1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
2/1/20211,000IBVCB.971176323.g.CT tu 1015704818 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/1/20211,000IBVCB.970945624.gsg.CT tu 1016958213 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/1/20212,000IBVCB.972125525.zd.CT tu 0381000589322 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/202110,000315956.010221.161001.Ung ho Ms 2020319 co pham thi hang
2/1/202110,000IBVCB.971306300.Ung ho MS 2021 030 Be Giang.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/1/202110,000IBVCB.971305581.Ung ho MS 2021 029 Em Nhuong.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/1/202110,000263240.010221.094127.ung ho MS 2021 030 Be Nguyen Le Truc Giang NAM MO QUAN THE AM BO TAT
2/1/202120,000275416.010221.124211.Ung ho e Trieu Thi Nguyen
2/1/202125,000MBVCB.971926350.Ung ho NCHCCCL .CT tu 0451000455086 LE NGAN TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/202150,000070106.010221.214618.ung ho MS 2021.005 em Trieu Thi Nguyen
2/1/202150,000653910.010221.161536.ung ho MS 2021.005
2/1/202150,000MBVCB.971442854.TRAN THI TUC HIEN ung ho chau Trieu Thi Nguyen vua co ma gd 500k ( 971170471 ) cung ung ho chau.CT tu 0031000262402 TRAN THI TUC HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/202150,000SHGD:10000356.DD:210201.BO:PHAM MINH THI.Remark:Minh Thi ung ho MS 2021.028 Em Vo Phan Que Linh
2/1/202150,000SHGD:10000351.DD:210201.BO:PHAM MINH THI.Remark:Minh Thi ung ho MS 2021.029 em Do Xuan Nhuong
2/1/202150,000SHGD:10000355.DD:210201.BO:PHAM MINH THI.Remark:Minh Thi ung ho MS 2021.027 be Hoang Anh Thu
2/1/202150,000MBVCB.970364896.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.030 (Be Nguyen Le Truc Giang).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/202150,000MBVCB.970364467.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.029 (em Do Xuan Nhuong).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/202150,000114457.010221.053559.Ung ho MS 2021.030(Be Nguyen Le Truc Giang)
2/1/202150,000125574.010221.052437.NCHCCCL CHAU MINH HANG 305 Ung ho chuong trinh
2/1/2021100,000238386.310121.231746.ms 2021.029 e Do Xuan Nhuong mau khoe nhe
2/1/2021100,000MBVCB.970212960.NCHCCCL Minh Thu 0938088085.CT tu 1013804392 TRINH THI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2021100,000356566.310121.223925.IBFT ung ho ms 2020.319 co pham thi hang
2/1/2021100,000501306.010221.221519.ung ho MS 2021.030 (be NGUYEN LE TRUC GIANG)
2/1/2021100,000639206.010221.205806.ung ho ms 2021 005 e trieu thi nguyen
2/1/2021100,000MBVCB.972063425.MS 2021.005 (em Trieu Thi Nguyen).CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2021100,000403629.010221.203026.Ung ho ma so 2021 029 em Do Xuan Nhuong
2/1/2021100,000943067.010221.195158.ung ho MS 2021.030 be Nguyen Le Truc Giang chuc con mau khoi
2/1/2021100,000510361.010221.194315.Ung ho MS 2021030 be Nguyen Le Truc Giang
2/1/2021100,000579384.010221.194105.MS 2021.028 Be Vo Phan Que Linh FT21032800777455
2/1/2021100,000880688.010221.185948.Chuyen tien ung ho MS2021.029
2/1/2021100,000344919.010221.183230.MS 2021.014 Gia dinh ong An
2/1/2021100,000378508.010221.173618.UNG HO MS 2021 027 (BE HOANG ANH THU)
2/1/2021100,000MBVCB.971519777.Ms 2021.005( em Trieu Thi Nguyen).CT tu 0011004151067 HO THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2021100,000346666.010221.161636.HUNG HO MS 2021.017 CHU MA TAI HINH FT21032696003540
2/1/2021100,000127532.010221.144149.T ung ho be Nguyen Le Truc Giang MS 2021.030
2/1/2021100,000187449.010221.142235.Ung ho ms 2021.005 e trieu thi nguyen FT21032109243720
2/1/2021100,000312379.010221.133541.Uh be nguyen ms 2021005
2/1/2021100,000599250.010221.122351.Ung ho ms 2021 029 do xuan nhuong
2/1/2021100,000MBVCB.970842309.MS 2021.030 be Nguyen Le Truc Giang.CT tu 0061001042958 NGUYEN THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2021100,000991742.010221.112755.Ung ho MS2021.024 be Vo Dinh Duc FT21032578713334
2/1/2021100,000990722.010221.112707.Ung ho MS2021.023 be Tho Van Minh FT21032240603752
2/1/2021100,000MBVCB.970818679.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2021.030 (Be Nguyen Le Truc Giang ). (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2021100,000MBVCB.970722950.NGUYEN THE DAI MS2021.005.CT tu 0821000132449 NGUYEN THE DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2021100,000SHGD:10014927.DD:210201.BO:NGUYEN TUAN MINH.Remark:IBUNG HO MA SO 2021.016 (BE TRAN TRONG HIEU)
2/1/2021100,000135375.010221.094739.Ung ho MS 2021.005 em Trieu Thi Nguyen Gia Lai
2/1/2021100,000876632.010221.093932.UNG HO MS 2021.028( BE VO PHAN QUE LINH)-010221-09:39:03 876632
2/1/2021100,000SHGD:10004524.DD:210201.BO:DO XUAN KHA.Remark:Ung ho MS 2021.027 Hoang Anh Thu
2/1/2021100,000144038.010221.083732.Vinh Nam ung ho ms 2021 030 be Nguyen Le Truc Giang
2/1/2021100,000388112.010221.083618.IBFT ms 2021.005
2/1/2021100,000MBVCB.970377047.gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.029 em Do Xuan Nhuong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2021100,000072035.010221.073212.UH MS 2021 030 be Nguyen Le Truc Giang
2/1/2021100,000945499.010221.064610.ung Ho ms 2021.030. be Nguyen Le Truc Giang
2/1/2021100,000MBVCB.970314556.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.030 (be Nguyen Le Truc Giang)Vietnamnet 01/02/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2021100,000MBVCB.970298700.Ung ho MS2020.319 ( co Pham Thi Hang).CT tu 0011004402034 NGUYEN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2021200,000707782.310121.235655.Ung ho em Do Xuan Nhuong MS. 2021. 029. Chuc em va gia dinh gap nhieu may man FT21032503777020
2/1/2021200,000MBVCB.970217997.MS 2021.026.CT tu 0351001113519 NGUYEN TIEN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2021200,000IBVCB.970214273.NGUYEN VAN LINH chuyen khoan ung ho ms 2020.319 co pham thi hang.CT tu 0021000998519 NGUYEN VAN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2021200,000737874.010221.221337.2021 027
2/1/2021200,000719864.010221.221136.Ung ho MS2020.319 FT21033109927755
2/1/2021200,000960774.010221.213801.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms 2021 005 trieu thi nguyen
2/1/2021200,000713975.010221.212312.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho chau trieu thi nguyen ms 2021005
2/1/2021200,000MBVCB.972128556.ung ho MS 2021.005.CT tu 0541000183889 DANG THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2021200,000MBVCB.972037066.Ung ho MS 2021.030 be Nguyen Le Truc Giang.CT tu 0081000248114 TRAN THE TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2021200,000453038.010221.201104.MS 2020.319 CON CHUC CO HANG MAU KHOE
2/1/2021200,000MBVCB.971971901.Ung ho ma so 2021.030.CT tu 0011004160103 NGUYEN HAI TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2021200,000564287.010221.194134.MoMoT01269854912T9349259654T970436TMS 2021005 Trieu Thi Nguyen
2/1/2021200,000564816.010221.192525.Ung ho em Trieu Thi Nguyen FT21032243500631
2/1/2021200,000374827.010221.184409.ms 2021 026 gia dinh c Diep
2/1/2021200,000MBVCB.971803466.VU THANH NGUYEN ck ung ho MS.2021.029(em Do Xuan Nhuong).CT tu 0071001297033 VU THANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2021200,000MBVCB.971798660.VU THANH NGUYEN ck ung ho MS.2021.030( be nguyen le truc giang).CT tu 0071001297033 VU THANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2021200,000287103.010221.180456.PHAM THI THANH NHUNG Chuyen tien cho be hoang anh thu
2/1/2021200,000549515.010221.172023.MS 2021029 ung ho em do xuan nhuong
2/1/2021200,000190834.010221.170421.ung ho MS 2020 319 co Pham Thi Hang
2/1/2021200,000248722.010221.164255.MS 2021.030 (be nguyen le truc giang)
2/1/2021200,000187717.010221.160553.ung ho quy
2/1/2021200,000SHGD:10043044.DD:210201.BO:NGUYEN DUC THO.Remark:Ung ho MS 2021.023
2/1/2021200,000278193.010221.144310.MinhphuongVu UH ms 2021005 e trieu thi nguyen
2/1/2021200,000MBVCB.970921229.MS 2021.030.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2021200,000914233.010221.113843.UNG HO MS : 2021.029 ( EM DO XUAN NHUONG)-010221-11:38:30 914233
2/1/2021200,000219789.010221.113401.Fb AnhKim Ung ho MS 2021 005 trieu thi nguyen
2/1/2021200,000IBVCB.970830162.MS 2021 030 be Nguyen Le Truc Giang.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/1/2021200,000SHGD:10028111.DD:210201.BO:PHAM THI ANH HOA.Remark:MS 2021 029 Ung ho em Do Xuan Nhuong
2/1/2021200,000116192.010221.094642.Ung ho MS2021 005 Em Trieu Thi Nguyen
2/1/2021200,000143749.010221.093919.UNG HO MS 2021.005 EM TRIEU THI NGUYEN. MONG EM SOM MANH KHOE
2/1/2021200,000098101.010221.092812.MS2021 005
2/1/2021200,000255308.010221.091636.Ung ho ms 2021.029 em Do Xuan Nhuong
2/1/2021200,000204935.010221.082553.Ung ho MS 2021.005 (e. Nguyen)
2/1/2021200,000MBVCB.970327897.ung ho ms 2021.030 e nguyen truc giang.CT tu 0281000144663 TRA NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2021200,000126716.010221.062758.MS 2021005 trieu thi nguyen
2/1/2021200,000159235.010221.055834.Ung ho Ms 2021.030
2/1/2021200,000746297.010221.001011.Ung ho MS 2021.029 (em Do Xuan nhuong)
2/1/2021230,000723124.010221.014515.Ung ho MS 2021.029 e Do Xuan Nhuong FT21032733598917
2/1/2021250,000SHGD:10007319.DD:210201.BO:LE THI PHUONG THAO.Remark:Ung ho ms 2021.028 - be Vo Pham Que Linh
2/1/2021300,000MBVCB.970262619.Ung ho ms 2021.028 be Vo Phan Que Linh.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2021300,000727251.010221.220407.Ung ho MS 2021 030 be Nguyen Le Truc Giang
2/1/2021300,000566212.010221.213819.ung ho MS 2021005 TRIEU THI NGUYEN
2/1/2021300,000627576.010221.203113.Ung ho MS 2021.014 FT21032243750211
2/1/2021300,000398931.010221.165501.Ung ho MS 2020.328 be Minh Phi-Nhu Y FT21032205198831
2/1/2021300,000377562.010221.163924.Ung ho MS 2021.005 em Trieu Thi Nguyen FT21032839612150
2/1/2021300,000IBVCB.971365065.nguyen le truc giang ms 2021030.CT tu 1017726165 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/1/2021300,000375200.010221.124616.Chuyen tien ung ho MS 2021.030 b Nguyen Le Truc Giang benh Down phau thuat chan
2/1/2021300,000914695.010221.113944.UNG HO MS : 2021.030( BE NGUYEN LE TRUC GIANG)-010221-11:39:47 914695
2/1/2021300,000211897.010221.113237.Ung ho ma so 2021005 em Trieu Thi Nguyen
2/1/2021300,000269375.010221.094432.Ms 2021 026 gia dinh chi Vo Thi Diep Yen Ne Hoa tien Hoa Vang Da Nang
2/1/2021300,000284517.010221.094110.Ung ho MS 2020.319 co Pham Thi Hang
2/1/2021300,000SHGD:10005659.DD:210201.BO:TANG LE MY HANH.Remark:IBUNG HO MS 2021.028( BE VO PHAN QUE LINH)
2/1/2021300,000SHGD:10005660.DD:210201.BO:TANG LE MY HANH.Remark:IBUNG HO MS 2021.023( BE THO VAN MINH )
2/1/2021300,000MBVCB.970514532.Ung ho MS 2021.029 (em Do Xuan Nhuong).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2021300,000501980.010221.090739.Ung ho ms 2021.030 be nguyen le truc giang
2/1/2021300,000MBVCB.970313925.Do Truong ung ho be THO VAN MINH MS 2021.023.CT tu 1021000010398 DUONG THI TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2021300,000734489.010221.053721.MS 2021030 Be Nguyen Le Truc Giang FT21032738416945
2/1/2021300,000MBVCB.970313651.Do Truong ung ho be VO DINH DUC MS 2021.024.CT tu 1021000010398 DUONG THI TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2021300,000IBVCB.970309276.Giup MS2021 Em Do Xuan Nhuong.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/1/2021300,000MBVCB.970267487.Ung ho ms 2021.003 bui nguyen tuan duong.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2021300,000MBVCB.970266771.Ung ho ms 2021.005 e Trieu Thi Nguyen.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2021300,000MBVCB.970266503.Ung ho ms 2021.010 e Mai Thi Phuong.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2021300,000MBVCB.970265963.Ung ho ms 2021.011 be Nguyen Gia Quyen.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2021300,000MBVCB.970265853.Ung ho ms 2021.012 be Nguyen Duy Anh.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2021300,000MBVCB.970265577.Ung ho ms 2021.016 be Tran Trong Hieu.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2021300,000MBVCB.970264657.Ung ho ms 2021.021 gia dinh chi Thuy.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2021300,000MBVCB.970264074.Ung ho ms 2021.022 be Tran Nhat Anh.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2021300,000MBVCB.970263900.Ung ho ms 2021.023 be Tho Van Minh.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2021300,000MBVCB.970263767.Ung ho ms 2021.024 be Vo Dinh Duc.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2021300,000MBVCB.970263626.Ung ho ms 2021.029 e Do Xuan Nhuong.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2021300,000MBVCB.970262823.Ung ho ms 2021.027 be Hoang Anh Thu.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2021400,000IBVCB.970446450.NCHCCCL LE HUYNH TRANG 0399986840.CT tu 0331000433709 LE HUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2021400,000MBVCB.970266630.Ung ho ms 2021.008 be Pham Dieu Huyen.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2021400,000MBVCB.970265106.Ung ho ms 2021.015 be Le Thi Thuy Linh.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2021500,000080228.010221.215823.MS 2021.005 em Trieu Thi Nguyen
2/1/2021500,000IBVCB.972173021.ung ho MS 2021.028 (be Vo Phan Que Linh).CT tu 0071001008482 DO QUOC DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2021500,000680211.010221.212612.Ung ho MS 2021005 em trieu thi nguyen
2/1/2021500,000962936.010221.200804.ung ho MS 2021.005 em Trieu Thi Nguyen
2/1/2021500,000520038.010221.183955.Ung ho MS 2021.005 em Trieu Thi Nguyen FT21032237092990
2/1/2021500,000469029.010221.175012.Ung ho MS 2021.005 em Trieu Thi Nguyen FT21032444700218
2/1/2021500,000MBVCB.971605859.Trong Hoang lop 6.truong Vinh Loc B . Binh Chanh- HCM. ung ho MS 2021.030 ( Be Nguyen Le Truc Giang).CT tu 0071001088659 NGUYEN THI BICH HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2021500,000163842.010221.163842.MS 2021.029 em Do Xuan Nhuong
2/1/2021500,000620466.010221.155648.Nho bao chuyen giup ms 2021 005 chuc chau manh khoe
2/1/2021500,000SHGD:10045693.DD:210201.BO:NGHIEM THI HONG THANH.Remark:Ung ho ms 2021.030 Nguyen Le Truc Giang
2/1/2021500,000494160.010221.143051.Ung ho MS 2021.005 em Trieu Thi Nguyen
2/1/2021500,000MBVCB.971170471.TRAN THI TUC HIEN chuyen tien.CT tu 0031000262402 TRAN THI TUC HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2021500,000955298.010221.140453.Ung ho ms 2021 .005 em nguyen
2/1/2021500,000MBVCB.971047070.HA DUC MINHhdSShpc ung ho MS 2021.030 be Nguyen Le Truc Giang.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2021500,000MBVCB.970691180.MS 2021.030.CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2021500,000MBVCB.970629306.Ung ho MS 2020.319( co Pham Thi Hang).CT tu NGUYEN THI KIM TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2021500,000SHGD:10028499.DD:210201.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho ma so 2021.030 be Nguyen Le Truc Giang
2/1/2021500,000SHGD:10021203.DD:210201.BO:VO THI THU HA.Remark:MS 2021.029 Do Xuan Nhuong
2/1/2021500,000MBVCB.970265426.Ung ho ms 2021.020 Nhu Y Diem Phuc.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/20211,000,000604342.010221.200739.Ung ho MS 2021.005 em Trieu Thi Nguyen FT21032708038351
2/1/20211,000,000956099.010221.142056.UNG HO MS 2021.026 (GIA DINH CHI DIEP)-010221-14:20:43 956099
2/1/20211,000,000506210.010221.101302.ung ho MS 2021.005 em Trieu Thi Nguyen
2/1/20211,000,000131489.010221.085703.Ung ho MS 2021 028 be Vo Phan Que Linh
2/1/20211,000,000131193.010221.085545.Ung ho MS 2021 028 em Do Xuan Nhuong
2/1/20211,000,000375628.010221.082410.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS2021 005 em Trieu thi Nguyen
2/1/20211,000,000MBVCB.970313822.Ung ho MS 2021.030 (be Ng Le Truc Giang).CT tu 0291000017452 DO VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/20211,500,000IBVCB.971710596.NGUYEN HOA BINH chuyen khoan ung ho MS 2021.028 (be Vo Phan Que Linh).CT tu 0011004167785 NGUYEN HOA BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/20212,000,000184632.010221.143418.Ung ho MS 2021.029 ( em Do Xuan Nhuong )
2/1/20212,000,000SHGD:10006692.DD:210201.BO:NGUYEN VU TOAN.Remark:IBUNG HO MS 2021.024 (BE VO DINH DUC)
2/1/20212,000,000SHGD:10006687.DD:210201.BO:NGUYEN VU TOAN.Remark:IBUNG HO MS 2021.023 (BE THO VAN MINH)
2/1/20212,000,000SHGD:10005751.DD:210201.BO:VO THI HANH PHUC.Remark:IBUNG HO MS 2021.027 ( BE HOANG ANH THU )
2/1/20212,295,500/REF:032321668{//}VAL:210201USD100.00/33B:USD100.00/MID:LA2184834GKWAOYZ/Rel ref:null/50:MR DANG NGOC MINHFLAT RC, 32/F, HEMERA TOWER 5, 1 LO/70:MS 2021.027/Pmnt:/ACC/CHARITABLE DONATION?BAN DOC CHIA SE?/INS/SHSBCHKHHHKH/71A:SHA/71F:USD0
2/1/20213,000,000MBVCB.972046643.Ung ho MS2021.005 em Trieu Thi Nguyen.CT tu 0071001996737 TRAN QUE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/20215,000,000757359.010221.074958.Gui ms 2021.005 Trieu thi Nguyen FT21032790483014
2/2/20211,000IBVCB.972276343.asd.CT tu 0531002595630 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/20211,000IBVCB.973798030.gdsg.CT tu 0351001051937 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/20211,000IBVCB.972902977.sdgsd.CT tu 0721000651547 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/202110,000IBVCB.973157563.Ung ho MS 2021 031 Be Quan.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/2/202110,000092546.020221.075503.ung ho MS 2021 031 be Le Minh Quan NAM MO QUAN THE AM BO TAT
2/2/202150,000438014.010221.230936.Ms 2021 027 be Hoang Anh Thu
2/2/202150,000437746.010221.230704.Ms 2021 030 be Nguyen Le Truc Giang
2/2/202150,000437349.010221.230404.Ms 2021 028 be Vo Phan Que Linh
2/2/202150,000436910.010221.230053.Ms 2021 029 em Do Xuan Nhuong
2/2/202150,000741147.020221.212009.Feb 2021
2/2/202150,000735496.020221.202655.Ms 2021 031 be Le Minh Quan chuc chau mau khoe
2/2/202150,000167338.020221.125143.MS 2021.031( BE LE MINH QUAN)-020221-12:52:32 167338
2/2/202150,000235079.020221.112554.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2021031 be Le Minh Quan
2/2/202150,000503770.020221.101347.Chuyen tien ung ho MS 2021.031 be Le Minh Quan
2/2/202150,000SHGD:10000516.DD:210202.BO:TRAN KHANH LY.Remark:Ung ho MS 2021.031 be Le Minh Quan
2/2/202150,000SHGD:10007697.DD:210202.BO:HUYNH BAO CHAU.Remark:Ung ho be Le Minh Quan. MS 2021.031
2/2/202150,000SHGD:10002014.DD:210202.BO:DO NGOC DIEP.Remark:Ung ho MS 2020.319 co Pham Thi Hang
2/2/202150,000610877.020221.064325.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN THI HUONG chuyen khoan ung ho MS 2021031
2/2/202155,555136940.020221.183621.Ung ho 2021.005
2/2/202160,000MBVCB.973017280.nguoi ngheo.CT tu 0341007045541 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/2/2021100,000671262.020221.221932.Ms 2021.031 FT21034689941294
2/2/2021100,000804688.020221.215805.2021 031 Be Le Minh Quan
2/2/2021100,000637067.020221.214856.Gui tang con Le Minh Quan mong con khoe manh FT21034932880492
2/2/2021100,000515727.020221.210558.Ung ho MS 2021.23 be Tho Van Minh
2/2/2021100,000515692.020221.210251.Ung ho MS2021.24 be Vo Dinh Duc
2/2/2021100,000MBVCB.974357783.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.031 be LE MINH QUAN.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021100,000MBVCB.974349622.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.029 em DO XUAN NHUONG.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021100,000777740.020221.201906.NCHCCCL NGUYEN NGOC LUAN 01151167612
2/2/2021100,000723268.020221.201216.Ung ho ma so 2021 031 be Le Minh Quan
2/2/2021100,000634807.020221.195331.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2021 031 be le minh quan
2/2/2021100,000MBVCB.974233117.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2021.031( Be Le Minh Quan ). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). .CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021100,000MBVCB.973828500.ung ho MS 2021.018 (gia dinh anh The).CT tu 0541001614355 DAO BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021100,000020989.020221.161527.ZP5V5LROVBMM 210202000174497 Ung ho MS 2021.005 em Trieu Thi Nguyen
2/2/2021100,000913845.020221.155425.UNG HO NCHCCCL nguyen thi tra giang 0935183934
2/2/2021100,000MBVCB.973302016.MS 2021.029 DO XUAN NHUONG.CT tu 0301000325213 LE THAI AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021100,000MBVCB.973299621.MS 2021.030 NGUYEN LE TRUC GIANG.CT tu 0301000325213 LE THAI AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021100,000MBVCB.973295196.MS 2021.031 LE MINH QUAN.CT tu 0301000325213 LE THAI AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021100,000MBVCB.973247305.TDung MS2021.031 (be Le Minh Quan).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021100,000MBVCB.973190288.MS 2021.025 (chi Truong thi Hue).CT tu 0931004204723 NGUYEN THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021100,000MBVCB.973104534.ms 2021 031 Minh Quan.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/2/2021100,000MBVCB.973077948.Ung Ho Ma So 2021.031 ( be Le Minh Quan.CT tu 0191000308562 TRUONG CHI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021100,000MBVCB.972971340.Ung ho MS 2021.005 (em Trieu Thi Nguyen).CT tu 0451000294188 NGUYEN QUANG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021100,000707838.020221.103621.ung ho MS 2021.031 be Le Minh Quan
2/2/2021100,000503690.020221.101055.Chuyen tien ung ho MS 2021.031 be Le Minh Quan
2/2/2021100,000MBVCB.972643383.TDung ung ho 2021.027 (be Hoang Anh Thu).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021100,000MBVCB.972638831.TDung ung ho 2021.028 (be Vo Phan Que Linh).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021100,000MBVCB.972564850.Ung ho MS2021.031(le minh quan).CT tu 0021000239305 NGUYEN THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021100,000182171.020221.085640.VIETTEL 400300 LIENNH 210202 210202614082207 400201 chuyen em lieu
2/2/2021100,000055388.020221.081905.Vinh Nam ung ho ms 2021 031 be Le Minh Quan
2/2/2021100,000287532.020221.081921.ms 2021.005
2/2/2021100,000820793.020221.075904.Ung ho MS 2021 005 em trieu thi nguyen FT21033284730847
2/2/2021100,000043030.020221.075601.Ung ho MS 2021 031 be Le Minh Quan
2/2/2021100,000MBVCB.972413936.Gia dinh Lymiukico ung ho be LeMinhQuan 2021-031.CT tu 0011000743028 NGUYEN THI LINH YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021100,000MBVCB.972409101.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.031 (be Le Minh Quan).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021100,000612224.020221.070903.MS2021.031(be le minh quan)
2/2/2021100,000209079.020221.064121.Chuyen tien ung ho MS 2021.024 be Vo Dinh Duc
2/2/2021100,000039210.020221.060345.Ms 2021 031 be le minh quan thanh hoa
2/2/2021100,000457542.020221.060206.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 031 be Le Minh Quan
2/2/2021100,000018542.020221.055355.Ms 2021 031 ung ho be le minh quan
2/2/2021100,000018513.020221.055324.Ung ho MS 2021 031 Be Le Minh Quan
2/2/2021100,000MBVCB.972353441.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.031 (be Le Minh Quan)Vietnamnet 02/02/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021100,000298214.020221.054928.ms 2001.031 ( ung ho be Le Minh Quan)
2/2/2021100,000037391.020221.054852.Ung ho MS 2021 031 Le Minh Quan
2/2/2021100,000790839.020221.054235.MS 2021.031 Be Le Minh Quan FT21033237112898
2/2/2021100,000MBVCB.972350245.MS 2021.031.CT tu 0481000640943 LE TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021100,000083204.020221.052440.MS 2021.031 BE LE MINH QUAN-020221-05:24:36 083204
2/2/2021200,000763421.010221.235709.Ung ho MS 2021.005 em Trieu thi nguyen FT21033030049878
2/2/2021200,000MBVCB.974475476.ung ho MS 2021.005 (em Trieu Thi Nguyen).CT tu 0011004118466 NGUYEN PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021200,000249624.020221.212730.Ung ho MS 2021.031 (be Le Minh Quan)
2/2/2021200,000094942.020221.205028.NCHCCCL NGUYEN THI LAN 0938765091
2/2/2021200,000616055.020221.201213.Ms2021031beleminhquan FT21033603789446
2/2/2021200,000MBVCB.974214425.Ung ho MS 2021.031.CT tu 0491000071327 MAI QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021200,000971682.020221.185509.NG MS2021.005 CHAU TRIEU THI NGUYEN
2/2/2021200,000479796.020221.174930.NCHCCCL Dung 0943671519 FT21033509059100
2/2/2021200,000064432.020221.173736.ung ho ms2021.032 be LE MINH QUAN
2/2/2021200,000113007.020221.160659.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
2/2/2021200,000217720.020221.155833.UNG HO MS :2021.031 ( BE LE MINH QUAN)-020221-15:58:35 217720
2/2/2021200,000837532.020221.150444.Chuyen tien MS 2021.028 be Vo Phan Que Linh
2/2/2021200,000868924.020221.142649.Bac Ha Hai Phong ung ho Truong Thi Hue
2/2/2021200,000531912.020221.141806.Ung ho ms 2021026 gia dinh chi diep
2/2/2021200,000718223.020221.121453.2021 031 be Le Minh Quan
2/2/2021200,000MBVCB.973020480.Ung ho em Trieu Thi Nguyen MS 2021.005.CT tu 0221000521985 LE VAN DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021200,000434992.020221.121043.ung ho 2021.005 trieu thi nguyen
2/2/2021200,000796574.020221.115123.ung ho MS 2021.030 (be Nguyen Le Truc Giang)
2/2/2021200,000795968.020221.115002.ung ho MS 2021.029 (em Do Xuan Nhuong)
2/2/2021200,000795247.020221.114845.ung ho MS 2021.026 (gia dinh chi Diep)
2/2/2021200,000547675.020221.112207.VI KHANG CHUYEN TIEN
2/2/2021200,000521174.020221.105336.ung ho MS 2021.031
2/2/2021200,000IBVCB.972733412.UNG HO MS 2020.319 (CO PHAM THI HANG).CT tu 0071004900691 LAI THI BICH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021200,000160096.020221.101922.HN ung ho be LE MINH QUAN MS 2021031
2/2/2021200,000932235.020221.095445.Ung ho MS 2021.031 FT21033506340275
2/2/2021200,000MBVCB.972604293.Ung ho MS 2021.005 Trieu Thi Nguyen.CT tu 0231000504116 VU TIEN KHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021200,000239062.020221.092618.MS 2021031 be le minh quan
2/2/2021200,000IBVCB.972576588.Ms 2021 031 be Le Minh Quan.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/2/2021200,000602928.020221.091006.IBFT MS 2021.031
2/2/2021200,000SHGD:10007827.DD:210202.BO:HOANG THUY VAN.Remark:Ung ho ms 2021.005 em trieu thi nguyen
2/2/2021200,000855438.020221.084632.Ung ho 2021.031 be Le Minh Quan FT21033103906052
2/2/2021200,000321451.020221.084513.ms 2021.031 ung ho be le minh quan
2/2/2021200,000MBVCB.972457534.MS 2021.031.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021200,000589114.020221.075949.T ung ho be Le Minh Quan
2/2/2021200,000206727.020221.072540.LAI HOANG MONG THY Chuyen ung ho MS 2021.031(Be Le Minh Quan)
2/2/2021200,000MBVCB.972393410.MS 2021031 be Le Minh Quan.CT tu 0011003741113 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/2/2021200,000799041.020221.065339.Ung ho chau Le MInh Quan FT21033392064272
2/2/2021200,000MBVCB.972370441.Ung ho ma so 2021 31 Be Le Minh Quan.CT tu 0181003432457 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/2/2021200,000MBVCB.972366322.ung ho MS2021.031 be Le Minh Quan.CT tu 0371000412510 TRAN THI LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021200,000657964.020221.062900.MS 2021.031 (Be Le Minh Quan)
2/2/2021200,000MBVCB.972357461.DO THANH LY chuyen tien ung ho MS 2021.031 (be Le minh quan).CT tu 0321000763971 DO THANH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021200,000039870.020221.060759.Ung ho ma so 2021 031 chau Le Minh Quan
2/2/2021200,000MBVCB.972355116.Ung ho MS 2021.031 (be Le Minh Quan).CT tu 0461000468187 LAM THI NGOC LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021200,000083728.020221.055942.2021.031 ( LE MINH QUAN )-020221-05:59:43 083728
2/2/2021200,000036530.020221.054104.ung ho 2021 031 be le minh quan
2/2/2021300,000671229.020221.221930.Hoang Ha ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21034217086704
2/2/2021300,000MBVCB.974197116.ung ho MS 2021005 ( em Trieu Thi Nguyen ).CT tu 0461000581908 CAO QUANG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021300,000089756.020221.182801.UNG HO MS 2021.031 (BE LE MINH QUAN)
2/2/2021300,000SHGD:10029575.DD:210202.BO:PHAM VAN NHAN.Remark:Ung ho Ms 2021.031 be Le Minh Quan
2/2/2021300,000975161.020221.171737.Chi Thu 0906683900 ung ho MS2021023 (be Tho Van Minh)
2/2/2021300,000724722.020221.164755.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2021031 be Quan
2/2/2021300,000558559.020221.145720.Ms 2021.031 - le minh quan
2/2/2021300,000IBVCB.973343229.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.030 cho be Nguyen Le Truc Giang.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021300,000IBVCB.973339819.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.029 cho em Do Xuan Nhuong.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021300,000234099.020221.143109.Ung ho MS 2021.005 trieu thi nguyen FT21033033122611
2/2/2021300,000IBVCB.973335332.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.028 cho be Vo Phan Que Linh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021300,000IBVCB.973331248.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.027 cho be Hoang Anh Thu.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021300,000IBVCB.973325407.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.026 cho gia dinh chi Diep.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021300,000MBVCB.973144253. ung ho MS 2021.005 (em Trieu Thi Nguyen).CT tu 0021002204569 DANG THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021300,000430080.020221.111939.Ung ho MS 2021 031 be Le Minh Quan
2/2/2021300,000SHGD:10000308.DD:210202.BO:PHAM VAN DUNG.Remark:[2100000011000250]UNG HO MS 2021.005 (EM TRIEU THI NGUYEN)
2/2/2021300,000330015.020221.085119.ung ho 2021.031 Be Le Minh Quan. mong be mau khoe
2/2/2021300,000SHGD:10005615.DD:210202.BO:NGUYEN PHUONG ANH.Remark:Ung ho be Nguyen chua benh - Ms 2021.005
2/2/2021300,000501219.020221.082859.Ung ho ms 2021.031 be le minh quan
2/2/2021300,000271632.020221.080607.Chuyen tien ung ho MS2021.031 be Le Minh Quan
2/2/2021300,000MBVCB.972406480.Ung ho MS 2021.031( Be Le Minh Quan).CT tu 0071001179537 LE THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021300,000MBVCB.972392847.Ung ho MS 2021.031 be Le Minh Quan.CT tu 0081001217362 VU DUC DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021300,000MBVCB.972377668.ung ho be Le Minh Quan MS 2021 031.CT tu 0071001027499 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/2/2021300,000022855.020221.063822.Ung ho MS 2021 031 be LE MINH QUAN
2/2/2021300,000MBVCB.972366593.Ung ho MS 2021.031 (be Le Minh Quan).CT tu 0071002965491 VO THI LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021300,000MBVCB.972355952.ung ho MS 2021.031 (Be Le Minh Quan).CT tu 0371003903537 LE THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021300,000786444.020221.041111.Ung Ho MS 2021005 Trieu Thi Lieu FT21033372045020
2/2/2021378,000206199.020221.152113.UNG HO MS 2021031( LE MINH QUAN)-020221-15:21:10 206199
2/2/2021400,000SHGD:10013714.DD:210202.BO:BIEN DINH THUAN.Remark:MS2021.029 Em Do Xuan Nhuong
2/2/2021500,000249806.020221.201921.Ung ho MS 2021.005 em Trieu Thi Nguyen
2/2/2021500,000200093.020221.200516.Ung Ho MS 2021.031 (Be Le Minh Quan)
2/2/2021500,000583089.020221.193515.Chuyen em Le minh Quan MS 2021 031 FT21033216573245
2/2/2021500,000MBVCB.973994673.Chuyen Den. Be Le Minh Quan .Ms 2021031.CT tu 0181003019676 NGUYEN PHI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021500,000MBVCB.973642942.MS 2021005.CT tu 0011002588633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/2/2021500,000MBVCB.973343800.Ung ho ms 2021.031 (Be Le Minh Quan).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021500,000SHGD:10009034.DD:210202.BO:NGUYEN THI MY AN.Remark:Ung ho em trieu nguyen MS 2021.005 tai NGOAI THUONG VIET NAM SGD
2/2/2021500,000705403.020221.132541.Chuyen tien ung ho MS 2021.031 be Le Minh Quan
2/2/2021500,000566311.020221.131152.UNG HO MA SO 2021 028
2/2/2021500,000MBVCB.973121929.LE THI THANH BINH chuyen tien ung ho MS 2021.031 Be Le Minh Quan.CT tu LE THI THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021500,000MBVCB.972962265.MS 2021.005.CT tu 0351001150262 NGUYEN THE NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021500,000IBVCB.972940681.Ung ho MS 2021.023 (Be Tho Van Minh).CT tu 0071003607590 HO DAC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021500,000IBVCB.972933769.NGUYEN VAN HUY chuyen khoan: Ung ho MS 2021.005 (em Trieu Thi Nguye).CT tu 0501000023389 NGUYEN VAN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021500,000034660.020221.111639.Ung ho MS 2021.005 FT21033110877319
2/2/2021500,000SHGD:10001777.DD:210202.BO:TO XUAN TRUONG.Remark:TO XUAN TRUONG UNG HO BE HOANG ANH THU MA SO 2021027
2/2/2021500,000525367.020221.101047.Luu thi Thuy Nga goi ma so 2021.031 (be Le Minh Quan)
2/2/2021500,000MBVCB.972628929.haducMINHSSHPC ung ho MS 2021.031 be Le Minh Quan.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021500,000213195.020221.091330.VIETTEL 400300 LIENNH 210202 210202046456029 400201 ung ho do xuan nhuong ns2021029
2/2/2021500,000288238.020221.081955.UNG HO MS 2021.031 BE LE MINH QUAN
2/2/2021500,000458610.020221.075646.MS 2021031 Be Le Minh Quan
2/2/2021500,000817529.020221.075211.Ha My va Ha Nguyen ung ho be Le Minh Quan MS 2021.031 FT21033261046705
2/2/2021500,000MBVCB.972363461.Ung ho ma so 2021 031 be Le Minh Quan.CT tu 0821000155666 TA THI NGOC NUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021500,000MBVCB.972360875.Giup do 2021.031.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2021500,000233906.020221.052710.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN TRUONG DUC chuyen khoan MS 2021031 be le minh quan
2/2/2021600,000SHGD:10001832.DD:210202.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2021.031, BE LE MINH QUAN
2/2/2021900,000355284.020221.090822.ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
2/2/20211,000,000259703.020221.184533.UNG HO MA SO 2021.031 BE LE MINH QUAN-020221-18:45:36 259703
2/2/20211,000,000259445.020221.184354.UNG HO MA SO 2021.027 BE HOANG ANH THU-020221-18:44:42 259445
2/2/20211,000,000288487.020221.175131.ung ho MS 2021.031 (be Le Minh Quan)
2/2/20211,000,000SHGD:10019273.DD:210202.BO:BUI HUONG GIANG.Remark:BHG ung ho Ms 2021.031, be Le Minh Quan
2/2/20211,000,000490723.020221.121819.2021 031 le minh quan
2/2/20211,000,000MBVCB.972991847.PHAM THI THANH chuyen ung ho ms 2021.031 (be Le Minh Quan).CT tu 0721000529281 PHAM THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/20211,000,000MBVCB.972680998.ung ho MS 2021.028 (be Vo Phan Que Linh).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/20211,000,000MBVCB.972676238.ung ho MS 2021.029 (em Do Xuan Nhuong).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/20211,000,000MBVCB.972673374.ung ho MS 2021.030 (be Nguyen Le Truc Giang).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/20211,000,000MBVCB.972671661.ung ho MS 2021.031 (be Le Minh Quan).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/20211,000,000213044.020221.091324.VIETTEL 400300 LIENNH 210202 210202046453872 400201 ung ho nguyen le truc giang ms2021030
2/2/20211,000,000SHGD:10006607.DD:210202.BO:LOI VIEN THANG.Remark:Ung ho MS 2021.029 em Do Xuan Nhuong
2/2/20211,000,000137281.020221.082955.Gia dinh 2 anh Nguyen Anh Khoi Nguyen Khoi Nguyen Viet Tri Phu Tho ung ho be Le Minh Quan MS 2021 031
2/2/20211,000,000104605.020221.074348.Ung ho MS 2021-031 be LE MINH QUAN
2/2/20211,000,000MBVCB.972378203.Ung ho MS 2021.026 (gia dinh chi Diep).CT tu 0081000235361 NGUYEN THI MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/20211,000,000IBVCB.972360060.NGUYEN QUOC QUYEN chuyen khoan ung ho MS 2021.31 Be Le Minh Quan.CT tu 0071000814285 NGUYEN QUOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/20211,000,000083947.020221.060948.MS 2021.031 ( MINH QUAN )-020221-06:09:30 083947
2/2/20211,000,000790963.020221.054432.UNG HO MS 2021.031 BE LE MINH QUAN FT21033673843332
2/2/20211,000,000MBVCB.972348626.Ung ho MS 2021.031 be LE MINH QUAN.CT tu 0701000424852 BUI NGOC DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/20211,800,000287728.010221.233159.Nguyen Thi Phong Lan chuyen tienbe vo phan que linh ms2021028
2/2/20212,000,000IBVCB.974062930.Ung ho ma so MS 2021.029 .CT tu 0201000035822 CU THI LE THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/20215,000,000MBVCB.972357168.Ung ho MS 2021.031 be Le Minh Quan.CT tu 0121000665853 TRAN THI BICH HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/20212,000IBVCB.975596457.gg.CT tu 0071000974053 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/20212,000IBVCB.974631040.dbcv.CT tu 0351001051937 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/202110,000IBVCB.975605214.eggeg.CT tu 0071000996991 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/202110,000IBVCB.975137026.Ung ho MS 2021 032 Gia dinh Anh Quyen.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/3/202110,000280720.030221.094341.ung ho MS 2021 032 gia dinh Anh Quyen Cau mong van su binh an
2/3/202120,000MBVCB.975255435.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.030(be nguyen le truc giang).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/202120,000MBVCB.975248684.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.031(be le minh quan).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/202120,000MBVCB.975242479.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.032 (gia dinh anh quyen).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/202130,000MBVCB.976591943.HOANG THI TRA chuyen tie ung ho gd a tran duy quen .CT tu 0281000103072 HOANG THI TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/202150,000889607.030221.182349.MS 2021.032 .Hung.hoai.duc
2/3/202150,000808591.030221.105242.ms 2021.032
2/3/202150,000MBVCB.974920370.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.032 (gia dinh anh Quyen).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/202160,000MBVCB.975473940.tre em ngheo.CT tu 0341007045541 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/3/2021100,000062781.030221.220125.Ung ho 2021 032 gia dinh a Quyen
2/3/2021100,000MBVCB.976010149.vo suat huyet nao nuoi 3 con nho.CT tu 0011002812236 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/3/2021100,000700394.030221.145256.T ung ho gia dinh Anh Quyen MS 2021.032
2/3/2021100,000220231.030221.144840.MS 2021.014 gia dinh ong An FT21034476163004
2/3/2021100,000774103.030221.140549.Ung ho MS 2021 005
2/3/2021100,000NGUYEN Y UNG HO MS 2021.031 BE LE MINH QUAN
2/3/2021100,000881049.030221.133801.IBFT UNG HO MS 2021.032 GD AQuyen
2/3/2021100,000098448.030221.125233.Ung ho MS 2021.014 gia dinh nha ong An FT21034377821026
2/3/2021100,000MBVCB.975330837.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2021.032 ( gia dinh Anh Quyen ). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat). .CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/2021100,000210386.030221.111651.MS2021.005(TRIEU THI NGUYEN)
2/3/2021100,000843268.030221.104243.MoMoT0918268397T9409190838T970436TUng ho MS 2021 032
2/3/2021100,000054425.030221.081649.Vinh Nam ung ho ms 2021 032 gia dinh anh Tran Duy Quyen
2/3/2021100,000545128.030221.072711.MS2021.032( gia dinh anh Quyen)
2/3/2021100,000054619.030221.070446.MS 2021 031 gia dinh anh Quyen
2/3/2021100,000809087.030221.064908.MoMoT0905949116T9401927508T970436Tung ho MS 2021 032 gia dinh anh Quyen
2/3/2021100,000MBVCB.974685199.NGUYEN QUANG HOAN chuyen tien.CT tu NGUYEN QUANG HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/2021100,000493842.030221.063630.tan van ung ho MS 2021.032
2/3/2021100,000756761.030221.061905.Ung ho MS 2021.032 FT21034505636051
2/3/2021100,000486059.030221.061611.ung ho MS 2021.032 gd anh Quyen
2/3/2021100,000937600.030221.061408.Vietcombank;0011002643148;Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2021 032 gia dinh anh Quyen
2/3/2021100,000MBVCB.974670341.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.032 (gia dinh anh Quyen)Vietnamnet 03/02/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/2021150,000371774.030221.164407.Dao thanh Cong ck ung ho tu thien MS 2021.031 be Le Minh Quan FT21034097697602
2/3/2021150,000368860.030221.164148.Dao thanh Cong ck ung ho tu thien MS 2021.032 gia dinh anh Quyen FT21034653030219
2/3/2021150,000758192.030221.062840.Ung ho ms 2021.032 gia dinh anh Quyen FT21034068128026
2/3/2021150,000998534.030221.060243.ung ho MS 2021032 gia dinh anh Quyen
2/3/2021200,000820806.030221.165947.Ung ho MS 2021.032 ( gia dinh anh quyen)
2/3/2021200,000385102.030221.165427.Ung ho MS 2021 032 gia dinh anh Quyen FT21034328730231
2/3/2021200,000270600.030221.164311.ung ho ms 2021.032
2/3/2021200,000127631.030221.163918.Ung ho MS 2021 027 be hoang anh thu
2/3/2021200,000345262.030221.162332.Ung ho MS 2021.005 FT21034285405385
2/3/2021200,000MBVCB.975916976.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2021.020 (Nhu Y - Diem Phuc).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/2021200,000MBVCB.975912140.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2021.023 (Be Tho Van Minh).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/2021200,000MBVCB.975908064.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2021.025 (chi Truong Thi Hue).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/2021200,000MBVCB.975903052.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2021.030 (be Nguyen Le Truc Giang).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/2021200,000MBVCB.975897616.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2021.032 (gia dinh anh Quyen).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/2021200,000986987.030221.153132.Vietcombank 0011002643148 Ung ho ma so 2021 032 gia dinh Anh Quyen tinh Quang Tri
2/3/2021200,000MBVCB.975798119.benh tat.CT tu 0201000567883 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/3/2021200,000229308.030221.145557.Ung ho MS 2021005 em Trieu Thi Nguyen FT21034808578590
2/3/2021200,000MBVCB.975638689.MS 2021031 be Le Minh Quan.CT tu 0011000052773 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/3/2021200,000MBVCB.975521710.Ung ho MS 2021.030 be Nguyen Le Truc Giang.CT tu 0011003619684 VIEN NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/2021200,000548623.030221.131425.ung ho ms.2021.025 truong thi hue
2/3/2021200,000IBVCB.975320017.Ung ho MS 2021.032 ( gia dinh a quyen).CT tu 0381000344016 TRAN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/2021200,000MBVCB.975301444.ung ho MS 2021.032 ( gia dinh anh Quyen ).CT tu 0281001170912 NGUYEN THI NHU MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/2021200,000664808.030221.113246.Ung ho Ms 2021 032 gia dinh a Quyen
2/3/2021200,000842802.030221.111607.ung ho ms 2021.032 gia dinh anh Quyen
2/3/2021200,000MBVCB.975230070.Ung ho MS 2021.032 (gia dinh anh Quyen).CT tu 0481000544973 PHAM THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/2021200,000837604.030221.104712.UNG HO MS 2021032 GIA DINH ANH QUYEN QUANG TRI
2/3/2021200,000MBVCB.975134111.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2021.032.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/2021200,000352141.030221.102602.UNG HO MS 2021.032(GIA DINH ANH QUYEN)-030221-10:25:28 352141
2/3/2021200,000903278.030221.095938.MS2021-032 FT21034029112691
2/3/2021200,000MBVCB.974855215.HUYNH THI THUY HANG chuyen tien ung ho 2021.032 gia dinh anh Quyen.CT tu 0111000563561 HUYNH THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/2021200,000557372.030221.080614.ung ho MS 2021005 em Trieu Thi Nguyen
2/3/2021200,000MBVCB.974755904.NGUYEN THI NHANG chuyen tien.CT tu NGUYEN THI NHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/2021200,000788505.030221.075935.Gui MS 2021.032 gia dinh anh Quyen FT21034921230667
2/3/2021200,000206703.030221.072415.MS2021.032(gia dinh anh Quyen)
2/3/2021200,000031566.030221.072203.Ung ho ma so 2021 029
2/3/2021200,000716841.030221.071746.ung ho MS 2021.032( gia dinh a Quyen)
2/3/2021200,000029551.030221.071401.Ung ho be Le Minh Quan
2/3/2021200,000311892.030221.065602.UNG HO MS 2021.032 GIA DINH ANH QUYEN-030221-06:55:53 311892
2/3/2021200,000MBVCB.974692109.Chuyen cho gia dinh Anh Quyen .Ms 2021032.CT tu 0181003019676 NGUYEN PHI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/2021200,000MBVCB.974688912.Ung ho MS 2021.032 (gia dinh anh Quyen).CT tu 0251001804965 NGUYEN KHANH DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/2021200,000496088.030221.064143.ung ho ms 2021.032 gia dinh anh Quyen
2/3/2021200,000040780.030221.062411.MS 2021 032
2/3/2021200,000770968.030221.060907.ung ho MS 2021 032 gia dinh anh Quyen
2/3/2021200,000733961.030221.010115.MS 2021.031 be Le Minh Quan FT21034012790360
2/3/2021300,000612338.030221.214239.Chuyen tien ung ho MS 2021.032 gia dinh Anh Quyen.
2/3/2021300,000504559.030221.200102.ung ho gd a Quyen MS 2021.032
2/3/2021300,000280441.030221.164958.ung ho MS2021.032 gia dinh anh Quyen
2/3/2021300,000MBVCB.975607191.Ung ho Ms 2021 005 trieu thi nguyen.CT tu 0381000363374 VU THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/2021300,000843019.030221.131326.Vietcombank 0011002643148 VU THI YEN chuyen khoan ung ho em trieu thi nguyen
2/3/2021300,000011949.030221.112752.Ung ho MS 2021.032 gia dinh anh Tran Duy Quyen FT21034000072446
2/3/2021300,000MBVCB.974989863.Ung ho MS 2021.023 ( gia dinh a Tran Duy Quyen xa Hai Lang tinh Quang Tri.CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/2021300,000104513.030221.091956.Ung ho ms 2021 031 be le minh quan
2/3/2021300,000223874.030221.091934.Ung ho ms 2021 032 gia dinh anh Quyen
2/3/2021300,000MBVCB.974846188.Ung ho MS2021.032 gia dinh anh Quyen.CT tu 0021001815869 DUONG THI NGOC CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/2021300,000683309.030221.082307.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 PHAM NGUYEN NHUNG chuyen khoan ung ho MS 202103
2/3/2021300,000562344.030221.081035.ung ho ms 2021.032 gia dinh a quyen
2/3/2021300,000559662.030221.080814.Chuyen tien
2/3/2021300,000042138.030221.075236.MS 2021 031 be le minh quan
2/3/2021300,000316166.030221.075024.UNG HO MS 2021.005 EM TRIEU THI NGUYEN-030221-07:50:27 316166
2/3/2021300,000MBVCB.974690772.MS 2021.032( gia dinh anh Quyen).CT tu 0481000712345 THAI MAI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/2021300,000MBVCB.974622399.Ung ho NCHCCCL Thiet 0972952882.CT tu 0021001221258 VU DINH THIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/2021300,000408855.030221.002518.MS 2021.005
2/3/2021300,000408192.030221.002233.MS 2021.009
2/3/2021400,000887985.030221.143847.UNG HO MS 2021.032 GIA DINH ANH QUYEN
2/3/2021500,000MBVCB.976664524.DAO VAN DAI ung ho MS 2021.028 Vo Phan Que Linh.CT tu 0071001298213 DAO VAN DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/2021500,000715376.030221.220314.MS 2021 031 Be Le Minh Quan
2/3/2021500,000788374.030221.220114.MS 2021 027 be Hoang Anh Thu
2/3/2021500,000400491.030221.184515.VIETTEL 400300 LIENNH 210203 210203048779783 400201 ung ho ma so 2020334 anh vu ba dang
2/3/2021500,000398825.030221.184419.VIETTEL 400300 LIENNH 210203 210203048776958 400201 ung ho ma so 2021031 be le minh quan
2/3/2021500,000425589.030221.172808.MS 2021.032 FT21034448008475
2/3/2021500,000Sender:79334001.DD:030221.SHGD:10002903.BO:PHAM NGOC THUY TRANG0471675.UNG HO GIA DINH ANHQUYEN. MS 2021.032 (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
2/3/2021500,000893286.030221.133251.ung ho gia dinh anh Quyen MS 2021 032
2/3/2021500,000503437.030221.100445.Hua Hien ung ho MS 2021.030 Be Nguyen Le Truc Giang
2/3/2021500,000MBVCB.974992482.Nho chuyen cho em TRIEU THI NGUYEN - Ma so 2021.005.CT tu 0081001232285 DUONG CONG TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/2021500,000857642.030221.091826.MS2021032-gia dinh anh Quyen FT21034886014083
2/3/2021500,000853298.030221.091420.Ung ho MS 2021.032 gia dinh anh Quyen FT21034519770505
2/3/2021500,000SHGD:10006818.DD:210203.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho ma so 2021.025 chi Truong Thi Hue
2/3/2021500,000638972.030221.090657.ung ho MS2021,031 be Le Minh Quan
2/3/2021500,000MBVCB.974784131.NGUYEN LY LAN ANH chuyen tien ung ho MS 2021.028 (be Vo Phan Que Linh).CT tu 0081000172032 NGUYEN LY LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/2021500,000SHGD:10000087.DD:210203.BO:NGUYEN QUOC VUONG.Remark:995221020350489 - Le Anh Van ung ho MS 2021.028
2/3/2021500,000MBVCB.974757786.ho tro anh tran duy quyen.CT tu 0121000668154 HO THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/2021500,000MBVCB.974694093.ung ho gia dinh anh quyen.CT tu 0561000585604 NGUYEN THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/2021500,000MBVCB.974682571.Giup do 2021.032.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/2021600,000IBVCB.0302210679304002.Ung ho MS 2021 027 Hoang Anh Thu va 032 gia dinh anh Quyen
2/3/2021800,000161611.030221.002525.ISL20210203002517109-ung ho moi gia dinh 50.000VND tu MS2021.016 den MS 2021.031. Cam on Vietnamnet
2/3/20211,000,000MBVCB.976662445.Dao van Dai ung ho MS 2021.031 be Le Minh Quan.CT tu 0071001298213 DAO VAN DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/20211,000,000583868.030221.201712.ung ho MS 2021.032 gia dinh anh Quyen FT21034984112079
2/3/20211,000,000195051.030221.142811.Ung ho MS 2021. 032 Gia dinh anh Quyen FT21034979897751
2/3/20211,000,000MBVCB.975557039.TRAN THI TO UYEN chuyen tien ung ho chuong trinh NCHCCCL.CT tu 0071001109603 TRAN THI TO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/20211,000,000915517.030221.121434.ung ho MS 2021032 gia dinh a quyen
2/3/20211,000,000058344.030221.120912.ung ho ms 2021026 gia dinh chi diep FT21034897900214
2/3/20211,000,000MBVCB.974816801.UNG HO MS 2021.031 BE LE MINH QUAN.CT tu 0071003872271 VU NGUYEN NGOC TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/20211,000,000IBVCB.974719213.Ung ho MS 2020.158 ( be Huynh Van Nhon ).CT tu 0071000977743 LU LUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/20211,000,000IBVCB.974716456.Ung ho MS 2020.311 ( be Vu Huy Hoang ).CT tu 0071000977743 LU LUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/20211,000,000IBVCB.974678349.NGUYEN QUOC QUYEN chuyen khoan ung ho ma so 2021.032 (gia dinh anh Quyen).CT tu 0071000814285 NGUYEN QUOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/20211,000,000733248.030221.005622.Ung ho MS 2021.005 em Triieu Thi Ngyyen FT21034077006563
2/3/20211,000,000MBVCB.974612473.Ung ho MS 2021.005 em Trieu Thi Nguyen.CT tu 0071000682390 DUONG VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/20211,100,000IBVCB.974720958.Ung ho MS 2021.004 ( em Tran Khanh Vy ).CT tu 0071000977743 LU LUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/20211,300,000IBVCB.974708719.Ung ho MS 2020.297 ( be Ha van Phuc ).CT tu 0071000977743 LU LUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/20211,300,000IBVCB.974706504.Ung ho MS 2021.013 ( gia dinh ong Ngo Trong Tuan ).CT tu 0071000977743 LU LUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/20212,000,000SHGD:10014352.DD:210203.BO:HOANG LIEN SON.Remark:Ung ho gia dinh a the MS 2021.018
2/3/20212,000,000IBVCB.974717983.Ung ho MS 2020.179 ( be Le Trong Vinh).CT tu 0071000977743 LU LUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/20212,400,000329239.030221.090011.NGUYEN VAN CHO UNG HO MS 2021.025,026,027,028,029,030,031,032 MOI TH300.000-030221-09:00:06 329239
2/3/20212,500,000MBVCB.975640161.Ung ho ma so: 2021.020 2021.009 2020.025 2021.024 2020.021.CT tu 0091000184473 VU TU BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/20214,000,000IBVCB.975968309.MS.2021.032 (Quyen), 027 (A.Thu), 028 (Q.Linh), 029 (Xuan Nhuong): 500.000/ng. 030 (Tr.Giang), 031 (Minh Quan): 1tr/ng.CT tu 0281000584656 NGUYEN THI BICH LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/20211,000IBVCB.977827138.g.CT tu 0911000056849 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/202110,000IBVCB.977945541.Ung ho MS 2021 033 Em Ngoc Tu.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/202136,300069078.040221.072623.gui e ma so 2021 033
2/4/202150,000691748.040221.214434.ms 2021 026
2/4/202150,000SHGD:10001423.DD:210204.BO:TRAN KHANH LY.Remark:Ung ho MS 2021.033 em Ngoc Tu
2/4/202150,000318511.040221.161621.MS 2021.033 em ngoc tu. Nam mo duoc su luu ly quang vuong phat FT21035703475435
2/4/202150,000IBVCB.977827603.ung ho ma so MS 2021 028 be Vo Phan Que Linh.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/202150,000IBVCB.977824047.2021025.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/202150,000IBVCB.977822499.ung ho ma so MS 2021 029 em Do Xuan Nhuong.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/202150,000IBVCB.977815889.ung ho ma so MS 2021 030 be Nguyen Le Truc Giang.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/202150,000IBVCB.977814557.2021030.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/202150,000IBVCB.977810196.ung ho ma so MS 2021 031 be Le Minh Quan.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/202150,000IBVCB.977805036.Ung ho ma so Ms 2021 032 gia dinh anh Quyen.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/202150,000IBVCB.977805047.2021033.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/202150,000IBVCB.977801523.Ung ho ma so MS 2021 033 em Ngoc Tu.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/202150,000995530.040221.112500.Ung ho ms 2021.032 FT21035035928905
2/4/202150,000SHGD:10007274.DD:210204.BO:LAI HUNG CUONG.Remark:Ung ho MS 2021 033
2/4/202150,000MBVCB.976827019.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.033 (em Ngoc Tu).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/202150,000927294.040221.054514.ung ho MS 2021.033 ( em Ngoc Tu)
2/4/2021100,000726502.030221.235049.Ung ho be bao lam MS 2020.232 FT21035606297684
2/4/2021100,000690157.040221.222819.Ung ho ms 2021.031 be Le Minh Quan FT21036890718444
2/4/2021100,000MBVCB.978698821.MS 2021.032 (gia dinh anh Quyen).CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2021100,000582175.040221.202929.Ung ho MS 2021033 em Ngoc Tu
2/4/2021100,000549155.040221.200949.2021 033 em Ngoc Tu
2/4/2021100,000MBVCB.978625892.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.033 em Ngoc Tu.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2021100,000MBVCB.978621299.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.032 gia dinh anh Quyen.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2021100,000IBVCB.978332716.MS 2021.031.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2021100,000424480.040221.173758.Ung ho MS 2021 021 be Vo Minh Duc FT21035653140513
2/4/2021100,000317655.040221.161542.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.033 em Ngoc Tu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21035855769099
2/4/2021100,000278889.040221.154652.Ms 2021.014 FT21035688582107
2/4/2021100,000116199.040221.140458.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2021005 em trieu thi nguyen
2/4/2021100,000SHGD:10016783.DD:210204.BO:LANG THANH DIEN.Remark:MS 2021.032 GIA DINH ANH QUYEN
2/4/2021100,000IBVCB.977297782.LYKHANHKHIETt2 ung ho ms 2021 028 Vo Phan Que Linh.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/2021100,000IBVCB.977291105.LYCHANHY T2 ung ho ms 2021 029 em Do Xuan Nhuong.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/2021100,000IBVCB.977283522.Tran Ngoc Anh t2 ung ho ms 2021027 Hoang Anh Thu.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/2021100,000IBVCB.977269719.Anh va Doan t2 ung ho Ms 2021 030 Ng Le Truc Giang.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/2021100,000IBVCB.977264906.gh chu HY t2 ung ho ms 2021 031 Le Minh Quan.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/2021100,000IBVCB.977256749.LKDOAN t2 ung ho Ms 2021 033 em Ngoc Tu.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/2021100,000248543.040221.105125.T ung ho Em Ngoc Tu MS 2021.033
2/4/2021100,000MBVCB.977141200.TDung ung ho MS2021.032 (gia dinh a Quyen).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2021100,000SHGD:10000165.DD:210204.BO:NGUYEN THANH TUNG.Remark:ung ho em ngoc Tu ms 2021/033
2/4/2021100,000138217.040221.083240.Vinh Nam ung ho ms 2021 033 em Do Thi Ngoc Tu
2/4/2021100,000MBVCB.976824083.gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.033 em Ngoc Tu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2021100,000MBVCB.976819244.gd Dang Van Nhat xin ung hoa ma so: MS 2021.032 gia dinh a Quyen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2021100,000064011.040221.071811.2021 032 gia dinh anh Quyen
2/4/2021100,000768256.040221.070312.Ung ho MS2021.033 em ngoc tu FT21035052157682
2/4/2021100,000554010.040221.070301.MS2021.033(em ngoc tu)
2/4/2021100,000041780.040221.061043.Ung ho em MS 2021 033 em Ngoc Tu
2/4/2021100,000MBVCB.976758020.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.033 (em Ngoc Tu)Vietnamnet 04/02/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2021100,000755746.040221.052226.Ung ho MS 2021.033 FT21035372207307
2/4/2021150,000756754.040221.190426.ung ho MS 2021.014 gia dinh Ong An
2/4/2021200,000356362.040221.210059.iris ung ho ms 2021 028 be vo phan que linh
2/4/2021200,000355060.040221.205641.iris ung ho ms 2021 029 em do xuan nhuong
2/4/2021200,000354024.040221.205306.iris ung ho ms 2021 033 em ngoc tu
2/4/2021200,000MBVCB.978449206.HO THI HOAI THUONG ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An-huong khe).CT tu 0161001619128 HO THI HOAI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2021200,000588809.040221.174726.Ung ho MS2021 033 em Ngoc Tu
2/4/2021200,000528332.040221.162307.ung ho MS 2020.295
2/4/2021200,000508533.040221.161200.ung ho ms2021.033 em Ngoc Tu
2/4/2021200,000167749.040221.150722.Ung ho MS 2021.032 gia dinh anh Quyen
2/4/2021200,000IBVCB.977804522.MS 2021 033 em Ngoc Tu.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/2021200,000700604.040221.134139.Nhom Vien gach nho Ung ho 4 Ma so gom 025 027 029 031
2/4/2021200,000MBVCB.977427209.MS 2021016?be Tran Trong Hieu.CT tu 0121001368235 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/2021200,000MBVCB.977406304.MS 2021018?gia dinh anh The.CT tu 0121001368235 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/2021200,000MBVCB.977398825.MS 2021027?be Hoang Anh Thu.CT tu 0121001368235 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/2021200,000MBVCB.977391464.MS 2021031?Be?Le Minh Quan.CT tu 0121001368235 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/2021200,000MBVCB.977378815.MS 2021033?em Ngoc Tu.CT tu 0121001368235 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/2021200,000864578.040221.113308.ung ho ms 2021.028
2/4/2021200,000864238.040221.113236.ung ho ms 2021.030
2/4/2021200,000860985.040221.112719.ung ho ms 2021.031
2/4/2021200,000859101.040221.112420.ung ho ms 2021.033
2/4/2021200,000858145.040221.112239.ung ho ms 2021.032
2/4/2021200,000505192.040221.111105.minhtn1 ung ho ms 2021.031 be LE MINH QUAN
2/4/2021200,000505176.040221.111033.minhtn1 ung ho ms 2021.033 e NGOC TU
2/4/2021200,000505166.040221.111001.minhtn1 ung ho ms 2021.019 me con chi HUE
2/4/2021200,000505147.040221.110928.minhtn1 ung ho ms 2021.020 be NHU Y DIEM PHUC
2/4/2021200,000505121.040221.110845.minhtn1 ung ho ms 2021.021 gia dinh c THUY
2/4/2021200,000505099.040221.110803.minhtn1 ung ho ms 2021.022 be Tran NHAT ANH
2/4/2021200,000505082.040221.110723.minhtn1 ung ho ms 2021.023 be THO VAN MINH
2/4/2021200,000505068.040221.110633.minhtn1 ung ho ms 2021.024 be VO DINH DUC
2/4/2021200,000505050.040221.110543.minhtn1 ung ho ms 2021.027 be HOANG ANH THU
2/4/2021200,000505018.040221.110438.minhtn1 ung ho ms 2021.028 be vo phan que linh
2/4/2021200,000908903.040221.101306.MS 2021.031 ung ho be Le Minh Quan FT21035106167570
2/4/2021200,000937505.040221.092956.Chuyen tien ung ho MS 2021.033 em Ngoc Tu
2/4/2021200,000501998.040221.090454.ung ho MS 2021.014
2/4/2021200,000MBVCB.976940172.Ung ho MS 2021.033 chau Ngoc Tu .CT tu 0071000077320 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2021200,000501791.040221.085448.Lam Viet ung ho ma so 2021.033 em Ngoc Tu
2/4/2021200,000MBVCB.976900407.MS 2021.033 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2021200,000MBVCB.976880934. MS 2021.031.CT tu 0111000191935 NGUYEN THI THAO NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2021200,000790999.040221.072736.Ung ho MS 2021.033 EM NGOC TU
2/4/2021200,000224244.040221.071540.Tran Thi Tuyet Nga chuyen tien ung ho MS 2021.033( em Ngoc Tu)
2/4/2021200,000IBVCB.976792896.Ung ho e Ngoc Tu MS 2021.033.CT tu 0081001154156 LUONG THI HOAI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2021200,000767117.040221.065839.Ung ho MS 2021.033 em Ngoc Tu FT21035921000013
2/4/2021200,000026035.040221.065552.Ung ho MS 2021 033 em Ngoc Tu
2/4/2021200,000928661.040221.063944.ung ho MS 2021.033( em Ngoc Tu)
2/4/2021200,000MBVCB.976765394.NGUYEN THI KIM DONG chuyen tien.CT tu 0631000519105 NGUYEN THI KIM DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2021200,000760228.040221.061753.Ung ho MS 2021.032 gia dinh anh Quyen FT21035014112929
2/4/2021200,000758421.040221.055943.Ung ho ms 2021.033 em ngoc tu FT21035014098647
2/4/2021200,000757643.040221.054958.MS 2021.033 em Ngoc Tu FT21035014408302
2/4/2021200,000933577.040221.054333.Vietcombank 0011002643148 PHAM VAN HIEU chuyen khoan ung hoMS 2021033em Ngoc Tu
2/4/2021200,000MBVCB.976753926.MS 2021.033 (em Ngoc Tu).CT tu 0121000717594 NGUYEN VAN TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2021200,000755950.040221.052534.Dinh Ha My Tran ung ho MS 2021.033 - em Ngoc Tu FT21035853544478
2/4/2021200,000682658.040221.001738.Ung ho MS 2021.032 ung ho gd anh Quyen
2/4/2021300,000655342.040221.173145.Ung ho MS 2021.033 (em Ngoc Tu)
2/4/2021300,000IBVCB.978142089.MS 2021 032 GIA DINH ANH QUYEN.CT tu 0011001291903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/2021300,000MBVCB.978032457.LE THI THU chuyen tien ma so 2021.033 ( ngoc tu).CT tu 0121000296886 LE THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2021300,000MBVCB.978020730.LE THI THU chuyen tien ma so 2021.032 ( anh Quyen).CT tu 0121000296886 LE THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2021300,000050736.040221.121722.Ung ho MS 2020.104 ung ho cha con anh Long FT21035006537097
2/4/2021300,000037325.040221.120313.Giup chau hoang anh thu FT21035032676843
2/4/2021300,000SHGD:10014787.DD:210204.BO:HOANG DUY NGOC HAN.Remark:MS 2021.032 - ung ho gia dinh anh Quyen
2/4/2021300,000MBVCB.977073305.Julie Koo USA ung ho bes Vo Dinh Duc .CT tu 0071003026163 DUONG THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2021300,000501114.040221.082222.Chuyen tien Ung Ho Ms 2021.033 Em Ngoc Tu
2/4/2021300,000MBVCB.976856124.ung ho MS2021.033 (em ngoc tu).CT tu 0011004166563 PHAM THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2021300,000092182.040221.072948.Tran thi ngoc xa dong trieu tinh quan nam
2/4/2021300,000554061.040221.071430.Ung ho MS 2021.033(em Ngoc Tu)
2/4/2021300,000737547.040221.070606.ung ho em ngoc tu
2/4/2021300,000040317.040221.060149.Ung ho MS 2021 033 em Ngoc Tu
2/4/2021400,000MBVCB.978750733.Vo Thi Ngoi ung ho MS 2021.033 (em Ngoc Tu).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2021400,000092784.040221.154054.UNG HO MS 2021.029 EM DO XUAN NHUONG
2/4/2021400,000091665.040221.153609.UNG HO MS 2021.031 BE LE MINH QUAN
2/4/2021500,000IBVCB.978704927.Ung ho MS 2021.033 (em Ngoc Tu).CT tu 0181002362997 TA THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2021500,000492337.040221.184413.Ung ho MS 2021.024 be Vo Dinh Duc FT21035884211709
2/4/2021500,000313069.040221.161222.Ung ho MS 2021.033 em Ngoc Tu FT21035099648505
2/4/2021500,000443739.040221.153612.ung ho MS 2021.005
2/4/2021500,000MBVCB.977708989.Ung ho MS 2021.032 (gia dinh anh Quyen).CT tu 0071001339922 BUI TRAN DONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2021500,000010444.040221.123348.ZP5V5NNC6V3R 210204000110319 Ung ho MS 2021.033 em Ngoc Tu
2/4/2021500,000227251.040221.113124.Ung ho MS 2021 033 em Ngoc Tu
2/4/2021500,000969613.040221.105354.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2021 033 Em Ngoc Tu
2/4/2021500,000SHGD:10010087.DD:210204.BO:PHAM QUOC MANH.Remark:Pham Quoc Manh ung ho gd chi Tran Thi Ngoc, Kim Son, Dong Trieu,Quang Ninh. MS 2021.033
2/4/2021500,000683820.040221.083526.Ung ho MS 2021 033 em Ngoc Tu
2/4/2021500,000087734.040221.062534.Ung ho ms 2021033 em tran ngoc tu
2/4/2021500,000750431.040221.060332.Chuyen tien ung ho ms 2021.033 em ngoc tu
2/4/2021500,000053515.040221.055819.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ck cho MS 2021033 em ngoc tu
2/4/2021500,000743734.040221.053735.ung ho MS 2021.033 em Ngoc Tu
2/4/2021500,000017243.040221.052408.ung ho ms 2021 033 em ngoc tu
2/4/2021500,000MBVCB.976751759.Thanh chuyen tien ung ho MS 2021.033 (em Ngoc Tu) .CT tu 0931004178739 LE THI KIM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/20211,000,000360650.040221.211622.ung ho be Le Minh Quan ms 2021 031
2/4/20211,000,000MBVCB.977907869.NGUYEN NGOC NHU NGA chuyen tien.CT tu 0121000229697 NGUYEN NGOC NHU NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/20211,000,000MBVCB.977491700.UNG HO MS 2021.032 (gia dinh anh Quyen).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/20211,000,000MBVCB.977487777.UNG HO MS 2021.033 (em Ngoc Tu).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/20211,000,000986302.040221.100106.Ung ho MS 2021 033 em Ngoc Tu
2/4/20211,000,000MBVCB.976974865.MS 2021.031 be Minh Quan.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/20211,000,000967181.040221.085956.Ung ho MS 2021 033 em Ngoc Tu- Ma GD:967181. So TK dich:....3148. Ma NH dich:970436
2/4/20211,000,000757546.040221.054843.Ung ho Ms 2021.033 FT21035253627080
2/4/20211,000,000MBVCB.976755143.Ung ho MS 2021.033 (em Ngoc Tu).CT tu 0071000805876 NGUYEN THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/20211,257,000SHGD:10007095.DD:210204.BO:TRAN DUC CUONG.Remark:EXIMBANK UONG BI UNG HO MS 2021.005 EM TRIEU THI NGUYEN
2/4/20212,000,000SHGD:10009593.DD:210204.BO:NGUYEN VU TOAN.Remark:IBUNG HO MS 2021.030 ( BE NGUYEN LE TRUC GIANG)
2/4/20212,000,000SHGD:10009531.DD:210204.BO:NGUYEN VU TOAN.Remark:IBUNG HO MS 2021.028 (BE VO PHAN QUE LINH)
2/4/20212,000,000SHGD:10009399.DD:210204.BO:NGUYEN VU TOAN.Remark:IBUNG HO MS 2021.029 (EM DO XUAN NHUONG)
2/4/20212,000,000134190.040221.114001.kolmakova Ekaterina ung ho MS 2021.033 . Em Ngoc Tu
2/4/20212,000,000530197.040221.064353.MS2021.033( EM NGOC TU)-040221-06:43:20 530197
2/4/20212,000,000148639.040221.063147.Ung ho MS 2021 033 em Ngoc Tu
2/5/20211,000IBVCB.981353150.dsgdsg.CT tu 0911000044308 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/20211,000IBVCB.981347725.sdg.CT tu 1017649657 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/20211,000IBVCB.979961162.gdsg.CT tu 1018117651 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/202110,000IBVCB.979233001.Ung ho MS 2021 034 Be Bao Vy.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/5/202120,000MBVCB.979264990.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.033(em ngoc tu).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/202120,000MBVCB.979254327.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.034(be bao vy).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/202140,000198113.050221.074359.MoMoT01225115947T9488828940T970436TNCHCCCL VAN 0775115947
2/5/202150,000423431.050221.222906.MoMoT0907648202T9531265493T970436Tung ho MS 2021024 be Vo Dinh Duc
2/5/202150,000827100.050221.191730.NCHCCCL Hien 0915303922 t yeu cac ban
2/5/202150,000MBVCB.980608388.Ung ho MS 2021.034 be Bao Vy.CT tu 0041000686420 HA HUNG THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/202150,000IBVCB.980364672.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/202150,000MBVCB.979652340.Ung ho cho MS 2020.003 ( be Dao Tien Thanh ).CT tu 0511000430512 TRAN THI MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/202150,000IBVCB.979591326.MS 2021 034 Be Bao Vy.CT tu 0011001147867 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/5/202150,000046437.050221.100610.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2021 034 be Bao Vy
2/5/202150,000MBVCB.979150057.DO DUC AN chuyen tien ung ho ma so 2021 034.CT tu 0711000250116 DO DUC AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/202150,000SHGD:10001292.DD:210205.BO:HUYNH BAO CHAU.Remark:Ung ho em Ngoc Tu. MS 2021.033
2/5/202150,000MBVCB.979118861.ung ho MS 2021.034.CT tu 0951004183209 PHAM THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/202150,000MBVCB.979014920.Ung Ho be Bao Anh.CT tu 0211000415437 TRAN THI NHU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/202150,000707439.050221.061958.MS 2021 034 Be Bao Vy
2/5/202150,000001303.050221.061102.MS 2021 034 ung ho be Bao Vy
2/5/202150,000754853.050221.060446.Ung ho MS 2021.034 FT21036260901162
2/5/2021100,000IBVCB.982076089.Ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy).CT tu 0301000340040 LE XUAN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021100,000753963.040221.224928.Ung ho MS 2021 018
2/5/2021100,000065689.050221.222658.Ung ho MS 2021 034 be Bao Vy
2/5/2021100,000411864.050221.213307.MoMoT01637286363T9529459734T970436TUng ho MS 2021 034 be Bao Vy
2/5/2021100,000581861.050221.205942.ung ho MS 2021.034
2/5/2021100,000902112.050221.203440.MS2021003 Ngoc Tu
2/5/2021100,000MBVCB.981319737.LUONG VAN DA RA chuyen tien ung hoMS 2021.034 (Be Bao Vy).CT tu 0471000018117 LUONG VAN DA RA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021100,000183233.050221.171758.ung ho MS 2021.034 FT21036731474558
2/5/2021100,000168996.050221.171226.Chuyen tien ung ho be Bao Vy ma so 2021034
2/5/2021100,000173794.050221.171114.Ung ho MS 2021034 be Bao Vy FT21036415043243
2/5/2021100,000106245.050221.164403.MS 2021.034 ung ho be bao vy
2/5/2021100,000MBVCB.981071619.Ghi ro ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy).CT tu 0841000023067 BUI THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021100,000MBVCB.981026424.MS 2021034?be Bao Vy.CT tu 0071001198454 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/5/2021100,000426153.050221.162839.2021-034 be Bao vy
2/5/2021100,000SHGD:12096264.DD:210205.BO:TRAN THI HIEN DUONG.Remark:UNG HO CHO VO THI DIEP ,THON YEN NE 1 XA HOA TIEN HOA VANG TP DA NANG
2/5/2021100,000IBVCB.980783138.Be Bao Vy bi bong nang.CT tu 0071005515656 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/5/2021100,000SHGD:10002545.DD:210205.BO:le cong bao khanh.Remark:ms2021.034 be bao vy
2/5/2021100,000MBVCB.980488132.TDung ung ho MS2021.034 (be Bao Vy).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021100,000MBVCB.980447469.Ung ho ms 2021.034(be bao vy).CT tu 0021000239305 NGUYEN THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021100,000085132.050221.140703.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.032 gd anh Quyen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21036040071489
2/5/2021100,000MBVCB.980273757.PHAM THI THANH HUYEN chuyen tienms2021034bebaovy.CT tu 0731000586623 PHAM THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021100,000352405.050221.132120.Ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy)
2/5/2021100,000MBVCB.980131574.Ung ho MS 2021.034 ( be Vy ).CT tu 0041001148204 TANG THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021100,000668250.050221.125507.MS 2021.030 be nguyen le truc giang
2/5/2021100,000MBVCB.980087867.Ung ho ma so 2021.034 be Bao Vy .CT tu 0611001994315 LE DIEU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021100,000072792.050221.114720.MS 2021.034 (be Bao Vy)
2/5/2021100,000561164.050221.114518.Ung ho MS 2021.034 Be Bao Vy
2/5/2021100,000SHGD:10012728.DD:210205.BO:DAO XUAN TUNG.Remark:Ung ho MS 2021.034
2/5/2021100,000982676.050221.101044.T ung ho be Bao Thy MS 2021.034
2/5/2021100,000899058.050221.095948.Ung ho MS 2021.034 be Bao Vy FT21036210156000
2/5/2021100,000897370.050221.095820.Ung ho MS 2021.030 be Nguyen Le Truc Giang FT21036015235899
2/5/2021100,000895166.050221.095622.Ung ho MS 2021.032 gia dinh anh Quyen FT21036289114203
2/5/2021100,000892206.050221.095347.Ung ho MS 2021.031 be Le Minh Quan FT21036687365476
2/5/2021100,000347320.050221.095246.ung ho MS 2021.034 be Bao Vy
2/5/2021100,000890586.050221.095229.Ung ho MS 2021.033 em Ngoc Tu FT21036284042597
2/5/2021100,000887574.050221.095008.Ung ho MS 2021.028 be Vo Phan Que Linh FT21036886133972
2/5/2021100,000445239.050221.094858.Ung ho MS 2021 034 Be Bao Vy
2/5/2021100,000883249.050221.094644.Ung ho MS 2021.029 em Do Xuan Nhuong FT21036978943949
2/5/2021100,000MBVCB.979312522.Ung ho MS2021.034 (be Vy).CT tu 0011000554615 TA THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021100,000864840.050221.093123.MS2021.034 Be Bao Vy FT21036546111830
2/5/2021100,000864809.050221.093122.MS 2021.034 be Bao Vy FT21036289021530
2/5/2021100,000MBVCB.979268201.MS 2021.034.CT tu 0501000214982 DANG GIA VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021100,000SHGD:10000818.DD:210205.BO:TRAN VAN PHONG.Remark:995221020564079 - Chuyen tien ung ho ms 2021.034 be bao vy
2/5/2021100,000372240.050221.090013.ung ho ms 2021.034 be bao vy
2/5/2021100,000910300.050221.085104.Ung ho MS 2021.032(gia dinh anh Quyen)
2/5/2021100,000908806.050221.084855.Ung ho MS 2021.030(be nguyen le truc giang)
2/5/2021100,000162531.050221.084731.Ung ho ma so 2021 034
2/5/2021100,000817903.050221.084549.MS 2021.034 FT21036720231896
2/5/2021100,000905742.050221.084455.Ung ho MS 2021.029 (em Do Xuan Nhuong)
2/5/2021100,000904222.050221.084239.Ung ho MS 2021.031 (be Le Minh Quan)
2/5/2021100,000070251.050221.083756.Vinh Nam ung ho ms 2021 034 be Tran Ngoc Bao Vy
2/5/2021100,000MBVCB.979129560.TONG HOAI PHUONG chuyen tien ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy).CT tu 0011004134667 TONG HOAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021100,000413097.050221.082516.ung ho be bao vy ms 2021034
2/5/2021100,000120073.050221.082157.Ung ho MS 2021 034 be Bao Vy
2/5/2021100,000798025.050221.081925.Ung ho ms 2021 034 FT21036476575122
2/5/2021100,000410944.050221.081712.ung ho MS 2021028 be Vo Phan Que Linh
2/5/2021100,000410493.050221.081524.ung ho MS 2021029 em Do Xuan Nhuong
2/5/2021100,000409846.050221.081231.ung ho MS 2021034 be Bao Vy
2/5/2021100,000MBVCB.979070840.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021100,000001446.050221.074626.ZP5V5OL5NPUL 210205000030322 Ung ho be Bao Vy MS 2021.034
2/5/2021100,000071636.050221.074039.Ung ho MS2021 034 be Bao Vy
2/5/2021100,000774345.050221.073446.Ung ho ms 2021.034 be bao vy FT21036020185037
2/5/2021100,000765528.050221.072953.UNG HO MS 2021.034 BE BAO VY-050221-07:30:40 765528
2/5/2021100,000868539.050221.072107.ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy)
2/5/2021100,000766318.050221.071059.Ung ho be Bao Vy FT21036810067922
2/5/2021100,000251718.050221.070247.ung ho MS 2021.034( ung ho be Nao Vy)
2/5/2021100,000763903.050221.070154.MS 2021.034 FT21036278003742
2/5/2021100,000322054.050221.070044.Ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy)
2/5/2021100,000023949.050221.065348.MS2021 034
2/5/2021100,000761918.050221.065300.Ung ho be gai bi bong FT21036538855409
2/5/2021100,000MBVCB.979022135.PHAN THI TRA MY chuyen tien ung ho be bao Vy. ma so.2021.034 chuc con mai khoe manh.CT tu 0111000221399 PHAN THI TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021100,000861286.050221.064642.Ung ho MS 2021034 be Bao Vy
2/5/2021100,000099550.050221.063832.MS 2021. 034
2/5/2021100,000MBVCB.979014173.ung ho MS 2021.022 (be Tran Nhat Anh).CT tu 0011004333096 NGUYEN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021100,000758781.050221.063619.Xin giup do be gai bi bong mat Hoa Binh FT21036080305526
2/5/2021100,000098149.050221.063548.ung ho MS 2021.034 be Bao Vy
2/5/2021100,000MBVCB.979014830.Ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy).CT tu 0421000459485 BUI VAN SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021100,000MBVCB.979013674.ung ho MS 2021.027 (be Hoang Anh Thu) .CT tu 0011004333096 NGUYEN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021100,000035375.050221.063136.ung ho MS 2021 034
2/5/2021100,000225403.050221.063138.ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy)
2/5/2021100,000035265.050221.063114.MS2021034 Be Bao
2/5/2021100,000193584.050221.062919.Ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy)
2/5/2021100,000MBVCB.979009406.Ung ho Ms 2021.34 (be Bao Vy).CT tu 0311000670987 TRAN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021100,000623262.050221.062052.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2021 034 be Bao Vy
2/5/2021100,000756621.050221.062052.Ms 2021.034 be bao vy FT21036721097080
2/5/2021100,000MBVCB.979003936.ung ho be Bao Vy - Ms 2021.034.CT tu 0111000255384 HUYNH HOAI NGOC LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021100,000755088.050221.060726.MS 2021.034 FT21036719743008
2/5/2021100,000397583.050221.055958.Ung ho ma so 2021034 be Bao Vy
2/5/2021100,000753972.050221.055316.Ung ho MS 2021.034 FT21036102350184
2/5/2021100,000MBVCB.978999612.MS 2021.031 (be Le Minh Quan).CT tu 0101001165835 TRAN VAN BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021100,000MBVCB.978999459.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy)Vietnamnet 05/02/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021100,000027071.050221.054653.Ung ho be tran ngoc bao vy dang thi lan anh
2/5/2021100,000MBVCB.978998098.MS 2021.033 (em ngoc tu).CT tu 0101001165835 TRAN VAN BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021150,000510736.050221.211940.Ung ho MS 2021.034 be Bao Vy FT21036882200890
2/5/2021150,000MBVCB.979883210.bi bong mat tay chan.CT tu 0441000753310 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/5/2021150,000185316.050221.092140.UNG HO MS 2021.034 (BE BAO VY)
2/5/2021200,000242137.050221.225551.ISL20210205225540445-ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy)
2/5/2021200,000588524.050221.224101.ung ho Tran Duy Quyen ma so 2021032 FT21037737507596
2/5/2021200,000MBVCB.981966001.ung ho MS 2021.034. Chuc be mau khoe..CT tu 0111001513070 NGUYEN HONG THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021200,000IBVCB.981919532.Ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy).CT tu 0071005568076 DO MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021200,000618259.050221.210923.Co Ha ung ho MS 2021.034 (Bao Vy)
2/5/2021200,000IBVCB.981876699.Ung ho( Be BAO VY ) MS 2021.034.CT tu 0071001211150 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/5/2021200,000678135.050221.204143.Minh phuong Vu UH ms 2021034 be Bao Vy
2/5/2021200,000670226.050221.190838.UNG HO MS2021034 BE BAO VY
2/5/2021200,000358504.050221.184913.MS 2021.034
2/5/2021200,000335783.050221.183654.Ung ho MS2021.034
2/5/2021200,000209096.050221.173117.MS2021.034 be Bao Vy FT21036135628716
2/5/2021200,000DANG THI PHUONG UNG HO TIEN MA SO 2021.033 ,2021.034 MOI MA SO 1 TRIEU
2/5/2021200,000195502.050221.172431.ung ho MS 2021.031 be Le Minh Quan FT21036994580308
2/5/2021200,000185573.050221.171919.ung ho MS 2021.034 be Bao Vy FT21036939000095
2/5/2021200,000MBVCB.981139981.Ung ho be Bao Vy Ms2012 034.CT tu 0021001457982 LE THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021200,000MBVCB.981025047.Uh ms 2021.033.CT tu 0341005288401 BUI THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021200,000763503.050221.162958.ung ho MS 2021.034 ( be Bao Vy)
2/5/2021200,000MBVCB.980952675.ung ho MS 2021.034(be Bao Vy).CT tu 0371003707074 NGUYEN THI THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021200,000225414.050221.155520.HO TRO BE BAO VY MS 2021.034
2/5/2021200,000904061.050221.153940.UNG HO MS 2021.034 (BE BAO VY)-050221-15:39:19 904061
2/5/2021200,000287561.050221.152814.Ms2021.031 (Le Minh Quan)
2/5/2021200,000MBVCB.980683649.Ms 2021034 be bao vy.CT tu 0011004315614 NGUYEN THI BONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021200,000286937.050221.152717.MS2021.034 (Bao Vy)
2/5/2021200,000MBVCB.980491519.Ung ho MS2021.034 (be Bao Vy).CT tu 0591000288292 LE THI CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021200,000MBVCB.980410082.LE QUANG TINH chuyen tien ung ho ms2021.034.CT tu 0461000530143 LE QUANG TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021200,000805448.050221.142006.ung ho MS 2021.034 be Bao Vy
2/5/2021200,000778755.050221.140610.Chuyen tien ung ho MS2021.034 be Bao Vy
2/5/2021200,000130563.050221.132713.Nho VietNamnet chuyen be Bao Vy MS 2021.0034. Thank
2/5/2021200,000358486.050221.131326.thanh nam ung ho be bao vy bi bong
2/5/2021200,000854240.050221.131325.UNG HO MS : 2021.034( BE BAO VY)-050221-13:13:58 854240
2/5/2021200,000MBVCB.980140233.ung ho MS2021.034( be Bao Vy).CT tu 0451000235932 HOANG THI DIEU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021200,000MBVCB.980135596.ung ho MS 2021.032 gia dinh anh Quyen.CT tu 0071003484600 PHAM NHU HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021200,000203614.050221.124742.UNG HO BE BAO VY MS 2021.034
2/5/2021200,000260270.050221.123546.Ung ho MS 2021.034 be Bao Vy
2/5/2021200,000MBVCB.980037438.MS 2021.034 (be Bao Vy).CT tu 0071002830405 TRAN MINH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021200,000254687.050221.120428.NGUYEN DUC TIEN ms 2021.034 be bao vy
2/5/2021200,000MBVCB.979917814.Ung ho MS 2021.034.CT tu 0111000284261 PHAM THI DIEM TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021200,000MBVCB.979869250.Ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy).CT tu 0011004029200 NGUYEN HUE PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021200,000IBVCB.979852896.MS 2021034 be Bao Vy.CT tu 0021001771400 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/5/2021200,000MBVCB.979788873.MS 2021.034 ung ho be Bao Vi.CT tu 0611001913331 NGUYEN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021200,000873926.050221.112301.Ung ho MS 2021 034 be Bao Vy
2/5/2021200,000566133.050221.105214.ung ho ms.2021.034(be bao vy)
2/5/2021200,000459236.050221.105041.ung ho ms 2021.034 be Bao Vy
2/5/2021200,000IBVCB.979623753.ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy).CT tu 0491000002423 LE HIEN THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021200,000196699.050221.103925.Ung ho MS 2021 034 be Bao Vy
2/5/2021200,000424914.050221.103319.Ung ho MS 2021.034 be Bao Vy
2/5/2021200,000806769.050221.102248.BE BAO VY .MS 2021034-050221-10:22:43 806769
2/5/2021200,000SHGD:10007531.DD:210205.BO:HOANG THANH HAI.Remark:MS 2021.034
2/5/2021200,000MBVCB.979496195.MS 2021034 be Bao Vy.CT tu 1014863054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/5/2021200,000713184.050221.102102.Ung ho be Bao Vy MS 2021 034
2/5/2021200,000171091.050221.101851.MS 2021 034 Be bao Vy chuc co khoe manh va dc nhieu nguoi giup do
2/5/2021200,000MBVCB.979341047.MS 2021.034.CT tu 0591000290059 NGUYEN DUC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021200,000316926.050221.093627.ung ho MS 2021.034 be Bao Vy
2/5/2021200,000MBVCB.979298125.ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy).CT tu TRAN THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021200,000IBVCB.979298899.MS 2021 034 be Bao Vy.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/5/2021200,000MBVCB.979297748.Ung ho ma so Ms 2021.034 be bao vy.CT tu 0021000967865 PHAM VAN DOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021200,000063890.050221.092841.LAN PHUONG UNG HO MS 2021.034 . BE BAO VY
2/5/2021200,000SHGD:10009177.DD:210205.BO:NGUYEN VAN LOI.Remark:ung ho MS 2021 034 be Bao Vy
2/5/2021200,000002750.050221.092304.Chuyen tien ma so 2021.033 em Ngoc Tu
2/5/2021200,000222366.050221.091707.Ung ho MS 2021 021 Gia dinh chi Thuy
2/5/2021200,000847391.050221.091557.Ung ho ms.2021.034.be bao vy FT21036093005427
2/5/2021200,000429806.050221.091137.Uh MS 2020 034 giup be Bao Vy
2/5/2021200,000MBVCB.979234257.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2021.034.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021200,000MBVCB.979231750.MS 2021.034.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021200,000MBVCB.979225700.Ung ho MS 2021.034 be Bao Vy.CT tu 0061000605367 LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021200,000035113.050221.090356.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2021034
2/5/2021200,000SHGD:10000159.DD:210205.BO:VU TU NAM.Remark:[2100000011035288]UNG HO MS 2021034 ( BE BAO VY)
2/5/2021200,000SHGD:10000154.DD:210205.BO:TRAN VAN GIANG.Remark:[2100000011035195]UNG HO MS 2021.034 (BE BAO VY)
2/5/2021200,000829844.050221.085908.Ung ho MS 2021.034 be Bao Vy FT21036261446102
2/5/2021200,000SHGD:10004298.DD:210205.BO:NGUYEN DUC THO.Remark:Ung ho MS 2021.023
2/5/2021200,000IBVCB.979152290.Chuyen khoan ung ho MS 2021.034 be Bao Vy.CT tu 0341000006428 PHAM VAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021200,000697429.050221.083451.Vietcombank 0011002643148 ung ho be Bao Vy MS 2021034
2/5/2021200,000028261.050221.082640.Vietcombank 0011002643148 Ho Khanh Chi lop 10XH2 THPT Gia Dinh Binh Thanh HCM ung ho MS 2021 034 be
2/5/2021200,000123226.050221.082407.Ung ho be Bao Vy 2021034
2/5/2021200,000774927.050221.082158.UNG HO MS 2021.034 be BAO VY
2/5/2021200,000MBVCB.979119630.Minh & An ung ho ma so 2021.034. Chuc em nhanh binh phuc.CT tu 0361001467292 PHAM THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021200,000796920.050221.081737.Ung ho MS 2021.034 chau Tran Ngoc Bao Vy o Hoa Binh. Xin cam on FT21036005164096
2/5/2021200,000410155.050221.081342.Ung ho MS 2021034
2/5/2021200,000179067.050221.081235.MS 2021 034 be Bao Vy
2/5/2021200,000SHGD:10001025.DD:210205.BO:NGO THI BICH NGOC.Remark:IBUNG HO MS 2021.034(BE BAO VY)
2/5/2021200,000SHGD:10001026.DD:210205.BO:PHAN HUA BACH NGUYET.Remark:IBMS 2021 034 BE BAO VY
2/5/2021200,000789341.050221.080617.ung ho MS 2021.034 be Bao Vy FT21036085545609
2/5/2021200,000158400.050221.075559.ung ho MS 2021.034
2/5/2021200,000MBVCB.979079325.TRAN TAN LUC chuyen tien ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy).CT tu 0111000394840 TRAN TAN LUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021200,000MBVCB.979077850.HOANG THI HAI HA chuyen tien MS 2021.034 (be Bao Vy).CT tu 0311000697681 HOANG THI HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021200,000040727.050221.075001.ung ho ms 2021034 be bao vy
2/5/2021200,000147813.050221.074533.MS 2021.034 BE BAO VY
2/5/2021200,000776832.050221.074058.MS 2021.034 FT21036212935038
2/5/2021200,000MBVCB.979060888.Ung ho 2021.034 ( Be Bao Vy).CT tu 0531002161561 DOAN NGOC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021200,000233183.050221.073245.ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy)
2/5/2021200,000772831.050221.073051.Gia dinh Hien Ha ung ho MS 2021 034 be Bao Vy FT21036686930110
2/5/2021200,000MBVCB.979041320.Gia Minh ung ho 2021.034(be bao vy).CT tu 0901000006388 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021200,000MBVCB.979040489.MS 2021034?be Bao Vy.CT tu 0121001368235 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/5/2021200,000MBVCB.979038927.ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy).CT tu 0531000296630 LE VIET VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021200,000MBVCB.979039741.Ung ho MS 2021.034 (Be Bao Vy).CT tu 0031000199402 DONG THI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021200,000764000.050221.071216.MS 2021.034 (BE BAO VY)-050221-07:12:27 764000
2/5/2021200,000MBVCB.979036068.Ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy).CT tu 0531002502418 NGUYEN THI CAM HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021200,000763914.050221.071119.UNG HO MS 2021-034-050221-07:10:54 763914
2/5/2021200,000MBVCB.979035872.Ung ho MS2021.034 be Bao Vy.CT tu 0111000227650 BUI TRONG NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021200,000MBVCB.979031998.Ung ho be Bao Vy - MS: 2021.034.CT tu 0061000190140 NGUYEN THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021200,000114947.050221.070554.Chuyen tien
2/5/2021200,000228564.050221.070310.ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy)
2/5/2021200,000IBVCB.979029603.Ung ho ma so 2021.034 be Bao Vy.CT tu 0061000522108 VU MANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021200,000045776.050221.070054.Ung ho MS 2021 034 Be Bao Vy
2/5/2021200,000MBVCB.979026297.Ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy).CT tu 0021000338516 NGUYEN QUOC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021200,000227399.050221.065345.Tran Thi Kieu Diem chuyen tien ung ho MS 2021.034 ( be Bao Vy)
2/5/2021200,000MBVCB.979023091.Ung ho MS 2021.034(be Bao Vy).CT tu 0911000011146 TRAN THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021200,000194383.050221.065052.Ung ho MS 2021- 034. Be Bao Vy.
2/5/2021200,000226255.050221.064159.ung ho MS 2021.034 ( be Bao Vy )
2/5/2021200,000101245.050221.064147.Ung ho be Vy
2/5/2021200,000225915.050221.063812.ung ho be Bao Vi bi Bong MS2021034
2/5/2021200,000581027.050221.063857.ung ho MS 2021034 be Bao Vy
2/5/2021200,000623771.050221.063624.Vietcombank 0011002643148 Ung hoMS 2021034be Bao Vy
2/5/2021200,000MBVCB.979015078.Ung ho MS 2021.034 (Be Bao Vy).CT tu 0541006669999 BUI HUY TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021200,000623696.050221.063442.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2021 034 be bao vy
2/5/2021200,000758108.050221.063216.Ung ho MS 2021034 be bao vy FT21036500637516
2/5/2021200,000MBVCB.979013060.be bi bong.CT tu 0351000778033 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/5/2021200,000757746.050221.062945.MS 2021.034 be Bao Vy FT21036500627139
2/5/2021200,000757666.050221.062905.Ung ho Ms 2021.034 FT21036002519098
2/5/2021200,000071647.050221.062836.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2021034 be Bao Vy
2/5/2021200,000398460.050221.062819.Ung ho MS 2021034 Be Bao Vy
2/5/2021200,000695307.050221.062649.Vietcombank 0011002643148 DONG THANH HUYEN chuyen khoan ung ho be Bao Vy HoaBinh bi bong
2/5/2021200,000MBVCB.979009672.ung ho MS 2021.034 be Bao Vy.CT tu 0011004333096 NGUYEN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021200,000860990.050221.062421.ung ho MS 2021 034 be bao vy
2/5/2021200,000398248.050221.062304.Ung ho MS 2021 034 be Bao Vy
2/5/2021200,000756790.050221.062215.MS 2021.034 be Bao Vy FT21036102458905
2/5/2021200,000071407.050221.062124.Vietcombank 0011002643148 Ms 2021 034 be Bao Vy
2/5/2021200,000756581.050221.062031.Ung ho be BAO VY FT21036536960980
2/5/2021200,000032427.050221.062009.Ms 2021034 ung ho be Bao Vi
2/5/2021200,000MBVCB.979008583.Ms 2021.034 be Bao Vy.CT tu 0081000627431 PHAM QUANG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021200,000000188.050221.061943.UH MS 2021.034 BE BAO VY
2/5/2021200,000MBVCB.979006338.Ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy).CT tu 0381000525121 NGUYEN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021200,000090514.050221.061755.Chuyen tien ung ho ms 2021.034 be Vy
2/5/2021200,000756184.050221.061715.MS20210,034 be bao vy FT21036622390088
2/5/2021200,000733161.050221.061410.Ung ho MS 2021.034. Be Bao Vy
2/5/2021200,000755609.050221.061236.MS.2021034 FT21036203705094
2/5/2021200,000MBVCB.979004392.Ung ho MS 2021.034 ( be Bao Vy).CT tu 0341002061969 NGUYEN HUU VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021200,000249701.050221.060922.MS 2021.034 (be Bao Vy)
2/5/2021200,000087613.050221.060940.ung ho ms 2021.034 be Bao Vy
2/5/2021200,000755228.050221.060853.Ung ho MS 2021034 Be Bao Vy FT21036005267089
2/5/2021200,000755184.050221.060828.MS 2021034 be BAO VY HOA BINH FT21036080200950
2/5/2021200,000MBVCB.979002102.BUI DUC THANG chuyen tien ung ho be bao vy (MS :2021.034).CT tu 0291000331577 BUI DUC THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021200,000MBVCB.978998469.MS 2021.034 (be Bao Vy).CT tu 0021001676740 NGUYEN QUOC TANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021200,000751323.050221.051035.Ung ho MS 2021.034 FT21036167308012
2/5/2021200,000MBVCB.978979780.ung ho MS 2021031(Le Minh Quan).CT tu 0081001149569 TRAN VAN GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021250,000205971.050221.140933.CK ung ho be Vy bi bong o Hoa Binh
2/5/2021250,000MBVCB.979369878.2021034 be Bao Vi.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021250,000MBVCB.979366785.MS 2021 034 be Bao Vi.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/5/2021250,000MBVCB.979008845.Ung ho Ms.2021.034(Be Bao Vy).CT tu 0331000404950 DO THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021300,000521604.050221.212856.Ms 2021.031 FT21036844981597
2/5/2021300,000277200.050221.204355.giup be le minh quan
2/5/2021300,000MBVCB.981697000.Ung ho MS 2021.028 (be Vo Phan Que Linh).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021300,000MBVCB.981687519.Ung ho MS 2021.033 (em Ngoc Tu).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021300,000MBVCB.981677135.Ung ho MS 2021.031 (be Le Minh Quan).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021300,000MBVCB.981665358.MS 2021.034 (be Bao Vy).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021300,000MBVCB.981451633.DAO MINH PHONG ung ho MS 2021.34 ( Be Bao Vy).CT tu 0041000117530 DAO MINH PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021300,000MBVCB.981088792.Ung ho em Ngoc Tu Ms 2021 033.CT tu 0021001457982 LE THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021300,000898011.050221.152157.MS 2021.034 UNG HO BE BAO VY-050221-15:21:36 898011
2/5/2021300,000216921.050221.141200.NCHA ung ho ma so 2021.034 be Bao Vy
2/5/2021300,000MBVCB.980234640.UNG HO MS 2021.034 (Be BaoVy) .CT tu 0151000566558 HA NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021300,000IBVCB.980226914.Ung ho MS 2021.034 (be BAO VY).CT tu 0441000723232 DINH THI KIM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021300,000993403.050221.125631.Tran Thi Thu ung ho MS 2021. 034 be Bao Vy FT21036902737084
2/5/2021300,000SHGD:10005710.DD:210205.BO:HA GIANG THANH.Remark:995221020531379 - UNG HO MS 2021.028 BE VO PHAN QUE LINH
2/5/2021300,000IBVCB.980042308.UNG HO BE BAO VY.CT tu 0011001224781 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/5/2021300,000MBVCB.979990589.LE TRONG VIET ?Ungho MS 2021.034?(be Bao Vy).CT tu LE TRONG VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021300,000564601.050221.115045.Ung ho MS 2021 034 be Bao Vy
2/5/2021300,000423724.050221.104923.Ung ho MS 2021 034 be Bao Vy
2/5/2021300,000105001.050221.104347.Vietcombank 0011002643148 ung ho ma so 2021 034 be Bao Vy
2/5/2021300,000228649.050221.102920.MS 2021.034 be Bao Vy
2/5/2021300,000712934.050221.101357.ung ho MS 2021034 be Bao Vy
2/5/2021300,000MBVCB.979415655.MS 2021 034.CT tu 0021000562612 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/5/2021300,000406131.050221.095542.ho tro be Bao Vy ma so 2021.034
2/5/2021300,000335970.050221.094637.Chuyen tien ung ho MS 2021.034 be BAO VY
2/5/2021300,000218266.050221.091513.Ung ho MS 2021 034 be Bao Vy
2/5/2021300,000268151.050221.085826.MS2021.034 (be Bao Vy)
2/5/2021300,000MBVCB.979174587.ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy).CT tu 0421000425301 VO QUANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021300,000001645.050221.084444.UNG HO MS 2021.034 Be Bao Vy
2/5/2021300,000001592.050221.084239.Chuyen tien ung ho ms 2021.034 be bao ly
2/5/2021300,000811959.050221.083817.Ung ho MS 2021 . 034 be Bao Vy FT21036448662060
2/5/2021300,000MBVCB.979076996.MS 2021.034 (Be Bao Vy).CT tu 0761002371298 NGUYEN HOANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021300,000061335.050221.072723.Ung ho MS 2021 034 be Bao Vy
2/5/2021300,000626475.050221.072522.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2021034 be Bao Vy
2/5/2021300,000127735.050221.072256.Chuyen tien uh MS 2021034 be Bao Vy
2/5/2021300,000MBVCB.979045126.ung ho MS 2021.034 ( be Bao Vy).CT tu 0411001104947 TRAN THI MINH HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021300,000126342.050221.072110.Chuyen tienMS 2021.034 Be Bao Vy
2/5/2021300,000401556.050221.071519.ung ho be Bao Vy MS 2021 034
2/5/2021300,000MBVCB.979033745.ung ho MS2021.034( be Bao Vy).CT tu VO THI HOAI LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021300,000MBVCB.979025580.LE THI THU chuyen tien - 2021.034- bao vy.CT tu 0121000296886 LE THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021300,000760896.050221.064804.Ung ho 2021.034 ung ho be bao Vy FT21036411861576
2/5/2021300,000MBVCB.979019088.Ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy).CT tu 0011002370763 PHAM THI THU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021300,000036983.050221.063659.MS 2021 034 be bao vy
2/5/2021300,000MBVCB.979012589.NGUYEN THI LOAN chuyen tien MS2021 034. be Bao vy.CT tu 0951002368888 NGUYEN THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021300,000MBVCB.979009205.ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy).CT tu 0071001828873 LE THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021300,000756279.050221.061802.Ung ho MS 2021. 034 be Bao Vy FT21036853739959
2/5/2021300,000622719.050221.055654.Vietcombank 0011002643148 MS 2021 014 gia dinh ong An
2/5/2021300,000MBVCB.978999208.TA DIEU THU chuyen tien tang be Bao Vy.CT tu 0011004127778 TA DIEU THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021350,000IBVCB.979678163.Ung ho MS 2021.029 (em Do Xuan Nhuong).CT tu 0181000551676 BUI PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021350,000IBVCB.979667258.Chuyen tien ung ho MS 2021.033 (em Ngoc Tu).CT tu 0181000551676 BUI PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021400,000210352.050221.141253.UH MS 2021.034 (Be Bao Vy)
2/5/2021400,000IBVCB.979009812.Ung ho MS2021.034( be Bao Vy).CT tu 0461000443066 BUI THI TUYET LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021500,000719514.050221.225136.MS2021034 Bao Vy
2/5/2021500,000114060.050221.223845.Vietcombank;0011002643148;ung ho be Le Minh Quan MS2021031
2/5/2021500,000IBVCB.982047580.Ung ho ma so 2021.031(be Le Minh Quan). Chuc con mau het benh..CT tu 0881000439230 NGUYEN THI THUY HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021500,000IBVCB.982009499.Ung ho MS 2021.032 (gia dinh anh Quyen).CT tu 0461003956305 PHAM NGUYEN PHUONG HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021500,000IBVCB.982004781.Ung ho MS 2021033 (em Ngoc Tu).CT tu 0461003956305 PHAM NGUYEN PHUONG HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021500,000IBVCB.981988498.MS 2021 034 be TRAN NGOC BAO VY tinh Hoa Binh.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/5/2021500,000695083.050221.212833.ung ho MS 2021 034 be Bao Vy
2/5/2021500,000024044.050221.200727.Hua Hien chuyen tien ung ho MS 2021.034 be Bao Vy
2/5/2021500,000249982.050221.195750.ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy)
2/5/2021500,000969208.050221.194921.MS2021026 (UNG HO GD CHI DIEP)-050221-19:49:06 969208
2/5/2021500,000621866.050221.182830.Giup ma so 2021 034 be Bao Vy
2/5/2021500,000255246.050221.180330.Ung ho qua bao Vietnamnet ms 2021-034 be Bao vy FT21036838755354
2/5/2021500,000195587.050221.172433.Ung ho MS 2021.034 FT21036347970579
2/5/2021500,000IBVCB.981159194.MS 2021034 bao vy.CT tu 0011003168807 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/5/2021500,000IBVCB.980796452.Ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy).CT tu 0181002578993 TRAN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021500,000MBVCB.980705522.HUYNH THI HONG NGA ung ho MS 2021.034( Be Bao Vy).CT tu 0371000447857 HUYNH THI HONG NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021500,000915005.050221.151510.ung ho MS 2021.034
2/5/2021500,000IBVCB.980607841.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021500,000IBVCB.980594966.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.033 (em Ngoc Tu).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021500,000IBVCB.980582069.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.032 (gia dinh anh Quyen).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021500,000887702.050221.145616.UNG HO MS 2021.034 (BE BAO VY)-050221-14:55:56 887702
2/5/2021500,000721852.050221.144716.Ung ho MS 2021 034 be Bao Vy
2/5/2021500,000314574.050221.140042.IBFT uh MS 2021034 Be Bao Vy
2/5/2021500,000MBVCB.980239438.Gia dinh Hung Dung ung ho chau Vy.CT tu 0491009666888 PHAM VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021500,000733066.050221.133925.ung ho MS 2021 034 BE BAO VY
2/5/2021500,000256755.050221.133726.UNG HO MS 2021.034 (BE BAO VY).
2/5/2021500,000IBVCB.980176861.ung ho MS 2021.034 ( be Bao Vy ).CT tu 0381000385287 PHAM HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021500,000IBVCB.980122324.Ung ho MS 2021034 Be Bao Vy.CT tu 0611001461529 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/5/2021500,000MBVCB.980074757.HOANG THI HUYEN chuyen tien ung ho MS 2021.034( be Bao Vy).CT tu 0021000539737 HOANG THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021500,000SHGD:10013463.DD:210205.BO:NGUYEN NGOC TU.Remark:Ung ho MS 2021.034 be Bao Vy
2/5/2021500,000MBVCB.979954507.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0011001807495 PHAN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021500,000MBVCB.979918261.Ung ho MS 2020.156 (be Le Phuong Chi).CT tu 0011001807495 PHAN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021500,000DO DUC NAM UNG HO MS 2021.034 (BE BAO VY)
2/5/2021500,000MBVCB.979749936.ung ho MS2021.005 em Trieu Thi Nguyen.CT tu 0011004151430 TRAN THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021500,000IBVCB.979612520.Ung ho MS 2021034.CT tu 0611001910070 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/5/2021500,000812101.050221.103950.GOI E 2021.005 E TRIEU THI NGUYEN-050221-10:38:32 812101
2/5/2021500,000SHGD:10009116.DD:210205.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho ma so 2021.034 be Bao Vy
2/5/2021500,000587283.050221.101358.ung ho MS2021 034 be Bao Vy
2/5/2021500,000803569.050221.101138.UNG HO MS 2021.034 BE BAO VY-050221-10:12:26 803569
2/5/2021500,000IBVCB.979395826.Ung ho MS 2021.034(be Bao Vy).CT tu 0421000460845 NGUYEN THANH CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021500,000357313.050221.095811.Chuyen tien ung ho MS 2021.034
2/5/2021500,000IBVCB.979368543.ung ho MS 2021 034 be Bao Vy.CT tu 0071000795231 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/5/2021500,000401741.050221.094841.ung ho MS 2021.034 (Bao Vy)
2/5/2021500,000880012.050221.094405.Ung ho MS2021.034 FT21036553145112
2/5/2021500,000870237.050221.093558.Ung ho MS 2021 034 be Bao Vy FT21036982024423
2/5/2021500,000213469.050221.091016.ISL20210205091016497-UNG HO MS 2021.034 (BE BAO VY)
2/5/2021500,000824591.050221.085340.Chuyen cho be BaoVy MS 2021 034 FT21036715080542
2/5/2021500,000073352.050221.084124.Ung ho MS 2021034 Be Bao Vy
2/5/2021500,000071104.050221.083846.Ung ho MS 2021 034 be Bao Vy
2/5/2021500,000253609.050221.083919.MS 2021.034( be Bao Vy)
2/5/2021500,000217378.050221.083856.Ung ho MS 2021.034 be Bao Vy
2/5/2021500,000360546.050221.083640.ung ho MS 2021.034( Be Bao Vy)
2/5/2021500,000170246.050221.080558.Chuyen tien ung ho ms 2021.027 be hoang anh thu
2/5/2021500,000MBVCB.979068844. ung ho MS 2021.034 (b Bo Vy).CT tu 0011001399931 TRIEU QUOC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021500,000MBVCB.979068829. ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy).CT tu 0441000717158 DINH THI PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021500,000072124.050221.074114.MS2021034BeBaoVy
2/5/2021500,000MBVCB.979057581.ung ho be Bao Vy Ms 2021.034.CT tu 0841000023661 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021500,000MBVCB.979055421.NGUYEN THI CHIEN ung ho MS 2021.034 be Bao Vy.CT tu 0011001331353 NGUYEN THI CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021500,000223725.050221.073056.IBFT Ung ho MS 2021-034 be Bao Vy
2/5/2021500,000MBVCB.979047863.NGUYEN THI NGOC LINH ung ho MS2021034( be Bao Vy).CT tu NGUYEN THI NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021500,000764502.050221.071839.MS 2021.034 UH BE BAO VY-050221-07:19:18 764502
2/5/2021500,000MBVCB.979040063.DINH THI KIM NGAN chuyen tien ung ho MS 2021. 034(be Bao Vy).CT tu 0401001327202 DINH THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021500,000767017.050221.071327.Ung ho be bao vy ms2021.034 FT21036617050333
2/5/2021500,000766003.050221.070955.Be Bao Vy MS 2021034 FT21036635690293
2/5/2021500,000MBVCB.979029679.Ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy).CT tu 0391000321111 NGUYEN THI KIM TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021500,000122058.050221.065954.MS 2021 034 be Bao Vy
2/5/2021500,000MBVCB.979026455.MS 2021.034 (be Bao Vy) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021500,000IBVCB.979025759.Ung ho ms 2021 034.CT tu 0041000325888 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/5/2021500,000104604.050221.064806.chuyen tien ung ho MS 2021.034 be Bao Vy
2/5/2021500,000737376.050221.064801.MS 2021.034 be Bao Vy
2/5/2021500,000MBVCB.979018449.THAN THI HANH ung ho MS 2021-034 (be Bao Vy).CT tu 0271000160125 THAN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021500,000399151.050221.064234.Ung ho chau Bao Vy 2021034
2/5/2021500,000MBVCB.979017360.MS 2021.034 (be Bao Vy).CT tu 0371003725517 NGUYEN THI CHAU BICH HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021500,000038496.050221.064151.Giup do be Bao Vy MS 2021 034
2/5/2021500,000MBVCB.979014104.TRAN THI CUC chuyen tien ung ho ms2021.034(be bao vy).CT tu 0561003943521 TRAN THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021500,000016921.050221.063305.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LE THI TINH chuyen khoan MS 2021034 be Bao Vy
2/5/2021500,000MBVCB.979011619.ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy).CT tu 0011000825135 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021500,000MBVCB.979010046.BUI THI TUYET chuyen tien ung ho be bao vy ms 2021034.CT tu 0021000394676 BUI THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021500,000756998.050221.062357.Ms 2021.034 be bao vy FT21036031506428
2/5/2021500,000091094.050221.061926.Ung ho MS 2021.034 be Bao Vy
2/5/2021500,000677097.050221.061624.Ung ho MS2021 034 be Bao Vy-VNPT2021020517366292
2/5/2021500,000397990.050221.061527.Ung ho ms 2021034 be Bao Vy
2/5/2021500,000030967.050221.061315.Ung ho be Bao Vy MS 2021 034
2/5/2021500,000311389.050221.060956.Ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy)
2/5/2021500,000224021.050221.060908.Phung Quang Duy ung ho MS 2021034( be Bao Vy)
2/5/2021500,000754816.050221.060419.Ung ho MS 2021034 be Bao Vy FT21036536904946
2/5/2021500,000754404.050221.055922.MS 2021.034 be Bao Vy FT21036203650472
2/5/2021500,000MBVCB.979000294.Chuyen ung ho be tran ngoc bao vy.CT tu 0071000077100 TRAN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021500,000015697.050221.054901.Vietcombank 0011002643148 MS 2021 034 be Bao Vy
2/5/2021500,000MBVCB.978997284.LAM THI NGAN HA chuyen tien giup be Bao Vy-MS 2021-034.CT tu 0091000105390 LAM THI NGAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021500,000MBVCB.978996852.TRAN VAN PHONG chuyen tien ung ho Be Bao Vy- MS 2021.034.CT tu 0441003933538 TRAN VAN PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/2021700,000MBVCB.979004142.LE THANH HANG chuyen tien giup be Bao Vy 2021/034 .CT tu 0071000803733 LE THANH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/20211,000,000453966.050221.190826.Ung ho MS2021.033 em Ngoc Tu
2/5/20211,000,000446905.050221.185943.Ung ho MS2021.032 gd anh Quyen
2/5/20211,000,000444711.050221.185700.Ung ho MS 2021.034 be Bao Vy
2/5/20211,000,000MBVCB.981527338.ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy).CT tu 0071001159237 NGUYEN VAN PHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/20211,000,000940832.050221.173510.UNG HO MS 2021.034 BE BAO VY-050221-17:35:28 940832
2/5/20211,000,000932763.050221.170716.UNG HO CHO BE LE MINH QUAN (MS 2021.031)-050221-17:07:48 932763
2/5/20211,000,000150173.050221.170355.Chuyen tien ung ho MS 2021.034
2/5/20211,000,000333386.050221.165923.Ung ho MS2021033 em Ngoc Tu
2/5/20211,000,000SHGD:10001032.DD:210205.BO:HOANG VIET THANG.Remark:GIA DINH ONG DE UN THANG VAN UNG HO MS2021.034 (BE BAO VI) 1 TRIEU DONG
2/5/20211,000,000SHGD:10018540.DD:210205.BO:NINH VAN THUC.Remark:Ung ho ms 2021034 be bao vy
2/5/20211,000,000LE THI QUY UNG HO BE BAO VY BI BONG
2/5/20211,000,000492692.050221.112118.MS 2021 033 em Ngoc Tu
2/5/20211,000,000SHGD:10008586.DD:210205.BO:TRUONG THI DIEM THUY.Remark:IBUNG HO MS 2021.034(BE TRAN NGOC BAO VY)
2/5/20211,000,000134195.050221.095308.Ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy)
2/5/20211,000,000SHGD:10004138.DD:210205.BO:NGUYEN THI NHAM.Remark:MS 2021-026 (GIA DINH CHI DIEP CK BAO VIETNAMNET)
2/5/20211,000,000Sender:79334001.DD:050221.SHGD:10000914.BO:NGUYEN THI BICH NHA2067102.MS 2021.34 (BE BAO VY) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
2/5/20211,000,000699032.050221.090444.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN NGOC CHINH chuyen khoan ung ho be bao vi
2/5/20211,000,000MBVCB.979173809.ung ho MS 2021.034 ( be Bao Vy).CT tu 0521000695648 KIEU TRANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/20211,000,000685876.050221.084626.MS 2021 034 be Bao Vy-VNPT2021020517412641
2/5/20211,000,000066020.050221.083335.Ung ho ms 2021 034 be Bao Vy
2/5/20211,000,000259033.050221.081527.MS2021.034
2/5/20211,000,000001003.050221.081240.MS2021.034 be Bao Vy
2/5/20211,000,000102822.050221.080922.Ung ho be Bao Vy ma so MS2021 034
2/5/20211,000,000242353.050221.080905.ung ho ms 2021.034 (be Bao Vy )
2/5/20211,000,000768455.050221.075626.UNG HO MS 2021.034 (BE BAO VY) O HOA BINH-050221-07:56:59 768455
2/5/20211,000,000336046.050221.073452.Ung ho be Bao Vy . MS 2021.034
2/5/20211,000,000625690.050221.071439.Vietcombank 0011002643148 MS 2021 034 be Bao Vy
2/5/20211,000,000117797.050221.070959.ung ho MS 2021 034 be Bao Vy
2/5/20211,000,000251444.050221.065755.Ung ho MS 2021.034
2/5/20211,000,000MBVCB.979025724.TRAN THI HUE chuyen tien UH ma so2021 034 Be Bao Vy.CT tu 0291000284159 TRAN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/20211,000,000MBVCB.979024591.MS 2021 034 be Bao Vy.CT tu 1013152329 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/5/20211,000,000319197.050221.064937.ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy)
2/5/20211,000,000MBVCB.979021699.Ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy).CT tu 0011001190601 DOAN THI PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/20211,000,000707549.050221.064338.Ung ho ms 202103 be Bao Vy
2/5/20211,000,000MBVCB.979017490.Ck ung ho be Bao Vi : MS 2021.034.CT tu 0011003458183 NGUYEN NGOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/20211,000,000071972.050221.063733.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho be MS 2021 034 Be Bao Vy
2/5/20211,000,000759001.050221.063735.Ung ho MS 2021034 be Bao Vy FT21036380275904
2/5/20211,000,000761878.050221.063605.UNG HO MS 2021034 (BE BAO VY)-050221-06:35:48 761878
2/5/20211,000,000MBVCB.979011490.ung ho Ms 2021 034 be Bao Vy.CT tu 1013166732 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/5/20211,000,000MBVCB.979009512.Ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy).CT tu 0071001008400 HO THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/20211,000,000193490.050221.062416.Ung ho MS 2021034 ( Be Bao Vy) B
2/5/20211,000,000065453.050221.061528.ung ho be bao vy
2/5/20211,000,000MBVCB.979005165.Ung ho MS 2021.032.CT tu 0121000359096 NGUYEN TRINH MINH TRIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/20211,000,000088220.050221.061119.ung ho be Bao Vy, MS 2021.034
2/5/20211,000,000731834.050221.055549.Ung ho be bao vy MS 2021.034
2/5/20211,000,000MBVCB.978997165.Ung ho MS 2021.034 ( be Bao Vy ).CT tu 0411001029609 DANG THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/20211,800,000BO SUNG DANG THI PHUONG UNG HO TIEN MA SO 2021.033 2021.034 MOI MA SO 1 TRIEU
2/5/20212,000,000611517.050221.211936.Ung ho MS 2021034 be Bao Vy
2/5/20212,000,000268497.050221.195715.Ung ho MS 2021.032 ( gia dinh anh Quyen )
2/5/20212,000,000IBVCB.980778226.ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy).CT tu 0081000220240 NGUYEN VAN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/20212,000,000SHGD:10008496.DD:210205.BO:NGUYEN THANH PHONG.Remark:IBUNG HO MS 2021.034 ( BE BAO VY)
2/5/20212,000,000MBVCB.979233689.Ung ho MS 2021.033 ( em Ngoc Tu).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/20212,000,000SHGD:10000058.DD:210205.BO:NGUYEN THI THU.Remark:Ms2021031 be le minh quan
2/5/20212,000,000130552.050221.072622.Chuyen tien ung ho MS 2021.034 be Bao Vy
2/5/20212,000,000MBVCB.979028705.Cchuyen tien MS 2021.034 ( be Bao Vy).CT tu 0071002169273 TRAN THI NGOC UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/20212,000,000020767.050221.063452.Ung ho MS2021 034 be Bao Vy
2/5/20212,000,000580993.050221.063339.ung ho MS 2021 034 be Bao Vy
2/5/20212,000,000240932.050221.062755.Vietcombank;0011002643148;HUYNH NGOC KHANH chuyen khoan ung ho be Bao Vy
2/5/20212,000,000017702.050221.060450.Ghi ro ung ho MS 2021 034 be Bao Vy
2/5/20214,000,000273898.050221.080440.tran phuong thao ck MS 2021034 be Bao Vy
2/5/20215,000,000MBVCB.981167338.Ung ho MS2021034 ( Be Bao Vy ).CT tu 0051000002001 NGUYEN VAN THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/20215,000,000097853.050221.100932.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2021 034 be Bao Vy
2/6/202110,000IBVCB.982582724.Ung ho MS 2021 035 Em Hieu.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/6/202120,000MBVCB.984067516.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.035(be nguyen thanh hieu).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/202120,000444002.060221.052548.Ung ho ms 2021..035 be Nguyen Thanh Hieu
2/6/202150,000618011.060221.215236.Ung ho NCHCCCL thao 0703550522 FT21039182077400
2/6/202150,000327220.060221.173323.ms 2021 034 be Bao Vy
2/6/202150,000753558.060221.161638.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2021035 be Nguyen Thanh Hieu
2/6/202150,000MBVCB.983138950.ms 2021 035 Nguyen thanh hieu.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/6/202150,000375634.060221.094231.ung ho MS 2021.033
2/6/202150,000532282.060221.070938.ung ho MS 2021.035 (be Nguyen Thanh Hieu)
2/6/202150,000670009.060221.061605.Ms 2021.035 ung ho be nguyen thanh hieu FT21037778537604
2/6/202180,000216703.060221.151322.MS 2021.035 Be Thanh Hieu FT21037052736958
2/6/2021100,000728840.050221.234958.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2021034 be bao vy
2/6/2021100,000959984.060221.211459.MS 2021.014
2/6/2021100,000905054.060221.202532.ung ho MS 2021.032 gia dinh anh Quyen . Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
2/6/2021100,000895963.060221.201753.Ung ho MS 2021.034
2/6/2021100,000893272.060221.201538.Ung ho MS 2021.035
2/6/2021100,000505441.060221.193844.Ung ho MS 2021.035 be Nguyen Thanh Hieu FT21039222097817
2/6/2021100,000528418.060221.192518.Ung ho ms 2021014
2/6/2021100,000IBVCB.983854280.MS 2021.027.CT tu 0851000018029 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/6/2021100,000IBVCB.983827720.MS 2021.030.CT tu 0851000018029 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/6/2021100,000IBVCB.983752985.MS 2021.034.CT tu 0851000018029 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/6/2021100,000845832.060221.172629.Vietcombank 0011002643148 PHUNG THIEN NHAN chuyen khoan
2/6/2021100,000MBVCB.983657821.ung ho MS 2021.035 (Be Nguyen Thanh Hieu) .CT tu 0331003810974 NGUYEN THI KIM HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021100,000IBVCB.983644798.ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy).CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021100,000828943.060221.152516.Vietcombank 0011002643148 ms 2021035 be nguyen thanh hieu
2/6/2021100,000422253.060221.143812.Ung ho MS 2021 034 be Bao Vy
2/6/2021100,000MBVCB.983244089.gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.034 be Bao Vy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021100,000835385.060221.134851.gui cho hai ma so 2021 034 va 2021 035
2/6/2021100,000000466.060221.115123.T ung ho be Nguyen Thanh Hieu MS 2021.035
2/6/2021100,000246776.060221.113613.Chuyen tien ung ho MS 2021.034 Be Bao Vy
2/6/2021100,000MBVCB.982877393.MS 2021.035 (Be Nguyen Thanh Hieu).CT tu 0481000918374 THACH KIM HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021100,000MBVCB.982816687.PHAM THI THANH HUYEN chuyen tienms2021032gdanhquyen.CT tu 0731000586623 PHAM THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021100,000304750.060221.093224.Ct ung ho be Nguyen Thanh Hieu ma so 2021 035
2/6/2021100,000255790.060221.091157.Ung ho Ms 2021 028 be Vo Phan Ke Linh
2/6/2021100,000242014.060221.090543.Ung ho MS 2021 035 be Nguyen Thanh Hieu
2/6/2021100,000MBVCB.982406025.ung ho ms 2021.035( be Nguyen Thanh Hieu).CT tu 0351000084676 PHAM THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021100,000578398.060221.083502.MS2021.035 nguyen thanh hieu
2/6/2021100,000157970.060221.082508.Vinh Nam ung ho ms 2021 035 be Nguyen Thanh Hieu
2/6/2021100,000745954.060221.071905.Trang UH Ms 2020 035 em Nguyen Thanh Hieu
2/6/2021100,000187070.060221.071903.Ung ho MS 2021.035
2/6/2021100,000174725.060221.065442.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2021035
2/6/2021100,000MBVCB.982247840.MS 2021 035 ung ho be Nguyen Thanh Hieu.CT tu 0011002138123 DAO CHIEN CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021100,000MBVCB.982231405.ung ho ms 2021 034 be bao vy.CT tu 0181003460587 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/6/2021100,000MBVCB.982231228.ung ho ms 2021 035 be nguyen thanh hieu.CT tu 0181003460587 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/6/2021100,000MBVCB.982226302.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.035 (be Nguyen Thanh Hieu)Vietnamnet 06/02/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021150,000IBVCB.984104443.ung ho MS 2021.027 (be Hoang Anh Thu).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021150,000IBVCB.984086397.Ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021168,000MBVCB.984030861.ung ho MS 2021.035 be Nguyen Thanh Hieu, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0371000407382 TRAN HOANG NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021200,000628738.050221.235813.Ung ho MS 2021.034 be Bao Vy FT21037963227059
2/6/2021200,000449901.050221.233552.IBFT Ms 2021034 uh be bao vy
2/6/2021200,000IBVCB.984165644.Ung ho MS 2021.035 (Be Nguyen Thanh Hieu).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021200,000502589.060221.212126.UH MS 2021.034 ( be Bao Vy)
2/6/2021200,000IBVCB.984090774.Ung ho MS 2021.029 (em Do Xuan Nhuong).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021200,000525868.060221.200207.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.035 em Nguyen Thanh Hieu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21039003910300
2/6/2021200,000MBVCB.983955406.Ung ho MS 2021.035 ( Be nguyen thanh hieu).CT tu 0021000992696 NGUYEN DUC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021200,000293176.060221.170513.Vo Van Kich chuyen tien be nguyen thanh nhan ( MS 2021035)
2/6/2021200,000MBVCB.983480352.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so MS 2021.035 be Nguyen Thanh Hieu.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021200,000254310.060221.154428.Ung ho MS.2021.035.nguyen thanh hieu FT21037679937637
2/6/2021200,000251424.060221.154202.Ung ho MS 2021034 be Bao Vy FT21037394198699
2/6/2021200,000830918.060221.153855.Vietcombank 0011002643148 ung ho be bao vy ms2021034
2/6/2021200,000634630.060221.141519.Ung ho MS 2021.35 (be Nguyen Thanh Hieu)
2/6/2021200,000131415.060221.132228.UNG HO MS : 2021.035 ( BE NGUYEN THANH HIEU)-060221-13:22:24 131415
2/6/2021200,000527275.060221.125923.Ung ho MS 2021014 gia dinh ong An
2/6/2021200,000IBVCB.983115041.MS2021.034.CT tu 0081001253409 BUI DINH QUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021200,000MBVCB.983067264.Ung ho MS 2021.034 ( be Bao Vy).CT tu 0461000533652 NGUYEN THANH THUONG HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021200,000197453.060221.121439.TTTPhuong ung ho Ms2021.035 be Nguyen Thanh Hieu
2/6/2021200,000MBVCB.982967051.MS 2021034 ung ho be Bao Vy.CT tu 0351000613857 TRAN VAN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021200,000876492.060221.102332.Ung ho MS2021.035 Nguyen Thanh Hieu FT21037962113252
2/6/2021200,000124664.060221.101943.ung ho MS 2021.034 Be Bao Vy
2/6/2021200,000846707.060221.100155.Ms 2021 034 be bao Vy FT21037916012743
2/6/2021200,000MBVCB.982606872.ung ho MS 2021.014.CT tu 0541000210258 DANG THAO TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021200,000737221.060221.094428.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS2021035 be Nguyen Thanh Hieu
2/6/2021200,000MBVCB.982531184.Ung ho MS 2021.035(Be Nguyen Thanh Hieu).CT tu 0011004138638 NGUYEN MINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021200,000777326.060221.090729.Ung ho chau bi suy than FT21037874359826
2/6/2021200,000220467.060221.085952.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 PHAM VAN THINH chuyen khoan ung ho ms 2021 032
2/6/2021200,000759967.060221.085147.MS 2021.035 FT21037997480670
2/6/2021200,000755278.060221.084712.Ung ho ms 2021.035 be nguyen thanh hieu FT21037801403990
2/6/2021200,000MBVCB.982416537.Ung ho MS 2021.035 (Be Nguyen Thanh Hieu).CT tu 0071002388536 NGUYEN HOANG CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021200,000168957.060221.083038.ung ho MS 2021 035 be Nguyen Thanh Hieu
2/6/2021200,000739344.060221.083044.Ung ho MS 2021.035 Nguyen Thanh Hieu FT21037129530149
2/6/2021200,000946248.060221.082832.ung ho MS 2021.016 be Tran Trong Hieu
2/6/2021200,000MBVCB.982374309.MS 2021.035.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021200,000140522.060221.081525.Ung ho MS 2021 034
2/6/2021200,000922079.060221.081034.MS2021.020
2/6/2021200,000207398.060221.073238.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2021 034 be BAO VY
2/6/2021200,000MBVCB.982293541.DANG HOANG HAI chuyen tien Ung Ho MS 2021. 033 ( em NGOC TU ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021200,000692119.060221.072611.MS 2021.034 Be Bao Vy FT21037900431121
2/6/2021200,000863422.060221.071727.Ung ho MS 2021.035
2/6/2021200,000743719.060221.065931.ung ho MS 2021 034 be Bao Vy
2/6/2021200,000530977.060221.064951.Ung ho MS 2021.035 (Be Nguyen Thanh Hieu)
2/6/2021200,000012027.060221.060805.ung ho MS 2021 035 Be Nguyen Thanh Hieu
2/6/2021200,000668530.060221.060705.Ung ho em Nguyen Thanh Hieu 2021.035 FT21037833436202
2/6/2021200,000026873.060221.060323.2021 035 nguyen thanh hieu
2/6/2021200,000958228.060221.055545.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ms 2021 035 Be Nguyen Thanh Hieu
2/6/2021200,000034358.060221.054439.Ung ho MS 2021 035 be Nguyen Thanh Hieu
2/6/2021200,000MBVCB.982221758.ung ho chau Nguyen Thanh Hieu.CT tu 0051000494563 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/6/2021200,000735681.060221.014823.MS 2021034 be Bao Vy
2/6/2021250,000MBVCB.983279425.HO TAN THANH chuyen tien Ung ho MS 2021-034 (be Bao Vy).CT tu 0071001022352 HO TAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021250,000MBVCB.982238397.Giup ma so MS 2021.034, be Bao Vy.CT tu 0511003741131 NGUYEN THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021300,000MBVCB.984181434.ung ho ms 2021.034 be bao vy.CT tu 1021000002021 NGUYEN CONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021300,000IBVCB.984107485.ung ho MS 2021.018 (gia dinh anh The).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021300,000IBVCB.984097251.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021300,000MBVCB.984082585.NGUYEN HOAI ANH ung ho MS 2021.035.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021300,000MBVCB.984016078.ung ho be: hoang le dai phuc ms 2020. 126.CT tu 0381000557448 DAM TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021300,000IBVCB.983600509.Giup MS2021 035 Be Nguyen Thanh Hieu.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/6/2021300,000MBVCB.983514695.MS 2021.031 (Be Le Minh Quan).CT tu 0761002350886 HOANG QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021300,000IBVCB.983503332.Ung ho MS: 2021.003 (Bui Nguyen Tuan Duong) doi 1, xa Truc My, H. Truc Ninh, T. Nam Dinh.CT tu 0091000132251 NGUYEN LE THI THANH UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021300,000IBVCB.983499675.Ung ho MS: 2021.023 (be Tho Van Minh) thon Binh Minh, xa Than Hoa, H. Bac Binh, T. Khanh Hoa.CT tu 0091000132251 NGUYEN LE THI THANH UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021300,000IBVCB.983491886.Ung o MS: 2021.035 (be Nguyen Thanh Hieu) ap Phu Hiep, TT Cho Vam, H. Phu Tan, T. An Giang.CT tu 0091000132251 NGUYEN LE THI THANH UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021300,000156100.060221.152755.Ung ho MS 2021.012 (be Nguyen Duy Anh)
2/6/2021300,000155444.060221.152607.MS 2021.028 (be Vo Phan Que Linh)
2/6/2021300,000MBVCB.983388594.MS 2021.034 (be Bao Vy) .CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021300,000MBVCB.983379809.MS 2021.035 (be Nguyen Thanh Hieu).CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021300,000556778.060221.131811.IBFT Ung ho ma so 2021035
2/6/2021300,000MBVCB.983123445.Ung ho MS 2021.035 (be Nguyen Thanh Hieu).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021300,000114897.060221.074740.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ma so 2021034 be Vy
2/6/2021300,000MBVCB.982273584.Ung ho MS 2021.035 ( be nguyen thanh hieu).CT tu 0071001179537 LE THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021300,000MBVCB.982271218.Ung ho MS 2021.034( be Bao Vy).CT tu 0071001179537 LE THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021300,000318881.060221.070410.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS2021 035 be Nguyen Thanh Hieu
2/6/2021300,000012699.060221.061413.2021 035 be Nguyen Thanh Hieu
2/6/2021300,000MBVCB.982232719.Ung ho MS 2021.35.CT tu NGUYEN THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021300,000264916.060221.053308.UNG HO MS 2021.035 BE NGUYEN THANH HIEU
2/6/2021300,000265126.060221.000223.MS 2021.034(be Bao Vy)
2/6/2021350,000514168.060221.151138.ung ho MS 2021.033
2/6/2021400,000310914.060221.204304.Vietcombank 0011002643148 PHAM THI LAN ANH chuyen khoan ung ho ms 29 va 34
2/6/2021500,000631268.060221.221118.Ung ho Ms 2021035 nguyen thanh hieu FT21039964553838
2/6/2021500,000574195.060221.205748.Tro giup FT21039410000814
2/6/2021500,000MBVCB.983934620.NGUYEN THI THUY HANG chuyen tien ung ho anh Tuyen.Ms 2021032.CT tu 0771000808666 NGUYEN THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021500,000460981.060221.185009.MS 2021.035 be Nguyen Thanh Hieu FT21037787570211
2/6/2021500,000MBVCB.983835196.TRAN VAN MAI chuyen tien ung ho MS 2021.035( be nguyen thanh hieu) .CT tu 0021000356251 TRAN VAN MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021500,000447554.060221.183633.Ung ho MS2021.034 be Bao Vy FT21037084304953
2/6/2021500,000208180.060221.175348.UNG HO MS 2021.034 ( BE BAO VY)-060221-17:54:33 208180
2/6/2021500,000377557.060221.164523.MS?2021.023
2/6/2021500,000579101.060221.154839.Ung ho MS 2021034 cho be Bao Vy
2/6/2021500,000151907.060221.151519.Ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy)
2/6/2021500,000IBVCB.983201749.MS 2021.034 (ung ho be Bao Vy).CT tu 0011001161623 HOANG QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021500,000150503.060221.103527.MS 2021.034 be Bao Vy
2/6/2021500,000041564.060221.092923.Chuyen tien ung ho ma so 2021.002 em Hoang Thi Huyen Trang
2/6/2021500,000037668.060221.092709.Chuyen tien ung ho ma so 2021.035 em Nguyen Thanh Hieu
2/6/2021500,000032397.060221.092355.Chuyen tien ung ho ma so 2021.005 em Trieu Thi Nguyen
2/6/2021500,000740265.060221.091556.CT ung ho be Nguyen Thanh Hieu MS 2021 035
2/6/2021500,000988301.060221.085612.ms 2021.034 ung ho be Bao Vy
2/6/2021500,000MBVCB.982437072.O. Ba TQAn giup ma so MS 2021.034(be Bao Vy).CT tu 0511003741131 NGUYEN THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021500,000105477.060221.084025.Ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy)
2/6/2021500,000694535.060221.073056.Ung ho ms2021.033 em ngoc tu FT21037779013978
2/6/2021500,000686017.060221.071237.Ung ho ma so 2020.334 FT21037281608279
2/6/2021500,000MBVCB.982246981.Chuyen den be Nguyen Thanh Hieu Ms 2021035.CT tu 0181003019676 NGUYEN PHI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021500,000172711.060221.063111.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2021035
2/6/2021500,000MBVCB.982240734.ung ho MS2021.035 be nguyen thanh hieu .CT tu 0181003373485 LE NGOC UNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021600,000MBVCB.982365219.ung ho MS 2021.034 be Bao Vy.CT tu 0571000023693 NGO TRUONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021600,000MBVCB.982193722.MS 2021.014 ung ho gia dinh ong An (Nguyen Hong An).CT tu 0371000400767 NGUYEN TRAN TRUC MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2021800,000032302.060221.122043.Ung ho MS 2021 034 be bao vy FT21037189764906
2/6/2021800,000MBVCB.982370079.ung ho MS 2021.031 be Le Minh Quan.CT tu 0571000023693 NGO TRUONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/20211,000,000554782.060221.203519.ung ho MS 2021.005 em Trieu Thi Nguyet FT21039444620604
2/6/20211,000,000462951.060221.185214.Ung ho MS 2021.034 be Bao Vy FT21037228312147
2/6/20211,000,000300379.060221.182548.Ung ho MS 2021.035 be Nguyen Thanh Hieu
2/6/20211,000,000IBVCB.983180162.Suy than.CT tu 0081000624992 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/6/20211,000,000521890.060221.112052.CK tu 019382930001 den 0011002643148. ND:Ung ho Be Nguyen Thanh Hieu
2/6/20211,000,000MBVCB.982695530.TRAN TAN TAM chuyen tien ung ho MS 2021.035(be Thanh Hieu).CT tu 0071000632223 TRAN TAN TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/20211,000,000782627.060221.091205.Ung ho MS 2021.035 be Nguyen Thanh Hieu FT21037523644975
2/6/20211,000,000MBVCB.982479935.VU THI KIM LIEN chuyen tien ung ho MS 2021.035(be Nguyen Thanh Hieu).CT tu 0011001517096 VU THI KIM LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/20211,000,000040054.060221.084154.UNG HO MS 2021.034 ( BE BAO VY)-060221-08:42:31 040054
2/6/20211,000,000759980.060221.082737.Ung ho ms 2021 028 be Phan Que Linh
2/6/20211,000,000759612.060221.082627.Ung ho ms 2021 035 be Nguyen Thanh Hieu
2/6/20211,000,000931655.060221.081752.Chuyen tien
2/6/20211,000,000MBVCB.982229179.ung ho MS 2021.035.CT tu TRAN MINH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/20211,000,000169419.060221.045051.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TRAN BICH NGOC MS 2021034 be bao vy
2/6/20212,000,000577350.060221.155806.Chuyen tien ung ho ms 2021035 be nguyen thanh hieu
2/6/20212,000,000907661.060221.104420.MS 2021.034 ung ho be bao vy FT21037918034344
2/6/20212,000,000937149.060221.082151.kolmakova Ekaterina ung ho MS 2021.034 be Bao Vy
2/6/20212,000,000633335.060221.001203.Ung ho MS be bao vy FT21037203591160
2/6/20213,000,000MBVCB.982767549.Ung ho MS 2020.035 be Nguyen Thanh Hieu. .CT tu 0561000539114 BUI LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/202110,000,000072276.060221.101600.MS 2021034-060221-10:16:10 072276
2/7/20212,000IBVCB.985566841.ast.CT tu 0531002577581 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/20212,000IBVCB.984749828.a.CT tu 0531002575888 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/20212,000IBVCB.984614235.a.CT tu 1014761768 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/202150,000IBVCB.984197551.Giup ma so 2021 035 be Nguyen Thanh Hieu .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/7/202150,000977357.070221.210257.MS 2021.036. Hung. hoai.duc
2/7/202150,000MBVCB.985514931.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2021.036 ( gia dinh be Truong Pham Hung ). (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/202150,000IBVCB.985129940.Giup ma so 2021 036 gia dinh be Truong Pham Hung.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/7/202150,000310485.070221.145153.Ung ho gia dinh be Truong Pham Hung ms 2021 036 caumong gia dinh chau vuot qua kho khan
2/7/202150,000MBVCB.984602652.NCHCCCL lethitham 0344464433 camon.CT tu 0111000192254 LE THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/202150,000597316.070221.073249.Ung ho MS 2021.035
2/7/202150,000597245.070221.073205.Ung ho MS 2021.036
2/7/202150,000740050.070221.064846.ung ho MS 2021.036 ( gia dinh be Truong Pham Hung)
2/7/202150,000MBVCB.984300598.MAC KHOI TRINH chuyen tien ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy). chuc con mau khoe .CT tu 0111000255807 MAC KHOI TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021100,000MBVCB.984211123.NCHCCLY LETHIMYLINH 0906909971.CT tu 0261003471538 LE THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021100,000434685.070221.214559.Ung ho MS 2021.032 gia dinh anh Quyen FT21039040673979
2/7/2021100,000298138.070221.213031.MS2021 036 Truong manh hung
2/7/2021100,000237640.070221.212315.Ung ho ms 2021032 gd anh Quyen
2/7/2021100,000IBVCB.985636719.MS 2021.034.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021100,000IBVCB.985634842.MS 2021.036.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021100,000937445.070221.195811.ung ho be bao vy ms 2021.034
2/7/2021100,000466548.070221.182650.2021 036 gia dinh be Truong Pham Hung
2/7/2021100,000MBVCB.985340910.k.CT tu 0121000838097 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/7/2021100,000MBVCB.985304002.Ung ho?MS 2021.036.CT tu 0491000006961 LUONG PHU TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021100,000776718.070221.161813.Vietcombank 0011002643148 LUONG THI HONG YEN chuyen khoan be BAO VY
2/7/2021100,000151400.070221.161628.Ung ho MS 2021.036 gia dinh be Truong Pham Hung (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)
2/7/2021100,000782461.070221.132915.Vietcombank;0011002643148;MS 2021036
2/7/2021100,000118340.070221.125412.The Moon ung ho MS2021.036(gia dinh be Truong Pham Hung)
2/7/2021100,000978125.070221.123807.Ung ho ms 2021.036 be Truong Pham Hung FT21039660898654
2/7/2021100,000969396.070221.122708.Ung ho MS 2021.036 be TRUONG PHAM HUNG FT21039025642080
2/7/2021100,000MBVCB.984856040.ung ho MS 2021.036 (gia dinh be Truong Pham Hung).CT tu 0071001261482 LE THI PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021100,000895406.070221.110126.MS 2021.036 FT21039363056180
2/7/2021100,000MBVCB.984683504.NGUYEN THUY LINH chuyen tien ung ho MS 2021.036 chau Truong Pham Hung.CT tu NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021100,000MBVCB.984589797.Gia dinh Lymiukico ung ho Truong Pham Hung MS 2021-036.CT tu 0011000743028 NGUYEN THI LINH YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021100,000MBVCB.984511046.ung ho MS 2021.036 (gia dinh be Truong Pham Hung) .CT tu 0301000361153 NGUYEN THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021100,000070653.070221.085048.Ung ho MS 2021 036 gia dinh be Truong Pham Hung
2/7/2021100,000555853.070221.084807.T ung ho gia dinh be Truong pham Hung MS 2021.036
2/7/2021100,000129625.070221.082649.Vinh Nam ung ho ms 2021 036 gia dinh be Truong Pham Hung
2/7/2021100,000MBVCB.984466027.gui cho gia dinh ma so2021 036.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021100,000189931.070221.080017.ung ho MS 2021.036 gia dinh be Truong Pham Hung
2/7/2021100,000747843.070221.075726.Ung ho chau TPHung MS 2021.036 FT21039194566862
2/7/2021100,000173011.070221.073934.Ung ho MS 2021.036 gia dinh be Truong Pham Hung
2/7/2021100,000337289.070221.072745.Vietcombank 0011002643148 MS 2021036
2/7/2021100,000164962.070221.070212.TTTPhuong ung ho Ms2021.036 gia dinh be Truong Pham Hung
2/7/2021100,000MBVCB.984386425.ung ho MS 2021.036.CT tu 0111000255384 HUYNH HOAI NGOC LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021100,000501467.070221.065535.MS 2021 036 ung ho gia dinh chau Truong Pham Hung
2/7/2021100,000MBVCB.984365114.ung ho MS 2021.036 (gia dinh be Truong Pham Hung).CT tu 0071003871055 NGUYEN QUOC NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021100,000717273.070221.055439.Ung ho MS 2021.036 FT21039240605883
2/7/2021100,000MBVCB.984362452.UNG HO MS: 2021036.CT tu 0151000349600 NGUYEN VAN VANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021150,000MBVCB.985393276.Ung ho gd a quyen ms 2021.032.CT tu 0021001517662 TRAN THI HAI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021150,000061494.070221.070547.Ung ho MS 2021 036 gia dinh be Truong Pham Hung
2/7/2021150,000240981.070221.060744.MS 2021.036
2/7/2021197,800540911.070221.132751.MS 2021.036 be Truong Pham Hung
2/7/2021200,000MBVCB.984276085.Ung ho MS 2021.035(be Nguyen Thanh Hieu).CT tu 0021000798089 NGUYEN HAI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021200,000450430.070221.220918.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.036 gd be Truong Pham Hung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21039209437306
2/7/2021200,000424145.070221.215017.2021.032-070221-21:49:57 424145
2/7/2021200,000731103.070221.163337.Ung ho MS 2021.036 Gia dinh be Truong Pham Hung
2/7/2021200,000721988.070221.162457.Chuyen tien ung ho MS2021.036
2/7/2021200,000IBVCB.985214665.MS 2021 028 be Vo Phan Que Linh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/7/2021200,000IBVCB.985210060.MS 2021 036 gia danh be Truong Pham Hung.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/7/2021200,000671183.070221.162103.MS 2021 036
2/7/2021200,000775801.070221.154402.Vietcombank 0011002643148 MS 2021 034 Bao Vy
2/7/2021200,000502632.070221.152908.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho em mai thi phuong
2/7/2021200,000674344.070221.144202.ung ho NS 2021 036 chau Truong Pham Hung
2/7/2021200,000MBVCB.984862572.gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: 2021.036 gia dinh be Truong Pham Hung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021200,000680570.070221.115101.UNG HO MS 2021.036 GIA DINH BE TRUONG PHAM HUNG
2/7/2021200,000MBVCB.984759816.Ung ho MS2021.036.CT tu 0021000261592 LE DUC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021200,000374821.070221.104450.ung ho ms 2021.036 be truong pham hung
2/7/2021200,000878024.070221.104304.Ung ho MS2021.036 FT21039335855815
2/7/2021200,000264034.070221.095530.HN ung ho be bao vy ms 2021034
2/7/2021200,000MBVCB.984493328.ung ho MS 2021.034 ( be Bao Vy ).CT tu 0281001170912 NGUYEN THI NHU MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021200,000789714.070221.081934.Ung ho MS 2021.036 gd be Truong Pham Hung
2/7/2021200,000310776.070221.081634.MS 2021.036 (GIA DINH BE TRUONG PHAM HUNG)
2/7/2021200,000MBVCB.984441196.Ung ho MS 2021.036.CT tu 0331000506922 HA THI NGOC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021200,000532011.070221.074517.MS 2021.036
2/7/2021200,000530115.070221.073733.ung ho ms 2021.036( truong pham hung)
2/7/2021200,000450740.070221.073658.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS2021032 A Quyen
2/7/2021200,000733612.070221.072228.Ung ho ms 2021.036 FT21039538093601
2/7/2021200,000741626.070221.072044.ung ho MS 2021.036( gia dinh be Truong Pham Hung)
2/7/2021200,000526438.070221.072036.MS 2021.036 ung ho be Truong Pham Hung
2/7/2021200,000154540.070221.071337.ung ho MS 2021.036
2/7/2021200,000335053.070221.064629.Vietcombank 0011002643148 MS 2021036
2/7/2021200,000MBVCB.984378066.MS 2021.036 ( gia dinh be Truong Pham Hung).CT tu 0541000314439 NGUYEN THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021200,000607760.070221.064100.Ghi ro ung ho?MS 2021.036?(gia dinh be Truong Pham Hung)
2/7/2021200,000MBVCB.984369599.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.036 (gia dinh be Truong Pham Hung)Vietnamnet 07/02/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021200,000046372.070221.061927.MS 2021 036 gia dinh be Truong Pham Hung
2/7/2021200,000046186.070221.061820.ung ho ms 2021 036
2/7/2021200,000718790.070221.061149.Ung ho ms 2021.036 be truong phung hung FT21039428825531
2/7/2021200,000691547.070221.055755.IBFT ung ho MS 2021.036
2/7/2021200,000MBVCB.984362996.MS 2021.036 (Gia dinh be Truong Pham Hung).CT tu 0591000219503 BUI MINH THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021200,000717034.070221.055209.Ma so 2021.036 gd be truong pham hung FT21039485514870
2/7/2021200,000121297.070221.054235.Nguyen ngoc tuan Ung Ho MS 2021.036 Gia dinh be Truong Pham Hung
2/7/2021200,000240027.070221.053851.ung ho ms 2021.036 ( be truong pham hung)
2/7/2021200,000715967.070221.053810.Ung ho MS 2021.036 FT21039210100224
2/7/2021211,000166370.070221.072425.Uh be Truog Pham Hung
2/7/2021300,000MBVCB.984197588.TRAM VAN HOANG chuyen tien MS 2021.035 (be Nguyen Thanh Hieu).CT tu 0321000123123 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021300,000251801.070221.205125.Ms 2021034 be bao vy
2/7/2021300,000MBVCB.985281826.Ung ho MS 2021.036.CT tu 0451000504598 VU CONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021300,000MBVCB.985212549.NGUYEN TRONG LUAN ung ho ma so 2021.036 gia dinh be TRUONG PHAM HUNG.CT tu 0541000330974 NGUYEN TRONG LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021300,000774406.070221.144739.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2021034 be Bao Vy
2/7/2021300,000MBVCB.985034666.DANG HOANG HAI chuyen tien UNG HO MS 2021.036 ( gia dinh be TRUONG PHAM HUNG ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021300,000MBVCB.985015676.Ung ho ms 2021.036 be truong pham hung.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021300,000484412.070221.123520.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Dang Thi Thi Trang ung ho be Truong Pham Hung Ms
2/7/2021300,000MBVCB.984768473.NGUYEN MANH HA chuyen tien ung ho MS 2021.036.CT tu 0021002099000 NGUYEN MANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021300,000909530.070221.103829.Vietcombank 0011002643148 ung ho be truong pham hung ms 2021 036
2/7/2021300,000MBVCB.984685269.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so MS 2021.036 be Truong Pham Hung.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021300,000677614.070221.092237.MS 2021 036 gia dinh be Truong Pham Hung
2/7/2021300,000268690.070221.091435.ung ho MS 2021.036
2/7/2021300,000216969.070221.082740.Ung ho MS 2021.036 Truong Pham Hung
2/7/2021300,000MBVCB.984468132.ung ho MS2021036 gia dinh be Truong Pham Hung.CT tu 0061001103206 TRAN THI THU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021300,000126468.070221.082407.Ung ho MS 2021 036
2/7/2021300,000541971.070221.081549.MS 2021.036 (Be Truong Pham Hung)
2/7/2021300,000MBVCB.984426644.MS 2021.036.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021300,000889360.070221.074227.Vietcombank 0011002643148 PHAM HAI CHAU chuyen khoan MS 2021 036 chau Truowng Pham Hung
2/7/2021300,000071147.070221.072316.ung ho MS 2021 033 em Ngoc Tu
2/7/2021300,000030378.070221.071611.Ung ho MS 2021 036 gia dinh be Truong Pham Hung
2/7/2021300,000028035.070221.070519.MS 2021 036
2/7/2021300,000MBVCB.984389824.NGUYEN THI LUY ung ho chau Truofn Pham Hung ma 2021.036.CT tu 0021001116019 NGUYEN THI LUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021300,000MBVCB.984370218.MS 2021036 gia dinh be Truong Pham Hung .CT tu 0561003821241 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/7/2021300,000MBVCB.984366222.MS 2021.036 Truong Pham Hung.CT tu 0791000008457 VO HOANG DUY KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021300,000273149.070221.055749.UNG HO MS 2021.036 ( GIA DINH BE TRUONG PHAM HUNG )-070221-05:57:34 273149
2/7/2021300,000716944.070221.055051.Ung ho MS 2021 036 chau Truong Pham Hung. FT21039220204805
2/7/2021500,000MBVCB.985756591.NGUYEN MINH THONG ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy).CT tu 0041000746283 NGUYEN MINH THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021500,000MBVCB.984195697.Ung ho?MS 2021.034 (be Bao Vy).CT tu 0371003949577 BUI DUY TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021500,000058394.070221.222043.Ung ho ms 2021.035 Be Nguyen Thanh Hieu
2/7/2021500,000677802.070221.215801.ung ho MS 2021013 gia dinh ong ngo trong tuan
2/7/2021500,000677760.070221.215526.ung ho M S 2021033 em Ngoc Tu
2/7/2021500,000915576.070221.193545.Chuyen tien ung ho MS 2021.034 be Bao Vy. Chu Hoang Tri Dung.
2/7/2021500,000375335.070221.164316.UNG HO MS 2021.036(GD BE TRUONG PHAM HUNG)-070221-16:43:06 375335
2/7/2021500,000MBVCB.985170252.Ung ho be Bao Vy MS 2021.034.CT tu 0971000006196 TRAN THI XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021500,000MBVCB.985160676.Anh Hao ung ho MS 2021.036(gia dinh be Truong Pham Hung).CT tu 1171002345678 HUYNH SONG HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021500,000330923.070221.123056.UNG HO MS 2021036 BE TRUONG PHAM HUNG-070221-12:31:10 330923
2/7/2021500,000329345.070221.122124.UNG HO MS 2021035 BE NGUYEN THANH HIEU-070221-12:21:10 329345
2/7/2021500,000MBVCB.984846144.MS.2021.036 gia dinh be Truong Pham Hung.CT tu 0631000510600 PHAN KIM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021500,000242518.070221.121123.ung ho MS 2021.036 (be Truong Pham Hung)
2/7/2021500,000IBVCB.984794938. chuyen khoan ung ho ms 2021.036 BE TRUONG PHAM HUNG.CT tu 0061000098460 THIEU QUANG VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021500,000319659.070221.113041.MS 2021.036 GIA DINH BE TRUONG PHAM HUNG-070221-11:30:32 319659
2/7/2021500,000IBVCB.984689334.PHAM THI THANH HUYEN ung ho MS 2021.036( gia dinh be Truong Pham Hung).CT tu 0421000500010 PHAM THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021500,000601370.070221.095816.MS 2021.034
2/7/2021500,000600153.070221.095638.MS 2021.036
2/7/2021500,000IBVCB.984601843.UH GD be TRUONG PHAM HUNG.CT tu 0371000485928 VO NGUYEN NHA AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021500,000MBVCB.984591737.Ung ho MS 2021.036.CT tu NGUYEN QUANG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021500,000754269.070221.091451.MS 2021.036 Ung ho gia dinh be Truong Pham Hung
2/7/2021500,000MBVCB.984525084.Ung ho MS 2021.036.CT tu 0021001723723 NGUYEN HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021500,000MBVCB.984496603.Ung ho MS 2021.036 gia dinh Truong Pham Hung.CT tu 0301000398987 NGUYEN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021500,000754961.070221.081104.Ung ho MS 2021.034 be Bao Vy FT21039311113004
2/7/2021500,000MBVCB.984450287.VU THI THU THUY chuyen tien ung ho MS2021.036 (be Truong Pham Hung).CT tu 0071003375081 VU THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021500,000739370.070221.073813.Ung ho gd Truong Pham Hung MS 2021.036 FT21039769809830
2/7/2021500,000278134.070221.073750.UNG HO MS 2021.036( GIA DINH BE TRUONG PHAM HUNG)-070221-07:37:46 278134
2/7/2021500,000MBVCB.984411875.Uh ms 2021.036.CT tu 0011000267021 VU THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021500,000726883.070221.065943.Ung ho MS 2021.036 FT21039633304547
2/7/2021500,000024362.070221.064304.Gia dinh chau Truong Pham Hung MS 2021 036
2/7/2021500,000051023.070221.063802.Ung ho MS 2021 036 gia dinh be Truong Pham Hung
2/7/2021500,000136377.070221.063714.ung ho ms2021.036
2/7/2021500,000MBVCB.984375190.ung ho MS 2021.036 gia dinh be truong pham hung .CT tu 0181003373485 LE NGOC UNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021500,000857180.070221.062826.Nguyen Van Chien ung ho MS 2021.035Be Nguyen Thanh Hieu FT21039000513408
2/7/2021500,000MBVCB.984371027.ung ho MS 2021.036.CT tu 0111001193502 PHAM HUU DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021500,000889131.070221.062503.ms 2021.036 (gia dinh be truong pham hung)
2/7/2021500,000720142.070221.062305.MS 2021.036 gia dinh be Truong Pham Hung FT21039430170347
2/7/2021500,000MBVCB.984360460.MS 2021.036 ( Truong Pham Hung).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/2021600,000901856.070221.125815.Ung ho MS 2020. Mien Trung
2/7/2021900,000141198.070221.140506.ung ho ms 2021 032 033 034 moi th 300k
2/7/20211,000,000680486.060221.235152.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0011002643148 - BAO VIETNAMNET FT21039620501549
2/7/20211,000,000265151.060221.233101.KV UNG HO MS 2021.033 EM NGOC TU. CHUC CA NHA VUOT QUA DUOC MOI KHO KHAN.-060221-23:30:51 265151
2/7/20211,000,000207742.070221.190125.Trang va Tuyen ung ho be Truong Pham Hung MS 2021 036
2/7/20211,000,000207253.070221.185903.Trang va Tuyen ung ho be Nguyen Thanh Hieu MS 2021 035
2/7/20211,000,000284582.070221.183633.Ung ho ms2021.036 FT21039917831725
2/7/20211,000,000MBVCB.985255479.UNG HO MS 2021.036 (gd be Truong Pham Hung).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/20211,000,000396109.070221.162830.Ung ho MS 2021.035 em Nguyem Thanh Hieu 500k va MS 2021.033 em Ngoc Tu 500k
2/7/20211,000,000134320.070221.133114.Ung ho MS 2021 036 gia dinh be Truong Pham Hung
2/7/20211,000,000MBVCB.984934560.LAI MANH HUNG chuyen tien ung ho be Nguyen Thanh Hieu MS 2021.035.CT tu 0521000702011 LAI MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/20211,000,000329929.070221.122438.UNG HO MS 202134 BE BAO VY-070221-12:24:52 329929
2/7/20211,000,000MBVCB.984819819.Ung ho MS 2021.036 ( gia dinh be Truong Pham Hung).CT tu 0011000529086 PHAM THI VINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/20211,000,000314460.070221.110601.UNG HO MS : 2021.036 ( GIA DINH BE TRUONGPHAM HUNG)-070221-11:05:59 314460
2/7/20211,000,000868464.070221.103255.UNG HO MS 2021.036 GIA DINH BE TRUONG PHAM HUNG FT21039016407871
2/7/20211,000,000MBVCB.984571299.Ung ho MS2021.036(gd be truong pham Hung).CT tu 0401001480568 NGO THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/20211,000,000283449.070221.082350.UNG HO MS 2021.036 ( GIA DINH BE TRUONG PHAM HUNG )-070221-08:24:25 283449
2/7/20211,000,000705261.070221.081533.IBFT ms 2021.036
2/7/20211,000,000187180.070221.075656.Chuyen tien ung ho be Truong Pham Hung
2/7/20211,000,000660160.070221.075319.2021 036 nguyen tien hung
2/7/20211,000,000MBVCB.984391656.Ung ho MS 2021.036 gia dinh be Truong Pham Hung.CT tu 0071000685678 PHAM THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/20211,000,000132143.070221.062523.Chuyen tien ung ho Ms 2021.036 gd chau Truong Pham Hung
2/7/20211,000,000047461.070221.062412.Ung ho MS 2021 036 GD be Truong Pham Hung
2/7/20211,000,000273567.070221.061542.MS 2021036 GIA DINH BE TRUONG PHAM HUNG-070221-06:16:18 273567
2/7/20211,000,000240123.070221.054203.gia dinh be truong pham hung)
2/7/20212,000,000230570.060221.235830.Nguyen Thi Phong Lan ung ho ms 2021034( be bao vy )
2/7/20212,000,000907630.070221.102350.Vietcombank 0011002643148 ung hoMS 2021028be Vo Phan Que Linh
2/7/20212,000,000905802.070221.100951.Vietcombank 0011002643148 ung hoMS 2021036gia dinh be Truong Pham Hung
2/7/20212,000,000MBVCB.984363890.DOAN THU VAN ung ho Ms 2031.036 gia dinh be Truong pham hung.CT tu 0251001271417 DOAN THU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20211,000IBVCB.987871800.sdgsdg.CT tu 0911000063539 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20211,000IBVCB.987719303.asd.CT tu 0911000057615 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20211,000IBVCB.987124873.sdf.CT tu 1014948407 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20211,000IBVCB.986859715.kisge.CT tu 1015856629 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20212,000IBVCB.988968756.zcx.CT tu 0911000068140 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/202110,000IBVCB.986538924.Ung ho MS 2021 036 Be Hung.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/8/202120,000IBVCB.986534382.Ung ho MS 2021 037 Be Ngoc Hien.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/8/202120,000SHGD:10008176.DD:210208.BO:Y THI Y BINH.Remark:NCHCCCL BDT 0392395871
2/8/202120,000795945.080221.051629.Ung ho ms 2021..037 be Mgoc Hien
2/8/202130,000MBVCB.986467462.ung ho MS 2021.036.CT tu 0441003996813 TRAN DINH BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/202135,000MBVCB.986053996.MS 2021.031 be le minh quan.CT tu 0191000326227 NGUYEN VAN TAY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/202150,000857858.080221.213207.MS 2021.037 ung ho be Ngoc Hien mong be som khoi benh
2/8/202150,000431102.080221.210504.ung ho MS 2021.029 - be Do xuan nhuong FT21039668213115
2/8/202150,000430442.080221.210420.ung ho MS 2021.031 - be Le Minh Quan FT21039053945087
2/8/202150,000429634.080221.210326.ung ho MS 2021.032 - gia dinh anh Quyen FT21039348074374
2/8/202150,000428936.080221.210241.ung ho MS 2021.033- em ngoc tu FT21039988717977
2/8/202150,000428192.080221.210152.ung ho MS 2021.034 - be bao vy FT21039981260101
2/8/202150,000427415.080221.210101.ung ho MS 2021.035 - be nguyen thanh hieu FT21039195947720
2/8/202150,000426612.080221.210009.ung ho MS 2021.036 - be truong pham hung FT21039133520800
2/8/202150,000425489.080221.205859.ung ho MS 2021.037 - be Ngoc Hien FT21039153982656
2/8/202150,000564990.080221.195606.MD ung ho MS 2021 037 be Ngoc Hien
2/8/202150,000IBVCB.987245122.Giup ma so 2021 037 be Ngoc Hien .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/8/202150,000SHGD:10064736.DD:210208.BO:HUYNH THI THANH NHA.Remark:Ung ho MS 2021037 be Ngoc Hien
2/8/202150,000824368.080221.122704.Ung ho MS 2021.037
2/8/202150,000285992.080221.113751.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO MS 2021.025 (CHI TRUONG THI HUE) THEO KET CHUYEN TUAN 4/1/2021
2/8/202150,000MBVCB.986566224.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS2021.035 (Be Nguyen Thanh Hieu) .CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/202150,000MBVCB.986458602.ung ho MS 2021.037.CT tu 0441003996813 TRAN DINH BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/202150,000669759.080221.095937.Ung ho MS 2021 036 be Truong Pham Hung FT21039322206977
2/8/202150,000666822.080221.095718.Ung ho MS 2021 037 Ngoc Hien FT21039699000249
2/8/202150,000MBVCB.986141487.Ung ho ma so 2021.037 be Ngoc Hien.CT tu 0461000491521 LE DUY KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/202150,000MBVCB.986111078.NGUYEN TRAN THAO NGUYEN Ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0811000029040 NGUYEN TRAN THAO NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/202150,000MBVCB.986046042.MS 2021.028 be vo phan que linh.CT tu 0191000326227 NGUYEN VAN TAY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/202150,000MBVCB.986038254.MS?2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0191000326227 NGUYEN VAN TAY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/202150,000219576.080221.080915.ms 2021.037
2/8/202150,000275455.080221.075238.UNG HO MS 2021037be Ngoc Hien
2/8/202155,000156224.080221.220411.Tran An Son 6 tuoi,ung ho ma so 2021.036
2/8/202180,000063642.080221.055223.MS 2021037 ung ho be ngoc hien
2/8/202197,800391073.080221.094731.ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien
2/8/2021100,000MBVCB.985776747.TRAN THI NGOC ANH chuyen tien ung ho MS 2021. 034 be Bao Vy.CT tu 0011003658503 TRAN THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021100,000747299.080221.213451.ung ho ms 2021.037 be ngoc hien
2/8/2021100,000MBVCB.988710308.Ung ho MS 2021.031 (be Le Minh Quan) Tx. Nghi Son, Thanh Hoa.CT tu 0021000912168 NGUYEN TRA LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021100,000MBVCB.988696654.Ung ho MS 2021.036 (Gia dinh be Truong Pham Hung) H. An Nhon, Binh Dinh.CT tu 0021000912168 NGUYEN TRA LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021100,000214120.080221.201349.ung ho MS 2021.037 ( be Ngoc Hien )
2/8/2021100,000MBVCB.988678265.Ung ho MS 2021.033 (em Ngoc Tu) Tx. Dong Trieu, Quang Ninh.CT tu 0021000912168 NGUYEN TRA LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021100,000213777.080221.201206.ung ho MS 2021.035 (be Nguyen Thanh Hieu )
2/8/2021100,000213525.080221.201049.ung ho MS 2021.026 ( gia dinh Chi Diep )
2/8/2021100,000MBVCB.988667927.Ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien) H. Hai Lang, Quang Tri.CT tu 0021000912168 NGUYEN TRA LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021100,000213140.080221.200913.ung ho MS 2021.031 (be Le Minh Quan )
2/8/2021100,000212779.080221.200715.ung ho MS 2021.034 ( be Bao Vy )
2/8/2021100,000364174.080221.195318.Ung ho MS2021.036 Truongphamhung FT21039800800432
2/8/2021100,000357342.080221.194607.MS 2021.037 FT21039052949682
2/8/2021100,000654337.080221.194136.ung ho MS 2021 027 be hoang anh thu
2/8/2021100,000MBVCB.988533825.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2021.037 ( be Ngoc Hien ). (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021100,000710995.080221.182930.Ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien)
2/8/2021100,000070265.080221.173521.MS 2021.037 BE NGOC HIEN
2/8/2021100,000MBVCB.987972251.Ung ho MS 2021.036 (gia dinh be Truong Pham Hung).CT tu 0021001960969 LE THE TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021100,000MBVCB.987953615.Ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0021001960969 LE THE TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021100,000MBVCB.987870028.Ung ho MS 2021.037(Be Ngoc Hien).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021100,000631191.080221.164205.Ung ho MS 2021 036 gia dinh be Truong Pham Hung
2/8/2021100,000596251.080221.150802.MS2021.037 (be ngoc hien)
2/8/2021100,000474427.080221.144957.Ung ho MS 2020037 be Ngoc Hien
2/8/2021100,000431282.080221.143406.ung ho MS 2021037 be Ngoc Hien
2/8/2021100,000SHGD:10062816.DD:210208.BO:VU HAI DANG.Remark:Ung ho MS 2021.037
2/8/2021100,000SHGD:10056386.DD:210208.BO:NGUYEN ANH TAM.Remark:MS 2021.037 Be Ngoc Hien
2/8/2021100,000998106.080221.142253.Ung ho MS 2021.037 be NGOC HIEN FT21039083455485
2/8/2021100,000257834.080221.140548.Ung ho MS2021.034(be Bao Vy)
2/8/2021100,000416986.080221.140259.MS 2021.005 (em Trieu Thi Nguyen)
2/8/2021100,000CMN UNG HO MS 2021.036 (BE TRUONG PHAM HUNG) - CHUC BE MAU KHOE
2/8/2021100,000le thi buong ung ho ms 2021:031 be le minh quan
2/8/2021100,000nguyen van tam ung ho ms 2021:032 gdinh a quyen
2/8/2021100,000IBPS/SE:01310005.DD:080221.SH:10059141.BO:NGUYEN DINH THI.BE NGOC HIEN
2/8/2021100,000749611.080221.132528.ung ho Ms 2021 037 be Ngoc Hien
2/8/2021100,000539075.080221.130017.UNG HO 2021.037 BE NGOC HIEN-080221-13:00:01 539075
2/8/2021100,000599109.080221.122004.Vietcombank 0011002643148 TRUONG HOANG SANG chuyen khoan be Bao Vy
2/8/2021100,000087443.080221.112347.MS 2021034 be Bao Vy
2/8/2021100,000MBVCB.986606292.Ung ho MS 2021.037(be Ngoc Hien).CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021100,000SHGD:17136148.DD:210208.BO:Pham Thi Huong.Remark:Pham Thi Huong ung ho be Ngoc Hien - MS 2021.037
2/8/2021100,000MBVCB.986573481.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021100,000MBVCB.986570585.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.036 (gia dinh be Truong Pham Hung).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021100,000501847.080221.110253.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN VAN CUONG ung ho MS2021037 be Ngoc Hien
2/8/2021100,000SHGD:10003208.DD:210208.BO:TRAN VAN PHONG.Remark:995221020858636 - Chuyen tien ung ho ms 2021.037 be ngoc hien
2/8/2021100,000ATM_FTF.10600948.135890.20210208.105652.9704368614107226013.FrAcc:0171003473071.ToAcc:0011002643148.GD:KCN HIEP PHUOC HCM VN
2/8/2021100,000739513.080221.105101.Ung ho ms2021.037 be Ngoc Hien FT21039193877846
2/8/2021100,000231574.080221.104135.T ung ho be Ngoc Hien MS 2021.037
2/8/2021100,000179085.080221.102747.Ung ho MS 2021.035 ( be Nguyen Thanh Hieu).
2/8/2021100,000183074.080221.102438.Ung ho ma so 2021 035
2/8/2021100,000177964.080221.102518.Ung ho MS 2021.037 ( be Ngoc Hien)
2/8/2021100,000174795.080221.101906.Ung ho MS 2021.036 ( gia dinh be Truong Pham Hung).
2/8/2021100,000315968.080221.100540.Ung ho ma so MS 2021 037 Be Ngoc Hien
2/8/2021100,000345451.080221.093759.HAINGA UNG HO MS 2021.037 (BE NGOC HIEN)
2/8/2021100,000206439.080221.093327.Ung ho ms 2021034 be bao vy
2/8/2021100,000MBVCB.986220629.Ung ho MS2021.037 (Be Ngoc Hien).CT tu 0011004138638 NGUYEN MINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021100,000145750.080221.091330.TTTPhuong ung ho Ms2021.037 be Ngoc Hien
2/8/2021100,000185132.080221.090403.MS 2021 037 be Ngoc Hien
2/8/2021100,000603280.080221.090231.Ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien FT21039641111598
2/8/2021100,000IBVCB.986125772.NGUYEN THI MY CHAU chuyen khoan ung ho MS 2021.034 (Be Bao Vy).CT tu 0531000271109 NGUYEN THI MY CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021100,000289212.080221.084527.ung ho be ngoc hien ms 2021037
2/8/2021100,000099276.080221.083506.ung ho MS 2021.037 (chuc be Ngoc Hien mau khoi benh)
2/8/2021100,000124113.080221.083020.Vinh Nam ung ho ms 2021 037 be Ngoc Hien
2/8/2021100,000573704.080221.082842.Ung ho chi Vo Thi Huong o huyen Hai Lang, Quang Tri SDT 0962630558 FT21039736705390
2/8/2021100,000116210.080221.082518.UH MS 2021 037 be Ngoc Hien
2/8/2021100,000110160.080221.082111.ung ho MS 2021 031 be le minh quan
2/8/2021100,000MBVCB.986008055.MS 2021 037 ung ho be Ngoc Hien .CT tu 0491001637732 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/8/2021100,000101244.080221.081430.ung ho MS 2021 035 be nguyen thanh hieu
2/8/2021100,000MBVCB.985994356.2021.037(be Ngoc Hien).CT tu 0451000375829 PHAM BA DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021100,000060891.080221.073424.Huong gui tien them vao giup chau chua benh
2/8/2021100,000066823.080221.073258.MS 2021037 be Ngoc Hien
2/8/2021100,000MBVCB.985936450.ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0851000000505 VU QUANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021100,000066093.080221.071636.ung ho MS 2021 037
2/8/2021100,000027240.080221.071011.Ung ho MS 2021 937 be Ngoc Hien
2/8/2021100,000MBVCB.985914813.Ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0311000670987 TRAN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021100,000784440.080221.064427.Vietcombank 0011002643148 ung ho 2021037 be ngoc Hien
2/8/2021100,000036297.080221.064317.2021 037 ung ho be ngoc hien
2/8/2021100,000149968.080221.063657.Chuyen tien 2021037 be Ngoc Hien chuc con mau het benh Nam Mo A Di Da Phat
2/8/2021100,000MBVCB.985908122.Ung ho MS2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0911000044761 DUONG HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021100,000527176.080221.062055.Ung ho MS 2021.037 Be Ngoc Hien FT21039501031782
2/8/2021100,000018902.080221.060859.MS2021 037 be Ngoc Hien
2/8/2021100,000526032.080221.060848.Ung ho MS 2021.037 Be Ngoc Huyen FT21039050213620
2/8/2021100,000146089.080221.060715.Vietcombank;0011002643148;Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2021 037 be Ngoc Hien
2/8/2021100,000439985.080221.060600.MS 2021.037(BE NGOC HIEN)-080221-06:05:55 439985
2/8/2021100,000439950.080221.060422.UNG HO MS2021.036(BE TRUONG PHAM HUNG)-080221-06:04:00 439950
2/8/2021100,000MBVCB.985894998.MS?2021.037 (BE NGOC HIEN).CT tu 0491001703896 DO THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021100,000MBVCB.985892845.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien)Vietnamnet 08/02/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021150,0000200970423020818085620210925691289.94167.180857.ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien)
2/8/2021150,000171965.080221.071852.ung ho 2021037 be ngoc hien
2/8/2021150,000529501.080221.063904.Ung ho ms 2021.037 be Ngoc Hien. Chuc con som chua khoi benh FT21039206653870
2/8/2021150,000802280.080221.055505.ung ho MS 2021037 be Ngoc Hien
2/8/2021200,000388048.070221.234159.Ung ho gia dinh be Truong Pham Hung
2/8/2021200,000MBVCB.985815436.VU THANH NGUYEN ck ung ho MS.2021.035( be nguyen thanh hieu).CT tu 0071001297033 VU THANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021200,000MBVCB.985813752.ms 2021036 Truong Pham Hung.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/8/2021200,000MBVCB.985813679.VU THANH NGUYEN ck ung ho MS.2021.036( be truong pham hung).CT tu 0071001297033 VU THANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021200,000135620.080221.213121.IBFT MS 2021.36 gd be Truong Pham Hung
2/8/2021200,000733014.080221.212451.Ung ho MS 2021.035
2/8/2021200,000732196.080221.212419.Ung ho MS 2021.036
2/8/2021200,000133658.080221.212317.IBFT MS 2021.037 be Ngoc Hien
2/8/2021200,000728553.080221.212155.Ung ho MS 2021.037
2/8/2021200,000443919.080221.211918.MS 2021037 be Ngoc Hien FT21039053200745
2/8/2021200,000596126.080221.205746.Ung Ho MS 2021037 be Ngoc Hien
2/8/2021200,000681754.080221.205251.ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien
2/8/2021200,000663381.080221.204158.Ung ho MS 2021.037
2/8/2021200,000IBVCB.988724489.VU TRONG HACH chuyen khoan ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien ).CT tu 0081000298086 VU TRONG HACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021200,000123352.080221.195033.Ung ho MS2021.037 (be Ngoc Hien)
2/8/2021200,000MBVCB.988570757.Ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0851000013652 PHUNG QUANG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021200,000MBVCB.988569542.Ung ho MS 2021.037(be Ngoc Hien).CT tu 0021000798089 NGUYEN HAI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021200,000222093.080221.165153.Ung ho Ms 2021.036 be Truong Pham Hung
2/8/2021200,000219661.080221.165058.Ung ho Ms 2021.035 be Nguyen Thanh Hieu
2/8/2021200,000214890.080221.164928.ung ho MS.2021.037 be Ngoc Hien
2/8/2021200,000SHGD:10084747.DD:210208.BO:BIEN DINH THUAN.Remark:Ung ho MS 2021.034 be Bao Vy
2/8/2021200,000002705.080221.161006.ung ho MS 2021 037 be Ngoc Hien
2/8/2021200,000571551.080221.155953.HN ung ho be Truong Pham Hung MS 2020136
2/8/2021200,000IBVCB.987632033.UNG HO BE NGOC HIEN (MS:2021.037).CT tu 0111000320961 PHAM NGOC THANH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021200,000134714.080221.154412.ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien)
2/8/2021200,000096027.080221.154238.Ung ho MS 2021.037- Be Ngoc Hien FT21039052846960
2/8/2021200,000SHGD:10015160.DD:210208.BO:NGUYEN QUOC HUY.Remark:Chi Nga ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien) tai NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
2/8/2021200,000050999.080221.150610.MS 2021.037 ung ho be Ngoc Hien FT21039028174867
2/8/2021200,000SHGD:10013116.DD:210208.BO:NGUYEN NGOC KY HOA.Remark:ms 2021.032 (gia dinh Anh Quyen) tai NGOAI THUONG VIET NAM Quang Khai
2/8/2021200,000SHGD:10013115.DD:210208.BO:NGUYEN NGOC KY HOA.Remark:ms 2021.037 (be Ngoc Hien) tai NGOAI THUONG VIET NAM Quang Khai
2/8/2021200,000SHGD:10050522.DD:210208.BO:NGUYEN PHUONG THAO.Remark:Ung ho ms 2021.037 be ngoc hien
2/8/2021200,000SHGD:10053899.DD:210208.BO:CAO LE TUAN ANH.Remark:Ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien
2/8/2021200,000553206.080221.134957.UNG HO MS 2021.037(BE NGOC HIEN)-080221-13:50:07 553206
2/8/2021200,000297451.080221.134802.MS 2021.037 (be Ngoc Hien)
2/8/2021200,000929431.080221.132641.ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien FT21039408522178
2/8/2021200,000543441.080221.131638.MS 2021.034 ( BE BAO VY)-080221-13:16:22 543441
2/8/2021200,000SHGD:10053046.DD:210208.BO:NGUYEN THI THANH HUONG.Remark:gui den MS 2021.037
2/8/2021200,000378748.080221.121642.Ung ho MS 2021 036 gia dinh Be Truong Pham Hung dia chi thon Tan kieu xa Nhon My huyen An Nhon tinh Binh Dinh NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
2/8/2021200,000614763.080221.121132.MS2021 037
2/8/2021200,000SHGD:10005816.DD:210208.BO:NGUYEN QUOC HUY.Remark:Chi Nga ung ho MS 2021.031(be le minh quan) tai NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
2/8/2021200,000SHGD:10004500.DD:210208.BO:NGUYEN QUOC HUY.Remark:Chi Nga ung ho MS 2021.035 (be Nguyen Thanh Hieu) tai NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
2/8/2021200,000553561.080221.114206.Tuyen Tran ung ho ms 2021 037 be Ngoc Hien
2/8/2021200,000827336.080221.113105.MS 2021037 be Ngoc Hien
2/8/2021200,000782130.080221.112141.2021.037 FT21039346100962
2/8/2021200,000276382.080221.111925.VU ANH TUAN Chuyen tien ung ho ms 2021.37
2/8/2021200,000429972.080221.105121.Ung ho MS 2021 037 be Ngoc Hien
2/8/2021200,000SHGD:10034049.DD:210208.BO:PHAM THI ANH HOA.Remark:MS 2021 035 ung ho be Nguyen Thanh Hieu
2/8/2021200,000MBVCB.986441840.Gia minh ung ho ms (2021.37) be ngoc hien.CT tu 0901000006388 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021200,000935215.080221.101922.Ung ho MS 2021.036 (be Truong Pham Hung)
2/8/2021200,000SHGD:10000427.DD:210208.BO:TRAN KIM PHUONG.Remark:Ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien
2/8/2021200,000935045.080221.101741.Ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien)
2/8/2021200,000433954.080221.100922.Chuyen tien ung ho MS2021.037
2/8/2021200,000MBVCB.986280866.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2021.018 (gia dinh anh The).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021200,000MBVCB.986278693.ung ho MS?2021037 Be Ngoc Hien.CT tu 0041000398472 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/8/2021200,000MBVCB.986274905.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2021.027 (be Hoang Anh Thu).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021200,000MBVCB.986271148.ung ho MS 2021.034 be BAO VY.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021200,000MBVCB.986267185.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2021.031 (be Le Minh Quan).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021200,000MBVCB.986265011.ung ho MS 2021.037 be NGOC HIEN.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021200,000MBVCB.986256123.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2021.033 (em Ngoc Tu).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021200,000MBVCB.986251215.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021200,000472695.080221.094006.MS 2021.037 (BE NGOC HIEN)-080221-09:40:41 472695
2/8/2021200,000246770.080221.093417.MQuan TAnh QBao QDat ung ho MS 2021 036
2/8/2021200,000SHGD:10006552.DD:210208.BO:NGUYEN DUC THO.Remark:Ung ho MS 2021.034
2/8/2021200,000636486.080221.093237.MS 2021.035 E Nguyen Thanh Hieu Chuc e mau khoe FT21039907001870
2/8/2021200,000MBVCB.986167759.TDung ung ho MS2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021200,000MBVCB.986123900.Ung ho MS2021.036 GD be Truong Pham Hung.CT tu 0951004209780 DOAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021200,000053001.080221.085816.Chuyen tien MS 2021.036 gia dinh be Truong Pham Hung
2/8/2021200,000159993.080221.085036.Ung ho MS2021 037 be Ngoc Hien
2/8/2021200,000283625.080221.085029.Ung ho MS 2021.037
2/8/2021200,000MBVCB.986092719.MS 2021.037 Chau Ngoc Hien Chuc chau mau lanh benh.CT tu 0481000851736 HONG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021200,000100233.080221.083702.Ung ho MS 2021.37 be ngoc hien
2/8/2021200,000576603.080221.083230.Ung ho ms 2021 037 be ngoc hien FT21039050639030
2/8/2021200,000MBVCB.986045056.ung ho MS 2021.037(be Ngoc Hien.CT tu 0611001985077 LE THI HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021200,000051650.080221.080532.Chuyen tien ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien
2/8/2021200,000MBVCB.985992047.Ung ho Ms 2021.036 gd be Truong Pham Hung.CT tu 0851000008587 THAI MANH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021200,000083866.080221.080005.ung ho MS 2021 037 be ngoc hien
2/8/2021200,000MBVCB.985973255.ung ho MS 2021.037 ( be Ngoc Hien ).CT tu 0281001170912 NGUYEN THI NHU MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021200,000MBVCB.985966319.MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0301002910537 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021200,000MBVCB.985936489.KIEU XUAN TUNG ung ho con chi vo thi huong, doi 4, phuong hai, hai ba, hai lang, quang tri.CT tu KIEU XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021200,000804994.080221.071637.MS 2021037 be Ngoc Hien
2/8/2021200,000270796.080221.071046.Ung ho MS 2021037 be Ngoc Hien
2/8/2021200,000885317.080221.070947.ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien)
2/8/2021200,000MBVCB.985924182.ung ho be phau thuat mat.CT tu 0071001027499 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/8/2021200,000MBVCB.985923030.NGUYEN Minh Doan giup chau Ngoc Huyen 2021.037.CT tu 0021001116019 NGUYEN THI LUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021200,000533139.080221.065940.Ung ho 201.037 FT21039801003163
2/8/2021200,000156674.080221.065225.ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien
2/8/2021200,000078417.080221.063836.NGUYEN THU TRANG ung ho MS 2021037 be Ngoc Hien
2/8/2021200,000529129.080221.063638.Ung ho MS2021.037 -be Ngoc Hien FT21039630440930
2/8/2021200,000440635.080221.063156.UNG HO MS: 2021.037 ( BE NGOC HIEN)-080221-06:32:39 440635
2/8/2021200,000020736.080221.062940.UNG HO MS 2021 037 be NGOC HIEN
2/8/2021200,000MBVCB.985901509.MS 2021.037.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021200,000526212.080221.061055.Nho chuyen giup toi be ngoc hien ma so 2021.037.chuc con mau khoi benh FT21039916069954
2/8/2021200,000118566.080221.060620.Ung ho Ms 2021037( be Ngoc Hien)
2/8/2021200,000MBVCB.985897676.PHAM VAN DINH ung ho MS 2021.037(be ngoc hien).CT tu 0011004430129 PHAM VAN DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021200,000525518.080221.060224.Ung ho ms 2021.037 be ngoc hien FT21039797863330
2/8/2021200,000MBVCB.985897457.NGUYEN THI HONG YEN chuyen tien ung ho MS 2021.037 ( Be Ngoc Hien ) .CT tu 0281000226843 NGUYEN THI HONG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021200,000525324.080221.060003.MS 2021.037 UH BE NGOC HIEN FT21039430085450
2/8/2021200,000138464.080221.055905.Chuyen tien ung ho MS 2021.037 be ngoc hien
2/8/2021200,000MBVCB.985896514.PHAM ANH DUC chuyen tien.CT tu 0221000032611 PHAM ANH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021200,000MBVCB.985895597.ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien.CT tu 0011004333096 NGUYEN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021200,000458140.080221.055432.Vietcombank 0011002643148 N T A TUYET ck ung ho MS 2021 037 be Ngoc Hien
2/8/2021200,000MBVCB.985893925.Ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien .CT tu 0071000077320 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021200,000032123.080221.054639.MS 2021.037 (be Ngoc Hien)
2/8/2021200,000135990.080221.054600.ung ho ma so 2021.037
2/8/2021200,000MBVCB.985892082.ung ho ma so 2021.037 be Ngoc Hien.CT tu 0531000269942 LE THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021200,000876927.080221.053537.IBFT ung ho 2021.037 be ngoc hien
2/8/2021200,000MBVCB.985889597.Ung ho MS2021.037 be Ngoc Hien.CT tu 0021001886061 LE THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021200,000953749.080221.051146.Ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien)
2/8/2021217,400216794.080221.092001.MQuan TAnh QBao QDat ung ho ma so MS2021 037
2/8/2021250,000655749.080221.094825.Ung ho ms2021037 be ngoc hien FT21039874507300
2/8/2021250,000519609.080221.041459.NmV ung ho MS2021.036, be Truong Pham Hung, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21039081394107
2/8/2021250,000IBVCB.985839336.Chu Tai Hinh 2021. 017.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/8/2021300,000MBVCB.988275911.Ung ho MS 2021.037 ( be Ngoc Hien).CT tu 0071000896519 TRAN PHAN BAO TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021300,000MBVCB.988264173.Ung ho MS 2021.035.CT tu 0071000896519 TRAN PHAN BAO TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021300,000175348.080221.175348.Ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien
2/8/2021300,000521780.080221.175405.Ung ho MS 2021034 be Bao Vy
2/8/2021300,000516326.080221.174155.Ung ho MS 2021037 be Ngoc Hien
2/8/2021300,000IBVCB.987829183.DUONG DUY HUNG ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021300,000606992.080221.162622.Ung ho MS 2021 037 be Ngoc Hien
2/8/2021300,000471066.080221.155915.Nguyen Thi Bich Thoa NCHCCCL
2/8/2021300,000IBPS/SE:48304001.DD:080221.SH:10006217.BO:NGUYEN NGOC DANH.UNG HO GIA DINH BE TRUONG PHAMHUNG MS2021.036 TAI NGOAI THUONG VIET NAM VIET NAM
2/8/2021300,000046015.080221.150206.Gui MS 2021.037 be Ngoc Hien FT21039504509047
2/8/2021300,000280770.080221.144853.BL BT TD ung ho MS 2021.033 em Ngoc Tu
2/8/2021300,000328978.080221.143539.Ung ho MS 2021.030 - Nguyen Le Truc Giang
2/8/2021300,000555490.080221.135709.UNG HO MS 2021.034 (BE BAO VY)-080221-13:57:06 555490
2/8/2021300,000MBVCB.987036171.MS 2021.037(ung ho be ngoc hien.CT tu 0541000277327 BUI HUU DUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021300,000IBVCB.987033376.Ung ho MS 2021.037 ( BE Ngoc Hien).CT tu 0251001217594 NGUYEN THI TO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021300,000892009.080221.125301.Ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien FT21039786337301
2/8/2021300,000280366.080221.114511.Ung ho ms 2021036
2/8/2021300,000601799.080221.113155.Chuyen tien cho be ngoc hien MS 2021037
2/8/2021300,000791515.080221.112852.Ung ho MS 2022.037 be Ngoc Hien FT21039131599408
2/8/2021300,000SHGD:10050132.DD:210208.BO:DANG QUOC KIM.Remark:MS 2021.037
2/8/2021300,000507460.080221.111612.2021 . 004 TRAN KHANH VY-080221-11:16:12 507460
2/8/2021300,000505255.080221.111012.2021.021 GIA DINH CHI THIUY-080221-11:09:49 505255
2/8/2021300,000503549.080221.110521.2021037 BE NGOC HIEN-080221-11:05:12 503549
2/8/2021300,000320366.080221.100410.ung ho ms 2021037 be ngoc hien
2/8/2021300,000MBVCB.986328154.TK ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien.CT tu 0611001910489 NGUYEN TRONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021300,000IBVCB.986270054.DANG DINH TUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.037 Be Ngoc Hien.CT tu 0011000406195 DANG DINH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021300,000912947.080221.093500.anh dung g108a08a giup do ms 2021.037 be ngoc hien
2/8/2021300,000MBVCB.986212158.Ung ho MS 2021.034.CT tu 0071000949954 NGUYEN THI LE HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021300,000910262.080221.092653.ung ho MS 2021.036
2/8/2021300,000MBVCB.986203491.Ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021300,000053436.080221.090954.Chuyen tien ung ho ms 2021.037 be ngoc hien o quang tri
2/8/2021300,000295534.080221.090322.MS 2021037 be Ngoc Hien
2/8/2021300,000138854.080221.085510.ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien)
2/8/2021300,000IBVCB.986094754.ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021300,000294450.080221.084101.ung ho MS2021.037 (be Ngoc Hien) chuc be som co mot doi mat sang
2/8/2021300,000MBVCB.986062290.ung ho MS 2021.037 ( be ngoc hien).CT tu 1001000296681 PHAM ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021300,000449923.080221.082754.Vietcombank 0011002643148 Giup do be Ngoc Hien Ma so 2021 037
2/8/2021300,000MBVCB.986032720.Ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0011001721980 TRAN TUAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021300,000743572.080221.081738.ung ho MS 2021032
2/8/2021300,000743000.080221.081448.ung ho MS 2021037
2/8/2021300,000MBVCB.985994749.Ung Ho MS 2021.037 ( be NGOC HIEN ).CT tu PHAM DUONG HOANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021300,000890250.080221.075453.IBFT ung ho Ma so 2021.037 be Ngoc Hien
2/8/2021300,000051445.080221.075435.Ms 2021.037 be Ngoc Hien
2/8/2021300,000MBVCB.985964719.ung ho MS?2021.037 (be ngoc hien).CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021300,000799552.080221.073107.ung ho MS 2021.37. be Ngoc Hien
2/8/2021300,000461416.080221.071922.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2021 037 be Ngoc Hien
2/8/2021300,000954568.080221.064917.UNG HO MS 2021.037 BE NGOC HIEN
2/8/2021300,000MBVCB.985907890.BUI THI BICH HANH - MS2021.037 ( be ngoc hien ).CT tu 0331000415923 BUI THI BICH HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021300,000050913.080221.062537.Chuyen tien ung ho ms 2021.037 be Ngoc Hien
2/8/2021300,000144688.080221.062252.Chuyen tien den MS 2021.037 be Ngoc Hien
2/8/2021300,000MBVCB.985901131.ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien.CT tu 0111000355123 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021300,000267604.080221.060138.ung ho MS 2021 037 be Ngoc Hien
2/8/2021300,000IBVCB.985894000.ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0331000471290 NGUYEN HUYNH CONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021300,000882820.080221.054928.MS 2021. 037 (be ngoc hien)
2/8/2021300,000MBVCB.985892898.2021.37 (be Ngoc Hien).CT tu 0071001178326 NGUYEN THI HOANG MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021300,000132956.080221.052823.Ung ho MS 2021.037 Be Ngoc Hien
2/8/2021300,000IBVCB.985887858.Giup MS2021 037 Be Ngoc Hien.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/8/2021400,000257525.080221.183124.Vuong Minh Khanh chuyen tien
2/8/2021400,000IBVCB.986676097.MS 2021 037 be Ngoc Hien.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/8/2021400,000SHGD:10044570.DD:210208.BO:LE TRONG NHAN.Remark:ung ho ma so 2021.036 be Truong Pham Hung
2/8/2021400,000206713.080221.075906.ung ho ms 2021.037 be ngoc hien
2/8/2021450,000SHGD:10061070.DD:210208.BO:TRAN ANH VU.Remark:Ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien
2/8/2021500,000MBVCB.989008977.MS 2021.037.CT tu 0261003462314 TRAN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021500,000475590.080221.215948.Ung ho MS 2021.032 gia dinh anh Quyen FT21039235789090
2/8/2021500,000474437.080221.215816.Ung ho MS 2021.031 be Le Minh Quan FT21039131239442
2/8/2021500,000197014.080221.214423.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 037 be Ngoc Hien
2/8/2021500,000MBVCB.988844814.Ung ho MS 2021.037( be ngoc hien).CT tu 0301000317227 BUI THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021500,000IBVCB.988720379. ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0441003949105 NGUYEN THI MINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021500,000392640.080221.202346.Ung ho be Ngoc Hien MS 2021.037 FT21039005000611
2/8/2021500,000382989.080221.201318.Ung ho MS 2021034 be Bao Vy FT21039525904551
2/8/2021500,000374721.080221.200428.Ung ho MS 2021037 be Ngoc Hien FT21039712829036
2/8/2021500,000965966.080221.073859.Ung ho MS 2021.037
2/8/2021500,000339065.080221.192630.Ung ho ms 2021.037 FT21039181628750
2/8/2021500,000IBPS/SE:79310001.DD:080221.SH:10050728.BO:LE THI NGA.MS 2021. 034 BE BAO VY
2/8/2021500,000MBVCB.988436037.Ung ho MS?2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0021001441847 VU TIEN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021500,000626704.080221.190105.UNG HO MS 2021.037(UNG HO BE NGOC HIEN)-080221-19:01:31 626704
2/8/2021500,000IBVCB.988002129.NGUYEN THI THU TRANG chuyen khoan ung ho MS 2021.036 (gia dinh be Truong Pham Hung).CT tu 0531002467571 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021500,000MBVCB.987930641.ung ho MS 2021.037( be Ngoc Hien).CT tu 0621003795183 NGUYEN MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021500,000IBVCB.987816599.2021.004. 2021.005.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/8/2021500,000IBVCB.987753974.ung ho: Chi Vo Thi Huong. Dia chi: doi 4, thon Phuong Hai, xa Hai Ba, huyen Hai Lang, Quang Tri. SDT 0962.630.558. .CT tu 0181000296943 TRAN THANH QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021500,000409131.080221.161332.ung ho ms 2021.037 be Ngoc Hien
2/8/2021500,000MBVCB.987661018.To thai lien ung ho MS 2021.037 (be ngoc hien).CT tu 0251001124223 LY CHI CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021500,000MBVCB.987580472.CHUYEN KHOAN UNG HO TRUONG HOP CO MS 2021.032.CT tu 0091000650319 NGUYEN THANH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021500,000074798.080221.152541.Ung ho MS 2021 037 be Ngoc Hien FT21039118648538
2/8/2021500,000980319.080221.150808.Ung ho be Ngoc Hien ma so 2021.037, Hai Ba, Hai Lang, Quang Tri.
2/8/2021500,000045744.080221.150153.Ung ho Ms 2021037 be Ngoc Hien FT21039910110005
2/8/2021500,000SHGD:10074251.DD:210208.BO:PHAM QUOC MANH.Remark:Pham Quoc Manh ung ho gd chi Pham Thi Ly,Tan Kieu,Nhon My,An Nhon,Binh Dinh. MS 2021.036
2/8/2021500,000274235.080221.143641.Le Van Que ung ho MS 2021.037 ( be Ngoc Hien )
2/8/2021500,000SHGD:10061945.DD:210208.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien
2/8/2021500,000SHGD:10059665.DD:210208.BO:TA QUOC VIET.Remark:MS 2021.037 BE NGUYN NGOC HIEN
2/8/2021500,000SHGD:10051854.DD:210208.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho na so 2021.037 be Ngoc Hien
2/8/2021500,000IBVCB.987174641.unghoMS2021036.CT tu 0071000052829 LUU THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021500,000IBVCB.987089618.ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0011003907072 DAO THE MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021500,000MBVCB.987075697.Ung ho Ms 2021.037 ( be Ngoc Hien) .CT tu 0441003881335 NGUYEN THI ANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021500,000144217.080221.133322.Ung ho MS 2021.037(be Ngoc Hien)
2/8/2021500,000981581.080221.130822.Ung ho MS 2021 037 be ngoc hien- Ma GD:981581. So TK dich:....3148. Ma NH dich:970436
2/8/2021500,000718070.080221.124638.giup be Minh Hien MS 2021.037
2/8/2021500,000MBVCB.986867708.ung ho MS 2021.035 (Be Nguyen Thanh Hieu).CT tu 0531008889999 PHAM DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021500,000MBVCB.986837235.ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0531008889999 PHAM DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021500,000680333.080221.121829.MS 2021.027 be Hoang Anh Thu
2/8/2021500,000823156.080221.115315.Ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien FT21039330244281
2/8/2021500,000MBVCB.986717810.Ung ho be Ngoc Hien (MS 2021.037).CT tu 0341006803094 TRAN LUU HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021500,000279589.080221.114500.Ung ho MS 2021 037 be Ngoc Hien
2/8/2021500,000MBVCB.986691629.MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0011002418089 DUONG VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021500,000MBVCB.986673278.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0451000435404 NGUYEN THI NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021500,000549336.080221.110553.MS 2021.034
2/8/2021500,000854173.080221.110514.Ungho MS2021037 be Ngoc Hien
2/8/2021500,000IBVCB.986543017.Ung ho MS 2021.035 (Be Nguyen Thanh Hieu).CT tu 0121000793701 NGUYEN DUC HOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021500,000SHGD:10041703.DD:210208.BO:HUYNH THANH TUNG.Remark:MS 2021.036 gia dinh be Truong Pham Hung
2/8/2021500,000941503.080221.105014.Ung ho MS 2021.037 ( be Ngoc Hien)
2/8/2021500,000301643.080221.104100.Ung ho MS2021.037 be Ngoc Hien
2/8/2021500,000715066.080221.103326.Ung ho be Ngoc Hien ma so 2021.037 FT21039418360983
2/8/2021500,000MBVCB.986409945.MS 2021.037 be Ngoc Hien.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021500,000SHGD:10014549.DD:210208.BO:NGUYEN THI THAO.Remark:NGUYEN THI THAO UNG HO MA 20211015 (BE LE THI THUY LINH)
2/8/2021500,000SHGD:10012036.DD:210208.BO:DAO QUANG SON.Remark:IBUNG HO MS 2021.037 (BE NGOC HIEN)
2/8/2021500,000SHGD:10011530.DD:210208.BO:DAO QUANG SON.Remark:IBUNG HO MS 2021.028 (BE VO PHAN QUE LINH)
2/8/2021500,000SHGD:10011532.DD:210208.BO:DAO QUANG SON.Remark:IBUNG HO MS 2021.036 (GIA DINH BE TRUONG PHAM HUNG)
2/8/2021500,000SHGD:10014606.DD:210208.BO:NGUYEN THI THAO.Remark:NGUYEN THI THAO UNG HO MA 2021:032 GIA DINH ANH QUYEN
2/8/2021500,000SHGD:10014636.DD:210208.BO:NGUYEN THI THAO.Remark:NGUYEN THI THAO UNG HO MA 2021:021 GIA DINH CHI THUY
2/8/2021500,000SHGD:10014649.DD:210208.BO:NGUYEN THI THAO.Remark:NGUYEN THI THAO UNG HO MA 2021.012 BE NGUYEN DUY ANH
2/8/2021500,000922672.080221.095011.IBFT UH ms 2021 037 Be Ngoc Hien
2/8/2021500,000386915.080221.094535.UNG HO MS 2021.037 BE NGOC HIEN
2/8/2021500,000156368.080221.093912.Ong Bui Ngoc Hai-PTB BQL Khu kinh te HP ung ho MS 2021.032 (gd a Quyen)
2/8/2021500,000155389.080221.093701.Ong Bui Ngoc Hai- PTB BQL Khu kinh te HP ung ho MS 2021.034
2/8/2021500,000909358.080221.092413.ung ho MS 2021.037
2/8/2021500,000220425.080221.092151.Ung ho MS 2021 037 be Ngoc Hien
2/8/2021500,000IBPS/SE:79310001.DD:080221.SH:10002522.BO:NGUYEN THI MAI.MONG CON NHANH KHOI BENH
2/8/2021500,000MBVCB.986032023.HAN ANH VU chuyen tien ung ho MS 2021.034(Be Bao Vy).CT tu 0281000007501 HAN ANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021500,000566303.080221.081858.Ung ho MS 2021.037 FT21039678381266
2/8/2021500,000MBVCB.986010786.Ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu NGUYEN QUANG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021500,000MBVCB.986002239.Ung ho MS 2021.035 ( be Hieu ).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021500,000MBVCB.985997809.NGUYEN THI CHIEN ung ho MS 2021037 be NGOC HIEN. Chuc con som duoc nhin thay anh sang.CT tu 0011001331353 NGUYEN THI CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021500,000557668.080221.080609.Ung ho MS 2021 034 be Bao Vy FT21039242107739
2/8/2021500,000MBVCB.985986952.Ung ho MS 2021.037 ( be Ngoc Hien ).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021500,000MBVCB.985979544.MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0701000423372 NGUYEN TAN THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021500,000MBVCB.985959055.Ung ho MS 2021.037 (Be Ngoc Hien).CT tu 0251001577025 HUYNH ANH DUNG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021500,000544961.080221.073955.MS 2021037 be Ngoc Hien FT21039461206131
2/8/2021500,000MBVCB.985948928.ung ho MS2021.037 be ngoc hien .CT tu 0181003373485 LE NGOC UNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021500,000886036.080221.071951.VTNC TPHCM UNG HO MS2021.037 (BE NGOC HIEN)
2/8/2021500,000776004.080221.071243.MS 2021 037 be ngoc hien
2/8/2021500,000MBVCB.985922543.TRUONG THI HOANG YEN chuyen tien ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu TRUONG THI HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021500,000159767.080221.065834.ung ho ms 2021037 be ngoc hien
2/8/2021500,000159039.080221.065711.Chuyen tien ung ho MS 2021.037 be Ngoc hien
2/8/2021500,000MBVCB.985914071.NGUYEN THI MINH HA chuyen tien ung ho MS 2021.037(be ngoc hien).CT tu 0571000011279 NGUYEN THI MINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021500,000552024.080221.063101.Vietcombank 0011002643148 2021037
2/8/2021500,000MBVCB.985906657.MS 2021037 ( be Ngoc Hien).CT tu 0181001283021 MAI THU TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021500,000440497.080221.062634.Vietcombank 0011002643148 VU THIEN HUONG chuyen khoan ung ho MS 2021037 be Ngoc Huyen
2/8/2021500,000MBVCB.985903373.VU THI MINH PHUONG chuyen tien gia dinh ch Vo Thi Huong (SN 1990, tr tai doi 4, thon Phuong Hai, x Hai Ba, h.Hai Lang, Quang Tri).CT tu 0371000445127 VU THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021500,000075323.080221.061019.Ung ho ma so 2021.037 . Be Ngoc Hien
2/8/2021500,000440061.080221.061004.UNG HO MS 2021.037 (BE NGOC HIEN)-080221-06:09:50 440061
2/8/2021500,000954227.080221.060902.Ung ho MS 2021037
2/8/2021500,000MBVCB.985897631.Ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0591000219503 BUI MINH THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021500,000525073.080221.055711.Ung ho qua bao Vietnamnet ung ho Ms 2021-037 be Ngoc hien FT21039130460277
2/8/2021500,000MBVCB.985895243.DO LENH DUNG chuyen tien ung ho ma so 2021.037 be Ngoc Hien.CT tu 0181003473007 DO LENH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021500,000024818.080221.054707.Ung ho be Ngoc Hien MS 2021 037
2/8/2021500,000136031.080221.054611.Chuyen tien ung ho ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien
2/8/2021500,000MBVCB.985891896.PHAM HAI AU chuyen tien ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0251001161388 PHAM HAI AU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021500,000953855.080221.053840.ung ho MS 2021.037 ( be Ngoc Hien )
2/8/2021500,000MBVCB.985892496.Ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0381002872473 TRUONG VAN HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021500,000016929.080221.053046.Ung Ho MS 2021 037
2/8/2021500,000457833.080221.052951.Vietcombank 0011002643148 MS2021037 ung ho be ngoc hien
2/8/2021600,000SHGD:10029638.DD:210208.BO:MAI THI NGUYEN CHI.Remark:IBUNG HO MS 2021.037 (BE NGOC HIEN) VA MS 2021.035 (BE NGUYEN THANH HIEU)
2/8/2021600,000MBVCB.986285096.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho cac MS 2021.035, 036, 037.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/2021800,000IBVCB.987801681.2020.325 2020.326 2021.001 2021.011.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/8/2021800,000MBVCB.986879025.Ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0121002473635 VO BA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20211,000,000MBVCB.988844614.Ung ho MS 2021037 ( be ngoc hien) .CT tu 0451001381667 HOANG QUOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20211,000,000253281.080221.175617.MS 2021037 be NgocHien FT21039667610108
2/8/20211,000,000265194.080221.171519.Chuyen tien Nguyen danh Son ung ho MS 2021036 gia dinh be Truong Pham Hung
2/8/20211,000,000156039.080221.165601.Ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien)
2/8/20211,000,000180844.080221.165434.Ung ho MS 2021.037 be ngoc hien FT21039559387893
2/8/20211,000,000MBVCB.987900143.MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0011003434772 NGO THUAN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20211,000,000588106.080221.160409.CHUYEN UNG HO MS 2021037-080221-16:03:24 588106
2/8/20211,000,000587379.080221.160115.CHUYEN UNG HO MS 2021 035-080221-16:00:40 587379
2/8/20211,000,000581120.080221.154052.UNG HO BE NGOC HIEN MS 2021.037-080221-15:41:19 581120
2/8/20211,000,000SHGD:10013837.DD:210208.BO:NGUYEN NGO DAC DZUNG.Remark:UNG HO BE NGOC TU MS: 2021.033
2/8/20211,000,000023390.080221.144331.Ck ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien FT21039619377904
2/8/20211,000,000SHGD:10011783.DD:210208.BO:NGUYEN THI KIM OANH.Remark:Ung ho MS 2021.035 (be NGUYEN THANH HIEU) tai NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
2/8/20211,000,000SHGD:10042993.DD:210208.BO:NGUYEN HONG DUNG.Remark:Ung ho MS 2021 036 gia dinh be Truong Pham Hung
2/8/20211,000,000985131.080221.132421.IBFT Ung ho MS 2021.037 be NGOC HIEN
2/8/20211,000,000IBVCB.986922053.DOAN VAN NAM chuyen khoan ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0331000416292 DOAN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20211,000,000606756.080221.113433.ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien
2/8/20211,000,000540260.080221.110139.MS 2021.037
2/8/20211,000,000IBVCB.986406254.ung ho Chi Vo Thi Huong. Dia chi: doi 4, thon Phuong Hai, xa Hai Ba, huyen Hai Lang, Quang Tri. .CT tu 0161000237503 TRAN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20211,000,000MBVCB.986362481.UNG HO MS 2021.037 (BE NGOC HIEN).CT tu 0071005167038 NGUYEN VINH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20211,000,000322951.080221.100955.Trang va Tuyen ung ho be Nguyen Thanh Hieu MS 2021 035
2/8/20211,000,000055267.080221.100615.ung ho MS 2021.037 Be Ngoc Hien
2/8/20211,000,000SHGD:10004119.DD:210208.BO:MAI VU PHUONG.Remark:Ung ho MS 2021.034 be Bao Vy
2/8/20211,000,000MBVCB.986322090.Ung ho MS 2021.037 ( Be Ngoc Hien).CT tu 0371000439489 DO TAT BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20211,000,000524959.080221.094654.A QUAN UNG HO BE NGUYEN THANH HIEU
2/8/20211,000,000SHGD:10011614.DD:210208.BO:DOAN THI THU THUY.Remark:IBUNG HO MS 2021.036 (GIA DINH BE TRUONG PHAM HUNG)
2/8/20211,000,000611001.080221.090957.Ung ho ms 2021 036 gia dinh be truong pham hung FT21039736864410
2/8/20211,000,000285089.080221.083303.2021037 be Ngoc Hien Me cua Bau Bong CH Sec giup do be
2/8/20211,000,000MBVCB.986035162.Ung ho be ngoc hien ms 2021037.CT tu 0331003901591 NGUYEN THI THU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20211,000,000MBVCB.985995100.Ung ho MS 2021.036 ( Gd be Hung ) .CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20211,000,000275489.080221.074939.MS2021.037 (be Ngoc Hien)
2/8/20211,000,000059102.080221.073205.ung ho MS 2021 036 gia dinh chau Truong Pham Hung
2/8/20211,000,000540217.080221.072627.Pika Mira ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien FT21039903930012
2/8/20211,000,000121919.080221.072546.MS 2021.037 (be Ngoc Hien)
2/8/20211,000,000MBVCB.985920658.ung ho ms 2021.037 ( be ngoc hien ).CT tu 0011000795561 BUI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20211,000,000527166.080221.062045.Ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien FT21039050149124
2/8/20211,000,000MBVCB.985901141.Ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien.CT tu 0121000665853 TRAN THI BICH HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20211,000,000990977.080221.060754.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms2021037 be ngoc hien
2/8/20211,000,000MBVCB.985896450.Ung ho ms 2021.37 be Ngoc Hien.CT tu 0931004204807 PHAM DAT QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20211,000,000135552.080221.054342.ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien
2/8/20211,000,000132067.080221.052210.Chuyen tien ung ho ms 2021.037 be Ngoc Hien
2/8/20211,000,000IBVCB.985843194.2021.021 2021.024 2021.031 2021.033 2021.034.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/8/20211,200,000321338.080221.100617.Trang va Tuyen ung ho be Truong Pham Hung MS 2021 036
2/8/20211,250,000IBVCB.985838909.2021.022 2021.025 2021.028 2021.029 2021.035.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/8/20211,500,000286457.080221.090831.Ung ho MS 2021.037 - MS 2021.036 - MS 2021.035
2/8/20211,500,000IBVCB.985831970.2021.007 2021.009 2021.030 2021.032 2021.036.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/8/20212,000,000MBVCB.989050388.Tu thien ung ho MS2021037 be Ngoc Hien.CT tu 0071004648791 QUACH DUC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20212,000,000069002.080221.165845.Chuyen tien ung ho ma so 2021.037 be Ngoc Hien
2/8/20212,000,000587753.080221.160258.CHUYEN UNG HO MS 2021036-080221-16:02:10 587753
2/8/20212,000,000SHGD:10002582.DD:210208.BO:NGUYEN DUC LINH.Remark:Ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien
2/8/20212,000,000026369.080221.144556.Luu Duc Hiep 0904170459 ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien 2 trieu dong FT21039251817338
2/8/20212,000,000532341.080221.123447.MS 2021.037 (BE NGOC HIEN )-080221-12:34:41 532341
2/8/20212,000,000SHGD:10042405.DD:210208.BO:LE THI ANH THU.Remark:Gui ms 2021.036 be truong pham hung
2/8/20212,000,000MBVCB.986612292.NGUYEN THU TRANG chuyen tien ung ho ma so 2021037 be Ngoc Hien.CT tu 0011001476286 NGUYEN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20212,000,000MBVCB.986531874.Giup chau Ngoc Hien ms 2021.037.CT tu 0451001532038 DANG THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20212,000,000750993.080221.105916.Gia dinh Vo Van Nho ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien FT21039470802903
2/8/20212,000,000SHGD:10001623.DD:210208.BO:LE THANH NHI.Remark:LE THANH NHI CT UNG HO MS 2021.035 (NGUYEN THANH HIEU) 500.000 VND, MS 2021.034 (BAO VY) 500.000 VND. MS 2021.036 (TRUONG PHAM HUNG) 500.000 VND, MS 2021.037 (NGOC HIEN) 500.000 VND
2/8/20212,000,000686830.080221.101229.Ung ho MS 2021 037 be Ngoc Hien FT21039233350548
2/8/20212,000,000SHGD:10012718.DD:210208.BO:TRAN DINH CHIEU.Remark:IBUNG HO MS 2021.034 (BE BAO VY ) 1 TRIEU, MS 2021.035 (BE NGUYEN THANH HIEU) 1 TRIEU
2/8/20212,000,000SHGD:10047621.DD:210208.BO:PHAM PHUONG ANH.Remark:UNG HO MS2021.036
2/8/20212,000,000245585.080221.082728.Chuyen tien ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien
2/8/20212,000,000221775.080221.081054.kolmakova Ekaterina ung ho MS 2021.037 . Be Ngoc Hien
2/8/20212,000,000IBVCB.985956810.Ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0011001213224 TRAN ANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20212,000,000444483.080221.073425.UNG HO MS 2021.037 (BE NGOC HIEN)-080221-07:34:35 444483
2/8/20212,000,000530027.080221.064221.Ung ho MS 2021037 Be Ngoc Hien FT21039254840283
2/8/20212,000,000MBVCB.985908318.Ung ho ms 2021.037 be Ngoc Hien.CT tu 0071003872271 VU NGUYEN NGOC TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20212,000,000020688.080221.062910.Ung ho MS 2021 037
2/8/20212,000,000MBVCB.985893963.Ung ho ma so 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0281000422709 NGUYEN LE DUY NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20212,000,000MBVCB.985890870.Ung ho MS 2021.037 ( be Ngoc Hien).CT tu 0011000529086 PHAM THI VINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20213,000,000677570.080221.221625.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2021 037 be Ngoc Hien
2/8/20213,000,000418383.080221.183136.ung ho MS 2021.036 gia dinh be Truong Pham Hung
2/8/20213,000,000342182.080221.124537.MS 2021 037
2/8/20213,000,000SHGD:10015220.DD:210208.BO:NGUYEN THANH BINH.Remark:Ung ho moi ma so 500000, ms2021.018 anh The, ms2021.027be Thu,ms2021.031be Quan, ms2021.033em Tu, ms2021.034be Vy, ms2021.035be Hieu
2/8/20213,000,000SHGD:10015922.DD:210208.BO:TRAN DINH CHIEU.Remark:IBUNG HO MS 2021.036 (GIA DINH BE TRUONG PHAM HUNG) 2 TRIEU, MS 2021.037 (BE NGOC HIEN) 1 TRIEU
2/8/20213,000,000MBVCB.985890096.DUONG THI MY HUE chuyen tien ung ho MS 2021.037 ( be Ngoc Hien).CT tu 0071002915107 DUONG THI MY HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20213,900,000060123.080221.073324.em gui chi nhe
2/8/20215,000,000061040.080221.133922.Chuyen tien ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien
2/8/20215,000,000MBVCB.985893952.Ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien.CT tu 0071001120670 TRAN THI CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/202120,000,000130817.080221.153052.Quy Phuoc Hung - ung ho MS 2021.036 - gia dinh be Truong Pham Hung - 08022021
2/9/20211,000IBVCB.991311991.gdsg.CT tu 0911000053780 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/20212,000IBVCB.989102878.dre.CT tu 0721000664275 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/20212,000IBVCB.989271293.a.CT tu 0471000318988 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/20212,000IBVCB.989269338.a.CT tu 0911000048225 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/202110,000IBVCB.989586893.Ung ho MS 2021 038 Be Phat.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/9/202120,000999748.090221.053915.Ung ho ms 2021..038 be Truong Tan Phat
2/9/202130,000MBVCB.991480503.NGUYEN XUAN THANH chuyen tien ung ho MS 2021 038 ( Be Truong Tan Phat).CT tu 0011002503783 NGUYEN XUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/202150,000402917.090221.180648.ung ho MS 2021038 be Truong tan phat
2/9/202150,000952815.090221.155641.ung ho MS 2021.038 be Truong Tan Phat
2/9/202150,000IBVCB.990713963.Giup ma so 2021 038 be Truong Tan Phat .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/9/202150,000729116.090221.125236.ung ho MS 2021 036 gia dinh be Truong Pham Hung Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
2/9/202150,000186632.090221.120034.MS 2021038 be Truong Tan Phat
2/9/202150,000884700.090221.114354.Ung ho MS 2021.038 be Truong Tan Phat FT21040637885600
2/9/202150,000MBVCB.989941999.MS 2021.038 (be Truong Tan Phat).CT tu 0011001147867 NGUYEN DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/202150,000136854.090221.102257.Ung ho MS 2021.038(be Truong Tan Phat)
2/9/202150,000IBVCB.989725949.ung ho ma so MS 2021 038 be Truong Tan Phat.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/9/202150,000IBVCB.989712384.Ung ho ma so MS 2021 037 be Ngoc Hien.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/9/202150,000IBVCB.989702401.Ung ho Ma so MS 2021 036 be Truong Pham Hung.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/9/202150,000987422.090221.095044.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho ms 2021 037 be Ngoc Hien
2/9/202150,000IBVCB.989693071.Ung ho ma so MS 2021 035 be Nguyen Thanh Hieu.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/9/202150,000239432.090221.094810.ung ho Ms 2021.038( be Truong Tan Phat)
2/9/202150,000MBVCB.989314749.ung ho Ms 2021.038 be Tan Phat.CT tu 0011004097740 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/202150,000752138.090221.072452.ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat)
2/9/202150,000641606.090221.071818.ms 2021038 be truong tan phat
2/9/202150,000MBVCB.989224289. MS 2021.038 - Binh An.CT tu 0301000296122 NGUYEN DUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/202150,111799285.090221.095325.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho ms 2021 038 be Truong Tan Phat
2/9/202180,000119721.090221.094331.Ung ho be Phat ms 2021.238 (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)
2/9/2021100,000521008.080221.230711.Ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien FT21040134000409
2/9/2021100,000519818.080221.230441.Ung ho MS 2021.036 gia dinh be Truong Pham Hung FT21040457206376
2/9/2021100,000MBVCB.989075544.MS 2021.037 (be Ngoc Hien ).CT tu 1031000013272 LUONG THANH CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021100,000947843.090221.225451.Ung ho ms 2021038 be Truong Tan Phat
2/9/2021100,000998217.080221.224502.ung ho MS 2021 037 be Ngoc Hien
2/9/2021100,000MBVCB.992069095.ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An).CT tu 0911000067410 NGUYEN THI MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021100,000767125.090221.215117.2021 038 be Truong Tan Phat
2/9/2021100,000279716.090221.213754.ms 2021.038 be Truong Tan Phat
2/9/2021100,000231711.090221.212801.ung ho MS 2021 038
2/9/2021100,000099599.090221.212715.ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien
2/9/2021100,000480404.090221.203448.MS 2021.038(BE TRUONG TAN PHAT)
2/9/2021100,000MBVCB.991747684.MS 2021.037(be Ngoc Hien).CT tu 0971000026539 VIEN THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021100,000305086.090221.192922.Chuyen tien ung ho MS.2021 038
2/9/2021100,000394779.090221.190214.Ung ho MS 2021.038 be Truong Tan Phat FT21040690928909
2/9/2021100,000294476.090221.172633.Ung ho MS 2021.038-be Truong Tan Phat FT21040003333086
2/9/2021100,000271247.090221.170724.MS 2021 037 be Ngoc Hien FT21040149930096
2/9/2021100,000237536.090221.164059.NCHCCCL tranthithai 0778790017 FT21040588039047
2/9/2021100,000173231.090221.155228.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.038 be Truong Tan Phat. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21040800002815
2/9/2021100,000MBVCB.990895416.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021100,000MBVCB.990834357.ung ho ms 2021.037 be ngoc hien.CT tu 0061001119574 TRAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021100,000369943.090221.150440.Ung ho MS2021.014 (gia dinh ong An)
2/9/2021100,000MBVCB.990764248.Ung ho MS 2021.037 ( be Ngoc Hien)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021100,000MBVCB.990755232.Ung ho MS 2021.038 ( be Truong Tan Phat)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021100,000SHGD:10008298.DD:210209.BO:NGUYEN THI HANH.Remark:995221020966798 - ung ho ma so 2021.023 be tho van minh
2/9/2021100,000SHGD:10008255.DD:210209.BO:NGUYEN THI HANH.Remark:995221020966721 - ung ho ma so 2021.024 be vo dinh duc
2/9/2021100,000IBVCB.990716772.MS 2021.038.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021100,000815018.090221.144835.Ung ho MS 2021.038 be Truong Tan Phat
2/9/2021100,000SHGD:10008221.DD:210209.BO:NGUYEN THI HANH.Remark:995221020966570 - ung ho ma so 2021.013 gd ong ngo trong tuan
2/9/2021100,000SHGD:10008125.DD:210209.BO:NGUYEN THI HANH.Remark:995221020966376 - ung ho ma so 2021.028 be vo phan que linh
2/9/2021100,000139493.090221.141424.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 038 Be Truong Tan Phat
2/9/2021100,000MBVCB.990526679.chuyen tien MS 2020.311 ( be Vu Huy Hoang).CT tu 0321000828826 TRAN THI KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021100,000MBVCB.990525441.MS 2021.038( BE TRUONG TAN PHAT).CT tu 0451000280557 VU QUOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021100,000MBVCB.990522125.chuyen tien MS 2021.038( be Truong Tan Phat).CT tu 0321000828826 TRAN THI KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021100,000MBVCB.990519091.chuyen tien MS 2021.034 (be Bao Vy).CT tu 0321000828826 TRAN THI KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021100,000MBVCB.990335330.gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.037 be Ngoc Hien. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021100,000183440.090221.122220.TTTPhuong ung ho Ms2021.038 be Truong Tan Phat
2/9/2021100,000247300.090221.113908.IBFT ung ho ms.2021.038 be truong tan ph
2/9/2021100,000987989.090221.111518.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;NGUYEN THI HANG chuyen khoan ung ho ms 2021 038 be Truong Tan Phat
2/9/2021100,000MBVCB.989899781.MS 2021.038.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021100,000MBVCB.989734389.MS 2021038 ung ho be Truong Tan Phat.CT tu 0491001637732 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/9/2021100,000719618.090221.095546.UNG HO MS 2021.038,( BE TRUONG TAN PHAT)-090221-09:55:38 719618
2/9/2021100,000308609.090221.094230.2021 037 be Ngoc Hien
2/9/2021100,000047094.090221.092240.T ung ho be Truong Tan Phat MS 2021.038
2/9/2021100,000259778.090221.091926.MS2021 037 be Ngoc Hien
2/9/2021100,000SHGD:10009083.DD:210209.BO:LANG THANH DIEN.Remark:MS 2021.38 BE TRUONG TAN PHAT
2/9/2021100,000662655.090221.085135.ung ho MS 2021038 be Truong Tan Phat
2/9/2021100,000IBPS/SE:01310012.DD:090221.SH:10002819.BO:TRAN DUY CONG.UNG HO MS 2021.037
2/9/2021100,000144480.090221.084152.Vietcombank 0011002643148 VU MINH HUE ck ung ho ms 2021038 be Truong Tan Phat
2/9/2021100,000079482.090221.082530.Vinh Nam ung ho ms 2021 038 Truong Tan Phat
2/9/2021100,000067950.090221.081022.Ung ho MS 2021 038 be Truong Tan Phat
2/9/2021100,000MBVCB.989342823.LAM THI LUONG LUYEN ung ho MS 2021.038 be Truong Tan Phat.CT tu 0021002187289 LAM THI LUONG LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021100,000032070.090221.075017.MS 2021.038 ung ho be Truong Tan Phat
2/9/2021100,000089335.090221.072859.Ung ho MS 2021 037 be Ngoc Hien
2/9/2021100,000088283.090221.072743.Ung ho MS 2021 036 gd be Truong Pham Hung
2/9/2021100,000086791.090221.072553.Ung ho MS2021 005 em Trieu Thi Nguyen
2/9/2021100,000MBVCB.989287832.NCHCCCL le thi nguyet thu 0909109218.CT tu 0111000265263 LE THI NGUYET THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021100,000068072.090221.065702.MS 2021 038
2/9/2021100,000797314.090221.064138.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021038 be Truong Tan Phat
2/9/2021100,000966764.090221.063343.MS 2021.038 be Truong Tan Phat
2/9/2021100,000027837.090221.063043.Ung ho MS 2021 038 be truong tan phat
2/9/2021100,000575061.090221.061523.Ms 2021.038. Be Truong Tan Phat FT21040904640054
2/9/2021100,000010447.090221.060916.Ung ho MS2021.038 Truong Tan Phat
2/9/2021100,000573563.090221.060638.Ms 2021.038 giup do be Phat. Mong be mau khoe. FT21040241767909
2/9/2021100,000729177.090221.055609.MS 2021.038 (be Truong Tan Phat)
2/9/2021100,000MBVCB.989221085.giup do.CT tu 0061001098189 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/9/2021100,000019516.090221.044142.Ung ho MS 2021 034 be bao vi
2/9/2021100,000MBVCB.989194962.giup do.CT tu 0061001098189 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/9/2021100,000MBVCB.989194836.giup do.CT tu 0061001098189 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/9/2021100,000MBVCB.989194382.giup do.CT tu 0061001098189 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/9/2021100,000MBVCB.989160627.MS 2021-032 (gia dinh anh Quyen).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021100,000MBVCB.989159394.MS 2021-035 (be Nguyen Thanh Hieu).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021100,000MBVCB.989158266.MS 2021-034 (be Thao Vy).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021100,000MBVCB.989158061.MS2021-036 (giup Truong Pham Hung).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021100,000MBVCB.989158513.MS2021-037 (giup be Ngoc Hien).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021100,000539150.090221.000013.Ung ho chuong trinh NCHCCCL FT21040224503060
2/9/2021150,000004193.090221.053915.ung ho MS 2021038 be Truong Tan Phat
2/9/2021175,000ATM_FTF.10800545.513963.20210209.132831.9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
2/9/2021200,000MBVCB.992009713.Xin chuyen tien den MS 2021038 (be Truong Tan Phat).CT tu 0251002777195 DO THI HOA LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021200,000708290.090221.210901.Nhom Vien gach nho Ung ho 4 ma so gom 035 036 037 va 038
2/9/2021200,000IBVCB.991817364.ung ho MS 2021.036 ( gia dinh be Truong Pham Hung).CT tu 0021001515211 CHU QUY DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021200,000615648.090221.195117.ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat)
2/9/2021200,000117613.090221.180747.MS 2021.038( be truong tan phat )
2/9/2021200,000MBVCB.991410425.Ung ho MS 2021.038.CT tu 0031000148283 PHAM THI QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021200,000IBVCB.991230735.Ung ho MS 2021.029 (be Do Xuan Nhuong)?.CT tu 0071000946955 NGUYEN THI MINH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021200,000IBVCB.991220524.ung ho MS 2021.035 (be Nguyen Thanh Hieu).CT tu 0071000946955 NGUYEN THI MINH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021200,000IBVCB.991212706.Ung ho MS 2021.036 (gia dinh be Truong Pham Hung).CT tu 0071000946955 NGUYEN THI MINH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021200,000IBVCB.991197636.Ung ho MS 2021.037 ( be Ngoc Hien).CT tu 0071000946955 NGUYEN THI MINH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021200,000254083.090221.165348.Ung ho MS 2021.038 FT21040052417090
2/9/2021200,000IBVCB.991181808.UNG HO MS 2021.038 (BE TRUONG TAN PHAT).CT tu 0071000946955 NGUYEN THI MINH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021200,000203705.090221.161525.Ung ho MS 2021.038 be Truong Tan Phat FT21040046320892
2/9/2021200,000SHGD:10012531.DD:210209.BO:PHUNG THI KIM DUNG.Remark:UNG HO MS 2021.034 (BE BAO VY) tai NGOAI THUONG VIET NAM SGD
2/9/2021200,000900332.090221.155528.Vietcombank;0011002643148;ung ho ms 2021034 be bao vy
2/9/2021200,000839946.090221.153759.UNG HO MS 2021.038(BE TRUONG TAN PHAT)-090221-15:38:10 839946
2/9/2021200,000MBVCB.990814761.MS 2021.038.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021200,000097492.090221.145120.Ung ho ms 2021.038 be Truong Tan Phat FT21040794907550
2/9/2021200,000SHGD:10008246.DD:210209.BO:NGUYEN THI HANH.Remark:995221020966607 - ung ho ma so 2021.026 gd chi diep
2/9/2021200,000SHGD:10008199.DD:210209.BO:NGUYEN THI HANH.Remark:995221020966517 - ung ho ma so 2021.011 be nguyen gia quyen
2/9/2021200,000SHGD:10008168.DD:210209.BO:NGUYEN THI HANH.Remark:995221020966441 - ung ho ma so 2021.031 be le minh quan
2/9/2021200,000SHGD:10008099.DD:210209.BO:NGUYEN THI HANH.Remark:995221020966271 - ung ho ma so 2021.038 be truong tan phat
2/9/2021200,000SHGD:10022790.DD:210209.BO:TRAN HONG HOA.Remark:Ung ho MS2021.038 be Truong Tan Phat
2/9/2021200,000432788.090221.135556.Ung ho MS 2021 038 Truong Tan Phat
2/9/2021200,000021023.090221.134657.UNG HO MS 2021.038 be Truong Tan Phat FT21040068615714
2/9/2021200,000004461.090221.133151.Unghoms2021038betruongtanphat FT21040668507202
2/9/2021200,000981532.090221.131008.Ung ho MS 2021 038 be Truong Tan Phat FT21040860846444
2/9/2021200,000843598.090221.125134.Vietcombank 0011002643148 ung hoMS 2021038be Truong Tan Phat
2/9/2021200,000MBVCB.990328021.MS 2021.038 be Truong Tan Phat.CT tu 0021001690601 PHAM THI BICH HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021200,000588053.090221.123450.ung ho MS 2021.038 nguyen tan phat
2/9/2021200,000776722.090221.122318.UNG HO MS 2021.037 BE NGOC HIEN -090221-12:22:53 776722
2/9/2021200,000776094.090221.122116.UNG HO MS 2021.036 GIA DINH BE TRUONG PHAM HUNG -090221-12:20:48 776094
2/9/2021200,000219313.090221.121431.ung ho MS 2021.037 ( be Ngoc Hien)
2/9/2021200,000IBVCB.990203688.Ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat).CT tu 0011001972425 NGUYEN THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021200,000512081.090221.115033.Chuyen tien MS 2021.038 be Truong Tan Phat
2/9/2021200,000903118.090221.114745.ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat)
2/9/2021200,000466414.090221.112736.UNG HO BE TRUONG TAN PHAT MS 2021.038 BAO VIETNAMNET
2/9/2021200,000830172.090221.110327.Ung ho MS 2021.038, be Truong Tan Phat FT21040823235708
2/9/2021200,000798921.090221.104120.MS 2021.038 FT21040793027458
2/9/2021200,000853131.090221.103320.Bac Ha Hai Phong ung ho gia dinh Truong Pham Hung
2/9/2021200,000MBVCB.989867202.Ung ho ms 2021.038, em Truong Tan Phat.CT tu 0071001112006 TRAN HOAI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021200,000MBVCB.989856730.Ung ho ms 2021.023.CT tu 0071001112006 TRAN HOAI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021200,000327495.090221.095048.MS 2021 038 be Truong Tan Phat
2/9/2021200,000240000.090221.094901.ung ho MS 2021.037 (be NGOC HIEN)
2/9/2021200,000252016.090221.094735.Ung ho MS 2021.038
2/9/2021200,000MBVCB.989672706.Ung ho ms 2011.038 (Be Truong Tan Phat).CT tu 0321000650508 NGO HONG PHUONG DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021200,000233585.090221.093835.ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat)
2/9/2021200,000SHGD:10009010.DD:210209.BO:TRAN THI HUONG TRA.Remark:Ms 2021.037 - be Ngoc Hien
2/9/2021200,000SHGD:10008960.DD:210209.BO:NGUYEN THI HAI TIEN.Remark:MS2021.038 be Truong Tan Phat
2/9/2021200,000Sender:79334001.DD:090221.SHGD:10001281.BO:HA BICH MAI0966595.MS 2021.037 (BE NGOC HIEN) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
2/9/2021200,000234036.090221.090706.Ung ho MS 2021 027 MS 2021 028
2/9/2021200,000216399.090221.090645.CHU VIET HUNG ung ho MS 2021.038
2/9/2021200,000MBVCB.989529648.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2021.038.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021200,000MBVCB.989513079.Ung ho hoan canh ms 2021.038.CT tu 0071000634659 DUONG HUU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021200,000206160.090221.085250.MS 2021034 be bao vi
2/9/2021200,000078536.090221.084213.Chuyen tien MS 2021.37 be Ngoc Hien
2/9/2021200,000507766.090221.083409.MS 2021038 Be Truong Tan Phat
2/9/2021200,000198341.090221.083109.Vietcombank;0011002643148;HOANG THI KIEU chuyen khoan
2/9/2021200,000071345.090221.081707.ung ho MS 2021.038 be Truong Tan Phat
2/9/2021200,000002363.090221.080409.ZP5V5SCCEEDG 210209000041800 ung ho MS2021.037 be Ngoc Hien
2/9/2021200,000763646.090221.080313.Ung ho MS 2021.038 ( be Truong Tan Phat)
2/9/2021200,000609879.090221.074903.Ung ho Ms. 2021.038 chau Truong Tan Phat. Xin cam on FT21040656402423
2/9/2021200,000757908.090221.074537.ung ho MS 2021 038 Truong Tan Phat
2/9/2021200,000IBVCB.989304768.Ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat) .CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021200,000255865.090221.072452.ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat)
2/9/2021200,000590289.090221.071015.Ung ho MS 2021.038 FT21040130729601
2/9/2021200,000MBVCB.989263532. NGOC HUONG ung ho MS2021.038(be TRUONG TAN PHAT).CT tu 0281000408320 NGUYEN THI NGOC HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021200,000639777.090221.065919.ms 2021 028 be Vo Phan Que Linh
2/9/2021200,000585959.090221.065853.Ung ho MS 2021.038 be Truong Tan Phat FT21040986823537
2/9/2021200,000MBVCB.989256331.Ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat).CT tu 0041000165737 TRAN HUU AI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021200,000971360.090221.064131.ms 2021.038
2/9/2021200,000252667.090221.063923.ung ho MS 2021.038( be Truong Tan Phat)
2/9/2021200,000680399.090221.063721.MS 2021038 TRUONG TAN PHAT-090221-06:37:19 680399
2/9/2021200,000MBVCB.989239468.Ung ho Ms 2021.038(be Truong Tan Phat).CT tu 0461000468187 LAM THI NGOC LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021200,000MBVCB.989239496.chuyen cho be Truong Tan Phat Ms2021038.CT tu 0181003019676 NGUYEN PHI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021200,000IBVCB.989238997.VU MANH HA chuyen khoan, ung ho MS 2021.038 be Truong Tan Phat.CT tu 0061000522108 VU MANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021200,000965384.090221.063116.ung ho ms 2021.038 be TRUONG TAN PHAT
2/9/2021200,000962557.090221.062143.Ung ho MS 2021.038 truong tan phat
2/9/2021200,000MBVCB.989228866.Ung ho MS 2021.308 ( be truong tan phat).CT tu 0301000307508 VU DINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021200,000MBVCB.989227885.MS 2021 038 be Truong Tan Phat.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/9/2021200,000573829.090221.060817.Ung ho ms 2021.038 be Truong Tan Phat FT21040070311072
2/9/2021200,000261065.090221.060710.MS 2021.038
2/9/2021200,000129679.090221.060413.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2021038 be TRUONG TAN PHAT
2/9/2021200,000MBVCB.989224209.MS 2021.038 (Truong Tan Phat).CT tu 0111000816740 TRAN DIEM CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021200,000MBVCB.989223450.Ung ho MS2021.038 be Tan Phat .CT tu 0071000077320 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021200,000259857.090221.055153.Ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat)
2/9/2021200,000678533.090221.054903.2021.038 ( TRUONG TAN PHAT )-090221-05:48:42 678533
2/9/2021200,000MBVCB.989220225.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat)Vietnamnet 09/02/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021200,000MBVCB.989220123.HOANG DUC VIET gui chau Truong Tan Phat (2021.038).CT tu 0411000980260 HOANG DUC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021200,000MBVCB.989218881.HOANG DUC VIET gui chau Ngoc Tu ( 2021.033).CT tu 0411000980260 HOANG DUC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021200,000MBVCB.989219626.HOANG DUC VIET gui gia dinh chi Diep ( 2021.026).CT tu 0411000980260 HOANG DUC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021200,000MBVCB.989218353.HOANG DUC VIET gui chau Tran Trong Hieu ( 2021.016).CT tu 0411000980260 HOANG DUC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021200,000076139.090221.053952.Chuyen tien ung ho MS 2021.038 be Truong Tan Phat
2/9/2021200,000258106.090221.053424.Vietcombank;0011002643148;2021 038
2/9/2021200,000MBVCB.989216525.MS 2021.037 be ngoc hien.CT tu 0721000547213 VO THI BICH HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021200,000570278.090221.053119.Ung ho MS 2021.038 FT21040062004850
2/9/2021200,000937113.090221.002427.ung ho MS 2021037 (be Ngoc Hien)
2/9/2021300,000MBVCB.989127020.ung ho MS?2021.037 (be Ngoc Hien) .CT tu 0071000804201 LAM THANH VI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021300,000MBVCB.989097170.TRUONG THI THUY NGA chuyen tien ma so 2021.027(be Ngoc Hien).CT tu 0011004249950 TRUONG THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021300,000479178.090221.230019.ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat)
2/9/2021300,000257785.090221.203953.Co Van; co Linh than tang be Truong Tan Phat MS2021038. Mong con mau khoe
2/9/2021300,000905850.090221.200635.UNG HO BE NGOC HIEN-090221-20:06:21 905850
2/9/2021300,000057203.090221.165017.ung ho ms 2021.038 truong tan phat
2/9/2021300,000207481.090221.152459.Vietcombank 0011002643148 Ung ho ma so 2021038 be Phat
2/9/2021300,000090687.090221.145743.Chuyen tien ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien
2/9/2021300,000SHGD:10018055.DD:210209.BO:NGUYEN VAN DANG.Remark:IBUNG HO MA SO 2021.038
2/9/2021300,000299588.090221.144116.IBFT Ung ho ma so 2021038
2/9/2021300,000751070.090221.141716.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2021 038 be Truong Tan Phat
2/9/2021300,000810402.090221.141515.UNG HO MS 2021.038(BE TRUONG TAN PHAT)-090221-14:14:46 810402
2/9/2021300,000MBVCB.990559964.Ung ho MS 2021.024 vo dinh duc .CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021300,000MBVCB.990557308.Ung ho MS 2021.027 hoang anh thu.CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021300,000MBVCB.990555408.Ung ho MS 2021.028 vo phan que linh.CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021300,000MBVCB.990552106.Ung ho MS 2021.036 truong pham hung.CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021300,000356685.090221.133832.ung ho MS 2021.037 ( be Ngoc Hien)
2/9/2021300,000356408.090221.133730.ung ho MS 2021.038 ( be Truong Tan Phat)
2/9/2021300,000MBVCB.990476515.Ung ho ms 2021.038 be truong tan phat.CT tu GIAP THI NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021300,000IBVCB.990404559.MS 2021.038.CT tu 0071000905284 NGUYEN THI HOAI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021300,000MBVCB.990156301.NGUYEN MANH HA chuyen tien ung ho MS 2021.038.CT tu 0021002099000 NGUYEN MANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021300,000IBVCB.990111239.MS 2021 036 (BE TRUONG PHAM HUNG).CT tu 0011001291903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/9/2021300,000IBVCB.990103320.MS 2021 038 (BE TRUONG TAN PHAT).CT tu 0011001291903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/9/2021300,000IBVCB.990096427.MS 2021 037 (BE NGOC HIEN).CT tu 0011001291903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/9/2021300,000447371.090221.111853.ms2021038
2/9/2021300,000199770.090221.110914.Vietcombank;0011002643148;Giup do be Truong Tan Phat Ma so 2021 038
2/9/2021300,000MBVCB.989929525.UNG HO MS:2021.038 Be TRUONG TAN PHAT..CT tu 0071000768804 HO THANH TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021300,000082650.090221.103418.Chuyen tien ung ho ms 2021.038 be Truong Tan Phat
2/9/2021300,000MBVCB.989869934.Ung ho MS2021.038 be Truong Tan Phat.CT tu 0071000840296 NGUYEN HONG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021300,000714339.090221.094854.Vietcombank 0011002643148 LE NGOC DIEP chuyen khoan ung ho ms 2021 38 be Truong Tan Phat
2/9/2021300,000IBVCB.989764281.Chuyen khoan ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat)..CT tu 0181000551676 BUI PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021300,000MBVCB.989751417.HUNG ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat).CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021300,000SHGD:11216304.DD:210209.BO:Vu Thi Hanh.Remark:UNG HO MS 2021.032 (GIA DINH ANH QUYEN)
2/9/2021300,000SHGD:11216245.DD:210209.BO:Vu Thi Hanh.Remark:UNG HO MS 2021.026 (GIA DINH CHI DIEP)
2/9/2021300,000VCBPAY.989689999.ung ho MS 2021.038 ( be Truong Tan Phat ).CT tu 0021001798011 BUI THI NGOC OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021300,000080804.090221.094604.Chuyen tien ung ho ms 2021.038 be truong tan phat
2/9/2021300,000060369.090221.093811.ms 2021.038(Be Truong Tan Phat)
2/9/2021300,000029436.090221.093025.NGUYEN HUY CUONG ung ho be Truong Tan Phat MS 2021038
2/9/2021300,000IBVCB.989562777.PHAN MINH HOANG chuyen khoan ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien)??.CT tu 0041000426053 PHAN MINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021300,000684064.090221.091243.Ung ho MS 2021.038 FT21040050907701
2/9/2021300,000SHGD:10002069.DD:210209.BO:NGUYEN NGOC MINH HOA.Remark:995221020953371 - MS 2021.036 gia dinh be Truong Pham Hung
2/9/2021300,000IBVCB.989533536.PHAN MINH HOANG chuyen khoan ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat).CT tu 0041000426053 PHAN MINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021300,000273627.090221.090158.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021037 be Ngoc Hien
2/9/2021300,000644626.090221.085827.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2021038 be Truong Tan Phat
2/9/2021300,000006740.090221.084944.Ung ho MS 2021.038
2/9/2021300,000118731.090221.084333.ung ho MS 2021.038
2/9/2021300,000MBVCB.989421946.ms 2021 038 uh be Truong Tan Phat.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/9/2021300,000MBVCB.989382148.ung ho MS 2021.038 be Truong Tan Phat.CT tu 0071001190114 TRAN HONG KHOI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021300,000038325.090221.075520.Chuyen tien uh MS2021037
2/9/2021300,000134545.090221.073037.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 038
2/9/2021300,000419356.090221.072810.UNG HO MS 2021.038 (BE TRUONG TAN PHAT)
2/9/2021300,000MBVCB.989257075.Ms.2021.038. Be Truong Tan Phat.CT tu 0101000703056 TRAN DUY RO NIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021300,000MBVCB.989249262.Ung ho MS.2021.038(be Truong Tan Phat).CT tu 0481000712345 THAI MAI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021300,000MBVCB.989245438.Ms 2021038 be Truong tan Phat.CT tu 0301000305286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/9/2021300,000MBVCB.989238336.Ung ho MS 2021.037.CT tu 0121000300964 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021300,000050614.090221.060014.ung ho 2021038 be truong tan phat
2/9/2021300,000048227.090221.055727.Ung ho ma so 2021 038 Truong Tan Phat
2/9/2021300,000174396.090221.054620.Ung ho ma so 2021.038 be Truong Tan Phat
2/9/2021400,000769535.090221.131858.Ung ho MS 2021038 be Truong Tan Phat
2/9/2021400,000631698.090221.081930.Ba HA, Thao ung ho MS 4012, 4010 FT21040663640101
2/9/2021400,000960356.090221.055845.Ms2021038 (ung ho be Truong tan phat)
2/9/2021500,000190235.090221.225951.Ung ho MS 2021 038 ung ho chau Truong Tan Phat
2/9/2021500,000545242.090221.214814.Giup MS2021037 be Ngoc Hien. FT21040788130075
2/9/2021500,000537648.090221.213841.Giup MS2021.038 Truong Tan Phat FT21040073484302
2/9/2021500,000528023.090221.212650.Ung ho MS 2021.038 be Truong Tan Phat FT21040981352622
2/9/2021500,000511752.090221.210735.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21040130938350
2/9/2021500,000988828.090221.194222.Ung ho MS 2021 038 be Truong Tan Phat- Ma GD:988828. So TK dich:....3148. Ma NH dich:970436
2/9/2021500,000421124.090221.192941.Shop hanhdecal ung ho ms 2021.038 truong tan phat FT21040964051232
2/9/2021500,000MBVCB.991515932.ung ho be Truong Tan Phat. MS: 2021.038.CT tu 0491000146035 NGUYEN VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021500,000MBVCB.991485563.Mai Tien Dung ung ho MS 2021.037 ( Be Ngoc Hien) chua mat..CT tu 0051000252898 MAI TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021500,000357312.090221.182439.UH MS 2021035 chi Hue FT21040090251065
2/9/2021500,000SHGD:10013292.DD:210209.BO:LE VU HAU.Remark:UNG HO MS 2021.034 (BE BAO VY)
2/9/2021500,000IBPS/SE:01202002.DD:090221.SH:10006841.BO:PHAM VAN HA.995221020927937 - UNG HO BE NGOC HIEN MS 2021.037
2/9/2021500,000838956.090221.150050.MS 2021.032
2/9/2021500,000835859.090221.145913.MS 2021.030
2/9/2021500,000832952.090221.145745.MS 2021.031
2/9/2021500,000MBVCB.990732900.Ung ho MS 2021.38 be Truong Tan Phat.CT tu 0031000428177 DOAN MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021500,000962882.090221.145315.Ung ho MS 2021 038 be Truong Tan Phat
2/9/2021500,000090223.090221.144531.Ung ho MS 2021.038 Be Truong Tan Phat. A Di Da Phat. Nam mo Quan The Am Bo Tat FT21040208267713
2/9/2021500,000808826.090221.141013.UNG HO MS 2021.038 TRUONG TAN PHAT.-090221-14:10:07 808826
2/9/2021500,000807922.090221.140750.UNG HO MS2021.038(BE HUYNH TAN PHAT)-090221-14:07:42 807922
2/9/2021500,000785747.090221.140329.ung ho MS 2021 038 500k
2/9/2021500,000IBVCB.990500536.NGUYEN HONG VAN chuyen khoan ung ho MS 2021.034 be Bao Vy.CT tu 0281000402741 NGUYEN HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021500,000794453.090221.132556.UNG HO MS 2021 038 BE TRUONG TAN PHAT CHUC CHAU KHOE MANH.-090221-13:25:53 794453
2/9/2021500,000118962.090221.011703.Ung ho MS 2021 007 Ngo Minh Tam
2/9/2021500,000117514.090221.011109.Ung ho MS 2021 038 be Truong Tan Phat
2/9/2021500,000MBVCB.990387635.Ung ho MS 2021.038.CT tu 0091000242876 NGUYEN THI LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021500,000964928.090221.125436.Ung ho MS 2021 038 be Truong tan phat FT21040068420648
2/9/2021500,000922103.090221.121539.Ung ho be truong tan phat MS 2021.038 FT21040699506909
2/9/2021500,000MBVCB.990196955.Ung ho MS 2021 036 Truong Pham Hung.CT tu 0021000497811 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/9/2021500,000MBVCB.990188255.Ung ho MS 2021 037 be Ngoc Hien.CT tu 0021000497811 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/9/2021500,000MBVCB.990180775.Ung ho MS 2021 038.CT tu 0021000497811 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/9/2021500,000MBVCB.990057084.LE VIEN DONG chuyen tien ung ho MS 2021.038.CT tu 0071002532547 LE VIEN DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021500,000084568.090221.112029.Ung ho Ms 2021.038 be Truong Tan Phat
2/9/2021500,000SHGD:10018550.DD:210209.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.038 be Truong Tan Phat
2/9/2021500,000746630.090221.105921.UNG HO MS 2021.038 BE TRUONG TAN PHAT-090221-10:59:19 746630
2/9/2021500,000SHGD:10017207.DD:210209.BO:NGUYEN THI PHUONG UYEN.Remark:Ung ho be ngoc hien,Ms 2021.037
2/9/2021500,000IBVCB.989858846.MS 2021038 be Truong Tan Phat.CT tu 0071001612806 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/9/2021500,000423529.090221.103013.MS2021 037 ung ho be Ngoc Hien
2/9/2021500,000SHGD:10003594.DD:210209.BO:VO THI MY QUY.Remark:Ung ho MS 2021.005(em Trieu Thi Nguyen) tai NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
2/9/2021500,000760193.090221.101354.Ung ho MS 2021.037 FT21040735466258
2/9/2021500,000IBVCB.989770554.ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat).CT tu 0011003907072 DAO THE MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021500,000MBVCB.989770832.Ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat).CT tu 0451000266089 MAI THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021500,000MBVCB.989761789.LE VAN TAM ung ho MS 2021.038 ( Be Truong Tan Phat).CT tu 0091000669902 LE VAN TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021500,000817476.090221.100253.Ung ho MS 2021 038 Truong Tan Phat
2/9/2021500,000271556.090221.091846.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN THI ANH THI chuyen khoan ung ho MS 2021037 be Ngoc Hien
2/9/2021500,000IBVCB.989546212.tu tuc.CT tu 0181003497081 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/9/2021500,000Sender:79334001.DD:090221.SHGD:10001150.BO:PHAM NGOC THUY TRANG0471675.UNG HO TRUONG TAN PHAT ( MS 2021.038) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
2/9/2021500,000668397.090221.090728.MS 2021038 be Truong Tan Phat
2/9/2021500,000SHGD:10001359.DD:210209.BO:HUYNH THUY BOI ANH.Remark:Ung ho MS 2021.037 Be Ngoc Hien
2/9/2021500,000MBVCB.989466652.MS 2021.038.CT tu 0071002412874 TRUONG THI BAO TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021500,000MBVCB.989442248.MS 2021.037.CT tu 0451001714621 NGUYEN THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021500,000MBVCB.989434964.MS 2021.038.CT tu 0451001714621 NGUYEN THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021500,000186853.090221.081245.UH MS 2021.038 be Truong Tan Phat
2/9/2021500,000MBVCB.989358196.HO QUOC TRONG chuyen tien ung ho MS 2021.038(Be Truong Tan Phat).CT tu 0071001813394 HO QUOC TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021500,000648781.090221.080414.MS 2021038 be Truong Tan Phat
2/9/2021500,000265334.090221.075434.Vietcombank;0011002643148;TRANG THI HUY ANH ung ho MS 2021037 be Ngoc Hien
2/9/2021500,000607933.090221.074549.MS 2021.038 be truong tan phat FT21040194519540
2/9/2021500,000981683.090221.073048.MS 2021.038 Be Truong Tan Phat
2/9/2021500,000180076.090221.072734.ung ho MS 2021.038 be Truong Tan Phat
2/9/2021500,000640733.090221.071020.ms 2021 002 be Hoang Thi Huyen Trang
2/9/2021500,000MBVCB.989265938.MS2021038.CT tu 0021000689277 LE KIM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021500,000640228.090221.070457.ms 2021 007 anh Ngo Minh Tam
2/9/2021500,000MBVCB.989260543.Uho MS 2021.038(be Truong Tan Phat).CT tu 0621000445960 NGUYEN HOANG KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021500,000MBVCB.989257816.Giup do 2021.038.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021500,000639384.090221.065401.ms 2021 038 be Truong Tan Phat
2/9/2021500,000172433.090221.064025.Ung ho ms 2021. 038 truong tan phat
2/9/2021500,000IBVCB.989239412.MS 2021.038 (be Truong Tan Phat).CT tu 0061000044118 TRUONG MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021500,000262932.090221.062352.ung ho MS 2021.038
2/9/2021500,000050694.090221.055905.MS 2021.038 (be Truong Tan Phat)
2/9/2021500,000998524.090221.055239.MS 2021.038
2/9/2021500,000MBVCB.989218172.ung ho MS 2021.038 (b Truong Tan Phat) .CT tu 0011001399931 TRIEU QUOC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021500,000IBVCB.989216198.ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat).CT tu 0071001983690 DUONG HONG QUANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021600,000IBVCB.989234174.Ung ho MS 2021.011(be Nguyen Gia Quyen).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021600,000IBVCB.989232419.Ung ho MS 2021.028 ( be Vo Phan Que Linh ).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2021600,000IBVCB.989230261.Ung ho MS 2021.038( be Truong Tan Phat).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/20211,000,000MBVCB.992046056.Ho tro MS 2021.038 be Tan Phat bao VNN.CT tu 0011000554587 PHAN HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/20211,000,000535965.090221.213636.Ung ho 2021.037 be Ngoc Hien FT21040488735295
2/9/20211,000,000IBVCB.991245467.ung ho MS 2021.024 (be Vo Dinh Duc).CT tu 0031000171899 PHAM PHU DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/20211,000,000IBVCB.991238096. ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0031000171899 PHAM PHU DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/20211,000,000IBVCB.991230475.ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat).CT tu 0031000171899 PHAM PHU DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/20211,000,000IBVCB.990860500.Ung ho MS 2021.038_ be HUYNH TAN PHAT.CT tu 0061000264147 VO THI NGAN THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/20211,000,000IBVCB.990652184.BICH LOC ck ho tro MS 2021.038 (be Truong Tan Phat).CT tu 0281000584656 NGUYEN THI BICH LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/20211,000,000MBVCB.990627331.MS 2021.038(be Truong tan Phat).CT tu 0921000715507 PHAN THI AI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/20211,000,000MBVCB.990623532.MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0921000715507 PHAN THI AI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/20211,000,000MBVCB.990604346.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2021.038(be truong tan phat).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/20211,000,000MBVCB.990592775.UNG HO MS 2021.038 (be Truong Tan Phat).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/20211,000,000709839.090221.135138.ungho ma so 2021.037 be ngoc hien bi muf bam sinh
2/9/20211,000,000998452.090221.132607.Ung ho MS 2021.038 be Truong Tan Phat FT21040642001906
2/9/20211,000,000771173.090221.132330.Ung ho be Vo Dinh Duc MS 2021 024
2/9/20211,000,000351528.090221.131738.Ntd Ung ho MS 2021.037 (be ngoc hien)
2/9/20211,000,000350394.090221.131232.Ntd Ung ho MS 2021.038 (be truong tan phat)
2/9/20211,000,000484226.090221.113613.Chuyen tien ung ho chau TRUONG TAN PHAT Mso 2021.038
2/9/20211,000,000456742.090221.112308.MS 2021.038 BE TRUONG TAN PHAT
2/9/20211,000,000206047.090221.102810.Ns 2021.37 ngoc hien 500k- ns 2021.38 tan phat 500k
2/9/20211,000,000329567.090221.102339.Chuyen tien ung ho MS 2021.038 be Truong Tan Phat.
2/9/20211,000,000405477.090221.102216.MS2021 038 be truong tan phat
2/9/20211,000,000323511.090221.102050.ung ho MS 2021032 gia dinh a quyen
2/9/20211,000,000981321.090221.101403.Vietcombank;0011002643148;Ho tro MS 2021 038 be TRUONG TAN PHAT
2/9/20211,000,000297052.090221.100911.ung ho be truong tan phat MS 2021.038
2/9/20211,000,000721343.090221.095942.UNG HO MS 2021.037 (BE NGOC HIEN)-090221-09:58:39 721343
2/9/20211,000,000SHGD:10001102.DD:210209.BO:DIEP TRUONG LAM.Remark:Ung ho truong hop MS 2021 038 be Truong Tan Phat huyen My Xuyen tinh Soc Trang
2/9/20211,000,000IBPS/SE:01310005.DD:090221.SH:10011352.BO:NGUYEN THI HAI YEN.UNG HO NCHCCCL NGUYEN THI HAIYEN 0399010568
2/9/20211,000,000113726.090221.090202.Ung ho be Truong Tan Phat 2021 038
2/9/20211,000,000665905.090221.085632.Ung ho qua bao vietnamnet ung ho Ms 2021-038 be Truong tan Phat FT21040185513504
2/9/20211,000,000063323.090221.085406.MS 2021.038
2/9/20211,000,000660186.090221.085102.Ung ho MS 2021.038 Be Truong Tan Phat FT21040618450793
2/9/20211,000,000603546.090221.073809.Ung ho MS 2021.038 be Truong Tan Phat FT21040020671643
2/9/20211,000,000MBVCB.989271213.ung ho Ms 2021.038 (be Truong Tan Phat).CT tu 0011000428971 NGUYEN HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/20211,000,000581503.090221.064448.ung ho MS 2021 038 be Truong Tan Phat FT21040193059008
2/9/20211,000,000625283.090221.064156.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN DINH KHANH chuyen khoan ung ho chau Tran Tan Phat ms 2021 038
2/9/20211,000,000577720.090221.062858.Ung ho MS 2021038 Truong Tan Phat FT21040914607308
2/9/20211,000,000418199.090221.061703.UNG HO MS 2021.38(BE TRUONG TAN PHAT)
2/9/20211,000,000573433.090221.060543.Ung ho MS 2021.034 be Bao Vy FT21040989038906
2/9/20211,000,000573091.090221.060325.Ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien FT21040736170475
2/9/20211,000,000572720.090221.060001.Ung ho MS 2021.032 Gia dinh anh Quyen FT21040864453890
2/9/20212,000,000534559.080221.234335.Ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien FT21040633969246
2/9/20212,000,000169687.090221.211044.Ung ho MS 2021038 Be Truong Tan Phat
2/9/20212,000,000318308.090221.153405.Ung ho MS 2021.038 ( be Truong Tan Phat )
2/9/20212,000,000MBVCB.990592241.MS2021.038 ung ho be Truong Tan Phat.CT tu 0071001013306 TRAN THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/20212,000,000MBVCB.989640360.Ung ho MS 2021.038(be Truong Tan Phat).CT tu 0421000461371 TRAN ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/20212,000,000276839.090221.090935.Ung ho MS 2021.014 Gia dinh ong An
2/9/20212,000,000MBVCB.989272530.ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat).CT tu 0021000852938 TRUONG VINH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/20212,000,000059061.090221.063723.Ung ho MS 2021 038 be truong tan phat
2/9/20212,000,000572902.090221.060151.Ung ho MS 2021.036 gia dinh be Truong Pham Hung FT21040038455001
2/9/20212,500,000966768.090221.060214.MS 2021.038 Be Truong Tan Phat
2/9/20213,000,000MBVCB.990687224.LE THI PHUONG ANH chuyen tien ung ho be Truong Tan Phat Ms 2021.038.CT tu 0071004202397 LE THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/20215,000,000IBVCB.989230238.LE THI THAO chuyen ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat).CT tu 0071003558634 LE THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/20216,000,000233654.090221.093844.ung ho MS 2021.038
2/9/202110,000,000178219.090221.222658.ung ho MS 2021038Truong Tan Phat
2/10/20211,000IBVCB.993506604.gsgs.CT tu 0911000067657 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/10/20211,000IBVCB.993272919.dsgdsg.CT tu 0721000667020 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/10/20212,000IBVCB.992942409.a.CT tu 1014761768 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/10/202110,000361132.100221.110505.ung ho MS 2021 038 be Truong Tan Phat Cau mong van su binh an
2/10/202150,000844159.100221.110507.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2021038 be Truong Tan Phat
2/10/2021100,000741369.090221.231902.MS 2021.005 ( em TRIEU THI NGUYEN)
2/10/2021100,000295196.100221.214112.NCHCCCL TRANGHUYNH 0905439119 FT21048131179601
2/10/2021100,000150852.100221.210602.Ung ho MS 2021 038
2/10/2021100,000IBVCB.993907836.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/10/2021100,000148376.100221.181456.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.037 be Ngoc Hien. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21048419982397
2/10/2021100,000552159.100221.140814.2021-037 be Ngoc Hien
2/10/2021100,000MBVCB.992286216.Ung ho MS 2021.038 be Truong Tan Phat.CT tu 0071003935959 HUYNH LE TRUC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/10/2021100,000245275.100221.064432.ung ho be Ngoc Hien MS 2021037
2/10/2021200,000IBVCB.994070102.MS 2021 038 be Truong Tan Phat.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/10/2021200,000025022.100221.144031.Ung ho MS 2021.038
2/10/2021200,000022657.100221.143552.Ung ho MS 2021.035
2/10/2021200,000020498.100221.143146.Ung ho MS 2021.037
2/10/2021200,000945509.100221.103341.Chuyen tien ung ho MS2021.038
2/10/2021200,000767150.100221.082050.ung ho ms 2021.038 be truong tan phat
2/10/2021200,000084671.100221.073304.ung ho MS 2021 038 be Truong Tan Phat
2/10/2021200,000082080.100221.072942.ung ho MS 2021 029 ung ho em Do Xuan Nhuong
2/10/2021200,000080992.100221.072808.ung ho MS 2021 034 ung ho be Bao Vy
2/10/2021200,000079961.100221.072640.ung ho MS 2021 035 ung ho be Nguyen Thanh Hieu
2/10/2021200,000668340.100221.072230.MS 2021.028 ung ho be Vo Phan Que Linh FT21048089088178
2/10/2021200,000076104.100221.072115.ung ho MS 2021 036 ung ho gd be Truong Pham Hung
2/10/2021200,000074803.100221.071857.unh ho hoan canh MS2021 037 be Ngoc Hien
2/10/2021200,000936293.100221.001504.UNG HO MS : 2021.038 ( BE TRUONG TAN PHAT)-100221-00:14:56 936293
2/10/2021250,000IBVCB.993345715.ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0611001715108 PHAN HUY CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/10/2021250,000IBVCB.993342945.ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat).CT tu 0611001715108 PHAN HUY CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/10/2021300,000610421.090221.235323.Chuyen tien giup be bao vy FT21048209823522
2/10/2021300,000610024.090221.235209.Chuyen tien giup be ngoc hien FT21048003000449
2/10/2021300,000MBVCB.993951099.MS 2021.038 (be Truong Tan Phat).CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/10/2021300,000993297.100221.114116.UNG HO MS 2021.038 ( BE TRUONG TAN PHAT )-100221-11:41:59 993297
2/10/2021300,000890914.100221.103558.MS 2020.330 (em Nguyen Huu Tai)
2/10/2021300,000889952.100221.103418.MS 2020.329 (be Nguyen Van Phuc)
2/10/2021300,000889512.100221.103331.MS 2021.006 (em Ly Van Ha)
2/10/2021300,000889047.100221.103238.MS 2021.037 (Be Ngoc Hien)
2/10/2021300,000292247.100221.092922.MS 2021.032
2/10/2021300,000772674.100221.084456.MS 2021 038 be Truong Tan Phat
2/10/2021400,000891553.100221.123613.MS 2021.038 FT21048070395007
2/10/2021500,000598076.090221.231949.Ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien FT21048691794070
2/10/2021500,000701626.090221.231019.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2021 034 be Bao Vy
2/10/2021500,000IBVCB.994137957.MS 2021037.CT tu 0071000829719 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/10/2021500,000109970.100221.204712.ung ho ms 2019.018 gia dinh anh The
2/10/2021500,000001255.100221.191653.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;PHAN VAN NHA UH MS 2021 038 be Truong Tan Phat
2/10/2021500,000MBVCB.993665765.Ung ho ms 2021.038 (be Truong Tan Phat).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/10/2021500,000095172.100221.163833.Ung ho MS 2021034be Bao Vy
2/10/2021500,000084196.100221.154853.ung ho be ngoc hien MS 2021 037
2/10/2021500,000958364.100221.140807.UNG HO MS 2021.038 BE TRUONG TAN PHAT FT21048690147942
2/10/2021500,000737261.100221.091819.Ung ho MS 2021.036 truong manh hung FT21048014819879
2/10/2021500,000786835.100221.080952.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI THUY NGA chuyen khoan
2/10/2021500,000020097042302100804412021f471809316.97852.080442.UNG HO MS 2021.038- BE TRUONG TAN PHAT
2/10/2021500,000IBVCB.992245397.MS 2021 037 be NGOC HIEN tinh Quang Tri.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/10/2021500,000IBVCB.992244979.MS 2021 036 be TRUONG PHAM HUNG tinh Binh Dinh.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/10/2021500,000IBVCB.992243821.MS 2021 038 be TRUONG TAN PHAT tinh Soc Trang.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/10/2021500,000968367.100221.011033.Ms 2021 037 be Ngoc Hien
2/10/2021600,000053088.100221.171726.ONG NGUYEN VAN CHO UNG HO MS 2021.040,041 MOI TH 300.000-100221-17:17:32 053088
2/10/20211,000,000252097.100221.211540.Nguyen Duc Thanh ung ho MS 2021028 be Vo Phan Que Linh
2/10/20211,000,000273331.100221.090757.Nguyen Ngoc Hien chuyen tien tang be Truong Tan Phat 2021.038
2/10/20211,000,000MBVCB.992229630.Ung ho MS 2021.038 (Truong Tan Phat).CT tu 0381002466644 PHAM CHANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/10/20212,100,000052834.100221.171606.ONG NGUYEN VAN CHO UNG HO MS 2021.033,034,035,036,037,038,039 MOI TH300.000-100221-17:16:45 052834
2/10/20215,000,000MBVCB.992236240.Ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0021000171717 HOANG QUANG TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
01-02-2021 02:10:3420,000Ung ho MS 2021.029 (em Do Xuan Nhuong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:01/02/2021 01:25:40
01-02-2021 03:54:2268,868MS 2021.29 (Do Xuan Nhuong); Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
01-02-2021 06:07:3350,000ms 2021.030 ( be bguyen le truc giang )
01-02-2021 06:10:55200,000CT DEN:103206043705 U h MS 2021 030 Be Nguyen Le Truc Giang bi ung thu xuong
01-02-2021 07:35:38100,000LPT ung ho MS 2021030 Be Nguyen Le Truc Giang
01-02-2021 07:56:27200,000ung ho ms 2021.030
01-02-2021 09:13:0450,000Le Duc Anh chuyen tien
01-02-2021 09:58:16100,000So GD goc: 10028452 Ung ho MS 2021.030 Be Nguyen Le Truc Giang
01-02-2021 11:14:33100,000CT DEN:103211906739 UNG HO MA SO 2021025 (CHI TRUONG THI HUE).-010221-11:14:37 906739
01-02-2021 13:08:5515,000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2021.028, 2021.029,2021.030
01-02-2021 15:02:10200,000CT DEN:103208240656 Ung ho MS 2021.030 be Nguyen Le Truc Giang FT21032508720527
01-02-2021 15:21:04300,000ho tro MS 2021.029 (Do Xuan Nhuong)
01-02-2021 17:08:37300,000ung ho MS 2020.319 (co Pham Thi Hang)
01-02-2021 17:13:14300,000ung ho MS 2021.005 (trieu thi nguyen)
01-02-2021 18:03:341,000,000ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An )
01-02-2021 19:29:10200,000CT DEN:103312509137 STA ungho ms2021.030 (be Nguyen Le Truc Giang)
01-02-2021 19:30:33200,000CT DEN:103312509719 STA ung ho ms2021.029 (em Do Xuan Nhuong)
01-02-2021 19:39:55200,000CT DEN:103212578270 Ung ho MS 2021.030 be Nguyen Le Truc Giang FT21032093306243
01-02-2021 19:41:2215,000MS 2021.030
01-02-2021 21:25:30200,000CT DEN:103214470529 MS 2021.024 (be Vo Dinh Duc)
01-02-2021 21:27:40200,000CT DEN:103214472186 MS 2021.030 (Be Nguyen Le Truc Giang)
01-02-2021 21:29:36200,000CT DEN:103214473597 MS 2021.029 (em Do Xuan Nhuong)
01-02-2021 21:57:42300,000CT DEN:215705963471 Vietinbank 114000161718 ung hoMS 2021005em Trieu Thi Nguyen
02-02-2021 05:30:44100,000CT DEN:103305017473 Ung ho MS 2021 031  be Le Minh Quan
02-02-2021 05:33:11100,000ung ho MS 2021.031
02-02-2021 05:54:09100,000CT DEN:103305083617 UNG HO MS 2021.031(BE LE QUAN)-020221-05:54:28 083617
02-02-2021 06:10:14500,000Nguyen Thi Ngoc Bich chuyen tien ung ho MS 2021.031
02-02-2021 06:18:34500,000CT DEN:020103450753 ung ho MS 2021029 em Do Xuan Nhuong
02-02-2021 06:50:39100,000UNG HO CHAU LE MINH QUAN
02-02-2021 07:27:44500,000ung ho MS 2021.031 (be Le Minh Quan)
02-02-2021 07:47:37200,000Bui Thi Ngoc Hoanh chuyen tien MS 2021.031 ( be Le Minh Quan)
02-02-2021 08:07:34500,000CT DEN:103301589230 IBFT Ung ho Ms 2021.030
02-02-2021 08:09:04500,000CT DEN:103301589540 IBFT Ung ho Ms 2021.031
02-02-2021 08:22:29200,000So GD goc: 10003836 MBVCB.972461687.Ung ho MS2021.031 be le minh quan.CT tu 0421003931688 toi 114000161718 Bao Vietnamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
02-02-2021 08:29:55200,000LPT ung ho MS 2021031 Be Le Minh Quan
02-02-2021 08:32:38150,000ung hoMS 2021.031 BeLe Minh Quan
02-02-2021 08:33:32200,000CT DEN:103301498275 ung ho MS 2021.031 ( be Le Minh Quan)
02-02-2021 08:40:03100,000TRINH THI MY ung ho be bi cua chan; benh dao.
02-02-2021 08:42:2120,000So GD goc: 10004011 Cam on chuong trinh
02-02-2021 08:43:59500,000MS 2021.031
02-02-2021 09:04:14100,000So GD goc: 10008531 Ung ho Ms 2021 031 be le minh Quan
02-02-2021 09:54:16300,000ung ho ms 2021.031 (be Le minh Quan)
02-02-2021 10:43:4450,000ms 2021.031 ( be le minh quan )
02-02-2021 15:44:15300,000ung ho Ms 2021.004 tran khanh vy
02-02-2021 18:12:1140,000gui chut tam long
02-02-2021 18:55:44300,000MS 2021.026 gd chi Diep
02-02-2021 18:56:50300,000MS 2021. 018 gd anh The
02-02-2021 18:58:02300,000MS 2021. 023 be Tho Van Minh
02-02-2021 19:38:091,000,000CT DEN:103312676427 MS 2021.031 (Be Le Minh Quan)
02-02-2021 19:40:441,000,000CT DEN:103300037250 MBVCB.974229178.073223.Ung ho MS 2021.031 be le minh quan.CT tu 0451000425774 LE VIET HA toi 1140001
02-02-2021 20:10:58200,000CT DEN:103313856333 Vietinbank;114000161718;MS 2021030?Be Nguyen Le Truc Giang
03-02-2021 01:23:44200,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.025(chi Truong Thi Hue); thoi gian GD:02/02/2021 22:54:31
03-02-2021 01:24:17100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.021 (gia dinh chi Thuy); thoi gian GD:02/02/2021 22:57:15
03-02-2021 01:30:05300,000Nguyen Thi My Hanh chuyen tien ung ho em  Trieu Thi Nguyen MS 2021.005; thoi gian GD:02/02/2021 23:34:24
03-02-2021 01:33:23100,000CT DEN:103400304360 MS 2021.031-030221-00:10:04 304360; thoi gian GD:03/02/2021 00:09:59
03-02-2021 06:14:1950,000ms 2021.032 ( gia dinh anh quyen )
03-02-2021 06:37:54300,000CT DEN:103406081606 Ung ho ms 2021 32  gia dinh anh Quyen
03-02-2021 08:01:04300,000CT DEN:103401789347 Gui MS 2021.031 be Le Minh Quan FT21034035172571
03-02-2021 08:07:57100,000ms 2021.032
03-02-2021 09:15:281,000,000CT DEN:103402854464 ung ho ms 2021.031 be le minh quan FT21034080620531
03-02-2021 09:31:40500,000CT DEN:103402677911 bac le van van ung ho chau le minh quan MS 2021.031
03-02-2021 10:52:09500,000Ms 2021032
03-02-2021 11:09:1450,000ung ho MS 2021032 gia dinh anh Quyen
03-02-2021 11:36:31500,000Ung ho gia dinh anh Quyen MS 2021.032
03-02-2021 11:51:0750,000ung ho MS 2021.032 ( gia dinh anh Quyen)
03-02-2021 12:40:19300,000MS 2021032 ung ho gia dinh Anh Quyen
03-02-2021 12:43:27300,000CT DEN:103400033642 MBVCB.975435946.017930.Ung ho ms 2021.032 gia dinh anh qyen.CT tu 0381000422213 HA THI MY NGA toi 11
03-02-2021 13:06:1710,000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2021.031,2021.032
03-02-2021 14:44:39500,000CT DEN:103414853295 UNG HO GIA DINH ANH QUYEN O QUANG TRI  Huyen HAI LANG MS  2021032
03-02-2021 14:57:3250,000Le Duc Anh chuyen tien
03-02-2021 15:13:162,000,000Gui MS 2021.031(be Le Minh Quan)
03-02-2021 16:48:05500,000goi chau Do Xuan Nhuong; MS 2021.029
03-02-2021 17:04:27300,000MS 2021. 031. be Le Minh Quan
03-02-2021 17:18:29100,000Ung ho MS 2021.014 (GD ong An)
03-02-2021 21:06:11200,000LPT ung ho MS 2021032 gia dinh anh Quyen
03-02-2021 21:48:14300,000CT DEN:103414120835 NGUYEN SY ANH CHUYEN KHOAN UNG HO 2 CHAU MS 2021.031 BE LE MINH QUAN VA MS 2021.023 BE THO VAN MINH MOI CHAU 150.000VND
04-02-2021 01:36:3450,000MS 2021.031; thoi gian GD:04/02/2021 00:14:45
04-02-2021 01:37:1050,000MS 2021.024; thoi gian GD:04/02/2021 00:22:01
04-02-2021 05:41:59100,000Quoc Nhu ung ho ma so 2020 033 (em Ngoc Tu)
04-02-2021 05:58:50500,000Bui Thi Ngoc Hoanh chuyen tien MS 2021.033 ( em Ngoc Tu)
04-02-2021 06:02:50200,000LE KIM THUY Chuyen tien Ms 2021033 tham e Ngoc Tu chuc em mau lanh benh nha e
04-02-2021 06:17:40300,000CT DEN:103423760198 Gui MS 2021.033 em Ngoc Tu FT21035014111876
04-02-2021 06:30:15500,000ung ho MS 2021.033 (em Ngoc Tu)
04-02-2021 06:35:41200,000CT DEN:103500098740 MBVCB.976770689.044399.PHAM THANH NHUT chuyen tien ung ho MS 2021. 033.CT tu 0111000264229 PHAM THAN
04-02-2021 07:34:57200,000CT DEN:103507152103 E tran thi ngoc _kim son _ Dong trieu _ Quang Ninh
04-02-2021 07:36:3650,000ms 2021.033 ( em ngoc tu )
04-02-2021 07:40:13500,000tom C tang MS 2021.033 em NGoc Tu
04-02-2021 07:41:00500,000tom C tang MS 2021. 032 gia dinh anh Quyen
04-02-2021 07:41:57500,000tom C tang MS 2021.031 Le Minh Quan
04-02-2021 07:43:22500,000Binh Hien tang MS 2021. 030 Nguyen Le Truc Giang
04-02-2021 07:44:29500,000Binh Hien tang MS 2021.029 em Do Xuan Nhuong
04-02-2021 07:45:49500,000Binh Hien tang MS 2021. 028 be Vo Phan Que Linh
04-02-2021 07:59:24100,000ung ho MS 2021.033 (em Ngoc Tu)
04-02-2021 08:14:21200,000CT DEN:103501796663 Ung ho MS 2021.033 em Ngoc Tu FT21035674806330
04-02-2021 09:55:45100,000LPT ung ho MS 2021033 em Ngoc Tu
04-02-2021 10:10:40150,000ung hoMS 2021.033(em Ngoc Tu)
04-02-2021 10:31:20500,000ung ho MS 2021.032 ( gia dinh anh Quyen)
04-02-2021 10:33:02500,000ung ho MS 2021.025 ( chi Truong Thi Hue)
04-02-2021 14:39:04300,000ms 2021.031 (be Le Minh Quan)
04-02-2021 14:39:59200,000CT DEN:103514816122 ms 2021027
04-02-2021 15:28:38300,000ung hoMS 2021.033(em Ngoc Tu)
04-02-2021 16:22:501,000,000ung ho em Ngoc Tu MS2021.033
04-02-2021 16:33:20200,000MS 2021.033 (em ngoc tu)
05-02-2021 05:20:19500,000TONG DUC THUAN Chuyen tien giup be Tran Ngoc Bao Vy bi bong
05-02-2021 05:46:12500,000CT DEN:103605016621 Ung ho ms 2021 034 be bao vy
05-02-2021 05:51:42100,000MS 2021.034(be Bao Vy) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
05-02-2021 05:55:09100,000CT DEN:103600049296 MBVCB.979000500.085615.Ung ho MS2021.034( be Bao Vy.CT tu 0071000948953 NGUYEN HOANG MINH toi 114000
05-02-2021 06:08:52810,000CT DEN:103606760983 UNG HO MS 2021.034 (BE BAO VI)-050221-06:09:08 760983
05-02-2021 06:10:29100,000CT DEN:103523268626 Ung ho MS 2021034be Bao Vy
05-02-2021 06:10:45300,000CT DEN:103606018162 Ung ho MS2021 034 be Bao Vy
05-02-2021 06:12:50100,000CT DEN:103523755637 Ung ho ms 2021034 be bao vy FT21036660718307
05-02-2021 06:12:52200,000MS 2021.034 (be Bao Vy)
05-02-2021 06:19:12100,000LPT ung ho MS 2021034 be Bao Vy
05-02-2021 06:20:01300,000CT DEN:103523756512 MS 2021.034 be Bao Vy FT21036591688860
05-02-2021 06:21:04100,000CT DEN:103623091684 MS2021.034 be Bao Vy
05-02-2021 06:30:03100,000CT DEN:103523078031 Ung ho MS2021034 be Bao Vy bi bong
05-02-2021 06:31:54100,000Ung ho MS 2021.034 be Bao Vy
05-02-2021 06:32:4097,800CT DEN:103623096550 ung ho MS 2021.034 be Bao Vy
05-02-2021 06:35:31500,000ung ho MS 202.034 (be Bao Vy)
05-02-2021 06:36:2750,000CT DEN:103623849837 Vietinbank;114000161718;LE VAN HUNG chuyen khoan 2021 034 be bao vy
05-02-2021 06:36:56200,000CT DEN:103606036934 Chuyen tien tu ViettelPay
05-02-2021 06:38:271,000,000CT DEN:103600052592 MBVCB.979016460.089541.Ung ho be Bao Vy - Ms 2021.034.CT tu 0501000054690 NGUYEN HOANG HANH DUNG toi
05-02-2021 06:45:36100,000Ha Trung viet  ung ho ms 2021 . 034 be bao vy
05-02-2021 06:50:55500,000CT DEN:065034624366 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho Ms 2021 034 be bao vy
05-02-2021 06:57:40100,000NGUYEN LE MINH chuyen tien ung ho MS 2021.034(be Bao Vy)
05-02-2021 07:00:56200,000ung ho 2021 034 BAO VY
05-02-2021 07:08:10200,000CT DEN:103600765526 Ung ho be Vy MS 2021.034 FT21036635682408
05-02-2021 07:25:17400,000Ung ho MS 2021034 be Bao Vy
05-02-2021 07:25:2650,000NGUYEN MINH CHAU Chuyen tien ung ho MS 2021.034 ( be Bao Vy)
05-02-2021 07:27:41100,000MS 2021.034 Ung ho be Bao Vy
05-02-2021 07:29:47300,000ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy)
05-02-2021 07:35:57300,000DucTA ung ho MS 2021.034
05-02-2021 07:38:02500,000CT DEN:103600000524 ung ho MS 2021.034 be bao vy
05-02-2021 07:40:50500,000Do Thi Bich Thuy chuyen tien ung ho MS 2021.034 be Bao Vi
05-02-2021 07:41:5750,000CT DEN:103607072571 Ung ho MS 2021 034 be Bao Vy
05-02-2021 07:46:19200,000CT DEN:103607076495 gui chut long thanh mong chau tai qua nan khoi
05-02-2021 07:52:05100,000ung ho ms2021034 be bao vy
05-02-2021 07:58:171,000,000CT DEN:103600160313 Nha be Tran Quang Hoang Duong ung ho MS 2021.034
05-02-2021 07:59:11200,000ung ho MS 2021035 be baoVy
05-02-2021 08:05:48100,000CT DEN:103601169594 ung ho MS 2021.034
05-02-2021 08:20:51200,000ung ho MS 2021.034
05-02-2021 08:26:29300,000ung ho ms 2021034(be Bao Vy)
05-02-2021 08:29:162,000,000ung ho MS 2021034 be Bao Vy
05-02-2021 08:30:12100,000Pham Thi Hue chuc be bi bong mau khoe
05-02-2021 08:31:23200,000chuyen tien giup MS2021.034 (be Bao Vy)
05-02-2021 08:36:54200,000CT DEN:103608143943 2021 034 bao vy
05-02-2021 08:42:49500,000ung ho MS2021.034 (be Bao Vy)
05-02-2021 08:45:28500,000So GD goc: 560221020500020 UNG HO MS 2021.034 BE BAO VY
05-02-2021 09:15:49200,000CT DEN:103602847247 Ung ho ms 2021.034 be bao vy FT21036450677031
05-02-2021 09:22:01500,000chuyen cho chi co chong va con bi tam than con gai bi ung thu
05-02-2021 09:23:25100,000CT DEN:103602855706 MS 2021.034 FT21036300608685
05-02-2021 09:28:19100,000ung ho em be bi bong hoa binh
05-02-2021 09:32:00500,000CT DEN:103602215052 MoMoT01264300907T9491881467T970415TA Giang ung ho be Bao Vy MS 2021 034
05-02-2021 09:34:02100,000Ms. 2021.034
05-02-2021 09:47:01500,000CT DEN:103602883613 Ung ho MS 2021.034 FT21036006080437
05-02-2021 09:51:16300,000CT DEN:103602344033 ung ho MS 2021.031, Le Minh Quan
05-02-2021 09:53:48300,000CT DEN:103602348982 ung ho MS 2021.034, Tran Ngoc Bao Vy
05-02-2021 09:56:35100,000ung ho MS 2021.034 be Bao Vy
05-02-2021 10:16:1650,000Le Duc Anh chuyen tien
05-02-2021 10:41:11200,000TRAN VAN THUONG Chuyen tien ung ho MS 2021.034
05-02-2021 10:52:41200,000So GD goc: 995221020528477 995221020528477 - Ung ho MS 2021.034 be Bao Vy
05-02-2021 10:57:1350,000ms 2021.034 ( be bao vy )
05-02-2021 11:20:13200,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2021. 034
05-02-2021 11:45:001,000,000CT DEN:103604950752 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2021034 Be Bao Vy
05-02-2021 11:49:082,000,000ung ho MS 2021.033 (em Ngoc Tu)
05-02-2021 11:54:14300,000CT DEN:103604574629 ung ho MS 2021.030, Nguyen Le Truc Giang
05-02-2021 11:55:59300,000CT DEN:103604578954 ung ho MS 2021.029, Do Xuan Nhuong
05-02-2021 12:22:38200,000CT DEN:103605619928 Chuyen tien ms 2021.034 be bao vy
05-02-2021 12:37:12200,000CT DEN:103605120094 Ung ho MS 2021.034( be Bao Vy)
05-02-2021 13:08:301,000,000So GD goc: 10012233 MBVCB.980131823.VU ANH NGOC chuyen tien ung ho MS2021.034 ( be Bao Vy).CT tu 0261003481546 toi 114000161718 Bao Vietnamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
05-02-2021 13:17:15200,000MS 2021.033 em ngoc tu
05-02-2021 13:20:54100,000CT DEN:050104524633 Ms 2021034 be bao vy
05-02-2021 13:33:54500,000ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy) chuc con mau khoi
05-02-2021 13:38:36500,000Ung hoc MS 2021034 be Bao Vy
05-02-2021 13:40:10500,000MS 2021.034 (be Bao Vy)
05-02-2021 13:40:32500,000CT DEN:103606734646 Ung ho MS 2021.034 be Bao Vy
05-02-2021 13:43:23500,000CT DEN:103606059324 Ung ho MS 2021.024 FT21036300614708
05-02-2021 13:44:37200,000CT DEN:103606741406 ung ho MS 2021.034 be Bao Vy
05-02-2021 13:49:13100,000CT DEN:103613798693 MS 2021 034
05-02-2021 14:11:22200,000CT DEN:103607367364 ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy)
05-02-2021 14:23:44200,000Ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy)
05-02-2021 14:27:171,000,000ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy)
05-02-2021 19:46:55300,000CT DEN:103612460606 be bi bong, 2021
05-02-2021 19:53:59100,000CT DEN:103612386709 MoMoT0989522959T9525181687T970415Tms 2021034 be bao vy
05-02-2021 19:58:43500,000ms 2021.034 be bao vy
05-02-2021 20:46:52300,000ung ho MS 2021.032 (gia dinh anh Quyen)
05-02-2021 21:29:01200,000DAO THI THANH TRUC Chuyen tien ung ho be Bao Vy MS 2021034
05-02-2021 22:07:25100,000CT DEN:103622999716 MS 2021.034-050221-22:07:41 999716
05-02-2021 23:20:58500,000ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy)
06-02-2021 02:58:51200,000CT DEN:103700172340 MS2019.033 ( be Tran Bao Long); thoi gian GD:06/02/2021 00:03:29
06-02-2021 05:10:20200,000Ung ho MS 2021.033 (em Ngoc Tu)
06-02-2021 05:18:08100,000CT DEN:103622663618 MS2021034 Be Bao Vy FT21037607902905
06-02-2021 05:25:16300,000CT DEN:103622664193 Ung ho ma so MS 2021.034 be bao vy FT21037241608473
06-02-2021 06:37:03500,000CT DEN:103706501801 Ung ho be Nguyen Thanh Hieu ma so 2021035
06-02-2021 06:57:59150,000CT DEN:103723848289 ung ho MS 2021.034 be Bao Vy
06-02-2021 06:59:42100,000CT DEN:103723849074 Ung ho MS 2021.035
06-02-2021 07:05:21200,000unh ho MS 2021.035 (be Nguyen Thanh Hieu)
06-02-2021 07:18:35200,000uh be bao vy 2021.034
06-02-2021 07:19:47200,000uh be nguyen thanh hieu ms 2021.035
06-02-2021 07:35:55200,000ung ho ms 2021.034
06-02-2021 07:54:29200,000MS 2021.035 (be nguyen thanh hieu
06-02-2021 08:29:55150,000ung hoMS 2021.035(Be Nguyen Thanh Hieu)
06-02-2021 08:53:34300,000ung ho MS 2021.034 (Be bao Vy)
06-02-2021 10:08:00200,000CT DEN:103703104455 ung ho MS 2021.014 gd ong An
06-02-2021 10:50:58500,000LE THI THU HONG Chuyen tien ung ho be Tho van Minh
06-02-2021 11:05:29200,000K XUYEN ung ho MS 2021.034 (Be Bao Vy)
06-02-2021 13:22:061,000,000ung ho MS 2021.034 (be Bao Vy)
06-02-2021 13:46:28100,000ZP5V5PIVJMI4 210206000152663 Ms.2021.034
06-02-2021 14:44:54300,000Pham Thi My Le chuyen tien MS 2021.034 ( be Bao Vy)
06-02-2021 15:17:40200,000CT DEN:103708331289 STA ungho ms2021.035 (be Nguyen Thanh Hieu)
06-02-2021 16:14:12500,000CT DEN:103700073461 IBVCB.983528739.082161.ung ho ma so 2021.035 (be nguyen thanh hieu).CT tu 0501000054770 PHAM THI NHI
06-02-2021 16:16:58200,000BUI TIEN NHUNG ho tro chau tran ngoc bao vy
06-02-2021 18:24:32100,000LPT ung ho MS 2021035 Be Nguyen Thanh Hieu
06-02-2021 20:06:3250,000ms 2021.035 ( be nguyen thanh hieu )
06-02-2021 20:54:283,000,000ung ho MS 2020.319 ( co Pham Thi Hang)
06-02-2021 21:33:135,000,000ms 2021.035 Nguyen Thanh Hieu
07-02-2021 05:41:02500,000CT DEN:103722716191 Gui MS 2021.036 be Truong Pham Hung FT21039309018635
07-02-2021 05:42:19200,000CT DEN:103822121213 Ung ho MS 2021.036 gd be Truong pham Hung
07-02-2021 05:56:40200,000Ung ho MS 2021.036 (beTruong Pham Hung)
07-02-2021 06:21:071,000,000CT DEN:103800008498 MBVCB.984369654.053153.ung ho MS 2021.036 (gia gd be truong pham hung).CT tu 0501000087720 LE QUANG
07-02-2021 06:28:34200,000CT DEN:103806163683 ung ho MS 2021.036 (gia dinh be Truong Pham Hung)
07-02-2021 06:55:28300,000chuyen tien ung ho ms2021.036 gia dinh be truong pham hung
07-02-2021 07:04:56300,000CT DEN:103800612752 STA ungho ms2021.036 (gia dinh be Truong Pham Hung)
07-02-2021 07:11:46150,000CT DEN:103800614362 STA ungho ms2021.034 (be Bao Vy)
07-02-2021 07:12:10200,000Vuong Ngoc Binh ung ho MS 2021.036 (gia dinh be Truong Pham Hung)
07-02-2021 07:13:491,000,000CT DEN:071307449231 Vietinbank 114000161718 NGUYEN THI LOAN chuyen khoan ung ho MS2021 036 be Truong Pham Hung
07-02-2021 07:25:31500,000CT DEN:103800162449 MS 2021.036 gia dinh chau Truong Pham Hung.
07-02-2021 07:58:20200,000Bui Thi Ngoc Hoanh chuyen tien MS 2021.036 ( gia dinh be Truong Pham Hung)
07-02-2021 09:18:57200,000CT DEN:103809204980 ung ho be Truong pham hung
07-02-2021 09:48:43500,000CT DEN:103802827398 Ms 2021.036 be Truong Pham Hung FT21039907068408
07-02-2021 09:48:53250,000CT DEN:103802588540 UH MS 2021.028 - be VO PHAN QUE THANH
07-02-2021 10:01:4050,000CT DEN:103803596048 UNG HO MS 2021.036
07-02-2021 10:15:24100,000DO THI THU HA ung ho MS 2021.036 gia dinh be Truong Pham Hung
07-02-2021 10:15:441,000,000ung ho MS 2021.036 ( gia dinh be Truong Pham Hung )
07-02-2021 10:28:532,000,000ung ho ma so 2021036 gia dinh be Truong Pham Hung thuong gia dinh be qua
07-02-2021 10:50:041,000,000ms 2021.036 (gia dinh be Truong Pham Hung)
07-02-2021 11:05:282,000,000ung ho MS 2021.036 ( gia dinh be Truong Pham Hung ) .
07-02-2021 11:21:271,000,000ung ho MS 2021.036 (gia dinh be Truong Pham Hung)
07-02-2021 13:16:16500,000CT DEN:103806733238 ng h ms 2021036 gd b truong phm hng
07-02-2021 13:20:21100,000LPT ung ho MS 2021036 gia dinh be Truong Pham Hung
07-02-2021 13:28:08200,000MS2021.036
07-02-2021 14:30:25300,000CT DEN:103807600239 Chuyen tien ung ho ka so 2021.036 be Truong pham Hung
07-02-2021 15:40:223,000,000Ung ho MS2021 036 (GD be Truong Pham Hung)
07-02-2021 17:02:55200,000ung ho MS 2021034(be Bao Vy)
07-02-2021 20:07:05100,000CT DEN:200651435463 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2021 032 gia dinh a Quyen
08-02-2021 01:41:08200,000ung ho MS 2021.034 (Be Bao Vy); thoi gian GD:07/02/2021 23:16:54
08-02-2021 01:41:22200,000Ung ho MS 2021.036 (Gia dinh be Truong Pham Hung); thoi gian GD:07/02/2021 23:18:25
08-02-2021 01:41:38200,000Ung ho MS 2021.033 (em Ngoc Tu); thoi gian GD:07/02/2021 23:20:10
08-02-2021 01:41:58200,000Ung ho MS 2021.035 (Be Nguyen Thanh Hieu); thoi gian GD:07/02/2021 23:22:26
08-02-2021 02:40:0750,000Ung ho MS 2021.036 (gia dinh be Truong Pham Hung). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
08-02-2021 03:36:55300,000CT DEN:103820517959 Gui MS 2021.035 be Nguyen Thanh Hieu FT21039630873778
08-02-2021 05:25:54100,000tang ms 2021.037 (be Ngoc Hien)
08-02-2021 05:37:03500,000Nguyen Van Duc chuyen tien ung ho MS 2021 .037 (be Ngoc Hien)
08-02-2021 05:39:54200,000DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.037; be Ngoc Hien
08-02-2021 05:59:35500,000Ung ho 2021.037(Be Ngoc Hien)Le Dinh Quang chuyen tien
08-02-2021 06:01:07200,000CT DEN:103906026757 ung ho MS 2021 037
08-02-2021 06:07:59300,000CT DEN:060734440119 Vietinbank 114000161718 be NGOC HUYEN
08-02-2021 06:17:39500,000GIUP CHAU NGOC HIEN QUANG TRI MS 2021  037
08-02-2021 06:26:42200,000ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien)
08-02-2021 06:33:5750,000ms 2021.036 ( gia dinh be truong pham hung )
08-02-2021 06:34:4050,000ms 2021.037 ( be ngoc hien )
08-02-2021 06:35:16100,000ung ho be ngoc hien ms 2021037
08-02-2021 06:35:5150,000CT DEN:103823803096 BUI THI NGA CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho MS 2021037 be Ngoc Hien
08-02-2021 06:38:25500,000Nguyen Thi Tuyet Mai chuyen tien cho be Hien MS 2021 .037
08-02-2021 06:47:1250,000Quoc Nhu ung ho MS 2021. 037 (be Ngoc Hien)
08-02-2021 06:55:26100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS2021.037 (be Ngoc Hien)
08-02-2021 06:56:321,000,000CT DEN:103923797021 Ung ho be Ngoc Hien MS 2021.037
08-02-2021 07:17:45100,000ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien)
08-02-2021 07:19:16200,000CT DEN:103900053902 MBVCB.985937892.061550.MS: 2021-037 be Ngoc Huyen.CT tu 0381000537183 NGUYEN THI NGOC MY TUYEN toi 1
08-02-2021 07:25:38200,000ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien)
08-02-2021 07:25:51300,000Ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien)
08-02-2021 07:27:23100,000CT DEN:103900177713 ung ho MS 2021.034 be Bao Vi
08-02-2021 07:39:21200,000CT DEN:103900544747 Ung ho tu thien ms 2021.037 FT21039067349603
08-02-2021 07:51:12200,000CT DEN:103907075122 Ung ho MS 2021 037 be Ngoc Hien
08-02-2021 08:15:10100,000LPT ung ho MS 2021037 be Ngoc Hien
08-02-2021 08:25:14500,000CT DEN:103901052045 Chuyen tien ung ho ms 2021.037
08-02-2021 08:27:14200,000CT DEN:103901572606 MS 2021.037 FT21039779024838
08-02-2021 08:33:45200,000CT DEN:103901255345 ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien
08-02-2021 08:36:23200,000So GD goc: 995221020831750 995221020831750 - Ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien
08-02-2021 08:40:381,000,000Ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien
08-02-2021 08:46:24500,000MS 2021.037 (Be Ngoc Hien)
08-02-2021 08:47:56300,000Chuyen tien ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien)
08-02-2021 08:52:2350,000CT DEN:103901593694 Ung ho Ms 2021.037 be Ngoc Hien FT21039840121609
08-02-2021 08:55:12300,000CT DEN:103901963206 de nghi ghi gia dinh Pham Quang Duc ung ho ma so 2021.037 be Ngoc Hien
08-02-2021 08:58:33500,000So GD goc: 10009045 IBUNG HO MS 2021.034
08-02-2021 08:58:3650,000ung ho MS 2021037 be Ngoc Hien
08-02-2021 08:59:3550,000ung ho MS 2021036 gia dinh be Truong Pham Hung
08-02-2021 08:59:50200,000Be Ngoc Hien
08-02-2021 09:01:0350,000ung ho MS 2021035 Be Nguyen Thanh Hieu
08-02-2021 09:06:57500,000So GD goc: 10012887 IBUNG HO MS 2021.035
08-02-2021 09:08:0150,000Le Duc Anh chuyen tien
08-02-2021 09:22:081,000,000So GD goc: 10014437 IBMS 2021.036
08-02-2021 09:28:45200,000CT DEN:103902968576 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;Ung ho MS 2021 037
08-02-2021 10:41:15200,000Ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien)
08-02-2021 10:46:142,000,000CT DEN:103910496754 UNG HO MS 2021.037(BE NGOC HIEN)-080221-10:46:26 496754
08-02-2021 10:48:14300,000CT DEN:103903188217 STA ungho ms2021.037 (be Ngoc Hien)
08-02-2021 10:48:50100,000CT DEN:103903783872 Ung ho MS 2021037
08-02-2021 10:58:33100So GD goc: 10022481 MBVCB.986021715.ung ho MS2021.037 ( be Ngoc Hien).CT tu 0511000437717 toi 114000161718 Bao VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
08-02-2021 11:17:41100,000CT DEN:103911494897 MS 2021 037
08-02-2021 11:24:45200,000CT DEN:103904586919 ung ho MS 2021.036 gia dinh be Truong Pham Hung
08-02-2021 11:38:50500,000UNG HO MS 2021.034 BE BAO VY
08-02-2021 11:39:04100,000So GD goc: 10005835 MBVCB.982134325.PHAN THI HIEN chuyen tien ung ho be Bao Vy bi bong do chay nha (con gai cua chi Dang Thi Lan).CT tu 0091000667097 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
08-02-2021 11:39:48500,000CT DEN:103904616029 Ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien, tinh Quang Tri
08-02-2021 11:49:58100,000Ung ho be Ngoc Hien MS2021.037
08-02-2021 11:55:26500,000CT DEN:103900292373 Ung ho MS 2021.033 (em Ngoc Tu)
08-02-2021 12:04:45300,000CT DEN:103900292618 Ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien)
08-02-2021 12:07:56300,000ung ho ms 2021.037 ( be Ngoc Hien )
08-02-2021 12:44:33200,000ung ho em Nguyen Thanh Hieu MS 2021 035
08-02-2021 13:06:50100,000So GD goc: 10022476 MBVCB.986033527.ung ho be MS2021.037. ( be Ngoc Hien).CT tu 0511000437717 toi 114000161718 bao VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
08-02-2021 13:28:46400,000Ung ho MS2021 037 be Ngoc Hien
08-02-2021 13:42:36150,000ung ho MS2021.037 be Ngoc Hien
08-02-2021 14:11:4815,000TRA XUAN BINH UNG HO 2021.035,2021.036,2021.037
08-02-2021 14:12:5220,000TRA XUAN BINH UNG HO 2021.031,2021.032,2021.033,2021.034
08-02-2021 14:52:54100,000ung ho MS 2021.037 (be ngoc hien)
08-02-2021 15:15:57500,000ung ho MS 2021037 be Ngoc Hien
08-02-2021 16:12:45250,000SDT 0853004427 giup do Ma so MS 2021035 Be Nguyen Thanh Hieu
08-02-2021 17:31:12200,000CT DEN:103917697878 Ung ho MS 2021 037 be ngoc hien
08-02-2021 17:37:06500,000CT DEN:103900018736 MBVCB.988107785.007630.MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0531002530409 HOANG MINH HIEN toi 1140001617
08-02-2021 17:37:48100,000Ta Phu Quoc chuyen tien ung ho chau bi bong  xin cam on bao viet nam net
08-02-2021 17:51:14500,000Ung ho MS 2021 037 (be Ngoc Hien). Be gai 7 thang tuoi co nguy co mu vinh vien.
08-02-2021 18:26:1720,000CT DEN:103918499635 ung ho chau Ngoc Hien MS2021037
08-02-2021 19:01:42100,000Ung ho MS2021.037 (be Ngoc Hien)
08-02-2021 19:04:022,000,000ung ho MS 2021.037 BE NGOC HIEN
08-02-2021 19:22:441,000,000Do Truong Son ; ung ho; Ms 2021037; be ngoc hien
08-02-2021 19:31:20100,000MS 2021.036
08-02-2021 19:53:37100,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho mz 2021.037
08-02-2021 20:03:16300,000MS 2021.037 ( Be Ngoc Hien)
08-02-2021 20:07:32200,000UNG HO MS 2021.034 BE BAO VY
08-02-2021 21:00:161,000,000ung ho MS 2021.037 be Ngoc Hien
08-02-2021 21:01:20500,000TO HUU TRI Chuyen tien
08-02-2021 21:09:23500,000ung ho MS 2021.037(be Ngoc Hien)
08-02-2021 22:50:12200,000be Ngoc Hien
09-02-2021 05:35:3850,000ms 2021.038 ( be truong tan phat )
09-02-2021 05:45:21500,000le thi thu hong ung ho be MS 2021. 038 Truong tan phat
09-02-2021 06:01:14250,000CT DEN:104006678882 MS 2021.038 BE TRUONG TAN PHAT-090221-06:01:14 678882
09-02-2021 06:04:19100,000CT DEN:104006174832 ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat)
09-02-2021 06:06:36150,000THAI QUANG VINH Chuyen tien ung ho MS 2021.028 (be Vo Phan Que Linh)
09-02-2021 06:06:58100,000Ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat)
09-02-2021 06:15:531,000,000CT DEN:104023957927 Chuyen tien be Phat chay than
09-02-2021 06:24:41200,000ung ho MS 2021.038 ( be Truong Tan Phat)
09-02-2021 06:26:41100,000CT DEN:104023963073 MS 2021.038
09-02-2021 06:41:24500,000CT DEN:104000078620 MBVCB.989245126.012610.LE THI KIM PHUONG ung ho be truong tan phat -MS 2021.038.CT tu 0321000631384
09-02-2021 06:41:471,000,000CT DEN:064119579651 Vietinbank 114000161718 NGUYEN THI LOAN chuyen khoan MS 2021 038 be Truong Tan Phat
09-02-2021 06:42:29500,000Nguyen Thi Ngoc Bich chuyen tien MS 2021.038
09-02-2021 06:56:05300,000CT DEN:103923585030 Ung ho be Truong Tan Phat ma so 2021 038 FT21040663328061
09-02-2021 07:04:20300,000Ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat)
09-02-2021 07:04:26300,000ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat)
09-02-2021 07:13:04200,000ung ho Ms 2021. 036 Truong Pham Hung
09-02-2021 07:16:21100,000ung ho MS 2021.037 ( be Ngoc Hien)
09-02-2021 07:19:00500,000CT DEN:104000594028 UNG HO MS 2021.038 FT21040864747857
09-02-2021 07:36:26500,000CT DEN:104000602585 Be Truong Bao Khanh va Truong Duy Khoa dia chi doi 10 thon Hoang Mai xa Dong Thai Huyen An Duong Hai Phong ung ho MS 2021.038 be Truong Tan Phat FT21040941071760
09-02-2021 07:38:10500,000LAM THU HA Chuyen tienung hochau TruongTan PhatMS 2021. 038
09-02-2021 07:43:49500,000Chu Thi Dao tang be truong tan phat
09-02-2021 07:54:04150,000CT DEN:104000760563 STA ungho ms2021.038 (be Truong Tan Phat)
09-02-2021 08:01:08500,0002021.038(truong tan phat)
09-02-2021 08:20:31200,000CT DEN:104008150715 Ung ho MS 2021 038 be truong tan phat
09-02-2021 08:30:53100,000CT DEN:083032638765 Vietinbank 114000161718 ung ho ba phuong soc trang dien thoai 0862852455
09-02-2021 08:33:441,000,000So GD goc: 10004682 IBVCB.988870955.Ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien).CT tu 0881000450069 toi 114000161718 Bao Vietnamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
09-02-2021 08:57:49100,000ZP5V5SCCFEO3 210209000056855 MS 2021038 be Truong Tan Phat
09-02-2021 09:18:10500,000So GD goc: 10012130 Ung ho MS 2021.038 be truong tan phat
09-02-2021 09:24:2950,000Le Duc Anh chuyen tien
09-02-2021 09:25:591,000,000chuyen tien ung ho ma so 2021  038 be Truong Tan Phat
09-02-2021 09:33:21200,000ung ho ms 2021.038
09-02-2021 09:36:16100,000CT DEN:104002812032 MS2021.038 (ung ho be Tan Phat)
09-02-2021 09:39:29150,000ungho ms2021.038 be truong tan phat
09-02-2021 09:47:50150,000ungho ms2021.037 be ngoc hien
09-02-2021 09:52:41150,000ung hoMS 2021.038(be Truong Tan Phat)
09-02-2021 09:56:42100,000Nguyen Dinh Thang ung ho MS 2021.038(Truong Tan Phat)
09-02-2021 09:57:00100,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.038
09-02-2021 10:02:213,000,000Ung ho MS 2021.037 (be Ngoc Hien)
09-02-2021 10:07:525,000UNG HO MS 2021.038
09-02-2021 10:08:12500,000ung ho MS 2021.038 ( be Truong Tan Phat )
09-02-2021 10:08:20200,000MS 2021.038 (BE tan phat)
09-02-2021 10:21:00200,000Le Duc Thuan chuyen tien ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat)
09-02-2021 10:31:46200,000ung ho MS 2021.038 (be truong tan phat
09-02-2021 10:39:49200,000SDT 0853004427 giup do Ma so MS MS 2021038 be Truong Tan Phat
09-02-2021 10:40:491,000,000Ung ho 2021.038 (be Truong Tan Phat)
09-02-2021 11:22:26200,000CT DEN:104004856602 Ung ho MS 2021.038 be TRUONG TAN PHAT FT21040909400743
09-02-2021 12:23:31300,000ung ho MS 2021.038 ( bes Truong Tan Phat)
09-02-2021 12:39:37200,000UNG HO CHAU  TRUONG TAN PHAT MS 2021 038
09-02-2021 12:40:40100,000LPT ung ho MS 2021038 be Truong Tan Phat
09-02-2021 12:44:21500,000ung ho MS2021.036 be Truong Pham Hung
09-02-2021 12:51:34200,000Ung ho MS 2021.038
09-02-2021 13:25:59500,000CT DEN:104006898913 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;Ung ho MS 2021 038 be Truong Tan Phat
09-02-2021 13:35:20700,000ung ho MS 2021.038 (be Truong Tan Phat)
09-02-2021 13:48:512,000,000ung ho MS 2021_038 be Truong Tan Phat
09-02-2021 14:24:24500,000Bui Quang Thi ung ho MS 2021.038 (be Tan Phat)
09-02-2021 14:27:0850,000ung ho ms 2021.037 (be ngoc hien)
09-02-2021 17:24:43300,000ung ho Ms 2021.038 be Truong tan phat
09-02-2021 18:50:50700,000CT DEN:104000028411 MBVCB.991545629.052948.PHAM QUOC CUONG chuyen tien ung ho gia dinh Ong An.CT tu 1011000631575 PHAM Q
09-02-2021 19:45:07100,000CT DEN:104012435638 ung ho ms 2021 038 FT21040691094158
09-02-2021 20:56:30200,000CT DEN:104000008889 MBVCB.991873895.044793.NGUYEN VAN ROI chuyen tien ung ho be Ngoc Hien MS 2021.037.CT tu 046100063723
09-02-2021 22:49:121,000,000phan thi thoi ck MS 2021037 ( be ngoc hien)
10-02-2021 05:49:55100,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.038
10-02-2021 07:27:09100,000Tran Thi Thao ung ho ms 2021.037
10-02-2021 14:18:23200,000ung ho MS 2021.037(be ngoc hien)
10-02-2021 14:26:28200,000ung ho MS 2021.036(gia dinh be truong pham hung)
10-02-2021 14:41:15200,000CT DEN:104114025069 UNG HO CHAU BE-100221-14:42:00 025069
10-02-2021 14:57:42150,000ung ho ms 2021.038(be truong tan phat)
10-02-2021 14:59:35150,000ung ho ms 2021.025(chi truong thi hue)
10-02-2021 15:35:28100,000ZP5V5TA6AGD9 210210000146696 co chuc be mau binh phuc.
10-02-2021 22:57:22200,000ung ho ms 2021.037 be Ngoc Hien
 

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ngày ủng hộ Họ và tên người ủng hộ  Số tiền Mã số ủng hộ 
1/2/2021Nguyễn Quang Bích     2,000,000027,029
1/2/2021Cẩm Anh Đặng, Nguyễn Thị Yến   10,000,0002020.324,326,328,2021.012,011,006,004,029,015,028
1/2/2021Bạn đọc giấu tên     1,000,000026
4/2/2021Lê thành Lý     1,000,000026
5/2/2021Khải Huy Hoàng        600,000034
5/2/2021Bạn đọc        200,000024,034
5/2/2021Nguyễn Thị Liên     1,000,000005
5/2/2021Đan Thoại        200,000034
8/2/2021Bà Minh Thanh     1,000,000034
8/2/2021Bé Bột     1,000,000034

Ban Bạn đọc

Bán sạch nhà cửa, cha mẹ vẫn thiếu tiền cho con phẫu thuật não

Bán sạch nhà cửa, cha mẹ vẫn thiếu tiền cho con phẫu thuật não

"Vì con, vợ chồng tôi có thể bán nhà bán cửa. Mất nhà thì ra ở trọ hoặc xin ở nhờ, chứ mất con thì...", anh Hùng nghẹn ngào.