1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
2/1/2050,000MBVCB333127711.2020.018 ( ung ho be nguyen thien an ).CT tu 0341007010767 NGUYEN VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2050,000335826.010220.212246.Ung ho MS 2020 018 be Nguyen Thien An
2/1/2050,000MBVCB332684263.ung ho?MS 2020.018 ?(be Nguyen Thien An).CT tu 0341000623492 NGUYEN VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/20100,000826962.010220.222135.Ung ho MS 2020.018 FT20034774765312
2/1/20100,000345362.010220.221412.Ung ho be MS 2020018
2/1/20100,000220724.010220.220724.Ung ho MS 2020.018 NGUYEN THIEN AN
2/1/20100,000733509.010220.213824.ung hoj MS 2020.018( Nguyen Thien An)
2/1/20100,000506373.010220.121603.Chuyen tien ung ho MS 2020.018 be Nguyen thien an
2/1/20100,000MBVCB332731391.ung ho MS 2020.018 ( be Nguyen Thien An).CT tu 0201000563573 LE THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/20100,000429235.010220.083800.UNG HO MS 2020.018, be NGUYEN THIEN AN
2/1/20100,000IBVCB.0102200845585002.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.018 (be Nguyen Thien An)
2/1/20100,000ATM_FTF.10600302.229524.20200201.074646.9704368614107226013.FrAcc:0171003473071.ToAcc:0011002643148.GD:SO 321-323-325 DUONG PHAMHCM VNM
2/1/20100,000MBVCB332687165.MS 2020.018 ( Be Nguyen Thien An).CT tu 0111000255023 LAM HONG THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/20100,000654413.010220.061725.ung ho ma so 2020.018 be Nguyen Thien An
2/1/20100,000413796.010220.061208.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 018 be Nguyen Thien An
2/1/20150,000639779.010220.083333.MS 2020018 Be Nguyen Thien An FT20032140601889
2/1/20150,000464373.010220.082247.MS 2020.018 be Nguyen Thien An
2/1/20200,000MBVCB333135766.ung ho MS 2020.018.CT tu 0081001144269 DOAN THANH QUYEN EM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/20200,000MBVCB333133112.ung ho MS 2020.018 ( be Nguyen Thien An) .CT tu 0081001296924 DO PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/20200,000IBVCB.0102200621531002.TRAN HOANG LONG.ung ho MS 2020.018 (be Nguyen Thien An)
2/1/20200,000364143.010220.215315.Ung ho MS 2020.18
2/1/20200,000256447.010220.194530.MS 2020.018 (BE NGUYEN THIEN AN)-010220-19:44:48
2/1/20200,000782144.010220.183010.UH MS 2020018 be Ng Thien An FT20032796890597
2/1/20200,000768772.010220.173205.MS 2020.018 be nguyen thien an FT20032177898156
2/1/20200,000599546.010220.172441.Ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An
2/1/20200,000MBVCB332984776.ung ho Be Nguyen Thien An MS:2020.018.CT tu 0201000663123 TRINH THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/20200,000MBVCB332982367.2020.018 be nguyen thien an.CT tu 0101008668888 VU THI TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/20200,000IBVCB.0102200887825001.THAI VU THAI.ung ho MS 2020.018 (be Nguyen Thien An)
2/1/20200,000422704.010220.134655.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho Ms 2020.018 nguyen thien an
2/1/20200,000975778.010220.112403.Giup do be Nguyen Thien An
2/1/20200,000478943.010220.105221.Chuyen tien ung ho ma so 2010.018
2/1/20200,000MBVCB332796095.ung ho MS 2020.018 (be Nguyen Thien An).CT tu 0281000293877 DO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/20200,000453906.010220.094613.Chuyen tien uh be nguyen thien an ms 2020.018
2/1/20200,000MBVCB332746601.Ung ho MS 2020.018 (be Nguyen Thien An).CT tu 0451000270285 BUI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/20200,000MBVCB332736017.ung ho?MS 2020.018 ?(be Nguyen Thien An).CT tu 0071001081417 PHAN NGUYEN DUYEN MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/20200,000047982.010220.091000.Ung ho MS 2020.018 ( be Nguyen Thien An)
2/1/20200,000218553.010220.084519.Nguyen Dinh Thang chuyen tien ung ho be Nguyen Thien An (MS 2020.018)
2/1/20200,000IBVCB.0102200787711001.VO NGUYEN XUAN YEN.ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An
2/1/20200,000183925.010220.082649.MANH TRUONG UNG HO MS 2020.018 (BE NGUYEN THIEN AN)-010220-08:26:48
2/1/20200,000638160.010220.082045.Ung ho MS 2020 018 be Nguyen Thien An FT20032168715890
2/1/20200,000657294.010220.081639.MoMo 0908084147 MS 2020018 be Nguyen Thien An 970436 4507221473
2/1/20200,000MBVCB332700126.ung ho MS 2020.018 (be Thien An).CT tu 0451001450408 DO THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/20200,000634858.010220.073752.MS 2020.018 ung ho be nguyen thien an FT20032442052079
2/1/20200,000008362.010220.062355.Ung ho MS2020 018 be Nguyen Thien An
2/1/20200,000262283.010220.061945.Ung ho be nguyen thien an ms 2020 018
2/1/20200,000178896.010220.060824.MS 2020.018 BE( NGUYEN THIEN AN)-010220-06:08:23
2/1/20200,000MBVCB332683817.ung ho ms 2020.018.CT tu 0381000451760 TRAN HAI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/20200,000MBVCB332683655.ung ho ms 2020.018 be Thien An.CT tu 0071002964358 NGUYEN THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/20200,000IBVCB.0102200819337001.Vu Tuan Duong Ban dao linh dam, ha noi Ms 2020.018
2/1/20250,000MBVCB.332843276.benh ung thu .CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/1/20300,000682884.010220.215323.ung ho 2020.018
2/1/20300,000818019.010220.212535.Uh ms 2020 018 be nguyen thien an FT20034497794030
2/1/20300,000MBVCB332936162.UNG HO MS 2020.018 (BE NGUYEN THIEN AN). CHI CHUC EM VA GIA DINH SOM VUOT QUA KHO KHAN, SE BINH AN, KHOE MANH..CT tu 0561000397771 TRUONG THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/20300,000MBVCB332935147.UNG HO MS 2020.017 (EM NGUYEN HONG DINH). CHI CHUC EM SOM KHOE MANH, BINH AN. CHUC GIA DINH SOM VUOT QUA KHO KHAN..CT tu 0561000397771 TRUONG THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/20300,000850220.010220.145331.Vietcombank 0011002643148 Ms 2020 018
2/1/20300,000MBVCB332889464.Gui MS 2020.018 (be Nguyen Thien An).CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/20300,000MBVCB.332862003.Ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An.CT tu 0071000916944 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/1/20300,000482583.010220.110154.Chuyen tien ung ho MS 2020.018 be Thien An
2/1/20300,000227965.010220.100735.Ung ho ma so 2020108 (be Nguyen Thien An)
2/1/20300,000IBVCB.0102200497829001.Vu Ngoc Hong, Q7 giup MS 2020.018 (be Nguyen Thien An)
2/1/20300,000053786.010220.093854.Ms2020018 nguyen thien an
2/1/20300,000651691.010220.093829.Ung ho MS 2020.018 Nguyen Thien An FT20032170959271
2/1/20300,000036582.010220.085953.Ung ho ms 2020018 be nguyen thien an
2/1/20300,000MBVCB332722999.Ung ho MS 2020.018 ( be Nguyen Thien An ).CT tu 0341006979354 NGUYEN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/20300,000IBVCB.0102200027107001.PHAM NGOC TUNG.Pham Ngoc Tung BRG -HCM ung ho MS 2020.018 (be Nguyen Thien An)
2/1/20300,000IBVCB.0102200047677002.NGUYEN VAN CHIEN.Ung ho MS 2020.018 (be Nguyen Thien An)
2/1/20300,000016756.010220.075810.ung ho MS 2020 018 be Nguyen Thien An
2/1/20300,000955694.010220.061933.UNG HO MS 2020018 BE NGUYEN THIEN AN
2/1/20500,000385687.010220.221936.ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An
2/1/20500,000016421.010220.212146.Ung ho be Nguyen Thien An
2/1/20500,000815574.010220.211218.Ung ho MS 2019.400 FT20034100230822
2/1/20500,000MBVCB333103244.MS2020018-be nguyen thien an.CT tu 0281000309120 NGUYEN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/20500,000MBVCB333032054.MS 2020.018 ?(be Nguyen Thien An).CT tu 0071000804201 LAM THANH VI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/20500,000IBVCB.0102200381517001.CHAU KIM NGOC HOANG LINH.UNG HO MS 2020.018 BE NGUYEN THIEN AN
2/1/20500,000MBVCB.332977898.ung ho ms 2020.018.CT tu 0041000325888 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/1/20500,000MBVCB.332879074.ms 2020.016.CT tu 0021001662872 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/1/20500,000MBVCB.332878538.MS 2020.004 huynh le nha phuong.CT tu 0021001662872 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/1/20500,000MBVCB332861095.ung ho be nguyen thien an ms 2020.018.CT tu 0071001448697 TRAN LE THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/20500,000MBVCB.332792475.ung ho MS 2020.018 (be Nguyen Thien An).CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/1/20500,000458855.010220.102759.ung ho MS 2020.018 (be nguyem thien an)
2/1/20500,000067956.010220.100820.Ung ho MS2020 018 be NGUYEN THIEN AN
2/1/20500,000MBVCB.332737875.tam tam .CT tu 0721000620730 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/1/20500,000047109.010220.090116.LE TRUC LAM chuyen tien toi BAO VIETNAMNET-0011002643148
2/1/20500,000226171.010220.084545.Ung ho MS 2020.018 (be Nguyen Thien An)
2/1/20500,000IBVCB.0102200342799001.Ung Ho MS 2020.018 Be Nguyen Thien An Binh Thuan Ung Thu Xoang Ham bi mu 1mat
2/1/20500,000412109.010220.081757.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Tran Quoc Huy ung ho be Nguyen Thien An MS 2020.
2/1/20500,000416178.010220.081533.Vietcombank 0011002643148 Ung ho ms 2019. 018 Nguyen Thien An
2/1/20500,000415397.010220.081355.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho be Thien An MS 2020. 018
2/1/20500,000MBVCB332697858.ms 2020.018 be nguyen thien an.CT tu 0121001565060 LE UYEN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/20500,000957097.010220.074056.Ung ho ma so 2020 018 Be Nguyen Thien An
2/1/20500,000IBVCB.0102200891405001.TRUONG MINH TUAN.ung ho MS 2020.018
2/1/20500,000MBVCB332685901.MS 2020.018.CT tu 0111001514287 NGUYEN VAN CHUONG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/20500,000IBVCB.0102200591101001.TRAN THANH HAI.ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An
2/1/20500,000MBVCB332684923.ung ho MS 2020.018 (be Nguyen Thien An) .CT tu 0011000825135 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/20500,000IBVCB.0102200848105001.LE THANH CANH.ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An
2/1/20500,000MBVCB332683530.Ung ho MS 2020.018 be NGUYEN THIEN AN.CT tu 0481000894638 THIEU THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/201,000,000115904.010220.223646.ung ho MS 2020.018( be nguyen thien an)
2/1/201,000,000MBVCB333105363.ms 2020.018( be nguyen thien an).CT tu 0461000513925 NGUYEN THANH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/201,000,000708504.010220.200221.200201000037249 Nhom Yeu Thuong La Se Chia Ung ho MS 2020018 be Nguyen Thien An ZP5M2JMOF944
2/1/201,000,000MBVCB332877969.ung ho MS 2020.018 ( be Nguyen Thien An ) .CT tu 0531002169954 HO THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/201,000,000MBVCB.332877979.MS 2020.017 chi Luan thi ha.CT tu 0021001662872 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/1/201,000,000485130.010220.110844.Chuyen tien ung ho MS 2020.018 Nguyen Thien An
2/1/201,000,000470262.010220.102858.Chuyen tien ung ho MS 2020.018 be nguyen thien an
2/1/201,000,000MBVCB332769743.ms.2020.018.CT tu 0701000400869 TRAN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/201,000,000650528.010220.093340.UNG HO MS 2020.018 Be NGUYEN THIEN AN FT20032915077483
2/1/201,000,000471518.010220.085350.Ung ho MS 2020018 be Nguyen Thien An
2/1/201,000,000185083.010220.083721.MS 2020.18-THIEN AN-CHUC CON NHANH KHOE-010220-08:37:20
2/1/201,000,000407495.010220.063710.ung ho MS 2020.018 Be Nguyen Thien An
2/1/201,000,000848332.010220.063121.Ung ho MS 2020. 018 ( be nguyen thien an)
2/1/201,000,000MBVCB332684363.ung ho ms 2020018 ( be nguyen thien an ).CT tu 0251001751427 NGUYEN LE DOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/201,500,000IBVCB.0102200248423001.MAI HO PHUONG THAO.ung ho MS: 2020.018 (Be NGUYEN THIEN AN)
2/1/201,500,000836147.010220.062454.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An
2/1/202,000,000IBVCB.0102200660279001.VU VAN DAT.Ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An
2/1/202,000,000227249.010220.104802.Ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An
2/1/202,000,000IBVCB.0102200647113001.NGUYEN PHUOC TRUNG.ung ho MS 2020.018 (be Nguyen Thien An)
2/1/202,000,000190958.010220.092354.CHI EM KHANH AN VA KHANH THU UNG HO MS 2020.018 ( BE NGUYEN THIEN AN)-010220-09:23:53
2/1/202,000,000MBVCB332693158.ung ho ms 2020.018 (be nguyen thien an).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/203,000,000MBVCB332821161.ho tro be Ng Thien An(MS 2020.018).CT tu 0371000402804 NGUYEN THI MY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/203,000,000406621.010220.062219.ung ho MS2020.018 be Nguyen Thien An
2/1/205,000,000MBVCB332700574.Ung ho MS 2020.018 (be Nguyen Thien An).CT tu 0011000519680 NGUYEN ANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/1/2030,000,000MBVCB332684763.ung ho MS 2020.018 (be Nguyen Thien An) .CT tu 0071000652727 TRAN VAN THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/2050,000889519.020220.115758.Ms 2020.018 FT20034307994014
2/2/2050,000682262.020220.065839.4538541800 Chuyen qua MoMo ung ho MS 2020018 be Nguyen Thien An
2/2/2080,000464400.020220.210053.Vietcombank 0011002643148 VI HUU TRI transfers
2/2/20100,000MBVCB333564314.ung ho?MS 2020.018 ?(be Nguyen Thien An).CT tu 0721000623993 BUI MANH TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/20100,000117645.010220.231857.ung ho MS 2020.018 (be Nguyen Thien An)
2/2/20100,000028305.010220.225012.IBFTA 200201000042486 Ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An
2/2/20100,000IBVCB.0202200410201001.LE THUY VAN.Ung ho ms 2020.018 be Nguyen Thien An
2/2/20100,000508900.020220.213458.Ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An FT20034927415021
2/2/20100,000MBVCB333522490.ung ho 2020.018 (be nguyen thien an).CT tu 0731000642659 NGUYEN VAN TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/20100,000509459.020220.210838.2020018be Nguyen thien an
2/2/20100,000998977.020220.204336.Ung ho MS 2020.018 Be Nguyen Thien An FT20034764856477
2/2/20100,000970908.020220.182713.Ung ho MS 2020.018 be Thien An mong be mau khoe FT20034811306268
2/2/20100,000941291.020220.161540.Ung ho MS2020.018 be Nguyen Thien An FT20034450755309
2/2/20100,000927956.020220.151652.UH be Pham An Binh FT20034419794140
2/2/20100,000MBVCB333354237.ung ho MS 2020.018(be Nguyen Thien An).CT tu 0631000491166 TRAN HIEU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/20100,000891209.020220.143555.Ung ho MS 2020.018 (be Nguyen Thien An)
2/2/20100,000MBVCB.333339970.ung ho ms 2020.018 be nguyen thien an.CT tu 0251001066334 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/2/20100,000MBVCB333279108.MS 2020.018 (be Nguyen Thien An).CT tu 0441000675500 NGUYEN DANG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/20100,000877211.020220.105704.Ung ho 2020.018 Nguyen Thien An FT20034772410453
2/2/20100,000IBVCB.0202200568561002.NGUYEN THANH LAM.Uh ms 2020.018 be nguyen thien an
2/2/20100,000MBVCB333226170.ung ho MS 2020.018 ( be Nguyen Thien An).CT tu 0041000377500 NGUYEN HUU NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/20100,000038417.020220.093203.ung ho 2020 018 nguyen thien an
2/2/20100,000855190.020220.085920.MS 2020.018 be Nguyen Thien An FT20034762432830
2/2/20100,000MBVCB333192902.ms: 2020018 Be Nguyen Thien An.CT tu 0461000570583 NGUYEN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/20100,000MBVCB333191948.MS 2020.018 (be Nguyen Thien An.CT tu 0861000018355 LE THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/20100,000500644.020220.071628.Ung ho MS 2019417 be Tran Ngo Minh Lam
2/2/20100,000421971.020220.062628.ung ho be Tran Ngo Minh Lam MS 2019.417
2/2/20150,000709869.020220.102607.be nguyen thien an . ms 2020.018
2/2/20150,000121583.020220.085504.2020.018 be nguyen thien an.gui tien ung ho cho be xa tri cha don than. Dth minh la 0961979829
2/2/20200,000MBVCB333152973.Ung ho MS 2020.018 ( be Nguyen Thien An).CT tu 0011000374006 NGUYEN XUAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/20200,000MBVCB333152285.ung ho MS 2020.18 (be Nguyen Thien An).CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/20200,000MBVCB333536238.ung ho?MS 2020.018 ?(be Nguyen Thien An).CT tu 0071003711274 TRAN VAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/20200,000MBVCB333516423.ung ho be Nguyen Thien An.CT tu 0751000012158 TRINH THI THU BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/20200,000501701.020220.205707.Ung Ho MS 2020.018 Be Nguyen Thien An FT20034504041302
2/2/20200,000IBVCB.0202200510799001.DANG THI BICH NGA.UNG HO MS 2020.018 (BE NGUYEN THIEN AN)
2/2/20200,000910422.020220.194546.UNG HO MS 2020018 BE NGUYEN THIEN AN
2/2/20200,000963605.020220.175224.Ung ho nguyen thien an FT20034147278778
2/2/20200,000MBVCB.333366049.Ung ho MS 2020.018(be Nguyen Thien An).CT tu 0121000359528 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/2/20200,000765942.020220.151256.Ung ho MS 2020018 Be Nguyen Thien An
2/2/20200,000520827.020220.011922.Ct ung ho be Nguyen Thien An mo mat
2/2/20200,000MBVCB333300273.giup chau NguyenThien An ms 2020.018.CT tu 0721000636185 LE NHU NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/20200,000889263.020220.115632.MS 2020.018 be Nguyen Thien An FT20034587156178
2/2/20200,000447505.020220.114956.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020018 be nguyen thien an
2/2/20200,000291989.020220.113958.UNG HO MS 2020.018 ( BE NGUYEN THIEN AN )-020220-11:39:56
2/2/20200,000882364.020220.112052.Ung ho be thien an FT20034204502930
2/2/20200,000871638.020220.103027.Ung ho ms 2019.417 be tran ngo minh lam. FT20034577852223
2/2/20200,000MBVCB333245063.Ung ho Ms 2020.018 (be Nguyen Thie An).CT tu 0481000643875 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/20200,000MBVCB.333235365.Ung ho MS 2020.018 (Be Nguyen Thien An).CT tu 0301000327305 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/2/20200,000702022.020220.094428.4540313365 Chuyen qua MoMo MS 2020 018 ung ho be Nguyen Thien An
2/2/20200,000859978.020220.092940.Unghomaso2020.018nguyenthienan FT20034586704279
2/2/20200,000039990.020220.085521.IBFT 2020.018 nguyen thien an
2/2/20200,000866791.020220.083401.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An
2/2/20200,000IBVCB.0202200361203001.TRAN THI DIEU THUYEN.Ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An
2/2/20200,000848999.020220.080430.2020.018 be thien an FT20034298960930
2/2/20200,000IBVCB.0202200402271001.NGUYEN THI THANH TUYEN.Ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An
2/2/20200,000444568.020220.073019.Vietcombank 0011002643148 MS 2020.018
2/2/20200,000713798.020220.070404.ung ho MS 2020. 018 Be Nguyen Thien An
2/2/20200,000681214.020220.062303.ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An
2/2/20200,000MBVCB333166448.MS 2020.018 ?(be Nguyen Thien An).CT tu 0071001863431 DO HOANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/20200,000MBVCB333565842.ung ho MS 2020.018( be Nguyen Thien An).CT tu 0151000313213 NGUYEN THI BICH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/20250,000243043.020220.044604.Ms 2020.018 ung ho be nguyen thien an
2/2/20300,000MBVCB333161902.ung ho ms 2020.018 ( be nguyen thien an ).CT tu 0031000358489 DO THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/20300,000MBVCB333155628.ung ho MS 2020.018( be nguyen thien an).CT tu 0331003743346 PHAN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/20300,000267422.010220.232336.Ung ho Be Thien An MS 2020 018
2/2/20300,000847573.020220.224837.4551241556 Chuyen qua MoMo ung hoMS 2020018 be Nguyen Thien An
2/2/20300,000MBVCB333548521.ung ho ms 2020.018 ( be Nguyen Thien An) .CT tu 0071004023115 DOAN THI DO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/20300,000MBVCB333544151.ck ms 2020.018.CT tu 0241004073106 VO THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/20300,000433558.020220.212745.Ung ho MS2020.018 be Nguyen Thien An
2/2/20300,000506311.020220.212106.MS 2020.018 be Nguyen Thien An FT20034039863728
2/2/20300,000824556.020220.150654.ung ho ms 2020.018 be nguyen thien an
2/2/20300,000203272.020220.145849.ms 2019.417 ung ho tran ngo minh lam
2/2/20300,000919857.020220.143706.Ung ho MS 2019.417 be TRAN NGO MINH LAM FT20034003703200
2/2/20300,000748893.020220.142940.ct un ho Ms 2020018 be nguyen thien an
2/2/20300,000900022.020220.125355.Ung ho nguyen thien an FT20034499899200
2/2/20300,000MBVCB333303636.ung ho MS 2020.018. chuc e mau khoe.CT tu 0071000719177 NGO GIA YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/20300,000293665.020220.121133.Ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An
2/2/20300,000082956.020220.113722.Ung ho MS 2020 018 be Nguyen Thien An
2/2/20300,000872214.020220.103318.Ung ho MS2020.018 be Nguyen Thien An FT20034002337034
2/2/20300,000717401.020220.092402.200202000004412 Ung ho MS 2020.018 ZP5M2KKHKUDP
2/2/20300,000MBVCB333190711.MS 2020.018 (be nguyen thien an ).CT tu 0201000611348 VO ANH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/20300,000120273.020220.073649.2020.018 ( BE NGUYEN THIEN AN)
2/2/20300,000439893.020220.064951.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019.417 be Tran Ngo Minh Lam
2/2/20300,000MBVCB333165056.ung ho MS 2020.018 (be nguyen thien an).CT tu 0101002468888 HO THI NHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/20400,000054279.020220.153631.IBFT Ung ho be NGUYEN THIEN AN 2020.018
2/2/20500,000835586.010220.234944.Ung ho ms 2020.018 be Nguyen Thien An FT20034187375057
2/2/20500,000718013.010220.232506.MS 2020.018 UNG HO BE NGUYEN THIEN AN
2/2/20500,000MBVCB333153480.ung ho ms 2020.018 (be nguyen thien an).CT tu 0011004181086 HOANG THI THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/20500,000MBVCB333148651.MS 2020.018.CT tu 0071002069616 CHAU QUANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/20500,000IBVCB.0202200427249001.PHAM THI MY TIEN.UNG HO MS 2020.018 BE NGUYEN THIEN AN
2/2/20500,000058884.020220.180743.Ung ho Ms 2020 018 be Nguyen Thien An
2/2/20500,000942131.020220.175321.Ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An
2/2/20500,000IBVCB.0202200305035002.LY ANH HOANG.UNG HO MS 2020.018 ((be Nguyen Thien An)
2/2/20500,000830556.020220.152956.ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An
2/2/20500,000MBVCB333365724.ung ho MS 2020.018 (be Nguyen Thien An).CT tu 0621000414555 LA THI THANH PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/20500,000MBVCB333364520.ung ho MS 2020.018 (be Nguyen Thien An).CT tu 0611001912698 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/20500,000MBVCB333363873.ung ho MS 2020.018 (be Thien An).CT tu 0611001912698 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/20500,000818479.020220.143648.MS 2002.018 Nguyen Thien An FT20034915228009
2/2/20500,000917925.020220.142817.Ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An FT20034088914731
2/2/20500,000IBVCB.0202200299909001.Tam Tphcm MS 2019.417 be Tran Ngo Minh Lam
2/2/20500,000MBVCB333289841.ck cho be Nguyen Thien An ms 2020.018.CT tu 0611003888888 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/20500,000425322.020220.105444.Le ngoc diep ung ho ma so 2020018 be nguyen thien an
2/2/20500,000761285.020220.104238.ung ho MS 2020.018
2/2/20500,000760844.020220.104059.ung ho ms.2019.417 tran ngo minh lam
2/2/20500,000872450.020220.103343.ung ho be Nguyen Thien An FT20034002341075
2/2/20500,000IBVCB.0202200664605002.NGUYEN THANH PHUONG.Ung ho ms 2020.018 be Thien An
2/2/20500,000703647.020220.095300.4540376066 Chuyen qua MoMo Ung ho MS2019417be tran ngo minh lam
2/2/20500,000855280.020220.090034.Ung ho MS2019.417 tran ngo minh lam FT20034973523189
2/2/20500,000MBVCB333188957.ung ho ms 2020.018 ( be nguyen thien an).CT tu 0071003735539 HUYNH PHONG PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/20500,000MBVCB333187808.ung ho MS 2020.018 ?(be Nguyen Thien An).CT tu 0041000239072 LE QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/20500,000MBVCB333185112.Ung ho MS 2020.018 (be Nguyen Thien An) .CT tu 0071002165682 LE THI PHU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/20500,000MBVCB333181090.MS 2020.018 - be Nguyen Thien An.CT tu 0881000450637 NGUYEN THI THIEN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/20500,000844768.020220.063227.Cua it long nhieu giup chau nguyen thien an mau chong khoe manh FT20034707391930
2/2/20500,000443056.020220.062630.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020.018, be Nguyen Thien An
2/2/20500,000839161.020220.005143.2020.018 be nguyen thien an FT20034125503568
2/2/20600,000IBVCB.0202200716151005.Vien My+ Vien Thanh+ Vien Dai Quan Binh Thanh ,tphcm 2019.408+ 2019.411+ 2019. 421
2/2/20700,000460868.020220.164315.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020.018
2/2/20800,000IBVCB.0202200548623004.Do Ngoc Thach+ Le Le Hoa+ HuynhThi Mai+Xuan Phuong Quan 10 tphcm 2019. 387+2019.391+2019.395+2019.406
2/2/20800,000IBVCB.0202200633131003.Do Thanh Huy Phong+ Do ThanhPhu+ Do Ngoc Quynh Anh Quan 10 2020.007+2020.012+2020.015+2020.016
2/2/20800,000IBVCB.0202200049007002.Do Thanh Viet+ Viet Phuc+ Mai Huong Quan 2 tphcm 2020.001 +2020.006+ 2020.010+2020.005
2/2/20900,000IBVCB.0202200544723001.Do Thanh My -Do Thanh Huy Phong Q.binh thanh Be An 2020.018+ Thuy An 2020.002+be Phuong2020.004
2/2/201,000,000MBVCB333563456.ung ho ms 2020.018 be nguyen thien an.CT tu 0511000487338 HOANG QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/201,000,000256543.020220.225247.Ung ho MS 2020.018 (be Nguyen Thien An)
2/2/201,000,000IBVCB.0202200945333001.TRAN THI PHI VAN.Ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An
2/2/201,000,000MBVCB333528481.MS 2020018 Ng Thien An.CT tu 0251002738990 NGUYEN NGHIA KIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/201,000,000846694.020220.162644.ung ho be Nguyen thien An
2/2/201,000,000247181.020220.124906.MS 2020.018 (be Nguyen Thien An)
2/2/201,000,000IBVCB.0202201033493001.PHAN ANH DUC.Ung ho MS 2020.018 be Thien An
2/2/201,000,000288340.020220.105515.UNG HO BE NGUYEN THIEN AN MS:2020018-020220-10:54:47
2/2/201,000,000873419.020220.103852.Ung ho MS 2020.018 FT20034180079866
2/2/201,000,000IBVCB.0202200335649001.LAM BICH NGOC.Facebook khuong le ung ho ms 2020.018 - be nguyen thien an
2/2/201,000,000MBVCB333228632.ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An.CT tu 0421000520211 NGUYEN HOAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/201,000,000851829.020220.083346.Ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An FT20034323842504
2/2/201,000,000444214.020220.064610.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 2020.018 be Nguyen Thien An
2/2/201,000,000007735.020220.064251.MS 2020018
2/2/202,000,000267786.010220.224804.MS 2020.018 UNG HO BE NGUYEN THIEN AN-010220-22:48:01
2/2/202,000,000MBVCB333543910.Ung Ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An.CT tu 0381000412434 VU TUAN KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/202,000,000MBVCB333516290.Ung ho MS 2020.018 (be Nguyen Thien An).CT tu 0011000098373 PHAM ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/2/202,000,000IBVCB.0202200245839001.LUU THI MAI THY.ung ho MS 2020.018 (be Nguyen Thien An)
2/2/202,000,000327822.020220.120513.MS 2020.018 (be Nguyen Thien An)
2/2/2050,000,000MBVCB333163789.ung ho MS 2020.018 ( be Nguyen Thien An).CT tu 0621000432099 HO THI NGAN NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/20100,000MBVCB334178335.ung ho?MS 2019.414 (ung ho em Quan).CT tu 0651000772745 NGUYEN NGOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/20100,000IBVCB.0302200155415002.NGO QUANG DUNG.Ung ho MS 2020.018 nguyen thien an
2/3/20100,000324259.030220.212212.Ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An FT20035529091706
2/3/20100,000431176.030220.195656.Ung ho ms 2020 019 nguyen thi huong
2/3/20100,000277899.030220.180932.ung ho ma so 2020.018
2/3/20100,000269032.030220.180427.Ung ho MS 2020.018 FT20034341135280
2/3/20100,000MBVCB334013291.ung ho ms 2020.018 be Nguyen Thien An.CT tu 0491000043154 TRAN HUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/20100,000463459.030220.164248.UNG HO BE NGUYEN THIEN AN MS 2020.018-030220-16:42:46
2/3/20100,000MBVCB333957528.MS 202.019 (chi Nguyen Thi Huong).CT tu 0011004008945 PHAM CHUNG TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/20100,000128974.030220.132402.Chuyen tien ung ho?MS 2020.019?chi Nguyen Thi Huong
2/3/20100,000583375.030220.120151.ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An
2/3/20100,000Sender:79307005.DD:030220.SHGD:10005824.BO:NGUYEN TUAN MINH.IBUNG HO MA SO 2019.417 (BE TRAN NGO MINH LAM)
2/3/20100,000482157.030220.102223.Vietcombank 0011002643148 UH MS 2020.018
2/3/20100,000IBVCB.0302200259087002.Tran Thi Kim Dung Cong ty Thuy dien Ban Ve-TP Vinh-Nghe An MS 2020.018 (be Nguyen Thien An)
2/3/20100,000024803.030220.094152.Chuyen tien cho MS 20200.18 chau THIEN AN ho tro cho mo mar
2/3/20100,000473634.030220.092246.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THI HIEN ung ho MS 2020.019 nguyen thi hu
2/3/20100,000IBVCB.0302200430081002.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.019 (chi Nguyen Thi Huong)
2/3/20100,000Sender:01202021.DD:030220.SHGD:10000011.BO:LE KIEU TRANG.995220020330176 UNG HO MS 2020.019 NGUYEN THI HUONG
2/3/20100,000743975.030220.075732.200203000003414 ung ho MS 2020.019 chi Nguyen Thi Huong ZP5M2LIB8NDE
2/3/20100,000041583.030220.071326.ung ho MS 2019.414 (ung ho em Quan)
2/3/20100,000MBVCB333587876.MS 2020.019.CT tu 0481000640943 LE TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/20150,000318148.030220.205738.Ung ho MS 2020.019 chi Nguyen Thi Huong FT20035023824730
2/3/20200,000MBVCB334168419.ung ho MS2020.019 Nguyen Thi Huong.CT tu 0411001027532 NGUYEN THI TUOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/20200,000MBVCB.334165843.kho khan.CT tu 0721000655760 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/3/20200,000303540.030220.192518.ung ho?MS 2020.018 ?be Nguyen Thien An
2/3/20200,000303043.030220.192358.unghoMS2020.018 beNguyenThienAn
2/3/20200,000345174.030220.171541.Ung ho MS 2020 018 Be Nguyen Thien An
2/3/20200,000MBVCB334002485.Tien ung ho chi Ngyen Thi Huong MS 2020.019.CT tu 0011000897168 TRUONG TUAN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/20200,000196497.030220.153242.ung ho ms 2020.018
2/3/20200,000134118.030220.144711.UNG HO MS 2020 018 BE NGUYEN THIEN AN
2/3/20200,000179144.030220.144022.Ung ho MS 2020 018 be Nguyen Thien An FT20034791920461
2/3/20200,000173599.030220.142830.Ung ho MS 2020.018 FT20034767156043
2/3/20200,000IBVCB.0302200672887001.nguyen thi thu ha 18 Hoe Nhai, BD, HN ung ho MS 2020.019
2/3/20200,000512145.030220.135355.Ung ho truong hop be Nguyen Thien An MS 2020018
2/3/20200,000IBPS/SE:01310012.DD:030220.SH:10007576.BO:TRAN NGOC MINH LUAN.BE NGUYEN THIEN AN
2/3/20200,000170306.030220.125028.UNG HO MS2020019 NGUYEN THI HUONG
2/3/20200,000164204.030220.123334.Ung ho MS 2020 018 be Nguyen Thien An
2/3/20200,000402913.030220.121255.MS 2020.018( BE NGUYEN THIEN AN)-030220-12:12:53
2/3/20200,000MBVCB333685786.MS 2020.019 ( chi Nguyen Thi Huong ).CT tu 0371003691453 NGUYEN ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/20200,000Sender:01310005.DD:030220.SHGD:10010649.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2020.018 BE NGUYEN THIEN AN
2/3/20200,000MBVCB333674365.MS 2020.018 ( be NGUYEN THIEN AN ).CT tu 0671000406080 HA THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/20200,000Sender:01310005.DD:030220.SHGD:10008142.BO:PHAM THU HANG.UNG HO MS 2020.018 BE NGUYEN THIEN AN
2/3/20200,000MBVCB333665737.ung ho ms2020.018(be Nguyen Thien An).CT tu 0281000580310 DANG NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/20200,000Sender:01202021.DD:030220.SHGD:10001023.BO:NGUYEN THANH DO.995220020352357 CHUYEN TIEN UNG HO MS 2020.018, BE NGUYEN THIEN AN
2/3/20200,000Sender:79333001.DD:030220.SHGD:10001575.BO:NGUYEN QUANG VINH.UNG HO MS 2020.018 BE NGUYENTHIENA N
2/3/20200,000502603.030220.085654.Ung ho MS 2020 018 be Nguyen Thien An
2/3/20200,000355105.030220.083048.UNG HO MS 2020.018 (BE NGUYEN THIEN AN)-030220-08:30:47
2/3/20200,000Sender:79307005.DD:030220.SHGD:10002431.BO:NGUYEN THI MAI.IBHO TRO MS 2020.018( EM NGUYENTHIEN AN)
2/3/20200,000Sender:79303008.DD:030220.SHGD:10000699.BO:HUYNH VAN HIEP.UNG HO 2020.018 BE NGUYEN THIENAN
2/3/20200,000MBVCB.333589468.MS 2020.018_be Nguyen Thien An.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/3/20200,000MBVCB.333589140.MS 2020.019_chi Nguyen Thi Huong.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/3/20200,000MBVCB.333588475.khong co nha phai muon nha tho chong.CT tu 0101001145484 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/3/20200,000468288.030220.065029.Vietcombank 0011002643148 MS 2020.019 chi NGUYEN THI HUONG
2/3/20200,000MBVCB333581032.Ung ho Nguyen Thi Huong MS 2020.019.CT tu 0201000641452 PHAN VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/20200,000531308.030220.021051.Ung ho MS 2020.018. Be Nguyen Thien An- Tinh Binh Thuan. 0327080654 FT20034129568137
2/3/20200,000075673.030220.014929.ung ho ms 2020 014 015 016 017
2/3/20300,000185838.030220.213929.Ung ho MS 2020.018 Be Nguyen Thien An
2/3/20300,000Sender:01202002.DD:030220.SHGD:10005890.BO:CTY TNHH TV XD DAI HUNG.UNG HO MS2020.018 BE NGUYEN THIEN AN TRI BENH UNG THU
2/3/20300,000IBVCB.0302200291907005.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2019.417 cho be Tran Ngo Minh Lam dieu tri benh
2/3/20300,000IBVCB.0302200322375004.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.018 cho be Nguyen Thien An dieu tri benh
2/3/20300,000Sender:01310005.DD:030220.SHGD:10019989.BO:PHAM VAN NHAN.UNG HO MS 2020.019 CHI NGUYEN THIHUONG
2/3/20300,000IBVCB.0302200683575001.NGUYEN TRONG TUNG.Ung ho MS 2020.019 (chi Nguyen Thi Huong)
2/3/20300,000130731.030220.110549.ung ho MS 2020.018 (be Nguyen Thien An)
2/3/20300,000IBVCB.0302200147209003.Vu Ngoc Hong, Q7 giup MS2020.019 (chi Nguyen Thi Huong)
2/3/20300,000Sender:79310001.DD:030220.SHGD:10012966.BO:DUONG KIM THANH.UNG HO CHAU NGUYEN THIEN AN, MS2020.018
2/3/20300,000Sender:01310005.DD:030220.SHGD:10007999.BO:DINH THI HAI QUY.UNG HO MS 2020.018 BE NGUYEN THIEN AN
2/3/20300,000IBVCB.0302200587751001.LE HOANG CUONG.U ho MS 2020.019 (chi Nguyen Thi Huong), GDPT Hoangf Thij Nguyeen Sn 80 pho Ngo Quang bich khu 4 TT Tien Hai Thai Binh uh
2/3/20300,000MBVCB.333624474.chong mat, bi ung thu tuyen giap.CT tu 0021000814244 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/3/20300,000548004.030220.084040.CT BE NGUYEN THIEN AN MS 2020018 FT20034791914846
2/3/20300,000743186.030220.070159.200203000000953 Ung ho MS 2020.019 Nguyen Thi Huong ZP5M2LIB8AQR
2/3/20400,000MBVCB.333818855.ung ho MS 2020.18 (be Nguyen Thien An).CT tu 0421003817186 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/3/20400,000Sender:01310005.DD:030220.SHGD:10011256.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2020.019 CHI HUONG
2/3/20400,000Sender:79310001.DD:030220.SHGD:10002255.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2020.017 E DINH
2/3/20497,800MBVCB333729835.Ung ho MS 2020.019 (chi Nguyen Thi Huong).CT tu 0111000352686 PHAN QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/20500,000213045.030220.212240.ung hoMS 2020.018 (be Nguyen Thien An)
2/3/20500,000212828.030220.211842.ung hoMS 2020.019(chi Nguyen Thi Huong)
2/3/20500,000MBVCB334159311.ung ho MS 2020.018 (be nguyen thien an).CT tu 0331003679101 DANG THI MONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/20500,000275448.030220.182642.Ung ho MS. 2020.018 be Nguyen Thien An. Mong be mau khoe FT20034441032137
2/3/20500,000476123.030220.174637.UNG HO MS 2020.019-030220-17:46:35
2/3/20500,000260319.030220.172716.Chuyen tien
2/3/20500,000IBVCB.0302200390897001.DOAN THI LAN.UNG HO MS 2020018 BE NGUYEN THIEN AN
2/3/20500,000IBVCB.0302200240419002.Dao Van Dai Ho Chi Minh MS 2020.019 (Nguyen Thi Huong)
2/3/20500,000498256.030220.154216.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Giup em Nguyen Thien An
2/3/20500,000178355.030220.143918.Ung ho MS 2020018 be Nguyen thien An FT20034578682078
2/3/20500,000263404.030220.104551.TTTPhuong ung ho cac ms 2020010 2020014 2020017 2020018 2020019 moi ms 100000d
2/3/20500,000Sender:01310001.DD:030220.SHGD:10007591.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2020.018 BE NGUYEN THIEN AN
2/3/20500,000Sender:01310012.DD:030220.SHGD:10011120.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.018 BE NGUYEN THIEN AN
2/3/20500,000479036.030220.094054.Vietcombank 0011002643148 MS 2020.019?chi Nguyen Thi Huong
2/3/20500,000IBVCB.0302200375625001.PHAM XUAN VINH.MS 2020.018 Nguyen Thien An
2/3/20500,000Sender:79357001.DD:030220.SHGD:10000117.BO:NGUYEN DOAN THI THUY TRANG.UNG HO MS 2020.018 (BE NGUYEN THIEN AN)
2/3/20500,000Sender:48304001.DD:030220.SHGD:10001184.BO:TRUONG HO DIEP.UNG HO MS 2020.018 (BE NGUYEN THIEN AN) TAI NGOAI THUONG VIET NAM TRAN QUANG KHAI
2/3/20500,000093414.030220.093414.Ung ho MS 2020.018 be thien an
2/3/20500,000259251.030220.090251.2020.019
2/3/20500,000545138.030220.082704.Ung ho MS2020.019 chi Nguyen Thi Huong FT20034440008309
2/3/20500,000Sender:79303008.DD:030220.SHGD:10003634.BO:NGUYEN THI HANG.UNG HO MS 2020.18 BE NGUYEN THIEN AN SINH NAM 2013
2/3/20500,000MBVCB333600984.Ung mo ma so 2020.018 Be Nguyen Thien An.CT tu 0301000355820 NGUYEN DANG TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/20500,000235283.030220.063249.NGUYEN XUAN THO ung ho MS 2020.019 (chi Nguyen Thi Huong)
2/3/201,000,000180347.030220.213204.ung ho MS 2020 019 chi Nguyen Thi Huong
2/3/201,000,000IBVCB.0302200736589001.LE MINH LUC.Le Minh Luc giup do MS2020.019 - Nguyen Thi Huong
2/3/201,000,000MBVCB333936558.ung ho be Tran Ngo Minh Lam MS: 2019.417.CT tu 0061000916463 NGUYEN HOANG LINH UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/201,000,000Sender:01310005.DD:030220.SHGD:10021419.BO:TRAN VINH.UNG HO MS 2020.019 ( CHI NGUYEN THI HUONG )
2/3/201,000,000UNG HO MS 2020.018 (THAY HUNG)
2/3/201,000,000100884.030220.110617.Ung ho ba Pham Thi Dau MS 2019.375 FT20034425080702
2/3/201,000,000599262.030220.110212.Ung ho be Tran Ngo Minh Lam MS 2019.417 FT20034002445160
2/3/201,000,000156754.030220.101124.MS2020018 (be Nguyen Thien An)
2/3/201,000,000Sender:01310005.DD:030220.SHGD:10003207.BO:LE THI MY DUNG.UNG HO MS 2020.018 BE NGUYEN THIEN AN
2/3/201,000,000Sender:79302001.DD:030220.SHGD:10001360.BO:LE NGOC LOI.(CKRMNO: 043220020282582)UNG HO MS2020.018 (BE NGUYEN THIEN AN) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
2/3/201,000,000Sender:79303003.DD:030220.SHGD:10004693.BO:BUI THI ANH NGUYET.UNG HO MS 2020.018 BE NGUYEN THIEN AN
2/3/201,000,000000662.030220.082325.IBFTA 200203000003872 PHHS lop 7.3 truong Ly Thanh Tong Q8 ung ho chi Ng Thi Huong MS 2020.019.
2/3/201,000,000MBVCB333593665.Ung ho MS2020-019 (Nguyen Thi Huong).CT tu 0011001164964 PHAM HONG QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/3/201,000,000472062.030220.062859.Vietcombank 0011002643148 Ms 2020.019
2/3/201,800,000495519.030220.200927.UNG HO MS 2020.015,016,017,018,019,020 MOI TRUONG HOP 300.000-030220-20:09:24
2/3/201,978,000CASH DEPOSITKH PHAM THI THU HONG CT UNG HO MS 2020.018 (BE NGUYEN THIEN AN)
2/3/202,000,000IBVCB.0302200750381002.CU THI LE THUY.Ung ho MS 2020.018 (be Nguyen Thien An)
2/3/202,000,000349651.030220.073048.UNG HO MS 2020.019 ( NGUYEN THI HUONG)-030220-07:30:46
2/3/203,000,000411807.030220.102729.TRANG VO UNG HO MS 2020.018 (BE THIEN AN)
2/3/205,000,000363880.030220.092130.MINH VA DUNG UNG HO MS 2020.018 NGUYEN THIEN AN-030220-09:21:29
2/4/2020,000IBPS/SE:01310005.DD:040220.SH:10005808.BO:DO TRUNG DUC.MS 2020.020
2/4/2050,000IBVCB.0402200246809003.TRAN THI THANH HUYEN.UNG HO MS 2020.020
2/4/2050,000300803.040220.110027.4607381945 Chuyen qua MoMo MS 2020020 giup do chi Nguyen Thi Kieu
2/4/2050,000059776.040220.093309.ung ho MS 2020 020 chi Nguyen Thi Kieu
2/4/2050,000387356.040220.074913.ms.2020.020 chi nguyen thi kieu
2/4/20100,000186052.030220.235854.Ung ho be Nguyen Thien An ms 2020018
2/4/20100,000294799.040220.231453.MS2020.018 (be Nguyen Thien An)
2/4/20100,000MBVCB.334572822.MS 2020.020 Nguyen Thi Kieu .CT tu 0101001068331 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/20100,000510350.040220.150818.MS 2020.018. Gui be Nguyen Thien An FT20035259749134
2/4/20100,000004226.040220.144047.ung ho ms 2020 20 nguyen thi kieu
2/4/20100,000300214.040220.144309.TTTPhuong ung ho ms 2020020
2/4/20100,000545168.040220.142918.Vietcombank 0011002643148 gd be Vu Minh Phuc gui be Nguyen Thien An ma so 2020.018
2/4/20100,000299702.040220.141008.Minh Uyen-Quang Minh ung ho c Nguyen Thi Kieu MS 2020-020
2/4/20100,000238633.040220.135214.Ung ho MS 2020018 be Nguyen Thien An
2/4/20100,000371848.040220.135043.4609821104 Chuyen qua MoMo
2/4/20100,000MBVCB334476867.ung ho MS 2020.020 chi Nguyen Thi Kieu.CT tu 0601000543859 DO THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/20100,000581981.040220.130918.GD BE THUY AN UNG HO MS 2020.018 BE NGUYEN THIEN AN-040220-13:09:15
2/4/20100,000580173.040220.125836.GD DO XUAN LIEN UNG HO MS 2020.020(CHI NGUYEN THI KIEU)-040220-12:58:34
2/4/20100,000IBVCB.0402200969327002.NGUYEN VAN TIN.UnghoMS 2020.020
2/4/20100,000125758.040220.112232.Ung ho MS 2020 020 chi Nguyen Thi Kieu
2/4/20100,000MBVCB.334375413.binh thuong.CT tu 0201000703874 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/20100,000532411.040220.100003.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN XUAN HUNG chuyen khoan ung ho ma so 2020.020 chi Nguyen Thi Kieu
2/4/20100,000388675.040220.094229.Ck cho vc em kieu FT20035508690909
2/4/20100,000IBVCB.0402200215823001.NGO LE MINH HAI.ung ho MS 2020.020 (chi Nguyen Thi Kieu)
2/4/20100,000807364.040220.092456.200204000009007 Ung ho MS 2020.020 nguyen thi kieu ZP5M2MG4VRSC
2/4/20100,000755609.040220.092136.ung ho MS 2020.020 chi Nguyen Thi Kieu
2/4/20100,000Sender:01360002.DD:040220.SHGD:10000176.BO:TRAN XUAN TRAM.MS 2020.020
2/4/20100,000MBVCB334288132.ung ho ms2020.020.CT tu 1041000051836 NGUYEN TIEN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/20100,000375267.040220.090245.Ung ho MS 2020.020 FT20035372199924
2/4/20100,000473219.040220.085856.ung ho MS 2020.020 (chi Nguyen Thi Kieu)
2/4/20100,000037574.040220.085102.Ung ho MS 2020 020 Nguyen Thi Kieu
2/4/20100,000526851.040220.084123.Vietcombank 0011002643148 ung hi ms 2020.020 chi nguyen thi kieu
2/4/20100,000407409.040220.084415.ung ho nguyn thi kieu MS 2020 020
2/4/20100,000407434.040220.084414.Ung ho MS 2020.020 chi Nguyen Thi Kieu
2/4/20100,000406324.040220.084136.ung ho be Nguyen Thien An MS.2020.018
2/4/20100,000MBVCB334272277.ung ho MS 2020.020 (chi Nguyen Thi Kieu).CT tu 0041000184674 TRAN THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/20100,000004800.040220.081610.ung ho 2020.020
2/4/20100,000363577.040220.081337.Ung ho MS 2020.020 FT20035184186069
2/4/20100,000IBVCB.0402200766105001.PHAN THANH VU.ung ho MS 2020.020 NG THI KIEU
2/4/20100,000IBVCB.0402200708169001.PHAM TRUNG CUONG.Ung ho MS 2020020 nguyen thi kieu
2/4/20100,000016101.040220.075017.Ung ho MS2020 020 chi Nguyen Thi Kieu
2/4/20100,000220965.040220.073026.ung ho MS 2020.020 (chi Nguyen Thi Kieu)
2/4/20100,000IBVCB.0402200291683002.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.020(chi Nguyen Thi Kieu)
2/4/20100,000MBVCB334239471.MS 2020.020.CT tu 0481000640943 LE TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/20100,000524421.040220.060512.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 020 chi Nguyen Thi Kieu
2/4/20100,000214869.040220.054807.4603835552 Chuyen qua MoMo ung ho ms 2020020 chi Nguyen Thi Kieu
2/4/20150,000MBVCB334835006.ung ho be Nguyen Thien An MS 2020.018.CT tu 0081001237987 BUI THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/20150,000Sender:01202001.DD:040220.SHGD:10000827.BO:PHAM THI ANH TUYET.995220020451541 UNG HO MS2020.020 CHI NGUYEN THI KIEU
2/4/20200,000IBVCB.0402200817837001.LE THI CAM THANH.ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An
2/4/20200,000628271.040220.204139.Ung ho ms 2020.018 be Nguyen Thien An FT20036239402348
2/4/20200,000564968.040220.203110.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 PHAM TUAN KIET chuyen khoan ung ho MS.2020.20 .
2/4/20200,000581846.040220.175315.Ung ho ms 2020.020 c nguyen thi kieu FT20035413941659
2/4/20200,000687423.040220.174141.2020020 nguye th kieu
2/4/20200,000666740.040220.165846.Chuyen tien ung ho Nguyen Thi Kieu. MS 2020.020
2/4/20200,000IBVCB.0402200020539001.Luu Thanh Tam 249a thuy khue, ha noi Ung ho MS 2020.020 chi Nguyen Thi Kieu
2/4/20200,000245610.040220.152631.Ung ho MS 2020 018
2/4/20200,000MBVCB334542969.ung ho MS 2020.018 (be nguyen thien an).CT tu 0101001056347 LUU DUC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/20200,000Sender:79307005.DD:040220.SHGD:10010038.BO:NGO VIET TUAN.IBUNG HO MS 2020.018 BE NGUYEN THIEN AN
2/4/20200,000MBVCB334514628.phong.CT tu 0231000503082 DOAN THI PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/20200,000Sender:48304001.DD:040220.SHGD:10005075.BO:CHAU TRAN NGOC THUY.MS 2020.018 (BE NGUYEN THIEN AN) TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
2/4/20200,000MBVCB334499974.ung ho MS:2020.018 ( be Nguyen Thien An ).CT tu 0331000456143 DO QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/20200,000MBVCB334499169.ms 2020.020 nguyen thi kieu.CT tu 0201000708681 NGUYEN PHU PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/20200,000Sender:01202002.DD:040220.SHGD:10002869.BO:LE PHUONG THAO.995220020435054 UNG HO MS2020.020 CHI NGUYEN THI KIEU
2/4/20200,000627479.040220.135341.Ung ho MS 2020.020 (chi Nguyen Thi Kieu)
2/4/20200,000IBVCB.0402201004987002.TRAN NGUYEN CAM TU.UNG HO MS20120.018 BE NGUYEN THIEN AN
2/4/20200,000MBVCB334464248.Ung ho MS 2020.020 (chi Nguyen Thi Kieu). Mong giup do chut it cho gia dinh anh chi.CT tu 0721000604023 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/20200,000539786.040220.124942.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020.020 chi Nguyen Thi Kieu
2/4/20200,000540234.040220.115846.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020020 nguyen thi kieu
2/4/20200,000MBVCB334421062.ung ho MS 2020.020 (chi Nguyen Thi Kieu).CT tu 0021002120306 HONG QUANG NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/20200,000902631.040220.112558.MoMo 0906584812 MS 2020020 CHI NGUYEN THI KIEU 970436 4607745238
2/4/20200,000IBVCB.0402200081269001.Nguyen Thi Ha Bo Tai chinh MS 2020.020( Nguyen Thi Kieu)
2/4/20200,000MBVCB.334364506.Chi Nguyen Thi Kieu - 0336415237.CT tu 0011004022705 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/20200,000IBVCB.0402200948535001.NGUYEN TRONG HAI.ung ho ms 2020.020 nguyen thi kieu
2/4/20200,000412987.040220.104200.MS 2020.020 Nguyen Thi Kieu FT20035010076906
2/4/20200,000143994.040220.104143.IBFT Ms 2019.329 & ms 2020.014
2/4/20200,000235378.040220.103826.Ung ho MS 2020.020 (chi Nguyen Thi Kieu)
2/4/20200,000IBPS/SE:01310005.DD:040220.SH:10007577.BO:NGUYEN VAN THACH.UNG HO CHI NGUYEN THI KIEU
2/4/20200,000521043.040220.103230.CT CUNG HO MA SO 2020.020 (NGUYEN THI KIEU)
2/4/20200,000Sender:79307005.DD:040220.SHGD:10004981.BO:CHUNG THANH LUAN.IB UNG HO MS 2020.020 ( CHI NGUYEN THI KIEU )
2/4/20200,000001855.040220.102150.Ms2020.020 chi nguyen thi kieu
2/4/20200,000Sender:48304001.DD:040220.SHGD:10001803.BO:LE THI THUY.0965964040 UNG HO MS 2020.020 (CHINGUYEN THI KIEU TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
2/4/20200,000453646.040220.101502.Chuyen tien ung ho MS 2020.020 nguyen thi kieu
2/4/20200,000MBVCB334335617.ung ho MS 2020.020( chi Nguyen Thi Kieu) .CT tu 0611001965302 LE THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/20200,000IBVCB.0402200594517001.LE THI HOANG DUNG.Ung ho MS 2020.020 chi Nguyen Thi Kieu
2/4/20200,000438653.040220.094631.ung ho MS 2020.018 be nguyen thien an
2/4/20200,000Sender:01202001.DD:040220.SHGD:10001056.BO:LE THI THIEN.995220020451836 UNG HO MS 2020.020 NGUYEN THI KIEU
2/4/20200,000055134.040220.092502.Ct ung ho gd chi Nguyen Thi Kieu ma so MS2020 020
2/4/20200,000381127.040220.092109.Ung ho MS 2020.020 NGUYEN THI KIEU FT20035124975153
2/4/20200,000381005.040220.092006.Ung ho MS 2020.020 Nguyen Thi Kieu FT20035081206102
2/4/20200,000MBVCB.334296226.chi Kieu, chong suy than .CT tu 0071002964358 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/20200,000248106.040220.091406.4605772474 Chuyen qua MoMo UNG HO MS 2020020 giup do gia dinh chi NGUYEN THI KIEU HA TINH
2/4/20200,000MBVCB.334293620.MS 2020.020 nguyen thi kieu, Ha Tinh.CT tu 0321000763971 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/20200,000391076.040220.091016.Ung ho MS 2020 020 Nguyen Thi Kieu
2/4/20200,000375417.040220.090318.Ung ho ms 2020.020 -chi nguyen thi kieu FT20035984300479
2/4/20200,000Sender:48304001.DD:040220.SHGD:10000048.BO:DO THI VINH HANH.UNG HO MS 2020.020 (CHI NGUYENTHI KIEU) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
2/4/20200,000374156.040220.085903.Ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An FT20035875510690
2/4/20200,000000155.040220.085652.Ung ho chi nguyen thi kieu
2/4/20200,000104500.040220.085326.Ung ho MS 2020.020 ( chi Nguyen Thi Kieu )
2/4/20200,000372563.040220.085326.Ung ho MS 2020.020 FT20035658045608
2/4/20200,000527777.040220.085147.UNG HO MS 2020.020( CHI NGUYEN THI KIEU)-040220-08:51:46
2/4/20200,000IBVCB.0402201047513001.TRAN THI NGOC HANG.MS 2020.020 (chi Nguyen Thi Kieu)
2/4/20200,000407267.040220.084353.Chuyen tien ung ho ma so 2020.020
2/4/20200,000033646.040220.084242.Ung ho MS 2020 020
2/4/20200,000804664.040220.084300.200204000005586 Ung ho MS 2020.020 chi Nguyen thi Kieu ZP5M2MG4V2LU
2/4/20200,000MBVCB.334271664.ms 2020.020 (Nguyen T Kieu).CT tu 0611001503326 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/20200,000464105.040220.083147.ung ho MS 2020.020
2/4/20200,000MBVCB.334268493.cham chong suy than va nuoi 3 con.CT tu 0421000419669 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/20200,000366820.040220.083042.Ung ho MS 2020.018 FT20035442149160
2/4/20200,000399925.040220.082647.Chuyen tien cho ma so 2020.020 chi nguyen thi kieu
2/4/20200,000527390.040220.082107.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020.020
2/4/20200,000287221.040220.082534.UH MS 2020.020 chi Nguyen Thi Kieu
2/4/20200,000256646.040220.081336.ung ho MS 2020.020(chi Nguyen Thi Kieu)
2/4/20200,000394376.040220.081217.Ung ho MS 2020.020 Nguyen Thi Kieu
2/4/20200,000021254.040220.081012.Ung ho MS 2020 020 Nguyen thi kieu
2/4/20200,000362133.040220.080411.Ung ho ms 2020.020 chi Nguyen Thi Kieu FT20035490499660
2/4/20200,000741052.040220.080203.ung ho MS 2020.018 (be Nguyen Thien An)
2/4/20200,000521624.040220.075714.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI KIM HIEN chuyen khoan
2/4/20200,000361450.040220.075824.Ung ho MS 2020.020 Chi Nguyen Thi Kieu FT20035058006883
2/4/20200,000IBVCB.0402200390933001.PHAM THI XUAN NHUNG.Ung ho MS 2020.020 (Nguyen Thi Kieu)
2/4/20200,000016219.040220.075050.MS 2020 020 chi nguyen thi kieu
2/4/20200,000IBVCB.0402200596263002.VU QUANG MANH.Ung ho MS 2020.020 chi Nguyen Thi Kieu
2/4/20200,000MBVCB334238601.ung ho 2020.020 chi Nguyen Thi Kieu.CT tu 0071000986759 LE SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/20200,000567461.040220.063550.Ung ho MS 2020.020 (chi nguyen thi kieu)
2/4/20200,000002255.040220.062915.IBFTA 200204000000900 Ung ho MS 2020.020 chi Nguyen Thi Kieu
2/4/20200,000356185.040220.062844.Ung ho MS 2020.020 FT20035011800231
2/4/20200,000736205.040220.062546.Ung ho MS2020.020 chi nguyen thi kieu
2/4/20200,000MBVCB334235576.MS 2020.020( Chi Nguyen Thi Kieu)_ NamMoADiDaPhat.CT tu 0031000272145 DOAN TAT AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/20200,000MBVCB334235554.MS: 2020.020.CT tu 0401001398856 LE VAN LUAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/20200,000MBVCB334235375.MS 2020.019( Chi Nguyen Thi Huong)_NamMoADiDaPhat.CT tu 0031000272145 DOAN TAT AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/20300,000850968.040220.205137.200204000055392 UNG HO MS 2020.020 ZP5M2MG5EVHB
2/4/20300,000663002.040220.202437.UNG HO MS 2019.414 (UNG HO EM QUAN)-040220-20:24:34
2/4/20300,000MBVCB334760690.Ms 2020.020(chi nguyen thi kieu).CT tu 0011002486632 VU KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/20300,000662426.040220.201938.UNG HO MS 2020.020-040220-20:19:24
2/4/20300,000MBVCB334703847.ung ho MS : 2020020 chi Nguyen Thi Kieu.CT tu 0091000383961 DANG VAN LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/20300,000627654.040220.155023.Chuyen tien MS 2020.020 ung ho chi Nguyen Thi Kieu
2/4/20300,000MBVCB334578081.UNG HO MS 2020.020 CHI NGUYEN THI KIEU..CT tu 0071000768804 HO THANH TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/20300,000Sender:79334001.DD:040220.SHGD:10001864.BO:TRAN THI HOANG ANH0856949.MS 2020.020 ( CHI NGUYEN THI KIEU) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
2/4/20300,000Sender:79334001.DD:040220.SHGD:10001884.BO:TRAN THI HOANG ANH0856949.MS 2020.020 ( CHI NGUYEN THI KIEU) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
2/4/20300,000474996.040220.134200.MS 2020.020 chi Nguyen Thi Kieu FT20035146100153
2/4/20300,000IBVCB.0402200605083002.TRAN VU TAN TAI.Ung ho MS 2020.012 ( gia dinh chi Hoa)
2/4/20300,000IBVCB.0402200940381001.NGUYEN THI THU AN.Ung ho MS2020.020
2/4/20300,000Sender:01202001.DD:040220.SHGD:10002983.BO:PHAM THE KHOA.995220020454628 CHUYEN TIEN UNGHO MS 2020.020 CHI NGUYEN THI KIEU
2/4/20300,000135840.040220.114217.Ung ho MS 2020 020 chi Nguyen Thi kieu
2/4/20300,000IBVCB.0402200570819003.VU HUNG.Ung ho MS 2020.020 chi Nguyen Thi Kieu
2/4/20300,000131153.040220.113241.Ung ho ma so 2020 018 be NGUYEN THIEN AN
2/4/20300,000MBVCB.334372085.Chong bi suy than gdoan cuoi.CT tu 0011002370763 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/20300,000IBVCB.0402200911407002.TRAN HUYEN TRANG.ung ho MS 2020.020 (chi Nguyen Thi Kieu)
2/4/20300,000139227.040220.093504.IBFT Ung ho MS 2020.020 nguyen thi kieu
2/4/20300,000579257.040220.092338.Ung ho MS 2020.020 (chi Nguyen Thi Kieu)
2/4/20300,000380405.040220.091907.Ung ho MS 2020.020 chi Nguyen Thi Kieu FT20035021421828
2/4/20300,000049599.040220.091459.MS 2020 020 ung ho chi Nguyen Thi Kieu
2/4/20300,000527945.040220.085840.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020.020 nguyen thi kieu
2/4/20300,000415373.040220.090129.Chuyen tien ung ho MS 2020.020 nguyen thi kieu
2/4/20300,000021177.040220.080957.Ung ho chi Kieu o ha tinh MS 2020 020
2/4/20300,000388207.040220.075236.Chuyen tien ung ho ms 2020.020 gia dinh chi nguyen thi kieu o ha tinh
2/4/20300,000386170.040220.074400.Chuyen tien ung ho chi Nguyen Thi Kieu MS 2020.020
2/4/20300,000IBVCB.0402200162795001.NGUYEN THI HUE.Ung ho MS.2020.020 Nguyen Thi Kieu
2/4/20300,000IBVCB.0402200655279001.VU QUANG MANH.Ung ho em Quan ms 2019.414
2/4/20300,000MBVCB334236654.MS 2020.020 Nguyen thi Kieu.CT tu 0081000234738 DOAN HONG DIEM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/20350,000MBVCB334503759.ung ho MS 2020020 chi nguyen thi kieu.CT tu 0041001005838 NGUYEN THI KIEU NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/20400,000IBVCB.0402200364155001.LIEN TO PHUONG.Ung ho chi Nguyen Thi Kieu MS 2020.020
2/4/20400,000MBVCB334339306.ung ho MS 2020.020 (chi Nguyen Thi Kieu) .CT tu 0421000521368 HUYNH NGOC TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/20400,000MBVCB334270668. ung ho MS 2020.020 Nguyen Thi Kieu.CT tu 0111000563561 HUYNH THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/20400,000Sender:79201001.DD:040220.SHGD:10000503.BO:LE MINH TRI.UNG HO MS 2020.020
2/4/20500,000566710.040220.211838.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020.018 co Mai Thu Duc TPHCM
2/4/20500,000566319.040220.210724.Vietcombank 0011002643148 LE QUANG LIEM chuyen khoanMS 2020.020 nguyen thi kieu
2/4/20500,000IBVCB.0402200837545001.TRUONG THAI DAO.ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An
2/4/20500,000608276.040220.192641.Ung ho qua bao Vietnamnet ung ho MS 2020.020 chi Nguyen thi Kieu FT20035399427436
2/4/20500,000MBVCB334559359.Vo Doan Quang Ngai ung ho MS 2020.020.CT tu 0271001043996 TRAN BAO NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/20500,000548438.040220.141217.Vietcombank 0011002643148 HOANG THI THUY TRANG chuyen khoan ung ho 2020.020
2/4/20500,000IBVCB.0402200832567002.ung ho MS 2020.020 chi Nguyen Thi Kieu ung ho MS 2020.020 chi Nguyen Thi Kieu
2/4/20500,000Sender:79307005.DD:040220.SHGD:10007928.BO:BUI NGUYEN THANH TUYEN.IB UNG HO MS 2020.020 (CHI NGUYEN THI KIEU)
2/4/20500,000IBVCB.0402200836227001.NGUYEN NGUYEN KHE.ung ho MS 2020.020 (chi Nguyen Thi Kieu)
2/4/20500,000Sender:79334001.DD:040220.SHGD:10001628.BO:TRAN THI HOANG ANH0856949.MS 2020.020( CHI NGUYEN THI KIEU) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
2/4/20500,000IBVCB.0402200974257002.HOANG THI NHAN.Ung ho ms 2020.020 c Nguyen Thi Kieu
2/4/20500,000330993.040220.120440.Ung ho MS 2020.020
2/4/20500,000MBVCB334410407.ung ho MS 2020.020 chi Nguyen Thi Kieu.CT tu 0721000638272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/20500,000486070.040220.111618.Ung ho MS 2020.020 chi Nguyen Thi Kieu, huyen Huong Khe, Ha Tinh
2/4/20500,000Sender:79204017.DD:040220.SHGD:17383635.BO:NGUYEN THANH TIEN.UNG HO MS2020.018 (BE NGUYENTHIEN AN)
2/4/20500,000416688.040220.105042.Ung ho MS 2020.020 chi nguyen thi kieu FT20035086921989
2/4/20500,000107229.040220.104952.ung ho chi Nguyen Thi Kieu
2/4/20500,000531388.040220.102620.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020.020 chi Nguyen Thi Kieu
2/4/20500,000Sender:01202021.DD:040220.SHGD:10001141.BO:CTY TNHH MTV DAI LY THUE VINH LONG.156 CTY TNHHMTV DLY THUE VLONG CT UNG HO MS 2020.020 CHI NGUYEN THI KIEU
2/4/20500,000IBVCB.0402200996715003.NE PHOI PHUONG.ung ho MS 2020.020 (chi Nguyen Thi Kieu)
2/4/20500,000452640.040220.101310.ung ho MS2020 020 chi Nguyen Thi Kieu
2/4/20500,000IBVCB.0402200027533001.BUI DUY VU.MS 2020.020 chi Nguyen Thi Kieu
2/4/20500,000444924.040220.095834.MS 2020.020 ung ho chi Ng Thi Kieu
2/4/20500,000Sender:48304001.DD:040220.SHGD:10001235.BO:NGUYEN NGOC SAN HA.UNG HO MS 2020.020 (CHI NGUYEN THI KIEU) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH
2/4/20500,000444078.040220.095644.UH MS 2020.020 chi Nguyen thi kieu
2/4/20500,000584394.040220.095653.Tran The Anh ung ho ms 2020.020 Chi Nguyen Thi Kieu
2/4/20500,000394000.040220.095631.ung ho Nguyen Thi Kieu xom 11 Trai Tuan xa Huong Vinh huyen Huong Khe tinh Ha Tinh FT20035372400156
2/4/20500,000538849.040220.094550.UNG HO MS 2020020(CHI NGUYEN THI KIEU)-040220-09:45:48
2/4/20500,000MBVCB334313787.ung ho MS 2020.020 ( chi Nguyen Thi Kieu ).CT tu 0321000648209 NGUYEN HOAI BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/20500,000229219.040220.094009.Ung ho MS 2020.020 ( chi Nguyen Thi Kieu)
2/4/20500,000MBVCB334312869.ung ho MS 2020020 chi Nguyen Thi Kieu.CT tu 0761002342567 TRINH BAO DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/20500,000530282.040220.093133.Vietcombank 0011002643148 HA THI PHUONG giup chi Nguyen Thi Kieu MS 2020.020
2/4/20500,000138450.040220.092414.IBFT ms 2020020 Chi Nguyen thi kieu
2/4/20500,000382033.040220.092346.Ung ho MS 2020.020 chi Nguyen Thi Kieu FT20035416991950
2/4/20500,000526172.040220.091709.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN QUANG VINH chuyen khoan cho chi nguyen thi kieu, MS 2020.020
2/4/20500,000248368.040220.091452.ung ho MS 2020.020 chi Nguyen Thi Kieu
2/4/20500,000530405.040220.090629.MS 2020.018 (BE NGUYEN THIEN AN)-040220-09:06:04
2/4/20500,000MBVCB334286205.ung ho MS 2020.020 (chi Nguyen Thi kieu).CT tu 0481000734005 LY TRIEU LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/20500,000374160.040220.085901.Quy DucMinh Ha dong Ung ho MS 2020.020 chi Nguyen Thi Kieu huong khe ha tinh FT20035740703579
2/4/20500,000407999.040220.084526.MS 2020.018 be Nguyen Thien An
2/4/20500,000407931.040220.084519.Chuyen tien ung ho ma so 2020020 nguyen thi kieu
2/4/20500,000Sender:01310012.DD:040220.SHGD:10001263.BO:PHAM QUOC MANH.PHAM QUOC MANH UNG HO GD CHI NGUYEN THI HUONG, TRUNG PHU,THACH TINH. MS 2020.019
2/4/20500,000287688.040220.084508.MS 2020.20 ( chi Nguyen Thi Kieu)
2/4/20500,000404598.040220.083747.ung ho Chi Nguyen Thi Kieu 2020.020
2/4/20500,000Sender:79307005.DD:040220.SHGD:10002025.BO:NGUYEN THI MINH THUY.IBUNG HO MS 2019.417 ( BETRAN NGO MINH LAM )
2/4/20500,000Sender:79306001.DD:040220.SHGD:10000106.BO:VO TU LUC.UNG HO MS 2020.020 CHI NGUYEN THI KIEU
2/4/20500,000223260.040220.082554.Ung ho MS 2020.020 (chi Nguyen Thi Kieu )
2/4/20500,000Sender:79303008.DD:040220.SHGD:10001325.BO:TRINH CHI MINH.UNG HO MS 2020.020 CHI NGUYEN THI KIEU
2/4/20500,000524809.040220.075914.Vietcombank 0011002643148 ung ho?MS 2020.020.?chi Nguyen Thi Kieu
2/4/20500,000221414.040220.074611.ung ho MS 2020.020 ( nguyen thi kieu )
2/4/20500,000739339.040220.074259.MS2020.02(nguyen thi kieu)
2/4/20500,000359867.040220.074210.Ung ho MS 2020.020 Chi Nguyen Thi Kieu FT20035681908010
2/4/20500,000MBVCB.334248359.ms 2020.020 (chi nguyen thi kieu).CT tu 0071003198535 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/20500,000385075.040220.073835.Chuyen tien ung ho MS 2020.020 chi Nguyen Thi Kieu
2/4/20500,000382946.040220.072627.ung ho MS 2020.020 chi nguyen thi kieu
2/4/20500,000MBVCB334243880.MS 2020.020.CT tu 0051000561114 TRAN VAN TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/20500,000010805.040220.071550.Ung ho chi Nguyen Thi Kieu MS 2020 020
2/4/20500,000517907.040220.070449.UNG HO MS 2020.020-040220-07:04:48
2/4/20500,000944558.040220.061144.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020.020 chi Nguyen Thi Kieu
2/4/20500,000376114.040220.061217.c Ha 135 Hoang Van Thu Bac Giang ung ho ms2020020 Chau Nguyen Thi Kieu Ha Tinh
2/4/20500,000375955.040220.060831.Ung ho chi nguyen thi kieu ms 2020.020
2/4/20600,000IBVCB.0402200587427001.ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An
2/4/20600,000IBVCB.0402200203047001.NGUYEN DOAN NGOC DUC.Giup Do Truong Hop Chi Nguyen Thi Kieu MS 2020.020
2/4/20600,000Sender:01310012.DD:040220.SHGD:10008169.BO:NGUYEN THI THUY LINH.UNG HO MS 2020.020
2/4/20700,000MBVCB334433536.ung ho MS 2020.020 ( chi nguyen thi kieu ).CT tu 0251001110043 NGUYEN THI THU LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/201,000,000669826.040220.213228.DONG DUC HAO UNG HO MS 2020.018 ( BE THIEN AN)-040220-21:32:25
2/4/201,000,000660512.040220.200251.MS 2020.018 (BE NGUYEN THIEN AN)-040220-20:02:28
2/4/201,000,000144153.040220.193233.ung ho MS 2020.020 (chi Nguyen Thi Kieu)
2/4/201,000,000IBVCB.0402200305803001.TRAN VIET HA.ung ho MS 2020.020 (chi Nguyn Thi Kieu)
2/4/201,000,000CASH DEPOSITLAI THU TRANG UNG HO MS 2020.020 CHI NGUYEN THI KIEU
2/4/201,000,000239860.040220.151745.VIETTEL 400300 LIENNH 200204 200204029466302 400201 ms 2020018 be Nguyen Thien An
2/4/201,000,000IBVCB.0402200396887003.NGUYEN LE THUY LAN.Ung ho MS 2020.020 (chi Nguyen Thi Kieu)
2/4/201,000,000Sender:79334001.DD:040220.SHGD:10001640.BO:CHAU MY HANH1171517.CHUYEN GIUP MS 2020.020 ( CHI NGUYEN THI KIEU) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
2/4/201,000,000Sender:79303003.DD:040220.SHGD:10005954.BO:LAM THANH TRANG.UNG HO MS 2020 020 CHI NGUYENTHI KIEU
2/4/201,000,000IBVCB.0402200416173001.LONG LE QUANG VINH.Ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An
2/4/201,000,000792824.040220.114412.Ung ho MS 2019.329,2019.382,2020.017,2020.018,2020.2020
2/4/201,000,000040780.040220.113238.MS 2020.020 (NGUYEN THI KIEU)
2/4/201,000,000IBPS/SE:79310001.DD:040220.SH:10005579.BO:LUU THANH TAM.UNG HO MS 2020 018 BE NGUYEN THIENAN
2/4/201,000,000MBVCB334350646.ung ho chi Kieu ms 2020020.CT tu 0071003507234 DAO XUAN THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/201,000,000MBVCB334348242.Ung ho MS 2020.020 (Chi Nguyen Thi Kieu, Huong Khe, Ha tinh).CT tu 0391000299266 LA VAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/201,000,000454598.040220.101636.ung ho MS 2020.020
2/4/201,000,000Sender:79310001.DD:040220.SHGD:10006587.BO:NGUYEN THI MY TRANG.GIUP MA SO 2020.020 NGUYENTHI KIEU
2/4/201,000,000MBVCB334310688.nho bao vietnamnet chuyen cho tien giup do nguyen thi kieu ma so 2020020.CT tu 0531002538471 TONG THI HAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/201,000,000Sender:79307006.DD:040220.SHGD:10002273.BO:LE THANH HAI.UNG HO MS 2020.020 (CHI NGUYEN THIKIEU)
2/4/201,000,000Sender:79303003.DD:040220.SHGD:10002326.BO:TRAN TRONG HUNG.UNG HO MS 2020.020 ( CHI NGUYENTHI KIEU )
2/4/201,000,000IBVCB.0402200351115001.Ung ho MS 2020.020 (chi Nguyen Thi Kieu) xom 11 Trai Tuan, xa Huong Vinh, huyen Huong Khe, Ung ho MS 2020.020 (Nguyen Thi Kieu)
2/4/201,000,000MBVCB334282159.giup do hoan canh (nguyen thi kieu) ms 2020020.CT tu 0721000568351 LE NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/201,000,000MBVCB334278716.MS 2020.020 (chi nguyen thi kieu).CT tu 0421000536419 DAO LE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/201,000,000MBVCB334272925.ung ho MS 2020.020 ( chi Nguyen Thi Kieu ).CT tu 0111000390204 LE THANH VIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/201,000,000MBVCB.334270052.MS 2020.020.CT tu 0071006668668 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/201,000,000MBVCB334269229.Ung ho MS 2020.020.CT tu 0071003137555 NGUYEN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/201,000,000675813.040220.083113.Ung ho MS 2020.20 ( chi Nguyen Thi Kieu)
2/4/201,000,000MBVCB334263307.ung ho MS 2020.020 (chi Nguyen Thi Kieu) .CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/201,000,000IBVCB.0402200450697001.LAM PHI YEN.UNG HO MS 2020.018 (BE NGUYEN THIEN AN)
2/4/201,000,000Sender:79303003.DD:040220.SHGD:10001343.BO:PHAM THI KIM NGOC.UNG HO MS 2020.020 NGUYEN THIKIEU BAO VIETNAMNET
2/4/201,000,000518831.040220.072624.UNG HO MS 2020.020( CHI NGUYEN THI KIEU)-040220-07:26:23
2/4/201,000,000MBVCB.334242796.MS 2020.020 ( chi Nguyen thi Kieu).CT tu 0921000715507 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/201,000,000037254.040220.061338.MS2020.018 BE NGUYEN THIEN AN
2/4/201,000,000355611.040220.060200.gui giup chi Nguyen thi Kieu, MS2020.020 FT20035449667868
2/4/201,200,000206607.040220.100657.Hoang Trung Hai 5 tuoi o Long Bien ung ho MS 202020 chi Nguyen Thi Kieu o Huong Vinh Huong Khe Ha Tinh
2/4/201,500,000MBVCB334275135.Ms 2020020 Nguyen Thi Kieu.CT tu 0421000508765 DINH TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/202,000,000CASH DEPOSITMS:2020,020 (NGUYEN THI KIEU)B/O:LAM HI BICH PHUONG
2/4/202,000,000MBVCB334304768.ung ho ms 2020.020 nguyen thi kieu.CT tu 0261003454272 NGUYEN HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/202,000,000509897.040220.092258.Ung ho MS 2020.020 ( Chi Nguyen Thi Kieu )
2/4/202,000,000401829.040220.083116.ung ho MS 2020.020 Nguyen Thi Kieu
2/4/202,000,000222397.040220.081040.ung ho gd chi nguyen thi kieu MS 2020.020
2/4/202,000,000MBVCB334244969.Be Khue ung ho MS 2020.019 ( chi Nguyen Thi Huong ).CT tu 0071002008780 DO THI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/202,500,000Sender:79323001.DD:040220.SHGD:10001232.BO:NGUYEN THI HONG NGOC.NGUYEN THI HONG NGOC UNG HO MS2020.018 BE NGUYEN THIEN AN
2/4/203,000,000IBVCB.0402200399495003.DO VAN ANH.ung ho MS 2020.020 (chi Nguyen Thi Kieu)
2/4/203,000,000CASH DEPOSITPHU VAN THAC UNG HO BE NGUYEN THIEN AN MSO 2020.018 DT 0327080654 ANH NGUYEN QUANG DUNG
2/4/203,000,000462868.040220.130419.MS2020.020 Nguyen Thi Kieu FT20035559006061
2/4/203,000,000Sender:01309001.DD:040220.SHGD:10001026.BO:TRUONG NGO SEN.UNG HO MS 2020 020 CHI NGUYEN THI KIEU
2/4/203,200,000125779.040220.141744.UnG HO MS 2020.020 CHI NGUYEN THI KIEU
2/4/205,000,000Sender:79202002.DD:040220.SHGD:10005015.BO:NGUYEN THI DUYEN.UNG HO MS 2020.020 CHI NGUYENTHI KIEU
2/4/205,000,000Sender:79202002.DD:040220.SHGD:10005000.BO:NGUYEN THI DUYEN.UNG HO MS 2019.417 BE TRAN NGOMINH LAM
2/4/205,000,000IBVCB.0402200222329002.DO VAN ANH.ung ho MS 2020.018 (be Nguyen Thien An)
2/4/205,000,000319412.040220.113737.Chi Nguyen Thi Kieu
2/5/2010,870MBVCB.335169665.binh thuong .CT tu 0631000425453 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/5/2050,000IBVCB.0502200782257002.TRAN THI THANH HUYEN.UNG HO MS 2020. BE LE XUAN DUC THANH
2/5/2050,000195803.050220.222131.Chuyen tien ung ho MS 2020.020 NguyenThi Kieu
2/5/2050,000008134.050220.064313.Nhom Vien gach nho Ung ho Ma so 020
2/5/2050,000008111.050220.064248.Nhom Vien gach nho Ung ho Ma so 018
2/5/20100,000620995.050220.211822.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 be Le Xuan Duc Thanh
2/5/20100,000603740.050220.153337.Vietcombank 0011002643148 ung ho Ma so 2020.020 chi NguyenThi Kieu
2/5/20100,000133660.050220.114235.Ung ho MS2020 021 be Le Xuan Duc Thanh
2/5/20100,000MBVCB335016977.Ung ho MS 2020.018 (be Nguyen Thien An).CT tu 0611002000122 LE THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/20100,000Sender:01202002.DD:050220.SHGD:10000578.BO:LY THI GIANG.995220020551238 UNG HO MS2020 BELE XUAN DUC THANH
2/5/20100,000Sender:01310012.DD:050220.SHGD:10004149.BO:PHAM VAN NHUONG.UNG HO MS 2020 BE LE XUAN DUC THANH
2/5/20100,000MBVCB334885843.ung ho MS 2020. (be Le Xuan Duc Thanh).CT tu 0041000184674 TRAN THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/20100,000MBVCB334877774.UNG HO MS 2020 ( LE XUAN DUC THANH).CT tu 0721005094290 NGUYEN THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/20100,000002532.050220.073954.MS 2020 : BE LE XUAN DUC THANH
2/5/20100,000575188.050220.064258.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020.
2/5/20100,000IBVCB.0502200541993001.Phan ngoc Hung Giup ma so: 2020 be Le Xuan Duc Thanh
2/5/20100,000795548.050220.060401.ung ho MS 2020 be Le Xuan Duc Thanh
2/5/20100,000570252.050220.055947.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 be Le Xuan Duc Thang
2/5/20200,000MBVCB335453074.Ung ho MS 2020 (Le Xuan Duc Thanh). Chuc be khoe manh, binh an.CT tu 0061000973018 NGUYEN TRINH DUC HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/20200,000951304.050220.201328.Ung ho ms 2020 be Le Xuan Duc Thanh FT20036241010287
2/5/20200,000IBVCB.0502200748673001.NGUYEN THI LUY.Ung ho chi nguyen thi kieu ma 2020.020
2/5/20200,000IBVCB.0502200861373005.Doan Thai Phong 8B1 ngo 201 Tran Quoc Hoan Cau Giay HN Ms 2020.021
2/5/20200,000IBVCB.0502200137973004.Doan Thai Phong 8B1 ngo 201 Tran Quoc Hoan Cau Giay HN MS 2020.018
2/5/20200,000IBVCB.0502200137573001.DANG THI VAN.ung ho MS 2020.018 (Be Nguyen Thien An)
2/5/20200,000Sender:79307005.DD:050220.SHGD:10012128.BO:CHUNG THANH LUAN.IB UNG HO MS 2020.019 (CHI NGUYEN THI HUONG)
2/5/20200,000MBVCB335213197.Thanh Loan ung ho MS 2020.020 Nguyen Thi Kieu.CT tu 0711000214994 TRAN THI THANH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/20200,000IBVCB.0502200732761001.TRAN MINH HA.Ung ho ma so 2020 (be Le Xuan Duc Thanh), mong con mau khoi
2/5/20200,000MBVCB335062812.ung ho MS 2020 (be Le Xuan Duc Thanh).CT tu 0021000445840 TRAN VAN BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/20200,000MBVCB335059761.ung ho MS 2020.020 (chi nguyen thi kieu).CT tu 0021000445840 TRAN VAN BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/20200,000MBVCB335037486.Ung ho MS 2020.018 (be Nguyen Thien An).CT tu 0921000717550 LE BA HOANG PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/20200,000585106.050220.104521.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN VAN ANH chuyen khoan ung ho MS 2020.006- PHAM AN BINH
2/5/20200,000980884.050220.104542.Ung ho MS 2020 ( be le xuan duc thanh)
2/5/20200,000MBVCB.334989279.2020 le xuan duc thanh.CT tu 0451000223895 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/5/20200,000006086.050220.103657.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN VAN ANH chuyen khoan ung ho MS 2020- LE XUAN DUC THANH
2/5/20200,000MBVCB334985161.ung ho MS 2020(be le xuan duc thanh).CT tu 0711000276784 NGUYEN THI BICH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/20200,000877713.050220.101540.ung ho MS 2020
2/5/20200,000Sender:79303003.DD:050220.SHGD:10003186.BO:TRAN CONG LONG.UNG HO MS 2020020 CHI NGUYEN THIKIEU
2/5/20200,000804990.050220.093509.Ms 2020.018 ho tro be nguyen thien an
2/5/20200,000Sender:79310001.DD:050220.SHGD:10005052.BO:PHAM VAN NHAN.UNG HO MS 2020. BE LE XUAN DUC THANH
2/5/20200,000688746.050220.090330.2020 be Le Xuan Duc Thanh FT20036002370468
2/5/20200,000Sender:48304001.DD:050220.SHGD:10000055.BO:PHUNG THI KIM DUNG.UNG HO MS2020.020 (CHI NGUYEN THI KIEU) TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
2/5/20200,000Sender:79307006.DD:050220.SHGD:10001675.BO:NGUYEN THI KIM LAN.UNG HO MS 2020( BE LE XUAN DUC THANH)
2/5/20200,000IBVCB.0502200149627001.VU THI QUYNH NGA.Ung ho MS 2020 018 Be Nguyen Thien An
2/5/20200,000576677.050220.083456.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020018
2/5/20200,000IBVCB.0502200160129001.DUONG THAT DUNG.MS 2020. (be Le Xuan Duc Thanh)
2/5/20200,000673575.050220.074028.Nguyen Thi Bich Loan ung ho ma so 2020 FT20036501277079
2/5/20200,000865137.050220.071924.ung ho MS 2020 - be LE XUAN DUC THANH
2/5/20200,000MBVCB.334862666.MS 2020. _be Le Xuan Duc Thanh.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/5/20200,000670313.050220.064150.Ung ho ms2020 Le Xuan Duc Thanh FT20036630632934
2/5/20300,000940035.050220.225528.Ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An
2/5/20300,000MBVCB335480978.ung ho MS 2020 (be Le Xuan Duc Thanh).CT tu 0281000293877 DO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/20300,000146576.050220.194639.ung ho MS 2020.018
2/5/20300,000MBVCB335195170.2010.018(be Nguyen Thien An).CT tu 0271000015319 LE THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/20300,000MBVCB.335092963.UH MS: 2020 ( be le xuan duc thanh) .CT tu 0021000264538 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/5/20300,000951083.050220.125736.ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An
2/5/20300,000115770.050220.110851.Ung ho ma so 2020 be le xuan duc thanh
2/5/20300,000904058.050220.110247.Ung ho MS2020 Le Xuan Duc Thanh
2/5/20300,000MBVCB.334998724.ung ho MS 2020.CT tu 0011003792458 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/5/20300,000578484.050220.090705.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020 be Le Xuan Duc Thanh
2/5/20300,000MBVCB334890146.ung ho ms 2020 ( chau Le Xuan Duc Thanh).CT tu 0071000847737 NGUYEN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/20300,000IBVCB.0502200222737001.HUYNH THI NGOC LIEM.Ung ho MS 2020 be Le Xuan Duc Thanh
2/5/20300,000IBVCB.0502200219853001.VO HUNG PHI.Ung ho MS 2020. (be Le Xuan Duc Thanh 2015, Thanh Hoa), me Nguyen Thi Huong, so dien thoai: 0334598875, cha anh Le Xuan Dung, so dien thoai: 0364
2/5/20300,000672918.050220.073211.UNG HO MS 2020 BE LE XUAN DUC THANH FT20036580648431
2/5/20300,000672892.050220.073147.Ung ho em le xuan duc thanh ms 2020 FT20036140800764
2/5/20300,000MBVCB334859314.MS 2020 ( be Le Xuan Thanh).CT tu 0281000214437 TRAN THI HUYNH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/20400,000572225.050220.080535.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LE THI THANH HAI chuyen khoan MS 2020.020 chi Ng
2/5/20450,000Sender:79202002.DD:050220.SHGD:10000182.BO:PHAM QUOC CONG.995220020525314 UNG HO MS 2020.020 CHI NGUYEN THI KIEU
2/5/20500,000133351.050220.214819.MS 2020.020 (chi Nguyen Thi Kieu)
2/5/20500,000266893.050220.200836.ung ho ms 2020 (Le Xuan Duc Thanh)
2/5/20500,000IBVCB.0502200187103001.TRAN THANH QUANG.ung ho MS 2020.020 (chi Nguyen Thi Kieu)
2/5/20500,000MBVCB335354764.ung ho ma so 2020.020 (chi Nguyen Thi Kieu).CT tu 0071001010763 LE PHUC THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/20500,000MBVCB335274920.ung ho ms 2020.020 nguyen thi kieu.CT tu 0701000430400 LE THI CAM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/20500,000CASH DEPOSITNGUYEN NGOC DUC - UNG HO MS 2020018 (BE NGUYEN THIEN AN)
2/5/20500,000533154.050220.142225.UNG HO MS 2020020( CHI NGUYEN THI KIEU)
2/5/20500,000MBVCB.335132691.kho khan.CT tu 0371000495382 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/5/20500,000MBVCB.335131671.kho khan.CT tu 0371000495382 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/5/20500,000MBVCB.335130409.kho khan.CT tu 0371000495382 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/5/20500,000MBVCB.335129226.benh.CT tu 0371000495382 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/5/20500,000MBVCB.335126644.benh.CT tu 0371000495382 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/5/20500,000787465.050220.133830.Ung ho MS 2020.018,be nguyen thien an FT20036138875027
2/5/20500,000MBVCB335098344.MS 2020.020 (ung ho chi Nguyen Thi Kieu).CT tu 0461000595268 DANG THI CAM LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/20500,000767364.050220.123118.Ung ho be Duong Thanh Danh MS 2020.010 FT20036690410469
2/5/20500,000MBVCB335024274.Doanh Thuong-Hcm.Ung ho MS 2020(be Le Xuan Duc Thanh).CT tu 0381000383932 NGUYEN DOANH THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/20500,000582091.050220.104611.Vietcombank 0011002643148 MS 2020. ?be Le Xuan Duc Thanh
2/5/20500,000006551.050220.104424.Vietcombank 0011002643148 MS 2020.018 ?be Nguyen Thien An
2/5/20500,000IBVCB.0502200395887001.NGUYEN TRONG TOAN.ung ho MS 2020.020
2/5/20500,000CASH DEPOSITUNG HO MS 2020.020 CHI NGUYENTHI KIEU
2/5/20500,000Sender:01310012.DD:050220.SHGD:10003800.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.021 BE LE XUAN DUC THANH
2/5/20500,000682672.050220.084055.Ung ho MS 2020.020 chi Nguyen Thi Kieu FT20036345842022
2/5/20500,000Sender:01310012.DD:050220.SHGD:10002493.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2020.020 CHI NGUYEN THI KIEU
2/5/20500,000MBVCB334894310.Ung ho MS 2020 be Le Xuan Duc Thanh.CT tu 0121001754235 TRUONG THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/20500,000Sender:01202001.DD:050220.SHGD:10000163.BO:PHAM QUOC CONG.995220020525253 UNG HO MS 2020.019 CHI NGUYEN THI HUONG
2/5/20500,000793773.050220.075807.Ung ho MS2020.020 (chi Nguyen Thi Kieu)
2/5/20500,000477204.050220.075205.MS 2020 be Le Xuan Duc Thanh
2/5/20500,000571729.050220.074720.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020. be Le Xuan Duc Thanh
2/5/20500,000571076.050220.072334.Vietcombank 0011002643148 LE QUANG LIEM chuyen khoan MS 2020 be Le Xuan Duc Thanh
2/5/20500,000MBVCB334858994.ung ho MS 2020. (be Le Xuan Duc Thanh) .CT tu 0011000825135 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/20500,000007555.050220.062814.Ung ho MS 2020 be Le Xuan Duc Thanh
2/5/20500,000MBVCB334856529.ung ho MS 2020 (be Le Xuan Duc Thanh).CT tu 0011002389833 DO KHAC DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/201,000,000271316.050220.211549.ung ho chau le xuan duc thanh
2/5/201,000,000Sender:01310012.DD:050220.SHGD:10009868.BO:LE BAO CHAU.UNG HO MS 2020.018 BE NGUYEN THIENAN
2/5/201,000,000686679.050220.080208.UNG HO MS 2020.018 (BE NGUYEN THIEN AN)-050220-08:02:07
2/5/201,000,000686335.050220.075815.UNG HO MS 2020019-050220-07:58:14
2/5/201,000,000791216.050220.065039.Ung ho MS 2020 ( be Le Xuan Duc Thanh)
2/5/201,000,000682887.050220.065018.UNG HO MS 2020. ( BE LE XUAN DUC THANH)-050220-06:50:16
2/5/201,000,000669802.050220.062319.gui giup be Le Xuan Duc Thanh , MS2020 FT20036191654913
2/5/201,200,000MBVCB335356470.2020.020.CT tu 0701000400869 TRAN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/5/202,000,000CASH DEPOSITDO TNTHUY UNG HO MS 2020.20
2/5/202,000,000DANG KIM YEN CT CHO BE THIEN AN BI UNG THU XOANG HAM
2/5/202,000,000007595.050220.062942.Ung ho MS 2020
2/5/203,000,000Sender:79307006.DD:050220.SHGD:10000363.BO:CTY CP DP KHANG MINH.CD HA NOI, UNG HO MS 2020.020 (CHI NGUYEN THI KIEU)
2/6/2050,000MBVCB336052506.ung ho MS 2020.022(em lu phu loc)Le Ngoc Hoa.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2050,000MBVCB336050875.ung ho MS 2020.022 (e lu phu loc)-BaLong.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/2050,000056022.060220.053358.ung ho ma so2020.022 em Lu Phu Loc
2/6/20100,000MBVCB.336140422.MS 2020.021.CT tu 0011004241809 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/6/20100,000MBVCB.336139304.MS 2020. 022.CT tu 0011004241809 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/6/20100,000MBVCB336027900.MS 2020.018 (be Nguyen Thien An).CT tu 0531002577029 TRAN THIEN BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/20100,000VCBPAY336013625.ung ho ma so 2020.022.TONG VAN DUNG CT den BAO VIETNAMNET.0011002643148
2/6/20100,000299438.060220.163708.gui con loc mong con mau khoe
2/6/20100,000147342.060220.143154.Ung Ho ms 2020.022 em Lu Phu Loc FT20037754910003
2/6/20100,000MBVCB.335796266.MS 2020.022.CT tu 0011000865252 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/6/20100,000Sender:01311013.DD:060220.SHGD:10001146.BO:PHAN THI THO.UNG HO MS2020.021 EM LU PHU LOC
2/6/20100,000040056.060220.101756.MS 2020018_ ung ho be nguyen thien an
2/6/20100,000Sender:01323001.DD:060220.SHGD:10000084.BO:NGUYEN THANH TUNG.UNG HO EM LU PHUC LOOC MS 2020/022
2/6/20100,000MBVCB335587055.chuc chau lu phu loc huyen nam can nhanh binh phuc.CT tu 0491000071152 LE THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/20100,000IBVCB.0602200407463002.NGUYEN THANH VAN.Ms 2020 018 be nguyen thien an
2/6/20100,000IBVCB.0602200214495001.Phan ngoc Hung Giup ma so: 2020.022
2/6/20150,000IBVCB.0602200436503001.TRAN THI THANH HUYEN.UNG HO MS 2020.022 VA MS 2020.019
2/6/20200,000905466.050220.234035.Ung ho chi Nguyen Thi Kieu MS 2020.020
2/6/20200,000MBVCB336158346.ung ho be Nguyen Thien An.CT tu 0281000314092 DO BICH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/20200,000MBVCB336131617.MS 2020.021 (be Le Xuan Duc Thanh).CT tu 0111000087610 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/20200,000MBVCB336130458.MS 2020.022 (em Lu Phu Loc).CT tu 0111000087610 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/20200,000132377.060220.210615.ung ho MS 2020.022
2/6/20200,000132303.060220.210514.ung ho MS 2020
2/6/20200,000652998.060220.174519.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGO QUOC KHOA chuyen khoan MS 2020020 nguyen th
2/6/20200,000228914.060220.173101.Ung ho em Lu Phu Loc MS.2020.022 FT20037111502250
2/6/20200,000IBVCB.0602200260913005.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.022 (em Lu Phu Loc)
2/6/20200,000IBVCB.0602200089461004.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020. (be Le Xuan Duc Thanh)
2/6/20200,000797268.060220.150103.be Tram Anh ung ho ms 2020 020 nguyen thi kieu
2/6/20200,000928058.060220.122036.UNG HO MS 2020020 CHI NGUYEN THI KIEU-060220-12:20:34
2/6/20200,000792905.060220.101110.ms 2020 022 lu phu loc
2/6/20200,000MBVCB335621773.ung ho ms 2020022 em Lu Quoc Loc.CT tu 0461000530143 LE QUANG TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/20200,000IBVCB.0602200687255003.LE HOANG CUONG.Ung ho MS 2020.022 (em Lu Phu Loc). GDPT Hoangf Thij Nguyeen Sn 80 pho Ngo Quang Bich khu 4 TT Tien Hai Thai Binh uh
2/6/20200,000IBVCB.0602200158225002.DUONG THAT DUNG.MS 2020.022 (em Lu Phu Loc)
2/6/20200,000227435.060220.073138.Chuyen tien ung ho be Lu Phu Loc MS 2020.022
2/6/20200,000505537.060220.061739.Ung ho Ms 2020.022 em lu phuc loc FT20037260458791
2/6/20200,000620522.060220.060700.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI HUONG chuyen khoan giup chau Lu Phu Loc 2007,Ca Mau
2/6/20300,000IBVCB.0602200101163004.PHAM THUY TRANG.Ong Le ky Phung ung ho MS 2020 cho be Le Xuan Duc Thanh
2/6/20300,000IBVCB.0602200774397003.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.020 (chi Nguyen Thi Kieu)
2/6/20300,000IBVCB.0602201041885002.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.019 (chi Nguyen Thi Huong)
2/6/20300,000110900.060220.124835.Ung ho MS 2020 022 Lu Phu Loc FT20037234546785
2/6/20300,000Sender:01202001.DD:060220.SHGD:10003149.BO:HA GIANG THANH.995220020627991 UNG HO MS 2020.022 EM LU PHU LOC
2/6/20300,000261899.060220.122451.IBFT Ms2020.018 be Thien An ung ho
2/6/20300,000IBVCB.0602200915545001.THAI VU THAI.ung ho MS 2020.022 (em Lu Phu Loc)
2/6/20300,000MBVCB335718107.MS 2020022 em lu phuc loc .CT tu 0181000809965 DANG THI THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/20300,000118409.060220.110751.ms 2020 022 em Lu Phu Loc
2/6/20300,000Sender:79202002.DD:060220.SHGD:10001524.BO:HO PHI TRUNG.995220020652318 CHUYEN TIEN UNGHO MS 2020.018
2/6/20300,000CASH DEPOSITNGUYEN THI HOA UNG HO BENGUYEN THIEN AN MS 2020.018
2/6/20300,000Sender:79334001.DD:060220.SHGD:10000362.BO:CUNG DINH MINH0880987.UNG HO MS2020.018 ( BE THIEN AN ) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
2/6/20300,000231645.060220.075202.ung ho ms 2020.022 chau lu phu loc o ca mau
2/6/20500,000MBVCB335960504.ung ho MS 2020 (le xuan duc thanh).CT tu 0071000949711 NGUYEN VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/20500,000MBVCB335898760.ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An.CT tu 0291000004443 VU THI THU TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/20500,000Sender:01307001.DD:060220.SHGD:10002639.BO:PHAN THI CAM HONG.IBUNG HO MS 2020.018 (BE NGUYEN THIEN AN)
2/6/20500,000MBVCB335665311.ung ho MS 2020.022 (be Lu Phu Loc, Ca Mau bi ung thu).CT tu 0701000449995 DO THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/20500,000/Ref:PALPM003Y1I{//}/Ref:PALPM003Y1I{//}LP VNM003Y1I UNG HO MS 2020.018 BE NGUYEN THIENANDVC:MR NGUYEN BACH KHOA
2/6/20500,000626555.060220.075835.Vietcombank 0011002643148 Ung ho be LU PHU LOC - MS 2020.022
2/6/20500,000860322.060220.063729.UNG HO MS 2020.022 ( EM LU PHU LOC)-060220-06:37:28
2/6/201,000,000496231.060220.214038.UNG HO C NGUYEN THI HUONG MS 2020019HA TINH
2/6/201,000,000CASH DEPOSITNGUYEN THI KIM YEN NT UNG HO MS 2020.017 EM NGUYEN HONG DINH
2/6/201,000,000MBVCB335730847.Ung ho MS 2020.020 (chi NguyenThi Kieu).CT tu 0081000235361 NGUYEN THI MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/201,000,000Sender:01202021.DD:060220.SHGD:10001189.BO:DUONG THI TO NHI.120 DUONG THI TO NHI UNG HO MS2020.022 ( EM LU PHU LOC)
2/6/201,200,000004762.060220.171220.UNG HO MS 2020.021,022,023,024 MOI TRUONG HOP 300.000-060220-17:12:18
2/6/201,200,000Sender:79303003.DD:060220.SHGD:10008662.BO:DO DUY BAC.UNG HO MS2020.018 MS2020.019 MS2020.020 MS2020.021
2/6/202,000,000IBVCB.0602200553535001.VU NGUYEN NGOC TRINH.GD PHU THO UNG HO MS 2020.018 (BE NGUYEN THIEN AN)
2/6/202,000,000414607.060220.141041.Ung ho MS 2020.020 Nguyen Thi Kieu
2/6/202,000,000MBVCB335722389.ung ho MS 2020.018 (be NguyenThienAn).CT tu 0071001081055 NGUYEN HUU TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/6/203,000,000Sender:79303003.DD:060220.SHGD:10003753.BO:LE THI THUY KIEU.2020 022 LU PHU LOC
2/7/2050,000222090.070220.214915.Chuyen tien ung ho MS 2020.023 be Ho le Minh Nhut
2/7/2050,000Sender:79310001.DD:070220.SHGD:10001615.BO:NGUYEN THI THU HA.UNG HO MS 2020.022 (EM LU PHULOC)
2/7/20100,000MBVCB336871823.MS 2020.018 ( be Nguyen Thien An ).CT tu 0791000008457 VO HOANG DUY KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/20100,000281841.070220.161110.MS 2020022 Ung ho be Lu Phu Loc
2/7/20100,000277600.070220.160510.MS 2020023 Ung ho be Ho Le Minh Nhut
2/7/20100,000195027.070220.135948.Ung ho MS2020 023 be Ho Le Minh Nhut
2/7/20100,000898188.070220.110210.ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An
2/7/20100,000MBVCB336352041.ung ho MS 2020.023?(be Ho Le Minh Nhut).CT tu 0021002075680 BUI CHI CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/20100,000ATM_FTF.10600341.025273.20200207.100645.9704368614107226013.FrAcc:0171003473071.ToAcc:0011002643148.GD:23 NGUYEN HUU THO
2/7/20100,000IBVCB.0702200984707001.Luong Bao Nam Phao Dai Lang, Ha Noi MS 2020.018 + MS 2020.021
2/7/20100,000665254.070220.081408.Vietcombank 0011002643148 MS 2020.023
2/7/20100,000MBVCB.336244321.MS 2020 023.CT tu 0181002477356 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/7/20100,000IBVCB.0702200497691001.Phan ngoc Hung Giup ma so: 2020.023 be Ho Le Minh Nhut
2/7/20150,000MBVCB336469067.ung ho ma so MS 2020.023, be Le Ho Minh Nhut.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/20190,000IBVCB.0702200460973003.NGUYEN VO DANG KHOA.ung ho MS 2020.023 (be Ho Le Minh Nhut)
2/7/20200,000230648.070220.222539.Chuyen tien ung ho MS 2019.013. Ung ho be Ha Hoang Thien Di
2/7/20200,000MBVCB336602360.ung ho MS 2020.023 (Ho Le Minh Nhut).CT tu 0071002395402 TRAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/20200,000IBVCB.0702200533105001.NGO THI THANH THUY.ung ho MS 2020.023 (be Ho Le Minh Nhut)
2/7/20200,000Sender:01310001.DD:070220.SHGD:10008863.BO:DINH THI MY DUNG.UNG HO MS 2020 018 BE NGUYEN THIEN AN
2/7/20200,000IBVCB.0702200061751001.DUONG THAT DUNG.MS 2020.023 (be Ho Le Minh Nhut)
2/7/20200,000505821.070220.075233.Ung ho MS 2020 023 Ho Le Minh Nhut
2/7/20300,000398841.070220.183548.TTTPhuong ung ho Ms2020021 Ms2020022 Ms2020023 moi ms 100000d
2/7/20300,000219484.070220.164539.UNG HO MS 2020.018 (BE NGUYEN THIEN AN)-070220-16:45:36
2/7/20300,000Sender:01202001.DD:070220.SHGD:10003307.BO:HA GIANG THANH.995220020725231 UNG HO MS 2020.021 BE LE XUAN DUC THANH
2/7/20300,000675135.070220.103940.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020.023 ho le minh nhut
2/7/20300,000280229.070220.102642.Ung ho MS2020.018 (be Nguyen Thien An)
2/7/20300,000IBVCB.0702200790569002.LE HOANG CUONG.Ung ho MS 2020.023 (be Ho Le Minh Nhut). GDPT Hoangf Thij Nguyeen Sn 80 pho Ngo Quang Bich khu 4 TT Tien Hai Thai Binh uh
2/7/20500,000MBVCB336866650.MS 2020.023.CT tu 0251002563170 TRUONG MINH HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/20500,000CASH DEPOSITnguyen si thuy ung ho ms 2020.018 be nguyen thien an
2/7/20500,000042973.070220.153919.ung ho MS 2020.018
2/7/20500,000CASH DEPOSITTRAN DINH QUANG UNG HO MS 2020(BE LE XUAN DUC THANH)
2/7/20500,000IBVCB.0702200481483001.PHAN THI THUY.UNG HO MS 2020.018 BE NGUYEN THIEN AN
2/7/20500,000Sender:79334001.DD:070220.SHGD:10001916.BO:TA THI NGOC TUYET0717183.GIUP BN CO MS 2020 023 (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
2/7/20500,000550442.070220.141136.Ung ho MS 2020023 be Ho Le Minh Nhut
2/7/20500,000Sender:79310001.DD:070220.SHGD:10012068.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2020.023 BE HO LE MINHNHUT
2/7/20500,000MBVCB336481329.ung ho MS 2020 be Le Xuan Duc Thanh.CT tu 0071003438934 NGUYEN THI XUAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/20500,000458846.070220.112938.Ung ho 2020.020 Nguyen thi kieu
2/7/20500,000MBVCB336403377.ung ho MS 2020.019 ( chi nguyen thi huong).CT tu 0611001668666 TRAN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/20500,000379327.070220.102110.Ung ho qua Bao Vietnamnet ung ho MS 2020-023 be Ho Le Minh Nhat FT20038591431420
2/7/20500,000IBVCB.0702200062375002.bui dang khoa van canh hoai duc ha noi ung ho MS 2020.023 (be Ho Le Minh Nhut)
2/7/20500,000IBVCB.0702200649941001.HO THI MINH NGOC.MS 2020.020 CHI NGUYEN THI KIEU
2/7/20500,000IBVCB.0702200556945001.HUYNH KIM NHUT.Ung ho MS 2020.023 (be Ho Le Minh Nhut)
2/7/20500,000Sender:01310001.DD:070220.SHGD:10003970.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.023 BE HO LEMINH NHUT
2/7/20500,000360599.070220.092826.MS2020.020 Chi NGUYEN THI KIEU FT20038492117190
2/7/20500,000377912.070220.091309.Giup be Nguyen Thien An ms 2020.018
2/7/20500,000Sender:48204018.DD:070220.SHGD:18460862.BO:HOANG THI NGOC THUY.HOANG THI NGOC THUY ( MS 2020018) BE NGUYEN THIEN AN
2/7/20500,000261479.070220.081716.Vu Thi Oanh Ca chuyen tien ung ho MS 2020.023 be Ho Le Minh Nhut
2/7/20600,000371257.070220.083539.Ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An
2/7/20800,000492676.070220.130144.ung ho ma so 2020.018 be nguyen thien an
2/7/201,000,000581349.070220.190907.Ung ho MS 2020.022 em Lu Phu Loc FT20038092313006
2/7/201,000,000498988.070220.153347.Pham Bao Long ck ung ho Ms 2020.020- Nguyen Thi Kieu FT20038182263609
2/7/201,000,000Sender:01302001.DD:070220.SHGD:10001417.BO:CAM THI BICH NGOC.(43220020700019) UNG HO MS2020.018(NGUYEN THIEN AN)
2/7/201,000,000MBVCB336391089.Ms 2020.018 ( be Nguyen Thien An ).CT tu 0071000637910 VO THI HUYEN NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/7/201,000,000163656.070220.102648.MS 2020.018 Nguyen Thien An
2/7/201,000,000809757.070220.085957.Ung ho MS 2020.023 (Ho Le Minh Nhat)
2/7/203,000,000598917.070220.201415.Ung ho MS 2020.023 FT20038707438331
2/8/2050,000IBVCB.0802200600893001.NGUYEN HUU CUONG.MS 2020.024
2/8/2050,000253817.080220.103842.Pham Thi Hang chuyen tienem giup do gd chi xy
2/8/2050,000MBVCB.336987147.MS 2020.024 Gia dinh chi Xi.CT tu 0071000989350 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/8/2050,000MBVCB.336986529.MS 2020.021 Le Xuan Duc Thanh.CT tu 0071000989350 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/8/2050,000240572.080220.052750.ung ho ms 2020.024 gia dinh chi Xy
2/8/20100,000273987.080220.195702.Ung ho MS 2020.024 (gia dinh chi Xy)
2/8/20100,000745213.080220.192933.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI VAN chuyen khoan
2/8/20100,000751715.080220.132950.Ung ho MS 2020.024 FT20039377877852
2/8/20100,000116736.080220.132208.ms2020.024 gd chi xy
2/8/20100,000IBVCB.0802200531755001.Luu Van Dinh 7.150 truong chinh, hnoi MS 2020.024
2/8/20100,000535325.080220.113346.MS 2020.024 UNG HO GD CHI XY
2/8/20100,000MBVCB337089614.ung ho MS 2020.024( gia dinh chi Xy).CT tu 0611001898074 DANG THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20100,000714396.080220.111719.Ung ho MS 2020.024 gia dinh chi Xy FT20039401872962
2/8/20100,000681236.080220.093708.MS.2020.024 gia dinh chi Xy FT20039273856390
2/8/20100,000509011.080220.093548.ms 2020.024 ( gia dinh chi xy)
2/8/20100,000IBVCB.0802200381129001.TRAN THI THANH XUAN.Ghi ro ung ho MS 2020.024 gia dinh chi Xy
2/8/20100,000667697.080220.084656.MS2020.024 Gia dinh chi XY FT20039506298218
2/8/20100,000043531.080220.081739.200208000004173 ung ho MS 2020.024 gia dinh chi Xy ZP5M2Q7BKVF8
2/8/20100,000018376.080220.075919.MS2020 024 ung ho chi Xy
2/8/20100,000IBVCB.0802200245907001.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.024(gia dinh chi Xy)
2/8/20100,000715324.080220.070556.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020.024
2/8/20100,000655040.080220.070445.MS 2020.024 FT20039541287089
2/8/20100,000241789.080220.070436.Ung ho MS 2020.024 (gia dinh chi Xy)
2/8/20100,000257288.080220.061218.gia dinh chi Xy
2/8/20100,000IBVCB.0802200793889002.DANG THE HUNG.ung ho MS 2020.024
2/8/20150,000291233.080220.122558.MS 2020.024 gia dinh chi Xy
2/8/20150,000710974.080220.110656.Ung ho ms2020.022 em Lu Phu Loc. Chuc em som khoi benh va luon manh khoe FT20039757162155
2/8/20200,000MBVCB337348816.ung ho ms 2020.024 ( gia dinh chi xy).CT tu 0081001184037 VU DUC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20200,000463207.080220.163931.minh thuy ung ho MS 2020. 024 gia dinh chi xy
2/8/20200,000640190.080220.150432.ung ho gia dinh chi xy ms 2020 024
2/8/20200,000MBVCB337202962.ung ho MS 2020.024 (gia dinh chi Xy).CT tu 0301000313129 NGO THI NGOC VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20200,000382014.080220.141431.UNG HO MS 2020024-080220-14:14:30
2/8/20200,000386433.080220.130249.ung ho MS 2020.024 gia dinhchi ly
2/8/20200,000MBVCB.337130983.kho khan.CT tu 0721000655760 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/8/20200,000MBVCB337080576.ung ho MS : 2020.024 ( gd chi Xy ) .CT tu 0381000557148 DUONG THI BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20200,000703507.080220.104507.Ung ho MS 2020 024 gia dinh chi Xy FT20039890064495
2/8/20200,000MBVCB337044793.Ung ho MS: 2020.024 (Gia dinh Chi Xy).CT tu 0481000643875 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20200,000075581.080220.095241.Ung ho MS 2020.024 (Gia dinh chi Xy)
2/8/20200,000PT.VNN.10800631.003041.20200208.095218.9704366800411860017.Transfer for PT.-Vietnamnet.GD:VCBC CLOSE HANOI VNM
2/8/20200,000MBVCB337019744.Ung ho MS 2020.024 (gia dinh chi Xy).CT tu 0101001077800 NGUYEN NU THANH NGHE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20200,000723498.080220.094453.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS.2020.024 gia dinh chi Xy
2/8/20200,000MBVCB337016860.ung ho MS 2020.024 (gia dinh chi Xy).CT tu 0611001992666 TRAN THI XEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20200,000683834.080220.094523.Ung Ho Gia Dinh Chi Xy MS 2020.24 FT20039236888495
2/8/20200,000MBVCB337016113.ung ho MS 2020.024 ( gia dinh chi Xy) .CT tu 0021001835607 LUONG HA BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20200,000MBVCB.337002151.con nho bi bai nao.CT tu 0411000980260 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/8/20200,000MBVCB336999492.ung ho MS.2020.24( gia dinh chi xy).CT tu 0451000456275 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20200,000407361.080220.091914.Ung ho MS 2020.024.Ung ho Chi Xy
2/8/20200,000609090.080220.090647.MS 2020024 ung ho gia dinh chi Xy
2/8/20200,000245625.080220.085106.Ung ho MS 2020.024 (gia dinh chi Xy)
2/8/20200,000665772.080220.083749.Ung ho ms 2020.024 FT20039829093831
2/8/20200,000141598.080220.083249.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020.024 gia dinh chi Xy
2/8/20200,000MBVCB336972883.MS2020024.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20200,000279148.080220.082509.MS 2020.024?gia dinh chi Xy
2/8/20200,000MBVCB.336969133.MS 2020.024 (chi Xy).CT tu 0071001129968 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/8/20200,000442762.080220.081029.TRAN TRUNG THANH CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho MS 2020.024
2/8/20200,000IBVCB.0802200658063003.NGUYEN TRONG HAI.ung ho MS 2020.024 (gia dinh chi Xy)
2/8/20200,000019249.080220.080238.MS 2020 024
2/8/20200,000659020.080220.075530.Ung ho MS 2020.024 FT20039699067501
2/8/20200,000014034.080220.073722.Ung ho MS2020 024 gia dinh chi Xy
2/8/20200,000263624.080220.071906.MS 2020.024 Gui chi Nguyen Thi Xy
2/8/20200,000262502.080220.071130.Chuyen tien ung ho MS 2020.24 gia dinh chi Xy
2/8/20200,000262101.080220.070840.ung ho MS 2020.024
2/8/20200,000MBVCB336944819.ung ho ms 2020.24 chi Pham Thi Xy, Hai Duong.CT tu 0021000481253 LE HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20200,000007929.080220.062019.ung ho MS 2020 024 gia dinh chi Xy
2/8/20200,000653068.080220.061044.Ung ho MS 2020 024 gia dinh chi Xy FT20039030613899
2/8/20200,000241179.080220.060612.Ung ho MS 2020.024 (Gia dinh chi Xy)
2/8/20200,000IBVCB.0802200678437002.NGUYEN VIET TUNG.Ung ho MS 2020.024 gia dinh chi Xy
2/8/20200,000MBVCB336939768.ung ho MS 2020.024 (Gia dinh chi Xy).CT tu 0071000637524 NGUYEN QUOC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20200,000500366.080220.052321.MS 2020024 gia dinh chi Xy
2/8/20300,000IBVCB.0802200233901001.DO THI BICH DAO.Ung ho MS 2020.018 be nguyen thien an
2/8/20300,000MBVCB337097155.ung ho MS 2020024(gd chi Xy) .CT tu 0201000531012 NGUYEN THI LE OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20300,000410557.080220.110138.Ung ho gia dinh chi Xy (MS 2020.024)
2/8/20300,000IBVCB.0802200074225001.DUONG THI MY DUNG.ung ho MS2020.024 gia dinh chi Xy
2/8/20300,000095655.080220.104627.UNG HO MS 2020 024 gia dinh chi Xy
2/8/20300,000702617.080220.104220.Ung ho MS 2020.024 FT20039115343429
2/8/20300,000108432.080220.102659.Ung ho MS 2020.024 (gia dinh chi Xy)
2/8/20300,000467507.080220.100907.UNG HO MS 2020.024 (GIA DINH CHI XY)
2/8/20300,000676701.080220.092207.Ung ho MS 2020.024 FT20039440826735
2/8/20300,000247307.080220.091628.ung ho MS 2020.024
2/8/20300,000246345.080220.090245.Nguyen Thi Tuyet Mai chuyen tien ung ho MS 2020.020 ( Nguyen Thi Kieu )
2/8/20300,000MBVCB336979323.ung ho MS 2020.024 (gia dinh chi xy).CT tu 0371000411530 PHAM DANG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20300,000279778.080220.082700.ung ho MS 2020024 giadinh chi Xy
2/8/20300,000499828.080220.080959.Ung ho MS 2020,024 (gia dinh chi Xy)
2/8/20300,000MBVCB336964316.ung ho ms 2020.023 (be Ho Le Minh Nhut).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20300,000139243.080220.063027.Vietcombank 0011002643148 Ms 2020 024
2/8/20300,000MBVCB336942272.ung ho ma so 2020.024 (gia dinh chi Xy).CT tu 0451001335414 TRAN VIET QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20300,000MBVCB336939529.ung ho ms 2020.024 gia dinh chi xy.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20300,000652177.080220.052437.Ms 2020 024 Gia dinh chi Xy FT20039035895824
2/8/20400,000IBVCB.0802200875337001.VU HUNG.ung ho MS 2020.024 gia dinh chi Xy
2/8/20400,000MBVCB336975937.ung ho MS 2020.024 (gia dinh chi Xy).CT tu 0411001104947 TRAN THI MINH HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20400,000MBVCB336939182.MS 2020.024.CT tu 0501000060826 LE THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20500,000MBVCB337397719.ung ho gia dinh chi xy MS 2020.024.CT tu 0271000493685 NGUYEN THI THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20500,000MBVCB.337397478.MS 2020.024 (gia dinh chi Xy).CT tu 0361000200508 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/8/20500,000MBVCB.337335204.MS 2020.021 (be Le Xuan Duc Thanh).CT tu 0901000052432 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/8/20500,000993367.080220.053311.Ung ho MS 2020.024
2/8/20500,000MBVCB337199522.ung ho MS 2020.024 (gia dinh chi Xy).CT tu 0071001007821 NGUYEN THI NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20500,000765071.080220.141809.Ms 2020.024 gia dinh chi Xy FT20039695415945
2/8/20500,000401190.080220.135121.Chuyen tien cho chi xi haiduong
2/8/20500,000851684.080220.133310.ung ho MS 2020.02 gia dinh chi Xy
2/8/20500,000727660.080220.130701.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Em Thoa ung ho MS 2020.024 gia dinh chi Xy
2/8/20500,000413951.080220.131400.Ung ho MS 2020.024 (gia dinh chi Xy)
2/8/20500,000150487.080220.123842.Vietcombank 0011002643148 LE QUANG LIEM chuyen khoan chi Pham Thi Xy
2/8/20500,000737141.080220.123439.Ung ho ms 2020024, gia dinh chi Xy FT20039547033826
2/8/20500,000IBVCB.0802200143959001.LE HIEN THUONG.Ghi ro ung ho MS 2020.024 (gia dinh chi Xy)
2/8/20500,000MBVCB337099761.ung ho MS 2020.024 ( Gia dinh chi Xy).CT tu 0031000191701 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20500,000MBVCB337086783.MS 2020.024 ung ho gd chi Xy.CT tu 0491000038839 NGUYEN LE SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20500,000MBVCB337065732.ck ung ho ms 2020.024 (gd chi Xy).CT tu 0961000101178 NGUYEN THI HONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20500,000698630.080220.102939.Ung ho ms 2020.024 gia dinh chi xy FT20039823923278
2/8/20500,000MBVCB337012951.ung ho MS 2020.024.CT tu 0761002366273 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20500,000248592.080220.093421.NGUYEN THI THU HUONG Chuyen tien ung ho chi Xy 2020.024
2/8/20500,000IBVCB.0802200379825005.GIANG KIM CHI.Ung ho MS 2020.024-gia dinh chi Xy
2/8/20500,000719983.080220.092356.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN NGUYEN THUY PHUONG chuyen khoan giup MS 2
2/8/20500,000294814.080220.090705.Chuyen tien ung ho MS 2020.024
2/8/20500,000293930.080220.090502.MS 2020.024?gia dinh chi Xy
2/8/20500,000MBVCB336989896.MS 2020.024 ( UNG HO GIA DINH CHI XY ).CT tu 0741000671298 TRAN THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20500,000MBVCB.336988860.co 2 con bai nao.CT tu 0451000244887 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/8/20500,000909613.080220.085459.Ung ho MS 2020.024 (Gia dinh chi Xy)
2/8/20500,000IBVCB.0802201032503001.NGUYEN THI CAM HANG.MS 2020.024 (Gia dinh chi Xy)
2/8/20500,000MBVCB.336976318.giup do ms 2020.024.CT tu 0081000149854 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/8/20500,000406309.080220.083214.Ung ho MS 2020.024 ( gia dinh chi Xi)
2/8/20500,000MBVCB336973386.ung ho MS 2020.024 (gia dinh chi Xy).CT tu 0301000317122 NGUYEN QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20500,000MBVCB336967692.ung ho MS 2020.024 (gia dinh chi Xy).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/20500,000360260.080220.080517.IBFT Ct ung ho c xy MS2020.024
2/8/20500,000720331.080220.071806.Vietcombank 0011002643148 Ung ho?MS 2020.024?gia dinh chi Xy
2/8/20500,000263313.080220.071710.Chuyen tien ung ho chi pham thi xy thon quang tan xa nam tan huyen nam sach tinh hai duong
2/8/20500,000496604.080220.070157.Ung ho MS 2020.024 Gia Dinh Chi Xy
2/8/20500,000305564.080220.065702.UNG HO MS 2020.024 (GIA DINH CHI XY)-080220-06:56:25
2/8/20500,000719784.080220.063209.Vietcombank 0011002643148 Ho tro MS 2020.024-chi Xy
2/8/20500,000490881.080220.062518.Ung ho MS2020.024 (Chi Pham Thi Xy)
2/8/20500,000303751.080220.062443.UNG HO MS 2020.024 ( GIA DINH CHI XY)-080220-06:24:43
2/8/20500,000IBVCB.0802200545593002.THAN VAN CUONG.Ung ho MS 2020.021 - be Le Xuan Duc Thanh
2/8/20700,000207827.080220.160826.MS 2020.024 (gia dinh chi Xy)
2/8/201,000,000348539.080220.192717.Ung ho MS 2020 018 be Nguyen Thien An
2/8/201,000,000745227.080220.192019.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020.018 Be Nguyen Thien An
2/8/201,000,000744786.080220.191734.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020.019 Chi Nguyen Thi Huong
2/8/201,000,000168721.080220.191227.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020. 023 Be Ho Le Minh Nhut
2/8/201,000,000744797.080220.190734.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020.024 gia dinh chi Pham Thi Xy
2/8/201,000,000186401.080220.142323.Ung ho gia dinh chi Xi ms 2020 024
2/8/201,000,000110637.080220.110637.Ung ho MS 2020.024 gia dinh chi Xy
2/8/201,000,000MBVCB337069776.Ung ho MS 2020024 (gd chi Xy) .CT tu 0071001061930 DAO THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/201,000,000MBVCB337067006.Ung ho MS 2020020 (gia dinh chi Nguyen Thi Kieu).CT tu 0071001061930 DAO THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/201,000,000051109.080220.104218.200208000012425 VN Ung ho MS 2020.024 gia dinh chi Xy ZP5M2Q7BNQH8
2/8/201,000,000IBVCB.0802200062253001.HO TU ANH.Ung ho MS2020.024 gia dinh chi Xy
2/8/201,000,000689495.080220.100237.Ung ho MS 2020.024 gia dinh chi xy FT20039588427407
2/8/201,000,000284353.080220.083931.MS 2020.024 gia dinh chi Xy
2/8/201,000,000277867.080220.082117.Chuyen tien ung ho MS 2020024
2/8/201,000,000MBVCB.336968174.2 con bai nao.CT tu 0071000853269 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/8/201,000,000MBVCB336954562.MS 2020024(gia dinh chi Xy).CT tu 0181003505797 HA QUOC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/8/201,000,000IBVCB.0802201005061001.THAN VAN CUONG.Ung ho MS 2020.020 - chi Nguyen Thi Kieu
2/8/201,500,000MBVCB.337258427.Ung thu xoang ham .CT tu 0531002564151 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/8/202,000,000483948.080220.055822.Ung ho MS 2020.024 (gia dinh chi Xy)
2/8/205,000,000956414.080220.200936.MS2020.024 (GIA DINH CHI XY)
2/8/205,000,000677961.080220.092626.Ms 2020024 gia dinh chi Xy FT20039646550579
2/9/20100,000706060.090220.165629.Ung ho ms 2020 024
2/9/20100,000743202.090220.153436.ung ho MS 2020.024 gia dinh chi Xy
2/9/20100,000MBVCB.337543117.MS 2020.024.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/9/20200,000MBVCB.337454994.hong mat do xa tri ung thu.CT tu 0011002962006 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/9/20200,000MBVCB.337452813.hai con bai nao.CT tu 0011002962006 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/9/20200,000MBVCB.337447245.Nha ban, cac con bai nao.CT tu 0021001145330 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/9/20200,000786741.090220.220622.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Phuong Ly ck MS 2020.020 chi Nguyen Thi Kieu
2/9/20200,000597690.090220.205025.Ung ho ms 2020. Be le xuan duc thanh FT20041260492280
2/9/20200,000597081.090220.204825.Ung ho ms 2020.018 be nguyen thien an FT20041502953883
2/9/20200,000IBVCB.0902200848849001.NGUYEN THI DAO.Ms 2020.022 lu phu loc
2/9/20200,000773558.090220.170114.Vietcombank 0011002643148 ma so 2020.024 gd c Xy
2/9/20200,000IBVCB.0902200309791001.Le Bich Hoan 65 Tran Hung Dao HN MS.2020.006 Be Pham An Binh
2/9/20200,000171649.090220.153326.VIETTEL 400300 LIENNH 200209 200209042139008 400201 ung ho ms2020024 gd c ly
2/9/20200,000822148.090220.151853.ung ho MS 2020024 ( gia dinh chi Xy)
2/9/20200,000949285.090220.103215.Ung ho 2020007 Be pham an Binh FT20041376950464
2/9/20200,000023165.090220.084329.MS 2019.417 be Tran Ngo Minh Lam
2/9/20200,000018779.090220.082319.Ung ho MS 0202.024 gia dinh chi Xy
2/9/20250,000IBVCB.0902200177221002.PHAN HUY CHUNG.ung ho MS 2020.023 (be Ho Le Minh Nhut)
2/9/20300,000977591.090220.123631.Ung ho MS 2020.024 gia dinh chi Xy FT20041011377471
2/9/20300,000957050.090220.110448.Quy DucMinh Ha Dong Ung ho MS 2020.024 gia dinh chi Xy Nam Sach Hai Duong. FT20041699673049
2/9/20500,000756583.090220.220545.UNG HO MS 2020.018 (Be NGUYEN THIEN AN)
2/9/20500,000599225.090220.205819.MS 2020.24 Gia dinh chi Xy FT20041384055013
2/9/20500,000IBVCB.0902200757613006.HUYNH HAI BINH.MS 2020.023 (be Ho Le Minh Nhut)
2/9/20500,000IBVCB.0902200302045005.HUYNH HAI BINH.MS 2020.021 (be Le Xuan Duc Thanh)
2/9/20500,000IBVCB.0902200267377001.HA THI PHUONG LINH.Ung ho MS 2020.024 Gia Dinh chi Xy
2/9/20500,000IBVCB.0902200688253001.PHAN HUY CHUNG.ung ho MS 2020.024 (gia dinh chi Xy)
2/9/20500,000MBVCB.337555163.ung ho ms 2020.024.CT tu 0041000325888 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/9/20500,000IBVCB.0902200661247001.NGUYEN THANH HOA.ung ho MS 2020.024 (gia Dinh chi Xi)
2/9/20500,000027762.090220.090709.ung ho MS 2020.024 gia dinh chi Xy
2/9/20500,000IBVCB.0902200032685003.Pham Thi Xuy thon Quang Tan, xa Nam Tan, huyen Nam Sach, tinh H Con bi bai nao
2/9/201,000,000759203.090220.102519.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020.024 gia dinh chi Xy. Bao VietNamNet_ 198 Tran Quang Khai,
2/9/202,322,000913682.090220.012801.Ung Ho MS2020.020 NGUYEN THI KIEU FT20041835676282
2/10/2030,000MBVCB338059015.ung ho MS 2020.025 _ NGO QUOC DAO.CT tu 0031000136579 VU VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/10/2050,000IBVCB.1002200895367001.NGUYEN THANG LONG.ung ho MS 2020.025 (be Ngo Quoc Dao)
2/10/2050,000Sender:01310001.DD:100220.SHGD:10021869.BO:NGUYEN THI XIEM.UNG HO MS 2020 025 BE NGO QUOCDAO
2/10/20100,000843185.100220.230010.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms 2020.018 be nguyen thien an
2/10/20100,000MBVCB337909529.ung ho ms 2020.024 gia dinh chi Xy.CT tu 0021000434327 NGUYEN NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/10/20100,000146107.100220.221356.ung ho MS 2020.025 be Ngo Quoc Dao
2/10/20100,000IBVCB.1002200245115003.NDQ NHA TRANG Ung ho MS 2020.025 be Ngo Quoc Dao
2/10/20100,000IBVCB.1002200231683002.NDQ NHA TRANG Ung ho MS 2020.022 em Lu Phu Loc
2/10/20100,000499015.100220.211252.Ms 2020.025 FT20042208981014
2/10/20100,000IBVCB.1002200172947003.NGUYEN HUE MINH.Ung Ho MS 2020.025 - Be Ngo Quoc Dao
2/10/20100,000VCBPAY338560557.Ung ho Ms 2020.025.TONG VAN DUNG CT den BAO VIETNAMNET.0011002643148
2/10/20100,000MBVCB338414038.ung ho?MS?2020.025?(be Ngo Quoc Dao).CT tu 0721000623993 BUI MANH TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/10/20100,000IBVCB.1002200325795001.DINH THANH TUAN.ung ho MS 2020.025
2/10/20100,000300075.100220.152819.Ung ho MS2020 025 be Ngo Quoc Dao
2/10/20100,000126295.100220.144959.ung ho?MS 2020.024?gia dinh chi Xy
2/10/20100,000IBVCB.1002200746165001.PHAM THI MINH.UNG HO MS 2020 BE LE XUAN DUC THANH
2/10/20100,000243665.100220.121907.ung ho be Nguyen Thien An FT20041266123473
2/10/20100,000IBPS/SE:01310012.DD:100220.SH:10009369.BO:PHAM QUANG TIEN.UNG HO2020.020 CHI NGUYEN THI KIEU
2/10/20100,000Sender:79202002.DD:100220.SHGD:10000039.BO:LE KIEU TRANG.995220021038892 UNG HO PHAM THIXY MS 2020.024
2/10/20100,000879795.100220.081858.ung ho MS 2020.025 (be Ngo Quoc Dao)
2/10/20100,000396402.100220.075451.MoMo 0908150667 ung ho MS 2020025 be Ngo Quoc Dao 970436 4707567041
2/10/20100,000730982.100220.073806.Uh be ngo quoc dao
2/10/20100,000IBVCB.1002200624945002.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.025(be Ngo Quoc Dao)
2/10/20100,000209885.100220.060115.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 025 be Ngo Quoc Dao
2/10/20120,000833854.100220.075245.ms 2020 025 quoc dao
2/10/20150,000IBVCB.1002200468127001.TRAN THI THANH HUYEN.UNG HO MS 2020.025 VA MS 2020.023
2/10/20200,000846800.100220.221639.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS2019.125 be Nguyen Quoc Vinh
2/10/20200,000MBVCB338685756.ung ho MS 2020025 be ngo quoc dao.CT tu 0181000809965 DANG THI THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/10/20200,000MBVCB338516216.Hung ung ho MS 2020.025 (be Ngo Quoc Dao).CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/10/20200,000489675.100220.170408.IBFT ung ho ms 2020.024 gia dinh chi Xy
2/10/20200,000MBVCB338447717.MS 2020.025 (be Ngo Quoc Dao).CT tu 0071002395402 TRAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/10/20200,000168606.100220.154823.Chuyen tien ung ho MS 2020.024 va MS 2020.025
2/10/20200,000MBVCB.338334010.ma so 2020.25(Ngo QuocDai).CT tu 0491000140219 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/10/20200,000IBPS/SE:01310012.DD:100220.SH:10001179.BO:NGUYEN THI HAI YEN.MS 2020.018 UNG HO BE THIEN AN
2/10/20200,000IBVCB.1002201047871002.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.023 (be Ho Le Minh Nhut)
2/10/20200,000142640.100220.140417.UNG HO MS 2020.024 GIA DINH CHI XY
2/10/20200,000IBVCB.1002200762377001.LE THI TAM.MS 2020.025 NGO QUOC DAO
2/10/20200,000MBVCB.338213237.Benh bieu nguyen bao.CT tu 0011001504463 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/10/20200,000453951.100220.123040.040396 Ung ho MS 2020.020 (Gia dinh chi Nguyen Thi Kieu)
2/10/20200,000MBVCB338116854.ung ho ms 2020.025.CT tu 0281000618592 NGUYEN KIM CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/10/20200,000Sender:01310001.DD:100220.SHGD:10009096.BO:NGUYEN HIEN CHI.MS 2020.024 GIA DINH CHI XY
2/10/20200,000Sender:79310001.DD:100220.SHGD:10008458.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2020 022. EM LU PHU LOC
2/10/20200,000Sender:79310001.DD:100220.SHGD:10012562.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2020 023. BE HO LE MINHNHUT
2/10/20200,000200536.100220.104237.Ung ho ms 2020.025 be Ngo Quoc Dao FT20041467108873
2/10/20200,000Sender:01310005.DD:100220.SHGD:10014490.BO:VU DUC QUAN.UNH HO MS.2020.025 BE NGO QUOC DAO
2/10/20200,000Sender:01310005.DD:100220.SHGD:10008448.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2020 020. CHI NGUYEN THI KIEU
2/10/20200,000Sender:01310001.DD:100220.SHGD:10012319.BO:TRAN THI HUONG TRA.MS 2020.024. GIA DINH CHI XI
2/10/20200,000ATM_FTF.02700026.625241.20200210.100205.9704366802408696032.FrAcc:0271000446362.ToAcc:0011002643148.GD:QUANG NGAI TTPT SON TINH QUANGNGAI VNM
2/10/20200,000Sender:79310001.DD:100220.SHGD:10003713.BO:TRINH VAN HOA.MS 2020.024 GIA DINH CHI XY
2/10/20200,000Sender:01307001.DD:100220.SHGD:10003566.BO:DUONG KHANG DUY.IBUNG HO MS 2020.020 (CHI NGUYEN THI KIEU)
2/10/20200,000Sender:01307001.DD:100220.SHGD:10003541.BO:DUONG KHANG DUY.IBUNG HO MS 2020.023 (BE HO LEMINH NHUT)
2/10/20200,000Sender:01307001.DD:100220.SHGD:10003565.BO:DUONG KHANG DUY.IBUNG HU MS 2020.018 (BE NGUYEN THIEN AN)
2/10/20200,000Sender:01307001.DD:100220.SHGD:10003540.BO:DUONG KHANG DUY.IBUNG HO MS 2020.022 (EM LU PHULOC)
2/10/20200,000Sender:01307001.DD:100220.SHGD:10003568.BO:DUONG KHANG DUY.IBUNG HO MS 2020.021 (BE LE XUAN DUC THANH)
2/10/20200,000IBVCB.1002200792891001.DUONG THAT DUNG.MS 2020.025 (be Ngo Quoc Dao)
2/10/20200,000905902.100220.081609.ung ho ms 2020.025 be Ngo Quoc Dao
2/10/20250,000MBVCB338671827.ung ho Ms 2020.025( be Ngo Quoc Dao).CT tu 0461000518441 NGUYEN THI NGOC HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/10/20300,000MBVCB338762187.Co Nguyen Bich Huong- Soc Son- HN ung ho chau Nguyen Thien An ma so 2020018.CT tu 0011004234834 NGUYEN BICH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/10/20300,000MBVCB338758469.Co Nguyen Bich Huong- Soc Son- HN ung ho be Ngo Quoc Dao MS 2020025.CT tu 0011004234834 NGUYEN BICH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/10/20300,000550644.100220.213858.Ung Ho chi Xy ms 2020 024
2/10/20300,000131976.100220.145811.Ung ho MS 2020.024
2/10/20300,000IBVCB.1002200020561001.THAI VU THAI.ung ho MS 2020.023 (be Ho Le Minh Nhut)
2/10/20300,000IBVCB.1002200398887004.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.025 (be Ngo Quoc Dao)
2/10/20300,000IBVCB.1002200770211003.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.024 (gia Dinh chi Xy)
2/10/20300,000000231.100220.140023.2020.025
2/10/20300,000808639.100220.120023.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 025 be Ngo Quoc Dao
2/10/20300,000Sender:01202021.DD:100220.SHGD:10002647.BO:NGUYEN THI HANH.995220021054798 CHUYEN TIEN UNG HO MS 2020.025 BE NGO QUOC DAO
2/10/20300,000IBVCB.1002200523493001.PHAM THI KIM CHI.Ung ho MS 2020.023 be Ho Le Minh Nhut.
2/10/20300,000220797.100220.101540.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020024 gia dinh chi Xy
2/10/20300,000Sender:79310001.DD:100220.SHGD:10005324.BO:NGUYEN THI PHUONG UYEN.UNG HO MS 2020.024 ,GIADINH CHI XY
2/10/20300,000MBVCB338032230.ung ho be Ngo Quoc Dao MS : 2020025.CT tu 0091000383961 DANG VAN LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/10/20300,000IBVCB.1002200316733002.Nguyen The Long Ha Noi Ung ho MS 2020.025 (be Ngo Quoc Dao)
2/10/20300,000MBVCB337942726.ung ho ms 2020.025 (be Ngo Quoc Dao).CT tu 0011004024861 NGO THI HONG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/10/20347,550MBVCB337939914.ung ho ms 2020.025 ( be ngo quoc dao).CT tu 0061371174676 LE NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/10/20390,000IBVCB.1002200281713003.LUU QUANG TAM.Ung ho MS 2020.025 (be Ngo Quoc Dao)
2/10/20400,000465227.100220.193838.Ung ho ms 2020.022 be Loc FT20041012391434
2/10/20400,000Sender:79310001.DD:100220.SHGD:10003064.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2020.023 BE NHUT
2/10/20500,000401025.090220.231614.Ms 2020 018
2/10/20500,000IBVCB.0902200561299001.TRAN HOANG VU.ung ho MS 2020.024 (gia dinh chi Xy)
2/10/20500,000MBVCB.338664079.MS 2020.025- be Ngo Quoc Dao.CT tu 0421000422025 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/10/20500,000480754.100220.201804.Ung ho MS 2020.025 be ngo quoc dao FT20041076543756
2/10/20500,000IBPS/SE:01202021.DD:100220.SH:10000021.BO:PHAM VAN HA.995220021038731 - UNG HO MS 2020.021BE LE XUAN DUC THANH
2/10/20500,000MBVCB338539785.be Phan Hoang Trang Thu (Tzo) ung ho Ngo Quoc Dao MS2020.025.CT tu 0071002752181 HOANG THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/10/20500,000230743.100220.171322.Ung ho MS 2019.407
2/10/20500,000216787.100220.165246.ung ho MS 2020.24 gia dinh c Xi
2/10/20500,000795092.100220.153349.ung ho 2020 017 va 022 va 023 va 024 va 025 moi hoan canh 100
2/10/20500,000MBVCB338272623.UNG HO MS 2020.025 (BE NGO QUOC DAT) - CHUC BE MAU KHOE.CT tu 0431000123459 NGUYEN MINH CANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/10/20500,000771333.100220.125610.UNG ho ms 2020 025 be Ngo Quoc Dao
2/10/20500,000Sender:01310012.DD:100220.SHGD:10017228.BO:BUI HUONG GIANG.QM UNG HO MS 2020.025, BE NGO QUOC DAO
2/10/20500,000CASH DEPOSITGIUP EM NGUYEN THIEN AN/MA SO2020018
2/10/20500,000CASH DEPOSITDINH THI TUYET UNG HO MS 2020024 GIA DINH CHI XY NAM SACH HAI DUONG
2/10/20500,000Sender:01310012.DD:100220.SHGD:10014804.BO:NGUYEN HOANG GIANG.UNG HO MS 2020.025 BE NGO QUOC DAO
2/10/20500,000Sender:01310001.DD:100220.SHGD:10013232.BO:DUONG THI THANH THAO.UNG HO MS 2020.018 BE NGUYEN THIEN AN
2/10/20500,000Sender:01310012.DD:100220.SHGD:10013376.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.025 BE NGO QUOC DAO
2/10/20500,000Sender:01201003.DD:100220.SHGD:10003867.BO:PHAN THI NGOC MY.PHAN THI NGOC MY CT UNG HO MS2020.018 (BE NGUYEN THIEN AN)
2/10/20500,000Sender:79302001.DD:100220.SHGD:10002110.BO:NGUYEN KIM CUONG.(CKRMNO: 031220020889930)NHO BAO VIETNAMNET CHUYEN UNG HO MS 2020.024 (GIA DINH CHI XY) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
2/10/20500,000Sender:79307005.DD:100220.SHGD:10004200.BO:LE THI PHUONG LAN.IBUNG HO MS 2020.023 (BE HO LE MINH NHUT)
2/10/20500,000Sender:79307005.DD:100220.SHGD:10004181.BO:LE THI NHUNG.IBPHAM THI XY MS2020.024
2/10/20500,000IBVCB.1002200955909002.MS2020 025 (be Ngo Quoc Dao) MS2020 025 (be Ngo Quoc Dao) MS2020 025 (be Ngo Quoc Dao) Ung ho be chua benh
2/10/20500,000636357.100220.092437.MS 2020.024( ung ho gia dinh c.Xy)
2/10/20500,000788410.100220.082142.Vietcombank 0011002643148 LE QUANG LIEM chuyen khoan MS 2020.025 be Ngo Quoc Dao
2/10/20500,000792641.100220.081839.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020.025 Be Ngo Quoc Dao
2/10/20500,000013157.100220.072539.Ung ho MS 2020 025 be Ngo Quoc Dao
2/10/20500,000320918.100220.020414.Ung ho MS 2020 024 Gia dinh chi Xy
2/10/20800,000463687.100220.193524.Ung ho ms 2020.025 be ngo quoc dao FT20041564014344
2/10/201,000,000IBVCB.1002200966059001.DKN Ha Noi Ms 2020.020 nguyen thi kieu
2/10/201,000,000MBVCB338654560.Ung Ho MS 2020.020.CT tu 0011004310050 MAI THANH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/10/201,000,000CASH DEPOSITMR.THONG UNG HO MS 2020.018 ( BE NGUYEN THIEN AN)
2/10/201,000,000MBVCB338221993.Ung ho MS 2020.024 (gia dinh chi Xy).CT tu 0121001707215 NGUYEN THI THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/10/201,000,000Sender:01604001.DD:100220.SHGD:10001536.BO:NGUYEN THI XUAN HUONG.UNG HO MS 2020.025BE NGOQUOC DAO CHARGEDETAILS OUR
2/10/201,000,000Sender:79302001.DD:100220.SHGD:10002311.BO:HA THI NGOC DUNG.(CKRMNO: 250220020884058)UNG HO MS 2020.022 (EM LU PHU LOC) (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
2/10/201,000,000MBVCB337940521.giup do giadinh chi pham thij xy(2020024).CT tu 0121000443345 LE THI HOE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/10/201,500,000570818.100220.012357.UNG HO MS 2020.024 (GIA DINH CHI XY)-100220-01:23:54
2/10/202,000,000Sender:79302001.DD:100220.SHGD:10002313.BO:HA THI NGOC DUNG.(CKRMNO: 250220020884059)UNG HO MS 2020.023 (BE HO LE MINH NHUT) (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
2/10/202,000,000Sender:79303008.DD:100220.SHGD:10002839.BO:HOANG NGOC TUNG.UNG HO MS 2020.024 GD CHI XY
2/10/202,000,000MBVCB337985433.MS 2020.025 Gup be Ngo quoc Dao ( Nguyen huu Phat nho bao VIETNAMNET chuyen ) .CT tu 0371000434159 NGUYEN HUU PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/10/205,000,000Sender:79303003.DD:100220.SHGD:10002569.BO:VO THI PHUONG TRAM.DUONG THI ANH UNG HO MS2020.018 (BE NGUYEN THIEN AN)

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

 
NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
01-02-2020 06:05:17100000MS 2020.018 Nguyen Thien An
01-02-2020 06:27:3150000Ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An
01-02-2020 06:53:38500000ung ho MS 2020.018Nguyen Thien An
01-02-2020 07:48:391000000DO TRONG NGHIA ung ho MS 2020.018
01-02-2020 08:01:25500000Dang Huy ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An
01-02-2020 08:16:07500000Le Manh Tien ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An
01-02-2020 09:40:24300000ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An
01-02-2020 09:47:55100000Giup be Thien An
01-02-2020 10:30:05100000LPT ung ho MS 2020018be Nguyen Thien An
01-02-2020 10:38:34300000UNG HO BE NGUYEN THIEN AN MS 2020.018
01-02-2020 13:20:25200000CT DEN:003206221358 GIUP BE THIEN AN MS2020.018 DIEU TRI MAT 010220 13 20 22
01-02-2020 15:47:28200000Ung ho Ms 2020.018(be Nguyen Thien An)
01-02-2020 15:53:01500000CT DEN:003215568662 Chuyen tien cho MS 2020 018 be Nguyen Thien An
01-02-2020 17:04:151000000ung ho MS 2020.018( be Nguyen Thien An)
01-02-2020 17:20:41300000ung ho MS 2020.018 ( be Nguyen Thien An)
01-02-2020 17:51:06500000CT DEN:003217237992 Ung ho ms 2020.018
01-02-2020 20:05:11300000ung ho MS 2020.018 (Be Nguyen Thien An)
01-02-2020 20:07:26200000CT DEN:003213708645 200201000036416 Ho tro be Nguyen Thien An ZP5M2JMOFEU1
01-02-2020 21:13:03300000ung ho MS 2030.018 be Nguyen Thien An
01-02-2020 22:28:06200000CT DEN:003222827778 MS 2020.018 Be Nguyen Thien An FT20034473922106
01-02-2020 22:36:08200000ung ho ma so 2020018
01-02-2020 22:49:17500000Huynh Thi Xuan Tuyet chuyen tien MS 2020.018( Be Nguyen Thien An)
01-02-2020 22:51:26200000ung ho MS 2020.018 be nguyen thien an
01-02-2020 22:58:54200000CT DEN:003222831397 Ung ho MS. 2020.018 FT20034870148791
02-02-2020 00:59:23500000ct ung ho be NGUYEN THIEN AN MS 2020018; thoi gian GD:01/02/2020 23:06:54
02-02-2020 01:02:33500000CT DEN:003300034242 MBVCB.333164307.590809.ung ho ms2020.018.CT tu 0191000326236 LAM NHUT MAI toi 114000161718 BAO VIETN; thoi gian GD:02/02/2020 00:11:28
02-02-2020 02:28:10200000Le Duc Anh chuyen tien
02-02-2020 02:32:251000000MS 2020.018 Be Nguyen Thien An
02-02-2020 03:57:17100000CT DEN:020046023429 Hanh Tam ung ho MS 2020018 be Nguyen Thien An
02-02-2020 07:30:221000000ung ho ms2020 018 be nguyen thien an
02-02-2020 07:47:50100000ung ho ms 2020.018 be thien an
02-02-2020 08:52:32100000CT DEN:003300041111 MBVCB.333207414.598313.UH be Thien An.CT tu 0051000552145 LE NGUYEN HOANG TRUC toi 114000161718 BAO
02-02-2020 09:07:55300000ung ho MS 2019.417 (be Tran Ngo Minh Lam)
02-02-2020 09:57:58500000ung ho MS 2020.018 (be Nguyen Thien An)
02-02-2020 10:20:54100000CT DEN:003303708863 4541620124 Chuyen qua MoMo ung ho MS 2020018
02-02-2020 12:03:29100000Ms 2020.018 Be Nguyen Thien An
02-02-2020 12:42:38200000CT DEN:202178859337 MS 2020.018 be Nguyen Thien An
02-02-2020 12:53:00200000CT DEN:003312227803 BE DUC MINH UNG HO MS 2020.018 BE NGUYEN THIEN AN BINH THUAN
02-02-2020 12:59:321000000ung ho ms 2020.018 be nguyen thien an
02-02-2020 13:04:39500000ung ho MS2020.018 (be Nguyen Thien An)
02-02-2020 14:31:441000000Ung ho MS 2020.018be Nguyen Thien An
02-02-2020 15:01:57300000ung ho ma so 2020 018 be nguyen thien an
02-02-2020 15:18:321000000ung ho ma so 2019417 be Tran Ngo Minh Lam thuong be lam
02-02-2020 15:22:07200000ung ho ms 2020 010 be duong thanh danh
02-02-2020 16:26:23500000Duyen Anh Cuc chuyen tien ung ho MS 2020.018 Be NGUYEN THIEN AN
02-02-2020 17:04:43100000Le Duc Anh chuyen tien
02-02-2020 17:19:10100000CT DEN:003300084973 MBVCB.333418579.645814.ung ho ms 2020.018 be nguyen thien an .CT tu 0041000301972 VI BUI THUY TIEN
02-02-2020 20:24:08500000CT DEN:201940887902 Vietinbank 114000161718 ung ho MS 2020 018
02-02-2020 21:09:57200000UNG HO MS 2020.018 BE NGUYEN THIEN AN
02-02-2020 21:29:42500000CT DEN:003314738871 200202000033886 MS2020.018 be Nguyen Thien An ZP5M2KKI0TO7
02-02-2020 21:39:45200000ungho ms 2020.018 be nguyen thien an
02-02-2020 22:10:12200000CT DEN:202259004855 ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An
03-02-2020 00:56:24100000CT DEN:003400529231 Ung ho be NGUYEN THIEN AN MS 2020 018 FT20034801378161
03-02-2020 02:15:37200000CT DEN:003319346510 UNG HO 2020.018 NGUYEN THIEN AN 030220 02 15 07
03-02-2020 06:23:01500000CT DEN:003406007497 ung ho MS 2020 019 Nguyen thi Huong
03-02-2020 07:15:07100000CT DEN:003407010569 ung ho ms 2020 019 nguyen thi huong
03-02-2020 07:24:25200000CT DEN:003407537336 Ung ho ms 2020.019 chi NGUYEN THI HUONG FT20034506482910
03-02-2020 08:16:15500000UNG HO BE NGUYEN THIEN AN, MS 2020.018
03-02-2020 08:18:02200000So GD goc: 10002749 Giup MS 2020.018 be Nguyen Thien An
03-02-2020 08:30:29200000So GD goc: 10004268 UNG HO MS 2020.018 be Nguyen Thien An
03-02-2020 08:30:39500000So GD goc: 10000650 Ung ho ma so 2019 417be tran ngo minh lam
03-02-2020 08:59:09500000CT DEN:003408151227 KH NGUYEN THI NGHIA CHUYEN TIEN ND UNG HO MS 2020.018 BE NGUYEN THIEN AN
03-02-2020 09:01:49100000UNG HO MS 2020018 BE NGUYEN THIEN AN( CHUC CHAU CHONG BINH PHUC)
03-02-2020 09:09:59500000So GD goc: 10002802 Giup be Thien An
03-02-2020 09:11:50300000So GD goc: 10003210 TC:507830111.MBVCB333237267.ung ho MS 2020.018.CT tu 0481000775816 toi 114000161718 bao VIETNAMNET CONG THUONG VN (VIETINBANK)
03-02-2020 09:19:19500000So GD goc: 10001498 ung ho MS 2020.018 be Ng Thien An
03-02-2020 09:27:48100000So GD goc: 5507OTT201002299 MS 2020 018
03-02-2020 09:36:59100000CT DEN:003402907542 4556876470 Chuyen qua MoMo NGUYEN THI HONG LOAN KINH UNG HO MA SO 2019 418 BE GIA BAO
03-02-2020 09:39:49100000CT DEN:003409975888 MoMo 0912880289 NGUYEN THI HONG LOAN KINH UNG HO MA SO 2020 006 BE ANH BINH 970415 4557079104
03-02-2020 09:48:47500000Ung ho MS 2020.019 ( chi Nguyen Thi Huong )
03-02-2020 10:47:23100000ung ho MS2020.018; Be Nguyen Thien An
03-02-2020 11:05:51100000Le Duc Anh chuyen tien
03-02-2020 11:16:0010000UNG HO 2 MS: 2020.018; 2020.019
03-02-2020 11:18:16200000ung ho MS 2020.019 chi nguyen thi huong
03-02-2020 11:41:37300000So GD goc: 4802OTT201002154 HUYNH ANH DUY CT UNG HO MS 2020018(NGUYEN THIEN AN)
03-02-2020 13:03:58500000Luong Thi Kim Anh chuyen tien MS 2020.018 ( be nguyen thien An)
03-02-2020 13:56:12100000CT DEN:003413135547 ung ho MS2020.019
03-02-2020 14:00:432000000ung ho ms 2020.019 (chi Nguyen Thi Huong)
03-02-2020 14:39:40100000ung ho NGUYEN THIEN AN MS 2020.018
03-02-2020 14:56:26200000ung ho be Thien An; ma so 2020.018
03-02-2020 16:14:111000000CT DEN:003416221325 Chuyen tien ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An
03-02-2020 17:25:133000000giup be Nguyen thien An MS 2020.018
03-02-2020 20:35:181000000ung ho MS 2020018be Nguyen Thien An
03-02-2020 21:37:23300000ung ho ms 202019
04-02-2020 00:38:16200000CT DEN:040046186414 Ung ho MS 2020 019 chi Nguyen Thi Huong; thoi gian GD:04/02/2020 00:22:31
04-02-2020 06:12:50400000MS 2020.020 (nguyen thi kieu)
04-02-2020 07:01:391000000CT DEN:003500057803 MBVCB.334239767.836707.ung ho ms 2020.020 nguyen thi kieu.CT tu 0381000457856 TRAN MONG NHU toi 1140
04-02-2020 07:04:45300000ung ho MS 2020.020 (chi Nguyen Thi Kieu)
04-02-2020 07:21:49300000CT DEN:071643945274 Vietinbank 114000161718 VO THI THU HONG chuyen khoan ung ho ma so 2020.020 chi nguyen thi kieu
04-02-2020 07:54:4650000ung ho ms 2020.020 ( chi nguyen thi kieu)
04-02-2020 08:06:43300000CT DEN:003501521770 MS2020.020 040220 08 06 41
04-02-2020 08:08:012000000ung ho ma so 2020020 chi Nguyen Thi Kieu co gang len chi
04-02-2020 08:10:08300000Ung HoMS 0202.020 Chi Nguyen Thi Kieu
04-02-2020 08:10:22500000Ung ho MS 2020.020
04-02-2020 08:19:12100000uh ms 2020.020 nguyen thi kieu
04-02-2020 08:19:50100000CT DEN:081520947181 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 TRAN THI XUAN ung ho gia dinh em Hop Kieu
04-02-2020 08:37:00100000Huynh Van Trung chuyen tien ung ho MS 2020.020 (chi Nguyen Thi Kieu)
04-02-2020 08:53:48300000CT DEN:084911524217 Vietinbank 114000161718 ms 2020.020 chi nguyen thi kieu
04-02-2020 09:03:13200000CT DEN:003500086980 Ung ho MS 2020.020 chi Nguyen Thi Kieu
04-02-2020 09:03:45200000CT DEN:003509375552 Ung ho MS 2020.018 be Nguyen Thien An FT20035338072738
04-02-2020 09:12:41500000Ung ho MS 2020.020 (chi Nguyen Thi Kieu)
04-02-2020 09:15:36500000Ung ho MS 2020.020 ( chi Nguyen Thi Kieu )
04-02-2020 09:16:28100000Le Duc Anh chuyen tien
04-02-2020 09:25:541000002020.020 nguyen thi kieu
04-02-2020 09:25:55500000Ung ho MS 2020.020
04-02-2020 09:42:00100000So GD goc: 10003116 TC:507854458.MBVCB334261997.ung ho nguoi benh .CT tu 0181002365528 toi 114000161718 Bao vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
04-02-2020 09:59:361000000Nguyen Huu Hien Binh chuyen tien ung ho MS 2020.020 cho chi Nguyen Thi Kieu
04-02-2020 10:03:09200000CT DEN:003503271567 Ung ho MS 2020.020
04-02-2020 10:07:48100000CT DEN:003503273912 4606582651 Chuyen qua MoMo MS 2020020 chi Nguyen Thi Kieu
04-02-2020 10:10:32200000MS 2020.020
04-02-2020 10:25:16300000CT DEN:003510091883 MS 2020 020 Nguyen Thi Kieu
04-02-2020 10:28:105000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.020
04-02-2020 10:37:55400000CT DEN:003510411246 ung ho MS2020020 FT20035125160210
04-02-2020 11:15:06200000Ung ho MS 2020.020 (chi NGUYEN THI KIEU)
04-02-2020 11:36:01200000CT DEN:003511435418 Ung ho be thien an FT20035280570233
04-02-2020 11:39:00500000So GD goc: 10004204 TC:50788653.MBVCB334390598.Ung ho MS 2020.020 (chi Nguyen Thi Kieu).CT tu 0071003268693 toi 114000161718 Bao VIETNAMNET CONG THUONG VN (VIETINBANK)
04-02-2020 11:46:56500000TRAN THI THANH TRANG Chuyen tien
04-02-2020 12:25:55250000ms 2020.020 nguyenthikieu
04-02-2020 12:26:18500000ung ho MS 2020.018 (be Nguyen Thien An)
04-02-2020 13:01:23300000CT DEN:003506807890 Ung ho MS2020.018 be Nguyen Thien An
04-02-2020 13:29:41500000ung ho Ms 2020.020 (nguyen thi kieu)
04-02-2020 13:33:08100000CT DEN:003506153572 IBFT Ung ho ms 2020.020 Nguyen Thi Kieu
04-02-2020 14:47:33200000Giang Tra My ung ho MS 2020.020 (chi Nguyen Thi Kieu)
04-02-2020 14:55:19200000So GD goc: 10009819 IBUNG HO MS 2020.018(BE NGUYEN THIEN AN)
04-02-2020 15:33:431000000MS 2020.020 (chi Nguyen Thi Kieu)
04-02-2020 15:56:19500000So GD goc: 10015889 ung ho MS 2020.018 - Be Nguyen Thien An
04-02-2020 18:28:2750000LPT ung ho MS 2020020 chi Nguyen Thi Kieu
04-02-2020 20:30:07200000MS 202020 (nguyen thi kieu)
04-02-2020 21:29:06200000CT DEN:003521639731 Ung ho MS 2020.020. Chi Nguyen Thi Kieu FT20036549110071
04-02-2020 22:06:11100000CT DEN:003515853957 200204000058986 ung ho 2020.020 chi Nguyen Thi Kieu ZP5M2MG5GMLE
05-02-2020 00:46:09100000ung ho MS 2020.018 ( Nguyen Thien An); thoi gian GD:04/02/2020 23:08:55
05-02-2020 05:38:17100000ung ho be Duc thanh
05-02-2020 05:49:00500000Vo Minh Luu chuyen tien tang chau Le Xuan Duc Thanh (que Thanh Hoa; bi U Nao)
05-02-2020 05:56:27100000CT DEN:003605795290 ung ho nguyen thien an
05-02-2020 05:58:08100000CT DEN:003605795359 ung ho nguyen viet anh
05-02-2020 06:45:341000000CT DEN:003606151421 Ung ho MS 2020 be Le Xuan Duc Thanh
05-02-2020 07:43:05200000MS 2020
05-02-2020 08:00:5950000ung ho MS 2020be Le Xuan Duc Thanh
05-02-2020 08:10:29200000ung ho MS 2020.018 (be Nguyen Thien An)
05-02-2020 08:13:56200000ung ho MS 2020. (be Le Xuan Duc Thanh)
05-02-2020 08:52:01600000Tran Thanh (Tam Giai) ung ho 2019.414; 2020.20; 2020.21 moi truong hop 200000
05-02-2020 08:52:09500000So GD goc: 10002720 Ung ho MS 2020.020 chi Nguyen Thi Kieu
05-02-2020 09:23:37500000NGUYEN THI LAN UNG HO GD MS 2020.020 ( NGUYEN THI KIEU)
05-02-2020 09:36:49500000CT DEN:003600005837 MBVCB.334935062.000434.unghoms2020.018 thienan .CT tu 0281000505508 NGUYEN TUYET THANH CAM TU toi 11
05-02-2020 09:46:261000000ck ung ho ms 2020 be Le Xuan Duc Thanh sn 2015 thah hoa
05-02-2020 09:51:33100000Le Duc Anh chuyen tien
05-02-2020 09:52:12100000Le Duc Anh chuyen tien
05-02-2020 10:13:33200000MS 2020.019 ung ho chi Nguyen Thi Huong
05-02-2020 10:27:055000TRA XUAN BINH UNG HO MS: 2020.021
05-02-2020 10:41:373000000PHAM VAN TIEN UNG HO MS2020018 BE NGUYEN THIEN AN
05-02-2020 11:37:4850000LPT ung ho MS 2020021 be Le Xuan Duc Thanh
05-02-2020 13:54:11200000Ung ho ma so 2020 be Le Xuan Duc Thanh
05-02-2020 17:01:52300000ung ho MS 2020be Le Xuan Duc Thanh
05-02-2020 21:20:09600000GiupMS2019391MS2019329MS2019393200000d/ma
05-02-2020 21:22:31200000STA ungho ms2020.020(chi Nguyen Thi Kieu)
05-02-2020 21:25:57600000GiupMS2019394MS2019396MS2019398100000d/ma
05-02-2020 21:29:06600000GiupMS2019399MS2019400MS2019408200000d/ma
05-02-2020 21:32:22600000GiupMS2019411MS2019414MS2019417200000d/ma
05-02-2020 21:35:38600000GiupMS2019421MS2020004MS2020005200000d/ma
05-02-2020 21:38:24600000GiupMS2020006MS2020007MS2020009200000d/ma
05-02-2020 21:42:20600000GiupMS2020012MS2020014MS2020015200000d/ma
05-02-2020 21:45:39600000GiupMS2002016MS2002017MS2002018200000d/ma
05-02-2020 21:48:45400000GiupMS2020019MS2020020200000d/ma
06-02-2020 05:39:47500000Tran Thi Mong Linh chuyen tien ung ho be Lu Phu Loc
06-02-2020 08:25:13500000ung ho MS 2020018 be Nguyen Thien An
06-02-2020 08:27:05500000ung ho MS 2020020 chi Nguyen Thi Kieu
06-02-2020 08:27:06100000So GD goc: 995220020622980 995220020622980 - ung ho MS 2020.018 be nguyen thien an
06-02-2020 08:28:39200000ung ho MS 2020.022 (em Lu Phu Loc)
06-02-2020 08:49:54200000CT DEN:003708522264 Ung ho ms 2020.018 be nguyen thien an FT20037500779798
06-02-2020 09:42:44150000CT DEN:093815626784 Vietinbank 114000161718 Ung ho ms2020.022
06-02-2020 09:51:435000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.022
06-02-2020 09:52:19100000ung ho MS 2020.018 ( be nguyen thien an)
06-02-2020 10:27:09300000So GD goc: 995220020652471 995220020652471 - Chuyen tien ung ho MS 2020.012 gd chi hoa
06-02-2020 10:32:26100000CT DEN:003710560004 MS 2020.020 FT20037874206164
06-02-2020 11:31:59200000So GD goc: 10001291 IBUNG HO MS 2020.020 (CHI NGUYEN THI KIEU)
06-02-2020 13:06:15100000Le Duc Anh chuyen tien
06-02-2020 14:05:18100000So GD goc: 995220020654443 995220020654443 - Chi Toan ung ho MS 2020.022 Em Lu Phu Loc
06-02-2020 14:43:02600000THU THAO VA NGUYEN ANH UNG HOGIA DINH CHI NGUYEN THI SENMS 2019421
06-02-2020 14:46:01600000THU THAO VA NGUYEN ANH UNG HO BE NGUYEN THIEN AN MS2020.018
06-02-2020 14:48:07600000THU THAO VA NGUYEN ANH UNG HO CHI NGUYEN THI HUONG MS 2020.019
06-02-2020 15:44:301000000Ung ho beLe Xuan Duc thanh-GD105454N0205
06-02-2020 18:08:09200000Ung ho MS 2020.008
06-02-2020 18:09:17200000Ung ho MS 2020.006 (be Pham An Binh)
06-02-2020 18:10:21200000Ung ho MS 2020.010 (be Duong Thanh Danh)
06-02-2020 18:11:34200000Ung ho MS 2020.004 (be Huynh Le Nha Phuong)
06-02-2020 19:31:09500000Ung ho MS 2020.018 ( be Nguyen Thien An )
06-02-2020 22:04:44100000LPT ung ho MS 2020022 em Lu Phu Loc
06-02-2020 22:23:02500000ung ho MS 2020.022
07-02-2020 00:36:09200000STA ungho Ms2020.022(em Lu Phu Loc); thoi gian GD:06/02/2020 22:51:33
07-02-2020 00:36:33300000LAM VAN DAT ung ho MS 2020.021; thoi gian GD:06/02/2020 22:57:01
07-02-2020 09:38:01500000MS2020023 (BE HO LE MINH NHUT)
07-02-2020 10:16:381000000CT DEN:003810377655 ung ho ms 2020.023 be ho le minh nhut FT20038550984500
07-02-2020 11:29:29300000So GD goc: 10003378 ung ho MS 2020.020 chi Nguyen Thi Kieu tai CONG THUONG VN CN DONG DA
07-02-2020 12:15:14127000CT DEN:003812385167 Ung ho ms 2020.022 e lu phu loc
07-02-2020 12:19:2250000CT DEN:003812385259 Ms 2020.022
07-02-2020 13:48:04200000Nguyen Thu Hang chuyen tien ung ho MS 2020.108 Be Ng Thien An
07-02-2020 14:19:061000000CT DEN:070046550724 Ung ho Ho Le Minh Nhut MS 2020 023
07-02-2020 14:22:231000000CT DEN:070046551165 Ung ho be Nguyen Thien An MS 2020 018
07-02-2020 14:31:3050000LPT ung ho MS 2020023be Ho Le Minh Nhut
07-02-2020 14:50:235000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.023
07-02-2020 16:48:23500000co Nguyen Thi Hien 0931529286 ungho MS 2020.018 (be Nguyen Thien An)
08-02-2020 05:47:09200000ung ho MS 2020024 gia dinh chi xy
08-02-2020 07:21:54300000ung ho MS 2020.024 ( gia dinh chi Xy)
08-02-2020 07:25:41200000CT DEN:003907656416 Bac Dung Bac Ninh Gup chau FT20039286072306
08-02-2020 08:10:271000000CT DEN:080046604855 Ung ho gia dinh chi Xy MS 2020 024
08-02-2020 08:13:05500000ung ho MS 2020.024 (gia dinh chi Xy)
08-02-2020 08:37:20100000ung ho chi xi anh suu
08-02-2020 08:43:44100000CT DEN:003901044522 200208000004725 ung ho MS 2020.024 gia dinh chi Xy ZP5M2Q7BLCD3
08-02-2020 08:45:10500000ung ho MS 2020.024
08-02-2020 08:46:38500000ung ho MS 2020.023
08-02-2020 08:49:41250000CT DEN:003908035849 Ung ho MS 2020 024 gia dinh chi Xy
08-02-2020 09:09:12200000MS2020.024
08-02-2020 09:22:56500000Ong Le Ky Phung ung hoMS 2020022 cho em Lu Phu Loc
08-02-2020 09:24:48400000ung ho MS 2020.024 (gia dinh chi Xy)
08-02-2020 09:25:21500000Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020 023 be Ho Le Minh Nhut
08-02-2020 09:40:45200000CT DEN:003909060252 gia dinh chi xi
08-02-2020 09:48:39300000ung ho MS 2020.024 (gia dinh chi Xy)
08-02-2020 10:05:361000000Ung ho MS 2020. 024( C Xuy)
08-02-2020 10:17:40200000ung ho MS 2020.024( gia dinh chi xy)
08-02-2020 10:42:01200000NGUYEN QUANG HANH ChuyenMS 2020.024 gui gia dinh chu xy
08-02-2020 10:47:06200000Ung ho MS 2020.024
08-02-2020 10:53:3750000ung ho MS 2020.024 gia dinh chi Xi
08-02-2020 10:55:541000000CT DEN:003910707246 auto phong bong binh duong chuyen tien ung ho ms 2020024 gia dinh chi xy FT20039777629702
08-02-2020 11:13:05200000CT DEN:003911506675 Ung ho ms 2020024 gia dinh chi xy
08-02-2020 11:26:151000000Anh Le Dinh Quang DD 0903785602 ung ho MS 2020.024(gia dinh chi Xy)
08-02-2020 13:04:47500000CT DEN:003913508825 Ung ho gia dinh chi Pham Thi Xy co 2 con bi bai nao Cau chuc gia dinh chi duoc binh an 2 be khoe man
08-02-2020 13:34:55100000Le Duc Anh chuyen tien
08-02-2020 14:00:00500000CT DEN:003913403858 Chuyen tien 2020.024 gia dinh chi xy
08-02-2020 14:43:19100000CT DEN:003900057243 MBVCB.337198061.497859.MS 2020.024. ung ho gd chi Xy.CT tu 0341005024425 NGO THI VAN ANH toi 1140001
08-02-2020 14:56:47100000CT DEN:145211737685 Vietinbank 114000161718 NGUYEN THI MEN chuyen khoanung ho anh chisuu xy
08-02-2020 15:12:14300000Ung ho MS 2020.024 (gia dinh chi Xy)
08-02-2020 18:33:131000000UNG HO MS 2020.024
08-02-2020 19:22:21500000ms 2020.024
08-02-2020 20:00:42500000CT DEN:003900096328 MBVCB.337380470.540187.Ung ho MS 2020.024 gia dinh chi Xy .CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI
08-02-2020 21:55:32100000CT DEN:003921392760 ung ho chi ly xa nam tan huyen nam sach nam dinh
09-02-2020 07:45:41200000CT DEN:074113177644 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho chi huong
09-02-2020 08:29:39200000Ung ho MS 2020 124, tai BankPlus REQID 200209211928925
09-02-2020 14:48:4650000LPT ung ho MS 2020024 gia dinh chi Xy
09-02-2020 14:54:26100000ung hoMS 2020.024 gia dinh chi Xy
09-02-2020 15:30:56100000NGUYEN MINH LUONG Chuyen tien ung ho MS 2020.020 (chi Nguyen Thi Kieu)
09-02-2020 16:54:06100000Le Duc Anh chuyen tien
09-02-2020 17:24:55200000ung ho VO DUC THINH MS 2019.397
09-02-2020 21:47:30500000ms 2020.024 ( gd chi xy )
10-02-2020 07:36:34300000ung ho Ms 2020.025 Be Ngo Quoc Dao (chuc con mau khoe)
10-02-2020 08:05:57400000CT DEN:100046732138 Ung ho be Ngo Quoc Dao MS 2020 025
10-02-2020 08:35:4750000Le Duc Anh chuyen tien
10-02-2020 09:17:36200000NGUYEN HOANG HAU Chuyen tien ung ho be Ngo Quoc Dao ( MS 2020.025)
10-02-2020 09:27:5950000Ung ho MS 2020.025 (be Ngo Quoc Dat; ap Hung Thuan; xa Hung Dien B; huyen Tan Hung; tinh Long An
10-02-2020 09:29:12200000So GD goc: 995220021021556 995220021021556 - MS 2020.025 NGO QUOC DAO
10-02-2020 09:32:17100000So GD goc: 995220021021651 995220021021651 - MS 2020.024 Gia dinh Chi Xy
10-02-2020 10:15:21200000CT DEN:004100033261 MBVCB.338063856.689737.MS 2020.025 GUI BE NGO QUOC DAO.CT tu 0371000509348 CHU THI KIM THANH toi 1
10-02-2020 10:20:16200000NGUYEN KHOA DANG Chuyen tien
10-02-2020 11:09:18300000CT DEN:004111009936 MS 2020.025 be Ngo Quoc Dao ap Hung Thuan xa Hung Dien B huyen Tan Hung tinh Long An
10-02-2020 14:24:46500000ung ho MS 2020025 beNgo quoc Dao
10-02-2020 14:28:05500000ung ho MS 2020022 em Lu Phu Loc
10-02-2020 14:57:1910000TRA XUAN BINH UNG HO 2 MS 2020.024, 2020.025
10-02-2020 15:18:24400000GIUP GIA DINH CHI LY, MS: 2020024
10-02-2020 15:22:12400000UNG HO GIA DINH CHI ANH, TRU XOM 5, XA CAO SON HUYEN ANH SON, NGHE AN
10-02-2020 15:23:34200000CT DEN:004115149613 ung ho MS 2020.025
10-02-2020 17:56:32100000LPT ung ho MS 2020025 be Ngo Quoc Dao
10-02-2020 20:33:191000000Tran Thanh phap danh Tam Giai ung ho 200k cho 2020.021; 2020.022; 2020.023; 2020.024; 2020.025

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ngày ủng hộ Họ và tên người ủng hộ  Số tiền Mã số ủng hộ 
3/2/2020Cô Châu P11 Q10        500,0002020.018
3/2/2020Nguyễn Lã Gia Hân     2,000,0002020.018
3/2/2020Tạ Thanh Hải ( Bình Dương)     5,000,000 2020.018 
3/2/2020Nguyễn tấn Mỹ     1,000,0002020.018
7/2/2020Cô Linh        500,0002020.019
7/2/2020Minh Đức+ Hồng Đức     2,000,0002020.020
7/2/2020Quỳnh Loan        500,0002020.022
10/2/2020Anh Chung        300,0002020.024

Ban Bạn đọc