1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
7/21/215,100108107.210721.081022.Ung ho MS 2021 192 me con chi duong
7/21/2110,000IBVCB.1261159100.UNG HO MS 2021 192 CHI DUONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/21/2120,000800101.210721.212129.Ung ho chi Duong YenThanh NgheAn
7/21/2120,000MBVCB.1262066080.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.192 (me con chi duong).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/21/2120,000231360.210721.152400.UNG HO CTNCHCCCL 0984881161
7/21/2120,000437168.210721.114118.Ba Nguyen Thi Bac ung ho NCHCCCL 0395957767
7/21/2136,000MBVCB.1260711741.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.192(me con Chi Duong).(Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/21/2150,000195128.210721.192728.Ung ho MS 2021192 me con chi Duong FT21202770115264
7/21/2150,000209871.210721.173414.BAO DTDT CT BAN DOC UNG HO THEO KET CHUYEN TUAN 1/7/2021 - MS 2021.173 (BE PHAM VAN GIA BAO)
7/21/2150,000061832.210721.171252.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.192 gd chi Duong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21202716406763
7/21/2150,000929974.210721.152439.Cc FT21202833326909
7/21/2150,000230713.210721.152303.CHAU TUE MINH Chuyen tien
7/21/2150,000149200.210721.141742.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021192 me con chi Duong
7/21/2150,000IBVCB.1261240760.Giup ma so 2021 192 me con chi Duong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/21/2150,000MBVCB.1261058447.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.192 (me con chi Duong).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/21/2150,000MBVCB.1261057048.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.191 (Nguyen Minh Vy).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/21/2150,000MBVCB.1261054005.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.190 (Ba Nguyen Thi Tam).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/21/2150,000MBVCB.1261051648.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.189 (Dinh Van Son).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/21/2150,000MBVCB.1261049732.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.188 (Dinh Thi Kim Ngan).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/21/2150,000MBVCB.1260918131.NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 2021.192 (me con chi Duong).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/21/2150,000370728.210721.080818.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 192 me con chi Dung
7/21/2150,000592367.210721.070234.UNG HO MS 2021.192 ( ME CON CHI DUONG)-210721-07:01:32 592367
7/21/2150,000MBVCB.1260581397.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.192 (me con chi Duong)Vietnamnet 21/07/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/21/2150,000MBVCB.1260544365.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.192 me con chi Duong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/21/2150,000354800.210721.011026.Ms 2021 191 Nguyen Minh Vy
7/21/21100,000MBVCB.1260449807.ung ho MS 2021.191 (NGUYEN MINH VY).CT tu 0251001721036 NGUYEN THANH TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/21/21100,000MBVCB.1262184194.Ung ho MS 2021.192.CT tu 0021000497361 LAI NAM PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/21/21100,000294841.210721.203816.ung ho MS 2021.192(me con chi Duong)
7/21/21100,000IBVCB.1262014556.HO ANH TUAN ung ho MS 2021.192 (me con chi Duong).CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/21/21100,000SHGD:10000950.DD:210721.BO:VO PHUC UY.Remark:Phuc Uy HCM ung ho MS 2021.181 chucHa Tuan Anh khoe va mau lon
7/21/21100,000SHGD:10000944.DD:210721.BO:VO PHUC UY.Remark:Phuc Uy HCM ung ho MS 2021.177 chucbe Cao Anh Tuan mau khoe
7/21/21100,000018195.210721.143820.ZP5VKP75TJ69 210721000150488 MS 2021.192
7/21/21100,000405680.210721.100211.MS 2021192 ME CON CHI DUONG
7/21/21100,000611433.210721.095554.bui my huyen ung ho MS 2021.192 me con chi Duong FT21202403509527
7/21/21100,000152056.210721.093714.Ms 2021 192
7/21/21100,000614004.210721.093423.UNG HO MS 2021.192(ME CON CHI DUONG)-210721-09:37:09 614004
7/21/21100,000677502.210721.085936.T ung home con chi Duong MS 2021.192
7/21/21100,000139692.210721.083759.Ung ho MS 2021 192 me con chi Duong
7/21/21100,000MBVCB.1260701969.ung ho ms 2021.188 (chi Ngan).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/21/21100,000MBVCB.1260698528.ung ho ms 2021.186 (ba Dan).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/21/21100,000MBVCB.1260695910.ung ho ms 2021.187 (Sung A Chua).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/21/21100,000MBVCB.1260693025.ung ho ms 2021.189 (anh Son).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/21/21100,000MBVCB.1260689349.ung ho ms 2021.190 (ba Tam).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/21/21100,000231697.210721.082232.ung ho MS 2021.192 (me con chi Duong)
7/21/21100,000MBVCB.1260687077.ung ho ms 2021.192 (chi Duong).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/21/21100,000MBVCB.1260684210.ung ho ms 2021.191 (be Vy).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/21/21100,000108954.210721.081111.ung ho ms 2021 192 me con chi Duong
7/21/21100,000107331.210721.080941.Vinh Nam ung ho ms 2021 192 me con chi Dang Thi Duong
7/21/21100,000MBVCB.1260635588.MS 2021.180.CT tu 0011003156771 NGUYEN VIET TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/21/21100,000MBVCB.1260634685.?MS 2021.115.CT tu 0011003156771 NGUYEN VIET TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/21/21100,000MBVCB.1260633172.UNG HO .MS 2021.169.CT tu 0011003156771 NGUYEN VIET TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/21/21100,000MBVCB.1260627594.Hai con bi tam than.CT tu 0111000166515 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/21/21100,000921552.210721.070521.Ung ho MS 2021.192 me con chi Duong
7/21/21100,000039721.210721.070109.MS 2021 192 me con chi Duong
7/21/21100,000MBVCB.1260568284.MS 2021.192.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/21/21200,000IBVCB.1261489905.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.192 cho me con chi Duong.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/21/21200,000MBVCB.1261273027.Ung ho MS 2021.192 ( me con chi Duong).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/21/21200,000MBVCB.1260875565.Ung ho MS2021.192 ( me con chi Duong ).CT tu 0041000167802 NGUYEN HUY PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/21/21200,000158197.210721.095249.Ung ho MS 2021 192 me con chi Duong
7/21/21200,000392439.210721.092234.ung ho MS 2021 192 me con chi Duong
7/21/21200,000MBVCB.1260732401.MS 2021.192.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/21/21200,000474385.210721.061813.ung ho ms2021 .192 me con chi duong
7/21/21200,000271969.210721.054147.ung ho MS 2021192 me con chi Duong
7/21/21200,000311693.210721.022204.MS 2021.191 (Nguyen Minh Vy)
7/21/21250,000933292.210721.171311.Ung ho 2021 192 me con chi Duong
7/21/21250,000IBVCB.1261486098.Ong Le Ly Phung ung ho MS 2021.190 cho ba Nguyen Thi Tam).CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/21/21250,000IBVCB.1261482206.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.189 cho Dinh Van Son.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/21/21250,000IBVCB.1261479257.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.188 cho Dinh Thi Kim Ngan.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/21/21300,000MBVCB.1262075867.Ung ho MS 2021. 192 (me con chi Duong).CT tu 1015695143 NGUYEN THI THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/21/21300,000003988.210721.152244.GIUP MS 2021.192 - me con chi Duong
7/21/21300,000002079.210721.151635.GIUP MS 2021.191 - Nguyen Minh Vy
7/21/21300,000001343.210721.151408.GIUP MS 2021.189 - Dinh Van Son
7/21/21300,000IBVCB.1261476217.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.187 cho Sung A Chua.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/21/21300,000IBVCB.1261471676.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.185 cho Nguyen Quoc Thanh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/21/21300,000848526.210721.140643.Ung ho ms 2021.192 FT21202756030893
7/21/21300,000492777.210721.122208.Ung ho ms 2021 192 Me con Chi Duong
7/21/21300,000438058.210721.113740.Ung ho MS 2021 192 me con chi Duong
7/21/21300,000MBVCB.1260795810.Ung ho MS 2021 192 me con chi Duong.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/21/21300,000505586.210721.073548.Ung ho ms 2021192 me con c duong FT21202583920848
7/21/21400,000IBVCB.1261468242.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.186 cho gia dinh ba Dan.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/21/21400,000IBVCB.1260807096.MS 2021 192 me con chi Duong.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/21/21500,000MBVCB.1261543016.HOANG THI LOAN chuyen tien ung ho MS 2021.192 ( Me con chi Duong).CT tu 0511000439000 HOANG THI LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/21/21500,000IBVCB.1261535535.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.192 (me con chi Duong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/21/21500,000431905.210721.113805.MS 2021 192 me con chi Duong
7/21/21500,000653729.210721.104658.Chuyen tien MS 2021.192, me con chi duong.
7/21/21500,000SHGD:10007033.DD:210721.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.191 chau Nguyen Minh Vy
7/21/21500,000MBVCB.1260673327.Ung ho ms 2021.192.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/21/21500,000224515.210721.080200.ung ho MS 2021 192 me con chi Duong
7/21/211,000,000908517.210721.153549.Chuyen tien ung ho MS 2021. 192 me con chi Duong
7/21/211,000,000/Ref:PALPM10NXOX{//}/Ref:PALPM10NXOX{//}LP VNM10NXOX MS 2021.189, DINH VAN SON DVC:MRS PHAM VU DIEM HA
7/21/211,000,000362969.210721.064746.ung ho MS 2021192 me con chi Duong
7/21/212,000,000685234.210721.111642.Tran Thi Lan ung ho nhu chua he co cuoc chia ly
7/22/211,000IBVCB.1262708684.ww.CT tu 1018641463 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/22/211,000IBVCB.1262376113.aa.CT tu 1020822182 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/22/215,100222882.220721.095628.ung ho MS 2021.193 (Tran Cong Thanh)
7/22/2110,000IBVCB.1263027081.UNG HO MS 2021 193 TRAN CONG THANH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/22/2120,000MBVCB.1263654937.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.193 anh tran cong thanh.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/22/2120,000MBVCB.1262885696.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.193.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/22/2136,000MBVCB.1262578129.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.193( Tran Cong Thanh). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/22/2150,000MBVCB.1262294819.ms 2021 192 me con chi duong.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/22/2150,000MBVCB.1263626709.MS 2021.193.CT tu 0041000285376 NGUYEN CONG DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/22/2150,000213378.220721.163234.DINH TIEN SI Transfers
7/22/2150,000506943.220721.161059.BUI NGOC HUY ho tro MS 2021 187 SUNG A CHUA
7/22/2150,000817718.220721.151005.MS 2021.193 FT21203485520525
7/22/2150,000797968.220721.145217.Cn FT21203663927241
7/22/2150,000IBVCB.1262888310.Giup ma so 2021 193 Tran Cong Thanh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/22/2150,000313410.220721.110747.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021193 Tran Cong Thanh
7/22/2150,000MBVCB.1262778494.NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 2021.193 (Tran Cong Thanh).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/22/2150,000490321.220721.092315.Cc FT21203045403158
7/22/21100,000263102.220721.220514.LUU PHUONG LINH Chuyen tien ms 2021.193
7/22/21100,000115859.220721.192248.Nhom Vien gach nho Ung ho 2 Ma so gom 189 va 192
7/22/21100,000121309.220721.154235.Ung ho MS 2021.193 Tran Cong Thanh
7/22/21100,000838353.220721.150548.Ung ho MS 2021.193 Tran Cong Thanh
7/22/21100,000015761.220721.141601.ZP5VKQ4VIBL3 210722000135294 MS 2021.193
7/22/21100,000880629.220721.141323.UNG HO MS 2021- 193 TRAN CONG THANH-220721-14:12:20 880629
7/22/21100,000844088.220721.111521.UNG HO MS 2021.193(TRAN CONG THANH)-220721-11:18:06 844088
7/22/21100,000IBPS/SE:01311003.DD:220721.SH:10000336.BO:NGUYEN VAN ANH.MS 2021192 ME CON CHI DUONG
7/22/21100,000663520.220721.092011.ung ho MS 2021.192 (me con chi Duong). Tu Thuy - Dieu Van
7/22/21100,000MBVCB.1262594192.Ung ho MS 2021.193.CT tu 0311000670987 TRAN NGOC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/22/21100,000MBVCB.1262577360.ung ho ms 2021.193 (be Thanh).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/22/21100,000MBVCB.1262573126.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.193 (Tran Cong Thanh).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/22/21100,000459793.220721.084734.Ung ho MS 2021.193 Tran Cong Thanh FT21203261468190
7/22/21100,000125221.220721.083658.Vinh Nam ung ho ms 2021 193 Tran Cong Thanh
7/22/21100,000648285.220721.082409.ung ho MS 2021193 Tran Cong Thanh
7/22/21100,000445678.220721.081829.T ung ho Tran Cong Thanh MS 2021.193
7/22/21100,000065233.220721.072615.MS 2021 193 Tran Cong Thanh
7/22/21100,000407963.220721.062901.Ung ho MS 2021.192 me con chi duong FT21203215340001
7/22/21100,000407378.220721.062443.Ung ho MS 2021.193 tran thanh cong FT21203006414601
7/22/21100,000015670.220721.055412.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 193 tran cong thanh
7/22/21150,000815843.220721.092130.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS2021.193 (TRAN CONG THANH)-220721-09:20:33 815843
7/22/21200,000872797.220721.214835.Cong Tran ung ho MS 2021193 Tran Cong Thanh
7/22/21200,000961237.220721.194905.MS 2021.193 (TRAN CONG THANH)-220721-19:49:04 961237
7/22/21200,000260305.220721.175725.MS 2021.193
7/22/21200,000MBVCB.1263583231.Ung ho MS 2021.193 Tran Cong Thanh.CT tu 0071002851890 BUI VAN TAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/22/21200,000937538.220721.173730.ttbac ung ho MS 2021.193 (Tran Cong Thanh)
7/22/21200,000MBVCB.1263555750.ung ho MS 2021.193 (Tran Cong Thanh).CT tu 0011000067601 LE VAN HOP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/22/21200,000924709.220721.165803.UNG HO MS 2021.193( TRAN CONG THANH). CHUC CON MAU KHOE. THAN.-220721-17:01:39 924709
7/22/21200,000MBVCB.1263437138.NGUYEN VAN DUC chuyen tien MS 2021.193.CT tu 0031001139962 NGUYEN VAN DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/22/21200,000845226.220721.161852.IBFT ung ho MS 2021187 Sung A Chua
7/22/21200,000779765.220721.155900.Gia dinh Nguyen Ngoc Loi phap danh Nguyen Tam ung ho MS 2021191 Nguyen Minh Vy
7/22/21200,000755009.220721.145503.UNG HO MS 2021.193 em TRAN CONG THANH
7/22/21200,000IBVCB.1263184563.MS 2020.NCHCCCL ThuHa 098xxx.CT tu 0961000002358 TRAN THI THU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/22/21200,000738266.220721.130129.ung ho ms 2021.193 tran cong thanh
7/22/21200,000182005.220721.124634.TTTP ung ho ms2021.193 Tran Cong Thanh
7/22/21200,000IBVCB.1263021619.MS 2021 193 Tran Cong Thanh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/22/21200,000199660.220721.093406.ung ho MS 2021.193 tran cong thanh
7/22/21200,000664319.220721.092344.Ung ho MS 2021193 Tran Cong Thanh
7/22/21200,000MBVCB.1262592311.Ung ho MS 2021.193(Tran Cong Thanh).CT tu 0451000409670 HOANG VAN HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/22/21200,000957965.220721.090157.Ung ho MS 2021.193 Tran Cong Thanh
7/22/21200,000MBVCB.1262548373.MS 2021.193 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/22/21200,000MBVCB.1262527881.MS 2021.193.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/22/21200,000444838.220721.082534.ung ho 2021.193 Tran Cong Thanh FT21203403169300
7/22/21200,000109534.220721.082325.Ms 2021 193 Tran Cong Thanh
7/22/21200,000MBVCB.1262500882.TRAN VAN LINH chuyen tien ung ho MS 2021.193 (Tran Cong Thanh).CT tu 0651000824406 TRAN VAN LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/22/21200,000MBVCB.1262447097.LUONG QUANG DUONG Bao Viet Ha Tinh chuyen tien giup do gd chi tran thi huyen xa kim truong loc can loc Ha Tinh.CT tu 0201000599605 LUONG QUANG DUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/22/21200,000422347.220721.072344.Ung ho MS 2021.193
7/22/21200,000798968.220721.065040.UNG HO MS : 2021.193 ( TRAN CONG THANH)-220721-06:50:03 798968
7/22/21200,000407910.220721.062835.Ung ho MS 2021.192 me con chi Duong FT21203526887790
7/22/21200,000407737.220721.062716.Ung ho MS 2021.193 Tran Cong Thanh FT21203846028152
7/22/21200,000884604.220721.055734.ung ho ms 2021.193 Tran Cong Thanh
7/22/21250,000926617.220721.162116.Ung ho NCHCCCL Sy 0915205552
7/22/21250,000549611.220721.102150.Ung ho NCHCCCL Trang 0971261959 FT21203949085658
7/22/21300,000MBVCB.1263878397.MS 2021.185.CT tu 0411000861968 PHAN VAN DUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/22/21300,000780704.220721.160147.Gd Nguyen Ngoc Loi phap danh Nguyen Tam ung ho MS 2021192 3 me con chi Duong
7/22/21300,000778943.220721.155629.Gia dinh Nguyen Ngoc Loi phap danh Nguyen Tam ung ho MS 2021193 Tran Cong Thanh va bo cua em
7/22/21300,000009001.220721.024710.MS 2021.193 - TRAN CONG THANH - Chuc gia dinh chau binh an vuot qua kho khan
7/22/21300,000MBVCB.1262998908.UNG HO MS 2021.193 (Tran Cong Thanh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/22/21300,000SHGD:10009331.DD:210722.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.193 em Tran Cong Thanh
7/22/21300,000MBVCB.1262795699.ms 2021 193 uh Tran Cong Thanh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/22/21300,000MBVCB.1262711592.Ung ho MS 2021 193 Tran Cong Thanh.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/22/21300,000SHGD:10005370.DD:210722.BO:HOANG THANH HAI.Remark:MS 2021.193 tran cong thanh
7/22/21300,000MBVCB.1262526180.Ung ho MS 2021.193 (Tran Cong Thanh).CT tu 0011003509399 NGUYEN THANH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/22/21500,000166084.220721.205041.Ung ho ma so 2021.193 Tran cong Thanh FT21204002774839
7/22/21500,000668435.220721.192502.ung ho ms 2021.193
7/22/21500,000MBVCB.1263541487.Ung ho MS 2021.193 (Tran Cong Thanh).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/22/21500,000MBVCB.1263489394.MS 2021 193 Tran Cong Thanh.CT tu 0021000562612 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/22/21500,000247582.220721.161602.Ung ho Ngoi nha mo uoc
7/22/21500,000MBVCB.1263236788.Giup do 2021.193.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/22/21500,000882391.220721.141951.MS 2021.193 TRAN CONG THANH-220721-14:24:30 882391
7/22/21500,000617609.220721.104229.Chuyen tien
7/22/21500,000616051.220721.104051.ung hoMS 2021.192me con chi Duong
7/22/21500,000608425.220721.103355.ung ho MS 2021.191Nguyen Minh Vy
7/22/21500,000575227.220721.100309.Chuyen tien MS 2021.193
7/22/21500,000MBVCB.1262668900. Ung ho MS 2021.193 (Tran Cong Thanh).CT tu 0931004212619 NGUYEN NGOC KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/22/21500,000972295.220721.091752.Chuyen tien ung ho MS 2021.193 Tran Cong Thanh
7/22/21500,000157171.220721.090220.Ung ho MS 2021 193 Tran Cong Thanh
7/22/21500,000MBVCB.1262578897.MS 2021.193.CT tu 0491000162156 VU THI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/22/21500,000944702.220721.084630.ung ho MS 2021.193 TRAN CONG THANH
7/22/21500,000SHGD:10000363.DD:210722.BO:MAI THI NGUYEN CHI.Remark:IBUNG HO MS 2021.192 (ME CON CHI DUONG)
7/22/21500,000632813.220721.052209.ung ho MS 2021193 Tran Cong Thanh
7/22/21500,000MBVCB.1262331261.Be Quynh Chau :MS 2021.180.CT tu 0251001110043 NGUYEN THI THU LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/22/21500,000MBVCB.1262329712.Anh em tan thong -tan minh: MS 2021.115.CT tu 0251001110043 NGUYEN THI THU LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/22/21500,000MBVCB.1262329533.Cha con be Quyen tran : MS 2021.169.CT tu 0251001110043 NGUYEN THI THU LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/22/211,000,000IBVCB.1263903290.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.193 (Tran Cong Thanh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/22/211,000,000SHGD:10014267.DD:210722.BO:BUI NANG KHOI.Remark:Ung ho MS 2021.193 TRAN CONG THANH
7/22/211,000,000840691.220721.110233.MS 2021.172 ( BE VO VAN DUC)-220721-11:02:12 840691
7/22/211,000,000283479.220721.083146.ung ho MS 2021 193 Tran Cong Thanh
7/22/211,000,000422131.220721.072259.ung ho MS 2021.193 (Tran Cong Thanh) Chuyen khoan: Bao VIETNAMNET So tai khoan: 0011002643148.
7/22/211,200,000MBVCB.1262682882.Ung ho ms2021.186/188/189/193 moi truong hop 300k.CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/22/212,000,000657232.220721.084443.ung ho MS2021.193 ( Tran Cong Thanh )
7/22/215,000,000937572.220721.083556.Ong Tu Van giup MS2021.193, chau Tran Cong Thanh
7/23/215,100232390.230721.091135.ung ho MS 2021.194 (Chi Dang Thi Nguyet)
7/23/2110,000IBVCB.1265086248.UNG HO MS 2021 194 CHI NGUYET.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/23/2110,000721564.230721.094205.Vietcombank;0011002643148;2021 187 uh anh chua
7/23/2120,000222577.230721.121338.Ho Thi Kim Hong ( o banh my )
7/23/2136,000MBVCB.1264301888.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.194 (Chi Dang Thi Nguyet).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/2150,000096798.230721.214155.ung ho 2021.194 chi Dang Thi Nguyet FT21205412682499
7/23/2150,000115527.230721.205627.ms 2021 194 c Dang Thi Nguyet
7/23/2150,000917428.230721.161411.MS 2021.194 (Chi Dang Thi Nguyet)
7/23/2150,000594645.230721.153527.NGUYEN QUANG HUY chuyen tien
7/23/2150,000171927.230721.145519.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021194 chi Dang Thi Nguyet
7/23/2150,000IBVCB.1264818610.Giup ma so 2021 194 chi Dang Thi Nguyet.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/23/2150,000550510.230721.122253.K FT21204268566405
7/23/2150,000440241.230721.122138.NGUYEN QUANG HUY chuyen tien
7/23/2150,000549094.230721.104658.Ung ho MS 2021193 Tran Cong Thanh
7/23/2150,000MBVCB.1264275545.NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 2021.194 (Dang Thi Nguyet).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/2150,000MBVCB.1264199134.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.194 chi Dang Thi Nguyet. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/2150,000MBVCB.1264191276.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.194 (chi Dang Thi Nguyet)Vietnamnet 23/07/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/21100,000553109.220721.223412.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 187 Sung A Chua
7/23/21100,000094256.230721.213804.MS20121.194 FT21205020997403
7/23/21100,000982448.230721.213836.Ung ho MS 2021.194 ( chi Dang Thi Nguyet )
7/23/21100,000701310.230721.211957.ung ho MS 2021 194
7/23/21100,000630531.230721.203722.ung ho MS 2021194 chi Dang Thi Nguyet
7/23/21100,000MBVCB.1265607521.TRINH NGUYEN THI BANG ho tro MS 2021.194 chi DANG THI NGUYET.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/21100,000MBVCB.1265604862.TRINH NGUYEN THI BANG ho tro MS 2021.193 TRAN CONG THANH.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/21100,000MBVCB.1265598150.TRINH NGUYEN THI BANG ho tro MS 2021.192 me con chi Duong.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/21100,000MBVCB.1265590559.TRINH NGUYEN THI BANG ho tro MS 2021.189 DINH VAN SON.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/21100,000MBVCB.1265587799.TRINH NGUYEN THI BANG ho tro MS 2021.188 DINH THI KIM NGAN.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/21100,000003862.230721.195037.Nguyen Kim Chau ung ho MS 2021 . 188 Dinh Thi Kim Ngan. Mong c mau khoe FT21204095116140
7/23/21100,000MBVCB.1265401012.ung ho MS2021.194( Dang thi Nguyet).CT tu 0721000604952 PHAM NGOC CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/21100,000943234.230721.180005.UNG HO MS 2021.194 DANG THI NGUYET
7/23/21100,000MBVCB.1265368693.DIEP chuyen tien ung ho MS 2021.194 (Chi Dang Thi Nguyet).CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/21100,000608510.230721.174045.Ung ho MS 2021 194 chi Dang Thi Nguyet
7/23/21100,000840825.230721.170941.Ung ho MS 2021.194 chi Dang Thi Nguyet FT21204094616718
7/23/21100,000MBVCB.1265209760.ung ho ms 2021.194 (chi Nguyet).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/21100,000SHGD:10014340.DD:210723.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Nguyen Hung Thinh ung ho MS 2021.185 - Nguyen Quoc Thanh
7/23/21100,000MBVCB.1264701937.MS 2021.194.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/21100,000SHGD:10013480.DD:210723.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Bao Tram ung ho MS 2021.188 - Dinh Thi Kim Ngan
7/23/21100,000962307.230721.114427.Ms 2021 194 chi Dang Thi Nguyet
7/23/21100,000961323.230721.114054.Ms 2021 193 Tran Cong Thanh
7/23/21100,000SHGD:10012417.DD:210723.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Ung ho MS 2021.194 - chi Dang Thi Nguyet
7/23/21100,000365231.230721.105615.T ung ho chi Dang thi Nguyet MS 2021.194
7/23/21100,000MBVCB.1264520616.NGUYEN THE ANH chuyen tien ung ho ms 2021.194.CT tu 0391000292292 NGUYEN THE ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/21100,000919040.230721.090003.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.194 dang thi nguyet
7/23/21100,000086322.230721.080911.Vinh Nam ung ho ms 2021 194 chi Dang Thi Nguyet
7/23/21100,000007101.230721.080351.UNG HO MS 2021.194(CHI DANG THI NGUYET)-230721-08:08:30 007101
7/23/21100,000309743.230721.072036.Ung ho MS 2021.194. Chi Dang Thi Nguyet FT21204254872401
7/23/21100,000045309.230721.065640.MS 2021 194 Chi Dang Thi Nguyet
7/23/21100,000MBVCB.1264186467.ung ho ms 2021.194 ( chi Dang Thi Nguyet).CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/21100,000MBVCB.1264168694.MS 2021.189 (Dinh Van Son).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/21100,000MBVCB.1264168543.MS 2021. 192 (me con chi Duong).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/21100,000MBVCB.1264168375.MS 2021.193 (Tran Cong Thanh).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/21100,000MBVCB.1264168220.MS 2021. 191 (Nguyen Minh Vy).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/21100,000MBVCB.1264165890.MS 2021.194 (chi Dang Thi Nguyet).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/21123,500940319.230721.173703.MQuan TAnh ung ho MS 2021 194
7/23/21150,000SHGD:10012843.DD:210723.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Tran Thi Van Anh ung ho MS 2021.192 - me con chi Duong
7/23/21200,000MBVCB.1265727451.Ung ho MS 2021.194(chi Dang Thi Nguyet).CT tu 1017810923 NGUYEN THI NGOC LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/21200,000226947.230721.205328.MS 2021 194
7/23/21200,000MBVCB.1265630676.Ung Ho MS 2021.193(Tran Cong Thanh).CT tu 0041000819532 VO THI THU THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/21200,000MBVCB.1265627008.Ung ho MS 2021.194(Chi Dang Thi Nguyet).CT tu 0041000819532 VO THI THU THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/21200,000130415.230721.165721.MS 2021194 DANG THI NGUYET TRAN THI QUYNH NGA UNG HO-230721-17:00:31 130415
7/23/21200,000MBVCB.1265175536.NGUYEN HOA NHAN chuyen tien ung ho MS2021.194.CT tu 0041000240278 NGUYEN HOA NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/21200,000IBVCB.1264920169.UNG HO MS 2021.194 (Chi Dang Thi Nguyet).CT tu 0041000253295 NGUYEN HOANG PHUONG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/21200,000089092.230721.143230.MS 2021.194 ( CHI DANG THI NGUYET)-230721-14:35:39 089092
7/23/21200,000MBVCB.1264794914.Quynh chau MS 2021.180.CT tu 0441000642498 DUONG TAN NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/21200,000MBVCB.1264793083.Tan thong- tan minh MS 2021.115.CT tu 0441000642498 DUONG TAN NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/21200,000MBVCB.1264791033.Quyen tran MS 2021.169.CT tu 0441000642498 DUONG TAN NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/21200,000IBVCB.1264743649.MS 2021 194 chi Dang Thi Nguyet.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/23/21200,000957972.230721.112859.Gd Nguyen Ngoc Loi phap danh Nguyen Tam ung ho MS 2021194 Chi Dang Thi Nguyet
7/23/21200,000933225.230721.091600.ung ho MS 2021.194 Chi Dang Thi Nguyet
7/23/21200,000IBVCB.1264297954.Ung ho Chi Dang Thi Nguyet, (MS:2021.194).CT tu 0111000320961 PHAM NGOC THANH THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/21200,000076392.230721.084039.ung ho MS 2021 193 Tran Cong Thanh
7/23/21200,000SHGD:10004801.DD:210723.BO:CAO THI VAN AN.Remark:Ung ho MS 2021.187 Sung A Chua
7/23/21200,000MBVCB.1264190140.Ung ho MS 2021.194 (chi Nguyet).CT tu 0021001887104 DUONG THI TRUC QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/21200,000213489.230721.062535.Ung ho MS 2021.194 (Chi Dang Thi Nguyet)
7/23/21300,000MBVCB.1264098173.ung ho MS 2021.193 (Tran Cong Thanh).CT tu 0071001936991 NGUYEN THUY CANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/21300,000MBVCB.1265538967.Vo Thi Ngoi chuyen tien Ung ho MS 2021.194 (Chi Dang Thi Nguyet).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/21300,000884907.230721.174813.Ms 2021.194 Ung ho chi Nguyet FT21204253335279
7/23/21300,000MBVCB.1265032253.Ung ho MS 2021.115 (anh em Tan Thong-Tan Minh).CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/21300,000MBVCB.1265028159.Ung ho MS 2021.180 (be Quynh Chau).CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/21300,000MBVCB.1265024479.Ung ho MS 2021.169 (be Quyen Tran).CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/21300,000MBVCB.1265017091.Ung ho MS 2021.194 (chi Dang Thi Nguyet).CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/21300,000IBVCB.1264604168.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.194 (Chi Dang Thi Nguyet).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/21300,000MBVCB.1264473472.ms 2021 194 uh chi Dang Thi Nguyet.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/23/21300,000114733.230721.095310.MS 2021.194 chi DANG THI NGUYET - Chuc chi bot benh va 2 con duoc tiep tuc di hoc
7/23/21300,000833064.230721.092037.MS2021.193-tran cong thanh
7/23/21300,000345125.230721.084502.MS 2021 - 193 Tran Cong Thanh FT21204474485338
7/23/21300,000MBVCB.1264114387.Ung ho MS2021.193 (Tran Cong Thanh).CT tu 0251001448035 TRAN THI NHU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/21500,000MBVCB.1265728891.Ung ho chi Dang Thi Nguyet Ms 2021.194.CT tu 1015268608 NGUYEN DINH TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/21500,000MBVCB.1265728413.Ung ho MS 2021.194 ( Dang Thi Nguyet).CT tu 0011004103486 DO THANH XUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/21500,000161519.230721.191551.UNG HO MS 2021.194-230721-19:14:46 161519
7/23/21500,000MBVCB.1265173484.Ung ho ms 2021.194 ( chi Dang Thi Nguyet).CT tu 0041000256170 VU THI BICH THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/21500,000/Ref:PALPM10O7I6{//}/Ref:PALPM10O7I6{//}LP VNM10O7I6 UNG HO MS 2021.194 CHI DANG THINGUYETDVC:MR TRAN VIET CUONG
7/23/21500,000MBVCB.1264772190.NGUYEN PHUOC HIEP chuyen tien ung ho NCHCCCL 0913605677.CT tu 0281001156460 NGUYEN PHUOC HIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/21500,000MBVCB.1264716145.UNG HO MS 2021.194 ( chi Dang Thi Nguyet).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/21500,000SHGD:10008848.DD:210723.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.194 chi Dang Thi Nguyet
7/23/21500,000IBVCB.1264210548.Ung ho MS 2021.194 (Chi Dang Thi Nguyet).CT tu 0071002435928 THAI MINH HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/211,000,000823513.230721.163623.Ung ho MS 2021 194 chi Dang Thi Nguyet
7/23/211,000,000MBVCB.1265192063.TRAN TAN TAM chuyen tien ung ho MS 2021.194( Dang thij Nguyet).CT tu 0071000632223 TRAN TAN TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/211,000,000657961.230721.143555.Nguyen Kim Hoang, So GD-DT Hai Phong,ck ung ho MS 2021.191 FT21204145317635
7/23/211,000,000D.T.NGOC THUY UNG HO MS: 2021.169, MS: 2021.115, MS: 2021.180
7/23/211,000,000IBVCB.1264498235.LY VINH PHUOC chuyen khoan ung ho MS 2021.193 (Tran Cong Thanh).CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/211,000,000MBVCB.1264418216.Ung ho MS2021.194( chi Dang thi Nguyet).CT tu 0451001532038 DANG THI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/211,500,000290730.230721.110504.My Hanh An Khang My Trang ung ho MS 2021178 MS 2021177 MS 2021187
7/23/212,000,000IBVCB.1265226433.NGUYEN DANG TOAN UNG HO MS 2021.194 (CHI DANG THI NGUYET).CT tu 0381000375390 LE BAO TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/212,000,000MBVCB.1264421345.Ung ho MS2021.193(Tran Cong Thanh).CT tu 0451001532038 DANG THI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/212,000,000895675.230721.054749.Ung ho MS 2021 194 chi Dang Thi Nguyet
7/23/213,000,000MBVCB.1265232835.Ung ho ms 2021.194 chi Dang Thi Nguyet.CT tu 0561000539114 BUI LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/23/2110,000,000880957.230721.080335.Ong Tu Van giup MS2021.194, chi Dang Thi Nguyet chua benh
7/23/2120,000,000030733.230721.100806.CTY ATP UNG HO MS 2021.193 (TRAN CONG THANH)-230721-10:12:25 030733
7/24/211,000IBVCB.1266233149.we.CT tu 1021563168 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/24/2110,000IBVCB.1266345373.UNG HO MS 2021 195 GD ANH TOAN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/24/2110,000MBVCB.1265915753.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.194.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/24/2136,000MBVCB.1267269189.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.195 (gia dinh Anh Toan).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/24/2136,000MBVCB.1266255384.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.195 (gia dinh Anh Toan). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/24/2150,000MBVCB.1265853786.MS2021.193.CT tu 0451000500103 LE HA ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/24/2150,000935390.240721.221727.NCHCCCL FT21207932819701
7/24/2150,000910658.240721.213655.Ung ho MS 2021194 chi Dang Thi Nguyet FT21207950401880
7/24/2150,000909837.240721.213543.Ung ho MS 2021195 gia dinh anh Toan FT21207309128845
7/24/2150,000274072.240721.133545.DINH TIEN SI chuyen tien
7/24/2150,000272899.240721.133359.NGUYEN QUANG HUY chuyen tien
7/24/2150,000483193.240721.132746.Cc FT21205150935534
7/24/2150,000253796.240721.130354.DINH TIEN SI chuyen tien
7/24/2150,000252046.240721.130055.NGUYEN QUANG HUY chuyen tien
7/24/2150,000IBVCB.1266256488.Giup ma so 2021 195 gia dinh anh Toan .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/24/2150,000204270.240721.102801.CHAU TUE MINH Chuyen tien
7/24/2150,000227008.240721.082111.Be Minh Qun ung ho MS 2021.195 FT21205401045846
7/24/2150,000237039.240721.070644.HUA THI NHO Chuyen tien
7/24/2150,000MBVCB.1265944249.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.195 (gia dinh anh Toan)Vietnamnet 24/07/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/24/2150,000MBVCB.1265934719.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.188 Dinh Thi Kim Ngan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/24/2150,000006509.240721.060053.MS 2021.195. hunghoaiduc
7/24/2150,000823809.240721.055804.ung ho MS 2021.195 gia dinh anh Toan
7/24/21100,000MBVCB.1265804995.Ung ho MS 2021.194 (chi Dang Thi Nguyet).CT tu 0011004018090 LE XUAN KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/24/21100,000MBVCB.1267046257.ung ho ms :2021.195 ( anh Toan).CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/24/21100,000MBVCB.1267034888.MS 2021.195 Nguyen Thi Minh Yen ung ho gia dinh anh Toan.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/24/21100,000287289.240721.175418.MS 2021.194(Chi Dang Thi Nguyet)
7/24/21100,000MBVCB.1266702480.ung ho ms 2021.195(anh Toan).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/24/21100,000753006.240721.153508.Chuyen tien ms 2021.195 gia dinh anh toan
7/24/21100,000528088.240721.143041.Ung ho MS 2021 195 gia dinh a TOAN FT21205501809275
7/24/21100,000114936.240721.103050.Ung ho MS 2021.195 (gia dinh anh Toan). Tu Phuc Nho
7/24/21100,000306218.240721.100257.Ung Ho MS 2021.193 Tran Cong Thanh FT21205270767089
7/24/21100,000191623.240721.094722.MS 2021 195 gia dinh anh Toan
7/24/21100,000227141.240721.093708.GIA DINH TUNG THUY KY VINH ANTHONY UNG HOMS 2021.194 (CHI DANG THI NGUYET)-240721-09:36:46 227141
7/24/21100,000226668.240721.093452.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS2021.195 (GIA DINH ANH TOAN)-240721-09:34:25 226668
7/24/21100,000216829.240721.084407.UNG HO MS 2021.195(GIA DINH ANH TOAN)-240721-08:46:13 216829
7/24/21100,000159851.240721.083018.Vinh Nam ung ho ms 2021 195 gia dinh anh Nguyen Duc Toan
7/24/21100,000188875.240721.051829.MS 2021-194 Nguyen Thi Nguyet FT21205229302603
7/24/21150,000367505.240721.154841.T ung ho gia dinh Anh Toan MS 2021.195
7/24/21200,000204722.230721.222342.MS 2021.Covid19
7/24/21200,000MBVCB.1267259389.ung ho MS 2021.192 (me con chi Duong).CT tu 0361000229330 PHAM THU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/24/21200,000MBVCB.1267255884.ung ho MS.2021.194 (chi Dang Thi Nguyet).CT tu 0361000229330 PHAM THU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/24/21200,000579930.240721.210633.MS 2021.195 gia dinh anh toan
7/24/21200,000MBVCB.1267166778.MS 2021.195 (gia dinh anh Toan).CT tu 0441003746264 VO DUY THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/24/21200,000733614.240721.194838.MS 2021 194
7/24/21200,000IBVCB.1266844613.Chi Dang Thi Nguyet MS 2021194.CT tu 0531002467571 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/24/21200,000253846.240721.145217.Ung ho MS 2021195
7/24/21200,000694586.240721.142248.Chuyen tien ms 2021.194 . chi dang thi nguyet
7/24/21200,000502230.240721.135514.Ung ho ms 2021.193 Tran Cong Thanh FT21205703700185
7/24/21200,000499992.240721.135202.Ung ho ms 2021.194 Chi Dang Thi Nguyet FT21205294555638
7/24/21200,000498222.240721.134930.Ung ho ms 2021.195 gia dinh anh Toan FT21205268890900
7/24/21200,000IBVCB.1266418568.MS 2021.Covid19.CT tu 0071005451824 NGUYEN CHUONG THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/24/21200,000MBVCB.1266415211.NGUYEN THI THUY chuyen tienung ho MS2010.195( gia dinh a toan).CT tu 0141000578793 NGUYEN THI THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/24/21200,000241845.240721.104110.MS 2021.195 (GIA DINH ANH TOAN)-240721-10:44:46 241845
7/24/21200,000MBVCB.1266213068.MS2021.193.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/24/21200,000300663.240721.095704.MS2021.covid19 FT21205832046272
7/24/21200,000371609.240721.092033.MS 2021192 chi Duong
7/24/21200,000MBVCB.1266112372.MS 2021.Covid19.CT tu 0591001657109 TRAN HONG NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/24/21200,000MBVCB.1266105337.MS 2021.195.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/24/21200,000187105.240721.085232.MS 2021 195
7/24/21200,000871470.240721.083408.MS 2021. Covid19
7/24/21200,000012527.240721.065502.ung ho MS 2021.195 (gia dinh anh Toan)
7/24/21200,000MBVCB.1265938402.Ung ho MS 2021.195, anh NGUYEN DUC TOAN.CT tu 0021001347725 NGUYEN TRINH ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/24/21200,000116553.240721.061927.ung ho MS 2021.195 (gia dinh anh Toan)
7/24/21200,000189306.240721.052608.MS 2021.195 gia dinh anh Toan FT21205660718765
7/24/21200,000171873.240721.011121.Ung ho MS 2021.194 - Chi Dang Thi Nguyet. Em Duc chuc chi mau hoi phuc FT21205269988752
7/24/21220,000608144.240721.210222.Thao ung ho MS2021.192 (me con chi Duong)
7/24/21300,000943995.230721.222539.Ung ho MS 2021.194 - Chi Dang Thi Nguyet
7/24/21300,000MBVCB.1267331036.Ms2021.194 chi Dang Thi Nguyet.CT tu 0501000118354 VO THI TUONG VI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/24/21300,000573284.240721.205551.Chuyen tien ung ho ms 2021.194
7/24/21300,000MBVCB.1267067252.MS 2021.195.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/24/21300,000MBVCB.1266793142.Ung ho MS2021.194- chi Dang Thi Nguyet.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/24/21300,000MBVCB.1266573717.Ung ho MS 2021.193.CT tu 0011002830614 DO NGOC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/24/21300,000179379.240721.093738.Gd Nguyen Ngoc Loi ung ho MS 2021195 gia dinh anh Toan
7/24/21300,000279636.240721.093355.Ung ho NCHCCCL Hong Nhi 0909123492 FT21205423332761
7/24/21300,000142468.240721.081432.ung ho MS 2021 195 gia dinh anh Toan
7/24/21300,000172395.240721.011505.Ung ho MS 2021.193 - Tran Cong Thanh. Me Diep chuc con mau hoi phuc FT21205577330395
7/24/21400,000149805.240721.144354.ung ho MS 2021.183 Nguyen Van Tuan Anh.149805
7/24/21400,000148726.240721.140038.ung ho MS 2021.189 Dinh Van Son.148726
7/24/21400,000IBVCB.1266296802.MS 2021 195 gia dinh anh Toan.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/24/21500,000606488.240721.205946.Thao ung ho MS 2021.195(gia dinh anh toan)
7/24/21500,000631379.240721.201524.ung ho ms 2021.194 ( dang thi nguyet)
7/24/21500,000814544.240721.185646.ung ho MS 2021.195 (gia dinh anh Toan)
7/24/21500,000813720.240721.165558.ung ho MS 2021.194 (chi Dang thi Nguyet)
7/24/21500,000292918.240721.142755.NGUYEN DUC THANH UNG HO MS 2021.193 Ung ho Tran Cong Thanh
7/24/21500,000MBVCB.1266441708.Giup do 2021.195.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/24/21500,000078697.240721.092348.Ung Ho MS 2021.194 (Chi Dang Thi Nguyet)
7/24/21500,000MBVCB.1266061285.TRAN KHANH DUNG chuyen tien MS 2021.195(gia dinh anh Toan).CT tu 0721000611148 TRAN KHANH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/24/21800,000MBVCB.1266237788.UNG HO MS 2021.195 ( gia dinh anh Toan).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/24/211,000,000MBVCB.1267242395.ung ho MS 2021.194 (chi Dang Thi Nguyet).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/24/211,000,000MBVCB.1267240676.ung ho MS 2021.195 (gia dinh anh Toan).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/24/211,000,000MBVCB.1266840195.Ung ho MS 2021. Covid19.CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/24/211,000,000MBVCB.1266828557.Ung ho MS 2021.192 (me con chi Duong).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/24/211,000,000MBVCB.1266029995.ung ho ms 2021.194.CT tu 0071000849053 QUACH THI BAO LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/24/211,000,000MBVCB.1265995661.Ung ho MS 2021.195(gia dinh anh Toan).CT tu 0451001532038 DANG THI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/24/211,500,000MBVCB.1266836358.Ung ho MS 2021.191 (Nguyen Minh Vy).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/24/211,500,000MBVCB.1266824222.Ung ho MS 2021.194 (chi Dang Thi Nguyet) .CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/24/211,500,000325029.240721.085311.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN THI KIM PHUONG chuyen khoan ung ho cho MS 2021169 MS2021115MS2021180 moi truong hop 500000d
7/24/212,000,000356380.240721.200955.UNG HO MS 2021.195 ( GIA DINH ANH TOAN)-240721-20:14:34 356380
7/24/212,000,000MBVCB.1266832839.Ung ho MS 2021.189 (Dinh Van Son).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/24/212,000,000MBVCB.1266793288.Ung ho MS 2021.195 (gia dinh a. Toan).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/24/215,000,000658233.240721.132227.N T BAI UNG HO MS 2021.195 GD A TOAN
7/24/2110,000,000957199.240721.101534.ong Tu Van chuyen tien ung ho gia dinh anh Toan MS 2021.195
7/25/211,000IBVCB.1267666515.asdf.CT tu 1019997559 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/25/211,000IBVCB.1267665212.adfs.CT tu 0531002551075 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/25/211,000IBVCB.1267661623.adf.CT tu 1020036088 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/25/2110,000995347.250721.143434.Vietcombank;0011002643148;2021 186 uh gia dinh ba dan
7/25/2120,000MBVCB.1268416661.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.194(chi dang thi nguyet).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/25/2120,000MBVCB.1268414878.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.195(gia dinh anh toan).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/25/2150,000MBVCB.1267363698.NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 2021.195 (gia dinh anh Toan).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/25/2150,000MBVCB.1267349193.MS 2021.194 (ung ho c DANG THI NGUYET).CT tu 0501000017365 VO THI MY HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/25/2150,000005560.250721.203539.ung ho 2021 187
7/25/2150,000212793.250721.124625.Cc FT21207155700897
7/25/2150,000173488.250721.114627.Ck FT21207502412031
7/25/2150,000117458.250721.103212.Cn FT21207769020565
7/25/2150,000023081.250721.074831.Ck FT21207977015139
7/25/2150,000022505.250721.074635.Cc FT21207303821170
7/25/2175,000MBVCB.1267616103.Ung ho MS 2021.194 (chi Dang Thi Nguyet).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/25/2175,000MBVCB.1267615173.Ung ho MS 2021.195 (gia dinh anh Toan).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/25/21100,000298446.240721.231218.Ung ho MS 2021 195 gia dinh anh Toan
7/25/21100,000365038.250721.005221.Ung ho MS 2021 194 chi Dang Thi Nguyet
7/25/21100,000364874.250721.004925.Ung ho MS 2021 195 gia dinh anh Toan
7/25/21102,774840309.250721.185732.MQuan TAnh ung ho MS 2021 194
7/25/21200,000230292.250721.220544.ung hoMS 2021.193(Tran Cong Thanh)
7/25/21200,000658072.250721.211411.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Unh ho cau be ung thu hach Ms 2021 162 Truong van Tuan
7/25/21200,000MBVCB.1268592813.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0011004308434 LE THI CAM NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/25/21200,000MBVCB.1268432382.Ung ho MS 2021.193.CT tu 1018146647 NGUYEN MINH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/25/21200,000MBVCB.1268220306. DIEP chuyen tien ung ho MS 2021.195 (gia dinh anh Toan).CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/25/21200,000MBVCB.1268211191.DIEP chuyen tien ung ho MS 2021.194 (Chi Dang Thi Nguyet).CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/25/21200,000616898.250721.161820.ung ho MS 2021 193 2021 195
7/25/21200,000422688.250721.112031.UNG HO MS 2021.195 (GIA DINH ANH TOAN)-250721-11:23:42 422688
7/25/21200,000240348.250721.100816.UNG HO MS 2021.194 ( CHI DANG THI NGUYET) QUA BAO VNNET
7/25/21200,000IBVCB.1267499101.MS 2021 194 chi Dang Thi Nguyet.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/25/21250,000MBVCB.1268221158.Ung ho NCHCCCL. Lu Thi Huong Mai 0978907907.CT tu 0081000310476 LU THI HUONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/25/21300,000IBVCB.1267401549.ung ho MS 2021.194.CT tu 0071004460526 VU HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/25/21300,000497131.250721.185800.UNG HO MS 2021.162 (TRUONG VAN TUAN)-250721-18:58:04 497131
7/25/21300,000484476.250721.185619.MS 2021.162 Truong Van Tuan FT21207100010589
7/25/21300,000IBVCB.1268386502.Ung ho MS 2021.195 (gia dinh anh Toan).CT tu 0291000047913 TRAN THI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/25/21300,000742099.250721.092832.ung ho MS 2021.194 chi Dang Thi Nguyet
7/25/21400,000488007.250721.190036.MS 2021.162 Truong Van Tuan FT21207932092294
7/25/21400,000950615.250721.141524.Ung ho MS 2021.195 (gia dinh anh Toan)
7/25/21450,000MBVCB.1267350853.Ung ho MS 2021.194 (c DANG THI NGUYET).CT tu 0501000017365 VO THI MY HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/25/21500,000668205.250721.190118.2021 195 gia dinh Toan
7/25/21500,000263421.250721.185816.MS 2021.162 ung ho truong van tuan
7/25/21500,000IBVCB.1268215076.ung ho MS 2021.194 (Chi Dang Thi Nguyet).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/25/21500,000IBVCB.1268209874.ung ho MS 2021.195 (gia dinh anh Toan)?.CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/25/21500,000MBVCB.1267985011.Ung ho cac benh nhan chay than bao vietnam net .CT tu 0831000088897 NGO THI THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/25/21500,000MBVCB.1267931601.Doan quang minh ung ho ms 2021.189 dinh van son .CT tu 0071004215553 TRAN MY HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/25/21500,000038844.250721.083140.Ung ho MS 2021.194 dang thi nguyet FT21207370300334
7/25/211,000,000502466.250721.192910.PIKA MIRA UNG HO MS2021.191 NGUYEN MINH VY-250721-19:33:33 502466
7/25/211,000,000502237.250721.192723.PIKA MIRA UNG HO MS2021.193 TRAN CONG THANH-250721-19:30:34 502237
7/25/211,000,000501998.250721.192552.PIKA MIRA UNG HO MS2021.194 CHI DANG THI NGUYET-250721-19:30:35 501998
7/25/211,000,000359462.250721.162718.Ung ho NCHCCCL Son Nguyen 0325888469 FT21207256702901
7/25/211,000,000955868.250721.151114.MS 2021.195 gia dinh anh Toan
7/25/211,000,000MBVCB.1267823210.Be Khue ung ho MS.2021.194( chi Dang Thi Nguyet).CT tu 0071002008780 DO THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/25/211,000,000MBVCB.1267818601.Be Khue ung ho MS.2021.195(gia dinh anh Toan).CT tu 0071002008780 DO THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/25/211,000,000419842.250721.110444.2021.194 ( CHI DANG THI NGUYET)-250721-11:04:41 419842
7/25/212,000,000MBVCB.1267805225.Ung ho tu thien ma so MS.2021.195 ( gia dinh anh Toan).CT tu 0071001120670 TRAN THI CHINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/26/211,000IBVCB.1268738409.15.CT tu 1020935089 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/26/211,000IBVCB.1268881148.ww.CT tu 1020300186 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/26/215,100223811.260721.094353.ung ho MS 2021.196
7/26/2110,000IBVCB.1269514889.UNG HO MS 2021 196 PHAM YEN NHI.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/26/2120,000MBVCB.1269314545.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.196(be pham yen nhi).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/26/2120,000Ung ho NCHCCCL. Lu Thi Huong Mai 0978907907
7/26/2136,000MBVCB.1269034238.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.196 ( Pham Yen Nhi ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/26/2150,000IBVCB.1270172563.MS 2021.196 be Pham Yen Nhi.CT tu 0251001116892 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/26/2150,000IBVCB.1269928156.Giup ma so 2021 196 Pham Yen Nhi.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/26/2150,000763082.260721.151110.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021196 Pham Yen Nhi
7/26/2150,000IBVCB.1269705528.ung ho ma so MS 2021 195 gia dinh anh Toan.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/26/2150,000IBVCB.1269701406.ung ho ma so MS 2021 194 ch Dang Thi Nguyet.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/26/2150,000IBVCB.1269697368.ung ho ma so MS 2021 193 Tran Cong Thanh.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/26/2150,000IBVCB.1269693446.ung ho ma so MS 2021 192 me con chi Duong.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/26/2150,000023338.260721.134238.Ung ho MS 2021.196 Pham Yen Nhi FT21207594331160
7/26/2150,000843301.260721.090133.Ung ho MS 2021196 Pham Yen Nhi
7/26/2150,000MBVCB.1268936384.Ms2021 196 Pham Yen Nhi.CT tu 0011004097740 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/26/2150,000558231.260721.054901.Ung ho NCHCCCL Phuong 0969950137
7/26/2150,000697921.260721.054846.Ung ho MS 2021196 Pham Yen Nhi FT21207969492720
7/26/2150,000MBVCB.1268860918.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.196 (be Pham Yen Nhi)Vietnamnet 26/07/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/26/2160,000874269.260721.223222.gui quy pc covid 19
7/26/2166,666676376.260721.145545.MS 2021195 gia dinh anh Toan
7/26/21100,000230913.260721.193345.Le Duc Nghia Chuyen tien ung ho MS 2021 196 Pham Yen Nhi
7/26/21100,000573517.260721.190047.Ung ho NCHCCCL + Nguyen Thi Thu + 0927808788
7/26/21100,000703106.260721.184121.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HOMS 2021.196 (PHAM YEN NHI)-260721-18:40:55 703106
7/26/21100,000678380.260721.165412.UNG HO MS : 2021.195( GIA DINH ANH TOAN)-260721-16:54:36 678380
7/26/21100,000SHGD:10002136.DD:210726.BO:VO PHUC UY.Remark:Phuc Uy HcM ung ho MS 2021.196 chucbe Pham Yen Nhi mau khoe
7/26/21100,000MBVCB.1269825026.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho MS2021.192(Me con chi Duong).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/26/21100,000MBVCB.1269821105.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung hoMS2021.187(Sung A Chua).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/26/21100,000MBVCB.1269817228.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho MS2021.186(gia dinh ba Dan).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/26/21100,000731694.260721.152712.Xu Xu --- MS 2021.196
7/26/21100,000347885.260721.135135.Vietcombank;0011002643148;TRANG ung ho MS 2021 196
7/26/21100,000MBVCB.1269446094.MS 2021.196.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/26/21100,000890560.260721.110634.Ung ho ms 2021.196 Pham Yen Nhi FT21207565630717
7/26/21100,000586557.260721.105505.UNG HO MS 2021.196(PHAM YEN NHI)-260721-10:55:05 586557
7/26/21100,000607768.260721.105109.ung ho MS 2021.196 Pham Yen Nhi
7/26/21100,000485836.260721.103238.T ung ho be Pham yen Nhi MS 2021.196
7/26/21100,000SHGD:10016330.DD:210726.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Ung ho MS 2021.193-Tran Cong Thanh
7/26/21100,000SHGD:10016161.DD:210726.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Trinh Thi Thu Uyen ung ho MS 2021.191 - Nguyen Minh Vy
7/26/21100,000SHGD:10003325.DD:210726.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Cao Thi Thuan ung ho MS 2021.189-a Cao Van Son
7/26/21100,000SHGD:10003307.DD:210726.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Tran Thi Thao ung ho MS 2021.182 - Vu The Duc
7/26/21100,000SHGD:10003282.DD:210726.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Nguyen Cam Tu ung ho MS 2021.187 - Sung A Chua
7/26/21100,000127455.260721.083410.Vinh Nam ung ho ms 2021 196 be Pham Yen Nhi
7/26/21100,000373567.260721.083251.ung ho MS 2021.196 (Pham Yen Nhi). Thuong chau nhieu. Tu Phuc Hoat
7/26/21100,000199738.260721.074705.ung ho ms 2021.193 .tran cong thanh
7/26/21100,000045840.260721.073553.MS 2021 196 Pham Yen Nhi
7/26/21110,000640359.250721.224017.Ung ho ma so 2021.195 Gia dinh anh Toan FT21207306853938
7/26/21150,000276478.260721.150113.ung ho ms 2021.194 chi Dang Thi Nguyet
7/26/21150,000275992.260721.150020.ung ho ms 2021.195 gia dinh a Toan
7/26/21200,000235124.250721.222704.ung hoMS 2021.188(Dinh Thi Kim Ngan)
7/26/21200,000668067.260721.161859.MS 2021.196 (PHAM YEN NHI)-260721-16:23:42 668067
7/26/21200,000757937.260721.154059.Ung ho MS 2021 196 Pham Yen Nhi
7/26/21200,000275505.260721.145927.ung ho ms 2021.196 PhamYen Nhi
7/26/21200,000636078.260721.133646.ung ho ms 2021.196 ( Pham Yen Nhi)
7/26/21200,000627050.260721.113124.Gd Nguyen Ngoc Loi phap danh Nguyen Tam ung ho MS 2021196 Pham Yen Nhi
7/26/21200,000594239.260721.112153.UNGHOMASO2021.193 TRANCONGTHANH-260721-11:22:20 594239
7/26/21200,000MBVCB.1269020416.MS 2021.196.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/26/21200,000SHGD:10004898.DD:210726.BO:TA QUOC VIET.Remark:MS 2021.194 - Dang Thi Nguyet
7/26/21200,000210300.260721.080851.ung ho MS 2021.196( Pham Yen Nhi)
7/26/21200,000366497.260721.071723.Ung ho Ms 2021.196( pham yen nhi)
7/26/21200,000696743.260721.053115.MS 2021.196 FT21207402221993
7/26/21300,000MBVCB.1269408035.ms 2021 196 uh Pham Yen Nhi.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/26/21300,000SHGD:10000364.DD:210726.BO:nguyen ngoc thanh.Remark:ung ho ms 2021.195 (gia dinh anh toan)
7/26/21300,000MBVCB.1269304065.Ung ho MS 2021.196 (Pham Yen Nhi).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/26/21300,000MBVCB.1269301437.ung ho?MS 2021.196?(Pham Yen Nhi).CT tu 0011004120943 TRAN DUNG HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/26/21300,000421349.260721.103333.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Vo chong Thanh Truong Bao Lien ung ho MS 2021 196
7/26/21300,000MBVCB.1269128991.PHAM BA QUANG ANH, PHAM BA QUANG VINH ung ho MS 2021.196 (Pham Yen Nhi).CT tu 0491001481985 PHAM BA THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/26/21300,000MBVCB.1269093507.Ung ho MS 2021.196(Pham Yen Nhi).CT tu 0011004024512 PHAM HAI LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/26/21300,000784991.260721.092556.Ms 2021.196 ung ho be Yen Nhi FT21207215105752
7/26/21300,000SHGD:10014893.DD:210726.BO:DANG THANH PHUONG.Remark:Ung ho MS 2021.195 gia dinh anh Toan
7/26/21300,000480309.260721.073936.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Dang Thi Thu Trang ung ho anh Pham Van Son Ms2021 196
7/26/21400,000MBVCB.1269365875.Ms 2021.195(gia dinh anh toan).CT tu 0071000806388 VO HONG HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/26/21500,000282832.260721.151154.Ung ho ms 2021. 196 (Pham Yen Nhi)
7/26/21500,000232190.260721.141311.MS 2021.180 Be Quynh Chau. Tran MInh Dat ung ho
7/26/21500,000232147.260721.140802.MS 2021.115 Anh Em Tan Thong-Tan Minh
7/26/21500,000232122.260721.140326.MS 2021.169 cha con be Quyen Tran
7/26/21500,000IBVCB.1269519160.Ung ho NCHCCCL- ba Nguyen Thi Phuong - 096 2373180.CT tu 0301000371569 NGUYEN THI KIM NGAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/26/21500,000SHGD:10021103.DD:210726.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.196 be Pham Yen Nhi
7/26/21500,000822591.260721.094915.ba Dien Pham ung ho MS 2021.196 (Pham Yen Nhi)
7/26/21500,000MBVCB.1269026662.HUYNH DUY THAI ung ho MS 2021.195 (Pham Yen Nhi).CT tu 0071005378162 HUYNH DUY THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/26/21500,000SHGD:10009711.DD:210726.BO:PHAM QUOC MANH.Remark:Pham Quoc Manh ung ho gd anh Nguyen Duc Toan, Hong Phong, Nam Sach,Hai Duong. MS 2021.195
7/26/21500,000IBVCB.1268916156.MS 2021 194 chi DANG THI NGUYET Q12 TP HCM.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/26/211,000,000442106.260721.135849.ung ho MS2021.115, 2021.160, 2021.180, 2021.188
7/26/211,000,000496445.260721.122924.MS 2021 196 pham yen nhi
7/26/211,000,000MBVCB.1269021091.Ck ung ho MS 2021.196 (Pham Yen Nhi).CT tu 0011003458183 NGUYEN NGOC KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/26/211,000,000772722.260721.084707.Vietcombank;0011002643148;ung ho?MS 2021196?Pham Yen Nhi
7/26/211,000,000834374.260721.074224.NGUYEN DANH SON HN ung ho MS 2021196 Pham Yen Nhi CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET
7/26/211,200,000906179.260721.082548.Ba Rymar Alla giup do cho MS 2021.193 Tran Cong Thanh
7/26/212,000,000SHGD:10000696.DD:210726.BO:MAI NGOC NHUNG.Remark:MS. 2021.196 Pham Yen Nhi ChargeDetails OUR
7/26/212,500,000904880.260721.082503.Kolmakova Ekaterina giup do cho MS 2021.193 Tran Cong Thanh
7/26/2110,000,000901008.260721.081803.Ong Tu Van giup do cho MS 2021.196 Pham Yen Nhi
7/27/215,100242199.270721.095905.Ung ho MS 2021 196
7/27/2110,000354283.270721.204418.Vietcombank;0011002643148;2021 192 uh me con chi duong
7/27/2110,000IBVCB.1271224099.UNG HO MS 2021 197 CHI NGA.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/27/2120,000MBVCB.1271781707.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.197 chi ngo thi nga.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/27/2120,000MBVCB.1270763712.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.197(Chi Ngo Thi Nga).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/27/2150,000127034.270721.170641.ung ho MS 2021197 chi Ngo Thi Nga
7/27/2150,000062930.270721.165749.Ung ho MS 2021.196 Pham Yen Nhi FT21208327043997
7/27/2150,000511759.270721.162830.NGUYEN QUANG HUY chuyen tien
7/27/2150,000924260.270721.155642.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021197 chi Ngo Thi Nga
7/27/2150,000877753.270721.134151.Cc FT21208591603142
7/27/2150,000818527.270721.121159.Cc FT21208428800861
7/27/2150,000798918.270721.114721.Cc FT21208048889130
7/27/2150,000798914.270721.114720.Cc FT21208949909686
7/27/2150,000287188.270721.111415.NGUYEN QUANG HUY chuyen tien
7/27/2150,000MBVCB.1270972780.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.197 (Chi Ngo Thi Nga).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/27/2150,000MBVCB.1270965785.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.194 (Chi Dang Thi Nguyet).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/27/2150,000IBVCB.1270914908.Giup ma so 2021 197 chi Ngo Thi Nga .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/27/2150,000240314.270721.081654.Ung ho NCHCCCL MAC THI THAM 0985038094
7/27/2150,000MBVCB.1270673641.NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 2021.197 (chi Ngo Thi Nga).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/27/2150,000MBVCB.1270628014.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.197 (chi Ngo Thi Nga)Vietnamnet 27/07/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/27/2150,000590375.270721.062724.Ung ho MS 2021197 chi Ngo Thi Nga FT21208733345874
7/27/2154,000292078.270721.213013.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0011002643148 - BAO VIETNAMNET FT21209069558042
7/27/21100,000898285.270721.174813.ung ho ma 4175
7/27/21100,000908334.270721.164328.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.197 ngo thi nga
7/27/21100,000MBVCB.1271356550.ung ho ms 2021.197 (chi Nga).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/27/21100,000445798.270721.122348.Ung ho MS2021 197 Chi Ngo Thi Nga
7/27/21100,000904503.270721.110304.MS 2021.197( CHI NGO THI NGA)
7/27/21100,000MBVCB.1270970662.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.196 (Pham Yen Nhi).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/27/21100,000MBVCB.1270969293.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.195 (gia dinh anh Toan).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/27/21100,000789729.270721.103204.UNG HO 2021-197 NGO THI NGA-270721-10:31:59 789729
7/27/21100,000778498.270721.094549.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS2021.197 (CHI NGO THI NGA)-270721-09:45:24 778498
7/27/21100,000768153.270721.085615.UNG HO MS 2021.197(CHI NGO THI NGA)-270721-08:56:39 768153
7/27/21100,000147357.270721.085442.MS 2021 197 chi Ngo Thi Nga
7/27/21100,000168065.270721.084139.T ung ho Ngo thi Nga MS 2021.197
7/27/21100,000063869.270721.081533.Vinh Nam ung ho ms 2021 197 chi Ngo Thi Nga
7/27/21100,000MBVCB.1270679312.Ung ho MS 2021.197 (chi Ngo Thi Nga).CT tu 0201000697956 NGUYEN CONG HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/27/21100,000MBVCB.1270632680.MS 2021.197.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/27/21100,000MBVCB.1270617062.VO NGOC TRIEU chuyen tien ung ho ma so 2021.197 ( Ngo thi Nga ).CT tu 0161000293950 VO NGOC TRIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/27/21100,000MBVCB.1270612770.MS 2021.197 ( chi NGO THI NGA).CT tu 0281001185965 CAO THI CAM TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/27/21100,000561964.270721.002658.Ung ho MS 2021.196 Pham Yen Nhi FT21208500805792
7/27/21100,000002792.270721.001416.mS 2021 196 Pham Yen Nhi
7/27/21150,000MBVCB.1271306755.ung ho MS 2021.197 ( Ngo Thi Nga ).CT tu 0281001170912 NGUYEN THI NHU MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/27/21200,000MBVCB.1272005345.Gia Minh ung ho MS 2021.197 ( chi Ngo Thi Nga).CT tu 0901000006388 TRAN THI PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/27/21200,000IBVCB.1270944117.Ung ho MS 2021.194 (Chi Dang Thi Nguyet).CT tu 0911000059364 PHAM THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/27/21200,000IBVCB.1270912534.MS 2021 197 chi Ngo Thi Nga.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/27/21200,000570112.270721.101003.Ung ho MS 2021.197 (chi Ngo Thi Nga)
7/27/21200,000781923.270721.100049.MS 2021.197 (CHI NGO THI NGA)-270721-10:04:02 781923
7/27/21200,000913635.270721.084348.Chuyen tien ms2021.197 . chi ngo thi nga
7/27/21200,000MBVCB.1270726653.HONG HUNG chuyen tien Chuc Chi Nga Binh An MS 2021.197.CT tu 0481000851736 HONG HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/27/21200,000113277.270721.082552.Nguyen Thanh Tuan ung ho MS 2021 197 chi Ngo Thi Nga
7/27/21300,000MBVCB.1271324345.ms 2021 197 uh chi Ngo Thi Nga.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/27/21300,000IBVCB.1270962257.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.197 (chi Ngo Thi Nga).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/27/21300,000IBVCB.1270957145.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.196 (Pham Yen Nhi).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/27/21300,000922118.270721.085215.Chuyen tien ung ho ms 2021.196 be pham yen nhi
7/27/21300,000SHGD:10006900.DD:210727.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.197 chi Ngo Thi Nga
7/27/21300,000611580.270721.075907.Ung ho ma so 2021.196 pham yen nhi FT21208248016830
7/27/21300,000610341.270721.075603.Ung ho MS 2021.197 ngo thi nga FT21208369548600
7/27/21300,000053065.270721.075407.Ung ho MS 2021 197 gd nha c Ngo Thi Nga a Nam
7/27/21300,000MBVCB.1270628924.MINHhdSSHPC ung ho MS2021. 197 Ngo Thi Nga.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/27/21500,000542568.270721.122426.ung ho MS 2021.197
7/27/21500,000MBVCB.1271117774.Giup do 2021.197.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/27/21500,000MBVCB.1270873359.Ung ho MS 2021.197.CT tu 0021000818615 VU MINH TAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/27/21500,000SHGD:10007645.DD:210727.BO:VU QUANG HUY.Remark:Ung ho Ms 2021.197 chi Ngo Thi Nga
7/27/21500,000MBVCB.1270714790.Ung ho 2021.197 (chi Ngo Thi Nga).CT tu 0011003458183 NGUYEN NGOC KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/27/21500,000MBVCB.1270676584.HUYNH DUY THAI ung ho MS 2021.197 (Ngo Thi Nga).CT tu 0071005378162 HUYNH DUY THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/27/21600,000SHGD:10002071.DD:210727.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2021.196. CHUC BE PHAM YE N NHI MAU LANH BENH
7/27/211,000,000MBVCB.1271261967.Be Khue ung ho MS.2021.196(Pham Yen Nhi).CT tu 0071002008780 DO THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/27/211,000,000SHGD:10001792.DD:210727.BO:TRAN DU PHONG.Remark:Ung ho MS 2021.197 (chi Ngo Thi Nga)
7/27/211,000,000814183.270721.120620.MS 2021 194 chi Dang thi Nguyet FT21208024000704
7/27/211,000,000813551.270721.120532.MS 2021 192 Me con chi Duong FT21208006707051
7/27/211,000,000812785.270721.120433.MS 2021 190 Ba Nguyen Thi Tam FT21208789683644
7/27/211,000,000811928.270721.120327.MS 2021 186 gia dinh ba Dan FT21208789679775
7/27/211,000,000608565.270721.075102.Chi Do Kien Anh ung ho MS 2021.197 - chi Ngo Thi Nga, Tp. Nam Dinh FT21208105435205
7/27/212,000,000243191.270721.082512.Dinh Hoang Tuan chuyen tien ung ho MS 2021.171 (be Tuan Nam)
7/27/2110,000,000687369.270721.094820.Ong Tu Van giup cho ms 2021 197 chi Ngo Thi Nga FT21208944001894
7/28/215,100239571.280721.100615.ung ho MS 2021 198
7/28/2110,000IBVCB.1272459388.UNG HO MS 2021 198 BA MEN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/28/2120,000MBVCB.1273372144.NGUYEN HONG THAO vafthai Nguyen Huu thien ung ho MS 2021.198(ba pham thi men).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/28/2120,000MBVCB.1272663390.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.198 ba pham thi men.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/28/2123,000MBVCB.1272335774.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.198( Ba Pham Thi Men ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/28/2150,000818752.280721.162817.Cc FT21209079590842
7/28/2150,000636802.280721.125446.Cc FT21209453792166
7/28/2150,000015542.280721.125020.NGUYEN QUANG HUY chuyen tien
7/28/2150,000228915.280721.110752.DANG CHI TINH Chuyen tien
7/28/2150,000IBVCB.1272607891.Giup ma so 2021 198 ba Pham Thi Men .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/28/2150,000209707.280721.102922.DANG CHI TINH Chuyen tien
7/28/2150,000516576.280721.102759.Ck FT21209002584728
7/28/2150,000MBVCB.1272353899.NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 2021.198 (Ba Pham Thi Men).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/28/2150,000IBVCB.1272312904.Ung ho MS 2021.198 (Ba Pham Thi Men).CT tu 0971000005189 LE XUAN LOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/28/2150,000MBVCB.1272223798.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.196 be Pham Yen Nhi. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/28/2150,000386520.280721.062220.Ung ho MS 2021198 ba Pham Thi Men FT21209620301950
7/28/2150,000780327.280721.055635.ung ho MS 2021.198 ba Pham Thi Men
7/28/2150,000MBVCB.1272213537.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.198 (ba Pham Thi Men)Vietnamnet 28/07/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/28/21100,000289762.280721.211542.MS 2021.198
7/28/21100,000MBVCB.1273563204.MS 2021.197?(ch Ng Th Nga).CT tu 0911000046955 TRAN THI LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/28/21100,000MBVCB.1273044407.HUYNH DUC DUY chuyen tien ung ho : ms 2021.198 ( Nguyen Thi Men).CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/28/21100,000MBVCB.1272870236.MS 2021.198.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/28/21100,000012626.280721.131901.ZP5VKVNPH9DJ 210728000102290 MS 2021.198
7/28/21100,000589297.280721.122150.ung ho ms 2021.197 ngo thi nga
7/28/21100,000583420.280721.121401.ung ho ms 2021.198 pham thi men
7/28/21100,000970523.280721.101333.UNG HO MS 2021.198(BA PHAM THI MEN)-280721-10:13:10 970523
7/28/21100,000886056.280721.095056.T ung ho ba Pham Thi Men MS 2021.198
7/28/21100,000201263.280721.094008.MS 2021 198 Ba Pham Thi Men
7/28/21100,000880825.280721.093037.Ung ho NCHCCCL
7/28/21100,000101820.280721.082119.Vinh Nam ung ho ms 2021 198 ba Pham Thi Men
7/28/21100,000389783.280721.064715.MS 2021.198 FT21209640190818
7/28/21100,000781339.280721.060311.Chuyen tien MS2021.198
7/28/21100,000036741.280721.011317.Ung ho ms 2021 197 chi Ngo Thi Nga
7/28/21200,000MBVCB.1272111454.MS 2021.197(chi Ngo Thi Nga).CT tu 0491000038839 NGUYEN LE SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/28/21200,000MBVCB.1273431992.Ung ho ma so 2021.197.CT tu 0101000715555 NGUYEN VAN TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/28/21200,000240591.280721.154815.ung ho MS 2021.179 be le tran huy
7/28/21200,000757703.280721.153008.Ung ho MS 2021.196 be Pham Yen Nhi FT21209502550100
7/28/21200,000IBVCB.1272531271.MS 2021198 Ba Pham Thi Men.CT tu 0541001678810 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/28/21200,000725730.280721.101823.ung ho ba Pham Thi Men 71tuoi o Nam Dinh
7/28/21200,000721287.280721.095621.ung ho ms 2021 198 ba pham thi men
7/28/21200,000819167.280721.094726.ung ho MS 2021 192 me cob chi Duong-VNPT2021072837150607
7/28/21200,000818839.280721.094433.ung ho MS 2021 197 Ngo Thi Nga-VNPT2021072837148977
7/28/21200,000IBVCB.1272358040.MS 2021 198 ba Pham Thi Men.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/28/21200,000SHGD:10000045.DD:210728.BO:HOANG VAN HAI.Remark:995221072850319 Chuyen tien ung ho MS 2021.198 Ba Pham Thi Men
7/28/21200,000MBVCB.1272238443.PHAM DUC THU chuyen tien MS 2021.198( Ba Pham Thi Men).CT tu 0081000106674 PHAM DUC THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/28/21200,000MBVCB.1272211593.MS 2021.197 (CHI NGO THI NGA).CT tu 0451001954856 TA QUOC KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/28/21300,000MBVCB.1272811563.ms 2021 198 uh ba Pham Thi Men.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/28/21300,000IBVCB.1272731856.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.198 (Ba Pham Thi Men).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/28/21300,000145994.280721.093754.Ung ho MS 2021.198 ( pham thi men)
7/28/21360,000904540.280721.095242.ung ho ms 2021.197 chi ngo thi nga o nam dinh
7/28/21500,000MBVCB.1272989494.Giup do 2021.198.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/28/21500,000690389.280721.145354.ung ho ms 2021.198 pham thi men
7/28/21500,000SHGD:10000907.DD:210728.BO:DIEP TRUONG LAM.Remark:Ung ho truong hop MS 2021 198 ba Pham Thi Men tinh Nam Dinh
7/28/21500,000IBVCB.1272887045.Ung ho MS 2021.197 (Chi Ngo Thi Nga).CT tu 0421000413123 TRAN THI HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/28/21500,000064851.280721.092338.ung ho ma so 2021 197
7/28/21500,000MBVCB.1272395735.MS2021.196(Pham Yen Nhi), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/28/21500,000MBVCB.1272380581.Lieu Thi ung ho MS 2021.197(Chi Ngo Thi Nga), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/28/21500,000MBVCB.1272361769.Lieu Thi ung ho MS 2021.195(gia dinh anh Toan) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/28/21500,000SHGD:10006042.DD:210728.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.197 chi Ngo Thi Nga
7/28/21500,000404417.280721.080529.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 198 ho tro chi PHAM THI MEN
7/28/211,000,000Sender:79201001.DD:280721.SHGD:10002952.BO:CTCP THIEN LY HUNG YEN.CONG TY CP THIEN LY HUNGYEN UNG HO MS 2021.198(BA PHAM THI MEN)
7/28/211,000,000938047.280721.095053.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 198 Ba Pham Thi Men
7/28/211,000,000287564.280721.094443.ung ho MS 2021 198 Ba Pham Thi Men
7/28/212,000,000123361.280721.062828.Ung ho MS 2021.198 pham thi men
7/29/211,000IBVCB.1273710683.aa.CT tu 1020568157 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/29/211,000IBVCB.1274956955.15.CT tu 1020191614 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/29/211,000IBVCB.1274954642.15.CT tu 1020620863 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/29/215,100293984.290721.104409.ung ho MS 2021 199 Luu Cong Minh Nang
7/29/2110,000504609.290721.200551.Vietcombank;0011002643148;2021 191 uh be minh vy
7/29/2110,000IBVCB.1274148016.UNG HO MS 2021 199 LUU CONG MINH NANG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/29/2123,000MBVCB.1274028807.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.199 ( Luu Cong Minh Nang ). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/29/2150,000713914.290721.205605.Ung ho MS 2021 199 Luu Cong Minh Nang
7/29/2150,000MBVCB.1274803832.ms 2021 199.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/29/2150,000810563.290721.162710.Ung ho chi (Dang Thi Nguyet)MS2021194
7/29/2150,000IBVCB.1274654309.Giup ma so 2021 199 Luu Cong Minh Nang.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/29/2150,000298315.290721.131231.PHAM VAN LUNG chuyen khoan giup e luu cong minh dang
7/29/2150,000MBVCB.1274340825.NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 2021.199 (Luu Cong Minh Nang).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/29/2150,000364095.290721.114600.Cc FT21210271390715
7/29/2150,000602307.290721.111913.NGUYEN QUANG HUY chuyen tien
7/29/2150,000770422.290721.102739.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 199 Luu Cong Minh Nang
7/29/2150,000MBVCB.1274068749.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.198 (Ba Pham Thi Men).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/29/2150,000220024.290721.090024.MS 2021 199 Luu Cong Minh Nang FT21210389690994
7/29/2150,000134602.290721.083917.LX UNG HO MS 2021.199(LUU CONG MINH NANG)-290721-08:39:12 134602
7/29/2150,000838383.290721.070044.Vietcombank;0011002643148;PHAM VAN TUAN chuyen khoan ung ho MS 2021 199
7/29/2150,000MBVCB.1273812712.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.199 (Luu Cong Minh Nang)Vietnamnet 29/07/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/29/21100,000009784.280721.232940.MS 2021.197 chi Ngo Thi Nga Chuc Co Mau Khoe
7/29/21100,000125658.280721.231905.Ung Ho MS 2021.197 chi Ngo Thi Nga FT21210108598806
7/29/21100,000120936.280721.230402.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.198 ba Pham Thi Men. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21210906802265
7/29/21100,000110374.280721.223544.Ung Ho MS 2021.197 FT21210098372508
7/29/21100,000995668.290721.215627.ung ho ms 2021.199 luong cong minh nang
7/29/21100,000463465.290721.214346.Ms 2021199 luu cong minh dang
7/29/21100,000070603.290721.203457.Ung ho MS2021 199 Luu Cong Minh Nang
7/29/21100,000448009.290721.202331.Cong Tran ung ho ma so 2021199 Luu Cong Minh Nang
7/29/21100,000884742.290721.180643.MS 2021.199 (Luu Cong Minh Nang)
7/29/21100,000247710.290721.143429.CHAU PHUC NGUYEN CK UH MS 2021 199 BAN NANG
7/29/21100,000MBVCB.1274455573.Ung ho MS 2021.198 (Ba Pham Thi Men)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/29/21100,000MBVCB.1274453176.Ung ho MS 2021.199 (Luu Cong Minh Nang)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/29/21100,000512175.290721.140005.Ung ho MS 2021 199 Luu Cong Minh Nang
7/29/21100,000MBVCB.1274424674.ung ho ms 2021.198 (ba Men).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/29/21100,000MBVCB.1274420628.ung ho ms 2021.199 (em Nang).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/29/21100,000478580.290721.111256.ISL20210729111256289-ung ho MS 2021.193 (Tran Cong Thanh)
7/29/21100,000478543.290721.111143.ISL20210729111143069-ung ho MS 2021.196(Pham Yen Nhi)
7/29/21100,000478441.290721.110814.ISL20210729110814092-ung ho MS 2021.197 ( chi Ngo Thi Nga)
7/29/21100,000478325.290721.110356.ISL20210729110356751-ung ho MS 2021.198 ( ba Pham Thi Men)
7/29/21100,000478280.290721.110128.ISL20210729110128638-ung ho MS 2021.199 (Luu Cong Minh Nang)
7/29/21100,000305789.290721.103440.Ms 2021 199 Luu Cong Minh Nang
7/29/21100,000885355.290721.103132.MS 2021.199 (Luu Cong Minh Nang). Tu Phuc Hoat
7/29/21100,000562060.290721.102722.T ung ho Luu Cong Minh Nang MS 2021.199
7/29/21100,000154544.290721.102453.UNG HO MS 2021.199(LUU CONG MINH NANG)-290721-10:28:11 154544
7/29/21100,000MBVCB.1274072129.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.199 (Luu Cong Minh Nang).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/29/21100,000147329.290721.100633.Ms 2021 199 Luu Cong Minh Nang
7/29/21100,000226131.290721.095952.Ms 2021 199 luu cong minh nang
7/29/21100,000MBVCB.1274016533.ms 2021.199.CT tu 0381002329241 PHAM VAN TAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/29/21100,000974284.290721.091407.ung ho Ms 2021 199 luu cong minh nang
7/29/21100,000229931.290721.091355.Ung ho MS 2021.199 FT21210089044929
7/29/21100,000135524.290721.084531.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS2021.199 (LUU CONG MINH NANG)-290721-08:44:53 135524
7/29/21100,000204339.290721.083523.Ung ho ms 2021.199 FT21210855039170
7/29/21100,000092591.290721.081432.Vinh Nam ung ho ms 2021 199 Luu Cong Minh Nang
7/29/21100,000049195.290721.080955.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;DANG THI VAN chuyen khoan ung ho luu cong minh nang
7/29/21100,000MBVCB.1273885280.MS 2021.199.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/29/21100,000MBVCB.1273864400.MS 2021.199 (Luu Cong Minh Nang).CT tu 0031000290592 VU MINH DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/29/21100,000038610.290721.072031.MS 2021 199 Luu Cong Minh Nang
7/29/21100,000236172.290721.071519.MS 2021.199 Luu Cong Minh Nang
7/29/21100,000053820.290721.071402.ung ho MS 2021 199 Luu Cong Minh Thang
7/29/21100,000173625.290721.070632.MS 2021.199 FT21210515072081
7/29/21100,000866190.290721.055957.VO NGOC TRIEU chuyen tien ung ho ma so 2021 199 Luu Cong Minh Nang-VNPT2021072937427224
7/29/21100,000124397.290721.054906.MS2021.199 ( LUU CONG MINH NANG )-290721-05:49:29 124397
7/29/21100,000164201.290721.053926.Ung ho MS 2021199 Luu Cong Minh Nang FT21210265078326
7/29/21150,000668455.290721.155233.MS 2021 199 Luu Cong Minh Nang
7/29/21200,000840427.290721.212637.MS 2021.197 chi Ngo Thi Nga FT21211678624750
7/29/21200,000MBVCB.1275087114.HO TAN THANH chuyen tien Ung ho MS 2021-194 (chi Dang thi Nguyet).CT tu 0071001022352 HO TAN THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/29/21200,000MBVCB.1275062743.ung ho MS.2021.199( luu cong minh nang).CT tu 0071003906252 NGUYEN DINH HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/29/21200,000656107.290721.173436.Ung ho MS 2021.199 FT21210338877543
7/29/21200,000592444.290721.162946.Ung ho MS 2021199 Luu Cong Minh Nang FT21210790570251
7/29/21200,000779115.290721.154849.Ung ho ms 2021.199 ( Luu Cong Minh Nang)
7/29/21200,000350676.290721.143059.MS 2021 199
7/29/21200,000190833.290721.133607.MS 2021.199 (LUU CONG MINH NANG)-290721-13:36:04 190833
7/29/21200,000186609.290721.130759.UNG HO MA SO 2021 199 LUU CONG MINH NANG-290721-13:07:56 186609
7/29/21200,000MBVCB.1274311600.Ung ho MS 2021.199 (Luu Cong Minh Nang).CT tu 0851000000505 VU QUANG MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/29/21200,000401669.290721.120348.ung ho MS 2021 199 chau Luu Cong Minh Nang
7/29/21200,000MBVCB.1274278791.Ma so 4177.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/29/21200,000052810.290721.110825.UNG HO MS 2021.199 em LUU CONG MINH NANG
7/29/21200,000314632.290721.105734.Ung ho ma so 2021 199 luu cong minh nang
7/29/21200,000MBVCB.1274099727.Ung ho c Ngo Thi Nga MS 2021.197.CT tu 0831000012899 LE THI DOAN THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/29/21200,000MBVCB.1274098502.Ms 2021.197 ngo thi nga.CT tu 0831001981988 TRAN QUANG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/29/21200,000IBVCB.1274063168.MS 2021 199 Luu Cong Minh Nang.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/29/21200,000285814.290721.091924.Gd Nguyen Ngoc Loi phap danh Nguyen Tam ung ho MS 2021198 Ba Pham Thi Men
7/29/21200,000285573.290721.091813.Gd Nguyen Ngoc Loi phap danh Nguyen Tam ung ho MS 2021199 Luu Cong Minh Nang
7/29/21200,000SHGD:10006992.DD:210729.BO:TA QUOC VIET.Remark:MS 2021.199 LUU CONG MINH NANG - Nam Dinh
7/29/21200,000MBVCB.1273954349.HUYNH DUC DUY chuyen tien Ung Ho ms :2021 .199 ( Luu Cong Minh Nang).CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/29/21200,000209562.290721.084417.ung ho MS 2021.199 Luu Cong Minh Nang FT21210264107559
7/29/21200,000MBVCB.1273902639.MS 2021.199.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/29/21200,000237770.290721.072604.ung ho MS 2021.199( Luu Cong Minh Nang). ngo dong giao thuychuyen tien
7/29/21200,000165458.290721.055830.Giup Ms 2021.199 FT21210231069931
7/29/21300,000224486.280721.235118.Ung ho MS2021 197 Ngo thi Nga
7/29/21300,000MBVCB.1275130674.TRAN MINH MAN chuyen tien ung ho ma so: 2021.199 (luu cong minh nang).CT tu 0331000408813 TRAN MINH MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/29/21300,000675539.290721.175631.Ung ho MS 2021.162 Truong Van Tuan FT21210454809445
7/29/21300,000110833.290721.162600.Ung ho MS 2021.199 (Luu Cong Minh Nang)
7/29/21300,000647078.290721.152159.ung ho MS 2021.199
7/29/21300,000MBVCB.1274532369.Ung ho MS 2021.196?(Pham Yen Nhi).CT tu 0071000888916 LE NGUYEN BAO THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/29/21300,000MBVCB.1274528357.Ung ho MS 2021.199 (Luu Cong Minh Nang).CT tu 0071000888916 LE NGUYEN BAO THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/29/21300,000IBVCB.1274523681.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.199 (Luu Cong Minh Nang).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/29/21300,000SHGD:10014589.DD:210729.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.199 em Luu Cong Minh Nang
7/29/21300,000407885.290721.124639.Ck ung ho MS 2021.199 Luu Cong Minh Nang FT21210271610082
7/29/21300,000MBVCB.1274264870.UNG HO MS 2021.199 (Luu Cong Minh Nang).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/29/21300,000MBVCB.1274141042.ms 2021 199 uh Luu Cong Minh Nang.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/29/21300,000284724.290721.091440.ung ho ma so 2021 189
7/29/21300,000301427.290721.090324.Vietcombank;0011002643148;?ung ho?MS 2021199?Luu Cong Minh Nang
7/29/21300,000MBVCB.1273938642.MS 2021.197(Ngo Thi Nga).CT tu 0831000090444 DANG THANH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/29/21300,000MBVCB.1273897257.Ung ho MS2021.199 (Luu Cong Minh Nang).CT tu 0031001123881 DAO LE HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/29/21300,000690069.290721.054019.ung ho em Nang con chi Phuong Giao Thuy Nam Dinh
7/29/21360,000918526.290721.113717.Chuyen tien ung ho ms 2021.199 em luu cong minh nang o giao thuy nam dinh
7/29/21500,000022374.290721.175224.ZP5VL0LJAQHE 210729000171416 Ung ho NCHCCCL Le Thi Phan 0937804233
7/29/21500,000291005.290721.172217.ung ho MS 2021.199 Luu Cong Minh Nang
7/29/21500,000SHGD:10001217.DD:210729.BO:TRUONG THI LAN ANH.Remark:TRUONG THI LAN ANH - ung ho MS2021. 199 LUU CONG MINH NANG
7/29/21500,000039838.290721.114340.UNG HO MS 2021.199 (LUU CONG MINH NANG)
7/29/21500,000848939.290721.105859.Ba Dien Pham ung ho MS 2021.199 ( luu cong minh nang)
7/29/21500,000289575.290721.102320.Ahuu ung ho MS 2021199 luu cong minh nang FT21210074292425
7/29/21500,000MBVCB.1274054674.Ung ho MS 2021.199 ( Luu Cong Minh Nang).CT tu 0071004585509 PHAN THI PHUONG KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/29/21500,000MBVCB.1274010837.BUI THI THU HA chuyen tien ung ho MS 2021.199 Luu cong minh Nang.CT tu 0061000615516 BUI THI THU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/29/21500,000234426.290721.091945.Ung ho MS 2021.199 FT21210671560410
7/29/21500,000770444.290721.091107.Chuyen tien ung ho ms 2021.199 Luu Cong Minh Nang
7/29/21500,000MBVCB.1273951966.DUONG NGUYEN THUY LINH chuyen tien Ung ho MS2021-199 ( Luu Cong Minh Nang).CT tu 0721000638272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/29/21500,000147205.290721.083221.Vietcombank;0011002643148;Ho tro MS 2021 199 LUU CONG MINH NANG
7/29/21500,000918170.290721.073202.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 199 luu cong minh dang
7/29/21500,000MBVCB.1273850497.NGUYEN THI VAN ANH chuyen tien.CT tu 9990199999 NGUYEN THI VAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/29/21500,000177011.290721.072252.MS 2021.199 Luu Cong Minh Nang. Chuc em khoe. A DI DA PHAT FT21210088730271
7/29/21500,000855505.290721.070406.Doan Trang ung ho MS 2021.197( co Ngo Thi Nga)
7/29/21500,000232684.290721.064340.Ung ho MS 2021.199 (Luu Cong Minh Nang)
7/29/21500,000MBVCB.1273814286.?Ung ho?MS 2021191?Nguyn Minh Vy.CT tu 0371003949577 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/29/211,000,000MBVCB.1274841150.MS 2021.178 (Truong Thi Thuy).CT tu 0501000069812 TRAN QUANG TUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/29/211,000,000423918.290721.162637.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TRAN THANH DINH ung ho MS2021176 BUI QUANG HUY
7/29/211,000,000MBVCB.1274541104.Ung ho?MS 2021.Covid19?.CT tu 0071000888916 LE NGUYEN BAO THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/29/211,000,000478044.290721.143048.Ung ho MS 2021.199 Luu Cong Minh Nang FT21210886143034
7/29/211,000,000424494.290721.131314.MS 2021 199 luu cong minh nang FT21210078961634
7/29/211,000,000883667.290721.111233.MS 2021199 Luu Cong Minh Nang
7/29/211,000,000267544.290721.102701.Le Minh Duc ung ho MS 2021 199 Luu cong Minh Nang
7/29/211,000,000IBVCB.1274022291.Ung ho MS 2021.199 Luu Cong Minh Nang.CT tu 0071001143562 LE KE BA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/29/211,000,000868669.290721.091317.MS 2021-197 (chi Ngo Thi Nga)
7/29/211,000,000MBVCB.1273876082.Ung ho MS 2021.197 (chi Ngo Thi Nga).CT tu 0011000999996 LAI TRAN DONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/29/211,000,000177691.290721.072551.Ung ho MS 2021.199 luu cong minh dang FT21210072593670
7/29/211,200,000888548.290721.110512.Ba Rymar Alla ung ho MS 2021.187 Sung A Chua
7/29/212,000,000MBVCB.1275054487.TRAN VAN TAM chuyen tien.CT tu 0071002155662 TRAN VAN TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/29/212,500,000848135.290721.102529.Kachia dong vien cho MS 2021.197 chi Ngo Thi Nga
7/29/213,500,000837430.290721.101528.Kachia giup do cho MS 2021.199 Luu Cong Minh Nang
7/29/215,000,000270634.290721.100248.Ong Tu Van giup cho ms 2021 198 ba Pham thi Men FT21210955984631
7/29/2110,000,000885293.290721.110132.ong Tu Van giup do Luu Cong Minh Nang MS 2021.199
7/30/211,000IBVCB.1276501506.15.CT tu 1020036088 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/30/211,000IBVCB.1276014627.ww.CT tu 1019568091 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/30/211,000IBVCB.1275380700.nn.CT tu 1021177972 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/30/211,000IBVCB.1275380405.ww.CT tu 1020822182 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/30/215,100159719.300721.090720.Ung ho MS 2021 200
7/30/2110,000IBVCB.1275889995.UNG HO MS 2021 200 CHI TRINH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/30/2120,000MBVCB.1275851070.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.199 em luu cong minh nang.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/30/2120,000MBVCB.1275846614.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.200(chi nguyen thi kieu trinh).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/30/2123,000MBVCB.1275785972.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.200( Chi Nguyen Thi Kieu Trinh ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/30/2130,000596756.300721.160717.Ung ho MS 2021.200 (chi Nguyen Thi Kieu Trinh)
7/30/2150,000MBVCB.1275264315.Ung ho MS 2021.197 (chi Ngo Thi Nga)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/30/2150,000MBVCB.1276668722.NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 2021.200 (Nguyen Thi Kieu Trinh).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/30/2150,000229384.300721.174308.CHAU TUE MINH Chuyen tien
7/30/2150,000IBVCB.1276385258.Giup ma so 2021 200 chi Nguyen Thi Kieu Trinh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/30/2150,000595964.300721.160506.Ung ho MS2021.199 (Luu Cong Minh Nang)
7/30/2150,000373729.300721.160340.Cc FT21211101263240
7/30/2150,000603977.300721.143129.Ms 2021 197 Ngo Thi Nga
7/30/2150,000602816.300721.142745.Ms 2021 196 Pham Yen Nhi
7/30/2150,000374313.300721.142529.Ung ho chi Ngo Thi Nga MS 2021197
7/30/2150,000252654.300721.140502.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0011002643148 - BAO VIETNAMNET FT21211663540596
7/30/2150,000299646.300721.140000.TAI TIEU KHON Chuyen tien
7/30/2150,000191217.300721.124022.Ck FT21211646308684
7/30/2150,000207070.300721.102024.DANG CHI TINH Chuyen tien
7/30/2150,000272101.300721.091202.2021.197
7/30/2150,000MBVCB.1275541092.Ung ho MS 2021.199 luu cong minh nang.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/30/2150,000MBVCB.1275537186.Ung ho MS 2021.200 nguyen thi kieu trinh.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/30/2150,000960361.300721.081049.Cc FT21211245964608
7/30/2150,000612421.300721.065155.Ung ho MS 2021.200 Nguyen Thi Kieu Trinh
7/30/2150,000MBVCB.1275368814.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.200 (chi Nguyen Thi Kieu Trinh)Vietnamnet 30/7/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/30/2150,000931334.300721.055129.Ung ho MS 2021200 chi Nguyen Thi Kieu Trinh FT21211175759898
7/30/2188,888195053.300721.093148.MS 2021 200 CHI NGUYEN THI KIEU TRINH
7/30/21100,000215371.290721.231826.ung ho MS 2021 . 197 (Ngo Thi Nga)
7/30/21100,000214974.290721.231458.ung ho MS 2021 . 198 (Pham Thi Men)
7/30/21100,000214758.290721.231305.ung ho MS 2021 . 199 (Luu Cong Minh Nang)
7/30/21100,000256250.300721.230055.ung ho ms 2021.197 NGO THI NGA
7/30/21100,000878960.290721.224201.Ung ho MS2021.195 gia dinh a Toan FT21211090856737
7/30/21100,000965812.300721.214119.MS 2021.197
7/30/21100,000474619.300721.212145.UNG HO MS 2021-199 LUU CONG MINH NANG-300721-21:21:19 474619
7/30/21100,000249694.300721.200430.Ung ho MS 2021.200 (chi Nguyen Thi Kieu Trinh). Tu Quynh Phuong
7/30/21100,000460916.300721.195944.UNG HO MS 2021-200 NGUYEN THI KIEU TRINH-300721-19:59:49 460916
7/30/21100,000MBVCB.1276782032.MS 2021.200.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/30/21100,000682403.300721.180504.ung ho MS 2021200
7/30/21100,000820419.300721.175446.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 197 Ngo Thi Nga
7/30/21100,000MBVCB.1276484156.ms 2021 198 pham thi men.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/30/21100,000MBVCB.1276480370.ms 2021 195 gia dinh anh toan.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/30/21100,000413048.300721.163559.Ung ho MS2021.200 chi Nguyen Thi Kieu Trinh FT21211032531254
7/30/21100,000389563.300721.151954.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HOMS 2021.200 (CHI NGUYEN THI KIEU TRINH)-300721-15:19:07 389563
7/30/21100,000304158.300721.150201.MS 2021.199 FT21211110153121
7/30/21100,000977752.300721.143945.Chuyen tien ung ho ms 2021.200 nguyen thi kieu trinh
7/30/21100,000586743.300721.142738.Ung ho ma 2021 197
7/30/21100,000880628.300721.122100.ung ho MS 2021.199 Luu Cong Minh Nang
7/30/21100,000MBVCB.1275908000.ung ho ms 2021.200 (chi Trinh).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/30/21100,000246405.300721.120234.Ung ho NCHCCCL + Nam+ 0986066512
7/30/21100,000225310.300721.105426.ung ho MS 2021.199 Luu Cong Minh Nang
7/30/21100,000MBVCB.1275729453.HUYNH DUC DUY ung ho : ms 2021.200 ( Nguyen Thi Kieu Trinh ).CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/30/21100,000741833.300721.100451.Ung ho MS 2021.197 chi Ngo Thi Nga
7/30/21100,000735707.300721.095858.Ung ho MS 2021.200 chi Nguyen Thi Kieu Trinh
7/30/21100,000034365.300721.095138.Ung ho Ms 2021.197 Ngo Thi Nga FT21211271062026
7/30/21100,000167641.300721.094519.ung ho MS 2021.197 (chi Ngo Thi Nga )
7/30/21100,000115857.300721.083330.Vinh Nam ung ho ms 2021 200 chi Nguyen Thi Kieu Trinh
7/30/21100,000SHGD:10005438.DD:210730.BO:TRAN CONG DUC.Remark:Ung ho MS 2021.199
7/30/21100,000057798.300721.071648.MS 2021 200 chi Nguyen Thi Kieu Trinh
7/30/21150,000179770.300721.122527.MS 2021.197 chi Ngo Thi Nga mong c som binh phuc FT21211663171694
7/30/21175,000ATM_FTF.10800347.500471.20210730.134732.9704368600867155013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:T1-18T2-KDTM TRUNG HOA HANOI VN
7/30/21200,000042350.290721.225350.MS 2021.194(chi dang thi nguyet)
7/30/21200,000183687.290721.224925.Ung ho MS 2021 199
7/30/21200,000891784.300721.212040.IBFT Ung ho NCHCCCL Thu Ha 0973396134
7/30/21200,000661242.300721.205039.MS 2021 200 Chi Nguyen Thi Kieu Trinh FT21212046836092
7/30/21200,000177880.300721.191525.ung ho MS 2021.199 (Luu Cong Minh Nang)
7/30/21200,000MBVCB.1276711014.ung ho MS 2021.200 Chi NGUYEN THI KIEU TRINH.CT tu 0911000071727 NGUYEN DUY MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/30/21200,000533424.300721.182750.Ung ho MS 2021.197 chi Ngo Thi Nga FT21211404508728
7/30/21200,000333896.300721.152917.Ms 2021.197 ngo thi nga FT21211403919763
7/30/21200,000305216.300721.150302.MS 2021.200 FT21211860457402
7/30/21200,000MBVCB.1276126274.HONG HUNG chuc anh MS 2021.199 (Luu Cong Minh Nang)mau lanh benh..CT tu 0481000851736 HONG HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/30/21200,000MBVCB.1276123729.HONG HUNG chuc chi MS 2021.200 (chi Nguyen Thi Kieu Trinh) mau lanh benh.CT tu 0481000851736 HONG HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/30/21200,000270468.300721.142529.Ung ho MS 2021 197 FT21211064580259
7/30/21200,000539532.300721.142410.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021 200
7/30/21200,000198667.300721.015343.Ung ho chi Ngo Thi Nga ma so 2021 197
7/30/21200,000MBVCB.1276056378.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so MS 2011.199( Luu cong minh Nang).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/30/21200,000MBVCB.1276050671.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.200(Nguyen Thi Kieu Trinh).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/30/21200,000126558.300721.123438.Vietcombank;0011002643148;UNG HO MS 2021200?chi Nguyen Thi Kieu Trinh
7/30/21200,000MBVCB.1275897219.MS 2021.197 (chi Ngo Thi Nga).CT tu 0071004889674 NGUYEN TRUNG HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/30/21200,000274748.300721.115819.Ung ho MS 2021.200 (chi Nguyen Thi Kieu Trinh)
7/30/21200,000267160.300721.115705.ung ho MS 2021 199
7/30/21200,000828222.300721.112802.ung ho MS 2021.199 Luu Cong Minh Nang
7/30/21200,000822243.300721.112146.ung ho MS 2021.200 chi Nguyen Thi Kieu Trinh
7/30/21200,000614042.300721.104917.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 197 ngo thi nga
7/30/21200,000IBVCB.1275741899.MS 2021 200 chi Nguyen Thi Kieu Trinh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/30/21200,000270383.300721.102032.Nhom Vien gach nho Ung ho 4 Ma so gom 193 195 196 va 197
7/30/21200,000272056.300721.091156.2021.199 ( luu cong minh nang)
7/30/21200,000314298.300721.085343.UNG HO MS 2021.200 NGUYEN THI KIEU TRINH. MONG CHI MAU KHOE DE VE VOI CON-300721-08:53:35 314298
7/30/21200,000313380.300721.084859.MS 2021.200 (CHI NGUYEN THI KIEU TRINH)-300721-08:48:35 313380
7/30/21200,000MBVCB.1275515421.MS 2021.200 Ung ho Nguyen thi kieu trinh.CT tu 0611001980387 VU THI LINH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/30/21200,000243054.300721.075134.DO THI KIM DUNG ung ho MS 2021.200 (chi Trinh be Nhan)
7/30/21200,000100481.300721.074435.BUI THI THANH TAM ung ho MS 2021.200 (NGUYEN THI KIEU TRINH)
7/30/21200,000MBVCB.1275430704.UNG HO MS 2021.199 (Luu Cong Minh Nang).CT tu 0041000232785 NGO THI BICH VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/30/21200,000000286.300721.073026.CK nhanh - 3G chuyen tien ung ho c Ngo Thi Nga MS 2021.197
7/30/21200,000MBVCB.1275377945.MS 2021.200.CT tu 0611001516904 PHAM MINH CONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/30/21200,000227569.300721.043644.ung hoMS 2021.199(Luu Cong Minh Nang)
7/30/21200,000199410.300721.013023.Pham Ba Thang ung ho MS 2021.199 (Luu Cong Minh Nang)
7/30/21300,000704766.300721.214757.Uh MS2021.194 gd c Dang Thi Nguyet FT21212881737453
7/30/21300,000479789.300721.173346.MS 2021.197 Ung ho Ngo Thi Nga FT21211602052706
7/30/21300,000IBVCB.1276311984.ung ho ma so MS 2021 189.CT tu 0011003680620 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/30/21300,000MBVCB.1276025077.ms 2021 200 uh chi Nguyen Thi Kieu Trinh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/30/21300,000920016.300721.114736.Vietcombank;0011002643148;PHAM THI QUYEN chuyen khoan ung ho MS 2021 200 chi Nguyen Thi Kieu Trinh
7/30/21300,000MBVCB.1275701348.ms 2021.200.CT tu 0181003336183 DUONG THUC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/30/21300,000MBVCB.1275676250.UH ms 2021.200.CT tu 0491000053031 NGUYEN THI THU HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/30/21300,000016559.300721.093204.MS 2021.200 Ung ho NT Kieu Trinh FT21211327086495
7/30/21300,000185107.300721.092505.Ung ho MS 2021 197 chi Ngo Thi Nga
7/30/21300,000996426.300721.090807.Ung ho MS 2021200 FT21211890280006
7/30/21300,000IBVCB.1275512989.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.200 (chi Nguyen Thi Kieu Trinh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/30/21300,000308322.300721.081453.MS 2021.199(LUU CONG MINH NANG)-300721-08:15:17 308322
7/30/21300,000MBVCB.1275424819.UNG HO MS 2021.200 (chi Nguyen Thi Kieu Trinh).CT tu 0041000232785 NGO THI BICH VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/30/21300,000000262.300721.072600.CK nhanh - 3G chuyen tien ung ho chi Nguyen Thi Kieu Trinh MS 2021.200
7/30/21300,000MBVCB.1275365920.ung ho?MS 2021.200?(chi Nguyen Thi Kieu Trinh).CT tu 0491000102044 NGUYEN VAN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/30/21400,000377728.300721.133412.UNG HO MS: 2021.200( CHI NGUYEN THI KIEU TRINH)-300721-13:37:30 377728
7/30/21500,000189356.290721.230038.ung ho MS 2021 199 Luu Cong Minh Nang
7/30/21500,000220733.300721.205741.ung ho MS 2021.197( chi Ngo Thi Nga)
7/30/21500,000MBVCB.1276381593.Niem am ung ho MS 2021.199 (luu cong minh nang).CT tu 0251001124223 LY CHI CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/30/21500,000582597.300721.152305.Ungho MS 2021.184
7/30/21500,000574693.300721.151805.ungho MS 2021.200
7/30/21500,000566819.300721.151101.ungho MS 2021.199
7/30/21500,000376541.300721.134702.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 200 Ho tro chi NGUYEN THI KIEU CHINH
7/30/21500,000337172.300721.133611.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Dang Thi Thu Trang ung ho chi Nguyen Thi Kieu Trinh Ms2021 200
7/30/21500,000MBVCB.1275814943.Giup do 2021.200.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/30/21500,000165196.300721.101229.Ung ho MS 2021 200 chi Nguyen Thi Kieu Trinh
7/30/21500,000520569.300721.100012.Ung ho ma so 2121200 chi Nguyen Thi Kieu Trinh
7/30/21500,000101433.300721.094546.UNG HO MS 2021.200 (CHI NGUYEN THI KIEU TRINH)
7/30/21500,000MBVCB.1275570946.Ung ho NCHCCCL- Thay Minh The-0982053216.CT tu 0071003886598 TONG NHAT KHA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/30/21500,000027512.300721.085004.Ung ho chi Nguyen Thi Kieu Trinh MS 2021 200
7/30/21500,000SHGD:10007368.DD:210730.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.200 chi Kieu Trinh
7/30/21500,000SHGD:10002549.DD:210730.BO:VU QUANG HUY.Remark:Ung ho MS 2021.199 Luu Cong Minh Nang
7/30/21500,000906569.300721.002434.MS 2021.199 Luu Cong Minh Nang FT21211320073979
7/30/211,000,000MBVCB.1276271646.ung ho MS 2021.200 chi nguyen thi kieu trinh chuyen khoan: bao vietnamnet.CT tu 0091000585699 DO VAN SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/30/211,000,000046763.300721.150354.ung ho MS 2021.197 ( chi Ngo Thi Nga )
7/30/211,000,000764941.300721.102706.ung ho MS 2021.200 nguyen thi Kieu Trinh
7/30/211,000,000MBVCB.1275695796.Be Khue ung ho MS.2021.200( chi Nguyen Thi Kieu Trinh ).CT tu 0071002008780 DO THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/30/211,000,000MBVCB.1275686344.Be Khue ung ho MS.2021.199( Luu Cong Minh Nang).CT tu 0071002008780 DO THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/30/211,000,000IBVCB.1275604229.ung ho MS 2021.200 (chi Nguyen Thi Kieu Trinh).CT tu 0071000067438 PHAM THI THU HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/30/211,000,000679759.300721.090003.BA LY NGOC TUYET UNG HO MS 2021.200 chi Nguyen Thi Kieu Trinh
7/30/213,000,000MBVCB.1275839381.Ung ho MS 2021.199 (Luu Cong Minh Nang).CT tu 1015424584 PHAM NGOC DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/30/215,000,000547684.300721.112734.ung ho ma so MS2021200 Chi nguyen thi kieu trinh yen thanh nghe an
7/30/2110,000,000548189.300721.112908.ung ho MS2021199 Luu Cong Minh Nang Nam dinh
7/30/2110,000,000681861.300721.090153.ong Tu Van giup do chi Nguyen Thi Kieu Trinh MS 2021.200
7/31/211,000IBVCB.1278567178.aa.CT tu 1020876288 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/31/215,100621906.310721.152233.Ung ho MS 2021 201
7/31/2110,000147004.310721.130515.Vietcombank;0011002643148;2021 194 uh me con chi nguyet
7/31/2110,000035675.310721.123330.Vietcombank;0011002643148;2021 195 uh gia dinh anh toan
7/31/2110,000IBVCB.1277657981.UNG HO MS 2021 201 EM LO TUAN ANH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/31/2120,000MBVCB.1278118575.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.201 em lo tuan anh.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/31/2120,000MBVCB.1278114023.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.202 em dinh thi tinh.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/31/2123,000MBVCB.1277246209.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.201 (em Lo Tuan Anh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/31/2130,000MBVCB.1278040040.ms 2021 200 N kieu trinh.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/31/2150,000557307.310721.162446.ung ho ms 2021.202 dinh thi tinh
7/31/2150,000MBVCB.1277981027.Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.200 chi Nguyen Thi Kieu Trinh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/31/2150,000948137.310721.152410.MS 2021.202 Dinh Thi Tinh
7/31/2150,000MBVCB.1277673117.NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 2021.201 (Lo Tuan Anh).CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/31/2150,000837665.310721.121747.ms 2021 021 em Lo Tuan Anh
7/31/2150,000MBVCB.1277458724. CO MUON UH MS 2021.197_ NGO THI NGA..CT tu 1013210558 TRAN THANH THAO LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/31/2150,000144093.310721.100038.Ung ho MS 2021 202 Dinh Thi Tinh
7/31/2150,000MBVCB.1277188818.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.201 (em Lo Tuan Anh)Vietnamnet 31/7/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/31/2150,000792220.310721.055640.Ung ho MS 2021201 em Lo Tuan Anh FT21212105006697
7/31/2150,090IBVCB.1277723602.Giup ma so 2021 201 em Lo Tuan Anh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/31/21100,000710764.310721.191452.nguyen duc viet ung ho ms2021.202
7/31/21100,000139752.310721.171010.ung ho MS 2021.202 (Dinh Thi Tinh)
7/31/21100,000244855.310721.164738.MS 2021. 201 FT21212997210550
7/31/21100,000241444.310721.164419.2021.199 FT21212366815521
7/31/21100,000MBVCB.1278037345. ms 2021 201 Lo tuan Anh.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/31/21100,000MBVCB.1277987879.MS 2021.202( Dinh Thi Thin).CT tu 0041000168931 MAI VAN CHINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/31/21100,000MBVCB.1277920481.MS 2021. 201.CT tu 0281000475850 HUYNH VAN NGO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/31/21100,000138907.310721.145754.Ung ho em Tinh ms 2021.202 FT21212138258086
7/31/21100,000101561.310721.140830.ung ho NCHCCCL Thuyet 0976867122 FT21212357530034
7/31/21100,000MBVCB.1277721438.MS 2021.201.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/31/21100,000566479.310721.123923.UNG HO MS 2021.201(EM LO TUAN ANH)-310721-12:39:23 566479
7/31/21100,000444862.310721.123840.ung ho MS 2021202 Dinh Thi Tinh
7/31/21100,000IBVCB.1277661308.NGUYEN HANH CHI ungho MS2021.202 (Dinh Thi Tinh).CT tu 0301009788866 NGUYEN HANH CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/31/21100,000MBVCB.1277654589.MS?2021202.CT tu 1021225949 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/31/21100,000798471.310721.113957.ms 2021.200 ung ho nguyen thi kieu trinh
7/31/21100,000944729.310721.105742.T ung ho chi Nguyen thi Kieu Trinh MS 2021.200
7/31/21100,000308963.310721.104523.ung ho MS 2021.201 (em Lo Tuan Anh). Tu Dieu Van
7/31/21100,000893498.310721.095249.Ung ho MS 2021.197 chi Ngo Thi Nga FT21212321092468
7/31/21100,000130308.310721.084438.Vinh Nam ung ho ms 2021 201 em Lo Tuan Anh
7/31/21100,000IBVCB.1277274869.HO ANH TUAN ung ho MS 2021.201 (em Lo Tuan Anh).CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/31/21100,000059418.310721.080801.MS 2021 201 em Lo Tuan Anh
7/31/21100,000613086.310721.074201.ung ho Dinh Thi Tinh
7/31/21100,000506031.310721.062741.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 200 ung ho c Trinh
7/31/21150,000002558.310721.203034.giup em Dinh Thi Tinh MS 2021202
7/31/21150,000939605.310721.105138.T ung ho em Lo Tuan Anh MS 2031.201
7/31/21200,000MBVCB.1277085870.Ms 2021.200.CT tu 0021000275007 NGUYEN DUY HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/31/21200,000545187.310721.220552.Vietcombank;0011002643148;TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2021 202 dinh thi tinh
7/31/21200,000MBVCB.1278564421.Ung ho MS 2021.202( Dinh Thi Tinh).CT tu 0401001341654 NGO THI PHUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/31/21200,000098753.310721.205524.Ung ho MS 2021 202 Chuc em Dinh Thi Tinh som tro thanh Bac si gioi
7/31/21200,000MBVCB.1278012572.ung ho MS 2021.197 (chi Ngo Thi Nga).CT tu 0361000229330 PHAM THU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/31/21200,000988562.310721.160814.Ung ho MS 2021.197 chi Ngo Thi Nga
7/31/21200,000110308.310721.145724.Ung ho em nguyen thi tinh do dai hoc o ha tinh
7/31/21200,000547013.310721.142536.Ung ho MS 2021 199 Luu Cong Minh Nang
7/31/21200,000056071.310721.134432.Ung ho MS 2021.202 (Dinh Thi Tinh)
7/31/21200,000876922.310721.134207.Ung ho MS 2021.202
7/31/21200,000MBVCB.1277775955.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so MS 2021.201(em Lo Tuan Anh).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/31/21200,000217842.310721.134023.HOANG HONG SON Chuyen tien ho tro MS. 2021.202(Dinh Thi Tinh)
7/31/21200,000841390.310721.123508.Ung ho MS 2021202
7/31/21200,000816481.310721.120309.Chuyen tien MS 2021.202 inh Th Tnh
7/31/21200,000MBVCB.1277632847.Ung ho MS2021.197(chi Ngo Thi Nga).CT tu 0381000416647 NGUYEN KHANH LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/31/21200,000344747.310721.112337.MS 2021.200 chi nguyen thi kieu trinh.344747
7/31/21200,000966082.310721.110858.Ung ho MS 2021.202 Dinh Thi Tinh FT21212307444086
7/31/21200,000809377.310721.103000.Gd Nguyen Ngoc Loi phap danh Nguyen Tam ung ho MS 2021201 em Lo Tuan Anh
7/31/21200,000428921.310721.102345.Vietcombank;0011002643148;MAC THI NGA chuyen khoan ung ho MS 2021197
7/31/21200,000728554.310721.102036.ms2021.199 luu cong minh nang
7/31/21200,000MBVCB.1277443672.DO VAN TRUNG chuyen tien ung ho MS 2021.202 (Dinh Thi Tinh).CT tu 0011001064314 DO VAN TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/31/21200,000295643.310721.095844.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho em Dinh Thi Tinh o Ha Tinh
7/31/21200,000MBVCB.1277347236.Ms 2021.201.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/31/21200,000774518.310721.080120.Ung ho em Dinh Thi Tinh di hoc dai hoc
7/31/21200,000IBVCB.1277203898.MS 2021 201 em Lo Tuan Anh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/31/21200,000126236.310721.071124.Giup E Tinh chut it tren hanh trinh vao dai hoc. Nguyen dem cong duc nay hoi huong den khap ca chu
7/31/21200,000MBVCB.1277198297.NGUYEN VINH CUONG chuyen tien ung ho chau Dinh Thi Tinh di hoc.CT tu 0021000245393 NGUYEN VINH CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/31/21250,000957833.310721.110025.MS 2021-202 Dinh Thi Tinh FT21212963000844
7/31/21300,000672726.310721.201843. MS 2021 202 Dinh Thi Tinh
7/31/21300,000211465.310721.183854.UNG HO MS 2021.197 (CHI NGO THI NGA). CAM ON.
7/31/21300,000MBVCB.1277902284.Ung ho ma so 2021.202 (Dinh Thi Tinh).CT tu 0491001920368 DAU KHAC TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/31/21300,000MBVCB.1277843540.Ung ho MS 2021.202 (Dinh Thi Tinh).CT tu 0361000272206 VO HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/31/21300,000258746.310721.105607.ung ho MS2021.202 (Dinh Thi Tinh
7/31/21300,000250470.310721.103834.ms 2021.2000 nguyen thi kieu trinh
7/31/21300,000912844.310721.101727.UNG HO MS 2021.202 (DINH THI TINH)
7/31/21300,000MBVCB.1277446917.ms 2021 201 uh em Lo Tuan Anh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/31/21300,000MBVCB.1277336220.Ung ho MS 2021 201 Lo Tuan Anh.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/31/21300,000975375.310721.083335.Giup do em Dinh Thi Tinh - Thon Trung Tien, Xa Lam Trung Thuy, Huyen Duc Tho, Ha Tinh
7/31/21300,000607359.310721.071804.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS2021199Luu Cong Minh Nang
7/31/21300,000489109.310721.061542.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Goi chi ngo thi nga ms 2021 197 chuc c mau khoe
7/31/21400,000MBVCB.1277075459.Ung ho MS 2021.197 (chi Ngo Thi Nga).CT tu 0201000676117 TRUONG NGUYEN HA AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/31/21400,000204157.310721.125236.VO TUAN ANH Chuyen tien ung ho MS 2021.202
7/31/21500,000821657.310721.214047.CHUYEN TIEN UNG HO MS 2021.201 DINH THI TINH
7/31/21500,000MBVCB.1278444439.Ung ho chau DINH THI TINH . Chuc chau thanh cong.CT tu 0011001531306 DO VAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/31/21500,000MBVCB.1278309020.Ung ho em Dinh Thi Tinh.CT tu 0021000695642 NGUYEN THI MINH NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/31/21500,000697399.310721.185546.ung ho MS 2021.201
7/31/21500,000622853.310721.170204.UNG HO MS 2021.200 (CHI NGUYEN THI KIEU TRINH), XIN CAM ON-310721-17:01:35 622853
7/31/21500,000871498.310721.170038.Ba Dien Pham ung ho MS 2021.201 (em Lo Tuan Anh)
7/31/21500,000621883.310721.165746.UNG HO MS 2021.201 (EM LO TUAN ANH), CAM ON-310721-16:57:02 621883
7/31/21500,000092710.310721.163314.Ung ho ma so MS 2021 197 Chi Ngo Thi Nga
7/31/21500,000600961.310721.150748.Ung ho MS 2021 202 Dinh Thi Tinh
7/31/21500,000145321.310721.150517.MS 2021.202 Dinh Thi Tinh FT21212390946827
7/31/21500,000867319.310721.144435.Ung ho MS2021202 Dinh Thi Tinh
7/31/21500,000861005.310721.141516.ung ho MS 2021 202 Dinh Thi Tinh
7/31/21500,000196058.310721.132004.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021199 luu cong minh nang
7/31/21500,000573356.310721.131611.MS 2021.202(DINH THI TINH)-310721-13:16:40 573356
7/31/21500,000056429.310721.130042.Ung ho MS 2021.202 FT21212100137342
7/31/21500,000281605.310721.124033.Ung ho MS2021 202 Dinh Thi Tinh
7/31/21500,000IBVCB.1277648025.NGUYEN THI NGOC HA ung ho MS 2021.202 Dinh Thi Tinh.CT tu 0081000202293 NGUYEN THI NGOC HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/31/21500,000319098.310721.114342.Ung ho ms 2021.202(Dinh Thi Tinh)
7/31/21500,000MBVCB.1277560675.Giup do 2021.201.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/31/21500,000946689.310721.110010.Hp ung ho MS 2021.202 (Dinh Thi Tinh)
7/31/21500,000313812.310721.105359.MS 2021 202 Dinh Thi Tinh mong e hoan thanh uoc nguyen hoc tap
7/31/21500,000248130.310721.101034.Ung ho ma so ms 2021201 lo tuan anh
7/31/21500,000IBVCB.1277357919.ung ho MS 2021.200 (chi Nguyen Thi Kieu Trinh).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/31/21600,000MBVCB.1277227504.MS 2021.201.CT tu 0411000861968 PHAN VAN DUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/31/211,000,000985360.310721.192612.Ung ho MS 2021 202
7/31/211,000,000698721.310721.185916.ung ho MS 2021.202
7/31/211,000,000370912.310721.170301.Ung ho MS 2021.202 ( Dinh Thi Tinh )
7/31/211,000,000281971.310721.161826.MS 2021.193 (Tran Cong Thanh) chuc be mau binh phuc
7/31/211,000,000MBVCB.1277689676.Ung ho MS2021.200(chi Nguyen thi Kieu Trinh).CT tu 0381003114826 LUU THI Y NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/31/211,000,000687132.310721.111404.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2001 202 Dinh Thi Tinh
7/31/211,000,000049333.310721.110553.Ck Dinh Thi Tinh ( MS 2021.202)
7/31/211,000,000321284.310721.105919.Ung ho MS 2021 202 Dinh Thi Tinh
7/31/211,000,000813092.310721.104236.ung ho MS 2021 202 Dinh Thi Tinh
7/31/211,000,000676478.310721.092335.Ung ho em Dinh Thi Tinh di hoc
7/31/212,000,000337489.310721.182509.ung ho ms 2021202 Dinh Thi Tinh FT21212367099021
7/31/212,000,000840748.310721.123217.ung ho MS 2021202 Dinh Thi Tinh
7/31/212,000,000MBVCB.1277381364.Ung ho MS 2021.202 Dinh Thi Tinh.CT tu 0451001380964 VU THI LAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/31/213,000,000735258.310721.102806.Ung ho MS 2021.202 Dinh Thi Tinh

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

 
NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
21-07-2021 01:13:1310,000Ung ho MS2021.191 (Nguyen Minh Vy). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
21-07-2021 05:31:271,000,000ung ho 2021.192 me con chi Duong
21-07-2021 08:02:15100,000CT DEN:120201638055 ung ho MS 2021.192 (me con chi Duong
21-07-2021 08:42:41100,000NGUYEN LE MINH chuyen tien ung ho MS 2021.192 (me con chi Duong)
21-07-2021 09:16:38110,000HO QUANG THAI Chuyen tien ungho ms2021.191 nguyen minh vy
21-07-2021 09:49:02300,000CT DEN:120202589308 ung ho MS 2021.192
21-07-2021 09:51:22200,000CT DEN:120202592093 ung ho MS 2021.190
21-07-2021 09:55:3310,000LE DUC ANH chuyen tien
21-07-2021 09:57:58100,000ms 2021.192 ( me con chi duong )
21-07-2021 10:10:00200,000CT DEN:120203503725 ung ho MS 2021.180 be Le Quang Quynh Chau
21-07-2021 10:24:26150,000CT DEN:120203482052 STA ungho ms2021.192 (me con chi Duong)
21-07-2021 12:02:095,000,000ong Tu Van ho tro ms 2021.192 gia dinh chi Dang Thi Duong
21-07-2021 12:22:40100,000CT DEN:120217556129 DANG HUU HAU chuyen tien toi BAO VIETNAMNET-114000161718
21-07-2021 12:24:5930,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.192
21-07-2021 14:02:31150,000LPT ung ho MS 2021192 me con chi Duong
21-07-2021 16:01:37200,000DO THI LE chuyen tien UH ma so 2019.002 anh em Dung Phuc
21-07-2021 16:06:28500,000CT DEN:120216707631 GIUP BN 2021-192( ME CON CHI DUONG)-210721-16:06:26 707631
21-07-2021 19:51:51500,000VU VAN XUNG chuyen tien ung ho MS 2021.192
21-07-2021 22:18:081,000,000MS 2021.192 me con chi Duong
22-07-2021 00:57:0210,000Ung ho MS2021.192 (me con chi Duong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:22/07/2021 00:23:52
22-07-2021 07:04:272,000,000ung ho MS 2021.193 (Tran Cong Thanh)
22-07-2021 08:11:33200,000ung ho MS 2021.193 (Tran Cong Thanh)
22-07-2021 08:16:57200,000ung ho ms 2021.293 tran cong thanh
22-07-2021 08:50:44100,000NGUYEN NGOC QUAN UNG HO MS2021.193 (TRAN CONG THANH)
22-07-2021 08:52:11300,000CT DEN:120330092859 Ung ho MS 2021 193 Tran cong thanh thon Phuc Tan xa Kim song truong huyen can Loc Ha Tinh
22-07-2021 08:54:46100,000CT DEN:120301991966 STA ungho ms2021.193(Tran Cong Thanh)
22-07-2021 09:27:45100,000CT DEN:120302664888 Ung ho MS 2021.193 (Tran Cong Thanh)
22-07-2021 09:46:24150,000ung hoMS 2021.193(Tran Cong Thanh)
22-07-2021 10:13:42500,000CT DEN:120303540910 Ung ho MS 2021.192 me con chi Duong FT21203261790499
22-07-2021 10:15:20500,000CT DEN:120303542694 Ung ho MS 2021.193 Tran Cong Thanh FT21203484522777
22-07-2021 10:50:0450,000LPT ung ho MS 2021193 Tran Cong Thanh
22-07-2021 13:50:41200,000ung ho ma so 2021.193 (tran cong thanh)
22-07-2021 14:24:43200,000CT DEN:120307796319 HTMS 2021.192 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
22-07-2021 14:29:51500,000CT DEN:210722796528 Ung ho chau Tran Cong Thanh MS 2021.193
22-07-2021 15:17:12500,000CT DEN:120315697386 ung ho MS 2021 193 tran cong thanh
22-07-2021 16:51:28300,000CT DEN:120316871452 uh ms 2021 153 hoang thi vi
22-07-2021 20:50:05300,000MS 2021.192( ME CON CHI DUONG)
22-07-2021 21:55:23100,000ms 2021.193 ( tran cong thanh )
23-07-2021 01:00:4120,000Ung ho MS2021.193 (Tran Cong Thanh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:23/07/2021 00:18:35
23-07-2021 05:44:53200,000CT DEN:120422850665 HTMS 2021.194 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
23-07-2021 08:36:032,000,000ung ho ma so 2021.194 chi Dang Thi Nguyet thuong gia canh chi qua
23-07-2021 08:46:00200,000ung ho MS 2021.194 chi Dang Thi Nguyet
23-07-2021 08:51:09100,000ms 2021.194 ( chi dang thi nguyet )
23-07-2021 09:15:34500,000ung ho MS 2021.194 (chi Dang Thi Nguyet)
23-07-2021 09:54:5750,000ung ho MS 2021.193 ( Tran Cong Thanh)
23-07-2021 10:31:46500,000CT DEN:120403000218 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;Em Van
23-07-2021 12:31:20200,000ung ho ma so 2021.194(dang thi nguyet)
23-07-2021 13:04:57100,000CT DEN:120406876798 ung ho MS 2021.194 (chi Dang Thi Nguyet). Tu Dieu Hop
23-07-2021 17:03:42200,000MS 2021.194 ( Dang Thi Nguyet)
23-07-2021 17:57:2530,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.194
23-07-2021 18:23:29100,000Ung ho NCHCCCL; TRAN DUONG TUYET NGHI 0909094120
23-07-2021 19:30:27500,000Ung ho MS 2021.194 (chi Dang Thi Nguyet)
23-07-2021 20:16:32500,000CT DEN:120413097448 MS 2021.193 (Tran Cong Thanh)
23-07-2021 20:50:37100,000CT DEN:120413877704 ung ho MS 2021.194 (Chi Dang Thi Nguyet)
23-07-2021 20:53:48500,000ung ho MS 2021.194 (Chi Dang Thi Nguyet)
23-07-2021 21:01:1950,000LPT ung ho MS 2021194 Chi Dang Thi Nguyet
23-07-2021 21:25:21300,000CT DEN:120414237001 Vietinbank;114000161718;ung ho ms 2021194 chi Dang Thi Nguyet
23-07-2021 21:37:29200,000ung ho MS 2021.194 (chi Dang Thi Nguyet)
23-07-2021 22:02:35100,000CT DEN:120415349563 Vietinbank;114000161718;ung ho MS 2021 194 cNguyet
23-07-2021 22:43:131,000,000Ung ho MS 2021.194(chi Dang Thi Nguyet)
24-07-2021 00:51:2450,000CT DEN:120416152965 MS 2021.194 FT21205318501331; thoi gian GD:23/07/2021 23:42:35
24-07-2021 00:51:3250,000CT DEN:120416153277 MS 2021.192 FT21205309603414; thoi gian GD:23/07/2021 23:43:52
24-07-2021 00:51:4050,000CT DEN:120416153575 MS 2021.188 FT21205468781120; thoi gian GD:23/07/2021 23:45:02
24-07-2021 00:51:4450,000CT DEN:120416153705 MS 2021.187 FT21205370034980; thoi gian GD:23/07/2021 23:45:31
24-07-2021 00:51:5550,000CT DEN:120416154180 MS 2021.180 FT21205353368087; thoi gian GD:23/07/2021 23:47:14
24-07-2021 00:56:1110,000Ung ho MS2021.194 (Chi Dang Thi Nguyet). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:24/07/2021 00:31:21
24-07-2021 06:14:21300,000ung ho MS 2021.195 (gia dinh anh Toan)
24-07-2021 06:43:42500,000ung ho MS 2021.195 (gia dinh anh Toan)
24-07-2021 06:59:3150,000ung ho MS 2021.195( gia dinh anh Toan)
24-07-2021 07:04:0750,000ung ho MS 2021.193( Tran Cong Thanh)
24-07-2021 07:46:3750,000MS 2021.195 (gia dinh anh Toan)
24-07-2021 07:51:0850,000ms 2021.195 ( gia dinh anh toan )
24-07-2021 08:08:07250,000CT DEN:120501233085 IBFT Ms 2021.193 Tran cong thanh
24-07-2021 09:24:171,000,000NTP ung ho MS 2021. 195 ( gia dinh anh Toan)
24-07-2021 12:28:4050,000Dao Thi Diem Huong so28; to12; p Quang Trung; tp Thai Nguyen ung ho MS 2021.195 (gia dinh anh Toan)
24-07-2021 12:44:16200,000ung ho ma so 2021.195
24-07-2021 14:01:5525,000LE NGO NGOC THU chuyen tien ung ho MS 2021.195 (gia dinh anh Toan)
24-07-2021 14:22:15500,000ung hoMS 2021.194(Chi Dang Thi Nguyet)
24-07-2021 14:43:32100,000CT DEN:120550645775 Ung ho MS 2021 195 gia dinh anh Toan
24-07-2021 15:45:10500,000VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2021.195 ( gia dinh anh Toan )
24-07-2021 16:07:45100,000CT DEN:120509348260 IBFT Ms 2021.194 chi Nguyet
24-07-2021 16:17:05100,000hothongtung gui ms 2021195 gia dinh anh toan
24-07-2021 16:53:14200,000MS 2021.195 (gia dinh anh Toan)
24-07-2021 19:20:17100,000CT DEN:120612476560 STA ungho ms2021.195 (gia dinh anh Toan)
25-07-2021 01:04:2710,000Ung ho MS2021.195 (gia dinh anh Toan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:25/07/2021 00:38:46
25-07-2021 09:14:5068,000CT DEN:120602009912 UH MS 2021.195 GD anh Toan
25-07-2021 20:26:431,000,000CT DEN:120713005661 Ung ho ma so MS 2021.162 - Truong Van Tuan
25-07-2021 20:47:05200,000Ung ho MS 2021 194 chi DANG THI NGUYET
25-07-2021 20:49:02200,000Ung ho MS 2021 195 gia dinh anh Toan
26-07-2021 00:59:25100,000LPT ung ho MS 2021195 gia dinh anh Toan; thoi gian GD:26/07/2021 00:33:35
26-07-2021 05:43:08200,000ung ho ms 2021.196 (Pham Yen Nhi)
26-07-2021 06:56:37100,000CT DEN:120723167765 STA ung ho ms2021.196 (Pham Yen Nhi)
26-07-2021 07:00:52100,000CT DEN:120700170227 STA ung ho ms2021.194 (Dang Thi Nguyet)
26-07-2021 07:55:52500,000CT DEN:260146566000 ung ho MS 2021196 Pham Yen Nhi
26-07-2021 08:04:22300,000Ung ho MS 2021.196 (Pham Yen Nhi)
26-07-2021 08:06:30100,000Duy Tuan ung ho ma so MS 2021.196
26-07-2021 08:10:0650,000ms 2021.196 ( pham yen nhi )
26-07-2021 08:12:2350,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.196
26-07-2021 08:34:1950,000So GD goc: 10001646 2. Ung ho MS 2021.193 Tran Cong Thanh
26-07-2021 08:34:1950,000So GD goc: 10001616 7. Ung ho MS 2021.188 Dinh Thi Kim Ngan
26-07-2021 08:34:2050,000So GD goc: 10001629 1. Ung ho MS 2021.194 Chi Dang Thi Nguyet
26-07-2021 08:34:3050,000So GD goc: 10013549 13. Ung ho MS 2021.182 Vu The Duc
26-07-2021 08:34:3050,000So GD goc: 10013566 19. Ung ho MS 2021.176 Bui Quang Huy
26-07-2021 08:36:59100,000So GD goc: 10012764 TTTP ung ho Ms2021.195 gia dinh anh Toan
26-07-2021 08:37:00100,000So GD goc: 10012599 TTTP ung ho Ms2021.194 chi Dang Thi Nguyet
26-07-2021 08:37:5150,000So GD goc: 10013534 9. Ung ho MS 2021.186 Gia Dinh Ba Dan
26-07-2021 08:38:3950,000So GD goc: 10001654 3. Ung ho MS 2021.192 Me Con Chi Duong
26-07-2021 08:38:4050,000So GD goc: 10001626 6. Ung ho MS 2021.189 Dinh Van Son
26-07-2021 08:38:4050,000So GD goc: 10001625 5. Ung ho MS 2021.190 Ba Nguyen Thi Tam
26-07-2021 08:38:4050,000So GD goc: 10001662 8. Ung ho MS 2021.183 Nguyen Van Tuan Anh
26-07-2021 08:38:4050,000So GD goc: 10001639 4. Ung ho MS 2021.191 Nguyen Minh Vy
26-07-2021 08:39:2950,000So GD goc: 10013598 17. Ung ho MS 2021.178 Truong Thi Thuy
26-07-2021 08:39:3050,000So GD goc: 10013612 20. Ung ho MS 2021.175 Anh Vo Bach Minh
26-07-2021 08:39:3050,000So GD goc: 10013575 10. Ung ho MS 2021.185 Nguyen Quoc Thanh
26-07-2021 08:39:3050,000So GD goc: 10013472 11. Ung ho MS 2021.184 Nguyen Hai Dang
26-07-2021 08:39:30500,000So GD goc: 10013574 14. Ung ho MS 2021.181 Ha Tuan Anh
26-07-2021 08:40:5950,000So GD goc: 10013558 12. Ung ho MS 2021.183 Nguyen Van Tuan Anh
26-07-2021 08:41:0150,000So GD goc: 10013581 18. Ung ho MS 2021.177 Cao Anh Tuan
26-07-2021 08:41:1050,000So GD goc: 10013574 16. Ung ho MS 2021.179 Be Le Chan Huy
26-07-2021 08:41:1050,000So GD goc: 10013573 15. Ung ho MS 2021.180 Be Le Phan Huynh Chau
26-07-2021 09:43:40100,000PHAN ANH NINH ung ho ms 2021.196 pham yen nhi
26-07-2021 09:44:54100,000PHAN ANH NINH ung ho ms 2021.193 tran thanh cong
26-07-2021 09:50:08500,000ung ho MS 2021.196 (Pham Yen Nhi)
26-07-2021 10:12:3250,000ung ho MS 2021196(Pham Yen Nhi)
26-07-2021 10:21:511,000,000ung ho ma so 2021.196 Pham Yen Nhi thuong be qua
26-07-2021 10:34:46500,000ms 2021.196 pham yen nhi
26-07-2021 10:35:11250,000So GD goc: 10014496 IBVCB.1269149177.MS 2021.193 (Tran Cong Thanh).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
26-07-2021 11:08:31250,000So GD goc: 10014545 IBVCB.1269152585.MS 2021.195 (gia dnh anh Toan).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
26-07-2021 16:32:16200,000NGUYEN TAI DAT chuyen tien ung ho MS 2021.196 Pham Yen Nhi
26-07-2021 21:59:57100,000NGUYEN LE MINH chuyen tien ung ho MS 2021.196 (Pham Yen Ly)
26-07-2021 22:02:2850,000NGUYEN LE MINH chuyen tien ung ho MS 2021.195 (gia dinh anh Toan)
26-07-2021 22:43:5950,000LPT ung ho MS 2021196 Pham Yen Nhi
27-07-2021 01:29:2810,000Ung ho MS2021.196 (Pham Yen Nhi). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:27/07/2021 00:39:29
27-07-2021 06:13:461,000,000ung ho ma so 2021.197 chi Ngo Thi Nga thuong hoan canh chi lam
27-07-2021 07:39:3950,000ms 2021.197 ( chi ngo thi nga )
27-07-2021 11:03:14500,000ung ho ms 2021.197
27-07-2021 11:38:4350,000LPT ung ho MS 2021197 chi Ngo Thi Nga
27-07-2021 12:54:15300,000ung ho ms 2021.195(gia dinh anh toan)
27-07-2021 12:57:53300,000ung ho ms2021.193(tran cong thanh)
27-07-2021 12:58:51300,000ung ho ms2021.192(me con chi duong)
27-07-2021 12:59:46300,000ung ho ms2021.183(nguyen van tuan anh)
27-07-2021 14:03:50200,000CT DEN:120807610478 ung ho MS 2021.182 Vu The Duc
27-07-2021 14:07:04200,000CT DEN:120807611078 ung ho MS 2021.179 Le Tran Huy
27-07-2021 14:11:12200,000CT DEN:120807611837 ung ho MS 2021.172 Vo Van Duc
27-07-2021 14:17:15120,000CT DEN:120807612999 ung ho MS 2021.171 Tuan Nam
27-07-2021 14:40:0010,000LE DUC ANH chuyen tien
27-07-2021 14:50:27100,000CT DEN:120814597886 MS 2021 193
28-07-2021 00:56:55500,000CT DEN:120823934027 GIUP BN MS 2021_197, NGO THI NGA-270721-23:51:47 934027; thoi gian GD:27/07/2021 23:51:49
28-07-2021 00:59:0420,000Ung ho MS2021.197 (chi Ngo Thi Nga). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:28/07/2021 00:16:52
28-07-2021 07:29:58100,000CT DEN:120900812608 ung ho MS 2021.198 (Ba Pham Thi Men)
28-07-2021 08:12:59100,000So GD goc: 10000958 TTTP ung ho Ms2021.197 chi Ngo Thi Nga
28-07-2021 08:18:30100,000So GD goc: 10000918 TTTP ung ho Ms2021.196 Pham Yen Nhi
28-07-2021 09:57:46300,000Ung ho MS 2012.196 (Pham Yen Nhi)
28-07-2021 11:39:2750,000LPT ung ho MS 2021198 Ba Pham Thi Men
28-07-2021 11:47:0020,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.197
28-07-2021 13:10:06300,000ung ho MS 2021.197 (Ngo Thi Nga)
28-07-2021 16:01:30300,000LE KHANH DUY Chuyen tien ung ho MS 2021.196(Pham Yen Nhi)
28-07-2021 16:01:39300,000So GD goc: 10011744 IB-UNG HO MS 2021.198 ( PHAM THI MEN) BI XUONG THUY TINH 300K
28-07-2021 18:41:11100,000CT DEN:121011635134 STA ungho ms2021.198 (ba Pham Thi Men)
28-07-2021 20:58:3150,000CT DEN:120920100652 MS 2021.198 ( BA PHAM THI MEN )-280721-20:58:29 100652
29-07-2021 01:08:1310,000Ung ho MS2021.198 (ba Pham Thi Men). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
29-07-2021 06:18:39300,000ung ho ms 2021.199
29-07-2021 06:39:5350,000ung ho MS 2021.198 (ba Pham Thi Men)
29-07-2021 07:42:071,000,000CT DEN:121000067693 TRAN XUAN TUNG chuyen khoan
29-07-2021 08:33:31500,000Ung ho MS 2021.199(Luu Cong Minh Nang)LE DINH QUANG chuyen tien
29-07-2021 08:46:5910,000LE DUC ANH chuyen tien
29-07-2021 08:55:37100,000DO THI TAM UNG HO BENH NHAN LUU CONG MINH NANG. MS 2021.199
29-07-2021 09:17:42100,000CT DEN:121009140914 MS 2021198-290721-09:17:41 140914
29-07-2021 09:34:10200,000CT DEN:121000188240 C Tu Hoai ha Long ung ho c Ngo Thi Nga MS 2021 197
29-07-2021 09:53:3430,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.199
29-07-2021 09:59:45100,000CT DEN:121002924585 STA ungho ms2021.199 (Le Cong Minh Nang)
29-07-2021 10:14:28100,000VU VAN HAI chuyen tien
29-07-2021 10:15:051,000,000CT DEN:121003478080 IBFT Ung ho MS2021.199LuucongminhNang
29-07-2021 11:01:0120,000CT DEN:121011319261 ung ho ban Nang khoi benh
29-07-2021 11:05:42200,000CT DEN:121004976879 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;Ung ho MS 2021 199 luu cong minh nang
29-07-2021 11:19:231,000,000UNG HO MS 2021 199 LUU CONG MINH NANG
29-07-2021 11:50:53200,000CT DEN:121004367936 Ung ho MS 2021.199 Luu Cong Minh Nang FT21210691233658
29-07-2021 13:25:4050,000ms 2021.199 ( luu cong minh nang )
29-07-2021 13:41:01200,000ung ho ms 2021.199( luu cong minh nang) nguyen duc tien
29-07-2021 14:53:4350,000LPT ung ho MS 2021199 Luu Cong Minh Nang
29-07-2021 15:14:37200,000CT DEN:121008004513 Vietinbank;114000161718;ung ho MS 2021 199 Luu Cong Minh Nang
29-07-2021 16:37:05200,000CT DEN:121009599928 Ung ho ms 2021.199 luu cong minh nang FT21210045996970
29-07-2021 19:45:02100,000CT DEN:121012765672 UH MS2021.199 Luu cong Minh Nang FT21210887210514
29-07-2021 20:28:05200,000ung ho c Nga MS 2021. 197
29-07-2021 21:08:34300,000CT DEN:121014828925 MS 2021.197 - chuc chi Nga khoe hon FT21211003572530
29-07-2021 21:57:39300,000ung hoMS 2021.196(Pham Yen Nhi)
29-07-2021 22:05:10300,000ung hoMS 2021.195 (gia dinh anh Toan)
29-07-2021 22:29:01500,000ung hoMS 2021.198(Ba Pham Thi Men)
30-07-2021 00:51:0010,000Ung ho MS2021.199 (Luu Cong Minh Nang). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
30-07-2021 07:52:515,000,000CT DEN:121100113549 ung ho chi nguyen thi kieu trinh
30-07-2021 08:03:1750,000ung ho MS 2021200 chi Nguyen Thi Kieu Trinh
30-07-2021 08:23:3320,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.200
30-07-2021 08:35:43100,000ung ho MS 2021.200 (Nguyen Thi Kieu Trinh)
30-07-2021 10:08:2350,000ms 2021.200 ( chi nguyen thi kieu trinh )
30-07-2021 10:11:45500,000CT DEN:121103750131 Ung ho MS 2021.199 em Luu Cong Minh Nang huyen Giao Thuy tinh Nam Dinh
30-07-2021 10:13:36500,000CT DEN:121103751436 Ung ho MS 2021.200 chi Nguyen Thi Kieu Trinh huyen Yen Thanh tinh Nghe An
30-07-2021 10:13:41500,000So GD goc: 10005450 MBVCB.1275669808.ung ho MS 2021.199 (Luu Cong Minh Nang).CT tu 0421000544693 toi 114000161718 Bao Vietnamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
30-07-2021 10:14:29200,000ung ho MS 2021.200(chi Nguyen Thi Kieu Trinh)
30-07-2021 14:02:1410,000LE DUC ANH chuyen tien
30-07-2021 15:08:38300,000LE KHANH DUY Chuyen tien ung ho MS 2021.200(chi Nguyen Thi Kieu Trinh)
30-07-2021 17:27:38100,000ung ho MS 2021.199
30-07-2021 17:30:54500,000ung ho MS 2021.199 (Luu Cong Minh Nang)
30-07-2021 17:32:06500,000ung ho MS 2021.198 (ba Pham Thi Men)
30-07-2021 17:45:39100,000ung hoMS 2021.200(chi Nguyen Thi Kieu Trinh)
30-07-2021 18:41:15300,000NGO THI HONG chuyen tien
30-07-2021 19:09:49200,000VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2021.200 ( chi Nguyen Thi Kieu Trinh )
30-07-2021 19:12:36200,000VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2021.199 ( Luu Cong Minh Nang )
30-07-2021 19:16:34200,000VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2021.196 ( Pham Yen Nhi )
30-07-2021 20:53:51150,000MS 2021.200
31-07-2021 01:12:2754,394Tra lai tai khoan DDA
31-07-2021 01:29:1610,000CT DEN:310147761310 Ung ho MS2021 200 chi Nguyen Thi Kieu Trinh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:31/07/2021 01:06:00
31-07-2021 06:55:36500,000Ung ho em Dinh Thi Tinh di hoc dai hoc
31-07-2021 08:13:261,000,000ung ho MS 2021.201 (Lo Tuan Anh)
31-07-2021 08:41:3150,000ms 2021.201 ( em lo tuan anh )
31-07-2021 08:47:20200,000ung ho chau Dinh Thi Tinh; Ha Tinh
31-07-2021 09:22:05100,000ung ho e Dinh Thi Tinh; thon Trung Tien; xa Lam Trung Thuy; Duc Tho; Ha Tinh
31-07-2021 10:59:41100,000CT DEN:121203957163 Ung ho MS 2021.202 Dinh thi Tinh FT21212671930870
31-07-2021 11:06:05300,000Vu mai Huong chuyen tien ung ho MS 2021.202 ( DINH THI TINH)
31-07-2021 11:23:3810,000,000CT DEN:121204979682 Ong Tu Vann cuu giup MS 2021.201 Lo Tuan Anh FT21212073378481
31-07-2021 11:39:30500,000CT DEN:121221234694 LE THI THUY HA chuyen khoan cho MS 2021 202 Dinh Thi Tinh
31-07-2021 11:43:29300,000Ung ho MS 2021.202 (Dinh Thi Tinh)
31-07-2021 12:50:04200,000CT DEN:121221455591 Giup do ma so 2021 202
31-07-2021 12:58:181,000,000Ms 2021.202 ( dinh thi tinh)
31-07-2021 13:10:48200,00014840440008-0947541141-ung ho MS 2021 202 Dinh Thi Tinh
31-07-2021 14:15:11300,000ung ho MS2021.202 (Dinh Thi Tinh)
31-07-2021 14:20:13100,000CT DEN:121207396059 Vietinbank;114000161718;NGUYEN THI THU HA chuyen khoan ung ho MS 2021 202 Dinh Thi Tinh thon Trung Tien xa Lam Trung Thuy
31-07-2021 14:48:16500,000UNG HO MS 2021.202 ( DINH THI TINH)
31-07-2021 15:15:30200,000CT DEN:121220611514 Giup do ma so 2021 201 LO TUAN ANH
31-07-2021 15:35:55200,000CT DEN:121208172958 ung ho MS 2021.202 Dinh Thi Tinh FT21212525077500
31-07-2021 17:37:16200,000CHAU THI THUONG Ung ho MS 2021.202 Dinh Thi Tinh
31-07-2021 17:53:291,000,000CT DEN:121217634256 GIUP BN 2021 _201 VA 198-310721-17:53:57 634256
31-07-2021 19:32:38500,000Ung ho MS 2021.202 (Dinh Thi Tinh)
31-07-2021 19:32:45500,0002021.202 (Dinh thi tinh)
31-07-2021 20:29:16100,000CT DEN:121213768592 Chuyen tien MS 2021.199
31-07-2021 20:44:53100,000CT DEN:121213456149 CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 114000161718 - BAO VIETNAMNET FT21214066739411
31-07-2021 22:41:521,000,000ung ho MS 2021.202 DINH THI TINH

Ban Bạn đọc

Em Hoàng Văn Nghĩa mồ côi cha mẹ được ủng hộ gần 300 triệu đồng

Em Hoàng Văn Nghĩa mồ côi cha mẹ được ủng hộ gần 300 triệu đồng

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, mới đây Nghĩa được phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo. Người anh trai là chỗ dựa duy nhất không làm sao tìm được cách cứu em.