1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
1/1/20211,000IBVCB.920689208.dg.CT tu 0721000655329 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/1/20212,000IBVCB.920469995.asd.CT tu 0151000608528 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/1/202120,000842016.010121.053653.Ung ho ms 2021.001 em phan thanh trung
1/1/202130,000MBVCB.921160687.LE THUY MY DUNG chuyen tien ung ho be Dieu Linh.CT tu 0151000426726 LE THUY MY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/1/202150,000294041.010121.150653.MS 2021.001 FT21004236417144
1/1/202150,000681530.010121.131410.hung.hoai.duc:MS 2021.001
1/1/202150,000715370.010121.122354.MS 2020.335 (NGUYEN DIEU LINH) DA CK TRUOC 200K TONG CONG LA 250K-010121-12:23:36 715370
1/1/202150,000230117.010121.094249.Ung ho MS 2021.001
1/1/2021100,000MBVCB.921183310.MS 2020.329 (be Nguyen Van Phuc).CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/1/2021100,000094760.010121.191340.MS2020 335 be Nguyen Dieu Linh
1/1/2021100,000987375.010121.171937.ung ho MS 2020.327 co Tran Thi Ha
1/1/2021100,000346101.010121.163232.Ung ho NCHCCCL nguyenthisau 0357996020 FT21004940914900
1/1/2021100,000339448.010121.162211.Ung ho MS 2020.330 FT21004691060083
1/1/2021100,000967304.010121.100738.Ung ho 2020 331 be Giang Duc Hai
1/1/2021100,000206836.010121.090712.Ung ho MS2021 001 em Pham Thanh Trung
1/1/2021100,000043410.010121.090521.Ung ho MS 2020 335 be Nguyen Dieu Linh
1/1/2021100,000097508.010121.084919.NCHCCCL TRANGHUYNH 0905439119 FT21004786082124
1/1/2021100,000174472.010121.084458.Vinh Nam ung ho ms 2021 001 Pham Thanh Trung
1/1/2021100,000686678.010121.073932.UNG HO MS 2021.001 EM PHAM THANH TRUNG-010121-07:39:30 686678
1/1/2021100,000MBVCB.920403993.ung ho MS 2021.001 (em Pham Thanh Trung).CT tu 0281000293877 DO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/1/2021100,000599797.010121.063025.Chuyen tien ung ho MS 2021. 001 em Pham thanh Trung
1/1/2021100,000MBVCB.920399558.Em bi liet.CT tu 0121001271346 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/1/2021100,000594760.010121.054319.MS 2021.001 p pham thanh trung
1/1/2021100,000MBVCB.920393259.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.001 (em Pham Thanh Trung)Vietnamnet 01/01/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/1/2021100,000239889.010121.053208.T ung ho Em Pham thanh Trung MS 2021.001
1/1/2021150,000526218.010121.222310.MS 2020.332 FT21004046238385
1/1/2021150,000MBVCB.920404137.NGUYEN THI NHANG chuyen tien.CT tu 1014535430 NGUYEN THI NHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/1/2021175,000ATM_FTF.10800545.482958.20210101.133224.9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
1/1/2021200,000208907.010121.220943.Giup be Mo Num Chau Ngoc Khai MS 2020.333
1/1/2021200,000208379.010121.220527.Giup e Pham Thanh Trung MS 2021.001
1/1/2021200,000MBVCB.921250390.Ung ho MS 2020333 be Mo Num Chau Ngoc Khai.CT tu 0371000516057 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/1/2021200,000383997.010121.200222.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI TINH ung ho MS 2020335be Nguyen Dieu Linh
1/1/2021200,000288183.010121.194958.NCHCCCL Nguyen Hoan Vu 0903699633
1/1/2021200,000284560.010121.192625.ms 2021.001
1/1/2021200,000192292.010121.162922.Ung ho MS 2021.001 em Pham Thanh Trung
1/1/2021200,000IBVCB.920804051.MS 2021 001 em Pham Thanh Trung.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/1/2021200,000662345.010121.122356.ung ho ms 2021.001 ( pham thanh trung)
1/1/2021200,000715031.010121.122041.CK-010121-12:20:35 715031
1/1/2021200,000MBVCB.920731653.ung ho MS 2020.307 (chi Chu Thi Loi).CT tu 0861000080789 NGUYEN THANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/1/2021200,000MBVCB.920640934.ung ho MS 2020.335 (be Nguyen Dieu Linh).CT tu 0611001975825 DO THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/1/2021200,000966947.010121.100532.Ung ho 2020 328 be Minh Phi Nhu Y
1/1/2021200,000699264.010121.100143.UNG HO MS : 2021.001 ( E PHAM THANH TRUNG)-010121-10:01:19 699264
1/1/2021200,000112167.010121.092159.MS 2021.001 em Pham Thanh Trung FT21004645233524
1/1/2021200,000104487.010121.090538.MS 2021.001 EM PHAM THANH TRUNG FT21004594621988
1/1/2021200,000574988.010121.090241.MS 2020.335 ung ho be nguyen dieu linh
1/1/2021200,000645648.010121.082850.Chuyen tien MS 2021001 ung ho e pham thanh trung
1/1/2021200,000076520.010121.074548.Ung ho MS 2021001 pham thanh trung FT21004425228428
1/1/2021200,000947265.010121.073832.Ung ho MS 2020335 be NGUYEN DIEU LINH
1/1/2021200,000604458.010121.065351.UNG HO MS 2020.328
1/1/2021200,000MBVCB.920359334.ung ho MS 2020.335?(be Nguyen Dieu Linh).CT tu 0291000249450 BUI THI HONG HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/1/2021250,000803932.010121.181620.Ms 2020.335 (nguyen dieu linh)
1/1/2021250,000803473.010121.181511.Ms 2020.332 (huynh tu linh)
1/1/2021300,000MBVCB.921275443.Xuan Nguyen ung ho MS 2020.335?(be Nguyen Dieu Linh).CT tu 0061000986485 BUI DUY VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/1/2021300,000049411.010121.171022.Ung ho Ms 2020332 em huynh tu linh
1/1/2021300,000IBVCB.920968855.MS 2021 001 Em Pham Thanh Trung.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/1/2021300,000544185.010121.151627.linh br giup MS 2020.331 be Giang Duc Hai
1/1/2021300,000216957.010121.141139.ung ho MS 2020.332 em Huynh Tu Linh
1/1/2021300,000869004.010121.141012.IBFT MS 2020. 334 Anh Vu Ba Dang
1/1/2021300,000396496.010121.140539.MS.2020.335(be Nguyen Dieu Linh )
1/1/2021300,000393259.010121.120841.Ung ho be Nguyen Lieu Linh bi k luoi. mong be mau khoi benh.
1/1/2021300,000615747.010121.072842.ung ho ms 2021.001 em Pham Thanh Trung
1/1/2021500,000344440.010121.162954.MS 2021.001 FT21004387737970
1/1/2021500,000MBVCB.920624336.Ung ho MS 2020.332 (em Huynh Tu Linh).CT tu 0181003473860 LUU TAN PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/1/2021500,000956844.010121.090144.MS 2020 335
1/1/2021500,000MBVCB.920437795.Ung ho MS 2021.001 ( em Trung ).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/1/2021500,000060094.010121.055633.ung ho ms 2021 001 em pham thanh trung
1/1/20211,000,000364200.010121.155503.Vietcombank 0011002643148 DINH LENH QUYEN chuyen khoan ung ho MS 2020334 Vu Ba Dang
1/1/20211,000,000MBVCB.920521852.MS 2021 001.CT tu 0881000473469 NGUYEN NGOC CAO SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/1/20211,000,000MBVCB.920499218.NCHCCCL TRUONG THANG 0989449494.CT tu 0861000023733 TRUONG VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/1/20212,000,000MBVCB.920400272.MS2020.327(co Tran Thi Ha).CT tu 1013804902 NGUYEN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/202120,000IBVCB.921500724.Ung ho MS 2021 002 Em Huyen Trang.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/2/202120,000IBVCB.921499659.Ung ho MS 2021 001 Em Pham Thanh Trung.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/2/202120,000913901.020121.054810.Ung ho ms 2021.002 em Hoang thi huyen Trang
1/2/202150,000142742.020121.225612.NCHCCCL Hien 0915303922 NCHCCCL co len. t yeu cac ban
1/2/202150,000IBVCB.922185458.Giup ma so 2021 002 em Hoang Thi Huyen Trang .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/2/202150,000IBVCB.922181317.Giup ma so 2021 001 em Pham Thanh Trung .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/2/202150,000796279.020121.155543.Ung ho MS 2021 002 em Hoang Thi Huyen Trang
1/2/202150,000430954.020121.141005.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2021001 em Pham Thanh Trung
1/2/202150,000939721.020121.140737.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2021002 em Hoang Thi Huyen Trang
1/2/202150,000234871.020121.095406.Ung ho MS 2021002
1/2/2021100,000MBVCB.921363834.MS 2020335(nguyen dieu linh).CT tu 0551000310644 TRAN MANH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021100,000204719.020121.205916.ms 2021.002
1/2/2021100,000MBVCB.922276477.Ung ho MS 2021.002 (em Hoang Thi Trang).CT tu 0071003935959 HUYNH LE TRUC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021100,000967462.020121.183440.MS 2020 332 em huynh tu linh FT21004348882139
1/2/2021100,000MBVCB.922157911.Ung ho MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021100,000MBVCB.922137180.MS 2020.332 ( em huynh tu linh).CT tu 0141000851158 BUI THU TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021100,000560740.020121.163506.MS 2020334
1/2/2021100,000809869.020121.143935.Ung ho MS 2021.002 FT21004096617986
1/2/2021100,000804760.020121.143118.Ung ho MS 2021.002 em Hoang Thi Huyen Trang FT21004407060736
1/2/2021100,000045239.020121.120639.T ung ho MS 2021.002 em Hoang thi huyen Trang
1/2/2021100,000813598.020121.120003.MS 2021.002 ( EM HOANG THI HUYEN TRANG )-020121-11:59:46 813598
1/2/2021100,000690492.020121.111247.MS 2021.002 FT21004843802504
1/2/2021100,000621502.020121.092600.ung ho ms 2021 002 em Hoang thi huyen Trang FT21004347033958
1/2/2021100,000MBVCB.921528359.MS2021.002 (Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021100,000100602.020121.082200.Vinh Nam ung ho ms 2021 002 em Hoang Thi Huyen Trang
1/2/2021100,000231105.020121.080257.LE VAN VIET ung ho MS 2021.002(Em hoang thi huyen trang)
1/2/2021100,000093951.020121.074418.Ung ho MS 2021 002 em Hoang Thi Huyen Trang
1/2/2021100,000227862.020121.073324.MS 2021.002( Hoang thi huyen Trang)
1/2/2021100,000MBVCB.921438051.MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0181003349267 HUYNH THANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021100,000780223.020121.062550.UNG HO MS2021.002( EM HOANG THI HUYEN TRANG)-020121-06:25:32 780223
1/2/2021100,000MBVCB.921417028.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang)Vietnamnet 2/1/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021100,000897279.020121.061157.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2021 002 em Hoang Thi Huyen Trang
1/2/2021150,000773003.020121.055948.ung ho MS 2021002 Em Hoang Thi Huyen Trang
1/2/2021200,000775187.020121.224415.Ung ho MS 2020. 332 em Huynh Tu Linh
1/2/2021200,000380059.020121.221550.Nhom Vien gach nho Ung ho 4 Ma so gom 328 329 331 va 332
1/2/2021200,000330379.020121.212329.Ung ho MS 2021 002
1/2/2021200,000031294.020121.202358.MS 2021.002 FT21004788469655
1/2/2021200,000IBVCB.922265243.MS 2020 002 em Hoang Thi Huyen Trang.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/2/2021200,000209885.020121.192009.ung ho MS 2021 002 em Hoang Thi Huyen Trang
1/2/2021200,000636573.020121.181401.Ung ho MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang)
1/2/2021200,000928535.020121.173221.MS 2021.002 em HOANG THI HUYEN TRANG FT21004340211474
1/2/2021200,000MBVCB.922009052.ung ho MS 2021 002 HOANG THI HUYEN TRANG.CT tu 0181003470016 HO MINH TANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021200,000302005.020121.153511.ung ho Ms 2020.335 ( be Nguyen Dieu Linh)
1/2/2021200,000505433.020121.151639.Ung ho MS 2021.002
1/2/2021200,000943831.020121.144605.MS 2021.002 Giup em Hoang Thi Huyen Trang
1/2/2021200,000813041.020121.144436.Ms 2021.002 hoang thi huyen trang FT21004211880800
1/2/2021200,000MBVCB.921871440.Ung ho MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0081001208289 NGUYEN TIEN GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021200,000798905.020121.142355.MS 2021002 em Hong Thi Huyen Trang
1/2/2021200,000470968.020121.142251.ms 2021.002ung ho em Hoang Thi Huyen trang
1/2/2021200,000MBVCB.921835960.Ung ho MS 2021.002 (em Hoang thi Huyen Trang).CT tu 0061000168087 TRAN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021200,000128999.020121.112803.Ung ho MS 2021002 em Huyen Trang
1/2/2021200,000968533.020121.105142.?MS 2021.002?ungho-em hoang thi huyen trang
1/2/2021200,000267448.020121.104926.ung ho ms 2021002 em Huyen Trang Nghe An
1/2/2021200,000MBVCB.921634311.ung ho MS 2021.002.CT tu 0461000645372 NGO THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021200,000IBVCB.921621344.NGUYEN TUAN THANH MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0331000451886 NGUYEN TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021200,000MBVCB.921607182.DANG THI HUONG chuyen tien.CT tu 0271000524356 DANG THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021200,000IBVCB.921571717.MS 2021 002 em Hoang Thi Huyen Trang .CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/2/2021200,000MBVCB.921506435.MS 2021.002.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021200,000234434.020121.082523.MS 2021.002 ( ung ho e Hoang Thi Huyen Trang)
1/2/2021200,000031049.020121.074144.UNG HO MS 2021.002 (EM HOANG THI HUYEN TRANG)
1/2/2021200,000578302.020121.073201.MS 2021.002 UH Huyen Trang FT21004234922622
1/2/2021200,000575861.020121.071725.Ung ho MS 2021.002 FT21004916352502
1/2/2021200,000226429.020121.071617.ung ho MS2021.002(em Hoang Thi Huyen Trang)
1/2/2021200,000781186.020121.070919.MS 2021.002 ( EM HOANG THI HUYEN TRANG )-020121-07:09:18 781186
1/2/2021200,000940224.020121.070746.2021.002 hoang thi huyen trang
1/2/2021200,000579705.020121.070531.ung ho MS 2021.002( em Hoang Thi Huyen Trang)
1/2/2021200,000573349.020121.065859.MS 2021.002 FT21004385808279
1/2/2021200,000491698.020121.065613.Vietcombank 0011002643148 MS 2021 002
1/2/2021200,000571884.020121.064451.MS 2021.002 em Hoang Thi Huyen Trang FT21004763128025
1/2/2021200,000198963.020121.063918.ung ho MS 2021.002
1/2/2021200,000MBVCB.921420310.MS 2021.002(em hoang thi huyen trang).CT tu 0461000468187 LAM THI NGOC LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021200,000197279.020121.062818.ung ho MS 2021.002
1/2/2021200,000MBVCB.921417935.ung ho MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0061000819756 NGUYEN THI LAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021200,000MBVCB.921417709.MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 1017565474 TO THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021200,000569762.020121.061432.MS 2021.002 em Hoang Thi Huyen Trang FT21004703541036
1/2/2021200,000639232.020121.055229.Vietcombank 0011002643148 Ung ho em Huyen Trang 2021002
1/2/2021250,000569257.020121.060414.Ung ho ms 2021.002 em Hoang Thi Huyen Trang FT21004983748744
1/2/2021300,000MBVCB.922372181.TRAM VAN HOANG chuyen tien MS 2020.333 (be Mo Num Chau Ngoc Hai).CT tu 0111000087610 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021300,000295463.020121.220129.ung ho MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang)
1/2/2021300,000361206.020121.215330.Ung ho MS 2020 334
1/2/2021300,000354441.020121.214617.Ung ho MS 2020 330
1/2/2021300,000443758.020121.133527.MS2021.002 em Hoang Thi Huyen Trang.
1/2/2021300,000MBVCB.921808946.Ong Ba Khai Tam gui chau Hoang Thi Huyen Trang,ms 2021.002 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021300,000323452.020121.104430.Ung ho MS 2021 002 em Hoang Thi Huyen Trang
1/2/2021300,000IBVCB.921590682.Giup MS2021 002 Em Hoang Thi Huyen Trang.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/2/2021300,000276397.020121.092356.Chuyen tien ung ho MS 2021.02 em hoang thi huyen trang
1/2/2021300,000317340.020121.090619.MS2021.002 em Hoang Thi Huyen Trang
1/2/2021300,000576862.020121.072355.Ung ho MS 2021.002 em Hoang Thi Huyen Trang FT21004320201415
1/2/2021300,000940770.020121.071516.IBFT MS2020.329 be Nguyen Van Phuc
1/2/2021300,000940438.020121.071034.IBFT MS 2021. 002 Hoang Thi Huyen Trang
1/2/2021300,000042861.020121.064124.MS 2021 002 em Hoang Thi Huyen Trang
1/2/2021300,000MBVCB.921414738.ung ho ms 2021.002 hoang thi huyen trang.CT tu 1013937089 TRAN DINH GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021400,000269836.020121.181038.ung ho MS 2020.332 em Huynh Tu Linh
1/2/2021500,000216473.020121.221452.MS 2021.002 em Hoang thi huyen Trang
1/2/2021500,000333218.020121.212606.Ung ho MS 2020 331 be Giang Duc Hai
1/2/2021500,000MBVCB.922265902.MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0021001394534 NGUYEN THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021500,000MBVCB.922083283.Ung ho MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0021001695739 BUI VAN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021500,000MBVCB.922006220.BUI THI THUY HD ung ho MA 2020.334 ( a Vu Ba Dang) .CT tu 0341000115812 BUI THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021500,000MBVCB.921990274.Ung ho?MS 2020.335?(be Nguyen Dieu Linh).CT tu 0501000213314 LE NHU PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021500,000610827.020121.134056.ung ho Ma So: 2021.002 ( chau Hoang thi Huyen Trang)
1/2/2021500,000MBVCB.921815224.Giang van Thieu 2021.002( em Hoang thi huyen trang).CT tu 0011004009246 GIANG VAN THIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021500,000MBVCB.921787095.MS 2021.002?(em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0081001159016 NGUYEN MINH THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021500,000169603.020121.130053.Ung ho NCHCCCL Tran Thi Thu Huong 0934xxx026
1/2/2021500,000733000.020121.122228.Ung ho MS 2021.002 em Hoang Thi Huyen Trang FT21004662401054
1/2/2021500,000784215.020121.100100.ung ho MS2021 002 em Hoang thi Huyen Trang
1/2/2021500,000103149.020121.090518.Ung ho MS 2021 002
1/2/2021500,000317057.020121.090334.MS2020.335 be Nguyen Dieu Linh
1/2/2021500,000495269.020121.081605.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LDT ung ho ms 2021 002 em Hoang Thi Huyen Trang
1/2/2021500,000IBVCB.921458357.ung ho MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0021000563553 PHAM HONG THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021500,000904070.020121.070844.MS 2021.002 Hoang Thi Huyen Trang
1/2/2021500,000MBVCB.921428342.Ung ho ma so MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0281000780083 NGUYEN THI LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021500,000MBVCB.921426132.Ung ho ms 2021.002 hoang thi huyen trang.CT tu 0041000310111 TRUONG THI MINH HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021500,000MBVCB.921421945.ung ho MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0121001149330 NGUYEN DUC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021500,000779927.020121.055815.UNG HO MS : 2021.002 ( EM HOANG THI HUYEN TRANG)-020121-05:58:13 779927
1/2/2021500,000MBVCB.921414041.MS 2021.002 em Huyen Trang.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/20211,000,000206325.020121.210811.NCHCCCL Nguyen Huu Dat
1/2/20211,000,000MBVCB.921923978.NGUYEN THI KIM DUNG chuyen tien ung ho MS 2021002 ( em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0051000303774 NGUYEN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/20211,000,000IBVCB.921662508.ung ho MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0161000237503 TRAN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/20211,000,000784469.020121.101743.2021 002 hoang thi huyen trang
1/2/20211,000,000257876.020121.101119.MS 2021002(em hoang thi huyentrang)
1/2/20211,000,000MBVCB.921420100.Ung ho MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0121001707215 NGUYEN THI THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/20211,000,000132577.020121.060706.Ung ho MS 2021.002 (em hoang thi huyen trang)
1/2/20211,000,000090044.020121.055244.ung ho 2021 002 em Hoang Thi Huyen Trang
1/2/20212,000,000MBVCB.921425292.Ung ho em Hoang Thi Huyen Trang MS2021.002.CT tu 0251001769537 NGUYEN SI PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/20213,000,000MBVCB.921432654.Ung ho Maso 2021.002 em Hoang thi Huyen Trang xom Trung chanh huyen Nam dan tinh Nghe An.CT tu 0531000265470 NGUYEN THI KIM CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/3/202115,000113678.030121.083844.ung ho MS 2021 003 Bui Nguyen Tuan Duong cau mong van su binh an
1/3/202150,000338660.030121.173315.Ms 2021 003 Bui Nguyen Tuan Duong
1/3/202150,000951089.030121.170456.MS.2021.003 ( BUI NGUYEN TAN DUONG )-030121-17:04:32 951089
1/3/202150,000229864.030121.160126.ms 2021.003
1/3/202150,000IBVCB.922860667.2020328.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/3/202150,000IBVCB.922856979.2020331.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/3/202150,000IBVCB.922855543.2020335.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/3/202150,000IBVCB.922851581.2020325.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/3/202150,000IBVCB.922848777.2020330.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/3/202150,000IBVCB.922779632.Ung ho MS 2021 002 em Hoang Thi Huyen Trang.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/3/202150,000IBVCB.922777473.ung ho ma so MS 2021 003 Bui Nguyen Tuan Duong.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/3/202150,000IBVCB.922760043.Giup ma so 2020 003 Bui Nguyen Tuan Duong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/3/202150,000955909.030121.112746.Chuyen tien ung ho MS 2021.003 Bui Nguyen Tuan Duong
1/3/202150,000408510.030121.081738.Ung ho MS 2021.003
1/3/202150,000MBVCB.922469605.LE VAN LUAT chuyen tien ung ho be bui nguyen tan duong. Ms 2021.003.CT tu 0401001398856 LE VAN LUAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/3/202191,200518650.030121.073919.Tran Duy Phuong 0919299669 ung ho MS 2021.003
1/3/2021100,000317661.020121.233009.2020.322 em Huynh Tu Linh
1/3/2021100,000581236.030121.212144.Ung ho MS 2020.332 em Huynh Tu Linh FT21004013729215
1/3/2021100,000870565.030121.211210.UNG HO MS 2020.333(BE MO NUM CHAU NGOC KHAI) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
1/3/2021100,000221678.030121.210143.ung ho 198 Tran Quang Khai Ha noi
1/3/2021100,000870511.030121.205833.UNG HO MS 2020.331(BE GIANG DUC HAI) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
1/3/2021100,000273524.030121.200135.ung ho ms 2021.003
1/3/2021100,000334393.030121.194916.MS 2021.003(bui nguyen tuan duong
1/3/2021100,000339528.030121.173809.Ms 2021 002 em Hoang Thi Huyen Trang
1/3/2021100,000MBVCB.922908967.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.333 be MO NUM CHAU NGOC KHAI.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/3/2021100,000MBVCB.922905936.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.332 em HUYNH TU LINH.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/3/2021100,000MBVCB.922901892.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.331 be GIANG DUC HAI.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/3/2021100,000MBVCB.922822306.NGUYEN THI NHANG chuyen tien.CT tu 1014535430 NGUYEN THI NHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/3/2021100,000795833.030121.115256.Ung ho MS 2021.003 (Bui Nguyen Tuan Duong)
1/3/2021100,000179766.030121.093057.Ung ho MS 2021.003 Bui Nguyen Tuan Duong FT21004675007892
1/3/2021100,000104166.030121.082957.Vinh Nam ung ho ms 2021 003 Bui Nguyen Tuan Duong
1/3/2021100,000898022.030121.082642.UNG HO MS 2021.003( BUI NGUYEN TUAN DUONG)-030121-08:26:38 898022
1/3/2021100,000348287.030121.074147.T ung ho Bui nguyen Tuan Duong MS 2021.003
1/3/2021100,000730742.030121.065551.Vietcombank 0011002643148 ung ho 2021003 Bui Nguyen Tan Duong
1/3/2021100,000893204.030121.062145.MS 2021.003 (BUI NGUYEN TUAN DUONG)-030121-06:21:20 893204
1/3/2021100,000MBVCB.922470306.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.003 (Bui Nguyen Tuan Duong)Vietnamnet 3/1/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/3/2021150,000807134.030121.061944.MS 2021.003 Bui Nguyen Tuan Duong
1/3/2021179,112499454.030121.005410.11B.20210102.R38420747778 R38420747778
1/3/2021200,000MBVCB.923271451.Ung ho MS 2021.002 (Em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/3/2021200,000MBVCB.922952435.ung ho ms 2021.002 (em Hoang thi huyen Trang).CT tu 0011003509399 NGUYEN THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/3/2021200,000942169.030121.154102.MS 2021.003 (BUI NGUYEN TAN DUONG)-030121-15:40:44 942169
1/3/2021200,000948350.030121.111522.NCHCCCL pham huy hiep 0914249894
1/3/2021200,000661614.030121.082253.ung ho MS 2021.003( Bui Nguyen Tuan Duong)
1/3/2021200,000MBVCB.922520704.MS 2021.003.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/3/2021200,000062522.030121.073610.ung ho ma so 0201 003 chau bui nguyen tuan duong o nam dinh
1/3/2021200,000136547.030121.071021.Ms 2021.03. Chau Tuan Duong FT21004657349113
1/3/2021200,000248202.030121.064645.Ms2021003
1/3/2021200,000132922.030121.063400.Ung ho ms 2021.003 FT21004643206318
1/3/2021200,000230241.030121.055750.Tran Thi Tuyet Nga chuyen tien ung ho ma so 2021.003( Bui Nguyen Tuan Duong)
1/3/2021200,000805080.030121.055204.ung ho MS2021.003 Bui Nguyen Tan Duong
1/3/2021200,000MBVCB.922462017.ung ho MS 2021.002 (Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/3/2021250,000MBVCB.922531629.benh ung thu.CT tu 0441000753310 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/3/2021300,000409666.030121.174415.MS 2021.003 Bui nguyen tuan duong - chuc em mau khoe
1/3/2021300,000IBVCB.922857184.Giup MS2021 003 chau Bui Nguyen Tuan Duong.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/3/2021300,000681982.030121.130739.Linh Br giup MS 2020.333 Be Mo Num Chau Ngoc Khai
1/3/2021300,000MBVCB.922784331.UH MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0851000024235 TRIEU HAI NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/3/2021300,000MBVCB.922750688.VU THI THO chuyen tien Ung ho MS 2021.003 (BUI NGUYEN TUAN DUONG).CT tu 0061001089805 VU THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/3/2021300,000166997.030121.090340.Ung ho MS 2021.003 bui nguyen tuan duong FT21004841711009
1/3/2021300,000828812.030121.075525.Chuyen tien ung ho MS2021003 bui nguyen tuan duong
1/3/2021300,000805813.030121.060424.ungho MS2021003.
1/3/2021300,000729621.030121.055537.Vietcombank 0011002643148 MS2021003 bui tan duong
1/3/2021350,000232661.030121.110624.Chu yen tien giup chau hoang thi huyen trang FT21004644122014
1/3/2021500,000IBVCB.923377134.MS 2021003( Bui Nguyen Tuan Duong).CT tu 0381000359534 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/3/2021500,000295954.030121.131204.ung ho MS 2021.003 (Bui Nguyen Tuan Duong)
1/3/2021500,000161461.030121.122603.Ung ho em Huynh Tu Linh - MS 2020-332
1/3/2021500,000161374.030121.122507.Ung ho be Giang Duc Hai - MS 2020-331
1/3/2021500,000925824.030121.103933.ung ho MS 2021.002 chuc Trang som khoi benh
1/3/2021500,000924742.030121.103751.ung ho MS 2021.003 chuc Duong mau khoe
1/3/2021500,000280529.030121.090149.ung ho ms 2021.002 hoang thi huyen trang
1/3/2021500,000854133.030121.084731.Chuyen tien ung ho MS 2021.003 be Bui Nguyen Tuan Duong
1/3/2021500,000MBVCB.922503760.NGUYEN HUYNH CONG DANH chuyen tien ung ho 2021.003 (Bui Nguyen Tuan Duong).CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/3/2021500,000010459.030121.073215.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2021 003
1/3/2021500,000MBVCB.922476634.Giup do 2021.003.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/3/2021500,000MBVCB.922475566.PHAN VAN DUOC chuyen tien 2021.003.CT tu 0411000861968 PHAN VAN DUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/3/2021500,000807379.030121.062159.ung ho MS 2021.003 Bui Nguyen Tuan Duong
1/3/2021500,000MBVCB.922467282.ung ho ms2021.003 (bui nguyen tuan duong).CT tu 0381000530407 NGUYEN TRONG BAY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/3/20211,000,000901885.030121.091256.UNG HO MS 2020.329 NGUYEN VAN PHUC-030121-09:12:32 901885
1/3/20211,000,000243320.030121.084540.NCHCCVL an son 0932247466
1/3/20211,000,000898551.030121.083330.UNG HO MS 2021.003 BUI NGUYEN TUAN DUONG-030121-08:33:29 898551
1/3/20211,000,000MBVCB.922522795.NGUYEN THANH SON ung ho MS 2021.003 (Bui Nguyen Tuan Duong).CT tu 0101000200457 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/3/20211,000,000143748.030121.075150.Ung ho MS 2021.003 Bui Nguyen Tuan Duong FT21004405673007
1/3/20211,000,000825084.030121.074436.MS 2021.03 Bui Nguyen Tuan Duong
1/3/20211,000,000MBVCB.922483299.Ung ho MS 2021.003 ( Bui Nguyen Tuan Duong).CT tu 0011000529086 PHAM THI VINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/3/20211,000,000248568.030121.065904.Ung ho MS 2021 003 em Bui Nguyen Tuan Duong
1/3/20211,000,000404883.030121.065628.Ung ho MS 2021.003 Bui Nguyen Tuan Duong
1/3/20211,000,000893446.030121.063715.UNG HO MS 2021.003(BUI NGUYEN TUANDUONG )-030121-06:36:51 893446
1/3/20211,000,000MBVCB.922443266.ung ho MS 2021.002 ( em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0021000329419 LUONG NGOC HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/3/20212,000,000868760.030121.085355.Ung ho MS 2021.002 ( giup em Hoang Thi Huyen Trang)
1/3/20213,000,000906160.030121.095331.MS 2021.003 ( BUI NGUYEN TUAN DUONG)-030121-09:53:29 906160
1/3/20213,000,000807251.030121.062044.ung ho MS 2021.003
1/4/202110,000IBVCB.923896459.asdf.CT tu 1018255094 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/202110,000453602.040121.095620.ung ho MS 2021 004 em Tran Khanh Vy Kinh chuc gia dinh van su binh an NAM MO QUAN THE AM BO TAT
1/4/202120,000IBVCB.924425855.Ung ho MS 2021 004 Be Khanh Vy.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/202120,000IBVCB.924415791.Ung ho MS 2021 003 Bui Nguyen Tuan Duong.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/202120,000056259.040121.053807.Ung ho ms 2021.004 em Tran Khanh Vy
1/4/202150,000126943.040121.220420.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2021003 Bui Nguyen Tuan Duong
1/4/202150,000246378.040121.220258.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2021004 em Tran Khanh Vy
1/4/202150,000209101.040121.202827.ms 2021.004
1/4/202150,000IBVCB.924400562.Giup ma so 2021 004 em Tran Khanh Vy.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/202150,000670167.040121.100245.Ban doc ung ho MS 2021.004 ( Em Tran Khanh Vy- HuyenTieu Can- T Tra Vinh)
1/4/202150,000Sender:01319001.DD:040121.SHGD:10000020.BO:DO THI LAN.UNG HO MS 2021 002 EM HOANG THI HUYEN TRANG
1/4/202150,000153830.040121.084013.Ung ho MS 2021 004 em tran khanh vi
1/4/202150,000500725.040121.061144.MS 2021 004 ung ho chau Tran Khanh Vy
1/4/202150,000035669.040121.055216.Ung ho MS2021 004 tran Khanh Vy
1/4/202160,000959010.040121.132133.Ms 2021.003 FT21004302674792
1/4/2021100,000MBVCB.925349594.Ung ho MS 2020.332 em Huynh Tu Linh.CT tu 0851000007191 DAO HUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021100,000429538.040121.213704.MS 2021 002 em Hoang Thi Huyen Trang FT21005749039161
1/4/2021100,000340407.040121.213530.MS2020332.chucenhanhkhoe.
1/4/2021100,000221885.040121.204050.ung ho em Huynh Tu Linh MS 2020332 chuc em mau khoe
1/4/2021100,000087838.040121.161452.ung ho ma so 2021 004 em Tran Khanh Vy
1/4/2021100,000Sender:01311013.DD:040121.SHGD:10004538.BO:PHAN THI THO.UNG HO MS2021.004 EM TRAN KHANH VY
1/4/2021100,000MBVCB.924221974.NGUYEN NGOC QUYNH NGA chuyen tien MS 2020.333 (be Mo Num Chau Ngoc Khai) .CT tu 0481000875982 NGUYEN NGOC QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021100,000MBVCB.924214609.ms 2021004 tran khanh vy.CT tu 0061000109458 HO MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021100,000MBVCB.923935329.MS 2021.004 Luong Van DARA chuyen khoan VIETNAMNET.CT tu 0471000018117 LUONG VAN DA RA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021100,000765583.040121.104800.Ung ho MS 2021.004 (em Tran Khanh Vy)
1/4/2021100,000607724.040121.104334.ung ho MS 2021.004 em Tran Khanh Vy
1/4/2021100,000MBVCB.923833584.Ung ho MS 2021.004.CT tu 0341005874922 HOANG THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021100,000Sender:79333001.DD:040121.SHGD:10002826.BO:LE THI DIEN.UNG HO MS 2021.001
1/4/2021100,000Sender:01307001.DD:040121.SHGD:10007422.BO:NGUYEN TUAN MINH.IBUNG HO MA SO 2020.331 (BE GIANG DUC HAI)
1/4/2021100,000795259.040121.102232.MS 2021.002 HOANG THI HUYEN TRANG FT21004746824216
1/4/2021100,000794145.040121.102124.MS 2021.003 BUI NGUYEN TUAN DUONG FT21004746820270
1/4/2021100,000792843.040121.102021.MS 2021.004 TRAN KHANH VY FT21004516794464
1/4/2021100,000985407.040121.094746.Ung ho MS 2021.004 em Tran Khanh Vy
1/4/2021100,000Sender:79310001.DD:040121.SHGD:10006980.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2020.333 BE MO NUM CHAU NGOC KHAI
1/4/2021100,000Sender:01310012.DD:040121.SHGD:10007060.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2020.335 BE NGUYEN DIEULINH
1/4/2021100,000Sender:01310001.DD:040121.SHGD:10007112.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2020.334 ANH VU BA DANG
1/4/2021100,000Sender:01323001.DD:040121.SHGD:10000125.BO:NGUYEN THANH TUNG.HOANG THI HUYEN TRANG MS2021/02
1/4/2021100,000Sender:01313007.DD:040121.SHGD:10000173.BO:NGUYEN HUY CUONG.MS 2021.002 (EM HOANG THI HUYEN TRANG)
1/4/2021100,000765739.040121.083517.T ung ho em Tran khanh Vy MS 2021.004
1/4/2021100,000998835.040121.082213.VINH NAM UNG HO MS 2021.004 TRAN KHANH VY-040121-08:22:11 998835
1/4/2021100,000MBVCB.923523797.ung ho MS 2021.004 Tran Khanh Vy.CT tu 0301000334161 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021100,000048155.040121.065508.Ung ho ma so 2021 004
1/4/2021100,000MBVCB.923469042.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.004 (em Tran Khanh Vy)Vietnamnet 4/1/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021150,000357930.040121.200558.Ung ho MS 2020.332 em Hoang Tu Linh FT21005400041338
1/4/2021150,000MBVCB.924292013.MS 2020.316 (be Trinh Hoai Thu).CT tu 0451000267220 VU QUOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021150,000295172.040121.090736.ms2021.004 em tran khanh vy
1/4/2021200,000MBVCB.923410245.TRAN THI MAI ANH chuyen tien ung ho be Nguyen Dieu Linh, MS:2020.335.CT tu 0181003074137 TRAN THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021200,000MBVCB.925312487.ung ho MS 2020.332 (em Huynh Tu Linh).CT tu 0451001321124 DOAN THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021200,000657310.040121.200748.Ung ho em Huynh Tu Linh MS 2020332
1/4/2021200,000MBVCB.924965567.ung ho ms 2021.002 em hoang Thi Huyen Trang.CT tu 0011001835545 NGUYEN QUOC CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021200,000814646.040121.131309.MS 2020.333 -be Mo Num Chau NgocKhai FT21004658605543
1/4/2021200,000824760.040121.131055.MS 2020.335 -be Nguyen Dieu Linh FT21004995585681
1/4/2021200,000885139.040121.130922.MS 2021.004 -em Tran Khanh Vy FT21004341172810
1/4/2021200,000MBVCB.924091341.MS 2021.004.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021200,000Sender:79305001.DD:040121.SHGD:10005129.BO:TRAN VINH TRUNG.MS 2021 004 TRAN KHANH VY
1/4/2021200,000IBVCB.923802430.MS 2021 004 em Tran Khanh Vy.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/2021200,000Sender:01204009.DD:040121.SHGD:19938822.BO:TRAN THI PHUC.TRAN THI PHUC CHUYEN TIEN UNG HOMS 2021.003 (BUI NGUYEN TUAN DUONG)
1/4/2021200,000007105.040121.090443.UNG HO MS2021.004-040121-09:04:43 007105
1/4/2021200,000MBVCB.923612248.Ung ho ms 2020.335, be Nguyen Dieu Linh.CT tu 0071001112006 TRAN HOAI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021200,000Sender:79305001.DD:040121.SHGD:10001691.BO:TRAN VINH TRUNG.MS 2021 001 PHAM THANH TRUNG
1/4/2021200,000673822.040121.075859.Ung ho MS 2021.003 BUI NGUYEN TUAN DUONG FT21004403162687
1/4/2021200,000409137.040121.073847.ms 2021.003 ung ho bui nguyen tuan duong
1/4/2021200,000224400.040121.064720.Ung Ho MS 2021.004 em Tran Khanh Vy
1/4/2021200,000386274.040121.062116.ung ho MS 2021.004
1/4/2021200,000732913.040121.061840.ung ho MS 2021.004( em Tran Khanh Vy)
1/4/2021200,000398518.040121.054238.ung ho MS 2021 004 em Tran Khanh Vy
1/4/2021200,000990407.040121.054044.UNG HO MS : 2021.004( EM TRAN KHANH VY)-040121-05:40:42 990407
1/4/2021250,000IBVCB.924060494.ung ho MS 2020.331 (be Giang Duc Hai).CT tu 0611001715108 PHAN HUY CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021250,000IBVCB.924056265.ung ho MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0611001715108 PHAN HUY CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021250,000IBVCB.924055164.ung ho MS 2021.003 (Bui Nguyen Tuan Duong).CT tu 0611001715108 PHAN HUY CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021250,000IBVCB.924052701.ung ho MS 2021.004 (em Tran Khanh Vy).CT tu 0611001715108 PHAN HUY CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021300,000277978.040121.185002.un ho MS 2021003 Bui Nguyen Tuan Duong . xin cam on ah
1/4/2021300,000IBVCB.925028395.MS 2020.335.CT tu 0421003804333 NGUYEN VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021300,000854257.040121.181117.ung ho MS 2020.333 (Be Mo Num Chau Ngoc Khai)
1/4/2021300,000853997.040121.180945.ung ho ms 2020.332 ( Em Huynh Tu Linh)
1/4/2021300,000076298.040121.151403.Ung ho MS 2021003 BUI NGUYEN TUAN DUONG FT21004715858776
1/4/2021300,000MBVCB.924216558.HUNG ung ho MS 2021.004 (em Tran Khanh Vy).CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021300,000502738.040121.124311.Cam on
1/4/2021300,000/Ref:P3181002225Y21{//}/Ref:P3181002225Y21{//}B/O:LE THU HUONG UNG HO MS 2021.004 EM TRANKHANH V Y DVC:LE THU HUONG
1/4/2021300,000IBVCB.923858055.MS 2021 004 uh em Tran Khanh Vy.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/2021300,000IBVCB.923591047.ung ho MS 2021.004 (em Tran Khanh Vy).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021300,000387091.040121.062648.Chuyen tien MS 2021.004 Tran Khanh Vy
1/4/2021400,000Sender:79310001.DD:040121.SHGD:10016718.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2021.003 BE BUI NGUYEN TUAN DUONG
1/4/2021400,000MBVCB.923765918.MS 2001 004 TRAN KHANH VY.CT tu 0421003817186 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/2021500,000986898.040121.205012.ung ho MS 2020332 em Huynh Tu Linh
1/4/2021500,000117023.040121.203225.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 UH MS 2020335 be Dieu Linh
1/4/2021500,000280346.040121.201742.ung ho ma so 2020.332 e Huynh Tu Linh
1/4/2021500,000818298.040121.151528.NCHCCCL-Phu-0976927639
1/4/2021500,000MBVCB.924450110.Ung ho MS 2021.002 ( em Huyen Trang ).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021500,000MBVCB.924424682.Ung ho MS 2021.004 ( em Khanh Vy ).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021500,000538650.040121.142945.Phan Thi Xuan Thu ung ho be Tran Khanh Vy MS 2021004
1/4/2021500,000Sender:01310012.DD:040121.SHGD:10028861.BO:BUI HUONG GIANG.BHG UNG HO MS 2021.004. EM TRANKHANH VY
1/4/2021500,000783382.040121.120155.ung ho MS 2021.004 ( em Tran Khanh Vy)
1/4/2021500,000613982.040121.104833.UH MS 2021.003 Bui nguyen tuan duong
1/4/2021500,000821901.040121.104808.Chuyen tien ung ho Tran Khanh Vy. MS 2021.004 FT21004106600669
1/4/2021500,000MBVCB.923810095.Ung ho MS 2021.003 (Be Bui Nguyen Tuan Duong).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021500,000MBVCB.923800194.Ung ho ms 2021.004 (em Tran Khanh Vy).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021500,000Sender:01310012.DD:040121.SHGD:10021354.BO:NGUYEN ANH VU.UNG HO MS 2021.002
1/4/2021500,000789918.040121.101749.Ung ho MS 2021 004 em Tran Khanh Vy FT21004025068049
1/4/2021500,000Sender:01310005.DD:040121.SHGD:10019495.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2021.004 EM TRANKHANH VY
1/4/2021500,000Sender:79310001.DD:040121.SHGD:10003109.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.335 BE NGUYEN DIEU LINH
1/4/2021500,000MBVCB.923622821.ung ho MS 2021001 em Pham thanh Trung.CT tu 0071003749122 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/2021500,000Sender:01310001.DD:040121.SHGD:10017741.BO:NGUYEN MINH HANG.UNG HO MS 2021.003
1/4/2021500,000058476.040121.073947.Ung ho MS 2021004 em Tran Khanh Vy
1/4/2021500,000MBVCB.923495069.MS 2021.004 (em Tran Khanh Vy).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021500,000040890.040121.062901.Ung ho MS 2021 004 em tran khanh vy
1/4/2021500,000MBVCB.923467262.MS 2021.003(Bui Nguyen Tuan Duong) .CT tu 0191000002087 NGUYEN YEN PHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021800,000MBVCB.924806123.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2021.001, MS 2021.002, MS 2021.003, MS 2021.004.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/20211,000,000MBVCB.924673503.NGUYEN THI HUONG ung ho em Hoang thi Huyen Trang Ms 2021.002.CT tu 0041000347935 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/20211,000,000Sender:79307005.DD:040121.SHGD:10019888.BO:NGUYEN THI MINH CHAU.IB UNG HO MS 2021.004 ( EMTRAN KHANH VY)
1/4/20211,000,000MBVCB.924641000.NGUYEN THI HUONG ung ho em Tran Khanh Vy ma so 2021.004.CT tu 0041000347935 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/20211,000,000Sender:79307005.DD:040121.SHGD:10011907.BO:NGUYEN THANH THAO MINH.IB UNG HO MS 2021. 003 (BUI NGUYEN TUAN DUONG)
1/4/20211,000,000Sender:48304001.DD:040121.SHGD:10006343.BO:TRINH ANH TUAN.UNG HO MS 2021.002 (EM HOANG THIHUYEN TRANG) TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
1/4/20211,000,000811538.040121.104311.2021 004 em tran khanh vy
1/4/20211,000,000564508.040121.101012.Ba Nguyen Thi Xuyen ung ho chau Tran Khanh Vy chay than
1/4/20211,000,000HOANG NGOC DUNG UNG HO TU THIEN EM TRAN KHANH VY ( MS: 2021004)
1/4/20211,000,000MBVCB.923603145.ung ho MS 2021.004 (em Tran Khanh Vy).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/20211,000,000MBVCB.923572460.PHAN THI QUY CHAU ung ho MS 2021.004 tran khanh vi.CT tu 0021001776482 PHAN THI QUY CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/20211,000,000674461.040121.080038.TranDaiGiangHonSon UHMS 2021.004.TranKhanhVy FT21004865194167
1/4/20211,500,000PHAN CHAU VIEN GUI MS 2020.332, MS2020.334, MS2021.001, MS2021.002, MS2021.003 MOI NGUOI 300.000 VND
1/4/20211,500,000675957.040121.080423.ung ho Ms 2021.002 003 004 FT21004403185123
1/4/20212,000,000VCBPAY.925311336.Ung ho MS2021.004 (em Tran Khanh Vy).CT tu 0011002360752 NGUYEN THI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/20213,000,000DANG THI PHUONG NOP TM- UNG HO TIEN CAC MA SO: 2021.002, 2021.003, 2021.004 MOI MA SO 1.000.000D
1/4/20213,000,000Sender:01307001.DD:040121.SHGD:10006371.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2021.002 (EM HOANGTHI HUYEN TRANG) 1 TRIEU, MS 2021.003 (BUI NGUYEN TUAN DUONG) 1 TRIEU, MS 2021.004 (BE TRAN KHANH VY) 1 TRIEU
1/5/20211,000IBVCB.926210205.dsg.CT tu 1017337857 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/5/20215,000IBVCB.926154824.Giup ma so 2021 005 em Trieu Thi Nguyen .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/5/202120,000IBVCB.926612179.Ung ho MS 2021 005 Em Trieu Thi Nguyen.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/5/202120,000205963.050121.055435.Ung ho ms 2020,.005 em Trieu THi Nguyen
1/5/202120,000699744.050121.052041.NCHCCCL KHAI 0989799745
1/5/202140,000821374.050121.135807.MS 2020.005
1/5/202150,000401831.040121.225747.gui cho be 2021 004
1/5/202150,000336739.050121.212016.NCHCCCL Chien 0966871866 FT21006708787807
1/5/202150,000IBVCB.927009767.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2020.331 (be Giang Duc Hai). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/202150,000IBVCB.926813182.ung ho MS 2020.334 (anh Vu Ba Dang).CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/202150,000MBVCB.926592905.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2020.005(em trieu thi nguyen).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/202150,000IBVCB.926255354.TranNgocAnh T1 ung ho ms 2021 001 Pham Thanh Trung.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/5/202150,000968755.050121.142704.MS 2020.005 (em Trieu Thi Nguyen)
1/5/202150,000328268.050121.141220.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2021005 em Trieu Thi Nguyen
1/5/202150,000MBVCB.925939262.s.CT tu 0081001199858 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/5/202150,000MBVCB.925894294.ung ho MS 2020.005 ( trieu thi nguyen ).CT tu 0221000039413 PHAM VAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/202150,000Sender:01310012.DD:050121.SHGD:10015247.BO:VU HOANG TRUONG.UNG HO MS 2020 332 EM HUYNH TULINH CHUC BAN MAU KHOI BENH NHA
1/5/202150,000Sender:79310001.DD:050121.SHGD:10009943.BO:NGUYEN HUU PHUC.MS 2020.005
1/5/202150,000551138.050121.083208.Ung ho MS 2021.005.em Trieu Thi Nguyen. FT21005590894965
1/5/202150,000MBVCB.925533216.LE VAN LUAT chuyen tien ung ho be trieu thi minh. Ms 2020.005.CT tu 0401001398856 LE VAN LUAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/202150,000514614.050121.065332.Ung ho MS 2020 005 Trieu Thi Nguyen FT21005916264708
1/5/202165,000IBVCB.926160494.MS 2020.005 (em Trieu Thi Nguyen.CT tu 0141000742223 HOANG THE CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021100,000465237.040121.224228.Ms 2020332 FT21005642000399
1/5/2021100,000MBVCB.927016362.Ung ho MS 2020.005 (em Trieu Thi Nguyen).CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021100,000MBVCB.926995954.TRAN THI NGOC HUYEN chuyen tien UNG HO EM "HUYNH TU LINH" MS.2020.332.CT tu 0071001198614 TRAN THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021100,000283186.050121.210214.Ung ho MS 2021.005
1/5/2021100,000282455.050121.210121.Ung ho MS 2021.003
1/5/2021100,000281483.050121.210001.Ung ho MS 2020.331
1/5/2021100,000293719.050121.202832.NCHCCCL Nguyen Thi Hoai 0981542617 FT21006165800706
1/5/2021100,000MBVCB.926850550.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.005 em Trieu Thi Nguyen.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021100,000MBVCB.926845701.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.004 em Tran Khanh Vy.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021100,000MBVCB.926841177.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.003 BUI NGUYEN TUAN DUONG.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021100,000MBVCB.926838796.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.002 em Hoang Thi Huyen Trang.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021100,000MBVCB.926833521.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.001 em Pham Thanh Trung.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021100,000MBVCB.926830730.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.335 be Nguyen Dieu Linh.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021100,000MBVCB.926665668.Ung ho TRIEU THI NGUYEN. MS 2020.005.CT tu 0081000562054 PHAM ANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021100,000147012.050121.174638.MS 2020.332 huynh tu linh FT21005787984302
1/5/2021100,000506882.050121.171134.MS 2021 004 em Tran Khanh Vy
1/5/2021100,000961034.050121.162644.Ung ho ms 2020334 A vu ba dang
1/5/2021100,000959215.050121.162509.Ung ho ms 2020315 A le kim long
1/5/2021100,000319937.050121.161258.Ung ho MS2020 005 em Trieu Thi Nguyen
1/5/2021100,000Sender:01204001.DD:050121.SHGD:11022491.BO:NGUYEN THI DIEU LINH.UNG HO MA SO 2020005 EM TRIEU THI NGUYEN
1/5/2021100,000279432.050121.153033.MoMoT0911335339T8791273133T970436Tms 2020 005 ung ho
1/5/2021100,000934627.050121.153013.ung ho ms 2020.005 trieu thi nguyen
1/5/2021100,000843096.050121.152532.Ung ho 2021 002 em Hoang Thi Huyen Trang
1/5/2021100,000867310.050121.143834.gui toi be nguyen MS 2020.005. chuc con mau khoe
1/5/2021100,000831419.050121.140733.Chuyen tien ung ho MS 2020.005 em Trieu Thi Huyen
1/5/2021100,000MBVCB.926117938.ung ho MS 2020.005.CT tu 0221000000678 DO NGOC TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021100,000254527.050121.130352.UNG HO MS 2020.005 EM TRIEU THI NGUYEN-050121-13:03:44 254527
1/5/2021100,000MBVCB.926079040.MS2021.002.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021100,000730853.050121.121700.MS 2020 005
1/5/2021100,000114131.050121.120304.NCHCCCL Hai Linh Ngan 0815945599
1/5/2021100,000711688.050121.111232.Ung ho MS 2020.005Trieu thi nguyen FT21005110545119
1/5/2021100,000MBVCB.925875169.Suy than.CT tu 0711000258486 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/5/2021100,000543300.050121.104454.T ung ho em Trieu thi Nguyen MS 2021.005
1/5/2021100,000680126.050121.104458.Ung ho MS 2020.005 FT21005227591060
1/5/2021100,000670374.050121.103639.Ung ho MS 2020.005 em Trieu Thi Nguyen FT21005406188906
1/5/2021100,000MBVCB.925663556.TRAN VAN CHUONG chuyen tien ung ho MS 2020.005 em Trieu thi nguyen.CT tu 0051000076036 TRAN VAN CHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021100,000Sender:01310012.DD:050121.SHGD:10011319.BO:NGUYEN GIA TUE HUONG.UNG HO MS 2020.332 EM HUYNH TU LINH
1/5/2021100,000741247.050121.083707.MS 2020 005 em trieu thi nguyen
1/5/2021100,000187988.050121.082740.VINH NAM UNG HO MS 2021.005 EM TRIEU THI NGUYEN-050121-08:27:15 187988
1/5/2021100,000469306.050121.082110.ung ho ms2021.005 em Trieu Thi Nguyen
1/5/2021100,000449669.050121.075741.Chuyen tien ung ho MS2021.005
1/5/2021100,000081086.050121.072956.Ung ho em Trieu Thi Nguyen ma so 2020 005
1/5/2021100,000MBVCB.925485223.NGUYEN THI THU LUONG chuyen tien ung ho em Trieu thi Nguyen Gia lai.CT tu 0561000539291 NGUYEN THI THU LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021100,000512885.050121.064121.Ung ho ms 2020.005 Em trieu thi nguyen FT21005702107463
1/5/2021100,000MBVCB.925466728.ung ho ms 2020.005 em Trieu Thi Nguyen.CT tu 1012923315 LY THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021100,000933824.050121.060656.Vietcombank 0011002643148 TRAN NHO KIEN chuyen khoan ung ho MS 2020005em trieu thi nguyen
1/5/2021100,000MBVCB.925458567.LAM THI LUONG LUYEN ung ho MS 2020.005 em Trieu Thi Nguyen.CT tu 0021002187289 LAM THI LUONG LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021100,000MBVCB.925455432.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.005 (em Trieu Thi Nguyen)Vietnamnet 5/1/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021100,000IBVCB.925454060.Ung ho MS 2021.003 em Bui Nguyen Tuan Duong.CT tu 0081000322342 NGUYEN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021150,000005171.050121.202318.MS2020005emTrieuThiNguyen
1/5/2021150,000548095.050121.105035.MS2020.332 Huynh Tu Linh
1/5/2021150,000Sender:79310001.DD:050121.SHGD:10010415.BO:NGUYEN DINH SOAI.UNG HO MA SO 2020.005 EM TRIEUTHI NGUYEN
1/5/2021160,000179111.050121.065721.UNG HO MS 2020 005 EM TRIEU THI NGUYEN-050121-06:57:19 179111
1/5/2021190,000IBVCB.926245440.LKDoan T1 ung ho ms 2020 335 Nguyen Dieu Linh.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/5/2021200,000379493.050121.221716.UNG HO MS 2020.005 (EM TRIEU THI NGUYEN)-050121-22:17:30 379493
1/5/2021200,000105559.050121.211534.Nhom Vien gach nho Ung ho 4 ma so gom 335 002 003 va 005
1/5/2021200,000IBVCB.927002424.MS 2021 005 em Trieu Thi Nguyen.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/5/2021200,000MBVCB.926888132.NCHCCCL Ngan 0899150066.CT tu 0491000043153 NGUYEN THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021200,000MBVCB.926853182.ung ho MS 2020.334 (anh vu ba dang).CT tu 0341005262218 PHAM THANH LIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021200,000060091.050121.170651.Chuyen tien ung ho ms 2020 332 Huynh Tu Linh
1/5/2021200,000857442.050121.165250.MS 2021.002 -em Hoang Thi HuyenTrang FT21005764902482
1/5/2021200,000040210.050121.165031.Ung ho MS 2021.003 Bui nguyen Tuan Duong
1/5/2021200,000076117.050121.164749.Ung ho be Nguyen con anh Trieu Hong Lay FT21005521984828
1/5/2021200,000400917.050121.154017.Ung ho MS 2020.005 (em Trieu Thi Nguyen)
1/5/2021200,000947389.050121.154002.Ung ho MS 2020.005 em Trieu Thi Nguyen
1/5/2021200,000IBVCB.926351451.NGUYEN TRUNG HIEU chuyen khoan ung ho MS 2020.005 (em Trieu Thi Nguyen).CT tu 0201000655156 NGUYEN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021200,000914917.050121.151443.ung ho MS 2020.005 em Trieu Thi Nguyen
1/5/2021200,000779569.050121.030940.Ung ho MS 2020.005 em Trieu Thi Nguyen
1/5/2021200,000MBVCB.926270307.NGUYEN THU QUYNH chuyen tien ung ho ms 2020.005 Trieu Thi Nguyen. Mong e binh an.CT tu 0011000766167 NGUYEN THU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021200,000916666.050121.144223.Ung ho Ms 2020.005 trieu thi nguyen FT21005567060391
1/5/2021200,000MBVCB.926240939.Ung ho ms 2020.005(em Trieu Thi Nguyen).CT tu 0011001288916 VU DAI CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021200,000833381.050121.140927.ung ho MS 2020.005
1/5/2021200,000868351.050121.135952.MS 2021.005 em Nguyen FT21005343259865
1/5/2021200,000790919.050121.132504.Chuyen ung ho Ms 2020.005 em Trieu Thi Nguyen
1/5/2021200,000MBVCB.926108111.Minh & An ung ho MS 2020.005. Chuc em nhanh binh phuc.CT tu 0361001467292 PHAM THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021200,000647249.050121.130501.ung ho ms 2020.005 ( Em Trieu Thi Nguyen)
1/5/2021200,000291108.050121.125241.CO CHI VA CO NGOC UNG HO MS 2021.001( EM PHAM THANH TRUNG)
1/5/2021200,000MBVCB.926063088.MS:2020005(Trieu Thi Nguyen).CT tu 0481000909815 LE VAN KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021200,000264141.050121.124252.uh NCHCCCL MinhAn 0772377253
1/5/2021200,000MBVCB.926028468.Ung ho MS2020.005 (em Trieu Thi Nguyen).CT tu 1016280905 TRAN THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021200,000303603.050121.000726.Ung ho MS2020.005
1/5/2021200,000725640.050121.120423.ung ho MS 2020.005
1/5/2021200,000698559.050121.113657.ung ho MS 2020.005
1/5/2021200,000285846.050121.112904.UH MS 2020.332 Em Huynh Tu Linh
1/5/2021200,000MBVCB.925921477.2020332 Huynh Tu Linh.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021200,000IBVCB.925892386.MS 2021 005 em Trieu Thi Nguyen.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/5/2021200,000MBVCB.925854080.TDung ung ho MS2020.002 (em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021200,000MBVCB.925734856.LE THI THANH TAM chuyen tien ung ho ms 2020.005 em Trieu Thi Nguyen.CT tu 0071000736339 LE THI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021200,000MBVCB.925718412.ung ho ms 2020.005 ( em trieu thi nguyen).CT tu 0571000059751 DOAN QUOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021200,000196970.050121.090916.UNG HO MS 2021 005 TRIEU THI NGUYEN-050121-09:09:16 196970
1/5/2021200,000450699.050121.090847.ung ho MS 2020.005 (em Trieu Thi Nguyen)
1/5/2021200,000574466.050121.090133.MS 2020.005 em Trieu Thi Nguyen FT21005095076457
1/5/2021200,000569723.050121.085617.Ung ho ms 2020.005.trieu thi nguyen FT21005596793007
1/5/2021200,000006505.050121.085211.Ung ho MS 2020005 chau Trieu Thi Nguyen
1/5/2021200,000271230.050121.085038.Vietcombank 0011002643148 BUI DUC LUONG chuyen khoan MS 2020005 Trieu Thi Nguyen
1/5/2021200,000MBVCB.925558126.ms 2020 004 tran khanh vy.CT tu 0611000182415 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/5/2021200,000MBVCB.925555528.ms 2020 005 trieu thi nguyen.CT tu 0611000182415 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/5/2021200,000MBVCB.925555406.MS 2020.005.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021200,000942074.050121.081642.Vietcombank 0011002643148 Ho tro MS 2020005 em TRIEU THI NGUYEN
1/5/2021200,000IBVCB.925535142.Ung ho em Tran Khanh Vy MS:2021.004.CT tu 0111000320961 PHAM NGOC THANH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021200,000Sender:01202001.DD:050121.SHGD:10000081.BO:NGUYEN LE HOA.995221010550246 UNG HO MS 2020.005 EM TRIEU THI NGUYEN
1/5/2021200,000458689.050121.080921.Ung ho MS 2020.005
1/5/2021200,000529561.050121.075205.Ung ho MS 2020.005 trieu thi nguyen FT21005565730094
1/5/2021200,000892733.050121.074650.ung ho MS 2021.005( em Trieu Thi Nguyen)
1/5/2021200,000510531.050121.061917.Ung ho MS 2020.005 Em Trieu Thi Nguyen FT21005436877179
1/5/2021250,000IBVCB.926244646.MS 2020005 em trieu thi nguyen.CT tu 0461003886715 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/5/2021300,000290883.050121.211239.ung ho ms 2020005 Em Trieu Thi Nguyen
1/5/2021300,000367628.050121.204843.UNG HO MS 2020.005 (EM TRIEU THI NGUYEN)-050121-20:48:57 367628
1/5/2021300,000116323.050121.173339.ung ho MS: 2021.003 (Bui Nguyen Tuan Duong)
1/5/2021300,000116072.050121.173219.ung ho MS: 2021.005 (Em Trieu Thi Nguyen)
1/5/2021300,000806726.050121.165100.MS 2020.005 -em Trieu Thi Nguyen FT21005109180983
1/5/2021300,000MBVCB.926462837.Ung ho ms 2020.005 e trieu thi nguyen .CT tu 0071004736705 LE THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021300,000MBVCB.926448422.Ung ho ms 2021.004.CT tu 0341005288401 BUI THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021300,000Sender:01202001.DD:050121.SHGD:10006657.BO:PHAM TIEN HAI.995221010525842 PHAM TIEN HAI BIDV UNG HO MS 2020.005
1/5/2021300,000Sender:79310001.DD:050121.SHGD:10020897.BO:PHAM VAN NHAN.UNG HO MS 2020.005 EM TRIEU THI NGUYEN
1/5/2021300,000915078.050121.151449.Chuyen tien uh MS2020 005 Trieu thi Trinh
1/5/2021300,000897222.050121.150103.Chuyen tien ung ho MS 2020.005 trieu thi nguyen
1/5/2021300,000IBVCB.926240166.gd LCHY T1 ung ho ms2021 002 Hoang Thi Huyen Trang.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/5/2021300,000904255.050121.143155.Ung ho MS 2020.005 em Trieu Thi Nguyen FT21005146581012
1/5/2021300,000IBVCB.926233536.DoanKhietMaoT1 ung ho Ms2021 003 Nguyen Tuan Duong.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/5/2021300,000IBVCB.926229505.LyKDoan T1 ung ho ms 2021 004 Tran Khanh Vy.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/5/2021300,000IBVCB.926223653.gd chu Hy T1 ung ho ms 2021 005 Trieu Thi Nguyen.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/5/2021300,000681056.050121.135527.ung ho MS 2021.005 TRIEU THI NGUYEN
1/5/2021300,000680118.050121.135409.ung ho MS 2021.004 TRAN KHANH VY
1/5/2021300,000679181.050121.135253.ung ho MS 2021.003 BUI NGUYEN TUAN DUONG
1/5/2021300,000677748.050121.135101.ung ho MS 2021.002 HOANG THI HUYEN TRANG
1/5/2021300,000676490.050121.134926.ung ho MS 2021.001 PHAM THANH TRUNG
1/5/2021300,000829096.050121.122523.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020005 em Trieu Thi Nguyen
1/5/2021300,000IBVCB.925961343.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.004 cho em Tran Khanh Vy.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021300,000IBVCB.925959697.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.002 cho em Hoang Thi Huyen Trang.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021300,000IBVCB.925955066.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.001 cho em Pham Thanh Trung.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021300,000IBVCB.925938952.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.335 cho be Nguyen Dieu Linh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021300,000MBVCB.925908294.MS 2020.005 ( trieu thi nguyen).CT tu 0091000120615 TRAN PHUONG TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021300,000Sender:01310012.DD:050121.SHGD:10015520.BO:BUI NGOC TRUNG.UNG HO MS 2020.005 EM TRIEU THINGUYEN
1/5/2021300,000640944.050121.104638.ung ho MS 2020.005 em Trieu Thi Nguyen
1/5/2021300,000559405.050121.094325.Chuyen tien MS 2020.005
1/5/2021300,000219636.050121.091851.ung ho MS 2020.005
1/5/2021300,000Sender:01310005.DD:050121.SHGD:10008571.BO:TRAN THI TU NHU.UNG HO MS 2020.332 EM HUYNH TULINH
1/5/2021300,000MBVCB.925533007.NGUYEN PHI DIEP chuyen tien ung ho Ms 2020.005 em Trieu Thi Nguyen.CT tu 0181003019676 NGUYEN PHI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021400,000MBVCB.926581275.MS 2021.002(EM HOANG THI HUYEN TRANG) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021400,000MBVCB.926573179.MS 2021.004(EM TRAN KHANH VY) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021400,000MBVCB.926564732.MS 2020.332(EM HUYNH TU LINH) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021400,000MBVCB.926554376.MS 2020.005( EM TRIEU THI NGUYEN) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021500,000MBVCB.925389942.MS.2020.332(em Huynh Tu Linh).CT tu 0071001083896 BUI THI NGOC HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021500,000373743.040121.224551.MS 2020.332 (em Huynh Tu Linh)
1/5/2021500,000MBVCB.927077242.Ung ho em Huynh Tu Linh MS 2020.332.CT tu 0071004318901 NGO THI MAI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021500,000366883.050121.220314.I love NCHCCCL FT21006428520801
1/5/2021500,000167726.050121.215521.Ung ho ms 2020 005 Em Trieu Thi Nguyen
1/5/2021500,000036128.050121.211416.NCHCCCL Vu Huyen Trang 0562463279
1/5/2021500,000164214.050121.204057.2020.005
1/5/2021500,000584481.050121.173626.Ung ho Ms 2020 005 em Trieu Thi Nguyen
1/5/2021500,000106378.050121.171123.Ung ho MS 2020.005 em Trieu Thi Nguyen FT21005348570923
1/5/2021500,000MBVCB.926575990.MS 2021 004.CT tu 0021000562612 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/5/2021500,000MBVCB.926572189.MS 2020 005 TRIEU THI NGUYEN.CT tu 0021000562612 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/5/2021500,000Sender:79310001.DD:050121.SHGD:10026402.BO:CAO THANH XUAN.UNG HO MS 2020 005 EM TRIEU THINGUYEN
1/5/2021500,000Sender:79302001.DD:050121.SHGD:10015372.BO:NGUYEN DUC TIEN.(CKRMNO: 033221010585166)UNG HOMS 2020.005 (EM TRIEU THI NGUYEN) (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
1/5/2021500,000955350.050121.151545.MS 2020.005 em Trieu Thi Nguyen FT21005004400403
1/5/2021500,000Sender:01323001.DD:050121.SHGD:10000665.BO:NGUYEN QUOC DAT.UNG HO MS 2020 005 EM TRIEU THINGUYEN
1/5/2021500,000MBVCB.926264701.Giup do 2021.005 (Trieu Thi Nguyen).CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021500,000846632.050121.143654.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Khue LV ung ho NCHCCCL
1/5/2021500,000856523.050121.142937.UH Ms 2020.335
1/5/2021500,000274234.050121.142545.UNG HO MS 2020.005 EM TRIEU THI NGUYEN-050121-14:25:43 274234
1/5/2021500,000MBVCB.926206730.Ung ho MS 2020.332 (em Huynh Tu Linh).CT tu 0251002661856 NGUYEN THI VAN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021500,000Sender:48304001.DD:050121.SHGD:10014648.BO:NGUYEN THI HIEU HIEN.UNG HO MS 2020.005 (EM TRIEU THI NGUYEN) TAI NGOAI THUONG VIET NAM VIET NAM
1/5/2021500,000TANG TRUNG XUONG-UNG HO MS:2021.005-EM TRIEU THI NGUYEN
1/5/2021500,000MBVCB.925981910.NGUYEN DONG THANH chuyen tien ung ho MS 2020.005 em Trieu Thi Nguyen.CT tu 1013254864 NGUYEN DONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021500,000IBVCB.925980733. Ung ho MS 2020.005(em Trieu Thi Nguyen).CT tu 0071000838980 TRAN LAM HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021500,000879753.050121.112744.Ms 2020 005 em Trieu Thi Nguyen- Ma GD:879753. So TK dich:....3148. Ma NH dich:970436
1/5/2021500,000189478.050121.102825.Ung ho MS 2021.004 (em Tran Khanh Vy)
1/5/2021500,000214541.050121.101824.UNG HO MS 2021.005 ( EM TRIEU THI NGUYEN)-050121-10:18:00 214541
1/5/2021500,000IBVCB.925776043.NGUYEN QUOC TUAN chuyen khoan ung ho MS 2020.005 (em Trieu Thi Nguyen).CT tu 0451001385313 NGUYEN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021500,000Sender:01352002.DD:050121.SHGD:10000214.BO:LAI VAN PHUC.UNG HO MS 2020.005
1/5/2021500,000906243.050121.092822.ung ho MS 2021.005( em Trieu thi Nguyen)
1/5/2021500,000Sender:01310001.DD:050121.SHGD:10008104.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2021.004 EM TRAN KHANHVY
1/5/2021500,000503931.050121.085518.ung ho ma so 2020.005 Trieu Thi Nguyen
1/5/2021500,000Sender:01307001.DD:050121.SHGD:10000880.BO:DAO QUANG SON.IBUNG HO MS 2020.005 (EM TRIEU THI NGUYEN)
1/5/2021500,000791182.050121.081958.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 005 Em Trieu Thi Nguyen
1/5/2021500,000466209.050121.081739.Hua Hien ung ho MS 2021.005 em Trieu Thi Nguyen
1/5/2021500,000520104.050121.072102.Ha My va Ha Nguyen ung ho em Trieu Yhi Nguyen MS 2021.005 FT21005226925553
1/5/2021500,000425377.050121.071043.Ung ho Ms 2020.005 Trieu Thi Nguyen
1/5/2021500,000059947.050121.065700.MS 2020 005 em Trieu Thi Nguyen
1/5/2021500,000MBVCB.925475655.MS 2020.005 (em Trieu Thi Nguyen).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021500,000366375.050121.061355.IBFT ms 2020.005 em trieu thi nguyen
1/5/2021500,000MBVCB.925457683.ung ho ma so 2020.005 (em Trieu Thi Nguyen).CT tu 0531000269942 LE THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021500,000040756.050121.053946.Ung ho Ma so 2020 005 em trieu thi nguyen
1/5/2021700,000012052.050121.203545.Ung ho MS 2021.004.em Tran Khanh Vy
1/5/20211,000,000138136.050121.195805.Ung ho e Trieu Thi Nguyen ms2020.005
1/5/20211,000,000261239.050121.195207.Ung ho MS 2020.332 em Huynh Tu Linh FT21005022867807
1/5/20211,000,000221820.050121.190925.MS 2020.332 ung ho HUYNH TU LINH FT21005045100210
1/5/20211,000,000MBVCB.926698046.Ung ho MS 2020.005 (em Trieu Thi Nguyen).CT tu 0181001155688 BUI MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/20211,000,000487316.050121.173235.IBFT Ung ho MS 2020.005
1/5/20211,000,000122139.050121.172436.MS 2020.331 Bao Han Bao Anh Binh Nguyen ung ho be Giang Duc Hai FT21005407456460
1/5/20211,000,000118139.050121.172114.MS 2021.002 Bao Han Bao Anh Binh Nguyen ung ho em Hoang Thi Huyen Trang FT21005344004328
1/5/20211,000,000MBVCB.926339066.Ung ho MS 2021.003 (bui nguyen tuan duong).CT tu 0611001435958 DUONG THI HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/20211,000,000IBVCB.926327270.ung ho MS 2020.005 (em Trieu Thi Nguyen).CT tu 0331003883462 NGUYEN DINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/20211,000,000869294.050121.144010.ung ho MS 2020 005 em Trieu Thi Nguyen
1/5/20211,000,000934288.050121.113421.ung ho ms 2020.332 (em Huynh Tu Linh)
1/5/20211,000,000LE THANH LAM UNG HO EM TRIEU THI NGUYEN MS 2020.005
1/5/20211,000,000647418.050121.101730.Gui MS 2020.005 em Trieu Thi Nguyen FT21005232701203
1/5/20211,000,000343720.050121.094858.Ung ho MS 2020 005 em Trieu Thi Nguyen
1/5/20211,000,000Sender:01310012.DD:050121.SHGD:10010091.BO:VO THI THU HA.UNG HO MS 2020.005
1/5/20211,000,000MBVCB.925595230.NCHCCCL TPKT 0914482999.CT tu 0161001666555 TRAN PHAN KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/20211,000,000184888.050121.080801.UNG HO EM TRIEU THI NGUYEN. MS : 2020.005-050121-08:08:10 184888
1/5/20211,000,000527155.050121.074524.MS 2020.005 FT21005397080807
1/5/20211,000,000093301.050121.074306.ung ho ma so 2020 005
1/5/20211,000,000703090.050121.070710.Ung ho tu thien MS 2020 005 em Trieu Thi Nguyen
1/5/20211,000,000043080.050121.055922.NCHCCCL Phuc An 0909600023
1/5/20212,000,000TRINH HOANG NAM CK UNG HO MS2020.005 ( EM TRIEU THI NGUYEN ) ST 2 TRIEU
1/5/20212,000,000702380.050121.110436.Ung ho MS 2020.332 em Huynh Tu Linh FT21005360742521
1/5/20212,000,000460377.050121.102827.ung ho ctr Nhu chua he co cuoc chia ly
1/5/20212,000,000MBVCB.925472571.MS 2020.335 be Nguyen Dieu Linh.CT tu 0071001001116 LE TRI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/20213,000,000865804.050121.143716.ung ho MS2020.005 em Trieu thi nguyen
1/5/20213,000,000IBVCB.925860297.UNG HO MS 2020.005 TRIEU THI NGUYEN.CT tu 0071002823887 HONG HA UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/20211,000IBVCB.927966148.sg.CT tu 1017160524 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/6/202120,000IBVCB.928333931.Ung ho MS 2021 006 Em Ly Van Ha.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/6/202120,000Sender:01310012.DD:060121.SHGD:10009447.BO:Y THI Y BINH.NCHCCCL BDT 0392395871
1/6/202120,000370168.060121.053603.Ung ho ms 2021..006 em Ly Van Ha
1/6/202150,000731595.060121.164552.ung ho MS 2021.003 Bui Nguyen Tuan Duong
1/6/202150,000729618.060121.164349.ung ho MS 2021.002 em Hoang Thi Huyen Trang
1/6/202150,000727381.060121.164130.ung ho MS 2021.005 em Trieu Thi Nguyen
1/6/202150,000032438.060121.145005.ung ho ma so 2020005 em trieu thi nguyen
1/6/202150,000IBVCB.927801971.Giup ma so 2021 006 em Ly Van Hai .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/6/202150,000Sender:01360002.DD:060121.SHGD:10000688.BO:TRAN KHANH LY.UNG HO MS 2021.006 EM LY VAN HA
1/6/202150,000038840.060121.111427.Ms 2021 006 em Ly Van Ha
1/6/202150,000038554.060121.111341.Ms 2021 005 em Trieu Thi Nguyen
1/6/202150,000970252.060121.003331.So tien nho hang thang de ung ho tiep tuc chuong trinh
1/6/202155,555721443.060121.124146.NCHCCCL HuyenChau 0918537097 FT21006400703761
1/6/202180,000158486.060121.061941.Ung ho ms 2021006 em Ha (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)
1/6/2021100,000MBVCB.927121299.Ung ho ms 2020.005.CT tu 0251001066334 PHAM KHANH DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021100,000221932.050121.230303.Uh MS 2020.332 huynh tu linh
1/6/2021100,000271611.050121.223040.MS 2021.003 ung ho Bui Nguyen Tuan Duong
1/6/2021100,000202653.060121.220700.ung ho ms 2021005 em Trieu thi Nguyen
1/6/2021100,000MBVCB.928695047.NCHCCCL Vu Thi Quynh Mai 0982575638 .CT tu 1012878240 VU THI QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021100,000238993.060121.214513.NCHCCCL Duong Duc Tam 0987325118
1/6/2021100,000MBVCB.928489436.ms 2021006 ly van ha.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/6/2021100,000MBVCB.928479274.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.006 em LY VAN HA.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021100,000MBVCB.928463245.ung ho MS 2021.006 (em Ly Van Ha).CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021100,000673626.060121.184401.MS2021 005 Trieu Thi Nguyen
1/6/2021100,000988771.060121.165540.NCHCCCL NgocLy 0936360087 FT21006930103867
1/6/2021100,000423297.060121.142537.T ung ho em Ly van Ha MS 2021.006
1/6/2021100,000788764.060121.125835.Ung ho MS2021 006 em Ly Van Ha
1/6/2021100,000651559.060121.114739.Ung ho ma 2021 006 Ly Van Ha
1/6/2021100,000IBVCB.927624147.MS 2020.005.CT tu 0481000709697 HA THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021100,000Sender:01323001.DD:060121.SHGD:10000048.BO:NGUYEN THANH TUNG.UNG HO EM LY VAN HA MS 2012/006
1/6/2021100,000177764.060121.083750.Vinh Nam ung ho ms 2021 006 em Ly Van Ha
1/6/2021100,000472194.060121.082210.Ung ho FT21006235008536
1/6/2021100,000MBVCB.927287388. MS 2021.006 .CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021100,000415167.060121.074752.ung ho ms 2021.006 em Ly Van Ha
1/6/2021100,000MBVCB.927201274.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.006 (em Ly Van Ha)Vietnamnet 6/1/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021100,000391002.060121.060649.CHO CHAU HA-060121-06:06:23 391002
1/6/2021100,000056305.060121.053833.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI TRANG TINH chuyen khoan MS 2021 006 em LyVanHa
1/6/2021100,000MBVCB.927180720.NCHCCCL TRUNG NGUYEN 0783857044.CT tu 0721000647215 NGUYEN THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021100,000109703.060121.003621.Ung ho ms 2020.005 ( trieu thi nguyen)
1/6/2021150,000Sender:48304001.DD:060121.SHGD:10007472.BO:DO THI VINH HANH.UNG HO MS 2020.005 (EM TRIEU THI NGUYEN) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
1/6/2021200,000IBVCB.927142388.Ung ho Ms 2020.005 Trieu Thi Nguyen, co gang len con nhe.CT tu 0541000189561 NGUYEN DO DIEU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021200,000396901.050121.230524.NCHCCCL VU THI MAI LE 0365865938 FT21006997601700
1/6/2021200,000387215.050121.224037.Ung ho MS 2020.332 em Huynh Tu Linh FT21006039223702
1/6/2021200,000MBVCB.928664848.NGUYEN THI BICH NGOC chuyen tien ung ho MS 2021.006(em Ly Van Ha).CT tu 0221000059187 NGUYEN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021200,000IBVCB.928493959.ung ho MS 2021.005.CT tu 0341005623890 BUI QUANG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021200,000Sender:79307001.DD:060121.SHGD:10002594.BO:NGUYEN THI KIM THOA.IBUNG HO MS 2021.005 ( EM TRIEU THI NGUYEN), CHUC BE MAU KHOE
1/6/2021200,000IBVCB.928046546.NGUYEN THUY LAN chuyen khoan MS 2020.005(Em Trieu Thi Nguyen).CT tu 0441000619333 NGUYEN THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021200,000270709.060121.151853.ung ho MS 2020.279 (Em Nhat Hieu)
1/6/2021200,000864514.060121.151157.Ung ho ma so 2020325. Chi Lien FT21006814755056
1/6/2021200,000153416.060121.145729.Ung ho MS 2020.005 Em Trieu Thi Nguyen
1/6/2021200,000799501.060121.142006.Ungho NCHCCCL nguyenthingoc 0383619515
1/6/2021200,000MBVCB.927868210.MS 2021 006 em Ly Van Ha.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/6/2021200,000765752.060121.134634.ung ho MS 2021 006 LY VAN HA
1/6/2021200,000MBVCB.927828113.MS 2020.328 (2 be MINH PHI - NHU Y) mong 2 con som khoi benh.CT tu 0011004378984 CAO THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021200,000MBVCB.927813249.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2021.001 (em Pham Thanh Trung).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021200,000726468.060121.125712.ung ho MS 2020.005 em Trieu Thi Nguyen
1/6/2021200,000049129.060121.114626.iris ung ho ms 2021 006 em ly van ha
1/6/2021200,000MBVCB.927649172.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021200,000MBVCB.927641245.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2021.003 (Bui Nguyen Tuan Duong).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021200,000MBVCB.927635980.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2021.005 (em Trieu Thi Nguyen).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021200,000MBVCB.927621668.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2021.004 (em Tran Khanh Vy).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021200,000MBVCB.927612271.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2021.006 (em Ly Van Ha).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021200,000MBVCB.927545219.MS 2021.006.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021200,000557364.060121.102236.Ung ho em Huynh Tu Linh , MS 2020.332
1/6/2021200,000900662.060121.093126.UNG HO MS 2021.006
1/6/2021200,000501996.060121.091935.UH MS 2020.332 em Huynh Tu Linh
1/6/2021200,000999020.060121.091251.ung ho ms 2021006 em ly van ha
1/6/2021200,000511326.060121.091234.Ung ho MS 2021.006 chau Ly Van Ha FT21006089398551
1/6/2021200,000504185.060121.090443.Ung ho MS2021.006 em Ly Van Ha FT21006334250628
1/6/2021200,000265664.060121.082125.Vietcombank 0011002643148 NGHIEM THI NHUNG chuyen khoan Ms 2021006
1/6/2021200,000685001.060121.081944.Ung ho MS 2021.006 chau Ly Van Ha
1/6/2021200,000684388.060121.081739.Ung ho MS 2020.005 chau Trieu Thi Nguyen
1/6/2021200,000984022.060121.081111.ung ho MS 2021 006 em Ly Van Ha
1/6/2021200,000398100.060121.080805.MS.2020.005(TRIEU THI NGUYEN)-060121-08:08:04 398100
1/6/2021200,000IBVCB.927258038.MS 2021 006 em Ly Van Ha.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/6/2021200,000173558.060121.073236.ung ho MS 2021.006( em Ly Van Ha)
1/6/2021200,000449723.060121.072748.Ms2021.006 em Ly Van Ha. Mong con mau khoe va di hoc lai som. FT21006763293517
1/6/2021200,000449528.060121.072712.Ung ho MS 2021.006 em Ly Van Ha FT21006710000698
1/6/2021210,000MBVCB.928611106.2021001 nguyen thanh trung.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021250,000MBVCB.928609617.2020355 Nguyen Dieu Linh.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021300,000011912.050121.224020.Ung ho MS 2020.005 Trieu Thi Nguyen
1/6/2021300,000196494.060121.202654.Ung ho MS 2021 006
1/6/2021300,000235763.060121.201912.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2020 332 em Huynh Tu Linh
1/6/2021300,000989231.060121.201341.dong gopquy cho ctr Nhu Chua He Co Cuoc Chia Ly
1/6/2021300,000466439.060121.170313.UNG HO MS 2021.006 EM LY VAN HA
1/6/2021300,000IBVCB.928101030.MS 2021 006 uh em Ly Van Ha.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/6/2021300,000636401.060121.145219.IBFT ung ho MS 2020.005 Trieu thi nguyen
1/6/2021300,000441693.060121.144840.Ung ho MS 2021.06 (em Ly Van Ha)
1/6/2021300,000783954.060121.140524.chuyen tien ung ho ms 2020.005 em trieu thi nguyen
1/6/2021300,000IBVCB.927542161.MS 2020.005 ( em Trieu Thi Nguyen ).CT tu 0071000641456 MAI YEN VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021300,000IBVCB.927293437.Ung ho MS 2020.005 Trieu Thi Nguyen.CT tu 0451000504598 VU CONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021300,000MBVCB.927221509.Ung ho MS 2020 005 em Trieu Thi Nguyen.CT tu 0491000154839 DAO CAM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021300,000517333.060121.055751.ung ho ms 2020.005 e trieu thi nguyen
1/6/2021300,000403546.060121.052232.Vietcombank 0011002643148 MS2021006 ly van ha
1/6/2021400,000IBVCB.928514781.Ung ho ma so 2020.005 ( trieu thi nguyen.CT tu 0031000235859 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021400,000133078.060121.162426.Ung ho ma so 2020335 2021005 2021003 2021004
1/6/2021400,000MBVCB.927615133.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2021.005 va MS 2021.006.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021500,000250057.050121.232804.Unghomaso2020 332 em huynh tu linh
1/6/2021500,000385273.050121.223633.Ung ho MS 2020.005 em Trieu Thi Nguyen FT21006091092845
1/6/2021500,000380739.050121.223040.MS 2020.332 GUI EM HUYNH TU LINH MONG E CHONG KHOE-050121-22:30:15 380739
1/6/2021500,000363245.060121.221645.Vietcombank 0011002643148 TRAN LE THAI chuyen khoan
1/6/2021500,000237375.060121.214549.Ung ho MS 2020 332 em Huynh Tu Linh FT21007186931300
1/6/2021500,000MBVCB.928667138.ung ho?MS?2021.005?(em Trieu Thi Nguyen).CT tu 0011004120943 TRAN DUNG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021500,000271526.060121.205854.Vo Thi Diep Anh chuyen tien ms 2020.328 (2be minh phi; nhu y) chuc 2 con binh an
1/6/2021500,000876353.060121.202157.Ung ho MS 2020.328 2be Minh Phi - Nhu Y
1/6/2021500,000870358.060121.201112.Ung ho MS 2021.005 E Trieu Thi Nguyen
1/6/2021500,000Sender:01360002.DD:060121.SHGD:10001214.BO:LUYEN CONG CHIEN.UNG HO MS 2020.005 ( EM TRIEUTHINGUYEN)
1/6/2021500,000IBVCB.928162726.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.006 (em Ly Van Ha).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021500,000IBVCB.928158076.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.005 (em Trieu Thi Nguyen).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021500,000IBVCB.928153808.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.004 (em Tran Khanh Vy).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021500,000144915.060121.144915.UNG HO MS 2020.005 .EM TRIEU THI NGUYEN
1/6/2021500,000122587.060121.134313.Ung ho MS 2021 006 Ly Van Ha
1/6/2021500,000MBVCB.927843515.Ung ho MS 2021.006 (Em Ly Van Ha).CT tu 0261003468348 BUI PHAM NGUYEN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021500,000MBVCB.927803718.Ung ho MS 2020005.CT tu 0061000348953 TRAN VU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021500,000IBVCB.927527192.Ung ho MS 2021006 (em Ly Van Ha).CT tu 0011000736639 NGUYEN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021500,000Sender:01310005.DD:060121.SHGD:10010444.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2021.006 EM LY VAN HA
1/6/2021500,000IBVCB.927358389.2021006.CT tu 1017726165 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/6/2021500,000475606.060121.085543.Chuyen tien qua bao VIETNAMNET ung ho MS 2021.006 em Ly Van Ha
1/6/2021500,000265731.060121.073526.ung ho MS2020.005 em Trieu Thi Nguyen
1/6/2021500,000IBVCB.927217439.Ung ho ms 2021.006.CT tu 0481000756215 LE DO HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021500,000412570.060121.000948.Ung ho ma so 2020005 em Trieu Thi Nguyen FT21006930736603
1/6/20211,000,000340525.050121.224112.ung ho MS 2021.003 Bui nguyen tuan Duong
1/6/20211,000,000MBVCB.928681954.MS 2020.NCHCCCL NGUYEN THANH VAN 0982309814.CT tu 0451001714621 NGUYEN THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/20211,000,000361162.060121.214621.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2021 002 Em Hoang Thi Huyen Trang
1/6/20211,000,000236289.060121.214323.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2020 332 Em Huynh Tu Linh
1/6/20211,000,000155545.060121.173349.MS 2021 005
1/6/20211,000,000MBVCB.927887284.Ung ho MS 2021.003 (Bui Nguyen Tuan Duong).CT tu 0451000415425 HOANG THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/20211,000,000Sender:79202002.DD:060121.SHGD:10004449.BO:NGUYEN TRUNG VIET.995221010656048 UNG HO MS 2021.006 EM LY VAN HA
1/6/20211,000,000MBVCB.927833752.LE HONG LAN chuyen tienMS2020.005.TRIEU THI NGUYEN.CT tu 0491001493466 LE HONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/20211,000,000Sender:79201001.DD:060121.SHGD:10006690.BO:CTCP THIEN LY HUNG YEN.CONG TY CP THIEN LY HUNGYEN UNG HO MS 2021.003 (BUI NGUYEN TUAN DUONG)
1/6/20211,000,000675901.060121.115819.Ung ho MS 2021 006 em Ly Van Ha
1/6/20211,000,000NGUYEN TAN HUNG CT UNG HO MS 2020.005 EM TRIEU THI NGUYEN
1/6/20211,000,000Sender:01307001.DD:060121.SHGD:10003814.BO:NGUYEN THI HAI.IB UNG HO MS 2021 006 (EM LY VANHA )
1/6/20211,000,000806325.060121.092524.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020 005 Trieu Thi Nguyen
1/6/20211,000,000000668.060121.083631.CK nhanh - Chuyen tien ung ho MS 2021.006 em ly van ha
1/6/20211,000,000158376.060121.061245.Ung ho ma so 2021.006 (ly van ha)
1/6/20211,500,000Sender:01202001.DD:060121.SHGD:10000599.BO:LE THI THANH PHUONG.MS 2021.003 (BUI NGUYEN TUAN DUONG 500K), MS2021.004 (EM TRAN KHANH VY 500K), MS2020.005 (EM TRIEU THI NGUYEN 500K)
1/6/20212,000,000207554.050121.223024.Ung ho MS 2021 003 Bui Nguyen Tuan Duong
1/6/20212,000,000997914.060121.170337.MS 2021.005 Nguyen Phuc Thien ung ho em Trieu Thi Nguyen FT21006093955099
1/6/20212,000,000207991.060121.132434.ung ho ma so 2021.006 em Ly Van Ha dan toc Dao
1/6/20212,000,000367812.060121.011147.NCHCCCL Vu Thai Tho 0912900166
1/6/202110,000,000143431.060121.081855.CONG TY CP XD KHANG HY UNG HO MS2020 332 EM HUYNH TU LINH
1/7/20211,000IBVCB.928989843.aa.CT tu 1017324698 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/20212,000IBVCB.928891518.a.CT tu 0531002578527 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/20212,000IBVCB.928889077.a.CT tu 0721000659415 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/20212,000IBVCB.928886998.a.CT tu 0721000656710 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/20212,000IBVCB.928886294.a.CT tu 0911000050676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/20212,000IBVCB.928884674.a.CT tu 0601000543486 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/20212,000IBVCB.928883544.a.CT tu 0911000059265 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/202115,000113782.070121.080404.ung ho MS 2021 007 anh Ngo Minh Tam NAM MO QUAN THE AM BO TAT
1/7/202120,000IBVCB.929593710.Ung ho MS 2021 007 Anh Ngo Minh Tam.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/202120,000MBVCB.929321965.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.007.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/202120,000531514.070121.054224.Ung ho ms 2021.007 anh Ngo Minh Tam
1/7/202150,000281904.060121.233158.NCHCCCL Cao Duy Dat 0978462726 FT21007301461600
1/7/202150,000099359.070121.205538.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2021007 anh Ngo Minh Tam
1/7/202150,000IBVCB.929924124.Ung ho Ma so MS 2021 005 em Trieu Thi Nguyen.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/202150,000IBVCB.929919878.Ung ho ma so MS 2021 004 em Tran Khanh Vy.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/202150,000IBVCB.929914501.Ung Ho ma so Ms 2021 006 em Ly Van Ha.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/202150,000IBVCB.929900294.Ung ho ma so MS 2020 007 anh Ngo Minh Tam.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/202150,000160036.070121.043910.Ung ho MS 2021.004
1/7/202150,000159849.070121.043827.Ung ho MS 2021.007
1/7/202150,000Sender:79334001.DD:070121.SHGD:10003461.BO:LUONG DUC TOAN0899118.MS 2021.007 (UNG HO ANH NGO MINH TAM) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
1/7/202150,000Sender:79334001.DD:070121.SHGD:10003462.BO:LUONG DUC TOAN0899118.MS 2021.004 (UNG HO EM TRAN KHANH VY) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
1/7/202150,000Sender:79334001.DD:070121.SHGD:10003343.BO:LUONG DUC TOAN0899118.MS 2020.328 (UNG HO HAI BE MINH PHI NHU Y) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
1/7/202150,000MBVCB.929315029.NCHCCCL Nguyenthimy 0976741093.CT tu 0491000163494 NGUYEN THI MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/202150,000248543.070121.093855.NCHCCCL Nguyen Ha Nhu Van 0932948323
1/7/202150,000551986.070121.084748.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2021006 em Ly Van Ha
1/7/202150,000IBVCB.928945509.Giup ma so 2021 007 anh Ngo Minh Tam.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021100,000132034.060121.234349.NCHCCCL Nguyen Ho Thanh Nguyen 0333586811
1/7/2021100,000469873.070121.222141.Ms 2021 007 anh Ngo Minh Tam
1/7/2021100,000875827.070121.202414.Ung ho MS 2020 005 Trieu Thi Nguyen
1/7/2021100,000693712.070121.190413.MS 2021007 Ung ho a Tam
1/7/2021100,000193621.070121.183702.Ung ho MS 2021.007 (anh Ngo Minh Tam)
1/7/2021100,000MBVCB.929987613.MS 2021.003 (Bui Nguyen Tuan Duong).CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021100,000961791.070121.173914.ung ho anh vu ba dang ma so 2020334
1/7/2021100,000959782.070121.173713.ung ho em thuy maso 2020226
1/7/2021100,000338774.070121.164032.Ung ho MS2021 007 Ngo Minh Tam
1/7/2021100,000229684.070121.142455.NCHCCCL Pham Viet Dung 0378583296
1/7/2021100,000IBVCB.929535239.ung ho MS 2021.007 (anh Ngo Minh Tam).CT tu 0181000659251 NGUYEN DINH LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021100,000MBVCB.929327111.ung ho MS 2021.007 .CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021100,000918781.070121.102110.T ung ho Ngo Minh Tam MS 2021.007
1/7/2021100,000MBVCB.929033267.MS 2020 005.CT tu 0011000865252 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021100,000MBVCB.928983048.Ung ho ms 2021.005(em Trieu Thi Nguyen).CT tu 0121001498818 NGUYEN MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021100,000148432.070121.082707.Vinh Nam ung ho ms 2021 007 Ngo Minh Tam
1/7/2021100,000066359.070121.070715.Ung ho MS 2020 005
1/7/2021100,000313181.070121.061112.Ung ho MS 2021.007 anh NGO MINH TAM FT21007219660726
1/7/2021100,000MBVCB.928840056.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.007 (anh Ngo Minh Tam)Vietnamnet 7/1/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021100,000042469.070121.052845.Ung ho MS 2021 004 em Tran Khanh Vy
1/7/2021100,000MBVCB.928787474.Ms 2021.005 e Trieu Thi Nguyen.CT tu 0011004009940 LA NGOC HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021150,000829974.070121.154518.Chuyen tien ung ho MS 2021.003 Bui Nguyen Tuan Duong
1/7/2021150,000828614.070121.154409.Chuyen tien ung ho MS 2021.006 em Ly Van Ha
1/7/2021200,000728634.070121.215054.UNG HO MS 2021.006 (LY VAN HA)-070121-21:50:17 728634
1/7/2021200,000MBVCB.930164258.ung ho MS 2021.003 Bui Nguyen Tuan Duong.CT tu 0541000238269 DOAN MINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021200,000IBVCB.929962619.UNH HO MS:2021.005 EM TRIEU THI NGUYEN - NAM MO DUOC SU LUU LU QUANG VUONG PHAT.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021200,000214179.070121.174641.TRAN VAN DIEU Chuyen tien.uh MS. 2020297.chau ha van phuc
1/7/2021200,000MBVCB.929912075.HO THI MY chuyen tien ung ho e MS 2021.005 (em Trieu Thi Nguyen).CT tu 0201000288512 HO THI MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021200,000370747.070121.163952.ung ho MS 2021.007 (anh Ngo Minh Tam)
1/7/2021200,000168912.070121.163629.ung ho MS 2021.007 (anh Ngo Minh Tam)
1/7/2021200,000Sender:01310012.DD:070121.SHGD:10017562.BO:TA THI THUY HANG.UH MS 2021.006 EM LY VAN HA
1/7/2021200,000604956.070121.111013.UNG HO MS : 2021.007 ( ANH NGO MINH TAM)-070121-11:09:48 604956
1/7/2021200,000230706.070121.102623.NCHCCCL CAO THI MAI HONG 0976460261
1/7/2021200,000531228.070121.101544.Ung ho MS 2021 003 Bui Nguyen Tuan Duong
1/7/2021200,000IBVCB.929066955.Ms 2021 007 anh Ngo Minh Tam.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021200,000343996.070121.082107.Ung ho MS 2021.007 anh Ngo Minh Tam FT21007112756944
1/7/2021200,000734427.070121.074433.IBFT Ung ho MS 2021 007 Minh Tam
1/7/2021200,000315511.070121.064114.Chuyen tien ung ho ms 2021.005
1/7/2021200,000MBVCB.928839333.VU THANH NGUYEN ck ung ho MS.2021.007( anh Ngo Minh Tam).CT tu 0071001297033 VU THANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021200,000041759.070121.052134.Ung ho ma so 2021 007 anh ngo minh tam
1/7/2021200,000309664.070121.044901.MS 2021.006 FT21007140587738
1/7/2021300,000033490.070121.205454.Ms 2020.332 giup do e huynh tu linh FT21008147900674
1/7/2021300,000MBVCB.930091570.OngBa Khai Tam gui chau Ngo Minh Tam,ms 2021.007 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021300,000IBVCB.930018232.MS 2021 007 uh anh Ngo Minh Tam.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021300,000MBVCB.929882097.Ung ho MS2020.005 trieu thi nguyen.CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021300,000MBVCB.929719424.Ung ho ms 2021.006 (em Ly Van Hai).CT tu 0121000325739 LE THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021300,000267412.070121.142352.ung ho em tran khanh vy MS 2021. 004
1/7/2021300,000464630.070121.104249.NCHCCCL Truong Duc Sinh 0908098789 FT21007021543518
1/7/2021300,000IBVCB.929131359.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.006 cho em Ly Van Ha.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021300,000IBVCB.929129488.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.005 cho em Trieu Thi Nguyen.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021300,000323231.070121.070729.Chuyen tienms2021 007ngo minh tam
1/7/2021300,000559234.070121.063047.UNG HO MS 2021.007 ANH NGO MINH TAM-070121-06:31:03 559234
1/7/2021500,000345892.060121.231038.Ntd Ung ho MS 2021.002 (em hoang thi huyen trang)
1/7/2021500,000MBVCB.928748463.Ung ho MS 2021.006 ( em Ly van Ha ).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021500,000929555.070121.205341.Ms 2020 005 ung ho em Trieu thi Nguyen
1/7/2021500,000709561.070121.192659.UNG HO MS 2021007 ( ANH NGO MINH TAM)-070121-19:26:34 709561
1/7/2021500,000MBVCB.930042034.ho tro anh ngo minh tam.CT tu 0121000668154 HO THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021500,000623656.070121.134116.Ung ho MS 2021 007 FT21007311304730
1/7/2021500,000335466.070121.133318.NCHCCCL Bui Thi Nhu Ngoc 0932802369
1/7/2021500,000263428.070121.003506.Ung ho MS 2021.007 (anh Ngo Minh Tam)
1/7/2021500,000MBVCB.929287481.tre em mo coi.CT tu 0071003883132 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021500,000TANG TRUNG XUONG- UNG HO MS: 2021.007-ANH :NGO MINH TAM
1/7/2021500,000439848.070121.101847.Ung ho MS 2021 007 anh Ngo Minh Tam FT21007865700598
1/7/2021500,000IBVCB.929006683.MS 2021 007 Anh Ngo Minh Tam.CT tu 0071000795231 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021500,000Sender:01201011.DD:070121.SHGD:10000817.BO:VO THI DIEP ANH.MS 2021.004 EM TRAN KHANH VY CHUC CON MAU KHOE
1/7/2021500,000204561.070121.054138.ung ho MS 2021.007 (anh Ngo Minh Tam)
1/7/2021900,000IBVCB.0701210233240004.Ung ho MS 2021 001, 2021 002, 2021 003 moi ma 300 ngan
1/7/20211,000,000345669.060121.230701.Ntd Ung ho MS 2021.004 (em tran khanh vy)
1/7/20211,000,000344707.060121.224940.Ntd Ung ho MS 2021.006 (em ly van ha)
1/7/20211,000,000632225.070121.193632.Vietcombank 0011002643148 MS 2021 007 Ho tro Anh NGO MINH TAM
1/7/20211,000,000699129.070121.145723.Ung ho MS 2021.007 FT21007567112131
1/7/20211,000,000IBVCB.929597821.HO CONG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.005 (em Trieu Thi Nguyen).CT tu 0071004199352 HO CONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/20211,000,000Sender:01360002.DD:070121.SHGD:10000722.BO:NGUYEN BACH KHOA.UNG HO BE HIEU QUE HA TINH MASO MS2020.279
1/7/20211,200,000788733.070121.100615.CO HANH Q10 UNG HO LY VAN HA MS2021006 HOANG THI HUYEN TRANG MS2021002 NGO MINH TAM MS2021007
1/7/20212,000,000MBVCB.929966072.Ung ho MS 2021.007 Ngo Minh Tam.CT tu 0071001120670 TRAN THI CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/20212,100,000611582.070121.113642.ONG NGUYEN VAN CHO UNG HO MS 2021.001,002,003,004,005,006,007MOI TH 300.000-070121-11:36:16 611582
1/7/202110,000,000226955.070121.141748.Nguyen Van Quynh ung ho MS 2021.007 (anh Ngo Minh Tam)
1/8/20211,000IBVCB.931479394.dgsdg.CT tu 0721000664275 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/20211,000IBVCB.931476775.sdg.CT tu 0911000052571 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/20211,000IBVCB.930877459.dsg.CT tu 1016940263 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/8/20211,000IBVCB.930866299.sg.CT tu 0911000057630 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/8/20211,000IBVCB.930584723.dsg.CT tu 0721000652873 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/8/20212,000IBVCB.931941242.ast.CT tu 0721000649676 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/202110,000402732.080121.102414.ung ho MS 2021 008 be Pham Dieu Huyen NAM MO QUAN THE AM BO TAT
1/8/202120,000065945.080121.183320.Vietcombank;0011002643148;PHAN THI NGOC MY chuyen khoan cho NCHCCCL con biet so tien nay rat it nhung con muon gop suc minh
1/8/202120,000IBVCB.931398035.Ung ho MS 2021 008 Pham Dieu Huyen.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/8/202150,000MBVCB.931967181.ms 2021 008 pham dieu huyen.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/8/202150,000610040.080121.162224.NCHCCCL Nguyen Hue 0385949292 FT21008343793025
1/8/202150,000152636.080121.154049.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2021008 be Pham Dieu Huyen
1/8/202150,000IBVCB.931172267.Giup ma so 2021 008 be Pham Dieu Hien .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/8/202150,000MBVCB.930684547.MS 2021008.CT tu 0231000658648 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/8/202150,000242606.080121.095554.Ung ho MS 2021.008.Be Pham Dieu Huyen. FT21008715601300
1/8/202150,000229508.080121.094228.MS 2021 008 be Pham Dieu Huyen FT21008560545502
1/8/202150,000IBVCB.930569017.MS 2021008 be Pham Dieu Huyen.CT tu 0301000372857 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/8/2021100,000MBVCB.930334581.NCHCCCL NGUYENTHIHUYENTRANG 0795320199.CT tu 0351000864365 NGUYEN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/2021100,000900081.080121.222223.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.008 be Pham Dieu Huyen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21009468843988
1/8/2021100,000211881.080121.222118.ung ho ms2021.007 anh Ngo Minh Tam
1/8/2021100,000074719.080121.193605.ung ho Ms 2020.005. em Trieu Thi Nguyen
1/8/2021100,000MBVCB.931911856.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.008 be PHAM DIEU HUYEN.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/2021100,000MBVCB.931907276.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.007 anh NGO MINH TAM.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/2021100,000741855.080121.161058.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 329 be Nguyen Van Phuc
1/8/2021100,000824394.080121.160444.Chuyen tien ung ho ms 2020.326 be nguyen tuan sang
1/8/2021100,000766452.080121.153436.MoMoT0939443919T8842685704T970436Tck
1/8/2021100,000613005.080121.152944.MS 2021006 em Ly Van Ha
1/8/2021100,000612030.080121.152655.MS 2021007 anh Ngo Minh Tam
1/8/2021100,000697212.080121.122805.Ung ho MS2021 008 be Pham Dieu Huyen
1/8/2021100,000583151.080121.103655.T ung ho be Pham dieu Huyen MS 2021.008
1/8/2021100,000IBVCB.930618098.Ms 2021 008 be pham dieu huyen.CT tu 0021000239305 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/8/2021100,000121308.080121.081635.Vinh Nam ung ho ms 2021 008 be Pham Dieu Hien
1/8/2021100,000268749.080121.074202.ung ho MS 2021.008 Pham Dieu Huyen
1/8/2021100,000204085.080121.072258.ms 2021.008 be Pham Dieu Huyen
1/8/2021100,000MBVCB.930422315.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.008 (be Pham Dieu Huyen)Vietnamnet 8/1/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/2021200,000Sender:01307001.DD:080121.SHGD:10010103.BO:NGO VIET TUAN.IBUNG HO MS 2021.007 (ANH NGO MINH TAM)
1/8/2021200,000IBVCB.931578661.MS 2021 008 be Pham Dieu Huyen.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/8/2021200,000069018.080121.163135.UNG HO MS 2021.003 BUI NGUYEN TUAN DUONG
1/8/2021200,000IBVCB.931239219.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.008 cho be Pham Dieu Huyen.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/2021200,000413490.080121.130822.Ung ho MS 2021.008 be Pham Dieu Huyen FT21008683912905
1/8/2021200,000985031.080121.105209.Vietcombank 0011002643148 MS2021005
1/8/2021200,000MBVCB.930617513.2021.008.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/2021200,000Sender:01310012.DD:080121.SHGD:10007900.BO:PHAM THI ANH HOA.MS 2021 008 UNG HO BE PHAM DIEU HUYEN
1/8/2021200,000MBVCB.930530156.Ung ho ms 2021.008 (be phan dieu huyen).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/2021200,000IBVCB.930512773.ung ho Ms 2021.008 (be Pham Dieu Huyen).CT tu 0581000765536 PHAM THI XUAN NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/2021200,000137343.080121.062711.MS2021008 ung ho be Pham Dieu Huyen FT21008900703077
1/8/2021250,000859349.080121.211646.Ung ho MS 2021.008 be Pham Dieu Huyen FT21009645208097
1/8/2021300,000060664.080121.211415.IBFT NCHCCCL NGOC 0937296858
1/8/2021300,000284480.080121.161251.Ung ho MS 2020.335 (be Nguyen Dieu Linh)
1/8/2021300,000798591.080121.154713.ung ho ms 2021.004 em tran khanh vy
1/8/2021300,000IBVCB.931236664.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.007 cho anh Ngo Minh Tam.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/2021300,000IBVCB.930804727.ung ho MS 2021.008.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/2021300,000400435.080121.095359.ung ho ms 2021.007 anh ngo minh tam
1/8/2021300,000766495.080121.094503.UNG HO MS : 2021.008 ( BE PHAM DIEU HIEN)-080121-09:45:00 766495
1/8/2021300,000IBVCB.930622378.MS 2021 008 uh be Pham Dieu Huyen.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/8/2021300,000649763.080121.085455.chuyen cho ban Ly van Ha ms 2021.006
1/8/2021300,000137846.080121.072750.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2021008 be Huyen
1/8/2021500,000475429.080121.112000.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2021008 be Pham Dieu Huyen
1/8/2021500,000Sender:01310001.DD:080121.SHGD:10008481.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2021.008 BE PHAMDIEU HUYEN
1/8/2021500,000932453.080121.100243.Ung ho ms 2021.008 be phamdieuhuyen
1/8/2021500,000MBVCB.930641612.LE HONG THONG chuyen tien ung ho MS 2020.005 (em Trieu Thi Nguyen).CT tu 0281000628692 LE HONG THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/2021500,000181883.080121.084544.MS2021.008 ung ho be Pham Dieu Huyen FT21008883700098
1/8/2021500,000Sender:01310001.DD:080121.SHGD:10000857.BO:VO NGOC THANH.UNG HO MS2021.007 ANH NGO MINH TAM
1/8/2021500,000627636.080121.064116.MS 2020.335 Be Nguyen Dieu Linh
1/8/2021500,000041805.080121.063009.ung ho ms 2021 008 be pham dieu huyen
1/8/2021500,000117803.080121.003615.GIUP MS2021.005 CHAU TRIEU THI NGUYEN FT21008262400743
1/8/20211,000,000550447.070121.232804.Ung ho MS 2021 006 em Ly Van Ha
1/8/20211,000,000MBVCB.931423510.Ung ho MS 2021.007 (anh Ngo Minh Tam).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/20211,000,000MBVCB.931420464.Ung ho MS 2021.004 (em Tran Khanh Vy).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/20211,000,000MBVCB.931414127.Ung ho MS 2021.003 (Buo Nguyen Tuan Duong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/20211,000,000MBVCB.931410979.Ung ho MS 2020.334 (anh Vu Ba Dang).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/20211,000,000MBVCB.931407040.Ung hoMS 2020.332 ( em Huynh Tu Linh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/20211,000,000MBVCB.931402000.Ung ho MS 2020.328 ( 2 be Minh Phi- Nhu Y).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/20211,000,000MBVCB.931397926.Ung ho MS 2020.327( co Tran Thi Ha).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/20211,000,000MBVCB.931393970.Ung ho MS 2020.326 (be Nguyen Tuan Sang).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/20211,000,000MBVCB.931389500.Ung ho MS 2020.323 ( anh Tran Thanh Dung).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/20211,000,000IBVCB.931275987.Ong BUI KIEN va Ba DO THI KY giup MS 2021.006 ( em Ly Van Ha, K cot song, o BV Viet Duc).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/20211,000,000MBVCB.931106110.ung ho MS 2021.007 (anh Ngo Minh Tam).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/20211,000,000MBVCB.931101240.ung ho MS 2021.008 (be Pham Dieu Huyen).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/20211,000,000765114.080121.132733.ung ho MS 2021.005 ( em trieu thi nguyen)
1/8/20211,000,000814399.080121.124255.Vietcombank;0011002643148;ho tro MS 2021008 be Pham Dieu Huyen
1/8/20211,000,000Sender:79307006.DD:080121.SHGD:10001631.BO:NGUYEN THI MY HUYEN.NGUYEN THI MY HUYEN, SDT: 0902980988 UNG HO MS 2021.008 (BE PHAM DIEU HUYEN)
1/8/20212,000,000IBVCB.931263806.Ong BUI KIEN va Ba DOTHI KY giup MS 2021.005 ( be Trieu Thi Nguyen suy than, o BV Nhi Dong 2).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/20212,000,000Sender:79204017.DD:080121.SHGD:17110134.BO:VO VAN DAT.UNG HO CAC BE: TRINH HOAI THU, MS: 2020.315: 500.000D); BUI NGUYEN LAN PHUONG ( MS: 2020.317: 500.000D); GIA DINH CHI LIEN ( MS: 2020.325; 500.000D); HOANG THI HUYEN TRANG, ( MS: 2021.002: 500.00
1/8/20212,000,000IBVCB.930783492.ung ho MS 2021 005 em Trieu Thi Nguyen .CT tu 0071004165114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/9/202110,000176872.090121.081336.ung ho MS 2021 009 ba Nguyen Ngoc Dang NAM MO QUAN THE AM BO TAT
1/9/202120,000866700.090121.062120.Ung ho ms 2021.,009 ba Nguyen ngoc Dang
1/9/202150,000479040.090121.180532.Uh 2020.313 be hieu FT21009052635726
1/9/202150,000478409.090121.180448.Uh 2020.324 be anh FT21009105707139
1/9/202150,000477547.090121.180343.Uhms2020.327 co ha FT21009020664550
1/9/202150,000473940.090121.175922.Uh 2020.335 dieu linh FT21009212626022
1/9/202150,000IBVCB.933194294.Giup ma so 2021 009 ba Nguyen Ngoc Dang .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/9/202150,000103271.090121.161805.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021009 ba Nguyen Ngoc Dang
1/9/202150,000184001.090121.121448.Ung ho MS2021.008 FT21009104502321
1/9/2021100,000642629.090121.220728.Ung ho ma so 2021 002 Em Hoang Thi Huyen Trang FT21011089281047
1/9/2021100,000641333.090121.220447.Ung ho ma so 2021 004 Em Tran Khanh Vy FT21011334004992
1/9/2021100,000640227.090121.220223.Ung ho ma so 2021 005 Trieu Thi Nguyen FT21011781091007
1/9/2021100,000639167.090121.220006.Ung ho ma so 2021 006 Em Ly Van Ha FT21011085853125
1/9/2021100,000638145.090121.215809.Ung ho ma so 2021 007 anh Ngo Minh Tam FT21011912936513
1/9/2021100,000636305.090121.215438.Ung ho ma so 2021 009 Ba Nguyen Ngoc Dang FT21011869800393
1/9/2021100,000595371.090121.204659.NCHCCCL le huong thut 0983257125 FT21011412005314
1/9/2021100,000MBVCB.933442821.NCHCCCL lethitham 0344464433.CT tu 0111000192254 LE THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2021100,000298348.090121.171031.Ung ho MS 2021.005 (em Trieu Thi Nguyen)
1/9/2021100,000496700.090121.155739.Vietcombank 0011002643148 MS 2021 009 ba Nguyen Ngoc Dang
1/9/2021100,000790136.090121.151402.uh MS 2021.005 (em Trieu Thi Nguyen)
1/9/2021100,000789836.090121.151207.uh MS 2020.334 (anh Vu Ba Dang)
1/9/2021100,000686507.090121.120418.Ung ho MS2021 009 Nguyen Ngoc Dang
1/9/2021100,000180365.090121.092438.T ung ho ba Nguyen Ngoc Dang MS 2021.009
1/9/2021100,000937101.090121.083429.VINH NAM UNG HO MS 2021.009 BA NGUYEN NGOC DANG-090121-08:34:46 937101
1/9/2021100,000071353.090121.074431.Ung ho MS 2021.009 (Ba Nguyen Ngoc Dang)
1/9/2021100,000MBVCB.932324316.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.009 (ba Nguyen Ngoc Dang)Vietnamnet 9/01/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2021150,000MBVCB.932245107.NCHCCCL NGUYEN VU PHUONG THAO 0854055568 chuyen tien.CT tu 1018282205 NGUYEN VU PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2021200,000MBVCB.932256249.NCHCCCL TRAN THANH HOA 0392926666.CT tu 0021000338833 TRAN THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2021200,000478805.080121.232301.ung ho MS 2021.003 (Bui Nguyen Tuan Duong)
1/9/2021200,000MBVCB.933623945.Vo Thi Ngoi ung ho MS 2021.009 (ba Nguyen Ngoc Dang).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2021200,000MBVCB.933613294.HUYNH MY MY chuyen tien.CT tu 0111000357294 HUYNH MY MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2021200,000IBVCB.933551677.MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/9/2021200,000553852.090121.194611.Ms 2021.007 . Anh NGO MINH TAM FT21011405467485
1/9/2021200,000MBVCB.933432686.Ung ho MS 2021.009 .CT tu 0011002307901 NGUYEN THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2021200,000451239.090121.173324.Ung ho MS 2021.008 be Pham Dieu Huyen. FT21009741775550
1/9/2021200,000294853.090121.165916.VU ANH TUAN Chuyen tien ms2021.002
1/9/2021200,000MBVCB.933151905.MS 2021009.CT tu 0021000562612 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/9/2021200,000MBVCB.932668558.Ung ho MS 2021.002 (e Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0011001100050 NGO DUNG NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2021200,000456279.090121.110112.Giup ms 2021.007 Anh Ngo Minh Tam
1/9/2021200,000964881.090121.105039.UNG HO MS : 2021.009 ( BA NGUYEN NGOC DANG)-090121-10:50:17 964881
1/9/2021200,000279598.090121.065649.Chuyen tien ung ho cao van giang que soc trang
1/9/2021200,000IBVCB.932329871.Benh tat .CT tu 0081000624992 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/9/2021200,000121170.090121.061354.Ung ho MS 2021.009 nguyen ngoc dang
1/9/2021200,000071277.090121.022404.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Chuyen khoan ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia ly
1/9/2021300,000130848.090121.221921.Vietcombank 0011002643148 ung ho 2021005 Em Trieu Thi Nguyen
1/9/2021300,000500045.090121.183344.MS 2021.009 FT21009780406619
1/9/2021300,000304827.090121.075214.VUONG THI MY KHANH UNG HO MS2021.009
1/9/2021300,000MBVCB.932339881.bi dot quy.CT tu 0071001027499 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/9/2021300,000MBVCB.932334837.Ung ho MS 2021.009 (ba Nguyen Ngoc Dang).CT tu 0151000273959 DINH THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2021500,000MBVCB.933373360.NCHCCCL malem 0359266889.CT tu 0731000936178 NGUYEN HUU BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2021500,000648875.090121.160426.MS 2021.005
1/9/2021500,000MBVCB.932467483.Uhg ho MS 2021.009 ba Nguyen Ngoc Dang.CT tu 0071003796216 LE DANG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2021500,000889955.090121.075624.Ung ho MS 2021 009 ba Nguyen Ngoc Dang- Ma GD:889955. So TK dich:....3148. Ma NH dich:970436
1/9/2021500,000972149.090121.074921.Ung ho MS 2021.009 ba Nguyen Ngoc Dang FT21009797475102
1/9/2021500,000941849.090121.063954.ung ho MS 2021 009 ba Nguyen Ngoc Dang
1/9/2021500,000102578.090121.063203.ung ho ms 2021 009 ba nguyen ngoc dang
1/9/2021500,000IBVCB.932331222.MS 2021 009 ba NGUYEN NGOC DANG tinh Soc Trang.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/9/2021500,000IBVCB.932329688.MS 2021 008 be PHAM DIEU HUYEN tinh Ninh Binh.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/9/2021500,000044056.090121.052923.MS 2021.008 (be Pham Dieu Huyen)
1/9/2021500,000925088.090121.011734.UNG HO MS 2021.004 TRAN KHANH VY. CHUC BE MAU KHOI BENH-090121-01:17:31 925088
1/9/2021500,000924932.090121.010721.UNG HO MS 2021.005 TRIEU THI NGUYEN CHUC BE MAU KHOI BENH-090121-01:07:16 924932
1/9/20211,000,000IBVCB.933197363.Ung ho MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0071002435928 THAI MINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/20211,000,000689967.090121.151649.ung ho MS 2021.009 ba Nguyen Ngoc Dang.
1/9/20211,000,000MBVCB.932323812.Ung ho MS 2021.009.CT tu 0121000359096 NGUYEN TRINH MINH TRIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/20211,000,000925204.090121.012451.UNG HO MS 2021.007 NGO MINH TAM. CHUC ANH MAU KHOI BENH-090121-01:24:49 925204
1/9/20211,000,000924798.090121.005816.UNG HO MS 2021006 LY VAN HA CHUC EM MAU LANH BENH-090121-00:58:34 924798
1/9/20212,000,000MBVCB.933549192.MS2021.009 ung ho Nguyen Ngoc Dang.CT tu 0071001013306 TRAN THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/20212,000,000932472.090121.075438.UNG HO MS.2021.009 (BA NGUYEN NGOC DANG)-090121-07:54:36 932472
1/10/20212,000IBVCB.933737442.ast.CT tu 1016931923 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/10/202110,000IBVCB.933975401.asdf.CT tu 1018188134 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/10/202130,000603489.100121.043340.Ung ho ms2021.008 be Pham Dieu Huyen
1/10/202150,000IBVCB.934738697.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben gia dinh ung ho MS 2021.003 (Bui Nguyen Tuan Duong). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/10/202150,000451581.100121.153515.UNG HO MS 2020335 nguyen dieu linh
1/10/202150,000538576.100121.123818.Ung ho ms 2021.009 ba Nguyen Ngoc Dang
1/10/2021100,000283160.100121.221410.MS 2021.005 FT21011089309015
1/10/2021100,000870570.100121.155530.Ung ho MS 2020 315 be Trinh Hoai Thu
1/10/2021100,000379393.100121.155139.MS2021.008(be Pham dieu hien)
1/10/2021100,000862472.100121.155134.Ung ho MS 2021 003 EM BUI NGUYEN TUAN DUONG
1/10/2021100,000854595.100121.154713.Ung ho MS 2020 005 em Trieu Thi Nguyen
1/10/2021100,000137092.100121.145721.MS2021.005EM TRIEU THI NGUYEN-100121-14:57:11 137092
1/10/2021100,000132267.100121.141654.UNG HO MS 2021.004 ( EM TRAN KHANH VY )-100121-14:16:34 132267
1/10/2021100,000536626.100121.123123.MS 2021 008 Be Pham Dieu Huyen
1/10/2021100,000686681.100121.010522.Ung ho MS 2021.003 Nguyen Bui Tuan Duong FT21011632327054
1/10/2021150,000MBVCB.934149940.benh.CT tu 0441000753310 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/10/2021200,000955548.090121.232856.Ung ho MS 2021 008
1/10/2021200,000672392.100121.200846.Chuyen tien ung ho MS 2021.009 ba Nguyen Ngoc Dang
1/10/2021200,000IBVCB.934406983.MS 2021 009 ba Nguyen Ngoc Dang.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/10/2021200,000922424.100121.162943.Ung ho MS 2020.312 (me con chi Hien)
1/10/2021300,000MBVCB.934809782.TRAM VAN HOANG chuyen tien MS 2021.007 (Anh Ngo Minh Tam).CT tu 0321000123123 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/10/2021300,000048052.100121.183031.ung ho ba nguyen ngoc dang 2021009
1/10/2021300,000348856.100121.130808.giup do MS 2021.008 be Pham Dieu Huyen
1/10/2021300,000341463.100121.125631.giup do MS 2021.009 ba Nguyen Ngoc Dang
1/10/2021400,000834738.100121.112153.Ung ho MS2020.327 FT21011684002107
1/10/2021400,000506823.100121.104205.ung ho MS 2020.327( co Tran thi Ha)
1/10/2021500,000175868.100121.195215.NCHCCCL TRAN THI HUYNH NHU 0902821257-100121-19:51:58 175868
1/10/2021500,000303683.100121.152546.Ung ho MS2020.333 be Mo Num Chau Ngoc Khai
1/10/2021500,000303681.100121.152328.Ung ho MS2021.004 em Tran Khanh Vy
1/10/2021500,000MBVCB.934262360.Ung ho MS 2021.008 ( be PHAM DIEU HIEN).CT tu 0251002756280 LINH TU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/10/2021500,000892116.100121.135943.Ung ho MS 2021 008 be Pham Dieu Huyen- Ma GD:892116. So TK dich:....3148. Ma NH dich:970436
1/10/2021500,000MBVCB.933759999.NCHCCCL MGIANG 0937933363.CT tu 0531000293006 TRAN PHAM MINH GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/10/2021700,000623210.100121.105226.Ung ho MS 2020.286 Lieu Cam Linh
1/10/20211,000,000970100.100121.202418.2021 003 bui nguyen tuan duong
1/10/20211,000,000970066.100121.202138.2021 008 pham dieu huyen
1/10/20211,000,000MBVCB.934387134.HOANG THIEN NGA giup do MS 2021.009( ba Dang).CT tu 0611001491066 HOANG THIEN NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/10/20211,000,000116417.100121.115617.PHI ANH UNG HO MS 2021.005 EM TRIEU THI NGUYEN-100121-11:56:11 116417

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
01-01-2021 05:56:40200,000CT DEN:055611802552 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 NGUYEN THI ANH DAO chuyen khoan ung ho MS 2021001
01-01-2021 06:32:57100,000CT DEN:100123566456 Ung ho MS 2021.001 (em Pham Thanh Trung)
01-01-2021 07:45:40100,000ung ho MS 2021.001 ( Pham Thanh Trung )
01-01-2021 08:10:59500,000Nguyen Hai Loc ung ho MS2021.001 (e Pham Thanh Trung)
01-01-2021 10:22:38500,000CT DEN:100110152338 Ung ho ms 2020.330
01-01-2021 10:23:49500,000CT DEN:100110152521 Ung ho ms 2020.331
01-01-2021 10:25:01500,000CT DEN:100110152686 Ung ho ms 2020.335
01-01-2021 10:26:10500,000CT DEN:100110152853 Ung ho ms 2021.001
01-01-2021 13:40:56200,000ung ho MS 2020.335(be Nguyen Dieu Linh)
01-01-2021 15:14:22200,000CT DEN:100100027502 MBVCB.920901602.036325.ung ho MS 2020.335 be nguyen dieu linh.CT tu 0451000312975 LUONG DUC LONG toi
01-01-2021 17:11:40100,000LPT ung ho MS 2021001 em Pham Thanh Trung
01-01-2021 19:16:38500,000ung ho MS 2020 332 em Huynh Tu Linh
01-01-2021 20:40:36300,000ung ho be Nguyen Dieu Linh ms2020.335
01-01-2021 21:33:52200,000ung ho MS 2020.332 (Huynh Tu Linh)
01-01-2021 22:50:38200,000CT DEN:100100047133 MBVCB.921343904.071950.ung ho Ma So 2020.332 em Huynh Tu Linh .CT tu 0191000194646 TRAN TUAN TU toi
02-01-2021 01:14:2450,000CT DEN:100116543417 Quoc Nhu ung ho MS 2020 329 be Nguyen Van Phuc FT21004389100658; thoi gian GD:01/01/2021 23:30:20
02-01-2021 01:14:3850,000CT DEN:100116543868 Quoc Nhu ung ho MS 2020 327 co Tran Thi Ha FT21004560255193; thoi gian GD:01/01/2021 23:32:51
02-01-2021 01:14:5150,000CT DEN:100116544283 Quoc Nhu ung ho MS 2020 320 be Trieu Hoai Thu FT21004664709267; thoi gian GD:01/01/2021 23:35:14
02-01-2021 05:55:06100,000DO DANH HIEN ung ho ms 2021.002; em Hoang Thi Huyen Trang
02-01-2021 06:50:28200,000ung ho MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang)
02-01-2021 06:51:11300,000CT DEN:100223201251 MS2021.002 em Hoang Thi Huyen Trang
02-01-2021 06:52:16500,000Ung ho qua Bao VietNamNet ung ho MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang)
02-01-2021 07:03:53300,000ung ho 2021. 002 em hoang thi huyen trang
02-01-2021 07:42:03200,000CT DEN:074136841150 Vietinbank 114000161718 DUNG ung ho e tranthihuyentrang MS 2021002
02-01-2021 08:27:28500,000Ha Hanh Hoa chuyen tien ung ho MS 2021.001( Pham Thanh Trung)
02-01-2021 08:45:14200,000CT DEN:100201053969 MS 2021 002 Hoang Thi Huyen Trang    Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
02-01-2021 08:57:09100,000LPT ung ho MS 2021002 em Hoang Thi Huyen Trang
02-01-2021 09:05:07300,000CT DEN:100202262011 ung ho MS2021.002 em hoang thi huyen trang
02-01-2021 09:50:21200,000CT DEN:100202950804 STA ungho ms2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang)
02-01-2021 09:50:29500,000ung ho ma so 2020.333( be Num Chau Ngoc khai)
02-01-2021 09:53:09100,000CT DEN:100209589910 ung Ho MS 2021-002 Huyen Trang
02-01-2021 09:53:24200,000Hoang Thi Ha Nguyen chuyen tien ung ho MS 2021.002  (em Hoang Thi Huyen Trang)
02-01-2021 10:07:11300,000CT DEN:100644653665 Vietinbank 114000161718 LE NGOC DIEP chuyen khoan giup em Huyen Trang 2021 002
02-01-2021 11:30:071,000,000CT DEN:100211035507 UNG HO MS 2021.002 EM HOANG THI HUYEN TRANG
02-01-2021 11:44:12500,000ung ho MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang)
02-01-2021 11:45:06500,000Ung ho MS.2021.002
02-01-2021 11:45:07500,000ung ho MS 2020.331 (be Giang Duc Hai)
02-01-2021 13:04:03500,000Gam ung ho em Hoang T Huyen Trang
02-01-2021 13:13:521,000,000CT DEN:100206761214 MS2020 322 FT21004460798688
02-01-2021 15:02:11100,000CT DEN:100200000057 MBVCB.921907064.045121.PHUNG VAN TAN chuyen tien MS 2020.332
02-01-2021 15:11:03500,000ung ho MS 2021002 em Hoang Thi Huyen Trang
02-01-2021 15:34:29500,000CT DEN:100215186403 Ung ho MS 2021.001 (em Pham Thanh Trung)
02-01-2021 15:56:15200,000MS 2021.002(em Hoang Thi Huyen Trang)
02-01-2021 19:19:0050,000ung ho MS 2021.002 (em hoang thi huyen trang)
02-01-2021 20:20:07200,000CT DEN:100220645305 MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang)
02-01-2021 21:45:23500,000ung ho MS 2021.001 (em Pham Thanh Trung)
02-01-2021 21:53:38500,000ung ho MS 2021.002 ( em Hoang Thi Huyen Trang)
03-01-2021 01:02:1950,000Le Duc Anh chuyen tien; thoi gian GD:02/01/2021 23:28:38
03-01-2021 06:08:53200,000Ung ho ma so 2021003Bui Nguyen Tuan Duong
03-01-2021 06:48:08200,000CT DEN:100323810801 MS 2021.002 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
03-01-2021 07:16:081,000,000ung ho ma so 2021003 Bui Nguyen Tuan Duong thuong be lam
03-01-2021 07:51:23300,000CT DEN:100307071368 2021 002 em Hoang Thi Huyen Trang
03-01-2021 08:13:34500,000GIUP CHAU BUI NGUYEN TUAN DUONG MS 2021  003
03-01-2021 08:42:08100,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2021.003
03-01-2021 10:56:10100,000LPT ung ho MS 2021003 Bui Nguyen Tuan Duong
03-01-2021 10:57:32150,000CT DEN:100303314044 STA ungho ms2021.003 (Bui Nguyen Tuan Duong)
03-01-2021 11:18:25100,000Tran Thi Phuong Anh ung ho MS 2021.003 Bui Nguyen Tuan Duong
03-01-2021 11:20:52200,000CT DEN:100304951732 ung ho MS 2021.003 bui nguyen tuan duong
03-01-2021 14:58:3150,000Le Duc Anh chuyen tien
03-01-2021 21:15:34500,000CT DEN:100321722649 MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang)
03-01-2021 21:20:23200,000Le Duc Thuan chuyen tien ung ho MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang)
03-01-2021 21:21:53100,000Le Duc Thuan chuyen tien ung ho MS 2021.003 (Bui Nguyen Tuan Duong)
04-01-2021 02:50:0120,000Ung ho MS2021.003 (Bui Nguyen Tuan Duong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
04-01-2021 05:47:3750,000Ung ho MS 2021.004 ( em Tran khanh vy)
04-01-2021 06:16:10100,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2021.004
04-01-2021 07:15:531,000,000Vu Thi Thanh Hien ung ho em tran khanh vy ms  2021004
04-01-2021 07:30:59300,000CT DEN:100400023153 MBVCB.923503512.027392.CAO THI XUYEN ung ho e tran khanh vy chua benh MS 2021.004.CT tu 095100419586
04-01-2021 07:50:31100,000Ung ho MS 2021.004 em Tran Khanh Vy
04-01-2021 08:02:26100,000LPT ung ho MS 2021004 em Tran Khanh Vy
04-01-2021 08:07:401,000,000So GD goc: 10003316 IBUNG HO MS 2021.002 EM HOANG THI HUYEN TRANG
04-01-2021 08:08:3150,000Le Duc Anh chuyen tien
04-01-2021 08:53:09300,000CT DEN:100408179491 Ung ho MS 2021 004 e Khanh Vy
04-01-2021 08:54:03250,000ung hoMS 2021.004(em Tran Khanh Vy)
04-01-2021 08:56:22500,000ung ho ms 2021.004 tran Khanh vy
04-01-2021 09:16:451,000,000CT DEN:100402726895 ung ho ms 2021.004 em tran khanh vy FT21004230630263
04-01-2021 09:35:1250,000Le Ngo Ngoc Thu chuyen tien Ung ho Ma so 2021.002 em Hoang Thi Huyen Trang
04-01-2021 10:26:30100,000Ung ho MS 2020.332 (em Huynh Tu Linh)
04-01-2021 10:44:30100,000DO DANH HIEN ung ho ms 2021.004; em Tran Khanh Vy
04-01-2021 11:19:16200,000MS 2020335 be Nguyen Dieu Linh
04-01-2021 12:43:59200,000CT DEN:100412056732 UNG HO BE MO NUM NGOC KHAI-040121-12:43:57 056732
04-01-2021 13:19:0550,000MS. 2021.004 ( em tran khanh vy )
04-01-2021 13:43:29250,000So GD goc: 10005658 Ung ho MS 2021.004 ( em Tran Khanh Vy
04-01-2021 13:55:35400,000CT DEN:100406999199 Ung ho MS 2020 334 (anh Vu Ba Dang)
04-01-2021 14:21:11100,000Nguyen Canh Hung ung ho MS 2021.002 Hoang Thi Huyen Trang
04-01-2021 14:24:26500,000CT DEN:100414077111 UNG HO MS 2020.334( ANH VU BA DANG)-040121-14:24:40 077111
04-01-2021 14:33:18500,000A. GIANG UNG HO EM TRAN KHANH VY. MS 2021.004
04-01-2021 14:38:29200,000ung ho MS 2021.003 (BUI NGUYEN TUAN DUONG)
04-01-2021 15:35:33100,000ung ho ms 2021.004(em tran khanh vy)
04-01-2021 15:37:50100,000ung ho ms 2020.328(2 be minh phi +nhu y)
04-01-2021 15:51:451,000,000ung ho ma so 2021004 em Tran Khanh Vy thuong em lam
04-01-2021 15:57:05200,000CT DEN:100408126987 Ung ho MS.2021.004 em TRAN KHANH VY FT21004603112742
04-01-2021 16:00:081,000,000ung ho ma so 2021002 em Hoang Thi Huyen Trang thuong gia dinh va em nhieu lam
04-01-2021 16:02:20300,000ung ho ms 2021.004
04-01-2021 16:30:00500,000ung ho MS 2021.004 (em Tran Khanh Vy)
04-01-2021 16:40:1120,000UNG HO 4SMS 2021.001,2021.002.,2021.003,2021.004
04-01-2021 18:52:09200,000Giup do MS 2021004 em Tran Khanh Vy
04-01-2021 22:01:49100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.004(em Tran Khanh Vy)
04-01-2021 22:38:08100,000CT DEN:100415370716 Ung ho em Huynh Tu Linh MS 2020.332 mong phep mau se den voi em va gia dinh.
05-01-2021 06:06:4950,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2021.005
05-01-2021 07:16:39200,000ung ho Ms 2020.005 em Trieu thi nguyen
05-01-2021 07:29:00100,000CT DEN:100500522173 MS 2020.005 e Trieu Thi Nguyen FT21005006942291
05-01-2021 07:37:59300,000Ung ho MS 2021.005 (em Trieu Thi Nguyen)
05-01-2021 08:07:10100,000UNG HO MS 2020.005 (em TRIEU THI QUYEN)
05-01-2021 08:37:5150,000Le Duc Anh chuyen tien
05-01-2021 08:53:3450,000CT DEN:100508900258 ung ho .MS 2020.332( em huynh tu linh)
05-01-2021 08:59:40100,0002020.005
05-01-2021 09:39:37500,000CT DEN:100502012756 BUI THUY ANH CHUYEN KHOAN-UNG HO MS 2020.005 EM TRIEU THI NGUYEN
05-01-2021 10:06:4650,000MS. 2020.005 ( em trieu thi nguyen )
05-01-2021 10:11:36500,000ung ho ms 2020.005 ( em trieu thi nguyen)
05-01-2021 10:20:36500,000CT DEN:100503651755 Gui MS 2021.004 em Tran Khanh Vy FT21005876200741
05-01-2021 10:23:38500,000CT DEN:100527959278 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 MS 2020 005
05-01-2021 10:29:39100,000CT DEN:100510190643 Son ngoc ung ho ms2020.335
05-01-2021 10:30:3610,000CT DEN:100510459900 ung ho MS 2020 005   em Trieu Thi Nguyen cau mong van su binh an
05-01-2021 10:30:47100,000CT DEN:100510190960 Son ngoc ung ho ms2020.325
05-01-2021 10:39:42200,000CT DEN:100503632136 MS 2021.004 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
05-01-2021 10:52:10500,000ms2020.005 trieu thi nguyen
05-01-2021 11:14:27500,000CT DEN:100504713985 Gui MS 2021.003 Bui Nguyen Tuan Duong FT21005090843645
05-01-2021 11:55:08300,000Ung ho MS 2020.005 ( em Trieu Thi Nguyen)
05-01-2021 11:57:40300,000Ung ho MS 2021.004 (em Tran Khanh Vy)
05-01-2021 12:41:41300,000LE TRAN CHI Chuyen tien ung ho MS 2020.005 Trieu Thi Nguyen
05-01-2021 13:08:32300,000ung ho MS 2020.005; chau Trieu Thi Nguyen
05-01-2021 13:13:29500,000CT DEN:100506781622 ung ho MS 2020.005 em trieu thi nguyen
05-01-2021 13:27:49300,000CT DEN:100506793048 Chuyen tien ung ho MS 2020.005 em Trieu Thi Nguyen.
05-01-2021 13:49:44100,000CT DEN:100513899250 Ung ho MS 2020 332  em Huynh Tu Linh
05-01-2021 13:50:161,000,000Le Anh Hung ung ho MS 2020005 em Trieu Thi Nguyen
05-01-2021 14:02:35500,000Ung ho MS 2020.005 (em Trieu Thi Nguyen)
05-01-2021 14:18:16100,000nchcccl ngo thanh thuy 0945176915
05-01-2021 14:57:331,000,000CT DEN:100507863102 Giup em TRIEU THI NGUYEN MS 2020 005 VIETNAMNET
05-01-2021 15:41:02500,000Phan Huong Mai chuyen tien ung ho MS 2020.005( em Trieu Thi Nguyen)
05-01-2021 15:51:371,000,000Be Ben ung ho MS 2020.005 (em Trieu Thi Nguyen)
05-01-2021 16:02:501,000,000CT DEN:100509017720 Vu Ai Le mua set den FT21005805400039
05-01-2021 16:13:07100,000Ung ho MS 2020.005 (em Trieu Thi Nguyen)
05-01-2021 16:22:03100,0002020005 nguyen thi lieu
05-01-2021 16:33:12100,000CT DEN:100500091751 MBVCB.926501042.003730.Ung ho MS 2020.332 (em Huynh Tu Linh).CT tu 0181003508836 LE THI HUONG GIANG
05-01-2021 16:34:46200,000ung ho MS 2020.005 (em TRIEU THI NGUYEN)
05-01-2021 17:27:48500,000MS 2020.332 (em HUYNH TU LINH)
05-01-2021 17:34:47500,000CT DEN:100500029771 IBVCB.926622282.047254.ung ho MS 2020.005 ( EM Trieu Thi Nguyen ).CT tu 0381000385287 PHAM HUY toi 1
05-01-2021 17:40:47500,000CT DEN:100500033270 IBVCB.926634565.051329.ung ho MS 2020.328 ( 2 be Minh Phi - Nhu Y ).CT tu 0381000385287 PHAM HUY toi
05-01-2021 17:58:4250,000LPT ung ho MS 2020005 em Trieu Thi Nguyen
05-01-2021 17:59:1750,000LPT ung ho MS 2020005 em Trieu Thi Nguyen
05-01-2021 18:49:25500,000ung ho MS 2020.005 ( Trieu Thi Nguyen )
05-01-2021 19:11:23500,000CT DEN:100512186953 ms 2020.005 Trieu Thi Nguyen
05-01-2021 19:46:28100,000ZP5V2RGUI031 210105000177295 Nguyen thi thuy ung ho cuong trinh nhu chua he co cuoc chia ky
05-01-2021 20:15:191,000,000CT DEN:201434386347 Vietinbank 114000161718 ung ho ma so 2020275  Nguyen vo Duy Hieu
05-01-2021 20:31:04100,000CT DEN:100513544289 ung ho MS 2020.005 em Trieu Thi Nguyen
05-01-2021 21:17:32150,000ung hoMS2020.005(em Trieu Thi Nguyen)
05-01-2021 22:15:12200,000Le Thanh Thao Uyen chuyen tien ung ho MS 2021.004 ( em Tran Khanh Vy)
05-01-2021 22:25:11300,000ung hoMS2020.005(em Trieu Thi Nguyen)
05-01-2021 22:38:14500,000Huynh Thi Le Thanh chuyen tien ung ho MS 2020.005 (em Trieu Thi Nguyen)
05-01-2021 22:51:03100,000CT DEN:100515391820 Nguoi voi nguoi song de yeu nhau. Cam on co Thu Uyen va doi ngu tim kiem a. Nguyen Van Sy 0965345338 Ung ho NCHCCCL FT21006712138008
06-01-2021 06:01:321,000,000MS 2020.332 (HUYNH TU LINH)
06-01-2021 06:20:48200,000ung ho Ms 2021.006 em Ly Van Ha
06-01-2021 06:25:20100,000Thong ung ho MS 2021.006 (em Ly Van Ha)
06-01-2021 07:02:111,000,000ung ho ma so 2021006 em Ly Van Ha rang len em nhe
06-01-2021 07:15:19150,000CT DEN:100600668920 STA ungho ms2021.004 (em Tran Khanh Vy)
06-01-2021 07:16:27150,000CT DEN:100600669199 STA ungho ms2021.006 (em Ly Van Ha)
06-01-2021 08:14:26500,000ung ho MS 2020.005 ( em Trieu Thi Nguyen)
06-01-2021 08:48:171,000,000Nguyen Van Tan ung ho MS2021.006(em Ly van Ha)
06-01-2021 09:13:31500,000CT DEN:100609409803 UNG HO EM LY VAN HA - MS 2021.006-060121-09:13:31 409803
06-01-2021 09:15:16500,000CT DEN:100609410141 UNG HO EM TRIEU THI NGUYEN - MS 2021.005-060121-09:15:14 410141
06-01-2021 09:32:0950,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2021.006
06-01-2021 09:53:1950,000ms. 2021.006 ( em ly van ha )
06-01-2021 10:14:07200,000ung ho ms 2021.006 (em Ly Van Ha)
06-01-2021 11:15:2850,000Le Duc Anh chuyen tien
06-01-2021 13:00:4510,306CT DEN:100606364455 ms 2021.006
06-01-2021 15:26:41100,000CT DEN:100600095662 MBVCB.928031806.072528.NGUYEN THI NGOC DUYEN chuyen tien ung ho MS 2020.325 gia dinh chi Lien.CT tu
06-01-2021 16:44:56300,000CT DEN:100609909497 Ung ho em Trieu Thi Nguyen MS 2021.005
06-01-2021 17:15:06200,000LPT ung ho MS 2021006 em Ly Van Ha
06-01-2021 23:27:00300,000ung ho ms 2021.006 (em Ly Van Ha)
07-01-2021 07:00:0450,000CT DEN:100700318642 Quoc Nhu ung ho MS 2021 007 anh Ngo Minh Tam FT21007617377099
07-01-2021 08:11:4350,000Le Duc Anh chuyen tien
07-01-2021 09:37:491,000,000DUONG THI KIEU CHUYEN TIEN
07-01-2021 10:54:1350,000MS. 2021.007 ( anh ngo minh tam )
07-01-2021 16:27:10500,000CT DEN:100716167226 Ung ho MS 2021.007 (anh Ngo Minh Tam)
07-01-2021 16:34:09500,000CT DEN:100716169127 Ung ho MS 2021.003 (chau Bui Nguyen Tuan Duong)
07-01-2021 16:34:5915,000UNG HO 3MS: 2021.005; 2021.006; 2021.007
07-01-2021 16:36:0810,000UNG HO NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY
07-01-2021 19:26:54100,000LPT ung ho MS 2021007 anh Ngo Minh Tam
07-01-2021 20:58:59300,000CT DEN:070097456098 ung ho a Ngo Minh Tam ms 2021 007
08-01-2021 04:45:15200,000CT DEN:100821230834 MS 2021.007 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
08-01-2021 06:28:1150,000LPT ung ho MS 2021008 be Pham Dieu Huyen
08-01-2021 06:30:20100,000CT DEN:100806041853 Ung ho MS 2021 008  be Pham Dieu Huyen
08-01-2021 06:30:39150,000CT DEN:100823589830 STA ungho ms2021.008 (be Pham Dieu Huyen)
08-01-2021 06:48:56200,000CT DEN:100823595999 STA ungho ms2021.007 (anh Ngo Minh Tam)
08-01-2021 09:14:5950,000Le Duc Anh chuyen tien
08-01-2021 09:47:4050,000CT DEN:100802234578 MS 2021 003 Bui Nguyen Tuan Duong FT21008264250017
08-01-2021 09:50:2050,000CT DEN:100802237249 MS 2021.002 em Hoang Thi Huyen Trang FT21008141602883
08-01-2021 10:18:0550,000Le Duc Anh chuyen tien
08-01-2021 10:52:112,000,000MS 2021.008 BE PHAM DIEU HUYEN
08-01-2021 12:43:4450,000MS. 2021.008 ( be pham dieu hien )
08-01-2021 14:32:5950,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2021.008
08-01-2021 16:01:075,000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2021.008
08-01-2021 16:11:08200,000ung ho MS 2021.008 (be Pham Dieu Huyen)
08-01-2021 20:36:452,000,000CT DEN:100813830859 Ung ho ms 2021.005 em Trieu Thi Nguyen FT21009023030508
09-01-2021 04:25:50300,000CT DEN:100821950356 Gui MS 2021.008 be Pham Dieu Huyen FT21009720025267
09-01-2021 07:09:281,000,000chia se cung gd anh Cao Van Giang
09-01-2021 07:29:221,000,000Ung ho MS 2021.009 (ba Nguyen Ngoc Dang)
09-01-2021 08:18:4850,000Le Duc Anh chuyen tien
09-01-2021 09:35:4350,000MS. 2021.009 ( ba nguyen ngoc dang )
09-01-2021 09:55:01150,000CT DEN:100902054211 Pham Thi To 0968283366 Chuc chuong trinh mai phat trien FT21009153014933
09-01-2021 10:02:0350,000CT DEN:100145817179 Vietinbank 114000161718 NGUYEN HOANG HAI chuyen khoan ung ho ms 2021 009
09-01-2021 20:32:4250,000CT DEN:090097906680 ung ho MS 2021008 be Pham Dieu Huyen
09-01-2021 21:40:26100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.003(Bui Nguyen Tuan Duong)
09-01-2021 21:41:48100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2020.331 (be Giang Duc Hai)
09-01-2021 21:43:44100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.008 (be Pham Dieu Huyen)
09-01-2021 22:16:12150,000ungho ms2021.009 ba nguyen ngoc dang
09-01-2021 22:17:36200,000ungho ms2021.008 be pham dieu huyen
09-01-2021 23:20:0250,000LPT ung ho MS 2021009 ba Nguyen Ngoc Dang
09-01-2021 23:21:1150,000LPT ung ho MS 2021009 ba Nguyen Ngoc Dang
10-01-2021 08:57:4650,000ung ho NCHCCCL NGUYEN BICH HONG 0961228897
10-01-2021 12:36:22300,000giup be Pham Dieu Hien
10-01-2021 18:52:5750,000ung ho MS 2021.008 BE PHAM DIEU HUYEN
10-01-2021 18:54:3350,000ung ho MS 2021.009 BA NGUYEN NGOC DANG
10-01-2021 18:54:4850,000Le Duc Anh chuyen tien
10-01-2021 21:50:09200,000CT DEN:100098083570 ung ho ms 2021 005 em trieu thi nguyen
10-01-2021 22:28:39300,000MS 2021.003
 

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ngày ủng hộ Họ và tên người ủng hộ  Số tiền Mã số ủng hộ 
4/1/2021Nguyễn Quang Bích     1,000,0002021.003
6/1/2021Liên, Thanh , Quyên     3,000,0002020.332
6/1/2021Anh Hưng + Trực     2,500,0002020.330,329,333,326,2021.006
7/1/2021Đỗ Thanh Huy Phong , Đỗ Thanh Mỹ     3,000,0002021.005-007;2020.335,331,325,323,278,253,288,304,283,239,258,286,237,231,228,224,319,247,273,311,221,306,218,215,211,208
8/1/2021Nguyễn Bạch Trang   12,000,0002021.004,005,006

Ban Bạn đọc

Mắc căn bệnh lạ, bé gái bị liệt cả hai chân, tương lai mịt mù

Mắc căn bệnh lạ, bé gái bị liệt cả hai chân, tương lai mịt mù

Suốt 8 năm ròng sống trong cảnh đau đớn vì căn bệnh viêm đa khớp dạng thiếu niên, đến năm 12 tuổi, Phương đột nhiên bị teo hết chân tay, phải nằm liệt trên giường bệnh.