1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
12/1/20201,000IBVCB.875498076.sxgg.CT tu 0721000667153 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/1/20201,000IBVCB.875086254.dsg.CT tu 0911000049561 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/1/20201,000IBVCB.875008854.g.CT tu 0911000067992 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/1/202050,000IBVCB.875734706.Giup ma so 2020 305 be Nguyen Cao Phuc Lam .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/1/202050,000IBVCB.875731289.Giup ma so 2020 304 be Ngoc Tuoi .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/1/202050,000368911.011220.164452.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020 305 be Nguyen Cao Phuc Lam
12/1/202050,000IBVCB.875126092.MS 2020305 be Nguyen Cao Phuc Lam.CT tu 0301000372857 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/1/202050,000324751.011220.095633.Ubg ho MS 2020 305 be Nguyen Cao Phuc Lam
12/1/202050,000017327.011220.080010.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020 304 be Ngoc Tuoi
12/1/202050,000445205.011220.072712.Ung ho MS 2020.305
12/1/2020100,000MBVCB.875615476.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.305 be NGUYEN CAO PHUC LAM.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/1/2020100,000591238.011220.152032.Ung ho be Nguyen cao phuc Lam MS 2020.305
12/1/2020100,000558734.011220.113952.Ung ho MS2020 305 be Nguyen Cao Phuc Lam
12/1/2020100,000851743.011220.103726.Gd Le Tan Thanh uh MS 2020.305 be Nguyen Cao Phuc Lam. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT2033
12/1/2020100,000MBVCB.874740883.Thuy Dung ung ho MS2020.305 (Be Nguyen Cao Phuc Lam).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/1/2020100,000179459.011220.092627.MS 2020.305 (UNG HO NE NGUYEN CAO PHUC LAM)
12/1/2020100,000252105.011220.092343.Ung ho MS2020 305
12/1/2020100,000MBVCB.874529504.Ung ho MS 2020.305 em Nguyen Cao Phuc Lam.CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/1/2020100,000149675.011220.083043.Vinh Nam ung ho ms 2020 305 be Nguyen Cao Phuc Lam
12/1/2020100,000MBVCB.874457212.Ung ho MS 2020.305 (be Nguyen Cao Phuc Lam).CT tu 0351000934135 DO THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/1/2020100,000MBVCB.874455267.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.305 (be Nguyen Cao Phuc Lam)Vietnamnet 01/12/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/1/2020100,000147612.011220.071532.chuyen be nguyen cao phuc lam ma so 2020 305
12/1/2020100,000693190.011220.063119.MS2020.305 Nguyen Cao phuc lam FT20336600808763
12/1/2020100,000536460.011220.062912.UNG HOMS 2020.305-011220-06:28:59 536460
12/1/2020100,000131490.011220.062136.Chuyen tien ung ho MS2020.305
12/1/2020150,000728600.011220.174111.Chuyen tien ung ho MS 2020. 305
12/1/2020200,000513490.011220.205517.ung ho be ng dang quang ms 2020.300
12/1/2020200,000512412.011220.204547.ung ho be ng cao phuc lam ms2020.305
12/1/2020200,000IBVCB.875615618.MS 2020 304 be Ngoc Tuoi.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/1/2020200,000666861.011220.170207.ung ho MS2020.305 (be Phuc Lam)
12/1/2020200,000663506.011220.165735.ung ho MS 2020.300 (be Nguyen Dang Quang)
12/1/2020200,000IBVCB.875347461.ung ho MS 2020 284 be Ngan Tien Dat.CT tu 0071000732389 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/1/2020200,000171868.011220.161515.Ung ho MS 2020.305 be Nguyen Cao Phuc Lam FT20336082085468
12/1/2020200,000464625.011220.155050.Ung ho MS2020.305 ( Nguyen Cao Phuc Lam)
12/1/2020200,000838116.011220.141509.UNG HO MS 2020 305 BE NGUYEN CAOPHUC LAM FT20336991962893
12/1/2020200,000MBVCB.874909118.ung ho Ma so: 2020.302 ( me con chi Tham) .CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/1/2020200,000634333.011220.110023.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020305 nguyen cao phuc lam
12/1/2020200,000405006.011220.105409.ung ho MS 2020.305 (be Nguyen Cao Phuc Lam)
12/1/2020200,000844794.011220.103044.Ung ho MS 2020.305 be Nguyen Cao Phuc Lam FT20336956261351
12/1/2020200,000IBVCB.874723971.MS 2020 305 be Nguyen Cao Phuc Lam.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/1/2020200,000MBVCB.874678714.UNG HO MS 2020.305 (BE NGUYEN CAO PHUC LAM).CT tu 0451000352400 LE THAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/1/2020200,000781736.011220.092749.MS 2020.305.nguyen cao phuc lam FT20336099803955
12/1/2020200,000IBVCB.874584862.MS 2020305 MS 2020304.CT tu 0011004237550 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/1/2020200,000212861.011220.090613.MS 2020.305 ( be Nguyen Cao Phuc Lam)
12/1/2020200,000027778.011220.085841.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 305 be Nguyen Cao Phuc Lam
12/1/2020200,000187619.011220.085157.Be Nguyen Cao Phuc Lam
12/1/2020200,000MBVCB.874555221.MS 2020.305 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/1/2020200,000198806.011220.084214.Ung ho ms 2020.305
12/1/2020200,000301264.011220.083100.Ung ho MS 2020.305 be NGuyen Cao Phuc Lam
12/1/2020200,000IBVCB.874506467.MS2020 100 be Le Hoang Gia Tuong.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/1/2020200,000MBVCB.874465473.Ung ho MS 2020.305( be Nguyen Cao Phuc Lam).CT tu 0721000614520 NGUYEN HUYNH NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/1/2020200,000705805.011220.073215.Ms 2020.305 be Nguyen Cao Phuc Lam FT20336184939502
12/1/2020200,000537127.011220.064919.UNG HO MS : 2020.305 ( BE NGUYEN CAO PHUC LAM)-011220-06:49:03 537127
12/1/2020200,000135616.011220.063939.ung ho MS 2020.305 be Nguyen Cao Phuc Lam
12/1/2020200,000135319.011220.063822.ung ho MS 2020.300 be Nguyen Dang Quang
12/1/2020250,000IBVCB.874436936.Ghi ro ung ho MS 2020.305 (be Nguyen Cao Phuc Lam).CT tu 0611001715108 PHAN HUY CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/1/2020300,000MBVCB.875735328.TRAM VAN HOANG chuyen tien MS 2020.301 (em Le Quang Sang).CT tu 0321000123123 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/1/2020300,000233429.011220.200427.NCHCCCL Ngo Thi Ha 0909703675
12/1/2020300,000MBVCB.875529302.Ung ho MS 2020.305 be Nguyen Cao Phuc Lam.CT tu 0011001967304 PHAM HONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/1/2020300,000IBVCB.875248924.Giup MS2020 305 Nguyen Cao Phuc Lam.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/1/2020300,000Sender:79310001.DD:011220.SHGD:10024257.BO:PHAM VAN NHAN.UNG HO MS 2020.305 BE NGUYEN CAOPHUC LAM
12/1/2020300,000IBVCB.874641573.ung ho MS 2020.305 (be Nguyen Cao Phuc Lam).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/1/2020300,000942645.011220.093636.ung ho MS 2020 305 be Nguyen Cao Phuc Lam
12/1/2020300,000IBVCB.874618680.NCHCCCL BuiCongChuc.CT tu 0071001130435 BUI CONG CHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/1/2020300,000720109.011220.080751.Ung ho MS 2020.305 FT20336927005637
12/1/2020300,000087918.011220.072045.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ho tro MS 2020 305 be Nguyen Cao phuc Lam
12/1/2020300,000278002.011220.070323.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS2020 305
12/1/2020400,000IBVCB.875362121.NCHCCCL - LE HUYNH TRANG - 0399986840.CT tu 0331000433709 LE HUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/1/2020400,000081616.011220.144525.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NCHCCCL
12/1/2020400,000MBVCB.874527505.UNG HO MS 2020.305 (NGUYEN CAO PHUC LAM) .CT tu 0181002321809 PHAM THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/1/2020500,000152448.011220.215911.MS 2020.297 be ha van phuc
12/1/2020500,000824567.011220.214612.MS 2020.304 (be Ngoc Tuoi)
12/1/2020500,000IBVCB.875278871.Ung ho MS 2020305 Be Nguyen Cao Phuc Lam.CT tu 0611001461529 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/1/2020500,000131289.011220.153852.UNG HO MS 2020.305 FT20336131010656
12/1/2020500,000799966.011220.140535.MS 2020 305
12/1/2020500,000771078.011220.135049.MS 2020 292 Truong Le Thanh Danh
12/1/2020500,000337141.011220.131241.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Dang Thi Thu Trang ung ho me con chi Tham Ms2020
12/1/2020500,000371782.011220.131133.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Dang Thi Thu Trang ung ho be Nguyen Cao Phuc Lam
12/1/2020500,000152687.011220.124829.Ungho ms 2020.305 be nguyen cao phuc lam
12/1/2020500,000574048.011220.103442.UNG HO MS 2020.305-011220-10:34:12 574048
12/1/2020500,000Sender:01310012.DD:011220.SHGD:10014928.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2020.304 BE NGOC TUOI
12/1/2020500,000736307.011220.083354.Ung ho MS 2020.305 be Nguyen Cam Phuc Lam FT20336429999242
12/1/2020500,000IBVCB.874521505.ung ho MS 2020.305 (be Nguyen Cao Phuc Lam).CT tu 0121000793701 NGUYEN DUC HOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/1/2020500,000Sender:48304001.DD:011220.SHGD:10000248.BO:NGUYEN THI NGOC TRINH.2020.305 (BE NGUYEN CAO PHUC LAM) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
12/1/2020500,000518443.011220.081258.Ung ho MS 2020.305 be Nguyen Cao Phuc Lam
12/1/2020500,000181192.011220.081215.Chuyen tien ung ho ms 2020.305 be nguyen cao phuc lam o nam dinh
12/1/2020500,000541478.011220.080611.UNG HO MS 2020.305 (BE NGUYEN CAO PHUC LAM)-011220-08:05:54 541478
12/1/2020500,000707348.011220.073658.Ung ho be Nguyen Cao Phuc Lam MS 2020.305 FT20336184958880
12/1/2020500,000700981.011220.071551.MS 2020.305 UH be ng cao phuc lam FT20336764803302
12/1/2020500,000537153.011220.064941.GIUP BE NGUYEN CAO PHUC LAM 2020.305-011220-06:49:41 537153
12/1/2020500,000489971.011220.063649.Ung ho ms 2020 - 305 be nguyen cao phuc lam
12/1/2020500,000MBVCB.874421287.DUONG NGUYEN THUY LINH chuyen tien UNG HO MS 2020 . 305 be NGUYEN CAO PHUC LAM.CT tu 0721000638272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/1/20201,000,000830594.011220.161756.Ung ho MS 2020.305 be nguyen cao phuc lam
12/1/20201,000,000594015.011220.152535.ung ho MS 2020.305 ( be Nguyen Cao Phuc Lam)
12/1/20201,000,000IBVCB.874600351.ung ho MS 2020 302 me con chi Tham.CT tu 0071004165114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/1/20201,000,000195513.011220.082430.ung ho MS 2020.305 (be Nguyen Cao Phuc Lam)
12/1/20201,000,000MBVCB.874428448.PHAM THI THANH DUYEN UNG HO MS 2020.305 BE NGUYEN CAO PHUC LAM.CT tu 0281000541762 PHAM THI THANH DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/1/20201,000,000691211.011220.061055.Ung ho MS 2020305 be Nguyen cao Phuc Lam FT20336343261066
12/1/20201,400,000593283.011220.115323.UNG HO MS 2020.299. 2020.305 MOI BAN 700K CHUC CAC BAN MAU BINH PHUC-011220-11:53:10 593283
12/1/20202,000,000709029.011220.213129.2 VO CHONG CO TAM UNG HO MS 2020.305 (BE NGUYEN CAO PHUC LAM)-011220-21:31:15 709029
12/1/20202,000,000Sender:79307005.DD:011220.SHGD:10021635.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2020.304 (BE NGOC TUOI) 1 TRIEU, MS 2020.305 (BE NGUYEN CAO PHUC LAM) 1 TRIEU
12/2/20201,000IBVCB.876806608.gsg.CT tu 0911000068027 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/20201,000IBVCB.876729170.sdg.CT tu 0911000068939 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/20201,000IBVCB.876700402.dsgsdgsd.CT tu 1016412420 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/20201,000IBVCB.876646679.gsg.CT tu 0531002595630 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/20201,000IBVCB.876238258.sg.CT tu 0911000068264 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/20201,000IBVCB.876046629.gsg.CT tu 0911000069582 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/202010,000IBVCB.876604997.cv19.CT tu 0481000914447 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/2/202010,000593693.021220.135402.Ung ho MS 2020.305 chau Phuc Lam - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
12/2/202020,000295364.021220.160319.Ung ho NCHCCCL DoThuy 0981528297
12/2/202050,000487769.011220.233511.Ungho NCHCCCL TienDoan 0978843658 FT20337131507009
12/2/202050,000829637.021220.202844.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NCHCCCL PhungVanUt 0986882822
12/2/202050,000298962.021220.193110.ungho NCHCCCL Pham Ngoc Thao Van 0775115947
12/2/202050,000IBVCB.876774930.Giup ma so 2020 306 be Vu Minh Thu.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/2/202050,000MBVCB.876681945.UNG HO NCHCCCL Pham Gia Huy 0855722313.CT tu 1017053001 PHAM GIA HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/202050,000903429.021220.151850.Ung ho ct NCHCCCL FT20337502978091
12/2/202050,000894981.021220.151055.Ung ho NCHCCCL Nguyenthinhaphuong 0345676323 FT20337748765131
12/2/202050,000318744.021220.141226.ung ho MS 2020.306 be vu minh thu
12/2/202050,000MBVCB.876456987.Ung ho MS 220.306 be Vu Minh Thu.CT tu 0071001354100 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/202050,000799171.021220.132328.Ung ho MS 2020.306. Be Vu Minh Thu. FT20337444739027
12/2/202050,000475779.021220.111234.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020 306 be Vu Minh Thu
12/2/202050,000202337.021220.090723.Ms 2020 305 be nguyen cao phu lam
12/2/202050,000IBVCB.875992556.MS 2020306 be Vu Minh Thu.CT tu 0301000372857 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/2/202050,000MBVCB.875966202.MS 2020 306 Be Vu Minh Thu.CT tu 0821000016287 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/2/202050,000607529.021220.074456.Ung ho MS 2020.306
12/2/202050,000075251.021220.073645.Ung ho MS2020 306 be Vu Minh Thu
12/2/202090,000595095.021220.135523.Ung ho MS 2020.305 chau Phuc Lam
12/2/2020100,000MBVCB.877149939. Ung ho2020.305 (be Nguyen Cao Phuc Lam).CT tu 0601000545655 VO MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/2020100,000MBVCB.877147543. Ung ho MS 2020.306 (be Vu Minh Thu).CT tu 0601000545655 VO MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/2020100,000145233.021220.194554.Gd Le Tan Thanh uh MS 2020.306 be Vu Minh Thu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT203379250642
12/2/2020100,000346427.021220.192807.Ms 2020 306 be Vu Minh Thu
12/2/2020100,000125118.021220.191805.Ung ho MS 2020.306 be Vu Minh Thu FT20337974638583
12/2/2020100,000534395.021220.174241.ung ho ms 2020.306 be Vu Minh Thu
12/2/2020100,000MBVCB.876847992.Ung ho NCHCCCL Phan Thi Hoa 0908356333.CT tu 0111001063305 VO MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/2020100,000254443.021220.172402.UnghoNCHCCCL Giang 0972471601
12/2/2020100,000994408.021220.164309.Ung ho NCHCCCL Thai Linh 0977186140 FT20337599026565
12/2/2020100,000967179.021220.161732.UngHoNCHCCCL TranThiKhanhLinh 0985226164 FT20337636307909
12/2/2020100,000055535.021220.154034.Ung ho MS 2020306 be vu minh thu
12/2/2020100,000MBVCB.876630619.Ung ho ms 2020.306 ( be Vu Minh Thu).CT tu 0711000237715 TRAN DUY NGUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/2020100,000MBVCB.876627094.Nhu chua he co cuoc chia ly.CT tu 0031000255040 PHAM THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/2020100,000379714.021220.151609.NCHCCCL XIN DAU TEN 0776774147
12/2/2020100,000369151.021220.150546.ung ho nchcccl huutho 0935503305
12/2/2020100,000841440.021220.143934.ung ho MS 2020 306 be Vu Minh Thu
12/2/2020100,000588340.021220.134823.Ung ho MS 2020.306 be Minh Thu - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
12/2/2020100,000091016.021220.132237.Ung ho be Vu minh Thu MS 2020.306
12/2/2020100,000MBVCB.876435527.Ung ho MS 2020.306 be Vu Minh Thu.CT tu 0071000759426 DINH HA BAO THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/2020100,000087416.021220.131523.Ung ho MS2020.306 (be Vu Minh Thu)
12/2/2020100,000792646.021220.131404.MS 2020.306 ung ho be Vu Minh Thu FT20337903174597
12/2/2020100,000MBVCB.876211574.Thuy Dung ung ho MS2020.306 (be Vu Minh Thu).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/2020100,000755411.021220.101453.UNG HO MS 2020.306(BE VU MINH THU)-021220-10:14:51 755411
12/2/2020100,000629590.021220.100206.Ung ho MS 2020 306 be Vu Minh Thu FT20337034873614
12/2/2020100,000134133.021220.082808.Vinh Nam ung ho ms 2020 306 be Vu Minh Thu
12/2/2020100,000979251.021220.071617.ung ho ms 2020.302 me con chi Tham
12/2/2020100,000MBVCB.875926698.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.306 (be Vu Minh Thu)Vietnamnet 02/12/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/2020100,000410495.021220.061215.Vietcombank 0011002643148 Ms 2020 306
12/2/2020100,000MBVCB.875899854.LAM THI LUONG LUYEN ung ho MS 2020.306 be Vu Minh Thu.CT tu 0021002187289 LAM THI LUONG LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/2020100,000722821.021220.054222.UNG HO MS : 2020.306( BE VU MINH THU)-021220-05:42:08 722821
12/2/2020200,000369026.021220.212550.Ung ho 2020 306 be Vu Minh Thu
12/2/2020200,000354886.021220.201059.Ung ho MS 2020 306 be Vu Minh Thu
12/2/2020200,000IBVCB.876971880.MS 2020 306 be Vu Minh Thu.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/2/2020200,000MBVCB.876705156.Em Ha Tuyen ung ho ct.CT tu 0211000451308 NGUYEN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/2020200,000224827.021220.152747.ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Thu Huong 0382067633
12/2/2020200,000895815.021220.151141.Ung ho NCHCCCL Hatran 098xxx FT20337486094836
12/2/2020200,000Sender:79307005.DD:021220.SHGD:10016233.BO:NGUYEN LAM XUAN THUY.IBMS 2020.305 (BE NGUYEN CAO PHUC LAM)
12/2/2020200,000Sender:01310001.DD:021220.SHGD:10017437.BO:NGUYEN VAN LOI.UNG HO MS2020306 BE VU MINH THU
12/2/2020200,000Sender:79307005.DD:021220.SHGD:10011695.BO:NGUYEN LAM XUAN THUY.IBMS 2020.306 (BE VU MINHTHU)
12/2/2020200,000357078.021220.130519.MS 2020.306 (be Vu Minh Thu)
12/2/2020200,000Sender:01310005.DD:021220.SHGD:10014887.BO:PHAM XUAN HOA.MS 2020306
12/2/2020200,000Sender:79202002.DD:021220.SHGD:10000597.BO:NGUYEN THIEN HOANG.995220120251569 UT TY UNGHO MS 2020.306
12/2/2020200,000623935.021220.095608.Ung ho MS 2020.306 be Vu Minh Thu FT20337452890824
12/2/2020200,000217853.021220.094510.ung ho MS 2020.306 (be Vu Minh Thu)
12/2/2020200,000Sender:01310012.DD:021220.SHGD:10008370.BO:PHAM VAN NHAN.UNG HO MS 2020.306 BE VU MINH THU
12/2/2020200,000Sender:79305001.DD:021220.SHGD:10001332.BO:TRAN VINH TRUNG.MS 2020 306
12/2/2020200,000295600.021220.083457.MS 2020.306(be Vu Minh Thu)
12/2/2020200,000MBVCB.875968945.HUYNH THI THUY HANG chuyen tienung ho 2020.306 be vu Minh Thu.CT tu 0111000563561 HUYNH THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/2020200,000998533.021220.075616.ung ho ma so2020.305 be nguyen cao phuc lam
12/2/2020200,000533592.021220.074512.Ung ho MS 2020306 vu minh thu FT20337610087197
12/2/2020200,000192034.021220.074128.MS2020306 be Vu Minh Thu
12/2/2020200,000447857.021220.071825.Vietcombank 0011002643148 Ho Khanh Chi lop 10XH2 THPT Gia Dinh HCM ung ho ma so 2020 306 be Vu Minh
12/2/2020200,000MBVCB.875928094.Ung ho MS 2020.306( be Vu Minh Thu).CT tu 0721000614520 NGUYEN HUYNH NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/2020200,000051354.021220.065729.Ms 2020 306 ung ho be vu minh thu
12/2/2020200,000519190.021220.063552.2020.306 be Vu minh thu FT20337129000040
12/2/2020200,000961270.021220.055216.Chuyen tien ung ho MS 2020.305 be Nguyen Cao Phuc Lam
12/2/2020200,000961096.021220.055014.Chuyen tien ung ho MS 2020.270 be Cao Duc Bao
12/2/2020200,000722808.021220.054029.UNG HO MS : 2020.306( BE VU MINH THU)-021220-05:40:28 722808
12/2/2020300,000864212.021220.191012.MS 2020.297 (BE HA VAN PHUC) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
12/2/2020300,000MBVCB.876844033.MS 2020.306 be Vu Minh Thu.CT tu 0071002395402 TRAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/2020300,000412175.021220.154715.Ung ho CTNCHCCCL.TrangLe.0902952192
12/2/2020300,000MBVCB.876618540.Ung ho nchcccl huynh 0974627322 .CT tu 0881000467096 TRUONG VAN BAO HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/2020300,000785677.021220.150302.Vietcombank 0011002643148 CK UNG HO MS 2020 306 be Vu Minh Thu
12/2/2020300,000887741.021220.001344.ung ho MS 2020.306 (be Vu Minh Thu)
12/2/2020300,000553789.021220.115302.Ung ho MS 2020 298 MS 2020 304 MS 2020 305
12/2/2020300,000078834.021220.092907.Ung ho MS 2020.306 Vu Minh Thu
12/2/2020300,000MBVCB.876058120.ung ho MS2020.306.CT tu 1013908250 PHAM THI HIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/2020300,000IBVCB.876027931.Ung ho be Vu Minh thu (MS:2020.306).CT tu 0111000320961 PHAM NGOC THANH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/2020300,000MBVCB.876015637.Ung ho ms 2020.306 be vu minh thu.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/2020300,000291579.021220.081857.ms 2020.305 be Phuc Lam
12/2/2020300,000250154.021220.075021.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho chau minh thu 2020306
12/2/2020300,000842867.021220.065637.IBFT Ung ho be Vu Minh Thu.Hoc Mon
12/2/2020300,000446794.021220.065442.Vietcombank 0011002643148 Tran Dinh Tuyen chuyen khoan cho MS 2020 306 be Vu Minh Thu
12/2/2020300,000968983.021220.064207.Hua Hien ung ho MS 2020.306 be Vu Minh Thu
12/2/2020400,000MBVCB.877150580.NGUYEN THI THU THUY chuyen tien ung ho MS:2020296 em Tran Van Truong .CT tu 0741000613355 NGUYEN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/2020400,000Sender:01310005.DD:021220.SHGD:10008351.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2020.306 BE VU MINHTHU
12/2/2020500,000IBVCB.876947203.Ung ho NCHCCCL Cu Minh Ha 0378094214.CT tu 0711000257184 CU MINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/2020500,000IBVCB.876836222.Ung ho ms 2020.306.CT tu 0481000756215 LE DO HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/2020500,000021720.021220.171015.MS 2020. 306 FT20337787117836
12/2/2020500,000IBVCB.876740870.Ung ho NCHCCCL Nguyen Hoang Duy 0834761345.CT tu 0111000173867 NGUYEN HOANG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/2020500,000907491.021220.152247.Ung ho NCHCCCL HongNhung 0973086188 FT20337160675025
12/2/2020500,000921016.021220.151605.IBFT ung ho NCHCCCL truc
12/2/2020500,000278717.021220.151034.UnghoNCHCCCL
12/2/2020500,000422755.021220.141725.ung ho be VU MINH THU MS 2020. 306
12/2/2020500,000291229.021220.135215.TRUONG QUOC LAM Ung ho MS 2020.306
12/2/2020500,000IBVCB.876481121.Ung ho MS 2020.306 (be Vu Minh Thu).CT tu 0181000632392 NGUYEN TRAN HUE CHIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/2020500,000795338.021220.133505.UNG HO MS 2020.279 (EM NHAT HIEU)-021220-13:35:03 795338
12/2/2020500,000MBVCB.876432014.Ung ho MS 2020.306 Be Vu Minh Thu.CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/2020500,000789867.021220.130252.UNG HO MS 2020.285 (CHI THIEN LY)-021220-13:02:36 789867
12/2/2020500,000789487.021220.130000.UNG HO MS 2020.291 (EM TRUONG DUC CUONG-021220-12:59:54 789487
12/2/2020500,000789083.021220.125724.UNG HO MS 2020.298 (BE TONG THI THU HUYEN)-021220-12:57:21 789083
12/2/2020500,000262367.021220.125548.ung ho Ms 2020.306 Vu Minh Thu
12/2/2020500,000788721.021220.125455.GHI RO UNG HO MS 2020.306 (BE VU MINH THU)-021220-12:54:49 788721
12/2/2020500,000584929.021220.121202.UNG HO MS 2020.305 (be NGUYEN CAO PHUC LAM - NAM DINH)
12/2/2020500,000Sender:79307005.DD:021220.SHGD:10008910.BO:NGUYEN THI TO THANH.IBUNG HO MS 2020.306 (BE VUMINH THU)
12/2/2020500,000Sender:01310001.DD:021220.SHGD:10004983.BO:HA THI PHUC.UNG HO MS 2020.305 BE NGUYEN CAOPHUC LAM
12/2/2020500,000MBVCB.876154284.Ung ho MS 2020.306 (be Vu Minh Thu) - from 0903055767.CT tu 0071001550434 NGO PHAN QUOC THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/2020500,000Sender:01310005.DD:021220.SHGD:10007978.BO:TRAN TO NGA.UNG HO MS 2020.306 EM VU MINH THU
12/2/2020500,000MBVCB.876121474.THAN THI HANH chuyen tien ung ho MS 2020-306 (be Vu Minh Thu).CT tu 0271000160125 THAN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/2020500,000216491.021220.094124.ung ho be Thu; MS 2020306
12/2/2020500,000Sender:79310001.DD:021220.SHGD:10005853.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.306 BE VU MINH THU
12/2/2020500,000171286.021220.083714.Ung ho MS 2020.306 ( be Vu Minh Thu)
12/2/2020500,000019284.021220.082502.ung ho ms 2020.306 be vu minh thu
12/2/2020500,000292957.021220.082442.ung ho MS 2020.306 (be Vu Minh Thu)
12/2/2020500,000MBVCB.875962850.UNG HO MS 2020.306.CT tu 0181003637398 BUI QUANG DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/2020500,000521022.021220.064841.MS 2020 . 305 FT20337530998322
12/2/2020500,000042398.021220.063248.MS 2020 306 be Vu Minh Thu
12/2/2020500,000840546.021220.060647.IBFT MS 2020.306 be vu minh thu
12/2/20201,000,000MBVCB.877204341.ung ho MS 2020.304 (be Ngoc Tuoi).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/20201,000,000MBVCB.877203588.ung ho MS 2020.305 (be Nguyen Cao Phuc Lam).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/20201,000,000MBVCB.877202906.ung ho MS 2020.306 (be Vu Minh Thu).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/20201,000,000MBVCB.877184386.Ung ho MS 2020.303 (em truong thi nhung).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/20201,000,000066044.021220.211349.UNG HO MS 2020.304 (BE NGOC TUOI)
12/2/20201,000,000065972.021220.210956.UNG HO MS 2020.306 (BE VU MINH THU)
12/2/20201,000,000085059.021220.182536.MS 2020.306 FT20337131533150
12/2/20201,000,000IBVCB.876834996.Co Vinh ung ho MS 2020.304 (be NGOC TUOI).CT tu 0071000736575 BUI THI NGOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/20201,000,000776640.021220.114603.UNG HO MS 2020.306(BE VU MINH THU)-021220-11:46:15 776640
12/2/20201,000,000881865.021220.111343.IBFT MS2020.306 be Vu Minh Thu
12/2/20201,000,000MBVCB.876013517.Ung ho MS 2020.306 (be Vu Minh Thu).CT tu 0931004172523 DO GIANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/20201,000,000MBVCB.875997333.MS 2020.306 (be Vu Minh Thu) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/20201,500,000MBVCB.877189270.Ung ho MS 2020.299(chi pham my hoa).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/20202,000,000157897.011220.232450.MS 2020.305 (be Nguyen Cao Phuc Lam)
12/2/20202,000,000MBVCB.877192581.Ung ho MS 2020.301(em le quang sang).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/20202,000,000MBVCB.877181598.Ung ho MS 2020.305 (be nguyen cao phuc lam).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/20202,000,000915221.021220.152959.Ung ho NCHCCCL ThuyNguyen 0375571779 FT20337770000140
12/2/20202,000,000IBVCB.876602547.Kho khan.CT tu 0071002158000 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/2/20202,000,000MBVCB.876204001.MS2020.306 ung ho be Vu Minh Thu.CT tu 0071001013306 TRAN THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/2/20202,000,000003202.021220.083742.ZP5MVNURRH26 201202000021734 MS 2020.306 be Vu Minh Thu.Mong be mau k
12/2/20202,000,000987839.021220.073629.Ba Kolmakova Ekarerina ho tro MS 2020.306 be V M Thu
12/2/20203,000,000MBVCB.877186811.Ung ho MS 2020.302 (me con chi Tham).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/20202,000IBVCB.877234787.ast.CT tu 0151000608528 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/20202,000IBVCB.877807741.a.CT tu 0531002592875 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/20202,000IBVCB.877553948.a.CT tu 0331000516258 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/202010,000MBVCB.877236749.Binh thuong.CT tu 0071001292210 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/3/202020,000IBVCB.877250044.Ung ho MS 2020 302 Me con chi Tham.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/3/202020,000IBVCB.877249463.Ung ho MS 2020 303 Em Truong Thi Nhung.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/3/202020,000IBVCB.877247167.Ung ho MS 2020 304 Be Ngoc Tuoi.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/3/202020,000IBVCB.877248034.Ung ho MS 2020 305 Be Nguyen Cao Phuc Lam.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/3/202020,000IBVCB.877246258.Ung ho MS 2020 306 Be Vu Minh Thu.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/3/202020,000MBVCB.878446050.Nhat hao.CT tu 1016838262 NGUYEN BAO QUOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/202020,000MBVCB.878020106.NCHCCCL Pham Thuy 0326671061.CT tu 1017232976 PHAM THI LE THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/202020,000IBVCB.877325136.H.CT tu 0021000272086 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/3/202020,000965493.031220.053636.Ung ho ms 2020.307 chi Chu Thi Loi
12/3/202030,000MBVCB.877506741.kho khan.CT tu 0031000136579 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/3/202040,000MBVCB.877344840.ung ho NCHCCCL , Nguyen Vu Minh Chau , 0908128328.CT tu 0721000660932 NGUYEN VU MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/202050,000773774.021220.224938.Ung ho NCHCCCL Lan 0888663826
12/3/202050,000MBVCB.878418824.NCHCCCL HUYNH DIEU CO 0365034032.CT tu 1017531225 HUYNH DIEU CO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/202050,000818505.031220.192708.ung ho CT NCHCCCL
12/3/202050,000869987.031220.185739.NCHCCCL.lan.0369622879 FT20338652492501
12/3/202050,000MBVCB.878237313.NCHCCCL- Phan Ngoc Tuyet- 0983789198.CT tu 0591000344524 PHAN NGOC TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/202050,000790518.031220.171555.NCHCCCL Colen FT20338416661988
12/3/202050,000180467.031220.171154.Ung ho NCHCCCL Bui Xuan Hoang 0335654441
12/3/202050,000328549.031220.170803.NCHCCCL Phuong 0945898788
12/3/202050,000319853.031220.154742.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NCHCCCL Thuy Duong 0387113164 con la sinh vien n
12/3/202050,000IBVCB.878063772.Giup ma so 2020 307 chi Chu Thi Loi.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/3/202050,000319602.031220.154607.Vietcombank 0011002643148 Ung ho NCHCCCL PHAM THU HUE 0813944910
12/3/202050,000518346.031220.154245.Ung ho NCHCCCL Do Thanh Van 0372492156
12/3/202050,000692146.031220.153957.NCHCCCL Ngoc Tram 0908391815 FT20338990081719
12/3/202050,000678104.031220.152606.Mot chut tam long gui tang FT20338734395545
12/3/202050,000IBVCB.877922929.Ung ho ma so MS 2020 305 Be Nguyen Cao Phuc Lam.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/3/202050,000IBVCB.877920195.Ung ho ma so MS 2020 307 chi Thu Thi Loi.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/3/202050,000429698.031220.102807.Ung ho NCHCCCL FT20338585710751
12/3/202050,000903732.031220.075302.UNG HO NCHCCCC NGUYEN OANH 0976550278-031220-07:53:01 903732
12/3/202050,001533043.031220.082002.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020 307 chi Chu Thi Loi
12/3/202080,000128655.031220.061552.Ung ho ms 2020.307 chi Loi (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)
12/3/2020100,000381418.021220.231212.Vietcombank 0011002643148 Ung ho NCHCCCL Pham Hong Minh 0365518525
12/3/2020100,000210954.031220.223555.con la sinh vien ung ho chuong trinh minh nhieu ak
12/3/2020100,000358286.031220.213713.Vietcombank 0011002643148 Gui chuong trinh NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY
12/3/2020100,000892562.031220.201701.Ung ho chi Chu thi Loi MS 2020.307
12/3/2020100,000422999.031220.195609.ung ho nchcccl tam 0964508433
12/3/2020100,000MBVCB.878372592.ung ho nchcccl.CT tu 0231000585711 PHAM THI MINH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/2020100,000646086.031220.190821.2020.307 chi Chu Thi Loi
12/3/2020100,000MBVCB.878351969.unghoNCHCCCL.CT tu 0451000460510 LE THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/2020100,000105340.031220.182731.IBFT hivongchuongtrinhluontieptuc
12/3/2020100,000324450.031220.174417.Ung ho Quy cho chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly
12/3/2020100,000230434.031220.170258.Nguyen Tuyet Lan chuyen tien ung ho NCHCCCL
12/3/2020100,000MBVCB.878176138.MS 2020 306.CT tu 0011000865252 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/3/2020100,000MBVCB.878174900.MS 2020 307.CT tu 0011000865252 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/3/2020100,000734427.031220.162007.Thuy Duong FT20338615363618
12/3/2020100,000296816.031220.154542.NCHCCCL gop suc de nhu chua he co cuoc chia ly se duoc tiep tuc
12/3/2020100,000MBVCB.878053866.Ung ho NCHCCCCL.CT tu 1012790679 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/2020100,000510941.031220.151904.NCHCCCL LeAnhThu 0934568906
12/3/2020100,000667086.031220.151525.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0011002643148 - BAO VIETNAMNET FT20338973833677
12/3/2020100,000MBVCB.877999363.DUONG THI HUYEN chuyen tien.CT tu 0371000467950 DUONG THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/2020100,000507961.031220.150939.NCHCCCL Tran khanh duy 0933181674
12/3/2020100,000MBVCB.877987964.Nhu chua he co cuoc chia ly.CT tu 0271001083792 NGUYEN THAI TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/2020100,000613060.031220.141850.NCHCCCL Tranghuynh 0905439119 FT20338790328000
12/3/2020100,000108110.031220.140333.ung ho MS 2020.307 chi Chu Thi Loi
12/3/2020100,000750981.031220.131346.ung ho MS 2020.307 Chu Thi Loi
12/3/2020100,000MBVCB.877823048.HO MINH TRUNG chuyen tien MS 2020.307.CT tu 0111000992282 HO MINH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/2020100,000MBVCB.877765186.Ung ho MS 2020307 chi Chu Thi Loi.CT tu 0011004071291 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/3/2020100,000LE QUANG KHOA UNG HO MS 2020.299 (CHI PHAM MY HOA)
12/3/2020100,000LE QUANG KHOA UNG HO MS 2020.300 (BE NGUYEN DANG QUANG)
12/3/2020100,000465880.031220.110625.Ung ho MS 2020.307, chi Chu Thi Loi FT20338196630531
12/3/2020100,000330960.031220.100952.Ung ho MS 2020 307 chi Chu Thi Loi
12/3/2020100,000005931.031220.100042.ZP5MVOSLHO2E 201203000035944 NCHCCCL Nguyen Thi Thuy Trang 0333303535
12/3/2020100,000377900.031220.093141.Ung ho MS2020.305 - be Nguyen Cao Phuc Lam FT20338452800590
12/3/2020100,000MBVCB.877461426.ung ho MS 2020 307 CHU THI LOI.CT tu 0181003470016 HO MINH TANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/2020100,000282712.031220.090539.ung ho MS 2020306( be VU MINH THU)
12/3/2020100,000146416.031220.083430.Vinh Nam ung ho ms 2020 307 Chu Thi Loi
12/3/2020100,000Sender:79202002.DD:031220.SHGD:10000326.BO:TRAN VAN PHONG.995220120351101 CHUYEN TIEN UNG HO MS 2020.307 CHU THI LOI
12/3/2020100,0000200970488120307432020205648000658.44109.074322.LUONG THI THUY DUNG MS 2020.307 CHU THI LOI
12/3/2020100,000MBVCB.877339610.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.307 (chi Chu Thi Loi)Vietnamnet 3/12/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/2020100,000774931.031220.065120.MS 2020.307 chi Chu Thi Loi
12/3/2020100,000500855.031220.055316.Ung ho MS 2020 307 chi Chu Thi Loi
12/3/2020100,000525740.031220.054446.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI THUY LIEU ung ho MS 2020 307
12/3/2020100,000276653.031220.003919.NCHCCCL Hoang Van Duong 0388505388 FT20338127878993
12/3/2020150,000IBVCB.878472517.Ba Le Thi Thao (hoac ong Tran Binh Minh); Dia chi: ap Binh An, xa Binh Chau, huyen Xuyen Moc, tinh Ba Ria ? Vung Tau.CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/2020150,000IBVCB.878459454.Em Lieu Cam Linh (hoac lien he qua ba Lieu Say Lien); Dia chi: Ap Song Xoai 2, xa Song Xoai, huyen Tan Thanh, tinh Ba Ria Vung Tau.CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/2020150,000MBVCB.878000896.NCHCCCL giang 0901291996.CT tu 0031000231710 VU HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/2020150,000000412.031220.113128.UNG HO NCHCCCL Nguyenthihang 0989321591
12/3/2020200,000979813.031220.214225.NCCHCCCL LE THUY LAN 0346704739 FT20339975080267
12/3/2020200,000915523.031220.200138.Hai anh ck FT20338081956429
12/3/2020200,000421768.031220.195428.Chuyen tien ung ho MS 2020.306 be Vu Minh Thu
12/3/2020200,000MBVCB.878397812.VU THANH NGUYEN ck ung ho MS 2020.307.CT tu 0071001297033 VU THANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/2020200,000441281.031220.193026.NCHCCCL thao 0962646218
12/3/2020200,000611765.031220.190316.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI NGOC HAN chuyen khoan
12/3/2020200,000MBVCB.878280565.Ung ho chuong trinh NCHCCChia Ly.CT tu 1014980032 HUYNH THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/2020200,000161412.031220.172437.MS 2020.306 ( be vu minh thu) MS 2020.307 (chu thi loi ) moi nguoi 100k
12/3/2020200,000545926.031220.171329.pham thi hanh tb than gui ms 2020307 chi chu thi loi
12/3/2020200,000491689.031220.160522.cam on nhu chua he co cuoc chia ly da dem den nhung dieu tot dep
12/3/2020200,000223495.031220.160108.HappyYoungHouse dong gop mot chut suc
12/3/2020200,000696545.031220.154404.NCHCCCL ThienSang 0932600099 FT20338832738108
12/3/2020200,000MBVCB.878053510.Ung ho NCHCCCL LINH 0915311087.CT tu 1015363447 TRAN HUE LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/2020200,000422054.031220.153644.Ung ho chuong trinh
12/3/2020200,000515251.031220.153258.ung ho NCHCCCL
12/3/2020200,000Sender:01307001.DD:031220.SHGD:10000982.BO:NGUYEN THI HONG THANH.IBUNG HO MS: 2020.305 (NGUYEN CAO PHUC LAM)
12/3/2020200,000074248.031220.151527.IBFT Ung ho chuong trinh
12/3/2020200,000508779.031220.151217.Cam on NCHCCCL nhieu nhieu a
12/3/2020200,000MBVCB.877997169.Ung ho NCHCCCL Ngoc 0931010939.CT tu 0331000424718 PHAN THANH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/2020200,000Sender:79202002.DD:031220.SHGD:10002944.BO:NGUYEN DUC LONG.995220120339939 UNG HO MS 2020.307 CHI CHU THI LOI
12/3/2020200,000IBVCB.877854632.Goi chi Chu Thi Loi , ma so 2020307.CT tu 0071002188345 NGUYEN THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/2020200,000558979.031220.130746.Ung ho MS 2020.299 chi pham my Hoa FT20338090012414
12/3/2020200,000IBVCB.877626964.Ung Ho MS 2020 305 Be Nguyen Cao Phuc Lam.CT tu 0121000188676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/3/2020200,000IBVCB.877586795.MS 2020 307 chi Chu Thi Loi.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/3/2020200,000918156.031220.101930.ung ho MS 2020.306 Khanh Ha chuc chau Thu mau khoe
12/3/2020200,000MBVCB.877561702.Ms 2020.307 Chi Chu Thi Loi,Chuc Chi Mau Lanh Benh.CT tu 0481000851736 HONG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/2020200,000319426.031220.100430.Ms 2020 307 ung ho chi chu thi Loi
12/3/2020200,000409676.031220.100058.Vietcombank 0011002643148 HOANG HONG HIEP ung ho MS2020307 chi Thu Thi Loi
12/3/2020200,000370705.031220.092320.Ung ho NCHCCCL To An Tra 0369802866 FT20338095428772
12/3/2020200,000IBVCB.877472226.DANG DINH TUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.307 (chi Chu Thi Loi).CT tu 0011000406195 DANG DINH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/2020200,000912951.031220.085711.UNG HO MS 2020.307 (CHI CHU THI LOI)-031220-08:57:10 912951
12/3/2020200,000IBVCB.877437559.ms 220307 chi Thu Loi.CT tu 0071004720789 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/3/2020200,000MBVCB.877393200.Ung ho MS 2020.307 (chi Chu Thi Loi).CT tu 0011003509399 NGUYEN THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/2020200,000306586.031220.072817.Ung ho MS 2020.307 chi Chu Thi Loi FT20338200460506
12/3/2020200,000130993.031220.072609.Ung ho Ms 2020.307 chi Chu Thi Loi
12/3/2020200,000899202.031220.062832.UNG HO MS : 2020.307 ( CHI CHU THI LOI)-031220-06:28:31 899202
12/3/2020200,000768238.031220.061816.Ung ho MS 2020.307 Chu Thi Loi
12/3/2020250,000IBVCB.878468416.Chuyen tien tu thien Quy tu thien bao Vietnamnet.CT tu 0361000272325 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/3/2020250,000337434.031220.065851.ung ho ms2020.307 (chi Chu Thi Loi)
12/3/2020300,000MBVCB.878583664.Ung ho NCHCCCL Khoa .CT tu 0461000496878 HUYNH THI MY CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/2020300,000924410.031220.201445.Ung ho NCHCCCL FT20339755096455
12/3/2020300,000MBVCB.878374738.Ung ho NCHCCCL Le Van Tho 0904.347.258.CT tu 0081001180537 LE VAN THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/2020300,000MBVCB.878340658.UNG HO CT NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY.CT tu 0531002499211 NGUYEN DUONG YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/2020300,000549182.031220.180231.NCHCCCL HOA NGHIEM 0355600676
12/3/2020300,000327138.031220.174733.NCHCCCL yen 0974590674
12/3/2020300,000545309.031220.171112.pham thi hanh tb than gui ms 2020305 be phuc lam
12/3/2020300,000390389.031220.163648.Gui MS2020307 (chi Chu Thi Loi)
12/3/2020300,000207724.031220.154606.ung ho Nhu Chua He Co Cuoc Chia Ly
12/3/2020300,000IBVCB.878008631.ung ho MS 2020.306 (be Vu Minh Thu).CT tu 0451000316527 DANG THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/2020300,000MBVCB.877890215.VU THI THO chuyen tien Ung ho MS 2020.306 (be VU MINH THU).CT tu 0061001089805 VU THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/2020300,000056025.031220.132150.IBFT Ung ho NCHCCCL Ngoc 0937296858
12/3/2020300,000745169.031220.123314.ung ho ma so: 2020.306 (be Vu MinhThu)
12/3/2020300,000744903.031220.123120.ung ho MS: 2020.307 (chi Chu Thi Loi)
12/3/2020300,000211596.031220.112322.ung ho MS 2020.307 chi Chu Thi Loi
12/3/2020300,000IBVCB.877626582.MS 2020 307 Chu Thi Loi.CT tu 0071000812522 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/3/2020300,000887808.031220.093552.ung ho MS 2020.305 be Nguyen Cao Phuc Lam
12/3/2020300,000MBVCB.877372244.HUYNH THI THUY HANG chuyen tienung ho MS 2020.307 Chi Chu Thi Loi.CT tu 0111000563561 HUYNH THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/2020300,000MBVCB.877356523.ms 2020 307 uh chi Chu Thi Loi.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/3/2020300,000389083.031220.072853.Vietcombank 0011002643148 MS 2020307 ung ho chi thi loi
12/3/2020300,000MBVCB.877318615.Ms 2020.306.CT tu 0121000727437 NGUYEN HOANG ANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/2020300,000996923.031220.060751.IBFT MS 2020.307 chi Chu Thi Loi
12/3/2020400,000IBVCB.878005392.HODIEP chuyen den MS 2020.307 (chu Thi Loi)anh Tran Xuan Thuong, tinh Nghe An. So dien thoai: 0343 139 837..CT tu 0441003768132 HO THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/2020500,000209123.031220.221937.ung ho chuong trinh NCHCCCL cam on chuong trinh rat nhieu
12/3/2020500,000MBVCB.878282639.ung ho ms 2020.306( vu minh thu).CT tu 0081000345995 TA VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/2020500,000MBVCB.878279475. ung ho ms 2020.307( Chu thi loi).CT tu 0081000345995 TA VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/2020500,000MBVCB.878210043.Ck.CT tu 0031000162861 VU THAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/2020500,000455174.031220.160902.NCHCCCL PHAN THI THO 0979797842
12/3/2020500,000MBVCB.878044968.NCHCCCL THUY HUONG 0903996711.CT tu 0071001242287 VU THI THUY HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/2020500,000IBVCB.877758135.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.307 (chi Chu Thi Loi).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/2020500,000IBVCB.877754497.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.306 (be Vu Minh Thu).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/2020500,000IBVCB.877751125.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.305 (be Nguyen Cao Phuc Lam).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/2020500,000Sender:01202002.DD:031220.SHGD:10002022.BO:NGUYEN THI NGOC QUYNH.995220120353533 CHUYENTIEN UNG HO MS 2020.307 CHI CHU THI LOI
12/3/2020500,000MBVCB.877657316.MS 2020.307 (chi Chu Thi Loi).CT tu 0081000920500 TRAN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/2020500,000935287.031220.103941.2020.307-CHU THI LOI-031220-10:39:35 935287
12/3/2020500,000430467.031220.102857.Ubg ho MS2020 307 chi Chu Thi Loi FT20338498554961
12/3/2020500,000425370.031220.095353.Ung ho MS 2020 307
12/3/2020500,000882718.031220.093032.ung ho MS 2020.307 chi Chu Thi Loi
12/3/2020500,000704083.031220.090849.Ung ho MS 2020.307 ( chi Chu Thi Loi)
12/3/2020500,000283603.031220.090842.ho tro em chang thi la ma so 2020.205
12/3/2020500,000848749.031220.085413.Chuyen tien ung ho MS 2020.307 Chi Chu Thi Loi
12/3/2020500,000MBVCB.877379430.Ung ho MS 2020.307 (chi Chu Thi Loi).CT tu 0261003468348 BUI PHAM NGUYEN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/2020500,000MBVCB.877363095.Ghi ro ung ho MS 2020.307 (chi Chu Thi Loi).CT tu 0071002716619 NGUYEN HONG DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/2020500,000MBVCB.877339917.Ung ho MS 2020.306 (be Vu Minh Thu).CT tu 0251002520802 NGUYEN KIM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/2020500,000526921.031220.064357.Vietcombank 0011002643148 HO MINH LONG chuyen khoan ung ho Chu Thi Loi MS2020 307
12/3/2020500,000IBVCB.877325055.Bi mu mat suy than.CT tu 0441003887038 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/3/2020500,000MBVCB.877313212.ung ho MS 2010.307 (Chu Thi Loi).CT tu 0011004333096 NGUYEN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/2020600,000MBVCB.878276462.Nguyen Tam ung ho NCHCCCL .CT tu 0341006972987 TRAN THI KIM HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/2020600,000Sender:79333001.DD:031220.SHGD:10001317.BO:NGUYEN LUONG.UNG HO MS 2020.306, BE VU MINH THU
12/3/2020600,000MBVCB.877312898.MS 2020 307.CT tu 1011000628926 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/3/20201,000,000MBVCB.878522928.LE THI THU THUY ung ho MS 2020.307 (chi Chu Thi Loi- Nghe An).CT tu 0721000591308 LE THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/20201,000,000255344.031220.174609.NCHCCCL NguyenPhamMyY 0963108017
12/3/20201,000,000160963.031220.162005.IB:MS 2020.271 (BE TRAN LUU NHU QUYNH) - NGUYEN PHAM XUAN NGOC UNG HO
12/3/20201,000,000MBVCB.878084481.LE THI TRA MY chuyen tien ung ho ctr Nhu Chua He Co Cuoc Chia Ly .CT tu 0531002475570 LE THI TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/20201,000,000Sender:79204017.DD:031220.SHGD:17942113.BO:VO VAN DAT.UNG HO MS 2020.297 BE HA VAN PHUC 500.000D UNG HO MS 2020.307 CHI CHU THI LOI 500.000D
12/3/20201,000,000461598.031220.115857.Ung ho ms 2020279 em nhat hieu
12/3/20201,000,000945302.031220.112415.UNG HO MS 2020.307 CHI CHU THI LOI-031220-11:24:15 945302
12/3/20201,000,000IBVCB.877552195.Bi ung thu.CT tu 0071000601332 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/3/20201,000,000316899.031220.080113.Ung ho MS 2020.307 Chu Thi Loi FT20338769420152
12/3/20201,000,000802874.031220.075753.Ung ho MS 2020.307 chi Chu Thi Loi
12/3/20201,000,000785070.031220.072204.Ung ho NCHCCCL Lap 0936355666
12/3/20201,000,000MBVCB.877314471.ung ho MS 2020.307 (chi Chu Thi Loi).CT tu 0071000805876 NGUYEN THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/20201,000,000MBVCB.877311751.Gia dinh be Gia Huy, Q1, TP.HCM giup do MS 2020.307 (chi Chu Thi Loi).CT tu 0071001191009 NGUYEN HONG TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/3/20201,500,000PHAN CHAU VIEN - GUI MS 2020.300 + MS 2020.303 + MS 2020.304 + MS2020.305 + MS2020.306 - MOI NGUOI 300 000D
12/3/20202,000,000926887.031220.201825.Ung ho NCHCCCL Nguyen My Phuong 0983072181 FT20339949914664
12/3/20202,000,000VUONG THUA PHONG- UNG HO MS2020.307 ( CHI CHU THI LOI)
12/3/20202,000,000Sender:79307005.DD:031220.SHGD:10016486.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2020.306 (BE VU MINH THU) 1 TRIEU, MS 2020.307 (CHI CHU THI LOI) 1 TRIEU
12/3/20202,000,000992242.031220.152532.NCHCCCL QUANG DINH +61433122170-031220-15:25:16 992242
12/3/20202,000,000Sender:01310005.DD:031220.SHGD:10008753.BO:LE THI ANH THU.GUI MS 2020.297 BE HA VAN PHUC
12/3/20205,000,000296304.031220.063115.Ung ho Ma so 2020 307 chi Chu Thi Loi FT20338514110370
12/4/20201,000IBVCB.879906571.qwe.CT tu 0331000503504 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/4/20201,000IBVCB.879871143.qwe.CT tu 0331000499684 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/4/20201,000IBVCB.879737024.qwe.CT tu 0911000067687 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/4/20201,000IBVCB.878782234.asdf.CT tu 0041000252338 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/202020,000MBVCB.879789130.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 2020.308(nguyen dang khang).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/202020,000MBVCB.879785330.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2020.307(chi chu thi loi).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/202050,000736722.031220.235810.NCHCCCL Le Thi Minh Hang 0366541102 Hanh phuc la trao di mai mai
12/4/202050,000750806.041220.214619.Ung ho Nguyen Dang khang
12/4/202050,000MBVCB.879988243.Kim Chi va Hoang Anh ung ho NCHCCCL .CT tu 0101001128416 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/202050,000IBVCB.879717979.Giup ma so 2020 308 Nguyen Dang Khang.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/4/202050,000418447.041220.141821.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020 308 Nguyen Dang Khang
12/4/202050,000697394.041220.131920.xin gui chuong trinh NCHCCCL
12/4/202050,000MBVCB.878971144.NCHCCCL le thi nguyet thu 0909109218.CT tu 0111000265263 LE THI NGUYET THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/202050,000MBVCB.878729735.Ung ho MS 2020.308 (Nguyen Dang Khang).CT tu 0351000934135 DO THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/202050,000846586.041220.063501.ung ho MS 2020.308 (Nguyen Dang Khang)
12/4/202050,000MBVCB.878646150.NCHCCCL Nhuhuynh 0969895503.CT tu 0091000613843 TRAN THI NHU HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2020100,000MBVCB.878593793.Ung ho NCHCCCL Chau 0772780178.CT tu 1015281161 DONG NGOC BAO CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2020100,000MBVCB.879990838.MS 2020.308 (Nguyen Dang Khang).CT tu 0121000674046 LE THI NGOC HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2020100,000302890.041220.203927.ung ho MS 2020.308
12/4/2020100,000297713.041220.203409.Ung ho MS 2020.307
12/4/2020100,000292064.041220.202635.Ung ho MS 2020.307
12/4/2020100,000MBVCB.879810691.ung ho Ms 2020.308 (Nguyen Dang Khang).CT tu 0331000400183 HUYNH THI KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2020100,000MBVCB.879776305.ung ho ms 2020 306 be vu minh thu.CT tu 0181003460587 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/4/2020100,000634453.041220.184355.NCHCCCL Thanh Hai 0838140660 FT20339512504105
12/4/2020100,000183450.041220.164714.ms 2020 308 Nguyen Dang Khang
12/4/2020100,000436120.041220.162121.Vietcombank 0011002643148 MS 2020307 Chu Thi Loi
12/4/2020100,000166557.041220.153917.ung ho ms.2020.307-chu thi loi
12/4/2020100,000269754.041220.151836.ms 2020.308 em Nguyen Dang Khang
12/4/2020100,000MBVCB.879260235.Ung ho NCHCCCL NGUYEN THI KHOA 0975757381.CT tu 0581000736640 NGUYEN THI KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2020100,000311972.041220.130419.Goi ctrinh nhu chua he co cuoc cly FT20339080506103
12/4/2020100,000269954.041220.120552.MS 2020.308 Nguyen Dang Quang FT20339404458735
12/4/2020100,000683942.041220.113340.Ung ho ma so 2020 308 Nguyen Dang Khang
12/4/2020100,000683646.041220.113244.Ung ho 2020 307 chi Chu Thi Loi
12/4/2020100,000683345.041220.113141.Ung ho 2020 305 be Nguyen Cao Phuc Lam
12/4/2020100,000IBVCB.879055373.MS 2020308 Nguyen Dang Khang.CT tu 0071002721927 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/4/2020100,000649188.041220.094042.Ung ho ma so 2020294 be tran Tuan kiet
12/4/2020100,000967940.041220.091253.Vietcombank 0011002643148 LE SY CUONG chuyen khoan
12/4/2020100,000103866.041220.090641.MS2020303 Nguyen Dang Khang FT20339043192731
12/4/2020100,000093923.041220.085339.Ung ho MS 2020.308 em Nguyen Dang Khang FT20339414993801
12/4/2020100,000151387.041220.083757.Vinh Nam ung ho ms 2020 308 Nguyen Dang Khang
12/4/2020100,000023551.041220.083719.Ung ho Em Nguyen dang Quang MS 2020.308
12/4/2020100,000373772.041220.082002.Vietcombank 0011002643148 DO THI NU ung ho MS 2020308 Nguyen Dang Khang
12/4/2020100,000MBVCB.878751764.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.308 em NGUYEN DANG KHANG.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2020100,000MBVCB.878748441.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.307 chi CHU THI LOI.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2020100,000MBVCB.878745991.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.306 be Vu Minh Thu.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2020100,000MBVCB.878715207.NGUYEN DANG KHANG 308.CT tu 0381000531888 TRAN THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2020100,000MBVCB.878714264.NGUYEN VAN CUONG chuyen tien ung ho.CT tu 0481000910291 NGUYEN VAN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2020100,000636546.041220.070146.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 VU DUC THANH chuyen khoan ung ho NCHCCCL
12/4/2020100,000MBVCB.878694056.MS 2020 305 be nguyen cao phuc lam.CT tu 0121002364706 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/4/2020100,000MBVCB.878690952.Ung ho MS 2020.308 Nguyen Dang Khang.CT tu 0761002349789 HOANG THI LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2020100,000MBVCB.878683137.Ung ho MS 2020.308 ( Nguyen Dang Khang).CT tu 0351000661935 MAN DUC TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2020100,000367257.041220.062917.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020 308 nguyen dang khang
12/4/2020100,000552795.041220.062122.Ung ho MS2020.308 Nguyen Dang Khang
12/4/2020100,000042557.041220.061743.MS 2020.308 nguyen dang khang FT20339225514993
12/4/2020100,000041712.041220.060623.MS 2020.308 Nguyen Dang Khang FT20339773469940
12/4/2020100,000222452.041220.055035.Do Thi Nga chuyen tien MS. 2020.308. Nguyen Dang Khang
12/4/2020100,000068469.041220.054708.UNG HO MS 2020.308( NGUYEN DANG KHANG)-041220-05:46:52 068469
12/4/2020100,000MBVCB.878670220.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.308 (Nguyen Dang Khang)Vietnamnet 4/12/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2020100,000MBVCB.878625518.Ung ho?MS 2020.306?(be Vu Minh Thu).CT tu 0071005020899 NGUYEN CONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2020150,000MBVCB.878695650.MS 2020 308 nguyen dang khang.CT tu 0121002364706 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/4/2020150,000MBVCB.878676191.Ung ho MS 2020.308( Nguyen Dang Khang).CT tu 0721000614520 NGUYEN HUYNH NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2020175,000ATM_FTF.10800545.459161.20201204.135628.9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
12/4/2020200,000740369.041220.213823.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020 308 nguyen dang khang
12/4/2020200,000337087.041220.213154.Chuyen tien ung ho MS 2020.308 Nguyen Dang Khang
12/4/2020200,000MBVCB.879942469.MS 2020.308 (Nguyen Dang Khang).CT tu 0381000576224 DINH THI KIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2020200,000123073.041220.204549.UNG HO MS 2020.308 ( NGUYEN DANG KHANG)
12/4/2020200,000IBVCB.879841126.MS 2020 307 chi Chu Thi Loi.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/4/2020200,000625365.041220.184645.Vietcombank 0011002643148 NCHCCCL 0989265898
12/4/2020200,000343943.041220.164538.MS 2020.308 (Nguyen Dang Khang)
12/4/2020200,000MBVCB.879579048.2020307 Chu Thi Loi.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2020200,000MBVCB.879576322.2020308 Nguyen Dang Khang.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2020200,000MBVCB.879490191.Gia dinh ong Tran Van Thin ung ho MS 2020.307.CT tu 0251002705254 TRAN HUA BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2020200,000023783.041220.154536.ung ho MS 2020.308 nguyen dang khang
12/4/2020200,000936076.041220.151339.HN UNG HO LIEU CAM LINH MS 2020286
12/4/2020200,000933523.041220.151241.HN UNG HO LE QUANG SANG MS 2020301
12/4/2020200,000930338.041220.151124.HN UNG HO BE NGOC TUOI MS 2020304
12/4/2020200,000927209.041220.151007.HN UNG HO CHI CHU THI LOI MS 2020307
12/4/2020200,000951905.041220.144306.fb dao bem chuc truong trinh tim duoc nhieu hoan canh xa cach nua
12/4/2020200,000334624.041220.133609.Ung ho Ms 2020.308 nguyen dang khang FT20339290747983
12/4/2020200,000104937.041220.122114.UNG HO MS 2020.306 (BE VU MINH THU)
12/4/2020200,000708012.041220.120905.Vietcombank 0011002643148 NCHCCCL ngothihuong 0932708457
12/4/2020200,000IBVCB.879082193.NGUYEN HIEN ung ho MS 2020.296 em Tran Van Truong.CT tu 0011001952210 NGUYEN THI THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2020200,000IBVCB.878905974.ung ho Ms 2020.308 (Nguyen Dang Khang).CT tu 0581000765536 PHAM THI XUAN NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2020200,000Sender:48204018.DD:041220.SHGD:18972182.BO:NGUYEN THI KIM OANH.MS 2020 291(TRUONG DUC CUONG)
12/4/2020200,000IBVCB.878831818.MS 2020 308 Nguyen Dang Khang.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/4/2020200,000855887.041220.083727.Ung ho MS 2020.308 (Nguyen Dang Khang)
12/4/2020200,000IBVCB.878773661.VU THI THU HUONG chuyen khoan ung ho MS 2020.308 (Nguyen Dang Khang).CT tu 0451000229343 VU THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2020200,000520751.041220.071143.Vietcombank 0011002643148 DO THI NU chuyen khoan ung ho chau Nguyen Dang Quang
12/4/2020200,000478663.041220.070227.MS 2020 308 Nguyen Dang Khang
12/4/2020200,000368042.041220.065407.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI THU HIEN chuyen khoan ung ho em nguyen dang khang ma so 202030
12/4/2020200,000MBVCB.878682471.Ms 2020308 nguyen dan khang.CT tu 0041000177826 TRINH THI NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2020200,000041413.041220.062236.Ung ho ms 2020 308 nguyen dang khang
12/4/2020200,000550197.041220.060330.ung ho ma so2020.308 nguyen dang khang
12/4/2020200,000041409.041220.060152.Ung ho MS 2020.308 Nguyen Dang Khang FT20339200136002
12/4/2020200,000041400.041220.060147.Giup do ms 2020.308 Nguyen Dang Khang FT20339042805782
12/4/2020200,000720298.041220.055720.Ung ho MS 2020.308
12/4/2020200,000068449.041220.054548.UNG HO MS 2020.308 ( NGUYEN DANG KHANG)-041220-05:45:30 068449
12/4/2020200,000187235.041220.054615.UH MS 2020.308 e Nguyen Dang Khanh
12/4/2020200,000068387.041220.054005.MS2020.308 NGUYEN DANG KHOA-041220-05:40:02 068387
12/4/2020300,000715584.031220.225946.NCHCCCl DANGTHUONG 0344195113
12/4/2020300,000692784.041220.200118.Ung ho MS 2020 302 Chi Tham FT20339090357600
12/4/2020300,000690489.041220.195806.Ung ho MS 2020 307 chu thi loi FT20339602504720
12/4/2020300,000705216.041220.132423.ung ho ms 2020 306
12/4/2020300,000Sender:01310005.DD:041220.SHGD:10014833.BO:NGUYEN THI THANH HUONG.UNG HO MS2020.308
12/4/2020300,000673703.041220.093513.NCHCCCL Nguyen Thi Huong 0985459263
12/4/2020300,000MBVCB.878857579.Ung ho MS 2020.308 Nguyen Dang Khang.CT tu 0541000334386 TRINH THI HOANG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2020300,000620646.041220.084107.ung ho ms 2020.308 nguyen dang khang
12/4/2020300,000MBVCB.878738700.2020.306.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2020300,000588126.041220.080021.Chuyen tien ung ho MS 2020308 nguyen dang huy
12/4/2020300,000MBVCB.878703933.Ung ho MS 2020.308 (Nguyen Dang Khang).CT tu 0081000534917 TRUONG THI ANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2020300,000MBVCB.878700431.NCHCCCL NGOC 0907487968.CT tu 0111000232660 PHAM VIET BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2020300,000IBVCB.878681571.Giup MS2020 308 Nguyen Dang Khang.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/4/2020300,000552967.041220.062221.Hua Hien ung ho MS 2020.308 Nguyen Dang Khang
12/4/2020300,000991413.041220.060226.MS 2020.308 (Nguyen Dang Khang)
12/4/2020500,000MBVCB.880028627.Ung Ho: MS 2020.308 (Nguyen Dang Khang).CT tu 0501000213314 LE NHU PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2020500,000IBVCB.880009722.Ung ho MS 2020 307 chi Chu Thi Loi.CT tu 0611001896586 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/4/2020500,000467162.041220.203109.Vietcombank 0011002643148 CAO THANH TRUNG chuyen khoan
12/4/2020500,000611721.041220.181325.uh MS 2020.302 me con c tham FT20339602115830
12/4/2020500,000609941.041220.181103.uh MS2020.301 em Le Quang Son FT20339770546007
12/4/2020500,000607933.041220.180825.uh ma so MS2020.293 FT20339904170482
12/4/2020500,000752915.041220.163930.Ung ho ms 2020 307 chi Chu Thi Loi
12/4/2020500,000746978.041220.162701.Ung ho ms 2020 304 be Ngoc Tuoi
12/4/2020500,000022039.041220.154409.UH MS 2020.307
12/4/2020500,000161829.041220.151136.MS 2020.308 NGUYEN DANG KHOA CHUA BENH-041220-15:11:43 161829
12/4/2020500,000IBVCB.879315074.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.308 (Nguyen Dang Khang).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2020500,000915512.041220.135234.MS 2020.306
12/4/2020500,000Sender:01310012.DD:041220.SHGD:10017053.BO:BUI QUANG HUNG.BAN DOC VIETNAMNET UNG HO MS 2020.308
12/4/2020500,000174979.041220.123436.Ms 2020.302 (me con chi Tham)
12/4/2020500,000405220.041220.121843.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TRAN THI HUE chuyen khoan UH MS2020 308 Nguyen d
12/4/2020500,000IBVCB.879108707.MS 2020.308 (Nguyen Dang Khang).CT tu 0181002136979 TRAN TAT THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2020500,000079844.041220.113834.Ung ho MS 2020.276 - nguoi gui Le Thi Kim Dao
12/4/2020500,000680019.041220.094123.NCHCCCL Long 0909955199
12/4/2020500,000574161.041220.092839.Ung ho MS 2020 306 VU MINH THU
12/4/2020500,000643277.041220.090506.Ung ho Nguyen Dang Khang MS 2020.308
12/4/2020500,000Sender:01310005.DD:041220.SHGD:10007908.BO:NGHIEM THI HONG THANH.UNG HO MS 2020.308 NGUYENDANG KHANG
12/4/2020500,000Sender:01310012.DD:041220.SHGD:10007713.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.308 EM NGUYEN DANG KHANG
12/4/2020500,000988603.041220.085522.UNG HO MS 2020.302 me con chi Tham
12/4/2020500,000617007.041220.083705.Ung ho MS 2020.297 be Ha Van Phuc
12/4/2020500,000612145.041220.083128.Ung ho MS 2020.305 be Ng Cao Phuc Lam
12/4/2020500,000Sender:01307001.DD:041220.SHGD:10000340.BO:NGUYEN THI MINH TRANG.IBNCHCCCL TRANG 0778997318
12/4/2020500,000MBVCB.878745842.ung ho MS 2020.308(NGUYEN DANG KHANG).CT tu 0561000560374 TRAN THI UT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2020500,000851487.041220.080410.ung ho MS 2020.308 ( Nguyen Dang Khang)
12/4/2020500,000MBVCB.878736751.MS.2020.308 (Nguyen Dang Khoa).CT tu 0081000318227 TRINH THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2020500,000MBVCB.878721807.Ung ho MS2020.308 Nguyen Dang Khang - mong em qua khoi.CT tu 1014785355 NGUYEN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2020500,000339717.041220.074459.UNG HO MS 2020.308 NGUYEN DANG KHANG
12/4/2020500,000IBVCB.878695600.Ung ho ms 2020.308.CT tu 0481000756215 LE DO HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/2020500,000IBVCB.878679023.Ung ho MS 2020.293 (Anh Nguyen Duy Tien).CT tu 0071004159400 TRAN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/20201,000,000037876.041220.175700.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 308 NGUYEN DANG KHANG
12/4/20201,000,000Sender:79307006.DD:041220.SHGD:10005941.BO:NGUYEN THI PHUONG TRANG.UNG HO MS 2020.308 (NGUYEN DANG KHANG)
12/4/20201,000,000868790.041220.094655.Ung ho MS 2020.308 (Nguyen Dang Khang)
12/4/20201,000,000MBVCB.878823720.NCHCCCL Lan Anh 0904752669.CT tu 0011002902426 THAI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/20201,000,000MBVCB.878730391.NGUYEN NGOC LAM chuyen tien.CT tu 0181003580999 NGUYEN NGOC LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/20201,000,000849074.041220.073407.MS 2020.308 (Nguyen Dang Khang)
12/4/20201,000,000039340.041220.061350.C Nga UNG HO MS 2020 296 TRAN VAN TRUONG
12/4/20201,000,000038776.041220.061053.UNG HO MS 2020 308 NGUYEN DANG KHANG
12/4/20201,000,000MBVCB.878671829.MS 2020.308 (Nguyen Dang Khang) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/20201,000,000953953.041220.053450.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS2020308 nguyen dang khang
12/4/20201,500,000594084.041220.192649.ung ho MS 2020.308 (Nguyen Dang Quang)
12/4/20202,000,000MBVCB.878679249.Ung ho MS 2020.308.CT tu 0071002494753 TRAN NGOC PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/20202,000,000MBVCB.878675606.Ung ho MS 2020.308 (Nguyen Dang Khang).CT tu 0071001689552 DAO TRONG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/4/20203,000,000IBVCB.878688247.Le quang Trung- Le quang Chinh ung ho MS2020.308( Nguyen Dang Khang ).CT tu 0881000452702 NGUYEN THI LE HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/20202,000IBVCB.880319553.a.CT tu 0911000066954 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/202020,000IBVCB.880056948.Ung ho MS 2020 308 Em Nguyen Dang Khang.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/5/202020,000IBVCB.880056299.Ung ho MS 2020 307 Chi Chu Thi Loi.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/5/202050,000IBVCB.881209144.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2020.305 (be Nguyen Cao Phuc Lam). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/202050,000IBVCB.881177472.Giup ma so 2020 309 be Phuoc Vinh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/5/202050,000212697.051220.065231.ms 2020.309 be Phuoc Vinh
12/5/202090,000MBVCB.881265228.kho khan.CT tu 0511000466496 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/5/2020100,000101645.041220.232301.Ung ho MS 2020.308 (Nguyen Dang Khang)
12/5/2020100,000792812.041220.225617.Gd Le Tan Thanh uh MS 2020.308 Nguyen Dang Khang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT203406130
12/5/2020100,000992048.051220.200845.ung ho MS 2020.307 chi chu thi loi
12/5/2020100,000203834.051220.171037.Ung ho MS 2020.309 (be Phuoc Vinh)
12/5/2020100,000MBVCB.880745496.Ung ho MS 2020.309 (be Phuoc Vinh).CT tu 0071005591539 PHAM ANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2020100,000056658.051220.125411.Gd Le Tan Thanh uh MS 2020.309 be Phuoc Vinh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT2034005826809
12/5/2020100,000644676.051220.102607.Ung ho be Phuoc Vinh MS 2020.309
12/5/2020100,000890302.051220.092547.Ung ho MS 2020.309 be Phuoc Vinh FT20340972630556
12/5/2020100,000151648.051220.083608.Vinh Nam ung ho ms 2020 309 be Phuoc Vinh
12/5/2020100,000129086.051220.082108.ung ho MS 2020 309 be PHUOC VINH
12/5/2020100,000MBVCB.880201973.Ung ho MS 2020.309.CT tu 0541000202495 TRAN MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2020100,000837187.051220.073449.Ung ho MS 2020 309 be Phuoc Vinh FT20340700270544
12/5/2020100,000059209.051220.070454.MS 2020 NCHCCCL DIEU SINH 0363756019
12/5/2020100,000108150.051220.062129.ung ho MS 2020.307( be Phuoc Vinh)
12/5/2020100,000848404.051220.061149.ung ho MS 2020 309 be phuoc vinh
12/5/2020100,000MBVCB.880139331.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.309 (be Phuoc Vinh)Vietnamnet 5/12/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2020100,000MBVCB.880113907.MS 2020.308 (Nguyen Dang Khang).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2020100,000809899.051220.001813.2020.308 chuc e nguyen dang khang vuot qua kiep nan kho khan nay FT20340041032088
12/5/2020150,000MBVCB.881191847.Ung ho maso 2020.307 chu thi loi.CT tu 0071002009391 NGUYEN THI NGUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2020150,000MBVCB.881134159.MS 2020.308 (Nguyen Dang Khang).CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2020200,000241552.051220.214144.UNG HO MS 2020.308 NGUYEN DANG KHOA
12/5/2020200,000449568.051220.201227.Nhom Vien gach nho Ung ho 4 Ma so 299 300 302 va 305
12/5/2020200,000IBVCB.881079630.Ms 2020.298 be Tong Thi Thu Huyen.CT tu 0611001898925 TRUONG DAO QUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2020200,000982110.051220.171641.NCHCCCL Duyen 0969450164
12/5/2020200,000317921.051220.140800.UNG HO MS 2020.307( CHI CHU THI LOI)-051220-14:07:41 317921
12/5/2020200,000826342.051220.135134.Vietcombank 0011002643148 MS3020306 be Vu Minh Thu
12/5/2020200,000MBVCB.880627697.be Phuoc Vinh Ma so 2020 309.CT tu 0441000708379 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/5/2020200,000613578.051220.111142.Ung ho MS 2020.309
12/5/2020200,000613059.051220.111105.Ung ho MS 2020.294
12/5/2020200,000612419.051220.111018.Ung ho MS 2020.291
12/5/2020200,000900971.051220.110804.iris ung ho ms 2020 309 be phuoc vinh
12/5/2020200,000MBVCB.880386271.Ung ho 2020.308(Nguyen Dang Khang).CT tu 0561000528671 TRAN THI THAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2020200,000567578.051220.101701.NCHCCCL ung ho 1 so tien it mong chuong trinh van tiep tuc tim kiem ng than
12/5/2020200,000IBVCB.880308495.Ung ho MS 2020 309 be Phuoc Vinh.CT tu 0121000188676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/5/2020200,000256348.051220.084344.UNG HO MS 2020.309 BE PHUOC VINH-051220-08:43:37 256348
12/5/2020200,000841824.051220.075150.Ung ho ms2020.309 be phuoc vinh FT20340936230093
12/5/2020200,000092450.051220.075035.Ung ho MS 2020 309 be Phuoc Vinh
12/5/2020200,000MBVCB.880169063.Ung ho chau NGUYEN DANG KHANG, MS 2020.308.CT tu 0071001917517 HOANG THI THU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2020200,000MBVCB.880166819.PHAM THI THANH BINH chuyen tien MS 2020.309 (be Phuoc Vinh) .CT tu 0071000678751 PHAM THI THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2020200,000MBVCB.880160392.Cai Be Tien Giang.CT tu 0911000048917 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/5/2020200,000824269.051220.060234.Ung ho MS2020.309 be Phuoc Vinh FT20340771254370
12/5/2020220,000MBVCB.880158447.NGUYEN THI NHANG chuyen tien.CT tu 1014535430 NGUYEN THI NHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2020250,000832034.051220.153205.Ung ho NCHCCCL Thanh Truc 0908424505
12/5/2020300,000MBVCB.880861281.MS 2020.306 (beVuMinh Thu).CT tu 0071002965491 VO THI LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2020300,000291718.051220.112926.CO DIEU XUAN UNG HO MS 2020.308 ( NGUYEN DANG KHANG)-051220-11:29:19 291718
12/5/2020300,000130860.051220.095930.gd Tam Binh ung ho Nhu chua he co cuoc chia ly
12/5/2020300,000540024.051220.094550.ung ho MS 2020.309 be Phuoc Vinh
12/5/2020300,000879037.051220.084945.ung ho MS 2020.306 (be Vu Minh Thu)
12/5/2020300,000878771.051220.084844.ung ho MS 2020.308 (Nguyen Dang Khang)
12/5/2020300,000MBVCB.880236423.HUYNH THI THUY HANG chuyen tien ung ho 2020.309 be Phuoc Vinh.CT tu 0111000563561 HUYNH THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2020300,000503564.051220.083209.ung ho ms2020309phuoc vinh
12/5/2020300,000852770.051220.082148.Ung ho MS 2020.309 be Phuoc Vinh FT20340043019454
12/5/2020300,000MBVCB.880193890.Vo Thi ngoi ung ho Ms 2020.309 ( be Phuoc Vinh).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2020300,000MBVCB.880170946.Ung ho chau Phuoc Vinh, MS: 2020.309.CT tu 0491001543263 TO PHUONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2020300,000MBVCB.880168456.Be Hao ung ho ms 2020.309(be Phuoc Vinh).CT tu 0531002532585 PHAN THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2020300,000480631.051220.062057.Vietcombank 0011002643148 Giup do be Phuoc Vinh suy than MS 2020 309
12/5/2020500,000MBVCB.880068716.Ung ho MS 2020.308(Nguyen Dang Khang).CT tu 0071000992994 TRAN THI HOANG BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2020500,000369739.051220.190532.UNG HO BE PHUOC VINH ( MS 2020.309)-051220-19:05:15 369739
12/5/2020500,000IBVCB.880664581.Ung ho ma so 2020.309(be Phuoc Vinh). Chuc con mau binh phuc..CT tu 0881000439230 NGUYEN THI THUY HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2020500,000MBVCB.880408073.MS 2020.309 ( be phuoc vinh).CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2020500,000530051.051220.091953.Ung ho MS 2020.309 be phuoc vinh
12/5/2020500,000513163.051220.091440.Chuyen tien cho em Nguyen Dang Khang . MS 2020308
12/5/2020500,000259140.051220.085938.MS 2020.309 (BE PHUOC VINH) , CAM ON VIETNAMNET-051220-08:59:22 259140
12/5/2020500,000510832.051220.085430.phan tien nhat ung ho ms2020309 be phuoc vinh
12/5/2020500,000MBVCB.880195663.MS2020.309 be phuoc vinh.CT tu 0141000107311 NGUYEN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2020500,000MBVCB.880176218.MS 2020.309 (be Phuoc Vinh).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2020500,000MBVCB.880173040.MS 2020.309.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2020500,000312916.051220.064213.IBFT ms 2020.309 be phuoc vinh
12/5/2020500,000MBVCB.880147845.LE THI THU chuyen tien - ung ho ma so 2020.308 ( nguyen dang khang).CT tu 0121000296886 LE THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/2020500,000210614.051220.061646.MS 2020.309 (be Phuoc Vinh)
12/5/2020500,000MBVCB.880094195.ung ho MS 2020.308 (Nguyen Dang Khang).CT tu 0071004219410 NGUYEN HUNG ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/20201,000,000IBVCB.880998227.Ung ho MS 2020.309 (be Phuoc Vinh).CT tu 0071002531688 LE THI HOANG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/20201,000,000798332.051220.154445.ung ho MS 2020.306 be vu minh thu
12/5/20201,000,000596558.051220.090845.ung ho MS 2020.309 (be Phuoc Vinh)
12/5/20201,000,000876620.051220.090556.Ung ho MS 2020.309 be Phuoc Vinh FT20340411890551
12/5/20201,000,000486570.051220.081543.Ung ho MS 2020.309 be Phuoc Vinh chi Nga
12/5/20201,000,000MBVCB.880126342.UNG HO MS 2020.307 ( Chi Chu Thi Loi).CT tu 0371000467979 HOANG VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/20202,000,000463218.051220.221256.Duong Minh Danh ung ho MS 2020.308 Nguyen Dang Khang FT20342431745367
12/5/20202,000,000MBVCB.881186766.Ung ho Ms 2020.308 (Nguyen Dang Khang).CT tu 0011000098373 PHAM ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/5/20203,000,000132574.051220.143912.Ung ho be Phuoc Vinh MS 2020 309 FT20340201966090
12/6/2020200770089.061220.100309.AN THI MIEN
12/6/20201,000IBVCB.882220527.ada.CT tu 1016620107 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/6/20201,000IBVCB.882194768.ada.CT tu 0171003456021 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/6/20202,000IBVCB.881713157.a.CT tu 1017337857 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/6/202020,000366443.061220.195419.MS2020.309 (be Phuoc Vinh)
12/6/202020,000365603.061220.195236.MS2020.304 (BE NGOC TUOI)
12/6/202020,000364934.061220.195054.MS2020.308 (NGUYEN DANG KHANG)
12/6/202020,000364207.061220.194903.MS2020.306 (be Vu Minh Thu)
12/6/202020,000363632.061220.194742.MS2020.307 (chi Chu Thi Loi)
12/6/202020,000374376.061220.112953.MS 2020309 chau Phuoc Vinh chong khoe
12/6/202020,000IBVCB.881599848.Ung ho MS 2020 309 Be Phuoc Vinh.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/6/202020,000IBVCB.881598027.Ung ho MS 2020 310 Be Bui Nguyen An Nhien.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/6/202050,000IBVCB.882091885.Ung ho ma so MS 2020 308 Nguyen Dang Khang.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/6/202050,000IBVCB.882091029.Giup ma so 2020 310 be Bui Nguyen An Nhien .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/6/202050,000IBVCB.882088304.Ung ho ma so MS 2020 310 be Bui Nguyen An Nhien.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/6/202050,000IBVCB.881733293.MS 2020310 be Bui Nguyen An Nhien.CT tu 0301000372857 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/6/202050,000IBVCB.881732559.MS 2020309 be Phuoc Vinh.CT tu 0301000372857 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/6/202050,000MBVCB.881401811.gui cho be 2020 310.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/6/2020100,000MBVCB.881273226.TRAN THI THUY TRANG chuyen tien ung ho NCHCCCL.CT tu 0161000082358 TRAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/6/2020100,000MBVCB.882166964.MS 2020.306.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/6/2020100,000MBVCB.882155070.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT UH MS 2020.309 ( be Phuoc Vinh ) .CT tu 1012530311 PHAN LY NGUYET THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/6/2020100,000MBVCB.882154454.NCHCCCL Tuoi 0965196496.CT tu 0351001138195 CHU VAN TUOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/6/2020100,000927667.061220.194619.Gd Le Tan Thanh uh MS 2020.310 be Bui Nguyen An Nhien. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT2034
12/6/2020100,000522534.061220.190541.Ung ho MS 2020.309 be Phuoc Vinh
12/6/2020100,000IBVCB.881898463.MS 2020.306.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/6/2020100,000163761.061220.114753.Ung ho be Bui Nguyen An Nhon MS 2020.310
12/6/2020100,000064830.061220.093531.Ung ho be Nguyen Dang Quang MS 2020300
12/6/2020100,000064432.061220.093255.Ung ho Le Quang Sang MS 2020301
12/6/2020100,000063924.061220.092946.Ung ho be Phuoc Vinh MS2020309
12/6/2020100,000406638.061220.090629.UNG HO MS : 2020.310( BE BUI NGUYEN AN NHIEN)-061220-09:06:13 406638
12/6/2020100,000105464.061220.082126.Vinh Nam ung ho ms 2020 310 be Bui Nguyen An Nhien
12/6/2020100,000MBVCB.881383836.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.309 be Phuoc Vinh.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/6/2020100,000MBVCB.881370285.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.310 (be Bui Nguyen An Nhien)Vietnamnet 6/12/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/6/2020200,000MBVCB.882224765.NCHCCCL lethitham camon.CT tu 0111000192254 LE THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/6/2020200,000MBVCB.881882666.Giup do MS 2020.307 chi Chu Thi Loi.CT tu 0011001100050 NGO DUNG NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/6/2020200,000607270.061220.141434.Vietcombank 0011002643148 2020 296 em tran van truong
12/6/2020200,000MBVCB.881735576.NGUYEN LE HONG NHI chuyen tien ung ho Nhu Chua He Co Cuoc Chia Ly.CT tu 0331000501945 NGUYEN LE HONG NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/6/2020200,000IBVCB.881636014.MS 2020 310 be Bui Nguyen An Nhien.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/6/2020200,000408648.061220.115437.Ung ho ma 2020 309 be phuoc vinh
12/6/2020200,000560383.061220.091145.Ung ho MS.2020.310 Be Bui Nguyen An Nhien FT20342549567126
12/6/2020200,000778372.061220.084021.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020 309 Be Phuoc Vinh
12/6/2020300,000MBVCB.882212090.Ung ho MS 2020.310 Bui Nguyen An Nhien.CT tu 0451000504598 VU CONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/6/2020300,000334904.061220.184241.Ms2020.308 nguyen dang khang
12/6/2020400,000MBVCB.881854741.UNH HO MS 2020.309 (PHUOC VINH) .CT tu 0181002321809 PHAM THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/6/2020500,000IBVCB.881286363.Truong Le Thanh Danh 2020. 292.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/6/2020500,000616876.061220.215013.MS2020310 be bui nguyen an nhien
12/6/2020500,000295170.061220.154431.ung ho MS 2020. 308 Nguyen Dang Khang
12/6/2020500,000247179.061220.111520.Hua Hien ung ho MS 2020.309 be Phuoc Vinh
12/6/2020500,000MBVCB.881467570.Ung ho be Bui Nguyen An Nhien Ms 2020310.CT tu 0421003829612 HOANG THO VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/6/2020500,000242593.061220.073117.Ung ho MS 2020.310 (be Bui Nguyen An Nhien)
12/6/2020500,000238188.061220.061614.ung ho MS 2020.310(be Bui Nguyen An Nhien)
12/6/2020500,000MBVCB.881359047.Ung ho MS 2020.310 (be Bui Nguyen An Nhien).CT tu 0081001157865 NGUYEN CANH QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/6/2020600,000IBVCB.881304787.2020.305 2020.306 2020.307 .CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/6/2020750,000IBVCB.881293573.2020.294 2020.303 2020.304.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/6/2020800,000IBVCB.881303340.2020.299 2020.300 2020.301 2020.302 .CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/6/2020800,000IBVCB.881301287.2020.289 2020.295 2020.296 2020.298. .CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/6/2020800,000IBVCB.881298822.2020.271 2020.276 2020.284 2020.286 .CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/6/20201,000,000IBVCB.881290345.2020. 266 2020. 267 2020. 269 2020. 283.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/6/20201,000,000762654.061220.152432.Ong trandaigiangBa nguyenthibeNga UH MS2020.309 Be PhuocVinh FT20342702798034
12/6/20201,000,000285178.061220.112321.Nguyen Huu Hien Binh chuyen tien ung ho MS 2020.310 ( be Bui Nguyen An Nhien )
12/6/20202,000,000808831.061220.163717.Duong Minh Danh ung ho MS 2020.310 Be Bui Nguyen An Nhien FT20342430600289
12/6/20202,000,000417603.061220.103841.UNG HO MS 2020.310 (BE BUI NGUYEN AN NHIEN)-061220-10:38:23 417603
12/6/20202,000,000209987.061220.070054.Ung ho MS 2020.310 ( be Bui Nguyen An Nhien )
12/6/20202,000,000MBVCB.881361777.Ung ho MS 2020.310 be Bui Nguyen An Nhien.CT tu 0121000833443 TRAN THI BICH HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/6/20202,000,000515025.061220.054742.Ung ho MS 2020.310 - be Bui Nguyen An Nhien FT20342001170565
12/7/202020,000MBVCB.883638024.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2020.311(be vu huy hoang).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/202030,000222379.071220.214447.Vu Tuyen chuyen NCHCCCL
12/7/202050,000IBVCB.883540568.Giup ma so 2020 311 be Vu Huy Hoang .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/7/202050,000261191.071220.181217.MS 2020.309(be Phuoc Vinh)
12/7/202050,000MBVCB.883336739.Ung ho be huy hoang ms: 2020.311.CT tu 0611001933223 PHAM VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/202050,000286531.071220.122739.ung ho MS 2020 309 be Phuoc Vinh
12/7/202050,000285259.071220.122250.ung ho MS 2020 311 be Vu Huy Hoang
12/7/202050,000MBVCB.882734656.NGUYEN THI HUONG LY chuyen tien ung ho ms 2020.311 be Vu Huy Hoang.CT tu 0341001505990 NGUYEN THI HUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/202050,000MBVCB.882651163.Ung ho NCHCCCL .CT tu 1017113699 TRUONG THAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/202050,000IBVCB.882558093.TranNgocAnh T1220 ung ho Ms 2020 309 be Phuoc Vinh.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/7/202050,000MBVCB.882426332.LAM THI LUONG LUYEN ung ho MS 2020.311 be Vu Huy Hoang.CT tu 0021002187289 LAM THI LUONG LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/202050,000679989.071220.071946.mong chau nhanh khoi
12/7/202050,000ATM_FTF.04600008.621307.20201207.070137.9704366807945993024.FrAcc:0461000462864.ToAcc:0011002643148.GD:TAN BD CTY LEE VINA BINHDUONG VN
12/7/202058,000IBVCB.883824002.PVD.CT tu 0011003681909 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/7/202092,800450789.071220.070956.Tran Duy Phuong 0919299669 ung ho MS 2020.311
12/7/2020100,000028892.061220.232616.Ung ho ma so 2020 286 Lieu Cam Linh FT20342037569642
12/7/2020100,000028072.061220.232208.Ung ho ma so 2020 298 Em Tong Thi Thu Huyen FT20342454510764
12/7/2020100,000027626.061220.232000.Ung ho ma so 2020 301 Nguyen Quang Sang FT20342132530288
12/7/2020100,000027060.061220.231721.Ung ho ma so 2020 303 Truong Thi Nhung FT20342037532592
12/7/2020100,000026460.061220.231437.Ung ho ma so 2020 304 be Ngoc Tuoi FT20342880024169
12/7/2020100,000026088.061220.231250.Ung ho ma so 2020 305 be Nguyen Cao Phuc Lam FT20342880017058
12/7/2020100,000025483.061220.231020.Ung ho ma so 2020 306 be Vu Minh Thu FT20342132500750
12/7/2020100,000024900.061220.230748.Ung ho ma so 2020 307 chi Chu Thi Loi FT20342736007869
12/7/2020100,000024336.061220.230523.Ung ho ma so 2020 308 Nguyen Dang Khang FT20342616774837
12/7/2020100,000023250.061220.230107.Ung ho ma so 2020 310 be Bui Nguyen An Nhien FT20342159430382
12/7/2020100,000MBVCB.882270111.NGUYEN HA UH MS 2020.309 be Phuoc Vinh- NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0071001155980 NGUYEN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020100,000219027.071220.212925.ung ho MS 2020.311 ( be Vu Huy Hoang)
12/7/2020100,000MBVCB.883593379.MS 2020.311 ( be Vu Huy Hoang ).CT tu 0071000709185 NGUYEN TAN THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020100,000Sender:01310012.DD:071220.SHGD:10045246.BO:DAO XUAN PHONG.MS 2020311 BE NGUYEN HUY HOANG
12/7/2020100,000MBVCB.883246619.Ung ho MS 2020.311 be Vu Huy Hoang.CT tu 0081000447868 NGUYEN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020100,000276972.071220.143900.ms 2020.311 be huy hoang
12/7/2020100,000302991.071220.133332.ung ho be vu huy hoang ms 2020311
12/7/2020100,000MBVCB.882794807.LAI QUANG TUNG chuyen tien.CT tu 1017092127 LAI QUANG TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020100,000283772.071220.114425.Ung ho MS.2020.309 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20342226633693
12/7/2020100,000557498.071220.114209.MS 2020.303 EM TRUONG THI NHUNG-071220-11:42:08 557498
12/7/2020100,000MBVCB.882761676.MS 2020311 be Vu Huy Hoang.CT tu 0011004172276 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/7/2020100,000IBVCB.882700329.HOANG MINH THAO ung ho MS 2020.311 be Vu Huy Hoang.CT tu 0491000061894 HOANG MINH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020100,000594213.071220.105042.Ung ho be Vu huy Hoang MS 2020.311
12/7/2020100,000Sender:01310001.DD:071220.SHGD:10027955.BO:TRAN HOAI NHAT.UNG HO CHUONG TRINH NHU CHUA HECO CUOC CHIA LY
12/7/2020100,000197259.071220.102322.Gd Le Tan Thanh uh MS 2020.311 be Vu Huy Hoang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20342940984
12/7/2020100,000MBVCB.882619630.TD ung ho MS2020.311 (be Vu Huy Hoang).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020100,000242219.071220.101456.Ung ho MS 2020311
12/7/2020100,000326501.071220.095726.Ung ho MS 2020 311 be Vu Huy Hoang
12/7/2020100,000323639.071220.095618.Ung ho MS 2020 309 em Phuoc Vinh
12/7/2020100,000Sender:01310012.DD:071220.SHGD:10021420.BO:DO NGOC.UNG HO MS 2020.310 BE BUI NGUYEN AN NHIEN
12/7/2020100,000IBVCB.882553495.DoanKhietMaoT12A ung ho Ms 208 Nguyen Dang Khang.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/7/2020100,000Sender:01323001.DD:071220.SHGD:10000246.BO:NGUYEN THANH TUNG.UNG HO BE PHUOC VINH MS 2020/309
12/7/2020100,000525160.071220.093347.UNG HO MS 2020.311( BE VU HUY HOANG)-071220-09:33:43 525160
12/7/2020100,000IBVCB.882536728.LyKDoan T12A ung ho Ms 2020 311 be Vu Huy Hoang.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/7/2020100,000IBVCB.882532688.Khiet T12A ung ho Ms 2020 311 be Vu Huy Hoang.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/7/2020100,000254972.071220.092800.Ma so 2020 311
12/7/2020100,000MBVCB.882505658.LE VAN LUAT chuyen tien ung ho be vu huy hoang. Ms 2020.311.CT tu 0401001398856 LE VAN LUAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020100,000IBVCB.882468337.MS 2020311 be Vu Huy Hoang.CT tu 0301000372857 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/7/2020100,000140046.071220.083137.Vinh Nam ung ho ms 2020 311 be Vu Huy Hoang
12/7/2020100,000MBVCB.882423245.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.311 be VU HUY HOANG.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020100,000MBVCB.882423194.DO THI THANH TUYEN chuyen tien ung ho me con chi Tham MS 2020 302.CT tu 1013304505 DO THI THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020100,000MBVCB.882421217.DO THI THANH TUYEN chuyen tien ung ho be nguyen dang quang ma so 2020 300.CT tu 1013304505 DO THI THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020100,000MBVCB.882412418.DO THI THANH TUYEN chuyen tien ung ho chi hoa ma so 2020 265.CT tu 1013304505 DO THI THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020100,000240773.071220.080156.TRAN LINH HUY Chuyen tien ungho be vu huy hoang tri gan
12/7/2020100,000923379.071220.075402.Vietcombank 0011002643148 ung ho 2020311 be vu huy hoang
12/7/2020100,000073023.071220.074620.ung ho MS 2020311 be Vu Huy Hoang FT20342736350983
12/7/2020100,000076009.071220.074511.Ms 2020 311 Ung ho be vu huy hoang
12/7/2020100,000MBVCB.882383795.MS 2020.311( be Vu Huy Hoang).CT tu 0641000016926 VO THI LE CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020100,000MBVCB.882380540.ung ho MS 2020.311 (be Vu Huy Hoang) .CT tu 0331000457524 BUI DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020100,000349095.071220.070931.ung ho MS 2020.311 (be Vu Huy Hoang)
12/7/2020100,000063990.071220.070918.MS 2020.31 be Vu Huy Hoang FT20342289402012
12/7/2020100,000MBVCB.882361043.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.311 (be Vu Huy Hoang)Vietnamnet 7/12/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020148,000IBVCB.883874104.Ngo T Que Huong.CT tu 0011003681909 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/7/2020150,000IBVCB.883765293.Kho khan.CT tu 0451001941571 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/7/2020150,000IBVCB.883762561.Ha noi.CT tu 0451001941571 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/7/2020200,000765680.071220.201457.MS 2020.311 be Vu Huy Hoang FT20343023392054
12/7/2020200,000IBVCB.883705314.Ms: 2020.311 be Vu Huy Hoang.CT tu 0611001898925 TRUONG DAO QUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020200,000014807.071220.163715.Ung ho ms2020.311 be Vu Huy Hoang
12/7/2020200,000225295.071220.163032.VU ANH TUAN Chuyen tien ms 2020.311
12/7/2020200,000MBVCB.883310053.ung ho MS 2020.311 be Vu Huy Hoang.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020200,000IBVCB.883279375.Ung ho MS2020.311 (be Vu Huy Hoang).CT tu 0531000272839 NGUYEN VAN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020200,000194901.071220.155825.ung ho MS 2020.311
12/7/2020200,000MBVCB.883238671.Ung ho MS.2020.311(be Vu Huy Hoang).CT tu 0011004024512 PHAM HAI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020200,000MBVCB.883235277.HO TAN THANH chuyen tien Giup chau Vu huy Hoang MS 2020.311.CT tu 0071001022352 HO TAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020200,000MBVCB.883229467.Chi Pham Thi Do Quyen ung ho be Vu Huy Hoang Ms 2020.311, con chi Nguyen Thi Dao.CT tu 0061001143295 NGUYEN THANH TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020200,000MBVCB.883153476.MS 2020.311 (be Vu Huy Hoang).CT tu 0411001009701 NGUYEN THANH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020200,000MBVCB.883096438.Mo coi cha me.CT tu 0011001504463 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/7/2020200,000599647.071220.143454.Vietcombank 0011002643148 MS 2020311 be Vu Huy Hoang
12/7/2020200,000399822.071220.141841.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020309
12/7/2020200,000MBVCB.883023506.Ung ho MS 2020.310 Bui Nguyen An Nhien.CT tu 0301005629999 VU THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020200,000MBVCB.882939998.ms 2020311 be Vu huy Hoang .CT tu 0061000109458 HO MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020200,000MBVCB.882935139.LE QUANG TINH chuyen tien ung ho ms 2020311 be Vu Huy Hoang.CT tu 0461000530143 LE QUANG TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020200,000905065.071220.123645.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ma so 2020311 be Vu Huy Hoang
12/7/2020200,000565256.071220.121812.UNG HO MS : 2020.311( BE VU HUY HOANG)-071220-12:17:57 565256
12/7/2020200,000639609.071220.114912.Ung ho MS 2020.311 be vu huy hoang
12/7/2020200,000Sender:01310012.DD:071220.SHGD:10035011.BO:PHAM THI NGAN.UNG HO NCHCCCL PHAM THI NGAN 0338589433
12/7/2020200,000IBVCB.882773305.ung ho MS 2020.311 (be Vu Huy Hoang).CT tu 0281000558873 LE HUU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020200,000MBVCB.882773212.Ung ho ma so 2020.311 ( be Vu Huy Hung).CT tu 0011002434539 NGUYEN HONG DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020200,000IBPS/SE:01202002.DD:071220.SH:10000905.BO:TRUONG DINH KHUE.995220120752495 - CHUYEN TIEN
12/7/2020200,000IBVCB.882717156.Nguyen Ngoc Cu - Hoc Mon ung ho MS2020.31.CT tu 0721000528446 NGUYEN THI LAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020200,000177731.071220.105123.MS2020.309 ( be Phuoc vinh) .MS 2020.311 ( be vu Huy hoang)
12/7/2020200,000IBVCB.882633126.MS 2020 311 be Vu Huy Hoang.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/7/2020200,000MBVCB.882630723.TD ung ho MS 2020.309 (be Phuoc Vinh).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020200,000IBVCB.882624744.ung ho MS 2020.311 (be Vu Huy Hoang.CT tu 0451000316527 DANG THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020200,000241865.071220.101358.Ung ho 2020 311 be Vu Huy Hoang
12/7/2020200,000MBVCB.882584049.ung ho MS 2020.311 be Vu Huy Hoang.CT tu 0361000228865 HOANG THI KIEU OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020200,000MBVCB.882555483.ung ho MS 2020.311.CT tu 0251002696075 NGUYEN DO CHIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020200,000IBVCB.882549485.LyKDoanT12A2 Ung ho Ms 2020 309 be Phuoc Vinh.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/7/2020200,000525613.071220.093544.UNG HO MS 2020 311 VU HUY HOANG-071220-09:35:41 525613
12/7/2020200,000IBVCB.882511071.Ung ho be Vu Huy Hoang MS:2020.311.CT tu 0111000320961 PHAM NGOC THANH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020200,000834270.071220.091529.MS 2020 311 be Vu Huy Hoang
12/7/2020200,000Sender:79305001.DD:071220.SHGD:10000001.BO:TRAN VINH TRUNG.MS 2020 311
12/7/2020200,000Sender:79305001.DD:071220.SHGD:10000169.BO:NGUYEN KHANH NGAN.UNG HO NCHCCCL NGUYEN KHANH NGAN 0939163439
12/7/2020200,000IBVCB.882485041.ung ho MS 2020.311 ( be Vu Huy Hoang ).CT tu 0071005750340 TRINH THI DIU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020200,000MBVCB.882479315.Ms 2020.311 (be vu huy hoang).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020200,000748404.071220.085251.ung ho ms 2020.311 ne Vu Huy Hoang
12/7/2020200,000513532.071220.083929.UNG HO MS 2020.311( BE VU HUY HOANG)-071220-08:39:21 513532
12/7/2020200,000729803.071220.083417.ung ho MS 2020.311
12/7/2020200,000095945.071220.083354.Ung ho MS 2020.311 be Vu Huy Hoang FT20342733056381
12/7/2020200,000IBVCB.882442172.Ung Ho MS 2020311 be Vu Huy Hoang.CT tu 0011000329088 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/7/2020200,000247885.071220.083057.Chuyen tien MS 2020.311 (be Vu Huy Hoang)
12/7/2020200,000MBVCB.882428722.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2020.311 (be Vu Huy Hoang).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020200,000244965.071220.082014.MS 2020.311(be Vu Huy Hoang)
12/7/2020200,000459716.071220.074304.Ung ho MS 2020.311 be Vu Huy Hoang
12/7/2020200,000MBVCB.882373008.MS 2020.311 (be Vu Huy Hoang).CT tu 0071002963141 LE NHAT TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020200,000348482.071220.065101.ung ho MS 2020.311( be Vu Huy Hoang)
12/7/2020200,000059792.071220.064239.Ung ho ms 2020.311 be Vu Huy Hoang FT20342799335529
12/7/2020200,000MBVCB.882349504.LE SI TRI chuyen tien giup do be Vu Huy Hoang.CT tu 1013617280 LE SI TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020200,000499062.071220.003055.BACH TRONG HIEU UNG HO CHUONG TRINH-071220-00:30:35 499062
12/7/2020200,000499056.071220.003024.NCHCCCL NGUYEN THI THU LE 0938117455-071220-00:30:19 499056
12/7/2020250,000MBVCB.883327655.unghoMS2020297 be HaVanPhuc.CT tu 0441000626495 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/7/2020250,000034896.071220.000029.NMV ung ho MS 2020.309, be Phuoc Vinh, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20342680216790
12/7/2020300,000029703.061220.233042.Ung ho ms2020310 be Bui Nguyen An Nhien FT20342880090634
12/7/2020300,000IBVCB.883377589.MS 2020 311 uh be Vu Huy Hoang.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/7/2020300,000240196.071220.162410.2020 308 chu Nguyen dang Khang
12/7/2020300,000IBVCB.883223208.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.310 (be Bui Nguyen An Nhien).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020300,000MBVCB.883222448.NGUYEN VINH PHU ung ho MS 2020.311 be Vu Huy Hoang.CT tu 0331003893510 NGUYEN VINH PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020300,000602315.071220.150125.ung ho MS 2020.311 (be Vu Huy Hoang)
12/7/2020300,000067639.071220.141619.Ung ho MS2020311 be Vu Huy Hoang
12/7/2020300,000IBVCB.882920849.ung ho MS 2020.311 (be Vu Huy Hoang).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020300,000MBVCB.882872220.Ha- Ngoc ung ho ms 2020.311.CT tu 0071003085732 NGUYEN KHAC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020300,000683963.071220.112005.ung ho be Vu Huy Hoang MS 2020. 311
12/7/2020300,000224727.071220.104844.Ung ho MS 2020.311 be Vu Huy Hoang FT20342785904016
12/7/2020300,000MBVCB.882649661.MS 2020.311(be Vu Huy Hoang).CT tu 0071002830405 TRAN MINH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020300,000IBVCB.882478297.MS2020311 Be Vu Huy Hoang.CT tu 0351001195645 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/7/2020300,000738966.071220.084336.Hua Hien ung ho MS 2020.311 be Vu Huy Hoang
12/7/2020300,000100679.071220.084053.MS2020.311 vu huy hoang FT20342600575680
12/7/2020300,000MBVCB.882427389.Ung ho ms 2020.309 be phuoc vinh.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020300,000111646.071220.081433.MS 2020 311 be Vu Huy Hoang
12/7/2020300,000299416.071220.072525.Ung ho MS 2020.311 be VU HUY HOANG
12/7/2020300,000391052.071220.070252.ung ho MS 2020311 be vu huy Hoang
12/7/2020300,000198299.071220.065805.MS 2020 311 be Vu Huy Hoang
12/7/2020300,000MBVCB.882347281.ung ho?MS 2020.311?(be Vu Huy Hoang).CT tu 0011000825135 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020350,000IBVCB.882806180.Chuyen khoan Ung ho MS 2020.300 (be Nguyen Dang Quang).CT tu 0181000551676 BUI PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020350,000IBVCB.882801981.Chuyen khoan Ung ho MS 2020.304 (be Ngoc Tuoi).CT tu 0181000551676 BUI PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020400,000Sender:01310001.DD:071220.SHGD:10022247.BO:TRAN ANH VU.UNG HO MS 2020.307 CHI CHU THI LOI
12/7/2020500,000205402.071220.205443.Ung ho MS 2020.309 Be Phuoc Vinh
12/7/2020500,000MBVCB.883764868.Ung ho MS 2020.311.CT tu 0011004326972 LE NHU NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020500,000MBVCB.883748306.Giup do 2020.310.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020500,000MBVCB.883741180.Giup do 2020.311.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020500,000464990.071220.202931.MS 2020.311
12/7/2020500,000383554.071220.185451.Chuyen tien cho MS 2020.306 be u Minh Thu
12/7/2020500,000381230.071220.185217.Chuyen tien ho MS 2020.311 be Vu Huy Hoang
12/7/2020500,000396320.071220.174247.ung ho be Vu Huy Hoang MS 2020 311
12/7/2020500,000MBVCB.883355653.Ung ho MS 2020.311 (be Vu Huy Hoang).CT tu 1016009177 NGUYEN THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020500,000683691.071220.160304.IBFT uh ms 2020.311 be vu huy hoang
12/7/2020500,000IBVCB.883229099.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.311 (be Vu Huy Hoang).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020500,000IBVCB.883215582.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.309 (be Phuoc Vinh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020500,000IBVCB.883110705.ung ho MS 2020.311 (be Vu Huy Hoang).CT tu 0141000142290 TRAN DAN QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020500,000IBVCB.883013388.kho khan.CT tu 0021001021269 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/7/2020500,000248775.071220.135703.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020 311 be Vu Huy Hoang
12/7/2020500,000551472.071220.005509.ung ho MS 2020.311 vu huy hoang
12/7/2020500,000337220.071220.124657.Ung ho be Vu Huy Hoang MS 2020.311 FT20342186009108
12/7/2020500,000MBVCB.882852080.MS 2020.311.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020500,000IBVCB.882798239.Chuyen khoan Ung ho MS 2020.311 (be Vu Huy Hoang)..CT tu 0181000551676 BUI PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020500,000558444.071220.114620.UNG HO MS 2020.311( BE VU HUY HOANG)-071220-11:46:26 558444
12/7/2020500,000IBVCB.882786371.SANO chuyen ung ho MS 2020.293 (anh Nguyen Duy Tien).CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020500,000IBVCB.882782713.SANO chuyen ung ho MS 2020.307 (chi Chu Thi Loi).CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020500,000557182.071220.114052.UNG HO MS 2020.301( EM LE QUANG SANG)-071220-11:40:48 557182
12/7/2020500,000Sender:92204012.DD:071220.SHGD:12023016.BO:NGUYEN THAI BINH.UNG HO BE VU HUY HOANG MS 2020311
12/7/2020500,000377752.071220.112420.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS2020 311 be Vu Huy Hoang
12/7/2020500,000241634.071220.110428.Ung ho ms 2020.311 be vu huy hoang FT20342931566338
12/7/2020500,000MBVCB.882705493.HO NGOC DAT chuyen tien ung ho MS 2020311 (Vu Huy Hoang).CT tu 1014125181 HO NGOC DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020500,000Sender:79310001.DD:071220.SHGD:10032316.BO:CAO THANH XUAN.UNG HO MS 2020 311 BE VU HUY HOANH
12/7/2020500,000299959.071220.104916.Vu Ngoc Hue ung ho MS 2020.311 (be Vu Huy Hoang)
12/7/2020500,000MBVCB.882685702.Ung ho MS 2020.311 be vu huy hoang.CT tu 0451000409670 HOANG VAN HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020500,000483216.071220.101019.MS 2020.311?(be Vu Huy Hoang)
12/7/2020500,000Sender:01310012.DD:071220.SHGD:10027877.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.311 BE VU HUY HOANG
12/7/2020500,000551593.071220.095104.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NCHCCCL phan hong vu 0972999255
12/7/2020500,000IBVCB.882574668.Giup do cho be Vu Huy Hoang (MS 2020.311).CT tu 0121000209877 LE DUC LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020500,000IBVCB.882564451.ung ho MS 2020.311 (be Vu Huy Hoang).CT tu 0071000915433 LE TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020500,000IBVCB.882561548.Giup be Vu Huy Hoang - MS 2020.311.CT tu 0371000447922 VO THI CAM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020500,000IBVCB.882557573.Giup be Vu Minh Thu - MS 2020.306.CT tu 0371000447922 VO THI CAM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/2020500,000Sender:01310005.DD:071220.SHGD:10022231.BO:TRAN ANH VU.UNG HO MS 2020.310 BE BUI NGUYEN ANNHIEN
12/7/2020500,000IBVCB.882542230.GD Hy T12A ung ho Ms 2020 310 Bui Nguyen An Nhien.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/7/2020500,000Sender:91353001.DD:071220.SHGD:10000041.BO:NGUYEN THI THUY OANH. UNG HO MS 2020.309 (BE PHUOC VINH)
12/7/2020500,000318836.071220.083602.Ung ho MS 2020.311 (be Vu Huy Hoang)
12/7/2020500,000083327.071220.081205.ung ho MS 2020 311 be Vu Huy Hoang FT20342768510835
12/7/2020500,000190109.071220.080841.Ung ho MS 2020.311 (Be Vu Huy Hoang)
12/7/2020500,000076468.071220.075609.MS 2020.311 FT20342156361940
12/7/2020500,000322277.071220.073704.UNG HO EM VU HUY HONG MA SO 2020.311
12/7/2020500,000IBVCB.882373393.Ung ho ms 2020 311.CT tu 0041000325888 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/7/2020500,000066955.071220.072400.Ung ho MS 2020. 311 - be Vu Huy Hoang FT20342034286031
12/7/2020500,000349185.071220.071124.MS 2020.311( be Vu Huy Hoang)
12/7/2020500,000232298.071220.065146.ung ho MS 2020.311 (be Vu Huy Hoang)
12/7/2020500,000503115.071220.064612.UNG HO MS 2020.311 (BE VU HUY HOANG)-071220-06:46:08 503115
12/7/2020500,000665808.071220.062437.MS 2020.311 be Vu Huy Hoang
12/7/20201,000,000893149.071220.210715.Quyen gop NCHCCCL
12/7/20201,000,000538965.071220.181345.Ung ho MS 2020.311 (be Vu Huy Hoang)
12/7/20201,000,000644360.071220.174552.MS 2020.310 UNG HO BE BUI NGUYEN AN NHIEN, CHUC BE VA BA LUON KHOE MANH-071220-17:45:37 644360
12/7/20201,000,000694291.071220.165456.Nhu chua he co cuoc chia ly
12/7/20201,000,000Sender:01201011.DD:071220.SHGD:10009040.BO:CONG TY CP ECOTECH HUNG YEN.CTY ECOTECH HUNG YEN UNG HO BENH NHAN MS 2020.301 EM LE QUANG SANG
12/7/20201,000,000IBVCB.882988324.Ung ho MS2020311 be Vu Huy Hoang.CT tu 0011000719303 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/7/20201,000,000MBVCB.882763524.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2020.311(be vu huy hoang).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/20201,000,000MBVCB.882760939.Ung ho MS2020. 309 ( be Phuoc Vinh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/20201,000,000MBVCB.882757765.Ung ho MS 2020. 308 ( Nguyen Dang Khang).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/20201,000,000MBVCB.882754209.Ung ho MS 2020. 307 ( chi Chu Thi Loi).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/20201,000,000MBVCB.882751668.Ung ho MS 2020. 304 ( be Ngoc Tuoi).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/20201,000,000543498.071220.112252.ung ho MS2020311 be Vu Huy Hoang
12/7/20201,000,000MBVCB.882748042.Ung ho MS 2020. 299 ( chi Pham My Hoa).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/20201,000,000MBVCB.882743234.Ung ho MS 2020. 295 ( chi Tran Thi Phuong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/20201,000,000MBVCB.882740456.Ung ho MS2020. 293 ( anh Nguyen Duy Tien).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/20201,000,000MBVCB.882736419.Ung ho MS 2020. 292 ( Truong Le Thanh Danh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/20201,000,000MBVCB.882732564.Ung ho MS 2020. 291( em Truong Duc Cuong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/20201,000,000MBVCB.882706234.Ung ho MS 2020.311 (be Vu Huy Hoang).CT tu 0261003493885 LY TRAN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/20201,000,000IBPS/SE:48304001.DD:071220.SH:10000458.BO:NGUYEN CHIEN CHINH.CHUYEN UNG HO MS:2020311 VU HUY HOANG TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
12/7/20201,000,000Sender:79334001.DD:071220.SHGD:10003089.BO:NGUYEN THI THANH THUY.GIUP DO MS 2020 310 ( GIUCHAU BUI NGUYEN AN NHIEN, QUANG NAM )
12/7/20201,000,000Sender:79334001.DD:071220.SHGD:10003039.BO:NGUYEN THI THANH THUY.GIUP DO MS 2020 304 ( GIUP CHAU NGOC TUOI , DONG THAP )
12/7/20201,000,000Sender:79334001.DD:071220.SHGD:10003091.BO:NGUYEN THI THANH THUY.GIUP DO MS 2020 306 (GIUP CHAU VU MINH THU, HOC MON)
12/7/20201,000,000Sender:79334001.DD:071220.SHGD:10003090.BO:NGUYEN THI THANH THUY.GIUP DO MS 2020 305 ( GIUP CHAU NGUYEN CAO PHUC LAM , NAM DINH)
12/7/20201,000,000499180.071220.084138.Ung ho MS 2020.306 be Vu Minh Thu
12/7/20201,000,000251236.071220.084140.ung ho MS 2020.311 (be Vu Huy Hoang)
12/7/20201,500,000134469.071220.092142.Ung ho MS 2020 311 be Vu Huy Hoang FT20342410547671
12/7/20201,500,000Sender:79307006.DD:071220.SHGD:10003646.BO:NGUYEN XUAN THANH.KHUONG LANG MONG TAT CA MOI NGUOI DEU DUOC DON NHAN SU HANH PHUC & LUON DOAN KET (QUY HOI NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY)
12/7/20202,000,000503797.071220.212256.Ung ho 2020.311 be Vu Huy Hoang
12/7/20204,000,000IBVCB.882378241.BUI THI TRUC QUYNH ck be Vu Huy Hoang MS 2020.311.CT tu 0071001205630 BUI THI TRUC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/7/20205,000,000Sender:79310001.DD:071220.SHGD:10022076.BO:HO THI LIEN HUONG.UNG HO MS 2020.308 NGUYEN DANG KHANG
12/7/202010,000,000052381.071220.140136.MS 2020.311 be Vu Huy Hoang
12/8/20201,000IBVCB.885371810.ada.CT tu 0721000668749 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/8/20201,000IBVCB.885279957.ada.CT tu 0911000071550 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/8/202020,000MBVCB.885212894.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2020.310(be bui nguyen an nhien).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/8/202020,000MBVCB.885209415.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 2020.312( me con chi hien).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/8/202020,000Sender:01310005.DD:081220.SHGD:10008674.BO:Y THI Y BINH.NCHCCCL BDT 0392395871
12/8/202020,000463756.081220.054057.Ung ho ms 2020..312 me con chi Hien
12/8/202050,000901666.081220.204147.IBFT unghoNCHCCCLThuThuy0941873895
12/8/202050,000IBVCB.885118394.Giup ma so 2020 312 me con chi Hien.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/8/202050,000IBVCB.884106282.Ung ho ma so MS 2020 311 be Vu Huy Hoang.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/8/2020100,000400340.081220.215345.Ung ho em Tran van Truong Ms 2020296
12/8/2020100,000613070.081220.213843.Gd Le Tan Thanh uh MS 2020.312 me con chi Hien. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20344600040
12/8/2020100,000MBVCB.885366668.Ung ho MS 2020.311 (be Vu Huy Hoang).CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/8/2020100,000499159.081220.201210.UNG HO MS 2020.300 (BE NGUYEN DANG QUANG) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
12/8/2020100,000499127.081220.200350.UNG HO MS 2020.305 (BE NGUYEN CAO PHUC LAM) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
12/8/2020100,000411019.081220.194644.Vietcombank 0011002643148 Ms 2020311 be Vu Huy Hoang
12/8/2020100,000308868.081220.152937.Ung ho NCHCCCL Lan FT20343371449882
12/8/2020100,000Sender:01310012.DD:081220.SHGD:10020313.BO:LANG THANH DIEN.MS2020.311
12/8/2020100,000149614.081220.135230.Kim son hong ngoc ung ho ms 2020.312
12/8/2020100,000764682.081220.133727.UNG HO MS 2020.311 (CHAU HOANG)-081220-13:37:19 764682
12/8/2020100,000644846.081220.122151.Ung ho MS2020 211 be Vu Huy Hoang
12/8/2020100,000Sender:79310001.DD:081220.SHGD:10004824.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2020.308 NGUYEN DANG KHANG
12/8/2020100,000Sender:01310001.DD:081220.SHGD:10004457.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2020.304 BE NGOC TUOI
12/8/2020100,000Sender:01310005.DD:081220.SHGD:10004822.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2020.307 CHI CHU THILOI
12/8/2020100,000520441.081220.103027.ung ho me con c bui thi hien
12/8/2020100,000IBVCB.884249612.MS 2020.307 (chi Chu Thi Loi).CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/8/2020100,000IBVCB.884247480.MS 2020.308 (Nguyen Dang Khang).CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/8/2020100,000IBVCB.884241949.MS 2020.309 (be Phuoc Vinh).CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/8/2020100,000IBVCB.884240546.MS 2020.310 (be Bui Nguyen An Nhien).CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/8/2020100,000IBVCB.884207378.MS 2020.311 (be Vu Huy Hoang).CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/8/2020100,000IBVCB.884202833.MS 2020.312 (me con chi Hien).CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/8/2020100,000159711.081220.093525.Ung ho me con chi Hien MS 2020.312
12/8/2020100,000IBVCB.884160411.MS 2020.312 ung ho me con chi Hien.CT tu 0251001116892 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/8/2020100,000138761.081220.082747.Vinh Nam ung ho ms 2020 312 me con chi Bui Thi Hien
12/8/2020100,000MBVCB.883982364.Me con chi Hien.CT tu 0111000166515 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/8/2020100,000047159.081220.060001.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 312 me con chi Hien
12/8/2020100,000574806.081220.055547.Chuyen tien ung ho ms 2020.303 em truong thi nhung
12/8/2020100,000574487.081220.055233.ung ho ms2020.312 me con chi Hien
12/8/2020100,000MBVCB.883976436.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.312 (me con chi Hien)Vietnamnet 8/12/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/8/2020100,000688785.081220.053703.UNG HO MS 2020.213( ME CON CHI HIEN)-081220-05:37:24 688785
12/8/2020100,000011441.081220.051916.MS 2020 309 BE PHUOC VINH NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
12/8/2020200,000861477.081220.222934.NCHCCCL VUTRAN 0979829914-081220-22:29:32 861477
12/8/2020200,000908443.081220.213258.IBFT ung ho ms 2020.312 me con chi hien
12/8/2020200,000346416.081220.203111.NCHCCCL tranthanhmai 0398711169
12/8/2020200,000MBVCB.884874326.Unh ho MS 2020.311.CT tu 0731000928828 NGUYEN NGOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/8/2020200,000478099.081220.155351.Ung ho MS 2020.311 Khanh Ha chuc be Huy Hoang mau khoe
12/8/2020200,000077162.081220.154302.Ung ho MS 2020.312
12/8/2020200,000053282.081220.152239.ung ho MS 2020.312 me con chi Hien
12/8/2020200,000293440.081220.151445.Ung ho MS 2020.311 be Vu Huy Hoang FT20343540608556
12/8/2020200,000292224.081220.151333.Ung ho MS 2020.310 be Bui Nguyen An Nhien FT20343020932650
12/8/2020200,000MBVCB.884727384.Ung ho MS 2020.312 me con chi hien.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/8/2020200,000MBVCB.884661225.ms :2020 198 gd anh duc.CT tu 0121000540218 NGUYEN THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/8/2020200,000709378.081220.130424.ung ho Ms 2020312 me con chi hien
12/8/2020200,000MBVCB.884370956.ms 2020.312 me con chi hien.CT tu 0631000519105 NGUYEN THI KIM DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/8/2020200,000IBVCB.884333830.MS 2020 312 me con chi Hien.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/8/2020200,000MBVCB.884321473.Uung ho ms 2020.311 ( be vu huy hoang).CT tu 0901000006388 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/8/2020200,000Sender:48304001.DD:081220.SHGD:10003656.BO:NGUYEN THI BE LINH.UNG HO MS 2020.311 ( BE VU HUY HOANG) TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
12/8/2020200,000MBVCB.884278644.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2020.312 (me con chi Hien).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/8/2020200,000766220.081220.101701.ung ho ms 2020.312 me con chi Hien
12/8/2020200,000Sender:01310012.DD:081220.SHGD:10005359.BO:NGUYEN THI MINH LUAN.UNG HO MS 2020.295
12/8/2020200,000MBVCB.884229797.ung ho MS 2020.300( be Nguyen Dang Quang).CT tu 0081000263668 LUONG THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/8/2020200,000MBVCB.884225108.ung ho MS 2020.299 (Pham My Hoa).CT tu 0081000263668 LUONG THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/8/2020200,000281636.081220.092454.MS 2020.312(Me con chi Hien)
12/8/2020200,000IBVCB.884131027.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.310 cho be Bui Nguyen An Nhien.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/8/2020200,000IBVCB.884125222.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.308 cho Nguyen Dang Khang.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/8/2020200,000IBVCB.884119238.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.306 cho be Vu Minh Thu.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/8/2020200,000IBVCB.884116229.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.305 cho be Nguyen Cao Phuc Lam.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/8/2020200,000MBVCB.884061479.MS 2020312 (me con chi Hien).CT tu 0271001031540 PHAM THI KIM YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/8/2020200,000600877.081220.072911.Chuyen tien ung ho MS 2020.302 me con chi tham
12/8/2020200,000600177.081220.072745.Chuyen tien ung ho MS 2020.307 chi chu thi loi
12/8/2020200,000690525.081220.064607.UNG HO MS 2020.312 ( ME CON CHI HIEN)-081220-06:46:03 690525
12/8/2020200,000460512.081220.064345.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ba me con chi hien ma so 2020312
12/8/2020200,000528644.081220.062145.ung ho MS 2020.312( me con chi Hien)
12/8/2020200,000688761.081220.053529.UNG HO MS 2020.312 ( ME CON CHI HIEN)-081220-05:35:14 688761
12/8/2020300,000VCBPAY.885372963.ung ho MS 2020.310 be An Nhien.CT tu 0021001388288 PHAM NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/8/2020300,000MBVCB.885195813.ung ho MS 2020.312 (me con chi Hien).CT tu 0181000419383 DANG CAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/8/2020300,000060385.081220.152839.ung ho MS 2020.311 be Vu Huy Hoang
12/8/2020300,000IBVCB.884613455.ck cho MS 2020308 (Nguyen Dang Quang).CT tu 0811000004997 NGUYEN THI THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/8/2020300,000706383.081220.110812.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Dang Thi Thu Trang ung ho chi Chu Thi Lien Ms202
12/8/2020300,000343815.081220.110639.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Dang Thi Thu Trang ung ho be Phuoc Vinh Ms202030
12/8/2020300,000078053.081220.110404.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Dang Thi Thu Trang ung ho be Vu Huy Hoang Ms2020
12/8/2020300,000PHAN TIEN DUNG CT UNG HO MA SO 2020311
12/8/2020300,000343074.081220.090934.MrHa ung ho MS 2020.312 me con chi Hien
12/8/2020300,000IBVCB.884128655.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.309 cho be Phuoc Vinh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/8/2020300,000IBVCB.884122872.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.307 cho chi Chu Thi Loi.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/8/2020300,000MBVCB.884018399.ung ho MS 2020.308 (Nguyen Dang Khang).CT tu 0281000615374 NGUYEN THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/8/2020300,000979483.081220.072246.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 312 me con chi Hien
12/8/2020300,000027583.081220.053948.MS 2020 312 me con chi Hien
12/8/2020400,000MBVCB.884707848.MS 2020 312 me con chi Hien.CT tu 0421003817186 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/8/2020400,000MBVCB.884153865.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2020.310 va 2020.311.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/8/2020500,000620495.081220.215133.Ung ho ma so 2020.311 be Vu Huy Hoang FT20344267388478
12/8/2020500,000MBVCB.885393605.MS 2020.312 me con c Hien.CT tu 0611001637893 TRINH THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/8/2020500,000617449.081220.214605.Ung ho MS 2020.312 me con chi Hien FT20344706265467
12/8/2020500,000IBVCB.885385704.MS 2020 312 Me con chi Hien o Nghe An.CT tu 0071001165704 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/8/2020500,000MBVCB.885349668.NCHCCCL Nguyen Thanh Van 0982309814.CT tu 0451001714621 NGUYEN THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/8/2020500,000561008.081220.202030.Ung ho ma so 2020.311 be Vu Huy Hoang FT20343069541945
12/8/2020500,000844961.081220.200255.MS 2020.311 UNG HO BE VU HUY HOANG-081220-20:02:40 844961
12/8/2020500,000816636.081220.170746.T12.20 (THUY VI) - UNG HO NCHCCCL (BAO VIETNAMNET)-081220-17:05:36 816636
12/8/2020500,000141680.081220.163921.MS 2020.310
12/8/2020500,000124847.081220.161142.UH MS 2020 302 me con chi Tham
12/8/2020500,000096573.081220.160109.UH MS 2020 300 be Nguyen Dang Quang
12/8/2020500,000474532.081220.152812.Ung ho NCHCCCL
12/8/2020500,000299181.081220.151400.MS2020. 312
12/8/2020500,000137617.081220.135733.UNG HO MS 2020 306( VU MINH THU) MS 2020 312 ( ME CON CHI HIEN)
12/8/2020500,000MBVCB.884397477.2020.293.CT tu 0011003115777 NGUYEN TRUNG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/8/2020500,000IBVCB.884152969.ung ho MS 2020.312 (me con chi Hien)??.CT tu 0281000237402 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/8/2020500,000494930.081220.090742.MS 2020 311
12/8/2020500,000IBVCB.884133179.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.311 cho be Vu Huy Hoang.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/8/2020500,000MBVCB.884015294.MS 2020.312 ( chi Hien).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/8/2020500,000030608.081220.060226.Ung ho MS 2020 312 me con chi Hien
12/8/2020500,000565740.081220.022532.ung ho MS 2020.311 be Vu Huy Hoang. chuc be phau thuat thanh cong
12/8/20201,000,000MBVCB.885343424.ung ho MS 2020.311 (be Vu Huy Hoang).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/8/20201,000,000MBVCB.885340695.ung ho MS 2020.312 (me con chi Hien).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/8/20201,000,000809713.081220.163838.Ngo Nam Phong ck MS 2020 311( be Vu Huy Hoang)
12/8/20201,000,000140004.081220.163751.MS 2020.311
12/8/20201,000,000Sender:79307005.DD:081220.SHGD:10005582.BO:VO THI KIM OANH.IBMS 2020.310 BE BUI NGUYEN ANNHIEN
12/8/20201,000,000Sender:79202002.DD:081220.SHGD:10000792.BO:NGUYEN THI HOA THUAN.UNG HO MS 2020.308 NGUYENDANG KHANG
12/8/20201,000,000IBVCB.884295882.Bi tai nan.CT tu 0071000601332 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/8/20201,000,000237072.081220.000425.Le Minh Hoa ung ho MS 2020.311
12/8/20202,000,000MBVCB.884445991.Be Khue ung ho MS 2020.311(be Vu Huy Hoang).CT tu 0071002008780 DO THI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/8/20202,000,000MBVCB.884170602.Ung ho Ms 2020.312. Me con chi Hien.CT tu 0561000539114 BUI LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/8/20202,400,000830993.081220.182638.NGUYEN VAN CHO UNG HO MS 2020.299,300,301,302,303,304,305,306 MOI TH300.000-081220-18:26:57 830993
12/9/20201,000IBVCB.886785993.ada.CT tu 0721000667793 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/9/20201,000IBVCB.885540718.aa.CT tu 0531002577581 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/9/20201,000IBVCB.885477314.ada.CT tu 0651000614257 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/9/20201,000IBVCB.885476480.ada.CT tu 0071001320926 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/9/202020,000MBVCB.885991448.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 2020.313(anh vu trong hieu).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/9/202050,000821345.091220.194922.Ung ho Vu Trong Hieu
12/9/202050,000492848.091220.154603.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020311 be Vu Huy Hoang
12/9/202050,000909769.091220.120037.MS 2020.312 ung ho me con chi hien FT20344599090660
12/9/202050,000633216.091220.060838.Ung ho MS 2020.313
12/9/202080,000148246.091220.063915.Ung ho ms 2020.313 (Anh Hieu) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
12/9/2020100,000112702.091220.193015.Ung ho Anh Vu trong Hieu MS 2020.313
12/9/2020100,000MBVCB.886569661.ms 2020.313.CT tu 0011000432005 LE THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/9/2020100,000021676.091220.170340.ung ho MS 2020.313 anh Vu Trong Hieu
12/9/2020100,000BUI NGUYEN MINH TRANG, UNG HO MS 2020.308 (NGUYEN DANG KHANG)
12/9/2020100,000BUI NGUYEN MINH TRANG UNG HO 2020,309 (BE PHUOC MINH)
12/9/2020100,000BUI NGUYEN MINH TRANG; UNG HO MS 2020.313 (ANH VU TRONG HIEU)
12/9/2020100,000298915.091220.153349.BAO DIEN TU DAN TRI CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO MS 2020.299 (CHI PHAM MY HOA) THEO KET CHUYEN TUAN 4/11/2020
12/9/2020100,000MBVCB.886216734.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0501000234546 NGUYEN THI NGOC KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/9/2020100,000210605.091220.140906.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020311 be vu huy hoang
12/9/2020100,000661080.091220.124514.Ung ho MS2020 313 anh Vu Trong Hieu
12/9/2020100,000MBVCB.886038865.Cam on chuong trinh..CT tu 0441000807351 TRAN QUOC THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/9/2020100,000MBVCB.885875887.Ung ho MS2020.311 be Vu Huy Hoang.CT tu 0611001896262 NGUYEN NGOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/9/2020100,000MBVCB.885807640.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.313 em VU TRONG HIEU.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/9/2020100,000MBVCB.885803009.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.312 me con chi Hien.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/9/2020100,000MBVCB.885686973. MS 2020.313?(anh Vu Trong Hieu).CT tu 0501000008249 HUYNH CONG TRU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/9/2020100,000144361.091220.083154.Vinh Nam ung ho ms 2020 313 Vu Trong Hieu
12/9/2020100,000101783.091220.080205.Ung ho MS 2020 313 Anh Vu Trong Hieu
12/9/2020100,000697107.091220.072437.MS 2020.313 FT20344306033105
12/9/2020100,000041913.091220.062018.MS2020313 vu trong hieu
12/9/2020100,000575533.091220.060329.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 313 anh Vu Trong Hieu
12/9/2020100,000869955.091220.055051.UNG HO MS : 2020.313( ANH VU TRONG HIEU)-091220-05:50:50 869955
12/9/2020100,000MBVCB.885526414.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.313 (anh Vu Trong Hieu)Vietnamnet 9/12/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/9/2020100,000036146.091220.054411.MS 2020 313 em Vu Trong Hieu
12/9/2020200,000654883.081220.232015.Ms 2020.312 .me con chi Hien FT20344299017899
12/9/2020200,000234298.081220.231153.ung ho MS 2020.307( chi Chu Thi Loi)
12/9/2020200,000932605.091220.222251.Ms 2020 313 anh Vu Trong Hieu
12/9/2020200,000MBVCB.886854549.MS 2020.313( ung ho anh Vu Trong Hieu).CT tu 0491000038839 NGUYEN LE SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/9/2020200,000398975.091220.220222.Gd Le Tan Thanh uh MS 2020.313 anh Vu Trong Hieu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT203451006
12/9/2020200,000MBVCB.886598583.2020313 vu trong hieu.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/9/2020200,000MBVCB.886550966.ung ho me con chi hien ms 2020.312.CT tu 0011003998056 DO THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/9/2020200,000MBVCB.886458318.NCHCCCL NHU 0968393609 .CT tu 0281000326139 NGUYEN HUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/9/2020200,000014919.091220.165711.MS 2020.311 be Vu Huy Hoang
12/9/2020200,000986010.091220.165511.MS 2020.313 ( VU TRONG HIEU)-091220-16:55:10 986010
12/9/2020200,000929752.091220.154550.ung ho ms 2020.311 be vu huy hoang
12/9/2020200,000071532.091220.151810.Ung ho MS 2020.313 FT20344709233023
12/9/2020200,000IBVCB.886258925.NGUYEN THI MAI HUONG ung ho MS : 2020.312 - Me con chi Hien..CT tu 0461003754727 NGUYEN THI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/9/2020200,000794325.091220.140747.Ung ho MS 2020 313 Anh Vu Trong Hieu Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
12/9/2020200,000957976.091220.130939.MS 2020.313 FT20344826482230
12/9/2020200,000932423.091220.125307.MS 2020.313 (UNG HO EM VU TRONG HIEU)-091220-12:52:47 932423
12/9/2020200,000271995.091220.124148.MS 2020.311
12/9/2020200,000270564.091220.123933.MS 2020.313
12/9/2020200,000IBVCB.886000146.MS 2020 313 anh Vu Trong Hieu.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/9/2020200,000781000.091220.113923.iris ung ho MS 2020 313 anh Vu Trong Hieu
12/9/2020200,000450936.091220.105524.Ung ho MS 2020 311 be Vu Huy Hoang
12/9/2020200,000638139.091220.102320.ung ho MS 2020 313 VU TRONG HIEU
12/9/2020200,000371543.091220.101954.Ung ho MS 2020 312 me con chi Hien
12/9/2020200,000MBVCB.885724944.tai nan giao thong.CT tu 0301000299936 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/9/2020200,000526569.091220.083717.ung ho MS2020.312 me con chi Hien
12/9/2020200,000690041.091220.071907.ung ho MS 2020.313.( Vu Trong Hieu)
12/9/2020200,000092788.091220.055706.Vietcombank 0011002643148 2020 313
12/9/2020200,000680655.091220.040651.UNG HO MA SO 2020.311 BE VU HUY HOANG FT20344659293128
12/9/2020300,000MBVCB.886853428.TRAM VAN HOANG chuyen tien MS 2020.312 (me con chi Hien).CT tu 0111000087610 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/9/2020300,000288800.091220.201307.2020.312(Me Con chi Hien)
12/9/2020300,000IBVCB.886201467.Ung ho Quy tu thien bao Vietnamnet.CT tu 0011002739949 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/9/2020300,000IBVCB.886067526.ung ho MS 2020.313 (anh Vu Trong Hieu).CT tu 0021000035251 TRAN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/9/2020300,000982260.091220.122715.IBFT MS 2020 312 me con chi Hien
12/9/2020300,000848150.091220.105408.Ung ho ms 2020313 anh Vu Trong Hieu FT20344298465080
12/9/2020300,000IBVCB.885755553.TRAN HOANG MAI ung ho MS 2020.313 (anh Vu Trong Hieu).CT tu 0071001587212 TRAN HOANG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/9/2020300,000285263.091220.094132.MS 2020.313 (anh Vu Trong Hieu)
12/9/2020300,000IBVCB.885730633.ung ho MS2020.311(be vu huy hoang).CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/9/2020300,000MBVCB.885723730.Ung ho MS 2020.310 - BUI NGUYEN AN NHIEN.CT tu 0301000325213 LE THAI AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/9/2020300,000931921.091220.073222.IBFT MS 2020 313 Vu Trong Hieu
12/9/2020400,000907374.091220.104332.MS 2020.313 VU TRONG HIEU MONG E DUOC BINH AN-091220-10:43:26 907374
12/9/2020500,000IBVCB.886843741.Ung ho MS 2020302 ung ho me con chi Tham.CT tu 0081000165991 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/9/2020500,000816893.091220.191116.ung ho be Vu Huy Hoang MS 2020.311
12/9/2020500,000191216.091220.171250.MS 2020.313 Anh Vu Trong Hieu FT20344418975921
12/9/2020500,000MBVCB.886149397.HUYNH THIEN TRUNG chuyen tien ung ho MS 2020.311 (be VU HUY HOANG).CT tu 0721000610364 HUYNH THIEN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/9/2020500,000Sender:01310001.DD:091220.SHGD:10016270.BO:PHUNG THUC PHUONG KIEU.2020311 VU HUY HOANG
12/9/2020500,000897303.091220.114601.Ung ho MS 2020.313 - anh Vu Trong Hieu FT20344538360582
12/9/2020500,000MBVCB.885840168.ung ho VU TRONG HIEU MS 2020.313.CT tu 0441000813723 NGUYEN THI NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/9/2020500,000MBVCB.885790160.Ongba Khai Tam gui chau Vu Trong Hieu,ms 2020.313 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/9/2020500,000IBVCB.885740613.MS 2020311 be Vu Huy Hoang.CT tu 0071000795231 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/9/2020500,000762505.091220.092337.Ung ho MS 2020.313 - anh VU TRONG HIEU FT20344727117751
12/9/2020500,000Sender:79302001.DD:091220.SHGD:10000205.BO:LE NGOC LOI.(CKRMNO: 043220120889251)UNG HO MS2020.305 (BE NGUYEN CAO PHUC LAM) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
12/9/2020500,000Sender:79302001.DD:091220.SHGD:10000594.BO:LE NGOC LOI.(CKRMNO: 043220120889252)UNG HO MS2020.302 (ME CON CHI THAM) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
12/9/2020500,000265192.091220.084130.ms 2020.313
12/9/2020500,000Sender:01307001.DD:091220.SHGD:10000386.BO:DAO QUANG SON.IBUNG HO MA SO 2020.313 (ANH VU TRONG HIEU)
12/9/2020500,000686627.091220.061743.Ung ho Ms 2020313 anh vu trong hieu FT20344305789576
12/9/2020500,000IBVCB.885529365.ung ho MS 2020.313 (anh Vu Trong Hieu).CT tu 0081001207271 TRAN NGUYEN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/9/2020500,000014858.091220.055926.Ung ho MS 2020.313 anh Vu Trong Hieu
12/9/2020500,000684624.091220.054640.Ung ho MS 2020.313 Vu Trong Hieu FT20344456240815
12/9/2020900,000SHGD:10004935.DD:201209.BO:TRAN THI NGOC TUYEN.Remark:UNG HO MS 2020.306 BE VU MINH THU (300.000D), MS 2020.307 CHI CHU THI LOI (300.000D), MS 2020.304 BE NGOC TUOI (300.000)
12/9/20201,000,000786128.091220.160241.Ntd Ung ho MS 2020.313 (anh vu trong hieu)
12/9/20201,000,000841364.091220.153430.ung ho ma so 2020 293 va 2020 307
12/9/20201,000,000961939.091220.152545.ezCloud Technology-team ezBar ung ho nchcccl
12/9/20201,000,000IBVCB.886066439.MS 2020.313 (anh Vu Trong Hieu).CT tu 0121000780857 DAO DUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/9/20201,000,000IBVCB.885692561.Bi tai nan.CT tu 0071000601332 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/9/20201,000,000548457.091220.085922.Chuyen tien MS 2020.303 em truong thi nhung
12/9/20201,000,000Sender:79302001.DD:091220.SHGD:10000993.BO:LE NGOC LOI.(CKRMNO: 043220120889250)UNG HO MS2020.311 (BE VU HUY HOANG) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
12/9/20201,000,000Sender:79302001.DD:091220.SHGD:10000595.BO:LE NGOC LOI.(CKRMNO: 043220120889253)UNG HO MS2020.309 (BE PHUOC VINH) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
12/9/20202,000,000785737.091220.160111.Ntd Ung ho MS 2020.311 (be vu huy hoang)
12/9/20202,000,000902189.091220.102049.UNG HO MS 2020.313 ( ANH VU TRONG HIEU)-091220-10:20:44 902189
12/9/20203,000,000876720.091220.080852.UNG HO MS 2020.313 ANH VU TRONG HIEU-091220-08:09:08 876720
12/9/20205,000,000MBVCB.886489368.NGUYEN HUU PHAT chuyen tien giup chuong trinh NCHCCCL.CT tu 0371000434159 NGUYEN HUU PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/10/20201,000IBVCB.886910894.ada.CT tu 0421000498078 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/10/20201,000IBVCB.888424721.qwe.CT tu 0911000071378 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/10/202020,000MBVCB.886941992.sinh vien.CT tu 0441000710156 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/10/202050,000846841.101220.215906.hung hoai duc.ung ho: MS 2020.314
12/10/202050,000378706.101220.123317.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020313 anh Vu Trong Hieu
12/10/202050,000584169.101220.123209.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020314 em Huynh Thanh Nhi
12/10/202050,000IBVCB.887366745.Giup ma so 2020 314 em Huynh Thanh Nhi .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/10/202050,000IBVCB.887361709.Giup ma so 2020 313 Anh Vu Trong Hieu .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/10/202050,000IBVCB.887181711.Ung ho ma so MS 2020 314 em Huynh Thanh Nhi.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/10/202050,000MBVCB.887041012.MS 2020314.CT tu 0231000658648 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/10/202060,000851582.101220.142039.gui cho em 2020 314 em nhi
12/10/2020100,000214761.101220.204902.ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia ly
12/10/2020100,000MBVCB.888442061.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.314 em HUYNH THANH NHI.CT tu 0111000836258 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/10/2020100,000201428.101220.194458.MS 2020.313
12/10/2020100,000MBVCB.888317512.ung ho chuong trinh NCHCCCL, cam on moi nguoi.CT tu 0291000336856 NGUYEN THI NHAT VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/10/2020100,000188692.101220.154726.IBFT MS 2020.314 Huynh Thanh Nhi
12/10/2020100,000036795.101220.130637.Ung ho 2020 313 anh Vu Trong Hieu
12/10/2020100,000MBVCB.887467132.MS 2020.314.CT tu 0011004132182 DINH VAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/10/2020100,000088676.101220.111656.UNG HO MS : 2020.314( EMHUYNH THANH NHI)-101220-11:17:19 088676
12/10/2020100,000Sender:79310001.DD:101220.SHGD:10007408.BO:PHAM THI ANH HOA.UNG HO MS 2020 314 HUYNH THANHNHI
12/10/2020100,000329879.101220.095959.Ung ho Em Huynh thanh Nhi MS 2020.314
12/10/2020100,000197593.101220.090145.Vinh Nam ung ho ms 2020 314 Huynh Thanh Nhi
12/10/2020100,000037158.101220.054825.ung ho MS 2020 314 em Huynh Thanh Nhi
12/10/2020100,000457134.101220.054157.MS2020.313 ung ho vu trong hieu FT20345002013150
12/10/2020100,000MBVCB.886965635.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.314 (em Huynh Thanh Nhi)Vietnamnet 10/12/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/10/2020100,000MBVCB.886938549.MS 2020.313 (Vu Trong Hieu).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/10/2020100,000MBVCB.886937624.MS2020.311 ( be Vu Huy Hoang).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/10/2020100,000012565.101220.005309.ung ho ms 2020313 anh vu trong hieu
12/10/2020150,000430463.091220.233433.Hai yen gui tien ung ho FT20345298090031
12/10/2020200,000795200.091220.230815.Ung ho MS 2020 313 Vu Trong Hieu
12/10/2020200,000257378.101220.224645.UNG HO MS 2020.313 ANH VU TRONG HIEU VIETNAMNET
12/10/2020200,000258767.101220.222006.ung ho a FT20346032726147
12/10/2020200,000MBVCB.888532392.MS 2020.313.CT tu 0631000510600 PHAN KIM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/10/2020200,000110382.101220.192406.ung ho ms 2020314 Huynh Thanh Nhi
12/10/2020200,000835410.101220.155024.MS 2020.314
12/10/2020200,000874412.101220.151708.Nchcccl le thuy trang 0843438555 FT20345807300704
12/10/2020200,000756830.101220.145317.Ung ho MS 2020.314
12/10/2020200,000IBVCB.887674458.MS 2020 314 em Huynh Thanh Nhi.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/10/2020200,000570260.101220.104947.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 308 Nguyen Dang Khang
12/10/2020200,000Sender:01310012.DD:101220.SHGD:10007925.BO:PHAM VAN NHAN.UNG HO MS 2020.314 E HUYNH THANHNHI
12/10/2020200,000564294.101220.100837.Vietcombank 0011002643148 NCHCCCL Huong 0983966694
12/10/2020200,000Sender:01310001.DD:101220.SHGD:10007367.BO:MAI HUONG LY.MS 2020.314 EM HUYNH THANH NHI
12/10/2020200,000145777.101220.083448.Uh MS 2020314 Huynh Thanh Nhi
12/10/2020200,000049444.101220.064500.Ung ho MS 2020 314 Em Huynh Thanh Nhi Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
12/10/2020200,000042197.101220.063304.UNG HO MS 2020.314( EM HUYNH THANH NHI)-101220-06:32:49 042197
12/10/2020250,000626929.101220.110148.UNG HO MS 2020 313 (VU TRONG HIEU)
12/10/2020300,000225984.101220.230326.NCHCCCL TRUONGDUCSINH 0908098789-101220-23:03:26 225984
12/10/2020300,000222096.101220.221447.UNG HO THANH NHI (MS 2020.314)-101220-22:14:46 222096
12/10/2020300,000MBVCB.888626321.Vo Thi Ngoi Ung ho MS 2020.314 (Em Huynh Thanh Nhi).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/10/2020300,000977965.101220.183409.ung ho MS 2020.313 ( anh Vu Trong Hieu)
12/10/2020300,000IBVCB.887832515.Hieu bi tai nan GT.CT tu 0111000926127 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/10/2020300,000IBVCB.887817717.Em Nhi benh Viem nao.CT tu 0111000926127 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/10/2020300,000IBVCB.887296089.NGUYEN THI KIM YEN chuyen khoan ung ho MS 2020.313 (anh Vu Trong Hieu).CT tu 0071005767142 NGUYEN THI KIM YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/10/2020300,000MBVCB.887017719.GD MLCBN ung ho MS 2020.314 (Huynh Thanh Nhi).CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/10/2020300,000277118.101220.073701.Vietcombank 0011002643148 Giup do em Huynh Thanh Nhi MS 2020 314
12/10/2020300,000305752.101220.064155.Chuyen tien ung ho MS 2020314
12/10/2020300,000039042.101220.060248.ung ho MS 2020 314 ung ho em Huynh Thanh Nhi
12/10/2020360,000428184.101220.092931.Chuyen tien ung ho ms 2020.311 con vu huy hoang
12/10/2020400,000784802.101220.201530.ung ho ms 2020.314( em huynh thanh nhi)
12/10/2020400,000SHGD:12150081.DD:201210.BO:NGUYEN THAI BINH.Remark:UNG HO MS 2020313 (ANH VU TRONG HIEU)
12/10/2020500,000161456.101220.192928.ung ho MS 2020314 eHuynh thanh nhi
12/10/2020500,000796309.101220.175329.Ung ho MS 2020.309 be Phuoc Vinh
12/10/2020500,000Sender:79310001.DD:101220.SHGD:10007270.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.314 EM HUYNHTHANH NHI
12/10/2020500,000691488.101220.115726.MS 2020.314 em Huynh Thanh Nhi FT20345852770820
12/10/2020500,000654546.101220.111926.Ung ho MS 2020.314 em Huynh Thanh Nhi FT20345653914789
12/10/2020500,000TANG TRUNG XUONG UNG HO MS 2020309(BE PHUOC VINH)
12/10/2020500,000SHGD:10000851.DD:201210.BO:TANG LE MY HANH.Remark:IBUNG HO MS 2020.314 (E HUYNH THANH NHI)
12/10/2020500,000MBVCB.887205186.Giup do 2020.314.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/10/2020500,000115983.101220.075051.Ung ho MS 2020.313 ( anh Vu Trong Hieu )
12/10/2020500,000115905.101220.074950.Ung ho MS 2020.314 ( em Huynh Thanh Nhi )
12/10/2020500,000MBVCB.887021157.MS 2020.314 (Huynh Thanh Nhi).CT tu 1001000278857 PHAM NGOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/10/2020500,000458740.101220.060908.anh Nam ung ho MS 2020.314 em Huynh Thanh Nhi FT20345103758366
12/10/2020500,000IBVCB.886961812.NGUYEN THI MINH HIEN chuc em chong binh phuc.CT tu 0491001539074 NGUYEN THI MINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/10/20201,000,000833501.101220.180340.Chu the DongA Bank chuyen tien
12/10/20201,000,000912500.101220.173747.Ung ho MS 2020311 be Vu Huy Hoang
12/10/20201,000,000MBVCB.887247602.MS2020.311 uh be hoang va MS 2020.312.CT tu 0011000999536 KIEU THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/10/20202,000,000DANG THI PHUONG GIUP TIEN CAC MA SO 2020.312,2020.313 MOI MA SO 1.000.000D

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
01-12-2020 06:40:40100,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung hi ms 2020.304
01-12-2020 07:27:21100,000CT DEN:033607910160 MS 2020.305 (be Nguyen Cao Phuc Lam)
01-12-2020 07:48:56200,000CT DEN:033600164198 MS 2020.305 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh
01-12-2020 08:43:1350,000CT DEN:084217103491 Vietinbank 114000161718 GIANG ck ung ho NCHCCCL        con la Sinh Vien nen k co nhieu ah
01-12-2020 08:49:05300,000CT DEN:033608747752 Ung ho Ms 2020.305 be Phuc Lam FT20336765055456
01-12-2020 08:52:50800,000MS 2020.305 (be Nguyen Cao Phuc Lam)
01-12-2020 09:09:4650,000CT DEN:033609765217 Ung ho NCHCCCL VUONG THI MINH TAM 0868764855 FT20336511857000
01-12-2020 09:11:23100,000ung ho MS 2020305 be Nguyen Cao Phuc Lam Chuc con mau khoe
01-12-2020 14:09:15500,000ung ho MS 2020.305 ( be Nguyen Cao Phuc Lam)
01-12-2020 14:31:385,000TRA XUAN BINH GIUP MS 2020.305
01-12-2020 15:17:5550,000Le Duc Anh chuyen tien
01-12-2020 15:44:06150,000ms 2020305  ung ho be Phuc Lam
01-12-2020 17:10:27100,000MS 2020305 be Nguyen Cao Phuc Lam
01-12-2020 18:19:21200,000CT DEN:033711661578 STA ungho ms2020.305 (be Nguyen Cao Phuc Lam)
01-12-2020 21:12:52100,000LPT ung ho MS 2020305 be Nguyen Cao Phuc Lam
01-12-2020 21:59:13300,000CT DEN:033621452543 Ung ho MS 2020.305 be Nguyen Cao Phuc Lam FT20337350825672
02-12-2020 06:15:20300,000CT DEN:033706161484 CTMS 2020.306( Vu Minh Thu   )
02-12-2020 08:38:08200,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020 306
02-12-2020 08:52:43500,000ung ho MS 2020.306 ( be Vu Minh Thu)
02-12-2020 09:12:55200,000CT DEN:033709585376 Ung ho MS 2020.306 be Vu Minh Thu FT20337969322036
02-12-2020 09:44:451,000,000CT DEN:033709613297 ung ho ms 2020.306 be vu minh thu FT20337315579000
02-12-2020 11:37:28200,000ung ho Ms 2020.306 (be Vu Minh Thu)
02-12-2020 14:02:53200,000HUYNH TAN THUC UNG HO MA SO 2020-306 CHAU VU MINH THU
02-12-2020 14:52:23100,000CT DEN:033714876176 Gia dinh Hong Loan kinh ung ho ma so 2020 305 be Phuc Lam FT20337058701822
02-12-2020 14:58:38100,000CT DEN:033714882470 Gia dinh Hong Loan kinh ung ho ma so 2020 302 me con chi Tham FT20337044605764
02-12-2020 15:00:32100,000CT DEN:033715884313 Gia dinh Hong Loan kinh ung ho ma so 2020 298 be Thu Huyen FT20337570150509
02-12-2020 15:01:57100,000CT DEN:033715885676 Gia dinh Hong Loan kinh ung ho ma so 2020 297 be Van Phuc FT20337588985806
02-12-2020 16:15:115,000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.306
02-12-2020 20:03:2150,000CT DEN:033720157431 Quoc Nhu ung ho MS 2020 296 em Tran Van Truong FT20337833600839
02-12-2020 21:47:03200,000ung ho ms 2020.306(be vu minh thu)
03-12-2020 06:18:33300,000ung ho MS 2020.307 (chi Chu Thi Loi)
03-12-2020 06:52:58500,000ung ho MS 2020.307 (chi Chu Thi Loi)
03-12-2020 07:35:50100,000CT DEN:033807076753 giup chi Chu Thi Loi
03-12-2020 08:44:54500,000CT DEN:033808699656 Ung ho MS 2020.307 CHI CHU THI LOI
03-12-2020 08:59:02500,000UNG HO BE VU MINH THU - MS 2020.306
03-12-2020 09:58:40200,000Ms 2020.305 (be Nguyen Cao Phuc Lam)
03-12-2020 10:00:50200,000Ms 2020.298 (be Tong Thi Thu Huyen)
03-12-2020 10:02:11200,000Ms 2020.307 (chi Chu Thi Loi)
03-12-2020 10:03:21200,000Ms 2020.300 (be Nguyen Dang Quang)
03-12-2020 10:04:42200,000ung ho Ms 2020.306 (be Vu Minh Thu)
03-12-2020 13:21:25500,000Pham Thi Ly chuyen tien ung ho MS 2020.307(CHU THI LOI)
03-12-2020 13:22:58100,000CT DEN:033801817234 Ms 2020.307
03-12-2020 14:08:215,000TRA XUAN BINH GIUP MS 2020.307
03-12-2020 14:12:0410,000TRA XUAN BINH UNG HO CHUONG TRINH NHU CHUA CO CUOC CHIA LY
03-12-2020 14:35:1550,000Le Duc Anh chuyen tien
03-12-2020 15:35:50200,000VU ANH TUAN Chuyen tien ms 2020.307
03-12-2020 16:30:20200,000ung ho chi Loi MS 2020.307
03-12-2020 18:32:26500,000CT DEN:033811360964 ms 2020.306 be Vu Minh Thu
03-12-2020 20:13:40150,000CT DEN:033913382634 STA ungho ms2020.307 (chi Chu Thi Loi)
03-12-2020 21:07:03200,000CT DEN:210627943477 Vietinbank 114000161718 NGUYEN HOANG HAI chuyen khoan ung ho ms 2020 307
03-12-2020 21:52:46200,000NCHCCCL Nguyen Thi Thanh Tra 0989411079
03-12-2020 21:58:00100,000ZP5MVOSLP4TA 201203000157711 NCHCCCL NGUYEN THI THUY UNG HO
04-12-2020 01:20:2150,000LPT ung ho MS 2020306 be Vu Minh Thu; thoi gian GD:03/12/2020 23:13:28
04-12-2020 01:20:2550,000LPT ung ho MS 2020307 chi Chu Thi Loi; thoi gian GD:03/12/2020 23:14:15
04-12-2020 01:47:45500,000CT DEN:033901018564 ung ho MS 2020 307  chi Chu Thi Loi
04-12-2020 01:51:21500,000CT DEN:033901018895 ung ho MS 2020 305  be Nguyen Cao Phuc Lam
04-12-2020 05:32:44200,000ung ho nguyen dang khang ms 2020.308
04-12-2020 05:55:24100,000CT DEN:033905036449 Ung ho MS 2020 308  Nguyen Dang Khang
04-12-2020 06:03:58200,000ung ho MS 2020308 nguyen minh khang
04-12-2020 07:08:17100,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020.308
04-12-2020 07:26:28500,000ung ho MS 2020.308 ( Nguyen Dang Khang)
04-12-2020 07:35:52500,000CT DEN:033900020295 MBVCB.878714002.052410.MS 2020.308(Nguyen Dang Khang).CT tu 0561000595339 NGUYEN VAN QUANG toi 10201
04-12-2020 07:39:471,000,000CT DEN:033900155087 IBFT Nguyen dang khang
04-12-2020 07:49:19300,000Do Thi Bich Thuy chuyen tien ung ho ms 2020.308 Nguyen dang Khang
04-12-2020 07:56:26500,000MS 2020.308  Nguyen Dang Khang
04-12-2020 08:57:06300,000Ung ho MS 2020.308(Nguyen Dang Khang)Le Dinh Quang chuyen tien
04-12-2020 08:57:5050,000So GD goc: 10008021 Ung ho Ms 2020.308 Nguyen Dang Khang
04-12-2020 09:13:09500,000So GD goc: 10008225 Ung ho ms 2020.308 nguyen dang khang. Cam on quy bao.
04-12-2020 10:37:32500,000CT DEN:033910880353 ung ho MS 2020.308 (nguyen dang khang)
04-12-2020 11:57:37500,000Ung ho MS 2020308 Nguyen Dang Khang
04-12-2020 12:47:11200,000CT DEN:124647712250 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ms 2020 295 chi tran thi phuong
04-12-2020 13:13:3020,000Le Duc Anh chuyen tien
04-12-2020 16:03:145,000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.308
04-12-2020 18:04:22200,000CT DEN:033918604882 ung ho MS 2020.308 Nguyen Dang Khang FT20339044701100
04-12-2020 20:26:4950,000CT DEN:033913603074 CHUYEN KHOAN TU MOMO
04-12-2020 22:43:17100,000LPT ung ho MS 2020308 Nguyen Dang Khang
05-12-2020 09:14:52100,000CT DEN:034009882504 Ung ho MS 2020.309, be Phuoc Vinh FT20340043216527
05-12-2020 09:16:431,000,000ung ho ma so 2020309 be Phuoc Vinh thuong be lam
06-12-2020 05:50:511,000,000ung ho ma so 2020310 be Bui Nguyen An Nhien thuong be lam
06-12-2020 07:02:4150,000CT DEN:034107521206 Ung ho MS 2020 309 be Phuoc Vinh FT20342080253988
06-12-2020 07:59:48200,000ung ho ms 2020.310
06-12-2020 08:27:5650,000LPT ung ho MS 2020309 be Phuoc Vinh
06-12-2020 08:28:3150,000LPT ung ho MS 2020310 be Bui Nguyen An Nhien
06-12-2020 11:23:03100,000nguyen hoang hai ung ho ms 2020.309
06-12-2020 11:59:43200,000CT DEN:034104272606 MS 2020.310 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh
06-12-2020 13:42:41200,000MS 2020.295 chi Tran Thi Phuong
06-12-2020 15:06:4250,000Le Duc Anh chuyen tien
06-12-2020 21:11:57500,000CT DEN:034114867959 ung ho be Nguyen Dang Quang MS 2020 300
06-12-2020 22:51:53100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so MS 2020.308 (Nguyen Dang Khang)
06-12-2020 22:54:44100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung hoMS 2020.309(be Phuoc Vinh)
06-12-2020 22:57:0950,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung hoMS 2020.310(be Bui Nguyen An Nhien)
06-12-2020 22:58:59100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung hoMS 2020.307(chi Chu Thi Loi)
07-12-2020 06:12:51500,000Nguyen Van Duc chuyen tien ung ho MS 2020.311 (be Vu Huy Hoang
07-12-2020 06:47:48100,000Ung ho MS 2020.311 (be Vu Huy Hoang)
07-12-2020 08:09:141,500,000So GD goc: 10003703 KHUONG LA NG MONG TAT CA MOI NGUOI DEU DUOC DON NHAN SU HANH PHUC & LUON DOAN KET (QUY HOI NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY)
07-12-2020 09:41:2850,000Le Duc Anh chuyen tien
07-12-2020 09:49:4215,000TRA XUAN BINH UNG HO 3 MS 2020.309,2020.310,2020.311
07-12-2020 09:56:20100,000DO DANH HIEN ung ho ms 2020.311; be Vu Huy Hoang
07-12-2020 09:58:58100,000DO DANH HIEN ung ho ms 2020.306; be Vu Minh Thu
07-12-2020 11:39:04200,000CT DEN:034211278498 Ung ho MS 2020.311, be Vu Huy Hoang FT20342379076099
07-12-2020 15:32:2050,000MS 2020.311 be VU HUY HOANG
07-12-2020 16:06:1150,000MS 2020.311 be VU HUY HOANG
07-12-2020 17:38:36200,000LPT ung ho MS 2020311 be Vu Huy Hoang
07-12-2020 19:16:2750,000Ung ho MS 2020.311 (BE VU HUY HOANG)
07-12-2020 19:20:37200,000ung hoMS 2020.310(be Bui Nguyen An Nhien)
07-12-2020 19:34:3650,000ms 2020.311 (be vu huy hoang)
07-12-2020 20:27:18300,000ung ho MS 2020311 be Vu Huy Hoang
07-12-2020 21:32:33100,000ZP5MVSJSG3AV 201207000176702 Ung ho MS 2020.311 be VU HUY HOANG
07-12-2020 21:41:07100,000CT DEN:214040305099 Vietinbank 114000161718 NGUYEN HOANG HAI chuyen khoan ung ho ms 2020 311
07-12-2020 22:02:32100,000CT DEN:034222837518 Ung ho MS 2020 311 Be Vu Huy Hoang FT20343220284006
08-12-2020 01:01:29300,000CT DEN:034312466077 UngHo MS 2020.311 be Vu Huy Hoang; thoi gian GD:08/12/2020 00:07:06
08-12-2020 06:02:2750,000LPT ung ho MS 2020312 me con chi Hien
08-12-2020 06:16:0150,000ms 2020.310 ( be bui nguyen an nhien)
08-12-2020 06:22:18200,000MS 2020.312 me con chi hien
08-12-2020 07:09:24200,000CT DEN:034307899855 Ung ho gia dinh chi bui thi hien o dien chau nghe an FT20343605081857
08-12-2020 08:03:2650,000CT DEN:080309053085 Vietinbank 114000161718 NGUYEN HOANG HAI chuyen khoan ung ho ms 2020 312
08-12-2020 08:21:52150,000So GD goc: 10000614 TC:507876536.MBVCB.883323037.TRAN THI THAO chuyen tien ung ho MS 2020.311 be Vu Huy Hoang.CT tu 0371000474883 toi 114000161718 Bao Vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
08-12-2020 11:38:442,000,000ung ho MS 2020.310
08-12-2020 11:44:24200,000Nguyen Van Ly chuyen tien ung ho MS 2020.311 (be Vu huy Hoang)
08-12-2020 13:35:28100,000Minh Hue ung ho ms 2019.309 Pham Huu Hung
08-12-2020 13:54:02100,000CT DEN:135338363781 Vietinbank 114000161718 ung ho ma so MS 2020 312 me con chi Hien
08-12-2020 14:11:495,000TRA XUAN BINH UH MS 2020.312
08-12-2020 14:45:0750,000Le Duc Anh chuyen tien
08-12-2020 14:59:13200,000Ung ho MS 2020.311 ( be Vu Huy Hoang)
08-12-2020 17:06:49200,000CT DEN:034310466306 ung ho MS 2020.312 (me con chi Hien)
08-12-2020 20:06:51200,000CT DEN:200628413158 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS2020312
08-12-2020 20:26:29200,000CT DEN:034413103676 STA ungho ms2020.312 (me con chi Hien)
08-12-2020 20:29:50100,000CT DEN:034313934045 Ung ho be VU HUY HOANG MS 2020.311
08-12-2020 20:58:29200,000ung ho Ms 2020.311 (be Vu Huy Hoang)
08-12-2020 20:59:11500,000CT DEN:034320587972 MS 2020.312 me con chi Hien FT20344005131850
08-12-2020 20:59:57200,000ung ho MS 2020.312 (Me con chi Hien)
09-12-2020 06:25:56500,000ung ho MS 2020 313 vu trong hieu
09-12-2020 06:27:34200,000CT DEN:062701429861 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 NGUYEN THI YEU chuyen khoan ung ho anh vu trong hi
09-12-2020 06:52:1050,000CT DEN:034406051417 MS 2020 313 anh Vu Trong Hieu
09-12-2020 07:06:51100,000MS 2020.296 Tran van truong
09-12-2020 07:24:19200,000CT DEN:034407068646 MS 2020 313 em Vu Trong Hieu
09-12-2020 07:27:41100,000ung ho MS 2020.313 (anh Vu Trong Hieu)
09-12-2020 08:08:32300,000Ung ho MS 2020.313 (anh Vu Trong Hieu)
09-12-2020 08:51:02250,000ung hoMS 2020.313(anh Vu Trong Hieu)
09-12-2020 08:53:00200,000CT DEN:034401165810 ung ho MS 2020313 Vu Trong Hieu
09-12-2020 08:57:50200,000CT DEN:085736585700 Vietinbank 114000161718 Ung ho Ms 2020   313
09-12-2020 09:50:11200,000Ung ho MS 2020.313 (anh Vu Trong Hieu)
09-12-2020 10:06:46100,000CT DEN:034410339131 MS 2020 313
09-12-2020 10:21:49300,000CT DEN:034403772707 ung ho MS2020.313 (anh Vu Trong Hieu)
09-12-2020 11:47:04200,000ung ho MS 2020.313 Vu Trong Hieu
09-12-2020 13:39:365,000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.313
09-12-2020 14:39:43100,000ung ho e Hieu MS2020.313
09-12-2020 15:19:48200,000CT DEN:034408900150 ung ho MS 2020.311, Vu Huy Hoang
09-12-2020 15:20:42200,000CT DEN:034408901275 ung ho MS 2020.306, Vu Minh Thu
09-12-2020 19:40:51300,000ung ho ms 2020.313 (anh vu trong hieu)
09-12-2020 20:14:39200,000ung ho MS  2020.313 VU Trong Hieu
09-12-2020 20:30:17200,000Bui Thi Phuong Lien ung ho MS 2020.313 (anh Vu Trong Hieu)
09-12-2020 22:25:2580,000CT DEN:034422409612 Ung ho MS 2020.313 vu trong hieu FT20345192425309
10-12-2020 01:01:01200,000MS 2020.313 (anh Vu Trong Hieu); thoi gian GD:09/12/2020 23:23:44
10-12-2020 07:49:33500,000CT DEN:034507090372 Ung ho MS 2020 314   em Huynh Thanh Nhi
10-12-2020 08:12:04300,000Ung ho MS 2020.314(Em Huynh Thanh Nhi)Le Dinh Quang chuyen tien
10-12-2020 09:02:15200,000ung ho ms 2020.314
10-12-2020 09:14:481,000,000ung ho ma so 2020314 em Huynh Thanh Nhi rang len em
10-12-2020 10:19:4050,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020.314
10-12-2020 10:39:27500,000DUONG  THI QUYNH Chuyen tien ung ho em VU TRONG HIEU MS 2020.313
10-12-2020 11:15:18200,000NGUYEN LE MAI TRAM Chuyen tien ung ho MS 2020314
10-12-2020 11:55:38200,000CT DEN:034511689793 ung ho MS 2020.314 em Huynh Thanh Nhi FT20345479951480
10-12-2020 12:32:16100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2020.314(em Huynh Thanh Nhi)
10-12-2020 13:08:40200,000ung ho MS 2020.314 (em Huynh Thanh Nhi)
10-12-2020 14:28:06100,000CT DEN:034507670795 MS 2020 314 Huynh Thanh Nhi Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10-12-2020 14:29:26100,000CT DEN:034507670829 MS 2020 314 Huynh Thanh Nhi Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10-12-2020 16:13:075,000TRA XUAN BINH GIUP MS 2020.314
10-12-2020 18:03:0750,000LPT ung ho MS 2020313 anh Vu Trong Hieu
10-12-2020 18:05:26100,000LPT ung ho MS 2020314 em Huynh Thanh Nhi
10-12-2020 20:06:46200,000CT DEN:034500077936 IBVCB.888416967.012611.Ung ho MS2020.313 (anh Vu Trong Hieu). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10-12-2020 20:09:06200,000CT DEN:034500078998 IBVCB.888421943.013878.Ung ho MS 2020.311 (be Vu Huy Hoang). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.
10-12-2020 21:40:02150,000CT DEN:034614873670 STA ungho ms2020.311 (be Vu Huy Hoang)
10-12-2020 21:41:14150,000CT DEN:034614874003 STA ungho ms2020.313 (anh Vu Trong Hieu)
10-12-2020 22:20:25500,000CT DEN:034522103389 Ung ho ms 2020.312
10-12-2020 22:21:49500,000CT DEN:034522103518 Ung ho ms 2020.311
 

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ngày ủng hộ Họ và tên người ủng hộ  Số tiền Mã số ủng hộ 
1/12/2020Chị Lê Thành Lý     1,000,0002020.301
3/12/2020Anh Hưng + Trực Q Bình Thạnh     2,500,0002020.305,304,297,293,307
4/12/2020Bảo Dương         400,0002020.301,305
4/12/2020Bạn đọc Q3        200,0002020.308
8/12/2020Chị Lê Thành Lý     1,000,0002020.306
9/12/2020Phùng Minh Hiền Q Phú Nhuận     2,000,0002020.313

Ban Bạn đọc

10 năm ròng cầm cự thuốc giảm đau, người đàn ông bị bệnh biến chứng nguy kịch

10 năm ròng cầm cự thuốc giảm đau, người đàn ông bị bệnh biến chứng nguy kịch

"Ròng rã 10 năm nay, mỗi lần đau là anh ấy chỉ dám uống thuốc giảm đau, không dám đi khám dù được nhiều người khuyên, vì nghĩ nhà không có tiền", chị Hồng nức nở.