1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
8/1/202020,000MBVCB.716016777.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2020.186(ung ho chi nguyen thi hoa).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/202050,000262116.310720.235217.ung ho MS 2020 185
8/1/202050,000261678.310720.235023.ung ho MS 2020 184 be Bao Tram
8/1/202050,000IBVCB.716711852.Giup ma so 2020 186 chi Nguyen Thi Hoa.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/1/202050,000089094.010820.104727.MS 2020.186 ung ho chi Nguyen Thi Hoa FT20214904700778
8/1/202050,000IBVCB.716054659.UNG HO MS 2020 186 CHI NGUYEN THI HOA.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/1/202050,000897771.010820.100112.Ms 2020 186 ung ho c Nguyen Thi Hoa
8/1/202050,000MBVCB.715911403.MS 2020186.CT tu 0231000658648 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/1/2020100,000MBVCB.716730879.Ung ho MS 2020.181 (e Tran Thi Loan).CT tu 0011001100050 NGO DUNG NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/2020100,000MBVCB.716633586.NGUYEN THI THANH THUY chuyen tienms 2020.186.CT tu 1013503808 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/2020100,000203547.010820.170518.Nguyen Thi Binh chuyen tien unh ho be tran thi loan
8/1/2020100,000MBVCB.716571968.TRINH THONG SINH chuyen tien.CT tu 0871004198052 TRINH THONG SINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/2020100,000641533.010820.162122.ung ho chi Nguyen Thi Hoa
8/1/2020100,000638895.010820.161927.ung ho chi Chuc Giang
8/1/2020100,000184044.010820.112609.ung ho. MS 2020.181 em tran thi loan
8/1/2020100,000183207.010820.112450.ung ho. MS 2019.362 ung ho em nguyen thi quynh
8/1/2020100,000843633.010820.093217.Vietcombank 0011002643148 MS 2020186
8/1/2020100,000IBVCB.715995681.HOANG MINH THAO Ung ho qua Bao VietNamNet MS 2020.183 em Dao Minh Khoi.CT tu 0491000061894 HOANG MINH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/2020100,000IBVCB.715992992.HOANG MINH THAO Ung ho qua Bao VietNamNet MS 2020.186 chi Nguyen Thi Hoa.CT tu 0491000061894 HOANG MINH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/2020100,000MBVCB.715964861.NGUYEN THI THUY LINH chuyen tiengui chi nguyen thi hoa ms 2020.186.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/2020100,000012566.010820.084653.Ung ho MS 2020.186 Ung ho chi Nguyen Thi Hoa FT20214710071277
8/1/2020100,000089022.010820.082717.Vinh Nam ung ho MS 2020 186 Nguyen thi Hoa
8/1/2020100,000616058.010820.075858.Vietcombank 0011002643148 Ung ho chi Nguyen Thi Hoa MS 2020 186
8/1/2020100,000MBVCB.715882463.VU TOAN THANG chuyen tien ung ho ms 2020186 .CT tu 0021000401418 VU TOAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/2020100,000986689.010820.073659.2020.186.ung.ho.chi.hoa FT20214664184480
8/1/2020100,000029179.010820.065101.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020 186 chi NGUYEN THI HOA
8/1/2020100,000754500.010820.063721.UNG HO MS 2020.186 (UNG HO CHI NGUYEN THI HOA)-010820-06:37:20 754500
8/1/2020100,000MBVCB.715824848.MS 2020182.CT tu 0451000307147 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/1/2020123,000900095.010820.195416.MS 2020 182
8/1/2020150,000432226.010820.131645.Nhom Vien gach nho Ung ho 3 Ma so 174 va 175 va 176
8/1/2020150,000432464.010820.093633.Ung ho chi Nguyen thi Hoa ma MS 2020.186
8/1/2020150,000027733.010820.064526.MS 2020 186
8/1/2020150,000210928.010820.064059.MS 2020.186 Ung ho Nguyen thi hoa
8/1/2020200,000MBVCB.716973359.ung ho MS 2020.186 (Ung ho chi Nguyen Thi Hoa).CT tu 0071000768037 PHAM NGOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/2020200,000404743.010820.204839.Ung ho MS 2020.186, ung ho chi Nguyen Thi Hoa FT20216033617947
8/1/2020200,000234630.010820.200608.MS 2020.186 (ung ho chi Nguyen Thi Hoa)
8/1/2020200,000210414.010820.173955.Ung hoMS 2020.186(Ung ho chi Nguyen Thi Hoa)
8/1/2020200,000IBVCB.716531084.MS 2020.186.CT tu 0011003181126 BUI VAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/2020200,000257787.010820.155836.Ung ho ma so 2020184 be Nguyen Bao Tram FT20214469793609
8/1/2020200,000252099.010820.141115.IBFT Ung ho be NguyenBaoTram
8/1/2020200,000441206.010820.132803.Nhom Vien gach nho Ung ho Ma so 178 179 180 va 182
8/1/2020200,000IBVCB.716307676.Ung ho chi Nguyen Thi Hoa.CT tu 0611001893392 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/1/2020200,000366047.010820.120113.Giup em Tran Thu Loan bi benh que Nam Dinh
8/1/2020200,000246891.010820.115730.ung ho MS 2020.186 (Ung ho chi Nguyen Thi Hoa) Chuyen kho
8/1/2020200,000484479.010820.114906.ung ho ms 2020.186 (ung ho chi Nguyen thi HOA )
8/1/2020200,000MBVCB.716029189.ms 2020 185.CT tu 0991000024768 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/1/2020200,000144968.010820.091318.MS2020 186 ung ho chi Nguyen Chi Hoa
8/1/2020200,000220205.010820.085333.IBFT Gui Nguyen Thi Hoa MS 2020.186..HN
8/1/2020200,000881399.010820.081647.Ms 2020186 ung ho nguyen thi hoa
8/1/2020200,000052251.010820.075351.Chuyen tien
8/1/2020200,000007217.010820.074941.MS 2020 186 UNG HO CHI NGUYEN THI HOA
8/1/2020200,000879164.010820.074714.Ung ho ma so 2020186 Ung ho chi Nguyen Thi Hoa
8/1/2020200,000MBVCB.715871452.HUYNH THI THUY HANG chuyen tien ung ho MS 2020.186 ung ho chi Nguyen Thi Hoa.CT tu 0111000563561 HUYNH THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/2020200,000025010.010820.063407.Ung ho em Nguyen vu phuong linh
8/1/2020200,000MBVCB.715833822.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.186 (chi Nguyen Thi Hoa) Vietnamnet 01/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/2020250,000062411.010820.081501.ung ho MS 2020.186 chi Nguyen Thi Hoa
8/1/2020300,000IBVCB.716168159.MS 2020 186 Ung ho chi Nguyen Thi Hoa.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/1/2020300,000097076.010820.105932.Ung ho MS 2020.186 chi Nguyen Thi Hoa FT20214037433898
8/1/2020300,000181763.010820.093947.HN UNG HO EM TRAN THI LOAN MS 2020181
8/1/2020300,000986041.010820.073401.Ung ho MS 2020.186 FT20214377504016
8/1/2020500,000478165.010820.211622.ung ho chi Nguyen Thi Hoa . ma so 2020186 mong chi mau khoi benh
8/1/2020500,000909431.010820.173041.Ungho ms 2020.186 chi nguyen thi hoa
8/1/2020500,000279782.010820.163519.Ungho MS 2020.186 ung ho chi nguyen thi hoa FT20214469924081
8/1/2020500,000267157.010820.163127.ung ho MS 2020 186 chi nguyen thi hoa dong quang ba vi ha noi
8/1/2020500,000MBVCB.716522135.Ung ho ma so 2020.186 (chi Nguyen Thi Hoa).CT tu 0101000957186 PHAM THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/2020500,000MBVCB.716491746.Ung ho MS 2020.185 gia dinh chi Nguyen Thi Chuc Giang.CT tu 0281000578103 NGUYEN HOANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/2020500,000901215.010820.145250.Ung ho MS 2020.184 (ung ho be Nguyen Bao Tram)
8/1/2020500,000MBVCB.716308167.Ung ho MS 2020.186 ( Ung ho chi Nguyen Thi Hoa).CT tu 0011004310050 MAI THANH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/2020500,000MBVCB.716306606.Ung ho MS 2020.185 ( Ung ho chi Nguyen Thi Chuc Giang).CT tu 0011004310050 MAI THANH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/2020500,000908068.010820.132156.0909551343 CHI NGA
8/1/2020500,000MBVCB.715934033.ung ho ( nguyen thi hoa) MS 2020.186 .CT tu 0071001495974 NGUYEN THI NGOC THACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/2020500,000IBVCB.715909570.ung ho MS 2020.186 (Ung ho chi Nguyen Thi Hoa).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/2020500,000MBVCB.715865168.ung ho MS 2020.186 (chi Nguyen Thi Hoa).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/2020500,000MBVCB.715841987.Ung ho be Nguyen Bao Tram ms:2020.184.CT tu 0281000250480 TRAM HO TUONG MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/2020500,000MBVCB.715837343.Giup do 2020.186.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/2020900,000778534.010820.104138.UNG HO MS 2020.186,187,188 MOI TH 300.000-010820-10:41:19 778534
8/1/20201,000,000848796.010820.213052.UNG HO MS 2020.184 BE NGUYEN BAO TRAM-010820-21:30:51 848796
8/1/20201,000,000234308.010820.131141.Ong Vu giup do MS 2020.186 ung ho chi Nguyen Thi Hoa
8/1/20201,000,000MBVCB.716171890.ung ho MS 2020.185 (gia dinh chi Nguyen Thi Chuc Giang).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/20201,000,000MBVCB.716169173.ung ho MS 2020.186 (Chi Nguyen Thi Hoa).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/20201,000,000306636.010820.111009.Ms 2020 186 ung ho chi nguyen thi hoa
8/1/20201,000,000MBVCB.715914635.(ungr ho chij Nguyeen Thij Hoaf )MS 2020.186.CT tu 0611001897666 PHAM THI TU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/1/20202,000,000894243.010820.094213.Ung ho MS2020 182
8/1/20202,000,000759921.010820.083129.UNG HO MS 2020.186( UNG HO CHI NGUYEN THI HOA)-010820-08:31:05 759921
8/1/20203,000,000979139.010820.065603.MS 2020.148 FT20214020109008
8/1/20205,000,000877501.010820.060544.Ung ho MS 2020. 179 ( Ung ho be Le Trong Vinh)
8/2/20201,000IBVCB.717046108.dsvsv.CT tu 0501000217196 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/2/202050,000389118.020820.163941.Ung ho MS 2020.186 - Ung ho chi Nguyen Thi Hoa
8/2/202050,000IBVCB.717388008.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2020.184 (Ung ho be Nguyen Bao Tram ). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/2/202050,000004276.020820.002644.ung ho MS 2020 186
8/2/202091,200366499.020820.162729.Tran Duy Phuong 0919299669 ung ho MS 2020.186
8/2/2020100,000920731.010820.232101.ung ho MS 2020.181 (em Tran Thu Loan)
8/2/2020100,000IBVCB.717793630.MS 2020.181 ( Tran Thi Loan).CT tu 0191000046759 TRAN THI BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/2/2020100,000802297.020820.174529.MS 2020.184 ung ho be Nguyen Bao Tram
8/2/2020100,000307638.020820.053359.Ung ho MS 2020.186 ung ho chi Nguyen Thi Hoa
8/2/2020100,000218270.020820.145945.ung ho MS 2020.186(chi Nguyen Thi Hoa) A Di Da Phat
8/2/2020150,000MBVCB.717214313.Kieu Han Thinh ung so MS 2020.184 em Nguyen Bao Tram, tinh Hoa Binh.CT tu 0071002482759 TRUONG MY KIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/2/2020150,000MBVCB.717211176.Phong Kieu Han ung ho MS 2020.181 em Tran Thi Loan, Nam Dinh.CT tu 0071002482759 TRUONG MY KIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/2/2020200,000IBVCB.717801673.Ung ho MS 2020.186, ung ho chi Nguyen Thi Hoa.CT tu 0251001435136 HA MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/2/2020200,000IBVCB.717705365.Ung ho MS 2020.181 (em Tran Thi Loan).CT tu 0021000250581 PHAM ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/2/2020200,000680915.020820.125857.ung ho be le trong vinh MS 2020.179
8/2/2020200,000120344.020820.093535.Ms 2020 186 ung ho chi nguyen thi hoa
8/2/2020200,000677345.020820.005340.MS 2020.186 (ung ho chi Nguyen Thi Hoa)
8/2/2020500,000851970.010820.223053.UNG HO CHI NGUYEN THI HOA MS 2020.186-010820-22:30:26 851970
8/2/2020500,000IBVCB.717823833.MS 2020182 UNG HO EM NGUYEN VU PHUONG LINH.CT tu 0071001165704 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/2/2020500,000666075.020820.121724.CT ung ho MS 2020.186 ung ho chi Nguyen Thi Hoa
8/2/2020500,000511036.020820.092948.MS 2020.186 ung ho chi Nguyen Thi Hoa FT20216081151400
8/2/2020500,000MBVCB.717090593.DOAN XUAN THUY chuyen tien Ung ho Ms 2020.181 (em Tran Thi Loan).CT tu 0611001433837 DOAN XUAN THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/2/2020500,000IBVCB.717077221.MS 2020 186 chi NGUYEN THI HOA h Ba Vi tp Ha Noi.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/2/2020700,000MBVCB.717122314.Ung ho MS 2020.182 , (ung ho nguyen vu phuong linh).CT tu 0251001110043 NGUYEN THI THU LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/2/20201,000,000IBVCB.717826151.MS 2020185 UNG HO GD NGUYEN THI CHUC GIANG.CT tu 0071001165704 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/2/20201,000,000205870.020820.130835.Pham Thi Lan chuyen tien UH MS 2020184 ( ung ho be Nguyen Bao Tram)
8/2/20203,000,000676248.020820.201003.CO PHAM THI TAM UNG HO BE NGUYEN BAO TRAM MS 2020 184
8/3/20202,000IBVCB.717903025.15.CT tu 0601000544581 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/3/202010,000698326.030820.154350.ung ho em nguyen vu phuong linh 2020 182
8/3/202030,000IBVCB.718824781.ung ho MS2020 187 gia dinh chu quy.CT tu 0341005822663 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/3/202050,000MBVCB.717837487.MS2020.186 (ung ho chi Nguyen Thi Hoa) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0021000445840 TRAN VAN BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/202050,000031376.030820.185546.Ung ho MS2020 187 chu Quy
8/3/202050,000IBVCB.718953404.Giup ma so 2020 187 gia dinh chu Quy.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/3/202050,000243036.030820.142721.Ung ho MS 2020.183 (Ung ho em Dao Minh Khoi)
8/3/202050,000971633.030820.122444.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020187 gia dinh chu Quy
8/3/202050,000141069.030820.114931.Ms 2020 187 gia dinh chu Quy
8/3/202050,000Sender:01310012.DD:030820.SHGD:10005307.BO:NGUYEN THI XIEM.UNG HO MS 2020.184 BE NGUYEN BAO TRAM 3 THANG TUOI
8/3/202050,000IBVCB.717980295.UNG HO MS 2020 187 GD CHU QUY.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/3/202050,000MBVCB.717976438.gui gdinh vchong tat nguyen co con bi rot xuong ao.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/202050,000MBVCB.717932890.gui em chinh con chu quy 2020.187.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/202050,000863577.030820.073009.ung ho MS 2020187 ung ho gia dinh chu quy FT20216430071504
8/3/2020100,000802001.030820.211947.ISL20200803211936384-Ung ho Ms2020.186 chi Nguyen Thi Hoa huyen Ba Vi Ha Noi
8/3/2020100,000172946.030820.205939.Ung ho Ms 2020 181 em Tran Thi Loan
8/3/2020100,000241746.030820.201236.ung ho 2020 187 gia dinh chu quy
8/3/2020100,000333273.030820.161449.nguyen duc viet ung ho ms 2020.186 nguyen thi hoa
8/3/2020100,000IBPS/SE:01310005.DD:030820.SH:10026654.BO:MAI THUY KHANH.UNG HO MS 2020.181 EM TRAN THI LOAN
8/3/2020100,000IBVCB.718424645.t81 Tran Ngoc Anh ung ho Ms 2020 183 Dao Minh Khoi.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/3/2020100,000964890.030820.115919.UNG HO MS 2020.181 ( EM TRAN THI LOAN )-030820-11:59:18 964890
8/3/2020100,000IBVCB.718316863.gd chi Khiet ung ho Ms 2020 184 be Nguyen Bao Tram.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/3/2020100,000958009.030820.112015.MS 2020.187 UNG HO GIA DINH CHU QUY-030820-11:20:15 958009
8/3/2020100,000Sender:79333001.DD:030820.SHGD:10002386.BO:PHAN LAM BICH LUOM.MS 2020.187 GIA DINH CHU QUY
8/3/2020100,000296761.030820.105544.Ung ho MS2020 186 chi Nguyen Thi Hoa
8/3/2020100,000923840.030820.094209.Ung ho MS 2020.187 gia dinh chu Quy FT20216095579928
8/3/2020100,000962046.030820.092842.ung ho MS 2020.187 (gia dinh chu Quy)
8/3/2020100,000078889.030820.082605.Vinh Nam ung ho MS 2020 187 gia dinh chu Quy
8/3/2020100,000094470.030820.080308.ung ho gia dinh tran nhu quy ms 2020187
8/3/2020100,000MBVCB.717924151.ung ho ma so: MS 2020.186 (chi Nguyen Thi Hoa) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/2020100,000033871.030820.071248.MS 2020 187 gia dinh chu Quy
8/3/2020100,000MBVCB.717913529.MS 2020.187.CT tu 0441000814818 TRAN QUOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/2020100,000736272.030820.061232.Vietcombank 0011002643148 DO THI NU chuyen khoan MS 2020187 gia dinh chu Quy
8/3/2020100,000020561.030820.054954.ung ho 2020187 gia ding chu quy
8/3/2020100,000938255.030820.053922.ung ho ms 2020.187 gia dinh chu Quy
8/3/2020150,000061787.030820.133034.Ung ho gia dinh chu Quy ma MS 2020.187
8/3/2020150,000IBVCB.718278012.t81 Ly Doan ung Ho Ms 2020 185 Nguyen T Chuc Giang.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/3/2020150,000IBVCB.718206421.t81 chu Hy ung ho Ms 2020 187 Gia Dinh Chu Quy.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/3/2020200,000IBVCB.717866839.MS 2020 186 Nguyen Thi Hoa.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/3/2020200,000802007.030820.212130.ISL20200803212130215-Ung ho MS 2020. 187 gia dinh chu Tran Nhu Quy tinh Lao Cai
8/3/2020200,000275268.030820.200903.ung ho ms 2020.187(gia dinh chu Quy)
8/3/2020200,000213241.030820.161535.MS 2020.187 UNG HO GIA DINH CHU QUY
8/3/2020200,000MBVCB.718691434.Ho tro MS2020.181(em Tran Thi Loan).CT tu 0011004323760 TRAN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/2020200,000075750.030820.140941.Ung ho MS 2020.187 gia dinh chu Quy FT20216541270098
8/3/2020200,000641869.030820.133528.Vietcombank 0011002643148 ung ho ma so 2020181 em tran thi loan
8/3/2020200,000IBPS/SE:79307005.DD:030820.SH:10015636.BO:NGUYEN THANH VAN.IBCHUYEN TIEN UNG HO GIA DINHCHU QUY MS 2020.187
8/3/2020200,000IBVCB.718190431.t81 chu Hy Ung ho Ms 2020 186 chi Nguyen Thi Hoa.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/3/2020200,000IBVCB.718158621.Ms. 2020.145 em Nguyen Thi Thuy An.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/3/2020200,000056430.030820.095950.Ung ho MS 2020.182 ung ho em Nguyen Vu Phuong Linh
8/3/2020200,000054681.030820.095745.Ung ho MS 2020.187 gia dinh chu Quy
8/3/2020200,000IBVCB.718022612.Gia dinh chu Quy.CT tu 0531002502418 NGUYEN THI CAM HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/2020200,000MBVCB.718021291.NV.VCB GUI GD CHU QUANG MS:2020187.CT tu 0071000073609 TRAN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/2020200,000097656.030820.084341.ung ho MS 2020 187 gia dinh chu Quy
8/3/2020200,000990374.030820.083717.Chuyen tien ung gia dinh chu quy Ms 2020.187
8/3/2020200,000MBVCB.717962164.KHUONG VAN GIAP chuyen tien ung ho gia dinh chu quy. Ms 2020187.CT tu 0381000407083 KHUONG VAN GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/2020200,000MBVCB.717945566.ung ho MS 2020. 187 (gia dinh chu Quy).CT tu 0071000799402 NGUYEN THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/2020200,000509129.030820.072834.Ms 2020.187 gia dinh chu qui
8/3/2020200,000944036.030820.071737.Vietcombank 0011002643148 N T A Tuyet ck ung ho MS 2020 187 gd Chu Quy
8/3/2020200,000859785.030820.070359.Uh - MS 2020.187- gia dinh chu Quy FT20216760012010
8/3/2020200,000MBVCB.717915632.DANG THI NHAT VINH chuyen tien ung ho MS 2020.187 (gd chu Quy).CT tu 0071002494450 DANG THI NHAT VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/2020200,000MBVCB.717915644.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.187 (gia dinh chu Quy) Vietnamnet 03/7/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/2020200,000858712.030820.065451.MS 2020.187 gia dinh chu quy FT20216430037197
8/3/2020200,000925665.030820.064805.ung ho ma so 2020.187 ( gia dinh chu quy)
8/3/2020200,000318999.030820.064721.THIEU THI LE HANG ung ho MS 2020187 gia dinh chu Quy
8/3/2020200,000856498.030820.063003.Ung ho MS 2020.187 gia dinh em Quy FT20216030492790
8/3/2020300,000IBVCB.718874134.MS 2020 187 ung ho gia dinh chu Quy.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/3/2020300,000236569.030820.142745.Ung ho MS 2020.184 gia dinh Nguyen Bao Tram
8/3/2020300,000288364.030820.105018.Ong Tran Viet Tuan Cong Ty THHH Tan An Binh ung ho MS 2020 179 be Le Trong Vinh
8/3/2020300,000858629.030820.065358.Ung ho MS 2020.187 FT20216920650948
8/3/2020300,000671544.030820.064002.ms 2020.187 (gia dinh chu Quy)
8/3/2020300,000856172.030820.062546.Ung ho MS 2020.187 gia dinh chu Quy FT20216999271642
8/3/2020400,000MBVCB.718155307.ung ho MS 2020.187 (GD chu Quy).CT tu 0071002395402 TRAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/2020500,000035061.030820.210319.UNG HO MS 2020.187( GIA DINH CHU QUY)-030820-21:03:22 035061
8/3/2020500,000294420.030820.204024.MS 2020.184 FT20217079226341
8/3/2020500,000MBVCB.719119288.MS 2020.184(Ung Ho be Nguyen Bao Tram).CT tu 0331000433654 DAM BAO NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/2020500,000MBVCB.719112779.Ung ho MS2020.187(gia dinh chu Quy).CT tu 0071000840296 NGUYEN HONG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/2020500,000Sender:91353001.DD:030820.SHGD:10001336.BO:NGUYEN THI THUY OANH.NGUYEN THI THUY OANH UNGHO MS 2020.187 (GIA DINH CHU QUY)
8/3/2020500,000Sender:01310005.DD:030820.SHGD:10024883.BO:PHAM QUOC MANH.PHAM QUOC MANH UNG HO GD ANH TRAN NHU QUY,P BINH MINH, TP LAO CAI, TINH LAO CAI. MS 2020.187
8/3/2020500,000Sender:01310001.DD:030820.SHGD:10019333.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.187 GIA DINHCHU QUY
8/3/2020500,000947487.030820.101808.ung ho qua Bao Vietnamnet ung Ms 2020-187 gia dinh chu Quy FT20216602909109
8/3/2020500,000IBVCB.718088369.Ung ho MS 2020.187 (Gia dinh chu Quy).CT tu 0441003673337 LY THI LE CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/2020500,000MBVCB.718057031.Ung ho MS 2020.156(be le phuong chi).CT tu 0721000552139 TRUONG THI ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/2020500,000194953.030820.091140.ung ho MS 2020.187 ( gia dinh chu Quy)
8/3/2020500,000IBPS/SE:01202021.DD:030820.SH:10000475.BO:DINH THI HONG NHUNG.995220080351541 - UNG HO MS2020.187
8/3/2020500,000995041.030820.084340.ung ho gia dinh chu Quy MS 2020.187
8/3/2020500,000874515.030820.081428.Ung ho MS2020.187 - gia dinh chu Quy FT20216030880293
8/3/2020500,000MBVCB.717955725.ung ho MS 2020-187 (GDINH CHU QUY) .CT tu 0071004552028 TRAN VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/2020500,000926819.030820.080133.UNG HO MS : 2020.187( GIA DINH CHU QUY)-030820-08:01:32 926819
8/3/2020500,000952912.030820.075955.Ung ho MS 2020.187 (gia dinh chu Quy)
8/3/2020500,000924195.030820.070528.UNG HO MS 2020.187(GIA DINH CHU QUY).-030820-07:05:29 924195
8/3/2020500,000329400.030820.064131.MS 2020 187
8/3/2020500,000MBVCB.717911596.Ung ho MS 2020-187 (gia dinh chu Quy).CT tu 0271000160125 THAN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/2020500,000318772.030820.062753.TRAN THI YEN XUAN ung ho ma 2020187 gd chu tran nhu quy
8/3/2020500,000939381.030820.060003.2020.187. Gia dinh chu Quy.
8/3/2020500,000020414.030820.054709.Ung ho MS 2020 187 gia dinh chu Qui
8/3/2020888,888859509.030820.070136.MS 2020.187 gia dinh chu Quy FT20216030602011
8/3/20201,000,000/Ref:PALPM00L42O{//}/Ref:PALPM00L42O{//}LP VNM00L42O UNG HO MS 2020.181EM TRAN THI LOAN DVC:MR NGUYEN TRAN DANG PHUOC
8/3/20201,000,000/Ref:PALPM00L428{//}/Ref:PALPM00L428{//}LP VNM00L428 UNG HO MS 2020.187GIA DINH CHU QUY DVC:MR NGUYEN TRAN DANG PHUOC
8/3/20201,000,000MBVCB.718261231.MS 2020.187, GIA DINH CHU QUY.CT tu 0561000539114 BUI LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/20201,000,000624364.030820.103357.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 187 Gia dinh chu QUY
8/3/20201,000,000Sender:79310001.DD:030820.SHGD:10015790.BO:TRAN THANH HUONG.UNG HO MS 2020.181 TRAN THI LOAN
8/3/20201,000,000IBPS/SE:01310001.DD:030820.SH:10008527.BO:HOANG THI NHUNG.UNGHOBE NGUYENBAOTRAM
8/3/20201,000,000Sender:79604002.DD:030820.SHGD:10000215.BO:NGUYEN THI XUAN HUONG.UNG HO MS 2020.184UNG HOBE NGUYEN BAO TRAM CHARGEDETAILS OUR
8/3/20201,000,000397083.030820.090744.IBFT Ung ho MS 2020.181 Tran Thi Loan
8/3/20201,000,000927275.030820.080726.UNG HO MS 2020.187 (GIA DINH CHU QUY)-030820-08:06:46 927275
8/3/20201,000,000924488.030820.071443.MS 2020187 GIA DINH CHU QUY-030820-07:14:41 924488
8/3/20201,000,000024618.030820.070819.Gd chu quy mso 2020187
8/3/20201,246,456//Ref:021642208520001{//}VAL:200803CHF50, /33B:CHF50, /Tlx:SW2008036128 /Pmnt:MS 2020.186(chi Nguyen Thi Hoa) don..t give up. believe. Than ai. /71A:SHA /B.O:/CH76007001141000842891/Binh Vo2/Feldstrasse 493/CH/8400 Winterthur /F.O:/00110026431481/VIETNAMNET
8/3/20201,500,000MBVCB.718869536.LE XUAN HOA chuyen tien ho tro MS 2020.186.CT tu 0111000890740 LE XUAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/3/20202,000,0000200970405080314234720200000005064.13316.142726.NGUYEN NGOC TUNG UNG HO MS 2020.151 HUYEN, MS 2010.147 NGA, MS 2020.148 BAO, MS 2020.149 THUY
8/3/20202,000,000Sender:01307001.DD:030820.SHGD:10005287.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2020.187 (GIA DINHCHU QUY)
8/3/20202,000,000Sender:79334001.DD:030820.SHGD:10000204.BO:NGUYEN THI BICH NGOC0016625.MS 2020.NCHCCCL NUYEN THI BICH NGOC 0908015649 (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
8/3/20202,000,000907810.030820.091837.ung ho MS2020187, gia dinh chu Quy FT20216430476289
8/3/20205,000,000124103.030820.103627.Ung ho MS 2020 187 gia dinh chu Quy
8/4/202030,000MBVCB.719484849.kho khan.CT tu 0031000136579 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/4/202050,000163657.040820.213354.Chuyen tien ung ho MS 2020. 188 Nguyen dai thanh tam
8/4/202050,000IBVCB.720309820.Giup ma so 2020 188 be Nguyen Dai Thanh Tam.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/4/202050,000IBVCB.719872620.MS 2020182.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/4/202050,000IBVCB.719868511.MS2020185.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/4/202050,000IBVCB.719499520.Ung ho MS 2020.188 Ung ho be Nguyen Dai Thanh Tam.CT tu 0181002163050 DO THANH PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/202050,000MBVCB.719489153.gui be nguyen dai thanh tam 2020.188.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/202050,000707618.040820.090926.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020188 be Nguyen Dai Thanh Tam
8/4/202050,000IBVCB.719450724.UNG HO MS 2020 188 BE NGUYEN DAI THANH TAM.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/4/202050,000MBVCB.719351162.MS 2020188.CT tu 0231000658648 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/4/202060,000Sender:79334001.DD:040820.SHGD:10003701.BO:LUONG DUC TOAN0899118.UNG HO MS 2020.184(UNG HOBE NGUYEN BAO TRAM) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
8/4/2020100,000MBVCB.720149560.Ung ho MS 2020.188.CT tu 0721000654164 NGO NGOC PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2020100,000670517.040820.154753.MS 2020 188 be Nguyen Dai Thanh Tam
8/4/2020100,000363769.040820.152633.ung ho 2020 188 be nguyen dai thanh tam
8/4/2020100,000638037.040820.142238.Ung ho MS 2020 188 ung ho be Nguyen Dai Thanh Tam FT20217550321001
8/4/2020100,000631797.040820.141305.MS 2020.184 FT20217870752033
8/4/2020100,000630064.040820.141108.MS 2020.188 FT20217096481430
8/4/2020100,000752129.040820.110004.2020.188
8/4/2020100,000269697.040820.103927.Ung ho MS2020 185 gd chi Nguyen Thi Chuc Giang
8/4/2020100,000227504.040820.101152.Ung ho MS2020 188 be Nguyen Dai Thanh Tam
8/4/2020100,000Sender:01310012.DD:040820.SHGD:10006365.BO:NGUYEN THI THANH THUY.NCHCCCL NGUYENTHITHANHTHUY 0967306835
8/4/2020100,000090720.040820.083059.Vinh Nam ung ho MS 2020 188 Nguyen dai thanh tam
8/4/2020100,000413289.040820.082213.MS 2020.188 FT20217990860818
8/4/2020100,000072983.040820.081211.MS 2020 NCHCCCL dieu sinh 0363756019
8/4/2020100,000MBVCB.719356842.TRAN THI KIM DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.188.CT tu 0451000221996 TRAN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2020100,000394881.040820.071523.Ung ho MS 2020.183 dao minh khoi FT20217307670232
8/4/2020100,000394592.040820.071334.Ung ho MS 2020.186 nguyen thi hoa FT20217107904154
8/4/2020100,000657740.040820.065554.MS2020.188
8/4/2020100,000587652.040820.054229.Chuyen tien Be Nguyen Dai Thanh Tam 2020.188
8/4/2020100,000002380.040820.001217.ung ho MS 2020 187
8/4/2020150,000588901.040820.195001.Ung ho be Nguyen dai thanh Tam ma MS 2020.188
8/4/2020200,000132633.040820.203029.ung ho ms 2020.188 be Nguyen Dai Thanh Tam
8/4/2020200,000MBVCB.720384906.vui khoe.CT tu 1013451555 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/4/2020200,000MBVCB.720290117.ung ho?MS 2020.188.CT tu 0181002473857 NGUYEN QUYET THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2020200,000760043.040820.163748.Ung ho MS2020 188 chau Thanh Tam
8/4/2020200,000MBVCB.720005319.Ung ho MS2020.188 (ung ho be Nguyen Dai Thanh Tam).CT tu 0011002389741 CHU THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2020200,000MBVCB.720005801.NGUYEN THI LUY chuyen tien ung ho ms 2020.187 gia dinh chu Quy.CT tu 0021001116019 NGUYEN THI LUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2020200,000MBVCB.719995812.MS 2020.188 be Nguyen Dai Thanh Tam , to 90, ap Phu Binh, xa Phu Hoa Dong, Huyen Cu Chi, TP. Ho Chi Minh.CT tu 0081001260408 HO THI CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2020200,000MBVCB.719960067.NGUYEN VAN KHA chuyen tien ung ho MS 2020.182( em Nguyen Vu Phuong Linh ).CT tu 0061000004871 NGUYEN VAN KHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2020200,000114079.040820.150124.UNG HO MS 2020.138 BE THANH NHAN -040820-15:00:56 114079
8/4/2020200,000113359.040820.145726.UNG HO MS 2020.172 CHI PHAM THI HAI-040820-14:56:37 113359
8/4/2020200,000IBVCB.719883473.MS 2020188.CT tu 0041000838961 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/4/2020200,000Sender:79307005.DD:040820.SHGD:10012110.BO:NGUYEN THI HOANG YEN.IBUNG HO MS 2020.187 (GIADINH CHU QUY)
8/4/2020200,000130579.040820.122918.Ung ho MS 2020.188
8/4/2020200,000728016.040820.122412.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 188 Ung ho be Nguyen Dai Thanh Tam
8/4/2020200,000460605.040820.114608.ung ho MS 2020.187 (gia dinh chu Quy)
8/4/2020200,000774684.040820.113036.Chuyen tien ung ho be Thanh Tam
8/4/2020200,000082861.040820.112337.UNG HO MS 2020.181(EM TRAN THI LOAN)-040820-11:23:31 082861
8/4/2020200,000MBVCB.719666381.LE QUANG TINH ung ho ms2020.188 be nguyen dai thanh tam.CT tu 0461000530143 LE QUANG TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2020200,000Sender:48304001.DD:040820.SHGD:10021472.BO:TRAN THI PHUONG LOAN.MS 2020.188 TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN TP HCM
8/4/2020200,000300328.040820.105933.MS2020 188
8/4/2020200,000IBVCB.719601371.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.186 cho chi Nguyen Thi Hoa dieu tri benh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2020200,000500957.040820.103745.Ms 2020.187 gia dinh chu Quy FT20217549590004
8/4/2020200,000239390.040820.101945.MS 2020 188 ung ho be Nguyen Dai Thanh Tam
8/4/2020200,000Sender:01310005.DD:040820.SHGD:10007731.BO:DUONG PHAM KIM AU.UNG HO MS 2020.184 (UNG HO BENGUYEN BAO TRAM)
8/4/2020200,000128951.040820.090329.VIETTEL 400300 LIENNH 200804 200804056781696 400201 MS 2020188 ung ho be Nguyen Dai Thanh Tam
8/4/2020200,000MBVCB.719440368.Ung ho ms 2020.188 ( be nguyen dai thanh tam) .CT tu 0901000006388 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2020200,000MBVCB.719425850.MS 2020.188 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2020200,000MBVCB.719424110.Ms 2020.188 (ung ho be Nguyen Dai Thanh Tam).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2020200,000219885.040820.083455.MS 2020.188 (ung ho be Nguyen Dai Thanh Tam)
8/4/2020200,000400591.040820.074311.MS 2020.188 Ung ho be Nguyen Dai Thanh Tam FT20217108014900
8/4/2020200,000497148.040820.073914.IBFT Gui Nguyen Dai T.Tam MS 2020.188
8/4/2020200,000IBVCB.719356853.ung ho MS 2020.188 (Ung ho be Nguyen Dai Thanh Tam) .CT tu 0181003523499 NGUYEN THI NGOC HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2020200,000MBVCB.719352225.ung ho ms 2020.188.CT tu 0181003443564 DINH HOANG TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2020200,000MBVCB.719343050.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.188 (be Nguyen Dai Thanh Tam) Vietnamnet 04/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2020200,000386606.040820.055432.Ung ho MS 2020.188 FT20217490777428
8/4/2020200,000370571.040820.001236.MS 2020.187 Gia dinh chu Quy FT20217079188511
8/4/2020250,000MBVCB.719595524.benh ung thu.CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/4/2020250,000IBVCB.719479783.ung ho MS 2020.185 (Ung ho gia dinh chi Nguyen Thi Chuc Giang).CT tu 0611001715108 PHAN HUY CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2020250,000IBVCB.719478546.ung ho MS 2020.188 (Ung ho be Nguyen Dai Thanh Tam).CT tu 0611001715108 PHAN HUY CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2020300,000IBVCB.720507311.MS 2020188 be Nguyen Dai Thanh Tam.CT tu 0451001782861 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/4/2020300,000047049.040820.175756.NCHCCCL tranthanhmai 0398711169
8/4/2020300,000IBVCB.720021569.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.188 (Ung ho be Nguyen Dai Thanh Tam).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2020300,000IBVCB.720016300.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.187 (gia dinh chu Quy).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2020300,000IBVCB.720012683.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.186 (Ung ho chi Nguyen Thi Hoa).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2020300,000IBVCB.720000667.Ung ho MS 2020.187 - Gia dinh chu Quy.CT tu 0401001349454 NGUYEN KIM PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2020300,000585630.040820.125133.Ung ho chau Ly Hao Nam MS 2020.180 FT20217085925523
8/4/2020300,000MBVCB.719647811.Ung ho MS 2020.188 (be Nguyen Dai Thanh Tam).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2020300,000IBVCB.719616228.Ung ho MS 2020.188 (Ung ho be Nguyen Dai Thanh Tam).CT tu 0141000776636 TRINH TIEN AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2020300,000MBVCB.719615685.Ung ho MS 2020.188 be Nguyen Dai Thanh Tam.CT tu 0721005112606 VU THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2020300,000104128.040820.104128.Ung ho MS 2020.188 Nguyen Dai Thanh Tam
8/4/2020300,000Sender:01310012.DD:040820.SHGD:10008729.BO:BUI MINH GIAO.UNG HO MS2020.181 EM TRAN THI LAN
8/4/2020300,000Sender:01310001.DD:040820.SHGD:10008667.BO:BUI MINH GIAO.UNG HO BE NGUYEN DAI THANH TAM
8/4/2020300,000483527.040820.101322.Ung ho MS 2020.188 - Nguyen Dai Thanh Tam FT20217215126293
8/4/2020300,000MBVCB.719443032.MS 2020.188 (ung ho be Nguyen Dai Thanh Tam).CT tu 0451000254939 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2020300,000208575.040820.064654.ung ho MS 2020.188 ( be Nguyen Dai Thanh Tam )
8/4/2020300,000MBVCB.719334109.MS 2020.188 (Ung ho be Nguyen Dai Thanh Tam).CT tu 0151000273959 DINH THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2020300,000MBVCB.719333572.MS 2020.188 (Ung ho be nguyen dai thanh tam).CT tu 0101000890477 LE HOAI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2020300,000021958.040820.052631.Ung ho Ms 2020 188 ung ho be Nguyen Dai Thanh Tam
8/4/2020300,000021810.040820.052349.Ung ho Ms 2020 187 gia dinh chu Quy
8/4/2020400,000Sender:01310001.DD:040820.SHGD:10013548.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2020.188 UNG HO BE NGUYEN DAI THANH TAM
8/4/2020500,000572371.040820.195344.IBFT MS 2020.181 em Tran Thi Loan
8/4/2020500,000MBVCB.720387293.Ung ho MS 2020.188 Ung ho be Nguyen Dai Thanh Tam.CT tu 0011002391516 BUI HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2020500,000896038.040820.175925.MS 2020 184
8/4/2020500,000078127.040820.152049.MS 2020.188 UNG HO BE NGUYEN DAI THANH TAM
8/4/2020500,000MBVCB.719934360.MS 2020.184 (be NGUYEN BAO TRAM)- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2020500,000131245.040820.124405.Ungho ms 2020.187 gd chu quy
8/4/2020500,000131197.040820.124307.Ungho ms 2020.188 be nguyen dai thanh tam
8/4/2020500,000IBVCB.719728934.MS 2020.184(Ung ho be Nguyen Bao Tram).CT tu 0181002362997 TA THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2020500,000MBVCB.719726823.Ung ho MS2020.187( gia dinh chu Quy).CT tu 0071001273266 NGUYEN THI LE THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2020500,000IBVCB.719665997.Ung ho Tien chua benh.CT tu 0381002502939 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/4/2020500,000120969.040820.104327.chu dat ung ho MS2020 11 6 me con Hoai An
8/4/2020500,000MBVCB.719536170.Giup do 2020.188.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2020500,000231161.040820.095404.TRAN THI LAN HUONG UNG HO MS 2020.187,GIA DINH CHU QUY
8/4/2020500,000233899.040820.095403.TRAN THI LAN HUONG UNG HO MS 2020.186, UNG HO CHI NGUYEN THI HOA
8/4/2020500,000233826.040820.095403.TRAN THI LAN HUONG UNG HO MS 2020.182 UNG HO EM NGUYEN VU PHUONG LINH
8/4/2020500,000462060.040820.091052.Ms 2020.187 gia dinh chu quy
8/4/2020500,000334008.040820.091323.Ung ho MS 2020.188 (Ung ho be Nguyen Dai Thanh Tam)
8/4/2020500,000PHAM THI PHUONG NT // UNG HO MS 2020 .187 GIA DINH CHU QUY
8/4/2020500,000279396.040820.085344.Giup MS 2020 188 be Nguyen Dai Thanh Tam
8/4/2020500,000313481.040820.081717.MS 2020.188 UNG HO BE NGUYEN DAI THANH TAM
8/4/2020500,000MBVCB.719357544.Tom C tang MS 2020.184 be Nguyen Bao Tram.CT tu 0011001912955 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2020500,000MBVCB.719356261.Tom C tang MS 2020. 185 gd chi Chuc Giang.CT tu 0011001912955 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2020500,000MBVCB.719355978.Tom C tang Ms 2020.186 chi Nguyen Thi Hoa.CT tu 0011001912955 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2020500,000MBVCB.719356529.Tang MS 2020.187 gd chu Quy.CT tu 0021001662872 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2020500,000MBVCB.719355460.Vu Thanh Binh ung ho MS 2020.188 be Thanh Tam.CT tu 0021001662872 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2020500,000831126.040820.071044.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 188 Ung ho be NGUYEN DAI THANH
8/4/2020500,000111432.040820.070931.Ung ho MS 2020.188 (ung ho be Nguyen Dai Thanh Tam)
8/4/2020600,000772029.040820.200042.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS2020181 TRAN THI LOAN
8/4/2020600,000Sender:79310001.DD:040820.SHGD:10009127.BO:PHAM HOANG ANH.UNG HO MS 2020.183 2020.188
8/4/2020997,800/ /Ref:K030209555608{//}VAL:200727VND1000000, /57:BFTVVNVX /BEN: /Pmnt:Charity Ma so 2020181 em Tran ThiLoan //06357510386523 HAI TRAN 26 FATHAM DR WYNDHAM VALE VIC 3024 Australia/VCBFee:2000(+VAT:200)VND/
8/4/20201,000,000804231.040820.180936.MS 2020 188 nguyen dai thanh tam FT20217330789770
8/4/20201,000,000803676.040820.180801.Ms 2020 184 nguyen bao tram FT20217571423392
8/4/20201,000,000667824.040820.150241.MS2020.188 FT20217401908686
8/4/20201,000,000851995.040820.135252.ung ho be Nguyen Dai Thanh Tam, ma so 2020.188
8/4/20201,000,000UNG HO MA SO 2020.186 500K VA 2020.188 500K
8/4/20201,000,000IBVCB.719842079.Ung ho MS 2020.186 (ung ho chi Nguyen Thi Hoa).CT tu 0111000893087 DUONG TUYET BE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/20201,000,000IBVCB.719466890.Nguyen Anh Tuan - Trung tam Phan tch FPD Quang Ninh ung ho MS 2020.153 (be Tran Duc Duy).CT tu 0141000093941 MAI THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/20201,000,000IBVCB.719462580.Nguyen Anh Tuan - Trung tam Phan tch FPD Quang Ninh ung ho MS 2020.149 (Ung ho chi Le Thi Thuy).CT tu 0141000093941 MAI THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/20201,000,000278119.040820.084650.Ung ho MS 2020 186 Ung ho Chi Nguyen Thi Hoa
8/4/20201,000,000MBVCB.719384780.ung ho MS 2020.188 (ung ho be Nguyen Dai Thanh Tam).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/20201,000,000033634.040820.065254.ung ho MS 2020 188 Ung ho be Nguyen Dai Thanh Tam
8/4/20202,000,000MBVCB.719817308.Ms 2020.188, Ung Ho be Nguyen Dai Thanh Tam.CT tu 0151000262827 DANG HUU PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/20202,000,000Sender:79307005.DD:040820.SHGD:10006602.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2020.188 (BE NGUYENDAI THANH TAM)
8/4/20202,000,000MBVCB.719553903.Ung ho e Ng Vu Phuong Linh MS 2020.182.CT tu 0021001762312 HOANG THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/20202,000,000MBVCB.719383655.Ung ho MS 2020.188 (ung ho be Nguyen Dat Thanh Tam) TRAN DAI THANG gui.CT tu 0911006861111 TRAN DAI THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/20202,000,000392037.040820.065646.Ma so 2020.188 ung ho chau nguyen dai thanh tam FT20217996704320
8/4/20203,000,000354520.040820.113844.Ung ho MS 2020 184 Ung ho be Nguyen Bao Tram
8/5/20201,000IBVCB.721283273.asd.CT tu 0911000053780 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/20201,000IBVCB.720885529.asd.CT tu 0721000668927 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/20201,000IBVCB.720883222.asd.CT tu 0721000664275 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/20201,000IBVCB.720876405.asd.CT tu 0911000070051 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/20201,000IBVCB.720871526.asd.CT tu 0721000667184 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/20202,000IBVCB.721789548.VY.CT tu 0531002595292 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/202030,000427610.050820.120657.ug ho 2020.189
8/5/202030,000MBVCB.720635115.MS 2020.189.CT tu 0201000242499 NGUYEN PHI HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/202047,000MBVCB.721303762.gui be 6 thgtuoi bi ung thu.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/202050,000IBVCB.721709187.Giup ma so 2020 189 be Nguyen Viet Anh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/5/202050,000294027.050820.160426.Ung ho be Nguyen Bao Tram MS 2020.184 FT20218470761490
8/5/202050,000272128.050820.153504.Ung ho be Nguyen Viet Anh MS 2020.189 FT20218601268607
8/5/202050,000613707.050820.012052.Ung ho ms 2020.189 chuc be nhanh khoe
8/5/202050,000645802.050820.132835.UNG HO MS 2020 189
8/5/202050,000645787.050820.132646.UNG HO MS 2020184
8/5/202050,000131800.050820.120757.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020189 be Nguyen Viet Anh
8/5/202050,000MBVCB.720994352.MS 2020189.CT tu 0231000658648 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/5/202050,000420685.050820.105818.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020 189 uh be nguyen viet anh
8/5/202050,000482484.050820.104218.Ms 2020 188 ung ho be Nguyen Dai Thanh Tam
8/5/202050,000482085.050820.104029.Ms 2020 189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/202050,000236895.050820.100957.Ung ho MS 2020 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/202050,000Sender:01310001.DD:050820.SHGD:10006725.BO:NGUYEN THI XIEM.UNG HO MS. 2020.189 BE NGUYEN VIET ANH
8/5/202050,000IBVCB.720783139.Ung ho MS 2020 189 Be Nguyen Viet Anh.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/5/202050,000505441.050820.092646.MS 2020 189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/202050,000300142.050820.092112.MS2020189 Nguyen Viet Anh
8/5/202050,000147943.050820.091023.Ung ho MS2020 189 be Nguyen viet anh
8/5/202050,000228964.050820.085755.MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/202050,000Sender:01311003.DD:050820.SHGD:10000359.BO:LE HUONG NGAT.UNG HO NGUYEN VIET ANH MS 2020189
8/5/202050,000873486.050820.082400.Vietcombank 0011002643148 BUI NHAT KHANH chuyen khoan MS 2020198
8/5/202050,000982207.050820.081017.Ubg ho ms 2020.189 FT20218395974874
8/5/202050,000920837.050820.075820.Vietcombank 0011002643148 MS 2020189ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/202050,000568612.050820.073011.Ung ho MS 2020.189 be Nguyen Viet Anh
8/5/202050,000214702.050820.071427.MS 2020.189 ( ung ho be Nguyen Viet Anh)
8/5/202060,000460562.050820.085131.MS 2020 189 Ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/202066,000665331.050820.072313.UNG HO BE NGUYEN VIET ANH-MS 2020.189. CHUC BE BINH PHUC
8/5/202070,000870099.050820.072910.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Uh be viet anh 2020 189
8/5/2020100,000821950.050820.215020.ISL20200805215020148-Ung ho MS 2020.189 be Nguyen Viet Anh o Hoai Duc-Ha Noi
8/5/2020100,000821944.050820.214907.ISL20200805214907384-Ung ho MS 2020.188 be Nguyen Dai Thanh Tam huyen Cu Chi
8/5/2020100,000988472.050820.205253.Vietcombank 0011002643148 doc gia Oanh ung ho MS 2020189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/2020100,000507008.050820.205701.ung ho ms 2020189
8/5/2020100,000MBVCB.721887316.MS 2020.136 (ung ho me con ba Tam).CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020100,000MBVCB.721856609.NGUYEN DINH MINH chuyen tien ung ho be NGUYEN VIET ANH MS 2020.189.CT tu 1013597667 NGUYEN DINH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020100,000163970.050820.194615.Vietcombank 0011002643148 VU THI HIEN Ung ho MS 2020 184 chau Nguyen Bao Tram
8/5/2020100,000572513.050820.180542.ung ho ma so 2020 189 be nguyen viet anh
8/5/2020100,000MBVCB.721626755.NGUYEN THI BINH chuyen tien ung ho Nguyen Vu Phuong Linh.CT tu 0371000520046 NGUYEN THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020100,000IBVCB.721447549.Ung ho MS 2020.181 (em TRAN THI LOAN).CT tu 0421000425174 LE THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020100,000302149.050820.161635.UH MS 2020.189 Ung ho be Nguyen Viet Anh FT20218055735090
8/5/2020100,000764769.050820.161412.ung ho be Nguyen Viet Anh 2020 189
8/5/2020100,000647343.050820.161037.UNG HO BE NGUYEN VIET ANH MS 2020189
8/5/2020100,000MBVCB.721366411.MS 202P.189 (UNG HO BE NGUYEN VIET ANH).CT tu 0491000064890 DUONG THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020100,000570082.050820.153727.MS2020 167 be hua thi thu hoai
8/5/2020100,000247301.050820.152639.NGOC HUONG (VUNG TAU) UNG HO MS 2020.189 (BE NGUYEN VIET ANH)-050820-15:26:36 247301
8/5/2020100,000Sender:79202002.DD:050820.SHGD:10006979.BO:BUI THI THANH.995220080557127 MS 2020.189 UNGHO BE NGUYEN VIET ANH
8/5/2020100,000Sender:79334001.DD:050820.SHGD:10003034.BO:NGUYEN MINH DUC0621778.UNG HO MS 2020.189(BE NGUYEN VIET ANH) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
8/5/2020100,000834204.050820.144509.Ngoc ung ho MS2020.189 ( ung ho be Nguyen Viet Anh)
8/5/2020100,000525210.050820.144115.pham ha gui ung ho MS 2020 189
8/5/2020100,000203850.050820.143526.ung ho MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/2020100,000Sender:01341001.DD:050820.SHGD:10001024.BO:PHAM THANH SON.(2000000010011606)UNG HO MS 2020.189 (UNG HO BE NGUYEN VIET ANH)
8/5/2020100,000822841.050820.142102.UNG HO MS 2020.189 BE NGUYEN VIET ANH.
8/5/2020100,000474569.050820.141548.UNG HO MS 2020.189 - UNG HO BE NGUYEN VIET ANH
8/5/2020100,000MBVCB.721155451.MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0071001650011 NGUYEN MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020100,000190906.050820.134832.Ung ho Ms 2020 181 e Tran thi loan FT20218268132431
8/5/2020100,000MBVCB.721134541.ung thu gan 6 thang tuoi.CT tu 0101001018005 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/5/2020100,000MBVCB.721084197.ung ho MS 2020.189 ( ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0301000424248 NGUYEN TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020100,000452610.050820.125411.ung ho MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/2020100,000158802.050820.124841.LUU THI KIM CUC ung ho MS 2020189-VNPT2020080504275957
8/5/2020100,000817586.050820.123347.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TA THI LIEU chuyen khoan
8/5/2020100,000MBVCB.721052485.ung ho ms 2020.189(be nguyen viet anh).CT tu 1014726049 MAI YEN PHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020100,000366930.050820.122246.MoMoT0906433772T6576726558T970436Tung ho MS 2020189 be Ng Viet Anh
8/5/2020100,000392665.050820.115115.Ung ho MS2020 184 be Nguyen Bao Tram
8/5/2020100,000390088.050820.114916.Ung ho MS2020 189 be Nguyen Viet Anh
8/5/2020100,000941099.050820.110749.Vietcombank 0011002643148 ms 2020 189 ung ho be nguyen viet anh
8/5/2020100,000IBVCB.720913217.ung ho Ms 2020.189.CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020100,000MBVCB.720866177.MS 2020.189 (ung ho be nguyen viet anh).CT tu 0441000629935 PHAN THANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020100,000176675.050820.101601.The Moon ung ho MS2020.189 be Nguyen viet Anh
8/5/2020100,000507471.050820.100643.Ct ung ho Ms 2020189
8/5/2020100,000243633.050820.095929.ung ho ms 2020.189 (be nguyen viet anh)
8/5/2020100,000193886.050820.095718.UNG HO BE ANH: MS 2020.189-050820-09:57:17 193886
8/5/2020100,000930812.050820.093945.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 189 ung ho be NGUYEN VIET ANH
8/5/2020100,000930651.050820.093840.Vietcombank 0011002643148 Ms 2020 189
8/5/2020100,000IBPS/SE:01310012.DD:050820.SH:10005215.BO:NGUYEN THI NINH GIANG.UNG HO MS 2020.189
8/5/2020100,000026267.050820.093356.Ung ho MS 2020189 - ung ho Nguyen Viet Anh FT20218032003225
8/5/2020100,000873232.050820.092409.MS 2020.189-CO THUY BAC GIANG,MONG CON KHOE MANH
8/5/2020100,000Sender:01310012.DD:050820.SHGD:10005730.BO:NGUYEN CONG BANG.UNG HO BE NGUYEN VIET ANH MS 2020.189
8/5/2020100,000MBVCB.720760306.MS 2020.189 (Ung ho be Nguyen Viet Anh). Chuc con mau khoe manh.CT tu 0991001001000 AN QUOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020100,000155460.050820.091542.MS 2020 189 ung ho be nguyen viet anh
8/5/2020100,000293526.050820.091238.ung ho Ms2020.189 nguyen viet anh
8/5/2020100,000692911.050820.091108.ms 2020.189 ( ung ho be nguyen viet anh)
8/5/2020100,000113436.050820.090244.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms 2020 189
8/5/2020100,000007239.050820.090416.Ung ho MS2020189 Nguyen viet anh FT20218019560406
8/5/2020100,000462320.050820.090220.ung ho chau nguyen viet anh ms 2020189
8/5/2020100,000MBVCB.720731750.DO THI HAI VY chuyen tien cho be nguyen viet anh bi ung thu gan, con cua anh nghia. MS: 2020.189.CT tu 0271000833771 DO THI HAI VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020100,000IBVCB.720729619.Ung ho MS 2020189 Be Viet Anh .CT tu 0181003313778 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/5/2020100,000661327.050820.085344.MS2020.189be nguyen viet anh
8/5/2020100,000278710.050820.085306.Ung ho MS.2020.189 Nguyen Viet Anh
8/5/2020100,000278062.050820.085212.MS 2020.189
8/5/2020100,000Sender:48304001.DD:050820.SHGD:10000839.BO:LE NGOC HUY.UNG HO MS 2020.189 (UNG HO BE NGUYEN VIET ANH) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
8/5/2020100,000MBVCB.720719870.MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh .CT tu 0011001460967 NGUYEN THI THUY NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020100,000MBVCB.720718803.Ms 2020.189.ung ho be Nguyen Viet Anh.CT tu 0011002763820 DANG THI THUY LANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020100,000792191.050820.083816.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020 189 be viet anh
8/5/2020100,000111035.050820.083619.Vietcombank 0011002643148 MS 2020189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/2020100,000169922.050820.083908.TTTPhuong ung ho Ms2020.186
8/5/2020100,000991221.050820.083306.Ung ho MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh FT20218098698279
8/5/2020100,000090461.050820.082305.Vinh Nam ung ho MS 2020 189 Nguyen viet anh
8/5/2020100,000009644.050820.081916.ung ho be nguyen viet anh. MS2020.189 cau xin troi phat phu ho cho con
8/5/2020100,000254291.050820.081742.ung ho MS 2020.189 be Nguyen Viet Anh
8/5/2020100,000MBVCB.720681975.Ung ho MS2020.189.CT tu 0961000001978 NGUYEN THI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020100,000981273.050820.080736.Ung ho MS 2020.189 FT20218080854538
8/5/2020100,000247968.050820.080723.Chuyen tien ung ho MS2020.189
8/5/2020100,000247567.050820.080639.Chuyen tien ung ho MS2020.188
8/5/2020100,000295657.050820.080508.NGUYEN THI HOA chuyen tien toi BAO VIETNAMNET-0011002643148
8/5/2020100,000426857.050820.075803.MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/2020100,000MBVCB.720667171.NGUYEN VAN KHOI ung ho MS 2020.189 ( ung ho be Nguyen Viet Anh ).CT tu 1012854937 NGUYEN VAN KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020100,000241902.050820.075522.MS 2020.189 ung hobe Nguyen Viet Anh
8/5/2020100,000974199.050820.074040.Ung ho be Viet Anh MS 2020.189 FT20218098501025
8/5/2020100,000973917.050820.073915.Ung ho MS 2020.182 Nguyen Vu Phuong Linh FT20218400360739
8/5/2020100,000MBVCB.720653526.2020 189 nguyen viet anh.CT tu 0181002250572 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/5/2020100,000MBVCB.720651546.MS 2020189.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/5/2020100,000972026.050820.072942.Ung ho MS 2020.189 be Nguyen Viet Anh FT20218972065620
8/5/2020100,000047356.050820.072524.ung ho be nguyen viet anh
8/5/2020100,000967974.050820.070440.Uh MS-2020-189- nguyen viet anh FT20218360566130
8/5/2020100,000MBVCB.720637214.MS 2020 189 Nguyen Viet Anh.CT tu 0071002338169 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/5/2020100,000MBVCB.720636009.ung ho ma so: 2020.184 (ung ho be Nguyen Bao Tram) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020100,000MBVCB.720634367.ung ho ma so: 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020100,000220837.050820.064827.Ung ho MS 2020.189 be Nguyen Viet Anh
8/5/2020100,000965710.050820.064509.Ung ho MS 2020.189 Nguyen Viet Anh FT20218360496156
8/5/2020100,000032755.050820.064413.UH be Nguyen Viet Anh MS 2020 189
8/5/2020100,000MBVCB.720627183.Ung ho MS 2020.189 ung ho be NGUYEN VIET ANH.CT tu 0081000285426 PHAM THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020100,000423797.050820.062954.Ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh)
8/5/2020100,000400272.050820.062148.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 189 be Nguyen Viet Anh
8/5/2020100,000028640.050820.062620.ung ho MS 2020 089 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/2020100,000660100.050820.061113.UNG HO MS 2020.189 BE NGUYEN VIET ANH
8/5/2020100,000MBVCB.720620097.NGUYEN THI ANH XUAN chuyen tien ung ho ms 2020.189 be Nguyen Viet Anh.CT tu 0691000439344 NGUYEN THI ANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020100,000423236.050820.055632.giup MS 2020 189 ung ho be NGUYEN VIET ANH
8/5/2020150,000979935.050820.194457.Ung ho be Nguyen viet Anh ma MS 2020.189
8/5/2020150,000217666.050820.142636.Ung ho be Nguyen Viet Anh FT20218460579833
8/5/2020200,000185285.040820.224010.ung hoMS 2020.184
8/5/2020200,000309255.050820.222046.ung ho MS 2020189 NGUYEN VIET ANH
8/5/2020200,000210218.050820.215939.Le Thanh Thao Uyen chuyen tien ung ho be Nguyen Viet Anh. MS 2020.189
8/5/2020200,000288448.050820.215006.MS 2020 189 Ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/2020200,000860117.050820.213652.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ma MS 2020189 Nguyen Viet Anh
8/5/2020200,000MBVCB.722004765.benh tat.CT tu 0281000837442 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/5/2020200,000463236.050820.205340.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho Em Nguyen Viet Anh MS 2020 189
8/5/2020200,000506115.050820.203937.MAI THI HUYEN CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET MS 2020182 UNG HO E NGUYEN PHUONG LINH
8/5/2020200,000259061.050820.180021.Ung ho em Luong Tien Thanh MS 2020. 168
8/5/2020200,000MBVCB.721458527. ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0781000458553 DO VAN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000411509.050820.161212.ung ho ma so 2020 189 ung ho be nguyen viet anh
8/5/2020200,000085711.050820.160836.Ung ho MS 2020.189 ( UNG HO BE NGUYEN VIET ANH )
8/5/2020200,000MBVCB.721389252.Ung ho MS 2020.189.CT tu 0011003464677 NGUYEN THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000144867.050820.160136.ung ho ms 2020 189 be Nguyen Viet Anh
8/5/2020200,000413773.050820.155751.MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh)
8/5/2020200,000MBVCB.721361047.LAI THI THU HANH ung ho MS 2020.189 ( nguyen Viet anh).CT tu 0911000065987 LAI THI THU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000523610.050820.154453.CK tu 001882190001 den 0011002643148. ND:Ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/2020200,000568454.050820.153541.ms 2020.189 nguyen viet anh
8/5/2020200,000817151.050820.152414.ISL20200805152414230-Ung ho MS.2020.189 - be Nguyen Viet Anh
8/5/2020200,000481276.050820.152335.ung ho ms 2020189 be nguyen viet anh
8/5/2020200,000255074.050820.151423.Ung ho be nguyen viet anh,MS 2020189 FT20218039001260
8/5/2020200,000246116.050820.150242.Ung ho MS 2020 189 ung ho be Nguyen Viet Anh FT20218470530207
8/5/2020200,000MBVCB.721270599.Ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0011002025436 LE QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000MBVCB.721263823.Ms 2020.189 be Nguyen Viet Anh.CT tu 0031000310275 DO DUC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000MBVCB.721259103.MS 2020.189 Nguyen Viet Anh.CT tu 0341006867453 VU THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000239827.050820.144749.UNG HO MS 2020.189-050820-14:47:49 239827
8/5/2020200,000833007.050820.144236.ung ho ms 2020.189 ( ung ho be nguyen viet anh)
8/5/2020200,000IBVCB.721222004.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.189 cho be Nguyen Viet Anh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000IBVCB.721218806.MS 2020 189 be Nguyen Viet Anh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/5/2020200,000IBVCB.721213686.MS 2020.189.CT tu 0491000032697 TRAN VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000MBVCB.721206449.Ung ho be nguyen viet anh.CT tu 0491000148317 NGUYEN THI KIM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000IBVCB.721201056.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.188 cho be Nguyen Dai Thanh Tam dieu tri benh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000191634.050820.141931.MS2020.189-ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/2020200,000IBVCB.721198400.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.187 cho gia dinh chu Quy.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000376003.050820.140944.MoMoT0949394393T6578008909T970436Tung ho MS 2020189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/2020200,000002808.050820.135620.CK nhanh - MS2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/2020200,000IBVCB.721154799.Ung ho MS 2020.189(ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0041000190899 NGUYEN THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000822825.050820.134241.Vietcombank 0011002643148 NCHCCCL 0989265898
8/5/2020200,000MBVCB.721144119.CAO THI LAN HUONG Ung ho MS 2020.189 be nguyen viet anh.CT tu 0301000296987 CAO THI LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000IBVCB.721139855.MS 2020.189(ung ho be NGUYEN VIET ANH).CT tu 0181003528836 PHAM THI DIEU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000799273.050820.132300.Ung ho MS2020.189 be Nguyen Viet Anh
8/5/2020200,000466875.050820.130057.VIETTEL 400300 LIENNH 200805 200805660441684 400201 Ung ho be Nguyen Viet Anh MS 2020189
8/5/2020200,000MBVCB.721088520.6 thang tuoi bi ung thu gan.CT tu 0561003821241 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/5/2020200,000452478.050820.125350.ung ho MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/2020200,000IBVCB.721079633.LE SANG/ MS2020.189(Ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0071000986759 LE SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000447621.050820.124349.ung ho ms 2020. 189 be nguyen viet anh
8/5/2020200,000MBVCB.721068606.Ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0611001688082 DO VAN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000783975.050820.123645.UNG HO MS 2020.189 UNG HO BE NGUYEN VIET ANH
8/5/2020200,000MBVCB.721056129.ung ho MS 2020.189.CT tu 0281000204786 TRINH THE THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000MBVCB.721054120.Ms 2020.189.CT tu 0251002237254 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000140035.050820.122518.ung ho MS2020 189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/2020200,000MBVCB.721047677.UNG HO NGUYEN VIET ANH:MS 2020.189..CT tu 0071000768804 HO THANH TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000895086.050820.120702.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN XUAN TRUONG chuyen khoan ung ho MS 2020 189
8/5/2020200,000418725.050820.121154.MS 2020 189 Ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/2020200,000365737.050820.120728.MoMoT0948398039T6576631782T970436TNguyen viet Anh
8/5/2020200,000MBVCB.721020915.NGO KIM TUNG chuyen tien.CT tu 0781000476017 NGO KIM TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000MBVCB.721001852.MS 2020.189 ( UH be NGUYEN VIET ANH.CT tu 0481000752968 VO HUONG DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000911187.050820.114541.MS 2020.189
8/5/2020200,000Ba Huong Ha Noi, ung ho MS 2020.189 ( ung ho be Nguyen Viet Anh)
8/5/2020200,000345335.050820.111855.MS 2020 189
8/5/2020200,000388935.050820.111101.ung ho MS 2020.189 be Nguyen Viet Anh
8/5/2020200,000IBVCB.720944504.MS 2020.167 (be Hua Thi Thu Hoai).CT tu 0651000803588 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000Sender:01314007.DD:050820.SHGD:10000567.BO:PHAM THI THANH NGA.UNG HO MS 2020.189
8/5/2020200,000IBVCB.720939699.MS 2020.189 (be Nguyen Viet Anh).CT tu 0651000803588 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000MBVCB.720936893.MS 2020.189(ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0011002663188 MAI SONG THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000/Ref:PALPM00LK6S{//}/Ref:PALPM00LK6S{//}LP VNM00LK6S UNG HO BE NGUYEN VIET ANH DVC:MRS PHAM THI PHUONG NHI
8/5/2020200,000IBVCB.720926459.MS 2020.189(be Nguyen Viet Anh).CT tu 1014104808 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/5/2020200,000MBVCB.720921585.Ung ho MS 2020.189. chuc be mau khoe.CT tu 0961000000664 TAN THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000IBVCB.720911295.Ung ho Ms 2020.188.CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000813854.050820.104820.ISL20200805104812625-ung ho MS 2020.189
8/5/2020200,000080514.050820.104803.Ung ho MS2020189 be Nguyen Viet Anh FT20218431001773
8/5/2020200,000290036.050820.104335.Ms 2020189 be Nguyen Viet Anh
8/5/2020200,000276490.050820.103540.MS 2020 189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/2020200,000066915.050820.102957.MS 2020.189 ung ho be nguyen viet anh FT20218075782773
8/5/2020200,000MBVCB.720866961.2020189 ung ho be Nguyen Viet Anh.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000IBVCB.720864190.Qua cho be Viet Anh (MS 2020.189).CT tu 0041000127444 TRAN THI MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000MBVCB.720864906.2020188 ung ho be Nguyen Dai Thanh Tam.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000MBVCB.720863580.Ung ho e nguyen viet anh.ms 2020.188.CT tu 0161000880456 PHAM THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000IBPS/SE:79303008.DD:050820.SH:10003696.BO:VO CONG BINH.UNG HO BE NGUYEN VIET ANH/UNG HO BENVA
8/5/2020200,000MBVCB.720851177.MS 2020 189 be Nguyen Viet Anh.CT tu 0451000275116 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/5/2020200,000507706.050820.101112.MS 2020189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/2020200,000475481.050820.100928.MS 2020 189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/2020200,000014022.050820.100441.MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/2020200,000244652.050820.100343.NGUYEN THI KIM THOA Chuyen tien ung ho be nguyen viet anh
8/5/2020200,000194620.050820.100140.MS 2020.189( UNG HO BE NGUYEN VIET ANH)-050820-10:01:38 194620
8/5/2020200,000045294.050820.100116.MS.2020.189 ung ho be nguyen Viet Anh FT20218839887078
8/5/2020200,000038850.050820.095308.ung ho ms 2020 189 be nguyen viet Anh FT20218227046026
8/5/2020200,000IBVCB.720814586.MS 2020.189 ( ung ho be NGUYEN VIET ANH).CT tu 0081001253409 BUI DINH QUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000IBVCB.720808697.BUI THI NGOC HOANH chuyen khoan MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh.CT tu 0071001123239 BUI THI NGOC HOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000322068.050820.094834.Ung ho MS 2020.189
8/5/2020200,000MBVCB.720795276.Ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0371000467767 PHAN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000314862.050820.093941.Chuyen tien ms2020.189 ung ho be nguyen viet anh
8/5/2020200,000MBVCB.720794592.MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh.CT tu 0181001396653 NGUYEN NGO KIM PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000185226.050820.093633.Ung ho chau nguyen viet anh MS 2020 189
8/5/2020200,000311017.050820.093453.Chuyen tien ung ho MS 2020.189 be Nguyen Viet Anh
8/5/2020200,000MBVCB.720786316.NGUYEN HUU DUY ung ho MS 2020.189 (be Nguyen Viet Anh).CT tu 0601000514157 NGUYEN HUU DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000MBVCB.720786897.Ung ho ms 2020.189 ( ung ho be nguyen viet anh ) mong be luon khoe manh.CT tu 0071000972114 BUI XUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000023331.050820.092939.Ung ho be nguyen viet anh FT20218054315295
8/5/2020200,000174114.050820.092845.Ung ho MS 2020 189 be Nguyen Viet Anh
8/5/2020200,000878904.050820.092338.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 PHAM THI THUY LOAN chuyen khoan ung ho MS 2020 1
8/5/2020200,000MBVCB.720771900.MS 2020 189 UH be Nguyen Viet Anh.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/5/2020200,000166162.050820.092311.Ung ho MS 2020 189 be Nguyen Viet Anh
8/5/2020200,000017910.050820.092126.Ung ho MS 2020.189 be Nguyen Viet Anh FT20218600077053
8/5/2020200,000Sender:01310001.DD:050820.SHGD:10006445.BO:LUONG THI HONG TAM.MS 2020.189
8/5/2020200,000Sender:48304001.DD:050820.SHGD:10001572.BO:NGUYEN THI KIM DUYEN.MS 2020.189 TAI NGOAI THUONG VIET NAM HANOI
8/5/2020200,000Sender:01310012.DD:050820.SHGD:10005480.BO:NGUYEN VAN LAP.2020189 UNG HO BE NGUYEN VIET ANH
8/5/2020200,000Sender:79310001.DD:050820.SHGD:10005271.BO:NGUYEN THI HONG THUY.UNG HO MS 2020.189 UNG HOBE NGUYEN VIET ANH
8/5/2020200,000IBVCB.720754717.Ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0081000212206 PHUNG THI CHAU QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000232172.050820.091208.ung ho MS 2020.189(ung ho be Nguyen Viet Anh)
8/5/2020200,000011629.050820.091133.Ung ho ma so 2020.189. Ung ho be Nguyen Viet Anh FT20218490404574
8/5/2020200,000308629.050820.091110.MS 2020.189 ( ung ho be Nguyen Viet Anh)
8/5/2020200,000463582.050820.090923.MS 2020 189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/2020200,000504131.050820.090222.Ung ho MS2020189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/2020200,000185035.050820.090013.UNG HO BE NGUYEN VIET ANH ,MA SO:2020.189-050820-09:00:02 185035
8/5/2020200,000MBVCB.720735664.UNG HO MS 2020.189 (UNG HO BE NGUYEN VIET ANH).CT tu 0011001536737 PHAM THAI KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000MBVCB.720735267.NGUYEN VAN HUYNH chuyen tien ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0041000124853 NGUYEN VAN HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000IBVCB.720730310.ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0451000235628 DUONG THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000128634.050820.085543.Ung ho MS 2020 189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/2020200,000126021.050820.085342.MS 2020 189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/2020200,000686305.050820.085345.MS 2020.189. Chuc be Nguyen Viet Anh mau khoe.
8/5/2020200,000IBVCB.720724513.MS 2020.189 ung ho be nguyen viet anh.CT tu 0461000438266 VU THI CAM MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000276590.050820.085016.MS 2020.189
8/5/2020200,000183384.050820.084808.UNG HO BE NGUYEN VIET ANH-050820-08:48:06 183384
8/5/2020200,000273520.050820.084558.MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/2020200,000182870.050820.084405.UNG HO MS 2020.189-050820-08:44:03 182870
8/5/2020200,000MBVCB.720711489.Ung ho MS 2020.189 (ung ho be Viet Anh).CT tu 0011004047623 TO ANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000108114.050820.083914.Ung ho MS 2020 189 Ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/2020200,000MBVCB.720709459.MS 2020-189 (ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0331000515592 DAO THI THUY LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000MBVCB.720708079.Ung ho be NGUYEN VIET ANH (MS 2020.189).CT tu 0081001196630 NGUYEN THI HAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000266770.050820.083640.Ung ho MS 2020.189 Ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/2020200,000104127.050820.083544.MS 2020 189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/2020200,000IBVCB.720700177.MS 2020189.CT tu 0021001771400 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/5/2020200,000MBVCB.720699916.NGUYEN VAN TUAN chuyen tien ung ho MS 2020.189 be Nguyen viet Anh.CT tu 0961000039429 NGUYEN VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000IBVCB.720700571.Ung ho MS2020.189 (Ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0121002066671 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000456955.050820.082934.MS 2020 189 ung ho be nguyen viet anh
8/5/2020200,000429355.050820.082903.Ung ho MS2020.189(be Nguyen Viet Anh)
8/5/2020200,000602026.050820.082834.MS 2020198 nguyen viet anh
8/5/2020200,000MBVCB.720694431.MS 2020.189.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000MBVCB.720692365.Ung ho ms 2020.189 (be Nguyen Viet Anh).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000985741.050820.082009.MS 2020189 ung ho be Nguyen Viet Anh FT20218030904207
8/5/2020200,000254883.050820.081836.ung ho ms 2020.189 ung ho be nguyen viet anh
8/5/2020200,000254679.050820.081819.ung ho MS 2020.189
8/5/2020200,000755595.050820.081436.MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/2020200,000MBVCB.720681286.NGUYEN DANG THANG chuyen tien ung ho MS 2020.189 ung ho be nguyen viet anh.CT tu 0211000466782 NGUYEN DANG THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000982927.050820.081236.Ung ho MS 2020 189 be NGUYEN VIET ANH FT20218030873084
8/5/2020200,000454848.050820.081234.ung ho MS 2020 189 be Nguyen Viet Anh
8/5/2020200,000108694.050820.080519.Vietcombank 0011002643148 Ung ho Ms 2020 189 be Nguyen Viet Anh
8/5/2020200,000981477.050820.080809.2020.189. Ung ho be Nguyen Viet Anh FT20218600806666
8/5/2020200,000980526.050820.080505.Ung ho MS 2020.189 -ung ho be Nguyen Viet Anh - chuyen khoan Bao VietNamNet FT20218002729468
8/5/2020200,000MBVCB.720667721.HUYNH THI THUY HANG chuyen tien ung ho MS 2020.189 ung ho be nguyen viet anh.CT tu 0111000563561 HUYNH THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000242199.050820.075558.ung ho MS 2020.189
8/5/2020200,000871127.050820.075016.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho be Nguyen Viet Anh MS 2020 189
8/5/2020200,000788265.050820.074841.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/2020200,000MBVCB.720664372.Ung ho MS 2020.189 ( ung ho be Nguyen Viet Anh ).CT tu 0481000005251 NGUYEN THI THANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000MBVCB.720661988.Ms 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh.CT tu 0691000300691 NGUYEN THI MAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000MBVCB.720660755.Ma so 2020.189 Ung ho be Nguyen Viet Anh.CT tu 0451001818037 NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000057578.050820.074349.Ms2020 189 ung ho be nguyen viet anh
8/5/2020200,000MBVCB.720657581.ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0011004278756 NGUYEN MINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000974085.050820.074007.MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh. Xin cam on. FT20218730372665
8/5/2020200,000973149.050820.073533.Ms 2020.189 FT20218307742132
8/5/2020200,000451359.050820.072918.ung ho be Nguyen Viet Anh ms 2020 189
8/5/2020200,000971878.050820.072903.Ung ho MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh FT20218162557050
8/5/2020200,000425386.050820.072805.MS 2020.189 Ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/2020200,000047650.050820.072606.MS 2020 189 be nguyen viet anh
8/5/2020200,000229005.050820.072148.MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/2020200,000970201.050820.071953.Ung ho MS 2020.189 FT20218162519466
8/5/2020200,000176455.050820.071941.MS 2020.189(UNG HO BE NGUYEN VIET ANH)-050820-07:19:40 176455
8/5/2020200,000MBVCB.720642171.MS 2020.189(ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0581000775159 PHAM TRAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000038597.050820.070434.MS 2020 189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/2020200,000MBVCB.720635227.THAI MAI OANH chuyen tien ung ho MS2020.189(ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0481000712345 THAI MAI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000449841.050820.065526.MS 2020 189 ung ho be nguyen viet anh
8/5/2020200,000MBVCB.720633105.MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh.CT tu 0541001663964 NGUYEN THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000213328.050820.064830.Dang Thi Thu Huong CT ung ho MS 2020.189 ung ho be NguyenViet Anh
8/5/2020200,000449416.050820.064242.MS 2020 189 ung ho be NGUYEN VIET ANH
8/5/2020200,000031732.050820.064007.MS 2020 189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/2020200,000785017.050820.062700.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020189
8/5/2020200,000217874.050820.063131.Chuyen tien ung ho MS 2020.189 ung ho be nguyen viet Anh
8/5/2020200,000217435.050820.062852.MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/2020200,000963800.050820.062501.MS 2020.189 Ung ho be Nguyen Viet Anh FT20218098210594
8/5/2020200,000216547.050820.062226.MS 2020.189ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/2020200,000MBVCB.720621852.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.189 (be Nguyen Viet Anh) Vietnamnet 05/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020200,000213984.050820.055757.ung ho ms2020.189 be nguyen viet anh
8/5/2020250,000281135.050820.085618.Ung ho ms 2020.189
8/5/2020250,000980232.050820.080421.Ung ho Ms 2020.189 be Nguyen Viet Anh FT20218030839974
8/5/2020300,000301818.050820.220843.Ung ho MS 2020 189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/2020300,000505772.050820.204452.Ghi ro ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh)
8/5/2020300,000MBVCB.721850797.MS 2020. 182 (ung ho em NGUYEN VU PHUONG LINH).CT tu 0181003022254 BUI THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020300,000MBVCB.721846227.MS 2020.187 (gia dinh chu Quy).CT tu 0111000087610 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020300,000IBVCB.721697591.MS 2020 189 ung ho be Nguyen Viet Anh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/5/2020300,000MBVCB.721527525.TRAN THI HA chuyen tien ung ho MS2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0021001683771 TRAN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020300,000492090.050820.154440.UH MS 2020.189( nguyen viet anh)
8/5/2020300,000533947.050820.145810.ung ho ms 2010.189 be viet anh
8/5/2020300,000234210.050820.144744.Ung ho be Nguyen Viet Anh FT20218730865522
8/5/2020300,000MBVCB.721207605.NGO THI NY chuyen tien ung ho ms 2020.189 be nguyen viet anh.CT tu 0071005695192 NGO THI NY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020300,000IBVCB.721158341.UNG HO MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0631000458722 NGUYEN THI MY DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020300,000Sender:48304001.DD:050820.SHGD:10005752.BO:VU NGUYEN HUONG GIANG.MS.2020.189 MAU KHOE NHABE 6 THANG TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
8/5/2020300,000MBVCB.721091783.MS 2020.189.CT tu 0541001479340 NGUYEN QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020300,000466222.050820.125218.MS 2020.189(ung ho be nguyen viet anh)
8/5/2020300,000MBVCB.721078166.Ha phuong ung ho MS 2020.189 be Nguyen Viet Anh.CT tu 0201000607434 HA THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020300,000144670.050820.122312.Ung ho ms 2020.189 FT20218396810757
8/5/2020300,000366001.050820.111403.ung ho be Nguyen Viet Anh-MS:2020.189
8/5/2020300,000IBVCB.720933066.Ma so 2020.168 (em Luong Tien Thanh).CT tu 0651000803588 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020300,000486044.050820.105756.MS 2020 189
8/5/2020300,000IBVCB.720915369.MS 2020.169 (be Vo Minh Huy).CT tu 0651000803588 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020300,000MBVCB.720887860.NGUYEN THI HAO ho tro chau Nguyen Viet Anh MS 2020.189.CT tu 0021001909282 NGUYEN THI HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020300,000730914.050820.103628.ung ho MS 2020.189 (be Nguyen Viet Anh)
8/5/2020300,000252958.050820.103622.chuyen tien ung ho ms 2020189(ung ho be nguyen viet anh)
8/5/2020300,000Sender:79310001.DD:050820.SHGD:10008157.BO:NGUYEN THI THU THAO.UNG HO MS 2020 189 BE NGUYEN VIET ANH
8/5/2020300,000416714.050820.102020.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 189 giup do gia dinh be Ng Viet Anh
8/5/2020300,000197694.050820.101921.UNG HO MS : 2020.189( UNG HO BE NGUYEN VIET ANH)-050820-10:19:21 197694
8/5/2020300,000247670.050820.101701.2020 189 ung ho chau Nguyen Viet Anh
8/5/2020300,000336330.050820.100603.Ung ho MS 2020.189 gia dinh Nguyen Viet Anh
8/5/2020300,000MBVCB.720817727.MS 2020 189 ung ho be Nguyen Viet Anh.CT tu 0141000779266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/5/2020300,000323144.050820.094950.Ung Ho MS 2020.189
8/5/2020300,000709273.050820.094906.ung ho MS 2020.189 (Nguyen Viet Anh)
8/5/2020300,000Sender:01310005.DD:050820.SHGD:10005516.BO:HUYNH DANG BICH VY.UNG HO MS 2020.189 BE NGUYENVIET ANH
8/5/2020300,000Sender:01310005.DD:050820.SHGD:10005304.BO:NGO THAI NGUYEN.MS.2020.189
8/5/2020300,000611303.050820.093702.IBFT Me Voi UH be Viet Anh MS 2020.189
8/5/2020300,000467153.050820.092826.MS 2020 189 ung ho be nguyen viet anh
8/5/2020300,000291100.050820.090928.ung ho MS 2020.189
8/5/2020300,000IBVCB.720742217.MS 2020.189 - ung ho be Nguyen Viet Anh.CT tu 0111000043920 NGUYEN MY THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020300,000006016.050820.090224.Ung ho ms 2020.189 Nguyen Viet Anh FT20218430708682
8/5/2020300,000684432.050820.084815.MS 2020.189
8/5/2020300,000180208.050820.082049.UNG HO BE NGUYEN VIET ANH-050820-08:20:48 180208
8/5/2020300,000Sender:01202021.DD:050820.SHGD:10000050.BO:HOANG NGUYEN KHOA.995220080550205 UNG HO MS 2020.189
8/5/2020300,000IBVCB.720679543.NGUYEN THAO HIEN chuyen khoan MS 2020. 189 BE NGUYEN VIET ANH.CT tu 0401001362801 NGUYEN THAO HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020300,000IBVCB.720677373.MS 2020 189 ung ho be Nguyen Viet Anh.CT tu 0451001782861 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/5/2020300,000980746.050820.080544.MS 2020.189 chuc con them suc khoe FT20218600797503
8/5/2020300,000447825.050820.080458.HUONG TRA UNG HO MS 2020 189 UNG HO BE NGUYEN VIET ANH
8/5/2020300,000MBVCB.720665382.TRINH THI HONG THAM chuyen tien MS 2020.189.CT tu 0281000263892 TRINH THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020300,000217071.050820.074303.ung ho MS 2020.189 ( be NGUYEN VIET ANH )
8/5/2020300,000787589.050820.073746.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/2020300,000MBVCB.720651535.Ung ho MS 2020.189 (be Nguyen Viet Anh).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020300,000229684.050820.072353.Chuyen tien ms2020.189 ung ho be nguyen viet anh
8/5/2020300,000045620.050820.072145.ung ho MS2020 189 be Nguyen Viet Anh
8/5/2020300,000MBVCB.720642893.Ung ho MS 2020.189 (be Nguyen Viet Anh).CT tu 0061000356054 LUONG THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020300,000968775.050820.071041.Ung ho ms 2020.189 - be Nguyen Viet Anh FT20218400254071
8/5/2020400,000169850.050820.083814.TTTPhuong ung ho Ms2020189 Ms2020184 moi Ms 200000d
8/5/2020400,000923141.050820.082744.Vietcombank 0011002643148 UNG HO MS 2020 189
8/5/2020450,000IBVCB.720595070.2020 158. 2020 184. 2020 181.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/5/2020500,000208749.050820.214857.ung ho ms 2020189 (be nguyen viet anh)
8/5/2020500,000MBVCB.721968689.Giup do 2020.189.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020500,000IBVCB.721867863.Ung ho be Nguyen Viet Anh.ma so: 2020.189.CT tu 0531002494034 TRAN THI MY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020500,000588974.050820.195137.Ung ho MS 2020 184 be Nguyen Bao Tram
8/5/2020500,000215263.050820.193409.ung ho MS 2020.182
8/5/2020500,000274160.050820.175939.UNG HO MS 2020.189-050820-17:59:39 274160
8/5/2020500,000256460.050820.161857.UNG HO MS 2020.189 (UNG HO BE NGUYEN VIET ANH)-050820-16:18:56 256460
8/5/2020500,000266582.050820.152800.Ung ho MS 2020 189 Ung ho be Nguyen Viet Anh FT20218809007341
8/5/2020500,000212895.050820.151003.Tran Quoc Huy chuyen tien ung ho MS 2020.189( ung ho be Nguyen Viet Anh)
8/5/2020500,000050972.050820.150916.MoMo 0942434439 MS 2020189 ung ho be Nguyen viet Anh 6578678099
8/5/2020500,000TANG TRUNG XUONG -UNG HO0 MS2020189-UNG HO BE -NGUYEN VIET ANH
8/5/2020500,000IBVCB.721255153.ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0071000711411 TRAN MINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020500,000588658.050820.144010.Ung ho ma so 2020 161 Be Hoang Thuy Linh
8/5/2020500,000586171.050820.143834.Ung ho ma so 2020 181 Em Tr Thi Loan
8/5/2020500,000213110.050820.142030.Ung ho MS 2020.189 - ung ho be Nguyen Viet Anh FT20218076537108
8/5/2020500,000IBVCB.721198926.Ung ho MS 2020.189 ( Nguyen Viet Anh).CT tu 0441003673337 LY THI LE CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020500,000556075.050820.141905.Nguyen Danh Son ung ho MS 2020 189 be Nguyen Viet Anh
8/5/2020500,000204158.050820.140827.Ung ho be Nguyen Viet Anh FT20218808700449
8/5/2020500,000Sender:79310001.DD:050820.SHGD:10011186.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.189 BE NGUYEN VIET ANH
8/5/2020500,000903187.050820.140031.Vietcombank 0011002643148 ung ho be Nguyen Viet Anh MS 2020189
8/5/2020500,000MBVCB.721174222.Ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020500,000Sender:48304001.DD:050820.SHGD:10004894.BO:NGUYEN NGOC THUY AI.MS 2020.188 (UNG HO BE NGUYEN DAI THANH TAM) TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
8/5/2020500,000MBVCB.721116735.Ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0011000529086 PHAM THI VINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020500,000159395.050820.130633.ung ho be nguyen viet anh MS2020.189
8/5/2020500,000MBVCB.721092629.TRAN HONG NHUNG chuyen tien UH MS 2020.189 ( Be Nguyen Viet Anh).CT tu 0021000264538 TRAN HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020500,000453278.050820.125532.ung ho MS 2020.189
8/5/2020500,000019626.050820.122546.MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/2020500,000138237.050820.121158.Ung ho MS 2020.181 em Tran Thi Loan FT20218163506937
8/5/2020500,000184884.050820.120359.ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh)
8/5/2020500,000402858.050820.115921.ung ho ms 2020 189
8/5/2020500,000IBVCB.721019416.Ung ho MS2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0181003465763 PHAM THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020500,000IBVCB.721008124.NGUYEN THI VINH chuyen khoan ung ho be Nguyen viet Anh.CT tu 0781000385661 NGUYEN THI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020500,000391918.050820.115041.Ung ho be MS 2020 189
8/5/2020500,000112140.050820.113236.CO THANH VAN UNG HO BE NGUYEN VIET ANH FT20218080514750
8/5/2020500,000209595.050820.112605.UNG HO MS 2020.189 BE NGUYEN VIET ANH. BAC MONG CON MAU KHOE-050820-11:26:04 209595
8/5/2020500,000MBVCB.720964332.gui MS 2020.189( ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0111000948389 NGUYEN KIM TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020500,000Sender:01202002.DD:050820.SHGD:10002086.BO:NGUYEN ANH TUAN.995220080553855 UNG HO MS 2020.189
8/5/2020500,000094982.050820.110710.MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh FT20218874430709
8/5/2020500,000Sender:01310005.DD:050820.SHGD:10009035.BO:LUONG THI MINH HANH.UNG HO MS 2020.189 UNG HO BE NGUYEN VIET ANH
8/5/2020500,000MBVCB.720936584.Ung ho MS 2020.189.CT tu 0251002690943 NGUYEN THI TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020500,000MBVCB.720934725.Ngoc Tuyen ck MS2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh.CT tu 0561000612527 NGUYEN THI NGOC TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020500,000337385.050820.105723.ung ho ma MS 2020.189 (be Nguyen Viet Anh)
8/5/2020500,000368763.050820.104543.ms2020.189
8/5/2020500,000Sender:01310001.DD:050820.SHGD:10008383.BO:PHAM THI LAN.UNG HO BE NGUYEN VIET ANH MA SO 2020189
8/5/2020500,000268415.050820.103019.ung ho MS 2020 189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/2020500,000250740.050820.102759.Tran Thi Thanh Mai chuyen tien ung ho MS2020.189
8/5/2020500,000065086.050820.102752.Ung ho be Nguyen Viet Anh MS2020189 FT20218870007562
8/5/2020500,000477457.050820.101904.Ung ho MS 2020 187 gia dinh anh Quy
8/5/2020500,000Sender:79307006.DD:050820.SHGD:10003723.BO:DAO THI DUNG.UNG HI MS2020.173(CO HA THI THU)
8/5/2020500,000IBVCB.720854103.Ung ho MS 2020.189.CT tu 0421003804333 NGUYEN VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020500,000246230.050820.100958.MS 2020.189 UNG HO BE NGUYEN VIET ANH
8/5/2020500,000246223.050820.100957.Oc Nong Ha Trang Ung ho MS 2020.189( ung ho be Nguyen Viet Anh)
8/5/2020500,000587200.050820.095658.Ung ho be nguyen viet anh MS 2020.189
8/5/2020500,000474032.050820.100242.ung ho MS 2020 189 be Nguyen Viet Anh
8/5/2020500,000244309.050820.100220.MS 2020.189; ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/2020500,000Sender:79307006.DD:050820.SHGD:10003239.BO:DAO THI DUNG.UNG HO MS 2020.179(UNG HO BE LE TRONG VINH)
8/5/2020500,000Sender:79307006.DD:050820.SHGD:10003203.BO:DAO THI DUNG.UNG HO HS 2020.175(EM HOANG DUC TUAN)
8/5/2020500,000191352.050820.094228.MS2020.189 (UNG HO BE NGUYEN VIET ANH)-050820-09:42:27 191352
8/5/2020500,000031325.050820.094111.MS2020.189 FT20218909329743
8/5/2020500,000313305.050820.093742.ung ho MS 2020.189
8/5/2020500,000313073.050820.092903.Ms 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/2020500,000233750.050820.091910.Ung ho MS 2020.189 ( be Nguyen Viet Anh)
8/5/2020500,000113930.050820.090830.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/2020500,000149908.050820.091149.Ung ho be nguyen viet anh Ms 2020 189
8/5/2020500,000Sender:79307006.DD:050820.SHGD:10002250.BO:NGUYEN VIET CHIEN.MS 2020.184 UNG HO BE NGUYENBAO TRAM
8/5/2020500,000Sender:48304001.DD:050820.SHGD:10001390.BO:NGUYEN HA PHUONG.UNG HO MS2020.189 (UNG HO BE NGUYEN VIET ANH) TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
8/5/2020500,000IBVCB.720733979.MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0181002362997 TA THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020500,000184709.050820.085755.UNG HO NGUYEN VIET ANH MS 2020189-050820-08:57:55 184709
8/5/2020500,000MBVCB.720733247.MS 2020.189 ( ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0511000452744 NGUYEN THI THU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020500,000MBVCB.720732600.ung ho MS 2020.189 (Be nguyen viet anh).CT tu 0011003995684 PHAM QUOC DOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020500,000304176.050820.085131.ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen viet anh)
8/5/2020500,000MBVCB.720723012.MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh.CT tu 0501000112854 TO THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020500,000274349.050820.084710.Chuyen tien ung ho chau Nguyen Viet Anh
8/5/2020500,000IBVCB.720715274.ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0181003315661 LE THI XUAN YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020500,000IBVCB.720714799.Ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0701000460866 TRAN THI NHA PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020500,000110582.050820.084109.Ung ho MS 2020 189 be Nguyen Viet Anh
8/5/2020500,000269339.050820.084021.Ms 2020.189 ung ho be nguyen viet anh
8/5/2020500,000MBVCB.720712060.MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh mong con mau khoe.CT tu 0331000476058 NGUYEN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020500,000992612.050820.083637.Ung ho MS 2020 189 ung ho be Nguyen Viet Anh FT20218748072061
8/5/2020500,000430085.050820.083601.ms 2020.189 be Nguyen Viet Anh
8/5/2020500,000MBVCB.720705552.Ung ho MS 2020.189.CT tu 0011002043937 NGUYEN MINH GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020500,000572832.050820.082021.Ung ho be Nguyen Viet Anh MS-2020189
8/5/2020500,000824743.050820.082957.Ung ho MS 2020.189 (be Nguyen Viet Anh)
8/5/2020500,000MBVCB.720694128.MS 2020.189 (ung ho be nguyen viet anh).CT tu 0081000920500 TRAN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020500,000Sender:01202021.DD:050820.SHGD:10000315.BO:DANG QUYNH NHU.995220080550981 UNG HO MS 2020189 BE NGUYEN VIET ANH
8/5/2020500,000MBVCB.720692969.Ung ho be nguyen viet anh MS 2020.189.CT tu 0411001036107 LIEU THI BACH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020500,000455228.050820.081551.Ms2020189 ung ho be Nguyen viet Anh chuc chau mau binh phuc
8/5/2020500,000343025.050820.081243.UNG HO MS 2020.189 (UNG HO BE NGUYEN VIET ANH)
8/5/2020500,000295897.050820.080643.giup MS 2020.189 giup be Nguyen Viet Anh
8/5/2020500,000MBVCB.720671621.HUYNH DAC LONG ms 2020.189.CT tu 0051000519446 HUYNH DAC LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020500,000MBVCB.720671848.Ung ho ms 2020.189( ung ho be nguyen viet anh).CT tu 0011004302109 VU THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020500,000600509.050820.075808.IBFT Ung ho be ng viet anh MS2020.189
8/5/2020500,000MBVCB.720665220.ung ho MS 2020.189 (Nguyen Viet Anh).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020500,000240266.050820.075140.ung ho MS 2020.189. be nguyen viet anh
8/5/2020500,000239620.050820.075013.Chuyen tien ung ho MS 2020.189 nguyen viet anh
8/5/2020500,000MBVCB.720655992.TRAN DUC NGUYEN HAI chuyen tien ung ho MS 2020.189 be NGUYEN VIET ANH.CT tu 1001000280575 TRAN DUC NGUYEN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020500,000233989.050820.073610.Chuyen tienunghochau nguyen viet anh ms 2020189
8/5/2020500,000231503.050820.072924.Tran Thi Phuong Man ung ho be Nguyen Viet Anh Ms2020189
8/5/2020500,000MBVCB.720634673.ung ho MS 2020.189?(ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0161001632273 TRAN THI HOANG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020500,000MBVCB.720633394.Ung ho MS 2020-189 (ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0271000160125 THAN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020500,000MBVCB.720631864.Me hd ung ho ms 2020.189 ( be Nguyen Viet Anh) .CT tu 0071003232774 VO THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020500,000175148.050820.063244.UNG HO MS 2020.189 ( UNG HO BE NGUYEN VIET ANH )-050820-06:32:43 175148
8/5/2020500,000MBVCB.720628097.PHAM MAI HOA chuyen tien.CT tu 0281000961496 PHAM MAI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020500,000217136.050820.062647.Chuyen tienung ho MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/2020500,000175005.050820.062518.UNG HO MS 2020.189 .( UNG HO BE NGUYEN VIET ANH)-050820-06:25:18 175005
8/5/2020600,000IBVCB.720935191.MS 2020.189 ( ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0071000641456 MAI YEN VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/2020700,000286128.050820.131314.MS 2020.189
8/5/2020750,000IBVCB.720568979.2020 154. 2020 177. 2020 176. 2020 169. 2020 168.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/5/2020750,000IBVCB.720566709.2020 170. 2020 157. 2020 147.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/5/2020750,000IBVCB.720594809.2020 179. 2020 182. 2020 183. 2020 185 2020 186. .CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/5/2020750,000IBVCB.720594485.2020 162. 2020 157. 2020 171. 2020 165. 2020 174.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/5/2020900,000190199.050820.203057.Dang My Hanh Dao Minh Chau Pham Thi Hanh ung ho MS 2020189
8/5/20201,000,000IBVCB.720563586.2010 163. 2020 172. 2020 166. 2020 138.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/5/20201,000,000426286.050820.214953.Ung ho Gia dinh chu Tran Nhu Quy
8/5/20201,000,000IBVCB.721590227.Ung ho be Nguyen Viet Anh MS 2020.189.CT tu 0071000699781 DAO NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/20201,000,000578216.050820.154546.ung ho MS 2020.189 ung ho be nguyen viet anh.
8/5/20201,000,000MBVCB.721339198.MS 2020.189 (Ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0491000164474 NGUYEN TRAN LAC THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/20201,000,000MBVCB.721283098.UNg ho MS 2020.189 be Nguyen Viet Anh.CT tu 0011000417331 LAI PHU HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/20201,000,000484296.050820.150212.ms 2020.189 ( ung ho be nguyen viet anh )
8/5/20201,000,000438560.050820.143736.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 189
8/5/20201,000,000MBVCB.721121095.Ung ho MS 2020.186 (ung ho chi Nguyen Thi Hoa.CT tu 0011000529086 PHAM THI VINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/20201,000,000135518.050820.130102.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 189 Ung ho be NGUYEN VIET ANH
8/5/20201,000,000MBVCB.721083593.ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/20201,000,000095958.050820.125255.UNG HO BE NGUYEN VIET ANH MS 2020.189
8/5/20201,000,000MBVCB.721038990.UNG HO MS 2020.189 BE NGUYEN VIET ANH.CT tu 0071003872271 VU NGUYEN NGOC TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/20201,000,000132885.050820.120241.Ms 2020 189 Nguyen Viet Anh FT20218194357085
8/5/20201,000,000IBVCB.720999804.ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0161000237503 TRAN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/20201,000,000404060.050820.113109.MS2020.189 ung ho Nguyen Viet Anh
8/5/20201,000,000Sender:79303008.DD:050820.SHGD:10005555.BO:NGUYEN THI PHUONG THUY.BE VIIET ANH
8/5/20201,000,000108192.050820.112636.MS 2020 189 ung ho be ng viet anh FT20218805475389
8/5/20201,000,000392678.050820.111546.MS 2020.183 ung ho em Dao Minh Khoi
8/5/20201,000,000MBVCB.720947736.PHAN GIA QUI chuyen tien ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0071004032856 PHAN GIA QUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/20201,000,000Sender:79307005.DD:050820.SHGD:10007224.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2020.189 (BE NGUYENVIET ANH)
8/5/20201,000,000475408.050820.100915.MS2020189 ung ho be nguyen viet anh
8/5/20201,000,000207458.050820.095104.Ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/20201,000,000MBVCB.720791725.MS2020.189 PYPODIDO MONG EM MAU KHOI BENH.CT tu 0011004398724 VO HONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/20201,000,000188204.050820.092222.UNG HO MS 2020.189-050820-09:22:22 188204
8/5/20201,000,000282478.050820.085812.ung ho MS 2020.189 ung ho be nguyen viet anh
8/5/20201,000,000130461.050820.085712.Ung ho MS 2020189
8/5/20201,000,000275954.050820.084929.Ung ho MS 2020.189 unghobe NguyenViet Anh
8/5/20201,000,000997072.050820.084556.Ung ho MS 220.189 ung ho be Nguyen Viet Anh FT20218972248238
8/5/20201,000,000Sender:01204001.DD:050820.SHGD:11636283.BO:TRAN THI LAI.BA TRAN THI LAI UNG HO MS 2020.189(UNG HO BE NGUYEN VIET ANH)
8/5/20201,000,000993164.050820.083755.Ung ho be nguyen viet anh FT20218360906250
8/5/20201,000,000009205.050820.082154.IBFTA 200805000003598 ung ho MS 2020.189 Ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/20201,000,000Sender:79202002.DD:050820.SHGD:10000172.BO:TRAN THI KIM LOAN.995220080550404 UNG HO MA 2020.189 BE NGUYEN VIET ANH
8/5/20201,000,000179624.050820.081506.GHI RO UNG HO MS 2020.189 (UNG HO BE NGUYEN VIET ANH)-050820-08:15:05 179624
8/5/20201,000,000052271.050820.073504.Ung ho chau Viet Anh o Van Con Hoai Duc
8/5/20201,000,000736186.050820.070157.Ms2020.189 Ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/20201,000,000221340.050820.065039.Chuyen tien ung ho 2020.189 ung ho chau nguyen viet anh o hoai duc 6 thang tuoi.
8/5/20201,000,000964632.050820.063501.Ung ho MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh FT20218245686264
8/5/20201,200,000161113.050820.091943.Gia dinh Tuan i gui MS 2020 189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/5/20202,000,000326989.050820.145729.UNG HO MS 2020.189 ( BE nGUYEN VIET ANH)
8/5/20202,000,000MBVCB.721245223.MS2020.189( ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0281000437991 DINH THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/20202,000,000IBVCB.721200271.MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0011001442772 CAO MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/20202,000,000MBVCB.721163836.MS2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh.CT tu 0071001013306 TRAN THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/20202,000,000995759.050820.133746.MS 2020.189( ung ho be Nguyen Viet Anh)
8/5/20202,000,000144582.050820.122301.MS2020189 ung ho be Nguyen Viet Anh FT20218278104467
8/5/20202,000,000596271.050820.105155.GD PHAT TU NGUYEN THI KIEU TRANG PHAT TAM HO TRO BE VIET ANH MS 2020.189
8/5/20202,000,000MBVCB.720715845.Ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh) .CT tu 0011004290188 DANG THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/5/20202,000,000MBVCB.720705765.MS 2020189 ung ho be Nguyen Viet Anh.CT tu 1013152329 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/5/20202,000,000984382.050820.081640.Ung ho MS 2020.189 be Nguyen Viet Anh FT20218351363478
8/5/20202,000,000878029.050820.080332.Ung ho be Nguyen Viet Anh. MS 2020.189
8/6/20201,000IBVCB.722795895.asd.CT tu 0911000057331 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/20201,000IBVCB.722713328.asd.CT tu 0501000231143 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/202050,0000200970488080523550720207454000614.13939.235454.Ung ho Ms 2020.189 - Be Nguyen Viet Anh
8/6/202050,000530714.050820.230113.MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/6/202050,000IBVCB.723191602.Giup ma so 2020 190 ba Le Thi Ban.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/6/202050,000IBVCB.722311312.Ung ho MS 2020 190 Ba Le Thi Ban.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/6/202050,000IBVCB.722308559.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/202050,000325989.060820.083402.MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh)
8/6/202050,000065213.060820.065147.Ung ho MS 2020.189
8/6/202070,000MBVCB.723362239.gui co LE thi ban bi benh.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020100,000MBVCB.722153656.MS 2020.189.CT tu 0491000196721 NGUYEN TUAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020100,000982243.050820.234518.ung ho MS 2020 189 be Nguyen Viet Anh
8/6/2020100,000045185.050820.231552.MS 2020.189
8/6/2020100,000IBVCB.722135663.MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0071001080630 NGUYEN VAN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020100,000333199.050820.230848.MS 2020 189
8/6/2020100,000MBVCB.722124157.MS 2020.189 .CT tu 0491000411990 NGUYEN NGOC HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020100,000MBVCB.722115834.MS 2020.189.CT tu 0591000306848 NGUYEN TUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020100,000220633.060820.214525.MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh)
8/6/2020100,000425071.060820.214210.MS 2020.189 (UNG HO BE NGUYEN VIET ANH)-060820-21:41:37 425071
8/6/2020100,000221741.060820.211051.MS 2020 189 ung ho be nguyen viet anh
8/6/2020100,000994015.060820.205619.Ung ho MS 2020.189 Nguyen Viet An FT20220403235581
8/6/2020100,000550479.060820.203033.Chuyen tien ung ho ba le thi ban thon Quoc Tuan xa Cam my cam xuyen Ha tinh
8/6/2020100,000936029.060820.172613.Ung ho MS2020 190 chi Toan con gai ba Ban
8/6/2020100,000315123.060820.172429.Ung ho MS 2020.189
8/6/2020100,000727684.060820.170215.Ung ho MS 2020 189 be Nguyen Viet Anh
8/6/2020100,000396582.060820.165830.UNG HO MS 2020.189 (UNG HO BE NGUYEN VIET ANH)-060820-16:58:29 396582
8/6/2020100,000865460.060820.164857.Ms 2020 189
8/6/2020100,000390120.060820.164638.MS 2020.189 be Nguyen Viet Anh
8/6/2020100,000219866.060820.161516.UNG HO MS 2020.189 ( BE NGUYEN VIET ANH )
8/6/2020100,000564965.060820.161255.MS 2020.189(ung ho be Nguyen Viet Anh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
8/6/2020100,000MBVCB.722981164.Ung ho MS 2020.189 be NGuyen VIet Anh.CT tu 0121000778140 NGUYEN VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020100,000667039.060820.152656.MS2020.187 gia dinh chu Qui
8/6/2020100,000418306.060820.150244.UNG HO MS 2020.182 (UNG HO EM NGUYEN VU PHUONG LINH)
8/6/2020100,000418277.060820.150059.UNG HO MS 2020.186 (UNG HO CHI NGUYEN THI HOA)
8/6/2020100,000418244.060820.145846.UNG HO MS 2020.189 (UNG HO BE NGUYEN VIET ANH)
8/6/2020100,000MBVCB.722831610.UNG HO MS 2020.189 - be NGUYEN VIET ANH.CT tu 0021000416417 NGUYEN HOANG KE TO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020100,000264664.060820.143436.MS 2020.189 Ung ho be Nguyen Viet Anh
8/6/2020100,000IBVCB.722809889.be Nguyen Viet Anh ma so 2020 189.CT tu 0101000968083 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/6/2020100,000MBVCB.722811066.Ung ho ms 2020.189 be Nguyen Viet Anh.CT tu 0351000719131 LE TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020100,000MBVCB.722797966.ung ho be Nguyen Viet Anh.CT tu 0021000299608 PHUNG DUC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020100,000IBPS/SE:01310005.DD:060820.SH:10015003.BO:NGUYEN THI PHUONG.MS 2020.189 UNG HO BE NGUYEN VIET ANH
8/6/2020100,000IBVCB.722656981.MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh.CT tu 0431000241301 NGUYEN DAO TAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020100,000673365.060820.120711.Ung ho con viet anh chua benh FT20219227544842
8/6/2020100,000426667.060820.115930.MS 2020 189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/6/2020100,000MBVCB.722607305.MS 2020.189.CT tu 1014604873 PHAM THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020100,000IBVCB.722590519.MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0281001768385 HA SI DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020100,000345296.060820.113248.GOI DUM DEN: LE THI BAN, THON QUOC TUAN, XA CAM MY, CAM XUYEN, HA TINH-060820-11:32:47 345296
8/6/2020100,000468487.060820.112324.MoMoT0902368993T6589160585T970436TMS 2020189 Ung ho be Nguyen Viet Anh
8/6/2020100,000Sender:79310001.DD:060820.SHGD:10009985.BO:PHUNG NGUYEN NGOC THO.MS.2020.189 UNG HO BE NGUYEN VIET ANH
8/6/2020100,000255899.060820.101157.Ung ho MS 2020 189 be Nguyen Viet Anh
8/6/2020100,000791621.060820.101121.MS 2020189
8/6/2020100,000123167.060820.101015.ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh)
8/6/2020100,000072991.060820.100826.MS 2020.189 be Nguyen Viet Anh
8/6/2020100,000Sender:79310001.DD:060820.SHGD:10007778.BO:NGUYEN VU TRUONG.MS 2020.189
8/6/2020100,000118384.060820.100056.ung ho ms 2020.189
8/6/2020100,000641065.060820.095039.Ung ho MS 2020 189 be Nguyen Viet Anh
8/6/2020100,000049443.060820.094306.ung ho MS 2020.189 be Nguyen Viet Anh
8/6/2020100,000638970.060820.094046.Ung ho 2020 189 be NGUYEN VIET ANH
8/6/2020100,000800724.060820.093814.Ung ho MS 2020.189
8/6/2020100,000326001.060820.093414.UNG HO MS 2020.189 (BE VIET ANH)-060820-09:34:13 326001
8/6/2020100,000554660.060820.092217.ung ho MS 2020.189 FT20219748139083
8/6/2020100,000Sender:01310012.DD:060820.SHGD:10006929.BO:NGUYEN QUYEN ANH.MS 2020.189
8/6/2020100,000230690.060820.090941.ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh)
8/6/2020100,000246646.060820.090649.Van ung ho MS 2020.169 (be Vo Minh Huy)
8/6/2020100,000201856.060820.085813.MS 2020.189
8/6/2020100,000MBVCB.722309225.Co Thao Ung ho MS 2020.189 ( ung ho be Nguyen Viet Anh ).CT tu 0481000005251 NGUYEN THI THANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020100,000MBVCB.722287729.VOZ - MS 2020.189 - ung ho be Nguyen Viet Anh.CT tu 0181003424795 LUONG DUC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020100,000MBVCB.722286761.ho tro ms 2020.189.CT tu 0071005119021 VUONG DINH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020100,000MBVCB.722284478.MS 2020 189 be Nguyen Viet Anh.CT tu 0111000238306 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/6/2020100,000IBVCB.722275348.Ung ho MS 2020 189 be Nguyen Viet Anh.CT tu 0101000420156 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/6/2020100,000091711.060820.081929.Vinh Nam ung ho MS 2020 190 le thi ban
8/6/2020100,000MBVCB.722261820.Ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0011004394851 NGUYEN QUANG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020100,000MBVCB.722252225.ung ho MS 2020.189.CT tu 1012674090 NGUYEN HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020100,000MBVCB.722249111.MS 2020.189.CT tu 0451001859444 NGUYEN HOANG BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020100,000951659.060820.072735.ung ho ma so MS 2020.189 be Nguyen Viet Anh
8/6/2020100,000488841.060820.064858.Ung ho be 2020.189 FT20219007398405
8/6/2020100,000064701.060820.064343.ung ho ms2020.189 (be Nguyen VietAnh)
8/6/2020100,000MBVCB.722213459.MS2020.189(Ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0181003537765 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020100,000064062.060820.063013.MS 2020.189
8/6/2020100,000MBVCB.722207524.6 tuoi ung thu gan.CT tu 0421000471518 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/6/2020100,000027300.060820.060551.Ung ho MS 2020 189
8/6/2020100,000MBVCB.722202669.Ho tro MS 2020.189.CT tu 0011004162569 KIEU QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020100,000278001.060820.000451.ung ho MS 2020.189
8/6/2020200,000864490.050820.235433.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020189 ung ho be nguyen viet anh
8/6/2020200,000IBVCB.722153223.MS 2020.189.CT tu 0271001001353 TRAN VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020200,000MBVCB.722151881.ung ho MS 2020.189.CT tu 0331000426726 DANG KIM LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020200,000224157.050820.234459.MS 2020.189
8/6/2020200,000048714.050820.234033.ung ho MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/6/2020200,000MBVCB.722143953.MS 2020.189.CT tu 0451000245908 PHAM TRI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020200,000194474.050820.232201.ung ho MS 2020.189 (be Nguyen Viet Anh)
8/6/2020200,000IBVCB.722135147.MS 2020.189 be Nguyen Viet Anh.CT tu 0371003892008 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/6/2020200,000MBVCB.722131162.ung ho MS 2020.189( be Nguyen Viet Anh).CT tu 0011003247691 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020200,000MBVCB.722131539.Ung ho MS 2020.189.CT tu 0251002523365 TRAN NAM KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020200,000083731.060820.222035.Vietcombank 0011002643148 MS 2020189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/6/2020200,000MBVCB.723438025.MS 2020.189 (be Nguyen Viet Anh).CT tu 0111000253079 TRAN DUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020200,000263244.060820.220238.Ung ho MS 2020 190
8/6/2020200,000020871.060820.215404.Ung ho MS2020.189 FT20220841237408
8/6/2020200,000544465.060820.212158.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/6/2020200,000008021.060820.212519.Ung ho MS 2020.189 FT20220836060930
8/6/2020200,000MBVCB.723331927.Ung ho ba Le thi Ban - ha tinh .CT tu 0071000077320 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020200,000419357.060820.202440.MS 2020.189 ( BE NGUYEN VIET ANH)-060820-20:24:40 419357
8/6/2020200,000MBVCB.723164029.Ung ho be nguyen viet anh. MS.2020.189.CT tu 0711000248847 TRAN THI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020200,000MBVCB.723124107.ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0071000768037 PHAM NGOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020200,000895051.060820.170337.MS 2020 189 ung ho be Nguyen Viet Anh chuc con nhanh khoi benh
8/6/2020200,000MBVCB.723075333.Ung ho MS 2020.189 ( nguyen viet anh).CT tu 0531000288113 PHAM QUANG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020200,000855049.060820.164215.Ms 2020.189 ung ho be nguyen viet anh FT20219835000090
8/6/2020200,000923473.060820.163012.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 198 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/6/2020200,000053902.060820.162037.Vietcombank 0011002643148 ung ho chi Le Thi Toan MS 2020 190
8/6/2020200,000169442.060820.155716.MS 2020 189 ung ho be NGUYEN VIET ANH
8/6/2020200,000Sender:01310012.DD:060820.SHGD:10016442.BO:PHAM TIEN DAT.UNG HO MS 2020 189 NGUYEN VIET ANH
8/6/2020200,000MBVCB.722834915.HO THI DIU chuyen tien ung ho be Nguyen Viet Anh 2020.189.CT tu 0281000353903 HO THI DIU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020200,000236670.060820.143740.ung ho be Nguyen Viet Anh MS 2020.189
8/6/2020200,000231561.060820.142718.ung ho MS 2020.189 - ung ho be Nguyen Viet Anh
8/6/2020200,000226192.060820.141545.ung ho MS 2020.189
8/6/2020200,000MBVCB.722776175.MS 2020.184 ung ho be Nguyen Bao Tram.CT tu 0541000238742 PHAM THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020200,000521644.060820.132855.ung ho be nguyen viet anh ms 2020 189
8/6/2020200,000176404.060820.120232.MS 2020.184 ung ho be Nguyen Bao Tram
8/6/2020200,000175030.060820.115850.ung ho MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/6/2020200,000215059.060820.112045.Ung ho be Nguyen Viet Anh MS 2020.189
8/6/2020200,000238696.060820.105325.Ung ho MS 2020.189 be Nguyen Viet Anh
8/6/2020200,000MBVCB.722500611.MS 2020.189.CT tu 0071000769607 VO KHANH TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020200,000649627.060820.103050.MS 2020189 Ung ho be Nguyen Viet Anh
8/6/2020200,000090861.060820.102749.ung ho ms 2020.189 be Nguyen Viet Anh
8/6/2020200,000MBVCB.722468139.ung ho ms 2020.136 ( ung ho me con ba tam).CT tu 0071000951691 NGUYEN THIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020200,000089285.060820.102607.ung ho ms 2020.190 ba Le Thi Ban
8/6/2020200,000MBVCB.722465909.ung ho ms 2020.182 ( ung ho em nguyen vu phuong linh ).CT tu 0071000951691 NGUYEN THIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020200,000591857.060820.101348.Ung ho MS 2020.189 FT20219520000001
8/6/2020200,000Sender:01310012.DD:060820.SHGD:10009709.BO:NGUYEN VIET ANH.UNG HO MS 2020.189 BE NGUYEN VIET ANH
8/6/2020200,000879790.060820.095040.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ma so MS2020 189 be Nguyen Viet Anh
8/6/2020200,000MBVCB.722407355.ung ho ba Le Thi Ban, Ha Tinh.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020200,000IBVCB.722402260.Ung ho MS 2020 189 be Nguyen Viet Anh.CT tu 0231000138468 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/6/2020200,000055312.060820.094940.Hua Hien ct ung ho MS 2020.188 be Nguyen Dai Thanh Tam
8/6/2020200,000MBVCB.722392216.Ba Le Thi Ban, Thon Quoc Tuan, xa Cam My , Huyen Cam Xuyen, Ha Tinh.CT tu 0081001260408 HO THI CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020200,000Sender:01310012.DD:060820.SHGD:10007276.BO:PHAM DUC TRI.MS 2020.189
8/6/2020200,000MBVCB.722345417.BFTVVNV X.CT tu 0121000656156 DOAN QUANG BUU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020200,000MBVCB.722329819.NV- VCB UNG HO BE NG VIET ANH, MS: 2020.189.CT tu 0071000073609 TRAN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020200,000524674.060820.083718.Ung ho ba Le Thi Ban thon Quoc Tuan, xa Cam My, Cam Xuyen, Ha Tinh FT20219105047702
8/6/2020200,000238640.060820.082939.Bien Thi Kim Thuy chuyen tien ung ho Le Thi Ban thon Quoc Tuan Cam My Cam Xuyen Ha Tinh
8/6/2020200,000519730.060820.082821.Ung ho ms2020.189 - chau nguyen viet anh FT20219300224132
8/6/2020200,000MBVCB.722283429.Ung ho MS 2020.189.CT tu 0301000426082 LE THANH CHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020200,000316562.060820.082555.UNG HO MS 2020.189 (BE NGUYEN VIET ANH)-060820-08:25:54 316562
8/6/2020200,000MBVCB.722273075.PHAM KIEU DUNG chuyen tien giup do ba Le Thi Ban thon Quoc Tuan, Cam My, Cam Xuyen, Ha Tinh.CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020200,000508107.060820.080352.Ung ho MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh FT20219972094833
8/6/2020200,000MBVCB.722220752.HOANG DUC VIET gui giup ba le thi ban xa cam my huyen cam xuyen ha tinh.CT tu 0411000980260 HOANG DUC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020200,000MBVCB.722219448.Ung ho MS 2020.189 ung ho be nguyen vieT an.CT tu 0011002216548 NGUYEN VAN DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020200,000MBVCB.722216934.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.190 (chi Toan con ba Ban) Vietnamnet 6/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020200,000226578.060820.063646.MS 2020.189
8/6/2020200,000MBVCB.722198171.Ung ho MS 2020.189 be Nguyen Viet Anh.CT tu 0351000775103 NGUYEN MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020200,000MBVCB.722196735.ung ho ba le thi ban sdt 0384654391.CT tu 0091000178936 DU DOAN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020200,000433564.060820.012235.MoMoT0908982578T6585326931T970436Tung ho be nguyen viet anh ms 2020 189
8/6/2020200,008285775.060820.115757.ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh)
8/6/2020250,000VCBPAY.723204224.Ung ho MS 2020.190.CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020250,000VCBPAY.723199220.Ung ho MS 2020.189 (Nguyen Viet Anh).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020300,000MBVCB.722153279.MS 2020.189.CT tu 0071003501586 DAO THANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020300,000798529.050820.234900.Ung ho MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/6/2020300,000611625.050820.231140.Ung ho MS 2020 189 Ung ho be Nguyen Viet Anh
8/6/2020300,000424007.060820.212521.MS 2020.189-060820-21:25:20 424007
8/6/2020300,000572590.060820.210827.MS 2020.189
8/6/2020300,000MBVCB.723298277.MS 2020.190 le thi ban cam on bao vietnamnet.CT tu 0881000449853 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020300,000IBVCB.723148512.MS 2020 190 ung ho ba Le Thi Ban.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/6/2020300,000061188.060820.172143.Vietcombank 0011002643148 HO THI AI chuyen khoan ung ho c nguyen thi hoa
8/6/2020300,000MBVCB.722940084.MS 2020.189 Ung ho be Nguyen Viet Anh.CT tu 0451001566386 TRINH DUC THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020300,000MBVCB.722834240.BA LE THI BAN so dt 0384654391.CT tu 0021000562612 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/6/2020300,000MBVCB.722655628.Gia dinh ong Tran Van Thin ung ho MS 2020.189.CT tu 0251002705254 TRAN HUA BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020300,000Sender:01310012.DD:060820.SHGD:10012874.BO:PHAM QUOC NHAT.MS 2020.189 UNG HO BE NGUYEN VIET ANH
8/6/2020300,000572381.060820.102537.ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh)
8/6/2020300,000590378.060820.101225.Ung ho MS 2020.189 be Nguyen Viet Anh FT20219482212362
8/6/2020300,000IBVCB.722406061.giup do MS: 2020.190(ba Le Thi Ban). Nam Mo A Di Da Phat..CT tu 0071003225516 HUYNH HONG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020300,000MBVCB.722356876.0011002643148 ung ho em Nguyen Vu Phuong Linh.CT tu 0011001212053 NGUYEN THI MINH LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020300,000MBVCB.722171198.KHUONG LINH DIEP chuyen tien MS 2020.189 be Nguyen Viet Anh.CT tu 0541000335232 KHUONG LINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020400,000IBVCB.722788729.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.190 cho chi Le Thi Toan nuoi me.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020450,000574010.060820.211728.CHUYEN TOI BE NGUYEN VIET ANH. MA SO 2020.189
8/6/2020500,000304769.050820.230446.UNG HO MS 2020.189 (UNG HO BE NGUYEN VIET ANH)-050820-23:03:58 304769
8/6/2020500,000MBVCB.722117882.Ung ho MS.2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 1012944732 LE MINH AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020500,000MBVCB.723431454.Unh ho ms2020.189.CT tu 0071002810979 NGUYEN MAI DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020500,000223984.060820.221119.giup do MS 2020.190 Ba Le Thi Ban.Ha Tinh
8/6/2020500,000532956.060820.210923.ung ho ms 2020189 be Nguyen viet anh
8/6/2020500,000419779.060820.202949.UNG HO MS: 2020.189 BE NGUYEN VIET ANH-060820-20:29:47 419779
8/6/2020500,000902782.060820.181435.Ung ho MS 2020.189 - be Nguyen Viet Anh FT20219026710610
8/6/2020500,000IBVCB.723140175.ms 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0181003640359 VO THI MY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020500,000345791.060820.160100.UNG HO BE NGUYEN VIET ANH MS 2020.189
8/6/2020500,000340949.060820.155606.NCHCCCL Tran Thanh Hang
8/6/2020500,000MBVCB.722957897.ung ho ba le thi ban, thon quoc tuan,xa cam my,ha tinh.CT tu 0301000413179 LE BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020500,000Sender:01310001.DD:060820.SHGD:10014743.BO:VO THI THU HA.UNG HO MSA 2020.181
8/6/2020500,000Sender:01310001.DD:060820.SHGD:10014703.BO:VO THI THU HA.UNG HO MS 2020.189
8/6/2020500,000IBVCB.722538862.ung ho MS 2020. 189 (ung ho be Nguyen viet Anh ).CT tu 0561003820465 LUU THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020500,000019592.060820.105240.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020184 ung ho be Nguyen Bao Tram
8/6/2020500,000653632.060820.104943.ung ho MS 2020 189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/6/2020500,000IBVCB.722488204.MS2020.189. Chuc con vuot qua benh tat.CT tu 0021001632748 LE TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020500,000NGUYEN THI XUYEN UNG HO MA SO 2020.187 GIA DINH CHU QUY
8/6/2020500,000641105.060820.095047.Ung ho MS 2020 169 be Vo Minh Huy
8/6/2020500,000MBVCB.722357002.MS 2020189 ung ho be Nguyen Viet Anh.CT tu 0071003776771 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/6/2020500,000561448.060820.091941.MS 2020.189.ung ho be nguyen viet anh
8/6/2020500,000Sender:79303008.DD:060820.SHGD:10002505.BO:PHAM THI HONG HANH.UNG HO MS 2020.189. UNG HO BE NGUYEN VIET ANH
8/6/2020500,000Sender:79303008.DD:060820.SHGD:10001683.BO:DINH THI HIEN TRANG.UNG HO MS 2020.187 GIA DINHCHU QUY
8/6/2020500,000311462.060820.071247.UNG HO BA LE THI BAN O HA TINH-060820-07:12:45 311462
8/6/2020500,000MBVCB.722199663.MS 2020.189(ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0331003880611 PHAN MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020500,000MBVCB.722162999.MS2020.189 Ung ho be Nguyen Viet Anh.CT tu 0011004036889 TRAN BAO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020500,000053459.060820.002035.MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh)
8/6/2020550,000MBVCB.722777902.MS 2020.189 Ung ho be Nguyen Viet Anh.CT tu 0461000585340 NGUYEN TRONG TIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/2020600,000046558.060820.093955.ung ho ms 2020.189 ung ho be nguyen viet anh
8/6/2020600,000Sender:79333001.DD:060820.SHGD:10000700.BO:NGUYEN LUONG.UNG HO MS2020.188, BE NGUYEN DAI TH ANH TAM
8/6/2020600,000Sender:79333001.DD:060820.SHGD:10000703.BO:NGUYEN LUONG.UNG HO MS 2020.189, BE NGUYEN VIETA NH
8/6/20201,000,000IBVCB.723372062.Ung ho chi Le Thi Toan MS 2020.190.CT tu 0071001002347 PHAM CHI TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/20201,000,000IBVCB.722944748.DANG QUYNH CHI transfer Ung ho MS 2020.181 (em TRAN THI LOAN).CT tu 0611001932507 DANG QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/20201,000,000Sender:79334001.DD:060820.SHGD:10003972.BO:NGUYEN THI THANH THUY.GIUP DO MS 2020 190 ( BALE THI BAN , HA TINH )
8/6/20201,000,000Sender:79334001.DD:060820.SHGD:10003973.BO:NGUYEN THI THANH THUY.GIUP DO MS 2020 189 ( BENGUYEN VIET ANH, HA NOI )
8/6/20201,000,000214440.060820.143333.Nguyen Van Hung MST 8009420691 ung ho MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/6/20201,000,000629703.060820.110435.Ung ho MS 2020.189, ung ho be NGUYEN VIET ANH. FT20219085525603
8/6/20201,000,000IBVCB.722405500.LE THI BAN THON QUOC TUAN.CT tu 0011000999996 LAI TRAN DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/20201,000,000MBVCB.722402828.Ung ho MS 2020.189 (be Nguyen Viet Anh).CT tu 0011004114342 TRAN TRONG TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/20201,000,000328294.060820.094855.GUI TANG BA LE THI BAN-060820-09:48:55 328294
8/6/20201,000,000MBVCB.722290754.Chuyen tien ung ho ba Le Thi Ban xa Cam My H Cam Xuyen T Ha Tinh.CT tu 0071001061930 DAO THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/20201,000,000MBVCB.722246723.Ung ho Ba Ban(co con gai la Toan)DT:0384654391.CT tu 0011001280802 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/20202,000,000IBVCB.723363011.Ung ho MS 2020.185 (Ung ho gia dinh chi Nguyen Thi Chuc Giang).CT tu 0071001002347 PHAM CHI TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/6/20202,000,000Sender:79305001.DD:060820.SHGD:10004745.BO:QUYEN ANH NGOC.UNG HO MS 2020.189
8/6/20202,000,000CTY MINH HAO UNG HO MS2020-189 (UNG HO BE NGUYEN VIET ANH)
8/6/20204,000,000707398.060820.131349.Ung ho MS 2020.189 Ung ho be Nguyen viet anh FT20219300194388
8/7/20201,000IBVCB.723959384.asd.CT tu 0911000070063 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/202050,000IBVCB.724529520.NGUYEN THI DUY LY ung ho MS 2019.362 (em Ng Thi Quynh).CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/202050,000IBVCB.724504950.Giup ma so 2020 191 vien phi Tran Van Vung.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/202050,000302743.070820.152714.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020191 ung ho Tran Van Vung
8/7/202050,000476399.070820.124831.UNG HO MS 2020.191(UNG HO VIEN PHI TRAN VAN VUNG)-070820-12:48:29 476399
8/7/202050,000MBVCB.723761671.MS2020.191 vienphiTranVanVung.CT tu 1014526601 BUI THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/202050,000760903.070820.094050.MS2020.191
8/7/202050,000IBVCB.723664184.Ung ho MS 2020 191 Ung ho Vien phi Tran Van Vung.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/202050,000729983.070820.090652.MS 2020.191 VIEN PHI TRAN VAN VUNG
8/7/202050,000MBVCB.723643745.gui e vo thi cam tien.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/202050,000Sender:79310001.DD:070820.SHGD:10000825.BO:NGUYEN THI XIEM.UNG HO MS BA LE THI BAN. THON QUOC TUAN. CAM XUYEN. HA TINH
8/7/202050,000100891.070820.083600.Ung ho MS 2020.191 Ung ho vien phi Tran Van Vung FT20220833397108
8/7/202050,000094262.070820.082049.Ung ho Ms 2020191 ung ho vien phi tran van vung FT20220693610426
8/7/202050,000MBVCB.723602994.MS 2020.191 (Ung ho vien phi Tran Van Vung).CT tu 0991001001000 AN QUOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/202050,000579923.070820.063142.ung ho MS 2020191 ung ho vien phi tran van vung
8/7/202050,000069688.070820.052341.MS 2020.191 ung ho vien phi tran van vung FT20220500080307
8/7/202080,000IBVCB.724519258.NGUYEN THI DUY LY ng ho MS 2020.138 (Ghi ro Ung ho be Thanh Nhan).CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/202080,000IBVCB.724493133.NGUYEN THI DUY LY ung ho MS 2020.185 (Ung ho gia dinh chi Nguyen Thi Chuc Giang).CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/202080,000IBVCB.724483384.NGUYEN THI DUY LY ung ho MS 2020.190 (ba Ban).CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020100,000MBVCB.723452194.Ung ho be NGUYEN VIET ANH.CT tu 0351000936649 NGUYEN QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020100,000MBVCB.724655269.UNG HO MS 2020.191 - UNG HO VIEN PHI TRAN VAN VUNG.CT tu 0071004780451 NGUYEN THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020100,000MBVCB.724647798.Nga dan giao.CT tu 0321000617601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/2020100,000IBVCB.724527200.NGUYEN THI DUY LY Ung ho MS 2020.181 (em Tran Thi Loan).CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020100,000IBVCB.724524654.NGUYEN THI DUY LY ung ho MS 2020.186 (Ung ho chi Nguyen Thi Hoa).CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020100,000IBVCB.724511729.NGUYEN THI DUY LY ung ho MS 2020.157 (vo chong ba Phong).CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020100,000IBVCB.724508992.NGUYEN THI DUY LY ung ho MS 2020.175 (em Hoang Duc Tuan).CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020100,000IBVCB.724505145.NGUYEN THI DUY LY ung ho MS 2020.183 (Ung ho em Dao Minh Khoi).CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020100,000IBVCB.724502605.NGUYEN THI DUY LY ung ho MS 2020.184 (Ung ho be Nguyen Bao Tram ).CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020100,000IBVCB.724496111.NGUYEN THI DUY LY ung ho MS 2020.182 (Ung ho em Nguyen Vu Phuong Linh).CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020100,000IBVCB.724489145.NGUYEN THI DUY LY ung ho MS 2020.188 (Ung ho be Nguyen Dai Thanh Tam).CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020100,000IBVCB.724485623.NGUYEN THI DUY LY ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020100,000IBVCB.724477420.NGUYEN THI DUY LY ung ho MS 2020.191 (Ung ho vien phi Tran Van Vung).CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020100,000881130.070820.162622.Ung ho MS 2020 191 Ung ho vien phi Tran Van Vung
8/7/2020100,000MBVCB.724270259.NGO THI NY chuyen tien ms 2020.191 (ung ho vien phi Tran Van Vung).CT tu 0071005695192 NGO THI NY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020100,000875413.070820.160217.Ung ho MS 2020 188 be Nguyen Dai Thanh Tam
8/7/2020100,000061433.070820.154925.Chuyen tien ung ho MS 2020.191 ung ho vien phi Tran van vung
8/7/2020100,000MBVCB.724113712.Ung ho Be nguyen Viet Anh, MS 2020.189.CT tu 0561000577991 TRAN VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020100,000849338.070820.140850.Ms 2020 191 ung ho vien phi Tran Van Vung
8/7/2020100,000MBVCB.724004019.MS 2020.188.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020100,000MBVCB.724001731.MS 2020.189.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020100,000MBVCB.723857029.MS 2020.191 (ung ho Tran Van Vung).CT tu 0011000554615 TA THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020100,000833606.070820.105716.ISL20200807105716837-Ung ho ba LE THI BAN thon Quoc Tuan xa Cam My huyen Cam Xuyen tinh Ha Tinh
8/7/2020100,000MBVCB.723790133.Ung ho MS 2020.191 -vien phi Tran Van Vung.CT tu 0071002483159 DUONG THI THAO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020100,000260035.070820.102416.MS 2020 189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/7/2020100,000497050.070820.095724.Ung ho vien phi Tran van Vung ma MS 2020.191
8/7/2020100,000450372.070820.095610.UNG HO VIEN PHI TRAN VAN VUNG-070820-09:56:09 450372
8/7/2020100,000132028.070820.092928.Ung ho MS 2020.191 TRAN VAN VUNG FT20220715704879
8/7/2020100,000124192.070820.091725.Ung ho MS 2020.191 vien phi Tran Van Vung FT20220883226409
8/7/2020100,000Sender:01310005.DD:070820.SHGD:10005671.BO:NGUYEN ANH TAM.MS 2020.191 UNG HO VIEN PHI TRANVAN VUNG
8/7/2020100,000133449.070820.085736.MS 2020 191 ung ho vien phi Tran Van Vung
8/7/2020100,0000200970488080708424820208331000998.14185.084234.Lam Viet ung ho ma so 2020.191 ung ho vien phi Tran Van Vung
8/7/2020100,000829862.070820.083932.IBFT ms 2020.189
8/7/2020100,000103139.070820.083225.Vinh Nam ung ho MS 2020 191 tran van vung
8/7/2020100,000765689.070820.082754.ung ho MS 2020.191 (Ung ho vien phi Tran Van Vung)
8/7/2020100,000095137.070820.082225.Ms 2020.189 be Nguyen Viet Anh FT20220162757705
8/7/2020100,000Sender:01202021.DD:070820.SHGD:10000265.BO:TRAN NGUYEN NGOC QUYEN.995220080750907 UNG HOMS 2020.191 UNG HO VIEN PHI TRAN VAN VUNG
8/7/2020100,000MBVCB.723591089.gui e tran van vung 2020.191.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020100,000668510.070820.080209.MS2020.191(ung ho vien phi Tran Van vung )
8/7/2020100,000073139.070820.080118.Ung ho MS2020 191 Tran Van Vung
8/7/2020100,000960362.070820.075426.Vietcombank 0011002643148 DO THI NU chuyen khoan MS 2020191 Ung ho vien phi Tran Van Vung
8/7/2020100,000MBVCB.723584391.MS 2020.189.CT tu 0041000278247 NGUYEN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020100,000552998.070820.073106.Vietcombank 0011002643148 Hoa Nguyen ung ho Tran Van Vung ma so 2020 191
8/7/2020100,000MBVCB.723558011.ung ho ma so: MS 2020.190 (ung ho ba Le Thi Ban) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020100,000957862.070820.070825.Vietcombank 0011002643148 VU THI LAN chuyen khoan
8/7/2020100,000MBVCB.723556353.ung ho ma so: MS 2020.191 (ung ho vien phi Tran Van Vung) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020100,000076276.070820.070037.MS 2020.191 FT20220286195739
8/7/2020100,000237844.070820.064720.ung ho MS 2020.191 (ung ho vien phi Tran Van Vung )
8/7/2020100,000648021.070820.063640.ung ho MS 2020.189 ung ho be nguyen viet anh
8/7/2020140,000129216.070820.092506.Ung ho MS 2020.191 ung ho vien phi tran van vung FT20220936996554
8/7/2020150,000IBVCB.724520295.NGUYEN THI DUY LY ung ho MS 2020.187 (gia dinh chu Quy).CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020150,000MBVCB.724447693.ung ho?MS 2020.189 Nguyen Viet Anh.CT tu 0251002674425 CHUNG THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020150,000IBVCB.724122451.Ung ho MS 2020.186 (ung ho chi Nguyen Thi Hoa). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020150,000IBVCB.724113012.Ung ho MS 2020.188 (ung ho be Nguyen Dai Thanh Tam). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020150,000232569.070820.114834.Ung ho MS 2020.191 FT20220820904235
8/7/2020150,000IBVCB.723873574.Ung ho MS 2020.170 chau Pham Thi Nhu Nguyet .CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020150,000143973.070820.094735.MS 2020.191. Ung ho vien phi em Tran Van Vung FT20220528863653
8/7/2020200,000430032.060820.234207.UNG HO MS 2020.189 BE NGUYEN VIET ANH-060820-23:41:48 430032
8/7/2020200,000603297.070820.214911.Ung ho NCHCCCL FT20221229510893
8/7/2020200,000195503.070820.213129.MS 2020 191
8/7/2020200,000MBVCB.724661491.MS2020.191 (ung ho vien phi TRAN VAN VUNG ).CT tu 0631000510600 PHAN KIM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020200,000277830.070820.201515.Chuyen tien ung ho Tran Van Vung
8/7/2020200,000354592.070820.200627.MS 2020.184 (UNG HO BE NGUYEN BAO TRAM) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
8/7/2020200,000354569.070820.195810.MS 2020.189 (UNG HO BE NGUYEN VIET ANH) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
8/7/2020200,000829496.070820.165433.MS 2020 189 be Nguyen Viet Anh
8/7/2020200,000MBVCB.724257000.Ung ho vien phi Tran van Vung MS 2020 191.CT tu 0011002258997 NGUYEN NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020200,000MBVCB.724177623.2020191 ung ho vien phi tran van vung.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020200,000980746.070820.142838.MS 2020.188 ung hobe nguyen dai thanh tam.
8/7/2020200,000487786.070820.141615.MS 2020.191 (UNG HO EM TRAN VAN VUNG).-070820-14:16:16 487786
8/7/2020200,000048006.070820.113621.MS 2020.182 ung ho em Nguyen Vu Phuong Linh
8/7/2020200,000MBVCB.723854343.Ung ho MS 2020.191 Tran Van Vung .CT tu 0371000520054 HO HOANG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020200,000193436.070820.105524.Ung ho ms 2020.189 be nguyen viet anh FT20220351953914
8/7/2020200,000192015.070820.105322.Ms2020.189 ung ho be nguyen viet anh FT20220694085987
8/7/2020200,000Sender:48304001.DD:070820.SHGD:10002566.BO:TRAN MINH QUAN.MS 2020.191(UNG HO VIEN PHI TRANVAN VUNG) TAI NGOAI THUONG VIET NAM 198 TRAN QUANG KHAI
8/7/2020200,000169235.070820.102216.Ung ho Ms 2020.191 FT20220490674412
8/7/2020200,000161787.070820.101216.Ung ho MS 2020. 191 ung ho vien phi Tran Van Vung FT20220790121007
8/7/2020200,000564535.070820.095732.MoMoT01694131115T6600757696T970436TMs 2020189 ung ho be Nguyen viet anh
8/7/2020200,000201270.070820.094535.Ung ho MS 2020 191 ung ho vien phi Tran Van Vung
8/7/2020200,000IBVCB.723717433.MS 2020.188 UNG HO BE NGUYEN DAI THANH TAM.CT tu 0361000357713 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/2020200,000Sender:79310001.DD:070820.SHGD:10005887.BO:HUYNH DANG BICH VY.UNG HO MS 2020.191 UNG HO VIEN PHI TRAN VAN VUNG
8/7/2020200,000Sender:92204012.DD:070820.SHGD:12713492.BO:LE THI ANH NGUYET.UNG HO MS 2020.189(UNG HO BENGUYEN VIET ANH ). NHAN TAI SGD
8/7/2020200,000010700.070820.091254.IBFTA 200807000023017 Ung ho MS 2020.191 a Tran Van Vung
8/7/2020200,000MBVCB.723662509.Ung ho : MS 2020.191 ( ung ho vien phi Tran van Vung ) .CT tu 0071000077320 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020200,000MBVCB.723657048.Ung ho ms 2020 191 Tran Van Vung.CT tu 0011000627395 MAI THI SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020200,000IBVCB.723651469.MS 2020191.CT tu 0071002721927 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/2020200,000IBPS/SE:79307005.DD:070820.SH:10000882.BO:LE DUY MANH.IBUNG HO MS 2020.189 (UNG HO BE NGUYEN VIET ANH)
8/7/2020200,000438740.070820.082937.MS 2020.191( UNG HO VIEN PHI TRAN VAN VUNG-070820-08:29:38 438740
8/7/2020200,000000005.070820.080541.UNG HO MS2020.191 (ung ho vien phi Tran Van Vung)
8/7/2020200,000784189.070820.073948.MS 2020 191 ung ho tran van vung
8/7/2020200,000078466.070820.071625.Ung ho ms 2020.189 FT20220080757372
8/7/2020200,000MBVCB.723556491.TRUONG MANH THANG chuyen tien ung ho MS 2020.191 (ung ho vien phi Tran Van Vung).CT tu 0371000414519 TRUONG MANH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020200,000036842.070820.065028.Ung ho MS 2020 191
8/7/2020200,000237357.070820.063623.MS 2020189 ( ung ho be nguyen viet anh )
8/7/2020200,000820171.070820.063211.IBFT MS2020.191ung ho vien tran van lung
8/7/2020200,000MBVCB.723532242.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.191 (ung ho vien phi Tran Van Vung) Vietnamnet 7/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020250,000198787.070820.110235.MS 2020-191 Tran Van Vung FT20220277904758
8/7/2020300,000544873.070820.205942.UNG HO VIEN PHI TRAN VAN VUNG (MS 2020.191)-070820-20:59:42 544873
8/7/2020300,000MBVCB.724356830.MS 2020.189(be NGUYEN VIET ANH)- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020300,000MBVCB.724328023.MS 2020.191(Ung ho vien phi TRAN VAN VUNG)- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020300,000MBVCB.724296069.NGUYEN MANH HA chuyen tien ung ho Ba Le Thi Ban o Thon Quoc Tuan, Ha Tinh.CT tu 0021002099000 NGUYEN MANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020300,000613822.070820.151032.ung ho MS 2020189 ung ho be NGUYEN VIET ANH
8/7/2020300,000Sender:01311003.DD:070820.SHGD:10002451.BO:HOANG NGOC BINH.GHI RO UNG HO MS 2020191 UNG HOVIEN PHI TRAN VAN VUNG
8/7/2020300,000Sender:01311003.DD:070820.SHGD:10002459.BO:HOANG NGOC BINH.UNG HO MS 2020170 CHAU PHAM THINHUNGUYET
8/7/2020300,000Sender:79305001.DD:070820.SHGD:10004034.BO:NGO THIEN THAO.UNG HO MS 2020.126 (BE HOANG LEDAI PHUC)
8/7/2020300,000Sender:79334001.DD:070820.SHGD:10002823.BO:NGUYEN THI THU HANG1522759.MS 2020.191 (UNG HOVIEN PHI TRAN VAN VUNG) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
8/7/2020300,000IBVCB.723734680.Ung ho MS 2020.191 (ung ho vien phi Tran Van Vung).CT tu 0491001920368 DAU KHAC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020300,000797352.070820.091752.Ms2020 191 Vien phi tran van vung
8/7/2020300,000737144.070820.091448.Ms2020.191 ung ho tran van vung
8/7/2020300,000734931.070820.091224.ung ho em Vung.MS2020.191
8/7/2020300,000734241.070820.091139.ung ho ma so 2020.191 tran van vung
8/7/2020300,000442829.070820.090627.UNG HO VIEN PHI EM TRAN VAN VUNG - MS 2020.191 ( -070820-09:06:01 442829
8/7/2020300,000725141.070820.090124.Ung ho MS 2020.191 ung ho vien phi Tran Van Vung
8/7/2020300,000IBVCB.723605439.Ms 2020 191 ung ho Tran Van Vung.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/2020300,000085647.070820.075404.Ung ho MS 2020.191 Tran Van Vung FT20220215047600
8/7/2020300,000672624.070820.075029.ung ho ms 2020.191 tran van vung
8/7/2020300,000MBVCB.723570770.MS 2020.191 ( ung ho Tran Van Vung).CT tu 0271000489946 LE KHANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020300,000MBVCB.723567468.MS 2020.191 Ung ho vien phi Tran Van Vung.CT tu 1013517344 VU THI HOANG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020300,000MBVCB.723537837.ung ho ms 2020.191 tran van vung.CT tu 0281000144663 TRA NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020300,000026761.070820.055651.PHAM THANH CAI ung ho MS 2020191
8/7/2020400,000MBVCB.723577394.Ung ho vien phi Tran Van Vung-Ms:2020.191.CT tu 0381000606130 TRAN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020400,000MBVCB.723566087.Ung ho MS 2020.191 ung ho vien phi Tran Van Vung.CT tu 0931004202134 LE THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020400,000MBVCB.723532895.DUONG NGUYEN THUY LINH chuyen tien MS2020.191 ung ho vien phi Tran Van Vung.CT tu 0721000638272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020500,000429943.060820.233851.UNG HO BA LE THI BAN - HA TINH-060820-23:38:08 429943
8/7/2020500,000612000.070820.221232.Ung ho ms 2020.184 be nguyen bao tram FT20221939550780
8/7/2020500,000MBVCB.724688384.UNG HO MS 2020.191 (ung ho Vien phi Tran Van Nung).CT tu 0011002080685 NGUYEN LINH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020500,000639366.070820.205638.ung ho MS 2020191 ung ho vien phi Tran Van Vung
8/7/2020500,000518727.070820.185216.Le Hoai Duc ung ho MS 2020.189 be Nguyen Viet Anh FT20220201773016
8/7/2020500,000515739.070820.184704.Ng Thu Ngoc Diep ung ho MS 2020.184 be Nguyen Bao Tram FT20220228933100
8/7/2020500,000315999.070820.161240.O Bui Ngoc Hai-PTB BQL Khu kinh te HP ung ho vien phi Tran Van Vung. MS 2020.191
8/7/2020500,000506527.070820.155858.UNG HO BE NGUYEN VIET ANH MS 2020.189-070820-15:58:55 506527
8/7/2020500,000732242.070820.154813.Ung ho MS 2020.189 (Ung ho be Nguyen Viet Anh)
8/7/2020500,000/Ref:P3250220850Y20{//}/Ref:P3250220850Y20{//}B/O:LE THI MINH TAM UNG HO MS 2020.188 BE NGUYEN DAI TH ANH TAM DVC:LE THI MINH TAM
8/7/2020500,000300649.070820.135051.MS 2020.191 ung ho vien phi Tran Van Vung FT20220937887473
8/7/2020500,000MBVCB.723973668.Gui ma 3821, ba Cu Thi Xuyen.CT tu 0491000163743 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020500,000Sender:01310001.DD:070820.SHGD:10010685.BO:NGUYEN THI THIEN HUONG.UNG HO MS 2020.190 BA BAN
8/7/2020500,000Sender:01310001.DD:070820.SHGD:10010505.BO:NGUYEN THI THIEN HUONG.MS 2020.191 UNG HO VIENPHI TRAN VAN VUNG
8/7/2020500,000578233.070820.114142.MoMoT0933368568T6602042962T970436Tung ho MS 2020 184 be Nguyen Bao Tram
8/7/2020500,000297287.070820.112102.Ung ho MS 2020.191(Ung ho vien phi Tran Van Vung)
8/7/2020500,000296474.070820.111015.Ung ho ma so 2020.191
8/7/2020500,000/Ref:P3050220923Y20{//}/Ref:P3050220923Y20{//}B/O:LE THI MINH TAM UNG HO MS 2020.189 BE NGUYEN VIET A NH DVC:LE THI MINH TAM
8/7/2020500,000290408.070820.095442.Ung ho MS 2020.191 (tran van vung)
8/7/2020500,000148906.070820.095435.Ung ho MS 2020 191 Tran Van Vung FT20220235199954
8/7/2020500,000MBVCB.723724838.Ung ho MS 2020.191. Ung ho vien phi Tran Van Vung.CT tu 0081000103795 HUYNH THI CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020500,000265842.070820.094531.ung ho MS 2020.191 Tran Van Vung
8/7/2020500,000996670.070820.094147.Ung ho Ma so 2020184 Nguyen Bao Tram
8/7/2020500,000Sender:79604002.DD:070820.SHGD:10000368.BO:NGUYEN THI XUAN HUONG.UNG HO MS 2020.189UNG HOBE NGUYEN VIET ANH CHARGEDETAILS OUR
8/7/2020500,000MBVCB.723695096.ung ho vien phi Tran van Vinh MS 2020.191.CT tu 0121002340847 NGUYEN THI KIM TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020500,000Sender:48304001.DD:070820.SHGD:10001654.BO:TRAN THI THU TRANG.UNG HO MS 2020.191 TAI NGOAITHUONG VIET NAM CN HA NOI
8/7/2020500,000MBVCB.723653835.MS 2020.191 Ung ho vien phi Tran Van Vung.CT tu 0451001530704 TRAN QUANG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020500,000983402.070820.081805.MS 2020.191 ung ho vien phi Tran Van Vung
8/7/2020500,000670139.070820.081528.UnG HO MS 2020.191 EM TRAN VAN VUNG
8/7/2020500,000Sender:01202021.DD:070820.SHGD:10000208.BO:DANG QUYNH NHU.995220080751720 UNG HO MS2020191 TRAN VAN VUNG
8/7/2020500,000908809.070820.080842.Ung ho MS 2020.191 - Ung ho vien phi Tran Van Vung
8/7/2020500,000085427.070820.075318.Ung ho Ms 2020 191 vien phi Tran Van Vung FT20220075200680
8/7/2020500,000977794.070820.074315.Ung ho MS 2020.191
8/7/2020500,000450592.070820.074241.Ung ho MS 2020.191 (Tran Van Vung)
8/7/2020500,000MBVCB.723556729.MS 2020.191 ( ung ho vien phi tran van vung).CT tu 0031000302583 NGUYEN THI SEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020500,000MBVCB.723545725.Giup do 2020.191.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/2020500,000MBVCB.723530895.Ung ho ma so 2020.191.CT tu 0611001715108 PHAN HUY CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/20201,000,000277842.070820.201517.Ong Vu giup MS 2020.191
8/7/20201,000,000518036.070820.185108.Vu Minh Khanh ung ho MS 2020.189 be Nguyen Viet Anh FT20220410086342
8/7/20201,000,000516525.070820.184827.Vu Minh Khanh ung ho MS 2020.184 be Nguyen Bao Tram FT20220060260613
8/7/20201,000,000694242.070820.171939.ung ho MS 2020.191
8/7/20201,000,000693904.070820.171851.ung ho ms 2020.189
8/7/20201,000,000Sender:01307001.DD:070820.SHGD:10005050.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2020.191 (UNG HO VIEN PHI TRAN VAN VUNG)
8/7/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI-UNG HO MS2020.191 (VIEN PHI TRAN VAN VUNG)
8/7/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI UNG HO BA LE THI BAN,THON QUOC TUAN(XA CAM MY,H.CAM XUYEN,HA TINH)
8/7/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI-UNG HO MS2020.181(EM TRAN THI LOAN)
8/7/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI-UNG HO MS2020.182(EM NGUYEN VU PHUONG LINH
8/7/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI-UNG HO MS2020.186(CHI NGUYEN THI HOA)
8/7/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI-UNG HO MS2020.185(GIA DINH CHI NGUYEN THI CHUC GIANG )
8/7/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI-UNG HO MS2020.188 (BE NGUYEN DAI THANH TAM)
8/7/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI-UNG HO MS2020.187 (GIA DINH CHU QUY)
8/7/20201,000,000DO THUY HIEN-UNG HO MS:2020.184-UNG HO EM :NGUYEN BAO TRAM
8/7/20201,000,000DO THUY HIEN- UNG HO MS :2020.183-UNG HO EM-DAO MINH KHOI
8/7/20201,000,000045005.070820.113950.MoMo 0933368568 ung ho chi Ha Thi Thu 6602069153
8/7/20201,000,000304454.070820.105308.Ung ho ms 2020 191 ung ho em tran van vung
8/7/20201,000,000MBVCB.723823416.Ung ho MS 2020.191.CT tu 0331003928863 NGUYEN NGOC HUONG NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/20201,000,000MBVCB.723815024.MS 2020191 ung ho vien phi Tran Van Vung.CT tu 1013152329 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/7/20201,000,000Sender:79305001.DD:070820.SHGD:10001980.BO:NGO KIM THUY.NGO KIM THUY UNG HO MS2020.189 BENGUYEN VIET ANH
8/7/20201,000,000Sender:01202021.DD:070820.SHGD:10001175.BO:NGUYEN THI BICH PHUONG.995220080754590 CHUYENTIEN UNG HO MS 2020.191, UNG HO VIEN PHI TRAN VAN VUNG
8/7/20201,000,000MBVCB.723682873.Tran quan ung ho vien phi tran van vung, ms 2020.191.CT tu 0071004215553 TRAN MY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/20201,000,000IBVCB.723649088.Ung ho ba Le Thi Ban, thon Quoc Tuan, xa Cam My, huyen Cam Xuyen, Ha Tinh.CT tu 0011002360752 NGUYEN THI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/20201,000,000IBVCB.723558484.Ung ho em Tran Thi Loan ( MS 2020.181).CT tu 0441000660577 NGUYEN THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/20201,000,000IBVCB.723556692.Ung ho em Nguyen Vu Phuong Linh ( MS 2020.182) .CT tu 0441000660577 NGUYEN THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/20201,000,000IBVCB.723554956.Ung ho vien phi Tran Van Vung ( MS 2020.191) .CT tu 0441000660577 NGUYEN THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/20201,000,000MBVCB.723551010.MS 2020.191 ( Ung ho vien phi Tran Van Vung) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/20201,138,365//Ref:TFMI213123150806{//}VAL:200806EUR42, /33B:EUR50, /Tlx:SW2008068382 /Pmnt:MS 2020.187(GIA DINH CHU QU)) /71A:BEN /B.O:/BE092100755053571/TRUONG QUOC2/AV.DE MESSIDOR 213/203/BE/1180 UCCLE /F.O:/0011002643148VIETNAMNET NEWSPAPER198 TRAN QUANG KHAIVN
8/7/20201,200,000MBVCB.724056191.NGUYEN THI NGOC HAN chuyen tien dong gop ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh 6 thang tuoi bi ung thu gan).CT tu 0331000461066 NGUYEN THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/20202,000,000MBVCB.724415028.Ung ho MS 2020.191 (ung ho vien phi Tran Van Vung).CT tu 0011004106207 NGUYEN THI DIEU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/20202,000,000DANG THI XUAN HUONG // UNG HO MA SO: 2020.180 (CHAU LY HAO NAM)
8/7/20202,000,000073025.070820.063000.Ung ho MS 2020 191 ung ho vien phi Tran Van Vung FT20220074989720
8/7/20205,000,000MBVCB.723832001.DUONG THI MY HUE chuyen tien ung ho vien phi Tran Van Lung.CT tu 0071002915107 DUONG THI MY HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/20205,000,000148579.070820.095401.Ung ho MS 2020.191 . Vien phi em Tran Van Vung FT20220806803470
8/7/20205,000,000180986.070820.094305.ung ho MS 2020191 ung ho vien phi Tran Van Vung
8/7/20205,000,000MBVCB.723674004.VO DUY TAN chuyen ung ho Tran Van Vung.CT tu 0041000242185 VO DUY TAN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/7/202010,000,000121809.070820.084829.Ung ho MS 2020 194 ung ho vien phi Tran Van Vung
8/8/202050,000870119.080820.211114.Chuyen tien tu thien 2020.192 ung ho ong Nguyen Ngoc Hai
8/8/202050,000813121.080820.191710.ADN Ung ho MS 2020.191 ung ho vien phi Tran Van Vung
8/8/202050,000IBVCB.725606847.Giup ma so 2020 192 ong Nguyen Ngoc Hai.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/8/202050,000378170.080820.150308.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020192 ong Nguyen Ngoc Hai
8/8/202050,000IBVCB.725201469.2020190.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/8/202050,000IBVCB.724958228.Ung ho MS 2020 192 Ung ho Ong Nguyen Ngoc Hai.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/8/202050,000023525.080820.055927.ung ho MS 2020 192 ung ho ong Nguyen ngoc hai
8/8/2020100,000379857.080820.215305.NCHCCCL Nguyen Xuan Mai 0702004233
8/8/2020100,000839827.080820.164839.MS 2020.192 (Ung ho ong Nguyen Ngoc Hai)
8/8/2020100,000IBVCB.725435969.Ung ho MS 2020.191 (ung ho vien phi Tran Van Vung).CT tu 0121000788611 DUONG VAN PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/2020100,000MBVCB.725139810.MS 2020.189 ( ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0321000828826 TRAN THI KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/2020100,000977117.080820.110913.MS2020 192 Ung ho ong Nguyen Ngoc Hai nam tai benh vien quan y 175
8/8/2020100,000764955.080820.110417.MS 2020.192 FT20221950039368
8/8/2020100,000974785.080820.105618.Ms 2020 192 ung ho ong Nguyen Ngoc Hai
8/8/2020100,000740158.080820.102248.Ung ho ma so 2020 182 ung ho em Nguyen Vu Phuong Linh FT20221246430069
8/8/2020100,000738412.080820.101957.Ung ho ma so 2020 183 ung ho em Dao Minh Khoi FT20221469580600
8/8/2020100,000737068.080820.101743.Ung ho ma so 2020 184 ung ho be Nguyen Bao Tram FT20221919908183
8/8/2020100,000735247.080820.101445.Ung ho ma so 2020 185 ung ho gia dinh chi Nguyen Thi Chuc Giang FT20221010389049
8/8/2020100,000IBVCB.725045001.MS 2020.192 ( Ung ho ong Nguyen Ngoc Hai).CT tu 0341007065437 VU HONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/2020100,000733063.080820.101104.Ung ho ma so 2020 186 ung ho chi Nguyen Thi Hoa FT20221389893652
8/8/2020100,000731684.080820.100843.Ung ho ma so 2020 187 Gia dinh chu Quy FT20221343305790
8/8/2020100,000730540.080820.100644.Ung ho ma so 2020 189 ung ho be Nguyen Viet Anh FT20221320155588
8/8/2020100,000729312.080820.100405.Ung ho ma so 2020 190 ba Ban FT20221748301911
8/8/2020100,000727950.080820.100154.Ung ho ma so 2020 191 ung ho vien phi Tran Van Vung FT20221246356106
8/8/2020100,000726326.080820.095929.Ung ho ma so 2020 192 ong Nguyen Ngoc Hai FT20221430978025
8/8/2020100,000167893.080820.092448.Ung ho MS2020 192 Nguyen Ngoc Hai
8/8/2020100,000459231.080820.090925.Ung ho MS2020.192
8/8/2020100,000564138.080820.083857.UNG HO MS 2020.191( VIEN PHI TRAN VAN VUNG).-080820-08:38:57 564138
8/8/2020100,000093979.080820.082619.Vinh Nam ung ho MS 2020 192 Nguyen Ngoc Hai
8/8/2020100,000671955.080820.071720.MS2020.192 (ung ho ong Nguyen ngoc hai)
8/8/2020100,000204951.080820.071534.MS 2020.192( Ung Ho Ong Nguyen Ngoc Hai)
8/8/2020100,000MBVCB.724871958.LUONG GIA TINH chuyen tien.CT tu 0011001415480 LUONG GIA TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/2020100,000MBVCB.724863227.ung ho ma so: MS 2020.192 (ong Nguyen Ngoc Hai) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/2020100,000385417.080820.054206.ung ho ms 2020.192 ong Nguyen Ngoc Hai
8/8/2020100,000654762.080820.053950.Ung ho be Viet Anh ma so MS 2020.189 FT20221408433321
8/8/2020150,000624686.070820.225418.Ung ho MS 2020.191 Tran Van Vung FT20221697758192
8/8/2020150,000024422.080820.163258.Ung ho ong Nguyen ngoc Hai ma MS 2020.192
8/8/2020150,000683543.080820.132546.UNG HO MS 2020.192 (UNG HO ONG NGUYEN NGOC HAI)
8/8/2020200,000618271.070820.223139.Ms 2020.191 FT20221160005461
8/8/2020200,000124315.080820.221212.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020189 be Nguyen Viet Anh
8/8/2020200,000028975.080820.214814.MS2020 104
8/8/2020200,000379709.080820.214742.NCHCCCL Lam Nhat Tien Vu Quynh 0943680462
8/8/2020200,000MBVCB.725747220.MS 2020.192?(ung ho ong Nguyen Ngoc Hai).CT tu 0561000512066 NGUYEN THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/2020200,000296107.080820.202457.Ung ho ong Nguyen Ngoc Haie
8/8/2020200,000908962.080820.193212.ung ho ms 2020 192 ung ho ong Nguyen Ngoc Hai
8/8/2020200,000285882.080820.191950.Ung ho Ma so 2020.192 (Ung ho ong Nguyen Ngoc Hai)
8/8/2020200,000074830.080820.185406.ung ho chau Nguyen Bao Tram
8/8/2020200,000258033.080820.165203.ung ho be Nguyen Dai Thanh Tam ma so 2020 188
8/8/2020200,000220524.080820.133009.Ung ho em Nguyen Vu Phuong Linh MS 2020182
8/8/2020200,000600041.080820.132632.UNG HO MS 2020.191(TRAN VAN VUNG)-080820-13:26:30 600041
8/8/2020200,000596423.080820.124736.UNG HO MS 2020.180 (CHAU LY HAO NAM)-080820-12:47:19 596423
8/8/2020200,000990083.080820.124039.Ung ho MS 2020 192 ong Nguyen Ngoc Hai
8/8/2020200,000IBVCB.725229715.MS 2020 192 Nguyen Ngoc Hai.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/8/2020200,000403853.080820.001330.ung ho MS 2020.192 ( ung ho ong Nguyen Ngoc Hai)
8/8/2020200,000775686.080820.111949.MS 2020.192 FT20221500301949
8/8/2020200,000773252.080820.111640.Ung ho MS 2020.186 FT20221158699651
8/8/2020200,000MBVCB.725094487.MS 2020.192 (ung ho ong Nguyen Ngoc Hai) .CT tu 0181001508691 NGUYEN DUC HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/2020200,000093177.080820.093512.200808000024353 Ung ho chu Nguyen Ngoc Hai.Ma so2020.192 ZP5MK90O5UGV
8/8/2020200,000702974.080820.091801.Ung ho MS 2020.192 ong Nguyen Ngoc Hai FT20221695012508
8/8/2020200,000652974.080820.091045.UNG HO MS 2020192 UNG HO ONG NGUYEN NGOC HAI
8/8/2020200,000MBVCB.724963473.NGUYEN THI NGOC LIEN chuyen tien ung ho MS 2020.192(ung ho ong Nguyen ngoc Hai).CT tu 0011002258263 NGUYEN THI NGOC LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/2020200,000690370.080820.085323.Ung ho MS 2020.192 ung ho ong nguyen ngoc hai FT20221059242075
8/8/2020200,000641578.080820.084523.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THI THANH HUE chuyen khoan ung ho ms 2020
8/8/2020200,000109689.080820.084010.Ung ho ong Nguyen Ngoc Hai Ms 2020 192
8/8/2020200,000853096.080820.083928.Ung ho MS 2020.192 ong nguyen ngoc hai
8/8/2020200,000215145.080820.081242.ung ho MS 2020.192 (ung ho ong Nguyen Ngoc Hai)
8/8/2020200,000057561.080820.080357.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 192 ong Nguyen Ngoc Hai
8/8/2020200,000409046.080820.073839.ung ho MS2020.192
8/8/2020200,000MBVCB.724867138.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.192 (ong Nguyen Ngoc Hai) Vietnamnet 8/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/2020200,000MBVCB.724858910. chuyen tien ung ho ma so 2020.192 ong Nguyen Ngoc Hai.CT tu 0921000704556 PHAM THI HONG HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/2020200,000022515.080820.054925.ung ho ong nguyen ngoc Hai MS 2020 192
8/8/2020200,000557136.080820.054039.UNG HO ANH NGUYEN NGOC HAI-080820-05:40:39 557136
8/8/2020200,000557107.080820.053502.MS 2020.192-080820-05:34:36 557107
8/8/2020200,000MBVCB.724813103.ung ho MS 2020.191 em Tran Van Vung.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/2020200,000639164.080820.001809.Ung ho MS 2020.191, ung ho vien phi Tran Van Vung FT20221324232060
8/8/2020300,000MBVCB.724766775.HOANG THI PHUONG MAI chuyen tienung ho MS 2020.191( u g ho vien phi tran van vung).CT tu 0071001221969 HOANG THI PHUONG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/2020300,000615180.080820.154645.UNG HO MS 2020.192-080820-15:46:45 615180
8/8/2020300,000801079.080820.104511.ung ho MS 2020.192 (chau Dao Minh Thang Ung ho Ong Nguyen Ngoc Hai).
8/8/2020300,000IBVCB.725017819.MS2020 192 Ong Nguyen Ngoc Hai.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/8/2020300,000112062.080820.082019.Vietcombank 0011002643148 MS 2020192 Ung ho ong Nguyen Ngoc Hai
8/8/2020400,000IBVCB.725176104.ung ho ms 2020.189 ( Ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0181002847493 NGUYEN THI OANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/2020500,000208558.080820.215149.Ung ho MS 2020.192 (ung ho Nguyen Ngoc Hai )
8/8/2020500,000085540.080820.212536.Ung ho ms 2020.192, ong Nguyen ngoc Hai FT20223433184050
8/8/2020500,000040968.080820.194201.Ung ho MS 2020.192 FT20223700355719
8/8/2020500,000MBVCB.725666649.MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh.CT tu 0031000321783 DANG THI NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/2020500,000394324.080820.183642.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 189 ung ho be Nguyen Viet Anh
8/8/2020500,000434439.080820.174916.Ung ho MS2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh)
8/8/2020500,000456096.080820.165912.ung ho MS 2020.192 (ONG NGUYEN NGOC HAI)
8/8/2020500,000MBVCB.725457776.Ma ung ho Ms : 2020191.CT tu 0731000815785 NGUYEN PHUONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/2020500,000MBVCB.725439720.ung ho MS 2020.189 be Nguyen Viet Anh.CT tu 0181003556789 DO GIA ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/2020500,000MBVCB.725252889.Ung ho MS 2020-192. Ong Nguyen Ngoc Hai.CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/2020500,000375505.080820.115722.ung ho MS 2020 192 Ung ho ong Nguyen Ngoc Hai
8/8/2020500,000130358.080820.115135.Vietcombank 0011002643148 MS 2020191 ung ho Vien phi Tran Van Vung
8/8/2020500,000MBVCB.725144563.Ms 2020.189 ung ho be nguyen viet anh.CT tu 0071000774270 NGO THI BICH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/2020500,000767119.080820.110730.Ung ho MS 2020.182 ung ho em nguyen vu phuong linh FT20221277925089
8/8/2020500,000254091.080820.100238.Ung ho vien phi Tran Van Vung MS 2020.191
8/8/2020500,000354367.080820.093512.Vietcombank 0011002643148 MS 2020192Ung ho ong Nguyen Ngoc Hai
8/8/2020500,000118011.080820.093225.Vietcombank 0011002643148 NCHCCCL CHIxCHI 0355722298
8/8/2020500,000IBVCB.724974925.ung ho MS2020.192 (ung ho ong Nguyen Ngoc Hai).CT tu 0041000877413 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/2020500,000567797.080820.091046.UNG HO MS 2020.192 (NGUYEN NGOC HAI)-080820-09:10:45 567797
8/8/2020500,000IBVCB.724928268.ung ho MS 2020.192 (Ung ho ong Nguyen Ngoc Hai).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/2020500,000783927.080820.083102.ck nguyen ngoc hai-ms 2020.192
8/8/2020500,000MBVCB.724917048.MS 2020.191 (ung ho vien phi Tran Van Vung).CT tu 0381000576224 DINH THI KIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/2020500,000560004.080820.074421.MS 2020192 UNG HO ONG NGUYEN NGOC HAI-080820-07:44:21 560004
8/8/2020500,000557338.080820.060250.MS 2020.192 UNG HO ONG NGUYEN NGOC HAI-080820-06:02:49 557338
8/8/2020500,000MBVCB.724849183.Ung ho MS 2020.192 (ung ho Ong Nguyen Ngoc Hai).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/2020500,000MBVCB.724848630.Om nang ko co nguoi than thich.CT tu 1011000628926 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/8/20201,000,000MBVCB.725718681.ung ho MS 2020.192 (ung ho ong Nguyen Ngoc Hai).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/20201,000,000693877.080820.164316.Ung ho MS 2020 192 Ong Nguyen Ngoc Hai
8/8/20201,000,000457040.080820.132817.ung ho MS 2020 192 ong Nguyen Ngoc Hai
8/8/20201,000,000345910.080820.094749.ung ho MS 2020.188 (be Nguyen Dai Thanh Tam)
8/8/20201,000,000345756.080820.094545.ung ho MS 2020.192 (ong Nguyen Ngoc Hai)
8/8/20201,000,000711992.080820.093442.Chi Ha ung ho MS 2020 ong Nguyen Ngoc Hai FT20221693893306
8/8/20201,000,000469976.080820.092502.ung ho ms 2020.191 vien phi Tran Van Vung
8/8/20201,000,000697645.080820.090826.Hong ung ho ban hai FT20221200800866
8/8/20201,000,000MBVCB.724917952.Ung ho MS 2020.192 (ung ho ong Nguyen Ngoc Hai).CT tu 0561000110455 NGUYEN HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/20201,000,000348050.080820.081640.chuyen tien ung ho ong Nguyen Ngoc Hai Ms 2020.192
8/8/20201,000,000MBVCB.724894753.NGUYEN THI CHUNG THUY chuyen tien ung ho MS2020.189 nguyen viet anh..CT tu 0041000588588 NGUYEN THI CHUNG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/8/20201,000,000024580.080820.060750.Ung ho MS 2020192 nguyen ngoc hai
8/8/20202,000,000009155.080820.212056.Ung ho MS2020 191 Ung ho vien phi Tran Van Vung
8/8/20202,000,000820701.080820.134424.Ntd Ung ho MS 2020.188 (ung ho be nguyen dai thanh tam)
8/8/20202,000,000652761.080820.072607.UNG HO ONG NGUYEN NGOC HAI - NGUYEN THI LUONG HA
8/8/20203,000,000820152.080820.133844.Ntd Ung ho MS 2020.189 (ung ho be nguyen viet anh)
8/8/20205,000,000098564.080820.070503.ung ho ma so MS 2020 190 ba Ban
8/9/202068MBVCB.726605393.TRAN THI THANH TAN chuyen tien.CT tu 0971000001222 TRAN THI THANH TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/202086MBVCB.726605291.TRAN THI THANH TAN chuyen tien.CT tu 0971000001222 TRAN THI THANH TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/20201,000IBVCB.726586704.nhkd.CT tu 0911000058950 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/20201,000IBVCB.726464522.em.CT tu 0251002788191 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/20201,000IBVCB.725915581.dgdg.CT tu 0911000069365 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/9/202027,000IBVCB.726348877.ung ho ma 2020 193 be Ha nhat Minh ung thu.CT tu 0341005822663 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/9/202050,000060594.080820.231742.Ung ho MS 2020 192
8/9/202050,000224576.090820.193006.Ung ho MS 2020.192 (Ung ho ong Nguyen Van Hai)
8/9/202050,000IBVCB.726513532.Giup ma so 2020 193 em Ha Nhat Minh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/9/202050,000MBVCB.726355064.MS 2020.188(be Nguyen Dai Thanh Tam) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0021000445840 TRAN VAN BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/202050,000MBVCB.726342806.MS 2020.193(em Ha Nhat Minh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0021000445840 TRAN VAN BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/202050,000704750.090820.112439.Ung ho ma so 2020193 em ha nhat minh
8/9/202050,000184554.090820.093729.Ung ho MS 2020.193 FT20223409217159
8/9/202050,000953809.090820.075532.MS 2020.193 Em HA NHAT MINH
8/9/2020100,000715937.090820.214636.MS 2020. 190-090820-21:46:35 715937
8/9/2020100,000715585.090820.214011.MS 2020.188-090820-21:40:13 715585
8/9/2020100,000713647.090820.210741.MS 2020.192 ONG NGUYEN NGOC HAI-090820-21:07:42 713647
8/9/2020100,000713415.090820.210401.MS 2020.193 EM HA NHAT MINH-090820-21:04:02 713415
8/9/2020100,000107657.090820.152802.Ung ho MS 2020 193 em Ha Nhat Minh
8/9/2020100,000134217.090820.150055.Ms 2020.193 ung ho be Ha Nhat Minh
8/9/2020100,000664037.090820.140712.UNG HO MS 2020193 EM HA NHAT MINH
8/9/2020100,000108963.090820.135406.ung ho MS2020.193 em Ha Nhat Minh
8/9/2020100,000250579.090820.111915.Ung ho MS2020 193 Ha Nhat Minh
8/9/2020100,000043886.090820.110525.MS 2020.193 Ha nhat minh
8/9/2020100,000674308.090820.102928.MS2020.193( em Ha nhat Minh)
8/9/2020100,000997423.090820.093450.chuyentien
8/9/2020100,000170983.090820.085946.Ung ho MS 200.193 em Ha Nhat Minh FT20223469280791
8/9/2020100,000659861.090820.084310.VINH NAM UNG HO MS 2020.193 HA NHAT MINH-090820-08:43:11 659861
8/9/2020100,000MBVCB.725947500.Ha nhat minh ms2020193.CT tu 0011004311148 DO THI HOANG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2020100,000944966.090820.072236.ung ho ms 2020.193
8/9/2020100,000MBVCB.725920852.NGUYEN THI THU LUONG chuyen tienchuyen cho chau Ha Nhat Minh son la.CT tu 0561000539291 NGUYEN THI THU LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2020100,000410110.090820.064802.Vietcombank 0011002643148 ung ho 2020193 em Ha Nhat Minh
8/9/2020150,000205740.090820.102927.Ung ho em Ha nhat Minh MS 2020.193
8/9/2020200,000178558.080820.233217.NCHCCCL TRAN HAI TIEN 0978514102
8/9/2020200,000MBVCB.725842611.MS 2020.182 (ung ho em Nguyen Vu Phuong Linh).CT tu 0121000793687 NGUYEN TRAN THU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2020200,000116946.080820.230838.Ung ho MS 2020.192 ong Nguyen Ngoc Hai FT20223090930010
8/9/2020200,000864594.080820.225046.Ung ho MS 2020.192 (ung ho ong Nguyen Ngoc Hai)
8/9/2020200,000MBVCB.726642234.ung ho MS 2020.192 (UNG HO BENH NHAN NGUYEN NGOC HAI).CT tu 0421000528073 NGUYEN VAN THOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2020200,000715795.090820.214419.MS 2020.191-090820-21:44:22 715795
8/9/2020200,000472760.090820.213646.Ung ho MS 2020.189 FT20223048340242
8/9/2020200,000725759.090820.193034.MS 2020 189 Ung ho em Nguyen Viet Anh
8/9/2020200,000205381.090820.172146.ung ho MS 2020.192
8/9/2020200,000MBVCB.726382726.Ms 2020.189.CT tu 0561003824753 LE THI DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2020200,000344085.090820.163002.MS 2020.192 FT20223809130469
8/9/2020200,000MBVCB.726284577.MS 2020.192 Ung ho ong Nguyen Ngoc Hai.CT tu 0701000452842 NGUYEN PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2020200,000MBVCB.726235280.MS2020.193 em Ha Nhat Minh.CT tu 0631000510600 PHAN KIM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2020200,000IBVCB.726217303.UH MS 2020.193 em Ha Nhat Minh.CT tu 0021000899947 NGUYEN THI LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2020200,000059822.090820.113950.ung ho MS 2020.193 em Ha Nhat Minh
8/9/2020200,000MBVCB.726117607.MS 2020.192 ( Ung ho ong Nguyen Ngoc Hai) .CT tu 0441000753253 NGUYEN NGOC THUONG DOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2020200,000MBVCB.726000919.Ung ho MS 2020.193 em ha nhat minh.CT tu 0851000024120 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2020200,000MBVCB.725997058.Ms 2020.193.CT tu 0541009869867 NGUYEN DUY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2020200,000MBVCB.725992955.Ung ho Ms 2020.193 (em Ha Nhat Minh).CT tu 0451000203163 NGUYEN HUY THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2020200,000661553.090820.090955.UNG HO MS 2020.188 (UNG HO BE NGUYEN DAI THANH TAM)-090820-09:09:55 661553
8/9/2020200,000661330.090820.090658.UNG HO MS 2020.190 (BA BAN)-090820-09:06:57 661330
8/9/2020200,000172586.090820.090426.Ung ho MS 2020.192 - ung ho ong Nguyen Ngoc Hai FT20223765790029
8/9/2020200,000660992.090820.090149.UNG HO MS 2020.192 (UNG HO ONG NGUYEN NGOC HAI)-090820-09:01:48 660992
8/9/2020200,000MBVCB.725952508.MS 2020.193.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2020200,000MBVCB.725950315.TRAN THI THUY TRANG chuyen tien ung ho ms2020.193.CT tu 0161000082358 TRAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2020200,000229289.090820.080023.MS 2020.193 (em Ha Nhat Minh)
8/9/2020200,000150837.090820.073444.Ung ho MS 2020.193 em Ha Nhat Minh FT20223295306005
8/9/2020200,000MBVCB.725925390.TANG DUC HAI chuyen tien ung ho e Ha Nhat Minh.CT tu 0961000019638 TANG DUC HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2020200,000MBVCB.725906322.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.193 (em Ha Nhat Minh) Vietnamnet 9/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2020200,000640229.090820.063428.ung ho chau Ha Nhat Minh MS 2020193
8/9/2020200,000695463.090820.061835.HOANG LUU GIANG VY CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho MS 2020193 em ha nhat minh
8/9/2020200,000MBVCB.725903200.HOANG DUC VIET gui chau ha nhat minh , ma so2020.193.CT tu 0411000980260 HOANG DUC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2020200,000143004.090820.061549.Ung ho MS 2020.192 ong Nguyen Ngoc Hai FT20223352707220
8/9/2020200,000001502.090820.060612.IBFTA 200809000009629 ung ho MS 2020.193 em Ha Nhat Minh
8/9/2020300,000MBVCB.726315715.Ct uh ms 193.CT tu 0011000267021 VU THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2020300,000151305.090820.153759.Chuyen tien ung ho ma so 2020. 193
8/9/2020300,000281171.090820.144629.ung ho MS 2020.193
8/9/2020300,000IBVCB.726244707.MS 2020 193 ung ho em Ha Nhat Minh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/9/2020300,000883160.090820.104308.MS 2020.192 (Ung ho ong Nguyen Ngoc Hai)
8/9/2020300,000IBVCB.726061402.PHI VIET HANH charity- ung ho MS 2020.193 (em Ha Nhat Minh).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2020300,000025299.090820.102821.MS 2020.193 em Ha Nhat Minh
8/9/2020300,000667112.090820.102528.MS 2020.192 (UNG HO ONG NGUYEN NGOC HAI)-090820-10:25:29 667112
8/9/2020300,000IBVCB.726019936.Gia dinh co Con bi benh.CT tu 0041000390630 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/9/2020300,000875947.090820.090750.ung ho ms 2020.193 be Ha Nhat Minh
8/9/2020300,000IBVCB.725978789.giup MS2020 193 Ha Nhat Minh.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/9/2020300,000107250.090820.090011.Ung ho ms 2020 193 gia dinh e Nhat Minh
8/9/2020300,000871677.090820.074129.ung ho MS 2020.193 ( em Ha Nhat Minh)
8/9/2020300,000940132.090820.065932.ung ho ms2020.193
8/9/2020300,000066365.090820.065259.2020193 nho bao chuyen ho
8/9/2020300,000145718.090820.065226.Ung ho ms2020.193 FT20223784758610
8/9/2020300,000643691.090820.064424.MS2020.193 (Em Ha Nhat Minh)
8/9/2020300,000MBVCB.725908678.ung ho ms2020.193 e ha nhat Minh.CT tu 0281000144663 TRA NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2020300,000142491.090820.060612.Ung ho em Ha Nhat Minh MS 2020.193 FT20223408530774
8/9/2020400,000661169.090820.090426.UNG HO MS 2020.191 (UNG HO VIEN PHI TRAN VAN VUNG)-090820-09:04:19 661169
8/9/2020400,000660852.090820.085925.UNG HO MS 2020.193 (EM HA NHAT MINH)-090820-08:59:25 660852
8/9/2020500,000MBVCB.725820313.MS 2020-192(ung ho ong Nguyen Ngoc Hai).CT tu 0721000519842 TRUONG THI NGOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2020500,000MBVCB.726653441.(TU THIEN)UNG HO MS 2020.193(HA NHAT MINH).CT tu 0481000868699 VU DUY MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2020500,000MBVCB.726647468.TRAN THI THANH TAM chuyen tien ung ho nguyen ngoc Hai.CT tu 0121001902121 TRAN THI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2020500,000MBVCB.726280484.ung ho ma so 2020.193.CT tu 0011002379767 LE THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2020500,000837197.090820.145329.UNG HO MS 2020.193 EM HA NHAT MINH
8/9/2020500,000IBVCB.726232743.Ung ho MS 2020.193 (em Ha Nhat Minh).CT tu 0181002578993 TRAN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2020500,000258680.090820.124054.Ung ho Ms2020,193 ha Nhat minh FT20223354045206
8/9/2020500,000MBVCB.726047198.Giup do 2020.193.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2020500,000017779.090820.101034.Ung ho ms 2020 193
8/9/2020500,000222957.090820.095048.200809000002911 MS 2020.189 ung ho be nguyen viet anh ZP5MK9UHRE7O
8/9/2020500,000181211.090820.092829.Ung ho MS 2020.181 em Tran Thi Loan FT20223267266074
8/9/2020500,000875790.090820.090533.Ung ho MS 2020.191 ( ung ho vien phi Tran Van Vung)
8/9/2020500,000170597.090820.085838.Ung ho qua Bao Vietnamnet ung ho MS 2020-193 em Ha nhat Minh FT20223030041230
8/9/2020500,000227887.090820.074332.Nguyen Bach Yen Ung ho MS 2020.193 emHa Nhat Minh
8/9/2020500,000148081.090820.071446.Ung ho MS 2020.193 em Ha Nhat Minh FT20223307667307
8/9/20201,000,000MBVCB.726182063.ung ho MS 2020.143 (em Ha Nhat Minh).CT tu 0151000165767 HO THANH HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/20201,000,000211780.090820.113801.Ung ho MS2020181
8/9/20201,000,000101700.090820.101700.Ung ho MS 2020.193, em Ha Nhat Minh
8/9/20201,000,000180848.090820.092724.UNG HO MS 2020.193 HA NHAT MINH
8/9/20201,000,000699534.090820.091542.NGUYEN VAN THU chuyen khoan ung ho MS 2020 193 ung ho em Ha Nhat Minh
8/9/20201,000,000656326.090820.071603.UNG HO MS 2020.193( EM HA NHAT MINH)-090820-07:16:02 656326
8/9/20201,000,000500743.090820.064517.MS 2020193 EM HA NHAT MINH
8/9/20201,000,000921466.090820.012048.MS 2020.192 ung ho ong nguen ngoc hai
8/9/20201,500,000MBVCB.725910222.DUONG THI MY HUE chuyen tien ung ho em Ha Nhat Minh.CT tu 0071002915107 DUONG THI MY HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/20202,000,000MBVCB.726366294.Ung ho MS 2020.193(em Ha Nhat Minh).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/20202,000,000095256.090820.125417.Thay Le Tien truong PTTH Co Loa ung ho MS 2030 193
8/9/20202,000,000263292.090820.125415.Ung ho e Ha Nhat Minh -ms 2020.193 FT20223200535570
8/9/20202,000,000MBVCB.726098365.ung ho MS2020.193 em Ha Nhat Minh.CT tu 0071001013306 TRAN THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/20202,000,000871009.090820.071932.Ntd Ung ho MS 2020.193 (em Ha Nhat Minh)
8/9/20203,000,000MBVCB.726363232.Ung ho MS 2020.191 (ung ho tien vien phi em Tran Van Vung).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/20205,000,000085713.090820.150654.chuyen tien ung ho MS 2020.193 - em Ha Nhat Minh
8/10/20201,000IBVCB.726773566.sdfsd.CT tu 1015040709 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/202050,000IBVCB.727921702.Giup ma so 2020 194 em Nguyen Thi Thuy Dung.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/10/202050,000188937.100820.102535.Ms 2020 194 em Nguyen Thi Thuy Dung
8/10/202050,000MBVCB.726986035.gui em dung gdinh co cac con bi benh tim.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/202050,000238745.100820.091351.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020194 em Nguyen Thuy Dung
8/10/202050,000IBVCB.726857741.Ung ho MS 2020 194 Em Nguyen Thi Thuy Dung.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/10/202050,000MBVCB.726761074.MS 2020194.CT tu 0231000658648 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/10/2020100,000MBVCB.726667789.Ung ho MS 2020.192 (ung ho ong NGUYEN NGOC HAI).CT tu 0181003474645 LE THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/2020100,000066051.100820.204912.Ung ho MS 2020 194 FT20224004147940
8/10/2020100,000NGUYEN VAN TAM UNG HO MS 2020.180 BE LY HAO NAM
8/10/2020100,000NGUYEN THI BUOC UNG HO MS 2020.184 BE NGUYEN BAO TRAM
8/10/2020100,000NGUYEN TRONG NGHIA UNG HO MS 2020.178 BE NGUYEN VAN KHANH
8/10/2020100,000236846.100820.142933.ung ho 2020 194 nguyen thi thuy dung
8/10/2020100,000236530.100820.142809.ung ho 2020 193 ha nhat minh
8/10/2020100,000534422.100820.103103.ung ho ms 2020.194
8/10/2020100,000256663.100820.100843.Ung ho MS2020 194 Nguyen Thi Thuy Dung
8/10/2020100,000960221.100820.100254.ung ho ms 2020192 ung ho nguyen ngoc hai
8/10/2020100,000Sender:01314007.DD:100820.SHGD:10000811.BO:DANG NGOC NAM.UNG HO MS 2020.193 (EM HA NHAT MINH)
8/10/2020100,000317205.100820.091333.ung ho nguyen thi thuy dung
8/10/2020100,000Sender:01323001.DD:100820.SHGD:10000076.BO:NGUYEN THANH TUNG.UNG HO E HA NHAT MINH MS 2020/193
8/10/2020100,000760084.100820.083101.Vietcombank 0011002643148 MS 2020194
8/10/2020100,000727319.100820.081055.VINH NAM UNG HO MS 2020.194 NGUYEN THI THUY DUNG-100820-08:10:51 727319
8/10/2020100,000MBVCB.726771318.2020.194 (em NGUYEN THI THUY DUNG ).CT tu 0421000412461 NGUYEN THI NGOC TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/2020100,000MBVCB.726750858.MS 2020.194 ung ho em nguyen thuy dung.CT tu 0951004183209 PHAM THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/2020150,000Sender:01310005.DD:100820.SHGD:10010921.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2020 192 ONG NGUYEN NGOC HAI
8/10/2020180,368497097.100820.222635.NCHCCCL Le Lap Duy 0379526585
8/10/2020200,000MBVCB.728211680.Giup do MS 2020.193 (e Ha Nhat Minh) mong con khoi benh.CT tu 0011001100050 NGO DUNG NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/2020200,000161330.100820.211238.ung ho be Ha Nhat Minh MS 2020.193
8/10/2020200,000850673.100820.203538.MS 2020.191( UNG HO VIEN PHI TRAN VAN VUNG)-100820-20:35:38 850673
8/10/2020200,000MBVCB.728067489.Ung ho MS 2020.188 - be Nguyen Dai Thanh Tam.CT tu 0071001083061 NGUYEN TAM HOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/2020200,000108765.100820.172034.Ung ho Ms 2020.181 ( em Tran Thi Loan)
8/10/2020200,000374427.100820.153924.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI DIEU THUY ung ho MS 2020 181 Em Tran Thi Loan
8/10/2020200,000nguyen thi khanh trang UNG HO EM HA NHAT MINH 200.000 MA SO 2020193
8/10/2020200,000MBVCB.727381186. MS 2020.192 (ung ho ong nguyen ngoc hai).CT tu 0081000263668 LUONG THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/2020200,000Sender:79303008.DD:100820.SHGD:10012463.BO:NGUYEN DUC THUAN.UNG HO MS 2020.194 EM NGUYEN THI THUY DUNG
8/10/2020200,000728878.100820.131050.Ung ho MS 2020.194 em Nguyen Thi Thuy Dung FT20223365321705
8/10/2020200,000139608.100820.123652.MS2020.182 ung ho em Nguyen vu phuong linh
8/10/2020200,000516021.100820.112830.Ung ho MS 2020.194 ( em nguyen thi thuy duong)
8/10/2020200,000IBPS/SE:01310012.DD:100820.SH:10012475.BO:TRINH THI KIM HUYEN.UNG HO HA NHAT MINH 2020.193
8/10/2020200,000261953.100820.101141.ung ho ms 2020 194 Nguyen Thi Thuy Dung
8/10/2020200,000IBVCB.726964691.MS 2020 194 Nguyen Thi Thuy Dung.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/10/2020200,000IBVCB.726926504.DANG DINH TUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.194 (em Nguyen Thi Thuy Dung).CT tu 0011000406195 DANG DINH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/2020200,000MBVCB.726881735.Ung ho MS 2020.194 (em Nguyen Thi Thuy Dung).CT tu 0101000119674 LE VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/2020200,000Sender:01202002.DD:100820.SHGD:10000849.BO:NGUYEN THI NGOC ANH.995220081052484 CHUYEN TIEN UNG HO QUY
8/10/2020200,000729639.100820.083322.MS 2020.194 (UNG HO EM NGUYEN THI THUY DUNG)-100820-08:33:23 729639
8/10/2020200,000Sender:79305001.DD:100820.SHGD:10000483.BO:TRAN VINH TRUNG.MS 2020 193
8/10/2020200,000279012.100820.081137.MS 2020.191
8/10/2020200,000MBVCB.726803889.MS 2020.194 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/2020200,000MBVCB.726766371.Ung ho Ms 2020.194 (em Nguyen Thi Thuy Dung).CT tu 0911000069472 NGUYEN THI TUONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/2020200,000MBVCB.726742137.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.194 (em Nguyen Thi Thuy Dung) Vietnamnet 10/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/2020200,000018034.100820.050052.Nhom Vien gach nho Ung ho 4 ma so gom 184 186 187 va 188
8/10/2020300,000267470.100820.144910.ms 2020192 Nguyen ngoc hai
8/10/2020300,000IBVCB.727129712.MS 2020 184 ung ho be Nguyen Bao Tram.CT tu 0041000487345 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/10/2020300,000UNG HO ONG NGUYEN HAI DUONG BA VU THI LE THUY DC PHONG TRO 85/3/1 KHU PHO 3 TAM HIEP BIEN HOA DONG NAI SDT 0379187776
8/10/2020300,000UNG HO BA LE THI BAN, THON QUOC TUAN, XA CAM MY, CAM XUYEN HA TINH ST 0384654391 - CHI TOAN CON GAI BA BAN
8/10/2020300,000IBVCB.726981657.ung ho MS 2020.166 (be Tran Trung Hoang.CT tu 0071001008482 DO QUOC DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/2020300,000123981.100820.094950.IBFT Ung ho MS 2020.177 be Binh Minh
8/10/2020300,000Sender:79310001.DD:100820.SHGD:10012258.BO:DAO KHAC THUAN.UNG HO MS 2020.194
8/10/2020300,000123674.100820.094706.IBFT Ung ho MS 2020.190 ba Ban
8/10/2020300,000Sender:79334001.DD:100820.SHGD:10002634.BO:LE NGOC THUY TIEN1000517.UNG HO MS 2020.189 ( UNG HO BE NGUYEN VIET ANH) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
8/10/2020300,000IBVCB.726924532.ung ho MS 2020.167 (be Hua Thi Thu Hoai.CT tu 0071001008482 DO QUOC DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/2020300,000Sender:79310001.DD:100820.SHGD:10007512.BO:NGUYEN THANH THUY.MS 2020.192
8/10/2020300,000IBVCB.726915597.ung ho MS 2020.168 (em Luong Tien Thanh.CT tu 0071001008482 DO QUOC DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/2020300,000108460.100820.083426.Ung ho MS 2020.194 em Nguyen Thi Thuy Dung
8/10/2020300,000MBVCB.726827419.Ung ho MS 2020.194.CT tu 0011000590857 LE DUC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/2020300,000MBVCB.726782717.HUNG ung ho MS 2020.194 (em Nguyen thi Thuy Dung).CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/2020300,000MBVCB.726758594.MS 2020.194 Nguyen thi thuy dung.CT tu 0231000084061 PHAN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/2020500,000IBVCB.726696853.Ung ho MS 2020 181 Em tran Thi Loan.CT tu 0081000165991 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/10/2020500,000IBVCB.726690622.Ung ho MS 2020193 em Ha Nhat Minh.CT tu 0081000165991 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/10/2020500,000MBVCB.728229237.Ung ho MS 2020.covid 19.CT tu 0711000214994 TRAN THI THANH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/2020500,000998295.100820.153227.ung ho MS 2020.192 ( ung ho ong Nguyen Ngoc Hai)
8/10/2020500,000Sender:79307005.DD:100820.SHGD:10023539.BO:NGUYEN PHAN CHUNG.IBUNG HO MS 2020.184 (UNG HOBE NGUYEN BAO TRAM)
8/10/2020500,000MBVCB.727253663.PHAM THI TUYET HANH chuyen tien ung ho MS2020.193(be Nhat MInh).CT tu 0021001090074 PHAM THI TUYET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/2020500,000MBVCB.727103395.MS 2020.189 ( ung ho be Nguyen Viet Anh ).CT tu 0041000441943 NGUYEN HO TO NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/2020500,000642296.100820.105534.Ung ho Tran Van Vung. MS 2020.191 FT20223937226872
8/10/2020500,000Sender:01314007.DD:100820.SHGD:10000520.BO:LUYEN NGUYEN HOANG VAN.UNG HO MS 2020.192
8/10/2020500,000IBVCB.727018628.MS 2020.187 GIA DINH CHU QUY.CT tu 0071002630131 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/10/2020500,000Sender:01310012.DD:100820.SHGD:10016276.BO:LE THI MY DUNG.UNG HO MS 2020.194 EM NGUYEN THITHUY DUNG
8/10/2020500,000Sender:01310012.DD:100820.SHGD:10016595.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.194 EM NGUYEN THI THUY DUNG
8/10/2020500,000Sender:01310012.DD:100820.SHGD:10018590.BO:NGUYEN THI HA.MS 2020.194 (EM NGUYEN THI THUY DUNG). TKS BAO VIETNAMNET
8/10/2020500,000Sender:01310005.DD:100820.SHGD:10005886.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.192 ONG NGUYEN NGOC HAI
8/10/2020500,000Sender:01310012.DD:100820.SHGD:10003833.BO:BUI VAN TUONG.UNG HO MS 2020 191 UNG HO VIEN PHI TRAN VAN VUNG
8/10/2020500,000Sender:79307001.DD:100820.SHGD:10000940.BO:DOAN THI THU THUY.IBUNG HO MS 2020.191 (UNG HOVIEN PHI TRAN VAN VUNG)
8/10/2020500,000IBVCB.726764824.MS 2020 193 em HA NHAT MINH tinh Son La.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/10/2020500,000365151.100820.054105.ung ho MS 2020.194 em Nguyen Thi Thuy Dung
8/10/2020600,000755142.100820.111005.UNG HO MS 2020.189 (UNG HO BE NGUYEN VIET ANH)-100820-11:10:07 755142
8/10/20201,000,000MBVCB.726681176.NCHCCCL PHAM DINH VY 0967099220.CT tu 0501000132679 PHAM DINH VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/20201,000,000MBVCB.727322161.Ung ho MS 2020.174 (Ung ho be Hoang Phuoc Loc).CT tu 0011001810248 DO VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/20201,000,000MBVCB.727317032.Ung ho MS 2020.191 vien phi Tran Van Vung.CT tu 0281001560545 HA THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/20201,000,000MBVCB.727312885.Ung ho MS 2020.179 ( Ung ho be Le Trong Vinh).CT tu 0011001810248 DO VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/20201,000,000Sender:79307005.DD:100820.SHGD:10016115.BO:PHAM HONG THINH.IBUNG HO MS 2020.194 (EM NGUYENTHI THUY DUNG)
8/10/20201,000,000Sender:79303008.DD:100820.SHGD:10006512.BO:NGUYEN THI PHUONG THUY.TANG HA NHAT MINH
8/10/20201,000,000Sender:79303008.DD:100820.SHGD:10005607.BO:NGUYEN THI THANH THAO.MS 2020 .193 EM HA NHAT MINH
8/10/20201,000,000MBVCB.726853206.Ung ho MS 2020.194 (Nguyen Thi Thuy Dung).CT tu 0011000417331 LAI PHU HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/20201,800,000MBVCB.726996176.Ms 2020.194 ,em Nguyen Thi Thuy Dung. .CT tu 0561000539114 BUI LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/10/20202,300,000953706.100820.005456.Co Nguyen Thi Thanh My o My gui Ung ho vien phi Tran Van Vung ( MS 2020.191)

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
01-08-2020 05:05:2630,000Ms.2020.173 co Ha Thi Thu
01-08-2020 06:42:481,000,000ung ho ma so 2020186 ung ho chi Nguyen Thi Hoa rang len chi
01-08-2020 07:20:58200,000CT DEN:021407039615 ung ho MS 2020 186 chi nguyen thi hoa
01-08-2020 07:31:22100,000ung ho MS2020.186 chi Nguyen Thi Hoa
01-08-2020 07:49:0430,000Ms 2020.182 Nguyen Vu Phuong Linh
01-08-2020 07:50:0430,000MS 2020.180 Ly Van Thuc
01-08-2020 07:54:37300,000ung ho MS 2020.186 chi Nguyen Thi Hoa
01-08-2020 08:01:34500,000ung ho MS 2020.186 (ung ho chi Nguyen Thi Hoa)
01-08-2020 08:45:13200,000Ung ho chi Nguyen Thi Hoa MS 2020.186
01-08-2020 08:46:36300,000MS 2020.186
01-08-2020 08:52:41100,000CT DEN:021400087223 IBVCB.715945369.059297.NGUYEN MINH MAN chuyen khoan ung ho MS 2020.186.CT tu 0381000377674 NGUYEN MI
01-08-2020 09:28:2950,000LPT ung ho MS 2020186 Ung ho chi Nguyen Thi Hoa
01-08-2020 10:08:2350,000CT DEN:021403009006 Uh Ms2020.184 Be Nguyen Bao Tram
01-08-2020 10:50:22300,000CT DEN:021403162427 Chuyen tien ung ho ma so 2020.186 c Nguyen thi hoa
01-08-2020 10:52:45300,000CT DEN:021403826208 MS 2020.186 ung ho chi nguyen thi hoa
01-08-2020 12:41:021,000,000CT DEN:021412157158 ung ho ms 2020.186 chi nguyen thi hoa FT20214339055306
01-08-2020 15:24:25300,000Ung ho chi Nguyen Thi Hoa MS 2020186
01-08-2020 16:17:30300,000LAM VAN DAT Chuyen tien ung ho MS 2020.186
01-08-2020 17:18:39200,000ung ho MS 2020.186 (chi Nguyen Thi Hoa)
01-08-2020 19:33:5450,000ung ho ms 2020.186(ung ho chi nguyen thi hoa)
01-08-2020 21:41:44200,000CT DEN:801229487031 ms 2020.186 iris ung ho chi nguyen thi hoa
01-08-2020 21:45:13100,000ung ho e Nguyen Vu Phuong Linh
02-08-2020 07:13:51100,000CT DEN:070829191734 Vietinbank 114000161718 NGUYEN HOANG HAI chuyen khoan ung ho ms 2020 186 chi nguyen thi hoa
02-08-2020 09:21:19200,000CT DEN:802119562461 ms2020.183 ms2020.186 moi ms 100k
02-08-2020 09:52:27200,000MS 2020.186 (Ung ho chi Nguyen Thi Hoa)
02-08-2020 13:51:15100,000MS 2020.181(em Tran Thi Loan)
02-08-2020 21:35:57400,000chuyen tien giup do MS.181 va 182 moi ms 200k
03-08-2020 04:57:11500,000ung hoMS 2020.186(Ung ho chi Nguyen Thi Hoa)
03-08-2020 05:40:46150,000ung ho MS 2020.187 (gia dinh chu Quy)
03-08-2020 06:07:37200,000CT DEN:021606951414 ung ho MS 2020.187 gia dinh chu Quy
03-08-2020 06:38:38500,000Ung ho MS 2020.187(Gia dinh Chu Quy)Le Dinh Quang chuyen tien
03-08-2020 07:10:21100,000ung ho ma so 2020.187 (gia dinh chu Quy)
03-08-2020 07:46:24500,000ung ho MS 2020.187 (gia dinh chu Quy)
03-08-2020 08:12:32500,000CT DEN:021601973904 Chuyen tien ung ho gia dinh chu Quy. ma so 2020.187
03-08-2020 08:43:38100,000DO LE VINH QUAN Chuyen tien ung ho ms 2020.187 chu Quy
03-08-2020 08:44:072,000,000CT DEN:021608887408 Phuc ung ho MS 2020 187 gia dinh chu quy FT20216337948086
03-08-2020 09:37:31500,000CT DEN:021609222510 MoMoT01633595134T6551261687T970415TUng ho MS 2020187 GIA DINH CHU QUY
03-08-2020 10:52:5780,000MS 2020.187 (gia dinh chu Quy)
03-08-2020 11:13:48100,000LPT ung ho MS 2020187 gia dinh chu Quy
03-08-2020 12:19:29500,000LAM VAN DAT Chuyen tien ung ho MS 2020.187
03-08-2020 12:24:54300,000CT DEN:021605716371 MS 2020.187
03-08-2020 13:20:30200,000ung ho MS 2020.187 (gia dinh chu Quy)
03-08-2020 13:27:1910,000MS 2020.186, 2020.187
03-08-2020 14:49:0830,000MS 2020.187(gia dinh chu Quy); Nam mo duoc su luu ly quang vuong phat
03-08-2020 14:54:3230,000MS 2020.186(Ung ho chi Nguyen Thi Hoa); Nam mo duoc su luu ly quang vuong phat
03-08-2020 14:59:5730,000MS 2020.157(vo chong ba Phong); Nam mo duoc su luu ly quang vuong phat
03-08-2020 15:08:1130,000Ung ho MS 2020.174(be Hoang Phuoc Loc); NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
03-08-2020 15:34:22300,000ung ho MS 2020.187 (gia dinh chu quy)
03-08-2020 16:34:22500,000CT DEN:021616990473 Ung ho ms 2020.184
03-08-2020 16:35:35500,000CT DEN:021616990589 Ung ho ms 2020.183
03-08-2020 17:27:171,000,000Nguyen Huu Hien Binh chuyen tien ung ho MS 2020.187(Gia Dinh Chu Quy )
03-08-2020 21:56:44200,000ung ho ms 2020.186(ung ho chi nguyen thi hoa)
04-08-2020 06:59:10200,000MS 2020.188 (ung ho be Nguyen Dai Thanh Tam)
04-08-2020 07:00:25500,000Ung ho MS 2020.188 (ung ho be Nguyen Dai Thanh Tam)
04-08-2020 07:02:221,000,000ung ho MS 2020.187 (gia dinh chu Quy)
04-08-2020 07:04:421,000,000ung ho ma so 2020188 be Nguyen Dai Thanh Tam thuong be lam
04-08-2020 07:22:08100,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020.188
04-08-2020 07:39:21100,000MS 2020.188 (Ung ho be Ng Dai Thanh Tam)
04-08-2020 08:23:29200,000LPT ung ho MS 2020188 Ung ho be Nguyen Dai Thanh Tam
04-08-2020 09:47:252,000,000CT DEN:040067291049 Uh Ms2020188 be Ng Dai Thanh Tam 500k Ms2020184 be Ng Bao Tran 500k Ms2020187 gd Chu Quy 1000k
04-08-2020 11:00:02500,000Ung ho MS 2020.186 (ung ho chi Nguyen Thi Hoa)
04-08-2020 11:04:031,000,000ung ho MS 2020.184 (ung ho be Nguyen Bao Tram)
04-08-2020 11:26:32200,000NGUYEN DO KIEU THU Chuyen tien 2020.188 ung ho be Nguyen Dai Thanh Tam
04-08-2020 12:44:00200,000Kieu Trang ctien MS 2020.188 Thanh Tam
04-08-2020 12:45:41200,000ung ho MS.2020.188 (ung ho be Nguyen Dai Thanh Tam)
04-08-2020 13:20:1310,000Le Duc Anh chuyen tien
04-08-2020 14:09:08300,000Ung ho MS 2020188 Be Nguyen Dai Thanh Tam
04-08-2020 14:14:5550,000CT DEN:021714252958 MS 2020.188 ung ho nguyen dai thanh tam
04-08-2020 15:03:102,000,000CT DEN:021715668151 Ung ho ms 2020187 FT20217365741960
04-08-2020 15:06:311,000,000CT DEN:021715670689 Ung ho ms 2020.184 FT20217431970373
04-08-2020 15:19:32100,000Hoang Hoai Anh ung ho MS 2020.187 (Tran Nhu Quy; phuong Binh Minh; tp Lao Cai)
04-08-2020 15:23:57100,000Hoang Hoai Anh ung ho MS 2020.188 (be Nhuyen Dai Thanh Tam; to 90 ap Phu Binh xa Phu Hoa Dong Cu Chi
04-08-2020 15:54:32500,000So GD goc: 10003404 IBUNG HO MA SO 2020.188
04-08-2020 16:28:15200,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020.187
04-08-2020 17:00:56200,000CT DEN:165556888148 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho Ms 2020187 gia dinh chu quy
04-08-2020 18:28:10100,000STA ungho ms2020.188(ung ho be Nguyen Dai Thanh Tam)
05-08-2020 05:43:17300,000CT DEN:021805166540 ung ho MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh
05-08-2020 06:22:04100,000NGUYEN THI LAN Chuyen tien
05-08-2020 06:22:33100,000TRUONG NGUYEN MINH TAM Chuyen tang be Anh con anh Nghia
05-08-2020 06:30:15100,000Ms 2020.189 nguyen duy khanh ung ho chau nguyen viet anh
05-08-2020 06:34:31200,000CT DEN:062854917034 Vietinbank 114000161718 ung ho be Nguyen Viet Anh
05-08-2020 06:35:39100,000ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh)
05-08-2020 06:35:51100,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020.189
05-08-2020 06:36:39200,000CT DEN:021823218680 ung ho ms 2020.189
05-08-2020 06:47:31200,000CT DEN:021806965898 Ms 2020189 Nguyen Viet Anh FT20218971901224
05-08-2020 06:53:44200,000MS 2020.189 ( ung ho be Nguyen Viet Anh)
05-08-2020 06:55:59300,000MS2020.189
05-08-2020 07:00:59200,000CT DEN:021800223396 Chuyen tien ung ho gia dinh anh Nguyen Viet Nghia
05-08-2020 07:01:21500,000Ung ho MS 2020.189(Chau Nguyen Viet Anh)Le Dinh Quang chuyen tien
05-08-2020 07:09:44100,000Ung ho MS 2020.189
05-08-2020 07:11:32300,000Ung ho MS 2020.189 (Nguyen Viet Anh)
05-08-2020 07:15:08100,000ung ho ms 2020.189; be Nguyen Viet Anh
05-08-2020 07:23:37200,0002020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh
05-08-2020 07:27:11200,000CT DEN:021807971498 MS2020189 ung ho Nguyen viet anh FT20218098445602
05-08-2020 07:28:37200,000ung ho MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh
05-08-2020 07:29:05100,000CT DEN:021807049176 giup chau Nguyen Viet Anh
05-08-2020 07:41:34100,000CT DEN:073634107063 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2020 189
05-08-2020 07:43:41100,000CT DEN:021800236883 ung ho MS2020.189
05-08-2020 07:44:23200,000CT DEN:073926787659 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2020 189
05-08-2020 07:59:45100,000ung ho MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh
05-08-2020 08:01:59500,000CT DEN:021800054949 MBVCB.720672525.064444.NGUYEN VAN TOANH chuyen tienung ho MS2020.198.CT tu 0951004188697 NGUYEN VAN
05-08-2020 08:08:10100,000MS 2020.189(ung ho be Nguyen Viet Anh)
05-08-2020 08:11:382,000,000Ung ho be Nguyen Viet Anh MS 2020.189
05-08-2020 08:12:402,000,000CT DEN:021800056993 MBVCB.720680986.066846.TRAN THI NGUYET BIEU chuyen tien MS2020.189 ung ho be Nguyen viet Anh .CT
05-08-2020 08:14:391,000,000CT DEN:021800057404 MBVCB.720683155.067540.Ung ho MS 2020. 189 ung ho be Nguyen Viet Anh.CT tu 0411000986673 PHAN THI LO
05-08-2020 08:17:59350,000UNG HO BE NGUYEN VIET ANH
05-08-2020 08:20:02300,000ung ho be nguyen viet anh
05-08-2020 08:23:4810,000Le Duc Anh chuyen tien
05-08-2020 08:24:49200,000VU THI THANH PHUONG Chuyen tien ung ho MS 2020.188
05-08-2020 08:26:42100,000CT DEN:021808988231 MS 2020.189 FT20218570459310
05-08-2020 08:27:23100,000CT DEN:021808180854 UNG HO MS2020.189 UNG HO BE NGUYEN VIET ANH 050820 08 27 22 180854
05-08-2020 08:29:54200,000CT DEN:082407922937 Vietinbank 114000161718 NGUYEN THUY AN Nghe an ck ung ho be Nguyen Viet Anh MS 2020189 chuc chau n
05-08-2020 08:31:27200,000ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh)
05-08-2020 08:37:34300,000ungho ms2020.189 be nguyen viet anh
05-08-2020 08:39:04500,000ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh)
05-08-2020 08:40:56200,000MS 2020.189 ; Ung ho be Nguyen Viet nghia
05-08-2020 08:41:48100,000Nguyen Thi Minh chuyen tien ung ho MS 2020.189
05-08-2020 08:51:0350,000ung ho MS 2020188 Ung ho be Nguyen Dai Thanh Tam
05-08-2020 08:51:31200,000ungho MS 2020.189(be nguyen viet anh)
05-08-2020 08:52:0850,000ung ho MS 2020189 ung ho be Nguyen Viet Anh
05-08-2020 08:52:41200,000MS 2020.189 nguyen viet anh
05-08-2020 08:54:44100,000MS 2020-189 be Nguyen Viet Anh
05-08-2020 08:55:27300,000CT DEN:021800067542 MBVCB.720730874.080000.ung ho MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh .CT tu 0511000412165 TRUONG TH
05-08-2020 09:00:46300,000CT DEN:021800069133 MBVCB.720738554.082035.ung ho MS 2020.187 ho tro gia dinh chu Quy .CT tu 0511000412165 TRUONG THI
05-08-2020 09:01:40500,000CT DEN:085626408238 Vietinbank 114000161718 BUI THI KIM HANH chuyen khoan
05-08-2020 09:02:03200,000CT DEN:021802285395 Chuyen tien ung ho MS 2020.189
05-08-2020 09:05:34200,000Le Xuan Liem chuyen tien ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh)
05-08-2020 09:08:56100,000DUY THI HONG THAM Chuyen tien ung ho be Nguyen Viet Anh MS 2020.189 6 thang tuoi bi ung thu
05-08-2020 09:09:01200,000PHAM THI THANH HUYEN Chuyen tien UNG HO MS 2020.189
05-08-2020 09:10:092,000,000NGUYEN THANH PHONG U.H MS 2020.189 BE NGUYEN VIET ANH
05-08-2020 09:10:51500,000MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh
05-08-2020 09:16:40300,000So GD goc: 10005352 Ung ho MS 2020.189
05-08-2020 09:17:50100,000Ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh)
05-08-2020 09:18:09100,000DO MY HA Chuyen tien ung ho be Nguyen Viet Anh MS 2020 189
05-08-2020 09:20:26100,000Doan Quang Ha chuyen tien MS 2020 189 ung ho be Nguyen Viet Anh
05-08-2020 09:23:52500,000ung ho MS 2020.189( ung ho be nguyen viet anh)
05-08-2020 09:24:30500,000So GD goc: 10006629 MS 2020.181
05-08-2020 09:27:29500,000So GD goc: 10006690 MS 2019.362
05-08-2020 09:28:54500,000Tran Thi Mai Phuong chuyen tien ung ho MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet An
05-08-2020 09:31:25200,000CT DEN:092622929289 Vietinbank 114000161718 MS 2020 189 be Viet Anh
05-08-2020 09:37:36100,0002020.189(uho be nguyen viet anh)
05-08-2020 09:45:591,000,000CT DEN:021802320059 ung ho Ms 2020 181 tranthi loan
05-08-2020 09:50:562,000,000NGUYEN THANH PHONG U.H MS 2020.188 BE NGUYEN DAI THANH TAM
05-08-2020 09:57:59100,000CT DEN:021802329704 Ung ho be Nguyen Viet Anh
05-08-2020 10:03:47200,000CT DEN:021803334579 TransferMS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh
05-08-2020 10:06:07145,000CT DEN:021810048760 O pham van nhua ung ho ma so 2020189 FT20218883405338
05-08-2020 10:16:3010,000TRA XUAN BINH  UNG HO 2 MS 2020.188,2020.189
05-08-2020 10:20:27200,000CT DEN:021803618361 ung ho ma so 2020189 ung ho be nguyen viet anh chuc con het benh va mau lon
05-08-2020 10:23:25300,000CT DEN:101822416493 Vietinbank 114000161718 NGUYEN VAN THIEN ung ho chau nguyen viet anh
05-08-2020 10:26:19200,000So GD goc: 10002943 MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh) tai CONG THUONG VN CN DONG DA
05-08-2020 10:38:02200,000MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh)
05-08-2020 10:39:35100,000ung ho MS 2020.189 be Nguyen Viet Anh
05-08-2020 10:45:42500,000Ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh)
05-08-2020 10:49:20300,000CT DEN:021803371894 Chuyen tien ung ho chau Viet Anh ma so 2020.189
05-08-2020 10:50:41100,000CT DEN:021810179493 MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh
05-08-2020 10:54:50100,000Ung ho MS 2020.189
05-08-2020 10:59:1850,000CT DEN:021810180236 Ung ho be Nguyen Viet Anh
05-08-2020 11:01:43300,000CT DEN:021810595994 Ung ho chau Nguyen Viet Anh MS 2020.189
05-08-2020 11:18:01300,000CT DEN:021804891160 MS 2020.189 ung ho be nguyen viet anh
05-08-2020 11:45:20200,000CT DEN:021804910966 ung ho be Nguyen Viet Anh
05-08-2020 11:56:06300,000CT DEN:021804157024 Ba Nhiep ung ho Ms 2020.189
05-08-2020 12:08:10300,000CT DEN:050067499960 2020 198 be nguyen viet anh
05-08-2020 12:10:38100,000CT DEN:120521815160 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho be Nguyen Viet Anh Hoai Duc Ha Noi
05-08-2020 12:14:13100,000CT DEN:021812421413 ung ho MS 2020 189 nguyen viet anh
05-08-2020 13:41:17300,000anh Nguyen Viet Nghia; Hoai Duc; Ha Noi
05-08-2020 13:47:36200,000NGUYEN THI NGOC DAM UNG HO MS 2020.189 (UNGHO BE NGUYEN VIET ANH)
05-08-2020 14:06:28500,000Ung ho MS 2020. 189 be Nguyen Viet Anh
05-08-2020 14:11:56200,000CT DEN:021807497219 MS 2020.189 ung ho be ng viet anh
05-08-2020 14:15:30100,000LPT ung ho MS 2020189 ung ho be Nguyen Viet Anh
05-08-2020 14:26:0210,000Le Duc Anh chuyen tien
05-08-2020 14:41:03150,000ung ho ms 2020.189 be nguyen viet anh
05-08-2020 15:30:36300,000ung ho be nguyen viet anh ms 2020.189
05-08-2020 15:31:17300,000Do Thi Cam Ly chuyen tien ung ho chau Nguyen Viet Anh MS2020189
05-08-2020 15:40:32200,000PHAN THI KIM PHUONG chuyen tien ma so 2020.189 ung ho be nguyen viet anh
05-08-2020 16:00:261,000,000MS 2020189 ung ho be Nguyen Viet Anh - chuc con nhieu may man va an binh
05-08-2020 16:16:56300,000CT DEN:021809161610 Ung ho MS 2020.189 be Nguyen Viet Anh
05-08-2020 16:23:58100,000Nguyen Tu Anh chuyen tien ung ho be MS 2020.189
05-08-2020 16:42:27200,000ung ho MS 2020.189(be Nguyen VIET ANH)
05-08-2020 16:54:12100,000ung ho MS 2020.189( ung ho be Nguyen Viet Anh)
05-08-2020 17:14:04200,000MS 2020.189 be nguyen viet anh
05-08-2020 18:23:08200,000Ung ho be Ng Bao Tram.
05-08-2020 19:37:29200,000CT DEN:021819398730 Ms 2020.189 benguyen viet anh FT20218083211220
05-08-2020 20:15:08200,000CT DEN:200902929312 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 MS 2020 189 ung ho be Nguyen Viet Anh
06-08-2020 01:08:52200,000CT DEN:021815904676 ung ho MS 2020.189 ung ho be nguyen viet anh; thoi gian GD:05/08/2020 22:49:01
06-08-2020 01:09:19300,000ung ho ms 2020.189 chau Nguyen Viet Anh; thoi gian GD:05/08/2020 22:52:28
06-08-2020 01:13:14100,000CT DEN:050067612665 ung ho MS 2020 189; thoi gian GD:05/08/2020 23:31:20
06-08-2020 01:13:14100,000CT DEN:021816047492 MS 2020.189 ung ho be nguyen viet anh; thoi gian GD:05/08/2020 23:31:14
06-08-2020 01:13:24100,000CT DEN:021823467524 Ung ho MS 2020.189 be Nguyen Viet Anh FT20219331895903; thoi gian GD:05/08/2020 23:33:22
06-08-2020 01:13:24200,000CT DEN:021800053749 MBVCB.722144796.085614.MS2020.189.CT tu 0181003549341 TO ANH DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET CO; thoi gian GD:05/08/2020 23:33:26
06-08-2020 01:16:52200,000CT DEN:021900473129 MS 2020.189 FT20219103430276; thoi gian GD:06/08/2020 00:30:14
06-08-2020 04:25:48500,000CT DEN:021904547881 UH MS 2020.189
06-08-2020 05:57:48100,000CT DEN:021905482889 Ung ho c nguyen viet anh FT20219107622508
06-08-2020 06:44:051,000,000CT DEN:021906034795 giup co gai nuoi me
06-08-2020 07:26:33200,000ung ho be Nguyen Viet Anh
06-08-2020 07:30:4250,000GIANG DUY NHUT Chuyen tien
06-08-2020 07:32:38200,000MS 2020.189
06-08-2020 07:50:37300,000Ung ho ba Ban; Cam Xuyen; Ha Tinh
06-08-2020 07:59:04100,000CT DEN:021900659695 MS 2020.189
06-08-2020 08:06:00100,000CT DEN:021908508859 Ung ho ms 2020.189 FT20219747955817
06-08-2020 08:08:0410,000Le Duc Anh chuyen tien
06-08-2020 08:32:00100,000ung ho ms 2020.189
06-08-2020 08:40:06700,000Ung ho MS 2020189 ung ho be Nguyen Viet Anh
06-08-2020 09:02:02500,000UNG HO MS2020 189( UNG HO BE  NGUYEN VIET ANH) CHUC BE SOM BINH PHUC
06-08-2020 09:13:11100,000Le Thi Ban; thon Quoc Tuan; xa Cam My; huyen Cam Xuyen; Ha Tinh
06-08-2020 09:27:21100,000CT DEN:021909505944 Ung ho MS 2020189
06-08-2020 09:41:14300,000CT DEN:021902206076 ung ho ba le thi Ban thon quoc Tuan xa Cam My huyen Cam Xuyen Ha Tinh
06-08-2020 10:06:01100,000CT DEN:021910330979 UNG HO BA LE THI BAN CAM XUYEN HA TINH 060820 10 05 58 330979
06-08-2020 10:08:24500,000CT DEN:021910569396 gui chi Toan con gai ba Ban
06-08-2020 10:17:06200,000ung ho me con ba Ban o Ha Tinh
06-08-2020 10:25:0550,000LPT ung ho ms 2020190 Ba Le Thi Ban
06-08-2020 10:40:29500,000So GD goc: 10011076 TC:507884854.IBVCB.722219502.ung ho MS 2020.150 (Ung ho chi Tran Thi Sinh).CT tu 0071002729637 toi 114000161718 Bao Vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
06-08-2020 10:41:32200,000uh me con ba Ban
06-08-2020 11:20:00200,000So GD goc: 10009058 IBUNG HO MS 2020.189 (UNG HO BE NGUYEN VIET ANH)
06-08-2020 11:55:32500,000TRAN KHAC DUONG Chuyen tien
06-08-2020 12:00:40100,000ung ho  Ba Le Thi Ban; thon Quoc Tuan (xa Cam My; huyen Cam Xuyen; Ha Tinh
06-08-2020 12:50:25300,000CT DEN:021905193329 Ung ho MS 2020.189
06-08-2020 13:23:33500,000Hoang To Lan ct giup do ba Le Thi Ban ; cam xuyen Ha Tinh
06-08-2020 13:51:40100,000So GD goc: 10014732 TC:507875423.MBVCB.722727663.ung ho MS 2020.189(ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0351000709124 toi 114000161718 bao Vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
06-08-2020 13:59:16200,000Ung ho MS 2020.189 ( ung ho be Nguyen Viet Anh)
06-08-2020 14:13:27100,000CT DEN:021907543685 NGUYEN DUY HUNG CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2020190 ba Le Thi Ban
06-08-2020 14:46:28200,000CT DEN:021907227047 MS 2020.189 Be Nguyen Viet Anh
06-08-2020 14:50:38100,000CT DEN:021914771042 MS 2020.189 be Nguyen Viet Anh FT20219157483160
06-08-2020 15:25:10100,000CT DEN:021915700928 MS 2020 189 ung ho be Nguyen Viet Anh
06-08-2020 16:06:53100,000So GD goc: 995220080627725 995220080627725 - MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet ANH
06-08-2020 16:12:4210,000Le Duc Anh chuyen tien
06-08-2020 17:00:2950,000CT DEN:021917396921 MS 2020.189 060820 17 00 25 396921
06-08-2020 17:10:591,000,000CT DEN:021917908442 Ung ho MS 2020 181 Em Tran Thi Loan
06-08-2020 17:13:32300,000Pham Thi My Trang chuyen tien giup be Hua Thi Thu Hoai ; ms 2020.167
06-08-2020 17:14:53300,000Pham Thi My Trang chuyen tien giup em Tran Thi Loan ; ms 2020.181
06-08-2020 19:43:18300,000ung hoMS 2020.189(ung ho be Nguyen Viet Anh)
06-08-2020 22:22:55200,000ung ho MS 2020 - 189 ung ho be Nguyen Viet Anh
06-08-2020 22:28:38100,000ung ho MS 2020 - 190 Ba Le Thi Ban thon Quoc Tuan xa Cam My huyen Cam Xuyen Ha Tinh
06-08-2020 22:45:27200,000ms 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh)
07-08-2020 00:04:21100,000CT DEN:022100637002 Ung ho MS 2020.189 FT20221490797788
07-08-2020 05:56:00200,000CT DEN:022005070837 ms 2020191 ung ho Tran van Vung FT20220276868300
07-08-2020 06:48:08200,000CT DEN:021923893034 Giup tien vin phi cho em Vung
07-08-2020 07:22:02300,000MS 2020.191
07-08-2020 07:48:12100,000ung ho MS 2020191  Ung ho vien phi Tran Van Vung
07-08-2020 08:01:1810,000Le Duc Anh chuyen tien
07-08-2020 08:24:1910,000TRA XUAN BINH UNG HO 2 MS: 2020.190, 2020.191
07-08-2020 08:33:381,000,000CT DEN:070067789623 MS 2020 191 tran van vung
07-08-2020 08:58:35200,000CT DEN:085318029608 Vietinbank 114000161718 ung ho MS2020191
07-08-2020 09:10:20333,333So GD goc: 10000102 GIFT/CHARITY/DONATION  DBSSSGSGXXX DBS BANK LTD
07-08-2020 09:12:16200,000Ung ho MS 2020.191 ung ho vien phi Tran Van Vung
07-08-2020 09:13:27150,000ung ho MS 2020191  Ung ho vien phi Tran Van Vung
07-08-2020 09:22:45200,000Ung ho MS 2020.189 be Nguyen Viet Anh
07-08-2020 09:42:22500,000ung ho MS 2020.191 (ung ho vien phi Tran Van Vung)
07-08-2020 10:21:53300,000CT DEN:022003799983 Chuyen tien ung ho tien vien phi e Vung ma so 2020.191
07-08-2020 10:33:15200,000TRAN THI TAN Chuyen tien ung ho tran van vung
07-08-2020 10:42:47300,000CT DEN:022003020527 ung ho em tran van vung
07-08-2020 10:44:30200,000ung ho MS 2020.191 (vp Tran Van Vung)
07-08-2020 11:01:19100,000CT DEN:022000079195 MBVCB.723837873.043352.Ung ho vien phi Tran Van Vung.CT tu 0461000615961 NGUYEN TRAN YEN NHI toi 114
07-08-2020 11:01:49500,000CT DEN:022011814961 MS 2020.191 Ung ho vien phi TranVan Vung FT20220364942905
07-08-2020 11:13:30200,000So GD goc: 10005502 Giup ms 2020.191 Tran Van Vung
07-08-2020 12:24:04200,000ung ho MS2020.191 (ung ho vien phi Tran Van Vung)
07-08-2020 13:06:27300,000ung ho MS 2020191  Ung ho vien phi Tran Van Vung
07-08-2020 14:26:13150,000CT DEN:022000072903 IBVCB.724103006.049165.Ung ho MS 2020.198 ung ho be Nguyen Viet Anh . Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang V
07-08-2020 14:36:32500,000A Duong Minh Duc; Bac Giang ung ho MS 2020.191 Tran Van Vung
07-08-2020 16:00:49200,000CT DEN:022016400631 Ung ho MS 2020.191 ung ho vien phi Tran Van Vung FT20220201130263
07-08-2020 16:53:00100,000Tran Thi Bich Lien chuyen tien ung ho MS 2020.189 ( chau Nguyen Viet Anh)
07-08-2020 17:48:47200,000MS 2020.191 ung ho vien phi tran van vung
07-08-2020 20:50:04200,000ung ho MS 2020.191 Tran Van Vung
07-08-2020 21:52:481,000,000MS 2020.191 (Ung ho vien phi Tran Van Vung)
07-08-2020 22:45:19200,000CT DEN:022022260619 Ung ho vien phi Tran Van Vung
07-08-2020 23:32:15200,000CT DEN:022000036392 MBVCB.724786205.044670.TRUONG THANH THUY chuyen tien tu thien cho be 6th bi benh.CT tu 0251002331714
08-08-2020 05:21:35300,000CT DEN:051542634524 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2020 192 ung ho ong Nguyen Ngoc Hai
08-08-2020 07:58:34100,000Luong Can Kiem chuyen tien MS 2020 192 ung ho ong nguyen ngoc hai
08-08-2020 08:17:42200,000CT DEN:081239111553 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 THAI NGOC HANG chuyen khoan
08-08-2020 08:37:59100,000CT DEN:022108683674 Ung ho e lung FT20221839574128
08-08-2020 09:38:38200,000MS 2029.192 (Ung ho ong Nguyen Ngoc Hai)
08-08-2020 09:45:34500,000CT DEN:022102484505 MS2020. 192
08-08-2020 10:35:32500,000CT DEN:022110745807 Ung ho MS 2020.192 FT20221820632004
08-08-2020 10:40:30300,000CT DEN:022103587140 MS 2020.192 ung ho ong nguyen ngoc hai
08-08-2020 10:56:49200,000Ung ho MS 2020.192 (ung ho ong Nguyen Ngoc Hai)
08-08-2020 10:57:23200,000Ung ho MS 2020.191  (ung ho vien phi Tran Van Vung)
08-08-2020 11:24:54100,000CT DEN:022104392801 ung ho MS 2020.192 Ung ho ong Nguyen Ngoc Hai
08-08-2020 12:45:35250,000CT DEN:022100062725 IBVCB.725243448.089952.MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh .CT tu 0041000202473 HUYNH TRAN KHANH
08-08-2020 13:37:54100,000ung hoMS 2020.192(Ung ho ong Nguyen Ngoc Hai)
08-08-2020 15:30:51200,000ung ho MS 2020.192 (ung ho ong Nguyen Ngoc Hai)
08-08-2020 15:32:38300,000ung ho NS 2020.19 (ung ho vien phi Tran Van Vung)
08-08-2020 16:00:56100,000CT DEN:022116921840 MS 2020.189 Ung ho be Nguyen Viet Anh FT20221042313773
08-08-2020 16:33:02500,000CT DEN:080068018936 ung ho vien phi tran van vung MS 2020 191
08-08-2020 17:15:14100,000CT DEN:022117966778 Ung ho MS. 2020.192 ong Nguyen Ngoc Hai FT20221354969697
08-08-2020 17:51:12100,000LPT ung ho MS 2020192 Ung ho ong Nguyen Ngoc Hai
08-08-2020 18:17:32500,000NCHCCCL NGUYEN BINH 0332683681
08-08-2020 20:24:19300,000CT DEN:201916248872 Vietinbank 114000161718 NGO THUY chuyen khoan
09-08-2020 01:18:14200,000MS 2020.192 ( Ung ho ong Nguyen Ngoc Hai); thoi gian GD:08/08/2020 23:07:39
09-08-2020 01:22:37100,000CT DEN:022117915751 MoMo 01662344347 Ung ho ong Nguyen Ngoc Hai 6621257660; thoi gian GD:09/08/2020 00:00:19
09-08-2020 01:23:3250,000ung ho MC 2020.192( ung ho ong nguyen ngoc hai); thoi gian GD:09/08/2020 00:14:46
09-08-2020 06:30:33500,000ung ho Ms 2020.193  em Ha Nhat Minh
09-08-2020 06:32:11200,000CT DEN:062706128841 Vietinbank 114000161718 nung ho MS 2020193 em Ha Nhat Minh
09-08-2020 06:33:18100,000CT DEN:022206029452 giup chau Ha Nhat Minh
09-08-2020 06:37:51100,000CT DEN:022223936747 MA SO 2020.193
09-08-2020 06:39:04300,000chuyen tien ung ho ms 2020.193 em ha nhat minh
09-08-2020 06:48:39500,000CT DEN:090068066233 ung ho em Ha Nhat Minh ms 2020 193
09-08-2020 06:52:33200,000CT DEN:022206382879 ung ho MS 2020.193 em Ha Nhat Minh
09-08-2020 07:04:25500,000CT DEN:022200941040 ung ho MS 2020 .193 ha nhat minh
09-08-2020 07:29:16100,000ung ho MS 2020.193 ( em Ha Nhat Minh )
09-08-2020 07:39:19300,000CT DEN:073325261588 Vietinbank 114000161718 Gui chau Ha Nhat Minh MA 2020 193
09-08-2020 08:13:03500,000CT DEN:090068069407 2020 193 em ha nhat minh
09-08-2020 08:16:32100,000ung hoMS 2020.193(em Ha Nhat Minh)
09-08-2020 08:41:56500,000Ung ho MS 2020.193(Em Ha Nhat Minh)Le Dinh Quang chuyen tien
09-08-2020 09:50:2350,000ung ho ma so 2020.193 (be Ha Nhat Minh)
09-08-2020 11:22:1930,000CT DEN:022211253520 Ung ho Ms 2020 193
09-08-2020 11:59:45500,000ung ho MS 2020.193 (em Ha Nhat Minh)
09-08-2020 12:25:31200,000ms 2020.182 ung ho e Nguyen Vu Phuong Linh
09-08-2020 14:25:27200,000ung ho em Ha Nhat Minh; MS 2020.193
09-08-2020 19:35:0850,000Ung ho MS 2020.193 (em Ha Nhat Minh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
09-08-2020 20:03:47100,000LPT ung ho MS 2020193 em Ha Nhat Minh
09-08-2020 21:43:14500,000CT DEN:213809458785 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2020 193 Ha Nhat Minh
10-08-2020 05:57:22300,000ung ho ms 2020.194 ( em Nguyen Thi Thuy Dung )
10-08-2020 06:35:21500,000Ung ho MS 2020.194(Nguyen Thi Thuy Dung)Dinh Quang chuyen tien
10-08-2020 06:53:13500,000ung ho MS 2020.194 (em Nguyen Thi Thuy Dung)
10-08-2020 07:57:48100,000CT DEN:022300372573 Ung ho Ms 2020.194 Hoi huong cong duc ong Cao Van Nhiep
10-08-2020 08:06:32300,000ung hoMS 2020.194(em Nguyen Thi Thuy Dung)
10-08-2020 08:09:49100,000CT DEN:022308073309 giup chau Nguyen Thi Thuy Dung
10-08-2020 08:21:23200,000ung hoMS 2020.194(em Nguyen Thi Thuy Dung)
10-08-2020 08:42:10500,000CT DEN:083522198812 Vietinbank 114000161718 NCHCCCL Tran Thai Long 0932424978
10-08-2020 08:43:34200,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so 2020.194
10-08-2020 09:15:5650,000ung ho MC 2020.193 ( e ha nhat minh)
10-08-2020 09:56:49300,000CT DEN:022302500429 Ung ho MS 2020.194
10-08-2020 10:12:14200,000CT DEN:022303515822 MS 2020.194 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
10-08-2020 10:54:49100,000CT DEN:022310342396 MS 2020 194
10-08-2020 13:19:4810,000Le Duc Anh chuyen tien
10-08-2020 14:10:5310,000TRA XUAN BINH UNG HO 2 MS : 2020.193 , 2020.194
10-08-2020 15:54:0950,000ung ho MS 2020.194 ( em nguyen thi thuy dung)
10-08-2020 17:17:07250,000MS 2020.193 (Em Ha Nhat Minh)
10-08-2020 17:20:44500,000CT DEN:022317023875 NgTienLenUngHoNCHCCCL
10-08-2020 18:53:34100,000LPT ung ho MS 2020194 em Nguyen Thi Thuy Dung
 

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ngày ủng hộ Họ và tên người ủng hộ  Số tiền Mã số ủng hộ 
3/8/2020Trần Nguyễn Tường Linh     1,000,0002020.182
4/8/2020Nguyễn Văn Xương     1,000,0002020.187
5/8/2020Anh Chung        300,000 2020.188 
5/8/2020Nguyễn Hữu Trí     1,000,0002020.189
5/8/2020Nguyễn Thế Linh ( bà Vĩnh ủng hộ) 107/34 đường 3/2 Q10     2,000,0002020.182,185
7/8/2020Cô Tuyết         500,0002020.154,158
7/8/2020Chú Nguyên     1,000,0002020.189
7/8/2020T H Lâm Phương        200,0002020.189
10/8/2020Lương Viết Giao     1,000,0002020.192

Ban Bạn đọc

Mắc bệnh hiểm, thai phụ vừa mất con nay nguy kịch tính mạng

Mắc bệnh hiểm, thai phụ vừa mất con nay nguy kịch tính mạng

Kết hôn chưa được bao lâu, cô dâu 20 tuổi đang mang thai bất ngờ đổ bệnh, rơi vào nguy kịch. Sau 5 tháng chạy chữa, thai bị lưu do sức khỏe mẹ yếu. Người chồng nghèo bế tắc không còn cách nào khác, đành cầu xin sự giúp đỡ.