1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
21/6/20215,000099357.210621.075619.Ung ho MS 2021 162 NAM MO QUAN THE AM BO TAT
21/6/202110,000IBVCB.1206664531.UNG HO MS 2021 162 BE TUAN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/6/202110,000IBVCB.1206659676.UNG HO MS 2021 161 BE LOC.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/6/202120,000458101.200621.223512.Vietcombank;0011002643148;cam on chuong trinh
21/6/202120,000749697.210621.152251.Ung ho NCHCCCL. Dang long khanh. 0948118968
21/6/202120,000937322.210621.071456.Ung ho MS 2021.162 Truong Van Tuan
21/6/202125,000957094.210621.211915.MS 2021.162.hung.hoaiduc
21/6/202125,000IBVCB.1206437758.Ms 2021 162 truong van tuan.CT tu 0341005822663 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/6/202130,000MBVCB.1206268773.kho khan.CT tu 0031000136579 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/6/202150,000196246.200621.230315.Ms 2021 139 Nguyen Vu Hoang Hai
21/6/202150,000321572.210621.221816.LX UNG HO MS 2021.162(TRUONG VAN TUAN)-210621-22:18:06 321572
21/6/202150,000623181.210621.195032.ung ho MS 2021.162 Truong Van Tuan
21/6/202150,000779708.210621.180815.NGUYEN QUANG HUY chuyen tien
21/6/202150,000740999.210621.145031.Ung ho MS 2021 161 Nguyen Van Loc
21/6/202150,000SHGD:10004706.DD:210621.BO:HA THU NHUNG.Remark:995221062158507 Ung ho NCHCCCL HTN 0919262297
21/6/202150,000443724.210621.144031.Ung ho MS 2021 162 Truong Van Tuan
21/6/202150,000IBVCB.1206195387.Giup ma so 2021 162 Truong Van Tuan .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/6/202150,000165008.210621.114617.UNG HO NCHCCCL VAN ANH 0932189845-210621-11:46:07 165008
21/6/202150,000MBVCB.1205874394.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.162 (Truong Van Tuan).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/202150,000333853.210621.102834.NGUYEN QUANG HUY chuyen tien
21/6/202150,000MBVCB.1205744815.Ung ho chau Truong Van Tuan MS.2021.162.CT tu 0071005020899 NGUYEN CONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/202150,000MBVCB.1205479191.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.162 (chau Truong Van Tuan)Vietnamnet 21/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/202168,000MBVCB.1206036656.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.162 (Truong Van Tuan). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/202170,000489483.210621.150918.IBFT Ms 2021.160 e Nguyen mai thanh Tung
21/6/2021100,000081236.200621.232903.Ung ho 2021 158 Tran Van Thuc
21/6/2021100,000215972.200621.223508.ung ho MS 2021 161 (Nguyen Van Loc)
21/6/2021100,000MBVCB.1207157176.MS 2021.160 ( Ung ho be Nguyen Mai Thanh Tung).CT tu 0051000553382 NGUYEN QUANG VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021100,000737391.210621.201622.Ung ho MS 2021.162 Truong Van Tuan FT21172409505752
21/6/2021100,000915932.210621.193332.Ung Ho MS 2021 160 Be Nguyen Mai Thanh Tung mua may tro thinh
21/6/2021100,000MBVCB.1206724792.Ung ho HC2021.161-chau Nguyen Van Loc.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021100,000MBVCB.1206702204.Ung ho MS 2001.162 (Truong Van Tuan).CT tu 0361000225247 NGUYEN THU PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021100,000671946.210621.142226.ms 2021.162 truong van tuan
21/6/2021100,000MBVCB.1206267897.Ung ho MS 2021.162 (Truong Van Tuan)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021100,000181425.210621.125627.UNG HO BE TRUONG VAN TUAN MS 2021.162-210621-12:56:05 181425
21/6/2021100,000573082.210621.122733.un ho ms 2021.162 truong van tuan
21/6/2021100,000539442.210621.121629.Ms 2021160 ung ho nguyen mai thanh Tung
21/6/2021100,000SHGD:10029489.DD:210621.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Ung ho MS 2021.159 - Nguyen Quang Liem
21/6/2021100,000488290.210621.114401.ung ho MS 2021 162 Truong Van Tuan
21/6/2021100,000MBVCB.1205869919.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.161 (Nguyen Van Loc).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021100,000MBVCB.1205866892.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.160 (Be Nguyen Mai Thanh Tung).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021100,000SHGD:10014817.DD:210621.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Hung Thinh ung ho MS 2021.152 - be Doan Vu Duy Bang
21/6/2021100,000SHGD:10014582.DD:210621.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Ung ho MS 2021.158 - a Tran Van Thuc
21/6/2021100,000SHGD:10014640.DD:210621.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Thu Uyen ung ho MS 2021.155 - a Pham Minh Duan
21/6/2021100,000SHGD:10014606.DD:210621.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Ung ho MS 2021.157 - a Tran Van Hung
21/6/2021100,000SHGD:10014782.DD:210621.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Cam Tu ung ho MS 2021.153 - chi Hoang Thi Vi
21/6/2021100,000237964.210621.093413.MS 2021 162 Truong Van Tuan
21/6/2021100,000SHGD:10015421.DD:210621.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Bao Tram ung ho MS 2021.154 - Bon chi em mo coi
21/6/2021100,000SHGD:10015750.DD:210621.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:C Van Anh ung ho MS 2021.156 - be Sung Mi Dia
21/6/2021100,000254690.210621.091024.T ung ho Truong van Tuan MS 2021.162
21/6/2021100,000506780.210621.085748.Ung ho MS 2021.162 truong van tuan
21/6/2021100,000IBVCB.1205686032.HO ANH TUAN ung ho MS 2021.162 (Truong Van Tuan).CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021100,000090483.210621.083733.Vinh Nam ung ho ms 2021 162 Truong Van Tuan
21/6/2021100,000080295.210621.082449.Ung ho MS 2021 162 Truong Van Tuan
21/6/2021100,000MBVCB.1205616342.MS 2021.162.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021100,000747018.210621.081037.MS 2021.162 Truong Van Tuan
21/6/2021100,000MBVCB.1205591807.LUU THI NGOC HUYEN ung ho MS 2021.160 be Nguyen Mai Thanh Tung.CT tu 0531002615249 LUU THI NGOC HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021100,000935069.210621.075213.MS 2021.162 Truong Van Tuan FT21172750193074
21/6/2021100,000MBVCB.1205547622.ung ho MS 2021.162 (Truong Van Tuan).CT tu 1021007918 HOANG NHAT HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021100,000048825.210621.062210.Ung ho MS 2021 162 Truong Van Tuan
21/6/2021100,000093943.210621.060150.Ung Ho 2021162 Truong Van Tuan
21/6/2021100,000MBVCB.1205453836.ung ho MS 2021.162 (Truong Van Tuan).CT tu 0011004391120 CU QUANG TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021150,000058574.210621.100628.Ung ho MS 2021.162 FT21172303259433
21/6/2021200,000527936.200621.231343.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;PHAN HIEU ung ho MS 2021. 160 be nguyen mai thanh tung Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
21/6/2021200,000MBVCB.1207404234.ung ho?MS 2021.162 (Truong Van Tuan).CT tu 0531002511512 NGUYEN NGOC CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021200,000100701.210621.220908.Ung ho MS 2021.160 - Be Nguyen Mai Thanh Tung
21/6/2021200,000MBVCB.1207284844.MS 2021 162 truong van tuan.CT tu 0031000693757 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/6/2021200,000583905.210621.190918.MS 2021.162
21/6/2021200,000783330.210621.185510.UNG HO MS 2021.162 em TRUONG VAN TUAN
21/6/2021200,000661369.210621.173553.Ung ho MS 2021 162 TRUONG VAN TUAN
21/6/2021200,000183565.210621.130828.UNG HO MS 2021-160 NGUYEN MAI THANH TUNG-210621-13:11:47 183565
21/6/2021200,000MBVCB.1206151704.Ung ho MS 2021.162 (Truong Van Tuan).CT tu 0011002477544 LE ANH HAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021200,000MBVCB.1206131754.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so MS 2021.162(Truong Van Tuan).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021200,000226662.210621.123440.Ung ho MS 2021.160 - Nguyen Mai Thanh Tung. Anh Duc chuc em som khoi benh va hoi phuc hoan toan FT21172028122008
21/6/2021200,000930055.210621.105714.Ung ho MS 2021.162 Truong Van Tuan
21/6/2021200,000149284.210621.105437.UNG HO MS 2021.162 TRUONG VAN TUAN-210621-10:58:09 149284
21/6/2021200,000018020.210621.103519.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021128 Be Vo Thi Xuan Thao
21/6/2021200,000SHGD:10008854.DD:210621.BO:NGUYEN THI KIM LUYEN.Remark:Ung ho be THANH TUNG mua may tro thinh
21/6/2021200,000127725.210621.094421.MS 2021.162 (TRUONG VAN TUAN)-210621-09:43:58 127725
21/6/2021200,000SHGD:10019158.DD:210621.BO:PHAM THI ANH HOA.Remark:MS 2021 161 ung ho cha con anh Nguyen Van Loc
21/6/2021200,000126393.210621.093955.UNG HO MS 2021.162 (TRUONG VAN TUAN)-210621-09:43:27 126393
21/6/2021200,000SHGD:10018663.DD:210621.BO:PHAM THI KIM KHANH.Remark:Ung ho MS 2021.161 NGUYEN VAN LOC
21/6/2021200,000IBVCB.1205689696.MS 2021 162 Truong Van Tuan.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/6/2021200,000373675.210621.082723.Ung ho MS 2021 162 Truong Van Tuan
21/6/2021200,000109020.210621.081836.Ung ho Ms2021160 be Thanh Tung
21/6/2021200,000MBVCB.1205604210.Ung ho MS 2021.162(truong van Tuan ) .CT tu 0111000453506 NGUYEN THI BICH CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021200,000MBVCB.1205598090.MS 2021.162.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021200,000102202.210621.073241.UNGHOMASO2021.161 BENGUYENVANLOC-210621-07:36:00 102202
21/6/2021200,000MBVCB.1205488472.Ung ho ms 2021.162.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021300,000521052.200621.230903.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;PHAN HIEU ung ho MS 2021 161 nguyen van loc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
21/6/2021300,000948473.210621.210834.MS 2021.162 (Truong Van Tuan)
21/6/2021300,000MBVCB.1207174497.Ung ho MS 2021.162 Truong Van Tuan.CT tu 0331000444689 HOANG TRUNG KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021300,000334435.210621.191516.Ung ho MS 2021 161 Nguyen Van Loc
21/6/2021300,000MBVCB.1206512678.ung ho MS 2021.156 (Sung Mi Dia).CT tu 0071000888916 LE NGUYEN BAO THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021300,000MBVCB.1206420876.Tran Duc Minh HN ung ho Ms 2021.162.CT tu 0491000068097 NGUYEN NGOC LE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021300,000IBVCB.1206419966.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.162 (Truong Van Tuan).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021300,000IBVCB.1206415967.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.161 (Nguyen Van Loc).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021300,000IBVCB.1206407313.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.160 (Be Nguyen Mai Thanh Tung).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021300,000623937.210621.133644.ung ho ms 2021.161 be nguyen van loc
21/6/2021300,000266174.210621.132420.Gui MS 2021.162 Truong Van Tuan FT21172159585436
21/6/2021300,000MBVCB.1206038360.MS. 2021.162 (Truong Van Tuan).CT tu 0071002395402 TRAN QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021300,000IBVCB.1205898747. chuyen khoan ung ho ba Nguyen Thi Toan,khu 14 thon Dong PhongBa Vi Ha Noi.CT tu 0071001043169 BUI TRUNG NHUT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021300,000SHGD:10023361.DD:210621.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.162 em Truong Van Tuan
21/6/2021300,000MBVCB.1205741261.Ung ho MS 2021.162 Truong Van Tuan.CT tu 0181001982817 NGUYEN THANH BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021300,000059437.210621.075120.ung ho MS 2021 162 Truong Van Tuan Ba Vi Ha Noi
21/6/2021300,000029812.210621.060411.Ung ho MS 2021 162 Truong Van Tuan
21/6/2021400,000MBVCB.1206096375.UNG HO MS 2021.162 (Truong Van Tuan).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021400,000MBVCB.1206076680.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2021.161 va 2021.162.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021400,000SHGD:10016262.DD:210621.BO:LE TRONG NHAN.Remark:ung ho ma so 2021.151 be Nguyen Van Kha
21/6/2021500,000756424.210621.203426.Ung ho MS 2021.162 Truong Van Tuan FT21172913265326
21/6/2021500,000173034.210621.155021.Ung ho MS 2021.162 ( Truong Van Tuan)
21/6/2021500,000MBVCB.1206499732.ung ho MS 2021.162 (Truonng Van Tuan).CT tu 0071000888916 LE NGUYEN BAO THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021500,000MBVCB.1206254130.Ung ho MS 2021.162 (Truong Van Tuan).CT tu 0021000500722 NGUYEN THI TUYET LE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021500,000260166.210621.131635.Ung ho MS 2021.160 - Nguyen Mai Thanh Tung. A Khanh cau nguyen phep mau cua Duc me se den voi em FT21172290009395
21/6/2021500,000516395.210621.120121.Ung ho MS 2021 162 Truong Van Tuan
21/6/2021500,000SHGD:10023265.DD:210621.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.162 chau Truong Van Tuan
21/6/2021500,000SHGD:10000106.DD:210621.BO:PHAM THI THANH NGA.Remark:MB: MS 2021.154
21/6/2021500,000SHGD:10000105.DD:210621.BO:PHAM THI THANH NGA.Remark:MB: MS 2021.160
21/6/2021500,000096727.210621.084430.ung ho MS 2021 162 Truong van Tuan
21/6/2021500,000MBVCB.1205643815.MS 2021158?Tran Van Thuc.CT tu 0491000082288 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/6/2021500,000MBVCB.1205622165.MS 2021.162.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021500,000950346.210621.081937.Ung ho MS 2021 162 Truong Van Tuan FT21172010020284
21/6/2021500,000708384.210621.063423.ung ho ma 2021.162
21/6/2021500,000092349.210621.003432.MS 2021.160 (BE NGUYEN MAI THANH TUNG)-210621-00:36:48 092349
21/6/2021600,000014955.210621.092951.Ung ho MS 2021.162 FT21172819553020
21/6/2021800,000HOANG THI HIEN QUAN BINH THANH TPHCM 0342680870 UNG HO MS 2021.161(NGUYEN VAN LOC)
21/6/20211,000,000981716.210621.175954.ung ho MS 2021.162 (Truong Van Tuan)
21/6/20211,000,000468544.210621.165416.MS 2021.162 ( Truong Van Tuan )
21/6/20211,000,000VUONG THUA PHONG -UNG HO MS2021.162 ( TRUONG VAN TUAN )
21/6/20211,000,000482564.210621.105648.UNG HO MA SO 2021.156 (SUNG MI DIN) MO MAT
21/6/20211,000,000/Ref:PALPM10K9XU{//}/Ref:PALPM10K9XU{//}LP VNM10K9XU UNG HO MS 2021.140 PHAM MINH NHAT DVC:MRS PHAM VU DIEM HA
21/6/20211,000,000/Ref:PALPM10K9XM{//}/Ref:PALPM10K9XM{//}LP VNM10K9XM UNG HO MS 2021.161 NGUYEN VAN LOC DVC:MRS PHAM VU DIEM HA
21/6/20211,000,000/Ref:PALPM10K9XR{//}/Ref:PALPM10K9XR{//}LP VNM10K9XR MS 2021.142 BUI NGOC DIEM MY DVC:MRSPHAM VU DIEM HA
21/6/20211,000,000/Ref:PALPM10K9XO{//}/Ref:PALPM10K9XO{//}LP VNM10K9XO MS 2021.159 NGUYEN QUANG LIEM DVC:MRSPHAM VU DIEM HA
21/6/20211,000,000SHGD:10010102.DD:210621.BO:TRAN HONG HOA.Remark:Ms Hoa 0913312268 ung ho MS2021.160 be Nguyen Mai Thanh Tung
21/6/20211,000,000012645.210621.092744.ung ho MS 2021.162 Truong Van Tuan FT21172503040616
21/6/20211,000,000SHGD:10000433.DD:210621.BO:PHAM THI LAN.Remark:ung ho MS 2021161 Nguyen Van Loc
21/6/20211,000,000MBVCB.1205605658.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho : MS 2021.162(truong van tuan).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/20211,000,000092457.210621.003758.MS 2021.161 (NGUYEN VAN LOC)-210621-00:37:47 092457
21/6/20211,123,694/REF:TFMI317793220618{//}VAL:210618EUR42/33B:EUR50.00/MID:LA6II37439AK1GWW/Rel ref:null/50:TRUONG QUOCAV.DE MESSIDOR 213/20/70:KOHBEM TANG MS 2021.154/Pmnt:null/71A:BEN/71F:EUR8?EUR0
21/6/20212,000,000MBVCB.1205608458.ung thu hach nach.CT tu 0491000082288 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/6/20212,200,000NGUYEN TRUONG SON NOP UNG HO CT NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY
21/6/20215,000,000000225.210621.091611.Ong Tu Van giup cho ms 2021 162 Truong Van Tuan FT21172618883253
21/6/202115,680,000MBVCB.1207140996.Bac ai CGI ( MS 2021.144 ).CT tu 0591000333695 NGUYEN VAN KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/20211,000IBVCB.1208818988.a.CT tu 1020740181 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/20211,000IBVCB.1208815402.a.CT tu 1020737604 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/20211,000IBVCB.1207463317.15.CT tu 0531002594397 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/6/202110,000139788.220621.083449.Ung ho MS 2021 164 me con chi Ha NAM MO QUAN THE AM BO TAT
22/6/202120,000MBVCB.1208681480.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.162 em truong van tuan.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/202120,000MBVCB.1208677169.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.163(ba le thi von).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/202120,000MBVCB.1208665544.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.164 me con chi ha.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/202120,000228429.220621.152755.ung ho CCNCHCCCL 0984881161
22/6/202120,000MBVCB.1208316794.viet nam co len.CT tu 1016448017 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/6/202150,000867690.220621.103810.Phat can tho gui me con chi ha MS 2021 164
22/6/202150,000796375.220621.214702.Nguyen Van Hien ung ho MS 2021.164 me con chi Ha
22/6/202150,000299516.220621.172646.BAO DTDT CT CHO CAC HC THEO DS KET CHUYEN TUAN 4/5/2021 - MS 2021.137 (BE NGUYEN NGOC MAI)
22/6/202150,000811220.220621.145758.Ung ho MS 2021164 me con chi Ha
22/6/202150,000307509.220621.144955.MS 2021.164.me con chi Ha. FT21173039233048
22/6/202150,000IBVCB.1208321804.Giup ma so 2021 164 me con chi Ha.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/6/202150,000739379.220621.122421.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho NCHCCCL
22/6/202150,000MBVCB.1208057892.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/202150,000275343.220621.104723.TRINH THI GAM chuyen tien
22/6/202150,000374422.220621.104247.MS 2021 164
22/6/202150,000240802.220621.082037.ung ho MS 2021.164 (me con chi ha)
22/6/202150,000MBVCB.1207615855.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha)Vietnamnet 22/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/202150,000928605.220621.060848.Nhom TU TAM HA NOI - ung ho Nhu Chia He Co Cuoc Chia Ly T7.2021. Xin cam on FT21173409254946
22/6/202150,000922335.220621.045358.Ung ho MS 2021159 anh Nguyen Quang Liem FT21173599247677
22/6/202168,000MBVCB.1207928791.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.163 (Ba Le Thi Von). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/202168,000MBVCB.1207912573.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021100,000389424.210621.231019.Ung ho MS 2021 162 Truong Van Tuan
22/6/2021100,000999938.220621.170739.Ung ho ms 2021 vacxincovid
22/6/2021100,000463301.220621.165504.Uh MS 2021 164 FT21173509407482
22/6/2021100,000MBVCB.1208792255.MS 2021164.CT tu 0011000399050 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/6/2021100,000269198.220621.163441.VU NGOC THUONG Chuyen tien ung ho MS 2021.164(Me con chi Ha)
22/6/2021100,000917801.220621.160131.Ung ho MS 2021.164
22/6/2021100,000916905.220621.160100.Ung ho MS 2021.163
22/6/2021100,000916452.220621.160020.Ung ho MS 2021.162
22/6/2021100,000914689.220621.155928.Ung ho MS 2021.161
22/6/2021100,000914350.220621.155851.Ung ho MS 2021.160
22/6/2021100,000439319.220621.152904.UNG HOMS 2021.164(ME CON CHI HA-220621-15:28:53 439319
22/6/2021100,000417828.220621.150910.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho nhu chua he co cuoc chia ly
22/6/2021100,000289659.220621.141323.Pham Huyen Trang chuyen tien
22/6/2021100,000796174.220621.141053.Chuyen tien ung ho ms 2021.164 chi Ha
22/6/2021100,000789925.220621.140448.ung ho MS 2021.164 me con chi Ha
22/6/2021100,000403798.220621.135650.Ung ho MS2021 164 me con chi Ha
22/6/2021100,000970388.220621.133429.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 164 Me con chi Ha
22/6/2021100,000607984.220621.131432.Ung ho ma so 2021 164
22/6/2021100,000567295.220621.125448.MS 2021 164 me con chi Ha
22/6/2021100,000728487.220621.123643.VietLV Ung ho MS 2021.162 TRUONG VAN TUAN
22/6/2021100,000727149.220621.123418.ung ho ms 2021.164 chi Ha
22/6/2021100,000147197.220621.121441.Ung ho NCHCCCL + Diep + 0395439989
22/6/2021100,000392871.220621.120915.LAI VAN TU UNG HO ME CON CHI HA MS 2021.164-220621-12:08:51 392871
22/6/2021100,000513309.220621.113334.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;CK ung ho MS 2021164
22/6/2021100,000MBVCB.1208164094.MS 2021.164 (me con Chi Ha).CT tu 0781000405143 PHAM DUY KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021100,000203516.220621.102839.ung ho MS 2021.164 ( me con chi Ha )
22/6/2021100,000254505.220621.102659.T ung ho ba Le thi Von MS 2021.163
22/6/2021100,000251473.220621.102355.T ung ho me con chi Ha MS 2021.164
22/6/2021100,000065981.220621.101317.Ung ho MS 2021.164. Me con chi Ha FT21173700460306
22/6/2021100,000SHGD:10000928.DD:210622.BO:TRAN TRUNG KIEN.Remark:MS 2021.164 ME CON CHI HA
22/6/2021100,000270577.220621.093222.LE VU TIEN chuyen tien ung ho MS 2021.164 ( me con chi Ha )
22/6/2021100,000MBVCB.1207770483.Ung ho MS 2021.164 me con chi ha.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021100,000550468.220621.083750.Vietcombank;0011002643148;ung ho ma so MS 2021 164 me con chi Ha
22/6/2021100,000135485.220621.083144.Vinh Nam ung ho ms 2021 164 me con chi Nguyen Thi Ha
22/6/2021100,000347317.220621.083049.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.163 (BA LE THI VON)-220621-08:30:20 347317
22/6/2021100,000086968.220621.082820.Vinh Nam ung ho ms 2021 163 ba Le Thi Von
22/6/2021100,000346694.220621.082728.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.164 (ME CON CHI HA)-220621-08:26:52 346694
22/6/2021100,000345536.220621.082107.UNG HO MS 2021.164( ME CON CHI HA)-220621-08:20:54 345536
22/6/2021100,000MBVCB.1207662435.BUI VAN HAI chuyen tien.CT tu 0301000335561 BUI VAN HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021100,000309076.220621.074253.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021 164 Ung ho Me con chi Ha
22/6/2021100,000MBVCB.1207632986.MS 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 1014772359 NGUYEN BA CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021100,000097414.220621.073141.NGO DUC VANG ung ho MS 2021-164me con chi Ha
22/6/2021100,000048113.220621.063216.MS 2021 164
22/6/2021100,000MBVCB.1207572852.ung ho?MS 2021.164?(me con ch Ha).CT tu 1021446009 NGUYEN VAN CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021100,000910422.220621.021833.Ms2021.160 nguyen mai thanh tung - chi nhung blue chuc e luon khoe manh FT21173507100431
22/6/2021100,000396705.220621.004204.Ung ho ma so 2021 162 Truong Van Tuan
22/6/2021100,000396619.220621.003957.Ung ho ma so 2021 161 Nguyen Van Loc
22/6/2021150,000216573.220621.131346.UNG HO MS 2021.164 FT21173700030041
22/6/2021200,000444387.220621.164010.Ung ho MS 2021.164 me con chi Ha FT21173807119005
22/6/2021200,000862333.220621.162326.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho chau hieu ms 2020 279
22/6/2021200,000875328.220621.152528.ung ho MS 2021.164 me con chi Ha
22/6/2021200,000875567.220621.152544.ung ho MS 2021.164
22/6/2021200,000829110.220621.144441.ung ho MS 2021.164 me con chi Ha
22/6/2021200,000258971.220621.140401.Ung ho MS2021-164 FT21173625335001
22/6/2021200,000MBVCB.1208387869.DANG THI BICH chuye tiengiup gd ang bui van dung.CT tu 0071001864923 DANG THI BICH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021200,000453937.220621.133239.Ng Thi Cuc ho tro MS 2021.164 ( me con chi Ha).
22/6/2021200,000SHGD:10018833.DD:210622.BO:TA QUOC VIET.Remark:MS 2021.164 - NGUYEN THI HA
22/6/2021200,000MBVCB.1208338588.MS2021.164 (me con chi ha).CT tu 0301000316003 BUI QUANG CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021200,000190147.220621.123935.Ung ho MS 2021.164 me con chi ha FT21173590378157
22/6/2021200,000MBVCB.1208304937.MS 2021.164 ( me con chi Ha).CT tu 1013230851 NGUYEN THI HOAI CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021200,000MBVCB.1208293612.DO THI HOA LIEN chuyen tien ung ho MS 2021164 (Me con chi Ha).CT tu 0251002777195 DO THI HOA LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021200,000315802.220621.115707.Ung ho MS 2021 164 me con chi ha
22/6/2021200,000IBVCB.1208166876.MS 2021 164 me con chi Ha.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/6/2021200,000350348.220621.110114.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 164 me con chi Ha
22/6/2021200,000680671.220621.104208.MS 2021.164 me con chi Ha
22/6/2021200,000679154.220621.103605.giup ms 2021.152
22/6/2021200,000462648.220621.102646.Ung ho chi Ha MS 2021164
22/6/2021200,000574902.220621.101603.ung ho MS 2021.163 Ba Le Thi Von
22/6/2021200,000568529.220621.101014.ung ho MS 2021.164 me con chi Ha
22/6/2021200,000560540.220621.100336.ung ho MS 2021.162 Truong Van Tuan
22/6/2021200,000027585.220621.095336.MS 2021164 me con chi Ha
22/6/2021200,000026484.220621.094013.Ung ho ms 2021.164 me con chi Ha FT21173819595725
22/6/2021200,000440588.220621.092704.ung ho MS 2021 164 me con chi Ha
22/6/2021200,000888569.220621.082636.ung ho ms2021.164 me con chi Ha
22/6/2021200,000SHGD:10000594.DD:210622.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 164 CHI HA
22/6/2021200,000IBVCB.1207648941.ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 0491000002423 LE HIEN THUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021200,000182332.220621.061617.MS 2021.164 (me con chi Ha)
22/6/2021200,000MBVCB.1207549229.Ung ho ms2021.164.CT tu 0011001486985 LAI NGOC DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021300,000743938.220621.215402.Ung ho MS 2021.164 me con chi Ha FT21174470465011
22/6/2021300,000MBVCB.1208988736.Ung ho MS 2021.164.CT tu 0451000504598 VU CONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021300,000082158.220621.170143.Vietcombank;0011002643148;MS2021164 me co chi Ha
22/6/2021300,000395315.220621.160155.Le Duy Binh ung ho ma so 2021.164. Me con chi Ha. FT21173440000051
22/6/2021300,000MBVCB.1208624861.Ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 0291000269629 TRUONG QUANG THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021300,000538491.220621.150521.Ung ho MS 2021.164 me con chi Ha
22/6/2021300,000MBVCB.1208495117.Ung ho MS 2021.164 ( me con chi Ha).CT tu 0011004036500 NGUYEN XUAN PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021300,000264955.220621.133934.MS 2021.164 ME CON CHI HA
22/6/2021300,000232742.220621.133450.MS 2021.164 me con c Ha bi mun xuong 2 con nho chua day 3 tuoi FT21173880207052
22/6/2021300,000408312.220621.132405.Doan Thi Mai Anh chuyen tien ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha)
22/6/2021300,000MBVCB.1208350640.UNG HO MS 2021.163 (ba Le Thi Von).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021300,000MBVCB.1208158504.ms 2021 164 uh me con chi Ha.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/6/2021300,000IBVCB.1208156366.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021300,000568165.220621.100934.ung ho ma so 2021.164 me con chi nguyen thi thu ha
22/6/2021300,000318683.220621.095840.MS 2021.164 (me con chi Ha)
22/6/2021300,000MBVCB.1207864604.Ung ho MS 2021 163 ba Le Thi Von.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/6/2021300,000MBVCB.1207842116.Ung ho MS 2021.164(me con chi Ha).CT tu 0651000766588 NGUYEN THI MINH SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021300,000142850.220621.083709.ung ho ms 2021 164
22/6/2021300,000chuyen khoan ung ho Vo chong Anh Be Hai,Chi Tien o Chau Doc.
22/6/2021305,000MBVCB.1207571220.Ung ho MS 2021 164 me con chi Ha.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/6/2021400,000SHGD:10014740.DD:210622.BO:LE TRONG NHAN.Remark:ung ho ma so 2021.164 me con chi Ha
22/6/2021500,000439984.220621.221718.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 164 me con chi Nguyen Thi Ha Lac Son Hoa Binh
22/6/2021500,000805204.220621.220326.Chuyen tien ung hoMS 2021.160Be Nguyen Mai Thanh Tung
22/6/2021500,000803938.220621.220045.ung hoMS 2021.162 Truong Van Tuan
22/6/2021500,000514043.220621.203956.UNG HO ME CON EM NGUYEN THI HA. MS: 2021.164-220621-20:38:46 514043
22/6/2021500,000MBVCB.1208898140.ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 0531000265669 VO HOANG TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021500,000297297.220621.173842.Vietcombank;0011002643148;TRAN LE THAI chuyen khoan ung ho MS 2021164 me con chi Ha
22/6/2021500,000013352.220621.171427.An Nhien ung ho MS 2021 164 me con chi Ha
22/6/2021500,000MBVCB.1208843164.ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021500,000945049.220621.162249.Chuyen tien ung ho MS 2021.164, me con chi Ha
22/6/2021500,000MBVCB.1208710352.TRAN NGOC MAI chuyen tien uh ms 2021.152 be Duy Bang.CT tu 0021000478390 TRAN NGOC MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021500,000194713.220621.153225.Ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha)
22/6/2021500,000311930.220621.145357.MS 2021 164 me con chi Ha FT21173208508794
22/6/2021500,000MBVCB.1208441636.Ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 0121000793701 NGUYEN DUC HOANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021500,000SHGD:10006019.DD:210622.BO:LE THI HOAI THANH.Remark:IBUNG HO NGUYEN QUANG LIEM MS2021.159
22/6/2021500,000SHGD:10011876.DD:210622.BO:LE THI HOAI THANH.Remark:IBUNG HO NGUYEN VAN LOC MS2021.161
22/6/2021500,000SHGD:10011877.DD:210622.BO:LE THI HOAI THANH.Remark:IBUNG HO NGUYEN MAI THANH TUNG MS2021.160
22/6/2021500,000239788.220621.134312.Ung ho MS2021.164 me con chi Ha FT21173019584120
22/6/2021500,000IBVCB.1208398009.Ung ho MS 2021164 Me con chi Ha.CT tu 0611000184374 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/6/2021500,000209131.220621.130403.Ung ho ms 2021.164 me con chi ha FT21173289968022
22/6/2021500,000207531.220621.130150.ung ho nchcccl Nguyen Qui 0937126196 FT21173087205863
22/6/2021500,000149830.220621.122529.Ungho ms 2021.162 truong van tuan
22/6/2021500,000149337.220621.122311.Ungho ms 2021.164 me con chi ha
22/6/2021500,000319418.220621.120043.Ung ho MS 2021 164 me con chi Ha
22/6/2021500,000SHGD:10016327.DD:210622.BO:LE DANG NINH.Remark:Ms 2021.164
22/6/2021500,000MBVCB.1208208052.DANG VAN SUONG ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 0441000718422 DANG VAN SUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021500,000MBVCB.1208141730.Ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 0011001132360 KHUC NGOC GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021500,000MBVCB.1208083860.MS 2021164?me con chi ha.CT tu 0141000522650 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/6/2021500,000MBVCB.1208060866.Ung ho MS 2021.162 ( Truong Van Tuan ).CT tu 0021001011111 NGUYEN VIET ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021500,000464192.220621.103058.ms2021 164 chuc me con chi Ha gap nhieu binh an
22/6/2021500,000MBVCB.1207981477.UNG HO MS 2021.164 ( me con chi Ha ).CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021500,000291808.220621.100808.ung ho gia dinh chi ha ms 2021.164
22/6/2021500,000MBVCB.1207943041.ung ho me con chi ha MS 2021.164.CT tu 0541000183899 HOANG VAN DUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021500,000452044.220621.095755.Ung ho MS 2021 164 me con chi Ha
22/6/2021500,000MBVCB.1207925645.Ung ho NCHCCCL LE THI KIM LOAN 0903190149.CT tu 0371000495413 LE THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021500,000MBVCB.1207898435.MS 2021.164 Me con chi Ha o Lac Son, Hoa Binh.CT tu 0021001054153 TRUONG THI THU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021500,000SHGD:10001350.DD:210622.BO:DAO QUANG SON.Remark:IBUNG HO MA SO 2021.155 (ANH PHAM MINH DUAN)
22/6/2021500,000013161.220621.092910.Ung ho MS 2021.164 - me con chi Ha FT21173018733053
22/6/2021500,000974856.220621.082609.Ung ho MS 2021.164 me con chi Ha FT21173892784031
22/6/2021500,000239929.220621.081838.ung ho MS 2021 164 me con chi Ha
22/6/2021500,000MBVCB.1207676131.Giup do 2021.164.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021500,000MBVCB.1207623938.NGUYEN HUYNH CONG DANH chuyen tien ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021500,000826145.220621.061719.Ung ho MS 2021.164 Me con chi Ha
22/6/2021600,000IBVCB.1208393214. ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021600,000MBVCB.1208264265.Ung ho ms 2021.146 me con chi Ha.CT tu 0071000765370 DAU THANH AN NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/20211,000,000809785.220621.221346.Chuyen tien ung ho MS 2021.154 bon chi em mo coi
22/6/20211,000,000337598.220621.145515.Vietcombank;0011002643148;Ma so 2021 164 me con chi Ha
22/6/20211,000,000MBVCB.1208447458.Ung ho :MS 2021.164( me con chi ha).CT tu 0451000398433 VU THI CANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/20211,000,000SHGD:10006016.DD:210622.BO:LE THI HOAI THANH.Remark:IBUNG HO ME CON CHI HA MS2021.164
22/6/20211,000,000409703.220621.134545.MS 2021.164 (ME CON CHI HA)-220621-13:49:06 409703
22/6/20211,000,000MBVCB.1208340018.UNG HO MS 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/20211,000,000399181.220621.124718.UNG HO ME CON CHI HA MA SO 2021.164-220621-12:46:33 399181
22/6/20211,000,000527397.220621.120605.MS 2021 164 me con chi Ha
22/6/20211,000,000747256.220621.082845.NGUYEN DANH SON HN ung ho MS 2021164 me con chi Ha CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET
22/6/20211,000,000371244.220621.075919.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 164 me con chi HA
22/6/20211,000,000MBVCB.1207655888.Ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 0071001120670 TRAN THI CHINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/20211,000,000395036.220621.001200.Ms 2021 134 Em Ng Tan Dat
22/6/20212,000,000MBVCB.1208777940.TRAN TAN TAM chuyen tien ung ho MS 2021.164(me con chi Ha).CT tu 0071000632223 TRAN TAN TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/20212,000,000313583.220621.114901.ms 2021. 164 Ung ho me con chi ha
22/6/20212,000,000069201.220621.101558.MS 2021.164 FT21173128605120
22/6/20212,000,000357662.220621.093403.UNG HO MS 2021.164 ( ME CON CHI HA )-220621-09:36:06 357662
22/6/20212,000,000085045.220621.082535.Ung ho MS 2021 164 me con chi ha
22/6/20212,000,000394855.220621.000926.Ms 2021 143 Be Vu Manh Thien
22/6/20212,000,000394674.220621.000632.Ms 2021 137 Be Ng Ngoc Mai
22/6/20212,000,000394355.220621.000305.Ms 2021 129 Be Ng Ha Khanh Vy
22/6/20213,000,000MBVCB.1208491966.NGUYEN CANH TINH ung ho MS 2021.164 me con chi Ha.CT tu 0021000338510 NGUYEN CANH TINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/20215,000,000583495.220621.102237.ong Tu Van giup do ba Le Thi Von MS 2021.163
22/6/20215,000,000MBVCB.1207973166.LE THI MAI HUONG chuyen tien ung ho MS 2021.164 me con chi Ha.CT tu 0011002447951 LE THI MAI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/20215,000330447.230621.104500.Ung ho MS 2021 163 NAM MO QUAN THE AM BO TAT
23/6/202110,000IBVCB.1210535327.UNG HO MS 2021 164 CHI HA.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/6/202110,000IBVCB.1210533491.UNG HO MS 2021 163 BA VON.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/6/202150,000IBVCB.1209394705.Ung ho NCHCCCL .CT tu 0251002741982 HO THANH TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/202150,000IBVCB.1211058204.Ung ho ba LE THI VON , Ms 2021. 163.CT tu 0251001116892 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/6/202150,000MBVCB.1210937086.ung ho?MS 2021.164?(me con chi Ha).CT tu 0071001158610 LE TAT THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/202150,000513390.230621.185936.MS 2021.164. hunghoaiduc
23/6/202150,000MBVCB.1210530293.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.162 Truong Van Tuan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/202150,000IBVCB.1210280059.Giup ma so 2021 163 ba Le Thi Von .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/6/202150,000IBVCB.1210203399.ung ho ma so MS 2021 164 me con chi Ha.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/6/202150,000IBVCB.1210200053.ung ho ma so MS 2021 162 Truong Van Tuan.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/6/202150,000IBVCB.1210196838.ung ho ma so MS 2021 161 Nguyen Van Loc.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/6/202150,000IBVCB.1210194316.ung ho ma so MS 2021 160 be Nguyen Mai Thanh Tung.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/6/202150,000289360.230621.125045.Ung ho NCHCCCL Pham Huynh Tuong Van
23/6/202150,000SHGD:10012073.DD:210623.BO:NGUYEN THI XIEM.Remark:Ung ho ms 2021.164 me con chi Ha
23/6/202150,000MBVCB.1209937673.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.163 (Ba Le Thi Von).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/202150,000068080.230621.102337.NGUYEN QUANG HUY chuyen tien
23/6/202150,000554213.230621.095130.Chuyen tien ung ho NCHCCCL
23/6/202150,000MBVCB.1209737998.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.163 (ba Le Thi Von)Vietnamnet 23/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/202150,000042171.230621.054729.Ung ho NCHCCCL Lam Chi Vi 0888400998
23/6/202150,000822823.230621.030400.Ung ho NCHCCCL Ngoc Tram 0934440301 FT21174650807196
23/6/202150,000001690.230621.000526.Ung ho NCHCCCL
23/6/202160,000161492.230621.133342.Be Quan nho ung ho MS2021.164 FT21174086018056
23/6/2021100,000816926.220621.230130.Ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha). Tu Dieu Van
23/6/2021100,000873256.220621.224639.ung ho ms2021.158 (tran van thuc)
23/6/2021100,000872872.220621.224543.ung ho ms2021.164 (me con chi Ha)
23/6/2021100,000816559.230621.220823.Ung ho Nchcccl 267990 Ngan
23/6/2021100,000547021.230621.193943.Nguyen Thi Thai An ung ho MS 2021.163 Ba Le Thi Von FT21174622566860
23/6/2021100,000461428.230621.180726.Ung ho MS 2021.163 Ba Le Thi Von FT21174504780343
23/6/2021100,000MBVCB.1210622233.ung ho MS 2021.163 (Ba Le Thi Von) -Longhoa9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/2021100,000658270.230621.155454.UNG HO 2021.163 LE THI VON-230621-15:56:59 658270
23/6/2021100,000499653.230621.124419.Ung ho MS2021 163 ba Le Thi Von
23/6/2021100,000121114.230621.123801.Ung ho ms 2021.162 truong van tuan FT21174156061503
23/6/2021100,000120041.230621.123640.Ung ho ms 2021.164 me con chi ha FT21174960139154
23/6/2021100,000119335.230621.123546.Ung ho ms 2021.163 ba le thi von FT21174283040062
23/6/2021100,000MBVCB.1209645464.MS 2021 162.CT tu 0011000865252 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/6/2021100,000MBVCB.1209643591.MS 2021 164.CT tu 0011000865252 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/6/2021100,000MBVCB.1209563029.ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha.CT tu 1021007918 HOANG NHAT HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/2021100,000816933.230621.014838.ms 2021 164 me con chi ha FT21174928385040
23/6/2021100,000674160.230621.003855.Ms 2021 164 me con chi Ha
23/6/2021150,000802724.230621.001447.MS 2021.164 ME CON CHI HA FT21174153596043
23/6/2021150,000802466.230621.001349.MS 2021.152 BE DOAN VU DUY BANG FT21174435138805
23/6/2021200,000919591.230621.210932.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho NCHCCCL
23/6/2021200,000574106.230621.202217.Bui Thi Lien ung ho me con chi Ha- Ma so: 2021.164
23/6/2021200,000894715.230621.201630.Gd Nguyen Ngoc Loi Pd Nguyen Tam ung ho MS 2021163 Ba Le Thi Von
23/6/2021200,000491894.230621.183223.ung ho ms 2021.163 ( ba le thi von)
23/6/2021200,000316558.230621.160150.Ung ho ms 2021.164 FT21174040600985
23/6/2021200,000635963.230621.143728.MS 2021.163 (BA LE THI VON)-230621-14:40:51 635963
23/6/2021200,000IBVCB.1210003806.Ms 2021 163 ba Le Thi Von.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/6/2021200,000653939.230621.113135.ung ho MS 2021.164 me con chi Ha
23/6/2021200,000399946.230621.105830.Tran Minh Nhut giup me con chi ha MS 2021.164
23/6/2021200,000042575.230621.095718.Ma so 2021.164 (me con chi Ha)
23/6/2021200,000SHGD:10008135.DD:210623.BO:PHAM VAN NHAN.Remark:Ung ho Ms 2021.162 Truong Van Tuan
23/6/2021200,000MBVCB.1209760426.ung ho MS 2021.164 ( me con chi Ha).CT tu 0071003906252 NGUYEN DINH HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/2021200,000912872.230621.091104.ung ho 2021.163 ba Le Thi Von FT21174467918624
23/6/2021200,000MBVCB.1209693598.MS 2021.163 LE THI VON.CT tu 0851000006911 NGUYEN QUANG TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/2021200,000MBVCB.1209615781.Ung ho MS 2021.164.CT tu 0011002593194 LE BINH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/2021200,000846010.230621.070413.MS 2021.161 ung ho chau Nguyen Van Loc FT21174101545157
23/6/2021200,000844850.230621.065847.MS 2021.164 ung ho 3 me con chau Ha FT21174293010560
23/6/2021200,000034789.230621.063601.MS 2021 164
23/6/2021200,000834626.230621.054303.MS 2021.164 FT21174557557342
23/6/2021300,000893450.230621.201105.gd Nguyen Ngoc Loi PD Nguyen Tam Ung HoMS 2021162 Truong Van Tuan
23/6/2021300,000850184.230621.172438.Ung ho MS 2021 164 me con chi Ha
23/6/2021300,000207636.230621.170231.MS 2021.164 (me con chi Ha)
23/6/2021300,000907551.230621.162510.ms 2021.164
23/6/2021300,000IBVCB.1210377627.HOANG NGOC BINH ung ho MS 2021.162 (Truong Van Tuan).CT tu 1014074188 HOANG NGOC BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/2021300,000MBVCB.1210209939.MINHhdSSHPC ung ho MS 2021.164 me con chi Ha.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/2021300,000072350.230621.114304.Ung ho ms 2021.163 FT21174978640205
23/6/2021300,000398559.230621.105024.Tran Minh Nhut giup Ba Le Thi Von MS 2021.163
23/6/2021300,000IBVCB.1209834351.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.163 (Ba Le Thi Von).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/2021300,000SHGD:10008105.DD:210623.BO:PHAM VAN NHAN.Remark:Ung ho MS 2021.164 me con chi Ha
23/6/2021300,000998713.230621.094932.ung ho ms 2021.162 be truong van tuan
23/6/2021300,000IBVCB.1209764784.Ung ho MS 2021.162 (Truong Van Tuan).CT tu 0021001632748 LE TUAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/2021300,000IBVCB.1209724785.ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 0291000047913 TRAN THI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/2021300,000SHGD:10001652.DD:210623.BO:NGUYEN BA HAI.Remark:Ms 2021164 ung ho me con chi ha
23/6/2021300,000MBVCB.1209617127.Ung ho ms 2021.163 (Ba Le Thi Von).CT tu 0121000325739 LE THANH TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/2021300,000MBVCB.1209612697.Ung ho ms 2021.162 (Truong Van Tuan).CT tu 0121000325739 LE THANH TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/2021300,000MBVCB.1209558118.PHAM THI PHUONG THAO ung ho MS 2021.164 Me con chi Ha.CT tu 0281001818595 PHAM THI PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/2021500,000615684.230621.212118.MS 2021.156 (Ung ho Sung Mi Dia)
23/6/2021500,000613534.230621.211757.MS.2021.162 (ung ho Truong Van Tuan)
23/6/2021500,000609570.230621.211152.MS 2021.164 (ung ho me con chi Ha)
23/6/2021500,000894223.230621.201422.Gd Nguyen Ngoc Loi PD Nguyen Tam ung ho MS 2021164 me con chi Ha
23/6/2021500,000892842.230621.200822.Gd Nguyen Ngoc Loi PD Nguyen Tam ung ho MS 2021 161 anh Nguyen Van Loc
23/6/2021500,000505864.230621.185416.MS 2021 FT21174881296020
23/6/2021500,000499072.230621.184733.Ung ho MS 2021.163 Ba Le Thi Von FT21174066009276
23/6/2021500,000353909.230621.163234.MS 2021.164 FT21174040776304
23/6/2021500,000506343.230621.160952.MS 2021.163 (Le Thi Von)
23/6/2021500,000298075.230621.154631.UNG HO MS 2021.VACXINCOVID FT21174299000301
23/6/2021500,000SHGD:10018331.DD:210623.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.163 ba Le Thi Von
23/6/2021500,000684515.230621.150940.ung ho ms2021 164
23/6/2021500,000683647.230621.150908.ung ho ms2021 154
23/6/2021500,000220586.230621.142153.LE CHI THANH ung ho MS 2021.164 (me con chi ha)
23/6/2021500,000219086.230621.141823.LE CHI THANH ung ho MS 2021.162 ( truongvan tuan
23/6/2021500,000MBVCB.1210222152.GIA HUNG MC UNG HO MS 2021.164 (Me con chi Ha).CT tu 1919931988 VUONG THI HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/2021500,000552752.230621.133810.NGUYEN VIET THANH ung ho MS 2021 Truong Van Tuan
23/6/2021500,000MBVCB.1210167147.Ung ho ma so 2021.153 (chi Hoang Thi Vi).CT tu 0011001807495 PHAN QUOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/2021500,000993295.230621.132814.UNG HO MS 2021163 BA LE THI VON
23/6/2021500,000IBVCB.1209965656. chuyen khoan ung ho ms 2021.163 ba LE THI VON.CT tu 0061000098460 THIEU QUANG VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/2021500,000928828.230621.083214.Chuyen tien ung ho mevon co Ha tinh Hoa Binh
23/6/2021500,000543950.230621.071336.UNG HO MS:2021.164(ME CON CHI HA)-230621-07:13:36 543950
23/6/2021500,000199085.230621.064410.Ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha)
23/6/2021500,000IBVCB.1209514185.ung ho chau Truong Van Tuan bi ung thu hach .CT tu 0281000245513 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/6/20211,000,000909721.230621.162603.Chuyen tien ung ho chi Ha MS 2021.164
23/6/20211,000,000MBVCB.1210342327.ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/20211,000,000MBVCB.1210339869.ung ho MS 2021.163 (ba Le Thi Von).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/20211,000,000MBVCB.1210163342.Ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 0011001807495 PHAN QUOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/20211,000,000IBVCB.1209994501.MS 2021 163 ba Le Thi Von.CT tu 0071003912663 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/6/20211,000,000555121.230621.083913.Ung ho ms 2021.164 me con chi Ha
23/6/20211,000,000SHGD:10000186.DD:210623.BO:NGUYEN THANH BINH.Remark:Ung ho ms 2021.164 me con chi ha
23/6/20211,000,000680107.230621.051853.ung ho MS 2021164 me con chi Ha
23/6/20211,500,000SHGD:10000200.DD:210623.BO:NGUYEN THANH BINH.Remark:Ung ho moi ms 500.000 vnd, ms 2021.156 sung mi dia, ms 2021.158 tran van thuc, ms 2021.162 truong van tuan
23/6/20212,000,000296773.230621.202351.ung ho NCHCCCL Tran xuan Truong 0912787111 mong co nhieu nhung cuoc doan tu am ap hanh phuc
23/6/20212,000,000356328.230621.160307.MS 2021.164
23/6/20212,000,000151728.230621.115153.MS 2021.164 (ung ho me con chi Ha)
23/6/20212,000,000163544.230621.103427.PHAM VAN TIEN UNG HO MS 2021.164 CHI HA
23/6/20212,000,000MBVCB.1209694235.Ung ho MS 2021.VACXINCOVID.CT tu 0451000275584 TA VAN DO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/20215,000,000970431.230621.100835.Ung ho MS 2021.163 ba Le Thi Von FT21174582029271
23/6/20215,000,000967960.230621.100619.Ung ho MS 2021.162 Truong Van Tuan FT21174314384206
24/6/20211,000IBVCB.1212610885.wer.CT tu 0431000273930 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/20211,000IBVCB.1211411613.sef.CT tu 1020105976 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/202110,000IBVCB.1212010850.UNG HO MS 2021 165 BA HUONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/6/202110,000146426.240621.084225.Ung ho MS 2021 165 gia dinh ba Huong NAM MO QUAN THE AM BO TAT
24/6/202120,000MBVCB.1212066791.ung ho nchcccl LE THU NGA 0909069313.CT tu 0511000414437 LE THU NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/202120,000MBVCB.1211818608.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.165(gia dinh co huong).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/202150,000382039.230621.224847.Ung ho MS 2021 164 me con chi Ha
24/6/202150,000721517.240621.221801.Nguyen Van Hien ung ho gia dinh ba Huong MS 2021.165
24/6/202150,000532035.240621.205955.NCHCCCL LIEN 0901656783 FT21176552708412
24/6/202150,000243755.240621.204110.ung ho MS 2021 164 me con chi ha
24/6/202150,000740201.240621.153837.UNG HO MS 2021 164 ME CON CHI HA
24/6/202150,000IBVCB.1211999923.Giup ma so 2021 165 gia dinh ba Huong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/6/202150,000MBVCB.1211930526.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.165 (gia dinh ba Huong).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/202150,000506236.240621.124701.ung ho 2021 162 Truong Van Tuan
24/6/202150,000MBVCB.1211671032.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.161, 162, 163, 164, 165.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/202150,000840598.240621.095500.NGUYEN QUANG HUY chuyen tien
24/6/202150,000MBVCB.1211282318.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.165 (gia dinh ba Huong)Vietnamnet 24/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/202168,000MBVCB.1211314931.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.165 (gia sinh ba Huong).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/2021100,000503639.240621.202618.Ung Ho MS 2021.165 gia dinh ba Huong FT21175316495003
24/6/2021100,000011264.240621.190745.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;PHAM THANH SON chuyen khoan
24/6/2021100,000IBVCB.1212314842.HO ANH TUAN ung ho MS 2021.165 (gia dinh ba Huong).CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/2021100,000209610.240621.164940.Ung ho MS 2021.165 (gia dinh ba Huong). Tu Phuc Hoat
24/6/2021100,000156526.240621.145753.Giang HN ung ho gd ba Huong MS 2021 165 FT21175710280694
24/6/2021100,000599329.240621.141157.Ung ho MS2021 165 gd ba Huong
24/6/2021100,000690803.240621.131903.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.165 gia dinh ba huong
24/6/2021100,000SHGD:10000440.DD:210624.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Phuc Thuan HCM ung ho MS 2021.155 chuc Bac Pham Minh Duan mau khoe
24/6/2021100,000SHGD:10000443.DD:210624.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Phuc Thuan HCM ung ho MS 2021.156 chuc anh Sung Mi Dia mau khoe
24/6/2021100,000895938.240621.105402.ung ho ms 2021.164 - me con chi Ha
24/6/2021100,000008372.240621.104316.ZP5VHUSBB1Q8 210624000068830 MS 2021164
24/6/2021100,000127291.240621.101601.ung ho MS 2021.164 chi Nguyen Thi Ha
24/6/2021100,000MBVCB.1211487665.Ung ho MS 2021.163 (ba Von).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/2021100,000124031.240621.092015.MS 2021 165 gia dinh ba Huong
24/6/2021100,000807253.240621.091745.T ung ho gia dinh ba Huong MS 2021.165
24/6/2021100,000MBVCB.1211435025.MS 2021.165 Nguyen Thi Minh Yen ung ho Gia dinh ba Huong.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/2021100,000205009.240621.085907.Ung ho MS 2021.165 (gd ba Huong)
24/6/2021100,000104458.240621.085707.Vinh Nam ung ho ms 2021 165 gia dinh ba Nguyen Thi Huong
24/6/2021100,000818970.240621.085436.Ung ho Gd ba Huong MS 2021.165 FT21175230164158
24/6/2021100,000000393.240621.082550.Vietcombank;0011002643148;ung ho?MS 2021165 gia dinh ba Huong
24/6/2021100,000291313.240621.082251.ung hoMS 2021.160(Be Nguyen Mai Thanh Tung) cau mong binh an se den voi gd minh
24/6/2021100,000289981.240621.081856.ung ho MS 2021.165 (gia dinh ba Huong) chuc moi su binh an se den voi gd minh
24/6/2021100,000749884.240621.063015.UNG HO MS 2021.164(ME CON CHI HA)-240621-06:30:15 749884
24/6/2021100,000MBVCB.1211167284.Ung Ho NCHCCCCL.CT tu 0071001126294 PHAM NGOC YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/2021150,000SHGD:10018437.DD:210624.BO:PHAM THI ANH HOA.Remark:MS 2021 165 ung ho gia dinh ba Huong
24/6/2021200,000710746.230621.234844.Ung ho MS 2021.164 me con chi Ha FT21175797309336
24/6/2021200,000IBVCB.1212148211.MS 2021 165 gia dinh ba Huong.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/6/2021200,000804211.240621.152702.ung ho MS 2021.164
24/6/2021200,000752916.240621.143723.ungho NCHCCCL Truong Thi Sen 0971716659
24/6/2021200,000509058.240621.124946.Ms 2021 165 gia dinh ba Huong
24/6/2021200,000MBVCB.1211766262.MS 2021 164 me con chi Ha.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/2021200,000331902.240621.104231.Ung ho MS 2021 162 TRUONG VAN TUAN
24/6/2021200,000MBVCB.1211593732.ung ho me con chi Ha MS 2021.164.CT tu 1014606660 TRINH QUANG TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/2021200,000MBVCB.1211542249.MS 2021.165 (gia dinh ba Huong).CT tu 0851000006827 PHAN NGOC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/2021200,000IBVCB.1211530766.MS 2021 152 be Doan Vu Duy Bang tinh Ben Tre.CT tu 0421003763129 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/6/2021200,000MBVCB.1211491319.ung ho MS 2021.165 (gd ba Huong).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/2021200,000SHGD:10000146.DD:210624.BO:NGUYEN NGOC MINH HOA.Remark:995221062450962 ung ho MS 2021.165 gia dinh ba Huong
24/6/2021200,000944906.240621.062544.Ung ho ma so 2021165 Gia dinh ba Huong
24/6/2021250,000413501.240621.211258.MS 2021.154 (ung ho 4 chi em mo coi)
24/6/2021250,000409716.240621.210736.MS 2021.159 (ung ho anh Nguyen Quang Liem)
24/6/2021300,000701979.240621.215436.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My
24/6/2021300,000612392.240621.143229.Ung ho MS 2021 162 Truong van Tuan
24/6/2021300,000021576.240621.121033.Ung ho ms 2021 164 me con chi Ha
24/6/2021300,000163743.240621.100257.MS 2021 165 gia dinh ba Huong
24/6/2021300,000MBVCB.1211484222.Ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/2021300,000083236.240621.073334.ung ho MS 2021 164 me con chi Ha
24/6/2021500,000MBVCB.1212696258.Ung ho NCHCCCL Hoang Huu Phuong 0937941213.CT tu 0081001340341 HOANG HUU PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/2021500,000262297.240621.181210.NGUYEN DUC THANH UNG HO MS 2021.164 me con chi ha
24/6/2021500,000MBVCB.1212254960.HO CONG DUNG chuyen tien ung ho MS2021.164 me con chi Ha.CT tu 0071004199352 HO CONG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/2021500,000SHGD:10003397.DD:210624.BO:NGUYEN DUC HAU.Remark:IBUNG HO MS2021.164(ME CON CHI HA)
24/6/2021500,000182965.240621.150957.Ung hoMS 2021.165 (gia dinh ba Huong)
24/6/2021500,000612454.240621.143442.Ung ho MS 2021 161 nguyen van loc
24/6/2021500,000612298.240621.142856.Ung ho MS 2021 164 me con chi Ha
24/6/2021500,000MBVCB.1211668070.ung ho MS 2021.163 Le Thi Von.CT tu 0111000176767 TRINH HUU PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/2021500,000791441.240621.104334.MS 2021.165-240621-10:45:53 791441
24/6/2021500,000SHGD:10005618.DD:210624.BO:LE NGOC LOI.Remark:(CKRmNo: 043621062469127)ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD)-)
24/6/2021500,000958027.240621.083106.Ung ho ms 2021 165 gd ba Huong
24/6/2021500,000MBVCB.1211332339.MS 2021.164 me con chi Ha.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/2021500,000780365.240621.074627.Ung ho MS 2021.165 gia dinh ba Huong FT21175254569675
24/6/2021500,000744406.240621.014121.UNG HO MS 2021.163 LE THI VON-240621-01:44:43 744406
24/6/2021600,000MBVCB.1212491235.UNG HO MS 2021.165 (gia dinh ba Huong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/20211,000,000282852.240621.164302.Ung ho Ms 2021.128 be vo thi xuan thao FT21175700808245
24/6/20211,000,000MBVCB.1212227988.Ung ho MS 2021.163 ( Ba Le Thi Von).CT tu 0181002670004 TON NU TRA MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/20211,000,000MBVCB.1212125005.Ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/20211,000,000MBVCB.1212121591.Ung ho MS 2021.161 (Nguyen Van Loc).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/20211,000,000202740.240621.085346.ung ho ms 2021.164 (me con chi Ha)
24/6/20211,000,000285745.240621.080435.ung ho MS 2021 165 gia dinh ba Huong
24/6/20212,000,000MBVCB.1212128317.Ung ho MS 2021.163 (ba Le Thi Von).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/20212,000,000MBVCB.1212117564.Ung ho MS 2021.159 (anh Nguyen Quang Liem).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/20215,000,000068783.240621.160603.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 164 ME CON CHI HA
24/6/20215,000,000900645.240621.085032.Ong Tu Van ung ho cho MS 2021.165 gia dinh ba Huong
25/6/20211,000IBVCB.1213115078.cw.CT tu 1020822182 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/20211,000IBVCB.1212961663.qwe.CT tu 1021177972 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/6/20215,000199372.250621.092442.Ung ho MS 2021 166 NAM MO QUAN THE AM BO TAT
25/6/202110,000IBVCB.1213393737.UNG HO MS 2021 166 EM VY.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/6/202120,000MBVCB.1214609208.Ung ho NCHCCCL, Trinh Thi Bich Thuy, 0985593696.CT tu 0141000858826 TRINH THI BICH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/202120,000MBVCB.1213977342.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 2021.166 em tran le phuong vy.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/202150,000156245.250621.191541.MS 2021 162 Truong Van Tuan
25/6/202150,000082122.250621.170157.TRINH THI GAM chuyen tien
25/6/202150,000661984.250621.144700.Nhom Vien gach nho Ung ho Ma so 164
25/6/202150,000661212.250621.144634.Nhom Vien gach nho Ung ho Ma so 162
25/6/202150,000660524.250621.144609.Nhom Vien gach nho Ung ho Ma so 160
25/6/202150,000352298.250621.142522.MS 2021.165 (gia dinh ba Huong)
25/6/202150,000MBVCB.1213686216.ung ho MS 2021164 Me con chi HA.CT tu 0011001715616 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/6/202150,000MBVCB.1213680497.ung ho MS 2021152 be DOAN VU DUY BANG.CT tu 0011001715616 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/6/202150,000IBVCB.1213559074.Giup ma so 2021 166 em Tran Le Phuong Vy .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/6/202150,000330865.250621.110318.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021166 em Tran Le Phuong Vy
25/6/202150,000672654.250621.100946.TRINH THI GAM chuyen tien
25/6/202150,000MBVCB.1213108334.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.166 (Em Tran Le Phuong Vy).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/202150,000955081.250621.063214.LX UNG HO MS 2021.166(TRAN LE PHUONG VY)-250621-06:35:41 955081
25/6/202150,000835809.250621.051330.Ung ho ma so 2021.164 me con chi ha
25/6/202150,000MBVCB.1212872700.uh ms 2021 165 ba huong.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/6/202186,000MBVCB.1212975951.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.166 (Em Tran Le Phuong Vy). (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021100,000210214.250621.231634.ung ho MS 2021.165 (gia dinh ba Huong)
25/6/2021100,000210032.250621.231522.ung ho MS 2021.166 (em Tran Le Phuong Vy)
25/6/2021100,000313011.250621.180624.Ung ho ma so 2021 161 FT21176050483560
25/6/2021100,000311686.250621.180518.Ung ho ma so 2021 164 FT21176601000940
25/6/2021100,000310497.250621.180411.Ung ho ma so 2021 163 FT21176029252371
25/6/2021100,000309089.250621.180253.Ung ho ma so 2021 165 FT21176752265973
25/6/2021100,000018746.250621.175010.MS 2021 166 Em Tran Le Phuong Vy
25/6/2021100,000MBVCB.1214030146.Ung ho MS 2021.164 me con chi Ha.CT tu 0011001100050 NGO DUNG NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021100,000MBVCB.1214024135.Ung ho MS 2021.161 Nguyen Van Loc.CT tu 0011001100050 NGO DUNG NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021100,000371327.250621.165924.Ung ho MS 2021152 Be Doan Vu Duy Bang
25/6/2021100,000370709.250621.165741.Ung ho MS 2021153 chi Hoang Thi Vi
25/6/2021100,000370086.250621.165604.Ung ho MS 2021154 bon chi em mo coi
25/6/2021100,000369386.250621.165400.Ung ho MS 2021156 Sung Mi Dia
25/6/2021100,000367520.250621.164904.Ung ho MS 2021160 Be Nguyen Mai Thanh Tung
25/6/2021100,000367180.250621.164807.Ung ho MS 2021161 Nguyen Van Loc
25/6/2021100,000359220.250621.162631.Ung ho MS 2021162 Truong Van Tuan
25/6/2021100,000358726.250621.162513.Ung ho MS 2021164 me con chi Ha
25/6/2021100,000358282.250621.162359.Ung ho MS 2021165 gia dinh ba Huong
25/6/2021100,000357880.250621.162252.Ung ho MS 2021166 Em Tran Le Phuong Vy
25/6/2021100,000168040.250621.160627.Ung ho ms 2021.165 gia dinh ba huong FT21176050959686
25/6/2021100,000165416.250621.160429.Ung ho ms 2021.166 em tran le phuong vy FT21176033980336
25/6/2021100,000348761.250621.140755.Ung ho MS 2021.166 (Em Tran Le Phuong Vy). Tu Dieu Van
25/6/2021100,000012976.250621.113616.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.166 (EM TRAN LE PHUONG VY)-250621-11:35:36 012976
25/6/2021100,000724416.250621.105825.T ung ho em Tran le phuong Vi MS 2021.166
25/6/2021100,000273103.250621.100929.Ung ho Ms 2021 166 Tran Le Phuong Vy
25/6/2021100,000228171.250621.092021.ung ho ms 2021.164 me con chi Ha
25/6/2021100,000070915.250621.082124.Vinh Nam ung ho ms 2021 166 em Tran Le Phuong Vy
25/6/2021100,000MBVCB.1213023304.MS 2021.166.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021200,000MBVCB.1212841965.MS 2021.164?(me con chi Ha) .CT tu 0351000738653 NGUYEN VAN TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021200,000860011.240621.231252.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;PHAN HIEU ung ho MS 2021 164 me con chi Ha. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
25/6/2021200,000553457.250621.231218.MS2021.162 va Ms2021.164 FT21177317275002
25/6/2021200,000311221.250621.211423.MS 2021.166
25/6/2021200,000MBVCB.1214436253.ung ho ms 2021.166 ( em Tran Le Phuong).CT tu 0011004171499 TA QUANG HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021200,000IBVCB.1214015197.MS 2021 166 em Tran Le Phuong Vy.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/6/2021200,000084512.250621.162126.MS 2021.166 (EM TRAN LE PHUONG VY)-250621-16:20:58 084512
25/6/2021200,000SHGD:10002361.DD:210625.BO:NGUYEN THI HANG.Remark:UNG HO MS 2021.163 - BA LE THI VON
25/6/2021200,000030513.250621.130302.UNG HO MS : 2021.166( EM TRAN LE PHUONG VY)-250621-13:05:06 030513
25/6/2021200,000MBVCB.1213443935.ung ho MS 2021.166 (em Tran Le Phuong Vi).CT tu 0011001140269 NGUYEN QUYNH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021200,000906823.250621.114710.Ung ho MS 2021.164 me con chi Ha FT21176794921618
25/6/2021200,000903591.250621.114356.Ung ho MS 2021.165 Gia dinh ba Huong FT21176029914288
25/6/2021200,000MBVCB.1213276692.MS 2021.166 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021200,000787735.250621.100024.Ung ho MS 2021.162 Truong Van Tuan FT21176737078982
25/6/2021200,000212050.250621.093246.MS 2021 166 Tran Le Phuong Vy
25/6/2021200,000MBVCB.1213148060.Ung ho MS2021.166.CT tu 0761002371298 NGUYEN HOANG MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021200,000228592.250621.092107.ung ho ms 2021.162 TruongVan Tuan
25/6/2021200,000227712.250621.091926.ung ho ms 2021.166 e Tran Le Phuong Vy
25/6/2021200,000853295.250621.085503.ung ho MS 2021.166 Em Tran Le Phuong Vy
25/6/2021200,000234421.250621.063457.Vietcombank;0011002643148;ung ho ms 2021 166 em tran le phuong vy
25/6/2021200,000534654.250621.061435.MS 2021.166 (Em Tran Le Phuong Vy)
25/6/2021300,000MBVCB.1212825178.Ung ho ms 2021.164( me con chi Ha).CT tu 0011002358235 NGHIEM THI LE THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021300,000IBVCB.1213765714.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.165 (gia dinh ba Huong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021300,000IBVCB.1213746204.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.166 (Em Tran Le Phuong Vy).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021300,000MBVCB.1213692803.ms 2021 166 uh em Tran Le Phuong Vy.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/6/2021300,000570969.250621.113745.Ms 2021. 166 em Tran Le Phuong Vy. Chuc em mau vuot qua bao benh. Anh Huy Thu Duc, HCM
25/6/2021300,000891061.250621.113155.Ung ho ms2021.166 FT21176377048785
25/6/2021300,000IBVCB.1213351868.MS 2021.166.CT tu 0181002673268 NGUYEN HUU PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021300,000699433.250621.103504.Ung ho MS 2021.166 (Em Tran Le Phuong Vy)
25/6/2021300,000MBVCB.1213129928.ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 1013611260 NGUYEN THI KIM LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021300,000MBVCB.1213127844.ung ho MS 2021.165 (gia dinh ba Huong).CT tu 1013611260 NGUYEN THI KIM LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021300,000MBVCB.1213026374.Ung ho MS 2021.166 Tran Le Phuong Vy.CT tu 0691000312081 NGUYEN KIM THOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021300,000MBVCB.1212870927.ung ho MS 2021.165 (gia dinh ba Huong).CT tu 0071001936991 NGUYEN THUY CANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021350,000430380.250621.091406.IBFT ONG BA KHAI TAM GUI BA MS 2021.163
25/6/2021500,000MBVCB.1212835136.ung ho MS 2021156 Sung Mi Dia.CT tu 0081000165991 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/6/2021500,000MBVCB.1212829947.ung ho MS 2021164 me con chi Ha.CT tu 0081000165991 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/6/2021500,000MBVCB.1214341128.Ung ho MS 2021.166 Tran Le Phuong Vy).CT tu 0011003458183 NGUYEN NGOC KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021500,000117671.250621.185136.NCHCCCL Dao Thi Ngan 0375368694
25/6/2021500,000MBVCB.1213602802.Vuong Ngoc Quy ung ho MS2021.164(me con chi Ha) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021500,000922233.250621.120241.Ung ho MS 2021.166 em Tran Le Phuong Vy FT21176207966651
25/6/2021500,000560597.250621.112621.ms2021.144 ung ho 3 ce mo coi
25/6/2021500,000006567.250621.111223.UNG HO MS 2021.166 (EM TRAN LE PHUONG VY)-250621-11:12:10 006567
25/6/2021500,000MBVCB.1213351624.UNG HO MS 2021.166 (em Tran Le Phuong Vy).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021500,000SHGD:10001734.DD:210625.BO:VO DUC TRI.Remark:995221062553627 ung ho MS 2021.156 em Tran Le Phuong Vy
25/6/2021500,000SHGD:10007332.DD:210625.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.166 em Tran Le Phuong Vy
25/6/2021500,000720166.250621.085243.MS 2021 166 be tran le phuong vy FT21176048374332
25/6/2021500,000SHGD:10000568.DD:210625.BO:PHAM QUOC MANH.Remark:Pham Quoc Manh ung ho gd chi Nguyen Thi Ha, Tuan Dao, Lac Son, Hoa Binh. MS 2021.164
25/6/2021500,000710278.250621.080334.Ung ho MS 2021.164 me con chi Ha
25/6/2021500,000667859.250621.070424.Ung ho MS 2021.166 Em Tran Le Phuong Vy FT21176557860030
25/6/20211,000,000475425.250621.154056.Ck ung ho MS 2021160 nguyen mai thanh tung
25/6/20211,000,000200836.250621.081406.ung ho MS 2021 166 em Tran Le Phuong Vy
25/6/20211,000,000411523.250621.074900.IBFT MS 2021.163
25/6/20211,000,000530869.250621.062119.MS 2021.166
25/6/20211,000,000MBVCB.1212927326.Ung ho Ms 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 0121000359096 NGUYEN TRINH MINH TRIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/202110,000,000107149.250621.151901.MS 2021.091 CONG TY CP DTXD TRUNG NAM UNG HO FT21176641084360
25/6/202110,000,000004194.250621.110358.UNG HO NCHCCCL MAI ANH 0903210448-250621-11:02:58 004194
26/6/20211,000IBVCB.1215018730.wef.CT tu 1019705852 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/20211,000IBVCB.1214992740.sfd.CT tu 1020934206 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/20211,000IBVCB.1214981630.asdf.CT tu 0171003471643 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/20211,000IBVCB.1214978631.sdf.CT tu 0171003471643 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/20211,000IBVCB.1214965329.awe.CT tu 0171003482392 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/20215,000738375.260621.161040.Ung ho MS 2021 167 NAM MO QUAN THE AM BO TAT
26/6/202130,000777968.260621.102640.Ung ho MS 2021.166 (Em Tran Le Phuong Vy)
26/6/202130,000777565.260621.102508.Ung ho MS 2021.163 (Ba Le Thi Von)
26/6/202150,000071340.260621.204145.Ung ho NCHCCCL ANH MAI 0779255707
26/6/202150,000195838.260621.185431.Ung ho NCHCCCL Dang Thi Thanh FT21177903205701
26/6/202150,000974990.260621.150719.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021167 Nguyen Huyen Thuong
26/6/202150,000IBVCB.1215269650.Giup ma so 2021 167 Nguyen Huyen Thuong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/6/202150,000MBVCB.1215114967.Ung ho MS 2021.167.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/202150,000796808.260621.111641.Ung ho mg 2021.166 em Tran Le Phuong Vy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21177932532633
26/6/202150,000776971.260621.102256.Ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha)
26/6/202150,000776179.260621.101945.Ung ho MS 2021.162 (Truong Van Tuan)
26/6/202150,000526375.260621.093806.NGUYEN QUANG HUY chuyen tien
26/6/202150,000MBVCB.1214747765.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.167 (chau Nguyen Huyen Thuong)Vietnamnet 26/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/202150,000469970.260621.021402.Ung ho NCHCCCL Phuong 0969950137
26/6/202150,000751000.260621.005137.Nguyen van thanh ung ho MS 2021.163 ba le thi von
26/6/202160,000074419.260621.082459.gui 2021 164 va 2021 167
26/6/202168,000MBVCB.1216036295.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.167 ( Nguyen Huyen Thuong ). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/202168,000MBVCB.1215141475.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho Ms 2021.167 ( Nguyen Huyen Thuong ). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/2021100,000643728.260621.185522.Ms 2021 167 Nguyen Huyen Thuong
26/6/2021100,000301319.260621.180129.UNG HO 2021.166 TRAN LE PHUONG VY-260621-18:05:12 301319
26/6/2021100,000874777.260621.173047.MS 2021 164 me con chi Ha
26/6/2021100,000MBVCB.1215636060.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.166 Tran Le Phuong Vy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/2021100,000546800.260621.164824.Ung ho MS 2021.167 (Nguyen Huyen Thuong). Tu Phuc Hoat
26/6/2021100,000MBVCB.1215554372.Ms 2021 167 be Huyen Thuong.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/2021100,000MBVCB.1215550818.ms 2021165 gd ba Huong .CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/2021100,000MBVCB.1215296888.MS 2021.167 (Nguyen Huyen Thuong).CT tu 0451001286228 NGUYEN MINH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/2021100,000242408.260621.132033.UNG HO MS : 2021.167( NGUYEN HUYEN THUONG)-260621-13:22:55 242408
26/6/2021100,000567518.260621.121819.Chuyen tien ung ho MS 2021.167 Nguyen Huyen Thuong
26/6/2021100,000095926.260621.110542.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 164 me con chi Ha
26/6/2021100,000583439.260621.104449.T ung ho be Nguyen huyen Thuong MS 2021.167
26/6/2021100,000764576.260621.104408.Ung ho MS 2021.167 Nguyen Huyen Thuong FT21177072019839
26/6/2021100,000935382.260621.104155.ung ho MS 2021.167 Nguyen Huyen Thuong
26/6/2021100,000298156.260621.102926.MS 2021 167 Nguyen Huyen Thuong
26/6/2021100,000715681.260621.095516.Ung ho MS 2021.167 Nguyen Huyen Thuong FT21177314339408
26/6/2021100,000281032.260621.094814.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Hue 0348566886
26/6/2021100,000139608.260621.084202.Vinh Nam ung ho ms 2021 167 Nguyen Huyen Thuong
26/6/2021150,000MBVCB.1215184586.MA SO 2021 167.CT tu 0011000972613 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/6/2021200,000084098.260621.165711.Ung ho MS 2021.167 Nguyen Huyen Thuong FT21177034730401
26/6/2021200,000MBVCB.1215543586.MS 2021 166 em Tran Le Phuong Vy.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/2021200,000221873.260621.161026.PHAM THI KIM CHI chuyen tien MS 2021 . 167 Nguyen Huyen Thuong.
26/6/2021200,000PT.VNN.10800343.164874.20210626.155818.97043668X7e8000000000000780017.0011002643148;Transfer for PT.Vietnamnet.GD:39 VANPHUC-KIM MA HANOI VN
26/6/2021200,000838884.260621.142931.Giup be Thuong MS 2021.167
26/6/2021200,000740199.260621.132516.IBFT MS 2021.167
26/6/2021200,000138294.260621.105600.Ung ho MS 2021.167 (NGUYEN HUYEN THUONG)
26/6/2021200,000IBVCB.1214996981.MS 2021 167 Nguyen Huyen Thuong.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/6/2021200,000271558.260621.092620.VU ANH TUAN Chuyen tien ung ho ms 2021.156
26/6/2021200,000270875.260621.092444.VU ANH TUAN Chuyen tien ung ho ms 2021.160
26/6/2021200,000270127.260621.092258.VU ANH TUAN Chuyen tien ung ho ms 2021.167
26/6/2021200,000667979.260621.090153.Ung ho MS 2021.167 Nguyen Huyen Thuong-NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT21177039199711
26/6/2021200,000MBVCB.1214848169.Ung ho MS 2021.164 ( me con chi Ha ).CT tu 1031000002586 PHAM NGOC HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/2021200,000MBVCB.1214784776.MS 2021.167?(Nguyen Huyen Thuong).CT tu 0351000738653 NGUYEN VAN TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/2021200,000662169.260621.073753.IBFT ung ho MS2021.166
26/6/2021200,000662605.260621.073622.IBFT ung ho MS 2021.162
26/6/2021200,000661960.260621.073434.IBFT ung ho MS2021.154
26/6/2021200,000781996.260621.065349.Chuyen tien ung ho MS 2021.167 Nguyen Huyen Thuong
26/6/2021200,000476091.260621.065328.Ung Ho Ma So 2021167 Nguy Huyen Thuong
26/6/2021200,000MBVCB.1214739950.Ung ho ms 2021.167.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/2021200,000780054.260621.064417.ung ho ms 2021.167 Nguyen Huyen Thuong
26/6/2021200,000398714.260621.063116.ung ho MS 2021.167
26/6/2021200,000598799.260621.052506.Ung ho MS 2021.167 FT21177084405545
26/6/2021300,000MBVCB.1215851484.Ung ho ms 2021.167 (Nguyen Hoai Thuong).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/2021300,000789390.260621.174133.MS 2021144 ba em nho mo coi-VNPT2021062627360759
26/6/2021300,000064354.260621.124051.Ung ho MS 2021.167
26/6/2021300,000MBVCB.1215205513.UNG HO MS 2021.167 (Nguyen Huyen Thuong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/2021300,000780638.260621.110018.Ung ho MS 2021.167 NGUYEN HUYEN THUONG FT21177808288212
26/6/2021300,000933788.260621.104001.Chuyen tien ung ho MS 2021.167 Nguyen Huyen Thuong
26/6/2021300,000MBVCB.1214673992.TRAN NGOC THANG chuyen tien ng h?MS 2021.166?(Em Trn L Phng Vy).CT tu 0831000089841 TRAN NGOC THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/2021300,000IBVCB.1214670713.ung ho MS 2021.166 (Em Tran Le Phuong Vy).CT tu 0071000715237 HOANG ANH TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/2021450,000869300.260621.113243.MoMoT0901415046T13266544145T970436TUng ho NCHCCCL Nguyen Thi Thu Mai 0987915259
26/6/2021500,000MBVCB.1214641198.ung ho Ms 2021.165( gia dinh ba Huong).CT tu 0181003531788 TRUONG NGOC DONG GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/2021500,000MBVCB.1215361759.NGUYEN VAN QUE chuyen tien ung ho ms 2021.167( Nguyen Huyen Thuong).CT tu 1017941515 NGUYEN VAN QUE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/2021500,000564327.260621.121334.ung ho ms 2021.167 nguyen huyen thuong
26/6/2021500,000MBVCB.1215090051.Mo coi.CT tu 0021001067153 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/6/2021500,000MBVCB.1215078937.MS. 2021.167 Nguyen Huyen Thuong.CT tu 0011000057085 NGUYEN VAN GIAP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/2021500,000718041.260621.095739.MS 2021.167 ung ho Nguyen Huyen Thuong FT21177733500718
26/6/2021500,000188208.260621.091250.MS 2021.167 (NGUYEN HUYEN THUONG)-260621-09:15:22 188208
26/6/2021500,000187836.260621.091132.MS 2021.163 (BA LE THI VON)-260621-09:11:07 187836
26/6/2021500,000187446.260621.090944.MS 2021.166 (EM TRAN LE PHUONG VY)-260621-09:13:13 187446
26/6/2021500,000128396.260621.073414.Vietcombank;0011002643148;UNG HO MS 2021161 NGUYEN VAN LOC
26/6/2021500,000121672.260621.073226.Vietcombank;0011002643148;ung ho ms 2021 ms 167
26/6/2021500,000604230.260621.062351.Ung ho MS 2021.167 Nguyen Huyen Thuong FT21177180038120
26/6/20211,000,000527596.260621.105607.Ung ho MS 2021167 be Nguyen Huyen Thuong
26/6/20211,000,000658414.260621.084917.Ung ho MS 2021.167 nguyen huyen thuong FT21177093277890
26/6/20211,500,000285223.260621.120851.NGUYEN VAN THU chuyen khoan ung ho MS 2021 167 Nguyen Huyen Thuong
26/6/20212,000,000146962.260621.204248.Ung ho MS 2021.167 (Nguyen Huyen Thuong)
27/6/20211,000IBVCB.1216745205.ada.CT tu 1015089485 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/20211,000IBVCB.1216541501.rgergwr.CT tu 0171003481494 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/202120,000642698.270621.195736.Ung ho NCHCCCL tuyet chau 0776612132
27/6/202120,000MBVCB.1217089443.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.167(be nguyen huyen thuong).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/202120,000MBVCB.1217086869.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.168 em ta xuan truong.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/202120,000160070.270621.020342.Ung ho NCHCCCL; Pho Nguyen Phuong Nhy; 0932651849
27/6/202150,000MBVCB.1217061900.Ms2021 168 ta truong xusn.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/6/202150,000MBVCB.1217032972.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.165 gia dinh ba Huong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/202150,000IBVCB.1216837584.Giup ma so 2021 168 Ta Xuan Truong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/6/202150,000450738.270621.131254.Ung ho NCHCCCL
27/6/202150,000634898.270621.124220.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;NGUYEN THI HAI YEN ung ho NCHCCCL 0988577229
27/6/202150,000MBVCB.1216499098.Ung ho ma so 2021.168 ta xuan truong .CT tu 0611001994315 LE DIEU ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/202150,000MBVCB.1216373092.Uh MS 2021.166 em Tran Le Phuong Vy, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0371000407382 TRAN HOANG NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/202150,000125978.270621.082925.ung ho 2021 164 me con chi Ha
27/6/202150,000MBVCB.1216307238.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.168 (em Ta Xuan Truong)Vietnamnet 27/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/202150,000439690.270621.071040.Ung ho MS 2021168 Ta Xuan Truong FT21179913841073
27/6/202168,000MBVCB.1217346872.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.168 ( Ta Xuan Truong ). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/202168,000MBVCB.1216542582.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.168 ( Ta Xuan Truong ). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/2021100,000MBVCB.1217339519.MS 2021.168.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/2021100,000684476.270621.173929.Ung ho MS 2021.168 (Ta Xuan Truong). Tu Nha Pham
27/6/2021100,000519451.270621.170327.T ung ho Ta xuan Truong MS 2021. 168
27/6/2021100,000MBVCB.1216989166.Ung ho MS 2021.168 (Ta Xuan Truong).CT tu 0021001690601 PHAM THI BICH HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/2021100,000620580.270621.155538.Ung ho Ms2021 168 Ta Xuan Truong
27/6/2021100,000418844.270621.150358.UNG HO MS: 2021.168( TA XUAN TRUONG)-270621-15:04:01 418844
27/6/2021100,000893111.270621.141910.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ms 2021 167 nguyen huyen thuong
27/6/2021100,000168635.270621.104404.MS 2021 168 Ta Xuan Truong
27/6/2021100,000MBVCB.1216486646.LE DIEU ANH chuyen tien.CT tu 0611001994315 LE DIEU ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/2021100,000367476.270621.091054.UNG HO 2021. 168 TA XUAN TRUONG-270621-09:14:38 367476
27/6/2021100,000624771.270621.090010.MS 2021.127 Vu Thi Tuoi
27/6/2021100,000623559.270621.085753.MS. 2021.140. Pham Minh Nhat
27/6/2021100,000622415.270621.085550.MS 2021.151 Nguyen Van Kha
27/6/2021100,000081650.270621.083739.Vinh Nam ung ho ms 2021 168 Ta Xuan Truong
27/6/2021100,000MBVCB.1216299943.MS 2021.168.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/2021100,000753101.270621.065432.UNG HO NCHCCCL
27/6/2021100,000702042.270621.013413.Ung ho MS 2021 166 e Tran Le Phuong Vy
27/6/2021100,000278758.270621.002117.ung ho MS 2021.167 (Nguyen Huyen Thuong)
27/6/2021200,000126274.260621.232757.Ung ho NCHCCCL Van Anh 0912062500
27/6/2021200,000998873.270621.203413.Ung ho MS 2021.168 Ta Xuan Truong FT21179074272581
27/6/2021200,000MBVCB.1216966467.Ung ho MS 2021.168 (Ta Xuan Truong).CT tu 0071001083061 NGUYEN TAM HOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/2021200,000901640.270621.144926.NCHCCCL vu thi hien 0387636922
27/6/2021200,000747996.270621.110956.iris ung ho MS 2021 157 anh Tran Van Hung
27/6/2021200,000746062.270621.110032.iris ung ho MS 2021 167 be Nguyen Huyen Thuong
27/6/2021200,000745338.270621.105706.iris ung ho MS 2021 168 em Ta Xuan Truong
27/6/2021200,000MBVCB.1216473367.MS 2021.168.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/2021200,000IBVCB.1216393827.MS 2021 164 me con chi Ha.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/6/2021200,000201508.270621.081614.ung ho ms 2021.168 (Ta Xuan Truong)
27/6/2021200,000MBVCB.1216337798.NGUYEN THI THU HIEN chuyen MS 2021.168 Em Ta Xuan Truong.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/2021200,000IBVCB.1216307744.MS 2021 168 Ta Xuan Truong.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/6/2021300,000614613.270621.204302.Ung ho MS 2021168 Ta Xuan Truong
27/6/2021300,000MBVCB.1217313585.ms 2021 168 uh Ta Xuan Truong.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/6/2021300,000MBVCB.1217307494.Ung ho Sung Mia Dia MS156.CT tu 0071000625625 TRAN THI VU THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/2021300,000MBVCB.1216803968.ung ho MS 2021.168 (Ta Xuan Truong).CT tu 0071001936991 NGUYEN THUY CANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/2021300,000859232.270621.132005.Tran Duc Minh Ha Noi ung ho MS 2021.168
27/6/2021300,000737728.270621.101158.ung ho MS 2021.168 Ta Xuan Truong
27/6/2021300,000714778.270621.080435.GD Nguyen Ngoc Loi PD Nguyen Tam ung ho MS 2021167 Nguyen Huyen Thuong
27/6/2021300,000714422.270621.080123.Gd Nguyen Ngoc Loi PD Nguyen Tam ung ho MS 2021166 Em Tran Le Phuong Vy
27/6/2021300,000439559.270621.071003.Ung ho em Truong MS 2021 168 FT21179782362790
27/6/2021300,000628855.270621.054527.MS 2021.168
27/6/2021500,000MBVCB.1216902651.Ung ho MS 2021.168(Ta Xuan Truong).CT tu 0071001125469 LUU LAN CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/2021500,000027538.270621.154600. ung ho MS 2021.168 TaXuanTruong
27/6/2021500,000MBVCB.1216884998.Ung ho MS 2021.168 ta xuan truong.CT tu 0011000466436 NGUYEN THI KIM ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/2021500,000673547.270621.152015.UNG HO MS 2021.168 (TA XUAN TRUONG)
27/6/2021500,000MBVCB.1216789321.Giup do 2021.168.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/2021500,000MBVCB.1216730208.UNG HO MS 2021.168 (Ta Xuan Truong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/2021500,000567685.270621.105836.Vo chong Hiep nguyet dong nai ung ho FT21179809905415
27/6/2021500,000503830.270621.093411.MS 2021.168 ung ho Ta Xuan Truong FT21179041237318
27/6/2021500,000609928.270621.082930.ung ho MS2021.164 (me con chi Ha)
27/6/2021500,000609688.270621.082709.ung ho MS 2021.163 ( ba Le Thi Von)
27/6/2021500,000MBVCB.1216335321.Minh Khue Mai Khoi BH DNai ung ho MS 2021.168 Ta Xuan Truong.CT tu 0121001517273 VUONG DINH DIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/2021500,000442109.270621.072153.Ung ho MS 2021.168 Ta Xuan Truong FT21179554166309
27/6/2021500,000IBVCB.1216253737.MS 2021 166 em TRAN LE PHUONG VY.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/6/20211,000,000387978.270621.202430.Ms 2021.167 Nguyen Huyen Thuong.387978
27/6/20211,000,000MBVCB.1216574978.ung ho MS 2021.166 (em Tran Le Phuong Vy).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/20211,000,000MBVCB.1216571521.ung ho MS 2021.168 (Ta Xuan Truong).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/20212,000,000388078.270621.202140.Ms 2021.154 bon chi em mo coi.388078
27/6/20212,000,000IBVCB.1217032416.Ung ho be Truong Van Tuan Ma so 2021 162.CT tu 0071002158532 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/6/20212,000,000IBVCB.1217018623.Ung ho me con chi Ha Ma so 2021164 .CT tu 0071002158532 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/6/202110,000,000495467.270621.092146.Ong Tu Van giup dong vien cho ms 2021 168 Ta Xuan Truong FT21179906482007
28/6/2021100MBVCB.1217931195.ung ho?MS 2021169? Be Dang Thi Quyen Tran.CT tu 0041000398472 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/6/20211,000IBVCB.1217598963.15.CT tu 1021038591 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/6/20215,000784133.280621.152343.Ung ho MS 2021 169 NAM MO QUAN THE AM BO TAT
28/6/202110,000IBVCB.1218435800.UNG HO MS 2021 169 EM TRAN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/6/202110,000IBVCB.1218432987.UNG HO MS 2021 168 EM TRUONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/6/202110,000IBVCB.1218421931.UNG HO MS 2021 167 NGUYEN HUYEN THUONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/6/202120,000MBVCB.1217790646.VU XUAN HIEN chuyen tien.CT tu 0341000632507 VU XUAN HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/202150,000860857.280621.205052.MS 2021 169 Be Dang Thi Quyen Tran
28/6/202150,000454434.280621.201749.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 169
28/6/202150,000MBVCB.1219117884.DUY LY UH MS 2021.160.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/202150,000811017.280621.195938.gui gd 2021 169
28/6/202150,000MBVCB.1219096859.DUY LY UH MS 2021. 156 Sung Mi Dia.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/202150,000953803.280621.164103.ung ho 2021 165 gia dinh ba Huong
28/6/202150,000IBVCB.1218454634.Giup ma so 2021 169 be Dang Thi Quyen Tran.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/6/202150,000355856.280621.141720.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021169 be Dang Thi Quyen Tran
28/6/202150,000104997.280621.130539.NGUYEN QUANG HUY chuyen tien
28/6/202150,000IBVCB.1217915039.ung ho ma so MS 2021 168 Ta Xuan Truong.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/6/202150,000IBVCB.1217911883.ung ho ma so MS 2021 169 be Dang Thi Huyen Tran.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/6/202150,000IBVCB.1217907191.ung ho ma so MS 2021 167 Nguyen Huyen Thuong.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/6/202150,000IBVCB.1217902109.ung ho ma so MS 2021 166 em Tran Le Phuong Vy.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/6/202150,000MBVCB.1217879416.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.169 (Be Dang Thi Quyen Tran).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/202150,000MBVCB.1217875445.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.167 (Nguyen Huyen Thuong).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/202150,000MBVCB.1217638456.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.169 (chau Dang Thi Quyen Tran)Vietnamnet 28/6/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/202168,000MBVCB.1218457303.huynh thi nga ung ho Ma so 4147: Chi Le Thi Dan. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/202168,000MBVCB.1217729040.thai van lam va nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.169(Be Dang Thi Quyen Tran). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021100,000107033.270621.234423.Ong Nguyen Manh Chinh, be Nguyen Gia Hue, 33 ngo chua My Quang-Ha Noi gui ung ho Ms 2021.002 em Hoang Thi Huyen Trang FT21179990646105
28/6/2021100,000830801.270621.230955.ISL20210627230955475-Ung ho MS 2021.167 (Nguyen Huyen Thuong)
28/6/2021100,000830756.270621.230612.ISL20210627230612583-Ung ho MS 2021.164(me con chi Ha)
28/6/2021100,000830719.270621.230245.ISL20210627230245531-ung ho MS 2021.163(Ba Le Thi Von)
28/6/2021100,000830655.270621.225916.ISL20210627225916312-Ung ho MS 2021.168(Ta Xuan Truong)
28/6/2021100,000988498.280621.203935.MS 2021169 Be DANG THI QUYEN TRAN FT21179680791024
28/6/2021100,000MBVCB.1219109615.DUY LY UH MS 2021.166 Em Tran Le Phuong Vy.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021100,000MBVCB.1219101841.DUY LY UH MS 2021.153 chi Hoang Thi Vi.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021100,000MBVCB.1219087044. DUY LY UH MS 2021. 169 Be Dang Thi Quyen Tran.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021100,000099015.280621.175926.Ung Ho ma so 2021169 be Dang Thi Quyen Tran
28/6/2021100,000MBVCB.1218864193.Ung ho MS 2021.169 (be Dang Thi Quyen Tran)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021100,000716039.280621.163048.NTPL ung ho ms 2021.169 Dang Thi Quyen Tran FT21179205547774
28/6/2021100,000270895.280621.160642.Nguyen Thi Chat chuyen tien giup MS 2021.169
28/6/2021100,000598890.280621.133016.Ung ho ma so MS 2021 169
28/6/2021100,000588263.280621.132712.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.169 (BE DANG THI QUYEN TRAN)-280621-13:26:35 588263
28/6/2021100,000587790.280621.132505.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.168(TA XUAN TRUONG)-280621-13:24:33 587790
28/6/2021100,000691933.280621.120134.ung ho ms 2021.169 dang thi quyen tran
28/6/2021100,000564868.280621.114121.UNG HO MS 2021.169(UNG HO BE DANG THI QUYNH TRAN)-280621-11:43:56 564868
28/6/2021100,000954561.280621.102940.Ung ho NCHCCCL MINH PHUONG 0989288451
28/6/2021100,000MBVCB.1217936869.ung ho?MS 2021169? Be Dang Thi Quyen Tran.CT tu 0041000398472 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/6/2021100,000560889.280621.100232.Ung ho MS 2021.169 Dang Thi Quyen Tran
28/6/2021100,000MBVCB.1217895273.ung ho nguoi ngheo hoan canh kho khan.CT tu 0071001230666 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/6/2021100,000MBVCB.1217876592.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.168 (Ta Xuan Truong).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021100,000SHGD:10011664.DD:210628.BO:NGUYEN XUAN TRA.Remark:MS 2021.143 ung ho chau Vu Manh Thien
28/6/2021100,000203618.280621.091520.MS 2021 169 Be Dang Thi Quyen Tran
28/6/2021100,000198142.280621.091204.Ma so 4147 Chi Le Thi Dan Dia chi Thon Ly Hai xa Phu Xuan huyen Binh Xuyen tinh Vinh Phuc
28/6/2021100,000849711.280621.082154.Ung ho MS 2021.169 (Be Dang Thi Quyen Tran)
28/6/2021100,000069356.280621.080352.Vinh Nam ung ho ms 2021 169 be Dang Thi Quyen Tran
28/6/2021100,000MBVCB.1217619874.ung ho ms :2021.169 ( be Quyen Tran).CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021200,000489817.270621.230532.MS 2021.167 (NGUYEN HUYEN THUONG)-270621-23:07:41 489817
28/6/2021200,000975551.280621.202343.ung ho MS. 2021.169 ( be DANG Thi Quyen Tran)
28/6/2021200,000MBVCB.1218939801.ms 2021.169 be Dang thi quyen Tran.CT tu 0061000109458 HO MY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021200,000MBVCB.1218937089.ms 2021.166 be Tran le phuong Vy.CT tu 0061000109458 HO MY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021200,000248476.280621.162119.IBFT ung ho ms 2021.169
28/6/2021200,000687566.280621.161019.Ms 2021169 ung ho be Dang Thi Quyen Tran FT21179431599393
28/6/2021200,000MBVCB.1218480635.Ung ho MS 2021.169(be Dang Thi Quynh Tram).CT tu 0491001564805 TRINH SON HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021200,000MBVCB.1218263595.Ung ho hoan canh ms 2021.169.CT tu 0071000634659 DUONG HUU THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021200,000MBVCB.1218187951. MS 2021.169.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021200,000004701.280621.111115.ung ho ms 2021.169 (Be Dang Thi Quyen Tran)
28/6/2021200,000MBVCB.1218078669.ung ho MS 2021.169 ( be Dang Thi Quyen Tran).CT tu 0531000296630 LE VIET VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021200,000MBVCB.1218074902.MS 2021.168?(Ta Xuan Truong).CT tu 0531000296630 LE VIET VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021200,000226645.280621.104846.ung ho MS 2021 169 Be Dang Thi Quyen Tran
28/6/2021200,000MBVCB.1217881771.NGUYEN THANH DUNG ung ho MS 2021.169 (be Dang Thi QuyenTran).CT tu 0861000080789 NGUYEN THANH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021200,000SHGD:10001568.DD:210628.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 169 DANG THI QUYEN TRAN
28/6/2021200,000MBVCB.1217748446.Ung ho be Dang Thi Quyen Tran MS 2021. 169.CT tu 0391001003716 DOAN HONG SU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021200,000733183.280621.074835.Ung ho be Dang Thi Quyen Tran
28/6/2021200,000058085.280621.062931.unghoMS2021169beDangThiQuyenTran
28/6/2021300,000098265.270621.231525.MS 2021.130 FT21179047178451
28/6/2021300,000489242.270621.225730.MS 2021.166 (EM TRAN LE PHUONG VY)-270621-22:56:58 489242
28/6/2021300,000488725.270621.225008.MS 2021.168 (TA XUAN TRUONG)-270621-22:54:05 488725
28/6/2021300,000MBVCB.1219339308.ung ho MS 2021.169 (Be Dang Thi Quyen Tran).CT tu 0071001936991 NGUYEN THUY CANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021300,000322846.280621.204200.IBFT MS2021.169
28/6/2021300,000918529.280621.192344.Pham thi phuong ms 2021. 118 FT21179253981867
28/6/2021300,000917693.280621.192253.Hai be dang - khoa ms 2021.125 FT21179922653800
28/6/2021300,000916922.280621.192204.Ba chi em mo coi ms 2021. 144 FT21179046401624
28/6/2021300,000916260.280621.192123.Tran van phuong ms 2021.149 FT21179319107004
28/6/2021300,000915414.280621.192028.Nguyen van kha ms 2021.151 FT21179250002638
28/6/2021300,000914766.280621.191946.Doan vu duy bang ms 2021.152 FT21179642367117
28/6/2021300,000913879.280621.191852.Sung mi dia ms 2021.156 FT21179278100760
28/6/2021300,000912631.280621.191731.Me con chi ha FT21179696388294
28/6/2021300,000912104.280621.191657.Le thi von ms 2021.163 FT21179710756064
28/6/2021300,000708665.280621.162536.Ung ho ma so 2021 169 FT21179908224090
28/6/2021300,000689507.280621.161142.Ung ho MS 2021.169 be Dang Thi Quyen Tran FT21179877638120
28/6/2021300,000686978.280621.160953.Ung ho ms 2021.169 be Dang Thi Quyen Tran FT21179430015992
28/6/2021300,000642857.280621.153718.Ung ho MS 2021.169 be dang thi quyen tran FT21179700548578
28/6/2021300,000030957.280621.145121.Gd Nguyen Ngoc Loi PD Nguyen Tam ung ho MS 2021169 Be Dang Thi Quyen Tran
28/6/2021300,000400821.280621.113645.Ung ho Ms 2021.169 FT21179706428173
28/6/2021300,000603079.280621.103706.ung ho ms 2021.168 em ta xuan truong
28/6/2021300,000SHGD:10008969.DD:210628.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.167 chau Nguyen Huyen Thuong
28/6/2021300,000IBVCB.1217869015.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.168 (Ta Xuan Truong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021300,000IBVCB.1217860302.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.169 (Be Dang Thi Quyen Tran).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021300,000896231.280621.080919.Chuyen tien ung ho MS 2021.169 be Dang Thi Huyen Tran
28/6/2021300,000857385.280621.060913.ungho be Dang Thi Quyen Tran con a Tuan
28/6/2021300,000151032.280621.053524.Ung ho MS 2021169 Be Dang Thi Quyen Tran FT21179707543246
28/6/2021400,000884004.280621.211705.MS 2021 169 Be Dang Thi Quyen Tran
28/6/2021500,000503922.280621.221552.Ung ho MS 2021 169 be Dang Thi Quyen Tran
28/6/2021500,000243688.280621.210943.Ung ho MS 2021.169 be Dang Thi Quyen Tran
28/6/2021500,000MBVCB.1219017285.Ung ho MS 2021.169 (be Dang Thi Quyen Tran).CT tu 0071005626314 TRAN QUOC PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021500,000MBVCB.1218777747.Ung ho MS 2021.169 (Be Dang Thi Quyen Tran).CT tu 0071002193969 PHAM LE VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021500,000MBVCB.1218689840.Gia dinh Son Sang giup be Ng Mai Thanh Tung bi hu Than, suy tim. MS2021 160.CT tu 0071000070706 NGUYEN THI XUAN SANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021500,000MBVCB.1218688254.NGUYEN QUANG VINH chuyen tien ung ho?MS 2021.169? (be Dang Thi Quyen Tran).CT tu 0111000583161 NGUYEN QUANG VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021500,000MBVCB.1218682015.Gia dinh Son Sang giup be Sung Mi Dia bi hu mat, nha o Ha Giang, MS2021.156.CT tu 0071000070706 NGUYEN THI XUAN SANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021500,000MBVCB.1218664518.Gia dinh Son Sang giup be Ng Huyen Thuong mo coi cha me, o Thanh Hoa, MS2021.167.CT tu 0071000070706 NGUYEN THI XUAN SANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021500,000MBVCB.1218624154.ms. 0201. 169. be dang thi quyen tran con dang van tuan. dt. 0345 477 182.CT tu 0071000972477 VO DUC HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021500,000IBVCB.1218579505.Ung ho MS 2021.169 (Be Dang Thi Quyen Tran).CT tu 0071001738216 NGUYEN NGOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021500,000MBVCB.1218330469.Vuong Ngoc Quy ung ho MS 2021.169(be DANG THI QUYEN TRAN) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021500,000MBVCB.1218311295.Ms2021.166(em TRAN LE PHUONG VY) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021500,000981511.280621.114805.Ung ho MS 2021 169
28/6/2021500,000IBVCB.1218114010.MS 2021.169 (Be Dang Thi Quyen Tran).CT tu 1015020643 TRAN KHANH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021500,000LAI THU TRANG CT UNG HO MS 2021164 ME CON CHI HA
28/6/2021500,000650687.280621.103152.Ung ho MS2021.164 (me con chi Ha)
28/6/2021500,000SHGD:10022088.DD:210628.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.169 be Dang Thi Quyen Tran
28/6/2021500,000SHGD:10001004.DD:210628.BO:NGUYEN NGOC THUY.Remark:995221062853237 ung ho MS 2021.167 Nguyen Huyen Thuong
28/6/2021500,000840992.280621.090639.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Nho chuyen cho MS 2021 169
28/6/2021500,000910986.280621.083104.Chuyen tien ung ho MS 2021.160 be Nguyen Mai Thanh Tung
28/6/2021500,000679633.280621.080711.Ung ho MS 2021 168 ta xuan truong
28/6/2021500,000679608.280621.080547.Ung ho MS 2021 169 be dang thi quyen tran
28/6/2021500,000169304.280621.072720.Ung ho MS 2021.169 dang thi quyen tran FT21179464008180
28/6/2021500,000165446.280621.071328.Ung ho MS 2021.169 Be Dang Thi Quyen Tran FT21179060565757
28/6/2021500,000MBVCB.1217654734.MS 2021.169 . Be Dang Thi Quyen Tran.CT tu 0261003458073 NGUYEN DANG THO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021500,000510780.280621.055821.ung ho MS 2021.169 be Dang Thi Quyen Tran
28/6/2021730,000000341.280621.074213.Ung ho NCHCCCL Thuy Tien
28/6/20211,000,000390350.270621.225336.Ms 2021.164 me con chi Ha.390350
28/6/20211,000,000MBVCB.1218774304.Nguyen Dinh Quyen ung ho ma so 2021.169 (be Dang Thi Quyen Tran).CT tu 0101007456789 NGUYEN DINH QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/20211,000,000SHGD:10031006.DD:210628.BO:TO TRUONG QUYEN.Remark:ung ho MS 2021.169 be dang thi quyen tran
28/6/20211,000,000MBVCB.1218191375.UNG HO MS 2021.169 ( be Dang Thi Quyen Tran).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/20211,000,000SHGD:10001403.DD:210628.BO:NGUYEN THI THANH THUY.Remark:Giup do MS 2021-167 ( em Nguyen Huyen Thuong - Thanh hoa )
28/6/20211,000,000SHGD:10001406.DD:210628.BO:NGUYEN THI THANH THUY.Remark:Giup do MS 2021-166 ( Giup em Tran Le Phuong Vy )
28/6/20211,000,000SHGD:10001407.DD:210628.BO:NGUYEN THI THANH THUY.Remark:Giup do MS 2021-163( Giup ba Le thi Von )
28/6/20211,000,000MBVCB.1217723295.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2021.169(be dang thi quyen tran).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/20211,000,000874756.280621.072825.ung ho ms2021.169
28/6/20211,000,000MBVCB.1217634865.Ung hoj MS 2021.169 (Be Dang Thi Quyen Tran).CT tu 1041000042211 HO CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/20211,000,000189642.280621.052909.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 169 Be Dang Thi Quyen Tran
28/6/20211,500,000MBVCB.1218236359.MS 2021.169.CT tu 0071001120876 VO DANG AI KHANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/20212,000,000552624.280621.110054.NGUYEN UH-MS2021.167-280621-11:00:41 552624
28/6/20214,600,000254618.280621.093041.Co My ung ho MS 2021.162 FT21179797065500
28/6/20215,000,000IBVCB.1218623068.CTY THANH AN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2021.169 BE DANG THI QUYEN TRAN.CT tu 0381000570536 LE THI KIM CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/20215,000,000IBVCB.1218488799.CTY THANH AN CHUYEN UNG HO MS 2021.144 (ba chi em mo coi).CT tu 0381000570536 LE THI KIM CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/20215,000,000696059.280621.120507.Chuyen tien ung ho MS 2021
28/6/20215,000,000MBVCB.1217892172.Ung ho MS 2021.169 (BE Dang thi huyen tran, Cha la Dang Van Tuan) suy than man..CT tu 0071000949700 TRAN NGO MINH QUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/20211,000IBVCB.1219482905.wef.CT tu 0531002596964 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/6/20215,000264219.290621.095500.Ung ho MS 2021 170 NAM MO QUAN THE AM BO TAT
29/6/202110,000IBVCB.1220735047.UNG HO MS 2021 170 TRAN TUAN HUNG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/6/202120,000MBVCB.1220595677.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.169(be dang thi quyen tran).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/202120,000MBVCB.1220588758.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.170(anh tran tuan hung).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/202150,000597190.290621.220659.IBFT MS 2021. 105
29/6/202150,000597477.290621.220552.IBFT MS 2021. 112
29/6/202150,000597419.290621.220514.IBFT MS 2021. 135
29/6/202150,000765442.290621.215008.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Linh 0783346786
29/6/202150,000594373.290621.152151.MS 2021.167 NGUYEN HUYEN THUONG NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT21180186126149
29/6/202150,000591700.290621.151934.MS 2021.168 TA XUAN TRUONG NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT21180028475005
29/6/202150,000588910.290621.151717.MS 2021.169 DANG THI QUYEN TRAN NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT21180921837643
29/6/202150,000585745.290621.151444.MS 2021.170 Tran Tuan Hung NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT21180425611929
29/6/202150,000IBVCB.1220047557.Giup ma so 2021 170 Tran Tuan Hung .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/6/202150,000SHGD:10000745.DD:210629.BO:TRAN KHANH LY.Remark:Ung ho MS 2021.170 Tran Tuan Hung
29/6/202150,000252835.290621.112258.Ms 2021 169 be Dang Thi Quyen Tran
29/6/202150,000289887.290621.101003.MS 2021.170 Tuan Hung FT21180193020760
29/6/202150,000612860.290621.100504.ms2021.170 tran tuan hung
29/6/202150,000162313.290621.095415.Ung ho MS 2021 170
29/6/202150,000MBVCB.1219769366.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.170 (Tran Tuan Hung).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/202150,000265662.290621.094735.Ung ho MS 2021.170 FT21180073061130
29/6/202150,000232018.290621.091442.Ung ho MS 2021169 Be Dang Thi Huyen Tran FT21180958037310
29/6/202150,000IBVCB.1219551237.Ms 2021 169 be Dang Thi Quyen Tran mong con khoe.CT tu 0091000293166 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/6/202150,000MBVCB.1219547403.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.170 (be Tran Tuan Hung)Vietnamnet 29/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/202168,000MBVCB.1219992980.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.170 (Tran Tuan Hung). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021100,000172227.280621.233106.Ung ho MS 2021 168 Ta Xuan Truong
29/6/2021100,000172119.280621.232958.Ung ho MS 2021 169 be Dang Thi Quyen Tran
29/6/2021100,000045140.280621.231008.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 169 Dang Thi Quyen Tran
29/6/2021100,000134336.290621.154224.Ung ho MS 2021.170 (Tran Tuan Hung). Tu Hien Toan
29/6/2021100,000477898.290621.143415.IBFT Ms 2021.169 be tran
29/6/2021100,000654452.290621.143310.HA MANH CUONG ung ho MS 2021 162 Truong van Tuan
29/6/2021100,000400965.290621.143055.HA MANH CUONG ung ho MS2021 164 me con chi Ha
29/6/2021100,000514451.290621.123440.Ung ho MS2021 170 Tran Tuan Hung
29/6/2021100,000MBVCB.1220074054.MS 2021.170.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021100,000253922.290621.112623.Ms 2021 170 Tran Tuan Hung
29/6/2021100,000819438.290621.104635.T ung ho Tran tuan Hung MS 2021.170
29/6/2021100,000MBVCB.1219652160.MS 2021.170 (TRAN TUAN HUNG).CT tu 0281000197735 NGUYEN THI NGOC HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021100,000093524.290621.084009.MS 2021 170 Tran Tuan Hung
29/6/2021100,000749546.290621.083616.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.170(TRAN TUAN HUNG)-290621-08:35:53 749546
29/6/2021100,000087384.290621.083157.Vinh Nam ung ho ms 2021 170 Tran Tuan Hung
29/6/2021100,000947573.290621.075855.ung ho ms 2021170 tran tuan hung
29/6/2021100,000740293.290621.071447.UNG HO MS: 2021.169( BE DANG THI QUYEN TRAN)-290621-07:14:34 740293
29/6/2021100,000MBVCB.1219518449.PHAN TRONG NGHIA chuyen tien MS 2021.170 (Tran Tuan Hung).CT tu 0071001168288 PHAN TRONG NGHIA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021100,000MBVCB.1219464476.ms 2021 169 Dang Huyen Tran.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/6/2021200,000400964.290621.215827.ung ho MS 2021.169 be Dang Thi Quyen Tran
29/6/2021200,000024382.290621.190524.ZP5VI3HBUD3I 210629000191376 MS 2021.169 Be Dang Thi Quyen Tran
29/6/2021200,000724111.290621.170257.MS 2021.164 ung ho me con chi ha FT21180929240008
29/6/2021200,000IBVCB.1220587425.MS 2021 169 be Dang Thi Quyen Tran.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/6/2021200,000221841.290621.155933.MS 2021.170
29/6/2021200,000851678.290621.152515.MS 2021.170 (TRAN TUAN HUNG)-290621-15:25:30 851678
29/6/2021200,000650602.290621.130123.MS2021VACXINCOVID
29/6/2021200,000245260.290621.105933.MS 2021170 Tran Tuan Hung
29/6/2021200,000SHGD:10011108.DD:210629.BO:TRAN DUC VIET.Remark:Ung ho MS 2021.170 tran tuan hung
29/6/2021200,000IBVCB.1219798508.MS 2021 169 be Dang Thi Quyen Tran.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/6/2021200,000IBVCB.1219794744.MS 2021 170 Tran Tuan Hung .CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/6/2021200,000MBVCB.1219624724.MS 2021.170.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021200,000069743.290621.080209.MS 2021 170 Tran Tuan Hung
29/6/2021200,000192369.290621.074839.MS 2021170Tran Tuan Hung
29/6/2021200,000MBVCB.1219535444.VU THI LIen ung ho MS 2021.170(Tran tuan Hung).CT tu 0491001815716 VU THI LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021230,000775975.290621.154036.Ung ho MS 2021 170 Tran Tuan Hung
29/6/2021300,000425735.290621.221509.Ung ho MS 2021 170 Tran Tuan Hung
29/6/2021300,000IBVCB.1220871064.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.169 cho be Dang Thi Quyen Tran.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021300,000IBVCB.1220868349.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.168 cho Ta Xuan Truong.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021300,000IBVCB.1220866907.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.166 cho em Tran Le Phuong Vy.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021300,000IBVCB.1220848288.Ong Le KyPhung ung ho MS 2021.165 cho gia dinh ba Huong.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021300,000IBVCB.1220843775.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.163 cho Ba Le Thi Von.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021300,000IBVCB.1220838509.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.164 cho me con chi Ha.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021300,000IBVCB.1220828784.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.162 cho Truong Van Tuan.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021300,000IBVCB.1220826879.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.160 cho be Nguyen Mai Thanh Tung.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021300,000591386.290621.171753.Ong ba Khai Tam gui chau Dang Thi Quyen Tran - ms 2021.169
29/6/2021300,000MBVCB.1220542595.Ung ho MS 2021.169 be Dang Thi Quyen Tran.CT tu 0071003501760 PHAM NGOC THUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021300,000MBVCB.1220040693.UNG HO MS 2121.170 (Tran Tuan Hung).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021300,000MBVCB.1219821875.Ung ho MS 2021.169.CT tu 0041000797500 NGUYEN THANH TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021300,000576998.290621.093104.ung ho ms 2021.169 chau dang thi quyen tran
29/6/2021300,000MBVCB.1219682558.Ung ho MS 2021.170 (Tran Tuan Hung).CT tu 0011003509399 NGUYEN THANH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021300,000209200.290621.084905.Ung ho MS 2021.170 tran tuan hung FT21180754602816
29/6/2021300,000206693.290621.084551.Ung ho MS 2021.164 me con chi ha FT21180849957440
29/6/2021300,000978167.290621.084147.ung ho MS 2021.169 be Dang Thi Quyen Tran
29/6/2021300,000211556.290621.082749.ung ho ms 2021.170
29/6/2021300,000170847.290621.074150.Ung ho ms 2021.170 FT21180809179412
29/6/2021300,000MBVCB.1219557937.DANG VAN SUONG ung ho MS 2021.170(Tran Tuan Hung).CT tu 0441000718422 DANG VAN SUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021400,000ATM_FTF.04800019.187518.20210629.154937.9704366800574832019.FrAcc:0121002280925.ToAcc:0011002643148.GD:BIEN HOA - KCN LOTEXCO DONGNAI VN
29/6/2021500,000920676.280621.231237.Doan Trang ung ho Ma So: 2021.169 ( Be Dang Thi Quyen Tran)
29/6/2021500,000MBVCB.1220553660.Ung ho ms 2021.169 (Dang Thi Quyen Tran).CT tu 0011000417331 LAI PHU HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021500,000MBVCB.1220542816.Ung ho ms 2021.170 (Tran Tuan Hung).CT tu 0011000417331 LAI PHU HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021500,000MBVCB.1220060892.Uh NCHCCCL+ Vuong Thu Phuong+ 0975000704.CT tu 0301000412105 VUONG THI THU PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021500,000MBVCB.1219959664.ung ho MS 2021.170 (Tran Tuan Hung).CT tu 0081000220240 NGUYEN VAN CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021500,000370276.290621.112134.Ung ho MS 2021.170 Tran Tuan Hung FT21180276515086
29/6/2021500,000MBVCB.1219815103.ung ho MS2021.169(be Dang Thi Huyen Tran).CT tu 0891000640155 TRAN QUAN BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021500,000MBVCB.1219770215.Ung ho MS 2021.170 Tran Tuan Hung.CT tu 0011001608118 DINH TRUNG MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021500,000MBVCB.1219571162.Ung ho MS 2021.170 (Tran Tuan Hung).CT tu 0441000777799 DOAN XUAN TAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021500,000MBVCB.1219559949.Giup do 2021.170.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/20211,000,000947636.290621.223228.MS 2021.164 (ME CON CHI HA)-290621-22:36:17 947636
29/6/20211,000,000MBVCB.1220241302.Ung ho NCHCCCL+ Nguyen Thu Huong+ 0984258168.CT tu 0011000839461 NGUYEN THI THU HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/20211,000,000MBVCB.1220151476.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2021.170(tran tuan hung).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/20211,000,000231611.290621.101851.Ung ho ms2021170
29/6/20211,000,000100664.290621.084847.Uh ms 2021 169 Em Dang Thi Huyen Tran
29/6/20211,000,000SHGD:10000617.DD:210629.BO:TRAN DU PHONG.Remark:Ung ho MS 2021.169 (BE Dang Thi Huyen Tran)
29/6/20211,000,000157950.290621.084715.UH ms 2021 166 Em Tran Le Phuong Vy
29/6/20211,000,000573042.290621.072259.Nam Mai Anh ung ho ma so 2021169 be Dang Thi Quyen Tran
29/6/20211,000,000572002.290621.065857.H Nam ung ho ma so 2021170 Tran Tuan Hung
29/6/20211,500,000/Ref:PALPM10LASJ{//}/Ref:PALPM10LASJ{//}LP VNM10LASJ MS 2021.168, TA XUAN TRUONG DVC:MRS PHAM VU DIEM HA
29/6/20211,500,000/Ref:PALPM10LASH{//}/Ref:PALPM10LASH{//}LP VNM10LASH MS 2021.169, DANG THI QUYEN TRAN DVC:MRS PHAM VU DIEM HA
29/6/20211,800,000MBVCB.1219871590.Ung ho ms2021.161/162/163/164/167/169 moi truong hop 300k.CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/20212,000,000MBVCB.1220972755.giup ms 2021.166 Tran le phuong vy.CT tu 1017444739 LE QUOC HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/20212,000,000744763.290621.080459.UNG HO MS 2021.170 (TRAN TUAN HUNG)-290621-08:07:22 744763
29/6/20215,000,000611309.290621.100327.Ong Tu Van giup do MS 2021.170 Tran Tuan Hung
30/6/20211,000IBVCB.1221927278.aa.CT tu 1019823169 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/20211,000IBVCB.1221919997.aa.CT tu 1019568091 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/20215,000322434.300621.102847.Ung ho MS 2021 171 NAM MO QUAN THE AM BO TAT
30/6/202150,000435247.290621.235639.Bui Dinh Hung Hau chuyen tien
30/6/202150,000281475.300621.221920.Nguyen van thanh ung ho MS 2021.171 Be Tuan Nam
30/6/202150,000MBVCB.1222855535.Ms 2021 171 be tuan nam.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/6/202150,000811636.300621.154849.ung ho 2021 160 Nguyen Mai Thanh Tung
30/6/202150,000IBVCB.1222041952.Giup ma so 2021 171 be Tuan Nam .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/6/202150,000745759.300621.122543.NGUYEN TUAN ANH chuyen tien
30/6/202150,000IBVCB.1221572021.ung ho NCHCCCL 0974803628.CT tu 0441000732869 TRUONG HAI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/202150,000MBVCB.1221304156.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.171 (be Tuan Nam)Vietnamnet 30/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/202150,000926035.300621.054038.Ung ho MS 2021.171 Be Tuan Nam
30/6/202158,000101009.300621.054747.MS 2021.171 FT21181688660802
30/6/202168,000MBVCB.1221362579.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.171 (Be Tuan Nam). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/2021100,000280298.300621.224603.ung ho MS 2021.170 (Tran Tuan Hung)
30/6/2021100,000MBVCB.1222980036.DANG TRONG HUAN cho em gop chai nuoc . mong Anh Chi co gang.CT tu 1013868800 DANG TRONG HUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/2021100,000170595.300621.210105.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.171(BE TUAN NAM)-300621-21:00:34 170595
30/6/2021100,000753289.300621.172717.Nguyen Kim Chau ung ho MS 2021.162. Chuc anh mau khoe FT21181370439000
30/6/2021100,000699712.300621.164817.Ung Ho MS 2021.171 be Tuan Nam FT21181550209586
30/6/2021100,000MBVCB.1222384607.Ung ho MS 2021.171 (be Tuan Nam).CT tu 0021001960969 LE THE TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/2021100,000MBVCB.1222366625.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.171 be Tuan Nam. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/2021100,000318836.300621.151154.Ung ho MS 2021.171 (be Tuan Nam). Thuong be nhieu.
30/6/2021100,000244694.300621.150536.NGUYEN THI HOAI LIEN Chuyen tien
30/6/2021100,000044202.300621.132351.UNG HO MS : 2021.171( BE TUAN NAM)-300621-13:26:29 044202
30/6/2021100,000MBVCB.1221835500.MS 2021.171.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/2021100,000357064.300621.114714.Ung ho MS 2021.171 be Tuan Nam FT21181437320021
30/6/2021100,000MBVCB.1221714813.MS 2021.171 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/2021100,000634850.300621.105944.Vietcombank;0011002643148;HA QUOC TUAN chuyen khoan ung MS 2021 171 be Tuan Nam
30/6/2021100,000654258.300621.105223.T ung ho be Tuan Nam MS 2021.171
30/6/2021100,000644360.300621.102113.ms2021.171 be tuan nam
30/6/2021100,000228003.300621.095619.Ung ho MS 2021.171 be Tuan Nam FT21181796819744
30/6/2021100,000MBVCB.1221568101.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.171 (Be Tuan Nam).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/2021100,000076866.300621.092426.Vietcombank;0011002643148;ung ho ma so MS 2021 171 be Tuan Nam
30/6/2021100,000980561.300621.091058.UNG HO 2021. 171 BE TUAN NAM-300621-09:14:34 980561
30/6/2021100,000594615.300621.090008.MS 2021.171( be tuan nam)
30/6/2021100,000227565.300621.083430.ung ho ma so 2021.171( be TUAN NAM)
30/6/2021100,000121595.300621.081855.Vinh Nam ung ho ms 2021 171 be Phan Van Tuan Nam
30/6/2021100,000497574.300621.081848.Ms 2021 171 be Tuan Nam
30/6/2021100,000965935.300621.073819.UNG HO MA SO 2021.170 (TRAN TUAN HUNG)-300621-07:40:23 965935
30/6/2021100,000698835.300621.055227.ung ho MS 2021171 be Tuan Nam
30/6/2021150,000319405.300621.102710.MS2021171ung ho chau nam
30/6/2021200,000943604.300621.225209.MS 2021 171 be Tuan Nam
30/6/2021200,000MBVCB.1223110139.Ung ho MS.2021.171( be Tuan Nam).CT tu 0491001564805 TRINH SON HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/2021200,000779690.300621.162657.MS 2021171 Be Tuan Nam
30/6/2021200,000776614.300621.123513.ung ho MS 2021.171 Be Tuan Nam
30/6/2021200,000888281.300621.123220.ISL20210630123211701-MS 2021.171
30/6/2021200,000751858.300621.120427.ung hoMS 2021.171Be Tuan Nam
30/6/2021200,000MBVCB.1221798734.MS 2021 169 DANG THI QUYEN TRAN.CT tu 0111000276561 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/6/2021200,000552063.300621.105749.iris ung ho ms 2021 171 be Tuan Nam
30/6/2021200,000288206.300621.104730.Ung ho ms 2021 171 be tuan nam FT21181445030933
30/6/2021200,000214790.300621.102429.Ung ho MS 2021.169 DANG THI QUYEN TRAN
30/6/2021200,000MBVCB.1221491403.Ung ho MS 2021.171 ( be Tuan Nam ).CT tu 0451000409670 HOANG VAN HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/2021200,000379337.300621.085738.UNG HO MS 2021.171 be TUAN NAM
30/6/2021200,000MBVCB.1221425288.MS 2021.171.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/2021200,000MBVCB.1221419104.Ung ho MS 2021.171 (be Tuan Nam).CT tu 0021000401997 DUONG THU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/2021200,000211923.300621.001946.Ung ho MS 2021.137 (Be Nguyen Ngoc Mai)
30/6/2021300,000MBVCB.1222971938.ung ho MS 2021.162.CT tu 0491001912982 HO THI HOANG GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/2021300,000SHGD:10030766.DD:210630.BO:DAO ANH TUAN.Remark:MS 2021171 be Tuan Nam
30/6/2021300,000626304.300621.144755.Gd Nguyen Ngoc Loi phap danh Nguyen Tam ung ho MS 2021171 Be Tuan Nam
30/6/2021300,000IBVCB.1222040089.MS 2021 171 be Tuan Nam.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/6/2021300,000305548.300621.140855.UNG HO MS 2021.171 (BE TUAN NAM)- CHUC CON CHONG KHOE
30/6/2021300,000609368.300621.140130.Ung ho MS 2021171
30/6/2021300,000503355.300621.122110.Ung ho MS 2021 161
30/6/2021300,000312088.300621.121926.Ung ho MS 2021 171
30/6/2021300,000301326.300621.105842.Ung ho ma so 2021.171 be Tuan Nam FT21181780967603
30/6/2021300,000295363.300621.105332.Ung ho MS 2021.171 FT21181157231584
30/6/2021300,000358813.300621.104905.Ung ho MS 2021 171 be tuan nam
30/6/2021300,000276379.300621.103737.DO TRUNG KIEN UNG HO BE TUAN NAM MS 2021.171 FT21181873300347
30/6/2021300,000527052.300621.095242.Ung ho MS 2021.171 - Be Tuan Nam
30/6/2021300,000MBVCB.1221495017.ms 2021 171 uh be Tuan Nam.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/6/2021300,000MBVCB.1221487760.Ung ho MS: 2021.171 (be Tuan Nam).CT tu 0071001271067 TRINH TUAN KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/2021300,000IBVCB.1221401121.Giup MS2021 171 Be Tuan Nam.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/6/2021400,000MBVCB.1221850748.bi benh.CT tu 1016051141 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/6/2021400,000SHGD:10016217.DD:210630.BO:LE TRONG NHAN.Remark:ung ho ma so 2021.169 be Dang Thi Quyen Tran
30/6/2021500,000948547.290621.224208.MS 2021.168 (TA XUAN TRUONG)-290621-22:45:57 948547
30/6/2021500,000935086.300621.200851.Ung ho ma so MS 2021.171 be Tuan Nam FT21181696578734
30/6/2021500,000809367.300621.181308.Ung ho MS 2021.171 Be Tuan Nam FT21181046149823
30/6/2021500,000807757.300621.181146.Ung ho MS 2021.170 Tran Tuan Hung FT21181652828162
30/6/2021500,000MBVCB.1222343004.ung ho MS 2021.170 (Tran Tuan Hung).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/2021500,000642715.300621.152822.Ung ho MS 2021 171 be Tuan Nam
30/6/2021500,000879216.300621.144213.Ung ho be Tuan Nam MS 2021.171
30/6/2021500,000MBVCB.1222060606.Ung ho MS 2021.171 (Be Tuan Nam).CT tu 0301000561234 NGUYEN THANH HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/2021500,000790968.300621.125643.MS 2021.164 me con chi Ha. co gang len nha chi va may chau.
30/6/2021500,000MBVCB.1221854905.UNG HO MS 2021.171 (be Tuan Nam).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/2021500,000295888.300621.120111.ung ho MS 2021 171 Be Tuan Nam
30/6/2021500,000260160.300621.112443.Ung ho MS 2021 171 Be Tuan Nam
30/6/2021500,000303820.300621.110050.Ung ho MS 2021 171 be Tuan Nam FT21181741148147
30/6/2021500,000613192.300621.105556.Vietcombank;0011002643148;TRAN LE THAI chuyen khoan ung ho MS 2021171 be Tuan Nam
30/6/2021500,000SHGD:10002041.DD:210630.BO:CAO THI HONG NGA.Remark:995221063053739 ung ho MS 2021.171 be Tuan Nam
30/6/2021500,000MBVCB.1221509461.Ung ho MS. 2021.171 (Be Tuan Nam).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/2021500,000SHGD:10009279.DD:210630.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.171 be Tuan Nam
30/6/2021500,000IBVCB.1221281663.MS 2021 168 TA XUAN TRUONG tp Ha Noi.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/6/2021500,000IBVCB.1221280371.MS 2021 169 be DANG THI QUYEN TRAN tinh Tien Giang.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/6/2021800,000490180.300621.121041.MS 2021 171 be Tuan Nam
30/6/20211,000,000903666.300621.193852.Ung ho MS 2021.164 me con chi Ha FT21181916327954
30/6/20211,000,000609018.300621.171806.Vietcombank;0011002643148;ung ho?MS 2021171?Be Tuan Nam
30/6/20211,000,000DO HUU THAI UNG HO NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY
30/6/20211,500,000/Ref:PALPM10LJLQ{//}/Ref:PALPM10LJLQ{//}LP VNM10LJLQ MS 2021.170, TRAN TUAN HUNG DVC:MRS PHAM VU DIEM HA
30/6/20212,000,000MBVCB.1221304566.MS 2021.171 (Be Tuan Nam).CT tu 5685558888 LE THANH TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/20213,000,000MBVCB.1221736100.Ung ho ms 2021.171 be Tuan Nam.CT tu 0561000539114 BUI LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/20215,000,000085331.300621.110956.Ung ho MS 2021.171 den 2021. 180 moi ng 500
30/6/202110,000,000600090.300621.094048.ong Tu Van giup do be Tuan Nam MS 2021.171

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
21-06-2021 02:22:1220,000Ung ho MS2021.161 (Nguyen Van Loc). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
21-06-2021 06:48:02100,000ung ho MS 2021.162 (chau Truong Van Tuan)
21-06-2021 06:49:16300,000To Thi Tra Ly chuyen tien; ung ho MS 2021.162
21-06-2021 07:58:4450,000LPT ung ho MS 2021162 Truong Van Tuan
21-06-2021 08:02:52200,000UH ms 2021.158 (TranVanThuc)
21-06-2021 08:08:3250,000ms 2021.162 ( truong van tuan )
21-06-2021 09:26:325,000,000ong Tu Van ho tro ms 2021.154 giup 4 chi em Giang Thi May
21-06-2021 10:13:38200,000CT DEN:117203875156 HT 2021.161 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh
21-06-2021 10:16:3510,000LE DUC ANH chuyen tien
21-06-2021 12:14:10300,000ung ho ms 2021.162 ( truong van tuan)
21-06-2021 12:34:19200,000CT DEN:117205648860 CK BAO VIETNAMNET ung ho Truong Van Tuan MS 2021162
21-06-2021 12:51:11100,000Ung ho MS 2021.161 (Nguyen Van Loc)
21-06-2021 12:52:25100,000Ung ho MS 2021.162 (Truong Van Tuan)
21-06-2021 14:39:011,000,000Ung ho MS.2021.162 (Truong Van Tuan)
21-06-2021 16:15:21200,000TRAN THANH TUYEN ung ho MS 2021.162 (Truong Van Tuan)
21-06-2021 16:24:35110,000HO QUANG THAI Chuyen tien ungho ms2021.162 truong van tuan
21-06-2021 16:55:57500,000CT DEN:210137287861 ung ho MS 2021161 Nguyen Van Loc
21-06-2021 17:41:36100,000CT DEN:117210941250 giup e tri benh
21-06-2021 19:45:0750,000ung hoMS 2021.162 (Truong Van Tua
21-06-2021 19:51:552,000,000CT DEN:117212572700 IBFT Ung ho MS 2021 vacxincovid
21-06-2021 20:23:11100,000CT DEN:117213661767 Chuyen tien
21-06-2021 20:36:08200,000CT DEN:117313062942 STA ungho ms2021.162 (Truong Van Tuan)
21-06-2021 22:48:58500,000CT DEN:117215766945 Ung ho MS 2021.162 chau Truong Van Tuan, huyen Ba Vi, Ha Noi
22-06-2021 01:07:0310,000Ung ho MS2021.162 (Truong Van Tuan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:22/06/2021 00:52:57
22-06-2021 07:36:44200,000ung ho ms 2021.164 god bless u
22-06-2021 07:53:30300,000CT DEN:117300955647 Ung ho MS 2021.164 me con chi Ha FT21173409643502
22-06-2021 07:56:55500,000CT DEN:117300957312 Ung ho MS 2021.162 Truong Van Tuan FT21173504487662
22-06-2021 07:57:043,000,000chuyen tien ung ho me con chi Ha MS 2021.164
22-06-2021 07:59:12300,000CT DEN:117300958356 Ung ho MS 2021.157 anh Tran Van Hung FT21173031640881
22-06-2021 08:23:42200,000ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha)
22-06-2021 09:01:461,000,000NTP ung ho MS 2021. 164 ( Me con chi Ha )
22-06-2021 09:04:342,500,000CT DEN:117302936571 Kolmakova Ekaterina ung ho MS 2021.158 Tran Van Thuc
22-06-2021 09:10:30200,000CT DEN:117302996101 Ung ho MS 2021.164, me con chi Ha FT21173005007968
22-06-2021 09:18:09300,000ung ho MS 2021.164(me con chi ha)
22-06-2021 09:35:3210,000LE DUC ANH chuyen tien
22-06-2021 10:07:15100,000Le Duc Nghia ung ho me con ch Ha _ MS 2021164
22-06-2021 10:10:01100,000HO QUANG THAI Chuyen tien ungho ms 2021.164 me con chi ha
22-06-2021 10:25:3320,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.164
22-06-2021 10:53:35100,000ms 2021.164 ( me con chi ha )
22-06-2021 10:55:1550,000ms 2021.163 ( ba le thi von )
22-06-2021 11:40:5080,000So GD goc: 10015542 UH MS 2021.164 me con chi Ha
22-06-2021 11:46:46200,000ung ho ms 2021.164 me con chi Ha
22-06-2021 12:15:121,000,000ung ho ms 2021.164 (me con chi Ha)
22-06-2021 14:10:12500,000CT DEN:117307114979 Vietinbank;114000161718;A Giang ung ho me con chi Ha MS 2021 164
22-06-2021 15:00:541,000,000ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha)
22-06-2021 15:20:40500,000ms 2021.164 (me con chi Ha)
22-06-2021 15:23:48200,000VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2021.164 ( me con chi Ha )
22-06-2021 15:39:50500,000Ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha); huyen Lac Son; tinh Hoa Binh
22-06-2021 15:45:4950,000LPT ung ho MS 2021164 me con chi Ha
22-06-2021 16:43:42500,000TRAN QUOC AN chuyen tien ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha)
22-06-2021 20:42:09200,000CT DEN:117313800411 MS 2021.164 (me con chi Ha)
22-06-2021 20:48:341,000,000Tom C tang MS 2021. 164 me con chi Ha
22-06-2021 20:49:351,000,000Tom C tang MS 2021.163 ba Le Thi Von
22-06-2021 20:50:271,000,000Tom C tang MS 2021.162 Truong Van Tuan
22-06-2021 20:56:211,000,000Tom C tang MS 2021.161 Nguyen Van Loc
22-06-2021 21:02:14100,000CT DEN:117414696528 STA ungho ms2021.163 (ba Le Thi Von)
22-06-2021 21:23:02200,000CT DEN:117414704895 STA ungho ms2021.160 (be Nguyen Mai Thanh Tung)
22-06-2021 22:11:0250,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.164(me con chi Ha)
23-06-2021 00:55:2930,000Ung ho MS2021.164 (me con chi Ha). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:23/06/2021 00:29:56
23-06-2021 08:49:00500,000Me con chi Ha ma so 2021.164
23-06-2021 08:49:22150,000ung hoMS 2021.164(me con chi Ha)
23-06-2021 09:03:5950,000Ung ho MS 2021.163 ( Ba LE THI VON)
23-06-2021 09:19:52200,000Ung ho MS 2021.163 (ba Le Thi Von)
23-06-2021 10:28:195,000,000Ung ho cho MS 2021.160 em Nguyen Mai Thanh Tung
23-06-2021 11:02:21200,000VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2021. 163 ( Ba Le Thi Von )
23-06-2021 11:05:3450,000Dao Thi Diem Huong so28; to12; p Quang Trung; TPTN ung ho MS 2021.162 (Truong Van Tuan)
23-06-2021 13:10:44200,000NGUYEN TAI DAT chuyen tien ung ho MS 2021.163 Ba Le Thi Von
23-06-2021 14:13:1430,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.163
23-06-2021 14:42:561,000,000CT DEN:117407989507 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;Ung ho mua vacin covid
23-06-2021 15:05:50200,000CT DEN:117408089459 MBVCB.1210324178.089459.ung ho Ms 2021.163 le thi von.CT tu 0541000245031 DINH VAN HUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
23-06-2021 15:17:48200,000CT DEN:117408263788 Ung ho MS 2021.163 ba Le Thi Von FT21174999154060
23-06-2021 16:02:5350,000MS 2021.164 me con chi Ha
23-06-2021 16:14:32100,000LPT ung ho MS 2021163  Ba Le Thi Von
23-06-2021 19:24:5815,000,000Tom C tang MS2021.160 mua may tro thinh cho Tung
24-06-2021 00:46:4710,000Ung ho MS2021.163 (ba Le Thi Von). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:24/06/2021 00:30:41
24-06-2021 07:34:5350,000ms 2021.165 ( gia dinh ba huong )
24-06-2021 08:09:2510,000LE DUC ANH chuyen tien
24-06-2021 13:35:49100,000LPT ung ho MS 2021165 gia dinh ba Huong
24-06-2021 14:13:551,000,000ung ho ms2021.165 gia dinh ba huong
24-06-2021 16:10:0750,000Luong Van Han so28; to12; p Quang Trung; TPTN ung ho MS 2021.165 (gia dinh ba Huong)
24-06-2021 19:30:00500,000TO THI MY HANG chuyen tien ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha)
24-06-2021 21:47:23150,000CT DEN:117614868149 STA ungho ms2021.165 (gia dinh ba Huong)
24-06-2021 21:49:19200,000CT DEN:117614868750 STA ungho ms2021.164 (me con chi Ha)
25-06-2021 02:14:0920,000Ung ho MS2021.165 (gia dinh ba Huong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
25-06-2021 06:19:00200,000CT DEN:117623782700 HT 2021.164 tu Tran Van Su BIDV Ky Anh
25-06-2021 06:30:11200,000CT DEN:117623783620 HT 2021.165 tu Nguyen Van Dung BIDV Ky Anh
25-06-2021 07:13:23100,000Ung ho NCHCCCL Huyen My QT
25-06-2021 08:11:09300,000ung ho ms 2021.166
25-06-2021 08:39:42500,000So GD goc: 10000142 MS 2021.164 ME CON CHI NGUYEN THIHA
25-06-2021 09:43:105,000,000CT DEN:117602768918 Ong Tu Van cuu giup ms 2021.166 em Tran Le Phuong Vy FT21176205959551
25-06-2021 10:13:3050,000ms 2021.166 ( em tran le phuong vy )
25-06-2021 10:15:36150,000CT DEN:117603077689 STA ungho ms2021.166 (em Tran Le Phuong Vy)
25-06-2021 10:32:49150,000So GD goc: 10002397 MS 2021.166 (Em Tran Le Phuong Vy) tai CONG THUONG VN CN DONG DA
25-06-2021 12:23:34500,000CT DEN:117605537608 MS 2021.166 (em Tran Le Phuong Vy)
25-06-2021 15:55:1210,000LE DUC ANH chuyen tien
25-06-2021 16:00:42500,000BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho Ma so 2021.162 (TRUONG VAN TUAN)
25-06-2021 16:02:37500,000BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.160 (be NGUYEN MAI THANH TUNG)
25-06-2021 16:04:12500,000BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.158 (TRAN VAN THUC)
25-06-2021 16:06:05500,000BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.157 (anh TRAN VAN HUNG)
25-06-2021 18:17:45100,000LPT ung ho MS 2021166 Em Tran Le Phuong Vy
26-06-2021 01:54:5710,000Ung ho MS2021.166 (em Tran Le Phuong Vy). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:26/06/2021 01:00:37
26-06-2021 06:25:57300,000LE XUAN VAN ck ma so 2021.167(nguyen huyen thuong)
26-06-2021 06:47:34300,000CT DEN:117623607939 Ung ho Ms 2021.167 Nguyen Huyen Thuong FT21177076744437
26-06-2021 06:50:292,000,000ung ho ma so 2021.167 be Nguyen Huyen Thuong thuong be va ba qua
26-06-2021 07:24:15100,000NGO VAN HA Chuyen tien ung ho MS 2021167 nguyen huyen thuong
26-06-2021 07:38:53500,000ung ho MS 2021.167 (nguyen huyen thuong)
26-06-2021 07:43:18100,000TRAN VIET DUC chuyen tien ung ho MS 2021.167 ( Nguyen Huyen Thuong)
26-06-2021 07:50:05100,000CT DEN:117700454654 MS 2021.167 (Nguyen Huyen Thuong)
26-06-2021 08:08:57100,000CT DEN:117701504804 MS 2021 162 Truong Van Tuan Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
26-06-2021 08:11:2550,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ms 2021.167
26-06-2021 09:15:33200,000CT DEN:117702857555 HTMS 2021.167 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
26-06-2021 09:52:4610,000,000ong Tu Van giup ms 2021.167 be Nguyen Huyen Thuong
26-06-2021 10:14:15150,000CT DEN:117703633470 STA ungho ms2021.167 (Nguyen Huyen Thuong)
26-06-2021 10:57:3450,000ms 2021.167 ( nguyen huyen thuong )
26-06-2021 11:54:22250,000ung ho MS 2021.164 ( me con chi Ha)
26-06-2021 11:56:53250,000ung ho MS 2021.167 ( Nguyen Huyen Thuong)
26-06-2021 12:04:40500,000ung ho MS 2021.167 Nguyen Huyen Thuong
26-06-2021 12:07:48500,000ung ho MS 2021.155 (anh Pham Minh Duan)
26-06-2021 12:10:37500,000ung ho MS 2021.150 (gia dinh anh Lai)
26-06-2021 13:33:27100,000CT DEN:117706611399 ung ho be
26-06-2021 17:45:54500,000ung ho MS 2021.166 (em Tran Le Phuong Vy)
26-06-2021 18:35:1950,000LPT ung ho MS 2021167 Nguyen Huyen Thuong
26-06-2021 20:26:32200,000CT DEN:117713025611 MS 2021.165 (gia dinh ba Huong)
26-06-2021 20:27:35300,000CT DEN:117713026441 MS 2021.163 (Ba Le Thi Von)
27-06-2021 00:44:1210,000LE DUC ANH chuyen tien; thoi gian GD:26/06/2021 23:13:17
27-06-2021 03:03:0610,000Ung ho MS2021.167 (Nguyen Huyen Thuong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
27-06-2021 06:28:02100,000MS 2021.168 (Ta Xuan Truong)
27-06-2021 08:15:172,000,000ung ho MS 2021.168 (Ta Xuan Truong)
27-06-2021 09:18:2050,000LPT ung ho MS 2021168 Ta Xuan Truong
27-06-2021 10:23:20300,000ung hoMS 2021.168(Ta Xuan Truong)
27-06-2021 10:26:03200,000ung hoMS 2021.163 (Ba Le Thi Von)
27-06-2021 10:41:34100,000HO QUANG THAI Chuyen tien ungho ms2021.168 ta xuan truong8
27-06-2021 10:47:2150,000ms 2021.168 ( ta xuan truong )
27-06-2021 12:18:02300,000ung ho MS 2021.168 (Ta Xuan Truong)
27-06-2021 15:11:4550,000Dao Thi Diem Huong so28; to12; p Quang Trung; TPTN ung ho MS 2021.168 (Ta Xuan Truong)
27-06-2021 15:51:07200,000CT DEN:117880361850 ung ho MS 2021 168 Ta Xuan Truong
27-06-2021 16:03:33150,000CT DEN:117809263779 STA ungho ms2021.168 (Ta Xuan Truong)
27-06-2021 20:05:2230,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.168
27-06-2021 20:06:34300,000ung ho ms 2021.168
28-06-2021 00:59:5110,000Ung ho MS2021.168 (Ta Xuan Truong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:28/06/2021 00:08:14
28-06-2021 06:47:121,000,000ung ho ma so 2021.169 be Dang Thi Quyen Tran thuong be va gia dinh qua
28-06-2021 07:13:13100,000Duy Tuan ung ho ma so MS 2021.168
28-06-2021 07:45:4910,000CT DEN:117990092454 NGUYEN VAN TUAN chuyen khoan
28-06-2021 08:20:53200,000CT DEN:117901904226 Chuyen tien ho tro MS 2021.169
28-06-2021 08:41:01500,000Ung ho MS 2021.169 (be Dang Thi Quyen Tran)
28-06-2021 08:41:09200,000CT DEN:117901445465 Ung ho MS 2021169 be Dang Thi Quyen Tran
28-06-2021 08:55:50200,000So GD goc: 10003508 MBVCB.1215533335.NGUYEN THI KIM PHUONG ung ho MS 2021.163 ( Ba LE THI VON).CT tu 1015776262 toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
28-06-2021 09:37:4910,000,000CT DEN:117902262446 Ong Tu Van cuu giup ms 2021.169 be Dang Thi Quyen Tran FT21179772070999
28-06-2021 10:36:01200,000HO THANH LONG Chuyen tien giup be DANG NGUYEN HUYEN TRAN loc than
28-06-2021 11:32:45100,000CT DEN:117904784847 Ung ho MS 2021.169 (be Dang Thi Quyen Tran). Tu Phuc Hoat
28-06-2021 11:58:50100,000CT DEN:117991490902 PHUNG VAN PHE ung ho MS 2021 169 Be Dang Thi Huyen Tran qua Bao VIETNAMNET
28-06-2021 11:58:53300,000ung ho ms 2021.169
28-06-2021 12:56:201,000,000Ung ho MS.2021.169 (be Dang Thi Quyen Tran)
28-06-2021 13:07:0835,000GIUP 7MS: 2021.163,2021.164,2021.165,2021.166,2021.167,2021.168,2021.169
28-06-2021 13:16:2150,000ms 2021.169 ( be dang thi huyen tran )
28-06-2021 14:08:53200,000ung ho MS 2021.169
28-06-2021 14:28:22500,000CT DEN:117907557799 Ung ho MS 2021.169 be Dang Thi Quyen Tran FT21179773050737
28-06-2021 14:33:13300,000CT DEN:117907811516 MS 2021.167 Nguyen Huyen Thuong
28-06-2021 15:34:34200,000CT DEN:117908885153 ung ho ms 2021.168 Ta Xuan Truong
28-06-2021 15:50:57200,000ms 2021.169 ( Be Dang Quyen Tran)
28-06-2021 16:01:44200,000SDT 0853004427 giup do Ma so MS MS 2021169  Be Dang Thi Quyen Tran
28-06-2021 16:01:58100,000CT DEN:117909676053 GUI Chu Tuan FT21179724402308
28-06-2021 16:27:23200,000ung ho ms 2021.169 ( be Dang Thi Quyen Tran)
28-06-2021 16:56:05500,000CT DEN:117909993461 UH MS 2021.169
28-06-2021 16:56:53100,000CT DEN:117916654141 MS 2021.169 (BE DANG THI HUYEN TRAN)-280621-16:57:07 654141
28-06-2021 17:03:21100,000Ung ho MS 2021.169 (Be Dang Thi Quyen Tran)
28-06-2021 17:27:57100,000Chuyen khoan tai ATM tu TK 102001733915 den TK 114000161718
28-06-2021 22:20:00300,000ung ho MS 2021.169
29-06-2021 00:58:13100,000CT DEN:117916568192 MS 2021 169 DANG THI QUYEN TRAN NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT; thoi gian GD:28/06/2021 23:07:22
29-06-2021 01:06:5620,000Ung ho MS2021.169 (Be Dang Thi Quyen Tran). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:29/06/2021 00:11:10
29-06-2021 06:16:47500,000CT DEN:290139185817 ung ho MS 2021170 Tran Tuan Hung
29-06-2021 08:17:18800,000ung ho MS 2021.170 (Tran Tuan Hung)
29-06-2021 08:24:56100,000ung ho MS 2021.170 (Tran Tuan Hung); chuc con mau khoe
29-06-2021 08:28:42100,000ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha); cau mong sk; binh an den gd chi
29-06-2021 09:24:15300,000ung ho ms 2021.170 ( tran tuan hung)
29-06-2021 10:38:20100,000CT DEN:118003649019 ung ho MS 2021.170
29-06-2021 10:45:1850,000ms 2021. 170 ( tran tuan hung )
29-06-2021 11:33:0450,000LPT ung ho MS 2021169  Be Dang Thi Quyen Tran
29-06-2021 11:39:39200,000Ung ho MS 2021.169 ( Be Dang Thi Quyen Tran)
29-06-2021 13:51:1310,000LE DUC ANH chuyen tien
29-06-2021 14:49:501,000,000ung ho MS 2021.169 (be Dang Thi Quyen Tran)
29-06-2021 21:33:53200,000UNG HO MS 2021.VACXINCOVID
30-06-2021 01:46:50121,312Tra lai tai khoan DDA
30-06-2021 01:58:5510,000Ung ho MS2021.170 (Tran Tuan Hung). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:30/06/2021 00:30:57
30-06-2021 05:41:39200,000MS 2021.171
30-06-2021 07:02:48200,000CT DEN:118100937900 HT 2021.169 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh
30-06-2021 07:12:521,000,000ung ho ma so 2021.171 be Tuan Nam thuong gia dinh be qua
30-06-2021 08:48:49200,000ung ho chau Nguyen huyen Thuong MS 2021167
30-06-2021 08:51:41200,000ung ho chau Ta xuan Truong MS 2021168
30-06-2021 09:15:51500,000Anh Duong Minh Duc ung ho ms 2021 171 be tuan nam
30-06-2021 10:24:32200,000CT DEN:118103648859 MS 2021.171
30-06-2021 10:35:261,000,000ung ho MS 2021.171 ( phan van tuan nam )
30-06-2021 10:36:56200,000ung ho ms 2021.171 be tuan nam.god bless u
30-06-2021 11:46:15100,000ms 2021.171 ( be tuan nam )
30-06-2021 11:58:15200,000CT DEN:118112121313 ung ho MS 2021.171 (Be Tuan Nam)
30-06-2021 12:22:5430,000CT DEN:118105743400 UH MS 2021.171 BE TUAN NAM
30-06-2021 15:16:49200,000CT DEN:118108816497 Vietinbank;114000161718;ung ho MS 2021171 Tuan Nam
30-06-2021 15:44:34100,000CT DEN:118108041089 Ung ho Ms 2021.171 (be Tuan Nam)
30-06-2021 16:15:2650,000LPT ung ho MS 2021171 Be Tuan Nam
30-06-2021 18:31:43250,000ung ho MS 2021.171 (Be Tuan Nam)
30-06-2021 18:49:41100,000CT DEN:118111375380 ung Ho MS 2021-171 be tuan nam
30-06-2021 19:36:50200,000CT DEN:118119152631 MS 2021.171 BE TUAN NAM-300621-19:39:26 152631
30-06-2021 20:43:45100,000ung ho ms2021.171 be tuan nam
30-06-2021 21:09:39100,000CT DEN:118214188915 STA ungho ms2021.171 (be Tuan Nam)
 

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ngày ủng hộHọ và tên người ủng hộSố tiềnMã số ủng hộ
21/6/21Nguyễn Văn Thông1.500.0002021.160,158,162

Ban Bạn đọc

Tương lai mịt mờ của nam sinh nghèo bị ung thư ăn mòn xương tay

Tương lai mịt mờ của nam sinh nghèo bị ung thư ăn mòn xương tay

Trải qua một thời gian dài điều trị tích cực nhưng bị khối u ác tính ăn mòn xương, em Đức vẫn đối diện với nhiều hiểm nguy.