1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
21/5/20211,000IBVCB.1151770541.asdf.CT tu 1020740181 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/20211,000IBVCB.1151724513.sf.CT tu 1020821873 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/20211,000IBVCB.1151669316.asd.CT tu 1020736774 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/20211,000IBVCB.1151649371.vasd.CT tu 1019973280 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/20211,000IBVCB.1151031972.jj.CT tu 0721000667793 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/20211,000IBVCB.1151028177.nn.CT tu 0911000070051 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/20211,000IBVCB.1151023598.ss.CT tu 0071000996991 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/202110,000IBVCB.1151510833.Ung ho MS 2021 131 Be Binh Minh.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/5/202110,000083105.210521.075221.Ung ho MS 2021 121 be Nguyen Binh Minh NAM MO QUAN THE AM BO TAT
21/5/202120,000737487.210521.195044.Phan Thuy Linh ung ho NCHCCCL thang 5 2021
21/5/202120,000990238.210521.184950.Ung Ho em Bui Thi Ngoc - SV Hoc Vien Ngoai Giao
21/5/202120,000949904.210521.134310.ung ho NCHCCCL thao 0986307522
21/5/202130,000001976.200521.224422.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Nhu chua he co cuoc chia ly banh mi noi than thuong
21/5/202150,000342593.200521.235714.Ung ho NCHCCCL Cua it long nhieu Chuc chuong trinh phat trien vung manh hon de giup do nhung gia dinh duoc doan tu a
21/5/202150,000MBVCB.1150616238.ung ho NCHCCCL. NGUYEN HUYNH LAN ANH 0942842118.CT tu 0631000494656 NGUYEN HUYNH LAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/202150,000MBVCB.1152100929.MS 2021 125.CT tu 0011001409914 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/5/202150,000344032.210521.165217.Ung ho NCHCCCL Hung 0962964555
21/5/202150,000MBVCB.1151648291.UH MS 2021.130 (em Bui Thi Ngoc).CT tu 0161001713539 VAN THI DIEM CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/202150,000219218.210521.133333.Ung ho em Ngoc MS 2021.130
21/5/202150,000607797.210521.101731.Ung ho MS2021.130 FT21141117809073
21/5/202150,000563017.210521.093611.Ung ho NCHCCCL FT21141080478915
21/5/202150,000MBVCB.1150832542.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.121 be Nguyen Binh Minh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/202150,000MBVCB.1150826403.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.129 be Nguyen Ha Khanh Vy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/202150,000MBVCB.1150821203.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.128 be Vo Thi Xuan Thao. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/2021100,000419870.210521.215752.Facbuk Long Hong Lan xin dong gop banh my 0904255537
21/5/2021100,000MBVCB.1152356533.Chau Minh Tue, Minh Quang ung ho em Minh: MS 2021.131.CT tu 0011004019096 DAM VAN THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/2021100,000MBVCB.1152126934.MS 2021 124 Be Nguyen Nhat Truong.CT tu 0011001409914 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/5/2021100,000MBVCB.1152107811.MS 2021 123 be Hoang Van Duc.CT tu 0011001409914 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/5/2021100,000MBVCB.1152097872.MS 2021 128 be Vo Thi Xuan Thao.CT tu 0011001409914 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/5/2021100,000MBVCB.1152091908.MS 2021 126 em NGUYEN HUU HOA.CT tu 0011001409914 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/5/2021100,000MBVCB.1152083506.MS 2021 129 Be Nguyen Ha Khanh Vy.CT tu 0011001409914 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/5/2021100,000626952.210521.161303.ms 2021.130
21/5/2021100,000MBVCB.1151741728.MS 2021.131.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/2021100,000487795.210521.145213.PHAM VAN THAI Vietcombank 0011002643148 ms 2021 131 be nguyen binh minh
21/5/2021100,000667369.210521.120916.T ung ho be Nguyen binh Minh MS 2021.121
21/5/2021100,000MBVCB.1151311424.DANG XUAN QUYET xanh pon ha noi ung ho ms 2021.121.CT tu 0451000281656 DANG XUAN QUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/2021100,000069598.210521.112749.PHAM NGOC TUNG NGHIEM P MINH TRAM UNG HO MS 2021.130 (EM BUI THI NGOC)-210521-11:27:24 069598
21/5/2021100,000069483.210521.112424.PHAM NGOC TUNG NGUYEN THU THUY UNG HO MS 2021.121 (BE NGUYEN BINH MINH)-210521-11:23:32 069483
21/5/2021100,000200190.210521.110411.Ms2021 121 Be Nguyen Binh Minh
21/5/2021100,000784084.210521.103715.VietLV Ung ho MS 2021.121 be Nguyen Binh Minh
21/5/2021100,000647260.210521.084220.Ung ho em Bui Thi Ngoc MS 2021.130
21/5/2021100,000121444.210521.083007.Vinh Nam ung ho ms 2021 131 be Nguyen Binh Minh
21/5/2021100,000IBVCB.1150838131.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.121 (be Nguyen Binh Minh). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/2021100,000MBVCB.1150837672.MS 2021.121.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/2021100,000076249.210521.074256.MS 2021 121 be Nguyen Binh Minh
21/5/2021100,000441607.210521.070946.Ung ho NCHCCCL Phan Quoc Bau 0327107799
21/5/2021100,000MBVCB.1150773325.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.121 (be Nguyen Binh Minh)Vietnamnet 21/05/2021 .CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/2021175,000ATM_FTF.10800545.036377.20210521.132950.9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
21/5/2021200,000269809.210521.212715.Bui Thi Ngoc- MS2021.130 FT21142660900450
21/5/2021200,000166291.210521.192245.Ung ho NCHCCCL Stan Taiwan FT21141157102791
21/5/2021200,000MBVCB.1152151492.ms 2021 131.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/5/2021200,000743805.210521.164419.MS 2021.129 be Nguyen Ha Khanh Vy
21/5/2021200,000698192.210521.154127.ung ho ms2021.130 em Bui Thi Ngoc
21/5/2021200,000566936.210521.144329.ungho NCHCCCL Ngoc0383619515
21/5/2021200,000421154.210521.133654.TRINH THI TU CHUYEN KHOAN ung ho nchcccl Trinh tu 0776438668.421154
21/5/2021200,000MBVCB.1151391482.Ung ho ma so 2021.123( be Hoang Van Duc).CT tu 1016786019 NGUYEN THI THU LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/2021200,000MBVCB.1151325570.MS 2021.130 (em Bui Thi Ngoc).CT tu 0011002081403 NGUYEN PHUONG LAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/2021200,000MBVCB.1151258714.MS 2021.121 (be NGUYEN BINH MINH).CT tu 0281000197735 NGUYEN THI NGOC HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/2021200,000MBVCB.1151255462.MS 2021.123 (be HOANG VAN DUC).CT tu 0281000197735 NGUYEN THI NGOC HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/2021200,000771768.210521.103059.Ung ho MS 2021.130 Bui Thi Ngoc
21/5/2021200,000IBVCB.1151116665.Ung ho be Nguyen Binh Minh (MS:2021.121).CT tu 0111000320961 PHAM NGOC THANH THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/2021200,000MBVCB.1151092519.Ung ho NCHCCCL-Le Van Dinh: 0935005788.CT tu 0041000027576 LE VAN DINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/2021200,000IBVCB.1151064583.DINH THI THUY LINH ung ho MS2021.121 ( Be Nguyen Binh Minh) .CT tu 0141000785458 DINH THI THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/2021200,000057645.210521.094547.MS 2021.121 (BE NGUYEN BINH MINH)-210521-09:45:41 057645
21/5/2021200,000IBVCB.1151050183.MS 2021 121 be Nguyen Binh Minh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/5/2021200,000210455.210521.093917.Ung ho MS 2021121 Be Nguyen Binh Minh
21/5/2021200,000MBVCB.1150985286.ung ho MS 2021.130 em Bui Thi Ngoc.CT tu 0301000410036 DO THI KIM THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/2021200,000971105.210521.090853.Vietcombank;0011002643148;TRANG ung ho MS 2021121 be nguyen binh minh
21/5/2021200,000IBVCB.1150925900.ung ho MS 2021.121 (be Nguyen Binh Minh).CT tu 0451000316527 DANG THI HUE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/2021200,000035783.210521.080428.UNG HO MS : 2021.121( BE NGUYEN BINH MINH)-210521-08:04:15 035783
21/5/2021200,000MBVCB.1150836545.MS 2021.121.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/2021200,000473470.210521.072653.Uh 2021 121 chau nguyen binh minh FT21141467004009
21/5/2021200,000561384.210521.044735.Ho tro MS 2021.130 Bui Thi Ngoc
21/5/2021200,000MBVCB.1150680822.Ung ho ms2021.130 ung ho em ngoc.CT tu 0611001935766 TRAN HUYEN TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/2021200,000MBVCB.1150670691.ung ho MS 2021.130?(em Bui thi ngoc).CT tu 0491001600073 PHAM THI THANH NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/2021250,000MBVCB.1151000172.ung ho MS 2021.130 (em Bui Thi Ngoc).CT tu 1013611260 NGUYEN THI KIM LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/2021300,000MBVCB.1150646443.ung ho MS 2021.130 (em Bui Thi Ngoc).CT tu 0211000461927 TRAN VAN KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/2021300,000163808.210521.191954.MS 2021.130 FT21141703138366
21/5/2021300,000010550.210521.164934.Ung ho MS 2021.131 FT21141933635142
21/5/2021300,000SHGD:10010682.DD:210521.BO:DANG THI MY HANH.Remark:IBUNG HO NCHCCCL + DANG THI MY HANH + 0903351983
21/5/2021300,000MBVCB.1151691923.TRAN NGOC MI chuyen tien tu thien MS 2021.121.CT tu 0071000731924 TRAN NGOC MI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/2021300,000MBVCB.1151432811.UNG HO MS 2021.121 (be Nguyen Binh Minh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/2021300,000IBVCB.1151233278.Chuyen khoan ung ho MS 2021.121 (be Nguyen Binh Minh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/2021300,000DO THI THU THUY UNG HO CT NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY
21/5/2021300,000555488.210521.095032.ung ho MS 2021.130 em Bui Thi Ngoc
21/5/2021300,000139253.210521.094209.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 121 Ba chi em o Hai Duong
21/5/2021300,000606268.210521.082127.ung ho MS 2021.121( be Nguyen Binh Minh)
21/5/2021300,000457602.210521.075836.MS 2021.130
21/5/2021300,000117444.210521.063940.Nguyen Nhung Ha ung ho MS 2021.130
21/5/2021300,000MBVCB.1150657113.Ung ho NCHCCCL + Vo Xuan Huy + 0982300307.CT tu 0421003813155 VO XUAN HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/2021360,000645710.210521.154356.ung ho ms 2021.131 be nguyen binh minh
21/5/2021500,000208678.210521.213610.UNG HO MS 2021.130 BUI THI NGOC-210521-21:38:41 208678
21/5/2021500,000236250.210521.204437.ung ho NCHCCCL- Nguyen Thi Hong Ha- 0983681120 FT21142804680109
21/5/2021500,000MBVCB.1152301828.Ung ho MS2021.130 e Bui thi Ngoc.CT tu 0011000571455 TRAN THI THANH HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/2021500,000MBVCB.1152231695.MS 2021.131: BE NGUYEN BINH MINH. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/2021500,000717247.210521.170419.ung ho MS 2021.130 (em Bui Thi Ngoc)
21/5/2021500,000886235.210521.122446.Ung ho NCHCCCL Mai 0374500493
21/5/2021500,000SHGD:10010968.DD:210521.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.121 be Nguyen Binh Minh
21/5/2021500,000634334.210521.104057.MS 2021.130 em Bui Thi Ngoc FT21141014818991
21/5/2021500,000MBVCB.1151167953.Du an tu thien Ohana ung ho MS 2021.30.CT tu 0711000259704 HO MINH DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/2021500,000MBVCB.1151127891.Lai Phuc Thai Chau ung ho ms2021.121 (Nguyen Binh Minh).CT tu 0011000417331 LAI PHU HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/2021500,000003530.210521.101611.Ung ho?MS 2021.130?- em Bui Thi Ngoc
21/5/2021500,000734311.210521.095816.Chuyen tien ung ho MS 2021.130 em Bui Thi Ngoc
21/5/2021500,000MBVCB.1151063399.MS 2021.130 (em Bui Thi Ngoc, chuc em va gia dinh binh an, may man, hanh phuc ).CT tu 0301000409156 NGUYEN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/2021500,000SHGD:10008427.DD:210521.BO:PHUNG THUY MI.Remark:Ung ho MS 2021.121 be nguyen binh minh
21/5/2021500,000517618.210521.084901.Ung ho MS 2021.121 be Nguyen Binh Minh FT21141691344209
21/5/2021500,000SHGD:10006369.DD:210521.BO:NGUYEN BAO TRAM.Remark:MS 2021.130 - em Bui Thi Ngoc
21/5/2021500,000506729.210521.083436.Ung ho MS 2021.130 em Bui Thi Ngoc FT21141219884900
21/5/2021500,000MBVCB.1150767221.ms 2021 121 uh be Nguyen Binh Minh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/5/2021500,000MBVCB.1150736769.Ung ho MS 2021.130 (em Bui Thi Ngoc).CT tu 0011003458183 NGUYEN NGOC KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/20211,000,000967364.210521.161510.Ung ho MS 2021.130 em Bui Thi Ngoc SV Hoc vien Ngoai giao FT21141425754953
21/5/20211,000,000790967.210521.141650.2021 131 nguyenbinhminh
21/5/20211,000,000IBVCB.1151050402.Ong BUI KIEN va Ba DO THI KY giup MS2021.121( be Nguyen Binh Minh, Pleikan, Ngoc Hoi, KONTUM).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/20211,000,000565531.210521.093840.Ung ho ms 2021.121 be Nguyen Binh Minh FT21141691528007
21/5/20211,000,000535086.210521.090836.Ung ho be Nguyen Binh Minh MS 2021.121 FT21141831567932
21/5/20211,000,000MBVCB.1150899879.DANG THI THUY chuyen tien Ung hoMs:2081123(be Hoang van Duc).CT tu 0691000309954 DANG THI THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/5/20211,000,000027874.210521.060056.PIKA MIRA UNG HO MS2021.121 BE NGUYEN BINH MINH-210521-06:00:54 027874
21/5/20211,000,000324401.210521.123657.Ung ho ms 2021.130 em Bui Thi Ngoc
21/5/20212,000,000008282.210521.221219.CK nhanh - Cam on chuong trinh y nghia
21/5/20212,000,000471865.210521.163938.Ung ho Chau Vo Thi Xuan Thao MS 2021128
21/5/20212,500,000052007.210521.092438.SIA - MS 2021.121 (BE NGUYEN BINH MINH)-210521-09:27:04 052007
21/5/20213,000,000348728.210521.143335.Ung ho NCHCCCL Mai Trong Thinh 0983123896 dien thoai
21/5/202110,000,000MBVCB.1150740820.Ung ho MS 2021.130 Bui Thi Ngoc.CT tu 0901000020340 LE VAN TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/5/20211,000IBVCB.1153710480.sgs.CT tu 0911000063494 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/5/202110,000IBVCB.1153389290.Ung ho MS 2021 132 Em Nhat.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/5/202110,000180080.220521.091710.Ung ho MS 2021 132 em Dang Anh Nhat NAM MO QUAN THE AM BO TAT
22/5/202120,000241425.220521.204159.Ung ho NCHCCCL - Xuan - 0906396619
22/5/202120,000243088.220521.105049.Ung ho CCNCHCCCL 0984881161
22/5/202120,000617629.220521.053342.Ung ho ms 2021.132 e Dang Anh Nhat
22/5/202150,000IBVCB.1153360566.Giup ma so 2021 132 em Dang Anh Nhat .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/5/202150,000IBVCB.1153354394.Giup ma so 2021 131 be Nguyen Binh Minh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/5/202150,000996934.220521.115955.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021132 em Dang Nhat Anh
22/5/202150,000380938.220521.114819.MS 2021.132. hung.268.vancanh
22/5/202150,000448509.220521.092340.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0011002643148 - BAO VIETNAMNET FT21142612022577
22/5/202150,000235711.220521.083328.MS 2021.132 (EM DANG ANH NHAT)-220521-08:33:28 235711
22/5/202150,000923235.220521.082905.ung ho MS 2021.132 ( em Dang Anh Nhat)
22/5/202150,000MBVCB.1152674014.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.132 (em Dang Anh Nhat)Vietnamnet 22/05/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/5/202160,000IBVCB.1152680701.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.132 (Em Dang Anh Nhat). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/5/2021100,000173781.220521.213730.MS 2021.130 (em Bui Thi Ngoc) (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)
22/5/2021100,000859669.220521.183339.Ung ho chuong trinh NCHCCCL Nguyen Thu Thao 0385095123
22/5/2021100,000MBVCB.1153738463.MS 2021.132.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/5/2021100,000MBVCB.1153712459.MS 2021.128 (Be Vo Thi Xuab Thao).CT tu 0481000628713 TRAN HAI HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/5/2021100,000286415.220521.174445.MS 2021.132(em Dang anh Nhat)
22/5/2021100,000780704.220521.155623.MS 2021.128 FT21142988712783
22/5/2021100,000779644.220521.155513.MS 2021.129 FT21142900299053
22/5/2021100,000778372.220521.155351.MS 2021.130 FT21142812678239
22/5/2021100,000777444.220521.155252.MS 2021.132 FT21142308938506
22/5/2021100,000534352.220521.142936.Ung ho NCHCCCL
22/5/2021100,000MBVCB.1153171232.MS 2021.132.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/5/2021100,000MBVCB.1153143613.MS 2021. 132 (Dang Anh Nhat).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/5/2021100,000381717.220521.114921.T ung ho em Dang Anh Nhat MS 2021.132
22/5/2021100,000392594.220521.114539.Nhom Vien gach nho Ung ho 2 Ma so 125 va 128
22/5/2021100,000437613.220521.101006.IBFT Ung ho NCHCCCL .
22/5/2021100,000690061.220521.095117.MS 2021.127 (chi Vu Thi Tuoi)
22/5/2021100,000125053.220521.083353.Vinh Nam ung ho ms 2021 132 em Dang Anh Nhat
22/5/2021100,000235179.220521.083038.UNG HO MS 2021132 (EM DANG ANH NHAT)-220521-08:30:21 235179
22/5/2021100,000454332.220521.081035.Ung ho MS 2021107 anh Vo Son Lam
22/5/2021100,000454000.220521.080854.Ung ho MS 2021109 anh Huynh Quoc Hung
22/5/2021100,000453684.220521.080709.Ung ho MS 2021112 anh Le Minh Tai
22/5/2021100,000453350.220521.080523.Ung ho MS 2021115 anh em Tan Minh Tan Thong
22/5/2021100,000452695.220521.080200.Ung ho MS 2021120 Chu Hoang Van Tan
22/5/2021100,000452465.220521.080042.Ung ho MS 2021122 em Le Tran Yen Vy
22/5/2021100,000452161.220521.075832.Ung ho MS 2021132 Em Dang Anh Nhat
22/5/2021100,000451923.220521.075703.Ung ho MS 2021126 em Nguyen Huu Hoa
22/5/2021100,000451584.220521.075456.Ung ho MS 2021129 be Nguyen Ha Khanh Vy
22/5/2021100,000451358.220521.075328.Ung ho MS 2021130 em Bui Thi Ngoc
22/5/2021100,000451157.220521.075208.Ung ho MS 2021131 be Nguyen Binh Minh
22/5/2021100,000370232.220521.070725.MS 2021.132 Em Dang Anh Nhat FT21142176853090
22/5/2021100,000033388.220521.064606.MS 2021 132 Em Dang Anh Nhat
22/5/2021100,000442151.220521.061328.ung ho quyen gop em Nguyen Nhat Truong Mong e se khoe manh tro lai
22/5/2021100,000359764.220521.060856.MS 2021.132 Em Dang Nhat Anh FT21142750909040
22/5/2021100,000750027.220521.060526.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 132
22/5/2021100,000687403.220521.055512.ung ho ms2021.132 em Dang Anh Nhat
22/5/2021100,000244063.220521.055221.ung ho MS 2021132 em Dang Anh Nhat
22/5/2021200,000313906.210521.223951.MS2021.130 em bui thi ngoc FT21142849740718
22/5/2021200,000IBVCB.1153937537.MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu .CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/5/2021200,000MBVCB.1153876324.MS 2021.128 be Vo Thi Xuan Thao.CT tu 0021000348074 TRAN QUYNH NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/5/2021200,000MBVCB.1153598272.NGUYEN NGOC LOI ung ho MS 2021.132- em Dang Anh Nhat.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/5/2021200,000340411.220521.170201.UNG HO NCHCCCL CHAU NGOC THANH 0902927051-220521-17:01:44 340411
22/5/2021200,000MBVCB.1153578938.NGUYEN NGOC LOI UNG HO MS 2021.131 - Be Nguyen Binh Minh.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/5/2021200,000MBVCB.1153556133.Nguyen Ngoc Loi ung ho MS 2021.129- be Nguyen Ha Khanh Vy.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/5/2021200,000103872.220521.144353.Ung ho MS 2021.132 (Em Dang Anh Nhat)
22/5/2021200,000IBVCB.1153302342.MS 2021 132 em Dang Anh Nhat.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/5/2021200,000624922.220521.123256.Ung ho MS 2021.130 bui thi ngoc FT21142010683017
22/5/2021200,000577090.220521.113535.Ung ho NCHCCCL nguyen dang thanh 0327025555 FT21142150143730
22/5/2021200,000448497.220521.092339.Ung ho MS 2021 132 E Dang Anh Nhat FT21142679930273
22/5/2021200,000242222.220521.085010.Ung ho MS 2021.130 (em Bui Thi Ngoc)
22/5/2021200,000408828.220521.081916.IBFT Ungho MS 2021.132 em Dang Anh Nhat
22/5/2021200,000396854.220521.081541.ung ho MS 2021.132 em Dang Anh Nhat FT21142140670067
22/5/2021200,000MBVCB.1152704968.ung ho MS 2021.132 (Em Dang Anh Nhat) .CT tu 0531002576330 NGUYEN BINH QUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/5/2021200,000380410.220521.074012.M.S2021.126.emnguyenhuuHoa FT21142622858560
22/5/2021200,000MBVCB.1152679687.MS 2021.132.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/5/2021200,000371234.220521.071101.Uhms 2021 132 chau dang Anh nhat FT21142861372592
22/5/2021200,000IBVCB.1152670056.MS 2021.129.CT tu 0011003181126 BUI VAN TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/5/2021200,000056688.220521.070330.MS 2021 130
22/5/2021200,000505237.220521.065326.Ung ho MS 2021.132
22/5/2021200,000443456.220521.063653.MS 2021 132 em Dang Anh Nhat
22/5/2021200,000690675.220521.062244.ung ho MS 2021.132 em dang anh nhat
22/5/2021200,000263498.220521.053832.MS2021.132 ( Em Dang Anh Nhat)
22/5/2021200,000260269.220521.023556.ung hoMS 2021.123(be Hoang Van Duc)
22/5/2021200,000260173.220521.023231.ung hoMS 2021.131(be Nguyen Binh Minh)
22/5/2021300,000IBVCB.1153398617.Giup MS2021 132 em Dang Anh Nhat.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/5/2021300,000389222.220521.141615.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 123 be Hoang Van Duc
22/5/2021300,000372218.220521.141019.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 132 em Dang Anh Nhat
22/5/2021300,000810199.220521.110957.Vietcombank;0011002643148;TRINH VAN XUE chuyen khoan ung ho MS 2021 132 em DANG ANH NHAT
22/5/2021300,000MBVCB.1153015350.Ung ho MS 2021.123 (be Hoang Van Duc).CT tu 0061000427622 TRAN THI TRAM HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/5/2021300,000223079.220521.053129.UNG HO MA SO 2021.132 (EM DANG ANH NHAT)-220521-05:31:11 223079
22/5/2021400,000378024.220521.141216.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 131 Nguyen Binh Minh
22/5/2021500,000MBVCB.1152493779.TRAN TRUNG NGHIA chuyen tien ung ho MS 2021.121 (3 chi em o Hai Duong).CT tu 0251002703455 TRAN TRUNG NGHIA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/5/2021500,000MBVCB.1153965909.Ung ho MS 2021132 (Em Dang Minh Nhat).CT tu 0121000897152 NGUYEN THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/5/2021500,000734510.220521.183443.Ung ho ms 2021 131
22/5/2021500,000MBVCB.1153623468.Giup do 2021.132.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/5/2021500,000751389.220521.163158.Hua Hien ung ho MS 2021.132 em Dang Anh Nhat
22/5/2021500,000MBVCB.1153464055.UNG HO MS 2021.132 (em Dang Anh Nhat).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/5/2021500,000796873.220521.102621.MS 2020.NCHCCCL NGUYEN THI THO THO 0967557431
22/5/2021500,000IBVCB.1152836761.Ung ho MS 2021.132 ( Em Dang Anh Nhat).CT tu 0071004585509 PHAN THI PHUONG KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/5/2021500,000199480.220521.084825.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 132 Em DANG ANH NHAT
22/5/2021500,000804088.220521.084331.Ung ho MS 2021 132 em DANG ANH NHAT
22/5/2021500,000373903.220521.072033.MS 2021.130 giup em Bui Thi Ngoc FT21142304986276
22/5/2021500,000767920.220521.055816.ung ho MS 2021.132 ( Em Dang Anh Nhat)
22/5/20211,000,000MBVCB.1153087566.HUYNH THI KHAC HANH ung ho chuong trinh NCHCCCL.CT tu 0151000107996 HUYNH THI KHAC HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/5/20211,000,000246924.220521.072221.MS 2021.132 E DANG ANH NHAT
22/5/20211,000,000041673.220521.060927.Ung ho MS 2021 132 Dang minh Nhat
22/5/20211,000,000MBVCB.1152626284.Ung ho MS 2021.132 (Dang Anh Nhat).CT tu 0531002505345 NGUYEN NGOC THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/5/20212,000,000MBVCB.1153703381. MS 2021.132.CT tu 0901000020340 LE VAN TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/5/20212,000,000466169.220521.094243.Duong Minh Danh ung ho MS 2021.132 Em Dang Anh Nhat FT21142373584087
22/5/20212,000,000806998.220521.092359.Ong Tu Van giup do cho MS 2021.132 chau Dang Anh Nhat
22/5/20212,000,000MBVCB.1152866627.Ung ho MS 2021.132( Em Dang Anh Nhat).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/5/20212,000,000010010.220521.085314.Ung ho MS 2021.121 ( be Nguyen Binh Minh)
22/5/20214,600,000421825.220521.085230.Co My ung ho MS 2021.127 FT21142028187215
23/5/20215,000033197.230521.054323.Ung ho MS 2021 133 gia dinh chi Thoa NAM MO QUAN THE AM BO TAT
23/5/202120,000MBVCB.1155175567.Ung ho NCHCCCL + Duong + 0384558566.CT tu 0711000318282 NGUYEN THUY DUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/5/202150,000295929.230521.193248.MS 2021. 133 (gia dinh chi Thoa)
23/5/202150,000638970.230521.192727.Ung ho MS 2021133 gia dinh chi Thoa FT21144302897825
23/5/202150,000654500.230521.171548.Ung ho MS 2021 133 gia dinh chi Thoa
23/5/202150,000485642.230521.161404.Cc FT21144667771007
23/5/202150,000MBVCB.1154792122.guibe ma so 2021 131.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/5/202150,000IBVCB.1154680665.Giup ma so 2021 133 gia dinh chi Thoa .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/5/202150,000354427.230521.124224.Ung ho NCHCCCL NGUYEN THI HANG 0968626495 FT21144514874490
23/5/202150,000746347.230521.094156.ung ho NCHCCCL nguyencongtri 0966233977
23/5/202150,000075858.230521.091501.PHAM THI HONG UH MS 2021 133 chi Thoa
23/5/202150,000MBVCB.1154171282.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.133 (gia dinh chi Thoa)Vietnamnet 23/05/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/5/202160,000531557.230521.154557.gui ms 2021 133
23/5/202160,000IBVCB.1154182161.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.133 (gia dinh chi Thoa). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/5/2021100,000806445.230521.210107.ung ho MS 2021.124 nguyen nhat truong
23/5/2021100,000871357.230521.193754.Ung ho NCHCCCL, Nguyen Thi Thu Hien, 09758540xx
23/5/2021100,000975776.230521.172513.Ung ho MS 2021.133 (gia dinh chi Thoa) - tu gia dinh Phuc Hoat. Cam on Vietnamnet
23/5/2021100,000IBVCB.1154806535.HO ANH TUAN ung ho MS 2021.133 (gia dinh chi Thoa).CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/5/2021100,000824262.230521.133224.ung ho MS 2021 133 gia dinh chi Thoa
23/5/2021100,000MBVCB.1154596768.ung ho MS 2021.133 (gia dinh chi Thoa).CT tu 0071001050621 HOANG THI THU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/5/2021100,000995861.230521.124536.T ung ho gia dinh chi Thoa MS 2021.133
23/5/2021100,000845947.230521.115230.ung ho MS 2021.130 em Bui Thi Ngoc
23/5/2021100,000844091.230521.114830.ung ho MS 2021.132 em Dang Anh Nhat
23/5/2021100,000261062.230521.102738.MS 2021.133 FT21144858456355
23/5/2021100,000922740.230521.100125.ung ho MS 2021133( gia dinh chi thoa)
23/5/2021100,000130234.230521.094942.Vietcombank;0011002643148;PHAN THI NGHI chuyen khoan ms 2021133 chi thoa
23/5/2021100,000077660.230521.091756.Ung ho MS 2021 133 gia dinh chi Thoa
23/5/2021100,000067687.230521.075042.MS 2021 133 gia dinh chi Thoa
23/5/2021100,000038952.230521.074935.Vinh Nam ung ho ms 2021 133 gia dinh chi Pham Thi Thoa
23/5/2021100,000165059.230521.072017.ms2021.133 gd chi thoa FT21144894905070
23/5/2021100,000153384.230521.055426.MS 2021.133 FT21144241204340
23/5/2021100,000136687.230521.010035.MS2021.129 FT21144524037201
23/5/2021150,000198645.230521.085224.MS 2021.133 Ung ho chi Thoa FT21144013210085
23/5/2021200,000MBVCB.1154058103.Ung ho NCHCCCL LY 0909570787.CT tu 0381000444677 NGUYEN PHAM TRUC LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/5/2021200,000637454.230521.202639.ms 2021-132, em dang anh nhat, mong e mau hoi phuc
23/5/2021200,000676935.230521.201950.Ung ho MS 2021.133 Pham Thi Hoa 0372695586 xom 6. Phuc son. Anh Son. Nghe An FT21144308233686
23/5/2021200,000MBVCB.1155140617.Ung ho MS 2021.130 (Em: Bui Thi Ngoc).CT tu 0611001898827 HOANG XUAN QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/5/2021200,000818402.230521.190833.MS 2021.133 - gia dinh chi Thoa FT21144912416248
23/5/2021200,000755648.230521.183429.MS 2021 133 gia dinh chi Thoa
23/5/2021200,000416303.230521.143558.MS 2021.133 FT21144959189980
23/5/2021200,000MBVCB.1154643726.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so MS 2021.133(gia dinh chi Thoa).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/5/2021200,000IBVCB.1154602680.MS 2021 133 gia dinh chi Thoa.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/5/2021200,000MBVCB.1154565357.MS 2021.129 - be Nguyen Ha Khanh Vy.CT tu 0481000755571 NGUYEN THANH HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/5/2021200,000MBVCB.1154558997.MS 2021.127 - chi Vu Thi Tuoi.CT tu 0481000755571 NGUYEN THANH HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/5/2021200,000MBVCB.1154487728.Ung ho MS 2021.133 (gia dinh chi Thoa).CT tu 0011001749827 DO THIEN VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/5/2021200,000163210.230521.105427.UNG HO MS 2021.130- BUI THI NGOC
23/5/2021200,000MBVCB.1154401122.Ghi ro ung ho MS 2021.133 (gia dinh chi Thoa).CT tu 0011002428926 PHAM HUY THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/5/2021200,000737707.230521.092526.Chuyen tien ung ho ms2021.133 gia dinh chi thoa
23/5/2021200,000024783.230521.092123.Vietcombank;0011002643148;TRUONG KIM CHI chuyen khoan ung ho gia dinh chi Thoa MS 2021 133
23/5/2021200,000404211.230521.075918.UNG HO MS : 2021.133( GIA DINH CHI THOA)-230521-08:01:45 404211
23/5/2021200,000160662.230521.065738.Ung ho MS 2021.133 gia dinh chi Thoa FT21144583370450
23/5/2021200,000026461.230521.065529.2021 133
23/5/2021200,000038882.230521.062647.NGUYEN THI HONG chuyen khoan2 Ung ho qua Bao VietNamNet Ghi ro ung ho MS 2021 133 gia dinh chi Thoa
23/5/2021200,000649757.230521.055019.Chuyen tien ung ho MS 2021.133 gia dinh chi Thoa
23/5/2021250,000163310.230521.105618.UNG HO MS 2021.128- BE VO THI XUAN THAO
23/5/2021300,000392595.220521.232810.MS 2021.132 (EM DANG ANH NHAT)-220521-23:27:56 392595
23/5/2021300,000392373.220521.232231.MS 2021.130 (EM BUI THI NGOC)-220521-23:24:14 392373
23/5/2021300,000IBVCB.1155025284.GIup MS2021 133 chi Thoa.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/5/2021300,000MBVCB.1154936912.MS 2021129.CT tu 0021000562612 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/5/2021300,000MBVCB.1154909220.MS 2021133.CT tu 0021000562612 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/5/2021300,000IBVCB.1154773816.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.132 cho em Dang Anh Nhat.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/5/2021300,000IBVCB.1154771472.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.131 cho be Nguyen Binh Minh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/5/2021300,000IBVCB.1154769517.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.130 cho em Bui Thi Ngoc.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/5/2021300,000IBVCB.1154765437.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.129 cho be Nguyen Ha Khanh Vy.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/5/2021300,000IBVCB.1154763425.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.128 cho be Vo Thi Xuan Thao.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/5/2021300,000IBVCB.1154756981.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.126 cho em Nguyen Huu Hoa.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/5/2021300,000376464.230521.105654.Vietcombank;0011002643148;MS 2021133 Gia dinh chi Thoa Bao VIETNAMNET
23/5/2021300,000248552.230521.101032.Ung ho MS 2021133 gia dinh chi Thoa FT21144941202111
23/5/2021300,000240879.230521.095955.Ung ho MS 2021.133 - gia dinh chi Thoa FT21144622795507
23/5/2021300,000MBVCB.1154276930.Ung ho MS 2021.130(em BUI THI NGOC).CT tu 0071001126832 NGUYEN THI PHUONG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/5/2021300,000612057.230521.072956.IBFT Ms2021.133 ung ho gia dinh chi thoa
23/5/2021300,000013943.230521.011537.Ung ho 2021 128 be Vo Thi Thao
23/5/2021400,000IBVCB.1154759808.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.127 cho chi Vu Thi Tuoi.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/5/2021400,000IBVCB.1154754159.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.125 cho hai be Dang - Khoa.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/5/2021400,000MBVCB.1154631897.UNG HO MS 2021.133 (gia dinh chi Thoa).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/5/2021400,000MBVCB.1154282869.Ung ho MS 2021 . 133 ( GD chi Thoa).CT tu 0071001126832 NGUYEN THI PHUONG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/5/2021500,000998966.230521.205708.2021.133 ( gia dinh chi Thoa)
23/5/2021500,000829599.230521.201055.Ung ho MS 2021 133 gia dinh chi Thoa
23/5/2021500,000485667.230521.183635.UNG HO MS 2021.133 ( GIA DINH CHI THOA)-230521-18:36:25 485667
23/5/2021500,000484386.230521.182709.UNG HO MS 2021.123 ( BE HOANG VAN DUC )-230521-18:26:59 484386
23/5/2021500,000160747.230521.171342.Ungho ms2021.133 gia dinh chi thoa
23/5/2021500,000MBVCB.1154741050.ung ho gia dinh chi thoa.CT tu 0121000668154 HO THI CUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/5/2021500,000121741.230521.115915.Ung ho MS 2021133 gia dinh chi Thoa
23/5/2021500,000203072.230521.090035.Ung ho NCHCCCL- NGUYEN THI NGOC HA - 0928918840 FT21144405673161
23/5/2021500,000820161.230521.085338.Hieu Loc ung ho MS 132 em Dang Anh Nhat
23/5/2021500,000062773.230521.084928.Ung ho gia dinh chi thoa MS 2021 133
23/5/2021500,000074439.230521.080144.MS 2021 133 gia dinh chi Thoa
23/5/2021500,000173328.230521.075104.MS 2021 133 gia dinh chi Thoa FT21144017408055
23/5/2021500,000383818.230521.073427.ung ho MS 2021.133 (gia dinh chi Thoa)
23/5/2021500,000046802.230521.065946.MS 2021 133 gia dinh chi Thoa
23/5/2021500,000907261.230521.065919.ung ho MS2021.133(ung ho gia dinh chi Thoa)
23/5/2021500,000612558.230521.065521.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 133 gia dinh chi Thoa
23/5/2021500,000039341.230521.062901.Ung ho ma so 2021133 gia dinh chi thoa
23/5/2021500,000MBVCB.1154168384.ung ho MS 2021.133 (gia dinh chi Thoa).CT tu 0321000623899 TRAN TUAN KIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/5/20211,000,000237563.230521.163537.ung ho nhu chua he co cuoc chia ly le tuan anh 0333833557
23/5/20211,000,000438056.230521.122034.CHUYEN CHO MA SO 2021133 CHI THOA-230521-12:23:10 438056
23/5/20211,000,000919886.230521.093840.Vo Thi Kim Khoa(HCM) ung ho MS 2021.133(gia dinh Chi Thoa)
23/5/20211,000,000743569.230521.093447.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Oanh 0943206566
23/5/20211,000,000MBVCB.1154312664.Chuyen cho MS 2021.133 gia dinh chi Thoa.CT tu 0371000499047 LE THI HONG NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/5/20211,000,000409504.230521.085514.UNG HO MS 2021.133 GIA DINH CHI THOA-230521-08:55:14 409504
23/5/20211,000,000401079.230521.070249.UNG HO MS 2021-133 GIA DINH CHI THOA-230521-07:04:32 401079
23/5/20211,000,000MBVCB.1154190625.HOANG NHAT TAN chuyen tien MS 2021.133 (GD chi Tho).CT tu 0491000063181 HOANG NHAT TAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/5/20213,000,000765095.230521.100457.Chuyen tien MS 2021.133
23/5/20213,000,000626583.230521.090524.IBFT ung ho ms2021 133 gia dinh chi thoa
23/5/20213,000,000026844.230521.065737.Ung ho MS 2021 133 gia dinh chi thoa
24/5/20215,000074383.240521.075319.Ung ho MS 2021 134 em Nguyen Tan Dat NAM MO QUAN THE AM BO TAT
24/5/202110,000IBVCB.1156426236.Ung ho MS 2021 134 Em dat.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/5/202120,000MBVCB.1156965976.nncd.CT tu 1019864033 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/5/202120,000092166.240521.185544.ung ho MS 2021 134 Em Nguyen Tan Dat Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
24/5/202120,000MBVCB.1156388875.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.133(gia dinh chi thoa).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/5/202120,000MBVCB.1156384772.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.134(nguyen tan dat).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/5/202120,000599005.240521.135711.Ung Ho NCHCCCL 1 o banh mi moi thang
24/5/202120,000SHGD:10022463.DD:210524.BO:HUYNH THI HUONG.Remark:Ms 2021013
24/5/202150,000MBVCB.1156912718.gui e mso 2021 134.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/5/202150,000MBVCB.1156800125.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.133 gia dinh chi Thoa. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/5/202150,000MBVCB.1156790135.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.132 em Dang Anh Nhat. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/5/202150,000191395.240521.141548.Ung ho MS 2021134 em Nguyen Tan Dat FT21144700087175
24/5/202150,000385330.240521.124536.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021134 em Nguyen Tan Dat
24/5/202150,000024502.240521.111335.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Tam FT21144666750507
24/5/202150,000969580.240521.102551.Ung ho NCHCCCL linh 0569029182 FT21144360408804
24/5/202150,000SHGD:10000037.DD:210524.BO:DO THI LAN.Remark:ung ho MS 2021 133 gd chi thoa
24/5/202150,000MBVCB.1155416625.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.134 (em Nguyen Tan Dat)Vietnamnet 24/05/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/5/202150,009IBVCB.1156200910.Giup ma so 2021 134 em Nguyen Tan Dat .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/5/202160,000IBVCB.1155415990.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.134 (Em Nguyen Tan Dat). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/5/2021100,000560666.230521.232447.Ung ho MS 2021 130 em bui thi ngoc
24/5/2021100,000008213.230521.232151.Ung ho MS 2021 133 gia dinh chi thoa
24/5/2021100,000120358.230521.224943.ISL20210523224943700-MS 2021.133 ( gia dinh chi Thoa)
24/5/2021100,000120393.230521.224837.ISL20210523224837924-MS 2021.132( em Dang Nhat Anh)
24/5/2021100,000120383.230521.224722.ISL20210523224722061-MS 2021.130 (em Bui Thi Ngoc)
24/5/2021100,000120374.230521.224543.ISL20210523224543927-MS 2021.131 (be Nguyen Binh Minh)
24/5/2021100,000663391.240521.222620.Ung ho NCHCCCL Bao Tran 0975566079 FT21145103643467
24/5/2021100,000553285.240521.195559.Ung ho MS 2021.124 Nguyen Nhat Truong FT21144154430020
24/5/2021100,000769323.240521.195434.ms 2021.130 Bui thi ngoc
24/5/2021100,000MBVCB.1156768295.MS 2021.134.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/5/2021100,000453451.240521.180139.Ung ho MS 2021.122 Le Tran Yen Vy FT21144893677908
24/5/2021100,000451778.240521.175950.Ung ho MS 2021.126 Nguyen Huu Hoa FT21144497920034
24/5/2021100,000450494.240521.175830.Ung ho MS 2021.123 Hoang Van Duc FT21144103010596
24/5/2021100,000449341.240521.175719.Ung ho MS 2021.129 Nguyen Ha Khanh Vy FT21144816645898
24/5/2021100,000680141.240521.174608.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.132 (EM DANG ANH NHAT)-240521-17:45:36 680141
24/5/2021100,000679212.240521.174213.PHAM NGOC TUNG DO THI QUY UNG HO MS 2021.129 (BE NGUYEN HA KHANH VY)-240521-17:41:39 679212
24/5/2021100,000484640.240521.164348.dang quoc tuan ung ho chuong trinh tam long vang
24/5/2021100,000IBVCB.1156478823.MS 2021. 131.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/5/2021100,000218902.240521.152502.Ung ho MS 2021.134 (em Nguyen Tan Dat) - tu gia dinh Phuc Hoat
24/5/2021100,000358068.240521.144634.MS 2021 134 Em Nguyen Tan Dat
24/5/2021100,000651691.240521.143920.Uh ms 2021092 gd chu phi
24/5/2021100,000649405.240521.143730.Uh ms 2021105 tran hoai an
24/5/2021100,000647129.240521.143541.Uh ms 2021 anh huynh quoc hung
24/5/2021100,000636476.240521.142657.Uh ms 2021112 a le minh tai
24/5/2021100,000936551.240521.135348.Ung ho NCHCCCL Minh Phuong 0989288451
24/5/2021100,000617925.240521.122225.T ung ho em Nguyen tan Dat MS 2021.134
24/5/2021100,000MBVCB.1155861774.Ung ho MS 2021.134 Em Nguyen Tan Dat.CT tu 0011004071291 NGUYEN THI PHONG TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/5/2021100,000631908.240521.104006.Ung ho MS 2021.134 Em Nguyen Tan Dat
24/5/2021100,000606447.240521.101829.MS 2021.134 NGUYEN TAN DAT
24/5/2021100,000SHGD:10000564.DD:210524.BO:DOAN HAI DANG.Remark:Ms 2021 131 be Nguyen Binh minh
24/5/2021100,000097090.240521.091929.ung ho MS 2021 133 gia dinh chi Thoa
24/5/2021100,000SHGD:10006086.DD:210524.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Ung ho Ms 2021.117 - co Nguyen Thi Canh
24/5/2021100,000SHGD:10006042.DD:210524.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Ung ho MS 2021.130 - em Bui Thi Ngoc
24/5/2021100,000SHGD:10000465.DD:210524.BO:VO PHUC UY.Remark:Phuc Thuan HCM ung ho MS 2021.122 chuc chi Yen Vy mau khoe
24/5/2021100,000SHGD:10000946.DD:210524.BO:BUI THI NHU NGOC.Remark:UNG HO NCHCCCL NGAN 0346513088
24/5/2021100,000SHGD:10000468.DD:210524.BO:VO PHUC UY.Remark:Phuc Thuan HCM ung ho MS 2021.124 chuc Nhat Truong mau khoe
24/5/2021100,000SHGD:10000467.DD:210524.BO:VO PHUC UY.Remark:Phuc Thuan HCm ung ho MS 2021.123 chuc em Van Duc mau khoe
24/5/2021100,000097445.240521.081943.Vinh Nam ung ho ms 2021 134 em Nguyen Tan Dat
24/5/2021100,000118887.240521.072521.Ung ho MS 2021.134 (Em Nguyen Tan Dat)
24/5/2021100,000024284.240521.064326.Ung ho MS 2021 134 em Nguyen Tan Dat
24/5/2021100,000713820.240521.015303.MS 2021.133
24/5/2021200,000IBVCB.1157087800.MS 2021 134 em Nguyen Tan Dat tinh Long An.CT tu 0421003763129 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/5/2021200,000MBVCB.1157079318.ung ho?MS 2021133?gia dinh chi Thoa.CT tu 0041000398472 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/5/2021200,000560227.240521.200422.Ung ho MS2021.130 Em Bui Thi Ngoc FT21144668525193
24/5/2021200,000MBVCB.1156615959.NGUYEN NGOC LOI ung ho MS 2021.134- Nguyen Tat Dat.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/5/2021200,000MBVCB.1156410943.Ghi ro ung ho MS 2021.133 (gia dinh chi Thoa).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/5/2021200,000002974.240521.151440.Vietcombank;0011002643148;tran thi tot ung ho MS 2021 128 vo thi xuan thao
24/5/2021200,000026035.240521.111457.Ung ho ms 2021.133 gd chi thoa FT21144743663046
24/5/2021200,000IBVCB.1155825317.MS 2021 134 em Nguyen Tan Dat.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/5/2021200,000SHGD:10006101.DD:210524.BO:PHAM THI ANH HOA.Remark:MS 2021 131 ung ho be Nguyen Binh Minh
24/5/2021200,000123739.240521.081754.ung ho MS 2021.134 (Em Nguyen Tan Dat)
24/5/2021200,000840773.240521.080047.Ms 2021.134 Nguyen Tan Dat FT21144725305042
24/5/2021220,000091100.240521.081323.Ung ho NCHCCCL
24/5/2021250,000MBVCB.1155687175.HO TAN THANH chuyen tien Ung ho MS 2021- 133 ( gia dinh chi Thoa).CT tu 0071001022352 HO TAN THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/5/2021300,000MBVCB.1157027568.Vo thi Ngoi ung ho MS 2021.134 ( em Nguyen Tan Dat).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/5/2021300,000SHGD:11780524.DD:210524.BO:Vu Thi Hanh.Remark:UNG HO MS 2021.133 (GIA DINH CHI THOA)
24/5/2021300,000SHGD:11780533.DD:210524.BO:Vu Thi Hanh.Remark:UNG HO MS 2021.123 (BE HOANG VAN DUC)
24/5/2021300,000017501.240521.151851.ung ho MS 2021.129 ( be Nguyen Ha Khanh Vy)
24/5/2021300,000MBVCB.1155633183.Ung ho MS 2021 133 Gia dinh Chi Thoa.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/5/2021300,000885263.240521.072857.ung ho MS 2021.134 Nguyen Tan Dat
24/5/2021400,000MBVCB.1155955574.UNG HO MS 2021.134 (em Nguyen Tan Dat).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/5/2021500,000775236.230521.231758.Ung ho NCHCCCL FT21144210197213
24/5/2021500,000273137.240521.185322.Sunny ung ho gia dinh chi Thoa MS 2021.133.mong moi dieu tot dep cho gd chi.
24/5/2021500,000271111.240521.184839.Sunny ung ho em Nguyen Tan Dat MS 2021.134.Co len em
24/5/2021500,000485579.240521.164906.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;UNG HO NCHCCCL ngoclan 0906570079
24/5/2021500,000968526.240521.153246.Ung ho tu thien MS 2021.134 chau Nguyen Tan Dat
24/5/2021500,000930089.240521.001923.Ung ho MS 2021.134 (em Nguyen Tan Dat)
24/5/2021500,000558545.240521.101249.UNG HO MS 2021.128 ( BE VO THI XUAN THAO)-240521-10:15:17 558545
24/5/2021500,000MBVCB.1155662669.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2021.134(em nguyen tan dat).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/5/2021500,000SHGD:10021719.DD:210524.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.134 em Nguyen Tan Dat
24/5/2021500,000MBVCB.1155563116.MS 2021.129 be Nguyen Ha Khanh Vy.CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/5/2021500,000MBVCB.1155560410.MS 2021.134 em Nguyen Tan Dat.CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/5/20211,000,000584156.240521.140824.Ung ho MS 2021 114 ba Nguyen thi Lien
24/5/20211,000,000IBVCB.1155737131.2021. 091 2021. 121.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/5/20211,000,000MBVCB.1155713360.VU THI KIM LIEN chuyen tien giup Dang Anh Nhat MS 2021.132.CT tu 0011001517096 VU THI KIM LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/5/20211,000,000SHGD:10002035.DD:210524.BO:TRAN DU PHONG.Remark:Ung ho MS 2021.133 (gia dinh chi Thoa)
24/5/20211,000,000SHGD:10000777.DD:210524.BO:LE NGOC LOI.Remark:(CKRmNo: 043621052185390)ung ho MS 2021.128 (Be Vo Thi Xuan Thao) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD)-)
24/5/20211,500,000SHGD:10001062.DD:210524.BO:VU DINH PHIEN.Remark:VU DINH PHIEN UNG HO MS2021130 EM BUI THI NGOC
24/5/20212,000,000SHGD:10001452.DD:210524.BO:TRAN DINH CHIEU.Remark:IBUNG HO MS 2021.131(BE NGUYEN BINH MINH) 1 TRIEU, MS 2021.132(EM DANG ANH NHAT) 1 TRIEU
24/5/20212,400,000590361.240521.121007.TRAN DINH HUNG (USA) UNG HO QUY NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY-240521-12:09:50 590361
24/5/20213,150,000652465.240521.160818.UNG HO NCHCCCL + NHOM THIEN NGUYEN NH ACB PGD BINH TRI DONG + 0933053848-240521-16:08:07 652465
24/5/20215,000,000016158.240521.110607.Ung ho ma so 2021. 134 em nguyen tan dat FT21144061002090
25/5/20211,000IBVCB.1157497875.cc.CT tu 1018188134 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/20211,000IBVCB.1157353071.wv.CT tu 1017595068 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/20215,000093572.250521.081527.Ung ho MS 2021 135 Luong Bao Quoc NAM MO QUAN THE AM BO TAT
25/5/202110,000IBVCB.1158244639.Ung ho MS 2021 135 Be Quoc.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/5/202110,000MBVCB.1157197110.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.134.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/202110,000MBVCB.1157196933.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.133.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/202110,000MBVCB.1157197560.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.132.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/202110,000MBVCB.1157196598.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.131.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/202120,000251908.240521.231426.PHAM THI THU chuyen tien
25/5/202120,000MBVCB.1158790776.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 2021.135(be luong bao quoc).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/202120,000769217.250521.210737.ung ho be hoang van duc MS 2021.123
25/5/202120,000IBVCB.1158410828.Ms 2021 135 luong quoc bao.CT tu 0341005822663 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/5/202150,000887435.240521.223017.Ung ho NCHCCCL thuy quynh 0832489807
25/5/202150,000MBVCB.1158539978.Chi Luong Thi Hoa, ban Chao Mo, Xa Chau Binh, huyen Quy Chau, Tinh Nghe An.CT tu 0071001158610 LE TAT THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/202150,000MBVCB.1158220836.NGUYEN DINH THINH chuyen tien MS 2021.134 (Em Nguyen Tan Dat).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/202150,000MBVCB.1158217345.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.133 (gia dinh chi Thoa).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/202150,000MBVCB.1158214997.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.132 ( En Dang Anh Nhat).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/202150,000404395.250521.155338.ung ho MS 2021.135 (Luong Bao Quoc)
25/5/202150,000IBVCB.1158116582.ung ho ma so MS 2021 134 em Nguyen Tan Dat.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/5/202150,000IBVCB.1158112640.ung ho ma so Ms 2021 131 be Nguyen BInh Minh.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/5/202150,000IBVCB.1158103496.ung ho ma so MS 2021 133 gia dinh chi Thoa.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/5/202150,000IBVCB.1158099385.ung ho ma so MS 2021 132 em Dang Anh Nhat.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/5/202150,000967416.250521.142321.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021135 Luong Bao Quoc
25/5/202150,000SHGD:10000741.DD:210525.BO:TRAN KHANH LY.Remark:Ung ho MS 2021.135 Luong Bao Quoc
25/5/202150,000MBVCB.1157891699.Ung ho NCHCCCL ToNguyet 0913247156.CT tu 0031001085657 TO THI NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/202150,000IBVCB.1157877699.Giup ma so 3021 135 Luong Bao Quoc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/5/202150,000MBVCB.1157824515.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.135 be Luong Bao Quoc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/202150,000MBVCB.1157816248.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.134 em Nguyen Tan Dat. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/202150,000957369.250521.095337.ms 2021.135( Luong Bao Quoc)
25/5/202150,000117690.250521.094507.gui be mso 2021 134
25/5/202150,000769065.250521.082856.Ms2021.135 FT21145077101767
25/5/202150,000MBVCB.1157318729.MS 2021.135 (luong bao quoc.CT tu 0511000441025 NGUYEN CHAU QUANG HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/202150,000025671.250521.064629.Ung ho MS 2021 135 Luong Bao Quoc
25/5/202150,000300407.250521.062416.ung ho MS 2021.135 (Luong Bao Quoc)
25/5/202150,000MBVCB.1157245811.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.135 (be Luong Bao Quoc)Vietnamnet 25/05/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/202150,000709491.250521.052256.ms 2021 135 chau luong bao quoc
25/5/202150,000136392.250521.010833.MS 2021.117 ung ho co Nguyen Thi Canh
25/5/2021100,000084677.240521.232257.Ms 2021 134 em Nguyen Tan Dat
25/5/2021100,000465322.250521.220724.Ung ho MS 2021.135 (Luong Bao Quoc). Tu gia dinh STN
25/5/2021100,000908034.250521.214828.Chuyen tien ung ho MS 2021.135 Luong quoc bao
25/5/2021100,000MBVCB.1158224311.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.135 (Luong Bao Quoc).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/2021100,000MBVCB.1158211181.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.131 (be Nguyen Binh Minh).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/2021100,000MBVCB.1158160058.BUI ANH LONG chuyen tien.CT tu 0531002520670 BUI ANH LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/2021100,000367240.250521.150549.MS 2021 135 Luong Bao Quoc
25/5/2021100,000MBVCB.1157942524.MS 2021.135.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/2021100,000164337.250521.113646.Ms 2021 133 gia dinh chi Thoa
25/5/2021100,000IBVCB.1157719464.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.135 (Luong Bao Quoc). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/2021100,000785485.250521.110537.UNG HO MS 2021.135 ( LUONG BAO QUOC )-250521-11:04:48 785485
25/5/2021100,000660521.250521.101812.Chuyen tien ung ho ms 2021.135 luong bao quoc
25/5/2021100,000220918.250521.091140.T ung ho be Luong Quoc Bao MS 2021.135
25/5/2021100,000755657.250521.090756.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.134 (EM NGUYEN TAN DAT)-250521-09:07:25 755657
25/5/2021100,000755012.250521.090503.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.135 (LUONG BAO QUCC)-250521-09:04:25 755012
25/5/2021100,000MBVCB.1157415996.UH MS 2021.134: em Nguyen Tan Dat. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0371000407382 TRAN HOANG NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/2021100,000MBVCB.1157412444.MS 2021.135 ( Luong Bao Quoc ).CT tu 0011004172276 CUNG DINH TAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/2021100,000100579.250521.082238.Vinh Nam ung ho ms 2021 135 Luong Bao Quoc
25/5/2021100,000276505.250521.074432.NGUYEN THI MINH THUONG Chuyen tien ung ho MS 2021.135 ( Luong Bao Quoc)
25/5/2021100,000274655.250521.073512.ung ho gia dinh chi thoa MS 2021133
25/5/2021100,000122601.250521.061528.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 135
25/5/2021100,000092957.250521.060255.ung ho ma so ms 2021 135 luong bao quoc
25/5/2021100,000MBVCB.1157248771.ung ho MS 2021.135 (Luong Bao Quoc).CT tu 0281000254037 PHAM THI NGOC LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/2021100,000032556.250521.055356.Ms 2021 135 luong quoc bao
25/5/2021100,000527018.250521.053642.VO NGOC TRIEU chuyen tien-VNPT2021052515930796
25/5/2021100,000933279.250521.052921.ung ho ms2021.135 Luong Bao Quoc
25/5/2021150,000140252.250521.145950.Ung ho MS 2021.135 chau LUONG BAO QUOC FT21145220115034
25/5/2021200,000MBVCB.1157176352.TRAN THI NGOC DIEP ung ho nctcccl .CT tu 0061001160540 TRAN THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/2021200,000677449.240521.225651.Do duc viet chuyen tien Ms2021.134 nguyen tan dat FT21145051363002
25/5/2021200,000138043.250521.200457.MS 2021135
25/5/2021200,000MBVCB.1158600982.Ung ho NCHCCCL- Hoang Nham 0976647577.CT tu 0101001154261 HOANG DINH NHAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/2021200,000860086.250521.161633.MS 2021.135 (LUONG BAO QUOC)-250521-16:16:30 860086
25/5/2021200,000MBVCB.1158055512.Ung ho MS 2021.135 luong bao quoc.CT tu 0851000024120 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/2021200,000111050.250521.144514.IBFT Uh ms 2021 135
25/5/2021200,000474660.250521.142709.ung ho ms 2021.135( Luong Bao Quoc)
25/5/2021200,000MBVCB.1157984571.NGUYEN NGOC LOI UNG HO MS 2021.135- Chau Luong Bao Quoc.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/2021200,000057597.250521.133905.ung ho NCHCCCL, HANH 0902289242 FT21145071343710
25/5/2021200,000056583.250521.133750.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Nam Dinh 0904395605 FT21145208902632
25/5/2021200,000048986.250521.132801.Ung ho MS 2021.135 FT21145100080400
25/5/2021200,000MBVCB.1157833830.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so MS 2021.135(Luong Bao Quoc).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/2021200,000801810.250521.123804.ung ho MS 2021.135
25/5/2021200,000012238.250521.123822.Linh BR giup MS 2021.135 Luong Bao Quoc FT21145071115038
25/5/2021200,000988522.250521.113209.Nho chuyen Chi Luong Thi Hoa - MS 2021.135
25/5/2021200,000301330.250521.104350.MS 2021 135 Luong Quoc Bao
25/5/2021200,000171020.250521.104227.LE THI KIM DUC ung ho chau Luong Quoc Bao MS 2021 135
25/5/2021200,000IBVCB.1157572292.Ung ho ma so 2021.135 (Luong Bao Quoc).CT tu 0021001887104 DUONG THI TRUC QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/2021200,000MBVCB.1157523480.MS 2021.135.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/2021200,000SHGD:10001270.DD:210525.BO:PHAM HAI LY.Remark:Ung ho MS 2021135 luong quoc bao
25/5/2021200,000135862.250521.090721.Ung ho MS 2021.135 (Luong Bao Quoc)
25/5/2021200,000538162.250521.085407.TRAN THI DUNG CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho ms 2021135 Luong Bao Quoc
25/5/2021200,000MBVCB.1157408503.NGUYEN THI KIM XUAN chuyen tien ung ho chau Luong Bao Quoc MS 2021.135.CT tu 0011003084152 NGUYEN THI KIM XUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/2021200,000752065.250521.085046.UNGHOMASO2021.134 EMNGUYENTANDAT-250521-08:50:41 752065
25/5/2021200,000124073.250521.075752.UH MS 2021.135 chau Luong Bao Quoc
25/5/2021200,000936290.250521.075416.Ung ho MS 2021.135 LUONG BAO QUOC
25/5/2021200,000303179.250521.072553.ung ho MS 2021.135( Luong Bao Quoc)
25/5/2021200,000734523.250521.065929.Ung ho MS 2021.135 chau Luong Bao Quoc va me Luong Thi Hoa. Xin cam on FT21145213429429
25/5/2021200,000046026.250521.065616.ung ho ms 2021135
25/5/2021200,000738683.250521.065248.UNG HO MS 2021.135 (LUONG BAO QUOC)-250521-06:52:44 738683
25/5/2021200,000940420.250521.063539.Chuyen tien ung ho MS 2021.135 Luong Bao Quoc
25/5/2021200,000729593.250521.063142.Co Huong Ha noi Ung ho Ma So 2021135 Luong Bao Quoc FT21145891300593
25/5/2021200,000MBVCB.1157258939.Ung ho MS 2021.135(Luong Quoc Bao).CT tu 0911000011146 TRAN THI HONG THAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/2021200,000MBVCB.1157256475.Ung ho MS 2021.135 (luong quoc bao).CT tu 0451000244816 DOAN THI THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/2021200,000726415.250521.060542.Ung ho MS 2021.135 FT21145004893244
25/5/2021200,000736896.250521.060545.UNG HO MS : 2021.135( LUONG BAO QUOC)-250521-06:08:11 736896
25/5/2021300,000MBVCB.1158843953.ung ho NCHCCCL + nguyen thanh tuan + 0868565891.CT tu 0931004216005 NGUYEN THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/2021300,000MBVCB.1158334161.Ung ho MS2021.135(LUONG BAO QUOC).CT tu 1012766670 NGUYEN THI TO QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/2021300,000022948.250521.164417.UNG HO MS 2021.135 - LUONG BAO QUOC. CHUC CON CHONG KHOE NHE!
25/5/2021300,000IBVCB.1158184803.Ung ho MS 2021 135 chau Luong Bao Quoc .CT tu 0021000890503 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/5/2021300,000954221.250521.153235.ung ho em Bui Thi Ngoc Ms.2021. 130. Mong em vuot qua kho khan. Phan Quang Huy, TD, Hcm
25/5/2021300,000004863.250521.143636.CK nhanh - 3G chuyen tien ung ho be Luong Bao Quoc MS 2021.135
25/5/2021300,000715668.250521.110836.ung ho ms 2021 135 luong bao quoc
25/5/2021300,000IBVCB.1157639112.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.134 (Em Nguyen Tan Dat).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/2021300,000MBVCB.1157613736.HO VAN CHUNG ung ho?MS 2021.135?(Lng Bo Quc).CT tu 0201000681108 HO VAN CHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/2021300,000MBVCB.1157463808.MS 2021.135 LUONG BAO QUOC, ban Chao Mo, xa Chau Binh, huyen Quy Chau, Tinh Nghe An.CT tu 0081001260408 HO THI CAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/2021300,000MBVCB.1157345507.ms 2021 135 uh Luong Bao Quoc.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/5/2021300,000739730.250521.071136.QUAN UNG HO MS 2021.135 (LUONG BAO QUOC)-250521-07:11:25 739730
25/5/2021300,000211714.250521.070507.Vietcombank;0011002643148;NGO THI LAN PHUONG chuyen khoan ung ho MS 2021 135 Luong Bao Quoc
25/5/2021300,000728735.250521.062524.Ung ho ms 2021.135 Luong Bao Quoc FT21145581675784
25/5/2021300,000727183.250521.061251.MS2021.135 Luong Quoc Bao FT21145074013417
25/5/2021300,000032362.250521.055233.Ung ho MS 2021 135 chau Luong Quoc Bao
25/5/2021300,000736527.250521.054646.UNG HO MA SO 2021.135 LUONG BAO QUOC-250521-05:46:42 736527
25/5/2021300,000MBVCB.1157205298.ung ho MS 2021.133 (gia dinh chi Thoa).CT tu 0011003999016 NGUYEN QUANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/2021400,000SHGD:10012685.DD:210525.BO:LE TRONG NHAN.Remark:ung ho ma so 2021.135 be Luong Bao Quoc
25/5/2021400,000IBVCB.1157580933.MS 2021 135 Luong Quoc Bao.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/5/2021500,000953459.240521.223402.ms 2021.129 (be Nguyen Ha Khanh Vy)
25/5/2021500,000953443.240521.223103.ms 2021.134 (em Nguyen Tan Dat)
25/5/2021500,000MBVCB.1158830550.Thanh Binh ung ho MS 2021.135(Luong Bao Quoc).CT tu 0371000440790 NGUYEN THI BINH MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/2021500,000795635.250521.205527.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 133 Chi Thoa
25/5/2021500,000969197.250521.184316.Ung ho MS 2021.135 (Luong Bao Quoc)
25/5/2021500,000288401.250521.165707.Ung ho MS 2021 135 em Luong Bao Quoc FT21145230090569
25/5/2021500,000MBVCB.1158306916.DO BINH HA chuyen tien ung ho MS 2021.135 (LUONG QUOC BAO).CT tu 1019459126 DO BINH HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/2021500,000156746.250521.150308.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 135 luong Bao Quoc
25/5/2021500,000MBVCB.1157937650.ung ho Ma so 2021.129 (be Nguyen Ha Khanh Vy).CT tu 0071001053394 LUU KHIET HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/2021500,000370747.250521.133225.ung ho MS 2021.135(Luong Bao Quoc)
25/5/2021500,000MBVCB.1157845883.UNG HO MS 2021.135 (Luong Bao Quoc).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/2021500,000IBVCB.1157787339.UNG HO NCHCCCL+ HONG HANH+0933279129.CT tu 0121000626631 TO THI HONG HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/2021500,000934005.250521.111456.Ung ho MS 2021.135 Luong Bao Quoc FT21145094960608
25/5/2021500,000IBVCB.1157634611.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.135 (Luong Bao Quoc).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/2021500,000137207.250521.101216.Ung ho ms 2021 135 Luong Bao Quoc
25/5/2021500,000622904.250521.094309.ung ho ms 2021.135 luong quoc bao
25/5/2021500,000759626.250521.092555.CK UNG HO MS 2021.135 - LUONG BAO QUOC-250521-09:24:50 759626
25/5/2021500,000MBVCB.1157445831.Ung ho MS 2021.135(Luong Bao Quoc).CT tu 0651000606931 NGUYEN KHUU DONG PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/2021500,000312579.250521.084351.Chi chuyen tien ung ho Luong Bao Quoc MS 2021.135
25/5/2021500,000123296.250521.084302.NGUYEN THANH PHONG ung ho ms 2021 135 luong bao Quoc
25/5/2021500,000768734.250521.082826.Ung ho ms 2021 135 luong bao quoc FT21145213763400
25/5/2021500,000SHGD:10000129.DD:210525.BO:DO DINH KHANH.Remark:995221052550163 Ung ho MS 2021.135 LUONG BAO QUOC
25/5/2021500,000968481.250521.080142.TRAN VU BINH NGUYEN TP VT UNG HO MS 2021.135 LUONG BAO QUOC
25/5/2021500,000256813.250521.072348.Vietcombank;0011002643148;TRAN THI KY LAM chuyen khoan ung ho Ms 2021135 luong quoc bao
25/5/2021500,000MBVCB.1157248945.Ung ho ms 2021.135.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/2021500,000263871.250521.053654.LE VAN CUONG chuyen tien cho MS2021.135 Luong Bao Quoc
25/5/2021500,000MBVCB.1157199192.ung ho MS 2021.134?(Em Nguyen Tan Dat).CT tu 0011000825135 NGUYEN THI THANH HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/2021500,000MBVCB.1157187983.Phung Thi Phuong Dung chuyen tien ung ho MS 2021.133.CT tu 0491000041836 PHUNG THI PHUONG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/2021700,000298514.250521.160433.UNG HO MS 2021.133(GD CHI THOA)
25/5/2021700,000SHGD:10011114.DD:210525.BO:TRAN TO NGA.Remark:Ung ho MS 2021.135 . Luong Quoc Bao
25/5/20211,000,000910623.250521.200821.RO UNG HO MS 2021.120 (CHU HOANG VAN TAN)-250521-20:08:02 910623
25/5/20211,000,000693025.250521.181705.Ung Ho MS2021.135 (Luong Bao Quoc)
25/5/20211,000,000MBVCB.1158459948.MS 2021 133.CT tu 0081001264315 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/5/20211,000,000801333.250521.165959.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TRAN THANH DINH ung ho MS2021113 co Nguyen Thi Bao
25/5/20211,000,000MBVCB.1158097007.TRAN TAN TAM chuyen tienung ho MS 2021.133(gia dinh chi Thoa).CT tu 0071000632223 TRAN TAN TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/20211,000,000MBVCB.1157850910.ung ho MS 2021.134 (em Nguyen Tan Dat).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/20211,000,000MBVCB.1157848253.ung ho MS 2021.133 (gia dinh chi Thoa).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/20211,000,000MBVCB.1157847732.ung ho MS 2021.132 (em Dang Anh Nhat).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/20211,000,000MBVCB.1157846590.ung ho MS 2021.135 (Luong Bao Quoc).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/20211,000,000176086.250521.114023.MS 2021 135 giup chau Luong Bao Quoc
25/5/20211,000,000MBVCB.1157692737.Ung ho ms 2021135 ( luong bao quoc ).CT tu 0271000106789 TRAN THI DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/20211,000,000SHGD:10001896.DD:210525.BO:CAO PHUONG TRUONG.Remark:995221052553504 Ung ho NCHCCCL Cao Truong 0988623924
25/5/20211,000,000IBVCB.1157349829.Ung ho MS 2021135 Luong Bao Quoc.CT tu 0041000256170 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/5/20211,000,000MBVCB.1157253385.MS 2021 135.CT tu 0011004097954 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/5/20211,000,000736862.250521.060406.UNG HO MS 2021.135 LUONG BAO QUOC-250521-06:06:42 736862
25/5/20211,000,000934415.250521.053725.ung ho MS 2021.135 Luong Bao Quoc
25/5/20211,000,000092098.250521.052642.Ung ho ma so 2021135 Luong Bao Quoc
25/5/20211,500,000MBVCB.1157288747.MS 2021.135.CT tu 0411000861968 PHAN VAN DUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/5/20212,000,000884067.250521.102954.Ong Tu Van giup cho ms 2021 135 chau Luong Bao Quoc FT21145305758030
25/5/202120,000,000749319.250521.083629.MA SO UNG HO2021.135(LUONG QUOC BAO)-250521-08:36:12 749319
26/5/20211,000IBVCB.1158942319.15.CT tu 0531002595630 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/5/20211,000IBVCB.1158942220.15.CT tu 0501000222520 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/5/20211,000IBVCB.1158942457.15.CT tu 0911000058349 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/5/20211,000IBVCB.1158939328.15.CT tu 0431000272978 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/5/20211,000IBVCB.1158937358.5.CT tu 1018567181 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/5/20211,000IBVCB.1158938284.15.CT tu 1018876762 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/5/20211,000IBVCB.1158938057.16.CT tu 1018826996 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/5/20211,000IBVCB.1158937586.5.CT tu 1018773026 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/5/20211,000IBVCB.1158932763.15.CT tu 0911000063494 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/5/20211,000IBVCB.1158933595.15.CT tu 0531002596964 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/5/20215,000046205.260521.065304.Ung ho MS 2021 136 Tran Ngoc Minh NAM MO QUAN THE AM BO TAT
26/5/202110,000IBVCB.1159918854.Ung ho MS 2021 136 Tran Ngoc Minh.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/5/202110,000MBVCB.1159604012.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.136.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/5/202110,000MBVCB.1159602163.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.135.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/5/202140,000821448.260521.214536.Chuyen tien ung ho NCHCCCL
26/5/202150,000IBVCB.1159822568.Giup ma so 2021 136 Tran Ngoc Minh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/5/202150,000583493.260521.151721.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021136 Tran Ngoc Minh
26/5/202150,000MBVCB.1159290834.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.136 (Tran Ngoc Minh).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/5/202150,000SHGD:10000092.DD:210526.BO:DO THI LAN.Remark:ung ho ms 2021 136 tran ngoc minh
26/5/202150,000696536.260521.085126.Ung ho em tran ngoc minh o hung ha thai binh FT21146405798996
26/5/202150,000SHGD:10006993.DD:210526.BO:NGUYEN THI YEN HANG.Remark:Ung ho NCHCCCL-0917564589
26/5/202150,000MBVCB.1158964391.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.136 (Tran Ngoc Minh)Vietnamnet 26/05/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/5/202150,000842973.260521.022624.ung ho NCHCCCL+An Pham+ 0941007949
26/5/202150,000MBVCB.1158926240.ms 2021 134 nguyen tan dat.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/5/202150,000616310.260521.005803.Ung ho NCHCCCL FT21146776000936
26/5/202160,000MBVCB.1158999809.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho Ms 2021.136 (Tran Ngoc Minh). (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/5/2021100,000877103.250521.225632.ung ho ma so MS2021.134 (em nguyen tan dat)
26/5/2021100,000241161.260521.213336.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN THI TO UYEN chuyen khoan ung ho MS 2021136 Tran Ngoc Minh
26/5/2021100,000775109.260521.210220.ung ho MS 2021 136
26/5/2021100,000210566.260521.204822.ung ho NCHCCCL Ngo Van Hoang 0975997170
26/5/2021100,000MBVCB.1160273093.MS 2021.136.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/5/2021100,000451235.260521.180927.T ung ho Tran ngoc Minh MS 2021.136
26/5/2021100,000087857.260521.173557.MS 2021.130-260521-17:35:38 087857
26/5/2021100,000521705.260521.171327.Ung ho ms 2021 135 Luong Bao Quoc
26/5/2021100,000067288.260521.131149.Vietcombank;0011002643148;ung ho ms 2021 135 luong bao quoc
26/5/2021100,000454800.260521.122218.PHAN THI NGOC THU chuyen khoan NCHCCCL
26/5/2021100,000768996.260521.115007.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.136 tran ngoc minh
26/5/2021100,000994895.260521.112017.UNG HO MS 2021.136 (TRAN NGOC MINH)-260521-11:22:45 994895
26/5/2021100,000MBVCB.1159264559.MS 2021.136 Nguyen Thi Minh Yen ung ho em Tran Ngoc Minh.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/5/2021100,000642067.260521.094341.Ung ho MS 2021083. Le Thi Huong
26/5/2021100,000136459.260521.094313.Uh ms 2021135 luong bao quoc
26/5/2021100,000499804.260521.093638.giup en tran ngoc minh ms 2021.136
26/5/2021100,000627826.260521.093005.ung ho ms 2021.130 e Bui Thi Ngoc
26/5/2021100,000208108.260521.090141.Ung ho MS 2021.136
26/5/2021100,000084094.260521.085525.MS 2021 136 Tran Ngoc Minh
26/5/2021100,000077995.260521.084658.Vinh Nam ung ho ms 2021 136 Tran Ngoc Minh
26/5/2021100,000953255.260521.083653.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.136 (TRAN NGOC MINH)-260521-08:36:07 953255
26/5/2021100,000MBVCB.1158913806.ung ho ms2020.193.CT tu 0831000071653 LE THI THANH VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/5/2021150,000SHGD:10007003.DD:210526.BO:LANG THANH DIEN.Remark:MS 2021.135 LUONG BAO QUOC
26/5/2021200,000162776.260521.175705.MS 2021.136 (Tran Ngoc Minh)
26/5/2021200,000PHAN THI HIEU UH MS 2021 .135 LUONG BAO QUOC NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
26/5/2021200,000PHAN THI HIEU UNG HO MS 2021.136 TRAN NGOC MINH NAM MO DUOC SU LYY LY QUANG VUONG PHAT
26/5/2021200,000052279.260521.152812.MS 2021.136 (TRAN NGOC MINH)-260521-15:30:02 052279
26/5/2021200,000042837.260521.145523.UNG HO MS 2021.131(BE NGUYEN BINH MINH)-260521-14:58:06 042837
26/5/2021200,000042443.260521.145357.UNG HO MS 2021.123 (BE HOANG VAN DUC)-260521-14:53:51 042443
26/5/2021200,000041378.260521.145025.UNG HO MS 2021.135-260521-14:50:11 041378
26/5/2021200,000790295.260521.121548.ung ho MS 2021.135
26/5/2021200,000SHGD:10001925.DD:210526.BO:HUYNH THI DIEM TRANG.Remark:ung ho MS 2021.134 (Em Nguyen Tan Dat)
26/5/2021200,000628401.260521.092904.ung ho ms 2021.131 be Nguyen Binh Minh
26/5/2021200,000626845.260521.092813.ung ho ms 2021.135 Luong Bao Quoc
26/5/2021200,000MBVCB.1159155224.Ung ho MS 2021.135 (Luong Bao Quoc).CT tu 0711000216344 NGUYEN THI HOANG HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/5/2021200,000IBVCB.1159153506.MS 2021 136 Tran Ngoc Minh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/5/2021200,000114985.260521.085548.2021.130 EM BUI THI NGOC
26/5/2021200,000042215.260521.064028.Ung ho MS 2021 136 Tran Ngoc Minh
26/5/2021200,000435234.260521.054955.Vietcombank;0011002643148;DO MANH TRUONG chuyen khoan
26/5/2021200,000630547.260521.044036.Ung ho NCHCCCL Huynh Anh Tuan 0906443389 FT21146373069142
26/5/2021200,000002140.260521.000856.MQuan TAnh ung ho MS 2021 135
26/5/2021240,000398518.260521.101504.ungho NCHCCCL CO Thu 0938884487
26/5/2021244,700001328.260521.000736.PHAM TRUNG THANH chuyen khoan
26/5/2021250,000MBVCB.1160490722.ung ho MS 2021.136 (tran ngoc minh).CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/5/2021250,000SHGD:10014153.DD:210526.BO:PHAM THI ANH HOA.Remark:MS 2021 136 ung ho em Tran Ngoc Minh
26/5/2021250,000MBVCB.1158925268.ms 2021 135 Luong bao quoc.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/5/2021300,000010108.260521.142630.Ung ho NCHCCCL- Thien Huong - 0989024260 FT21146879858751
26/5/2021300,000695823.260521.141700.Ung ho MS 2021136 Tran Ngoc Minh
26/5/2021300,000460277.260521.140424.ung ho ms 2021 136 tran ngoc minh
26/5/2021300,000MBVCB.1159568511.Nhaahn ung ho ms 2021.136.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/5/2021300,000935507.260521.125611.Ung ho MS 2021 135 LUONG BAO QUOC FT21146206705644
26/5/2021300,000MBVCB.1159451610.ung ho MS 2021.106 ( Chu Thi Bich Ngoc ).CT tu 0041000255190 PHAN TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/5/2021300,000MBVCB.1159442680.ung ho MS 2021.121 ( be NG Binh Minh ).CT tu 0041000255190 PHAN TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/5/2021300,000357005.260521.111217.ung ho MS 2021 136 tran ngoc Minh
26/5/2021300,000MBVCB.1159342394.Xin ung ho CT nhu chua he co cuoc chia ly.CT tu 0181003432457 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/5/2021300,000686415.260521.102725.ung ho MS 2021.136 Tran Ngoc Minh
26/5/2021300,000329879.260521.091607.UNG HO NCHCCCL- HUYEN- 0987936368
26/5/2021300,000646379.260521.070947.MS 2021 136 tran ngoc minh FT21146001503201
26/5/2021300,000031520.260521.054107.Ung ho MS 2021 136 Tran Minh Ngoc
26/5/2021350,000MBVCB.1159295359.ung ho MS 2021.133 (gia dinh chi Thoa).CT tu 1013611260 NGUYEN THI KIM LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/5/2021350,000MBVCB.1159293760.ung ho MS 2021.132 (Em Dang Anh Nhat).CT tu 1013611260 NGUYEN THI KIM LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/5/2021400,000MBVCB.1159512273.UNG HO MS 2021.136 (Tran Ngoc Minh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/5/2021400,000840404.260521.083240.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;LE TRONG HUY VU MS2021136
26/5/2021500,000MBVCB.1160362818.Ung ho MS 2021.136 (Tran Ngoc Minh).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/5/2021500,000552619.260521.202250.ung ho em Le Tran Yen Vy ma so 2021.122
26/5/2021500,000932188.260521.125134.Ung ho MS 2021.135 Luong Bao Quoc FT21146306188708
26/5/2021500,000SHGD:10012528.DD:210526.BO:NGUYEN THI THANH TAM.Remark:Ung ho MS 2021.135 Luong Bao Quoc
26/5/2021500,000SHGD:10010797.DD:210526.BO:PHAM QUOC MANH.Remark:Pham Quoc Manh ung ho gd chi Luong Thi Hoa,Chau Binh, Quy Chau, Nghe An. MS 2021.135
26/5/2021500,000MBVCB.1159230190.Ung ho ms 2021.136 (Tran Ngoc Minh).CT tu 0011000417331 LAI PHU HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/5/2021500,000MBVCB.1159217581.ung ho MS 2021 121 ba chi em o Hai Duong.CT tu 0071002741569 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/5/2021500,000MBVCB.1159211375.ung ho MS 2021 129 be Nguyen Ha Khanh Vy.CT tu 0071002741569 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/5/2021500,000MBVCB.1159208963.ung ho MS 2021 134 em Nguyen Tan Dat.CT tu 0071002741569 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/5/2021500,000MBVCB.1159203273.ung ho MS 2021 123.CT tu 0071002741569 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/5/2021500,000MBVCB.1159200658.ung ho MS 2021 131 be Nguyen Binh Minh.CT tu 0071002741569 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/5/2021500,000MBVCB.1159196166.ung ho MS 2021 135 be Luong Bao Quoc.CT tu 0071002741569 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/5/2021500,000SHGD:10007615.DD:210526.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.136 em Tran Ngoc Minh
26/5/2021500,000703627.260521.090000.Ung ho MS 2021.135 Luong Bao Quoc FT21146314132259
26/5/2021500,000947799.260521.080245.UNG HO MS 2021.136 TRAN NGOC MINH-260521-08:02:41 947799
26/5/2021500,000MBVCB.1159024614.NGUYEN HUYNH CONG DANH chuyen tien ung ho MS 2021.135 (Luong Bao Quoc).CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/5/2021600,000SHGD:10002446.DD:210526.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO 2021.135, LUONG BAO QUOC. CH UC CHAU MANH KHOE
26/5/20211,000,000876947.250521.225551.Ung ho NCHCCCL + Phan Thi Thu Trang
26/5/20211,000,000204216.260521.212717.em hoa thanh hoa ung ho ms 2021.133 gd chi Thoa
26/5/20211,000,000765058.260521.161035.CTY QUANG MINH UNG HO MS2021 135LUONG QUOC BAO O NGHE AN
26/5/20211,000,000SHGD:10012998.DD:210526.BO:CTCP THIEN LY HUNG YEN.Remark:Cong ty CP Thien Ly Hung Yen ung ho MS 2021.117(Co Nguyen Thi Canh)
26/5/20211,000,000MBVCB.1159740872.Ung ho MS 2021136 (Tran Ngoc Minh).CT tu 0051000303774 NGUYEN THI KIM DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/5/20211,000,000962885.260521.140301.Ung ho NCHCCCL Quyen Lam 0908477324
26/5/20211,000,000180950.260521.012534.Ung ho ms 2021.136 tran ngoc minh
26/5/20211,000,000332969.260521.125606.Ung ho MS 2021.119 be Vo Hoang Nam
26/5/20211,000,000166628.260521.093935.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021133 gd chi Thoa
26/5/20211,000,000MBVCB.1159183251.Ung ho MS 2021.136 Tran Ngoc Minh.CT tu 0061000359768 LUONG THI BINH AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/5/20211,000,000SHGD:10000421.DD:210526.BO:LE NGOC LOI.Remark:(CKRmNo: 043621052520094)ung ho MS 2021.135 (Luong Bao Quoc) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD)-)
26/5/20211,500,000985732.260521.071321.ba Kachia giup do Ma so 2021.136 Tran Ngoc Minh
26/5/20215,000,000367256.260521.200957.Ung ho MS 2021 135 Luong Bao Quoc FT21146620500409
26/5/20215,000,000MBVCB.1159803630.Ung ho MS 2021.121 ( ba chi em o Hai Duong).CT tu 0451001314340 LE PHUONG LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/5/20211,000IBVCB.1161145376.bb.CT tu 0911000070051 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/5/202110,000IBVCB.1161453577.Ung ho MS 2021 137 Be Mai.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/5/202110,000134329.270521.084804.Ung ho MS 2021 137 Be Nguyen Ngoc Mai NAM MO QUAN THE AM BO TAT
27/5/202120,000302753.270521.190016.UNG HO CHUONG TRINH NCHCCCL 0942142142 COSY36-270521-18:59:16 302753
27/5/202150,000MBVCB.1161240847.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.137 (Be Nguyen Ngoc Mai).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/5/202150,000IBVCB.1161204245.Giup ma so 2021 137 be Nguyen Ngoc Mai .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/5/202150,000245822.270521.122345.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021104 chi em Le Tran Le Trieu
27/5/202150,000233251.270521.122000.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021137 be Nguyen Ngoc Mai
27/5/202150,000799040.270521.103748.Vietcombank;0011002643148;PHAM VAN TUAN chuyen khoan giup be Nguyen Ngoc Mai ma so 2021137
27/5/202150,000082146.270521.085100.PHAM TUAN ANH ung ho Ms 2021 137 be nguyen ngoc mai
27/5/202150,000034040.270521.070850.Ung ho MS 2021 137 be Nguyen Ngoc Mai
27/5/202150,000MBVCB.1160607274.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.104 (chi em Le Tran-Le Trieu)Vietnamnet 27/05/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/5/202160,000MBVCB.1160637965.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS2021.137 ( Be Nguyen Ngoc Mai ). (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/5/2021100,000325023.270521.205608.MS2021.135(luong bao quoc )
27/5/2021100,000810334.270521.205319.ung ho MS 2021 137
27/5/2021100,000MBVCB.1161316485.MS 2021.137.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/5/2021100,000IBVCB.1161235636.ung ho MS 2021.135 (luong bao quoc).CT tu 0071000613955 VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/5/2021100,000735216.270521.131106.Moc ung ho chuong trinh nhu chua hue co cuoc chia ly
27/5/2021100,000712503.270521.124155.ung ho MS2020.104
27/5/2021100,000592201.270521.112615.ung ho MS 2021.137 (Be Nguyen Ngoc Mai)
27/5/2021100,000MBVCB.1160983808.ms 2021.137.CT tu 0141000742223 HOANG THE CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/5/2021100,000894236.270521.103906.T ung ho be Nguyen ngoc Mai MS 2021.137
27/5/2021100,000199906.270521.093451.MS 2021 137 Be Nguyen Ngoc Mai
27/5/2021100,000161492.270521.084932.GIA DINH PHAM NGOC TUNG P5 Q8 HCM UNG HO MS 2021.137 (BE NGUYEN NGCC MAI)-270521-08:48:50 161492
27/5/2021100,000160940.270521.084635.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.104 (CHI EM LE TRAN - LE TRIEU)-270521-08:45:53 160940
27/5/2021100,000576486.270521.083634.MS 2021 137 Nguyen Ngoc Mai FT21147213797034
27/5/2021100,000949134.270521.083435.ung ho MS 2021.136 Tran Ngoc Minh
27/5/2021100,000066610.270521.082737.Vinh Nam ung ho ms 2021 137 be Nguyen Ngoc Mai
27/5/2021100,000MBVCB.1160686913.Ung ho MS 2021.137 (be Nguyen Ngoc Mai).CT tu 0081000447868 NGUYEN QUOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/5/2021100,000119863.270521.075121.ung ho MS 2021.137 (Be Nguyen Ngoc Mai)
27/5/2021150,000591069.270521.141254.Vietcombank;0011002643148;Ung ho NCHCCCL
27/5/2021150,000097843.270521.111930.LE XUAN ANH
27/5/2021200,000479690.260521.230002.Ung ho NCHCCCL FT21147943876014
27/5/2021200,000MBVCB.1161821912.MS 2021.136 (Tran Ngoc Minh).CT tu 0531000269728 NGUYEN NANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/5/2021200,000IBVCB.1161590896.LE VAN CONG chuyen khoan.CT tu 0011004023595 LE VAN CONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/5/2021200,000036315.270521.163549.Ung ho MS 2021.137 FT21147058840399
27/5/2021200,000694226.270521.151132.MS 2021.104 (chi em Le Tran Le Trieu)
27/5/2021200,000SHGD:10002585.DD:210527.BO:NGUYEN THI HANG.Remark:UNG HO MS 2021.137 - BE NGUYEN NGOC MAI
27/5/2021200,000867326.270521.140026.Ung ho NCHCCCL, Khuong Hong Son, 0961295666 FT21147306440104
27/5/2021200,000MBVCB.1161254447.MS 2021.137 (Nguyen Ngoc Mai).CT tu 0071002395402 TRAN QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/5/2021200,000MBVCB.1161250545.Ung ho MS 2021.137 (Be Nguyen Ngoc Mai).CT tu 0351000789105 QUACH NINH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/5/2021200,000IBVCB.1161035320.MS 2021 137 be Nguyen Ngoc Mai.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/5/2021200,000790971.270521.104126.ung ho MS2021104 chi em Le Tran Le Trieu
27/5/2021200,000263426.270521.101648.ung ho ms 2021 104
27/5/2021200,000SHGD:10000851.DD:210527.BO:TRAN QUANG SON.Remark:995221052751863 Chuyen tien ung ho MS 2021.137 be Nguyen Ngoc Mai
27/5/2021200,000173908.270521.094441.MS 2021.137 ( BE NGUYEN NGOC MAI)-270521-09:44:28 173908
27/5/2021200,000480595.270521.093438.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 137
27/5/2021200,000502966.270521.083956.Ung ho MS 2021.137( Be Nguyen Ngoc Mai)
27/5/2021200,000MBVCB.1160689410.Ung ho MS 2021.104.chi em le tran, le trieu.CT tu 0451001809958 PHAM THU HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/5/2021200,000548190.270521.073941.Ung ho MS 2021.104 chi em Le Tran , Le Trieu FT21147694047709
27/5/2021200,000MBVCB.1160637656.MS 2021.137-be Nguyen Ngoc Mai.CT tu 0011000379868 DANG TRAN KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/5/2021200,000897534.270521.063421.Chuyen tien ung ho MS 2021.104
27/5/2021200,000MBVCB.1160618228.Ung ho ms 2021.137.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/5/2021240,000772126.270521.173010.ung ho NCHCCCL Vank 0366668802 camonchuongtrinh
27/5/2021240,000632883.270521.005933.Ung ho NCHCCCL, Nguyen Thi Hap, 0972109017
27/5/2021250,000MBVCB.1160991239.Ung ho MS 2021.130 (Em Bui Thi Ngoc).CT tu 0011004078248 VU DUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/5/2021250,000MBVCB.1160988057.Ung ho MS 2021.134 (Em Nguyen Tan Dat).CT tu 0011004078248 VU DUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/5/2021300,000292687.270521.202829.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ms 2021 137 be nguyen ngoc mai
27/5/2021300,000MBVCB.1161331757.C Thao ung ho HC MS2021.137-be Nguyen Ngoc Mai.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/5/2021300,000SHGD:10002573.DD:210527.BO:NGUYEN THI HANG.Remark:UNG HO MS 2021.136 -TRAN NGOC MINH
27/5/2021300,000641735.270521.094933.Ung ho MS 2021.137 be Nguyen Ngoc Mai FT21147799159394
27/5/2021300,000938945.270521.082209.ung ho MS 2021 137 be Mai
27/5/2021300,000921040.270521.074934.UNG HO MS 2021.136
27/5/2021400,000MBVCB.1161159325.UNG HO MS 2021.137 (be Nguyen Ngoc Mai).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/5/2021500,000MBVCB.1162058474.Ung ho NCHCCCL TTTHU 0989923560.CT tu 0711000259613 TRAN THI THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/5/2021500,000407586.270521.203505.Ung ho MS 2021.134 (em Nguyen Tan Dat)
27/5/2021500,000394067.270521.045514.Ung ho MS 2021.131
27/5/2021500,000393457.270521.045257.Ung ho MS 2021.133
27/5/2021500,000393221.270521.045152.Ung ho MS 2021.128
27/5/2021500,000392561.270521.044853.Ung ho MS 2021.135
27/5/2021500,000918216.270521.163109.ung ho MS 2021.137
27/5/2021500,000019991.270521.162149.Ung ho le tran le trieu MS 2021.104 FT21147354042485
27/5/2021500,000369694.270521.160412.Ung ho MS2021.134 (em Nguyen Tan Dat)
27/5/2021500,000IBVCB.1161458760. Ung ho MS 2021.134 (Em Nguyen Tan Dat).CT tu 0071001259239 THAI KHANH HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/5/2021500,000IBVCB.1161045753.MS 2021.134 (Em Nguyen Tan Dat). Xin chuyen giup den em nay. Cam on..CT tu 1015020643 TRAN KHANH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/5/2021500,000IBVCB.1161026219.MS 2021.137 (Be Nguyen Ngoc Mai). Xin gui cho benh nhan nay thong qua Vietnamnet..CT tu 1015020643 TRAN KHANH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/5/2021500,000SHGD:10000509.DD:210527.BO:DIEP TRUONG LAM.Remark:Ung ho MS 2021 137 Be Nguyen Thi Ngoc Mai
27/5/2021500,000MBVCB.1160893043.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2021.137(be nguyen ngoc mai).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/5/2021500,000SHGD:10007709.DD:210527.BO:TRAN TO NGA.Remark:Ung ho MS 2021.104 chi em Le Tran, Le Trieu
27/5/2021500,000488985.270521.094915.IBFT Ung ho MS 2021.137 be Ng Ngoc Mai
27/5/2021500,000512870.270521.094113.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 137 be Nguyen Ngoc Mai
27/5/2021500,000IBVCB.1160830341.MS 2021 136 TRAN NGOC MINH tinh Thai Binh.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/5/2021500,000IBVCB.1160823889.MS 2021 135 LUONG BAO QUOC tinh Nghe An.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/5/2021500,000MBVCB.1160772409.NGUYEN THI THIET chuyen tien ung ho MS 2021.137 (Be Nguyen Ngoc Mai).CT tu 0501000015819 NGUYEN THI THIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/5/2021500,000966145.270521.085614.MS2021.104 chi em Le Tran Le Trieu
27/5/2021500,000962743.270521.085311.anh em Kien Anh ung ho MS 2021.137 Be Nguyen Ngoc Mai
27/5/2021500,000056554.270521.075859.Vietcombank;0011002643148;MAI THI MINH PHUNG ck ung ho MS 2021137 Be Nguyen Ngoc Mai
27/5/2021500,000821274.270521.075610.MS 2021 104 chi em Le Tran Le Trieu
27/5/2021500,000MBVCB.1160631195.Giup do 2021.137.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/5/2021500,000530482.270521.061312.Ung ho MS2021.137 Be Nguyen Ngoc Mai FT21147359572984
27/5/20211,000,000IBVCB.1161983557.Ung ho MS 2021.135.CT tu 0511000425306 LAM HOAI MINH ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/5/20211,000,000IBVCB.1161979331.Ung ho MS 2021.137.CT tu 0511000425306 LAM HOAI MINH ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/5/20211,000,000IBVCB.1161977419.Ung ho 2021.104.CT tu 0511000425306 LAM HOAI MINH ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/5/20211,000,000969782.270521.153842.Ung ho MS.2021.137 be Nguyen Ngoc Mai FT21147229899023
27/5/20211,000,000IBVCB.1161259687.ung ho MS 2021.104 (chi em Le Tran - Le Trieu).CT tu 0161000237503 TRAN THI KIM CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/5/20211,000,000370522.270521.094435. MS 2021.137 (Nguyen Ngoc Mai); MS 2021.135 (Luong Bao Quoc); MS 2021.104 (Le Tran-Trieu); MS 2021.136 (Tran Ngoc Minh)
27/5/20211,000,000MBVCB.1160783351.NGUYEN HUU PHUOC chuyen tien ung ho MS 2021.104 (chi em Le Tran - Le Trieu).CT tu 0251001223107 NGUYEN HUU PHUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/5/20211,000,000SHGD:10005289.DD:210527.BO:TA DANG KHOA.Remark:Ung ho MS 2021.136 Tran Ngoc Minh
27/5/20211,000,000MBVCB.1160758589.Ung ho MS 2021.137 (be Nguyen Ngoc Mai).CT tu 0021000425879 NGUYEN THAI HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/5/20211,000,000924378.270521.075901.chu tan vp ung ho chau mai ms 2021.137
27/5/20211,000,000763791.270521.053446.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 104 chi e Le Tran Le Trieu
27/5/20211,500,000938850.270521.082155.ba Kachia ho tro MS 2021.104 hai chi em Le Tran Le Trieu
27/5/20212,000,000214201.270521.221719.ung ho NCHCCCL Phan Phuong 0978070210
27/5/20212,000,000963126.270521.085157.ong Tu Van giup do be Ngoc Mai MS 2021 137
27/5/20212,000,000937332.270521.081805.Ong Tu Van giup do cho MS 2021.104 chi em Le Tran Le Trieu
27/5/20212,477,367/REF:210525052643{//}VAL:210525EUR90/33B:EUR100.00/MID:LA5PG1242QYYLULE/Rel ref:null/50:NGUYEN VANG DANHVIA DEL PORTO 25/70:UNG HO NCHCCCL-MR. DANH-00393472270?202/Pmnt:/INS/BPPIITRRXXX/71A:SHA/71F:EUR0?EUR0?EUR0?EUR10
27/5/20213,000,000MBVCB.1161935129.gia dinh chi Thoa MS 2021.133.CT tu 1017444739 LE QUOC HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/20211,000IBVCB.1162674987.sdf.CT tu 1018914835 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/20215,000099273.280521.081829.Ung ho MS 2021 138 Hoang Dinh Canh NAM MO QUAN THE AM BO TAT
28/5/202110,000IBVCB.1163435961.Ung ho MS 2021 138 Em Canh.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/5/202150,000951092.280521.171351.Ung ho MS 2021122 em Le Tran Yen Vy FT21148618390503
28/5/202150,000951273.280521.161752.Ung ho MS 2021138 Hoang Dinh Canh
28/5/202150,000MBVCB.1163149903.Ms 2021.122 le tran yen vy.CT tu 0021000352932 BUI DINH SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/202150,000832867.280521.153240.MS 2021.138 Hoang Dinh Canh FT21148300107051
28/5/202150,000IBVCB.1162902829.Giup ma so 2021 138 Hoang Dinh Canh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/5/202150,000654909.280521.135014.Ung ho MS 2021.122 Em Le Tran Yen Vy
28/5/202150,000MBVCB.1162642113.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.138 (Hoang Dinh Canh).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/202150,000901363.280521.101529.Ms 2021 138 Hoang Dinh Canh
28/5/202150,000459755.280521.090207.Ms2021.138 hoang dinh canh FT21148055961048
28/5/202150,000874318.280521.084711.Ung ho anh Hoang Dinh Canh ma so 2021 138
28/5/202150,000MBVCB.1162277150.Ung ho MS 2021.138.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/202150,000205477.280521.070058.ISL20210528070058309-ung ho Ms 2021.138 hoang dinh canh
28/5/202150,000MBVCB.1162192749.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.138 (Hoang Dinh Canh)Vietnamnet 28/05/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/202150,000782459.280521.052705.Ung ho ma so 2021.138
28/5/202160,000MBVCB.1162710307.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.138 (Hoang Dinh Canh). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021100,000219655.280521.225339.MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy FT21149290365530
28/5/2021100,000340375.270521.224610.Ung ho Ms 2021 132 em Dang Anh Nhat FT21148985972886
28/5/2021100,000646600.280521.213144.ung ho MS2021.134 e Nguyen Tan Dat
28/5/2021100,000076434.280521.204342.Ung Ho NCHCCCL Lan Anh 0935570746
28/5/2021100,000083032.280521.200606.ung ho MS 2021122 em Le Tran Yen Vy
28/5/2021100,000844568.280521.190404.IBFT MS 2021.122-em Le Tran Yen Vy
28/5/2021100,000MBVCB.1163509443.MS 2021.122.CT tu 0441000620715 TRAN NHAT PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021100,000MBVCB.1163461104.Le Tran Yen Vy.CT tu 0721000575448 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/5/2021100,000938311.280521.180827.Ms 2021.122 em Le Tran Yen Vy
28/5/2021100,000995583.280521.175835.MS 2021.122 Em Le Tran Yen Vy FT21148300644900
28/5/2021100,000936570.280521.172702.MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy
28/5/2021100,000MBVCB.1163316620.Ms 2021 122 Le Tran Yen Vy.CT tu 0881000472411 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/5/2021100,000934307.280521.165906.Ung ho MS 2021.122 e Le Tran Yen Vi FT21148674730565
28/5/2021100,000933096.280521.165802.MS 2021 122 le tran yen vy FT21148377505922
28/5/2021100,000001694.280521.165630.MS 2021 122
28/5/2021100,000926125.280521.165156.MS 2021.122 em yen vy FT21148341437949
28/5/2021100,000908507.280521.163650.Ung ho MS 2021.122 FT21148963086802
28/5/2021100,000MBVCB.1163207509.Ms 2021.122 Le Tran Yen Vy, chuc be may man.CT tu 0281000559224 LUONG CHI CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021100,000452089.280521.161608.Ung ho Nchcccl 267990 Ngan
28/5/2021100,000SHGD:10020284.DD:210528.BO:NGUYEN THE DUNG.Remark:MS 2021122 - em Le Tran Yen Vy
28/5/2021100,000849289.280521.154648.Ung ho MS 2021.122 FT21148796026937
28/5/2021100,000237978.280521.154443.Ung ho NCHCCCL+ TRAN THANH PHUONG+0949954837
28/5/2021100,000831416.280521.153123.MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy FT21148395468061
28/5/2021100,000825073.280521.152857.T ung ho Hoang dinh Canh MS 2021.138
28/5/2021100,000748050.280521.152621.ung ho MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy
28/5/2021100,000825143.280521.152600.Ung ho ms 2021.122 FT21148904978515
28/5/2021100,000246473.280521.151327.MS 2021.122
28/5/2021100,000IBVCB.1162982769. ung ho MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy).CT tu 0071001148332 HA SI DIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021100,000786193.280521.144741.MS 2021.122 ( em Le Tran Yen Vy)
28/5/2021100,000781043.280521.144615.MS 2021.122 Le Tran Yen Vi FT21148006626800
28/5/2021100,000776733.280521.143648.IBFT Ms2021.122 Le Tran Yen Vy
28/5/2021100,000MBVCB.1162899990.MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy.CT tu 0531002563815 PHAN PHU TAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021100,000MBVCB.1162895132.MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy).CT tu 0441000643094 NGUYEN LE THE ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021100,000747808.280521.141311.Ung ho ms 2021.122 FT21148476496604
28/5/2021100,000012974.280521.135151.ZP5VF5FAMNL1 210528000113518 MS 2021.122em Le Tran Yen Vy
28/5/2021100,000183285.280521.135133.Ung ho MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy)
28/5/2021100,000650796.280521.134326.MS 2021.122
28/5/2021100,000SHGD:10013526.DD:210528.BO:NGUYEN THUY PHUONG.Remark:Ung ho ma so 2021138, Hoang Dinh Canh
28/5/2021100,000620794.280521.125429.Chuyen tien ung ho MS 2021.138 Hoang Dinh Canh
28/5/2021100,000242043.280521.115521.Ung ho MS2021 138 Hoang Dinh Canh
28/5/2021100,000597818.280521.111454.Ung ho MS 2021.138 Hoang Dinh Canh FT21148629109483
28/5/2021100,000389782.280521.105932.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.138 (HOANG DINH CANH)-280521-10:58:53 389782
28/5/2021100,000970765.280521.105210.ung ho MS 2021.138
28/5/2021100,000963717.280521.104438.Chuyen tien ung ho MS2021138 Hoang dinh canh
28/5/2021100,000284096.280521.102850.MS 2021 138 Hoang Dinh Canh
28/5/2021100,000869021.280521.090851.Chuyen tien ung ho MS 2021.138 hoang dinh canh
28/5/2021100,000SHGD:10000042.DD:210528.BO:NGUYEN THANH TUNG.Remark:Ung ho em Hoang Dinh Canh ms2021/138
28/5/2021100,000862342.280521.090127.ung ho MS 2021.138 Hoang Dinh Canh
28/5/2021100,000562523.280521.085625.Vietcombank;0011002643148;LE THUY AI chuyen khoan Hoang Dinh Canh
28/5/2021100,000498297.280521.084307.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 138 ung ho e Canh nguoi ha tinh
28/5/2021100,000833821.280521.082539.MS2021138 hoang dinh canh
28/5/2021100,000430133.280521.082208.Ung ho NCHCCCL FT21148373896856
28/5/2021100,000820750.280521.080511.Chuyen tien ung ho MS 2021.138 Hoang Dinh Canh
28/5/2021100,000003271.280521.075156.ZP5VF5FAHEJ9 210528000030452 Ung ho MS 2021.138 Hoang Dinh Canh
28/5/2021100,000109798.280521.075426.TTTPhuong ung ho Ms2021.138 Hoang Dinh Canh
28/5/2021100,000723901.280521.074802.MS 2021.138( Hoang dinh canh)
28/5/2021100,000276591.280521.074712.Vietcombank;0011002643148;DO MANH TRUONG 2021138
28/5/2021100,000275173.280521.074655.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021 138
28/5/2021100,000722991.280521.073920.MS 2021.138 hoang dinh canh
28/5/2021100,000064248.280521.073318.Vinh Nam ung ho ms 2021 138 Hoang Dinh Canh
28/5/2021100,000821431.280521.071441.Giup cho MS 2021.138
28/5/2021100,000858906.280521.070555.Ung ho Ms 2021138 Hoang Dinh Canh
28/5/2021100,000400975.280521.070453.Giup em Hoang Dinh Canh gap tai nan giao thong que Ha Tinh FT21148760914945
28/5/2021100,000MBVCB.1162218460.TRAN THI HOA chuyen tien ung ho.CT tu 0071005090686 TRAN THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021100,000344669.280521.065429.UNG HO MS : 2021.138( HOANG DINH CANH)-280521-06:57:02 344669
28/5/2021100,000044388.280521.064704.Ung ho MS 2021 138 chau Hoang Dinh Canh
28/5/2021100,000MBVCB.1162205392.PHAM DUY CUONG ung ho MS 2021.138.CT tu 0611001968468 PHAM DUY CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021100,000349220.280521.063341.ung ho ms 2021138 hoang dinh canh
28/5/2021100,000080434.280521.062247.Vietcombank;0011002643148;Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2021 138 Hoang Dinh Canh
28/5/2021100,000462069.280521.060844.Ung ho MS 2021.138 (Hoang Dinh Canh)
28/5/2021100,000391743.280521.060325.Ung ho MS 2021.138 Hoang Dinh Canh FT21148543440713
28/5/2021100,000391267.280521.055803.MS 2021.138 hoang dinh canh FT21148227929570
28/5/2021100,000042779.280521.055503.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 138 em Hoang Dinh Canh
28/5/2021100,000MBVCB.1162188818.DO DANG QUANG HUY chuyen tien ung ho ms 2021.138 ( hoang dinh canh ).CT tu 0071001719034 DO DANG QUANG HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021100,000878962.280521.053528.ung ho MS 2021138 Hoang Dinh Canh
28/5/2021150,000MBVCB.1162951176.Ung ho ma so 2021.122 em le tran yen vy.CT tu 0181003548369 BUI DANG MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021150,000595927.280521.144016.Ms 2021 122 em Le Tran Yen Vi
28/5/2021150,000773897.280521.143923.MS 2021.122 Le Tran Yen Vy FT21148927042210
28/5/2021150,000205975.280521.111323.MQuan TAnh ung ho MS 2021 135
28/5/2021197,854350073.280521.111049.MQuan TAnh ung ho MS 2021 138
28/5/2021200,000IBVCB.1162111549.MS 2020 226 ung ho em Thuy.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/5/2021200,000143440.280521.225038.ung ho ms 2021.122 em Le Tran Yen Vy
28/5/2021200,000341628.270521.224918.Ung ho NCHCCCL FT21148880529196
28/5/2021200,000535004.280521.223105.UNG HO EM MS 2021.122(LE TRAN YEN VY)-280521-22:32:44 535004
28/5/2021200,000847719.280521.223033.MS 2021 122 em Le Tran Yen Vy
28/5/2021200,000MBVCB.1163753827.MS 2021.122.CT tu 0121000877517 TRAN QUOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021200,000976650.280521.181706.MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy)
28/5/2021200,000998978.280521.180221.Ung ho NCHCCCL - Dao Loan - 0939718686 FT21148300660886
28/5/2021200,000983924.280521.174609.Ung ho MS 2021.122 Le Tran Yen Vy FT21148666292181
28/5/2021200,000902109.280521.173139.MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy
28/5/2021200,000MBVCB.1163311967.Ms 2021.122 Em Le Tran Yen Vy.CT tu 0401001489077 PHAN HA TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021200,000947039.280521.171009.Ms2021.122 Em Le Tran Yen Vy FT21148195537320
28/5/2021200,000930112.280521.165523.MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy FT21148790005846
28/5/2021200,000929663.280521.165501.Ung Ho ms 2021.122 FT21148984764023
28/5/2021200,000854147.280521.164959.ms 2021.122 em le tran yen vy
28/5/2021200,000IBVCB.1163242019.VU THI THU HUONG ung ho MS 2021.138 (Hoang Dinh Canh).CT tu 0451000229343 VU THI THU HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021200,000813633.280521.164151.Ung ho MS 2021 135 Luong Bao Quoc
28/5/2021200,000809634.280521.163953.Ung ho MS 2021 138
28/5/2021200,000851007.280521.154816.MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy FT21148623992868
28/5/2021200,000202158.280521.154517.ung ho ms 2021.122 em le tran yen vy
28/5/2021200,000MBVCB.1163060694.ung ho ms 2021.122 ( Le Tran Yen Vy).CT tu 0991000006969 DUONG QUANG HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021200,000821599.280521.152256.MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy FT21148757093933
28/5/2021200,000817769.280521.152124.MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy)
28/5/2021200,000IBVCB.1163010591.MS 2021 138 Hoang Dinh Canh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/5/2021200,000MBVCB.1163000408.Ung ho ms 2021.122 (em le tran yen vy).CT tu 0371000407054 QUACH DUC KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021200,000138576.280521.150254.Ung ho MS 2021.122. Em Le Tran Yen Vy
28/5/2021200,000MBVCB.1162978609.Ung ho ms 2021.122 (le tran yen vy).CT tu 0071000977699 NGUYEN TUAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021200,000SHGD:10017367.DD:210528.BO:PHAM TIEN DAT.Remark:Ung ho ms 2021122 chau yen vy
28/5/2021200,000783661.280521.144844.Ms 2021.122 FT21148064065234
28/5/2021200,000754711.280521.144611.ung ho MS 2021.138 (Hoang Dinh Canh)
28/5/2021200,000MBVCB.1162950686.MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy).CT tu 0071005659703 VO THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021200,000225004.280521.143443.ung ho ms 2021.122 em le tran yen vy
28/5/2021200,000681540.280521.142246.ung ho MS 2021.122, le tran yen vy
28/5/2021200,000753232.280521.140732.MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy
28/5/2021200,000323164.280521.140507.MS 2021 122 em Le Tran Yen Vy
28/5/2021200,000MBVCB.1162861225.Ms 2021.122 Le Tran Yen Vy.CT tu 0451001892037 PHUNG DUC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021200,000956755.280521.134007.Ung ho MS 2021122 e Le Tran Yen Vy
28/5/2021200,000MBVCB.1162840489.Ms 2021.122 Le Tran Yen Vy.CT tu 0011004242829 DANG THANH LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021200,000MBVCB.1162838066.ung ho MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy).CT tu 0011003693473 NGUYEN HUY BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021200,000422508.280521.133639.MS 2021.138 (HOANG DINH CANH)-280521-13:39:00 422508
28/5/2021200,000605945.280521.122733.ung ho MS 2021.138 Hoang Dinh Canh
28/5/2021200,000402998.280521.115150.UNG HO 2021138 HOANG DINH CANH-280521-11:53:28 402998
28/5/2021200,000221003.280521.112951.Ung ho MS 2021 136 Tran Ngoc Minh
28/5/2021200,000219833.280521.112839.Ung ho MS 2021 137 Nguyen Ngoc Mai
28/5/2021200,000052533.280521.103355.Vietcombank;0011002643148;VO THI XUAN YEN chuyen khoan MS 2021138 Hoang Dinh Canh
28/5/2021200,000382761.280521.103225.MS 2021.138 HOANG DINH CANH-280521-10:32:25 382761
28/5/2021200,000510614.280521.095401.Ung ho MS 2021-138 Hoang Dinh Canh FT21148032442092
28/5/2021200,000896924.280521.093817.Ung ho MS 2021.138
28/5/2021200,000MBVCB.1162356089.Ung ho MS 2021.138 ( Hoang Dinh Canh).CT tu 0061000190140 NGUYEN THI NGOC HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021200,000835326.280521.082735.Chuyen tien ung ho MS 2021.138 hoang dinh canh
28/5/2021200,000SHGD:10000722.DD:210528.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 138 HOANG DINH CANH
28/5/2021200,000MBVCB.1162275314.MS 2021.138 HOANG DINH CANH.CT tu 0281000144663 TRA NGOC THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021200,000823964.280521.075107.ung ho MS 2021.138( Hoang Dinh Canh)
28/5/2021200,000410178.280521.073826.Ung ho MS 2021.138 Hoang Dinh Canh FT21148761042105
28/5/2021200,000804979.280521.073044.ung ho ms 2021.138 hoang dinh canh
28/5/2021200,000190693.280521.071731.Vietcombank;0011002643148;TRUONG KIM CHI chuyen khoan ung ho MS 2021 138 em Hoang Dinh Canh
28/5/2021200,000345444.280521.070845.MS 2021138(TRAN DINH CANH)-280521-07:11:33 345444
28/5/2021200,000MBVCB.1162213263.ung ho MS 2021 .138.CT tu 0651000295744 THAI NGUYEN KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021200,000395971.280521.063753.MS 2021.138 Hoang Dinh Canh FT21148672615150
28/5/2021200,000709571.280521.063618.ungho MS 2021 138
28/5/2021200,000991358.280521.061807.ung ho MS 2021.138
28/5/2021200,000MBVCB.1162199667.MS 2012 138.CT tu 0071001027499 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/5/2021200,000391789.280521.060353.ung ho MS2021 138 HOANGDINHCANH FT21148373380615
28/5/2021200,000MBVCB.1162192142.Ung ho MS 2021.138(Hoang Dinh Canh).CT tu 1021000015933 NGUYEN THI MAI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021200,0000200970488052805484420217868000180.97824.054845.UNG HO MS2021.138 HOANG DINH CANH
28/5/2021200,000783772.280521.054548.Ung ho MS 2021.138 Hoang Dinh Canh
28/5/2021200,000377793.280521.014557.Ms 2021.136 . Tran ngoc minh FT21148176156349
28/5/2021200,000377558.280521.014306.Ms 2021.104 . Chi em le tran le trieu FT21148314257046
28/5/2021240,000895199.280521.100322.Vietcombank;0011002643148;Yeu thuong
28/5/2021240,000SHGD:12901638.DD:210528.BO:dang Kim Hung.Remark:CHUYEN UNG HO CHO: NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY- DANG KIM HUNG 0908302333
28/5/2021250,000SHGD:10004830.DD:210528.BO:TANG LE MY HANH.Remark:IBUNG HO MS 2021.138 ( HOANG DINH CANH )
28/5/2021300,000MBVCB.1163813860.MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy).CT tu 1013014436 THAI HOANG VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021300,000MBVCB.1163734736.MS 2021.122 (em le tran yen vi).CT tu 0011004320304 NGUYEN TUAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021300,000MBVCB.1163367911.Ung ho MS 2021.122 Le Tran Yen Vy.CT tu 0011004059490 TRAN MANH LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021300,000986633.280521.150116.Ung ho ms 2021122 em le tran yen vy
28/5/2021300,000MBVCB.1162961547.MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy.CT tu 0531002585712 HUYNH THANH PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021300,000MBVCB.1162944187.MS 2021 112 Le Tran Yen Vy.CT tu 0021000319578 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/5/2021300,000MBVCB.1162925615.Ung ho MS 2021.122.CT tu 0071000864876 VU DANG KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021300,000753417.280521.141859.Ung ho MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy FT21148006524900
28/5/2021300,000514453.280521.133538.Ung ho NCHCCCL Hang 0843456999
28/5/2021300,000685737.280521.125404.Ung ho MS 2021.138 Hoang Dinh Canh FT21148058011803
28/5/2021300,000MBVCB.1162735530.Mai Trung Kien ung ho ma so MS 2021.138.CT tu 0491001513083 MAI TRUNG KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021300,000019006.280521.114259.ung ho ms 2021.138 Hoang Dinh Canh
28/5/2021300,000935852.280521.101730.Ung ho MS 2021.137 be Nguyen Ngoc Mai.
28/5/2021300,000712755.280521.101513.IBFT MS 2021.138 Hoang Dinh Canh
28/5/2021300,000839010.280521.092109.MS 2021.138
28/5/2021300,000MBVCB.1162386687.Ung ho Ma so 2021.138 Hoang Dinh Canh.CT tu 0011001460967 NGUYEN THI THUY NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021300,000MBVCB.1162387449.Ung ho ms 2021.138 hoang dinh canh.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021300,000856238.280521.085334.UNG HO MS 2021.138 HOANG DINH CANH
28/5/2021300,000SHGD:10007124.DD:210528.BO:VO HOANG SON.Remark:Ung ho MS 2021.138 Hoang Dinh Canh
28/5/2021300,000SHGD:10006397.DD:210528.BO:DANG QUOC KIM.Remark:Ms 2021.138 Canh
28/5/2021300,000MBVCB.1162287003.DINH THI NGUYET MINH chuyen tien ung ho MS 2021.138 Hoang Dinh Canh..CT tu 0071000973612 DINH THI NGUYET MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021300,000MBVCB.1162200318.ung ho ?MS 2021.138?(Hoang Dinh Canh).CT tu 0181003375778 PHAM TIEN SI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021300,000783140.280521.052950.Chuyen tien ung ho MS 2021.138 Hoang Dinh Canh
28/5/2021300,000855229.280521.053000.Ung ho MS2021138 Hoang Dinh Canh
28/5/2021400,000003828.280521.135543.ung ho MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy)
28/5/2021400,000325845.280521.074553.Ong ba Khai Tam gui chau Hoang Dinh Canh,ms 2021.138
28/5/2021500,000535214.280521.223341.MS 2021.138 (HOANG DINH CANH)-280521-22:33:21 535214
28/5/2021500,000111757.280521.222406.MS 2021 122 ung ho em Le Tran Yen Vy
28/5/2021500,000184678.280521.214652.Ms 2021.137 FT21149058505582
28/5/2021500,000526104.280521.211118.MS 2021.122 LE TRAN YEN VI-280521-21:11:04 526104
28/5/2021500,000MBVCB.1163711468.TRAN THUY THAO NHI transfer ung ho MS2021.138(Hoang Dinh Canh).CT tu 0121001586978 TRAN THUY THAO NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021500,000523690.280521.205438.MS 2021.137 (BE NGUYEN NGOC MAI)-280521-20:54:22 523690
28/5/2021500,000MBVCB.1163273526.MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy).CT tu 0331003880611 PHAN MINH HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021500,000868232.280521.160303.MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy FT21148009870768
28/5/2021500,000241773.280521.153146.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS2021 122 em le tran yen vy
28/5/2021500,000774379.280521.143950.MS 2021.122 FT21148433242385
28/5/2021500,000339411.280521.142542.Ung ho ms 2021 122 em Le tran yen vy
28/5/2021500,000550096.280521.140639.Ung ho MS 2021 122 em Le Tran Yen Vy
28/5/2021500,000661953.280521.140029.Chuyen tien ung ho ma so 2021138
28/5/2021500,000MBVCB.1162849741.luu ngoc trong ung ho ms 202138 hoang dinh canh.CT tu 0251002750197 LUU NGOC TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021500,000MBVCB.1162776624.ung ho MS 2021.122.CT tu 0031000339365 DO VAN AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021500,000624061.280521.114010.Ung ho MS 2021.138 Hoang Dinh Canh FT21148078174192
28/5/2021500,000SHGD:10003274.DD:210528.BO:LE HOAI NAM.Remark:Ung ho NCHCCCL + Le Hoai Nam + 0986066512 tai NGOAI THUONG VIET NAM VIET NAM
28/5/2021500,000MBVCB.1162612847.MS 2020.104 (ung ho cha con ang Long).CT tu 0071001179951 NGUYEN PHUONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021500,000SHGD:10009457.DD:210528.BO:TRAN TO NGA.Remark:Ung ho MS 2021.138 Hoang Dinh Canh
28/5/2021500,000MBVCB.1162523007.HO CONG DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.137 (be Nguyen ngoc Mai) .CT tu 0071004199352 HO CONG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021500,000737171.280521.102459.MS 2021.138 (Hoang Dinh Camh)
28/5/2021500,000516058.280521.095908.ung ho MS 2021.138 Hoang Dinh Canh FT21148013462998
28/5/2021500,000898553.280521.095433.NGUYEN DUC DANH ung ho MS 2021138 Hoang Dinh Canh CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET
28/5/2021500,000MBVCB.1162426628.Ung ho MS 2021.138 ( Hoang Dinh Canh).CT tu 0071004585509 PHAN THI PHUONG KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021500,000MBVCB.1162375937.Long ung ho MS 2021.137.CT tu 0071001119470 NGUYEN THANH LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021500,000MBVCB.1162347073.MS 2021.138 (Hoang Dinh Canh).CT tu 0011000367662 DAO THI XUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021500,000SHGD:10005207.DD:210528.BO:NGUYEN PHUONG THAO.Remark:Giao vien va hoc sinh lop 5.3 ung ho ma so 2021.131 be Nguyen Binh Minh
28/5/2021500,000SHGD:10005016.DD:210528.BO:NGUYEN PHUONG THAO.Remark:Giao vien va tap the hoc sinh lop 5.3 ung ho ma so 2021.134 em Nguyen Tan Dat
28/5/2021500,000SHGD:10004951.DD:210528.BO:NGUYEN PHUONG THAO.Remark:Giao vien va tap the hoc sinh lop 5.3 ung ho ma so 2021.129 be Nguyen Ha Khanh Vy
28/5/2021500,000MBVCB.1162311667.ung ho MS 2021.138 ( Hoang Dinh Canh).CT tu 0121000541755 NGO THI NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021500,000SHGD:10005049.DD:210528.BO:NGUYEN PHUONG THAO.Remark:giao vien va tap the hoc sinh lop 5.3 ung ho ma so 2021.137 be nguyen ngoc mai
28/5/2021500,000SHGD:10005216.DD:210528.BO:NGUYEN PHUONG THAO.Remark:Giao vien va tap the hoc sinh lop 5.3 ung ho ma so 2021. 104 chi em Le Tran Le Trieu
28/5/2021500,000249963.280521.075600.LE THI PHUONG Chuyen tien ung ho MS 2021. 138 Hoang Dinh Canh
28/5/2021500,000MBVCB.1162256748.Ung ho em Hoang Dinh Canh MS 2021.138.CT tu 0371000443519 LE THI KIM CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021500,000412061.280521.074357.MS 2021.138 FT21148874989087
28/5/2021500,000823051.280521.073959.ung ho MS 2021.138 ( Hoang Dinh Canh)
28/5/2021500,000717632.280521.071417.uh e hoang dinh canh ms 2021138
28/5/2021500,000MBVCB.1162228488.Ung ho MS 2021.138 (Hoang Dinh Canh) .CT tu 0071000312169 TRAN THI BICH LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021500,000795366.280521.065843.Chuyen tien ung ho MS 2021.138 Hoang Dinh Canh
28/5/2021500,000MBVCB.1162216542.ung ho MS 2021.138 (Hoang Dinh Canh).cam on..CT tu 0071004506637 PHAM ANH DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021500,000MBVCB.1162201350.NGUYEN QUANG BINH chuyen tien ms 2021.138 ung ho cho hoang dinh canh.CT tu 0531002505114 NGUYEN QUANG BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021500,000MBVCB.1162196536.Ung ho ms 2021.138 ( hoang dinh canh).CT tu 0281001462795 PHAM VAN PHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021500,000342864.280521.060347.UNG HO MS 2021.138 HOANG DINH CANH-280521-06:03:29 342864
28/5/2021500,000MBVCB.1162188217.PHAN THANH CHUNG chuyen tien ung ho ms2021.138.CT tu 1014674313 PHAN THANH CHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/2021500,000103666.280521.053908.MS 2021.138 (hoang dinh canh)
28/5/2021500,000228520.280521.003536.tran ngoc thang chuyen tien . MS 2021.137(Be Nguyen Ngoc Mai)
28/5/2021600,000406820.280521.072742.Chau Tran Phuong Ch HNi ung ho MS 2021.138 - Hoang Dinh Canh FT21148070061542
28/5/2021700,000874519.280521.084759.ung ho MS 2021138 Hoang Dinh Canh
28/5/2021999,999159838.280521.183340.Ung ho MS 2011.122 Chuc em mau khoe
28/5/20211,000,000224517.270521.233037.ung ho MS 2021.135 (Luong Bao Quoc)
28/5/20211,000,000224343.270521.232844.ung ho MS 2021.104 (chi em Le Tran Le Trieu)
28/5/20211,000,000145824.280521.205423.Gui e hoang dinh canh FT21149703320044
28/5/20211,000,000522773.280521.204825.MS 2021.138 (HOANG DINH CANH)-280521-20:50:59 522773
28/5/20211,000,000MBVCB.1163621998.NGUYEN THANH NGOC TUYEN uh MS 2021.138 Hoang Dinh Canh.CT tu 0121001780411 NGUYEN THANH NGOC TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/20211,000,000MBVCB.1163583903.Ung ho MS 2021.122(Le Tran Yen Vy).CT tu 0771000610241 HOANG DUC HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/20211,000,000950011.280521.170906.Ung ho MS 2021.138 (Hoang Dinh Canh)
28/5/20211,000,000016503.280521.154746.MS 2021 133 GIA DINH CHI THOA CT BAO VIETNAMNET
28/5/20211,000,000997478.280521.153042.Ung ho MS 2021 087 gia dinh chi Dung
28/5/20211,000,000046171.280521.142554.PHAM CONG HOANG chuyen tien ung ho MS 2021.138 Hoang dinh canh
28/5/20211,000,000MBVCB.1162709720.UNG HO MS 2021.138 (em Hoang Dinh Canh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/20211,000,000SHGD:10000789.DD:210528.BO:TRAN DU PHONG.Remark:Ung ho MS 2021.138 (Hoang Dinh Canh)
28/5/20211,000,000MBVCB.1162258434.ung ho MS 2021.138(hoang Dinh Canh).CT tu 0071001048128 NGUYEN THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/20211,000,000MBVCB.1162221063.Ung ho MS 2021/138 ( Hoang Dinh Canh).CT tu 0381000617240 PHAM THI THANH PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/20211,300,000MBVCB.1162223426.Ung ho MS 2021.138 ( Hoang Dinh Canh).CT tu 0151000566970 TRAN THI KIM TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/20211,500,000MBVCB.1163099157.Ung ho NCHCCCL TAN HOA 0903748858.CT tu 0071005229952 NGUYEN THI TAN HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/5/20211,500,000803788.280521.072817.ba Kachia giup do MS 2021.138 Hoang Dinh Canh
28/5/20212,000,000208815.280521.155049.Ung ho MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy
28/5/20212,000,000714768.280521.070405.Ung ho 2021.138
28/5/20215,000,000819552.280521.062440.Ung ho MS 2021.138 (Hoang Dinh Canh)
28/5/20215,000,000MBVCB.1162188755.ung ho MS 2021.138?(Hoang Dinh Canh).CT tu 0071002764671 VU THI KIM KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/20211,000IBVCB.1165082240.sgd.CT tu 0721000659417 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/20215,000076762.290521.075421.Ung ho MS 2021 139 Nguyen vu hoang hai NAM MO QUAN THE AM BO TAT
29/5/202110,000IBVCB.1164472620.Ung ho MS 2021 139 Be Hai.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/5/202115,000690965.290521.203235.MS 2021.135 (LUONG BAO QUOC)
29/5/202115,000689818.290521.203047.MS 2021.138 (Hoang Dinh Canh)
29/5/202115,000689112.290521.202928.MS 2021.139 (NGUYEN VU HOANG HAI)
29/5/202119,000691768.290521.203404.MS 2021.133 (gia dinh chi Thoa)
29/5/202120,000MBVCB.1164744778.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 2021.138 em hoang dinh canh.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/202120,000MBVCB.1164742039.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 2021.139 be nguyen vu hoang hai.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/202120,000234775.290521.124323.NGUYEN THI NHUNG Chuyen tien
29/5/202150,000620473.280521.110555.Ung ho ms 2021.138 Hoang Dinh canh
29/5/202150,000962514.290521.213625.MS2021.139 FT21151675667691
29/5/202150,000962000.290521.213539.MS2021.138 FT21151546611081
29/5/202150,000598864.290521.203202.gui ms 2021 138
29/5/202150,000MBVCB.1164697619.Ung ho ms 2021.139( nguyen vu hoang hai).CT tu 0451000443942 TRAN THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/202150,000IBVCB.1164591648.Giup ma so 2021 139 Nguyen Vu Hoang Hai .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/5/202150,000171753.290521.141641.MS 2021.122 chuc em va gia dinh luon manh khoe
29/5/202150,000474768.290521.133249.Nhom Vien gach nho Ung ho Ma so 135
29/5/202150,000474364.290521.133223.Nhom Vien gach nho Ung ho Ma so 133
29/5/202150,000206756.290521.124029.Ung ho NCHCCCL Lam Hai Yen 0522427906
29/5/202150,000738392.290521.123745.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021139 Nguyen Vu Hoang Hai
29/5/202150,000402473.290521.101655.Ung ho Ms 2021.139 FT21149299022830
29/5/202150,000109414.290521.093227.Ung ho MS 2021 139 Nguyen Vu Hoang Hai
29/5/202150,000321857.290521.084531.Ung ho MS 2021 139 Nguyen Vu Hoang Hai FT21149338094861
29/5/202150,000278022.290521.065930.Ung ho ms 2021.139 nguyen vu Hoang hai FT21149940073700
29/5/202150,000477428.290521.014020.ung ho MS 2021.122
29/5/202180,000MBVCB.1164161056.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.139 (Nguyen Vu Hoang Hai).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/2021100,000456672.280521.234907.MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy)
29/5/2021100,000158059.280521.234032.ung ho ms 2021.122 em le tran yen vy
29/5/2021100,000226814.280521.231326.Ung ho MS 2021.122 le tran yen vy FT21149170245089
29/5/2021100,000620111.290521.210207.Ung ho MS 2021 138 Hoang Dinh Canh
29/5/2021100,000272941.290521.193513.Ung ho NCHCCCL Oanh 0397381478
29/5/2021100,000797596.290521.193253.nguyen duc viet ung ho ms 2021.138 em hoang dinh canh
29/5/2021100,000204570.290521.180553.Ung ho MS 2021.139 (be Nguyen Vu Hoang Hai) - tu gia dinh Sinh Thuy
29/5/2021100,000680809.290521.165707.MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy
29/5/2021100,000255567.290521.162100.Ung ho MS 2021139 Nguyen Vu Hoang Hai
29/5/2021100,000MBVCB.1164624664.Uh MS 2021.138: Hoang Dinh Canh, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0371000407382 TRAN HOANG NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/2021100,000MBVCB.1164626365.Ung ho MS 2021.139 (Nguyen Vu Hoang Hai).CT tu 0011001529421 BUI THI THANH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/2021100,000616647.290521.144634.Ung ho nchcccl bui van thang 0886 987061513 FT21149031737531
29/5/2021100,000455461.290521.143354.ung ho MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy)
29/5/2021100,000518477.290521.141902.Ung ho MS 2021122 Le Tran Yen Vy
29/5/2021100,000MBVCB.1164535582.MS 2021.139.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/2021100,000626700.290521.140508.MS 2021.122 EM LE TRAN YEN VY-290521-14:07:59 626700
29/5/2021100,000976516.290521.133602.IBFT ung ho be nguyen vu hoang hai
29/5/2021100,000454881.290521.130835.ung ho MS 2021 128 Be Vo Thi Xuan Thao
29/5/2021100,000268419.290521.130652.Ung ho MS2021 139 Nguyen Vu Hoang Hai
29/5/2021100,000260109.290521.125123.MS 2021 139 Nguyen Vu Hoang Hai
29/5/2021100,000155640.290521.121854.MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy)
29/5/2021100,000MBVCB.1164386680.Ms 2021.122 (em Le Tran Yen Trang).CT tu 1015420915 LE MINH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/2021100,000829955.290521.120143.Ung ho NCHCCCL QUYEN
29/5/2021100,000MBVCB.1164324069.Ung ho MS 2021.139.CT tu 0251001066334 PHAM KHANH DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/2021100,000320000.290521.104445.Vietcombank;0011002643148;ms 2021139 nguyen vu hoang hai
29/5/2021100,000MBVCB.1164253782.ung ho MS 2021 128.CT tu 1018175947 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/5/2021100,000858217.290521.102618.ung ho MS 2021.136 Tran Ngoc Minh
29/5/2021100,000MBVCB.1164219651.MS 2021.122( em Le Tran Yen Vy).CT tu 0511000447726 DANG NHAT KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/2021100,000393987.290521.100825.MS 2021.122 Le Tran Yen Vy FT21149923034010
29/5/2021100,000393694.290521.100806.Ung ho MS 2021.128 FT21149133200980
29/5/2021100,000MBVCB.1164173280.MS 2021 139 Nguyen Vu Hoang Hai.CT tu 0301002923115 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/5/2021100,000814722.290521.093500.Chuyen tien Ms 2021.139 em nguyen vu hoang hai
29/5/2021100,000MBVCB.1164131248.MS 2021.122 LE TRAN YEN VY.CT tu 0531002474141 NGUYEN HO NGOC THACH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/2021100,000566053.290521.092032.MS 2021.122 LE TRAN YEN VI-290521-09:23:03 566053
29/5/2021100,000MBVCB.1164102456.MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy.CT tu 0121000815807 LE TRAN BIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/2021100,000MBVCB.1164103778.UNG HO MS 2021.122 ( EM TRAN YEN VY).CT tu 0071001244360 PHAN NGUYEN TU TAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/2021100,000793394.290521.091029.UnghoMS 2021139
29/5/2021100,000234742.290521.085213.T ung ho Nguyen vu haoang Hai MS 2021.139
29/5/2021100,000801912.290521.084905.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021122 em Le Tran Yen Vy
29/5/2021100,000312251.290521.083040.MS 2021.139 Nguyen Vu Hoang Hai FT21149628596014
29/5/2021100,000141328.290521.082530.ms 2021 122 em Le Tran Yen Vy
29/5/2021100,000110364.290521.082233.ung ho MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy
29/5/2021100,000306979.290521.082136.UH MS 2021 139 NGUYEN Vu Hoang Hai FT21149662662320
29/5/2021100,000058885.290521.081942.Vinh Nam ung ho ms 2021 139 Nguyen Vu Hoang Hai
29/5/2021100,000054805.290521.081110.MS 2021 139 Nguyen Vu Hoang Hai
29/5/2021100,000562923.290521.075601.Ung ho MS 2021.139
29/5/2021100,000293337.290521.075231.MS 2021.139 FT21149560090969
29/5/2021100,000106634.290521.074556.ung ho ma so 2021.139( em Nguyen vu hoang hai)
29/5/2021100,000280516.290521.071023.Ung ho ms 2021.122 Le tran yen vy FT21149226937471
29/5/2021100,000MBVCB.1163968462.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.139 (be Nguyen Vu Hoang Hai)Vietnamnet 29/05/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/2021100,000548153.290521.065806.UNG HO MS 2021.139-290521-06:58:06 548153
29/5/2021100,000MBVCB.1163928697.MS 2021.122 Le Tran Yen Vy.CT tu 0071000835124 NGUYEN TIEN DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/2021100,000262077.290521.033549.MS 2021.122 Chuc em va gia dinh vung tam vuot qua hoan canh FT21149131942653
29/5/2021100,000543713.290521.023020.MS 2021.122 LE TRAN YEN VY-290521-02:32:53 543713
29/5/2021100,000557422.290521.001906.Ung ho MS 2021.126 (em Nguyen Huu Hoa)
29/5/2021150,000538924.280521.233147.MS 2021.122(EM LE TRAN YEN VY)-280521-23:31:46 538924
29/5/2021150,000MBVCB.1164597268.MS 2021.122 em Yen Vy.CT tu 0461000452995 VU NGUYEN TAM CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/2021150,000MBVCB.1163902834.MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy).CT tu 0301000389256 NGUYEN HUU QUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/2021200,000MBVCB.1163872495.MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy).CT tu 0421003933662 NGUYEN HOANG THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/2021200,000232684.280521.233302.MS 2021.122 FT21149474155126
29/5/2021200,000692210.280521.233201.ung ho MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy
29/5/2021200,000MBVCB.1163862073.ung ho ms 2021.122.CT tu 0511000395529 LE HOANG NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/2021200,000299726.280521.232212.MS 2021 122 em Le Tran Yen Vy
29/5/2021200,000228950.280521.232005.Ung ho MS 2021.122 - em Le Tran Yen Vy FT21149665704608
29/5/2021200,000861099.290521.210602.MS 2021.104
29/5/2021200,000617824.290521.205846.Ung ho MS 2021 139 Nguyen Vu Hoang Hai
29/5/2021200,000223909.290521.202145.ung ho ms 2021.139 Nguyen Vu Hoang Hai
29/5/2021200,000286303.290521.181600.ung ho MS 2021 139 Nguyen Vu Hoang Hai
29/5/2021200,000613377.290521.153052.LE THI THE BUU CHUYEN KHOAN ung ho MS 2021.139.613377
29/5/2021200,000MBVCB.1164597655.MS 2021.122 Le Tran Yen Vy.CT tu 0071000610741 PHAM VAN TAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/2021200,000IBVCB.1164571356.Ung ho MS 2021.128 (Be Vo Thi Xuan Thao).CT tu 0071004776446 TRAN LE THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/2021200,000MBVCB.1164551494.Ung ho Ms 2021.22 (em Le Tran Yen Vy).CT tu 0781000449052 DINH TIEN DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/2021200,000IBVCB.1164516516.Le Tran Yen Vy.CT tu 0061001149348 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/5/2021200,000907447.290521.135513.MS 2021 139 Hoang Hai
29/5/2021200,000024532.290521.135505.MS 2021 139 Nguyen Vu Hoang Hai
29/5/2021200,000623835.290521.134833.UNG HO MS 2021.122 (EM LE TRAN YEN VY)-290521-13:51:07 623835
29/5/2021200,000976662.290521.132253.MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy
29/5/2021200,000IBVCB.1164396030.MS 2021 139 Nguyen Vu Hoang Hai.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/5/2021200,000MBVCB.1164395817.MS 2021.139(Nguyen Vu Hoang Hai).CT tu 0331003880611 PHAN MINH HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/2021200,000361838.290521.114751.ung ho MS 2021.139 (Nguyen Vu Hoang Hai)
29/5/2021200,000862277.290521.114347.Ung ho MS 2021.138 FT21149121070370
29/5/2021200,000MBVCB.1164329866.Ung ho MS 2021.139.CT tu 0121002478442 LE VAN THUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/2021200,000591150.290521.112521.MS 2021.122 ( em Le Tran Yen Vy)
29/5/2021200,000413448.290521.102757.ung ho MS 2021.122 Le Tran Yen Vy FT21149560568607
29/5/2021200,000409065.290521.102335.Pham xuan hai ung ho ms 2021.139 nguyen vu hoang hai FT21149849187504
29/5/2021200,000130870.290521.101308.ung ho ms 2021.139 (nguyen vu hoang hai)
29/5/2021200,000160345.290521.100859.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021139
29/5/2021200,000MBVCB.1164194642.Gia Ung ho ms 2021.139 (nguyen vu hoang hai).CT tu 0901000006388 TRAN THI PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/2021200,000164889.290521.100038.Ung ho MS 2021139 Nguyen Vu Hoang Hai
29/5/2021200,000124039.290521.094112.ung ho MS 2021.139 (Nguyen Vu Hoang Hai)
29/5/2021200,000MBVCB.1164145859. ung ho MS 2021.139 (Nguyen Vu Hoang Hai).CT tu 0011004180555 LUONG QUYNH CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/2021200,000021997.290521.093840.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021 122 Le Tran Yen Vy
29/5/2021200,000187950.290521.093323.ung ho ms 2021 139 chau vu nguyen hoang hai
29/5/2021200,000MBVCB.1164124712.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so MS 2021.139(Nguyen Vu Hoang Hai).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/2021200,000636608.290521.083810.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Hong Hanh 0328101183 cam on da mang den nhung cuoc doan tu
29/5/2021200,000743921.290521.083511.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 139 NGUYEN VU HOANG HAI
29/5/2021200,000MBVCB.1164042999.ung ho ?MS 2021.122.CT tu 0411001063726 TRAN THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/2021200,000296892.290521.080120.MS 2021.139 Nguyen Vu Hoang Hai FT21149471087126
29/5/2021200,000236676.290521.080021.Luong Van Han so 12; phuong Quang Trung; tp TN ung ho MS 2021.139 Nguyen Vu Hoang Hai
29/5/2021200,000MBVCB.1164001376.vu van hien. Nam dinh. 0979 654011.CT tu 0071000972477 VO DUC HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/2021200,000MBVCB.1164000899.MS 2021.139.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/2021200,000566304.290521.074500.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021139 nguyen vu hoang hai
29/5/2021200,000738088.290521.073052.ung ho be Hoang Van Duc . MS 2021.123
29/5/2021200,000469655.290521.070855.Vietcombank;0011002643148;ung ho ms 2021 138 em Hoang Dinh Canh
29/5/2021200,000279998.290521.070811.ung ho MS 2021.139 chau Nguyen Vu Hoang Hai FT21149167049900
29/5/2021200,000488927.290521.070806.ms 2011.122
29/5/2021200,000MBVCB.1163956675.MS 2021.122.CT tu 0491000054571 NGUYEN VAN HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/2021200,000MBVCB.1163952938.PHAM THANH HUONG chuyen tien ung ho Ms 2021.139.CT tu 0141000353113 PHAM THANH HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/2021200,000MBVCB.1163906587.ms 2021.122 (em Le Tran Yen Vy).CT tu 0181003380988 NGUYEN QUOC HUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/2021250,000943850.290521.122039.ung ho MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy
29/5/2021300,000102223.280521.235156.MS 2021.122 em Le Tran Yen Vi
29/5/2021300,000013356.280521.233624.Ung ho ms 2021.122 em Le Tran Yen Vy
29/5/2021300,000227249.280521.231449.MS 2021.122 Nho Quy bao giup em Le Tran Yen Vy FT21149707642086
29/5/2021300,000854464.290521.194316.Ung ho be NGUYEN VU HOANG HAI. MS: 2021.139
29/5/2021300,000571149.290521.134302.Ung ho ms 2021.139 nguyen vu hoang hai FT21149941762284
29/5/2021300,000MBVCB.1164289711.ms 2021 139.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/5/2021300,000183135.290521.110342.co Huong R2SANHB Royal city Ha Noi ung ho Ma So 2021139 Nguyen Vu Hoang Hai
29/5/2021300,000MBVCB.1164279170.LE VAN KHANH chuyen tien Ung Ho MS 2021.139 Nguyen Vu Hoang Hai .CT tu 7777777717 LE VAN KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/2021300,000335825.290521.105445.Ong ba Khai Tam gui chau Nguyen Vu Hoang Hai - ms 2021.139
29/5/2021300,000297417.290521.104940.MS 2021 122 giup Le Tran Yen Vy
29/5/2021300,000MBVCB.1164224490.Ung ho ms 2021.135( Luong Bao Quoc).CT tu 0011002358235 NGHIEM THI LE THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/2021300,000610077.290521.100210.MS 2021.139
29/5/2021300,000IBVCB.1164117400.Giup MS2021 139 Nguyen Vu Hoang Hai.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/5/2021300,000799594.290521.091727.ung ho MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy
29/5/2021300,000659668.290521.091057.Ung ho MS 2021. 139 Nguyen Vu Hoang Hai
29/5/2021300,000109754.290521.083021.MS 2021 139 Nguyen Vu Hoang Hai
29/5/2021300,000IBVCB.1164022815.Ung ho chau Ng Vu Hoang Hai (ms 2021.139).CT tu 0371000499649 DO THI LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/2021300,000753960.290521.080748.ung ho MS 2021.139 nguyen vu hoang hai
29/5/2021300,000749282.290521.075855.ung ho ms 2021.139 nguyen vu hoang hai
29/5/2021300,000586259.290521.070058.Ung ho MS 2021.139 Nguyen Vu Hoang Hai
29/5/2021300,000107962.290521.065210.Ms 2021.139
29/5/2021300,000038232.290521.062333.PHAM THANH HUONG Nam Dinh ung ho be Nguyen Vu Hoang Hai MS 2021 139
29/5/2021300,000020804.290521.053730.MS 2021 139 Nguyen Vu Hoang Hai
29/5/2021400,000671531.290521.114511.Ung ho MS 2021.139 Nguyen Vu Hoang Hai
29/5/2021500,000556114.280521.235347.Ung ho MS 2021.122 Le Tran Yen Vy
29/5/2021500,000156780.280521.233453.ung ho MS 2021.122
29/5/2021500,000230668.280521.232604.Ung ho NCHCCCL Dinh Thuy Duong 0982209859 FT21149942274682
29/5/2021500,000600032.280521.231329.Ma so 2021 122 em Le Tran Yen Vy.600032
29/5/2021500,000700958.290521.203415.2021.128 - BE VO THI XUAN THAO-290521-20:36:50 700958
29/5/2021500,000790147.290521.175311.Ung ho MS 2021 139 FT21149473092119
29/5/2021500,000280304.290521.175114.MS 2021139 NGUYEN VU HOANG HAI
29/5/2021500,000189225.290521.150826.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021139 Nguyen vu hoang hai
29/5/2021500,000864749.290521.144447.ung ho ma so 2021 122 em Le Tran Yen Vy
29/5/2021500,000171914.290521.141756.ung Ho MS 2021.137 (Be NGuyen NGoc Mai)
29/5/2021500,000MBVCB.1164472077.UNG HO MS 2021.139 (Nguyen Vu Hoang Hai).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/2021500,000440230.290521.125027.Ung ho MS 2021 139 Nguyen Vu Hoang Hai
29/5/2021500,000469201.290521.112502.Ung ho MS2021.139 - Hai - chuc con mau khoi benh FT21149799510862
29/5/2021500,000897614.290521.111437.Hua Hien ung ho MS 2021.139 Nguyen Vu Hoang Hai
29/5/2021500,000MBVCB.1164236378.Ung bo MS 2021.139 Nguyen Vu Hoang Hai.CT tu 0461000590122 TA NGUYEN VAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/2021500,000281735.290521.101117.MS 2021.139
29/5/2021500,000MBVCB.1164183363.Hung Da Nang ung ho ms 2021.139.CT tu 0041000325888 NGUYEN QUANG HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/2021500,000MBVCB.1164179938.MS 2021.122 em yen vy.CT tu 0831000042990 NGUYEN DUC TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/2021500,000824011.290521.094634.UNG HO MS2021.139
29/5/2021500,000197698.290521.094031.ung ho MS 2021 139 be Nguyen Vu Hoang Hai
29/5/2021500,000818608.290521.094015.Ung ho MS 2021.139 NGUYEN VU HOANG HAI
29/5/2021500,000MBVCB.1164134281.Ch Hang Cam xuyn Ht ,chuyen tien ung ho MS2021.139.CT tu 0201000404529 TRINH THI HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/2021500,000MBVCB.1164114788.HOANG MINH QUANG ung ho MS2021.139 (NGUYEN VU HOANG HAI) MONG CON SOM KHOI khoe lai.CT tu 0531002133035 HOANG MINH QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/2021500,000822214.290521.085406.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TRAN HOANG YEN chuyen khoan MS 2021 139 gui be Nguyen Vu Hoang Hai
29/5/2021500,000782466.290521.085413.ung ho ma so 2021.139
29/5/2021500,000325927.290521.085116.u h ms 2021.139 ng v h hai FT21149057207240
29/5/2021500,000577820.290521.084520.ms 2021.139. nguyen vu hoang hai
29/5/2021500,000853955.290521.083816.Ung ho ms 2021122 Em Le Tran Yen Vy
29/5/2021500,000556168.290521.082628.UNG HO MS 2021.139 (NGUYEN VU HOANG HAI)-290521-08:29:19 556168
29/5/2021500,000MBVCB.1163969453.Giup do 2021.139.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/2021500,000MBVCB.1163960631.Ung ho MS 2021.139 (Nguyen Vu Hoang Hai).CT tu 0381002953382 DAM QUANG THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/2021500,000547832.290521.065119.UNG HO MS : 2021.139( NGUYEN VU HOANG HAI)-290521-06:53:54 547832
29/5/2021500,000727305.290521.065001.Chuyen tien ung ho MS 2021.139 Nguyen Vu Hoang Hai
29/5/2021500,000627295.290521.062524.MS 2021.122 Le Tran Yen Vi
29/5/2021500,000265683.290521.045937.Ung ho MS 2021.136 TRAN NGOC MINH FT21149014977555
29/5/2021500,000469594.290521.005801.MS 2021.122?(em Le Tran Yen Vy)
29/5/20211,000,000MBVCB.1164864224.ung ho MS 2021.138 (Hoang Dinh Canh).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/20211,000,000MBVCB.1164862052.ung ho MS 2021.139 (Nguyen Vu Hoang Hai).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/20211,000,000230270.290521.144257.Ung ho MS 2021139 Nguyen Vu Hoang Hai
29/5/20211,000,000225321.290521.095951.MS2021 139 Nguyen Vu Hoang Hai
29/5/20211,000,000820928.290521.094232.Ung ho MS 2021.139 Nguyen Vu Hoang Hai
29/5/20211,000,000MBVCB.1164050977.Dochoinhagao ung ho MS 2021.139 (Nguyen Vu Hoang Hai). Cau Chua ban phuoc lanh cho con..CT tu 0511003763173 LE THI THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/20211,000,000305843.290521.081933.Ung ho MS 2021.139 Nguyen Vu Hoang Hai FT21149940271456
29/5/20211,000,000601588.290521.073851.Ung ho MS 2021.139 Nguyen Vu Hoang Hai.601588
29/5/20211,000,000132404.290521.071057.ung ho MS2021139 nguyenvuhoanghai
29/5/20211,000,000MBVCB.1163950873.Ms 2021 139 cho Nguyen Vu Hoang Hai.CT tu 0071002507679 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/5/20211,500,000721454.290521.061141.ung ho MS 2021.139 Nguyen Vu Hoang Hai
29/5/20212,000,000904296.290521.112221.su mia vova minh bong me hang giup do be Hoang Hai MS 2021.139
29/5/20212,500,000736253.290521.072521.ba Kachia giup do cho MS 2021.139 Nguyen Vu Hoang Hai
29/5/20215,000,000IBVCB.1164352709.A Quoc (Go Cong) ung ho MS 2021.139 (Nguyen Vu Hoang Hai).CT tu 0671004090335 TRAN HOANG THUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/5/20215,000,000787058.290521.090009.ong Tu Van giup do be Hoang Hai MS 2021.139
30/5/20211,000IBVCB.1165861238.sd.CT tu 0171003471643 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/5/202110,000062018.300521.071552.Ung ho MS 2021 140 Pham Minh Nhat NAM MO QUAN THE AM BO TAT
30/5/202150,000278356.300521.204229.MS 2021. 138 (HOANG DINH CANH)
30/5/202150,000177451.300521.165050.Ung ho NCHCCCL
30/5/202150,000IBVCB.1165749912.Giup ma so 2021 140 Pham Minh Nhat .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/5/202150,000079717.300521.075530.Ung ho MS 2021139 Nguyen Vu Hoang Hai FT21151927778383
30/5/202150,000042692.300521.054500.ung ho MS 2021 140
30/5/202160,000MBVCB.1165442105.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.140 (Pham Minh Nhat). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/5/2021100,000838720.290521.223746.Vietcombank;0011002643148;MS 2021139
30/5/2021100,000880499.290521.223403.Ung ho MS 2021128 be Vo Thi Xuan Thao
30/5/2021100,000MBVCB.1166420347.MS 2021.140.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/5/2021100,000190692.300521.213925.TTTP ung ho Ms2021.136 Tran Ngoc Minh
30/5/2021100,000IBVCB.1166368903.UNG HO MS 2021.128 (Be Vo Thi Xuan Thao).CT tu 0011004341053 NGUYEN THI VAN HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/5/2021100,000202702.300521.193623.MS2021140 Pham Minh Nhat
30/5/2021100,000813915.300521.161054.Ung ho MS 2021.138 Hoang Dinh Canh
30/5/2021100,000811072.300521.160656.Ung ho MS 2021.140 be Pham Minh Nhat
30/5/2021100,000MBVCB.1165878730.Ung ho MS 2021.140 (Pham Minh Nhat).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/5/2021100,000MBVCB.1165874117.Ung ho NCHCCCL Lien 0827477193.CT tu 0451000412540 LE THI LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/5/2021100,000278243.300521.130720.MS 2021 140 chuc be mau khoe FT21151778419415
30/5/2021100,000MBVCB.1165668078.Ung ho Vi thi Chien MS 2021.140.CT tu 0081000296048 TRUONG THI THANH CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/5/2021100,000IBVCB.1165607624.HO ANH TUAN ung ho MS 2021.140 (Pham Minh Nhat).CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/5/2021100,000883191.300521.100526.T ung ho be Pham minh Nhat MS 2021.140
30/5/2021100,000136398.300521.085834.Ung ho MS 2021 139 Nguyen Vu Hoang Hai
30/5/2021100,000098560.300521.081712.Vinh Nam ung ho ms 2021 140 Pham Minh Nhat
30/5/2021100,000MBVCB.1165362588.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.140 (be Pham Minh Nhat)Vietnamnet 30/05/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/5/2021100,000029876.300521.063108.MS 2021 140 Pham Minh Nhat
30/5/2021100,000838361.300521.060746.VO NGOC TRIEU chuyen tien ung ho ma so 2021 140-VNPT2021053017738171
30/5/2021100,000058040.300521.060008.Ung ho MS 2021.140 PHAM MINH NHAT FT21151353950900
30/5/2021100,000044877.300521.025847.Ung ho MS 2021.139 chuc chau mau khoi FT21151056002293
30/5/2021150,000233619.300521.115451.Ung ho MS 2021.140 chau PHAM MINH NHAT FT21151637501785
30/5/2021200,000344414.290521.234221.Ms 2021 139 Nguyen Vu Hoang Hai
30/5/2021200,000MBVCB.1165263645.MS 2021.139.CT tu 0541000270280 BUI THI QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/5/2021200,000717067.290521.231916.MS 2021.112 UNG HO ANH LE MINH TAI-290521-23:19:14 717067
30/5/2021200,000716768.290521.231412.MS 2021.113 UNG HO CO NGUYEN THI BAO-290521-23:16:44 716768
30/5/2021200,000MBVCB.1165225231.ung ho MS 2021.104 chi em Le Tran Le Trieu.CT tu 0261003456280 LE NGOC QUI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/5/2021200,000669673.300521.221112.Em Huong ung ho chuong trinh NCHCCCL. Mong rang se co nhieu gia dinh duoc doan tu. Cam on ban to chuc FT21151000040309
30/5/2021200,000848856.300521.220257.UNG HO MS 2021.130(EM BUI THI NGOC)CHI HANH-300521-22:02:40 848856
30/5/2021200,000190444.300521.213724.TTTP ung ho Ms2021.140 Pham Minh Nhat
30/5/2021200,000965186.300521.211342.MS 2021 139 Nguyen Vu Hoang Hai
30/5/2021200,000MBVCB.1166266365.MS 2021.128 (be Vo Thi Xuan Thao).CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/5/2021200,000MBVCB.1166091563.MS 2021139 Nguyen Vu Hoang Hai.CT tu 0451001435293 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/5/2021200,000450375.300521.171508.ung ho chuong trinh NCHCCCL Thuy Bui 0909646308 FT21151779143275
30/5/2021200,000803686.300521.164654.UNG HO MS : 2021.140( PHAM MINH NHAT)-300521-16:46:51 803686
30/5/2021200,000MBVCB.1165968350.DANG THINH TRIEU chuyen tien ung ho MS 2021.140 (Pham Minh Nhat).CT tu 0011001891589 DANG THINH TRIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/5/2021200,000579995.300521.151119.Ung ho nguyen vu hoang hai
30/5/2021200,000MBVCB.1165782426.MS 2021.140 (Pham Minh Nhat).CT tu 0851000006827 PHAN NGOC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/5/2021200,000MBVCB.1165760369.NCHCCCL Binh 0968805369.CT tu 0961000042005 NGUYEN THI BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/5/2021200,000796484.300521.121554.Huong Nam Dinh ung ho MS 2021.139 nguyen Vu Hoang Hai
30/5/2021200,000404200.300521.115452.MS 2021140 pham minh nhat
30/5/2021200,000IBVCB.1165615823.MS 2021 140 Pham Minh Nhat.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/5/2021200,000142436.300521.103208.IBFT Ungho MS 2021. 139 Nguyen Vu H Hai
30/5/2021200,000381623.300521.100419.iris ung ho MS 2021 140 em Pham Minh Nhat
30/5/2021200,000MBVCB.1165527450.MS 2021.124.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/5/2021200,000MBVCB.1165525093.MS 2021.119.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/5/2021200,000MBVCB.1165524636.MS 2021.121.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/5/2021200,000MBVCB.1165515915.MS 2021.120.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/5/2021200,000MBVCB.1165487758.MS 2021.140.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/5/2021200,000560971.300521.090059.ung ho MS 2021 .140 Pham Minh Nhat
30/5/2021200,000093272.300521.082856.Khiet Nhien FT21151182966691
30/5/2021200,000469260.300521.075533.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;PHAM THI HUE chuyen khoan ung ho MS 2021139 Nguyen Vu Hoang Hai Giao Thuy Nam Dinh
30/5/2021200,000262958.300521.061306.Vietcombank;0011002643148;PHUNG TAN VINH chuyen khoan ung ho MS 2021140 PhamMinhNhut
30/5/2021200,000MBVCB.1165345646.Ung ho MS 2021.140 (Pham Minh Nhat) .CT tu 0201000077341 VO DUY DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/5/2021200,000005423.300521.001755.Ung ho NCHCCCL Trong 0968377584
30/5/2021300,000187138.300521.211107.Ung ho ms 2021.139 ( Nguyen Vu Hoang Hai)
30/5/2021300,000822365.300521.184416.UNG HO MS 2021.139 NGUYEN VU HOANG HAI MONG CHAU NHANH KHOI-300521-18:47:11 822365
30/5/2021300,000181243.300521.170006.ck giup anh Vu Van Hien
30/5/2021300,000044338.300521.151525.Ung ho MS 2021.139 (Nguyen Vu Hoang Hai)
30/5/2021300,000MBVCB.1165827332.UNG HO MS 2021.140 (Pham Minh Nhat ).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/5/2021300,000MBVCB.1165803553.UH MS2021.139.CT tu 0011004330037 LUU HONG PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/5/2021300,000234939.300521.115702.Ung ho MS 2021.140 Pham Minh Nhat FT21151849530700
30/5/2021300,000MBVCB.1165566729.Ung ho MS 2021.140 Pham Minh Nhat.CT tu 0101000703056 TRAN DUY RO NIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/5/2021500,000994660.290521.223542.Ung ho MS 2020.104 ung ho cha con anh Long FT21151532474740
30/5/2021500,000580429.300521.214350.MS 2021.136 (TRAN NGOC MINH)
30/5/2021500,000580331.300521.213951.MS 2021.140 (PHAM MINH NHAT)
30/5/2021500,000372413.300521.122859.ung ho ms 2021 140 Pham Minh Nhat
30/5/2021500,000628440.300521.121846.MS 2021122 EM LE TRAN YEN VY.628440
30/5/2021500,000374516.300521.120659.Vietcombank;0011002643148;BUI THANH SON chuyen khoan UH MS 2021139 Nguyen Vu Hoang Hai
30/5/2021500,000MBVCB.1165604757.Ung ho MS 2021.140 ( Minh Nhat ).CT tu 0501000071082 NGUYEN VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/5/2021500,000MBVCB.1165433215.Ung ho MS 2021.139 (Nguyen Vu Hoang Hai).CT tu 0251002520802 NGUYEN KIM THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/5/2021500,000729177.300521.074054.MS 2021.140 (PHAMMINHNHAT)-300521-07:43:44 729177
30/5/2021500,000MBVCB.1165353132.Giup do 2021.140.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/5/2021500,000604186.300521.053914.MoMoT01685085582T12458592010T970436Tung ho MS 2021 140 Pham Minh Nhat
30/5/2021550,000630280.300521.141241.MS 2021.139 NGUYEN VU HOANG HAI.630280
30/5/20211,000,000IBVCB.1165856602.ung ho MS 2021.139 (Nguyen Vu Hoang Hai).CT tu 0251002679327 VO THANH NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/5/20211,000,000631166.300521.104456.ung ho Nguyen Vu Hoang Hai MS.2021.139
30/5/20211,000,000826457.300521.075000.Ung ho MS 2021.140 (Pham Minh Nhat)
30/5/20211,000,000MBVCB.1165357528.Ung ho chau pham minh nhat : MS 2021.140 .CT tu 0011003458183 NGUYEN NGOC KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/5/20212,000,000144653.300521.163352.ung ho MS 2021.139 (Nguyen Vu Hoang Hai)
30/5/20212,000,000645920.300521.142007.Ung ho MS 2021.140 Pham Minh Nhat
30/5/20212,000,000279100.300521.130848.Ung ho NCHCCCL Howy FT21151306827544
30/5/20213,000,000123765.300521.092309.Ong Tu Van giup cho ms 2021 140 Pham Minh Nhat FT21151208385947
30/5/202110,000,000333857.300521.215741.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Dai Vu Seattle 1 206 419 9235
31/5/202110,000IBVCB.1167448678.Ung ho MS 2021 141 Anh em Giang Son.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/5/202110,000294906.310521.100703.NCHCCCL LUONG THI THUY 0398134457
31/5/202115,000073647.310521.074749.Ung ho MS 2021 141 Anh em Giang Son NAM MO QUAN THE AM BO TAT
31/5/202120,000652590.310521.210723.Chuyen tien nhu chua he co cuoc chia ly 0964255818 pham thanh dung
31/5/202120,000936303.310521.182726.Ung ho NCHCCCL Kim Chi 0967654264
31/5/202130,000849739.310521.203220.MS 2021.138 HOANG DINH CANH
31/5/202130,000849257.310521.202922.UNG HO MS 2021.140 PHAM MINH NHAT
31/5/202130,000849060.310521.202819.UNG HO MS 2021.141 ANH EM GIANG SON
31/5/202130,000255825.310521.185344.Ung ho NCHCCCL + TRINH BINH DUONG + 0943335647
31/5/202145,000SHGD:10014820.DD:210531.BO:PHAM THI THU TRANG.Remark:NCHCCCL NGUYEN THANH DAT 0937808061
31/5/202150,000849444.310521.203032.UNG HO MS 2021.139 NGUYEN VU HOANG HAI
31/5/202150,000733662.310521.155916.Ung ho MS 2021.141 anh em GangSon
31/5/202150,000660581.310521.144036.Ung ho MS 2021 141 anh em Giang Son
31/5/202150,000IBVCB.1167412990.Giup ma so 2021 141 anh em Giang Son.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/5/202150,000925875.310521.120315.ung ho MS 2021 140
31/5/202150,000925803.310521.120107.ung ho MS 2021 141
31/5/202150,000MBVCB.1166924131.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.141 (anh em Giang-Son).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/5/202150,000MBVCB.1166922696.NGUYEN DINH THINH chuyen tien u g ho MS 2021.140 (Pham Minh Nhat).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/5/202150,000MBVCB.1166575450.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.141 (chi em Giang-Son)Vietnamnet 31/05/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/5/202180,000MBVCB.1166903547.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.141 (Chi em Giang-Son). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/5/2021100,000697327.300521.231923.Ung ho ms 2021 139 nguyen vu hoang hai FT21151942247538
31/5/2021100,000801217.310521.205025.Ung ho MS 2021 139 Nguyen Vu Hoang Hai
31/5/2021100,000IBVCB.1167910440.HO ANH TUAN Ung ho MS 2021.141 (anh em Giang-Son).CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/5/2021100,000732379.310521.164621.Ms 2021 141 anh em Giang Son
31/5/2021100,000SHGD:10001917.DD:210531.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Phuc Thuan HCM ung ho MS 2021.134 chuc anh Dat mau khoe de lo cho ngoai
31/5/2021100,000SHGD:10001925.DD:210531.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Phuc Thuan HCM ung ho MS 2021.139 chuc Nguyen Vu Hoang Hai mau khoe
31/5/2021100,000976878.310521.150055.UNG HO MS 2021.135 (LUONG BAO QUOC)-310521-15:02:33 976878
31/5/2021100,000648719.310521.145255.Ung ho MS2021.141
31/5/2021100,000643771.310521.144851.Ung ho MS2021.140
31/5/2021100,000642571.310521.144712.Ung ho MS2021.139
31/5/2021100,000640313.310521.144509.Ung ho MS2021.138
31/5/2021100,000638365.310521.144350.Ung ho MS2021.137
31/5/2021100,000377107.310521.143205.MS 2021 141 anh em Giang Son
31/5/2021100,000350764.310521.140320.MS 2021.139(nguyen vu hoang hai )
31/5/2021100,000MBVCB.1167296864.Ung ho MS 2021.140( Pham Minh Nhat).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/5/2021100,000939125.310521.123252.UNG HO MS 2021.141(E GIANG SON)-310521-12:32:36 939125
31/5/2021100,000MBVCB.1167183953.MS 2021.141.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/5/2021100,000181464.310521.121425.Ung ho MS 2021.139 ( Nguyen Vu Hoang Hai)
31/5/2021100,000954008.310521.120550.Chuyen tien ung ho ma so 2021.139 nguyen vu hoang hai.
31/5/2021100,000SHGD:10029802.DD:210531.BO:DO THI LOI.Remark:Ung ho chau giang son
31/5/2021100,000237652.310521.112230.Ung ho MS2021 141 anh em Giang Son
31/5/2021100,000MBVCB.1167002629.TRUONG DINH HOANG UNG HO MS 2021.141 ( anh em Giang- Son ).CT tu 0021000319589 TRUONG DINH HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/5/2021100,000848066.310521.103642.MS 2021.141 anh em Giang, Son
31/5/2021100,000MBVCB.1166920900.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho Ms 2021.139 (Nguyen Vu Hoang Hai).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/5/2021100,000SHGD:10022845.DD:210531.BO:TRAN THI BINH.Remark:Ung ho Ms 2021141
31/5/2021100,000430315.310521.093023.T ung ho anh em Giang Son MS 2021.141
31/5/2021100,000SHGD:10009361.DD:210531.BO:NGUYEN XUAN THANG.Remark:Ung ho MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy
31/5/2021100,000130048.310521.084020.ung ho Giang son
31/5/2021100,000SHGD:10000500.DD:210531.BO:HONG MINH NHUT.Remark:IBUNG HO MS2021.139 (NGUYEN VU HOANG HAI)
31/5/2021100,000116938.310521.083013.Vinh Nam ung ho ms 2021 141 anh em Giang Son
31/5/2021100,000869137.310521.081342.PHAM NGOC TUNG NGUYEN THU THUY UNG HO MS 2021.139 (NGUYEN VU HOANG HAI)-310521-08:13:00 869137
31/5/2021100,000766898.310521.081230.Me Happy Chi ung ho Pham Minh Nhat MS 2021.140 FT21151925807188
31/5/2021100,000868735.310521.081109.PHAM NGOC TUNG NGHIEM PHUONG MINH TRAM UNG HO MS 2021.140 (PHAM MINH NHAT)-310521-08:10:30 868735
31/5/2021100,000680568.310521.075644.Ung ho ms 2021.241
31/5/2021100,000163602.310521.070328.TRAN HUNG CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET MS 2021 141
31/5/2021100,000534958.310521.004041.Ung ho MS 2021 140 Pham Minh Nhat
31/5/2021200,000MBVCB.1166505262.MS 2021.136.CT tu 0011000379868 DANG TRAN KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/5/2021200,000MBVCB.1166505109.Ms 2021.140.CT tu 0011000379868 DANG TRAN KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/5/2021200,000029683.310521.175722.MS 2021.141 ( ANH EM GIANG - SON)-310521-17:59:04 029683
31/5/2021200,000MBVCB.1167750107.ms 2021141Giang Son.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/5/2021200,000332281.310521.161310.Vietcombank;0011002643148;TRAN THI NGOC YEN chuyen khoan ung ho MS 2021 139 Nguyen Vu Hoang Hai
31/5/2021200,000IBVCB.1167415390.MS 2021 141 anh em Giang Son.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/5/2021200,000966459.310521.142809.MS 2021.141 (ANH EM GIANG - SON)-310521-14:27:53 966459
31/5/2021200,000096096.310521.134153.Ung ho MS 2021.122 em le tran yen vy FT21151652308056
31/5/2021200,000951833.310521.133623.UNG HO MS 2021.139 (NGUYEN VU HOANG HAI)-310521-13:36:06 951833
31/5/2021200,000616934.310521.130441.Ho tro MS 2021.141 ( anh em Giang - Son)
31/5/2021200,000616474.310521.130330.ho tro MS 2021.140 ( Pham Minh Nhat)
31/5/2021200,000IBPS/SE:01310005.DD:310521.SH:10019656.BO:DAO VAN THE.UNG HO MS 2021 140 PHAM MINH NHAT
31/5/2021200,000417799.310521.110142.ung ho MS : 2021.141 ( 2 chij em Giang, sonw)
31/5/2021200,000156781.310521.105519.Ung ho MS 2021.141 (anh em Giang , Son)
31/5/2021200,000920440.310521.104418.Ung ho NCHCCCL Duyen 639158336033 FT21151810960513
31/5/2021200,000639930.310521.095814.Vietcombank;0011002643148;HOANG HONG HIEP ung ho MS 2021141 anh em Giang Son
31/5/2021200,000555836.310521.094240.Vietcombank;0011002643148;DUONG THANH MAI ung ho anh em Giang va Son tri benh tan mau bam sinh MS 2021 141
31/5/2021200,000832286.310521.092925.Do duc viet ung ho ms 2021.140 pham minh nhat FT21151061131040
31/5/2021200,000761866.310521.092746.ung ho ms 2021.141 anh em giang son
31/5/2021200,000SHGD:10011307.DD:210531.BO:VU LONG.Remark:Ms 2021.139 Nguyen Vu Hoang Hai
31/5/2021200,000SHGD:10000915.DD:210531.BO:TRAN THI THUY.Remark:995221053151969 Ung ho MS 2021.141 hai em Giang Son
31/5/2021200,000SHGD:10008873.DD:210531.BO:NGUYEN HA DUONG.Remark:Ung ho MS 2021.122 em Le Tran Yen Vi
31/5/2021200,000727497.310521.085335.Ung ho MS 2021.141
31/5/2021200,000705909.310521.082945.ung ho MS 2021.141 anh em Giang Son
31/5/2021200,000113147.310521.082654.MS2021141 AnhEm Giang Son
31/5/2021200,000MBVCB.1166684124.Dinh Dalat ung ho MS 2021.141 anh em Giang-Son.CT tu 0071003244475 VO VAN DINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/5/2021200,000863227.310521.070945.UNG HO MS 2021.141( ANH EM GIANG SON)-310521-07:12:20 863227
31/5/2021250,000MBVCB.1166484331.benh ung thu mau.CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/5/2021300,000674443.310521.212743.ung ho ms 2021.138 hoang dinh canh
31/5/2021300,000MBVCB.1168368481.ung ho 2021133( Gia dinh chi Thoa).CT tu 0061001103206 TRAN THI THU THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/5/2021300,000MBVCB.1168364436.ung ho MS 2021141( anh em Giang -Son).CT tu 0061001103206 TRAN THI THU THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/5/2021300,000MBVCB.1168285894.ms 2021 141 uh anh em Giang Son.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/5/2021300,000309145.310521.201435.Ms 2021140 pham minh nhat mong chau som khoi benh
31/5/2021300,000738443.310521.160159.Chuyen tien ung ho ms 2021.139 be nguyen vu hoang hai
31/5/2021300,000322682.310521.145215.Ung ho MS 2021.137
31/5/2021300,000IBVCB.1167257655.MS 2021 141 ANH EM GIANG SON.CT tu 0011001291903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/5/2021300,000158381.310521.120338.Ung ho MS 2021.141
31/5/2021300,000422362.310521.111745.ungr ho MS : 2021.141 ( 2 chij em Giang, sonw)
31/5/2021300,000150813.310521.103616.Ung ho MS 2021.141 (anh em Giang - Son)
31/5/2021300,000433370.310521.093349.MS 2021.141 - Ung ho anh em Giang Son
31/5/2021300,000SHGD:10017440.DD:210531.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.140 be Pham Minh Nhat
31/5/2021300,000263848.310521.090642.ung ho ms 2021141 anh em giang son
31/5/2021300,000MBVCB.1166533281.Ung ho ms 2021.122 em Le Tran Yen Vy.CT tu 0441000668020 PHAN QUOC THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/5/2021400,000MBVCB.1166953566.MS 2021.141.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/5/2021500,000589609.310521.210506.Ung ho NCHCCCL Trang 0948351832 FT21152780006009
31/5/2021500,000506327.310521.203010.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;PHUNG THI NGOC LUU chuyen khoan ma so 2021141 anh em giang son
31/5/2021500,000492803.310521.161159.le thi hoa ha noi ung ho ma 2021141
31/5/2021500,000MBVCB.1167420583.le manh cuong chuyen tien ung ho 2001.141 anh em Giang Son.CT tu 0011000367286 le manh cuong toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/5/2021500,000IBPS/SE:01310005.DD:310521.SH:10028630.BO:NGUYEN LUONG HOANG.UNG HO MS 2021.139
31/5/2021500,000MBVCB.1167134144.Ung ho MS 2021.139 ( Nguyen Vu Hoang Hai ).CT tu 0461000533652 NGUYEN THANH THUONG HOAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/5/2021500,000167428.310521.101713.Ung ho cho 2 chau giang va Son o xa Vinh thuy huyen Vinh linh tinh quang tri
31/5/2021500,000211485.310521.093407.Ms2021 141 ae Giang son
31/5/2021500,000185709.310521.091757.MS 2021 141
31/5/2021500,000SHGD:10008979.DD:210531.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:MS 2021.139 chau Nguyen Vu Hoang Hai
31/5/2021500,000SHGD:10015130.DD:210531.BO:NGUYEN MINH CHANH.Remark:Ung ho ms 2021.139 - nguyen vu hoang hai
31/5/2021500,000SHGD:10008841.DD:210531.BO:PHAN VAN LONG DIEN.Remark:Ung ho MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy)
31/5/2021500,000SHGD:10021511.DD:210531.BO:NGUYEN MINH PHUONG.Remark:Ung ho chau Pham Minh Nhat MS 2021.140
31/5/2021500,000868809.310521.081138.UNG HO MA SO 2021.141 ( ANH EM GIANG SON)-310521-08:11:25 868809
31/5/2021500,000IBVCB.1166654501.MS 2021 141 anh em GIANG SON tinh Quang Tri.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/5/2021500,000MBVCB.1166654070.Giup do 2021.141.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/5/2021500,000MBVCB.1166647485.benh tan mau.CT tu 0021001067153 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/5/2021500,000758072.310521.075224.Ung ho tu thien ms 2021.141 FT21151423700487
31/5/2021500,000MBVCB.1166602680.NGUYEN QUANG HUNG ung ho ms 2021.140.CT tu 0041000325888 NGUYEN QUANG HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/5/2021500,000MBVCB.1166601166.NGUYEN QUANG HUNG ung ho ms 2021.141.CT tu 0041000325888 NGUYEN QUANG HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/5/2021500,000MBVCB.1166552728.Ung ho MS 2021.140 (Pham Minh Nhat).CT tu 0081001111107 NGUYEN HA VAN HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/5/2021600,000MBVCB.1167559364.UNG HO MS 2021.141 (anh em Giang-Son).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/5/20211,000,000IBVCB.1167383415.TRAN Q CUONG ck: ung ho MS 2021.121 (ba chi em o Hai Duong).CT tu 0011000721747 TRAN QUOC CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/5/20211,000,000IBVCB.1167035849.TR Q CUONG ck: ung ho MS 2021.141 (anh em Giang-Son).CT tu 0011000721747 TRAN QUOC CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/5/20211,000,000SHGD:10017395.DD:210531.BO:BUI HUONG GIANG.Remark:MK gui Ms 2021.139 be Nguyen Vu Hoang Hai
31/5/20211,000,000SHGD:10002240.DD:210531.BO:TRAN DU PHONG.Remark:Ung ho MS 2021.140 (pham minh nhat)
31/5/20211,000,000365363.310521.090741.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;VU VAN KHANH chuyen khoan ung ho be Nguyen vu hoang hai MS 2021 139
31/5/20211,000,000SHGD:10000003.DD:210531.BO:DO XUAN HUNG.Remark:Ung ho MS2021138 Hoang Dinh Canh
31/5/20211,000,000SHGD:10000036.DD:210531.BO:DINH THI THACH THAO.Remark:giup do MS 2021.139 Nguyen Vu Hoang Hai. Cau mong chau mau khoi.
31/5/20211,000,000256350.310521.085040.ung ho NCHCCCL my tuong +6584965272
31/5/20211,000,000157315.310521.083635.Ung ho MS 2021 141 anh em Giang Son
31/5/20212,000,000063811.310521.202650.UNG HO NCHCCCL THUY TRANG 0903144457-310521-20:29:31 063811
31/5/20212,000,000DANG THI PHUONG -UNG HO TIEN MA SO 2021.140 :1TRD, 2021.141:1TRD
31/5/20212,000,000831648.310521.092851.Ong Tu Van giup cho 2021 141 anh em Giang Son FT21151875278949
31/5/20212,000,000749670.310521.091457.ong Tu Van giup do gia dinh chi Tach MS 2021.018
31/5/20212,000,000IBVCB.1166698351.ung ho MS 2021 141 anh em Giang Son .CT tu 0071004165114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/5/20212,000,000MBVCB.1166620510.gui 2021.140 Pham Minh Nhat.CT tu 1017444739 LE QUOC HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/5/20213,000,000IBVCB.1166703677.ung ho MS 2021 140.CT tu 0071004165114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/5/20215,000,000368972.310521.065810.MS 2021.136 Tran Ngoc Minh suy than man Thai Binh
31/5/20215,000,000368689.310521.064910.MS 2021.141 anh em Giang-Son Quang Tri
31/5/202120,000,000893225.310521.095345.CONG TY ATP UNG HO MS 2021139-310521-09:53:29 893225

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
21-05-2021 00:55:3150,000CT DEN:114116239522 Ung ho MS 2021.130 (em Bui Thi Ngoc); thoi gian GD:20/05/2021 23:30:18
21-05-2021 01:00:3510,000Ung ho MS2021.130 (em Bui Thi Ngoc). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:21/05/2021 00:15:50
21-05-2021 05:58:37400,000ung ho ms 2021.121
21-05-2021 07:40:22500,000CT DEN:114107033118 GIUP E BUI THI NGOC . MS 2021_ 130-210521-07:40:22 033118
21-05-2021 08:02:5910,000LE DUC ANH chuyen tien
21-05-2021 08:03:1510,000LE DUC ANH chuyen tien
21-05-2021 08:05:14500,000CT DEN:210129183543 Goi chau Binh con chi Nha
21-05-2021 08:13:06100,000ung ho ms 2021.129
21-05-2021 08:19:31100,000ung ho ms 2021.125 (hai be Dang_Khoa)
21-05-2021 08:20:385,000,000CT DEN:114101569548 MS 2021 130 em Bui Thi Ngoc
21-05-2021 08:21:53300,000ms 2021.123 (be Hoang van Duc)
21-05-2021 08:55:02200,000Ung ho ma so 2021130 em Bui Thi Ngoc
21-05-2021 09:02:43500,000ung ho MS 2021.121 (be Nguyen Binh Minh)
21-05-2021 09:12:05300,000ung ho ms 2021.121 (be Nguyen Binh Minh)
21-05-2021 09:31:16300,000TRAN DINH THACH Chuyen tien ung ho be Vo Thi Xuan Thao; ma so 2021.128
21-05-2021 10:04:21100,000CT DEN:114103250519 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2021 130 Bui Thi Ngoc
21-05-2021 10:32:332,000,000ong Tu Van un ho ms 2021.121 be Nguyen Binh Minh
21-05-2021 11:14:36200,000CT DEN:114104672847 UNG HO MS 2021.121 BE Nguyen Binh Minh FT21141229347811
21-05-2021 13:42:251,000,000NTP ung ho MS 2021.131 ( be Nguyen Binh Minh)
21-05-2021 15:55:34200,000SDT 0853004427 giup do MS 2021131 be Nguyen Binh Minh
21-05-2021 16:12:17500,000CT DEN:114110779707 Ung ho MS 2021 131 be Nguyen Binh Minh
21-05-2021 16:18:40100,000MS 2021.131
21-05-2021 17:02:26200,000CT DEN:114110026409 Ung ho MS 2021.130 em Bui Thi Ngoc FT21141551397134
21-05-2021 20:17:12350,000CT DEN:114213748684 STA ungho ms2021.131 (be Nguyen Binh Minh)
21-05-2021 20:25:31100,000LPT ung ho MS 2021131 be Nguyen Binh Minh
21-05-2021 22:50:0150,000ms 2021.131 ( be nguyen binh minh )
22-05-2021 00:45:1020,000Ung ho MS2021.131 (be Nguyen Binh Minh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:22/05/2021 00:14:22
22-05-2021 06:04:35300,000Ung ho MS 2021.132(Dang Anh Nhat)LE DINH QUANG chuyen tien
22-05-2021 06:53:51200,000NGUYEN VAN DUC chuyen tien ung ho em Dang Anh Nhat MS 2021.132
22-05-2021 08:29:1750,000ms 2021.132 ( em dang anh that )
22-05-2021 08:46:08100,000CT DEN:114201777777 ung Ho MS 2021-132 em dang anh nhat
22-05-2021 10:09:5410,000LE DUC ANH chuyen tien
22-05-2021 14:22:3870,000CT DEN:114207493262 IBFT Ms 2021.121 be Nguyen binh minh
22-05-2021 16:29:2150,000LPT ung ho MS 2021132 Em Dang Anh Nhat
22-05-2021 19:49:54500,000ung ho MS 2021.132 (em Dang Anh Nhat)
23-05-2021 00:50:2010,000Ung ho MS2021.132 (em Dang Anh Nhat). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:23/05/2021 00:21:08
23-05-2021 03:42:13200,000CT DEN:114320644632 HTMS 2021.128 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
23-05-2021 05:54:55200,000ho tro MS 2021.133(gia dinh chi Thoa)
23-05-2021 06:00:47200,000DUONG ANH LOAN ung ho chi Thoa MS 2021.133
23-05-2021 07:27:28300,000CT DEN:114307003945 MS 2021133 gia dinh chi Thoa
23-05-2021 07:28:15500,000ung ho ms2021.133
23-05-2021 07:54:49100,000LPT ung ho MS 2021133 gia dinh chi Thoa
23-05-2021 07:55:52300,000ung ho ms 2021.133
23-05-2021 08:01:21300,000NGUYEN BICH TRAM ct ung ho MS  2021.133 gd c Thoa
23-05-2021 09:11:4410,000LE DUC ANH chuyen tien
23-05-2021 09:26:501,000,000NGUYEN THI DUNG Chuyen tien ung ho gia dinh chi Thoa
23-05-2021 10:46:581,000,000ong Tu Van ung ho em Dang Anh Nhat ms 2021.132
23-05-2021 11:01:542,000,000CT DEN:114304286001 Ong Tu Van cuu giup MS 2021.133 gia dinh chi Thoa FT21144354978160
23-05-2021 11:19:13200,000CT DEN:114304456996 STA ungho ms2021.133 (gia dinh chi Thoa)
23-05-2021 11:36:48300,000CT DEN:114304036186 MBVCB.1154503730.036186.ung ho ms2021.133.CT tu 0081000485277 VO VAN BINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
23-05-2021 13:31:2750,000ms 2021.133 ( gia dinh chi thoa )
23-05-2021 17:10:22200,000CT DEN:114310501629 Vietinbank;114000161718;ung ho MS 2021133
23-05-2021 17:11:12300,000ung ho chi Dung(MS 2021087). Chia buon cung gia dinh chi; monh moi dieu tot dep den voi gia dinh chi
23-05-2021 19:18:14500,000CT DEN:114312211986 MS 2021.133 (gia dinh chi Thoa)
23-05-2021 19:20:48200,000CT DEN:114312213450 MS 2021.132 (Em Dang Anh Nhat)
23-05-2021 19:23:49300,000CT DEN:114312215307 MS 2021.130 (em Bui Thi Ngoc)
24-05-2021 00:55:42100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.133 (gia dinh chi Thoa); thoi gian GD:23/05/2021 23:37:50
24-05-2021 00:59:41200,000ungho MS 2021.133(gia dinh chi Thoa); thoi gian GD:24/05/2021 00:17:07
24-05-2021 02:13:5420,000Ung ho MS2021.133 (gia dinh chi Thoa). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
24-05-2021 07:33:46500,000So GD goc: 729221052469001 120 UNG HO MS2021.123 - BE HOANG VAN DUC
24-05-2021 08:24:2210,000LE DUC ANH chuyen tien
24-05-2021 09:40:331,000,000CT DEN:114402557829 Ong Tu Van giup do MS 2021.134 em Nguyen Tan Dat
24-05-2021 09:56:44180,000CT DEN:114402936461 Ung ho ms 2021.135 nguyen tan dat FT21144057455290
24-05-2021 09:57:55500,000DUONG THI QUYNH Chuyen tien ung ho MS 2021.134 (em NGUYEN TAN DAT)
24-05-2021 10:10:07100,000chuyen tien ung ho MS 2021.040 (phan thi le na)
24-05-2021 10:24:35100,000LPT ung ho MS 2021134 Em Nguyen Tan Dat
24-05-2021 10:27:18200,000ZP5VF1O3T1A5 210524000058452 Ung ho MS 2021.134 em Nguyen Tan Dat.
24-05-2021 10:41:0650,000ung ho MS 2021134 ( Em Nguyen Tan Dat)
24-05-2021 10:56:14500,000CT DEN:240129888712 ung ho MS 2021134 Em Nguyen Tan Dat
24-05-2021 11:01:18200,000ung ho ms 2021134 em nguyen tien dat 200k giup em vuot qua khan
24-05-2021 11:36:3635,000TRA XUAN BINH GIUP 7 MS 2021.128+2021.129+2021.130+2021.131+2021.132+2021.133+2021.134
24-05-2021 12:40:3450,000ms 2021.134 ( em nguyen tuan dat )
24-05-2021 15:48:36300,000ung ho ms 2021.131 be nguyen binh minh
24-05-2021 15:55:27200,000ung ho MS 2021 . 133
24-05-2021 15:58:57200,000ung ho MS 2021 . 131 be nguyen binh minh
24-05-2021 17:33:13300,000MS 2021.134 (em Nguyen Tan Dat)
24-05-2021 19:02:0750,000CT DEN:114412507868 Uh MS 2021. 131 be Nguyen binh minh FT21144001820813
24-05-2021 21:14:04150,000CT DEN:114514195836 STA ungho ms2021.134 (em Nguyen Tan Dat)
25-05-2021 01:54:0220,000Ung ho MS2021.134 (em Nguyen Tan Dat). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
25-05-2021 05:51:11200,000CT DEN:114522305621 STA ungho ms2021.135 (chau Luong Bao Quoc)
25-05-2021 06:06:45100,000CT DEN:114523309866 Ung ho MS 2021.135 (LUONG BAO QUOC) chuc con khoe manh
25-05-2021 07:33:59100,000Duy Tuan ung ho MS 2021.135
25-05-2021 07:49:28100,000LE THI THU HUE Chuyen tien ung ho MS 2021.135 (LUONG QUOC BAO)
25-05-2021 08:24:48300,000CT DEN:114501766400 Gui MS 2021.135 Luong Bao Quoc FT21145405536758
25-05-2021 08:31:581,000,000CT DEN:114501488529 Vietinbank;114000161718;ung ho MS 2021 135 Luong Bao Quoc
25-05-2021 08:41:26500,000ung ho MS 2021.135( chau Luong Bao Quoc)
25-05-2021 08:42:2110,000LE DUC ANH chuyen tien
25-05-2021 08:54:11100,000So GD goc: 10009498 TTTPhuong ung ho Ms2021.131 be Nguyen Binh Minh
25-05-2021 08:54:24150,000ung hoMS 2021.135(Luong Bao Quoc)
25-05-2021 09:04:46300,000ung ho ms 2021.135 (be Luong Bao Quoc)
25-05-2021 09:17:59100,000So GD goc: 10009613 TTTPhuong ung ho Ms2021.135 Luong Bao Quoc
25-05-2021 09:35:5750,000ung ho MS 2021.135
25-05-2021 10:27:081,000,000ung ho MS 2021.135 (Luong Bao Quoc)
25-05-2021 11:05:58200,000Ung ho MS 2021.133 (gia dinh chi Thoa)
25-05-2021 11:15:53200,000CT DEN:114504723291 Chuyen tien ung ho MS 2001.135 Luong Bao Quoc
25-05-2021 11:19:56100,000CT DEN:114504726760 ung ho MS 2021.135 Luong Bao Quoc
25-05-2021 11:36:191,000,000ung ho MS 2021.135 (Luong Bao Quoc) chuc con mau khoe
25-05-2021 12:02:34300,000CT DEN:114505404962 Ung ho ms 2021.135 luong quoc bao
25-05-2021 12:08:3750,000ms 2021.135 ( luong bao quoc )
25-05-2021 16:27:01500,000CT DEN:114509586964 chu le van van ung ho chau mau khoe
25-05-2021 16:27:1750,000ung hoMS 2021.135(Luong Bao Quoc)
25-05-2021 17:06:5850,000CT DEN:114510641320 ung ho MS 2021.200 chu hoang van tan
25-05-2021 19:49:1550,000LPT ung ho MS 2021135 Luong Bao Quoc
25-05-2021 21:40:01100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.135 (Luong Bao Quoc)
25-05-2021 21:43:09100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho  MS 2021.134 (Em Nguyen Tan Dat)
25-05-2021 21:49:40100,000LE DUC THUAN chuyen tien ung ho MS 2021.134 (Em Nguyen Tan Dat)
25-05-2021 21:50:58100,000LE DUC THUAN chuyen tien ung ho MS 2021.135 (Luong Bao Quoc)
25-05-2021 22:46:02300,000CT DEN:114522112689 MS 2021.129
26-05-2021 01:54:0820,000Ung ho MS2021.135 (Luong Bao Quoc). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
26-05-2021 06:01:5350,000ms 2021.136 ( tran ngoc minh )
26-05-2021 07:29:28200,000CT DEN:114600990473 HTMS 2021.134 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh
26-05-2021 08:26:0710,000LE DUC ANH chuyen tien
26-05-2021 08:55:05200,000CT DEN:114660144254 Ung ho MS 2021 136 Tran Ngoc Minh
26-05-2021 09:10:57100,000LPT çng hÙ MS 2021.136 (Tr§n NgÍc Minh)
26-05-2021 09:48:132,000,000CT DEN:114602750438 Ong Tu Van cuu giup ms 2021.136 Tran Ngoc Minh FT21146338221390
26-05-2021 13:38:231,000,000Tom C tang MS 2021.136 Tran NGoc Minh
26-05-2021 13:39:281,000,000Tom C tang MS2021.135 Luong Bao quoc
26-05-2021 13:40:101,000,000Tom C tang MS 2021.133 gia dinh chi Thoa
26-05-2021 13:40:501,000,000Tom C tang MS 2021.131 be Nguyen Binh Minh
26-05-2021 14:33:41600,000CT DEN:114607017290 Ung ho FT21146747391308
26-05-2021 14:50:32500,000Ung ho MS 2021.135 (Luong Bao Quoc)
26-05-2021 15:08:36500,000HUYNH TAN THUC UNG HO EM  TRAN NGOC MINH (MS 2021-136)
27-05-2021 01:04:1420,000Ung ho MS2021.136 (Tran Ngoc Minh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:27/05/2021 00:49:26
27-05-2021 06:05:13200,000CT DEN:114706036792 ung ho ms 2021 137
27-05-2021 06:05:3750,000CT DEN:114723020517 MBVCB.1160616536.020517.ung ho chi em Le Tran- Le Trieu.CT tu 0731000855168 NGUYEN TIEN HUY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
27-05-2021 07:21:11200,000CT DEN:114770037129 VU THI HONG THU ung ho ms 2021104 chi em le tran le trieu le
27-05-2021 07:55:50300,000UNG HO MS 2021.137 BE NGUYEN NGOC MAI
27-05-2021 08:17:0911,000,000CT DEN:114701936018 co Phuong ung ho MS. 2021.137. be NGUYEN NGOC MAI
27-05-2021 08:46:54200,000CT DEN:114701773341 Ung ho MS 2021137 be Nguyen Ngoc Mai
27-05-2021 09:00:19500,000CT DEN:114770088753 Ung ho MS 2021 137 be Nguyen Ngoc Mai
27-05-2021 09:30:3010,000LE DUC ANH chuyen tien
27-05-2021 10:30:18100,000CT DEN:114703685144 Ung ho MS 2021.134, em Nguyen Tan Dat FT21147214112717
27-05-2021 10:31:09100,000CT DEN:114703686071 Ung ho MS 2021.137, be Nguyen Ngoc Mai FT21147673390744
27-05-2021 12:45:53150,000CT DEN:114717628149 STA ungho ms2021.137 (be Nguyen Ngoc Mai)
27-05-2021 13:20:5350,000ms 2021.137 ( be nguyen ngoc mai )
27-05-2021 13:29:17150,000CT DEN:114706644740 STA ungho ms2021.136 (Tran Ngoc Minh)
27-05-2021 14:03:53500,000LE NGOC HUNG Chuyen tien ung ho be nguyen ngoc mai
27-05-2021 15:28:21100,000LE DUC THUAN chuyen tien ung ho MS 2021.137 (Be Nguyen Ngoc Mai)
27-05-2021 16:06:36500,000HUYNH TAN THUC UNG HHO MA SO 135
27-05-2021 16:59:0420,000CT DEN:114709755186 ung ho MS.2021.135
27-05-2021 20:55:41200,000CT DEN:114770144641 BUI VAN TRUONG chuyen khoan ung ho ms 2021 137 Nguyen Ngoc Mai
28-05-2021 01:00:0510,000Ung ho MS2021.137 (be Nguyen Ngoc Mai). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:28/05/2021 00:27:42
28-05-2021 05:37:30200,000MS 2021.138 (HOANG DINH CANH)
28-05-2021 06:05:00300,000Ung ho MS 2021.138(Em Hoang Dinh Canh)LE DINH QUANG chuyen tien
28-05-2021 07:21:031,000,000LE THI TINH Chuyen tien ung ho chau hoang dinh canh
28-05-2021 07:58:51500,000ung ho ms 2021.138 (hoang dinh canh)
28-05-2021 08:03:1210,000LE DUC ANH chuyen tien
28-05-2021 08:05:26300,000CT DEN:114801339382 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2021 138 hoang dinh canh
28-05-2021 08:08:12400,000So GD goc: 995221052850760 995221052850760 ung ho ms 2021.138,2021.135, 2021.134, 2021.133 chuccac e khoe manh, moi e 100.000
28-05-2021 08:28:3750,000LPT ung ho MS 2021138 Hoang Dinh Canh
28-05-2021 08:39:18200,000CT DEN:114880071858 Ung ho MS 2021 138 Hoang Dinh Canh
28-05-2021 08:53:38200,000Ung ho MS 2021.138 (Hoang Dinh Canh)
28-05-2021 08:56:321,000,000ung ho MS 2021.138 (Hoang Dinh Canh)
28-05-2021 09:21:52100,000PHAM THI HOA Chuyen tien ung ho chau bi tai nan
28-05-2021 09:21:53200,000LE HOANG NHIEM Chuyen tien. ung ho MS 2021.138 ( Hoang Dinh Canh)
28-05-2021 09:24:352,000,000CT DEN:114802883680 ong Tu Van chuyen tien giup do anh Pham Van Trung MS 2021.138
28-05-2021 09:51:39200,000CT DEN:114802706580 IBFT Gui e Hoang dinh Canh dum a
28-05-2021 09:57:01200,000Ung ho MS 2021.138 (Hoang Dinh Canh)
28-05-2021 10:29:23300,000CT DEN:114881284760 LE VAN QUANG chuyen khoan Ung ho MS 2021 138 Hoang Dinh Canh
28-05-2021 10:39:08100,000CT DEN:114881300508 Ung ho MS 2021 138 Hoang Dinh Canh
28-05-2021 11:15:21500,000LUONG CHI CONG Chuyen tien Ung ho MS 2021.138 (Hoang Dinh Canh)
28-05-2021 11:15:29100,000CT DEN:114804598444 Uh ms 2021.104 Le Tran- Le Trieu FT21148598071859
28-05-2021 11:15:5050,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.138
28-05-2021 11:16:115,000,000MS 2021.138 ( Hoang Dinh Canh )
28-05-2021 11:18:3950,000CT DEN:114804601769 Uh MS 2021.135 Luong Bao Quoc FT21148743678607
28-05-2021 11:23:20100,000CT DEN:114804606784 Uh MS 2021.138 Hoang Dinh Canh FT21148666790449
28-05-2021 13:40:0050,000CT DEN:114806732658 MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy)
28-05-2021 14:10:02200,000CT DEN:114807755159 Ung ho MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy
28-05-2021 14:12:37500,000ung ho MS 2021.138( Hoang Dinh Canh)
28-05-2021 14:16:29100,000CT DEN:114807750963 ung ho MS 2021.122 FT21148823914849
28-05-2021 14:22:51100,000CT DEN:114807022652 MBVCB.1162911261.022652.Anh Khoi ung ho MS 2021.122.CT tu 0071001023565 NGUYEN NGOC ANH KHOI toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
28-05-2021 14:28:11100,000CT DEN:114807762332 Ung ho MS 2021.122 FT21148377041369
28-05-2021 14:30:37500,000CT DEN:114814435425 UNG HO BENH NHAN 2021 _ 138 HOANG DINH CANH-280521-14:33:23 435425
28-05-2021 15:16:54200,000CT DEN:114808815203 Ms 2021.122 em Le Tran Yen Vy FT21148289090401
28-05-2021 15:27:47100,000ung ho ms 2021.122 letranyenvy
28-05-2021 15:29:0010,000CT DEN:114808070963 MBVCB.1163048320.070963.Ms 2021.122 (em le tran yen vy).CT tu 0281000456019 NGUYEN XUAN ANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
28-05-2021 15:41:09100,000CT DEN:114815697408 MS 2021 122
28-05-2021 16:05:34100,000CT DEN:114809797166 ung ho MS 2021.122 Le T. Yen Vu
28-05-2021 16:30:07700,000CT DEN:114809900469 MS 2021.122 FT21148014403484
28-05-2021 17:15:06100,000CT DEN:114817876239 MS 2021 122 em Le Tran Yen Vy
28-05-2021 18:29:19100,000CT DEN:114818998845 MS 2021 122 em Le Tran Yen Vy
28-05-2021 18:34:44100,000ung ho MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy)
28-05-2021 18:41:15150,000CT DEN:114911365178 STA ungho ms2021.138 (Hoang Dinh Canh)
28-05-2021 22:05:28200,000CT DEN:114815021699 MBVCB.1163801924.021699.Ms 2021.122 em Le Tran Yen Vy.CT tu 0881000471545 NGUYEN HUYNH QUOC THINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
28-05-2021 23:00:45200,000CT DEN:114816222261 MS 2021.122 Le Tran Yen Vy FT21149274022624
29-05-2021 01:06:38100,000MS 2021.122; thoi gian GD:28/05/2021 23:22:15
29-05-2021 01:09:38100,000CT DEN:114823539739 MS 2021.122 (EM LE TRAN YEN VY)-280521-23:51:17 539739; thoi gian GD:28/05/2021 23:49:23
29-05-2021 01:27:04100,000CT DEN:114918053083 MBVCB.1163903196.053083.MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy).CT tu 0041000205377 PHAM HOANG THIEN VU toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
29-05-2021 02:17:15100,000CT DEN:114819257482 MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy FT21149060720887
29-05-2021 02:57:5320,000Ung ho MS2021.138 (Hoang Dinh Canh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
29-05-2021 03:11:46100,000CT DEN:114920183154 MS 2021.122
29-05-2021 05:40:57300,000ung ho MS 2021.139 (nguyen vu hoang hai)
29-05-2021 06:27:5150,000ms 2021.139 ( nguyen vu hoang hai )
29-05-2021 06:29:2650,000ms 2021.138 (hoan dinh canh )
29-05-2021 06:48:14500,000CT DEN:114923066260 MBVCB.1163958202.066260.Ung ho Nguyen Vu Hoang Hai MS 2021.139.CT tu 0511000417981 LE THI THIEN NGA toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
29-05-2021 06:48:40300,000ung ho ms 2021.139
29-05-2021 06:57:33100,000CT DEN:114907108265 ung hoMS 2021.139(Nguyen Vu Hoang Hai)
29-05-2021 07:19:52200,000CT DEN:114900549748 STA ungho ms2021.139 (Nguyen Vu Hoang Hai)
29-05-2021 07:22:101,000,000ung ho MS 2021.139 (Nguyen Vu Hoang Hai)
29-05-2021 07:31:39100,000CT DEN:114900739027 Chuyen tien
29-05-2021 07:49:41500,000CT DEN:114907073421 ung ho ms 2021 139 nguyen vu hoang hai
29-05-2021 08:07:14200,000ung ho MS 2021.139 (Nguyen Vu Hoang Hai)
29-05-2021 08:20:05200,000ung ho MS 2021.139(  Nguyen Vu Hoang Hai)
29-05-2021 08:32:42200,000CT DEN:114901732445 Vietinbank;114000161718;Ung ho be Vy MS 2021 122
29-05-2021 08:46:26200,000CT DEN:114901775921 MS 2021.122 LE TRAN YEN VY
29-05-2021 08:54:37150,000CT DEN:114901782609 MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy
29-05-2021 09:24:46200,000VA Ung ho MS 2021.139(NguyenVuHoangHai)
29-05-2021 09:25:35100,000MS 2021.139
29-05-2021 09:45:33200,000DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.139; Nguyen Vu Hoang Hai
29-05-2021 09:51:28200,000NGUYEN ANH TUAN chuyen tien cho be Nguyen Vu Hoang Hai MS 2021.139
29-05-2021 10:02:24500,000ung ho MS 2021.139 (Nguyen Vu Hoang Hai)
29-05-2021 10:19:41200,000CT DEN:114903056604 MBVCB.1164212162.056604.ung ho MS 2021.122 (le tran yen vy).CT tu 0531002550461 NGUYEN HOANG LONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
29-05-2021 10:21:53200,000CT DEN:114903407372 Ms 2021.122 em vy FT21149940650588
29-05-2021 10:28:1550,000ung ho MS 2021.139 ( Nguyen Vu Hoang Hai)
29-05-2021 10:32:46200,000DO THI LE Ung ho MS 2021.139 Nguyen Vu Hoang Hai
29-05-2021 13:31:11100,000LPT ung ho MS 2021139 Nguyen Vu Hoang Hai
29-05-2021 13:51:02100,000ung ho MS 2021.139  Nguyen Vu Hoang Hai
29-05-2021 13:51:4370,000CT DEN:114906978964 IBFT Ms 2021.139 Nguyen vu hoang Hai
29-05-2021 14:06:15100,000CT DEN:114990505364 Ung ho MS 2021 139 Nguyen Vu Hoang Hai
29-05-2021 14:45:32300,000CT DEN:114907615841 Ung ho MS 2021.139 Nguyen Vu Hoang Hai FT21149353688443
29-05-2021 15:16:35400,000CT DEN:114908042540 MS 2021.139 (Nguyen Vu Hoang Hai)
29-05-2021 15:40:16500,000Ung ho MS 2021.138 (Hoang Dinh Canh)
29-05-2021 15:42:48500,000Ung ho MS 2021.139 (Nguyen Vu Hoang Hai)
29-05-2021 17:23:5550,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.137 (Be Nguyen Ngoc Mai)
29-05-2021 17:37:3550,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.139 (Nguyen Vu Hoang Hai)
29-05-2021 17:53:21200,000uh ms 2021.138 hoang dinh canh
29-05-2021 22:38:03300,000CT DEN:114915907403 Hoang Thanh Huyen chuyen tien ung ho chau Nguyen Vu Hoang Hai bi bong MS 2021.139
30-05-2021 00:48:3720,000Ung ho MS2021.139 (Nguyen Vu Hoang Hai). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:30/05/2021 00:23:37
30-05-2021 09:31:37100,000LPT ung ho MS 2021140 Pham Minh Nhat
30-05-2021 10:27:0250,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.140
30-05-2021 10:37:46200,000UH MS 2021.140(Pham Minh Nhat)
30-05-2021 10:54:50300,000CT DEN:115003911392 MS 2021.140 (Pham Minh Nhat)
30-05-2021 11:39:192,000,000ung ho ma so 2021.139 em Nguyen Vu Hoang Hai thuong be qua
30-05-2021 11:43:07150,000CT DEN:115004078351 STA ungho ms2021.140 (Pham Minh Nhat)
30-05-2021 11:57:36100,000CT DEN:115004632862 MoMoT0962221201T12465538476T970415TMS2021 139 NGUYEN VU HOANG HAI NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
30-05-2021 12:05:36500,000CT DEN:115012764319 BN 2021- 140. PHAM MINH NHAT-300521-12:08:29 764319
30-05-2021 12:44:37500,000ung ho MS 2021.140 (pham minh nhat) chuc con mau khoe
30-05-2021 13:14:28100,000ung ho ma so 2021.128 (be vo thi xuan thao)
30-05-2021 13:44:56300,000CT DEN:300131421744 2021122
30-05-2021 13:59:42100,000ms 2021.140 ( pham minh nhat )
30-05-2021 14:45:13100,000CT DEN:115007786024 Vietinbank;114000161718;QUACH THI BIEN chuyen khoan
30-05-2021 15:38:11200,000CT DEN:115008965267 Vietinbank;114000161718;TRAN THI NGOC HUE t chuyen khoan
30-05-2021 15:44:41300,000CT DEN:115008374834 Ung ho MS 2021.140 Pham Minh Nhat FT21151811981537
30-05-2021 17:09:49150,000CT DEN:115010333813 Vietinbank;114000161718;Ung ho be MS 2021122
30-05-2021 17:28:20300,000CT DEN:115010461992 Ung ho MS 2021.140 Pham Minh Nhat FT21151356211077
30-05-2021 17:33:43300,000CT DEN:115010466731 Ung ho MS 2021.139 Nguyen Vu Hoang Hai FT21151110369288
30-05-2021 18:03:57200,000CT DEN:115018739511 cho ms 2021 140
30-05-2021 18:21:55200,000CT DEN:115011911028 Chuyen tien ung ho MS 2021.139 Nguyen Vu Hoang Hai
31-05-2021 01:03:1290,173Tra lai tai khoan DDA
31-05-2021 01:19:1210,000Ung ho MS2021.140 (Pham Minh Nhat). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:31/05/2021 00:18:29
31-05-2021 01:19:58100,000DO THI THU HA chuyen tien; thoi gian GD:31/05/2021 00:28:37
31-05-2021 05:49:18400,000CT DEN:115105102720 Ung ho MS 2021.141 ( chau Giang -Son )
31-05-2021 07:14:43200,000MS 2021.141( anh em Giang Son)
31-05-2021 07:37:53150,000CT DEN:115100438350 STA ungho ms2021.141 (anh em Giang Son)
31-05-2021 07:59:1850,000Ung ho MS 2021141 anh em Giang-Son
31-05-2021 08:04:0210,000LE DUC ANH chuyen tien
31-05-2021 08:12:392,000,000ong Tu Van ung ho ms 2021.104 hai chi em Le Tran Le Trieu
31-05-2021 08:22:01200,000NGUYEN VAN SON Chuyen tien
31-05-2021 08:44:17100,000CT DEN:115108135253 ung ho 2 em giang son MS 2021 141
31-05-2021 08:54:29200,000So GD goc: 10004936 MS 2021.122 em Le Tran Ten Vy
31-05-2021 09:00:34100,000DO THI HOAN ung ho chi em Giang Son    Ma so  2021 .141
31-05-2021 09:29:37100,000ms 2021.141 ( anh em giang son )
31-05-2021 10:04:59200,000Ung ho MS 2021.141 (anh em Giang Son)
31-05-2021 12:36:28100,000CT DEN:115105439295 ung Ho MS 2021-141 anh em giang- son
31-05-2021 13:33:31200,000SDT 0853004427 giup do MS 2021141 anh em Giang-Son
31-05-2021 13:38:43500,000CT DEN:310131658472 Ung ho MS 2021141 anh em GiangSon
31-05-2021 13:40:17500,000CT DEN:310131658894 ung ho MS 2021140 Pham Minh Nhat
31-05-2021 13:47:44200,000LPT Ung ho MS 2021141 anh em Giang-Son
31-05-2021 13:57:12300,000ung ho ma so 2021.140 (be Pham Minh Nhat)
31-05-2021 14:33:3435,000TRA XUAN BINH GIUP 7 MS 2021.135+2021.136+2021.137+2021.138+2021.139+2021.140+2021.141
31-05-2021 15:37:231,000,000ung ho MS 2021.139 (Nguyen Vu Hoang Hai)
31-05-2021 15:41:241,000,000ung ho MS 2021.140 (Pham Minh Nhat)
31-05-2021 15:43:521,000,000ung ho MS 2021.136 ( Tran Ngoc Minh)
31-05-2021 15:46:411,000,000ung ho MS 2021.138 (Hoang Dinh Canh)
31-05-2021 15:49:181,000,000ung ho MS 2021.137 (Nguyen Ngoc Mai)
31-05-2021 15:52:411,000,000ung ho MS 2021.135 (Luong Bao Quoc)
31-05-2021 15:55:191,000,000ung ho MS 2021.134 (Nguyen Tan Dat)
31-05-2021 15:58:591,000,000ung ho MS 2021.133 ( Gia dinh chi Thoa)
31-05-2021 16:11:20400,000CT DEN:115109750004 ung hoMS 2021.128 Be Vo Thi Xuan Thao
31-05-2021 16:16:25500,000CT DEN:115109283734 Ms 2021.135 luong bao quoc FT21151911880208
31-05-2021 16:18:42400,000CT DEN:115109760263 ung hoMS 2021.123be Hoang Van Duc
31-05-2021 16:40:11300,000CT DEN:115109801664 ung hoMS 2021.105Tran Hoai An
31-05-2021 16:44:12300,000CT DEN:115109806506 ung hoMS 2021.121ba chi em o Hai Duong
31-05-2021 16:46:58200,000CT DEN:115110536349 LE THI CHIEN ung ho ms 2021141 anh em Giang Son
31-05-2021 16:49:501,000,000CT DEN:115109329021 Ung ho ms 2021141 anh em giang son FT21151798822721
31-05-2021 20:40:524,000,000CT DEN:115113567638 Ong Tu Van cuu giup MS 2021.049 chi Le Thi Hang va 4 chau nho FT21152111066006
31-05-2021 22:30:49300,000Ung ho ms 2021.141 ( anh em Giang Son )
 

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ngày ủng hộ Họ và tên người ủng hộ  Số tiền Mã số ủng hộ 
24/5/21Công ty Cp Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam   10,000,0002021.091
27/5/21Nguyễn Văn Thông     1,000,0002021.135,131
28/5/21Anh Hưng + Trực     1,000,0002021.138,131

Ban Bạn đọc

Cần gấp 200 triệu đồng cứu mạng bé trai 3 tuổi bị xơ gan

Cần gấp 200 triệu đồng cứu mạng bé trai 3 tuổi bị xơ gan

Đôi mắt ngây thơ ngập nước của con chất chứa nỗi đau đớn. Dù biết bây giờ là thời điểm vàng để thực hiện ca ghép gan cho con, nhưng với khoản chi phí còn thiếu lên tới 300 triệu đồng, gia đình chị Phấn đã không còn cách nào xoay sở.