1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
1/4/20211,000IBVCB.1066569564.ss.CT tu 0071002474557 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/20215,000IBVCB.1066438725.scdsv.CT tu 1018736614 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/202110,000531252.010421.123740.ung ho MS 2021 081 em Truong Ngoc Luong NAM MO QUAN THE AM BO TAT
1/4/202110,000IBVCB.1065545224.Ung ho MS 2021 081 Em Luong.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/202150,000IBVCB.1066939229.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.081 (em Truong Ngoc Luong).(Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/202150,000194512.010421.185724.Nhom Vien gach nho Ung ho Ma so 079
1/4/202150,000968084.010421.183250.Truong Dung ung ho MS 2021.079 gia dinh chi Cuu FT21091377727803
1/4/202150,000147500.010421.170223.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2021081 em Truong Ngoc Luong
1/4/202150,000363268.010421.132712.Ubg ho MS 2021 080 anh Phan Hoang Phuong
1/4/202150,000IBVCB.1066050557.Giup ma so 2021 081 em Truong Ngoc Luong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/202150,000SHGD:10002383.DD:210401.BO:LE VAN THANG.Remark:995221040190448 - Ung ho MS.2021.081 em Truong Ngoc Luong
1/4/202150,000SHGD:10000609.DD:210401.BO:TRAN KHANH LY.Remark:Ung ho MS 2021.081 em Truong Ngoc Luong
1/4/202150,000IBVCB.1065773563.ung ho ma so MS 2021 079 gia dinh ba Cuu.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/202150,000IBVCB.1065769888.ung ho ma so MS 2021 078 chi em Hong Cam My Ly.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/202150,000IBVCB.1065763516.ung ho ma so MS 2021 081 em Truong Ngoc Luong.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/202150,000IBVCB.1065759417.ung ho ma so MS 2021 080 Phan Hoang Phuong.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/202150,000MBVCB.1065627724.gui e 2021 081.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/202150,000MBVCB.1065612937.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.081 (em Truong Ngoc Luong).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/202150,000307648.010421.085247.UNG HO MS 2021.081(EM TRUONG NGOC LUONG)-010421-08:53:00 307648
1/4/202150,000MBVCB.1065370345.Ung ho MS 2021.081.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/202150,000320022.010421.061328.Ung ho MS 2021081 em Truong Ngoc Luong FT21091770885880
1/4/202150,000396433.010421.051601.NCHCCCL CHAU MINH HANG 305 Ung ho chuong trinh
1/4/2021100,000905387.010421.215840.MS2021.081 (truong ngoc luong )
1/4/2021100,000MBVCB.1066874257.ms 2021 081.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/2021100,000356744.010421.121120.UNG HO MS 2021.081 (EM TRUONG NGOC LUONG)-010421-12:11:09 356744
1/4/2021100,000916434.010421.112143.BB ung ho Ms2021.073
1/4/2021100,000892911.010421.105633.T ung ho Truong ngoc Luong MS 2021.081
1/4/2021100,000898844.010421.104555.Ung ho MS 2021.079 ( Gia dinh ba Cuu)
1/4/2021100,000297886.010421.101032.Ung ho MS 2021 081
1/4/2021100,000163964.010421.085045.Vinh Nam ung ho ms 2021 081 em Truong Ngoc Luong
1/4/2021100,000SHGD:10000193.DD:210401.BO:NGUYEN THANH TUNG.Remark:ung ho em truong Ngoc Luong ms 2021/081
1/4/2021100,000368520.010421.082730.Ung ho MS 2021.081 FT21091860157331
1/4/2021100,000360443.010421.081612.Ung ho MS 2021.078 FT21091843078606
1/4/2021100,000296287.010421.075023.UNG HO MA SO 2021.081 (EM TRUONG NGOC LUONG)-010421-07:51:23 296287
1/4/2021100,000404570.010421.072823.MS 2021 081 truong ngoc luong
1/4/2021100,000MBVCB.1065352640.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.081 em Truong Ngoc Luong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021100,000MBVCB.1065346753.ung ho MS 2021.081.CT tu 0951004183209 PHAM THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021100,000290036.010421.062413.UNG HO MS 2021.081 (EM TRUONG NGOC LUONG)-010421-06:24:42 290036
1/4/2021100,000905996.010421.055546.ung ho ms2021.081 em Truong Ngoc Luong
1/4/2021100,000318070.010421.055502.Ung ho MS 2021.081 em Truong Ngoc Luong FT21091217379061
1/4/2021100,000MBVCB.1065329928.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.081 (em Truong Ngoc Luong)Vietnamnet 01/4/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021150,000MBVCB.1066968433.ms 2021 081 truong ngoc luong.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/2021150,000MBVCB.1066966014.ms 2021 078 hong cam my ly.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/2021200,000023843.010421.220159.ZP5VBF6E8PJP 210401000238362 ung ho MS 2021.078
1/4/2021200,000MBVCB.1066080289.Ung ho MS 2021.081 em Truong Ngoc Luong.CT tu 0301000348708 NGUYEN DUC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021200,000MBVCB.1066027145.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so MS 2021.081( em Truong Ngoc Luong).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021200,000MBVCB.1065970929.Ung ho gd ba cuu.CT tu 0041000222923 HOANG THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021200,000MBVCB.1065973919.benh hiem ngheo.CT tu 0301000299936 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/2021200,000552766.010421.112837.UNG HO MS 2021.077, chi NGO THI BAC FT21091042743114
1/4/2021200,000326297.010421.100541.UNG HO MS 2021.081( EM TRUONG NGOC LUONG)-010421-10:06:15 326297
1/4/2021200,000MBVCB.1065633830.MS 2021.081.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021200,000IBVCB.1065626473.MS 2021 081 em Truong Ngoc Luong.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/2021200,000SHGD:10010536.DD:210401.BO:LE HONG NHUNG.Remark:Ung ho ms 2021.081 Em truong ngoc luong
1/4/2021200,000SHGD:10011358.DD:210401.BO:DAO ANH TUAN.Remark:ung ho em Luong Ms2021081
1/4/2021200,000IBVCB.1065543971.UNG HO CT NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY.CT tu 0071000896546 NGUYEN THI NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021200,000373564.010421.083358.Ung ho ma MS 2021.080 FT21091034874732
1/4/2021200,000371246.010421.083105.Ung ho MS 2021.081 FT21091154213815
1/4/2021200,000346640.010421.075106.MS 2021.081 em Truong Ngoc Luong FT21091956311797
1/4/2021200,000MBVCB.1065345339.Ung ho MS 2021.079.CT tu 0901000071231 NGUYEN THANH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021200,000288919.010421.053940.2021.081-010421-05:40:09 288919
1/4/2021300,000562947.010421.201459.IBFT MS 2021.081 Em truong Ngoc Luong
1/4/2021300,000MBVCB.1066405374.Ung ho ms 2021.081(em Truong ngoc Luong).CT tu 0161001716666 NGUYEN KHOA PHONG DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021300,000902059.010421.153634.Ung ho MS 2021.077
1/4/2021300,000106903.010421.151152.MS 2021.081 (em Truong Ngoc Luong) Chi Nguyen Thi Huong, O xom 6, thon Doai, xa Phu Minh, huyen So
1/4/2021300,000SHGD:10003151.DD:210401.BO:NGUYEN THI TRUC VAN.Remark:995221040158125 chuyen tien ung ho MS2021.081 em Truong Ngoc Luong
1/4/2021300,000324444.010421.123327.Ung ho MS 2021 081 em Truong Ngoc Luong
1/4/2021300,000909888.010421.081555.Ms 2021.081 Truong ngoc luong chuc mau khoe
1/4/2021300,000934291.010421.075325.Chuyen tien ung ho ms 2021.081 be truong ngoc luong
1/4/2021300,000322151.010421.062804.Unghoms2021081emtruongngocluong FT21091300252490
1/4/2021300,000316590.010421.053552.UNG HO MS 2021.081 FT21091036959932
1/4/2021300,000645159.010421.052824.Vietcombank 0011002643148 MS2021081 ung ho em Truong Ngoc Luong
1/4/2021300,000IBVCB.1065325443.Giup MS 2021 080 Phan Hoang Phuong.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/2021500,000278166.310321.233431.MS 2021.080 FT21091404527850
1/4/2021500,000MBVCB.1066694898.ung ho MS2021.080(Phan Hoang Phuong).CT tu 0721000579719 LY NHAN PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021500,000926539.010421.160227.Anh em Kien Anh ung ho MS 2021.081 em Truong Ngoc Luong
1/4/2021500,000MBVCB.1066355349.TRAN NGOC MAI chuyen tien UH ms 2021.081 em Truong Ngoc Luong.CT tu 0021000478390 TRAN NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021500,000IBVCB.1066349901.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.081 (em Truong Ngoc Luong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021500,000SHGD:10003224.DD:210401.BO:tran thi thanh xuan.Remark:ung ho ms 2021.080 (phan hoang phuong)
1/4/2021500,000IBVCB.1066331235.MS 2021 081.CT tu 0081001196681 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/2021500,000468251.010421.150557.Ung ho MS 2021.081 (em TRUONG NGOC LUONG)
1/4/2021500,000MBVCB.1066003474.Ung ho Ms MS 2021.081 (em Truong Ngoc Luong).CT tu 0351000789105 QUACH NINH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021500,000586571.010421.120323.Uh MS 2021.077 gd c Ngo Thi Bac FT21091507502675
1/4/2021500,000584934.010421.120135.MS 2021.073 - be Nguyen Ngoc My FT21091059570902
1/4/2021500,000982312.010421.114123.ung ho MS 2021.081 em Truong Ngoc Luong
1/4/2021500,000687364.010421.113811.Chuyen tien ung ho MS 2021.081, em Truong Ngoc Luong.
1/4/2021500,000503125.010421.104139.MS 2021.081 Truong Ngoc Luong FT21091926031773
1/4/2021500,000IBVCB.1065680092.ung ho MS 2021.081 (em Truong Ngoc Luong).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021500,000431766.010421.093519.Ung ho MS 2021.081 em Truong Ngoc Luong FT21091837108940
1/4/2021500,000MBVCB.1065499315.Ung ho MS 2021.081 : em truong ngoc luong .CT tu 0931004212619 NGUYEN NGOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021500,000970361.010421.085043.MS 2021.081 em Truong Ngoc Luong. chuc em mau khoe manh.
1/4/2021500,000788816.010421.084710.Ung ho MS 2021 080 (Phan Hoang Phuong)
1/4/2021500,000SHGD:10000316.DD:210401.BO:DO DINH KHANH.Remark:995221040151027 Ung ho MS 2021.081 em TRUONG NGOC LUONG
1/4/2021500,000IBVCB.1065442669.Ung ho MS 2021.080 Phan Hoang Phuong.CT tu 0501000048286 TRUONG THI HOAI AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021500,000321923.010421.062631.Ung ho be Truong Ngoc Luong MS 2021.081 FT21091037040569
1/4/2021500,000MBVCB.1065334138.ung ho MS2021.081(em Truong ngoc luong).CT tu 0181003373485 LE NGOC UNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/20211,000,000677414.010421.161249.Ung ho MS2021081 em Truong Ngoc Luong
1/4/20211,000,000619133.010421.124306.Ung ho MS 2021.078 chi em Hong Cam - My Ly FT21091476084009
1/4/20211,000,000689461.010421.101754.2021 081 truong ngoc anh
1/4/20211,000,000MBVCB.1065523814.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2021.081(em truong ngoc luong).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/20211,000,000IBVCB.1065503960.Ung ho MS 2021081 em Truong Ngoc Luong.CT tu 0041000256170 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/20211,000,000497652.010421.080517.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2021080 Phan Hoang Phuong
1/4/20212,000,000MBVCB.1066096912.TRAN TAN TAM chuyen tien ung ho MS 2021.079(gia dinh ba Cuu).CT tu 0071000632223 TRAN TAN TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/20212,000,000MBVCB.1065394106.Ung ho MS 2021.081 (em Truong Ngoc Luong).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/20217,890091915.020421.075657.ung ho MS 2021 082 em Luong Huu Hoang Anh NAM MO QUAN THE AM BO TAT
2/4/202110,000IBVCB.1067483259.Ung ho MS 2021 082 Em Hoang Anh.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/202140,000252514.020421.184236.UH MS 2021.079 Gia dinh ba Cuu
2/4/202150,000MBVCB.1067175000.NCHCCCL levangao cam on.CT tu 0111000192254 LE THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/202150,000MBVCB.1067173350.NCHCCCL trinhthiluom cam on.CT tu 0111000192254 LE THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/202150,000IBVCB.1068698474.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.082 (em Luong Huu Hoang Anh).(Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/202150,000822572.020421.201209.Ung ho MS 2021082 em Luong Huu Hoang Anh
2/4/202150,000175449.020421.135730.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2021082 em Luong Huu Hoang Anh
2/4/202150,000IBVCB.1067988662.Giup ma so 2021 082 em Luong Huu Hoang Anh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/202150,000MBVCB.1067533987.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.082 (em Luong Huu Hoang Anh).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/202150,000MBVCB.1067324885.Ung ho MS 2021.082.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/202150,000490992.020421.065821.UNG HO MS 2021.082(EM LUONG HUU HOANG ANH)-020421-06:58:49 490992
2/4/2021100,000165494.010421.231433.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.081 em Truong Ngoc Luong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21092041060062
2/4/2021100,000078453.020421.220952.NCHCCCL TRANGHUYNH 0905439119 FT21093955840372
2/4/2021100,000MBVCB.1068628472.MS 2021.082.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2021100,000812057.020421.145910.Ung ho ms 2021081
2/4/2021100,000571669.020421.131542.Ung ho MS2021 082 Luong Huu Hoang Anh
2/4/2021100,000569719.020421.131406.Ung ho MS2021 081 Truong Ngoc Luong
2/4/2021100,000550167.020421.114111.UNG HO MS : 2021.082( EM LUONG HUU HOANG ANH)-020421-11:42:18 550167
2/4/2021100,000549896.020421.113957.CHI NGUYEN UNG HO MS : 2021.082( EM LUONG HUU HOANG ANH)-020421-11:39:50 549896
2/4/2021100,000397258.020421.103811.Ung ho MS 2021.078 chi em Hong Cam - My Ly FT21092190028105
2/4/2021100,000619210.020421.103524.T ung ho Chu Luong Huu Huan MS 2021.082
2/4/2021100,000719813.020421.100106.Ung ho ms 2021 081 Truong Ngoc Luong
2/4/2021100,000906833.020421.091800.MS2021.082(luong huu hoang anh )
2/4/2021100,000199110.020421.091708.Ung ho MS 2021 075 anh Luan Vu Tuan
2/4/2021100,000185802.020421.090905.Ung ho MS2021 079 gia dinh ba Cuu
2/4/2021100,000177646.020421.090351.Ung ho MS2021 081 em Truong Ngoc Luong
2/4/2021100,000105050.020421.085744.Ung ho MS 2021 082 em Luong Huu Hoang Anh
2/4/2021100,000732947.020421.084659.ung ho MS 2021082 em Luong Huu Hoang Anh
2/4/2021100,000SHGD:10002559.DD:210402.BO:LANG THANH DIEN.Remark:MS 2021.078 HONG CAM MY LY
2/4/2021100,000077922.020421.082520.Vinh Nam ung ho ms 2021 082 Luong Huu Hoang Anh
2/4/2021100,000MBVCB.1067320156.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.082 em Luong Huu Hoang Anh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2021100,000195990.020421.062255.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2021 082 em Luong Huu Hoang Anh
2/4/2021100,000209877.020421.055442.ung ho MS 2021.082 em Luong Huu Hoang Anh FT21092824120594
2/4/2021100,000454762.020421.053336.ung ho ms 2021 082 luong huu hoang anh
2/4/2021100,000454618.020421.052010.ung ho ms 2021 080 phan hoang phuong
2/4/2021100,000454590.020421.051736.ung ho ms 2021 081 em truong ngoc luong
2/4/2021100,000811133.020421.045930.Ung ho MS 2021.081 em Truong Ngoc Luong
2/4/2021200,000IBVCB.1068286601.Ung ho MS 2021.078. Chi em Hong Cam - My Ly.CT tu 0531002568627 NGUYEN SU TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2021200,000MBVCB.1068228267.Ung ho ms 2021.078.CT tu 0341005288401 BUI THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2021200,000225821.020421.144155.ung ho cha con anh long
2/4/2021200,000614658.020421.141451.Ung ho MS 2021.082 FT21092417348205
2/4/2021200,000MBVCB.1067892374.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so MS 2021.082( em Luong Huu Hoang Anh).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2021200,000IBVCB.1067745695.Ung ho MS 2021.081 (em Truong Ngoc Luong).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2021200,000IBVCB.1067534191.ms 2021082 em luong huu hoang anh.CT tu 0071004720789 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/2021200,000IBVCB.1067523254.MS 2021 082 em Luong Huu Hoang Anh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/2021200,000667527.020421.085811.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2021082 em LUONG HUU HOANG ANH
2/4/2021200,000501815.020421.083330.UNG HOMS 2021.081(EM TRUONG NGOC LUONG)-020421-08:33:23 501815
2/4/2021200,000039133.020421.060439.ung ho MS 2021 082 em Luong Huu Hoang Anh
2/4/2021200,000652669.020421.060058.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2021082 em luong huu hoang anh
2/4/2021200,000024272.020421.054033.Ung ho ms 2021 082 em Luong Huu Hoang Anh
2/4/2021300,000MBVCB.1067186496.ung ho ma so 2021.074 do van vinh.CT tu 1021000002021 NGUYEN CONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2021300,000IBVCB.1067165713.Ung ho MS 2021.081 ( em Truong Ngoc Luong ).CT tu 0601000518466 LE THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2021300,000IBVCB.1067161910.Ung ho.MS 2021.070 ( Dang Thi Hoa).CT tu 0601000518466 LE THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2021300,000IBVCB.1067710110.Ung ho MS 2021073 be Nguyen Ngoc MY.CT tu 0011000259553 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/2021300,000MBVCB.1067519398.TRAN NGOC MAI chuyen tien UH ms 2021.082 (em Hoang Anh).CT tu 0021000478390 TRAN NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2021300,000IBVCB.1067511036.Phuc-Anh-Binh Ung ho MS 2021.079 (gia dinh ba Cuu).CT tu 0041000367205 PHAM THI THUY MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2021300,000MBVCB.1067432622.MS 2021.081(Em TRUONG NGOC LUONG)- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2021300,000502164.020421.083512.UNG HOMS 2021.078(CHI EM HONG CAM - MY LY)-020421-08:35:25 502164
2/4/2021300,000860501.020421.082703.ung ho ms 2021.082 em luong huu hoang anh o thanh hoa
2/4/2021300,000238914.020421.075034.Ung ho ms2021.081 FT21092046021640
2/4/2021300,000MBVCB.1067300418.NGUYEN THI LAN ANH giup MS 2021.082 chau Luong huu Hoang Anh .CT tu 0301002870998 NGUYEN THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2021300,000IBVCB.1067287849.Giup MS2021 082 em Luong Huu Hoang Anh.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/2021300,000205003.020421.054602.Ung ho em Hoang Anh - ma so 2021-082
2/4/2021300,000194559.020421.052209.Vietcombank 0011002643148 MS2021082 ung ho em lu huu hoang anh
2/4/2021400,000SHGD:10005399.DD:210402.BO:HUYNH KIM NHAN.Remark:IBUNG HO MS 2021.082 (LUONG HUU HOANG ANH)
2/4/2021500,000MBVCB.1068661860.ho tro chau luong huu hoang anh.CT tu 0121000668154 HO THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2021500,000SHGD:10007159.DD:210402.BO:NGUYEN THI THU THUY.Remark:NCHCCCL Nguyen Thi Thu Thuy 0915427798
2/4/2021500,000IBVCB.1068191058.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.082 (em Luong Huu Hoang Anh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2021500,000926918.020421.094905.MS 2021.082
2/4/2021500,000SHGD:10008643.DD:210402.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.082 em Luong Huu Hoang Anh
2/4/2021500,000SHGD:10002691.DD:210402.BO:HOANG THANH TUNG.Remark:IBUNG HO MS 2021.081 (EM TRUONG NGOC LUONG)
2/4/2021500,000237998.020421.074833.Ung ho MS 2021082 em Luong Huu Hoang Anh FT21092641410926
2/4/2021500,000MBVCB.1067306933.Unh ho MS 2021.082 em Luong Huu Hoang Anh.CT tu 0721000638272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2021500,000210369.020421.055926.ung ho MS2021.082, Luong Huu Hoang Anh FT21092646940013
2/4/2021600,000SHGD:10002357.DD:210402.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2021.081 BE TRUONG NGOC L UONG
2/4/2021600,000SHGD:10001201.DD:210402.BO:MAI THI NGUYEN CHI.Remark:IBUNG HO MS 2021.070 (CHI DANG THI HOA) VA MS 2021.073 (BE NGUYEN NGOC MY)
2/4/2021700,000MBVCB.1068377011.UNG HO MS 2021.082 (em Luong Huu Hoang Anh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/20211,000,000MBVCB.1068100254.ung ho MS 2021.080 (Phan Hoang Phuong).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/20211,000,000MBVCB.1068098164.ung ho MS 2021.081 (em Truong Ngoc Luong).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/20211,000,000MBVCB.1068095790.ung ho MS 2021.082 (em Luong Huu Hoang Anh).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/20211,000,000MBVCB.1067907527.chuyen tien : MS : 2021.057(anh em Tai Lien).CT tu 0481000639022 VU THI HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/20211,000,000MBVCB.1067903369.chuyen tien MS 2021.075(anh Lam vu Tuan).CT tu 0481000639022 VU THI HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/20211,000,000447211.020421.112133.Uh gd MS 2021.076 gd a Le Dinh Ninh FT21092050123001
2/4/20211,000,000IBVCB.1067569613.X.CT tu 0071005401758 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/20212,000,000SHGD:10006203.DD:210402.BO:DANG HUU TIEN.Remark:DANG HUU TIEN UNG HO MS2021.074 ( ANH DO VAN LINH)
2/4/20212,000,000786793.020421.134324.Ung ho ms 2020310 be bui nguyen an nhien
2/4/20212,000,000489453.020421.062257.UNG HO MS 2021.082 EM LUONG HUU HOANG ANH-020421-06:22:51 489453
2/4/20213,000,000MBVCB.1067524072.MS 2021.005 Trieu Thi Nguyen.CT tu 0451001714621 NGUYEN THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/20212,000IBVCB.1070133593.15.CT tu 0721000667793 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/4/202110,000IBVCB.1069184767.Ung ho MS 2021 083 Co Huong.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/4/202110,000085788.030421.075346.Ung ho MS 2021 083 ba Le Thi Huong NAM MO QUAN THE AM BO TAT
3/4/202150,000IBVCB.1070113042.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.083 (ba Le Thi Huong) .(Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/202150,000MBVCB.1069769350.NCHCCCL-NGUYEN THANH DAT 0937808061.CT tu 0381000581140 NGUYEN THANH DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/202150,000MBVCB.1069690694.Ung ho MS 2021.083(ba Le Thi Huong).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/202150,000541862.030421.151047.MS 2021.083 FT21093856305202
3/4/202150,000IBVCB.1069394216.Giup ma so 2021 083 ba Le Thi Huong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/4/202150,000725117.030421.101243.UNG HO MS 2021.083(BA LE THI HUONG)-030421-10:13:42 725117
3/4/202150,000029703.030421.062845.Ung ho MS 2021 083 ba Huong
3/4/202150,000MBVCB.1068907522.MS 2021.081 (em Truong Ngoc Luong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0261003489441 TRAN LE NGOC UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021100,000100815.020421.225228.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.082 em Luong Huu Hoang Anh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21093973610090
3/4/2021100,000774378.030421.220033.ung ho MS 2021.077 chi Ngo Thi Bac
3/4/2021100,000294193.030421.212818.ms 2021.082 em Luong Huu Hoang Anh
3/4/2021100,000293602.030421.212550.ms 2021.083 ba Le Thi Huong
3/4/2021100,000MBVCB.1069437147.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho MS 2021.076(anh Le Dinh Ninh).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021100,000MBVCB.1069171447.NGUYEN TRAN THUY AI ung ho 2021.083 le thi huong.CT tu 0071003591438 NGUYEN TRAN THUY AI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021100,000736464.030421.091031.MS 2021.083
3/4/2021100,000078856.030421.083720.Vinh Nam ung ho ms 2021 083 ba Le Thi Huong
3/4/2021100,000197488.030421.083017.MS 2021.083 FT21093359330438
3/4/2021100,000176809.030421.074746.Ung ho MS 2021.083, ba Le Thi Huong FT21093449805920
3/4/2021100,000206351.030421.073627.T ung ho ba Le Thi Huong MS .2021.083
3/4/2021100,000MBVCB.1068989388.MS2021.081.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021100,000MBVCB.1068981856.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.083 (ba Le Thi Huong)Vietnamnet 03/04/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021100,000002644.030421.060932.MS 2021 083 ung ho ba Le Thi Huong
3/4/2021150,000MBVCB.1069068098.GDPT ung ho MS 2021.083 (ba Le Thi Huong).CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021200,000IBVCB.1069952419.MS 2021 083 ba Le Thi Huong.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/4/2021200,000977637.030421.152313.Ung ho MS 2021.080 Phan Hoang Phuong
3/4/2021200,000MBVCB.1069606107.NGUYEN THI THU HIEN chuyen tien MS 2021.081 em Truong Ngoc Luong.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021200,000013340.030421.113419.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2021 082 em Luong Huu Hoang Anh
3/4/2021200,000MBVCB.1069332570.ung ho MS 2021.083 (Ba Le Thi Huong).CT tu 0111000171967 PHAN THI ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021200,000MBVCB.1069225197.MS 2021.083_ba Le Thi Huong.CT tu 0491000083683 DANG TRAN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021200,000705837.030421.081724.ung ho NCHCCCL 0868402418
3/4/2021200,000684460.030421.071725.Chuyen tien ung ho MS 2021.080
3/4/2021200,000IBVCB.1068988303.Tri benh than.CT tu 0321000637614 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/4/2021300,000848770.030421.153145.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2021 082 em LUONG HUU HOANG ANH
3/4/2021300,000896696.030421.091021.Ung ho MS 2021.082 em luong huu hoang anh
3/4/2021300,000896248.030421.090819.Ung ho MS 2021.083 ba le thi huong
3/4/2021300,000676437.030421.063332.Ct ung ho MS 2021.083 ba Le Thi Huong
3/4/2021500,000MBVCB.1069973622.Ho tro cho co Huong co con trai mac benh suy than.CT tu 0601000521608 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/4/2021500,000783099.030421.162648.MS 2021 083 ba Le Thi Huong
3/4/2021500,000866041.030421.121254.UNG HO MS 2021.081 Em Truong Ngoc Luong
3/4/2021500,000MBVCB.1069062255.ung ho MS 2021.082 (em Luong Huu Hoang Anh).CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2021500,000106140.030421.063320.UNG HO MS 2021.083 (BA LE THI HUONG)
3/4/20211,000,000650189.030421.082219.Doan Trang ung ho Ma so 2021.083( ba Le Thi Huong)
3/4/20211,700,000158081.030421.154239.ISL20210403154235552-Ung ho moi gia dinh 50.000VND tu MS2021.050 den MS2021.083. Cam on Vietnamnet.
3/4/20212,000,000769726.030421.135823.UNG HO MS 2021.079 (GIA DINH BA CUU)-030421-13:59:35 769726
4/4/202110,000163889.040421.092729.ung ho MS 2021 084 chi em Trang Huy NAM MO QUAN THE AM BO TAT
4/4/202120,000MBVCB.1071033724.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.084(chi em trang huy).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/202120,000399574.040421.125947.Ung ho MS 2021 083 ba Le Thi Huong Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
4/4/202150,000241022.040421.204319.MS 2021.075 (anh Lam Vu Tuan) Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
4/4/202150,000486924.040421.201633.Ung ho 2021.080 Phan Hoang Phuong FT21095020979160
4/4/202150,000MBVCB.1071041290.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.082(em luong huu hoang anh).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/202150,000MBVCB.1071037481.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.083(co le thi huong).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/202150,000IBVCB.1070839431.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.084 (chi em Trang Huy).(Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/202150,000873096.040421.092434.UNG HO MS 2021.084(CHI EM TRANG HUY)-040421-09:24:28 873096
4/4/202150,000MBVCB.1070379481.BUI THI PHUONG chuyen tienung ho ma so 2021.084.CT tu 1017371542 BUI THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/2021100,000263110.040421.191626.T ung ho chi em Trang Huy MS 2021.084
4/4/2021100,000565914.040421.190621.ung ho MS 2021 084 chi em Trang Huy
4/4/2021100,000729488.040421.181023.MS 2021084
4/4/2021100,000385761.040421.175921.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.083 ba Le Thi Huong, me Khoa. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Qung Vuong Phat FT21095264245817
4/4/2021100,000647267.040421.162553.Chuyen tien
4/4/2021100,000MBVCB.1070900306.VAN THI THU TAM chuyen tien cho be trang va huy.CT tu 0561003757602 VAN THI THU TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/2021100,000231233.040421.130416.Ms 2021 081 em Truong Ngoc Luong
4/4/2021100,000230508.040421.125940.Ms 2021 084 chi em Trang Huy
4/4/2021100,000216320.040421.113717.Ung Ho ms 2021 083 ba Le Thi Huong
4/4/2021100,000099633.040421.110825.MS 2021. 084 FT21095577003141
4/4/2021100,000056482.040421.081540.Vinh Nam ung ho ms 2021 084 chi em Trang Huy
4/4/2021100,000834955.040421.072458.ung ho ms 2021.084 trang huy
4/4/2021100,000902802.040421.062825.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2021 084 chi em Trang Huy
4/4/2021100,000MBVCB.1070376855.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.084 (chi em Trang Huy)Vietnamnet 04/04/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/2021100,000MBVCB.1070375171.Ung ho MS 2021.084 (chi em Trang, Huy).CT tu 0021001960969 LE THE TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/2021100,000168784.040421.055722.ung ho MS 2021084 chi em Trang Huy-VNPT2021040441826502
4/4/2021100,000527222.040421.053139.ung ho ms 2021084 chi em trang huy
4/4/2021100,000446203.040421.052311.ung ho?MS 2021.083?(ba Le Thi Huong)
4/4/2021150,000MBVCB.1070505005.Ms 2021.084.CT tu 0121000887490 TO QUANG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/2021200,000MBVCB.1070258211.PHAM THI MINH PHUONG chuyen tien tu thien.CT tu 0121000977506 PHAM THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/2021200,000242163.040421.204732.NGUYEN THANH HOAI ung ho ms 2021.080 phan hoang phuong
4/4/2021200,000156487.040421.164936.UNG HO NCHCCCL NGUYEN THI LAN 0938765091
4/4/2021200,000MBVCB.1071025147.mo coi.CT tu 0021001067153 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/4/2021200,000IBVCB.1070803840.MS 2021 084 chi em Trang Huy.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/4/2021200,000036924.040421.124914.mtq
4/4/2021200,000934130.040421.121441.Vietcombank 0011002643148 ung ho NCHCCCL hothigiang 0989265898
4/4/2021200,000MBVCB.1070374901.Ung ho MS 2021. 084( chi em Trang Huy).CT tu 0541000256579 NGUYEN HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/2021200,000093664.040421.060949.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 HOANG THE NGHIA chuyen khoan ung ho MS 2021084 c
4/4/2021300,000MBVCB.1070899384.ms 2021 084 uh chi em Trang Huy.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/4/2021300,000783790.040421.053808.ung ho MS 2021.084 ( chi em Trang- Huy)
4/4/2021300,000093179.040421.053151.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2021 084 chi em Trang Huy
4/4/2021500,000397410.040421.181531.Ung ho MS 2021.084 em Trang Huy FT21095178000205
4/4/2021500,000MBVCB.1071064791.MS 2021.084.CT tu 0261000279399 TRAN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/2021500,000878500.040421.100610.UNG HO MS 2021.084 (CHI EM TRANG HUY)-040421-10:04:53 878500
4/4/2021500,000032007.040421.054313.Ung ho MS 2021 084 chi em Trang Huy
4/4/2021500,000031372.040421.053648.MS 2021 084 chi em Trang Huy
4/4/20211,000,000950261.040421.143023.NGUYEN VAN THU chuyen khoan ung ho MS 2021084 ung ho chi em Trang huy
4/4/20211,000,000863175.040421.074244.UNG HO 2 CHI EM MO COI, TRUONG THUY TRANG, TRUONG XUAN HUY, MS 2021.084-040421-07:41:19 863175
4/4/20213,000,000MBVCB.1070478189.Ung ho MS2021.084 - chi em Trang Huy.CT tu 0011004107553 HO PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/202110,000,000272782.040421.100812.ong nguyen manh chien pho ct Bcg energy ung ho chi e trang huy MS 2021.084
5/4/20212,000IBVCB.1073208333.15.CT tu 1017595068 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/4/202110,000IBVCB.1072031980.Ung ho MS 2021 084 Chi em Trang Huy.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/4/202110,000IBVCB.1072029820.Ung ho MS 2021 085 Be Thieu.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/4/202110,000081672.050421.075107.ung ho MS 2021 085 be Dinh Cong Thieu NAM MO QUAN THE AM BO TAT
5/4/202110,000279854.050421.022026.Ung ho NCHCCCL ngoc nhu 0786922436
5/4/202120,000MBVCB.1073365638.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.085(be dinh cong thieu).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/202120,000130259.050421.214535.Vietcombank 0011002643148 Ung ho NCHCCCL LE THI QUYEN 0347990834
5/4/202150,000IBVCB.1072861554.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.085 (be Dinh Cong Thieu). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/202150,000268537.050421.164402.Ung Ho 2021.079 gia dinh ba cuu FT21095770019805
5/4/202150,000229090.050421.161757.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Tra My FT21095533810652
5/4/202150,000070174.050421.145300.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2021085 be Dinh Cong Thieu
5/4/202150,000IBVCB.1072206273.Giup ma so 2021 085 be Dinh Cong Thieu .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/4/202150,000IBVCB.1072203830.Giup ma so 2021 084 chi em Trang Huy.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/4/202150,000301172.050421.114546.MS 2021 085 be dinh cong thieu
5/4/202150,000MBVCB.1072041564.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.084 (chi em Trang Huy).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/202150,000873559.050421.112033.Ung ho 2021 085 be Dinh Cong Thieu FT21095920102541
5/4/202150,000MBVCB.1072026063.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.083 (ba Le Thi Huong).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/202150,000SHGD:10001023.DD:210405.BO:TRAN KHANH LY.Remark:Ung ho MS 2021.085 be Dinh Cong Thieu
5/4/202150,000988662.050421.075910.UNG HO MS 2021.085(BE DINH CONG THIEU)-050421-07:59:04 988662
5/4/202150,000002081.050421.062228.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2021 085 ung ho be Thieu
5/4/202150,000868641.050421.055338.ung ho ms2021.085 be Dinh Cong Thieu
5/4/2021100,000040454.050421.221325.Ung ho MS 2021 085 be Dinh Cong Thieu
5/4/2021100,000799813.050421.214529.Ung ho MS 2021.085
5/4/2021100,000800132.050421.214406.Ung ho MS2021.083
5/4/2021100,000798786.050421.214307.Ung ho MS 2021.082
5/4/2021100,000798390.050421.214203.Ung ho MS 2021.081
5/4/2021100,000625796.050421.205141.ung ho MS 2021 085
5/4/2021100,000624646.050421.202451.MS 2021083 UNG HO BA LE THI HUONG
5/4/2021100,000624268.050421.201532.MS 2021084 UNG HO CHI E TRANG HUY
5/4/2021100,000MBVCB.1073094454.chuyen tien ung ho ba Le Thi Huong MS: 2021.083.CT tu 0081000909418 PHU THI MINH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2021100,000731702.050421.193144.Vietcombank 0011002643148 TRAN XUAN DIEN chuyen khoan
5/4/2021100,000MBVCB.1072414405.ms 2021.085 be Dinh Cong Tien.CT tu 0851000041674 TRAN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2021100,000090029.050421.144005.MS 2021.085 FT21095024293403
5/4/2021100,000MBVCB.1072315377.THUY DUNG chuyen tien ung ho MS2021.085 (be Dinh Cong Thien).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2021100,000057631.050421.135657.Ung ho be dinh quang thieuhai phuong hai haunam dinh
5/4/2021100,000MBVCB.1072307835.THUY DUNG chuyen tien ung ho MS2021.084 (chi em Trang Huy).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2021100,000475544.050421.132637.ung ho MS 2021 085 be Dinh Cong Thieu
5/4/2021100,000MBVCB.1072084416.Ung ho MS 2021.085 Be Dinh Cong Thieu.CT tu 0351000907751 TRAN THI AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2021100,000MBVCB.1072042395.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.085 (be Dinh Cong Thieu).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2021100,000009814.050421.093447.UNG HO MS :2021.085 ( BE DINH CONG THIEU)-050421-09:34:48 009814
5/4/2021100,000009428.050421.093339.CHI NGUYEN UNG HO MS 2021.085 ( BE DINH CONG THIEU)-050421-09:33:16 009428
5/4/2021100,000SHGD:10000288.DD:210405.BO:NGUYEN THANH TUNG.Remark:ung ho be Dinh Cong Thieu ms2021/085
5/4/2021100,000085489.050421.083845.Vinh Nam ung ho ms 2021 085 be Dinh Cong Thieu
5/4/2021100,000213877.050421.082257.ms 2021.085 dinh cong thieu
5/4/2021100,000607350.050421.080243.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2021085 be DINH CONG THIEU
5/4/2021100,000451232.050421.072620.T ung ho be Dinh cong Thieu MS 2021.085
5/4/2021100,000MBVCB.1071575569.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.085 be Dinh Cong Thieu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2021100,000MBVCB.1071566146.DO THI THANH TUYEN chuyen tien cho be DINH CONG THIEU. MS 2021.085.CT tu 1013304505 DO THI THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2021100,000634728.050421.063242.Ung ho MS 2021.085 FT21095351790074
5/4/2021100,000871308.050421.062643.ung ho Ms 2021.085
5/4/2021100,000MBVCB.1071554132.Ung ho MS2021.085 be Dinh Cong Thieu.CT tu 0081000285426 PHAM THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2021100,000988676.050421.061826.ung ho MS 2021085 be Dinh Cong Thieu
5/4/2021100,000MBVCB.1071547657.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.085 (be Dinh Cong Thieu)Vietnamnet 05/04/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2021100,000980415.050421.051341.UNG HO MS 2021.085(BE DINH CONG THIEU)-050421-05:13:40 980415
5/4/2021200,000800407.050421.214448.Ung ho MS 2021.084
5/4/2021200,000531247.050421.211815.UNG HO NCHCCCL NGUYEN THI HUYEN 0936622085
5/4/2021200,000MBVCB.1073099264.MS 2021.082( Luong Huu Hoang Anh.CT tu 0011004104668 DAO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2021200,000MBVCB.1073077701.Ung ho MS 2021.085 (be Dinh Cong Thieu).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2021200,000309584.050421.184118.Ung ho MS 2021 085 be Dinh Cong Thieu
5/4/2021200,000300793.050421.183658.Ung ho MS 2020 193
5/4/2021200,000148428.050421.173529.MS 2021.079 (GIA DINH BA CUU)-050421-17:36:31 148428
5/4/2021200,000SHGD:10012253.DD:210405.BO:NGUYEN NGOC HOANG KIM.Remark:IB UNG HO MS 2021.085 (BE DINH CONG THIEU)
5/4/2021200,000972750.050421.165001.Chuyen tien ung ho ms 2021.085 be dinh cong trieu
5/4/2021200,000MBVCB.1072534467.ung ho MS 2021.085 (be Dinh Cong Thieu).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2021200,000099440.050421.150001.UNG HO MS 2021.085 ( DINH CONG THIEN)-050421-15:00:40 099440
5/4/2021200,000SHGD:10002966.DD:210405.BO:VU THU HOANG.Remark:UNG HO MS2021.085 BE DINH CONG THIEU
5/4/2021200,000MBVCB.1072378519.MS 2021.085.CT tu 0381000408581 VU DUC LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2021200,000083613.050421.141145.Ung ho MS 2021.085
5/4/2021200,000244550.050421.135003.Ung ho Ms 2021 085 be Dinh Cong Thieu
5/4/2021200,000664455.050421.134800.Ung ho MS2021 085 be Dinh Cong Thieu
5/4/2021200,000MBVCB.1072260617.Ung ho MS2021.083 (ba Le Thi Huong).CT tu 0011001100050 NGO DUNG NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2021200,000998354.050421.132137.Ung ho MS 2021 - 085 be Dinh Cong Thieu FT21095844010365
5/4/2021200,000IBVCB.1072215947.Ung ho MS 2021 085 be Dinh Cong Thieu.CT tu 0711000216344 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/4/2021200,000MBVCB.1072160201.UH MS 2021.085.CT tu 0011004330037 LUU HONG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2021200,000667056.050421.115853.Ung ho MS 2021.085
5/4/2021200,000IBVCB.1072026071.MS 2021 085 be Dinh Cong Thieu.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/4/2021200,000862557.050421.111148.Ung ho MS 2021.085 be Dinh Cong Thieu FT21095532775555
5/4/2021200,000229116.050421.110942.Vietcombank 0011002643148 TRAN DINH TOAN chuyen khoanung ho chi em Trang Huy
5/4/2021200,000978083.050421.093831.Ung ho MS 2021.085 be Dinh Cong Thieu
5/4/2021200,000SHGD:10001236.DD:210405.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 084
5/4/2021200,000671575.050421.081823.Ung ho MS 2021.085 FT21095612298301
5/4/2021200,000057658.050421.080259.Ung ho MS 2021 085 be Dinh Cong Thieu
5/4/2021200,000MBVCB.1071617072.MS 2021.085 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2021200,000643346.050421.071329.UNG HO MS 2021.85, be DINH CONG THIEU FT21095562195086
5/4/2021200,000877374.050421.065525.MS 2021.085
5/4/2021200,000047173.050421.065048.MS 2021 085 be Dinh Cong Thieu
5/4/2021200,000MBVCB.1071554157.Giup do Ms 2021.085 ( be Dinh Cong Thieu).CT tu 0071001889633 TON NU THUC DOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2021200,000021986.050421.055913.Ung ho MS2021 085 be Dinh Cong Thieu
5/4/2021200,000625495.050421.035559.ung ho NCHCCCL Nguyen Thanh Huyen 0966572198 FT21095417055316
5/4/2021200,000999082.040421.235952.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2021 084 chi em trang huy
5/4/2021300,000654975.050421.222915.MS 2021.085 be Dinh Cong Thieu
5/4/2021300,000089007.050421.162529.CK tu 001418369999 den 0011002643148. ND:Ung ho ms 2021085 be Dinh Cong Thieu
5/4/2021300,000535031.050421.155212.Ung ho ms 2021 084 chi em Trang Huy
5/4/2021300,000IBVCB.1072470139.MS 2021.085.CT tu 0071001182875 NGUYEN DOAN THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2021300,000SHGD:10040617.DD:210405.BO:NGUYEN THI MY NGOC.Remark:MS 2021.085 Be Dinh Cong Thieu
5/4/2021300,000231579.050421.112426.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS2021085 be Cong Thieu
5/4/2021300,000873393.050421.112026.Ung ho MS 2021.081 chau Truong Ngoc Luong FT21095410739040
5/4/2021300,000869748.050421.111728.Ung ho MS 2021.085 be Dinh Cong Thieu FT21095070057105
5/4/2021300,000844756.050421.105736.Ung ho MS 2021.085 be Dinh Cong Thieu FT21095038058201
5/4/2021300,000812573.050421.103200.MS 202185 be DINH CONG THIEU FT21095940178096
5/4/2021300,000MBVCB.1071758517.ung ho MS2021.085(be Dinh Cong Thieu).CT tu 0961000020000 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2021300,000SHGD:10000058.DD:210405.BO:NGUYEN NGOC MINH HOA.Remark:995221040550601 MS 2021.085 be Dinh Cong Thieu
5/4/2021300,000154609.050421.081324.IBFT MS 2021.084 chi em Trang Huy
5/4/2021300,000655968.050421.074954.Ms 2021.085 Dinh Cong Thieu FT21095038910917
5/4/2021300,000MBVCB.1071603649.MS 2021.085 (be Dinh Cong Thieu).CT tu 0021001688395 HOANG VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2021300,000MBVCB.1071597281.HUYNH THI THUY HANG chuyen tien 2021.085 ung ho be Dinh Cong Thieu.CT tu 0111000563561 HUYNH THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2021300,000MBVCB.1071555422.MS 2021.085.CT tu 0111001514287 NGUYEN VAN CHUONG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2021300,000MBVCB.1071516227.Ung ho NCHCCCL Thiet 0972952882.CT tu 0021001221258 VU DINH THIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2021400,000503460.050421.180342.Hieu Loc ung ho MS 2021.085 be Dinh Cong Thieu
5/4/2021400,000961738.050421.103156.ung ho MS 2021.085
5/4/2021400,000SHGD:10019685.DD:210405.BO:LE TRONG NHAN.Remark:ung ho ma so 2021.084 chi em Trang Huy
5/4/2021500,000184086.050421.211759.Ung ho NCHCCCL + DuongThiNa+0905403234
5/4/2021500,000483133.050421.201538.MS 2021 084 chi em Trang Huy
5/4/2021500,000682172.050421.192034.ung ho ma so 2021.084 chi em Trang Huy
5/4/2021500,000503565.050421.181250.Hieu Loc ung ho MS MS 2021.064 nha chi Phuong
5/4/2021500,000747884.050421.162031.UNG HO MS 2021 081 EM TRUONG NGOC LONG
5/4/2021500,000747752.050421.161718.UNG HO MS 2021 085 BE DINH CONG THIEU
5/4/2021500,000926439.050421.161200.Chuyen tien ung ho MS 2021.085, be Dinh Cong Thieu
5/4/2021500,000179804.050421.154630.Ung ho MS 2021.085 FT21095100476986
5/4/2021500,000772262.050421.144305.ung ho MS 2021078 chi em Hong Cam My Linh
5/4/2021500,000IBVCB.1072175513.CHU TUAN KHOI UNG HO MA SO 2021.085 (be Dinh Con Thieu).CT tu 0711000237395 CHU THI TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2021500,000IBVCB.1072129016.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.085 (be Dinh Cong Thieu).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2021500,000MBVCB.1072107351.UNG HO MS 2021.084 (chi em Trang Huy).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2021500,000MBVCB.1072103091.UNG HO MS 2021.085 (be Dinh Cong Thieu).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2021500,000899407.050421.114153.Chuyen Ms2021085 Dinh cong Thieu FT21095261208301
5/4/2021500,000IBVCB.1072054971.MS 2021 085.CT tu 0081001196681 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/4/2021500,000864004.050421.111302.Ung ho MS 2021.084 chi em Trang Huy FT21095461427184
5/4/2021500,000022417.050421.101730.UNG HO MS 2021.085-050421-10:18:01 022417
5/4/2021500,000SHGD:10024208.DD:210405.BO:HOANG THANH HAI.Remark:MS 2021.085
5/4/2021500,000SHGD:10023966.DD:210405.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.085 be Dinh Cong Thieu
5/4/2021500,000SHGD:10026782.DD:210405.BO:NGUYEN THI THU HUONG.Remark:Ung ho MS2021.085 be Dinh Cong Thieu. Nho bao chuyen giup a.
5/4/2021500,000SHGD:10000949.DD:210405.BO:VO PHUC UY.Remark:Ung ho MS 2021.085 Phuc Uy tp.HCM chuc be Thieu manh khoe
5/4/2021500,000913992.050421.082435.Chuyen tien ung ho ms 2021.085 be dinh cong thieu
5/4/2021500,000657887.050421.075409.Ung ho MS 2021085 be Dinh Cong Thieu FT21095154082280
5/4/2021500,000IBVCB.1071575565.MS 2021 084 chi em TRANG HUY tinh Ha Tinh.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/4/2021500,000IBVCB.1071573397.MS 2021 083 ba LE THI HUONG tinh Ha Tinh.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/4/2021500,000043843.050421.063954.ung ho be dinh cong thieu MS 2021 085
5/4/2021500,000MBVCB.1071562678.MS.2001.085(Dinh Cong Thieu).CT tu 0081000318227 TRINH THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2021500,000286026.050421.063453.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2021085 Be DINH CONG THIEU
5/4/2021500,000MBVCB.1071543089. MS 2021.085 (Dinh cong thieu).CT tu 0281000226601 HO NGOC NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2021500,000031965.050421.052733.Ung ho MS 2021 085 be Dinh Cong Thieu
5/4/20211,000,000197105.050421.212344.Ung ho NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY
5/4/20211,000,000478699.050421.133626.Ung ho MS 2021085 be Dinh Cong Tho
5/4/20211,000,000629611.050421.111058.ung ho ma so 2021085 ung ho be Dinh Cong Thieu
5/4/20211,000,000MBVCB.1071955301.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2021.085(be dinh cong thieu).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/20211,000,000027443.050421.103329.UNG HO MS 2021.085 (BE DINH CONG THIEU)-050421-10:33:03 027443
5/4/20211,000,000MBVCB.1071763756.Ung ho MS 2021.084 (chi em Trang Huy).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/20211,000,000MBVCB.1071566025.MS 2021 085 be Dinh Cong Thieu.CT tu 0011004097954 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/4/20211,000,000MBVCB.1071551212.UNG HO MS 2021-085 BE DINH CONG THIEU.CT tu 0281000541762 PHAM THI THANH DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/20211,500,000610383.050421.215822.Ung ho MS 2021.085 be Dinh Cong Thieu FT21096004728477
5/4/20211,500,000890605.050421.074329.Ba Kachia ung ho MS 2021.085 be Dinh Cong Thieu
5/4/20212,000,000MBVCB.1071758790.Ung ho MS 2021.082 (em Luong Huu Hoang Anh).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/20212,000,000MBVCB.1071742099.Ung ho MS 2021.085 (be Dinh Cong Thieu).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/20212,000,000SHGD:10000645.DD:210405.BO:TRAN DINH CHIEU.Remark:IBUNG HO MS 2021.082 (EM LUONG HUU HOANG ANH) 1 TRIEU, MS 2021.083 (BA LE THI HUONG) 1 TRIEU
5/4/20213,000,000SHGD:12451906.DD:210405.BO:Ngo Thi Thanh Tuyen.Remark:Ngo Thi Thanh Tuyen CT ung ho MS2021.071 Le Tran My Nhung (1 trieu), MS 2021.074 do Van Vinh (1 trieu), MS 2021.076 Le dinh Ninh (1 trieu)
5/4/20213,000,000MBVCB.1071751290.Ung ho MS 2021.083 (ba Le Thi Huong).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/20211,200IBVCB.1075025481.asd.CT tu 0911000069123 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/202110,000IBVCB.1074324148.Ung ho MS 2021 086 Be Long.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/202110,000097075.060421.075010.Ung ho MS 2021 086 be Ngo Hoang Thien Long NAM MO QUAN THE AM BO TAT
6/4/202120,000082349.050421.234545.Ung ho MS 2021 070
6/4/202120,000256306.060421.184539.Ung ho NCHCCCL Nguyen Dinh Khoi 0865508128
6/4/202120,000MBVCB.1074663328.NCHCCCL VU THI THAI NGOC 0923420002.CT tu 1016587430 VU THI THAI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/202120,000371549.060421.125011.ung ho MS 2021 086 be Ngo Hoang Thien Long Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
6/4/202130,000281206.060421.094740.ung ho MS 2021 085 be Dinh Cong Thieu Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
6/4/202150,000MBVCB.1074961291.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.086 be ngo hoang thien long.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/202150,000182235.060421.191254.NCHCCCL Nguyen Ngoc Luan 01151167612
6/4/202150,000160608.060421.165534.ung ho nchcccl - trang
6/4/202150,000MBVCB.1074621777.ms 2021 086Ngo hoang thien long.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/202150,000IBVCB.1074564003.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.086 (be Ngo Hoang Thien Long).(Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/202150,000MBVCB.1074370309.Ung ho MS 2021.086.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/202150,000191972.060421.122214.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2021086 be Ngo Hoang Thien Long
6/4/202150,000IBVCB.1074114895.Giup ma so 2021 086 be Ngo Hoang Thien Long .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/202150,000226850.060421.074112.UNG HO MS 2021.086(BE NGO HOANG THIEN LONG)-060421-07:42:36 226850
6/4/202150,000312545.060421.072347.MS 2021.086 (be Ngo Hoang Thien Long)
6/4/202150,000218009.060421.065333.ung ho MS 2021.086 (be Ngo hoang Thien Long)
6/4/202150,000329692.060421.002828.Vietcombank 0011002643148 DOAN MINH CUONG chuyen khoan
6/4/202170,000MBVCB.1073662748.gui be 2021 086 ngo hoang thien long.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021100,000669603.060421.220950.MS 2021085 be Dinh Cong Thieu Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
6/4/2021100,000MBVCB.1075154989. MS 2021.085 (be Dinh Cong Thieu.CT tu 1018424711 LE THI BICH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021100,000612200.060421.214801.Ung ho MS 2021.084 chi em Trang Huy FT21097469809631
6/4/2021100,000703506.060421.214108.ung ho MS 2021.084 ch em Trang Huy
6/4/2021100,000238481.060421.173057.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NCHCCCL BANH MY NOI THAN THUONG
6/4/2021100,000284855.060421.162248.Dao Thanh Cong ck ung ho MS 2021.081 Truong Ngoc Luong FT21096410768083
6/4/2021100,000477576.060421.144147.Ung ho MS 2021 086 be Ngo Hoang Thien Long
6/4/2021100,000427455.060421.135557.Tang chi em Trang huy
6/4/2021100,000682870.060421.135551.Ung ho MS 2021 086 be ngo hoang thien long
6/4/2021100,000MBVCB.1074258210.Ung ho MS 2021.085 be dinh cong thieu.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021100,000MBVCB.1074255813.Ung ho MS 2021.086 be ngo hoang thien long.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021100,000644934.060421.113724.Ung ho MS 2021.086 be Thien Long
6/4/2021100,000109930.060421.110947.Ung ho MS 2021.080 (Phan Hoang Phuong) (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)
6/4/2021100,000MBVCB.1073947824.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.086 (be Ngo Hoang Thien Long).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021100,000588053.060421.103616.MS 2021.085
6/4/2021100,000743090.060421.103516.Ung ho MS 2021085
6/4/2021100,000582853.060421.103153.MS 2021.086
6/4/2021100,000265455.060421.102151.UNG HO MS : 2021.086 ( BE NGO HOANG THIEN LONG)-060421-10:23:15 265455
6/4/2021100,000264818.060421.101935.CHI NGUYEN UNG HO MS : 2021.086( BE NGO HOANG THIEN LONG)-060421-10:20:58 264818
6/4/2021100,000734042.060421.101109.ung ho ba dinh cong thieu ms 2021085
6/4/2021100,000730485.060421.100145.ung ho be ngo hoang thien long
6/4/2021100,000MBVCB.1073862135.ms 2021084.CT tu 0811000009659 NGO HUYNH NGOC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021100,000MBVCB.1073828414.TRAN THI NGOC ANH chuyen tien ung ho ma so ;2121083 ( ba Le thi Huong ).CT tu 0011003658503 TRAN THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021100,000SHGD:10004448.DD:210406.BO:NGUYEN THI NHAN.Remark:Ung ho MS 2021.085 be Dinh Cong Thieu
6/4/2021100,000708466.060421.085842.Ms 2021085 be Dinh Cong Thieu
6/4/2021100,000MBVCB.1073721893.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.086 be Ngo Hoang Thien Long. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021100,000345862.060421.083827.Vietcombank 0011002643148 ung ho ma so MS 2021 086 be Ngo Hoang Thien Long
6/4/2021100,000159379.060421.083821.Vinh Nam ung ho ms 2021 086 Ngo Hoang Thien Long
6/4/2021100,000640041.060421.083445.Ung ho MS 2021.086 (Ngo Hoang Thien Long)
6/4/2021100,000MBVCB.1073618242.?MS 2021085 be Dinh Cong Thieu.CT tu 0011004434351 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2021100,000059636.060421.074604.Ung ho MS 2021 086 Be Ngo Hoang Thien Long
6/4/2021100,000314541.060421.073049.T ung ho Ngo Hoang Thien Long MS 2021.086
6/4/2021100,000709080.060421.063114.Ung ho MS 2021.086 be ngo hoang thien long FT21096956014760
6/4/2021100,000MBVCB.1073547581.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0031000325815 LUU THI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021100,000858984.060421.054106.Chuyen tien ung ho ms 2021.060 Be Mok K Yen
6/4/2021150,000455694.060421.205324.ung ho NCHCCCL thanhbui
6/4/2021200,000938190.060421.212825.UH 2021085 Dinh Cong Thieu
6/4/2021200,000MBVCB.1075102636.NGUYEN HUU TOAN chuyen tien ung ho MS 2021086.CT tu 0101001052971 NGUYEN HUU TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021200,000976215.060421.211254.MS 2021.084 (chi em Trang Huy)
6/4/2021200,000416530.060421.205007.UNG HO MS 2021083( BA LE THI HUONG)-060421-20:50:06 416530
6/4/2021200,000557178.060421.204201.Ung ho MS 2021.086 be Ngo hoang thien long FT21096004445363
6/4/2021200,000MBVCB.1074993267.Ung ho MS 2021.086 ( be Ngo Hoang Thien Long)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021200,000465987.060421.190303.MS 2021-078 hong cam , my ly FT21096881720981
6/4/2021200,000IBVCB.1074771771.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0021001331954 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2021200,000IBVCB.1074740103.MS2021 086 be Ngo Hoang Thien Long.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2021200,000935266.060421.165719.Ung ho MS 2021.086 be Ngo Hoang Thien Long
6/4/2021200,000329123.060421.165615.Ung ho NCHCCCL Thu Hang 0965837145 FT21096640142484
6/4/2021200,000MBVCB.1074633996.LE THI THOM chuyen tien ung ho ms 2021.086.CT tu 0691000354773 LE THI THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021200,000589736.060421.160825.Ung ho MS2021 086 be Ngo Hoang Thien Long
6/4/2021200,000MBVCB.1074496368.DOAN THI TUYEN ung ho ms 2021.085.CT tu 0011000095803 DOAN THI TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021200,000MBVCB.1074492870.DOAN THI TUYEN ung ho ms 2021.086.CT tu 0011000095803 DOAN THI TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021200,000824616.060421.145859.Ung ho ms 2021 086 be Ngo Hoang Thien Long
6/4/2021200,000SHGD:10025534.DD:210406.BO:TA THI THUY HANG.Remark:Ung ho MS 2021.086 be Thien Long
6/4/2021200,000MBVCB.1074318394.Ung ho MS 2021.085 ( be Dinh Cong Thieu).CT tu 0591000363525 DO THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021200,000MBVCB.1074301613.ung ho NCHCCCL Nguyen Dinh Quyen 0971755678.CT tu 0101007456789 NGUYEN DINH QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021200,000MBVCB.1074171437.Ung ho MS2021.085 (be Dinh Cong Thieu) .CT tu 1016292337 LE TRUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021200,000SHGD:10007148.DD:210406.BO:NGUYEN THANH PHONG.Remark:IBUNG HO MS 2021.085 (BE DINH CONG THIEU)
6/4/2021200,000SHGD:10007128.DD:210406.BO:NGUYEN THANH PHONG.Remark:IBUNG HO MS2021.83 (BA LE THI HUONG)
6/4/2021200,000771405.060421.115538.Ung ho MS 2021085
6/4/2021200,000600952.060421.105057.Ung ho MS 2021.086 be Ngo Hoang Thien Long
6/4/2021200,000IBVCB.1073965486.Ung ho MS 2021.086.CT tu 0021001887104 DUONG THI TRUC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021200,000SHGD:10012685.DD:210406.BO:PHAM THI ANH HOA.Remark:MS 2021 086 ung ho be Ngo Hoang Thien Long
6/4/2021200,000398812.060421.100809.IBFT MS 2021.086
6/4/2021200,000MBVCB.1073837807.MS 2021.086 (be Ngo Hoang Thien Long).CT tu 0011000379868 DANG TRAN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021200,000MBVCB.1073831152.HONG HUNG chuyen tien 2021086 chuc chau mau lanh benh..CT tu 0481000851736 HONG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021200,000825736.060421.093317.Ung ho MS 2021.086 FT21096666607052
6/4/2021200,000MBVCB.1073746242.ung ho MS 2021.086 (be Ngo Hoang Thien Long).CT tu 0011001140269 NGUYEN QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021200,000199981.060421.090328.ung ho MS 2021 086 be Ngo Hoang Thien Long
6/4/2021200,000MBVCB.1073706800.MS 2021.086.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021200,000MBVCB.1073684561.NGUYEN THI THU HIEN chuyen tien MS 2021.086 be Ngo Hoang Thien Long.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021200,000IBVCB.1073606438.ung ho MS 2021.084 (chi em Trang Huy).CT tu 0061001092907 LUU DUC VU BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021200,000125377.060421.074451.HUONG TRA UNG HO MS 2021 086 UNG HO BE NGO HOANG THIEN LONG
6/4/2021200,000725069.060421.072837.Ung ho ms 2021.086 be Ngo Hoang Thien Long FT21096803155658
6/4/2021200,000223254.060421.070517.MS 2021.086 (BE NGO HOANG THIEN LONG)-060421-07:05:52 223254
6/4/2021200,000MBVCB.1073572190.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.086 (be Ngo Hoang Thien Long)Vietnamnet 06/04/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021200,000867929.060421.065541.MS 2021.086 be Ngo Hoang Thien Long
6/4/2021200,000MBVCB.1073556943.VU THI BICH NGOC chuyen tien ung ho ms so 2021.084 (chi em Trang Huy).CT tu 0821000015963 VU THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021250,000SHGD:10012140.DD:210406.BO:NGUYEN THI HAI TIEN.Remark:Ung ho MS 2021.086 be Thien Long
6/4/2021250,000976435.060421.093646.Chuyen tien MS2021806 be ngo hoang thien long
6/4/2021250,000MBVCB.1073612644.DANG HOANG HAI chuyen tien ung ho MS 2021.082 ( em Luong Huu Hoang Anh ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021250,000718125.060421.070819.Ms 2021.086 FT21096884530850
6/4/2021300,000366013.060421.212113.ung ho MS 2021.086 be Ngo Hoang Thien Long
6/4/2021300,000IBVCB.1075073591.Ung ho MS 2021.085 ( be Dinh Cong Dieu).CT tu 0181003375778 PHAM TIEN SI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021300,000431394.060421.182846.Giup do chau Ngo Hoang Thien Long MS 2021.086 FT21096643604957
6/4/2021300,000IBVCB.1074694388.Giup MS2021 086 Be Ngo Hoang Thien Long.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2021300,000IBVCB.1074690601.Giup MS2021 085 Dinh Cong Thieu.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2021300,000247782.060421.162541.UNG HO NCHCCCL- THANH HUYEN-0987936368
6/4/2021300,000134815.060421.153329.CHUYEN CHO THAI PHU PHAM THI MINH MS 2021 055
6/4/2021300,000134754.060421.153028.CHUYEN CHO BA DAM THI TOI MS 2021 052
6/4/2021300,000822136.060421.151536.Ung ho MS 2021.086 Be Ngo Hoang Thien Long
6/4/2021300,000456353.060421.142308.Ung ho ma so ms 2021 086 be Ngo Hoang Thien Long
6/4/2021300,000455111.060421.142158.Ung ho ma so ms2021 085 be Dinh Cong Thien
6/4/2021300,000370503.060421.124849.Ung ho MS 2021 086 be Ngo Hoang Thien Long
6/4/2021300,000398714.060421.093746.ung ho MS 2021.086 ( be ngo hoang thien long )
6/4/2021300,000936049.060421.092207.OngBa Khai Tam gui chau Ngo Hoang Thien Long,ms 2021.086
6/4/2021300,000958698.060421.091848.Chuyen tien ung ho ms 2021.086 be ngo hoang thien long
6/4/2021300,000228188.060421.091823.ung ho MS 2021 086 BE NGO HOANG THIEN LONG
6/4/2021300,000MBVCB.1073761071.ung ho MS 2021.085 (be Ding Cong Thieu).CT tu 0011003509399 NGUYEN THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021300,000798930.060421.090912.Ung ho MS 2021.086 Be Ngo Hoang Thien Long FT21096527099596
6/4/2021300,000MBVCB.1073723716.ung ho MS 2021.084 (chi em Trang Huy).CT tu 1013611260 NGUYEN THI KIM LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021300,000MBVCB.1073717920.Ms 2021.086 be Ngo Hoang Thien Long ap Binh Linh, xa Binh Thanh, Cao Lanh, Dong Thap.CT tu 0081001260408 HO THI CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021300,000731424.060421.074351.Ung ho MS 2021.086. Be Ngo Hoang Thien Long. FT21096998221096
6/4/2021300,000224104.060421.071532.UNG HO MA SO 2021.086 BE NGO HOANG THIEN LONG-060421-07:16:46 224104
6/4/2021300,000289181.060421.024652.Ung ho MS 2021.084 (chi em Trang Huy)
6/4/2021350,000SHGD:10010430.DD:210406.BO:NGUYEN HOANG SON.Remark:Ung ho MS 2021.061 em Sin Van Quang
6/4/2021500,000MBVCB.1075075107.Ung ho NCHCCCL Lan Anh 0904752669.CT tu 0011002902426 THAI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021500,000IBVCB.1074722731.MS 2021 081 Truong Ngoc Luong.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2021500,000IBVCB.1074716954.MS 2021 086 be Ngo Hoang Thien Long.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2021500,000IBVCB.1074707747.MS 2021 085 be Dinh Cong Thieu.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2021500,000MBVCB.1074639464.Ung ho NCHCCCL Tran Thi Ngoc Thuan 0938919712.CT tu 0371003821017 TRAN THI NGOC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021500,000MBVCB.1074599959.Ung ho MS 2021.082 (Em Luong Huu Hoang Anh).CT tu 0371003936577 VO QUOC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021500,000771941.060421.160115.ung ho MS 2021.086 (be Ngo Hoang Thien Long)
6/4/2021500,000236130.060421.154553.Ung ho MS 2021085 be Dinh Cong Thieu FT21096830919672
6/4/2021500,000IBVCB.1074514156.Ung ho be Ngo Hoang Thien Long Ms 2021086.CT tu 0371000400745 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2021500,000134572.060421.152220.CHUYEN CHO GIA DINH BA CUU MS 2021079
6/4/2021500,000SHGD:10026253.DD:210406.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.086 be Ngo Hoang Thien Long
6/4/2021500,000MBVCB.1074295023.Ung ho MS 2021.086 (Be Ngo Hoang Thien Long) con chi Ngo Thi Bich Van. Chuc con mau binh phuc.CT tu 0081000214297 LE THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021500,000717169.060421.132341.Hua Hien ung ho MS 2021.085 be Dinh Cong Thieu
6/4/2021500,000066128.060421.131527.Ung ho ms 2021.085 be Dinh Cong Thieu FT21096130040758
6/4/2021500,000064346.060421.131321.Ung ho ms 2021.086 be Ngo Hoang Thien Long FT21096909195600
6/4/2021500,000MBVCB.1074200825.UNG HO MS 2021.086 (be Ngo Hoang Thien Long).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021500,000034867.060421.123834.Ung ho MS 2021.086 be Ngo Hoang Thien Long FT21096261410873
6/4/2021500,000BUI TRONG QUY UNG HO CHAU DINH CONG THIEU MS: 2021.085
6/4/2021500,000798783.060421.101825.ung ho MS 2021086 Ngo Hoang Thien Long
6/4/2021500,000163745.060421.093822.Ung ho MS 2021 086 Be Ngo hoang Thien Long
6/4/2021500,000IBVCB.1073796193.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.086 (be Ngo Hoang Thien Long).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021500,000061608.060421.091603.ung ho MS 2021 086 be Ngo Hoang Thien Long
6/4/2021500,000MBVCB.1073698564.Ung ho MS 2021.086 ( Ngo Hoang Thien ).CT tu 0501000071082 NGUYEN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021500,000794575.060421.082749.ung ho MS 2021 086 be Hoang Thien Long
6/4/2021500,000873381.060421.070946.MS 2021.086 be Ngo Hoang Thien Long
6/4/2021500,000142826.060421.070202.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2021 Ngo Hoang Thien Long
6/4/2021500,000706574.060421.061604.ung ho Ms 2021 086 FT21096597800747
6/4/2021500,000215034.060421.005026.UNG HO MS 2021.085 (BE DINH CONG THIEU)-060421-00:51:00 215034
6/4/2021800,000051147.060421.125747.Ung hi ms 2021.085 dinh cong thieu FT21096170836002
6/4/20211,000,000398774.060421.215354.ungho MS 2021.086( be Ngo Hoang Thien Long)
6/4/20211,000,000384763.060421.175905.MS 2021086 BE THIEN LONG-060421-17:59:02 384763
6/4/20211,000,000IBVCB.1074695008.MS 2021 084 chi em Trang Huy.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/20211,000,000IBVCB.1074682767.MS 2021 021 gia dinh chi Thuy.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/20211,000,000326935.060421.152127.Ung ho NCHCCCL Pham Minh Phuong 0989664135
6/4/20211,000,000SHGD:10027565.DD:210406.BO:PHAN THI DIEU THU.Remark:Ung ho NCHCCCL - Khong ten
6/4/20211,000,000821101.060421.144836.ung ho MS 2021 086 Ngo Hoang Thien Long
6/4/20211,000,000820530.060421.144656.ung ho MS 2021 085 be Dinh Cong Thieu
6/4/20211,000,000280353.060421.135554.ung ho ma so 2021. 084 ( chi em Trang Huy)
6/4/20211,000,000MBVCB.1074065756.Ung ho MS 2021.086 : con ngo hoang thien long .CT tu 0931004212619 NGUYEN NGOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/20211,000,000799362.060421.103434.2021 085 be dinh cong thieu
6/4/20211,000,000799289.060421.103223.2021 086 ngo hoang thien long
6/4/20211,000,000MBVCB.1073776447.MS 2021.085 be Dinh Cong Thieu.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/20211,000,000924805.060421.084215.Chuyen tien nguyen danh son ha noi ung ho MS2021086 be ngo hoang thien long
6/4/20211,000,000747277.060421.081156.ung ho MS 2021.086 be Ngo Hoang Thien Long dieu tri ung thu FT21096154145460
6/4/20211,000,000IBVCB.1073600980.Ung ho MS 2021.086 be Ngo Hoang Thien Long.CT tu 0101000972447 DANG THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/20211,000,000718283.060421.070849.Ung ho qua bao Vietnamnet ung ho MS 2021-086 be Ngo hoang thien long FT21096556052702
6/4/20212,000,000417515.060421.205625.UNG HO NCHCCCL-060421-20:56:55 417515
6/4/20212,000,000708082.060421.062533.Ung ho Ngo Hoang Thien Long. Ma so MS 2021,086 FT21096018913439
7/4/202110,000726614.060421.223953.MS 2021.086
7/4/202110,000IBVCB.1075599346.Ung ho MS 2021 086 Chi Dung.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/4/202115,000094397.070421.075426.Ung ho MS 2021 087 gia dinh chi Dung NAM MO QUAN THE AM BO TAT
7/4/202130,000574992.070421.163123.UNG HO MS 2021.083 (BA LE THI HUONG)-070421-16:32:37 574992
7/4/202150,000MBVCB.1076755425.kho khan.CT tu 0031000136579 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/4/202150,000332238.070421.202454.Ung ho MS 2021 087 gia dinh chi Nguyen Thi Dung
7/4/202150,000477316.070421.195711.Ung ho NCHCCCL HChau 0918537097 FT21097694300595
7/4/202150,000IBVCB.1076618520.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.087 (gia dinh chi Dung)(Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/202150,000IBVCB.1076049508.Giup ma so 2021 087 gia dinh chi Dung .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/4/202150,000327161.070421.124952.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2021087 gia dinh chi Dung
7/4/202150,000279392.070421.113307.UNG HO NCHCCCL + Mi + 0817358061
7/4/202150,000MBVCB.1075655647.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.087 (gia dinh chi Dung).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/202150,000830999.070421.094521.NCHCCCL, Thuy Ha, 0983464090 FT21097712933710
7/4/202150,000SHGD:10007673.DD:210407.BO:HUYNH BAO CHAU.Remark:Ung ho gia dinh chi Dung. MS 2021.087
7/4/202150,000790594.070421.080127.Cong ung ho MS 2021.087 gia dinh chi Dung
7/4/202150,000MBVCB.1075368217.gui ms 2021 087.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/202150,000447415.070421.072739.UNG HO MS 2021.087(GIA DINH CHI DUNG)-070421-07:28:15 447415
7/4/202150,000036864.070421.070333.MS 2021 087
7/4/202150,000001989.070421.060434.MS 2021 087 ung ho gia dinh chi Dung
7/4/202150,000758892.070421.055620.ung ho ms2021.087 gd chi Dung
7/4/2021100,000662991.060421.232240.ung ho NCHCCCL Trang 0349059132 FT21097040530951
7/4/2021100,000501890.070421.231758.MS 2021 081 em Truong Ngoc Luong
7/4/2021100,000660446.060421.231525.Ung ho chi em Trang Huy MS 2021.084 FT21097600207878
7/4/2021100,000957274.060421.224905.Ms 2021 085 be Dinh Cong Trieu
7/4/2021100,000662395.070421.194833.ung ho MS 2021.086 Be Ngo Hoang Thien Long
7/4/2021100,000MBVCB.1076501867.ung ho ms 2021.086 (ngo hoang thien long).CT tu 0541000246920 HOANG KHANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021100,000948498.070421.153600.MS 2021.084( 2 chau trang hung)
7/4/2021100,000112253.070421.151741.ung ho chi nguyen thi dung ms 2021087
7/4/2021100,000679703.070421.150623.IBFT MS 2021.087
7/4/2021100,000679124.070421.150339.IBFT MS 2021.085
7/4/2021100,000SHGD:10019836.DD:210407.BO:HA PHUONG THAO.Remark:ung ho MS 2021.080 (Phan Hoang Phuong)
7/4/2021100,000367280.070421.131559.Ung ho MS 2021 083 ba Le Thi Huong
7/4/2021100,000MBVCB.1075917277.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.087 gd chi Dung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001095614 LE TAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021100,000065011.070421.122839.Ung ho NCHCCCL Dinh Thi To Nhu 0946494958
7/4/2021100,000512838.070421.122035.MS2021.086( NGO HOANG THIEN LONG-50K) MS2021.085 ( BE DINH CONG THIEU-50K)-070421-12:21:11 512838
7/4/2021100,000MBVCB.1075865950.MS 2021.086.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021100,000MBVCB.1075861845.MS 2021.087.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021100,000511094.070421.121148.UNG HO MS 2021.087GIA DINH CHI DUNG-070421-12:13:08 511094
7/4/2021100,000003700.070421.111758.MS.2021.085 - be Dinh Cong Thieu
7/4/2021100,000945614.070421.102329.MS2021.086( ngo hoang thien long)
7/4/2021100,000957135.070421.101321.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2021086 be Ngo Hoang Thien Long
7/4/2021100,000850751.070421.100301.MS 2021.087 FT21097880908525
7/4/2021100,000177772.070421.085641.ung ho MS 2021 087 gia dinh chi dung
7/4/2021100,000097840.070421.084536.Vinh Nam ung ho ms 2021 087 gia dinh chi Nguyen Thi Dung
7/4/2021100,000458788.070421.084351.UNG HO MS : 2021.087( GIA DINH CHI DUNG)-070421-08:45:16 458788
7/4/2021100,000458222.070421.084115.CHI NGUYEN UNG HO MS : 2021.087( GIA DINH CHI DUNG)-070421-08:41:00 458222
7/4/2021100,000457838.070421.083918.MS 2021.087 (GIA DINH CHI DUNG)-070421-08:40:31 457838
7/4/2021100,000096936.070421.081946.ung ho ms 2021.087 (gd chi Dung)
7/4/2021100,000108552.070421.080803.Ung ho MS 2021 086
7/4/2021100,000792058.070421.080300.MS 2021.080
7/4/2021100,000MBVCB.1075391215.ung ho MS 2021.087 (gia dinh chi Dung).CT tu 0451000261829 NGUYEN DUC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021100,000106248.070421.075211.T ung ho gia dinh Chi Dung MS 2021.087
7/4/2021100,000070101.070421.072416.Ms2021 087 gia dinh chi dung
7/4/2021100,000722747.070421.072240.UNG HO MS 2021.087 FT21097009899700
7/4/2021100,000943966.070421.072247.MS 2021.087(gia dinh chi dung)
7/4/2021100,000331141.070421.072149.TKP xin gui MS 2021.087 gia dinh chi Dung
7/4/2021100,000MBVCB.1075351213.TRUONG ANH TUAN chuyen tien ung ho ba le thi huong.CT tu 0151000245368 TRUONG ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021100,000061121.070421.070859.ung ho ms 2021 087 gia dinh chi dung
7/4/2021100,000715337.070421.065712.ung ho ms 2021087 gd chi Dung FT21097153969584
7/4/2021100,000MBVCB.1075333659.DO THI THANH TUYEN chuyen tien gia dinh c dung MS 2021.087.CT tu 1013304505 DO THI THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021100,000766918.070421.065057.Chuyen tien MS 2021087
7/4/2021100,000088738.070421.064503.ung ho MS 2021.087 (gia dinh chi Dung)
7/4/2021100,000MBVCB.1075313721.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.087 (gia dinh chi Dung)Vietnamnet 07/04/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021100,000024278.070421.055157.Ung ho ms 2021 086 be ngo hoang thien long
7/4/2021100,000037391.070421.055026.Ung ho ms 2021 087 gia dinh chi dung
7/4/2021100,000MBVCB.1075303905.NGUYEN ANH DUNG chuyen tien ung ho MS 2021 087.CT tu 0301005968888 NGUYEN ANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021150,000MBVCB.1075883165.MS 2021.087.CT tu 0121000887490 TO QUANG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021150,000MBVCB.1075881351.MS 2021.079.CT tu 0121000887490 TO QUANG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021167,691946429.070421.164019.MQuan TAnh ung ho ma so MS 2021 087
7/4/2021200,000411486.060421.234423.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho truong trinh nchcccl
7/4/2021200,000234823.070421.230439.ung ho nchcccl phat 0395422240
7/4/2021200,000MBVCB.1075204885.Ung ho ma so 2021.085 (dinh cong thieu).CT tu 0071002009391 NGUYEN THI NGUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021200,000399631.070421.203731.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2021 087 gia dinh chi Dung
7/4/2021200,000623176.070421.203006.MS 2021.087 ( UNG HO GIA DINH C DUNG)-070421-20:30:02 623176
7/4/2021200,000483072.070421.200342.Ung ho NCHCCCL thai tu anh 0968802557 FT21097830004067
7/4/2021200,000937420.070421.200211.Chuyen tien ung ho ms 2021.087 gia dinh Chi Dung
7/4/2021200,000331837.070421.200141.ung ho NCHCCCL Nguyen Thanh Cong 0384956165
7/4/2021200,000MBVCB.1076668105.ung ho MS 2021.087.CT tu 0011004160103 NGUYEN HAI TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021200,000MBVCB.1076607035.2021.081 em truong ngoc luong.CT tu 0181000809965 DANG THI THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021200,000395088.070421.180158.ung ho MS 2021.087?(gia dinh chi Dung)
7/4/2021200,000IBVCB.1076346854.ung ho MS 2021.087 (gia dinh chi Dung).CT tu 0071000946955 NGUYEN THI MINH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021200,000576962.070421.163843.MS 2021.085-070421-16:39:56 576962
7/4/2021200,000576578.070421.163706.MS 2021.86-070421-16:37:05 576578
7/4/2021200,000SHGD:10022405.DD:210407.BO:VO THI HOANG YEN.Remark:Ung ho nchcccl Hoang Yen 0938588716
7/4/2021200,000213322.070421.152733.VU ANH TUAN Chuyen tien ung ho ms 2021.087
7/4/2021200,000701819.070421.152636.ung ho MS 2021.087 GIA DINH CHI DUNG
7/4/2021200,000MBVCB.1076178442.ung ho MS 2021.063 (gia dinh chu Pham Ngoc Long).CT tu 0071000949954 NGUYEN THI LE HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021200,000154809.070421.150131.Ung ho MS 2021.084 chi e Trang Huy FT21097506373841
7/4/2021200,000MBVCB.1076029369.MS 2021.087?(gia dinh chi Dung).CT tu 0181003336183 DUONG THUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021200,000MBVCB.1076016172.ung ho MS 2021087?gia dinh chi Dung.CT tu 0041000398472 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/4/2021200,000IBVCB.1075974959.MS 2021 087 gia dinh chi Dung.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/4/2021200,000236959.070421.004742.ung ho NCHCCCL Trang 0964822246
7/4/2021200,000827921.070421.114027.Ung ho MS 2021 087
7/4/2021200,000268233.070421.112225.Ung ho MS 2021 086 be Ngo Hoang Thien Long
7/4/2021200,000943909.070421.110144.ung ho ms 2021087
7/4/2021200,000864351.070421.101435.Ms 2021.085 be Dinh Cong Thieu FT21097000065508
7/4/2021200,000IBVCB.1075630697. MS 2021.087.CT tu 0381000494200 LAM HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021200,000610197.070421.094325.IBFT Ung ho MS 2021.083
7/4/2021200,000MBVCB.1075560527.HO HUU THUONG chuyen tien Ung ho NCHCCCL 0908791338.CT tu 0181003508593 HO HUU THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021200,000299674.070421.093301.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 PHAM NGUYEN NHUNG ung ho MS 2021087 gia dinh ch
7/4/2021200,000829133.070421.085703.MS 2021.087 Gia dinh chi Dung
7/4/2021200,000805801.070421.083957.chuyen khoan ms 2021087 gia dinh chi dung ck bao viet nam net
7/4/2021200,000749190.070421.081813.Ung ho Ma so 2021.087 gia dinh chi dung FT21097362034482
7/4/2021200,000118643.070421.081631.MS 2021 087 gia dinh chi Dung
7/4/2021200,000MBVCB.1075409215.Ms 2021.087( gd chi Dung).CT tu 0461000507109 TONG THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021200,000791784.070421.080510.Ung ho MS 2021.087 gia dinh Chi Dung
7/4/2021200,000736824.070421.075708.Ung ho NCHCCCL TH 098XXX FT21097576399928
7/4/2021200,000783506.070421.074556.ung ho ms 2021.087 gia dinh c dung
7/4/2021200,000725406.070421.073017.Ung ho MS 2021.087 gia dinh c Dung FT21097107018093
7/4/2021200,000286468.070421.072755.Vietcombank 0011002643148 TRUONG KIM CHI chuyen khoan ung ho gia dinh chi Dung MS 2021 087
7/4/2021200,000075771.070421.072518.Ms 2021.087
7/4/2021200,000720938.070421.071708.Ung ho MS 2021.087 gia dinh chi Dung FT21097001494535
7/4/2021200,000MBVCB.1075348942.HUYNH THI THUY HANG chuyen tien ung ho ms 2021.087 gia dinh chi Dung.CT tu 0111000563561 HUYNH THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021200,000048975.070421.064137.ung ho MS 2021 087 gia dinh chi Dung
7/4/2021200,000060611.070421.063734.be phuong anh .gui tang chi dung thanh hoa
7/4/2021200,000MBVCB.1075322344.Gui cho chi dung que thanh hoa. Ms 2021.087.CT tu 0411000980260 HOANG DUC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021200,000972600.070421.060900.Ung ho MS 2021087
7/4/2021200,000706000.070421.060339.Ung ho ms 2021.087 gd chi dung FT21097161950279
7/4/2021200,000MBVCB.1075307689.Ung ho MS 2021.087(gia dinh chi dung).CT tu 0081001210606 TO DINH NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021250,000741688.070421.080627.MS 2021-087 gia dinh chi Dung FT21097190466109
7/4/2021300,000MBVCB.1076548224.Ung ho ms2021.074 do van vinh .CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021300,000MBVCB.1076547482.Ung ho ms2021.073 nguyen ngoc my.CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021300,000MBVCB.1076545122.Ung ho ms2021.072 tran thi hoanh.CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021300,000MBVCB.1076544603.Ung ho ms2021.082 luong huu hoang anh.CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021300,000MBVCB.1076543112.Ung ho ms2021.081 truong ngoc luong.CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021300,000MBVCB.1076541515.Ung ho ms2021.086 truong ngoc luong .CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021300,000MBVCB.1076539392.Ung ho ms2021.087 gd chi dung .CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021300,000785251.070421.164924.ho tro thai phu Pham.Thi Minh MS 2021055
7/4/2021300,000139459.070421.163133.ung ho ma so 2021 086
7/4/2021300,000348916.070421.163057.ung ho chau long MS 2021.086
7/4/2021300,000244390.070421.161312.MS 2021-087 GIA DINH CHI DUNG FT21097132911456
7/4/2021300,000166447.070421.151118.Ung ho MS 2021 087 gia dinh chi Dung FT21097069880784
7/4/2021300,000MBVCB.1076033698.Nhaahn ung ho MS 2021.087.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021300,000MBVCB.1075749229.ung ho NCHCCCL Le Thi Thanh Tam 0377888872.CT tu 1018021101 LE THI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021300,000MBVCB.1075740688.Ung ho be Ngo Hoang Thien Long ms 2021 086.CT tu 1016651558 NGUYEN NGOC MY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021300,000MBVCB.1075735399.Ung ho be Dinh Cong Thieu ms 2021 085.CT tu 1016651558 NGUYEN NGOC MY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021300,000MBVCB.1075731798.Ung ho gd c Dung ms 2021 087.CT tu 1016651558 NGUYEN NGOC MY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021300,000IBVCB.1075588396.MS2021086.CT tu 0491000056149 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/4/2021300,000MBVCB.1075580983.Ung ho MS 2021.087 (gia dinh chi Dung).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021300,000609813.070421.094155.IBFT Ung ho MS 2021.087
7/4/2021300,000817660.070421.093307.Ung ho ms2021.085 FT21097260820888
7/4/2021300,000822222.070421.084920.Chuyen tien ung ho ms 2021.087 gia dinh chi dung
7/4/2021300,000IBVCB.1075438912.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.086 cho be Ngo Hoang Thien Long.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021300,000IBVCB.1075436559.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.085 cho be Dinh Cong Thieu.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021300,000IBVCB.1075427979.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.082 cho em Luong Huu Hoang Anh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021300,000IBVCB.1075425851.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.081 cho em Truong Ngoc Luong.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021300,000IBVCB.1075385726.Giup MS2021 087 gia dinh chi Dung.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/4/2021300,000731871.070421.074631.Ung ho MS 2021.087 gia dinh chi Dung FT21097131125379
7/4/2021300,000730292.070421.074247.MS 2021.087 GIA DINH CHI DUNG FT21097401287508
7/4/2021300,000MBVCB.1075318340.Ung ho MS 2021.087.CT tu 0421000418210 TRAN KHAC TIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021300,000412269.070421.062354.Tung: ung ho Ms 2021.087 gia dinh chi Dung
7/4/2021300,000371874.070421.061308.MS 2021.087 (gia dinh chi Dung)
7/4/2021300,000067339.070421.011452.MS 2020.104 (ung ho cha con anh Long)
7/4/2021350,000603843.070421.091655.IBFT ung ho ma so 2021.087
7/4/2021400,000PHAN TIEN DUNG CT UNG HO MS: 2021.087 ( GD CHI DUNG)
7/4/2021400,000MBVCB.1075683174.hoan canh kho khan.CT tu 1016051141 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/4/2021400,000165777.070421.061828.MS 2021.087
7/4/2021500,000MBVCB.1076822902.MS 2021.087 ung ho gia dinh chi Dung.CT tu 0111000064553 TRAN DANG LAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021500,000553707.070421.214057.Hua Hien ung ho MS 2021.087 gia dinh chi Dung
7/4/2021500,000997944.070421.213703.Chuyen tien ung ho c Dang Thi Hoa MS 2021.070
7/4/2021500,000208070.070421.204614.MS 2021 087
7/4/2021500,000495831.070421.201818.Chi Hue ung ho MS 2021086 FT21097400816544
7/4/2021500,000019620.070421.171545.Ung ho chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly
7/4/2021500,000IBVCB.1076351612.MS 2021.086 (be Ngo Hoang Thien Long).CT tu 0071000946955 NGUYEN THI MINH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021500,000760534.070421.162416.ung ho MS 2021.087
7/4/2021500,000IBVCB.1076267690.Kho khan.CT tu 0021001021269 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/4/2021500,000723184.070421.154652.Chuyen tien ung ho MS 2021.087, gia dinh chi Dung
7/4/2021500,000407077.070421.143054.ung ho MS 2021087 gia dinh chi Dung-VNPT2021040743408410
7/4/2021500,000SHGD:10017856.DD:210407.BO:TRAN TO NGA.Remark:Ung ho MS 2021.087- gia dinh chi Dung
7/4/2021500,000786956.070421.140826.Ung ho MS 2021086 Ngo Hoang Thien Long
7/4/2021500,000SHGD:10002730.DD:210407.BO:PHAM TIEN HAI.Remark:995221040756274 pham tien hai bidv ung ho ms2021.087
7/4/2021500,000508740.070421.120032.UNG HO MS 2021.087 (GIA DINH CHI DUNG)-070421-11:59:48 508740
7/4/2021500,000507972.070421.115706.UNG HO MS 2021.087 (GIA DINH CHI DUNG)-070421-11:56:03 507972
7/4/2021500,000MBVCB.1075747040.HUYNH THIEN TRUNG chuyen tien ung ho MS 2021.086? (be Ngo Hoang Thien Long) dieu tri benh..CT tu 0721000610364 HUYNH THIEN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021500,000MBVCB.1075743540.LE XUAN HOA chuyen tien ho tro GD chi Dung MS 2021.087.CT tu 0111000890740 LE XUAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021500,000SHGD:10000416.DD:210407.BO:NGUYEN THI NGOC DIEP.Remark:NGUYEN THI NGOC DIEP CT UNG HO MS 2021084 ( CHI EM TRANG HUY) STK:0011002643148 TAI VCB- CN HA NOI
7/4/2021500,000423713.070421.102106.Vietcombank 0011002643148 ms 2021 087 gd c dung
7/4/2021500,000475182.070421.095215.UG HO MS 2021 087 - DUNG-070421-09:52:36 475182
7/4/2021500,000012789.070421.094525.ung ho MS 2021 087
7/4/2021500,000SHGD:10007160.DD:210407.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.087 gia dinh chi Dung
7/4/2021500,000MBVCB.1075495801.MS 2021.087?(gia dinh chi Dung).CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021500,000IBVCB.1075434012.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.084 cho chi em Trang Huy.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021500,000IBVCB.1075430870.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.083 cho ba Le Thi Huong.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021500,000805337.070421.082523.Chuyen tien ung ho be Ngo Hoang Thien Long, MS 2021.086
7/4/2021500,000SHGD:10000016.DD:210407.BO:PHAM VAN PHONG.Remark:995221040750877 ung ho gia dinh chi Dung MS 2021.087
7/4/2021500,000481682.070421.081542.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2021 087 gia dinh chi Dung
7/4/2021500,000414293.070421.081017.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 087 gia dinh chi Dung
7/4/2021500,000MBVCB.1075400770.Ung ho 05 hoan canh MS 2021.083-084-085-086-087 moi hc 100k. Cuong 0934455669 .CT tu 0451001660783 PHAM VIET CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021500,000MBVCB.1075397400.ung ho MS2021.087 ( gia dinh chi dung).CT tu 0181003373485 LE NGOC UNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021500,000063703.070421.080359.Ung ho MS 2021 087 gia dinh chi Dung
7/4/2021500,000430878.070421.074509.Vietcombank;0011002643148;TRAN LE THAI chuyen khoan ung ho MS 2021087
7/4/2021500,000MBVCB.1075373455.PHAM THI HANG chuyen tienms2021 087 gia dinh chi dung.CT tu 0181001614533 PHAM THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021500,000721464.070421.071848.MS 2021.087 gia dinh chi Dung FT21097294279696
7/4/2021500,000MBVCB.1075351222.Ung ho ma so 2021087 (gia dinh chi dung).CT tu 0041001087151 NGUYEN THU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021500,000MBVCB.1075330884.thao ct ung ho MS 2021.087 gia dinh chi Dung.CT tu 0841000005789 LE NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021500,000795013.070421.064709.MS 2021.087 gia dinh chi Dung
7/4/2021500,000MBVCB.1075247377.UNG HO NCHCCCL TU HUE 0901450497.CT tu 0171003492817 TRAN THI TU HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021600,000MBVCB.1076836240.Ms 2021.085 be dinh cong thieu.CT tu 0251002492483 PHAM NGOC HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021600,000MBVCB.1076777400.Ms 2021.087 gia dinh chi dung.CT tu 0251002492483 PHAM NGOC HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2021700,000MBVCB.1075866716.UNG HO MS 2021.087 (gia dinh chi Dung).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/20211,000,000MBVCB.1076902489.ung ho nchcccl NGUYEN THANH VAN 0982309814.CT tu 0451001714621 NGUYEN THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/20211,000,000297573.070421.182751.MS 2021.087 (Gia dinh chi Dung)
7/4/20211,000,000DANG THI PHUONG-UNG HO TIEN MS: 2021.087 (1.000.000D)
7/4/20211,000,000115957.070421.152702.ung ho gia dinh chi Dung MS 2021 087
7/4/20211,000,000156120.070421.150236.MS 2021.087 gia dinh chi Dung FT21097799464020
7/4/20211,000,000588581.070421.130736.ung ho MS 2021.087 gia dinh chi Dung
7/4/20211,000,000567144.070421.122958.ung ho MS 2021.087 gia nh chi Dung
7/4/20211,000,000PHAM THI NGUYET// UNG HO MS2021083 - LE THI HUONG
7/4/20211,000,000TRAN THI NGOC TUYET// UNG HO MS2021083 - LE THI HUONG
7/4/20211,000,000296499.070421.103228.LUONG HUAN CHUONG chuyen tien ung ho gd chi Dung (2021-087)
7/4/20211,000,000848015.070421.100040.Ung ho MS 2021.087 FT21097162730767
7/4/20211,000,000269427.070421.091919.MS 2021087 UNG HO GD CHI DUNG
7/4/20211,000,000MBVCB.1075490353.Ung ho MS 2021.087 (gia dinh chi Dung).CT tu 0011002010502 TRAN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/20211,000,000MBVCB.1075480694.Ung ho MS 2021.086 (be Ngo Hoang Thien Long).CT tu 0011002192798 DOAN DIEP ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/20211,000,000378152.070421.083852.MS 2021.087 (gia dinh chi Dung)
7/4/20211,000,000577693.070421.083258.LE THI KHANH PHUONG CHUYEN TIEN CHO MS 2021087 GIA DINH CHI DUNG
7/4/20211,000,000053584.070421.074613.Pham Huy kim thanh hai duong UNG HO MS2021 087 gia dinh chi Dung
7/4/20211,000,000724901.070421.072853.MS 2021.078 chi em Hong Cam. My Ly FT21097797974600
7/4/20211,500,000476302.070421.095629.UNG HO MS 2021.080 (PHAN HOANG PHUONG) - 0939751093-070421-09:57:45 476302
7/4/20212,000,000MBVCB.1076207184.TRAN TAN TAM chuyen tien ung ho MS 2021.084( chau Trang Huy).CT tu 0071000632223 TRAN TAN TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/20212,000,000444112.070421.063456.UNG HO MS 2021.087 (GIA DINH CHI DUNG)-070421-06:35:32 444112
7/4/20212,000,000761656.070421.062624.Ong Tu Van ung ho MS 2021.087 gia dinh chi Dung
7/4/20213,000,000SHGD:10000985.DD:210407.BO:LE THANH NHI.Remark:CHUYEN TIEN UNG HO: TRUONG NGOC LUONG (2021.081), LUONG HU HOANG ANH (2021.082), LE THI HUONG (2021.083), TRANG HUY (2021.084), DINH CONG THIEU (2021.085), NGO HOANG THIEN LONG (2021.086). MOI NGUOI 500.000 VND
7/4/202110,000,000MBVCB.1075522334.Ung ho MS 2021.087 (gia dinh chi dung).CT tu 0011002447951 LE THI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/202110,000IBVCB.1077369429.Ung ho MS 2021 088 Em Tai.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/4/202110,000089923.080421.075217.ung ho MS 2021 088 em Lam Van Tai NAM MO QUAN THE AM BO TAT
8/4/202120,000255542.080421.221915.dong gop chuong trinh NCHCCCL
8/4/202120,000MBVCB.1078330919.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 2021.088(em lam van tai).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/202120,000850993.080421.155844.ung ho co hoanh
8/4/202150,000805550.080421.204510.MS 2021.081 e Truong ngoc luong
8/4/202150,000IBVCB.1078416643.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.088 (em Lam Van Tai). (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/202150,000228412.080421.164722.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0011002643148 - BAO VIETNAMNET FT21098643001140
8/4/202150,000IBVCB.1077730194.Giup ma so 2021 088 em Lam Van Tai .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/4/202150,000MBVCB.1077365960.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.088 (em Lam Van Tai).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/202150,000MBVCB.1077326305.benh nang.CT tu 0171003473071 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/4/202150,000MBVCB.1077321069.neo don.CT tu 0171003473071 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/4/202150,000856966.080421.093125.MoMoT0905368258T11236205299T970436Tck
8/4/202150,000661626.080421.081329.UNG HO MS 2021.088(EM LAM VAN TAI)-080421-08:14:45 661626
8/4/202150,000055006.080421.065539.gui e ms 2021 088
8/4/2021100,000MBVCB.1078570720.benh hiem ngheo.CT tu 0301000299936 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/4/2021100,000MBVCB.1078531485.Ung ho MS 2021.088 (em Lam Van Tai).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2021100,000827738.080421.203144.LX MS 2021.088(E LAM VAN TAI)-080421-20:31:41 827738
8/4/2021100,000016373.080421.201758.ung ho ms 2021.087 gia dinh chi Dung
8/4/2021100,000283184.080421.173313.Ung ho ms 2021.088 em lam van tai FT21098506935676
8/4/2021100,000MBVCB.1077989268.MS 2021.065 em dang huyen trang.CT tu 0271000969461 TRUONG THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2021100,000SHGD:10004507.DD:210408.BO:TRINH NGOC THAO NGAN.Remark:995221040857921 Chuyen tien ung ho MS 2021.087 gia dinh chi Dung
8/4/2021100,000998196.080421.153753.ung ho nchcccl 0972124348
8/4/2021100,000375898.080421.144432.Ung Ho ms 2021 088 e Lam Van Tai
8/4/2021100,000375458.080421.144308.Ung ho ms 2021 085 be Dinh Cong Thieu
8/4/2021100,000065233.080421.122917.susu ung ho MS 2021.085
8/4/2021100,000957300.080421.122338.MS 2021.087 FT21098885603200
8/4/2021100,000954500.080421.101641.T ung ho em Lam van Tai MS 2021.088
8/4/2021100,000MBVCB.1077291170.Ung ho MS 2021.085 be Dinh Cong Thieu.CT tu 0251002674425 CHUNG THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2021100,000800365.080421.095813.MS 2021.088 FT21098435970030
8/4/2021100,000616490.080421.092917.ung ho ma so MS 2021.087
8/4/2021100,000675368.080421.092006.UNG HO MS 2021.088( EMLAM VAN TAI)-080421-09:20:49 675368
8/4/2021100,000674600.080421.091710.CHI NGUYEN UNG HO MS : 2021.088( EM LAM VAN TAI)-080421-09:17:47 674600
8/4/2021100,000226605.080421.083220.MS 2021.088 (em Lam Van Tai). cau mong dieu binh an se den voi em va gia dinh.
8/4/2021100,000133616.080421.082908.Vinh Nam ung ho ms 2021 088 em Lam Van Tai
8/4/2021100,000614138.080421.075603.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 HOANG THANH LONG chuyen khoan ung ho em lam van
8/4/2021100,000MBVCB.1077053666.MS 2021.088 ( em Lam Van Tai).CT tu 0071003125647 NGUYEN THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2021100,000609505.080421.054923.UH Ms2021088 Lam Van Tai
8/4/2021100,000566706.080421.054631.Ung ho MS 2021.088
8/4/2021100,000MBVCB.1076990709.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.088 (em Lam Van Tai)Vietnamnet 08/04/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2021100,000036246.080421.052959.MS 2021 088 em Lam Van Tai
8/4/2021100,000599819.080421.010834.Ung ho MS 2021.086 be Ngo Hoang Thien Long
8/4/2021150,000413163.080421.111249.MS 2021 088 Em Lam Van Tai
8/4/2021150,000252326.080421.111013.MS 2021 087 gia dinh chi Dung
8/4/2021200,000283829.070421.233204.Ung ho MS 2021.087 (gia dinh chi Dung)
8/4/2021200,000234208.080421.205957.ms 2021.072 co Tran Thi Hoanh
8/4/2021200,000470848.080421.205824.Ung ho MS 2021.087 FT21099400970291
8/4/2021200,000312794.080421.201947.ung ho MS 2021 088 em Lam Van Tai
8/4/2021200,000MBVCB.1078392728.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so MS 2021.088(em Lam Van Tai).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2021200,000349978.080421.184113.Ms 2021. 088 lam van tai FT21098403535672
8/4/2021200,000885960.080421.170040.ung ho ms 2021.086
8/4/2021200,000610582.080421.163236.ung ho MS 2021.088
8/4/2021200,000IBVCB.1077807488.MS 2021 087 Gia dinh chi Dung .CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/4/2021200,000065549.080421.142635.MS 2021.088 FT21098082980933
8/4/2021200,000657899.080421.140931.MS 2021 088 ung ho Lam Van Tai
8/4/2021200,000MBVCB.1077667065.Ms 2021.085 be Dinh Cong Thieu.CT tu 0611001898925 TRUONG DAO QUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2021200,000IBVCB.1077657835.MS 2021 088 em Lam Van Tai.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/4/2021200,000002559.080421.132011.Ung ho MS 2021.088 FT21098043060040
8/4/2021200,000841907.080421.123658.ung ho MS 2021.088 em Lam Van Tai
8/4/2021200,000043165.080421.120351.Ung ho NCHCCCL THUY 0365662068
8/4/2021200,000289113.080421.114501.Ung ho NCHCCCL
8/4/2021200,000877907.080421.110539.Ung ho NCHCCCL, HANH 0902289242 FT21098587308005
8/4/2021200,000794370.080421.095238.Giup do chau Lam van Tai MS 2021.088 FT21098650487637
8/4/2021200,000MBVCB.1077269415.MS 2021.088 em Lam Van Tai.CT tu 0011000379868 DANG TRAN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2021200,000SHGD:10007381.DD:210408.BO:HOANG THANH HAI.Remark:MS 2021.088
8/4/2021200,000754718.080421.091542.MS 2021.088 FT21098176729576
8/4/2021200,000278509.080421.091509.ung ho em Lam Van Tai MS 2021 088
8/4/2021200,000773520.080421.083743.MS 2021.088
8/4/2021200,000Ung ho NCHCCCL mong ct tiep tuc tim kiem dung ngung lai
8/4/2021200,000065661.080421.080424.ung ho MS 2021 088 em Lam Van Tai
8/4/2021200,000688481.080421.074740.Ung ho MS 2021.088 Lam Van Tai FT21098010712496
8/4/2021200,000MBVCB.1077040530.Gui ung ho em Lam van Tai ms2021.088.CT tu 0411000980260 HOANG DUC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2021200,000672950.080421.070130.GIUP DO ANH LAM VAN TAI FT21098041849074
8/4/2021200,000MBVCB.1077010641.NGUYEN NU THANH NGHE chuyen tien ung ho MS 2021.088 em Lam Van Tai.CT tu 0101001077800 NGUYEN NU THANH NGHE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2021200,000046112.080421.062837.Ms 2021 088 lam van tai
8/4/2021200,000573389.080421.062719.MS2021.088
8/4/2021200,000609388.080421.054333.ung ho MS 2021.088 em Lam Van Tai
8/4/2021200,000631747.080421.000558.Ung ho MS 2021 083 FT21098561761134
8/4/2021300,000MBVCB.1078558286.TRAM VAN HOANG chuyen tien MS 2021.087 (gia dinh chi Dung).CT tu 0321000123123 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2021300,000465807.080421.194807.ung ho MS 2021084
8/4/2021300,000871603.080421.134002.IBFT MS 2021.088 Em Lam Van Tai
8/4/2021300,000MBVCB.1077523182.SU TAM KHONG cK GIUP BA LE THI HUONG- CAN LOC, HA TINH.CT tu 0071001495011 VO TIEN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2021300,000954398.080421.115527.Ongba Khai Tam gui chau Lam Van Tai, ms 2021.088
8/4/2021300,000712937.080421.114455.MS 2021.087( GIA DINH CHI DUNG)-080421-11:44:41 712937
8/4/2021300,000MBVCB.1077488713.UNG HO MS 2021.088 (em Lam Van Tai).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2021300,000SHGD:10001598.DD:210408.BO:DUONG BOI NGOC.Remark:Ung ho MS 2021.088 ( em Lam van Tai )
8/4/2021300,000IBVCB.1077259729.Giup MS2021 088 Lam Van Tai.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/4/2021300,000711413.080421.093113.Chuyen tien ung ho MS 2021.088 Lam Van Tai
8/4/2021300,000952622.080421.091748.MS2021 .088 ( Lam van Tai)
8/4/2021300,000658509.080421.074903.UNG HO MS 2021.079 ( GIA DINH BA CUU)-080421-07:48:52 658509
8/4/2021300,000657046.080421.073353.UNG HO MS 2021.085 ( BE DINH CONG THIEU)-080421-07:34:30 657046
8/4/2021300,000MBVCB.1077006378.ms 2021.088 ( lam van tai).CT tu 0141000866517 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2021300,000614155.080421.063013.Chuyen tien Ms2021088 e lam van Tai
8/4/2021300,000MBVCB.1077000862.Ung ho Ms2021.088(em Lam Van Tai).CT tu 0331000404950 DO THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2021300,000MBVCB.1076990553.Ung ho MS2021.088 em Lam Van Tai.CT tu 0611001503326 NGUYEN PHUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2021300,000660755.080421.053830.MS 2021088 em Lam Van Tai FT21098059495129
8/4/2021400,000MBVCB.1077070750.ms 2021.088 (em lam van tai).CT tu 0121000727437 NGUYEN HOANG ANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2021500,000534940.080421.222943.Ung ho ms2021.072 FT21099845956111
8/4/2021500,000429855.080421.215526.MS 2021 084
8/4/2021500,000905644.080421.215403.MS 2021 085
8/4/2021500,000426676.080421.215217.MS 2021 087
8/4/2021500,000836542.080421.212930.MS 2021.088(EM LAM VAN TAI)-080421-21:29:06 836542
8/4/2021500,000832100.080421.205937.MS 2021.088 (EM LAM VAN TAI)-080421-20:59:36 832100
8/4/2021500,000MBVCB.1078121575.PHAM THI TRAN NGOC BICH sdt 0903147022 chuyen tien ung ho NCHCCCL.CT tu 0481000244215 PHAM THI TRAN NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2021500,000IBVCB.1078116757.ung ho MS 2021.086 (be Ngo Hoang Thien Long).CT tu 0071001281595 NGUYEN DINH LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2021500,000IBVCB.1077808945.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.088 (em Lam Van Tai).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2021500,000IBVCB.1077803415.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.087 (gia dinh chi Dung).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2021500,000IBVCB.1077784247. ung ho MS 2021.088 (em Lam Van Tai).CT tu 0651000606931 NGUYEN KHUU DONG PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2021500,000684835.080421.095934.T04.2021 (THUY VI) - UNG HO NCHCCCL (BAO VIETNAMNET)-080421-09:58:26 684835
8/4/2021500,000IBVCB.1077102651.MS 2021 085 Be Dinh Cong Thien.CT tu 0071000795231 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/4/2021500,000MBVCB.1077011752.Giup do 2021.088.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2021500,000240749.080421.055825.ISL20210408055819507-e lam van tai na so 2021.088
8/4/2021500,000025197.080421.055737.ung ho MS 2021 088 em lam van tai
8/4/2021500,000825190.080421.052135.MS 2021.088 (em Lam Van Tai)
8/4/2021600,000IBVCB.1077020635. MS 2021.087 (gia dinh chi Dung).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2021800,000666983.080421.143625.MS 2021 008
8/4/20211,000,000833128.080421.210621.MS 2021.085 ( BE DINH CONG THIEU)-080421-21:06:06 833128
8/4/20211,000,000832624.080421.210303.MS 2021.086 (BE NGO HOANG THIEN LONG)-080421-21:02:55 832624
8/4/20211,000,000855500.080421.140352.Chuyen cho be Dinh Cong Thieu
8/4/20211,000,000606159.080421.133416.Vtmlinh 0901936677 ung ho MS 2021 085 be dinh cong thieu
8/4/20211,000,000670784.080421.065206.MS 2021.088 Lam Van Tai FT21098031309265
8/4/20211,000,000MBVCB.1076990705.Minh & Lanh ung ho 2021.088 (em Lam Van Tai).CT tu 0421003734880 CHUNG VI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/20211,500,000MBVCB.1077780949.Phan thi linh ung ho MS 2021.084 (chi em Trang Huy).CT tu 0121000847380 NGUYEN THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/20212,000,000SHGD:10009996.DD:210408.BO:TRAN DINH CHIEU.Remark:IBUNG HO MS 2021.087 (GIA DINH CHI DUNG) 1 TRIEU, MS 2021.088 (EM LAM VAN TAI) 1 TRIEU
8/4/20212,000,000653572.080421.064010.UNG HO MS 2021.088 (EM LAM VAN TAI)-080421-06:40:28 653572
8/4/20213,000,000SHGD:10001345.DD:210408.BO:PHAM NGOC KHANH.Remark:168 PHAM NGOC KHANH UNG HO MS 2021.087(GIA DINH CHI DUNG)
9/4/20211,000IBVCB.1079104049.bb.CT tu 0071001320926 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/20211,000IBVCB.1078952032.ss.CT tu 0721000651547 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/20211,200IBVCB.1080423927.asd.CT tu 0721000659403 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/202110,000464454.090421.114822.ung ho MS 2021 089 co Nguyen Thi Hang NAM MO QUAN THE AM BO TAT
9/4/202110,000IBVCB.1078908383.Ung ho MS 2021 089 Co Hang.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/202120,000645012.090421.211544.Vietcombank 0011002643148 LE MINH DUY ung ho chi Tien
9/4/202130,000MBVCB.1080634667.Ung ho NCHCCCL .CT tu 0671004117478 DO KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/202130,000400978.090421.174802.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Le Quyen 0933712615
9/4/202130,000985141.090421.161803.UNG HO MS 2021.068 (CHI LE THI MY TIEN)-090421-16:18:03 985141
9/4/202150,000543524.090421.222726.ung ho NCHCCCL
9/4/202150,000MBVCB.1080636601.ung ho NCHCCCL.CT tu 0071001258813 PHAN THI KIM AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/202150,000166000.090421.222335.ung ho NCHCCCL 0845663698
9/4/202150,000965919.090421.222139.Ung ho NCHCCCL Do Thu Huong 0988999035
9/4/202150,000MBVCB.1080624216.Hy vong chuong trinh giup duoc nhieu gd doan tu hon nua.CT tu 1016148750 NGUYEN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/202150,000MBVCB.1080620696.Ung ho NCHCCCL .CT tu 0301000370593 TANG THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/202150,000IBVCB.1080370715.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.089 (co Nguyen Thi Hang). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/202150,000IBVCB.1080348984.ung ho ma so MS 2021 089 co Nguyen Thi Hang.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/202150,000IBVCB.1080346042.ung ho ma so MS 2021 088 em Lam Van Tai.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/202150,000IBVCB.1080341393.ung ho ma so MS 2021 087 gia dinh chi Dung.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/202150,000IBVCB.1080337475.ung ho ma so MS 2021 086 be Ngo Hoang Thien Long.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/202150,000MBVCB.1080235260.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.089 co nguyen thi hang.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/202150,000MBVCB.1079973800.ung ho MS 2021089?co Nguyen Thi Hang.CT tu 0041000398472 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/202150,000822791.090421.163330.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2021089 co Nguyen Thi Hang
9/4/202150,000IBVCB.1079691889.Ung ho be Dinh Cong Thien MS 2021.085.CT tu 0251001116892 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/202150,000IBVCB.1079635990.Giup ma so 2021 089 co Nguyen Thi Hang .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/202150,000606090.090421.125137.Ung ho MS 2021 089
9/4/202150,000MBVCB.1079092502.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.089 (co Nguyen Thi Hang).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/202150,000891103.090421.100258.UNG HO MS 2021.089(CO NGUYEN THI HANG)-090421-10:04:14 891103
9/4/202150,000604802.090421.063757.2021.089 co Nguyen Thi Hang FT21099489276602
9/4/202188,000570082.090421.220822.Ung ho NCHCCCL Do Thi Ngoc Hoa 0974743824
9/4/2021100,000490971.090421.221322.Ung ho CHuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly FT21100500688208
9/4/2021100,000245873.090421.221024.ung ho NCHCCCL + Thuoc + 0909761391
9/4/2021100,000MBVCB.1080616659.Nchcccl-0962352986.CT tu 0351001085162 NGUYEN THI NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2021100,000MBVCB.1080612517.TRAN THI PHUONG THAO chuyen tien.CT tu 0181003660884 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2021100,000MBVCB.1080609695.MS 2021088 E Lam Van Tai.CT tu 0011004172276 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/2021100,000480989.090421.215758.Ung ho NCHCCCL pham phuong nhung 0963004266 FT21100762445927
9/4/2021100,000518012.090421.215635.Ung ho NCHCCCL 3267990
9/4/2021100,000MBVCB.1080599083.Ung ho NCHCCCL-tran thi thanh-0983779213.CT tu 0801000228496 TRAN THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2021100,000240889.090421.215200.NCHCCCL
9/4/2021100,000MBVCB.1080593902.Ung Ho NCHCCCL Nguyen Thi Hoa.CT tu 0351000982898 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2021100,000MBVCB.1080500126.NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien ung ho MS 2021.089 (co Nguyen Thi Hang).CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2021100,000300390.090421.201739.ung ho MS 2021.089 co nguyen thi Hang
9/4/2021100,000244711.090421.181317.ung ho ms 2021.068
9/4/2021100,000008846.090421.165026.Ung ho ms 2021.068 Chi Le Thi My Tien
9/4/2021100,000295268.090421.165001.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TRAN THI HUYEN TRANG chuyen khoan
9/4/2021100,000IBVCB.1079843323.MS 2021.086.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2021100,000130420.090421.160349.Ung ho MS 2021.089-co Nguyen Thi Hang FT21099965004927
9/4/2021100,000964186.090421.150737.MS 2021.089 ( nguyen thi hang )
9/4/2021100,000964324.090421.150650.UNG HO MS : 2021.089( CO NGUYEN THI HANG)-090421-15:07:28 964324
9/4/2021100,000MBVCB.1079551694.ms 2021.089(co Nguyen Thi Hang).CT tu 0441000694135 TRAN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2021100,000546181.090421.140200.MS 2021.089
9/4/2021100,000MBVCB.1079356594.Ung ho NCHCCCL Minh Nhut 0379240365.CT tu 1019279433 NGUYEN MINH NHUT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2021100,000928713.090421.123511.Q. UNG HO MS 2021.087 (GIA DINH CHI DUNG)-090421-12:34:57 928713
9/4/2021100,000720006.090421.095355.Uh ms 2021064 gd chi PHUONG
9/4/2021100,000MBVCB.1078918683.PHAM THI MINH DIEP ung ho ms 2021.089 (co Nguyen Thi Hang).CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2021100,000SHGD:10000050.DD:210409.BO:NGUYEN THANH TUNG.Remark:ung ho co nguyen thi Hang ms 2021/089
9/4/2021100,000SHGD:10008538.DD:210409.BO:CAM THUY LINH.Remark:Ung ho MS 2021089 co Nguyen Thi Hang
9/4/2021100,000132615.090421.083558.Vinh Nam ung ho ms 2021 089 co Nguyen Thi Hang
9/4/2021100,000SHGD:10000012.DD:210409.BO:TRAN NGUYEN NGOC QUYEN.Remark:995221040950237 MS 2021.089 co Nguyen Thi Hang
9/4/2021100,000SHGD:10000026.DD:210409.BO:TRINH NGOC THAO NGAN.Remark:995221040950122 Chuyen tien ung ho MS 2021.088 em Lam Van Tai
9/4/2021100,000632898.090421.080534.Ung ho co Hang-ms 2021.089 FT21099103840030
9/4/2021100,000626417.090421.075218.MS 2021.089 co Nguyen Thi Hang FT21099253280700
9/4/2021100,000575773.090421.074132.T ung ho co Nguyen Thi Hang MS 2021.089
9/4/2021100,000902045.090421.064546.MS 2021.089 co Nguyen Thi Hang
9/4/2021100,000517317.090421.060650.ung ho MS 2021089 co Nguyen Thi Hang
9/4/2021100,000599094.090421.055242.Ung ho MS 2021.089 co nguyen thi hangng FT21099756052707
9/4/2021100,000519316.090421.054653.Vietcombank 0011002643148 MS 2021 089 CO NGUYEN THI HANG
9/4/2021100,000MBVCB.1078701452.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.089 (co Nguyen Thi Hang)Vietnamnet 09/04/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2021143,100258423.090421.185304.MQuan TAnh ung ho MS 2021 088
9/4/2021150,000IBVCB.1079021206.ms 2021089 Co Nguyen Thi Hang.CT tu 0071004720789 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/2021150,000595857.090421.045508.Ung ho NCHCCCL Ngoc 0944726964 FT21099005394073
9/4/2021175,000ATM_FTF.10800347.428586.20210409.140132.9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:T1-18T2-KDTM TRUNG HOA HANOI VN
9/4/2021200,000950239.080421.233046.Giau ck ung ho nhu chia he co cuoc chia ly
9/4/2021200,000536491.080421.223240.Ung ho ms 2021.084 chi em Trang Huy FT21099469971937
9/4/2021200,000966642.090421.222301.Ung ho NCHCCCL NGUYEN VAN TAI 0357577737
9/4/2021200,000246116.090421.221121.ung ho NCHCCCL DAO THI HUONG 0912910100
9/4/2021200,000956932.090421.220557.Ung ho NCHCCCL Do Truong Trong Tuan 0979167747
9/4/2021200,000519107.090421.215758.Ung ho MS 2021 089 co Nguyen Thi Hang
9/4/2021200,000177417.090421.215143.NCHCCCL laingocthuytram 0792770108
9/4/2021200,000324485.090421.205734.MS 2021.088 em lam van tai
9/4/2021200,000IBVCB.1080509838.MS 2021.080 (Phan Hoang Phuong).CT tu 0411001089787 HA THI THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2021200,000MBVCB.1080459062.MS 2021.089.CT tu 0301002910537 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2021200,000MBVCB.1080399650.MS2021.089 co nguyen thi hang .CT tu 0181000809965 DANG THI THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2021200,000MBVCB.1080322451.Ung ho HC2021.089-co Nguyen Thi Hang.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2021200,000834135.090421.190202.Vietcombank 0011002643148 Ung ho Ms 2021 088 em Lam Van Tai
9/4/2021200,000271334.090421.190015.ung ho ms 2021.068 ( chi le thi my tien )
9/4/2021200,000IBVCB.1080168433.PHAN QUE ANH chuyen khoan giup do Ms 2021.089 (Nguyen Thi Hang), Binh Trung Tay , TP.Thu Duc , TPHCM.CT tu 0371000686868 PHAN QUE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2021200,000241989.090421.171107.ung ho MS 2021.088(Lam Van Tai)
9/4/2021200,000MBVCB.1079891016.2021089 co Nguyen Thi Hang.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2021200,000MBVCB.1079888587.2021083 ung ho ba Le Thi Huong.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2021200,000241728.090421.160201.UNG HO MS 2021.089 CO NGUYEN THI HANG
9/4/2021200,000SHGD:10000830.DD:210409.BO:VO PHUC UY.Remark:Ung ho MS 2021.057 anh em Tai-Lien
9/4/2021200,000SHGD:10000827.DD:210409.BO:VO PHUC UY.Remark:Phuc Uy Tp.HCM ung ho MS 2021.055 chuc chi Minh va be khoe manh
9/4/2021200,000920094.090421.115212.UNG HO MS 2021.089(CO NGUYEN THI HANG)-090421-11:52:12 920094
9/4/2021200,000993314.090421.102840.Vietcombank;0011002643148;HUYNH CONG MINH HUNG chuyen khoan ung ho MS 2021 089 co Nguyen Thi Hang
9/4/2021200,000IBVCB.1079055008.MS 2021 089 co Nguyen Thi Hang.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/2021200,000MBVCB.1078998153.NGUYEN THI THU HIEN chuyen tien MS 2021. 088 em Lam Van Tai.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2021200,000IBVCB.1078952944.TRAN THIEN PHUC ung ho MS 2021.089 (co Nguyen Thi Hang).CT tu 0181003409151 TRAN THIEN PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2021200,000020198.090421.091454.IBFT Ct ung ho MS 2021.088- LAM VAN TAI
9/4/2021200,000MBVCB.1078857546.ung ho MS 2021.088 e lam van tai.CT tu 0351000613791 NGUYEN VAN KHIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2021200,000931929.090421.081327.Ung ho MS 2021.089 co Nguyen Thi Hang
9/4/2021200,000865265.090421.080414.GIUP CO HANG MS2021079-090421-08:05:31 865265
9/4/2021200,000MBVCB.1078768108.NGUYEN THI THU HIEN chuyen tien MS 2021.089 Nguyen Thi Hang.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2021200,000MBVCB.1078738329.NGUYEN THI MY LIEN ung ho MS 2021.089 (co Nguyen Thi Hang).CT tu 0441000653041 NGUYEN THI MY LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2021200,000MBVCB.1078711730.Ung ho MS 2021.089 co nguyen thi hang.CT tu 0461000453421 LE QUANG THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2021200,000514196.090421.052628.ung ho MS 2021.089 (co Nguyen Thi Hang)
9/4/2021200,000596906.090421.051658.MS 2021.089 FT21099036609905
9/4/2021200,000850929.090421.004500.UNG HO MS 2021.088 ( EM LAM VAN TAI)-090421-00:44:54 850929
9/4/2021300,000941164.090421.214158.Ung ho ms 2021 086 be Ngo Hoang Thien Long
9/4/2021300,000048936.090421.213842.UNG HO NCHCCCL NGUYEN TRAN THU TRANG 0917124725-090421-21:38:34 048936
9/4/2021300,000IBVCB.1080505423.MS 2021.084 (chi em Trang Huy).CT tu 0411001089787 HA THI THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2021300,000MBVCB.1080446262.MS 2021.089 (co Nguyen Thi Hang).CT tu 0381000576224 DINH THI KIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2021300,000602396.090421.162514.Ung ho MS 2021 089 Co Nguyen Thi Hang
9/4/2021300,000608609.090421.133845.Ung ho MS 2021 089 Co Nguyen Thi Hang
9/4/2021300,000946746.090421.132229.Unghomaso2021089conguyenthihang FT21099363130597
9/4/2021300,000MBVCB.1079379783.UNG HO MS 2021.089 (co Nguyen Thi Hang).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2021300,000MBVCB.1079167031.ung ho e Sin Van Cay MS 2021061.CT tu 0441000708606 LE NGOC VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2021300,000IBVCB.1079159071.Ung ho em Lam Van Tai MS021.088.CT tu 0491000028569 NGUYEN THI PHUONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2021300,000784546.090421.104117.Ung ho MS 2021 .089 co NGUYEN THI HANG FT21099699132452
9/4/2021300,000106287.090421.101104.Ung ho MS2021.087(gia dinh chi Dung)
9/4/2021300,000MBVCB.1079007396.ms 2021 089 uh co Nguyen Thi Hang.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/2021300,000MBVCB.1078888832.ung ho MS 2021.089 co Nguyn Thi Hang.CT tu 0011004048068 VU KHAC THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2021300,000086031.090421.083702.Ho tro MS 2020 332 Huynh Tu Linh
9/4/2021300,000081008.090421.083054.Ho tro Chi Tinh MS 2021 048
9/4/2021300,000MBVCB.1078727397.ung ho MS 2021.089 (co Nguyen Thi Hang) .CT tu 0181000935782 BUI MINH GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2021300,000117180.090421.062023.Ung ho MS 2021.089 (co Nguyen Thi Hang)
9/4/2021300,000MBVCB.1078707490.ung ho MS 2021089 co Nguyen Thi Hang .CT tu 0561003821241 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/2021300,000170759.090421.055935.MS 2021.089
9/4/2021300,000IBVCB.1078701922.Giup MS2021 089 Nguyen Thi Hang.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/2021400,000872354.090421.084501.UNG HO MS 2021.089 CO NGUYEN THI HANG-090421-08:44:38 872354
9/4/2021500,000168307.090421.210322.Ung ho MS 2021 089 co Nguyen Thi Hang
9/4/2021500,000240934.090421.173455.Ung ho MS 2021.089 Nguyen Thi Hang FT21099838234340
9/4/2021500,000168790.090421.163657.Uh MS 2021.084 c e trang huy FT21099519142830
9/4/2021500,000IBVCB.1079644392.HUYNH THAI chuyen khoan tu thien MS 2021.089 (co Nguyen Thi Hang).CT tu 0071002427151 HUYNH THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2021500,000013925.090421.142814.Ung ho Ms 2021089 co Nguyen Thi Hang FT21099826407248
9/4/2021500,000929322.090421.123852.UNG HO MS 2021-089 ( CO NGUYEN THI HANG)-090421-12:38:36 929322
9/4/2021500,000MBVCB.1079309997.Ung ho MS 2021.089.CT tu 0421003701620 PHAN DO NGOC LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2021500,000742804.090421.112135.ung ho MS 2021.085
9/4/2021500,000IBVCB.1079124883. chuyen khoan ung ho ms 2021.089 co NGUYEN THI HANG.CT tu 0061000098460 THIEU QUANG VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2021500,000362246.090421.104930.ung ho chi Dung MS 2021087
9/4/2021500,000SHGD:10002839.DD:210409.BO:LE VU HAU.Remark:MS 2021.087 (GIA DINH CHI DUNG)
9/4/2021500,000666660.090421.085228.ung ho MS 2021.089 co Nguyen Thi Hang FT21099209298019
9/4/2021500,000095118.090421.084642.Ho tro cha con a Long MS 2020 104
9/4/2021500,000SHGD:10008329.DD:210409.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.089 co Nguyen Thi Hang
9/4/2021500,000209498.090421.083405.HUYNH VAN THANH chuyen tien MS 2021.089( co Nguyen Thi Hang)
9/4/2021500,000MBVCB.1078812814.NGUYEN KIM YEN chuyen tien ung ho MS 2021 083 ( Nguyen Thi Huong ).CT tu 0281000847783 NGUYEN KIM YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2021500,000867205.090421.081654.UNG HO MS 2021.089 (CO NGUYEN THI HANG)-090421-08:17:16 867205
9/4/2021500,000480201.090421.075436.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 089 chi Nguyen Thi Hang
9/4/2021500,000857480.090421.061137.UNG HO MS 2021.089 (CO NGUYEN THI HANG)-090421-06:12:22 857480
9/4/2021500,000894717.090421.054710.Chuyen tien ung ho MS 2021.089 co Nguyen Thi Hang
9/4/2021500,000516614.090421.053912.Ung ho MS 2021089 Co Nguyen Thi Hang
9/4/2021500,000596727.090421.051324.Ung ho MS 2021.089 co Nguyen Thi Hang FT21099756001523
9/4/20211,000,000VU BAO THANG UNG HO MS 2021.089 ( CO NGUYEN THI HANG)
9/4/20211,000,000876776.090421.122342.2021 089 conguyenthihang
9/4/20211,000,000UNG HO MS 2021.089 ( CO NGUYEN THI HANG)
9/4/20211,000,000SHGD:10001688.DD:210409.BO:LUONG THI HONG MAI.Remark:UNG HO MS 2021.089 (CO NGUYEN THI HANG)
9/4/20211,000,000MBVCB.1078862214.DINH MINH TUAN chuyen tien giup MS 2021.089(co nguyen thi hang).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/20211,000,000857747.090421.061910.MS 2021.089 (CO NGUYEN THI HANG)-090421-06:18:56 857747
9/4/20211,000,000MBVCB.1078707560.2021.089.CT tu 0031000362906 NGUYEN KHAC PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/20211,000,000856589.090421.053454.UNG HO MS 2021089-090421-05:35:02 856589
9/4/20212,000,000548570.090421.155033.Ung ho MS 2021.089 ( co Nguyen Thi Hang )
9/4/20212,000,000IBVCB.1079041176.Ung ho MS 2021.089 (co Nguyen Thi Hang).CT tu 0071002989673 DAO VU HOAI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/20212,000,000554978.090421.101135.NGUYEN THI THANH HANG UNG HO BE LAM VAN TAI
9/4/20212,000,000SHGD:10011296.DD:210409.BO:ONG PHUONG KHUONG.Remark:Ung Ho MS 2021.089
9/4/20212,000,000SHGD:10007732.DD:210409.BO:VU THI MAI HONG.Remark:Ung ho MS 2021.088, em Lam Van Tai
9/4/202110,000,000597547.090421.114637.ung ho MS 2021089 5 trieu 2021088 5 trieu
9/4/202120,000,000UNG HO NHUNG HOAN CANH KHO KHAN CO CAC MA SO: 2021.078, 2021.086, 2021.075, 2021.088. MOI MA SO 5 TRIEU. TONG CONG 20 TRIEU
9/4/202130,000,000SHGD:10000601.DD:210409.BO:QUY TU THIEN CUA ONG DQ HIEN.Remark:DNCT VIETCOMBANK SGD 1: CHU TICH HDQT SHB - ONG DO QUANG HIEN UNG HO MS2021.040 (PHAN THI LE NA)
10/4/20211,000IBVCB.1081541610.dsg.CT tu 1015089485 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/20212,000IBVCB.1081062816.a.CT tu 0911000050131 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/202110,000IBVCB.1081000975.Ung ho MS 2021 090 Chi Loc.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/4/202115,000091894.100421.075238.ung ho MS 2021 090 gia dinh chi Loc NAM MO QUAN THE AM BO TAT
10/4/202120,000MBVCB.1080683126.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0491000009815 NGUYEN THI KIEU OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/202120,000914718.100421.071824.Ung ho NCHCCCL Hien 0975047800
10/4/202120,000797713.100421.060753.Ung ho chuong trinh NCHCCCL
10/4/202120,000148748.100421.053235.Ung ho ms 2021.090 gia dinh chi Loc
10/4/202130,000213009.100421.123233.Ung ho NCHCCCL Ngoc Nhi
10/4/202130,000204801.100421.021039.IBFT Ung ho NCHCCCL
10/4/202150,000517909.090421.230717.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0011002643148 - BAO VIETNAMNET FT21100656097211
10/4/202150,000MBVCB.1080662698.j.CT tu 0121000838097 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/4/202150,000MBVCB.1082212305.Ung ho NCHCCCL .CT tu 1016561950 NGUYEN DINH THUY HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/202150,000IBVCB.1082186277.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.090 (gia dinh chi Loc). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/202150,000902128.100421.202009.MS 2021.090. hunghoaiduc
10/4/202150,000824740.100421.183041.Le Thanh Ha chuyen tien ung ho NCHCCCL
10/4/202150,000MBVCB.1081745133.ung ho ms 2021.087 c dung.CT tu 1015001136 PHAN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/202150,000795686.100421.112716.ung ho nchcccl huong 0942991777 FT21100370020611
10/4/202150,000MBVCB.1081193012.ung ho NCHCCCL Tran Thi Hai 0978834885.CT tu 0011001448273 TRAN THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/202150,000184318.100421.101523.Ung ho NCHCCCL
10/4/202150,000839868.100421.101220.Ung ho NCHCCCL Nguyen Kim Linh 0981482636
10/4/202150,000210953.100421.085516.Ung ho NCHCCCL Pham Huynh Tuong Van
10/4/202150,000675932.100421.084728.Ung ho MS 2021.089 (co Nguyen Thi Hang)
10/4/202150,000NCHCCCL_NGUYEN HONG LINH_0366579141
10/4/202150,000366807.100421.083758.Ung ho NCHCCCL- Trinh- 0987492238
10/4/202150,000609517.100421.082300.Unghonchcccl thanhhai 0963148859 FT21100805110032
10/4/202150,000074747.100421.080301.UNG HO MS 2021.090(GIA DINH CHI LOC)-100421-08:02:49 074747
10/4/202150,000MBVCB.1080880739.Ung ho MS 2021.085.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/202150,000MBVCB.1080780239.ung ho MS 2021.90.CT tu 1017371542 BUI THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/202150,000MBVCB.1080779171.ung ho NCHCCCL BUI THI DUNG sdt 0916245217.CT tu 0121000717386 BUI THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/202150,000546089.100421.011639.Ung ho NCHCCCL Nguyen Quynh Anh 0869162666 FT21100354185170
10/4/2021100,000997433.090421.234535.MS 2021 089 co Nguyen Thi Hang
10/4/2021100,000590165.090421.233030.ung ho NCHCCCL thu 0367516668
10/4/2021100,000320278.090421.230743.Vietcombank 0011002643148 ung ho NCHCCCL Rubikhanoi 0979928510
10/4/2021100,000647359.090421.224616.Ung ho NCHCCCL Nguyen Mai Anh 0828628456
10/4/2021100,000507106.090421.224207.Ung ho NCHCCCL Mai Quyen 0393493196 FT21100137577088
10/4/2021100,000402125.100421.215243.Ung ho NCHCCCL tram 0921902921 FT21102137394504
10/4/2021100,000666766.100421.211816.ung ho MS 2021090 gia dinh chi Loc
10/4/2021100,000031618.100421.200801.Tran Hanh
10/4/2021100,000MBVCB.1081929473.Ung ho MS 2021.089.CT tu 0171003493650 TRAN TRONG THUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021100,000MBVCB.1081887686.Ung ho NCHCCCL Quynh Mai mong gop mot phan nho giup chuong trinh.CT tu 1012878240 VU THI QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021100,000164676.100421.145233.UNG HO NCHCCCL NGUYEN HOANG AN 0933338019-100421-14:52:18 164676
10/4/2021100,000937783.100421.140215.Ung ho NCHCCCL FT21100928027691
10/4/2021100,000225072.100421.134509.Ung ho NCHCCCL Ha Lan 0966708481
10/4/2021100,000304838.100421.131913.IBFT MS 2021.081
10/4/2021100,000304172.100421.131612.IBFT MS 2021.090
10/4/2021100,000MBVCB.1081395044.Ung ho MS 2021.090 (gia dinh chi Loc)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021100,000864153.100421.123636.Ung ho NCHCCCL Tran Tuan Anh 0936308986 FT21100071580956
10/4/2021100,000MBVCB.1081284317.ung ho MS 2021.090( gia dinh chi Loc).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021100,000118998.100421.111457.UNG HO MS:2021.090 ( GIA DINH CHI LOC)-100421-11:14:45 118998
10/4/2021100,000118612.100421.111335.CHI NGUYEN UNG HO MS : 2021.090 ( GIA DINH CHI LOC)-100421-11:14:10 118612
10/4/2021100,000IBVCB.1081121648.Ung ho NCHCCCL + BUI MINH NGOC + 0934408891.CT tu 0031000294677 BUI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021100,000186049.100421.101429.Ung ho MS 2021.084
10/4/2021100,000202785.100421.091751.Ung ho NCHCCCL Ha 0989765183
10/4/2021100,000135389.100421.083214.Vinh Nam ung ho ms 2021 090 gia dinh chi Truong Thi Loc
10/4/2021100,000614390.100421.083016.Ung ho NCHCCCL Ngoc Ha 0344095680 FT21100274070857
10/4/2021100,000077755.100421.082319.UNG HO NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY-100421-08:23:14 077755
10/4/2021100,000MBVCB.1080908822.Ung ho MS 2021.088 em Lam Van Tai, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0371000407382 TRAN HOANG NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021100,000340679.100421.074717.T ung ho gia dinh chi Loc MS 2021.090
10/4/2021100,000582563.100421.072355.Ung ho NCHCCCL MaiLinh 0912422505 FT21100517286814
10/4/2021100,000968522.100421.072047.MS2021.090( gd chi loc)
10/4/2021100,000027780.100421.060423.Ms2021 090 gia dinh chi loc
10/4/2021100,000MBVCB.1080788870.VO NGOC TRIEU chuyen tien ung ho 2021.090.CT tu 0161000293950 VO NGOC TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021100,000MBVCB.1080780924.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.090 (gia dinh chi Loc)Vietnamnet 10/4/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021100,000606046.100421.004414.Ung ho NCHCCCL
10/4/2021120,000568174.100421.062007.Ung ho NCHCCCL - VIET FT21100006757604
10/4/2021150,000091011.100421.181414.Nhom Vien gach nho Ung ho 3 Ma so gom 084 085 va 086
10/4/2021150,000320765.100421.061014.ung ho MS 2021.090 (Gia dinh chi Loc)
10/4/2021150,000MBVCB.1080769206.UNG HO NCHCCCL.CT tu 0731000686024 NGUYEN QUOC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021200,000259393.090421.233803.Ung ho NCHCCCL; mien giang; 0986894170
10/4/2021200,000522739.090421.232219.Ung ho NCHCCCL Trinh Nguyen FT21100873087017
10/4/2021200,000MBVCB.1080684200.ung ho MS 2021.089 (co Nguyen Thi Hang).CT tu 0851000013652 PHUNG QUANG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021200,000056492.090421.224755.UNG HO MS 2021 068 LE THI MY TIEN-090421-22:48:34 056492
10/4/2021200,000IBVCB.1082322279.MS 2021 089 co Nguyen Thi Hang.CT tu 0421003763129 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/4/2021200,000843567.100421.212303.MS 2021090 gia dinh chi Loc Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/4/2021200,000IBVCB.1081854352.Ung ho MS 2021.083 (ba Le Thi Huong). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021200,000127746.100421.170009.Ung ho MS 2021.085 be Dinh Cong Thieu FT21100500302454
10/4/2021200,000122264.100421.165526.Ung ho MS 2021.090 gia dinh chi Loc FT21100465195536
10/4/2021200,000075253.100421.161412.Ung ho NCHCCCL Hoai FT21100136041404
10/4/2021200,000MBVCB.1081420981.Ung ho Ms 2021.089(Nguyen Thi Hang).CT tu 0331000404950 DO THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021200,000MBVCB.1081403605.ung ho NCHCCCL ngoc yen 0908677938.CT tu 0121001817537 NGUYEN NGOC YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021200,000MBVCB.1081281159.MS 2021.090.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021200,000120554.100421.112042.UNG HO NCHCCCL + THOAI THANH + 0902927051-100421-11:20:42 120554
10/4/2021200,000MBVCB.1081139327.PHAM MINH TRUONG ung ho MS 2021.089 (co Nguyen Thi Hang).CT tu 0081000309812 PHAM MINH TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021200,000IBVCB.1081130081.MS 2021 090 gia dinh chi Loc.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/4/2021200,000200271.100421.091618.Ung ho MS 2021 081 em Truong Ngoc Luong
10/4/2021200,000969119.100421.085758.ung ho ncccct 0816067183
10/4/2021200,000MBVCB.1080932218.Ung ho MS 2021.090 gia dinh chi Loc.CT tu 0071002851890 BUI VAN TAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021200,000583765.100421.072740.Ung ho MS 2021. 090 gia dinh chi Loc FT21100070525255
10/4/2021200,000MBVCB.1080806407.Ung ho CTNCHCCCC.CT tu 0831000045095 TRAN THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021200,000066401.100421.055534.2021.090-100421-05:55:10 066401
10/4/2021200,000MBVCB.1080783589.Ung ho MS 2021. 090 ( gd chi loc).CT tu 0461000453421 LE QUANG THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021240,000MBVCB.1080840151.Ung ho NVHCCCL,Le Thi Ngoc Le, 0944111177.CT tu 0071002152655 LE THI NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021240,000MBVCB.1080797999.Ung ho NCHCCCL (12 thang) - Tran Thi Huong Mo - 0333067949.CT tu 0911000055944 TRAN THI HUONG MO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021250,000264917.090421.223655.Vo Thi Thanh Nguyet Chuyen
10/4/2021250,000MBVCB.1081677200.MS 2021.090.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021300,000948449.090421.230917.UNG HO NCHCCCL.TRAN TRONG
10/4/2021300,000IBVCB.1081861540.Ung ho MS 2021.081 (em Truong Ngoc Luong). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021300,000MBVCB.1081858411.UNG HO MS 2021.090 (gd chi Loc).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021300,000IBVCB.1081846658.Ung ho MS 2021.085 (be Dinh Cong Thieu). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021300,000IBVCB.1081841611.Ung ho MS 2021.086 (be Ngo Hoang Thien Long). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021300,000IBVCB.1081822634.Ung ho MS 2021.087 (gia dinh chi Dung). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021300,000MBVCB.1081673808.ung ho MS 2021.089 (co nguyen thi hang).CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021300,000MBVCB.1081254968.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so MS 2021.090(gia dinh chi Loc).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021300,000221015.100421.092840.MS 2021 089 co Nguyen Thi Hang
10/4/2021300,000608419.100421.082117.Ung ho NCHCCCL LE HONG NGOC MY 0907506610 FT21100173283197
10/4/2021300,000322791.100421.063723.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho NCHCCCL subong 0982353355
10/4/2021300,000956109.100421.063226.ung ho MS 2021.090( gia dinh chi Loc)
10/4/2021300,000IBVCB.1080784026.Giup MS2021 090 gia dinh chi Loc.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/4/2021300,000711204.100421.052355.Vietcombank 0011002643148 MS2021090 giup do gia dinh chi loc
10/4/2021500,000867972.090421.224646.Ung ho NCHCCCL Nguyen Quoc Truong 0976678248
10/4/2021500,000MBVCB.1081179347.ho tro chi truong thi loc.CT tu 0121000668154 HO THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021500,000684815.100421.094729.Ung ho ms 2021.089 co nguyen thi hang FT21100134992206
10/4/2021500,000682670.100421.094527.Ung ho ms 2021.090 gia dinh chi loc FT21100007419184
10/4/2021500,000MBVCB.1081026097.PHAN VAN THANH chuyen tien MS 2021.087 ( gia dinh chi Dung ).CT tu 0081000992212 PHAN VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2021500,000928370.100421.075550.ung ho MS 2021.090 gd c Loc
10/4/2021500,000149509.100421.060527.MS 2021.090
10/4/2021600,000200217.100421.165522.Dat ung ho chuong trinh
10/4/20211,000,000510257.090421.224855.UH NCHCCCL FT21100543580331
10/4/20211,000,000292391.100421.211526.Ung ho ms 2021087 gia dinh chi dung
10/4/20211,000,000771392.100421.142921.MinhQuanLeUngHoGDChiLoc-MS2021.090
10/4/20211,000,000303521.100421.121002.Hoa Ck
10/4/20211,000,000578370.100421.071013.Pika Mira ung ho MS 2021. 090 gia dinh chi Loc FT21100425702457

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
01-04-2021 02:30:3310,000Ung ho MS2021.080 (Phan Hoang Phuong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:01/04/2021 01:46:52
01-04-2021 05:38:01200,000CT DEN:109122904694 MS 2021 081 ung ho e Tran Ngoc Luong
01-04-2021 06:09:25300,000Ung ho MS 2021.081(Em Truong Ngoc Luong)LE DINH QUANG chuyen tien
01-04-2021 06:13:22200,000CT DEN:109023320012 Em truong ngoc luong FT21091300202107
01-04-2021 06:22:231,000,000ung ho ma so 2021081 em Truong Ngoc Luong thuong em qua
01-04-2021 07:15:26100,000ung ho MS 2021.080
01-04-2021 07:37:12300,000DO THI BICH THUY chuyen tien ung ho MS 2021.081 em Truong ngoc Luong
01-04-2021 07:52:46200,000CT DEN:109107296618 UNG HO EM LUONG NGOC BAO (MS 2021.081)-010421-07:52:45 296618
01-04-2021 08:30:2410,000LE DUC ANH chuyen tien
01-04-2021 09:46:2250,000ms 2021.081 ( em truong ngoc luong )
01-04-2021 10:10:41500,000So GD goc: 10013515 ung ho MS 2021.081 em Truong Ngoc Luong
01-04-2021 10:17:56300,000NGUYEN CHU DUNG Chuyen tien ung ho chu Lai Van Mui; Thuy Nguyen; Hai Phong
01-04-2021 14:10:18500,000ung ho MS 2021.081 ( em Truong Ngoc Luong)
01-04-2021 14:11:50500,000ung ho MS 2021.079 ( gia dinh ba Cuu)
01-04-2021 15:23:41100,000Vu chuyen tien ung ho MS 2021.081
01-04-2021 15:28:281,000,000ung ho MS 2021.081 (em Truong Ngoc Luong)
01-04-2021 16:33:231,000,000CT DEN:109109964229 MS 2021.081 Truong Ngoc Luong
01-04-2021 20:16:16100,000CT DEN:109100018817 MBVCB.1066949331.004290.MS 2021.081 (ung ho em Truong Ngoc Luong).CT tu 0381000463008 HA THI DUNG to
01-04-2021 22:03:0950,000LPT ung ho MS 2021081 em Truong Ngoc Luong
01-04-2021 22:27:27200,000CT DEN:109215315505 STA ungho ms2021.080 (Phan Hoang Phuong)
02-04-2021 01:30:2910,000Ung ho MS2021.082 (em Luong Huu Hoang Anh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
02-04-2021 02:08:58300,000ung ho Ms 2021.081; thoi gian GD:01/04/2021 23:11:30
02-04-2021 02:17:4210,000Ung ho MS2021.081 (em Truong Ngoc Luong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:02/04/2021 00:17:01
02-04-2021 02:18:0410,000Ung ho MS2021.081 (em Truong Ngoc Luong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:02/04/2021 00:20:39
02-04-2021 05:27:53500,000CT DEN:052734194611 Vietinbank 114000161718 MS 2021 082
02-04-2021 05:28:17100,000ung ho MS 2021.082 (em Luong Huu Hoang Anh)
02-04-2021 06:26:4450,000Quoc Nhu ung ho MS 2021. 082 (em Luong Huu Hoang Anh)
02-04-2021 06:28:311,000,000ung ho ma so 2021082 em Luong Huu Hoang Anh  thuong em qua
02-04-2021 06:33:03100,0002021.079 gia dinh ba Cuu
02-04-2021 07:15:25500,000CT DEN:109207113563 Ung ho ms 2021.080
02-04-2021 07:16:17500,000CT DEN:109207113641 Ung ho ms 2021.079
02-04-2021 07:17:04500,000CT DEN:109207113656 Ung ho ms 2021.081
02-04-2021 07:48:4750,000LPT ung ho MS 2021082 em Luong Huu Hoang Anh
02-04-2021 07:57:10200,000LE THANH THAO UYEN chuyen tien ung ho em Truong Ngoc Luong.MS2021.081
02-04-2021 08:03:4610,000LE DUC ANH chuyen tien
02-04-2021 09:32:31200,000So GD goc: 10008660 Ung ho MS 2021.082 em luong huu hoang anh
02-04-2021 12:17:06500,000ung ho chuong trinh NHCCCCL
02-04-2021 18:40:0650,000ms 2021.082 ( em luong huu hoang anh )
02-04-2021 18:54:42200,000CT DEN:109311775076 STA ungho ms2021.082 (em Luong Huu Hoang Anh)
02-04-2021 19:36:34150,000CT DEN:109312791944 STA ungho ms2021.077 (chi Ngo Thi Bac)
02-04-2021 22:08:133,000,000CT DEN:109222113563 Cao Ba Huy tp.hcm ck ho tro Em Luong Huu Hoang Anh
03-04-2021 07:37:381,000,000CT DEN:109300173237 ung ho ms 2021.081 em truong ngoc luong FT21093880372115
03-04-2021 08:52:135,000,000CT DEN:109308150693 ung ho MS 2021 083 ba Le Thi Huong
03-04-2021 09:46:05100,000CT DEN:109302759895 MS 2021.082 luong huu hoang anh
03-04-2021 10:16:52300,000PHAM HUNG CUONG ung ho chau Truong ngoc Luong; MS 2021081
03-04-2021 10:25:1710,000LE DUC ANH chuyen tien
03-04-2021 11:59:0850,000ms 2021.083 ( ba le thi huong )
03-04-2021 13:12:2450,000LPT ung ho MS 2021083 ba Le Thi Huong
03-04-2021 15:50:41100,000CT DEN:109308895033 IBFT ung ho MS2021.083
03-04-2021 18:41:56300,000ung ho MS 2021.083 ba Le Thi Huong
03-04-2021 19:35:57500,000CT DEN:109300029837 MBVCB.1070039176.049943.Giup chau Truong Ngoc Luong ( MS 2021.081).CT tu 0071000778172 DOAN TAN QUAN
04-04-2021 02:48:5350,000CT DEN:109316904930 Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Bich Ngoc 0347298850 FT21095250786170; thoi gian GD:03/04/2021 23:05:18
04-04-2021 02:58:5710,000Ung ho MS2021.083 (ba Le Thi Huong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:04/04/2021 00:09:55
04-04-2021 06:58:00120,000CT DEN:109423465860 STA ungho ms2021.084 (chi em Trang Huy)
04-04-2021 07:12:021,000,000ung ho ma so 2021084 chi em Trang Huy thuong em lam
04-04-2021 07:36:1650,000LPT ung ho MS 2021084 chi em Trang Huy
04-04-2021 09:44:1150,000ms 2021.084 ( chi em trang huy )
04-04-2021 11:15:13300,000LE XUAN VAN chuyen tien MS 2021.084 ( chi em Trang Huy)
04-04-2021 11:47:38200,000CT DEN:109404957796 HTMS 2021.084 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
04-04-2021 20:35:27200,000ung ho MS 2021.083( ba Le Thi Huong)
04-04-2021 22:40:54500,000ung ho MS 2021. 084
05-04-2021 02:58:2610,000Ung ho MS2021.084 (chi em Trang Huy). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:05/04/2021 00:11:56
05-04-2021 05:49:14100,000ung ho  MS 2021.085 be Dinh Cong Thieu
05-04-2021 05:52:40300,000Ung ho MS 2021.085(Be Dinh Cong Thieu)LE DINH QUANG chuyen tien
05-04-2021 06:41:14200,000CT DEN:109423636152 Ms 2021085 be dinh cong thieu FT21095836565205
05-04-2021 08:16:01200,000ung ho ms 2021.085 ( be Dinh Cong Thieu)
05-04-2021 09:45:10200,000ung ho MS 2021084 chi em Trang Huy
05-04-2021 10:08:5150,000ms 2021.085 ( be dinh cong thieu )
05-04-2021 11:30:45200,000CT DEN:109504649099 Chuyen tien giup ch em Trang Huy
05-04-2021 12:13:1050,000LPT ung ho MS 2021085 be Dinh Cong Thieu
05-04-2021 12:31:07200,000CT DEN:109505239437 ung ho ms 2021 085 be Dinh Cong Thieu
05-04-2021 13:58:351,000,000anh Toan Dong Nai ung ho ms 2021 085 be Dinh Cong Thieu
05-04-2021 14:16:45200,000CT DEN:109507775827 ung ho MS 2021.083 ( ba Le Thi Huong)
05-04-2021 14:24:26500,000ung ho MS 2021081 em Truong Ngoc Luong O  xom 6 thon Doai xa Phu Minh huyen Soc Son thanh pho Ha Noi So dien thoai 0977380187
05-04-2021 14:28:15500,000ung ho MS 2021085 be Dinh Cong Thieu la con cuar anh Dinh Van Tiem Dia chi xom 7 xa Hai Phuong huyen Hai Hau tinh Nam Dinh SDT 0979588482
05-04-2021 14:36:42200,000MS 2021.085(be Dinh Cong Thieu)
05-04-2021 15:39:05100,000DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.085; be Dinh Cong Thieu
05-04-2021 19:52:38200,000CT DEN:109500022925 MBVCB.1073110014.074145.MS 2021.085 (be Dinh Cong Thieu) ung ho.CT tu 0491000154198 VU VAN VIEN toi
05-04-2021 22:01:21100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.084 (chi em Trang Huy)
06-04-2021 03:03:0420,000CT DEN:109523080504 Uh; thoi gian GD:05/04/2021 23:39:48
06-04-2021 03:07:1810,000Ung ho MS2021.085 ( be Dinh Cong Thieu); thoi gian GD:06/04/2021 00:14:16
06-04-2021 04:42:25200,000CT DEN:109521633992 cau mong ban khoe
06-04-2021 06:38:4050,000Quoc Nhu ung ho MS 2021. 086 (be Ngo Hoang Thien Long)
06-04-2021 06:41:5350,000Quoc Nhu ung ho MS 2021. 080 (Phan Hoang Phuong)
06-04-2021 06:41:581,000,000ung ho ma so 2021086 be Ngo Hoang Thien Long thuong be qua
06-04-2021 06:57:43100,000MS 2021086( be ngo hoang minh long)
06-04-2021 07:01:40100,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.086
06-04-2021 07:02:29200,000CT DEN:109607223035 UNG HO MS2021 .086 (BE NGO HOANG THIEN LONG-060421-07:02:29 223035
06-04-2021 07:02:48100,000ung ho MS 2021. 086 (be Ngo Hoang Thien Long)
06-04-2021 08:17:27100,000Pham Sen ung ho MS 2021037 be Ngoc Hien
06-04-2021 08:36:10200,000ung ho MS 2021.085 (be Dinh Cong Thieu)
06-04-2021 08:38:131,000,000ung ho MS 2021.086 (be Ngo Hoang Thien Long)
06-04-2021 09:11:00500,000CT DEN:109609213648 MS 2021 085 be Dinh Cong Thieu
06-04-2021 09:40:2050,000ms 2021.086 ( be ngo hoang thien long )
06-04-2021 09:43:32500,000ung ho ms 2021.086
06-04-2021 09:56:26200,000ung ho ms 2021.086 be ngo hoang thien long
06-04-2021 10:29:28200,000ung ho MS 2021 086 be Ngo Hoang Thien Long
06-04-2021 10:42:36500,000CT DEN:104134801689 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 UH MS 2021 086
06-04-2021 13:15:44150,000ung hoMS 2021.086 (be Ngo Hoang Thien Long)
06-04-2021 13:33:52100,000CT DEN:109613649860 MS 2021 086
06-04-2021 13:35:15300,000CT DEN:109606691271 STA ungho ms2021.086 (be Ngo Hoang Thien Long)
06-04-2021 13:35:49200,000CT DEN:109613652522 MS 2020 125
06-04-2021 13:57:3945,000NG T MUON UH MS 2021.084.(CHI EM TRANG HUY).
06-04-2021 15:18:13500,000CT DEN:109615830264 ung ho NCHCCCL Phan Thi Quynh Thu 0961288990
06-04-2021 15:29:15300,000CT DEN:109608833024 Chuyen tien ung ho MS 2021.086
06-04-2021 15:31:39300,000CT DEN:109608217447 Ung ho MS 2021.085 be Dinh Cong Thieu FT21096396781479
06-04-2021 15:34:10300,000CT DEN:109608220734 Ung ho MS 2021.086  be Ngo Hoang Thien Long FT21096905576664
06-04-2021 16:17:51200,000ung bo MS 2021085 be Dinh Cong Thieu
06-04-2021 16:27:36500,000CT DEN:109609901443 Ung ho MS 2021.086 be Ngo Hoang Thien Long huyen Cao Lanh tinh Dong Thap
06-04-2021 16:37:16200,000CT DEN:109609760230 MS 2021.085 ( be Dinh Cong Thieu)
06-04-2021 17:06:51300,000MS 2021.075 anh Lam Vu Tuan
06-04-2021 17:08:51500,000MS 2021.086 be Ngo hoang thien long
06-04-2021 19:45:411,000,000MS 2021.086(be ngo hoang thien long)
06-04-2021 22:57:50100,000LPT ung ho MS 2021086  be Ngo Hoang Thien Long
07-04-2021 03:16:3330,000CT DEN:233930920397 Vietinbank 114000161718 LE VAN DUNG chuyen khoan Tam long cua e; thoi gian GD:06/04/2021 23:39:43
07-04-2021 03:19:3110,000Ung ho MS2021.086 (be Ngo Hoang Thien Long). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:07/04/2021 00:07:11
07-04-2021 06:27:2150,000CT DEN:109723273071 Vietinbank;114000161718;LE VAN HUNG chuyen khoan 2021 087 gia dinh chi dung
07-04-2021 06:38:34300,000Ung ho MS 2021.087(Gia dinh Chi Dung)LE DINH QUANG chuyen tien
07-04-2021 06:52:2150,000ms 2021.087 ( gia dinh chi dung )
07-04-2021 07:13:21100,000CT DEN:109700771581 Chuyen tien ung ho ma so 2021.085 be Dinh Cong Thieu
07-04-2021 07:13:56200,000CT DEN:071334281837 Vietinbank 114000161718 LE VAN DUOC transfers
07-04-2021 07:16:25100,000CT DEN:109700580340 IBFT Nho chuyen dum chi Nguyen thi Nhung
07-04-2021 07:37:27500,000CT DEN:073706283703 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 LE THI KIM SOAN ung ho ms 2021087gd chi dung
07-04-2021 07:55:345,000,000ung ho ma so 2021.087 gia dinh chi Dung
07-04-2021 07:55:57100,000NGO THI DUOM ung ho 2021085 Dinh Cong Thieu
07-04-2021 08:05:41150,0002021.087
07-04-2021 08:07:19200,000CT DEN:109701419218 ung ho MS 001100264348(gia dinh chi Dung)
07-04-2021 08:10:38500,000Chuyen tien ung ho MS 2021.087 (gia dinh chi Dung)
07-04-2021 08:23:53500,000ung ho MS2021.087 (gia dinh chi Dung)
07-04-2021 08:33:26200,000ung ho ms 2021.087 (gia dinh chi Dung)
07-04-2021 09:03:05200,000PHAN THI LAN ung ho MS 2021.087
07-04-2021 09:14:39500,000MS 2021085 be Dinh Cong Thieu
07-04-2021 10:21:30500,000ung ho MS2021.087 (gia dinh chi Dung)
07-04-2021 10:22:36500,000ung ho MS 2021.085 (be Dinh Cong Thieu)
07-04-2021 11:41:2950,000ung ho MS 2021.087 (gia dinh chi Dung)
07-04-2021 12:10:45500,000CT DEN:109705553200 ung ho MS 2021.087 gia dinh chi Dung
07-04-2021 12:49:21200,000CT DEN:109705025683 Ung ho gia dinh c dung FT21097020146502
07-04-2021 14:23:44300,000CT DEN:109700072163 MBVCB.1076064091.060027.ung ho Gia dinh chi Dung Ms 2021.087.CT tu 0481000893976 NGUYEN THI KIM PHUN
07-04-2021 16:19:591,000,000TRAN QUANG TUNG chuyen tien MS 2021.087
07-04-2021 17:17:20100,000CT DEN:109710323210 Ung ho MS 2021.084 chi em Trang Huy FT21097784121318
07-04-2021 17:42:42200,000CT DEN:109710833564 ung ho MS 2021.087 Gia dinh Chi Dung
07-04-2021 18:59:19200,000CT DEN:109711894351 HTMS 2021.087 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh
07-04-2021 19:59:33700,000CT DEN:109712479351 Ms 2021 084 chi em trang huy FT21097309060857
07-04-2021 22:34:57100,000LPT ung ho MS 2021087 gia dinh chi Dung
08-04-2021 02:45:2210,000Ung ho MS2021.087 (gia dinh chi Dung). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:08/04/2021 00:18:33
08-04-2021 05:24:3950,000Quoc Nhu ung ho MS 2021.088 (em Lam Van Tai)
08-04-2021 05:46:37200,000CT DEN:109805651912 UNG HO EM LAM VAN TAI (MS 2021.088)-080421-05:48:03 651912
08-04-2021 05:47:53100,000CT DEN:109805038066 ung ho em Lam Van Tai
08-04-2021 06:07:41200,000Luong Dinh Hung chuyen tien giup e tai.
08-04-2021 06:35:42200,000CT DEN:063436418322 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 LUONG THI DIEN ung ho MS 2021 088 Lam Van Tai
08-04-2021 06:50:131,000,000ung ho ma so 2021088 em Lam Van Tai thuong em qua
08-04-2021 07:51:53250,000SDT 0853004427 giup do MS 2021085 be Dinh Cong Thieu
08-04-2021 08:17:07500,000CT DEN:109808073488 Phi Tuong Nga gui MS 2021 087 gia dinh chi Dung
08-04-2021 08:38:11300,000Ung ho MS 2021.088
08-04-2021 08:51:151,000,000Diem ung ho MS 2021.088 ( em Lam van tai )
08-04-2021 09:56:29500,000So GD goc: 10001363 MS 2021.085 (be Dinh Cong Thieu) tai CONG THUONG VN CN DONG DA
08-04-2021 10:11:2510,000LE DUC ANH chuyen tien
08-04-2021 10:31:181,000,000ung ho MS 2021.088 (em Lam Van Tai)
08-04-2021 12:33:56200,000ung ho MS 2021.088 (em Lam Van Tai)
08-04-2021 12:35:3950,000ms 2021.088 ( em lam van tai )
08-04-2021 14:12:39100,000CT DEN:109807910279 Ung ho MS 2021.088, em Lam Van Tai
08-04-2021 15:45:25500,000UNG HO NCHCCCL, NGUYEN THI NHI 0985201017
08-04-2021 16:03:17500,000CT DEN:109816865403 Ung ho MS 2021 088 em Lam Van Tai
08-04-2021 16:21:04300,000ZP5VBLN1S4GD 210408000153091 ung ho MS 2021.088 em Lam Van Tai
08-04-2021 16:24:19300,000Ung ho MS 2021.088( em Lam Van Tai)
08-04-2021 16:27:03300,000Ung ho MS 2021.087( gia dinh chi Dung)
08-04-2021 16:27:42100,000CT DEN:109816088981 MS 2021087 gia dinh chi Dung
08-04-2021 16:28:43300,000Ung ho MS 2021.086 ( be Ngo Hoang Thien Long)
08-04-2021 22:17:52500,000CT DEN:109822920327 Ung ho MS2021 088 em Lam Van Tai
09-04-2021 01:05:1010,000Ung ho MS2021.089 (co Nguyen Thi Hang). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
09-04-2021 02:56:57150,000CT DEN:109916029018 STA ungho ms2021.088 (em Lam Van Tai); thoi gian GD:08/04/2021 23:42:58
09-04-2021 02:57:10200,000CT DEN:109916029255 STA ungho ms2021.087 (gia dinh chi Dung); thoi gian GD:08/04/2021 23:44:38
09-04-2021 03:00:4110,000Ung ho MS2021.088 (em Lam Van Tai). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:09/04/2021 00:15:06
09-04-2021 05:23:3850,000ms 2021.089 ( co nguyen thi hang )
09-04-2021 06:56:501,000,000ung ho ma so 2021089 co Nguyen Thi Hang thuong co chu lam
09-04-2021 08:15:25300,000CT DEN:109901625782 Ung ho ms 2021.089 co nguyen thi hang
09-04-2021 08:27:50100,000CT DEN:109908078548 Ung ho MS 2021 089 co Nguyen Thi Hang
09-04-2021 08:35:11500,000Ung ho MS.2021.089 (Nguyen Thi Hang)
09-04-2021 08:38:5450,000LPT ung ho MS 2021088 em Lam Van Tai
09-04-2021 08:39:5050,000LPT ung ho MS 2021089 co Nguyen Thi Hang
09-04-2021 08:49:461,000,000CT DEN:109901839085 PHUNG DANH NGUYEN UH MS 2021.089NGUYEN THI HANG FT21099292982007
09-04-2021 09:03:44300,000CT DEN:090256574464 Vietinbank 114000161718 A Giang ung ho co Nguyen Thi Hang Ms 2021 089
09-04-2021 09:06:3910,000LE DUC ANH chuyen tien
09-04-2021 09:41:52150,000ungho ms2021.086 be ngohoangthienlong
09-04-2021 10:11:26500,000ung ho MS 2021.089 (co Nguyen Thi Hang)
09-04-2021 12:28:25300,000ung ho ms 2021.089 (co Nguyen thi Hang)
09-04-2021 12:43:11500,000ung ho ms 2021089 Ms Nguyen thi Hang
09-04-2021 17:51:13200,000CT DEN:109910642446 ung ho MS 2021.089 co Nguyen Thi Hang
09-04-2021 19:46:24200,000MS 2021.089 ( co Nguyen Thi Hang)
09-04-2021 19:55:0150,000CT DEN:109919358266 Ms 2021089 co nguyen thi hang
09-04-2021 22:02:4150,000CT DEN:109915484151 Xin cam on co Thu Uyen va doi ngu tim kiem vi nghia cu cao dep nay FT21100061858700
09-04-2021 22:21:52200,000Ung ho NCHCCCL NGUYEN THI HUONG LAN 0982184737
09-04-2021 22:38:55200,000CT DEN:109915505509 MDA ung ho MS 2021.078 chi em Hong Cam My Ly FT21100023278024
10-04-2021 05:49:18200,000MS2021.090
10-04-2021 06:12:15500,000ung ho MS2021.090 gia dinh chi Loc
10-04-2021 06:15:55100,000Ung ho MS  2021  090 (GD chi Loc)
10-04-2021 07:02:351,000,000ung ho ma so 2021090 gia dinh chi Loc thuong hoan canh Chi qua
10-04-2021 14:35:19500,000Ung ho MS 2021.089 (co nguyen thi hang)
10-04-2021 16:35:1950,000LPT ung ho MS 2021090 gia dinh chi Loc
10-04-2021 17:20:1950,000ms 2021.090 ( gia dinh chi loc )
10-04-2021 19:44:58200,000CT DEN:110012610290 nho ac chuyen cho be 10 tuoi o nghe an dang nuoi co va me
 

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ngày ủng hộ Họ và tên người ủng hộ  Số tiền Mã số ủng hộ 
8/4/2021Nguyễn Văn Thông     1,000,0002021.086,085
9/4/2021Chú Thủ        200,0002021.078

Ban Bạn đọc

Trao gần 60 triệu đồng cho em Lâm Văn Tài

Trao gần 60 triệu đồng cho em Lâm Văn Tài

Vừa qua, đại diện Báo VietNamNet đã có mặt tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (Bệnh viện Quận 2 cũ) để trao số tiền 59.403.100 đồng cho chú Lâm Văn Trọn, cha của em Lâm Văn Tài.