Quynh Han. MS 2020.216
01-09-2020 07:22:18100,000Duy Tuan ung ho ma so MS 2020.215
01-09-2020 07:22:54100,000ms 2020.212 vo thi thuy duong
01-09-2020 07:35:05500,000Tran To Nga ung ho MS 2020.216 ( be Bui Quynh Han)
01-09-2020 07:42:15200,000Ung ho MS 2020.216 be Bui Quynh Han
01-09-2020 07:53:45100,000CT DEN:024507085280 MS 2020 16 ung ho be BUI QUYNH HAN
01-09-2020 08:06:36200,000CT DEN:024501146124 MS 2020216 ung ho be BUI QUYNH HAN
01-09-2020 08:13:35300,000CT DEN:024500036563 MBVCB.753418039.099339.CTY TNHH TM VT MIMOSA Ung ho MS 2020.216 Ung ho be Bui Quynh Ngan .CT tu 04
01-09-2020 08:14:26200,000MS 2020.216 (Ung ho be Bui Quynh Han)
01-09-2020 08:15:4650,000CT DEN:081032802621 Vietinbank 114000161718 LE VAN HUNG chuyen khoan ms 2020 216 be quynh han
01-09-2020 08:40:16200,000CT DEN:024500044839 MBVCB.753450140.039098.Quoc tuy ung ho be bui quynh ngan.CT tu 0381000556074 DANG QUOC TUY toi 11400
01-09-2020 08:43:29200,000PHUNG GIA UH MS 2020216 - Bui Quynh Han
01-09-2020 08:57:50300,000CT DEN:024508394573 MS 2020.216 Ung ho be Bui Quynh Han FT20245722923248
01-09-2020 09:13:13500,000UNG HO VO THI THUY DUONG - MS 2020.212
01-09-2020 09:16:28500,000Thao ck ung ho MS 2020.216 be Quynh Han
01-09-2020 09:32:48300,000CT DEN:024509232691 UnghoMS2020216beQuynhHan
01-09-2020 09:59:40200,000So GD goc: 10011606 TC:507875926.IBVCB.753565733.PHUNG MINH TAI chuyen khoan  MS 2020.216 (Ung ho be Bui Quynh Han).CT tu 0431000199535 toi 114000161718 Bao VietNamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
01-09-2020 10:05:55200,000LPT ung ho MS 2020216 Ung ho be Bui Quynh Han
01-09-2020 10:07:12100,000CT DEN:024503998752 Ung ho MS 2020.216 Ung ho be Bui Quynh Han chuc em mau khoe
01-09-2020 10:19:38300,000Phan Thanh Mai chuyen tien ung ho be Bui Quynh Han
01-09-2020 10:23:54500,000CT DEN:024503014105 Chuyen tien ung ho MS 2020.216 be Bui Quynh Han
01-09-2020 10:24:45500,000CT DEN:024503014958 Chuyen tien ung ho MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
01-09-2020 10:25:47500,000CT DEN:024503015896 Chuyen tien ung ho MS 2020.214 be Ninh Gia Bao
01-09-2020 10:27:08500,000CT DEN:024503017027 Chuyen tien ung ho MS 2020.213 em Nguyen Phuong Thao
01-09-2020 10:28:45500,000CT DEN:024503018410 Chuyen tien ung ho MS 2020.208 be Khanh Duy
01-09-2020 10:31:04500,000CT DEN:024503020412 Chuyen tien ung ho MS 2020.202 be Cao Thanh Minh
01-09-2020 10:38:02100,000CT DEN:101903893024 Vietinbank 114000161718 Ung ho MS 2020 216 Ung ho be Bui Quynh Han Chuc em mau khoe manh
01-09-2020 10:38:55200,000CT DEN:024510512974 Ung ho MS 2020215 be nguyen ngoc khang
01-09-2020 11:06:28500,000LE HOANG NHIEM Chuyen tien ung ho MS 2020.216 ( ung ho be Bui Quynh Han )
01-09-2020 12:09:35200,000CT DEN:024505451005 IBFT MS2020.216 ung ho be bui quynh han
01-09-2020 12:21:271,000,000CT DEN:121607574867 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2020 216 ung ho be Bui Quynh Han
01-09-2020 14:19:481,000,000CT DEN:024507141928 MS 2020.216 ung ho be Bui Quynh Han
01-09-2020 14:25:211,000,000CHI OANH UNG HO BE BUI QUYNH HAN
01-09-2020 14:29:37500,000ung ho MS 2020.213 (em Nguyen Phuong Thao)
01-09-2020 14:30:18100,000CT DEN:024500099135 MBVCB.753969450.046285.Ms 2020.216 unghobebuiquynhhan .CT tu 0041000268601 PHAM THI NHUNG toi 114000
01-09-2020 14:30:45500,000ung ho MS 2020.216 (ung ho be Bui Quynh Han)
01-09-2020 15:04:15200,000ung ho Ms 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
01-09-2020 15:07:00500,000CT DEN:024508110741 nguyen thi thuy nga ung ho be bui quynh han
01-09-2020 15:50:50500,000MS 2020.216 (ung ho be Bui Quynh Han)
01-09-2020 16:38:071,000,000MS 2020.216 ( ung ho be BUI QUYNH HAN )
01-09-2020 16:39:24300,000CT DEN:024500086866 MBVCB.754179475.045943.MS2020.216 ung ho be Bui Quynh Anh .CT tu 0511000449998 HA SONG MINH HIEU to
01-09-2020 17:19:331,000,000ung ho MS 2020.215 ( be Nguyen Ngoc Khang )
01-09-2020 18:21:50200,000CT DEN:010071541039 ung ho be bui quynh han
01-09-2020 19:12:51200,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020.216
01-09-2020 19:17:15500,000CT DEN:024512878872 ung ho be buoi quynh han
01-09-2020 20:26:13100,000CT DEN:024500097173 MBVCB.754465123.070171.Ung ho MS 2020.216 Nguyen Hoai Thuong mong em Bui Quynh Han mau khoe.CT tu
02-09-2020 00:58:21200,000CT DEN:225254394396 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho be Bui Quynh Han; thoi gian GD:01/09/2020 22:58:05
02-09-2020 01:03:41100,000CT DEN:901271543541 MS 2020.216 ung ho be quynh han; thoi gian GD:01/09/2020 23:52:02
02-09-2020 01:05:39500,000CT DEN:024600564216 Ung ho MS 2020 215 be Nguyen Ngoc Khang; thoi gian GD:02/09/2020 00:16:25
02-09-2020 01:07:05100,000CT DEN:024617564294 Chuyen tien ung ho be Quynh Han; thoi gian GD:02/09/2020 00:40:02
02-09-2020 06:36:57100,000CT DEN:024606395225 UNG HO MS 2020.216 UNG HO BE BUI QUNH HAN. CHUC CON MAU KHOE. 020920 06 36 28 395225
02-09-2020 07:36:42200,000Thong Thuy Tung giup ma so 2020215
02-09-2020 07:46:58200,000Ba ngoai Huynh Thi Then Me Nguyen Thi Kim Mon giup MS 3849 MS
02-09-2020 09:09:46200,000Le Xuan Liem chuyen tien ung ho MS 2020.216 (ung ho be Bui Quynh Han)
02-09-2020 09:38:431,000,000LE VAN DUNG Chuyen tien ung ho MS 2020.211( be Nguyen Thien Phu)
02-09-2020 10:56:24500,000ung ho MS 2020.211 ( be nguyen thien phu)
02-09-2020 11:43:15500,000Bui Thi Bich Lieu chuyen tien ung ho MS 2020.214 ( be Ninh Gia Bao)
02-09-2020 11:45:38500,000Bui Thi Bich Lieu chuyen tien ung ho MS 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang)
02-09-2020 12:58:32200,000CT DEN:024605930777 MS 2020.200 NGUYEN THIEN BAO
02-09-2020 16:31:232,000,000ung ho ma so 2020217 be Do Phuoc Tai rang len thuong be lam
02-09-2020 16:33:03300,000Ung ho MS 2020.206 (em A Chat)
02-09-2020 16:42:16100,000ung ho ms 2020.217(ung ho be do phuoc tai)
02-09-2020 17:01:47100,000NGUYEN DANH  LAM Chuyen tien ung ho be Do Phuoc Tai MS 2020.217
02-09-2020 17:07:24300,000CT DEN:024617248433 MS 2020.216 unghobe BUIQUYNHHAN FT20247761138010
02-09-2020 22:13:05500,000CT DEN:024622462584 MS 2020.200 020920 22 11 56 462584
02-09-2020 22:16:07200,000MS 2020.200 (Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao)
03-09-2020 00:38:4680,000MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao); thoi gian GD:02/09/2020 22:41:58
03-09-2020 00:40:47500,000ung ho MS 2020.217 (ung ho be Do Phuoc Tai); thoi gian GD:02/09/2020 22:59:04
03-09-2020 00:41:38500,000CT DEN:024600058215 MBVCB.755532886.073498.HOANG BAO NGUYEN MS 2020.201 Gia dinh chi Binh .CT tu 0141000891491 HOANG BAO; thoi gian GD:02/09/2020 23:07:34
03-09-2020 05:44:03200,000CT DEN:024705819435 CT MS 2020.218 ung ho be Nguye Khanh Le
03-09-2020 06:52:29300,000Hoang Thi Thu Ha chuyen tien ung ho MS 2020.214 chau Nguyen Khanh Le
03-09-2020 06:59:11300,000Ung ho MS 2020.218( Be Nguyen Khanh Le)Le Dinh Quang chuyen tien
03-09-2020 07:27:22100,000Nguyen Dinh Thang ung ho MS 2020.218 (Nguyen Khanh Le)
03-09-2020 07:59:00500,000ung hoMS 2020.210(Be Nguyen Phuc Thinh)
03-09-2020 09:38:40200,000CT DEN:024762388950 UNG HO MS 2020 218 UNG HO BE NGUYEN KHANH LE
03-09-2020 10:07:45200,000CT DEN:024710869266 UNG HO MS 2020.218 UNG HO BE NGUYENKHANH LE FT20247950100583
03-09-2020 10:10:05200,000MS 2020.218 (ung ho be Nguyen Khanh Le)
03-09-2020 10:46:04500,000CT DEN:024703268766 Mai Nguyen
03-09-2020 12:21:20100,000So GD goc: 995220090355715 995220090355715 - Ung ho MS 2020.218, Be Nguyen Khanh Le
03-09-2020 12:58:33200,000ung hoMS 2020.218(Ung ho be Nguyen Khanh Le).
03-09-2020 13:36:1750,000Le Duc Anh chuyen tien
03-09-2020 13:45:30200,000CT DEN:024700048473 MBVCB.756068953.086668.DANG KIEU TRINH chuyen tien ung ho MS 2020.216 be Bui Quynh Han.CT tu 0051000
03-09-2020 13:54:15500,000CT DEN:024706116477 200903000057888 MS 2020.212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong ZP5MN1FV9S2M
03-09-2020 15:41:091,000,000UNG HO MS 2020.205(EM CHANG THI LA)
03-09-2020 20:31:31200,000LPT ung ho MS 2020216 Ung ho be Bui Quynh Han
03-09-2020 20:32:39200,000LPT ung ho MS 2020217  Ung ho be Do Phuoc Tai
03-09-2020 21:59:22100,000MS 2020.218
04-09-2020 05:11:43150,000CT DEN:024805007195 Ung ho MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang FT20248700602039
04-09-2020 05:13:27150,000CT DEN:024805007249 Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20248877602268
04-09-2020 05:28:13500,000ung hoMS 2020.219(anh Nguyen Vo Binh)
04-09-2020 05:35:54100,000CT DEN:024805598572 UNG HO MS 2020.219 NGUYEN VO BINH 040920 05 35 53 598572
04-09-2020 06:22:201,000,000chuyen tien cho MS 2020.219 nguyen vo Binh
04-09-2020 06:24:0450,000CT DEN:024800090506 MBVCB.756774020.089420.ung ho ms 2020.219 anh nguyen vo binh .CT tu 1011000637567 LY THANH HIEU to
04-09-2020 07:18:13100,000ung ho ms 2020.219
04-09-2020 08:09:0550,000Le Duc Anh chuyen tien
04-09-2020 08:11:28200,000LE QUANG BINH - CA MAU - ủng hộ MS 2020.214 (bé NINH GIA BẢO)
04-09-2020 08:54:29200,000So GD goc: 995220090451574 995220090451574 - Ung ho MS 2020.216 Bui Quynh Han
04-09-2020 09:09:271,000,000CT DEN:024809060438 ung ho ms 2020.218 be nguyen khanh le FT20248012543803
04-09-2020 09:26:09100,000ung ho ms 2020.219 anh Vo Van Binh
04-09-2020 09:32:30300,000So GD goc: 10006670 MS 2020.211
04-09-2020 10:50:30200,000Ung ho MS 2020.219 ( anh Nguyen Vo Binh )
04-09-2020 10:56:29400,000ung ho ms 2020.219 anh Nguyen Vo Binh
04-09-2020 12:44:4350,000Tran Quang Vinh Ung ho MS 2020.219(anh Nguyen Vo Binh)
04-09-2020 14:19:5650,0002020.218 ( ung ho be nguyen khanh le)
04-09-2020 16:29:03100,000Chinh ung ho MS2020.219 Nguyen Vo Binh
04-09-2020 20:05:32100,000ung ho MS 2020219 anh Nguyen Vo Binh
04-09-2020 20:57:18100,000ung ho ms 2020.216
05-09-2020 05:18:24300,000MS 2020.220 ( ung ho chi PHAM THI KHUYEN )
05-09-2020 05:51:01200,000ung ho MS2020.220 (ung ho Pham Thi Khuyen)
05-09-2020 06:11:24200,000CT DEN:024906939857 CT MS 2020.220 ung ho chi Pham Thi Khuyen
05-09-2020 06:28:41200,000MS 2020.220 chi pham thi khuyen
05-09-2020 07:19:24200,000CT DEN:071402864404 Vietinbank 114000161718 PHAM THI LAN chuyen khoan
05-09-2020 08:07:01100,000CT DEN:024908083347 ung ho chi pham thi khuyen
05-09-2020 08:45:46500,000CT DEN:084026204503 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 NGUYEN MINH HAI chuyen khoan ung ho chi pham thi k
05-09-2020 08:57:48200,000DANG QUANG THUY Chuyen tien.ung ho MS 2020.220 Ung ho chi Pham Thi Khuyen
05-09-2020 08:58:06200,000LY THI MY CHAU Chuyen tien ung ho MS 2020.220 ung ho chi Pham Thi Khuyen.
05-09-2020 09:03:41200,000CHIEM THI TU NHI Chuyen tienMs2020.220chuyen tien chi nguyen thi khuyen
05-09-2020 09:12:33300,000ung ho MS 2020 220 Pham Thi Khuyen
05-09-2020 09:26:45300,000CT DEN:050072081233 ung ho chi pham thi quyen
05-09-2020 10:43:33300,000MS 2020.220 ( chi Pham Thi Khuyen)
05-09-2020 10:58:15200,000Ung ho chi Khuyen ma so MS 2020.220
05-09-2020 11:07:45100,000MS 2020220 Ung ho chi Pham Thi Khuyen
05-09-2020 13:31:01500,000TRAN THI KIEU VY Chuyen tien ung ho c pham thi khuyen
05-09-2020 16:50:34100,000LPT ung ho MS 2020220 Ung ho chi Pham Thi Khuyen
05-09-2020 17:03:05500,000ung ho MS 2020.220 (chi PHAM THI KHUYEN)
05-09-2020 17:12:26200,000ung ho MS 2020.220 (ung ho chi Pham Thi Khuyen)
05-09-2020 20:19:56200,000CT DEN:024920077408 Ung ho MS 2020.220 chi pham thi khuyen FT20251830570603
06-09-2020 06:43:26100,000ung ho ma 2020.221 ( hai con anh An)
06-09-2020 07:02:48500,000CT DEN:025000944738 ung ho MS 2020.221
06-09-2020 07:14:203,000,000ung ho ma so 2020221 hai con anh an thuong cac be qua
06-09-2020 07:25:452,000,000ung ho ma so 2020221 hai con anh an thuong be qua
06-09-2020 07:30:44300,000Le Xuan Van chuyen tien MS 2020.221( hai con anh An)
06-09-2020 07:38:30500,000chuyen tien ung ho MS 2020221 ung ho 2 con anh An
06-09-2020 08:08:23100,000CT DEN:025001964145 ban doc giup do
06-09-2020 08:21:36100,000ung ho be nguyen thien phu. MS 2020.211
06-09-2020 08:47:33200,000CT DEN:084216937584 Vietinbank 114000161718 TRAN THANH NGOC uh MS 2020221
06-09-2020 09:33:04100,000CT DEN:092744940698 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho Ms 2020 221
06-09-2020 09:51:32100,000Dang Thuy Nhien chuyen tien MS 2020.221
06-09-2020 10:03:49100,000MS 2020.221( 2 CON ANH AN)
06-09-2020 10:50:25200,000Ung ho MS 2020.221 (hai con anh An)
06-09-2020 10:52:11200,000Ung ho MS 2020.213 (em Nguyen Phuong Thao)
06-09-2020 12:06:12100,000CT DEN:025005082588 ung ho MS 2020.221 hai con anh An
06-09-2020 12:20:14100,000MS 2020.211 (hai con anh An)
06-09-2020 14:39:3350,000Ung ho MS2020.221 (hai con anh An). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
06-09-2020 17:01:21500,000ung ho MS 2020.221 (hai con anh An)
06-09-2020 18:45:55200,000STA ung ho 2020.221 (hai con anh An)
06-09-2020 19:01:342,000,000Nguyen Huu Hien Binh chuyen tien ung ho MS 2020.221 ( hai con anh An )
06-09-2020 21:06:43200,000CT DEN:025021518051 nguyen thi kim thuc ung ho em nguyen phuong thao MS 2020.213 FT20251800401337
06-09-2020 21:31:03500,000UNG HO MS 2020.221(hai con a An)
07-09-2020 00:39:39100,000LPT ung ho MS 2020221 hai con anh An; thoi gian GD:06/09/2020 23:47:31
07-09-2020 05:31:00100,000Le Xuan Liem chuyen tien ung ho ma so 2020.222
07-09-2020 05:47:31200,000ung ho MS 2020.222 (gia dinh ba Ngo Thi Lien)
07-09-2020 06:12:41100,000Ngo Thi Kim Tuyen chuyen tien cho ba ngo thi lien MS 2020222
07-09-2020 06:19:29100,000NGUYEN THI LAN Chuyen tien MS 2020.222 gia dinh ba Ngo Thi Lien
07-09-2020 06:35:09300,000ung ho MS 2020.222 (gia dinh ba Ngo Thi Lien).
07-09-2020 06:36:32100,000CT DEN:063122328310 Vietinbank 114000161718 Giup be Thien Tu
07-09-2020 06:40:24300,000ung ho MS 2020.221 (hai con anh An).
07-09-2020 06:49:46100,000ma so 2020.222
07-09-2020 07:12:1350,000CT DEN:070700991872 Vietinbank 114000161718 LE VAN HUNG chuyen khoan ms 2020 222 ba ngo thi lien
07-09-2020 07:18:31100,000CT DEN:025107590436 MS 2020.222 FT20251797617960
07-09-2020 07:23:38100,000CT DEN:025107046332 ung ho gia dinh Ngo thi Lien
07-09-2020 07:25:27100,000Le Van Thuan chuyen tien ung ho MS 2020.222( gia dinh ba Ngo thi Lien)
07-09-2020 07:36:02400,000CT DEN:025100413540 Chuyen tien ung ho ma so 2020.221 va 2020.222. 2 con a An va gia dinh ba Ngo Thi Lien . moi nguoi 2
07-09-2020 07:51:59500,000Ung ho MS 2020.220 ( chi Pham Thi Khuyen)
07-09-2020 08:31:0050,000Le Duc Anh chuyen tien
07-09-2020 08:41:241,000,000CT DEN:025101455209 UH MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
07-09-2020 08:57:45200,000ung ho MS 2020.222
07-09-2020 09:10:25200,000Pham Thi Thu Hoa chuyen tien
07-09-2020 09:37:19200,000Ung ho MS 2020.222 (gia dinh ba Ngo Thi Lien)
07-09-2020 10:22:49500,000CT DEN:025103039588 IBFT ms2020.214
07-09-2020 10:41:06100,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho 2020.222
07-09-2020 11:07:21500,000ung ho MS 2020.222( gia dinh ba Ngo Thi Lien)
07-09-2020 11:10:585,000,000CT DEN:025111959040 BAO NGHI UNG HO MS 2020.212 UNG HO VO THI THUY DUONG 070920 11 10 56 959040
07-09-2020 11:31:081,000,000anh Toan Dong Nai ung ho ms 2020 222 Gia dinh ba Ngo Thi Lien
07-09-2020 12:15:02100,000CT DEN:025112466659 Ung ho Be Nguyen Khanh Le MS 2020 218
07-09-2020 12:22:02200,000ung ho ms 2020.222 gia dinh ba ngo thi lien
07-09-2020 12:24:05100,000ung ho ms 2020.222
07-09-2020 13:37:34500,000Ung ho MS 2020.222 (gia dinh ba Ngo Thi Lien)
07-09-2020 13:44:23150,000ung ho MS 2020222 gia dinh ba Ngo Thi Lien
07-09-2020 13:44:32500,000Ung ho MS 2020.221 ( hai con anh An)
07-09-2020 13:59:25500,000ung ho MS 2020.222 (gia dinh ba Ngo Thi Lien)
07-09-2020 14:31:04120,000CT DEN:025114857417 Ung ho MS 2020221 FT20251502900883
07-09-2020 15:33:36300,000CT DEN:025115004056 HAI BE HOA NINH UNG HO MS 2020.215 BE NGUYEN NGOC KHANG 070920 15 32 47 004056
07-09-2020 15:45:14200,000CT DEN:025103644551 Ms 2020 222 gia dinh ba Ngo Thi Lien
07-09-2020 18:09:52500,000CT DEN:070072439953 ung ho chi pham thi khuyen Ms 2020 220
08-09-2020 00:40:49100,000LPT ung ho MS 2020222 gia dinh ba Ngo Thi Lien; thoi gian GD:07/09/2020 23:47:28
08-09-2020 05:38:4250,000ung ho ma so 2020.223(gia dinh chi Hoa)
08-09-2020 06:02:37500,000CT DEN:025223116405 ung ho MS2020.223 gia dinh chi Hoa
08-09-2020 06:14:11500,000Ck gia dinh chi Tran Thi Hoa nghe an
08-09-2020 06:30:19100,000CT DEN:025206034062 ung ho gia dinh chi Hoa
08-09-2020 06:32:06500,000ung ho MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa)
08-09-2020 06:37:44100,000DO DANH HIEN ung ho ms 2020.223; gia dinh chi Hoa
08-09-2020 06:43:51200,000ung hoMS 2020.223(gia dinh chi Hoa)
08-09-2020 06:44:23200,000CT DEN:063921419840 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2020223
08-09-2020 08:05:35200,000CT DEN:025200096902 MBVCB.761274911.077030.Ungho.MS.2020.223.CT tu 0071000945985 TRAN HUU LOC toi 114000161718 BAO VIETN
08-09-2020 08:21:15200,000UNG HO MS2020.223 GIA DINH CHI HOA
08-09-2020 08:31:54200,000ung ho MS2020.223 ( gd chi Hoa)
08-09-2020 08:37:51250,000ung hoMS 2020.223(gia dinh chi Hoa).
08-09-2020 08:38:58100,000Tran Thi Quy chuyen tien ung ho gd chi hoa ( MS 2020 223)
08-09-2020 09:09:43200,000TU VAN UNG HO MS 2020.223(GIA DINH CHI HOA)
08-09-2020 09:11:14500,000So GD goc: 10007285 ung ho MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa).
08-09-2020 09:38:11100,000Dao Nguyen Nhung chuyen tien MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa)
08-09-2020 10:13:03200,000CT DEN:025210327441 Ung ho MS 2020.223 gia dinh chi Hoa FT20252100516520
08-09-2020 10:19:32500,000CT DEN:025210332696 Ung ho MS 2020.223 Hoa FT20252801561890
08-09-2020 10:20:37200,000ung ho gia dinh chi Hoa MS 2020.223
08-09-2020 10:23:31300,000CT DEN:025210335982 Ung ho MS 2020.221 FT20252431251955
08-09-2020 10:35:5750,000Ung ho MS 2020.223 gia dinh chi Hoa
08-09-2020 10:44:54200,000MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa)
08-09-2020 10:49:39200,000Vu Thi Sinh chuyen tien cho chij hoa nghe an
08-09-2020 10:51:311,000,000ung ho MS 2020223  gia dinh chi hoa
08-09-2020 12:23:01500,000ung ho MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa)
08-09-2020 12:49:26100,000MS 2020.223 (gia dinh chi hoa)
08-09-2020 13:41:4950,000Le Duc Anh chuyen tien
08-09-2020 13:53:33200,000Ung ho MS 2020223
08-09-2020 14:18:49200,000Le Xa chuyen tien ung ho MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa)
08-09-2020 15:24:19200,000ung ho ms 2020.223 gia dinh chi hoa
08-09-2020 15:36:3020,000TRA XUAN BINH GIUP 4MS: 2020.215, 2020.216, 2020.217, 2020.218
08-09-2020 15:37:5820,000TRA XUAN BINH:2020.211, 2020.212, 2020.213, 2020.214
08-09-2020 19:18:19500,000MS2020.221. UH 2 con anh An
08-09-2020 22:19:3350,000LPT ung ho MS 2020223 gia dinh chi Hoa
09-09-2020 07:34:58200,000MS 2020.223 ( gia dinh chi Hoa)
09-09-2020 08:40:5410,000TRA XUAN BINH UNG HO NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY
09-09-2020 08:47:1020,000TRA XUAN BINH UNG HO 4MS:2020.219, 2020.220, 2020 .221, 2020.22
09-09-2020 09:04:16100,000So GD goc: 995220090927089 995220090927089 - MS2020.223 GIA DINH CHI HOA
09-09-2020 09:08:17100,000So GD goc: 995220090927192 995220090927192 - MS2020.215 BE NGUYEN NGOC KHANG
09-09-2020 10:05:16500,000Ung ho MS 2020.224 (be Leo Trieu Loc)
09-09-2020 10:31:25100,000ZP5MN72PAR9G 200909000048127 2020.211 be Nguyen Thien Phu
09-09-2020 11:10:1850,000So GD goc: 995220090953704 995220090953704 - Chuyen tien
09-09-2020 12:25:07200,000ung ho ms 2020.224 be leo trieu loc
09-09-2020 12:25:542,000,000Ung ho chi Pham Thi Khuyen
09-09-2020 13:19:19100,000Ung ho MS 2020.224 (be Leo Trieu Loc)
09-09-2020 13:25:34350,000ung ho ms 2020.224 be Leo Trieu Loc
09-09-2020 13:27:24300,000ung ho ms 2020.218 be Nguyen Khanh Le
09-09-2020 13:34:45300,000CT DEN:025313566434 Ung ho MS 2020 223 gia dinh chi Hoa
09-09-2020 14:07:24100,000So GD goc: 995220090934621 995220090934621 - MS2020.224 LEO TRIEU LOC
09-09-2020 15:26:52300,000Pham Thi My Le chuyen tien ms 2020.224 ( be Leo Trieu Loc)
09-09-2020 17:01:4450,000Le Duc Anh chuyen tien
09-09-2020 18:48:33100,000CT DEN:025318150926 MS 2020 223
09-09-2020 20:46:56300,000CT DEN:025320386877 Ung ho MS 2020.224 be Leo Trieu Loc FT20254399225598
09-09-2020 21:25:15100,000LPT çng hÙ MS 2020.224 (bé Lèo TriÇu LÙc).
09-09-2020 21:37:19100,000LPT ung ho ms 3856 Ba Nguyen Thi Tao
09-09-2020 22:33:23100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2020.224 be Leo Trieu Loc
10-09-2020 05:42:22100,000Le Xuan Liem chuyen tien ung ho Ma So 2020.225
10-09-2020 06:05:29200,0002020.225
10-09-2020 06:12:12200,000ung ho MS 2020.225 mong quy bao gui nen huong cho gd em
10-09-2020 06:18:24200,000ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh).
10-09-2020 06:38:18200,000CT DEN:063308255077 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ms 2020 225 gia dinh be Manh
10-09-2020 07:15:23200,000Nu Kim Oanh chuyen tien ung ho MS 2020.225(gia dinh be Manh)
10-09-2020 07:20:5150,000CT DEN:071533674765 Vietinbank 114000161718 LE VAN HUNG chuyen khoan ms2020 225 gia dinh be manh
10-09-2020 07:39:47300,000Ung ho MS 2020.225(Gia dinh Chau Manh)Le Dinh Quang chuyen tien
10-09-2020 07:49:56500,000CT DEN:025407331206 UNG HO MS 2020.225 GIA DINH BE MANH 100920 07 49 55 331206
10-09-2020 07:53:10200,000ung ho MS2020.225 (gia dinh be Manh)
10-09-2020 08:11:18300,000CT DEN:025401064439 Ung ho gia dinh MS 2020. 225 be manh
10-09-2020 08:15:56200,000Ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh)
10-09-2020 08:35:42100,000CT DEN:025401173329 UNG HO MS 2020.225
10-09-2020 08:41:02100,000Tran Viet Thanh chuyen tien ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh)
10-09-2020 08:42:431,000,000ms2020.225
10-09-2020 08:48:35300,000Nguyen Cat Trai chuyen tien ung ho MS 2020.225 ( gia dinh be manh )
10-09-2020 08:51:55200,000CT DEN:084652606671 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2020 225
10-09-2020 08:51:57200,000CT DEN:025408520363 2020.225.ung ho gia dinh chau manh FT20254160809600
10-09-2020 08:58:56200,000ung ho MS 2020225
10-09-2020 09:03:561,000,000MS 2020.225
10-09-2020 09:06:20300,000CT DEN:025409529779 Ung ho Ms2020.225 gia dinh be Manh FT20254722958510
10-09-2020 09:10:22500,000Tran To Nga ung ho MS 2020.225 ( gia dinh be Manh)
10-09-2020 09:19:10300,000So GD goc: 10001865 TC:507893903.MBVCB.763928025.ung ho MS 2020.225.CT tu 0061001169832 toi 114000161718 bao Vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
10-09-2020 09:21:03200,000Ung ho MS2020 225
10-09-2020 09:23:17500,000ungho ms2020.225(gd bemanh)
10-09-2020 09:23:58250,000Ung ho ms 2020.225 gia dinh be Manh
10-09-2020 09:24:25300,000CT DEN:025402662977 MS 2020.225 ung ho gd be Manh
10-09-2020 09:24:52500,000So GD goc: 10005625 TC:507877387.MBVCB.763887341.Ung ho gia dinh be Manh.CT tu 1016120572 toi 114000161718 Bao vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
10-09-2020 09:26:22500,000Tran Thi Mai Phuong chuyen tien ung ho MS 2020. 225 ( gia dinh be Manh )
10-09-2020 09:30:49300,000CT DEN:025402668744 Ung ho MS 2020.225 gia dinh be Manh
10-09-2020 09:36:56300,000ung ho MS 2020.225 (GD be Manh)
10-09-2020 09:56:012,000,000Mai Van Than chuyen tien ung ho ms 2020.225
10-09-2020 10:05:43200,000CT DEN:025403145700 MoMo 0973730739 MS 2020225 uh gd chau Manh 7038334155
10-09-2020 10:06:22300,000CT DEN:025400694657 ung ho MS 2020225 gia dinh be Manh
10-09-2020 10:07:391,000,000So GD goc: 10007082 Ung ho ms 2020 221. Hai con anh An. Cam on quy bao.
10-09-2020 10:10:391,000,000So GD goc: 10007150 Ung ho ms 2020 225. Gia dinh be Manh. Cam on quy bao.
10-09-2020 10:10:4180,000MS 2020.212 ( ung ho Vo Thi Thuy Duong)
10-09-2020 10:20:02100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so MS 2020.225 gia dinh be Manh
10-09-2020 10:23:59100,000MS 2020.225 ung ho gia dinh be Manh
10-09-2020 10:24:01500,000CT DEN:025400071369 MBVCB.764044534.030150.TRINH THI NGOC BICH chuyen tien giup do gia dinh chau Manh Quang Tri.CT tu 0
10-09-2020 10:27:35200,000ung ho ms 2020.225 gia dinh be Manh
10-09-2020 10:36:48500,000CT DEN:025403827557 Ung ho MS 2020.225 Gia dinh be Manh
10-09-2020 10:38:15300,000ung ho MS 2020.225 gia dinh be Manh
10-09-2020 10:52:11200,000MS 2020.221 (hai con anh An)
10-09-2020 10:54:28100,000CT DEN:025403929546 Ung ho Ms 2020.225
10-09-2020 11:04:54200,000VU DUC CHINH Chuyen tien gia dinh be Manh  Ms 2020225
10-09-2020 11:24:24200,000ung ho MS 2020225. gia dinh be Manh
10-09-2020 11:25:04100,000ma so 2020.223
10-09-2020 11:32:15100,000Pham Lien Hang chuyen tien ung ho MS 2020225
10-09-2020 11:56:09200,000CT DEN:025411662713 MS 2020.225 FT20254225581867
10-09-2020 12:20:48200,000MS 2020.225 (gia dinh be Manh)
10-09-2020 12:24:0250,000NGUYEN THI PHUONG Chuyen tien
10-09-2020 12:52:49200,000NGUYEN THI HAI Chuyen tien ung ho MS2020.225 gia dinh be manh
10-09-2020 12:53:35200,000ung hoMS 2020.224(be Leo Trieu Loc).
10-09-2020 15:04:31200,000c.Thao ung ho MS 2020.225 (gd be Manh)
10-09-2020 15:19:19300,000ung ho MS 2020.197 be Kieu Phuong Trang
10-09-2020 15:21:48300,000ung ho MS 2020.225 gia dinh be Manh
10-09-2020 15:23:40100,000MS 2020.225 Gia dinh be Manh o Quang Tri
10-09-2020 15:53:17300,000Ms2020.225(gia dinh chau Manh)
10-09-2020 15:54:05300,000CT DEN:025408438601 IBFT ung ho ms 2020.225
10-09-2020 16:09:05100,000Le Quoc Chinh chuyen tien ho tro gia dinh be Manh MS 2020.225
10-09-2020 16:15:52500,000CT DEN:025400061833 MBVCB.764619121.053756.NGO QUANG VINH chuyen tien ung ho gia dinh be manh.CT tu 0441000712841 NGO QU
10-09-2020 16:27:16200,000CT DEN:025416857433 Ms 2020.221 hai con anh An FT20254177580507
10-09-2020 16:27:28200,000MS 2020.221
10-09-2020 17:09:14300,000ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh).
10-09-2020 18:15:56100,000CT DEN:025418957393 Ung ho MS 2020.225 FT20254362537852
10-09-2020 18:19:00100,000CT DEN:025418959530 Ung ho MS 2020.218 FT20254500927819
10-09-2020 18:21:06100,000CT DEN:025418961000 Ung ho MS 2020.217 FT20254891849778
10-09-2020 18:21:55100,000CT DEN:025418961525 Ung ho MS 2020.222 FT20254270451160
10-09-2020 20:02:45100,000MS 2020.225(gia dinh be Manh)
10-09-2020 22:20:04200,000ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh)
10-09-2020 22:52:53200,000gia dinh be Manh
10-09-2020 22:59:23300,000ung ho ms 2020.225 (gia dinh be Manh)
 

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet.

1/9/2020Lê Thị Tánh 08 đường 11, Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức     1,000,0002020.215
1/9/2020Chú Đầy        500,0002020.212
3/9/2020Anh Chung        300,000 2020.217 
3/9/2020Anh Tiến        500,0002020.211
3/9/2020Bạn đọc Q1        200,0002020.215
3/9/2020Bạn đọc          50,0002020.217
3/9/2020BĐ Hoàng Anh        500,0002020.215
4/9/2020Chị Chương     2,500,0002020.214
4/9/2020Cô Lan        500,0002020.210
7/9/2020Chị Lê Thành Lý     1,000,0002020.221
7/9/2020Vũ Thị Thanh Hiền     1,000,0002020.211
7/9/2020Vũ Thị Thanh Hiền     1,000,0002020.215
8/9/2020Chú Nhàn        400,0002020.221,223
8/9/2020Bạn đọc     2,000,0002020.220,217
8/9/2020Hưng Trực     2,000,0002020.223,218,215,222
8/9/2020Cô Linh        400,0002020.220
10/9/2020Anh Hùng     1,000,0002020.223
10/9/2020Trần Hoàng Hải Anh         13,0002020.223

Ban Bạn đọc

Xót xa "trụ cột" 10 tuổi chăm mẹ tâm thần, bà cố bại liệt

Xót xa "trụ cột" 10 tuổi chăm mẹ tâm thần, bà cố bại liệt

Mới 10 tuổi, bé Châu đã phải mang gánh nặng mưu sinh, chăm sóc cho người mẹ bị thiểu năng và bà cố mắc chứng bại liệt.