1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
6/21/202050,000IBVCB.2106200697885001.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.148 (be Le Tan Chi Bao)
6/21/202050,000IBVCB.2106200939785001.THAI VU THAI.vo chong thai vu thai va nguyen ngoc phi ung ho MS 2020.141 (em Le Van Thanh). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat).
6/21/202050,000MBVCB441767944.pham trung dung ung ho ms2020.148(be le tan chi bao).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/21/202050,000326203.210620.092736.Ms 2020.146 - nam mo duoc su luu ly quang vuong phat FT20174800830036
6/21/202050,000600519.210620.084404.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 PHAN THI NGOC LOAN chuyen khoan ung ho ms 202014
6/21/2020100,000565764.210620.214826.Ung ho ma 2020.146 be vo hoang uyen FT20174265862300
6/21/2020100,000284254.210620.210533.ung ho ma so 2020 143 be nguyen kim hien
6/21/2020100,000292589.210620.171200.Vietcombank 0011002643148 UH MS 2020 146 be Vo Hoang Uyen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
6/21/2020100,000IBVCB.2106200965703001.TRAN THI HIEN.ung ho MS 2020.148 - be Le Tan Chi Bao - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
6/21/2020100,000MBVCB441980913.MS 2020.148.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/21/2020100,000257894.210620.153331.UNG HO MS 2020 148 BE LE TAN CHI BAO
6/21/2020100,000609220.210620.113915.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN VAN HUNG chuyen khoan ung ho ms 2020147ch
6/21/2020100,000240860.210620.111729.MS 2020 148 ung ho be Le Tan Chi Bao
6/21/2020100,000702771.210620.105806.MS 2020.146 be VO HOANG UYEN
6/21/2020100,000275611.210620.105203.MS 2020.146
6/21/2020100,000821441.210620.084945.LE THI HAI YEN CHUYEN KHOAN MS2020148 LE TAN CHI BAO
6/21/2020100,000311463.210620.083426.Gia dinh Le Tan Thanh ung ho MS 2020.147 chi Thuy Nga, mong chi som vuot qua benh tat. Nam Mo Duoc S
6/21/2020100,000959231.210620.081941.Ms 2020.148 ( ung ho be Le Tan Chi Bao)
6/21/2020100,000948223.210620.073244.MS 2020.148 ung ho be Le Tan Tri Bao
6/21/2020100,000296919.210620.064859.Ung ho MS 2020.148 be Le Tan Chi Bao
6/21/2020100,000MBVCB441666256.ung ho be Le Tan Chi Bao.CT tu 0121000768398 PHAM THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/21/2020100,000588592.210620.054117.MS 2020.148 ung ho be LE TAN CHI BAO
6/21/2020100,000601221.210620.052625.UNG HO MA SO 2020.148 (UNG HO BE LE TAN CHI BAO)-210620-05:26:24 601221
6/21/2020150,000MBVCB441800250.ung ho ma so MS 2020.148 be Le Tan Chi Bao.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/21/2020200,000846455.200620.235002.MoMo 01238422522 ung hoMS 2020146 be Vo Hoang Uyen 6013135243
6/21/2020200,000MBVCB441623914.ung ho MS 2020.146 (be Vo Hoang Uyen) .CT tu 0721000610292 NGUYEN VAN SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/21/2020200,000263933.200620.225622.MS 2020.146 be Vo Hoang Uyen FT20174433570088
6/21/2020200,000261980.200620.224806.Ung ho MS 2020.104 cha con anh Long FT20174423806236
6/21/2020200,000261166.200620.224521.Ung ho MS 2020.147 FT20174423804906
6/21/2020200,000151120.210620.221317.To Uyen ung ho MS 2020.147(chij Thuy Nga)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
6/21/2020200,000543021.210620.202048.ung ho?MS 2020.146? (be Vo Hoang Uyen)
6/21/2020200,000780083.210620.190449.MS 2020.148
6/21/2020200,000220882.210620.181432.Ngo Van Thai chuyen tien ung ho MS 2020.148 ung ho be Le tan chi Bao
6/21/2020200,000MBVCB442062716.Ung ho MS 2020.146.CT tu 0011001358928 NGUYEN KHAC NHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/21/2020200,000IBVCB.2106200859501001.NGUYEN MANH TOAN.ung ho MS 2020.148 (Ung ho be Le Tan Chi Bao)
6/21/2020200,000MBVCB441996013.MS 2020.148 ung ho be le chi tan bao.CT tu 0071001168288 PHAN TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/21/2020200,000MBVCB441961848.?Ung ho?MS 2020.142? (be Hoang Le Tu Uyen.CT tu 0491001800631 DINH KHUONG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/21/2020200,000700555.210620.123415.Ung ho MS 2020.148 (Ung ho be Le Tan Chi Bao)
6/21/2020200,000MBVCB.441864534.MS 2020.146_be Vo Hoang Uyen.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/21/2020200,000MBVCB.441863732.MS 2020.147_chi Thuy Nga.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/21/2020200,000376654.210620.120916.ung ho ms 2020.148( le tan chi Bao)
6/21/2020200,000MBVCB.441862255.MS 2020.148_be Le Tan Chi Bao.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/21/2020200,000MBVCB441829709.Hung ung ho MS 2020.148 (be Le Tan Chi Bao).CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/21/2020200,000532882.210620.105128.UNG HO MS 2020.148 LE TAN BAO CHI
6/21/2020200,000687216.210620.102603.MS 2020.148
6/21/2020200,000MBVCB441750806.MS 2020.148 ung ho be Le Tan Chi Bao. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0021000445840 TRAN VAN BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/21/2020200,000MBVCB.441727082.MS 2020.148.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/21/2020200,000MBVCB441698111.MS 2020.148 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/21/2020200,000603015.210620.074139.UNG HO MS 2020.148-210620-07:41:38 603015
6/21/2020200,000447576.210620.070815.Ung ho be Le Tan Chi Bao MS 2020.148
6/21/2020200,000693235.210620.063535.Ung ho Ms 2020.148 (Ung ho be Le Tan Chi Bao)
6/21/2020200,000290815.210620.054710.MS2020.148 ung ho chau Le Tan Chi Bao FT20174430032610
6/21/2020200,000588226.210620.053542.Chuyen tien ung ho MS 2020.148
6/21/2020200,000601075.210620.043322.UNG HO MS 2020.146 (BE VO HOANG UYEN)-210620-04:33:21 601075
6/21/2020300,000150800.210620.220318.To Uyen ung ho MS 2020.146(be Le Tan Chi Bao)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
6/21/2020300,000150610.210620.215815.To Uyen ung ho MS 2020.143 (be Kim Hien)- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
6/21/2020300,000MBVCB441962751.Ung ho?MS 2020.148?(be Le Tan Chi Bao).CT tu 0491001800631 DINH KHUONG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/21/2020300,000430341.210620.151306.Ung ho MS 2029.148 - Le Tan Chi Bao FT20174916413367
6/21/2020300,000390137.210620.124628.MS 2020.148 FT20174606009373
6/21/2020300,000IBVCB.2106200373597001.Vu Ngoc Hong, q7 MS 2020.148 (Ung ho be Le Tan Chi Bao)
6/21/2020300,000696691.210620.104514.Chuyen tien ung ho MS 2020.146 be Vo Hoang Uyen.
6/21/2020300,000694356.210620.104022.Chuyen tien ung ho MS 2020.148 be Le Tan Chi Bao.
6/21/2020300,000644424.210620.085922.MS 2020.146
6/21/2020300,000615514.210620.075206.ung ho be LE TAN CHI BAO
6/21/2020300,000611379.210620.073921.ung ho MS 2020.146 be Vo Hoang Uyen
6/21/2020300,000298169.210620.072017.Trang Nam ung ho MS 2020.148 be Le Tan Chi Bao FT20174095506576
6/21/2020300,000027771.210620.065427.Ung ho MS 2020 148 ung ho be Le Tan Chi Bao
6/21/2020300,000292442.210620.061927.2020.148 FT20174043504380
6/21/2020300,000MBVCB441655183.unh ho be Le Tan Chi Bao( ms 2020 148).CT tu 0411000980260 HOANG DUC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/21/2020300,000IBVCB.2106200599293001.LE DUY BINH.MS 2020.146 Be Vo Hoang Uyen
6/21/2020500,000MBVCB441583702.ung ho MS 2020.147 ( ung ho chi Thuy Nga).CT tu 0011000529086 PHAM THI VINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/21/2020500,000150991.210620.220837.To Uyen ung ho MS 2020.146(be Vo Hoang Nguyen)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
6/21/2020500,000648263.210620.220725.MS 2020.148 (BE LE TAN CHI BAO) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT-210620-22:07:22 648263
6/21/2020500,000MBVCB442171682.Tom C tang MS 2020. 145 Nguyen Thi Thuy An.CT tu 0011001912955 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/21/2020500,000MBVCB442171163.Tom C tang MS 2020.146 be Vo Hoang Uyen.CT tu 0011001912955 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/21/2020500,000MBVCB442170589.Tom C tang Ms 2020.147 co Thuy Nga.CT tu 0011001912955 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/21/2020500,000MBVCB442164680.MS2020.148(BE LE TAN CHI BAO)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/21/2020500,000628420.210620.155047.UNG HO MS 2020.148 (BE LE TAN CHI BAO)-210620-15:50:45 628420
6/21/2020500,000769468.210620.141236.Chuyen tien ung ho chau Le tan chi Bao
6/21/2020500,000481520.210620.133327.ISL20200621133327395-Ung ho Ms 2020.148 be Le Tan Chi Bao
6/21/2020500,000259649.210620.132442.ung ho ms 2020 148 be le tan chi bao
6/21/2020500,000199544.210620.113259.MS 2020 148 ung ho be Le Tan Chi Bao
6/21/2020500,000136235.210620.104351.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 148 Ung ho be LE TAN CHI BAO
6/21/2020500,000113989.210620.093913.Ung ho MS 2020146 be Vo Hoang Uyen
6/21/2020500,000475945.210620.081940.Ung ho MS 2020 148 Be Tan chi bao
6/21/2020500,000MBVCB441699572.Ms 2020.148 ( ung ho be Le Tan Chi Bao).CT tu 0031000310275 DO DUC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/21/2020600,000IBVCB.2106200140625001.LE THI CAM VAN.Ung ho MS 2020.144, MS 2020.146, MS 2020.148
6/21/20201,000,000IBVCB.2106200986877010.Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
6/21/20201,000,000385975.210620.123138.Ung ho MS 2020.143 be Nguyen Kim Hien FT20174094259536
6/21/20201,000,000IBVCB.2106200091293001.DOAN Y UYEN.Ung ho MS 2020.139 (anh em Vu Quang Dang)
6/21/20202,000,000384622.210620.122621.Anh Tran Cao Long ung ho MS 2020.145. Ung ho em Nguyen Thi Thuy An FT20174600060108
6/21/20202,000,000383757.210620.122353.Anh Tran Cao Long ung ho MS 2020.148. Ung ho be Le Tan Chi Bao FT20174121670991
6/22/202050,000606714.210620.232226.MoMoT01295930198T6022645989T970436TGui be LE TAN CHI BAO
6/22/202050,000191841.220620.192554.ung ho MS 2020.146 (be Vo Hoang Uyen)
6/22/202050,000MBVCB442920938.ung ho ms 2020.149.CT tu 0031000285295 BUI NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/22/202050,000737594.220620.140040.Ung ho MS 2020.145 (ung ho em nguyen thi thuy an)
6/22/202050,000737456.220620.135820.Ung ho MS 2020.149 (ung ho chi le thi thuy)
6/22/202050,000735519.220620.131812.Ung ho ma so Ms2020.148 ( Ung ho be Le Tan Chi Bao)
6/22/202050,000735306.220620.131252.Ms 2020.149
6/22/202050,000342517.220620.112456.MS 2020 149 ung ho chi Le Thi Thuy
6/22/202050,000IBVCB.2206200829025001.Nguyen Nhat Minh TTN1, P. TTN, Q.12 MS 2020. 145 ung ho em NGUYEN THI THUY AN
6/22/202050,000Sender:01310005.DD:220620.SHGD:10015439.BO:PHAN VAN HAI.MS 2020.148 UNG HO BE LE TAN CHIBAO NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
6/22/202050,000Sender:01310005.DD:220620.SHGD:10015426.BO:PHAN VAN HAI.MS 2020.145 UNG HO EM NGUYEN THITHUY AN NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
6/22/202050,000Sender:01310005.DD:220620.SHGD:10015391.BO:PHAN VAN HAI.MS 2020.146 UNG HO BE VO HOANG UYEN NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
6/22/202050,000Sender:01310012.DD:220620.SHGD:10015162.BO:PHAN VAN HAI.MS 2020.147 UNG HO CHI THUY NGANAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
6/22/202050,000IBVCB.2206200992865002.Nguyen Nhat Minh Kp6, P.TTN, Q12, HCM ung ho MS 2020.148 (Ung ho bé Lê Tan Chí Bao)
6/22/202050,000IBVCB.2206200583737001.Nguyen Nhat Minh Kp6, P.TTN, Q12, HCM ung ho MS 2020.149 (Ung ho chi Lê Thi Thúy)
6/22/202050,000Sender:01202002.DD:220620.SHGD:10000651.BO:LE VAN THANG.995220062251811 UNG HO MS 2020.149 UNG HO CHI LE THI THUY
6/22/202050,000Sender:79502001.DD:220620.SHGD:10000148.BO:NGUYEN THANH TUNG.UNG HO MS 2020.147 BAO VIETNAMNET
6/22/202050,000IBVCB.2206201003151001.TRAN THI THANH HUYEN Ung ho MS 2020.149 (Ung ho chi Le Thi Thuy)
6/22/2020100,000960956.210620.235055.NGUYEN KIM HIEN MS 2020.143 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
6/22/2020100,000746699.220620.211956.Ung ho MS 2020.149, chi LE THI THUY, Huong Khe, tinh Ha Tinh
6/22/2020100,000241608.220620.182449.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 149
6/22/2020100,000IBVCB.2206200030455005.PHAM THI LUYEN.MS 2020.148 UNG HO BE LE TAN CHI BAO
6/22/2020100,000MBVCB442943102.Ung ho MS 2020.147(ung ho chi Thuy Nga).CT tu 0691000430390 PHAM THI MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/22/2020100,000MBVCB.442801211.ms.2020.149.CT tu 0011003735647 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/22/2020100,000Sender:79202002.DD:220620.SHGD:10003565.BO:TRAN VAN PHONG.995220062257581 CHUYEN TIEN UNG HO MS 2020.149 CHI LE THI THUY
6/22/2020100,000221769.220620.125640.Vietcombank 0011002643148 ung ho chi Le Thi Thuy
6/22/2020100,000393794.220620.122347.Ung ho MS2020 149 chi Le Thi Thuy
6/22/2020100,000984605.220620.120211.ung ho MS 2020.149 (Ung ho chi Le Thi Thuy)
6/22/2020100,000733051.220620.094416.ung ho MS 2020.149 (Ung ho chi Le Thi Thuy)
6/22/2020100,000MBVCB442482238.Ung ho MS 2020.132 (gia dinh chi Thuy).CT tu 0071000988408 NGUYEN ANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/22/2020100,000669021.220620.093739.Ung ho MS 2020.148. Ung ho be le tan chi bao FT20174474416010
6/22/2020100,000Sender:01323001.DD:220620.SHGD:10001238.BO:NGUYEN THANH TUNG.UNG HO BE LE TAN CHI BAO MS2020/148
6/22/2020100,000Sender:01201003.DD:220620.SHGD:10002420.BO:DOAN THI XUAN HUYEN.UNG HO MS 2020.149(UNG HO CHI LE THI THUY)
6/22/2020100,000Sender:01202001.DD:220620.SHGD:10000107.BO:LE KIEU TRANG.995220062225277 UNG HO MS2020.149 LE THI THUY
6/22/2020100,000MBVCB442369182.Ms2020 149 le thi Thuy.CT tu 0121001848180 LAM DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/22/2020100,000IBVCB.2206200688679002.NGUYEN THI LE THUY.Ung ho MS 2020.149 chi Le Thi Thuy
6/22/2020100,000607771.220620.064805.Ung ho MS 2020.149 ung ho chi Le Thi Thuy FT20174000900898
6/22/2020100,000MBVCB442295311.ung ho Le Thi Thuy-Ha tinh.CT tu 0561000539291 NGUYEN THI THU LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/22/2020100,000001993.220620.064048.MS 2020149 ung ho chi Le Thi Thuy
6/22/2020100,000997305.220620.062456.MS 2020.149
6/22/2020100,000652839.220620.061135.UNG HO MA SO 2020.149 (UNG HO CHI LE THI THUY)-220620-06:11:33 652839
6/22/2020100,000MBVCB442283590.MS 2020.149 ung ho chi Le Thi Thuy.CT tu 0021002187289 LAM THI LUONG LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/22/2020200,000960926.210620.232846.NGUYEN NHAT MINH MS 2020.144 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
6/22/2020200,000MBVCB442244715.Ung ho be Le Tan Chi Bao MS 2020.148.CT tu 0011002434539 NGUYEN HONG DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/22/2020200,000576361.210620.223011.Ms 2020142 ung ho be Le Hoang Tu Uyen FT20174719500548
6/22/2020200,000576005.210620.222829.Ms2020148 ung ho be Le Tan Chi Bao FT20174096288109
6/22/2020200,000058527.220620.203750.Ung ho c Le thi Thuy FT20175607668966
6/22/2020200,000600332.220620.171119.MS 2020148 ung ho be LE TAN CHI BAO
6/22/2020200,000938449.220620.170311.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 149 ung ho chi Le Thi Thuy
6/22/2020200,000MBVCB442878413.ung ho MS 2020.149 (ung ho chi Le Thi Thuy).CT tu 0251001823037 HUYNH LE MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/22/2020200,000Sender:48204018.DD:220620.SHGD:18308226.BO:NGUYEN THI KIM OANH.UNG HO MS2020149 (UNG HO CHI LE THI THUY)
6/22/2020200,000819814.220620.140408.MS 2020 149 ung ho chi Le Thi Thuy FT20174176334243
6/22/2020200,000406940.220620.132136.ung ho MS 2020.149
6/22/2020200,000431762.220620.131156.MS 2020 149
6/22/2020200,000779369.220620.124213.Ung ho MS 2020.144 UNG HO BE NGUYEN NHAT MINH FT20174779755140
6/22/2020200,000342351.220620.113611.MS 2020 149 ung ho chi Le Thi Thuy
6/22/2020200,000634123.220620.112847.UNG HO MS 2020.131 (GD CHI HIEN). CHUC CHI MANH ME VUOT QUA NOI DAU
6/22/2020200,000IBVCB.2206200038577001.giau ten giau ten Ung ho MS 2020.149 (Ung ho chi Le Thi Thuy)
6/22/2020200,000625397.220620.100319.UNG HO MS 2020.149 (UNG HO CHI LE THI THUY)
6/22/2020200,000MBVCB442514493.MS 2020.111 ung ho gd em Hue.CT tu 0351000613857 TRAN VAN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/22/2020200,000IBVCB.2206200408601001.Le Bich Hoan 65 Tran Hung Dao HN MS 2020.112 be Do Bao Thy
6/22/2020200,000666105.220620.092932.MS 2020.149( UNG HO CHI LE THI THUY)-220620-09:29:31 666105
6/22/2020200,000150721.220620.092015.MS 2020 149 Ung ho c Le Thi Thuy TQM
6/22/2020200,000Sender:01310012.DD:220620.SHGD:10012141.BO:DANG THANH PHUONG.UNG HO MS 2020.146 (BE VO HOANG UYEN)
6/22/2020200,000157797.220620.090818.Ms 2020 149 ung ho c le thi thuy
6/22/2020200,000Sender:79305001.DD:220620.SHGD:10000335.BO:TRAN VINH TRUNG.MS 2020 146
6/22/2020200,000Sender:79305001.DD:220620.SHGD:10000103.BO:TRAN VINH TRUNG.MS 2020 149
6/22/2020200,000Sender:01307001.DD:220620.SHGD:10003057.BO:PHAM THI PHUONG THAO.IBMS 2020.148 UNG HO BE LETAN CHI BAO
6/22/2020200,000MBVCB442373275.ung ho chi Le Thi Thuy - Ha Tinh.CT tu 0271001031540 PHAM THI KIM YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/22/2020200,000MBVCB442363019.MS 2020.149 (Ung ho chi Le Thi Thuy).CT tu 0551000278412 DO VAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/22/2020200,000MBVCB442353998.MS 2020.149 (ung ho chi Le Thi Thuy).CT tu 0011002370763 PHAM THI THU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/22/2020200,000IBVCB.2206200005317002.BUI THI NGOC HOANH.MS 2020.142 be Le Hoang Tu Uyen
6/22/2020200,000259854.220620.075018.MS 2020.149 ( ung ho chi Le Thi Thuy )
6/22/2020200,000642238.220620.073059.Vietcombank 0011002643148 N T A TUYET ck ung ho MS 2020 149 chi Le Thi Thuy
6/22/2020200,000026240.220620.073324.ung ho MS2020.149
6/22/2020200,000016589.220620.071611.MS2020149 ung ho chi Le Thi Thuy
6/22/2020200,000654130.220620.071532.UNG HO MS 2020.149 (UNG HO CHI LE THI THUY)-220620-07:15:31 654130
6/22/2020200,000012268.220620.070728.MS 2020.149 ung ho chi Le Thi Thuy
6/22/2020200,000608145.220620.065110.U h MS 2020-149-le thi thuy FT20174508755148
6/22/2020200,000297659.220620.064527.Ung ho chi Le Thi Thuy MS 2020149
6/22/2020200,000606327.220620.063417.2020.149 FT20174516536004
6/22/2020200,000640257.220620.062858.Vietcombank 0011002643148 PHAM THI HANH chuyen khoan ung ho MS 2020149 ung ho chi Le Thi Thuy
6/22/2020200,000994815.220620.061451.ung ho ms 2020.149 ung ho chi le thi thuy
6/22/2020200,000994685.220620.061421.MS 2020 ung ho chi Le Thi Thuy
6/22/2020200,000990690.220620.055310.MS2020.149 ung ho chi Le Thi Thuy
6/22/2020200,000MBVCB442280516.ung ho ma so 2020.149 (ung ho chi le thi thuy).CT tu 0451000222977 LE HUY QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/22/2020200,000295988.220620.053749.ung ho MS 2020149 ung ho chi Le Thi Thuy
6/22/2020200,000252514.220620.052527.2020.149
6/22/2020250,000307227.220620.080524.MS 2020.147 ung ho chi Thuy Nga
6/22/2020300,000986060.220620.200721.Ung ho MS 2020 149 Ung ho chi Le Thi Thuy
6/22/2020300,000IBVCB.2206200079085002.NGUYEN THI CAM LOAN.2020.142 be Hoang Le Tu Uyen
6/22/2020300,000MBVCB443040005.ung ho MS 2020.149 (chi Le Thi Thuy).CT tu 0611000184809 HOANG THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/22/2020300,000MBVCB.6931755.VUONG QUE ANH chuyen tien giup chi Le Thi Thuy, MS: 2020.149.CT tu 0071000968655 VUONG QUE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/22/2020300,000701226.220620.141144.UNG HO MS : 2020.149 ( UNG HO CHI LE THI THUY)-220620-14:11:41 701226
6/22/2020300,000IBVCB.2206200893719002.TRAN HUYEN TRANG.ung ho MS 2020.149 (Ung ho chi Le Thi Thuy)
6/22/2020300,000/Ref:P2210133606{//}CG5.OW2006220940307, ung ho MS 2020.149 ung ho chi Le Thi Thuy DVC:DOTHI PHUONG THUY
6/22/2020300,000IBVCB.2206200052545003.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.148 (Ung ho be Le Tan Chi Bao)
6/22/2020300,000IBVCB.2206200990179002.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.147 (ung ho chi Thuy Nga)
6/22/2020300,000IBVCB.2206200962575001.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.146 (be Vo Hoang Uyen)
6/22/2020300,000Sender:01310001.DD:220620.SHGD:10017681.BO:NGUYEN THI HONG THUY.UNG HO MS 2020.144 UNG HOBE NGUYEN NHAT MINH MANH ME LEN CON TRAI MONG CON MAU KHOE
6/22/2020300,000IBVCB.2206200409631002.HOANG NGOC BINH.Ghi ro ung ho MS 2020.149 (Ung ho chi Le Thi Thuy)
6/22/2020300,000UNG HO MS2020.139, UNG HO ANHEM VU QUANG DANG
6/22/2020300,000IBVCB.2206200220491002.LE THI HONG HONG.CK cho MS 2020.149, Ung ho chi Le Thi Thuy bi ung thu vu.
6/22/2020300,000IBVCB.2206200913917001.PHAM THUY HA.ung ho MS 2020.149 Le Thi Thuy
6/22/2020300,000MBVCB.6924116.Ung ho MS 2020.149.CT tu 0481000712345 THAI MAI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/22/2020300,000307213.220620.080651.MS 2020.146 be Vo Hoang Uyen
6/22/2020300,000IBVCB.2206200071405001.BUI THI NGOC HOANH.MS 2020. 149 Ung ho chi Le Thi Thuy
6/22/2020300,000483478.220620.080312.ISL20200622080305288-MS 2020.149 ung ho chi Le Thi Thuy
6/22/2020300,000MBVCB.442307847.ung ho MS 2020.149 Le Thi Thuy.CT tu 0061001072182 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/22/2020300,000610179.220620.070513.Ung ho MS 2020.149 FT20174670135800
6/22/2020300,000606683.220620.063702.UH chi Le Thi Thuy MS 2020.149 FT20174000858173
6/22/2020400,000Sender:79310001.DD:220620.SHGD:10026314.BO:NGUYEN TUAN HONG.UNG HO CHI LE THI THUY, MS 2020.149
6/22/2020500,000MBVCB443057903.MS2020139( ung ho anh em Vu Quang Dang).CT tu 0091000612510 DUONG HAI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/22/2020500,000748621.220620.162650.Ung ho MS 2020.149 (Le Thi Thuy)
6/22/2020500,000IBVCB.2206200186297002.DO QUOC DAI.MS 2020.142 be Hoang Le Tu Uyen
6/22/2020500,000225016.220620.154716.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Dang Thi Thu Trang ung ho chi Le Thi Thuy Ms 202
6/22/2020500,000676717.220620.142713.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 149 Ung ho chi LE THI THUY
6/22/2020500,000MBVCB442813274.giup do 2020.149.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/22/2020500,000829115.220620.141946.MS 2020.149 ung ho chi le thi thuy FT20174872104522
6/22/2020500,000Sender:79604002.DD:220620.SHGD:10001241.BO:NGUYEN THI XUAN HUONG.UNG HO MS 2020.142BE HOANG LE TU UY EN CHARGEDETAILS OUR
6/22/2020500,000Sender:79604001.DD:220620.SHGD:10001331.BO:NGUYEN THI XUAN HUONG.UNG HO MS 2020.148UNG HOBE LE TAN CHI BAO CHARGEDETAILS OUR
6/22/2020500,000TANG TRUNG XUONG UNG HO MS:2020148 (UNG HO BE LE TAN CHI BAO
6/22/2020500,000IBVCB.2206200351097004.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.149 (Ung ho chi Le Thi Thuy)
6/22/2020500,000IBVCB.2206200883205001.BUI PHU THANG.Ung ho MS 2020.149 (Ung ho chi Le Thi Thuy)
6/22/2020500,000MBVCB442619813.ung ho MS 2020.149 (ung ho Chi Le Thi Thuy).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/22/2020500,000MBVCB442593919.Ung ho MS 2020.149.CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/22/2020500,000/Ref:PALPM00GO0M{//}/Ref:PALPM00GO0M{//}LP VNM00GO0M UNG HO BE LE TAN CHI BAO DVC:MR NGUYEN DUC DUY
6/22/2020500,000Sender:79310001.DD:220620.SHGD:10017322.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.149 CHI LE THI THUY
6/22/2020500,000IBVCB.2206200600809001.LE KHANH THU.ung ho MS2020.149 Le Thi thuy
6/22/2020500,000325707.220620.094240.Vietcombank 0011002643148 NGO THI LAN PHUONG chuyen khoan ung ho MS 2020 149 chi Le Thi Thuy
6/22/2020500,000671453.220620.094135.ung ho MS 2020.146 be Vo Hoang Uyen FT20174629246377
6/22/2020500,000IBVCB.2206200948531001.Nghi Huynh Ung ho MS 2020.149
6/22/2020500,000MBVCB442410928.ung ho ms 2020.149.CT tu 0011004302109 VU THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/22/2020500,000Sender:48304001.DD:220620.SHGD:10001396.BO:NGUYEN THI TRUC VAN.UNG HO MS 2020.149 TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
6/22/2020500,000657860.220620.082141.MS 2020.148 UNG HO BE LE TAN CHI BAO-220620-08:21:40 657860
6/22/2020500,000IBVCB.2206200613157001.DUONG THI HONG LE.MS 2020.149 ung ho chi le thi Thuy
6/22/2020500,000029489.220620.073834.ung ho ms 2020149 c le thi thuy
6/22/2020500,000MBVCB442323633.MS2020.149 ung ho chi Le Thi Thuy.CT tu 0071001190114 TRAN HONG KHOI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/22/2020500,000714850.220620.063713.Ung ho MS 2020.149 ( Ung ho chi Le Thi Thuy)
6/22/2020500,000MBVCB442279901.ung ho MS 2020.149( chi Le Thi Thuy ).CT tu 0071002411025 CHU THE PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/22/2020500,000MBVCB442279274.Ung ho MS 2020.149?(Ung ho chi Le Thi Thuy).CT tu 0351000636336 NGUYEN DUY THIEN CHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/22/2020500,000MBVCB442278897.Ung ho MS 2020.146? (be Vo Hoang Uyen).CT tu 0351000636336 NGUYEN DUY THIEN CHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/22/20201,000,000MBVCB442872940.ung ho MS 2020.149 ( ung ho chi Le Thi Thuy).CT tu 0011000529086 PHAM THI VINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/22/20201,000,000/Ref:PALPM00GOFS{//}/Ref:PALPM00GOFS{//}LP VNM00GOFS UNG HO MS 2020.149UNG HO GIA DINH CHILE THI THUY DVC:MR NGUYEN TRAN DANG PHUOC
6/22/20201,000,000Sender:79307005.DD:220620.SHGD:10013039.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2020.149 (UNG HO CHI LE THI THUY)
6/22/20201,000,000201245.220620.104834.Ms 2020149 ung ho chi le thi thuy
6/22/20201,000,000750592.220620.104218.MS 2020.149 (Ung ho chi Le Thi Thuy)
6/22/20201,000,000686763.220620.100639.Ung ho MS 2020.149. Chi Le Thi Thuy FT20174044247951
6/22/20201,000,000MBVCB442486866.MS 2020.149 (Ung ho Chi Le Thi Thuy).CT tu 0501000015819 NGUYEN THI THIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/22/20201,000,000671897.220620.094220.giup do ung ho MS 2020.146 be VO HOANG UYEN FT20174127081065
6/22/20201,000,000Sender:79334001.DD:220620.SHGD:10002014.BO:VO PHUOC LOC0025608.MS 2020.148 UNG HO BE LE TAN CHI BAO (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
6/22/20201,000,000MBVCB442406780.MS 2020.149 (LE THI THUY).CT tu 0121002174542 NGUYEN THI XUAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/22/20201,000,000671628.220620.055206.Ung ho chi Le thi Thuy MS 2020.149
6/22/20201,400,000Sender:01310005.DD:220620.SHGD:10009949.BO:HOANG THI NHU HANG.UNG HO MS 2020.147 GOI DI YEU THUONG
6/22/20202,000,000162223.220620.162223.Ung ho MS 2020.149 chi Le Thi Thuy
6/22/20202,000,000MBVCB442870205.Ms 2020 (ung ho chi le thi thuy).CT tu 0611001902928 NGUYEN CAO CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/22/20202,000,000961971.220620.095215.Ung ho MS 2020.149 ( ung ho chi Le Thi Thuy )
6/22/20202,000,000307829.220620.085356.Ung ho MS 2020.149. Ung ho chi le thi thuy
6/22/20202,000,000627842.220620.081701.Ungr ho cac chau va me FT20174001128848
6/22/20202,000,000MBVCB442353465.ung ho MS.2020.149-le thi thuy.CT tu 0071001204377 LAM THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/22/20202,000,000607825.220620.064736.Ung ho c Le Thi Thuy FT20174029019630
6/22/20202,000,000610143.220620.060342.MS 2020.149 ung ho chi LE THI THUY
6/22/20205,000,000IBVCB.2206200662701001.DO HOANG MAI.Ung ho MS 2020.094( Ung ho Nguyen Viet Thanh Loc)
6/22/20205,000,000MBVCB442707408.ung ho ms 2020.149 chi le thi thuy.xa phu hung phu gia,huong khe,ha tinh.CT tu 0551000249352 PHAM THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/22/202010,000,000786290.220620.125837.Giup ms 2020149 chi le thi thuy FT20174077440525
6/23/202020,000691122.230620.052842.ung ho ms 2020.150 gia dinh chi Tran Thi Sinh
6/23/202050,000349283.230620.203932.Nguyen Van Hien Ung ho chi Tran Thi Sinh MS 2020.150
6/23/202050,000IBVCB.2306200403713002.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.150 (chi Tran Thi Sinh)
6/23/202050,000IBVCB.2306200087849001.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.149 (chi Le Thi Thuy)
6/23/202050,000521663.230620.145954.Ms 2020 150 chi Tran Thi Sinh
6/23/202050,000273951.230620.112633.Ung ho 2020.150 chi Tran Thi Sinh FT20175699840782
6/23/202050,000IBVCB.2306200276051001.TRAN THI THANH HUYEN Ung ho MS 2020.150 (Ung ho chi Tran Thi Sinh)
6/23/202050,000MBVCB443339739.ung ho MS 2020.147(ungho chi thuy nga.CT tu 0531002586991 NGUYEN PHUC NHUT HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/23/2020100,000494060.230620.113711.ung ho 2020 148 be Le Tan Chi Bao
6/23/2020100,000240383.230620.103250.MS 2020.096 chau Ho Thi Tuong Vy FT20175777776003
6/23/2020100,000MBVCB443512638.Ung ho MS 2020.149 ( ung ho Le Thi Thuy).CT tu 0071000810112 TA THI AI CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/23/2020100,000914731.230620.093847.Ung ho MS 2020.150
6/23/2020100,000914190.230620.093805.Ung ho MS 2020.149
6/23/2020100,000913688.230620.093725.Ung ho MS 2020.148
6/23/2020100,000181402.230620.085435.MS 2020.150 FT20175728593160
6/23/2020100,000802817.230620.055601.MS2020.150 ung ho chi Tran Thi Sinh
6/23/2020100,000MBVCB.443364805.ung ho MS 2020.150 (Ung ho chi Tran Thi Sinh).CT tu 0071000772976 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/23/2020200,000275359.230620.175914.Ngo Van Thai chuyen tien ung ho ma MS 2020.150 chi Tran thi Sinh
6/23/2020200,000IBVCB.2306200081463001.LE NGUYEN TRONG.MS 2020.148_Ung ho be Le Tan Chi Bao_Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
6/23/2020200,000452809.230620.163619.Ung ho MS 2020.149 FT20175509820181
6/23/2020200,000563512.230620.153113.Ung ho MS2020 150 Ung ho chi Tran Thi Sinh
6/23/2020200,000296633.230620.132915.Vietcombank 0011002643148 UH cha con anh Long Huong Khe Ha Tinh
6/23/2020200,000Sender:79307005.DD:230620.SHGD:10007111.BO:NGUYEN THANH PHONG.IBUNG HO MS 2020.146
6/23/2020200,000MBVCB443553170.Ung ho MS 2020.141 em Le Van Thanh.CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/23/2020200,000227469.230620.101311.Ung ho ma so 2020.150 chi tran thi sinh, chuc gia dinh chi binh an FT20175238649954
6/23/2020200,000MBVCB443454568.MS2020.150( UNG HO CHI TRAN THI SINH).CT tu 0011000063643 PHAN THI THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/23/2020200,000843958.230620.080832.ba Ng Thi Day ung ho MS 2020.149
6/23/2020200,000403520.230620.075706.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020150 ung ho chi TRAN THI SINH
6/23/2020200,000737709.230620.080153.ck ung ho ms 2020150 chi TRAN THI SINH
6/23/2020200,000273843.230620.074842.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020150 ung ho chi Tran Thi Sinh
6/23/2020200,000MBVCB443406885.MS 2020.150 ( ung ho Tran thi Sinh).CT tu 0721000614520 NGUYEN HUYNH NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/23/2020200,000761355.230620.064909.MS 2020.141 UNG HO EM LE VAN THANH-230620-06:49:09 761355
6/23/2020200,000025413.230620.063055.MS 2020 150
6/23/2020250,000136786.230620.054031.Ung ho MS 2020.150 chi Tran Thi Sinh FT20175376013529
6/23/2020300,000MBVCB444122901.MS 2020.146 (be Vo Hoang Uyen).CT tu 0321000123123 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/23/2020300,000DO THANH DAT UNG HO MS 2020.132 ( GIA DINH CHI THUY)
6/23/2020300,000237622.230620.102342.ung ho ms 2020 148
6/23/2020300,000272468.230620.090529.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Dang Thi Thu Trang ung ho be Nguyen Kim Hien Ms
6/23/2020300,000972439.230620.090257.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Dang Thi Thu Trang ung ho be Nguyen Nhat Minh MS
6/23/2020300,000MBVCB443393781.MS 2020.149( ung ho Le Thi Thuy).CT tu 0721000614520 NGUYEN HUYNH NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/23/2020300,000IBVCB.2306200981567001.Vu Ngoc Hong, q7 MS 2020.150 (Ung ho chi Tran Thi Sinh)
6/23/2020400,000720342.230620.073053.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020150 tran thi sinh
6/23/2020500,000109669.220620.224823.Ung ho MS 2020.149 - chi Le Thi Thuy FT20175510007280
6/23/2020500,000146932.230620.172843.Ung ho MS 2020.139 ung ho anh em Vu Quang Dang
6/23/2020500,000411677.230620.153623.Ung ho MS 2020 145, em Nguyen Thi Thuy An FT20175700672661
6/23/2020500,000IBVCB.2306200800729001.NGUYEN TAN BINH.MS2020.149 ung ho chi Le Thi Thuy
6/23/2020500,000427524.230620.115101.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 150 ung ho chi Tran Thi Sinh
6/23/2020500,000479212.230620.110038.ung ho ms 2020 146 be Vo Hoang Uyen
6/23/2020500,000479145.230620.105632.ung ho ms 2020 150 chi Tran thi Sinh
6/23/2020500,000IBVCB.2306200693925001.chi Tran Thi Sinh Ngoc Thanh, Kim Dong, Hung Yen MS 2020.150 (Ung ho chi Tran Thi Sinh)
6/23/2020500,000938501.230620.100748.ms 2020.150 ung ho chi Tran Thi Sinh
6/23/2020500,000277809.230620.095142.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 150 Ho tro chi TRAN THI SINH
6/23/2020500,000MBVCB443514963.ung ho MS 2020.149.CT tu 0331003919445 NGUYEN NAM CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/23/2020500,000MBVCB443512820.ung ho MS 2020.150.CT tu 0331003919445 NGUYEN NAM CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/23/2020500,000161724.230620.090331.ung ho MS 2020.150 ( ung ho chi Tran thi Sinh )
6/23/2020500,000NGUYEN NGOC THU NOP-2020.149UNG HO CHI LE THI THUY
6/23/2020500,000920524.230620.082611.CHI LUONG THI VAN . UNG HO MS 2020.139 UNG HO EM VU QUANG DANG
6/23/2020500,000NGUYEN NGOC THU NOP-2020.150UNG HO CHI TRAN THI SINH
6/23/2020500,000MBVCB443404587.ung ho MS 2020.150 (Ung ho chi Tran Thi Sinh).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/23/2020500,000MBVCB443379276.Ung ho MS 2020.150 chi Tran Thi Sinh.CT tu 0531002505345 NGUYEN NGOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/23/2020500,000141579.230620.064218.Ung ho qua Bao Vietnamnet ung ho ms 2020 -150 chi Tran thi Sinh FT20175036565137
6/23/2020500,000MBVCB443372486.Ung ho chi Tran Thi Sinh.CT tu 0021002120988 DO HONG QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/23/2020500,000MBVCB443342167.ung ho MS 2020.149.CT tu 0071003849378 TRAN LAM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/23/20201,000,000MBVCB443327533.ung ho MS 2020.148 ( ung ho be Le Tan Chi Bao).CT tu 0271000111756 TRAN ANH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/23/20201,000,000540827.230620.191722.GD PHU THO UNG HO MS 2020.150 UNG HO CHI TRAN THI SINH FT20175718879072
6/23/20201,000,000Sender:01202021.DD:230620.SHGD:10004999.BO:NGUYEN THI VIET AN AND.121 KHCN CHU CUONG 202 HVB 0903751322 UNG HO MS 2020.149 CHI LE THI THUY PHU HUNG PHU GIA HUONG KHE HA TNH
6/23/20201,000,000330056.230620.113508.Ms 2020 146 be vo hoang uyen
6/23/20201,000,000810851.230620.095845.NGUYEN THI HOA UNG HO MA SO 2020149 CHI LE THI THUY
6/23/20201,000,000Sender:01201003.DD:230620.SHGD:10004039.BO:NGUYEN THUY NAM PHUONG.UNG HO MS.2020.150( UNGHO CHI TRAN THI SINH)
6/23/20201,000,000194808.230620.091936.Ung ho Ms 2020.150 chi Tran Thi Sinh FT20175049954164
6/23/20201,000,000CTY MINH HAO UNG HO MS 2020.145 (EM NGUYEN THI THUY AN)
6/23/20201,000,000CTY MINH HAO UNG HO MS 2020.148 (BE LE TAN CHI BAO)
6/23/20201,000,000CTY MINH HAO UNG HO MS 2020.149 (CHI LE THI THUY)
6/23/20202,000,000761847.230620.070702.2020.149 UNG HO CHI LE THI THUY-230620-07:07:01 761847
6/23/20203,000,000Sender:48304001.DD:230620.SHGD:10004557.BO:HUYNH NGUYEN CAM TU.UNG HO MS 2020.148(UNG HO BE LE TAN CHI BAO) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
6/24/202050,000IBVCB.2406200911553001.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.151 (gia dinh em Pham Thi Huyen)
6/24/202050,000661233.240620.152654.MS 2020 151 gia dinh em Pham Thi Huyen
6/24/202050,000Sender:01202002.DD:240620.SHGD:10001644.BO:LE VAN THANG.995220062452245 UNG HO MS 2020.151 GIA DINH EM PHAM THI HUYEN
6/24/202050,000IBVCB.2406200193925001.TRAN THI THANH HUYEN Ung ho MS 2020.151 (gia dinh em Pham Thi Huyen)
6/24/202080,000Sender:79334001.DD:240620.SHGD:10000641.BO:LUONG DUC TOAN0899118.UNG HO MS 2020.151 (GIA DINH EM PHAM THI HUYEN) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
6/24/2020100,000953370.240620.202548.ung ho MS2020.143 be Nguyen Kim Hien
6/24/2020100,000914721.240620.144206.UNG HO MS 2020.151 ( GIA DINH EM PHAM THI HUYEN) -240620-14:40:53 914721
6/24/2020100,000ms2020 BO (CHI DO THI THUHUONG
6/24/2020100,000NGUYEN Y UNG HO MS 2020.146 BE VO HOANG UYEN
6/24/2020100,000NGUYEN Y UNG HO MS 2020.145 BE NGUYEN THI THUY AN
6/24/2020100,000Sender:01314007.DD:240620.SHGD:10000238.BO:BUI SI MINH.BUI SI MINH CHUYEN TIEN TOI BAO VIETNAMNET 0011002643148
6/24/2020100,000690155.240620.090758.ung ho MS2020.152(gd em pham thi huyen)
6/24/2020100,000Sender:79307006.DD:240620.SHGD:10001622.BO:DO PHUNG XUAN NHAN.UNG HO MS2020.132 ( GIA DINHCHI THUY )
6/24/2020100,000Sender:79307006.DD:240620.SHGD:10001635.BO:DO PHUNG XUAN NHAN.UNG HO MS2020.117 ( BE NGUYEN CHI THUC )
6/24/2020100,000Sender:79307006.DD:240620.SHGD:10001617.BO:DO PHUNG XUAN NHAN.UNG HO MS 2020.137 ( CHA CONANH THIEU )
6/24/2020100,000673797.240620.080946.Ung ho MS 2020.151 GD em Pham Thi Huyen FT20176074758043
6/24/2020200,000995778.240620.213300.Ung hoMS 2020 148 Ung ho be Le Tan Chi Bao
6/24/2020200,000080670.240620.210600.Ung ho MS2020.151 E.PHAM THI HUYEN FT20177080049179
6/24/2020200,000829848.240620.151013.Vietcombank 0011002643148 ung ho gd em Pham thi Huyen MS2020151
6/24/2020200,000IBVCB.2406200850265003.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.147 cho chi Thuy Nga dieu tri benh
6/24/2020200,000637668.240620.125014.Ung ho ma so 2020 151 gd em pham thi huyen
6/24/2020200,000259048.240620.101113.Ngo Van Thai chuyen tien ma MS 2020.151 ung ho gia dinh em pham thi Huyen
6/24/2020200,000615844.240620.083740.MS 2020.151 ung ho gd em pham thi huyen
6/24/2020200,000IBVCB.2406201006303001.Nguyen Thi Hai Yen 243/39 To Hien Thanh Q10 MS 2020.151 -Gia dinh em Pham Thi Huyen
6/24/2020200,000435662.240620.080017.ung ho MS 2020.151 gd e PHam thi huyen
6/24/2020200,000658055.240620.065946.Ung ho MS 2020151 gia dinh em pham thi Huyen FT20176392122946
6/24/2020300,000IBVCB.2406200460749004.MS 2020.146 (be Vo Hoang Uyen) Ap Phu Hoa, Xa Long khanh, Xa Cai Lay, Tien Giang Hoan Canh Dang Thuong
6/24/2020300,000612772.240620.100849.Ung ho chi Thuy Nga ma so 2020 147
6/24/2020300,000IBVCB.2406200212495001.TRAN HUYEN TRANG.ung ho MS 2020.151 (gia dinh em Pham Thi Huyen)
6/24/2020300,000247991.240620.092430.ung ho MS 2020.151 (Pham Thi Huyen)
6/24/2020300,000871007.240620.084028.MS 2020.151( GIA DINH E PHAM THI HUYEN)-240620-08:40:28 871007
6/24/2020300,000471779.240620.081750.ung ho ms 2020.151 gd em pham thi huyen
6/24/2020300,000042162.240620.072141.MS 2020 151 ung ho em Pham Thi Huyen
6/24/2020300,000441089.240620.071507.MS 2020.151
6/24/2020500,000IBVCB.2406200880617003.MS 2020.143(Ung ho be Nguyen Kim Hien) ap Ninh Phu, Xa Bau Nang,Huyen Duong Minh Chau,TN Hoan Canh Dang Thuong
6/24/2020500,000258100.240620.181409.ho tro ma so 2020.093 be luong dang khoi
6/24/2020500,000257824.240620.181237.ho tro ma so 2020.126 be hoang le dai phuc
6/24/2020500,000MBVCB.444548296.2020152 gia dinh em pham thi huyen.CT tu 0071001161135 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/24/2020500,000262985.240620.102725.NGUYEN THU THUY Chuyen tien ung ho gd Phan thi Huyen MS 2020.151
6/24/2020500,000Sender:79310001.DD:240620.SHGD:10005709.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.151 GIA DINHEM PHAM THI HUYEN
6/24/2020500,000066450.240620.080155.Ung ho MS 2020 151 gia dinh em Pham Thi Huyen
6/24/2020500,000MBVCB444333107.ms 2020.151 ung ho gia dinh ban Pham Thi Huyen.CT tu 0611001517230 NGUYEN THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/24/20201,000,000489522.240620.083129.Vietcombank 0011002643148 le thi huynh linh ung ho gia dinh Pham Thi Huyen
6/25/202050,000IBVCB.2506200738261001.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.152 (em Chu Huy Hoang)
6/25/202050,000MBVCB445853594.Ung ho MS 2020.152 (em Chu Huy Hoang).CT tu 0071003935959 HUYNH LE TRUC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/25/202050,000372316.250620.151752.Chuyen tien ung ho MS 2020.152
6/25/202050,000IBVCB.2506200518545001.Nguyen Nhat Minh TTN1, P. TTN, Q.12 MS 2020. 152 ung ho em Chu Huy Hoang
6/25/202050,000IBVCB.2506200101541001.TRAN THI THANH HUYEN UNG HO MS 2020.152 (EM CHU HUY HOANG)
6/25/2020100,000IBVCB.2506200655735002.TRAN QUANG ANH.MS 2020.152 ung ho em Chu Huy Hoang
6/25/2020100,000338113.250620.212640.ung ho MS 2020.149(ung ho chi Thuy)
6/25/2020100,000415974.250620.161436.Trang Nam ung ho MS 2020152 em Chu Huy Hoang FT20177301212094
6/25/2020100,000NGUYEN THI NGOC HUYEN UNG HO MS 2020.152 CON CHU HUY HOANG
6/25/2020100,000NGUYEN Y UNG HO MS 2020.148 BE LE TAN CHI BAO
6/25/2020100,000453897.250620.143614.Vietcombank 0011002643148 AU THU HA chuyen khoan ms 2020152
6/25/2020100,000766287.250620.114822.MS 2020 152 Em CHU HUY HOANG
6/25/2020100,000Sender:79310001.DD:250620.SHGD:10005682.BO:PHAM THI VAN.MS 2020.152 UNG HO EM CHU HUY HOANG
6/25/2020100,000MBVCB445343867.Ms 2020 152 chu huy hoang.CT tu 0121001848180 LAM DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/25/2020100,000734009.250620.085254.ung ho chu huy hoang ms 2020150
6/25/2020100,000MBVCB445277271.Ung ho MS 2020.149 (chi Le Thi Thuy).CT tu 0451000298054 NGO THI THU KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/25/2020100,000074035.250620.080305.MS 2020.152
6/25/2020100,000561619.250620.063417.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 152 em Chu Huy Hoang
6/25/2020100,000863157.250620.063234.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020152 em CHU HUY HOANG
6/25/2020100,000038178.250620.060104.MS 2020.152 ung ho em Chu Huy Hoang
6/25/2020200,000MBVCB446134567.ung ho maso 2020.149 (le thi thuy).CT tu 0071002009391 NGUYEN THI NGUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/25/2020200,000IBVCB.2506200580173003.MS2020.152 My Duc Ha Noi Ung Ho em Chu Huy Hoang
6/25/2020200,000270343.250620.160320.ung ho ms 2020.152 (em chu huy hoang)
6/25/2020200,000282121.250620.140830.Ngo Van Thai chuyen tien ma MS 2020.152 ung ho em Chu huy Hoang
6/25/2020200,000035310.250620.130742.MS2020.152 (chu huy hoang)
6/25/2020200,000MBVCB445585932.MS 2020.152 (em Chu Huy Hoang).CT tu 0501000197004 NGUYEN DUC HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/25/2020200,000IBVCB.2506200536143009.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.152 cho em Chu Huy Hoang dieu tri benh
6/25/2020200,000Sender:48304001.DD:250620.SHGD:10002579.BO:NGUYEN THI BE LINH.UNG HO MS 2020.151 ( GIA DINH E PHAM THI HUYEN) TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
6/25/2020200,000IBVCB.2506200992147006.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.150 cho chi Tran Thi Sinh
6/25/2020200,000IBVCB.2506200372367004.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.149 cho chi Le Thi Thuy dieu tri benh
6/25/2020200,000IBVCB.2506200627609001.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.148 cho be Le Tan Chi Bao dieu tri benh
6/25/2020200,000Sender:01310001.DD:250620.SHGD:10005148.BO:NGUYEN THI NGOC ANH.UNG HO MS 2020.152, EM CHUHUY HOANG
6/25/2020200,000045182.250620.093330.ung ho ms 2020148 ung ho be le tan chi bao
6/25/2020200,000116659.250620.091305.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020152 - Em Chu Huy Hoang
6/25/2020200,000190030.250620.091209.Ms 2020.152 em Chu Huy Hoang FT20177699338573
6/25/2020200,000551558.250620.085909.MS 2020.152( em Chu Huy Hoang)
6/25/2020200,000MBVCB445311150.MS 2020.151.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/25/2020200,000MBVCB445309966.MS 2020.152 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/25/2020200,000617675.250620.081233.Ung ho MS 2020.152( em chu huy hoang )
6/25/2020200,000MBVCB.445275089.ung ho MS 2020.152 (em Chu Huy Hoang).CT tu 0121000655736 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/25/2020300,000124553.240620.234043.Ung ho ms 2020.151 gia dinh e Pham Thi Huyen FT20177608250851
6/25/2020300,000630241.250620.220125.ung ho MS 2020.152, em Chu Huy Hoang
6/25/2020300,000MBVCB445685779.ung ho MS 2020.152 (em Chu Huy Hoang).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/25/2020300,000333979.250620.132122.MS 2020 152 - em Chu Huy Hoang FT20177871985237
6/25/2020300,000IBVCB.2506200769483008.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.151 cho gia dinh em Pham Thi Huyen
6/25/2020300,000867361.250620.092539.ung ho MS 2020.152 (em Chu Huy Hoang)
6/25/2020500,000618881.250620.213152.Chuyen tien2020.152
6/25/2020500,000576112.250620.211948.MS 2020.152 em CHU HUY HOANG FT20178164394750
6/25/2020500,000MBVCB.445971668.ung ho.CT tu 0071001277289 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/25/2020500,000020399.250620.151959.MS 2020.148( UNG HO BE LE TAN CHI BAO)-250620-15:19:57 020399
6/25/2020500,000876825.250620.114905.Ung ho MS 2020.152 Chu Huy Hoang
6/25/2020500,000257156.250620.105911.Ung ho qua Bao Vietnamnet ung ho Ms 2020-152 em Chu huy hoang FT20177662007813
6/25/2020500,000246823.250620.105445.Tran Thi Tuyet Nga chuyen tien ung ho ms 2020.152( em Chu Huy Hoang)
6/25/2020500,000IBVCB.2506200127595001.DUONG THI HONG LE.Ung ho em chu huy hoang MS 2020152
6/25/2020500,000980720.250620.094802.UNG HO MS2020.152-250620-09:48:01 980720
6/25/2020500,000Sender:79310001.DD:250620.SHGD:10005791.BO:HOANG XUAN MANH.UNG HO MA SO 2020.143 UNG HO BENGUYEN KIM HIEN A MANH O HAI PHONG
6/25/2020500,000868000.250620.093432.Ung ho MS 2020.152 (em Chu Huy Hoang)
6/25/2020500,000193092.250620.091649.Ung ho MS 2020.152 chau Chu Huy Hoang FT20177043167285
6/25/2020500,000MBVCB445346212.ms 2020.152 (em Hoang) .CT tu 0011001486985 LAI NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/25/2020500,000208440.250620.074315.Ung ho MS 2020.152 ( em Chu Huy Hoang)
6/25/20201,000,000Sender:79303008.DD:250620.SHGD:10009384.BO:LUONG THI TUYET TRINH.D.T.N.THUY UNG HO MS: 2020.152
6/25/20201,000,000NGO THI TUYET HA UNG HO MS 2020.152 EM (CHU HUY HOANG)
6/25/20201,000,000118860.250620.090601.Ung ho MS 2020.152 em Chu Huy Hoang
6/25/20201,000,000057313.250620.074710.ung ho ma so 2020152 em Chu Huy Hoang
6/25/20202,400,000974361.250620.085906.UNG HO MS 2020.145,146,147,148,149,150,151,152 MOI TH 300.000-250620-08:59:05 974361
6/25/20205,000,000Sender:79305001.DD:250620.SHGD:10000664.BO:LE HONG PHUC.LE HONG PHUC UNG HO MS 2020146 BEVO HOANG UYEN
6/26/202050,000IBVCB.2606200281171003.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.153 (be Tran Duc Duy)
6/26/202050,000909443.260620.124254.Nguyen Van Hien Ung ho gia dinh em Pham Thi Huyen MS 2020.151
6/26/202050,000148317.260620.091225.Ung ho MS2020 153 be Tran Duc Duy
6/26/202050,000MBVCB446323491.be duy mo tim.CT tu 0091000570473 PHAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/26/202050,000142079.260620.090734.Ung ho MS2020 152 em Chu Huy Hoang
6/26/202050,000510857.260620.081408.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020152 em Chu Huy Hoang
6/26/202050,000940448.260620.081310.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020153 be Tran Duc Duy
6/26/202050,000IBVCB.2606200168697001.TRAN THI THANH HUYEN Ung ho MS 2020.153 (be Tran Duc Duy)
6/26/202050,000MBVCB446208571.ung ho MS 2020.153.CT tu 0021001960969 LE THE TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/26/2020100,000077596.250620.231539.Ung ho Ms 2020 152 em Chu Huy Hoang
6/26/2020100,000092921.260620.220729.Ms 2020 126
6/26/2020100,000MBVCB447000683.MS 2020.152.CT tu 1013775159 NGUYEN THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/26/2020100,000674666.260620.173452.IBFT MS 2020.153
6/26/2020100,000717128.260620.172320.ung ho ms 2020152 em chu huy hoang
6/26/2020100,000956188.260620.164201.Ms 2020 153 be Tran Duc Duy
6/26/2020100,000995392.260620.150426.Chuyen tien ung ho be tran duc duy ms2020153
6/26/2020100,000893048.260620.145845.MS 020153 be tran duc duy FT20178906370934
6/26/2020100,000907138.260620.145456.ms 2020.153( tran duc duy)
6/26/2020100,000IBVCB.2606200675367004.Doan Khiet (t61_3) Duong 11, Binh Hung, Binh Chanh, TPHCM 26Jun DoanKhiet ung ho Ms 2020.152 (Chu Huy Hoang)
6/26/2020100,000IBVCB.2606200850351002.Gia Dinh Chu Hy (t63) Duong 11, Binh Hung, Binh Chanh, TPHCM 26jun chu Hy ung ho Ms 2020.149 (chi Le Thi Thuy)
6/26/2020100,000793032.260620.115208.Ung ho MS 2020 153 be tran duc duy FT20178240114262
6/26/2020100,000819107.260620.102640.Ung ho MS 2020.153 be Tran Duc Duy
6/26/2020100,000MBVCB446383314.ung ho MS 2020.153(be tran duc duy).CT tu 0071004600263 LE VAN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/26/2020100,000508705.260620.095128.ung ho MS 2020.153 (be Tran Duc Duy)
6/26/2020100,000787177.260620.094843.ung ho ma so ms 2020.153
6/26/2020100,000Sender:01310001.DD:260620.SHGD:10005898.BO:NGUYEN THI HUYEN TRANG.UNG HO MS 2020.153, BE TRAN DUC DUY
6/26/2020100,000MBVCB446335949.MS 2020.153 (be tran Duc Huy).CT tu 0531002575399 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/26/2020100,000MBVCB446313429.Ung ho MS2020.153( Be Tran Duc Duy ).CT tu 0081000320148 VU XUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/26/2020100,000MBVCB.6984731.ung ho MS 2020.153 (be Tran Duc Duy).CT tu 0281000293877 DO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/26/2020100,000IBVCB.2606200798469001.Dang Trung Hai Cty PECC2 Ung ho MS 2020.153 be Tran Duc Duy
6/26/2020100,000665645.260620.083018.Ung ho MS 2020.153 FT20178905466960
6/26/2020100,000658423.260620.081501.Ung ho ms2020153 be tran duc duy FT20178000000025
6/26/2020100,000IBVCB.2606200492471001.Oanh TPHCM Ung ho MS 2020.153 (be Tran Duc Duy). Xin cam on.
6/26/2020100,000MBVCB446249251.Ung ho MS 2020.153 (be Tran Duc Duy).CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/26/2020100,000541765.260620.065300.MS 2020 153 be tran duc duy
6/26/2020100,000MBVCB446212353.Ung ho be Tran Duc Duy mo tim.CT tu 0911000010773 BUI MANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/26/2020100,000934873.260620.060700.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 153 be Tran Duc Duy
6/26/2020100,000657594.260620.054646.ung ho ms 2020.153
6/26/2020150,000514055.260620.084701.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 UNG HO MS 2020 153 TRAN DUC DUY
6/26/2020200,000608330.250620.225953.Ung ho MS 2020.146 be Vo Hoang Uyen FT20178629543842
6/26/2020200,000607922.250620.225801.Ung ho MS 2020.147 ung ho chi Thuy Nga FT20178838625580
6/26/2020200,000317847.260620.225748.Ung ho MS 2020.153 (Be Tran Duc Duy)
6/26/2020200,000607217.250620.225502.Ung ho MS 2020.151 gia dinh em Pham Thi Huyen FT20178444318045
6/26/2020200,000606630.250620.225246.Ung ho MS 2020.152 em Chu Huy Hoang FT20178013132630
6/26/2020200,000257120.260620.215014.ung ho ms 2020.153
6/26/2020200,000081090.260620.214715.ung ho MS 2020 153 be Tran Duc Duy
6/26/2020200,000056520.260620.211236.Ung ho be Tran duc duy Ms 2020153
6/26/2020200,000IBVCB.2606200225905005.NGUYEN VIET LAM.Ung ho Ms2020.151 gia dinh em Pham Thi Huyen
6/26/2020200,000IBVCB.2606200777117003.NGUYEN VIET LAM.Ung ho Ms2020.152 em Chu Huy Hoang
6/26/2020200,000MBVCB446800342.MS 2020.153 (be Tram Duc Duy).CT tu 0071002395402 TRAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/26/2020200,000963367.260620.163541.Ung ho ms 2020152 chu huy hoang FT20178877430815
6/26/2020200,000201397.260620.162141.Ngo Van Thai chuyen tien ma 2020.153 ung ho chau Tran duc Duy
6/26/2020200,000838746.260620.132928.Ung ho MS 2020.153 be TRAN DUC DUY FT20178240055499
6/26/2020200,000IBVCB.2606200890947001.LE THI CAM VAN.Ung ho MS 2020.153
6/26/2020200,000392862.260620.120842.CASHOUT247 0948398039 6076294556 200000
6/26/2020200,000950411.260620.115902.MoMoT0919421196T6076167571T970436Tung ho MS 2020153be Tran Duc Duy
6/26/2020200,000779572.260620.112921.Ung ho MS 2020.153 be Tran Duc Huy FT20178007540600
6/26/2020200,000IBVCB.2606200819249001.LE XUAN DANG.co Men UH MS 2020.152
6/26/2020200,000MBVCB.446417117.MS 2020.153.CT tu 0011001199474 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/26/2020200,000741633.260620.103035.MS 2020.153 be Tran Duc Duy FT20178240912104
6/26/2020200,000IBVCB.2606200427687001.NGUYEN ANH DUY.BFTVVNV X - MS 2020.153 (be Tran Duc Duy)
6/26/2020200,000135673.260620.102423.ung ho MS 2020.153(be Tran Duc Duy)
6/26/2020200,000729344.260620.101248.Ms2020.153 FT20178305017310
6/26/2020200,000726124.260620.100850.Ung ho ma so 2020.153 chau Tran duc Duy FT20178095010801
6/26/2020200,000521454.260620.095425.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020153 be Tran Duc Duy
6/26/2020200,000MBVCB.446367932.MS 2020.153.CT tu 0541000306134 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/26/2020200,000Sender:79310001.DD:260620.SHGD:10007790.BO:NGUYEN HONG HANH.UNG HO MS 2020 153 BE TRAN DUCDUY
6/26/2020200,000MBVCB446336710.MS 2020.153.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/26/2020200,000109411.260620.092306.uh ms 2020153 be tran duc duy
6/26/2020200,000157158.260620.091850.Ung ho be Tran Duc duy ms 2020 153
6/26/2020200,000IBVCB.2606200685987002.Huynh Van Tuan Ung ho be Tran Duc Duy - MS 2020.153 Ung ho mo tim cho be
6/26/2020200,000491345.260620.091526.MS 2020.153 (be Tran Duc Duy)
6/26/2020200,000500684.260620.090347.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020153 be Tran Duc Duy
6/26/2020200,000652125.260620.090044.Vietcombank 0011002643148 VAN HOAI HUONG chuyen khoan MS 2020 153 be TRAN DUC DUY
6/26/2020200,000683724.260620.090245.Ung ho MS 2020.153, be Tran Duc Duy FT20178905590970
6/26/2020200,000671921.260620.084240.Ung ho MS2020.153 be Tran Duc Duy FT20178900032095
6/26/2020200,000512407.260620.083022.Vietcombank 0011002643148 TRINH THI HONG VAN ung ho MS 2020153 be tran duc duy
6/26/2020200,000MBVCB446255885.ung ho MS 2020 153 ( be tran duc duy).CT tu 0011003492130 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/26/2020200,000804842.260620.072724.Ung ho MS 2020.153 ( Tran Duc Duy)
6/26/2020200,000MBVCB446236244.ung ho MS 2020.153 .CT tu 0541000256579 NGUYEN HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/26/2020200,000455761.260620.071815.Ung ho MS 2020.153 (be Tran Duc Duy)
6/26/2020200,000MBVCB446229140.ung ho be tran duc duy ms2020.153.CT tu 0041000310111 TRUONG THI MINH HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/26/2020200,000IBVCB.2606200286573001.TRAN NGUYEN ANH.Ms2020153 be tran duc duy
6/26/2020200,000MBVCB446216102.ung ho MS 2020.153(be tran duc duy).CT tu 0561003925491 PHUNG QUANG CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/26/2020200,000MBVCB446215575.MS 2020.153 ( be Tran Duc Duy).CT tu 0011001721980 TRAN TUAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/26/2020200,000282524.260620.061829.ung ho MS 2020.153
6/26/2020200,000660689.260620.060956.ung ho MS 2020.153 chau tran duc duy
6/26/2020200,000633548.260620.060207.Ms 2020.147 ung ho c thuy nga FT20178905010587
6/26/2020200,000281510.260620.054239.Ung ho MS 2020.153 (be Tran Duc Duy)
6/26/2020250,000IBVCB.2606200663631001.Doan & Anh (t63) Duong 11, Binh Hung, Binh Chanh, TPHCM 26jun DoanAnh ung ho Ms 2020.148 (Le Tan Chi Bao)
6/26/2020300,000190172.260620.193449.MS 2020.149 ung ho chi le thi thuy
6/26/2020300,000082462.260620.105429.UNG HO BE 2020-153.BE TRAN DUC DUY-260620-10:54:28 082462
6/26/2020300,000IBVCB.2606200110295001.CAO VAN THE.Cao Minh Kiet ung ho Ms 2020153(be Tran Duc Duy)
6/26/2020300,000507387.260620.095407.Linh BR giup MS 2020153 be Tran Duc Duy
6/26/2020300,000Sender:79502001.DD:260620.SHGD:10000182.BO:TRUONG THUY TRANG.MS2020.153 TRAN DUC HUY BAOVIETNAMNET
6/26/2020300,000190593.260620.091906.Vietcombank 0011002643148 DO THI PHUONG ung ho MS 2020153 be Tran Duc Duy
6/26/2020300,000MBVCB446308323.Do Thanh Dat giup be Tran Duc Duy, MS 2020.153.CT tu 0611001902120 LAI THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/26/2020300,000Sender:79307005.DD:260620.SHGD:10004261.BO:NGUYEN THI MY TRINH.IBUNG HO MS 2020.153 ( BE TRAN DUC DUY )
6/26/2020300,000675719.260620.084951.Ung ho MS 2020.153 be Tran Duc Duy FT20178577408647
6/26/2020300,000062441.260620.082747.UNG HO BE TRAN DUC DUY MS 2020.153-260620-08:27:45 062441
6/26/2020300,000504688.260620.060803.Vietcombank 0011002643148 MS 2020152em Chu Huy Hoang
6/26/2020300,000778177.260620.060150.Ung ho Ms 2020.149 ( ung ho chi le thi thuy)
6/26/2020350,000Sender:92204012.DD:260620.SHGD:12479221.BO:DO THI HANH.DO THI HANH UNG HO BE LE TAN CHI BAO
6/26/2020500,000MBVCB447105263.Ung ho MS 2010.153 be Tran Duc Duy.CT tu 0541000174254 NGUYEN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/26/2020500,000IBVCB.2606200936611003.HO THI THUY HONG.MS 2020.149 (ung ho chi Le Thi Thuy)
6/26/2020500,000MBVCB446888845.ung ho MS 2020.153.CT tu 0071001295856 HOANG HAI DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/26/2020500,000Sender:79202002.DD:260620.SHGD:10006768.BO:NGUYEN NGOC MINH HOA.995220062657609 UNG HO MS 2020.153 BE TRAN DUY DUC
6/26/2020500,000MBVCB446706451.ung ho ms 2020.153, be Tran Duc Duy.CT tu 0531002480869 HUYNH THI NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/26/2020500,000MBVCB446606273.Ung ho MS 2020.153 (be Tran Duc Duy) .CT tu 0501000009431 TRAN DANG LANG SA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/26/2020500,000IBPS/SE:01310005.DD:260620.SH:10012300.BO:TRINH THI KIEU CHINH.UNG HO MS 2020.152 EM CHU HUY HOANG
6/26/2020500,000918666.260620.130955.Ung ho MS 2020153 be Tran Duc Duy
6/26/2020500,000MBVCB446559918.MS 2020.153 be tran duc duy.CT tu 0321000917065 NGO NGOC GIAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/26/2020500,000397899.260620.125424.CASHOUT247 0983309822 6076822658 500000
6/26/2020500,000927606.260620.123535.Be otto ung ho ms 2020.152 be chu huy hoang
6/26/2020500,000927590.260620.123439.Be otto ung ho ms 2020.153 be tran duc duy
6/26/2020500,000671540.260620.120132.Vietcombank 0011002643148 Be tran Duc Duy ma so 2020 153
6/26/2020500,000517295.260620.115606.Vietcombank 0011002643148 DAO THU PHUONG chuyen khoan ung ho chau TRAN DUC DUY Ma so 2020 153
6/26/2020500,000495744.260620.114159.ung ho ma so 2020. 153
6/26/2020500,000862773.260620.112239.ung ho MS2020.153 be tran duc duy
6/26/2020500,000887607.260620.110005.Ung ho MS 2020.153 be Tran Duc Duy
6/26/2020500,000083697.260620.110238.UNG HO MS 2020.153 (BE TRAN DUC DUY)-260620-11:02:37 083697
6/26/2020500,000745881.260620.103652.Ung ho ms 2020 153 be tran duc huy FT20178470740623
6/26/2020500,000IBVCB.2606200285441003.PHAM HUYEN LY.ung ho MS 2020.153 (be Tran Duc Duy)
6/26/2020500,000IBVCB.2606200821865002.LUONG CHI CONG.Ung ho MS 2020.152 (em Chu Huy Hoang)
6/26/2020500,000211836.260620.093806.Ung ho MS 2020.153( BeTran Duc Duy)
6/26/2020500,000372244.260620.093437.CASHOUT247 0909540675 6074459924 500000
6/26/2020500,000MBVCB446338894.ung ho ms 2020.153 (be Tran Duc Duy).CT tu 0821000082411 NGO DUC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/26/2020500,000Sender:01310001.DD:260620.SHGD:10005703.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.153 BE TRANDUC DUY
6/26/2020500,000494745.260620.092306.UNG HO BE TRAN DUC DUY MS 2020.153
6/26/2020500,000MBVCB446333280.ung ho MS2020.153 be Tran Duc Duy.CT tu 0181001600775 HUYNH THI THU PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/26/2020500,000IBVCB.2606200562683001.NGUYEN TIEN HOA.ung ho MS 2020.153 (be Tran Duc Duy)
6/26/2020500,000Sender:01360002.DD:260620.SHGD:10000202.BO:NGUYEN LAN HUONG.UNG HO MS 2020.153 EM TRAN DUCDUY
6/26/2020500,000203088.260620.090141.Le Thi My Trang chuyen tien ung ho MS 2020.153 (be Tran Duc Duy)
6/26/2020500,000MBVCB.446300874.ms 2020.153 be Tran Duc Duy.CT tu 0081001135082 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/26/2020500,000TANG TRUNG XUONG UNG HO MS2020.153(BE TRAN DUC DUY)
6/26/2020500,000670629.260620.084044.ung ho MS 2020.153 - be Tran Duc Duy FT20178445088515
6/26/2020500,000Sender:01202021.DD:260620.SHGD:10000170.BO:TRAN MINH HA.995220062650624 CHUYEN TIEN
6/26/2020500,000MBVCB446262886.MS 2020.153.CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/26/2020500,000060203.260620.080354.UNG HO MS 2020.153-260620-08:03:54 060203
6/26/2020500,000178809.260620.054544.Vietcombank 0011002643148 LE VAN TU chuyen khoan ung ho MS 2020153
6/26/2020800,000135969.260620.090239.VIETTEL 400300 LIENNH 200626 200626650850188 400201 ms 2020 139 ung ho anh em vu quang dang
6/26/20201,000,000149578.260620.202436.MA SO 2020 153 GIUP DO BE TRAN DUC DUY-260620-20:24:36 149578
6/26/20201,000,000MBVCB446970686.Thuy Anh 32/60 Chu Van An.CT tu 0031000338818 NGUYEN THI CHI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/26/20201,000,000943397.260620.160814.Ung ho 2020 153 FT20178862089851
6/26/20201,000,000Sender:79202002.DD:260620.SHGD:10003878.BO:PHAM LE LUAT.995220062622349 UNG HO MS 2020.153 BE TRAN DUC DUY
6/26/20201,000,000Sender:79303008.DD:260620.SHGD:10007993.BO:DANG THANH TUAN.DANG THANH TUAN CT BAO VIET NAMNET
6/26/20201,000,000IBVCB.2606200919853001.HUYNH VAN NHUNG.ung ho MS 2020.153 (be Tran Duc Duy)
6/26/20201,000,000539765.260620.131132.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 VU THIEN HUONG chuyen khoan ung ho anh em Vu Qua
6/26/20201,000,000IBVCB.2606200507071001.PHAN HUYNH DAT.Ung ho Ms 2020.153 be Tran Duc Duy
6/26/20201,000,000MBVCB446508198.ung ho MS 2020.153.CT tu 0291002373310 HA TRONG HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/26/20201,000,000944750.260620.110004.MoMoT0908602003T6075455451T970436Tchuyen cho MS 2020153 be Tran Duc Duy
6/26/20201,000,000895295.260620.103208.Ung ho MS 2020 153 be tran duc duy
6/26/20201,000,000047643.260620.102847.UH Ma so MS 2020 152 em Chu Huy Hoang
6/26/20201,000,000IBVCB.2606200279903001.PHAN THI YEN NHI.ung ho MS2020.151 gia dinh Pham Thi Huyen
6/26/20201,000,000504591.260620.094427.Ung ho MS 2020.153( be TRAN DUC DUY)
6/26/20201,000,000IBVCB.2606200808567001.VU NGUYEN THIEN KIM.ung ho MS 2020.153( be Tran Duc Duy)
6/26/20201,000,000395287.260620.091432.ung ho ms 2020153 tranducduy
6/26/20201,000,000914487.260620.090105.MS 2020.153 (be Tran Duc Duy)
6/26/20201,000,000681756.260620.085932.Ung ho Ms 2020.153 Tran Duc Duy FT20178445158579
6/26/20201,000,000Sender:79307005.DD:260620.SHGD:10004245.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2020.153 (BE TRAN DUC DUY)
6/26/20201,000,000735974.260620.084549.MS 2020.153 be Tran Duc Duy
6/26/20201,000,000670988.260620.084039.Ung ho MS 2020.153, be Tran Duc Duy FT20178577373384
6/26/20201,000,000647179.260620.073832.Ung ho be Tran Duc Duy. MS 2020.153 FT20178100038505
6/26/20201,000,000MBVCB446199334.Ung ho MS 2020.111( ung ho gia dinh em Hue).CT tu 0371000467979 HOANG VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/26/20201,500,000MBVCB446564008.Ung ho MS 2020.153 (be Tran Duc Duy).CT tu 0011004050974 NGUYEN HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/26/20202,000,000VCBPAY446980227.Nguyen Tuan Hai ung ho be Tran Duc Duy- MS2020.153.LAM THI DAN AN CT den BAO VIETNAMNET.0011002643148
6/26/20202,000,000IBVCB.2606201040919001.NGUYEN THI XUAN HOA.UNG HO MS 2020.153 - BE TRAN DUC HUY
6/26/20202,000,000284251.260620.065118.ung ho MS 2020.153 (be Tran Duc Duy)
6/26/20203,000,000089146.260620.114236.MS 2020.153 (BE TRAN DUC DUY)-260620-11:42:35 089146
6/26/20203,000,000063923.260620.084103.UNG HO MS 2020.153(BE TRAN DUC DUY)-260620-08:41:02 063923
6/26/20203,000,000630638.260620.044607.Ung ho MS2020 152 em Chu Huy Hoang FT20178570037598
6/26/20205,000,000IBVCB.2606200524665001.NGUYEN THUY MY HOA.ung ho MS 2020.153 (be Tran Duc Duy)
6/26/20205,000,000074467.260620.095952.ANH CUA UNG HO THEM CHO BE TRAN DUC DUY MO TIM MS 2020.153-260620-09:59:53 074467
6/26/20205,000,000073725.260620.095500.ANH CUA UNG HO BE TRAN DUC DUY MS 2020.153-260620-09:54:59 073725
6/26/20205,000,000522944.260620.082748.UNG HO MS 2020.153 - BE TRAN DUC DUY
6/26/202020,000,000896720.260620.103939.MS 2020 153 ung ho be Tran Duc Duy
6/27/202030,000IBVCB.2706200556417001.DANG VAN KHA.ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/27/202050,000MBVCB447757498.ung ho ma MS 2020.154 be nguyen thanh thuy.CT tu 0031000144359 NGUYEN DONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/202050,000IBVCB.2706200990437002.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/27/202050,000MBVCB447605903.ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy) ?Chuyen khoan: Bao VIETNAMNET .CT tu 0531002486079 PHAM HUU TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/202050,000IBVCB.2706200801315001.THAI VU THAI.vo chong thai vu thai va nguyen ngoc phi ung ho MS 2020.146 (be Vo Hoang Uyen). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat).
6/27/202050,000293580.270620.115124.Ung ho MS 2020.154 FT20179792856308
6/27/202050,000742672.270620.102043.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020154 be Nguyen Thanh Thuy
6/27/202050,000195519.270620.100231.Ung ho MS 2020 152 em Chu Huy Hoang
6/27/202050,000MBVCB.447258900.MS 2020154.CT tu 0231000658648 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/27/202050,000IBVCB.2706200863947001.NGUYEN HONG PHONG.ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy).
6/27/202050,000MBVCB447221881.ung ho?MS 2020.154??(be Nguyen Thanh Thuy.CT tu 0011000627964 TRAN HUY QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/202050,000IBVCB.2706200992201001.TRAN THI THANH HUYEN Ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/27/202050,000043152.270620.072326.MS 2020 154
6/27/202050,000003423.270620.055204.MS 2020153
6/27/202070,000IBVCB.2706200831181001.NGUYEN THI NGOC CHAU.ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy
6/27/2020100,000097388.270620.222220.MS 2020152 ung ho em Chu Huy Hoang
6/27/2020100,000MBVCB447734315.chuyen cho nguyen thanh thuy MS 2020.154.CT tu 0831000005133 TRAN THI THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020100,000ATM_FTF.10600305.322524.20200627.194425.9704368614107226013.FrAcc:0171003473071.ToAcc:0011002643148.GD:SO 321-323-325 DUONG PHAMHCM VN
6/27/2020100,000282042.270620.193348.Ngo Van Thai chuyen tien ma MS 2020.154 ung ho be nguyen thanh thuy
6/27/2020100,000249071.270620.190032.ms 2020.154
6/27/2020100,000MBVCB447541576.ung ho MS 2020.154( be Nguyen Thanh Thuy).CT tu 0371003953546 MAI NGUYEN ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020100,000447627.270620.125351.ung ho be MS 2020.154 - Nguyen Thanh Thuy.
6/27/2020100,000511949.270620.124941.Ung ho MS 2020154 be Nguyen Thanh Thuy
6/27/2020100,000MBVCB447412755.MS 2020.154.CT tu 0351000803727 VU VAN KHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020100,000736818.270620.120746.IBFT ung ho MS 2020.154beNguyenThanhThuy
6/27/2020100,000294120.270620.115215.MS 2020154 be Nguyen Thanh Thuy FT20179310030967
6/27/2020100,000291545.270620.114748.MS 2020.154 mong con se khoe manh FT20179600810108
6/27/2020100,000MBVCB447327947.MS 2020.153.CT tu 0181003502741 NGUYEN THI HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020100,000MBVCB447325770.MS 2020.154.CT tu 0181003502741 NGUYEN THI HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020100,000411407.270620.102213.Ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy
6/27/2020100,000MBVCB.447304917.?MS 2020.154.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/27/2020100,000191649.270620.095921.MS 2020154 ung ho be Nguyen Thanh Thuy
6/27/2020100,000495793.270620.095519.200627000007674 ung ho ma so 2020.154 ZP5MF0EH75DC
6/27/2020100,000548099.270620.095014.MS 2020.154 be nguyen thanh thuy
6/27/2020100,000MBVCB.447280755.MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy.CT tu 0181002250572 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/27/2020100,000224245.270620.094647.Ung ho MS2020.154 be Nguyen Thanh Thuy FT20179085005597
6/27/2020100,000IBVCB.2706200674079001.LE THI KIM TUYEN.Ung ho ms 2020.152 em Chu Huy Hoang
6/27/2020100,000219346.270620.093707.Ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy FT20179376502504
6/27/2020100,000492847.270620.092517.200627000006109 MS 2020.153 Tran Duc Duy ZP5MF0EH6NHA
6/27/2020100,000MBVCB.447256912.MS 2020.154.CT tu 0351000814852 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/27/2020100,000MBVCB447254244.ung ho be MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy.CT tu 0441003767484 NGUYEN VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020100,000205300.270620.091121.MS 2020.154 FT20179084970892
6/27/2020100,000MBVCB447225993.Ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy).CT tu 0011002503783 NGUYEN XUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020100,000MBVCB447225154.MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy).CT tu 0011004167867 TONG HOANG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020100,000MBVCB.6995379.MS 2020.154 ( be Nguyen Thanh Thuy).CT tu 0321000828826 TRAN THI KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020100,000MBVCB447223027.ung ho MS 2020.154 (be nguyen thanh thuy).CT tu 0021000861677 NGUYEN TUYET VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020100,000305939.270620.083055.ms 2020154
6/27/2020100,000345416.270620.082953.ung ho ms 2020.154 be nguyen thanh thuy
6/27/2020100,000MBVCB447204985.gui c co con va chong ten nguyen cho minh viet.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020100,000138365.270620.081218.UNG HO MS 2020.153 CHAU TRAN DUC DUY
6/27/2020100,000178756.270620.080714.Ung ho be Nguyen Thanh Thuy MS 2020154 FT20179494983225
6/27/2020100,000177553.270620.080311.Ubg ho MS 2020.154 be NGUYEN THANH THUY FT20179950228608
6/27/2020100,000259821.270620.075829.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 154 be Nguyen Thanh Thuy
6/27/2020100,000173778.270620.074925.UNG HO MS 2020.154 -THANH THUY FT20179800167636
6/27/2020100,000MBVCB447186954.MS 2020.154 ( Nguyen Thanh Thuy).CT tu 0541000242124 LUONG THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020100,000302871.270620.072453.MS 2020.154
6/27/2020100,000MBVCB447176159.ung ho ne Nguyen Thanh Thuy/long An.CT tu 0561000539291 NGUYEN THI THU LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020100,000MBVCB447174918.MS 2020.154 ung ho Be Nguyen Thanh Thuy.CT tu 0201000416624 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020100,000277382.270620.070528.ms 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy
6/27/2020100,000163400.270620.065157.Ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy FT20179198332860
6/27/2020100,000IBVCB.2706200469855001.HONG MINH NHUT.Ung ho Ms 2020.154 be thanh thuy
6/27/2020100,000161811.270620.061442.UNG HO MS2020.154(BE NGUYEN THANH THUY)-270620-06:13:49 161811
6/27/2020100,000157499.270620.054620.Ung ho ms 2020.154 FT20179828080281
6/27/2020150,000513489.270620.205102.Ung ho MS 2020.153 Be Tran Duc Duy FT20181830050900
6/27/2020150,000477265.270620.122712.Chuyen tien ms 2020.154 be thuy
6/27/2020150,000MBVCB447269283.ung ho ma so :2020.154( chau nguyen thanh thuy).CT tu 0031000207781 NGO VAN CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020200,000337016.270620.215333.Ung ho MS 2020.154 be Thanh Thuy
6/27/2020200,000MBVCB447789787.MS:2020- 154 Nguyen Thanh Thuy.CT tu 0451000429538 HOANG THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020200,000IBVCB.2706200857773007.NGUYEN TIEN DUNG.Ung ho Ms 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy
6/27/2020200,000309508.270620.192808.Vietcombank 0011002643148 DONG THI HAI chuyen khoan
6/27/2020200,000MBVCB447700674.ms2020.154 be Nguyen Thanh thuy .CT tu 0231000209449 DONG THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020200,000IBVCB.2706200001119001.DO MANH HUNG.MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/27/2020200,000IBVCB.2706200348681001.Vy HCM Ghi ro ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/27/2020200,000434280.270620.143035.ung ho MS 2020 154 be Thanh Thuy
6/27/2020200,000975582.270620.133204.Ung ho ms 2020.153 be tran duc duy. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
6/27/2020200,000319605.270620.125207.MS 2020 - 154 ung ho be NGUYEN THANH THUY FT20179782906200
6/27/2020200,000547091.270620.124210.MS 2020.126
6/27/2020200,000MBVCB447417903.MS 2020.154(Be Nguyen Thanh Thuy).CT tu 0491000411385 PHAM TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020200,000482867.270620.124046.Ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy
6/27/2020200,000MBVCB447417360.Ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy.CT tu 0011002763820 DANG THI THUY LANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020200,000221727.270620.120231.ung ho MS (2020;154).be NGUYEN THANH THUY
6/27/2020200,000IBVCB.2706200892849001.Huynh Van Tuan Hcm Ung ho be Nguyen Thanh Thuy - MS 2020.154
6/27/2020200,000276521.270620.115148.Vietcombank 0011002643148 MS 2020154 be NGUYEN THANH THUY
6/27/2020200,000MBVCB447368201.ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy).CT tu 0541001560187 QUACH THI HONG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020200,000971286.270620.112825.UH MS 2020.154 - be Nguyen Thanh Thuy
6/27/2020200,000IBVCB.2706200284011001.Nguyen Thi Ha Bo Tai chinh MS 2020.154( Be Nguyen Thanh Thuy)
6/27/2020200,000MBVCB447359883.ung ho MS 2020.154(be nguyen thanh thuy).CT tu 0011002413548 VU THIEU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020200,000274607.270620.111445.MS 2020.154 .Be Nguyen Thanh Thuy FT20179242241607
6/27/2020200,000IBVCB.2706200283919001.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.153 cho be Tran Duc Duy dieu tri benh
6/27/2020200,000441419.270620.111308.ung ho ma so 2020.150 be nguyen thanh thuy
6/27/2020200,000972429.270620.111124.MS 2020.154 Be NGUYEN THANH THUY
6/27/2020200,000271827.270620.110942.Ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy FT20179646824085
6/27/2020200,000269641.270620.110638.Ung ho MS2020.154 FT20179495546571
6/27/2020200,000MBVCB447336445.ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy).CT tu 0011001177991 TRAN THI HOANG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020200,000958265.270620.104619.MS 2020.154
6/27/2020200,000021115.270620.104114.MoMoT01214524090T6087599593T970436TUng ho MS 2020149 Ung ho Chi Le Thi Thuy
6/27/2020200,000MBVCB447321729.ung ho MS2020.154 be Thuy.CT tu 0481000131830 LE XUAN PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020200,000244145.270620.102138.Ung ho MS 2020.154 - be Nguyen Thanh Thuy FT20179376661908
6/27/2020200,000218070.270620.102106.MS 2020 154 be Nguyen Thanh Thuy
6/27/2020200,000002594.270620.101951.Ung ho MS 2020.154 - Be Nguyen Thanh Thuy
6/27/2020200,000MBVCB447307714.ung ho be Nguyen Thanh Thuy MS 2020.154.CT tu 0441000701782 PHAN HOANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020200,000402663.270620.100735.MS.2020.154
6/27/2020200,000MBVCB447279195.MS 2020.154 Be Nguyen Thanh Thuy.CT tu 0481000792351 PHAM THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020200,000MBVCB447275473.Ung ho MS 2020.154.CT tu 0221000050332 NGUYEN VAN SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020200,000386668.270620.094111.MS 2020.154 BE NGUYEN THANH THUY
6/27/2020200,000MBVCB447261893.MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0021000445840 TRAN VAN BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020200,000147267.270620.092621.MS2020 154( ung ho cho be Nguyen Thanh Thuy)
6/27/2020200,000376882.270620.092514.MS2020154. nguyen thanh thuy.chucconmaukhoe
6/27/2020200,000MBVCB447255128.Nguyen Thanh Thuy MS 2020.154.CT tu 0011004424055 NGUYEN THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020200,000MBVCB447252800.ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy).CT tu 0491001873101 PHAM THI HONG CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020200,000361732.270620.085912.Chuyen tien ung ho be nguyen thanh thuy .ms 2020.154
6/27/2020200,000716873.270620.085733.IBFT MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy
6/27/2020200,000MBVCB447233571.MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy).CT tu 0011004138638 NGUYEN MINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020200,000288207.270620.084545.ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy
6/27/2020200,000193260.270620.084434.Ung ho MS 2020.154, be Nguyen Thanh Thuy FT20179605504790
6/27/2020200,000MBVCB447221139.ung ho MS 2020.154.CT tu 0611001604532 LE BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020200,000348115.270620.083448.MS 2020.154 be nguyen thanh thuy
6/27/2020200,000MBVCB447219302.ung ho be NGUYEN THANH THUY ms: 2020.154.CT tu 0101000630293 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020200,000017798.270620.082732.Vietcombank 0011002643148 PHAM MINH HIEN ung ho be Nguyen Thanh Thuy MS 2020154
6/27/2020200,000MBVCB447217057.Ung ho Be Nguyen Thanh Thuy 4 tuoi ung thu mau.CT tu 0611001929976 LE THI TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020200,000733231.270620.082503.Vietcombank 0011002643148 TRAN DUY TOAN chuyen khoan MS 2020154 be Nguyen Thanh Thuy
6/27/2020200,000MBVCB447213471.MS 2020.154.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020200,000MBVCB447207784.ung ho MS 2020152 ( em Chu Huy Hoang ).CT tu 0021000387544 NGUYEN CANH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020200,000165506.270620.080839.UNG HO MS 2020.154-270620-08:08:40 165506
6/27/2020200,000712374.270620.080317.IBFT ung ho MS 2020.154
6/27/2020200,000066269.270620.080251.Ung ho MS 154 Nguyen Thanh Thuy
6/27/2020200,000280993.270620.075108.Ung ho MS 2020.154( BE NGUYEN THANH THUY)
6/27/2020200,000MBVCB447192016.ung ho?MS 2020.154??(be Nguyen Thanh Thuy).CT tu 0251001355058 NGUYEN PHUONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020200,000172572.270620.074340.Ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy FT20179301682401
6/27/2020200,000258736.270620.073643.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 154 be Nguyen Thanh Thuy
6/27/2020200,000130382.270620.074125.Ung ho MS2020 154 be Nguyen Thanh Thuy
6/27/2020200,000128433.270620.073548.MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/27/2020200,000169471.270620.072923.Ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy. Xin cam on. FT20179828361872
6/27/2020200,000164565.270620.071627.HA MINH TUAN CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET MS 2020154 be nguyen thanh thuy
6/27/2020200,000313769.270620.071204.ung ho MS 2020.153
6/27/2020200,000162178.270620.064212.MS 2020.154 FT20179207300863
6/27/2020200,000306212.270620.063917.ungho Ms 2020.154 be nguyen thanh thuy
6/27/2020200,000534708.270620.063322.Ung ho MS 2020 154 be nguyen thanh thuy
6/27/2020200,000158010.270620.055459.Ung ho ms 2020.154 be Thanh Thuy FT20179241150394
6/27/2020200,000298855.270620.054132.ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy
6/27/2020200,000274318.270620.053735.NGUYEN DANG DU Chuyen tien ung MS 2020.154
6/27/2020200,000MBVCB447154356.MS 2020.154( be Nguyen Thanh Thuy).CT tu 0561000600592 NGUYEN THI NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020200,000MBVCB447148618.MS 2020.153 (Tran Duc Duy).CT tu 0541000242124 LUONG THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020200,000IBVCB.2706200662629002.NGUYEN THI VAN HA.UNG HO MS 2020.150 (UNG HO CHI TRAN THI SINH)
6/27/2020250,000003345.270620.054359.MS 2020 154 Chau Nguyen Thanh Thuy
6/27/2020300,000537155.270620.220131.Ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy FT20181497792981
6/27/2020300,000017948.270620.214444.IBFTA 200627000033148 MS 2020.154be Nguyen Thanh Thuy
6/27/2020300,000IBVCB.2706200740401002.NGUYEN THU THUY.MS 2020.154 - Ung ho be Nguyen Thanh Thuy
6/27/2020300,000MBVCB447781598.MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy.CT tu 0071001331319 DANG TRUONG KAMY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020300,000MBVCB447773346.ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020300,000842087.270620.202503.ung ho 2020 154 be Nguyen Thanh Thuy
6/27/2020300,000003843.270620.183248.Ung ho MS 2020.154 be nguyen thanh thuy
6/27/2020300,000415000.270620.140802.Ung ho MS 2020 154 be Nguyen Thanh Thuy
6/27/2020300,000IBVCB.2706200932515001.BUI VAN TOAN.MS 2020.154
6/27/2020300,000197332.270620.132726.MS 2020.154 (NGUYEN THANH THUY)-270620-13:27:18 197332
6/27/2020300,000022059.270620.130218.Ung ho MS 2020.153 be Tran Duc Duy
6/27/2020300,000MBVCB447428624.ung ho MS 2022.153(be tran duc duy).CT tu 0331000456143 DO QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020300,000MBVCB.447406057.ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy.CT tu 0141000779266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/27/2020300,000276035.270620.114412.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 154 be Nguyen thanh thuy
6/27/2020300,000IBVCB.2706200158885002.Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 2020.153 (be Tran Duc Duy)
6/27/2020300,000IBVCB.2706200746989001.Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/27/2020300,000MBVCB447271503.ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy) .CT tu 0011004278756 NGUYEN MINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020300,000MBVCB447263467.Phong Dao tao NDE Ung ho chau ma so 2020.154.CT tu 0011001015237 DANG THI THU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020300,000211539.270620.092325.MS 2020.146 FT20179081893760
6/27/2020300,000210465.270620.092129.MS 2020.154 FT20179241913828
6/27/2020300,000135593.270620.091214.MS 2020 154 be Nguyen Thanh Thuy
6/27/2020300,000361138.270620.085807.Chuyen tien
6/27/2020300,000MBVCB447228610.ung ho ms 2020.154( be Nguyen Thanh Thuy).CT tu 0011004302109 VU THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020300,000167801.270620.083900.HUONG TRA UNG HO MS 2020 154 BE NGUYEN THANH THUY
6/27/2020300,000MBVCB447212163.ung ho MS 2020.154(be nguyen thanh thuy).CT tu 0391001000769 NGUYEN THANH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020300,000MBVCB447212041.Ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy).CT tu 0341006827737 NGUYEN VAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020300,000MBVCB447206211.ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020300,000179190.270620.080836.Ung ho MS 2020.154 FT20179814529209
6/27/2020300,000325362.270620.074754.ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy
6/27/2020300,000171346.270620.073839.Ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy FT20179605250484
6/27/2020300,000163389.270620.072425.MS 2020.154 (UNG HO BE NGYYEN THANH THUY).-270620-07:24:25 163389
6/27/2020300,000313931.270620.071241.ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy
6/27/2020300,000MBVCB447173108.MS 2020.154 ( be Nguyen Thanh Thuy ).CT tu 0451000404783 NGUYEN HUU HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020300,000276361.270620.064601.Ung ho MS 2020.154
6/27/2020300,000161518.270620.063640.MS 2020.154 FT20179346468824
6/27/2020300,000MBVCB447161594.ung ho ma 2020.153.CT tu 1014629419 DINH THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020300,000MBVCB447155458.ung ho MS 2020.154.CT tu 0601000106427 NGUYEN QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020300,000018492.270620.051737.Ung ho MS 2020 153 be Duc Duy
6/27/2020370,000976100.270620.134900.Ung ho MS 2020.153 be Tran Duc Duy. Mong con khoe manh
6/27/2020400,000IBVCB.2706200718637006.LE THI HUONG VAN.ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/27/2020400,000335016.270620.081008.MS2020.154 CT ung ho be Ng Thanh Thuy. Mong con som het benh.
6/27/2020400,000IBVCB.2706200285341001.NGUYEN THI VAN HA.UNG HO MS 2020.138 (UNG HO BE THANH NHAN)
6/27/2020500,000158804.260620.232722.UNG HO MS 2020.153 (BE TRAN DUC DUY)-260620-23:27:23 158804
6/27/2020500,000234796.270620.221656.UNG HO MS 2020.154 BE NGUYEN THANH THUY -270620-22:16:17 234796
6/27/2020500,000IBVCB.2706200513461002.BTQT 39PhanNguQ1HCM MS 2020.152 em CHU HUY HOANG, Ha Noi.
6/27/2020500,000IBVCB.2706200313269001.BTQT 39PhanNguQ1HCM MS 2020.153 be TRAN DUC DUY, tinh Thanh Hoa.
6/27/2020500,000521751.270620.211505.Ung ho MS 2020.154 . be Nguyen Thanh Thuy. Mong be mau het benh. FT20181829622770
6/27/2020500,000IBVCB.2706200529959001.NGUYEN THI QUYNH DUNG.ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy
6/27/2020500,000MBVCB447746760.Nho bao chuyen dum MS 2020.154 Be Nguyen Thanh Thuy.CT tu 0251001043855 NGUYEN CHAU THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020500,000168981.270620.202007.ung ho be ung thu MS. 2020.154
6/27/2020500,000495794.270620.200422.Ms 2020.139 FT20181864800891
6/27/2020500,000767244.270620.185925.MS 2020 154 nguyen thanh thuy
6/27/2020500,000MBVCB447468211.MS 2020.154(be Nguyen Thanh Thuy).CT tu 0291000167701 NGUYEN THI NU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020500,000MBVCB.447453937.MS 2020-154 ( be nguyen thanh thuy ).CT tu 0021000264538 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/27/2020500,000MBVCB447438305.ung ho 2020.154 ( be nguyen thanh thuy ).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020500,000MBVCB447420070.Bui Thi Thu Ha nha trang ung ho MS 2020.154 (Nguyen Thanh Thuy).CT tu 0061000157144 NGUYEN THU KY THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020500,000981183.270620.114857.ung ho MS 2020.154
6/27/2020500,000275714.270620.113904.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 154 Nguyen Thanh Thuy
6/27/2020500,000970269.270620.111043.Ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/27/2020500,000MBVCB447330882.ung ho MS: 2020.154 (be NGUYEN THANH THUY).CT tu 0721000655679 NGO THAY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020500,000IBVCB.2706200346041001.THAI THI TRUONG SA.Ung ho ma MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/27/2020500,000246326.270620.102528.Ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy FT20179950758709
6/27/2020500,000208688.270620.101325.Ung ho MS2020 154 Nguyen Thanh Thuy
6/27/2020500,000MBVCB447301902.Ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy).CT tu 0271000160125 THAN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020500,000174630.270620.094157.UNG HO MS 2020.154 ( BE NGUYEN THANH THUY)-270620-09:41:57 174630
6/27/2020500,000263828.270620.092606.NGUYEN VAN NGOC
6/27/2020500,000IBVCB.2706200954443001.TRAN THANH NHAN.MS 2020.154
6/27/2020500,000205687.270620.091113.Ung ho MS 2020.154 FT20179670402652
6/27/2020500,000205194.270620.091108.Ung ho MS 2020.154 be nguyen thanh thuy FT20179800844069
6/27/2020500,000122722.270620.090116.Ung ho MS 2020 154 be Nguyen Thanh Thuy
6/27/2020500,000013911.270620.085835.fb ke giau mat ung ho be Nguyen Thanh Thuy
6/27/2020500,000359937.270620.085602.MS 2020.153
6/27/2020500,000142838.270620.084059.Ung ho MS 2029.154 (be NGUYEN THANH THUY)
6/27/2020500,000094767.270620.083436.MS 2020154 be pham thanh thuy
6/27/2020500,000188386.270620.083354.Ung ho qua Bao Vietnamnet ung ho ms2020-154 be Nguyen thanh Thuy FT20179814620839
6/27/2020500,000306053.270620.083328.Ms 2020 154
6/27/2020500,000010745.270620.082956.ung ho ms 2020154 be Nguyen Thanh Thuy
6/27/2020500,000876967.270620.081853.ung ho MS 2020 154 be nguyen thanh thuy
6/27/2020500,000961291.270620.081808.MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/27/2020500,000179474.270620.080907.Ung ho be Thanh Thuy MS 2020.154 FT20179814532278
6/27/2020500,000MBVCB447197910.ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy) .CT tu 0411001030804 BUI THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020500,000164986.270620.080030.UNG HO BE THANH THUY ( MA SO 2020.154)-270620-08:00:28 164986
6/27/2020500,000351554.270620.075959.MS2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/27/2020500,000139696.270620.075431.ung ho MS 2020.154( be Nguyen Thanh Thuy)
6/27/2020500,000866885.270620.074803.Ung ho MS 2020.154
6/27/2020500,000164302.270620.074758.UNG HO MS 2020.146 BE VO HOANG UYEN-270620-07:47:57 164302
6/27/2020500,000164236.270620.074614.UNG HO MS 2020.154 BE NGUYEN THANH THUY-270620-07:46:14 164236
6/27/2020500,000169829.270620.073117.ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy FT20179950104488
6/27/2020500,000MBVCB447182625.chuyen ung hoMS 2020 .154(benguyenthanhthuy).CT tu 0201000586775 NGUYEN THI XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020500,000138244.270620.071144.ung ho MS 2020 .154 Be Nguyen Thanh Thuy
6/27/2020500,000859511.270620.071018.ms 2020.154 nguyen thanh thuy
6/27/2020500,000IBVCB.2706200942103001.PHAN HUY CHUNG.Ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy
6/27/2020500,000MBVCB447160794.ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/2020500,000158720.270620.060614.Ung ho MS 2020.154, be Nguyen Thanh Thuy FT20179670810551
6/27/2020500,000IBVCB.2706200734179001. Nguyen Thanh Thuy Long an Ung ho Be Nguyen Thanh Thuy Ms 2020.154 Ung thu
6/27/2020500,000161530.270620.054357.UNG HO MA SO 2020.154-270620-05:43:57 161530
6/27/2020500,000255861.270620.053450.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 154 be Nguyen Thanh Thuy
6/27/2020500,000MBVCB447154200.Ung ho MS: 2020.154-be Nguyen Thanh Thuy.CT tu 0371000441906 NGUYEN DUC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/20201,000,000MBVCB447803527.ung ho MS 2020.153 (Be Tran Duc Huy).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/20201,000,000MBVCB447802531.ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/20201,000,000IBVCB.2706200319077001.TRAN VAN HOA.Cty Khai Minh An ung ho MS 2020.153 (be Tran Duc Duy)
6/27/20201,000,000MBVCB447578002.Ung ho MS 2020.153 ( Be Tran Duc Duy).CT tu 0451000415425 HOANG THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/20201,000,000MBVCB447492572.Ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy).CT tu 0071002010362 TRAN VU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/20201,000,000IBVCB.2706200512421001.KIEU TRANG MINH.ung ho MS 2020.154 be nguyen thanh thuy
6/27/20201,000,000183615.270620.133852.NGUYEN VAN THU chuyen khoan ung ho MS 2020154 ung ho be NGUYEN THANH THUY
6/27/20201,000,000MBVCB447412235.MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy.CT tu 0921000715507 PHAN THI AI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/20201,000,000453274.270620.113540.UNG HO MS 2020.154 Be NGUYEN THANH THUY
6/27/20201,000,000MBVCB447343133.ung ho MS 2020( be Nguyen Thanh Thuy).CT tu 0071000714057 NGUYEN VAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/20201,000,000IBVCB.2706200573725001.NGUYEN VAN THANG.ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/27/20201,000,000MBVCB447284987.Ung ho MS2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy).CT tu 0121001689829 PHAM TRUNG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/20201,000,000IBVCB.2706200582845001.VU THI KIM LIEN.Ung ho be Tran Duc Duy MS 2020.153
6/27/20201,000,000175261.270620.094716.UNG HO (BE NGUYEN THANH THUY)-270620-09:47:15 175261
6/27/20201,000,000223843.270620.094524.Ung ho MS 2020.154 FT20179516724407
6/27/20201,000,000137629.270620.091408.Ung ho MS 2020 154 be Nguyen Thanh Thuy
6/27/20201,000,000MBVCB447248687.Ms2020.154 ( Nguyen Thanh Thuy).CT tu 0021001336992 TRAN THI THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/20201,000,000171138.270620.091141.UNG HO BE NGUYEN THANH THUY MS 2020.154-270620-09:11:39 171138
6/27/20201,000,000197791.270620.085539.UnghoSM2020.154 FT20179241818329
6/27/20201,000,000MBVCB447222496.Ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy).CT tu 1041000042211 HO CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/20201,000,000010334.270620.082617.MS 2020154 ung ho be Nguyen Thanh Thuy
6/27/20201,000,000166311.270620.082003.UNG HO MS 2020154 ( BE NGUYEN THANH THUY ) VINH LONG-270620-08:20:03 166311
6/27/20201,000,000303700.270620.062442.ung ho MS 2020.154 be Nguyen thanh thuy
6/27/20201,200,000182367.270620.104559.UNG HO MS 2020.153,154,155,156 MOI TH 300.000-270620-10:45:58 182367
6/27/20202,000,000547930.270620.184437.Ung ho be Tran Duc Duy (MS 2020.153)
6/27/20202,000,000IBVCB.2706200369167001.Be Nguyen Thanh Thuy Ap 4, xa Tan Phuoc Tay, huyen Tan Tru, Long An MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/27/20202,000,000018992.270620.093536.MS 2020 154 be nguyen thanh thuy
6/27/20202,000,000351360.270620.084036.ung ho MS 2020.154 nguyen thanh thuy
6/27/20202,000,000MBVCB447204579.ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy).CT tu 0021000852938 TRUONG VINH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/27/20202,000,000070798.270620.080826.Ung ho MS 2020 154 be Nguyen Thanh Thuy
6/27/20203,000,000006028.270620.135413.UH MS 2020.154 (Be Nguyen Thanh Thuy)
6/28/202050,000MBVCB.448400426.sinh vien, ung ho MS 2020.153( be Tran Duc Duy).CT tu 0441000710156 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/28/202050,000IBVCB.2806200352415001.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.155 (co Phan Thi Chinh)
6/28/202050,000716892.280620.144217.MS 2020.154 FT20181856129868
6/28/202050,000IBVCB.2806200021469001.THAI VU THAI.vo chong thai vu thai va nguyen ngoc phi ung ho MS 2020.145 (Ung ho Em Nguyen Thi Thuy An). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat).
6/28/202050,000MBVCB.447910611.MS 2020.154 - be - Nguyen Thanh Thuy.CT tu 0411000988664 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/28/202050,000582668.280620.072052.Ung ho MS 2020.155 co phan thi chinh FT20181339021763
6/28/202075,000IBVCB.2806200085177001.TRAN THI THANH HUYEN UNG HO MS 2020.155 (co Phan Thi Chinh)
6/28/2020100,000284591.280620.204439.MS 2020.154-280620-20:44:35 284591
6/28/2020100,000799591.280620.204141.MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/28/2020100,000231920.280620.190759.ms 2020153 be tran duc duy
6/28/2020100,000MBVCB448220957.MS 2020.154.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/28/2020100,000IBVCB.2806200096415001.TRAN THI THANH NHAN.Ung ho ms 2020 154 Be Nguyen Thanh Thuy
6/28/2020100,000MBVCB448140486.ung ho Ms 2020.143( ung ho be Nguyen Kim Hien).CT tu 0071001039459 BUI XUAN QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/28/2020100,000IBVCB.2806200031143004.TRAN THI HIEN.giup co Phan Thi Chinh Ms:2020.155 - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
6/28/2020100,000708821.280620.141513.MS 2020.153 FT20181829775350
6/28/2020100,000MBVCB.448103097.ms 2020.151(pham thi Huyen).CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/28/2020100,000MBVCB.448101393.ms 2020.149( ung ho chi le thi thuy).CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/28/2020100,000449097.280620.131351.MS 2020.155 (Co Phan thi Chinh)
6/28/2020100,000346033.280620.120116.MS 2020 155
6/28/2020100,000549667.280620.101514.MS 2020.155giup phan thi chinh
6/28/2020100,000230042.280620.100016.Ngo Van Thai chuyen tien ma 2020.155 ung ho co Phan thi Chinh
6/28/2020100,000MBVCB447948085.Ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/28/2020100,000668437.280620.083950.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN VAN HUNG chuyen khoan ung ho ms 2020154 N
6/28/2020150,000549842.280620.170331.ms 2020 154 thanh thuy
6/28/2020150,000239433.280620.061719.UNG HO MA SO 2020.154-280620-06:17:17 239433
6/28/2020200,000697873.280620.220419.MS 2020 153 be TRAN DUC DUY NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
6/28/2020200,000007737.280620.203109.MS 2020.153 be Tranducduy
6/28/2020200,000MBVCB448335117.Tam Huynh ung ho MS 2020.153. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0701000431615 HUYNH NGUYET KHANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/28/2020200,000290996.280620.184836.MS 2020.154
6/28/2020200,000IBVCB.2806200758637002.MS2020.148 Le Tan Chi Bao Vinh Nghe An Ung Ho Vien Phi cho be Le Tan Chi Bao
6/28/2020200,000IBVCB.2806200500157001.MS2020.142 Hoang Le Tu Uyen Vung Tau Ung Ho Vien Phi cho be Hoang Le Tu Uyen
6/28/2020200,000100042.280620.145103.Vietcombank 0011002643148 TRINH THI HANH chuyen khoan ung ho chi le thi thuy
6/28/2020200,000IBVCB.2806200864743001.NGUYEN THI HA.Ung ho MS 2020.153 be Tran Duc Duy - NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
6/28/2020200,000945831.280620.133105.Ung ho MS 2020.154
6/28/2020200,000MBVCB.448070747.ung ho MS 2020.154.CT tu 0121000626548 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/28/2020200,000IBVCB.2806200670277001.LE NGUYEN TRONG.Ung ho be Nguyen Thanh Thuy MS 2020.154-NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
6/28/2020200,000IBVCB.2806200597323001.VU TU NAM.Ung ho co Phan Thi Chinh
6/28/2020200,000637317.280620.103022.Ung ho MS 2020.154 FT20181717879619
6/28/2020200,000085379.280620.094006.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 155 Co Phan Thi Chinh
6/28/2020200,000110593.280620.091809.MS2020155 co phan thi chinh
6/28/2020200,000620047.280620.043929.ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/28/2020250,000IBVCB.2806200057407005.Chi Nguyen TPHCM - Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat Ung ho MS 2020.152 (em Chu Huy Hoang)
6/28/2020300,000IBVCB.2806200124069001.Vu Ngoc Hong, q7 MS 2020.155 (co Phan Thi Chinh)
6/28/2020300,000MBVCB448220966.ms 2020.154 ( be nguyen thanh thuy ).CT tu 0011004357979 NGUYEN TUAN TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/28/2020300,000IBVCB.2806200365105002.Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 2020.155 (co Phan Thi Chinh)
6/28/2020300,000968997.280620.144603.Chuyen tien ung ho MS 2020.153 be Tran Duc Duy
6/28/2020300,000319129.280620.141612.ung ho ms 2020 155 co phan thi chinh
6/28/2020300,000MBVCB448069224.ung ho MS 2020.155 (co Phan Thi Chinh).CT tu 0281000837442 NGUYEN THAO TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/28/2020300,000678547.280620.122927.Ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy FT20181815405738
6/28/2020300,000123300.280620.093301.ung ho MS 2020 155
6/28/2020300,000115955.280620.092417.ung ho MS 2020 153 be Tran Duc Duy
6/28/2020350,000MBVCB448225684.ung ho ms 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy.CT tu 0481000659333 HAN THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/28/2020400,000556031.270620.232640.Ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy FT20181311416443
6/28/2020500,000274706.280620.174408.UNG HO BE MS 2020.154 ( BE NGUYEN THANH THUY)-280620-17:44:09 274706
6/28/2020500,000824675.280620.144554.2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/28/2020500,000IBVCB.2806200808387001.VO THI HUYNH LAN.Ung ho MS 2020.153 (Be Tran Duc Duy)
6/28/2020500,000MBVCB448030361.ms 2020.149 (ung ho chi Le thi Thuy).CT tu 0011004414031 LE HOAI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/28/2020500,000IBVCB.2806200483251001.TRAN THI SOM.Ung ho MS 2020153 be Tran Duc Huy Nam Mo Duoc Su luu ly Quang Vuong Phat
6/28/2020500,000MBVCB448004827.ung ho?MS 2020.155?(co Phan Thi Chinh).CT tu 1012565656 HOANG XUAN HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/28/2020500,000IBVCB.2806200936111004.LE THANH TUAN.Ung ho ma so 2020.155 co phan thi chinh
6/28/2020500,000IBVCB.2806200265735003.LE THANH TUAN.Ung ho ma so 2020.154 be nguyen thanh thuy
6/28/2020500,000MBVCB447973941.ung ho MS 2020.155( co Phan Thi Chinh).CT tu 0281000462433 LE HONG TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/28/2020500,000IBVCB.2806201032817001.LUONG CHI CONG.Ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/28/2020500,000602234.280620.085229.Ung ho ma so 2020.152 em chu huy hoang FT20181855028448
6/28/2020500,000599681.280620.084309.ung ho MS 2020.155 FT20181804027632
6/28/2020500,000544950.280620.062911.MS 2020152 em Chu Huy Hoangf
6/28/20201,000,000MBVCB447821492.ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy).CT tu 0011001688688 HOANG ANH PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/28/20201,000,000IBVCB.2806200545771012.Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
6/28/20201,000,000MBVCB448310469.Ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy.CT tu 0011004055556 NGUYEN THI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/28/20201,000,000MBVCB448240527.UNG HO MS 2020.154 (BE NGUYEN THANH THUY).CT tu 0441003882588 TRAN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/28/20201,000,000MBVCB448025306.ung ho MS 2020.155 (co Phan Thi Chinh).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/28/20201,000,000MBVCB447916694.ung ho MS 2020.154(be Nguyen Thanh Thuy).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/28/20201,000,000MBVCB447872200.ung ho 2020.155 (co Phan Thi Chinh).CT tu 0071000367105 DOAN THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/28/20201,000,000IBVCB.2806200488625001.NGUYEN QUOC CUONG.Ung ho be Nguyen Thanh Thuy. MS 2020.154
6/28/20201,700,000IBVCB.2806200926977001.Thanh Quan 1, TP. HCM Ung ho MS 2020.153 (be Tran Duc Duy)
6/28/20202,000,000969965.280620.144841.Chuyen tien ung ho anh em vu Quang Dang . 2020.139
6/28/20202,000,000IBVCB.2806200673835001.Chau Trang TP HCM Ung ho MS 2020.154 (Be Nguyen Thanh Thuy)
6/28/20202,000,000MBVCB447915153.ung ho MS 2020.152 (Em Chu Huy Hoang).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/28/20202,000,000MBVCB447913358.ung ho MS 2020.153 (be Tran Duc Duy).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/202020,000045932.290620.073236.ung ho ms 2020 156 be le phuong chi
6/29/202050,000MBVCB449223298.ms 2029.154( be nguyen thanh thuy).CT tu 0021000352932 BUI DINH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/202050,000188111.290620.182605.MoMoT0982884396T6113808460T970436Tung ho ms 2020154
6/29/202050,000IBVCB.2906200471461002.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.156 (be Le Phuong Chi)
6/29/202050,000MBVCB449178979.Ung ho ms 2020.154.CT tu 0451000492429 NGUYEN VAN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/202050,000076126.290620.171346.Ung ho ms 2020.154
6/29/202050,000Sender:79310001.DD:290620.SHGD:10013797.BO:PHAN VAN HAI.MS 2020.154 UNG HO BE NGUYEN THANH THUY NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
6/29/202050,000888814.290620.122258.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020156 be Le Phuong Chi
6/29/202050,000Sender:01310005.DD:290620.SHGD:10013754.BO:PHAN VAN HAI.MS 2020.153 UNG HO BE TRAN DUC DUY NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
6/29/202050,000MBVCB448690858.ung ho be le phuong chi.CT tu 0091000570473 PHAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/202050,000IBVCB.2906200064791002.Nguyen Nhat Minh KP6, P.TTN, Q12, HCM ung ho MS 2020.154 (bé Nguyen Thanh Thúy)
6/29/202050,000IBVCB.2906200088943001.Nguyen Nhat Minh KP6, P.TTN, Q12, HCM ung ho MS 2020.156 (bé Lê Phuong Chi)
6/29/202050,000IBVCB.2906200423269002.NGUYEN THANG LONG.ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/29/202050,000MBVCB.448557306.MS 2020156.CT tu 0231000658648 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/29/202050,000IBVCB.2906200172163001.THAI VU THAI.vo chong thai vu thai va nguyen ngoc phi ung ho MS 2020.148 (Ung ho be Le Tan Chi Bao). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat).
6/29/202050,000IBVCB.2906200932591003.TRAN THI THANH HUYEN Ung ho MS 2020.156 (be Le Phuong Chi)
6/29/202050,000931731.290620.081414.MS 2020 156 Be LE PHUONG CHI FT20181629115322
6/29/202050,000724435.290620.080824.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 135 be Tran Duc Duy chuyen khoan bao VIETNAMNET
6/29/202050,000MBVCB448485199.MS 2020.156 (be Le Phuong Chi).CT tu 0471000331616 NGUYEN MINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/202070,000MBVCB449175148.giup me don than le thi tham nuoi con bi ung thu .CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020100,000009406.280620.233138.MS 2020.153 (be TRAN DUC DUY) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
6/29/2020100,000668965.280620.230649.CASHOUT247 01264748569 6105013011 100000
6/29/2020100,000820131.290620.224311.ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy
6/29/2020100,000174231.290620.221906.Ung ho ms 2020 156 be le phuong chi
6/29/2020100,000934799.290620.220608.MS 2020.154 ung ho be Nguyen Thanh Thuy
6/29/2020100,000204218.290620.212327.Ung ho ms 2020.154
6/29/2020100,000384526.290620.211742.MS 2020.154 FT20182378902863
6/29/2020100,000199073.290620.210524.MoMoT0914547597T6117504401T970436Tms 2020154 nguyen thanh thuy
6/29/2020100,000IBVCB.2906200160335001.VU VAN CAN.Ung ho MS 2020.156 be Le Phuong Chi
6/29/2020100,000372717.290620.205035.MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy FT20182608006501
6/29/2020100,000366838.290620.203709.MS 2020.154 FT20182130008059
6/29/2020100,000363136.290620.202855.Ung ho MS 2020.156 be Le Phuong Chi FT20182320020601
6/29/2020100,000385282.290620.202842.UNG HO MS 2020.154 (BE NGUYEN THANH THUY)-290620-20:28:44 385282
6/29/2020100,000754865.290620.201901.Ung ho MS 2020.154 Nguyen Thanh Thuy
6/29/2020100,000900703.290620.201907.Ung ho MS 2020.154 ( be Nguyen Thanh Thuy)
6/29/2020100,000384352.290620.201820.UNG HO BE MS 2020.154-290620-20:18:19 384352
6/29/2020100,000MBVCB.449324047.LE PHUONG CHI_MS 2020.156.CT tu 0331000440950 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/29/2020100,000290117.290620.195707.ung ho MS 2020 154
6/29/2020100,000785506.290620.195659.ung ho?MS 2020.154
6/29/2020100,000731353.290620.193930.ung ho MS 2020.154
6/29/2020100,000193320.290620.193841.MoMoT0906770729T6114735207T970436TMS 2020154
6/29/2020100,000773651.290620.193622.CASHOUT247 01659028479 6114696216 100000
6/29/2020100,000MBVCB449289084.ung ho ms 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy).CT tu 0011004394851 NGUYEN QUANG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020100,000380506.290620.193506.UNG HO MS 2020.154 BE NGUYEN THANH THUY-290620-19:35:08 380506
6/29/2020100,000379770.290620.192713.UNG HO 2020.154 BE NGUYEN THANH THUY-290620-19:27:13 379770
6/29/2020100,000IBVCB.2906200168897001.TRAN QUOC HUNG.UNG HO MS 2020.154
6/29/2020100,000MBVCB449280040.Ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy).CT tu 0751000057490 NGUYEN TUAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020100,000018742.290620.191953.ung ho MS 2020 154
6/29/2020100,000329746.290620.191544.Ung ho MS 2020.154 FT20181925436145
6/29/2020100,000325046.290620.190518.Chuc be Thuy mau khoe. MS 2020.154 FT20181130062135
6/29/2020100,000190531.290620.190009.ung ho ms2020.154
6/29/2020100,000IBVCB.2906200724431001.NGUYEN TAN DINH.UH MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy
6/29/2020100,000MBVCB449235914.ung ho ms 2020.154.CT tu 0071000977699 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020100,000765815.290620.183546.CASHOUT247 01627800679 6113900970 100000
6/29/2020100,000951707.290620.182229.ung ho MS 2020 154 be Nguyen Thanh Thuy
6/29/2020100,000301978.290620.181853.Ung ho MS 2020.154 FT20181020527050
6/29/2020100,000948199.290620.181932.UH MS 2020 154
6/29/2020100,000187426.290620.181722.MoMoT0931426247T6113701048T970436Tgiup do be Thanh Thuy
6/29/2020100,000931648.290620.180643.ung ho MS 2020154 be Nguyen Thanh Thuy
6/29/2020100,000MBVCB.449190784.MS 2020.156.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/29/2020100,000MBVCB449183273.MS 2020.154.CT tu 0041000350939 TRA THANH MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020100,000088956.290620.174623.ung ho MS 2020.154
6/29/2020100,000894754.290620.174113.MS 2020 154 be Nguyen Thanh Thuy
6/29/2020100,000850427.290620.171354.ung ho 2020156 be Le phuong chi
6/29/2020100,000261161.290620.171225.Ung ho Ms 2020.154 FT20181020361210
6/29/2020100,000254418.290620.170302.MS 2020.154 FT20181193524403
6/29/2020100,000MBVCB449114289.ung ho MS 2020.156 (be Le Phuong Chi).CT tu 0451000418320 NGUYEN MINH QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020100,000059890.290620.163609.ms 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/29/2020100,000231666.290620.163005.Ung ho ms 2020.154 FT20181986584241
6/29/2020100,000MBVCB449072818.ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy).CT tu 0491000023548 NGUYEN VAN THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020100,000531310.290620.161251.CK tu 020046260001 den 0011002643148. ND:Ung ho ms 2020.154
6/29/2020100,000MBVCB449059298.ung ho MS 2020.154.CT tu 0491001765221 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020100,000732194.290620.160903.MS 2020 154 Co gang len con gai
6/29/2020100,000789199.290620.160758.MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/29/2020100,000IBVCB.2906200670295001.LE CUNG TUONG.ung ho MS 2020.154
6/29/2020100,000215867.290620.160437.Ung ho chau Thuy MS 2020.154 FT20181133534770
6/29/2020100,000735796.290620.155535.Ung ho Ms 2020.154 be Thanh Thuy
6/29/2020100,000206192.290620.155238.Ung ho MS 2020.154 FT20181006338647
6/29/2020100,000MBVCB.449023342.kho khan.CT tu 0951004184242 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/29/2020100,000198787.290620.154309.Ung ho MS 2020.154 FT20181050477971
6/29/2020100,000528750.290620.154109.UNG HO MS 2020154 be Nguyen Thanh Thuy
6/29/2020100,000578321.290620.153741.Chuyen tien ung ho MS 2020.156 be le phuong chi
6/29/2020100,000659919.290620.152857.Ung ho ms 2020 154
6/29/2020100,000MBVCB448995639.ms2020.154.CT tu 0971000025931 LE THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020100,000Sender:48304001.DD:290620.SHGD:10009100.BO:LE THUY TUYET HUONG.UNG HO MS2020.156 BE LE PHUONG CHI TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
6/29/2020100,000MBVCB448911364.MS 2020.154 be nguyen thanh thuy.CT tu 0821000147447 TO DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020100,000101870.290620.131111.MS 2020156 LE PHUONG CHI FT20181537913592
6/29/2020100,000716321.290620.125732.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms2020 156 be Le Phuong Chi
6/29/2020100,000457047.290620.124822.MS 2020 154 be nguyen thanh thuy
6/29/2020100,000454625.290620.124517.MS 2020 156 be le phuong chi
6/29/2020100,000IBVCB.2906200074803001.Hieu Hung Yen MS 2020.156 (be Le Phuong Chi)
6/29/2020100,000690879.290620.003628.Ung ho: MS 2020.156 (be Le Phuong Chi)
6/29/2020100,000714379.290620.123023.Vietcombank 0011002643148 MS 2020156
6/29/2020100,000230566.290620.121531.ms 2020156 be Le Phuong Chi
6/29/2020100,000Sender:01310005.DD:290620.SHGD:10007412.BO:NGUYEN THI MINH LUAN.UNG HO MS 2020.154
6/29/2020100,000398816.290620.112708.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 156 Be Le Phuong Chi
6/29/2020100,000396859.290620.111919.ms 2020.156 be Hoang Le phuong chi
6/29/2020100,000/Ref:P1539764{//}Ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy DVC:NGUYEN THI BINH
6/29/2020100,000039721.290620.111420.Ung ho MS 2020156 be Le Phuong Chi FT20181670867729
6/29/2020100,000579847.290620.111057.MoMo 0988911819 ung ho MS 2020156 be Le Phuong Chi 6108853880
6/29/2020100,000260697.290620.110758.NGUYEN DUY HUNG ung ho MS 2020156 be Le Phuong Chi
6/29/2020100,000MBVCB.448708089.Ung ho MS 2020.154 NGUYEN THANH THUY.CT tu 0451001328869 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/29/2020100,000MBVCB.448702201.Ung ho MS 2020.156 Le Phuong Chi.CT tu 0451001328869 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/29/2020100,000MBVCB448701496.MS 2020.156 (ung ho be Le Phuong Chi).CT tu 0201000629575 LAI HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020100,000539193.290620.102631.ck ung ho ms 2020155 co Phan thi chinh
6/29/2020100,000537116.290620.102415.ck ung ho ms 2020156 be Le phuong chi
6/29/2020100,000876680.290620.101426.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 156 Be Le Phuong Chi
6/29/2020100,000311279.290620.101637.UNG HO MS 2020.156 (BE LE PHUONG CHI)-290620-10:16:35 311279
6/29/2020100,000Sender:79334001.DD:290620.SHGD:10002692.BO:TRAN THANH NGOC1023401.UNG HO MS 2020.154 (BE NGUYEN THANH THUY) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
6/29/2020100,000IBVCB.2906200956221001.NGUYEN THI AI LIEN.ung ho MS 2020.156 ( be Le Phuong Chi)
6/29/2020100,000654006.290620.100203.ung ho MS 2020.156 (be Le Phuong Chi)
6/29/2020100,000737078.290620.094741.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020156 - Be Le Phuong Chi
6/29/2020100,000201031.290620.093937.ung ho be le phuong chi ms 2020156
6/29/2020100,000689495.290620.091939.200629000007162 Ung ho MS 2020.156 be Le Phuong Chi ZP5MF2A4GHHQ
6/29/2020100,000284940.290620.091057.ung ho MS 2020.156 be Le Phuong Chi
6/29/2020100,000Sender:01323001.DD:290620.SHGD:10000072.BO:NGUYEN THANH TUNG.UNG HO BE LE PHUONG CHI MS 156/2020
6/29/2020100,000Sender:01201003.DD:290620.SHGD:10002128.BO:TRAN THI MINH THU.UNG HO MS 2020.156 BE LE PHUONG CHI
6/29/2020100,000948376.290620.085053.Ung ho S 2020.156 be Le Phuong Chi FT20181402943036
6/29/2020100,000Sender:01202021.DD:290620.SHGD:10000034.BO:LE KIEU TRANG.995220062923216 UNG HO MS 2020154 BE LE THANH THUY
6/29/2020100,000944535.290620.084214.ung ho ms 2020156 be le phuong chi FT20181402910493
6/29/2020100,000122862.290620.083418.Ung ho chi Le Thi Thuy ma so 2020149
6/29/2020100,000122617.290620.083024.ung ho Vu Quang Dang ma so 2020139
6/29/2020100,000297759.290620.082809.UNG HO MS 2020.156(BE LE PHUONG CHI)-290620-08:28:08 297759
6/29/2020100,000689141.290620.082225.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020156 be Le Phuong Chi
6/29/2020100,000122476.290620.082706.ung ho ma so 2020156 ( be Le Phuong Chi)
6/29/2020100,000MBVCB448508679.Ung ho ma so 2020.156(be Le Phuong Chi).CT tu 0011004374303 NGUYEN THI BICH HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020100,000860330.290620.080744.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 156 be Le Phuong Chi
6/29/2020100,000927203.290620.080031.Ung ho ms 2020.156 FT20181579941354
6/29/2020100,000550578.290620.072206.MS2020.156 ( be le phuong chi)
6/29/2020100,000MBVCB448467580.ung ho be le phuong chi ( ms 2020.156).CT tu 0401001398856 LE VAN LUAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020100,000MBVCB448459039.2020.156.CT tu 0581000773994 VU VAN HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020100,000223910.290620.063730.NGUYEN DANG DU Chuyen tien ung MS 2020.156
6/29/2020100,000718164.290620.061721.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 156 be Le Phuong Chi
6/29/2020123,456350534.290620.155225.MS 2020.154-290620-15:52:26 350534
6/29/2020150,000207126.290620.214414.ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/29/2020150,000IBVCB.2906200407593001.LE NGUYEN KHOI NGUYEN.ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/29/2020150,000248397.290620.165550.Ung ho MS 2020.154 FT20181738535264
6/29/2020150,000401519.290620.112506.ms 2020.143 be Nguyen kim hien
6/29/2020150,000038246.290620.111311.MS2020156 be Le Phuong Chi FT20181267741546
6/29/2020150,000266610.290620.104511.Ngo Van Thai chuyen tien ma MS 2020.156 ung ho be Le phuong Chi
6/29/2020150,000677986.290620.063825.CASHOUT247 0948398039 6106335137 150000
6/29/2020150,000124413.290620.063713.MoMoT0948398039T6106334641T970436Tbe Nguyen Thanh Thuy
6/29/2020200,000516195.280620.224726.MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/29/2020200,000516003.280620.224410.MS 2020.155 (co Phan Thi Chinh)
6/29/2020200,000174227.290620.224023.MS 2020.154
6/29/2020200,000405746.290620.221211.MS2020.156 ung ho be Le Phuong Chi FT20182219269453
6/29/2020200,000154155.290620.214607.Ung ho MS 2020 154 be Nguyen Thanh Thuy
6/29/2020200,000800637.290620.214411.ung ho MS 2020.156 be Le Phuong Chi
6/29/2020200,000569316.290620.214226.ung ho be Le Phuong Chi MS 2020 156
6/29/2020200,000761499.290620.212215.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho be nguyen thanh thuy
6/29/2020200,000789823.290620.212050.ung ho MS 2020.154
6/29/2020200,000MBVCB449368388.ung ho ms 2020.154.CT tu 0501000147731 NGO HOANG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020200,000MBVCB449344517.MS 2020.154??(be Nguyen Thanh Thuy).CT tu 0251002766019 DUONG BAO THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020200,000MBVCB449340132.tang Ms 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy.CT tu 0021001662872 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020200,000937168.290620.202009.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020154 ung ho be Nguyen Thanh Thuy chuc chau
6/29/2020200,000MBVCB449332386.ung ho MS 2020.154.CT tu 0351000775103 NGUYEN MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020200,000342169.290620.194138.Ung ho MS 2020.156 be Le Phuong Chi FT20181987202181
6/29/2020200,000340672.290620.193909.MS 2020.156 Be Le Phuong Chi FT20181195743195
6/29/2020200,000299350.290620.193403.MS 2020156 be Le Phuong Chi
6/29/2020200,000027624.290620.192814.Unghomaso2020156
6/29/2020200,000MBVCB449245713.MS 2020154(be Nguyen Thanh Thuy)mong con binh an!.CT tu 0541000219703 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020200,000374142.290620.182935.UNG HOMS 2020.154(BE NGUYEN THANH THUY)-290620-18:29:33 374142
6/29/2020200,000305629.290620.182636.Ung ho MS 2020.154 FT20181995378031
6/29/2020200,000101785.290620.182435.Ung ho ms 2020.154
6/29/2020200,000952071.290620.182248.MS 2020 152 em Hoang
6/29/2020200,000MBVCB449205811.ung ho?MS 2020.154?.CT tu 0631000500206 DO MINH CHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020200,000MBVCB449192053.ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy) .CT tu 0071001128087 TRAN HOANG TU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020200,000567071.290620.174505.Ung ho be Thuy MS 2020 154
6/29/2020200,000IBVCB.2906200075637001.DUONG MINH TRUNG.MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/29/2020200,000MBVCB449168029.ung ho ms 2020.154.CT tu 0011002573970 NGUYEN HUY LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020200,000MBVCB449162660.MS 2020.154.CT tu 0251002751248 LE HOAI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020200,000MBVCB449158721.Ung ho Ms: 2020.154 - Be Nguyen Thi Thanh Thuy.CT tu 0531002552687 MAI VAN HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020200,000821399.290620.170516.ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/29/2020200,000070623.290620.170038.ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/29/2020200,000251477.290620.165949.Ung ho be Nguyen Thanh Thuy. MS 2020.154 FT20181133739061
6/29/2020200,000534776.290620.165750.ISL20200629165736878-ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy
6/29/2020200,000068274.290620.165531.ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy
6/29/2020200,000MBVCB.449102985.MS 2020.154.CT tu 0041000238861 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/29/2020200,000237731.290620.164150.Ung ho MS 2020.156 be Le Phuong Chi FT20181195086933
6/29/2020200,000MBVCB.7014225.Ung ho MS 2020.156.CT tu 0151000306503 PHAM TRUNG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020200,000IBVCB.2906200960581002.MS2020.155 Phan Thi Chinh Phu Tho Ung Ho Vien Phi cho Co Phan Thi Chinh
6/29/2020200,000741466.290620.161701.Ung ho ms 2020 154 co len con nhe
6/29/2020200,000MBVCB449056728.ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy).CT tu 0501000076100 HUYNH THANH QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020200,000353447.290620.160711.MS 2020.154 BE NGUYEN THANH THUY-290620-16:07:11 353447
6/29/2020200,000785819.290620.160154.MS 2020. 156 (be Le Phuong Chi)
6/29/2020200,000581061.290620.154149.ung ho MS 2020.154 nguyen thanh thuy
6/29/2020200,000Sender:01314007.DD:290620.SHGD:10011564.BO:DINH XUAN TU.UNG HO MS 2020.156 ( BE LE PHUONGCHI )
6/29/2020200,000148482.290620.151437.UH MS 2020.156 - be Le Phuong Chi
6/29/2020200,000177995.290620.151303.Ung ho Ms 2020.156 FT20181128902629
6/29/2020200,000VCBPAY448971434.ung ho MS 2020.156.PHAM NGOC HA CT den BAO VIETNAMNET.0011002643148
6/29/2020200,000147261.290620.145850.MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy).. chuc con mau khoe
6/29/2020200,000IBVCB.2906200401687001.TRAN THANH THUY.MS 2020.156 ung ho em le phuong chi
6/29/2020200,000IBVCB.2906200952319001.Thanh-Yen 243/39 To Hien Thanh Q10 MS 2020.156 -be Le Phuong Chi
6/29/2020200,000MBVCB.448930597.MS2020.153.CT tu 1012613442 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/29/2020200,000Sender:48304001.DD:290620.SHGD:10008082.BO:TRAN THI PHUONG LOAN.MS 2020.156 TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
6/29/2020200,000166472.290620.141310.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 156 be Le Phuong Chi
6/29/2020200,000494522.290620.140101.Chuyen tien cho be le phuong chi
6/29/2020200,000513549.290620.135143.Ung ho MS 2020 154 be Nguyen Thanh Thuy
6/29/2020200,000511379.290620.134950.Ung ho MS 2020 156 be Le Phuong Chi
6/29/2020200,000468915.290620.131743.MS 2020.156
6/29/2020200,000466785.290620.131310.Chuyen tien ung ho be MS2020.154
6/29/2020200,000IBVCB.2906200395683001.Le Bich Hoan 65 Tran Hung Dao HN MS 2020.116 me con Hoai An
6/29/2020200,000MBVCB448829713.MS 2020.156 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020200,000454870.290620.124713.Chuyen tien2020.156
6/29/2020200,000IBPS/SE:01310005.DD:290620.SH:10015165.BO:TK QLMB DAO VAN THE.UNG HO MS 2020.156 BE LE PHUONG CHI
6/29/2020200,000Sender:79310001.DD:290620.SHGD:10007656.BO:HOANG THI THANH MAI.UNG HO MS 2020.154 BE NGUYEN THANH THUY
6/29/2020200,000326556.290620.120951.MS 2020.156 ( BE LE PHUONG CHI)-290620-12:09:51 326556
6/29/2020200,000325801.290620.120240.UNG HO MS 2020.156 BE LE PHUONG CHI-290620-12:02:06 325801
6/29/2020200,000398606.290620.112116.ms 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy
6/29/2020200,000MBVCB448735025.ung ho MS 2020.156.CT tu 0491000133546 BUI VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020200,000387648.290620.110845.ung ho MS 2020.156 be Le Phuong Chi
6/29/2020200,000324432.290620.105958.Nhom Vien gach nho Ung ho 4 Ma so 142 143 149 va 150
6/29/2020200,000376494.290620.105624.Ung ho MS 2020.156 be Le Phuong Chi
6/29/2020200,000373519.290620.105326.MS 2020.156 be Le Phuong Chi
6/29/2020200,000215509.290620.105110.Ung ho MS 2020 156 le phuong chi
6/29/2020200,000MBVCB.448697684.Ung ho 2020.156.CT tu 0121000626548 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/29/2020200,000MBVCB448697148.ung ho ms 2020.156 ( be le my chi ) .CT tu 0141000353113 PHAM THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020200,000IBVCB.2906200688653001.TRUONG THI MY LE.Ung ho be LE PHUONG CHI _ MS2020.156
6/29/2020200,000305136.290620.104748.ung ho MS 2020 156 be Le Phuong Chi
6/29/2020200,000MBVCB448691702.Ung ho MS 2020.156.CT tu 0371000450333 NGUYEN VAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020200,000Sender:01310005.DD:290620.SHGD:10017208.BO:VO HOANG SON.UNG HO MS 2020.156 BE LE PHUONG CHI
6/29/2020200,000131017.290620.103056.Co mai ung ho chau Le Phuong Chi.MS 2020.156
6/29/2020200,000MBVCB448665404.ung ho ms 2020.156 (be Le Phuong Chi).CT tu 0011003478013 PHAM THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020200,000MBVCB448659153.MS 2020.156 (be Le Phuong Chi).CT tu 0071001344611 VU DUC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020200,000MBVCB448654457.ung ho MS 2020.156 be Le Phuong Chi.CT tu 0541000334386 TRINH THI HOANG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020200,000NGUYEN THI KHANH TRANG CT UNG HO MS 2020152 CHU HUY HOANG
6/29/2020200,000NGUYEN THI KHANH TRANG CT UNG HO MS 2020154 NGUYEN THANH THUY
6/29/2020200,000NGUYEN THI KHANH TRANG CT MS 2020153 TRAN DUC HUY
6/29/2020200,000IBVCB.2906200626277001.Nguyen Khac Nha ung ho MS 2020.156 (be Le Phuong Chi)
6/29/2020200,000230911.290620.100303.ung ho MS 2020 156 be le phuong chi
6/29/2020200,000IBVCB.2906200598301001.Nguyen Xuan Truong 62 Nguyen Chi Thanh MS 2020.156 (bé Lê Phuong Chi)
6/29/2020200,000898263.290620.095446.Ung ho MS 2020.156 (be Le Phuong Chi)
6/29/2020200,000Sender:79333001.DD:290620.SHGD:10001569.BO:LE NGUYEN THUY QUYNH.UNG HO MS 2020.156 (BE LEPHUONG CH I)
6/29/2020200,000309816.290620.094443.Chuyen tien ung ho MS 2020.156 ung ho be Le Phuong Chi
6/29/2020200,000306683.290620.094433.MS2020.156 (BE LE PHUONG CHI)-290620-09:44:33 306683
6/29/2020200,000371458.290620.094245.MS 2020.156 BE LE PHUONG CHI
6/29/2020200,000IBVCB.2906200360291002.NGUYEN THI CAM HANG.Ung ho MS 2020.156 ( be Le Phuong Chi)
6/29/2020200,000Sender:79334001.DD:290620.SHGD:10001953.BO:NGUYEN THANH NGOC DIEP1377693.UNG HO MS 2020.154 ( BE NGUYEN THANH THUY ). (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
6/29/2020200,000Sender:79334001.DD:290620.SHGD:10001908.BO:HOANG THI AI VAN1947738.UNG HO MS 2020.154 ( BENGUYEN THANH THUY) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
6/29/2020200,000MBVCB.448570951.u xuong chan.CT tu 0071001198454 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/29/2020200,000242071.290620.090845.Tran Thi Kieu Diem chuyen tien ung ho MS 2020.156 ( be Le Phuong Chi )
6/29/2020200,000IBVCB.2906200962525002.NGUYEN VIET LAM.Ung ho MS 2020.154 (Be Nguyen Thanh Thuy)
6/29/2020200,000143776.290620.090555.MS 2020 156 be Le Phuong Chi
6/29/2020200,000IBVCB.2906200289049001.NGUYEN VIET LAM.Ung ho MS 2020.156 (Be Le Phuong Chi)
6/29/2020200,000275333.290620.090048.Ung ho MS 2020.156
6/29/2020200,000Sender:79202002.DD:290620.SHGD:10000659.BO:NGUYEN THI THANH HAO.995220062923411 MS 2020.153
6/29/2020200,000951030.290620.085625.Ung ho MS 2020.156-be Le Phuong Chi FT20181495062569
6/29/2020200,000MBVCB448521377.ung ho MS 2020.156 ( be le phuong Chi).CT tu 0371000411530 PHAM DANG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020200,000378290.290620.082614.Vietcombank 0011002643148 DOAN THI KIM LOAN chuyen khoan ms 2020 156 be le phuong chi
6/29/2020200,000Sender:79305001.DD:290620.SHGD:10000010.BO:TRAN VINH TRUNG.MS 2020 156
6/29/2020200,000Sender:79305001.DD:290620.SHGD:10000214.BO:TRAN VINH TRUNG.MS 2020 154
6/29/2020200,000234453.290620.082811.Ung ho be Nguyen Thanh Thuy MS 2020.154
6/29/2020200,000244702.290620.082700.ung ho ms 2020.156
6/29/2020200,000Sender:79303003.DD:290620.SHGD:10001912.BO:NGUYEN VAN HOANG.UNG HO MS 2020.154 BE NGUYEN THANH THUY
6/29/2020200,000MBVCB448509966.ung ho chau Le Phuong Chi, MS 2020.156.CT tu 0011002370763 PHAM THI THU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020200,000IBVCB.2906201013355001.TAT KIM LY.MS 2020.156 be Le Phuong Chi
6/29/2020200,000083024.290620.081741.ung ho MS 2020 156 be Le Phuong Chi
6/29/2020200,000MBVCB448505721.gui chau le phuong chi ms 2020.156.CT tu 0411000980260 HOANG DUC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020200,000MBVCB448503943.gui chau tran duc duy ms2020153.CT tu 0411000980260 HOANG DUC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020200,000925729.290620.075350.Ung ho MS 2020.156 FT20181174055171
6/29/2020200,000MBVCB448487658.ung ho be Chi MS 2020.156.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020200,000924844.290620.075008.Ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy FT20181174038081
6/29/2020200,000MBVCB448484738.Giup do chau Le Phuong Chi, ma so 2020.156.CT tu 0021001909282 NGUYEN THI HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020200,000685261.290620.073332.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020156 be le phuong chi
6/29/2020200,000293793.290620.072034.MS 2020.156 (UNG HO BE LE PHUONG CHI).-290620-07:20:33 293793
6/29/2020200,000037866.290620.071600.2020 156
6/29/2020200,000033503.290620.070439.ung ho MS 2020 156 ung ho be Le Phuong Chi
6/29/2020200,000293334.290620.070032.UNG HO MS 2020.156 BE LE PHUONG CHI-290620-07:00:32 293334
6/29/2020200,000915633.290620.064733.MS2020.156 be Le Phuong Chi FT20181266856478
6/29/2020200,000913683.290620.062344.Ung ho MS 2020.156 Le Phuong Chi FT20181494600682
6/29/2020250,000387731.290620.210010.UNG HO MS 2020.156 (BE LE PHUONG CHI)-290620-20:59:23 387731
6/29/2020250,000407420.290620.172859.Ung ho MS 2020 154 be Nguyen Thanh Thuy
6/29/2020250,000MBVCB448758164.ung ho ms2020.156 be Le Phuong Chi.CT tu 0811000051806 LE THE DUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020250,000MBVCB448484643.ung ho MS 2020.156(ung ho be Le Phuong Chi).CT tu 0421000485774 PHAM THI PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020250,000914686.290620.063652.Ung ho ms 2020.156 be Le Phuong Chi FT20181628856411
6/29/2020300,000812540.290620.221515.MS 2020.154 Ung ho be Nguyen Thanh Thuy co len nhe be
6/29/2020300,000IBVCB.2906200055097001.TRAN MINH DUC.Ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy
6/29/2020300,000796134.290620.213338.ung ho MS 2020.156 Le Phuong Chi
6/29/2020300,000MBVCB449319459.MS 2020.156 (be Le Phuong Chi) .CT tu 0271001084158 LE THI LAN VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020300,000IBVCB.2906200535069001.NGUYEN THANH HUYEN TRANG.Ung ho MS2020.156 (be Le Phuong Chi)
6/29/2020300,000769780.290620.190515.CASHOUT247 0917357399 6114257316 300000
6/29/2020300,000003175.290620.184732.Ung ho MS 2020154 be Nguyen Thanh Thuy
6/29/2020300,000294934.290620.180738.MS 2020156 UNG HO BE LE PHUONG CHI
6/29/2020300,000385350.290620.172225.LE VAN HANH
6/29/2020300,000385292.290620.172132.LE VAN HANH
6/29/2020300,000MBVCB449124067.MS 2020.156 (be Le Phuong Chi).CT tu 0111000356342 NGUYEN DUY KHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020300,000Sender:01307001.DD:290620.SHGD:10008532.BO:TRAN NGOC VIET.IBUNG HO MS 2020.154
6/29/2020300,000792977.290620.164226.MS 2020 156 be Le Phuong Chi
6/29/2020300,000131487.290620.163046.CTY CP DICH VU BAO VE AN NINH ASEAN GIUP DO UNG HO MS2020.156 - BE LE PHUONG CHI
6/29/2020300,000MBVCB449081536.Ung ho MS2020.156 ( be Le Phuong Chi ).CT tu 0351001088866 VU QUANG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020300,000IBVCB.2906201028995005.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.156 (be Le Phuong Chi)
6/29/2020300,000IBVCB.2906200312007004.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.155 (co Phan Thi Chinh)
6/29/2020300,000IBVCB.2906200441023003.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/29/2020300,000IBVCB.2906200051155002.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.153 (be Tran Duc Duy)
6/29/2020300,000IBVCB.2906200753221001.DO TRUNG DUNG.ung ho MS 2020.152 (em Chu Huy Hoang)
6/29/2020300,000MBVCB449010968.ck ung ho ms 2020.154 Be Nguyen Thanh Thuy.CT tu 0441000668020 PHAN QUOC THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020300,000730082.290620.153532.Ung ho MS 2020.154
6/29/2020300,000IBVCB.2906200701193002.TRAN HUYEN TRANG.ung ho MS 2020.156 (be Le Phuong Chi)
6/29/2020300,000IBVCB.2906200918725001.TRAN HUYEN TRANG.ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/29/2020300,000152062.290620.143535.Ung ho FT20181496222074
6/29/2020300,000IBVCB.2906200034891001.DANG THI BICH.giup le phuong chi
6/29/2020300,000163978.290620.134721.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020156 be Le Phuong Chi
6/29/2020300,000MBVCB448825468.Ung ho MS 2020.156 (be Le Phuong Chi).CT tu 0021001307240 DANG THI TU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020300,000IBVCB.2906200369139002.LUU THI THUY HA.ung ho MS 2020.156 be Le Phuong Chi
6/29/2020300,000Sender:01310005.DD:290620.SHGD:10015828.BO:DAO KHAC THUAN.UNG HO MS2020 156 BE LE PHUONG CHI
6/29/2020300,000MBVCB448761433.2020.156.CT tu 0331000429325 HO VIET THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020300,000049272.290620.112936.2020.156 FT20181217075791
6/29/2020300,000MBVCB448703172.uh Ms 2020.156(le phuong chi).CT tu 0281000226277 DINH THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020300,000024388.290620.105216.Ung ho ms2020.156 be le phuong chi FT20181267668674
6/29/2020300,000284438.290620.103517.ung ho MS 2020 156 be Le Phuong Chi
6/29/2020300,000Sender:01202021.DD:290620.SHGD:10002105.BO:HOANG NGUYEN KHOA.995220062954465 UNG HO MS 2020.156
6/29/2020300,000MBVCB448669672.ung ho ms 2020.156( be le phuong chi).CT tu 0011004302109 VU THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020300,000331972.290620.101029.ung ho MS 2020.156 be Le Phuong Chi
6/29/2020300,000739511.290620.100538.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020156 - be Le Phuong Chi
6/29/2020300,000Sender:01309001.DD:290620.SHGD:10000856.BO:NGUYEN THANH TUNG.UNG HO MA SO 2020155
6/29/2020300,000IBVCB.2906200863249003.LE THI HANG.Ung ho MS 2020.156 (be Le Phuong Chi)
6/29/2020300,000UNG HO MS 2020.152 (EM CHU HUY HOANG)
6/29/2020300,000649410.290620.094450.ung ho MS 2020.156 ( be Le Phuong Chi )
6/29/2020300,000Sender:01310001.DD:290620.SHGD:10009378.BO:DINH THI THUY QUYNH.UNG HO MS 2020. 152 EM CHUHUY HOANG
6/29/2020300,000IBPS/SE:79307005.DD:290620.SH:10005683.BO:NGUYEN THANH VAN.IBUNG HO MS 2020.156 ( UNG HO BE LE PHUONG CHI )
6/29/2020300,000Sender:01341001.DD:290620.SHGD:10000228.BO:NGUYEN THI THANH THUY.(2000000009820467)UNG HOMS 2020.154 (BE NGUYEN THANH THUY)
6/29/2020300,000Sender:01341001.DD:290620.SHGD:10000226.BO:NGUYEN THI THANH THUY.(2000000009820464)UNG HOMS 2020.146 (BE VO HOANG UYEN)
6/29/2020300,000MBVCB448570325.ms 2020.156 ung ho Le Phuong chi.CT tu 0281000144663 TRA NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020300,000MBVCB448562645.MS 2020.156 (be Le Phuong Chi).CT tu 0301000394895 PHAN CHU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020300,000MBVCB448523591.Gui c Le Thi Tham.CT tu 0021001864634 NGUYEN THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020300,000MBVCB448510755.Ms 2020.156 be le phuong chi.CT tu 0441000634620 TRUONG THI THAI NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020300,000IBVCB.2906200362311002.Vu Ngoc Hong, q7 MS 2020.156 (be Le Phuong Chi)
6/29/2020300,000528531.290620.081318.ISL20200629081309874-MS 2020.156 - ung ho be Le Phuong Chi
6/29/2020300,000MBVCB448502075.MS2020.156 (be Le Phuong Chi).CT tu 0421000502754 LE THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020300,000724168.290620.080532.Vietcombank 0011002643148 Chuyen khoan ung ho MS 2020 156 be Le Phuong Chi
6/29/2020300,000230850.290620.080903.ung ho ms 2020.154 be nguyen thanh thuy
6/29/2020300,000MBVCB.448480697.bi ung thu xuong.CT tu 0181002691710 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/29/2020300,000371523.290620.073429.ung bo MS 2020.156. be Le Phuong Chi
6/29/2020300,000MBVCB.7005942.Ung ho ms 2020.156 be le phuong chi.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020300,000918866.290620.071616.Ung ho MS 2020.156 le phuong chi FT20181579780930
6/29/2020300,000MBVCB448461737.MS 2020.156 (ung ho chau Le Phuong Chi).CT tu 0721000614520 NGUYEN HUYNH NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020300,000IBVCB.2906200893269001.PHAM MINH CONG.MS 2020 156
6/29/2020400,000982661.290620.202536.Ung ho ms 2020.154
6/29/2020400,000MBVCB448774499.ung ho MS 2020.156 (be Le Phuong Chi).CT tu 0451001950706 NGUYEN MANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020500,000MBVCB448423576.2020.153(be TRAN DUC DUY)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020500,000164166.280620.234335.To Uyen ung ho MS 2020.152(em Chu Huy Hoang)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
6/29/2020500,000IBVCB.2806200458963002.LE THANH BINH.Binh Le Salomon. Ung HO MS 2020.153(be Tran Duc Duy
6/29/2020500,000163955.280620.233201.To Uyen ung ho MS 2020.153(be Tran Duc Duy)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
6/29/2020500,000387974.290620.212653.MS 2020.156 FT20182378938521
6/29/2020500,000382333.290620.211259.MS 2020.149 ung ho Le Thi Thuy FT20182951971385
6/29/2020500,000MBVCB.7017124.Minh Khue - Mai Khoi ung ho ms 2020.156 (be Le Phuong Chi).CT tu 0121001517273 VUONG DINH DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020500,000IBVCB.2906200309011001.PHAM THI MAI HOA.Ung ho be le phuong chi ms 2020 .156
6/29/2020500,000MBVCB449364625.MS 2020.156 be phuong chi.CT tu 0281000736438 NGUYEN THI NGOC HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020500,000767392.290620.204015.Chuyen tien cho 2020.156 chau Le Phuong Chi bi k xuong
6/29/2020500,000762161.290620.203052.MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy
6/29/2020500,000MBVCB449338020.ung ho MS2020.156 (be Le Phuong Chi).CT tu 0011001749827 DO THIEN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020500,000MBVCB449336500.Tom C tang MS2020.156 be Le Phuong Chi.CT tu 0011001912955 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020500,000901387.290620.202117.Ung ho MS 2020.154
6/29/2020500,000MBVCB449311940.Ung ho MS2020.156.CT tu 0071002598444 TRUONG TRUC VAN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020500,000VCBPAY449309599.ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy.NGUYEN HOANG NAM CT den BAO VIETNAMNET.0011002643148
6/29/2020500,000382602.290620.194905.MS 2020.154 be nguyen thanh thuy
6/29/2020500,000MBVCB449278657.Ung ho MS 2020.154 (be NGUYEN THANH THUY).CT tu 0021000416417 NGUYEN HOANG KE TO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020500,000310574.290620.191340.Ung ho MS 2020 156 be le phuong chi
6/29/2020500,000375170.290620.183956.UNG HO MS 2020.154 (BE NGUYEN THANH THUY)-290620-18:39:53 375170
6/29/2020500,000IBVCB.2906200947959001.TRAN THAI BINH.MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/29/2020500,000295311.290620.180543.Ung ho chau Thuy MS 2020.154 FT20181404202109
6/29/2020500,000890134.290620.172608.ung ho be Phuong Chi
6/29/2020500,000265821.290620.171908.Ung ho MS 2020.154 - be Nguyen Thanh Thuy FT20181251512295
6/29/2020500,000MBVCB449134897.ung ho ms 2020.156 ( be Le Phuong Chi).CT tu 0581000779303 HUYNH THI NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020500,000771988.290620.163034.Ung ho ms 2020 156 be Le Phuong Chi
6/29/2020500,000219242.290620.160954.Ung ho MS 2020.154 FT20181738367046
6/29/2020500,000Sender:91353001.DD:290620.SHGD:10001598.BO:NGUYEN THI THUY OANH.NGUYEN THI THUY OANH UNGHO MS2020.156 (BE LE PHUONG CHI)
6/29/2020500,000188185.290620.152819.MS 2020.156 BE LE PHUONG CHI FT20181606905460
6/29/2020500,000186148.290620.152447.MS 2020.155 CO PHAN THI CHINH FT20181630621626
6/29/2020500,000183760.290620.152200.MS 2020.151 GIA DINH EM PHAM THI HUYEN FT20181700040081
6/29/2020500,000180396.290620.151717.MS 2020.152 EM CHU HUY HOANG FT20181217918867
6/29/2020500,000177983.290620.151342.MS 2020.154 BE NGUYEN THANH THUY FT20181686172258
6/29/2020500,000175799.290620.150948.MS 2020.136 UNG HO ME CON BA TAM FT20181062495800
6/29/2020500,000548481.290620.150724.giup MS 2020.156 Le Phuong Chi
6/29/2020500,000171408.290620.150317.MS 2020.156 be le phuong chi FT20181805950978
6/29/2020500,000534550.290620.145116.Chuyen tien ung ho MS 2020.156
6/29/2020500,000Sender:01310012.DD:290620.SHGD:10015153.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.156 BE LE PHUONG CHI
6/29/2020500,000/Ref:P2910304307{//}/Ref:P2910304307{//}HM4.OW2006298861905, Ung ho MS 2020.156 be le phuong chi DVC:LE VAN TINH
6/29/2020500,000163298.290620.142138.MoMoT0942434439T6110950247T970436TMS 2020154be Nguyen thanh Thuy
6/29/2020500,000TANG TRUNG XUONG UNG HO :2020.154(BE NGUYEN THANH THUY)
6/29/2020500,000907042.290620.140148.IBFT Ms 2020.156 ung ho be le phuog chi
6/29/2020500,000Sender:01360002.DD:290620.SHGD:10001255.BO:TRAN TAN TIEN.TRAN TAN TIEN MS 2020.156 (BE LEPHUONG CHI)
6/29/2020500,000141131.290620.132827.Ung ho MS 2020.156 (be Le Phuong Chi)
6/29/2020500,000461404.290620.130148.Chuyen tien ung ho MS 2020.156 be Le phuong Chi
6/29/2020500,000453173.290620.124347.phamthihan ung ho MS.2020.156.be LePhuongChi
6/29/2020500,000690811.290620.003609.Ung ho be Le Phuong Chi MS 2020.156
6/29/2020500,000Sender:01310001.DD:290620.SHGD:10005536.BO:PHAM THI LAN.UNG HO CHAU NGUYEN THANH THUY MA SO 2020154
6/29/2020500,000077464.290620.121756.Ung ho be Le Phuong Chi Ms 2020.156 FT20181672979932
6/29/2020500,000IBVCB.2906200095337001.NGUYEN LUONG HOANG.MS 2020.156 be Le Phuong Chi
6/29/2020500,000VCBPAY448785922.ung ho MS 2020.156 (be Le Phuong Chi).TRAN TUAN MINH CT den BAO VIETNAMNET.0011002643148
6/29/2020500,000052436.290620.113348.Ung ho MS 2020.156, be Le Phuong Chi FT20181199289417
6/29/2020500,000402432.290620.112608.MS 2020.156
6/29/2020500,000Sender:01310005.DD:290620.SHGD:10006387.BO:NGUYEN THI THU THAO.UNG HO MS 2020.154 BE NGUYEN THANH THUY
6/29/2020500,000MBVCB448730469.giup chau MS2020.156(be Le Phuong Chi).CT tu 0071000840296 NGUYEN HONG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020500,000IBVCB.2906200250125001.LE TUAN ANH.MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy). Chuc con som lanh benh
6/29/2020500,000MBVCB448686789.ung ho ms 2020.156.CT tu 0361000263102 NGUYEN THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020500,000MBVCB448683895.gui tang be le phuong chi.CT tu 0281000433420 MAI PHUOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020500,000015395.290620.103901.Be Ha My va Ha Nguyen ung ho be Le Phuong Chi MS 2020-156 FT20181815095364
6/29/2020500,000IBVCB.2906200962315004.PHAM THI HUYEN.MS 2020.156 (ung ho be Le Phuong Chi)
6/29/2020500,000MBVCB448665933.ung ho MS 2020.156 ( be Le Phuong Chi ).CT tu 0071002411025 CHU THE PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020500,000142738.290620.102112.TIEN GUIP DO BE NGUYEN THANH THUY
6/29/2020500,000389955.290620.100239.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI KIM THOA chuyen khoan ung ho MS 2020 156 be Le Phuong Chi
6/29/2020500,000326775.290620.100426.Chuyen tien ung ho be Le Phuong Chi, MS2020.156
6/29/2020500,000Sender:01310005.DD:290620.SHGD:10001799.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2020.153 BE TRAN DUC DUY
6/29/2020500,000Sender:01604002.DD:290620.SHGD:10000252.BO:NGUYEN THI XUAN HUONG.UNG HO MS 2020.146UNG HOBE VO HOAN G UYEN CHARGEDETAILS OUR
6/29/2020500,000Sender:79604001.DD:290620.SHGD:10000240.BO:NGUYEN THI XUAN HUONG.UNG HO MS 2020.143UNG HOBE NGUYEN KIM HIEN CHARGEDETAILS OUR
6/29/2020500,000Sender:79307005.DD:290620.SHGD:10008220.BO:TANG LE MY HANH.IBUNG HO MS 2020.156 ( BE LE PHUONG CHI )
6/29/2020500,000Sender:01604003.DD:290620.SHGD:10000248.BO:NGUYEN THI XUAN HUONG.UNG HO MS 2020.154UNG HOBE NGUYEN THANH THUY CHARGEDETAILS OUR
6/29/2020500,000MBVCB448600212.MS 2020.156 be Phuong Chi.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020500,000IBVCB.2906200503307001.TRINH MINH CUONG.ms 2020.156
6/29/2020500,000MBVCB448595563.ung ho MS 2020.156 (be Le Phuong Chi).CT tu 0071005029345 VO THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020500,000482644.290620.092552.Ck le phuong chi ha tinh
6/29/2020500,000963407.290620.092002.Ung ho MS 2020.156 be Le Phuong Chi FT20181297993400
6/29/2020500,000MBVCB448577562.ung ho MS 2020.156 be Le Phuong Chi.CT tu 0011000392219 NGUYEN HOANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020500,000962418.290620.091734.Ung ho be Phuong Chi con gai chi Le Thi Tham ,ms 2020.156 FT20181737030889
6/29/2020500,000MBVCB448573968.ung ho MS 2020156 be le phuong chi.CT tu 0541000336680 VU THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020500,000MBVCB448572986.hung.CT tu 0141000107311 NGUYEN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020500,000IBVCB.2906200535205001.Ung ho MS 2020.156 (be Le Phuong Chi) khoi 4, tt Huong Khe, Huyen Huong Khe, Ha Tinh bi ung thu
6/29/2020500,000MBVCB448554795.Ung ho MS 2020.156 (Le Phuong Chi).CT tu 0081000002316 VU QUANG THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020500,000IBVCB.2906200063325002.LE THI THANH LOAN.Ung ho Ms 2020.156 be Le Phuong Chi
6/29/2020500,000126350.290620.085333.Ung ho MS 2020 156 be le phuong chi
6/29/2020500,000543405.290620.085017.MS 2020.156 ung ho be Le Phuong Chi
6/29/2020500,000Sender:01202001.DD:290620.SHGD:10000138.BO:NGUYEN TUONG DIEM LI.995220062951300 CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 2020.156 BE PHUONG CHI
6/29/2020500,000Sender:01202021.DD:290620.SHGD:10000688.BO:TRAN THI TUYET LAM.995220062952296 NHO UNG HOMS 2020.156 BE LE PHUONG CHI
6/29/2020500,000112082.290620.084233.Unghomaso 2020 156be Le Phuong Chi
6/29/2020500,000Sender:79307005.DD:290620.SHGD:10001415.BO:TRAN THI THANH TIEN.IBUNG HO MS 2020.154 BE NGUYEN THANH THUY
6/29/2020500,000Sender:79303008.DD:290620.SHGD:10003855.BO:TANG DUC LAM.MS2020.153 BE TRAN DUC DUY
6/29/2020500,000Sender:79303008.DD:290620.SHGD:10003878.BO:TANG DUC LAM.MS2020.154 NGUYEN THANH THUY
6/29/2020500,000MBVCB.7006603.NGUYEN XUAN HIEN chuyen tien ung ho?MS 2020.154??(be Nguyen Thanh Thuy).CT tu 0441000619999 NGUYEN XUAN HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020500,000930727.290620.081136.Ung ho MS 2020.156 le phuong chi FT20181025627191
6/29/2020500,000MBVCB448494128.ung ho MS 2020.156 be Le Phuong Chi .CT tu 0281000462433 LE HONG TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020500,000362688.290620.075436.Ung ho Be Le Phuong Chi MS 2020156
6/29/2020500,000MBVCB448485445.ung ho MS 2020.156 (be Le Phuong Chi).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020500,000VCBPAY448482869.MS 2020156.NGUYEN CHI KIEN CT den BAO VIETNAMNET.0011002643148
6/29/2020500,000294624.290620.074330.BE NGUYEN THANH THUY MS 2020154-290620-07:43:28 294624
6/29/2020500,000242506.290620.073832.UNG HO MS 2020156 Be Le Phuong Chi
6/29/2020500,000MBVCB448470569.ung ho MS 2020.156 (be Le Phuong Chi).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020500,000IBVCB.2906200097041001.LE THI ANH NGUYET.Ung ho MS 2020.156 chau Le Phuong Chi
6/29/2020500,000MBVCB448455869.ung ho be Le Phuong Chi MS 2020156.CT tu 0261003458073 NGUYEN DANG THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020500,000MBVCB448453885.ms 2020-156 chau Phuong Chi.CT tu 0071002964358 NGUYEN THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/2020600,000Sender:79333001.DD:290620.SHGD:10001594.BO:NGUYEN LUONG.UNG HO MS 2020.154 BE NGUYEN THANHT HUY
6/29/2020600,000920203.290620.072501.Chau Tran Quang Tung, Ha Noi ung ho MS 2020.156 Le Phuong Chi FT20181494820992
6/29/20201,000,000794069.290620.222341.CASHOUT247 0909690039 6118619462 1000000
6/29/20201,000,000MBVCB449317710.ung ho ms 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy).CT tu 0061000999355 HO NHAT THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/20201,000,000IBVCB.2906200189837002.PHAM HOANG KHANH PHUONG.Ung ho MS 2020.149 (ung ho chi Le Thi Thuy)
6/29/20201,000,000IBVCB.2906200744651001.VU VAN KHUONG.ung ho MS 2020.156 (be Le Phuong Chi)
6/29/20201,000,000626736.290620.164344.Chuyen tien ung ho be le phuong chi
6/29/20201,000,000IBVCB.2906200668151004.PHAM THANH BINH.Ung ho ms 2020.154
6/29/20201,000,000Sender:79310001.DD:290620.SHGD:10019026.BO:PHUNG THUC PHUONG KIEU.GIUP DO BE NGUYEN THANHTHUY
6/29/20201,000,000579661.290620.145548.UNG HO MA SO 2020.156 (BE LE PHUONG CHI)
6/29/20201,000,000IBVCB.2906200184797002.LY THI LE CHI.Ung ho MS 2020.155 (Co Phan Thi Chinh)
6/29/20201,000,000Sender:79310001.DD:290620.SHGD:10006529.BO:PHUNG THUC PHUONG KIEU.CHUYEN TIEN GIUP BE DUCDUY
6/29/20201,000,000MBVCB.448807694.ung ho MS 2020.156 ( Be Le Phuong Chi).CT tu 0481000656354 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/29/20201,000,000027886.290620.105754.MS 2020.156 be le phuong chi chuc chau mau khoe manh FT20181567121300
6/29/20201,000,000027146.290620.105650.Ung Ho MS 2020154 be Nguyen Thanh Thuy FT20181985439045
6/29/20201,000,000376028.290620.103634.Chu Tien Thanh 123 Au Co HN ung ho MS 2020.156
6/29/20201,000,000Sender:79310001.DD:290620.SHGD:10007296.BO:DINH QUANG HUNG.MS 2020 154 UNG HO BE NGUYEN THANH THUY CAU MONG CON MAU KHOE MANH
6/29/20201,000,000IBVCB.2906200091051001.PHAN HUY VUONG.ung ho MS 2020.156 (be Le Phuong Chi)
6/29/20201,000,000146360.290620.100413.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020156 be le phuong chi
6/29/20201,000,000Sender:79302001.DD:290620.SHGD:10000791.BO:LE NGOC LOI.(CKRMNO: 043220062783395)UNG HO MS2020.154 (BE NGUYEN THANH THUY) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
6/29/20201,000,000MBVCB448634097.ung ho be Nguyen Thanh Thuy.CT tu 0021000297223 DAO THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/20201,000,000956515.290620.090634.ung ho MS 2020.156 be Le phuong Chi FT20181699746007
6/29/20201,000,000MBVCB448539951.ung ho ne Le Phuong Chi ( MS : 2020156).CT tu 0081000159773 HOANG MINH THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/20201,000,000690473.290620.083641.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 156 be Le Phuong Chi
6/29/20201,000,000252796.290620.083620.Ung ho MS 2020.156 em Le Phuong Chi
6/29/20201,000,000Sender:79303008.DD:290620.SHGD:10005024.BO:LAM THANH TRANG.UNG HO MS 2020 154
6/29/20201,000,000630211.290620.082302.Ung ho ms 2020.156 be Le Phuong Chi
6/29/20201,000,000072662.290620.080742.Ms 2020156 be le phuong chi
6/29/20201,000,000MBVCB448469329.ung ho MS 2020.156 (be Le Phuong Chi).CT tu 0181003505797 HA QUOC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/29/20201,500,000IBVCB.2906200493803001.TRAN NGOC THACH.ung ho MS 2020.156 (be Le Phuong Chi)
6/29/20202,000,000236877.290620.130810.Chi Thao ung ho MS 2020 156 be Le Phuong Chi
6/29/20202,000,000882276.290620.104552.Ung ho MS 2020.154 be Nguyen ThanhTHuy FT20181339691561
6/29/20202,000,000IBVCB.2906200169871002.NGUYEN THI DONG.Nguyen Thi Dong tien ung ho be Le Phuong Chi Ms 2020156
6/29/20202,000,000156652.290620.091450.ung ho ms 2020153 be tran duc duy
6/29/20202,000,000Sender:79307001.DD:290620.SHGD:10000483.BO:CONG HUYEN TON NU THUY LIEN.IBUNG HO MS 2020.154 ( BE NGUYEN THANH THUY )
6/29/20202,000,000071112.290620.080600.Ung ho be Phuong Chi bi ung thu xuong MS 2020 156
6/29/20203,000,000Sender:79204017.DD:290620.SHGD:17517108.BO:QUACH TIEN THINH.ANH: QUACH TIEN THINH DONG NAI, UNG HO BE NGUYEN THANH THUY MS: 2020.154
6/29/20203,500,000IBVCB.2906200961649002.NGUYEN THI BICH LOC.Ho tro cac em 144(Ng Nhat Minh),, 145(Ng T Thuy An),148 Le Tan Chi Bao),149 Le T Thuy),153( Tran Duc Duy), 154(ng Thanh Thuy), 156 (Le phuong Chi)
6/29/20205,000,000342719.290620.143506.UNG HO MS 2020.156 ( BE LE PHUONG CHI-290620-14:35:06 342719
6/29/20205,000,000109976.290620.084051.Ung ho ms 2020 156 be le phuong chi nhan dc tien ban lh 0399666666 minh muon trao doi 1 chut
6/29/20205,000,000919801.290620.072258.MS 2020.156 FT20181198448213
6/30/202050,000MBVCB449747799.Ung ho MS 2020.156 ( be Le Phuong Chi ) cua it long nhieu.CT tu 0911000072946 VO THANH TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/30/202050,000MBVCB.450916605.Ms 2020.156.CT tu 0411000988664 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/30/202050,000IBVCB.3006200805833002.phan ngoc hung Giup ma so: 2020.157 (vo chong ba Phong)
6/30/202050,000466038.300620.171846.Ms 2020 155 co Phan Thi Chinh
6/30/202050,000465594.300620.171645.Ms 2020 157 vo chong ba Phong
6/30/202050,000697704.300620.143928.Ung ho MS 2020.154 FT20182217787008
6/30/202050,000400300.300620.120734.ung ho ms 2020 154
6/30/202050,000975891.300620.112045.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020157 vo chong ba Phong
6/30/202070,000MBVCB450026841.giup vo chong ba phong.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/30/2020100,000200659.290620.233742.ung ho be thanh thuy Ms 2020 154
6/30/2020100,000182353.290620.233101.Ung ho ms 2020.154
6/30/2020100,000423722.290620.232230.Ung ho ms2020.154 FT20182051090051
6/30/2020100,000196582.290620.231909.Ung ho MS 2020154 be Nguyen Thanh Thuy
6/30/2020100,000798323.290620.231647.200629000051418 ung ho ms 2020.154 ZP5MF2A4QRKQ
6/30/2020100,000336838.290620.231528.Ung ho MS 2020 154 be Nguyen Thanh Thuy
6/30/2020100,000421985.290620.231222.Ung ho MS 2020.156 be Le Phuong Chi FT20182309955715
6/30/2020100,000178362.290620.230231.Ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/30/2020100,000MBVCB449726413.MS 2020.154 ung ho be Nguyen Thanh Thuy.CT tu 0431000224427 LE HUU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/30/2020100,000189403.290620.225500.ung ho MS 2020 156 be Le Phuong Chi
6/30/2020100,000IBVCB.2906200646663001.DUONG VAN QUANG.ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy
6/30/2020100,000121502.300620.224846.MS 2020.154
6/30/2020100,000MBVCB450866275.ung ho MS 2020.154.CT tu 0491000025790 NGUYEN VAN TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/30/2020100,000MBVCB450811833.Ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy.CT tu 0261003454480 NGUYEN TRI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/30/2020100,000912606.300620.205853.Ms 2020.154 be nguyen thanh thuy FT20183797355129
6/30/2020100,000MBVCB450810905.ung ho ms 2020.154.CT tu 0721000601116 NGUYEN DANG THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/30/2020100,000129275.300620.203109.Ung ho MS 2020 154 be Nguyen Thanh Thuy
6/30/2020100,000894603.300620.202701.Ung ho MS 2020.154 FT20182185083635
6/30/2020100,000469227.300620.201447.Chuc con mau lanh benh MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy
6/30/2020100,000884752.300620.200908.Ms 2020.154 FT20182244870496
6/30/2020100,000IBVCB.3006200716721001.NGUYEN LINH.MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/30/2020100,000MBVCB450698226.MS 2020.156 be le phuong chi.CT tu 0351001075619 NGUYEN QUANG DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/30/2020100,000MBVCB450670597.MS 2020.154.CT tu 0111001441589 TRAN NGUYEN AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/30/2020100,000IBVCB.3006200506421001.PHAM VAN HIEU.Ung ho ms 2020.154
6/30/2020100,000443803.300620.171116.Ung ho ms 2020.154
6/30/2020100,000MBVCB450531129.ung ho ms 2020.154 be nguyen thanh thuy.CT tu 0531002515014 NGUYEN XUAN BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/30/2020100,000230997.300620.153250.Ngo Van Thai chuyen tien ma MS 2020.157 vo chong ba Phong
6/30/2020100,000557008.300620.151444.MS 2020.157 ( vo chong ba phong)
6/30/2020100,000444961.300620.150500.Lam Viet ung ho MS 2020.157 vo chong ba Phong
6/30/2020100,000586153.300620.145625.MS 2020 154 be Nguyen Thanh Thuy
6/30/2020100,000455166.300620.144041.UNG HO MS: 2020.154 ( BE NGUYEN THANH THUY)-300620-14:40:05 455166
6/30/2020100,000162164.300620.142814.ung ho MS 2020.157 vo chong ba phong. chuc co chu nhanh khoi benh. nam mo dai bi quan the am bo tat.
6/30/2020100,000004838.300620.142501.MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/30/2020100,000452803.300620.142325.UNG HO MS: 2020.156 ( BE LE PHUONG CHI )-300620-14:22:24 452803
6/30/2020100,000MBVCB450271182.ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy.CT tu 0461000424683 TO HOA THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/30/2020100,000MBVCB450233404.ung ho MS 2020.154.CT tu 0491000023161 NGUYEN QUANG DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/30/2020100,000079940.300620.122351.MS 2020.154
6/30/2020100,000IBVCB.3006200986607001.NGUYEN VIET ANH.Ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/30/2020100,000MBVCB450134324.ms 2020.154.CT tu 0381000441827 TONG THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/30/2020100,000609567.300620.115618.Ung ho ms 2020.154 FT20182403026035
6/30/2020100,000572745.300620.110046.Ung ho MS 2020.157 vo chong ba Phong FT20182304109153
6/30/2020100,000540898.300620.101414.Ung ho MS 2020.154 Be Nguyen Thanh Thuy FT20182708394069
6/30/2020100,000Sender:01202021.DD:300620.SHGD:10002077.BO:NGUYEN DAC TU.995220063030074 UNG HO MS 2020.154
6/30/2020100,000494660.300620.100612.BA LY DC 1191 HUNG VUONG TP QUI NHON U HO MS 2020156 LE PHUONG CHI
6/30/2020100,000Sender:01310001.DD:300620.SHGD:10008518.BO:PHAN TUAN GIANG.XIN UNG HO GIA DINH MS 2020.157
6/30/2020100,000414600.300620.094201.UNG HO MS 2020.157( VO CHONG BA PHONG)-300620-09:41:14 414600
6/30/2020100,000509231.300620.092445.Ung ho MS 2020.154 FT20182997309565
6/30/2020100,000351093.300620.082117.Ung ho MS 2020157
6/30/2020100,000350698.300620.081843.Ung ho MS 2020156
6/30/2020100,000350315.300620.081607.Ung ho MS 2020149
6/30/2020100,000Sender:79502001.DD:300620.SHGD:10000008.BO:DAO NGOC TUAN ANH.UNG HO MS 2020.154 BE NGUYENTHANH THUY BAO VIETNAMNET
6/30/2020100,000464331.300620.075713.Ung ho MS 2020.154 FT20182416427335
6/30/2020100,000875032.300620.074124.MS 2020.154
6/30/2020100,000203692.300620.070819.MS 2020.154
6/30/2020100,000034782.300620.070108.Ung ho MS 2020 152 Em Chu Huy Hoang
6/30/2020100,000MBVCB449797391.ung ho ms 2020.154.CT tu 0031000189609 LE VAN THAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/30/2020100,000024005.300620.061808.ung ho MS 2020 157 vo chong ba Phong
6/30/2020100,000MBVCB449780917.UNG HO MS 2020.154.CT tu 0531002495656 TRAN HUU THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/30/2020100,000436576.300620.012434.Ung ho be ung thu FT20182342828820
6/30/2020100,000396734.300620.010837.UNG HO MS 2020.154-300620-01:08:37 396734
6/30/2020100,000434781.300620.005529.Ung ho MS 2020.154 FT20182003301371
6/30/2020100,000396443.300620.003702.UNG HO MS 2020.154 BE NGUYEN THANH THUY-300620-00:36:58 396443
6/30/2020100,000834631.300620.003514.ung ho MS 2020.154
6/30/2020100,000833964.300620.002438.ung ho ms 2020.154 nguyenthanhthuy
6/30/2020100,000957823.300620.000855.Ms 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy
6/30/2020100,000MBVCB449750280.ung ho MS 2020.154.CT tu 0511000395529 LE HOANG NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/30/2020100,000MBVCB449749278.ungho ms2020.154.CT tu 0591000055555 NGUYEN HAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/30/2020150,000417614.290620.235804.ung ho be Nguyen Thanh Thuy MS 2020.154
6/30/2020150,000MBVCB449729123.ung ho MS 2020.156 (be Le Phuong Chi).CT tu 0331000457524 BUI DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/30/2020150,000480022.300620.171534.UNG HO MS 2020.156 (BE LE PHUONG CHI)-300620-17:15:01 480022
6/30/2020150,000795830.300620.115651.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms 2020 154 Nguyen Thanh Thuy
6/30/2020150,000Sender:48304001.DD:300620.SHGD:10000043.BO:TRAN THI PHUONG LOAN.MS 2020.154 TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
6/30/2020178,000476725.300620.082835.Ms 2020.154 be nguyen thanh thuy FT20182103347012
6/30/2020200,000MBVCB449746774.MS 2020.154 .CT tu 0351000930363 PHAM DONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/30/2020200,000022105.290620.232818.ung ho MS 2020.154
6/30/2020200,000197603.290620.232334.Ung ho MS 2020 154 be Nguyen Thanh Thuy
6/30/2020200,000417174.290620.231931.Ung ho MS 2020 154 be Nguyen Thanh Thuy
6/30/2020200,000419791.290620.230106.Ung ho MS 2020 154 be Nguyen Thanh Tuyen FT20182041048680
6/30/2020200,000MBVCB450910414.ung ho MS 2020.154.CT tu 0301002910537 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/30/2020200,000058264.300620.225338.IBFT MS 2020.154 be nguyen thanh thuy
6/30/2020200,000970780.300620.224942.MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy FT20183192297531
6/30/2020200,000565744.300620.224835.Ung ho MS 2020.154
6/30/2020200,000213837.300620.215737.Ung ho MS 2020 157 vo chong ba Phong
6/30/2020200,000946719.300620.215210.Ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy FT20183233500789
6/30/2020200,000449502.300620.214316.UNG HO MS 2020 156 BE LE PHUONG CHI
6/30/2020200,000938398.300620.213815.Ung ho MS 2020.157 vo chong ba Phong FT20183046265423
6/30/2020200,000MBVCB450837841.ung ho MS 2020.154 ( be Nguyen Thanh Thuy).CT tu 0031000157096 PHAM KIM THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/30/2020200,000IBVCB.3006201013471001.DINH TIEN DAT.ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/30/2020200,000916156.300620.205101.CASHOUT247 0936167611 6131115866 200000
6/30/2020200,000876144.300620.195356.Ms 2020.157 FT20182495008210
6/30/2020200,000MBVCB450678698.MS 2020.154.CT tu 0421003933662 NGUYEN HOANG THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/30/2020200,000008502.300620.184551.ung ho ms 2020154
6/30/2020200,000MBVCB450628546.ms 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy.CT tu 0351000835253 NGUYEN DINH DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/30/2020200,000488162.300620.180755.UNG HO MS 2020.154 BE NGUYEN THANH THUY-300620-18:07:53 488162
6/30/2020200,000IBVCB.3006200722411003.TA NHAT DUC.MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy
6/30/2020200,000IBVCB.3006200463249003.HUYNH HAI BINH.Ung ho MS 2020.146 (be Vo Hoang Uyen)
6/30/2020200,000IBVCB.3006200016113002.HUYNH HAI BINH.Ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/30/2020200,000253197.300620.154208.ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/30/2020200,000MBVCB450384793.ung ho maso 2020.153 (tran duc duy).CT tu 0071002009391 NGUYEN THI NGUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/30/2020200,000MBVCB450351415.ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy).CT tu 0021000303417 BUI DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/30/2020200,000231287.300620.151101.ung ho MS 2020.156 (be Le Phuong Chi)
6/30/2020200,000196466.300620.150319.ms2020.153 be tran duc duy
6/30/2020200,000Sender:01310005.DD:300620.SHGD:10018343.BO:NGUYEN VIET HUNG.UNG HO MS 2020.154 BE NGUYEN THANH THUY
6/30/2020200,000NGUYEN THI KHANH TRANG UNG HO BE LE PHUONG CHI MA SO 2020156
6/30/2020200,000848355.300620.131120.Vietcombank 0011002643148 DINH VAN THANH chuyen khoan ung ho MS 2020 152 em chu huy hoang
6/30/2020200,000633684.300620.124338.Ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy FT20182579006921
6/30/2020200,000629927.300620.123451.MS 2020.156 be Le Phuong Chi FT20182128803076
6/30/2020200,000Sender:48304001.DD:300620.SHGD:10003038.BO:NGUYEN THI BE LINH.UNG HO MS 2020.154 ( BE NGUYEN THANH THUY) TAI NGOAI THUONG VIET NAM HOI SO CHINH
6/30/2020200,000242882.300620.101545.VIETTEL 400300 LIENNH 200630 200630678234661 400201 ung ho
6/30/2020200,000946633.300620.095912.Ung ho MS 2020.157 ( vo chong ba Phong)
6/30/2020200,000Sender:79310001.DD:300620.SHGD:10006737.BO:VU THI THANH HUONG.UNG HO MS 2020.154 BE NGUYENTHANH THUY
6/30/2020200,000IBVCB.3006200310881001.ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy) Dia chi: Ap 4, xa Tan Phuoc Tay, huyen Tan Tru, ti MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/30/2020200,000319927.300620.092442.NGUYEN QUOC HUY ung ho MS 2020157
6/30/2020200,000Sender:01309001.DD:300620.SHGD:10000288.BO:NGUYEN NGOC HIEU.UNG HO MS 2020 154
6/30/2020200,000IBVCB.3006200916903002.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS MS 2020.156 cho be Le Phuong Chi dieu tri benh
6/30/2020200,000Sender:01310001.DD:300620.SHGD:10002493.BO:PHAM TIEN DAT.UNG HO MS 2020.154 NG THANH THUY
6/30/2020200,000IBVCB.3006200524285001.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.154 cho be Nguyen Thanh Thuy
6/30/2020200,000554340.300620.085455.from voz ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy
6/30/2020200,000920933.300620.084800.ung ho MS 2020.154 be nguyen thanh thuy
6/30/2020200,000Sender:79307005.DD:300620.SHGD:10000921.BO:TU NGUYEN NAM.IBUNG HO MS 2020.154 (BE NGUYEN THANH THUY)
6/30/2020200,000IBVCB.3006200866099001.NGUYEN THI NGOC HIEN.ung ho MS 2020.157 vo chong ba Phong
6/30/2020200,000203261.300620.070429.Ac An Hung ung ho MS 2020.153(be Tran Duc Duy). Chuc e chong khoe
6/30/2020200,000MBVCB449798347.ung ho MS 2020.157.CT tu 0541000256579 NGUYEN HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/30/2020200,000431813.300620.001934.Ung ho MS 2020.154 FT20182024075826
6/30/2020200,000187719.300620.002004.ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/30/2020200,000430066.300620.000517.MS2020.154 FT20182670447240
6/30/2020200,000MBVCB449750045.MS:2020.156 be Le phuong chi.CT tu 0501000118354 VO THI TUONG VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/30/2020250,000959895.300620.003446.MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/30/2020300,000394891.290620.230820.UNG HO MS 2020.154 (BE NGUYEN THANH THUY)-290620-23:08:11 394891
6/30/2020300,000947949.290620.230059.Ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy
6/30/2020300,000829322.300620.183942.Ung ho ms 2020.154 FT20182020609474
6/30/2020300,000IBVCB.3006200966197001.MAI PHAM QUANG HUY.ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/30/2020300,000IBVCB.3006200533195002.be Nam Anh, Minh Anh tp Vung Tau ung ho ung ho MS 2020.157 (vo chong ba Phong)
6/30/2020300,000563137.300620.152205.MS 2020 154 be nguyen thanh thuy
6/30/2020300,000Sender:01310012.DD:300620.SHGD:10019180.BO:PHAM HOANG ANH.UNG HO 2020.157
6/30/2020300,000IBVCB.3006200942103002.DANG THI HUE.ung ho MS 2020.156 (be Le Phuong Chi)
6/30/2020300,000673430.300620.140342.Ung ho MS 2020.156 be Le Phuong Chi FT20182003747973
6/30/2020300,000028604.300620.134540.Ung ho MS 2020.153 be Tran Duc Duy
6/30/2020300,000444439.300620.132927.UNG HO MA SO 2020.157. VO CHONG BA PHONG-300620-13:29:27 444439
6/30/2020300,000111079.300620.131855.MS 2020.156 (be Le Phuong Chi)
6/30/2020300,000IBPS/SE:79307005.DD:300620.SH:10006595.BO:VO THI BAO TRAN.IBMS 2020.154 BE NGUYEN THANH THUY. VNN VUI LONG REPORT TINH HINH CAC TRUONG HOP MINH DA UNG HO
6/30/2020300,000149691.300620.125223.ung ho ms 2020.154 (nguyen thanh thuy)
6/30/2020300,000628900.300620.123323.UngHo MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy FT20182367160790
6/30/2020300,000380888.300620.104304.Ung ho MS 2020 154 be Nguyen Thanh Thuy
6/30/2020300,000Sender:79310001.DD:300620.SHGD:10005444.BO:NGUYEN THI THU THAO.UNG HO MS 2020 156 BE LE PHUONG CHI
6/30/2020300,000IBVCB.3006200929123001.LE VAN CONG.Ung ho MS 2020.157 (vo chong ba Phong). So dien thoai: 0937254149.
6/30/2020300,000MBVCB449845185.anh Dat giup e Le Phuong Chi , MS 2020.156.CT tu 0611001902120 LAI THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/30/2020300,000IBVCB.3006200346051001.Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 2020.157 vo chong ba Phong
6/30/2020300,000861273.300620.070800.Chuyen tien ung ho MS 2020.156 be Le Phuong Chi
6/30/2020300,000MBVCB449761981.MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy.CT tu 0111000253079 TRAN DUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/30/2020300,000958015.300620.001105.MS 2020.154 ( be nguyen thanh thuy )
6/30/2020400,000154387.300620.143425.Kim Ngoc va Thanh Vy ung ho be Le Phuong Chi MS 2020.156
6/30/2020400,000462515.300620.132011.Anh Luan ung ho 400k MS 2020 154 be Nguyen Thanh Thuy
6/30/2020400,000IBVCB.3006200045239003.PHAM THUY TRANG.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.157 cho vo chong ba Phong
6/30/2020400,000IBVCB.3006200667715001.LE VAN DE.Ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/30/2020500,000453081.290620.232839.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020154 be Nguyen Thanh Thuy
6/30/2020500,000IBVCB.2906201015635002.MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy) MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/30/2020500,000IBVCB.3006200866613002.Chi Nguyen Tp.HCM - Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ung ho MS 2020.157 (vo chong ba Phong)
6/30/2020500,000MBVCB450827225.ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy).CT tu 0321000775360 VO TRUONG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/30/2020500,000MBVCB450790435.Ung ho MS 2020.154.CT tu 0821000112238 PHAN THANH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/30/2020500,000MBVCB450789806.MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy ).CT tu 1013014436 THAI HOANG VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/30/2020500,000MBVCB450690392.ung ho MS 2020156 (Le phuong chi).CT tu 0561000560374 TRAN THI UT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/30/2020500,000816269.300620.182104.Ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy. Thuong con lam. Chuc con mau khoe. FT20182195453206
6/30/2020500,000386075.300620.181305.MS 2020.154 ung ho
6/30/2020500,000Sender:79202002.DD:300620.SHGD:10008010.BO:152 NGUYEN XUAN PHONG.152 CT CHO 2020156 LE PHUONG CHI
6/30/2020500,000740702.300620.161715.ung ho ms 2020 156 be le phuong chi
6/30/2020500,000IBVCB.3006200302859001.NGUYEN KHUU DONG PHONG.ung ho MS 2020.157
6/30/2020500,000IBVCB.3006200388741009.TRAN QUY LY.Chuyen giup MS : 2019.342 (Chi Phan Thi Chiep)
6/30/2020500,000467119.300620.132543.Ung ho MS 2020154 be Nguyen Thanh Thuy
6/30/2020500,000IBVCB.3006200144041003.PHAN MINH HUY.Ung ho MS 2020.154(be Nguyen Thanh Thuy)
6/30/2020500,000IBVCB.3006200365907002.PHAM THI THU HONG.ung ho MS 2020.156 (be Le Phuong Chi)
6/30/2020500,000IBVCB.3006200978355001.PHAM THI THU HONG.ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/30/2020500,000MBVCB450107793.gui den MS 2020.156-be Phuong Chi.CT tu 0531002596195 QUAN THI LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/30/2020500,000MBVCB450071872.MS 2020.154(BE NGUYEN THANH THUY)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/30/2020500,000IBPS/SE:79310001.DD:300620.SH:10007602.BO:HUYNH THUY BOI ANH.UNG HO MS 2020.156 BE LE PHUONG CHI
6/30/2020500,000TANG TRUNG XUONG UNG HOMS 2020157-VO CHONG BA PHONG
6/30/2020500,000MBVCB449904794.2020.157 vck ba phong.CT tu 0011003115777 NGUYEN TRUNG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/30/2020500,000975669.300620.091058.IBFT ung ho MS 2020.157 v.c ba phong
6/30/2020500,000Sender:01604002.DD:300620.SHGD:10000241.BO:LIEU DUC TUYEN.UNG HO MS 2020.154 CHARGEDETAILS OUR
6/30/2020500,000095504.300620.082944.Facebook Hoai Thuong Ung ho MS 2020 156 Be Le Phuong Chi
6/30/2020500,000886489.300620.080223.CT MS 2020.154 be NGUYEN THANH THUY. CHUC CON KHOE
6/30/2020500,000457994.300620.073319.Ung ho MS 2020.157 vo chong ba Phong FT20182880853975
6/30/2020500,000224182.300620.070622.Luong Quynh Trang ung ho MS 2020.156( be Le Phuong Chi)
6/30/2020500,000166932.300620.064512.ung ho MS 2020.157 ( vo chong ba Phong)
6/30/2020500,000MBVCB449770566.ung ho ms 2020.154.CT tu 0421003808328 LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/30/2020500,000MBVCB.449762913.2020156 be Le Phuong Chi.CT tu 0071001161135 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/30/2020500,000435192.300620.010139.Ung ho MS 2020-156 be Le Phuong Chi FT20182670654867
6/30/2020900,000249894.300620.155355.MS 2020.156 Be Le Phuong Chi
6/30/2020900,000248850.300620.155255.MS 2020.154 Nguyen Thanh Thuy
6/30/20201,000,000790728.300620.174057.Ung ho be Nguyen Thanh Thuy. MS 2020.154 FT20182129848022
6/30/20201,000,000469774.300620.171032.Ung ho me con c Tham
6/30/20201,000,000Sender:79303008.DD:300620.SHGD:10012591.BO:LUONG THI TUYET TRINH.D.T.N.THUY UNG HO MS 2020.156
6/30/20201,000,000CTY MINH HAO UNG HO MS 2020.152 ( EM CHU HUY HOANG)
6/30/20201,000,000CTY MINH HAO UNG HO MS 2020.153 ( BE TRAN DUC DUY)
6/30/20201,000,000CTY MINH HAO UNG HO MS 2020.154 ( BE NGUYEN THANH THUY)
6/30/20201,000,000CTY MINH HAO UNG HO MS 2020.157 ( VO CHONG BA PHONG)
6/30/20201,000,000CTY MINH HAO UNG HO MS 2020.156 ( BE LE PHUONG CHI)
6/30/20201,000,000180995.300620.144735.Chuyen tien giup MS2020.154 be Nguyen Thanh Thuy
6/30/20201,000,000IBVCB.3006200756841008.TRAN QUY LY.Chuyen giup den Em Phan Thi Thanh Lien (Con gai Ba Phuong) MS : 2020.089 (Ba Le Thi Phuong o Ha Tinh)
6/30/20201,000,000MBVCB450244376.Ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy.CT tu 0721000640049 NGUYEN DUC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/30/20201,000,000Sender:48304001.DD:300620.SHGD:10005291.BO:NGUYEN NGOC THUY AI.MS 2020.154 (BE NGUYEN THANH THUY) TAI NGOAI THUONG VIET NAM VIET NAM
6/30/20201,000,000IBVCB.3006200321399001.NGUYEN THU HA.ung ho MS 2020.157 (vo chong ba Phong)
6/30/20201,000,000IBVCB.3006200696851001.NGO THI THANH TAM.ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy
6/30/20201,000,000MBVCB449959174.gia dinh be Gia Huy TP.HCM Ung ho MS 2020.156 (be Le Phuong Ch).CT tu 0071001191009 NGUYEN HONG TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/30/20201,000,000NGUYEN THI THANH DUNG UNG HO MS2020.154
6/30/20201,000,000NGUYEN THI THU THAO // UNG HO MS 2020.157 (VO CHONG BA PHONG)
6/30/20201,000,000106592.300620.083914.Ung ho MS 2020 157 vo chong ba Phong
6/30/20201,000,000MBVCB449823090.UH vo chong ba Phong MS 2020.157.CT tu 0011002334228 DINH VU MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/30/20201,000,000979113.300620.063819.MS2020.156 (be Le Phuong Chi)
6/30/20201,000,000MBVCB449765851.ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy.CT tu 0021000362014 LE HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/30/20201,381,984681140.300620.141556.Ung ho MS 2020.154 - be Nguyen Thanh Thuy FT20182673310771
6/30/20202,000,000IBVCB.3006200034303001.nguoi ung ho VN ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
6/30/20202,000,000HO MINH TAM UNG HO MS 2020.156 (BE LE PHUONG CHI, CON CHI LE THI THAM KHOI 4 THI TRAN HUONG KHUE HUYEN HUONG KHUE HA TINH)
6/30/20202,000,000356102.300620.145731.Ho tro be Le Phuong Chi MS2020.156
6/30/20202,000,000Sender:01307001.DD:300620.SHGD:10004256.BO:CONG HUYEN TON NU THUY LIEN.IBUNG HO MS 2020.156 ( BE LE PHUONG CHI )
6/30/20202,000,000023381.300620.083954.Ung ho MS 2020.156 ( ung ho be Le Phuong Chi )
6/30/20202,000,000IBVCB.3006200470557001.PHUNG PHAN THUY TIEN.MS2020.154 -be NGUYEN THANH THUY
6/30/20205,000,000Sender:79307005.DD:300620.SHGD:10003743.BO:DO THI LE CHI.IBUNG HO MS 2020.157 VO CHONG BAPHONG

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
21-06-2020 05:33:53500,000CT DEN:017322588084 ung ho 2020.148 be Le Tan Chi Bao
21-06-2020 05:58:05200,000CT DEN:055307841819 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 MS 2020148 ung ho be Le Tan Chi Bao
21-06-2020 06:00:48200,000CT DEN:017300076923 MBVCB.441659294.279898.Ung ho MS 2020.148 ung ho be Le Tan Chi Bao Vietnamnet 21 6 2020.CT tu 0071
21-06-2020 06:41:121,000,000ung ho ma so 2020148 be Le Tan Chi Bao thuong be lam
21-06-2020 06:54:00100,000ung hoMS 2020.148(Ung ho be Le Tan Chi Bao)
21-06-2020 07:46:32100,000CT DEN:017300081598 MBVCB.441689758.285000.ung ho MS 2020.148 ung ho be Le Tan Chi Bao .CT tu 0491000030051 DOAN CONG L
21-06-2020 09:15:59200,000MS 2020.148 ( ung ho be Le Tan Chi Bao)
21-06-2020 09:44:042,000,000ung ho Ms 2020.148 ( Le Tan Chi Bao)
21-06-2020 11:35:2050,000Ung ho MS 2020.148 Ung ho chau Le Tan Chi Bao
21-06-2020 11:37:3350,000Ung ho MS 2020.146 be Vo Hoang Uyen
21-06-2020 11:40:1750,000Ung ho MS 2020.147 Ung ho cho Thuy Nga
21-06-2020 12:11:06150,000STA ungho ms2020.148 (be Le Tan Chi Bao)
21-06-2020 14:50:04300,000Le Xuan Van chuyen tien MS 2020.148 Le Tan Bao Chi
21-06-2020 15:42:32200,000ung hoMS 2020.148(Ung ho be Le Tan Chi Bao). cau cho con manh khoe; binh an.
21-06-2020 16:45:2650,000CT DEN:164037738305 CAO THAI DUONG
21-06-2020 17:06:2510,000Le Duc Anh chuyen tien
21-06-2020 17:35:11100,000MS2020.148. uh be Le Tan Chi Bao
21-06-2020 17:36:03100,000MS2020.137. uh cha con anh Thieu
21-06-2020 17:36:59100,000MS2020.135. uh me con chi Nguyet
21-06-2020 19:09:56500,000CT DEN:017312890828 Chuyen tien ung ho be Bao ma so 2020.148
21-06-2020 20:33:232,000,000CT DEN:017320542745 Ung ho cho be le tan chi bao bi ung thu FT20174460529673
22-06-2020 01:31:10100,000CT DEN:230718883634 Vietinbank 114000161718 ung ho MS 2020148 Ung ho be Le Tan Chi Bao; thoi gian GD:21/06/2020 23:12:15
22-06-2020 05:56:06200,000CT DEN:017400012976 MBVCB.442282662.427950.Ung ho MS 2020.149 ung ho chi Le Thi Thuy Vietnamnet 22 6 2020.CT tu 007100
22-06-2020 06:25:35200,000MS 2020.149( ung ho le thi thuy)
22-06-2020 06:29:362,000,000ung ho ma so 2020149 chi Le Thi Thuy thuong chi lam
22-06-2020 06:51:10200,000chuyen tien MS 2020.149 ung ho chi Le Thi Thuy
22-06-2020 06:52:30150,000Ms 2020.149 (ung ho Le Thi Thuy)
22-06-2020 06:57:05100,000CT DEN:017400015639 MBVCB.442301930.430882.ung ho MS 2020.149 Ung ho chi Le Thi Thuy .CT tu 1011000637567 LY THANH HIEU
22-06-2020 08:08:1710,000Le Duc Anh chuyen tien
22-06-2020 08:12:36200,000So GD goc: 995220062225852 995220062225852 - MS2020.148 LE TANCHI BAO
22-06-2020 09:14:2210,000Le Duc Anh chuyen tien
22-06-2020 09:53:44100,000CT DEN:017402062949 ms 2020.149 ung ho chi le thi thuy
22-06-2020 09:58:43100,000CT DEN:017402063427 ung ho ms 2020.145 ung ho em nguyen thi thuy an
22-06-2020 10:26:25200,000CT DEN:017403275958 MS 2020.139 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh
22-06-2020 10:37:51100,000Le Van Thuan chuyen tien ung ho chi Le Thi Thuy MS 2020149
22-06-2020 10:44:2420,000TRA XUAN BINH UNG HO 4 MS: 2020.146 , 2020.147 , 2020.148 , 2020.149
22-06-2020 11:28:491,000,000Ho tro ba Hoang Thi Kheo
22-06-2020 11:52:00100,000So GD goc: 10017652 MS 2020 149
22-06-2020 13:55:59300,000ms 2020.149(chi le thi thuy)
22-06-2020 13:56:19500,000MS 2020.149
22-06-2020 14:46:4420,000CT DEN:017414535798 MS2020 149
22-06-2020 15:05:2320,000MS 2020149 ung ho chi Le Thi Thuy
22-06-2020 15:37:50200,000Hoang Hoai Anh ck ung ho giup MS 2020.149 (ung ho chi Le Thi Thuy) xa Phu Gia; Huong Khe; Ha Tinh
22-06-2020 15:56:36500,000Ung ho MS 2020.149(Chi Le Thi Thuy) Le Dinh Quang chuyen tien
22-06-2020 16:06:57200,000ung ho MS 2020.149
22-06-2020 16:08:45300,000Ung ho MS 2020.149 (Ung ho chi Le Thi Thuy)
22-06-2020 16:16:29200,000MS 2020.149 (ung ho chi Le Thi Thuy)
22-06-2020 16:41:31100,000ung hoMS 2020.149
22-06-2020 17:05:25500,000Vu Thi Thuy Nga chuyen tien ung ho MS 2020.149 (ung ho chi Le Thi Thuy)
22-06-2020 17:31:47100,000Doan Quang Ha chuyen tien ung ho chi le thi thuy MS 2020 149
22-06-2020 18:29:19100,000CT DEN:017411653990 Transfer
22-06-2020 20:09:3050,000LPT ung ho MS 2020149 Ung ho chi Le Thi Thuy
22-06-2020 20:10:4150,000LPT ung ho MS 2020148 Ung ho be Le Tan Chi Bao
22-06-2020 20:18:4260,000TRAN THANH THAO LOAN uh Ms 2020.147.Chi THUY NGA.
22-06-2020 22:19:49200,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung hoMS 2020.149
23-06-2020 01:07:3550,000CT DEN:017500121609 Ungho MS2020 147 Ung ho chi Thuy Nga FT20175740795166; thoi gian GD:23/06/2020 00:01:24
23-06-2020 01:07:47100,000CT DEN:623012264793 ung ho MS2020.147 ung ho chi Thuy Nga; thoi gian GD:23/06/2020 00:04:39
23-06-2020 06:04:06200,000CT DEN:017500055166 MBVCB.443367877.695099.Ung ho MS 2020.150 ung ho chi Tran Thi Sinh Vietnamnet 23 6 2020.CT tu 0071
23-06-2020 07:48:44100,000UNG HO MS 2020.149 (UNG HO CHI LE THI THUY)
23-06-2020 07:51:57100,000UNG HO MS 2020.150 (UNG HO CHI TRAN THI SINH)
23-06-2020 08:01:11200,000MS 2020150  ung ho chi Tran Thi Sinh
23-06-2020 09:31:341,000,000PHUNG DANH NGUYEN UH MS 2020-150 TRAN THI SINH
23-06-2020 09:32:481,000,000PHUNG DANH NGUYEN UH MS 2020-148 LE TAN CHI BAO
23-06-2020 10:37:301,000,000Ung ho MS2020.150 (ung ho chi Tran Thi Sinh)
23-06-2020 10:56:16100,000CT DEN:017503123310 ung ho ma so 2020.148 ung ho be le tan chi bao
23-06-2020 13:49:27200,000LE VUONG  Chuyen tienung hoMS 2020.150(Ung ho chi Tran Thi Sinh)
23-06-2020 14:38:0350,000LPT çng hÙ MS 2020.150 (æng hÙ chË Tr§n ThË Sinh)
23-06-2020 15:31:185,000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.150
23-06-2020 16:05:11300,000MS 2020.150 ung ho chi Tran Thi Sinh
23-06-2020 17:52:38200,000CT DEN:017510402411 Ung ho be Nguyen Kim Hien mo tim
23-06-2020 18:09:41100,000CT DEN:017500019715 MBVCB.444039415.876654.ung ho be le tan chi bao MS 2020.148.CT tu 0011004368298 VUONG THI THU toi 11
24-06-2020 05:55:06200,000CT DEN:017600082737 MBVCB.444290088.946240.Ung ho MS 2020.151 ung ho gia dinh em Pham Thi Huyen Vietnamnet 24 6 2020.C
24-06-2020 06:57:47500,000CT DEN:017606864822 UNG HO MS 2020.151 GD EM PHAM THI HUYEN 240620 06 57 46 864822
24-06-2020 07:09:13500,000NGUYEN THI MEN ung ho MS 2020.151 pham thi huyen
24-06-2020 07:11:13200,000CT DEN:017600439791 MS 2020.141 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
24-06-2020 08:37:25100,000Huynh Thien Nga chuyen tien ung ho MS 2020.151(gia dinh em pham thi Huyen )
24-06-2020 09:52:3950,000LPT ung ho MS 2020151  gia dinh em Pham Thi Huyen
24-06-2020 09:57:0350,000UH MS 2020143
24-06-2020 10:47:0310,000Le Duc Anh chuyen tien
24-06-2020 10:51:181,000,000CT DEN:017610170315 TRAN LIEN HA UNG HO MS 2020.149 CHI LE THI THUY
24-06-2020 10:52:27500,000CT DEN:017603588791 ung ho ms 2020151
24-06-2020 11:29:3750,000CT DEN:017611787605 Ung ho MS 2020.148 FT20176104523969
24-06-2020 11:33:2150,000CT DEN:017611789718 Ung ho MS 2020.146 FT20176947036009
24-06-2020 21:32:22200,000CT DEN:017621133540 ung ho chi Tran Thi Sinh
25-06-2020 05:48:51200,000CT DEN:017700003357 MBVCB.445214935.190353.Ung ho MS 2020.152 ung ho em Chu Huy Hoang Vietnamnet 25 6 2020.CT tu 00710
25-06-2020 06:31:11300,000NGUYEN THI DIEM VAN Chuyen tien ung ho em Chu Huy Hoang MS 2020.152
25-06-2020 06:36:26300,000VU THI HUE ung ho MS 2020.152
25-06-2020 07:24:18500,000ung ho MS 2020.152( em Chu huy hoang)
25-06-2020 08:13:361,000,000CT DEN:017708500445 UNG HO MS 2020.152 EM CHU HUY HOANG
25-06-2020 08:42:302,000,000Ung ho MS 2020.152 (em Chu Huy Hoang)
25-06-2020 08:51:1650,000Ung ho ma so 2020.150 (chi Tran Thi Sinh)
25-06-2020 09:45:47100,000Ung ho ma so 2020.152 (em Chu Huy Hung)
25-06-2020 09:46:53100,000CT DEN:017709211443 Ung ho Ms 2020.152 FT20177326938482
25-06-2020 10:37:47300,000Ung ho MS 2020.147 (ung ho chi Thuy Nga)
25-06-2020 10:41:03100,000CT DEN:017703218816 ung ho ms 2020.152 em chu huy hoang
25-06-2020 10:45:39100,000CT DEN:017703219179 ung ho ms 2020.151 gia dinh em pham thi huyen
25-06-2020 10:59:00200,000Ung Ho MS2020.152 (em Chu Huy Hoang)
25-06-2020 14:35:0010,000Le Duc Anh chuyen tien
25-06-2020 14:44:2610,000TRA XUAN BINH UNG HO 2 MS 2020.151 , 2020.152
25-06-2020 18:37:30100,000LPT ung ho MS 2020152 em Chu Huy Hoang
25-06-2020 20:01:22300,000LE VUONG Chuyen tien ung hoMS 2020.152(em Chu Huy Hoang)
25-06-2020 20:18:01300,000CT DEN:017713582762 Chuyen tien ung ho MS2020.152 em Chu Huy Hoang
25-06-2020 21:53:48200,000ung ho MS 2020.152 chu huy hoang
25-06-2020 22:30:09200,000Le Thi Yen ung ho MS 2020.149 (ung ho chi Le Thi Thuy)
25-06-2020 22:31:24300,000ung ho MS2020.152 (em Chu Huy Hoang)
26-06-2020 02:03:3580,000CT DEN:017723025475 MoMoT01229566791T6070935224T970415TMS 2020149Ung ho chi Le Thi Thuy; thoi gian GD:25/06/2020 23:29:07
26-06-2020 05:47:14200,000CT DEN:017800032891 MBVCB.446207666.452055.Ung ho MS 2020.153 ung ho be Tran Duc Duy Vietnamnet 26 6 2020.CT tu 007100
26-06-2020 06:01:3950,000Pham Hoang Anh chuyen tien
26-06-2020 06:02:11200,000ung ho TRAN DUC DUY
26-06-2020 06:12:22100,000Ung ho anh em Vu Quang Dang ms 2020139
26-06-2020 06:14:34100,000Ung ho be Tran Duc Duy ms 2020-153
26-06-2020 06:18:47100,000Nguyen hoang Hai ung ho ms 2020.153
26-06-2020 06:56:301,500,000CT DEN:017823671644 Chuyen tien ung ho chau tran duc duy ma so 2020.153
26-06-2020 06:56:59200,000Ung ho MS 2020.153 ( be Tran Duc Duy)
26-06-2020 07:21:24100,000ung ho ms 2020.153 (be tran duc duy)
26-06-2020 07:40:32200,000CT DEN:017807647539 Ung ho Ms 2020.153 be Tran Duc Duy FT20178310680911
26-06-2020 07:57:56200,000CT DEN:075254494618 Vietinbank 114000161718 MS 2020 153 be tran duc duy
26-06-2020 08:11:5910,000Le Duc Anh chuyen tien
26-06-2020 08:25:001,000,000ung ho ms 2020.153 be Tran Duc Duy. chuc con nhanh khoe
26-06-2020 08:31:1150,000CT DEN:017800049536 MBVCB.446283301.470406.CK cho be TRAN DUC DUY.CT tu 0091000681428 DOAN TUAN HOANG toi 114000161718 B
26-06-2020 08:33:38200,000CT DEN:017808666889 Ung ho MS 2020.153 be Tran Duc Duy FT20178133951485
26-06-2020 08:41:00200,000MS 2020.153 (be Tran Duc Duy)
26-06-2020 08:46:42500,000CT DEN:017801736629 Chuyen tien giup be Duy ma so 2020.153
26-06-2020 09:04:55300,000ung ho MS 2020.153 (be Tran Duc Duy)
26-06-2020 09:17:51200,000CT DEN:017800061858 MBVCB.446329818.484133.mong.be.mau.khoe.CT tu 1012898202 TRAN VAN HUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMN
26-06-2020 09:18:45200,000CT DEN:017802762465 ung ho MS 2020.153 be Tran Quoc Duy
26-06-2020 09:50:21100,000CT DEN:017800071376 MBVCB.446365024.494728.chuc con mau khoe.CT tu 0381000355854 NGUYEN THI HANH toi 114000161718 BAO VI
26-06-2020 09:56:40500,000So GD goc: 10008039 MS 2020.149 (Ung Ho Le Thi Thuy) Mong Chi som binh phuc nuoi con thuong cac con qua
26-06-2020 09:58:33200,000CT DEN:017809718978 Ung ho MS 2020.153 FT20178537006390
26-06-2020 10:18:59200,000Nguyen Thi Thanh Nhan chuyen tien ung ho ms 2020.153(be tran duc duy)
26-06-2020 10:21:515,000,000ung ho ma so 2020153 be Tran Duc Duy rang len thuong em lam
26-06-2020 10:28:28300,000ung ho ms 2020.153 (be tran duc duy)
26-06-2020 10:50:28200,000NGUYEN DUY TOAN Chuyen tien giup be Duy mo tim
26-06-2020 10:56:40100,000CT DEN:017803060710 ung ho MS 2020.153 be Tran Duc Duy
26-06-2020 13:36:09200,000So GD goc: 10012650 Ung ho MS 2020 153 be Tran Duc Duy
26-06-2020 13:44:41100,000CT DEN:017813463925 MS 2020 153
26-06-2020 15:48:17100,000So GD goc: 995220062624967 995220062624967 - MS 2020.152 CHU HUY HOANG
26-06-2020 19:38:47100,000CT DEN:017819062242 Hoc sinh co Hoang Trang 12A5 ung ho em FT20178118795140
26-06-2020 20:20:23150,000STA ungho ms2020.152 (be Chu Huy Hoang)
26-06-2020 21:02:45200,000NGUYEN TAN PHAT Chuyen tien
26-06-2020 22:46:4950,000LPT ung ho MS 2020153 be Tran Duc Duy
27-06-2020 05:36:051,000,000CT DEN:017922298450 ung ho ms 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy
27-06-2020 06:08:31100,000MS 2020.154
27-06-2020 06:29:27500,000ung ho MS2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
27-06-2020 06:42:40100,000MS 2020.154 be Thanh Thuy
27-06-2020 06:47:51200,000CT DEN:017900068157 MBVCB.447167913.711808.Ung ho MS 2020.154 ung ho be Nguyen Thanh Thuy Vietnamnet 27 6 2020.CT tu 0
27-06-2020 06:59:01100,000CT DEN:017923310218 Chuyen tien ung ho chau Thanh Thuy
27-06-2020 07:06:05500,000CT DEN:017900078709 ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy
27-06-2020 07:13:05100,000CT DEN:017907138277 MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy chuc con mau khoe nhe
27-06-2020 07:14:00500,000ung ho MS 2020_154 (be Nguyen Thanh Thuy)
27-06-2020 07:18:272,000,000ung ho ma so 2020154 be Nguyen Thanh Thuy thuong be nhieu lam
27-06-2020 07:22:40200,000Ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
27-06-2020 07:28:48100,000MS 2020154( chau Nguyen Thanh Thuy)
27-06-2020 07:35:48100,000Quach Ngoc Phuong Giang chuyen tien ung ho  MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
27-06-2020 07:39:41300,000DANG MINH HUNG Chuyen tien MS 2020.154 (be nguyen thanh thuy)
27-06-2020 07:41:16300,000MS 2020.154 Ung Ho be Nguyen Thanh Thuy
27-06-2020 07:49:29300,000Giup do be Nguyen Thanh Thuy con chi Le Xuan bi ung thu BV Ung Buou
27-06-2020 08:13:35500,000MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
27-06-2020 08:23:42500,000CT DEN:017908210219 MoMoT0966018486T6086280278T970415TMS 2020154 be Nguyen Thanh Thuy chuc con mau khoi benh nhe
27-06-2020 08:54:44100,000CT DEN:017908197376 Ung ho be MS 2020.154 be nguyen thanh thuy FT20179241813960
27-06-2020 08:58:31100,000UNG HO MS 2020.154 (BE NGUYEN THANH THUY)
27-06-2020 09:01:04200,000Nguyen Xuan Thuy chuyen tien ung ho MS2020.154(be Nguyen Thanh Thuy)
27-06-2020 09:01:50100,000ung ho ms 2020.153 (be Tran Duc Duy)
27-06-2020 09:02:35500,000CT DEN:017902363215 Chuyen tien ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy
27-06-2020 09:10:38300,000ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy
27-06-2020 09:33:48500,000CT DEN:092843265948 Vietinbank 114000161718 ung ho MS 2020 154 be Nguyen Thanh Thuy
27-06-2020 09:34:28200,000Le Thi Thuy Quynh chuyen tien cho be Nguyen Thanh Thuy ; MS 2020.154
27-06-2020 09:35:41300,000ung ho ms 2020.154 be nguyen thanh thuy
27-06-2020 09:37:26100,000ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
27-06-2020 09:40:34200,000CT DEN:093534578427 Vietinbank 114000161718 MS 2020154 be Nguyen Thi Thanh Thuy
27-06-2020 09:49:10200,000CT DEN:017909965602 MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy chuc con chong khoe mong moi dieu tot dep nhat se den voi con
27-06-2020 09:52:051,000,000CT DEN:017902156217 Ung ho MS 2020.154 Be Nguyen Thanh Thuy
27-06-2020 10:19:02200,000Ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
27-06-2020 10:29:43500,000CT DEN:017910248807 Ung ho be Nguyen thanh thuy MS 2020.154 FT20179651573283
27-06-2020 10:43:27200,000TRAN CHUC GIANG Chuyen tien ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
27-06-2020 10:50:00100,000ung ho MS 2020.154 (be nguyen thanh thuy)
27-06-2020 11:03:33100,000CT DEN:105755584706 Vietinbank 114000161718 LE THI THUY HIEN chuyen khoan ung ho be Tran Duc Duy MS 2020 153
27-06-2020 11:07:08500,000CT DEN:110149746187 Vietinbank 114000161718 LE THI THUY HIEN chuyen khoan ho chi Tran T My Hanh o Q7 tp HCM
27-06-2020 11:10:331,000,000CT DEN:017904503493 200627000011204 MS.2020.154 UH Be Nguyen Thanh Thuy ZP5MF0EH83DM
27-06-2020 11:18:09100,000chuc chau mau khoe manh
27-06-2020 11:19:11500,000PHAM VAN TU Chuyen tien ung ho MS 2020.154 be Thanh Thuy
27-06-2020 12:27:2850,000ung ho Ma so 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
27-06-2020 13:02:2950,000LPT ung ho MS 2020154  be Nguyen Thanh Thuy
27-06-2020 13:19:08100,000CT DEN:017913379631 Ung ho MS 2020 154 Be Nguyen Thanh Thuy
27-06-2020 14:02:43200,000Phuong Apa ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
27-06-2020 14:19:12200,000CT DEN:017914424505 cho ms 2020154
27-06-2020 14:37:27500,000ung ho ms 2020.154
27-06-2020 14:38:26500,000ung ho ms 2020.146
27-06-2020 14:51:42150,000STA ungho ms2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
27-06-2020 15:30:103,000,000gui be nguyen thanh thuy; MS 2020154
27-06-2020 15:53:08100,000Giup MS 2020154 be Nguyen Thanh Thuy
27-06-2020 15:58:25500,000CT DEN:017915516479 Ung ho MS 2020 154 be Nguyen Thanh Thuy
27-06-2020 16:31:18500,000CT DEN:017916402699 Ung ho MS 2020.154 Nam mo duoc su luu ly quang vuong phat FT20179518034310
27-06-2020 16:38:52200,000MS 2020.154(be Nguyen Thanh Thuy)
27-06-2020 18:26:15500,000ung ho MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
27-06-2020 20:10:09100,000CT DEN:017913703072 Chuyen tien ung ho chau Nguyen Thanh Thuy MS 2020. 154
27-06-2020 21:00:15100,000CT DEN:017921867793 ung ho MS 2020 15 be Nguyen Thanh Thuy
27-06-2020 21:38:141,000,000PHAM THI LAN ANH UNG HO MS 2020.153(be TRAN DUC DUY)
27-06-2020 22:11:281,000,000PHAM THI LAN ANH UNG HO MS 2020.154 (be NGUYEN THANH THUY)
28-06-2020 01:16:44200,000MS 2020.154 BE NGUYEN THANH THUY
28-06-2020 06:40:54200,000CT DEN:018000054033 MBVCB.447869366.914459.Ung ho MS 2020.155 ung ho co Phan Thi Chinh Vietnamnet 28 6 2020.CT tu 0071
28-06-2020 07:43:13200,000Ung ho MS 2020.155 ( co PHAN THI CHINH )
28-06-2020 09:51:56500,000CT DEN:094703641021 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho ms 2020155
28-06-2020 11:23:5750,000LPT ung ho MS 2020155 co Phan Thi Chinh
28-06-2020 12:02:18200,000ung ho MS 2020.155 (co Phan Thi Chinh)
28-06-2020 13:09:001,000,000Ubg ho MS 2020154 be Nguyen Thanh Thuy
28-06-2020 16:11:06500,000CT DEN:018009005546 Chuyen tien ung ho ma so 2020.155 cho co Chinh
28-06-2020 16:19:03200,000CT DEN:018016420004 Ung ho MS 2020 154 be Nguyen Thanh Thuy
28-06-2020 16:24:20300,000MS 2020.154
28-06-2020 17:42:56800,000CT DEN:018010344231 Ung ho MS 2020.076 ung ho be quach kha han
28-06-2020 17:57:06100,000CT DEN:018017519023 Ms 2020 152
28-06-2020 17:57:12100,000CT DEN:018010640272 200628000021025 chia se MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy ZP5MF1CAVRUF
28-06-2020 17:58:40200,000CT DEN:018017791224 UNGHO MS 2020.152 FT20181816524491
28-06-2020 18:05:02500,000CT DEN:018011229979 Ung ho MS 2020153 be TRAN DUC DUY
28-06-2020 19:38:2930,000MS2020153 Tran Duc Duy
28-06-2020 19:47:21200,000NGUYEN VAN PHUONG UHMS 2020.153 Tran Duc Duy ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )
28-06-2020 20:00:4930,000MS2020154 be Nguyen Thanh Thuy
28-06-2020 20:16:27200,000khanh Nam chuyen cho em nguyen thanh thuy ma so 2020154
28-06-2020 21:00:2250,000ung hoMS 2020.154(be Nguyen Thanh Thuy)
28-06-2020 21:42:29100,000CT DEN:018014662711 CASHOUT247 01677696340 6104343212 100000
29-06-2020 01:15:16200,000CT DEN:225232124645 Vietinbank 114000161718 MAI VAN PHU ung ho MS 2020153 be Tran Duc Duy; thoi gian GD:28/06/2020 22:57:43
29-06-2020 05:54:36200,000CT DEN:018100001823 MBVCB.448447552.075060.Ung ho MS 2020.156 ung ho be Le Phuong Chi Vietnamnet 29 6 2020.CT tu 00710
29-06-2020 06:27:552,000,000ung ho ma so 2020156 be Le Phuong Chi thuong be lam
29-06-2020 06:28:03100,000Quach Ngoc Phuong Giang chuyen tien ung ho MS 2020.156 (be Le Phuong Chi)
29-06-2020 06:59:29100,000ms2020.156 le phuong chi
29-06-2020 07:05:18100,000CT DEN:070017855385 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 MS 2020156
29-06-2020 07:25:48100,000CT DEN:072047684503 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 MS 2020 144
29-06-2020 07:30:25200,000CT DEN:018100006237 MBVCB.448474993.079921.MS.2020.156.CT tu 0071000945985 TRAN HUU LOC toi 114000161718 BAO VIETNAMNET
29-06-2020 07:37:452,000,000Dinh Quang Khoi chuyen tien ung ho MS2020.156 (be Le Phuong Chi)
29-06-2020 07:42:53300,000LAM VAN DAT Chuyen tien ung ho MS 2020.156
29-06-2020 07:43:02200,000CT DEN:018100007436 MBVCB.448481944.081235.ung ho me con c tham.CT tu 0071004137307 TRAN THI THU THUY toi 114000161718 B
29-06-2020 08:05:13500,000So GD goc: 995220062951414 995220062951414 - ung ho MS 2020.156 be Le Phuong Chi
29-06-2020 08:06:05200,000Ung ho MS 2020.156 ( be Le Phuong Chi ). Chuc con mau khoe.
29-06-2020 08:07:55500,000An Le Phuong chuyen tien ung ho ms 2020.156 (be le phuong chi)
29-06-2020 08:12:021,000,000MS 2020156(be le phuong chi)
29-06-2020 08:29:06200,000CT DEN:018108938047 UnghoMS2020.156 FT20181084807054
29-06-2020 08:30:37300,000DANG MINH HUNG Chuyen tien MS 2020.156 (be Le Phuong Chi)
29-06-2020 08:32:45200,000MS 2020156 be Le Phuong Chi
29-06-2020 09:03:33500,000Huynh Thien Thao chuyen tien ms 2020.156 Le Phuong Chi
29-06-2020 09:18:54100,000Le Van Thuan chuyen tien ung ho chau Le Phuong Chi MS 2020156
29-06-2020 09:20:15100,000CT DEN:018102293016 Chuyen tien
29-06-2020 09:24:50200,000So GD goc: 10000343 ho tro me con chi Tham va be Phuong Chi (VietinBank) - NH TMCP Cong Thuong HA NOI
29-06-2020 09:32:31100,000ung ho ms 2020.156 (be Le Phuong Chi)
29-06-2020 09:44:542,000,000DANG THANH HOANG Chuyen tien be phuong chi o Ha Tinh
29-06-2020 09:50:51500,000So GD goc: 10005960 Ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy
29-06-2020 10:01:17200,000UNG HO MS 2020.156 (be LE PHUONG CHI)
29-06-2020 10:03:161,500,000UH Ma2020.154 be Nguyen Thi Thuy Ms 2020.156 be Le Phuong Chi Ms2020.142 be Hoang Le Tu Uyen
29-06-2020 10:05:01500,000Pham Thi Lan Huong chuyen tien UH Ms2020146 ( Be Vo Hoang Uyen)
29-06-2020 10:13:21200,000So GD goc: 10006754 Ung ho ms 2020.153 tran duc duy
29-06-2020 10:16:28300,000CT DEN:018103528612 Ung Ho MS 2020.156 be Le Phuong Chi
29-06-2020 10:29:04500,000CT DEN:018103349436 ung ho me con chi Le Thi Tham
29-06-2020 10:38:151,000,000ung ho MS 2020.156 (le phuong chi)
29-06-2020 10:56:591,000,000CT DEN:018103376821 ung ho MS 2020.156 be Le Phuong Chi
29-06-2020 10:57:25200,000NGUYEN TIEN KHAI Chuyen tien cho MS 2020.156 giup em Le Phuong Chi.
29-06-2020 11:04:4450,000CT DEN:018111331896 2020 156 le phuong chi
29-06-2020 11:12:57200,000ung ho pe Le Phuong Chi MS 2020.156
29-06-2020 11:15:1350,000LPT ung ho MS 2020156 be Le Phuong Chi
29-06-2020 11:33:09500,000CT DEN:290062223852 UH Ms2020139 Anh em Vu Quang Dang
29-06-2020 11:42:25500,000MS 2020.156
29-06-2020 11:42:50300,000CT DEN:018111323345 UNG HO MS 2020.156 BE LE PHUONG CHI 290620 11 42 47 323345
29-06-2020 11:55:50500,000MS 2020156 be Le Phuong Chi
29-06-2020 11:59:57200,000CT DEN:018100116257 UNG HO MS 2020.156 BE LE PHUONG CHI
29-06-2020 12:17:59100,000Nguyen Thi Huyen ung ho Ms 2020.156
29-06-2020 12:55:30200,000thanh xuan uh 2020.156 Le phuong chi
29-06-2020 13:01:51500,000CT DEN:018106695019 Ung ho MS 2020.156 Be Le Phuong Chi
29-06-2020 13:37:14200,000CT DEN:018113113271 UNG HO MS 2020.152 EM CHU HUY HOANG
29-06-2020 13:49:10200,000CT DEN:018100096860 MBVCB.448876286.180588.ung ho ms 2020.156 be le phuong chi .CT tu 0701000412756 LE HUNG PHONG toi 1
29-06-2020 13:51:03300,000MS 2020.156 Le Phuong Chi
29-06-2020 13:57:073,000,000CT DEN:018113337421 CTY TUONG MINH UNG HO MS 2020.156 BE LE PHUONG CHI 290620 13 57 04 337421
29-06-2020 13:58:442,000,000CT DEN:018113337645 CTY NGUYEN AN UNG HO MS 2020.156 BE LE PHUONG CHI 290620 13 58 42 337645
29-06-2020 14:00:383,000,000CT DEN:018114337891 NGUYEN VAN TAI Q1 UNG HO MS 2020.156 BA LE PHUONG CHI 290620 14 00 36 337891
29-06-2020 14:02:312,000,000CT DEN:018114338167 HUYNH VAN THANH HUYNH BINH CHANH UNG HO MS 2020.156 BE LE PHUONG CHI 290620 14 02 24 338167
29-06-2020 14:03:582,000,000CT DEN:018114338369 NGUYEN HOA LAN HUYEN BINH CHANH UNG HO MS 2020.156 BE LE PHUONG CHI 290620 14 03 57 338369
29-06-2020 14:05:172,000,000CT DEN:018114338528 NGUYEN VAN TAY QUAN BINH TAN UNG HO MS 2020.156 BE LE PHUONG CHI 290620 14 05 16 338528
29-06-2020 15:50:59100,000MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy
29-06-2020 15:57:031,000,000NGUYEN THI MY DUNG GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS 2020: 154 MS2020:156
29-06-2020 15:57:05100,000CT DEN:018108736206 ung ho MS 2020.154
29-06-2020 15:58:1320,000TRA XUAN BINH UNG HO 4MS 2020.153, 2020.154, 2020.155, 2020.156
29-06-2020 16:02:13200,000CT DEN:018109044404 ung ho MS 2020.156 be Le Phuong Chi
29-06-2020 16:17:27100,000CT DEN:018109745729 CASHOUT247 01245598486 6112227869 100000
29-06-2020 16:30:2950,000Ung ho MS 2020.156 (be Le Phuong Chi). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
29-06-2020 16:31:33300,000ung ho ma so 2020.156
29-06-2020 16:52:28100,000UNG HO MS 2020154
29-06-2020 17:46:31100,000CT DEN:018117283947 Ung ho MS 2020.154 FT20181200810309
29-06-2020 17:46:36100,000CT DEN:629234840057 MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy
29-06-2020 18:10:03500,000CT DEN:018111670267 ung ho MS 2020.154 be nguyen thanh thuy
29-06-2020 18:33:48100,000CT DEN:018118156304 MS 2020153 be Tran Duc Duy
29-06-2020 19:13:59500,000Ung ho MS 2020.156( Be Le Phuong Chi )Le Dinh Quang chuyen tien
29-06-2020 20:20:39500,000CT DEN:018113755592 MS2020.154
29-06-2020 20:24:34200,000Ha An ung ho be Le Phuong Chi; MS 2020156
29-06-2020 21:00:00300,000CT DEN:018100013830 MBVCB.449365196.310153.ung ho ms 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy.CT tu 0491000025281 TRIEU MANH CHIEN
29-06-2020 21:11:44100,000Ung ho MS 2020.154
29-06-2020 21:28:01100,000CT DEN:018121408817 MoMoT0935775011T6117766874T970415TMS 2020154
29-06-2020 22:26:07500,000Duong Bao Tran ung ho MS 2020.156 be Le Phuong Chi
29-06-2020 22:30:45150,000ung hoMS 2020.156(be Le Phuong Chi)
29-06-2020 22:30:48500,000Duong Thi Chau Tran ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy
29-06-2020 22:31:09100,000CT DEN:018115794774 200629000049910 Ung ho ma so 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy ZP5MF2A4QE6S
29-06-2020 22:35:2750,000NGUYEN ung ho MS 2020.152
30-06-2020 02:17:3942,396Tra lai tai khoan DDA
30-06-2020 02:24:09500,000Huynh Van Hai ung ho chau Le Phuong Chi  MS 2020 156; thoi gian GD:30/06/2020 00:11:16
30-06-2020 03:01:141,000,000ms 2020156 be le phuong chi; chuc con mau khoi
30-06-2020 04:04:02500,000CT DEN:018204441440 Ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy FT20182024801954
30-06-2020 05:28:49300,000CT DEN:018200027562 MBVCB.449774863.381540.UNG HO MS 2020.153 be Tran Duc Duy .CT tu 0511000412165 TRUONG THI KIM XUYE
30-06-2020 05:49:45200,000CT DEN:018200028159 MBVCB.449777498.382185.Ung ho MS 2020.157 ung ho vo chong ba Phong Vietnamnet 30 6 2020.CT tu 0071
30-06-2020 06:30:25100,000CT DEN:018223851784 2020.157 ung ho ba Phong
30-06-2020 08:03:31500,000So GD goc: 10000996 MS 2020.156 Le Phuong Chi
30-06-2020 08:04:231,000,000So GD goc: 10001661 Tang be chi ung thu
30-06-2020 08:05:47200,000gui chi le thi tham
30-06-2020 08:21:01200,000HUYNH NGHI UNG HO MA SO 2020156 BE LE PHUONG CHI
30-06-2020 08:32:02500,000VO HUU DANH UNG HO MS 2020156 , BO LE PHUONG CHI, CHUC BE CHONG BINH PHUC 
30-06-2020 08:33:17500,000VO HUU DANH UNG HO MS 2020154, BE NGUYEN THANH THUY, CHUC BE CHONG BINH PHUC 
30-06-2020 09:03:3250,000ung ho MS 2020157 vo chong ba Phong
30-06-2020 09:15:37500,000Giup be NGUYEN THANH THUY MS2020154
30-06-2020 09:47:4150,000ung ho ma so 2020.156 (be Le Phuong Chi)
30-06-2020 09:51:1750,000ung ho ma so 2020.155 (co Phan Thi Chinh)
30-06-2020 12:30:42100,000CT DEN:018212627534 Ung ho ms 2020.154 FT20182657542603
30-06-2020 12:39:01200,000CT DEN:018200020758 MBVCB.450170971.485461.Ung ho MS 2020.154.CT tu 0491000140567 PHAM NGOC QUY toi 114000161718 BAO VIE
30-06-2020 12:47:07150,000MS 2020.154
30-06-2020 13:49:44100,000CT DEN:018213491506 ung ho MS 2020 154 be Nguyen Thanh Thiy
30-06-2020 13:50:27100,000Ho Van Minh chuyen tien giup vo chong ba phong
30-06-2020 14:06:02100,000CT DEN:018200090823 MS 2020.154
30-06-2020 14:07:58100,000MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
30-06-2020 14:17:1950,000CT DEN:018207152074 ung ho be nguyen thanh thuy ms 2020.154
30-06-2020 14:22:09100,000TRAN TUAN CANH Chuyen tien
30-06-2020 14:22:18150,000CT DEN:018214533849 ung ho ma so 2020 154 be Nguyen Thanh Thuy
30-06-2020 14:28:06100,000ung ho MS 2020.154(be nguyen thanh thuy)
30-06-2020 14:36:07700,000CT DEN:018207169489 Ung ho be Nguyen Thanh Thuy Ms 2020.154 dieu tri ung thu mau chuc chau mau het benh
30-06-2020 15:18:105,000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.157
30-06-2020 16:35:29100,000MS 2020.154 Be Nguyen Thanh Thuy
30-06-2020 16:45:13200,000UNG HO MS 2020.154
30-06-2020 16:55:32100,000CT DEN:018209436588 Ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy
30-06-2020 17:05:03200,000ung ho MS 2020.154 be nguyen thanh thuy
30-06-2020 17:15:26100,000CT DEN:018217855186 Ung ho MS 2020 154 be Nguyen Thanh Thuy
30-06-2020 18:04:55200,000CT DEN:018211468292 ung ho MS 2020.154
30-06-2020 18:42:2950,000MS 2020.153
30-06-2020 19:24:38100,000Ung Ho MS 2020.154
30-06-2020 19:36:32100,000MS 2020.154 (be Nguyen Thanh Thuy)
30-06-2020 19:53:30100,000CT DEN:018200012433 ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy
30-06-2020 21:17:37300,000CT DEN:630265427793 ung ho ms 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy
30-06-2020 21:17:532,000,000CT DEN:018221922712 MS 2020.018 be Nguyen Thien An FT20183739409175
30-06-2020 21:22:34100,000CT DEN:018214512773 ung ho MS 2020.154 be Nguyen Thanh Thuy
30-06-2020 22:25:1850,000LPT ung ho MS 2020157 vo chong ba Phong
 

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ngày ủng hộ Họ và tên người ủng hộ  Số tiền Mã số ủng hộ 
22/6/20Ảnh Duyên     1,000,0002020.146,148
23/6/20Minh Đức, hồng Đức     2,000,0002020.149
23/6/20Bảo Dương     2,000,000 2020.143 
24/6/20Quốc Nguyên        500,0002020.111
26/6/20Nguyễn Văn Thông + Nguyễn Thị Kim Ngọc     2,000,0002020.138,142,148,152
29/6/20Cô Linh        500,0002020.156
29/6/20Anh Dũng Q6 HCM        500,0002020.156
30/6/20Anh Đạt     2,500,0002020.147 500.000 đồng, 148, 149 1 triệu đồng, 

Ban Bạn đọc

Trao hơn 347 triệu đồng cho ba anh em mồ côi ở Thanh Hóa

Trao hơn 347 triệu đồng cho ba anh em mồ côi ở Thanh Hóa

Báo VietNamNet vừa trao hơn 347 triệu đồng cho ba anh em Vũ Quang Đăng, Vũ Thị Thu Trang và Vũ Phạm Kim Phúc, trú tại Thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa).