Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 373.247.089 đồng, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong 10 ngày cuối tháng 5/2019.

Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank:

Ngày giao dịch

Số tiền ghi có

Thông tin ủng hộ

31/05/2019

500,000.00

IBPS/SE:01310001.DD:310519.SH:10008046.BO:NGUYEN THI HUONG LAN.CHUC EM MAU KHOE

31/05/2019

500,000.00

IBPS/SE:01202002.DD:310519.SH:10002274.BO:PHAM VAN HA.995219053137067 - UNG HO MS 2019.111 BE TRAN KHANH DUY

31/05/2019

1,000,000.00

CT TNHH THIET BI MAY QUANG MINH : UNG HO MS 2019.111 BE TRAN KHANH DUY CON CHI CAO THI TH AO O NGHE AN MAC BENH U NGUYEN BAO GAN AC TINH

31/05/2019

1,000,000.00

VCBVT.84983375342.CT tu 0931004177719.PHAM SAO MAI sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.190531237978248.VNVT20190531877134.Ung ho MS 2019 097 be Tran Van Dat

31/05/2019

200,000.00

157258.310519.212039.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LUU QUYNH TRANG ung ho be Dat

31/05/2019

200,000.00

774972.310519.210007.VIETTEL 400300 LIENNH 190531 190531664072561 400201 tuyen

31/05/2019

500,000.00

435288.310519.203407.Ung ho MS 2019.097

31/05/2019

300,000.00

004277.310519.170119.mpay MPAY:Chuyen khoan qua VietBank MPlus

31/05/2019

100,000.00

807975.310519.163852.Vietcombank 0011002643148 ung ho be MS 2019097 Tran van dat

31/05/2019

200,000.00

979241.310519.162021.Ung ho MS 2019 097 FT19151181203526

31/05/2019

1,000,000.00

594889.310519.150933.Ung ho MS 2019 112 be Tran Tuong Vy

31/05/2019

300,000.00

115557.310519.135745.Vietcombank 0011002643148 Ghi ro ung ho?MS 2019097?be Tran Van Dat

31/05/2019

1,500,000.00

621894.310519.135752.Ung ho MS2019 097 be Tran Van Dat

31/05/2019

200,000.00

832903.310519.123209.UNG HO MS 2019.114 ( BE TRUONG LE HOANG )-310519-12:31:31

31/05/2019

300,000.00

533570.310519.121935.Ms 2019.097

31/05/2019

200,000.00

206692.310519.115424.Ung ho be Tran Van Dat MS 2019.097

31/05/2019

300,000.00

572088.310519.113407.Ung ho MS 2019 114 be Truong Le Hoang

31/05/2019

100,000.00

946752.310519.112848.MS 2019.097 BE TRAN VAN DAT FT19151716857046

31/05/2019

500,000.00

977912.310519.103042.Ung ho MS 2019.097 be Tran Van Dat FT19151388363580

31/05/2019

500,000.00

865028.310519.102603.Vietcombank 0011002643148 TRUONG PHAN CAM MY chuyen khoan ung ho MS 2019097 be Tran Van Dat

31/05/2019

500,000.00

137729.310519.094542.Ung ho MS 2019.114 (be Truong Le Hoang)

31/05/2019

80,000.00

245745.310519.093507.Ung ho MS 2019.114 be Truong Le Hoang

31/05/2019

300,000.00

550430.310519.093212.Ung ho MS 2019 114

31/05/2019

300,000.00

133011.310519.090036.Chuyen tien ung ho ma so 2019.114 be truong le hoang o thanh hoa

31/05/2019

100,000.00

197855.310519.085350.Vinh Long ung ho MS 2019.114 ( be TRUONG LE HOANG)

31/05/2019

300,000.00

125542.310519.084051.Ms 2019 097

31/05/2019

200,000.00

057903.310519.072805.ung ho MS 2019.108(Gia dinh anh Duong chi Lieu)

31/05/2019

200,000.00

057679.310519.072609.Ung ho be Tran Tuong Vy (MS 2019.112)

31/05/2019

300,000.00

545964.310519.071739.Ung ho MS 2019 097 Tran Van Dat

31/05/2019

200,000.00

099352.310519.065827.Chuyen tien ung ho be truong le hoang

31/05/2019

100,000.00

085187.310519.062410.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2019 114 be Truong Le Hoang

31/05/2019

500,000.00

IBVCB.3105190288069001.Gia dinh truong quang minh Ms2019.097 Giup em tran van dat

31/05/2019

1,000,000.00

IBVCB.3105190318399004.ung ho MS 2019.097

31/05/2019

100,000.00

IBVCB.3105190017285002.UNG HO MS 2019.097 BE TRAN VAN DAT

31/05/2019

1,000,000.00

IBVCB.3105190648572001.CHUYEN TIEN GIUP MS 2019.114 (be Truong Le Hoang)

31/05/2019

150,000.00

IBVCB.3105190446606001.Ung ho MS 2019.097 (be Tran Van Dat)

31/05/2019

500,000.00

IBVCB.3105190086454001.Ung ho MS 2019.114 be Truong Le Hoang

31/05/2019

100,000.00

IBVCB.3105190520523001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.114

31/05/2019

300,000.00

IBVCB.3105190024003001.Ms2019.114 be truong le hoang

31/05/2019

300,000.00

MBVCB180950674.MS 2019 097 ( be Tran Van Dat).CT tu 0061001048462 NGUYEN THI NHA UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

31/05/2019

1,000,000.00

MBVCB180950228.gui cho be dat can tho.CT tu 0671004128914 LUU MINH PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

31/05/2019

500,000.00

MBVCB180927766.ung ho MS 2019.097 (be Tran Van Dat).CT tu 0061001099734 PHAM HUU TIEN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

31/05/2019

1,000,000.00

MBVCB180845909.ung ho be MS 2019.097( be Tran Van Dat).CT tu 0171003458679 CHU HAN QUOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

31/05/2019

100,000.00

MBVCB.180757401.Chua benh.CT tu Truong Le Hoang Ma so 2019114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.

31/05/2019

500,000.00

MBVCB180751084.ung ho MS 2019.097 (be Tran Van Dat).CT tu 0071001179761 TRAN THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

31/05/2019

1,000,000.00

MBVCB180737947.chuyen tien cho be Tran Van Dat, Ms 2019.097.CT tu 0511000411460 NGUYEN MAI PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

31/05/2019

500,000.00

MBVCB.180706678.Tran Van Dat . Ms 2019.097.CT tu vo thi tuong vi toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.

31/05/2019

2,000,000.00

MBVCB180667968.ung ho be Dat ( MS 2019.097).CT tu 0071002943394 NGUYEN THI HUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

31/05/2019

100,000.00

MBVCB.180608534.Be Tran Van Dat.CT tu Vo Hoang Thong toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.

31/05/2019

200,000.00

MBVCB.180571858.ung ho be TRAN VAN DAT MS 2019.097.CT tu lam toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.

31/05/2019

200,000.00

MBVCB180564744.MS2019.097(Be Tran Van Dat).CT tu 0181002280064 NGUYEN THI KIM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

31/05/2019

500,000.00

MBVCB180452655.ms 2019.097 ( be Tran Van Dat).CT tu 0121001565060 LE UYEN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

31/05/2019

200,000.00

MBVCB.180451666.Nguyen Thi To Hao.CT tu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.

31/05/2019

200,000.00

MBVCB180450898.UH be Gia Huy.CT tu 0791000007357 LUONG BA TONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

31/05/2019

100,000.00

MBVCB.180439152.MS 2019.114 (be Truong Le Hoang).CT tu tra vinh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.

31/05/2019

200,000.00

MBVCB180438563.ms 2019.114( be truong le hoang).CT tu 0861000268286 NGUYEN TRONG KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

31/05/2019

200,000.00

MBVCB180437659.ung ho MS 2019.114 (be Truong Le Hoang).CT tu 0011002370763 PHAM THI THU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

31/05/2019

250,000.00

MBVCB.180426183.be Tuong Vy benh ung thu .CT tu Bui Nguyen Dong Nghi giup MS 2019.112 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.

31/05/2019

200,000.00

Sender:01310005.DD:310519.SHGD:10010762.BO:NGUYEN THI ANH DAO.UNG HO MA SO 2019.097 BE TRA N VAN DAT

31/05/2019

100,000.00

Sender:01201003.DD:310519.SHGD:10004611.BO:HOANG NGOC ANH.UNG HO MS2019.097 BE TRAN VAN DA T

31/05/2019

200,000.00

Sender:01309001.DD:310519.SHGD:10002169.BO:NGUYEN HUU HOANG.UNG HO MS 2019102 BE NGUYEN XU AN TRUONG

31/05/2019

1,000,000.00

Sender:48204018.DD:310519.SHGD:18151052.BO:TRAN THI DIEM.UNG HO CHI DUONG THI LIEU. MA SO 2019108

31/05/2019

500,000.00

Sender:79310001.DD:310519.SHGD:10003591.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.114 BE TRUON G LE HOANG

31/05/2019

200,000.00

IBPS/SE:01310005.DD:310519.SH:10006152.BO:NGUYEN THI DIEU MEN.MS 2019.097

31/05/2019

300,000.00

Sender:79310001.DD:310519.SHGD:10004582.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2019.114 BE TRUONG L E HOANG

31/05/2019

1,000,000.00

Sender:48304001.DD:310519.SHGD:10004767.BO:TRAN THANH VU.MS 2019.097 TAI NGOAI THUONG VIE T NAM SO GIAO DICH

31/05/2019

1,000,000.00

Sender:48304001.DD:310519.SHGD:10003238.BO:TRAN THAO LY.MS 2019.097 ( BE TRAN VAN DAT) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH

31/05/2019

500,000.00

Sender:79307005.DD:310519.SHGD:10006075.BO:NGUYEN NGOC HOAI.IBUNG HO MS 2019.111 (BE TRAN KHANH DUY)

30/05/2019

500,000.00

Sender:01359001.DD:300519.SHGD:10000139.BO:DO PHUONG AN.BCIN:FT1915083615:UNG HO MS 2019.1 12 (BE TRAN TUONG VY)

30/05/2019

500,000.00

Sender:79321001.DD:300519.SHGD:10002097.BO:CHU THI HOA.UNG HO MS 2019.112(BE TRAN TUONG VY )

30/05/2019

50,000.00

Sender:01202021.DD:300519.SHGD:10002889.BO:NGUYEN LE MINH HIEU.995219053039452 2019.113

30/05/2019

200,000.00

Sender:01201003.DD:300519.SHGD:10001503.BO:TRAN BAO QUYEN.MS 2019.097, UNG HO BE TRAN VAN DAT. CHUC BE MAU KHOE

30/05/2019

500,000.00

075156.300519.202012.UNG HO BE TRAN VAN DAT MS 2019.097

30/05/2019

100,000.00

906316.300519.200730.ung ho Ms 2019.097 FT19150045301596

30/05/2019

300,000.00

792379.300519.192140.UNG HO MS 2019.112( BE TRAN TUONG VY)-300519-19:21:15

30/05/2019

100,000.00

649624.300519.191612.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI THU TRAM chuyen khoan ung ho?MS 2019097?be Tran Van Dat

30/05/2019

300,000.00

792283.300519.191953.UNG HO MA SO 2019.113 ( CHI PHAM THI DEP)-300519-19:19:30

30/05/2019

300,000.00

835963.300519.185746.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2019 097 be Tran Van Dat

30/05/2019

300,000.00

945105.300519.164721.Ung ho be Tuong Vy MS 2019.112 FT19150600700429

30/05/2019

50,000.00

008538.300519.141603.ung ho MS 2019.097

30/05/2019

500,000.00

992707.300519.125406.Ung ho be TRAN VAN DAT - MS2019.097 FT19150420900300

30/05/2019

500,000.00

321495.300519.110402.MS Be Tran Thanh Dat ung ho chau tien mo nao chau bi tai nan

30/05/2019

500,000.00

225104.300519.104909.Ung ho MS 2019.097 be tran van dat

30/05/2019

200,000.00

328015.300519.103315.CK ung ho MS 2019.111 - be Tran Khanh Duy

30/05/2019

200,000.00

327746.300519.102948.CK ung ho MS 2019.112 - be Tran Tuong Vy

30/05/2019

300,000.00

841242.300519.092703.Chuyen tien giup do be Tran van Dat MS 2019.097

30/05/2019

400,000.00

181216.300519.091517.Ms 2019.097( be Tran Van Dat)

30/05/2019

500,000.00

831075.300519.090103.MS 2019.112 ung ho be Tran Tuong Vy

30/05/2019

200,000.00

910062.300519.025640.Ung ho MS 2019.097 FT19150092654458

30/05/2019

500,000.00

IBVCB.3005190983553001.Ung ho MS 2019.111(be Tran Khanh Duy)

30/05/2019

400,000.00

IBVCB.3005190304892001.gd Tom Tep ha noi ung ho MS 2019.113 chi Pham Thi Dep

30/05/2019

200,000.00

IBVCB.3005190388936001.A TOAN UNG HO CH DUY MS 2019.111

30/05/2019

200,000.00

IBVCB.3005190147714001.UNG HO MS2019.097 (BE TRAN VAN DAT)

30/05/2019

100,000.00

IBVCB.3005190882213001.MS 2019.113 (chi Pham Thi Dep) ap 2, xa My Long, huyen Cao Lanh, tinh Dong Thap Me ung thu vu so con dang do hoc hanh

30/05/2019

500,000.00

IBVCB.3005190834607001.NGUYEN ANH KY 304/30 TX33,P.THANH XUAN, Q12,HCM Ung ho MS 2019.112 ( be Tran Tuong Vy)

30/05/2019

100,000.00

IBVCB.3005190836075001.ung ho MS 2019.112 (be Tran Tuong Vy)

30/05/2019

12,000.00

IBVCB.3005190110021001.sam sam

30/05/2019

100,000.00

IBVCB.3005190511499001.Phan ngoc Hung Giup ma so: 2019.113

30/05/2019

500,000.00

IBVCB.3005190714965001.Ung ho MS2019.113 - chi Pham thi Dep

30/05/2019

100,000.00

MBVCB.180376531.MS 2019.112.CT tu bui van tien toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.

30/05/2019

100,000.00

MBVCB180348891.ung ho MS 2019.111 be tran khanh duy.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

30/05/2019

500,000.00

MBVCB.180094842.chau gai ung thu than.CT tu MS 2019.112 (be tran tuong vy) toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.

30/05/2019

500,000.00

MBVCB179966447.ung ho ms 2019. 112 ( be tran tuong vi).CT tu 0011004357979 NGUYEN TUAN TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

30/05/2019

200,000.00

MBVCB.179961392.Ung ho hoan canh ma so 2019.112 .CT tu Duong Huu Thanh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.

30/05/2019

500,000.00

Sender:01310001.DD:300519.SHGD:10001444.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2019.112 BE TRAN TUONG VY

30/05/2019

300,000.00

Sender:01310012.DD:300519.SHGD:10002515.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2019.112 BE TRAN TUO NG VY

30/05/2019

100,000.00

Sender:79201001.DD:300519.SHGD:10002194.BO:NGUYEN THI NGOC QUYEN.UNG HO MS 2019.112 BE TR AN TUONG VY

29/05/2019

500,000.00

Sender:01310001.DD:290519.SHGD:10003574.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.112 BE TRAN TUONG VY

29/05/2019

100,000.00

Sender:01204001.DD:290519.SHGD:11098787.BO:NGUYEN THI VAN ANH.UNG HO MS 2019112 TRAN TUONG VI

29/05/2019

50,000.00

Sender:79202002.DD:290519.SHGD:10004083.BO:NGUYEN LE MINH HIEU.995219052923679 MS 2019.1 12

29/05/2019

200,000.00

Sender:48304001.DD:290519.SHGD:10002914.BO:LE THI KIM HANG.UNG HO MS2019.096 BE DINH MINH PHUONG TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH

29/05/2019

50,000.00

Sender:01202001.DD:290519.SHGD:10000092.BO:NGUYEN LE MINH HIEU.995219052933718 2019.111

29/05/2019

300,000.00

893140.290519.191209.MS 2019.108 Gia dinh anh Duong chi Lieu

29/05/2019

1,500,000.00

936902.290519.164300.Ung ho Ms 2019.112 Be Tran Tuong Vy FT19149572058809

29/05/2019

200,000.00

107565.290519.162833.Ung ho MS 2019.111 be Tran Khanh Duy

29/05/2019

200,000.00

106388.290519.162545.Ung ho MS 2019.112 be Tran Tuong Vy

29/05/2019

200,000.00

627405.290519.155436.Jinpham CHUYEN KHOAN UH ms-2019.112 be tuong vi mong con som khoe manh

29/05/2019

300,000.00

755781.290519.154321.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho be Tran Khanh Duy MS 2019 111

29/05/2019

300,000.00

874571.290519.152457.Ung ho ma so 2019.112 be Tran Tuong Vy

29/05/2019

200,000.00

983162.290519.150128.Vietcombank 0011002643148 ung ho be TRan Van Dat MS 2019097

29/05/2019

200,000.00

658819.290519.144449.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Chuyen khoan ung ho MS 2019 108

29/05/2019

300,000.00

738544.290519.110216.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2019 112 be Tran Tuong Vy

29/05/2019

300,000.00

560269.290519.100905.Ung ho ms 2019.112tuongvy

29/05/2019

300,000.00

554453.290519.095552.Ung ho MS 2019.109

29/05/2019

500,000.00

539992.290519.092047.Ung ho MS 2019.112 be tran tuong vy

29/05/2019

1,000,000.00

270419.290519.081034.Nguyen Minh Duc ung ho MS 2019.112 be Tran Tuong Vy

29/05/2019

100,000.00

533607.290519.081028.ung ho MS 2019.112 (be Tran Tuong Vy)

29/05/2019

500,000.00

004766.290519.080621.Ung ho MS 2019.112

29/05/2019

500,000.00

833617.290519.073614.ung ho ms 2019.112 - be tran tuong vy

29/05/2019

300,000.00

718861.290519.065751.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2019 112 be Tran Tuong Vy

29/05/2019

300,000.00

493319.290519.055407.Chuyen tien ung ho chi tran tuong vy ap3, vinh loc A, binh chanh, tp. HCM

29/05/2019

200,000.00

658453.280519.221249.UNG HO MS.2019 111 ( BE KHANH DUY )-280519-22:11:45

29/05/2019

100,000.00

IBVCB.2905190100918002.ung ho MS 2019.111 (be Tran Khanh Duy)

29/05/2019

50,000.00

IBVCB.2905190028568001.ung ho MS 2019.097 be Tran Van Dat

29/05/2019

50,000.00

IBVCB.2905190623466002.NGUYEN BA LONG-ung ho MS 2019.111 be Tran Khanh Duy

29/05/2019

50,000.00

IBVCB.2905190268802001.LE NGOC HOA-ung ho MS 2019.111 be Tran Khanh Duy

29/05/2019

200,000.00

IBVCB.2905191021378002.ung ho MS 2019.112 (be Tran Tuong Vy)

29/05/2019

100,000.00

IBVCB.2905190566124001.le hai yen quan 9 ung ho MS 2019.097 (be Tran Van Dat)

29/05/2019

300,000.00

IBVCB.2905190174937002.Chi Tran Tuong Vy ap 3, xa Vinh Loc A, huyen Binh Chanh, TP.HCM ung ho MS 2019.112 (be Tran Tuong Vy)

29/05/2019

50,000.00

IBVCB.2905190119659001.ung ho MS 2019.112 ( be Tran Tuong Vy )

29/05/2019

300,000.00

IBVCB.2905190301675003.Nguyen Quan Tan Phu Ung ho MS 2019.109 be Truong Hoang Ngoc

29/05/2019

200,000.00

IBVCB.2905190904841002.Nguyen Quan Tan Phu Ung ho MS 2019.111 be Tran Khanh Duy

29/05/2019

400,000.00

IBVCB.2905190162725001.Nguyen Quan Tan Phu Ung ho MS 2019.112 Tran Tuong Vy

29/05/2019

100,000.00

IBVCB.2905190402187002.ung ho MS2019.111 ( be TRAN KHANH DUY)

29/05/2019

100,000.00

IBVCB.2905190948759001.UNG HO MS2019.112 ( be TRAN TUONG VY)

29/05/2019

100,000.00

IBVCB.2905190272324001.Phan ngoc Hung Giup ma so: 2019.112

29/05/2019

1,000,000.00

IBVCB.2905190500656001.BTQT 39PhanNguQ1 MS 2019.111 be TRAN KHANH DUY, tinh Nghe An

29/05/2019

200,000.00

MBVCB.179928560.Be bi ung thu than.CT tu Be Tran Tuong Vy toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.

29/05/2019

1,000,000.00

MBVCB179804937.Dong gop ung ho Be Tran Tuong Vy ma so MS 2019.112.CT tu 0071001388522 LAM THI THU AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

29/05/2019

300,000.00

MBVCB179759774.Anh Vinh Phu (408 Dien Bien Phu, Quan 10) ung hoMS 2019.112(be Tran Tuong Vy).CT tu 0331003893510 NGUYEN VINH PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

29/05/2019

200,000.00

MBVCB.179597974.Ung ho MS 2019.112 (be Tran Tuong Vy).CT tu TRAN MINH TUAN toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.

29/05/2019

200,000.00

MBVCB179594357. ung ho MS 2019.111 ( chau Tran Khanh Duy).CT tu 0451001873516 TA THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

29/05/2019

200,000.00

MBVCB179550981.Ung ho MS 2019.112.CT tu 0071000965319 LE THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

29/05/2019

500,000.00

MBVCB.179531199.ung thu than.CT tu be tran tuong vy ms 2012112 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.

29/05/2019

300,000.00

MBVCB.179501388.ung ho chau tran van dat.CT tu kien nguyen toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.

29/05/2019

100,000.00

Sender:79204017.DD:290519.SHGD:17073803.BO:NGUYEN THI HUONG TRAM.NGUYEN THI HUONG TRAM CT MS 2019.112 BEN NHAN TRA PHI TRAN TUONG VY

29/05/2019

100,000.00

Sender:01310012.DD:290519.SHGD:10003134.BO:NGUYEN TRAN DIEM TRANG.UNG HO MS 2019.097, BE T RAN VAN DAT, MONG CHAU MAU KHOE

29/05/2019

200,000.00

Sender:01323001.DD:290519.SHGD:10000247.BO:NGUYEN THANH TUNG.10 UNG HO BE TRAN TUONG VI MS 2019/112

28/05/2019

600,000.00

Sender:01310001.DD:280519.SHGD:10003982.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.111 BE TRAN KHANH DUY

28/05/2019

300,000.00

Sender:01204001.DD:280519.SHGD:11037208.BO:NGHIEM THI HUYEN.UNG HO BE NGUYEN XUAN TRUONG.M S2019102

28/05/2019

50,000.00

Sender:79202002.DD:280519.SHGD:10003326.BO:NGUYEN LE MINH HIEU.995219052839657 MS 2019.1 10

28/05/2019

200,000.00

Sender:01360002.DD:280519.SHGD:10000380.BO:HOANG THI HUONG GIANG.UNG HO MS 2019.111 BE TRA N KHANH DUY

28/05/2019

300,000.00

Sender:48304001.DD:280519.SHGD:10000088.BO:DO THI VINH HANH.NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH

28/05/2019

500,000.00

427919.280519.182410.ms 2019 111 tran khanh duy

28/05/2019

100,000.00

411559.280519.172739.MS 2019.111 be Tran Khanh Duy

28/05/2019

200,000.00

361832.280519.160244.TranTTPhuong giup Ms2019110 Ms2019111 moi Ms 100000 vnd

28/05/2019

300,000.00

019992.280519.152150.IBFTA 190528000016369 ung ho MS 2019.111

28/05/2019

500,000.00

720973.280519.151306.ung ho MS 2019.111( be tran khanh duy)

28/05/2019

500,000.00

339720.280519.144100.Ung ho MS 2019.110 ung ho be Nguyen Minh Tam

28/05/2019

500,000.00

338602.280519.143913.Ung ho MS 2019.111 be Tran Khanh Duy

28/05/2019

200,000.00

970766.280519.143318.Ung ho MS 2019111

28/05/2019

100,000.00

014745.280519.122142.IBFTA 190528000011338 Ung ho MS 2019.111 be Tran Khanh Duy

28/05/2019

500,000.00

922593.280519.111839.Ung ho Ms 2019 111 be Tran Khanh Duy

28/05/2019

300,000.00

915125.280519.105457.ung ho MS 2019 111 be Tran Khanh Duy

28/05/2019

200,000.00

693380.280519.101852.MS 2019.111

28/05/2019

300,000.00

475541.280519.095019.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2019 111 be Tran Khanh Duy

28/05/2019

1,000,000.00

687119.280519.092731.ngoc thao - 0938942134

28/05/2019

500,000.00

221502.280519.091755.Ung ho MS2019.097 be Tran Van Dat

28/05/2019

500,000.00

209366.280519.085016.Chuyen tien ung ho be tran van dat Ms 2019. 097

28/05/2019

100,000.00

974982.280519.053134.ung ho MS 2019061.be Nguyen Minh Hieu FT19148950404948

28/05/2019

500,000.00

935557.280519.212142.MS 2019.111 FT19149900560300

28/05/2019

100,000.00

096545.280519.203852.Ung ho MS 2019111 be Tran Khanh Duy

28/05/2019

500,000.00

364647.280519.200539.ung ho MS 2019.108 (gia dinh anh Duong chi Lieu)

28/05/2019

200,000.00

IBVCB.2805190385688001.NLNQ MS 2019.111 (be Tran Khanh Duy)

28/05/2019

100,000.00

IBVCB.2805190049930002.MS 2019.077

28/05/2019

100,000.00

IBVCB.2805190515422001.MS 2019.095

28/05/2019

300,000.00

IBVCB.2805190514578010.ung ho MS 2019.111 (be Tran Khanh Duy)

28/05/2019

200,000.00

IBVCB.2805190299334009.ung ho MS 2019.109 (be Truong Hoang Ngoc)

28/05/2019

200,000.00

IBVCB.2805190413726008.ung ho MS 2019.108 (gia Dinh anh Duong chi Lieu)

28/05/2019

200,000.00

IBVCB.2805190553934007.ung ho MS 2019.107 (be Nguyen Thanh Tri)

28/05/2019

2,000,000.00

IBVCB.2805190721946003.Ung ho Be Tran Khanh Duy MS 2019.111

28/05/2019

200,000.00

IBVCB.2805190337170006.ung ho MS 2019.106 (be Nguyen Van Nhi)

28/05/2019

2,000,000.00

IBVCB.2805190111264002.Ung ho Be Truong Hoang Ngoc MS 2019.109

28/05/2019

150,000.00

IBVCB.2805190746392005.ung ho MS 2019.105 (be Nguyen Thi Thuy Hang)

28/05/2019

200,000.00

IBVCB.2805190909480004.ung ho MS 2019.104 (be Pham Thanh Ngan)

28/05/2019

200,000.00

IBVCB.2805190634740003.ung ho MS 2019.103 (be Ha Anh)

28/05/2019

500,000.00

IBVCB.2805190315368002.ung ho MS 2019.102 (be Nguyen Xuan Truong)

28/05/2019

50,000.00

IBVCB.2805190978219004.NGUYEN THANH DUC(0522088887) K24 PHUNG HUNG, PHUONG THUAN THANH, THANH PHO HUE HOAN CANH MS 2019.110

28/05/2019

100,000.00

IBVCB.2805190154265003.NGUYEN THANH DUC K24 PHUNG HUNG, PHUONG THUAN THANH, THANH PHO HUE MS 2019.111 (be Tran Khanh Duy)

28/05/2019

200,000.00

IBVCB.2805190193415001.Ung ho ms 2019.111- tran Khanh duy

28/05/2019

100,000.00

IBVCB.2805190635659009.Uh be Tran Van Dat

28/05/2019

100,000.00

IBVCB.2805190604365001.ung ho MS 2019.111 (be Tran Khanh Duy)

28/05/2019

500,000.00

IBVCB.2805190050871001.Thanh Hang ung ho MS 2019.111 (be Tran Khanh Duy)

28/05/2019

200,000.00

IBVCB.2805190606931001.ung ho MS 2019.111 (be Tran Khanh Duy)

28/05/2019

3,000,000.00

IBVCB.2805190372973001.Dang MS 2019.111 (be Tran Khanh Duy)

28/05/2019

300,000.00

IBVCB.2805190584475001.Ung ho MS 2019.108 (gia dinh anh Duong, chi Lieu)

28/05/2019

50,000.00

IBVCB.2805190495384001.ung ho MS 2019.111 (be Tran Khanh Duy)

28/05/2019

100,000.00

IBVCB.2805190543088002.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.111

28/05/2019

300,000.00

IBVCB.2805190071596002.ung ho MS 2019.109 (be Truong Hoang Ngoc)

28/05/2019

300,000.00

IBVCB.2805190473092001.ung ho MS 2019.110 (be Nguyen Minh Tam)

28/05/2019

100,000.00

MBVCB179224685.ung ho MS 2019.111.CT tu 0711000237715 TRAN DUY NGUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

28/05/2019

150,000.00

MBVCB179220275.Ung ho MS 2019.097 be Tran Van Dat.CT tu 0511000439029 NGUYEN HOANG PHUONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

28/05/2019

500,000.00

MBVCB179427517.ung ho MS 2019 . 097 be Tran Van Dat.CT tu 0441000731762 NGO VAN CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

28/05/2019

2,000,000.00

MBVCB.179423577.ms 2019.111 ,be tran khanh du. .CT tu bui le anh tuan toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.

28/05/2019

500,000.00

MBVCB179423188.ung ho be Tran Khanh Duy- MS2019-111.CT tu 0331000458342 TRAN THI HOAI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

28/05/2019

200,000.00

MBVCB179338614.ung ho MS 2019.097( be Tran Van Dat).CT tu 0071001215121 TRAN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

28/05/2019

200,000.00

Sender:01307001.DD:280519.SHGD:10007620.BO:NGUYEN THI BICH HANH.IBMS 2019.097 (BE TRAN VAN DAT)

28/05/2019

300,000.00

Sender:01310001.DD:280519.SHGD:10004076.BO:PHAM VAN NHAN.UNG HO MS 2019.111 BE TRAN KHANH DUY

28/05/2019

800,000.00

NGUYEN PHUOC HIEU-UNG HO MS2019.097 (BE TRAN VAN DAT) GD TIEN MAT

27/05/2019

300,000.00

Sender:01310012.DD:270519.SHGD:10000769.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2019.109 BE TRUONG H OANG NGOC

27/05/2019

1,000,000.00

Sender:01310005.DD:270519.SHGD:10012535.BO:TRAN VINH.UNG HO MS 2019.110 ( BE NGUYEN MINH T AM )

27/05/2019

600,000.00

Sender:79333001.DD:270519.SHGD:10003006.BO:NGUYEN LUONG.UNG HO MS 2019.110 BE NGUYEN MINH T AM

27/05/2019

500,000.00

Sender:01201011.DD:270519.SHGD:10005306.BO:LE NGUYEN HOANG DIEM.UNG HO MS 2019.097 BE TRAN VAN DAT

27/05/2019

200,000.00

Sender:48304001.DD:270519.SHGD:10000024.BO:DO THI VINH HANH.NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH

27/05/2019

100,800.00

872438.270519.211410.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THI LIEU chuyen khoan

27/05/2019

100,000.00

820741.270519.200153.Ung ho MS 2019 110 be Nguyen Minh Tam

27/05/2019

1,000,000.00

110600.270519.184619.Ung ho MS 2019.110 be Nguyen Minh Tam

27/05/2019

200,000.00

519002.270519.171140.UNG HO MS 2019.097 ( BE TRAN VAN DA T)

27/05/2019

500,000.00

532001.270519.142254.Diem chuyen uong ho Gia Dinh a c lieu

27/05/2019

1,000,000.00

141321.270519.141321.ung ho MS 2019.110

27/05/2019

50,000.00

871715.270519.121812.MS.2019.097 (be Tran Van Dat)

27/05/2019

500,000.00

160018.270519.085644.ung ho ms 2019097 be tran van dat

27/05/2019

500,000.00

685313.270519.064453.Vietcombank 0011002643148 giup be nguyen minh tam

27/05/2019

50,000.00

IBVCB.2705190761510002.Ung ho MS 2019.109 be Truong Hoang Ngoc

27/05/2019

100,000.00

IBVCB.2705190720872003.ung ho MS 2019.110 (be Nguyen Minh Tam)

27/05/2019

300,000.00

IBVCB.2705190233358001.UNG HO MS 2019.110 BE NGUYEN MINH TAM

27/05/2019

100,000.00

IBVCB.2705190904941001.Ho tro nguoi co hoan canh kho khan

27/05/2019

200,000.00

IBVCB.2705190647943002.Ung ho MS 2019.097 (be Tran Van Dat)

27/05/2019

100,000.00

IBVCB.2705190039772002.ung ho MS2019.109 ( be TRUONG HOANG NGOC)

27/05/2019

100,000.00

IBVCB.2705190011732001.UNG HO MS2019.110 ( be NGUYEN MINH TAM)

27/05/2019

100,000.00

IBVCB.2705190470394001.Ung ho MS 2019.110 (be Nguyen Minh Tam)

27/05/2019

3,000,000.00

IBVCB.2705190013908003.Ung ho be Truong Hoang Ngoc MS 2019.109

27/05/2019

100,000.00

IBVCB.2705190783614002.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.110

27/05/2019

100,000.00

MBVCB178981775.ung ho ms 2019.110(be nguyen thi minh tam).CT tu 0051000076036 TRAN VAN CHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

27/05/2019

300,000.00

MBVCB.178877323.cac chau co hoan canh kho khan.CT tu le thi thu huong toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.

27/05/2019

2,000,000.00

MBVCB178862077.MS 2019.097 be TRAN VAN DAT.CT tu 0071004186370 TRAN GIA QUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

27/05/2019

500,000.00

MBVCB178709569.ung ho MS 2019.110.CT tu 0351000688179 PHAM QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

27/05/2019

50,000.00

MBVCB178533310.Ung ho MS 2019.110.CT tu 0011004023412 VU VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

27/05/2019

500,000.00

Sender:79305001.DD:270519.SHGD:10005860.BO:MAI TUAN HONG.MA SO 2019 108 DUONG THI LIEU

27/05/2019

100,000.00

Sender:01309001.DD:270519.SHGD:10005090.BO:NGO PHAN MINH CHAU.UNG HO MS 2019.097 ( BE TRAN VANDAT)

27/05/2019

400,000.00

Sender:01310005.DD:270519.SHGD:10011621.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.110 BE NGUYE N MINH TAM

27/05/2019

100,000.00

Sender:01310005.DD:270519.SHGD:10000677.BO:NGO THI MINH NGUYET.GUI UNG HO CHAU TRAN VAN DA T

27/05/2019

500,000.00

IBPS/SE:01201003.DD:270519.SH:10014154.BO:NGUYEN QUANG VINH.UNG HO HOAN CANH KHO KHAN

26/05/2019

200,000.00

MBVCB178458524.MS 2019.097( be Tran Van Dat).CT tu 0111000211791 NGUYEN HUYNH YEN LYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

26/05/2019

250,000.00

228953.260519.191925.MS 2019 108 va 107 va 106 va 104 105

26/05/2019

500,000.00

705947.260519.184205.ung ho MS 2019.097( be Tran Van Dat)

26/05/2019

300,000.00

792626.260519.183805.giup do anh tran van phat chua benh cho con. cam on quy nha bao

26/05/2019

200,000.00

939783.260519.153932.Ung ho ma so 2019.109 be truong hoang ngoc FT19147095109700

26/05/2019

500,000.00

217719.260519.142128.MS 2019 097 be Tran Van Dat

26/05/2019

500,000.00

274463.260519.102202.Ung ho ms: 2019.097 be tran van dat

26/05/2019

200,000.00

272026.260519.083542.Ung ho MS 2019.097 be Tran Van Dat

26/05/2019

200,000.00

934232.260519.081622.Ung ho chau tran van dat FT19147993003450

26/05/2019

200,000.00

202899.260519.065124.ung ho MS2019 097 be Tran Van Dat

26/05/2019

300,000.00

IBVCB.2605190621943001.Le tu quoc thang Tp ho chi minh MS 2019.097 be Tran Van Dat

26/05/2019

100,000.00

IBVCB.2605190210443001.-ung ho MS 2019.102 (be Nguyen Xuan Truong). Mong quy bao gui toi be Truong gium toi. Toi xin cam on

26/05/2019

200,000.00

IBVCB.2605190514359001.ung ho MS2019.097 (be Tran Van Dat)

26/05/2019

100,000.00

IBVCB.2605190595803001.Ung ho MS2019.097 be Tran Van Dat

26/05/2019

500,000.00

IBVCB.2605190035889004.Gd tom tep Ha noi Ung ho MS 2019.108 gd anh Duong chi Lieu

26/05/2019

500,000.00

IBVCB.2605190631033001.Gd Tom Tep Ha noi Ung ho MS 2019.109 be Truong Hoang Ngoc

26/05/2019

500,000.00

MBVCB178461968.ung ho MS 2019.097 ( be Tran Van Dat).CT tu 0071000923998 LE TRAN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

26/05/2019

200,000.00

368944.260519.192705.MS 2019.097 be Tran Van Dat

26/05/2019

200,000.00

MBVCB178431119.MS 2019.097 (be Tran Van Dat).CT tu 0381000404162 CHAC HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

25/05/2019

1,000,000.00

IBVCB.2505190891931001.Ms 2019.097. Be Tran Van Dat

25/05/2019

50,000.00

684126.250519.072353.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LA QUANG TUYEN chuyen khoan ung ho ma so 2019097

25/05/2019

200,000.00

421469.250519.055706.H.tt ung ho MS2019.109 be Truong Hoang Ngoc , Bac Kan

25/05/2019

100,000.00

411116.240519.230743.Ms 2019.079 be tranvandat

25/05/2019

4,000,000.00

292087.240519.223506.MS 2009-108- gd c Lieu

25/05/2019

500,000.00

463729.250519.092802.Ung ho MS 2019.102 be Nguyen Xuan Truong

25/05/2019

100,000.00

MBVCB178173973.Ung Ho MS 219.097 be Tran Van Dat.CT tu 0071000875224 LA THI TRUC VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

25/05/2019

2,000,000.00

MBVCB.177873602.ung ho MS 2019.109 (be Truong Hoang Ngoc).CT tu Tran Thi Kim toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.

25/05/2019

Thu phi quan ly tai khoan/Account Management Service charge

25/05/2019

46,003.00

Tra lai tien gui/Interest paid

24/05/2019

500,000.00

Sender:79307005.DD:240519.SHGD:10002961.BO:TRAN THI THANH THAO.IB MS 2019.099 (BE H MINH T HUY EBAN)

24/05/2019

140,000,000.00

Sender:79357001.DD:240519.SHGD:10002366.BO:CTY CP KINH DOANH DIA OC HIM LAM.HIM LAM LAND D ONG GOP XAY NHA CHO HO GIA DINH CO HOAN CANH DAC BIET KHO KHAN CUA TINH THAI NGUYEN

24/05/2019

1,000,000.00

Sender:01311001.DD:240519.SHGD:10002595.BO:LE NHAT MINH.UNG HO MA SO MS2019109 BE TRUONG H OANG NGOC

24/05/2019

500,000.00

626687.240519.102529.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019 087 be Tran Van Dat

24/05/2019

1,000,000.00

514562.240519.101235.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019109 be Truong Hoang Ngoc

24/05/2019

200,000.00

136937.240519.091654.Ung ho MS 2019.109 be Truong hoang Ngoc

24/05/2019

100,000.00

992987.240519.091212.MS 2019.097 Tran Van Dat FT19144291806030

24/05/2019

200,000.00

191300.240519.084130.UNG HO BE TRAN VAN DAT MS: 2019.097

24/05/2019

200,000.00

960785.240519.083417.Ung ho Be Tran Van Dat ma so MS 2019 097 FT19144058505117

24/05/2019

500,000.00

000349.240519.082513.Ung ho ma so 2019.108 gia dinh anh Duong chi Lieu

24/05/2019

100,000.00

846754.240519.080428.ung ho be

24/05/2019

200,000.00

995209.230519.233645.Ung ho MS 2019 108 gia dinh a Duong c Lieu FT19144068926921

24/05/2019

1,000,000.00

248203.230519.222020.Ung ho Ms 2019.097 be tran van dat

24/05/2019

300,000.00

107091.240519.212748.ung ho ms 2019.097 be Tran Van Dat

24/05/2019

1,000,000.00

565786.240519.210920.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2019097 be tran van dat

24/05/2019

1,000,000.00

006058.240519.183600.CK UNG HO MS 2019.097 (be Tran Van Dat)

24/05/2019

500,000.00

104094.240519.165726.UNG HO MS 2019.097 (BE TRAN VAN DAT)

24/05/2019

200,000.00

953785.240519.150447.Ung ho MS 2019108 (gia dinh a Duong chi lieu)

24/05/2019

500,000.00

961022.240519.150300.MS2019.097 be tran van dat

24/05/2019

400,000.00

108876.240519.140212.NGA VA HIEU GOI UNG HO MS 2019 097 CHUC BE MAU KHOE

24/05/2019

100,000.00

107474.240519.134559.ung ho MS 2019 097 be Tran Van Dat

24/05/2019

300,000.00

934841.240519.132324.UH Ms 2019.097 be Dat FT19144895008340

24/05/2019

200,000.00

941173.240519.112710.Ung ho ms 2019.108 gd a Duong c Lieu FT19144174375640

24/05/2019

300,000.00

195534.240519.110706.Ck ung ho MS 2019.097 ( be Tran van Dat)

24/05/2019

300,000.00

210480.240519.110045.ung ho ms 2019.108

24/05/2019

300,000.00

181258.240519.104232.Ung ho be lop 3 ma so 2019 097

24/05/2019

200,000.00

IBVCB.2405190329234001.Ung ho MS 2019.108

24/05/2019

300,000.00

IBVCB.2405190052008003.Hoa Tam UNG HO MS 2019.096 (Be DINH MINH PHUONG)

24/05/2019

600,000.00

IBVCB.2405190563546001.Ung ho MS 2019.097 (be Tran Van Dat)

24/05/2019

500,000.00

IBVCB.2405190631482001.Ung ho Be Tran Van Dat MS 2019.097

24/05/2019

500,000.00

IBVCB.2405190677660001.MS 2019.109

24/05/2019

300,000.00

IBVCB.2405190735172001.Nhan Nghe An MS 2019.109 Be Truong Hoang Ngoc

24/05/2019

1,000,000.00

IBVCB.2405190228330001.Ung ho MS 2019.109 (be Truong Hoang Ngoc)

24/05/2019

1,000,000.00

IBVCB.2405190905485001.CHUYEN TIEN GIUP MS 2019.109 (be Truong Hoang Ngoc)

24/05/2019

600,000.00

IBVCB.2405190656189001.Ung ho MS 2019.108 (gd anh Duong chi Lieu)

24/05/2019

200,000.00

IBVCB.2405190743091002.ung ho MS 2019.109 BE TRUONG HOANG NGOC

24/05/2019

100,000.00

IBVCB.2405190194533005.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.109

24/05/2019

100,000.00

IBVCB.2405190620013004.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.108

24/05/2019

200,000.00

IBVCB.2405190739373001.Ung ho MS 2019.109 (be Truong Hoang Ngoc)

24/05/2019

100,000.00

IBVCB.2405190084160001.Ung ho MS 2019.109 (be Truong Hoang Ngoc)

24/05/2019

500,000.00

MBVCB.177436988.MS 2019.106, be Nguyen Van Nhi.CT tu Phan Thi Xuan Thu toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.

24/05/2019

200,000.00

MBVCB177426773.ung ho MS 2019.097 ( be Tran Van Dat).CT tu 0111000162981 VUONG KIM TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

24/05/2019

1,000,000.00

MBVCB.177392695.ms 2019.107 be nguyen thanh Tri.CT tu Phan thi Ai Phuong toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.

24/05/2019

500,000.00

MBVCB177294784.MS 2019.108 (gia dinh anh Duong chi Lieu).CT tu 0071000610478 VO THI HONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

24/05/2019

100,000.00

MBVCB177706143.MS 2019.104.CT tu 0151000567224 HUYNH THI MONG TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

24/05/2019

2,000,000.00

MBVCB177694957.ung ho MS 2019. 108 (gia dinh anh Duong, chi Lieu).CT tu 0581000605839 HOANG HUU HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

24/05/2019

1,000,000.00

MBVCB177672075.ung ho MS 2019.108.CT tu 0071005690459 TRUONG HANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

24/05/2019

500,000.00

MBVCB177613004.Xin giup ma so 2019.109 (Truong Hoang Ngoc).CT tu 0071000790250 VU NGUYEN BANG HO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

24/05/2019

200,000.00

MBVCB177513065.Ung ho MS 2019.108 (gia dinh anh Duong chi Lieu).CT tu 0291000046342 NGUYEN MANH DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

24/05/2019

500,000.00

MBVCB177502250.ung ho be Tran Van Dat, MS 2019.097.CT tu 0251002676353 VU HOANG NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

24/05/2019

500,000.00

Sender:01310012.DD:240519.SHGD:10008684.BO:BUI LE THU.UNG HO MS 2019.108 GIA DINH A DUONG CHI LIEU

24/05/2019

500,000.00

Sender:79310001.DD:240519.SHGD:10003422.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.109 BE TRUON G HOANG NGOC

24/05/2019

500,000.00

Sender:01310001.DD:240519.SHGD:10002546.BO:HY NHOC KINH.UNG HO MS 2019.108 GIA DINH ANH DU ONG CHI LIEU

24/05/2019

500,000.00

Sender:01310005.DD:240519.SHGD:10006357.BO:BUI HUONG GIANG.UNG HO MS 2019.109 (BE TRUONG H OANG NGOC)

24/05/2019

175,000.00

FTF_CN:9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148

23/05/2019

200,000.00

Sender:01310012.DD:230519.SHGD:10003463.BO:NGUYEN THI DIEM HUONG.MS 2019.097 BE TRAN VAN DAT

23/05/2019

1,000,000.00

Sender:79314013.DD:230519.SHGD:10000995.BO:LUU THI HIEN.MS 2019.108 GIUP GD ANH DUONG CHI LIEU

23/05/2019

300,000.00

Sender:48304001.DD:230519.SHGD:10004395.BO:NGUYEN THI BE LINH.UNG HO MS 2019.108 ( GIA DI NH ANH DUONG CHI LIEU TAI NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH

23/05/2019

200,000.00

Sender:79307005.DD:230519.SHGD:10001833.BO:TRAN THI MAI.IBUNG HO MS 2019.097 (BE: TRAN VAN DAT )

23/05/2019

500,000.00

TRAN NGOC DIEP UNG HO MS2019.108 (GIA DINH ANH DUONG CHI LIEU) GD TIEN MAT

23/05/2019

500,000.00

946948.230519.184640.Ung ho MS 2019.097, be Tran Van Dat FT19143892216321

23/05/2019

500,000.00

508878.230519.141059.CK tu 002580760001 den 0011002643148. ND:MS 2019.097 BE TRAN VAN DAT

23/05/2019

100,000.00

823463.230519.133219.Ung ho MS 2019.108 (gia dinh anh Duong chi Lieu)

23/05/2019

500,000.00

323094.230519.124253.MS 2019.108 ANH DUONG CHI LIEU-230519-12:42:51

23/05/2019

300,000.00

911640.230519.122903.Chuyen tien ung ho be Nguyen Thanh Tri

23/05/2019

100,000.00

451503.230519.115935.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2019 108 gia dinh anh Duong chi Li

23/05/2019

300,000.00

316212.230519.110806.UH MS 2019.097- BE TRAN VAN DAT-230519-11:07:46

23/05/2019

200,000.00

992788.230519.104123.Ung ho MS 2019.108 ( gd anh Duong chi Lieu)

23/05/2019

1,000,000.00

002861.230519.102451.UNG HO MS 2019 108 ( GIA DINH ANH DUONG CHI LIEU)

23/05/2019

300,000.00

966889.230519.102206.Le Thi Tuong Vi o Gia Lai ung ho ms 2019 108 gd anh Duong chi Lieu FT19143509773617

23/05/2019

500,000.00

964225.230519.101940.Luu Thi Thanh Tung o Gia Lai ung ho ms 2019108 gd anh Duong chi Lieu FT19143297920106

23/05/2019

1,000,000.00

100618.230519.100618.UNG HO MS 2019.097 BE TRAN VAN DAT

23/05/2019

300,000.00

008838.230519.100634.tran thu ha ung ho ms 2019.108

23/05/2019

300,000.00

630616.230519.094520.2724035662 Chuyen qua MoMo Ai Loan Hai chuyen tien ung ho MS 2019 108 gia dinh anh Duong chi Lieu

23/05/2019

300,000.00

829143.230519.085045.Ung ho ma so 2019.108 gia dinh anh duong chi lieu

23/05/2019

500,000.00

501711.230519.084415.CK tu 001077710002 den 0011002643148. ND:ung ho MS 2019.108

23/05/2019

200,000.00

821367.230519.083054.Chuyen tien ung ho MS 2019.108 gia dinh anh Duong chi Lieu

23/05/2019

200,000.00

926829.230519.063750.Ung ho Ms 2019 108 gia dinh anh Duong chi Lieu FT19143304747650

23/05/2019

200,000.00

297515.230519.062359.UNG HO 2019.108-230519-06:23:22

23/05/2019

500,000.00

423935.230519.053504.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TON NU PHUONG NHI chuyen khoan ung ho MS 2019 10

23/05/2019

100,000.00

788562.230519.052427.ung ho MS 2019.108 gia dinh anh duong chi lieu)

23/05/2019

1,000,000.00

992002.220519.225347.Ung ho MS 2019.106 be Ng Van Nhi o Soc Trang FT19143799402300

23/05/2019

950,000.00

IBVCB.2305190859534002.ung ho MS 2019.108 gia dinh anh Duong chi Lieu

23/05/2019

200,000.00

IBVCB.2305190094724004.Tran Hoang Diep 285 Le Duan - TP Da Nang MS 2019.097 be Tran Van Dat

23/05/2019

1,000.00

IBVCB.2305190153042001.asd asd 12

23/05/2019

1,000.00

IBVCB.2305190888194001.asd 213asd asd

23/05/2019

500,000.00

IBVCB.2305190102726001.Ung ho MS 2019.108 (gia dinh anh Duong chi Lieu)

23/05/2019

200,000.00

IBVCB.2305190917632001.MS 2019.108

23/05/2019

200,000.00

IBVCB.2305190105547001.ung ho MS 2019.108 (gia dinh anh Duong chi Lieu)

23/05/2019

100,000.00

IBVCB.2305190984813003.ung ho MS2019.107 ( BE NGUYEN THANH TRI)

23/05/2019

100,000.00

IBVCB.2305190389093002.ung ho MS2019.108 ( ANH DUONG CHI LIEU)

23/05/2019

200,000.00

IBVCB.2305190399023002.Ung ho MS 2019.108 gia dinh anh Duong chi Lieu

23/05/2019

200,000.00

IBVCB.2305190944153001.Ung ho MS 2019.108 Gia dinh anh Duong chi Lieu

23/05/2019

300,000.00

IBVCB.2305190843777001.Ung ho ma so 2019.108 - gia dinh anh Duong chi Lieu

23/05/2019

100,000.00

IBVCB.2305190145341001.Ung ho ma so 2019.108 (gia dinh anh Duong chi Lieu)

23/05/2019

100,000.00

MBVCB.177263658.ung thu mau.CT tu ma so 2019.107 (be nguyen thanh tri) toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.

23/05/2019

500,000.00

MBVCB177202134.ung ho MS 2019.097 ( be Tran Van Dat ).CT tu 0181000034006 NGO QUI LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

23/05/2019

1,000,000.00

MBVCB177165215.ung ho MS 2019.097(Be Tran van Dat).CT tu 0181002209466 TRAN THI LE NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

23/05/2019

2,000,000.00

MBVCB177068337.ms 2019.097 tranvandat.CT tu 0071001263890 NGUYEN THI THUY CHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

23/05/2019

400,000.00

MBVCB176947746.Minh Hoang ung ho A Duong chi Lieu .CT tu 0751000004553 HUYNH THI MINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

23/05/2019

500,000.00

MBVCB.176939957.MS 2019.107 (be Nguyen Thanh Tri).CT tu vo danh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.

23/05/2019

100,000.00

MBVCB176933218.MS 2019.097 ( be Tran Van Dat ).CT tu 0601000518071 TRUONG THAI TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

23/05/2019

50,000.00

MBVCB176914208.ms2019.108.CT tu 0501000056166 NGUYEN THI HONG NGOT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

23/05/2019

500,000.00

MBVCB176911704.ung ho MS 2019.108 gia dinh anh Duong chi Lieu.CT tu 0071001209863 KHUU BACH THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

23/05/2019

2,000,000.00

MBVCB176877781.ung ho gia dinh anh Duong, chi Lieu. MS: 2019.108 .CT tu 0021000298477 NGUYEN HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

23/05/2019

200,000.00

MBVCB176860989.ung ho MS 2019.108 (gd a Duong, c Lieu).CT tu 0171003471274 TRAN THI HONG THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

23/05/2019

1,000,000.00

MBVCB176853096.MS 2019.108 (gia dinh anh Duong chi Lieu).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

23/05/2019

200,000.00

MBVCB176817125.ung ho MS 2019.097 (be Tran Van Dat).CT tu 0321000633434 MA HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

23/05/2019

500,000.00

Sender:01202021.DD:230519.SHGD:10003724.BO:VU THI NGOC.121 NHA HANG THANH NGOC (UONG BI QU ANG NINH) CT UNG HO CHAU DAT

23/05/2019

200,000.00

Sender:79310001.DD:230519.SHGD:10004049.BO:LE NGUYEN TUYET TRAM.UNG HO MS2019.108 GIA DINH ANH DUONG CHI LIEU

23/05/2019

1,000,000.00

Sender:79307005.DD:230519.SHGD:10014842.BO:TRAN NHAN THANH.IBUNG HO MS 2019.107 (BE NGUYEN THANH TRI)

23/05/2019

1,000,000.00

DANG NGOC BICH GUI CHO GIA DINH ANH HOANG CONG DUONG - NGUYEN THI LIEU ( BI PHONG O BV CH O RAY)

22/05/2019

200,000.00

Sender:01323001.DD:220519.SHGD:10000048.BO:NGUYEN THANH TUNG.10 UNG HO BE NGUYEN THANH TRI MS 2019/107

22/05/2019

200,000.00

Sender:01201004.DD:220519.SHGD:10009447.BO:TO AI VAN.UNG HO MS2019 097

22/05/2019

100,000.00

Sender:01307001.DD:220519.SHGD:10006720.BO:PHAM VAN KHOI.IBUNG HO MS 2019.107 BE NGUYEN TH ANH TRI

22/05/2019

200,000.00

611484.220519.205925.MS2019097 be tran van dat

22/05/2019

600,000.00

979306.220519.195941.ung ho MS 2019.107 (be Nguyen Thanh Tri)

22/05/2019

500,000.00

733471.220519.185151.Giang TB ct ung ho MS 2019.102

22/05/2019

500,000.00

515717.220519.173847.Ung ho MS 2019097 be Tran Van Dat

22/05/2019

200,000.00

394261.220519.151401.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms2019097betranvandat

22/05/2019

500,000.00

496698.220519.145850.ung ho MS 2019 097 be Tran Van Dat

22/05/2019

200,000.00

884950.220519.140510.MS 2019.107 (be Nguyen Thanh Tri)

22/05/2019

500,000.00

255847.220519.121717.UNG HO MS 2019.097 (BE TRAN VAN DAT)-220519-12:16:47

22/05/2019

300,000.00

942229.220519.113423.Ms 2019.097 ung ho be tran van dat FT19142307686588

22/05/2019

1,000,000.00

930770.220519.110815.ms 2019.097 be Tran Van Dat

22/05/2019

200,000.00

421195.220519.101319.Ung ho Ms 2019 107 be Nguyen Thanh Tri

22/05/2019

300,000.00

504157.220519.094925.Ung ho ma so 2019.107 be nguyen thanh tri o tra vinh

22/05/2019

200,000.00

487692.220519.090523.Ng?n h?ng TMCP Ngo?i Th??ng Vi?t Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019 102 be Nguyen xuan Truong

22/05/2019

100,000.00

742695.220519.084008.MS 2019 107 Nguyen Thanh Tri

22/05/2019

100,000.00

944107.220519.080019.ung ho ms 2019.107 FT19142608589531

22/05/2019

500,000.00

923948.220519.062717.Ung ho MS 2019.106 be Nguyen Van Nhi FT19142258530064

22/05/2019

200,000.00

771972.220519.062140.Ung ho MS 2019.107(be Nguyen thanh tri)

22/05/2019

500,000.00

922999.220519.061649.Ung ho be Tran Van Dat, Ms 2019.097 FT19142000761369

22/05/2019

200,000.00

418423.210519.234302.ung ho MS 2019.097 be TRAN VAN DAT

22/05/2019

300,000.00

984752.210519.224146.Ung ho be Tran van Dat- MS 2019-097 FT19142428670203

22/05/2019

50,000.00

IBVCB.2205190940242003.Ung ho MS2019.105 be NGUYEN THI THUY HANG

22/05/2019

100,000.00

IBVCB.2205190649186002.Ung ho MS2019.107 be NGUYEN THANH TRI

22/05/2019

250,000.00

IBVCB.2205190868533001.ung ho MS 2019.106 ( be Nguyen Van Nhi )

22/05/2019

1,000.00

IBVCB.2205190394325001.asd qwe asd

22/05/2019

1,000.00

IBVCB.2205190536311001.asd sad 12e

22/05/2019

1,000.00

IBVCB.2205190028015001.asd asdasd sd

22/05/2019

1,000.00

IBVCB.2205190646963001.asd 123 asd

22/05/2019

1,000.00

IBVCB.2205190215923001.123 asd asd

22/05/2019

1,000.00

IBVCB.2205190028579001.asd q3 asd

22/05/2019

1,000.00

IBVCB.2205190165303001.123 asd asd

22/05/2019

500,000.00

IBVCB.2205190102073001.MS 2019.097 (be Tran Van Dat)

22/05/2019

300,000.00

IBVCB.2205190068327001.MS 2019.107 (ung ho gia dinh be Nguyen Thanh Tri)

22/05/2019

100,000.00

IBVCB.2205190110067002.ung ho MS 2019.107 (be Nguyen Thanh Tri)

22/05/2019

100,000.00

IBVCB.2205190618207001.ung ho MS 2019.106 (be Nguyen Van Nhi)

22/05/2019

100,000.00

IBVCB.2205190568786001.ung ho MS 2019.097 (be Tran Van Dat)

22/05/2019

100,000.00

IBVCB.2205190841778003.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.107

22/05/2019

200,000.00

IBVCB.2205190916892001.ms 2019.097 be tran van dat

22/05/2019

700,000.00

IBVCB.2205190555948001.MS 2019.097 (be Tran Van Dat)

22/05/2019

100,000.00

MBVCB.176788539.phau thuat mau tu.CT tu MS 2019.097 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.

22/05/2019

50,000.00

MBVCB.176692575.Ung ho MS 2019.107.CT tu Le Quoc Huy toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.

22/05/2019

100,000.00

MBVCB176477713.ung hoMS 2019.106(be Nguyen Van Nhi).CT tu 0651000772745 NGUYEN NGOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

22/05/2019

200,000.00

MBVCB176355134.ung ho be tran van dat.CT tu 0721000547213 VO THI BICH HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

22/05/2019

200,000.00

MBVCB176335243.ms 2019.097.CT tu 0701000419788 VO THI NHU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

22/05/2019

200,000.00

Sender:79310001.DD:220519.SHGD:10010701.BO:NGO THI HOAI.UNG HO MS 2019 097 BE TRAN VAN DAT

22/05/2019

500,000.00

Sender:01310001.DD:220519.SHGD:10003966.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2019.107 BE NGUYE N THANH TRI

22/05/2019

300,000.00

Sender:01310012.DD:220519.SHGD:10009422.BO:KIEU THI KIM DUNG.UNG HO MS2019.097 BE TRAN VAN DAT

22/05/2019

300,000.00

Sender:01201003.DD:220519.SHGD:10001534.BO:CAO NHU NGUYET.UH MS 2019.102 NXT

21/05/2019

500,000.00

Sender:79202002.DD:210519.SHGD:10002032.BO:PHAM THI MUNG.157 CHU VAN HA DONG UNG HO MS 201 9.096 BE DINH MINH PHUONG

21/05/2019

1,000,000.00

Sender:79202002.DD:210519.SHGD:10000422.BO:NGUYEN THI PHUONG HANH.995219052139814 UNG HO MS 2019.104 BE PHAM THANH NGAN

21/05/2019

1,000,000.00

Sender:01202001.DD:210519.SHGD:10000402.BO:NGUYEN THI PHUONG HANH.995219052139753 UNG HO MS 2019.106 BE NGUYEN VAN NHI

21/05/2019

200,000.00

331307.210519.212221.ung ho MS 2019.104 Pham Thanh Ngan

21/05/2019

200,000.00

330934.210519.211948.ung ho MS 2019.098 Nguyen Van Dung

21/05/2019

300,000.00

915957.210519.185638.TranTTPhuong giup Ms2019104 Ms2019105 Ms2019106 moi Ms 100000 vnd

21/05/2019

200,000.00

945888.210519.184137.Ung ho be Dat MS 2019.097 FT19141952042270

21/05/2019

100,000.00

910483.210519.173700.MS 2019 104 BE PHAM THANH NGAN

21/05/2019

200,000.00

910162.210519.173331.MS 2019 103 BE HA ANH

21/05/2019

500,000.00

585071.210519.160141.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019 097 Be Tran Van Dat

21/05/2019

200,000.00

155213.210519.155213.ung ho MS 2019.106 be Nguyen Van Nhi

21/05/2019

300,000.00

887734.210519.142751.Ung ho MS 2019.106 be Nguyen Van Nhi FT19141591296146

21/05/2019

200,000.00

933180.210519.135244.Ung ho be Dat - MS 2019.097 FT19141187444061

21/05/2019

500,000.00

132504.210519.132504.Ung ho MS 2019.097 be Tran Van Dat

21/05/2019

500,000.00

940919.210519.131355.Giup MS 2019 106 Be Nguyen Van Nhi

21/05/2019

300,000.00

210613.210519.114259.Chuyen tien ung ho be Tran Van Dat , MS 2019.097

21/05/2019

500,000.00

565762.210519.113459.Ng?n h?ng TMCP Ngo?i Th??ng Vi?t Nam 0011002643148 Ch? Tr?n Tu?n Anh Gia C?m Vi?t tr? Ph? Th? ?ng h

21/05/2019

500,000.00

565096.210519.112538.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms2019 097 be Tran Van Dat

21/05/2019

1,000,000.00

664189.210519.093620.Ung ho MS 2019.105 (Be Nguyen Thi Thuy Hang)

21/05/2019

1,000,000.00

663860.210519.093340.Ung ho MS 2019.106 (Be Nguyen Van Nhi)

21/05/2019

300,000.00

141038.210519.091203.Ung ho ma so 2019.105 be nguyen thi thuy hang

21/05/2019

200,000.00

117335.210519.090524.Ung ho MS 2019.097 (be Tran Van Dat)

21/05/2019

500,000.00

134869.210519.085901.Chuyen tien ung ho ms 2019.106

21/05/2019

300,000.00

329903.210519.081933.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2019 106 be Nguyen Van Nhi

21/05/2019

300,000.00

113284.210519.081047.Ung ho MS 2019.106

21/05/2019

1,000,000.00

543595.210519.071154.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2019 097 Be Tran Van Dat

21/05/2019

500,000.00

754541.210519.061737.MS 2019.106

21/05/2019

200,000.00

IBVCB.2105190539732001.MS 2019.097 (be Tran Van Dat)

21/05/2019

100,000.00

IBVCB.2105190093847005.le hai yen quan 9 ung ho MS 2019.101 (gia dinh chi Hien)

21/05/2019

100,000.00

IBVCB.2105190149463004.le hai yen quan 9 ung ho MS 2019.102 (be Nguyen Xuan Truong)

21/05/2019

100,000.00

IBVCB.2105190866083003.le hai yen quan 9 ung ho MS 2019.105 (be Nguyen Thi Thuy Hang)

21/05/2019

100,000.00

IBVCB.2105190196031002.le hai yen quan 9 Ung ho MS 2019.106 (be Nguyen Van Nhi)

21/05/2019

200,000.00

IBVCB.2105190151785001.MS : 2019.106 Be Nguyen Van Nhi ap An Duc,TT.Dai Nghia, H.Long Phu, Tinh soc Trang Bi ung thu mau

21/05/2019

100,000.00

IBVCB.2105190927241010.ung ho MS2019.101 ( gia dinh chi HIEN)

21/05/2019

100,000.00

IBVCB.2105190297709009.ung ho MS2019.102 ( be NGUYEN XUAN TRUONG)

21/05/2019

100,000.00

IBVCB.2105190514689008.ung ho MS2019.103 ( be HA ANH)

21/05/2019

100,000.00

IBVCB.2105190108813007.UNG HO MS2019.106 ( NGUYEN VAN NHI)

21/05/2019

500,000.00

IBVCB.2105190677865001.Ung ho MS 2019.106 (be Nguyen Van Nhi)

21/05/2019

500,000.00

IBVCB.2105190773067001.Be Nguyen Xuan Truong MS 2019.102

21/05/2019

500,000.00

IBVCB.2105190053069001.UNG HO MS2019.097(BE TRAN VAN DAT)

21/05/2019

1,000,000.00

IBVCB.2105191007669001.Ung ho ms 2019.097 be Tran Van Dat

21/05/2019

300,000.00

IBVCB.2105190073046001.Uh MS 2019.106 (be Nguyen Van Nhi), GDPT Hoangf Thij Nguyeen Sn 80 pho Ngo Quang Bich khu 4 TT Tien Hai Thai Binh uh

21/05/2019

300,000.00

IBVCB.2105190388344001.be Diep Anh Quan 12, HCMC MS 2019.097 (be Tran Van Dat, dieu tri bv Cho Ray)

21/05/2019

100,000.00

IBVCB.2105191021878001.phan ngoc hung Giup ma so: 2019.106

21/05/2019

500,000.00

IBVCB.2105190340774001.Ung ho MS 2019.106 Nguyen Van Nhi

21/05/2019

300,000.00

IBVCB.2105190145874002.Vu Ngoc Hong, Q7 Giup MS2019.106 be Nguyen Van Nhi

21/05/2019

1,000,000.00

CT TNHH THIET BI MAY QUANG MINH UNG HO MS 2019.106 BE NGUYEN VAN NHI CON CHI LE THI NHI SO C TRANG BENH UNGTHU MAU

21/05/2019

200,000.00

MBVCB176299904.ung ho MS 2019.097 (be Tran Van Dat).CT tu 0321000637443 DUONG TAT THUY OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

21/05/2019

250,000.00

MBVCB.176276212.be Nguyen Van Nhi benh ung thu.CT tu Bui Nguyen Dong Nghi giup ms 2019-106 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.

21/05/2019

500,000.00

MBVCB.176219964.ms2019.097 Tran Van Dat.CT tu Pham Thi An Binh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.

21/05/2019

200,000.00

MBVCB.175919186.ms 2019.097 be Tran Van Dat.CT tu trinh toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.

21/05/2019

500,000.00

MBVCB175829143.ung hoMS 2019.097(be Tran Van Dat).CT tu 0071001564902 NGUYEN VIET HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET.

21/05/2019

300,000.00

Sender:01310001.DD:210519.SHGD:10002930.BO:NGUYEN NGOC TU.UNG HO MS 2019.105 (BE NGUYEN TH I THUY HANG)

21/05/2019

200,000.00

NGUYEN THI PHOUNG LAN UNG HO MS2019.088 BE PHAM HUU PHUC GD TIEN MAT

Tổng số

333,822,803.00

Ủng hộ tại Viettinbank

 

Ngày giao dịch

Mô tả giao dịch

31-05-2019 21:59:27

CT DEN:915114886200 GHI RO UNG HO MS 2019.097 BE TRAN VAN DAT 310519 21 59 23

500,000.00

31-05-2019 21:17:25

CT DEN:915114695353 Ung ho be tran van dat

200,000.00

31-05-2019 20:04:20

Ung ho be Dat

200,000.00

31-05-2019 19:41:36

Ung ho MS 2019.097 (be Tran Van Dat)

200,000.00

31-05-2019 17:50:09

CT DEN:915100338568 MBVCB180819395.thien trung giup be dat mong be dat mau khoe lai .CT tu 0071001039195 TO LINH DAI toi

500,000.00

31-05-2019 16:33:18

Ung ho MS 2019.110 (be nguyen minh tam)

100,000.00

31-05-2019 16:31:02

Ung ho MS 2019.112 (be tran tuong vy)

100,000.00

31-05-2019 16:29:12

Ung ho MS 2019.114

100,000.00

31-05-2019 15:14:50

So GD goc: 10018575 ung ho MS 2019.114

200,000.00

31-05-2019 14:27:43

ung ho MS 2019114 be Truong Le Hoang

50,000.00

31-05-2019 13:56:55

TRA XUAN BINH UNG HO 2MS: 2019.112; 2019.113

10,000.00

31-05-2019 13:37:20

MS 2019.097 Ung ho be Tran Van Dat

100,000.00

31-05-2019 12:37:49

So GD goc: 10010952 IBUNG HO MS 2019.097 (BE TRAN VAN DAT)

150,000.00

31-05-2019 12:25:20

Ung ho be Dat

150,000.00

31-05-2019 11:52:50

CT DEN:114850784649 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 ung ho be tran tuong vi bi ung thu than o huyen bi

200,000.00

31-05-2019 11:44:37

CT DEN:915111963897 Ung ho Tran van dat FT19151227902678

100,000.00

31-05-2019 10:58:12

So GD goc: 10008049 Ung ho MS 2019.114

200,000.00

31-05-2019 10:46:16

Ung Ho MS 2019097  Be Tran van Dat

300,000.00

31-05-2019 10:24:08

ung ho ma so 2019097 be Tran Van Dat

200,000.00

31-05-2019 10:12:56

ung ho be  tran van dat

100,000.00

31-05-2019 10:12:48

UNG HO BE MA SO 2019112 BE TRAN TUONG VY

200,000.00

31-05-2019 09:49:34

Uh

25,000.00

31-05-2019 09:46:13

UNG HO 2 MS 2019.110;2019.111

10,000.00

31-05-2019 09:25:04

CT DEN:915130887558 UNG HO MS 2019 097 BE TRAN VAN DAT

500,000.00

31-05-2019 09:19:52

MS 2019114 be Truong Le Hoang

200,000.00

31-05-2019 01:27:52

Tra lai tai khoan DDA

11,986.00

30-05-2019 20:36:17

Ung ho MS 2019.112 be Tran Tuong Vy

100,000.00

30-05-2019 20:02:34

CT DEN:195853652159 Vietinbank 114000161718 NGUYEN THI KIM ANH chuyen khoan MS 2019 112

200,000.00

30-05-2019 10:00:52

ung ho ms 2019.111 be khanh duy

300,000.00

29-05-2019 20:27:19

Ung ho MS 2019.097( be Tran Van Dat)

150,000.00

29-05-2019 16:42:25

CT DEN:914916513913 2019097

200,000.00

29-05-2019 13:31:19

Ung ho MS 2019.112 be Tran Tuong Vy

50,000.00

29-05-2019 11:01:11

Ung ho MS 2019.112(be Tran Tuong Vy)

100,000.00

29-05-2019 10:42:33

ung ho MS 2019112 be Tran Tuong Vy

50,000.00

29-05-2019 09:54:08

Uh

50,000.00

29-05-2019 08:55:32

NGO MINH TRANG UNG HO MS2019112 - BE: TRAN TUONG VY

100,000.00

29-05-2019 08:02:38

CT DEN:914908003796 ung ho MS 2019 112

100,000.00

29-05-2019 08:02:35

CT DEN:914908500836 MS 2019112 be Tuong Vy

100,000.00

29-05-2019 07:43:44

Ung ho MS 2019.112 be Tran Tuong Vy

500,000.00

29-05-2019 07:38:52

Ung ho MS2019.097

200,000.00

29-05-2019 07:35:26

MS 2019112 be Tran Tuong Vy

200,000.00

29-05-2019 05:31:35

CT DEN:052803947609 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho ms 2019111 be tran khanh duy

100,000.00

29-05-2019 02:21:10

CT DEN:914902902792 Ung ho MS 2019 110 be Nguyen Minh Tam FT19149252030190

500,000.00

29-05-2019 01:26:03

CT DEN:914900206528 MS 2019.097 Mong em mau khoe manh; thoi gian GD:29/05/2019 00:52:59

100,000.00

28-05-2019 17:32:15

CT DEN:914800158180 MBVCB179377657.Ung ho ms 2019.097 be Tran van Dat .CT tu 0331000420586 HOANG ANH DUNG toi 11400016

500,000.00

28-05-2019 16:57:37

Ung ho ma so MS 2019 111    be Tran Khanh Duy

200,000.00

28-05-2019 16:32:38

UNG HO 2 MS 2019.108;2019.109

10,000.00

28-05-2019 13:42:16

NGUYEN VAN HUNG Ung ho MS2019111 be Tran Khanh Duy

1,000,000.00

28-05-2019 10:42:19

So GD goc: 10001181 MS 2019.109 (ba Truong Hoang Ngoc)

200,000.00

28-05-2019 07:58:43

Uh

50,000.00

28-05-2019 07:47:35

MS 2019111 be Tran Khanh Duy

200,000.00

28-05-2019 07:06:31

ung ho ms 2019.111; be Tran Khanh Duy

200,000.00

27-05-2019 20:41:14

CT DEN:914700087279 Ung ho MS 2019. 097 be Tran Van Dat

400,000.00

27-05-2019 16:03:18

UNG HO 2MS 2016.106;2019.107

10,000.00

27-05-2019 15:10:08

Ung ho MS2019.109 be Truong Hoang Ngoc

500,000.00

27-05-2019 14:38:11

So GD goc: 10021846 Ung ho MS 2019.110, Be NGUYEN MINH TAM

200,000.00

27-05-2019 14:08:31

So GD goc: 10027675 TC:MBVP313775.MBVCB177916190.ung ho MS 2019.107 (be Nguyen Thanh Tri).CT tu 0721000552973 toi 114000161718 Bao VIETNAMNET CONG THUONG VN (VIETINBANK)

500,000.00

27-05-2019 12:20:23

Ung ho be Nguyen Minh Tam; MS 2019.110

200,000.00

27-05-2019 10:52:34

CT DEN:914703252307 IBFT MS 2019.097 be Tran Van Dat EWX0012

200,000.00

27-05-2019 10:46:09

So GD goc: 10011791 Ninh Trung Son chuyen den MS 2019.109 be Truong Hoang Ngoc

500,000.00

27-05-2019 10:00:00

Uh

100,000.00

27-05-2019 09:01:55

CT DEN:914700952041 MBVCB178551508.ung ho be tran van dat.CT tu 0551000145512 VU THI HA toi 114000161718 BAO VIETNAMNET

100,000.00

27-05-2019 08:58:59

So GD goc: 10002153 TC:MBVP148480.MBVCB177587730.ung ho MS 2019.105.CT tu 0541001614355 toi 114000161718 bao vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)

100,000.00

27-05-2019 08:30:14

MS 2019110 be Nguyen Minh Tam

200,000.00

27-05-2019 06:58:08

ung ho ms 2019.110; be Nguyen Minh Tam

100,000.00

27-05-2019 01:56:11

VAT CTF PLAN

0.00

27-05-2019 01:56:11

IB Maintenance fee / Thu phi dich vu IB 05/2019

0.00

27-05-2019 01:29:31

CT DEN:527063756797 ung ho MS 2019.097 be Tran Van Dat; thoi gian GD:27/05/2019 00:24:32

100,000.00

26-05-2019 17:55:55

ung ho MS 2019.097 be tran  van dat

50,000.00

24-05-2019 20:01:33

CT DEN:524213259541 MS 2019.097 Be Tran Van Dat

300,000.00

24-05-2019 16:12:04

UNG HO 2 MS 2019.104,2019.105

10,000.00

24-05-2019 15:30:35

ANH QUANG DD 0903785602 UNG HO MS 2019.19 (BE TRUONG HOANG NGOC)

1,000,000.00

24-05-2019 14:48:33

Uh

50,000.00

24-05-2019 13:59:31

So GD goc: 10020620 TC:MBVP102781.MBVCB177507127.ung ho cau be cap 3.CT tu 0521000726841 toi 114000161718 Bao Vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)

100,000.00

24-05-2019 11:19:10

So GD goc: 10015856 TC:MBVP960994.MBVCB177430238.it tam long gui be Tran Van Dat.CT tu 0171003475216 toi 114000161718 bao vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)

292,300.00

24-05-2019 09:52:10

So GD goc: 10009263 TC:MBVP894521.MBVCB177298699.giup do em Ngoc.CT tu 0111000252417 toi 114000161718 Bao Vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)

300,000.00

24-05-2019 09:49:51

MS 2019109 be Truong Hoang Ngoc

200,000.00

24-05-2019 08:30:58

Ung ho be Truong Hoang Ngoc. MS 2019.109

200,000.00

23-05-2019 13:48:51

TRA XUAN BINH UNG HO 2MS: 2019.102; 2019.103

10,000.00

23-05-2019 08:51:50

Uh

50,000.00

23-05-2019 06:41:06

MS 2019.097

200,000.00

22-05-2019 15:14:15

CT DEN:914215650752 MS 2019.097

500,000.00

22-05-2019 13:38:49

Ung ho MS 2019.105 be Nguyen Thi Thuy Hang

50,000.00

22-05-2019 13:36:21

Ung ho MS 2019.104 be Pham Thanh Ngan

50,000.00

22-05-2019 13:34:06

Ung ho MS 2019.106 be Nguyen Van Nhi

50,000.00

22-05-2019 13:32:23

Ung ho MS 2019.107 be Nguyen Thanh Tri

50,000.00

22-05-2019 13:22:05

CT DEN:914213925078 Ung ho ms 2019.097 be tran van dat FT19142670393624

1,000,000.00

22-05-2019 13:20:28

Ung ho MS 2019.097 ( be Tran Van Dat )

300,000.00

22-05-2019 12:59:55

CT DEN:914212909940 Ung ho ms 2019.097 be tran van dat FT19142938640371

2,000,000.00

22-05-2019 09:42:11

So GD goc: 10003901 MS 2019.097 Be Tran Van Dat

1,000,000.00

22-05-2019 07:50:56

MS 2019107 be Nguyen Thanh Tri

200,000.00

21-05-2019 22:08:00

Ung ho MS 2019097 ( be Tran Van Dat)

500,000.00

21-05-2019 16:56:40

CT DEN:914116328021 Chuyen tien ung ho be Dat

300,000.00

21-05-2019 13:29:54

Ung ho be Tran Van Dat MS 2019.097

1,000,000.00

21-05-2019 10:47:40

UNG HO BENH NHI TRAN VAN DAT MS2019 097

300,000.00

21-05-2019 10:39:51

Ung ho MS 2019.097 be Tran Van Dat

200,000.00

21-05-2019 10:16:12

CT DEN:101203558996 Vietinbank 114000161718 uh Ms 2019 100 be Cao Huy Thanh

200,000.00

21-05-2019 10:09:10

Tran van Dat

100,000.00

21-05-2019 09:13:38

UNG HO 2MS 2019.100 2019.101

10,000.00

21-05-2019 08:25:49

ung ho ms 2019.106; 2019.104; 2019.102; 2019.100 moi truong hop 200K

800,000.00

21-05-2019 08:08:09

Uh

25,000.00

21-05-2019 07:46:15

Ung ho ma so 2019106 be Nguyen Van Nhi thuong be lam

2,000,000.00

21-05-2019 01:18:44

CT DEN:520242078363 MS 2019.097 Tran Van Dat; thoi gian GD:20/05/2019 23:54:03

100,000.00

Tổng cộng

26,774,286.00

Danh sách cá nhân ủng hộ tiền mặt 

22/5/19

Cô Lê Thị Đại

500.000

2019.107

22/5/19

Dương Kim Long

500.000

2019.107

23/5/19

Bạn đọc Q Tân Bình

2.000.000

2019.093

23/5/19

Anh Trí Cường -Xuân Mai

2.700.000

2019.092-096, 098-101

24/5/19

Bùi Mạnh Toàn Q3

200.000

2019.109

27/5/19

Đỗ Thanh Huy Phong

1.200.000

2019.102,104,106,107

27/5/19

Đỗ Thanh Huy Phong

4.000.000

2019.100,99,98,95,94,92,89,88,87,79,75,70,66,61,62,60,59,58,54,56

27/5/19

Chú Hoàng Q5

1.000.000

2019.110

28/5/19

Phạm Phước (USA)

50USD

2019.108

30/5/19

Bạn Đọc

500.000

2019.113

 Ban Bạn đọc