1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
10/1/20201,200IBVCB.790884809.456.CT tu 0531002581151 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/1/20202,000IBVCB.790364980.a.CT tu 0721000668974 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/1/202020,000856917.011020.053947.2020.245 UNG HO NGUYEN HONG PHAT-011020-05:39:28 856917
10/1/202020,000924601.011020.052810.ung ho ms 2020.245 em Nguyen Hong Phat
10/1/202030,000IBVCB.790502242.Ung ho MS 2020 245 Ung ho Nguyen Hong Phat.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/1/202050,000IBVCB.791424367.Giup ma so 2020 245 Nguyen Hong Phat.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/1/202050,000719440.011020.163514.Ms 2020 245 ung ho Nguyen Hong Phat
10/1/202050,000330218.011020.144459.MS 2020.245 (Ung ho Nguyen Hong Phat)
10/1/202050,000753231.011020.122340.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020245 chau Nguyen Hong Phat
10/1/202050,000Sender:01360002.DD:011020.SHGD:10000366.BO:TRAN KHANH LY.UNG HO MS 2020.245 NGUYEN HONG PHAT
10/1/202050,000193651.011020.074338.Ung ho MS 2020.245
10/1/202050,000MBVCB.790428590.LAM THI LUONG LUYEN ung ho MS 2020.245 em Nguyen Hong Phat.CT tu 0021002187289 LAM THI LUONG LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/202050,000071314.011020.061856.MS 2020.245 FT20275180772004
10/1/2020100,000714815.011020.162003.Ung ho ma so 2020244 em Le Thi Mai Linh
10/1/2020100,000713706.011020.161544.Tran Chi Cong ung ho MS2020245 Ung Ho Nguyen Hong Phat
10/1/2020100,000269391.011020.155340.ung ho ms 2020.041
10/1/2020100,000855119.011020.155320.MS2020.245( ung ho Nguyen hong phat )
10/1/2020100,000757500.011020.145005.Ung ho MS2020 245 be Nguyen Hong Phat
10/1/2020100,000IBVCB.790759253.ung ho MS 2020.245 (Ung ho Nguyen Hong Phat).CT tu 0181000659251 NGUYEN DINH LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2020100,000MBVCB.790620290.ms 2020 238 cac chau ba hong.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/1/2020100,000022205.011020.094826.ung ho em Nguyen Van Hong MS 2020230
10/1/2020100,000279922.011020.093516.ung ho MS 2020.245 (Nguyen Hong Phat)
10/1/2020100,000185915.011020.085710.Vinh Nam ung ho MS 2020 245 Nguyen Hong Phat
10/1/2020100,000087790.011020.081759.Ung ho Nguyen hong Phat MS 2020.245
10/1/2020100,000864597.011020.081501.UNG HO MS 2020.245 (NGUYEN HONG PHAT)-011020-08:14:11 864597
10/1/2020100,000MBVCB.790470067.123.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/1/2020100,000646061.011020.074046.ung ho MS2020.245
10/1/2020100,000MBVCB.790412142.ung ho nguyen hong phat.CT tu 0751000053119 NGUYEN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2020100,000MBVCB.790402959.MS 2020.245 ung ho Nguyen hong phat.CT tu 0281000144663 TRA NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2020100,000MBVCB.790397290.Ms 2020.245 ung ho Ng hong phat.CT tu 0381003003713 LE THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2020100,000811278.011020.055806.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020245 Ung ho Nguyen Hong Phat
10/1/2020100,000229592.011020.055540.ung ho ms 2020245 Nguyen Hong Phat
10/1/2020100,000MBVCB.790389485.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.245 (em Nguyen Hong Phat)Vietnamnet 01/10/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2020100,000MBVCB.790388140.MS 2020.245 (Ung ho Nguyen Hong Phat).CT tu 0071002442146 TAT CAM VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2020200,000050383.300920.234359.Ung ho MS 2020.201gia dinh chi binh FT20275880774807
10/1/2020200,000387992.011020.223328.co Ha ung ho MS 2020 235 be Nguyen Ngoc Son
10/1/2020200,000MBVCB.791565292.TRAN HANH NGUYEN ung ho em Dang Thi Ngoc Chau MS 2020.236.CT tu 0071000820923 TRAN HANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2020200,000MBVCB.791564599.TRAN HANH NGUYEN ung ho cac chau ba Hong MS 2020.238 .CT tu 0071000820923 TRAN HANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2020200,000MBVCB.791523149.Ung ho MS 2020.243(be Kieu Phuong).CT tu 0021000324028 NGUYEN LINH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2020200,000590644.011020.185919.Ung ho MS 2020.244 be Le Thi Mai Linh FT20275240688561
10/1/2020200,000589629.011020.185747.Ung ho em Nguyen Hong Phat MS 2020.245 FT20275388839084
10/1/2020200,000588822.011020.185631.Ung ho be Kieu Phuong MS 2020.243 FT20275896012201
10/1/2020200,000585215.011020.185042.Ung ho MS 2020.242 em Nguyen Thi Kieu Trang FT20275959219881
10/1/2020200,000002259.011020.164510.MS 2020 245 Ung ho Nguyen Hong Phat
10/1/2020200,000155302.011020.155302.MS 2020.145 Ung ho Nguyen Hong Phat
10/1/2020200,000MBVCB.791158902.MS 2020.245 (Nguyen Hong Phat).CT tu 0071002395402 TRAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2020200,000695340.011020.151159.ung ho MS 2020 243 be Kieu Phuong
10/1/2020200,000MBVCB.791004675.MS 2020.245 Nguyen Thi Minh Yen ung ho be Nguyen Hong Phat.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2020200,000048576.011020.124356.Ung ho MS 2020230 em Nguyen Van Hong
10/1/2020200,000MBVCB.790791824.chua benh.CT tu 0121000650338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/1/2020200,000846515.011020.111733.Chuyen tien ung ho ma so 2020.245 Ng Hong Phat
10/1/2020200,000IBVCB.790739234.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.244 cho em Le Thi Mai Linh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2020200,000IBVCB.790713068.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.242 cho em Nguyen Thi Kieu Trang.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2020200,000IBVCB.790703002.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.240 cho anh Nguyen Van Thang.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2020200,000MBVCB.790692668.Ung ho MS 2020.245 (Nguyen Hong Phat).CT tu 0011004024512 PHAM HAI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2020200,000Sender:01310012.DD:011020.SHGD:10008294.BO:PHAM THI ANH HOA.MS 2020.245 UNG HO NGUYEN HONGPHAT
10/1/2020200,000MBVCB.790589504.Ung ho MS2920.239 (ba Do Thi Tuy va 4 chau mo coi).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2020200,000MBVCB.790582941.Ung ho MS 2020.241 (be Le Ngoc Diep).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2020200,000MBVCB.790580132.MS 2020245(ung ho Nguyen Hong Phat).CT tu 0911000011146 TRAN THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2020200,000141399.011020.092041.MS2020245 ung ho nguyen hong phat FT20275953850069
10/1/2020200,000IBVCB.790548227.Ung ho MS 2020 245 chau Nguyen Hong Phat.CT tu 0021000811750 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/1/2020200,000112541.011020.083928.Ung ho MS 2020.245 be Nguyen Hong Phat FT20275769567538
10/1/2020200,000111835.011020.083817.Ung ho MS 2020.239 ba Do Thi Tuy va 4 chau mo coi FT20275500567146
10/1/2020200,000107710.011020.083108.Ung ho MS 2020.245 FT20275207325268
10/1/2020200,000660429.011020.080339.ung ho MS2020.245 Nguyen Hong Phat
10/1/2020200,000MBVCB.790461412.MS 2020.245.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2020200,000240823.011020.075911.ung ho Nguyen Hong Phat
10/1/2020200,000239621.011020.075201.MS 2020.245
10/1/2020200,000084332.011020.073224.Ung ho ms 2020.229 gia dinh chi xanh FT20275233440098
10/1/2020200,000721255.011020.072241.Vietcombank 0011002643148 Ho Khanh Chi lop 10 XH2 truong THPT Gia Dinh Quan Binh Thanh ung ho Nguy
10/1/2020200,000078638.011020.070821.MS 2020.245 ung ho Nguyen Hong Phat FT20275051606800
10/1/2020200,000925910.011020.063153.MoMoT0933893177T7387521116T970436Tms2020245 ung ho Nguyen Hong Phat
10/1/2020200,000857137.011020.055939.UNG HO MS : 2020.245( UNG HO NGUYEN HONG PHAT)-011020-05:59:32 857137
10/1/2020300,000045917.300920.231919.Ung ho MS 2020.244 em Le Thi Mai Linh FT20275896971399
10/1/2020300,000MBVCB.791568774.MS 2020.245 (ung ho Nguyen Hong Phat).CT tu 0111000087610 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2020300,000446791.011020.200750.ung ho MS 2020.244 (em Le Thi Mai Linh)
10/1/2020300,000MBVCB.791280455.Ung ho MS 2020.244 (em Le Thi Mai Linh).CT tu 0181003502398 LE THI THUY HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2020300,000IBVCB.791099279.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.245 (Ung ho Nguyen Hong Phat).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2020300,000323745.011020.151015.Ung ho MS 2020.245 - Ung ho Nguyen Hong Phat
10/1/2020300,000IBVCB.791094655.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.244 (em Le Thi Mai Linh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2020300,000IBVCB.790878727.MS 2020. 245. Ung ho be NGUYEN HONG PHAT.CT tu 0071001211150 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/1/2020300,000204588.011020.113915.2020245 ung ho e Nguyen hong phat
10/1/2020300,000IBVCB.790707335.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.241 cho be Le Ngoc Diep.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2020300,000290130.011020.095523.ung ho be Mai Linh MS 2020 244
10/1/2020300,000181528.011020.075139.HUONG TRA UNG HO MS 2020 245 UNG HO NGUYEN HONG PHAT
10/1/2020300,000MBVCB.790451544.HUYNH THI THUY HANG chuyen tien ung ho 2020.245 Ung ho Nguyen Hong Phat.CT tu 0111000563561 HUYNH THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2020300,000064348.011020.070600.Ung ho MS 2020 245 ung ho Nguyen Hong Phat
10/1/2020300,000063107.011020.070345.Ung ho MS 2020 233 em Sung Thi Va
10/1/2020300,000073922.011020.064214.Ung ho con Nguyen Hong Phat ms 2020.245 FT20275500131400
10/1/2020400,000MBVCB.791421587.MS 2020245 NGUYEN HONG PHAT.CT tu 0421003817186 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/1/2020400,000IBVCB.791088588.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.243 (Be Kieu Phuong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2020400,000126469.011020.081754.ung ho MS 2020 245 Nguyen Hong Phat
10/1/2020400,000IBVCB.790387574.Ung ho MS 2020.245(Ung ho Nguyen Hong Phat).CT tu 0121001333633 TRUONG CONG LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2020500,000221174.300920.225752.Nguyen Van Khanh ung ho ms 2020.244
10/1/2020500,000MBVCB.791551547.Tom C tang MS 2020.241 be Le Ngoc Diep.CT tu 0011001912955 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2020500,000MBVCB.791550566.Tom C tang MS 2020.242 em Nguyen THi Kieu TRang.CT tu 0011001912955 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2020500,000MBVCB.791549153.Tom C tang MS 2020.243 be Kieu Phuong.CT tu 0011001912955 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2020500,000MBVCB.791548742.Tom C tang MS 2020.244 em Le Thi Mai Linh.CT tu 0011001912955 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2020500,000034796.011020.183446.ung ho MS 2020238 cac chau Ba Hong
10/1/2020500,000IBVCB.791224517.TRAN PHAN BAO TRAN ung ho Nguyen Hong Phat ( MS2020.245).CT tu 0071000896519 TRAN PHAN BAO TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2020500,000Sender:79310001.DD:011020.SHGD:10015664.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2020.245 EM NGUYEN HONG PHAT
10/1/2020500,000299343.011020.111948.Co Chuc goi ma so 2020.245
10/1/2020500,000504230.011020.111932.UNG HO MS 2020244 Em LE THI MAI LINH
10/1/2020500,000Sender:01202001.DD:011020.SHGD:10001994.BO:TRINH TRUNG THANH.995220100156840 MS 2020.245
10/1/2020500,000819606.011020.105001.ung ho MS 2020.244
10/1/2020500,000059909.011020.095652.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 245 Nguyen Hong Phat
10/1/2020500,000MBVCB.790622050.MS 2020.245 ung ho nguyen hong phat.CT tu 0351000378666 HOANG THO ANH (THICH TAM QUAN) toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2020500,000661425.011020.092029.Ung ho ma so 2020.245(Ung ho Nguyen Hong Phat)
10/1/2020500,000131439.011020.090731.ung ho MS2020.245 Ung ho Nguyen Hong Phat FT20275050191525
10/1/2020500,000MBVCB.790507672.Ung ho MS 2020.245 Nguyen Hong Phat.CT tu 0281000578103 NGUYEN HOANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2020500,000IBVCB.790482775.Ung ho MS 2020245 Nguyen Hong Phat.CT tu 0041000256170 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/1/2020500,000073721.011020.064045.Ung ho ms 2020245 nguyen hong phat FT20275610815692
10/1/2020500,008MBVCB.791546264.Tang MS 2020.245 em Nguyen Hong PHat.CT tu 0021001662872 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/2020900,000860358.011020.072840.NGUYEN VAN CHO UNG HO MS 2020.244,245,246 MOI TH 300.000-011020-07:28:36 860358
10/1/20201,000,000IBVCB.790792368.ung ho MS 2020.245 (Ung ho Nguyen Hong Phat).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/20201,000,000984920.011020.105222.IBFT Ung ho MS2020.245 Nguyen Hong Phat
10/1/20201,000,000892299.011020.104839.MS 2020.245 UNG HO NGUYEN HONG PHAT-011020-10:48:35 892299
10/1/20201,000,000Sender:01310001.DD:011020.SHGD:10006787.BO:VU VIET BAO.UNG HO NGUYEN HONG PHAT. MS 2020.245
10/1/20201,000,000663905.011020.094654.ung ho ms 2020245(ung ho Nguyen Hong Phat)
10/1/20201,000,000MBVCB.790570300.KHUAT NGOC MAI chuyen tien ung ho MS 2020.245 ( Ung ho Nguyen Hong Phat ).CT tu 0021000237189 KHUAT NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/20201,000,000257695.011020.090911.ung ho MS 2020 245 Nguyen Hong Phat
10/1/20201,000,000Sender:01307001.DD:011020.SHGD:10002433.BO:NGUYEN THI HONG PHUONG.IBMS 2020.245 (UNG HO NGUYEN HONG PHAT)
10/1/20201,000,000MBVCB.790509685.TRAN NGOC VUONG chuyen tien.CT tu 0011001337799 TRAN NGOC VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/20201,000,000Sender:79307006.DD:011020.SHGD:10001407.BO:NGUYEN HONG TRANG.VU VAN THINH 0902499011 UNGHO MS2020.244 EM LE THI MAI LINH
10/1/20201,000,000668668.011020.081339.ung ho 2020.237 be Thuy Linh
10/1/20201,000,000955384.011020.070955.IBFT Ms 2020.245 Ung ho Nguyen Hong Phat
10/1/20201,000,000MBVCB.790394797.Ck ung ho : MS 2020.245 : Nguyen hong phat.CT tu 0011003458183 NGUYEN NGOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/20201,000,000MBVCB.790389067.NGUYEN THI THUY DUONG chuyen tien giup be Hong Phat.CT tu 0441000668879 NGUYEN THI THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/20201,500,000IBVCB.790780011.ung ho MS 2020.243 (Be Kieu Phuong).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/20202,000,000322167.011020.134016.Ung ho MS 2020.245 ( ung ho Nguyen Hong Phat)
10/1/20202,000,000IBVCB.790786791.ung ho MS 2020.240 (anh Nguyen Van Thang).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/1/20202,000,0000200970405100109371420200000313625.11569.094327.NGUYEN NGOC TUNG UNG HO MS 2020.236 ( CHAU) MS 2020.231 ( CHAM) MS 2020.226 ( THUY) MA 2020.225 ( MANH)
10/1/20202,000,000Sender:79307006.DD:011020.SHGD:10001483.BO:NGUYEN HUY BINH.NGUYEN HUY BINH UNG HO MS 2020.244 (EM LE THI MAI LINH)
10/1/20202,000,000093219.011020.080041.Kolmakova Ekaterina ung ho MS 2020.245 . Ung ho Nguyen Hong Phat FT20275434554909
10/1/20203,000,000225769.011020.005511.ung ho ma so 2020.244 em Le Thi Mai Linh
10/2/20201,000IBVCB.791719362.ada.CT tu 0911000048880 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/2/20201,000IBVCB.791714792.ada.CT tu 0911000048225 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/2/202030,000IBVCB.791799149.Ung ho MS 2020 246 Vo chong anh Tang.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/2/202050,000IBVCB.792855770.Giup ma so 2020 246 vo chong anh Tang.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/2/202050,000IBVCB.792745840.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2020.243 (Be Kieu Phuong).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/2/202050,000IBVCB.792522854.Ung ho ma so MS 2020 245 em Nguyen Hong Phat .CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/2/202050,000165336.021020.122827.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020246 vo chong a Tang
10/2/202050,000579273.021020.105228.MS2020.246
10/2/202050,000827261.021020.100809.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020246 vo chong anh Tang
10/2/202050,000731518.021020.100828.Ung ho ms 2020.246 ( vo chong anh Tang chi Sim) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/2/2020100,000386579.021020.152832.ung ho MS 2020.246
10/2/2020100,000577461.021020.133045.Ung ho MS 2020 245 Ung ho chau Nguyen Hong Phat
10/2/2020100,000IBVCB.792190075.Chau bi bong nang.CT tu 0021001965336 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/2/2020100,000Sender:01310001.DD:021020.SHGD:10006293.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2020.242 EM NGUYEN THIKIEU TRANG
10/2/2020100,000019717.021020.091523.UNG HO MS : 2020.246 ( VO CHONG ANH TANG)-021020-09:15:21 019717
10/2/2020100,000Sender:01310005.DD:021020.SHGD:10006366.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2020.245 BE NGUYEN HONGPHAT
10/2/2020100,000MBVCB.791840281.MS 2020.246(vo chong anh Tang).CT tu 0591000195585 NGUYEN THI THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/2/2020100,000808925.021020.083651.ung ho be nguyen hong phat ms 2020245
10/2/2020100,000124519.021020.083454.Vinh Nam ung ho MS 2020 246 vo chong anh Bui Van Tang
10/2/2020100,000807227.021020.082844.ung ho vo chong anh bui van tang ms 2020246
10/2/2020100,000988698.021020.075332.Vietcombank 0011002643148 ung ho be Le NgocDiep
10/2/2020100,000134261.021020.071651.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 HOANG VAN DIEP chuyen khoan ch MS 2020 246 vo c
10/2/2020100,000081631.021020.065144.IBFT Ck vo chong a Tang.Thanh Hoa.
10/2/2020100,000MBVCB.791725126.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.246 (vo chong anh Tang)Vietnamnet 02/10/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/2/2020150,000659568.021020.124044.ms 2020.246 ung ho vc anh Tang
10/2/2020200,000302707.021020.201407.HN UNG HO LE THI MAI LINH MS 2020244
10/2/2020200,000301120.021020.201255.HN UNG HO NGUYEN HONG PHAT MS 2020245
10/2/2020200,000299372.021020.201138.HN UNG HO VO CHONG A TANG MS2020246
10/2/2020200,000MBVCB.792385300.UNG HO VC ANH TANG MS:2020.246.CT tu 0071000073609 TRAN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/2/2020200,000MBVCB.792220165.PHAM VAN BON chuyen tien.CT tu 0141000281273 PHAM VAN BON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/2/2020200,000MBVCB.792199009.TRAN THI THUY TRANG chuyen tien ms2020.246.CT tu 0161000082358 TRAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/2/2020200,000IBVCB.792124794.PHAN THI KIM THANH chuyen khoan ung ho :MS: 2020.246.CT tu 0531002165446 PHAN THI KIM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/2/2020200,000MBVCB.792098153.Ung ho ms 2020.244 (em Le Thi Mai Linh).CT tu 0071000637524 NGUYEN QUOC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/2/2020200,000827988.021020.095139.MS2020 24 nguyen van thang FT20276050352391
10/2/2020200,000Sender:01310012.DD:021020.SHGD:10006201.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2020.241 BE LE NGOC DIEP
10/2/2020200,000IBVCB.791853703.Ung ho Be: Nguyen Hong Phat MS:2020.245.CT tu 0111000320961 PHAM NGOC THANH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/2/2020200,000090318.021020.082818.IBFT MS 2020.246 vo chong anh Tang
10/2/2020200,000300485.021020.073013.MS 2020.246 (vo chong anh Tang)
10/2/2020250,000584785.021020.105833.Ung ho moi gia dinh 50.000VND, tu MS.2020.242 den MS.2020.246. Cam on Vietnamnet.
10/2/2020300,000Sender:48304001.DD:021020.SHGD:10008593.BO:TRAN DANG HUONG.UNG HO MS2020.246(VO CHONG ANHTANG) TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
10/2/2020300,000418723.021020.145241.ung ho MS 2020.241
10/2/2020300,000817533.021020.093817.MS 2020.246 vo chong anh Tang. Chuc anh chi va chau luon vui ve va hanh phuc. FT20276050308193
10/2/2020300,000055244.021020.075819.MoMoT0918206342T7401115312T970436TMS 2020246 ung ho vo chong anh Tang
10/2/2020300,000MBVCB.791734052.Ung ho MS 2020.246.CT tu 0081001210606 TO DINH NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/2/2020400,000MBVCB.792937220.Ung ho Ms2020.245 Em Nguyen Hong Phat.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/2/2020500,000714243.011020.234848.Ung ho ms 2020.244, em Le thi mai Linh FT20276502658791
10/2/2020500,000MBVCB.792681140.ung ho ms2020 239 ba Do Thi Hang Tuy&4 chau .CT tu 0071002741569 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/2/2020500,000075374.021020.104517.Ung ho MS 2020.245 Ung ho Nguyen Hong Phat
10/2/2020500,000136444.021020.075354.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 246 vo chong anh Tang
10/2/2020500,000MBVCB.791756969.MS 2020.246 ( vo chong anh Tang ) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/2/20201,000,000459671.021020.165916.BS Lan Ung Ho MS 2020.245 Phat
10/2/20201,000,000741601.021020.120812.Ung ho MS 2020.244 ( em Le Thi Mai Linh)
10/2/20201,000,000598060.021020.111328.ung ho ms 2020.244 em Le Thi Mai Linh
10/2/20201,000,000733914.021020.103454.MS 2020.245 (Ung ho Nguyen Hong Phat)
10/2/20201,000,000Sender:01310012.DD:021020.SHGD:10000451.BO:CONG TY TNHH TBM QUANG MINH.CTY QUANG MINH UNGHO MS2020.245 NGUYEN HONG PHAT
10/3/202025,000194115.031020.112440.MS 2020.235 (BE NGUYEN NGOC SON)
10/3/202025,000193910.031020.112250.MS 2020.236 (EM DANG THI NGOC CHAU)
10/3/202025,000193674.031020.112048.MS 2020.237 (BE THUY LINH)
10/3/202025,000192363.031020.110940.MS 2020.238 (CAC CHAU BA HONG)
10/3/202025,000191549.031020.110254.MS 2020.239 (BA DO THI TUY VA 4 CHAU MO COI)
10/3/202025,000191159.031020.105943.MS 2020.240 (ANH NGUYEN VAN THANG)
10/3/202025,000190983.031020.105819.MS 2020.241 (BE LE NGOC DIEP)
10/3/202025,000190792.031020.105639.MS 2020.242 (EM NGUYEN THI KIEU TRANG)
10/3/202025,000190211.031020.105157.MS 2020.245 (UNG HO NGUYEN HONG PHAT)
10/3/202025,000189924.031020.104940.MS 2020.247 (GIA DINH BA KIEM)
10/3/202030,000IBVCB.793254708.Ung ho MS 2020 247 Gia dinh Ba Kiem.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/3/202050,000IBVCB.793961937.Giup ma so 2020 247 gia dinh ba Kiem.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/3/202050,000353065.031020.170031.Em sinh vien ung ho goi myMS 2020247gia dinh ba Kiem
10/3/202050,000634500.031020.124530.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020247 gia dinh ba Kiem
10/3/202050,000MBVCB.793226867.tre em ngheo.CT tu 1014396932 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/3/2020100,000IBVCB.794114957.Ung ho Ms 2020.230 Nguyen Van Hong.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/3/2020100,000797761.031020.162336.Ung ho MS 2020 247 Gia dinh Ba Kiem Nam Mo Quan The Am Bo Tat Ma Ha Tat
10/3/2020100,000MBVCB.793641069.ms 2020 246 vo chong anh tang.CT tu 0181003460587 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/3/2020100,000608679.031020.130942.Vu Hoang Long ung ho MS 2020.246 - vo chong anh Tang FT20277397377402
10/3/2020100,000607836.031020.130802.Vu Hoang Long ung ho MS 2020.245 -ung ho Nguyen Hong Phat FT20277850817608
10/3/2020100,000606606.031020.130543.Vu Hoang Long ung ho MS 2020.247 -gia dinh ba Kiem FT20277980548281
10/3/2020100,000862753.031020.114110.MS2020.247( gia dinh ba Kiem)
10/3/2020100,000MBVCB.793383561.MS 2020 240 nguyen van thang.CT tu 0271000969461 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/3/2020100,000MBVCB.793341992.NGUYEN THI NHANG chuyen tien.CT tu 1014535430 NGUYEN THI NHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/3/2020100,000104899.031020.090349.Vietcombank 0011002643148 ung ho ma so 2020247 gia dinh ba kiem
10/3/2020100,000153365.031020.082450.VINH NAM UNG HO MS 2020.247 GIA DINH BA LE THI KIEM-031020-08:24:47 153365
10/3/2020100,000MBVCB.793223499.Ung ho MS 2020.247.CT tu 0371003959735 PHAM THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/3/2020100,000MBVCB.793214882.NGUYEN THI BICH NGOC chuyen tien ung ho MS.2020.247(gia dinh ba Kiem).CT tu 0221000059187 NGUYEN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/3/2020100,000148654.031020.075050.Chuyen tien ung ho ma so 2020.247gia dinh ba Kiem
10/3/2020100,000MBVCB.793170100.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.247 (gia dinh ba Kiem)Vietnamnet 03/10/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/3/2020100,000967659.031020.061753.Ung ho gia dinh ba Kiem MS 2020.247
10/3/2020150,000MBVCB.793629993.MS 2020.246 VC A TANG.CT tu 0381000507615 TRUONG VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/3/2020200,000595490.031020.164943.ung ho MS 2020.247 ( gia dinh ba Kiem)
10/3/2020200,000174097.031020.160424.MS 2020.243 (Ung ho be Kieu Phuong)
10/3/2020200,000MBVCB.793629729.MS 2020.247 GD BA KIEM.CT tu 0381000507615 TRUONG VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/3/2020200,000205324.031020.092308.ms 2020.247
10/3/2020200,000MBVCB.793283758.Gd Ly Vinh ung ho MS2020.247 gia dinh ba Kiem.CT tu 0021000357397 DUONG THI HUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/3/2020200,000436663.031020.085504.Ung ho ms 2020. 247 giup do gia dinh ba kiem FT20277676594418
10/3/2020200,000415030.031020.080624.Ms 2020.247 gd ba Kiem FT20277301042504
10/3/2020200,000081783.031020.075620.Ung ho ma so 2020 247 Gd ba Kiem
10/3/2020200,000410831.031020.075257.Ung ho 2020.247 gia dinh ba kiem FT20277051769944
10/3/2020200,000148800.031020.072354.UNG HO MS : 2020.247 ( GIA DINH BA KIEM)-031020-07:23:48 148800
10/3/2020200,000000606.031020.062435.IBFTA 201003000006923 ung hoMS 2020.247gia dinh ba Kiem
10/3/2020200,000783805.031020.054758.MS 2020.247 ung ho gia dinh ba kiem
10/3/2020300,000MBVCB.794095577.LE THI THU chuyen tien- ung ho 2020.245 ( nguyen Hong Phat).CT tu 0121000296886 LE THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/3/2020300,000800936.031020.212924.ung ho MS 2020-239
10/3/2020300,000142439.031020.202033.ung ho Nguyen hong phat
10/3/2020300,000463690.031020.163430.ung ho MS 2020.239 Ba Do Thi Tuy va 4 dua chau mo coi
10/3/2020300,000173160.031020.160205.MS 2020.245 (Ung ho em Nguyen Hong Phat)
10/3/2020300,000IBVCB.793399241.Giup MS2020 247 Gia dinh ba Kiem.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/3/2020300,000MBVCB.793256952.VUONG QUE ANH chuyen tien ung ho MS 2020.247 gia dinh ba Kieme.CT tu 0071000968655 VUONG QUE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/3/2020300,000MBVCB.793220417.Ung ho MS 2020.247.CT tu 0011002389833 DO KHAC DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/3/2020300,000MBVCB.793214727.HUYNH THI THUY HANG chuyen tien ung ho MS 2020.247 gia dinh Ba Kiem.CT tu 0111000563561 HUYNH THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/3/2020300,000408367.031020.074357.Ung ho MS 2020.247 FT20277051732313
10/3/2020300,000393982.031020.061241.Ung ho MS 2020.247 gia dinh ba Kiem FT20277097638356
10/3/2020300,000031706.031020.054943.MS 2020 247 gia dinh ba Kiem
10/3/2020400,000361241.031020.180931.chuc gd may man MS 2020212
10/3/2020400,000165423.031020.094945.MS 2020.247 CO LEN CO NHE-031020-09:49:39 165423
10/3/2020500,000362341.021020.230111.NCHCCCL Nguyen Thuy An 0913954998 FT20277395428800
10/3/2020500,000IBVCB.793786091.HO CONG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.238 (cac chau ba Hong).CT tu 0071004199352 HO CONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/3/2020500,000451954.031020.161636.Ung ho MS2020.244 Le Thi Mai Linh
10/3/2020500,000671640.031020.150439.Ung ho MS 2020.156 be Le Phuong Chi FT20277026328677
10/3/2020500,000375048.031020.112126.Ung ho MS 2020.247 ung ho gia dinh ba Kiem
10/3/2020500,000MBVCB.793336531.Giup do ms 2020.247.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/3/2020500,000060160.031020.072502.Ung ho MS 2020247 gia dinh ba kiem
10/3/2020500,000MBVCB.793160337.MS 2020.247 (gia dinh ba Kiem) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/3/2020600,000222275.031020.163952.UNG HO MS 2020. 241 ( UNG HO BE LE NGOC DIEP)-031020-16:39:45 222275
10/3/2020600,000221796.031020.163633.UNG HO MS 2020.242 ( NGUYEN THI KIEU TRANG)-031020-16:36:25 221796
10/3/20201,000,000MBVCB.793529006.ung ho MS 2020.245 (ung ho Nguyen Hong Phat).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/3/20201,000,000MBVCB.793527857.ung ho MS 2020.247 (gia dinh ba Kiem).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/3/20201,000,000920741.031020.112243.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 247 gd ba Kiem
10/3/20201,000,000MBVCB.793271842.VO ANH TUNG chuyen tien ung ho MS 2020.247.CT tu 0071001123944 VO ANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/3/20202,000,000MBVCB.793187486.Ung ho MS 2020.247 ( gd ba Kiem).CT tu 0071000619891 TRAN TRANG CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/20201,000IBVCB.794153960.qwe.CT tu 0531002595976 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/20201,000IBVCB.794174121.asd.CT tu 0911000067506 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/20202,000IBVCB.794144924.ast.CT tu 0911000058950 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/20202,000IBVCB.794232775.safesdf.CT tu 0911000071199 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/20202,000IBVCB.794223478.zxc.CT tu 0071001344452 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/202020,000077500.041020.202958.Ung ho MS 2020.230 em Nguyen Van Hong
10/4/202050,000MBVCB.794702646.Ung ho MS 2020.244 (em Le Thi Mai Linh).CT tu 1016472868 NGUYEN MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/202050,000831502.041020.002105.Ung ho ms 2020.247 gia dinh ba Kiem ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)
10/4/202050,000932340.041020.000309.MS 2020.224 FT20279055492344
10/4/2020100,000866185.041020.195000.ung ho ms.2020.247 gia dinh ba Kiem
10/4/2020100,000MBVCB.794859756.MS 2020 225 be manh.CT tu 0271000969461 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/4/2020100,000027507.041020.142055.MS 2020.247 (gia dinh ba Kiem)
10/4/2020100,000874862.041020.140234.Chuyen tien ung ho MS 2020. 243
10/4/2020100,000964012.041020.080515.MS 2020.247
10/4/2020100,000040180.041020.064651.MS 2020 NCHCCCL DIEU SINH 0363756019
10/4/2020200,000654802.031020.224843.MS 2020.243 adidaphat mong be mau khoe
10/4/2020200,000281746.041020.202216.Ms 2020 245 ung ho Nguyen Hong Phat
10/4/2020200,000MBVCB.794647038.gdV hy vong moi diet tot dep den gd Ba MS2020247.CT tu 0451000470337 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/4/2020300,000MBVCB.794386996.ung ho ma so 2020244.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2020300,000835690.041020.090926.Ung ho MS 2020.230 ( em Nguyen Van Hong)
10/4/2020500,000329160.041020.194428.Ung ho MS2020.247 Gia dinh ba Kiem
10/4/2020600,000IBVCB.794819941.2020 234. 2020 240. 2020 244.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/4/2020750,000IBVCB.794831319.2020.237 2020.242 2020.245 2020.246 2020.247.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/4/2020750,000IBVCB.794826485.2020.195 2020.209 2020.215 2020.232 2020.236.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/4/2020800,000IBVCB.794817664.2020.191. 2020 205. 2020 211 2020 217 .CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/4/20201,000,000MBVCB.794546692.ung ho MS 2020.243 (be Kieu Phuong).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/20201,200,000IBVCB.794812543.2020 224. 2020 231 2020 238 2020 239.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/5/20202,000IBVCB.796767840.a.CT tu 0911000071378 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/20202,000IBVCB.796747377.a.CT tu 0721000668974 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/20202,000IBVCB.796736048.a.CT tu 0441000814950 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/20202,000IBVCB.796680640.a.CT tu 0721000667144 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/20202,000IBVCB.796660786.a.CT tu 0911000070986 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/20202,000IBVCB.796541348.a.CT tu 0721000668749 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/202010,000758634.051020.180146.Tran Hoang Hai Anh ung ho MS 2020.248
10/5/202030,000IBVCB.795158367.Ung ho MS 2020 248 Chau Vu Duc Thuan.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/5/202050,000IBVCB.796389866.Giup ma so 2020 248 chau Nguyen Duc Thuan .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/5/202050,000785870.051020.154044.MS 2020.248 Chau Vu Duc Thuan FT20279216189094
10/5/202050,000405040.051020.134718.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020248 chau Vu Duc Thuan
10/5/202050,000Sender:01360002.DD:051020.SHGD:10001184.BO:TRAN KHANH LY.UNG HO MS 2020.248 CHAU VU DUC THUAN
10/5/202050,000MBVCB.795510692.MS 2020248.CT tu 0231000658648 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/5/202050,000640793.051020.072857.Ung ho MS 2020.248
10/5/202050,000342183.051020.060700.UNG HO MS 2020.247(GIA DINH BA KIEM)-051020-06:06:52 342183
10/5/2020100,000079919.041020.232125.MS 2020 243 BE KIEU PHUONG NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
10/5/2020100,000363010.041020.230950.MS. 2020.245 FT20279610029798
10/5/2020100,000MBVCB.795019009.lam tu thien.CT tu 0261003464681 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/5/2020100,000MBVCB.796771069.Han Kieu Phong ung ho MS 2020.244 em Le Thi Mai Linh, Ha Tinh.CT tu 0071002482759 TRUONG MY KIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/2020100,000636098.051020.211104.Ung ho MS 2020 248 chau Vu Duc Thuan
10/5/2020100,000MBVCB.796481917.ung ho ms 2020 248 chau vu duc thuan.CT tu 0181003460587 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/5/2020100,000MBVCB.796430480.ms 2020 248 vu duc thuan.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/5/2020100,000420777.051020.144635.Ms 2020 248 chau Vu Duc Thuan
10/5/2020100,000MBVCB.795575201.Be Vu Duc Thuan.CT tu 0111000166515 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/5/2020100,000408480.051020.110040.ISL20201005110040938-MS 2020.248 chau Vu Duc Thuan
10/5/2020100,000Sender:01310001.DD:051020.SHGD:10010265.BO:PHAN THI LINH HUONG.MS 2020.247 GIA DINH BA KIEM
10/5/2020100,000317870.051020.100711.ung ho MS2020.248
10/5/2020100,000366917.051020.095924.UNG HO MS : 2020.248 ( CHAU VU DUC THUAN)-051020-09:59:16 366917
10/5/2020100,000MBVCB.795260074.ung ho MS 2020.248.CT tu 0611001591799 DO THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/2020100,000MBVCB.795239799.gui be thuan ms 2020 248.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/2020100,000327151.051020.085151.ung ho be vu duc thuan ms 2020248
10/5/2020100,000MBVCB.795202074.MS2020-248 (chau Vu Duc Thuan).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/2020100,000665277.051020.084605.Ung ho chau Vu duc Thuan MS 2020.248
10/5/2020100,000325057.051020.084314.Ung ho MS 2020248 chau Vu Duc Thuan
10/5/2020100,000350642.051020.082848.VINH NAM UNG HO MS 2020.248 CHAU VU DUC THUAN-051020-08:28:43 350642
10/5/2020100,000DANG THI PHUONG VIEN UNG HO MS 2020.232 BE NGUYEN BAO LAM - MS 2020.247 GIA DINH BA KIEM
10/5/2020100,000275879.051020.080944.UNG HO MA SO 2020.248 CHAU VU DUC THUAN
10/5/2020100,000866729.051020.074748.MS2020.248(chau vu duc thuan )
10/5/2020100,000177211.051020.072057.MS 2020.258 chau Vu Duc Thuan
10/5/2020100,000748792.051020.061605.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 248 chau Vu Duc Thuan
10/5/2020100,000MBVCB.795082423.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.248 (chau Vu Duc Thuan)Vietnamnet 5/10/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/2020100,000264221.051020.054431.Vietcombank 0011002643148 PHAM THI TUOI
10/5/2020150,000211959.051020.172313.Nhom Vien gach nho Ung ho 3 Ma so gom 241 242 va 243
10/5/2020150,000MBVCB.795568710.UYEN PHI ung ho ms 2020.248 chau Duc Thuan.CT tu 0501000173962 DOAN THI UYEN PHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/2020200,000932221.051020.223405.UH MS2020.248 chau Vu Duc Thuan
10/5/2020200,000359141.051020.204021.Vietcombank 0011002643148 Ung ho Ms 2020 248 chau Vu Duc Thuan
10/5/2020200,000046054.051020.200603.ung ho ms 2020.248 ( Chau Vu Duc Thuan)
10/5/2020200,000IBVCB.796591252.MS 2020 248 chau Vu Duc Thuan.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/5/2020200,000839032.051020.194236.ung ho ma so 2020.248 (chau Vu Duc Thuan)
10/5/2020200,000MBVCB.796215254.Ung ho MS 2020.248 chau vu duc thuan.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/2020200,000582110.051020.151302.Hua Hien ct ung ho MS 2020.248
10/5/2020200,000903452.051020.144143.Ung ho ms 2020.248( chau vu duc thuan)
10/5/2020200,000Sender:01310005.DD:051020.SHGD:10026093.BO:VU THI PHUONG THAO.MS 2020248 VU DUC THUAN
10/5/2020200,000473059.051020.131502.ung ho MS 2020.248 vu duc thuan
10/5/2020200,000Sender:01313007.DD:051020.SHGD:10000603.BO:..DO NGOC DUYEN UNG HO MS 2020.247 (GIA DINH BAKIEM) , NHH: VIETCOMBANK HA NOI
10/5/2020200,000MBVCB.795615559.uh MS 2020248 be Vu Duc Thuan.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/2020200,000MBVCB.795599547.MS 2020.248 Chau Vu Duc Thuan.CT tu 0071004866838 VU DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/2020200,000765421.051020.113237.Ung ho MS 2020.248( chau vu duc thuan )
10/5/2020200,000MBVCB.795544541.Ung ho MS 2020.248 Vu Duc Thuan.CT tu 0281000239642 LE THI BICH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/2020200,000156365.051020.110940.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS2020248 chau Vu Duc thuan
10/5/2020200,000MBVCB.795509618.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2020.248.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/2020200,000MBVCB.795421825.NGUYEN SON TUNG chuyen tien ung ho Ms 2020.248 chau vu duc thuan.CT tu 0331000467379 NGUYEN SON TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/2020200,000MBVCB.795397493.Ms 2020.248.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/2020200,000Sender:01202002.DD:051020.SHGD:10001180.BO:VUONG MY HANH.995220100553261 UNG HO MS 2020.244 EM LE THI MAI LINH
10/5/2020200,000MBVCB.795330548.MS 2020.248 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/2020200,000297347.051020.094733.Ung ho MS 2020.248
10/5/2020200,000295956.051020.094619.Ung ho MS 2020.245
10/5/2020200,000679304.051020.093517.MS 2020.247 KHanh Ha GD ba Kiem
10/5/2020200,000266253.051020.070831.Vietcombank 0011002643148 NCHCCCL 0989265898
10/5/2020200,000393238.051020.063334.Ung ho MS 2020.248 chau Vu Duc Thuan. Xin cam on. FT20279025783106
10/5/2020250,000MBVCB.795905255.benh ung thu.CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/5/2020300,000641412.051020.160537.ungvho ms 2020.248 chau vu duc thuan o hung yen
10/5/2020300,000411941.051020.144910.ung ho Ms 2020.248 (chau Vu Duc Thuan)
10/5/2020300,000533312.051020.104330.ung ho ms 2020248 chau Vu Duc Thuan FT20279832799123
10/5/2020300,000Sender:01310012.DD:051020.SHGD:10016658.BO:PHAM VAN NHAN.UNG HO MS 2020.248 CHAU VU DUC THUAN
10/5/2020300,000MBVCB.795330945.ug thu.CT tu 0121000706359 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/5/2020300,000TRINH THI NHU THUY UNG HO MS 2020.245 (UNG HO NGUYEN HONG PHAT)
10/5/2020300,000MBVCB.795161495.HUNG ung ho MS 2020.247 (gd Ba Kiem).CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/2020300,000MBVCB.795149495.Ung ho ms 2020.248( chau vu duc thuan).CT tu 0011004302109 VU THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/2020300,000407743.051020.074831.Ung ho MS 2020.248, chau Vu Duc Thuan FT20279418402753
10/5/2020300,000MBVCB.795129133.NGUYEN THI THU THUY ung ho chau Vu Duc Thuan MS 2020.248.CT tu 0021001182963 NGUYEN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/2020300,000130450.051020.071329.Vietcombank 0011002643148 LUU THI BAC ung ho MS 2020 248 chau Vu Duc Thuan
10/5/2020300,000261060.051020.070417.Le Trong Hoa chuyen tien ung ho MS 2020.248 ( chau Vu Duc Thuan)
10/5/2020350,000194418.051020.091323.MS 2020248 ung ho chau vu duc thuan
10/5/2020400,000MBVCB.795147764.NGUYEN HOANG ANH VU chuyen tien 2020.248 chuc chau mau som vuot qua benh tat.CT tu 0121000727437 NGUYEN HOANG ANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/2020500,000MBVCB.795028735.Ung ho MS 2020.243 (be Kieu Phuong).CT tu 0261003453475 TRAN MINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/2020500,000063723.051020.203825.ung ho MS 2020.248 (Vu Duc Thuan)
10/5/2020500,000MBVCB.796483033.UH MS 2020.248 Vu Duc Thuan.CT tu 0851000024235 TRIEU HAI NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/2020500,000920942.051020.165945.Ung ho ma so MS 2020.248(chau Vu Duc Thuan)
10/5/2020500,000903380.051020.152809.ung ho MS 2020226 ung ho em Thuy
10/5/2020500,000894761.051020.152445.ung ho Nguyen Thi Kieu Trang
10/5/2020500,000MBVCB.795848594.Ung ho MS2020230 em Nguyen Van Hong SDT 0975074724.CT tu 0071002705547 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/5/2020500,000MBVCB.795824078.Ung ho MS2020235 be Nguyen Ngoc Son SDT 0867584544.CT tu 0071002705547 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/5/2020500,000637785.051020.125308.Ung ho MS 2020.240 Chau VU Duc Thuan FT20279242157183
10/5/2020500,000MBVCB.795632702.Ung ho ms 2020.248 (chau Thuan).CT tu 0481000131830 LE XUAN PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/2020500,000393419.051020.115516.ho tro MS 2020.248 chau Vu Duc Thuan
10/5/2020500,000IBVCB.795495641.MS 2020248 Vu Duc Thuan.CT tu 0041000838961 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/5/2020500,000524694.051020.103402.MS2020.248 FT20279155349504
10/5/2020500,000312648.051020.100215.ung ho MS 2020.248 Nguyen Duc Thuan
10/5/2020500,000Sender:79310001.DD:051020.SHGD:10008500.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.245 BE NGUYEN HONG PHAT
10/5/2020500,000Sender:01307001.DD:051020.SHGD:10004856.BO:LY THANH CHAU.IBUNG HO CHAU VU DUC THUAN, MS.2020.248, MONG CHAU MAU BINH PHUC
10/5/2020500,000Sender:01310005.DD:051020.SHGD:10005930.BO:TRUONG THI DUNG.MS 2020.247 GIA DINH BA KIEM
10/5/2020500,000IBVCB.795263878.ung ho MS 2020.247 ( gia dinh ba Kiem).CT tu 0071000765801 TRAN THI NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/2020500,000IBVCB.795232086.ung ho MS 2020.245 (Ung ho Nguyen Hong Phat).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/2020500,000416223.051020.080900.IBFT VU DUC THUAN MS 2020248
10/5/2020500,000400341.051020.071910.GIUP CHAU NGUYEN HONG PHAT MS 2020. 245 FT20279436290383
10/5/2020500,000MBVCB.795100635.MS.2020.248 (chau Vu Duc Thuan).CT tu 0081000318227 TRINH THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/2020500,000341790.051020.052456.UNG HO MS 2020.248(CHAU VO DUC THUAN)-051020-05:24:51 341790
10/5/2020600,000Sender:79333001.DD:051020.SHGD:10000026.BO:NGUYEN LUONG.UNG HO MS 2020.248 EM VU DUC THUAN
10/5/20201,000,000Sender:01201004.DD:051020.SHGD:10010984.BO:CTCP THIEN LY HUNG YEN.CONG TY CP THIEN LY HUNGYEN UNG HO MS 2020.245 (UNG HO NGUYEN HONG PHAT)
10/5/20201,000,000MBVCB.795762908.Ung ho MS2020248 chau Vu Duc Thuan SDT 0378218512.CT tu 0071002705547 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/5/20201,000,000453028.051020.120911.IBFT UH MS 2020.248 chau Vu Duc Thuan
10/5/20201,000,000002777.051020.105505.CK nhanh - Chuyen tien ung ho MS 2020.248 chau vu duc thuan
10/5/20201,000,000MBVCB.795361998.KHUAT NGOC MAI chuyen tien ung ho MS 2020.248 ( chau Vu Duc Thuan ).CT tu 0021000237189 KHUAT NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/20201,000,000082625.051020.091053.ung ho MS 2020 244
10/5/20201,000,000MBVCB.795110527.ung ho MS2020.248.CT tu 0011004285485 VU THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/20201,000,000MBVCB.795095022.MS 2020.248 (chau Vu Duc Thuan) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/20202,000,000470106.051020.131026.Hoang Gia Yen va Hoang Manh Cuong ung ho MS 2020.248 Vu Duc Thuan
10/5/20202,000,000MBVCB.795278668.PHAN THANH TINH UNG HO.CT tu 0331000426369 BUI THUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/5/20203,000,000CT MINH HAO UNG HO MS2020.248 (CHAU VU DUC THUAN)
10/5/20205,000,000669788.051020.134144.KN ung ho MS 2020.246 anh Tang FT20279274881729
10/5/202010,000,000055891.051020.072523.Ung ho MS 2020 248 chau Vu Duc Thuan
10/6/20201,000IBVCB.797791780.asd.CT tu 0911000052571 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/20201,000IBVCB.797695895.aaa.CT tu 0771000603700 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/20201,000IBVCB.797429885.aaa.CT tu 0911000058349 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/20202,000IBVCB.796794239.a.CT tu 0911000056483 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/20202,000IBVCB.796858445.a.CT tu 0531002596964 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/202050,000IBVCB.798023511.Giup ma so 2020 249 em Tran Thi Bich Ly.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/6/202050,000IBVCB.797668294.Ung ho em Tran Thi Bich Ly Ms 2020.249.CT tu 0251001116892 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/6/202050,000661063.061020.150507.Ms 2020 247 gia dinh ba Kiem
10/6/202050,000IBVCB.797178942.Ung ho ma so MS 2020 248 chau Vu Duc Thuan.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/6/202050,000856345.061020.091500.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020 249 em tran thi bich ly
10/6/202050,000MBVCB.797009133.NGUYEN VAN TAM ung ho gia dinh nguoi con nuoi me tam than.CT tu 0521000727679 NGUYEN VAN TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/202050,000IBVCB.796993358.Ung ho MS 2020 249 Em Tran Thi Bich Ly.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/6/202050,000122170.061020.060539.Ung ho 2020.249. Mong e som khoe manh FT20280800495317
10/6/2020100,000MBVCB.798250785.gui den be bi mo coi cha me bo di tai nan songgiang.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2020100,000MBVCB.798165605.Ung ho MS 2020.249 (em Tran Thi Bich Ly).CT tu 0331000457524 BUI DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2020100,000661640.061020.150655.Ma so 2020 249 em Tran Thi Bich Ly
10/6/2020100,000MBVCB.797515078.MS 2020-249 (em Tran T Bich Ly).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2020100,000388217.061020.132711.MS 2020.248 chau Vu Duc Thuan FT20280235935675
10/6/2020100,000974132.061020.132619.MS 2020.249
10/6/2020100,000359041.061020.123741.Vu Hoang Long MS 2020.248 chau Vu Duc Thuan FT20280305610621
10/6/2020100,000357939.061020.123555.Vu Hoang Long ung ho MS 2020.249 em Tran thi Bich Ly FT20280274104456
10/6/2020100,000313727.061020.114954.ZP5MQ1DJOJ64 201006000056652 Ms 2020.248
10/6/2020100,000593146.061020.114641.Ung ho MS2020 249 em Tran Thi Bich Ly
10/6/2020100,000MBVCB.797244241.ung ho MS 2020249 ( em Tran Thi Bich Ly ).CT tu 0971000012816 LE DINH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2020100,000718050.061020.102019.201006000041050 Ung ho MS 2020.249 ZP5MQ1DJNCLC
10/6/2020100,000Sender:48304001.DD:061020.SHGD:10003664.BO:LE THI NGOC NHU.MS 2020.249 (EM TRAN THI BICH KY) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
10/6/2020100,000960264.061020.101805.Ung ho MS 2020.249 ( em Tran Thi Bich Ly)
10/6/2020100,000584046.061020.095203.ung ho ma so 2020 246 vo chong anh Tang
10/6/2020100,000583561.061020.095025.ung ho ma so 2020 248 chau vu duc thuan
10/6/2020100,000583084.061020.094855.ung ho ma so 2020 249 tran thi bich ly
10/6/2020100,000212986.061020.093743.MS 2020.244 FT20280057427768
10/6/2020100,000526340.061020.083202.VINH NAM UNG HO MS 2020.249 TRAN THI BICH LY-061020-08:31:53 526340
10/6/2020100,000557948.061020.080903.ung ho em tran thi bich ly ms 2020249
10/6/2020100,000147034.061020.080142.2020.249 em tran thi bich ly FT20280837804356
10/6/2020100,000143070.061020.075139.MS 2020249 FT20280610618120
10/6/2020100,000986769.061020.072447.Ung ho MS 2020.249 ung ho em Tran Thi Bich Ly
10/6/2020100,000055151.061020.070837.Ung ho MS2020 249 tran thi Bich Ly
10/6/2020100,000MBVCB.796915561.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.249 (em Tran Thi Bich Ly)Vietnamnet 6/10/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2020100,000MBVCB.796913541.NGUYEN THI THU LUONG chuyen tienung ho Bich Ly -Di linh.CT tu 0561000539291 NGUYEN THI THU LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2020100,000IBVCB.796907020.Ung ho MS 2020.249 em Tran Thi Bich Ly.CT tu 0541001529862 NGUYEN THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2020100,000MBVCB.796900462.Ung ho le thi mai linh ms 2020.244.CT tu 0561000577991 TRAN VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2020100,000MBVCB.796898089.Ung ho tran thi bich ly ms 2020.249.CT tu 0561000577991 TRAN VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2020100,000966163.061020.060908.ung ho MS 2020.249 em Tran Thi Bich Ly
10/6/2020100,000126441.061020.060029.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 249 em Tran Thi Bich Ly
10/6/2020150,000IBVCB.798140131.Ung ho qua Bao VietNamNet: ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2020150,000267348.061020.110316.Ung ho E Tran thi bich Ly MS 2020.249
10/6/2020150,000MBVCB.797186494.Ung ho MS 2020.249 (em Tran Thi Bich Ly)-NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2020150,000421089.061020.091338.ISL20201006091328517-Ung ho moi gia dinh 50.000VND tu MS2020.147 den MS2020.149. Cam on Vietnamnet.
10/6/2020200,000MBVCB.798231453.giup ca gdinh bi phong o phu yen.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2020200,000500061.061020.194252.MS 2020 237
10/6/2020200,000498058.061020.194135.MS 2020 238
10/6/2020200,000494243.061020.193905.MS 2020 246
10/6/2020200,000490652.061020.193648.MS 2020 248
10/6/2020200,000488911.061020.193541.MS 2020 249
10/6/2020200,000573140.061020.182512.ung ho ms 2020247 ung ho gia dinh ba kiem
10/6/2020200,000448840.061020.162620.ung ho ms 2020.249 em Tran Thi Bich Ly
10/6/2020200,000386878.061020.152759.ung ho MS.2020.248 chau Vu Duc Thuan
10/6/2020200,000953588.061020.151418.Ung ho MS2020 249 Tran Thi Bich Ly
10/6/2020200,000273774.061020.132622.Chuyen tien ung ho MS 2020.248 ung ho chau do duc thuan
10/6/2020200,000MBVCB.797476311.benh hiem ngheo.CT tu 0301000299936 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/6/2020200,000MBVCB.797395180.ung ho MS 2020.247 gia dinh BA KIEM.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2020200,000303646.061020.112107.MS 2020.249 em tran thi bich ly FT20280830089606
10/6/2020200,000IBVCB.797219220.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.248 cho chau Vu Duc Thuan.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2020200,000IBVCB.797213026.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.246 cho vo chong anh Tang.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2020200,000IBVCB.797209743.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.245 cho em Nguyen Hong Phat.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2020200,000247071.061020.102550.UNG HO MS 2020.249 ( EM TRAN THI BICH LY)
10/6/2020200,000232795.061020.100055.Ung ho ma so 2020.249 em tran thi bich ly, chuc em binh an gia dinh hanh phuc FT20280274057274
10/6/2020200,000Sender:79305001.DD:061020.SHGD:10001798.BO:TRAN VINH TRUNG.MS 2020 249
10/6/2020200,000532857.061020.090848.UNG HO MS : 2020.249 ( EM TRQN THI BICH LY)-061020-09:08:45 532857
10/6/2020200,000MBVCB.797040582.NGUYEN THANH NAM chuyen tien ung ho em Tran Thi Bich Ly (MS: 2020.249)..CT tu 0071001412769 NGUYEN THANH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2020200,000877969.061020.085214.Ung ho MS 2020.249 em Tran Thi Bich Ly
10/6/2020200,000527115.061020.083711.UNG HO BE HUYNH THANH HUNG(MS:2020.083).MONG BE MAU KHOI-061020-08:36:45 527115
10/6/2020200,000MBVCB.796990570.Ung ho MS 2020.249( em tran thi bich ly ).CT tu 0371000411530 PHAM DANG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2020200,000520767.061020.074511.UNG HO MS 2020249 TRAN THI BICH LY-061020-07:45:08 520767
10/6/2020200,000947315.061020.072015.Ung ho MS 2020.249(em Tran Thi Bich Ly)
10/6/2020200,000MBVCB.796918784.ung ho MS 2020.249 (em Tran Thi Bich Ly) .CT tu 0081001160777 NGUYEN THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2020200,000710253.061020.070351.Ung ho MS 2020.249 Tran Thi Bich Ly
10/6/2020200,000127782.061020.065041.Ung ho MS 2020.249 em Tran Thi Bich Ly FT20280800660404
10/6/2020200,000121635.061020.055911.MS 2020249 tran thi bich ly FT20280800469235
10/6/2020250,000512651.051020.234515.UNG HO MS 2020.248 (CHAU VU DUC THUAN)-051020-23:45:06 512651
10/6/2020250,000MBVCB.797764976.Ung ho MS 2020.244(em Le Thi Mai Linh).CT tu 0421000485774 PHAM THI PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2020300,000646019.061020.203640.Chuyen tien ung ho MS 2020 240 anh Nguyen Van Thang
10/6/2020300,000644370.061020.203410.Chuyen tien ung ho MS 2020 243 be Kieu Phuong
10/6/2020300,000MBVCB.798047866.ms 2020 249 uh em tran thi bich ly.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/6/2020300,000783506.061020.164733.UNG HO MA SO MS 2020248 Chau VU DUC THUAN
10/6/2020300,000825140.061020.150755.Ung ho MS 2020.248 - chau Vu Duc Thuan
10/6/2020300,000553888.061020.105049.UNG HO MS 2020.248 (CHAU VU DUC THUAN)-061020-10:50:39 553888
10/6/2020300,000132073.061020.103000.ung ho ms 2020.245 chau nguyen hong phat o tien giang
10/6/2020300,000Sender:48304001.DD:061020.SHGD:10002699.BO:LUONG DUC DE.MS 2020.249(TRAN THI BICH LY) TAINGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
10/6/2020300,000Sender:01310001.DD:061020.SHGD:10007200.BO:LA PHUONG THAO.UNG HO MS 2020249
10/6/2020300,000177308.061020.084944.MS 2020 249
10/6/2020300,000229676.061020.083401.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI LAN PHUONG ung ho MS 2020 249 em Tran Thi Bich Ly
10/6/2020300,000MBVCB.797010457.Ung ho MS 2020.249.CT tu 0021001766729 LE HONG MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2020300,000004980.061020.075932.Chuyen tien ung ho ms 2020.249 em tran thi bich ly
10/6/2020300,000MBVCB.796924656.Ung ho MS 2020.249( em Tran thi Bich Ly).CT tu 0721000614520 NGUYEN HUYNH NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2020300,000975452.061020.065240.MS 2020249 e tran thi bich ly
10/6/2020300,000MBVCB.796901020.ung ho MS 2020.249.CT tu 0281000306798 TRUONG HOANG HO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2020300,000691623.061020.061941.201006000008785 ung ho ms 2020.249 tran thi bich ly ZP5MQ1DJLA07
10/6/2020400,000MBVCB.798135247.MS 2020.249( em Tran Thi Bich Ly).CT tu 0501000115895 NGUYEN PHUC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2020500,000IBVCB.798268047.MS 2020 248 chau VU DUC THUAN tinh Hung Yen.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/6/2020500,000IBVCB.797511995.Ung ho MS 2020.249 (em Tran Thi Bich Ly).CT tu 0181000021213 TRAN ANH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2020500,000808047.061020.114112.Ung ho MS2020.249 (em Tran Thi Bich Ly)
10/6/2020500,000IBVCB.797217019.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.247 cho gia dinh ba Kiem.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2020500,000887377.061020.094003.ung ho MS2020249 em Tran THi Bich Ly
10/6/2020500,000Sender:79310001.DD:061020.SHGD:10008718.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.249 EM TRANTHI BICH LY
10/6/2020500,000Sender:01201004.DD:061020.SHGD:10006593.BO:LUU THI NGHI.UNG HO EM TRAN THI BICH LY
10/6/2020500,000MBVCB.796996990.DINH VAN VIET UNG HO MS 2020.249 Em Tran Thi Bich Ly.CT tu 0331000409117 DINH VAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2020500,000MBVCB.796943162.ung ho Tran thi Bich Ly, Ms 2020.249.CT tu 0181000033538 VU HAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2020500,000MBVCB.796928668.Ung ho MS 2020249 ( em Tran Thi Bich Lien.CT tu 0421000429167 HUYNH NGOC CAM HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2020500,000IBVCB.796926734.MS 2020 249 em Tran Thi Bich Ly chuc em mau khoe .CT tu 0071002277070 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/6/2020500,000MBVCB.796922500.UH em Ly MS 2020.249.CT tu 0011002334228 DINH VU MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2020500,000MBVCB.796911899.HO THI MINH PHUONG chuyen tien ung ho MS 2020.249( em Tran thi bich ly).CT tu 0271000182543 HO THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/2020500,000975294.061020.065154.Ung ho MS 2020 249 e Ly
10/6/2020500,000517045.061020.063334.UNG HO EM MS 2020.249-061020-06:33:32 517045
10/6/2020500,000126034.061020.053711.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 249 Tran Thi Bich Ly
10/6/2020500,000374151.061020.053135.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN TRUONG DUC chuyen khoan MS2020249 em tran thi bich ly
10/6/2020600,000IBPS/SE:01310001.DD:061020.SH:10018280.BO:LOI VIEN THANG.MONG EM SOM LANH BENH
10/6/2020700,000125289.061020.083259.UNG HO MS 2020.243(BE KIEU PHUONG)
10/6/20201,000,000MBVCB.797977915.Ung ho MS 2020.248 ( chau Vu Duc Thuan).CT tu 0021001972422 hoang my huong toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI - UNG HO MS 2020.245 ( NGUYEN HONG PHAT)
10/6/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI - UNG HO MS 2020.246 ( VO CHONG ANH TANG)
10/6/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI - UNG HO MS 2020.242 ( EM NGUYEN THI KIEU TRANG)
10/6/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI - UNG HO MS 2020.239 ( BA DO THI TUY VA 4 CHAU)
10/6/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI - UNG HO MS 2020.240 ( NGUYEN VAN THANG)
10/6/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI - UNG HO MS 2020.234 ( HA HOANG MINH TRI)
10/6/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI - UNG HO MS 2020.235 ( BE NGUYEN NGOC SON)
10/6/20201,000,000TRAN THI TUYET MAI - UNG HO MS 2020.248 ( CHAU VU DUC THUAN)
10/6/20201,000,000404899.061020.135053.Tran Dai Giang Ung ho MS 2020.249 TTBich Ly FT20280296007800
10/6/20201,000,000589056.061020.101729.Ms 2020249 em Tran Thi Bich Ly
10/6/20201,000,000Sender:01309001.DD:061020.SHGD:10001609.BO:PHAM VAN NAM HAI.UNG HO TU THIEN MS 2020 249 CHAU TRAN THI BICH LY
10/6/20202,000,000144518.061020.104316.Kolmakova Ekaterina ung ho MS 2020.249 . Tran Thi Bich Ly
10/6/20202,000,000MBVCB.797210246.Ung ho MS 2020.249 ( em Tran Thi Bich Ly ).CT tu 0071000619891 TRAN TRANG CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/20202,000,000IBVCB.797076842.ung ho MS 2020.249 (em Tran Thi Bich Ly).CT tu 0371003872224 TRAN NGOC AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/20202,000,000IBVCB.797015379.Ung ho MS 2020.249 (em Tran Thi Bich Ly).CT tu 0721000568129 LU THANH NHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/6/20202,000,000MBVCB.796942620.Ung ho MS 2020.249 (Tran Thi Bich Ly).CT tu 0181003505797 HA QUOC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/20202,000IBVCB.799544329.a.CT tu 0911000064229 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/20202,000IBVCB.799519256.a.CT tu 0911000048880 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/20202,000IBVCB.799500234.a.CT tu 0921000725941 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/202030,000IBVCB.798585422.Ung ho MS 2020 250 Nguyen Thi Hien Thai.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/7/202050,000IBVCB.799382414.Giup ma so 2020 250 Nguyen Thi Hien Thai .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/7/202050,000MBVCB.798874847.Ung ho ma so 2020 248.CT tu 0301000411151 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/7/202050,000MBVCB.798872506.ung ho ma so 2020249.CT tu 0301000411151 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/7/202050,000IBVCB.798667457.Ung ho ma so MS 2020 250 em Nguyen Thi Hien Thai.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/7/202050,000110506.071020.081647.Ung ho MS2020 250 Nguyen thi Hien Thai
10/7/202050,000MBVCB.798416896.MS 2020250.CT tu 0231000658648 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/7/202050,000948469.071020.071640.Ung ho MS 2020.250
10/7/2020100,000MBVCB.799502479.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.250 NGUYEN THI HIEN THAI.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2020100,000MBVCB.799489682.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.249 em TRAN THI BICH LY.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2020100,000MBVCB.799488557.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.248 chau VU DUC THUAN.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2020100,000MBVCB.799486406.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.247 gia dinh ba Kiem.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2020100,000MBVCB.799483238.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.246 vo chong anh Tang.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2020100,000MBVCB.799481432.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.245 NGUYEN HONG PHAT.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2020100,000894073.071020.161508.Ms 2020 250 Nguyen Thi Hien Thai
10/7/2020100,000880768.071020.155041.MS2020.249(em tran thi bich ly)
10/7/2020100,000144898.071020.150148.MS 2020 250 nguyen thi hien thai FT20281083959411
10/7/2020100,000MBVCB.798916351.nho bao gui giup den e nguyen trung hieu hoc 8b nuoi ba bi benh o nghe an.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2020100,000MBVCB.798839707.TRUONG VAN PHONG chuyen tien: ung ho MS 2020.250 ( Nguyen Thi Hien Thai).CT tu 0421003997907 TRUONG VAN PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2020100,000054160.071020.122555.Chuyen tien ung ho MS 2020. 248
10/7/2020100,000798090.071020.094159.ung ho em nguyen thi hien thai ms 2020250
10/7/2020100,000Sender:01310005.DD:071020.SHGD:10002186.BO:PHAN VAN HAI.UNG HO EM TRAN THI BICH LY NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
10/7/2020100,000665974.071020.083252.Ung ho Nguyen thi hien Thai MS 2020.250
10/7/2020100,000823642.071020.082115.ung ho MS 2020.250 nguyen thi huyen thai
10/7/2020100,000676815.071020.081851.VINH NAM UNG HO MS 2020.250 NGUYEN THI HIEN THAI-071020-08:18:42 676815
10/7/2020100,000232729.071020.080024.Vietcombank 0011002643148 MS 2020250 Nguyen thi Hien Thai
10/7/2020100,000MBVCB.798376405.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.250 (Nguyen Thi Hien Thai)Vietnamnet 7/10/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2020100,000MBVCB.798366237.MS 2020.250.CT tu 0481000918374 THACH KIM HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2020100,000MBVCB.798361250.Ung ho MS 2020.250 .CT tu 0041000233707 PHAN XUAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2020100,000MBVCB.798359922.NGUYEN THI THU LUONG chuyen tienHien Thai -Ha tinh.CT tu 0561000539291 NGUYEN THI THU LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2020100,000MBVCB.798358598.Ung ho nguyen thi Hien Thai ms 2020.250.CT tu 0561000577991 TRAN VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2020100,000MBVCB.798355274.ung ho MS 2020.250 nguyen thi hien thai.CT tu 0011004403392 PHAM THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2020100,000589956.071020.055903.Gia dinh Lymiukico ung ho em NT Hien Thai MS 2020 250
10/7/2020100,000762335.071020.055641.ung ho ms 2020.250 em nguyen thi hien thai
10/7/2020100,000MBVCB.798346640.ung ho ms 2020 250 nguyen thi hien thai.CT tu 0181003460587 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/7/2020150,000IBVCB.798686679.LE THI QUYNH ung ho MS 2020.249 (Em TRAN THI BICH LY).CT tu 0071000641142 LE THI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2020200,000604654.071020.202138.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 247 gia dinh ba Kiem
10/7/2020200,000244631.071020.161428.ung ho ms 2020.240
10/7/2020200,000180106.071020.151050.ung ho MS 2020.244 em le thi mai linh
10/7/2020200,000552711.071020.135801.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 249 em Tran Thi Bich Ly
10/7/2020200,000IBVCB.798866034.MS2020249 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0051000540903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/7/2020200,000Sender:79310001.DD:071020.SHGD:10006943.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2020.248 CHAU VU DUCTHUAN
10/7/2020200,000909140.071020.095316.minhtn1 ung ho e nguyen hong phat ms 2020.245 o tien giang
10/7/2020200,000907013.071020.095117.minhtn1 ung ho a bui van tang o THANH HOA MS 2020.246
10/7/2020200,000905081.071020.094934.minhtn1 ung ho e vu duc thuan ms 2020.248 o hung yen
10/7/2020200,000902210.071020.094654.minhtn1 ung ho e tran thi bich ly ms 2020.249 o lam dong
10/7/2020200,000900103.071020.094505.minhtn1 ung ho e nguyen thi hien thai ms 2020.250 o ha tinh
10/7/2020200,000119412.071020.084535.TTTPhuong ung ho Ms2020248 chau Vu Duc Thuan
10/7/2020200,000119253.071020.084347.TTTPhuong ung ho Ms2020250 Nguyen Thi Hien Thai
10/7/2020200,000680097.071020.084321.UNG HO MS : 2020.250( NGUYEN THI HIEN THAI)-071020-08:43:12 680097
10/7/2020200,000VCBPAY.798425699.ung ho MS 2020.250.CT tu 0021001388288 PHAM NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2020200,000IBVCB.798395706.UNG HO MS 2020.250 (NGUYEN THI HIEN THAI).CT tu 0011004341053 NGUYEN THI VAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2020200,000MBVCB.798385637.chuyen tien ung ho em Thai (Ha Tinh) ms:2020.250.CT tu 0101006383838 LE THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2020200,000780706.071020.071651.MS 2020 250 nguyen thi hien thai
10/7/2020200,000037252.071020.062817.Ms 2020 240 anh NGUYEN VAN THANG
10/7/2020200,000499876.071020.053404.Vietcombank 0011002643148 2020 250 NGUYEN THI HIEN THAI
10/7/2020200,000551939.071020.002618.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020 249 tran thi bich ly
10/7/2020200,000149194.071020.001720.UH MS 2020.231
10/7/2020250,000856512.071020.081140.Ung ho MS 2020.250 FT20281273749835
10/7/2020250,000829337.071020.053905.Ung ho ms 2020.250 Nguyen Thi Hien Thai FT20281349606107
10/7/2020300,000MBVCB.799417015.Ung ho MS 2020.250 ( Nguyen Thi Hien Thai).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2020300,000248744.071020.161837.MS 2020.250
10/7/2020300,000688605.071020.141909.Ung ho MS 2020 250 Nguyen Thi Hien Thai
10/7/2020300,000/Ref:P3230281035Y20{//}/Ref:P3230281035Y20{//}B/O:LE THU HUONG UNG HO MS 2020.250 NGUYEN THI HIEN THAI DVC:LE THU HUONG
10/7/2020300,000691094.071020.113733.Ung ho ms 2020.250 nguyen thi hien thai
10/7/2020300,000688177.071020.111324.Ung ho ms 2020.249 tran thi bich ly
10/7/2020300,000949822.071020.102427.Ung ho MS 2020.250 FT20281105872476
10/7/2020300,000835743.071020.083236.ung ho ms 2020.250 em nguyen thi hien thai
10/7/2020300,000835456.071020.064906.Ung ho ma 2020.250 nguyen thi hien thai FT20281979244640
10/7/2020300,000834795.071020.064425.Ung ho Hien Thai MS 2020 250 FT20281976768853
10/7/2020350,000IBVCB.799151839.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.250 (Nguyen Thi Hien Thai).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2020400,000IBVCB.799148688.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.249 (em Tran Thi Bich Ly).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2020400,000IBVCB.799143787.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.248 (chau Vu Duc Thuan).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2020500,000341158.071020.190658.ung ho ms 2020 247 gia dinh ba kiem FT20281947680003
10/7/2020500,000161122.071020.125321.Ung ho MS 2020.249( Em Tran thi Bich Ly).
10/7/2020500,000029421.071020.120729.MS 2020.250 nguyen thi hien thai FT20281661826253
10/7/2020500,000619815.071020.113031.ung ho 2020.250 nguyen thi hien thai
10/7/2020500,000619747.071020.112545.ung ho MS 2020.250 nguyen thi hien thai
10/7/2020500,000962443.071020.103956.MS 2020.249 xin ung ho cho em tran thi bich ly FT20281697740574
10/7/2020500,000948039.071020.102218.Giup do MS 2020.250 Nguyen Thi Hien Thai FT20281155300614
10/7/2020500,000MBVCB.798549253.Mac benh hiem ngheo bi mu.CT tu 0011000368851 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/7/2020500,000568138.071020.092719.Vietcombank 0011002643148 Giup MS 2020250 Nguyen thi Hien Thai
10/7/2020500,000Sender:01310001.DD:071020.SHGD:10005130.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.248 CHAU VUDUC THUAN
10/7/2020500,000329558.071020.083414.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 250 NGUYEN THI HIEN THAI
10/7/2020500,000675259.071020.080453.MS 2020.249 TRAN THI BICH LY-071020-08:04:49 675259
10/7/2020500,000844563.071020.073531.Ung ho ms 2020.250 FT20281014138515
10/7/2020500,000842034.071020.072510.Giup chau NGUYEN THI HIEN THAI MS 2020 250 FT20281234691753
10/7/2020500,000073063.071020.072308.2020.243 (be Kieu Phuong)
10/7/2020500,000MBVCB.798365050.ung ho MS 2020.250 .NGUYEN THI HIEN THAI.CT tu 0561000560374 TRAN THI UT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2020500,000831202.071020.061101.Ung ho em Nguyen Thi Hien Thai MS 2020.250 FT20281304275732
10/7/2020500,000MBVCB.798347521.2020.250 NGUYEN THI THAI HIEN.CT tu 0081000318227 TRINH THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2020700,000MBVCB.799052600.Ung ho MS 2020.249 (em Tran Thi Bich Ly).CT tu 0361000276209 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2020700,000MBVCB.799047117.Ung ho MS 2020.248 (chau Vu Duc Thuan).CT tu 0361000276209 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2020700,000MBVCB.799042235.Ung ho MS 2020.250 (Nguyen Thi Hien Thai).CT tu 0361000276209 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2020700,000MBVCB.799040291.Ung ho MS 2020.250 (Nguyen Thi Hien Thai).CT tu 0361000276209 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/2020700,000IBVCB.798662086.Ung ho ma so MS 2020 248 Vu Duc Thuan.CT tu 0331003898400 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/7/2020700,000IBVCB.798657627.Ung ho MS 2020 249 Tran Thi Bich Ly.CT tu 0281000276813 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/7/2020700,000IBVCB.798649777.Ung ho MS 2020 250 Nguyen thi Hien Thai.CT tu 0281000276813 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/7/20201,000,000Sender:79334001.DD:071020.SHGD:10001689.BO:NGUYEN THI THANH THUY.GIUP DO MS 2020 247 ( GIADINH BA KIEM , VUNG TAU )
10/7/20201,000,000Sender:79334001.DD:071020.SHGD:10001690.BO:NGUYEN THI THANH THUY.GIUP DO MS 2020 250 ( NGUYEN THI HIEN THAI , HA TINH )
10/7/20201,000,000Sender:79334001.DD:071020.SHGD:10001693.BO:NGUYEN THI THANH THUY.GIUP DO MS 2020 249, ( CHAU TRAN THI BICH LY, DA LAT )
10/7/20201,000,000MBVCB.798592497.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2020.250(nguyen thi hien thai).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/20201,000,000Sender:01310005.DD:071020.SHGD:10005249.BO:TRAN PHUNG HANG.UNG HO MS 2020. 250 NGUYEN THIHIEN THAI
10/7/20201,000,000863140.071020.082527.MS 2020.249 FT20281304763431
10/7/20201,000,000MBVCB.798371184.NGUYEN DUY THANG chuyen tien ung ho MS 2020.250 (Nguyen Thi Hien Thai).CT tu 0011001896295 NGUYEN DUY THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/20201,000,000MBVCB.798362564.CHU THI MY DUNG chuyen tien tu thien ung ho MS 2020.250 ( nguyen thi hien thai).CT tu 0291000009984 CHU THI MY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/20202,000,000IBVCB.798524921.NGUYEN THI BICH LOC ho tro chua benh MS.2020.250 (Hien Thai): 1tr, MS.2020.248 (Duc Thuan): 1tr .CT tu 0281000584656 NGUYEN THI BICH LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/7/20202,000,000IBVCB.798394259.MS 2020 248 Vu Duc Thuan.CT tu 0071004165114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/7/20202,000,000MBVCB.798394123.ung ho ms 2020.249 (em Tran Thi Bich Ly).CT tu 0021000852938 TRUONG VINH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/20202,000IBVCB.799615060.AST.CT tu 0911000068972 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/20202,000IBVCB.799666213.15.CT tu 0501000217196 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/8/20202,000IBVCB.799631024.a.CT tu 0531002597130 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/20205,000MBVCB.800323286.3611205131068.CT tu 1016259745 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/8/202020,000779557.081020.053328.ung ho ms 2020.251 em Pham Minh Khang
10/8/202025,000867520.081020.174635.MS 2020.251 (EM PHAM MINH KHANG)
10/8/202025,000867274.081020.174441.MS 2020.249 (EM TRAN THI BICH LY)
10/8/202025,000866701.081020.174005.MS 2020.248 (CHAU VU DUC THUAN)
10/8/202030,000IBVCB.799765032.Ung ho MS 2020 251 Em Pham Minh Khang.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/8/202050,000226574.081020.174434.Ung ho ms 2020.251 be Pham Minh Quang (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)
10/8/202050,000053501.081020.131555.Ung ho MS2020248 chau Vu Duc Thuan
10/8/202050,000052915.081020.131226.Ung ho MS2020251em Pham Minh Khang
10/8/202050,000IBVCB.799993134.ung ho ma so MS 2020 251 em Pham Minh Khang.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/8/202050,000IBVCB.799982905.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben gia dinh ung ho MS 2020.245 (Ung ho Nguyen Hong Phat).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/202050,000Sender:01310012.DD:081020.SHGD:10005124.BO:HUYNH BAO CHAU.UNG HO EM PHAM MINH KHANG MS 2020.251
10/8/202050,000085839.081020.074002.Ung ho MS 2020.251
10/8/202091,200737305.081020.204402.Tran Duy Phuong 0919299669 ung ho MS 2020.251
10/8/2020100,000MBVCB.800762210.DINH XUAN THANH chuyen tien ung ho a Le Khac Long MS:2020104.CT tu 0031000604920 DINH XUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/2020100,000MBVCB.800688933.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.251 em PHAM MINH KHANG.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/2020100,000625216.081020.134812.Ung ho MS2020 243 em Kieu Phuong
10/8/2020100,000053266.081020.131417.Ung ho MS2020249 em Tran Thi Bich Ly
10/8/2020100,000228175.081020.113411.Ung ho Em Pham minh Khang MS 2020.251
10/8/2020100,000027428.081020.112407.201008000048249 Ung ho MS 2020.251 ZP5MQ3973D67
10/8/2020100,000272794.081020.095655.MS 2020 250
10/8/2020100,000663079.081020.093837.Ung ho MS 2020.251, em Pham Minh Khang
10/8/2020100,000823234.081020.084054.VINH NAM UNG HO MS 2020.251 PHAM MINH KHANG-081020-08:40:49 823234
10/8/2020100,000Sender:01323001.DD:081020.SHGD:10000126.BO:NGUYEN THANH TUNG.UNG HO BE PHAM MINH KHANG MS2020/251
10/8/2020100,000527195.081020.083428.MS 2020.251 FT20282496213371
10/8/2020100,000MBVCB.799740928.LAM THI LUONG LUYEN ung ho MS 2020.251 be Pham Minh Khang.CT tu 0021002187289 LAM THI LUONG LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/2020100,000982015.081020.074730.ung ho be pham minh khang
10/8/2020100,000506216.081020.074204.Ung ho MS 2020.251 Pham Minh Khang FT20282105267307
10/8/2020100,000561688.081020.073222.ung ho MS2020.251
10/8/2020100,000826181.081020.062311.IBFT Em Pham Minh Khang.Bac Giang.
10/8/2020100,000416736.081020.060243.Vietcombank 0011002643148 ung ho 2020251 em Pham Minh Khang
10/8/2020100,000MBVCB.799661905.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.251 (em Pham Minh Khang)Vietnamnet 8/10/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/2020200,000810035.071020.233957.MS 2020.226 UNG HO EM THUYS-071020-23:39:53 810035
10/8/2020200,000809863.071020.233321.MS 2020.246 UNG HO VO CHONG ANH TANG-071020-23:33:12 809863
10/8/2020200,000425015.081020.214110.Ung ho MS 2020 248
10/8/2020200,000991426.081020.191527.Ms 2020.250.nguyen thi hien thai FT20282249065934
10/8/2020200,000442719.081020.185933.ung ho ms 2020.251( be Pham Minh Khang)
10/8/2020200,000079596.081020.175938.ung ho ms 2020.251
10/8/2020200,000065432.081020.174138.gui ung ho ms 2020.251 em pham minh khang
10/8/2020200,000Sender:79310001.DD:081020.SHGD:10015041.BO:NGUYEN DUC THO.UNG HO MS 2020.239, 2020.244
10/8/2020200,000IBVCB.800278542.Ung ho be Pham Minh Khang MS: 2020.251.CT tu 0111000320961 PHAM NGOC THANH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/2020200,000IBVCB.800267321.MS 2020 170 chau Pham Thi Nhu Nguyet.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/8/2020200,000Sender:01310012.DD:081020.SHGD:10012661.BO:PHAM VAN NHAN.UNG HO MS 2020.251 EM PHAM MINH KHANG
10/8/2020200,000MBVCB.800240223.MS 2020 251 em Pham Minh Khang.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/8/2020200,000Sender:01310001.DD:081020.SHGD:10012532.BO:THACH LE THIEN PHUOC.MS 2020.248 CHAU VU DUCTHUAN
10/8/2020200,000135322.081020.135322.MS 2020.251, em Pham Minh Khang
10/8/2020200,000MBVCB.800182927.ung ho MS.2020.251 ( em pham minh khang).CT tu 0071003906252 NGUYEN DINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/2020200,000724911.081020.132351.MS 2020.251 ung ho em Pham Minh Khang FT20282374582815
10/8/2020200,000865746.081020.125303.UNG HO MS 2020.251 ( CHAU PHAM MINH KHANG )-081020-12:52:30 865746
10/8/2020200,000865517.081020.125100.UNG HO MS 2020.248 ( CHAU VU DUC THUAN )-081020-12:50:23 865517
10/8/2020200,000696914.081020.123056.Ung ho MS 2020.251 em Pham Minh Khang FT20282835142307
10/8/2020200,000783196.081020.115243.ung ho MS 2020.251 em Pham Minh Khang
10/8/2020200,000215473.081020.115128.ung ho MS 2020.251
10/8/2020200,000IBVCB.800064716.MS 2020 251 em Pham Minh Khang.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/8/2020200,000MBVCB.800013491.Ung ho MS2020.251(em Pham Minh Khang).CT tu 0631003855145 NGUYEN THI HUYEN NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/2020200,000MBVCB.799999395.DANG VIET CHAU chuyen tien 2020 251 em pham minh khang.CT tu 0371000399521 DANG VIET CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/2020200,000195718.081020.110232.Tran Quang Minh ung ho MS 2020.251 (em Pham Minh Khang)
10/8/2020200,000670547.081020.102708.Vietcombank 0011002643148 chuyen khoan ms 2020250 em nguyen thu hien thai
10/8/2020200,000MBVCB.799894638.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2020.251.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/2020200,000003073.081020.093439.MS2020251
10/8/2020200,000556981.081020.092031.MS 2020.251 em Pham Minh Khang FT20282830635383
10/8/2020200,000Sender:01310005.DD:081020.SHGD:10004836.BO:NGUYEN THI HAI TIEN.UNG HO MS 2020. 251 PHAM MINH KHANG
10/8/2020200,000MBVCB.799788553.Chua benh cho con.CT tu 0441000753310 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/8/2020200,000839004.081020.083719.IBFT MS 2020.251
10/8/2020200,000181630.081020.082523.UH MS 2020.251 em Pham Minh Khang
10/8/2020200,000818312.081020.075822.UNG HO MS : 2020.251( EM PHAM MINH KHANG)-081020-07:58:18 818312
10/8/2020200,000MBVCB.799697021.Ung ho gia dinh chi Pham thi Quyen .CT tu 0351000912433 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/8/2020200,000MBVCB.799686006.Ung ho MS 2020.251( em Pham Minh Khang).CT tu 0721000614520 NGUYEN HUYNH NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/2020200,000033634.081020.061744.ung ho MS 2020 251 em Pham Minh Khang
10/8/2020200,000825683.081020.061042.IBFT ung ho ms 2020.251 pham minh khang
10/8/2020200,000535015.081020.055127.Chuyen tien ung ho MS 2020.251 ung ho em pham minh khang
10/8/2020200,000534265.081020.054314.ung ho me 2020.251 em PHAM MINH KHANG
10/8/2020300,000163869.081020.220459.MS 2020 231
10/8/2020300,000163716.081020.220358.MS 2020 230
10/8/2020300,000MBVCB.800776806.MS 2020224.CT tu 0531002578850 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/8/2020300,000732438.081020.203615.Vietcombank 0011002643148 ungho MS 2020 104 unghochaconanhLong
10/8/2020300,000MBVCB.800260556.PHAN THI KIM HIEN chuyen tien ung ho MS 2020.247(gia dinh ba Kiem ).CT tu 0911000048343 PHAN THI KIM HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/2020300,000580352.081020.131329.Ung ho MS 2020 248 MS 2020 250 MS 2020 251
10/8/2020300,000MBVCB.800143817.Ung ho MS 2020.251 (em Pham Minh Khang).CT tu 0451000274779 CHU MINH KHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/2020300,000814295.081020.112139.UNG HO MS 2020 251 PHAM MINH KHANG
10/8/2020300,000IBVCB.799907784.MS 2020 251 uh em Pham Minh Khang.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/8/2020300,000544115.081020.090216.Giup do MS 2020.251 em Pham Minh Khang FT20282418685237
10/8/2020300,000823953.081020.084607.GUI MS 2020-251.BE PHAM MINH KHANG-081020-08:45:57 823953
10/8/2020300,000657891.081020.083814.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 251 em Pham Minh Khang
10/8/2020300,000601415.081020.083104.Chuyen tien ung ho 2020251 pham minh khang
10/8/2020300,000MBVCB.799717931.Ung ho MS 2020.251(em pham minh khang).CT tu 0721000552139 TRUONG THI ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/2020300,000569029.081020.074634.ung ho ms 2020.251 be pham minh khang o bac giang
10/8/2020300,000505485.081020.073918.Ung ho MS 2020.251 FT20282082406100
10/8/2020300,000501521.081020.072321.Ung ho MS 2020.251- em Pham Minh Khang FT20282103888708
10/8/2020300,000462798.081020.071913.ung ho MS 2020.251 (em Pham Minh Khang)
10/8/2020400,000MBVCB.799840670.MS 2020.251.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/2020500,000255312.081020.220125.ung ho ms 2020.249(em tran thi bich ly)
10/8/2020500,000MBVCB.800521227.Ung ho MS 2020.251 (em Pham Minh Khang).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/2020500,000371453.081020.151453.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020251 em Pham Minh Khang
10/8/2020500,000Sender:79307006.DD:081020.SHGD:10007368.BO:LE VU HAU.UNG HO MS 2020.244 (EM LE THI MAI LINH)
10/8/2020500,000IBVCB.800288489.ung ho MS 2020.251 (em Pham Minh Khang).CT tu 0181002362997 TA THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/2020500,000882505.081020.142355.MS2020.251 pham minh khang
10/8/2020500,000157678.081020.115621.ung ho MS 2020251 em pham minh khang
10/8/2020500,000781217.081020.115003.MS 2020.251 em Pham Minh Khang
10/8/2020500,000IBVCB.800040952.Ung ho MS 2020.251 (em Pham Minh Khang).CT tu 0011004182280 NGUYEN TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/2020500,000MBVCB.799998734.Chuyen tien ung ho MS 2020.251 em Pham Minh Khang.CT tu 0541000208000 NGUYEN SON TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/2020500,000MBVCB.799940347.Ung ho MS 2020.251 (em Pham Minh Khang).CT tu 0071000628038 VUONG THANH TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/2020500,000ung ho be nguyen thi hien thai ms 2020.250 nt nguyen bich thuy
10/8/2020500,000IBVCB.799874747.Ung ho MS 2020.251(be Pham Minh Khang). Chuc con mau binh phuc..CT tu 0881000439230 NGUYEN THI THUY HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/2020500,000567257.081020.093430.Ung ho MS 2020251 em Pham Minh Khang FT20282813590608
10/8/2020500,000MBVCB.799827933.Ung ho MS 2020.251 (be Pham Minh Khang).CT tu 0701000449995 DO THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/2020500,000Sender:01310001.DD:081020.SHGD:10004819.BO:NGUYEN VU TRONG MINH.UNG HO MS 2020.251
10/8/2020500,000394568.081020.091436.ung ho MS 2020.251? PHAM MINH KHANG
10/8/2020500,000740300.081020.090318.Ung ho MS 2020251 Pham Minh Khang
10/8/2020500,000MBVCB.799805835.MS 2020.251 be Minh Khang.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/2020500,000Sender:01310012.DD:081020.SHGD:10005728.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2020.251 EM PHAM MINHKHANG
10/8/2020500,000TANG TRUNG XUONG - UNG HO MS 2020250 NGUYEN THI HIEN THAI
10/8/2020500,000TANG TRUNG XUONG - UNG HO MS 2020251 EM PHAM MINH KHANG
10/8/2020500,000NGUYEN THI XUYEN UNG HO EM PHAM MINH KHANG MS 2020.251
10/8/2020500,000MBVCB.799723863.NGUYEN THI QUYNH HOA chuyen tien ung ho MS 2020.251. em Pham Minh Khang.CT tu 0531002558837 NGUYEN THI QUYNH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/2020500,000832719.081020.074833.IBFT UNG HO MS 2020.251 PHAM MINH KHANG
10/8/2020500,000566662.081020.074208.ung ho MS 2020.251 em Pham Minh Khanh
10/8/2020500,000814946.081020.070049.UH MS2020251 EM PHAM MINH KHANG-081020-07:00:27 814946
10/8/2020500,000547674.081020.065657.ung ho MS 2020.251 Em PHAM MINH KHANG
10/8/2020500,000494231.081020.064137.Ung ho 0011002643148 - em Pham Minh Khang FT20282014037545
10/8/2020500,000MBVCB.799671190.MS 2020.251 (Em Pham Minh Khang) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/2020500,000MBVCB.799668951.MS 2020251.CT tu 0021001812421 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/8/2020500,000IBVCB.799648611.MS 2020 249 em TRAN THI BICH LY tinh Lam Dong.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/8/2020500,000IBVCB.799648515.MS 2020 250 em NGUYEN THI HIEN THAI tinh Ha Tinh.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/8/20201,000,000392288.081020.211140.Ms 2020 251
10/8/20201,000,000MBVCB.800374562.Ung ho MS 2020.251 chau Pham Minh Khang.CT tu 0541001504804 VU MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/20201,000,000Sender:79307006.DD:081020.SHGD:10002202.BO:DUONG THI NGU.UNG HO MS 2020.216 (BE BUI QUYNHHAN) 400.000D + MS 2020.223 (GD CHI HOA) 300.000D + MS 2020.225 (GD BE MANH) 300.000D
10/8/20201,000,000838367.081020.083313.IBFT Ung hoMS 2020.251 chau PM Khang
10/8/20201,000,000112561.081020.082143.VIETTEL 400300 LIENNH 201008 201008056928681 400201 chuyen cho MS2020248 chau vu duc thuan
10/8/20201,000,000112420.081020.082137.VIETTEL 400300 LIENNH 201008 201008056929067 400201 chuyen cho MS2020249 tran thi bich ly
10/8/20201,000,000112276.081020.082131.VIETTEL 400300 LIENNH 201008 201008056930600 400201 chuyen cho MS2020251 chau Pham minh khang
10/8/20201,000,000080111.081020.080111.MS2020.251
10/8/20201,000,000055705.081020.071743.Ung ho em pham Minh Khang MS 2020251
10/8/20201,000,000814717.081020.065436.2020.251(BE PHAM MINH KHANG)-081020-06:54:28 814717
10/8/20201,500,000823768.081020.084456.NGUYEN VAN CHO UNG HO MS 2020.247,248,249,250,251 MOI TH 300.000-081020-08:44:47 823768
10/8/20201,600,000080334.081020.171845.MS 2020.251 ( Pham Minh Khang)
10/8/20202,000,000IBVCB.800826917.MS 2020 249 Tran Thi Bich Ly.CT tu 0011000494788 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/8/20202,000,000Sender:01307001.DD:081020.SHGD:10002187.BO:CTY TNHH TM DV ALIOGAZ KUKUH.HBUNG HO BE MS2020.251 ( EM PHAM MINH KHANG) 1TR VA UNG HO MS2020.250 NGUYEN THI HIEN THAI 1TR
10/8/20202,000,000TRAN VAN NGOC UNG HO MS 2020.251 (EM PHAM MINH KHANG)
10/8/20202,000,000MBVCB.799669620.Ung ho Ma so 2020.251, gia dinh chi Pham Thi Quyen, Bac Giang.CT tu 0011004396169 DO HOANG ANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/8/20203,000,000Sender:48304001.DD:081020.SHGD:10006942.BO:LE QUOC HIEU.UNG HO MS 2020.251 PHAM MINH KHANGTAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
10/8/20204,000,000Sender:48304001.DD:081020.SHGD:10006967.BO:LE QUOC HIEU.UNG HO MS 2020,247 GIA DINH BA KIEM TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
10/9/20202,000IBVCB.802221063.a.CT tu 0721000668974 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/202030,000MBVCB.801286171.ung ho Ms 2020.252 chau Dinh Thu Tra.CT tu 0441003996813 TRAN DINH BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/202050,000IBVCB.801369429.Giup ma so 2020 252 chau. Dinh Thu Tra .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/9/202050,000IBVCB.801363401.Giup ma so 2020 251 em Pham Minh Khang.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/9/202050,000MBVCB.801292913.ung ho Ms 2020.250 Nguyen Thi Hien Thai.CT tu 0441003996813 TRAN DINH BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/202050,000MBVCB.801255897.ung ho Ms 2020.251 em Pham Minh Khang.CT tu 0441003996813 TRAN DINH BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/202080,000212442.091020.024147.Ung ho ms 2020.251 em Pham Minh Khang
10/9/202090,000420980.091020.095707.Chuyen tien MS2020.104 ung ho cha con anh Long
10/9/2020100,000078558.091020.212333.UNG HO MS 2020.251 (EM PHAM MINH KHANG)-091020-21:23:18 078558
10/9/2020100,000829133.091020.204005.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 252 chau dinh thu tra
10/9/2020100,000047634.091020.165404.VINH NAM UNG HO MS 2020.252 DINH THU TRA-091020-16:53:27 047634
10/9/2020100,000MBVCB.801814544.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.252 (chau Dinh Thu Tra)Vietnamnet 9/10/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2020100,000MBVCB.801798350.ung ho MS 2020.104( cha con anh long).CT tu 0221000051546 TA QUANG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2020100,000Sender:01202001.DD:091020.SHGD:10005591.BO:VU THI NHUNG.152 VU THI NHUNG UNG HO MS 2020.104 CHA CON ANH LONG
10/9/2020100,000439649.091020.145816.Ms 2020.247 gd ba kiem FT20283456033268
10/9/2020100,000MBVCB.801599319.MS 2020.251 (em Pham Minh Khang).CT tu 0481000918374 THACH KIM HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2020100,000903641.091020.132536.Ung ho ma so MS2020 247 gia dinh ba Kiem
10/9/2020100,000586327.091020.125847.MS 2020.252 chau Dinh Thu Tr
10/9/2020100,000MBVCB.801444512.MS 2020.251 (em Pham Minh Khang).CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2020100,000MBVCB.801440390.Ung ho MS 2020.252 ( chay Dinh Thu Tra).CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2020100,000MBVCB.801232081.ung ho MS 2020.104 (ung ho cha con anh Long).CT tu 0111000182223 VO HOANG NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2020100,000608479.091020.093201.Ung ho chau Dinh thu Tra MS 2020.252
10/9/2020100,000199279.091020.091851.ung ho 2020 251 e Pham Minh Khang
10/9/2020100,000184572.091020.090705.Chuc con mau binh phuc FT20283374419902
10/9/2020100,000277469.091020.055830.ung ho ms2020.252 chau dinh thu tra
10/9/2020100,000417039.091020.054627.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 252 chau Dinh Thu Tra
10/9/2020150,000302920.091020.100904.Nhom Vien gach nho Ung ho 3 Ma so gom 247 248 va 249
10/9/2020175,000ATM_FTF.10800545.415709.20201009.132955.9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
10/9/2020200,000MBVCB.802349154.MS2020.250 (NGUYEN THI HIEN THAI).CT tu 0381000507615 TRUONG VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2020200,000038572.091020.162721.IBFT ung ho pham thi khuyen ms.2020.220
10/9/2020200,000038363.091020.162607.IBFT Ung ho ninh gia bao ms.2020.214
10/9/2020200,000MBVCB.801809556.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2020.252.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2020200,000280248.091020.140743.2020.104 anh long
10/9/2020200,000MBVCB.801546535.NCHCCCL-Mong CT luon la cau noi giup cac gia dinh duoc doan tu ben nhau!.CT tu 0711000231373 NGUYEN LAN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2020200,000MBVCB.801346469.MS 2020.252.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2020200,000530409.091020.114120.Chuyen tien 2020252
10/9/2020200,000949876.091020.111415.MS 2004 104 ung ho cha con a Long
10/9/2020200,000335977.091020.102622.Ung ho MS2020252 chau Dinh Thu Tra
10/9/2020200,000MBVCB.801148612.LUONG THI NGOC BICH chuyen tien ms 2020.250 (Nguyen Thi Hien Thai).CT tu 0081000263668 LUONG THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2020200,000761837.091020.094636.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 252 em Dinh Thu Tra
10/9/2020200,000171341.091020.084650.Ung ho Chau Dinh Thu tra MS 2020.252 FT20283970608501
10/9/2020200,000145479.091020.075930.Vietcombank 0011002643148 Ung ho e pham minh khang ms 2020 251
10/9/2020200,000963203.091020.074932.IBFT Ung ho Ms 2020.251 pham minh khang
10/9/2020200,000951307.091020.055559.UNG HO MS : 2020.252 ( CHAU DINH THU TRA)-091020-05:55:51 951307
10/9/2020250,000IBVCB.801872096.Ung ho MS 2020.252 (dinh thu ha).CT tu 0111000475199 LE NGOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2020300,000702825.091020.205026.Ung ho MS 2020.252 FT20284104096400
10/9/2020300,000536901.091020.164453.Ung ho MS 2020.250 Nguyen Thi Hien Thai FT20283114000146
10/9/2020300,000473544.091020.145249.NCHCCCL TRAN THAO LY 0988435552
10/9/2020300,000MBVCB.801483683.MS 2020.252 ( chau Dinh Thu Tra).CT tu 0071002815869 TRUONG VAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2020300,000345036.091020.124040.Ung ho MS 2020.251 Pham Minh Khang - Mong be mau khoe FT20283399053534
10/9/2020300,000343962.091020.123847.Ung ho MS 2020.249 Tran Thi Bich Ly - Mong ban mau khoe FT20283223266802
10/9/2020300,000342739.091020.123639.Ung ho MS 2020.252 Dinh Thu Tra - Mong em mau khoe FT20283389257932
10/9/2020300,000957585.091020.120116.UNG HO MS 2020 252 CHAU DINH THU TRA
10/9/2020300,000744938.091020.074159.LE VAN HANH
10/9/2020400,000MBVCB.801424032.Ongba KhaiTam gui chau Dinh Thu Tra,ms 2020.252 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2020500,000014495.091020.172842.MoMoT01698277797T7500228841T970436TMS 2020250Nguyen Thi Hien Thai
10/9/2020500,000IBVCB.801809996.Co Lan Ung ho cha con anh Long MS 2020.104.CT tu 0021000827354 LE THI LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2020500,000607465.091020.133216.Ung ho MS 2020.252 DinhThuTra
10/9/2020500,000MBVCB.801489942.Giup do 2020.252.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2020500,000MBVCB.801436110.UNG HO MS 2020 104 BO CON A LONG.CT tu 0011001665176 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/9/2020500,000312956.091020.115053.Ung ho MS 2020 236 em Dang Thi Ngoc Chau FT20283941243367
10/9/2020500,000MBVCB.801272054.Ung ho MS 2020.252 chau Dinh Thu Tra.CT tu 0011004350956 PHAN TIEN NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2020500,000/Ref:PALPM00RZ5Z{//}/Ref:PALPM00RZ5Z{//}LP VNM00RZ5Z UNG HO MS 2020.251 PHAM MINH KHANG DVC:MS LE THI MINH TAM
10/9/2020500,000370494.091020.090521.Ung ho MS 2020.251 chi em Pham Minh Khang
10/9/2020500,000Sender:01310012.DD:091020.SHGD:10005706.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.251 CHAU PHAM MINH KHANG
10/9/2020500,000295231.091020.085827.Do Thi Thu Huong chuyen tien ung ho cho ma 2020.252 chau dinh thu tra
10/9/2020500,000951127.091020.053644.UNG HO MS 2020.252 CHAU DINH THU HA-091020-05:36:32 951127
10/9/20201,000,000MBVCB.801825232.DAO XUAN ANH chuyen tien.CT tu 0071005265365 DAO XUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/20201,000,000IBVCB.801654430.MS2020252 chau DINH THU TRA.CT tu 0251001068583 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/9/20201,000,000MBVCB.801304859.HOANG THIEN NGA ung ho MS 2020252 (chau Dinh Thu Tra).CT tu 0611001491066 HOANG THIEN NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/20201,000,000215176.091020.101930.Chau Dinh Thu Tra ma so 2020 252
10/9/20201,000,000Sender:79334001.DD:091020.SHGD:10000988.BO:NGUYEN DUY PHUC3545717.UNG HO CHAU DINH THU TRAMS 2020.252 (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
10/9/20201,000,000386557.091020.092202.Chuyen giup chau Dinh Thu Tra, MS 2020.252. Tai SGD NH Ngoai Thuong VN.
10/9/20201,000,000137869.091020.072229.Ung ho MS 2020.250 nguyen thi hien thai FT20283245404606
10/9/20201,000,000952544.091020.065246.UNG HO MS 2020.251 EM PHAM MINH KHANG-091020-06:52:27 952544
10/9/20202,000,000396053.091020.140413.Ung ho gia dinh a long ms 2020104 FT20283038573954
10/10/20202,000IBVCB.803998720.ast.CT tu 0721000668824 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/20202,000IBVCB.803930020.ast.CT tu 0911000067472 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/20202,000IBVCB.803622209.ast.CT tu 0721000667153 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/20202,000IBVCB.803554281.ast.CT tu 0531002594397 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/20202,000IBVCB.803553125.AST.CT tu 0911000071825 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/20202,000IBVCB.802966994.15.CT tu 0531002577581 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/10/20202,000IBVCB.802906299.15.CT tu 0721000669030 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/10/202030,000IBVCB.803034259.Ung ho MS 2020 253 Me con chi Chi.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/10/202030,000IBVCB.803033630.Ung ho MS 2020 252 Chau Dinh Thu Tra.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/10/202050,000IBVCB.804039423.Giup ma so 2020 253 me con chi Chi.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/10/202050,000IBVCB.802773198.Anh Tran t10 ung ho Ms 2020 249 Tran Thi Bich Ly.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/10/202050,000MBVCB.802742966.Giup MS 2020.253.CT tu 0071001354100 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/202050,000807854.101020.072101.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0011002643148 - BAO VIETNAMNET FT20284598787576
10/10/202050,000695020.101020.070749.2020253 me con chi Chi
10/10/2020100,000691709.091020.223537.Ung ho MS 2020 248 em Vu Duc Thuan
10/10/2020100,000691110.091020.223445.Ung ho MS 2020 251 em Pham Minh Khang
10/10/2020100,000MBVCB.804113891.gui ung ho dong bao bo lu lut.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/2020100,000588420.101020.171238.ung ho ma so 2020 .212( vo thi thuy duong )
10/10/2020100,000331564.101020.154504.Chuyen tien ung ho me con chi Chi MS 2020,253
10/10/2020100,000MBVCB.803108178.MS 2020 253 me con chi Chi.CT tu 0011002894885 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/10/2020100,000MBVCB.803093043.HUYNH DANG TRIEU chuyen tien ung ho MS 2020.253 (me con chi Chi).CT tu 0071005144858 HUYNH DANG TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/2020100,000MBVCB.803085058.MS 2020.253.CT tu 0821000109449 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/2020100,000IBVCB.802765166.gd Khiet t10 ung ho Ms 2020 249 Tran Thi Bich Ly.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/10/2020100,000MBVCB.802738960.MS 2020-253 (me con chi Chi).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/2020100,000666553.101020.085247.ung ho MS 2020.253 me con chi Chi
10/10/2020100,000537521.101020.085158.Vietcombank 0011002643148 Pham Nhan ung ho MS 2020 253 me con chi Chi
10/10/2020100,000843297.101020.084823.MS 2020.253 me con chi Chi FT20284690442245
10/10/2020100,000098704.101020.084049.VINH NAM UNG HO MS 2020.253 ME CON CHI DUONG HUYNH CHI-101020-08:40:44 098704
10/10/2020100,000216077.101020.083139.Ung ho MS 2020.253 (Me con chi Chi)
10/10/2020100,000236037.101020.082420.ung ho MS2020.253 me con chi Chi
10/10/2020100,000MBVCB.802665033.LAM THI LUONG LUYEN ung ho MS 2020.253 me con chi Chi.CT tu 0021002187289 LAM THI LUONG LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/2020100,000467312.101020.080645.ISL20201010080645724-ung ho MS 2020.253 me con chi Chi
10/10/2020100,000MBVCB.802646088.Ung ho MS 2020.253 me con chi Chi.CT tu 0071005020899 NGUYEN CONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/2020100,000505424.101020.075951.me con chi Chi
10/10/2020100,000387374.101020.073148.Ung ho MS 2020 253 me con chi Chi
10/10/2020100,000MBVCB.802599328.Me con chi Chi.CT tu 0111000166515 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/10/2020100,000611148.101020.062041.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020253 me con chi Chi
10/10/2020100,000053154.101020.061931.MS 2020 25 me con chi Chi
10/10/2020100,000MBVCB.802570121.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.253 (me con chi Chi)Vietnamnet 10/10/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/2020150,000MBVCB.803035202.Ung ho MS 2020 253 (me con chi Chi).CT tu 0301000314559 HOANG KIM YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/2020200,000MBVCB.804087314. chuyen tien ung ho MS 2020.253 me con chi Chi.CT tu 0691000354773 LE THI THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/2020200,000696834.101020.093431.Ung ho MS 2020 253
10/10/2020200,000188507.101020.194912.MANH TRUONG UNG HO MS 2020.253 ( ME CON CHI CHI)-101020-19:49:04 188507
10/10/2020200,000781340.101020.185903.Ung ho MS 2020.251 Em Pham Minh Khang
10/10/2020200,000MBVCB.803780746.ms 2020. 253(me con chi chi).CT tu 0531000272022 HO THI CAM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/2020200,000MBVCB.803677503.ung ho ms2020.253.CT tu 0821000156134 NGUYEN QUOC HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/2020200,000260916.101020.143841.UNG HO MS 2020.253
10/10/2020200,000MBVCB.803362031.ung ho MS 2020.251(em pham minh khang).CT tu 1001000287202 DUONG DINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/2020200,000MBVCB.803355443.ung ho MS 2020.253(me con chi chi).CT tu 1001000287202 DUONG DINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/2020200,000404050.101020.133308.ms 2020 253 me con chi Chi
10/10/2020200,000MBVCB.803191503.MAI NGOC ANH chuyen tien ung ho ms 2020.253.CT tu 0111000215474 MAI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/2020200,000MBVCB.802815166.MS 2020 253 ung ho me con chi Chi.CT tu 0071005695192 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/10/2020200,000544877.101020.095352.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 252 DINH THU TRA
10/10/2020200,000263560.101020.092748.ung ho MS2020.253(me con chi Chi)
10/10/2020200,000868599.101020.092608.Ung ho Ms 2020.253 FT20284534311876
10/10/2020200,000IBVCB.802759266.Doan v Mao t101 ung ho Ms 2020 251 Pham Minh Khang.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/10/2020200,000238945.101020.092433.MS 2020.253 (me con chi Chi) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
10/10/2020200,000IBVCB.802756240.LKDoan t101 ung ho Ms 2020 252 chau Dinh Thu Tra.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/10/2020200,000IBVCB.802753453.Gd chu Hy t101 ung ho Ms 2020 253 Me con chi Chi.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/10/2020200,000IBVCB.802722230.NGUYEN QUOC TUAN chuyen khoan MS 2020.253 (me con chi Chi).CT tu 0451001385313 NGUYEN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/2020200,000MBVCB.802717214.MS 2020.253 ( me con chi Chi ).CT tu 0071001123239 BUI THI NGOC HOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/2020200,000100447.101020.085454.UNG HO MS : 2020.253 (ME CON CHI CHI)-101020-08:54:46 100447
10/10/2020200,000495352.101020.085021.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS2020253 me con chi Chi
10/10/2020200,000840494.101020.084345.MS 2020.253 me con chi Chi FT20284107136910
10/10/2020200,000044071.101020.084226.Vietcombank 0011002643148 ung ho ma so 2020 253
10/10/2020200,000316817.101020.082159.Ung ho MS 2020.253( me con chi chi) chuc 2 me con chong khoe
10/10/2020200,000822052.101020.080709.Ung ho MS 2020.253 FT20284755196308
10/10/2020200,000505982.101020.080631.Ung ho ms 2020.250 (nguyen thi hien thai)
10/10/2020200,000MBVCB.802652872.dieu tri benh cho me con chi Chi.CT tu 0441000753310 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/10/2020200,000820162.101020.080212.Ung ho MS 2020 253 me con chi Chi FT20284007781483
10/10/2020200,000809023.101020.072557.2020.253 me con chi Chi FT20284399327383
10/10/2020200,000056992.101020.063259.Ung ho MS 2020 253
10/10/2020200,000796580.101020.061134.Ung ho MS 2020.253 me con chi Chi FT20284245144272
10/10/2020200,000139702.101020.001059.ung ho MS 2020.252 chau Dinh Thu Tra
10/10/2020250,000537487.101020.085135.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020 253 me con chi chi
10/10/2020300,000107886.101020.194829.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020253 me con chi Chi
10/10/2020300,000943969.101020.111345.MS2020.253 ung ho me con chi Chi FT20284528603915
10/10/2020300,000MBVCB.803020561.cho be chay than .CT tu 0251002774901 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/10/2020300,000627116.101020.093349.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 253 giup do me con chi Chi
10/10/2020300,000MBVCB.802718871.Ung ho ms 2020.253 me con chi Chi.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/2020300,000399161.101020.085350.Ho tro ms 2020 253 me con chi Chi
10/10/2020300,000836831.101020.083722.MS 2020 .253 ME CON CHI CHI FT20284399600309
10/10/2020300,000237229.101020.082544.ung ho Ms 2020.253 me con c Chi
10/10/2020300,000MBVCB.802667825.MS 2020.253.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/2020300,000617906.101020.081003.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 253 me con chi Chi
10/10/2020300,000244843.101020.080828.MS2020253 (me con chi Chi)
10/10/2020300,000MBVCB.802653618.HUYNH THI THUY HANG chuyen tien 2020.253 ung ho me con chi chi.CT tu 0111000563561 HUYNH THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/2020300,000388406.101020.074354.pham thi hanh ung ho ms 2020253 me con chi chi
10/10/2020400,000085765.091020.223940.IBFT Ungho ms 2020.251em pham minh khang
10/10/2020400,000IBVCB.803994203.BUI THI LOAN MS 2020.104( UNG HO CHO CHA CON ANH LONG).CT tu 0071000624129 BUI THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/2020400,000IBVCB.803636569.VO NGOC THUAN chuyen khoan ung ho MS 2020.252 (chau Dinh Thu Tra).CT tu 0071002080155 VO NGOC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/2020400,000IBVCB.803630049.VO NGOC THUAN chuyen khoan ung ho MS 2020.253 (me con chi Chi).CT tu 0071002080155 VO NGOC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/2020400,000IBVCB.803624026.VO NGOC THUAN chuyen khoan ung ho MS 2020.251 (em Pham Minh Khang).CT tu 0071002080155 VO NGOC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/2020400,000MBVCB.803452951.Ung ho MS2020.253 (Me con chi Chi).CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/2020500,000307246.101020.201137.MS 2020.253 Me con chi Chi FT20286600300408
10/10/2020500,000430769.101020.161155.Ung ho MS 2020253 me con chi Chi
10/10/2020500,000034611.101020.134227.Ung ho MS 2020.253 me con chi Chi. FT20284528078070
10/10/2020500,000MBVCB.803120342.MS 2020.253 (me con chi chi ).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/2020500,000554618.101020.112613.Vietcombank 0011002643148 MS 2020253 me con chi Chi
10/10/2020500,000399587.101020.111920.MS 2020 253 Me con chi Chi
10/10/2020500,000885386.101020.094805.gui me con chi Chi ms 2020.253 FT20284226624030
10/10/2020500,000321562.101020.092619.Ung ho ma so MS 2020.253 ( me con chi Chi)
10/10/2020500,000103529.101020.091731.UNG HO MS 2020.253-101020-09:17:00 103529
10/10/2020500,000MBVCB.802743265.HO THI MINH PHUONG chuyen tien ung ho MS 2020.253( me con chi Chi).CT tu 0271000182543 HO THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/2020500,000856436.101020.090842.MS 2020 253 me con chi Chi FT20284369003100
10/10/2020500,000101070.101020.085957.UNG HO ME CON CHI CHI MS 2020.253-101020-08:59:48 101070
10/10/2020500,000MBVCB.802690476.MS 2020.253.CT tu 1015234231 LE KIM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/2020500,000831749.101020.082802.Ung ho MS 2020.253 me con chi Chi FT20284399561401
10/10/2020500,000224534.101020.080944.ung ho MS 2020.253
10/10/2020500,000MBVCB.802654571.Ck ung ho ms : 2020.253 me con chi chi.CT tu 0011003458183 NGUYEN NGOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/2020500,000077519.101020.071702.ung ho MS 2020 253 me con chi Chi
10/10/2020500,000236848.101020.071249.ung ho MS 2020.253 (me con chi Chi)
10/10/2020500,000049413.101020.060212.Ung ho MS 2020 253
10/10/2020900,000097022.101020.082547.NGUYEN VAN CHO UNG HO MS 2020.252,253,254 MOI TH 300.000-101020-08:25:37 097022
10/10/20201,000,000MBVCB.802461988.ung ho nguoi kho khan.CT tu 0071002969156 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/10/20201,000,000864031.101020.205148.ung ho MS 2020.253 me con chi chi
10/10/20201,000,000277624.101020.192231.ung ho MS 2020.253 me con chi Chi FT20284105044748
10/10/20201,000,000MBVCB.803464543.Ung ho MS 2020.253( me con c Chi).CT tu 0071005718157 TRINH THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/20201,000,000062441.101020.143213.Giup do chau khang ms 2020253 FT20284600680910
10/10/20201,000,000096150.101020.094944.MoMoT0907218413T7508595242T970436TThach Phuong Tam ung ho MS 2020253 me con chi Chi
10/10/20201,000,000MBVCB.802774631.Hoan canh kho khan benh tat.CT tu 0491001482321 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/10/20201,000,000096584.101020.082136.UNG HO MS 2020.053 (ME CON CHI CHI)-101020-08:21:30 096584
10/10/20201,000,000228342.101020.081443.MS 2020.253
10/10/20201,000,000MBVCB.802614459.MS 2020.253 (me con chi Chi) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/10/20201,000,000800013.101020.064001.Ung ho ms 2020.253 me con chi Chi FT20284368454316
10/10/20201,500,000141420.101020.135132.UNG HO MS 2020.253( ME CON CHI CHI)-101020-13:51:26 141420
10/10/20202,000,000MBVCB.802757482.Ung ho MS 2020.253 (me con chi Chi).CT tu 0281001300013 NGUYEN THI NGOC XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
01-10-2020 03:06:54100,000CT DEN:027500058157 Ung ho MS 2020.242 em Nguyen Thi Kieu Trang FT20275180680872; thoi gian GD:01/10/2020 00:58:53
01-10-2020 06:30:52300,000VU THI THU THUY Chuyen tien ung ho MS 2020.245 Nguyen Hong Phat
01-10-2020 06:41:12300,000CT DEN:027423003972 ung ho MS 2020245 Ung ho Nguyen Hong Phat
01-10-2020 06:47:16150,000STA ungho ms2020.245 (Ung ho Nguyen Hong Phat)
01-10-2020 07:01:03200,000CT DEN:027500628102 MS 2020.244 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh
01-10-2020 07:25:35500,000Ung ho MS2020.245 (Nguyen Hong Phat)
01-10-2020 07:37:09500,000Ung ho MS 2020.245 ( Ung ho Nguyen Hong Phat)
01-10-2020 08:24:5220,000UNG HO 4MS: 2020.243,2020.244,2020.245,2020.246
01-10-2020 08:43:08100,000CT DEN:027508163027 Ms 2020245 ung ho Nguyen Hong phat
01-10-2020 09:08:54250,000DO LE VINH QUAN Chuyen tien ung ho ms 2020.245 N.H.Phat
01-10-2020 09:10:06250,000DO LE VINH QUAN Chuyen tien ung ho ms 2020.243 be Kieu Phuong
01-10-2020 09:15:471,000,000CT DEN:027509013976 UNG HO MS 2020.245 UNG HO NGUYEN HONG PHAT
01-10-2020 09:45:20100,000CT DEN:027502192052 NGUYEN DUY HUNG CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2020245 Nguyen Hong Phat
01-10-2020 10:36:47300,000Ung ho MS 2020.245 (ung ho Nguyen Hong Phat)
01-10-2020 12:48:23100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma MS 2020.245 (Ung ho Nguyen Hong Phat)
01-10-2020 15:29:0650,000CT DEN:027515836126 ung ho ms 2020 245 nguyen hong phat
01-10-2020 16:03:141,000,000LUONG THI XUAN Chuyen tien. MS2020245 ( ung ho Nguyen Hong Phat)
01-10-2020 16:23:44200,000CT DEN:027516349654 MS2020.245 ung ho Nguyen Hong Phat
01-10-2020 17:29:02150,000STA ungho ms2020.244 (em Le Thi Mai Linh)
01-10-2020 18:02:4150,000ms 2020.245 (ung ho em nguyen hong phat)
01-10-2020 18:15:2850,000ms 2020.241( ung ho be le ngoc diep)
01-10-2020 18:20:1750,0002020.242 ( em nguyen thi kieu trang)
01-10-2020 19:45:3330,0002020.244 ( em le thi mai linh)
01-10-2020 20:27:21100,000ms 2020.245
01-10-2020 21:28:471,000,000ung ho ma so 2020245 em Nguyen Hong Phat rang len em
01-10-2020 22:48:1750,000LPT ung ho MS 2020245 Ung ho Nguyen Hong Phat
02-10-2020 07:27:54100,000CT DEN:027600536351 ung ho MS 2020.246 vo chong anh Tang
02-10-2020 07:45:49500,000Do Thi Bich Thuy chuyen tien ung ho MS 2020.246 vo chong anh Tang
02-10-2020 08:08:3050,000Ubg ho MS 2020.246 vo chong anh Tang
02-10-2020 08:16:15100,000CT DEN:027608099835 Ma so 2020246
02-10-2020 11:08:30100,000Le Duc Anh chuyen tien
02-10-2020 12:59:15500,000ung ho MS 2020.245 be Nguyen Hong Phat
02-10-2020 18:11:22200,000STA ungho ms2020.246 (vo chong anh Tang)
02-10-2020 20:44:48200,000Ung ho MS 2020.244 (em Le Thi Mai Linh)
03-10-2020 00:43:2950,000ung ho MS 2020246 vo chong anh Tang; thoi gian GD:02/10/2020 23:17:50
03-10-2020 06:56:46100,000CT DEN:027706046702 giup gia dinh ba Kiem
03-10-2020 07:16:13100,000Le Van Thuan chuyen tien ung ho ma so 2020.247 gia dinh ba Kiem
03-10-2020 07:45:47500,000CT DEN:027700146352 Chuyen tien ung ho ma so 2020.245 va 2020.247 moi ma so 250 ngan dong be Hong Phat va ba Kiem
03-10-2020 09:02:38500,000ung ho 2020247 (gia dinh ba kiem)
03-10-2020 10:04:54500,000DUONG THI ANH THU ct MS 2020.247.gia dinh Ba Le Thi KIEM
03-10-2020 10:21:09200,000giup MS 2020.247 (gia dinh ba Kiem)
03-10-2020 11:06:12100,000LPT ung ho MS 2020247 gia dinh ba Kiem
03-10-2020 13:33:361,000,000ung ho ma so 2020247 gia dinh ba Kiem thuong ba qua
03-10-2020 13:38:261,000,000ung ho ma so 2020244 em Le Thi Mai Linh thuong em va gia dinh qua
04-10-2020 12:09:42100,000CT DEN:027812688827 MS 2020 241 Le Ngoc Diep Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
04-10-2020 13:45:42100,000ung ho ms 2020.247(gia dinh ba kiem)
04-10-2020 13:48:42100,000ung ho ms 2020.239(ba do thi tuy va 4 chau mo coi)
04-10-2020 13:59:46100,000ung ho ms 2020.234(ung ho ha hoang minh tri)
05-10-2020 05:51:202,000,000ung ho ma so 2020248 em Vu Duc Thuan thuong be qua
05-10-2020 07:05:44100,000Ung ho MS 2020.248 (chau Vu Duc Thuan)
05-10-2020 07:32:11300,000ung ho MS 2020.248 (chau Vu Duc Thuan)
05-10-2020 07:33:32500,000CT DEN:050077313330 Vu duc thuan 13 t h khoai chau hung yen
05-10-2020 07:33:34500,000Hoang Thi Thu Ha chuyen tien ung ho MS 2020.248 chau Vu Duc Thuan
05-10-2020 08:07:55300,000CT DEN:027903577126 Ung ho be Vu Duc Thuan.MS 2020.248
05-10-2020 08:17:58500,000ms 2020.248 Vu Duc Thuan
05-10-2020 08:32:41300,000CT DEN:027900069832 MBVCB.795179453.064436.MS 2020.248 chau Vu Duc Thuan .CT tu 0291000320177 LUU THI HONG VAN toi 1140
05-10-2020 08:36:0650,000ung ho MS 2020.248 ( chau Vu Duc Thuan)
05-10-2020 09:04:25500,000ung ho MS 2020.239 ( ba Do Thi Tuy va 4 chau mo coi)
05-10-2020 09:08:16500,000ung ho MS 2020.241 ( be Le Ngoc Diep)
05-10-2020 09:34:22200,000UNG HO MS 2020.248 chau (Vu Duc Thuan)
05-10-2020 09:52:44200,000TRAN TRUNG KIEN Chuyen tien ung ho MS 2020.248 (chau Vu Duc Thuan)
05-10-2020 12:15:25150,000ung ho ms 2020.248
05-10-2020 12:27:25200,000CT DEN:027905443776 ung ho ma so 2020.248 chau Vu Duc Thuan
05-10-2020 14:35:10100,000Le Duc Anh chuyen tien
05-10-2020 19:35:27100,000LPT ung ho MS 2020248 chau Vu Duc Thuan
05-10-2020 20:13:24300,000ung ho ms 2020.248 chau vu duc thuan
05-10-2020 20:52:18300,000ung ho MS 2020248 (chau Vu Duc Thuan)
06-10-2020 01:19:23300,000MS2020.247. uh gia dinh ba Kiem; thoi gian GD:05/10/2020 23:10:34
06-10-2020 06:07:25100,000ung ho MS 2020.249 tran thi bich ly
06-10-2020 07:49:04150,000CT DEN:028007142166 MDA Ung ho MS 2020.249 Tran Thi Bich Ly. Cau cho ban va MDQS tai qua nan khoi. FT20280029383350
06-10-2020 07:50:31150,000CT DEN:028007142665 MDA ung ho MS2020.248 em Vu Duc Thuan. Cau cho e va MDQS tai qua nan khoi. FT20280770000079
06-10-2020 08:13:34100,000CT DEN:028008152482 Ung ho MS2020244 em le thi mai linh FT20280770084895
06-10-2020 08:16:58500,000Ung ho MS 2020.249(Em Tran Thi Bich Ly) Le Dinh Quang chuyen tien
06-10-2020 08:22:04100,000Le Phuc Thang ung ho MS 2020.249 (em Tran Thi Bich Ly)
06-10-2020 08:23:27100,000Le Phuc Thang ung ho MS 2020.248 (chau Vu Duc Thuan)
06-10-2020 08:46:51100,000MS2020.249 (Tran Thi Bich Ly)
06-10-2020 09:05:35100,000MS 2020249 em Tran Thi Bich Ly
06-10-2020 09:29:38250,000ungho ms2020.249 em tran thi bich ly
06-10-2020 09:52:47200,000CT DEN:028000039704 MBVCB.797148437.041718.VU THI BICH HAO ung ho MS.2020.249.CT tu 0631000517416 VU THI BICH HAO toi 11
06-10-2020 09:54:26200,000LE HOANG NHIEM Chuyen tien_ ung ho MS 2020.249 ( em Tran Thi Bich Ly)
06-10-2020 10:14:53100,000MS 2020. 249 Em tran thi bich ly
06-10-2020 10:34:52200,000CT DEN:028010550535 UNG HO MS 2020.245 BE NGUYEN HONG PHAT 061020 10 34 44 550535
06-10-2020 11:12:4015,000UNG HO 3MS 2020247, 2020248, 2020249
06-10-2020 13:29:52500,000CT DEN:028013974341 Ung ho ms 2020.247
06-10-2020 13:30:58500,000CT DEN:028013974402 Ung ho ms 2020.248
06-10-2020 15:27:51200,000Ung ho MS 2020.249 (em Tran Thi Bich Ly)
06-10-2020 15:28:20200,000Ung ho MS 2020.248 (chau Vu Duc Thuan)
06-10-2020 15:57:261,000,000Ung ho MS 2020.242 (Be Nguyen Thi Kieu Trang)
06-10-2020 19:10:04300,000STA ungho ms2020.248 (chau Vu Duc Thuan)
06-10-2020 19:57:32200,000LPT ung ho MS 2020249 em Tran Thi Bich Ly
06-10-2020 20:31:09300,000ung ho MS 2020.249 tran thi bich ly
06-10-2020 22:26:48300,000Ung ho MS2020.247( gia dinh ba Kiem)
07-10-2020 06:00:03500,000Nguyen Van Duc chuyen tien ung ho Nguyen thi Hien Thai MS 2020.250
07-10-2020 06:14:51100,000ma so 2020.250
07-10-2020 06:34:47100,000CT DEN:028023850317 gui toi MS 2020250 NGUYEN THI HONG THAI
07-10-2020 06:47:55200,000Quach Ngoc Phuong Giang chuyen tien ung ho MS 2020.250 (Nguyen Thi Hien Thai)
07-10-2020 07:32:47200,000CT DEN:028100787233 Chuyen tien ung ho MS 2020.250 Nguyen Thi Hien Thai
07-10-2020 08:43:051,000,000Nguyen Thi Thuy Dung chuyen tien ms 2020.249 ( em tran thi bich ly)
07-10-2020 08:55:281,000,000CT DEN:028108880940 ung ho ms 2020.248 chau vu duc thuan FT20281850981950
07-10-2020 09:55:12300,000CT DEN:028103617693 Ung ho em Nguyen Thi Hien Thai.MS 2020.250
07-10-2020 10:26:37100,000Le Duc Anh chuyen tien
07-10-2020 10:34:07300,000CT DEN:028103955917 Chuyen tien ung ho ma so 2020.250 e Hien Thai
07-10-2020 10:56:59500,000Tran To Nga ung ho MS 2020.250 ( Nguyen Thi Hien Thai)
07-10-2020 11:56:20500,000Tran Thi Kim Sa chuyen tien ung ho nguyen thi hien Thai ms 2020.250
07-10-2020 13:19:095,000UNG HO MS 2020.249
07-10-2020 14:48:36500,000UNG HO MS2020.248 EM TRAN THI BICH LY
07-10-2020 15:37:04100,000CT DEN:028108882520 Ung ho ms 2020.250 nguyen thi hien thai
07-10-2020 17:44:30100,000LPT ung ho MS 2020250 Nguyen Thi Hien Thai
07-10-2020 18:59:24200,000CT DEN:028118242075 Ung ho MS 2020 250 Nguyen Thi Hien Thai
08-10-2020 01:25:48100,000CT DEN:028200001240 ung ho MS 2020250 nguyen thi hien thai; thoi gian GD:08/10/2020 00:05:36
08-10-2020 01:25:55100,000CT DEN:028200001607 ms 2020 248 uh vu duc thuan; thoi gian GD:08/10/2020 00:07:23
08-10-2020 05:27:09100,000tang ms 2020.251 em Pham Minh Khang
08-10-2020 05:55:01200,000Le Xuan Liem chuyen tien ung ho MS 2020.251
08-10-2020 06:33:5050,000CT DEN:062835619892 Vietinbank 114000161718 LE VAN HUNG chuyen khoan 2020 251 e pham minh khang
08-10-2020 08:01:20200,000CT DEN:028203631365 ung ho be Pham Minh Khang.MS 2020.251
08-10-2020 08:40:48100,000Quoc Nhu ung ho MS 2020.251 (be Pham Minh Khang)
08-10-2020 08:44:1350,000Quoc Nhu ung ho MS 2020.244 (em Le Thi Mai Linh)
08-10-2020 08:56:33100,000Le Duc Anh chuyen tien
08-10-2020 09:01:45100,000DO LE VINH QUAN Chuyen tien ung ho ms 2020.251 be P.M.Khang
08-10-2020 09:45:2450,000LPT ung ho MS 2020251 em Pham Minh Khang
08-10-2020 09:46:4350,000LPT ung ho MS 2020251 em Pham Minh Khang
08-10-2020 09:49:24200,000NGUYEN THI TRUC LINH Chuyen tien ung ho Chi pham thi quyen
08-10-2020 10:50:43500,000Do Dinh Pha ung ho MS 2020.251 em pham minh khang
08-10-2020 12:24:34200,000CT DEN:028200089662 MBVCB.800104843.021709.chuyn khoan bao vietnam nt. MS 2020251.be PHAM MINH KHANG.CT tu 1014732605 LA
08-10-2020 12:30:12100,000ung ho ms 2020.251 em pham minh khang
08-10-2020 14:15:0850,000ung ho MS 2020251 em Pham Minh Khang
08-10-2020 14:37:10300,000ung ho MS 2020251 em Pham Minh Khang
08-10-2020 15:19:372,000,000UNG HO MS 2020.236 ( EM DANG THI NGOC CHAU) ST 1.000.000 D + MS 2020.244 ( EM LE THI MAI LINH) ST 1.000.000 D 
08-10-2020 15:44:01500,000CT DEN:028215840555 VIETTEL 400300 LIENNH 201008 201008057558324 400201 ct
08-10-2020 16:43:331,000,000CT DEN:028209013546 Chuyen tien MS 2020.251 pham minh khang
08-10-2020 19:53:32200,000DAO THI HONG THU Chuyen tien
08-10-2020 22:58:4850,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so MS 2020.248(chau Vu Duc Thuan)
08-10-2020 23:00:3350,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so MS 2020.251(em Pham Minh Khang)
08-10-2020 23:02:0950,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so MS 2020.249(em Tran Thi Bich Ly)
08-10-2020 23:03:4450,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so MS 2020.250(Nguyen Thi Hien Thai)
09-10-2020 07:13:47300,000MS2020.251 ung ho Pham Minh Khang
09-10-2020 09:14:01300,000CT DEN:091335757676 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 ung ho MS 2020 252 chau Dinh Thu Tra
09-10-2020 09:33:37100,000CT DEN:028302001184 Ung ho ms 2020 251 pham minh khang
09-10-2020 09:45:16100,000CT DEN:028302002967 Ung ho ms 2020 248 vu duc thuan
09-10-2020 09:47:48100,000CT DEN:028302003517 Ung ho ms 2020 245 nguyen hong phat
09-10-2020 09:49:48100,000CT DEN:028302003820 Ung ho ms 2020 241 Le Ngoc Diep
09-10-2020 09:52:29100,000CT DEN:028302004294 Ung ho ms 2020 249 Tran Thi Bich Ly
09-10-2020 11:06:35100,000CT DEN:028311275787 MS 2020.230 FT20283842761680
09-10-2020 13:12:26500,000CT DEN:090078253177 ung ho chau Dinh Thu Tra MS 2020 252
09-10-2020 14:03:49150,000STA ungho ms2020.252 (chau Dinh Thu Tra)
09-10-2020 14:12:46100,000DO DANH HIEN ung ho ms 2020.252; chau Dinh Thu Tra
09-10-2020 15:07:3710,000UNG HO NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY
09-10-2020 15:15:5515,000UNG HO 3MS 2020250, 2020251, 2020252
09-10-2020 16:48:03300,000CT DEN:028316539932 Ung ho MS 2020.251 be Pham Minh Khang FT20283009536834
09-10-2020 21:55:56200,000ung ho be PHAM MINH KHANG MS 2020.251
10-10-2020 06:25:47100,000MS 2020.253 (giup do me con chi Chi)
10-10-2020 06:33:43500,000CT DEN:100078383812 ung ho me con chi Chi MS 2020 253
10-10-2020 07:06:03100,000CT DEN:028400055003 MBVCB.802600160.010804.ng h MS 2020.253 m con ch Chi .CT tu 0731000855168 NGUYEN TIEN HUY toi 11400
10-10-2020 07:18:05100,000CT DEN:028407078094 ung ho chi
10-10-2020 07:24:56100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so MS 2020.253(me con chi Chi)
10-10-2020 07:33:21500,000Ung ho MS 2020.253(Me con Chi Chi)Le Dinh Quang chuyen tien
10-10-2020 07:46:48100,000TRAN TRONG THANG ung ho ms 2020.253( me con chi chi)
10-10-2020 08:08:40200,000MS 2020.253 me con chi Chi
10-10-2020 08:16:12100,000CT DEN:028400069152 VCBPAY.802664209.027054.MS 2020.253 me con c chi .CT tu 0731000733693 NGO THI HIEN THU toi 114000161
10-10-2020 08:17:01300,000ung ho MS 2020.253 (me con chi Chi)
10-10-2020 08:18:1650,000CT DEN:028408135667 Ung ho me con chi Chi MS 2020 253
10-10-2020 08:18:31200,000Nguyen Van Ly chuyen tien ung ho MS 2020.253(me con chi Chi)
10-10-2020 08:41:44200,000STA ungho ms2020.253 (me con chi Chi)
10-10-2020 08:43:08100,000CT DEN:028400077450 MBVCB.802698549.036554.MS2020253.CT tu 0831000082730 NGO QUOC HUY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET CO
10-10-2020 09:21:482,000,000ung ho ma so 2020252 em Dinh Thu Tra thuong em va gia dinh lam
10-10-2020 10:16:011,000,000CT DEN:028410903393 Happy ho tro me con chi Chi ms 2020.253 FT20284540020882
10-10-2020 10:29:11100,000CT DEN:028410375172 ung ho me con chi Chi
10-10-2020 10:38:58200,000CT DEN:028403517774 ung ho ms 2020253 me con chi chi VNPT2020101023655719
10-10-2020 10:44:06200,000MS 2020.253 (me con chi Chi)
10-10-2020 10:46:21500,000CT DEN:028410116746 UNG HO MS 2020253 ME CON CHI CHI 101020 10 46 20 116746
10-10-2020 11:01:11100,000LPT ung ho MS 2020252 chau Dinh Thu Tra
10-10-2020 11:47:58200,000CT DEN:028411970186 MS 2020. 253 ung ho me con chi Chi FT20284599680410
10-10-2020 12:02:03100,000CT DEN:028412978079 NCHCCCL TRANGHUYNH 0905439119 FT20284982901112
10-10-2020 13:25:23200,000CT DEN:028413338083 MS 2020 153 UNG HO ME CON CHI CHI DONG NAI
10-10-2020 14:37:14500,000CT DEN:028407143647 UNG HO MS 2020.253
10-10-2020 15:24:39200,000MS 2020.253( me con c Chi)
10-10-2020 16:01:40400,000Ngo Duc Lam ung ho MS 2020.253 ( me con chi Chi)
10-10-2020 19:12:5750,000Ms 2020.253 (me con chi Chi)
10-10-2020 21:45:29300,000CT DEN:214501566919 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 LE THI KIM SOAN chuyen khoan ng h ms2020253 m con
10-10-2020 22:43:2950,000Quocnhu ung ho MS 2020.253 (me con chi Chi)
 

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ngày ủng hộ Họ và tên người ủng hộ  Số tiền Mã số ủng hộ 
8/10/2020Chị Lê Thị Tánh      2,000,0002020.248,251
7/10/2020Chị Nguyễn Thị Nhành ( mẹ cháu Thùy Dương)   50,000,0002020.227

Ban Bạn đọc

Phóng viên hy sinh khi cứu hộ Rào Trăng 3: Tấm thiệp sinh nhật lặng lẽ!

Phóng viên hy sinh khi cứu hộ Rào Trăng 3: Tấm thiệp sinh nhật lặng lẽ!

Trước thời điểm lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể anh Phạm Văn Hướng, một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật giản dị được đăng trang trọng trên công thông tin điện tử Tỉnh TT-Huế.