1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
10/21/21500,000100223.201021.231138.ung ho MS 2021.292 (chi Tran Thi Thu)
10/21/21500,000MBVCB.1440612797.Ung ho Ms 2021.292 c Tran thi thu.CT tu 0361000272206 VO HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21100,000678282.211021.223353.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.293 em Nguyen Van Tien. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21295638995080
10/21/21100,000402776.211021.221124.Vietcombank;0011002643148;Ms 2021 293 nguyen van tien
10/21/21200,000MBVCB.1443114996.ung ho: MS 2021.293?(Nguyen Van Tien).CT tu 0071003906252 NGUYEN DINH HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21100,000MBVCB.1443112116.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma So 2021.291(gia di nhchi Nhung).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21100,000MBVCB.1443108450.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma So 2021.289(anh Le Van Phong).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21100,000MBVCB.1443106961.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma So 2021.287(Van Thi Thuy).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21500,000187630.211021.215517.Nguyen Thi Lam Binh ung ho Ms2021.292( Chi Tran Thi Thu). Mong 2 chau nha chi luon luon duoc yeu th
10/21/21300,000642981.211021.214659.MS 2021.293- Nguyen Van Tien - huyen Dong Son- tinh Thanh Hoa FT21295705029052
10/21/21200,000MBVCB.1443057314.ung ho MS 2021.293 (nguyen van tien).CT tu 0011004246930 DANG THI MINH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21200,000348758.211021.212423.Ung ho MS 2021 293 Nguyen Van Tien
10/21/21200,000MBVCB.1442973778.ung ho MS2021.293 ( Nguyen Van Tien).CT tu 0021001487740 TRAN NGUYET ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21600,000IBVCB.1442968126.Ung ho MS 2021.293(Nguyen Van Tien).CT tu 0071002799695 BUI TINH VAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2150,000969332.211021.204337.Chuyen tien
10/21/211,000,000MBVCB.1442935208.Ng.Ba Thien-dab-ung ho:MS 2021.293-Ng.Van Tien.CT tu 0071004676319 LY THI BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21200,000MBVCB.1442915101.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.292( Chi Tran Thi Thu).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21150,000MBVCB.1442906229.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.291( Gia dinh chi Nhung).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21300,000080635.211021.201945.Ung ho MS 2021 281 be DUONG LINH KIEU
10/21/21200,000MBVCB.1442900026.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so MS 2021.293(Nguyen Van Tien).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21300,000079691.211021.201653.Ung ho MS 2021 293 NGUYEN VAN TIEN
10/21/211,000,000806363.211021.200856.Ung ho MS 2021 293 Nguyen Van Tien
10/21/211,000IBVCB.1442848474.aa.CT tu 1015120612 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21500,000MBVCB.1442541120.ung ho ms 2021.293 (Nguyen Van Tien).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21200,000277700.211021.174932.Mot chut tam long ung ho chau Nguyen Van Tien MS 2021.293
10/21/21300,000MBVCB.1442479042.TRAN ANH TUAN ung ho MS2021.287(VAN THI THUY), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21100,000MBVCB.1442452317.Ubg ho MS 2021.293 (Nguyen Van Tien).CT tu 0021001960969 LE THE TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21200,000217004.211021.163538.ung ho MS 2021.293 Nguyen Van Tien
10/21/21500,000278415.211021.163400.Ung ho MS 2021.293 FT21294406549770
10/21/21500,000MBVCB.1442318607.Ung ho MS 2021.293 (Nguyen Van Tien).CT tu 1016572203 VU CONG HOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2150,000854082.211021.163226.NGUYEN THANH LONG chuyen tien
10/21/21300,000274627.211021.163131.Ung ho MS 2021.293 nguyen van tien FT21294703956055
10/21/21500,000868034.211021.162519.MS 2021 293 (NGUYEN VAN TIEN)-211021-16:25:18 868034
10/21/21200,000MBVCB.1442262942.ung ho ma so MS 2021.293( Nguyen Van Tien).CT tu 0991000028988 VU VAN TAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/211,000,000555110.211021.160730.MS 2021.293
10/21/21500,000MBVCB.1442230577.Ung ho MS 2021293 nguyen Van tien.CT tu 0491001494022 LE THI KIM BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21200,000MBVCB.1442176366.Ung ho MS 2021.293 chau Tien.CT tu 0011004122413 TRAN THU HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/212,000,000MBVCB.1442159581.Ung ho MS 2021.286 (Bui Thi Loc).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/213,000,000MBVCB.1442155192.Ung ho MS 2021.287 (Van Thi Thuy).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/211,000,000MBVCB.1442149076.Ung ho MS 2021.288 (chu Chau Van Chung).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/211,000,000MBVCB.1442144857.Ung ho MA 2021.289 (anh Le Van Phong).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/212,000,000MBVCB.1442138290.Ung ho MS 2021.290 (be Nguyen Hoang Thuan Thang).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21200,000IBVCB.1442134242.TKV gui MS 2021.290 (be Nguyen Hoang Thuan Thang)?.CT tu 1015020643 TRAN KHANH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/212,000,000MBVCB.1442127504.Ung ho MS 2021.292(chi Tran Thi Thu).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/211,000,000MBVCB.1442122028.Ung ho MS 2021.293 (Nguyen Van Tien).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21600,000SHGD:10002377.DD:211021.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2021.292 CHI TRAN THI THU
10/21/21200,000IBVCB.1442114773.TKV gui MS 2021.293 (Nguyen Van Tien).CT tu 1015020643 TRAN KHANH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21200,000IBVCB.1442108034.TKV gui MS 2021.292 (chi Tran Thi Thu).CT tu 1015020643 TRAN KHANH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21100,000MBVCB.1442096314.Benh.CT tu 0631000417300 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/21/21600,000144225.211021.150455.Ung ho MS 2021.292 Tran Thi Thu FT21294490491172
10/21/21200,000158079.211021.145412.MS 2021.293 (Nguyen Van Tien)
10/21/21200,000SHGD:10022574.DD:211021.BO:PHAN THI LINH HUONG.Remark:Ung ho Ms 2021.293 nguyen van tien
10/21/21200,000MBVCB.1442021991.MS 2021 293 nguyen van tien.CT tu 0991000024768 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/21/21200,000104128.211021.143600.MS 2021.292 chi Tran Thi Thu FT21294607627936
10/21/21250,000087174.211021.142258.Ung ho MS 2021.293 Nguyen Van Tien FT21294219470062
10/21/2150,000146332.211021.142102.Hoai Thu ung ho ms 2021.293 (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)
10/21/2150,000697097.211021.141742.T ung ho Nguyen van Tien MS 2021.293
10/21/21200,000MBVCB.1441936115.Dong gop tu thien.CT tu 0071001974227 DANG HUYNH BICH VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21100,000629057.211021.135923.Ung ho MS2021 293 Nguyen Van Tien
10/21/21300,000MBVCB.1441876304.Ung ho MS 2021.293 (Nguyen Van Tien).CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21100,000014254.211021.132021.Ung ho MS 2021.293 chau NGUYEN VAN TIEN FT21294420942216
10/21/2150,000IBVCB.1441783642.Giup ma so 2021 293 Nguyen Van Tien .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/21/21300,000SHGD:10017343.DD:211021.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.293 be Nguyen Van Tien
10/21/21500,000MBVCB.1441755890.NGUYEN NGOC TAN chuyen tien ung ho MS 2021.293.CT tu 0011004404777 NGUYEN NGOC TAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21200,000MBVCB.1441752324.MS 2021.293.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21300,000432345.211021.125014.Ung ho ms 2021 293 Nguyen Van Tien
10/21/21500,000906139.211021.124621.Ung ho ma so 2021293 Nguyen Van Tien
10/21/21500,000531838.211021.124217.Ung ho MS 2021 293 chau Nguyen Van Tien
10/21/21200,000955793.211021.121854.Ung ho MS 2021.293 Nguyen Van Tien FT21294637391437
10/21/2110,000IBVCB.1441656193.UNG HO MS 2021 293 NGUYEN VAN TIEN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/21/21100,000947764.211021.121102.2021.293 nguyen van tien FT21294876455159
10/21/21100,000SHGD:10000755.DD:211021.BO:VO PHUC UY.Remark:Phuc Uy HCM ung ho MS 2021.293 chucbe Nguyen Van Tien mau khoe
10/21/21210,000,000/Ref:P14044510047{//}B/O:SAMSUNG ELECTRONICS VN CO., LTD , 00110026431480011002643148
10/21/211,000,000869044.211021.110937.Ho tro MS 2021 293 Nguyen Van Tien
10/21/21200,000389686.211021.110850.Ung ho MS 2021 293 Nguyen Van Tien
10/21/2110,000,000863760.211021.110638.Ung ho MS 2021. 293 Nguyen Van Tien FT21294978356448
10/21/21300,000145226.211021.104804.ungr ho ma so 2021.293
10/21/21300,000141373.211021.104406.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 293 nguyen van tien
10/21/21500,000807039.211021.102636.Ung ho MS 2021.293 Nguyen Van Tien FT21294066389366
10/21/21200,000MBVCB.1441366846.Lieu Thi ung ho MS2021.291(gia dinh Chi NHUNG), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21200,000IBVCB.1441342215.MS 2021 293 Nguyen Van Tien.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/21/21500,000MBVCB.1441329593.TRAN ANH TUAN ung ho MS2021.292(Chi TRAN THI THU), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/211,000,000288751.211021.100806.Ung ho MS 2021 293
10/21/215,500425740.211021.100743.ung ho MS 2021 293
10/21/21300,000MBVCB.1441299816.ms 2021 293 uh Nguyen Van Tien.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/21/21500,000MBVCB.1441298894.Vuong Ngoc Quy ung ho MS 2021.290(be NGUYEN HOANG THUAN THANG), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/212,500,000929802.211021.100025.Kolmakova E. V. dong vien MS 2021.292 chi Tran Thi Thu
10/21/21500,000MBVCB.1441264670.Tran Thien Phong ung ho MS2021.293(NNGUYEN VAN TIEN), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21200,000MBVCB.1441222380.ung ho em nguyen van tien . MS 2021.293.CT tu 0581000742085 HUYNH THI KIM LUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2160,000743234.211021.093618.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.293 (NGUYEN VAN TIEN)-211021-09:35:32 743234
10/21/2150,000MBVCB.1441213054.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.193 ( Nguyen Van Tien ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21200,000736522.211021.093408.MS 2021.293 Nguyen Van Tien FT21294206156543
10/21/21400,000MBVCB.1441193190.Ong ba Khai Tam gui chau Nguyen Van Tien, ms 2021.293 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21500,000MBVCB.1441143736.MS 2021293?Nguyen Van Tien.CT tu 1017247959 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/21/21900,000814642.211021.090954.ung ho cac ma so 2021 291 - 2021 292 - 2021 293 moi ma so 300 ngan dong
10/21/211,000,000SHGD:10007931.DD:211021.BO:VO THI THU HA.Remark:MS 2021. 293 Nguyen Van Tien
10/21/21500,000MBVCB.1441122878.MS 2021.283 (be Phan Minh Khoa).CT tu 0071004432098 NGUYEN THI KHANH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21200,000SHGD:10000091.DD:211021.BO:VO PHUC UY.Remark:Phuc Uy HCM ung ho be Tran Xuan Kieu va Tran Minh Tu MS 2021.292 chuchai be mau khoe
10/21/21100,000SHGD:10000074.DD:211021.BO:VO PHUC UY.Remark:Phuc Uy HCM ung ho be Hoang Thuan Thang MS 2021.290
10/21/21196,800SHGD:10008333.DD:211021.BO:NGUYEN THANH PHAT.Remark:Khan gia ung ho ct nchcccl
10/21/21100,000678484.211021.084605.MS 2021.293 Nguyen Van Tien FT21294546088038
10/21/21200,000343959.211021.083850.Ung ho MS 2021.293 nguyen van tien
10/21/21500,000MBVCB.1441054799.MS 2021.293?(Nguyen Van Tien).CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21200,000517208.211021.083308.Ung ho MS 2021.293
10/21/21200,000MBVCB.1441035429.Ung ho MS 2021.293 nguyen van tien.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21500,000MBVCB.1441023814.Giup do 2021.293.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21200,000MBVCB.1441019542.ung ho ms 2021.293(nguyen van tien ).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21100,000MBVCB.1441016510.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.293 (Nguyen Van Tien).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/215,000MBVCB.1440970601.Tra Xuan Binh giup ms 2021293.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/21/21300,000644480.211021.080500.Ung ho ms 2021.292 tran thi thu FT21294021257623
10/21/21200,000020158.211021.080251.MS 2021293
10/21/211,000,000MBVCB.1440957113.NGUYEN HUU DINH chuyen tien ms 2021.293 ( nguyen van tien).CT tu 0011000599558 NGUYEN HUU DINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21200,000772325.211021.080013.Ung ho MS 2021.293 chau Nguyen Van Tien. Mong chau co gang.
10/21/21100,000152266.211021.075818.Vinh Nam ung ho ms 2021 293 Nguyen Van Tien
10/21/21500,000MBVCB.1440945129.Ung ho ma so 2021.293 ( nguyen van tien).CT tu 0011004302109 VU THANH HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21300,000MBVCB.1440943914.ung ho?MS 2021.293?(Nguyen Van Tien).CT tu 0181003638001 NGUYEN VIET ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21300,000826528.211021.075447.ung ho chau nguyen van tien MS 2021293
10/21/21300,000144814.211021.075252.Ung ho MS 2021 293 Nguyen Van Tien
10/21/2155,000091575.211021.074018.gui be 2021 293
10/21/21300,000749859.211021.073838.ung ho ms 2021.293 Nguyen Van Tien
10/21/21100,000089676.211021.073746.MS 2021 293 Nguyen Van Tien
10/21/21200,000089361.211021.073713.MS 2021 293
10/21/21150,000266148.211021.072305.ung ho Nguyen van Tien MS 2021.293
10/21/2150,000720380.211021.072127.UNG HO MS 2021.293(NGUYEN VAN TIEN)-211021-07:21:26 720380
10/21/211,000,000719934.211021.071727.DONG DUC HAO UNG HOMS 2021.293. NAM MO QUAN THE AM BO TAT-211021-07:17:26 719934
10/21/21200,000100472.211021.070837.Nhom Vien gach nho Ung ho 4 ma so gom 285 286 289 va 290
10/21/21200,000MBVCB.1440856856.MS 2021. 293 (Nguyen Van Tien).CT tu 0271000051317 NGUYEN THI LE THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2150,000MBVCB.1440854029.Ung ho MS 2021.293.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/213,000,000729754.211021.065839.Ong Tu Van dong vien MS 2021.293 Nguyen Van Tien
10/21/21100,000MBVCB.1440822442.ung ho Ms 2021.293(Nguyen van Tien).CT tu 0181003019676 NGUYEN PHI DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21200,000607174.211021.063113.Chung tay giup do chau Nguyen Van Tien o Thanh Hoa bi ung thu mau MS 2021.293. Xin cam on. FT21294376352610
10/21/21300,000718721.211021.062458.ung ho MS 2021.293
10/21/211,000,000819413.211021.061030.Ung ho MS 2021293 Nguyen Van Tien
10/21/21500,000712604.211021.055826.ungho MS 2021.293 nguyen van tien
10/21/21500,000MBVCB.1440776761.MS 2021.292 ( chi Tran Thi Thu ).CT tu 0071002748534 LY ANH KIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/21100,000768382.211021.012104.Ung ho MS 2021 291 gia dinh chi Nhung
10/21/21100,000768252.211021.011841.Ung ho MS 2021 292 chi Tran Thi Thu
10/22/212,500,000651323.211021.235445.Kolmakova Ekaterina dong vien MS 2021.286 chi Bui Thi Loc
10/22/2168,000103156.211021.235338.UH MS 2021 280 anh Le Dinh Thu Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/22/2150,000MBVCB.1443218599.Ms 2021 291 chi Nhung.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/212,500,000650203.211021.235003.Kolmakova Ekaterina dong vien MS 2021.292 chi Tran Thi Thu
10/22/21200,000MBVCB.1443216796.Ms 2021 292 Tran Thi Thu.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/2150,000MBVCB.1443216000.Ms 2021 293 Nguyen Van Tien.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/21100,000219427.211021.233537.ung ho MS 2021.292 (chi Tran Thi Thu)
10/22/21100,000MBVCB.1443186602.ung ho MS 2021.293 (Nguyen Van Tien).CT tu 0081001227227 VU THI THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/21100,000MBVCB.1443183549.MS 2021.293 ( Nguyen Van Tien).CT tu 0081001245938 VU THI HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/21200,000251137.211021.230044.ung ho NCHCCCL PHAM DAI THANG 0915488721
10/22/211,000,000067461.211021.225531.Ung ho MS 2021 292 chi Tran Thi Thu
10/22/21100,000687291.211021.224815.MS 2021.293 NGUYEN VAN TIEN FT21295879480544
10/22/21100,000205321.221021.221502.UNG HO MS: 2021.293( NGUYEN VAN TIEN)-221021-22:15:01 205321
10/22/2150,000746036.221021.215237.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.094 chi Bui Thi Du. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21296530092640
10/22/21100,000236568.221021.211919.ung ho MS 2021293 (nguyen van tien)
10/22/21400,000MBVCB.1445689394.UNG HO MS 2021.294 (chi Bui Thi Du).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/21300,000MBVCB.1445653846.Nhaahn ung ho ms 2021.294.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/21400,000179244.221021.200005.2021.292 TRAN THI THU-221021-20:00:03 179244
10/22/21100,000MBVCB.1445582710.Un ho NCHCCCL LE VAN UT 0905198925 .CT tu 0231000544013 LE VAN UT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/21200,000MBVCB.1445438647.ung ho MS 2021.293 (Nguyen Van Tien).CT tu 0441000703441 PHAM DUY THIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2150,000MBVCB.1445409164.ms 2021 294 bui thi du.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/21400MBVCB.1445312609.VCB Rewards.Ung ho toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.Ung ho tu thien
10/22/21500,000153281.221021.181650.2021.293 (NGUYEN VAN TIEN)-221021-18:16:32 153281
10/22/21700,000IBVCB.1445184709.ung ho MS 2021.292 (chi Tran Thi Thu).CT tu 0071005209934 NGUYEN BINH AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2110,000IBVCB.1445112263.UNG HO MS 2021 294 CHI DU.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/21100,000734983.221021.165907.MS 2021.293( nguyen van tien)
10/22/21200,000328462.221021.164144.Ung ho MS 2021 291 gia dinh chi Nhung
10/22/21200,000IBVCB.1444870107.Ung ho MS2021.294 (chi Bui Thi Du).CT tu 0011000388460 LUU THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/21200,000189812.221021.161334.Ung ho MS 2021.294 (chi Bui Thi Du)
10/22/2150,000MBVCB.1444842954.ung ho NCHCCCL chuc anh chi nhieu suc khoe de giup moi ng .CT tu 0351001179015 NGUYEN THI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2150,000109217.221021.155818.UNG HO MS 2021.285 (EM LOAN VAN CHIEN)-221021-15:57:18 109217
10/22/21300,000MBVCB.1444671256.ms 2021 294 uh chi Bui Thi Du.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/2130,000MBVCB.1444588543.kho khan.CT tu 0031000136579 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/2120,000MBVCB.1444500169.Ung ho chuong trinh NCHCCCL Do Thi Uyen 0326753969.CT tu 0451000505068 DO THI UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/21200,000782648.221021.140631.MS 2021. 294 chi Bui Thi Du
10/22/2150,000241281.221021.135714.BUI TRUNG NHAN Chuyen tien
10/22/211,000,000MBVCB.1444384446.MS 2021.292 (TRAN THI THU).CT tu 0721000616082 TRAN HUY VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/212,000,000401010.221021.135428.Ung ho MS 2021.294 ( chi Bui Thi Du )
10/22/21175,000ATM_FTF.10800347.532618.20211022.133616.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:T1-18T2-KDTM TRUNG HOA HANOI VN
10/22/2150,000IBVCB.1444312643.Giup ma so 2021 294 chi Bui Thi Du .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/2150,000149521.221021.130743.Cc FT21295991489290
10/22/21100,000453049.221021.115704.MS 2021 284 ung ho cu Pham Thi Luong
10/22/21400,000MBVCB.1444109227.ung ho ms 2021.294 (chi Bui Thi Du).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/21200,000652751.221021.115545.MS 2021 285 ung ho Loan Van Chien
10/22/211,000IBVCB.1444010455.ss.CT tu 1018931514 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/21180,000MBVCB.1443981602.Ung ho MS 2021 293 Nguyen Van Tien.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/21500,000221839.221021.105108.Cong Tran ung ho MS2021294 chi Bui Thi Du
10/22/2150,000407643.221021.104650.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021294 chi Bui Thi Du
10/22/2150,000452924.221021.102349.T ung ho chi Bui thi Du MS2021.294
10/22/21300,000931251.221021.101345.Ung ho MS 2021.292 (chi Tran Thi Thu)
10/22/21100,000325737.221021.101130.Ung ho MS 2021.294 (chi Bui Thi Du). Tu MeoNgo 221021
10/22/21500,000928814.221021.100456.Ung ho MS 2021.293 FT21295423023238
10/22/215,000MBVCB.1443744414.Tra Xuan Binh giup ms 2021294.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/2150,000009840.221021.095537.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.294 (BUI THI DU)-221021-09:54:38 009840
10/22/21300,000IBVCB.1443727661.unghoMS2021.293(Nguyen Van Tien).CT tu 0921000721442 VO HA QUYNH CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/21300,000IBVCB.1443720138.unghoMS 2021.281(be Duong Linh Kieu).CT tu 0921000721442 VO HA QUYNH CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/21100,000SHGD:10006891.DD:211022.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Le Tuong Phuc ung ho MS 2021.282 - gia dinh anh Cong
10/22/21100,000SHGD:10004179.DD:211022.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Tran Ha An Tam ung ho MS 2021.287 - Van Thi Thuy
10/22/21100,000SHGD:10007875.DD:211022.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Co Hong Duc ung ho MS 2021.281 - be Duong Linh Kieu
10/22/21100,000SHGD:10004633.DD:211022.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Trinh Thi Thu Uyen ung ho MS 2021.284 - cu Pham Thi Luong
10/22/21100,000SHGD:10004715.DD:211022.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Le Huu Tin ung ho MS 2021.283 - be Phan Minh Khoa
10/22/21200,000267557.221021.093623.ung ho MS 2021.293
10/22/21100,000SHGD:10004155.DD:211022.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Vuong Thuy Bao Tram ung ho MS 2021.286 - chi Bui Thi Loc
10/22/21100,000SHGD:10003672.DD:211022.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:BS Luat Sadec ung ho MS 2021.288 - chu Chau Van Chung
10/22/21100,000SHGD:10003266.DD:211022.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Cao Thi Thuan ung ho MS 2021.292 - chi Tran Thi Thu
10/22/21100,000SHGD:10003673.DD:211022.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Co Loan Sadec ung ho MS 2021.289 - anh Le Van Phong
10/22/21500,000SHGD:10008023.DD:211022.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.293 chau Nguyen Van Tien
10/22/21100,000SHGD:10002552.DD:211022.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Nguyen Hung Thinh ung ho MS 2021.293 - Nguyen Van Tien
10/22/21100,000SHGD:10003365.DD:211022.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Cao Thi Thuan ung ho MS 2021.291 - gia dinh chi Nhung
10/22/21100,000SHGD:10003308.DD:211022.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Tran Thi Thao va Vo Cao Thanh ung ho MS 2021.290 - be Nguyen Hoang Thuan Thang
10/22/2150,000002215.221021.092445.UNG HO MS 2021.294(CHI BUI THI DU)-221021-09:23:01 002215
10/22/21100,000Sender:79310001.DD:221021.SHGD:10004310.BO:LE TRUNG TRUC.TRAN THI VAN ANH UNG HO MS 2021.285 EM LOAN VAN CHIEN
10/22/2140,000MBVCB.1443623869.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.294 ( Chi Bui Thi Du ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2150,000367511.221021.090752.NGUYEN THANH LONG chuyen tien
10/22/215,000,000SHGD:10000116.DD:211022.BO:TRAN THI TUYET OANH.Remark:UNG HO QUA BAO VIETNAMNET UNG HO MS 2021.293 NGUYEN VAN TIEN
10/22/2150,000MBVCB.1443586214.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.294 (chi Bui Thi Du).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/215,000,000805762.221021.085737.Ong Tu Van giup do cho MS 2021.294 chi Bui Thi Du
10/22/215,000,000776203.221021.083406.Ung ho MS 2021.290 be Nguyen Hoang Thuan Thang
10/22/21100,000171979.221021.082807.Vinh Nam ung ho ms 2021 294 chi Bui Thi Du
10/22/21500,000IBVCB.1443463118.MS 2021.293 (Nguyen Van Tien).CT tu 0181000296943 TRAN THANH QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/21200,000IBVCB.1443453114.MS 2021 294 chi Bui Thi Du.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/21100,000081968.221021.071038.Ung ho ma so 2021 294 Chi Bui Thi Du
10/22/2120,000292026.221021.071004.HO THI KIM HONG ung ho NCHCCCL
10/22/21100,000056545.221021.070307.Ung ho ma so 2021 294 chi Bui Thi Du
10/22/21100,000977156.221021.070024.UNG HO MS : 2021.294( CHI BUI THI DU)-221021-07:00:22 977156
10/22/21100,000758403.221021.060554.MS 2021.294 FT21295560638928
10/22/21568,000395713.221021.055606.UNG HO MA SO 2021.294 CHI BUI THI DU
10/22/2150,000753945.221021.051240.Ung ho MS 2021294 chi Bui Thi Du FT21295635408317
10/22/21500,000MBVCB.1443273637.ung ho MS 2021.293 (Nguyen Van Tien).CT tu 0071000766861 NGUYEN TRUNG HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/21100,000134157.221021.013447.Ung ho MS 2021 281 be Duong Linh Kieu
10/22/21100,000133759.221021.012434.Ung ho MS 2021 293 Nguyen Van Tien
10/23/211,000,000487962.221021.235507.Ntd Ung ho MS 2021.294 (chi bui thi du)
10/23/211,000,000487888.221021.235306.Ntd Ung ho MS 2021.292 (chi tran thi thu)
10/23/21150,000211722.221021.234903.2021.291 (GIA DINH CHI NHUNG)-221021-23:49:00 211722
10/23/215,000234943.221021.233806.ung ho MS 2021.289 (anh Le Van Phong)
10/23/215,000234601.221021.233712.ung ho MS 2021.290 (be Nguyen Hoang Thuan Thang)
10/23/215,000234284.221021.233611.ung ho MS 2021.291 (gia dinh chi Nhung)
10/23/2110,000234000.221021.233524.ung ho MS 2021.292 (chi Tran Thi Thu)
10/23/2168,000136481.221021.231901.UH MS 2021 281 be Duong Linh Kieu Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/23/21100,000623449.221021.231141.ung ho MS2021.292 Chi Tran Thi Thu
10/23/21100,000271082.221021.225106.ung ho MS 2021 . 293 (Nguyen Van Tien)
10/23/21100,000270684.221021.224926.ung ho MS 2021 . 294 (chi Bui Thi Du)
10/23/211,000,000157595.231021.213829.Ung ho MS 2021.293 ngyen van Tien
10/23/2150,000757817.231021.212304.Ung ho MS 2021 295 Nguyen Van Thanh
10/23/21300,000MBVCB.1447844449.UNG HO MS 2021.295 (Nguyen Van Thanh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2150,000708100.231021.203430.Ung ho MS 2021295 Nguyen Van Thanh FT21298738193060
10/23/21200,000759938.231021.203032.MS 2021.295 NGUYEN VAN THANH
10/23/21100,000025546.231021.201156.MS2021.295
10/23/21100,000313146.231021.200852.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021295 Nguyen Van Thanh
10/23/21100,000312821.231021.200635.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021294 chi bui thi Du
10/23/211,000,000MBVCB.1447705225.ung ho MS 2021.294 (chi Bui Thi Du).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/211,000,000MBVCB.1447703264.ung ho MS 2021.295 (Nguyen Van Thanh).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/211,500,000MBVCB.1447340589.Ung ho ms2021.286/287/288/291/295 moi truong hop 300k.CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/21500,000363382.231021.153517.UNG HO MS 2021.290-231021-15:34:59 363382
10/23/21500,000362372.231021.153159.UNG HO MS 2021.291-231021-15:31:43 362372
10/23/21500,000361018.231021.152829.UNG HO MS 2021.292-231021-15:27:01 361018
10/23/21500,000MBVCB.1447047595.2021 282 Gia Dinh Anh Cong.CT tu 0591000388128 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/23/21500,000MBVCB.1447028418.Giup do 2021.295.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/21500,000776785.231021.132451.Vietcombank;0011002643148;BUI THANH SON ung ho MS 2021 295 Nguyen Van Thanh
10/23/2110,000IBVCB.1446849757.UNG HO MS 2021 295 NGUYEN VAN THANH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/23/2130,000MBVCB.1446838601.VN.CT tu 0341005890014 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/23/213,000,000143236.231021.120427.Ong Tu Van giup cho ms 2021 295 Nguyen Van Thanh FT21296009424007
10/23/21100,000652474.231021.120158.MS 2021 294 chi Bui Thi Du
10/23/21100,000647164.231021.115932.MS 2021 295 Nguyen Van Thanh
10/23/21300,000MBVCB.1446731127.ung ho MS 2021.295 (Nguyen Van Thanh).CT tu 0011003509399 NGUYEN THANH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2150,000IBVCB.1446723956.Giup ma so 2021 295 Nguyen Van Thanh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/23/21500,000548761.231021.114809.UNG HO MS 2021.293 (NGUYEN VAN TIEN)
10/23/21150,000MBVCB.1446713259.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.294(chi Bui Thi Du).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/21200,000MBVCB.1446698204.VU THANH NGUYEN ck ung ho Ms 2021.295( nguyen van thanh).CT tu 0071001297033 VU THANH NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/21100,000581306.231021.113741.Ung ho MS 2021 295 Nguyen Van Thanh
10/23/21500,000MBVCB.1446691477.tre mo coi.CT tu 0071003883132 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/23/21100,000542793.231021.112355.Ung ho MS 2021.295 (Nguyen Van Thanh). Tu Phuc Nho 231021
10/23/2150,000106539.231021.112123.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021295 Nguyen Van Thanh
10/23/21100,000606105.231021.111652.MS 2021.293
10/23/21300,000MBVCB.1446574357.MS 2021292 chi Tran Thi Thu o Giao Thuy Nam Dinh.CT tu 0011004023242 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/23/212,000,000534389.231021.105215.MS 2021.292
10/23/2150,000278433.231021.103729.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.295 (NGUYEN VAN THANH)-231021-10:37:09 278433
10/23/215,500390772.231021.100912.ung ho MS 2021 295
10/23/2150,000MBVCB.1446447611.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.295( Nguyen Van Thanh ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2150,000269189.231021.090817.CHAU DUC LAM Chuyen tien
10/23/21500,000MBVCB.1446318867.ung ho ms 2021.295 (Nguyen Van Thanh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/21200,000MBVCB.1446297347.MS 2021.295.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2150,000321618.231021.081913.T ung ho Nguyen van Thanh MS 2021.295
10/23/21100,000892377.231021.081731.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS2021295nguyenvan thanh
10/23/21100,000128040.231021.074737.Vinh Nam ung ho ms 2021 295 Nguyen Van Thanh
10/23/215,000MBVCB.1446127029.Tra Xuan Binh giup ms 2021295.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/23/21300,000MBVCB.1446115239.MS 2021295 Nguyen Van Thanh.CT tu 0031000147381 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/23/211,000IBVCB.1446107962.bb.CT tu 1022602698 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/23/21500,000MBVCB.1446106960.Ung ho MS 2021.295 (Nguyen Van Thanh).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/211,000IBVCB.1446106231.cc.CT tu 1022448194 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/23/21100,000671471.231021.055329.ung ho MS 2021.295 Nguyen Van Thanh
10/23/21200,000MBVCB.1446092514.DANG HOANG HAI chuyen tien UNG HO MS 2021.295 ( Nguyen Van Thanh o Quang Nam ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/21200,000MBVCB.1446090128.Ung ho?MS 2021.295 (Nguyen Van Thanh).CT tu 0441000652710 VU HONG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2150,000667727.231021.054031.ung ho MS 2021.295 Nguyen Van Thanh
10/23/2150,000644354.231021.003238.MS 2021.293 Nguyen Van Tien
10/24/211,000,000883562.231021.235457.KV UNG HO MS 2021.290 NGUYEN HOANG THUAN THANG. CHUC BE MAU KHOE.
10/24/211,500,000883491.231021.235110.KV UNG HO MS 2021.292 CHI TRAN THI THU. CHUC 2 BE NHANH KHOI BENH.
10/24/211,000,000883519.231021.234610.KV UNG HO MS 2021.295 NGUYEN VAN THANH. CHUC BE MAU HET BENH
10/24/2150,000840007.231021.233808.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.295 em Nguyen Van Thanh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21298000807073
10/24/2150,000MBVCB.1449811897.ung ho NCHCCCL+ dau ten+sdt dau.CT tu 1016897628 DO THI THU HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/21200,000MBVCB.1449810620.MS 2021.296( chau Nguyen Trong Tan).CT tu 0491000038839 NGUYEN LE SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/21200,000MBVCB.1449798461.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uh ms:2021.292 C TranThiThu.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/21200,000MBVCB.1449795314.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uh Ms:2021.295 NguyenVanThanh.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/21200,000MBVCB.1449789718.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uh MS 2021.296 NguyenTrongTan.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/21100,000258666.241021.215549.MS 2021 296 NGUYEN TRONG TAN
10/24/212,000,000MBVCB.1449771102.Ung ho MS 2021.295 (Nguyen Van Thanh).CT tu 0251002664679 PHAM THANH THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/211,000,000944656.241021.214402.MS 2021.293
10/24/212,000,000MBVCB.1449752241.ung ho MS 2021.296 (Nguyen Trong Tan).CT tu 0251002664679 PHAM THANH THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2120,000426961.241021.212619.UH Ms 2021 296 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/24/21200,000MBVCB.1449686889.MS 2021 296 Nguyen Trong Tan.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/24/21100,000MBVCB.1449686820.ung ho MS 2021.286 (chi Bui Thi Loc).CT tu 0721000623993 BUI MANH TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/21300,000MBVCB.1449672705.UNG HO MS 2021.296 ( Nguyen Trong Tan).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/21100,000633448.241021.203413.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.296 em Nguyen Trong Tan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21298993907920
10/24/21100,000624896.241021.193507.UNG HO MS : 2021.296( NGUYEN TRONG TAN)-241021-19:35:07 624896
10/24/21100,000624655.241021.193356.UNG HO MS : 2021.295( NGUYEN VAN THANH)-241021-19:33:57 624655
10/24/211,000,000559549.241021.191921.MS 2021296 NGUYEN TRONG TAN FT21298511227053
10/24/2168,000323294.241021.191237.UH MS 2021 283 be Phan Minh Khoa Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/24/2168,000306662.241021.190321.UH MS 2021 282 gia dinh anh Cong Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/24/21200,000712563.241021.190227.Ung ho Ms 2021.261 chi Le Thi Tam
10/24/21500,000636798.241021.160026.Ung ho MS 2021 296 be Nguyen Trong Tan
10/24/21500,000562283.241021.154127.A Quang Anh ung ho MS 2021.296 nguyen trong Tan
10/24/21100,000MBVCB.1449063302.Dang Van Nhat xin uh ma so MS 2021.294 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/21100,000986241.241021.151948.VietLV ung ho MS 2021.296 Nguyen Trong Tan
10/24/21200,000567810.241021.151353.MS 2021.292 (TRAN THI THU)-241021-15:13:52 567810
10/24/21200,000564329.241021.145756.MS 2021.294 ( BUI THI DU)-241021-14:57:57 564329
10/24/21237,700777506.241021.143857.MQuan TAnh ung ho MS 2021 296
10/24/21200,000MBVCB.1448925587. MS 2021.296.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/21140,000MBVCB.1448884121.Ung ho MS 2021 294 Bui Thi Du.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/24/21180,000MBVCB.1448882269.Ung ho MS 2021 295 Nguyen Van Thanh.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/24/21100,000205115.241021.135400.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 277
10/24/21180,000MBVCB.1448879735.Ung ho MS 2021 296 Nguyen Trong Tan.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/24/21100,000201390.241021.135308.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 294
10/24/21100,000197571.241021.135207.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ma 2021 296
10/24/215,000,000190298.241021.130613.Ong Tu Van giup dong vien ms 2021 296 be Nguyen Trong Tan FT21298968044938
10/24/2150,000IBVCB.1448714707.Giup ma so 2021 296 Nguyen Trong Tan .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/24/21200,000MBVCB.1448693266.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.296(Nguyen Trong Tan).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/211,100,000107593.241021.113321.Ung ho NCHCCCL Huong Ngo FT21298156644455
10/24/21600,000859066.241021.113113.ung ma so 2021 295 va 2021 296
10/24/21300,000MBVCB.1448641053.ms 2021 296 uh Nguyen Trong Tan.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/24/2188,000MBVCB.1448549414.MS 2021.295.CT tu 0511000466084 CHAU QUE NGHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/211,000,000903975.241021.103732.UNG HO MS 2021.296 (NGUYEN TRONG TAN)
10/24/21200,000508883.241021.103718.UNG HO MS 2021.296(NGUYEN TRONG TAN)-241021-10:36:15 508883
10/24/2150,000MBVCB.1448492631.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.296 (Nguyen Trong Tan).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/21200,000324198.241021.100604.MS 2021 296
10/24/21300,000680247.241021.100038.ms 2021.296 nguyen trong tan
10/24/21100,000MBVCB.1448462352.?MS 2021296.CT tu 0891000623784 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/24/2140,000205250.241021.095445.MS 2021 296
10/24/2150,000252467.241021.094251.T ung ho Nguyen trong Tan MS 2021.296
10/24/21100,000983771.241021.092950.Ung ho MS 2021.295 chau NGUYEN VAN THANH FT21298100446123
10/24/21200,000807325.241021.091933.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan MS 2021 295 cho nguyen van thanh
10/24/21200,000771710.241021.091320.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan MS 2021 296 nguyen trong tan
10/24/211,000,000MBVCB.1448356046.tu thien.CT tu 0491000051426 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/24/21100,000625120.241021.090425.MS 2021.296 Nguyen Trong Tan
10/24/211,000IBVCB.1448354541.ss.CT tu 1022213021 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/211,000,000961565.241021.090402.MS 2021 296 Nguyen Trong Tan FT21298011503612
10/24/21500,000MBVCB.1448331624.ung ho ms 2021.296(Nguyen Trong Tan).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/21500,000667824.241021.083259.Ban Doan Trang ung ho Ma so 2021.296 (em NguyenTrong Tan)
10/24/21200,000MBVCB.1448297235.Ho My Quynh giup do chau Nguyen Van Thanh MS:2021.295.CT tu 0281000292210 HUYNH HUE BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/21200,000MBVCB.1448294909.Huynh Hue Mi giup do chau Nguyen Van Thanh MS: 2021.295.CT tu 0281000292210 HUYNH HUE BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/21200,000MBVCB.1448289447.Ung ho nchcccl thy 0353180492.CT tu 0091000657020 HUYNH THI ANH THY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/215,000MBVCB.1448278264.Tra Xuan Binh giup ms 2021296.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/24/21200,000168372.241021.081036.MS 2021.295
10/24/21200,000168153.241021.080907.MS 2021.296
10/24/2150,000Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Nhu Thong 0978055651
10/24/21100,000115651.241021.075033.MS 2021 296 Nguyen Trong Tan
10/24/21100,000110363.241021.074512.ungho2021295
10/24/21100,000076905.241021.074050.Vinh Nam ung ho ms 2021 296 Nguyen Trong Tan
10/24/21200,000IBVCB.1448234029.MS 2021 296 Nguyen Trong Tan.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/24/21100,000MBVCB.1448200811.Ung ho MS 2021.296 (Nguyen Trong Tan).CT tu 0011002395886 HOANG DINH NHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2110,000907968.241021.235329.ung ho MS 2021.296 (Nguyen Trong Tan)
10/25/21200,000MBVCB.1449867645.MS 2021.281.CT tu 0011004300537 TO THI THU HOAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/21200,000MBVCB.1449865751.Ung ho MS 2021.296.CT tu 0021000715728 TO THI THU HOAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/21100,000279909.241021.230412.ung ho MS 2021 . 294 (chi Bui Thi Du)
10/25/21100,000279575.241021.230240.ung ho MS 2021 . 295 (Nguyen Van Thanh)
10/25/21100,000279261.241021.230126.ung ho MS 2021 . 296 (Nguyen Trong Tan)
10/25/21300,000MBVCB.1449820657.Ung ho hoan canh ms 2021.296.CT tu 0071000634659 DUONG HUU THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/21200,000MBVCB.1452630789.Ung ho ms 2021.296.CT tu 0071000634075 TRUONG THI HONG HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/21300,000932126.251021.221434.Toi ung ho NCHCCCL FT21299033044570
10/25/2160,000871343.251021.210730.Ung ho MS 2021.288 chu Chau Van Chung FT21299091586707
10/25/2150,000862962.251021.205935.Ung ho MS 2021.297 Nguyen Van Duy FT21298660006342
10/25/21100,000992317.251021.203550.Ung ho MS 2021.297 (Nguyen Van Duy)
10/25/21200,000746582.251021.184306.Ung ho MS 2021 295 nguyen van thanh
10/25/2150,000908505.251021.184111.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.296 (NGUYEN TRONG TAN)-251021-18:40:49 908505
10/25/2150,000907660.251021.183833.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.297 (NGUYEN VAN DUY)-251021-18:38:00 907660
10/25/21300,000MBVCB.1452117495.UNG HO MS 2021.297 (Nguyen Van Duy).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2150,000527664.251021.055958.Ung ho MS 2021.296 Nguyen Trong Tan
10/25/2150,000IBVCB.1451960715.Giup ma so 2021 297 Nguyen Van Duy .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/25/21200,000560167.251021.165527.MS 2021.296 ung ho be Nguyen Trong Tan FT21298960097193
10/25/211,000,000857499.251021.165422.UNG HO MS 2021.292 GUI CHI TRAN THITHU TU PHAN VAN UT TRAN THI SUONG FT21298075630186
10/25/212,600,000SHGD:10011340.DD:211025.BO:NGUYEN VAN VINH.Remark:IBUNG HO CAC MA SO MOI MA SO 500.000: 297;296;295;294; MA SO 292:600.000
10/25/21200,000286548.251021.160341.Bui Thi Thanh ung ho chuong trinh NCHCCCL
10/25/21300,000929074.251021.160138.ung ho MS 2021.297 Nguyen Van Duy
10/25/2150,000446969.251021.154707.Ung ho NCHCCCL Gia dinh ViDuRay 0934914191 FT21298024852535
10/25/21300,000961011.251021.154214.Vietcombank;0011002643148;MS 2021297 Nguyen Van Duy
10/25/21500,000418091.251021.152701.ung ho MS 2021.297 Nguyen Van Duy FT21298452470515
10/25/21200,000853606.251021.152508.ung ho ma so 2021183 Nguyen Van Tuan Anh
10/25/215,500085733.251021.145603.ung ho MS 2021 297
10/25/215,000,000354168.251021.144520.Ung ho MS 2021.296 nguyen trong tan FT21298608330983
10/25/2110,000IBVCB.1451266721.UNG HO MS 2021 297 NBE DUY.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/25/2110,000IBVCB.1451264618.UNG HO MS 2021 296 BE TAN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/25/21300,000296789.251021.140027.Ung ho MS 2021.297 Nguyen Van Duy FT21298025503765
10/25/211,000IBVCB.1451210311.ast.CT tu 1018251436 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/21100,000598953.251021.132230.MS 2021 293 Nguyen Van Tien
10/25/21100,000MBVCB.1451112562.benh hiem ngheo.CT tu 0301000299936 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/25/21200,000IBVCB.1451079243.MS 2021 297 Nguyen Van Duy.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/25/21100,000SHGD:10026378.DD:211025.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Le Minh Tri ung ho MS 2021.280 - anh Le Dinh Thu
10/25/21500,000SHGD:10029457.DD:211025.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.297 em Nguyen Van Duy
10/25/212,000,000151710.251021.115902.MS 2021.296 Nguyen Trong Tan FT21298740513103
10/25/21200,000945338.251021.112255.Ung ho MS 2021.296
10/25/2150,000398585.251021.112145.Ung ho MS 2021.297 Nguyen Van Duy
10/25/21500,000MBVCB.1450725706.Ms 2021.297 Nguyen Van Duy.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2140,000MBVCB.1450716475.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ma so 4266: Anh Giang A Denh. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/21200,000846229.251021.105259.ung ho MS 2021.297
10/25/21400,000SHGD:10008169.DD:211025.BO:LE TRONG NHAN.Remark:Ung ho ma so 2021.295 Nguyen Van Thanh
10/25/213,000,000MBVCB.1450468845.MS 2021 296 Con oi chong khoe nhe.CT tu 0451001664851 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/25/2150,000IBVCB.1450348885.ung ho ma so MS 2021 297 Nguyen Van Duy.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/25/2150,000IBVCB.1450341016.ung ho ma so MS 2021 296 Nguyen Trong Tan.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/25/21100,000780869.251021.095344.Ung ho MS 2021.297 Nguyen Van Duy
10/25/2150,000IBVCB.1450336185.ung ho ma so MS 2021 295 Nguyen Van Thanh.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/25/213,000,000779855.251021.095225.Ong Tu Van dong vien MS 2021.297 Nguyen Van Duy
10/25/2150,000IBVCB.1450329408.ung ho ma so MS 2021 294 chi Bui Thi Du.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/25/215,000MBVCB.1450325850.Tra Xuan Binh giup ms 2021297.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/25/21100,000MBVCB.1450291914.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.295 (Nguyen Van Thanh).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/21100,000MBVCB.1450284976.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.296 (Nguyen Trong Van).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2150,000160590.251021.093252.;0011002643148;ung ho MS 2021 297 Nguyen Van Duy
10/25/2150,000MBVCB.1450279503.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.297 (Nguyen Van Duy).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2150,000124217.251021.092737.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 296 Nguyen Trong Tan
10/25/21100,000277490.251021.091545.MS 2021 297 Nguyen Van Duy
10/25/21200,000MBVCB.1450221593.MS 2021 297? Nguyen Van Duy.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/25/2150,000909238.251021.090426.Cc FT21298958536971
10/25/211,000IBVCB.1450203544.ast.CT tu 1022559421 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/21400,000699185.251021.085743.MS 2021.297 Nguyen Van Duy. Mong Duy mau khoe lai. Tks VN net.
10/25/2150,000080145.251021.085215.ung ho MS 2021296 Nguyen Trong Tan
10/25/21300,000IBVCB.1450127709.ung ho MS 2021.297 (Nguyen Van Duy).CT tu 0291000047913 TRAN THI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2150,000880284.251021.082627.MS 2021297 N V Duy
10/25/21200,000MBVCB.1450110667.Ung ho MS 2021.297 Nguyen Van Duy.CT tu 0691000389867 CONG THI TU QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/21200,000861988.251021.081814.2021.296 FT21298603557060
10/25/21500,000MBVCB.1450092337.Ung ho MS 2021.297 ( nguyen van duy ).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/21100,000141673.251021.080518.Vinh Nam ung ho ms 2021 297 Nguyen Van Duy
10/25/21300,000MBVCB.1450066576.Ung ho ms 2021.297 (nguyen van duy).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/21500,000328050.251021.072758.MS 2021.296 Nguyen Trong Tan
10/25/211,000,000059654.251021.071511.MS 2021 297 Nguyen Van Duy
10/25/21500,000MBVCB.1450009898.ung ho ms2021.297 (Nguyen Van Duy).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/21300,000MBVCB.1449998408.Ong ba Khai Tam gui chau Nguyen Van Duy,ms 2021.297 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/21500,000MBVCB.1449999020.giup do 2021.297.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/21100,000583100.251021.055347.ung ho MS 2021.297 Nguyen Van Duy
10/25/214,538,426850931.251021.053505.IBFTA 98707446-OANH THUY TRAN
10/25/211,000,000304382.251021.052756.MS 2021.297 ung ho em Nguyen Van Duy
10/25/21100,000MBVCB.1449954340.ung ho MS 2021.296 Nguyen Trong Tan - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0721000561840 TRAN VU THANH KHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/21200,000MBVCB.1449951598.ung ho MS 2021.291 .CT tu 0071001120876 VO DANG AI KHANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/21200,000MBVCB.1449926920.MS 2021 264 4chi em mo coi.CT tu 0081001340472 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/25/211,000,000555075.251021.001056.Ung ho MS 2021. 296 Nguyen Trong Tan
10/26/2150,000MBVCB.1452692452.Ung ho MS 2021.283 (be Phan Minh Khoa).CT tu 0011004078248 VU DUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2150,000MBVCB.1452689933.Ung ho MS 2021.280 (anh Le Dinh Thu).CT tu 0011004078248 VU DUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2150,000MBVCB.1452686632.Ung ho MS 2021.281 (be Duong Linh Kieu).CT tu 0011004078248 VU DUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2150,000MBVCB.1452685488.Ung ho MS 2021.287 (Van Thi Thuy).CT tu 0011004078248 VU DUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2150,000MBVCB.1452677909.Ung ho MS 2021.290 (be Nguyen Hoang Thuan Thang).CT tu 0011004078248 VU DUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2150,000MBVCB.1452675928.Ung ho MS 2021.292 (chi Tran Thi Thu).CT tu 0011004078248 VU DUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2150,000MBVCB.1452674891.Ung ho MS 2021.286 (chi Bui Thi Loc).CT tu 0011004078248 VU DUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2150,000MBVCB.1452672741.Ung ho MS 2021.297 (Nguyen Van Duy).CT tu 0011004078248 VU DUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21500,000165084.261021.213914.Viet Thang chia se chau be ung thu 4 tuoi
10/26/21200,000568149.261021.213526.MS 2021.292 ung ho chi Tran Thi Thu
10/26/21100,000074313.261021.212707.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.298 gd co Dang Kim Loan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21300057907551
10/26/21100,000070944.261021.212345.Ung ho MS 2021.298 co Dang Kim Loan FT21300057903358
10/26/21100,000984430.261021.211014.Ung ho MS2021.293 Nguyen Van Tien
10/26/21200,000MBVCB.1454806017.ms 2021 298.CT tu 0281001881111 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/26/21200,000908385.261021.185832.Ms 2021. 297 Nguyen Van Duy FT21299183890748
10/26/21500,000IBVCB.1454571043. chuyen khoan ung ho ms 2021.298 co DANG KIM LOAN.CT tu 0061000098460 THIEU QUANG VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2110,000IBVCB.1454511070.UNG HO MS 2021 298 CO LOAN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/26/21150,000578156.261021.181439.Nhom Vien gach nho Ung ho 3 ma so gom 292 295 va 296
10/26/21300,000809120.261021.173837.Ms 2021 298 dang kim loan FT21299486364405
10/26/21200,000790969.261021.172542.Ung ho MS 2021.298 Co Dang Kim Loan FT21299132234341
10/26/21100,000717721.261021.170318.Ung ho MS 2021.293 ( Nguyen Van Tien )
10/26/21350,000IBVCB.1454325392.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.297 (Nguyen Van Duy).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21350,000IBVCB.1454321538.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.296 (Nguyen Trong Tan).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2150,000762625.261021.050016.Ung ho MS 2021.298 co Dang Kim Loan
10/26/21300,000IBVCB.1454315810.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.298 (co Dang Kim Loan).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21100,000464219.261021.164831.ung ho MS 2021.296 (nguyen trong tan)
10/26/2110,000683117.261021.163443.ung ho MS 2021.297 (Nguyen Van Duy)
10/26/2110,000681471.261021.163321.ung ho MS 2021.295 (Nguyen Van Thanh)
10/26/2110,000679651.261021.163148.ung ho MS 2021.298 (co Dang Kim Loan)
10/26/21500,000IBVCB.1454221394.MS 2021 296 Nguyen Trong Tan.CT tu 1017726165 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/26/21200,000MBVCB.1454214577.Ung ho MS 2021.298 Co Dang Thi Loan ( TP Bien hoa, Dong Nai).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21200,000MBVCB.1454200711.Giup do MS 2021.297 (Nguyen Van Duy).CT tu 0011001100050 NGO DUNG NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2120,000156809.261021.160642.NCHCCCL - 0942142142 - COSY-261021-16:05:45 156809
10/26/211,000,000IBVCB.1454162702.ung ho MS 2021.298 (co Dang Kim Loan).CT tu 0161000237503 TRAN THI KIM CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21200,000154586.261021.160005.MS 2021.298 ( CO DANG KIM LOAN)-261021-16:00:06 154586
10/26/21300,000MBVCB.1454131588.ms 2021 298 uh co Dang Kim Loan.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/26/21500,000MBVCB.1454068938.Ung ho MS 2021.296 (Nguyen Trong Tan).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21500,000618319.261021.151720.Ung ho MS 2021 296 Nguyen Trong Tan
10/26/21100,000060439.261021.145823.ung ho MS 2021 289 Co dang kim loan
10/26/21500,000022815.261021.144241.Ung ho ma so 4267 chi Phan Thi Hoa Lai con gai thu 2 cua ba Nguyen Thi Lien
10/26/213,000,000MBVCB.1453915649.DUONG THI MY HUE chuyen tien Ung ho MS 2021.297 ( Nguyen Van Duy).CT tu 0071002915107 DUONG THI MY HUE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21500,000118372.261021.142510.UNG HO MS 2021.298(CODANG KIMLOAN)-261021-14:25:10 118372
10/26/2150,000IBVCB.1453862993.Giup ma so 2021 298 co Dang Kim Loan .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/26/21100,000737291.261021.141231.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021298 co Dang Kim Loan
10/26/21100,000736639.261021.140911.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021297 Nguyen Van Duy
10/26/21100,000736125.261021.140646.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021296 Nguyen Trong Tan
10/26/21500,000MBVCB.1453830993.Ung ho MS 2021.295 (Nguyen Van Thanh.CT tu 0721000638272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2150,000625545.261021.135138.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021298 co Dang Kim Loan
10/26/21200,000778562.261021.135116.Ung ho MS 2021.298
10/26/2150,000615081.261021.135006.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021297 Nguyen Van Duy
10/26/21200,000779094.261021.135000.Ung ho MS 2021.297
10/26/21200,000IBVCB.1453793123.TKV gui MS 2021.296 (Nguyen Trong Tan).CT tu 1015020643 TRAN KHANH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2150,000MBVCB.1453778380.Ung ho MS.2021.298 (co Dang Kim Loan).CT tu 0011000826250 NGUYEN VAN VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/215,500804781.261021.125212.ung ho MS 2021 298
10/26/21100,000329589.261021.114343.Unghonchcccl Nga 0905044038 FT21299500409894
10/26/2150,000061442.261021.112422.UNG HO MS 2021.297(NGUYEN VAN DUY)-261021-11:23:18 061442
10/26/2150,000059702.261021.111826.UNG HO MS 2021.298(CO DANG KIM LOAN)-261021-11:18:27 059702
10/26/2140,000MBVCB.1453434496.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.298( co Dang Kim Loan ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ).CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21300,000266446.261021.105745.Ung ho MS 2021 296 Nguyen Trong Tan FT21299786059934
10/26/211,000,000757412.261021.104408.Ung ho: MS 2021.297-MS 2021.296-MS 2021.298-MS 2021.295
10/26/21100,000MBVCB.1453369148.Ung ho MS 2021.298 (co Dang Kim Loan).CT tu 0011004078248 VU DUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21100,000962951.261021.102103.ung ho MS2021.291 gia dinh chi Nhung
10/26/211,000MBVCB.1453318768.v.CT tu 1016401425 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/26/21200,000IBVCB.1453289447.MS 2021 298 co Dang Kim Loan.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/26/215,000MBVCB.1453286516.Tra Xuan Binh giup ms 2021298.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/26/21300,000MBVCB.1453278149.ung ho MS 2021.295 ( Nguyen Van Thanh).CT tu 0211000461927 TRAN VAN KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21150,000MBVCB.1453275720.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.298(co Dang Kim Loan).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/213,000,000936875.261021.100326.Ong Tu Van giup do MS 2021.298 co Dang Kim Loan
10/26/21200,000282174.261021.091816.NGUYEN CONG HUNG chuyen tien ung ho MS 2021.298(co Dang Kim Loan)
10/26/21150,000191773.261021.090646.gui mso 2021 294 295 298
10/26/21200,000IBVCB.1453097042.VU THI THU HUONG ung ho MS 2021.298 (co Dang Kim Loan).CT tu 0451000229343 VU THI THU HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2150,000MBVCB.1453078826.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.298 (co Dang Thi Loan).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/211,000,000119042.261021.085053.MS 2021.298 ( Dang Kim Loan)
10/26/2150,000005364.261021.083445.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.298 (CO DANG KIM LOAN)-261021-08:34:21 005364
10/26/21200,000MBVCB.1452979012.GD DUONG MO ung ho MS 2021.298 (Co giao Dang Kim Loan) Bao Vienamnet. Chuc Co som het binh!.CT tu 0071003685383 DUONG MO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21100,000111947.261021.080754.Vinh Nam ung ho ms 2021 298 co Dang Kim Loan
10/26/21500,000MBVCB.1452954008.LE QUANG HUNG chuyen tien ung ho MS 2021.298 (co Dang Kim Loan).CT tu 0541001468966 LE QUANG HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21200,000998415.261021.080458.UNG HO MS 2021.298 CO DANG KIM LOAN-261021-08:04:59 998415
10/26/21500,000MBVCB.1452950370.ung ho MS 2021.298 (Dang kim Loan).CT tu 0071002411025 CHU THE PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21600,000MBVCB.1452931264.ung ho ms 2021.298 (co Dang Kim Loan).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/21100,000091131.261021.074609.MS 2021 298 co Dang Kim Loan
10/26/211,000IBVCB.1452883350.hh.CT tu 1022529558 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/26/21200,000404723.261021.070739.Ung ho MS 2021.293 (Nguyen Van Tien)
10/26/21200,000681278.261021.065936.ung ho ms 2021298 co dang kim loan
10/26/21500,000403376.261021.061454.MS 2021.298 ung ho co Dang Kim Loan
10/26/21300,000MBVCB.1452827761.Ung ho hoan canh ms 2021.298.CT tu 0071000634659 DUONG HUU THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/211,000IBVCB.1452826278.ff.CT tu 1022660685 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/26/211,000IBVCB.1452824425.ss.CT tu 1013144228 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/26/21100,000060675.261021.054823.Nguyen Thi Chat giup ma so 2021.298
10/26/21100,000MBVCB.1452814608.HOANG NGOC QUANG chuyen tien ung ho MS 2021.298 ( Co Dang Kim Loan).CT tu 0071002022562 HOANG NGOC QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2150,000434676.261021.050344.Ung ho NCHCCCL Phuong 0969950137
10/27/2168,000123725.261021.235558.UH MS 2021 284 cu Pham Thi Luong Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/27/21300,000411482.261021.231706.ung ho ms 2021.298 ung ho co dang kim loan
10/27/211,000,000310790.261021.231031.Ntd Ung ho MS 2021.296 (nguyen trong tan)
10/27/21800,000310564.261021.230633.Ntd Ung ho MS 2021.297 (nguyen van duy)
10/27/21800,000310448.261021.230436.Ntd Ung ho MS 2021.298 (co dang kim loan)
10/27/2150,000269537.271021.220518.Ung ho MS 2021.299 FT21301062009840
10/27/21100,000504938.271021.215554.UNG HO MS 2021-299 CHI EM THUY LINH-271021-21:55:54 504938
10/27/2150,000MBVCB.1457227445.Ung ho MS 2021.299 (Chi em Thuy Linh).CT tu 0011000826250 NGUYEN VAN VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21100,000904036.271021.213349.Be Duy Anh vs Tue Duy ung ho MS 2021.295
10/27/21100,000900238.271021.212919.MS 2021.299 chi em Thuy Linh
10/27/21200,000494946.271021.211643.Ung ho MS 2021.299 (chi em Thuy Linh)
10/27/21100,000MBVCB.1457183065.ung ho NCHCCCL + 0981555252.CT tu 0291000361411 MAI THI HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/211,000,000MBVCB.1457163221.Ung ho MS 2021.295 (Nguyen Van Thanh).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/211,000,000MBVCB.1457158452.Ung ho MS 2021.298(co Dang Kim Loan).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2150,000469747.271021.192204.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.299 (CHI EM THUY LINH)-271021-19:21:35 469747
10/27/21200,000MBVCB.1456930578.MS 2021299 chi em Thuy Linh .CT tu 0091000344024 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/27/21300,000MBVCB.1456914399.Nhaahn ung ho ms 2021.299.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21200,000736515.271021.190550.ung ho MS 2021.299 chi em Thuy Linh
10/27/21100,000105466.271021.183748.MS 2021.297(Nguyen Van Duy)
10/27/21200,000MBVCB.1456837119.Ung ho MS 2021.299 (chi em Thuy Linh).CT tu 0071003826303 TRAN VAN NHO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21300,000023505.271021.181356.Ung ho MS 2021.299 chi em Thuy Linh FT21300084103210
10/27/2150,000993891.271021.174848.Ung ho MS 2021299 chi em Thuy Linh FT21300754220323
10/27/2110,000IBVCB.1456720876.UNG HO MS 2021 299 CHI EM LINH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/27/21100,000628231.271021.173808.Chuyen tien ung ho ms 2021.299 chi em thuy linh
10/27/21500,000635555.271021.173711.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021299 chi em Thuy Linh
10/27/211,000,000942710.271021.171034.ung ho MS 2021.299 chau thuy linh FT21300013821422
10/27/21400,000918525.271021.165352.Ung ho MS 2021299 chi em Thuy Linh FT21300294059451
10/27/2150,000322721.271021.165313.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021299 chi em Thuy Linh
10/27/21100,000MBVCB.1456585002.ung ho chi e thuy linh.CT tu 0201000690812 LE THANH HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/211,000IBVCB.1456579753.sdg.CT tu 1018247409 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/27/21500,000802696.271021.155240.Ung ho MS 2021 299 chi em Thuy Linh
10/27/211,000,000397712.271021.153409.UNG HO MS 2021.299 (CHI EM THUY LINH)-271021-15:34:08 397712
10/27/21300,000IBVCB.1456351443.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.298 cho co Dang Kim Loan.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21200,000IBVCB.1456347669.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.297 cho Nguyen Van Duy.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21200,000IBVCB.1456344538.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.296 cho Nguyen Trong Tan.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21200,000IBVCB.1456340848.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.295 cho Nguyen Van Thanh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/212,000,000769276.271021.151423.Ung ho MS 2021 299 chi em Thuy Linh FT21300262243319
10/27/21200,000IBVCB.1456335222.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.294 cho chi Bui Thi Du.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21100,000857050.271021.151338.Chuyen tien MS 2021.298 co Dang Kim Loan
10/27/21200,000IBVCB.1456331039.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.293 cho em Nguyen Van Tien.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21200,000IBVCB.1456324902.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.292 cho chi Tran Thi Thu.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21200,000IBVCB.1456319261.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.291 cho gia dinh chi Nhung.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21200,000385494.271021.150117.2021.296 NGUYEN TRONG TAN-271021-15:01:16 385494
10/27/21200,000385001.271021.145950.2021.290 BE NGUYEN HOANG THUAN THANG-271021-14:59:50 385001
10/27/21500,000SHGD:10021484.DD:211027.BO:PHAM QUOC MANH.Remark:Pham Quoc Manh ung ho chi em Hoang Thuy Linh,duong Hai Thuong Lan Ong, Tan Giang, Ha Tinh. MS 2021.299
10/27/21100,000772582.271021.142644.ung ho quy
10/27/211,000,000MBVCB.1456185224.Ung ho MS 2021.299.CT tu 0251002664679 PHAM THANH THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21500,000446092.271021.141523.IBFT Ung ho NCHCCCL Le Anh 0989268132
10/27/21100,000367027.271021.140915.UNG HO MS 2021 299 (CHI EM THUY LINH )-271021-14:07:30 367027
10/27/21500,000SHGD:10005894.DD:211027.BO:NGUYEN THANH THAO MINH.Remark:IB MS 2021. 299 ( CHI EM THUY LINH)
10/27/21200,000360348.271021.134921.MS 2021.299 ( CHI EM THUY LINH)-271021-13:49:20 360348
10/27/211,500,000919656.271021.131027.Ung ho MS 2021229 chi em Thuy Linh
10/27/21500,000MBVCB.1456043019.Ms 2021.299 (chi em thuy Linh).CT tu 0071003198535 PHAM VU HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21100,000391760.271021.130007.Ung ho MS 2021.299 (chi em Thuy Linh). Tu Dieu Van 271021
10/27/21300,000389284.271021.124418.UNG HO MS 2021.273 (PHAN THI MY NA)
10/27/21300,000389111.271021.124322.UNG HO MS 2021.275 (GIA DINH ANH TUOI)
10/27/21300,000389016.271021.124224.UNG HO MS 2021.281 (BE DUONG LINH KIEU)
10/27/21300,000388867.271021.124135.UNG HO MS 2021.293 (NGUYEN VAN TIEN)
10/27/21300,000388642.271021.124032.UNG HO MS 2021.280 (ANH LE DINH THU)
10/27/21200,000587341.271021.123749.Ung ho MS 2021.299 chi em Thuy Linh FT21300323340210
10/27/21500,000209347.271021.123233.MS 2021.298(co Dang Kim Loan)
10/27/21500,000634417.271021.122957.MS 2021.291 ( gia dinh chi Nhung)
10/27/21500,000499258.271021.122639.Ung ho MS 2021 299 chi em Thuy Linh
10/27/21100,000385382.271021.122114.ung ho MS2021.299(chi em Thuy Linh)
10/27/21200,000SHGD:10010576.DD:211027.BO:LE QUANG DINH.Remark:IB UNGHOMASO2021.299 EN HOANGTHUYLINH
10/27/2150,000IBVCB.1455912832.Giup ma so 2021 299 chi em Thuy Linh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/27/21100,000MBVCB.1455896867.Ung ho MS 2021.299 (chi em Thuy Linh).CT tu 0021001960969 LE THE TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21300,000366266.271021.115512.NHAT TRAM ung ho MS 2021.299 (chi em Hoang Thuy Linh)
10/27/21500,000603669.271021.114356.Chuyen tien ung ho ma so 2021.299
10/27/2150,000624515.271021.114307.MS 2021 299
10/27/21200,000965163.271021.112759.ung ho ms 2021.295 Nguyen Van Thanh
10/27/21200,000441721.271021.112714.ung ho ms 2021.296 Trong Tan
10/27/21200,000581486.271021.112615.ung ho ms 2021.299 chi em Thuy Linh
10/27/2150,000516482.271021.112309.ung ho ms 2021.252 tran tan phat
10/27/2150,000516410.271021.112140.ung ho ms 2021.254 ta van minh
10/27/21300,000492409.271021.112027.Ung ho MS 2021.299 chi e Thuy Linh FT21300067075651
10/27/2150,000516128.271021.112015.ung ho ms 2021.281 be duong linh kieu
10/27/2150,000516003.271021.111809.ung ho ms 2021.293 nguyen van tien
10/27/21100,000515774.271021.111621.ung ho ms 2021.299 chi em thuy linh
10/27/21100,000546110.271021.111018.BUI VAN TRUONG chuyen khoan ung ho MS 2021 299
10/27/21300,000478064.271021.111007.Ung ho MS 2021.299 chi em Thuy Linh o Ha Tinh FT21300308882508
10/27/21500,000295037.271021.104339.ung ho MS 2021.299
10/27/21100,000456885.271021.103400.Ung ho MS 2021 299 chi em Thuy Linh
10/27/21100,000789345.271021.103159.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Thao chuyen khoan ung ho MS 2021 298 co Loan
10/27/215,000MBVCB.1455674114.Tra Xuan Binh giup ms 2021299.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/27/21400,000MBVCB.1455630271.HUYNH THIEN TRUNG chuyen tien ung ho Chi em Thuy Linh MS 2021.299 (thong qua Bao Vietnamnet).CT tu 0721000610364 HUYNH THIEN TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21100,000673374.271021.101542.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021299 chi em Thuy Linh
10/27/21300,000270718.271021.100640.MS 2021 299
10/27/212,300,000TRAN THI KIM THANH UNG HO NCHCCCL TRAN THI TUYET NHUNG SACRAMENTO NHO CHUYEN
10/27/2110,000,000371154.271021.095025.Ong Tu Van giup cho ms 2021 299 chi em Thuy Linh FT21300557496294
10/27/21200,000370626.271021.095000.Ung ho MS 2021.299 chi em Thuy Linh FT21300653972969
10/27/21500,000SHGD:10010867.DD:211027.BO:NGUYEN VAN LUONG.Remark:Ghi ro ung ho MS 2021. 299 chi em Thuy Linh
10/27/21100,000241707.271021.094823.Ung ho MS 2021 299 chi em Thuy Linh
10/27/21500,000SHGD:10010880.DD:211027.BO:NGUYEN VAN LUONG.Remark:Ung ho MS 2021.293 Nguyen Van Tien
10/27/21300,000MBVCB.1455532048.ung ho ms 2021.299(chi em Thuy Linh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21300,000IBVCB.1455527312.MS 2021 299 chi em Thuy Linh.CT tu 0021000890503 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/27/2110,000,000350653.271021.093431.Ung ho MS 2021.299 chi em Thuy Linh FT21300381659036
10/27/2110,500303131.271021.093038.ung ho MS 2021 299
10/27/21500,000930134.271021.093023.Ung ho MS 2021 299 Thuy Linh
10/27/21300,000MBVCB.1455494853.ms 2021 299 uh chi em Thuy Linh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/27/21200,000IBVCB.1455480254.MS 2021 299 chi em Thuy Linh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/27/211,000,000MBVCB.1455437162.Ung ho MS 2021.299 (Chi em Thuy Linh).CT tu 0711000266091 TRAN QUANG NGHIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21100,000MBVCB.1455429380.Ung ho MS 2021.299 chi em thuy linh.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21100,000804241.271021.085803.MS2021.299
10/27/2140,000MBVCB.1455413582.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.299( Chi Em Thuy Linh ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/211,000,000MBVCB.1455396360.ung ho MS 2021 299.CT tu 0491000082288 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/27/21200,000MBVCB.1455386078.MS2021-299(chi em Thuy Linh).CT tu 0061000126289 THAI DOAN LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/211,000IBVCB.1455379554.dnmdn.CT tu 1022552807 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/212,000,000317221.271021.084035.IBFT Ung ho NCHCCCL Phong Le 0914245256
10/27/21200,000288968.271021.083851.UNG HO MS 2021.299 CHI EM THUY LINH-271021-08:38:23 288968
10/27/21200,000003532.271021.083708.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan
10/27/21500,000SHGD:10008435.DD:211027.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.298 co Dang Kim Loan
10/27/211,000,000SHGD:10008565.DD:211027.BO:VO THI THU HA.Remark:MS 2021. 299 Chi em Thuy Linh
10/27/2150,000MBVCB.1455342350.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.299 (chi em Thuy Linh).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2150,000920750.271021.082310.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 299 chi em Thuy Linh
10/27/21100,000325776.271021.082101.MS 2021.298 (co Dang Kim Loan)
10/27/2150,000284995.271021.082059.UNG HO MS 2021.299(CHI EM THUY LINH)-271021-08:20:59 284995
10/27/21300,000MBVCB.1455313454.Ung ho MS 2021.299 chi em Thuy Linh.CT tu 0071002851890 BUI VAN TAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21200,000806924.271021.080844.Ung ho MS 2021 299 chi em Thuy Linh
10/27/21500,000140348.271021.080807.Ung ho MS 2021 299 chi em Thuy Linh
10/27/21300,000738842.271021.080116.Ung ho MS 2021.299 Chi em Thuy Linh
10/27/21100,000786833.271021.074646.Dieu ly cho MS 2021.298 (co Dang Kim liene)
10/27/21100,000111961.271021.074447.Vinh Nam ung ho ms 2021 299 chi em Hoang Thuy Linh
10/27/21300,000MBVCB.1455264583.Ong ba Khai Tam gui 2chi em chau Thuy Linh,ms 2021.299 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21500,000IBVCB.1455244873.ung ho MS 2021.299 (chi em Thuy Linh).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21100,000057908.271021.065831.MS 2021 299 chi em Thuy Linh
10/27/21500,000MBVCB.1455225767.giup do 2021.298.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21500,000MBVCB.1455225012.giup do 2021.299.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21500,000000493.271021.064809.Ung ho MS 2021.299 chi em Thuy Linh
10/27/21200,000691756.271021.063418.ms 2021 299. con hoi huong cong duc nay ve Tay Phuong Cuc Lac. nguyen cau cho tat ca chung sinh thoat kho duoc vui, xa bo bao than dong sanh tinh do
10/27/21100,000MBVCB.1455194849.ung ho Anh em Thuy Linh .Ms2021.299.CT tu 0181003019676 NGUYEN PHI DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/21100,000271441.271021.055537.UNG HO CHI EM HOANG THUY LINH MS 2021-299-271021-05:54:31 271441
10/27/2150,000187268.271021.054802.Hoai Thu ung ho chi em Thuy Linh ms 2021.299 (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)
10/27/212,000,000208589.271021.054148.ung ho MS 2021.299 chi em Thuy Linh FT21300914048170
10/27/211,000,000490938.271021.053910.Ung ho MS 2021.299 chi em Thuy Linh
10/27/21200,000393691.271021.051738.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho chi em thuy linh 2021 299
10/27/2168,000000447.271021.000102.UH MS 2021 285 em Loan Van Chien Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/28/21200,000MBVCB.1457336108.Ung ho Ms 2021 299 chi em Thuy Linh.CT tu 0011003534964 TRAN THI THANH NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2150,000405159.281021.223450.Cc FT21302390847195
10/28/2150,000944663.281021.223032.T ung ho chi Vu Thi Bich Thuy MS 2021.300
10/28/2115,000,000MBVCB.1459509683.ung ho MS2021.292 chi Tran Thi Thu.CT tu 0011000984846 LE THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2110,000,000MBVCB.1459502489.Ung ho Ms2021.296 Nguyen Trong Tan.CT tu 0011000984846 LE THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/211,000IBVCB.1459448042.qwe.CT tu 1021606848 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/28/2120,000951777.281021.213015.Vietcombank;0011002643148;chuyen khoan ung ho NCHCCCL
10/28/211,000,000688248.281021.212951.Ntd Ung ho MS 2021.300 (vu thi bich thuy)
10/28/21500,000304781.281021.203639.Ung ho MS 2021.293-Nguyen Van Tien FT21301144811763
10/28/2150,000840216.281021.201513.PHAM NGOC HA chuyen tien
10/28/2150,000596058.281021.200955.PHAM NGOC HA Chuyen tien
10/28/2150,000268553.281021.200240.Cc FT21301472219666
10/28/2110,000739964.281021.182510.ung ho MS 2021.299 (chi em Thuy Linh)
10/28/215,000739220.281021.182419.ung ho MS 2021.300 (Chi Vu Thi Bich Thuy)
10/28/21300,000MBVCB.1459033621.UNG HO MS 2021.300 (chi Vu Thi Bich Thuy).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/21200,000735321.281021.180457.MS 2021.300 ( VU THI BICH THUY)-281021-18:03:50 735321
10/28/21200,000172260.281021.175237.MS2021.300(chi Vu Thi Bich Thuy)
10/28/2150,000069753.281021.170957.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.300 chi Vu Thi Bich Thuy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21301225503659
10/28/2150,000040363.281021.164952.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.299 gd em Hoang Thuy Linh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21301662601515
10/28/2120,000695730.281021.160654.NCHCCCL - 0942142142 -281021-16:06:27 695730
10/28/21300,000MBVCB.1458682287.TRAN ANH TUAN ung ho MS2021.296(NGUYEN TRONG TAN), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/21500,000MBVCB.1458681666.NGUYEN HUYNH CONG DANH chuyen tien ung ho MS 2021.299 (chi em Thuy Linh).CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/21200,000212295.281021.034916.Ung ho MS 2021.293 -NGUYEN VAN TIEN
10/28/21300,000MBVCB.1458653264.TRAN ANH TUAN ung ho MS2021.295(NGUYEN VAN THANH), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/21100,000314498.281021.152945.Ms 2021 299 chi em Thuy Linh
10/28/21500,000MBVCB.1458611347.Tran Anh Tuan ung ho MS2021.298(co DANG KIM LOAN), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/21300,000309651.281021.151812.Ung ho 2021 299 chi em THUY LINH
10/28/21400,000MBVCB.1458581594.Tran Anh Tuan ung ho MS 2021.300(CHI VU THI BICH THUY), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/21150,000119052.281021.151513.ung ho MS 2021 299 chi em Thuy Linh
10/28/211,000,000627672.281021.151439.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 297 co Dang Kim Loan
10/28/2150,000672521.281021.150551.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.300 (CHI VU THI BICH THUY)-281021-15:05:27 672521
10/28/2110,000IBVCB.1458522844.UNG HO MS 2021 300 CHI THUY.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/28/2150,000IBVCB.1458479988.Giup ma so 2021 300 chi Vu Thi Bich Thuy .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/28/2150,000307202.281021.142702.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021300 chi Vu Thi Bich Thuy
10/28/21200,000617916.281021.140623.Ung ho ma so 2021 285 em Loan Van Chien
10/28/21600,000MBVCB.1458371119.MS 2021271 MS 2021276 MS 2021299 moi hoan canh 200.CT tu 0071000949954 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/28/215,000MBVCB.1458160706.Tra Xuan Binh giup ms 2021300.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/28/2140,000MBVCB.1458155111.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.300 ( Chi Vu Thi Bich Thuy).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ).CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/211,000IBVCB.1458146968.sdf.CT tu 1021611971 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/21200,000IBVCB.1458078423.MS 2021 300 chi Vu Thi Bich Thuy.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/28/21350,000IBVCB.1458060381.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.300 (Chi Vu Thi Bich Thuy).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/21500,000IBVCB.1458049683.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.299 (chi em Thuy Linh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/21100,000MBVCB.1458035979.Bn mo 19 lan kho khan.CT tu 0021000246723 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/28/21100,000560520.281021.105904.Ung ho MS 2021.300 (chi Vu Thi Bich Thuy). Tu Phuc Hoat 281021
10/28/21500,000385169.281021.105512.Duong Ha chuyen tien ung ho
10/28/2150,000655989.281021.105203.MAC THI THAM 0985038094 NCHCCCL
10/28/21500,000MBVCB.1457905020.Mo coi.CT tu 0021001067153 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/28/215,500354723.281021.094820.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO THEO KET CHUYEN TUAN 2/10/2021 MS 2021 288 CHU CHAU VAN CHUNG
10/28/211,000,000IBPS/SE:01310012.DD:281021.SH:10007218.BO:NGUYEN BAO CHUNG.UNG HO MS 2021.299 CHI EM THUYLINH
10/28/2150,000560064.281021.092021.UNG HO MS 2021.300(CHI VU BICH THUY)-281021-09:20:20 560064
10/28/215,500282937.281021.091824.ung ho MS 2021 300
10/28/2150,000MBVCB.1457677650.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.230 (chi Vu Thi Bich Thuy).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/21200,000097886.281021.084535.Ung ho MS 2021.299 chi em Thuy Linh
10/28/21500,000145368.281021.083916.Ung ho MS 2021 300 chi Vu Thi Bich Thuy
10/28/21200,000169724.281021.081840.NGUYEN HONG NHUNG chuyen khoan
10/28/21500,000684316.281021.081258.ung ho MS 2021.252 (Tran Tan Phat)
10/28/21100,000109642.281021.080658.Vinh Nam ung ho ms 2021 300 chi Vu Thi Bich Thuy
10/28/21200,000SHGD:10000642.DD:211028.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 300 VU THI BICH THUY
10/28/21200,000612629.281021.080008.Ung ho MS 2021.300 chi Vu Thi Bich Thuy
10/28/21100,000129689.281021.074831.MS 2021 300 Chi Vu Thi Bich Thuy
10/28/211,000IBVCB.1457559001.fd.CT tu 1021646363 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/212,500,000593342.281021.072938.Kolmakova E.V. giup do cho MS 2021.300 Chi Vu Thi Bich Thuy
10/28/21500,000513034.281021.071741.UNG HO MA SO 2021.300 CHI VU THI BICH THUY
10/28/215,000,000805496.281021.071625.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021300 chi vu bich thuy
10/28/21300,000MBVCB.1457514566.ung ho ms 2021.300 (chi Vu Thi Bich Thuy).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/21500,000MBVCB.1457488705.MS 2021.300?(Vu Thi Bich Thuy).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/21500,000370446.281021.063436.Ung ho MS2021.299,chi em Thuy Linh,Ha Tinh FT21301493087888
10/28/21100,000367048.281021.061541.MS 2021.300 VU THI BICH THUY FT21301137203523
10/28/21200,000565133.281021.055954.ung ho MS 2021.300
10/28/21100,000573316.281021.055459.VO NGOC TRIEU chuyen tien ung ho ma so 2021 300 chi VU THI BICH THUY-VNPT2021102830274028
10/28/21100,000MBVCB.1457467598.Ung ho .Chi Vu Thi Bich Thuy .Ms 2021.300.CT tu 0181003019676 NGUYEN PHI DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/21500,000359200.281021.044918.ung ho MS 2021.299 chi em THUY LINH FT21301000504418
10/28/2168,000000316.281021.000047.UH MS 2021 286 chi Bui Thi Loc Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/29/21200,000799094.281021.234625.MS 2021.299-281021-23:45:19 799094
10/29/21500,000465801.281021.233352.ung ho chi em Thuy Linh MS 2021 299
10/29/21200,000061727.291021.224230.ZP5VTO29RTRC 211029000315013 Ung ho Nhu chua he co cuoc chia ly
10/29/21150,000072061.291021.222656.2021.299 CHI EM THUY LINH-291021-22:26:55 072061
10/29/21100,000628964.291021.215626.ung ho MS 2021.299 chi em Thuy Linh
10/29/211,000,000MBVCB.1461672985.ung ho MS 2021.299 (chi em Thuy Linh).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/21100,000556165.291021.204222.ung ho MS 2021.297 Nguyen Van Duy
10/29/211,000,000MBVCB.1461670466.ung ho MS 2021.300 (chi Vu Thi Bich Thuy).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/211,000,000MBVCB.1461664719.MS 2021.301.CT tu 0021001301134 VU DINH THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2120,000MBVCB.1461666890.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2021.301 (Tran Tuyet Mai).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/211,000,000MBVCB.1461665998.ung ho MS 2021.301 (Tran Tuyet Mai).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/21100,000MBVCB.1461614026.MS 2021.301.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/21500,000MBVCB.1461609761.ung ho MS 2021.301 (Tran Tuyet Mai).CT tu 0071000864876 VU DANG KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/21500,000000837.291021.185235.Ung ho quy tu thien FT21302804902015
10/29/21100,000IBVCB.1461395710.MS 2021 290 be Nguyen Hoang Thuan Thang.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/21100,000331762.291021.183931.2021.297 FT21302094922139
10/29/21500,000MBVCB.1461371202.ung ho MS 2021.297 (Nguyen Van Duy).CT tu 0071000864876 VU DANG KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/21100,000832501.291021.182434.MS 2021.297 Nguyen Van Duy
10/29/21100,000720510.291021.181409.ung ho MS 2021.297 (Nguyen Van Duy)
10/29/2150,000400537.291021.181105.ung ho MS 2021.297 (Nguyen Van Duy)
10/29/21200,000029014.291021.180152.Ung ho MS 2021 297 Nguyen Van Duy
10/29/2150,000281902.291021.175711.Cc FT21302077259672
10/29/21500,000MBVCB.1461264409.benh hiem ngheo.CT tu 0071002395402 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/21200,000339194.291021.173701.UNG HO MS 2021.301 (TRAN TUYET MAI)
10/29/21100,000847352.291021.172956.Ung ho MS 2021.301 (Tran Tuyet Mai). Tu Phuc Hoat 291021
10/29/21200,000651451.291021.171144.Ung ho MS 2021.301
10/29/21100,000629658.291021.165340.ung ho MS 2021.297 (Nguyen Van Duy)
10/29/21200,000MBVCB.1461110069.MS 2021.297 (Nguyen Van Duy).CT tu 0441000681023 NGUYEN ANH SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/21300,000993651.291021.165150.MS2021.301-291021-16:51:48 993651
10/29/21100,000624738.291021.164935.MS 2021.301
10/29/2150,000691590.291021.164939.Ms2021 299
10/29/21200,000331317.291021.164314.ung ho MS 2021.301 (Tran Tuyet Mai)
10/29/2150,000MBVCB.1461072570.Ung ho MS 2021.301 (Tran Tuyet Mai).CT tu 0721000639916 NGUYEN VAN VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/21100,000159364.291021.163609.Ung ho NCHCCCL Phi Hau 0938950564 FT21302824892100
10/29/21100,000MBVCB.1461054577.MS 2021.301.CT tu 0021000285775 TRAN THI TUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/21200,000599334.291021.162926.ung ho MS 2021.297 (Nguyen Van Duy)
10/29/21100,0000200970423102916265520215b6b596277.33300.162655.Ung ho MS 2021.297 em Nguyen Van Duy
10/29/21200,00002009704231029162551202135bf594958.33281.162552.Ung ho MS 2021.301 be Tran Tuyet Mai
10/29/2110,000,000DANG THI KHUYEN-UNG HO MS2021.275:1TR,2021.292:1 TR,2021.290:1 TR,2021.283:1TR,2021.284:1TR,2021.295:2 TR,2021.294:1TR,2021.296:1TR,2021.297:1 TR
10/29/21200,000121133.291021.161232.Ung ho MS 2021.301 Tran Tuyet Mai FT21302177089712
10/29/21100,000576467.291021.161105.ung ho MS 2021.301 (Tran Tuyet Mai)
10/29/21250,000103403.291021.160139.MS 2021.298 FT21302107906558
10/29/21250,000102589.291021.160110.MS 2021.292 FT21302701077484
10/29/21100,000MBVCB.1460927081.ms 2021 299 chi em thuy linh.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/21150,000MBVCB.1460922066.ms 2021 293 nguyen van tien.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/21200,000085921.291021.155046.Ung ho MS 2021.301 Tran Tuyet Mai FT21302239445217
10/29/21150,000MBVCB.1460917970.ms 2021 292 tran thi thu.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/21500,000584911.291021.154302.Chuyen tien MS 2021.301 Tran Tuyet Mai
10/29/21200,000MBVCB.1460897134.MS 2021.301?(Tran Tuyet Mai).CT tu 0441000681023 NGUYEN ANH SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/21200,000755932.291021.153636.Ung ho MS 2021 301 Tran Tuyet Mai
10/29/21100,000963939.291021.153029.UNG HO MS 2021.301 ( TRAN TUYET MAI )-291021-15:29:34 963939
10/29/21200,000051837.291021.152907.MS 2021.301 Tran Tuyet Mai FT21302454024187
10/29/21200,000MBVCB.1460835512.Ms 2021301.CT tu 0421000507537 TU CAM TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/21100,000702562.291021.151844.ung ho MS 2021.297 (Nguyen Van Duy)
10/29/21300,000IBVCB.1460781342.MS 2021 301 TRAN TUYET MAI.CT tu 0011001291903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/21300,000182300.291021.150401.Ung ho NCHCCCL Fan Rikimaru 0339310545
10/29/211,000IBVCB.1460755550.sdg.CT tu 1022529558 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/211,000IBVCB.1460752292.sdg.CT tu 1022529367 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/21500,000IBVCB.1460723983.ung ho MS 2021.295 (Nguyen Van Thanh).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/21200,000IBVCB.1460721706.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.299 cho chi em Thuy Linh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/21300,000176340.291021.144212.Ung ho MS 2021.300 (chi Vu Thi Bich Thuy)
10/29/21200,000IBVCB.1460717949.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.300 cho chi Vu Thi Bich Thuy.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/215,000MBVCB.1460676395.Tra Xuan Binh giup ms 2021301.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/21100,000SHGD:10003481.DD:211029.BO:NGUYEN HOANG PHUC.Remark:UNG HO MS 2021.300 CHI VU THI BICH THUY
10/29/21100,000882764.291021.140643.Ung ho ma so 2021 301 tran tuyet mai
10/29/21100,000SHGD:10003530.DD:211029.BO:NGUYEN HOANG PHUC.Remark:UNG HO MS 2021.301 TRAN TUYET MAI
10/29/21500,000009151.291021.133941.Ung ho MS 2021.268 be Thach Do
10/29/2150,000825623.291021.133850.Ung ho MS 2021 301 Tran Tuyet Mai
10/29/21500,000009114.291021.133845.Ung ho MS 2021.281 be Duong Linh Kieu
10/29/21500,000009050.291021.133733.Ung ho MS 2021.296 Nguyen Trong Tan
10/29/21100,000876600.291021.131501.Ung ho NCHCCCL FT21302489328005
10/29/2150,000916196.291021.130140.UNG HO MS 2021.301(TRAN TUYET MAI)-291021-13:01:39 916196
10/29/2110,000IBVCB.1460460999.UNG HO MS 2021 301 TRAN TUYET MAI.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/211,000,000262089.291021.124305.NGUYEN DANH SON UNG HO MS 2021301 TRAN TUYET MAI
10/29/2150,000IBVCB.1460445750.Giup ma so 2021 301 Tran Tuyet Mai .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/21200,000MBVCB.1460428833.ung ho MS 2021.301 Tran Tuyet Mai.CT tu 0451000270061 TRAN VAN NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/21400,000MBVCB.1460381644.TRAN HONG NHUNG chuyen tien UH MS 2021.301 ( Tran tuyet mai ).CT tu 0021000264538 TRAN HONG NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/21100,000571467.291021.113225.Ung ho MS 2021 301 Tran Tuyet Mai
10/29/21100,000570474.291021.113001.Ung ho MS 2021 300 chi Vu Thi Bich Thuy
10/29/21300,000756269.291021.112906.Chuyen giup chau nguyen van tien FT21302290150783
10/29/2120,000283627.291021.112220.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TRAN THI CONG
10/29/21200,000209657.291021.104548.ung ho MS 2021.295 (Nguyen Van Thanh)
10/29/215,500381504.291021.100834.ung ho MS 2021 301
10/29/21420,000MBVCB.1460020162.ung ho ms2021.301(Tran Tuyet Mai).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2150,000IBVCB.1459995001.ung ho ma so MS 2021 300 chi Vu Thi Bich Thuy.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/2150,000IBVCB.1459989657.ung ho ma so MS 2021 299 chi em Thuy Linh.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/2150,000IBVCB.1459986841.ung ho ma so MS 2021 297 Nguyen Van Duy.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/2150,000IBVCB.1459981560.ung ho ma so MS 2021 298 co Dang Kim Loan.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/2150,000846574.291021.093442.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.301 (TRAN TUYET MAI)-291021-09:34:21 846574
10/29/2150,000IBVCB.1459978019.ung ho ma so MS 2021 296 Ngueyn Trong Tan.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/21200,000MBVCB.1459965351.MS 2021.301.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2150,000MBVCB.1459952648.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.301 (Tran Tuyet Mai).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/21100,000009244.291021.090917.ZP5VTO29DA6B 211029000052743 MS 2021.301
10/29/21500,000SHGD:10010615.DD:211029.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.301 be Tran Tuyet Mai
10/29/21200,000IBVCB.1459899392.MS 2021 301 Tran Tuyet Mai.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/21100,000MBVCB.1459841988.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.231 (Tran Tuyen Mai).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/21500,000494605.291021.083437.ung ho MS 2021.301 Tran Tuyet Mai
10/29/21200,000910310.291021.083219.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.301 tran tuyet mai
10/29/21500,000910183.291021.083210.Chuyen tien ung ho ms2021.300 chi Vu Thi Bich Thuy
10/29/21500,000530860.291021.082520.Ung ho MS 2021.301 - Tran Tuyet Mai FT21302830697006
10/29/21100,000122448.291021.075832.Vinh Nam ung ho ms 2021 301 Tran Tuyet Mai
10/29/21500,000502932.291021.073613.Ung ho ms2021299 chi em thuy linh FT21302814802947
10/29/21500,000MBVCB.1459713196.giup do 2021.301.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/21100,000066039.291021.064928.MS 2021 301 Tran Tuyet Mai
10/29/21200,000842489.291021.064453.ung ho MS 2021.301 Tran Tuyet Mai
10/29/21500,000810353.291021.061743.UNG HO MS 2021.301 ( TRAN TUYET MAI)-291021-06:17:45 810353
10/29/21100,000618586.291021.061243.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 297
10/29/21100,000617365.291021.061155.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 298
10/29/21100,000615933.291021.061102.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 301
10/29/21100,000613604.291021.060917.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 300
10/29/2150,000831250.291021.055340.Ung ho MS 2021.301 Tran Tuyet Mai
10/29/21100,000047707.291021.055300.ung ho MS 2021 301 tran tuyet mai
10/29/211,000,000655130.291021.052449.Ung ho MS 2021.301 chau Tran Tuyet Mai
10/29/21100,000747379.291021.052315.Em chuyen tien ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia li a.
10/29/21100,000448818.291021.002815.TT ung ho MS 2021.299 chi em Thuy Linh FT21302729061083
10/29/21100,000448378.291021.002624.TT ung ho MS 2021.300 Chi Vu Thi Bich Thuy FT21302700732652
10/30/21500,000MBVCB.1461900466.Ung ho ma so 2021.301 Tran Tuyet Mai.CT tu 1019710886 PHAM ANH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21200,000MBVCB.1461896469.Ung ho ma so 2021.297 Nguyen Van Duy.CT tu 1019710886 PHAM ANH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21500,000838260.301021.214721.Bui Thi Thao ung ho MS 2021. 302 (be Nguyen Thi Kim Phuong)
10/30/21300,000836664.301021.214457.Bui Thi Thao ung ho MS 2021.299 (chi em Thuy Linh)
10/30/21200,000MBVCB.1463947201.NGUYEN SE HA ung ho MS 2021.282.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21200,000MBVCB.1463945390.NGUYEN SE HA ung ho MS 2021. 283.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21200,000MBVCB.1463943897.NGUYEN SE HA ung ho MS 2021.284.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21200,000MBVCB.1463941905.NGUYEN SE HA ung ho MS 2021.285.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21200,000MBVCB.1463938094.NGUYEN SE HA ung ho MS 2021.291.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21200,000MBVCB.1463915840.NGUYEN SE HA ung ho MS 2021.292.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21200,000MBVCB.1463912012.NGUYEN SE HA ung ho MS 2021.294.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21200,000MBVCB.1463909530.NGUYEN SE HA ung ho MS 2021.295.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21200,000MBVCB.1463907513.NGUYEN SE HA ung ho MS 2021.296.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21200,000MBVCB.1463905536.NGUYEN SE HA ung ho MS 2021.297.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21200,000MBVCB.1463902557.NGUYEN SE HA ung ho MS 2021.298.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21200,000MBVCB.1463900490.NGUYEN SE HA ung ho MS 2021.299.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21200,000MBVCB.1463897696.NGUYEN SE HA ung ho MS 2021.300.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21200,000MBVCB.1463894271.NGUYEN SE HA ung ho MS 2021.301.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21200,000MBVCB.1463892061.Nguyen Se Ha ung ho MS 2021.302.CT tu 0181003478026 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21200,000556313.301021.202515.ung ho MS 2021 302 be Kim Phuong FT21305034422493
10/30/21300,000MBVCB.1463788121.ms 2021 302 uh Nguyen Thi Kim Phuong.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/30/2150,000543379.301021.201247.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.302 be Nguyen Thi Kim Phuong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21305657608629
10/30/21100,000648086.301021.194314.NGUYEN DANH NGHIA Ung ho MS 2021.301 Tran Tuyet Mai
10/30/21100,000MBVCB.1463708424.MS 2021.301.CT tu 0541000242124 LUONG THI LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/211,000,000IBVCB.1463675355.Hoang Ngoc Nam ung ho MS 2021.302 (Nguyen Thi Kim Phuong).CT tu 0071001452758 NGO THI LUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21500,000592692.301021.191416.MS 2021 302 nguyen thi kim phuong
10/30/21500,000MBVCB.1463642093.TRAN NGOC MAI chuyen tien uh ms 2021.302 be Nguyen Thi Kim Phuong.CT tu 0021000478390 TRAN NGOC MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21300,000322486.301021.190019.ung ho truong hop MS 2021 302 be Nguyen Thi Kim Phuong
10/30/2150,000680976.301021.185118.Chuyen tien ung ho Ms 2021.302 be Nguyen Thi Kim Phuong
10/30/21500,000292532.301021.182810.UNG HO MS 2021.302 (BE NGUYEN THI KIM PHUONG)-301021-18:28:10 292532
10/30/21100,000MBVCB.1463486791.Ung ho MS 2021.302 (Be Nguyen Thi Kim Phuong)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21500,000279520.301021.174059.UNG HO MS 2021.301 (TRAN TUYET MAI)-301021-17:39:50 279520
10/30/213,300,000816832.301021.173338.Ung ho MS 2021.302 be Nguyen Thi Kim Phuong
10/30/21200,000IBVCB.1463248560.DINH THI THUY LINH chuyen khoan Ung ho MS 2021302 ( nguyen thi kim phuong).CT tu 0141000785458 DINH THI THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21200,000IBVCB.1463180345.MS 2021 302 be Nguyen Thi Kim Phuong.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/30/21200,000462323.301021.152158.TRINH THI THUY LAN ung hoMS 2021302be Nguyen Thi Kim Phuong
10/30/21200,000171323.301021.150832.Ung ho MS 2021.298 .co Dang Thi Kim Loan FT21303374258544
10/30/21100,000951376.301021.145708.Ung ho NCHCCCL
10/30/21200,000205836.301021.140628.UNG HO MS : 2021.302( BE NGUYEN THI KIM PHUONG)-301021-14:06:29 205836
10/30/21200,000380525.301021.133343.ung ho ms 2021.302 ( Nguyen Thi Kim Phuong)
10/30/21100,000974726.301021.133055.Ung ho MS 2021.302 (be Nguyen Thi Kim Phuong). Tu Phuc Quan 301021
10/30/2150,000IBVCB.1462848208.Giup ma so 2021 302 be Nguyen Thi Kim Phuong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/30/2140,000MBVCB.1462757067.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.302 (be Nguyen Thi Kim Phuong).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2150,000177384.301021.123652.UNG HO MS 2021.302(BE NGUYEN KIM PHUONG)-301021-12:36:42 177384
10/30/21100,000965999.301021.120034.UNG HO 2021.297 NGUYEN VAN DUY FT21303107008808
10/30/2150,000957766.301021.115346.Ms 2021.301 FT21303581007065
10/30/21100,000606661.301021.115317.ung ho nchcccl . tran thi thanh xuan. sdt 0397366355
10/30/21100,000597598.301021.114729.Ung ho NCHCCCL 0982704711
10/30/21500,000959275.301021.114511.Ung ho MS 2021 302 be Nguyen Thi Kim Phuong
10/30/21200,000943946.301021.114232.Ung ho MS2021.299 FT21303290205296
10/30/21300,000942996.301021.114148.Ung ho MS2021.302 FT21303040443742
10/30/21100,000933970.301021.113445.MS 2021. 302 be Nguyen Thi Kim Phuong FT21303140420489
10/30/21100,000162506.301021.113441.UNG HO MS 2021.297-301021-11:34:20 162506
10/30/2150,000259777.301021.112910.T ung ho Nguyen thi kim Phuong MS 2021.302
10/30/21300,000MBVCB.1462580174.ung ho MS 2021.297 (Nguyen Van Duy).CT tu 0331003880611 PHAN MINH HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2150,000632136.301021.111626.Ung ho MS 2021.302 be Nguyen Thi Kim Phuong
10/30/211,000IBVCB.1462544128.ww.CT tu 1022319434 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/30/215,500475534.301021.105347.ung ho MS 2021 302
10/30/21200,000IBVCB.1462494279.UH MS2021301.CT tu 0071001612806 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/30/21100,000954732.301021.103647.Chuyen tien ung ho ms 2021.302 nguyen thi kim phuong
10/30/2110,000185554.301021.102403.ung ho MS 2021.301 (Tran Tuyet Mai)
10/30/2110,000184374.301021.102303.ung ho MS 2021.302 (be Nguyen Thi Kim Phuong)
10/30/211,000,000MBVCB.1462374157.Uh M S 2021.302 (be Nguyen Thi Kim Phuong).CT tu 0251002664679 PHAM THANH THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21200,000136626.301021.095440.CO NU VA CHU TRINH UNG HO MS: 2021.293(NGUYEN VAN TIEN)-301021-09:54:38 136626
10/30/212,000,000892762.301021.095204.Kolmakova Ekaterina dong vien cho MS 2021.302 be Nguyen Thi Kim Phuong
10/30/2110,000IBVCB.1462350647.UNG HO MS 2021 302 BE PHUONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/30/21100,000502274.301021.094156.MS 2021.302 ( be Nguyen Thi Kim Phuong)
10/30/21300,000785779.301021.094133.Ms 2021.302 FT21303942562180
10/30/21200,000863314.301021.092914.ung ho ma so MS 2021.302
10/30/21300,000MBVCB.1462275264.Ung ho MS 2021.302 (b Nguyen T Kim Phuong).CT tu 0011000456021 HA LE YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21200,000IBVCB.1462223311.ung ho MS 2021302 be Nguyen Thi Kim Phuong.CT tu 0531002467571 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/30/21100,000MBVCB.1462199025.Ung ho MS 2021.302 nguyen thi kim phuong.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21200,000IBVCB.1462175369.BUI VAN TOAN chuyen khoan.CT tu 0011003181126 BUI VAN TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/215,000,000789707.301021.082201.Ong Tu Van giup do be Nguyen Thi Kim Phuong MS 2021.302
10/30/21300,000MBVCB.1462128103.ung ho ms2021.302(be Nguyen Thi Kim Phuong).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21200,000MBVCB.1462110227.MS 2021.302.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21100,000MBVCB.1462108493.MS 2021.302 (be Nguyen Thi Kim Phuong).CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21100,000106776.301021.073654.Vinh Nam ung ho ms 2021 302 be Nguyen Thi Kim Phuong
10/30/21100,000MBVCB.1462098425.Ung ho MS 2021.302 be Nguyen Thi Kim Phuong.CT tu 0071004944170 LY DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21100,000102755.301021.073210.MS 2021 302 be Nguyen Thi Kim Phuong
10/30/21500,000MBVCB.1462068185.giup do 2021.302.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21300,000966002.301021.070059.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 302 be nguyen thi kim phuong
10/30/21100,000662783.301021.062128.MS 2021.302 FT21303176144260
10/30/215,000MBVCB.1462035583.Tra Xuan Binh giup ms 2021302.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/30/21150,000723045.301021.054938.ung ho MS 2021.302 be Nguyen Thi Kim Phuong
10/30/21300,000MBVCB.1462024712.MS 2021.301 (Tran Tuyet Mai).CT tu 1012944732 LE MINH AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/21100,000565619.301021.001807.ung ho MS 2021 . 300 ( chi Vu Thi Bich Thuy)
10/30/21100,000593717.301021.001630.ung ho MS 2021 . 301 (Tran Tuyet Mai)
10/31/21100,000152164.301021.235258.ung ho MS 2021 . 298 ( co Dang Kim Loan)
10/31/21100,000277645.301021.235030.ung ho MS 2021 . 302 (be Nguyen Thi Kim Phuong)
10/31/21100,000925303.301021.233609.Ung ho Ms 2021.302 be Nguyen Thi Kim Phuong
10/31/21100,000528113.301021.223356.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021301 Tran thi tuyet Mai
10/31/21350,000MBVCB.1464019826.Ung ho MS 2021.299.CT tu 0011004153139 PHAM HOANG GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/21100,000527838.301021.223042.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021300 chi Thuy
10/31/21200,000527645.301021.222820.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021299 hai em Linh va Hieu
10/31/21100,000MBVCB.1465958227.ung ho MS 2021.299?(chi em Thuy Linh).CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/21200,000MBVCB.1465950418.Ung ho MS 2021.301 (Tran Tuyet Mai)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/21500,000507797.311021.215432.UNG HO MA SO 2021.303(GIA DINH BA NGAU)
10/31/211,000,000625490.311021.214617.Ung ho MS 2021 302 be Nguyen Kim Phuong
10/31/211,000,000622738.311021.214432.Ung ho MS 2021 303 gia dinh ba Ngau
10/31/21100,000458306.311021.213704.Ms 2021 302 be Nguyen Thi Kim Phuong
10/31/21100,000457388.311021.213350.Ms 2021 303 gia dinh ba Ngau
10/31/21500,000071734.311021.211336.IBFT ung ho gd ba ngau ms 2021.303
10/31/2150,000571913.311021.204049.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.303 gd ba Ngau. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21305497734333
10/31/21200,000IBVCB.1465633431.MS 2021 303 gia dinh Ba Ngau.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/31/21100,000416641.311021.192050.ung ho MS 2021 293
10/31/215,000,000860083.311021.190258.Kolmakova Ekaterina giup do cho MS 2021.287 Van Thi Thuy
10/31/21300,000MBVCB.1465567838.UNG HO MS 2021.302 (be Nguyen Thi Kim Phuong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/21300,000MBVCB.1465560805.UNG HO MS 2021.303 ( gia dinh ba Ngau).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2110,000,000828351.311021.183429.Ong Tu Van giup do cho MS 2021.303 gia dinh ba Ngau
10/31/21100,000425752.311021.182847.Uh MS 2021.302 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21305071662280
10/31/21100,000521391.311021.175056.UNG HO MS: 2021.303( GIA DINH BA NGAU)-311021-17:49:46 521391
10/31/21100,000780138.311021.171752.Ung ho MS 2021.303 gia dinh ba Ngau
10/31/2168,000030953.311021.165344.UH MS 2021 287 Van Thi Thuy Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/31/21500,000296700.311021.163905.TRAN THI SE ung ho NCTCCCL 0783174464 FT21305263960750
10/31/21100,000644062.311021.160654.VietLV Ung ho MS 2021.303 gdinh ba Ngau
10/31/21200,000621823.311021.154936.va Dao Quoc Hung ung ho MS 2021.303 GD ba Ngau
10/31/21200,000442590.311021.153243.Vietcombank;0011002643148;PHAN HIEU ung ho MS 2021 302 be Nguyen Thi Kim Phuong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/31/21100,000997127.311021.144810.Chuyen tien ung ho MS 2021.302 be nguyen kim phuong
10/31/2150,000845789.311021.144023.NCHCCL NGUYEN NGOC LUAN 01151167612
10/31/21300,000733473.311021.143410.Ung ho MS 2021 303 gia dinh ba Ngau
10/31/2150,000457803.311021.133740.UNG HO MS 2021.303(GIA DINH BA NGAU)-311021-13:37:39 457803
10/31/21500,000903351.311021.130625.MS 2021.301
10/31/21100,000576081.311021.130615.MS 2021 303 gia dinh ba Ngau
10/31/2150,000IBVCB.1464848755.Giup ma so 2021 303 gia dinh ba Ngau .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/31/2140,000MBVCB.1464841127.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.303 (gia dinh Ba Ngau).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ).CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/21500,000864312.311021.122455.MS 2021.303
10/31/2150,000436757.311021.120238.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.303 (BA NGAU)-311021-12:02:17 436757
10/31/2150,000436291.311021.120041.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.302 (NGUYEN THI KIM PHUONG)-311021-12:00:18 436291
10/31/21100,000205696.311021.105147.Ung ho MS 2021.303 (gia dinh ba Ngau).
10/31/215,000094539.311021.104537.ung ho MS 2021.303 (gia dinh ba Ngau)
10/31/21500,000898157.311021.104157.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021. 299 chi em Thuy Linh
10/31/21100,000203135.311021.104158.Vinh Nam ung ho ms 2021 303 gia dinh ba Nguyen Thi Ngau
10/31/21100,000963247.311021.102232.TUNG 0385682729
10/31/21300,000MBVCB.1464540123.Ung ho MS 2021.298 (co Dang Kim Loan).CT tu 0341005788837 NGUYEN HONG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/21200,000MBVCB.1464525958.MS 2021.205 (me con chi Vuong).CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/21250,000MBVCB.1464498287.MS 2021.293 (Nguyen Van Tien).CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/21200,000448954.311021.093823.MS 2021.296 be Nguyen Trong Tan
10/31/21200,000446834.311021.093433.MS 2021.297
10/31/215,000MBVCB.1464441262.Tra Xuan Binh giup ms 2021303.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/31/2150,000970437.311021.090400.PHAM NGOC HA Chuyen tien
10/31/21200,000627655.311021.085650.MS 2021 303 gia dinh ba Ngau
10/31/21300,000MBVCB.1464349264.ung ho ms2021.303(gia dinh ba Ngau).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/21300,000178942.311021.074409.ung ho MS 2021.303( gia dinh ba Ngau)
10/31/21200,000177517.311021.072035.ung ho ms 2021.298 co dang kim loan
10/31/21150,000MBVCB.1464213638.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.303( gia dinh ba Ngau).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/21200,000MBVCB.1464145063.NCHCCCL LE ANH THU 0909155969.CT tu 0381000612145 LE ANH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/212,000,000MBVCB.1464099086.ung ho MS 2021.302 (be Nguyen Thi Kim Phuong).CT tu 0071002780295 VU DANG KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietinbank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
21-10-2021 06:19:0320,000Ung ho MS2021.293 (Nguyen Van Tien). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
21-10-2021 06:55:54100,000ms 2021.293 ( nguyen van tien )
21-10-2021 09:17:34500,000ung ho MS 2021.293 (Nguyen Van Tien); huyen Dong Son; tinh Thanh Hoa
21-10-2021 11:04:2375,000LPT ung ho MS 2021.293 (Nguyen Van Tien)
21-10-2021 11:13:521,000,000ung ho MS 2021.293 (Nguyen Van Tien)
21-10-2021 12:16:46300,000ung ho ms 2021.293 (Nguyen Van Tien)
21-10-2021 14:00:25100,000Ung ho MS 2021.293 (Nguyen Van Tien)
21-10-2021 14:02:15100,000Ung ho MS 2021.291 (gia dinh chi Nhung)
21-10-2021 14:29:19200,000So GD goc: 995221102160149 995221102160149 ung ho MS 2021.293nguyen van tien
21-10-2021 15:40:27100,000Ms 2021 292( tran thi thu)
21-10-2021 15:41:35300,000CT DEN:129408523983 UH MS 2021.293 (NGUYEN VAN TIEN)
21-10-2021 16:28:31300,000CT DEN:129409270042 0904246998 ung ho ma so 2021.293 FT21294841334595
21-10-2021 16:43:201,500,000ung ho MS 2021.293 (Nguyen Van Tien)
21-10-2021 21:54:52200,000TRAN THI LANung ho ms 2021.293 (nguyen van tien
22-10-2021 06:11:1650,000ms 2021.294 ( chi hui thi du )
22-10-2021 07:34:14200,000ung ho ms 2021.294
22-10-2021 09:11:5850,000STA ungho ms2021.294 (chi Bui Thi Du)
22-10-2021 09:13:03100,000ung ho MS 2021293(Nguyen van Tien)
22-10-2021 09:37:47200,000ung ho ms 2021.294 god bless u
22-10-2021 10:05:48200,000CT DEN:129503903045 HT 2021.293 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
22-10-2021 11:10:41500,000Giang chuyen tien ung ho chi Du ma so 2021294
22-10-2021 12:45:421,000,000CT DEN:129505615824 IBFT Nguyen Van Cong MS 2021.282
22-10-2021 12:46:411,000,000CT DEN:129505616187 IBFT Be Phan Minh Khoa MS 2021.283
22-10-2021 13:39:4330,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021. 294
22-10-2021 14:39:0010,000LE DUC ANH chuyen tien
22-10-2021 20:50:52100,000ung ho MS 2021.294 (chi Bui Thi Du)
22-10-2021 22:02:42400,000CT DEN:129522203584 UNG HO MS 2021.293 (NGUYEN VAN TIEN)-221021-22:01:49 203584
23-10-2021 00:42:3310,000Ung ho MS2021.294 (chi Bui Thi Du). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:22/10/2021 23:44:05
23-10-2021 08:12:05200,000ung ho ms 2021.295 nguyen van thanh
23-10-2021 09:35:4950,000ms 2021.295 ( nguyen van thanh )
23-10-2021 09:48:4765,000LPT ung ho MS 2021.294 (chi Bui Thi Du)
23-10-2021 09:52:1265,000LPT ung ho MS 2021.295 (Nguyen Van Thanh)
23-10-2021 10:29:201,000,000ung ho ma so 2021.295 be Nguyen Van Thanh thuong be lam
23-10-2021 14:10:5210,000Ung ho MS2021.295 (Nguyen Van Thanh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
23-10-2021 14:38:531,400,000ung ho MS 2021.295 (Nguyen Van Thanh)
23-10-2021 21:29:2550,000ung ho MS 2021.295 (Nguyen Van Thanh)
23-10-2021 22:34:3550,000CT DEN:129715092435 STA ungho ms2021.295 (Nguyen Van Thanh)
24-10-2021 08:41:08300,000ung ho ma so 2021.296 (nguyen trong tan)
24-10-2021 08:46:08100,000Qua tang MS 2021.296 Nguyen Trong Tan
24-10-2021 10:57:56300,000UH MS 2021.296(NGUYEN TRONG TAN)
24-10-2021 11:26:5780,000LPT ung ho MS 2021.296 (Nguyen Trong Tan)
24-10-2021 13:55:5110,000Ung ho MS2021.296 (Nguyen Trong Tan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
24-10-2021 16:02:09100,000ms 2021.296 ( nguyen trong tan )
24-10-2021 17:09:25500,000CT DEN:129770079087 DANG VAN TAM bac Van ung ho chau mau khoe
24-10-2021 17:36:25100,000MS 2021.295( Nguyen Van Thanh)
24-10-2021 18:42:2250,000CT DEN:129811567186 STA ungho ms2021.296 (Nguyen Trong Tan)
24-10-2021 18:43:3150,000CT DEN:129811567901 STA ungho ms2021.281 (be Duong Linh Kieu)
25-10-2021 06:18:411,000,000ung ho ma so 2021.297 em Nguyen Van Duy thuong em lam
25-10-2021 06:18:5220,000Ung ho MS2021.297 (Nguyen Van Duy). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
25-10-2021 06:33:29300,000ung ho ma so 2021.297 (Nguyen Van Duy)
25-10-2021 07:15:06100,000ms 2021.297 ( nguyen van duy )
25-10-2021 08:25:572,000,000ung ho MS 2021.296 (Nguyen Trong Tan)
25-10-2021 08:27:332,000,000ung ho MS 2021.297 (Nguyen Van Duy)
25-10-2021 09:59:51100,000CT DEN:129802827637 Ung ho MS 2021.297 (Nguyen Van Duy). Mong em som binh phuc.
25-10-2021 11:54:03500,000So GD goc: 10028403 MBVCB.1450624962.ung ho MS 2021.295(nguyen van thanh).CT tu 0181002080206 toi 114000161718 Bao Vietnamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
25-10-2021 12:04:21500,000CT DEN:250173165775 MS 2021297 Nguyen Van Duy
25-10-2021 13:45:40100,000HO QUANG THAI Chuyen tien ungho ms2021296 nguyen trong tan
25-10-2021 14:39:41250,000So GD goc: 10049291 IBVCB.1448329303.MS 2021.296 (Nguyen Trong Tan).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
25-10-2021 14:46:00250,000So GD goc: 10053851 IBVCB.1448325665.MS 2021.295 (Nguyen Van Thanh).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
25-10-2021 18:30:40500,000CT DEN:129811608719 ung ho MS 2021293
25-10-2021 19:44:31500,000ung ho MS 2021.296 (Nguyen Trong Tan); huyen Luc Nam; tinh Bac Giang
25-10-2021 23:58:5475,000LPT ung ho ms 4266 anh Giang A Denh
25-10-2021 23:59:5675,000LPT ung ho MS 2021.297 (Nguyen Van Duy)
26-10-2021 01:59:20500,000CT DEN:129917791091 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;NGUYEN THANH TRUNG chuyen khoan; thoi gian GD:26/10/2021 00:24:44
26-10-2021 06:18:5210,000Ung ho MS2021.298 (co Dang Kim Loan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
26-10-2021 07:20:28200,000MS 2021_295 Nguyen Van Thanh
26-10-2021 07:23:36200,000MS 2021_293 Nguyen Van Tien
26-10-2021 07:35:26100,000ho tro MS. 2021.298 (Dang Kim Loan)
26-10-2021 07:48:12200,000ung ho ma so 2021.298
26-10-2021 09:20:55200,000CT DEN:129902182206 ung ho ms 2021.296 be Nguyen Trong Tan
26-10-2021 09:40:27100,000CT DEN:129902206189 DT ung ho MS 2021.298 co Dang Kim Loan
26-10-2021 09:47:0820,000LE DUC ANH chuyen tien
26-10-2021 10:16:42100,000CT DEN:129903252205 DT ung ho MS 2021.290 be Nguyen Hoang Thuan Thang
26-10-2021 10:21:53100,000CT DEN:129903258778 DT ungnho MS 2021.289 anh Le Van Phong
26-10-2021 10:34:53100,000CT DEN:129903274437 DT ung ho MS 2021.288 chu Chau Van Chung
26-10-2021 10:48:0050,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.298
26-10-2021 10:49:10100,000CT DEN:129903290313 DT ung ho MS 2021.281 be Duong Linh Kieu
26-10-2021 11:50:4050,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.294 (chi Bui Thi Du)
26-10-2021 12:58:42500,000So GD goc: 10029939 MBVCB.1453702949.NGUYEN NGOC TUNG chuyen tien nung ho MS 2021.298(dang kim loan).CT tu 0181002080206 toi 114000161718 Bao Vietnamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
26-10-2021 14:13:2250,000ms 2021.298 ( co dang kim loan )
26-10-2021 16:14:22100,000HO QUANG THAI Chuyen tien ungho ms2021.298 co dang kim loan
26-10-2021 16:15:5465,000LPT ung ho MS 2021.298 (co Dang Kim Loan)
26-10-2021 18:12:47200,000LE MINH TAM Chuyen tien ung ho MS 2021.298 (co Dang Kim Loan)
26-10-2021 18:41:471,000,000ung ho MS 2021.298 (co Dang Kim Loan)
26-10-2021 20:00:4050,000CT DEN:130013229928 STA ungho ms2021.298 (Dang Kim Loan)
27-10-2021 00:46:27500,000ung ho MS 2021.296( nguyen trong tan); thoi gian GD:26/10/2021 23:08:15
27-10-2021 05:44:00100,000ung ho ms 2021.299 (chi em Thuy Linh)
27-10-2021 06:07:20100,000ms 2021.299 ( chi em thuy linh )
27-10-2021 06:08:542,000,000ung ho ma so 2021.299 chi em Thuy Linh thuong gia dinh em qua
27-10-2021 06:18:2020,000Ung ho MS2021.299 (chi em Thuy Linh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
27-10-2021 07:28:313,000,000CT DEN:130000095692 Ung ho MS2021 299 chi em Thuy Linh
27-10-2021 08:42:25200,000ung ho MS 2021.299 (chi em Thuy Linh)
27-10-2021 09:09:19200,000CT DEN:130002864884 Ung ho MS 2021299 chi em Thuy Linh
27-10-2021 10:26:161,000,000Nguyen Trong Toan chuyen tien ung ho MS 2021.299 (chi em Thuy Linh)
27-10-2021 10:35:33100,000CT DEN:130003429406 Gia dinh co Hong Loan ung ho ms 2021 295 be Thanh FT21300704607786
27-10-2021 10:37:33100,000CT DEN:130003432238 Gia dinh co Hong Loan ung ho ms 2021 283 be Khoa FT21300919101400
27-10-2021 10:45:13200,000Ung ho MS 2021.299 (chi em Thuy Linh)
27-10-2021 11:56:22100,000CT DEN:130004657106 STA ungho ms2021.299 (chi em Thuy Linh)
27-10-2021 12:38:32200,000Ung ho em Linh MS 2021.299
27-10-2021 13:13:49200,000CT DEN:130006700635 HT 2021.299 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
27-10-2021 13:17:25500,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.299
27-10-2021 13:20:0450,000CT DEN:130006706706 Ung ho MS 2021.299
27-10-2021 13:29:15200,000LE QUANG HOP ung ho MS 2021.299
27-10-2021 14:13:05150,000HO QUANG THAI Chuyen tien ungho ms2021.299 chi em thuy linh
27-10-2021 15:11:1265,000LPT ung ho MS 2021.299 (chi em Thuy Linh)
27-10-2021 16:28:27500,000ung ho MS 2021.299 (chi em Thuy Linh); phuong Tan Giang; TP Ha Tinh
27-10-2021 21:42:47100,000CT DEN:130014911575 MS 2021.299
27-10-2021 22:23:56200,000ms 2021.299 chi e thuy linh God bless u
27-10-2021 22:25:28100,000ung ho MS 2021.299 (chi em Thuy Linh)
28-10-2021 05:41:3230,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.300
28-10-2021 05:56:0150,000ms 2021.300 ( chi vu thi bich thuy )
28-10-2021 06:23:3510,000Ung ho MS2021.300 (chi Vu Thi Bich Thuy). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
28-10-2021 08:08:273,000,000CT DEN:130101408982 Ong Tu Van giup do ms2021.300 vu thi bich thuy FT21301078859205
28-10-2021 08:51:33300,000NGUYEN THI MINH THANH chuyen tien giup chi em Thuy linh MS 2021 299
28-10-2021 08:53:48300,000NGUYEN THI MINH THANH chuyen tien giup chi Dang kim Loan MS 2021 298
28-10-2021 08:56:15300,000NGUYEN THI MINH THANH chuyen tien giup em Nguyen van Duy MS 2021 300
28-10-2021 09:58:1450,000CT DEN:130102300115 STA ungho ms2021.300 (chi Vu Thi Bich Thuy)
28-10-2021 14:42:56500,000BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.300 (Chi VU THI BICH THUY)
28-10-2021 14:44:27500,000BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.297 (NGUYEN VAN DUY)
28-10-2021 14:45:37500,000BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.296 (NGUYEN TRONG TAN)
28-10-2021 14:46:35500,000BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.293 (NGUYEN VAN TIEN)
28-10-2021 14:47:32500,000BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.292 (Chi TRAN THI THU)
28-10-2021 14:48:37500,000BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.268 (Be Thach Do)
28-10-2021 16:21:38200,000LE THE HUNG chuyen tien ung ho MS 2021.299 (chi em Thuy Linh)
28-10-2021 22:49:37300,000Ung hoMS 2021.299 (chi em Thuy Linh)
28-10-2021 22:52:46300,000Ung ho MS 2021.296 (Nguyen Trong Tan)
28-10-2021 22:56:06300,000Ung ho MS 2021.297 Nguyen Van Duy
28-10-2021 23:00:16500,000Ung ho MS 2021.292 (Tran Thi Thu)
29-10-2021 06:04:371,000,000ung ho ma so 2021.301 be Tran Tuyet Mai thuong be
29-10-2021 06:19:5310,000Ung ho MS2021.301 (Tran Tuyet Mai). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
29-10-2021 07:24:33300,000ung ho ms 2021.301 (tran tuyet mai)
29-10-2021 08:32:5150,000Luong Van Cat so28; to12; p Quang Trung; TPTN ung ho MS 2021.301 (Tran Tuyet Mai)
29-10-2021 08:59:38100,000Duy Tuan ung ho ma so MS 2021.301
29-10-2021 09:13:023,000,000CT DEN:130202577343 Ong Tu Van giup do ms2021.301 Tran Tuyet Mai FT21302536353723
29-10-2021 10:25:03200,000CT DEN:130203613084 Chuyen tien ung ho MS 2021.301
29-10-2021 10:35:061,000,000NTP ung ho MS 2021.300 (Chi Vu thi Bich Thuy) _ Hai phong.
29-10-2021 10:54:30200,000UNG HO MS 2021.301(TRAN TUYET MAI)
29-10-2021 10:59:38100,000ms 2021.301 ( tran tuyet mai )
29-10-2021 11:12:37100,000Ung ho MS 2021.301( Tran Tuyet Mai)
29-10-2021 11:29:4950,000CT DEN:130204098411 STA ungho ms2021.301 (Tran Tuyet Mai)
29-10-2021 12:23:41200,000CT DEN:130221473771 Ung ho MS 2021 301 Tran Tuyet Mai
29-10-2021 13:29:5465,000CT DEN:290174611821 LPT ung ho ms 2021 300
29-10-2021 13:31:1665,000CT DEN:290174612240 LPT ung ho ms 2021 301 Tran Tuyet Mai
29-10-2021 14:36:23300,000CT DEN:211029819852 Ung ho chau Tran Tuyet Mai MS 2021.301
29-10-2021 15:17:51100,000DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.301 Tran Tuyet Mai
29-10-2021 15:29:19100,000CT DEN:130208561893 ct ung ho chau Mai, ms2021.301
29-10-2021 15:49:4330,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021 301
29-10-2021 16:44:48300,000CT DEN:130209332828 Ung ho MS 2021.297
29-10-2021 17:29:12600,000Ung hoMS 2021.297
29-10-2021 17:55:05200,000CT DEN:130210010565 MBVCB.1461278362.010565.ung ho MS 2021.297 (nguyen van duy).CT tu 0041000189295 NGUYEN DUC ANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
29-10-2021 17:59:54200,000Ung ho MS 2021.297 ( Nguyen Van Duy)
29-10-2021 18:00:00200,000CT DEN:130210802620 ung ho MS 2021.297 nguyen van duy
29-10-2021 18:12:21100,000CT DEN:130211027286 MBVCB.1461318779.027286.Ung ho MS2021.297 Nguyen Van Duy.CT tu 1016187328 NGUYEN HUU DUC HUY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
29-10-2021 18:22:20200,000CT DEN:130211728485 MS 2021.297 (Nguyen Van Duy)
29-10-2021 18:54:112,000,000CT DEN:130211862080 ung ho MS 2021.301 (Tran Tuyet Mai)
29-10-2021 20:41:57100,000CT DEN:130213863869 MS 2021.295 (Nguyen Van Thanh)
29-10-2021 21:54:201,000,000CT DEN:130214273018 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;Ung ho MS 2021. 301 Tran Tuyet Mai
30-10-2021 07:39:0530,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms2021.302
30-10-2021 08:43:39300,000ung ho ms 2021.302 (be Nguyen Thi Kim Phuong)
30-10-2021 09:04:53500,000ung ho MS 2021.302 (be Nguyen Thi Kim Phuong)
30-10-2021 09:17:52500,000ung ho MS 2021.301 (Tran Tuyet Mai)
30-10-2021 09:34:21300,000ung ho MS 2021.302 (be Nguyen Thi Kim Phuong)
30-10-2021 09:43:0165,000CT DEN:300174906074 LPT ung ho ms 2021 302 be Nguyen Thi Kim Phuong
30-10-2021 11:00:54250,000DO LE VINH QUAN Chuyen tien ung ho ms2021.302 be K.Phuong
30-10-2021 11:01:51250,000DO LE VINH QUAN Chuyen tien ung ho ms 2021.301 be T.Mai
30-10-2021 11:14:17200,000CT DEN:130304013344 MBVCB.1462563365.013344.ms 2021.297 (nguyen van duy).CT tu 0041000209604 LE NGUYEN DUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
30-10-2021 11:45:41100,000CT DEN:130304855180 STA ungho ms2021.302 (be Nguyen Thi Kim Phuong)
30-10-2021 11:59:1620,000Ung ho MS2021.302 (be Nguyen Thi Kim Phuong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
30-10-2021 14:28:17500,000ung ho MS 2021.302 (be nguyen thi kim phuong)
30-10-2021 17:52:33100,000ms 2021.302 ( be nguyen thi kim phuong )
30-10-2021 19:51:10300,000CT DEN:130312520684 MS 2021.302 FT21305335234372
30-10-2021 20:26:41300,000Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Ung ho MS 2021.301 Tran Tuyet Mai
30-10-2021 20:53:10500,000ung ho MS 2021.299
31-10-2021 01:38:09143,831Tra lai tai khoan DDA
31-10-2021 07:45:54200,000CT DEN:130400839378 Vietinbank;114000161718;MS 2021302 be Kim Phuong
31-10-2021 07:48:14100,000ung hoMS 2021.303 (gia dinh ba Ngau)
31-10-2021 10:11:46200,000gia dinh ba ngau MS 2021.303
31-10-2021 10:20:0365,000CT DEN:310175247311 LPT ung ho ms 2021 303 gia dinh ba Ngau
31-10-2021 12:56:4930,000NGUYEN HOANG HAI ung ho ms 2021.303
31-10-2021 13:11:4750,000LE DUC ANH chuyen tien
 

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ngày ủng hộHọ và tên người ủng hộSố tiềnMã số ủng hộ
0510/21Nguyễn Quang Bích1,000,0002021.276
22/10/21Nguyễn Quang Bích1,000,0002021.292
25/10/2021Gia Hiến + Nguyễn Văn Tiến400,0002021.293; 2021.267
25/10/21Xuân Huy -Tạ Văn Minh, Nguyễn Văn Tiến, Trần Văn Hùng1,200,0002021.254,267,293,157
25/10/21Kiều Yến, Khánh Nhựt, Nguyễn Văn Tiến, Trần Văn Hùng1,200,0002021.293,267,157

Ban Bạn đọc

Mắc ung thư hiếm gặp, đứa trẻ thổn thức mong được đến trường

Mắc ung thư hiếm gặp, đứa trẻ thổn thức mong được đến trường

Sỹ Lương cao 1m47 nhưng chỉ nặng chưa đầy 20kg. Mặc cơ thể gầy rộc chỉ còn da bọc xương, cậu bé vẫn khao khát sớm được chữa khỏi bệnh để tiếp tục đến trường.