1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
11/21/20201,000IBVCB.862260349.wqe.CT tu 1017291748 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/21/20201,000IBVCB.862111917.gg.CT tu 0721000669553 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/21/20201,000IBVCB.861414562.gsdg.CT tu 0721000668931 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/21/202020,000MBVCB.861177203.Cam on .CT tu 0061001114340 NGUYEN PHUOC QUY KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/21/202030,000974932.201120.231343.Ung Ho NCHCCCL Cao Truc Ly 0775508303
11/21/202050,000IBVCB.862280073.Giup ma so 2020 295 chi Tran Thi Phuong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/21/202050,000363867.211120.142846.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020 295 chi Tran Thi Phuong
11/21/202050,000IBVCB.861562408.Ms 2020.292 ung ho em Truong Le Thanh Danh.CT tu 0251001116892 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/21/202050,000MBVCB.861549003.ho tro MS 2020.295 (chi Tran Thi Phuong).CT tu 0071000691753 VAN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/21/2020100,000553637.211120.221553.UH MS 2020.294 tran tuan kiet FT20328463521640
11/21/2020100,000508302.211120.203822.Gd Le Tan Thanh uh MS 2020.295 chi Tran Thi Phuong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT2032899
11/21/2020100,000522447.211120.200120.Ung ho NCHCCCL Ho ten Hoang Quynh Ngoc sdt 0947868597
11/21/2020100,000MBVCB.861889241.Ung ho MS 2020.295 ( chi Tran Thi Phuong).CT tu 0181003327199 BUI NGUYEN CHIET GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/21/2020100,000254884.211120.141108.Ung ho MS2020.295 FT20326976085200
11/21/2020100,000157684.211120.132627.UNG HO MS 2020279
11/21/2020100,000124476.211120.121514.UNG HO MS 2020.295-211120-12:15:35 124476
11/21/2020100,000507086.211120.115915.Ung ho MS 2020 295 chi Tran Thi Phuong
11/21/2020100,000MBVCB.861560686.Ung ho?MS 2020.295 (chi Tran Thi Phuong).CT tu 0261003484433 LAM QUANG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/21/2020100,000977931.211120.101647.Ms 2020 295 chi Tran Thi Phuong
11/21/2020100,000977755.211120.101606.Ung ho MS 2020295
11/21/2020100,000333160.211120.090940.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 295 Tran Thi Phuong
11/21/2020100,000MBVCB.861395789.DINH THI HONG LIEN ung ho MS 2020.295 Tran Thi Phuong .CT tu 0821000185981 DINH THI HONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/21/2020100,000165748.211120.085912.MS 2020.295 MS 2020.295 (Tran Thi Phuong)
11/21/2020100,000MBVCB.861368482.MS 2020.295 (chi Tran Thi Phuong) .CT tu 0451000267220 VU QUOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/21/2020100,000136112.211120.083204.Vinh Nam ung ho ms 2020 295 Tran Thi Phuong
11/21/2020100,000165015.211120.074516.Ung ho chi Tran thi Phuong MS 2020.295
11/21/2020100,000076981.211120.061040.UNG HO MS : 2020.295 ( CHI TRAN THI PHUONG)-211120-06:10:24 076981
11/21/2020100,000MBVCB.861243480.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.295 (chi Tran Thi Phuong)Vietnamnet 21/11/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/21/2020100,000053522.211120.055039.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 295 chi Tran Thi Phuong
11/21/2020100,000990434.211120.055101.Ung ho MS 2020.295 FT20326923092018
11/21/2020150,000MBVCB.861505412.Ung ho MS 2020.295 (chi Tran Thi Phuong) .CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/21/2020200,000996257.211120.220859.UNG HO MS 2020.295 (CHI TRAN THI PHUONG)
11/21/2020200,000403443.211120.215840.Vietcombank 0011002643148 Duong phuong chuc ctrinh NCHCCCl thanh cong
11/21/2020200,000MBVCB.862381147.tai nan lao dong.CT tu 0301000299936 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/21/2020200,000IBVCB.862107961.MS 2020 295 chi Tran Thi Phuong.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/21/2020200,000031074.211120.165149.Ung ho MS 2020.295 Chi Tran Thi Phuong
11/21/2020200,000519298.211120.155219.ZPBV5MTCGSBMIB 201121000081908 gui tang MS 2020.292 truong le thanh danh
11/21/2020200,000517976.211120.141550.Ung ho MS 2020 295 chi Tran Thi Phuong
11/21/2020200,000214857.211120.130118.MS 2020.295 .chi Tran Thi Phuong FT20326604109200
11/21/2020200,000815907.211120.114303.ms 2020.294
11/21/2020200,000814227.211120.113703.ms 2020.295
11/21/2020200,000725688.211120.095108.ung ho MS 2020.295 chi Tran Thi Phuong
11/21/2020200,000212045.211120.093157.IBFT Giup chi Tran Thi Phuong ms 2020295
11/21/2020200,000MBVCB.861397194.Ms 2020.295.CT tu 0051000162240 DAO TUAN KIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/21/2020200,000192438.211120.073408.IBFT MS 2020.295 chi Tran Thi Phuong
11/21/2020200,000798731.211120.072931.ung ho MS 2020.295( chi Tran Thi Phuong)
11/21/2020200,000152416.211120.064746.Ung ho MS 2020.295 tran thi phuong
11/21/2020200,000076954.211120.060847.UNG HO MS : 2020.295 ( CHI TRANTHI PHUONG)-211120-06:08:43 076954
11/21/2020300,000189761.211120.203012.UNG HO NCHCCCL NGUYEN THI THIEN TRANG 0938457622-211120-20:30:07 189761
11/21/2020300,000MBVCB.861979229.MS 2020.295(chi Tran Thi Phuong).CT tu 0531002505479 NGUYEN MINH TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/21/2020300,000508598.211120.145614.ung ho ms2020292 truong le thanh danh
11/21/2020300,000IBVCB.861739785.MS 2020 295 uh chi Tran Thi Phuong.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/21/2020300,000463726.211120.105657.Ung ho MS 2020 292 Truong Le Thanh Danh
11/21/2020300,000MBVCB.861534782.NGUYEN THI HUE chuyen tien Ung ho MS 2020.295 Tran thi Phuong.CT tu 0341006979354 NGUYEN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/21/2020300,000MBVCB.861288238.MS 2020295 chi Tran Thi Phuong.CT tu 0011001250123 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/21/2020400,000IBVCB.861572768.ung ho ms 2020.295 (chi Tran Thi Phuong).CT tu 0071003225516 HUYNH HONG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/21/2020500,000954537.201120.230420.Ung ho NCHCCCL Huynh Anh Tuan 0906443389 FT20326283659505
11/21/2020500,000619629.211120.194110.Ung ho MS 2020.295 chi Tran Thi Phuong
11/21/2020500,000MBVCB.862155137.NCHCCCL Nguyen Vu 0908458468.CT tu 0441003724671 VU THI HANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/21/2020500,000610024.211120.144138.MS 2020.295
11/21/2020500,000594241.211120.130350.Ms 2020 295 chi tran thi phuong
11/21/2020500,000114206.211120.103637.Ung ho MS 2020.295 chi Tran Thi Phuong FT20326081045603
11/21/2020500,000MBVCB.861523394.Giup do 2020.295.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/21/2020500,000933245.211120.101042.Vietcombank 0011002643148 MS 2020295 ung ho chi tran thi phuong
11/21/2020500,000756534.211120.083603.ung ho chi Tran Thi Phuong
11/21/2020500,000MBVCB.861346749.MS 2020.295 (chi Tran Thi Phuong) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/21/2020500,000004588.211120.073015.UnghoMS2020.295chiTranThiPhuong FT20326100383373
11/21/2020500,000079267.211120.072003.UNG HO MS 2020.295( CHI TRAN THI PHUONG)-211120-07:19:51 079267
11/21/2020500,000992377.211120.061738.Ung ho Ms 2020295chi Tran thi phuong FT20326828656081
11/21/20201,000,000221546.211120.165046.MS 2020.265.gd chi nguyen thi hoa
11/21/20201,000,000MBVCB.861720214.Minh & Lanh ung ho MS2020.295 (Tran Thi Phuong).CT tu 0421003734880 CHUNG VI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/21/20201,000,000MBVCB.861476072.Ung ho MS 2020.295 ( chi Tran Thi Phuong).CT tu 0011000529086 PHAM THI VINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/21/20201,000,000052989.211120.091432.Ung ho Tran Tuan Kiet MS2020-294 FT20326980175095
11/21/20201,000,000MBVCB.861383409.Nguyen Xuan Duc ung ho MS 2020.295(chi Tran Thi Phuong).CT tu 0181001229364 NGUYEN XUAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/21/20202,000,000234554.211120.100341.ung ho MS 2020.295 Tran Thi Phuong
11/21/20202,000,000295000.211120.082449.ms 2020.295( chi tran thi phuong) NAM MO DUOC SU QUANG LUU LY VUONG PHAT
11/21/20202,000,000350368.211120.075438.Ho tro chi Tran Thi Phuong MS2020.295
11/21/20205,000,000322800.211120.023701.TB.20201121.G0462032677527 Source of fund Salary
11/21/202010,000,000158470.211120.161640.MS2020.295(CHI TRAN THI PHUONG)-211120-16:16:40 158470
11/22/20202,000IBVCB.862981694.a.CT tu 0911000050475 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/202010,000721974.221120.162253.ung ho ms 2020 296 em Tran Van Truong
11/22/202020,000974148.221120.054827.Ung ho ms 2020.296 em Tran Van Truong
11/22/202048,894168569.221120.214417.ung ho MS 2020 296 em Tran Van Truong
11/22/202050,000137920.211120.224811.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NCHCCCL phanducanh 0918714345
11/22/202050,000IBVCB.863499997.Giup ma so 2020 296 em Tran Van Truong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/22/202050,000764366.221120.133119.Ung ho MS 2020. 296 FT20328141902341
11/22/202050,000160369.221120.111838.Ung ho MS2020 296 em Tran Van Truong
11/22/202050,000160020.221120.111612.Ung ho MS2020 295 chi Tran Thi Phuong
11/22/202050,000694085.221120.103405.MS2020.295 (Chi Tran Thi Phuong)
11/22/2020100,000MBVCB.863440458.MS2020 284 be Ngan Tien Dat.CT tu 0651000813309 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/22/2020100,000251653.221120.194456.MS 2020.296
11/22/2020100,000MBVCB.863355312.MS 2020.296 TRAN VAN TRUONG bi phong nang.CT tu 0381002852855 PHAM HONG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/2020100,000IBVCB.863243460.MS 2020.296 (Em Tran Van Truong).CT tu 0381000355825 NGO THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/2020100,000632639.221120.153743.Chuyen tien ung ho MS 2020.296 em Tran Van Truong
11/22/2020100,000253754.221120.153626.UNG HO MS.2020.296(EM TRAN VAN TRUONG)-221120-15:36:21 253754
11/22/2020100,000404846.221120.120128.Ung ho MS2020 296 em Tran Van Tuong
11/22/2020100,000MBVCB.862875014.MS 2020.291.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/2020100,000353941.221120.111937.ung ho MS 2020 296 em Tran van truong
11/22/2020100,000703323.221120.105950.Ung ho MS 2020.296 FT20328459059064
11/22/2020100,000312536.221120.104846.Ung ho MS 2020 296 em Tran Van Truong
11/22/2020100,000692587.221120.103037.MS2020.296 (Em Tran Van Truong)
11/22/2020100,000137221.221120.101120.Ung ho MS 2020.296 (Em Tran Van Truong)
11/22/2020100,000409760.221120.092958.Ung ho MS 2020.296 Em Tran Van Truong
11/22/2020100,000MBVCB.862691951.ung ho MS 2020.296(em Tran Van Truong).CT tu 1015298072 NGUYEN NGOC THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/2020100,000MBVCB.862691773.VU BICH NGOC chuyen tien ung ho MS : 2020.296.CT tu 0491000072273 VU BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/2020100,000656408.221120.090356.Ung ho em Tran van Truong MS 2020.296
11/22/2020100,000637437.221120.085022.Ung ho ma so 2020.296 tran van truong FT20328854672073
11/22/2020100,000122576.221120.082945.Vinh Nam ung ho ms 2020 296 Tran Van Truong
11/22/2020100,000133993.221120.082438.MS 2020 296 em Tran Van Truong
11/22/2020100,000181151.221120.081229.MS 2020.296
11/22/2020100,000919588.221120.080933.ung ho ma so 2020.296 em Tran Van Truong
11/22/2020100,000199284.221120.080253.NGUYEN QUOC HUY ung ho MS 2020296
11/22/2020100,000617249.221120.075122.Gia dinh Le Tan Thanh uh MS 2020.296 Tran Van Truong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20328
11/22/2020100,000177935.221120.070730.Ung ho ms 2020.295 chi Tran Thi Phuong (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)
11/22/2020100,000177586.221120.065822.Ung ho ms 2020.296 em Tran Van Truong ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)
11/22/2020100,000MBVCB.862547441.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.296 (em Tran Van Truong)Vietnamnet 22/11/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/2020100,000MBVCB.862546117.Ung ho em Tran Thanh Truong.CT tu 0111000166515 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/22/2020100,000047362.221120.063037.MS 2020 296
11/22/2020100,000285937.221120.061908.ung ho ms 2020.296 em Tran Van Truong
11/22/2020100,000176558.221120.061335.Ung ho e tran van truong bi bong do no binh ga
11/22/2020100,000280254.221120.053700.Ung ho MS 2020.296
11/22/2020150,000458919.221120.103058.ung ho MS 2020.296 em tran van truong
11/22/2020150,000234122.221120.094949.LUONG THI THUY HANG Chuyen tien
11/22/2020150,000418531.221120.085910.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020296 Nguyen Van Truong
11/22/2020150,000108926.221120.081653.Nhom Vien gach nho Ung ho 3 Ma so gom 286 287 va 291
11/22/2020200,000216756.221120.213749.Gui MS 2020.296 em Tran Van Truong
11/22/2020200,000MBVCB.863413109.MS 2020.296 em TRAN VAN CUONG.CT tu 0631000510600 PHAN KIM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/2020200,000877136.221120.175714.HN ung ho Truong Duc Cuong ms 2020291
11/22/2020200,000IBVCB.863240752.MS 2020.296 (Em Tran Van Truong).CT tu 0331000495984 NGO THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/2020200,000266886.221120.174006.NCHCCCL VO THI TUYET OANH 0909438348-221120-17:39:50 266886
11/22/2020200,000223023.221120.172617.ung ho MS 2020.296(Em Tran Van Truong)
11/22/2020200,000549628.221120.141909.Ung ho em Tran Van Truong MS 2020 296
11/22/2020200,000MBVCB.863010441.2020.296 (Em Tran Van Truong).CT tu 0851000013652 PHUNG QUANG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/2020200,000237398.221120.123455.UNG HO MS 2020.296( TRAN VAN TRUONG)-221120-12:34:54 237398
11/22/2020200,000525218.221120.121700.Ung ho MS 2020.296 em Tran Van Truong
11/22/2020200,000MBVCB.862808398.Ung ho MS 2020.296(Tran Van Truong).CT tu 1017565474 TO THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/2020200,000228664.221120.094954.Ung ho em Tran Van Truong MS 2020 296
11/22/2020200,000647005.221120.094538.ung ho MS 2020 296
11/22/2020200,000MBVCB.862712419.ung ho ca 2020.296 em TRAN VAN TRUONG.CT tu 0251001509399 PHAM THI HONG HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/2020200,000126491.221120.092252.ung ho MS 2020 296 chau Tran Van Truong
11/22/2020200,000IBVCB.862661864.Ung ho MS 2020.292 -Truong Le Thanh Danh - Luu Tu Anh, Oslo ck.CT tu 0021002226262 LA THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/2020200,000359196.221120.083418.Ung ho MS 2020.296 Em Tran Van Truong
11/22/2020200,000113861.221120.082331.MS 2020.296 (Em Tran Van Truong)
11/22/2020200,000106702.221120.081444.Ung ho ms 2020 296 em tran van truong
11/22/2020200,000MBVCB.862601240.Ung ho MS 2020.296( Em Tran Van Truong ).CT tu 0421000412461 NGUYEN THI NGOC TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/2020200,000209484.221120.073944.2020.296 ( TRAN VAN TRUONG )-221120-07:38:53 209484
11/22/2020200,000316981.221120.073454.ung ho ms 2020.296 em tran van truong
11/22/2020200,000MBVCB.862579619.ms 2020294 tran tuan kiet.CT tu 0061000109458 HO MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/2020200,000437407.221120.072236.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 296 em Tran Van Truong
11/22/2020200,000100796.221120.071441.Ung ho MS 2020.296?(Em Tran Van Truong)
11/22/2020200,000207723.221120.065555.UNG HO MS : 2020.296 ( EM TRAN VAN TRUONG)-221120-06:56:00 207723
11/22/2020200,000MBVCB.862549524.Ung Ho MS 2020.296 em Tran Van Truong.CT tu 0121000863070 HUYNH HOANG VUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/2020200,000042073.221120.055959.Ung ho MS 2020 296 em Tran Van Truong
11/22/2020200,000206556.221120.054913.UNG HO MS 2020.296 EM TRAN VAN TRUONG-221120-05:49:00 206556
11/22/2020200,000MBVCB.862530154.ung ho MS 2020 296 tran van truong.CT tu 0591000212603 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/22/2020278,000245608.221120.141144.MONG ANH CHINH SOM KHOI BENH-221120-14:11:36 245608
11/22/2020300,000MBVCB.863424866.Ung ho MS 2020.296-Em Tran Van Truong.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/2020300,000466915.221120.191107.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020296 tran van truong
11/22/2020300,000833405.221120.154619.MS 2020.296 Em Tran van Truong FT20328129169758
11/22/2020300,000754875.221120.154025.Vietcombank 0011002643148 CT UNG HO MS 2020 296 EM TRAN VAN TRUONG
11/22/2020300,000548239.221120.130109.Chuyen tien ung ho ms 2020.296 e Truong
11/22/2020300,000IBVCB.862937376.MS 2020 296 uh em Tran Van Truong.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/22/2020300,000MBVCB.862855986.Ung ho MS 2020 296(em Tran Van Truong).CT tu 0911000011146 TRAN THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/2020300,000MBVCB.862767480.ung ho MS 2020.296 (tran van truong).CT tu 0531000296630 LE VIET VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/2020300,000MBVCB.862666478.Gia Khanh - Tue Anh ung ho MS 2020.296 (Tran Van Truong).CT tu 0011000438652 NGUYEN BICH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/2020300,000MBVCB.862665519.Gia Khanh - Tue Anh ung ho MS 2020.296 (Tran Van Truong).CT tu 0011000438652 NGUYEN BICH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/2020300,000IBVCB.862649583.ung ho MS 2020.294 (em Tran Tuan Kiet).CT tu 0181001076551 PHAM THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/2020300,000616757.221120.074924.Ung ho ms 2020 296 em Tran Van Truong FT20328404730795
11/22/2020300,000211122.221120.073035.Ung ho MS 2020.296(Tran Van Truong)
11/22/2020300,000102264.221120.072226.Ung ho MS 2020.296 Tran Van Truong. Nam mo Duoc Su Phat.
11/22/2020300,000604154.221120.064147.Co Huong Han nha trang ung ho em tran van Truong ms 2020.296 FT20328041909557
11/22/2020300,000287750.221120.062629.2020.296 TRAN VAN TRUONG
11/22/2020500,000962171.221120.153037.Ung ho MS 2020.296 (Em Tran Van Truong)
11/22/2020500,000739911.221120.122825.MS 2020.NCHCCCL HaQuangVu 0354170901
11/22/2020500,000IBVCB.862882240.ung ho MS 2020.296 (em Tran Van Truong.CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/2020500,000456664.221120.112751.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LE XUAN THAO chuyen khoan uung ho e truong bi bo
11/22/2020500,000MBVCB.862848211.MS 2020 296 em Tran Van Truong.CT tu 0121002210907 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/22/2020500,000222184.221120.100716.UNG HO MS 2020.295 (C. TRAN THI PHUONG)-221120-10:07:41 222184
11/22/2020500,000MBVCB.862744039.Ung ho MS 2020.296 (Em Tran Van Truong)..CT tu 0531002600311 VO VAN VO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/2020500,000186183.221120.091315.Ung ho em Tran van truong MS 2020.296
11/22/2020500,000MBVCB.862650983.MS 2020.295 (chi Tran Thi Phuong).CT tu 0071000882149 DO THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/2020500,000628786.221120.082814.Ung ho MS 2020.291 Truong Duc Cuong FT20328116083140
11/22/2020500,000MBVCB.862623532.ung ho MS 2020296TRAN VAN TRUONG.CT tu 0551000038782 DANG THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/2020500,000MBVCB.862592603.MS 2020.296 . Em Tran Van Truong.CT tu 0071000981419 DO VAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/2020500,000209141.221120.073248.MS 2020.296-221120-07:32:34 209141
11/22/2020500,000177408.221120.064929.Ung ho em Tran Van Truong - MS 2020.296
11/22/2020500,000047186.221120.062951.Ung ho MS 2020 296 em TRAN VAN TRUONG
11/22/2020500,000MBVCB.862545616.NGUYEN THI QUYNH CHAU chuyen tien Ms2020.296 mong e mau binh phuc.CT tu 0481000027156 NGUYEN THI QUYNH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/2020500,000MBVCB.862544284.MS 2020.296 Em Tran Van Truong.CT tu 0111000380055 NGUYEN HAO NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/2020500,000IBVCB.862478721.MS 2020 294 em TRAN TUAN KIET tinh Dak Lak.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/22/2020500,000IBVCB.862477845.MS 2020 295 chi TRAN THI PHUONG tinh BRVT.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/22/2020980,000MBVCB.862888519.Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0071003853613 VU THI THU AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/20201,000,000MBVCB.863508495.PHAM THI THANH DUYEN UNG HO MS 2020.296 EM TRAN VAN TRUONG.CT tu 0281000541762 PHAM THI THANH DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/20201,000,000374872.221120.130421.IBFT uh Ms 2020296
11/22/20201,000,000374758.221120.130308.IBFT Uh Ms 2020295
11/22/20201,000,00002009704231122114139202002c9721910.19071.114140.Ung ho MS 2020.296 (Em Tran Van Truong)
11/22/20201,000,000228418.221120.110346.UNG HO MS 2020.296 E TRAN VAN TRUONG-221120-11:03:33 228418
11/22/20201,000,000234443.221120.095119.Sunny ung ho em Tran Van Truong;MS 2020.296.Co len em
11/22/20201,000,000219403.221120.094211.MS2020.296 ( UNG HO EM TRUONG)-221120-09:42:03 219403
11/22/20201,000,000883515.221120.081006.Ung ho MS2020.296 em Tran van Truong
11/22/20201,000,000288760.221120.063011.Chuyen tien ung ho em Tran Van Truong MS 2020.296
11/22/20201,000,000MBVCB.862532701.Ung ho MS 2020.296 ( Em Tran Van Truong).CT tu 0391000985665 HUYNH THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/20202,000,000283041.221120.202630.UNG HO MS 2020.296 EM TRAN VAN TRUONG-221120-20:26:22 283041
11/22/20202,000,000278182.221120.193353.UNG HO MS 2020.295 (CHI. TRAN THI PHUONG)-221120-19:33:36 278182
11/22/20202,000,000228902.221120.171331.Do thanh hai ung ho MS 2020296 Em Tran Van Truong
11/22/20202,000,000MBVCB.862811323.Vuong van nguyen Australia ung ho Ms 2020.292 truong le thanh danh.CT tu 0281000550186 NGUYEN TAN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/20203,000,000630457.221120.083258.Duong Minh Danh ung ho MS 2020.295 Chi Tran Thi Phuong FT20328081607746
11/23/20201,000IBVCB.864723520.ss.CT tu 0331000503504 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/20202,000IBVCB.864568067.a.CT tu 0721000668830 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/20202,000IBVCB.863956659.a.CT tu 0911000046805 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/202020,000952190.231120.222215.NCHCCCL Dang Anh Tuan 0942703930
11/23/202020,000035089.231120.052335.Ung ho ms 2020.297 be Ha Van Phuc
11/23/202030,000IBVCB.864562694.Ung ho MS 2020 294 Em Tuan Kiet.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/23/202030,000IBVCB.864552546.Ung ho MS 2020 295 Chi Tran Thi Phuong.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/23/202030,000IBVCB.864549140.Ung ho MS 2020 296 Em Tran Van Truong.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/23/202030,000IBVCB.864546829.Ung ho MS 2020 297 Be Ha Van Phuc.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/23/202050,000MBVCB.863526517.ung ho MS 2020.296 (em Tran Van Truong).CT tu 0341007094567 VU THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/202050,000IBVCB.864798992.Giup ma so 2020 297 be Ha Van Phuc.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/23/202050,000MBVCB.864787893.xuat huyet nao.CT tu 0091000607762 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/23/202050,000MBVCB.864163324.Ung ho MS 2020.297 (be Ha Van Phuc).CT tu 0451000363339 NGUYEN THI DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/202050,000Sender:01310012.DD:231120.SHGD:10036443.BO:NGUYEN THI XIEM.UNG HO MS. 2020. 297 BE HA VANPHUC
11/23/202050,000483532.231120.111404.Ung ho MS 2020 297 be Ha Van Phuc
11/23/202050,000MBVCB.863858802.Ung ho MS2020.297 HA VAN PHUC.CT tu 0031000271685 NGUYEN THI HAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/202050,000IBVCB.863747834.Ma so 2020297 be Ha Van Phuc.CT tu 0301000372857 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/23/202050,000Sender:01310012.DD:231120.SHGD:10002510.BO:NGUYEN XUAN TRA.MS 2020255 UNG HO GIA DINH CHICHUC
11/23/202050,000Sender:01310005.DD:231120.SHGD:10002470.BO:NGUYEN XUAN TRA.MS 2020279 UNG HO EM NHAT HIEU
11/23/202050,000105177.231120.072210.Ung ho MS 2020.297 FT20328201541286
11/23/202050,000042917.231120.064231.MS 2020 297 be Ha Van Phuc
11/23/2020100,000998248.221120.222243.Ung ho MS 2020.296 (Em Tran Van Truong)
11/23/2020100,000MBVCB.864850836.MS 2020.297 .CT tu 0021000305420 CHU BA VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020100,000669952.231120.185540.Ung ho 2020.297 ha van phuc FT20328651585373
11/23/2020100,000MBVCB.864719214.ung ho ms 2020 297 be ha van phuc.CT tu 0181003460587 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/23/2020100,000IBVCB.864569677.TRAN THI NGOC ANH chuyen khoan ung ho MS 2020 294 em Tran Tuan Kiet.CT tu 0011003658503 TRAN THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020100,000069265.231120.161414.Ung ho MS 2020 296 Em Tran Van Truong
11/23/2020100,000MBVCB.864456718.MS 2020 295.CT tu 0011000865252 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/23/2020100,000MBVCB.864428318.p.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/23/2020100,000368624.231120.152245.Ung ho MS 2020.296 em Tran Van Truong
11/23/2020100,000448190.231120.145423.Ung ho MS 2020.295 FT20328512826050
11/23/2020100,000305378.231120.142341.ung ho MS 2020294 eTran Tuan Kiet
11/23/2020100,000303111.231120.142120.ung ho MS 2020.297
11/23/2020100,000718644.231120.133740.Ung ho MS 2020 297 be Ha Van Phuc
11/23/2020100,000297122.231120.124913.ms 2020.297 be ha van phuc
11/23/2020100,000MBVCB.864100625.MS 2020297.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/23/2020100,000311784.231120.111821.TRAN THI THU HA chuyen khoan
11/23/2020100,000486873.231120.111536.Ung ho MS2020 297 be Ha Van Phuc
11/23/2020100,000341596.231120.110453.UNG HO MS : 2020.297( BE HA VAN PHUC)-231120-11:04:38 341596
11/23/2020100,000137281.231120.110120.Ung ho be Ha van Phuc MS 2020.297
11/23/2020100,000MBVCB.863915099.ung ho?MS 2020296?Em Tran Van Truong.CT tu 0011004434351 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/23/2020100,000IBVCB.863914977.MS 2020.296 (Em Tran Van Truong).CT tu 0691000307963 HOANG THI LANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020100,000Sender:79310001.DD:231120.SHGD:10029529.BO:DANG NHUT QUANG.MS 2020.297 BE HA VAN PHUC
11/23/2020100,000282576.231120.094348.Ung ho MS 2020 297 be Ha Van Phuc
11/23/2020100,000291373.231120.093958.Ung ho 2020 295 chi Tran Thi Phuong
11/23/2020100,000288997.231120.093116.Ung ho MS 2020297 be Ha Van Phuc
11/23/2020100,000173576.231120.092752.Ung ho MS 2020297 be Ha Van Phuc FT20328081939280
11/23/2020100,000507140.231120.092418.Vietcombank 0011002643148 MS 2020296
11/23/2020100,000169164.231120.092235.Ms 2020.297 FT20328081917310
11/23/2020100,000MBVCB.863771843.Ung Ho be Ha Van Phuc, ma so: 2020.297, chuc con som khoi benh. Nam Mo Duc Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat....CT tu 0121000694139 TRINH MINH THE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020100,000178322.231120.085251.Ung ho MS 2020 297 Ung ho be Ha Van Phuc Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/23/2020100,000501031.231120.084344.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho be Ha Van Phuc MS 2020 297
11/23/2020100,000136567.231120.082907.Vinh Nam ung ho ms 2020 297 be Ha Van Phuc
11/23/2020100,000099852.231120.065517.Gia dinh Le Tan Thanh uh MS 2020.297 be Ha Van Phuc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT203285
11/23/2020100,000500673.231120.062151.MS 2020 297 ung ho be Ha Van Phuc
11/23/2020100,000MBVCB.863602822.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.297 (be Ha Van Phuc)Vietnamnet 23/11/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020100,000MBVCB.863601329.Ung ho MS 2020.297.CT tu 0171003461675 DAO TUNG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020100,000MBVCB.863597769.Ung ho MS 2020.297 (be Ha Van Phuc).CT tu 0081001144023 HOANG TRONG TA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020200,000640811.231120.221129.MS 2020.297 (be Ha Van Phuc)
11/23/2020200,000MBVCB.864920439.Ung ho NCHCCCL Truong Gia 0906699090.CT tu 0251002772942 TRUONG THI PHUONG NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020200,000MBVCB.864868571.MS 2020 293.CT tu 0911000048917 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/23/2020200,000MBVCB.864853458.MS 2020 297.CT tu 0911000048917 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/23/2020200,000IBVCB.864803197.Ung ho MS 2020.297 be Ha Van Phuc. Chuc con manh khoe, binh an.CT tu 0781000401548 LE THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020200,000236191.231120.195017.ung ho MS 2020.296 em Tran Van Truong
11/23/2020200,000557059.231120.164049.ung ho MS 2020 297 Ha Van Phuc FT20328584426303
11/23/2020200,000403399.231120.160244.UNG HO MS 2020.296 (EM TRAN VAN TRUONG)-231120-16:02:42 403399
11/23/2020200,000646846.231120.150301.Ung ho be Ha Van Phuc MS 2020.297
11/23/2020200,000MBVCB.864300693.LE THI THOM chuyen tien ung ho ms 2020.297 (be ha van phuc).CT tu 0691000354773 LE THI THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020200,000Sender:01901001.DD:231120.SHGD:10000354.BO:QTDND TAN HIEP.UNG HO MS 2020.296 ( EM TRAN VANTRUONG ) MO TAI KHOAN TAI SO GIAO DICH NGAN HANG NGOAI THUONG VIET NAM; DV TRA TIEN: LE THUY TRANG; D/C: ; TK/CMT: ./.
11/23/2020200,000252193.231120.142017.Ung ho ms 2020.297 be Phuc
11/23/2020200,000Sender:01202002.DD:231120.SHGD:10004187.BO:DO BICH LOC.150 CHU TICH TD CEO DOAN VAN BINH UNG HO MS 2020 294 EM TRAN TUAN KIET
11/23/2020200,000Sender:01202021.DD:231120.SHGD:10004101.BO:DO BICH LOC.150 CHU TICH TD CEO DOAN VAN BINH UNG HO MS 2020 297 BE HA VAN PHUC
11/23/2020200,000Sender:79202002.DD:231120.SHGD:10004064.BO:DO BICH LOC.150 CHU TICH TD CEO DOAN VAN BINH UNG HO MS 2020 287 EM TRAN THE BAO
11/23/2020200,000178581.231120.135938.MS 2020.297 ( ung ho be Ha Van Phuc )
11/23/2020200,000214896.231120.135809.TRAN VAN DIEU Chuyen tienuh.MS. 2020.273
11/23/2020200,000214314.231120.135620.TRAN VAN DIEU Chuyen tienuh.MS. 2020.270
11/23/2020200,000213850.231120.135446.TRAN VAN DIEU Chuyen tien.uh. MS. 2020262
11/23/2020200,000MBVCB.864183505.MS 2020.297.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020200,000359386.231120.130839.Ung ho MS 2020.297 be Ha Van Phuc FT20328018111940
11/23/2020200,000298285.231120.125359.VU ANH TUAN Chuyen tien ms 2020 297
11/23/2020200,000MBVCB.864086908.MS 2020 297 be Ha Van Phuc.CT tu 0491001519850 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/23/2020200,000IBVCB.864068939.MS 2020 297 va MS 2020 291.CT tu 0011004237550 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/23/2020200,000Sender:48304001.DD:231120.SHGD:10005501.BO:NGUYEN THI BE LINH.UNG HO MS 2020.297 ( BE HA VAN PHUC) TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
11/23/2020200,000111707.231120.111707.MS 2020.297, be Ha Van Phuc
11/23/2020200,000340966.231120.110210.UNG HO MS : 2020.297 ( BE HA VAN PHUC)-231120-11:01:56 340966
11/23/2020200,000MBVCB.863974204.NGUYEN THI HOAI NAM ung ho MS 2020.297 (be Ha Van Phuc).CT tu 0641000013102 NGUYEN THI HOAI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020200,000MBVCB.863968749.Ung Ho MS 2020.297( be Ha Van Phuc).CT tu 0251002717768 HUYNH MINH DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020200,000MBVCB.863936710.Ung ho MS 2020.297(be Ha Van Phuc).CT tu 0011004024512 PHAM HAI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020200,000367819.231120.102152.Ms 2020 297 ung ho be Ha Van Phuc
11/23/2020200,000Sender:79310001.DD:231120.SHGD:10027502.BO:LE THANH NHON.UNG HO MS 2020.297 BE HA VAN PHUC
11/23/2020200,000MBVCB.863870510.Ung ho MS 2020.296 Em Tran Van Truong.CT tu 0081000447868 NGUYEN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020200,000IBVCB.863836190.MS 2020 297 be Ha Van Phuc.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/23/2020200,000292465.231120.094353.Ung ho ma so 2020 296 e Tran Van Truong
11/23/2020200,000054173.231120.094204.ung ho Ms 2020.297 be Ha Van Phuc
11/23/2020200,000051192.231120.093936.MS 2020 297
11/23/2020200,000Sender:79310001.DD:231120.SHGD:10011270.BO:NGUYEN THI THANH TAM.UNG HO MS 2020. 295 CHI TRAN THI PHUONG
11/23/2020200,000170330.231120.092403.Ung ho MS 2020225 gia dinh be Manh FT20328959134254
11/23/2020200,000MBVCB.863782408.Ung ho 2020.297 be Ha Van Phuc.CT tu 0621000435019 NGUYEN THI NHI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020200,000MBVCB.863777011.Ung ho ms 2020.297. Be Ha Van Phuc. Nguyen cau Bo tat Quan The Am cuu con.CT tu 0821000192770 TRAN HUU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020200,000MBVCB.863761325.Ung ho MS 2020.297 be Ha van Phuc.CT tu 0351000536105 NINH THI QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020200,000530331.231120.085645.Vietcombank 0011002643148 MS 2020296
11/23/2020200,000177980.231120.084651.UNG HO MS 2020. 297 ( be Ha Van Phuc)
11/23/2020200,000MBVCB.863676142.HUYNH THI THUY HANG chuyen tien ung ho 2020.297 bes Ha Van Phuc.CT tu 0111000563561 HUYNH THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020200,000MBVCB.863669058.ung ho MS 2020.297 ( be Ha Van Phuc).CT tu 0501000010844 LE HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020200,000112974.231120.075008.Ung ho MS 2020.297 be ha van phuc FT20328403075726
11/23/2020200,000MBVCB.863640660.HOANG XUAN DUY chuyen tien ung ho MS 2020. 297 be Ha Van Phuc.CT tu 1015357934 HOANG XUAN DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020200,000106111.231120.072606.MS 2020.297 be Ha Van Phuc FT20328508000419
11/23/2020200,000105916.231120.072517.Ung ho ma so 2020.297 be Ha Van Phuc FT20328404641090
11/23/2020200,000MBVCB.863621707.Ung ho MS 2020.297 (be Ha Van Phuc).CT tu 0031000221605 TO NGOC DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020200,000044209.231120.064630.Ung ho MS 2020 297 be Ha Van Phuc
11/23/2020200,000300434.231120.063828.UNG HO MS 2020.297 ( BE HA VAN PHUC)-231120-06:38:12 300434
11/23/2020200,000097186.231120.063705.MS 2020297 ha van phuc FT20328452216888
11/23/2020200,000096970.231120.063527.Ung ho MS 2020.297 be Ha Van Phuc FT20328201370728
11/23/2020200,000MBVCB.863600314.Ung ho MS2020.297-Be Ha Van Phuc.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020200,000MBVCB.863599108.MS 2020.297.CT tu 0351001174834 TRAN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020200,008516088.231120.150239.ung ho ma so 2020296 , chau Tran van Truong
11/23/2020250,000MBVCB.864825173.ung ho 2020297 be Ha Van Phuc.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020300,000241952.221120.235112.Ung ho MS 2020 293 anh Nguyen Duy Tien
11/23/2020300,000MBVCB.864864326.ung ho 2020297 chau ha van phu.CT tu 0061001103206 TRAN THI THU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020300,000MBVCB.864860076.TRAN THI THU THANH chuyen tien.CT tu 0061001103206 TRAN THI THU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020300,000IBVCB.864449156.DUONG THI BICH HANH chuyen khoan ung ho MS2020.296 Em Tran Van Truong.CT tu 0071003050826 DUONG THI BICH HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020300,000IBVCB.864414972.ung ho MS 2020.295 (chi Tran Thi Phuong).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020300,000MBVCB.864361011.Ung ho MS 2020.297 be Ha Van Phuc.CT tu 0611001910489 NGUYEN TRONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020300,000267788.231120.125012.Vietcombank 0011002643148 ms2020 297 ung ho be ha van phuc
11/23/2020300,000229890.231120.124517.Hua Hien ung ho MS2020.297 be Ha Van Phuc
11/23/2020300,000MBVCB.864099833.GD Tien Van chuyen tien ung ho MS 2020.297 (be Ha Van Phuc).CT tu 0281000511395 DO THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020300,000441664.231120.110447.Ung ho be Phuc 2020.297
11/23/2020300,000256931.231120.105829.Ung ho MS 2020.297 be Ha Van Phuc FT20328162507006
11/23/2020300,000/Ref:PALPM00WCDE{//}/Ref:PALPM00WCDE{//}LP VNM00WCDE MS 2020.279HO TRO VND300K DVC:MRS NGOTHI THANH THAO & MR PHAM THAI HUNG
11/23/2020300,000517658.231120.103204.Vietcombank 0011002643148 DAO THI BUU TRAM chuyen khoan MS 2020 294 Tran Tuan Kiet
11/23/2020300,000239296.231120.095534.ung ho MS 2020.297
11/23/2020300,000511010.231120.094858.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020 297
11/23/2020300,000MBVCB.863837670.Ung ho ms 2020.297 (be Ha Van Phuc).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020300,000171234.231120.092512.Ung ho ms 2020297 be ha van phuc FT20328033101961
11/23/2020300,000Sender:01311013.DD:231120.SHGD:10000685.BO:PHAM THANH QUYNH.PHAM THANH QUYNH UNG HO MS2020297BEPHUC
11/23/2020300,000219714.231120.090119.MS 2020.297 ( be Ha Van Phuc)
11/23/2020300,000313618.231120.085849.UNG HO MS 2020.297(BE HA VAN PHUC)-231120-08:58:35 313618
11/23/2020300,000997053.231120.084604.ung ho MS 2020.297. mong con luon khoe manh, may man.
11/23/2020300,000383214.231120.083143.MS 2020.297 (Ha Van Phuc)
11/23/2020300,000937180.231120.073121.Ung ho MS 2020.297 be Ha Van Phuc
11/23/2020300,000096397.231120.063037.Ung ho MS 2020.297 be Ha Van Phuc FT20328720040755
11/23/2020400,000241381.221120.234852.Ung ho MS 2020 296 em Tran Van Truong
11/23/2020400,000117459.231120.103734.SM2020.297 be Ha Van Phuc
11/23/2020500,000MBVCB.863547150.Ung ho MS 2020.279 (em Nhat Hieu).CT tu 0011004101935 NGUYEN THAO THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020500,000457920.231120.220133.UNG HO EM TRAN VAN TUONG BI PHONG(MS 2020.296-231120-22:01:19 457920
11/23/2020500,000MBVCB.864873777.Ung ho NCHCCCL Ha Thi Hong Hanh 0977136642.CT tu 0381000538312 HA THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020500,000MBVCB.864542653.ung ho MS 2020.296 em Tran van truong.CT tu 0071000762223 VO MINH TRUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020500,000MBVCB.864507975.MS 2020.297.CT tu 0721000578008 DINH QUOC HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020500,000IBVCB.864468023.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.295 (chi Tran Thi Phuong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020500,000MBVCB.864460890.MS 2020.297 (be Ha Van Phuc).CT tu 0081001251003 NGUYEN CAO THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020500,000880395.231120.144504.Ung ho NCHCCCL
11/23/2020500,000844264.231120.144122.Ck ung ho MS 2020 297 Be Ha Van Phuc
11/23/2020500,000Sender:01202001.DD:231120.SHGD:10004105.BO:DO BICH LOC.150 CHU TICH TD CEO DOAN VAN BINH UNG HO MS 2020 289 EM NHU QUYNH
11/23/2020500,000404334.231120.140804.Chuyen MS 2020 296 Tran vanTruong FT20328109680802
11/23/2020500,000Sender:01202002.DD:231120.SHGD:10004037.BO:DO BICH LOC.150 CHU TICH TD CEO DOAN VAN BINH UNG HO MS 2020 286 LIEU CAM LINH
11/23/2020500,000Sender:79202002.DD:231120.SHGD:10004010.BO:DO BICH LOC.150 CHU TICH TD CEO DOAN VAN BINH UNG HO MS 2020 283 VO CHONG CHI OANH
11/23/2020500,000138539.231120.140710.Ungho ms2020.297 be ha van phuc
11/23/2020500,000404126.231120.135716.Ung ho MS 2020 297 Ha Van Phuc
11/23/2020500,000Sender:01310012.DD:231120.SHGD:10036236.BO:BUI HUONG GIANG.QM UNG HO MS 2020.297, BE HA VAN PHUC
11/23/2020500,000Sender:01310005.DD:231120.SHGD:10036158.BO:DO XUAN KHAO.UNG HO MS 2020.297
11/23/2020500,000030396.231120.121244.ung ho MS 2020.297 be Ha Van Phuc
11/23/2020500,000112391.231120.112003.Ung ho MS 2020.297 Ha Van Phuc
11/23/2020500,000IBVCB.864005185.MS 2020 297 Ha Van Phuc.CT tu 0081001196681 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/23/2020500,000343380.231120.111230.UNG HO MS 2020.297 (BE HA VAN PHUC)-231120-11:11:42 343380
11/23/2020500,000IBVCB.863994344.Ung ho MS 2020297 Be Hoang Van Phuc.CT tu 0611001461529 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/23/2020500,000TANG TRUNG XUONG UNG HO MS 2020296(EM TRAN VAN TRUONG)
11/23/2020500,000MBVCB.863961124.MS 2020.297 (be Ha Van Phuc).CT tu 0031000316901 PHAM TRUNG QUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020500,000305211.231120.103329.Cong ty Da Tu Nhien Op Lat Hoan Thien Noi Ngoai That TAY AN ung ho MS 2020297 be Ha Van Phuc
11/23/2020500,000252120.231120.102959.ms 2020.297 be Ha Van Phuc
11/23/2020500,000Sender:01310001.DD:231120.SHGD:10024349.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2020.296 EM TRAN VAN TRUONG
11/23/2020500,000292982.231120.094543.ung ho MS 2020297 be Ha Van Phuc
11/23/2020500,000Sender:79302001.DD:231120.SHGD:10002048.BO:LE NGOC LOI.(CKRMNO: 043220112187710)UNG HO MS2020.288 (GIA DINH THU VI) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
11/23/2020500,000MBVCB.863838656.MS 2020.297?(b H Vn Phc).CT tu 0181003459041 NGUYEN VAN TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020500,000MBVCB.863826593.Giup do 2020.297.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020500,000172959.231120.092712.Ung ho MS 2020.297 be Ha Van Phuc FT20328448330045
11/23/2020500,000Sender:79334001.DD:231120.SHGD:10002500.BO:NGUYEN HUU HOP0512011.UNGHO MS 2020.296 (VCB)NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
11/23/2020500,000Sender:01310001.DD:231120.SHGD:10010800.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.295 CHI TRANTHI PHUONG
11/23/2020500,000530376.231120.085700.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS2020297 be HA VAN PHUC
11/23/2020500,000171254.231120.084855.MS 2020 297
11/23/2020500,000175834.231120.083405.Ung ho MS 2020.297 ( be Ha Van Phuc)
11/23/2020500,000Sender:01307001.DD:231120.SHGD:10002574.BO:THI NGOC BICH.IBUNG HO MS 2020.295 CHI TRAN THI PHUONG
11/23/2020500,000IBVCB.863629462.Ung ho ms 2020.297.CT tu 0481000756215 LE DO HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020500,000366381.231120.070557.ung ho be Ha Van Phuc , mong be mau khoi benh
11/23/2020500,000MBVCB.863610473.Gia dinh Peso ung ho?MS 2020.297?(be Ha Van Phuc). Chuc be khoe manh..CT tu 0071001244143 NGUYEN QUOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020500,000036701.231120.061832.MS 2020 297 be Ha Van Phuc
11/23/2020500,000MBVCB.863602578.Ung ho chau Ha Van Phuc ms 2020.297.CT tu 0491001505551 TRAN HUNG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/2020500,000MBVCB.863574010.ung ho MS 2020.296 (Em Tran Van Truong).CT tu 0381000576224 DINH THI KIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/20201,000,000MBVCB.863522378.ung ho?MS 2020.296?(Em Tran Van Truong).CT tu 0151000524228 NGUYEN DUC MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/20201,000,000005801.231120.213315.2020 297 be ha van phuc
11/23/20201,000,000IBVCB.864478896.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.297 (be Ha Van Phuc).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/20201,000,000IBVCB.864472035.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.296 (Em Tran Van Truong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/20201,000,000543223.231120.160151.IBFT ung ho ms 2020.297 - be Ha Van Phuc
11/23/20201,000,000436678.231120.144240.Ung ho NCHCCCL Vo Tuong Van Thuy 07523230507 FT20328794468303
11/23/20201,000,000366906.231120.132651.UNG HO MS 2020.297(BE HA VAN PHUC)-231120-13:26:39 366906
11/23/20201,000,000198726.231120.095623.Ung ho MS 2020.297 FT20328035796460
11/23/20201,000,000622007.231120.095513.MS 2020 292 Truong Le Thanh Danh
11/23/20201,000,000Sender:79302001.DD:231120.SHGD:10002050.BO:LE NGOC LOI.(CKRMNO: 043220112187711)UNG HO MS2020.276 (UNG HO ANH TRAN VAN NGHICH) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
11/23/20201,000,000187914.231120.094423.Ung ho MS2020297 be Ha Van Phuc FT20328754100920
11/23/20201,000,000048274.231120.093708.ung ho MS.2020.297
11/23/20201,000,000029316.231120.092214.UH MS 2020.288 gd Thu Vi va MS 2020.293 anh Nguyen Duy Tien
11/23/20201,000,000IBVCB.863748420.Nguyen Anh Tuan - Trung tam Phan tich FPD ( Quang Ninh) ung ho MS 2020.280 (be Quoc Thai).CT tu 0141000093941 MAI THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/20201,000,000IBVCB.863743754.Nguyen Anh Tuan -Trung tam Phan tich FPD (Quang Ninh ) ung ho MS 2020.268 (gia dinh chi Le).CT tu 0141000093941 MAI THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/20201,000,000MBVCB.863635058.Ung ho MS 2020.296 ( em Tran Van Truong).CT tu 0761002381772 DAM THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/20201,000,000300254.231120.063206.UNG HO MA SO 2020.297 (BE HA VAN PHUC)-231120-06:32:17 300254
11/23/20202,000,000B/O: NGUYEN THANH DAU // UNG HO MS 2020.295 ( CHI TRAN THI PHUONG)
11/23/20202,000,000485259.231120.133613.MS 2020.296 (Em Tran Van Tuong)
11/23/20202,000,000Sender:79307006.DD:231120.SHGD:10007827.BO:LUONG THI HONG MAI.CD HA NOI, UNG HO MS2020.295(CHI TRAN THI PHUONG)
11/23/20202,000,000Sender:79307006.DD:231120.SHGD:10007813.BO:LUONG THI HONG MAI.CD HA NOI, UNG HO MS2020.286(LIEU CAM LINH)
11/23/20202,000,000Sender:01202001.DD:231120.SHGD:10000679.BO:DUONG THI KHANH VAN.995220112352067 UNG HO MS2020.297 BE HA VAN PHUC
11/23/20202,000,000957141.231120.080352.MS 2020.297
11/23/20203,000,000Sender:01202021.DD:231120.SHGD:10000652.BO:DUONG THI KHANH VAN.995220112352010 UNG HO MS2020.296 EM TRAN VAN TRUONG
11/23/20203,000,000171984.231120.080902.ung ho MS 2020.297 (be Ha Van Phuc)
11/23/20203,900,000517842.231120.160317.Ha Van Phuc Ms2020297 FT20328087824610
11/23/20205,000,000MBVCB.863946442.Ung ho be Ha Van Phuc, MS2020.297 duoc 2 thang tuoi dang dieu tri tai benh vien nhi TW.CT tu 0721000656565 TRAN THANH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/20205,000,000313709.231120.085915.UNG HO MS 2020.296 EM TRAN VAN TRUONG-231120-08:58:26 313709
11/23/20205,000,000Sender:79307001.DD:231120.SHGD:10002452.BO:LY QUOC MINH.IBUNG HO MS 2020.296 (EM TRAN VANTRUONG) CTY HUY HUNG PHAT UNG HO
11/24/20201,000IBVCB.865998027.dgdg.CT tu 0531002595976 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/20201,000IBVCB.865815933.dsghdrh.CT tu 1016604182 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/20201,000IBVCB.865578196.sg.CT tu 1016904116 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/20201,000IBVCB.865247000.adf.CT tu 1017296182 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/202020,000MBVCB.865904689.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2020.297(be ha van phuc).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/202020,000MBVCB.865901129.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2020.286(em lieu cam linh).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/202020,000MBVCB.865876969.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 2020.298(be tong thi thu huyen).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/202020,000921467.241120.150123.ms 2020.293 ung ho anh Nguyen Duy Tien
11/24/202020,000921207.241120.150028.ms 2020.294 ung ho em Tran Tuan Kiet
11/24/202020,000920918.241120.145935.ms 2020.298 ung ho Tong Thi Thu Huyen
11/24/202030,000IBVCB.865420264.Ung ho MS 2020 298 Be Thu Huyen.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/24/202050,000MBVCB.866284565.Ung Ho NCHCCCL Chu Thi Phuong Thao 0966575381.CT tu 0301000389544 CHU THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/202050,000339244.241120.160235.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020 298 be Tong Thi Thu Huyen
11/24/202050,000IBVCB.865843140.MS 2020298 be Tong Thi Thu Huyen.CT tu 0301000372857 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/24/202050,000679249.241120.133648.MS 2020 298 be Tong Thi Thu Huyen
11/24/202050,000IBVCB.865581656.Giup ma so 2020 298 be Tong Thi Thu Huyen.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/24/202050,000MBVCB.865513376.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0161001691182 VO DO NHAT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/202050,000IBVCB.865325331.Ung ho ma so MS 2020 293 anh Nguyen Duy Tien.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/24/202050,000IBVCB.865323328.Ung ho ma so MS 2020 297 be Ha Van Phuc.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/24/202060,000850298.241120.063731.Ung ho MS2020.298 FT20329929432424
11/24/2020100,000MBVCB.866074593.Ung ho MS 2020.295 (chi Tran Thi Phuong).CT tu 0071001083061 NGUYEN TAM HOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/2020100,000IBVCB.866048882.Ung ho Ms 2020.293.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/2020100,000612588.241120.171247.Ms 2020 298 be Tong Thi Thu Huyen
11/24/2020100,000071659.241120.152836.MS 2020.298 ( Be Tong Thi Thu Huyen)
11/24/2020100,000582318.241120.152537.Ung ho ma so 2020 297 be Ha Van Phuc
11/24/2020100,000MBVCB.865707950.Thuy Dung ung ho MS2020.298 (be Tong Thi Thu Huyen).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/2020100,000MBVCB.865705601.Thuy Dung ung ho MS2020.297 (be Ha Van Phuc).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/2020100,000740523.241120.141419.ung ho ms 2020 298 be Tong thi thu huyen
11/24/2020100,000557484.241120.135103.ung ho be ha van phuc ms 2020297
11/24/2020100,000MBVCB.865614073.Ung ho MS 2020.298 Tong thi Thu Huyen.CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/2020100,000750452.241120.125959.Ung ho Tong thi thu Huyen MS 2020.298
11/24/2020100,000MBVCB.865341411.em Tran Van Truong.CT tu 0441000694135 TRAN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/2020100,000MBVCB.865323022.BUI THI NGOC HOANH chuyen tien MS 2020.291 ( em Truong Duc Cuong ).CT tu 0071001123239 BUI THI NGOC HOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/2020100,000MBVCB.865319487.BUI THI NGOC HOANH chuyen tien MS 2020. 288 ( gia dinh Thu Vi ).CT tu 0071001123239 BUI THI NGOC HOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/2020100,000MBVCB.865316097.BUI THI NGOC HOANH chuyen tien MS 2020. 284 ( bes Ngan Tien Dat).CT tu 0071001123239 BUI THI NGOC HOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/2020100,000MBVCB.865314871.BUI THI NGOC HOANH chuyen tien MS 2020. 273 ( be Xuan Mai va Xuan Lan).CT tu 0071001123239 BUI THI NGOC HOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/2020100,000BUI NGUYEN MINH TRANG,UNG HO MS 2020.297(BE HA VAN PHUC)
11/24/2020100,000BUI NGUYEN MINH TRANG,UNG HO MS.2020.298(BE TONG THI THU HUYEN)
11/24/2020100,000823940.241120.084645.ung ho MS 2020. 279 Nhat Hieu
11/24/2020100,000821516.241120.084413.ung ho MS 2020.297 Ha Van Phuc
11/24/2020100,000479769.241120.084346.UNG HO MS: 2020.298 ( BE TONG THI THU HUYEN)-241120-08:44:09 479769
11/24/2020100,000135909.241120.082440.Vinh Nam ung ho ms 2020 298 be Tong thi Thu Huyen
11/24/2020100,000MBVCB.865115460.MS 2020.297.CT tu 0341007066717 NGO VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/2020100,000MBVCB.865091616.Ms 2020.298 (ung ho c Huyen).CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/2020100,000MBVCB.865085340.MS 2020 297 be ha van phuc.CT tu 0121002364706 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/24/2020100,000MBVCB.865084749.MS 2020 295 tran Thi phuong.CT tu 0121002364706 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/24/2020100,000MBVCB.865058643.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.298 (be Tong Thi Thu Huyen)Vietnamnet 24/11/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/2020197,800377708.241120.192220.MS 2020.296 E Tran Van Truong
11/24/2020200,000MBVCB.864971790.ung ho MS 2020.297 ( be Ha Van Phuc)..CT tu 0011004197326 NGUYEN LE PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/2020200,000376517.241120.192046.MS 2020.297 be Ha Van Phuc
11/24/2020200,000MBVCB.865848566.Ung ho MS 2020.298 be tong thi thu huyen.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/2020200,000697328.241120.154311.UNG HO MS 2020.296 (EM TRAN VAN TRUONG)
11/24/2020200,000MBVCB.865534790.MS 2020.298.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/2020200,000057468.241120.120043.Ung ho MS 2020.298 FT20329060380862
11/24/2020200,000646666.241120.105656.IBFT MS 2020.298
11/24/2020200,000MBVCB.865364163.Ung ho MS 2020.298 be Tong thi thu huyen.CT tu 0451000409670 HOANG VAN HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/2020200,000Sender:79303003.DD:241120.SHGD:10002978.BO:LE THI ANH NGUYET.LE THI ANH NGUYET CHUYEN TIENUNG HO MA SO 2020.297 BE HA VAN PHUC
11/24/2020200,000243766.241120.092539.Ms 2020 298 be Tong Thi Thu Huyen
11/24/2020200,000MBVCB.865235732.ung ho?MS 2020.279?(Em Nhat Hieu).CT tu 0351000803568 LE MANH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/2020200,000917242.241120.091621.Ung ho MS 2020.296.tran van truong FT20329907007901
11/24/2020200,000219252.241120.091314.Ung ho MS 2020 298 be Tong Thi Thu Huyen Thon 9 Bong Son xa Ha Tien huyen Ha Trung Thanh Hoa
11/24/2020200,000479477.241120.084204.UNG HO MS : 2020.2.298 ( BE TONG THI THU HUYEN)-241120-08:41:56 479477
11/24/2020200,000271721.241120.081446.mot phan tam long gui toi e truong. chuc e binh an. a di da phat
11/24/2020200,000856783.241120.071456.Ung ho MS 2020.298 be Tong Thi Thu Huyen FT20329753648067
11/24/2020200,000746796.241120.062840.ung ho MS 2020.297
11/24/2020200,000282092.241120.062257.MS 2020.298
11/24/2020200,000740387.241120.054655.Chuyen tien ung ho ms 2020.298 e Thu Huyen
11/24/2020300,000MBVCB.866172972.ung ho MS 2020 298 tong thi thu huyen.CT tu 0591000212603 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/24/2020300,000MBVCB.865671459.Ung ho ms 2020.296 em tran van truong.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/2020300,000679398.241120.134628.Vietcombank 0011002643148 TA VAN HUAN chuyen khoan ung ho 2020 297
11/24/2020300,000100403.241120.130828.NCHCCCL Truong Duc Sinh 0908098789 FT20329360715193
11/24/2020300,000IBVCB.865440004.MS 2020 298 uh be Tong Thi Thu Huyen.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/24/2020300,000IBPS/SE:01202021.DD:241120.SH:10000852.BO:DINH THI HONG NHUNG.995220112451928 - UNG HO MS2020.294
11/24/2020300,000IBPS/SE:01202001.DD:241120.SH:10000857.BO:DINH THI HONG NHUNG.995220112451938 - UNG HO MS2020.295
11/24/2020300,000343337.241120.080343.MS 2020298 be Tong Thi Thu Huyen
11/24/2020300,000638523.241120.074745.Vietcombank 0011002643148 giup do chau Tong thi Thu Huyen Ma so 2020 298
11/24/2020300,000777151.241120.074815.Chuyen tien ung ho ms 2020.298 be tong thi thu huyen
11/24/2020470,000434228.241120.195527.H Ngoc tra tien banh trang FT20329508646949
11/24/2020500,000MBVCB.866167858.ung ho MS 2020 297 be Ha Van Phuc.CT tu 0591000212603 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/24/2020500,000571331.241120.162538.UNG HO MS 2020.293 (ANH NGUYEN DUY TIEN)-241120-16:25:37 571331
11/24/2020500,000IBVCB.865880186.MS 2020.298 (be Tong Thi Thu Huyen).CT tu 0501000017365 VO THI MY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/2020500,000571074.241120.162442.UNG HO MS 2020.297 (BE HA VAN PHUC)-241120-16:24:55 571074
11/24/2020500,000IBVCB.865875073.MS 2020.297 (Be Ha Van Phuc).CT tu 0501000017365 VO THI MY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/2020500,000568159.241120.161147.LY VAN BE SN 1932 UNG HO EM TRAN VAN TRUONG, MA SO MS 2020.296-241120-16:11:34 568159
11/24/2020500,000686890.241120.155717.UNG HO MS 2020 296 (TRAN VAN TRUONG)
11/24/2020500,000544923.241120.143151.GIUP BE HA VAN PHUC-241120-14:31:36 544923
11/24/2020500,000188185.241120.130145.Ungho ms2020.296 be tran van truong
11/24/2020500,000188063.241120.130028.Ungho ms 2020.298 be tong thi thu huyen
11/24/2020500,000MBVCB.865467252.Ung ho MS: 2020297 be Ha Van Phuc.CT tu 0201000110108 NGUYEN NGOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/2020500,000898645.241120.100208.ung ho MS2020.298 be Tong Thi Thu Huyen
11/24/2020500,000Sender:79307006.DD:241120.SHGD:10002714.BO:LE CANH TINH.CT UNG HO BE HA VAN PHUC
11/24/2020500,000Sender:01310012.DD:241120.SHGD:10010647.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.297 BE HA VAN PHUC
11/24/2020500,000MBVCB.865204441.Gia dinh ong Tran Van Thin ung ho MS 2020.298 + 2020.284 + 2020.296 + 2020.297 + 2020.295.CT tu 0251002705254 TRAN HUA BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/2020500,000475307.241120.081312.UNG HO MS 2020.297 (BE HA VAN PHUC)-241120-08:13:08 475307
11/24/2020500,000MBVCB.865058189.MS 2020.298-BE TONG THI THU HUYEN.CT tu 0371000441906 NGUYEN DUC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/2020500,000MBVCB.865056536.MS 2020.298 (Tong Thi Thu Huyen).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/2020500,000131643.241120.012201.ung ho ms 2020-297 be Ha Van Phuc
11/24/2020800,000Sender:01310012.DD:241120.SHGD:10024048.BO:TRAN ANH VU.UNG HO MS 2020.298 BE TONG THI THUHUYEN
11/24/20201,000,000MBVCB.866133127.Ung ho MS 2020.295 (chi Tran Thi Phuong).CT tu 1017766579 NGUYEN HONG QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/20201,000,000MBVCB.865917456.ung ho MS 2020.297 (be Ha Van Phuc).CT tu 0381000409412 NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/20201,000,000MBVCB.865908472.ung ho MS 2020.298 (be Tong Thi Thu Huyen).CT tu 0381000409412 NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/20201,000,000MBVCB.865902757.U g ho MS 2020.296 (Em Tran Van Truong).CT tu 0381000409412 NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/20201,000,000046972.241120.114657.MS 2020 298 Tong thi thu Huyen FT20329799944744
11/24/20201,800,000485837.241120.091640.NGUYEN VAN CHO UNG HO MS 2020.293,294,295,296,297,298 MOI TH 300.000-241120-09:16:39 485837
11/24/20202,000,000MBVCB.865472719.Ung ho MS2020.298 be Tong Thi Thu Huyen.CT tu 0561000539114 BUI LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/20201,000IBVCB.866901294.gsg.CT tu 0911000044308 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/20202,000IBVCB.866333300.zxczxc.CT tu 0911000044308 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/202020,000MBVCB.867491149.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2020.299(chi pham my hoa).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/202020,000780720.251120.144714.Donate to NCHCCCL T11
11/25/202030,000IBVCB.866524226.Ung ho MS 2020 299 Chi Pham My Hoa.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/25/202050,000889672.251120.201546.IBFT Ung ho be Ha Van Phuc
11/25/202050,000147026.251120.165347.VIETTEL 400300 LIENNH 201125 201125664236091 400201 unghoms2020299chiphammyhoa
11/25/202050,000007976.251120.155730.ung ho MS 2020 299 chi Pham My Hoa
11/25/202050,000IBVCB.867202357.Giup ma so 2020 299 chi Pham My Hoa .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/25/202050,000450972.251120.140713.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020 299 chi Pham My Hoa
11/25/202050,000IBVCB.867008507.MS 2020 299 chi Pham My Hoa tinh Kien Giang.CT tu 0071000619984 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/25/202050,000529545.251120.114058.MS 2020 296 em Tran Van Truong
11/25/202050,000Sender:01309001.DD:251120.SHGD:10002712.BO:NGO THI HONG DIEP.UNG HO MA SO 2020 297
11/25/202050,000Sender:01360002.DD:251120.SHGD:10000429.BO:TRAN KHANH LY.UNG HO MS 2020.299 CHI PHAM MY HOA
11/25/202050,000037493.251120.093357.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020 229 chi Pham My Hoa
11/25/202060,000066111.251120.072243.giup ma so 2020 299 chi hoabi chan dau
11/25/202070,000587352.251120.201549.MS 2020.298 (be Tong Thi Thu Huyen)
11/25/2020100,000MBVCB.867609717.ung ho?MS?2020.299 (chi Pham My Hoa).CT tu 0511000429427 NGUYEN THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/2020100,000842034.251120.182941.UNG HO NCHCCCL BUI THI HA 0374855239
11/25/2020100,000489110.251120.175603.Vietcombank 0011002643148 MS2020288 giadinhThuVi
11/25/2020100,000810375.251120.162449.Ung ho MS2020299 Pham My Hoa
11/25/2020100,000Sender:01201001.DD:251120.SHGD:10003574.BO:BAO DIEN TU DAN TRI.BAO DIEN TU DEN TRI CT BANDOC UH CHO MS 2020.283 VO CHONG CHI OANH THEO DSKC TUAN 2.11.2020
11/25/2020100,000715518.251120.103120.Chuyen tien ung ho MS 2020.299 Pham my hoa
11/25/2020100,000375661.251120.102854.Ung ho MS 2020 299 chi Pham My Hoa
11/25/2020100,000660176.251120.102239.UNG HO MS : 2020.299 ( CHI PHAM MY HOA)-251120-10:22:23 660176
11/25/2020100,000697504.251120.101345.Ung ho MS 2020.299
11/25/2020100,000205633.251120.100642.MS 2020299
11/25/2020100,000656601.251120.093426.ung ho ms 2020. 299 pham my hoa
11/25/2020100,000725760.251120.091923.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020299 chi Pham My Hoa
11/25/2020100,000176862.251120.085157.Vinh Nam ung ho ms 2020 299 Pham My Hoa
11/25/2020100,000617729.251120.085136.Gia dinh Le Tan Thanh uh MS 2020.298 be Tong Thi Thu Huyen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat F
11/25/2020100,000999950.251120.084800.MS 2020 299 UH chi Pham my Hoa
11/25/2020100,000MBVCB.866536759.MS 2020-299 (Pham My Hoa).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/2020100,000133206.251120.084319.ung ho MS 2020 299 PHAM MY HOA
11/25/2020100,000609135.251120.083848.Ung ho MS 2020.299 chi Pham My Hoa FT20330592607953
11/25/2020100,000MBVCB.866512441.MS 2020.299 chi PHAM MY HOA.CT tu 0201000657240 NGUYEN THI HA CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/2020100,000598451.251120.082043.Ung ho MS 2020.299 pham my hoa FT20330731802906
11/25/2020100,000080472.251120.074127.Ms 2020 299 ung ho c phammyhoa
11/25/2020100,000555826.251120.073443.ung ho MS 2020.299 chi Pham My Hoa
11/25/2020100,000420226.251120.071809.ung ho MS 2020.299( chi Pham My Hoa)
11/25/2020100,000041529.251120.062507.UH MS 2020 299 Pham My Hoa
11/25/2020100,000020726.251120.060625.Vietcombank 0011002643148 UNG HO MS 2020 299 CHI PHAM MY HOA
11/25/2020100,000390978.251120.055956.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 299 chi Pham My Hoa
11/25/2020100,000500629.251120.055137.MS 2020 299 ung ho chi Pham My Hoa bi gay chan
11/25/2020100,000993837.251120.054846.PHAM THI BE NGOAN chuyen tien ung ho MS 2020 299 chi PHAM MY HOA-VNPT2020112543213146
11/25/2020100,000090503.251120.051326.Ung ho Pham my Hoa MS 2020.299
11/25/2020200,000IBVCB.867725282.Ung ho MS 2020.299(Pham My Hoa).CT tu 0021000899947 NGUYEN THI LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/2020200,000MBVCB.867575487.Ung ho Ms: 2020296( Em Tran Van Truong).CT tu 0211000119989 NGUYEN THI THUY HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/2020200,000080840.251120.174110.MS 2020.299 Pham My Hoa FT20330712901053
11/25/2020200,000IBVCB.867365504.TRAN NHO THAI chuyen khoan MS 2020.295 (chi Tran Thi Phuong).CT tu 0491000046433 TRAN NHO THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/2020200,000MBVCB.867328227.TRAN NGOC SY chuyen tien.CT tu 0091000635756 TRAN NGOC SY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/2020200,000020509.251120.163729.Ung ho MS 2020.299 Pham My Hoa FT20330401979898
11/25/2020200,000220980.251120.160709.ung ho MS 2020.299 (chi PHAM MY HOA)
11/25/2020200,000024609.251120.160405.ung ho MS 2020299 chi Pham My Hoa
11/25/2020200,000MBVCB.867198350.MS 2020 299.CT tu 0021000562612 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/25/2020200,000IBVCB.867097736.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.298 cho be Tong Thi Thu Huyen.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/2020200,000988667.251120.140434.ung ho MS 2020 296 Tran Van Truong
11/25/2020200,000IBVCB.866958257.MS 2020 299 chi Pham My Hoa.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/25/2020200,000IBVCB.866928170.Bi tai nan chan can phau thuat.CT tu 0421000524393 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/25/2020200,000638473.251120.125008.MS 2020 299 ung ho chi Pham My Hoa
11/25/2020200,000484355.251120.124023.Vietcombank 0011002643148 2020 299
11/25/2020200,000757758.251120.113139.C Thanh ung ho MS2020.297 FT20330309739675
11/25/2020200,000208114.251120.103214.ung ho Pham My Hoa
11/25/2020200,000654155.251120.095516.UNG HO MS2020.297 (HA VAN PHUC)-251120-09:55:21 654155
11/25/2020200,000MBVCB.866644467.Ung ho ma so : 2020 299 pham my hoa .CT tu 0071000077320 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/2020200,000MBVCB.866624155.Ung ho MS 2020.299.CT tu 0121001165028 HOANG DINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/2020200,000287929.251120.091824.NGUYEN THANH NAM Chuyen tien ung ho ma so 2020.299(chi Pham My Hoa)
11/25/2020200,000MBVCB.866588740.Ms 2020.299 (pham my hoa).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/2020200,000738853.251120.090252.Ung ho MS 2020.299 chi Pham My Hoa
11/25/2020200,000234631.251120.085603.Ung ho MS 2020.296
11/25/2020200,000612238.251120.084821.ung ho MS 2020.299 chi Pham My Hoa
11/25/2020200,000135872.251120.084747.Ung ho MS 2020.299 ( chi pham my hoa )
11/25/2020200,000611621.251120.084236.Ung ho ms 2020299 pham thi hoa FT20330620813814
11/25/2020200,000453575.251120.084007.Vietcombank 0011002643148 ms 2020 299 pham my hoa
11/25/2020200,000IBVCB.866527346.ung ho MS 2020.296.CT tu 0611001703829 NGUYEN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/2020200,000150993.251120.083500.ung ho MS 2020.299( Chi Pham My Hoa)
11/25/2020200,000117772.251120.081504.Ung ho ms 2020 299 chi pham my hoa
11/25/2020200,000593401.251120.081032.Ung ho MS 2020.299 chi pham my hoa FT20330508171752
11/25/2020200,000Sender:79305001.DD:251120.SHGD:10000051.BO:TRAN VINH TRUNG.MS 2020 299
11/25/2020200,000186678.251120.080426.Ung ho MS 2020.299
11/25/2020200,000584346.251120.074630.Ung ho MS 2020.299 chi Pham My Hoa. FT20330963757509
11/25/2020200,000MBVCB.866460114.MS 2020.295 (Tran Thi Phuong).CT tu 0301002910537 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/2020200,000MBVCB.866458324.MS 2020.299 (Pham My Hoa).CT tu 0301002910537 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/2020200,000394492.251120.072435.Vietcombank 0011002643148 ung ho chi Hoa Kien Giang
11/25/2020200,000581472.251120.065847.Ung ho MS 2020.299 chi PHAM MY HOA
11/25/2020200,000128475.251120.065408.ung ho ms 2020.299 (chi Pham My Hoa)
11/25/2020200,000568530.251120.062912.Ung ho MS 2020.297 be Ha Van Phuc FT20330059241380
11/25/2020200,000466538.251120.061710.MS 2020.299 chi Pham My Hoa
11/25/2020200,000036786.251120.060230.ung ho MS 2020 299 chi Pham My Hoa
11/25/2020200,000MBVCB.866414828.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.299 (chi Pham My Hoa)Vietnamnet 25/11/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/2020200,000627884.251120.054106.UNG HO CHI PHAM MY HOA-251120-05:41:09 627884
11/25/2020200,000MBVCB.866409161.BUI VAN KIEN chuyen tienung ho MS 2020.299 (chi Pham My Hoa).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/2020300,000MBVCB.867705005.Vo Thi Ngoi chuyen tien Ung ho MS 2020.299 (chi Pham My Hoa).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/2020300,000881375.251120.192110.IBFT MS 2020.299 chi Pham My Hoa
11/25/2020300,000101740.251120.180238.Ung ho ma so 2020.299 chi pham My hoa
11/25/2020300,000114269.251120.170633.ms2020 .296 ( tran Van truong) ms 2020 .297 (ha van phuc) ms 2020.299(pham my hoa ) moi nguoi 100k
11/25/2020300,000480654.251120.165818.MS 2020.293 Anh Nguyen Duy Tien
11/25/2020300,000480613.251120.165547.MS 2020.292 Truong Le Thanh Danh
11/25/2020300,000IBVCB.867266447.DANG DINH TUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.299 (chi Pham My Hoa).CT tu 0011000406195 DANG DINH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/2020300,000279218.251120.160048.UNG HO MS 2020.299 CHI PHAM MY HOA
11/25/2020300,000MBVCB.867195973.MS 2020 286 Lieu Cam Linh.CT tu 0021000562612 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/25/2020300,000MBVCB.867145074.ung ho MS 2020.299 (chi Pham My Hoa).CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/2020300,000IBVCB.867142031.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.299 (chi Pham My Hoa).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/2020300,000IBVCB.867094938.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.294 cho em Tran Tuan Kiet.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/2020300,000IBVCB.867091770.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.293 cho anh Nguyen Duy Tien.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/2020300,000906752.251120.142944.Chuyen tien ung ho MS2020.299 ch Pham My Hoa
11/25/2020300,000MBVCB.867044333.MS 2020.296 em Tran Van Truong.CT tu 0021000289373 PHAM THI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/2020300,000882221.251120.142043.Ung ho MS 2020.296 FT20330018506650
11/25/2020300,000374891.251120.124406.ZP5MTG831118 201125000064597 ung ho ms 2020.299
11/25/2020300,000701171.251120.102948.ms 2020.299 FT20330162409771
11/25/2020300,000350963.251120.101755.MS 2020 297 be Ha Van Phuc
11/25/2020300,000466692.251120.101730.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 289
11/25/2020300,000MBVCB.866608176.ms 2020 295 Tran Thi Phuong.CT tu 0071004243373 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/25/2020300,000IBVCB.866527046.Ms 2020297 be ha van phuc.CT tu 0121001657537 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/25/2020300,000098500.251120.075952.ung ho MS 2020 299 chi Pham My Hoa
11/25/2020300,000088894.251120.075037.2020 299 pham thi My hoa
11/25/2020300,000571644.251120.065125.MS 2020.299 FT20330059322541
11/25/2020300,000497877.251120.064051.LE VAN HANH
11/25/2020300,000567737.251120.062225.Ung ho MS 2020.299 chi Pham Thi My Hoa FT20330620929952
11/25/2020300,000122184.251120.060253.ung ho MS 2020.299 (chi Pham My Hoa)
11/25/2020300,000MBVCB.866413742.2020.299 chi Pham My Hoa.CT tu 0081000833299 NGUYEN VAN LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/2020400,000MBVCB.866454329.Ong ba Khai Tam gui chau Pham My Hoa,ms 2020.299 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/2020400,000569905.251120.063953.Ung ho MS 2020.286 Lieu Cam Linh FT20330830907994
11/25/2020500,000263765.251120.221442.Ung ho MS 2020.295-chi Tran Thi Phuong FT20331836714001
11/25/2020500,000262071.251120.221051.Ung ho MS 2020.29 - chi Pham My Hoa FT20331930422430
11/25/2020500,000043541.251120.215658.202029Chi Pham My Hoa
11/25/2020500,000783762.251120.215451.UNG HO MS 2020299 PHAM MY HOA-251120-21:54:49 783762
11/25/2020500,000772707.251120.201733.UNG HO MS 2020.299 (CHI PHAM MY HOA)-251120-20:16:46 772707
11/25/2020500,000533070.251120.192605.Vietcombank 0011002643148 LE CAI chuyen khoanung hoMS2020299 chi Pham My Hoa kien giang
11/25/2020500,000252142.251120.190605.Ung ho MS 2020.299 chi Pham My Hoa
11/25/2020500,000MBVCB.867478331.ung ho MS?2020299 chi Pham My Hoa.CT tu 0071004812054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/25/2020500,000214531.251120.153613.Ung ho MS 2020.299 (chi Pham My Hoa
11/25/2020500,000944388.251120.152445.UH MS 2020.297 Be Ha Van Phuc FT20330501089538
11/25/2020500,000IBVCB.867138507.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.298 (be Tong Thi Thu Huyen).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/2020500,000MBVCB.867081580.NGUYEN XUAN HUNG cb huu tri ung ho MS 2020.299 ( Pham my Hoa).CT tu 0071000890408 NGUYEN XUAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/2020500,000825972.251120.130712.Ung ho Pham My Hoa MS 2020.299 FT20330342023502
11/25/2020500,000136841.251120.123745.Ungho ms 2020.299 pham my hoa
11/25/2020500,000792196.251120.115322.Ung ho MS 2020.299 chi Pham My Hoa
11/25/2020500,000671217.251120.111145.2020.299 UNG HO CHI HOA-251120-11:11:33 671217
11/25/2020500,000IBVCB.866710523.ung ho ms 2020296 em tran van truong.CT tu 0071001942641 VO CU VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/2020500,000686582.251120.100309.ung ho MS 2020.298
11/25/2020500,000Sender:79310001.DD:251120.SHGD:10007571.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.299 CHI PHAMMY HOA
11/25/2020500,000634246.251120.091108.ung ho MS 2020.299
11/25/2020500,000457330.251120.091057.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020 299 chi Pham My Hoa
11/25/2020500,000152106.251120.090835.ung ho 2020.299 chi Pham My Hoa
11/25/2020500,000Sender:79334001.DD:251120.SHGD:10000668.BO:PHAM NGOC THUY TRANG0471675.UNG HO PHAM MY HOA.MS 2020.299 (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
11/25/2020500,000768918.251120.084223.Ung ho MS 2020 299 PHAM MY HOA- Ma GD:768918. So TK dich:....3148. Ma NH dich:970436
11/25/2020500,000606393.251120.084216.Chuyen tien MS 2020.299 Pham My Hoa
11/25/2020500,000186409.251120.080128.MS 2020.299
11/25/2020500,000184795.251120.074114.Ung ho MS 2020.299 ( chi Pham My Hoa)
11/25/2020500,000MBVCB.866463157.HUYNH DUY THAI ung ho MS 2020.299 (chi Pham My Hoa).CT tu 0071005378162 HUYNH DUY THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/2020500,000630770.251120.071727.UNG HO MS 2020.299 (CHI PHAM MY HOA) - NAMO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT-251120-07:17:25 630770
11/25/2020500,000183368.251120.071712.Ung ho MS 2020.299 (chi Pham My Hoa)
11/25/2020500,000MBVCB.866440586.Ung ho chi Pham My Hoa ms 2020.299.CT tu 0281000250480 TRAM HO TUONG MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/2020500,000571817.251120.065232.Giup ms 2020.299 chi Pham My Hoa FT20330840009908
11/25/2020500,000570892.251120.064651.Vc Tran Dai Giang Honson UHMS2020.299 PhamMyHoa FT20330464548802
11/25/2020500,000568928.251120.063232.2020.299 FT20330720049521
11/25/2020500,000MBVCB.866424031.ung ho MS 2020.299 Pham My Hoa.CT tu 1013302965 TRAN VO TU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/2020500,000628101.251120.055610.UNG HO MS 2020.299 (CHI PHAM MY HOA)-251120-05:55:57 628101
11/25/2020500,000564312.251120.052958.Ung ho MS 2020.299 chi Pham My Hoa FT20330756500931
11/25/20201,000,000914828.251120.145535.Ung ho MS 2020.299 -Pham My Hoa FT20330808663119
11/25/20201,000,000MBVCB.866931626.ung ho MS 2020.299 (chi Pham My Hoa).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/20201,000,000234365.251120.112049.MS2020299(CHI PHAM MY HOA)
11/25/20201,000,000IBVCB.866756438.Ung ho MS 2020.299 chi Pham My Hoa.CT tu 0011000577149 LE THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/20201,000,000450641.251120.103004.ung ho MS 2020.299 ( chi Pham My Hoa)
11/25/20201,000,000CO THO UNG HO MS2020299 - CHI PHAM MY HOA // NNOP: HUYNH THANH QUAN
11/25/20201,000,000MBVCB.866562668.LE KONG SON chuyen tien ung ho co Hoa MS 2020.299.CT tu 0041000293244 LE KONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/20201,000,000138335.251120.063155.ung ho MS 2020299 chi Pham My Hoa
11/25/20201,500,000KH LE VAN TAM NT- NGAN GUI UNG HO MS 2020.279 (EM NHAT HIEU)
11/25/20202,000,000MBVCB.866762831.Ung ho MS 2020.299 (Chi Pham My Hoa)..CT tu 0251001037068 NGUYEN HUU TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/20202,000,000Sender:79307005.DD:251120.SHGD:10005569.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2020.286 (LIEU CAMLINH) 1 TRIEU, MS 2020.299 (CHI PHAM MY HOA)
11/25/20202,000,000125697.251120.063302.ung ho MS 2020.299 (chi Pham My Hoa)
11/25/20203,000,000725787.251120.105629.Duong Minh Danh ung ho MS 2020.299 chi Pham My Hoa FT20330198997820
11/26/20201,000IBVCB.868931887.ada.CT tu 0911000071199 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/20201,000IBVCB.868928069.ada.CT tu 0371000520508 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/20205,000IBVCB.868313933.dhykul.CT tu 0531002594397 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/202020,000MBVCB.869094076.ung ho chuong trinh NCHCCCL.CT tu 1016734733 NGUYEN THUC PHIEN NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/202030,000457167.261120.223117.Ung ho NCHCCCL Tran Minh Anh
11/26/202030,000IBVCB.867954004.Ung ho MS 2020 300 Be Nguyen Dang Quang.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/26/202050,000456247.261120.222103.Ung Ho NCHCCCL Tran Anh Tung 0915603977
11/26/202050,000092495.261120.221927.UNG HO NCHCCCL
11/26/202050,000081213.261120.210020.Ms 2020 300 be Nguyen Dang Quang
11/26/202050,000401124.261120.210013.Dong gip chuong trinh NCHCCCL
11/26/202050,000MBVCB.869015636.NCHCCCL nguyen thien ngan 0326881018.CT tu 0741000629501 NGUYEN THIEN NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/202050,000914876.261120.205541.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NCHCCCL Nguyen Hoang Yen Linh 0863875244
11/26/202050,000IBVCB.869004024.Giup ma so 2020 300 be Nguyen Dang Quang .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/26/202050,000567039.261120.184947.ung ho NCHCCCL Ly Trang Vinh 0949262996
11/26/202050,000573080.261120.124202.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020 300 be Nguyen Dang Quang
11/26/202059,000040559.261120.060438.ung ho chau ms 2020 300
11/26/202070,000447959.261120.094237.ung ho ma so 2020 300 be Nguyen Dang Quang
11/26/202070,000897388.261120.064732.NCHCCCL Trinh Hoang Anh Duy 0985067811
11/26/2020100,000MBVCB.869118103.NGUYEN THI HONG HANH chuyen tien.CT tu 0071000743903 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/2020100,000520365.251120.225936.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 2020 299 chi Phan My Hoa
11/26/2020100,000996032.261120.224518.Ung ho NCHCCCL Nguyen Trung Anh 0969119534 FT20332603030501
11/26/2020100,000MBVCB.869104930.HUYNH MINH TRANG ung ho NCHCCCL 0941946161.CT tu 0841000034253 HUYNH MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/2020100,000653398.261120.222748.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Donate NCHCCCL
11/26/2020100,000MBVCB.869075002.NGO HONG TAM chuyen tien.CT tu 0061001103610 NGO HONG TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/2020100,000MBVCB.869062003.NCHCCCL TRINH KIM KHANH 0949325141.CT tu 0111000268619 TRINH KIM KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/2020100,000IBVCB.869053373.NCHCCCL TRAN THI KIM THI 0329241990.CT tu 1015156236 TRAN THI KIM THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/2020100,000MBVCB.869024547.NCHCCCL le thi nguyet thu 0909109218.CT tu 0111000265263 LE THI NGUYET THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/2020100,000227589.261120.210106.Vietcombank 0011002643148 PHAN THI TUYET chuyen khoan xin ung ho
11/26/2020100,000079569.261120.205049.NCHCCCL Nguyen Thi Thu Hang 0978489578
11/26/2020100,000IBVCB.869006945.NCHCCCL le hai duong 0917688182.CT tu 0281000363638 LE HAI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/2020100,000937871.261120.204644.NCHCCCL ung ho FT20332082998266
11/26/2020100,000806936.261120.173531.Gia dinh Le Tan Thanh uh MS 2020.300 be Nguyen Dang Quang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT
11/26/2020100,000875208.261120.171347.ms 2020.298 ung ho chau Tong Thi Thu Huyen
11/26/2020100,000874249.261120.171240.ms 2020.299 ung ho chi Pham My Hoa
11/26/2020100,000873185.261120.171126.ms 2020.300 ung ho chau Nguyen Dang Quang
11/26/2020100,000862248.261120.165931.ms 2020.296 ung ho em Tran Van Tuong
11/26/2020100,000198596.261120.163311.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020299 Chi Pham My Hoa Nam Du
11/26/2020100,000772985.261120.153043.ung ho ms 2020.300 Quang
11/26/2020100,000595120.261120.134352.Gia dinh Le Tan Thanh uh MS 2020.299 chi Pham My Hoa. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20331
11/26/2020100,000961129.261120.115639.Ung ho 2020 299 chi Pham My Hoa
11/26/2020100,000960847.261120.115533.Ung ho 2020 300 be Nguyen Dang Quang
11/26/2020100,000476065.261120.105841.Ung ho MS 2020297 be ha van phuc FT20331737070066
11/26/2020100,000nguyen thi ngoc huyen ung ho be ha van phuc ms 2020.297
11/26/2020100,000NGUYEN Y UNG HO BE DANG QUANG MS 2020.300
11/26/2020100,000743812.261120.085537.Ung ho be Nguyen Dang Quang MS 2020.300
11/26/2020100,000150456.261120.083147.Vinh Nam ung ho ms 2020 300 be Nguyen Dang Quang
11/26/2020100,000MBVCB.867864447.gd Dang Van Nhat ung ho ma so: MS 2020.300 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/2020100,000MBVCB.867861690.gd Dang Van Nhat ung ho ma so: MS 2020.298 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/2020100,000MBVCB.867831718.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.300 (be Nguyen Dang Quang)Vietnamnet 26/11/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/2020100,000MBVCB.867820832.Ung ho MS 2020.299 (chi Pham My Hoa).CT tu 0611001905526 NGUYEN VAN LUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/2020150,000982354.261120.220959.NCHCCCL Pham Thi Huong Giang 0963813170 FT20332071340237
11/26/2020200,000927543.261120.193734.NCHCCCL PHAM THI ANH HONG 0775409400-261120-19:37:48 927543
11/26/2020200,000Sender:79202002.DD:261120.SHGD:10002718.BO:NGUYEN THI KIM OANH.995220112639114 UNG HO MS2020.296 EM TRAN VAN TRUONG
11/26/2020200,000844001.261120.114919.UNG HO MS 2020.300 (BE NGUYEN DANG QUANG)-261120-11:49:18 844001
11/26/2020200,000843744.261120.114813.UNG HO MS 2020.299 (CHI PHAM MY HOA)-261120-11:48:05 843744
11/26/2020200,000621895.261120.114656.ung ho MS: 2020.299 ( chi Pham My Hoa)
11/26/2020200,000298657.261120.101914.MS 2020.300
11/26/2020200,000MBVCB.868097920.MS 2020.300.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/2020200,000IBVCB.868054079.MS 2020 300 be Nguyen Dang Quang.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/26/2020200,000IBVCB.868046749.Gia dinh Su Hao - Lo E, cc ehome2, Phuoc Long B, Quan 9, TP HCM. Ung ho MS 2020.300 (be Nguyen Dang Quang).CT tu 0071001039946 TRAN NAM TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/2020200,000MBVCB.868042161.Ung ho MS 2020.300.CT tu 0011004024512 PHAM HAI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/2020200,000MBVCB.868034040.MS 2020 300 be Nguyen Dang Quang.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/26/2020200,000280650.261120.092847.NGUYEN THANH NAM Chuyen tien ung ho chau Nguyen Dang Quang (MS 2020.300)
11/26/2020200,000Sender:79310001.DD:261120.SHGD:10005719.BO:NGUYEN THI HAI TIEN.MS 2020.296 UNG HO EM TRANVAN TRUONG
11/26/2020200,000IBVCB.867994036.MS 2020300 MS 2020294.CT tu 0011004237550 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/26/2020200,000MBVCB.867983551.Ms 2020.300.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/2020200,000861390.261120.085227.Vietcombank 0011002643148 Le Tuong ung hoMS2020299 chau Pham My Hoa kien giang
11/26/2020200,000427853.261120.085021.Chuyen tien ung ho MS 2020.299 chi Pham My Hoa.
11/26/2020200,000400062.261120.082050.le thi tam ung ho ma so 2020.300 be nguyen dang quang
11/26/2020200,000110344.261120.080448.Ung ho Ms 2020 300 Nguyen Dang Quang
11/26/2020200,000924041.261120.074444.IBFT MS 2020.296 ung ho tran van truong
11/26/2020200,000251491.261120.073725.Ung ho MS 2020.300(be Nguyen Dang Quang)
11/26/2020200,000250336.261120.072844.MS 2020.300 be Ng dang quang
11/26/2020200,000360760.261120.072253.ung ho dum minh
11/26/2020200,000MBVCB.867854673.PHAM THI BICH NGOC chuyen tien ung ho?MS 2020.300?(be Nguyen Dang Quang).CT tu 0871004256514 PHAM THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/2020200,000317040.261120.061213.Ung ho ms 2020 300 be nguyen dang quang FT20331555169422
11/26/2020200,000237237.261120.001455.ung ho MS 2020.299 (chi Pham My Hoa)
11/26/2020250,000MBVCB.869047380.benh ung thu.CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/26/2020300,000994114.261120.212716.ung ho NCHCCCL Van Dang Thuy Linh 0988072627
11/26/2020300,000280031.261120.202657.ms 2020.300 be Nguyen Dag Quang
11/26/2020300,000890858.261120.173151.ung ho ms 2020.300 be nguyen dang quang
11/26/2020300,000MBVCB.868591904.Ung ho MS2020.300( be Nguyen Dang Quang).CT tu 0181003632738 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/2020300,000683031.261120.152424.MS 2020299 - Pham My Hoa FT20331403433008
11/26/2020300,000646111.261120.144539.duong hieu nghia ung ho ms 2020 297 be ha van phuc FT20331497903954
11/26/2020300,000MBVCB.868183860.Ung ho MS 2020.300 be Nguyen dang quang.CT tu 0451000409670 HOANG VAN HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/2020300,000MBVCB.868051473.VU THI THO chuyen tien Ung ho MS 2020.296 (Em Tran Van Truong).CT tu 0061001089805 VU THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/2020300,000542092.261120.091753.Vietcombank 0011002643148 giup do be Nguyen Dang Quang MS 2020 300
11/26/2020300,000MBVCB.867930051.Uh MS 2020.299 chi Pham My Hoa. HDPT Hoangf Thij Nguyeen TT Tien Hai Thai Binh uh.CT tu 1031000363636 LE HOANG CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/2020300,000MBVCB.867829214.Ung ho ms 2020.300 (be nguyen dang quang).CT tu 0901000006388 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/2020500,000277753.251120.225036.Ung ho ms 2020 296 em tran van truong FT20331631172869
11/26/2020500,000052878.261120.221240.IBFT NCHCCCL PHUONGLINH 0834033034
11/26/2020500,000051729.261120.220004.IBFT Ung ho NCHCCCL - Mai Vu
11/26/2020500,000IBVCB.869057655.MS 2020 300 be NGUYEN DANG QUANG TP Ha Noi.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/26/2020500,000MBVCB.869009332.ung ho MS 2020.300 (be Nguyen Dang Quang).CT tu 0121002473635 VO BA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/2020500,000IBVCB.868678627.Ung ho MS2020 300 be Nguyen Dang Quang o Chuong oi.CT tu 0011000259553 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/26/2020500,000Sender:79323001.DD:261120.SHGD:10003086.BO:TRAN THI LE HOA.UNG HO CHO MA SO 2020.296EM TRAN VAN TRUONG
11/26/2020500,000Sender:79323001.DD:261120.SHGD:10003088.BO:TRAN THI LE HOA.UNG HO CHO MA SO 2020.299CHI PHAM MY HOA
11/26/2020500,000788029.261120.154514.ms2020.300
11/26/2020500,000MBVCB.868555788.Giup do 2020.300.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/2020500,000655629.261120.131300.UH MS 2020.299
11/26/2020500,000MBVCB.868056420.Ung ho MS 2020.300 (be Nguyen Dang Quang).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/2020500,000813097.261120.092348.UNG HO MS 2020.300 (BE NGUYEN DANG QUANG)-261120-09:23:47 813097
11/26/2020500,000374140.261120.085855.Ung ho chi Pham My Hoa sdt 0949777453 dieu tri gay xuong dui FT20331494587677
11/26/2020500,000397569.261120.081806.ung ho be Nguyen Dang Quang. MS 2020.300
11/26/2020500,000MBVCB.867892407.HUYNH DUY THAI ung ho MS 2020.300 (be Nguyen Dang Quang).CT tu 0071005378162 HUYNH DUY THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/2020500,000MBVCB.867891046.Ung ho Ms 2020.300 ( Be Dang Quang ).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/2020500,000MBVCB.867863623.MS 2020.300 ( Nguyen dang Quang).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/2020500,000MBVCB.867856098.MS2020.300( be Nguyen Dang Quang).CT tu 0071003250840 TRUONG THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/2020500,000MBVCB.867845944.MAI HUU LINH chuyen tien ung ho MS 2020.300(be Nguyen Dang Quang).CT tu 0061000751234 MAI HUU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/2020500,000916987.261120.061548.IBFT MS 2020.300 be nguyen dang quang
11/26/2020500,000IBVCB.867830929.Ung ho MS 2020.299 (C.Pham My Hoa).CT tu 0501000015819 NGUYEN THI THIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/20201,000,000996053.261120.152806.IBFT ung ho MS 2020.299
11/26/20201,000,000Sender:01310001.DD:261120.SHGD:10008029.BO:TONG THI HAI THU.UNG HO MS 2020.296 EM TRAN VANTRUONG
11/26/20201,000,000258283.261120.081253.chi Tran Chau ung ho MS 2020.300( chau Quang)
11/26/20201,000,000823818.261120.073948.Vietcombank 0011002643148 VU THI VIET HA gui MS 2020 300 be LE NGUYEN DANG QUANG
11/26/20202,000,000MBVCB.868279224.Ung ho MS 2020.299 ( chi Pham My Hoa).CT tu 0281000598317 VO THI THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/20203,000,000830713.261120.162659.ung ho MS 2020.287 em Tran The Bao
11/26/20203,000,000828448.261120.162441.ung ho MS 2020.286 lieu cam linh
11/26/20203,000,000819916.261120.161612.ung ho MS 2020.289 em Nhu Quynh
11/26/20205,000,000928426.261120.194428.UNGHO MS 2020.299(CHI PHAM MY HOA-261120-19:44:20 928426
11/26/20208,500,000Sender:79356001.DD:261120.SHGD:10000318.BO:NGUYEN THI BAY.0011002643148 CHUYEN KHOAN
11/27/20202,000IBVCB.869381683.a.CT tu 0531002575888 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/27/20202,003IBVCB.870035707.love.CT tu 0721000668909 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/27/202010,000269121.271120.233915.em la hoc sinh khong co nhieu nhung co ti it teo cam on chuong trinh nhu chua he co cuoc chia ly
11/27/202010,000038877.271120.175728.Vietcombank 0011002643148 PHAN VAN LUAN chuyen khoan
11/27/202010,000002403.271120.000859.Motchutlongguidenchuongtrinha
11/27/202020,000299008.271120.100934.UNG HO NCHCCCL THU HA
11/27/202020,000IBVCB.869410429.Ung ho MS 2020 301 Em Le Quang Sang.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/27/202020,000105756.271120.000939.sinh vien gop chut suc aj
11/27/202023,000Sender:01310012.DD:271120.SHGD:10006862.BO:NGUYEN THI KIM VAN.UNG HO NCHCCCL
11/27/202030,000432299.271120.104922.Ung ho NCHCCCL - To Kieu Nhi - 0925486246.
11/27/202050,000012525.261120.235535.NCHCCCL Hoang Thi Minh Thuy 0368477790 FT20332493478870
11/27/202050,000745467.271120.234931.NCHCCCL LY HUYNH LIEN 0896979066 FT20333950600320
11/27/202050,000MBVCB.870559156.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2020.301(em le quang sang).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/202050,000904678.271120.221049.Ung ho NCTCCCL
11/27/202050,000707229.271120.215200.NCHCCCL LE PHUONG QUYNH 0387434286 FT20333832320106
11/27/202050,000IBVCB.870458906.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2020.301 (em Le Quang Sang). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/202050,000IBVCB.870447543.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2020.300 (be Nguyen Dang Quang). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/202050,000IBVCB.870391447.Giup ma so 2020 301 em Le Quang Sang .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/27/202050,000751722.271120.195622.Vietcombank 0011002643148 ung ho NCHCCCL LE THI LAN HUONG 0967916662
11/27/202050,000MBVCB.870288360.LE THI THANH NHI chuyen tien.CT tu 1015858190 LE THI THANH NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/202050,000565449.271120.185916.Ung ho NCHCCCL NGUYEN QUANG THI 0346904306
11/27/202050,000758573.271120.182821.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN VAN DUONG chuyen khoan
11/27/202050,000080253.271120.181128.NCHCCCL VU THI DUYEN 0326844126-271120-18:11:26 080253
11/27/202050,000IBVCB.869888274.Ung ho ma so MS 2020 301 em Le Quang Sang.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/27/202050,000MBVCB.869819268.phan van anh ung ho MS 2020.279( em Nhat Hieu).CT tu 1015001136 PHAN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/202050,000MBVCB.869817452.ung ho MS 2020.301( em Le Quang Sang).CT tu 1015001136 PHAN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/202050,000634216.271120.130600.NCHCCCL Duong Kim Nam 0985751632
11/27/202050,000701165.271120.121622.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020 301 em Le Quang Sang
11/27/202050,000768825.271120.113711.MS 2020.301 (em Le Quang Sang)
11/27/202050,000187473.271120.102957.Ung ho MS 2020-291
11/27/202050,000182900.271120.102505.Uh 2020-295
11/27/202050,000070935.271120.082516.Ung ho NCHCCCL FT20332080005200
11/27/202050,000065976.271120.081553.NCHCCCL VIET HA 0369131745 FT20332441858233
11/27/202050,000136810.271120.070159.ung ho ct nhu chua tung co cuoc chia ly
11/27/202050,000247121.271120.065340.NCHCCCL Hoang Huyen Trang 0868643825
11/27/202050,000MBVCB.869200199.gd Dang Van Nhat ung ho ma so: MS 2020.299 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/202050,000MBVCB.869198349.gd Dang Van Nhat ung ho ma so: MS 2020.301 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/202050,000MBVCB.869196093.ung ho ms 2020.301 Le Quang Sang.CT tu 0011004097740 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/202050,000013176.271120.012906.Ung ho nhu chua he co cuoc chia ly
11/27/202050,000MBVCB.869155724.Ung ho chuong trinh NCHCCCL.CT tu 0831000044467 NGUYEN TUONG VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/202050,000017050.271120.002243.Ung ho NCHCCCL Page 0817W 0962259919 FT20332426680540
11/27/202050,000MBVCB.869147181.chuyen tien ung ho ctrinh NCHCCCL.CT tu 0971000012851 TRAN THI NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/202060,000MBVCB.869278227.gui em 2020 301.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/202075,000346837.271120.102559.NCHCCCL Phan Quoc Bau 0327107799
11/27/2020100,000011673.261120.235126.Cua it long nhieu mong chuong trinh tiep tuc phat song giup do duoc nhieu gia dinh tim lai duoc nhau
11/27/2020100,000462734.261120.234938.Ung ho chuong trinh NCHCCCL
11/27/2020100,000MBVCB.869131307.Ung ho ctr NCHCCCL.CT tu 0421000479216 NGUYEN KIEU NHA THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/2020100,000MBVCB.870534842.Ung ho NCHCCCL Tang Phat 0902340066.CT tu 0331000424726 TANG PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/2020100,000IBVCB.870532676.NGUYEN KHAC THINH chuyen khoan ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia ly, A Di Da Phat.CT tu 0451000418299 NGUYEN KHAC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/2020100,000321739.271120.223850.Ung ho chung trinh NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY
11/27/2020100,000688645.271120.222615.chuc chuong trinh phat trien mai mai
11/27/2020100,000MBVCB.870500504.VO THI ANH THI chuyen tien ung ho NCHCCCL.CT tu 1001000300644 VO THI ANH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/2020100,000669766.271120.220429.NCHCCCL Le Ban Mai 0963562007
11/27/2020100,000317259.271120.220329.Ung ho NCHCCCL
11/27/2020100,000058956.271120.214412.ISL20201127214328398-uh MS 2020.300 be nguyen dang Quang
11/27/2020100,000847833.271120.203715.Chuyen tien ung ho MS 2020.301 em Le Quang Sang
11/27/2020100,000MBVCB.870272184.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Hong Ngoc 0799599579.CT tu 0111000206031 NGUYEN THI HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/2020100,000561569.271120.180320.Ung ho NCHCCCL Dao Dinh Luyen 0981334097 FT20332048817105
11/27/2020100,000321219.271120.175805.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho NCHCCCL
11/27/2020100,000MBVCB.870059754.NCHCCCL Hoang Quoc Phong 0963221927.CT tu 1013163463 HOANG QUOC PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/2020100,000878014.271120.151057.NCHCCCL VUSONHUNG 0369318518
11/27/2020100,000195892.271120.135746.Ms 2020 301 em Le Quang Sang
11/27/2020100,000305020.271120.132355.NCHCCCL Cao Thi Hanh Ngan 0946688816 FT20332650959492
11/27/2020100,000063154.271120.112018.NCHCCCL vu thu ha 0972850828
11/27/2020100,000358001.271120.104147.Ung ho Le quang Sang MS 2020.301
11/27/2020100,000153853.271120.101146.Dinh Thi Thu ung ho MS 2020.301 em Le Quang Sang FT20332531650850
11/27/2020100,000137568.271120.095213.NCHCCCL HOANG MINH THANG 0376638406
11/27/2020100,000239491.271120.092459.Chuyen tien ungho em MS 2020.301 em Le Quang Sang
11/27/2020100,000MBVCB.869348313.Ung ho MS 2020.301 Le Quang Sang , chuc mau co anh sang , csm on bao VNNet.CT tu 0531002615249 LUU THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/2020100,000214004.271120.085851.Ung ho MS 2020.301 em Le Quang Sang
11/27/2020100,000125308.271120.082247.Vinh Nam ung ho ms 2020 301 em Le Quang Sang
11/27/2020100,000063991.271120.081155.Ung ho NCHCCCL FT20332600080291
11/27/2020100,000109302.271120.071928.ung ho e le quang sang ms 2020301
11/27/2020100,000953832.271120.061104.UNG HO MS 2020.301 LE QUANG SANG-271120-06:10:50 953832
11/27/2020100,000658494.271120.060329.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 301
11/27/2020100,000MBVCB.869191658.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.301 (em Le Quang Sang)Vietnamnet 27/11/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/2020100,000953469.271120.054649.UNG HO MS : 2020.301 ( EM LE QUANG SANG )-271120-05:46:43 953469
11/27/2020100,000020499.271120.030734.Ung ho ctrinh NCHCCCL
11/27/2020100,000MBVCB.869174157.Con xin gop it long thanh.CT tu 1014908528 DAO THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/2020100,000110570.271120.010023.ung ho NCHCCCL Hoai Thu
11/27/2020100,000017522.271120.002613.Nchcccl bs rang sun 081310xxxx FT20332440203024
11/27/2020100,000213081.281120.002446.IBFT NCHCCCL NguyenTThuyHang 0911233989
11/27/2020100,000749736.281120.001235.Ung ho ct NCHCCCL FT20333907522563
11/27/2020100,000747506.281120.000015.NCHCCCL FT20333128813378
11/27/2020150,000MBVCB.870538264.Ung ho ma so 2020.301 (em Le Quang Sang)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/2020150,000MBVCB.870243690.Ung ho NCHCCCL.CT tu 1016816498 LE THI THAO VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/2020150,000MBVCB.869703967.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0491000043154 TRAN HUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/2020175,000193288.271120.083631.An danh ung ho NCHCCCL
11/27/2020200,000923477.261120.235055.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THI KIM NGAN chuyen khoan
11/27/2020200,000MBVCB.869139985.NCHCCCL B.Tam 0978036218.CT tu 0411001037119 BUI THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/2020200,000MBVCB.869138762.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0511000461467 NGUYEN DUY KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/2020200,000902828.271120.220641.ung ho NCHCCCL
11/27/2020200,000313039.271120.213517.NCHCCCL PhanHien 0916319645
11/27/2020200,000MBVCB.870453538.UNG HO NCHCCCL (an thong tin).CT tu 0071001237489 LE HONG DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/2020200,000619210.271120.211834.Ung ho NCHCCCL 0838833399
11/27/2020200,000682765.271120.210655.Ung ho nchcccl FT20333011085038
11/27/2020200,000598580.271120.210323.Nhom Vien gach nho Ung ho 4 Ma so gom 293 294 296 va 297
11/27/2020200,000IBVCB.870420529.UNG HO NCHCCCL LE QUOC TUAN 0378668640.CT tu 0811000039849 BUI THI HONG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/2020200,000230472.271120.200704.ung ho nchcccl
11/27/2020200,000738548.271120.181506.Chuyen tien ung ho MS 2020. 301
11/27/2020200,000MBVCB.870202131.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0211000525659 PHAM THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/2020200,000689936.271120.172019.ung ho MS 2020.293
11/27/2020200,000071251.271120.171849.UNG HO NCHCCCL-271120-17:18:50 071251
11/27/2020200,000465630.271120.161750.NCHCCCL.Bui.Minh.Quynh FT20332050005701
11/27/2020200,000452911.271120.160527.NCHCCCL PhamThiYen 0947244724 FT20332572554655
11/27/2020200,000399023.271120.151329.Be.Ha.Phuong.Ung ho ma so 2020.298 FT20332831037689
11/27/2020200,000IBVCB.869901696.MS2020 300 be Nguyen Dang Quang .CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/27/2020200,000Sender:79307005.DD:271120.SHGD:10011732.BO:NGUYEN THANH PHONG.IBUNG HO MS 2020.301 ( EM LEQUANG SANG)
11/27/2020200,000IBVCB.869690023.MS 2020 301 em Le Quang Sang.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/27/2020200,000417004.271120.120922.ung ho Ma so 2020.299, chi Pham My Hoa
11/27/2020200,000461317.271120.112224.Nchcccl le cong doan 09454922
11/27/2020200,000MBVCB.869470612.Ung ho MS 2020.301 (em Le Quang Sang).CT tu 0181003638001 NGUYEN VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/2020200,000338702.271120.101338.NCHCCCL Truong Quoc Trung 0778556988
11/27/2020200,000ATM_FTF.07000005.209526.20201127.100102.9704366800896494027.FrAcc:0071001974227.ToAcc:0011002643148.GD:TAY NINH COOPMART TAY NINTAYNINH VN
11/27/2020200,000135095.271120.094312.Ung ho 2020 301 e Le Quang Sang
11/27/2020200,000123470.271120.093707.MS2020.301 FT20332549660681
11/27/2020200,000122072.271120.093533.MS2020.300(nguyen dang quang) MS2020.301(le quang sang) moi nguoi100k
11/27/2020200,000Sender:01310012.DD:271120.SHGD:10009535.BO:NGUYEN THI LAM HA.UNG HO MS 2020.301 EM LE QUANG SANG
11/27/2020200,000Sender:01310012.DD:271120.SHGD:10009322.BO:HUYNH ANH DUNG THANH.UNG HO MS2020.301 EM LEQUANG SANG
11/27/2020200,000197052.271120.090447.Ung ho MS 2020 301 em Le Quang Sang
11/27/2020200,000175749.271120.085321.2020 301 Le quang Sang
11/27/2020200,000069740.271120.082309.NCHCCCL Tran Phuong Thao 0764605647 FT20332171165404
11/27/2020200,000229573.271120.081322.Dinh Thi Nhung ung ho MS 2020.301 em Le Quang Sang
11/27/2020200,000093070.271120.075725.Ung ho em Tran Van Truong
11/27/2020200,000MBVCB.869244814.ung ho chuong trinh NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY.CT tu 0541000265081 DO THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/2020200,000MBVCB.869242316.NCHCCCL NGUYENTHIHUONGGIANG 0974088.CT tu 0451000424730 NGUYEN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/2020200,000MBVCB.869234968.Ung ho ct NCHCCCL.CT tu 0231000590926 HOANG THI THAO NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/2020200,000MBVCB.869223714.Ung ho MS 2020.301( em Le Quang Sang).CT tu 0721000614520 NGUYEN HUYNH NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/2020200,000MBVCB.869222013.Ung ho MS2020.301 (em Le Quang Sang).CT tu 0011004138638 NGUYEN MINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/2020200,000MBVCB.869197065.NGUYEN THI TRANG chuyen tien ung ho nchcccl.CT tu 0491000139913 NGUYEN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/2020200,000953457.271120.054522.UNG HO MS : 2020.301 ( EM LE QUANG SANG)-271120-05:45:17 953457
11/27/2020200,000654673.271120.053426.Vietcombank 0011002643148 2020 301
11/27/2020200,000MBVCB.869182498.Hi vong chuong trinh co the tiep tuc.CT tu 0351001065021 NGUYEN VAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/2020200,000MBVCB.869172968.NCHCCCL Gia Thu 0354385979.CT tu 0581000755773 PHAM HONG GIA THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/2020200,000026038.271120.015605.Nchcccl FT20332427023413
11/27/2020200,000021030.271120.005516.Ung ho NCHCCCL mong chuong trinh se luon tim duoc nguoi than cho nhung nguoi bi chia cat FT203329007
11/27/2020200,000410811.271120.002404.NCHCCCL Ngo Dang Minh Tuan 0934205205
11/27/2020200,000MBVCB.869148062.NCHCCCL PHAM THI KIM HUE 0938243255.CT tu 0261003469699 PHAM THI KIM HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/2020250,000031257.271120.054315.Ung ho MS 2020 301 em Le Quang Sang
11/27/2020300,000948081.261120.231244.NCHCCCL NHAT MY 0936036399-261120-23:12:43 948081
11/27/2020300,000282046.271120.224739.ung ho ms 2020.301 (em Le Quang Sang)
11/27/2020300,000748303.271120.213629.2020.301 (em Le Quang Sang)
11/27/2020300,000726710.271120.151356.Vietcombank 0011002643148 ms 2020 301 ung ho em le quang sang
11/27/2020300,000Sender:79334001.DD:271120.SHGD:10002683.BO:DOAN THI PHUONG HONG HANH0013665.UNG HO BE NG DANG QUANG (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
11/27/2020300,000481893.271120.140926.ung ho NCHCCCL Khanh Du 0783676230
11/27/2020300,000426098.271120.125241.NCHCCCL Dao Vu Huy 0905763775
11/27/2020300,000MBVCB.869484322. Gia dinh Duy Tran ho tro MS 2020 301 (em Le Quang Sang), mong em som binh phuc.CT tu 0381002449721 NGUYEN THI HONG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/2020300,000MBVCB.869455128.Ung ho MS 2020.301 (em Le Quang Sang).CT tu 0541000187152 DOAN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/2020300,000123565.271120.091332.Ung ho ma so 2020.301( em le quang sang)
11/27/2020300,000MBVCB.869281220.HUYNH THI THUY HANG chuyen tien ung ho 2020.301 em Le Quang sang.CT tu 0111000563561 HUYNH THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/2020300,000063364.271120.081035.NCHCCCL Nguyen Van Truong 0965558728 FT20332445660427
11/27/2020300,000161639.271120.075602.Chuyen tien ung ho ms 2020.301 em le quang sang
11/27/2020300,000259669.271120.075533.Ungho NCHCCCL 0976394813
11/27/2020300,000MBVCB.869219106. MS 2020301 em Le Quang Sang .CT tu 0561003821241 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/27/2020350,000IBVCB.870024479.Chuyen khoan Ung ho MS 2020.296 (Em Tran Van Truong)/Anh Tran Van Chinh. Dia chi: xom 17, thon Tay Lac, xa Dong Son, huyen Nam Truc..CT tu 0181000551676 BUI PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/2020350,000IBVCB.870018383.Chuyen khoan Ung ho MS 2020.286 (Lieu Cam Linh)..CT tu 0181000551676 BUI PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/2020500,000744924.271120.234611.Ung ho MS 2020.300 be Nguyen Dang Quang FT20333950596460
11/27/2020500,000MBVCB.870516961.ung ho NCHCCCL le thi thanh yen 0902625676.CT tu 0071000692742 LE THI THANH YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/2020500,000591070.271120.184543.Ung ho NCHCCCL - ShinKaNoRy 0914363486 FT20332725368068
11/27/2020500,000MBVCB.870187057.Ungho NCHCCCL yennhi0969313454.CT tu 0741000661785 NGUYEN THI YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/2020500,000Sender:01309001.DD:271120.SHGD:10004302.BO:PHAM VAN NAM HAI.UNG HO TU THIEN MS 2020 301 EMLE QUANG SANG
11/27/2020500,000Sender:01310001.DD:271120.SHGD:10019909.BO:BUI HUONG GIANG.MK UNG HO MS 2020.301, EM LE QUANG SANG
11/27/2020500,000221357.271120.112540.Ms 2020.301 e le quang sang FT20332078029233
11/27/2020500,000IBVCB.869507054.Ung ho Ms:2020.301 (em Le Quang Sang).CT tu 0511000418465 LE THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/2020500,000IBVCB.869381386.ung ho MS 2020.301 (Em Le Quang Sang).CT tu 0081000207514 DONG THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/2020500,000Sender:01310005.DD:271120.SHGD:10008319.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.300 BE NGUYEN DANG QUANG
11/27/2020500,000182332.271120.085655.NCHCCCL phan phuong nam 0346021869
11/27/2020500,000663573.271120.075855.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020301 em Le Quang Sang
11/27/2020500,000726264.271120.070832.ung ho Ma so: 2020.301( em Le Quang Sang)
11/27/2020500,000MBVCB.869193096.Ung ho MS 2020.301 em Le Quang Sang.CT tu 0531002505345 NGUYEN NGOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/2020500,000MBVCB.869155921.Minh Nguyen ung ho NCHCCCL.CT tu 0491000158279 NGUYEN NGOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/2020500,000015969.271120.001546.NCHCCCL PHAM VAN SON 0924936789 FT20332985064060
11/27/2020800,000670840.271120.170124.Chuyen tien ung ho MS 2020.301 em Le Quang Sang
11/27/20201,000,000284708.271120.185912.Ung ho ms 2020301 em Le Quang Sang
11/27/20201,000,000IBVCB.869993145.Ung ho MS 2020.300 (be Nguyen Dang Quang).CT tu 0071000699781 DAO NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/20201,000,000138723.271120.151625.NCHCCCL DIENMATTROIDONGBAC 0987871313
11/27/20201,000,000193177.271120.134705.ung ho MS 2020 295 Tran Thi Phuong
11/27/20201,000,000Sender:79305001.DD:271120.SHGD:10004492.BO:DANG CHANH.UNG HO MS 2020301 LE QUANG SANG
11/27/20201,000,000IBVCB.869736104.ung ho ms 2020.301 em le quang sang.CT tu 0071000988819 NGO CHI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/20201,000,000MBVCB.869589202.Ung ho MS 2020.301 (em Le Quang Sang).CT tu 0921000718031 VO THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/20201,000,000MBVCB.869425201.Ung ho?MS 2020.300?(be Nguyen Dang Quang).CT tu 0071000864313 BUI TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/20201,000,000Sender:01204001.DD:271120.SHGD:11760585.BO:PHAM THI HAI.UNG HO MS2020.294 EM TRAN TUAN KIET
11/27/20201,000,000Sender:01201004.DD:271120.SHGD:10001774.BO:CTCP THIEN LY HUNG YEN.CONG TY CP THIEN LY HUNGYEN UNG HO MS 2020.300 (BE NGUYEN DANG QUANG)
11/27/20201,000,000MBVCB.869302893.VUONG NGOC DIEP chuyen tien ung ho ms 2020.301 Le Quang Sang.CT tu 0421000426673 VUONG NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/20202,000,000Sender:01360002.DD:271120.SHGD:10002361.BO:NGUYEN DUC LINH.UNG HO MS 2020.301 EM LE QUANGSANG
11/27/20202,000,000Sender:79307005.DD:271120.SHGD:10011402.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2020.300 (BE NGUYENDANG QUANG) 1 TRIEU, MS 2020.301 (EM LE QUANG SANG) 1 TRIEU
11/27/20202,000,000270107.271120.085816.Ung ho MS 2020.301 ( em Le Quang Sang )
11/27/20202,000,000148967.271120.073231.Chuyen ung ho MS2020.301, em le quang sang
11/27/20203,000,000IBVCB.870329271.NG T BICH LOC ck ho tro ms.2020.0292, 0296, 0297, 0298, 0300, 0301: 500.000/1ban.CT tu 0281000584656 NGUYEN THI BICH LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/20201,000IBVCB.871427720.we.CT tu 0911000053719 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/28/20201,000IBVCB.871107435.sdsgg.CT tu 0881000486854 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/20201,000IBVCB.871082590.sg.CT tu 0651000614257 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/202010,000IBVCB.871363856.cv19.CT tu 0481000914447 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/28/202015,000MBVCB.870878573.ung ho chuong trinh NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY.CT tu 0321000671290 NHAN MINH TRIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/202030,000MBVCB.870572278.chau co mot it thoi, mong chuong trinh phat trien manh me va giup nhung nguoi mong muon tim duoc nguoi than yeu cua minh.CT tu 1016097618 TON THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/202050,000IBVCB.871555532.Giup ma so 2020 302 me con chi Tham.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/28/202050,000282678.281120.201210.NCHCCCL Phuong Linh sdt
11/28/202050,000094710.281120.170320.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020 302 me con chi Tham
11/28/202050,000350367.281120.162921.NCHCCCL VO THI PHUONG LOAN 0963361402
11/28/202050,000610303.281120.133316.Ung ho Ms 2020 302
11/28/202050,000403198.281120.130130.NCHCCCL Pham Vu Thai Duong
11/28/202050,000976935.281120.123852.MS 2020.302 me con chi Tham FT20333130342198
11/28/202050,000105126.281120.102747.NCHCCCL Nguyen Thi Trang 0326016001
11/28/202050,000333027.281120.043334.UNG HO NCHCCCL
11/28/202060,000405441.281120.131459.NCHCCLC Do Trang 0332011818
11/28/2020100,000305648.281120.212040.Ung ho MS 2020.300 be Nguyen Dang Quang FT20335154847059
11/28/2020100,000MBVCB.871573096.MS 2020.301 (em Le Quang Sang) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0371000407382 TRAN HOANG NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/2020100,000174702.281120.201241.The Moon ung ho MS2020.302(me con chi tham)
11/28/2020100,000154770.281120.170604.Gia dinh Le Tan Thanh uh MS 2020.301 em Le Quang Sang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT2033
11/28/2020100,000112941.281120.161000.Gia dinh Le Tan Thanh uh MS 2020.302 me con chi Tham. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20333
11/28/2020100,000MBVCB.871255387.Ung ho ms so 2020.302 me con chi Tham.CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/2020100,000194102.281120.154031.NCHCCCL VU PHUONG MAI 0348028998
11/28/2020100,000066458.281120.150659.Ung ho ms 2020.302 FT20333601521452
11/28/2020100,000MBVCB.871154009.Em Chu Khanh Ly ung ho NCHCCCL, chuong trinh rat y nghia voi cong dong.CT tu 1014708076 CHU THI KHANH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/2020100,000258763.281120.142129.ung ho MS 2020.302 me con chi Tham
11/28/2020100,000MBVCB.871129506.NCHCCCL Nguyen TT Ha 0355988534.CT tu 0141000721613 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/2020100,000277283.281120.131155.ung ho MS 2020.302
11/28/2020100,000IBVCB.871039216.UNG HO MS:2020.302 ME CON CHI THAM - NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/2020100,000467877.281120.114541.Ung ho NCHCCCL NguyenLeThanhNhan 0902986996
11/28/2020100,000941457.281120.114339.NCHCCCL Dang Thi Ngoc Anh 0963572173 FT20333569697282
11/28/2020100,000388328.281120.105952.Chuyen tien tu ViettelPay
11/28/2020100,000MBVCB.870886606.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0711000295386 NGUYEN THI THANH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/2020100,000904618.281120.102529.Ung ho me con chi Tham MS 2020.302
11/28/2020100,000MBVCB.870818878.NCHCCCL THUONG 0868676963.CT tu 0691000400988 NGUYEN THI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/2020100,000830249.281120.091719.Ung ho chuong trinh nchcccl FT20333099030526
11/28/2020100,000MBVCB.870728886.Tiep suc chuong trinh nhu chua he co cuoc chia ly.CT tu 0021000384879 NGUYEN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/2020100,000122481.281120.082855.Vinh Nam ung ho ms 2020 302 me con chi Do Thi Tham
11/28/2020100,000042244.281120.081402.Vietcombank 0011002643148 ms 2020302 me con chi tham
11/28/2020100,000038230.281120.070222.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 302 me con chi Tham
11/28/2020100,000773443.281120.064248.Ung ho 2020.301 em le quang sang FT20333972022876
11/28/2020100,000118569.281120.061612.UNG HO MS : 2020.302 ( ME CON CHI THAM)-281120-06:15:57 118569
11/28/2020100,000MBVCB.870611687.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.302 (me con chi Tham)Vietnamnet 28/11/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/2020100,000MBVCB.870609186.UNG HO MS 2020.299 PHAM MY HOA.CT tu 0541000285853 DO THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/2020100,000789438.281120.051724.Vietcombank 0011002643148 LE NGOC DIEM TRANG chuyen khoan ung ho chuong trinh Nhu chua he co cuoc c
11/28/2020100,000014688.281120.013932.Ung ho Nhu chua he co cuoc chia ly Mai Tran Thien Trang 0966987160
11/28/2020100,000601151.281120.010720.ung ho ct NCHCCCL
11/28/2020139,859441206.281120.112930.Nchcccl NguyenHaPhuongThao 0899982002
11/28/2020150,000764343.281120.033349.NCHCCCL Pham Thi Khanh Huyen 0582829319 FT20333610147046
11/28/2020200,000MBVCB.871550095.NGUYEN THI THU HIEN chuyen tien MS 2020.302 chi Tham .CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/2020200,000234749.281120.201515.UNG HO MS 2020.302 (ME CON CHI THAM)-281120-20:15:05 234749
11/28/2020200,000140077.281120.182210.Ung ho NCHCCCL Vu Kim Thoa 0975362995
11/28/2020200,000987786.281120.170914.NCHCCCL Tran Thi Kim Ngan 0345803801
11/28/2020200,000153512.281120.170421.NCHCCCL VC THONG TRANG 0356696619 FT20333910999490
11/28/2020200,000537662.281120.154643.MS 2020.299 chi Pham My Hoa
11/28/2020200,000512376.281120.150416.ung ho chi Pham My Hoa (MS 2020299)
11/28/2020200,000272228.281120.144236.Chuyen tien ung ho me con chi tham ma so 2020302
11/28/2020200,000MBVCB.871151258.NCHCCCL Nguyen Ngoc Thao 0906230167.CT tu 0071000962211 NGUYEN NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/2020200,000409988.281120.134317.NCHCCCL Le nguyen kim oanh 0976179306
11/28/2020200,000IBVCB.871085457.MS 2020 302 me con chi Tham.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/28/2020200,000985671.281120.125418.NCHCCCL VuThiNhatAnh 0972006813 FT20333093770458
11/28/2020200,000212754.281120.115158.Em ung ho chuong trinh NHU CHUA TUNG CO CUOC CHIA LY. Hy vong chuong trinh se ko bi gian doan nua.
11/28/2020200,000319095.281120.102319.MS 2020 302
11/28/2020200,000866618.281120.100634.UNG HO CTRINH NCHCCCL FT20333972788219
11/28/2020200,000MBVCB.870749991.Chuc chuong trinh phat trien.CT tu 1011000629245 CAO DUY THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/2020200,000789286.281120.075719.Ung ho NCHCCCL Do Thi Kim Hang FT20333098731932
11/28/2020200,000786409.281120.074726.Ung ho NCHCCCL HOANG THI HOI FT20333217400425
11/28/2020200,000MBVCB.870634262.NGUYEN THI VAN ung ho ct NCHCCCL.CT tu 0451000293736 NGUYEN THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/2020200,000775110.281120.065439.Chung tay ho tro MS 2020.302 ba me con em Tham. Xin cam on. FT20333217203496
11/28/2020200,000795545.281120.062748.UNG HO MS 2020.302 (ME CON CHI THAM)
11/28/2020200,000118539.281120.061417.UNG HO MS : 2020.302 ( ME CON CHI THAM)-281120-06:14:10 118539
11/28/2020200,000768657.281120.054343.Ung ho MS 2020.302 FT20333830012200
11/28/2020200,000332489.281120.031950.Gui tang chuong trinh nhu chua he co cuoc chia ly
11/28/2020300,000042525.281120.143133.Ung ho NCHCCCL FT20333044304141
11/28/2020300,000075155.281120.101703.Ung ho MS2020.302 Me con chi Tham giao Thuy Nam Dinh
11/28/2020300,000864768.281120.094638.Duc Ky ung ho NCHCCCL FT20333905427564
11/28/2020400,000743172.281120.191603.NCHCCCL NGUYEN HUONG LAN 0942333919
11/28/2020500,000185046.281120.221746.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Thu Hien 0986514593
11/28/2020500,000804831.281120.221511.Ung ho MS 2020.300 - be Nguyen DangQuang FT20335701142790
11/28/2020500,000431451.281120.212556.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Dang Thi Thu Trang ung ho be Nguyen Dang Quang M
11/28/2020500,000MBVCB.871337909.DINH THE BAO chuyen tien ung ho chuong trinh NCTCCCL.CT tu 0251002676295 DINH THE BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/2020500,000210063.281120.170127.UNG HO MS 2020 NCHCCCL-281120-17:01:10 210063
11/28/2020500,000MBVCB.871316565.MS 2020.302 (ME CON CHI THAM).CT tu 0371000441906 NGUYEN DUC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/2020500,000103239.281120.155711.Ung ho MS 2020.302 me con chi Tham FT20333049920610
11/28/2020500,000MBVCB.871160052.Ung ho MS 2020.302 (Me con chi Tham).CT tu 0101000119674 LE VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/2020500,000188519.281120.141014.le ngoc diep ung ho me con chi tham MS 2020302
11/28/2020500,000MBVCB.871058058.Giup do 2020.302.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/2020500,000MBVCB.871052834.NGUYEN HUYNH CONG DANH chuyen tien ung ho 2020.302 (me con chi Tham).CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/2020500,000MBVCB.870983833.MS 2020.302.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/2020500,000340274.281120.075815.BAC LE VAN VAN UH ME CON CHI THAM MS 2020302
11/28/2020500,000MBVCB.870632470.chuyen tien ung ho MS 2020.286 Lieu Cam Linh.CT tu 0291000004443 VU THI THU TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/2020500,000037792.281120.062622.ung ho ms 2020 302 me con chi tham
11/28/2020500,000218245.281120.060859.IBFT MS 2020.302 me con chi tham
11/28/2020500,000943530.281120.020900.ung ho nhu chua he co cuoc chia ly
11/28/2020500,000752652.281120.003213.NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY FT20333512979936
11/28/2020600,000537623.281120.154511.MS 2020.301 em Le Quang Sang
11/28/20201,000,000154476.281120.110254.UNG HO MA SO 2020.300 ( BE NGUYEN DANG QUANG)-281120-11:02:52 154476
11/28/20201,000,000913225.281120.103946.ung ho MS 2020.301 (em Le Quang Sang)
11/28/20201,000,000IBVCB.870868535.Ung ho MS 2020.301 (em Le Quang Sang).CT tu 1012966520 NGUYEN THI KE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/20201,000,000797561.281120.090238.UNG HO MS 2020.302 (ME CON CHI THAM)
11/28/20201,000,000011324.281120.083122.Chuyen tien ung ho MS 2020.302 me con chi Tham
11/28/20201,000,000MBVCB.870668276.MS 2020.302 (me con chi Tham) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/20202,000,000MBVCB.871171035.NCHCCCL Nguyen Kim Hanh 0903954104.CT tu 1017094558 NGUYEN KIM HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/20202,000,000094381.281120.080548.NCHCCCL DINH QUANG DONG 0766689999
11/29/20201,000IBVCB.872428204.sg.CT tu 0041000471961 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/20201,000IBVCB.872380647.afsf.CT tu 1017337857 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/20201,000IBVCB.872104751.aaa.CT tu 1017291683 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/20201,000IBVCB.872102578.aaa.CT tu 1017292205 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/20201,000IBVCB.871869386.gsdg.CT tu 0911000046805 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/202020,000MBVCB.871739475.NGUYEN NGOC MINH TAM chuyen tien.CT tu 1016971650 NGUYEN NGOC MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/202050,000IBVCB.872448326.Ung ho me con chi Tham MS 2020.302.CT tu 0251001116892 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/29/202050,000164910.291120.184554.NCHCCCL-Phung Quoc Chien 0931895655
11/29/202050,000IBVCB.872278756.Giup ma so 2020 303 em Truong Thi Nhung .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/29/2020100,000437138.281120.235335.Vietcombank 0011002643148 DOAN MINH CUONG chuyen khoan
11/29/2020100,000MBVCB.871684877.Ung ho Nhu chua tung co cuoc chia ly.CT tu 0481000888346 TRINH LE THAO TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/2020100,000MBVCB.872416348.Ung ho NCHCCCL Pham Hong Viet 0901196923.CT tu 0071001073531 PHAM HONG VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/2020100,000MBVCB.872359633.gd Dang Van Nhat ung ho ma so: MS 2020.303 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/2020100,000MBVCB.872353343.gd Dang Van Nhat ung ho ma so: MS 2020.302 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/2020100,000MBVCB.872329010.Ung ho ma so 2020.302 (me con chi Tham)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/2020100,000MBVCB.872328485.Ung ho ma so 2020.300 (be Nguyen Dang Quang).CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/2020100,000151957.291120.163634.NCHCCCL-VU TRAN ANH THU-0965681013
11/29/2020100,000MBVCB.872220965.MS 2020.300.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/2020100,000MBVCB.872217590.Ung ho na so 2020.303 (em Truowng Thi Nhung).CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/2020100,000MBVCB.872168093.MS 2020.302 Nguyen Thi Minh Yen ung ho me con chi Tham.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/2020100,000540853.291120.131653.Ung ho NCHCCCL Ngoc 0902880975 FT20335682990713
11/29/2020100,000MBVCB.872075730.UngHo MS 2020.301 (LeQuangSang) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0421000494654 NGUYEN THI MINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/2020100,000306395.291120.091624.Ung ho Em Truong Thi Nhung MS 2020.303
11/29/2020100,000107530.291120.083520.Vinh Nam ung ho ms 2020 303 em Truong Thi Nhung
11/29/2020100,000MBVCB.871810404.Ung ho MS 2020.297 (be Ha Van Phuc).CT tu 0351000934135 DO THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/2020100,000MBVCB.871802887.Ung ho MS 2020.301 (em Le Quang Sang).CT tu 0351000934135 DO THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/2020100,000MBVCB.871797358.Ung ho MS 2020.302 (me con c Tham).CT tu 0351000934135 DO THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/2020100,000MBVCB.871756257.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.303 (em Truong Thi Nhung)Vietnamnet 29/11/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/2020100,000124647.291120.050040.Vietcombank 0011002643148 NCHCCCL NGUYEN THI THU TRANG 0378696624
11/29/2020100,000358601.291120.001822.NCHCCCL Ng Nhu Hoa 0966355228 FT20335390113240
11/29/2020200,000IBVCB.872509713.ung ho MS2020.303 (em Truong Thi Nhung).CT tu 0341001981264 NGUYEN DUC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/2020200,000558929.291120.201059.ung ho ms 2020.303 ( em truong thi nhung)
11/29/2020200,000816359.291120.170849.ms 2020.293( anh nguyen duy tien)
11/29/2020200,000816152.291120.170732.ms 2020.297(be ha van phuc)
11/29/2020200,000815775.291120.170552.ms 2020.298 ( be tong thi thu huyen)
11/29/2020200,000815043.291120.170248.ms 2020.302(me con chi tham)
11/29/2020200,000814510.291120.170018.ms 2020.303(em truong thi nhung)
11/29/2020200,000MBVCB.872288564.Ung ho chuong trinh Nhu Chua He Co Cuoc Chia Ly.CT tu 0291000267751 NGUYEN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/2020200,000001769.291120.151044.CK nhanh - Chuyen tien ung ho MS 2020.302 me con chi Tham
11/29/2020200,000522654.291120.123644.ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia ly FT20335078200630
11/29/2020200,000MBVCB.871993373.ung ho 2020302 me con chi Tham.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/2020200,000322949.291120.112052.Ung ho ma so 2002 301 em le quang sang
11/29/2020200,000710514.291120.101355.ung ho NCHCCCL
11/29/2020200,000203166.291120.001635.Huynh Thi Hong Tham chuyen tien ung ho MS 2020.299 (chi Pham My Hoa)
11/29/2020300,000453503.291120.131819.ung ho MS 2020 303 em Truong Thi Nhung
11/29/2020300,000512981.291120.055722.Ung ho MS 2020 303 e Truong Thi Nhung
11/29/2020350,000IBVCB.872518239.Chuyen tien Ung ho MS 2020.303 (Em Truong Thi Nhung)..CT tu 0181000551676 BUI PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/2020500,000MBVCB.872543344.Tom C tang MS2020.298 Tong Thu Huyen.CT tu 0011001912955 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/2020500,000MBVCB.872542624.Ung ho MS2020.301 em Le quang Sang.CT tu 0021001662872 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/2020500,000MBVCB.872540960.Ung ho MS2020.302 me con chi Tham.CT tu 0021001662872 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/2020500,000MBVCB.872539751.Ung ho MS2020.303 em Truong Thi Nhung.CT tu 0021001662872 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/2020500,000IBVCB.872516467.Chuyen tien Ung ho MS 2020.302 (me con chi Tham) Nam Dinh..CT tu 0181000551676 BUI PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/2020500,000IBVCB.872397562.Ung ho ma so 2020 302 me con chi Tham.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/29/2020500,000IBVCB.872395205.Ung ho ma so 2020 301 em Le Quang Sang.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/29/2020500,000IBVCB.872394514.Ung ho ma so 2020 300 be Nguyen Dang Quang.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/29/2020500,000IBVCB.872392681.Ung ho ma so 2020 303 em Truong Thi Nhung.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/29/2020500,000297008.291120.145753.UNG HO MS 2020.296 EM TRAN VAN TRUONG-291120-14:57:52 297008
11/29/2020500,000131213.291120.132531.Ung ho Ma so: 2020.303( em Truong Thi Nhung)
11/29/2020500,000409450.291120.084908.MS 2020.302 me con chi Tham FT20335390916851
11/29/2020500,000045568.291120.065344.MS 2020 303
11/29/2020500,000254554.291120.063057.UNG HO MS : 2020.303 ( EM TRUONG THI NHUNG)-291120-06:30:40 254554
11/29/2020500,000372445.291120.032938.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0011002643148 - BAO VIETNAMNET FT20335901199907
11/29/2020500,000257018.291120.001016.Nchcccl Nguyen Thanh Dung 0972514901
11/29/20201,000,000MBVCB.872093747.Chi Dung ung ho MS 2020.230 (em Nguyen Van Hong).CT tu 0011000369077 TO THI PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/20201,000,000IBVCB.872073760.Co Truong Thi Minh, Minh Ha ung ho MS 2020.292 (Truong Le Thanh Danh).CT tu 0071002435928 THAI MINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/20201,000,000MBVCB.871720576. ung ho ctr nhu chua he co cuoc chia ly.CT tu 0451000409703 DO THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/20203,000,000491425.291120.113259.Ung ho MS 2020.299 - pham my hoa FT20335515137408
11/30/20201,000IBVCB.872631734.asd.CT tu 0181003649778 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/20201,000IBVCB.872631191.asd.CT tu 0721000669019 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/20201,000IBVCB.873302065.aa.CT tu 0601000542703 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/20202,000IBVCB.873501637.xcv.CT tu 0721000664222 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/20202,000IBVCB.873497055.zcxzc.CT tu 0911000067687 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/20202,000IBVCB.873484881.asdasd.CT tu 0601000543973 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/202010,000Sender:79310001.DD:301120.SHGD:10006875.BO:NGUYEN TRAN PHUONG MAI.NCHCCCL NGUYEN TRAN PHUONG MAI 0904857911
11/30/202010,000IBVCB.872820985.cv19.CT tu 0481000914447 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/30/202020,000652273.301120.052156.Ung ho ms 2020.304 be Ngoc Tuoi
11/30/202050,000224884.301120.214542.MS 2020.304 (be Ngoc Tuoi)
11/30/202050,000ATM_FTF.02400008.361598.20201130.193217.9704368620590182019.FrAcc:1014550270.ToAcc:0011002643148.GD:BEN TRE - TRU SO VCB BENTRE VN
11/30/202050,000288754.301120.144140.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020 304 be Ngoc Tuoi
11/30/202050,000Sender:01309001.DD:301120.SHGD:10002213.BO:PHAM VU THAI DUONG.NCHCCCL PHAM VU THAI DUONG
11/30/202050,000Sender:01310012.DD:301120.SHGD:10013432.BO:NGUYEN VAN PHU.UNG HO MA SO 2020302
11/30/202050,000035545.301120.061804.gui be ma so 2020 304
11/30/2020100,000229973.301120.193821.ms 2020.304 be Ngoc Tuoi
11/30/2020100,000MBVCB.873984416.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.304 be Ngoc Tuoi.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/2020100,000MBVCB.873982175.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.303 em Truong Thi Nhung.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/2020100,000MBVCB.873978368.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.302 me con chi Tham.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/2020100,000MBVCB.873975152.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.301 em Le Quang Sang.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/2020100,000MBVCB.873972734.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.300 be Nguyen Dang Quang.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/2020100,000MBVCB.873969213.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.299 chi Pham Thi Hoa.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/2020100,000MBVCB.873966579.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.298 be Tong Thi Thu Huyen.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/2020100,000MBVCB.873962838.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.297 be Ha Van Phuc.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/2020100,000MBVCB.873921625.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.296 em Tran Van Truong.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/2020100,000MBVCB.873918390.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.295 chi Tran Thi Phuong.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/2020100,000MBVCB.873916459.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.294 Tran Tuan Kiet.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/2020100,000MBVCB.873912511.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.292 Truong Le Thanh Danh.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/2020100,000MBVCB.873909100.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.291 (em Truong Duc Cuong).CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/2020100,000MBVCB.873903481.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.289 (em Nhu Quynh).CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/2020100,000MBVCB.873900232.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.288 (gia dinh Thu Vi).CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/2020100,000MBVCB.873894979.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.286 (Lieu Cam Linh).CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/2020100,000MBVCB.873860050.ms 2020 304 be ngoc tuoi.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/30/2020100,000MBVCB.873857633.ms 2020 301 le quang sang.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/30/2020100,000MBVCB.873853297.ms 2020 287 tran the bao.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/30/2020100,000MBVCB.873851457.ms 2020 295 tran thi phuong.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/30/2020100,000072951.301120.173827.Ung ho be Ngoc Tuoi MS 2020.304
11/30/2020100,000757304.301120.135932.Ung ho 2020 304 be Ngoc Tuoi
11/30/2020100,000756951.301120.135822.Ung ho 2020 303 e Truong Thi Nhung
11/30/2020100,000756611.301120.135723.Ung ho me con chi Tham 2020 302
11/30/2020100,000MBVCB.873336177.Thuy Dung ung ho MS202.294 (em Tran Tuan Kiet).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/2020100,000MBVCB.873333557.Thuy Dung ung ho MS2020.302 (me con chi Tham).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/2020100,000MBVCB.873328163.Thuy Dung ung ho MS 2020.304 (be Ngoc Tuoi).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/2020100,000144326.301120.130146.Gia dinh Le Tan Thanh uh MS 2020.304 be Ngoc Tuoi. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20335442
11/30/2020100,000487691.301120.124747.Ung ho NCHCCCL Le Nhat Minh 0916975569
11/30/2020100,000547550.301120.113547.Ung ho MS2020 304 be Ngoc Tuoi
11/30/2020100,000Sender:79310001.DD:301120.SHGD:10020043.BO:NGO DUC VUONG.UNG HO MS2020.303 EM TRUONG THI NHUNG
11/30/2020100,000Sender:48304001.DD:301120.SHGD:10002899.BO:NGUYEN CHAU MY VAN.MS 2020.304 (BE NGOC TUOI) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
11/30/2020100,000Sender:79307005.DD:301120.SHGD:10008800.BO:NGUYEN TUAN MINH.IBUNG HO MA SO 2020.304 (BE NGOC TUOI)
11/30/2020100,000301165.301120.094437.ung ho MS 2020.304 be Ngoc Tuoi
11/30/2020100,000680526.301120.093636.ung ho MS 2020 304 NGOC
11/30/2020100,000Sender:01310012.DD:301120.SHGD:10017174.BO:HUYNH LE TRUC LY.UNG HO MS 2020.302 ME CON CHITHAM
11/30/2020100,000165115.301120.085001.Vinh Nam ung ho ms 2020 304 be Ngoc Tuoi
11/30/2020100,000Sender:79307001.DD:301120.SHGD:10002703.BO:DANG THUY LINH.IBGIUP C THAM
11/30/2020100,000660839.301120.082251.Ung ho chau Ngoc Tuoi MS 2020 304
11/30/2020100,000MBVCB.872748870.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.285.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/2020100,000MBVCB.872747011.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.284.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/2020100,000200555.301120.065227.Vietcombank 0011002643148 2020304 Be Ngoc Tuoi
11/30/2020100,000348640.301120.054201.UNG HO MS : 2020.304 ( BE NGOC TUOI)-301120-05:41:45 348640
11/30/2020100,000MBVCB.872698241.MS 2020.304 be Ngoc Tuoi.CT tu 0111000337229 NGUYEN QUANG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/2020100,000MBVCB.872697900.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.304 (be Ngoc Tuoi)Vietnamnet 30/11/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/2020200,000183278.291120.224620.ung ho MS 2020.303 (Truong Thi Nhung)
11/30/2020200,000287050.301120.173151.MS 2020.286 (Lieu Cam Linh)
11/30/2020200,000IBVCB.873599243.MS 2020302 Me con chi Tham.CT tu 0071001612806 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/30/2020200,000IBVCB.873344115.MS 2020 304 be Ngoc Tuoi.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/30/2020200,000IBVCB.873160080.ung ho MS 2020 304 be Ngoc Tuoi.CT tu 0071000732389 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/30/2020200,000768455.301120.104916.PHAM HONG HAI UH MS 2020.304
11/30/2020200,000011263.301120.103225.Ung ho NCHCCCL Bui Thi Kim Anh 0357621064 FT20335421154310
11/30/2020200,000MBVCB.872845114.HUYNH THI THUY HANG chuyen tien ung ho 2020.304 Be Ngoc Tuoi.CT tu 0111000563561 HUYNH THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/2020200,000Sender:79303003.DD:301120.SHGD:10002051.BO:NGUYEN TUONG TAM AN.CT UH ANH NG DUY TIEN MS 2020 293
11/30/2020200,000MBVCB.872778289.MS 2020.304.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/2020200,000MBVCB.872762247.Ung ho hoan canh ms 2020.304.CT tu 0071000634659 DUONG HUU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/2020200,000348625.301120.054014.UNG HO MS : 2020.304 ( BE NGOC TUOI)-301120-05:40:28 348625
11/30/2020296,279MBVCB.873102787.M Quan/ T Anh ung ho MS 2020.304 ( be Ngoc Tuoi ).CT tu 0031000124514 PHAM TRUNG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/2020300,000895069.301120.225153.NCHCCCL Nguyen Thi Bich Thoa 0931538286
11/30/2020300,000IBVCB.873675418.Giup MS2020 304 Be Ngoc Tuoi.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/30/2020300,000Sender:01202002.DD:301120.SHGD:10007713.BO:PHAM TIEN HAI.995220113022853 PHAM TIEN HAI BIDV UNG HO 2020.304
11/30/2020300,000IBVCB.873351767. ung ho MS 2020.304 (be Ngoc Tuoi).CT tu 0011002499283 DUONG DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/2020300,000696899.301120.102729.Ung ho MS 2020304
11/30/2020300,000696229.301120.102534.Ung ho MS 2020303
11/30/2020300,000688564.301120.100211.2020 034 be ngoc tuoi
11/30/2020300,000MBVCB.872904139.ms 2020 304 uh be Ngoc Tuoi.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/30/2020300,000Sender:79307005.DD:301120.SHGD:10005063.BO:CHAU BICH VIEN.IBUNG HO NCHCCCL, BE NGUYEN TUONG NGUYEN CHUC CAC CO CHU TIEP TUC VUNG BUOC
11/30/2020300,000296058.301120.081516.ung ho MS 2020.304 (be Ngoc Tuoi)
11/30/2020300,000037571.301120.062819.MS 2020 304 be Ngoc Tuoi
11/30/2020500,000MBVCB.872642245.lam tu thien.CT tu 0071002969156 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/30/2020500,000672218.301120.222743.Hieu Loc ung ho MS 2020.296 em Tran Van Truong
11/30/2020500,000227956.301120.193051.ung ho MS 2020.302 (me con chi Tham)
11/30/2020500,000Sender:01310001.DD:301120.SHGD:10045567.BO:NGUYEN VAN QUYEN.UNG HO BE NGOC TUOI MS 2020 304
11/30/2020500,000406727.301120.120250.UNG HO ME CON CHI THAM MS 2020.302-301120-12:02:49 406727
11/30/2020500,000MBVCB.873139880.NGUYEN THI THUY HANG chuyen tien ung ho MS 2020.297, be ha van phuc.CT tu 0111000278345 NGUYEN THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/2020500,000Sender:01360002.DD:301120.SHGD:10000942.BO:NGUYEN LAN HUONG.UNG HO MS 2020.295 EM TRAN THIPHUONG
11/30/2020500,000Sender:01360002.DD:301120.SHGD:10000941.BO:NGUYEN LAN HUONG.UNG HO MS 2020. 298 EM TONG THI THUHUYEN
11/30/2020500,000Sender:01360002.DD:301120.SHGD:10000894.BO:NGUYEN LAN HUONG.UNG HO MS 2020.286 EM LIEU CAMLINH
11/30/2020500,000Sender:01360002.DD:301120.SHGD:10000921.BO:NGUYEN LAN HUONG.UNG HO MS 2020.299 CHI PHAM MYHOA
11/30/2020500,000Sender:01360002.DD:301120.SHGD:10000918.BO:NGUYEN LAN HUONG.UNG HO BE NGOC TUOI MS 2020.304
11/30/2020500,000Sender:01360002.DD:301120.SHGD:10000919.BO:NGUYEN LAN HUONG.UNG HO BE NGOC TUOI MS 2020.304
11/30/2020500,000Sender:01310012.DD:301120.SHGD:10023139.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.304 BE NGOCTUOI
11/30/2020500,000IBVCB.872896144.MS 2020 304 Be Ngoc Tuoi.CT tu 0081001196681 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/30/2020500,000Sender:79310001.DD:301120.SHGD:10007660.BO:NGUYEN THI NGA.UH MS 2020 297
11/30/2020500,000927193.301120.085850.MS 2020 304 Be Ngoc Tuoi FT20335166605014
11/30/2020500,000996288.301120.075235.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 304 be Ngoc Tuoi
11/30/2020600,000Sender:79333001.DD:301120.SHGD:10005533.BO:NGUYEN LUONG.UNG HO MS 2020.304 BE NGOC TUOI
11/30/20201,000,000MBVCB.874317740.NCHCCCL TRUONG THANG 0989449494.CT tu 0861000023733 TRUONG VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/20201,000,000670488.301120.221113.Hieu Loc ung ho MS 2020.301 em Le Quang Sang
11/30/20201,000,000477761.301120.184400.Ung ho NCHCCCL Nguyen Tran Minh Thong 0934820553 FT20335800821275
11/30/20201,000,000MBVCB.873144272.DINH MINH TUAN chuyen tien giup MS 2020.304(be ngoc tuoi).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/20201,000,000820139.301120.100503.ung ho MS 2020 304 be Ngoc Tuoi
11/30/20201,000,000Sender:79302001.DD:301120.SHGD:10002702.BO:NGUYEN QUANG HUY.(CKRMNO: 036220112889944)UNG HO MS 2020.302 (ME CON CHI THAM) (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
11/30/20201,000,000Sender:01310012.DD:301120.SHGD:10006887.BO:LOI VIEN THANG.UNG HO MS 2020.291, EM TRUONG DUC CUONG
11/30/20201,000,000873006.301120.061155.Lan - ung ho MS 2020- 304 be Ngoc Tuoi FT20335318941543
11/30/20202,000,000621263.301120.115139.Ung ho MS 2020.304 ( be Ngoc Tuoi )
11/30/20202,000,000Sender:01202001.DD:301120.SHGD:10001963.BO:LE THANH NHI.UNG HO MA SO 2020.301 (EM LE QUANGSANG), 2020.300 BE NGUYEN DANG QUANG, MS 2020.302 (ME CON CHI THAM), MS 2020.299 CHI PHAM MY HOA, MOI NGUOI 500.000D
11/30/20205,000,000Sender:48304001.DD:301120.SHGD:10004249.BO:TRAN THI THU HA.UNG HO PHAM MY HOA MA SO 2020.299
11/30/20205,000,000852536.301120.000114.NCHCCCL Hang Quang Tuan 0932020226 FT20335279927638

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ 
21-11-2020 01:19:2450,000CT DEN:032523958533 Ungho.NCHCCCL FT20326824910043; thoi gian GD:20/11/2020 23:18:40
21-11-2020 06:11:56200,000THAN THI MAI Chuyen tien ung ho chau Thai
21-11-2020 08:18:09500,000CT DEN:032608020596 Ms 2020.295 Tran Thi Phuong FT20326145121315
21-11-2020 08:22:03300,000ung ho MS 2020.295 (chi Tran Thi Phuong)
21-11-2020 08:34:4420,000CT DEN:032608139662 ung ho ms 2020 294
21-11-2020 09:58:182,000,000ZP5MTCGS8BG2 201121000033412 MS 2020.295 UH Chi Tran Thi Phuong
21-11-2020 11:15:49300,000Ung ho MS 2020.295 (chi Tran Thi Phuong)
21-11-2020 11:21:4650,000LPT ung ho MS 2020294 em Tran Tuan Kiet
21-11-2020 11:22:5050,000LPT ung ho MS 2020295 chi Tran Thi Phuong
21-11-2020 11:49:45300,000Bui Le Khanh Chi ung ho MS 2020. 295 (chi Tran Thi Phuong)
21-11-2020 12:05:302,000,000ung ho MS 2020.295
21-11-2020 12:08:531,500,000ung ho MS. 2020.293
21-11-2020 14:09:52150,000STA ungho ms2020.295 (chi Tran Thi Phuong)
22-11-2020 01:27:065,500,000CT DEN:032700588280 Ung Ho NCHCCCL William Nguyen 031646852341 FT20328007287807; thoi gian GD:22/11/2020 00:58:51
22-11-2020 05:40:19100,000Ms 2020.296 ung ho em Tran Van Truong
22-11-2020 06:28:25200,000CT DEN:032723288243 ung ho MS 2020296 e tran van truong
22-11-2020 06:38:10200,000CT DEN:032723092857 STA ungho ms2020.296 em Tran Van Truong
22-11-2020 06:57:08300,000Ung ho MS 2020.296(Em Tran Van Truong)Le Dinh Quang chuyen tien
22-11-2020 07:58:00100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2020.296(Em Tran Van Truong)
22-11-2020 07:58:0490,000TRAN THANH THAO LOAN UH MS 2020.296.EM TRAN V TRUONG.
22-11-2020 08:07:31200,000ung ho MS2020.296( Tran Van Truong)
22-11-2020 09:08:53100,000CT DEN:090835444873 Vietinbank 114000161718 MS 2020 296 ung ho em Tran Van Truong
22-11-2020 09:11:47500,000CT DEN:032709216254 UNG HOMS 2020.296 EM TRAN VAN TRUONG 221120 09 11 52 216254
22-11-2020 09:31:35300,000ung ho MS 2020.296 (em Tran Van Truong)
22-11-2020 10:12:24300,000Nguyen Thuy Hong chuyen tien ung ho ma 2020.296 em tran van truong
22-11-2020 11:17:40200,000CT DEN:032704361707 IBFT ung ho MS 2020.292 TR LE THANH DANH
22-11-2020 11:27:58200,000CT DEN:032704363198 IBFT ung ho MS 2020.296 em Tr V Truong
22-11-2020 11:39:42100,000Phan Duc Minh chuyen tien ung ho ms2020.296
22-11-2020 11:51:09500,000Pham Thi My Trang chuyen tien giup MS 2020. 296 em Tran Van Truong
22-11-2020 12:13:49500,000ung ho MS 2020.296 ( em Tran Van Truong)
22-11-2020 12:20:49500,000ung ho MS 2020.295 ( chi Tran Thi Phuong)
22-11-2020 14:18:32500,000ung ho MS 2020.292 ( Truong Le Thanh Danh)
22-11-2020 15:12:14150,000ung hoMS 2020.296(Em Tran Van Truong)
22-11-2020 15:54:301,000,000CT DEN:032715838058 Ung ho MS 2020.296 em Tran Van Truong FT20328755387146
22-11-2020 16:15:01300,000CT DEN:032709821267 Ung ho nchcccl
22-11-2020 16:18:45200,000ung ho MS 2020296 Em Tran Van Truong
22-11-2020 17:49:57500,000CT DEN:032717977148 MS 2020.296 Em Tran Van Truong
22-11-2020 18:23:3220,000Le Duc Anh chuyen tien
22-11-2020 18:28:03500,000ms 2020.296 em tran van truong
22-11-2020 20:35:46100,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020.296
22-11-2020 20:57:33100,000Kim Van Ngoc ung ho e truong nam dinh
23-11-2020 00:46:29500,000Luong Chi Cong ung ho MS 2020.296; thoi gian GD:22/11/2020 23:18:57
23-11-2020 00:46:5550,000LPT ung ho MS 2020296 Em Tran Van Truong; thoi gian GD:22/11/2020 23:23:24
23-11-2020 05:24:33500,000chuyen tien ung ho MS 2020.297( be Ha van Phuc)
23-11-2020 06:09:03500,000CT DEN:230087263347 Giup em Ha Van Phuc MS 2020 297
23-11-2020 07:03:48300,000Dinh Bao Hanh chuyen tien ung ho be Ha Van Phuc
23-11-2020 07:24:04300,000CT DEN:032800016014 ung ho MS 2020.297 be Ha Van Phuc
23-11-2020 07:32:1250,000LPT ung ho MS 2020297 be Ha Van Phuc
23-11-2020 07:34:25100,000CT DEN:032807108254 Ung ho ms 2020.297 be ha van phuc FT20328901037282
23-11-2020 08:07:35200,000CT DEN:032808119110 Ung ho MS 2020.297 be Ha Van Phuc FT20328403137196
23-11-2020 08:12:59200,000CT DEN:032800024705 MBVCB.863686583.027184.MS 2020.297.CT tu 0501000214982 DANG GIA VINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET
23-11-2020 08:28:03500,000UNG HO 2020.295 (chi Tran Thi Phuong)
23-11-2020 08:46:44200,000CT DEN:032801006295 ung ho Ms 2020297
23-11-2020 08:50:182,000,000ung ho ma so 2020297 be Ha Van Phuc thuong be va gia dinh qua
23-11-2020 08:57:221,000,000MS 2020.297 co Huong (Kim Ma) ung ho be Ha Van Phuc
23-11-2020 08:58:32100,000CT DEN:032808149778 NCHCCCL Hoang Anh Mong chuong trinh NCHCCCL tiep tuc su menh y nghia cua minh FT20328305119653
23-11-2020 09:13:19100,000So GD goc: 10006398 TC:507863613.MBVCB.862932293.ung ho MS 2020.296 ( em tran van truong).CT tu 0441000784855 toi 114000161718 bao vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
23-11-2020 09:13:4850,000Nguyen Van Hung chuyen tien MS 2020.297  ung ho be Ha Van Phuc
23-11-2020 09:14:35100,0002020.297
23-11-2020 09:19:27500,000CT DEN:032809230360 MS 2020 297 Ha Van Phuc
23-11-2020 09:21:19500,000Ung ho MS 2020.296( em Tran Van Truong)
23-11-2020 09:50:01200,000UNG HO CHAU HA VAN PHUC HA TINH MS2020297
23-11-2020 09:59:48100,000Nguyen Thi Cuc chuyen tien MS 2020.297 Ha Van Phuc
23-11-2020 10:01:16200,000CT DEN:032803882878 ung ho ms 2020 297 be HA VAN PHUC chuc con mau khoe benh
23-11-2020 10:01:30500,000Ung ho ms 2020.255 (gia dinh chi Chuc)
23-11-2020 10:02:10200,000CT DEN:032810204028 Nguyen Dang Thi ung ho chay Ha Van Phuc MS 2020.297 FT20328083468560
23-11-2020 10:25:06100,000CT DEN:032810374677 MS 2020 297
23-11-2020 10:45:50500,000So GD goc: 10031315 Ung ho MS 2020.297 be Ha Van Phuc
23-11-2020 11:33:38300,000CT DEN:032811524316 ung ho MS 2020 297 be HA VAN PHUC
23-11-2020 11:37:19500,000So GD goc: 10033729 MS 2020.297 be ha van phuc
23-11-2020 11:40:31200,000Do Thi Le UH be Ha Van Phuc ma so 2020.297
23-11-2020 12:51:27500,000Ung ho MS 2020.297 (be Ha Van Phuc). Ban Nguyen Le Thai Anh chuc ban Phuc mau khoe
23-11-2020 13:07:372,000,000ung ho MS 2020.296
23-11-2020 13:54:22100,000DO DANH HIEN ung ho ms 2020.297; be Ha Van Phuc
23-11-2020 13:58:27200,000CT DEN:032800070523 MBVCB.864229083.096725.MS 2020.297 be ha van phuc .CT tu 0071004876335 LE THI THANH TUYEN toi 114
23-11-2020 14:27:22200,000So GD goc: 10039811 Ung ho ms 2020.297 chau Ha Van Phuc
23-11-2020 14:30:25100,000CT DEN:032814819808 Ung ho MS 2020 297 be Ha Van Phuc
23-11-2020 14:31:06400,000chuyen tien giup do ms 2020.297-283-279-271 moi ms 100k. cam on
23-11-2020 14:40:26200,000CT DEN:032814146197 Nguyen Viet Hoa HN ung ho MS 2020.294 Tran Tuan Kiet
23-11-2020 14:55:52200,000ung ho ms 2020.297 be ha van phuc
23-11-2020 15:27:39500,000CT DEN:032815157903 ung ho ms 2020.297 ha van phuc
23-11-2020 15:28:59100,000CT DEN:032815956133 ung ho be Ha Van Phuc Chuc be nhanh khoi benh
23-11-2020 16:02:32200,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho mz 2020.297
23-11-2020 16:02:34300,000CT DEN:160125206730 Vietinbank 114000161718 ck MS 2020 297 be Ha Van Phuc xa Ngoc Son Thach Ha Ha Tinh
23-11-2020 17:08:07500,000CT DEN:032800069299 MBVCB.864572083.012227.ung ho e truong.CT tu 0261003469441 LAM VAN PHIEN toi 114000161718 BAO VIETNA
23-11-2020 18:51:031,000,000CT DEN:032800011547 MBVCB.864718435.060522.Ung ho em Tran Van Truong MS 2020296.CT tu 0761002370036 DU THI BICH TRAM t
23-11-2020 18:53:02500,000CT DEN:032800012305 MBVCB.864720964.061506.Ung ho chi Tran Thi Phuong. MS 2020295.CT tu 0761002370036 DU THI BICH TRAM t
23-11-2020 18:58:20500,000CT DEN:032800014312 MBVCB.864724125.062614.Ung ho be Ha Van Phuc MS 2020297.CT tu 0761002370036 DU THI BICH TRAM toi 11
24-11-2020 05:33:26200,000Ung ho MS 2020.298
24-11-2020 07:05:08300,000NGO TIEN LONG Chuyen tien ung ho MS 2020297
24-11-2020 07:07:42300,000NGO TIEN LONG Chuyen tien ung ho MS 2020298
24-11-2020 08:43:48200,000CT DEN:032908165609 MS 2020 298 Tong thi Thu Huyen
24-11-2020 09:02:57500,000CT DEN:032900009788 MS2020 297 be Ha Van Phuc
24-11-2020 09:38:38500,000Nguyen Dinh Huy chuyen tien
24-11-2020 09:59:43500,000CAO THI CUC UNG HO ANH TRUONG LE THANH DANH (MS 2020.292)
24-11-2020 10:17:2520,000Le Duc Anh chuyen tien
24-11-2020 10:31:541,000,000CT DEN:032903132231 Ung ho MS 2020.297 be Ha Van Phuc
24-11-2020 13:13:53150,000STA ung ho ms2020.298( be Tong Thi Thu Huyen)
24-11-2020 13:44:5920,000Le Duc Anh chuyen tien
24-11-2020 13:54:1720,000Le Duc Anh chuyen tien
24-11-2020 14:27:3520,000Le Duc Anh chuyen tien
24-11-2020 16:34:0820,000TRA XUAN BINH GIUP 4MS:2020.295+2020.296+2020.297+2020.298
24-11-2020 20:29:15500,000ung ho MS 2020.096 (em Tran Van Truong)
24-11-2020 22:15:37100,000Chuyen khoan tai ATM tu TK 102001733915 den TK 114000161718
25-11-2020 01:18:29500,000MS 2020.296 (Em Tran Van Truong); thoi gian GD:24/11/2020 23:26:28
25-11-2020 05:44:28500,000Nguyen Van Duc chuyen tien ung ho Pham My Hoa MS 2020.299
25-11-2020 07:06:4550,000LPT ung ho MS 2020298 be Tong Thi Thu Huyen
25-11-2020 07:07:2350,000LPT ung ho MS 2020299 chi Pham My Hoa
25-11-2020 07:08:4850,000LPT ung ho MS 2020299 chi Pham My Hoa
25-11-2020 07:11:31200,000Thong chuyen tien ung ho MS 2020.299 (Pham My Hoa)
25-11-2020 07:26:24300,000CT DEN:033000551736 ung.ho MS 2020.299 Pham My Hoa
25-11-2020 09:10:19180,000ung ho ms 2020.299 chi pham my hoa
25-11-2020 09:56:20200,000CT DEN:033009670647 Ung ho MS 2020.291 em Truong Duc Cuong. Xin hh cho CML. Mong moi su tot lanh FT20330840692241
25-11-2020 09:56:23300,000TON NU BICH THUAN Chuyen tien ung ho ma so 2020.299( chi Pham My Hoa)
25-11-2020 09:57:55200,000CT DEN:033009672027 Ung ho MS 2020.294 em Tran Tuan Kiet. Xin hh ong CML. Mong moi su tot lanh. FT20330629596510
25-11-2020 14:16:15200,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020.299
25-11-2020 15:03:08500,000CT DEN:033008940186 Chuyen tien ung ho MS 2020.298 be Tong Thi Thu Huyen
25-11-2020 15:05:26500,000CT DEN:033008942595 Chuyen tien ung ho MS 2020.297 be Ha Van Phuc
25-11-2020 15:08:49500,000CT DEN:033008946075 Chuyen tien ung ho MS 2020.296 em Tran Van Truong
25-11-2020 15:11:12500,000CT DEN:033008948671 Chuyen tien ung ho MS 2020.295 chi Tran Thi Phuong
25-11-2020 15:14:31500,000CT DEN:033008952030 Chuyen tien ung ho MS 2020.291 em Truong Duc Cuong
25-11-2020 15:29:2620,000Le Duc Anh chuyen tien
25-11-2020 15:57:39200,000ung ho ms2020.288 (gd thu vi)
25-11-2020 16:13:47100,000CT DEN:033009016131 Ung ho MS 2020.296
25-11-2020 16:43:025,000UNG HO MS 2020.299
26-11-2020 05:19:14100,000CT DEN:033122333314 Ung ho MS 2020.300 Be Nguyen Dang Quang
26-11-2020 07:02:21300,000Le Xuan Van chuyen tien MS 2020.300 (be Nguyen Dang Quang)
26-11-2020 08:18:36200,000CT DEN:033101056008 ung ho ms 2020 300 ung ho be nguyen dang quang chuc con mau khoe
26-11-2020 08:52:13200,000MS 2020.300(be Nguyen Dang Quang)
26-11-2020 09:23:022,000,000ung ho ma so 2020300 be Nguyen Dang Quang thuong be va gia dinh lam
26-11-2020 09:25:49500,000So GD goc: 10005245 TC:507843845.IBVCB.867941140.PHUNG THI CHAU QUYEN chuyen khoan ung ho MS 2020.300 (be Nguyen Dang Quang).CT tu 0081000212206 toi 114000161718 Bao VietNamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
26-11-2020 09:32:041,000,000ung ho ma so 2020299 chi Pham My Hoa thuong chi lam
26-11-2020 09:42:12100,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020.300
26-11-2020 09:50:45300,000MS 2020.300
26-11-2020 09:58:0520,000Le Duc Anh chuyen tien
26-11-2020 16:05:305,000TRA XUAN BINH GIUP MS 2020.300
26-11-2020 16:17:2630,000CT DEN:033109025076 NCHCCCL Le Song Anh 0985507074
26-11-2020 20:46:0650,000CT DEN:033120563077 NCHCCCL Do Tuan Hao 0333916066
26-11-2020 20:51:071,000,000NCHCCCL Phan Huu Nhan
26-11-2020 20:55:16100,000CT DEN:033113038489 Ung ho NCHCCCL Quach Huong Giang 0352239189
26-11-2020 21:00:40100,000CT DEN:033121946139 NCHCCCL Nguyen Van Sy Cam on co Thu Uyen va doi ngu tim kiem FT20332652205679
26-11-2020 21:02:54100,000CT DEN:033121947416 Ung ho nctcccl FT20332234448830
26-11-2020 21:11:0520,000Ung ho NCHCCCL Le Lan Anh
26-11-2020 22:01:19200,000CT DEN:033115188708 NCHCCCL BUI THI THUY DUONG 0367298210
26-11-2020 22:13:32200,000CT DEN:033115079750 Chuyen tien
26-11-2020 22:15:47100,000CT DEN:260088092020 ung ho NCHCCCL Tran Lan Phuong 0326686989
26-11-2020 22:32:53100,000CT DEN:033122680688 ung ho NCHCCCL Kim Loan
26-11-2020 22:47:0820,000ung ho NCHCCCL Le Thi Hong Loan 0355764502
26-11-2020 22:50:46200,000CT DEN:033115458805 Ung ho NCHCCCL
26-11-2020 22:53:3850,000mong NCHCCCL duoc tiep tuc a
27-11-2020 00:56:33200,000CT DEN:033122999649 MDA ung ho MS202.288 gia dinh Thu Vi. Xin hh cho MDQS. Mong moi su tot lanh. FT20332776930583; thoi gian GD:26/11/2020 22:57:00
27-11-2020 00:57:12200,000CT DEN:033123000909 MDA ung ho MS2020.286 Lieu Cam Linh. Xin hh cho MDQS. Mong moi su tot lanh. FT20332134908314; thoi gian GD:26/11/2020 23:01:47
27-11-2020 00:59:28100,000CT DEN:033123005536 Ung ho NCHCCCL FT20332662435024; thoi gian GD:26/11/2020 23:20:13
27-11-2020 01:01:05200,000ung ho NCHCCCL Nhung Tran 0944894726; thoi gian GD:26/11/2020 23:36:31
27-11-2020 01:02:32150,000CT DEN:235254655919 Vietinbank 114000161718 Ung ho NCHCCCL KHUU KHON LAM 0909988828; thoi gian GD:26/11/2020 23:53:27
27-11-2020 01:04:33100,000NCHCCCL Do My Thanh Tuyet 0769765525; thoi gian GD:27/11/2020 00:16:33
27-11-2020 01:06:4950,000CT DEN:033200130679 NCHCCCL Nguyen Duy Uyen 0374793214; thoi gian GD:27/11/2020 00:51:08
27-11-2020 01:07:03200,000CT DEN:270088102445 Ung ho chuong trinh NCHCCCL; thoi gian GD:27/11/2020 00:55:35
27-11-2020 01:14:30100,000CT DEN:033201022954 NCHCCCL Nguyen Vinh Linh 0986618212 FT20332145372277
27-11-2020 01:31:3550,000CT DEN:033218112402 ung ho chuong trinh
27-11-2020 02:15:3320,000CT DEN:033219235596 UNG HO CHUONG TRINH NCHCCCL
27-11-2020 02:30:1810,000CT DEN:033219236172 NCHCCCL nguyen hoang quynh tram 0348378723
27-11-2020 04:16:29100,000CT DEN:033200013624 MBVCB.869182807.049859.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0201000636184 TRINH LE NGOC HAN toi 114000161718 BAO VIE
27-11-2020 07:09:47500,000NCHCCCL huynhvandieuhang 0362532853
27-11-2020 07:21:4350,000LPT ung ho MS 2020300 be Nguyen Dang Quang
27-11-2020 07:22:56100,000Nchcccl thien ngan 0859854954
27-11-2020 07:23:55100,000LPT ung ho MS 2020301 em Le Quang Sang
27-11-2020 07:28:3920,000Le Duc Anh chuyen tien
27-11-2020 07:37:15100,000NCHCCCL NGUYEN THI MINH CUC 0345082074
27-11-2020 07:47:48500,000CT DEN:033207054677 Ung ho NCHCCCL tiep tuc hoat dong FT20332092806043
27-11-2020 07:48:40300,000Do Thi Bich Thuy chuyen tien ung ho ms 2020.301 em Le quang sang
27-11-2020 07:54:39200,000ung ho ms 2020.301
27-11-2020 08:30:3920,000ung ho NCHCCCL
27-11-2020 08:40:54300,000CT DEN:033208080216 NCHCCCL giau ten FT20332235385582
27-11-2020 08:50:21100,000CT DEN:033201206107 Ung ho NCHCCCL Hoang Phuong 0947257371
27-11-2020 08:56:05100,000ung ho MS 2020301 em Le Quang Sang
27-11-2020 09:15:2420,000CT DEN:033202229819 Ung ho chuong trinh NCHCCCL. Chau la sinh vien xin gop suc nho
27-11-2020 09:24:42500,000CT DEN:033209972512 NCHCCCL DUONG THI TRANG 0917770879 271120 09 25 12 972512
27-11-2020 09:38:27200,000hy vong chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly van se luon duoc tiep tuc
27-11-2020 09:48:57100,000CT DEN:033209133425 Ung ho NCHCCCL My Huyen 0936141352 FT20332677067351
27-11-2020 10:15:39300,000NCHCCCL nguyen thi thuy 0978798095
27-11-2020 10:32:29200,000CT DEN:033203189819 Ung Ho NCHCCCL dinh thi hien 0934.195.196
27-11-2020 10:57:27500,000Dang Thanh Mai chuyen tien Ung ho NCHCCCL
27-11-2020 13:45:29100,000CT DEN:033206637021 NCHCCCL BUI NGOC TU
27-11-2020 15:28:48200,000Tran Thi Ngoc chuyen tien
27-11-2020 16:12:10200,000CT DEN:033216459770 NCHCCCL Phuong Hoa 0989107199 FT20332724898548
27-11-2020 16:48:32300,000ung ho MS 2020.301 (em Le Quang Sang)
27-11-2020 17:55:43100,000CT DEN:033217555992 Ung ho chuong trinh nchcccl FT20332608008069
27-11-2020 17:56:08200,000CT DEN:033217280273 nchcccl hongocphuongdung 0988939937
27-11-2020 17:59:14100,000ung ho nchcccl
27-11-2020 18:13:47200,000ung ho NCHCCCL Pham Thi Dieu Thuy 0355 893 798
27-11-2020 18:18:47100,000CT DEN:033211651928 UNG HO NCHCCCL NGUYEN TRA MY 0979651995
27-11-2020 18:32:0850,000CT DEN:033311205577 Ung ho NCHCCCL Tran Khanh Chi 0355589292
27-11-2020 18:42:0750,000CT DEN:033211758924 NCHCCCL Huynh Dinh Ngoc Ngan 0938757640
27-11-2020 19:59:01100,000Bui Thi Tham chuyen tien
27-11-2020 20:31:1250,000ung ho NCHCCCL
27-11-2020 20:33:36100,000ung ho NCHCCCL
27-11-2020 20:37:2347,800CT DEN:033213847747 ung ho ctrinh NCHCCCL chuc chuong trinh luon thanh cong
27-11-2020 20:43:0320,000Ung ho NCHCCCL
27-11-2020 20:48:51150,000CT DEN:033313240572 STA ungho ms2020.301 em Le Quang Sang
27-11-2020 22:25:22200,000Nguyen Van Quan chuyen tien
27-11-2020 22:34:0550,000Nguyen Hai Ngoc chuyen tien
27-11-2020 22:34:391,000,000CT DEN:033215771323 NCHCCCL TRAN THI PHUONG LINH 0356674467
28-11-2020 01:06:28200,000CT DEN:230542033037 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Cau mong cho moi ng dc tim thay nguoi than; thoi gian GD:27/11/2020 23:06:36
28-11-2020 01:07:50300,000CT DEN:033223112680 UNG HO NCHCCCL NGUYEN 271120 23 16 39 112680; thoi gian GD:27/11/2020 23:16:41
28-11-2020 01:14:06100,000ZP5MTJ1FTC3C 201128000002764 Ung ho NCHCCCL; thoi gian GD:28/11/2020 00:25:57
28-11-2020 01:22:29100,000CT DEN:033301757738 NCHCCCL TRANGHUYNH 0905439119 FT20333609759002
28-11-2020 01:47:081,000,000CT DEN:033301116345 NVHCCCL DANG NGOC TRAM 0971316888 281120 01 47 07 116345
28-11-2020 03:48:4311,268CT DEN:033320809541 MS 2020.301
28-11-2020 06:15:482,000,000NCHCCCL Tran Ngoc Huy 0968501502
28-11-2020 07:01:38200,000ung ho MS 2020.302 (me con chi Tham)
28-11-2020 07:27:56100,000ung ho NCHCCCL
28-11-2020 07:28:3950,000LPT ung ho MS 2020302 me con chi Tham
28-11-2020 08:00:30200,000Quach Ngoc Phuong Giang chuyen tien ung ho MS 2020.302 (me con chi Tham)
28-11-2020 08:12:06100,000CT DEN:033308794541 Ung ho NCHCCCL FT20333156417750
28-11-2020 08:26:48500,000ung ho ms 2020.301 le quang sang
28-11-2020 08:49:05100,000NCHCCCL Huynh Thi Tuong Vi 0966113307
28-11-2020 09:04:49100,000CT DEN:033309176865 ung ho MS 2020 302 me con chi Tham
28-11-2020 10:35:09200,000Ung ho CTNCHCCCL
28-11-2020 11:12:57200,000CT DEN:033304892786 Ung ho NCHCCCL La Hung Vi 0376256946
28-11-2020 11:49:191,000,000CT DEN:033311514000 Ung ho NCHCCCL
28-11-2020 12:29:05100,0002020.302
28-11-2020 14:02:04200,000MS 2020.302(me con chi Tham)
28-11-2020 14:47:17531,989CT DEN:033307033635 NCHCCCL Nguyen Pham Vy Ngan 0909158493
28-11-2020 14:53:40200,000ung ho ms 2020.302
28-11-2020 15:32:20300,000CT DEN:033315084695 Ung ho MS 2020.302 me con chi Tham FT20333937846980
28-11-2020 17:38:50100,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020.301
28-11-2020 17:40:29100,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020.302
28-11-2020 18:57:4650,000Ung ho NCHCCCL Dinh Thi Thuy Linh 0869231909 chau sinh vien kinh te co han co chut tam long thoi a
28-11-2020 22:01:06200,000CT DEN:033415610417 STA ungho ms2020.302 me con chi Tham
28-11-2020 23:01:58350,000NCHCCCL Kieu Thi Hai Yen 0983272994
29-11-2020 02:08:4050,000Co gang len nhe; thoi gian GD:29/11/2020 00:33:18
29-11-2020 02:11:22100,000ung ho MS 2020.297 Ha Van Phuc; thoi gian GD:29/11/2020 01:33:03
29-11-2020 06:15:15100,000CT DEN:033406191084 NCHCCCL LAI THI KIM ANH 0945132158
29-11-2020 08:22:19100,000Huynh Chanh Hung chuyen tien ung ho
29-11-2020 09:07:57200,000LPT ung ho MS 2020303 Em Truong Thi Nhung
29-11-2020 09:16:31100,000CT DEN:033409420479 NCHCCCL phuongmai 0909483738 FT20335039626215
29-11-2020 09:25:432,000,000ung ho ma so 2020303 em Truong Thi Nhung rang len em thuong gia dinh em lam
29-11-2020 10:10:51100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2020.303(Em Truong Thi Nhung)
29-11-2020 10:13:06100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS2020.299 (chi Pham My Hoa)
30-11-2020 02:25:2497,277Tra lai tai khoan DDA
30-11-2020 06:06:55300,000Ung ho MS 2020.304(Be Ngoc Tuoi)Le Dinh Quang chuyen tien
30-11-2020 06:55:54100,000LPT ung ho MS 2020304 be Ngoc Tuoi
30-11-2020 09:09:59100,000So GD goc: 10010079 Ung ho nchcccl ngo mai trang 0919288854
30-11-2020 09:17:26100,000Bui Thi Ngoc Hoanh chuyen tien MS 2020.299 ( chi Pham My Hoa )
30-11-2020 09:31:3020,000So GD goc: 10023072 Ung ho NCHCCCL
30-11-2020 09:57:531,000,000ung ho ma so 2020304 be Ngoc Tuoi thuong be va gia dinh lam
30-11-2020 10:48:53200,000So GD goc: 10029541 NCHCCCL NGUYEN HOANG KHANH AN 0393597119
30-11-2020 11:09:26100,000UNG HO NCHCCCL NGUYEN THU 0355291100
30-11-2020 11:23:4450,000Le Duc Anh chuyen tien
30-11-2020 13:08:25200,000CT DEN:033506501795 MS 2020.303 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
30-11-2020 13:44:40500,000UNG HO BE NGOC TUOI - MS 2020.304
30-11-2020 13:56:5220,000TRA XUAN BINH UNG HO  4MS 2020.3011,2020.302,2020.303,2020.304
30-11-2020 16:14:402,000,000CT DEN:033500657316 NCHCCCL KHANH TU 0917722655
30-11-2020 21:09:09300,000NCHCCCL nguyenvananh 0868940207
 

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

STTNgày ủng hộ Họ và tên người ủng hộ  Số tiền Mã số ủng hộ 
123/11/20Anh Hưng + Trực     2,000,0002020.276,275,283,278
224/11/20Cô Linh        200,0002020.298
324/11/20Nguyễn Quang Bích     1,000,0002020.292
425/11/20Bảo Dương        200,0002020.293
525/11/20Huỳnh Văn Nhứt, Phan Thị Ba        500,0002020.299

Ban Bạn đọc

Không có cha, mẹ tâm thần, tính mạng bé gái ung thư gặp hiểm nguy

Không có cha, mẹ tâm thần, tính mạng bé gái ung thư gặp hiểm nguy

Trong phòng bệnh, Minh Thư ôm chặt lấy mẹ nuôi khóc nức nở. Con mới 2 tuổi nhưng dường như đã hiểu hoàn cảnh của mình. Nếu bị bỏ rơi, cuộc sống còn lại sẽ trở nên mong manh như ngọn đèn trước gió.