1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
9/21/2110,000IBVCB.1375735208.UNG HO MS 2021 256 BE Y.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/21/2110,000IBVCB.1375732373.UNG HO MS 2021 255 QUAN TIEN THANH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/21/2115,000MBVCB.1375601398.giup 3ms 2021 254 2021 255 va 2021 256.CT tu 0071003783995 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/21/2120,000MBVCB.1377181449.NGUYEN HONG THAO va thai nguyen huu thien ung ho ma so 2021.256 (be Le Nhu Y).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2120,000MBVCB.1377070419.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.255(em quan tien thanh).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2120,000MBVCB.1377065441.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.256(be le nhu y).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2120,000677593.210921.152537.ung ho MS 2021 256 be le nhu y
9/21/2120,000MBVCB.1375691943.ung ho ms 2021.covid19.CT tu 0031000400796 NGUYEN HAI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2130,000MBVCB.1376661691.UH ms 2021.252 (Tran Tan Phat) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2130,000MBVCB.1375819412.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.256 ( be Le Nhu Y ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2150,000055477.210921.143700.Cc FT21264084980501
9/21/2150,000471598.210921.104358.Ung ho MS 2021 Covid19
9/21/2150,000073453.210921.103543.Vietcombank;0011002643148;DUONG THI VAN HUONG chuyen khoan UHNCHCCCL
9/21/2150,000254076.210921.100537.Ung ho MS 2021 Covid19
9/21/2150,000MBVCB.1375780787.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.256 (be Le Nhu Y).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2150,000230615.210921.090618.Ung ho MS 2021.256 be Le Nhu Y
9/21/2150,000MBVCB.1375715025.ung ho ms 2021.covid.CT tu 0611000182231 DUONG THONG TIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2150,000851806.210921.083719.Ung ho MS 2021Covid19
9/21/2150,000MBVCB.1375618552.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0781000405143 PHAM DUY KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2150,000MBVCB.1375533578.Ung ho MS 2021.256.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2150,000580658.210921.064636.Ung ho MS 2021.256 be Le Nhu Y
9/21/2175,000MBVCB.1375861765.Ung ho MS 2021.256 (be Le Nhu Y).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2175,000MBVCB.1375859577.Ung ho MS 2021.255.CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/2186,000829428.210921.111407.Ung ho ms 2021.covid 19. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT21264326706160
9/21/21100,000MBVCB.1375355249.ung ho MS 2021.255.CT tu 0611001479390 PHAM THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21100,000MBVCB.1377537906.Ung ho ms 2021.256 be Le Nhu Y.CT tu 0251001066334 PHAM KHANH DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21100,000IBVCB.1377196674.ung ho MS 2021.256 (be Le Nhu Y) qua qua Bao VietNamNet.CT tu 0021000929016 PHAM QUANG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21100,000465403.210921.184231.ung ho MS 2021 covid19
9/21/21100,000280634.210921.172019.MS 2021.256 FT21264768904100
9/21/21100,000251808.210921.165931.Ung ho NCHCCCL - Nguyen Quang Huy FT21264372020720
9/21/21100,000358612.210921.155106.MS 2021.256(le nhu y )
9/21/21100,000MBVCB.1376751070.Ung ho MS 2021.256 (be Le Nhu Y).CT tu 0541000202495 TRAN MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21100,000694925.210921.154559.T ung ho Le Nhu Y MS 2021.256
9/21/21100,000MBVCB.1376642980.HUYNH DUC DUY ung ho ms :2021.256 ( Le Nhu Y).CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21100,000162605.210921.120342.Ung ho MS 2021. Covid19
9/21/21100,000925061.210921.115504.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.255 quan tien thanh
9/21/21100,000608049.210921.114506.Ung ho Ms 2021 COVID 19
9/21/21100,000872946.210921.111536.ung ho MS 2021.256 be Le Nhu Y
9/21/21100,000943413.210921.110042.Ms 2021 255 Quan Tien Thanh
9/21/21100,000MBVCB.1376062176.TA TUAN ANH chuyen tien.CT tu 1019661724 TA TUAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21100,000MBVCB.1376037533.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.256 (be Le Nhu Y).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21100,000MBVCB.1376034315.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.255 (Quan Tien Thanh).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21100,000MBVCB.1376030399.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.254 (Ta Van Minh).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21100,000777425.210921.103601.xin dong gop long hao tam FT21264455686747
9/21/21100,000014448.210921.094837.ZP5VQJFKKD9H 210921000091340 MS 2021.256
9/21/21100,000586336.210921.093135.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 256 be Le Nhu Y
9/21/21100,000IBVCB.1375791332.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0011000985503 LE NGOC LAP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21100,000893793.210921.090902.Ung ho MS 2021 covid 19
9/21/21100,000680733.210921.085651.Ung ho MS 2021.256
9/21/21100,000247228.210921.084639.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;PHAM THANH SON chuyen khoan ung ho MS 2021 256 be Le Nhu Y
9/21/21100,000638620.210921.084559.Ung ho MS 2021 Covid 19 FT21264295178816
9/21/21100,000008226.210921.082635.ZP5VQJFKJ81K 210921000059932 Ung ho MS2021. Covid19
9/21/21100,000IBVCB.1375643478.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0111001395850 PHAN THUY NHU PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21100,000165522.210921.081936.ung ho MS 2021 Vovid19
9/21/21100,000111527.210921.081800.Vinh Nam ung ho ms 2021 256 be Le Nhu Y
9/21/21100,000MBVCB.1375608534.Ung ho MS 2021.255 ( Quan Tien Thanh).CT tu 0021000412838 TRAN VAN QUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21100,000MBVCB.1375603852.Ung ho MS 2021.256 ( be Le Nhu Y).CT tu 0021000412838 TRAN VAN QUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21100,000601219.210921.080047.Ung ho ms 2021.covid19 FT21264418926395
9/21/21100,000MBVCB.1375595383.MS 2021.256 Nguyen Thi Minh Yen ung ho be Le Nhu Y.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21100,000102587.210921.072919.MS 2021 256 be Le Nhu Y
9/21/21100,000582039.210921.072440.UNG HO MS 2021256 FT21264512224089
9/21/21100,000MBVCB.1375513847.MS 2021.256.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21100,000181569.210921.065437.Ghi ro ung ho MS 2021.255 (Quan Tien Thanh)
9/21/21100,000181521.210921.065339.ung ho MS 2021.253 (Phan Phuc Tuan)
9/21/21100,000MBVCB.1375496898.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.256 (be Le Nhu Y)Vietnamnet 21/9/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21100,000MBVCB.1375405954.ung ho MS 2021.253 (Phan Phuc Tuan).CT tu 0721000670010 NGUYEN HOANG PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21100,000MBVCB.1375405138.ung ho MS 2021.255 (Quan Tien Thanh).CT tu 0721000670010 NGUYEN HOANG PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21100,000532383.210921.005321.MS 2021.251 FT21264741945137
9/21/21100,000532306.210921.005256.MS 2021.252 FT21264782014851
9/21/21100,000532174.210921.005212.MS 2021.253 FT21264073873936
9/21/21100,000531951.210921.005107.MS 2021.254 FT21264073870067
9/21/21100,000531823.210921.005032.MS 2021.255 FT21264698531037
9/21/21100,000985863.210921.001557.MS 2021.253 Phan Phuc Tuan
9/21/21100,000983931.210921.000716.MS 2021.255 Quan Tien Thanh
9/21/21140,000MBVCB.1376162489.Ung ho MS 2021 256 Be Le Nhu Y.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/21/21150,000883135.210921.084046.MS 2021 256 BE LE NHU Y
9/21/21180,000MBVCB.1376166160.Ung ho MS 2021 255 Quan Tien Thanh.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/21/21200,000674462.210921.214249.UNG HO MS 2021.256 BE LE NHU Y
9/21/21200,000MBVCB.1377418610.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0271001071690 PHAM THI THU THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21200,000238350.210921.194446.ung ho ms 2021.256 (le nhu y)
9/21/21200,000MBVCB.1377282320.NGUYEN DUC HUNG chuyen tien.CT tu 0451000456021 NGUYEN DUC HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21200,000916208.210921.174541.UNG HO MS2021.COVID19
9/21/21200,000MBVCB.1376968915.ung ho?MS 2021.256?(be Le Nhu).CT tu 0181003638001 NGUYEN VIET ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21200,000243107.210921.165322.Ung ho MS 2021 256 Be Le Nhu Y FT21264841654386
9/21/21200,000MBVCB.1376873716.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0491000016958 NGUYEN NGOC VAN THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21200,000MBVCB.1376810619.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0481000702232 TRAN VAN NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21200,000MBVCB.1376754590.Ung ho ms 2021.256 (be Le Nhu Y).CT tu 0491001564805 TRINH SON HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21200,000MBVCB.1376632539.UNG HO NCHCCCL.CT tu 0351000627570 TRAN THI THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21200,000MBVCB.1376580919.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0451000280557 VU QUOC LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21200,000MBVCB.1376522133.Ung ho MS 2021.256 (Le Nhu Y).CT tu 0721000616082 TRAN HUY VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21200,000MBVCB.1376471694.NGUYEN THI KIM XUAN chuyen tien tu thien 200k den Quy Vietnamnet.CT tu 0011003084152 NGUYEN THI KIM XUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21200,000587474.210921.134344.ung ho MS 2021 covid 19
9/21/21200,000MBVCB.1376436244.Ung ho MS 2021.256 (be Le Nhu Y).CT tu 0121000311311 VO QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21200,000580538.210921.133730.Chuyen tien tu thien
9/21/21200,000521730.210921.132431.Ung ho MS2021 COVID 19 gia dinh Tieu Hoang Kha
9/21/21200,000IBVCB.1376347398.Ung ho Quan tien Thanh (ms: 2021.255).CT tu 0111000320961 PHAM NGOC THANH THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21200,000IBVCB.1376318638.ung ho MS 2021.256 (be Le Nhu Y).CT tu 0491000002423 LE HIEN THUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21200,000464484.210921.123049.Ung ho MS 2021 Covid19
9/21/21200,000297362.210921.113034.IBFT Ung ho MS 2021.Covid19
9/21/21200,000950547.210921.111658.Ung ho MS 2021 covid19
9/21/21200,000843306.210921.105331.ung ho ms 2021.covid19
9/21/21200,000939893.210921.105255.Ung ho MS 2021 256 Le Nhu Y
9/21/21200,000813599.210921.103307.Chuyen tien ung ho ms 2021. covid 19
9/21/21200,000776096.210921.103125.ung ho MS 2021.Covid19
9/21/21200,000737280.210921.100659.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21264718905074
9/21/21200,000MBVCB.1375916214.PHAM XUAN BINH chuyen tien ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0121001645818 PHAM XUAN BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21200,000309767.210921.094931.ung ho ms 2021.256( Le Nhu Y)
9/21/21200,000MBVCB.1375868837.VU THANH NGUYEN ck ung ho ms.2921.256 ( be le nhu y).CT tu 0071001297033 VU THANH NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21200,000MBVCB.1375855112.VU THANH NGUYEN ck ung ho ms 2021. covid 19.CT tu 0071001297033 VU THANH NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21200,000MBVCB.1375801525.ung ho MS 2021.256 (be Le Nhu Y).CT tu 0851000000505 VU QUANG MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21200,000890999.210921.092122.UNG HO MS 2021.COVID19-210921-09:21:18 890999
9/21/21200,000708058.210921.091743.ung ho MS 2021.254 Ta Van Minh
9/21/21200,000690250.210921.090443.ung ho MS 2021.256 be Le Nhu Y
9/21/21200,000163765.210921.090304.Ung ho MS 2021 Covid19
9/21/21200,000163641.210921.090258.CAN QUOC TUAN ung ho MS 2021 Covid19
9/21/21200,000838581.210921.085008.ung ho ms 2021.COVID19
9/21/21200,000276134.210921.084352.ung ho MS 2021.256 (be le nhu y)
9/21/21200,000224717.210921.084034.Ung ho MS 2021.256 Be LE NHU Y
9/21/21200,000IBVCB.1375684698.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0251002778438 NGUYEN QUOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21200,000650110.210921.082912.Chuyen tien Ung ho MS 2021. covid 19
9/21/21200,000154459.210921.081235.Ung ho MS 2021 Covid19
9/21/21200,000MBVCB.1375626211.MS 2021.256.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21200,000207836.210921.075940.IBFT Ung ho MS 2021.Covid19
9/21/21200,000912354.210921.075424.Vietcombank;0011002643148;Ung Ho MS 2021 Covid19 Tieu Hoang Kha TX Ben Cat Binh Duong
9/21/21200,000MBVCB.1375562557.DANG HOANG HAI chuyen tien UNGHO MS 2021.256 ( be LE NHU Y ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21250,000MBVCB.1377229931.DANG VAN THANH ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0071003821156 DANG VAN THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21300,000769939.210921.215007.MS 2021 256 be Le Nhu Y
9/21/21300,000028063.210921.212537.Ung ho MS 2021.254 chau Ta Van Minh
9/21/21300,000MBVCB.1377397955.C Thao ung ho Ms2021.256-be Le Nhu Y.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21300,000MBVCB.1376829692.Nhaahn ung ho MS 2021.256.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21300,000167134.210921.160120.Ung ho MS2021.256 be Le Nhu Y FT21264752103001
9/21/21300,000MBVCB.1376435970.Be Thien Phu , Khanh My ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0631003874491 DO XUAN SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21300,000MBVCB.1376392004.ung ho MS 2021.covid19.CT tu 0031000238546 NGUYEN XUAN TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21300,000MBVCB.1376281560.GDPT ung ho MS.2021.Covid19.CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21300,000MBVCB.1376233133.Giup a Kha Binh Duong.CT tu 0531008889999 PHAM DANG KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21300,000304142.210921.094442.NGO DUC VANG chuyen tien Ung ho MS 2021.Covid19
9/21/21300,000MBVCB.1375843091.Ung ho MS2021. Covid19.CT tu 0121000741817 PHAM THI THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21300,000MBVCB.1375786542.ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21300,000701891.210921.091323.ung ho ms 2021.256 be le nhu y
9/21/21300,000MBVCB.1375750917.Ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 1015686843 NGUYEN THU HOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21300,000MBVCB.1375729015.Ong ba KhaiTam gui chau Le Nhu Y, ms 2021.256 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21300,000678913.210921.085545.Ung ho MS 2021. Covid 19
9/21/21300,000IBVCB.1375716086.ung ho MS2021.256 (be Le Nhu Y).CT tu 0291000047913 TRAN THI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21300,000MBVCB.1375613487.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0451000504598 VU CONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21300,000858926.210921.074418.Vietcombank;0011002643148;giup do gd anh Tieu Hoang Kha vi covid 19 Ma so 2019 covyd 19
9/21/21300,000173246.210921.070230.Ms 2021 254 ta van Minh
9/21/21350,000IBVCB.1376660261.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.256 (be Le Nhu Y).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21350,000IBVCB.1376649949.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.255 (Quan Tien Thanh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21400,000MBVCB.1376108016.UNG HO MS 2021. 256 (be Le Nhu Y ).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21500,000135669.200921.232425.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 Covid 19 My Huong
9/21/21500,000031317.210921.212934.Ung ho MS 2021.252 be Tran Tan Phat
9/21/21500,000025151.210921.212116.Ung ho MS 2021.256 be Le Nhu Y
9/21/21500,000MBVCB.1377340238.PHAN VAN MAI chuye tien quy ung ho covid.CT tu 0151000550037 PHAN VAN MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21500,000304649.210921.173809.Ung ho MS 2021 256 be Le Nhu Y FT21264752460382
9/21/21500,000898657.210921.173226.Chuyen tien ung ho MS 2021.256 be Le Nhu y
9/21/21500,000MBVCB.1376955659.Giup do 2021.256.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21500,000154399.210921.155546.Vietcombank;0011002643148;Ho tro MS 2021 254 TA VAN MINH
9/21/21500,000014767.210921.155226.UNG HO MS 2021.256 (BE LE NHU Y)-210921-15:52:47 014767
9/21/21500,000051762.210921.154655.Ung ho MS 2021 256 be Le Nhu Y
9/21/21500,000688647.210921.153821.Ung ho MS 2021.256 (Le Nhu Y)
9/21/21500,000MBVCB.1376526013.HAN ANH VU chuyen tien ung ho MS 2021.covid 19.CT tu 0281000007501 HAN ANH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21500,000MBVCB.1376491695.Ung ho MS2021.Covid19.CT tu 0021000592791 TONG THI VAN HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21500,000SHGD:10002489.DD:210921.BO:LE THI BICH THUY.Remark:995221092158132 ung ho MS 2021.covid 19
9/21/21500,000262593.210921.130942.NGUYEN THI LANH ung ho MS 2021 COVID19
9/21/21500,000IBVCB.1376314775.NGUYEN HUU HONG SON chuyen khoan ung ho MS 2021.255 Quan Tien Thanh.CT tu 0251001039428 NGUYEN HUU HONG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21500,000152414.210921.112841.Ung ho MS2021.256 (Be le Nhu Y)
9/21/21500,000MBVCB.1375883128.NGUYEN VAN TOAN ung ho MS 2021.256 (be Le Nhu Y ).CT tu 0491000046778 NGUYEN VAN TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21500,000SHGD:10011971.DD:210921.BO:NGUYEN THANH BINH.Remark:Ung ho ms 2021.253 Phan Phuc Tuan
9/21/21500,000SHGD:10011864.DD:210921.BO:NGUYEN THANH BINH.Remark:Ung ho ms 2021.255 Quan Tien Thanh
9/21/21500,000614075.210921.093450.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021Covid19
9/21/21500,000304238.210921.093136.An Nhien ung ho MS 2021 256 be Le Nhu Y
9/21/21500,000MBVCB.1375803256.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0081001307043 NGUYEN PHAN BA NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21500,000IBVCB.1375749818.KK covid19.CT tu 0111000126033 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/21/21500,000285230.210921.084851.MS 2021.Covid19
9/21/21500,000SHGD:10000129.DD:210921.BO:PHAM THANH SON.Remark:[2100000013395719]UNG HO MS 2021.COVID19
9/21/21500,000884037.210921.084321.ung ho MS 2021 Covid 19
9/21/21500,000125171.210921.075043.Ung ho MS 2021 Covid19
9/21/21500,000570754.210921.065341.MS 2021.256 be Le Nhu Y FT21264707204071
9/21/21600,000MBVCB.1375921726.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0011001286794 DO THI THU GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/21700,000867311.210921.073631.MS 2021.256 (BE LE NHU Y)-210921-07:36:23 867311
9/21/21800,000948003.210921.121102.MS 2021.255 (QUAN TIEN THANH)-210921-12:10:56 948003
9/21/211,000,000MBVCB.1377560159.ung ho MS 2021.256 (be Le Nhu Y).CT tu 0121002473635 VO BA THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/211,000,000067701.210921.194737.Ung ho MS 2021 Covid 19
9/21/211,000,000MBVCB.1377294381.Trinh Bach Tuyet ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0911000020861 NGO NGUYEN PHUC NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/211,000,000232091.210921.164547.be mach ngoc nghi dinh gui tien ung ho gd anh tieu hoang kha binh duong ,de giup nuoi be FT21264779533447
9/21/211,000,000081794.210921.150056.Ung ho MS 2021.Covid19. FT21264057424026
9/21/211,000,000990950.210921.144333.UNG HO MS 2021 COVID 19 UNG HO GIA DINH ANH TIEU HOANG KHA O BINH DUONG-210921-14:43:35 990950
9/21/211,000,000SHGD:10020818.DD:210921.BO:PHAM QUOC MANH.Remark:Pham Quoc Manh ung ho MS 2021.Covid19
9/21/211,000,000926459.210921.141557.ung ho MS 2021.256( be Le Nhu Y)
9/21/211,000,000MBVCB.1375883746.LE KONG SON chuyen tien cho be le nhu y ms 2021.256.CT tu 0041000293244 LE KONG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/211,000,000698290.210921.093739.Ung ho MS 2021.covid19 FT21264507806295
9/21/211,000,000SHGD:10011731.DD:210921.BO:NGUYEN THANH BINH.Remark:Ung ho ms 2021.256 be Le Nhu Y
9/21/211,000,000675931.210921.091938.Ck FT21264404635950
9/21/211,000,000IBVCB.1375687232.ung ho ms 2021 Covid19.CT tu 0071004720789 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/211,000,000MBVCB.1375670006.Ung ho MS2021.Covid19.CT tu 0021001945314 TRAN VAN NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/211,000,000MBVCB.1375640417.DO THANH TU chuyen tien ung ho ms 2021.covid19.CT tu 0991000039638 DO THANH TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/211,000,000100176.210921.080609.Ung ho a Kha
9/21/211,000,000568036.210921.064329.Ung ho MS 2021 256 be Le Nhu Y FT21264777495334
9/21/211,500,000879915.210921.173258.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021Covid19
9/21/212,000,000MBVCB.1376873789.Ung ho MS 2021.256 ( be Le Nhu Y ).CT tu 2222686868 TRAN BINH AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/21/212,000,000615456.210921.144354.LE DUC LONG chuyen khoan Ung ho MS 2021 Covid 19
9/21/212,000,000204232.210921.092441.NGUYEN NGOC thuc ung ho chau ma so 2021.219
9/21/212,000,000283215.210921.090920.ung ho MS 2021.Covid19
9/21/213,000,000841978.210921.112323.Ong Tu Van giup cho ms 2021 256 be Le Nhu Y FT21264626790414
9/21/213,000,000SHGD:10011415.DD:210921.BO:VO HOANG SON.Remark:Ung ho MS 2021.Covid19
9/21/215,000,000757445.210921.095324.Ong Tu Van gop vao ung ho MS 2021.Covid19
9/21/215,000,000087139.210921.075008.MAI DUC HIEN chuyen khoan
9/22/215,000MBVCB.1378494909.giup ms 2021257.CT tu 0071003783995 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/22/215,500219597.220921.090117.ung ho MS 2021 257
9/22/2110,000307008.220921.190625.Vietcombank;0011002643148;2021 157 uh gd anh tran van hung
9/22/2110,000237954.220921.185400.Vietcombank;0011002643148;2021 252 uh be tran tan phat
9/22/2110,000IBVCB.1377976582.UNG HO MS 2021 257 EM TUAN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/22/2115,000068203.210921.222837.ung ho MS 2021.256 (be Le Nhu Y)
9/22/2130,000MBVCB.1378355821.UH ms 2021.247 (ba Duong Thi Chinh). Nam Mo Duoc Du Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2130,000MBVCB.1377929599.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.257 (em Dinh Anh Tuan).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2140,000147105.220921.081634.MS 2021 257
9/22/2150,000854225.220921.190445.PHAM LE KIEU VINH chuyen tien
9/22/2150,000IBVCB.1378839097.Ung ho em Dinh Anh Tuan , MS 2021.257.CT tu 0251001116892 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/22/2150,000MBVCB.1378686654.Ung ho MS 2021.257 (Dinh Anh Tuan).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2150,000MBVCB.1377818013.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.257 (em Dinh Anh Tuan).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2150,000MBVCB.1377794909.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.257 (em Dinh Anh Tuan)Vietnamnet 22/9/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/2160,000258542.220921.152534.GD PHAM N TUNG UH MS 2021.256 (BE LE NHU Y)-220921-15:24:59 258542
9/22/2160,000257945.220921.152341.PNT UH MS 2021.257 (EM DINH ANH TUAN)-220921-15:23:09 257945
9/22/21100,000MBVCB.1379655639.NGUYEN TRONG CHANH chuyen tien ung ho ms 2021.257(em Dinh Anh Tuan).CT tu 0841000016448 NGUYEN TRONG CHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21100,000721587.220921.162942.MS 2021 257 em Dinh Anh Tuan
9/22/21100,000220309.220921.154316.Ung ho MS 2021.256 be Le Nhu Y FT21265460310020
9/22/21100,000519609.220921.134210.T ung ho Em Dinh Anh Tuan MS 2021.257
9/22/21100,000141208.220921.131412.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 covid
9/22/21100,000025113.220921.125718.ZP5VQKDEE8JM 210922000156697 MS 2021.257
9/22/21100,000243448.220921.091623.ung ho MS 2021 257 em Dinh Anh Tuan
9/22/21100,000SHGD:10004056.DD:210922.BO:BUI THI TO HAI.Remark:Ungho ms2021covid19
9/22/21100,000110447.220921.082536.Vinh Nam ung ho ms 2021 257 em Dinh Anh Tuan
9/22/21100,000187920.220921.080923.Ung ho MS 2021.257 (em Dinh Anh Tuan)
9/22/21100,000087756.220921.075852.Ms 2021 257 em Dinh Anh Tuan
9/22/21100,000078150.220921.074500.NGUYEN XUAN THAI chuyen khoan ung ho MS 2021 Covid19
9/22/21100,000MBVCB.1377846692.MS 2021.257.CT tu 0831000040411 DUONG THI THOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21100,000MBVCB.1377821619.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0341006910250 MAI VAN CONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21100,000057979.220921.070648.Ung ho MS 2021 Covid19
9/22/21100,000671364.220921.063310.ung ho-nbsp;MS 2021.257-nbsp;em Dinh Anh Tuan
9/22/21100,000812940.220921.055544.ung ho MS 2021.257 em Dinh Anh Tuan
9/22/21100,000674498.220921.054625.MS 2021.257 FT21265726833950
9/22/21100,000197202.220921.003118.MS 2021Covid19
9/22/21100,000786515.220921.002729.Chuyen tien Ung ho NCHCCCL, Truong Dinh Trung, 0903997277
9/22/21100,000240898.220921.001531.ung ho MS 2021 . 256 (Le Nhu Y)
9/22/21140,000MBVCB.1378748169.ung ho MS 2021.253 ( Phan Phuc Tuan).CT tu 0231000656792 NGUYEN THI THU THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21140,000MBVCB.1378743654.ung ho MS 2021.257 ( em Dinh Anh Tuan).CT tu 0231000656792 NGUYEN THI THU THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21150,000044074.220921.212904.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN THI THU THUY chuyen khoan ung ho MS 2021 covid19
9/22/21150,000780579.220921.141552.Nhom Vien gach nho Ung ho 3 ma so gom 253 255 va 256
9/22/21200,000157334.220921.214704.MS 2021.210 (Tran Van khac)
9/22/21200,000MBVCB.1379414261.TRAN THI TIEP chuyen tien ung ho covid.CT tu 0031000368477 TRAN THI TIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21200,000IBVCB.1379347885.Ung ho MS2021.covid19.CT tu 0461000443066 BUI THI TUYET LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21200,000444644.220921.184033.Ung ho MS 2021 co vid 19 FT21265230105021
9/22/21200,000MBVCB.1379292305.MS 2021 257? em Dinh Anh Tuan.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/22/21200,000071144.220921.163048.Ung ho 2021 256 be Le Nhu Y
9/22/21200,000MBVCB.1379021128.Ung ho MS 2021.257 (em Dinh Anh Tuan).CT tu 0021000407930 TRAN THUY HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21200,000IBVCB.1378863584.MS 2021 257 em Dinh Anh Tuan.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/22/21200,000MBVCB.1378673839.Ung ho MS 2021.254 (Ta Van Minh).CT tu 0971000013114 LE THI TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21200,000347988.220921.105217.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 COVID
9/22/21200,000808530.220921.094214.Ung ho MS 2021.COVID19 - GD ANH TIEU HOANG KHA FT21265493744644
9/22/21200,000960255.220921.093607.Tien Phuong chuyen tien ung ho gia dinh anh Dung
9/22/21200,000127227.220921.084121.ung ho ms 2021 257 dinh anh tuan
9/22/21200,000893006.220921.083711.Chuyen tien MS 2021. Covid 19
9/22/21200,000MBVCB.1377825157.UNG HO MS 2021. Covid19.CT tu 0231000602612 THAN THI MY SUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21300,000568495.220921.203935.MS 2021.256 FT21266646833090
9/22/21300,000MBVCB.1379560669.Ung ho MS2021.257 em Dinh Anh Tuan.CT tu 0071002851890 BUI VAN TAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21300,000478609.220921.142254.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 Covid 19
9/22/21300,000726990.220921.123456.Minh Hung Binh Duong Ung ho MS 2021.256 be Le Nhu Y
9/22/21300,000725405.220921.123130.Minh hung Binh Duong Ung ho MS 2021.257 em Dinh Anh Tuan
9/22/21300,000538502.220921.114328.PHAN TRUNG PHUC chuyen khoan ung ho MS 2021 255
9/22/21300,000MBVCB.1378068548.Ung ho MS 2021.256(be le nhu y ).CT tu 0111000453506 NGUYEN THI BICH CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21300,000MBVCB.1378010275.Ung ho MS 2021.257 (em Dinh Anh Tuan).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21300,000MBVCB.1377976447.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0111000662335 DANG MINH TRIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21500,000VCBPAY.1377652430.Ung ho MS 2021.covid.CT tu 0121000130173 LAM THI DAN AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21500,000858678.220921.210409.ung ho MS 2021.covid.19
9/22/21500,000554831.220921.202545.MS 2021 257 UH Em Dinh Anh Tuan FT21265211023381
9/22/21500,000MBVCB.1378681494.ung ho MS 2021.257?(em Dinh Anh Tuan).CT tu 0071000888916 LE NGUYEN BAO THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21500,000SHGD:10013713.DD:210922.BO:BUI HUONG GIANG.Remark:MK ung ho Ms 2021.Covid 19
9/22/21500,000SHGD:10012545.DD:210922.BO:BUI HUONG GIANG.Remark:QM ung ho Ms 2021.257. Em Dinh Anh Tuan
9/22/21500,000173544.220921.115304.ung ho ms 2021.covid19
9/22/21500,000293551.220921.112029.ung ho ma so 2021 256 va 2021 257 moi ma so 250 ngan dong
9/22/21500,000MBVCB.1378243164.UNG HO MS 2021.COVID19.CT tu 0071001101567 NGUYEN NGOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21500,000MBVCB.1378148918.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0071005200381 TRAN THI THU THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21500,000IBVCB.1378072249.Q.Ngoc giup do em Dinh Anh Tuan MS:2021.257.CT tu 0371000686868 PHAN QUE ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21500,000MBVCB.1378036580.Ung ho MS 2021.257 em Dinh Anh Tuan.CT tu 0081001196681 LE VAN TAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/21500,000SHGD:10007873.DD:210922.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.257 em Dinh Anh Tuan
9/22/21500,000150744.220921.081917.Ung ho MS 2021 covid19
9/22/211,000,000747222.210921.222701.Ung ho MS 2021.Covid19
9/22/211,000,000249008.220921.151415.Ung ho MS 2021.Covid19
9/22/211,000,000MBVCB.1378675873.Ung ho MS 2021.256?(be Le Nhu Y).CT tu 0071000888916 LE NGUYEN BAO THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/211,000,000SHGD:10012551.DD:210922.BO:DINH NGOC DUONG.Remark:DND ung ho MS 2021.257 em Dinh Anh Tuan
9/22/211,000,000MBVCB.1377971797.DAO XUAN TRUONG chuyen tien.CT tu 1014854855 DAO XUAN TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/22/211,500,000778434.210921.234738.Kolmakova E. V. ung ho MS 2021.Covid19
9/22/211,500,000893427.220921.214820.Kolmakova E.V. ung ho MS 2021.256 be Le Nhu Y
9/22/212,000,000776021.210921.233940.Chuyen tien LD 21200
9/22/213,000,000966314.220921.094018.co Phuong ung ho MS 2021.Covid 19
9/22/213,000,000779923.220921.091741.Ong Tu Van giup dong vien ms 2021 257 em Dinh Anh Tuan FT21265096482279
9/22/215,000,000964513.220921.093911.Ong Tu Van ung ho MS 2021.Covid 19
9/23/215,000MBVCB.1381342011.giup ms 2021258.CT tu 0071003783995 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/23/215,500334191.230921.101053.ung ho MS 2021 258
9/23/2110,000IBVCB.1381719507.UNG HO MS 2021 258 CHI DUONE.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/23/2115,000064224.230921.020653.ung ho MS 2021.257 (em Dinh Anh Tuan)
9/23/2120,000MBVCB.1381362426.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.258 chi thanh thi duone.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/2120,000MBVCB.1381356589.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.257 em dinh anh tuan.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/2130,000MBVCB.1380408954.UH ms 2021.249 (gia dinh anh Cao Van Thanh) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/2130,000MBVCB.1380160775.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.258 (chi Thach Thi Duone).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/2150,000353891.230921.190000.ung ho MS 2021 258 chi Thach Thi Duone
9/23/2150,000350589.230921.185802.Ung ho MS 2021 257 em Dinh Anh Tuan
9/23/2150,000564606.230921.185135.UNG HO MS 2021.257(EM DINH ANH TUAN)-230921-18:51:35 564606
9/23/2150,000359523.230921.171614.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021257 em Dinh Anh Tuan
9/23/2150,000396978.230921.135209.LE LONG HUNG chuyen tien
9/23/2150,000950688.230921.105918.Cc FT21266082070048
9/23/2150,000MBVCB.1380140967.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.258 (chi Thach Thi Duone).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/2150,000219825.230921.091306.NGUYEN THI TAM chuyen khoan
9/23/2180,000419871.230921.102414.GD PHAM N TUNG UH MS 2021.258 (CHI THACH THI DUONE)-230921-10:23:49 419871
9/23/21100,000MBVCB.1379765330.ung ho MS 2021.256 (be Le Nhu Y ).CT tu 0721000670010 NGUYEN HOANG PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21100,000MBVCB.1381444560.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.258 (chi Thach Thi Duone).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21100,000MBVCB.1380947665.Dang Van Nhat xin uh MS 2021.257 em Dinh Anh Tuan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21100,000MBVCB.1380933037.Dang Van Nhat xin uh MS 2021.258 chi Thach Thi Duone. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21100,000MBVCB.1380903773.MS 2021.258.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21100,000637382.230921.131954.Ung ho MS 2021 256 be Le Nhu Y
9/23/21100,000050206.230921.122706.MS 2021.258 -chi thach thi duong FT21266494260867
9/23/21100,000354956.230921.115618.Ung ho MS 2021.258 (chi Thach Thi Duone)
9/23/21100,000292527.230921.115108.ung ho ms 2021.258 chi thach thi duone
9/23/21100,000991753.230921.113256.Ung ho ms 2021.258 chi thach thi duone FT21266096987036
9/23/21100,000335129.230921.103345.Ung ho MS 2021.258: Chi Thach Thi Duone. Tu STN
9/23/21100,000406737.230921.094158.UNG HO MS 2021-257 DINH ANH TUAN-230921-09:41:57 406737
9/23/21100,000558004.230921.092029.ung ho MS 2021 258 chi Thach Thi Duone
9/23/21100,000MBVCB.1380086015.ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0511000441025 NGUYEN CHAU QUANG HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21100,000147972.230921.082835.MS 2021 258 chi Thach Thi Duone
9/23/21100,000388090.230921.082834.UNG HO MS 2021.COVID19-230921-08:28:34 388090
9/23/21100,000124809.230921.081059.Vinh Nam ung ho ms 2021 258 chi Thach Thi Duong
9/23/21100,000378458.230921.064012.ung ho MS 2021258 chi Thach Thi Duone
9/23/21100,000MBVCB.1379882504.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.258 (chi Thach Thi Duone)Vietnamnet 23/9/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21100,000976953.230921.060403.Chuyen tien ung ho chi Thach thi Duone
9/23/21200,000675314.220921.230421.MS 2021.Covid19 FT21266739959791
9/23/21200,000MBVCB.1381508888.Giup do MS 2021.256 (be Le Nhu Y).CT tu 0011001100050 NGO DUNG NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21200,000MBVCB.1381442827.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.257 (2 bo con em Dinh Anh Tuan).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21200,000467239.230921.183315.Ung ho ms 2021.258 chi thach thi duone FT21266098349833
9/23/21200,000MBVCB.1380883085.MS 2021.258 ( chi Thach Thi Duone).CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21200,000606521.230921.142745.ung ho MS 2021.258 chi Thach Thi Duone
9/23/21200,000MBVCB.1380680422.ung ho MS 2021.257 em Dinh Anh Tuan.CT tu 0281000339202 LY THANH HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21200,000MBVCB.1380660023.Ung ho MS 2021.258 ( chi Thach thi Duocne).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21200,000IBVCB.1380411999.MS 2021 258 chi Thach Thi Duone.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/23/21200,000970223.230921.111458.Ung ho MS 2021.258 FT21266009202110
9/23/21200,000283920.230921.110322.ung ho MS 2021.258 (chi thach thi duone).
9/23/21200,000090065.230921.105130.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 258
9/23/21200,000797607.230921.092504.Ms 2021.256 be nhu y
9/23/21200,000164633.230921.092034.Ung ho MS 2021.258 chi thach thi duong
9/23/21200,000555613.230921.091320.Ung ho MS 2021 258 Thach Thi Duone
9/23/21200,000595558.230921.082921.Ung ho MS2021.258 chi Thach Thi Duone
9/23/21200,000SHGD:10000394.DD:210923.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 258 THACH THI DUONE
9/23/21200,000384506.230921.081126.Ung ho MS 2021258 chi Thach Thi Duone
9/23/21200,000569306.230921.075628.Chuyen tien ung ho ms 2021.258
9/23/21200,000026989.230921.033507.Ung ho ms2021 Covid 19
9/23/21300,000602804.230921.221312.UNG HO MS 2021.258 ( CHI THACH THI DUONE)-230921-22:11:57 602804
9/23/21300,000625017.230921.161839.MS 2021.258 CHI THACH THI DUONE
9/23/21300,000MBVCB.1380814710.ms 2021 258 uh Thach Thi Duone.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/23/21300,000MBVCB.1380683512.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!UH Ms2021.256 Be LeNhuY.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21300,000611687.230921.114809.UNG HO MA SO 2021 258
9/23/21300,000MBVCB.1380214873.Ung ho MS 2021.256 (be Le Nhu Y).CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21300,000MBVCB.1380112864.ung ho MS 2021.258 chi Thach Thi Duone.CT tu 0961000020000 NGUYEN THI THU HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21300,000826365.230921.091413.DO TRUNG KIEN UNG HO CHI TTDUONe MS2021.258 FT21266371450818
9/23/21300,000SHGD:10006951.DD:210923.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.256 be Le Nhu Y
9/23/21300,000380419.230921.073629.UNG HO MS 2021.258 CHI THACH THI DUONE-230921-07:36:05 380419
9/23/21300,000047905.230921.060654.MS 2021 258 chi Thach Thi Duone
9/23/21400,000SHGD:10018629.DD:210923.BO:LE TRONG NHAN.Remark:Ung ho ma so 2021.258 chi Thach Thi Duone
9/23/21500,000MBVCB.1381525988.NGUYEN NGOC ANH ung ho MS 2021.258 ( Thach Thi Duone).CT tu 0011001511320 NGUYEN NGOC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21500,000MBVCB.1381481330.Giup do 2021.258.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21500,000621372.230921.171839.NGUYEN MINH LUAT ung ho MS 2021.covid 19
9/23/21500,000MBVCB.1380994829.Ms 2021.257 em Dinh Anh Tuan.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21500,000MBVCB.1380895397.MS 2021.256 (be Le Nhu Y).CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21500,000MBVCB.1380888107.MS 2021.257 ( em Dinh Anh Tuan).CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/21500,000516986.230921.114005.Ung ho MS 2021 258 chi Thach Thi Duone
9/23/21500,000950042.230921.105847.Ung ho ms 2021.covid FT21266700604035
9/23/21500,000163288.230921.083913.Ung ho MS 2021 258 chi Thach Thi Duone
9/23/21500,000MBVCB.1379905421.That nghiep do Covid.CT tu 0021001067153 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/23/211,000,000291791.230921.190638.NGUYEN QUANG DIEN chuyen tien Ung ho MS 2021. covid 19
9/23/211,000,000940069.230921.154611.UNG HO MS 2021 258
9/23/211,000,000808302.230921.112502.Ung ho MS 2021.258 chi Thach Thi Duone
9/23/211,000,000567613.230921.075434.Chuyen tien ung ho em Hang MS 2021 221 Nguyen Thuy Hang
9/23/211,000,000676746.230921.050556.Ung ho MS 2021.257 em Dinh Anh Tuan
9/23/211,000,000676510.230921.050245.Ung ho MS 2021.256 be Le Nhu Y
9/23/211,200,000590665.230921.213454.Ba Rymar Alla dong vien MS 2021.255 Quan Tien Thanh
9/23/211,500,000591079.230921.213400.Kolmakova Ekaterina ung ho MS 2021.255 Quan Tien Thanh
9/23/212,000,000593388.230921.213648.Chuyen tien uh MS 2021 COVID19
9/23/212,000,000SHGD:10004857.DD:210923.BO:PHAN THAI DUC.Remark:UNG HO MS 2021.256 - LE NHU Y
9/23/212,000,000MBVCB.1379903875.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0071000293153 VO THAI KHUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/215,000,000MBVCB.1381666103.ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/23/2150,000162752.230921.091842.T ung ho chi Thach thi Duong MS2021.258
9/24/215,500299559.240921.095630.ung ho MS 2021 259
9/24/2110,000IBVCB.1382901732.UNG HO MS 2021 259 EM TUAN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/24/2110,000MBVCB.1382298623.Theo su sap xep cua quy.CT tu 0121000796194 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/24/2120,000MBVCB.1382761330.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.260 em nguyen thi mai khanh.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/2120,000255236.240921.103648.ung ho NCHCCCL HO THI KIM HONG Chuyen tien
9/24/2130,000MBVCB.1383526571.UH ms 2021.250 (be Tran Bao Ngoc) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/2150,000690278.240921.214659.Cc FT21268006090758
9/24/2150,000611748.240921.201702.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.259 em Tran Van Tuan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21267109931340
9/24/2150,000334526.240921.162046.Cc FT21267670569105
9/24/2150,000747726.240921.151414.UNG HO MS 2021.260(NGUYEN THI MAI KHANH)-240921-15:14:13 747726
9/24/2150,000587064.240921.142246.Ung ho MS 2021259 Em Tran Van Tuan
9/24/2150,000MBVCB.1382732076.Ung ho MS 2021.259 (Tran Van Tuan).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/2150,000MBVCB.1382730369.Ung ho MS 2021.258 (Thach Thi Duone).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/2150,000071662.240921.123132.Cc FT21267506090320
9/24/2150,000212602.240921.093313.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021259 em Tran Van Tuan
9/24/2150,000013061.240921.091757.NGUYEN THANH LONG chuyen tien
9/24/2150,000002872.240921.090619.LE LONG HUNG chuyen tien
9/24/2150,000MBVCB.1382013259.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.259 ( em Tran Van Tuan) .CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/2150,000Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Nhu Thong 0978055651
9/24/2150,000MBVCB.1381927488.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.259 (em Tran Van Tuan)Vietnamnet 24/9/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/2150,000MBVCB.1381902968.Ung ho MS 2021.259.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/2180,000690242.240921.114512.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.259 (EM TRAN VAN TUAN)-240921-11:44:46 690242
9/24/21100,000204552.230921.225323.ung ho MS 2021 . 257 ( em Dinh Anh Tuan)
9/24/21100,000203885.230921.225040.ung ho MS 2021 . 258 (Thach Thi Duone)
9/24/21100,000MBVCB.1383719206.Ung ho Ma So 2021.257(em Dinh Anh Tuan).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21100,000MBVCB.1383716110.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma So 2021.252(Tran Tan Phat).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21100,000IBVCB.1383694006.MS 2021 256 be Le Nhu Y .CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/24/21100,000MBVCB.1383638118.CT giup do be Ng Thi Mai Khanh MS 2021. 260.CT tu 0071000621238 TRINH THI NHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21100,000631303.240921.203721.Ung ho MS 2021.260 Nguyen Thi Mai Khanh FT21267204248442
9/24/21100,000631073.240921.203707.UNG HO MS 2021.260 NGUYEN THI MAI KHANH FT21267088720048
9/24/21100,000MBVCB.1383469820.Ung ho MS 2021.260 (Nguyen Thi Mai Khanh).CT tu 0011002395886 HOANG DINH NHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21100,000212040.240921.192810.MS 2021258
9/24/21100,000619151.240921.192445.ung ho ms 2021260 nguyen thi mai khanh
9/24/21100,000601989.240921.190851.Ung ho MS 2021.covid19
9/24/21100,000MBVCB.1383359355.Ung ho MS 2021.260 nguyen thi mai khanh.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21100,000446550.240921.174233.Ung ho em Nguyen Thi Mai Khanh, khu pho 4, thi tran Tan Tuc, TP.HCM FT21267200690175
9/24/21100,000388065.240921.165823.Ung ho MS2021256 FT21267204457497
9/24/21100,000379842.240921.165235.Ung ho MS2021260 FT21267901609533
9/24/21100,000872758.240921.164233.ung ho em mai khanh MS 2021.260
9/24/21100,000281711.240921.152748.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TRAN THI MINH TU chuyen khoan
9/24/21100,000306813.240921.111634.MS 2021 259 Em Tran Van Tuan
9/24/21100,000139308.240921.111642.Ung ho MS 2021.259 (em Tran van Tuan)
9/24/21100,000279545.240921.111108.ms 2021.260( nguyen thi mai khanh)
9/24/21100,000MBVCB.1382309237.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0851000027297 VU THANH CONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21100,000MBVCB.1382296385.Ung ho MS 2021.260( Nguyen Thi Mai Khanh).CT tu 0851000027297 VU THANH CONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21100,000MBVCB.1382296171.ung ho MS 2021.259 (em Tran Van Tuan).CT tu 0281000339202 LY THANH HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21100,000092825.240921.103505.T ung ho Tran van Tuan MS 2021.259
9/24/21100,000368541.240921.103032.Ung ho MS 2021 260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/24/21100,000760222.240921.101957.MS2021 259 em Tran Van Tuan
9/24/21100,000811237.240921.083202.Ung Ho 2021.255 FT21267212410083
9/24/21100,000808772.240921.082841.Ung Ho MS 2021.259 FT21267917328999
9/24/21100,000115292.240921.080517.Vinh Nam ung ho ms 2021 259 em Tran Van Tuan
9/24/21100,000233089.240921.054840.Nguyen Thi Hoai Lien gui ung ho a.
9/24/21100,000756851.240921.053510.MS 2021.259 FT21267075006987
9/24/21175,000ATM_FTF.10800545.073401.20210924.134326.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
9/24/21200,000889061.230921.231622.Ung Ho MS 2021.Covid19
9/24/21200,000MBVCB.1383756981.MS 2021 259 em Tran Van Tuan.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/24/21200,000137818.240921.222108.ung ho MS 2021 260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/24/21200,000577765.240921.213927.IBFT ung ho MS2021.covid19
9/24/21200,000597374.240921.200225.Ung ho MS 2021 260 nguyen thi mai khanh FT21267619779039
9/24/21200,000916282.240921.185537.ung ho MS 2021 260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/24/21200,000464127.240921.182228.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/24/21200,000143830.240921.171143.MS 2021 260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/24/21200,000454991.240921.155126.Vietcombank;0011002643148;MS 2001 260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/24/21200,000MBVCB.1382919666.Ung ho MS 2021.257.CT tu 0011004291120 TRINH MANH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21200,000840512.240921.150220.Ung ho ma so MS 2021 259 em Tran Van Tuan
9/24/21200,000MBVCB.1382693212.ms 2021 256 be Le Nhu Y.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21200,000MBVCB.1382690883.ms 2021 258 chi Thach Thi Duone.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21200,000133348.240921.133849.Ung ho MS 2021.260 Nguyen Thi Mai Khanh FT21267135737891
9/24/21200,000MBVCB.1382620337.Ung ho MS 2021.260 Nguyen thi Mai Khanh.CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21200,000934620.240921.131427.Ung ho MS 2021260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/24/21200,000IBVCB.1382601562.DINH THI THUY LINH chuyen khoanMS2021 259 TRAN VAN TUAN.CT tu 0141000785458 DINH THI THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21200,000275742.240921.105325.Nguyen thi Hue ung ho Ms 2021252 tran tan phat
9/24/21200,000SHGD:10001737.DD:210924.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 260 NGUYEN THI MAI KHANH
9/24/21200,000MBVCB.1382249832.Ung ho MS 2021.260?(Nguyn Th Mai Khanh).CT tu 1016280905 TRAN THANH HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21200,000IBVCB.1382225719.nguoi ngheo mat nha do lu lut, dong dat..CT tu 1020524753 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/24/21250,000MBVCB.1383104370.HO TAN THANH chuyen tien Ung ho MS 2021-258 (chi Thach thi Duone).CT tu 0071001022352 HO TAN THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21300,000MBVCB.1383793469.Ung ho MS 2021.260 (Nguyen Thi Mai Khanh).CT tu 0441000796983 NGO THUY TRUC PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21300,000887987.230921.231307.Unh Ho Ms 2021.258
9/24/21300,000824033.230921.231152.UNG HO MS 2021.COVID 19
9/24/21300,000620250.240921.202547.ung ho MS 2021.260 Nguyen Thi Mai Khanh FT21267476128970
9/24/21300,000IBVCB.1383454900.Ung ho MS 2021.260 (Nguyen Thi Mai Khanh).CT tu 0071001885152 NGUYEN DOAN MINH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21300,000MBVCB.1383364107.Nhaahn ung ho MS 2021.260.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21300,000843848.240921.162240.Ung ho MS2021.258 Thach Thi Duone
9/24/21300,000583812.240921.160119.UNG HO MS 2021.257 (EM DINH ANH TUAN)
9/24/21300,000579527.240921.154432.ung ho MS 2021.258
9/24/21300,000IBVCB.1382795373.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.258 (chi Thach Thi Duone).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21300,000MBVCB.1382549637.Ung ho MS 2021.260 (Nguyen Thi Mai Khanh).CT tu 0241004072050 DANG GIA LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21300,000995081.240921.120152.ung ho ms 2021.259 em tran van tuan
9/24/21300,000MBVCB.1382346440.Ung ho MS 2021.259 (em Tran Van Tuan).CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21300,000MBVCB.1382296387.UNG MS 2021.260 ( NGUYEN THI MAI KHANH).CT tu 0011001665176 THAI HUY NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21300,000SHGD:10009680.DD:210924.BO:DO NGOC ANH.Remark:Ung ho MS 2021.260 Ng Thi Mai Khanh
9/24/21300,000MBVCB.1382206420.ms 2021 259 uh em Tran van Tuan.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/24/21400,000MBVCB.1383467932.Ung ho Ms 2021.260( Nguyen Thi Mai Khanh).CT tu 0531002483011 NGUYEN NGOC TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21400,000MBVCB.1381895189.Ong ba KhaiTam gui chau Tran Van Tuan, ms 2021.259 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21500,000766128.240921.223015.Ung ho MS 2021 260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/24/21500,000MBVCB.1383711439.ung ho?MS 2021.260?(Nguyen Thi Mai Khanh).CT tu 0341000613705 PHAM VAN QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21500,000700410.240921.213736.ung ho MS 2021. 260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/24/21500,000573156.240921.212038.IBFT Ung ho MS 2021.260
9/24/21500,000836394.240921.211528.Ung ho MS 2021.260 (Nguyen Thi Mai Khanh)
9/24/21500,000680663.240921.202310.MS 2021.260 ho tro em Nguyen Thi Mai Khanh
9/24/21500,000MBVCB.1383554295.Ung ho MS 2021.258 (chi Thach Thi Duon).CT tu 0321000874033 TRAN THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21500,000187259.240921.183237.Ung ho ms 2021.260( nguyen thi mai khanh)
9/24/21500,000782829.240921.165808.MS 2021. 260 (NGUYEN THI MAI KHANH)-240921-16:57:42 782829
9/24/21500,000435731.240921.165745.ung ho MS 2021259 tran van tuan
9/24/21500,000IBVCB.1382801049.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.259 (Em Tran Van Tuan).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21500,000427054.240921.144537.IBFT NGUYEN NHON UNG HO MS 2021.260
9/24/21500,000SHGD:10016451.DD:210924.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.259 em Tran Van Tuan
9/24/21500,000760343.240921.142212.TRAN NGOC THANH chuyen khoan cho MS 2021260 nguyen thi mai khanh
9/24/21500,000MBVCB.1382732370.ung ho MS 2021.260 ( Nguyen Thi Mai Khanh).CT tu 0011001438602 NGUYEN DUC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21500,000MBVCB.1382685841.HO BAO SON ck ung ho MS2021.covid19.CT tu 0441000643120 HO BAO SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21500,000575989.240921.122029.Ung ho MS 2021 259 em Tran Van Tuan
9/24/21500,000MBVCB.1382393652.MS 2021.255 (quan tien thanh).CT tu 0071004432098 NGUYEN THI KHANH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21500,000MBVCB.1382392404.Mo coi do Covid.CT tu 0021001067153 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/24/21500,000MBVCB.1382390920.MS 2021.253 (phan phuc tan).CT tu 0071004432098 NGUYEN THI KHANH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21500,000680340.240921.111236.UNG HO MS 2021.260 ( NGUYEN THI MAI KHANH)-240921-11:12:36 680340
9/24/21500,000806299.240921.092705.ung ho MS 2021.259
9/24/21500,000200997.240921.091907.ung ho MS 2021 259 Em Tran Van Tuan
9/24/21500,000SHGD:10000746.DD:210924.BO:LE MINH HAI1153093.Remark:ung ho MS 2021.259 em Tran Van Tuan (VCB) - NH TMCP Ngoai Thuong HA NOI
9/24/21500,000061200.240921.073252.Ung ho MS 2021 259 em Tran Van Tuan
9/24/21500,000MBVCB.1381915812.Ung ho MS 2021.259 (em Tran Van Tuan).CT tu 0011000880935 CAO HOANG LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/21500,000244041.240921.071138.NGUYEN DUC THANH chuyen tien ung ho ms2021.259 em tran van tuan
9/24/211,000,000MBVCB.1381737577.NGUYEN THI THANH LOAN chuyen tien ung ho MS 2021.258?(chi Thach Thi Duone).CT tu 0071000771582 NGUYEN THI THANH LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/211,000,000061477.240921.205303.Ung ho MS 2021 260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/24/211,000,000603574.240921.152601.Gia dinh Anh Trung P207 CT1B1 KDT XA LA HA DONG HN HO TRO CAC CHAU MO COI TP HCM do dich Covid
9/24/211,000,000725302.240921.140152.UNG HO MS 2021.260-240921-14:01:51 725302
9/24/211,000,000573677.240921.122659.Chuyen tien ung ho MS 2001.260 Nguyen Thi Mai Khanh tu Luu Thi Phien
9/24/211,000,000416060.240921.105419.Ung ho ms 2021260 nguyen thi mai khanh
9/24/211,000,000NGUYEN VAN TIEP UNG HO MA SO 2021-252 UNG HO BE TRAN TAN PHAT, HAI DUONG
9/24/211,000,000NGUYEN VAN TIEP UNG HO MA SO 2021-250 TRAN VAN HANH VA LE THI LUYEN, TINH DONG NAI
9/24/211,000,000287115.240921.081436.IBFT Ba Phuong ung ho ms 2021.covid19
9/24/211,500,000SHGD:10000143.DD:210924.BO:MAI NGOC NHUNG.Remark:Ung ho MS 2021.257 Dinh Anh Tuan ChargeDetails OUR
9/24/211,500,000SHGD:10000134.DD:210924.BO:MAI NGOC NHUNG.Remark:Ung ho MS 2021.253 Phan Phuc Tuan ChargeDetails OUR
9/24/212,000,000622010.240921.070238.GOI CHO TIEU HOANG KHA ,THI XA BEN CAT BINH DUONG-240921-07:02:15 622010
9/24/213,400,000SHGD:10001915.DD:210924.BO:NGUYEN VAN VINH.Remark:IBUNG HO CAC MA SO MOI MA SO 259,256,255,254,253:500.000; MA SO 258:300.000, 257:600.000
9/24/213,700,000MBVCB.1382149335.Ung ho MS 2021.258 (chi Thach Thi Duone)..CT tu 0071003681251 CHAU THI DAN THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/24/215,000,000177717.240921.173741.Ung ho MS 2021.260 - Nguyen thi Mai Khanh
9/24/2110,000,000SHGD:10000855.DD:210924.BO:NGUYEN LAN HUONG.Remark:Ung ho ma so MS 2021 tu 250 den 260moi nguoi 500 ngan
9/25/215,500445445.250921.110822.ung ho MS 2021 261
9/25/2110,000805719.250921.221313.Vietcombank;0011002643148;2021 257 uh em dinh anh tuan
9/25/2110,000IBVCB.1384768360.UNG HO MS 2021 261 CHI TAM.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/25/2110,000MBVCB.1384015439.giup 2ms 2021260 va 2021261.CT tu 0071003783995 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/25/2130,000MBVCB.1384091334.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.261 (chi Le Thi Tam).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/2150,000288360.250921.162645.ung ho ms 2021 260 nguyen thi mai khanh
9/25/2150,000MBVCB.1384824469.Ung ho MS 2021.261 (Le Thi Tam).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/2150,000957510.250921.132344.UNG HO MS 2021.261(LE THI TAM)-250921-13:23:20 957510
9/25/2150,000666798.250921.131812.NGUYEN THI TAM chuyen khoan
9/25/2150,000065879.250921.120125.MS 2021 261 chi le thi tam FT21268520413001
9/25/2150,000060718.250921.115644.Cc FT21268506044010
9/25/2150,000035799.250921.095526.Ung ho MS 2021.261 chi Le Thi Tam
9/25/2150,000914578.250921.092151.NGUYEN THANH LONG chuyen tien
9/25/2150,000871891.250921.091336.Cc FT21268077057515
9/25/2150,000886898.250921.082443.ung ho MS 2021.260 . Nguyen Thi Mai Khanh
9/25/2150,000MBVCB.1383902756.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.261 (chi Le Thi Tam)Vietnamnet 25/9/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/2180,000069888.250921.211831.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.261 (CHI LE THI TAM)-250921-21:18:02 069888
9/25/2190,000IBVCB.1384086411.Ung ho ms: 2021.261 Le Thi Tam- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21100,000376316.250921.212121.Ung ho MS 2021 261 chi Le Thi Tam
9/25/21100,000MBVCB.1385358653.NGUYEN THAC CHINH chuyen tien ung ho MS 2021.260 Nguyen Thi Mai Khanh.CT tu 0301000401575 NGUYEN THAC CHINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21100,000537900.250921.191821.Ung ho MS 2021-253-Phan Phuc Tuan FT21270619608425
9/25/21100,000535719.250921.191600.Ung ho MS 2021-254-Ta Van Minh FT21270901309747
9/25/21100,000533335.250921.191330.Ung ho MS 2021-255-be Quan Tien Thanh FT21270067098731
9/25/21100,000531026.250921.191108.Ung ho MS 2021-256-be Le Nhu Y FT21270242666442
9/25/21100,000529087.250921.190908.Ung ho MS 2021-258-chi Thach Thi Duone FT21270002623374
9/25/21100,000527246.250921.190719.Ung ho MS 2021-261-chi Le Thi Tam FT21270072729078
9/25/21100,000511437.250921.185140.Ung ho MS 2021.258 Thach Thi Duone FT21268067405344
9/25/21100,000996226.250921.171254.Chuyen tien ung ho MS 2021.259 Tran van Tuan
9/25/21100,000991869.250921.170939.Chuyen tien ung ho MS 2021.261 LE Thi Tam
9/25/21100,000297113.250921.165116.Ung ho MS 2021 260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/25/21100,000248372.250921.164514.ung ho ma so 2021260 ( nguyen thi mai khanh)
9/25/21100,000MBVCB.1384814391.NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien Ung ho MS 2021.259 (em Tran Van Tuan).CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21100,000MBVCB.1384775709.Ung ho Ms 2021.261 ( Chi Le Thi Tam).CT tu 0071002022562 HOANG NGOC QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21100,000MBVCB.1384761405.NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien Ung ho MS 2021.260 (Nguyen Thi Mai Khanh).CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21100,000341397.250921.141604.Vietcombank;0011002643148;TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2021 260 nguyen thi mai khanh
9/25/21100,000131158.250921.125200.Giup MS 2021.261
9/25/21100,000411103.250921.124157.Ms 2021 261 chi Le Thi Tam
9/25/21100,000387027.250921.121231.MS 2021.261(chi Le Thi Tam)
9/25/21100,000191885.250921.110630.Ung ho MS 2021 Covid 19
9/25/21100,000966671.250921.101151.Ung ho MS 2021.260 (Nguyen Thi Mai Khanh)
9/25/21100,000672611.250921.092702.ung ho MS 2021.261 (chi Le Thi Tam). Tu Dieu Hop
9/25/21100,000882069.250921.092452.Ung ho MS 2021.261 chi Le Thi Tam
9/25/21100,000867228.250921.082105.T ung ho Le Thi Tam MS 2021.261
9/25/21100,000119295.250921.080851.MS 2021 261 chi Le Thi Tam
9/25/21100,000110214.250921.080040.Vinh Nam ung ho ms 2021 261 chi Le Thi Tam
9/25/21100,000818504.250921.080053.ung ho MS 2021.260 Nguyen Thi Mai Khanh FT21268832405316
9/25/21100,000816795.250921.075714.Ung ho Ms 2021261chi Le Thi Tam FT21268105000067
9/25/21100,000816360.250921.075619.Ung ho MS 2021.261 chi Le Thi Tam bi bong FT21268970406362
9/25/21100,000867638.250921.075546.ung ho MS 2021.260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/25/21100,000131003.250921.072331.ung ho MS 2021 260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/25/21100,000MBVCB.1383894388.HUYNH DUC DUY ung ho : ms 2021.259( Tran Van Tuan).CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21100,000MBVCB.1383885604.VO NGOC TRIEU chuyen tien ung ho ma so 2021.261 ( chi Le ThiTam ).CT tu 0161000293950 VO NGOC TRIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21150,000873574.250921.152451.Ung ho MS 2021 260 nguyen thi mai khanh
9/25/21150,000MBVCB.1383894803.HUYNH DUC DUY ung ho : ms2021.261 ( Le Thi Tam).CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21200,000697118.240921.232440.MS 2021 260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/25/21200,000236394.250921.224705.LE VAN CHINH chuyen tien ung ho MS 2021.260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/25/21200,000MBVCB.1385619121.MS 2021.261 (chi Le Thi Tam).CT tu 0301002910537 DO HUU DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21200,000175213.250921.102712.ung ho MS 2021 233 Do Thanh Tai
9/25/21200,000MBVCB.1385601549.Ung ho MS 2021.260.CT tu 0121000853322 BUI XUAN BANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21200,000811330.250921.212951.ung ho MS2021.260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/25/21200,000MBVCB.1385513372.Ung ho NCHCCCL+LE NGOC HUNG+0793106852.CT tu 0071000868267 LE NGOC HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21200,000791541.250921.210530.Ung ho MS 2021.260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/25/21200,000MBVCB.1385420865.ung ho MS 2021.261 (Le Thi Tam).CT tu 0311000645184 LE THI THU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21200,000MBVCB.1385369566.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21200,000385373.250921.194239.HUYNH BAO NGUYEN ung ho MS 2021 2061 Chi LE THI TAM
9/25/21200,000MBVCB.1385294068.Ung Ho MS 2021.261 (Chi Le Thi Tam).CT tu 0041000819532 VO THI THU THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21200,000190418.250921.175120.ung ho MS 2021 261 chi Le Thi Tam
9/25/21200,000MBVCB.1384842445.Ck Ung Ho MS: 2021.260(Nguyen Thi Mai Khanh).CT tu 0231000588228 THACH HOANG YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21200,000IBVCB.1384781438.ung ho MS 2021.261.CT tu 0011003181126 BUI VAN TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21200,000518248.250921.145129.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 260 em Nguyen Thi Mai Khanh
9/25/21200,000177643.250921.135714.Ung ho MS 2021.261 - chi le thi tam FT21268618512000
9/25/21200,000478027.250921.133417.UNG HO MS 2021.261 LE THI TAM
9/25/21200,000IBVCB.1384571819.MS 2021 261 chi Le Thi Tam.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/25/21200,000MBVCB.1384551952.Trinh Bach Tuyet ung ho MS 2021.261 ( chi Le Thi Tam.CT tu 0911000020861 NGO NGUYEN PHUC NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21200,000742936.250921.131112.ung ho MS 2021.261
9/25/21200,000227220.250921.125843.Ung ho MS 2021 261 chi Le Thi Tam
9/25/21200,000121035.250921.125457.Ung ho MS 2021.261 chi Le Thi Tam FT21268860168624
9/25/21200,000977170.250921.125303.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 260 NGUYEN THI MAI KHANH
9/25/21200,000929822.250921.124309.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021261 Le Thi Tam
9/25/21200,000904929.250921.120546.Ung ho be .nguyen thi mai khanh
9/25/21200,000015011.250921.111737.Ung ho ms 2021 261 FT21268273382911
9/25/21200,000191514.250921.110523.Ung ho ms 2021 255 Quang Tien Thanh
9/25/21200,000465738.250921.110440.ms 2021.261
9/25/21200,000190680.250921.110315.Ung ho ms 2021 257 em Dinh Anh Tuan
9/25/21200,000974065.250921.104404.MS2021.261 Le Thi Tam- ban Bai Say. Xa Muong Sang. Moc Chau. Tinh Son La FT21268889106468
9/25/21200,000188663.250921.104027.Ung ho MS 2021.261 (chi Le thi tam)
9/25/21200,000895972.250921.094432.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2021 cho do ngoc quyet o huyen mocj chau
9/25/21200,000888300.250921.092959.Ung ho MS 2021.261 - chi Le Thi Tam FT21268832730036
9/25/21200,000898546.250921.084021.Chuyen tien Ung ho MS 2010.260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/25/21200,000MBVCB.1383991655.MS 2021.261 Le Thi Tam.CT tu 0021002068576 LE NGOC CANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21200,000083414.250921.080947.DANG BA SAU ung ho MS 2021 261 Le Thi Tam
9/25/21200,000MBVCB.1383986843.DANG HOANG HAI chuyen tien UNGHO MS 2021.261 ( chi LE THI TAM o Son La ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21200,000678905.250921.072210.Ung ho MS 2021261
9/25/21200,000837883.250921.070627.MS 2021.261 (chi Le Thi Tam)
9/25/21200,000672949.250921.005143.DANG VAN THANH UNG HO MS 2001.260 NGUYEN THI MAI KHANH
9/25/21300,000MBVCB.1385524988.Ung ho MS 2021.covid19.CT tu 1015109784 NGUYEN THI KIEU THOAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21300,000MBVCB.1385521634.Ung ho MS2021.240.CT tu 1015109784 NGUYEN THI KIEU THOAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21300,000796152.250921.211002.MS 2021261 chi Le Thi Tam cau mong chi mau khoi benh
9/25/21300,000MBVCB.1385483677.Ung ho MS 2021.261 Le Thi Tam.CT tu 0071002851890 BUI VAN TAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21300,000765487.250921.171446.UNG HO MS 2021.261 (CHI LE THI TAM)
9/25/21300,000698734.250921.164402.UNG HO MS 2021 260 NGUYEN THI MAI KHANH
9/25/21300,000344184.250921.162847.Ung ho MS 2021.261 Le Thi Tam FT21268098952350
9/25/21300,000306320.250921.160939.Ung ho MS 2021.260 (Nguyen Thi Mai Khanh)
9/25/21300,000MBVCB.1384722804.ms 2021 261 uh chi Le Thi Tam.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/25/21300,000761349.250921.133232.Chuyen tien MS 2012.261 le thi tam
9/25/21300,000MBVCB.1384478980.TA THI AI CHI chuyen tien ung ho MS 2021 . Covid 19 .CT tu 0071000810112 TA THI AI CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21300,000699866.250921.122210.Chuyen tien ung ho ms 2021.261 Le Thi Tam
9/25/21300,000MBVCB.1384448312.UH MS 2021.260 Nguyen Thi Mai Khanh.CT tu 0021000338149 PHAN MY NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21300,000635398.250921.112138.ung ho MS 2021.260 NGUYEN THI MAI KHANH
9/25/21300,000848436.250921.084715.Ung ho MS 2021.261 chi Le Thi Tam FT21268408230969
9/25/21300,000143370.250921.083937.Ung ho MS 2021 261 Le Thi Tam
9/25/21300,000129695.250921.070903.MS 2021 261 chi Le Thi Tam
9/25/21300,000181464.250921.070759.LUONG VAN KHUYEN chuyen tien ung ho MS 2021.261 chi Le Thi Tam
9/25/21300,000MBVCB.1383920611.Ung ho ms 2021.261(le thi tam).CT tu 0101000703056 TRAN DUY RO NIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21300,000MBVCB.1383911278. MINHhdSSHPC ung ho MS 2021.261 (le thi tam).CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21300,000234198.250921.060719.DO THI HOA chuyen tien ung ho ms 2021.261( chi le thi tam)
9/25/21300,000MBVCB.1383837567.MS2021.260(Nguyen Thi Mai Khanh).CT tu 0071001036756 HOANG DUC QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21400,000IBVCB.1385368406.Ung ho MS 2021.261 (chi Le Thi Tam).CT tu 0081000374928 PHAM VAN HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21500,000967094.250921.210507.UNG HO MS 2021.260 (NGUYEN THI MAI KHANH)
9/25/21500,000592200.250921.201444.ms 2021.261 FT21270769658081
9/25/21500,000495294.250921.200927.MS 2021.261 CHI LE THI TAM
9/25/21500,000266835.250921.200548.NGUYEN LE HUAN chuyen tien
9/25/21500,000642399.250921.183640.MS2021.261 chi Le Thi Tam
9/25/21500,000MBVCB.1384899607.Ung ho MS 2021.260 ( Nguyen Thi Mai Khanh).CT tu 0011001967304 PHAM HONG KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21500,000943253.250921.153043.UNG HO MS 2021.260 (NGUYEN THI MAI KHANH)
9/25/21500,000976486.250921.144312.UNG HO MS 2021.260(NGUYEN THI MAI KHANH)-250921-14:43:10 976486
9/25/21500,000MBVCB.1384607156.Ung ho MS 2021.261.CT tu 0181003561616 DOAN TAN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21500,000141327.250921.130416.Ung ho MS 2021.260(Nguyen Thi Mai Khanh)
9/25/21500,000115277.250921.121948.Ung ho ms 2021260(Nguyen Thi Mai Khanh)
9/25/21500,000085315.250921.121939.Ung ho MS 2021.260 FT21268379850026
9/25/21500,000560827.250921.120922.Ms 2021 261 Le Thi Tam
9/25/21500,000287623.250921.110402.Gia dinh chau Khoi Ngo Tien Cat Viet Tri Phu Tho ung ho MS 2021 261 Chi Le Thi Tam
9/25/21500,000MBVCB.1384309818.Giup do 2021.261.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21500,000389397.250921.104102.Ung ho Ms 2021 261 chi Le thi Tam
9/25/21500,000950054.250921.103026.MS 2021.261- giup chi Le Thi Tam
9/25/21500,000922714.250921.090617.Chuyen tien ung ho MS 2021.260 Nguyen thi mai Khanh
9/25/21500,000IBVCB.1384023835.Ung ho MS 2021.260 (Nguyen Thi Mai Khanh).CT tu 0071001022532 DO THANH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21500,000251673.250921.074841.ung ho MS 2021.251 ( Vu The Viet)
9/25/21500,000251415.250921.074745.ung ho MS 2021.253 ( Phan Phuc Tuan)
9/25/21500,000251115.250921.074647.ung ho MS 2021.257 ( Dinh Anh Tuan)
9/25/21500,000250294.250921.074345.ung ho MS 2021.233 ( Do Thanh Tai)
9/25/21500,000249873.250921.074208.Ung ho MS 2021.261 ( chi Le Thi Tam)
9/25/21500,000MBVCB.1383946467.ung ho MS 2021.261?(chi Le Thi Tam).CT tu 0011000825135 NGUYEN THI THANH HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21500,000IBVCB.1383921111.NGUYEN HUU HONG SON chuyen khoan ung ho MS 2021.261 Le Thi Tam.CT tu 0251001039428 NGUYEN HUU HONG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/21500,000794218.250921.064417.MS 2021 261 chi Le Thi Tam FT21268048842296
9/25/21500,000789252.250921.060710.Nguyen Tat Thinh Ung ho MS 2021.261 LE THI TAM FT21268408400306
9/25/21500,000787047.250921.054033.MS 2021.261Chi Le Thi Tam FT21268104500001
9/25/21500,000005791.250921.053405.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 261 Chi Le Thi Tam dien thoai 0357577998 Moc Chau Son La
9/25/211,000,000MBVCB.1383808787.Ung ho MS 2021.260 (Nguyen Thi Mai Khanh).CT tu 0111000132402 DINH CONG TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/211,000,000854508.240921.234217.PIKA MIRA UNG HO MS.2021.256 LE NHU Y-240921-23:42:05 854508
9/25/211,000,000854295.240921.233824.PIKA MIRA UNG HO MS.2021.258 CHI THACH THI DUONE-240921-23:38:00 854295
9/25/211,000,000IBVCB.1385515021.Hoang Ngoc Nam - Ung ho MS 2021.261 (chi LE THI TAM).CT tu 0071001452758 NGO THI LUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/211,000,000MBVCB.1385400263.UNG HO MS 2021.261 (chi Le Thi Tam).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/211,000,000691293.250921.192726.Chuyen tien ung ho MS 2021.260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/25/211,000,000MBVCB.1385249139.MS 2021.261 (Le thi Tam).CT tu 0921000715507 PHAN THI AI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/211,000,000015413.250921.170450.UNG HO MS 2021.261 (CHI LE THI TAM)-250921-17:04:25 015413
9/25/211,000,000MBVCB.1384645993.HOANG PHUONG NAM chuyen tien ung ho MS 2021.261 (chi Le Thi Tam).CT tu 0081000091325 HOANG PHUONG NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/211,000,000MBVCB.1384615052.LE THANH BINH UNG HO MS 2021.260 ( Nguyen Thi Mai Khanh).CT tu 0111000256026 LE THANH BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/211,000,000MBVCB.1384532549.NGUYEN THUY HUYNH chuyen tien ung ho MS2021.Covid19.CT tu 0111001410813 NGUYEN THUY HUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/211,000,000MBVCB.1384306283.Ung ho MS 2021.261 Le Thi Tam.CT tu 0011000999996 LAI TRAN DONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/211,000,000901606.250921.095000.MS 2021.260 Nguyen thi mai khanh
9/25/211,000,000250813.250921.074543.ung ho MS 2021.Covid
9/25/211,000,000MBVCB.1383898107.ung ho chi Le Thi Tam, MS 2021.261.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/25/211,500,000567390.250921.102454.Kolmakova Ekaterina dong vien ung ho MS 2021.257 em Dinh Anh Tuan
9/25/211,500,000560813.250921.102019.Kolmakova Ekaterina ung ho cho MS 2021.261 chi Le Thi Tam
9/25/212,000,000297019.250921.175822.TRAN VAN BINH chuyen tien ung ho MS 2021261 (chi Le Thi Tam)
9/25/213,000,000586472.250921.104052.ong Tu Van giup do be Ngan Anh Tuyet
9/25/215,000,000855112.250921.072759.ung ho MS 2021.261
9/26/215,000MBVCB.1386519904.giup ms 2021262.CT tu 0071003783995 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/26/2110,000IBVCB.1386503819.UNG HO MS 2021 262 CO HANH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/26/2120,000636416.260921.103701.ung ho MS2021.263
9/26/2130,000MBVCB.1386944247.UH MS 2021.253 (Phan Phuc Tuan) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/2130,000MBVCB.1386931269.UH MS 2021.251 (Vu The Viet) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/2130,000MBVCB.1386174919.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ma so 4237: Be Nguyen Thi Mai Khanh. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/2130,000MBVCB.1386168367.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.262 (gia dinh co Vo Thi Hanh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/2130,000142158.260921.111352.UNG HO MS 2021.264 (4 CHI EM MO COI)-260921-11:13:51 142158
9/26/2150,000915318.260921.220341.Ung ho MS 2021263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/2150,000963197.260921.212248.MS 2021 262 gia dinh co Vo Thi Hanh
9/26/2150,000383777.260921.203825.MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang)
9/26/2150,000246093.260921.191022.UNG HO MS 2021.262(GIA DINH CO VO THI HANH)-260921-19:10:21 246093
9/26/2150,000356002.260921.175553.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.262 gd co Vo Thi Hanh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21270060900301
9/26/2150,000MBVCB.1386701661.Ung ho MS 2021.262 (Vo Thi Hanh).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/2150,000534087.260921.153038.Ms 2021 258 chi Thach Thi Duong
9/26/2150,000192387.260921.151015.LX UNG HO MS.2021.262(GD VO THI HANH)-260921-15:10:11 192387
9/26/2150,000282379.260921.144814.Ung ho MS 2021.264 (4 chi em mo coi)
9/26/2150,000954451.260921.105516.Ung ho NCHCCCL FT21270686629463
9/26/2150,000455202.260921.104131.Vietcombank;0011002643148;PHAM VAN TUAN chuyen khoan ung ho MS 2021 262
9/26/2150,000MBVCB.1385984839.Ung ho MS 2021.262 (gia dinh co Vo Thi Hanh)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/2150,000MBVCB.1385779059.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.262 (gia dinh co Vo Thi Hanh)Vietnamnet 26/9/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/2150,000MBVCB.1385777419.MS 2021.262?(ung ho co Vo Thi Hanh).CT tu 0181003455133 TRAN HAI LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/2150,000928041.260921.052806.ung ho MS 2021.256 (be Le Nhu Y)
9/26/2150,000775220.260921.052626.Ung ho MS 2021262 gia dinh co Vo Thi Hanh FT21270104769308
9/26/2150,000927224.260921.052407.MS 2021.257 (em Dinh Anh Tuan)
9/26/2160,000133326.260921.103935.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.262 (GIA DINH CO VO THI HANH)-260921-10:38:46 133326
9/26/21100,000781610.250921.230905.ISL20210925230827532-ung ho MS 2021.260 (Nguyen Thi Mai Khanh)
9/26/21100,000779183.260921.220544.Vietcombank;0011002643148;TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2021 264 bon chi em mo coi
9/26/21100,000755560.260921.215807.Vietcombank;0011002643148;TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho 2021 263 nguyen thi tra giang
9/26/21100,000912622.260921.213402.LUU THI MINH NGUYET UNG HO MS 2021263 Nguyen thi tra Giang
9/26/21100,000884861.260921.200940.Nguyen Hang ung ho MS 2021 264 4 chi em mo coi
9/26/21100,000MBVCB.1386912095.NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien Ung ho MS 2021.261( chi Le Thi Tam).CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21100,000MBVCB.1386895237.ung ho MS 2021.263.CT tu 0491000067551 PHAM HUY THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21100,000572709.260921.173606.Ung ho MS 2021260 be Mai Khanh
9/26/21100,000181046.260921.173127.ung ho NCHCCCL rose
9/26/21100,000576525.260921.172936.MS2021.258
9/26/21100,000256116.260921.165320.Ung ho MS 2021.264 (4 chi em mo coi)
9/26/21100,000228721.260921.161046.MS 2021 261 LE THI TAM
9/26/21100,000576800.260921.160607.Ung ho MS 2021 264 4 chi em mo coi
9/26/21100,000MBVCB.1386629075.Ung ho MS 2021.264 (4 chi em mo coi).CT tu 0071001383155 LE CHIEN THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21100,000MBVCB.1386611205.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.262 (gia dinh co Vo Thi Hanh).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21100,000MBVCB.1386608948.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.261 (chi Le Thi Tam).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21100,000MBVCB.1386605898.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.261 (chi Le Thi Tam).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21100,000MBVCB.1386603882.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.259 (Em Tran Van Tuan).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21100,000886600.260921.154510.Vietcombank;0011002643148;ung ho NCHCCCL
9/26/21100,000534725.260921.153301.ung ho MS 2021263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/21100,000889624.260921.152936.UNG HO MS 2021.263 NGUYEN THI TRA GIANG
9/26/21100,000450031.260921.141324.MS 2021 263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/21100,000621351.260921.134147.MS 2021 263
9/26/21100,000612025.260921.133423.ung ho MS 2021 264 bon chi em mo coi
9/26/21100,000MBVCB.1386376419.Ung ho MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang).CT tu 0061001063998 NGUYEN THI LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21100,000066997.260921.125248.Ung ho 2021.264 4 chi em mo coi FT21270382986035
9/26/21100,000527069.260921.122915.MS 2021 264
9/26/21100,000926495.260921.121037.MS2021.263 NGUYEN THI TRA GIANG
9/26/21100,000MBVCB.1386260350.ung ho MS 2021.260 Nguyen Thi Mai Khanh.CT tu 0021001448940 LE THI NHU QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21100,000949181.260921.120306.UNG HO MS 2021.263 NGUYEN THI TRA GIANG
9/26/21100,000511667.260921.115449.PHAM VIET BAO ung ho MS 2021.263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/21100,000856653.260921.113806.ung ho MS 2021.262 (gia dinh co Vo Thi Hanh). Tu Phuc Nho 260921
9/26/21100,000992483.260921.113156.Ung ho MS 2021.263. Nguyen thi tra giang FT21270267890095
9/26/21100,000979793.260921.111932.Ung ho MS 2021260 Nguyen Thi Mai Khanh FT21270636313940
9/26/21100,000131989.260921.103351.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.263 (NGUYEN THI TRA GIANG)-260921-10:33:27 131989
9/26/21100,000254882.260921.102447.ung ho 4 chi em mo coi
9/26/21100,000278895.260921.101124.Vietcombank;0011002643148;ung ho be Nguyen Thi Mai Khanh Ms 2021260
9/26/21100,000604846.260921.100827.Chuyen tien ung ho Ms 2021.264 4 chi em mo coi
9/26/21100,000IBVCB.1386036492.HO ANH TUAN Ung ho MS 2021.262 (gia dinh co Vo Thi Hanh).CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21100,000240630.260921.100021.ung ho MS2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang)
9/26/21100,000803783.260921.095205.T ung ho Nguyen Thi Tra Giang MS 2021.263
9/26/21100,000011050.260921.095027.ZP5VQO4KVEJ4 210926000066469 ung ho MS 2021.264 bon chi e mo coi
9/26/21100,000010697.260921.094502.ZP5VQO4KVD37 210926000064655 MS 2021.261
9/26/21100,000797414.260921.094416.T ung ho gia dinh co Vo Thi Hanh MS 2021.262
9/26/21100,000788797.260921.093338.Ms 2021.263
9/26/21100,000943707.260921.091109.IBFT UHo 2021 260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/26/21100,000188623.260921.090612.Ung ho MS 2021 263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/21100,000764391.260921.090051.ung ho ms 2021.263 (nguyen thi tra giang)
9/26/21100,000974764.260921.085122.Chuyen tien ung ho ms 2021.263 nguyen thi tra giang
9/26/21100,000MBVCB.1385887658.Ung ho MS 2021.263.CT tu 0201000607434 HA THI THANH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21100,000135078.260921.082543.Ung ho MS 2021 263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/21100,000956616.260921.082603.Ms 2021.263
9/26/21100,000107534.260921.075943.Vinh Nam ung ho ms 2021 262 gia dinh co Vo Thi Hanh
9/26/21100,000MBVCB.1385820559.ung ho MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang).CT tu 0021001472270 VU THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21100,000MBVCB.1385800136.MS 2021.262.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21100,000721627.260921.072823.NGO DUC VANG chuyen tien ung ho MS 2021-263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/21100,000369402.260921.072722.16975437328-0978021612-ung ho MS 2021 263
9/26/21100,000058498.260921.072251.MS 2021 262 gia dinh co Vo Thi Hanh
9/26/21100,000811607.260921.060455.ung ho MS 2021262 gia dinh co Vo Thi Hanh
9/26/21100,000405803.260921.060041.MS 2021.262 ( gd co vo thi hanh )
9/26/21100,000776338.260921.054258.MS 2021.262 FT21270554286968
9/26/21100,000928615.260921.053051.ung ho MS 2021.157 (anh Tran Van Hung)
9/26/21100,000927654.260921.052547.MS 2021.255 (Quan Tien Thanh)
9/26/21100,000MBVCB.1385736528.Dang Van Nhat xin uh MS 2021.255 Quan Tien Thanh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21100,000MBVCB.1385705179.Ung ho MS 2021.259 (em Tran Van Tuan o Thanh Hoa).CT tu 0081000447868 NGUYEN QUOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21150,000069153.260921.125526.Ung ho ms 2021.263 nguyen tra giang FT21270963830984
9/26/21160,000MBVCB.1386551959.Ung ho MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang).CT tu 0031000158201 LE VAN BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21200,000934720.260921.205501.MS 2021 262 gia dinh co Vo Thi Hanh
9/26/21200,000114708.260921.200915.Giup MS 2021. 261. Nguyen dem cong duc nay hoi huong Gia Tien noi ngoai doi ben tu theo Duc Phat, h
9/26/21200,000726526.260921.200104.ms 2021.261 chi Le Thi Tam
9/26/21200,000725563.260921.195935.ms 2021.262 ung ho co Vo Thi Hanh
9/26/21200,000205971.260921.192034.Ung ho ms 2021 263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/21200,000343887.260921.174427.Ung ho MS 2021.263 Nguyen Thi Tra Giang FT21270740594640
9/26/21200,000340063.260921.174055.Ung ho MS 2021.264 4 chi em mo coi FT21270447233320
9/26/21200,000270805.260921.171633.ung ho ms 2021.260 ( nguyen thi mai khanh)
9/26/21200,000882165.260921.162250.ck
9/26/21200,000975500.260921.155855.ung ho MS 2021.264( 4 chi em mo coi )
9/26/21200,000887968.260921.152818.Ung ho MS 2021.263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/21200,000181331.260921.141709.MS 2021.261-260921-14:16:42 181331
9/26/21200,000180142.260921.141633.ung ho MS 2021.263 Nguyen thi Tra Giang
9/26/21200,000821102.260921.140835.MS 2021.263 nguyen thi tra giang
9/26/21200,000158304.260921.132619.Ung ho MS 2021.263 ( Nguyen Thi Tra Giang)
9/26/21200,000487566.260921.121211.Ung ho MS 2021 264 4 chi em mo coi
9/26/21200,000898318.260921.120439.Vietcombank;0011002643148;Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2021 264 4 chi em mo coi
9/26/21200,000MBVCB.1386215298. ung ho MS 2021.263(Nguen Thi Tra Giang).CT tu 1014811067 LE THI THANH NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21200,000MBVCB.1386214875.NGUYEN DUC HAO ung ho MS 2021. 263 (Nguyen Thi Tra Giang) .CT tu 0081001094438 NGUYEN DUC HAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21200,000476566.260921.113204.MS 2021263 ung ho NGUYEN THI TRA GIANG
9/26/21200,000987117.260921.112642.Ung ho ms 2021.263 FT21270168264432
9/26/21200,000IBVCB.1386188385.MS 2021 262 gia dinh co Vo Thi Hanh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/26/21200,000379813.260921.110042.Ung ho MS 2021 263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/21200,000954623.260921.105526.Ung ho MS2021.263 nguyen thi tra giang FT21270382545053
9/26/21200,000948660.260921.104955.Ung ho ma so 2021.263 Nguyen Thi Tra Giang FT21270050043588
9/26/21200,000947601.260921.104854.Ung ho ms 2021.263 nguyen thi tra giang FT21270546026986
9/26/21200,000065041.260921.103052.ung ho MS 2021 262 Vo Thi Hanh
9/26/21200,000IBVCB.1386039556.HO ANH TUAN ung ho MS 2021.261 (chi Le Thi Tam).CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21200,000MBVCB.1386039688.Ung ho MS 2021.264 (4 chi em mo coi).CT tu 0581000546779 LE TAN PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21200,000MBVCB.1386020114.ung ho MS 2021.264 (4 chi em mo coi).CT tu 0381000453691 PHAN THANH TRUC UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21200,000196935.260921.095735.Vietcombank;0011002643148;Ho Khanh Chi lop 11XH2 truong THPT Gia Dinh Quan Binh Thanh HCM ung ho ma so 2021 264 Bon chi em mo coi
9/26/21200,000891467.260921.095506.Ung ho MS 2021.263 Nguyen Thi Tra Giang FT21270823730083
9/26/21200,000566403.260921.093143.Ung ho MS 2021.263 nguyen thi tra giang
9/26/21200,000MBVCB.1385938861.ung ho MS 2021.262 ( gia dinh co Vo Thi Hanh ).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21200,000212603.260921.090925.Ung ho MS 2021.254_Ong chau Ta Van Minh
9/26/21200,000MBVCB.1385887006.ung ho MS 2021.263.CT tu 0451001630338 DO DINH HAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21200,000970194.260921.084342.ung ho MS 2021.263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/21200,000828213.260921.083838.Ung ho MS 2021.263 Nguyen Thi Tra Giang FT21270484938285
9/26/21200,000949702.260921.083152.Ung ho MS 2021264(4 chi em mo coi)
9/26/21200,000959763.260921.083136.Ung ho MS 2021.264 4 chi em mo coi
9/26/21200,000MBVCB.1385857309.UNG HO MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang ) - TP Ha Tinh - Tinh Ha Tinh.CT tu 0011001149740 NGUYEN LINH LAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21200,000817871.260921.082126.Ung ho MS 2021.263 FT21270484877878
9/26/21200,000741097.260921.081948.Doan Van Manh chuyen tien MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang)
9/26/21200,000813618.260921.081329.Ung ho ma so 2021.263, em nguyen thi tra giang, chuc em thanh cong FT21270076203603
9/26/21200,000102675.260921.081138.UNG HO MA SO 2021.264 (4 CHI EM MO COI)-260921-08:11:37 102675
9/26/21200,000MBVCB.1385842077.ung ho ms 2021.263 nguyen thi tra giang thon quyet tien, xa dong mon, tp ha tinh.CT tu 0071000918179 LE THI NGUYET ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21200,000942652.260921.080423.ung ho MS 2021.263 nguyen thi tra giang
9/26/21200,000077835.260921.080146.Linh Hai quan ung ho MS 2021 263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/21200,000MBVCB.1385799615.UNG HO MS?2021263 Nguyen Thi Tra Giang.CT tu 0381000586592 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/26/21200,000790234.260921.071203.Ung ho MS 2021.260 Nguyen Thi Mai Khanh FT21270522002717
9/26/21200,000788898.260921.070717.Ung ho MS 2021.262 - gia dinh co Vo Thi Hanh FT21270641589901
9/26/21200,000MBVCB.1385754143.DANG HOANG HAI chuyen tien UNGHO MS 2021.262 ( chi VO THI HANH o THU DUC ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21250,000271686.260921.142550.MS 2021.263
9/26/21250,000158879.260921.084505. Ung ho MS2021 covid19
9/26/21260,000MBVCB.1386295545.Uh ms 2021 263.CT tu 0011004112266 DANG THI TRANG PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21300,000593006.260921.222553.MS 2021.259 FT21270764477204
9/26/21300,000729608.260921.200324.ms 2021.257 em Dinh Anh Tuan
9/26/21300,000709833.260921.194437.MS 2021.264 4 chi em mo coi
9/26/21300,000674343.260921.190655.Chuyen tien ung ho ma so2021.262 gia dinh co Vo Thi Hanh
9/26/21300,000181598.260921.173205.Ung ho ma so 2021.262(gia dinh co Vo Thi Hanh)
9/26/21300,000305055.260921.170935.Ung ho ms 2021.264 FT21270095538021
9/26/21300,000287499.260921.165349.Ung ho MS 2021.261 FT21270618508777
9/26/21300,000215345.260921.164609.UNG HO MS 2021.264 (4 CHI EM MO COI)-260921-16:46:08 215345
9/26/21300,000122685.260921.162811.MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang)
9/26/21300,000MBVCB.1386666663.MS 2021.264(4 chi em mo coi) .CT tu 0011000942727 PHAM VAN DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21300,000MBVCB.1386643700.Ung ho ms 2021.261 Chi Le Thi Tam.CT tu 0011002358235 NGHIEM THI LE THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21300,000MBVCB.1386606871.Ung ho MS 2021 263 Nguyen Thi Tra Giang.CT tu 1016051141 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/26/21300,000147817.260921.150651.MS 2021.263 ( Nguyen Thi Tra Giang) ung ho chau Giang
9/26/21300,000180485.260921.141217.UNG HO MS 2021.263-260921-14:12:16 180485
9/26/21300,000MBVCB.1386370007.NL MS 2021.261 Le Thi Tam.CT tu 0011004408189 NGUYEN LAN PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21300,000486452.260921.120247.Ung ho ma so MS 2021 263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/21300,000989906.260921.112924.Ung ho ma so 2021.263 Nguyen Thi Tra Giang FT21270426391439
9/26/21300,000673305.260921.111209.Chuyen tien Ung ho MS 2021.263 Nguyn Thi Tra Giang
9/26/21300,000222868.260921.103706.Ung ho ms 2021 263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/21300,000430154.260921.103702.Vietcombank;0011002643148;TRAN THI HOANG chuyen khoan
9/26/21300,000MBVCB.1386071375.Ung ho MS 2021.264 (4 chi em mo coi).CT tu 0011002417625 DANG THI PHUONG NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21300,000881856.260921.094514.Ung ho MS 2021.264 4 chi em mo coi FT21270686371874
9/26/21300,000109352.260921.085409.UNG HO MS 2021.264(4 CHI EM MO COI)-260921-08:54:08 109352
9/26/21300,000957997.260921.082918.Chuyen tien ung ho MS 2021.264 la 4 chi em mo coi
9/26/21300,000935645.260921.075226.Chuyen tien ung ho MS 2021.263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/21300,000946034.260921.063948.Ung ho MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang)
9/26/21300,000000027.260921.001331.CK nhanh - ung ho ma so 2021.260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/26/21400,000MBVCB.1387153217.Ung ho MS.2021.264 ( 4 chi em mo coi).CT tu 0921000718514 DO THI THIEN TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21400,000941543.260921.111432.ung ho ms 2011.263 nguyen thi tra giang
9/26/21500,000837447.260921.221821.Chuyen tien ung ho MS 2021264 bon chi em mo coi
9/26/21500,000579401.260921.220409.MS 2021.263 ung ho Nguyen Thi Tra Giang FT21270764398229
9/26/21500,000816156.260921.214304.Chuyen tien ung ho MS 2021260 nguyen thi mai khanh
9/26/21500,000MBVCB.1387210689.ung ho MS 2021.264 (4 chi em mo coi).CT tu 0071003591438 NGUYEN TRAN THUY AI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21500,000940202.260921.210015.MS 2021 264 4 chi em mo coi
9/26/21500,000301900.260921.203232.ung ho MS 2021 258 chi Thach Thi Duone
9/26/21500,000753193.260921.202748.Tran Thi Thanh Hang, DH Thu Dau Mot ung ho, MS 2021.262, gia dinh co Vo Thi Hanh
9/26/21500,000485682.260921.201043.MS 2021.259 FT21270345565770
9/26/21500,000484719.260921.200939.MS 2021.261 FT21270001990100
9/26/21500,000483624.260921.200830.Ung ho MS 2021.262 FT21270096301017
9/26/21500,000816777.260921.200934.MS 2021 264 4 chi em mo coi
9/26/21500,000MBVCB.1386960829.Giup do 2021.260.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21500,000815241.260921.184628.Ung ho MS 2021263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/21500,000319936.260921.183219.ms 2021.264 nho chuyen 4 chi em
9/26/21500,000024600.260921.173422.ung ho NCHCCCL
9/26/21500,000581710.260921.173417.ung ho NCHCCCL Nga 0767077568
9/26/21500,000280155.260921.165241.Vietcombank;0011002643148;Ho tro em MS 2021 263 NGUYEN THI TRA GIANG
9/26/21500,000MBVCB.1386599731.Ung ho MS 2021 261 Do Ngoc Quyet.CT tu 1016051141 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/26/21500,000MBVCB.1386562018.DOAN DUC THANG chuyen tien ung ho MS 2021.263.CT tu 0121000785036 DOAN DUC THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21500,000142650.260921.143823.DOAN NGOC ANH ung ho MS 2021.264 (4 chi em mo coi)
9/26/21500,000042334.260921.143613.IBFT ung ho MS 2021.264 -4 chi em mo coi
9/26/21500,000834572.260921.142835.Ung ho MS 2021.264, 4 chi em mo coi o 160B, QL 1A, phuong Tan Phu, Thu Duc, con ong Vo Van Duc
9/26/21500,000968142.260921.134656.ung ho MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang)
9/26/21500,000MBVCB.1386394323.ung ho MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang).CT tu 0011003582898 TRAN THI PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21500,000094211.260921.132706.Ung ho 2021.263 Nguyen Thi Tra Giang FT21270829129767
9/26/21500,000066980.260921.125247.Ung ho MS 2021-263 Nguyen Thi Tra Giang FT21270592276951
9/26/21500,000808264.260921.125051.ung ho MS 2021 261 chi Le thi Tam
9/26/21500,000046925.260921.122933.MS 2021.263 FT21270349955960
9/26/21500,000778486.260921.114035.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;HO THI MINH NGUYET chuyen khoan ung ho MS 2021 264 bon chi em mo coi
9/26/21500,000857932.260921.105256.Ung ho MS 2021.260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/26/21500,000456551.260921.104125.Vietcombank;0011002643148;BUI THI THU PHUONG ung ho MS 2021 260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/26/21500,000933765.260921.103543.Ung ho MS 2021 263 Nguyen Thi Tra Giang FT21270146376201
9/26/21500,000MBVCB.1386062971.ung ho MS 2021.263.CT tu 1014319826 DINH NGOC QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21500,000MBVCB.1386043733.MS 2021 260.CT tu 0451001664851 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/26/21500,000260931.260921.100809.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;UH MS 2021 261 Le Thi Tam
9/26/21500,000MBVCB.1386038278.Giup do 2021.264.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21500,000MBVCB.1386015856.MS 2021 263.CT tu 0451001664851 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/26/21500,000803515.260921.093233.ung ho MS 2021263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/21500,000216701.260921.091709.Ung ho MS 2021.263 ( NGUYEN THI TRA GIANG)
9/26/21500,000855684.260921.091558.Ung ho MS 2021.264, 4 chi em mo coi FT21270504539632
9/26/21500,000MBVCB.1385936353.ung ho MS 2021 262.CT tu 0071000770303 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/26/21500,000215313.260921.091429.Ung ho MS2021.263 (nguyen thi tra giang)
9/26/21500,000770604.260921.090929.M.LUAT ung ho MS 2021.264 (4 chi em mo coi - bao dang 26.09.2021)
9/26/21500,000208035.260921.090019.NGUYEN NGHIA chuyen tien Ung ho MS 2021.263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/21500,000432549.260921.085841.UNG HO MS 2021 263 NGUYEN THI TRA GIANG
9/26/21500,000441110.260921.085237.Ung ho ms2021 263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/21500,000MBVCB.1385867072.Ung ho MS 2021.264 (4 ce mo coi).CT tu 0531002505345 NGUYEN NGOC THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21500,000814281.260921.081443.Ung ho MS 2021.264 FT21270084399256
9/26/21500,000816519.260921.080124.NGUYEN DANH SON UNG HO MS 2021261 LE THI TAM
9/26/21500,000MBVCB.1385818342.VU VIET GIAP chuyen tien ung ho MS?2021.263 nguyen thi tra giang.CT tu 0501000065512 VU VIET GIAP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21500,000MBVCB.1385813948.Ung ho MS 2021.262 (ung ho gia dinh Co Vo Thi Hanh).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/21500,000800415.260921.074351.Ung ho em tra giang MS 2021.263 FT21270629528725
9/26/21500,000717321.260921.070922.MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang)
9/26/21500,000404779.260921.065519.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 263 Ng Th Tra Giang
9/26/21500,000779188.260921.061323.Ung ho GD vo thi Hanh MS 2021.262 FT21270545007988
9/26/21500,000263824.260921.053909.Ung ho MS 2021.262 ( gia dinh co Vo Thi Hanh )
9/26/211,000,000874966.250921.235349.Ung ho MS 2021.260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/26/211,000,000308071.260921.222646.ung ho MS 2021264 4 chi em mo coi
9/26/211,000,000290042.260921.204841.Quang Huy ung ho MS 2021.264 ( 4 chi em mo coi)
9/26/211,000,000MBVCB.1386857913.Ung ho MS 2021.264 (4 chi em mo coi).CT tu 0081001142486 KHIEU KIM CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/211,000,000090649.260921.150847.ung ho 4 chi em mo coi MS 2021.264
9/26/211,000,000444685.260921.143847.Ung ho MS2021263 nguyen thi tra giang
9/26/211,000,000055934.260921.142910.Ung ho ms 2021.263 nguyen thi tra giang
9/26/211,000,000178771.260921.140312.MS 2021.264 (4 CHI EM MO COI)-260921-14:03:12 178771
9/26/211,000,000587988.260921.131513.Ung ho MS 2021 263 NGUYEN THI TRA GIANG
9/26/211,000,000976272.260921.125208.Ung ho MS 2021.263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/211,000,000084674.260921.115707.Chuyen tien ung ho MS 2021.264 cho 4 chi em mo coi
9/26/211,000,000304826.260921.114331.Ma so 2021263 Nguyen Thi Tra Giang Bac Sam tang
9/26/211,000,000MBVCB.1386162658.TRAN MANH CUONG ung ho MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang).CT tu 0021002020921 TRAN MANH CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/211,000,000141437.260921.111055.DONG DUC HAO UNG HO MS 2021.264-260921-11:10:54 141437
9/26/211,000,000MBVCB.1386158857.Ung ho MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang).CT tu 0081000167434 DO VAN HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/211,000,000372961.260921.105653.BUI KHANH VAN chuyen khoan cho 4 chi em mo coi MS 2021 264
9/26/211,000,000977034.260921.105204.IBFT Ung ho MS 2021.263
9/26/211,000,000MBVCB.1386030224.Giup do 2021.263.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/211,000,000MBVCB.1386019052.Ung ho MS 2021.264 (4 chi em mo coi).CT tu 0531000269930 NGUYEN THI LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/211,000,000224965.260921.092808.UH MS 2021 263 nguyen thi tra Giang
9/26/211,000,000121330.260921.085751.PHAM NHU HUNG ung ho Nguyen thi Tra Giang ms 2021263
9/26/211,000,000MBVCB.1385860698.Ung ho MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang) .CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/211,000,000104500.260921.082510.UNG HO MS 2021.263 NGUYEN THI TRA GIANG-260921-08:24:44 104500
9/26/211,000,000MBVCB.1385855944.Ung ho MS 2021.258 (chi Thach Thi Duone).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/211,000,000MBVCB.1385850684.Ung ho MS 2021.259 (em Tran Van Tuan).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/211,000,000MBVCB.1385849078.CHU MINH KHAI chuyen tien ung ho MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang).CT tu 0451000274779 CHU MINH KHAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/211,000,000924533.260921.072506.ung ho MS2021.263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/211,000,000415107.260921.065206.Ung ho ms2021 263 Nguyen Thi Tra Giang
9/26/211,500,000MBVCB.1385843091.Ung ho MS 2021.262 (gia dinh co Vo Thi Hanh).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/211,500,000101459.260921.080209.UNG HO MS 2021.263 ( NGUYEN THI TRA GIANG)-260921-08:02:07 101459
9/26/212,000,000868239.260921.150641.co Phuong Chuyen tien giup do gia dinh co Vo Thi Hanh Ms 2021.262
9/26/212,000,000MBVCB.1386529147.LE VAN BANG ung ho MS 2021.263 ( Nguyen Thi Tra Giang).CT tu 0371000463550 LE VAN BANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/212,000,000144516.260921.092100.Ung ho MS 2021 263 Nguyen Thi Tra Giang hoc y
9/26/212,000,000MBVCB.1385847177.Ung ho MS 2021.261 (chi Le Thi Tam).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/212,000,000814888.260921.010937.Ung Ho MS 021261(Chi Le Thi Tam )
9/26/214,000,000MBVCB.1386761389.Ung ho MS 2021.264 (4 chi em mo coi).CT tu 0071000282669 NGUYEN KIM HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/26/215,000,000169288.260921.131344.UNG HO M A SO 2021264(4 CHI EM MO COI)-260921-13:13:43 169288
9/26/215,000,000971216.260921.084537.Ong Tu Van ung ho cho MS 2021.262 gia dinh co Vo Thi Hanh
9/27/215,000MBVCB.1388171159.giup ms 2021263.CT tu 0071003783995 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/27/215,500757250.270921.132735.ung ho MS 2021 265
9/27/2110,000663042.270921.204641.Vietcombank;0011002643148;ung ho ms 2021 covid 19
9/27/2110,000IBVCB.1388647622.UNG HO MS 2021 263 DANG VAN HOAI.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/27/2120,000MBVCB.1389403446.UH ms 2021.254 (Ta Van Minh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/2120,000229652.270921.162125.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO THEO DS KET CHUYEN TUAN 2/9/2021 - MS 2021.243 (GIA DINH CHI NGA)
9/27/2120,000377242.270921.120519.NCHCCCL-0942142142-270921-12:04:19 377242
9/27/2130,000MBVCB.1388083441.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.263( Dang Van Hoai ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/2150,000359359.270921.195340.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 263 Dang van Hoai
9/27/2150,000MBVCB.1389102691.Ung ho MS 2021.263 (Dang Van Hoai).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/2150,000MBVCB.1388896200.ms 2021 263.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/27/2150,000324879.270921.172520.NCHCCL NGUYEN NGOC LUAN 01151167612
9/27/2150,000040742.270921.125807.MS 2021.263 D. V. Hoai FT21270407529452
9/27/2150,000029581.270921.124636.MS 2021.263 Nguyen Thi Tra Giang FT21270446237606
9/27/2150,000270195.270921.122546.TRAN NGOC DAT Chuyen tien
9/27/2150,000IBVCB.1388043040.ung ho ma so MS 2021 262 gia dinh co Vo Thi Hanh.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/27/2150,000IBVCB.1388038760.ung ho ma so MS 2021 263 Dang Van Hoai.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/27/2150,000IBVCB.1388035096.ung ho ma so MS 2021 261 chi Le Thi Tam.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/27/2150,000IBVCB.1388030705.ung ho ma so MS 2021 259 em Tran Van Tuan.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/27/2150,000MBVCB.1387814253.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.261 (chi Le Thi Tam).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/2150,000MBVCB.1387812341.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.261 (chi Le Thi Tam).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/2150,000MBVCB.1387810058.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.262 (gia dinh co Vo Thi Hanh).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/2150,000MBVCB.1387806048.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.263 (Dang Van Hoai).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/2150,000SHGD:10006836.DD:210927.BO:BUI LAM TUNG.Remark:Ung ho MS 2021.260
9/27/2150,000101351.270921.082235.MS 2021 263 Nguyen Thi Tra Giang
9/27/2150,000MBVCB.1387425396.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.263 (Dang Van Hoai)Vietnamnet 27/9/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/2150,000665815.270921.055134.Ung ho MS 2021263 Dang Van Hoai FT21270191603848
9/27/2160,000329765.270921.094734.PNT UH MS 2021.263 (DANG VAN HOAI)-270921-09:46:59 329765
9/27/21100,000618356.260921.232138.MS 2021.255 quan tien thanh FT21270082687804
9/27/21100,000541949.270921.215135.UNG HO MS 2021. 256 ( BE LE NHU Y )-270921-21:51:08 541949
9/27/21100,000541483.270921.214828.UNG HO MS 2021.263 (DANG VAN HOAI )-270921-21:47:19 541483
9/27/21100,000916330.270921.184748.Ung ho MS 2021 263 Dang Van Hoai
9/27/21100,000MBVCB.1388896848.DAM THI HUONG chuyen tien MS 2021.263 (Dang Van Hoai).CT tu 1020940136 DAM THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21100,000359049.270921.171140.Vietcombank;0011002643148;LO VAN TINH chuyen khoan
9/27/21100,000229610.270921.162122.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO THEO DS KET CHUYEN TUAN 2/9/2021 - MS 2021.245 (EM NGUYEN THI LIEN)
9/27/21100,000260183.270921.155532.Ung ho MS 2021.251 Vu The Viet FT21270759020078
9/27/21100,000257192.270921.155331.Ung ho MS 2021.243 Gia dinh chi Nga FT21270602481507
9/27/21100,000255925.270921.155242.Ung ho MS 2021.249 Cao Van Thanh FT21270429356272
9/27/21100,000254222.270921.155134.Ung ho MS 2021.253 Phan Phuc Tuan FT21270390759183
9/27/21100,000252755.270921.155037.Ung ho MS 2021.257 Dinh Anh Tuan FT21270740168482
9/27/21100,000232416.270921.153652.Ung ho MS 2021.263 Dang Van Hoai FT21270610083616
9/27/21100,000MBVCB.1388441084.HUYNH DUC DUY ung ho : ms 2021.263 ( Dang Hoai Nam ).CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21100,000995700.270921.145540.Ung ho MS 2021.265
9/27/21100,000995224.270921.145506.Ung ho MS 2021.264
9/27/21100,000993808.270921.145435.Ung ho MS 2021.263
9/27/21100,000992474.270921.145338.Ung ho MS 2021.262
9/27/21100,000992072.270921.145305.Ung ho MS 2021.261
9/27/21100,000779528.270921.134151.ung ho MS 2021 263 NGUYEN THI TRA GIANG
9/27/21100,000049026.270921.130652.MS201263NGUYENTHITRAGIANG FT21270650031062
9/27/21100,000272176.270921.122912.ung ho ms2021.260
9/27/21100,000832448.270921.122647.ung ho MS 2021.263 Dang Van Hoai
9/27/21100,000MBVCB.1387978229.ung ho ms 2021.263 Dang Van Hoai.CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21100,000MBVCB.1387817555.PHAM BA PHONG chuyen tien ung ho ma so MS 2021.263.CT tu 0901000087367 PHAM BA PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21100,000SHGD:10001999.DD:210927.BO:LUONG DUC TOAN0899118.Remark:Ung ho MS 2021.261(chi Le Thi Tam) (VCB) - NH TMCP Ngoai Thuong HA NOI
9/27/21100,000236409.270921.100309.Ung ho NCHCCCL tran chi hoan 0915964715
9/27/21100,000SHGD:10003020.DD:210927.BO:LE HOANG MINH.Remark:IBUNG HO MS 2021.263 (NGUYEN THI TRA GIANG)
9/27/21100,000SHGD:10020879.DD:210927.BO:TRAN VI CHAU.Remark:Cau cho moi nguoi manh khoe nhe, nam mo a di da phat
9/27/21100,000SHGD:10018504.DD:210927.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Tran Ha An Tam ung ho MS 2021.251 - Vu The Viet
9/27/21100,000/Ref:PALPM10WO60{//}/Ref:PALPM10WO60{//}LP VNM10WO60 UNG HO MS 2021.260NGUYEN THI MAI KHANH DVC:MR NGUYEN HUY HOANG
9/27/21100,000SHGD:10014293.DD:210927.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Tran Thi Van Anh ung ho MS 2021.261 - chi Le Thi Tam
9/27/21100,000SHGD:10018086.DD:210927.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Huynh Minh Tan ung ho MS 2021.253 - Phan Phuc Tuan
9/27/21100,000SHGD:10018127.DD:210927.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Nguyen Cam Tu ung ho MS 2021.252 - Tran Tan Phat
9/27/21100,000MBVCB.1387623439.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.263 (Dang Van Hoai).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21100,000SHGD:10007240.DD:210927.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Le Minh Tri ung ho MS 2021.256 - be Le Nhu Y
9/27/21100,000SHGD:10014069.DD:210927.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Vuong Thuy Bao Tram ung ho MS 2021.254 - Ta Van Minh
9/27/21100,000SHGD:10006825.DD:210927.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Nguyen Hung Thinh ung ho MS 2021.259 - em Tran Van Tuan
9/27/21100,000SHGD:10017947.DD:210927.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:co Hong Duc ung ho MS 2021.262 - gia dinh co Vo Thi Hanh
9/27/21100,000SHGD:10006847.DD:210927.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Vo Cao Thanh ung ho MS 2021.257 - em Dinh Anh Tuan
9/27/21100,000SHGD:10004414.DD:210927.BO:NGUYEN THU HOAI.Remark:Nguyen Chau Anh ung ho MS. 2021 261 chi Le Thi Tam
9/27/21100,000SHGD:10006817.DD:210927.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Trinh Thi Thu Uyen ung ho MS 2021.255 - Quan Tien Thanh
9/27/21100,000SHGD:10006469.DD:210927.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Tran Thi Thao ung ho MS 2021.258 - chi Thach Thi Duone
9/27/21100,000514361.270921.083724.T ung ho Dang van Hoai MS 2021.263
9/27/21100,000719919.270921.082845.MS 2021.264 -4 chi em mo coi FT21270601019557
9/27/21100,000135360.270921.081502.Vinh Nam ung ho ms 2021 263 Dang Van Hoai
9/27/21100,000101150.270921.074704.MS 2021 264
9/27/21100,000MBVCB.1387474215.MS 2021.265.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21100,000280393.270921.073458.LUONG KIEU SON chuyen tien MS 2021.262( Gia dinh co Vo Thi Hanh
9/27/21100,000085352.270921.072948.MS 2021 265 Dang Van Hoai
9/27/21100,000667273.270921.060530.MS 2021.263 FT21270561050791
9/27/21100,000897752.270921.055402.ung ho MS 2021.263 Dang Van Hoai
9/27/21100,000897181.270921.054627.Chuyen tien ung ho MS 2021263 Dang van Hoai
9/27/21100,000030372.270921.044249.ung ho MS 2021 263 Nguyen Thi Tra Giang
9/27/21100,000MBVCB.1387352225.Ung ho MS2021.258 (Thach Thi Duone).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21100,000MBVCB.1387351598.Ung ho MS2021.256 (Le Nhu Y).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21100,000MBVCB.1387350780.Ung ho MS2021.259 (Tran Van Tuan).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21100,000MBVCB.1387350553.Ung ho MS2021.261 (Le Thi Tam).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21100,000MBVCB.1387350887.Ung ho MS 2021. 262 (Vo Thi Hanh).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21200,000MBVCB.1389361469.u ng ho ?MS 2021.263 (Dang Van Hoai ).CT tu 0801000265332 CAO HUU NGHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21200,000675352.270921.214128.MS 2021.263 Nguyen Thi Tra Giang FT21271856601023
9/27/21200,000211774.270921.203915.Ung ho MS 2021.263 Dang Van Hoai
9/27/21200,000MBVCB.1389196082.MS 2021.263 (Dang Van Hoai).CT tu 0071001378612 VO NGOC HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21200,000031453.270921.185502.ung ho MS 2021.264 ( 4 chi em mo coi)
9/27/21200,000MBVCB.1388921490.Ung ho MS 2021.261.CT tu 0531002495883 NGUYEN MINH HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21200,000696448.270921.163144.ung ho MS 2021.263 Nguyen Thi Tra Giang
9/27/21200,000897698.270921.161237.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 263 Nguyen Thi Tra Giang
9/27/21200,000MBVCB.1388598062.DANG HUYNH BICH VAN chuyen tien.CT tu 0071001974227 DANG HUYNH BICH VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21200,000SHGD:10005211.DD:210927.BO:NGUYEN THI NHU QUYNH.Remark:995221092762048 Ung ho NCHCCCL
9/27/21200,000666818.270921.151247.Ung ho MS 2021 261 chi Le Thi Tam
9/27/21200,000574164.270921.151232.Chuyen tien ung ho ma so2021263 nguyen thi tra gian
9/27/21200,000964327.270921.150941.Ung ho MS 2021 263 em Dang Van Hoa
9/27/21200,000IBVCB.1388428406.Ung ho MS 2021.260 ( Nguyen Thi Mai Khanh)..CT tu 0071001692231 PHAM THE HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21200,000094265.270921.135210.Ung ho MS 2021.263 Nguyen Thi Tra Giang FT21270228434193
9/27/21200,000MBVCB.1388102967.Ung ho MS 2021.264.CT tu 0141000860990 TRAN TRUNG HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21200,000MBVCB.1388068646.MS 2021.259(Em TRAN VAN TUAN) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21200,000236260.270921.113324.ung ho MS 2021.263 (Nguyen thi Tra Giang)
9/27/21200,000738945.270921.111130.MS 2021.261
9/27/21200,000IBVCB.1387857199.MS 2021 263 Dang Van Hoai.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/27/21200,000653294.270921.095453.ung ho MS2021.261 Le Thi Tam
9/27/21200,000145090.270921.095902.ung ho Dang Van Hoai
9/27/21200,000985311.270921.093704.ung ho MS 2021.263 (Dang Van Hoai)
9/27/21200,000SHGD:10001421.DD:210927.BO:NGUYEN TRUONG MINH.Remark:Ung ho MS 2021.Covid19
9/27/21200,000SHGD:10018336.DD:210927.BO:NGUYEN NGOC VU.Remark:Ung ho MS 2021.263 Nguyen Thi Tra Giang
9/27/21200,000SHGD:10000824.DD:210927.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 262 VO THI HANH
9/27/21200,000775986.270921.082725.Vietcombank;0011002643148;Ms2021 264 4 chi em mo coi
9/27/21200,000MBVCB.1387531189.MS 2021.263.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21200,000582850.270921.080434.ung ho MS 2021 265 Dang Van Hoai
9/27/21200,000301712.270921.080018.UNGHOMASO2021.264 4CHIEMMOCOI-270921-08:00:18 301712
9/27/21200,000301447.270921.075859.UNG HO MS 2021.263(DANG VAN HOAI)-270921-07:58:30 301447
9/27/21200,000542362.270921.074150.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho 4 chi em mo coi
9/27/21200,000901975.270921.062223.Ung ho MS 2021.263 Dang Van Hoai
9/27/21200,000318653.270921.061909.Vietcombank;0011002643148;MS 2021263 ung ho Dang Van Hoai
9/27/21200,000MBVCB.1387382059.Ung ho MS 2021.262 (gia dinh co vo thi hanh).CT tu 0851000000505 VU QUANG MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21200,000MBVCB.1387381654.ung ho MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang).CT tu 0851000000505 VU QUANG MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21300,000MBVCB.1389136206.MS 2021.263.CT tu 0451000515909 DUONG MINH KHANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21300,000774178.270921.172535.ung ho ms 2021.261 chi le thi tam
9/27/21300,000MBVCB.1388775136.MINHhdSSHPC ung ho MS 2021.263 (Dang Van Hoai).CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21300,000858751.270921.161846.Ung ho Ma So 2021 261 chi LE THI TAM
9/27/21300,000857927.270921.161654.Ung ho Ma So 2021 262 gia dinh co VO THI HANH
9/27/21300,000856910.270921.161439.Ung ho MS 2021 263 DANG VAN HOAI
9/27/21300,000970763.270921.160313.Ung ho MS 2021.260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/27/21300,000939979.270921.141444.Tran Duc Minh HN ung ho ms 2021.263 Dang Van Hoai
9/27/21300,000135659.270921.122407.Ung ho MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang)
9/27/21300,000SHGD:10002507.DD:210927.BO:DUONG QUANG HAO.Remark:995221092757847 Ung ho MS 2021.263
9/27/21300,000MBVCB.1387949885.Ung ho MS 2021.263 Dang Van Hoai.CT tu 0451000213905 DO THI THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21300,000MBVCB.1387580903.MS 2021.263 ( Dang Van Hoai).CT tu 1016371339 NGO DANG KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21300,000SHGD:10003612.DD:210927.BO:NGUYEN TAN QUYNH.Remark:Ung ho MS 2021.260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/27/21300,000MBVCB.1387491516.Ung ho MS 2021.263 (Dang Van Hoai).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21300,000960715.270921.064714.ung ho MS 2021.260 (NGUYEN THI MAI KHANH)
9/27/21400,000MBVCB.1387554765.Ung ho MS 2021.263 (Dang Van Hoai) LE THI ANH HONG chuyen tien.CT tu 0251002020951 LE THI ANH HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21482,553860295.270921.162208.Ung ho Ma So 2021 257 em DINH ANH TUAN
9/27/21500,000449464.260921.230631.MS 2021.264 4 chi em mo coi
9/27/21500,000714156.270921.204945.um ho MS2021 261le thi tam
9/27/21500,000IBVCB.1389110930.Ung ho MS 2021.263 (Dang Van Hoai).CT tu 0181002578993 TRAN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21500,000SHGD:12726098.DD:210927.BO:Nguyen Thai Binh.Remark:UNG HO MS 2021-257 EM DINH ANH TUAN
9/27/21500,000SHGD:12723875.DD:210927.BO:Nguyen Thai Binh.Remark:UNG HO CHI LE THI TAM MS 2021261
9/27/21500,000SHGD:10005233.DD:210927.BO:NGUYEN THI THU THUY.Remark:995221092762180 UNG HO MS 2021.263, NGUYEN THI TRA GIANG
9/27/21500,000051779.270921.152322.ung ho MS 2021263( nguyen thi tra giang)
9/27/21500,000197946.270921.151310.Ung ho MS2021.264 4 chi em mo coi FT21270832076089
9/27/21500,000SHGD:10033890.DD:210927.BO:NGUYEN VAN LUONG.Remark:Ung ho MS 2021.262 gia dinh chi Vo Thi Hanh
9/27/21500,000092327.270921.135025.ung ho MS 2021. 264 4 chi em mo coi FT21270973043984
9/27/21500,000MBVCB.1388250361.Giup do 2021.263.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/21500,000029971.270921.124659.Ung ho MS 2021.264 Bon chi em mo coi FT21270050483283
9/27/21500,000779190.270921.114041.ung ho MS2021 264 bon chi em mo coi
9/27/21500,000SHGD:10021117.DD:210927.BO:TRAN NGUYEN ANH TAI.Remark:Ung ho MS 2021.264 4 chi em mo coi
9/27/21500,000628375.270921.095501.Tran Thi Cam Le ung ho MS 2021.264 .4 chi em mo coi
9/27/21500,000SHGD:10002871.DD:210927.BO:NGUYEN HUU HOP0512011.Remark:Ungho MS 2021.263 (Dang Van Hoai) (VCB) - NH TMCP Ngoai Thuong HA NOI
9/27/21500,000SHGD:10002473.DD:210927.BO:LE NGOC LOI.Remark:(CKRmNo: 043621092613954)ung ho MS 2021.262 (gia dinh co Vo Thi Hanh) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD)-)
9/27/21500,000SHGD:10023351.DD:210927.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.263 Dang Van Hoai
9/27/21500,000SHGD:10022781.DD:210927.BO:VO THI THU HA.Remark:MS 2021.263 Dang Van Hoai
9/27/21500,000574281.270921.075039.ung ho MS 2021 . 264 ( 4 chi e mo coi)
9/27/21500,000899234.270921.060651.ung ho ms 2022.263 Dang Van Hoai
9/27/21500,000890607.270921.035547.Ung ho MS 2021.Covid 19
9/27/211,000,000MBVCB.1389283626.LE VAN HUNG chuyen tien Ung ho MS 2021 Covid 19 TK Bao VietNamnet.CT tu 1022771152 LE VAN HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/211,000,000MBVCB.1389280443.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0041000171980 DOAN THI THU HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/211,000,000223065.270921.192047.Hugh uh MS 2021.256
9/27/211,000,000166409.270921.151157.Ung Ho MS 2021.261 LE THI TAM
9/27/211,000,000917387.270921.135429.Chuyen tien ung ho ms 2021.263 nguyen thi tra giang
9/27/211,000,000733284.270921.110618.MS 2021.263 DANG VAN HOAI
9/27/211,000,000345295.270921.103142.UNGHO MS 2021.264(4CHIEMMOCOI)-270921-10:31:39 345295
9/27/211,000,000MBVCB.1387765483.Ung ho MS 2021.263 (Dang Van Hoai).CT tu 0071000883469 TO MINH HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/211,000,000SHGD:10001641.DD:210927.BO:LE NGOC LOI.Remark:(CKRmNo: 043621092613953)ung ho MS 2021.264 (4 chi em mo coi) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD)-)
9/27/211,000,000SHGD:10009186.DD:210927.BO:LE THI ANH THU.Remark:Gui ms 2021.261 chi le thi tam
9/27/211,000,000478348.270921.072439.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 259 Em Tran Van Tuan
9/27/212,000,000224066.270921.192622.Ung ho MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang)
9/27/212,000,000868179.270921.184341.Chuyen tien ung ho MS 2021 260 Nguyen Thi Mai Khanh
9/27/212,000,000214709.270921.152449.Ung ho MS2021.261 chi Le Thi Tam FT21270062702262
9/27/212,000,000981280.270921.122401.ung ho 4 chi em mo coi MS 2021264
9/27/212,000,000MBVCB.1387796766.ms.2021. 264. e chi em mo coi. o vo van duc. 160B. quoc lo 1A. thu duc.CT tu 0071000972477 VO DUC HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/27/213,000,000933179.260921.230520.Ung ho ma so 2021263 Nguyen Thi Tra Giang
9/27/213,000,000SHGD:10001223.DD:210927.BO:PHAN THAI DUC.Remark:UNG HO MS 2021.260 - NGUYEN THI MAI KHANH
9/27/215,000,000781641.270921.092959.Ong Tu Van giup cho ms 2021 263 Dang Van Hoai FT21270817927050
9/27/215,000,0000200888899092707594920210001651766.96103.075949.ung ho MS 2021.264 (4 chi em mocoi)
9/28/211,000IBVCB.1390620627.sdvsdvsdv.CT tu 1019315650 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/215,000MBVCB.1390393524.giup ms 2021266.CT tu 0071003783995 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/28/215,500363762.280921.101439.ung ho MS 2021 266
9/28/2110,000726546.280921.212232.Vietcombank;0011002643148;2021 261 uh gd chi le thi tam
9/28/2110,000IBVCB.1390734151.UNG HO MS 2021 266 ANH DONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/28/2110,000292560.280921.005836.Vietcombank;0011002643148;2021 253 uh be phan phuc tuan
9/28/2120,000MBVCB.1389969961.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.266(gia dinh anh dong).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/2120,000MBVCB.1389962701.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.267(5 be mo coi).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/2130,000MBVCB.1389700182.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.266( Gia dinh Anh Dong ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/2130,000MBVCB.1389681723.UH ms 2021.255 (Quan Tien Thanh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/2150,000406118.280921.164048.Cc FT21271225094302
9/28/2150,000384294.280921.162519.Cc FT21271067097080
9/28/2150,000040681.280921.160947.Ung ho MS 2021 266 gia dinh anh Dong
9/28/2150,000826058.280921.151835.LE LONG HUNG chuyen tien
9/28/2150,000863990.280921.145200.MS 2021 266
9/28/2150,000MBVCB.1390051117.MS 2021.266.CT tu 0371000431920 TRINH DANG BIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/2150,000MBVCB.1389740248.MS 2021.267.CT tu 9977275184 LE DINH VI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/2150,000MBVCB.1389623373.Ung ho MS 2021.266 (gia dinh anh Dong).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/2150,000723610.280921.073536.Ms 2021.267 ung ho 5 be mo coi
9/28/2150,000694212.280921.055253.ung ho MS 2021.266 gd anh Dong
9/28/2160,000587083.280921.091235.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.266 (GIA DINH ANH DONG)-280921-09:11:41 587083
9/28/2169,000MBVCB.1389670200.ung ho MS 2021.263( Dang Van Hoai).CT tu 0231000656792 NGUYEN THI THU THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21100,000MBVCB.1389425882.NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien Ung ho MS 2021.263 (Dang Van Hoai).CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21100,000982055.270921.230622.Ung ho ma so 2021263 nguyen thi tra giang
9/28/21100,000257964.280921.224800.ung ho MS 2021 . 265 (Dang Van Hoai)
9/28/21100,000257538.280921.224606.ung ho MS 2021 . 266 (gia dinh anh Dong)
9/28/21100,000144556.280921.213856.Ung ho MS 2021.266 (gia dinh anh Dong)
9/28/21100,000683842.280921.204706.Ung ho MS 2021.266 gd anh Dong FT21272112021664
9/28/21100,000MBVCB.1391173004.ung ho ms2021.260 nguyen thi mai khanh.CT tu 0181003537093 NGUYEN QUOC DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21100,000199953.280921.172010.ung ho MS 2021266 gia dinh anh Dong
9/28/21100,000MBVCB.1390717985.HUYNH DUC DUY ung ho : ms 2021.266( gd anh Dong).CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21100,000377365.280921.162027.Ung ho MS 2021.267 5 be mo coi FT21271854435003
9/28/21100,000754393.280921.135211.Ung ho ms 2021 263 dang van hoai
9/28/21100,000MBVCB.1390304530.PGT ung ho MS2021.266.CT tu 1015503482 PHAM GIA TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21100,000566234.280921.114252.MS 2021.267 5 be mo coi
9/28/21100,000058852.280921.102925.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021266 gia dinh anh Dong
9/28/21100,000643356.280921.101245.IBFT MS 2021.266 ANH DONG
9/28/21100,000604133.280921.100700.UNG HO MS 2021.266(GIA DINH ANH DONG)-280921-10:06:58 604133
9/28/21100,000MBVCB.1389745390.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.266 (gia dinh anh Dong).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21100,000452737.280921.085547.T ung ho gia dinh anh Dong MS 2021.266
9/28/21100,000098408.280921.081727.Vinh Nam ung ho ms 2021 266 gia dinh anh Nguyen Van Dong
9/28/21100,000064476.280921.073212.MS 2021 266 gia dinh anh Dong
9/28/21100,000263270.280921.065907.MS 2021.259
9/28/21100,000262732.280921.065815.MS 2021.263
9/28/21100,000676636.280921.064154.Ung ho MS 2021.267 . 5 be mo coi
9/28/21100,000785651.280921.060900.Ung ho MS 2021 - 266 gd em Dong FT21271910524678
9/28/21140,000MBVCB.1389640916.Ung ho MS 2021 261 Chi Le Thi Tam.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/28/21140,000MBVCB.1389636357.Ung ho MS 2021 262 gia dinh co Vo Thi Hanh.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/28/21180,000MBVCB.1390403050.Ung ho MS 2021 267 Nam be mo coi.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/28/21180,000MBVCB.1389628723.Ung ho MS 2021 263 Dang Van Hoai.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/28/21180,000MBVCB.1389622982.Ung ho MS 2021 266 Gia dinh Anh Dong.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/28/21200,000249225.280921.221906.Ung ho Ma so 2021.266 ( gd a Dong chi Chau)
9/28/21200,000630345.280921.195415.Ung ho MS 2021.266 - Gia dinh anh Dong FT21271999686958
9/28/21200,000735138.280921.173239.UNG HO MS 2021.267(5 BE MO COI)-280921-17:32:09 735138
9/28/21200,000394140.280921.163214.Gui MS 2021.267 chuyen 5 be mo coi FT21271492150025
9/28/21200,000SHGD:17752911.DD:210928.BO:Nguyen Ngoc Thanh.Remark:UNG HO MA SO 2021.260 EM NGUYEN THI MAI KHANH
9/28/21200,000493297.280921.132714.Ms 2021 267 5 be mo coi
9/28/21200,000MBVCB.1390260669.Ung ho MS 2021.264( 4 chi em mo coi).CT tu 0611001913755 PHAM XUAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21200,000MBVCB.1390217038.NGUYEN THANH DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.267 (5 be mo coi).CT tu 0861000080789 NGUYEN THANH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21200,000IBVCB.1390133419.MS 2021 266 gia dinh anh Dong.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/28/21200,000MBVCB.1389879610.ung ho MS 2021.267 (5 be mo coi).CT tu 0071000706305 DUONG TUAN KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21200,000841416.280921.093636.ung ho MS 2021.267 5 be mo coi
9/28/21200,000811643.280921.091248.ung ho MS 2021.267 5 be mo coi
9/28/21200,000MBVCB.1389649740.MS 2021.266.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21200,000039976.280921.055514.MS 2021 266 gia dinh a dong
9/28/21200,000002238.280921.053345.ZP5VQQ087VFJ 210928000017820 UNG HO MS 2021.264 .4 CHI EM MO COI
9/28/21300,000695468.280921.205915.Ms 2021.267 nam tre mo coi FT21272873078525
9/28/21300,000635735.280921.195929.Ung ho MS 2021.261 - chi Le Thi Tam FT21271367603845
9/28/21300,000MBVCB.1391006905.Nhaahn ung ho MS 2021.266.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21300,000252662.280921.164350.NGUYEN HUU HOA ung ho MS 2021.261 Le Thi Tam
9/28/21300,000IBVCB.1390693072.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.265 (Dang Van Hoai).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21300,000864974.280921.160947.pham tien hai bidv ung ho 2021.266
9/28/21300,000466983.280921.155748.ung ho MS 2021.264 (4 chi em mo coi)
9/28/21300,000MBVCB.1390545824.ms 2021 266 uh gia dinh anh Dong.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/28/21300,000219121.280921.103420.ung ho MS 2021263
9/28/21300,000611590.280921.102915.UNG HO MS 2021.267 (5 BE MO COI)-280921-10:28:45 611590
9/28/21300,000775994.280921.084136.Chuyen tien ung ho MS 2021.267 5 be mo coi
9/28/21300,000122972.280921.083951.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;NGUYEN NHA UYEN giup 5 tre mo coi MS 2021267
9/28/21300,000813404.280921.074817.Ung ho MS. 2021.266 gd a Dong FT21271685975222
9/28/21400,000SHGD:10006438.DD:210928.BO:LE TRONG NHAN.Remark:Ung ho ma so 2021.256 be Le Nhu Y
9/28/21500,000602622.280921.205424.Ung ho MS 2021 266 gia dinh a Dong
9/28/21500,000730244.280921.203705.ung ho ms 2021 264 4chi em mo coi
9/28/21500,000727179.280921.203417.ung ho ms 2021 267 5dua tre mo coi
9/28/21500,000547221.280921.202618.Ung ho MS 2021.267 (5 be mo coi)
9/28/21500,000419351.280921.202305.UNG HO - MS 2021. 266 (GIA DINH ANH DONG)
9/28/21500,000MBVCB.1391152341.NGUYEN THI HOAN chuyen tien ung ho MS 2021.266 - Gia dinh anh Dong.CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21500,000200726.280921.171244.ung ho ma so 2021267 5 be mo coi
9/28/21500,000946832.280921.170915.Chuyen tien ung ho MS 2021.264 4 chi em mo coi me
9/28/21500,000IBVCB.1390700031.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.266 (gia dinh anh Dong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21500,000655357.280921.153706.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;PHAM HUNG chuyen khoan cho MS 2021 266
9/28/21500,000MBVCB.1390549972.Ung ho MS 2021.267 (5 be mo coi).CT tu 0011004225055 DO LAN HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21500,000305030.280921.152829.Ung ho ma 2021.263 Nguyen Thi Tra Giang. Thon Quyet Tien, xa Dong Mon, TP Ha Tinh FT21271060034209
9/28/21500,000744187.280921.144534.ung ho MS 2021.267 5 be mo coi
9/28/21500,000SHGD:10022288.DD:210928.BO:PHAM THI HUONG.Remark:Ung ho MS 2021.266 gia dinh anh Dong
9/28/21500,000202674.280921.140157.Uh ms 2021.261 gd c Tam FT21271586506085
9/28/21500,000666629.280921.133113.ung ho MS 2021.263 Dang Van Hoai
9/28/21500,000661922.280921.132648.ung ho MS 2021.261 chi Le Thi Tam
9/28/21500,000MBVCB.1390256100.NGUYEN THI LE HA chuyen tien ung ho MS 2021.267 ( 5 be mo coi ).CT tu 0121001938572 NGUYEN THI LE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21500,000MBVCB.1390247364.BUI THI THU HA chuyen tien ung ho MS 2021.267 (5 be mo coi) .CT tu 0061000615516 BUI THI THU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21500,000MBVCB.1390200289.Ung ho MS 2021 267 Nam be mo coi.CT tu 0481000854661 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/28/21500,000435318.280921.122827.ung ho MS 2021 266 gia dinh anh Dong
9/28/21500,000MBVCB.1390100806.Ms 2021.267 Ung ho 5 be mo coi chuc cac em hoc gioi.CT tu 0451000226854 CHU DUC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21500,000522685.280921.112712.Tran Thu ung ho MS 2021 267 5 be mo coi
9/28/21500,000354777.280921.112558.Tran Thu ung ho MS 2021 266 gia dinh anh Dong
9/28/21500,000SHGD:10001663.DD:210928.BO:HA VAN CHUONG.Remark:995221092855056 Chuyen tien Ung ho MS 2021.266 gia dinh anh Dong
9/28/21500,000010025.280921.105538.Ung ho ms 2021.266 gia dinh anh Dong FT21271742112030
9/28/21500,000IBVCB.1389974524.MS 2021267 5 be mo coi.CT tu 0071000747291 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/28/21500,000398607.280921.102855.ung ho MS2021.267 ( 5 be mo coi )
9/28/21500,000049602.280921.100631.Ung ho 2021267 5 be mo coi
9/28/21500,000149160.280921.094929.MS 2021.263 ( Dang Van Hoai )
9/28/21500,000843439.280921.093807.Ung ho MS 2021.267 5 be mo coi
9/28/21500,000904969.280921.093309.DO TRUNG KIEN UNG HO GD A DONG MS2021.266 FT21271792964398
9/28/21500,000892738.280921.092243.Ung ho MS 2021.267 5 be mo coi FT21271794234032
9/28/21500,000MBVCB.1389720920.MS 2021.266 ung ho gia dinh anh dong.CT tu 0331003901591 NGUYEN THI THU VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21500,000MBVCB.1389698092.ung ho ms. 2021.267 ( 5 be moi coi).CT tu 0071000972477 VO DUC HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/21500,000727523.280921.071737.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 267 5 be mo coi
9/28/21500,000791812.280921.064457.Ung ho MS 2021.267 - 5 be mo coi FT21271006061000
9/28/21500,000790956.280921.064052.Ung ho MS 2021.267-5 chau mo coi FT21271903230600
9/28/21500,000296702.280921.060627.TRAN THI AI chuyen tien ung ho MS 2021.267; 5 tre mo coi
9/28/21700,000584310.280921.202002.ung ho MS 2021. 267 5 be mo coi
9/28/211,000,000896220.270921.234438.DO THU TRANG UH MS2021 264 4 ce mo coi
9/28/211,000,000248842.280921.190955.DANG THI THU NGAN Chuyen tien
9/28/211,000,000424746.280921.150529.Vietcombank;0011002643148;Ho tro MS 2021 267 5 BE MO COI
9/28/211,000,000MBVCB.1390159945.MS 2021.264 (4 chi em mo coi).CT tu 0071000965505 PHAM TRAN DANG KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/211,000,000MBVCB.1390156494.MS 2021.267 (5 be mo coi).CT tu 0071000965505 PHAM TRAN DANG KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/211,000,000468239.280921.111026.Ung ho MS 2021.267 (5 be mo coi)
9/28/211,000,000149821.280921.095124.MS 2021.266 ( gia dinh anh Dong)
9/28/211,000,000873173.280921.090510.UNG HO MS 2021.267 - 5 BE MO COI FT21271082340705
9/28/211,000,000870608.280921.090243.UNG HO MS 2021.264 - 4 CHI EM MO COI FT21271050599310
9/28/211,000,000757228.280921.082111.Ung ho MS 2021.267 5 be mo coi
9/28/211,000,000MBVCB.1389548766.Giup do 2021.267.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/211,000,000669419.280921.060202.Ung ho ms 2021.266 gia dinh a Dong
9/28/211,100,000382900.280921.100708.Trinh ung ho MS 2021.260 (Nguyen Thi Mai Khanh)
9/28/212,000,000157966.280921.193448.Vu Hoai Chan HN ung ho MS 2021.267 ( 5 chau mo coi )
9/28/212,000,000360990.280921.152910.Ung ho MS 2021.267 (5 be mo coi)
9/28/212,000,000MBVCB.1390234097.VU THI KIM VAN chuyen tien tu thien MS 2021.267 (5 be mo coi).CT tu 0281001112417 VU THI KIM VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/28/212,000,000797930.280921.070855.Ung ho MS 2021.267 cho 5 be mo coi FT21271502050268
9/28/212,000,000796168.280921.070258.Ung ho MS 2021.223 ong Bui Van Chi va chau H FT21271433780637
9/28/213,000,000460540.280921.130002.ung ho MS 2021.264 ( 4 chi em mo coi )
9/28/215,000,000853265.280921.094547.Ong Tu Van ung ho MS 2021.266 gia dinh anh Dong
9/28/215,000,000002072.280921.090209.Ung ho MS 2021.267 - 5 be mo coi
9/28/2110,000,000702565.280921.074732.MS 2021.267/ 5 be mo coi
9/29/211,000IBVCB.1391471479.aa.CT tu 1021934285 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/211,000IBVCB.1391470653.aa.CT tu 1018247409 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/215,000MBVCB.1393002342.giup ms 2021268.CT tu 0071003783995 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/29/215,500209438.290921.085916.ung ho MS 2021 268
9/29/2110,000152876.290921.200836.Vietcombank;0011002643148;2021 256 uh gia dinh be le nhu y
9/29/2110,000019880.290921.194548.Vietcombank;0011002643148;2021 266 uh gia dinh anh dong
9/29/2110,000IBVCB.1392444607.UNG HO MS 2021 268 BE THACH DO.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/29/2110,000248518.290921.002703.ung ho MS 2021.265 (Dang Van Hoai)
9/29/2110,000248369.290921.002610.ung ho MS 2021.261 (chi Le Thi Tam)
9/29/2110,000248211.290921.002516.ung ho MS 2021.262 (gia dinh co Vo Thi Hanh)
9/29/2120,000447491.290921.124524.Ung ho MS 2021 266
9/29/2130,000MBVCB.1391606086.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.268 ( Be Thach Do ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/2150,000288531.290921.204728.Ungho NCHCCCL 0985038094
9/29/2150,000896238.290921.151055.Ung ho MS 2021 266 gia dinh Anh Dong
9/29/2150,000264319.290921.151005.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO THEO DS KET CHUYEN TUAN 3/9/2021 - MS 2021.249 (GIA DINH ANH CAO VAN THANH)
9/29/2150,000MBVCB.1392426535.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.268 (Be Thach Do).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/2150,000MBVCB.1392257858.Ung ho MS 2021.268 (be Thach Do).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/2150,000348044.290921.100724.MS 2021267 ungho5 be mo coi
9/29/2150,000874856.290921.094517.MS2021 266 gia dinh anh Dong
9/29/2150,000MBVCB.1391532382.Ung ho MS 2021.268.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/2150,000164804.290921.063304.Ung ho 2021.266 a Dong
9/29/2160,000844497.290921.095130.GD PNT UH MS 2021.268 (BE THACH DO)-290921-09:51:03 844497
9/29/21100,000MBVCB.1393326264.HUYNH DUC DUY ung ho : ms 2021.268 ( Be Thach Do).CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/21100,000966689.290921.205201.ung ho MS2021.259 e Tran Van Tuan
9/29/21100,000525404.290921.175317.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021268 Be Thach Do
9/29/21100,000283031.290921.174925.ms2021.268
9/29/21100,000559040.290921.164328.ung ho MS 2021.268 (be Thach Do). Tu Phuc Nho
9/29/21100,000085611.290921.162539.Ung ho MS 2021266 gia dinh ong dong
9/29/21100,000719750.290921.161546.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 266 gia dinh a Dong
9/29/21100,000388146.290921.155335.ung ho MS 2021 261 chi le thi tam FT21272998890070
9/29/21100,000MBVCB.1392327274.Ung ho MS 2021.268 (Be Thach Do).CT tu 0461000621243 NGUYEN TUAN KIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/21100,000646885.290921.124019.ung ho MS 2021 266
9/29/21100,000556955.290921.123015.Ung ho MS 2021.266 (gia dinh anh Dong)
9/29/21100,000765070.290921.120455.ung ho MS 2021.268 be Thach Do
9/29/21100,000130890.290921.115528.Ung ho MS 2021264 Bon chi em mo coi FT21272076084515
9/29/21100,000396673.290921.114316.Ung ho MS 2021 268 be Thach Do
9/29/21100,000449627.290921.104600.T ung ho be Thach Do MS 2021.268
9/29/21100,000195227.290921.093323.Ms 2021.266 ( gia dinh anh Dong)
9/29/21100,000466494.290921.092251.MS 2021268 Be Thach Do
9/29/21100,000954579.290921.083526.Ung ho MS 2021.268 be Thach Do
9/29/21100,000MBVCB.1391632751.NGUYEN THI ANH chuyen tien toi MS 2021266 A Dong, Ha Tinh.CT tu 0071000866652 NGUYEN THI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/21100,000140264.290921.081503.Vinh Nam ung ho ms 2021 268 be Thach Do
9/29/21100,000802981.290921.080645.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS2021 covitd19
9/29/21100,000168258.290921.072049.MS 2021.266( Gia dinh anh Dong)
9/29/21100,000059562.290921.071421.MS 2021 268 Be Thach Do
9/29/21100,000MBVCB.1391543584.VO TIEN DUNG chuyen tien 2021.268 (be Thach Do)Vietnamnet 29/9/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/21100,000MBVCB.1391527790.Dang Van Nhat xin uh MS 2021.265 Dang Van Hoai. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/21100,000MBVCB.1391521771.Dang Van Nhat xin uh MS 2021.256 be Le Nhu Y. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/21100,000441862.290921.054059.ung ho MS 2021.266 (gia dinh anh dong)
9/29/21150,000053511.290921.061200.Nhom Vien gach nho Ung ho 3 ma so gom 259 261 va 265
9/29/21200,000685004.290921.222102.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 266 GIA DINH ANH DONG
9/29/21200,000648979.290921.220605.Vietcombank;0011002643148;?ung ho?MS 2021268?Be Thach Do
9/29/21200,000795340.290921.220302.Ung ho MS2021268 be Thach Do FT21273800761006
9/29/21200,000788324.290921.215250.Ung ho MS 2021. 268 - Be Thach Do FT21273603889168
9/29/21200,000400195.290921.213752.Ung ho MS 2021.268
9/29/21200,000173915.290921.212205.HO VAN LUONG chuyen khoan ung ho Ma so 2021267 5 be mo coi
9/29/21200,000MBVCB.1392338255.Ung ho MS 2021.266 (gia dinh anh Dong).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/21200,000204787.290921.131233.Ung ho Ms 2021.265 Dang Van Hoai FT21272800858363
9/29/21200,000MBVCB.1392133812.MS 2021.268.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/21200,000IBVCB.1391976417.MS 2021 268 be Thach Do.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/29/21200,000857692.290921.103109.UNG HO MS 2021.268(BE THACH DO)-290921-10:30:59 857692
9/29/21200,000035715.290921.095047.ung ho MS 2021 268 Be Thach Do
9/29/21200,000180312.290921.092732.PHAM TUAN ANH chuyen khoan Ms 2021 268 be Thach do
9/29/21200,000SHGD:10000510.DD:210929.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 268 THACH DO
9/29/21200,000MBVCB.1391573469.tran anh tu chuyen tien MS 2021266 gia dinh anh dong chuyen khoan bao viet nam net.CT tu 0981000403170 NGUYEN MINH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/21200,000301695.290921.000934.Ms 2021 267 5 be mo coi
9/29/21300,000291864.290921.205334.ung ho MS 2021.268 be thach do
9/29/21300,000MBVCB.1393177665.ms 2021 268 uh be Thach Do.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/29/21300,000MBVCB.1393138435.UNG HO MS 2021.268 (be Thach Do).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/21300,000IBVCB.1393065443.Ung ho MS 2021.267 (5 be mo coi).CT tu 0071001885152 NGUYEN DOAN MINH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/21300,000228304.290921.190518.Ung ho MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang)
9/29/21300,000510434.290921.171232.Ung ho MS 2021 213 LUONG VAN THANH
9/29/21300,000508018.290921.170634.Ung ho MS 2021 268 be Thach Do
9/29/21300,000270004.290921.151742.ung ho gd a Dong;c Chau MS 2021.266
9/29/21300,000SHGD:10018205.DD:210929.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.268 be Thach Do
9/29/21300,000199041.290921.130553.Ung ho MS 2021.261 chi Le Thi Tam FT21272066350052
9/29/21300,000410349.290921.122701.ung ho ma so 2021 268 be Thach Do
9/29/21300,000102248.290921.113020.Ung ho MS 2021.266 anh Nguyen Van Dong chi Nguyen Thu Bich Chau FT21272034709882
9/29/21300,000MBVCB.1391869500.Ung ho MS 2021.266 (gia dinh anh dong).CT tu 0421000517676 LE PHUNG HOANG MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/21300,000924510.290921.090247.ung ho Ms 2021.268 FT21272050909089
9/29/21300,000059593.290921.071427.Ung ho MS 2021 268 be Thach Do
9/29/21500,000249540.290921.221054.ung ho MS 2021.266( gia dinh anh dong)
9/29/21500,000206532.290921.212110.LE THUY THAO VY chuyen tien ung ho Ms 2021.266 gia dinh anh Dong
9/29/21500,000672468.290921.211625.ung ho MS 2021 266 gia dinh anh Dong
9/29/21500,000731825.290921.204843.Ung ho Ms 2021.268, Be Thach Do FT21273810123616
9/29/21500,000599168.290921.184151.Phuong minh ung ho FT21272172602161
9/29/21500,000544309.290921.175041.MS 2021.266 ung ho gd a Dong FT21272910455502
9/29/21500,000567818.290921.172423.ung ho MS 2021.268 (be THACH DO)
9/29/21500,000651165.290921.165513.Ung ho MS 2021.264
9/29/21500,000MBVCB.1392686368.Ung ho MS 2021.260 (Nguyen Thi Mai Khanh).CT tu 0021002256158 TRAN THI THAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/21500,000464976.290921.152107.MS 2021 266 ung ho gia dinh anh Dong
9/29/21500,000522817.290921.141121.MS 2021263( Nguyen thi tra Giang)
9/29/21500,000912914.290921.134955.2021266 ( GIA DINH ANH DONG)-290921-13:49:55 912914
9/29/21500,000704732.290921.115422.ung ho ms2021.covid19
9/29/21500,000704675.290921.114811.ung ho ms 2021.253 phan phuc tuan
9/29/21500,000671437.290921.104723.Chuyen tien
9/29/21500,000MBVCB.1391822435.MS 2021.268?be Thach Do. dt. nguyen thi thuy loan 0972469954.CT tu 0071000972477 VO DUC HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/21500,000MBVCB.1391820826.MS 2021.268 ( be Thach Do).CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/29/21500,000417578.290921.094632.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN THI LAN chuyen khoan ung ho ma so 2021263 nguyen thi tra giang
9/29/21500,000000806.290921.090701.Ung ho MS 2021 268 be Thach Do
9/29/21500,000SHGD:10006526.DD:210929.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.268 be Thach Do
9/29/21500,000312200.290921.064454.ung ho MS 2021 266 gia dinh anh Dong
9/29/211,000,000056555.290921.221214.ZP5VQQU2DJ7Q 210929000316075 Ms 2021.266 .gia dinh anh Dong
9/29/211,000,000269136.290921.201345.ung ho MS 2021.267(5 be mo coi)
9/29/211,000,000009789.290921.192353.UNG HO MS 2021.267 ( 5 BE MO COI)-290921-19:23:52 009789
9/29/211,000,000144709.290921.171449.Vietcombank;0011002643148;ung ho ma so 2021266 gia dinh anh Dong
9/29/211,000,000966753.290921.164020.UNG HO MS 2021.266 (GIA DINH ANH DONG)-290921-16:40:17 966753
9/29/211,000,000951010.290921.155447.UNG HO BENH NHAN MS 2021.265 (DANG VAN HOAI)-290921-15:53:45 951010
9/29/211,000,000SHGD:10000842.DD:210929.BO:TRAN VAN DONG.Remark:Ung ho MS 2021.259 Em tran van tuan
9/29/211,000,000943549.290921.082352.co Phuong giup do be Thach Do MS 2021.268
9/29/211,000,000096728.290921.073520.Chuyen khoan cho chau MS 2021 268 Be Thach Do
9/29/212,000,000829883.290921.090024.UNG HO MS 2021.266 (GIA DINH ANH DONG)-290921-08:59:53 829883
9/29/212,000,000848144.290921.064439.Ung ho 2021 264. 04 chi em mo coi FT21272815552530
9/29/212,000,000845265.290921.063025.Ung ho 2021 267 05 be mo coi FT21272687685050
9/29/213,000,000940835.290921.082033.Ong Tu Van dong vien ung ho MS 2021.268 Be Thach Do
9/30/216,000202604.300921.085419.ung ho MS 2021 269
9/30/2110,000639086.300921.221745.Vietcombank;0011002643148;2021 257 uh gd em dinh anh tuan
9/30/2110,000IBVCB.1394889379.UNG HO MS 2021 269 CHI HOA.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/30/2120,000759854.300921.192153.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho NCHCCCL
9/30/2120,000243403.300921.191109.LUU THANH GIOI Chuyen tien
9/30/2120,000241906.300921.190853.LUU THANH GIOI Chuyen tien
9/30/2130,000MBVCB.1393378489.UH MS 2021.256 (be Le Nhu Y) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2130,000000630.300921.205952.MS 2021.262
9/30/2130,000MBVCB.1394037554.UH ms 2021.257 (em Dinh Anh Tuan) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2130,000MBVCB.1393864004.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.269 ( Chi Bui Thi Hoa ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2150,000761751.300921.210928.NGUYEN THANH LONG chuyen tien
9/30/2150,000257552.300921.193227.LUU THI KIEU LINH Chuyen tien
9/30/2150,000256736.300921.193111.LUU THI KIEU LINH Chuyen tien
9/30/2150,000659766.300921.192757.LUU THI KIEU LINH chuyen tien
9/30/2150,000632753.300921.190340.LUU THANH GIOI chuyen tien
9/30/2150,000MBVCB.1395003194.Ung ho MS 2021.269 (chi Bui Thhi Hoa)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2150,000285615.300921.174148.HUYNH THI TRUC PHUONG Chuyen tien
9/30/2150,000MBVCB.1394461129.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.269 (chi Bui Thi Hoa).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2150,000IBVCB.1394367519.Ung ho MS 2021 261 chi Le Thi Tam.CT tu 0511000461449 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/30/2150,000IBVCB.1394359227.Ung ho MS 2021 256 be Le Nhu Y.CT tu 0511000461449 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/30/2150,000086421.300921.103507.Cc FT21273909564330
9/30/2150,000239481.300921.092630.CHAU TUE MINH Chuyen tien
9/30/2150,000227727.300921.090830.HUYNH THI TRUC PHUONG Chuyen tien
9/30/2150,000968419.300921.090357.Ung ho MA 2021.269 Bui Thi Hoa
9/30/2150,000MBVCB.1393636621.Ung ho MS 2021.269 (Bui Thi Hoa).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/2150,000895862.300921.064052.Ung ho MS 2021269 cho Bui Thi Hoa FT21273824017506
9/30/2160,000165299.300921.133817.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.269 (CHI BUI THI HOA)-300921-13:37:52 165299
9/30/21100,000271036.300921.230418.ung ho MS 2021 . 268 (be Thach Do)
9/30/21100,000270637.300921.230246.ung ho MS 2021 . 269 (chi Bui Thi Hoa)
9/30/21100,000MBVCB.1395527926.UNG HO NCHCCCL VU LAN HUONG 0378440859.CT tu 0491000113551 VU THI LAN HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21100,000MBVCB.1395471600.Ung ho ma so MS2021 268 be Thach Do.CT tu 0301000411151 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/30/21100,000MBVCB.1395420463.ung ho MS 2021.237.CT tu 0721000576184 TRAN TUAN PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21100,000MBVCB.1395380086.MS 2021.266 (gia dinh anh Dong).CT tu 0491001556016 LUU THI THU THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21100,000MBVCB.1395026019.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma So 2021.256(be Le Nhu y).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21100,000MBVCB.1395021364.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma So 2021.266(gia dinh anh Dong).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21100,000MBVCB.1395017252.DINH THI KIM LOAN chuyen tienung ho Ma So 2021.261(chi Le Thi Tam).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21100,000MBVCB.1395014014.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma so 2021.253(Phan Phuc Tuan).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21100,000514465.300921.162049.ung ho ms 2021.266 gd anh Dong FT21273403493087
9/30/21100,000187006.300921.144651.UNG HO MS 2021.269(CHI BUI THI HOA)-300921-14:46:44 187006
9/30/21100,000222355.300921.141649.ms 2021.272( tran khoa dang truong)
9/30/21100,000565503.300921.141545.Ung ho MS2021 268 Be Thach Do
9/30/21100,000MBVCB.1394241292.MS 2021.270 (Tang Thi Truc Ly).CT tu 0511000441025 NGUYEN CHAU QUANG HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21100,000694628.300921.131044.Ung ho MS 2021.269 (chi Bui Thi Hoa). Tu Phuc Hoat
9/30/21100,000617148.300921.125420.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.269 bui thi hoa
9/30/21100,000MBVCB.1394050697.HOANG NGOC QUANG chuyen tien ung ho MS 2021.270 ( Chi Tang Thi Truc Ly).CT tu 0071002022562 HOANG NGOC QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21100,000864730.300921.113203.Ung ho MS 2021.269 - chi Bui ThiHoa FT21273271205457
9/30/21100,000110019.300921.082750.MS 2021 269 chi Bui Thi Hoa
9/30/21100,000107345.300921.082455.Vinh Nam ung ho ms 2021 269 chi Bui Thi Hoa
9/30/21100,000297786.300921.081418.ung ho ms 2021.269 chi Bui Thi Hoa
9/30/21100,000925547.300921.080337.Ung ho MS 2021.270 Tang Thi Truc Ly FT21273211087948
9/30/21100,000MBVCB.1393480495.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.269 (chi Bui Thi Hoa)Vietnamnet 30/9/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21100,000271303.300921.063910.TRAN XUAN NHAT Chuyen tien ung ho MS 2021.266(gia dinh anh Dong)
9/30/21100,000036036.300921.031644.Ung ho MS 2021 266
9/30/21100,000884677.300921.002352.ISL20210930002322409-ung ho MS 2021.266(Gia dinh anh Dong)
9/30/21150,000393888.300921.145848.Ung ho MS2021.270 Tang Thi Truc Ly FT21273202957125
9/30/21150,000IBVCB.1394337295.Ung ho MS 2021 267 nam be mo coi.CT tu 0511000461449 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/30/21150,000MBVCB.1393974446.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.269(chi Bui Thi Hoa).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21200,000MBVCB.1393357023.PHAM THI CUC chuyen tien ung ho?MS 2021.266?(gia dinh anh Dong).CT tu 0041000187148 PHAM THI CUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21200,000MBVCB.1393355019.HUYNH THI KIEU DIEM ung ho MS 2021.266 (gia dinh a Dong).CT tu 0271001022849 HUYNH THI KIEU DIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21200,000046131.290921.225722.UNG HO MS 2021.268 ( BE THACH DO )-290921-22:57:22 046131
9/30/21200,000824782.290921.225202.Ms2021266 FT21273078225215
9/30/21200,000MBVCB.1395098164.MS 2021.270( Tang Thi Truc Ly ).CT tu 0351000778930 NGUYEN THI HAI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21200,000904850.300921.163513.Minh Hung Binh Duong Ung ho MS 2021.269 chi Bui Thi Hoa
9/30/21200,000514224.300921.162040.MS 2021.268 be Thach Do FT21273478980134
9/30/21200,000MBVCB.1394267045.Ung ho MS 2021.270 (Tang Thi Truc Ly).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21200,000MBVCB.1394262178.Ung ho MS 2021.270 (Tang Thi Truc Ly).CT tu 0011003122845 DAM NGOC PHAP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21200,000IBVCB.1394089328.MS 2021 269 chi Bui Thi Hoa.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/30/21200,000908195.300921.104433.ung ho ms 2021.272
9/30/21200,000SHGD:10008686.DD:210930.BO:DINH NGOC DUONG.Remark:DND ung ho MS 2021.266 gia dinh anh Dong
9/30/21200,000SHGD:10000690.DD:210930.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 269 BUI THI HOA
9/30/21200,000307078.300921.094714.Ung ho NCHCCCL Ngoc Thao 0966899277
9/30/21200,000422229.300921.093552.MS 2021267 5 BE MO COI
9/30/21200,000104272.300921.085628.ung ho ms 2021.269 (Chi Bui Thi HOA)
9/30/21200,000535524.300921.084816.Ung ho MS 2021266 gd anh Dong
9/30/21200,000298139.300921.081507.ung ho ms 2021.266 gia dinh a Dong
9/30/21200,000297454.300921.081331.ung ho ms 2021.268 be Thach Do
9/30/21200,000MBVCB.1393530043.MS 2021.269.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21200,000047222.300921.064448.Duong Thanh Tinh DHKT va QTKD TN ung ho MS 2021 270 Tang Thi Truc Ly
9/30/21200,000MBVCB.1393475786.DANG TUAN ANH chuyen tien cho chi em chau Tran khoa Dang Truong, MS 2021.266.CT tu 0141000058280 DANG TUAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21200,000MBVCB.1393418453.Ung ho MS 2021.261(Chi Tam).CT tu 0071000838980 TRAN LAM HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21200,000857004.300921.002259.Ung ho MS 2021.266 gia dinh anh Dong FT21273032424501
9/30/21200,000MBVCB.1393396554.Ung ho MS 2021.266.CT tu 0061000451219 NGUYEN VIEN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21250,000MBVCB.1395369619.Vo Thi Ngoi chuyen tien ung ho MS 2021.269 ( Chi Bui Thi Hoa) .CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21300,000821623.290921.235645.Ung ho MS 2021 268 be thach do
9/30/21300,000236079.290921.223813.NGUYEN DUC THANH chuyen tien ung ho ms 2021.268 ung ho be thach do
9/30/21300,000IBVCB.1395252728.MS 2021 269 BUI THI HOA.CT tu 0011001291903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/30/21300,000MBVCB.1395165619.Ung ho MS 2021.covid19-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21300,000MBVCB.1394972107.ung ho MS 2021.270 (Tang Thi Truc Ly).CT tu 0031000095847 NGUYEN THANH BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21300,000219686.300921.165553.ung ho MS 2021 263 Nguyen Thi Tra Giang
9/30/21300,000897275.300921.163043.Minh Hung Binh Duong Ung ho MS 2021.268 Be Thach Do
9/30/21300,000299935.300921.155843.Ung ho MS 2021.272 (Tran Khoa Dang Truong)
9/30/21300,000455035.300921.154216.Ung ho ms 2021.269 FT21273609743705
9/30/21300,000641634.300921.150757.MS 2021 270 Tang Thi Truc Ly
9/30/21300,000323017.300921.140237.Ung ho ma so 2021 270 Tang Thi Truc Ly FT21273253472312
9/30/21300,000188298.300921.115307.Ung ho ms 2021.268 Be Thach Do FT21273562031073
9/30/21300,000IBVCB.1394035413.PHAN QUE ANH ung ho MS: 2021.263 (Dang Van Hoai).CT tu 0371000686868 PHAN QUE ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21300,000IBVCB.1394027388.PHAN QUE ANH ung ho MS:2021.262 (gia dinh co VO MY HANH) .CT tu 0371000686868 PHAN QUE ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21300,000765806.300921.110954.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021266
9/30/21300,000MBVCB.1393774020.C Thao ung ho MS2021.268 (Be Thach Do).CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21300,000MBVCB.1393552585.HUA XUAN SINH chuyen tien ung ho MS 2021.266.CT tu 0611003454595 HUA XUAN SINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21300,000MBVCB.1393540446.Mo coi cha me do Covid.CT tu 0021001067153 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/30/21300,000MBVCB.1393416484.Ung ho MS 2021.266(gd anh Dong).CT tu 0071000838980 TRAN LAM HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21400,000SHGD:10011039.DD:210930.BO:LE TRONG NHAN.Remark:Ung ho ma so 2021.268 be Thach Do
9/30/21500,000219333.300921.220227.ubg ho MS 2021.269 ( chi Bui Thi Hoa)
9/30/21500,000865913.300921.205529.UNG HO MS 2021.260 NGUYEN THI MAIKHANH FT21274577087027
9/30/21500,000MBVCB.1395117793.UNG HO MS 2021.269 (chi Bui Thi Hoa).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21500,000MBVCB.1395110690.Ung ho MS 2021.269(chi Bui Thi Hoa).CT tu 0721000638272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21500,000389084.300921.180350.UH MS 2021 266 Gia dinh anh Dong
9/30/21500,000MBVCB.1394874795.Ung ho MS 2021.270 (Tang Thi Truc Ly).CT tu 0011004455001 VU NHU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21500,000MBVCB.1394840754.Giup do MS 2021.269.CT tu 0041000250770 TRAN NHU THIEN MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21500,000MBVCB.1394798359.Ung ho MS 2021.270.CT tu 0041000250770 TRAN NHU THIEN MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21500,000MBVCB.1394288535.Giup do 2021.269.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21500,000MBVCB.1394286751.Ung ho MS2021.267(5 be mo coi) .CT tu 0011001100050 NGO DUNG NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21500,000998883.300921.115207.PN Anka ung ho MS 2021.272 Tran Khoa Dang Truong
9/30/21500,000MBVCB.1394036186.MS 2021.272 (Tran Khoa Dang Truong).CT tu 0441003979789 PHAM TUAN LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21500,000726493.300921.112033.Giup MS 2021 270 chi Tang thi truc Ly
9/30/21500,000887482.300921.103019.Chuyen tien ung ho MS 2021.272 Tran Khoa Dang Truong
9/30/21500,000SHGD:12810504.DD:210930.BO:Nguyen Thai Binh.Remark:UNG HO MS 2021.269 (CHI BUI THI HOA)
9/30/21500,000215483.300921.095127.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 269 chi Bui Thi Hoa
9/30/21500,000681973.300921.093929.Ung ho ms 2021 272 Tran Khoa Dang Truong mong con co gang vuot qua noi dau
9/30/21500,000283865.300921.093620.Ung ho MS 2021 272
9/30/21500,000MBVCB.1393710357.ung ho MS 2021.270 (Tang Thi Truc Ly).CT tu 0251002492483 PHAM NGOC HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21500,000898324.300921.092319.Ung ho MS 2021 261 chi Le thi Tam
9/30/21500,000898262.300921.092131.Ung ho MS 2021 268 be Thach Do
9/30/21500,000MBVCB.1393675246.ung ho 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang).CT tu 0101000675530 LE THI PHUONG ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21500,000979043.300921.090756.ung ho MS 2021.260 Nguyen Thi Mai Khanh FT21273208771410
9/30/21500,000764626.300921.084338.Vietcombank;0011002643148;Ho tro MS 2021 269 chi BUI THI HOA
9/30/21500,000240202.300921.083605.TRIEU KIM TU chuyen tien ung ho MS 2021.270 Tang thi Truc Ly
9/30/21500,000649435.300921.080029.Ung ho gd anh Dong MS 2021266
9/30/21500,000893694.300921.062934.Ung ho MS 2021 270 Tang Thi Truc Ly FT21273530460450
9/30/21500,000890204.300921.060536.Ung ho NCHCCCL Huynh Anh Tuan 0906443389 FT21273063024550
9/30/21500,000000180.300921.020051.Ung ho MS 2021.264 cho 4 chi em mo coi
9/30/21600,000MBVCB.1393811892.Ung ho ms2021.262/263 moi truong hop 300k.CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/21800,000987633.290921.235728.Ung ho MS 2021.268 (be Thach Do)
9/30/211,000,000IBVCB.1393340993.MS 2021268 be thach do.CT tu 0071001006997 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/30/211,000,000MBVCB.1394488242.Ung ho MS 2021.270 (Tang Thi Truc Ly).CT tu 0331003690019 PHAN THI THANH NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/211,000,000112576.300921.150540.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021272 Tran Khoa Dang Truong
9/30/211,000,000424934.300921.143142.IBFT Ba Phuong ung ho ms 2021.269
9/30/211,000,000MBVCB.1394208583.TRAN NGOC MAI chuyen tien uh ms 2021.269 chi Bui Thi Hoa.CT tu 0021000478390 TRAN NGOC MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/211,000,000MBVCB.1393827784.Ung ho ms 2021.272 ( tran khoa dang truong) .CT tu 0331003798290 PHAN QUANG VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/211,000,000036006.300921.095626.Ung ho MS 2021.272 chi em con Tran Khoa Dang Truong FT21273132662510
9/30/211,000,000IBVCB.1393718934.LY VINH PHUOC chuyen khoan ung ho MS 2021.270.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/211,000,000671961.300921.091404.UNG HO MA SO 2021 265 VA 2021 266. MOI MA SO 500 NGAN DONG
9/30/211,000,000SHGD:10000325.DD:210930.BO:MAI XUAN HUNG.Remark:4 chi em mo coi/UNG HO MS 2021.2
9/30/211,000,000066869.300921.074749.UNG HO MS 2021.267 (5 BE MO COI)-300921-07:46:52 066869
9/30/211,500,000219898.300921.161605.T07+T08+T09.2021 (THUY VI) - UNG HO NCHCCCL (BAO VIETNAMNET)-300921-16:14:47 219898
9/30/212,000,000MBVCB.1393827228.NGUYEN VAN HA chuyen tien ung ho MS 2021272(Tran Khoa Dang truong).CT tu 0801000196680 NGUYEN VAN HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/30/212,000,000539562.300921.095140.Ung ho MS 2021.269 ( chi Bui Thi Hoa )
9/30/212,500,000755360.300921.084820.Kolmakova Ekaterina ung ho MS 2021.265 Dang Van Hoai
9/30/213,000,000652088.300921.023832.Ung ho MS 2021.268 be Thach Do
9/30/215,000,000101397.300921.101045.UNG HO MS 2021272(TRAN KHOA DANG TRUONG)-300921-10:10:44 101397

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

 
NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
30-09-2021 21:31:26200,000CT DEN:127314899199 CKM ung ho MS 2021.264 4 chi em mo coi FT21274863892598
30-09-2021 19:23:04500,000Ung ho MS 2021.269 (chi Bui Thi Hoa)
30-09-2021 18:20:08500,000MS 2021.270 (Tang Thi Truc Ly)
30-09-2021 17:22:51700,000ung ho MS 2021.269 (Bui Thi Hoa)
30-09-2021 15:39:3050,000ung ho MS 2021.270 (Tang thi Truc Ly)
30-09-2021 15:22:14300,000CT DEN:127308427202 Ung ho MS. 2021.270 Tang Thi Truc Ly. FT21273242690073
30-09-2021 15:16:4820,000LE DUC ANH chuyen tien
30-09-2021 14:38:1350,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.270
30-09-2021 13:45:28200,000ung ho MS 2021.269 (chi Bui Thi Hoa)
30-09-2021 12:14:53300,000MS 2021.270 tang thi truc ly
30-09-2021 11:39:05200,000Ung ho MS 2021.267( 5 be mo coi)
30-09-2021 11:00:18150,000CT DEN:127304768281 STA ungho ms2021.269 (chi Bui Thi Hoa)
30-09-2021 10:58:53100,000CT DEN:127303767174 STA ungho ms2021.268 (be Thach Do)
30-09-2021 10:55:00100,000CT DEN:127303764001 STA ungho ms2021.267(5 be mo coi)
30-09-2021 10:53:51100,000CT DEN:127303763102 STA ungho ms2021.270 (Tang Thi Truc Ly)
30-09-2021 10:41:08200,000DO LE VINH QUAN Chuyen tien ung ho ms 2021.268 be Thach Do
30-09-2021 10:40:03200,000DO LE VINH QUAN Chuyen tien ung ho ms2021.269 chi B.T.Hoa
30-09-2021 10:18:37200,000Ung ho MS 2021.272( Tran Khoa Dang Truong)
30-09-2021 10:14:18500,000ung ho MS 2021.269 (chi Bui Thi Hoa); huyen Van Ho; tinh Son La
30-09-2021 10:04:59120,000ung hoMS 2021.269(chi Bui Thi Hoa)
30-09-2021 09:44:4660,000LPT ung ho ms 2021.269 (chi Bui Thi Hoa)
30-09-2021 09:44:32100,000LE VU TIEN chuyen tien ung ho MS 2021.270 ( Tang Thi Truc Ly )
30-09-2021 09:08:192,000,000So GD goc: 10009174 Ms 2021.269
30-09-2021 08:37:48200,000Ung ho MS 2021.270 (Tang Thi Truc Ly)
30-09-2021 08:31:015,000,000ong Tu Van ung ho ms 2021.covid19 tiep suc chong dich
30-09-2021 08:25:41200,000Ung ho MS 2021.266
30-09-2021 08:14:401,000,000CT DEN:127301069280 ung ho MS 2021.265 (Dang Van Hoai
30-09-2021 07:53:18500,000Ung ho MS 2021.269 Bui Thi Hoa
30-09-2021 06:36:35300,000CT DEN:213006110969 Ung ho MS 2021.270(Tang thi truc ly)
30-09-2021 06:34:14100,000ms 2021.269 ( chi bui thi hoa )
30-09-2021 06:29:31200,000ung ho ms 2021.269
30-09-2021 01:29:4720,000Ung ho MS2021.268 (be Thach Do). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:30/09/2021 01:09:59
30-09-2021 01:07:44124,089Tra lai tai khoan DDA
29-09-2021 22:40:40300,000CT DEN:127215613340 ung ho MS 2021.261 (chi Le Thi Tam)
29-09-2021 21:17:44200,000CT DEN:127214509637 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;MS 3021266 gd a dong
29-09-2021 21:14:5850,000ung ho MS 2021.261(chi Le Thi Tam)
29-09-2021 20:43:0412,000CT DEN:127213047988 MBVCB.1393159029.047988.NGUYEN THI THAM chuyen tien MS2021266.CT tu 0591000251520 NGUYEN THI THAM toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
29-09-2021 20:14:011,000,000CT DEN:127213856019 ung ho gd anh Dong MS 2021.266
29-09-2021 18:06:15500,000CT DEN:127220922567 Bac len van Van ung ho chau mau khoe
29-09-2021 16:30:19200,000CT DEN:127209438847 Ung ho MS 2021 268 be Thach Do FT21272277555938
29-09-2021 16:22:3020,000LE DUC ANH chuyen tien
29-09-2021 16:07:54200,000So GD goc: 10000181 MS 2021.228 tai CONG THUONG VN CN DONG DA
29-09-2021 14:10:54300,000Ung ho MS 2021.266
29-09-2021 13:15:02500,000ung ho MS 2021.263 mong chau Giang vao DH Y
29-09-2021 12:28:51500,000CT DEN:127205300687 ung ho MS 2021267
29-09-2021 12:19:04200,000CT DEN:212912141980 Ung ho MS 2021.268 (be Thach Do)
29-09-2021 10:27:35200,000NGO TIEN LONG Chuyen tien ung ho MS 2021.266 ( gia dinh anh Dong)
29-09-2021 10:25:56200,000NGO TIEN LONG Chuyen tien ung ho MS 2021.260( Nguyen Thi Mai Khanh)
29-09-2021 10:24:14200,000NGO TIEN LONG Chuyen tien ung ho MS 2021.261 chi le thi tam
29-09-2021 09:23:431,000,000ung ho MS 2021.268 (be Thach Do)
29-09-2021 09:16:00100,000ms 2021.268 ( be thach do )
29-09-2021 08:57:54200,000CT DEN:127201457273 ung ho MS 2021.171 be Tuan Nam
29-09-2021 08:30:4950,000Ung ho MS 2021.268 (be Thach Do)
29-09-2021 08:14:39200,000So GD goc: 10000180 MS 2021.266 tai CONG THUONG VN CN DONG DA
29-09-2021 07:36:2660,000LPT ung ho MS 2021.268 (Be Thach Do)
29-09-2021 06:29:40200,000ung ho ms 2021.268
29-09-2021 01:47:10100,000CT DEN:127218869188 STA ung ho ms2021.266 (gia dinh anh Dong)
29-09-2021 01:28:1250,000Ung ho MS2021.266 (gia dinh anh Dong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
29-09-2021 00:51:36500,000Ung ho MS 2021.267 (5 be mo coi); thoi gian GD:28/09/2021 23:13:47
28-09-2021 22:47:29100,000ung ho ms 2021.254(ta van minh)
28-09-2021 22:12:17100,000ung ho MS 2021.265 dang van hoai
28-09-2021 20:51:38500,000ung ho MS 2021.166 (gia dinh anh Dong)
28-09-2021 18:48:08500,000ung ho MS 2021 266
28-09-2021 18:26:08100,000MS 2021.266 ung ho gia dinh chi Chau
28-09-2021 17:24:06200,000tien tu thien
28-09-2021 16:37:55300,000CT DEN:127116107036 cho ms 2021266 gia dinh anh Dong
28-09-2021 16:21:23100,000DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.266; gia dinh anh Dong
28-09-2021 15:34:10500,000BUI NGOC HAI. 0903435891. ung ho MS 2021.256 (be LE NHU Y)
28-09-2021 15:32:56500,000BUI NGOC HAI. 0903435891. ung ho MS 2021.263 (DANG VAN HOAI)
28-09-2021 15:31:55500,000BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.261 (chi LE THI TAM)
28-09-2021 15:30:20500,000BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.262 (gia dinh co VO THI HANH)
28-09-2021 15:28:50500,000BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.267 (5 be mo coi)
28-09-2021 14:01:3050,000ms 2021.266 ( gia dinh anh dong )
28-09-2021 13:43:46500,000CT DEN:280164121317 ung ho MS 2021267 5 be mo coi
28-09-2021 12:35:32200,000TRAN THI TAM ung ho ms 2021.267 5 be mo coi
28-09-2021 12:27:10200,000ung ho ms 2021.267 (5 be mo coi)
28-09-2021 12:21:19100,000CT DEN:127111426571 Ung ho MD 2021 267 5 be mo coi
28-09-2021 11:53:10150,000ms 2021.267
28-09-2021 11:44:2650,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.266
28-09-2021 11:42:58500,000ung ho MS 2021.266 (gia dinh a Dong)
28-09-2021 11:39:30500,000ung ho ms 2021.267 (5 be mo coi)
28-09-2021 11:36:50200,000chuc cac chau luon khoe manh
28-09-2021 11:04:20500,000MS 2021.266 GIA DINH ANH DONG
28-09-2021 10:20:075,000,000CT DEN:127103963670 Ong Tu Van giup do nhung nguoi lao dong ms2021.covid19 dong FT21271717804394
28-09-2021 09:31:04200,000CT DEN:127102902466 Ung ho MS 2021 266 gia dinh anh Dong FT21271997562605
28-09-2021 09:26:0960,000LPT ung ho MS 2021.266 (gia dinh anh Dong)
28-09-2021 08:59:37500,000ung ho MS 2021.267 (5 be mo coi)
28-09-2021 06:05:28500,000ung ho MS 2021.266
28-09-2021 06:03:481,000,000ung ho ma so 2021.266 gia dinh anh Dong thuong anh chi qua
28-09-2021 05:26:09100,000ung ho ma so MS 2021 226 gia dinh anh dong
28-09-2021 01:41:4420,000Ung ho MS2021.263 (Dang Van Hoai). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:28/09/2021 00:35:17
27-09-2021 15:04:00500,000TON NU BICH THUAN Chuyen tien ung ho MS 2021 Covid 19
27-09-2021 14:38:12120,000ung hoMS 2021.263 (Dang Van Hoai)
27-09-2021 14:14:50500,000CT DEN:127007018514 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;DO LE KHANH ung ho MS 2021 263 DANG VAN HOAI
27-09-2021 14:04:27300,000ung ho MS 2021. 263 Nguyen Thi Tra Giang
27-09-2021 12:13:542,000,000ung ho MS 2021.263 (Dang Van Hoai)
27-09-2021 11:02:11100,000CT DEN:127004704963 STA ungho ms2021.262(gia dimh co Vo Thi Hanh)
27-09-2021 11:00:56100,000CT DEN:127004703984 STA ungho ms2021.263 (Dang Van Hoai)
27-09-2021 10:50:33200,000Ung ho 2021.263 (Dang Van Hoai)
27-09-2021 10:18:1660,000LPT ung ho MS 2021.263 (Dang Van Hoai)
27-09-2021 10:17:3660,000LPT ung ho MS 2021.262 (gia dinh co Vo Thi Hanh)
27-09-2021 09:18:10500,000So GD goc: 10002574 IB GIUP DO MS 2021.264 (4 CHI EM MO COI)
27-09-2021 07:50:57500,000CT DEN:270163673443 ung ho MS 2021263 Dang Van Hoai
27-09-2021 06:40:55100,000ms 2021.263 ( dang van hoai )
27-09-2021 06:29:37200,000ung ho ms 2021.263 Dang Van Hoai
27-09-2021 05:44:58100,000Ung ho MS 2021.263 (DangvanHoai)
27-09-2021 01:52:490VAT
27-09-2021 01:52:490Thu phi duy tri dich vu IB 09/2021
27-09-2021 00:52:5820,000Ung ho MS2021.262 (gia dinh co Vo Thi Hanh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:27/09/2021 00:32:11
26-09-2021 22:38:56100,000MS 2021.263
26-09-2021 21:46:54100,000CT DEN:126914376942 ung ho MS 2021.covid19
26-09-2021 19:40:05300,000MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang) Chi Thao Linh K56F1 tmu chuc em hoc tot
26-09-2021 19:10:44200,000Ung ho MS 2021.264( 4 chi em mo coi)
26-09-2021 18:28:13200,000CT DEN:126911635881 Tran thi thuy chuyen tien
26-09-2021 17:59:03100,000MS 2021.264(4 chi em mo coi)
26-09-2021 16:57:09200,000ung ho MS 2021 .260 Nguyen Thi Mai Khanh
26-09-2021 15:39:46300,000BUI DUC NHAT ung ho MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang)
26-09-2021 15:31:52200,000ung ho ma so 2021.263 nguyen thi tra giang
26-09-2021 15:12:34100,000MS2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang)
26-09-2021 14:52:4050,000Ung ho MS 2021.264 (4 chi em mo coi )
26-09-2021 14:49:262,000,000CT DEN:126907062676 MBVCB.1386505232.062676.NGUYEN DUC THIEN chuyen tien ung ho em.CT tu 0021000414263 NGUYEN DUC THIEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
26-09-2021 14:41:09500,000Nghia Thom tien ung ho MS 2021258 Thach Thi Duong
26-09-2021 14:08:17200,000CT DEN:126907176472 STA ungho ms2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang)
26-09-2021 13:16:141,000,000Ung ho ms 2021.263 Nguyen Thi Tra Giang
26-09-2021 13:14:0250,00016984993035-0923271043-ung ho MS 2021 264 bon chi em mo coi
26-09-2021 12:30:45500,000CT DEN:126917132618 Ngan An ung ho chi Giang di hoc Y Ha Noi
26-09-2021 12:18:10200,000TRINH QUANG DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.263 Nguyen Thi Tra Giang
26-09-2021 11:40:29500,000CT DEN:126911448639 Ung ho MS 2021 263 Nguyen Thi Tra Giang
26-09-2021 11:00:55200,000MS 2021.264 ung ho 4 chi em mo coi
26-09-2021 10:56:29500,000CT DEN:126903955648 Ung ho ma so 2021.264 la 4 be mo coi FT21270502674246
26-09-2021 10:52:5060,000LPT ung ho MS 2021.264 (4 chi em mo coi)
26-09-2021 10:37:23200,000ung ho ms 2021.263 ng thi tra giang God bless u
26-09-2021 09:40:46500,000ung ho MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang)
26-09-2021 09:38:051,000,000ung ho Ms 2021.262 (gia dinh co vo thi hanh)
26-09-2021 09:26:481,000,000CT DEN:126990221743 NGUYEN DUY KIEN Ung ho MS 2021 263 Nguyen Thi Tra Giang
26-09-2021 09:20:325,000,000ung ho MS 2021.216 (chi Le Thi Tam)
26-09-2021 09:14:20100,000Ung ho MS 2021.264 ( 4 chi em mo coi)
26-09-2021 09:03:46250,000CT DEN:126990126305 Ung ho 2021 263 Nguyen thi tra Giang
26-09-2021 08:52:06200,000CT DEN:126908109004 UNG HO MS 2021. 264 ( 4 CHI EM MO COI )-260921-08:52:05 109004
26-09-2021 08:47:37200,000CT DEN:260163430195 UHNCHCCCL To Dinh Phuong 0852459024
26-09-2021 08:45:47100,000CT DEN:126901010264 STA ungho ms2021.264 (4 chi em mo coi)
26-09-2021 08:28:27200,000CT DEN:126901715029 Vietinbank;114000161718;DO MINH KY chuyen khoan MS 2021 264 4 chi em mo coi
26-09-2021 08:19:33500,000Ung ho MS 2021.264 (4 chi em mo coi)
26-09-2021 08:12:43300,000CT DEN:126901645335 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;NGUYEN SY VINH ung ho MS 2021 263 Nguyen Thi Tra Giang
26-09-2021 07:03:12200,000CT DEN:126900716072 ung ho MS 2021.263 (Nguyen Thi Tra Giang)
26-09-2021 06:52:541,000,000CT DEN:126906095896 UNG HO MS 2021.263 (NGUYEN THI TRA GIANG)-260921-06:52:38 095896
26-09-2021 06:24:35100,000ms 2021.262 ( gia dinh co vo thi hanh )
26-09-2021 06:17:27500,000MS 2021.262 (gia dinh co Vo Thi Hanh)
26-09-2021 01:34:4610,000Ung ho MS2021.261 (chi Le Thi Tam). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
26-09-2021 00:47:39200,000CT DEN:126816728160 Ung ho MS 2021.261 chi le thi tam FT21270902132994; thoi gian GD:25/09/2021 23:25:51
26-09-2021 00:47:20200,000CT DEN:126816727497 Ung ho MS 2021.259em tran van tuan FT21270114445907; thoi gian GD:25/09/2021 23:24:10
26-09-2021 00:44:5430,000CT DEN:126881649923 Ms 2021 61 chi Le Thi Tam Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:25/09/2021 23:11:15
25-09-2021 20:18:56100,00016965111532-0923271043-ung ho MS 2021 260 Nguyen Thi Mai Khanh
25-09-2021 20:15:34500,000CT DEN:126813553477 Giup do chi Nguyen Thi Hoi
25-09-2021 19:26:57300,000NGUYEN KHANH TINH Chuyen tien MS 2021.260 (Mai Khanh)
25-09-2021 19:18:34200,000Ung ho MS 2021.260 (Nguyen thi mai Khan).
25-09-2021 19:08:50100,000CT DEN:126812528774 Ung ho ma so MS 2021.261 FT21270002622007
25-09-2021 16:54:17200,000CT DEN:126809377046 Ung ho MS 2021.261, chi Le Thi Tam FT21268890393270
25-09-2021 16:18:091,000,000TA QUANG THIEN ung ho MS 2021.261 (chi Le Thi Tam)
25-09-2021 15:48:27300,000ung ho MS 2021.261(chi Le Thi Tam)
25-09-2021 15:39:27500,000CT DEN:126815991347 UNG HO MS 2021.261 CHO CHI LE THI TAM-250921-15:39:20 991347
25-09-2021 12:43:15200,000CT DEN:126805054332 MBVCB.1384483123.054332.Ung ho ma so MS 2021.261.CT tu 0071002810979 NGUYEN MAI DUY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
25-09-2021 12:31:2460,000LPT ung ho MS 2021.261 (chi Le Thi Tam)
25-09-2021 12:12:14200,000CT DEN:126805710088 MS 2021.261 ( Chi Le Thi Tam)
25-09-2021 11:51:33400,0002021260 giup do Nguyen Thi Mai Khanh
25-09-2021 10:40:08200,000CT DEN:126803996932 ung ho MS 2021.261(chi Le Thi Tam)
25-09-2021 10:10:48200,000ung ho ms 2021.261 (le thi tam)
25-09-2021 10:00:07300,000ung ho ma so 2021.261 (le thi tam)
25-09-2021 09:55:23100,000ms 2021.261 ( chi le thi tam )
25-09-2021 09:28:02200,000CT DEN:126802946971 HT 2021.259 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh
25-09-2021 09:03:16200,000CT DEN:126802920500 ung ho MS 2021.260
25-09-2021 06:18:412,000,000ung ho ma so 2021.261 chi Le Thi Tam thuong chi qua
25-09-2021 00:54:0820,000Ung ho MS2021.259 (em Tran Van Tuan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:25/09/2021 00:33:24
24-09-2021 22:24:29100,000ung hoMS 2021.260(Nguyen Thi Mai Khanh)
24-09-2021 19:53:51100,000ung ho MS 2021.260 (nguyen thi mai Khanh)
24-09-2021 17:54:38200,000Ung ho MS 2021.260 Nguyen Thi Mai Khanh
24-09-2021 17:34:391,000,000CT DEN:126710494373 IBFT Anh Van Ngan MS 2021-239
24-09-2021 17:29:191,000,000CT DEN:126710492122 IBFT Em Thanh Tai MS 2021 - 233
24-09-2021 17:27:561,000,000CT DEN:126710491625 IBFT Chi Ha MS 2021 - 238
24-09-2021 15:48:081,000,000CONG TY CO PHAN ECOTECH HUNG YEN UNG HO BENH NHAN MA SO 2021.249 ( CAO VAN THANH)
24-09-2021 15:43:312,000,000CT DEN:126715757722 UNG HO MS 2021.258 CHI THACH THI DUONE-240921-15:43:30 757722
24-09-2021 13:10:13200,000Ung ho MS 2021.260 (Nguyen Thi Mai Khanh)
24-09-2021 12:57:50100,000CT DEN:126717855221 STA ungho ms2021.259 (em Tran Van Tuan)
24-09-2021 12:52:57100,000CT DEN:126717853052 STA ungho ms2021.260 (Nguyen Thi Mai Khanh)
24-09-2021 12:12:00500,000CT DEN:126712697746 GIUP E MAI KHANH MS 2021-260-240921-12:11:51 697746
24-09-2021 11:50:3750,000LPT ung ho ms 4235 ba Huynh Thi Kim Vui
24-09-2021 11:49:3950,000LPT ung ho MS 2021.259 (Em Tran Van Tuan)
24-09-2021 10:23:3250,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.259
24-09-2021 09:40:0650,000ms 2021.259 ( em tran van tuan )
24-09-2021 09:33:29500,000ung ho MS 2021.259 (em Tran Van Tuan);huyen Hau Loc; tinh Thanh Hoa
24-09-2021 09:31:585,000,000CT DEN:126702865778 Ong Tu Van dong gop ung ho ms2021.covid19 FT21267389969693
24-09-2021 09:11:40100,000CT DEN:126702712324 STA ung ho ms2021.258 (chi Thach Thi Duone)
24-09-2021 08:39:40500,000So GD goc: 10000730 ung ho MS 2021.258 (chi Thach Thi Duone) (VietinBank) - NH TMCP Cong Thuong HA NOI
24-09-2021 06:34:55200,000ung ho ms 2021.258
24-09-2021 06:30:54200,000ung ho ms 2021.259 (e tran van tuan)
24-09-2021 00:52:1220,000Ung ho MS2021.258 (chi Thach Thi Duone). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
24-09-2021 00:42:12500,000ung ho MS 2021.256; thoi gian GD:23/09/2021 23:48:25
24-09-2021 00:34:1250,000NGUYEN LE MINH chuyen tien ung ho ma so MS 2021.258 chi Thach Thi Duone; thoi gian GD:23/09/2021 22:52:42
24-09-2021 00:33:2850,000NGUYEN LE MINH chuyen tien ung ho ma so MS 2021.256 be Le Nhu Y; thoi gian GD:23/09/2021 22:48:57
23-09-2021 14:45:06200,000CT DEN:126660554360 Ung ho MS 2021 Covid19
23-09-2021 14:33:011,000,000CT DEN:126614488905 UNG HO MS 2021.255 (QUAN TIEN THANH); MS 2021.256 (BE LE NHU Y)-230921-14:33:00 488905
23-09-2021 14:29:011,000,000gd Tom C tang MS 2021. 254 Ta Van Minh
23-09-2021 14:28:191,000,000gd Tom C tang MS 2021. 255 Quan Tien Thanh
23-09-2021 14:27:461,000,000gd Tom C tang MS 2021.256 be Le Nhu Y
23-09-2021 14:27:111,000,000gd Tom C tang MS 2021. 257 Dinh anh Tuan
23-09-2021 14:26:211,000,000Tom C tang MS 2021.258 chi Thach Thi Duong
23-09-2021 11:00:2350,000LPT ung ho MS 2021.258 (chi Thach Thi Duone)
23-09-2021 10:15:0350,000CT DEN:126603993225 IBFT ung ho MS 2021.257 em Tuan
23-09-2021 10:13:0350,000CT DEN:126603992397 IBFT ung ho MS 2021.258 chi Duong
23-09-2021 10:09:503,000,000CT DEN:126603889589 Ong Tu Van giup do Ms2021.258 Thach Thi Duong FT21266092007300
23-09-2021 09:52:4050,000ms 2021.258 ( chi thach thi duong )
23-09-2021 08:36:33500,000CT DEN:126601956084 IBFT Ung ho MS 2021.Covid 19
23-09-2021 06:47:37500,000TRUONG THI THANH HUYEN chuyen tien ung ho chi Thach Duone
23-09-2021 06:24:21300,000ung ho ms 2021.257 (em Dinh Anh Tuan)
23-09-2021 00:47:3820,000Ung ho MS2021.257 (em Dinh Anh Tuan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:23/09/2021 00:26:03
22-09-2021 22:41:462,000,000CT DEN:126551164475 Ung ho MS 2021 Covid19
22-09-2021 19:51:151,000,000Ung ho MS 2021.Covid19
22-09-2021 19:34:371,000,000CT DEN:126500566290 Ung ho MS 2021.covid19
22-09-2021 18:59:381,000,000Anh Toan Dong Nai ung ho MS 2021 257 em Dinh Anh Tuan
22-09-2021 14:32:55100,000CT DEN:126507076171 MBVCB.1378747547.076171.Ms 2021.257 (Dinh Anh Tuan).CT tu 0031000285295 BUI NGOC LINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
22-09-2021 14:12:52300,000ung ho MS 2021.256(be Le Nhu Y)
22-09-2021 12:46:16100,000ung ho 2021.255
22-09-2021 12:02:36800,000ung ho MS 2021.256 (Le Nhu Y)
22-09-2021 12:00:211,500,000ung ho MS 2021.257 (Dinh An Tuan)
22-09-2021 10:43:1850,000LPT ung ho ms 2021.257 (em Dinh Anh Tuan)
22-09-2021 10:27:08300,000ung ho MS 2021.257(em Dinh Anh Tuan)
22-09-2021 09:49:07100,000CT DEN:126502450381 STA ung ho ms2021.257 (em Dinh Anh Tuan)
22-09-2021 09:24:061,000,000Ung ho ma so 2021. Covid19
22-09-2021 09:19:19100,000CT DEN:126502704737 Vietinbank;114000161718;Hoang Thi Mai Lan Ung ho MS 2021 Covid 19
22-09-2021 08:49:19100,000ms 2021.257 ( em dinh anh tuan )
22-09-2021 08:35:1350,000ung ho MS 2021.257 (em Dinh Anh Tuan)
22-09-2021 08:10:52200,000CT DEN:126508018267 MS 2021257 ung ho e Anh Tuan
22-09-2021 02:37:09500,000Ung ho MS 2021.covid19
22-09-2021 00:58:3120,000Ung ho MS2021.256 (be Le Nhu Y). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
22-09-2021 00:43:27300,000Ung ho Ms 2021 Covid 19; thoi gian GD:22/09/2021 00:26:40
21-09-2021 19:46:24200,000ung ho chau Le Nhu Y Ms 2021.265
21-09-2021 19:04:34100,000CT DEN:210162129733 GD Phi Van UNG HO MS 2021 COVID19
21-09-2021 19:01:55200,000CT DEN:126412559142 ung ho ms2021.covid19
21-09-2021 18:57:37100,000ung ho MS 2021.256 (be Le Nhu Y)
21-09-2021 18:25:37500,000ung ho ms 2021.252(tran tan phat)
21-09-2021 18:13:4150,000Dao Thi Diem Huong so28; to12; p Quang Trung; TPTN ung ho MS 2021.256 (be Le Nhu Y)
21-09-2021 16:48:291,000,000Phan Thi Lan chuyen tien ung ho MS 2021.256 (be Le Nhu Y)
21-09-2021 15:37:43500,000CT DEN:210162047583 ung ho MS 2021256 be Le Nhu Y
21-09-2021 13:44:17100,000CT DEN:126406907088 STA ungho ms2021.256 (be Le Nhu Y)
21-09-2021 13:19:02300,000CT DEN:126406545837 VU HUYEN TRANG ung ho MS 2021.Covid 19
21-09-2021 13:18:18100,000ung ho ms 2021.covid19
21-09-2021 12:59:00150,000ung ho MS 2021.256( be Le Nhu Y)
21-09-2021 11:50:50100,000CT DEN:126404459863 ung ho MS 2021.254 (Ta Van Minh)
21-09-2021 11:45:14200,000CT DEN:126411515529 Ung ho MS2021covid19
21-09-2021 11:19:35500,000Ung ho MS 2021.Covid19
21-09-2021 11:19:23200,000Ung ho MS 2021.Covid19
21-09-2021 11:07:47100,000CT DEN:212111145473 Ung ho MS 2021.Covid19
21-09-2021 10:58:241,000,000CT DEN:126410924382 UNG HO TIEU HOANG KHA, TX BEN CAT, TINH BINH DUONG-210921-10:58:14 924382
21-09-2021 10:56:25100,000Ung ho MS2021Covis19
21-09-2021 10:13:37100,000CT DEN:126403859902 Ung ho MS 2021.256 (be Le Ngu Y). Cam on Vietnamnet nhieu
21-09-2021 09:47:44300,000ung ho MS 2021.256
21-09-2021 09:34:47300,000DO THI CANH Chuyen tienung ho MS 2021. Covid 19
21-09-2021 09:32:16300,000CT DEN:126402691423 Ung ho ms2021.covid9 FT21264284870161
21-09-2021 09:31:45100,000ms 2021.256 ( be le nhu y )
21-09-2021 09:10:22100,000ung ho MS 202.256 (be Le Y Nhi)
21-09-2021 09:06:2450,000LPT ung ho ms 2021.256 (be Le Nhu Y)
21-09-2021 08:25:15200,000CT DEN:126401046079 MBVCB.1375653064.046079.Ung ho MS 2021.covid 19.CT tu 0511003902081 HUYNH MY PHUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
21-09-2021 08:11:445,000,000CT DEN:126401722492 Ung ho MS 2021. Covid 19
21-09-2021 07:57:12200,000Tiep suc day lui dai dich cung Vietnamnet
21-09-2021 07:48:0750,000CT DEN:126400875692 Vietinbank;114000161718;2021 covid 19
21-09-2021 07:34:32200,000CT DEN:126440107282 ung ho MS 2021 covid 19
21-09-2021 07:15:05100,000ung ho ms 2021.256 be Le Nhu Y
21-09-2021 06:30:40300,000ung ho ms 2021.256 le nhu y
21-09-2021 05:00:4710,000Ung ho MS2021.255 (Quan Tien Thanh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
21-09-2021 00:57:31200,000Ung ho MS 2021.255 Quan Tien Thanh; thoi gian GD:21/09/2021 00:08:35
21-09-2021 00:55:49500,000CT DEN:126316060563 ung ho MS 2021Covid19; thoi gian GD:20/09/2021 23:52:37

Ban Bạn đọc

Trao hơn 35 triệu đồng đến anh Đoàn Văn Ngân bị rối loạn đông máu

Trao hơn 35 triệu đồng đến anh Đoàn Văn Ngân bị rối loạn đông máu

Mới đây, Báo VietNamNet đã trao số tiền 35.510.500 đồng đến anh Đoàn Văn Ngân mắc bệnh rối loạn đông máu. Đây là tấm lòng do bạn đọc báo ủng hộ anh.