1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
6/1/2021181MBVCB.1168760526.UH.CT tu 0171003458801 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/202110,000IBVCB.1169843357.Ung ho MS 2021142 Be My.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/202110,000157732.010621.083903.Ung ho MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My NAM MO QUAN THE AM BO TAT
6/1/202110,000MBVCB.1168723248.p.CT tu 0101001236177 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/202120,000MBVCB.1170595724.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 2021.142 be bui ngoc diem my.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/202120,000050299.010621.170054.Ung ho NCHCCCL HOAI THU 0326181864
6/1/202120,000IBVCB.1169828059.Ms2021 142 bui ngoc diem my.CT tu 0341005822663 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/202120,000167362.010621.095020.Ung ho NCHCCCL TUONGTHIBICHNGOC 0869009895 THANG 6
6/1/202120,000Ung ho NCHCCCL - Nguyen Quynh - 0918556498
6/1/202120,000063541.010621.070708.VU THI HOAI ung ho NCHCCCL thang 6 nam 2021
6/1/202150,000859290.010621.200028.Vietcombank;0011002643148;ung ho NCHCCCL Chung 0354538226
6/1/202150,000IBVCB.1169706066.Giup ma so 2021 142 Bui Ngoc Diem My .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/202150,000522516.010621.141022.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021142 Bui Ngoc Diem My
6/1/202150,000MBVCB.1169154923.Ung ho MS 2021.142 ( Bui Ngoc Diem My ).CT tu 0071001354100 NGUYEN HONG HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/202150,000IBVCB.1169132257.ung ho ma so MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/202150,000IBVCB.1169127255.ung ho ma so MS 2021 141 anh em Giang Son.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/202150,000IBVCB.1169122016.ung ho ma so MS 2021 140 Pham Minh Nhat.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/202150,000IBVCB.1169117566.ung ho ma so MS 2021 139 Nguyen Vu Hoang Hai.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/202150,000812425.010621.091742.Ung ho MS 2021.142.Bui Ngoc Diem My. FT21152030610093
6/1/202150,000893450.010621.091646.Giup chau Bui Ngoc Diem My ma so 2021142
6/1/202150,000MBVCB.1168679954.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/202150,000252368.010621.063756.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 142 bui ngoc diem my
6/1/202150,000858755.010621.051837.NCHCCCL CHAU MINH HANG 305 Ung ho chuong trinh
6/1/202160,000MBVCB.1169585747.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.142 ( Bui Ngoc Diem My ). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/202170,000867181.010621.100703.MS 2021.142 bui ngoc diem my FT21152204575352
6/1/202184,000IBVCB.1169112940.Ly Khanh Doan t6 Ung ho Ms 2021 140 Pham Minh Nhat.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/202184,000IBVCB.1169107210.gd chu Hy t6 ung ho Ms 142 Bui Ngoc Diem My.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021100,000MBVCB.1168499310.Ms 2021.122 Le Tran Yen Vy.CT tu 0911000026139 DO NGUYEN NHAT TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021100,000234572.010621.222627.Ung ho NCHCCCL Tuyet 0988873486
6/1/2021100,000927660.010621.221818.ung ho ms 2021.141 anh em giang son
6/1/2021100,000614795.010621.221222.Ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My FT21153018982452
6/1/2021100,000898769.010621.213722.ung ho MS 2021.142Bui Ngoc Diem My
6/1/2021100,000MBVCB.1170475369.CT giup do be Nhat Truong, MS 2021 124.CT tu 0071000621238 TRINH THI NHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021100,000MBVCB.1170473306.CT giup do be Bui Ngoc Diem My, MS 2021 142.CT tu 0071000621238 TRINH THI NHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021100,000101831.010621.194458.MS 2021142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021100,000923510.010621.161804.Ung ho MS 2021 141 hai anh em
6/1/2021100,000197841.010621.153547.TTTP ung ho Ms2021.142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021100,000MBVCB.1169755401.Ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My) Chi Nguyen Thi Hue - Phu Tho con bi bong.CT tu 0021001395512 NGUYEN DUY HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021100,000191211.010621.142328.LX UNG HO MS 2021.142(BUI NGOC DIEM MY)-010621-14:25:10 191211
6/1/2021100,000104278.010621.140541.Ung ho NCHCCCL Truc 0376374939 FT21152029736629
6/1/2021100,000MBVCB.1169582706.MS 2021.142.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021100,000091377.010621.135219.Uh MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My FT21152912011161
6/1/2021100,000971995.010621.120247.ung ho MS 2021 142
6/1/2021100,000MBVCB.1169299710.MS 2021.136?(Tran Ngoc Minh).CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021100,000255798.010621.112444.BAO DTDT CT BAN DOC UNG HO THEO KET CHUYEN TUAN 2/5/2021 - MS 2021.200(CHU HOANG VAN TAN)
6/1/2021100,000255784.010621.112443.BAO DTDT CT BAN DOC UNG HO THEO KET CHUYEN TUAN 2/5/2021 - MS 2021.122 (LE TRAN YEN VY)
6/1/2021100,000SHGD:10007328.DD:210601.BO:HUYNH THI CAM THU.Remark:Ung ho MS 2021.023 - Be Tho Van Minh
6/1/2021100,000943991.010621.111238.Ung ho ms 2021 142 bui ngoc diem My FT21152128361308
6/1/2021100,000MBVCB.1169213887.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021100,000243475.010621.105532.ms 2021 142 bui ngoc diem My
6/1/2021100,000IBVCB.1169132211.Ung ho MS 2021138 Hoang Dinh Canh .CT tu 0541000273428 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021100,000326301.010621.102336.T ung ho Bui Ngoc Diem My MS 2021.142
6/1/2021100,000MBVCB.1169096577.ho tro be Bui Ngoc Diem My.CT tu 0111000311909 LY THI THU NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021100,000876153.010621.101450.Ung ho Ms 2021.142 Bui Ngoc Diem My FT21152645730178
6/1/2021100,000577790.010621.101336.MS 2021.142 Be My bi bong
6/1/2021100,000561247.010621.100338.Ung ho MS 2021.141 anh em Giang Son
6/1/2021100,000895655.010621.092233.Ung ho MS 2021135 Luong Bao Quoc
6/1/2021100,000117478.010621.092144. PHAM NGOC TUNG NGUYEN DIEU LINH UNG HO MS 2021.141 (ANH EM GIANG-SON)-010621-09:21:22 117478
6/1/2021100,000116597.010621.091845.PHAM NGOC MINH PHAM ANH THU UNG HO MS 2021.142 (BUI NGOC DIEM MY)-010621-09:18:04 116597
6/1/2021100,000893972.010621.091812.Ung ho MS 2021140 Pham Minh Nhat
6/1/2021100,000893551.010621.091700.Ung ho MS 2021141 anh em GiangSon
6/1/2021100,000808553.010621.091407.MS 2021.142 FT21152133009676
6/1/2021100,000SHGD:10014513.DD:210601.BO:NGO LUONG PHOI KIM.Remark:Ung ho NCHCCCL Kim 7181
6/1/2021100,000MBVCB.1168889782.DUONG VAN NGUYEN ung ho ma so MS 2021.142( Bui Ngoc Diem My).CT tu 0491000042840 DUONG VAN NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021100,000913925.010621.090327.ms 2021.142 bui ngoc diem my
6/1/2021100,000794379.010621.085744.ung ho MS 2021142 bui ngoc diem my FT21152600228459
6/1/2021100,000108864.010621.085622.Ung ho MS 2021 142 chau Bui Ngoc Diem My
6/1/2021100,000MBVCB.1168848267.MS 2021 116.CT tu 0011000865252 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021100,000MBVCB.1168846064.MS 2021 124.CT tu 0011000865252 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021100,000MBVCB.1168825238.Giup ma so 2021.142, chau Bui Ngoc Diem My.CT tu 0511003741131 NGUYEN THI MINH NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021100,000146579.010621.083141.Vinh Nam ung ho ms 2021 142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021100,000220034.010621.082515.Ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My)
6/1/2021100,000207580.010621.080346.Ung ho NCHCCCL+To Thi Anh Nguyet+0918398 222
6/1/2021100,000267035.010621.075429.ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021100,000051983.010621.071828.ung ho ms 2021.142 (diem my)
6/1/2021100,000088223.010621.071718.Ung ho MS 2021.142 bui ngoc diem my
6/1/2021100,000062128.010621.070424.MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021100,000729827.010621.065854.MS 2021.142 bui ngoc diem my FT21152121443004
6/1/2021100,000035230.010621.065149.PHUNG THI NGOC chuyen khoan ung ho MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021100,000727412.010621.064640.Gui be BUI NGOC DIEM MY FT21152267907503
6/1/2021100,000787673.010621.063402.Ung ho chau 5 tuoi bi bong
6/1/2021100,000724773.010621.063136.Ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My FT21152474974857
6/1/2021100,000786414.010621.062500.ung hoMS 2021.142Bui Ngoc Diem My
6/1/2021100,000785366.010621.062022.MS 2021.142
6/1/2021100,000MBVCB.1168638944.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.142 (be Bui Ngoc Diem My)Vietnamnet 01/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021100,010IBVCB.1169650016.Kho khan.CT tu 0451001941571 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021100,010IBVCB.1169646251.Kho khan.CT tu 0451001941571 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021130,000981201.010621.081630.ung ho ms 2021142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021150,000580572.010621.104603.IBFT MS.2021.128. Be Vo Thi Xuan Thao
6/1/2021200,000850052.310521.235845.Ung ho MS 2021 141 anh em Giang Son
6/1/2021200,000272069.010621.102433.Ung Ho NCHCCCL - Khanh Ngan - 0382858597
6/1/2021200,000358244.010621.220139.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021200,000IBVCB.1170606020.NGUYEN VAN CHIEN CK ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My). Chuc chau som binh phuc.CT tu 0141000708650 NGUYEN VAN CHIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021200,000MBVCB.1170600265.Ung ho NCHCCCL + Le Ngoc Ha + 0353677086.CT tu 0451000363351 LE NGOC HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021200,000568536.010621.211343.Ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My FT21153082176569
6/1/2021200,000430632.010621.211056.MS 2021 142
6/1/2021200,000MBVCB.1170578331.ms 2021 129 nguyen ha khanh vy.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021200,000IBVCB.1170538269.QUACH THI MINH HUONG Ck MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My.CT tu 0541000180445 QUACH THI MINH HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021200,000533865.010621.203716.ung ho MS 2021 142 be Bui Ngoc Diem My FT21153510204520
6/1/2021200,000520110.010621.202259.MS 2021136 tran ngoc Minh FT21152985436386
6/1/2021200,000514944.010621.201743.Mon ung ho Ms 2021 142 Bui Ngoc Diem My FT21152122787102
6/1/2021200,000834163.010621.201659.ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021200,000510588.010621.201316.Mit Tho ung ho ms 2021 142 Bui Ngoc Diem My FT21152335200871
6/1/2021200,000785103.010621.191949.ung ho ms 2021.142 bui ngoc diem my
6/1/2021200,000271461.010621.191653.MS 2021.142 ( BUI NGOC DIEM MY)-010621-19:19:52 271461
6/1/2021200,000IBVCB.1170376550.MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021200,000MBVCB.1170370345.Ung ho ms 2021.139(nguyen vu hoang hai).CT tu 0071001258616 HOANG THANH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021200,000MBVCB.1170363132.Gd ong Nguyen Ngoc Loi ung ho MS 2021.138 em Canh.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021200,000MBVCB.1170359918.Gd Ong Nguyen Ngoc loi ung ho MS 2021.137 em Ngoc Mai.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021200,000372667.010621.175343.Ung ho MS 2021.142 bui ngoc diem my FT21152875685300
6/1/2021200,000357887.010621.174012.Ung ho ms 2021.142 be Bui Ngoc Diem My FT21152169109892
6/1/2021200,000144329.010621.173928.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;ung ho MS 2021 142 BUI NGOC DIEM MY
6/1/2021200,000641209.010621.171032.ung ho MS 2021.142
6/1/2021200,000212105.010621.043409.MS 2021142?Bui Ngoc Diem My
6/1/2021200,000641729.010621.162636.MS 2021.142
6/1/2021200,000341988.010621.155616.ho tro MS 2021. 142 ( be Diem My)
6/1/2021200,000215490.010621.154249.UNGHOMASO2021.142 BUINGOCDIEMMY-010621-15:45:27 215490
6/1/2021200,000198610.010621.153829.TTTP ung ho Ms2021.141 anh em Giang - Son
6/1/2021200,000IBVCB.1169823857.Ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 0531000281410 NGUYEN BAO QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021200,000006798.010621.150624.fb Bao Luu Tran ung ho MS 2021 139 Nguyen Vu Hoang Hai
6/1/2021200,000005360.010621.150219.fb Bao Luu Tran ung ho MS2021 142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021200,000200842.010621.145452.MS 2021.142 (BUI NGOC DIEM MY)-010621-14:54:52 200842
6/1/2021200,000182213.010621.024859.Ung ho MS 2021.141 Be Bui Ngoc Diem My
6/1/2021200,000IBVCB.1169652651.MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My.CT tu 0041000185476 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021200,000504822.010621.140125.Ung ho MS 2021.142
6/1/2021200,000MBVCB.1169557460.Ung ho MS 2021.142 bui ngoc diem my.CT tu 0351000212119 TRAN THI MINH HUE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021200,000060049.010621.131544.ung ho MS 2021.122 FT21152898930891
6/1/2021200,000IBVCB.1169458112.MS2021140 Pham Minh Nhat.CT tu 0071001612806 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021200,000581873.010621.124351.TON HANG UNG HO MS 2021.142 BUI NGOC DIEM MY
6/1/2021200,000IBVCB.1169435603.MS2021142 Bui Ngoc Diem My.CT tu 0071001612806 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021200,000576201.010621.123221.Ms 2021 140 pham Minh Nhat
6/1/2021200,000575287.010621.123137.ung ho MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021200,000MBVCB.1169411026. MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 0531002469549 LE HAI HAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021200,000MBVCB.1169407374.Ung ho MS2021.142 Bui Ngoc Diem My.CT tu 0151000458412 LY THI THANH TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021200,000163700.010621.121730.UNG HO MS 2021.142 (BUI NGOC DIEM MY)-010621-12:17:27 163700
6/1/2021200,000IBVCB.1169358329.Ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 0381000355825 NGO THI THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021200,000296903.010621.114614.Ung ho MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021200,000MBVCB.1169305525.MS 2021.140?(Pham Minh Nhat).CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021200,000200987.010621.112720.ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021200,000MBVCB.1169286232.MS 2021.138?(Hoang Dinh Canh).CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021200,000255837.010621.112448.BAO DTDT CHUYEN TIEN THEO KET CHUYEN TUAN 2/5/2021 - MS 2021.123(BE HOANG VAN DUC)
6/1/2021200,000952932.010621.112014.Ung ho MS 2021.140 FT21152901775740
6/1/2021200,000134496.010621.112321.MS 2021.142( Bui Ngoc Diem My)
6/1/2021200,000647218.010621.105909.Chuyen tien ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021200,000MBVCB.1169146206.LE ANH DUNG ung ho MS 2021.142(Bui Ngoc Diem My).CT tu 0021000238445 LE ANH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021200,000MBVCB.1169101543.TRAN NGOC LAN ung ho ms 2021142 bui ngoc diem my.CT tu 0451001983030 TRAN NGOC LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021200,000863801.010621.100412.Ung ho ms 2021142 bui ngoc diem my FT21152485200030
6/1/2021200,000MBVCB.1169012111.ung ho MS 2021.139 be nguyen vu hoang hai.CT tu 1018604173 PHAM THANH TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021200,000MBVCB.1169002591.MS 2021.140.CT tu 0021002025404 PHUNG THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021200,000MBVCB.1168998046.MS 2021.142.CT tu 0021002025404 PHUNG THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021200,000835923.010621.093930.Ung ho ms 2021.142 FT21152573866600
6/1/2021200,000149388.010621.093318.Ung ho ma so 2021 142 be Bui Ngoc Diem My
6/1/2021200,000MBVCB.1168967928.Ung ho MS 2021.142 ( Bui Ngoc Diem My).CT tu 0711000237327 NGUYEN THI PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021200,000896801.010621.092542.Ung ho MS 2021131 be Nguyen Binh Minh
6/1/2021200,000297780.010621.092138.DO THI HOA chuyen tien ung ho MS 2021.142( be Bui Ngoc Diem My)
6/1/2021200,000895055.010621.092102.Ung ho MS 2021104 chi em Le Tran Le Trieu
6/1/2021200,000894391.010621.091918.Ung ho MS 2021139 Nguyen Vu Hoang Hai
6/1/2021200,000892799.010621.091505.Ung ho MS 2021142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021200,000SHGD:10015688.DD:210601.BO:HO NGUYEN MINH TAN.Remark:ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My)
6/1/2021200,000927880.010621.091144.ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021200,000MBVCB.1168885860.ung ho MS 2021.142 be bui ngoc diem my.CT tu 1018604173 PHAM THANH TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021200,000MBVCB.1168828081.MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 0541000302637 NGUYEN HUU VUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021200,000306952.010621.083107.ung ho MS2021142
6/1/2021200,000MBVCB.1168793434.Ung ho MS 2021.142 (BNDMY).CT tu 0271001031540 PHAM THI KIM YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021200,000MBVCB.1168780976.ngheo kho.CT tu 0201000567883 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021200,000757587.010621.081206.Ung ho MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My FT21152628520351
6/1/2021200,000MBVCB.1168753734.MS 2021.142.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021200,000MBVCB.1168737310.Tran Thuy Hong ung ho MS 2021142 ( Bui Ngoc Diem My).CT tu 1011000641505 TIEN BAO AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021200,000MBVCB.1168733196.ung ho MS 2021.142.CT tu 0111000171967 PHAN THI ANH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021200,000165506.010621.074738.Ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My) chuc con chong khoe
6/1/2021200,000098397.010621.073749.MS2021.142 BUI NGOC DIEM MY-010621-07:37:28 098397
6/1/2021200,000740993.010621.073710.Linh br giup MS 2021.139 Nguyen Vu Hoang Hai FT21152730072203
6/1/2021200,000736946.010621.072457.Ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My FT21152814494195
6/1/2021200,000798770.010621.070418.ungho MS 2021.142 buingocdiemmy
6/1/2021200,000MBVCB.1168666970.ung ho ma so 2021.142 be Bui Ngoc Diem My.CT tu 0911000071727 NGUYEN DUY MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021200,000MBVCB.1168667474.TRAN MANH HUNG chuyen tien ung ho be Bui Ngoc Diem My 2021.142.CT tu 0451000289873 TRAN MANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021200,000MBVCB.1168664964.Uh ms 2021.142( Diem My).CT tu 0021001887104 DUONG THI TRUC QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021200,000263261.010621.064435.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho 2021 142 buingocdiemmy
6/1/2021200,000MBVCB.1168664478.ung ho Ms 2021142 Bui ngocdiem my 5 tuoi bi bong o Phu Tho.CT tu 0501000136106 DO LE THI ANH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021200,000MBVCB.1168662763.Ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My.CT tu 0451000292965 VU THI THOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021200,000050279.010621.063625.Ung ho MS2021 142 BUI NGOC DIEN MY
6/1/2021200,000093744.010621.061110.UNG HO CHAU BUI DIEM MY - PHU THO-010621-06:11:10 093744
6/1/2021255,000669418.010621.111449.Chuyen tien, MS 2021.142, Bui Ngoc Diem My
6/1/2021300,000MBVCB.1168502724.TRAM VAN HOANG chuyen tien MS 2021.136 (Tran Ngoc Minh).CT tu 0321000123123 TRAM VAN HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021300,000902856.010621.213719.ms 2021.142 ung ho Bui Ngoc Diem My
6/1/2021300,000260150.010621.190342.2020.NCHCCCL Pham Thi Thanh 0948516259
6/1/2021300,000357967.010621.174016.Ung ho MS 2021 142 chau Bui Ngoc Diem My FT21152625855869
6/1/2021300,000MBVCB.1170110072.NGO THI THUY HANG chuyen tien Ung ho MS 2021.142(Bui Ngoc Diem My).CT tu 0711000240666 NGO THI THUY HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021300,000708306.010621.162257.ung ho MS 2021.142( bui ngoc diem my)
6/1/2021300,000228731.010621.155540.Ms 2021.142 FT21152800419844
6/1/2021300,000IBVCB.1169712319.GIup MS2021 142 Bui Ngoc Diem My.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021300,000478725.010621.132455.Ung ho chi nguyen thi Hue cam son phu tho
6/1/2021300,000043675.010621.125520.Ung ho ms 2021 142 Bui Ngoc Diem My FT21152403700556
6/1/2021300,000993604.010621.115943.Ung ho MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My FT21152485623841
6/1/2021300,000MBVCB.1169359501.MS 2021142 Bui Ngoc Diem My.CT tu 0731000670702 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021300,000SHGD:10023580.DD:210601.BO:NGUYEN THI MY NGOC.Remark:Ung ho Ms 2021.142. Thuong con nhieu.
6/1/2021300,000IBVCB.1169316152.DO TRUNG DUNG chuyen khoan Ung ho MS 2021.141 (anh em Giang-Son).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021300,000MBVCB.1169292693.MS 2021.141?(anh em Giang-Son).CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021300,000MBVCB.1169219049.ms 2021 142 uh Bui Ngoc Diem My.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021300,000592310.010621.102249.ung ho ms 2021.142 bui ngoc diem my
6/1/2021300,000852000.010621.095348.Ung ho ms2021.130 FT21152013440944
6/1/2021300,000250954.010621.093154.ung ho MST 2021 140 PHAM MINH NHAT
6/1/2021300,000246934.010621.092946.ung ho MS 2021 142 BUI NGOC DIEM MY
6/1/2021300,000SHGD:10015027.DD:210601.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.142 be Bui Ngoc Diem My
6/1/2021300,000190868.010621.085926.ung ho MS2021142 em Bui Ngoc Diem My
6/1/2021300,000MBVCB.1168807366.MS 2021.142. ( ung ho chau Bui Ngoc Diem My) .CT tu 0541000281821 NGUYEN THI LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021300,000859994.010621.082033.ung ho qua bao vietnamnet MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021300,000MBVCB.1168771772.Ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 0331003768487 PHAM MINH ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021300,000750689.010621.080009.Ung ho MS 2021.142 bui ngoc diem my FT21152030321443
6/1/2021300,000MBVCB.1168696337.MS 2021.122.CT tu 0251002751248 LE HOAI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021300,000MBVCB.1168683396.MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 1019291182 PHAM NGOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021300,000160203.010621.070528.ung ho MS 2021.142 ( BUI NGOC DIEM MY)
6/1/2021300,000MBVCB.1168672948.Ung ho ms 2021.142 (bui ngoc diem my).CT tu 0071001258616 HOANG THANH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021300,000095105.010621.064754.UNG HO MS.2021.142 (BUI NGOC DIEM MY)-010621-06:47:37 095105
6/1/2021300,000094990.010621.064539.2021.142 GUI CHAU BUI NGOC DIEM MY-010621-06:47:17 094990
6/1/2021300,000724490.010621.062933.MS 2021.142 nguyen thi diem trinh 454 tran van giau binh tan tp hcm FT21152030730790
6/1/2021300,000724123.010621.062714.Ung ho MS 2021.142 FT21152940236793
6/1/2021300,000MBVCB.1168645824.LUU THE TRUNG ung ho MS2021.142 be Bui Ngoc Diem My.CT tu 0071003449675 LUU THE TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021400,000581739.010621.212858.Ung ho be Diem My FT21153813062607
6/1/2021400,000MBVCB.1168901321.VAN MINH VU chuyen tien ung ho?MS 2021.142?(Bui Ngoc Diem My).CT tu 0181002318461 VAN MINH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021400,000MBVCB.1168817842.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2021.139 va 2021.142.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021400,000SHGD:10000014.DD:210601.BO:DAO THI KIM HUNG.Remark:995221060151395 MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021500,000MBVCB.1170621966.Ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 0081000120012 LUONG VAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021500,000561815.010621.210614.Ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My FT21153653869143
6/1/2021500,000361182.010621.201948.MS2021 142 Bui Ngoc Diem MY
6/1/2021500,000705165.010621.175618.Chuyen tien ung ho MS 2021.142, Bui Ngoc Diem My
6/1/2021500,000253069.010621.175507.UNG HO MS 2021.142 (BUI NGOC DIEM MY)-010621-17:57:49 253069
6/1/2021500,000367339.010621.174849.Ung ho MS 2021.142 FT21152877037720
6/1/2021500,000239436.010621.170143.UNG HO BUI NGOC DIEM MY MS 2021.142-010621-17:01:25 239436
6/1/2021500,000617025.010621.165441.ms 2021.142 Bui Ngoc Diem My. Chuc con mau khoe manh nha con gai nho.
6/1/2021500,000613039.010621.165146.Chuyen tien Ung ho NCHCCCL Phuoc 0911327033
6/1/2021500,000230232.010621.163117.UNG HO MS2021.142 BUI NGOC DIEM MY-010621-16:30:59 230232
6/1/2021500,000083969.010621.152844.MS 2021142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021500,000MBVCB.1169762530.MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 1051000279131 NGUYEN NGOC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021500,000SHGD:10015197.DD:210601.BO:LE NGOC LOI.Remark:(CKRmNo: 043621060182255)ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD)-)
6/1/2021500,000743511.010621.144509.Ung ho MS 2021 135 MS 2021 136 MS 2021 140 MS 2021 141 MS 2021 142
6/1/2021500,000816547.010621.135304.Ung ho MS 2021. 140 pham nhat minh
6/1/2021500,000812735.010621.134854.ung ho MS 2021.142 BuiNgocDiemmy
6/1/2021500,000MBVCB.1169512383.Ung Ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021500,000SHGD:10006362.DD:210601.BO:TRAN THAO NGUYEN.Remark:IBUNG HO MS 2021.142( BUI NGOC DIEM MY)
6/1/2021500,000957623.010621.121146.Ung ho MS2021141 anh em Giang Son
6/1/2021500,000IBVCB.1169311590.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021500,000277660.010621.112633.Ung ho MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021500,000SHGD:10021940.DD:210601.BO:BUI HUONG GIANG.Remark:MK gui Ms 2021.142. Bui Ngoc Diem My
6/1/2021500,000MBVCB.1169280049.UNG HO MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021500,000MBVCB.1169276834.MS 2021.139?(Nguyen Vu Hoang Hai).CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021500,000MBVCB.1169275645.Ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 0451000266089 MAI THI THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021500,000IBVCB.1169272261.ung ho MS2021 142 Bui Ngoc Diem My.CT tu 0011000683908 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021500,000MBVCB.1169236141.ho tro be bui thi diem my.CT tu 0121000668154 HO THI CUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021500,000934199.010621.110407.Ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My FT21152252041819
6/1/2021500,000IBVCB.1169190983.Ung ho be Bui Ngoc Diem My, MS 2021.142.CT tu 0011004225223 HOANG ANH DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021500,000918651.010621.105104.Ung ho MS 2021 142 bui ngoc diem my FT21152006367370
6/1/2021500,000384985.010621.104002.Ung ho MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021500,000MBVCB.1169128486.Ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My.CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021500,000869175.010621.100847.Mai Anh Ung ho MS 2021.142 FT21152808035101
6/1/2021500,000SHGD:10001263.DD:210601.BO:NGUYEN NGOC THU.Remark:151. MS 2021.139 NGUYEN HOANG VU
6/1/2021500,000303273.010621.095832.An Nhien ung ho MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021500,000SHGD:10015260.DD:210601.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:MS 2021.142 be Bui Ngoc Diem My
6/1/2021500,000837961.010621.094121.Ung ho MS 2021.142 Diem My FT21152602753030
6/1/2021500,000928298.010621.093608.Ung ho MS 2021 141 Giang Son
6/1/2021500,000MBVCB.1168972340.chuyen tien ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 0061000344807 PHAM HUYEN LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021500,000203194.010621.093320.ung ho MS 2021.142 ( BUI NGOC DIEM MY)
6/1/2021500,000928168.010621.093224.Ung ho MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021500,000106942.010621.090828.ung ho ms 2021.142
6/1/2021500,000790650.010621.085346.Ungho MS 2021.142 BUI NGOC DIEM MY FT21152402900600
6/1/2021500,000893492.010621.084646.Ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021500,000883039.010621.084555.ung ho MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021500,000590941.010621.084255.Ung ho ms 2021.142 ( Bui Ngoc Diem My)
6/1/2021500,000SHGD:10003158.DD:210601.BO:CAO NGUYEN HUNG.Remark:IB UNG HO MS 2021.142 (BUI NGOC DIEM MY )
6/1/2021500,000107155.010621.083627.UNG HO MS 2021.142 (BUI NGOC DIEM MY)-010621-08:35:41 107155
6/1/2021500,000869424.010621.082811.Tien ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021500,000MBVCB.1168792222.Ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 0021000504896 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021500,000760178.010621.081536.MS 2021.142 FT21152132889904
6/1/2021500,000068459.010621.074740.ung ho ma so 2021.142 ( Bui Ngoc Diem My)
6/1/2021500,000MBVCB.1168726892.NGUYEN HUYNH CONG DANH chuyen tien ung ho MS 2021.142 (be Bui Ngoc Diem My).CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021500,000368206.010621.073305.Vietcombank;0011002643148;MAI THI MINH PHUNG chuyen khoan ung ho MS 2021142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021500,000075840.010621.072644.BACH VAN HOA chuyen khoan ung ho MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021500,000MBVCB.1168694209.Ung ho ms 2021.142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021500,000532769.010621.071750.IBFT Ung ho MS 2021.142 bui thi diem my
6/1/2021500,000MBVCB.1168677070.Ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My) .CT tu 0121002052312 TRAN THI HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021500,000MBVCB.1168671431.Ung ho MS 2021.142(Bui Ngoc Diem My).CT tu 0421000460845 NGUYEN THANH CONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021500,000MBVCB.1168656154.MS 2021 142 Bui Diem Ngoc My.CT tu 0071000770303 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021500,000085218.010621.062457.Ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021600,000SHGD:10002674.DD:210601.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2021.142. CHUC BE DIEM MY MAU KHOE
6/1/20211,000,000332150.010621.211057.ZP5VH9ET6PEE 210601000258810 ung ho NCHCCCL NGUYEN THI THUY TRANG 0906690421
6/1/20211,000,000275721.010621.193951.LE VAN CUONG chuyen tien MS2021.142( Bui Ngoc Diem My)
6/1/20211,000,000MBVCB.1170062997.Chi LAN va em HUYEN ung ho MS 2021.142 (Be Bui Ngoc Diem My) bi phong con.CT tu 0071003685732 LE TUYET LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/20211,000,000041117.010621.163821.Ung ho MS 2021 chau Bui Ngoc Diem My
6/1/20211,000,000SHGD:10004088.DD:210601.BO:TRUONG THI LAN ANH.Remark:Truong T Lan Anh - Ung ho MS 2021.1 42 Bui Ngoc Diem My
6/1/20211,000,000684772.010621.133912.ho tro MS 2021.142 BUI NGOC DIEM MY
6/1/20211,000,000040898.010621.125200.Ung ho MS 2021 42 Bui Ngoc Diem My FT21152209061373
6/1/20211,000,000211280.010621.120920.ung ho MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My
6/1/20211,000,000SHGD:10006986.DD:210601.BO:CTCP THIEN LY HUNG YEN.Remark:Cong ty CP Thien Ly Hung Yen ung ho MS 2021.141 ( anh em Giang-Son)
6/1/20211,000,000MBVCB.1169267248.MS 2021.142?(Bui Ngoc Diem My).CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/20211,000,000IBVCB.1169247347.ung ho MS 2021.142 ( Bui Ngoc Diem My).CT tu 0081001251343 VU HUY THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/20211,000,000MBVCB.1169209703.Ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 0071001281716 HA THI KIM THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/20211,000,000SHGD:10015147.DD:210601.BO:TRAN DUY LAM.Remark:Ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My
6/1/20211,000,000978073.010621.094432.ung ho ms 2021.136 tran ngoc minh
6/1/20211,000,000MBVCB.1168847775.NGUYEN THI THUYET chuyen tien ung ho MS 2021.142.CT tu 0121001187042 NGUYEN THI THUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/20211,000,000MBVCB.1168828961.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2021.142(bui ngoc diem my).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/20211,000,000280878.010621.083839.PHAM THI HANG ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My
6/1/20211,000,000880895.010621.083719.Ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My
6/1/20211,000,000MBVCB.1168786188.Ung ho bui ngoc diem my MS2021.142.CT tu 0011000999996 LAI TRAN DONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/20211,000,000802334.010621.070913.Ung ho 2021.142 Bui Ngoc Diem My
6/1/20211,000,000MBVCB.1168683822.Ung ho con : Diem mi MS 2021.142 .CT tu 0011003458183 NGUYEN NGOC KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/20211,000,000MBVCB.1168650522.PHAM THI THANH DUYEN UNG HO MS 2021.142 BUI NGOC DIEM MY.CT tu 0281000541762 PHAM THI THANH DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/20211,600,000IBVCB.0106211045744002.Ung ho ma so 2021 136 tran ngoc minh 135 luong bao quoc 131 nguyen binh minh 123 hoang van duc
6/1/20211,800,000828528.010621.093243.Tuan, Su, Minh, Mia, Bong giup cho be ms 2021 142 Bui Ngoc Diem My FT21152056077087
6/1/20212,000,000723926.310521.223053.MS 2021.141 anh em Giang son
6/1/20212,000,000089395.010621.135005.Ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My FT21152530710280
6/1/20212,000,000332085.010621.104534.LINH CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho be HOANG VAN DUC ma 2021123
6/1/20212,000,000997550.010621.095659.ms2021142 bui ngoc diem my
6/1/20212,000,000IBVCB.1168964903.ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 0071002074074 NGUYEN CONG DO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/20213,500,000MBVCB.1169206612.Ung ho Ms2021.142 Bui Ngoc Dien My.CT tu 0561000539114 BUI LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/20214,000,000MBVCB.1168798777.Ung ho MS 2021.142 ( Bui Ngoc Diem My).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/20215,000,000888409.010621.212159.Ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My
6/1/20215,000,000MBVCB.1168919933.Chuyen tien ung ho MS2021.142 Be ( Bui Ngoc Diem My) .CT tu 0251002749439 BUI THUY THANH NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/202110,000,000825660.010621.093004.Ong Tu Van giup cho ms 2021 142 be Bui Ngoc Diem My FT21152056066042
6/2/202110,000MBVCB.1172483916.DUONG DUC HIEP chuyen tien.CT tu 1017099167 DUONG DUC HIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/202110,000IBVCB.1172482355.Ung ho MS 2021 143 Be Thien.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/2/202110,000083277.020621.074940.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien NAM MO QUAN THE AM BO TAT
6/2/202150,000077098.020621.214305.Chuc Be Manh Thien Chien Thang Benh Va Luon Khoe Manh.
6/2/202150,000944463.020621.214130.Ung ho Ms 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/2/202150,000476893.020621.210128.MS2021.143 BE VU MANH THIEN FT21154963970733
6/2/202150,000722597.020621.210027.Ung ho be Vu Manh Thien
6/2/202150,000MBVCB.1172413712.Chuc be mau khoi benh.CT tu 0431000265666 TRAN XUAN THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/202150,000466859.020621.204947.Ung ho MS 2021.143 FT21154027054809
6/2/202150,000294084.020621.203752.MS.2021.143 ( be Vu Manh Thien )
6/2/202150,000387271.020621.201342.ho tro chau Vu Manh Thien
6/2/202150,000581108.020621.200955.Ung ho ms 2021.143 ( be vu manh thien)
6/2/202150,000770486.020621.200442.2020143 be vu manh thien
6/2/202150,000576951.020621.165245.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/2/202150,000MBVCB.1171785125.MS 2021.143.CT tu 0781000405143 PHAM DUY KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/202150,000647575.020621.145352.ung ho ms 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/202150,000480090.020621.142526.Ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/2/202150,000IBVCB.1171581219.Giup ma so 2021 143 be Vu Manh Thien .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/2/202150,000MBVCB.1171069437.Ung ho MS 2021.137 (be Nguyen Ngoc Mai).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/202150,000MBVCB.1171066514.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/202150,000131100.020621.083554.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/202150,000Ung ho NCHCCCL + Minh Thu + 0979034787
6/2/202150,000707970.020621.072213.NCHCCCL - Thuy Ha 0983464090 FT21153128751546
6/2/202150,000MBVCB.1170840178.LE VAN LUAT chuyen tien ung ho be Vu manh thien. MS 2021.143.CT tu 0401001398856 LE VAN LUAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/202150,000MBVCB.1170818154.mo xo gan.CT tu 0281000579909 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/2/202160,000294705.020621.215613.gui ma so 2021 143 be vu manh thien
6/2/202160,000MBVCB.1171046509.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.143(be Vu Manh Thien).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/202180,000MBVCB.1172365008.mongbelunkhoemanh.CT tu 1015722420 CAI THI BE THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021100,000MBVCB.1170726592.Ung ho MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My.CT tu 0101000203776 HOANG THI LAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021100,000MBVCB.1172527846.HUYNH NGOC THU ung ho MS2021.143 ( be Vu Manh Thien ) .CT tu 1015856681 HUYNH NGOC THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021100,000MBVCB.1172521623.2021.143 . Ung ho be Manh Thien.CT tu 0381000403588 CHU VAN THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021100,000224771.020621.222027.Ung ho MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy)
6/2/2021100,000862136.020621.221934.ung ho 2021.143.be vu manh thien
6/2/2021100,000035988.020621.221835.ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/2/2021100,000223846.020621.221602.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021100,000412962.020621.221116.MS 2021143 BE VU MANH THIEN
6/2/2021100,000960460.020621.220838.IBFT Ms 2021.143
6/2/2021100,000514429.020621.220705.UNG HO MS 2021.143 ( BE VU MANH THIEN )-020621-22:06:42 514429
6/2/2021100,000763980.020621.220435.gui be 2021 142
6/2/2021100,000651963.020621.220125.Ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien)
6/2/2021100,000410848.020621.215855.Ung ho MS 2021 122 em Le Tran Yen Vy
6/2/2021100,000649330.020621.215719.MS 2021.122 Le Tran Yen Vy
6/2/2021100,000518650.020621.215558.MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy FT21154033888073
6/2/2021100,000958532.020621.215542.IBFT Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021100,000518440.020621.215541.Ung ho be Manh Thien MS 2021.143 FT21154794670009
6/2/2021100,000973085.020621.215301.MS 2021 143 BE VU MANH THIEN
6/2/2021100,000848837.020621.215149.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien.
6/2/2021100,000512588.020621.215042.UNG HO MS 2021.143 ( BE VU MANH THIEN )-020621-21:53:27 512588
6/2/2021100,000280371.020621.214028.MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021100,000944270.020621.213953.ung ho ms 2021.143 be vu manh thien
6/2/2021100,000279922.020621.213953.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien Mong con khoe manh
6/2/2021100,000503670.020621.213455.Ung ho Ms 2012.143 be Vu Manh Thien FT21154063634563
6/2/2021100,000405912.020621.213339.MS 2021143 Be Vu Manh Thien
6/2/2021100,000535037.020621.213252.PHAN NGOC HUONG CHUYEN KHOAN MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/2/2021100,000405052.020621.212944.Ung ho ms2021143
6/2/2021100,000MBVCB.1172456098.Ung ho Ms 2021.143 ( be Vu Manh Thien ) .CT tu 0911000022673 THAI QUOC TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021100,000496796.020621.212558.Ung ho Ms 2021.143 FT21154619223075
6/2/2021100,000210310.020621.212444.ung ho MS 2021143 (be Vu Manh Thien)
6/2/2021100,000735002.020621.211826.UH MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021100,000732290.020621.211412.2021 143 Ung ho be Vu Manh Thien
6/2/2021100,000825253.020621.211402.UNG HO MS 2021.143 BE VU MANH THIEN
6/2/2021100,000205186.020621.210917.ung ho MS 2021.143 (be VU MANH THIEN)
6/2/2021100,000482407.020621.210759.Ung ho ms 2021143 be vu manh thien FT21154762905593
6/2/2021100,000MBVCB.1172429935.Ms 2021.143 (be vu manh thien).CT tu 0191000241124 HO MINH TAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021100,000MBVCB.1172429633.ung ho MS 2021.143 be Vu Mang Thien.CT tu 1020790083 PHAM VAN TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021100,000475970.020621.210020.MS 2021 143 be Vu Manh Thien FT21154303138500
6/2/2021100,000235590.020621.210000.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien mong con mau khoe manh
6/2/2021100,000321735.020621.210148.ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien)
6/2/2021100,000MBVCB.1172413865.Ung ho MS 2021.143 (be VU MANH THIEN).CT tu 0071004039681 NGUYEN THI THANH NHA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021100,000227193.020621.205259.ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021100,000MBVCB.1172406811.Gui be VU MANH THIEN. Chuc be mau khoe.CT tu 0181003498356 NGUYEN LE XUAN PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021100,000MBVCB.1172405330.Ung ho cho be VU MANH THIEN .CT tu 0721000598067 MAI THI MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021100,000464253.020621.204645.Ung ho MS 2021.143 be vu manh thien FT21154963910360
6/2/2021100,000463350.020621.204538.MS.2021.143 be Vu Manh Thien FT21154354923765
6/2/2021100,000MBVCB.1172392785.Ung ho MS 2021.143 (be vu manh thien).CT tu 0041000283479 HO PHAN ANH BA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021100,000MBVCB.1172391510.Ung ho be Manh Thien chuc be mau khoe manh.CT tu 0121000837128 DO DUC LUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021100,000MBVCB.1172389443.ung ho ma so 2021.143 (chuc con mau khoe).CT tu 0581000734982 THAI XUAN NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021100,000944063.020621.203454.IBFT 2012.143 be.vu.manh.thien
6/2/2021100,000944384.020621.203438.IBFT ung ho 2021.143 be VU MANH THIEN
6/2/2021100,000794899.020621.203405.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021100,000292307.020621.203313.TRAN DUC TRONG chuyen tien ung ho Ms 2021.143 Vu Manh Thien
6/2/2021100,000943831.020621.203239.IBFT ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021100,000291037.020621.202952.ung ho ms 2021.143(be vu manh thien)
6/2/2021100,000197089.020621.202931.MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/2/2021100,000MBVCB.1172368639.TRAN TUAN VU chuyen tien.CT tu 1016048631 TRAN TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021100,000MBVCB.1172365668.Ung ho MS 2021.143 (be Thien).CT tu 0721000640848 CHE THI THUY UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021100,000MBVCB.1172358971.Ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien ).CT tu 0181003342029 LE HOANG PHUONG VIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021100,000MBVCB.1172358841.Ms 2021.143 ung ho be Vu Manh Thien .CT tu 1017855076 NGUYEN HUYNH GIAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021100,000440656.020621.202011.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21153703199958
6/2/2021100,000286607.020621.201806.ms 2021.143
6/2/2021100,000MBVCB.1172348872.Ung ho ms 2021.143 ( be Vu Manh Thien ) .Mong be binh an.CT tu 0071000983900 TRAN MINH THIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021100,000387583.020621.201500.Ung ho ms 2021143 be vu manh thien
6/2/2021100,000152281.020621.201355.MoMoT01633555676T12547611305T970436Tms 2021 143
6/2/2021100,000206253.020621.201338.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/2/2021100,000497768.020621.201255.UNG HO MS 2021.143 - BE VU MANH THIEN-020621-20:12:51 497768
6/2/2021100,000MBVCB.1172342372.TRAN MINH DUY Ung ho be manh thien 3tuoi.CT tu 0071001319647 TRAN MINH DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021100,000038259.020621.200823.2021.143 ung ho be Vu Manh Thien
6/2/2021100,000425888.020621.200403.Ms 2021.143 FT21153342054998
6/2/2021100,000384804.020621.200342.MS 2021142bui ngoc diem my
6/2/2021100,000MBVCB.1172327442.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien) .CT tu 0091000638425 TRAN KIM HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021100,000280056.020621.200055.ung ho MS 2021.143
6/2/2021100,000767387.020621.200015.Ung ho MS 2021.143
6/2/2021100,000030736.020621.195117.ung ho MS 2021 143
6/2/2021100,000279590.020621.193026.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 139
6/2/2021100,000097730.020621.191742.Ung ho ms 2021 143 be vu manh thien
6/2/2021100,000640583.020621.191618.Ung ho ms 2021 142 bui ngoc diem my
6/2/2021100,000MBVCB.1172058716.MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0061001025165 TRAN HOANG KIEU NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021100,000374302.020621.171333.MS 2021 .142 ( bui ngoc diem my )
6/2/2021100,000441670.020621.170632.MS 2020.NCHCCCL- Hoang Trang-0764689768
6/2/2021100,000125262.020621.164443.Ung ho NCHCCCL Quyen 0984343440
6/2/2021100,000314118.020621.160416.Ms 2021 142 Bui Ngoc Diem My
6/2/2021100,000020097042306021600032021eb0a380405.10936.160004.UNG HO MS 2020.311 BE VU HUY HOANG
6/2/2021100,000SHGD:10009790.DD:210602.BO:TRAN THI KIM DUNG.Remark:IB UNG HO MS: 2021.143 ( BE VU MANH THIEN)
6/2/2021100,000311883.020621.155801.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021100,000020097042306021557592021a13c378442.10920.155800.UNG HO MS 2021.128 BE VO THI XUAN THAO
6/2/2021100,000310985.020621.155525.Ung ho MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My
6/2/2021100,000978510.020621.155238.Ung ho NCHCCCL Ly 0989211732
6/2/2021100,000MBVCB.1171753300.NCHCCCL trinhthiluom levangao .CT tu 0111000192254 LE THI THAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021100,000MBVCB.1171697094.ung ho ms 2021.122 (e Le Tran Yen Vy).CT tu 0031000343920 CAO BA THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021100,000379767.020621.145211.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021100,000090371.020621.144637.Ung ho be Vu Manh Thien ma so MS2021.143 FT21153087050074
6/2/2021100,000906790.020621.144534.Chuyen tien MS 2021.143 ,chau Vu Manh Thien
6/2/2021100,000088529.020621.144450.MS 2021 122 em Le Tran Yen Vy FT21153940600332
6/2/2021100,000402974.020621.134824.UNG HO MS 2021.142 ( BUI NGOC DIEM MY )-020621-13:47:34 402974
6/2/2021100,000402444.020621.134606.UNG HO MS 2021.143 BE VU MANH THIEN -020621-13:45:11 402444
6/2/2021100,000314944.020621.132009.Ung ho MS2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021100,000396333.020621.131512.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.143 (BE VU MANH THIEN)-020621-13:14:29 396333
6/2/2021100,000002960.020621.130410.MS 2021.143. Mong con mau khoe manh FT21153121270845
6/2/2021100,000MBVCB.1171477575.?Ung ho MS 2021.143?.CT tu 0691000416076 PHAM XUAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021100,000920528.020621.112323.Ung ho ms 2021.143 FT21153122327190
6/2/2021100,000817253.020621.110926.IBFT Uh ms 2021141 ae giang son
6/2/2021100,000824242.020621.105520.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien) - tu Mr Sinh Pham
6/2/2021100,000MBVCB.1171238462.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021100,000837756.020621.100749.Ung ho MS 2021.143 be VU MANH THIEN FT21153028951243
6/2/2021100,000MBVCB.1171102272.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0631000413614 NGUYEN CONG NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021100,000137598.020621.094503.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021100,000130718.020621.093740.MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021100,000SHGD:10010551.DD:210602.BO:PHAN MINH PHUONG.Remark:MS 2021.143
6/2/2021100,000119787.020621.092607.Ung ho MS 2021 143 be Manh Thien
6/2/2021100,000MBVCB.1171026029.Ung ho Ms 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0361000228865 HOANG THI KIEU OANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021100,000612134.020621.090350.ung ho MS 2021.141 anh em Giang, Son
6/2/2021100,000604417.020621.085552.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021100,000750017.020621.084121.ung ho NCHCCCL nga 0822337456 FT21153901184494
6/2/2021100,000MBVCB.1170957717.MS 2021.142?(Bui Ngoc Diem My).CT tu 0611001913331 NGUYEN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021100,000MBVCB.1170954432.MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0611001913331 NGUYEN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021100,000108172.020621.083852.TTTP ung ho Ms2021.137 be Nguyen Ngoc Mai
6/2/2021100,000513155.020621.083151.MS 2021.143
6/2/2021100,000741220.020621.083005.Vu Thai Ha ung ho MS 2021.143 FT21153204208223
6/2/2021100,000120378.020621.082659.Vinh Nam ung ho ms 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021100,000261457.020621.081723.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021100,000082666.020621.074857.Ms 2021 143
6/2/2021100,000008152.020621.073225.T ung ho em Vu Manh Thien MS 2021.143
6/2/2021100,000284275.020621.073000.Ms 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021100,000MBVCB.1170864293.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0201000605425 TRAN HONG THAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021100,000707421.020621.072019.Ung Ho NCHCCCL - Tien Anh FT21153600969305
6/2/2021100,000MBVCB.1170823379. ung ho MS 2021.143.CT tu 0151000349600 NGUYEN VAN VANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021100,000MBVCB.1170821171.MS 2021.143.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021100,000MBVCB.1170818899.Ung ho MS 2021.143(be Vu Manh Thien).CT tu 0531000280486 NGUYEN NHAT KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021100,000868780.020621.060100.Vietcombank;0011002643148;ms 2021 143
6/2/2021100,000MBVCB.1170818010.ung ho ma so MS 2021.143( Be Vu Manh Thien).CT tu 0381000424471 NGUYEN CONG BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021100,000MBVCB.1170817765.DANG THIEN CAO KHOA ung ho MS2021 143 (Be Vu manh Thien).CT tu 0271000408036 DANG THIEN CAO KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021100,000692386.020621.055808.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21153128292919
6/2/2021100,000971720.020621.055338.ung ho ms2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021100,000691790.020621.055136.MS 2021.143 FT21153114361880
6/2/2021100,000MBVCB.1170813641.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)Vietnamnet 02/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021100,000067770.020621.054018.VO NGOC TRIEU chuyen tien ung ho MS 2021 143-VNPT2021060218684768
6/2/2021100,000033429.020621.053641.MS 2021 143
6/2/2021100,000429794.020621.053018.ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/2/2021100,000680831.020621.022441.ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My FT21153030177175
6/2/2021100,000953798.020621.003535.Ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My
6/2/2021100,000066375.020621.000150.Ung ho Ms 2021.142 (Be Bui Ngoc Diem My)
6/2/2021120,000280618.020621.200222.Ung ho be VuManhThien (MS 2021.143)
6/2/2021150,000546448.010621.234948.ung ho MS 2021130 e Bui Thi Ngoc
6/2/2021150,000MBVCB.1172497152.MS 2021.143.CT tu 0491000054571 NGUYEN VAN HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021150,000401237.020621.211142.2021143 be Vu Manh Thien
6/2/2021150,000MBVCB.1172345035.Ung ho be vu manh thien.CT tu 0181003632524 LE THI NGOC PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021150,000572207.020621.081718.Chuyen tien ung ho be vu manh thien
6/2/2021190,000776052.020621.201020.Chuyen tien ung ho ms 2021.143
6/2/2021200,000308925.010621.234850.UNG HO MS 2021.141-010621-23:48:28 308925
6/2/2021200,000308840.010621.234657.UNG HO MS 2021.140-010621-23:46:35 308840
6/2/2021200,000308778.010621.234529.UNG HO MS 2021.142-010621-23:45:16 308778
6/2/2021200,000934487.010621.224608.Ung ho NCHCCCL
6/2/2021200,000MBVCB.1170692323.ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 0021000431781 DUONG THU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000MBVCB.1172523614.MS 2021.143 ( Be Vu Manh Thien).CT tu 0721000518420 NGUYEN KIM THOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000516086.020621.222307.UNG HO MS.2021.143 (BE VU MANH THIEN)-020621-22:22:37 516086
6/2/2021200,000MBVCB.1172522698.Tran Vinh ung ho MS 2021.143(be Vu Manh Thien).CT tu 0081000668985 TRAN THI VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000225055.020621.222147.ung ho ms 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/2/2021200,000MBVCB.1172520369.DINH THI THUY chuyen tien.CT tu 0501000091410 DINH THI THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000312814.020621.222000.Ms 2021 143
6/2/2021200,000187613.020621.221943.Kim phung Ung ho MS.2021.143( be vu manh thien)
6/2/2021200,000515084.020621.221313.UNG HO MS 2021.143 BE VU MANH THIEN-020621-22:13:10 515084
6/2/2021200,000529103.020621.221245.Ung ho MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy FT21154254231960
6/2/2021200,000857351.020621.220845.ms 2021 143 vu manh thien
6/2/2021200,000124280.020621.220527.MS2021.143 ung ho be Vu Manh Thien
6/2/2021200,000833477.020621.220328.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;chuc con trai mau khoe
6/2/2021200,000MBVCB.1172501827.MS 2021.143 ( be vu manh thien).CT tu 1014292401 TRAN LE KHA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000MBVCB.1172499960.MS2021.143( ung ho be Vu Manh Thien).CT tu 1020432258 VO THI NGOC PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000853218.020621.220000.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021200,000296505.020621.215825.Ung ho MS 2021 143 be VU MANH THIEN
6/2/2021200,000852315.020621.215700.Ung ho NCHCCCL
6/2/2021200,000MBVCB.1172496462.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0531002646241 NGUYEN NGOC THU NGAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000410349.020621.215602.MS 2021143 be VU MANH THIEN
6/2/2021200,000757914.020621.215421.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien co Quyen chu Tien mong chau mau khoi
6/2/2021200,000MBVCB.1172492320.Ung ho MS 2021143 be vu manh thien.CT tu 1017898015 VO QUANG NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000MBVCB.1172489201.Ms2021.143.CT tu 0511000439708 DANG VINH CHIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000MBVCB.1172487423.Ung ho MS 2021.143 ( be vu manh thien ).CT tu 0081001251257 TRUONG THI THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000512103.020621.214628.MS 2021.122-020621-21:46:15 512103
6/2/2021200,000786163.020621.214505.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Mong be Thien khoi benh
6/2/2021200,000MBVCB.1172479308.MS 2021.122 ( em Le Tran Yen Vy).CT tu 0371000452903 QUI TON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000956556.020621.214350.IBFT Ung MS 2021.143 vu manh thien
6/2/2021200,000MBVCB.1172474954.Be VU MANH THIEN.CT tu 0511000421716 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/2/2021200,000MBVCB.1172473880.Ung Ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 1020722358 LUONG CONG PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000510738.020621.213607.UNG HO MA SO MS 2021.143 BE VU MANH THIEN-020621-21:35:50 510738
6/2/2021200,000MBVCB.1172468055.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0121000815988 NGO THAI BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000120195.020621.213156.Ms 2021143
6/2/2021200,000509903.020621.212931.UNG HO BE VU MANH THIEN-020621-21:29:08 509903
6/2/2021200,000072159.020621.212901.MS 2021.143 (Ung ho be Manh Thien)
6/2/2021200,000495854.020621.212449.Ung ho be ghep gan FT21154103411121
6/2/2021200,000495666.020621.212433.MS 2021.143 be VU MANH THIEN FT21154992190620
6/2/2021200,000MBVCB.1172452021.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 1016413047 NGUYEN MINH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000508525.020621.211933.UNG HO MS 2021.143 (BE VU MANH THIEN)-020621-21:19:29 508525
6/2/2021200,000113294.020621.211745.Ung ho MS 2021.143 be vu manh thien
6/2/2021200,000MBVCB.1172441865.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0441000752282 PHAN THI THAO LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000MBVCB.1172440356.ung ho?MS 2021.143?(be Vu Manh Thien).CT tu 0271000957177 DUONG KHANH NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000685904.020621.211322.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TRINH NGUYEN TUYET NHUNG ung ho ms 2021143 be Vu Manh Thien
6/2/2021200,000683043.020621.211228.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021200,000IBVCB.1172434652.ung ho MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy.CT tu 0531002568627 NGUYEN SU TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000109970.020621.211045.MS 2021.143 ung ho be Vu Manh Thien
6/2/2021200,000205441.020621.211001.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/2/2021200,000246704.020621.210908.Hai ung ho MS 2021 143
6/2/2021200,000821003.020621.210743.Chuc e mau khoi benh
6/2/2021200,000108044.020621.210707.Ms 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021200,000020097042306022107072021d11a620024.11720.210708.Ung ho be Vu Manh Thien (MS 2021.143)
6/2/2021200,000481643.020621.210707.MS 2021.143 Be Vu Manh Thien FT21154992120079
6/2/2021200,000MBVCB.1172424756. Ung ho MS 2021.143 be vu manh thien.CT tu 0531000297016 NGUYEN THI KIM THOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000203229.020621.210320.ung ho ms 2021.143 vu manh thien
6/2/2021200,000723962.020621.210225.Ms 2021 143
6/2/2021200,000MBVCB.1172420434.HUYNH THI THANH NGA chuyen tien ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0171003467336 HUYNH THI THANH NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000472370.020621.205609.Ung ho ms 2021.143 be vu manh thien FT21154307894100
6/2/2021200,000397319.020621.205452.ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/2/2021200,000MBVCB.1172409356. ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien.CT tu 0501000170215 TRAN HUU TUAN DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000504812.020621.205441.UNG HO MS 2021.143 BE VU MANH THIEN-020621-20:56:25 504812
6/2/2021200,000938547.020621.204947.MS 2021.143 Ung ho be vu manh thien
6/2/2021200,000598085.020621.204906.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;CAO MINH HAO chuyen khoan ung ho be thien
6/2/2021200,000MBVCB.1172401891.CO HIEN CT ung ho MS 2021.143(be VU MANH THIEN).CT tu 0091000599077 TRAN KIM HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000946922.020621.204812.IBFT Ungho MS2021.143 chau vu manh thien
6/2/2021200,000804566.020621.204718.Chuyen tien ung ho Vu Manh Thien
6/2/2021200,000156436.020621.204621.MoMoT0949791939T12548455997T970436Tchuc con mau khoe
6/2/2021200,000MBVCB.1172396707.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0331000419725 VU THI MY VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000095999.020621.204550.Ung ho MS 2021.143 - be Vu Manh Thien
6/2/2021200,000800889.020621.204435.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021200,000214767.020621.204309.MS 2021 143
6/2/2021200,000009202.020621.204233.Ung ho MS 2021- 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021200,000458953.020621.204036.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154779905512
6/2/2021200,000119994.020621.204000.ung ho ms 2021143Be Vu Manh Thien
6/2/2021200,000091020.020621.203801.Ung ho Ms 2021.143
6/2/2021200,000MBVCB.1172382024.MS 2021.143 (UNG HO BE VU MANH THIEN) .CT tu 0281000451238 LE NGOC DIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000MBVCB.1172381023.NGUYEN THI KIM NHUNG chuyen tien ung ho Ms 2021. 143 ( be Vu Manh Thien).CT tu 0251002045146 NGUYEN THI KIM NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000205292.020621.203548.TRUONG THI MY HUYEN chuyen khoan
6/2/2021200,000501346.020621.203330.UNG HO BE 2021.143-020621-20:36:31 501346
6/2/2021200,000MBVCB.1172375144.ung ho ms 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0251002709353 DANG NGOC NGHIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000792170.020621.203132.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021200,000119850.020621.203131.MS 2021 143 Be Vu Manh Thien
6/2/2021200,000450311.020621.203051.Ung ho ms 2021 143 be Vu Manh Thien FT21153576095759
6/2/2021200,000448649.020621.202905.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien - chuc be mau khoe FT21153378190254
6/2/2021200,000789595.020621.202846.Ung ho be VU MANH THIEN MS 2021.143
6/2/2021200,000448361.020621.202846.Ung ho MS 2021.143 -be Vu Manh Thien FT21153602600571
6/2/2021200,000515646.020621.202806.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2012 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021200,000447868.020621.202812.2021.143 gui con Vu Manh Thien FT21153058213001
6/2/2021200,000499910.020621.202525.UNG HO MS 2021.143 ( BE VU MANH THIEN)-020621-20:28:05 499910
6/2/2021200,000444031.020621.202355.Ung ho Ms 2021.143 be Vu manh thien FT21153041861525
6/2/2021200,000MBVCB.1172359781.NGUYEN THANH HIEU ung ho be Manh Thien bi so gan.CT tu 0011001931063 NGUYEN THANH HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000785356.020621.202244.Ung ho MS 2021.143 be Manh Thien. Chuc con mau khoe manh
6/2/2021200,000432592.020621.082153.Ung ho MS 2021.143 - be Vu Manh Thien
6/2/2021200,000784054.020621.202124.ung ho be vu manh thien 2021 .143
6/2/2021200,000389041.020621.202053.Ung ho Ms 2021143 Be Vu Manh Thien Chuc con mau khoe manh
6/2/2021200,000MBVCB.1172355512.DINH HUYNH TO TAM chuyen tien ung ho MS2021.143(be Vu Manh Thien).CT tu 0071000980984 DINH HUYNH TO TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000499003.020621.201954.UNG HO MS 2021.143 (BE VU MANH THIEN)-020621-20:19:58 499003
6/2/2021200,000782125.020621.201832.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021200,000498686.020621.201809.UNG HO MS 2021.143 (BE VU MANH THIEN)-020621-20:18:10 498686
6/2/2021200,000078411.020621.201729.Ung ho be Vu Manh Thien MS 2021.143
6/2/2021200,000077559.020621.201558.ung ho ms 2021.143 vu manh thien
6/2/2021200,000463296.020621.201508.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;NGUYEN THI BICH HOP ung ho cho be chuc be mau vuot qa
6/2/2021200,000MBVCB.1172345345.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0921000725291 DUONG THI KIEU TRINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000MBVCB.1172342868.MS 2021.143 (BE VU MANH THIEN).CT tu 0171003489163 NGUYEN THANH BAO CHIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000433844.020621.201248.Ms 2021 143 be Vu Manh Thien FT21153072707525
6/2/2021200,000MBVCB.1172342637.2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0091000670029 NGUYEN KHANG AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000MBVCB.1172341779.DUONG QUOC HUY chuyen tien MS be vu manh thien.CT tu 1012596612 DUONG QUOC HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000031396.020621.200843.MS 2021 143 Ung ho be Vu Manh Thien
6/2/2021200,000426616.020621.200451.MS 2021.143 chuc con trai Vu Manh Thien mau het benh FT21153340473081
6/2/2021200,000MBVCB.1172329867.LE VAN TAN chuyen tien ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0231000633267 LE VAN TAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000426405.020621.200436.Ung ho Ms 2021.143 Vu Manh Thien FT21153943217105
6/2/2021200,000MBVCB.1172328093.NGO THI THUY HAI chuyen tien MS 2011.143(vu manh thien).CT tu 0071005196487 NGO THI THUY HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000068873.020621.200259.Ms 2021 143 be vu manh thien
6/2/2021200,000575644.020621.200203.ung ho ms 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021200,000279626.020621.195942.2021.143 ( be Vu Manh Thien )
6/2/2021200,000150358.020621.195900.PHAM LE PHUONG DUNG chuyen tien ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/2/2021200,000493310.020621.194739.UNG HO MS 2021.143 ( BE VU MANH THIEN)-020621-19:47:38 493310
6/2/2021200,000931407.020621.193547.IBFT Ung ho be Vu Manh Thien
6/2/2021200,000489686.020621.192810.UNG HO MS 2021.143 (VU MANH THIEN)-020621-19:28:14 489686
6/2/2021200,000248768.020621.184005.MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/2/2021200,000MBVCB.1172070630.ms 2021.132.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000MBVCB.1172067841.ms 2021.121.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000MBVCB.1172065515.ms 2021.130.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000MBVCB.1172063458.ms 2021.128.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000MBVCB.1172062647.ms 2021.129.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000MBVCB.1172039640.ung ho MS 2021.143.CT tu 0071002830405 TRAN MINH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000MBVCB.1171960145.MS 2021.143.CT tu 0111000255023 LAM HONG THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000883172.020621.152238.MS 2021.143 ung ho Be Manh Thien
6/2/2021200,000MBVCB.1171738506.Ung ho MS 2021.143( be Vu Manh Thien) .CT tu 0071001095220 NGUYEN THI MINH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000104162.020621.151915.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho be manh thien MS 2021143
6/2/2021200,000096055.020621.145155.Ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My FT21153959502719
6/2/2021200,000158864.020621.144950.MS 2021.122(em Le Tran Yen Vy)
6/2/2021200,000906880.020621.144545.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021200,000897331.020621.143407.ung ho MS 2021.143 be Vo Manh Thien
6/2/2021200,000348797.020621.141243.Ung ho MS 2021 143
6/2/2021200,000858033.020621.134240.Chuyen tien ms 2021.143
6/2/2021200,000IBPS/SE:79310001.DD:020621.SH:10016177.BO:NGUYEN THI ANH KHUE.MS 2021.143
6/2/2021200,000256875.020621.124533.ung ho MS 2021 143
6/2/2021200,000390399.020621.124126.MS 2021.143 BE VU MANH THIEN-020621-12:44:27 390399
6/2/2021200,000389322.020621.123600.MS 2021.143 BE VU MANH THIEN-020621-12:35:57 389322
6/2/2021200,000165907.020621.122608.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/2/2021200,000MBVCB.1171424247.NGUYEN DIEU QUYNH ung ho MS 2021.143 Vu Manh Thien.CT tu 0011002769844 NGUYEN DIEU QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000258081.020621.115309.Ck Ung ho MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My
6/2/2021200,000760796.020621.112355.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021200,000371116.020621.111515.UNG HO MS 2021.143 (BE VU MANH THIEN)-020621-11:15:12 371116
6/2/2021200,000364245.020621.105218.UNG HO MS 2021.143 BE VU MANH THIEN-020621-10:52:17 364245
6/2/2021200,000MBVCB.1171205320.ung ho MS 2021.143(be Vu Manh Thien).CT tu 0031000215060 NGUYEN TRUONG GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000MBVCB.1171196533.MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0611001780331 NGUYEN THI THANH BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000MBVCB.1171155066.ung ho Ms 2021 143 be Vu Manh Thien.CT tu 0251001294749 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/2/2021200,000280966.020621.101240.NGUYEN THI THOM chuyen khoan ung ho MS 2021 139 be Nguyen Vu Hoang Hai
6/2/2021200,000155913.020621.100307.NGUYEN THI THOM chuyen khoan ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021200,000803069.020621.093550.MS 2021.143 FT21153394240208
6/2/2021200,000120580.020621.093116.Ung ho MS 2021.143 (be vu manh thien)
6/2/2021200,000SHGD:10009159.DD:210602.BO:KIM CHAU QUI.Remark:MS 2021.143
6/2/2021200,000MBVCB.1171000416.MS 2021.143.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000MBVCB.1170993445.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0451000409670 HOANG VAN HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000330564.020621.084717.UNG HO MS : 2021.143( BE VU MANH THIEN)-020621-08:50:00 330564
6/2/2021200,000789930.020621.083258.ung ho MS2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/2/2021200,000107694.020621.083617.TTTP ung ho Ms2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021200,000573438.020621.081935.Chuyen tien ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021200,000SHGD:10000039.DD:210602.BO:TRUONG THUY DUNG.Remark:995221060250202 Chuyen tien 2021.143
6/2/2021200,000MBVCB.1170894659.MS 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0011000379868 DANG TRAN KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000014895.020621.075407.Ung ho MS 2021.142 BUI NGOC DIEM MY
6/2/2021200,000086251.020621.075320.VO DINH DUNG chuyen khoan ung ho be Vu Manh Thien MS2021 143 ung ho qua bao vietnamnet Xin cam on
6/2/2021200,000101015.020621.075342.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/2/2021200,000IBVCB.1170869989.MS 2021 143 be Vu Manh Thien.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/2/2021200,000318999.020621.072313.UNGHOMASO2021.143 BEVUMANHTHIEN-020621-07:25:52 318999
6/2/2021200,000MBVCB.1170852460.ung ho ms 2021.142 bui ngoc diem.my.CT tu 1018114265 NGUYEN THI PHUONG NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000642848.020621.071047.ung ho MS 2021.143 ( be vu manh Thien)
6/2/2021200,000MBVCB.1170846859. Ung ho (be Vu Manh Thien) MS 2021.143 .CT tu 0081000678914 NGO CONG HUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000049407.020621.065041.unghobeVuManhThienMS2021143
6/2/2021200,000161978.020621.064436.MS 2021 143
6/2/2021200,000997910.020621.064110.MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021200,000MBVCB.1170830030.Ung ho MS 2021.143.CT tu 0011003582898 TRAN THI PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000696301.020621.062927.Ung ho MS 2021.143 FT21153798509360
6/2/2021200,000914656.020621.062914.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021200,000MBVCB.1170813820.Ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien).CT tu 0481000666134 NGUYEN THI BE MUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000846014.020621.054248.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/2/2021200,000MBVCB.1170812853.MS 2021.143 (Vu Manh Thien).CT tu 0331000471290 NGUYEN HUYNH CONG KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000MBVCB.1170810345.ung ho MS 2021.143?(Vu Manh Thien).CT tu 0021002191933 PHAM VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000MBVCB.1170805009.Ung ho MS2021.142 Bui Ngoc Diem My. Nam mo Quan the Am bo tat cuu kho cuu nan.CT tu 0451000405034 LE THI HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021200,000972992.020621.003303.ung ho ms 2021.142(Bui Ngoc Diem My)
6/2/2021250,000MBVCB.1172482220.ung ho be Vu Manh Thien.CT tu 0151000539149 TANG THI THANH HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021250,000390203.020621.150333.Ung ho MS2021 142 Bui Ngoc Diem My
6/2/2021300,000MBVCB.1170748208.MS 2021.142?(Bui Ngoc Diem My).CT tu 0181003336183 DUONG THUC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021300,000242826.010621.231621.MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My)
6/2/2021300,000MBVCB.1170716423.ung ho MS 2021.142 (bui ngoc diem my).CT tu 0511000412605 DOAN THI THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021300,000MBVCB.1172517217.PHAN THANH THANH VAN chuyen tien ung ho be VU MANH THIEN( MS 2021.143) .CT tu 0071000710728 PHAN THANH THANH VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021300,000525385.020621.220636.Ung ho MS 2021.143 Be Vu Manh Thien FT21154781081808
6/2/2021300,000520052.020621.215810.Giup be thien FT21154800382005
6/2/2021300,000757570.020621.215342.Ung ho ms 2021 143
6/2/2021300,000513006.020621.215346.UNG HO BE VU MANH THIEN-020621-21:53:45 513006
6/2/2021300,000218834.020621.215149.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/2/2021300,000409141.020621.214958.UNG HO MS 2021143 BE VU MANH THIEN
6/2/2021300,000217321.020621.214834.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/2/2021300,000101570.020621.214830.MS2021143 be Vu Manh Thien
6/2/2021300,000751106.020621.214309.Thu Hien ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021300,000215544.020621.214215.Ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/2/2021300,000MBVCB.1172476467.Mong con mau khoi benh.CT tu 0071001053336 DOAN VI KIEU NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021300,000MBVCB.1172472260.Chuc be thien mau khoe.CT tu 1015697455 NGUYEN THI NGOC HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021300,000944065.020621.213739.ung ho MS 2021.143( be Vu Manh Thien)
6/2/2021300,000MBVCB.1172471967.ung ho MS 2021.143( be Vu Manh Thien).CT tu 0121000656636 BUI PHUONG THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021300,000213024.020621.213328.ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien )
6/2/2021300,000MBVCB.1172463252.Ung ho MS 2021143 ( Be Vu Manh Thien ).CT tu 0441000814663 NGUYEN VAN QUOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021300,000MBVCB.1172462332.NGUYEN THI TUONG VI chuyen tien MS 2021.143 be vu manh thien.CT tu 0351001003806 NGUYEN THI TUONG VI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021300,000834973.020621.212921.ung ho be Vu Manh Thien
6/2/2021300,000495556.020621.212425.Ung ho ma so 2021 143 be Vu Manh Thien FT21154905220218
6/2/2021300,000508159.020621.211705.MS 2021143 UNG HO BE VU MANH THIEN-020621-21:16:45 508159
6/2/2021300,000826384.020621.211628.Ung ho MS2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021300,000067108.020621.211616.ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien )
6/2/2021300,000618397.020621.210438.ung ho be Vu Manh Thien MS 2021.143
6/2/2021300,000MBVCB.1172415888.MS 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0421000437386 NGUYEN THI THUY HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021300,000938022.020621.204627.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/2/2021300,000434704.020621.083722.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021300,000MBVCB.1172382700.Ung ho MS 2021.143( be VU MANH THIEN).CT tu 0321000672977 HUYNH MAN DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021300,000535012.020621.203255.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho be VU Manh Thien
6/2/2021300,000450491.020621.203103.MS 2021.143 be vu manh thien FT21153576096649
6/2/2021300,000123212.020621.203011.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien), chuc con mau khoe con trai nhe, co len nghe con
6/2/2021300,000790515.020621.202919.2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021300,000390232.020621.202550.Ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/2/2021300,000289149.020621.202449.ung ho ms2021.143 (be vu manh thien)
6/2/2021300,000MBVCB.1172352895.NGUYEN VAN VANG chuyen tien.CT tu 0421000530015 NGUYEN VAN VANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021300,000031745.020621.201722.ung ho be Vu Manh Thien 2021 143
6/2/2021300,000388082.020621.201658.Ung ho ve VU MANH THIEN MS2021143
6/2/2021300,000MBVCB.1172347290.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0441000682337 NGUYEN NGOC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021300,000777763.020621.201431.ung ho ms 2021.143 be vu manh thien
6/2/2021300,000152145.020621.201310.MoMoT0933149351T12547307572T970436TMS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021300,000MBVCB.1172332837.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien) .CT tu 1019480072 LUU NGOC THACH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021300,000772621.020621.200649.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021300,000MBVCB.1172332679.Ung ho ms 2021.143 vu manh thien.CT tu 0721000651535 TRUONG QUOC CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021300,000MBVCB.1172327227.2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 1012557475 QUACH THI NGOC MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021300,000122790.020621.200207.gui cho be manh thien chuc con mau khoe
6/2/2021300,000MBVCB.1172221017.Ung ho MS 2021143( be Vu Manh Thien).CT tu 0071000888916 LE NGUYEN BAO THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021300,000230776.020621.175518.MS2021.143 gup be Vu Manh Thien ghep gan
6/2/2021300,000MBVCB.1172068709.UNG HO MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021300,000617882.020621.170625.ung ho MS 2021.143
6/2/2021300,000803062.020621.162446.VO MINH TUAN chuyen khoan MS 2021 142
6/2/2021300,000792219.020621.161842.nha Gau ung ho MS 2021143 Vu Manh Thien
6/2/2021300,000IBVCB.1171777732.2021 142.CT tu 0931004173265 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/2/2021300,000958302.020621.153502.ung ho be Vu Manh Thien
6/2/2021300,000415204.020621.143710.UNG HO MS 2021.143 ( BE VU MANH THIEN )-020621-14:36:48 415204
6/2/2021300,000090041.020621.132329.UNG HO MS 2021.132
6/2/2021300,000IBVCB.1171501774.Giup MS2021 143 Be Vu Manh Thien.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/2/2021300,000826694.020621.124832.MS2021.143 ung ho be Vu Manh Thien
6/2/2021300,000MBVCB.1171437563.Ung ho MS: 2021.142 Bui Ngoc Diem My.CT tu 0071001271067 TRINH TUAN KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021300,000IBVCB.1171363779.HOANG NGOC BINH chuyen khoan Ung ho MS 2021.141 (anh em Giang-Son).CT tu 1014074188 HOANG NGOC BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021300,000IBVCB.1171360420.HOANG NGOC BINH ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 1014074188 HOANG NGOC BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021300,000157903.020621.100504.DO VAN TUAN chuyen khoan ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021300,000MBVCB.1171098870.Duc Bong ung ho be Manh Thien, MS 2021.143.CT tu 0011004359049 VU HUNG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021300,000653498.020621.093156.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 143 be Thien
6/2/2021300,000639274.020621.093007.Ung ho MS 2021.143
6/2/2021300,000768966.020621.090255.Ung ho ms 2021.143 be vu manh thien FT21153394115882
6/2/2021300,000070521.020621.072933.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;CAO DANG NANG chuyen khoan
6/2/2021300,000MBVCB.1170862169.TRAN THANH SANG chuyen tien ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Tien .CT tu 0411001023422 TRAN THANH SANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021300,000081314.020621.070846.UNG HO MS 2021.143
6/2/2021300,000MBVCB.1170826327.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0221000032120 DANG VINH HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021300,000692392.020621.055813.Ung ho MS 2021.143 be Manh Thien FT21153760817450
6/2/2021300,000692092.020621.055502.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21153873200574
6/2/2021400,000309012.010621.235051.UNG HO MS 2021.139-010621-23:50:34 309012
6/2/2021400,000845658.020621.214704.ung ho MS 2021.143
6/2/2021400,000501806.020621.203618.UNG HO MS 2021.143 BE VU MANH THIEN-020621-20:36:21 501806
6/2/2021400,000MBVCB.1172229179.MS 2021.142(BUI NGOC DIEM MY) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021400,000020303.020621.133011.ung ho MS 2021.143 FT21153016680094
6/2/2021500,000426589.010621.232818.Ung ho NCHCCCL Do Thu Hang 0912930242
6/2/2021500,000515588.020621.221818.MS 2021.143 UNG HO BE VU MANH THIEN-020621-22:17:35 515588
6/2/2021500,000958752.020621.215536.IBFT Ung hoMS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021500,000130566.020621.215528.ung ho 2021.143 Vu Manh Thien. Chuc con khoe manh
6/2/2021500,000409252.020621.215037.ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021500,000126028.020621.214600.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021500,000511923.020621.214458.UNG HO MS 2021.143 VU MANH THIEN-020621-21:44:40 511923
6/2/2021500,000MBVCB.1172477059.TRAN THI THUY AN chuyen tien.CT tu 0111000230243 TRAN THI THUY AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021500,000505679.020621.213733.MS 2021 143 be Vu Manh Thien FT21154801685700
6/2/2021500,000MBVCB.1172468352.TRAN VU ANH KHOA MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0331000432955 TRAN VU ANH KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021500,000132212.020621.213047.NG HO BE MS:2021.143 VUMANHTHIEN
6/2/2021500,000216295.020621.212952.Ung ho be Vu Manh Thien MS 2021.143
6/2/2021500,000MBVCB.1172453205.TA THI KHANH LY chuyen tien ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0081001142980 TA THI KHANH LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021500,000828488.020621.211915.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021500,000734660.020621.211750.Ms 2021 143 Be vu manh thien
6/2/2021500,000112470.020621.211603.Giup be Vu Manh Thien
6/2/2021500,000484122.020621.211001.MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154794502068
6/2/2021500,000507132.020621.211001.DUC HUNG GUI BE VU MANH THIEN-020621-21:11:40 507132
6/2/2021500,000506831.020621.210739.UNG HO BE VU MANH THIEN 2021.143-020621-21:07:35 506831
6/2/2021500,000723246.020621.210121.Ung ho MS 2021 143 Be vu manh thien
6/2/2021500,000814342.020621.210012.MS 2021.143 be Manh Thien
6/2/2021500,000MBVCB.1172419588.MS 2021.143 Vu Manh Thien.CT tu 0071003029327 PHAM THI THU HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021500,000MBVCB.1172413993.2021.143 be vu manh thien.CT tu 0071001157088 PHAN HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021500,000605093.020621.205052.Vietcombank;0011002643148;ung ho ms 2021143 be vu manh thien
6/2/2021500,000295622.020621.204200.DO THI THUY HA chuyen tien
6/2/2021500,000MBVCB.1172390200.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0331000473709 TRUONG ANH KIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021500,000937182.020621.203959.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021500,000210533.020621.203954.MSms 2021 143 be vu manh thien chuc con manh khoe
6/2/2021500,000798394.020621.203918.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Tien
6/2/2021500,000050791.020621.203713.nguyen duy duc ung ho MS 2021.143
6/2/2021500,000MBVCB.1172380140. MS 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0441003687315 NGO THUY QUYNH GIAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021500,000MBVCB.1172379676.NGUYEN VINH QUANG chuyen tien ung ho ms 2021143(vu manh thien).CT tu 0021002068136 NGUYEN VINH QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021500,000MBVCB.1172377474.MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0561000535798 TRAN THI MY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021500,000MBVCB.1172372742.Ung ho MS 2021.143( be VU MANH THIEN).CT tu 0181003402070 NGUYEN PHAM THANH NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021500,000196651.020621.202911.NGUYEN SY THONG ho tro cho be bi so gan
6/2/2021500,000448379.020621.202847.Ung ho MS 2021.143 FT21153240556518
6/2/2021500,000MBVCB.1172365252.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0461000618125 HOANG THI TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021500,000289666.020621.202613.ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien )
6/2/2021500,000MBVCB.1172363539.MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0851000032576 NGUYEN THAI LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021500,000MBVCB.1172356534.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0021000409167 TRAN QUANG TOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021500,000007979.020621.201841.CK nhanh - ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021500,000MBVCB.1172351006.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien) .CT tu 0371000408309 DINH THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021500,000498511.020621.201725.UNG HO: MS 2021.143 - VU MANH THIEN-020621-20:17:12 498511
6/2/2021500,000688337.020621.201644.Chuyen cho Manh Thien Mong be luon khoe manh
6/2/2021500,000MBVCB.1172342084.ung ho be ghep gan.CT tu 1013045788 NGUYEN HOANG DUY KHANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021500,000933206.020621.201044.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021500,000497391.020621.201046.UNG HO MS 2021.143( BE VU MANH THIEN)-020621-20:12:43 497391
6/2/2021500,000MBVCB.1172339701.Ms 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0631000474824 TRAN THI THU TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021500,000497015.020621.200833.UNG HO MS 2021.143 (BE VU MANH THIEN)-020621-20:10:33 497015
6/2/2021500,000MBVCB.1172334324.Be vu manh thien.CT tu 0251002706568 HA LE VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021500,000428778.020621.200713.Chu Thi ung ho be Vu Manh Thien MS 2021.143 FT21153354786570
6/2/2021500,000424986.020621.200303.Ms 2021.143 be Vu Manh Thien FT21153602504649
6/2/2021500,000MBVCB.1172326622.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0071002317820 TRINH TICH CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021500,000067926.020621.200136.MS 2021.143 Be Vu Manh Thien
6/2/2021500,000274777.020621.194650.NGUYEN THI THUY HANG Chuyen tien ung hoMS 2021.142(Bui Ngoc Diem My)
6/2/2021500,000MBVCB.1172190808.MS2021.143( BE VU MANH THIEN) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021500,000351357.020621.184205.Gui MS 2021.141 hai em Giang Son FT21153195883795
6/2/2021500,000MBVCB.1172171243.MS 2021.104 (LE TRAN- LE TRIEU). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021500,000002170.020621.181415.VIETTEL 400300 LIENNH 210602 210602686794274 400201 ung ho ma so 2021143 be vu manh thien
6/2/2021500,000MBVCB.1172121624.HOANG ANH VU chuyen tien ung ho MS 2021.143.CT tu 0721000649304 HOANG ANH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021500,000853966.020621.165154.Ms 2021 143
6/2/2021500,000974961.020621.154915.Chi Be ung ho MS 2021.139 Nguyen Van Hoang Hai
6/2/2021500,000945864.020621.152337.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021500,000SHGD:12036349.DD:210602.BO:Nguyen Thai Binh.Remark:UNG HO MS 2021.143 (BE VU MANH THIEN)
6/2/2021500,000MBVCB.1171702927.ung ho MS 2021.143 .CT tu 0081000325603 LE PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021500,000MBVCB.1171655015.Ung ho MS 2021.143.CT tu 0451000435267 DANG TRUNG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021500,000MBVCB.1171577930.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0531000265669 VO HOANG TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021500,000IBVCB.1171568535.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien.CT tu 0011000535460 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/2/2021500,000SHGD:10017074.DD:210602.BO:BUI HUONG GIANG.Remark:MK gui Ms 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021500,000841841.020621.130217.IBFT Ung ho MS 2021 43 Vu Manh Thien
6/2/2021500,000105354.020621.125107.UNG HO MS 2021.143 (BE VU MANH THIEN)
6/2/2021500,000MBVCB.1171450744.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0281000479882 MAI THUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021500,000773079.020621.113527.Chuyen tien ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021500,000958760.020621.112202.UNG HO MS 2021 142 BUI NGOC DIEM MY
6/2/2021500,000958689.020621.111938.CT UNG HO MS 2021 143 BE VU MANH THIEN
6/2/2021500,000888518.020621.105440.Ung ho MS 2021.143-be Vu Manh Thien FT21153850050149
6/2/2021500,000363709.020621.105040.UNG HO MS2021135 LUONG QUOC BAO-020621-10:53:24 363709
6/2/2021500,000MBVCB.1171177665.NGUYEN THI NHUNG chuyen tien ung go MS 2021 143 be vu Manh Thien.CT tu 0561000608400 NGUYEN THI NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021500,000720338.020621.100735.ung ho MS 2021.142
6/2/2021500,000023307.020621.100137.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021500,000126995.020621.095302.Ung ho MS 2021143 , be Vu Manh Thien
6/2/2021500,000057223.020621.094329.ung ho ms 2021.143 be vu manh thien
6/2/2021500,000646148.020621.093520.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021500,000SHGD:10009384.DD:210602.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021500,000NGUYEN THI LIEN UNG HO BE BUI NGOC DIEM MY MS 2021.142
6/2/2021500,000608194.020621.085939.Chuyen tien ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021500,000MBVCB.1170987215.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0451000266089 MAI THI THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021500,000MBVCB.1170973623.DANG MY AN ung ho MS 2021.142 (BUI NGOC DIEM MY).CT tu 0071001566294 DANG ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021500,000597051.020621.084818.Chuyen tien ung ho MS 2021.143
6/2/2021500,000SHGD:10001284.DD:210602.BO:VUONG VAN QUANG.Remark:Ung ho NCHCCCL - Vuong Van Quang - 0912323663
6/2/2021500,000MBVCB.1170951968.Chuc be khoe manh.CT tu 0271000948797 HUYNH TRONG VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021500,000736002.020621.082244.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21153777361275
6/2/2021500,000281170.020621.082134.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021500,000MBVCB.1170901616.ghep gan.CT tu 0251001058709 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/2/2021500,000MBVCB.1170901272.Ung h ms2021.141.CT tu 0581007979799 VO QUANG VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021500,000712366.020621.073540.Ung ho MS 2021.143 Vu Manh Thienn FT21153114749006
6/2/2021500,000709801.020621.072816.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21153393868220
6/2/2021500,000021859.020621.071335.Vietcombank;0011002643148;Ung ho be Vu Manh Thien
6/2/2021500,000045077.020621.063745.Ung ho Ma so 2021 143 Be vu manh thien
6/2/2021500,000MBVCB.1170826737.Ung ho ms 2021143 be vu manh thien.CT tu 0531002599419 TRAN VAN LUU PHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021500,000MBVCB.1170823983.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0591000219503 BUI MINH THUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021500,000759761.020621.061753.IBFT MS2021.143
6/2/2021500,000693810.020621.061114.Ung ho MS 2021.143 - be VU MANH THIEN FT21153100307860
6/2/2021500,000315386.020621.061121.UNG HO MS 2021.143-020621-06:11:08 315386
6/2/2021500,000MBVCB.1170813984.Ung ho MS 2021 143( vu manh Thien).CT tu 0021000808613 PHAN THI THANH HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021500,000MBVCB.1170812653.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0011000825135 NGUYEN THI THANH HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021500,000690174.020621.053115.Ung ho MS 2021.143 FT21153203645049
6/2/2021600,000516620.020621.222745.MS 2021.143 VU MANH THIEN-020621-22:27:49 516620
6/2/2021600,000483265.020621.185544.UNG HO BE VU MANH THIEN MS 2021.143-020621-18:55:20 483265
6/2/2021616,000223496.020621.221414.DONG VAN DIEN ung ho ms 2021143( be vu manh thien)
6/2/2021700,000SHGD:10008800.DD:210602.BO:NGUYEN THI THU THUY.Remark:NCHCCCL Nguyen Thi Thu Thuy 0915427798
6/2/20211,000,000528026.020621.221056.Ung ho Ms 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154340940389
6/2/20211,000,000526163.020621.220750.MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy FT21154300476456
6/2/20211,000,000294222.020621.215539.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/20211,000,000121063.020621.215048.MS 2021 143 ung ho be Vu Manh Thien
6/2/20211,000,000408591.020621.214704.Ms 2021143 be Vu Manh Thien
6/2/20211,000,000IBVCB.1172476748.VO THI KHANH CHI chuyen khoan ung ho be Vu Manh Thien MS 2021.143.CT tu 0071002670267 VO THI KHANH CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/20211,000,000773404.020621.214035.Vietcombank;0011002643148;LE THI HA THU chuyen khoan ung ho qua bao vietnamnet ms 2021 143 ung ho be vu manh thien
6/2/20211,000,000MBVCB.1172471417.ung ho MS 2021.143(be Vu Manh Thien).CT tu 0111000472485 TRAN HA DIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/20211,000,000505513.020621.213720.Ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien FT21154059866615
6/2/20211,000,000MBVCB.1172465992.Ms2021-143 Ho tro be Vu Manh Thien.CT tu 0331003762252 DUONG NGUYEN THU GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/20211,000,000MBVCB.1172462954.UNG HO MS 2021.143 be VU MANH THIEN.CT tu 0421003902156 DO HUY THACH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/20211,000,000MBVCB.1172462059.MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0691000344051 LE ANH XUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/20211,000,000114946.020621.212052.Ung ho MS 2021.143 BE VU MANH THIEN
6/2/20211,000,000252013.020621.211337.ung ho ms 2021 143 be vu manh tien
6/2/20211,000,000951377.020621.211302.IBFT NGUYEN BAO VINH ung ho MS 2021.143
6/2/20211,000,000521885.020621.210412.Tuan Tram Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/2/20211,000,000477874.020621.210236.MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154800174474
6/2/20211,000,000504003.020621.204945.2021.143 (VU MANH THIEN)-020621-20:49:26 504003
6/2/20211,000,000599732.020621.203718.Le My 500.000 Long Gia Huy 250.000 Long Gia Han 250.000 Ung ho: 2021.143 ( be Vu Manh Thien )
6/2/20211,000,000689158.020621.201747.MS 2021 143 be VU MANH THIEN
6/2/20211,000,000284718.020621.201304.2021.143 ( be Vu Manh Thien) ung ho e va gia dinh vuot qua kho khan
6/2/20211,000,000283154.020621.200903.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/2/20211,000,000527270.020621.200659.NGUYEN VAN THU chuyen khoan ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/20211,000,000426744.020621.200500.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21153041794223
6/2/20211,000,000272948.020621.192839.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/20211,000,000MBVCB.1172186387.Ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien).CT tu 0921000718031 VO THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/20211,000,000121306.020621.183026.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/2/20211,000,000445494.020621.171044.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/2/20211,000,000985844.020621.155926.Ung ho MS 2021.141 anh em Giang Son
6/2/20211,000,000MBVCB.1171829636.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0021000852938 TRUONG VINH NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/20211,000,000983945.020621.155819.Ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My
6/2/20211,000,000MBVCB.1171580201.Ung ho MS 2021.138 (Hoang Dinh Canh).CT tu 0071000620206 LE BICH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/20211,000,000SHGD:10016372.DD:210602.BO:TRAN HONG HOA.Remark:Ms Hoa 0913312268 ung ho MS2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/20211,000,000845394.020621.132348.PN Minhka ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/20211,000,000MBVCB.1171476620.Nhat hung UH ms 2021.143.CT tu 0011004022730 PHAM THI THANH HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/20211,000,000936062.020621.113903.Ung ho nchcccl huong phan 0912424369 FT21153340375462
6/2/20211,000,000MBVCB.1171267993.TO THI BINH MINH chuyen tien ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0021001380161 TO THI BINH MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/20211,000,000SHGD:10012942.DD:210602.BO:HA HONG HUNG.Remark:Ung ho MS 2021-143 - Be VU MANH THIEN
6/2/20211,000,000SHGD:10006680.DD:210602.BO:TRAN NGOC DUYEN.Remark:TRAN NGOC DUYEN TP THAI BINH UNG HO CHAU VU MANH THIEN MO GAN CO ME TEN NGUYEN THI HONG PHAN
6/2/20211,000,000//SAL2021153S068004841001//HACH TOAN BAO CO GD NAPAS TRACE.683204 NGAY 30.05.2021
6/2/20211,000,000MBVCB.1170994537.TRAN NGOC MAI chuyen tien ung ho ms 2021.134 em Tan Dat va ms 2021.130 em Ngoc (moi em 500k).CT tu 0021000478390 TRAN NGOC MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/20211,000,000SHGD:10002808.DD:210602.BO:NGUYEN VAN MAU.Remark:GIUP CHAU VU MANH THIEN MS 2021.143
6/2/20211,000,000263767.020621.071933.ms 2021.143 ung ho be vu manh thien
6/2/20211,000,000702636.020621.070241.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21153172937340
6/2/20211,000,000031749.020621.065438.MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/20211,000,000997004.020621.063353.MS 2021-143 Cao Hong Vinh, Xuan Thoi Thuong, Hoc Mon, HCM
6/2/20211,000,000160976.020621.062503.MS 2021143 be vu manh thien
6/2/20211,000,000MBVCB.1170822694.HOANG PHUONG NAM chuyen tien ung ho ms 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0081000091325 HOANG PHUONG NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/20211,000,000694145.020621.061405.Ms 2021143 FT21153238673557
6/2/20211,000,000MBVCB.1170821559.ung ho MS 2021.143?(be Vu Manh Thien).CT tu 0021000490103 NGUYEN TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/20212,000,000315195.020621.222249.Manh thien
6/2/20212,000,000768307.020621.221254.MS 2021 143 Vu Manh Thien
6/2/20212,000,000854167.020621.220151.Chuyen tien ung ho chau vu manh thien ms 2021.143
6/2/20212,000,000MBVCB.1172416908.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0911000022376 VO CHI CANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/20212,000,000MBVCB.1172402327.MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0181003323504 DINH TRUNG TUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/20212,000,000618210.020621.115444.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/20212,000,000MBVCB.1170986110.TRAN TAN TAM chuyen tien ung ho MS 2021.143( chau Vu manh Thien).CT tu 0071000632223 TRAN TAN TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/20212,000,000996706.020621.063127.Ung ho 2021143 VU MANH THIEN
6/2/20212,000,000105167.020621.063109.Ung ho MS2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/2/20213,000,000862510.020621.222101.ms 2021.122 em Tran Yen Vy
6/2/20213,000,000794254.020621.085528.MS 2021.143 (ung Ho be Vu Manh Thien)
6/2/20214,000,000MBVCB.1171531687.Ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/20214,600,000170859.020621.155734.Em Trang chuyen khoan giup cho Thuy Thuong va chi Thao Hang nha FT21153134402271
6/2/20215,000,000438254.020621.201735.Ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien FT21153450067945
6/2/20215,000,000682947.020621.100837.Ong Tu Van giup do cho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/20215,000,000MBVCB.1170963352.Ms 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0021000171717 HOANG QUANG TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/20215,000,000325951.020621.082132.UNG HO MS 2021.143 ( BE VU MANH THIEN)-020621-08:21:15 325951
6/2/20215,000,000MBVCB.1170879610.2021.142 Bui Ngoc Diem My.CT tu 1017444739 LE QUOC HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/202110,000,000MBVCB.1171592958.DUONG THI THAO chuyen tien ung ho be Vu Manh Thien ,MS:2021.143.CT tu 0361000298182 DUONG THI THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/202110,000,000MBVCB.1171571678.LE PHUONG LIEN chuyen tien ung ho MS 2021.143 (be VU MANH THIEN).CT tu 0451001314340 LE PHUONG LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/202130,000,000053345.020621.075842.3 chau C K E ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/3/202110,000IBVCB.1173655180.Ung ho MS 2021 144 Ba chi em mo coi.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/202110,000649084.030621.160204.UNG HO CHUONG TRINH-030621-16:04:01 649084
6/3/202110,000MBVCB.1172616437.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.143.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/202110,000MBVCB.1172612236.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.138.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/202110,000MBVCB.1172613126.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.137.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/202115,000093253.030621.080648.Ung ho MS 2021 144 ba chi em mo NAM MO A DI DA PHAT
6/3/202120,000MBVCB.1172885741.MS 2021.144 (3 chi em mo coi).CT tu 0041000215083 NGUYEN PHUOC NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/202120,000MBVCB.1172615988.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.142.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/202120,000MBVCB.1172615860.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.141.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/202120,000MBVCB.1172613575.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.140.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/202120,000MBVCB.1172612368.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.139.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/202125,000333633.030621.211535.MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/3/202125,000IBVCB.1173782719.Ms 2021 144 ba em be mo coi.CT tu 0341005822663 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/202130,000334642.030621.211713.MS 2021.144 (ba chi em mo coi)
6/3/202145,000MBVCB.1172560875.NGUYEN QUOC KHANH chuyen tien.CT tu 1013185167 NGUYEN QUOC KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/202150,000969861.020621.235616.IBFT Ungho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/202150,000MBVCB.1172576476.ung ho ma so 2021 142 Diem my.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/202150,000MBVCB.1172571088.Ung ho be Vu Manh Thien.CT tu 1019622676 AU THI HONG NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/202150,000192071.020621.233236.MS 2021.143( be Vu Manh Thien )
6/3/202150,000519817.020621.230942.CUA IT LONG NHIEU, MONG CON NHANH KHOE-020621-23:09:42 519817
6/3/202150,000MBVCB.1172553831.be Vu Manh Thien 2021.143.CT tu 0181003511127 TRAN THANH KIM PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/202150,000229863.020621.225017.ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/3/202150,000364163.030621.204325.Diem Huong ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21155427667592
6/3/202150,000306628.030621.193538.Ung ho NCHCCCL LUU HANH 0974015688 FT21154707252233
6/3/202150,000551659.030621.184226.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien) mong con khoe manh
6/3/202150,000186406.030621.174510.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/3/202150,000837023.030621.165859.Ung ho ms 2021 143 be Vu Manh Thien
6/3/202150,000IBVCB.1173347951.Giup ma so 2021 144 ba chi em mo coi .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/202150,000844381.030621.122823.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021144 ba chi em mo coi
6/3/202150,000356320.030621.001808.ung ho be 2021 143 be vu manh thien
6/3/202150,000843113.030621.113751.MS 2021.143 Vu Manh Thien FT21154730215740
6/3/202150,000MBVCB.1173100949.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.144 (ba chi em mo coi).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/202150,000577997.030621.110202.UNG HOMS 2021.139(NGUYEN VU HOANG HAI)-030621-11:04:00 577997
6/3/202150,000MBVCB.1173054719.giup 3 c e , MS 2021.144.CT tu 0611001902120 LAI THI LAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/202150,000224598.030621.102818.MS 2021.144 UNG HO BA CHI EM MO COI
6/3/202150,000714627.030621.094133.Ms 2021 .144 ung ho ba chau mo coi FT21154403086046
6/3/202150,000142622.030621.092519.MS 2021.140
6/3/202150,000142221.030621.091904.MS 2021.144
6/3/202150,000IBPS/SE:48304001.DD:030621.SH:10000038.BO:CUNG PHI SANG.MS2021.144 TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
6/3/202150,000MBVCB.1172811174.Ms 2021.143.CT tu 0011004270403 CAO HONG ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/202150,000941744.030621.080603.Chuyen tien ung ho ba chi em mo coi
6/3/202150,000MBVCB.1172679852.BUI THI PHUONG chuyen tien ung ho MS 2021.144.CT tu 1017371542 BUI THI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/202150,000176208.030621.055835.MoMoT0903833338T12556272724T970436Tung ho MS 2021 144 ba chi e mo coi
6/3/202150,000MBVCB.1172639977.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.144 (ba chi em mo coi)Vietnamnet 03/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/202150,000MBVCB.1172603626.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0511000461357 VUONG QUOC QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/202150,000574618.030621.001857.Ung ho MS 2021.143 mong con xuat hien ky tich thuong con FT21154744509266
6/3/202150,000572589.030621.000946.Ung ho NCHCCCL Kim Dung 0944295488 FT21154900977241
6/3/202160,000MBVCB.1172707677.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS2021.144 (ba chi em mo coi).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/202160,000582838.030621.011041.2021.143 be MANH THIEN FT21154300102630
6/3/202165,000MBVCB.1172693571.gui cho ma so 2021 144 ba c em mo coi.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/202170,000358334.030621.110605.MS 2021 144 ba chi em mo coi
6/3/2021100,000236419.020621.235522.ung ho MS 2021.143 ( be VU MANH THIEN )
6/3/2021100,000969832.020621.235505.IBFT 2021.143
6/3/2021100,000568088.020621.234807.Ung ho be vu manh thien FT21154355501339
6/3/2021100,000MBVCB.1172573442.Ung ho MS 2021.143(be Vu Manh Thien).CT tu 0501000238849 NGUYEN THI KIM NGAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021100,000MBVCB.1172571071.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0081000285426 PHAM THI THANH THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021100,000234658.020621.233256.ms 2021 .143 ( Vu Manh Thien )
6/3/2021100,000234027.020621.232625.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/3/2021100,000344800.020621.231856.Ung ho MS 2021 143
6/3/2021100,000559240.020621.231806.Ung ho MS 2021.143 FT21154676044008
6/3/2021100,000MBVCB.1172562243.Chuyen cho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien.CT tu 0181003403257 LE THI MY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021100,000MBVCB.1172561701.MS 2021.143.CT tu 0081001346628 LE THI HONG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021100,000951224.020621.230953.ung ho ms 2021143 be vu manh thien
6/3/2021100,000959160.020621.231007.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho ms 2021143 be vu manh thien
6/3/2021100,000555222.020621.230702.Ms 2021.143 be vu manh thien , mong chau mau khoe. Nam mo adida phat FT21154937227680
6/3/2021100,000150760.020621.230201.Ung ho MS 2021.143be Vu Manh Thien
6/3/2021100,000552772.020621.230047.2021.143 gui em vu manh thien FT21154435005549
6/3/2021100,000676599.020621.230021.Ung ho MS 2021.122
6/3/2021100,000552556.020621.230007.Ung ho MS 2021.143 FT21154905582668
6/3/2021100,000MBVCB.1172551486.ung ho MS 2021.143.CT tu 0421003913677 NGUYEN NGOC THANH LAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021100,000675785.020621.225810.Ung ho MS 2021.122
6/3/2021100,000035503.020621.225619.ZP5VHACMRMUE 210602000252336 ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021100,000871485.020621.225423.2021.143 be vu manh thien
6/3/2021100,000168815.020621.225353.MoMoT01229814115T12552442394T970436TMS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/3/2021100,000333813.020621.225306. Ung ho MS 2021 140 Pham Minh Nhat
6/3/2021100,000549017.020621.225133.MS 2021.143 FT21154008850209
6/3/2021100,000869142.020621.223803.Tara gui ban Vu Manh Thien. Nguyen cho ban mau khoe lai nhe.
6/3/2021100,000MBVCB.1172531355.Ung ho MS 2021.143 ( be VU MANH THIEN).CT tu 0281000343450 NGUYEN HONG HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021100,000423766.030621.220417.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21155196532234
6/3/2021100,000421081.030621.215949.Ung ho MS 2021.129 be Nguyen Ha Khanh Vy FT21155805158002
6/3/2021100,000MBVCB.1174148302.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien) .CT tu 0331000495347 NGUYEN THI LANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021100,000407848.030621.213957.Ung ho MS 2021 144 , ba chi em mo coi FT21155960667177
6/3/2021100,000405251.030621.213609.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21155992228942
6/3/2021100,000208228.030621.211642.ung ho ms 2021 143 be vu manh thien chuc con mau kheo
6/3/2021100,000106295.030621.211631.Vietcombank;0011002643148;diem ung ho NCHCCCL
6/3/2021100,000170842.030621.204405.ung ho ms 2021 123 be hoang van duc
6/3/2021100,000IBVCB.1174055015.MS 2021. 143.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021100,000MBVCB.1174017547.DO KIM LE chuyen tien Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0081001270759 DO KIM LE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021100,000MBVCB.1173910007.LY THANH TRUC chuyen tien.CT tu 1016120877 LY THANH TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021100,000477074.030621.183720.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho ms 2021143 be vu manh thien
6/3/2021100,000467722.030621.183501.Vietcombank;0011002643148;HA THI LAN ANH ung ho MS2021 144
6/3/2021100,000563038.030621.180553.CACHEMIRE JAN chuyen khoan cho ms 2021 142 Bui Ngoc Diem My
6/3/2021100,000677147.030621.174534.UNG HO MS 2021.143(BE VU MANH THIEN)-030621-17:47:32 677147
6/3/2021100,000MBVCB.1173677173.Ms 2021.122.CT tu 0421000507537 TU CAM TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021100,000476905.030621.164152.MS 2021 122 em Le Tran Yen Vy
6/3/2021100,000MBVCB.1173653762.Un ho MS 2021.122 ( em Le Tran Yen Vy).CT tu 0011004109973 LE TRONG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021100,000127559.030621.163955.MS 2021.122 FT21154195423001
6/3/2021100,000470421.030621.163628.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/3/2021100,000077395.030621.155749.Tran Thi Hong Van ung ho MS 2021.143 Vu Manh Thien FT21154300200544
6/3/2021100,000160011.030621.153643.ung ho ms 2021 .144 ba chi em mo coi
6/3/2021100,000004857.030621.145254.MS.2021.143 FT21154334108596
6/3/2021100,000MBVCB.1173363779.UH MS: 2021.143 be Vu Manh Thien, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0371000407382 TRAN HOANG NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021100,000182273.030621.141838.Ung ho ms 2021.139
6/3/2021100,000788855.030621.140822.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.144 ba chi em mo coi
6/3/2021100,000617564.030621.140723.UNG HO MS2021.144 (BA CHI EM MO COI)-030621-14:07:22 617564
6/3/2021100,000946327.030621.134953.Chut dong gop cho be Manh Thien. Mong be som khoe FT21154275132450
6/3/2021100,000MBVCB.1173308876.Minh Diep ung ho ms 2021.144(ba em mo coi).CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021100,000762968.030621.132844.Ung Ho MS 2021.143
6/3/2021100,000SHGD:10002091.DD:210603.BO:TRAN TUAN HUY.Remark:995221060354913 ung ho be vu manh thien ms 2021.143
6/3/2021100,000MBVCB.1173260008.ms 2021144.CT tu 0151000427070 HO HUY HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021100,000MBVCB.1173256830.ung ho MS 2021.143 chau Vu Manh Thien.CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021100,000MBVCB.1173230136.BUI MANH TOAN chuyen tien ung ho MS 2021.144 ( ba chi em mo coi).CT tu 0721000623993 BUI MANH TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021100,000869014.030621.123544.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho ms 2021143 be Vu Manh Thien
6/3/2021100,000599066.030621.123030.UNG HO MS 2021.143 (BE VU MANH THIEN)-030621-12:30:34 599066
6/3/2021100,000803789.030621.121647.Vietcombank;0011002643148;ung ho ma so MS 2021 144 ba chi em mo coi
6/3/2021100,000924826.030621.120027.T ung ho ba chi em mo coi MS 2021.144
6/3/2021100,000MBVCB.1173158618.Ung ho MS 2021 143 Be Vu Manh Thien.CT tu 0251002781378 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2021100,000427631.030621.115522.Ung ho MS 2021 144 ba chi em mo coi
6/3/2021100,000856391.030621.115144.Ung ho MS 2021.093 FT21154600880870
6/3/2021100,000MBVCB.1173141016.MS 2021143 (be Vu Manh thien).CT tu 0371000404295 PHAM THI KIEU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021100,000041207.030621.114330.IBFT MS 2021.143 be vu manh thien
6/3/2021100,000250834.030621.112441.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/3/2021100,000MBVCB.1173082744.ung ho ms 2021.144.CT tu 0071002853214 PHAM NAM TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021100,000MBVCB.1173049120.BUI MINH THANH chuyen tien ung ho ba chi em mo coi. Ma so 2021.144.CT tu 0041000730634 BUI MINH THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021100,000008192.030621.105708.ZP5VHBAG68MB 210603000068971 ung ho MS2021143 be VU MANH THIEN
6/3/2021100,000420855.030621.105042.Vietcombank;0011002643148;TRAN HUU DAO ung ho MS 2021 143 Be Vu Manh Thien
6/3/2021100,000232458.030621.104440.ung ho ms2021.143 ( be vu manh thien )
6/3/2021100,000231562.030621.104247.Ung ho MS 2021.144
6/3/2021100,000779844.030621.103928.Ung ho ba chi em mo coi FT21154204698500
6/3/2021100,000MBVCB.1173000974.ung ho?MS 2021.143?(be Vu Manh Thien).CT tu 0421000519934 TA THI PHUONG ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021100,000MBVCB.1173000953.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien) .CT tu 0701000414791 DANG BAO TRAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021100,000626654.030621.103009.Chuyen tien tu thien ma so 2021.143 .be Vu Manh Thien
6/3/2021100,000625483.030621.102828.Chuyen tien tu thien. Ma so 2021.144 .Ba chi em mo coi
6/3/2021100,000750004.030621.101304.MS 2021.144 ba chi em FT21154645723211
6/3/2021100,000602753.030621.100711.Chuyen tien ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi
6/3/2021100,000259123.030621.100415.MS 2021 144 ba chi em mo coi
6/3/2021100,000733114.030621.095800.Ung ho be VU MANH THIEN MS 2021.143 FT21154961702005
6/3/2021100,000732040.030621.095707.Ung ho MS 2021.144 FT21154600451118
6/3/2021100,000153195.030621.095346.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN MINH DUC chuyen khoan ung ho vu manh thien 2021 143
6/3/2021100,000240624.030621.095256.Ung ho MS 2021 143 Vu manh thien
6/3/2021100,000584544.030621.094928.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021100,000MBVCB.1172906751.Ung ho MS 2021.143 ( Be Vu Manh Thien).CT tu 0071001272336 NGUYEN DUC PHUONG NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021100,000551631.030621.092759.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.144 (BA CHI EM MO COI)-030621-09:27:39 551631
6/3/2021100,000687696.030621.091524.MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154432132919
6/3/2021100,000997869.030621.091443.Chuyen tien ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021100,000SHGD:10005205.DD:210603.BO:NGUYEN THI BICH THUY.Remark:Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/3/2021100,000162281.030621.090232.NGUYEN QUANG NGHIEP chuyen khoan Ms 2021 143 be vu manh thien
6/3/2021100,000246895.030621.090209.ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi
6/3/2021100,000SHGD:10000185.DD:210603.BO:NGUYEN THANH TUNG.Remark:Ung ho ba chi em mo coi ms 2021/144
6/3/2021100,000541275.030621.084224.UNG HO 3 CHI EM . MA SO 2021-144-030621-08:42:20 541275
6/3/2021100,000448425.030621.083429.Giup 3 chi em mo coi ma so 2021 144
6/3/2021100,000123392.030621.083326.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/3/2021100,000448181.030621.083324.Ung ho ms 2021 142 Bui Ngoc Diem My
6/3/2021100,000SHGD:10000054.DD:210603.BO:NGUYEN HUY CUONG.Remark:GHI RO UNG HO MS 2021.143 (BE VU MANH THIEN)
6/3/2021100,000447549.030621.083054.Ung ho ms 2021 143 be Vu Manh Thien
6/3/2021100,000446586.030621.082652.Ung Ho MS2021144 Ba chi em mo coi
6/3/2021100,000SHGD:10000019.DD:210603.BO:VO PHUC UY.Remark:Phuc Uy HCM ung ho Ms 2021.143 chucbe Vu Manh Thien mau khoe
6/3/2021100,000109964.030621.082203.Vinh Nam ung ho ms 2021 144 ba chi em mo coi Vu Thi Thanh Phuong
6/3/2021100,000993765.030621.081437.IBFT Ung ho ms 2021.143 be vu manh thien
6/3/2021100,000965976.030621.081117.NCHCCCL
6/3/2021100,000042757.030621.081111.ung ho MS 2021144 ba chi em mo coi
6/3/2021100,000138106.030621.080749.MS 2021.143 ( VU MANH THIEN )
6/3/2021100,000SHGD:10001122.DD:210603.BO:TRAN HOANG THONG.Remark:Ung ho MS 2021.143
6/3/2021100,000442281.030621.080515.Ung ho ms 2021 137 be Nguyen Ngoc Mai
6/3/2021100,000631996.030621.080223.MS2021.143 be Vu Manh Thien FT21154132835273
6/3/2021100,000441692.030621.080122.Ung ho MS 2021143 be vu manh thien
6/3/2021100,000260735.030621.075539.MS 2021144 (ba chi em mo coi)
6/3/2021100,000MBVCB.1172713741.MS 2021-144 (3 chi em mo coi).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021100,000624483.030621.074532.MS 2021 144 FT21154910848805
6/3/2021100,000255466.030621.073058.Ung ho MS 2021.143
6/3/2021100,000618888.030621.072952.UH MS 2021 144 3 chi em mo coi FT21154142201397
6/3/2021100,000480742.030621.072905.Vietcombank;0011002643148;Ms 2021. 144 ba chi em mo coi
6/3/2021100,000MBVCB.1172691151.Ba chi em mo coi.CT tu 0111000166515 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2021100,000617697.030621.072601.Ung ho MS 2021.143 be vu manh thien FT21154167012151
6/3/2021100,000617186.030621.072429.Ung ho MS2021.144 ba chi em mo coi FT21154060769936
6/3/2021100,000254221.030621.072407.MS 2021.143 Vu Manh Thien
6/3/2021100,000035014.030621.071429.Chuc be mau som binh phuc
6/3/2021100,000MBVCB.1172669529.Xin gui ung ho be Vu Manh Thien cam on a.CT tu 0071000814823 TRAN THI KIM PHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021100,000434746.030621.065307.Ung ho ms 2021143 be vu manh thien
6/3/2021100,000029357.030621.065038.Ung ho MS2021 144 ba chi em mo coi
6/3/2021100,000913863.030621.064406.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021100,000433664.030621.063401.ung ho ma so 2021144 ba chi em mo coi
6/3/2021100,000528810.030621.063256.MS 2021.144 (BA CHI EM MO COI)-030621-06:32:55 528810
6/3/2021100,000910277.030621.062418.tu thien MS 2021.144
6/3/2021100,000021274.030621.055316.Ms 2021 144
6/3/2021100,000598972.030621.053236.Ung ho MS 2021.143 be vu manh thien FT21154807003107
6/3/2021100,000903716.030621.051358.Chuyen tien
6/3/2021100,000899750.030621.035706.Ung ho ma so 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021100,000016496.030621.034823.Ung ho MS 2021 143 be vu manh thien
6/3/2021100,000894969.030621.015247.ung ho MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy
6/3/2021100,000706487.030621.013643.MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/3/2021100,000582972.030621.011152.ung ho MA 2021143 be Vu Manh Thien ghep gan FT21154901101179
6/3/2021100,000702508.030621.005614.MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy)
6/3/2021100,000058224.030621.004410.Vietcombank;0011002643148;ms 2021 141 anh em giang son
6/3/2021100,000055529.030621.004103.Vietcombank;0011002643148;ms 2021 142 bui ngoc diem my
6/3/2021100,000038732.030621.002519.ung ho MS 20211 be Vu Manh Thien
6/3/2021100,000MBVCB.1172589331.Ungho NCHCCCL NguyenNgocthuy 0834405060.CT tu 0831000015705 NGUYEN NGOC THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021100,000572156.030621.000802.Ung ho be Vu Manh Thien FT21154108494400
6/3/2021150,000235997.020621.234939.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021150,000419009.020621.225247.MS 2021143
6/3/2021150,000518009.020621.224449.UNG HO MS 2021.143( BE VU MANH THIEN)-020621-22:46:27 518009
6/3/2021150,000MBVCB.1173802237.Ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021150,000838355.030621.122639.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 143
6/3/2021150,000766586.030621.102750.MS 2021.144 FT21154537842091
6/3/2021150,000215236.030621.100918.ung ho MS.2021.139 vu hoang hai
6/3/2021200,000570778.020621.235909.Goi tang be Manh Thien FT21154950593004
6/3/2021200,000MBVCB.1172580502.2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 1017217286 TA NGUYEN TRUC LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021200,000569657.020621.235422.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154676082536
6/3/2021200,000IBVCB.1172577732.2021. 142.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2021200,000689908.020621.234731.UNG HO MS 2021.128 - BE VO THI XUAN THAO
6/3/2021200,000567128.020621.234429.Ung ho ms 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154207315240
6/3/2021200,000521449.020621.234405.UNG HO MS 2021.093 (CHI EM HUYEN NGAN)-020621-23:43:47 521449
6/3/2021200,000MBVCB.1172575759.Ung Ho MS.2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0041000217155 LE DINH TUAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021200,000993914.020621.233802.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;PV Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/3/2021200,000968410.020621.233736.IBFT Ung ho ms 2021.143 be vu manh thien
6/3/2021200,000449561.020621.113645.Ung ho MS 2021.143 - Be VU MANH THIEN
6/3/2021200,000564424.020621.233455.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154027571150
6/3/2021200,000MBVCB.1172571542.ung ho MS 2021.122 (e Le Tran Yen Vy).CT tu 0331000426726 DANG KIM LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021200,000234693.020621.233322.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thiem)
6/3/2021200,000985830.020621.233059.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho ms 2021143 be vu manh thien
6/3/2021200,000520250.020621.231741.UNG HO QUA BAO VIET NAM NET MS 2021.143 BE VU MANH THIEN-020621-23:17:37 520250
6/3/2021200,000MBVCB.1172560851.VU THI THANH HOA chuyen tien ung ho ms2021.143 be vu manh thien.CT tu 0031000266499 VU THI THANH HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021200,000878853.020621.231454.ung ho Ms 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021200,000MBVCB.1172558285.MS 2021.143 Vu Manh Thien.CT tu 0181005556789 LE CONG THIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021200,000340441.020621.230749.HUYNH MAI chuyen khoan ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/3/2021200,000954618.020621.230650.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho be Vu Manh Thien MS 2021143
6/3/2021200,000338902.020621.230416.ung ho ms2021 143 be Vu Manh Thien
6/3/2021200,000553907.020621.230332.Ung ho Ms 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154060090157
6/3/2021200,000231555.020621.230319.ung ho be Vu Manh Thien 2021.143
6/3/2021200,000677456.020621.230351.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/3/2021200,000553365.020621.230212.ung ho ms 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154342715085
6/3/2021200,000150617.020621.230110.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021200,000035595.020621.230110.ZP5VHACMRS1R 210602000251667 MS 2021.143 be VU MANH THIEN
6/3/2021200,000676768.020621.230143.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/3/2021200,000552180.020621.225907.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154763220565
6/3/2021200,000MBVCB.1172550982.2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0181000326919 DANG TUAN CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021200,000965498.020621.225516.IBFT ung ho 2021.143 manh thien
6/3/2021200,000548951.020621.225123.Ung ho MS 2021.143 Be Vu Manh Thien FT21154626910299
6/3/2021200,000230007.020621.225114.ung ho ms 2021143 be Vu Manh Thien
6/3/2021200,000036976.020621.225058.2021143 Vu Manh Thien
6/3/2021200,000229691.020621.224859.NGUYEN DIEM MY ung ho MS 2021.143 (Be Vu Manh Thien) chuc be mau khoe.Binh an
6/3/2021200,000671890.020621.224810.MS 2021.122( em Le Tran Yen Vy)
6/3/2021200,000546865.020621.224649.Ms 2021 142 Bui Ngoc Diem My FT21154800056072
6/3/2021200,000963712.020621.223906.IBFT ung ho MS 2021.143 be Thien
6/3/2021200,000540798.020621.223417.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien FT21154973387670
6/3/2021200,000036411.020621.223335.MS 2021143 Vu Manh Thien
6/3/2021200,000226795.020621.223102.ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien) cau mong con manh khoe
6/3/2021200,000948841.020621.223028.Ung ho 2021.143 ( Vu Manh Thien )
6/3/2021200,000143010.030621.215725.Ung ho CT Nhu chua he co cuoc chia ly
6/3/2021200,000418463.030621.215536.Ung ho MS 2021.143 FT21155015507829
6/3/2021200,000MBVCB.1174107953.MS 2021.143 ung ho be Vu Manh Thien.CT tu 0181001857784 PHAM HOANG VY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021200,000382845.030621.210613.MS 2021 143 be Vu Manh Thien FT21155254090040
6/3/2021200,000157580.030621.203401.ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/3/2021200,000025058.030621.194929.ZP5VHBAGEADH 210603000197923 MS 2021.143 BE VU MANH THIEN
6/3/2021200,000024924.030621.194546.ZP5VHBAGE7RG 210603000195929 Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021200,000MBVCB.1173919502.Ung ho ms 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 1018628959 VU DUC TAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021200,000283440.030621.190920.Ung ho Ms 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154630773060
6/3/2021200,000MBVCB.1173901375.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0791000053344 NGUYEN HOANG LINH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021200,000269023.030621.180030.UNG HO MS 2021.143 BE VU MANH THIEN
6/3/2021200,000MBVCB.1173802264.Ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien).CT tu 0181000447002 CHU BINH PHUONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021200,000905746.030621.173631.MS 2021 144
6/3/2021200,000MBVCB.1173753652.Ung ho MS 2021.144( ba chi em mo coi).CT tu 0531002477818 NGUYEN THI TUYET LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021200,000185940.030621.172955.Ung ho MS 2021.143 (Be Vu Manh Thien)
6/3/2021200,000064791.030621.172945.ung ho ms 2021 143
6/3/2021200,000154575.030621.170211.Ms 2021.144 ba chi em mo coi FT21154575310046
6/3/2021200,000529488.030621.165253.ung ho quy
6/3/2021200,000128246.030621.164030.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154497625446
6/3/2021200,000933438.030621.163148.ung ho MS 2021.143 be vu manh thien
6/3/2021200,000807471.030621.162519.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021 143 be Vu Manh Thien chuc con mau khoe
6/3/2021200,000261991.030621.161403.ung ho MS 2021.144 (ba chi e mo coi)
6/3/2021200,000161307.030621.154206.ung ho 2021.138 hoang dinh canh
6/3/2021200,000055319.030621.153837.Ung ho MS 2021.139 Nguyen Vu Hoang Hai FT21154706470845
6/3/2021200,000MBVCB.1173498869.MS 2021.143.CT tu 0071000865726 CAM HONG LE QUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021200,000854171.030621.151949.MS 2021.143 be Manh Thien
6/3/2021200,000134116.030621.152036.Ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/3/2021200,000MBVCB.1173461087.MS 2021.143(Vu Manh Thien).CT tu 0601000507461 VO HOANG THI THU VY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021200,000591221.030621.150759.Ung ho ms 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021200,000MBVCB.1173451813.Ung ho MS 2021.093.CT tu 0021000448931 NGUYEN VAN TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021200,000015019.030621.150238.Ms2021.143 Thien Phuoc ung ho be Vu Manh Thien FT21154058499326
6/3/2021200,000424147.030621.145544.Ung ho MS 2021.144 (ba chi em mo coi)
6/3/2021200,000627025.030621.144430.MS 2021.143 BE MANH THIEN-030621-14:44:21 627025
6/3/2021200,000984792.030621.143252.Ung ho MS 2021.143 be Manh Thien FT21154337089307
6/3/2021200,000000665.030621.140455.MS 2021.144 (ba chi em mo coi)
6/3/2021200,000615735.030621.135938.UNG HO MS2021.144( BA CHI EM MO COI)-030621-14:01:35 615735
6/3/2021200,000547029.030621.135656.ung ho ba chi e mo coi 2021 144
6/3/2021200,000064425.030621.134259.IBFT Ung ho be Ms 2021.143
6/3/2021200,000287860.030621.131854.unghoMS2021.143
6/3/2021200,000MBVCB.1173268738. chuyen tien ms 2021.143 ung ho be vu manh thuong.CT tu 0531000274651 PHAN HUY CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021200,000606291.030621.131331.UNG HO MS 2021.143(BE VU MANH THIEN)-030621-13:15:10 606291
6/3/2021200,000129240.030621.131138. Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/3/2021200,000012037.030621.130739.ZP5VHBAG8G13 210603000101866 Ung ho MS2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021200,000372916.030621.130106.Ung ho?MS 2021.144?(ba chi em mo coi)
6/3/2021200,000SHGD:10001949.DD:210603.BO:TRAN THI PHUONG THAO.Remark:995221060354561 ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021200,000950735.030621.123908.MS 2021.143 ung ho be
6/3/2021200,000524596.030621.123844.MS2021 143 be vu manh thien
6/3/2021200,000739846.030621.123454.Ung ho MS 2021.093 chi em Huyen Ngan.739846
6/3/2021200,000731817.030621.123035.Ho tro be Vu Manh Thien MS2021.143
6/3/2021200,000218991.030621.122611.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021200,000723217.030621.121751.unghoMS2021.144
6/3/2021200,000267289.030621.115207.Ung ho Ms2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/3/2021200,000114712.030621.114444.ung ho MS 2021.144 (ba chi em mo coi)
6/3/2021200,000697651.030621.114416.Ung Ho Be Trai Manh Thien 3 Tuoi Bi Xo Gan
6/3/2021200,000689986.030621.113530.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021200,000SHGD:10012902.DD:210603.BO:NGUYEN THI NGOC THUY.Remark:Ung ho MS 2021.143
6/3/2021200,000SHGD:10012660.DD:210603.BO:THAI VAN SI EM.Remark:Ung ho MS 2021.143
6/3/2021200,000244884.030621.111045.ung ho ms 2021.144 (ba chi em mo coi)
6/3/2021200,000240465.030621.110120.VU ANH TUAN Chuyen tien ung ho ms 2021.144
6/3/2021200,000197965.030621.105213.Ung ho be Vu Manh Thien
6/3/2021200,000350749.030621.103758.Giup be so gan
6/3/2021200,000346907.030621.103433.2021.143 be vu manh thien
6/3/2021200,000145498.030621.100350.CHO NG HO MS 2021.143 VU MANH THIEN
6/3/2021200,000212520.030621.100346.Ung Ho MS 2021.143 be Vu Nhat Thien
6/3/2021200,000560634.030621.100141.MS 2021.144-030621-10:01:22 560634
6/3/2021200,000172570.030621.095718.Vietcombank;0011002643148;ung ho ms 2021 143 be Vu Manh Thien
6/3/2021200,000SHGD:10010049.DD:210603.BO:NGUYEN NGOC THANG.Remark:MS 2021.144 uh 3 chi em mo coi
6/3/2021200,000575741.030621.094223.MS 2021.144 ung ho 3 chi em
6/3/2021200,000MBVCB.1172886106.Ung ho ma so 2021143 be VU MANH THIEN.CT tu 0831000021926 MAI THI LAN HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021200,000377938.030621.093247.ung ho be Vu Manh Thien 2021.143
6/3/2021200,000554330.030621.091758.ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi
6/3/2021200,000SHGD:10000522.DD:210603.BO:NGUYEN THI QUYNH MAI.Remark:Ung ho MS2021.144-ba chi em mo coi
6/3/2021200,000553141.030621.091627.Chuyen tien ung ho MS 2021. 144 ba chi em mo coi
6/3/2021200,000687948.030621.091539.Ung ho 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154902804088
6/3/2021200,000SHGD:10006477.DD:210603.BO:PHAN THI KIM TUYEN.Remark:Ung ho ms 2021143 be vu manh thien
6/3/2021200,000175956.030621.091139.Ung ho MS 2021 144 Ba chi em mo coi
6/3/2021200,000250102.030621.090825.unghoMS 2021.144 ba chi em mo coi
6/3/2021200,000MBVCB.1172827332.MS 2021 137 be Nguyen Ngoc Mai.CT tu 0011002894885 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2021200,000457275.030621.090644.Ung ho MS 2021143
6/3/2021200,000676913.030621.090418.ung ho ms2021.143 be vu manh thien FT21154120477440
6/3/2021200,000094744.030621.090254.Ck ung ho MS 2021 143 be manh thien
6/3/2021200,000675633.030621.090256.Ung ho MS 2021 144 ba chi em mo coi FT21154948550060
6/3/2021200,000MBVCB.1172812627.UNG HO MS 2021.144 - 3 CHI EM MO COI.CT tu 0071001081711 DUONG HOANG NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021200,000856991.030621.085752.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN THI THUY LINH chuyen khoan ung ho be vu manh thien
6/3/2021200,000SHGD:10005726.DD:210603.BO:LE DAI LOI.Remark:Ung ho Ms 2021143 be VU MANH THIEN
6/3/2021200,000998957.030621.084235.IBFT Ung ho ms 2021.144 ba chi em mo coi
6/3/2021200,000IBVCB.1172783619.DONG THANH LAM ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0181003388149 DONG THANH LAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021200,000970965.030621.084125.MS 2021.144 (ba chi em mo coi)
6/3/2021200,000IBVCB.1172777798.MS 2021 144 ba chi em mo coi.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2021200,000MBVCB.1172776970.UNG HO 3 CHI EM MO COI (MS 2021.144).CT tu 1031000005679 NGUYEN QUI LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021200,000144070.030621.083705.MS 2021144 ung ho ba chi em mo coi
6/3/2021200,000IBVCB.1172770506.MS 2021.144( ba chi em mo coi).CT tu 0441000736314 VO HOANG TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021200,000959950.030621.083133.Ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi
6/3/2021200,000MBVCB.1172764726.Ung ho MS 2021.143 (Vu Manh Thien).CT tu 0671004065365 LE HOANG THUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021200,000538872.030621.082930.MS 2021.144 ( BA CHI E MO COI)-030621-08:29:26 538872
6/3/2021200,000996284.030621.082827.Ung Ho MS 2021.143 Be VuManhThien
6/3/2021200,000MBVCB.1172757837.Ung ho MS 2021.144 (ba chi em mo coi).CT tu 0871004256514 PHAM THI BICH NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021200,000067624.030621.082635.MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/3/2021200,000067539.030621.082628.Ung ho MS 2021 143 Be Vu Manh Thien
6/3/2021200,000MBVCB.1172754949.uh ms 2021.144(3 em mo coi).CT tu 0631000519105 NGUYEN THI KIM DONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021200,000644573.030621.082343.UNG HO BE 2021.134 VU MANH THIEN. MONG CON MAU KHOE FT21154340744968
6/3/2021200,000MBVCB.1172753271.Ung ho ma so MS 2021144(ba chi em mo coi ).CT tu 0611001604532 LE BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021200,000SHGD:10000020.DD:210603.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 144 BA CHI EM MO COI
6/3/2021200,000105161.030621.081759.Ung ho MS 2021 144 ba chi em mo coi
6/3/2021200,000640790.030621.081802.Ung ho MS 2021.143 be vu manh thien FT21154057090447
6/3/2021200,000948270.030621.081420.Ung ho ma 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021200,000443634.030621.081223.MS 2021143
6/3/2021200,000944957.030621.081206.ung ho ms 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021200,000MBVCB.1172709661.VU THI THANH HUONG chuyen tien ung ho be Vu Manh Thien.CT tu 0071005755166 VU THI THANH HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021200,000258512.030621.074618.ung ho MS2021.144(ba chi em mo coi)
6/3/2021200,000202445.030621.074445.ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi
6/3/2021200,000533012.030621.074302.MS 2021.143 BE VU MANH THIEN-030621-07:45:48 533012
6/3/2021200,000532661.030621.073907.UNG HO MS 2021.144 (BA CHI EM MO COI)-030621-07:41:47 532661
6/3/2021200,000MBVCB.1172698290.Ung ho ms 2021.143.CT tu 0081001308879 VU MANH HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021200,000MBVCB.1172696562.Ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien ).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021200,000927821.030621.073254.ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi
6/3/2021200,000619314.030621.073109.MS 2021.144 ung ho 3 chi em mo coi FT21154694012203
6/3/2021200,000MBVCB.1172686562.DO THANH LY chuyen tien ung ho MS 2021.144 (ba chi em mo coi).CT tu 0321000763971 DO THANH LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021200,000921457.030621.072107.Chuyen tien ung ho2021,144 ba chi em mo coi
6/3/2021200,000MBVCB.1172684372.TRAN THI YEN chuyen tien ung ho MS 2021.144( ba chi em mo coi ).CT tu 0031000297638 TRAN THI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021200,000MBVCB.1172679738.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien) .CT tu 0371000402254 NGUYEN HONG THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021200,000611617.030621.070416.MS2021.143be Vu Manh Thien FT21154273820025
6/3/2021200,000MBVCB.1172671083.Ung ho MS 2021.CT tu 0501000007444 TRAN THI TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021200,000MBVCB.1172669616.PHAN NGOC BAO chuyen tien ung ho 3 chi em mo coi MS 2021144.CT tu 0071002533176 PHAN NGOC BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021200,000MBVCB.1172668403.TRAN MINH HOA chuyen tien ung ho MS 2021.144 (Ba chi em mo coi).CT tu 0071001117528 TRAN MINH HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021200,000249497.030621.064854.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/3/2021200,000MBVCB.1172664629.Ung ho be vu manh thien ms 2021.143.CT tu 0181002228888 NGUYEN THI LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021200,000912358.030621.064344.Ung Ho be Vu Manh Thien MS 2021 .143
6/3/2021200,000605379.030621.063137.Ung ho MS 2021.144 FT21154970102030
6/3/2021200,000350615.030621.062958.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;BUI THANH BUNG chuyen khoan
6/3/2021200,000604554.030621.062634.Ung ho MS 2021.143 .be Vu Manh Thien FT21154760923226
6/3/2021200,000907902.030621.061514.MS2021.144 ba chi e mo coi
6/3/2021200,000323640.030621.061338.Vietcombank;0011002643148;MS 2021144 ba chi em mo coi
6/3/2021200,000MBVCB.1172648653.MS 2021. 143.CT tu 0191000339912 NGUYEN VAN TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021200,000431961.030621.054535.ung ho ma so 2021 144 ba chi em mo coi
6/3/2021200,000599439.030621.053920.Ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi FT21154276027613
6/3/2021200,000527528.030621.053827.UNG HO MS 2021143 BE VU MANH THIEN-030621-05:38:23 527528
6/3/2021200,000599219.030621.053618.Ung ho ms 2021.143 be vu manh thien FT21154982432301
6/3/2021200,000599119.030621.053451.MS.2021.144 ba chi em mo coi FT21154448080656
6/3/2021200,000904039.030621.052557.UNG HO MS 2021.143
6/3/2021200,000901397.030621.041852.ung ho ms 2021.143 vu manh thien
6/3/2021200,000137419.030621.022642.MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021200,000241767.030621.022603.ung hoMS 2021.143(be Vu Manh Thien)
6/3/2021200,000MBVCB.1172615206.Ung ho 2021143 be Manh Thien.CT tu 0071001156545 TA THI NGOC LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021200,000012067.030621.015925.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/3/2021200,000071790.030621.014325.ung ho ms 2021143 be vu manh thien
6/3/2021200,000706204.030621.013328.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/3/2021200,000583287.030621.011433.MS 2021.143 FT21154165830670
6/3/2021200,000704272.030621.011043.ung ho MS 2021.122 (LE TRAN YEN VY)
6/3/2021200,000582042.030621.010430.Ung ho MS 2021.143 be VU MANH THIEN FT21154011250027
6/3/2021200,000238931.030621.004333.ung ho be vu manh thien mo ghep gan
6/3/2021200,000009334.030621.004159.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/3/2021200,000053175.030621.003816.Vietcombank;0011002643148;ms 2021 143 be vu manh thien
6/3/2021200,000577116.030621.003209.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154129061864
6/3/2021200,000576125.030621.002635.UNG HO MS2021143 BE VU MANH THIEN FT21154120085425
6/3/2021200,000MBVCB.1172593519.MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy).CT tu 0121000779962 NGUYEN VAN THANH NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021200,000MBVCB.1172582042.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien) .CT tu 0041000582188 LE THI NAM TRAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021250,000143464.030621.083244.2021.143 ( ung ho be Vu Manh Thien )
6/3/2021300,000MBVCB.1172572057.NGUYEN THI MY DUYEN chuyen tien Ung ho MS 2021.143(be vu manh thien).CT tu 1014091837 NGUYEN THI MY DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021300,000233744.020621.232324.ung hoMS 2021.143(be Vu Manh Thien)
6/3/2021300,000344061.020621.231659.Ms 2021 143 be vu manh thien
6/3/2021300,000170130.020621.231035.Ung Ho MS 2021 143 Be Vu Manh Thien
6/3/2021300,000IBVCB.1172557662.LE THI THU VAN chuyen khoan ung ho ms 2021.143 (be vu manh thien ).CT tu 0481000645798 LE THI THU VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021300,000870309.020621.224022.ung ho MS 2021.143
6/3/2021300,000227555.020621.223518.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021300,000091954.020621.223126.MS 2021.143 ( Mina ung ho be Nguyen Manh Thien, chuc anh mau khoe benh nha)
6/3/2021300,000MBVCB.1174145782.TRAN THI THU THUY chuyen tien ma so 2021.143 be VU MANH THIEN.CT tu 0331003700607 TRAN THI THU THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021300,000318810.030621.194959.Ung ho ma 2021.143 be vu manh thien mong con luon khoe manh FT21154427468809
6/3/2021300,000636597.030621.193336.ung ho MS2021 143 be Vu Manh Thien
6/3/2021300,000273508.030621.185841.Ung ho MS 2021.143 FT21154450874201
6/3/2021300,000IBVCB.1173831315.Ung ho MS 2021.144 (ba chi em mo coi).CT tu 0251002783593 PHAM THI THUY HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021300,000181686.030621.172538.MS 2021 143 ung ho be Vu Manh Thien FT21154017454507
6/3/2021300,000MBVCB.1173678264.Ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien ).CT tu 0741000620696 TRAN MY PHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021300,000MBVCB.1173578940.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien) .CT tu 0721000526194 BUI THI NGOC HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021300,000085904.030621.160456.Ung ho be Vu Manh Thien MS 2021143 FT21154461655355
6/3/2021300,000MBVCB.1173520140.C Thao ung ho MS2021.143-Be Vu Manh Thien.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021300,000MBVCB.1173465994.ung ho MS 2021138 Hoang Dinh Canh.CT tu 0141000522650 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2021300,000631360.030621.150047.UNG HO MS2021.143 BE VU MANH THIEN-030621-15:03:27 631360
6/3/2021300,000002230.030621.145021.Nguyen phuong nga ung ho MS2021.143 be vu manh thien FT21154433285829
6/3/2021300,000204102.030621.141110.MS 2021.139(Nguyen Vu Hoang Hai)
6/3/2021300,000553762.030621.140313.ung ho MS 2021 144 ba chau mo coi
6/3/2021300,000068764.030621.134434.Vietcombank;0011002643148;MS2021144 ung ho ba chi em
6/3/2021300,000910321.030621.125916.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154583725709
6/3/2021300,000736491.030621.123719.MS2021143 be Vu Manh Thien
6/3/2021300,000MBVCB.1173202174.Ung ho MS 2021.144 (ba chi em mo coi).CT tu 0031000095847 NGUYEN THANH BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021300,000716941.030621.120840.MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021300,000MBVCB.1173112040.UNG HO MS 2021.144 (ba chi em mo coi).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021300,000584274.030621.112313.Vietcombank;0011002643148;Ung ho be VU MANH THIEN
6/3/2021300,000036545.030621.112324.IBFT 2021.144 Ba chi em mo coi
6/3/2021300,000MBVCB.1173084199.Ung ho MS 2021.143.CT tu 0071000726046 TRUONG THE VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021300,000MBVCB.1173036933.NGUYEN VINH PHU ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0331003893510 NGUYEN VINH PHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021300,000191991.030621.104621.A thien ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/3/2021300,000127669.030621.104218.Ung ho MS 2021 137 be Nguyen Ngoc Mai
6/3/2021300,000127620.030621.104002.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/3/2021300,000127566.030621.103758.Ung ho MS 2021 144 ba chi em mo coi
6/3/2021300,000305630.030621.103253.ung ho MS 2021 144
6/3/2021300,000MBVCB.1172953898.NGUYEN THI YEN PHI ck ung ho MS2021.143.CT tu 0581000586162 NGUYEN THI YEN PHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021300,000742651.030621.100633.Ung ho MS 2021.144 - ba chi em mo coi FT21154810816405
6/3/2021300,000IBVCB.1172935371.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.143 cho be Vu Manh Thien.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021300,000IBVCB.1172932986.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.142 cho Bui Ngoc Diem My.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021300,000IBVCB.1172926953.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.140 cho Pham Minh Nhat.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021300,000IBVCB.1172924176.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.139 cho Nguyen Vu Hoang Hai.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021300,000IBVCB.1172921022.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.138 cho Hoang Dinh Canh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021300,000IBVCB.1172917613.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.136 cho Tran Ngoc Minh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021300,000IBVCB.1172910585.Ong Le Ky Phung ung ho MS MS 2021.135 cho Luong Bao Quoc.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021300,000705979.030621.093335.Ung ho MS 2021144 , ba chi em mo coi FT21154001698278
6/3/2021300,000MBVCB.1172857299.MS 2021 139 Nguyen Vu Hoang Hai.CT tu 0011002894885 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2021300,000MBVCB.1172847405.MS 2021 140 be Pham Minh Nhat.CT tu 0011002894885 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2021300,000SHGD:10001536.DD:210603.BO:MAI THI NGUYEN CHI.Remark:IBUNG HO MS 2021.144 (BA CHI EM MO COI)
6/3/2021300,000MBVCB.1172841285.ung ho MS 2021.143(be Vu Manh Thien)-mong con mau khoe.CT tu 0481000642473 NGUYEN NGOC TUONG NHIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021300,000MBVCB.1172841082.MS 2021 141.CT tu 0011002894885 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2021300,000MBVCB.1172835626.MS 2021 142.CT tu 0011002894885 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2021300,000MBVCB.1172829459.ung ho MS 2021.144 ( BA CHI EM MO COI ).CT tu 0071000843487 NGUYEN THI THU HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021300,000983501.030621.085938.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021300,000IBVCB.1172808174.GIup MS2021 144 Ba Chi Em mo coi.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2021300,000154972.030621.085722.ms 2021144 ba chi em mo coi
6/3/2021300,000668509.030621.085446.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien, ba Huynh Ngoc Lang gui FT21154707722186
6/3/2021300,000MBVCB.1172800960.MS 2021 144 ba chi em mo coi.CT tu 0011002894885 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2021300,000240036.030621.084816.truong thi kim thanh ung ho nchcccl
6/3/2021300,000239551.030621.084704.ung ho ms 2021.144( ba chi em mo coi)
6/3/2021300,000277256.030621.084637.ba chi em mo coi
6/3/2021300,000MBVCB.1172789930.Ung ho Ms 2021.144 (ba chi em mo coi).CT tu 0391000321111 NGUYEN THI KIM TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021300,000971180.030621.084424.ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi
6/3/2021300,000658550.030621.084249.Ung ho 3 chi em mo coi MS 2021.144 FT21154274094291
6/3/2021300,000123981.030621.082941.adidaphat
6/3/2021300,000MBVCB.1172756442.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0181003063548 NGUYEN XUAN PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021300,000MBVCB.1172751724.MS2021144(ba chi em mo coi).CT tu 0911000022273 NGUYEN THI MI LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021300,000106325.030621.082000.UNG HO MS 2021.143 ( Be Vu Manh Thien)
6/3/2021300,000444409.030621.081641.ung ho MS 2021 144 ba chi em mo coi
6/3/2021300,000536310.030621.081214.UNG HO MS : 2021.144( BA CHI EM MO COI)-030621-08:14:54 536310
6/3/2021300,000MBVCB.1172726351.Ung ho Ms 2021.143 ( Be Vu Manh Thien).CT tu 0631000428683 NGUYEN THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021300,000MBVCB.1172722865.MS 2021.144(ba chi em mo coi).CT tu 0701000397945 PHAN ANH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021300,000557710.030621.075132.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 144 ba chi em mo coi
6/3/2021300,000199403.030621.073700.MS 2021.144 ung ho 3 chi em mo coi
6/3/2021300,000618993.030621.073009.BA CHI BM MO COI MS2021.144 FT21154173040138
6/3/2021300,000MBVCB.1172690768.ung ho MS2021.144 (3 chi em mo coi).CT tu 0011000446038 NGUYEN LINH CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021300,000613933.030621.071308.Ung ho 3 chi e mo coi y yen nam dinh FT21154405495002
6/3/2021300,000MBVCB.1172678126.ung ho 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0421003755064 THAM QUYNH NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021300,000435119.030621.065913.MS 2021144 ba chi em mo coi
6/3/2021300,000608368.030621.064846.Ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi FT21154693959131
6/3/2021300,000909972.030621.063508.Chuyen tien 2021. 143 be Vu Manh Thien
6/3/2021300,000911411.030621.063428.ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi
6/3/2021300,000604284.030621.062443.MS 2021.144 ba chi em mo coi FT21154132474995
6/3/2021300,000MBVCB.1172646624.Ung ho MS 2021.144 ( ba chi em mo coi ).CT tu 1014490855 HO THE HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021300,000718345.030621.055013.Ung ho MS 2021.144 ( 3 chi e mo coi)
6/3/2021300,000527085.030621.045434.UNG HO MS 2021.143 ( BE VU MANH THIEN )-030621-04:56:35 527085
6/3/2021300,000590466.030621.023602.Ung ho MS 2021143 FT21154806450166
6/3/2021300,000973513.030621.020708.IBFT Ung ho 2021.143 be vu manh thien
6/3/2021300,000571724.030621.000634.Ung Ho MS 2021.143 .Be Vu Manh Thien. FT21154416063683
6/3/2021300,000MBVCB.1172581911.MS 2021.143 VU MANH THIEN.CT tu 0441000737492 MAI LA MINH LUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021360,000912600.030621.161346.Chuyen tien ung ho ms 2021.143 be vu manh thien
6/3/2021400,000006160.020621.234852.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/3/2021400,000155032.020621.232329.Ung ho Ms 2021143 be Vu Manh Thien
6/3/2021400,000154621.020621.232138.Ung ho MS 202143 be Vu Manh Thien cua it long nhieu mong con mau khoe
6/3/2021400,000MBVCB.1172560750.2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0331000458541 PHAN TRAN NGOC HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021400,000950921.020621.230521.Ung Ho MS 2021.143 Be VU MANH THIEN
6/3/2021400,000MBVCB.1173686208.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0421000494002 NGUYEN HONG AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021400,000SHGD:10006112.DD:210603.BO:NGUYEN THI HONG HA.Remark:Ung ho ms 2021.143 ( be Vu Manh Thien) tai NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
6/3/2021400,000IBVCB.1172929932.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.141 cho anh em Giang-Son.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021400,000MBVCB.1172814956.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2021.144.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021400,000939683.030621.080215.ung ho be vu manh thien MS2021.143
6/3/2021500,000969255.020621.235023.IBFT Ung ho MS2021.143 Be Vu Manh Thien
6/3/2021500,000MBVCB.1172569647.Ung Ho MS 2021.143( be Vu Manh Thien).CT tu 0071005820884 HOANG THAI DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021500,000154005.020621.231852.MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021500,000152082.020621.230809.Ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien cua it long nhieu mong con mau khoe
6/3/2021500,000555616.020621.230805.Ung ho MS 2021 143be Vu Manh Thien FT21154964340570
6/3/2021500,000519070.020621.225846.UNG HO BE VU MANH THIEN-020621-22:58:29 519070
6/3/2021500,000872104.020621.224526.ung ho be Vu Manh Thien
6/3/2021500,000321960.020621.223259.MS 2021 143 Be Vu Manh Thien
6/3/2021500,000MBVCB.1174172801.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0071001607811 TRAN VIET HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021500,000MBVCB.1174167910.Ung ho be Vu Manh Thien MS 2021.143.CT tu 0011004026535 BUI HANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021500,000630649.030621.220009.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/3/2021500,000415281.030621.215044.Ung ho ms 2021.143 be vu manh thien, chuc con mau khoe FT21155636402366
6/3/2021500,000719816.030621.214436.UNG HO MS 2021.143 ( BE VU MANH THIEN )-030621-21:43:51 719816
6/3/2021500,000MBVCB.1174091989.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0081001168367 LE THUY VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021500,000367022.030621.204649.MS 2021.143 FT21155696783053
6/3/2021500,000349377.030621.202546.Ung ho MS 2021.143 FT21155985447988
6/3/2021500,000MBVCB.1174015017.HOANG THI CHAN TINH chuyen tien ung ho MS 2021.143 (be VU MANH THIEN).CT tu 0071001175161 HOANG THI CHAN TINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021500,000208063.030621.195723.ung ho MS 2021.144 ( ba chi em mo coi)
6/3/2021500,000696064.030621.191921.UNG HO MS 2021.143 (BE VU MANH THIEN)-030621-19:21:05 696064
6/3/2021500,000MBVCB.1173920496.MS 2021.143.CT tu 0071001171099 LUU THI HONG TRINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021500,000278142.030621.190337.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien FT21154088002552
6/3/2021500,000MBVCB.1173790359.MS 2021.143?(be Vu Manh Thien).CT tu 0701000414288 NGUYEN NGOC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021500,000198762.030621.174104.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154064701165
6/3/2021500,000175634.030621.172017.Ung ho ma 2021.143 FT21154007712050
6/3/2021500,000140903.030621.165053.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154026165879
6/3/2021500,000704310.030621.165003.Ung ho MS 2021.143
6/3/2021500,000661409.030621.164436.MS2021143 UNG HO BE VU MANH THIEN-030621-16:44:36 661409
6/3/2021500,000SHGD:10021925.DD:210603.BO:DANG HOANG HA.Remark:MS 2021.144 ba chi em mo coi
6/3/2021500,000SHGD:10021442.DD:210603.BO:NGUYEN TAN QUYNH.Remark:Ung ho MS 2021 144 ba chi em mo coi
6/3/2021500,000051899.030621.153542.MS 2021.143 . be Vu Manh Thien FT21154129240167
6/3/2021500,000MBVCB.1173471529.Chuyen khoan ung ho Manh Thien.CT tu 0281001917736 TRUONG THI NGOC BICH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021500,000MBVCB.1173434429.TRUONG DINH HOANG chuyen tien ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0331000446243 TRUONG DINH HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021500,000MBVCB.1173409463.giup do be Vu Manh Thien MS 2021 143.CT tu 0531002508891 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2021500,000230437.030621.140047.UNG HO MS 2021.143 - BE VU MANH THIEN
6/3/2021500,000297656.030621.135310.MS 2021.143
6/3/2021500,000613624.030621.135010.UNG HO M2021.143( BE VU MANH THIEN)-030621-030621-13:50:09 613624
6/3/2021500,000917938.030621.131026.Ung ho MS 2021-143 be Vu Manh Thien FT21154923610479
6/3/2021500,000MBVCB.1173255590.MS 2021.144.CT tu 0011000492117 NGUYEN CHI KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021500,000741417.030621.124744.ung ho Ms 2021.143 be vu manh thien
6/3/2021500,000MBVCB.1173219546.Ung ho MS 2021.143.CT tu 0071000757979 PHAN THI XUAN MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021500,000885209.030621.122511.Ung ho MS 2021.144 - ba chi em mo coi FT21154708404773
6/3/2021500,000727757.030621.122415.Hua Hien ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi
6/3/2021500,000354923.030621.001514.ung ho MS 2021.144
6/3/2021500,000934648.030621.121403.ung ho MS 2021.144 ( ba chi em mo coi)
6/3/2021500,000269582.030621.121340.UNG HO CHAU VU MANH THIEN MS 2021.143
6/3/2021500,000119191.030621.120830.Ung ho MS 2021.143 (VU MANH THIEN)
6/3/2021500,000343736.030621.115125.ho tro be bi xo gan
6/3/2021500,000SHGD:10002563.DD:210603.BO:LAM VAN DAT.Remark:UNG HO MS 2021143 BE VU MANH THIEN
6/3/2021500,000MBVCB.1173090155.PHAN HUYNH TIEN - UNG HO MS 2021.143 (VUMANHTHIEN) .CT tu 0381000610098 PHAN HUYNH TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021500,000MBVCB.1173079069.MS 2021.144 (ba chi em mo coi).CT tu 0531002554018 NGUYEN VAN LUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021500,000815854.030621.111202.MS 2021.144 ba chi em mo coi FT21154743650887
6/3/2021500,000213286.030621.110832.MS 2021 144 ba chi em mo coi
6/3/2021500,000361431.030621.110825.2021 144 3 chi e mo coi
6/3/2021500,000MBVCB.1173060544.HAN ANH VU chuyen tien ung ho ma so MS2021.143 (Be Vu Manh Thien).CT tu 0281000007501 HAN ANH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021500,000MBVCB.1173051252.LE VAN HAI ung ho MS 2021.143 be VuManhThien.CT tu 0391000991178 LE VAN HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021500,000860759.030621.104242.vo thi thu ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien
6/3/2021500,000127709.030621.104348.Ung ho MS 2021 142 be Ngoc Diem My
6/3/2021500,000127678.030621.104237.MS 2021144 ba chi em mo coi
6/3/2021500,000631562.030621.103507.Ung ho MS 2021.143 Be Vu Manh Thien
6/3/2021500,000569814.030621.103327.MS 2021.144 (BA CHI EM MO COI)-030621-10:32:24 569814
6/3/2021500,000LAI THU TRANG UNG HO 3 BE MO COI MS 2021144
6/3/2021500,000IBVCB.1172955376.NGUYEN THI HONG TRINH UNG HO MS 2021.144 (BA CHI EM MO COI).CT tu 0071001305050 NGUYEN THI HONG TRINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021500,000740860.030621.100457.Giup be trai 3 tuoi bi xo gang FT21154006198494
6/3/2021500,000131794.030621.100632.Ung ho MS 2021.144 ( ba chi em mo coi)
6/3/2021500,000211004.030621.100042.Gui 2021.144
6/3/2021500,000IBPS/SE:01310012.DD:030621.SH:10008893.BO:NGUYEN VAN THANH.UNG HO MS 2021.143 BE VU MANH THIEN
6/3/2021500,000MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/3/2021500,000SHGD:10009361.DD:210603.BO:TRAN TO NGA.Remark:Ung ho MS 2021.144- ba chi em mo cou
6/3/2021500,000706852.030621.093423.Ung ho be Vu Manh Thien MS 2021.143 FT21154666383306
6/3/2021500,000125632.030621.093325.ung ho MS2021144 ba chi em mo coi
6/3/2021500,000560163.030621.092354.ung ho ms2021.143 be vu manh thien
6/3/2021500,000IBPS/SE:79334001.DD:030621.SH:10000572.BO:NGUYEN THI MINH BANG1373687.UNG HO MS 2021.144(BA CHI EM MO COI) (VCB) - NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
6/3/2021500,000460193.030621.091602.Giup ma so 2021 144 ba Chi Em
6/3/2021500,000MBVCB.1172841421.Ung ho MS 2021.143.CT tu 0281000261417 NGUYEN DINH HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021500,000MBVCB.1172832456.Ung ho MS 2021.144.CT tu 0071000913325 LE HUU CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021500,000MBVCB.1172830891.HO Tro 3 chi em.CT tu 0121000668154 HO THI CUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021500,000099596.030621.090825.MS 2021 144 ba chi em mo coi
6/3/2021500,000907475.030621.090738.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;VO THI BICH HONG ung ho MS 2021 144 ba chi em mo coi
6/3/2021500,000SHGD:10001349.DD:210603.BO:PHAM HONG THINH.Remark:IBUNG HO MS 2021.144 (BA CHI EM MO COI)
6/3/2021500,000678867.030621.090624.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien FT21154339214836
6/3/2021500,000MBVCB.1172821790.Ha PHUONG (tphcm ) chuyen cho 3 chi em mo coi MS 2021.144.CT tu 0421000502388 NGUYEN THI HA PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021500,000MBVCB.1172818158.MS 2021 143 be Vu Manh Thien.CT tu 0011002894885 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2021500,000SHGD:10005920.DD:210603.BO:LY TRUONG THANH TAM.Remark:MS 2021.143 Be Vu Manh Thien
6/3/2021500,000668760.030621.085505.Ung ho MS 2021.144 3 chi em mo coi FT21154070390449
6/3/2021500,000MBVCB.1172804170.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 1014480682 THAN HOAI NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021500,000MBVCB.1172799248.NGOC ANH chuyen tien ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0281000476176 HO THI NGOC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021500,000MBVCB.1172794089.MS.2001.144 (ba chi em mo coi).CT tu 0081000318227 TRINH THI HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021500,000SHGD:10005693.DD:210603.BO:NGUYEN THI DUY VAN.Remark:Ung ho MS 2021.141 Anh em Giang Son
6/3/2021500,000SHGD:10000547.DD:210603.BO:NGUYEN THI MY AN.Remark:Ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi tai NGOAI THUONG VIET NAM SGD
6/3/2021500,000970492.030621.084339.MS 2021.144. ba chi em mo coi
6/3/2021500,000MBVCB.1172782404.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien) .CT tu 0511000454336 TRUONG NGUYEN HUYEN TRAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021500,000075899.030621.083827.NGUYEN THI HA BDBP Quang Tri ung ho ba chi em nho mo coi MS 2021144
6/3/2021500,000271767.030621.083202.ung ho ms 2021.144
6/3/2021500,000MBVCB.1172762277.NGUYEN THI BACH OANH chuyen tien ung ho 3 chi em mo coi MS 2021.144.CT tu 0161000077576 NGUYEN THI BACH OANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021500,000MBVCB.1172750830.MS 2021 .143 (vu manh thien).CT tu 0811000033681 NGUYEN HOANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021500,000268005.030621.082101.ung ho MS2021.143 ( be Vu Manh Thien)
6/3/2021500,000213502.030621.080727.Ung ho ms 2021.143 be vu manh thien
6/3/2021500,000943160.030621.080551.MS 2021.144 Ba chi em mo coi
6/3/2021500,000MBVCB.1172723728.MS204.143 ( be Vu Manh Thien).CT tu 0071001716870 NGUYEN THI HOANG UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021500,000630637.030621.075935.Ung ho MS2021.144 ba chi em mo coi FT21154777378089
6/3/2021500,000MBVCB.1172721440.Ung ho MS 2021.143(be vu manh thien).CT tu 1015647935 NGUYEN LE QUOC CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021500,000258129.030621.074432.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/3/2021500,000MBVCB.1172706573.NGUYEN HUYNH CONG DANH chuyen tien ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021500,000140701.030621.074417.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/3/2021500,000525409.030621.074239.Vietcombank;0011002643148;DOAN VAN CAN chuyen khoan ms 2021144
6/3/2021500,000962688.030621.073747.ung ho MS 2021.144( ba chi em mo coi)
6/3/2021500,000197209.030621.073000.MS 2021 .144 ba chi em mo coi
6/3/2021500,000MBVCB.1172688976.MS 2021.144.CT tu 0161001675502 TRUONG DINH HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021500,000MBVCB.1172686732.MS 2021144 ( Ba chi em mo coi ) .CT tu 0461000458051 PHAM VAN TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021500,000MBVCB.1172684782.Ung ho MS 2021.144 - ba chi em mo coi.CT tu 0881000441535 MAI THANH TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021500,000035718.030621.071641.LE THI THANH VY ung ho ma so 2021 144 3 chi em mo coi
6/3/2021500,000MBVCB.1172681975.MS 2021.144.CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021500,000613905.030621.071301.MS2021.143 Be Vu Manh Thien FT21154799762463
6/3/2021500,000613641.030621.071203.2021.144 FT21154251180680
6/3/2021500,000MBVCB.1172675133.ung ho MS 2021144 (ba chi em mo coi).CT tu 0381000530407 NGUYEN TRONG BAY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021500,000251051.030621.070240.MS 2021.143
6/3/2021500,000608439.030621.064908.Ung ho Ms 2021144 ba Chi Em mo coi FT21154109888529
6/3/2021500,000187292.030621.064843.MS 2021.143 Be Vu Manh Thien
6/3/2021500,000914378.030621.064644.ung ho MS 2021.144 . 3 chi em mo coi
6/3/2021500,000434241.030621.064442.Ung ho MS 2021144 3 chi em mo coii
6/3/2021500,000606837.030621.064021.Ung ho MS 2021.144 - ba chi em mo coi FT21154810050847
6/3/2021500,000528879.030621.063512.UNG HO MS 2021.143 (BE VU MANH THIEN)-030621-06:34:53 528879
6/3/2021500,000528740.030621.063051.MS 2021144(BA CHI EM MO COI)-030621-06:30:47 528740
6/3/2021500,000603630.030621.062025.Ung ho ms2021.143 FT21154745750843
6/3/2021500,000603500.030621.061927.Ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi FT21154672550126
6/3/2021500,000909022.030621.061719.Chuyen tien ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/3/2021500,000MBVCB.1172650203.Ung ho ms 2021.143 (be VU MANH THIEN).CT tu 0111001436514 LE TRUONG AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021500,000MBVCB.1172645356.PHAM XUAN TRUONG chuyen tien.CT tu 0031000926134 PHAM XUAN TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021500,000001960.030621.054912.ZP5VHBAG3379 210603000015940 ung ho ms 2021.144
6/3/2021500,000905223.030621.054046.Ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi
6/3/2021500,000MBVCB.1172635696.Ung ho ms2021.143 be vu manh thien.CT tu 0461003902833 NGUYEN VAN TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021500,000155837.030621.040616.ung ho be Vu Manh Thien MS: 2021.143 chuc con vuot qua
6/3/2021500,000016421.030621.034537.MS 2021 143 Vu Manh Thien
6/3/2021500,000899247.030621.033708.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021500,000MBVCB.1172607252.Ung ho ms 2021.143(be vu Manh Thien).CT tu 0441000746474 HA VAN TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021500,000MBVCB.1172602913.MS 2021.143.CT tu 0071000712625 TU BAO UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021500,000701052.030621.004509.Ung ho MS 2021.122 - em le tran yen vy
6/3/2021500,000193685.030621.002635.Ung go MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/3/2021547,227MBVCB.1172863356.MS 2021 138 Hoang Dinh Canh.CT tu 0011002894885 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2021600,000168599.020621.225114.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021600,000669423.030621.210746.MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/3/2021600,000IBVCB.1173265254.ung ho MS 2021.144 (ba chi em mo coi).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021800,000756877.030621.174717.Ung ho MS 2021.139 Nguyen Vu hoang hai
6/3/2021800,000751611.030621.174102.Ung ho MS 2021.142 Bui ngoc diem my
6/3/20211,000,000356200.020621.235453.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/3/20211,000,000IBVCB.1172577432.2021.135 2021.136 2021.139 2021.140 2021.141 .CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/20211,000,000IBVCB.1172575410.2021.113 2021.116 2021.118 2021.124 2021.131.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/20211,000,000IBVCB.1172572707.2021.071 2021.075 2021.078 2021.106 2021.111.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/20211,000,000MBVCB.1172562343.ung ho MS 2021.143 ( be Vu Minh Thien).CT tu 0741000668963 VO NGOC QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/20211,000,000555684.020621.230815.MS 2021.143 be VuManhThien dc binh an FT21154605460493
6/3/20211,000,000676122.020621.225934.Ung ho be chua benh xo gan
6/3/20211,000,000MBVCB.1174147079.MS2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0331003901344 NGUYEN MINH LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/20211,000,000754173.030621.213842.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien.754173
6/3/20211,000,000406401.030621.213745.MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21155913649380
6/3/20211,000,000219743.030621.212708.ung ho ms 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/20211,000,000119181.030621.212030.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/3/20211,000,000MBVCB.1174028446.HOANG ANH TIEN MS 2021.144.CT tu 0161000118933 HOANG ANH TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/20211,000,000307184.030621.193616.Ung ho MS 2021.142 BUI NGOC DIEM MY FT21154763414010
6/3/20211,000,000199768.030621.185825.Ung ho MS 2021.143 (be VU MANH THIEN)
6/3/20211,000,000743688.030621.173208.MS 2021.143 be vu manh thien
6/3/20211,000,000854490.030621.170534.Chuyen tien MS 2021.143 Vu Manh Thien
6/3/20211,000,000MBVCB.1173647371.NGUYEN THI BICH CHI chuyen tien ung ho be Vu Manh Thien (MS 2021.143)..CT tu 0071003216893 NGUYEN THI BICH CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/20211,000,000MBVCB.1173641352.Nguyen thi Bich Chi ung ho Nguyen Ngoc Mai (MS 2021.137)..CT tu 0071003216893 NGUYEN THI BICH CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/20211,000,000MBVCB.1173579360.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0011002129219 LUONG CHI THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/20211,000,000087260.030621.160604.Cty CPDV bao ve Dai Nam ung ho 3 chi em mo coi MS 2021.144 FT21154032683647
6/3/20211,000,000NGUYEN VAN TIEN UNG HO MA SO 2021 - 142 - BE BUI NGOC DIEM MY
6/3/20211,000,000632874.030621.150543.PIKA MIRA UNG HO MS2021.143 BE VU MANH THIEN-030621-15:07:44 632874
6/3/20211,000,000340111.030621.145236.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TRINH THI MAI ho tro ma 2021 144
6/3/20211,000,000807516.030621.143055.UH MS2021143 be vu manh thien
6/3/20211,000,000789289.030621.140928.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/20211,000,000MBVCB.1173119894.Ung ho MS 2021.143 .CT tu 0511003876934 PHAN NGUYEN HOANG VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/20211,000,000MBVCB.1173111517.MS 2021.144 (ba chi em mo coi).CT tu 0071004140219 NGUYEN TRONG THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/20211,000,000584752.030621.112613.UNG HO MS 2021.144(BA CHI EM MO COI)-030621-11:26:09 584752
6/3/20211,000,000218623.030621.110552.MS2021.144 ba chi em mo coi
6/3/20211,000,000863075.030621.104526.MS 2021.143
6/3/20211,000,000MBVCB.1172963237.MS 2021.144 (BA CHI EM MO COI).CT tu 0091000002045 PHAM DINH KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/20211,000,000SHGD:10009647.DD:210603.BO:VO NHAM THAN.Remark:MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/20211,000,000MBVCB.1172876971.ung ho MS 2021.143 (be vu manh thien).CT tu 1019488229 TRAN DUY HOANG AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/20211,000,000217832.030621.093439.Ung ho MS 2021.143
6/3/20211,000,000690059.030621.091752.MS 2021.143 Vu Manh Thien FT21154063029777
6/3/20211,000,000SHGD:10008151.DD:210603.BO:VO THI THU HA.Remark:MS 2021 144
6/3/20211,000,000114191.030621.090026.Ung ho MS 2021.144 (Ba chi em mo coi)
6/3/20211,000,000MBVCB.1172796274.Ung ho MS 2021.144 (3 chi em mo coi).CT tu 0071001164555 VU THI TAM TRINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/20211,000,000SHGD:10000499.DD:210603.BO:TRAN DU PHONG.Remark:Ung ho MS 2021.143 (be vu manh Thien)
6/3/20211,000,000138092.030621.084454.Ung ho MS 2021 144
6/3/20211,000,000243478.030621.083454.UNG HO MS 2021.143
6/3/20211,000,000538963.030621.082954.PIKA MIRA UNG HO MS2021.144 BA CHI EM MO COI-030621-08:32:56 538963
6/3/20211,000,000968750.030621.082913.ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi
6/3/20211,000,000MBVCB.1172762795.NGUYEN PHUC LUU chuyen tien ung ho MS 2021.144(ba chi em mo coi cha me).CT tu 0121002537850 NGUYEN PHUC LUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/20211,000,000995667.030621.082720.IBFT MS 2021.144 ba chi em mo coi
6/3/20211,000,000MBVCB.1172730061.Ung ho ms 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0701000430952 VO THI THANH MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/20211,000,000991617.030621.080539.IBFT MS 2021.144 ba chi em mo coi
6/3/20211,000,000441925.030621.080252.tien ung ho MS 2021144 ba chi em mo coi
6/3/20211,000,000441036.030621.075648.Ung ho MS 2021144 ba chi em mo coi
6/3/20211,000,000MBVCB.1172704313.PHUONG / ung ho MS 2021/144( 3 em mo coi).CT tu 0381000617240 PHAM THI THANH PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/20211,000,000987662.030621.074023.IBFT ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi
6/3/20211,000,000MBVCB.1172700022.DUNG - ung ho Ms 2021-143 be Vu Manh THien.CT tu 0071000074746 NGUYEN THI DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/20211,000,000531883.030621.072925.MS 2021 144 BA CHI EM MO COI-030621-07:28:56 531883
6/3/20211,000,000614978.030621.071654.Ung ho MS 2021144 FT21154760010111
6/3/20211,000,000MBVCB.1172673512.Vu Viet Kieu VSP ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0081000278844 TRAN THI KIM GIAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/20211,000,000435195.030621.070007.Ung ho MS 2021093 Chi em Huyen Ngan
6/3/20211,000,000023654.030621.061522. ung ho MS 2021 144 ba chi em mo coi
6/3/20211,000,000MBVCB.1172649378.TRINH THI MY LE chuyen tien ung ho MS 2021.143 ( Be Vu Manh Thien).CT tu 0081001308980 TRINH THI MY LE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/20211,000,000545963.030621.060723.CHUYEN KHOAN MS 2021144
6/3/20211,000,000MBVCB.1172645724.Ung ho MS 2021.144 (ba chi em mo coi).CT tu 0121000359096 NGUYEN TRINH MINH TRIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/20211,000,000MBVCB.1172638781.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien) .CT tu 0531002176921 VO THI HUYNH NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/20211,000,000715483.030621.044311.Ung ho 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/3/20211,000,000584260.030621.012318.Chi va Bi ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154092956597
6/3/20211,000,000574028.030621.001603.Ms 2021.143 FT21154140783753
6/3/20211,190,000231226.030621.151353.Ho Anh Quan chuyen tien ung ho MS 2021.143
6/3/20211,200,000IBVCB.1172569752.2021.125. 2021.129. 2021.134. 2021.138.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/20211,200,000IBVCB.1172568514.2021.046 2021.112 2021.122 2021.123.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/20211,500,000012172.030621.131345.ZP5VHBAG8LCQ 210603000102485 GIUP DO BE VU MANH THIEN MS2021.143
6/3/20212,000,000MBVCB.1172571275.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0071001169216 LE KIEN HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/20212,000,000518886.020621.225604.UNG HO MS 2021143 ( BE VU MANH THIEN)-020621-22:55:51 518886
6/3/20212,000,000MBVCB.1174166826.Ung ho?MS 2021.143?(be Vu Manh Thien).CT tu 0381000468943 NGUYEN HOAI NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/20212,000,000730839.030621.211524.ung ho MS 2021.143
6/3/20212,000,000098172.030621.161518.MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154533727408
6/3/20212,000,000580595.030621.142427.PHAM THU PHUONG chuyen khoan ung ho 3 chi em mo coi MS 2021 144
6/3/20212,000,000SHGD:10006974.DD:210603.BO:NGUYEN TRONG NGHIA.Remark:IBUNG HO MS 2021.144 (BA CHI EM MO COI)
6/3/20212,000,000618124.030621.102055.Chuyen tien ung ho MS 2021.144 3 chi em mo coi
6/3/20212,000,000560195.030621.100002.UNG HO MS 2021.143 (BE VU MANH THIEN)-030621-09:59:38 560195
6/3/20212,000,000523815.030621.094925.Ung ho MS 2021.144 ( ba chi em mo coi )
6/3/20212,000,000MBVCB.1172660813.PHAM VAN LONG ung ho MS 2021.144 (ba chi em mo coi).CT tu 0011004170036 PHAM VAN LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/20212,000,000903954.030621.052210.ba me be Mi gop MS 2021.142
6/3/20212,000,000888383.030621.002702.Quy Bac Ai ung ho cho be Vu Manh Thien. MS 2021.143
6/3/20212,500,000914135.030621.064530.Kolmakova Ekaterina giup do Ma so 2021.144 ba chi em mo coi
6/3/20213,000,000519295.020621.230211.UNG HO BE VO MANH THIEN MS 2021.143-020621-23:04:51 519295
6/3/20213,000,000MBVCB.1173574379.Ung ho MS2021.123/124/136/137/138/139/141/142/143/144 moi truong hop 300k.CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/20213,000,000MBVCB.1173164492.TRAN NGOC TAM chuyen tien ung ho MS 2021.144 ( ba chij em mo coi ).CT tu 0071004234713 TRAN NGOC TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/20213,000,000148159.030621.110649.Anh Phi Manh Cuong ho tro MS 2021.144 (Ba chi em mo coi)
6/3/20213,000,000457219.030621.072107.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 144 ba chi em mo coi
6/3/20215,000,000247744.030621.192407.PHAN DUC NHAT chuyen tien ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/3/20215,000,000815817.030621.144016.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/20215,000,000765844.030621.133742.Ct ung ho MS 2021 144 ba chi em mo coi
6/3/20215,000,000528605.030621.062642.UNGHO 2021.144(BACHIEMMOCOI)-030621-06:29:44 528605
6/3/202110,000,000060733.030621.081530.TRAN DONG XUAN GD CTy TAN THANG AG gui cho ba chau mo coi cha lan me
6/3/202120,000,000615482.030621.135850.CTY ATP UNG HO MS 2021144 ( 3 CHI EM MO COI)-030621-13:58:33 615482
6/4/202110,000IBVCB.1175113074.Ung ho MS 2021 145 Be Quynh.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/202110,000090200.040621.081340.Ung ho MS 2021 145 Nguyen Le Diem Quynh NAM MO QUAN THE AM BO TAT
6/4/202140,000MBVCB.1174799273.ung ho ms2021.143 (be vu manh thien).CT tu 1020007877 DOAN TRAN MY THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/202150,000227706.040621.201420.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021139
6/4/202150,000252499.040621.201120.Ung ho NCHCCCC nguyen ngoc huy FT21155745461003
6/4/202150,000205906.040621.195454.ung ho be Vu Manh Thien)
6/4/202150,000234761.040621.195000.Ms 2021.143 be Vu Manh Thien FT21155630920409
6/4/202150,000800962.040621.152342.ung ho be vu manh thien 3 tuoi mo xo gan
6/4/202150,000IBVCB.1175138198.ung ho ma so MS 2021 143 be Vu Manh Thien.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/202150,000MBVCB.1175135347.ung ho NCHCCCL Yen 0984162496.CT tu 0341002052488 DANG THI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/202150,000IBVCB.1175135110.ung ho ma so MS 2021 145 Nguyen Le Diem Quynh.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/202150,000IBVCB.1175130879.ung ho ma so MS 2021 144 ba chi em mo coi.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/202150,000IBVCB.1175056607.Giup ma so 2021 145 Nguyen Le Diem Quynh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/202150,000IBVCB.1174473569.ms 2021 143 be VU MANH THIEN chuc be khoe.CT tu 0091000293166 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/202150,000MBVCB.1174387745.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.145 (Nguyen Le Diem Quynh).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/202150,000MBVCB.1174310024.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.145 (Nguyen Le Diem Quynh)Vietnamnet 04/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/202160,000726394.030621.224748.UNG HO NCHCCCL-030621-22:47:29 726394
6/4/202160,000MBVCB.1174444641.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.145 (Nguyen Le Diem Quynh). (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021100,000461501.030621.232853.Ung ho ms 2021.093 chi em Huyen Ngan FT21155780536369
6/4/2021100,000785354.030621.231211.2021.144BaChiEmMoCoi
6/4/2021100,000294885.030621.230033.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/4/2021100,000292604.030621.225600.Ung ho MS 2021 135 Luong Bao Quoc
6/4/2021100,000384620.030621.224412.MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/4/2021100,000018703.040621.220327.Gui be MANH THIEN cau mong chu phat phu ho cho con som khoe manh
6/4/2021100,000692340.040621.194406.Ung ho NCHCCCL Bui Tien Anh 0375702665
6/4/2021100,000MBVCB.1175826232.Ung ho MS 2021.144 Ba chi em mo coi.CT tu 0251002674425 CHUNG THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021100,000MBVCB.1175823868.Ung ho MS 2021.145 Nguyen Le Diem Quynh.CT tu 0251002674425 CHUNG THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021100,000MBVCB.1175603527.Ung ho NCHCCCL PHUONG THAO 0903117846.CT tu 0071000649262 PHAM THI PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021100,000MBVCB.1175495967.Ung ho MS.2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0921000200777 HA NGUYEN QUYNH UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021100,000854959.040621.152221.TTTP ung ho Ms2021145 Nguyen Le Diem Quynh
6/4/2021100,000221520.040621.151944.DO THI YEN Chuyen tien ung ho MS 2021.139 ( Nguyen Vu Hoang Hai) chuc chau som hoi phuc
6/4/2021100,000771844.040621.150133.ung ho ms 2021.144 ba chi em mo coi
6/4/2021100,000524757.040621.135928.Vietcombank;0011002643148;ung ho ma so MS 2021 145 Nguyen Le Diem Quynh
6/4/2021100,000096554.040621.133348.ms 2021 143 be Vu Manh Thien
6/4/2021100,000493003.040621.125624.MS 2021 145 Nguyen Le Diem Quynh
6/4/2021100,000MBVCB.1174863168.Ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien).CT tu 0071003833077 PHAM THI THU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021100,000295075.040621.114757.ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien )
6/4/2021100,000MBVCB.1174761844.Gui be VU MANH THIEN.CT tu 0071000785478 BUI THI NGOC THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021100,000672640.040621.105855.Ung ho MS2021.143
6/4/2021100,000782164.040621.104838.UNG HO BE VU MANH THIEN CHUC BE DUOC BINH AN-040621-10:50:35 782164
6/4/2021100,000556928.040621.104531.Chuyen tien ung ho ms 2021.145 nguyen le diem quynh
6/4/2021100,000986325.040621.102834.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/4/2021100,000157756.040621.101118.Ung ho MS2021 145 Nguyen Le Diem Quynh
6/4/2021100,000MBVCB.1174561234.VU THI QUE chuyen tien.CT tu 0031000294803 VU THI QUE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021100,000508222.040621.093043.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/4/2021100,000016255.040621.092052.Ung ho be Vu Manh Thien MA SO 2021143
6/4/2021100,000SHGD:10000056.DD:210604.BO:NGUYEN XUAN VINH.Remark:UNG HO MS 2021144BA CHI EM MO COI
6/4/2021100,000752499.040621.085136.UNG HO MS 2021.143 BE VU MANH THIEN-040621-08:51:32 752499
6/4/2021100,000053068.040621.080627.Vinh Nam ung ho ms 2021 145 Nguyen Le Diem Quynh
6/4/2021100,000MBVCB.1174377898.Ung ho MS 2021.143( be Vu Manh Thien).CT tu 1018300184 PHAN THI THU VUI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021100,000446953.040621.074559.T ung ho Nguyen le Diem Quynh MS 2021.145
6/4/2021100,000741981.040621.064612.MS 2021.143 Vu Manh Thien
6/4/2021100,000MBVCB.1174323514.2021.143.CT tu 0121001442928 PHAM NGOC HUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021100,000812460.040621.053213.Ung ho MS2021.137 be Nguyen Ngoc Mai
6/4/2021100,000812230.040621.052601.Ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi
6/4/2021100,000812195.040621.052446.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/4/2021100,000812135.040621.052303.ung ho MS 2021.138 Hoang Dinh Canh
6/4/2021100,000311208.040621.041124.NGUYEN LE THUY DUONG chuyen tien UH MS 2021 143 be VU MANH THIEN
6/4/2021100,000462368.040621.003535.Vietcombank;0011002643148;ung ho ms2021 143 be vu manh thien
6/4/2021100,000731458.040621.001740.UNG HO MS 2021.143 (BE VU MANH THIEN)-040621-00:20:27 731458
6/4/2021150,000697455.040621.133923.ung ho ms2021.144 3 chi em mo coi
6/4/2021150,000697080.040621.133825.ung ho MS2021.143 be Vu Manh Thien
6/4/2021150,000398278.040621.014524.Ung ho NCHCCCL-Quyen-0888313938
6/4/2021175,000ATM_FTF.10800347.466749.20210604.140719.9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:T1-18T2-KDTM TRUNG HOA HANOI VN
6/4/2021200,000185857.030621.225609.MS 2021.143 Be Vu Manh Thien - Chuc con mau khoe
6/4/2021200,000000821.030621.224045.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/4/2021200,000175422.030621.224036.IBFT Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/4/2021200,000MBVCB.1174205399.LE THI HANG NGA chuyen tien ung ho NCHCCCL.CT tu 0061001127565 LE THI HANG NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021200,000383988.030621.223853.Ung Ho MS 2021.143 (Vu Manh Thien)
6/4/2021200,000MBVCB.1174200272.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0081001199113 NGUYEN THI TRAM PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021200,000186751.030621.223429.MS 2021.143 ( BE VU MANH THIEN)
6/4/2021200,000MBVCB.1174198157.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0331000454270 TRAN HONG PHUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021200,000262286.040621.215929.ung ho MS 2021.145 (nguyen le diem quynh)
6/4/2021200,000MBVCB.1176056549.ung ho 2021.136?(Tran Ngoc Minh).CT tu 0671000433046 TRAN HOANG VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021200,000MBVCB.1176049132.ung ho 2021.114?(ba Nguyen Thi Lien ).CT tu 0671000433046 TRAN HOANG VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021200,000MBVCB.1176035413.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0251001472356 NGUYEN LUONG TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021200,000288178.040621.205430.Ung ho MS 2021.143 be Thien FT21156020028648
6/4/2021200,000780969.040621.203932.Ung ho ms 2021 143 be vu manh thien.chuc con mau khoi benh.780969
6/4/2021200,000701948.040621.202300.ung ho ms 2021.143
6/4/2021200,000076638.040621.193702.Vietcombank;0011002643148;MS2021144
6/4/2021200,000634875.040621.190709.ung ho Ms2021.143
6/4/2021200,000891000.040621.184051.MS 2021.143 BE VU MANH THIEN-040621-18:40:38 891000
6/4/2021200,000563297.040621.175046.Ung ho be Vu Manh Thien MS 2021.143
6/4/2021200,000116349.040621.173123.Ung ho MS 2021.140 (Pham Minh Nhat)
6/4/2021200,000865117.040621.165722.MS 2021.145 (NGUYEN LE DIEM QUYNH)-040621-16:57:21 865117
6/4/2021200,000000734.040621.164300.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/4/2021200,000MBVCB.1175421670.Ms 2021.143.CT tu 0071000776081 NGUYEN HA GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021200,000482204.040621.152303.Ms 2021.143 be Vu Manh Thien
6/4/2021200,000IBVCB.1175239719.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.145 (Nguyen Le Diem Quynh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021200,000MBVCB.1175152861.UNG HO MS 2021.145 (Nguyen Le Diem Quynh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021200,000MBVCB.1175046022.UNG HO MS 2021.145 (NGUYEN DIEM LE QUYNH).CT tu 0451000272064 VU DINH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021200,000805798.040621.133416.MS 2021.143 BE VU MANH THIEN-040621-13:36:14 805798
6/4/2021200,000945521.040621.131959.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/4/2021200,000IBVCB.1174949198.NGUYEN DOAN PHUOC chuyen khoan ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien) .CT tu 0371000402110 NGUYEN DOAN PHUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021200,000MBVCB.1174948531.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien) .CT tu 0381000389466 LE NGUYEN UYEN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021200,000651309.040621.122727.ho tro be Vu Manh Thien. MS 2021.143
6/4/2021200,000MBVCB.1174830952.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0071002634896 NGUYEN TRUNG KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021200,000774334.040621.101944.2021.143 BE VU MANH THIEN-040621-10:19:30 774334
6/4/2021200,000162286.040621.101525.MS2021 142 Bui Ngoc Diem My Trang va Ngan ung ho
6/4/2021200,000293459.040621.101327.MS 2021. 144 ( ba chi em mo coi)
6/4/2021200,000282664.040621.095241.ung hoMS 2021.143(be Vu Manh Thien)
6/4/2021200,000SHGD:10006341.DD:210604.BO:TRAN MINH NHAT.Remark:Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/4/2021200,000SHGD:10006635.DD:210604.BO:NGUYEN THUY DAN UYEN.Remark:Ung ho MS2021.143
6/4/2021200,000SHGD:10000850.DD:210604.BO:TRAN THI HUONG TRA.Remark:MS 2021.143 Be Vu Manh Thien
6/4/2021200,000MBVCB.1174484239.Ung Ho MS 2021.143 (be VU MANH THIEN).CT tu 0071000860277 NGUYEN KIM ANH MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021200,000IBVCB.1174449988.MS 2021 145 Nguyen Le Diem Quynh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2021200,000870613.040621.084034.ung ho MS 2021.145 Nguyen Le Diem Quynh
6/4/2021200,000469502.040621.083900.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/4/2021200,000095068.040621.082721.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 144 ba chi em mo coi
6/4/2021200,000745349.040621.081122.UNG HO MS 2021 143 (BE VU MANH THIEN)-040621-08:10:58 745349
6/4/2021200,000994500.040621.075024.Ung ho MS 2021145
6/4/2021200,000MBVCB.1174368889.NGUYEN THI HIEN truong THCS Duc Thang huyen Hiep Hoa tinh Bac Giang ung ho ba chi em mo coi MS 2021 144.CT tu 0731000790598 NGUYEN THI HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021200,000MBVCB.1174350166.TRUONG DUC LINH chuyen tien ung ho Ms 2021.143(be vu manh thien).CT tu 0441003905323 TRUONG DUC LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021200,000699861.040621.055737.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Giup do be Vu Manh Thien
6/4/2021200,000811188.040621.045553.Ung ho MS.2021.143 Vu Manh Thien
6/4/2021200,000MBVCB.1174302563.ung ho MS 2021.143 be vu manh thien.CT tu 0531002536746 NGUYEN ANH SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021200,000183332.040621.005853.IBFT ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi
6/4/2021200,000755653.040621.004309.MS 2021.143 be Vu Manh Thien.755653
6/4/2021250,000727242.030621.225829.MS 2021.143 ( BE VU MANH THIEN )-030621-22:58:24 727242
6/4/2021250,000096148.040621.095651.ung ho be VU MANH THIEN
6/4/2021300,000MBVCB.1174244696.ung ho ms 2021.144 ba chi em mo coi.CT tu 1021000002021 NGUYEN CONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021300,000728819.030621.232225.UNG HO MS 2021143(BE VU MANH THIEN)-030621-23:21:38 728819
6/4/2021300,000643047.030621.224112.Ung ho MS 2021.143( Be Vu Manh Thien)
6/4/2021300,000330676.040621.215328.MS 2021.145 FT21156576304124
6/4/2021300,000302826.040621.211314.Nguyen Khai Gia 11A5 THPT UONG BI QUANG NINH ung go MS 2011.143 be Vu Manh Thien FT21156290093903
6/4/2021300,000MBVCB.1175962189.Ung ho MS 2021.143?(be Vu Manh Thien).CT tu 0021001703875 TRAN THI HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021300,000MBVCB.1175920604.MS 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0071000619024 VO THI THAO VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021300,000639619.040621.191045.Ungho NCHCCCL TranLeLinh 0946838078
6/4/2021300,000489637.040621.163259.Ung ho MS.2021.144 ba chi em mo coi
6/4/2021300,000PHAN THI HIEU MS 2021145 NGUYEN LE DIEM QUYNH - NAM MO DUCO SU LUULY QUANG VUONG PHAT
6/4/2021300,000IBVCB.1175296683.Ms 2021 142 Bui Ngoc Diem My.CT tu 1017726165 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2021300,000IBVCB.1175244196.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021300,000IBVCB.1175234597.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.144 (ba chi em mo coi).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021300,000205801.040621.144921.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/4/2021300,000363498.040621.142639.Ung ho MS 2021 143 Be Vu Manh Thien
6/4/2021300,000MBVCB.1174980358.ung ho MS 2021143?be Vu Manh Thien.CT tu 0601000474570 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2021300,000MBVCB.1174973949.ung ho MS 2021145?.CT tu 0601000474570 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2021300,000796197.040621.125515.UNG HO MS 2021.139 (NGUYEN VU HOANG HAI)-040621-12:55:19 796197
6/4/2021300,000236212.040621.113122.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/4/2021300,000442919.040621.112745.MS.2021.143 ung ho VuManhThien
6/4/2021300,000MBVCB.1174500252.ung ho MS2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0071000812097 LE NGUYEN THANH NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021300,000552616.040621.084411.MS202143 be Vu Manh Thien FT21155417895077
6/4/2021300,000IBVCB.1174432085.GIup MS2021 145.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2021300,000MBVCB.1174425837.NGUYEN THI DU ct MS: 2021.143 BE VU MANH THIEN.CT tu 0331000469779 NGUYEN THI DU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021300,000998042.040621.075822.Ung ho MS 2021.142
6/4/2021300,000840441.040621.075000.Chuyen tien ung ho MS 2021.145 Nguyen Le Diem Quynh
6/4/2021300,000MBVCB.1174363883.NGUYEN THI THUY TRANG ung ho be VU MANH THIEN -MS.2021.143.CT tu 0331003765094 NGUYEN THI THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021300,000MBVCB.1174342911.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0071001058513 HUYNH NHAT THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021300,000432441.040621.062334.MS 2021.143-be Vu Manh Thien. Mong em som khoe manh nhe.
6/4/2021300,000816116.040621.061155.ung ho MS 2021.123 Hoang Minh Duc
6/4/2021300,000MBVCB.1174318114.Ung ho MS 2021.145(nguyen le diem quynh).CT tu 0081001210606 TO DINH NGHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021300,000474239.040621.002110.Uh MS 2021139 Nguyen Vu Hoang Hai FT21155374090088
6/4/2021400,000MBVCB.1175047839.Ung ho MS 2021144( 3 chi em mo coi).CT tu 0421003855760 TRUONG VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021400,000SHGD:10000317.DD:210604.BO:NGUYEN HOANG THY KHANH.Remark:[2100000012035486]UNG HO MS 2021,142 ( BUI NGOC DIEM MY)
6/4/2021400,000006466.040621.004217.MS 2021 144 ba chi em mo coi
6/4/2021500,000467186.030621.234908.MS 2021143 be vu manh thien FT21155355505984
6/4/2021500,000692566.030621.232737.MS 2021 143 Be Vu Manh Thien
6/4/2021500,000IBVCB.1174234682.MS 2021 072 co Tran thi Hoanh.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2021500,000IBVCB.1174228880.MS 2021 131 be Nguyen Binh Minh.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2021500,000IBVCB.1174222825.MS 2021 139.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2021500,000IBVCB.1174220419.MS 2021 140 Pham Minh Nhat.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2021500,000IBVCB.1174217223.MS 2021 144 ba chi e mo coi.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2021500,000449311.030621.225434.Ms 2021.143 vu manh thien FT21155648264048
6/4/2021500,000358459.040621.224158.Ung ho NCHCCCL, Nguyen Thi Van Anh 0853664888 FT21156961000815
6/4/2021500,000312786.030621.223602.Vietcombank;0011002643148;ung ho be vu manh thien ms 2021143
6/4/2021500,000383261.030621.223313.MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/4/2021500,000MBVCB.1176128501.MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0161000601534 LAI THI HONG LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021500,000MBVCB.1176025563.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0181003529720 DUONG THANH DONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021500,000286117.040621.205201.Ung ho ms 2021.143 be vu manh thien . Nam mo a di da phat chuc con mau khoe manh FT21156075406642
6/4/2021500,000703687.040621.202532.ung ho ma so 2021.002 em Hoang Thi Huyen Trang
6/4/2021500,000MBVCB.1175754182.Ms2021144 (3 chi em mo coi o nam dinh).CT tu 1015132647 LE QUOC TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021500,000MBVCB.1175752437.Vo T Xuan Thao ms2021128.CT tu 1015132647 LE QUOC TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021500,000156088.040621.182649.Ung ho be MS 2021.143 Vu Manh Thien FT21155096370490
6/4/2021500,000124720.040621.175251.MS 2021.143 Be Vu Manh Thien FT21155130751773
6/4/2021500,000MBVCB.1175602460.MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0181003638369 NGUYEN QUE ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021500,000034413.040621.163405.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21155590777761
6/4/2021500,000493498.040621.162713.Ung ho MS 2021 145 Nguyen Le Diem Quynh
6/4/2021500,000224249.040621.153009.GIUP DO BE VU MANH THIEN MS 2021.143
6/4/2021500,000837329.040621.152702.UNG HO MS 2021.143 (BE VU MANH THIEN)-040621-15:30:05 837329
6/4/2021500,000931792.040621.150946.Ung ho 2021143 be vu manh thien FT21155545280503
6/4/2021500,000MBVCB.1175182564.Ung ho MS 2021.143.CT tu 0071004922220 TRAN VIET NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021500,000911001.040621.145229.Ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia li- Nguyen Thi Hien-0902495381 FT21155902465609
6/4/2021500,000SHGD:10007208.DD:210604.BO:TRUONG THI NGOC YEN.Remark:Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/4/2021500,000787749.040621.123555.MS 2021.143 Ung ho be Vu Manh Thien FT21155143236010
6/4/2021500,000655537.040621.123432.Chuyen tien uh 3 chi em mo coi ms 2021144
6/4/2021500,000653638.040621.123216.Chuyen tien ung ho ms.2021.144 ba chi em mo coi
6/4/2021500,000772550.040621.121753.Ung ho MS 2021.144, ba chi em mo coi FT21155666993344
6/4/2021500,000609559.040621.113737.ung ho nchcccl Dinh Xuan Hung 0394353576
6/4/2021500,000007131.040621.110950.ZP5VHC89RVUT 210604000073417 Ms 2021.143 Vu Manh Thien. Chuc con mau
6/4/2021500,000140489.040621.105417.Ung ho MS 2021.143 VU MANH THIEN
6/4/2021500,000MBVCB.1174606180.UNG HO MS 2021.143 (BE VU MANH THIEN).CT tu 0071001093520 TANG KIM BICH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021500,000512152.040621.093520.Ung Ho MS 2021.143 Vu Manh Thien
6/4/2021500,000SHGD:10007299.DD:210604.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:MS 2021.145 chau Nguyen Le Diem Quynh
6/4/2021500,000MBVCB.1174452843.NCHCCCL.CT tu 0791000044660 HUYNH TU PHAT DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021500,000MBVCB.1174381986.MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0531002512542 TRAN ANH KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021500,000MBVCB.1174380590.MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 0531002512542 TRAN ANH KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021500,000IBVCB.1174373921.MS 2021.143 ung ho be Vu Manh Thien.CT tu 0071003704160 NGUYEN VU LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021500,000503598.040621.063210.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21155405337268
6/4/2021500,000MBVCB.1174265169.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0071000977589 LE HUYEN TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021500,000MBVCB.1174257242.MS 2021.143 (Be Vu Manh Thien). Chuc con mau het benh.CT tu 0331000495346 TRAN CO QUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021900,000968695.040621.171630.GiangLTT 0987060678 giup do chau Manh Thien 3t bi xo gan
6/4/20211,000,000MBVCB.1174233159.Nguyen Minh Huong ubg ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0331003673554 NGUYEN MINH HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/20211,000,000303605.030621.224230.MoMoT0902923468T12579539267T970436TUng ho MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/4/20211,000,000211761.040621.200622.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/4/20211,000,000940446.040621.192729.Ung ho MS 2021145
6/4/20211,000,000877206.040621.165803.MS 2021 143 Be Vu Manh Thien
6/4/20211,000,000MBVCB.1175270757.Ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien).CT tu 0181002670004 TON NU TRA MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/20211,000,000725261.040621.032843.Ung ho be Vu Manh Thien MS 2021.143
6/4/20211,000,000216889.040621.151029.CHOU HUANG CHUN MAN ung ho ma 2021. 143 be Vu Manh Thien
6/4/20211,000,000324161.040621.142615.ung ho MS 2021.143 be VU MANH THIEN
6/4/20211,000,000816541.040621.141623.UNG HO MS2021.143 (BE VU MANH THIEN)-040621-14:15:10 816541
6/4/20211,000,000180983.040621.140510.Nha rhuoc anh nguyet sao do chi linh ung ho Ms2021144 ba chi em mo coi
6/4/20211,000,000712744.040621.135914.Ung ho MS 2021.145 NGUYEN LE DIEM QUYNH
6/4/20211,000,000796278.040621.125531.UNG HO MS 2021.143 (BE VU MANH THIEN)-040621-12:55:30 796278
6/4/20211,000,000292328.040621.124308.LE VAN DUONG chuyen khoan MS2021 143 be Vu Manh Thien
6/4/20211,000,000716942.040621.103520.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 145 Nguyen Le Diem Quynh
6/4/20211,000,000276636.040621.093849.ung ho MS 2021.143 be Manh Thien
6/4/20211,000,000736352.040621.093125.Ung ho MS 2021 143 Vu Manh Thien
6/4/20211,000,000MBVCB.1174385812.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien) .CT tu 0071000733822 LE TRI THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/20211,000,000448284.040621.075044.MS 2021.143 Vu Manh Thien
6/4/20211,000,000MBVCB.1174300500.Ung ho MS 2021.130 Bui Thi Ngoc.CT tu 1016864910 NGUYEN BAO AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/20211,000,000487202.040621.020144.Ms 2021.143 be Vu Manh Thien FT21155474069277
6/4/20211,100,000SHGD:10000065.DD:210604.BO:DOAN MANH TIEN.Remark:UNG HO_MS2021.144 (BA CHI EM MO COI
6/4/20211,500,000MBVCB.1174446535.Ung ho qua bao vietnamnet MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 1014553338 TRAN NGOC KHANH CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/20212,000,000688837.030621.225214.ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/4/20212,000,000884394.040621.181043.UNG HO MS 2021144 ( BA CHI EM MO COI)-040621-18:12:46 884394
6/4/20212,000,000697931.040621.012407.Ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My
6/4/20212,000,000621506.040621.115030.Chuyen tien ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My
6/4/20212,000,000614925.040621.095159.Ung ho MS 2021.145 FT21155934569684
6/4/20212,000,000742325.040621.094843.Ms2021143 nga saigon ho tro be vu manh thien
6/4/20212,000,000268932.040621.091958.MS 2021.144 ( 3 chi em mo coi )
6/4/20212,000,000SHGD:10000498.DD:210604.BO:HOANG LIEN SON.Remark:Ung ho MS2021144 - 3 chi em mo coi
6/4/20213,000,000115319.040621.155810.PKTY PROCARE ung Ho MS 2021.145 ( nguyen Thi Diem Quynh) ung ho do bao ho cho cac tinh nguyen vie
6/4/20213,000,000SHGD:10000552.DD:210604.BO:NGUYEN HIEU HOA KHANH.Remark:ung ho ma so 2021.144 ba chi em mo coi
6/4/20215,000,000098787.040621.211220.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/4/20215,000,000046203.040621.164340.Ong Tu Van giup cho ms 2021 145 Nguyen Le Diem Quynh FT21155757294948
6/4/202110,000,000810252.040621.153030.Ong Tu Van ung ho cho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/4/202110,000,000235698.040621.054452.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/5/20211,000IBVCB.1177445818.aa.CT tu 1020934206 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/20211,000IBVCB.1177388757.aa.CT tu 0531002594397 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/20211,000IBVCB.1177260319.aa.CT tu 1020995186 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/20211,000IBVCB.1177204578.aa.CT tu 0151000608529 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/20211,000IBVCB.1177088537.ww.CT tu 1020157792 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/20211,000IBVCB.1177024926.ww.CT tu 1020655194 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/20211,000IBVCB.1176920971.ss.CT tu 0911000050676 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/202110,000165022.050621.085845.Ung ho MS 2021 146 Dao Thi Thanh Ha NAM MO QUAN THE AM BO TAT
6/5/202120,000253693.050621.214629.1 fan cua bts Jin ung ho NCHCCCCL
6/5/202120,000462718.050621.063420.Ung ho ms 2021.146 Dao thi Thanh Ha
6/5/202150,000273003.050621.211455.MS 2021 vacxinCovid
6/5/202150,000692205.050621.164749.NCHCCCL NGUYEN NGOC LUAN 01151167612
6/5/202150,000137785.050621.162939.MS 2021143 ung ho be Vu Manh Nhien
6/5/202150,000154995.050621.161307.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021146 Dao Thi Thanh Ha
6/5/202150,000IBVCB.1177239659.Giup ma so 3021 146 Dao Thi Thanh Ha .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/5/202150,000044509.050621.102447.Giup MS 2012146 Dao Thi Thanh Ha
6/5/202150,000MBVCB.1176613428.nho bao vietnam net chuyen den em thach thi minh tuyet lop 8 vua hoc vua cham soc me tai bvien cray hcm.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/202150,000210384.050621.092926.Nhom Vien gach nho Ung ho Ma so 142
6/5/202150,000209607.050621.092854.Nhom Vien gach nho Ung ho Ma so 141
6/5/202150,000208933.050621.092829.Nhom Vien gach nho Ung ho Ma so 140
6/5/202150,000423847.050621.071023.Ung ho MS 2021.14 FT21156092159262
6/5/202150,000MBVCB.1176335133.Ung ho MS 2021.142.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/202150,000MBVCB.1176335459.Ung ho MS 2021.146.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/202150,000840832.050621.054157.ung ho MS 2021.146 Dao Thi Thanh Hai
6/5/202160,000MBVCB.1176356427.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.146 (Dao Thi Thanh Ha ). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021100,000MBVCB.1176197003.MS 2021 . 143 (Vu Manh Thien).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021100,000MBVCB.1176195702.MS 2021. 142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021100,000121931.040621.231736.ung ho ms 2021 143 Be Vu Manh Thien
6/5/2021100,000227874.050621.223408.Ms 2021vacxincovid
6/5/2021100,000174862.050621.213403.Uh vaccin covid FT21158732891831
6/5/2021100,000MBVCB.1177999316.Ung ho NCHCCCL Bui Thi Hong Khue 0918879597.CT tu 0071000873218 BUI THI HONG KHUE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021100,000157741.050621.211202.MS 2021 143 be VuManhThien FT21158229776540
6/5/2021100,000229630.050621.202955.ung ho MS 2021.143
6/5/2021100,000MBVCB.1177606670.ms 2021.143(be vu manh thien).CT tu 0251001513643 TRUONG MY LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021100,000MBVCB.1177439478.Ung ho MS 2021.142 ( BE BUI NGOC DIEM MY).CT tu 0531002581316 LE THI DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021100,000694531.050621.162447.ung ho ms 2021.143
6/5/2021100,000132472.050621.161134.Ung ho MS 2021 146 Dao Thi Thanh Ha
6/5/2021100,000131829.050621.160928.Ung ho MS 2021 145 Nguyen Le Diem Quynh
6/5/2021100,000131354.050621.160726.Ung ho MS 2021 144 ba chi em mo coi
6/5/2021100,000405906.050621.152417.MS 2021 146 Dao Thi Thanh Ha
6/5/2021100,000740051.050621.135215.Ung Ho ms 2021.143 Pe VU Manh Thien FT21156339031552
6/5/2021100,000MBVCB.1177002753.2021.139.CT tu 1020923918 PHAN TIEU KIM MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021100,000137239.050621.125125.MS 2021 143 Be Vu Manh Thien
6/5/2021100,000350745.050621.124433.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/5/2021100,000405909.050621.115702.Ung ho MS 2021.143 (be Nguyen Manh Thien)
6/5/2021100,000MBVCB.1176775921.NVVP.CT tu 0071001759179 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/5/2021100,000057124.050621.110522.MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/5/2021100,000998614.050621.095824.Chuyen tien Ms 2021.143 VU MANH THIEN
6/5/2021100,000270127.050621.091910.DT ung ho ms 2021.123( chau Hoang Van Duc)
6/5/2021100,000268553.050621.091753.DT ung ho ms 2021.131 ( be Binh Minh bi bong)
6/5/2021100,000395536.050621.091135.MS 2021.144( ba dua tre mo coi )
6/5/2021100,000245011.050621.084404.DT UNG HO MS 2021.144
6/5/2021100,000125658.050621.084220.Ung ho MS 2021.146(dao thi thanh ha)
6/5/2021100,000077610.050621.083336.Vinh Nam ung ho ms 2021 146 Dao Thi Thanh Ha
6/5/2021100,000MBVCB.1176443544.Ung ho MS 2021.143( be Vu Manh Thien ).CT tu 0051000543236 NGUYEN HUU THACH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021100,000MBVCB.1176427199.MS 2021.146.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021100,000MBVCB.1176368058.ung ho ma so 2021 146.CT tu 0301000411151 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/5/2021100,000425323.050621.071644.Unghobemanhms2021143 FT21156990326775
6/5/2021100,000944152.050621.070816.MS 2021.146 (DAO THI THANH HA)-050621-07:08:16 944152
6/5/2021100,000MBVCB.1176312389.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.146 (chau Dao Thi Thanh Ha)Vietnamnet 05/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021100,000287625.050621.061014.VO NGOC TRIEU chuyen tien ung ho ma so 2021146-VNPT2021060519495797
6/5/2021100,000842748.050621.055515.ung ho ms2021.146 be Dao Thi Thanh Ha
6/5/2021100,000023750.050621.052424.Ung ho MS 2021 146 Dao thi thanh Ha
6/5/2021100,000410591.050621.051950.MS 2021.146 FT21156023893684
6/5/2021100,000937019.050621.003725.UNG HO MS 2021.143 VU MANH THIEN-050621-00:37:07 937019
6/5/2021100,000MBVCB.1176228897.Ung ho MS 2021.143.CT tu 0251002674369 TRAN DAC UY VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021100,000579571.050621.000640.Ung ho be Vu Manh Thien MS 2021.143
6/5/2021200,000376274.040621.233157.MS 2021.143 FT21156186027357
6/5/2021200,000MBVCB.1176182673.Ung ho Ms 2021.143 be VuManhThien.CT tu 0421000404923 HONG THANH PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021200,000MBVCB.1178045827.LE NHU Y chuyen tien.CT tu 0121000828793 LE NHU Y toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021200,000249402.050621.213035.MS 2021.143 VU MANH THIEN
6/5/2021200,000MBVCB.1177974225.MS 2021.vacxinCovid.CT tu 0021002302438 CHU THI LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021200,000820928.050621.203528.ung ho ms 2021.142(bui ngoc diem my)
6/5/2021200,000MBVCB.1177813647.phong chong dich covid 19.CT tu 0301000299936 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/5/2021200,000MBVCB.1177301988.MS2021.143.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021200,000126355.050621.154838.Bao Luu Tran ung ho MS 2021 vacxinCovid
6/5/2021200,000790567.050621.145503.Linh br giup MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21156850944750
6/5/2021200,000MBVCB.1177098958.MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0071005180656 DAO KHANH DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021200,000698156.050621.125237.MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21156121222775
6/5/2021200,000444408.050621.124700.Ung ho be Vu Manh Thien ghep gan
6/5/2021200,000036773.050621.123734.Ung ho NCHCCCL Luyen 0914555963
6/5/2021200,000583237.050621.105107.Ung ho MS 2021.143 be vu manh thien FT21156305834738
6/5/2021200,000553017.050621.102245.Quang Anh, Quang son uong ho ms 2021.146 FT21156262771591
6/5/2021200,000258326.050621.090342.DT ung ho ms 2021.140( chau Nhat bi ung thu mau)
6/5/2021200,000256873.050621.090041.DT ung ho ma so 2021.139( chau Hai bi bong)
6/5/2021200,000MBVCB.1176402876.Ung ho MS 2021 146 Dao Thi Thanh Ha.CT tu 0181003470016 HO MINH TANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021200,000MBVCB.1176381890.Ung ho MS 2021.146 (Dao Thi Thanh Ha).CT tu 0071001891811 DUONG THUY VY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021200,000MBVCB.1176372596.Ung ho Ms 2021143 ( be Vu Manh Thien).CT tu 0501000066606 DO THI HONG TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021200,000MBVCB.1176362801.MS 2021.146.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021200,000945802.050621.073427.UNG HO MS : 2021.146( DAO THI THANH HA)-050621-07:34:28 945802
6/5/2021200,000IBVCB.1176342916.MS 2021 146 Dao Thi Thanh Ha.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/5/2021200,000420288.050621.065206.Ung ho Dao Thi Thanh Ha ms 2021.146 FT21156094083801
6/5/2021200,000MBVCB.1176324521.Ung ho ms 2021.146 (Dao Thi Thanh Ha).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021200,000047737.050621.063839.Ung ho ma so 2021 146
6/5/2021200,000286980.050621.062000.ung ho MS 2021146 dao thi thanh ha
6/5/2021200,000027398.050621.061248.VO DINH DUNG chuyen khoan ung ho be Dao Thi Thanh Ha Ms 2021146
6/5/2021200,000412816.050621.055049.MS 2021.146 FT21156707039032
6/5/2021200,000MBVCB.1176253263.Ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien ).CT tu 0021002120306 HONG QUANG NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021200,000390391.050621.003409.MS 2021.143 Ung ho be Vu Manh Thien FT21156706060490
6/5/2021250,000IBVCB.1177925925.Ung ho quy vaccin - MS 2021.vacxinCovid.CT tu 0421003751042 NGUYEN QUANG TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021300,000MBVCB.1176182884.Ung ho MS 2021.143 ( be Vu ManhThien).CT tu 0041000189065 NGUYEN THE QUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021300,000758551.050621.215011.VUONG THI MY KHANH UNG HO MS 2021.144 ba chi em mo coi
6/5/2021300,000MBVCB.1177996428.Ung ho MS 2021.143 (Be Vu Manh Thien).CT tu 0381000615857 TRAN TAN HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021300,000236540.050621.204920.VU XUAN QUAN ung ho quy vacxin phong chong covid 19
6/5/2021300,000572352.050621.190550.Ms 2021.143 xin giau ten
6/5/2021300,000692449.050621.162054.NGUYEN THI MINH HUONG chuyen tien toi BAO VIETNAMNET-0011002643148
6/5/2021300,000779422.050621.144233.Ung ho be Vu Manh Thien FT21156014414568
6/5/2021300,000MBVCB.1177130231.MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0331000504113 HOANG NGOC HONG CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021300,000515689.050621.125836.ung ho be Vu Manh Thien con chi Phan 143
6/5/2021300,000MBVCB.1176918244.UNG HO MS 2021.146 (Dao Thi Thanh Ha).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021300,000MBVCB.1176727948.ung ho?MS 2021.143?(be Vu Manh Thien).CT tu 0071005862316 LUONG CAO HONG PHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021300,000221797.050621.111403.MS 2021 144 ba chi em mo coi
6/5/2021300,000MBVCB.1176648837.MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien).CT tu 0081000515245 TRUONG THI HUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021300,000IBVCB.1176591734.Giup MS2021 146 Dao Thi Thanh Ha.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/5/2021300,000IBVCB.1176452434.MS 2021 146 Dao Thi Thanh Ha.CT tu 0041000838961 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/5/2021300,000MBVCB.1176396355.ung ho MS 2021.146 (dao Thi Thanh Ha) .CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021300,000MBVCB.1176372132.ung ho MS 2021.146 (Dao Thi Thanh Ha).CT tu 0031000095847 NGUYEN THANH BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021300,000140834.050621.073259.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 146 Dao Thi Thanh Hai
6/5/2021300,000IBVCB.1176298336.MS2021 146 Dao Thi Thanh Ha.CT tu 0611001910070 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/5/2021400,000689240.050621.163215.Ung ho VuManhThien Ms2021.143
6/5/2021500,000MBVCB.1176191909.VO QUOC VIET ung ho MS.2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0251002602319 VO QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021500,000230145.050621.203120.MS 2021.144 ( ba chi em mo coi)
6/5/2021500,000MBVCB.1177882084.MS 2021.vacxinCovid.CT tu 0011003122845 DAM NGOC PHAP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021500,000994099.050621.181754.ung ho ms 2021.146 dao thi thanh ha
6/5/2021500,000988281.050621.180559.Ung ho MS 2021.143 - be VU MANH THIEN FT21156802098035
6/5/2021500,000955351.050621.173302.Ung ho MS 2021.146 FT21156599279974
6/5/2021500,000654599.050621.171729.Ung ho
6/5/2021500,000080059.050621.170531.MS 2021.143( BE VU MANH THIEN)-050621-17:08:34 080059
6/5/2021500,000MBVCB.1177387337.Ung ho MS 2021.143.CT tu 0121000451547 NGUYEN THUY THANH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021500,000910198.050621.043206.MS 2021.143
6/5/2021500,000IBVCB.1177234966.ung ho MS 2021.146 (Dao Thi Thanh Ha).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021500,000751702.050621.141012.Giup do chau Manh Thien ghep gan FT21156667303690
6/5/2021500,000MBVCB.1176941181.HOANG MINH QUANG ung ho MS 2021.vacxincovid.CT tu 0531002133035 HOANG MINH QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021500,000705490.050621.125051.ung ho MS 2021.143
6/5/2021500,000846885.050621.101814.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/5/2021500,000570343.050621.101636.MS 2021.146 Dao thi thanh ha
6/5/2021500,000983180.050621.094106.ung ho MS 2021.146 D Thi Thanh Ha
6/5/2021500,000476146.050621.090408.HO TRO MS 2021.146 - DAO THI THANH HA
6/5/2021500,000MBVCB.1176435429.ung ho MS 2021.146 ( dao thi thanh ha).CT tu 0031000491481 KIEU TRANG MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021500,000MBVCB.1176390384.MS 2021.146?(Dao Thi Thanh Ha).CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021500,000425901.050621.053934.UNG HO MS 2021.146 (Dao Thi Thanh Ha)
6/5/2021500,000036035.050621.053759.Ung ho MS 2021 146 Dao Thi Thanh Ha
6/5/2021600,000MBVCB.1176383680.Ung ho MS 2021.144 (ba chi em mo coi) .CT tu 0181002122636 PHAM HOANG KHANH PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/20211,000,000MBVCB.1177956640.NGUYEN TUAN NGA chuyen tien.CT tu 0451001499372 NGUYEN TUAN NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/20211,000,000125576.050621.205339.MS 2021.VACXINCOVID-050621-20:56:19 125576
6/5/20211,000,000MBVCB.1177853866.DAO VAN DAI ung ho ms 2021.146 Dao Thi Thanh Ha.CT tu 0071001298213 DAO VAN DAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/20211,000,000511098.050621.145038.MS 2021.146 (Dao Thi Thanh Ha)
6/5/20211,000,000410729.050621.113105.Ung ho MS2021 142 Bui Ngoc Diem My
6/5/20211,000,000VCBPAY.1176567142.MS 2021.143 ung ho be Vu Manh Thien. chuc em binh phuc.CT tu 0261003460756 LE TRONG NGHIA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/20211,000,000308835.050621.091829.NGUYEN NGOC ANH UNG HO CHAU LUONG BAO QUOC MS 2021135 CHUA BENH UNG THU VOM HONG SDT 0368485217
6/5/20211,000,000221224.050621.075944.MS 2021.143
6/5/20211,000,000MBVCB.1176382787.MS 2021.146 ( DAO THI THANH HA).CT tu 0441000777799 DOAN XUAN TAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/20211,000,000596287.050621.070942.Ung ho MS 2021.143 be vu manh thien
6/5/20211,000,000MBVCB.1176314152.MS 2021.146 - DAO THI THANH HA.CT tu 0511000445920 NGUYEN THI XUAN MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/20212,000,000157982.050621.211218.GD Vo Van Vinh ung ho MS 2021.vacxinCovid FT21158516574013
6/5/20212,000,000154224.050621.210747.GD Vo Van Nam ung ho MS 2021.vacxinCovid FT21158270816212
6/5/20212,000,000578329.050621.205341.MS 2021.vacxinCovid
6/5/20212,000,000MBVCB.1176760733.Ct ung ho MS 2021.139 nguyen vu hoang hai.CT tu 0441006786789 DO THI HONG LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/20212,500,000941646.050621.085800.Kolmakova Ekaterina giup do MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My
6/5/20213,000,000782694.050621.224204.ong Tu Van ung ho Quy tu thien bao Vietnamnet
6/5/20213,000,000430460.050621.074003.ung ho MS 2021.146 ( DAO THI THANH HA)
6/5/20214,000,000341138.050621.104803.VIETTEL 400300 LIENNH 210605 210605613380686 400201 Ung ho MS 2021 143 be VU MANH THIEN
6/5/20215,000,000192893.050621.215903.GD Vo Tuan Mai Phuong ung ho MS 2021.vacxinCovid FT21158880342715
6/5/20215,000,000437474.050621.075656.Ong Tu Van giup cho ms 2021 146 Dao thi Thanh Ha FT21156425006344
6/6/202110,000MBVCB.1178665842.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.147.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/202110,000MBVCB.1178215280.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.146.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/202110,000MBVCB.1178215019.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.145.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/202110,000MBVCB.1178214902.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.144.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/202120,000MBVCB.1179153370.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 2021.147(gia dinh ong loc).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/202120,000MBVCB.1178573837.VU THI THAI NGOC chuyen tien.CT tu 1016587430 VU THI THAI NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/202150,000505957.050621.231941.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho NCHCCCL H 0975869902 em se co gang dong gop hang thang
6/6/202150,000249206.060621.210635.MS 2021. 144 (ba chi em mo co)
6/6/202150,000MBVCB.1178881396.Ms2021093 Huyen ngan.CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/202150,000MBVCB.1178851340.DANG XUAN KHUYEN chuyen tien MS 2021.147 gia dinh ong loc.CT tu 0931004183240 DANG XUAN KHUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/202150,000IBVCB.1178816296.Giup ma so 2021 147 gia dinh ong Loc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/6/202150,000475692.060621.132803.ung ho MS 2021 146
6/6/202150,000854675.060621.105155.Vietcombank;0011002643148;PHAM VAN TUAN chuyen khoan ung ho?MS 2021147 gia dinh ong Loc
6/6/202150,000301958.060621.104813.ung ho 2021 140 Pham Minh Nhat
6/6/202150,000852431.060621.074758.ung ho NCHCCCL le thi hong. 0327656862
6/6/202150,000MBVCB.1178272849.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.147 (gia dinh ong Loc)Vietnamnet 06/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/202180,000MBVCB.1178895818.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.147(gia dinh Ong Loc). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2021100,000011263.060621.230927.Vu manh thien FT21158850423124
6/6/2021100,000473305.050621.225847.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021143 ung ho be Vu Manh Thien
6/6/2021100,000MBVCB.1179414058.fb: Anna lee Nguyen giup be Vu Manh Thien .CT tu 0071003443516 NGUYEN THI THANH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2021100,000621304.060621.204822.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/6/2021100,000577226.060621.194956.T ung ho gia dinh ong Loc MS 2021.147
6/6/2021100,000311052.060621.124743.MS 2021 143 BE VU MANH THIEN
6/6/2021100,000523486.060621.122049.Ung ho NCHCCCL Tran Tuan Anh 0936308986 FT21158602090001
6/6/2021100,000071622.060621.082407.MS 2021 147 gia dinh ong Loc
6/6/2021100,000071070.060621.082313.Vinh Nam ung ho ms 2021 147 gia dinh ong Nguyen Quoc Loc
6/6/2021100,000MBVCB.1178317736.MS 2021.147.CT tu 0851000006911 NGUYEN QUANG TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2021100,000200179.060621.075504.NGUYEN THI MINH THUONG Chuyen tien ung ho MS 2021.144 (ba chi em mo coi)
6/6/2021100,000851644.060621.074744.MS 2021.147
6/6/2021100,000MBVCB.1178280006.MS 2021.147.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2021100,000MBVCB.1178239446.DAO VAN DANG chuyen tien ung ho quyvacxin .CT tu 0841000093350 DAO VAN DANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2021100,000246746.060621.050513.hoang van phong 0904567147
6/6/2021150,000274699.060621.204000.UNG HO MS 2021.146 ( DAO THI THANH HA)-060621-20:42:04 274699
6/6/2021150,000823789.060621.184209.MS 2021.143 BE VU MANH THIEN FT21158641079370
6/6/2021150,000730043.060621.161710.IBFT ung ho ms 2021.144 3 chi em mo coi
6/6/2021200,000234212.050621.232537.MS 2021139 NGUYEN VU HOANG HAI
6/6/2021200,000633505.060621.210325.Ung ho 2021.143 ( Be Manh Thien)
6/6/2021200,000MBVCB.1179069801.MS 2021.vacxinCovid.CT tu 0111000255023 LAM HONG THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2021200,000ATM_FTF.07000005.302899.20210606.163815.9704366800896494027.FrAcc:0071001974227.ToAcc:0011002643148.GD:TAY NINH COOPMART TAY NINTAYNINH VN
6/6/2021200,000707707.060621.160004.Chuyen tien ung ho MS2021 144 ba chi em mo coi
6/6/2021200,000673911.060621.155242.Ung ho NCHCCCL Trinhnguyen FT21158456122410
6/6/2021200,000598480.060621.152621.ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/6/2021200,000MBVCB.1178871136.2021.143 (Vu Manh Thien).CT tu 0121000729449 VU THI THU THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2021200,000647828.060621.142758.ung ho MS 2021.147
6/6/2021200,000166557.060621.142749.MS2021.147 (ung ho gd ong loc)
6/6/2021200,000200171.060621.132847.HO HONG TAI Chuyen tien
6/6/2021200,000271793.060621.132008.Ung Ho NCHCCCL 0969983840
6/6/2021200,000IBVCB.1178758499.MS 2021 147 gia dinh ong Loc.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/6/2021200,000IBVCB.1178584058.MS 2020 228 gia dinh chi Tin.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/6/2021200,000586822.060621.093243.Ms 2021 144 ba chi em mo coi
6/6/2021200,000163966.060621.085554.UNG HO MS 2021.144 (BA CHI EM MO COI)-060621-08:57:57 163966
6/6/2021200,000323832.060621.075324.Do duc viet ung ho gia dinh ong loc ms 2021.147 FT21158245820919
6/6/2021200,000293757.060621.071501.HOANG DAO DUC chuyen tien ung ho Be vu manh thien MS 2021143
6/6/2021200,000027519.060621.055807.Ung ho MS 2021.147 gia dinh ong Loc
6/6/2021250,000MBVCB.1179273839.ung ho mS 2021.146 (dao thi thanh ha).CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2021300,000613883.050621.232333.IBFT ung ho MS 2021143 Vu Manh Thien
6/6/2021300,000712401.060621.211234.ung ho be Vu Manh Thien MS 2021.143
6/6/2021300,000060369.060621.210716.Vietcombank;0011002643148;LE NGOC DIEP chuyen khoan MS2021vacxinCovid
6/6/2021300,000547144.060621.184135.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 143
6/6/2021300,000783880.060621.173859.ung ho MS 2021.140 be PHAM MINH NHAT
6/6/2021300,000764273.060621.171251.Chuyen tien ung ho MS 2021.143 be VU MANH THIEN
6/6/2021300,000MBVCB.1178925605.ung ho ms2021.147( gia dinh ong loc.ha tinh).CT tu 0531002490269 TRAN QUANG KHAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2021300,000347496.060621.084113.Ung ho MS 2021 143 FT21158930071037
6/6/2021300,000291720.060621.065804.NGO THI NGOC THU Chuyen tien ung ho MS 2021.139
6/6/2021300,000168807.060621.055504.ung ho MS 2021 147 gia dinh ong Loc
6/6/2021350,000MBVCB.1178424675.Ung ho MS 2021 144.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/6/2021400,000MBVCB.1178773020.UNG HO MS 2021.147 (gia dinh ong Loc).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2021400,000469960.060621.111601.nguyen thi dao ung ho quy vac xin vi mot viet nam tuoi dep FT21158402640730
6/6/2021400,000IBVCB.1178562596.Ung ho chi e trang ms:2021.084.CT tu 0091000606400 NGUYEN VAN LUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2021500,000155101.060621.231332.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/6/2021500,000978660.060621.220231.MS2021.VacxinCovid FT21158229563867
6/6/2021500,000548781.060621.193717.NGUYEN THUY CUC ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/6/2021500,000809547.060621.182555.Ung ho MS 2021.vacxinCovid FT21158784995625
6/6/2021500,000786761.060621.175805.MS 2021.143 FT21158144050078
6/6/2021500,000IBVCB.1179146213.Ms 2021. 142 Bui Ngoc diem My.CT tu 0071003685190 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/6/2021500,000773261.060621.174228.MS 2021.vacxinCovid FT21158712937046
6/6/2021500,000231272.060621.160741.UNG HO NCHCCCL-060621-16:07:38 231272
6/6/2021500,000MBVCB.1178941459.Giup do 2021.147.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2021500,000666452.060621.152816.UNG HO MS 2021.146 (DAO THI THANH HA)
6/6/2021500,000343861.060621.141942.Ung ho MS 2021.143(be Vu Manh Thien)
6/6/2021500,000138652.060621.130427.Ung ho MS 2021.143(be Vu Manh Thien)
6/6/2021500,000911817.060621.093415.Tran Duc Minh HN ung ho MS 2021.147 gia dinh ong Loc, Ha Tinh
6/6/2021500,000365808.060621.090856.Gui be Vu Manh Thien ma so 2021.143 chuc be som khoe manh FT21158783113950
6/6/2021500,000981911.060621.084010.Ung ho MS 2021.143
6/6/2021500,000309602.060621.070930.MS 2021.vacxinCovid FT21158141831360
6/6/2021500,000303805.060621.064157.Ung ho MS 2021.146, chau Dao Thi Thanh Ha FT21158174501609
6/6/2021500,000270456.060621.005317.MS 2021.143 Vu Manh Thien FT21158401210722
6/6/2021700,000MBVCB.1178155809.MAI HO THANH TAM chuyen tien MS2021.144 ( ba chi em mo coi).CT tu 0071001668727 MAI HO THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/20211,000,000MBVCB.1179420643.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0081000544979 CHU THI THUY HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/20211,000,000MBVCB.1179410434.Ung ho MS 2021.143( be Vu Manh Thien) chuyen khoan Bao VIETNAMNET.CT tu 0511000437562 LY THACH KHANH QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/20211,000,000MBVCB.1179020155.Ung ho MS 2021.142.CT tu 0011000719303 NGUYEN THI NGOC LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/20211,000,000940708.060621.101351.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/6/20211,000,000MBVCB.1178364126.Ung ho MS 2021.141 (gia dinh ong Loc).CT tu 0611001436303 NGUYEN DINH QUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/20211,000,000073797.060621.083522.MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/6/20211,000,000844275.060621.072255.Chuyen tien ung ho ms 2021.146
6/6/20211,000,000148354.060621.014347.DAO CHUYEN TIEN UNG HO QUY VAC XIN COVID19-060621-01:43:45 148354
6/6/20212,000,000MBVCB.1178158940.Thuy Bui UH MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0061001001684 NGO THI HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/20212,000,000741395.060621.164346.Chuyen tien ung ho em vu manh thien ghep gan
6/6/20212,000,000231859.060621.161118.NGOC MINH ANH THU TUNG LINH MS 2021.VACXINCOVID-060621-16:10:43 231859
6/6/20212,000,000MBVCB.1178741915.ung ho MS 2021.VACXIN COVID.CT tu 0181002812002 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/20212,000,000878218.060621.084228.Ong Tu Van giup do ms 2021.141 anh em Giang, Son
6/6/20213,000,000MBVCB.1178951923.MS 2021.143 Be Manh Thien.CT tu 0071000885669 VO KIM NGAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/20211,000IBVCB.1181629240.15.CT tu 0911000064528 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/7/202110,000IBVCB.1181247985.Ung ho MS 2021 146 Chau Ha.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/7/202110,000IBVCB.1181245714.Ung ho MS 2021 148 Be Huyen.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/7/202110,000083275.070621.075531.Ung ho MS 2021 148 Pham Dieu Huyen NAM MO QUAN THE AM BO TAT
6/7/202150,000374679.070621.174414.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021148 Pham Dieu Huyen
6/7/202150,000404640.070621.132902.Nguyen Thi Thai An ung ho MS 2021.146 FT21158622286360
6/7/202150,000401507.070621.132446.Nguyen Thi Thai An ung ho MS 2021.148 FT21158486814200
6/7/202150,000IBVCB.1180390529.Giup ma so 2021 148 Pham Dieu Huyen .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/7/202150,000MBVCB.1180053895.Ung ho NCHCCCL Thao 0984893744.CT tu 0021000476766 TRUONG MINH THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/202150,000SHGD:10026966.DD:210607.BO:LE XUAN QUY.Remark:MS 2021.147 gia dinh ong Loc
6/7/202150,000MBVCB.1179948249.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.147 (gia dinh ong Loc).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/202150,000MBVCB.1179945341.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.146 (Dao Thi Thanh Hai).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/202150,000066402.070621.082353.Ms 2021 148 Pham Dieu Huyen
6/7/202150,000436986.070621.002420.Ms 2021 147 gia dinh ong Loc
6/7/202180,000MBVCB.1179742703.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.148( Pham Dieu Huyen ). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021100,000880498.070621.203941.Ung ho be vu manh thien FT21159802340882
6/7/2021100,000MBVCB.1181199739.MS 2021.148.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021100,000MBVCB.1180980620.PHAM THI TRAN NGOC BICH chuyen tien ung ho NCHCCCL.CT tu 0481000244215 PHAM THI TRAN NGOC BICH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021100,000MBVCB.1180873772.MS 2021.148 (PHAM DIEU HUYEN) .CT tu 0181003336183 DUONG THUC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021100,000MBVCB.1180584862.MS 2021.148.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021100,000106150.070621.135039.T ung ho be Pham Dieu Huyen MS 2021.148
6/7/2021100,000384551.070621.133457.MS 2021.147 (GIA DINH ONG LOC)-070621-13:34:11 384551
6/7/2021100,000383808.070621.133108.UNG HO MS 2021.148 (PHAM DIEU HUYEN)-070621-13:30:20 383808
6/7/2021100,000932639.070621.124639.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.148 pham dieu huyen
6/7/2021100,000557966.070621.124311.Ung ho MS2021 148 Pham Dieu Huyen
6/7/2021100,000272240.070621.114037. MS 2021 148 Pham Dieu Huyen
6/7/2021100,000794628.070621.104621.Ung ho MS 2021.148 Pham Dieu Huyen
6/7/2021100,000776267.070621.104019.Ung ho MS 2021.148 (Pham Dieu Huyen) - tu gia dinh Nha Pham NEU
6/7/2021100,000334579.070621.101011.UNG HO MS : 2021.148( PHAM DIEU HUYEN)-070621-10:10:11 334579
6/7/2021100,000730008.070621.100515.MS 2021.143 UH be Vu Manh Thien
6/7/2021100,000MBVCB.1179951092.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.148 (Pham Dieu Huyen).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021100,000MBVCB.1179904916.Ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien).CT tu 1016961723 TRAN BAO TRAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021100,000MBVCB.1179783519.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.148 (be Pham Dieu Huyen)Vietnamnet 07/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021100,000068016.070621.082617.Vinh Nam ung ho ms 2021 148 Pham Dieu Huyen
6/7/2021100,000Sender:01201011.DD:070621.SHGD:10002052.BO:NGUYEN LAN ANH.NCHCCCL NGUYEN LAN ANH 0912462699 UNG HO CHUONG TRINH
6/7/2021100,000057616.070621.060436.Nguyen Kim Chau ung ho MS 2021.138 Hoang Dinh Canh FT21158698826079
6/7/2021100,000057446.070621.060253.Nguyen Kim Chau ung ho MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy FT21158760863594
6/7/2021100,000045235.070621.021625.NCHCCCL FT21158136571350
6/7/2021100,000030769.070621.001855.MS 2021.vacxinCovid FT21158939412414
6/7/2021150,000IBPS/SE:79310001.DD:070621.SH:10010863.BO:HOANG ANH VAN.UNG HO MS 2021.146 DAO THI THANH HA
6/7/2021200,000239910.070621.213656.ung ho MS 2021 148 Pham Dieu Huyen
6/7/2021200,000MBVCB.1181366545.TRAN MY HIEN chuyen tien ung ho quy vaccin .CT tu 0671004128564 TRAN MY HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021200,000282375.070621.192824.Ung ho quy
6/7/2021200,000MBVCB.1181272817. Ung ho MS 2021.143?(Be Vu Manh Thien).CT tu 0501000121968 PHAM THI HONG YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021200,000768911.070621.184431.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21158330994079
6/7/2021200,000985284.070621.175528.IBFT quy vaccin phong chong covid-2019
6/7/2021200,000661248.070621.153606.ung ho ms 2021.148 Pham Dieu Huyen
6/7/2021200,000522538.070621.151632.MS2021.143unghobevumanhthien FT21158077801027
6/7/2021200,000836831.070621.144724.ung ho MS2021.143 (Be Vu Manh Thien)
6/7/2021200,000IBVCB.1180521934.MS 2021 148 Pham Dieu Huyen.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/7/2021200,000076924.070621.131216.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/7/2021200,000IBVCB.1180352060.ung ho MS 2021.148 (Pham Dieu Huyen).CT tu 0491000002423 LE HIEN THUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021200,000SHGD:10027326.DD:210607.BO:TA QUOC VIET.Remark:MS 2021.147 NGUYEN QUOC LOC - HA TINH
6/7/2021200,000Sender:79334001.DD:070621.SHGD:10002374.BO:TANG KHAI VINH0494472.MS 2021.143 UNG HO BE VUMANH THIEN (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
6/7/2021200,000MBVCB.1179773398.MS 2021.148.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021200,000820314.070621.081933.Ung ho MS 2021.145 nguyen le diem quynh
6/7/2021200,000303359.070621.075323.UNGHOMASO2021.148 PHAMDIEUHUYEN-070621-07:55:26 303359
6/7/2021200,000577570.070621.073107.Ung ho MS 2021.148 Pham Dieu Huyen
6/7/2021200,000572501.070621.071309.Chuyen tien
6/7/2021200,000049052.070621.064846.Ung ho MS 2021148
6/7/2021300,000MBVCB.1181191288.ms 2021 148 uh chi Le Thi Khuyen.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/7/2021300,000MBVCB.1181143247.GD ong Tran Van Thin ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0251002705254 TRAN HUA BICH NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021300,000IBVCB.1180721687.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.147 (gia dinh ong Loc.CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021300,000IBVCB.1180714945.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.148 (Pham Dieu Huyen).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021300,000297382.070621.134631.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Giup do be Ms 2021 143 Vu Manh Thien
6/7/2021300,000IBVCB.1180449436.Giup MS2021 148 Pham Dieu Huyen.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/7/2021300,000005134.070621.131727.Ung ho 2021.148 (Pham Dieu Hien)
6/7/2021300,000MBVCB.1180427374.UNG HO MS 2021.148 (Pham Dieu Huyen).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021300,000544603.070621.123833.MS 2021144
6/7/2021300,000482902.070621.094307.Cty Trang Nam ung ho MS2021143 Chau Vu Manh Thien
6/7/2021300,000848620.070621.091019.IBFT MS 2021.148 pham dieu hien
6/7/2021300,000647134.070621.090503.Chuyen tien MS 2021.143 VU MANH THIEN
6/7/2021500,000MBVCB.1179576574.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien) - cau mong moi dieu tot lanh den voi con.CT tu 0051000210759 NGUYEN THE LUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021500,000IBVCB.1180685483.Ung ho MS 2021.vacxinCovid.CT tu 0011003545247 LE THI THU HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021500,000433734.070621.140031.Ung ho MS 2021.135- Luong Bao Quoc FT21158497429547
6/7/2021500,000431627.070621.135824.Ung ho MS2021.140 - Pham Minh Nhat FT21158920986600
6/7/2021500,000429438.070621.135613.Ung ho MS 2021.148 -Pham Dieu Huong FT21158426120796
6/7/2021500,000005965.070621.134153.Ung ho MS 2021.131 be Nguyen Binh Minh
6/7/2021500,000005936.070621.134027.Ung ho MS 2021.135 Luong Bao Quoc
6/7/2021500,000005885.070621.133746.Ung ho MS 2021.140 Pham Minh Nhat
6/7/2021500,000551929.070621.130829.ung ho pham dieu huyen ms 2021 148
6/7/2021500,000SHGD:10002623.DD:210607.BO:NGUYEN THI BICH NGOC.Remark:995221060756853 Ung ho Nhu chua he co cuoc chia ly
6/7/2021500,000SHGD:10004341.DD:210607.BO:NGUYEN THI KIM OANH.Remark:Ung ho MS 2021.144(ba chi em mo coi) tai NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
6/7/2021500,000SHGD:10028559.DD:210607.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:MS 2021.148 be Pham Dieu Huyen
6/7/2021500,000657042.070621.091442.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh thien
6/7/2021500,000SHGD:10000758.DD:210607.BO:NGUYEN HOANG HIEU.Remark:995221060752184 ung ho MS 2021.148 Pham Dieu Huyen
6/7/2021500,000034243.070621.071403.Ung ho MS 2021 148 Pham Dieu Huyen
6/7/20211,000,000MBVCB.1181449924.ung ho MS 2021.147 (gia dinh ong Loc).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/20211,000,000MBVCB.1181447837.ung ho MS 2021.148 (Pham Dieu Huyen).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/20211,000,000224413.070621.131428.2021 148 phamdieuhien
6/7/20211,000,000888918.070621.113917.IBFT MS 2021.vacxinCovid
6/7/20211,000,000502091.070621.103344.Ung ho MS 2021.143
6/7/20211,000,000MBVCB.1179892926.Ung ho MS 2021.148(pham dieu huyen).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/20211,000,000SHGD:10017527.DD:210607.BO:DUONG NGUYEN ANH THY.Remark:Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/7/20211,000,000MBVCB.1179804182.Ung ho MS 2021.147 ( gia dinh ong Loc).CT tu 0181002670004 TON NU TRA MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/20211,000,000SHGD:10002758.DD:210607.BO:NGUYEN TIEN DUNG.Remark:IBUNG HO MS 2021.146 (DAO THI THANH HA)
6/7/20211,000,000SHGD:10000541.DD:210607.BO:QUYEN ANH NGOC.Remark:UNG HO MS 2021.144 (BA CHI EM MO COI)
6/7/20211,000,000IBVCB.1179743493.LY VINH PHUOC chuyen khoan MS 2021.146 (Dao Thi Thanh Ha).CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/20212,000,000MBVCB.1179953370.Ung ho MS 2021.143 be VU MANH THIEN.CT tu 0331000398462 NGUYEN THI MINH NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/20213,000,000IBVCB.1180364010.Ung ho MS 2021.143 (Be Vu Manh Thien).CT tu 0531002396134 NGUYEN VAN DAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/20213,000,000SHGD:10011334.DD:210607.BO:PHAM VAN KHUONG.Remark:Quy Tam duc ung ho MS 2021.146 Dao thi thanh Ha
6/7/20213,800,000SHGD:10001533.DD:210607.BO:LE THANH NHI.Remark:UNG HO MA SO 2021.147 GIA DINH ONG LOC 600K+2021.145 NGUYEN LE DIEM QUYNH 600K+2021.146 DAO THI THANH HA 600K+2021.144 3 CHI EM MO COI 600K + 2021.142 BUI NGOC DIEM MY 700K+2021.143 BE VU MANH THIEN 700K
6/7/20215,000,000SHGD:10002600.DD:210607.BO:LE TAN LEN.Remark:IBUNG HO MS 2021.VACXINCOVID
6/7/20215,000,000590825.070621.075752.Ong Tu Van giup do cho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/7/20215,000,000586417.070621.074954.ong Tu Van giup do be Vu Manh Thien MS 2021.143
6/7/202110,000,000843480.070621.151101.Gui bao VietNamNet. Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien). Ba Ho My Dung chuc be mau khoe.
6/8/20215,000082742.080621.075125.Ung ho MS 2021 149 anh Tran Van Phuong NAM MO QUAN THE AM BO TAT
6/8/202110,000MBVCB.1181867127.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.149.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/202110,000MBVCB.1181866226.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.148.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/202120,000053707.080621.160756.Ung ho NCHCCCL, Lam Cong Hao, 0918008266
6/8/202120,000MBVCB.1182154988.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 2021.149 anh tran van phuong.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/202150,000MBVCB.1183095574.VU THI QUYNH MAI Ung ho NCHCCCL.CT tu 1012878240 VU THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/202150,000MBVCB.1182969804.Quy vacxin chong covid19. VN co len !.CT tu 0281000546690 LAM THI ANH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/202150,000MBVCB.1182558013.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.149 (anh Tran Van Phuong).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/202150,000476279.080621.124305.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021149 anh Tran Van Phuong
6/8/202150,000IBVCB.1182305775.Giup ma so 2021 149 anh Tran Van Phuong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/8/202150,000111672.080621.091914.2021 149 anh Tran Van Phuong
6/8/202150,000066026.080621.072439.DAO THI NET chuyen khoan ung ho MS 2021 149 anh Tran van Phuong
6/8/202150,000MBVCB.1181796156.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.149 (anh Tran Van Phuong)Vietnamnet 08/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/202150,000MBVCB.1181791855.anh Phuong tai nan.CT tu 0281000028435 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/8/202150,000026685.080621.052330.Ung ho MS 2021149 anh Tran Van Phuong FT21159386656402
6/8/202160,000MBVCB.1182056398.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.149 (anh Tran Van Phuong). (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/202168,000MBVCB.1182189232.Ung ho NCHCCCL Anhle 0981600966.CT tu 0071004009410 LE THI NGUYET ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021100,000669418.080621.215608.Chuyen tien ung ho NCHCCCL. Pham Thi Toan,so dt 0986428152
6/8/2021100,000MBVCB.1183365309.MS 2021.149.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021100,000659124.080621.190225.Ung ho MS2021 149 Tran Van Phuong
6/8/2021100,000645424.080621.184613.NGUYEN THE NGUYEN chuyen khoan ung ho MS 2021 148
6/8/2021100,000176163.080621.182525.Ung ho MS 2021.149 (anh Tran Van Phuong). Mong anh som binh phuc.
6/8/2021100,000MBVCB.1183094473.Quynh Mai Ung ho quy vac xin phong, chong Covid 19.CT tu 1012878240 VU THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021100,000023365.080621.181034.MS2021149
6/8/2021100,000930359.080621.175110.MS 2021 149 anh Tran Van Phuong
6/8/2021100,000929641.080621.174847.MS 2021 148 Pham Dieu Huyen
6/8/2021100,000920251.080621.171948.MS 2021 147 gia dinh ong Loc
6/8/2021100,000394081.080621.140840.Ms 2021149 tran van phuong FT21159783645368
6/8/2021100,000264150.080621.125508.MS 2021149 Anh Tran Van Phuong
6/8/2021100,000273790.080621.120739.Ung ho MS 2021 148 be Pham Dieu Huyen
6/8/2021100,000042112.080621.120122.MS 2021 141 anh em Giang Son
6/8/2021100,000042037.080621.120042.MS 2021133 gia dinh chi Thoa
6/8/2021100,000041938.080621.115952.MS 2021130 em Bui Thi Ngoc
6/8/2021100,000228093.080621.111745.ung ho MS 2021 149 anh Tran Van Phuong
6/8/2021100,000783549.080621.105428.T ung ho Tran van Phuong MS 2021.149
6/8/2021100,000302784.080621.103104. MS 2021 149 anh Tran Van Phuong
6/8/2021100,000538227.080621.094116.UNG HO MS : 2021.149 ( ANH TRAN VAN PHUONG)-080621-09:44:23 538227
6/8/2021100,000090879.080621.085938.IBFT Ung ho Tran Van Phuong.Thai Nguyen
6/8/2021100,000524494.080621.084539.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.146 (DAO THI THANH HA)-080621-08:45:14 524494
6/8/2021100,000523967.080621.084244.UNG HO MS 2021.149 (ANH TRAN VAN PHUONG)-080621-08:42:23 523967
6/8/2021100,000129978.080621.083809.Vinh Nam ung ho ms 2021 149 anh Tran Van Phuong
6/8/2021100,000054576.080621.075650.MS 2021.149 anh Tran Van Phuong FT21159972665639
6/8/2021100,000291278.080621.071641.Ung ho MS 221.149 anh Tran Van Phuong
6/8/2021100,000986184.080621.065943.Vietcombank;0011002643148;Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2021 149 anh Tran Van Phuong
6/8/2021100,000047517.080621.063403.MS 2021 149 anh Tran Van Phuong
6/8/2021100,000MBVCB.1181802383.ung ho MS 2021.149 (anh Tran Van Phuong) .CT tu 0281000943137 VUONG HOANG MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021100,000746323.080621.055330.ung ho ms 2021.149 anh Tran Van Phuong
6/8/2021200,000847058.080621.211944.Ung ho NCHCCL. Minh Thuy. 0963217649 FT21160457242668
6/8/2021200,000096216.080621.202316.MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/8/2021200,000MBVCB.1183066514.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so MS 2021.149( anh Phuong).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021200,000296850.080621.173547.ung ho 2021.149
6/8/2021200,000897090.080621.172738.ung ho MS 2021.149 tran van phuong
6/8/2021200,000605459.080621.170346.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21159060185869
6/8/2021200,000IBVCB.1182705400.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.149 (anh Tran Van Phuong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021200,000623616.080621.130719.ung ho ms 2021.149 tran van phuong
6/8/2021200,000MBVCB.1182302018.Chuyen tien ung ho MS 2021.149(anh Tran Van Phuong).CT tu 0121000311311 VO QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021200,000MBVCB.1182169957.Ung ho ma so 2021149 anh tran van phuong.CT tu 0451000473162 DANG NHAT LE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021200,000IBVCB.1182042177.UNG HO MS 2021149 A TRAN VAN PHUONG.CT tu 0281000558873 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/8/2021200,000MBVCB.1182034249.ung ho MS2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0081001199863 VU THI KIM THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021200,000SHGD:10000008.DD:210608.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 149 TRAN VAN PHUONG
6/8/2021200,000769487.080621.073954.Chuyen tien ung ho anh Tran Van Phuong thai nguyen
6/8/2021200,000MBVCB.1181843538.TRAN THI YEN chuyen tien ung ho MS 2021. 149( anh Tran Van Phuong ).CT tu 0031000297638 TRAN THI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021200,000MBVCB.1181812839.DAO THU HONG Ung ho MS2021.149 TRAN VAN PHUONG.CT tu 0071005599885 DAO THI THU HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021200,000048136.080621.063622.TRAN SON chuyen khoan ung ho MS 2021 149
6/8/2021200,000IBVCB.1181809641.MS 2021 149 anh Tran Van Phuong.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/8/2021200,000617501.080621.060428.MS 2021.149 (anh Tran Van phuong )
6/8/2021240,000518474.080621.111625.ung ho nchcccl
6/8/2021300,000MBVCB.1183096217.Nhaahn ung ho ms 2021.149.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021300,000MBVCB.1182449173.ung ho?MS 2021.149 (anh Tran Van Phuong).CT tu 0011000367662 DAO THI XUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021300,000148139.080621.125753.IBFT gopquyvecxin
6/8/2021300,000331922.080621.125134.Pham Ba Thang ung ho MS 2021.149, anh Tran Van Phuong FT21159804672718
6/8/2021300,000785906.080621.105652.Ung ho NCHCCCL - Thuy Linh - 0838821291
6/8/2021300,000996776.080621.103437.Vietcombank;0011002643148;MS 2021142 bui ngoc diem
6/8/2021300,000MBVCB.1182033996.MS 2021 148 Pham Dieu Huyen.CT tu 9972368425 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/8/2021300,000136314.080621.084322.VIETTEL 400300 LIENNH 210608 210608641338054 400201 ung ho ms2021149 a tran van phuong
6/8/2021300,000MBVCB.1181850843.TRAM THI THANH TAM chuyen tien MS2021 149.CT tu 0081001228124 TRAM THI THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021300,000MBVCB.1181827708.ung ho MS 2021.149 ( anh Tran Van Phuong).CT tu 0071000803278 BUI THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021300,000033504.080621.063654.Ung ho MS 2021.149 Giup do anh Tran Van Phuong FT21159372950423
6/8/2021300,000848488.080621.053035.Vietcombank;0011002643148;MS2021149 UNG HO TRAn van phuong
6/8/2021430,000MBVCB.1183008347.Ung ho MS 2021.149.CT tu 0051000498099 NGUYEN THANH SANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021500,000MBVCB.1181681526.Ung ho MS 2021.135 (be Bao Quoc). Mong con mau khoe!.CT tu 0721000666899 PHAM THI THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021500,000MBVCB.1181678917.Ung ho MS 2021.142 (be Diem My). Mong con mau khoe!.CT tu 0721000666899 PHAM THI THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021500,000MBVCB.1181648084.Ung ho ma so 2021.145 Nguyen Le Diem Quynh.CT tu 0301000348708 NGUYEN DUC TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021500,000828380.080621.205541.UH ma so 2021.146 Dao Thi Thanh Ha FT21160527767531
6/8/2021500,000822715.080621.204846.Ung ho ma so 2021.144 ba chi em mo coi FT21160627530106
6/8/2021500,000819198.080621.204437.Ung ho ma so 2021.148 Pham Dieu Huyen FT21160406959066
6/8/2021500,000765984.080621.194309.ung ho MS 2021.149 anh Tran Van Phuong FT21159501162603
6/8/2021500,000249665.080621.193841.ung hoMS 2021.149 (anh Tran Van Phuong)
6/8/2021500,000594727.080621.165509.Ung ho MS 2021.149 anh Tran Van Phuong FT21159700051743
6/8/2021500,000164614.080621.161725.NGUYEN THI THU TAM CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho MS 2021149 anh tran van phuong
6/8/2021500,000484615.080621.152826.Ung ho MS 2021.144, ba chi em mo coi FT21159365521075
6/8/2021500,000TANG TRUNG XUONG UNG HO MS: 2021149 (ANH: TRAN VAN PHUONG)
6/8/2021500,000MBVCB.1182475490.LE TUYET NHI chuyen tien ung ho tran van phuong.CT tu 0481000724887 LE TUYET NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021500,000PHAM NGOC QUANG UNG HO MS 2021_149-ANH TRAN VAN PHUONG
6/8/2021500,000295936.080621.102307.UNG HO MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien )
6/8/2021500,000801570.080621.083202.Chuyen tien ung ho tran van phuong MS 2021.149
6/8/2021500,000IBVCB.1181898584. ung ho MS 2021.149 (anh Tran Van Phuong).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021500,000746941.080621.075229.ung ho MS 2021.149 anh Tran Van Phuong
6/8/2021500,000745949.080621.074326.Ung ho MS 2021149 anh Tran Van Phuong
6/8/2021500,000218303.080621.061859.ung ho MS 2021.149 (anh Tran Van Phuong
6/8/2021800,000MBVCB.1182287941.UNG HO MS 2021.149 ( anh Tran Van Phuong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/20211,000,000460347.080621.150840.MS 2021.148 Pham Dieu Huyen FT21159615904153
6/8/20211,000,000MBVCB.1182578933.UNG HO MS 2021.149 ANH TRAN VAN PHUONG.CT tu 0071003872271 VU NGUYEN NGOC TRINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/20211,000,000SHGD:10000644.DD:210608.BO:VU THI MY.Remark:CT HO TRO NGUYEN VAN TIEN 0987414833 MS 2021.144(BA CHI EM MO COI)
6/8/20211,000,000SHGD:10000623.DD:210608.BO:TRAN DU PHONG.Remark:Ung ho MS 2021.149 (anh Tran Van Phuong)
6/8/20211,000,000757185.080621.084416.ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/8/20211,000,000MBVCB.1181922434.Ung ho MS 2021149(anh Tran Van Phuong). Mong anh mau khoe a..CT tu 0071000794000 NGUYEN THI THU THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/20211,000,000MBVCB.1181872765.MS 2021 149.CT tu 0011004097954 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/8/20211,000,000MBVCB.1181850031. PHUONg/ung ho ms 2021.149(Tran van Phuong).CT tu 0381000617240 PHAM THI THANH PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/20211,000,000227539.080621.073625.MS 2021.148 (Pham Dieu Huyen)
6/8/20211,000,000040528.080621.071249.Ung ho MS 2021149 Tran Van Phuong FT21159719636608
6/8/20212,000,000678677.080621.141629.MS 2021.144 ba chi em mo coi
6/8/20212,000,000MBVCB.1181903324.MS 2021.149.CT tu 0251002697483 NGUYEN HOANG XUAN LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/20212,500,000760110.080621.071121.Kachia giup do MS 2021.149 anh Tran Van Phuong
6/8/20213,000,000248412.080621.132354.Quy MNT dong gop MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/8/20215,000,000816881.080621.204149.Co Hang - Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21160825780890
6/8/202120,000,000UNG HO CAC MA SO 2021.129,2021.137,2021.134,2021.141,2021.143 / MOI MA 4 TRIEU VND . TONG CONG 20 TRIEU VND
6/8/202123,500,000432416.080621.144435.Nga Elite va cac ban ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My FT21159322865396
6/9/2021500IBVCB.1183603563...CT tu 1018805447 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/9/20211,000IBVCB.1184265413.aa.CT tu 0721000655329 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/20211,000IBVCB.1184241680.aa.CT tu 1015120612 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/202110,000IBVCB.1184232593.UNG HO MS 2021 149 ANH PHUONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/9/202110,000IBVCB.1184232844.UNG HO MS 2021 150 GD ANH LAI.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/9/202110,000297339.090621.102852.Ung ho MS 2021 138 Hoang Dinh Canh NAM MO QUAN THE AM BO TAT
6/9/202120,000MBVCB.1185097966.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 2021.150(gia dinh anh lai).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/202120,000IBVCB.1184827170.Ms2021 150 gia dinh a lai.CT tu 0341005822663 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/9/202120,000MBVCB.1183564880.UNG HO NCHCCCL.CT tu 0431000247754 NGUYEN THI THUY MI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/202150,000707763.090621.151824.Ung ho NCHCCCL Diem Quynh 0587920893
6/9/202150,000206247.090621.143922.Ung ho NCHCCCL MAC THI THAM 0985038094
6/9/202150,000IBVCB.1184295772.Giup ma so 2021 150 gia dinh anh Lai.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/9/202150,000IBVCB.1184053246.ma so MS 2021 149 anh Tran Van Phuong.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/9/202150,000IBVCB.1184049917.ma so MS 2021 148 Pham Dieu Huyen.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/9/202150,000SHGD:10000767.DD:210609.BO:DOAN HAI DANG.Remark:Ms 2021 148 pham dieu huyen
6/9/202150,000224656.090621.091444.Ung ho MS 2021150 gia dinh anh Lai
6/9/202150,000MBVCB.1183718657.Ung ho NCHCCCL Hang 0967858363.CT tu 0411001080010 NGUYEN THANH HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/202150,000MBVCB.1183686171.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.150 (gia dinh anh Lai).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/202150,000MBVCB.1183602524.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.150 (gia dinh anh Lai)Vietnamnet 09/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/202168,000MBVCB.1184833593.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ms 2021.150 (gia dinh Anh Lai). (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021100,000899248.080621.225133.Ung ho NCHCCCL Phuong Nhi 0901468324 FT21160798861367
6/9/2021100,000446062.090621.214257.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Phuc Nho ung ho MS 2021 150 gia dinh anh Lai
6/9/2021100,000MBVCB.1185087370.thien.CT tu 0011003115777 NGUYEN TRUNG HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021100,000IBVCB.1184704820.HO ANH TUAN ung ho MS 2021.149 (anh Tran Van Phuong).CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021100,000MBVCB.1184464437.HUYNH THI THUY HANG chuyen tien ung ho ms2021.138 Hoang Dinh Canh.CT tu 0111000563561 HUYNH THI THUY HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021100,000302351.090621.143732.ung ho quy vac xin
6/9/2021100,000605342.090621.141852.MS 2021 150 gia dinh anh Lai
6/9/2021100,000MBVCB.1184362229.MS 2021150 gd a Lai.CT tu 0061001005872 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/9/2021100,000582615.090621.125631.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.150 gia dinh anh Lai
6/9/2021100,000673546.090621.125346.ung ho ma so ms2021.148 (pham dieu huyen)
6/9/2021100,000087935.090621.114446.MS 2021 150 gia dinh anh Lai
6/9/2021100,000573503.090621.110011.T ung ho gia dinh anh Lai MS 2021.150
6/9/2021100,000192718.090621.104720.LE THI THU chuyen khoan NCHCCCL 0972893994
6/9/2021100,000151022.090621.085825.Ung ho MS 2021 149 anh Tran Van Phuong
6/9/2021100,000734406.090621.084628.UNG HO MS 2021.150 ( GIA DINH ANH LAI)-090621-08:45:40 734406
6/9/2021100,000108179.090621.082505.Vinh Nam ung ho ms 2021 150 gia dinh anh Tran Van Lai
6/9/2021100,000MBVCB.1183703914.MS 2021.150.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021100,000MBVCB.1183625294.MS 2021.150 Gd anh Lai.CT tu 0021000305420 CHU BA VIET ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021100,000MBVCB.1183546885.Ung ho MS 2021.140 (Pham Minh Nhat).CT tu 0051000532874 NGUYEN LE MANH CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021150,000380339.090621.210302.Ung ho MS 2021.143 ( be VU MANH THIEN)
6/9/2021150,000251497.090621.003850.Vietcombank;0011002643148;ms 2021 148 pham dieu huyen
6/9/2021200,000866466.090621.172330.MS 2021 149 ANH TRAN VAN PHUONG-090621-17:23:26 866466
6/9/2021200,000501905.090621.163852.Ung ho MS 2021.150 gia dinh anh Lai FT21160023563407
6/9/2021200,000IBVCB.1184165347.MS 2021 150 gia dinh anh Lai.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/9/2021200,000918006.090621.105122.ung ho MS 2021.143 VU MANH THIEN
6/9/2021200,000MBVCB.1183825825.Ung ho MS 2021.148 ( Pham Dieu Huyen).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021200,000MBVCB.1183821152.Ubg ho NS 2021.150( gia dinh a Lai).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021200,000MBVCB.1183754996.MS 2021.150.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021200,000MBVCB.1183714621.Gd Nguyen Ngoc Loi-phap danh Nguyen Tam ung ho MS 2021.149 (anh Tran Van Phuong).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021200,000663908.090621.064821.ung ho MS 2021.150 (gia dinh anh Lai)
6/9/2021300,000913896.080621.233541.Ung ho NCHCCCL-THU HA-0704462025 FT21160017571898
6/9/2021300,000875337.090621.171921.Ung ho MS 2021.141 Anh em Giang Son
6/9/2021300,000260163.090621.161343.Nguyen Thi Bao Lien chuyen tien ung ho NCHCCCL
6/9/2021300,000IBVCB.1184554749.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.150 (gia dinh anh Lai).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021300,000MBVCB.1184524552.ung ho Ms.2021.141 ( anh em Giang Son).CT tu 0121000246620 PHAM THI THANH BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021300,000501263.090621.135838.Vietcombank;0011002643148;ung ho ms 2021 150 gia dinh anh Lai
6/9/2021300,000256520.090621.104808.MS 2021.150(anh lai)
6/9/2021300,000IBVCB.1183913126.Giup MS2021 150 Gia Dinh Anh Lai.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/9/2021300,000MBVCB.1183709814.Gd Nguyen Ngoc Loi-Phap Danh Nguyen Tam ung ho MS 2021.148-be Dieu Huyen .CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021300,000MBVCB.1183700390.Ung ho MS 2021.150(gia dinh anh Lai).CT tu 0521000686949 NGO DUC THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021400,000MBVCB.1183748290.Gd Nguyen Ngoc Loi-Phap Danh Nguyen Tam ung ho MS 2021.150 (gia dinh anh Lai).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021500,000MBVCB.1185354637.Ung ho MS 2021.146 Dao Thi Thanh Ha.CT tu 0711000225026 PHAM MINH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021500,000MBVCB.1184735332.MS 2021.148(PHAM DIEU HUYEN) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021500,000MBVCB.1184705361.MS 2021.150(gia dinh anh Lai) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021500,000978305.090621.115225.ung ho NCHCCCL linh 0968672689
6/9/2021500,000MBVCB.1183851135.NGUYEN THI BICH LIEN chuyen tien gia dinh anh Lai, MS 2021.150.CT tu 0011001130322 NGUYEN THI BICH LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021500,000SHGD:10006644.DD:210609.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.150 gia dinh anh Lai
6/9/2021500,000MBVCB.1183620173.Giup do 2021.150.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021500,000033924.090621.055726.HO NGOC HIEN ung ho MS 2021 150 gia dinh anh Lai
6/9/2021600,000MBVCB.1184851845.UNG HO MS 2021.150 (gia dinh anh Lai).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/20211,000,000MBVCB.1184277653.Ung ho MS 2021.145 (Nguyen Le Diem Quynh).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/20211,000,000MBVCB.1184275242.Ung ho MS 2021.146 (Dao Thi Thanh Ha).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/20211,000,000021715.090621.115248.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ma so 2021 149 Anh Tran Van Phuong
6/9/20211,500,000MBVCB.1184115170.Ung ho ms2021.145/146/147/148/149 moi truong hop 300k.CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/20212,000,000562359.090621.032919.Ung ho MS 2021144
6/9/20212,000,000MBVCB.1184309595.Ung ho MS 2021.150(gia dinh anh Lai).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/20212,000,000MBVCB.1184272230.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/20212,000,000MBVCB.1184267281.Ung ho MS 2021.148 (be Pham Dieu Huyen).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/20212,000,000MBVCB.1184265388.Ung ho MS 2021.149 (anh Tran Van Phuong).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/20212,000,000MBVCB.1184261806.Ung ho MS 2021.150 (gia dinh anh Lai).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/20215,000,000761610.090621.080811.ong Tu Van giup do gia dinh anh Lai MS 2021.150
6/10/20211,000IBVCB.1186336488.aa.CT tu 1016940263 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/202110,000MBVCB.1186284572.p.CT tu 0341007162249 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/10/202110,000163627.100621.091245.Ung ho MS 2021 151 Be Nguyen Van Kha NAM MO QUAN THE AM BO TAT
6/10/202120,000804739.100621.190957.Ung ho NCHCCCL Ngoc Mai 0356222522. chut tam long gui den cr. mong cac ac that nhieu suc khoe va vun
6/10/202120,000MBVCB.1186869801.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 2021.151(em nguyen van kha).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/202150,000927876.090621.232634.UNG HO MS 2021.132 (EM DANG ANH NHAT)-090621-23:28:38 927876
6/10/202150,000MBVCB.1187332877.ung ho MS 2021.151 (Be Nguyen Van Kha).CT tu 0721000670010 NGUYEN HOANG PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/202150,000203038.100621.200423.Ung ho Nhu chua he co cuoc chia ly
6/10/202150,000755386.100621.165713.MS 2021.151. hunghoaiduc
6/10/202150,000MBVCB.1186752018.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.150 gia dinh a Lai. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/202150,000MBVCB.1186736832.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.151 be Nguyen Van Kha. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/202150,000680570.100621.133219.ung ho MS 2021.151 (Nguyen Van Kha)
6/10/202150,000IBVCB.1186211132.Giup ma so 2021 151 be Nguyen Van Kha .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/10/202150,000MBVCB.1186060965.Ung ho MS 2021.151 (be Nguyen Van Kha).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/202150,000NCHCCCL_NGUYEN HONG LINH_0366579141
6/10/202150,000061681.100621.101452.Ung ho chuong trinh NCHCCCL FT21161039460090
6/10/202150,000MBVCB.1185734103.Ung ho MS 2021.151 ( be Nguyen Van Kha).CT tu 0071005020899 NGUYEN CONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/202150,000290348.100621.090518.UH MS 2021.143(be Vu Manh Thien)
6/10/202150,000IBVCB.1185647404.Ung ho NCHCCCL Nhu Trang 0905305699.CT tu 0041000657017 LE PHAM THI NHU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/202150,000051818.100621.070011.Nhom Vien gach nho Ung ho Ma so 148
6/10/202150,000MBVCB.1185500102.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.151 (chau Nguyen Van Kha)Vietnamnet 10/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/202168,000MBVCB.1185553151.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.151 (Be Nguyen Van Kha ).(Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/202186,000MBVCB.1187462830.ung ho NCHCCCL Anhle 0981600966.CT tu 0071004009410 LE THI NGUYET ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021100,000MBVCB.1187458414.UH MS 2021.151 be Nguyen Van Kha, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0371000407382 TRAN HOANG NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021100,000045605.100621.182406.NGUYEN THANH HOAI chuyen khoan quy vacin covid 19
6/10/2021100,000MBVCB.1186899063.MS 2021151 br nguyen van kha.CT tu 0061001005872 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/10/2021100,000007611.100621.162954.ung ho MS 2021.151
6/10/2021100,000MBVCB.1186735002.Ung ho MS 2021.151 (be Nguyen Van Kha).CT tu 0011000826250 NGUYEN VAN VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021100,000602218.100621.160244.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Phuc Hoat ung ho MS 2021 151 be Nguyen Van Kha
6/10/2021100,000SHGD:10004020.DD:210610.BO:NGUYEN THIEN HOANG.Remark:995221061059095 Chuyen tien ung ho MS 2021.151
6/10/2021100,000SHGD:10003883.DD:210610.BO:NGUYEN THIEN HOANG.Remark:995221061059009 Chuyen tien ung ho MS 2021.149
6/10/2021100,000MBVCB.1186454073.ung ho MS 2021.150 (gia dinh anh Lai).CT tu 0771000588463 NGUYEN NGOC MINH CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021100,000286414.100621.143315.Ng Thi Phi Loan ung ho ms 2021.151 Nguyen Van Kha FT21161053105151
6/10/2021100,000569850.100621.140938.Ung ho MS2021 151 Be Nguyen Van Khoa
6/10/2021100,000591228.100621.135158. MS 2021.151
6/10/2021100,000284212.100621.131032.ung ho NCHCCCL
6/10/2021100,000759790.100621.125348.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.151 be nguyen van kha
6/10/2021100,000MBVCB.1186201271.MS 2020.334.CT tu 0011004065491 TRAN HONG HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021100,000MBVCB.1186199964.MS 2021.016.CT tu 0011004065491 TRAN HONG HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021100,000MBVCB.1186123375.UNG HO NCHCCCL MINH TRUC 0855155080 .CT tu 0811000000054 NGUYEN THI MINH TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021100,000106793.100621.113946.TTTP ung ho Ms2021.151 be Nguyen Van Kha
6/10/2021100,000443466.100621.113220.T ung ho be Nguyen van Kha MS 2021.151
6/10/2021100,000MBVCB.1185886686.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.151 (Be Nguyen Van Kha).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021100,000MBVCB.1185861051.MS 2021151.CT tu 0221000001234 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/10/2021100,000IBVCB.1185717883.J.CT tu 0021002270550 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/10/2021100,000949674.100621.085017.MS 2021.111 (VU THI NGOC LINH)-100621-08:49:38 949674
6/10/2021100,000892797.100621.084750.ung ho MS 2021.151 be Nguyen Van Kha
6/10/2021100,000948796.100621.084513. UNG HO MS 2021.151 (BE NGUYEN VAN KHA)-100621-08:44:49 948796
6/10/2021100,000SHGD:10000253.DD:210610.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Phuc Thuan HCM ung ho MS 2021.146 chuc chi Dao Thi Thanh Ha mau khoe
6/10/2021100,000063711.100621.082531.Vinh Nam ung ho ms 2021 151 be Nguyen Van Kha
6/10/2021100,000MBVCB.1185575283.MS 2021.151.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021100,000949656.100621.072649.Ung ho MS 2021.151 Be Nguyen Van Kha FT21161135193521
6/10/2021100,000MBVCB.1185448237.MS 2021.vacxinCovid.CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021100,000MBVCB.1185446472.MS 2021.150 (gia dinh anh Lai).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021200,000MBVCB.1185398484.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0621000465410 TRAN THI Y NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021200,000774844.100621.221434.Ms 2021.150 . Gia dinh anh lai FT21162130807720
6/10/2021200,000IBVCB.1186690639.MS 2021 151 be Nguyen Van Kha.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/10/2021200,000MBVCB.1186667927.Ung ho MS 2021.150 (gia dinh anh Lai).CT tu 0011001100050 NGO DUNG NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021200,000MBVCB.1186442379.MS 2021.151_be Nguyen Van Kha.CT tu 0011000379868 DANG TRAN KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021200,000537978.100621.132638.ung ho ms 2021.151( be Nguyen Van Kha)
6/10/2021200,000SHGD:10017841.DD:210610.BO:LE BINH PHUONG.Remark:Ung ho MS 2021.151 be Nguyen Van Kha
6/10/2021200,000124474.100621.111805.Ung ho MS 2021.151 be Nguyen Van Kha FT21161358501027
6/10/2021200,000980652.100621.110505.UNG HO MS 2021.151 (BE NGUYEN VAN KHA)-100621-11:07:08 980652
6/10/2021200,000102884.100621.105617.ung ho ma so MS 2021.151 be nguyen van kha FT21161461596327
6/10/2021200,000434734.100621.104952.Ung ho Ms 2021.151 (be Nguyen Van Kha)
6/10/2021200,000HA THANH QUANG - UNG HO MS2021.143 (BE VU MANH THIEN)
6/10/2021200,000MBVCB.1185926567.Ung ho MS 2021 151 Nguyen Van Kha.CT tu 0181003470016 HO MINH TANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021200,000MBVCB.1185907109.Ung ho MS 2021 149 anh Tran Van Phuong.CT tu 0011004103939 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/10/2021200,000348642.100621.103146.Ung Ho MS 2021 151
6/10/2021200,000IBVCB.1185837091.NGUYEN MINH NHAN chuyen khoan ung ho MS2021.151 (Be Nguyen Van Kha).CT tu 0281001708356 NGUYEN MINH NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021200,000983539.100621.100028.ung ho MS 2021.151 be Nguyen Van Kha
6/10/2021200,000MBVCB.1185724025.Ung ho MS 2021.148 (be Pham Dieu Huyen).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021200,000932067.100621.092118.ung ho ms 2021.151 be Nguyen Van Kha
6/10/2021200,000360769.100621.084226.MS 2021.151 (be Nguyen Van Kha)
6/10/2021200,000MBVCB.1185629228.MS 2021.151.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021200,000MBVCB.1185559626.Ung ho MS 2021.151( nguyen Van Kha).CT tu 0021001887104 DUONG THI TRUC QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021200,000MBVCB.1185542907.Umg ho Ms 2021.151 be nguyen van kha.CT tu 0071000651839 NGUYEN BICH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021200,000946126.100621.071250.MS 2021.151 FT21161980259088
6/10/2021200,000937395.100621.070012.UNG HO MS : 2021.151( BE NGUYEN VAN KHA)-100621-07:00:04 937395
6/10/2021200,000535516.100621.061052.IBFT Ung ho NCHCCCL
6/10/2021300,000551618.100621.214548.Ung ho ms 2021151be Nguyen Van Kha
6/10/2021300,000MBVCB.1186929008.Ung ho MS 2021.151 (be Nguyen Van Kha).CT tu 0011001764032 VU THI BINH MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021300,000MBVCB.1186925870.Ung ho MS 2021.150 (gia dinh anh Lai).CT tu 0011001764032 VU THI BINH MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021300,000MBVCB.1186922538.Ung ho MS 2021.147 (gia dinh ong Loc).CT tu 0011001764032 VU THI BINH MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021300,000423537.100621.153431.NGUYEN VAN NHUNG chuyen khoan ung ho MS 2021 143
6/10/2021300,000135519.100621.134641.Ung ho MS 2021.151 BE Nguyen Van Kha
6/10/2021300,000210815.100621.130153.Ung ho 2021.151 be nguyen van khoa FT21161268488586
6/10/2021300,000MBVCB.1186193103.MS 2021.151 (Be Nguyen Van Kha).CT tu 0421000404033 TRAN VINH LOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021300,000742570.100621.123407.UNG HO MS 2021.150 GIA DINH ANH LAI
6/10/2021300,000238541.100621.110124.Luong Van Cat so 28; to 12; p Quang Trung; TPTN ung ho MS 2021.151 (be Nguyen Van Kha)
6/10/2021300,000MBVCB.1185932843.ms 2021 151 uh be Nguyen Van Kha.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/10/2021300,000SHGD:10008441.DD:210610.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.151 be Nguyen Van Kha
6/10/2021400,000MBVCB.1186336891.ung ho MS 2021.122 va 2021.200 (moi hoan canh 200k).CT tu 0071000949954 NGUYEN THI LE HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021400,000823377.100621.065214.ung ho MS 2021.085 be Dinh Cong Thieu
6/10/2021500,000886468.090621.231613.Ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi FT21161906924480
6/10/2021500,000212874.100621.210329.ung ho MS 2021.143
6/10/2021500,000MBVCB.1187084499.ung ho NCHCCCL.CT tu 0551000278491 DANG THI HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021500,000499404.100621.182714.ung ho ms2021 151 be Nguyen Van Kha
6/10/2021500,000548283.100621.180909.Ung ho MS 2021.135 Luong Bao Quoc FT21161300505320
6/10/2021500,000544837.100621.180605.Ung ho MS 2021.151 Be Nguyen Van Kha FT21161250854800
6/10/2021500,000MBVCB.1186819107.Ung ho MS 2021.151.CT tu 0011000417331 LAI PHU HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021500,000MBVCB.1186727308.DOAN HONG TAM chuyen tien ung ho be Nguyen van Kha MS 2021.151.CT tu 0071001834000 DOAN HONG TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021500,000563368.100621.155403.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 144 ba chi em mo coi
6/10/2021500,000360280.100621.150641.UNG HO NCHCCCL Dang Thi Thanh Nhan 0982595049
6/10/2021500,000309925.100621.145502.Ung ho MS 2021.150 gia dinh anh lai FT21161460000901
6/10/2021500,000586229.100621.142048.Ung ho NCHCCCL VU CONG KHANH 0913531319
6/10/2021500,000SHGD:10020992.DD:210610.BO:BUI HUONG GIANG.Remark:QM gui Ms 2021.151. Be Nguyen Van Kha
6/10/2021500,000293323.100621.134147.NGUYEN DUC ThANH UNG HO MA 0021.151 Be Nguyen Van Kha
6/10/2021500,000469597.100621.131921.Gd AnNa ung ho MS 2021.144(ba chi em mo coi)
6/10/2021500,000MBVCB.1185899288.Ms2021.151.CT tu 0611001479170 VU THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021500,000IBVCB.1185828817.ung ho ma so MS 2021 151.CT tu 0011003680620 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/10/2021500,000330943.100621.093310.Ung ho MS 2021 151 Nguyen Van Kha
6/10/2021500,000MBVCB.1185641821.Ung ho MS 2021.151 (be Nguyen Van Kha).CT tu 0041000256170 VU THI BICH THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021500,000974603.100621.082740.Ung ho ms 2021.151 be nguyen van kha FT21161609243116
6/10/2021500,000SHGD:10001887.DD:210610.BO:NGUYEN THI THAO.Remark:UNG HO MA 2021:105 BE TRAN HOAI AN
6/10/2021500,000SHGD:10001889.DD:210610.BO:NGUYEN THI THAO.Remark:UNG HO MA 2021: 123 BE HOANG VAN DUC
6/10/2021600,000SHGD:10001839.DD:210610.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2021.148. CHUC BE PHAM DI EU HUYEN MAU KHOE
6/10/2021600,000MBVCB.1186033227.UNG HO MS 2021.151 (be Nguyen Van Kha).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021600,000IBVCB.1185717924.UNG HO MS 2021 150 GIA DINH ANH LAI.CT tu 1017749018 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/10/2021600,000IBVCB.1185707247.UNG HO MS 2021 151 BE NGUYEN VAN KHA.CT tu 1017749018 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/10/20211,000,000MBVCB.1187483695.Ung ho MS 2021.150 ( gia dinh anh Lai).CT tu 0181002670004 TON NU TRA MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/20211,000,000621890.100621.160653.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021143 be Vu Manh Thong
6/10/20211,000,000331696.100621.151348.Ung ho MS 2021.149 anh Tran Van Phuong FT21161253161482
6/10/20211,000,000125460.100621.125535.Ghi ro ung ho MS 2021.151 - Be Nguyen Van Kha
6/10/20211,000,000125494.100621.111905.MS 2021 151 BE NGUYEN VAN KHA FT21161137226886
6/10/20211,000,000MBVCB.1185679781.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2021.151(be nguyen van kha).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/20211,000,000044706.100621.063820.MS 2021 151 Be Nguyen Van Kha
6/10/20212,350,000IBVCB.1185984826.Ung ho NCHCCCL - Lam Lan USA 0908303822.CT tu 0561000509417 LA THI MONG HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/20213,000,000961673.100621.094727.UNG HO BE NGUYEN VAN KHA MS 2021.151 CHUA BENH-100621-09:47:21 961673

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
01-06-2021 01:30:5020,000Ung ho MS2021.141 (anh em Giang Son). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:01/06/2021 01:12:05
01-06-2021 04:33:14200,000CT DEN:115221772788 HT 2021.141 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
01-06-2021 06:12:11300,000NGUYEN VAN DUC chuyen tien ung ho MS 2021.142(Bui Ngoc Diem My)
01-06-2021 06:19:43300,000Ung ho MS 2021.142(Chau Bui Ngoc Diem)LE DINH QUANG chuyen tien
01-06-2021 06:31:37200,000ung ho MS2021.142( bui ngoc diem my)
01-06-2021 06:38:09500,000ung ho ms 2021.142
01-06-2021 07:05:12500,000Tran Thi Dao chuyen tien ung ho chau Diem My
01-06-2021 07:22:10100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.142(Bui Ngoc Diem My)
01-06-2021 07:33:5550,000ms 2021.142 ( bui ngoc diem my )
01-06-2021 07:53:06500,000MS 2021.142 Bui ngoc diem my
01-06-2021 08:04:0620,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.142
01-06-2021 08:04:22500,000CT DEN:115208101300 MS 2021.142 ( BUI NGOC DIEM MY)-010621-08:04:24 101300
01-06-2021 08:05:38500,000PHAM VAN TU Chuyen tien ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My)
01-06-2021 08:05:59200,000Ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My)
01-06-2021 08:09:04200,000Ung ho MS 2021.139 (Nguyen Vu Hoang Hai)
01-06-2021 08:22:58200,000CT DEN:115201538188 Vietinbank;114000161718;ck ung ho ms 2021142
01-06-2021 08:28:2510,000LE DUC ANH chuyen tien
01-06-2021 08:31:05100,000ungho MS 2021.142 Bui thao my
01-06-2021 08:33:04100,000ung ho MS 2021.140 Pham minh nhat
01-06-2021 08:35:2130,000CT DEN:115208176609 Phuong LINH Uh MS 2021.139.Ng Vu Hoang Hai.
01-06-2021 08:38:0930,000CT DEN:115208177462 Phuong LINH Uh MS 2021.142. BUI NG DIEM MY.
01-06-2021 08:39:56300,000ung ho ms 2021.142 (bui ngoc diem my)
01-06-2021 08:42:1130,000CT DEN:115208178749 Phuong LINH Uh MS 2021.136. Tran Ngoc Minh.
01-06-2021 08:52:20100,000CT DEN:115201653868 Vietinbank;114000161718;ung ho MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My
01-06-2021 09:11:33500,000ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My)
01-06-2021 09:13:00500,000BUI NGOC HAI. 0903435891. ung ho MS 2021.130 (em BUI THI NGOC)
01-06-2021 09:13:53500,000ung ho MS 2021.141 (anh em Giang Son)
01-06-2021 09:16:47500,000ung ho MS 2021.140 ( Pham Minh Nhat)
01-06-2021 09:25:58200,000CT DEN:115202821141 Ung ho MS 2021.142, be Bui Ngoc Diem My FT21152133047970
01-06-2021 09:26:13100,000CT DEN:115220141158 Ung ho MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My
01-06-2021 10:33:00500,000Ung ho MS 2021. 142 (Bui Ngoc Diem My)
01-06-2021 10:47:08500,000So GD goc: 995221060156170 995221060156170 chu le van van ungho chau bui ngoc diem my
01-06-2021 10:57:15200,000CT DEN:115203074633 MBVCB.1169208767.074633.Ung ho ms2021.142(bui ngoc diem my).CT tu 0031000185720 BUI TRUNG HIEU toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
01-06-2021 11:13:39100,000Ung ho MS 2021.142 ( BUI NGOC DIEM MY)
01-06-2021 11:52:04300,000CT DEN:115211151164 Ung ho chau My MS 2021.142
01-06-2021 11:57:111,000,000CT DEN:115204991283 ung ho ms 2021.142 chau bui ngoc diem my FT21152208957168
01-06-2021 12:52:51500,000ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My)
01-06-2021 13:28:39100,000CT DEN:115213637929 ms 2021 142
01-06-2021 14:05:15100,000ung ho ms 2021.142 Bui Ngoc diem My
01-06-2021 14:19:01500,000Ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My)
01-06-2021 14:51:32100,000Ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My)
01-06-2021 15:19:13100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.141(anh em GiangSon)
01-06-2021 15:25:22100,000Ung ho be MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My)
01-06-2021 15:29:49300,000CT DEN:115208037453 MBVCB.1169818955.037453.ung ho MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy).CT tu 0491000143270 DAO QUOC DAT toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
01-06-2021 15:30:19150,000MS 2021.142(Bui Ngoc Diem My)
01-06-2021 15:50:56100,000LPT ung ho MS 2021142 Bui Ngoc Diem My
01-06-2021 15:58:37300,000ung ho MS 2021.142 bui ngoc diem my
01-06-2021 16:13:24200,000So GD goc: 995221060162598 995221060162598 Chuyen tien ung hoMS 2021.142 bui ngoc diem my
01-06-2021 16:39:421,000,000NTP ung ho MS 2021.142 ( be Bui Ngoc Diem My)
01-06-2021 16:54:391,000,000CT DEN:115209378056 Ung ho MS 2021.142 ( Bui Ngoc Diem My )
01-06-2021 17:02:17200,000CT DEN:115210628709 Chuyen tien ung ho MS 2021.142 Nguyen Ngoc Diem My
01-06-2021 17:35:18500,000MS 2021142 Bui Ngoc Diem My
01-06-2021 19:30:47300,000CT DEN:115312467681 STA ung ho ms2021.142 (Bui Ngoc Diem My)
01-06-2021 20:08:29500,000MS 2021.142
01-06-2021 20:17:44300,000CT DEN:115213514966 Ung ho MS 2021.141 anh em Giang Son FT21152477750908
01-06-2021 20:19:18300,000MS 2021.142(Bui Ngoc Diem My)
01-06-2021 20:42:26200,000ms 2021.142 chi hue
01-06-2021 20:44:27300,000ung hoMS 2021.142(Bui Ngoc Diem My)
01-06-2021 20:56:01200,000CT DEN:115220824970 ung ho MS 2021 128 be Vo Thi Xuan Thao
01-06-2021 21:26:4050,000ung ho MS 2021.142 ( bui ngoc diem my)
01-06-2021 21:38:16400,000MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My)
01-06-2021 22:08:16300,000CT DEN:115215376556 Vietinbank;114000161718;binh ck ung ho MS 2021 142 bui ngoc diem my
02-06-2021 02:15:5220,000Ung ho MS2021.142 (Bui Ngoc Diem My). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
02-06-2021 02:49:37200,000CT DEN:115330015738 Ung ho MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My
02-06-2021 05:28:52300,000CT DEN:115305195935 Ung ho MS2021.143 ( be Vu Manh Thien)
02-06-2021 05:38:19100,000ms 2021.143 vu manh thien
02-06-2021 05:50:59100,000CT DEN:115322971484 MS 2021.143.be vu manh thien
02-06-2021 05:52:26200,000MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
02-06-2021 05:52:59200,000NGUYEN VAN DUC chuyen tien ung ho MS 2021.143 (Vu Manh Thien)
02-06-2021 05:53:21500,000ung ho ms 2021.143
02-06-2021 06:01:26200,000CT DEN:115223692700 Vu manh thien FT21153849058213
02-06-2021 06:11:39100,000ung ho MS 2021143 be vu mang thien
02-06-2021 06:28:2050,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.143(be Vu Manh Thien)
02-06-2021 06:48:18500,000ung ho ms 2021.143
02-06-2021 06:50:051,000,000ung ho ma so 2021.143 be Vu Manh Thien thuong be lam
02-06-2021 06:50:24300,000ung ho MS 2021.143 (Be Vu Manh Thien)
02-06-2021 07:20:25200,000ung ho 2021.143 god bless you
02-06-2021 07:43:1150,000LPT ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien
02-06-2021 07:44:39200,000CT DEN:115300999604 2021.143 vu manh thien
02-06-2021 07:57:01300,000CT DEN:020132169134 MS 2021 143 be Vu Manh Thien
02-06-2021 08:06:40200,000CT DEN:115308097927 ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
02-06-2021 08:07:4010,000LE DUC ANH chuyen tien
02-06-2021 08:13:15500,000Ung ho MS 2021.143(Be Vu Manh Thien)LE DINH QUANG chuyen tien
02-06-2021 08:15:51150,000CT DEN:115301666224 STA ungho ms2021.143 (be Vu Manh Thien)
02-06-2021 08:18:39200,000So GD goc: 10002422 IBVCB.1170689019.Ms 2021.123 (be Hoang Van Duc).CT tu 0121000504773 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
02-06-2021 08:19:06100,000CT DEN:115330111380 Ung ho 2021 143 be Vu Manh Thien
02-06-2021 08:24:2750,000CT DEN:115301045000 be Vu Manh Thien
02-06-2021 08:41:352,000,000MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
02-06-2021 08:51:22200,000CT DEN:115301599550 Chuyen tien cho be bi so gan
02-06-2021 09:04:27500,000Ung ho MS 2021. 143 ( be Vu Manh Thien )
02-06-2021 09:26:00300,000ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
02-06-2021 09:29:501,000,000ung ho MS 2021142 Bui Ngoc Diem My
02-06-2021 09:32:141,000,000ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien
02-06-2021 09:33:18300,000ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
02-06-2021 09:34:171,000,000Ung ho MS 2021141 anh em Giang-Son
02-06-2021 09:48:06300,000CT DEN:115302660031 Chuyen tien ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
02-06-2021 09:50:56400,000CT DEN:115302716532 Ung ho MS 2021.143 (Be Vu Manh Thien)
02-06-2021 09:54:13300,000CT DEN:115302823332 MS 2021.142 Diem My FT21153142733009
02-06-2021 09:54:59300,000LE NHUT HOA chuyen tien ung ho ms 2021.143 ( be vu manh thien)
02-06-2021 10:10:56100,000ms 2021.143 ( be vu manh thien )
02-06-2021 10:16:311,000,000NTP ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien )
02-06-2021 10:16:39100,000CT DEN:115303847246 Gia dinh chi Hong Loan ung ho MS 2021 142 be Diem My FT21153049828055
02-06-2021 10:18:07100,000CT DEN:115303848770 Gia dinh chi Hong Loan ung ho MS 2021 139 be Hoang Hai FT21153901540641
02-06-2021 10:20:07100,000CT DEN:115303851019 Gia dinh chi Hong Loan ung ho MS 2021 143 be Manh Thien FT21153287857539
02-06-2021 10:21:18200,000HUYNH THI THIEN CHUYEN TIEN GIUP DO CHO MS2021.138 HOANG DINH CANH
02-06-2021 10:24:581,000,000CT DEN:115303699938 ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
02-06-2021 11:03:24200,000CT DEN:115304761887 ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
02-06-2021 11:10:07500,000Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
02-06-2021 12:02:061,000,000CT DEN:115305793982 Ung ho Ma so 2021.142 chau Bui Ngoc Diem My huyen Cam Khe tinh Phu Tho
02-06-2021 12:15:27500,000CT DEN:115305435771 Vietinbank;114000161718;A Giang ung ho Bui Ngoc Diem My ma so 2021 142
02-06-2021 12:22:54300,000ung ho ms 2021.143 (be Vu Manh Thien)
02-06-2021 12:31:57200,000CT DEN:115305960291 MS 2021 143 VU MANH THIEN NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
02-06-2021 13:37:41200,000CT DEN:115313250024 Ms 2021143
02-06-2021 13:38:56100,000DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.143; be Vu Manh Thien
02-06-2021 13:41:0150,000CT DEN:115313553890 Ung ho MS 2021 091 gia dinh chi Oanh
02-06-2021 13:42:241,000,000CT DEN:115306029491 Ung ho Ms 2021.143 vu manh thien FT21153811520277
02-06-2021 14:04:53500,000Ung ho be Minh Thien MS 2021.143
02-06-2021 14:23:23500,000CT DEN:115314186288 Ung ho ms 2021.142
02-06-2021 14:24:15500,000CT DEN:115314186503 Ung ho ms 2021.141
02-06-2021 15:10:56100,000CT DEN:115330397158 Ung ho MS 2021 143 be VU MANH THIEN
02-06-2021 15:25:221,000,000anh Toan Dong Nai ung ho ms 2021 143 Vu Manh Thien
02-06-2021 15:44:01300,000CT DEN:115315729738 MS 2021 122 em le tran yen vy
02-06-2021 15:45:39100,000CT DEN:115303378879 Kim Ngan ung ho be nhanh chong khoi benh
02-06-2021 15:52:27200,000UH MS 2021.143(be VU MANH THIEN)
02-06-2021 15:54:13300,000MS 2021143  be Vu Manh Thien
02-06-2021 15:55:07300,000MS 2021142 be Bui Ngoc Diem My
02-06-2021 15:56:01400,000MS 2021141 Anh em Giang-Son
02-06-2021 17:31:12200,000ung ho ms 2021.143
02-06-2021 18:32:352,000,000ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
02-06-2021 19:18:44200,000CT DEN:115312091063 MBVCB.1172251956.091063.NHU ANH KHOA chuyen tien chuyen cho Manh tien.CT tu 0281001012560 NHU ANH KHOA toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
02-06-2021 19:23:59300,000Ms2021.143 ung ho be Vu Manh Thien
02-06-2021 19:31:481,000,000PHAM LINH DIEM chuyen tien MS 2021.143 be vu manh thien
02-06-2021 19:35:26200,000CT DEN:115319491031 UNG HO MS 2021.143(BE VU MANH THIEN)-020621-19:38:27 491031
02-06-2021 20:31:282,000,000CT DEN:115313450849 Ung ho be Vu Manh Thien MS2021.143 FT21153779878243
02-06-2021 20:43:29500,000CT DEN:115313461513 Ung ho MS 2021.143 FT21154354915008
02-06-2021 20:49:30500,000CT DEN:115320251270 Ung ho MS 2021 143 Vu Manh Thien
02-06-2021 20:50:06500,000CT DEN:115313805738 KisStartup Ung ho MS 2021.142
02-06-2021 20:51:00300,000CT DEN:115313044651 MBVCB.1172403527.044651.TRAN ANH THINH MONG GIA DINH VUOT QUA KHO KHAN NAY.CT tu 0041000391589 TRAN ANH THINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
02-06-2021 20:55:19500,000Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
02-06-2021 20:56:07200,000Ung ho MS 2021.143 (Be Vu Manh Thien)
02-06-2021 21:08:03500,000CT DEN:115314666597 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2021143?be Vu Manh Thien
02-06-2021 21:22:37200,000CT DEN:115314034247 ung ho MS2021 143 be Vu Manh Thien
02-06-2021 21:33:21200,000CT DEN:115314502421 Chut qua nho chuc chau Manh Thien vuot qua bao benh FT21154450348367
02-06-2021 21:33:39200,000CT DEN:115314066744 MBVCB.1172464873.066744.MS 2021-143 ( be Vu Manh Thien).CT tu 0511003902751 HUYNH THI KIM NGOC toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
02-06-2021 21:40:12100,000MS 2021.143
02-06-2021 21:51:2410,000,000NGUYEN HUYNH LUU PHUONG chuyen tien ho tro be MS 2021.143 Manh Thien
02-06-2021 21:57:32100,000CT DEN:115314519657 MS2021.143 be Vu Manh Thien FT21154825434228
02-06-2021 22:24:31100,000CT DEN:115315535684 Ms 2021.122 em Le Tran Yen Vy FT21154943740816
02-06-2021 22:32:04200,000CT DEN:115315867420 Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
02-06-2021 22:40:31200,000CT DEN:115415094161 ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
02-06-2021 22:44:21200,000MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy)
03-06-2021 00:41:09100,000CT DEN:115323338850 Ung ho be Vu Manh Thien; thoi gian GD:02/06/2021 23:04:16
03-06-2021 00:42:06200,000CT DEN:115316556807 MS 2021.143 FT21154917302851; thoi gian GD:02/06/2021 23:11:09
03-06-2021 00:44:13100,000Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien); thoi gian GD:02/06/2021 23:28:27
03-06-2021 00:47:5120,000Ung ho MS2021.143 (be Vu Manh Thien). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:03/06/2021 00:08:03
03-06-2021 00:48:12100,000CT DEN:115417006881 MBVCB.1172588591.006881.MS2021.122 (Em Le Tran Yen Vy).CT tu 0011004256397 NGUYEN QUOC ANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam; thoi gian GD:03/06/2021 00:11:58
03-06-2021 01:18:27200,000CT DEN:030132428101 MS2021 122 Em Le Tran Yen Vy
03-06-2021 01:36:09300,000CT DEN:115318170080 MS 2021.143 be Vu Manh Thien
03-06-2021 01:46:22200,000CT DEN:115440011294 ung ho ms 2021 093 chi em Huyen Ngan
03-06-2021 05:46:20200,000CT DEN:115422905568 HTMS 2021.144 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
03-06-2021 05:55:321,000,000CT DEN:115322978071 IBFT Ung ho ba chi em mo coi
03-06-2021 06:05:55200,000LE XUAN LIEM chuyen tien ung ho MS 2021.144
03-06-2021 06:07:08200,000CT DEN:115423719621 MS 2021.144 (ba chi em mo coi)
03-06-2021 06:15:08500,000Ung ho MS 2021.144
03-06-2021 06:19:253,000,000Nguyen Thi Kim Thanh( Hai Phong) ung ho 3 chau Phuong; Hung; Huy
03-06-2021 06:20:373,000,000ung ho ma so 2021.144 ba chi em mo coi thuong cac em qua
03-06-2021 06:26:57100,000NGUYEN THI THANH HAU Chuyen ung ho MS 2021.143(be Vu Manh Thien)
03-06-2021 06:28:08150,000CT DEN:115423346547 Vietinbank;114000161718;LO VAN TAN chuyen khoan ung ho 3 chi em mo coi
03-06-2021 06:29:07200,000ung ho MS 2021.144 (ba chi em mo coi)
03-06-2021 06:32:34100,000ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi Phuong Hung Huy
03-06-2021 06:36:2050,000CT DEN:115440042465 Ung ho MS 2021 144 3 chi em mo coi
03-06-2021 06:56:18100,000CT DEN:115406048971 MS 2021144 gui 3 chi em mo coi
03-06-2021 07:13:12300,000NGUYEN BUU VAN chuyen tien ung ho be Vu Manh Thien
03-06-2021 07:17:05500,000uh ms 2021.144 ba chi em mo coi
03-06-2021 07:18:45300,000CT DEN:115400615511 Ung ho ba chi em mo coi FT21154616370812
03-06-2021 07:32:41200,000ung ho MS 2021.144 (ba chi em mo coi)
03-06-2021 07:33:22500,000CT DEN:115400034899 MBVCB.1172696261.034899.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0071000707740 HUYNH HIEU NHAN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
03-06-2021 07:38:53100,000Duy Tuan ung ho ma so MS 2021.144
03-06-2021 07:39:08200,000NGUYEN VAN GIANG Chuyen tien MS 2021.144( ung ho ba chi em)
03-06-2021 07:40:52100,000CT DEN:115407072215 ung ho MS 2021144 ba chi em mo coi
03-06-2021 07:48:35500,000CT DEN:115400625708 MS 2021.093 Huyen Ngan FT21154940154816
03-06-2021 07:53:03500,000ung ho MS 2021.144 (ba chi em mo coi)
03-06-2021 08:06:121,000,000NTP ung ho MS 2021. 144 ( ba chi em mo coi )
03-06-2021 08:06:292,000,000CT DEN:115408104748 Giup do Ba Chi em mo coi
03-06-2021 08:13:3920,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.144
03-06-2021 08:14:071,000,000CT DEN:115401048926 MBVCB.1172739779.048926.MS2021.143 - ung ho be Vu Manh Hai.CT tu 0251002480931 TRAN THANH LUC toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
03-06-2021 08:17:13100,000DINH THI TUYET Chuyen tien ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien)
03-06-2021 08:35:31250,000CT DEN:115401234546 STA ungho ms2021.144 (ba chi em mo coi)
03-06-2021 08:58:315,000,000CT DEN:115401671704 Ong Tu Van cuu giup MS 2021.144 ba chi em mo coi FT21154129006507
03-06-2021 09:00:54200,000CT DEN:115402870300 Vietinbank;114000161718;UNG HO MS 2021144 ba chi em mo coi
03-06-2021 09:07:35200,000ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
03-06-2021 09:13:54500,000NGUYEN PHI BINH chuyen tien ung ho MS 2021.144
03-06-2021 09:15:0350,000CT DEN:115402687346 gui giup do cho cac chau con anh vu dinh hoa chia buon cung voi gia dinh FT21154274206458
03-06-2021 09:19:14150,000ms 2021.144 ( ba chi em mo coi )
03-06-2021 09:21:59200,000So GD goc: 10001002 Ung ho 3 chau Phuong Hung Huy
03-06-2021 09:26:23200,000CT DEN:115402981156 ung ho MS 2021.144( Ba chi em mo coi)
03-06-2021 09:26:44100,000CT DEN:115402699018 MS 2021.144 ba chi em mo coi FT21154898081550
03-06-2021 09:26:54100,000CT DEN:115440115397 HOANG NGOC SANG chuyen khoan
03-06-2021 09:26:59200,000CT DEN:115402699265 ung ho MS 2021.143 FT21154743260196
03-06-2021 09:32:39200,000CT DEN:115402037075 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;Ung ho MS 2021. 144 ba chi em mo coi
03-06-2021 10:04:151,000,000CT DEN:115410561419 UNG HO MS:2021.143 ( VU MANH THIEN)-030621-10:06:15 561419
03-06-2021 10:09:0110,000LE DUC ANH chuyen tien
03-06-2021 10:12:02200,000be MANH THIEN
03-06-2021 10:35:361,000,000ZP5VHBAG5UU7 210603000065196 Giup do MS 2021.144ba chi em mo coi
03-06-2021 10:46:09200,000CT DEN:115403028004 IBFT Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
03-06-2021 10:52:27500,000Ung ho be VU MANH THIEN . MS 2021.143  chuc con khoe manh song vui
03-06-2021 10:56:2250,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.144 (ba chi em mo coi)
03-06-2021 10:58:411,000,000So GD goc: 10004327 MBVCB.1173047760.VUONG THE BICH THANH ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0511003828183 toi 114000161718 BaoVietnamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
03-06-2021 10:59:26150,000CT DEN:115403463338 Vietinbank;114000161718;NGUYEN THI HUONG chuyen khoan ung ho ba chi em mo coi MS 2021 144
03-06-2021 11:02:1050,000LPT ung ho MS 2021144 ba chi em mo coi
03-06-2021 11:07:36500,000ung ho MS 2021.144 (3 chi em mo coi)
03-06-2021 11:17:31200,000CT DEN:115411374755 ung ho MS 2021 144 ba chi em mo coi
03-06-2021 11:20:41300,000MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
03-06-2021 11:21:59200,000CT DEN:115411381918 ung ho MS 2021 143 be vu manh thien
03-06-2021 11:47:18300,000ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi
03-06-2021 11:49:46200,000ung ho be Manh Thien
03-06-2021 11:52:06200,000CT DEN:115404706918 Vietinbank;114000161718;MS 2021 144 ba chi em mo coi
03-06-2021 11:58:55250,000ung ho be Manh Thien 3 tuoi bi xo gan
03-06-2021 12:33:31200,000CT DEN:115412599610 MS 2021143 UNG HO BE VU MANH THIEN-030621-12:35:32 599610
03-06-2021 12:36:465,000,0002 be B.Minh va B.Nguyen ung ho ms 2021.143 be vu manh thien
03-06-2021 13:36:41100,000ung ho MS 2021.139( NGUYEN VU HOANG HAI)
03-06-2021 13:39:511,000,000CT DEN:115413611509 UNG HO CHAU VU MANH THIEN MS 2021.143-030621-13:42:53 611509
03-06-2021 14:24:09600,000MS 2021.144 ( ba chi em mo coi )
03-06-2021 14:31:11200,000HA THI THANH MAI tp Nam Dinh ung ho MS 2021.139 ( Nguyen Vu Hoang Hai)
03-06-2021 14:43:30500,000CT DEN:115407995192 Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154635011371
03-06-2021 14:54:42200,000MS2021144( ung ho 3 chi em mo coi)
03-06-2021 15:00:01100,000CT DEN:115408012312 Ms 2021.122 FT21154629941181
03-06-2021 15:08:03500,000NGUYEN THI KIM HOANG ung ho ms 2021.143 be Vu Manh Thien
03-06-2021 15:19:36100,000CT DEN:115408057640 ung ho ms 2021143 be vu manh thien
03-06-2021 16:25:24500,000CT DEN:115416655972 MS 2021.143 BE VU MANH THIEN-030621-16:25:23 655972
03-06-2021 16:32:25200,000CT DEN:115440786599 ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
03-06-2021 16:53:57200,000CT DEN:115409144646 Ung ho MS 2021122 em Tran Le Vy FT21154762909336
03-06-2021 17:30:13200,000CT DEN:115410186889 Ung ho MS 2021.093 chi em Huyen Ngan FT21154912824376
03-06-2021 17:39:52250,000CT DEN:030132616309 MS 202143 ung ho be vu manh thien mau het benh
03-06-2021 17:54:40100,000Chuyen tien ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
03-06-2021 18:35:24500,000ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
03-06-2021 19:22:49100,000CT DEN:115419696765 UNG HO MS 2021.143 (BE VU MANH THIEN)-030621-19:22:47 696765
03-06-2021 19:22:58200,000ung ho MS 2021.143 ( be VU MANH THIEN)
03-06-2021 19:38:15100,000CT DEN:115412308815 MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154636010120
03-06-2021 19:49:462,000,000ong Tu Van ung ho ms 2021.104 hai chi em Le Tran Le Trieu
03-06-2021 19:58:47200,000Ung ho Ms 2021.143 (be Vu Manh Thien)
03-06-2021 20:23:492,000,000CT DEN:115413691356 ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi
03-06-2021 20:24:24100,000CT DEN:115413691700 MS 2021.143
03-06-2021 21:22:01200,000CT DEN:115414734495 ung ho MS 2021.144 Ba chi em mo coi
03-06-2021 21:45:54500,000CT DEN:115414058941 MBVCB.1174149590.058941.Ung ho MS 2021.143( be vu manh thien) .CT tu 0081001228072 DO THI KIM ANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
03-06-2021 21:51:55100,000CT DEN:030132678969 Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
04-06-2021 00:54:00500,000ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien; thoi gian GD:04/06/2021 00:02:51
04-06-2021 00:54:3930,000Ung ho MS2021.144 (ba chi em mo coi). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:04/06/2021 00:10:40
04-06-2021 06:26:12200,000ung ho 2021.144
04-06-2021 06:32:27200,000CT DEN:115423191552 IBFT MS 2021.143 be Vu Manh Thien
04-06-2021 07:14:26300,000Ung ho MS 2021.145 (Nguyen Le Diem Quynh)
04-06-2021 07:30:22500,000CT DEN:115550056813 Pham Van Anh ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
04-06-2021 08:19:46100,000CT DEN:115501770954 ung ho ms 2021.143
04-06-2021 08:28:5525,000Tran Hoang Hai Anh ho tro MS 2021.144
04-06-2021 08:37:56500,000CT DEN:115501044020 MBVCB.1174439364.044020.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0381000402977 NGUYEN MANH TUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
04-06-2021 08:43:0810,000LE DUC ANH chuyen tien
04-06-2021 09:13:06100,000LE VU TIEN chuyen tien ung ho MS 2021.145 nguyen le diem quynh
04-06-2021 10:38:07300,000TON NU BICH THUAN Chuyen tien ung ho MS 2021.144 ( 3 chi em mo coi)
04-06-2021 10:56:55400,000CT DEN:115503688478 Ms 2021.143 be vu manh thien FT21155262901524
04-06-2021 10:57:26400,000CT DEN:115503689052 Ms 2021.142 bui ngoc diem my FT21155934807724
04-06-2021 10:57:59400,000CT DEN:115503689680 Ms 2021.141 anh em giang son FT21155792414003
04-06-2021 10:58:35400,000CT DEN:115503690307 Ms 2021.140 pham minh nhat FT21155049990092
04-06-2021 11:00:06400,000CT DEN:115504692024 Ms 2021.139 nguyen vu hoang hai FT21155306350283
04-06-2021 12:19:2350,000LPT ung ho MS 2021145 Nguyen Le Diem Quynh
04-06-2021 13:00:25300,000Ung ho be Manh Thien dieu tri xo gan tai BV ND2
04-06-2021 13:21:29100,000So GD goc: 10005111 MS 2021.143 (be Vu Manh Thien) tai CONG THUONG VN CN DONG DA
04-06-2021 13:57:49200,000CT DEN:115506704669 ung ho MS2021143 be Vu Manh Thien
04-06-2021 14:45:441,000,000MS 2021.143 (be Vu Manh Thien) Minh Phuong ung ho
04-06-2021 17:43:17100,000CT DEN:115610124559 STA ungho ms2021.145 (Nguyen Le Diem Quynh)
04-06-2021 20:36:44500,000ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
04-06-2021 20:37:45500,000Ung ho Ms 2021.145 (Nguyen Le Diem Quynh)
04-06-2021 20:38:0150,000ms 2021.145 ( nguyen le diem quynh )
04-06-2021 20:44:12200,000CT DEN:115513081133 MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
04-06-2021 21:54:20500,000ung ho ms 2021.084 (chi em trang huy)
05-06-2021 00:39:24500,000ung ho ms2021.143 be Vu Manh Thien; thoi gian GD:04/06/2021 23:01:11
05-06-2021 00:48:452,000,000CT DEN:115517390418 MS 2021.143 ung ho be Vu Manh Thien FT21156706061300; thoi gian GD:05/06/2021 00:34:20
05-06-2021 00:56:5120,000Ung ho MS2021.145 (Nguyen Le Diem Quynh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
05-06-2021 06:03:3650,000ms 2021.146 ( dao thi thanh ha )
05-06-2021 06:09:21200,000CT DEN:115623844370 HTMS 2021.145 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh
05-06-2021 06:14:20100,000DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.146; Dao Thi Thanh Ha
05-06-2021 06:44:1850,000NGUYEN THI NGOAN chuyen tien
05-06-2021 06:49:54500,000MS 2021.146 (Dao Thi Thanh Ha)
05-06-2021 07:47:02200,000gui 2021.146( dao thi thanh ha)
05-06-2021 08:38:59200,000CT DEN:115601039947 MBVCB.1176453310.039947.MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0601000531551 VO HONG THAM toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
05-06-2021 09:26:06500,000CT DEN:115602067104 MBVCB.1176544303.067104.Ung ho be Manh Thien phau thuat.CT tu 0371000436609 TRAN THANH DUY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
05-06-2021 10:42:0910,000LE DUC ANH chuyen tien
05-06-2021 11:12:25100,000ung ho MS 2021.146 (Dao Thi Thanh Ha)
05-06-2021 11:25:28100,000CT DEN:115604619959 Ung ho Manh Tien FT21156432616011
05-06-2021 11:58:52300,000Ung ho MS 2021.146 (Dao Thi Thanh Ha)
05-06-2021 12:02:05300,000Ung ho MS 2021.145 (Nguyen Le Diem Quynh)
05-06-2021 12:39:48100,000ung ho MS2021.vacxincovid
05-06-2021 12:42:43100,000ung ho be 3t bi xo gan
05-06-2021 13:22:58150,000CT DEN:115606604396 STA ungho ms2021.146 (Dao Thi Thanh Ha)
05-06-2021 14:03:58100,000CT DEN:115607746780 Ung ho MS 2021.143 FT21156793006438
05-06-2021 14:30:00200,000ung ho MS 2021.144 (ba chi em mo coi)
05-06-2021 14:32:0260,000CT DEN:115607508982 IBFT Ms 2021.144 ba chi em mo coi
05-06-2021 14:33:2560,000CT DEN:115607508588 IBFT Ms 2021.143 be vu manh thien
05-06-2021 14:57:21300,000MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien)
05-06-2021 14:58:01500,000ung ho ms 2021.146
05-06-2021 15:19:0820,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.146
05-06-2021 16:32:39500,000MS 2021.146 (Dao Thi Thanh Ha)
05-06-2021 16:40:14100,000CT DEN:115609013868 MBVCB.1177396291.013868.NGUYEN THI NGOC DUYEN chuyen tien ung ho MS 2021.118 pham thi phuong.CT tu 0331000474269 NGUYEN THI NGOC DUYEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
05-06-2021 17:29:08500,000CT DEN:115610846470 HOANG THI THU HA CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET
05-06-2021 17:49:5450,000LPT ung ho MS 2021146 Dao Thi Thanh Ha
05-06-2021 18:52:4250,000CT DEN:115611096982 MBVCB.1177692009.096982.Ung ho be Manh Thien.CT tu 0911000048438 NGUYEN THANH TRUC toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
05-06-2021 20:20:08500,000CT DEN:115613111324 MS 2021.vacxinCovid FT21156710080800
05-06-2021 20:24:352,000,000CT DEN:115613115180 Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21156033543048
05-06-2021 20:35:5910,000,000CT DEN:115620122702 UNG HO MS 2021.VACXINCOVID-050621-20:35:54 122702
05-06-2021 21:10:46200,000CT DEN:115614053331 MBVCB.1177979368.053331.Ung ho MS 2021.vacxinCovid.CT tu 0511003902081 HUYNH MY PHUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
05-06-2021 21:22:5120,000ung ho cvit
05-06-2021 21:49:48200,000CT DEN:115614756252 MS 2021.143(be Vu Manh Thien)
05-06-2021 21:50:05100,000CT DEN:115714866334 STA ungho ms2021.vacxinCovid
06-06-2021 01:58:1410,000Ung ho MS2021.146 (Dao Thi Thanh Ha). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:06/06/2021 00:21:11
06-06-2021 06:21:08100,000CT DEN:115706053416 quy vac xin
06-06-2021 06:31:411,000,000NGUYEN VAN DUC chuyen tien ung ho MS2021.vaxinCovid
06-06-2021 07:18:17150,000CT DEN:115700001710 STA ung ho ms2021.147 (gia dinh ong Loc)
06-06-2021 08:16:07500,000ung ho MS 2021.vacxinCovid
06-06-2021 08:43:02100,000CT DEN:115701066157 MBVCB.1178363788.066157.ung ho gia dinh ong loc.CT tu 0851000037853 DO THI PHUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
06-06-2021 08:43:051,000,000Ta Thao 8013 Ha Huy Giap P Thanh Xuan Quan 12 TP Ho Chi Minh ung ho MS 2021vacxinCovid
06-06-2021 09:16:11300,000CT DEN:115702081826 MBVCB.1178409267.081826.MS 2021.vacxinCovid.CT tu 0181003084377 NGUYEN THI MINH CHAU toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
06-06-2021 09:53:5850,000LPT ung ho MS 2021147 gia dinh ong Loc
06-06-2021 10:18:21100,000LE DUC THUAN chuyen tien ung ho MS 2021.147 (gia dinh ong Loc)
06-06-2021 10:29:10100,000CT DEN:115703757907 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;MS2021 ung ho vacxin covid
06-06-2021 12:11:31200,000CT DEN:115705156071 Vietinbank;114000161718;ung ho quy vaccine phong chong Covid 19
06-06-2021 12:34:43100,000ms 2021.147( gia dinh ong Loc)
06-06-2021 12:40:5545,000CT DEN:115712434226 ung ho quy covid
06-06-2021 14:28:49200,000HOANG QUOC PHONG ung ho MS 2021.114(ba chi em mo coi)
06-06-2021 14:35:56200,000CT DEN:115707034556 MBVCB.1178868445.034556.ung ho?MS 2021.147 (gia dinh ong Loc).CT tu 0181003638001 NGUYEN VIET ANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
06-06-2021 14:51:142,000,000CT DEN:115707625226 Ong Tu Van cuu giup ms 2021.077 chi Ngo Thi Bac FT21158862090055
06-06-2021 15:23:391,000,000TRAN VAN VIET chuyen tien ung ho quy vac xin covid 19
06-06-2021 16:24:40500,000Ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien)
06-06-2021 16:37:43200,000CT DEN:115709434057 MS 2021.146 (Dao Thi Thanh Ha)
06-06-2021 16:38:26100,000CT DEN:115709434514 MS 2021.147 (gia dinh ong Loc)
06-06-2021 19:27:351,000,000CT DEN:115712863363 ung ho ms 2021.vacxincovid FT21158163244798
06-06-2021 19:33:58100,000Ung ho MS 2021.147  gia dinh ong Loc
06-06-2021 20:03:4650,000ms 2021.147 ( gia dinh ong loc )
07-06-2021 00:52:32300,000CT DEN:115817079745 MBVCB.1179594358.079745.MS 2021.143.CT tu 1019281436 LE TRAN HOANG MY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam; thoi gian GD:07/06/2021 00:36:44
07-06-2021 02:59:2610,000Ung ho MS2021.147 (gia dinh ong Loc). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
07-06-2021 03:54:46200,000phuong minh ung ho 3 be
07-06-2021 08:45:59250,000SDT 0853004427 giup do MS 2021148 Pham Dieu Huyen
07-06-2021 08:59:21100,000So GD goc: 10002716 MBVCB.1176025034.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien) .CT tu 0371000397738 toi 114000161718 Bao Vietnamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
07-06-2021 09:43:47300,000CT DEN:115809229822 ung ho MS 2021.148
07-06-2021 11:25:4510,000LE DUC ANH chuyen tien
07-06-2021 11:26:2810,000LE DUC ANH chuyen tien
07-06-2021 11:45:30500,000Ung ho MS 2021.148 (Pham Dieu Huyen)
07-06-2021 11:51:403,000,000CT DEN:115804318361 Ong Tu Van cuu giup ms 2021.148 Pham Dieu Huyen FT21158966814265
07-06-2021 12:11:581,000,000CT DEN:115805086370 MBVCB.1180327783.086370.Ung ho MS 2021.143.CT tu 0281000239788 NGUYEN THI KIM AN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
07-06-2021 13:05:0450,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.145 (Nguyen Le Diem Quynh)
07-06-2021 13:15:16500,000CT DEN:070133553477 ung ho MS 2021148 Pham Dieu Huyen
07-06-2021 13:45:0750,000LPT ung ho MS 2021148 Pham Dieu Huyen
07-06-2021 15:21:39150,000CT DEN:115808768521 STA ungho ms2021.148 (Pham Dieu Huyen)
07-06-2021 17:58:3050,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.148 (Pham Dieu Huyen)
07-06-2021 18:00:15200,000THAI KIM HOANG Chuyen tien quy Vaccin phong chong Covid
07-06-2021 19:10:51200,000LE VUONG Chuyen tien ung ho quy vac xin chong covid 19
07-06-2021 19:15:4650,000ms 2021.148 ( pham dieu hien )
07-06-2021 20:31:59500,000NGUYEN DINH VAN chuyen tien  quy covid19
07-06-2021 22:59:2040,000CT DEN:115815559450 MS 2021.148 UNG HO BE DIEU HUYEN. CHUC CON MAU KHOE
08-06-2021 05:55:321,000,000TRAN THI KIM chuyen tien MS 2021149 anh Le van Phuong
08-06-2021 06:30:02500,000MS 2021.149 (anh Tran Van Phuong)
08-06-2021 06:44:02200,000CT DEN:115923753631 Do Truong ung ho be vu manh thien MS 2021.143
08-06-2021 07:19:22500,000ung ho MS2021.144 (ba chi em mo coi)
08-06-2021 07:32:53100,000CT DEN:115907070381 giup anh Tran Van Phuong
08-06-2021 07:49:30300,000CT DEN:115900123140 Ung ho MS 2021.149 ( Anh Tran Van Phuong)
08-06-2021 07:53:00110,000CT DEN:115900775663 Chuyen tien ung ho anh Tran Van Phuong
08-06-2021 08:36:563,000,000CT DEN:115901077613 Ong Tu Van cuu giup ms 2021.149 Tran Van Phuong FT21159989966908
08-06-2021 08:42:27300,000CAO THANH HA Chuyen tien ung ho MS 2021.148 ( pham dieu huyen)  dieu tri benh
08-06-2021 09:00:22200,000VU THI HOA chuyen tien ung ho quy vac xin phong chong covid 19
08-06-2021 09:13:54200,000VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2021.146 ( Dao Thi Thanh Ha)
08-06-2021 09:18:15200,000VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2021.149 ( anh Tran Van Phuong )
08-06-2021 09:25:53500,000VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2021.144 ( ba chi em mo coi )
08-06-2021 10:57:0720,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.149
08-06-2021 11:05:24200,000CT DEN:115991358525 Ung ho MS 2021 149 anh Tran Van Phuong
08-06-2021 11:25:39100,000CT DEN:115911390184 MS 2021 149
08-06-2021 11:28:41100,000CT DEN:115911394628 MS 2021 148
08-06-2021 11:38:1310,000LE DUC ANH chuyen tien
08-06-2021 11:53:081,000,000UNG HO MS 2021.149 (ANH TRAN VAN PHUONG)
08-06-2021 12:26:0650,000ms 2021.149 ( anh tran van phuong )
08-06-2021 13:35:2450,000LPT ung ho MS 2021149 anh Tran Van Phuong
08-06-2021 14:22:56300,000ung ho ms 2021.148( pham dieu huyen)
08-06-2021 14:36:0950,000CT DEN:115907169570 IBFT Ms 2021.064 gd chi phuong
08-06-2021 16:19:48200,000CT DEN:115909549771 Chan thanh cam on cac Anh Chi da tim gd cho Em Thang em xin gop chut long thanh FT21159062040526
08-06-2021 18:09:35300,000LA THI TUYET THANH chuyen tien be VU MANH THIEN ( MS 2021. 143)
08-06-2021 18:19:25200,000tran van phuong 149, tai BankPlus REQID 210608217265786
08-06-2021 19:03:37500,000CT DEN:115919679118 GIUP BN 2021_ 149-080621-19:06:53 679118
08-06-2021 20:28:37100,000Ung ho MS 2021.141 anh em Giang va Son
09-06-2021 00:45:0520,000Ung ho MS2021.149 (anh Tran Van Phuong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:09/06/2021 00:21:30
09-06-2021 08:51:1210,000LE DUC ANH chuyen tien
09-06-2021 08:53:13100,000LPT ung ho MS 2021150 gia dinh anh Lai
09-06-2021 09:40:21400,000CT DEN:116002052524 Ms 2021.146 dao thi thanh ha FT21160006260560
09-06-2021 09:40:52400,000CT DEN:116002053083 Ms 2021.145 nguyen le diem quynh FT21160861027946
09-06-2021 09:41:22400,000CT DEN:116002053611 Ms 2021.144 ba chi em mo coi FT21160803704138
09-06-2021 10:12:291,000,000CT DEN:116003874583 Chu tich TD CEO Doan Van Binh ung ho MS 2021.094 Be Pham Ngoc Thien Kim
09-06-2021 10:30:471,000,000CT DEN:116003893629 Chu tich TD CEO Doan Van Binh ung ho MS 2021.034 be Bao Vy
09-06-2021 10:36:201,000,000CT DEN:116003900683 Chu tich TD CEO Doan Van Binh ung ho MS 2021.033 em Ngoc Tu
09-06-2021 13:44:07250,000SDT 0853004427 giup do MS 2021150 gia dinh anh Lai
09-06-2021 17:09:5120,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms2021.150
09-06-2021 18:38:50500,000ung ho MS 2021.150 gia dinh anh Lai
09-06-2021 18:53:52300,000ung ho MS 2021.140 Pham Minh Nhat
09-06-2021 18:57:23200,000ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My
09-06-2021 20:21:35150,000CT DEN:116113131232 STA ungho ms2021.150 (gia dinh anh Lai)
09-06-2021 21:46:3450,000ms 2021.150 ( gia dinh anh lai )
10-06-2021 02:43:1230,000Ung ho MS2021.150 (gia dinh anh Lai). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:10/06/2021 00:44:03
10-06-2021 06:44:07100,000DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.151; be Nguyen Van Kha
10-06-2021 08:51:16200,000CT DEN:116108949908 QUY NHAN AI, MS 4132, DINH THI LAN, BINH THUAN-100621-08:51:22 949908
10-06-2021 09:50:05500,000So GD goc: 995221061052583 995221061052583 MS 2021.151 be Nguyen Van Kha
10-06-2021 09:53:05200,000So GD goc: 995221061052673 995221061052673 MS 2021.149 anh Tran Van Phuong
10-06-2021 10:05:141,000,000ung ho MS 2021.151 (be Nguyen Van Kha)
10-06-2021 10:10:37200,000CT DEN:116103057516 Ung ho MS 2021.151 FT21161991291202
10-06-2021 10:34:4550,000LPT ung ho MS 2021151  Be Nguyen Van Kha
10-06-2021 10:35:48100,000HO QUANG THAI Chuyen tien ungho ms 2021.151 be nguyen van kha
10-06-2021 10:36:47110,000HO QUANG THAI Chuyen tien ungho ms 2021.150 gia dinh a lai
10-06-2021 10:42:09100,000CT DEN:116110189509 Ung ho ms 2021.151 (be nguyen van kha)
10-06-2021 11:16:315,000,000ong Tu Van ung ho ms 2021.151 be Nguyen Van Kha
10-06-2021 11:51:35200,000Ung ho MS 2021.151 (be Nguyen Van Kha)
10-06-2021 13:55:0810,000LE DUC ANH chuyen tien
10-06-2021 14:06:16500,000Tom C tang MS 2021.151 be Nguyen Van kha
10-06-2021 14:06:56500,000Tom C tang MS 2021.150 gia dinh anh Lai
10-06-2021 14:09:09500,000Tom C tang MS 2021.149 anh Tran van phuong
10-06-2021 14:10:14500,000Tom C tang MS 2021.147 gd anh Loc
10-06-2021 14:10:53500,000Tom C tang MS 2021.146 Dao Thi Thanh Ha
10-06-2021 14:39:46200,000NGUYEN THI TOAN chuyen tien ung ho quy vac xin phong chong covid 19
10-06-2021 14:45:0120,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.151
10-06-2021 15:12:52300,000Ung ho MS 2021.151 ( Be Nguyen Van Kha)
10-06-2021 21:42:09100,000CT DEN:116214799032 STA ungho ms2021.151 (be Nguyen Van Kha)
 

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ngày ủng hộ Họ và tên người ủng hộ  Số tiền Mã số ủng hộ 
7/6/2021Anh Hưng + Trực     1,500,0002021.139,142,148

Ban Bạn đọc

Gia đình anh Quách Thích ở Hòa Bình được ủng hộ hơn 50 triệu đồng

Gia đình anh Quách Thích ở Hòa Bình được ủng hộ hơn 50 triệu đồng

Sau khi hoàn cảnh gia đình anh Quách Thích (Hòa Bình) được báo VietNamNet chia sẻ, nhiều tấm lòng hảo tâm đã động viên, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần.