1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
1/21/20211,000IBVCB.953935597.sgsdg.CT tu 0921000726824 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/21/20211,000IBVCB.952744603.aa.CT tu 0911000057583 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/20212,000IBVCB.954035109.ast.CT tu 0441000790321 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/202110,000140224.210121.200051.ung ho NCHCCCL em la sinh vien nen chi mong gop 1 phan nho de lam dieu to lon a
1/21/202110,000IBVCB.953848750.Ung ho MS 2021 019 Chi Hue.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/21/202120,000826304.210121.214756.MoMoT01205034176T9080671286T970436TUng ho MS 2021 018 gia dinh anh The
1/21/202120,000IBVCB.953652518.Ms 2021 019 me con chi hue.CT tu 0341005822663 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/21/202120,000682476.210121.051528.Ung ho ms 2021..019 me con chi Hue
1/21/202150,000683007.210121.221859.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2021018 gia dinh anh The
1/21/202150,000272609.210121.210339.Chuyen tien ung ho MS 2021 .019 me con chi hue
1/21/202150,000MBVCB.954132087.nchcccl.CT tu 0731000676899 BANG THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/202150,000346063.210121.200509.Ms 2012.018 FT21021970069104
1/21/202150,000225583.210121.173926.Ung ho chuong trinh tu thien FT21021436701101
1/21/202150,000222723.210121.173623.NCHCCCL Tien 0911567570 FT21021575308901
1/21/202150,000MBVCB.953791099.NCHCCCL PHONG 0961713777.CT tu 0291000316451 NGUYEN VAN PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/202150,000621871.210121.154738.Ms 2021 019 me con chi Hue
1/21/202150,000IBVCB.953224363.Giup ma so 2021 019 me con chi Hue .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/21/202150,000IBVCB.953219828.Giup ma so 2021 018 gia dinh anh The .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/21/202150,000774174.210121.101122.MS 2021.019 me con chi Hue FT21021603058910
1/21/202150,000SHGD:10000045.DD:210121.BO:PHAM MINH THI.Remark:Ung ho MS 2021.016 be Tran Trong Hieu
1/21/202150,000SHGD:10000042.DD:210121.BO:PHAM MINH THI.Remark:ung ho MS 2021.017 chu Ma Tai Hinh
1/21/202150,000679734.210121.082522.Ung ho MS2021.015 be le thi thuy linh FT21021508069545
1/21/202150,000592564.210121.081957.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2021016 be Tran Trong Hieu
1/21/202150,000818685.210121.081034.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2021018 gia dinh anh The
1/21/202190,000MBVCB.952719557.MS 2021 019 Me Con Chi Hue.CT tu 0821000016287 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/21/2021100,000MBVCB.952592307.MS 2021.018 (gd a The).CT tu 0021000305420 CHU BA VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/2021100,000220172.210121.215847.NCHCCCL QUYNHLE 0917395694
1/21/2021100,000420970.210121.214938.MS 2021.018 FT21022816562189
1/21/2021100,000IBVCB.954219250.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.017 (chu Ma Tai Hinh). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/2021100,000131631.210121.205645.UNG HO MS 2021.018(GIA DINH ANH THE)-210121-20:56:41 131631
1/21/2021100,000MBVCB.954079580.Ung ho MS 2021.018 (gia dinh anh THE).CT tu 0631000457882 PHAN MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/2021100,000203028.210121.195229.2021 018 gia dinh anh The
1/21/2021100,000IBVCB.953997832.MS 2021.018.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/2021100,000477326.210121.182538.IBFT 1 chut long thanh gui toi NCHCCCL
1/21/2021100,000MBVCB.953925315.NCHCCCL Pham Thi Huyen 0367160494.CT tu 1017887084 PHAM THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/2021100,000299457.210121.181354.Duong Van Cung chuyen tien
1/21/2021100,000MBVCB.953920971.NCHCCCL To Nguyet 0913247156.CT tu 0031001085657 TO THI NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/2021100,000091560.210121.165048.NCHCCCL HUYEN TRANG 0328870800-210121-16:50:52 091560
1/21/2021100,000643533.210121.163838.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2021014 GIA DINH ONG AN
1/21/2021100,000BUI NGUYEN MINH TRANG NOP TIEN// UNG HO MS.2021.003 (BUI NGUYEN TUAN DUONG)
1/21/2021100,000BUI NGUYEN MINH TRANG NOP TIEN// UNG HO MS.2021.019 (ME CON CHI HUE)
1/21/2021100,000BUI NGUYEN MINH TRANG NOP TIEN// UNG HO MS.2021.004 (EM TRAN KHANH VY)
1/21/2021100,000257384.210121.131007.Ung ho Ms2021 019 me con chi Hue
1/21/2021100,000IBVCB.953059879.U.CT tu 0021002270550 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/21/2021100,000980567.210121.083704.VINH NAM UNG HO MS2021.019 ME CON CHI NGUYEN THI HUE-210121-08:37:00 980567
1/21/2021100,000502103.210121.073821.MS 2020333 BE MO NUM CHAU NGOC KHAI
1/21/2021100,000MBVCB.952721017.Ung ho MS 2021.019 (me con chi Hue).CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/2021100,000474687.210121.063409.ms 2021 019 me con c Hue
1/21/2021100,000MBVCB.952701377.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.019 (me con chi Hue)Vietnamnet 21/01/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/2021150,000SHGD:10008486.DD:210121.BO:PHAM THI ANH HOA.Remark:MS 2021 019 ung ho me con chi Hue
1/21/2021200,000MBVCB.952634749.Ung ho MS 2021.018 gia dinh anh The.CT tu 0301000329720 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/2021200,000602683.200121.225902.Ung ho MS 2021.015 be Le Thi Thuy Linh FT21021510019980
1/21/2021200,000678498.200121.223002.NCHCCCL ungho
1/21/2021200,000591231.210121.213624.Ung ho MS 2021.018 (gia dinh anh The)
1/21/2021200,000727635.210121.212146.2021.018 (GIA DINH ANH THE)
1/21/2021200,000133364.210121.211009.UNG HO GD ANH THE-210121-21:10:15 133364
1/21/2021200,000MBVCB.954178392.HO SONG HUONG ms 2021018 a the.CT tu 0381000332986 HO SONG HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/2021200,000MBVCB.954168904.MS2021.018.CT tu 0631000510600 PHAN KIM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/2021200,000248404.210121.205052.ms 2021.018 ( gia dinh anh the )
1/21/2021200,000MBVCB.954145100.MS 2021.018 gia dinh anh The.CT tu 0021000478289 NGUYEN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/2021200,000334973.210121.195054.Ung ho anh The Ms2021.018 FT21021541051300
1/21/2021200,000240239.210121.190652.NCHCCCL Thuong 0972328016
1/21/2021200,000707064.210121.175922.Em xin gop mot it toi chuong trinh a
1/21/2021200,000MBVCB.953783621.ung ho MS 2021.018 (gia dinh anh The).CT tu 0071002395402 TRAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/2021200,000MBVCB.953774523.ung ho MS 2021.019 (me con chi Hue).CT tu 0071002395402 TRAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/2021200,000IBVCB.953708072.ung ho MS 2020.329 (be Nguyen Van Phuc).CT tu 0071000946955 NGUYEN THI MINH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/2021200,000IBVCB.953706272.ung ho MS 2020.331 (be Giang Duc Hai).CT tu 0071000946955 NGUYEN THI MINH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/2021200,000IBVCB.953704851.ung ho MS 2020.335 (be Nguyen Dieu Linh).CT tu 0071000946955 NGUYEN THI MINH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/2021200,000IBVCB.953702853.ung ho MS 2020.306 (be Vu Minh Thu).CT tu 0071000946955 NGUYEN THI MINH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/2021200,000IBVCB.953700972.ung ho MS 2020.294 (em Tran Tuan Kiet).CT tu 0071000946955 NGUYEN THI MINH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/2021200,000IBVCB.953699109.ung ho MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0071000946955 NGUYEN THI MINH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/2021200,000IBVCB.953696069.ung ho MS 2021.003 (Bui Nguyen Tuan Duong).CT tu 0071000946955 NGUYEN THI MINH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/2021200,000IBVCB.953694065.ung ho MS 2021.004 (em Tran Khanh Vy).CT tu 0071000946955 NGUYEN THI MINH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/2021200,000IBVCB.953691885.ung ho MS 2020.329 (be Nguyen Van Phuc).CT tu 0071000946955 NGUYEN THI MINH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/2021200,000IBVCB.953689701.ung ho MS 2021.012 (be Nguyen Duy Anh).CT tu 0071000946955 NGUYEN THI MINH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/2021200,000IBVCB.953688661.ung ho MS 2021.016 (be Tran Trong Hieu).CT tu 0071000946955 NGUYEN THI MINH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/2021200,000IBVCB.953685433.ung ho MS 2021.019 (me con chi Hue).CT tu 0071000946955 NGUYEN THI MINH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/2021200,000IBVCB.953649947.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.016 cho be Tran Trong Hieu.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/2021200,000055542.210121.142838.2021.017 (CHU MA TAI HINH)-210121-14:28:35 055542
1/21/2021200,000417581.210121.141234.Bac Ha Hai Phong ung ho gia dinh A The
1/21/2021200,000690776.210121.101531.MS 2021.019 (ME CON CHI HUE)
1/21/2021200,000MBVCB.952998018.Ung ho MS 2021.019 me con chi hue.CT tu 0851000024120 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/2021200,000052629.210121.092713.ung ho me con chi Hue MS 2021.019
1/21/2021200,000MBVCB.952905055.MS 2021.019 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/2021200,000SHGD:10000038.DD:210121.BO:PHAM MINH THI.Remark:gui ung ho MS 2021.018 gia dinh anhThe
1/21/2021200,000664975.210121.075644.Ung ho ms 2021.019 me con chi hue chuc gia dinh chi binh an FT21021637732376
1/21/2021200,000588056.210121.074515.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2021 019 ung ho me con c Hue
1/21/2021200,000647325.210121.064730.Ung ho MS 2021.019 me con chi Hue FT21021819187546
1/21/2021200,000582446.210121.060647.Vietcombank 0011002643148 N T A TUYET CK ung ho MS 2021 019 me con chi Hue
1/21/2021200,000969648.210121.055753.UNG HO MS : 2021.019 ( ME CON CHI HUE)-210121-05:58:25 969648
1/21/2021200,000969248.210121.051900.2021.019 ( ME CON CHI HUE )-210121-05:18:33 969248
1/21/2021300,000MBVCB.952626051.ung ho MS 2021.015 (be le thi thuy linh).CT tu 0011002216548 NGUYEN VAN DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/2021300,000IBVCB.954219968.MS 2021 019 uh me con chi Hue.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/21/2021300,000497873.210121.202114.IBFT NCHCCCL NGOC 0937296858
1/21/2021300,000164709.210121.201859.Ung ho MS 2021.018 (gia dinh anh The)
1/21/2021300,000950672.210121.162504.MS2021.015 BE LE THI THUY LINH
1/21/2021300,000IBVCB.953653471.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.017 cho chu Ma Tai Hinh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/2021300,000IBVCB.953646632.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.015 cho be Le Thi Thuy Linh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/2021300,000058228.210121.144442.ung ho MS 2021.017 Khanh Ha Mong chu Hinh khoi benh
1/21/2021300,000MBVCB.952933957.Ung ho MS 2021.019( me con chi Hue).CT tu 0521000686949 NGO DUC THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/2021300,000MBVCB.952882504.HO TAN THANH chuyen tien Ung ho MS 2021-018 (gia dinh anh The).CT tu 0071001022352 HO TAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/2021300,000484677.210121.081202.ung ho MS 2021 015 Le Thi Thuy Linh
1/21/2021300,000376734.210121.074032.ung ho ms 2021.018 gia dinh anh the
1/21/2021300,000IBVCB.952704045.Giup MS 2021 019 Me con chi Hue.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/21/2021300,000MBVCB.952657949.Ung ho MS 2021.015 be Le Thi Thuy Linh.CT tu 0441000668020 PHAN QUOC THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/2021400,000IBVCB.953641930.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.014 cho gia dinh ong An.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/2021500,000MBVCB.952635609.MS 2021.018.CT tu 0511000459464 NGUYEN THI THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/2021500,000383664.210121.205435.Ung ho MS 2021.018 FT21021020709555
1/21/2021500,000164857.210121.201913.Ung ho MS 2021.018 (gia dinh anh The)
1/21/2021500,000MBVCB.954083695.2021.018 (gia dinh anh The) .CT tu 0301002855086 DO LUU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/2021500,000223815.210121.173733.Nchcccl FT21021020000104
1/21/2021500,000895089.210121.165848.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 DANG THI KIM OANH chuyen khoan ung ho MS 2021 0
1/21/2021500,000040579.210121.145329.Ung ho MS 2021.018 gia dinh a The FT21021894960088
1/21/2021500,000791798.210121.135648.MS 2021.019 me con chi Hue
1/21/2021500,000SHGD:10007355.DD:210121.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.018 gia dinh anh The
1/21/2021500,000MBVCB.952705067.Ung ho MS 2021.019 (me con chi Hue).CT tu 0021001307240 DANG THI TU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/2021500,000326532.210121.055022.UNG HO MS 2021.019 ME CON CHI HUE
1/21/2021500,000033031.210121.054520.ung ho ms 2021 019 me con chi hue
1/21/2021500,000000072.210121.052423.ZP5V3ADP21LF 210121000016089 ung ho ms 2021019 tai ha tinh
1/21/2021500,000MBVCB.952695106.Ung ho MS2021.018.CT tu 0391000903389 NGUYEN TRONG HUU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/2021500,000617193.210121.000126.Ung ho MS 2021.015 be Le Thi Thuy Linh FT21021692111615
1/21/2021600,000471260.210121.030659.2021 018
1/21/20211,000,000564290.200121.232421.ung ho ms 2021.015 be Le Thi Thuy Linh
1/21/20211,000,000349260.210121.200924.2021018giadinhanhthe FT21021784624294
1/21/20211,000,000288447.210121.174252.Mac thi Trang ung ho cho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia ly
1/21/20211,000,000SHGD:10009896.DD:210121.BO:CTCP THIEN LY HUNG YEN.Remark:Cong ty Cp Thien Ly Hung Yen ung ho MS 2021.018 (Gia dinh anh The)
1/21/20211,000,000SHGD:10001702.DD:210121.BO:NGUYEN NGOC THAO.Remark:IBUNG HO MS 2021.018
1/21/20211,000,000672083.210121.054807.UNG HO MS 2021.019 ( ME CON CHI HUE)
1/21/20212,300,000MBVCB.954127153.HUYNH VINH CUONG chuyen tien.CT tu 0671000434499 HUYNH VINH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/21/20215,000,000062074.210121.145438.UNG HO MS 2021.018 (GD ANH THE)-210121-14:54:36 062074
1/21/20215,000,000683747.210121.083138.Kolmakova Ekaterina ung ho Ma 2021.018 . gia dinh Anh The FT21021982403692
1/22/202110,000IBVCB.955539322.Ung ho MS 2021 020 Be Y Be Phuc.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/22/202110,000751874.220121.091803.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NCHCCCL ynhi
1/22/202120,000MBVCB.955696746.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2020.019.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/202120,000SHGD:10000563.DD:210122.BO:LE THI NGOC THU.Remark:LE THI NGOC THU chuyen khoan
1/22/202120,000Sender:79310001.DD:220121.SHGD:10008187.BO:DOAN THAO NGAN.GUI CHUONG TRINH NCHCCCL, CAM ONCAC CO CHU RAT NHIEU
1/22/202150,000141431.210121.222824.MS 2021.019 ( ME CON CHI HUE )-210121-22:28:27 141431
1/22/202150,000MBVCB.955689238.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.020(nhu y-diem phuc).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/202150,000800155.220121.180616.ung ho MS 2021.020 nhu y-diem phuc
1/22/202150,000799112.220121.180448.Ung ho MS 2021.019 me con chi Hue
1/22/202150,000IBVCB.955236027.ung ho ma so MS 2021 020 Nhu Y Diem Phuc.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/22/202150,000IBVCB.955230890.ung ho ma so MS 2021 019 me con chi Hue.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/22/202150,000866146.220121.142440.Ung ho NCHCCCL lucille tran 0888035245 FT21022588001951
1/22/202150,000485377.220121.135844.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2021020 Nhu Y Diem Phuc
1/22/202150,000IBVCB.955003898.Giup ma so 2021 020 Nhu Y Diem Phuc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/22/202150,000561560.220121.093128.IBFT ung ho nhu chua he co cuoc chia ly
1/22/202150,000414786.220121.064837.MS 2021.018
1/22/202150,000402905.220121.061959.MS 2021 020
1/22/202173,693772565.220121.103151.ung ho ms 2021.020
1/22/2021100,000MBVCB.954280094.ung ho NCHCCCL.CT tu 1017219819 NGUYEN MY HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/2021100,000443403.210121.223202.Ung ho 2021.018 FT21022213598061
1/22/2021100,000316842.220121.214327.UNG HO NCHCCCL-220121-21:44:01 316842
1/22/2021100,000IBVCB.955939755.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.020 (Nhu Y- Diem Phuc). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/2021100,000261349.220121.212652.MS 2021012 be nguyen duy anh FT21023376552980
1/22/2021100,000MBVCB.955867346.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.020 Nhu Y - Diem Phuc.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/2021100,000MBVCB.955863069.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.019 me con chi Hue.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/2021100,000248621.220121.200448.2021 019 me con chi Hue
1/22/2021100,000929178.220121.185143.ms 2021 020 Nhu Y Diem Phuc
1/22/2021100,000447370.220121.165809.Ung ho MS2021 018 gia dinh anh The
1/22/2021100,000MBVCB.955347176.MS 2021.019.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/2021100,000MBVCB.955332268.MS 2021.020.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/2021100,000100779.220121.151439.Chuyen tien ung ho gd anh the
1/22/2021100,000MBVCB.955160884.LUONG VAN DA RA chuyen tien ung ho Ms 2021.020 Nhu y Diem phuc.CT tu 0471000018117 LUONG VAN DA RA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/2021100,000852668.220121.141150.Ung ho MS 2021.018 FT21022506012767
1/22/2021100,000224685.220121.122221.Ung ho MS2021 020 Nhu Y Diem Phuc
1/22/2021100,000177908.220121.095839.UNG HO MS 2021 020(NHU Y-DIEM PHUC)-220121-09:58:46 177908
1/22/2021100,000602477.220121.094746.Ung ho Nhu y Diem Phuc MS 2021.020 FT21022819002340
1/22/2021100,000SHGD:10002128.DD:210122.BO:DUONG THUY TRANG.Remark:Nhu chua he co cuoc chia tay
1/22/2021100,000606487.220121.090457.ms2021.020 Nhu diem Diem Phuc
1/22/2021100,000160259.220121.083616.VINH NAM UNG HO MS2021.020 NHU Y-DIEM PHUC-220121-08:35:46 160259
1/22/2021100,000156121.220121.080628.UNG HO MS 2021.020(NHU Y- DIEM PHUC)-220121-08:06:25 156121
1/22/2021100,000455961.220121.070105.MS 2021.020( nhu y .diem phuc)
1/22/2021100,000415851.220121.065040.ung ho MS 2021.018 gd A The
1/22/2021100,000MBVCB.954399855.Ung ho MS 2021.018 (gia dinh a The).CT tu 0691000316599 BUI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/2021100,000938569.220121.062803.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2021 020 Nhu Y Diem Phuc
1/22/2021100,000MBVCB.954383147.VO NGOC TRIEU chuyen tien ungho ms 2021.20.CT tu 0161000293950 VO NGOC TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/2021100,000024805.220121.053706.NCHCCCL HuyenNguyen 0359804065
1/22/2021150,000162110.220121.084701.UNG HO MS 2021.020( NHU Y_ DIEM PHUC)-220121-08:46:39 162110
1/22/2021150,000709795.220121.081145.ung ho MS 2021020 Nhu Y Diem Phuc
1/22/2021200,000466083.210121.234536.NCHCCCL Oanh 0932740292 FT21022508054193
1/22/2021200,000933802.210121.230201.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2021018 gia dinh anh The
1/22/2021200,000296290.220121.215238.Cao Thi Nghia chuyen tien ung ho chuong trinh NCHCCCL
1/22/2021200,000021719.220121.201500.ZP5V3BBJ1V8J 210122000189902 ung ho MS 2021 018 gia dinh anh The
1/22/2021200,000MBVCB.955805580.Ung ho ms 2021.019.CT tu 0851000008587 THAI MANH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/2021200,000MBVCB.955454102.MS 2021.018.CT tu 0011004369602 LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/2021200,000155047.220121.155342.ung ho ms 2021.018,gia dinh a the
1/22/2021200,000352452.220121.142030.ung ho MS 2021018 gia dinh a The
1/22/2021200,000485404.220121.135854.Vietcombank 0011002643148 Hoang Thanh Nam ung ho chau Le Thi Thuy Linh MS 2021015 tai Nhu Xuan Than
1/22/2021200,000276539.220121.134942.NCHCCCL vu phuong lan 0982265697
1/22/2021200,000MBVCB.954978499.ung ho MS. 2021.018 (gia dinh anh The).CT tu 0491000060791 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/2021200,000706825.220121.112553.Ung ho ms 2021.016 be Tran Trong Hieu FT21022840786432
1/22/2021200,000305934.220121.103319.ung ho MS 2021.020 (Nhu Y- Diem Phuc)
1/22/2021200,000457222.220121.102603.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI THU THUY chuyen khoan ung ho ms 2021016 be TRAN TRONG HIEU
1/22/2021200,000763823.220121.102359.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI THU THUY chuyen khoan ung ho ms 2011018 gia dinh anh THE
1/22/2021200,000963589.220121.102220.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NCHCCCL NGUYEN THI ANH THI 0348250899
1/22/2021200,000IBVCB.954703475.MS 2012 021 Nhu Y Diem Phuc.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/22/2021200,000MBVCB.954676503.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2021.020.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/2021200,000098506.220121.093934.MS 2021 020
1/22/2021200,000MBVCB.954650235.MS 2021020 ung ho 2 c e Nhu Y Diem Phuc .CT tu 0491001637732 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/22/2021200,000172225.220121.093440.UNG HO MS 2021.020 (NHU Y,DIEM PHUC)-220121-09:34:10 172225
1/22/2021200,000IBVCB.954648800.MS 2021.020.CT tu 0021001887104 DUONG THI TRUC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/2021200,000557527.220121.090005.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.020 Nhu Y, Diem Phuc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21022322126102
1/22/2021200,000MBVCB.954509228.BUI THI HOA ung ho Nhu chua he co cuoc chia ly.CT tu 0451000317297 BUI THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/2021200,000492562.220121.052221.Ung ho MS 2021.020 Nhu Y Diem Phuc FT21022120160547
1/22/2021200,000MBVCB.954378241.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.020 (hai chau Nhu Y-Diem Phuc)Vietnamnet 22/01/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/2021250,000757849.220121.162611.MS 2021.020 (NHU Y - DIEM PHUC)
1/22/2021300,000328483.210121.222623.ung ho ms 2021.018. gia dinh anh The
1/22/2021300,000233030.220121.165135.Chuyen tien ung ho MS 2021.020
1/22/2021300,000IBVCB.955299057.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.020 (Nhu Y- Diem Phuc).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/2021300,000IBVCB.955293237.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.019 (me con chi Hue).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/2021300,000349445.220121.140716.MS 2021.018 gia dinh anh the
1/22/2021300,000722676.220121.111656.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2021 014 gia dinh ong An
1/22/2021300,000163261.220121.111609.Vietcombank;0011002643148;ung ho ms 2021 012 be Nguyen Duy Anh
1/22/2021300,000MBVCB.954808730.MS 2021.018 gia dinh a the.CT tu 1001000280464 NGUYEN THE TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/2021300,000MBVCB.954675894.DANG THI LE THANH ct ung ho MS2021.020( Nhu Y- Diem Phuc).CT tu 0491000105201 DANG THI LE THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/2021300,000195321.220121.092728.MS 2021 020 Nhu Y Diem Phuc
1/22/2021300,000MBVCB.954624897.ung ho MS 2021.020 ( Nhu Y - Diem Phuc).CT tu 0441000642073 PHAN THI DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/2021300,000603481.220121.090337.Chuyen tien ms 2021.020 nhu y diem phuc
1/22/2021300,000694398.220121.075123.Vietcombank 0011002643148 Ung ho ma so 2021020
1/22/2021300,000MBVCB.954402580.Ung ho MS 2021.018.CT tu 0071003501586 DAO THANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/2021300,000MBVCB.954385409.Ung ho MS 2021.020 ( Nhu Y- Diem Phuc).CT tu 0251001161388 PHAM HAI AU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/2021300,000MBVCB.954382627.Ung ho ms 2021.020(Nhu Y -Diem Phuc).CT tu 0331000404950 DO THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/2021500,000MBVCB.954318627.Ung ho MS 2021.018 (gia dinh anh The).CT tu 0711000253601 VU DINH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/2021500,000MBVCB.955527032.HUNG ung ho MS 2021.020 (Nhu Y Diem Phuc).CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/2021500,000215714.220121.163838.MS 2021.020
1/22/2021500,000693262.220121.162613.Ung ho MS 2021.020 (Nhu Y-Diem Phuc)
1/22/2021500,000504293.220121.160425.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 HUYNH HUU TAN chuyen khoan ung ho MS 2020 309 be
1/22/2021500,000SHGD:10022245.DD:210122.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho ma so 2021.020 Nhu Y - Diem Phuc
1/22/2021500,000346009.220121.135223.Ung ho MS 2021.020 (Nhu Y- Diem Phuc)
1/22/2021500,000MBVCB.955014039.MS 2021.020.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/2021500,000122950.220121.124413.ung ho MS 2021.018 (gia dinh anh The)
1/22/2021500,000MBVCB.954806783.Ung ho MS 2021.021 (Nhu Y Diem Phuc).CT tu 0011000369765 CAO HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/2021500,000MBVCB.954800042.Giup Diem Phuc- Nhu Y , MS 2021.020.CT tu 0071001126832 NGUYEN THI PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/2021500,000IBVCB.954796143.Ung ho MS 2021020 Nhu Y Diem Phuc.CT tu 0081000321887 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/22/2021500,000SHGD:10011314.DD:210122.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.020 be Nhu Y va Diem Phuc
1/22/2021500,000179949.220121.100625.UNG HO MS 2021.019 (ME CON CHI HUE)-220121-10:06:11 179949
1/22/2021500,000IBPS/SE:79202002.DD:220121.SH:10000775.BO:DINH THI HONG NHUNG.995221012251709 - UNG HO MS2021.020
1/22/2021500,000IBVCB.954670352.Ms 2021 020 Nhu Y Diem Phuc.CT tu 0081001196681 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/22/2021500,000SHGD:10010296.DD:210122.BO:VO NGOC THANH.Remark:Ung ho MS 2021.018 - Gia dinh anh The
1/22/2021500,000082309.220121.091831.Ung ho MS 2021 020 chi em Nhu Y Diem Phuc
1/22/2021500,000591912.220121.085829.Ung ho MS 2021.018 gia dinh anh The
1/22/2021500,000IBVCB.954553895.ung ho MS 2021.020 (Nhu Y- Diem Phuc).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/2021500,000404917.220121.084145.Ung ho Ms 2021 020 Nhu Y Diem Phuc
1/22/2021500,000MBVCB.954538969.CHUNG VAN THANH Ung ho MS 2021.020 (Nhu Y -Diem Phuc).CT tu 0071000604419 CHUNG VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/2021500,000MBVCB.954529777.MS 2021.020 nhu y -diem phuc .CT tu 0251001644295 TRAN NGUYEN NHA UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/2021500,000438142.220121.081155.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2021 020 Nhu Y Diem Phuc
1/22/2021500,000MBVCB.954385388.Ung ho MS 2021.020 (Nhu Y - Diem Phuc).CT tu 0281000592960 PHAN VAN MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/2021500,000149340.220121.051719.MS 2021.020 (DIEM PHUC-NHU Y)-220121-05:17:11 149340
1/22/2021600,000179443.220121.100445.UNG HO MS 2021.020 (NHU Y - DIEM PHUC)-220121-10:04:51 179443
1/22/2021600,000735642.220121.073152.ung ho MS 2021 020 va MS 2021 019 moi th 300
1/22/20211,000,000MBVCB.955355133.HA MANH HUNG ung ho MS 2021.012.CT tu 0011000401810 HA MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/20211,000,000MBVCB.955323229.HA MANH HUNG ung ho MS 2021.005.CT tu 0011000401810 HA MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/20211,000,000MBVCB.955318150.HA MANH HUNG ung ho MS 2021.020.CT tu 0011000401810 HA MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/20211,000,000MBVCB.955314344.HA MANH HUNG ung ho MS 2021.015.CT tu 0011000401810 HA MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/20211,000,000MBVCB.955310462.HA MANH HUNG ung ho MS 2021.019.CT tu 0011000401810 HA MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/20211,000,000MBVCB.955256441.TRINH THI TRANG chuyen tien ung ho gia dinh ong An, ba Thuy( MS 2021.014) .CT tu 0451000248152 TRINH THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/20211,000,000004993.220121.145113.CK nhanh - Chuyen tien ung ho MS 2021.020 nhu y-diem phuc
1/22/20211,000,000828030.220121.134621.Ung hoNCHCCCL chinh 0983865335 FT21022439307306
1/22/20211,000,000782410.220121.125017.Ung ho ms2021.020 chau Nhu y-Diem phuc FT21022341121393
1/22/20211,000,000MBVCB.955002754.UNG HO MS 2021.020 (Nhu Y -Diem Phuc).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/20211,000,000065518.220121.102944.UNG HO MS 2021.020 (NHU Y- DIEM PHUC)
1/22/20211,000,000MBVCB.954707262.Ung ho MS 2021.020 (Nhu Y-Diem Phuc).CT tu 0061000656969 NGUYEN NGOC LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/20211,000,000620538.220121.091128.Ung ho MS 2021.020 Nhu Y . Diem Phuc
1/22/20211,000,000MBVCB.954556638.Ung ho MS 2021.020( Nhu Y -Diem Phuc).CT tu 0111000245205 NGUYEN NGOC VAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/20211,000,000SHGD:10001360.DD:210122.BO:MAI VU PHUONG.Remark:Ung ho 2 be Nhu Y - Diem Phuc MS 2021.020
1/22/20211,000,000IBVCB.954489565.ung ho MS 2021.018 (gia dinh anh The).CT tu 0071000762223 VO MINH TRUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/20211,000,000MBVCB.954386955.2021.020.CT tu 0071001779421 VU NGOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/20211,000,000729860.220121.052623.Ung ho MS 2021 018 gia dinh anh the
1/22/20212,000,000MBVCB.955114093.HA MANH HUNG ung ho MS 2021.018.CT tu 0011000401810 HA MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/22/20212,000,000252007.220121.104103.Nguyen Ngoc Hien chuyen tien tang gd a The 2012.018
1/23/202110,000IBVCB.956865730.Ung ho MS 2021 021 Chi Thuy.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/23/202120,000122905.230121.214910.Ung ho MS 2021.014. Chau la sinh vien ung ho 20k a
1/23/202120,000391830.230121.210121.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/23/202120,000MBVCB.957040620.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.021(gia dinh chi thuy).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/202120,000IBVCB.956207981.MS 2021 021 gia dinh chi THuy.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/23/202130,000IBVCB.956832799.ms 2021 021 gia dinh chi thuy.CT tu 0341005822663 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/23/202132,500264880.230121.215142.MS 2021.014
1/23/202140,000MBVCB.957303695.chau ung ho 2 cu thuong 2 cu.CT tu 1016669630 THACH QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/202150,000187337.230121.223054.Gop mot phan nho giup gd
1/23/202150,000MBVCB.957314291.NGUYEN VAN KHANH ung ho MS 2021.014.CT tu 1016097370 NGUYEN VAN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/202150,000184340.230121.222556.Ung ho ms 2021014 ung ho gia dinh ong an
1/23/202150,000MBVCB.957309846.MS2021.014.CT tu 1014288226 PHAM KHAC HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/202150,000476127.230121.222248.Ung ho MS 2021.014
1/23/202150,000011491.230121.222229.Ung ho MS 2021.014, Gia dinh ong An FT21025640661435
1/23/202150,000179632.230121.221912.ung ho MS 2021 014
1/23/202150,000163631.230121.221525.Ung ho Ms 2021014 gia dinh ong An
1/23/202150,000174230.230121.221116.ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/23/202150,000006437.230121.221119.Ung ho ong ba FT21025510944839
1/23/202150,000MBVCB.957291251.Ung ho ms 2021.014 gia dinh ong an.CT tu 0021000451674 NGUYEN THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/202150,000000815.230121.215946.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong an FT21025020957429
1/23/202150,000000714.230121.215934.Ung ho MS 2021014 gia dinh ong an FT21025970398923
1/23/202150,000161221.230121.215716.MS 2021014 gia dinh ong An
1/23/202150,000465244.230121.215615.Fb Huynh Duyen ung ho MS 2021014 (gd ong an)
1/23/202150,000994668.230121.214801.MS 2021.014 ung ho gia dinh ong An FT21025247447065
1/23/202150,000457091.230121.213130.ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An)
1/23/202150,000985281.230121.213052.2021.014 FT21025437460709
1/23/202150,000985044.230121.213027.2021.014 ung ho gia dinh ong An FT21025842835094
1/23/202150,000283155.230121.164258.ms 2021.021 gd c thuy
1/23/202150,000613347.230121.145436.Ung ho MS 2021 021 Gia dinh chi Thuy
1/23/202150,000604313.230121.142609.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2021021 gia dinh chi Thuy
1/23/202150,000MBVCB.956700502.ung ho MS 2021.021(gd chi Thuy be An).CT tu 0591000393401 TRAN THI KET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/202150,000272579.230121.124957.NCHCCCL Hau 0905597960
1/23/202150,000IBVCB.956591590.Giup ma so 2012 021 gia dinh chi Thuy .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/23/202150,000726444.230121.073521.Ung ho MS 2021.018
1/23/202150,000726271.230121.073322.Ung ho MS 2021.21
1/23/202150,000882645.230121.071554.Vietcombank 0011002643148 NCHCCCL THUBA 037477561
1/23/202150,000500998.230121.060326.MS 2021 021 ung ho gia dinh chi THUY
1/23/202158,808MBVCB.957283202.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0221000044261 VU THI THAO QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/202160,000176643.230121.211103.Ung ho MS 2021.014
1/23/202180,000007257.230121.221309.Ung ho MS 2021.014 .gia dinh ong An FT21025440094941
1/23/2021100,000MBVCB.956039140.ung ho MS 2021018 gia dinh anh The.CT tu 0011004434351 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/23/2021100,000303577.220121.224229.2021.019 FT21023099843726
1/23/2021100,000997508.230121.222830.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms2021 014 gd ong An
1/23/2021100,000014196.230121.222851.Ung ho gd ong An MS 2021.014 FT21025368140209
1/23/2021100,000653118.230121.222820.Vietcombank 0011002643148 Ms 2021 014 gia dinh ong An
1/23/2021100,000013991.230121.222820.Ms 2021 014 gd ong An FT21025213583300
1/23/2021100,000MBVCB.957312826.MS 2021.014.CT tu 0821000049322 DOAN VAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021100,000426026.230121.222805.ung ho gia dinh ong Ang MS 2021.014
1/23/2021100,000425236.230121.222606.MS 2021.014 mong hai ong ba khoe manh binh an
1/23/2021100,000013018.230121.222558.MS 2021.014 gia dinh ong an FT21025209515284
1/23/2021100,000477356.230121.222555.UNG HO MS 2021.014 GD ONG AN
1/23/2021100,000MBVCB.957311768.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0691000307559 NGUYEN TRUC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021100,000424757.230121.222458.Ung ho MS 2021.014
1/23/2021100,000183252.230121.222424.MS2021 014 gia dinh ong An
1/23/2021100,000MBVCB.957308885.MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0711000295386 NGUYEN THI THANH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021100,000270209.230121.222254.Ung Ho MS 2021.014( Gia Dinh Ong An )
1/23/2021100,000010793.230121.222055.ung ho MS2021.014 gia dinh ong An FT21025270513393
1/23/2021100,000422918.230121.222042.ungho gia dinh chu An
1/23/2021100,000583604.230121.221820.Ung ho ma so 2021.014 (gia dinh ong An)
1/23/2021100,000MBVCB.957305044.Ung ho MS 2021.014 (gd ong An).CT tu 1013694729 NGUYEN THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021100,000421342.230121.221712.Pham Ngoc Anh ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/23/2021100,000MBVCB.957303929.NGUYEN VAN PHUC chuyen tien.CT tu 0351001005113 NGUYEN VAN PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021100,000MBVCB.957304436.NGUYEN THI THU THAO chuyen tien ung ho MS 2021.041 (gia dinh ong An).CT tu 0271001057931 NGUYEN THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021100,000008671.230121.221612.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An FT21025020014515
1/23/2021100,000468473.230121.221612.UNG HO MS 2021.014 (GIA DINH ONG AN)-230121-22:15:52 468473
1/23/2021100,000008234.230121.221515.UNG HO MS 2021.014 GIA DINH ONG AN FT21025556097811
1/23/2021100,000268951.230121.221457.UH MS 2021.014 (gd ong An)
1/23/2021100,000268935.230121.221452.ung ho ms 2021014
1/23/2021100,000007975.230121.221441.Gia dinh ong An FT21025057450055
1/23/2021100,000017943.230121.221313.ZP5V3C9CMVND 210123000183019 MS 2021.014 Gia dinh ong An
1/23/2021100,000175517.230121.221307.Mong 2 bac suc khoe de vuot len tat ca
1/23/2021100,000007253.230121.221309.Ung ho MS 2021.014 gd ong An FT21025700196672
1/23/2021100,000268598.230121.221242.Ung ho MS 2021.014
1/23/2021100,000887563.230121.221206.IBFT Ms 2021.014 Gia dinh Ong An
1/23/2021100,000006568.230121.221135.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An Ha Tinh FT21025820155041
1/23/2021100,000MBVCB.957299256.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0721000636685 NGUYEN LE HOANG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021100,000157906.230121.221019.Vietcombank 0011002643148 DO TUAN ANH chuyen khoanUng ho qua Bao VietNamNet Ghi ro ung ho MS 202101
1/23/2021100,000005918.230121.221013.2021.014 gia dinh ong an FT21025710863805
1/23/2021100,000005839.230121.221002.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025781696057
1/23/2021100,000005827.230121.221001.UH MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025896390800
1/23/2021100,000MBVCB.957297946.Ung ho MS2021.014 ( Gia dinh ong An ).CT tu 0771000606451 NGUYEN THI TRUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021100,000536241.230121.220900.ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/23/2021100,000005334.230121.220855.Uh Ms 2021.014 FT21025099717276
1/23/2021100,000MBVCB.957295131.Huy Phuc ung ho MS2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 1017143025 NGUYEN HUY PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021100,000MBVCB.957293060.Ung ho MS 2021.014(gd ong An).CT tu 0291000260692 VO THI LINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021100,000MBVCB.957293715.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An.CT tu 1016991674 NGUYEN DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021100,000MBVCB.957293174.Ung ho MS 2021.014.CT tu 0991000045519 NGO THI DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021100,000169195.230121.220340.ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/23/2021100,000162062.230121.220332.ung ho MS 2021 014 gd ong An
1/23/2021100,000410372.230121.220305.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2021014 gia dinh ong An
1/23/2021100,000468054.230121.220237.MS 2021.014 ( gia dinh ong An )
1/23/2021100,000294079.230121.220211.Ung ho ong An MS 2021 014
1/23/2021100,000MBVCB.957291150.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0491000045237 HO THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021100,000167440.230121.220117.ung ho MS 2021 014 ung ho gia dinh ong An
1/23/2021100,000886267.230121.220016.IBFT MS 2021.014 Ung ho gd ong An
1/23/2021100,000166542.230121.220008.MS 2021 014 gia dinh ong An
1/23/2021100,000166415.230121.215959.Gui ho chu an
1/23/2021100,000532648.230121.215943.Chuc gd nhieu suc khoe
1/23/2021100,000161567.230121.215950.ung ho MS 2021014 gia dinh ong An
1/23/2021100,000412888.230121.215945.ung ho MS 2021.014
1/23/2021100,000412801.230121.215933.Ung ho MS 2021.014, Gia dinh ong An
1/23/2021100,000MBVCB.957289142.Ung ho MS2021.014.CT tu 0101001176941 BUI THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021100,000000239.230121.215837.Ms 2021.014 ung ho gia dinh ong An FT21025094660080
1/23/2021100,000411755.230121.215737.MS 2021.014
1/23/2021100,000587916.230121.215659.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/23/2021100,000998812.230121.215546.Ung ho MS 2021.014 FT21025020940310
1/23/2021100,000161026.230121.215542.Ung ho MS 2021014 gia dinh ong An
1/23/2021100,000998478.230121.215507.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025213457680
1/23/2021100,000998368.230121.215455.Ung ho MS 2021.014-gia dinh ong An FT21025213456789
1/23/2021100,000997939.230121.215407.MS 2021 014 gia dinh ong An FT21025510884171
1/23/2021100,000293806.230121.215231.MS 2021014 Ung ho Gd ong An
1/23/2021100,000MBVCB.957282490.Ung ho MS 2021.014.CT tu 1014958742 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021100,000798576.230121.215041.MS 2021.014 GIA DINH ONG AN
1/23/2021100,000995832.230121.215010.Ung ho gia dinh ong An MS 2021.014 FT21025970360601
1/23/2021100,000158858.230121.214956.MS 2021 014 gia dinh ong An chuc cho gia dinh ong co nhieu may man
1/23/2021100,000160161.230121.214950.Ung ho ong An
1/23/2021100,000994497.230121.214745.MS 2021.014 FT21025690575038
1/23/2021100,000157041.230121.214734.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong an
1/23/2021100,000581084.230121.214530.MS 2021.014 (GIA DINH ONG NGUYEN HONG AN, BA VO THI THUY)
1/23/2021100,000159585.230121.214547.MS 2021014 gia dinh ong An
1/23/2021100,000905255.230121.214251.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung Ho MS 2012 014 gia dinh ong an
1/23/2021100,000159340.230121.214408.Ung ho MS 2021014 gia dinh ong An
1/23/2021100,000MBVCB.957274542.Ung ho ms2021.014 gd ong An.CT tu 0451000377816 NGUYEN BA TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021100,000525764.230121.214140.Ung ho ms 2021 014 gia dinh ong An
1/23/2021100,000MBVCB.957270403.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0531002593405 TRAN PHUONG NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021100,000990994.230121.214112.Ms 2021 014 FT21025739477200
1/23/2021100,000990984.230121.214111.MS 2021.014 FT21025213400890
1/23/2021100,000905014.230121.214036.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2021014 Chau phuong da nang
1/23/2021100,000MBVCB.957269786.Ung ho gia dinh ong An. Con mong gia dinh vuot qua giai doan kho khan nay. Cau mong em se binh an khoe lai..CT tu 1018174207 HUYNH KHANH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021100,000402126.230121.214018.Ung ho gd ong nguyen hong an va ba vo thi thuy
1/23/2021100,000524813.230121.213917.Ms 2021 014 ung ho gd ong An
1/23/2021100,000179572.230121.214006.ung ho MS 2021.014
1/23/2021100,000262038.230121.213705.ung ho MS 2010.014 ( gia dinh ong An)
1/23/2021100,000883554.230121.213652.IBFT Gui cho gia dinh bac an
1/23/2021100,000155599.230121.213624.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS2021014 gia dinh ong An
1/23/2021100,000291124.230121.213707.ung ho ong an 2021014
1/23/2021100,000798203.230121.213347.MONG GIA DINH CHU VUOT QUA KHO KHAN
1/23/2021100,000IBVCB.957263926.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.021 (gia dinh chi Thuy). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021100,000993255.230121.213319.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 2021014 gia dinh ong An Dang Lan Anh ck
1/23/2021100,000157519.230121.213152.Ung ho MS 2021014 gia dinh ong An
1/23/2021100,000521230.230121.213118.Ung ho MS2021 014 gia dinh ong An
1/23/2021100,000157164.230121.212933.MS 2021014 gia dinh ong An
1/23/2021100,000MBVCB.957259744.ung ho MS 2021.014.CT tu 0531002485382 NGUYEN TAN THAI KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021100,000394902.230121.212745.MS 2021.014 ung ho gd ong An
1/23/2021100,000156850.230121.212735.Fb phuongg thamm MS 2021014
1/23/2021100,000156422.230121.212450.ung ho MS 2021021 gia dinh chi Thuy
1/23/2021100,000539496.230121.212441.Tro giup gd ong An
1/23/2021100,000981447.230121.212402.MS 2021.014 - Ung ho Gia dinh ong An FT21025820080839
1/23/2021100,000981384.230121.212357.MS 2021.014- Ung ho gd ong An- Huyen FT21025247358541
1/23/2021100,000981378.230121.212356.Ung ho MS 2021.014.gia dinh ong An FT21025925039429
1/23/2021100,000MBVCB.957253249.MS 2021.014 (gd ong An) .CT tu 0351000952624 NGO THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021100,000978426.230121.211901.MS 2021.014 FT21025555987274
1/23/2021100,000978407.230121.211859.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025329027700
1/23/2021100,000839633.230121.091840.Ung ho ms 2021.014 gia dinh ong An
1/23/2021100,000975320.230121.211349.MS 2021.014 FT21025057220735
1/23/2021100,000292446.230121.211246.ung ho MS 2021014
1/23/2021100,000973889.230121.211127.ung ho gia dinh ong An FT21025565122941
1/23/2021100,000972674.230121.210929.MS 2021.014 FT21025896162019
1/23/2021100,000510669.230121.210852.MS 2021 014 Gia dinh ong An
1/23/2021100,000879377.230121.210451.MS2021.014
1/23/2021100,000968934.230121.210314.MS 2021.014 FT21025747566360
1/23/2021100,000152482.230121.210017.MS2021014 gia dinh ong an
1/23/2021100,000MBVCB.957225553.MS 2021 014.CT tu 0791000031111 VO THI AI KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021100,000945509.230121.202556.NCHCCCL NGUYEN THI NAM DINH 0904395605 FT21025896003592
1/23/2021100,000243739.230121.201849.Nguyen Thi Tram Anh chuyen tien
1/23/2021100,000908941.230121.193055.Ung ho MS 2021.020 Nhu Y - Diem Phuc FT21025770915152
1/23/2021100,000904448.230121.192434.Ung ho MS 2021.021 gia dinh chi Thuy FT21025501314454
1/23/2021100,000MBVCB.956861109.UNG HO MS 2021.021 (GIA DINH CHI THUY).CT tu 0031000221605 TO NGOC DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021100,000711457.230121.152410.ung ho MS 2021019 FT21023344519679
1/23/2021100,000536892.230121.135634.ung ho 2021 021
1/23/2021100,000MBVCB.956661140.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.021 gia dinh chi Thuy.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021100,000059318.230121.130721.ung ho MS 2021 021 gia dinh chi Thuy
1/23/2021100,000951490.230121.124431.Ung ho MS 2021.021 gia dinh chi Thuy
1/23/2021100,000450837.230121.123916.2021 020 Nhu Y Diem Phuc
1/23/2021100,000007288.230121.122416.ZP5V3C9CH0OU 210123000075384 Ung ho ms 2021.021 gia dinh chi thuy
1/23/2021100,000380500.230121.120312.UNG HO MS 2021.021(GIA DINH CHI THUY)-230121-12:03:09 380500
1/23/2021100,000397723.230121.115424.MS 2021 021 gia dinh chi Thuy
1/23/2021100,000897688.230121.114237.MS 2021.021
1/23/2021100,000004909.230121.105320.ZP5V3C9CFO3F 210123000055742 ung ho MS 2021.021 gia dinh chi Thuy
1/23/2021100,000286179.230121.103735.Ung ho MS 2021 021 chi Thuy
1/23/2021100,000485192.230121.103445.Ung ho MS 2021.021 gia dinh chi Thuy FT21023018609403
1/23/2021100,000472577.230121.102050.UH ms 2021.018 FT21023780248677
1/23/2021100,000832081.230121.101458.Ung ho MS 2021021 gia dinh chi Thuy CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET
1/23/2021100,000476364.230121.101129.ung ho MS 2021.021 (gia dinh chi Thuy)
1/23/2021100,000456819.230121.100339.MS 2021 021 gia dinh chi Thuy FT21023879910898
1/23/2021100,000263641.230121.100157.ung ho MS 2021 021 gia dinh chi thuy
1/23/2021100,000794833.230121.100038.ung ho ms 2021021 chi Thuy
1/23/2021100,000MBVCB.956305338.Ung ho MS 2021.021 (gia dinh chi Thuy).CT tu 0021000292780 LE QUANG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021100,000721434.230121.084912.MS 2021.021 gia dinh chi Thuy
1/23/2021100,000339243.230121.083349.VINH NAM UNG HO MS 2021.021 GIA DINH CHI NGUYEN THI THANH THUY-230121-08:33:46 339243
1/23/2021100,000457957.230121.083244.ung ho ms 2021.021 gia dinh chi thuy
1/23/2021100,000MBVCB.956179695.Ung ho MS 2021.021 (gia dinh chi Thuy).CT tu 0021000861677 NGUYEN TUYET VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021100,000364881.230121.073202.Ung ho MS 2020.332 huynh tu linh FT21023191632215
1/23/2021100,000035733.230121.061721.ung ho ms 2021 021 gia dinh chi thuy bi chay nha
1/23/2021100,000992775.230121.060251.Uh ms 2021020 nhu y diem phuc
1/23/2021100,000MBVCB.956127467.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.021 (gia dinh chi Thuy)Vietnamnet 23/01/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021100,000147145.230121.055232.Ms 2021.014 (gd ong An)
1/23/2021100,000597920.230121.011253.MS 2021.014 ngo phuc nhat ung ho gia dinh ong An
1/23/2021100,000329231.230121.002004.NCHCCCL Hien 0946868325 FT21023812158039
1/23/2021100,000998707.230121.001814.UNG HO CHUONG TRINH NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY
1/23/2021100,000945972.230121.001159.T ung ho Nhu Y- Diem Phuc MS 2021. 020
1/23/2021111,111181094.230121.215455.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/23/2021150,000775405.230121.083521.MS 2021.021 ( GIA DINH CHI THUY)
1/23/2021200,000MBVCB.957315090.MS 2021.014.CT tu 0181003358215 NGUYEN THI PHUONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021200,000271373.230121.223100.Thi Thu Huong chuyen tien ung ho gd ong An Ms 2021.. 214
1/23/2021200,000014433.230121.222929.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0011002643148 - BAO VIETNAMNET FT21025843057114
1/23/2021200,000165089.230121.222714.Ung ho MS 2021014
1/23/2021200,000560059.230121.222649.MS 2021.014 Giup do gia dinh ong An
1/23/2021200,000013306.230121.222638.Ung ho MS 2021014 gia dinh ong An FT21025781753953
1/23/2021200,000013235.230121.222629.2021 014 gia dinh ong An ba Thuy Huong Khe Ha Tinh FT21025190830669
1/23/2021200,000425161.230121.222550.MS 2021014 gia dinh ong An
1/23/2021200,000477225.230121.222525.MS 2021.014 ung ho gia dung ong An
1/23/2021200,000183088.230121.222411.Ung ho MS 2021014 Gia dinh ong An
1/23/2021200,000164696.230121.222352.MS 2021 014 gd Ong An
1/23/2021200,000MBVCB.957308014.Ung ho 2021.014 ( gia dinh ong An).CT tu 1017940749 TRUONG THI KIEU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021200,000MBVCB.957308063.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0071001233345 TRAN THI MAI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021200,000539868.230121.222032.Ung ho MS 2021 018 gia dinh anh The
1/23/2021200,000888187.230121.221831.IBFT Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/23/2021200,000539000.230121.221722.MS 2021 014 chuc gia dinh chu som on dinh
1/23/2021200,000178380.230121.221727.ung ho 2021 014 gia dinh ong An
1/23/2021200,000163900.230121.221708.Ung ho MS2021014 gia dinh ong An
1/23/2021200,000008600.230121.221602.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025440006939
1/23/2021200,000538094.230121.221402.Ung ho ms 2021014 gia dinh ong an
1/23/2021200,000420021.230121.221416.Chuyen tien uh ms 2021.014 gia dinh ong An
1/23/2021200,000410552.230121.221253.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2021 014 gd ong an
1/23/2021200,000MBVCB.957300930.TRAN THI NHIEN Ung ho MS2021. 014( Gia dinh Bac An) .CT tu 0071001243363 TRAN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021200,000005555.230121.220924.MS 2021014 Gia dinh ong An FT21025020914604
1/23/2021200,000222046.230121.220825.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/23/2021200,000267796.230121.220800.ung ho ms 2021.014 (gia dinh ong An)
1/23/2021200,000588026.230121.220711.Huepham
1/23/2021200,000181997.230121.220610.ung hoMS 2021.014(gia dinh ong An)
1/23/2021200,000MBVCB.957293191.Ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An).CT tu 1015416142 NGUYEN HAI KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021200,000002688.230121.220325.Ung ho Ms2021.014 gia dinh ong An FT21025501905458
1/23/2021200,000002121.230121.220218.MS 2021 014 Gia dinh ong An FT21025800801284
1/23/2021200,000413659.230121.220115.MS 2021.014 gia dinh ong An
1/23/2021200,000MBVCB.957289953.MS 2021.014(gia dinh ong An).CT tu 0721000594325 TRUONG THI CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021200,000MBVCB.957286391.Ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An ) .CT tu 0671004098645 TRUONG LE XUAN NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021200,000462957.230121.215607.ung ho MS 2021.014 (gd ong An)
1/23/2021200,000161309.230121.215310.MS 2021 014 gia dinh ong An
1/23/2021200,000160890.230121.215237.ung ho MS 2021 014
1/23/2021200,000996809.230121.215202.Ung ho gia dinh ong an FT21025213444791
1/23/2021200,000995831.230121.215010.Ung ho ms 2021.014 gia dinh ong An FT21025842906040
1/23/2021200,000884853.230121.214754.IBFT Chau Giang Ung Ho Gia Dinh ong An
1/23/2021200,000994528.230121.214748.Ung ho MS 2021.014.gia dinh ong An FT21025842906301
1/23/2021200,000994401.230121.214734.Ung ho MS 2021014 gd ong An FT21025020835052
1/23/2021200,000994333.230121.214724.Ung ho ms2021.014 FT21025020906704
1/23/2021200,000992953.230121.214448.Ms 2021.014 gd ong An FT21025970338302
1/23/2021200,000992249.230121.214329.Ung ho truong hop MS 2021.014 Gia dinh ong An FT21025690557785
1/23/2021200,000MBVCB.957273406.NGUYEN THI NGOC NU chuyen tien Ung ho 2021.014 gia dinh ong An cho BAO VIETNAMNET.CT tu 0041000379276 NGUYEN THI NGOC NU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021200,000MBVCB.957273343.NGUYEN THI THI ung ho MS 2021.014 (gd ong An- Huong Khe-Ha Tinh).CT tu 0201000665811 NGUYEN THI THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021200,000179812.230121.214228.UNG HO MS 2021.014 (GIA DINH ONG AN)
1/23/2021200,000402094.230121.214015.ungho MS 2021014 gia dinh ong An
1/23/2021200,000990137.230121.213936.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025522670844
1/23/2021200,000990089.230121.213931.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025820033613
1/23/2021200,000988297.230121.213610.Ung ho MS 2021.014 FT21025213390130
1/23/2021200,000993260.230121.213148.Vietcombank 0011002643148 UNG HO MS 2021 014 ONG NGUYEN HONG AN
1/23/2021200,000985572.230121.213123.Ung ho MS 2021.014 FT21025811289209
1/23/2021200,000984555.230121.212937.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025094550279
1/23/2021200,000982226.230121.212526.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025209297336
1/23/2021200,000132080.230121.211829.ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/23/2021200,000MBVCB.957238976.MS 2021.014.CT tu 0641000026094 TRAN LE DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021200,000116108.230121.210141.ung ho MS2014 014 gd ong AN
1/23/2021200,000MBVCB.957225626.ung ho MS 2021.014.CT tu 0011004322976 VU THI HONG NGOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021200,000961241.230121.205058.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025747516111
1/23/2021200,000958663.230121.204657.Ung ho MS 2021.014 FT21025501621791
1/23/2021200,000MBVCB.957172919.Ung ho MS 2021.020(Nhu y Diem Phuc).CT tu 0481000909815 LE VAN KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021200,000218917.230121.195159.MS 2021.021 (Gia dinh chi Thuy)
1/23/2021200,000917681.230121.194341.MS 2021.014 FT21025485028877
1/23/2021200,000888686.230121.175343.Ung ho MS 2021 021 gia dinh chi thuy
1/23/2021200,000705780.230121.151720.Ung ho MS 2021020 FT21023780254697
1/23/2021200,000MBVCB.956637257.Ung ho MS 2021.021 (gia dinh chi Thuy).CT tu 0851000026635 NGUYEN PHUONG LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021200,000609338.230121.130800.Ms 2021.014 ung ho gia dinh ong An FT21023500010903
1/23/2021200,000603672.230121.125943.MS 2021.021 Gia dinh chi Thuy FT21023440767505
1/23/2021200,000053257.230121.123454.Ung ho MS 2021 021 Gia dinh chi Thuy
1/23/2021200,000048209.230121.121011.Ung ho MS 2021 021 gia dinh chi Thuy
1/23/2021200,000552630.230121.115026.Ms 2021.021 ung ho gia dinh chi Thuy FT21023440503075
1/23/2021200,000175753.230121.113827.Ung ho ms 2021 021 gia dinh chi thuy
1/23/2021200,000MBVCB.956500040.2021.021 (gia dinh chi Thuy).CT tu 0041000174926 PHAM VAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021200,000159449.230121.111453.Ung ho ms 2021 021 gia dinh chi Thuy
1/23/2021200,000MBVCB.956463317.MS 2021021 Gia dinh chi Thuy.CT tu 0911000060153 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/23/2021200,000840030.230121.104245.ung ho MS 2021.021 gia dinh chi Thuy
1/23/2021200,000107967.230121.101210.Ung ho ms 2021.021 gia dinh chi Thuy
1/23/2021200,000357104.230121.100835.UNG HO MS 2021.021 (GIA DINH CHI THUY)-230121-10:08:25 357104
1/23/2021200,000346027.230121.091521.MS 2021.021 ( GIA DINH CHI THUY)-230121-09:15:17 346027
1/23/2021200,000741241.230121.090935.MS 2021.021
1/23/2021200,000246116.230121.090804.Ung ho MS 2021.021 (gia dinh chi Thuy)
1/23/2021200,000MBVCB.956251841.MS 2021.021.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021200,000563280.230121.083242.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2021 021 gia dinh chi Thuy
1/23/2021200,000MBVCB.956221250.ung ho MS 2021.018 gia dinh anh The.CT tu 0071004256492 LE DUY KHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021200,000MBVCB.956197329.HUYNH THI THUY HANG chuyen tien ung ho 2021.021 gia dinh chi Thuy.CT tu 0111000563561 HUYNH THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021200,000665424.230121.073617.ung ho ma 2021. 021
1/23/2021200,000364263.230121.072930.Ung ho MS 2021.020nhu y-diem phuc FT21023482499219
1/23/2021200,000MBVCB.956166803.TRAN THI CUC chuyen tien ung ho gia dinh chi thuy ma so 2021.021.CT tu 0561003943521 TRAN THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021200,000362318.230121.072108.ung ho ms 2021.021 gia dinh chi Thuy thach that ha noi FT21023813623095
1/23/2021200,000359382.230121.070633.MS 2021.021 gia dinh chi thuy FT21023744746407
1/23/2021200,000331049.230121.062656.UNG HO GIA DINH CHI THUY MA SO 2021021-230121-06:26:26 331049
1/23/2021200,000633981.230121.061813.Ung ho MS 2021.021
1/23/2021200,000MBVCB.956130317.Ung ho gia dinh Bac An Thuy.CT tu 0901000120497 PHAM THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021200,000352895.230121.061243.Ung ho MS 2021.021 FT21023714767411
1/23/2021200,000352554.230121.060737.Ung ho MS 2021.021 FT21023802880147
1/23/2021200,000352011.230121.055947.Ung ho MS 2021.021 gia dinh c Thuy FT21023639032156
1/23/2021200,000MBVCB.956126091.MS 2021.021 (gia dinh chi Thuy).CT tu 0291000273312 LUU HONG TUOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021250,000MBVCB.957281539.Ung ho MS 2021.014 (Gia dinh ong An).CT tu 0421000466537 NGUYEN QUANG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021250,000IBVCB.957190004.MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0851000006931 PHAN HONG NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021300,000187251.230121.223049.MS 2021 014 Ung ho gia dinh ong An o Ha Tinh
1/23/2021300,000164415.230121.222122.ung ho MS 2021 020 Nhu Y Diem Phuc
1/23/2021300,000MBVCB.957307042.MS 2021.014.CT tu 0011004221546 UONG VIET CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021300,000MBVCB.957294772.ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong an).CT tu 1015321826 PHAM VAN KHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021300,000991838.230121.214241.Ung ho 2 bac MS 2021.014 FT21025437500084
1/23/2021300,000990520.230121.214019.ung ho MS2021.014 gia dinh ong An FT21025741716258
1/23/2021300,000521838.230121.213257.Ung Ho MS 2012 014 GIA DINH ONG AN
1/23/2021300,000140976.230121.212829.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/23/2021300,000016877.230121.212531.ZP5V3C9CMFKL 210123000176133 Ung ho MS 2021.014 gd ong an
1/23/2021300,000392547.230121.212405.Ung ho MS 2021.014. gia dinh ong An
1/23/2021300,000451426.230121.210928.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/23/2021300,000109161.230121.205427.MS 2021 014 gia dinh ong An
1/23/2021300,000148816.230121.203737.MS 2021014 gia dinh ong An
1/23/2021300,000246776.230121.203056.ung ho MS 2021.014
1/23/2021300,000MBVCB.956544289.MS 2021.021 Ung ho gd chi Thuy HN.CT tu 0501000059311 LE TRUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021300,000578890.230121.103518.Vietcombank 0011002643148 MS 2021021 gia dinh chi Thuy
1/23/2021300,000051756.230121.095913.Ung Ho MS2021.020 (Nhu Y - Diem Phuc)
1/23/2021300,000014022.230121.095551.ung ho MS 2021 021 gia dinh chi Thuy
1/23/2021300,000046468.230121.095058.Ung ho MS 2021.021 (gia dinh chi Thuy)
1/23/2021300,000466728.230121.092359.ung ho MS 2021.021 (gia dinh chi Thuy)
1/23/2021300,000414312.230121.091220.Ung ho MS2021021 chi Thuy FT21023597033683
1/23/2021300,000357434.230121.065411.Ung ho MS 2021.020 be Nhu Y Diem Phuc FT21023006598953
1/23/2021300,000448755.230121.054725.Tung: ung ho ms 2021.021 (gia dinh chi Thuy)
1/23/2021300,000IBVCB.956115629.GIup MS2021 020 Nhu Y Diem Phuc.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/23/2021400,000157957.230121.214852.Ubg ho gia dinh ong An
1/23/2021400,000MBVCB.956244539.ung ho MS.2021017(chu MA TAI VINH).CT tu 0451000200274 DO THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021500,000014070.230121.222831.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025440048140
1/23/2021500,000MBVCB.957313478.MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0181002673268 NGUYEN HUU PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021500,000007759.230121.222632.MS 2021.014
1/23/2021500,000008250.230121.221517.Ung ho MS 2021.021 gia dinh chi Thuy FT21025556097983
1/23/2021500,000MBVCB.957300052.Khuc Ngoc Trung ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An ).CT tu 0451000498891 KHUC NGOC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021500,000174927.230121.221217.Ck ung ho
1/23/2021500,000268343.230121.221109.MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/23/2021500,000005581.230121.220928.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025209457883
1/23/2021500,000534169.230121.214939.2021014 Ung ho gia dinh ong An
1/23/2021500,000580727.230121.214109.ung ho MS 2021.014 - gia dinh ong An
1/23/2021500,000260664.230121.213036.MS 2021.014(gia dinh ong An)
1/23/2021500,000MBVCB.957240451.Ung ho MS 2021.014-GD ONG AN.CT tu 0561000500824 NGUYEN VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021500,000MBVCB.957233311.Ung Ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0441000720329 NGUYEN ANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021500,000498842.230121.204434.Ung ho MS 2021 021 gia dinh chi Thuy
1/23/2021500,000458797.230121.203448.UNG HO MS 2021.021 (GD CHI THUY)-230121-20:34:13 458797
1/23/2021500,000868252.230121.171714.UNG HO MS 2021.021 GIA DINH CHI THUY
1/23/2021500,000367266.230121.163332.UH MS 2021.019 (me con chi Hue)
1/23/2021500,000MBVCB.956832588.Ung ho MS 2021.021 gia dinh chi thuy.CT tu 0451000409670 HOANG VAN HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021500,000MBVCB.956707281.MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0201000675663 DANG TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021500,000MBVCB.956629643.Gui Ms 2021.021 (gia dinh c Thuy) - from: phong OSH.ISO cong ty Hoya.CT tu 0201000505964 TRAN THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021500,000388491.230121.125510.UNG HO MA SO 2021.021-230121-12:54:57 388491
1/23/2021500,000388383.230121.125438.UNG HO MA SO 2021.020-230121-12:54:08 388383
1/23/2021500,000388201.230121.125314.UNG HO MA SO 2021.019-230121-12:53:00 388201
1/23/2021500,000MBVCB.956589036.Ung ho MS 2021.021 (gia dinh chi Thuy).CT tu 0831000042990 NGUYEN DUC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021500,000582117.230121.122850.MS 2021.021 FT21023819603807
1/23/2021500,000IBVCB.956407708.ung ho MS 2021.021 (gia dinh chi Thuy).CT tu 0031000166633 PHAM HONG QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021500,000359617.230121.102043.UNG HO MS 2021.021( GIA DINH CHI THUY)-230121-10:20:40 359617
1/23/2021500,000241404.230121.085146.MS 2021021(nguyen thi kim Tan ung ho gd chi Thuy)
1/23/2021500,000IBVCB.956242558.Lan Huong ung ho MS 2021.021 ( Gia dinh chi Thuy ).CT tu 0071002135246 VO THI LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021500,000MBVCB.956219565.MS 2021.021(gia dinh chi thuy).CT tu 0081001210606 TO DINH NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/2021500,000698295.230121.082321.ung ho MS 2021.018
1/23/2021500,000646446.230121.065558.Chuyen tien ung ho gia dinh chi THUY
1/23/2021500,000357716.230121.065604.Ung ho ma so MS 2021.021 gia dinh chi Thuy FT21023755791448
1/23/2021500,000304226.230121.063933.ung ho Ms2021.021(gia dinh chi thuy)
1/23/2021500,000330513.230121.055233.UNG HO MS 2021.021( GIA DINH CHI THUY)-230121-05:52:29 330513
1/23/2021705,000161454.230121.215904.MS 2021014 gia dinh ong An
1/23/20211,000,000009085.230121.221706.MS2021.014 FT21025020018503
1/23/20211,000,000467197.230121.215931.UNG HO MS 2021.018 (GIA DINH ANH THE)-230121-22:00:06 467197
1/23/20211,000,000155592.230121.213606.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THI KIM QUE chuyen khoan ung ho MS 2021 1
1/23/20211,000,000970781.230121.210615.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An ba Thuy FT21025659751109
1/23/20211,000,000243049.230121.201622.MS 2021.020
1/23/20211,000,000235576.230121.194637.MS 2021.020
1/23/20211,000,000MBVCB.956625566.UNG HO MS 2021.021 ( gia dinh chi Thuy).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/20211,000,000MBVCB.956494789.MS 2021.020(Nhu Y-Diem Phuc).CT tu 0071001398863 TRAN PHUONG NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/20211,000,000MBVCB.956459873.Ung ho Ms 2011.021.CT tu 0071000874506 NGUYEN NGOC HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/20211,000,000631782.230121.103023.Vietcombank;0011002643148;ung ho?MS 2021021 gia dinh chi Thuy
1/23/20211,000,000426407.230121.100337.Ung ho MS 2021 018 Gia dinh anh The
1/23/20211,000,000MBVCB.956290036.MS 2021.021 gia dinh be thuy.CT tu 0171003461611 PHUNG DUC PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/20211,000,000MBVCB.956267650.MS 2021.021 (gia dinh chi Thuy) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/20211,000,000MBVCB.956157752.ung ho MS 2021.021 (Nhu Y - Diem Phuc).CT tu 0081000235361 NGUYEN THI MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/20211,000,000019777.230121.064106.Ung ho MS 2021 021 gia dinh chi Thuy
1/23/20212,000,000357875.230121.065712.MS 2021 021 - gia dinh chi Thuy FT21023714930221
1/23/20213,000,000MBVCB.956889121.Vu Thi Thanh Huong ung ho MS 2021.021 gia dinh chi Thuy.CT tu 0711000268777 nguyen thi thu ha toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/23/20215,000,000453391.230121.194658.UNG HO MS 2021.020 (NHU Y-DIEM PHUC)-230121-19:46:27 453391
1/23/20215,000,000943450.230121.123431.Kolmakova Ekaterina ung ho MS 2021 021 . gia dinh chi Thuy
1/24/20215,000IBVCB.957707327.rtgrg.CT tu 0911000044308 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/202110,000725619.240121.120540.MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/202117,000740935.230121.234856.UNG HO MS 2021 .014 GIA DINH ONG AN
1/24/202120,000223480.230121.235801.ung ho ms 2012 014 nguyen hong an
1/24/202120,000836511.240121.191000.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/202120,000187986.240121.141731.MoMoT01282001339T9128264458T970436TMS 2021014 ung ho gia dinh ong An
1/24/202120,000186921.240121.140656.Ung ho MS 2014.014 gia dinh ong An
1/24/202120,000793500.240121.135557.ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/202120,000760689.240121.125958.ung ho ms 2021.014 gia dinh ong An
1/24/202120,000749071.240121.124059.Chuyen tien
1/24/202120,000922637.240121.092724.IBFT Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/202120,000124258.240121.090359.ung ho MS 2021 014
1/24/202120,000528132.240121.060624.MS 2021.014
1/24/202120,000004756.240121.002032.MS 2021 014
1/24/202125,000674924.240121.125438.Ung ho MS2021.014 Gia dinh ong AN
1/24/202130,000402701.230121.224913.MS2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/202130,000544637.230121.223650.MS 2021 014
1/24/202130,000MBVCB.957460627.HOANG HOAI NAM ung ho MS 2021.014(gia dinh ong an).CT tu 1017411149 HOANG HOAI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/202130,000006348.240121.002902.MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/202140,000MBVCB.957322382.Ung ho MS 2021.014 (Gia dinh ong An).CT tu 1013815707 CAO MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/202140,000526381.240121.052605.MS 2021.014
1/24/202150,000001140.230121.235719.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS2021014 Gia dinh ong An
1/24/202150,000MBVCB.957363423.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0451000375759 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/202150,000MBVCB.957362704.Ung ho MS 2021.014 gd ong An.CT tu 0101001135406 LE LINH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/202150,000038778.230121.235310.Ung ho MS 2021.014 FT21025213900768
1/24/202150,000038436.230121.235117.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025368447794
1/24/202150,000407298.230121.234642.ung ho ong An MS 2021.014
1/24/202150,000219431.230121.234353.MS 2021 014 gd ong An
1/24/202150,000499849.230121.233737.ung ho ms 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/202150,000006211.230121.233706.CK nhanh - ung ho Nguyen Hong An
1/24/202150,000034107.230121.233132.MS 2021.014 gia dinh ong an FT21025010006947
1/24/202150,000MBVCB.957351460.Ms 2021.014 ung ho gia dinh ong An.CT tu 0491000163710 MAI KHANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/202150,000032821.230121.232609.Ung ho MS 2021.014 gd ong An FT21025970713247
1/24/202150,000655238.230121.232147.Vietcombank 0011002643148 MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/202150,000031242.230121.232007.Ung ho 2021.014 gia dinh ong an FT21025556333170
1/24/202150,000030782.230121.231812.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong an FT21025700432930
1/24/202150,000MBVCB.957342256.MS 2021.014 (gia dinh ong An) .CT tu 0301000388082 DO HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/202150,000999730.230121.231326.Vietcombank 0011002643148 ung ho gia dinh ong An
1/24/202150,000493455.230121.231252.Ung ho MS 2021.014 (Gia dinh ong An)
1/24/202150,000026847.230121.230358.Ung ho MS 2021.014 gd ong An FT21025099922449
1/24/202150,000025539.230121.225939.MS 2021.014 FT21025510022624
1/24/202150,000411096.230121.225608.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2021 014 Gia dinh ong An
1/24/202150,000295723.230121.225410.ung ho gia dinh ong an Ms2021014
1/24/202150,000487367.230121.225321.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/202150,000273664.230121.225007.ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/202150,000198057.230121.224959.Ung ho ms2021 014 gia din ong an
1/24/202150,000998432.230121.224558.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/202150,000432349.230121.224441.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/202150,000MBVCB.957321501.Ung ho MS 2021.014 (Gia dinh ong An).CT tu 0011004454000 TRAN THI ANH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/202150,000018454.230121.223924.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0011002643148 - BAO VIETNAMNET FT21025099831729
1/24/202150,000016582.230121.223445.MS 2021.021 gia dinh chi Thuy FT21025739676626
1/24/202150,000151223.240121.220754.Chuyen tien ung ho MS 2021.021 gd chi Thuy
1/24/202150,000597364.240121.213948.MS 2021.014 gia dinh ong an FT21025368059002
1/24/202150,000133168.240121.213528.Ung ho MS 2021.014
1/24/202150,000024358.240121.212122.IBFT ung ho MS 2021.014
1/24/202150,000585636.240121.211952.MS 2021.014 Ung ho gd Ong An FT21025604057351
1/24/202150,000MBVCB.958353748.NGUYEN TRINH TUAN chuyen tien - tuy chau khong co nhieu nhung chi it giup duoc mot phan cho gia dinh 2 bac.CT tu 0301000369011 NGUYEN TRINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/202150,000115434.240121.210736.ung ho ms 2021.014 gia dinh ong An
1/24/202150,000555536.240121.203209.MS 2021.014 Gia dinh ong An FT21025510578720
1/24/202150,000181213.240121.203032.Ms 2021.014(gia dinh ong An)
1/24/202150,000325443.240121.202740.MS 2021 014
1/24/202150,000550236.240121.202415.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025194208684
1/24/202150,000913300.240121.201719.Xin gui toi ong ba
1/24/202150,000534180.240121.195941.Ung ho ms 2012.022 FT21025020505098
1/24/202150,000479249.240121.183831.Ung ho ma so 2021.014 FT21025969744587
1/24/202150,000342782.240121.183630.Ung ho MS 2021 022 be Tran Nhat Anh
1/24/202150,000463769.240121.181452.Ms 2021.014 FT21025924434025
1/24/202150,000455568.240121.180249.MS 2021.014 Ung ho gia dinh ong An FT21025008890070
1/24/202150,000454160.240121.180047.Ung ho gia dinh Ong An Ms 2021.014 FT21025969600560
1/24/202150,000MBVCB.958117980.Ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An ) .CT tu 0381000531565 NGUYEN CONG TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/202150,000547537.240121.174512.UNG HO GIA DINH ONG AN-240121-17:45:07 547537
1/24/202150,000442224.240121.174434.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025033188347
1/24/202150,000159352.240121.173018.Ung ho gia dinh chu An. Ms 2021.014
1/24/202150,000427809.240121.172513.Ung ho gia dinh ong An MS 2021.014 FT21025603285683
1/24/202150,000422179.240121.171738.Ung ho MS 2021.014 FT21025819160038
1/24/202150,000226955.240121.171555.ung ho MS 2021.014
1/24/202150,000939469.240121.171225.MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/202150,000MBVCB.958058164.Ung ho gia dinh ong An.CT tu 0181003615928 TRAN NGOC TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/202150,000405056.240121.165437.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025810354531
1/24/202150,000783978.240121.164619.MS 2021.014 ung ho gia dinh chu an
1/24/202150,000633640.240121.163659.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/202150,000382219.240121.162324.MS 2021.014 FT21025564152400
1/24/202150,000980655.240121.162230.IBFT MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/202150,000MBVCB.957987133.chuc ong ba luon manh khoe.CT tu 1016069903 PHAM VAN NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/202150,000700618.240121.155417.2021.014 Gd ong An
1/24/202150,000297707.240121.152954.Ung ho MS 2021.014 (Gia dinh ong An)
1/24/202150,000539636.240121.152339.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/202150,000293105.240121.151158.Ung ho MS 2021.014
1/24/202150,000329576.240121.150714.LUONG HONG YEN Giup do gia dinh bac An , xin cam on rat nhieu FT21025304160202
1/24/202150,000IBVCB.957920953.Giup ma so 2021 022 be Tran Nhat Anh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/24/202150,000MBVCB.957920881.Ung ho MS 2021.014.CT tu 1013242111 NGUYEN THI MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/202150,000507460.240121.145647.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An Con chuc ong ba co that nhieu suc khoe va binh an
1/24/202150,000215564.240121.144908.Mong co chu manh khoe
1/24/202150,000316545.240121.144607.MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025804606500
1/24/202150,000648788.240121.144342.ung ho ms 2021.014
1/24/202150,000MBVCB.957892197.Ung ho MS 2021.014.CT tu 0071001267181 TRAN HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/202150,000310190.240121.143539.MS 2021.014 FT21025818656903
1/24/202150,000309046.240121.143351.MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025436001852
1/24/202150,000MBVCB.957889088.MS 2021.005.CT tu 0021000354989 TRAN PHAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/202150,000MBVCB.957887816.MS 2020.328.CT tu 0021000354989 TRAN PHAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/202150,000MBVCB.957886283.MS 2021.004.CT tu 0021000354989 TRAN PHAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/202150,000MBVCB.957885782.MS 2021.011.CT tu 0021000354989 TRAN PHAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/202150,000051827.240121.142812.Vietcombank 0011002643148 HOANG CHI LIEM ung ho MS 2021 014 ung ho gia dinh ong An
1/24/202150,000473076.240121.142613.Ung ho MS 2021 014 gd ong An
1/24/202150,000807794.240121.141905.MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/202150,000203089.240121.141714.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS2021 014 gd ong An
1/24/202150,000462540.240121.141555.ung ho gia dinh bac An Thuy
1/24/202150,000462034.240121.141527.Ung ho MS2021 014 gia dinh ong An
1/24/202150,000803179.240121.141133.ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/202150,000291431.240121.140405.MS 2021.014 ung ho gia dinh ong An FT21025521074388
1/24/202150,000798306.240121.140343.Chuyen tien
1/24/202150,000449248.240121.140307.MS 2021014 gia dinh ong an
1/24/202150,000444604.240121.135824.ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/202150,000670739.240121.135441.ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An)
1/24/202150,000237613.240121.135357.Ung ho GD MS2021014 Ong An
1/24/202150,000312460.240121.135320.ung ho gd ong An
1/24/202150,000791204.240121.135209.ung ho MS 2021.014
1/24/202150,000MBVCB.957840154.Ung ho MS 2021.014( gia dinh ong An).CT tu 1031000012734 PHAM HA THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/202150,000235998.240121.134252.Ung ho MS 2021014
1/24/202150,000235559.240121.133946.Ung ho MS 202114 gia dinh ong An Mong gia dinh ong luon manh khoe
1/24/202150,000MBVCB.957821303.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0021000437996 NGUYEN TRAN DINH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/202150,000MBVCB.957820498.ung ho gia dinh ong An ms 2021.014.CT tu 0491000046902 TRAN DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/202150,000773953.240121.132241.ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/202150,000MBVCB.957816278.MS 2021.014 (ung ho gia dinh ong An).CT tu 0711000275004 GIANG QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/202150,000265833.240121.131824.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025211730269
1/24/202150,000685239.240121.131721.Ung ho MS 2021.014 GD ong an
1/24/202150,000683939.240121.131419.MS 2021.014 (gia dinh ong An) cau mong gia dinh binh an
1/24/202150,000400203.240121.130955.ung ho gd ong An MS2021 014
1/24/202150,000259303.240121.130655.MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025955300350
1/24/202150,000940482.240121.130623.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/202150,000395640.240121.130508.Ung ho ms 2021 014 gia dinh ong An
1/24/202150,000757375.240121.130217.ung ho MS 2021.014
1/24/202150,000043153.240121.125907.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho Gia dinh ong An
1/24/202150,000254553.240121.125824.Ung ho gd ong An FT21025968580355
1/24/202150,000166613.240121.125707.Ung ho ms 2021 014
1/24/202150,000252903.240121.125532.Ung ho MS 2021.014 Gia dinh ong An FT21025955264090
1/24/202150,000127577.240121.125534.Ung ho MS 2021.014
1/24/202150,000251636.240121.125322.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025439100539
1/24/202150,000674007.240121.125236.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/202150,000250115.240121.125048.Ung ho 2021.014 gia dinh ong an FT21025327234800
1/24/202150,000248806.240121.124825.Ms2021.014 ung ho gia dinh ong an FT21025600580461
1/24/202150,000246633.240121.124433.Ung ho gd bac An FT21025303726009
1/24/202150,000246315.240121.124359.Ung ho ms 2021.014 gia dinh ong An FT21025437019896
1/24/202150,000245423.240121.124232.Ung ho MS 2021.014 FT21025159605585
1/24/202150,000373755.240121.124102.MS 2021 014 ung ho gia dinh ong An
1/24/202150,000260372.240121.124013.NGUYEN PHUONG Ung ho gia dinh ong An
1/24/202150,000951320.240121.123954.IBFT Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/202150,000443316.240121.123908.ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An)
1/24/202150,000243176.240121.123842.ung ho ms 2021.014 gia dinh ong an FT21025374790439
1/24/202150,000371087.240121.123803.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/202150,000MBVCB.957774667.Ung ho MS 2021.014.CT tu 0161001754302 PHAN LAM NHAT QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/202150,000259624.240121.123645.Nguyen Thi Vui chuyen tien ung ho MS 2021.014
1/24/202150,000420530.240121.123515.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2021014
1/24/202150,000368460.240121.123518.Ung ho
1/24/202150,000258814.240121.123258.MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/202150,000MBVCB.957766827.ung ho ms 2021014 gia dinh ong An.CT tu 0071001235985 HUA MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/202150,000MBVCB.957767568.HA VAN CHIEN ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An.CT tu 0821000164632 HA VAN CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/202150,000039968.240121.122908.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung Ho MS 2021 014
1/24/202150,000442367.240121.122855.ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An)
1/24/202150,000225239.240121.122813.Ung ho 2021 014 gia dinh ong an
1/24/202150,000234858.240121.122453.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025955148917
1/24/202150,000233700.240121.122248.Ung ho MS 2021014 gd ong An ba Thuy FT21025810440185
1/24/202150,000733941.240121.121759.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/202150,000230162.240121.121704.Ung ho MS2021.014 Gia dinh ong An FT21025303623020
1/24/202150,000MBVCB.957752766.MS 2021.014 ( gia ding ong An).CT tu 0021000354236 NGUYEN MANH DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/202150,000731284.240121.121404.ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/202150,000727997.240121.120916.ung ho MS 2021.014
1/24/202150,000MBVCB.957743045.Ung ho gd ong ba An Thuy.CT tu 0011004401046 PHAM VAN PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/202150,000MBVCB.957742694.Ung ho MS 2021.014 .CT tu 1017899429 LE THI QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/202150,000724573.240121.120409.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/202150,000MBVCB.957738717.Ung ho gia dinh ong An .CT tu 1015985372 NGUYEN THANH PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/202150,000220976.240121.115945.MS 2021014 Gia Dinh Ong An
1/24/202150,000217555.240121.115628.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025709779109
1/24/202150,000628047.240121.115103.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/202150,000234936.240121.105214.Ung ho gia dinh ong An MS 2021.014
1/24/202150,000203352.240121.101348.Ung ho MS 2021014 gia dinh ong An
1/24/202150,000416359.240121.095937.Vietcombank 0011002643148 uh ct NCHCCCL cua it long nhieu a
1/24/202150,000198052.240121.094214.MS 2021 014
1/24/202150,000MBVCB.957536368.NGUYEN THU PHUONG ung ho MS2021.014 gia dinh ong An.CT tu 0301000425107 NGUYEN THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/202150,000106966.240121.085638.Ung ho ms 2021.014 gia dinh ong an FT21025840226038
1/24/202150,000603254.240121.084037.ung ho ma so MS 2021.022 ( be Tran Nhat Anh)
1/24/202150,000859179.240121.083502.Ung ho MS 2021.022
1/24/202150,000186822.240121.082316.MS 2021 014 gia dinh ong an
1/24/202150,000302211.240121.081040.ung ho MS 2021014 gia dinh ong An
1/24/202150,000MBVCB.957479726.MS 2021.014 ung ho gd ong An.CT tu 0501000192293 PHAM XUAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/202150,000904361.240121.063518.MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/202150,000067786.240121.062322.Ung ho ob an FT21025325997247
1/24/202150,000286980.240121.061059.ung ho gia dinh ong an ms 2021.014
1/24/202150,000065526.240121.054340.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong an FT21025302260762
1/24/202150,000525706.240121.050501.Ung ho MS 2021014( gia dinh o An)
1/24/202150,000MBVCB.957413748.Ung ho MS 2021. 014 (gia dinh ong An).CT tu 0081001273456 PHAM HOAI MAI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/202150,000177893.240121.035024.chau xin gui gia dinh ong An
1/24/202150,000061095.240121.034930.MS 2021.014 FT21025301933064
1/24/202150,000475321.240121.032315.MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/202150,000702186.240121.031316.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/202150,000MBVCB.957401515.Ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An ).CT tu 0601000489195 TRAN THI DONG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/202150,000475999.240121.021515.UNG HO MS 2021.014 GIA DINH ONG AN-240121-02:15:16 475999
1/24/202150,000052169.240121.012404.ung ho MS2021.014 gia dinh ong An FT21025390306662
1/24/202150,000049508.240121.005838.ung ho MS2021.014 gia dinh ong An FT21025506609710
1/24/202150,000006604.240121.003036.ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/202150,000006228.240121.002823.ung ho ms 2021014
1/24/202150,000509461.240121.002550.ung ho MS 2021.014 (Gia dinh ong An)
1/24/202150,000MBVCB.957372632.MS 2021.014 ( gia dinh ong An).CT tu 0301000350038 NGUYEN HONG QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/202150,000580431.240121.002027.Ung ho ms 2021.014 gia dinh ong an
1/24/202150,000484423.240121.001043.MS 2021.014
1/24/202154,500003504.240121.032527.Vietcombank 0011002643148 MS 2021014 Gia dinh ong An
1/24/202160,000MBVCB.958035062.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0561000588133 PHAN THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/202168,000267449.240121.132123.Ung ho MS 2021.014 FT21025800067041
1/24/202168,000506479.240121.000902.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/202170,000461056.240121.141434.Ung ho 2021 014 gia dinh ong An
1/24/202170,000809065.240121.123758.UNG HO MS 2021.014(GIA DINH ONG AN)
1/24/202180,000834385.240121.160455.Ung ho MS 2021.014
1/24/202180,000128855.240121.130931.Ung ho MS 2021.014(gia dinh ong An)
1/24/202190,000MBVCB.957339165.MS 2021.014.CT tu 0521000730534 TRAN DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/202193,000304717.240121.142639.Uh gia dinh ong an FT21025894861006
1/24/202197,800750155.240121.124247.Ung ho MS 2021.014 Gia dinh ong An
1/24/2021100,000895353.230121.235721.IBFT Ms.2021.014 gd ong an
1/24/2021100,000039283.230121.235548.MS 2021.014 ung ho gia dinh ong An FT21025270872170
1/24/2021100,000278555.230121.235410.MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021100,000559971.230121.235315.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000503346.230121.235334.NGUYEN MAI PHUONG ung ho gia dinh ong An
1/24/2021100,000910908.230121.235213.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 DAO TRONG PHAT chuyen khoan
1/24/2021100,000038573.230121.235202.MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025020205222
1/24/2021100,000MBVCB.957359326.Ung ho MS 2021.014.CT tu 0611001955965 DAO MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000037890.230121.234821.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025057804233
1/24/2021100,000502044.230121.234738.MS 2021.014 (Gia dinh Ong An)
1/24/2021100,000501994.230121.234726.Ung ho ms2021 014 gd ong An
1/24/2021100,000036960.230121.234349.Ung ho Ms 2021.014 gia dinh ong An FT21025742081973
1/24/2021100,000036831.230121.234312.MS 2021-014 - gia dinh ong An FT21025691008506
1/24/2021100,000171628.230121.234114.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000036385.230121.234105.2021.014 gia dinh ong An FT21025368405899
1/24/2021100,000800191.230121.234029.UNG HO MS 2021.014 (GIA DINH ONG AN)
1/24/2021100,000297058.230121.234027.ZPBV5V3C9CNJI6 210123000195171 Ung ho MS 2021.014
1/24/2021100,000035966.230121.233919.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025020152888
1/24/2021100,000MBVCB.957354295.2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0481000741766 TRINH CONG HOANG TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000800157.230121.233738.UNG HO MS 2021.014 (GIA DINH ONG AN)
1/24/2021100,000217090.230121.233609.Ung ho MS 2021 014 GIA DINH ONG AN
1/24/2021100,000171268.230121.233503.MS 2021014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000296931.230121.233459.CHUYEN KHOAN TU MOMO
1/24/2021100,000034883.230121.233445.gui giup vk chu Hong An FT21025034393079
1/24/2021100,000034510.230121.233312.Ung ho MS 2021.014 GD ong An FT21025967700648
1/24/2021100,000171101.230121.233220.MS 2021014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000MBVCB.957352591.MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0381000429306 NGUYEN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000MBVCB.957350896.ung ho 2021.014(gia dinh ong An).CT tu 1013441707 PHAM HUU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000214323.230121.232746.MS 2021 014 gia dinh ong An mong gia dinh ong som vuot qua kho khan a
1/24/2021100,000032873.230121.232623.MS 2021 014 gia dinh ong An FT21025057714296
1/24/2021100,000213563.230121.232538.MS 2021 014
1/24/2021100,000655336.230121.232509.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2021014
1/24/2021100,000555415.230121.232341.Ung ho ma so 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000032008.230121.232301.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025556345329
1/24/2021100,000655152.230121.231909.Vietcombank 0011002643148 NGO THI HAI YEN ung ho MS 2021014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000MBVCB.957346483.MS 2021.014 Ung ho gd ong An .CT tu 1015208388 TRAN MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000MBVCB.957345922.MS 2021.014.CT tu 0831000090192 TRAN MINH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000909987.230121.231756.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho 2021
1/24/2021100,000170020.230121.231732.Ung ho 2021014 Gia dinh ong An
1/24/2021100,000030571.230121.231721.Ung ho MS 2021.014 FT21025523031456
1/24/2021100,000030465.230121.231657.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025641604006
1/24/2021100,000029946.230121.231453.MS 2012 014 gia dinh ong An FT21025094941860
1/24/2021100,000471928.230121.231432.UNG HO MS 2021.014 GIA DINH ONG AN-230121-23:14:39 471928
1/24/2021100,000029795.230121.231417.Ung ho Ms2021.014 gia dinh ong an FT21025690900109
1/24/2021100,000MBVCB.957343563.BUI SY QUAN chuyen tien.CT tu 0071001305116 BUI SY QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000029598.230121.231334.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025811667902
1/24/2021100,000275846.230121.231319.ung ho MS2021.014( gia dinh ong an )
1/24/2021100,000029193.230121.231201.MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025213742304
1/24/2021100,000275709.230121.231145.ung ho ong Nguyen Hong An
1/24/2021100,000739810.230121.231139.Ung ho MS 2021.014
1/24/2021100,000131406.230121.231107.MoMoT01696128696T9119125856T970436TMs 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000275620.230121.231034.Pham Thu Ha chuyen tien ung ho MS 2021.014(gia dinh ong An)
1/24/2021100,000207744.230121.231027.Ung ho MS 2021 014
1/24/2021100,000654832.230121.230854.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2021014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000492372.230121.230911.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021100,000028094.230121.230812.MS 2021.014 FT21025368290635
1/24/2021100,000160485.230121.230706.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2021014 Gia dinh ong An
1/24/2021100,000027823.230121.230716.ung ho MS 2021014 GIA DINH ONG AN FT21025700398614
1/24/2021100,000131092.230121.230652.MoMoT0905948496T9119123415T970436TUng ho MS 2021014 Gia dinh ong An
1/24/2021100,000169189.230121.230648.Ung ho MS 2021014 giadinhongan
1/24/2021100,000275201.230121.230553.Ung ho ms 2021.014(gia dinh ong An)
1/24/2021100,000027161.230121.230500.Ung ho ms 2021.014 gia dinh ong an FT21025213713620
1/24/2021100,000026912.230121.230412.Ung ho MS 2021014 gia dinh ong An FT21025247729450
1/24/2021100,000026733.230121.230333.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025843086823
1/24/2021100,000026521.230121.230253.Ung ho ms 2021.014 gd ong an FT21025020013620
1/24/2021100,000490500.230121.230244.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An) Ha Tinh
1/24/2021100,000274757.230121.230109.ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An)
1/24/2021100,000203211.230121.230035.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000020097042301232259252021f779489382.54154.225926.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000025392.230121.225912.MS2021.014 FT21025604424200
1/24/2021100,000654410.230121.225807.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2012 014 gia dinh ong an
1/24/2021100,000185514.230121.225530.UNG HO MS 2021.014 ( GIA DINH ONG AN)
1/24/2021100,000MBVCB.957332412.Ung ho MS 2021.14 (gia dinh ong An).CT tu 0361000264335 NGUYEN VAN CANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000998852.230121.225353.Vietcombank 0011002643148 NCHCCCL Ngoc Lan 0389969203
1/24/2021100,000273978.230121.225325.ung ho MS.2021.014 gd ong An ha tinh
1/24/2021100,000403148.230121.225321.ung ho MS2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000654142.230121.225157.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2021 020 nhu y diem phuc
1/24/2021100,000MBVCB.957328332.chuyen tien ung ho ms 2021.331 giang duc hai.CT tu 0781000889889 NGUYEN THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000566210.230121.225037.Ung ho MS 2021.014 Gia dinh ong An
1/24/2021100,000022703.230121.225038.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025502089374
1/24/2021100,000022604.230121.225019.Ung ho MS 2021.014 gd ong An FT21025970586762
1/24/2021100,000908929.230121.224955.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Em ung ho gia dinh 2 bac 2021 014
1/24/2021100,000022413.230121.224951.Ung ho MS 2021.014-GD ong An FT21025711006518
1/24/2021100,000167597.230121.224947.Ung ho MS 2021014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000548015.230121.224852.MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000022195.230121.224911.Ung ho MS2021.014 gia dinh ong An FT21025522926409
1/24/2021100,000739693.230121.224828.MS 2021.0104 Gia dinh ong An
1/24/2021100,000021797.230121.224804.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025247672830
1/24/2021100,000196963.230121.224749.ung ho gia dinh Ong An MS 2021 014
1/24/2021100,000167359.230121.224727.MS 2021014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000021526.230121.224724.MS 2021014 Gia dinh ong An FT21025020060846
1/24/2021100,000021478.230121.224718.Fb Ha Monn ung ho MS 2021.014 FT21025739718160
1/24/2021100,000565169.230121.224644.MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000472534.230121.224644.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021100,000021153.230121.224625.Ung ho ms2021014 FT21025368201337
1/24/2021100,000484618.230121.224516.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021100,000MBVCB.957324656.Ung ho MS 2021.014.CT tu 0071000980970 DANG TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000184798.230121.224256.Ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An)
1/24/2021100,000753791.230121.224119.UNG HO MS 2021.014 GIA DINH ONG AN
1/24/2021100,000019040.230121.224057.2021.014 ung ho gia dinh ong Nguyen Hong An va ba Vo Thi Thuy FT21025843003880
1/24/2021100,000018985.230121.224049.MS 2021.014 FT21025604359257
1/24/2021100,000799513.230121.223850.MONG GIA DINH SOM VUOT QUA KHO KHAN
1/24/2021100,000018142.230121.223835.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025213615530
1/24/2021100,000128466.230121.223830.MoMoT0944866317T9118655682T970436T2021014
1/24/2021100,000166388.230121.223832.Ung ho MS 2021014 Gdinh ong An
1/24/2021100,000017739.230121.223735.Ung ho MS 2021014 gia dinh ong An FT21025213611075
1/24/2021100,000429345.230121.223625.ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000017332.230121.223635.Gia dinh ong an FT21025700282270
1/24/2021100,000017238.230121.223621.Ung ho MS 2021.014 FT21025700281208
1/24/2021100,000MBVCB.957318103.Ung ho MS 2012.014 ( gia dinh ong an).CT tu 1012894192 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000429036.230121.223534.MS 2021.014
1/24/2021100,000166039.230121.223518.MS 2021021 gia dinh chi Thuy
1/24/2021100,000016140.230121.223337.Ms 2021 014 gia dinh ong an FT21025640707642
1/24/2021100,000MBVCB.957315213.MS 2021.014(ung ho ong An,mong gd vuot qua kho khan).CT tu 0961000013724 PHAN THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000184105.230121.223221.Ung ho gd bac An
1/24/2021100,000322442.240121.222229.UNG HO MS 2021014
1/24/2021100,000MBVCB.958418887.Ung ho MS 2021.014.CT tu 1013304809 TRAN THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000MBVCB.958418158.fb be heo MS 2021014 gia dinh ong an.CT tu 0121000646136 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/24/2021100,000MBVCB.958418473.Ung ho ms 2021.014 ( gd bac An ).CT tu 0211000418483 HA TRONG VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000155629.240121.221731.ung ho ms 2021.014 gia dinh ong AN
1/24/2021100,000947694.240121.221354.Ung ho vc bac Nguyen Hong An
1/24/2021100,000MBVCB.958412986.Ung ho gia dinh chu an ms 2021.014 .CT tu 0551000325505 DINH VAN SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000576256.240121.221333.UNG HO MS 2021.022 (BE TRAN NHAT ANH)-240121-22:14:00 576256
1/24/2021100,000613798.240121.221150.Ung ho Ms 2021.014 gia dinh ong An FT21025640618424
1/24/2021100,000613640.240121.221129.Ung ho MS 2021. 014 gia dinh ong An FT21025008610562
1/24/2021100,000019000.240121.221036.Ung ho MS2021 014
1/24/2021100,000611438.240121.220653.Ung ho ms2021.014 gia dinh ong An FT21025634241715
1/24/2021100,000015922.240121.220541.ung ho MS 2021 014 gia dinh Ong An
1/24/2021100,000MBVCB.958404914.Ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An).CT tu 0071000842196 LE QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000609317.240121.220223.MS 2021.014 ung ho gd chu An FT21025970400678
1/24/2021100,000609218.240121.220212.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025034043850
1/24/2021100,000599541.240121.214348.Ung ho gia dinh ong an ms 2021.014 FT21025020901458
1/24/2021100,000599361.240121.214327.MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025747710683
1/24/2021100,000243394.240121.214256.Ung ho MS 2021014 gia dinh Ong An
1/24/2021100,000993359.240121.213514.ung ho ms 2021 014 gd Ong An
1/24/2021100,000928777.240121.213117.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021100,000588679.240121.212451.Ung ho ms 2021.014 FT21025820400039
1/24/2021100,000041927.240121.212411.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000MBVCB.958363451.NGUYEN THI TRANG THAO chuyen tien ung ho gd ong An ms 2021.014.CT tu 0261003491543 NGUYEN THI TRANG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000581839.240121.211338.MS 2021.014 FT21025741617042
1/24/2021100,000312479.240121.211325.MS 2021 014 Gia dinh ong An
1/24/2021100,000972475.240121.211233.UH MS 2021 014
1/24/2021100,000576093.240121.210419.Ung ho MS 2021.014 FT21025601221894
1/24/2021100,000310731.240121.210232.2021014 gd ong An
1/24/2021100,000IBVCB.958340686.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.022 (be Tran Nhat Anh). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000696129.240121.210012.MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021100,000572976.240121.205930.Ms 2021014 gia dinh ong An FT21025342847726
1/24/2021100,000MBVCB.958328928.ung ho ms 2021.014 gia dinh ong an.CT tu 0141000750065 VU VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000100245.240121.204503.ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000099556.240121.204410.Chuyen tien ung ho gia dinh ong Nguyen Hong An 6 nguoi con
1/24/2021100,000098657.240121.204256.Chuyen tien
1/24/2021100,000903524.240121.204047.LE TRAN QUE CHI chuyen tien Ung ho gia dinh ong An
1/24/2021100,000744437.240121.203143.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;gia dinh ong an xa huong giang
1/24/2021100,000928272.240121.203013.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong an
1/24/2021100,000MBVCB.958301349.LE THI HONG NHUNG chuyen tien.CT tu 0231000635668 LE THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000551355.240121.202550.Ung ho o An, ba Thuy MS 2021.014 FT21025601084441
1/24/2021100,000565373.240121.201932.UNG HO MS 2021.014 (GIA DINH ONG AN)-240121-20:19:30 565373
1/24/2021100,000915770.240121.201921.ung ho 2021 014
1/24/2021100,000MBVCB.958290457.Ung ho MS 2021.014 - gia dinh ong an.CT tu 0011004138619 CAO THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000914203.240121.201809.Ung ho gia dinh ong An Ms 2021 014
1/24/2021100,000909970.240121.201428.ung ho Ms 2021 014 gd ong An
1/24/2021100,000542531.240121.201226.Ung ho gia dinh ong an FT21025033734053
1/24/2021100,000540720.240121.200941.Ung ho MS 2021.014 FT21025009259956
1/24/2021100,000539256.240121.200727.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025209007923
1/24/2021100,000MBVCB.958271966.NGUYEN THI THUONG GIANG chuyen tien cho ong an ba thuy (MS: 2021.014).CT tu 1015987252 NGUYEN THI THUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000530268.240121.195348.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025700775562
1/24/2021100,000IBVCB.958257314.Ung ho gia dinh ong An _ 2021.014 _TRINH MINH THU .CT tu 0511000454756 TRINH MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000730410.240121.194920.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN VAN TU xin gui tinh thuong toi gia dinh
1/24/2021100,000381142.240121.194933.Ung ho ong An ba Thuy
1/24/2021100,000323702.240121.193749.ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000044255.240121.192904.MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000015405.240121.192735.ZP5V3D769SD5 210124000135596 ung ho ms 2021.014
1/24/2021100,000513080.240121.192701.Ung ho MS 2021 018 gia dinh anh The FT21025543090484
1/24/2021100,000510564.240121.192315.MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025194088786
1/24/2021100,000292294.240121.191136.Ung ho gia dinh ong An Ms 2021014
1/24/2021100,000MBVCB.958211848.Ung Ho MS 2012.014 (GIA DINH ONG AN).CT tu 0861000032866 NGUYEN THI THANH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000361161.240121.191033.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000028649.240121.190753.ung ho ms 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000498557.240121.190532.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025969845431
1/24/2021100,000MBVCB.958198051.Ung ho MS 2021.014 Gia dinh ong An.CT tu 0451000357956 NGUYEN NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000222387.240121.185220.MS 2021.014-gia dinh ong An
1/24/2021100,000818299.240121.185152.UNG HO MS 2021.014 GIA DINH ONG AN
1/24/2021100,000487952.240121.185033.Ung ho ms 2021014 gia dinh ong an FT21025956489504
1/24/2021100,000487796.240121.185019.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025523863581
1/24/2021100,000484613.240121.184552.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025193945207
1/24/2021100,000818041.240121.184310.MS 2021.014
1/24/2021100,000553950.240121.183922.UNG HO MS 2021.014 ( GIA DINH ONG AN)-240121-18:39:07 553950
1/24/2021100,000795371.240121.183549.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000229302.240121.183518.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THUY DUNG chuyen khoan
1/24/2021100,000475915.240121.183017.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021100,000001105.240121.182955.Chuyen tien
1/24/2021100,000468267.240121.182202.Ung ho ms 2021 014 gia dinh ong An FT21025895636004
1/24/2021100,000994067.240121.181947.ung ho MS 2021.014
1/24/2021100,000465898.240121.181808.Ung ho MS 2021.014 FT21025741067900
1/24/2021100,000243440.240121.181556.ung ho MS2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000989613.240121.181342.ung ho Ms 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000474291.240121.181329.ung ho Anh The MS 2021.018
1/24/2021100,000894683.240121.181132.Ung ho MS 2021.014
1/24/2021100,000460219.240121.180934.ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025190977586
1/24/2021100,000459657.240121.180843.Ung ho ms 2021.014 gd ong An FT21025510040166
1/24/2021100,000458996.240121.180740.Ms 2021 014 gia dinh ong An FT21025690852913
1/24/2021100,000984929.240121.180728.ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000458813.240121.180721.MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025440808184
1/24/2021100,000457684.240121.180549.Mst2021.014. Gia dinh o An FT21025747009602
1/24/2021100,000757935.240121.180531.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000473477.240121.180514.ung ho ong An MS 2021.014
1/24/2021100,000456696.240121.180422.MS 2012.014 gd ong An FT21025510022599
1/24/2021100,000239675.240121.180125.MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021100,000454258.240121.180056.Ung ho MS 2021 020 Nhu Y Diem Phuc FT21025007784147
1/24/2021100,000215219.240121.175905.MoMoT0908527109T9131224720T970436TUng ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000977498.240121.175806.Chuyen tien
1/24/2021100,000451946.240121.175740.Ung ho ong An MS 2021.014 FT21025609629287
1/24/2021100,000450373.240121.175529.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025440769737
1/24/2021100,000972682.240121.175224.MS 2021.014 GD ong An
1/24/2021100,000236205.240121.174829.ung ho gia dinh ong an MS 2021.014
1/24/2021100,000444397.240121.174727.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025810550713
1/24/2021100,000312026.240121.173935.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong an
1/24/2021100,000306744.240121.173102.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000431393.240121.173002.Gd ong An ms 2021.014 FT21025740890000
1/24/2021100,000430992.240121.172931.MS 2021.014 mong gia dinh ong An som vuot qua kho khan FT21025436661724
1/24/2021100,000230520.240121.172836.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021100,000MBVCB.958092039.DUONG THI GIANG ung ho ms 2021.014.CT tu 0731000689919 DUONG THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000MBVCB.958083632.Ung ho gd ong an ms 2021.014.CT tu 0051000564668 TRUONG NGOC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000931961.240121.172001.UNG HO MS 2021014 gia dinh ong an
1/24/2021100,000801052.240121.171948.MS2021.014 gia dinh ong an
1/24/2021100,000724953.240121.171747.ung ho MS 2021.014 (gd ong An) - xin cam on quy bao
1/24/2021100,000421367.240121.171633.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025690663526
1/24/2021100,000420727.240121.171539.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025690660390
1/24/2021100,000226848.240121.171533.ung ho gia dinh ong An
1/24/2021100,000MBVCB.958076507.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 1012903446 HOANG THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000271131.240121.171235.ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000815595.240121.171125.UNG HO MS 2021.014 ( GIA DINH ONG AN). CHUC ONG BA LUON MANH KHOE
1/24/2021100,000412940.240121.170524.Ung ho gd ong An ms2021.014 FT21025564304760
1/24/2021100,000410978.240121.170247.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0011002643148 - BAO VIETNAMNET FT21025440573112
1/24/2021100,000288477.240121.170103.Ung ho MS2021 022 be Tran Nhat Anh
1/24/2021100,000941960.240121.165854.Ung ho MS 2021014 Gia dinh ong An
1/24/2021100,000MBVCB.958055557.?MS 2021.014?ung ho gd ong An.CT tu 0351000822476 NGUYEN XUAN TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000662575.240121.165757.Chuc gia dinh nhieu suc khoe a
1/24/2021100,000789903.240121.165748.Ung ho MS 2021.014
1/24/2021100,000267389.240121.165258.Ung ho gia dinh ong An MS 2021014
1/24/2021100,000402427.240121.165105.Ung ho MS 2021.014 FT21025810340613
1/24/2021100,000011623.240121.164731.ZP5V3D7688T3 210124000110567 Ung ho ms 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000398517.240121.164558.Ung ho ms 2021.012 gia dinh ong An FT21025609365065
1/24/2021100,000396317.240121.164252.Ung ho gd ong An FT21025800712310
1/24/2021100,000MBVCB.958033340.Ung ho MS 2021.014.CT tu 0341007149710 VUONG HUNG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000983088.240121.164019.IBFT Ung ho gia dinh Ong An
1/24/2021100,000393475.240121.163900.Ung ho MS 2021.014 gia dinh Ong An FT21025633118731
1/24/2021100,000911866.240121.163829.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000393056.240121.163825.Ung ho ms 2021.014 gd ong an FT21025007476176
1/24/2021100,000392172.240121.163709.Ms2021014 gia dinh ong an FT21025436467739
1/24/2021100,000391425.240121.163607.Chuc hai bac luon manh khoe FT21025800694942
1/24/2021100,000MBVCB.958026652.NGUYEN CONG DANH chuyen tien gd ong an ms2021 014.CT tu 0091000682470 NGUYEN CONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000907674.240121.163324.ung ho MS2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000388445.240121.163203.Ung ho ms 2021014 gia dinh ong An FT21025575065797
1/24/2021100,000263481.240121.163157.Ung ho Ms 2021014
1/24/2021100,000387793.240121.163108.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025367003626
1/24/2021100,000MBVCB.958020868.Ung ho ms 2021.014 gia dinh ong An .CT tu 0541000283144 NGUYEN DANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000317417.240121.162944.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000774164.240121.162715.ung ho Ms 2021.014
1/24/2021100,000537649.240121.162620.UNG HO MS 2021.014 (GIA DINH ONG AN)-240121-16:26:18 537649
1/24/2021100,000900517.240121.162451.ung ho MS 2021.014
1/24/2021100,000376632.240121.161537.Ungho MS2021 014gia dinh ong An FT21025819026506
1/24/2021100,000064482.240121.161220.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2021 014
1/24/2021100,000208866.240121.161115.Phung Quang Chien chuyen tien ung ho gia dinh ong An ba Thuy
1/24/2021100,000214401.240121.161028.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2021 014 gd ong An
1/24/2021100,000372251.240121.160931.Ung ho MS 2021 022 be Tran Nhat Anh FT21025633007752
1/24/2021100,000064041.240121.160829.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ungho Ms 2021014
1/24/2021100,000007000.240121.160820.Ung ho gia dinh ong An MS 2021.014
1/24/2021100,000207678.240121.160720.ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000978198.240121.160456.IBFT Ung ho gia dinh ong An
1/24/2021100,000147900.240121.160428.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong nguyen hong an)
1/24/2021100,000MBVCB.957987783.TRAN HUNG SON ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An.CT tu 0541000247602 TRAN HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000365608.240121.160013.Ung ho ms 2021.014 FT21025969156003
1/24/2021100,000659637.240121.155932.Ung ho MS 2021.014
1/24/2021100,000MBVCB.957985442. ung ho MS2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0491000111136 LE DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000759312.240121.155811.Ung ho gia dinh ong An ms 2021.014
1/24/2021100,000361462.240121.155418.MS 2021.014 ung ho gd ong An FT21025327917019
1/24/2021100,000358411.240121.154945.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025690338135
1/24/2021100,000976034.240121.154931.IBFT Ung ho gia dinh ong An
1/24/2021100,000245298.240121.154607.Ck
1/24/2021100,000697533.240121.154320.ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000563738.240121.154305.Ung ho MS 2021 014
1/24/2021100,000353643.240121.154258.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025574984587
1/24/2021100,000242749.240121.154152.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000352215.240121.154054.Ung ho ms 2021 014 gia dinh ong An FT21025804810530
1/24/2021100,000675770.240121.153852.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000350064.240121.153753.Ms 2021.014 gia dinh ong An FT21025690299695
1/24/2021100,000748926.240121.153629.Ung ho gia dinh ong an MS2021.014
1/24/2021100,000530938.240121.153428.UNG HO GD ONG AN MS 2021.014-240121-15:34:13 530938
1/24/2021100,000MBVCB.957952287.NGUYEN THI NGOT ung ho MS 2021.014 g.dinh ong ba An.CT tu 1015244501 NGUYEN THI NGOT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000550350.240121.153223.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000237377.240121.153058.MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000196328.240121.152921.MoMoT0868661306T9129232443T970436Tms2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000342447.240121.152628.ung ho ms 2021014 gd ong An FT21025818844904
1/24/2021100,000341654.240121.152517.Mong dieu tot dep den voi ong ba. FT21025327808217
1/24/2021100,000742476.240121.152404.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021100,000340847.240121.152403.Ung ho MS 2021.014 gd ong An FT21025810013246
1/24/2021100,000340836.240121.152402.Con chuc ong ba v anh manh khoe FT21025212104718
1/24/2021100,000340715.240121.152351.Ms 2021 014 - gd ong An FT21025521370938
1/24/2021100,000336412.240121.151729.Ung ho gd ong An 2021014 FT21025341676061
1/24/2021100,000335917.240121.151647.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025690212565
1/24/2021100,000335399.240121.151559.Ung ho MS 2021014 gia dinh ong An FT21025658546158
1/24/2021100,000971250.240121.151421.IBFT Ung ho ms 2021.014
1/24/2021100,000193962.240121.151034.MoMoT01626570151T9129049928T970436Tms 2021 014 ung ho gia ding ong an
1/24/2021100,000956750.240121.150849.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2021014 gd ong An
1/24/2021100,000MBVCB.957926588.ung ho ms2021.014.CT tu 0161001758829 LE CONG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000635259.240121.150734.Vietcombank;0011002643148;TRAN NGOC KIM TIEN chuyen khoan ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000838811.240121.150451.ung ho MS 2021.014
1/24/2021100,000327969.240121.150444.Ung ho MS 2021014 gia dinh ong An FT21025208077170
1/24/2021100,000MBVCB.957920256.ung ho ms 2021.022( be Tran Nhat Anh).CT tu 0351000084676 PHAM THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000732747.240121.150331.ung ho MS 2021.014 gia dinh ong AN
1/24/2021100,000836841.240121.150208.MS 2021.014 ung ho gia dinh ong An
1/24/2021100,000MBVCB.957918174.Ung ho MS 2021.014.CT tu 0451000366942 NGUYEN VINH QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000511187.240121.150015.MS 2021 014 ung ho gd ong An
1/24/2021100,000322873.240121.145635.Con chuc ong ba binh an, nhieu suc khoe FT21025019482715
1/24/2021100,000289325.240121.145625.ung ho gia dinh nha ong An; ba Thuy o Ha Tinh
1/24/2021100,000685300.240121.145548.Ung ho gia dinh chu An. Ms 2021.014
1/24/2021100,000423793.240121.145412.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 KIEU THI PHUONG THAO chuyen khoan
1/24/2021100,000321769.240121.145441.Con chuc ong ba binh an FT21025894966405
1/24/2021100,000321276.240121.145355.Ung ho gia dinh ong An MS 2021.014 FT21025007088096
1/24/2021100,000246424.240121.145349.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000320984.240121.145328.Ung ho MS 2021.014 FT21025208030401
1/24/2021100,000MBVCB.957910678.Ung ho gd ong An ms 2021.014.CT tu 0331000466934 NGUYEN VAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000320362.240121.145226.Ung ho ms 2021.014 Gia dinh ong An FT21025695134077
1/24/2021100,000MBVCB.957907887.ung ho MS2021.014 (gia dinh ong An) .CT tu 0891000655571 HONG HA GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000318682.240121.144941.Ung ho MS 2021.014 FT21025563908988
1/24/2021100,000206019.240121.144833.Vietcombank 0011002643148 ung ho gd ong An
1/24/2021100,000318033.240121.144836.2021-014, ung ho gia dinh ong An FT21025632806000
1/24/2021100,000725126.240121.144650.Ung ho ong Hong An ba Thuy, Ha Tinh
1/24/2021100,000MBVCB.957903512.Ung ho MS 2021.014 (Gia dinh ong An Huong Khe).CT tu 0451000440769 PHAM THI HOAI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000316004.240121.144517.Ung ho ms2021.014 FT21025160059041
1/24/2021100,000212926.240121.144356.Ung ho gia dinh ong An ba Thuy ms 2021 014
1/24/2021100,000314920.240121.144329.Ung ho ms2021 014 gia dinh ong An FT21025804605639
1/24/2021100,000823807.240121.144305.MS 2021.014 ung ho gd ong an
1/24/2021100,000244812.240121.144259.MS 2021014 ung ho gia dinh ong An
1/24/2021100,000244823.240121.144255.MS 2021014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000512462.240121.144251.Ung ho MS 2021014
1/24/2021100,000MBVCB.957898967.MS 2021 014.CT tu 0401001369710 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/24/2021100,000286030.240121.144223.TRAN DIEU THUY Chuyen tien
1/24/2021100,000190689.240121.144124.MoMoT01695467208T9128659437T970436Tung ho chu An MS 2021 014
1/24/2021100,000313717.240121.144125.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong an, huong khe, ha tinh FT21025439503545
1/24/2021100,000312949.240121.144012.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025008129658
1/24/2021100,000312508.240121.143932.MS 2021.014 ung ho gd ong An FT21025207983601
1/24/2021100,000486505.240121.143849.MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000311735.240121.143814.MS 2021 014 gia dinh ong An FT21025780104328
1/24/2021100,000698952.240121.143737.Vietcombank 0011002643148 ung ho gd ong An MS 2021 014
1/24/2021100,000MBVCB.957893289.Ung ho Ms 2021.014 (gd ong An).CT tu 0021000301776 DO THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000310997.240121.143657.MS 2020.14 ung ho gia dinh ong an FT21025955640205
1/24/2021100,000720132.240121.143548.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021100,000307677.240121.143135.MS 2021.014. ung ho gia dinh ong An FT21025207950869
1/24/2021100,000307060.240121.143036.Ung ho ms 2021.014 gia dinh ong An FT21025542086327
1/24/2021100,000307030.240121.143033.Ung ho gd ong an FT21025019386325
1/24/2021100,000678985.240121.142949.ung ho gd Ong Nguyen Hong An Ba Vo thi Thuy ms 2021.014
1/24/2021100,000MBVCB.957885094.Ung ho MS 2201.014 ( gia dinh ong An) .CT tu 1017131912 PHAM THI TU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000136700.240121.142943.Ung ho MS 2021.014(Gia dinh ong An)
1/24/2021100,000716587.240121.142832.MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000305579.240121.142808.MS 2021.014 FT21025695044500
1/24/2021100,000305393.240121.142749.Ms 2021.014 Ung ho gia dinh ong An FT21025211994261
1/24/2021100,000203961.240121.142659.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000897755.240121.022708.Ung ho gd o An Ms 2021.014
1/24/2021100,000304877.240121.142657.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0011002643148 - BAO VIETNAMNET FT21025522984322
1/24/2021100,000303955.240121.142523.Con chuc ong ba binh an FT21025366538777
1/24/2021100,000675473.240121.142355.Vietcombank;0011002643148;LE THI HONG MINH ung ho chu nguyen hong an
1/24/2021100,000303024.240121.142347.ung ho ms 2021.014 FT21025695027004
1/24/2021100,000313339.240121.142309.ms 2021 014 chia buon cung gia dinh ong An
1/24/2021100,000302596.240121.142303.MS 2021.014 FT21025211974821
1/24/2021100,000301701.240121.142129.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025639070109
1/24/2021100,000808382.240121.141959.MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000808118.240121.141933.Ung Ho 2 Ong Ba
1/24/2021100,000299067.240121.141704.MS 2021.014 FT21025695009708
1/24/2021100,000200167.240121.141613.Ung ho MS 2021 014
1/24/2021100,000676001.240121.141641.Chuc 2 bac vuot qua va luon song vui ve quang doi con lai
1/24/2021100,000240857.240121.141624.MS 2021014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000MBVCB.957870717.Ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An ).CT tu 0721000590978 NGUYEN HUNG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000297550.240121.141430.Ung ho gia dinh ong An Ha Tinh FT21025190103883
1/24/2021100,000811163.240121.141254.UNG HO.MS 2021.014 (GIA DINH ONG AN)
1/24/2021100,000296495.240121.141240.Ung ho gia dinh ong An ms 2021.014 FT21025211931954
1/24/2021100,000008189.240121.141227.ZP5V3D767448 210124000086376 MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000295588.240121.141110.Ung ho ms 2021.014 gd ong an FT21025746127934
1/24/2021100,000240021.240121.141043.Chuc ong ba manh khoe vuot qua noi dau
1/24/2021100,000295299.240121.141042.Ung ho MS 2021.014 Ung ho gia dinh ong An FT21025818564301
1/24/2021100,000295176.240121.141029.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025800148399
1/24/2021100,000239827.240121.140922.Ung ho MS 2021014 gd ong An
1/24/2021100,000294344.240121.140903.Ung ho gia dinh ong an FT21025746119262
1/24/2021100,000293940.240121.140819.Ung ho gia dinh bac FT21025658299203
1/24/2021100,000007919.240121.140728.Ung ho gd bac An ms 2021.014
1/24/2021100,000293427.240121.140724.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025818550431
1/24/2021100,000IBVCB.957862563.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0451000384127 TRAN VAN DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000673722.240121.140712.MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000759486.240121.140709.ung ho gia dinh ong An ms 2021.014
1/24/2021100,000MBVCB.957861985.Ung ho MS2021.014 gia dinh ong An.CT tu 0541000310302 NGUYEN THI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000195829.240121.140558.Ms 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000278021.240121.140614.ung ho gia dinh bac an 2021 014
1/24/2021100,000292475.240121.140546.MS2021.014 FT21025658288754
1/24/2021100,000450731.240121.140439.MS 2021014 GD Ong An
1/24/2021100,000291260.240121.140348.Ung ho gia dinh bac An Ms 2021. 014 FT21025207847512
1/24/2021100,000290909.240121.140315.Ung ho gd ong An ba Thuy MS 2021.014 FT21025968816803
1/24/2021100,000672625.240121.140258.ung ho o An ba Thuy MS 2021.014
1/24/2021100,000511478.240121.140254.Ung ho MS 2021014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000448296.240121.140209.MS 2021 014 Gia dinh ong An
1/24/2021100,000448229.240121.140205.Ung ho gia dinh ong An
1/24/2021100,00002009704230124140153202109f3704195.54377.140142.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021100,000289983.240121.140140.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025810805930
1/24/2021100,000MBVCB.957855989.MS 2021.014(gia dinh ong an).CT tu 0021000382457 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000238373.240121.135909.Ung ho ma so 2021014
1/24/2021100,000444740.240121.135833.Chuc gd chu gap dc nhieu may man
1/24/2021100,000794846.240121.135811.MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000287584.240121.135735.Ms2021.014 FT21025211880966
1/24/2021100,000287460.240121.135722.2021.014 FT21025554437455
1/24/2021100,000286996.240121.135638.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025437197415
1/24/2021100,000520063.240121.135624.UNG HO MS2021.04-240121-13:55:53 520063
1/24/2021100,000MBVCB.957850030.MS 2021.014 Ung ho gd ong An.CT tu 0631000488673 QUE VAN LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000MBVCB.957848851.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0011004033950 NGO HAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000285065.240121.135314.Ung ho gia dinh ong Nguyen Hong An-Ha Tinh FT21025341360196
1/24/2021100,000283767.240121.135100.Ms 2021.014 ung ho gia dinh ong An FT21025437174088
1/24/2021100,000790454.240121.135052.ms 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000188570.240121.134931.Ung ho MS 2021 014
1/24/2021100,000MBVCB.957845530.Ung ho MS 2021.003 (Bui Nguyen Tuan Duong).CT tu 0011004343481 LUU THI HOANG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000274417.240121.134855.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021100,000698685.240121.134838.Ung ho MS2021.014
1/24/2021100,000282256.240121.134819.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025608807236
1/24/2021100,000434131.240121.134712.MS2021 014 gui bac An
1/24/2021100,000236619.240121.134705.Ung ho ms 2021014 gia Dinh Ong An
1/24/2021100,000787443.240121.134606.ung ho ms 2021.014
1/24/2021100,000697463.240121.134558.T ung ho be Tran nhat Anh MS 2021.022
1/24/2021100,000697249.240121.134520.Mong gia dinh ong tai qua nan khoi ms2021.014 gd ong An
1/24/2021100,000786445.240121.134428.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000279781.240121.134345.ms 2021.014gia dinh ong An FT21025638926000
1/24/2021100,000696024.240121.134226.Ms 2021.014(gia dinh ong An)
1/24/2021100,000278520.240121.134125.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025357884250
1/24/2021100,000278480.240121.134121.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025632560921
1/24/2021100,000007509.240121.134102.ZP5V3D766L3U 210124000080703 Ung ho ma so 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000694044.240121.134035.Vietcombank 0011002643148 ck ung ho gd Ong An
1/24/2021100,000278163.240121.134046.Ung ho gia dinh ong An FT21025223900470
1/24/2021100,000MBVCB.957835064.Ung ho ms 2021.014.CT tu 0781000453490 LE NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000MBVCB.957835122.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An.CT tu 0341006982927 PHAM PHU VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000047015.240121.133952.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2021 014 gd ong An
1/24/2021100,000277510.240121.133934.Ung ho MS2021.014 gia dinh ong An. Cam on bao VietnamNet FT21025563640903
1/24/2021100,000MBVCB.957835879.ung ho MS 2021.022 (Tran Nhat Anh).CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000272525.240121.133921.MS 2021.014 (ung ho gd ong An)
1/24/2021100,000277273.240121.133907.Ung ho ms 2021.014 gia dinh ong an FT21025366369234
1/24/2021100,000MBVCB.957835469.Ung ho ms 2021014 gd ong an .CT tu 0221000008157 NGUYEN THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000694284.240121.133827.Ung ho ms 2021.014
1/24/2021100,000276141.240121.133659.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025092993660
1/24/2021100,000183547.240121.133538.MoMoT01629908800T9127647345T970436Tung ho MS 2021014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000422128.240121.133522.ung ho gd chu An ms 2021 014
1/24/2021100,000693188.240121.133525.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021100,000422053.240121.133518.MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000274694.240121.133421.Ung ho Ms 2021.014 gia dinh ong An FT21025894667182
1/24/2021100,000810369.240121.133358.MS 2021.014 GIA DINH ONG AN
1/24/2021100,000MBVCB.957828198.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 1012396528 NGUYEN THI YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000130973.240121.133240.Ung ho ong An Ms2021.014
1/24/2021100,000779385.240121.133201.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000273250.240121.133145.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025055707715
1/24/2021100,000180423.240121.133016.MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000180349.240121.133006.Ung ho ms 2021 14 gia dinh ong an
1/24/2021100,000272404.240121.133012.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025207720090
1/24/2021100,000758209.240121.132959.MS 2021 014 ung ho gia dinh ong An
1/24/2021100,000272185.240121.132948.Ung ho MS 2021.014 gia dinh bac An FT21025517974018
1/24/2021100,000417085.240121.132943.ung ho MS 2021 014
1/24/2021100,000947937.240121.132908.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000270543.240121.132930.ung ho MS 2021.014
1/24/2021100,000271512.240121.132840.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025669551486
1/24/2021100,000271298.240121.132817.Ms 2021 014 gia dinh ong An FT21025955388786
1/24/2021100,000MBVCB.957823840.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An.CT tu 0531002577746 NGUYEN MINH THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000270631.240121.132706.Ung ho gia ding ong An 2021.014 FT21025439229528
1/24/2021100,000233754.240121.132638.Ung ho MS2021014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000947640.240121.132546.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Gui gd ong An
1/24/2021100,000269745.240121.132531.Ung Ho MS 2021.014 FT21025055681602
1/24/2021100,000758057.240121.132439.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021100,000269142.240121.132426.Ung ho MS 2021.014 Gia dinh ong An FT21025341252304
1/24/2021100,000MBVCB.957820086.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An.CT tu 0061001189570 NGUYEN THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000040577.240121.132346.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021 014 ung ho gia dinh ong Nguyen Hong An
1/24/2021100,000411915.240121.132334.ung ho gd ong An ba Thuy ms 2021 014
1/24/2021100,000MBVCB.957819777.Ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An).CT tu 0491000085106 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000MBVCB.957819105.Ung ho gia dinh ong An.CT tu 0861000073738 NGUYEN VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,00002009704230124132249202194d8687619.54363.132249.Ung ho MS 2021.014
1/24/2021100,000268145.240121.132236.Ung ho ms 2021.014 gia dinh ong an FT21025190000922
1/24/2021100,000810139.240121.132233.UNG HO MS 2021.014
1/24/2021100,000638588.240121.132155.gui Gia dinh ong AN - MS 2021.014
1/24/2021100,000MBVCB.957818631.MS 2021014.CT tu 0541000255424 LUONG NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000759729.240121.132210.Ung ho MS 2021.014 Gia dinh ong An
1/24/2021100,000773577.240121.132202.unghoMS2021.014gdongAn
1/24/2021100,000267584.240121.132136.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025804300500
1/24/2021100,000MBVCB.957818163.Chuc ong ba binh an ah.CT tu 1031000011438 PHAN THI THANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000663013.240121.132116.MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021100,000MBVCB.957817992.MS 2021.014 Ung ho gia dinh ong An.CT tu 0341006979720 NGUYEN VAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000266930.240121.132025.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025211738445
1/24/2021100,000891483.240121.012024.Ung ho MS 2021.014 gia dinh Ong An
1/24/2021100,000266885.240121.132021.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025211738111
1/24/2021100,000266696.240121.132001.ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025632482738
1/24/2021100,000IBVCB.957816090.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0231000649939 NGUYEN THI THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000266447.240121.131932.Ung ho ms 2021.014 gd ong An FT21025632480460
1/24/2021100,000MBVCB.957815535.ung ho gdinh ong An.CT tu 0011002804593 HOANG NGOC TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000MBVCB.957814117.BUI HUY TUAN chuyen tien.CT tu 0141000774420 BUI HUY TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000662207.240121.131754.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An). Mong ong ba gap nhieu dieu may man.
1/24/2021100,000265508.240121.131750.MS 2021.014 FT21025006824045
1/24/2021100,000407028.240121.131744.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000MBVCB.957813892.ung ho gd ong An/ MS 2021.014.CT tu 0561000567142 NGUYEN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000265451.240121.131744.Ung ho gia dinh ong an MS 2021.014 FT21025669507170
1/24/2021100,000265141.240121.131712.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025597948808
1/24/2021100,000MBVCB.957813288.LA VAN KHUONG chuyen tien ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 1012936422 LA VAN KHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000MBVCB.957813718.MS 2021.014 - U/h GD ong An.CT tu 0761002379389 TRAN THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000264987.240121.131656.UH MS 2021.014 FT21025439197713
1/24/2021100,000MBVCB.957813616.Ung ho MS 2021.014.CT tu 0691000366021 LA THAI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000769777.240121.131524.ung ho MS2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000MBVCB.957811762.Ung ho ms 2021 014 gd ong AN.CT tu 0491000167318 PHAM THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000263196.240121.131345.ung ho MS2021.014 FT21025303835682
1/24/2021100,000262991.240121.131324.MS 2021.014 FT21025563543946
1/24/2021100,000262625.240121.131243.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025563540859
1/24/2021100,000357405.240121.131239.UNG HO MS 2021.014 (GIA DINH ONG AN)
1/24/2021100,000262563.240121.131237.Ung ho gia dinh ong An 2021.014 FT21025968629454
1/24/2021100,000262384.240121.131217.Ung ho ma so 2021.014 gia dinh ong An FT21025439178760
1/24/2021100,000MBVCB.957808819.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0351001040509 NGUYEN LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000297820.240121.131259.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong an
1/24/2021100,000401767.240121.131147.ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000267005.240121.131140.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021100,000401139.240121.131059.MS2021 014
1/24/2021100,000261244.240121.131021.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong an FT21025563531120
1/24/2021100,000261191.240121.131017.MS2021.014gia dinh ong An FT21025597920689
1/24/2021100,000261105.240121.131007.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025737772298
1/24/2021100,000261013.240121.130956.Ung ho MS 2021.014 FT21025597919073
1/24/2021100,000128924.240121.131010.Ung ho gia dinh ong An
1/24/2021100,000171015.240121.130828.ung ho gd ong An
1/24/2021100,000231164.240121.130836.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000260172.240121.130834.MS 2021.014 FT21025269660470
1/24/2021100,000765525.240121.130810.ung ho MS 2021.014 gia dinh Ong An
1/24/2021100,000259565.240121.130725.Ung ho MS 2021.014 gd ong An FT21025392729251
1/24/2021100,000397835.240121.130719.MS 2021 014 Gia dinh ong An
1/24/2021100,000259399.240121.130706.Ung ho Ms 2021.014-gia dinh ong An FT21025968606600
1/24/2021100,000259071.240121.130629.Ung ho gd ong An Ms2021.014 FT21025439154684
1/24/2021100,000170190.240121.130548.Ung ho gd ong An ms 2021 014
1/24/2021100,000764368.240121.130614.MS 2021.014 ung ho gia dinh ong An
1/24/2021100,000515077.240121.130610.UNG HO MS 2021.014 GIA DINH ONG AN-240121-13:06:21 515077
1/24/2021100,000170106.240121.130552.ung ho MS 2021 14 gia dinh ong An mong gia dinh ong luon manh khoe
1/24/2021100,000169810.240121.130454.Ung ho ms 2021 014 gd ong An
1/24/2021100,000MBVCB.957802436.MS 2021.014?(gia dinh ong An) .CT tu 0281001750725 VU THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000043638.240121.130442.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2021014 gia dinh o An
1/24/2021100,000258297.240121.130503.ung ho MS 2021014 gia dinh ong An FT21025159688033
1/24/2021100,000257807.240121.130412.Ung ho gd ong An Ms 2021.014 FT21025357741423
1/24/2021100,000MBVCB.957800472.Ung ho MS 2021.014(gia dinh ong An).CT tu 0911000054245 TRAN THI THUY CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000954379.240121.130318.IBFT Ung ho gia dinh chu An MS 2021.014
1/24/2021100,000678971.240121.130317.Ung ho MS2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000257271.240121.130314.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025632414031
1/24/2021100,000257233.240121.130310.Ms 2021.014 gd ong an FT21025341175525
1/24/2021100,000257181.240121.130304.Ung ho MS 2021.014 FT21025600630500
1/24/2021100,000762312.240121.130244.ung ho ms 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000256861.240121.130232.ung ho ms 2021.014 gia dinh ong an FT21025439138808
1/24/2021100,000MBVCB.957799616.MS 2021014 ung ho gia dinh ong An.CT tu 1015911231 PHAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000256150.240121.130112.MS 2021.014 FT21025597892743
1/24/2021100,000255891.240121.130045.MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025392701274
1/24/2021100,000390361.240121.125915.ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000229806.240121.125915.Ung ho gia dinh Ong An
1/24/2021100,000759938.240121.125844.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000759455.240121.125753.Ung ho gd ong An MS 2021.014
1/24/2021100,000254172.240121.125741.Con chuc ong ba binh an FT21025600608207
1/24/2021100,000253644.240121.125646.MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025638753147
1/24/2021100,000253605.240121.125641.Ung ho MS2021.014 gia dinh ong An FT21025435743913
1/24/2021100,000253225.240121.125602.Ung ho MS2021 014 gia dinh ong An FT21025638750998
1/24/2021100,000MBVCB.957793141.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An .CT tu 0421000543696 LE HOANG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000263694.240121.125558.Nguyen Nhu Long chuyen tien Ung Ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An )
1/24/2021100,000252897.240121.125532.Ung ho ms 2021.014 gia dinh ong An FT21025435739630
1/24/2021100,000MBVCB.957791329.Ung ho MS 2021.014.CT tu 0851000028845 NGUYEN MANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000757352.240121.125424.ms 2021.014
1/24/2021100,000252099.240121.125408.Ung ho ms 2021.014 FT21025189904650
1/24/2021100,000MBVCB.957791448.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 1013992653 LE THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000165258.240121.125336.MS 2021 014
1/24/2021100,000251964.240121.125354.Ung ho gia dinh ong Nguyen Hong An va ba Vo Thi Thuy FT21025019048454
1/24/2021100,000251899.240121.125348.Ung ho ms 2021 014 gding ong An FT21025189903016
1/24/2021100,000251707.240121.125328.MS 2021.014 UNG HO GIA DINH ONG AN FT21025894509952
1/24/2021100,000251408.240121.125256.Nghe ma xot xa. Con mong co chu co gang vuot qua. Mong cho linh hon cac em sieu thoat. FT21025541716030
1/24/2021100,000MBVCB.957789403.Ung ho gd ong An ms 2021.014.CT tu 1018095137 NGO THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000250987.240121.125218.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong an FT21025211632723
1/24/2021100,000250971.240121.125217.Ung ho MS 2021.014 FT21025211632560
1/24/2021100,000250363.240121.125115.Ung ho MS 2021.014 FT21025189892653
1/24/2021100,000250277.240121.125105.Ung ho gd ong An FT21025327236096
1/24/2021100,000250045.240121.125041.Co chu co gang vuot qua loi dau adidaphat cau phat phu ho do tri FT21025541706977
1/24/2021100,000250006.240121.125037.Ung ho ms 2021 014 gd ong an FT21025357696168
1/24/2021100,000249601.240121.124951.Ung ho MS 2021.014 FT21025269593135
1/24/2021100,000381245.240121.124924.MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000689868.240121.124844.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000MBVCB.957785865.MS 2021.014 ( ung ho gia dinh ong An ) .CT tu 0451000437110 PHAM VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000MBVCB.957786177.Ung ho MS 2021.014 ( ung ho gia dinh ong An).CT tu 0011004438564 BUI NGAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000MBVCB.957785097.Chuc gia dinh som vuot qua.CT tu 0451000447026 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000380474.240121.124822.ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000513308.240121.124841.UNG HO MS 2021.014 (GIA DINH ONG AN)-240121-12:48:09 513308
1/24/2021100,000513272.240121.124804.MS 2021.014 UNG HO ONG AN-240121-12:48:29 513272
1/24/2021100,000MBVCB.957785578.Ung ho ms 2021.014 gia dinh ong an.CT tu 0451000428127 NGHIEM XUAN LAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000MBVCB.957784282.Ung Ho MS 2021.014 (Gd o An).CT tu 0281000350907 PHAN VU NGOC SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000247782.240121.124639.Ung ho gd ong An ba Thuy huong khe ha tinh FT21025574321790
1/24/2021100,000752106.240121.124553.MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000195487.240121.124513.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THI NHUNG chuyen khoan ung ho gd ong An
1/24/2021100,000670707.240121.124524.MS 2021.014 gia dinh ong an
1/24/2021100,000MBVCB.957782736.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An.CT tu 0111000326004 PHAM THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000512999.240121.124534.UNG HO GD ONG AN-240121-12:45:59 512999
1/24/2021100,000247020.240121.124511.Ung ho MS 2021.014 FT21025341101454
1/24/2021100,000246957.240121.124506.Ung ho gia dinh ong Nguyen Hong An va ba Vo Thi Thuy. FT21025006700430
1/24/2021100,000756778.240121.124449.ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong an)
1/24/2021100,000246196.240121.124346.Ung ho ms 2021.014 FT21025327206107
1/24/2021100,000MBVCB.957781252.DAO DUC CUONG MS2021.014( gia dinh ong An).CT tu 0021000402559 DAO DUC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000MBVCB.957779867.MS 2021.014 .CT tu 0171003464364 PHAN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000001544.240121.124239.Ung ho MS.2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021100,000669281.240121.124215.Ung ho ms2021.014 nha ong an
1/24/2021100,000260773.240121.124211.ung ho gia dinh ong An
1/24/2021100,000244937.240121.124143.Ung ho ms 2021.014 gia dinh ong An FT21025745900685
1/24/2021100,000MBVCB.957778953.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong an).CT tu 1013252736 DUONG THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000160193.240121.124040.MS 2021 014 ung ho gia dinh ong An
1/24/2021100,000MBVCB.957777900.ung ho gd ong An 2021 014.CT tu 1012710575 LE VAN NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000260502.240121.124047.ung ho gd ong an. Ms 2021.014
1/24/2021100,000563600.240121.124019.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;LE THI ANH ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000373147.240121.124025.ung ho ms 2021 014
1/24/2021100,000244038.240121.124010.MS 2021.014 gia dinh ong an FT21025809908161
1/24/2021100,000243918.240121.123959.MS 2021.014 gia dinh ong AN FT21025745893800
1/24/2021100,000748257.240121.123943.ung ho MS 2021.014 gd ong An
1/24/2021100,000243853.240121.123953.Ung ho gia dinh ong An. MS 2021.014 FT21025638694028
1/24/2021100,000748232.240121.123942.ung ho gia dinh ong Nguyen Hong An MS 2021.014
1/24/2021100,000243494.240121.123916.MS 2021.014 gia dinh ong an FT21025709934033
1/24/2021100,000653033.240121.003907.mot chut long thanh cua chau mong gd bac khong phai chia cat lan nua
1/24/2021100,000512268.240121.123835.MS2021.014(GIADINHONGAN)-240121-12:38:31 512268
1/24/2021100,000243058.240121.123832.Ung ho MS 2021.014 Gia dinh ong An FT21025366140040
1/24/2021100,000887668.240121.123825.ung ho MS 2021.014
1/24/2021100,000633609.240121.123754.ung ho MS2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021100,000IBVCB.957775474.MS 2021.014 Ung ho gia dinh ong An .CT tu 0421003916235 PHAM PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000MBVCB.957774220.Giup do 2 vo chong co chu .CT tu 0061001129723 NGUYEN THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000006227.240121.123703.ZP5V3D7664PQ 210124000067985 ung ho ms 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000242061.240121.123652.MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025435672471
1/24/2021100,000241869.240121.123633.MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025303702937
1/24/2021100,000746070.240121.123617.ung ho MS2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000194694.240121.123557.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2021014 ung ho o Nguyen Hong An
1/24/2021100,000241638.240121.123611.MS 2021.41 gia dinh ong An FT21025638679389
1/24/2021100,000633351.240121.123530.ung ho gia dinh ong an
1/24/2021100,000633284.240121.123501.ung ho gd ong An
1/24/2021100,000241048.240121.123515.Ms 2021 014 gia dinh ong an FT21025554130266
1/24/2021100,000240795.240121.123453.Ung ho MS2021014 gia dinh ong An FT21025658046006
1/24/2021100,000744990.240121.123438.con mong 2 bac vuot qua duoc kho khan a
1/24/2021100,000156994.240121.123322.Ung Ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000509420.240121.123254.Ung ho gia dinh ong An MS 2021014
1/24/2021100,000MBVCB.957769709.Ung ho ms 2021.014.CT tu 0171003491162 NGUYEN THI CAM LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000743352.240121.123208.MS 2021.014
1/24/2021100,000688368.240121.123132.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000743020.240121.123137.Ung ho MS 2021.014
1/24/2021100,000238618.240121.123115.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025006653054
1/24/2021100,000MBVCB.957768307.Ung ho MS 2021.014 gd ong an.CT tu 1012808573 LU THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000194250.240121.123059.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TRAN VAN DUC ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000364172.240121.123051.ung ho gia dinh ong an MS2021014
1/24/2021100,000742287.240121.123034.Ung ho gia dinh ong An
1/24/2021100,000001493.240121.123014.Ung ho MS 2021.014 (Gia dinh ong An)
1/24/2021100,000363575.240121.123011.unghoms2021014giadinhongan
1/24/2021100,000663643.240121.123013.Ung ho MS2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021100,000225456.240121.122934.2021014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000442333.240121.122834.ung ho gia dinh ong An MS 2021.014
1/24/2021100,000MBVCB.957765729.Ung ho MS 2021.014.CT tu 0481000815550 DO TU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000913576.240121.122805.chuc gd ong tai qua nan khoi MS2021014 gd ong An
1/24/2021100,000632419.240121.122726.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021100,000734561.240121.122750.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000MBVCB.957765409.Ung ho MS2021.014 gia dinh ong An.CT tu 0211000458779 LAI THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000942848.240121.122722.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 PHAN THI DUNG chuyen khoan
1/24/2021100,000739708.240121.122639.ung ho MS2021.014
1/24/2021100,000235675.240121.122614.MS 2021.014 ung ho gia dinh ong an FT21025007730838
1/24/2021100,000942721.240121.122554.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2021 014 gdinh ong An
1/24/2021100,000257337.240121.122551.MS2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000235302.240121.122537.MS 2021.014 gia dinh ong an FT21025435626869
1/24/2021100,000235295.240121.122537.Ung ho MS2021.014 Gia dinh ong An FT21025006630536
1/24/2021100,000039402.240121.122415.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Gia dinh chu An
1/24/2021100,000MBVCB.957761462.UNG HO MS 2021.14 GIA DINH ONG AN.CT tu 0011004082256 BUI QUANG KHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000224697.240121.122411.UNG HO MS 2021 014 GD ONG AN
1/24/2021100,000233934.240121.122313.MS 2021 014 gia dinh ong An FT21025780700800
1/24/2021100,000193512.240121.122247.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Duong Thu Trang ung ho MS 2021014 gia dinh ong A
1/24/2021100,000756039.240121.122243.Ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An)
1/24/2021100,000232964.240121.122136.Ung ho MS 2021.014 gia dinh Ong An FT21025638619750
1/24/2021100,000687441.240121.122047.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ma so 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000232564.240121.122101.MS 2021.014 ung ho gia dinh o An FT21025327122515
1/24/2021100,000232272.240121.122033.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025709188259
1/24/2021100,000658495.240121.121943.MS 2021.014 ( ung ho gia dinh ong An)
1/24/2021100,000687283.240121.121909.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2021 014 gia dinh ong an
1/24/2021100,000MBVCB.957755188.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0791000020761 NGUYEN THUY PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000230936.240121.121819.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025709179268
1/24/2021100,000230225.240121.121710.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025303623606
1/24/2021100,000230091.240121.121656.Ung ho MS 2021.014 FT21025955116008
1/24/2021100,000MBVCB.957753627.MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0451000322616 TRAN NHAT DUAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000350116.240121.121606.ung ho MS 2021 014
1/24/2021100,000509895.240121.121613.MS 2021.014 ( UNG HO GIA DINH ONG AN)-240121-12:15:59 509895
1/24/2021100,000229458.240121.121553.MS 2021.014 FT21025341001366
1/24/2021100,000229277.240121.121535.Ung ho gia dinh bac An MS 2021.014 FT21025341000999
1/24/2021100,000192734.240121.121422.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 gia dinh ong An
1/24/2021100,000148247.240121.121357.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong an
1/24/2021100,000228544.240121.121423.Ung ho MS 2021.014 FT21025780674919
1/24/2021100,000348160.240121.121414.Ung ho MS 2021 014
1/24/2021100,000038271.240121.121338.Vietcombank 0011002643148 TRAN TUAN ANH chuyen khoan ung ho gia dinh ong an
1/24/2021100,000228165.240121.121344.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025341092709
1/24/2021100,000228018.240121.121330.Ung ho MS 2021.014gia dinh ong An FT21025006590960
1/24/2021100,000227794.240121.121305.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025223570177
1/24/2021100,000730464.240121.121253.ung ho ms 2021.014 gia dinh ong an
1/24/2021100,000227710.240121.121259.Ung ho MS 2021.014 FT21025694640229
1/24/2021100,000227362.240121.121226.Ung ho ms 2021.014 gia dinh ong an FT21025436900640
1/24/2021100,000MBVCB.957748169.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0121000780112 VU HA KIEU DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000655030.240121.121210.MS 2021.014 ung ho gia dinh ong An
1/24/2021100,000227133.240121.121203.Ung ho MS 2021.014 FT21025341086057
1/24/2021100,000344875.240121.121051.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000343018.240121.120857.ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000225060.240121.120844.MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025500898801
1/24/2021100,000MBVCB.957743671.MS 2021. 014 (gia dinh ong An).CT tu 0711000240355 NGUYEN VAN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000224466.240121.120743.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025366024128
1/24/2021100,000253189.240121.120722.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021100,000MBVCB.957743161.Ung ho MS 2021.014.CT tu 0781000421991 LE NGUYEN HOANG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000122638.240121.120723.MS2021.014(gd ong An)
1/24/2021100,000224089.240121.120703.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025600420954
1/24/2021100,000173740.240121.120645.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000222836.240121.120459.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025055381572
1/24/2021100,000222770.240121.120453.MS 2021.014 gd ong An FT21025600411197
1/24/2021100,000946374.240121.120436.IBFT ung ho ms2021014 gd ong An
1/24/2021100,000173377.240121.120407.MoMoT01676879908T9126480871T970436Tung ho MS 2021 014 gia dinh ong an
1/24/2021100,000143370.240121.120330.Ms 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000MBVCB.957740483.MS 2021.014.CT tu 0101001148529 DAO MINH TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000221239.240121.120226.Ung ho ms 2021.014 gia dinh ong An FT21025809773053
1/24/2021100,000643587.240121.000208.ung ho MS 2021.014( gia dinh ong An)
1/24/2021100,000MBVCB.957736325.HO KIM ANH ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An.CT tu 0501000146852 HO THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000335614.240121.120120.MS 2021 014
1/24/2021100,000220620.240121.120124.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025840912855
1/24/2021100,000219846.240121.120008.MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025574151022
1/24/2021100,000141150.240121.115928.Ung ho MS 2021 014 Gia dinh ong An tai Ha Tinh
1/24/2021100,000140810.240121.115839.2021 14 gia dinh ong an
1/24/2021100,000332806.240121.115842.Ung ho GD ong An MS 2021 014
1/24/2021100,000251162.240121.115818.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021100,000MBVCB.957733450.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0071000992818 NGUYEN DIEM MI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000719630.240121.115656.MS 2021.014
1/24/2021100,000216418.240121.115431.Ung ho gia dinh ong An FT21025007610788
1/24/2021100,000216407.240121.115430.Ung ho MS 2021.014 -gia dinh Nguyen Hong An FT21025809740315
1/24/2021100,000215081.240121.115221.Ung ho MS 2021.014 FT21025745709092
1/24/2021100,000214988.240121.115211.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025597630609
1/24/2021100,000714315.240121.114922.ung ho ms 2021.014 gd ong An Ha Tinh
1/24/2021100,000210648.240121.114505.ung ho ms2021.014 FT21025608341683
1/24/2021100,000217793.240121.113951.ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000204683.240121.113528.Ung ho MS 2021.014 FT21025745649990
1/24/2021100,000MBVCB.957703970.GIUP MS 2021.022.CT tu 0831000023183 NGUYEN VAN MINH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000199323.240121.112701.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025541403717
1/24/2021100,000631293.240121.112316.Ung ho MS2021.014 gd ong An
1/24/2021100,000632505.240121.112041.MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000627022.240121.111442.Ck
1/24/2021100,000501877.240121.110907.UNG HO MS 2021.014 (GIA DINH ONG AN)-240121-11:09:45 501877
1/24/2021100,000MBVCB.957672862.ms 2021.021.CT tu 0011004065491 TRAN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000679368.240121.110226.Ung ho MS2021.014
1/24/2021100,000182558.240121.110102.Ung ho MS 2021.014 gd ong an FT21025563051186
1/24/2021100,000178334.240121.105436.Ung ho MS 2021014 gd ong An FT21025563025185
1/24/2021100,000MBVCB.957657646.ms2021.014 gia dinh ong An.CT tu 1013925268 TRAN LE XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000MBVCB.957657287.Ung ho MS 2021.014 gd ong An.CT tu 0451000476141 NGUYEN THI THU NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000664312.240121.104318.ung ho MS 2021.014 gd ong An
1/24/2021100,000208249.240121.104313.Ung ho MS 2021014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000166862.240121.103707.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An FT21025745430029
1/24/2021100,000MBVCB.957638657.MS 2021.014 Gia dinh ong An.CT tu 0341006960461 TRAN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000103317.240121.103317.MS 2021.014 chu an
1/24/2021100,000594884.240121.101051.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021100,000MBVCB.957603378.MS 2021. 014 (ung ho gd ong An).CT tu 0411001063335 DINH THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000805259.240121.095937.MS 2021.014
1/24/2021100,000138633.240121.095306.MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025982708847
1/24/2021100,000926865.240121.095058.MS 2021 014 gia dinh ong an
1/24/2021100,000655956.240121.095027.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000584268.240121.094813.Ung ho gia dinh ong An 2021.014
1/24/2021100,000216234.240121.094215.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021100,000MBVCB.957575341.Ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An).CT tu 0011004214577 LE QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000130438.240121.093943.Ung ho Ms 2021 014 gia dinh ong An FT21025374116535
1/24/2021100,000610235.240121.093839.Ung ho MS 2021.021 (Gia dinh chi Thuy)
1/24/2021100,000609787.240121.093502.Ung ho MS 2021.022 (be Tran Nhat Anh)
1/24/2021100,000141600.240121.092028.ung ho ms 2021 214 gia dinh ong An
1/24/2021100,000194561.240121.092000.ung ho gia dinh ong An
1/24/2021100,000118381.240121.091823.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025223014698
1/24/2021100,000MBVCB.957546915.Ung ho gia dinh ong An .CT tu 0651000805886 VO THI DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000137992.240121.091651.Chuc gd som vuot qua noi dau
1/24/2021100,000593838.240121.091533.ung ho MS 2021.014 gd ong An
1/24/2021100,000116808.240121.091536.MS 2021.014 gia dinh ong an FT21025189089430
1/24/2021100,000113264.240121.090900.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong an FT21025438371000
1/24/2021100,000583992.240121.090250.ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000122802.240121.090237.Ung ho qua bao VietNamNet cho gia dinh ong An Ms 2021 014
1/24/2021100,000593101.240121.085914.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021100,000562043.240121.085849.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021100,000MBVCB.957522485.Minh An ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An ).CT tu 0511000430512 TRAN THI MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000104551.240121.085138.Ung ho MS 2021014 Gia dinh ong An FT21025540917308
1/24/2021100,000103180.240121.084846.MS 2021 014 FT21025500149324
1/24/2021100,000087446.240121.084820.Vietcombank;0011002643148;ung ho gia dinh ong An
1/24/2021100,000102140.240121.084630.MS 2021.014 FT21025210815603
1/24/2021100,000189132.240121.084235.Ms 2021014 ung ho gia dinh ong An
1/24/2021100,000099646.240121.084055.Ung ho ms 2021.014 FT21025688940070
1/24/2021100,000099435.240121.084026.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025006994971
1/24/2021100,000566312.240121.083949.Ung ho MS 2021.014 gd ong An
1/24/2021100,000201461.240121.083617.Ms 2021.014 ( ung ho gia dinh ong an)
1/24/2021100,000037775.240121.082739.Vinh Nam ung ho ms 2021 022 be Tran Nhat Anh
1/24/2021100,000557579.240121.082800.ung ho ms 2021.014 GIA DINH ONG AN
1/24/2021100,000011571.240121.082625.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2021 014 gia dinh ong an
1/24/2021100,000549924.240121.082411.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021100,000554529.240121.082352.chau duc hanoi ung ho gia dinh ong an. ms 2021.014
1/24/2021100,000556929.240121.082009.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021014?gia dinh ong An
1/24/2021100,000091231.240121.081946.MS 2021 014 gia dinh ong An FT21025091903685
1/24/2021100,000705622.240121.081737.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Giup do ong An 2021014
1/24/2021100,000583837.240121.081612.MS 2021.014 ( ung ho gia dinh ong An)
1/24/2021100,000MBVCB.957485104.VU THI HUYEN Ung hop MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0731000920254 VU THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000076783.240121.081140.UNG HO GIA DINH ONG AN
1/24/2021100,000085755.240121.080336.Ung ho ma so 2021.014 gia dinh ong An Ha Tinh FT21025373862222
1/24/2021100,000084861.240121.080041.UNG HO MS 2021014 Gia Dinh Ong An FT21025222726319
1/24/2021100,000538701.240121.080007.Chuyen tien ung ho ms 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000MBVCB.957472791.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0711000279252 TRAN NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000083272.240121.075457.ung ho MS 2021.014 - gia dinh ong An FT21025031191507
1/24/2021100,000082784.240121.075313.MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025808941750
1/24/2021100,000082670.240121.075247.Ung ho MS-2021-014-gia dinh ong An FT21025708970576
1/24/2021100,000MBVCB.957466969.Ung ho be Tran Nhat Anh MS 2021.022.CT tu 0271001008128 NGUYEN THI CHIEU DOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000909921.240121.075029.IBFT ung ho MS2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000081793.240121.074925.Ung ho MS 2021.014 Gia dinh ong An FT21025708277080
1/24/2021100,000480615.240121.074908.UNG HO MS 2021.14(GD ONG AN)-240121-07:49:02 480615
1/24/2021100,000081060.240121.074637.Ung ho ms2021 014 gd ong An FT21025031157992
1/24/2021100,000183207.240121.074408.MS2021014 gd ong An
1/24/2021100,000743038.240121.074349.ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An )
1/24/2021100,000058340.240121.074203.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000524056.240121.073314.ung ho MS 2021.014
1/24/2021100,000167210.240121.073227.Vietcombank 0011002643148 MS 2021 014 Ung ho gia dinh ong An
1/24/2021100,000522116.240121.072915.MS 2021.014
1/24/2021100,000518145.240121.072058.ung ho gia dinh bac Hong An
1/24/2021100,000073894.240121.071348.Ung ho MS 2021.014 - gia dinh ong An FT21025809394250
1/24/2021100,000073758.240121.071302.Ms 2021.014 gd ong An FT21025982102307
1/24/2021100,000512804.240121.070828.Chuyen tien
1/24/2021100,000MBVCB.957441623.Ung ho ms 2021.014 gd ong An.CT tu 0071001345090 NGUYEN THI NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000289594.240121.070526.Ung ho MS 2021.014 (Gia dinh ong An)
1/24/2021100,000511461.240121.070505.MS 2021.14 gia dinh ong An
1/24/2021100,000289546.240121.070444.ung ho gia dinh ong An ms 2021.014
1/24/2021100,000660059.240121.065911.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2021 014
1/24/2021100,000MBVCB.957437664.gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.020 Nhu Y - Diem Phuc, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000289004.240121.065629.ung ho MS 2021.014(gia dinh ong An)
1/24/2021100,000MBVCB.957437390.MS 2021.014 (gia dinh ong An) - Binh An.CT tu 0301000296122 NGUYEN DUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000507872.240121.065540.Thanh Hang chuyen tien ung ho ong An MS 2021.014
1/24/2021100,000288896.240121.065448.ung ho ms 2021.014 ( gia dinh ong an )
1/24/2021100,000039205.240121.064937.MS2021014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000MBVCB.957433927.Ung ho MS 2021.014 ( Gia dinh ong An ).CT tu 0351000941231 NGUYEN THI CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000MBVCB.957432829.Ung ho MS 2021.014(gia dinh ong An).CT tu 0451000420099 PHAM THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000914341.240121.063956.Vietcombank 0011002643148 MS2021014 ung ho gd ong An
1/24/2021100,000MBVCB.957431616.NGUYEN THI THU HANG ung ho gia dinh ong An ( MS 2021.014 ).CT tu 0341006990880 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000502304.240121.063910.Ung ho MS 2021.014 gd ong An
1/24/2021100,000036642.240121.063555.ung ho ms 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000MBVCB.957429951.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0231000607465 HOANG VAN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000068328.240121.063016.MS 2021.014 GD ong An FT21025030974798
1/24/2021100,000MBVCB.957426981.DO THI THANH TUYEN chuyen tien ung ho be Tran Nhat Anh, MS 2021.022.CT tu 1013304505 DO THI THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000000165.240121.061536.ZP5V3D762P42 210124000017156 MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000MBVCB.957425252.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An.CT tu 0281000541685 TRUONG THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000066927.240121.061104.Ung ho ms2021.014 FT21025708593079
1/24/2021100,000MBVCB.957424790.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.022 (be Tran Nhat Anh)Vietnamnet 24/01/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000MBVCB.957423719.NGUYEN BICH THUY chuyen tien.CT tu 0451000415078 NGUYEN BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000913458.240121.053012.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MAI THI HUONG chuyen khoan ung ho MS 2021 014 gi
1/24/2021100,000676406.240121.052944.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000064529.240121.051858.Ung ho MS 2021.014 FT21025302170304
1/24/2021100,000MBVCB.957415788.Ung ho ms2021.014.CT tu 0451000473244 DO QUANG THIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000MBVCB.957415713.DO QUANG THIEU chuyen tien.CT tu 0451000473244 DO QUANG THIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000521975.240121.030701.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021100,000163622.240121.024606.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2021 014 mong 2 bac vuot qua kho khan
1/24/2021100,000190228.240121.023540.MS 2021014
1/24/2021100,000020292.240121.022829.Ung ho ong ba que ha tinh co 6 nguoi con ah cua it long nhiu
1/24/2021100,000MBVCB.957397557.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0111000353088 NGUYEN LE KIEU TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000019362.240121.021642.MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000055706.240121.020709.Ung ho ms 2021.014 FT21025221507746
1/24/2021100,000054452.240121.015057.2021.104 gia dinh ong An FT21025221450712
1/24/2021100,000500365.240121.013901.Ung ho Ms 2021014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000053230.240121.013537.Ung ho ms2012.014 gia dinh ong An FT21025655794107
1/24/2021100,000052663.240121.012917.Ung ho ms 2021 014 gd ong an FT21025325001586
1/24/2021100,000014574.240121.012612.MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000MBVCB.957384319.ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An ).CT tu 0031000249366 PHAM THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000050590.240121.010815.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025839686580
1/24/2021100,000514488.240121.010808.MS 2021.014 ung ho gia dinh ong An
1/24/2021100,000741270.240121.010620.ung ho ms2021.014(gia dinh ong An)
1/24/2021100,000514054.240121.010359.MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021100,000MBVCB.957383064.MS 2021.014( gia dinh ong An) .CT tu 0711000293817 CAO NHA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000002208.240121.005700.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI HONG THAM chuyen khoan
1/24/2021100,000175079.240121.005628.Ung ho MS 2021014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000048736.240121.005218.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0011002643148 - BAO VIETNAMNET FT21025221230293
1/24/2021100,000MBVCB.957380290.Ung ho gia dinh ong An.CT tu 1012606388 LE THI KIM TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000048587.240121.005101.Ung ho MS 2021014 gia dinh ong An FT21025016555804
1/24/2021100,000048328.240121.004904.Chau Uyen ung ho ong ba An MS 2021.014 FT21025506570497
1/24/2021100,000457296.240121.004718.ung ho gia dinh bac An 2021.014
1/24/2021100,000MBVCB.957378657.Ung ho MS 2021.014.CT tu 0031000339954 BUI THI THU HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000174625.240121.004311.Ung ho gMS 2021014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000046965.240121.003901.MS 2021.014 FT21025267068671
1/24/2021100,000046387.240121.003508.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025980821653
1/24/2021100,000003500.240121.003023.Ms 2021014
1/24/2021100,000174131.240121.002855.ung ho MS2021014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000045275.240121.002738.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025839530474
1/24/2021100,000MBVCB.957373384.Ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong an).CT tu 0321000683809 LAM TUONG VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000044652.240121.002346.Ung ho MS 2021.014 GD ong An FT21025540125875
1/24/2021100,000MBVCB.957371933.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0501000150866 DO NGOC THANH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000MBVCB.957372773.Ung ho ms 2021.014 ( gia dinh ong An ), cua it long nhieu.CT tu 0101001111019 NGUYEN TRAN HANH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000453016.240121.001945.ung ho ms 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000043865.240121.001909.MS 2021.014 FT21025267097077
1/24/2021100,000043211.240121.001527.Ung ho MS 2021.014 Gia dinh ong An FT21025551679333
1/24/2021100,000MBVCB.957370546.CHU THI THANH HUYEN chuyen tien.CT tu 0141000787323 CHU THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000484649.240121.001212.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021100,000135419.240121.001152.Ung ho MS2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021100,000MBVCB.957368272.UNG HO MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0291000357275 LE CONG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021100,000754300.240121.001134.MS 2021.014
1/24/2021100,000041842.240121.000822.Ung ho MS 2021.014 FT21025090180572
1/24/2021100,000001105.240121.000739.MS 2021 014
1/24/2021100,000450864.240121.000737.ung ho MS 2021.014
1/24/2021100,000040375.240121.000147.Ung ho MS2021.014 gia dinh ong An FT21025520059241
1/24/2021100,000040055.240121.000000.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025210058236
1/24/2021111,111517196.240121.132746.MS 2021.014-240121-13:27:45 517196
1/24/2021119,000MBVCB.957760957.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An.CT tu 0011004260558 NGUYEN CUU LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021150,000480758.230121.235712.MS 2021.014 (gia dinh ong an)
1/24/2021150,000221524.230121.235058.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021150,000MBVCB.957344037.2021.014 (GIA DINH ONG AN)-Ha Tinh.CT tu 0381000486146 PHAM THI THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021150,000MBVCB.957339548.MS 2021.014 gia dinh ong An.CT tu 0351000969923 NGUYEN THAO NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021150,000MBVCB.957338734.Ung ho ms 2012 014 gia dinh ong An.CT tu 1016289587 TRINH TRUNG DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021150,000026212.230121.230151.MS 2021.014 FT21025020010004
1/24/2021150,000022864.230121.225107.UNG HO MS2021.014 GIA DINH ONG AN FT21025020075579
1/24/2021150,000022468.230121.224958.MS 2021.014 FT21025556220346
1/24/2021150,000019465.230121.224200.MS 2021.014 FT21025820270170
1/24/2021150,000032121.240121.191234.ung ho MS 2021014 gdinh ong an
1/24/2021150,000003176.240121.190421.CK nhanh - Ung ho gd ong An. 2021.014
1/24/2021150,000846176.240121.162844.Ung Ho MS 2021.014 Gia Dinh Ong An
1/24/2021150,000372548.240121.160957.Ung ho ma so 2021014 gia dinh ong An FT21025604199614
1/24/2021150,000853357.240121.152500.ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021150,000331121.240121.150932.Ung ho MS 2021.014-gd ong An FT21025804702008
1/24/2021150,000002205.240121.150555.Ung ho ms 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021150,000760875.240121.144557.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021150,000723366.240121.144256.Ung ho MS 2021.014 gd ong An
1/24/2021150,000789196.240121.134856.ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021150,000233260.240121.134002.ung hoMS 2021.014(gia dinh ong An
1/24/2021150,000640379.240121.133654.UNG HO MS 2021.014 (GD ONG AN)
1/24/2021150,000MBVCB.957829795.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An.CT tu 0801000206666 NGUYEN THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021150,000778848.240121.133111.ung ho ms 2021.014 gia dinh ong an
1/24/2021150,000311518.240121.132416.Ung ho vo chong cu An
1/24/2021150,000262484.240121.131229.Ung ho ong nguyen hong an van ba ngjyen thi thuy FT21025710060764
1/24/2021150,000675167.240121.124413.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho ms 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021150,000633961.240121.124104.ung ho gia dinh Bac An ha tinh
1/24/2021150,000MBVCB.957720181.MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0591000344237 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021150,000158573.240121.102425.Ung ho MS 2021014 gia dinh ong an FT21025207028567
1/24/2021150,000045363.240121.002815.MS 2021.014 FT21025363718086
1/24/2021150,000043740.240121.001827.MS 2021.014 FT21025519300533
1/24/2021180,000MBVCB.957799130.Ung ho MS2021.014 gia dinh ong an.CT tu 0771000192888 HOANG NGOC VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000278730.230121.235822.2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000039725.230121.235814.MS 2021.014 gia dinh ong an FT21025438005028
1/24/2021200,000223120.230121.235643.ung ho MS 2021014 gia dinh ong an
1/24/2021200,000188104.230121.235558.Ung Ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021200,000MBVCB.957361693.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An) .CT tu 0421000511577 LE THI NGOC TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000502960.230121.235158.ung ho MS 2021.014
1/24/2021200,000278418.230121.235126.UNG HO MS 2021.014 GIA DINH ONG AN
1/24/2021200,000588537.230121.235007.ms 2021.014 (gia dinh Bac An Thuy)
1/24/2021200,000221119.230121.234931.ms2021014 gia dinh ong an
1/24/2021200,000172070.230121.234810.Ung ho MS 2021 014 gd ong An
1/24/2021200,000559199.230121.234651.MS 2021 014
1/24/2021200,000219461.230121.234358.Chau phong mong gd vuot qua kho khan nay
1/24/2021200,000036964.230121.234349.Ung ho ms 2021.014 gd ong An FT21025556420073
1/24/2021200,000277849.230121.234054.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021200,000479220.230121.233948.MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000MBVCB.957355811.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong an).CT tu 0011004377650 PHAM DUY SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000035674.230121.233757.Ung ho ms 2021.014 gia dinh ong An FT21025985479200
1/24/2021200,000035237.230121.233607.Ung ho MS2021.014 gd ong an FT21025811750441
1/24/2021200,000034969.230121.233506.MS 2021.014 FT21025770726062
1/24/2021200,000034894.230121.233448.Ung ho MS 2021.014 Gia dinh ong An. Cua it long nhieu mong bac an yen FT21025510157021
1/24/2021200,000216434.230121.233408.Ung ho MS 2021014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000MBVCB.957353274.MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0541001633711 NGUYEN THI MAI LANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000034346.230121.233231.MS 2021.014 Ung ho gia dinh bac An FT21025440290700
1/24/2021200,000MBVCB.957352763.Ms 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0491000000656 VU MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000472622.230121.233117.UNG HO MS 2021.014 (GDINH ONG AN)-230121-23:31:52 472622
1/24/2021200,000033626.230121.232921.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025711058592
1/24/2021200,000033399.230121.232825.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong an FT21025641640761
1/24/2021200,000MBVCB.957350724.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0021000264861 PHAM PHUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000MBVCB.957350188.Ung ho 2021.014 (Gia dinh ong An). Mong gia dinh vuot qua kho khan.CT tu 0721000614528 TRAN THI ANH HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000213841.230121.232624.Ung Ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000170435.230121.232313.MS 2021014 GD ong An
1/24/2021200,000031006.230121.231907.Ung ho gd ong An FT21025770670000
1/24/2021200,000MBVCB.957346015.ms 2021.014 ong An.CT tu 0611001949265 NGUYEN THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000276153.230121.231703.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021200,000275473.230121.230859.ung ho ms 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000MBVCB.957340790.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0011004282725 NGUYEN VIET HONG DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000027488.230121.230610.MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025094906535
1/24/2021200,000551645.230121.230502.UH Ms 2021 014
1/24/2021200,000MBVCB.957337338.Ung ho ms 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0041000183360 NGUYEN LE THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000551322.230121.230323.Ung ho MS 2021 014 Gia dinh ong An
1/24/2021200,000168831.230121.230257.Ung ho MS 2021014 Gia dinh ong An
1/24/2021200,000026404.230121.230227.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025556270647
1/24/2021200,000203882.230121.230201.Ung ho MS 2012 014 GIA DINH ONG AN
1/24/2021200,000MBVCB.957334705.MS 2021.014.CT tu 0071000795567 DOAN THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000846355.230121.105942.UnghoMS2021.014-giadinhongAn
1/24/2021200,000201665.230121.225716.UNG HO MS 2021 014 GIA DINH ONG AN
1/24/2021200,000024791.230121.225712.Ung ho MS2021.014 FT21025034249780
1/24/2021200,000200691.230121.225523.Ung ho MS 2021 014
1/24/2021200,000024230.230121.225520.Ms2021 014 ung ho gia dinh ong An FT21025522951104
1/24/2021200,000023962.230121.225427.ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025225759320
1/24/2021200,000799648.230121.225147.MS 2021.014 (GIADINGONGAN)
1/24/2021200,000MBVCB.957328125.Ung ho ms 2021.014(giadinhongan).CT tu 0291000141048 HUYNH CHANH TIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000022184.230121.224910.MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025967530106
1/24/2021200,000MBVCB.957327583.Ung ho ms 2021014 ong An.CT tu 0301000382687 NGUYEN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000908833.230121.224737.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms 2021 014 gd ong An
1/24/2021200,000MBVCB.957324838.BUI DINH THANG ung ho MS 2021.014(gia dinh ong An).CT tu 0021000374479 BUI DINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000MBVCB.957324704.MS 2021.014?(gia dinh ong an).CT tu 0451000399744 NGUYEN VAN TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000432169.230121.224407.Ung Ho MS 2021.014 gia dinh ong an
1/24/2021200,000MBVCB.957323337.2021.014 Ung ho gia dinh ong An.CT tu 0451000353590 NGUYEN NGUYET NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000MBVCB.957323058.Ung ho Ms2021.014 (GD ong An).CT tu 0441000783712 NGUYEN THI HUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000556687.230121.224122.Vietcombank;0011002643148;ungho MS 2021014 giadinhong An
1/24/2021200,000272419.230121.223917.ung ho
1/24/2021200,000482532.230121.223916.MS 2021.014 gia dinh ong an
1/24/2021200,000MBVCB.957321093.Ung ho MS 2021.014 (gd ong An).CT tu 0181003567369 PHAN THI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000MBVCB.957320078.MS 2021.014.CT tu 0351001065031 NGO MINH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000018139.230121.223834.Ung ho gd ong an FT21025190880169
1/24/2021200,000017946.230121.223804.MS 2021 014 gia dinh ong An FT21025690760842
1/24/2021200,000017811.230121.223745.Ung ho MS 2021.014 Gia dinh ong Nguyen Hong An FT21025800937087
1/24/2021200,000271921.230121.223521.ung ho MS 2021.014
1/24/2021200,000291681.230121.223516.MS 2021 014 ung ho gd chu An
1/24/2021200,000469687.230121.223247.UNGHO MS 2021.014( GIA DINH OG AN)-230121-22:32:43 469687
1/24/2021200,000031392.240121.222438.IBFT H Nhu Ung Ho Co Chu An MS 2021.014
1/24/2021200,000617383.240121.221944.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025820605569
1/24/2021200,000805067.240121.221543.Ung ho MS 2021.014 (gd ong An)
1/24/2021200,000614528.240121.221325.Ung ho MS2021.014 gia dinh ong An FT21025020003013
1/24/2021200,000MBVCB.958409053.Ung ho MS 2021-014 Gia dinh ong An.CT tu 1018162185 THONG KHA AI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000612482.240121.220901.Nguyen Thi Phuong ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025811422844
1/24/2021200,000612424.240121.220854.Ung ho MS 2021 014 FT21025190768460
1/24/2021200,000611535.240121.220705.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025556064020
1/24/2021200,000149438.240121.220417.MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000008258.240121.215427.ung ho ms 2021014 gia dinh ong an
1/24/2021200,000800129.240121.215227.MS 2021.014 (Gia dinh ong An)
1/24/2021200,000003670.240121.214825.Ungho2021 014 nha ong An
1/24/2021200,000102119.240121.213347.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2021 014 gd ong An
1/24/2021200,000929361.240121.213233.ung ho ma so 2021.021 ( gia dinh c thuy).
1/24/2021200,000187800.240121.212848.ung ho MS 2021.022 (be Tran Nhat Anh)
1/24/2021200,000124659.240121.212159.ung ho MS 2021.014
1/24/2021200,000MBVCB.958359622.NGUYEN PHUC HUNG chuyen tien ung ho gia dinh ong Nguyen Hong An.CT tu 1012727260 NGUYEN PHUC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000MBVCB.958356213.Ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An).CT tu 0021000431912 VU HUONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000695514.240121.205439.2021.014( gia dinh o An)
1/24/2021200,000568795.240121.205206.UNG HO MS2021.020(NHU Y- DIEM PHUC)-240121-20:51:51 568795
1/24/2021200,000568572.240121.204944.UNG HO MS 2021.021 (GIA DINH CHI THUY)-240121-20:49:28 568572
1/24/2021200,000568194.240121.204557.UNG HO MS 2021.022(BE TRAN NHAT ANH)-240121-20:45:42 568194
1/24/2021200,000553721.240121.202920.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025510567036
1/24/2021200,000551322.240121.202547.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong an FT21025599344807
1/24/2021200,000MBVCB.958282827.NGUYEN THI HOA chuyen tien.CT tu 0031000277635 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000538818.240121.200649.Ung ho MS 2021.014 FT21025555710937
1/24/2021200,000VCBPAY.958271470.ms2021.014(ung ho gd ong An) .CT tu 0211000537732 DO XUAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000769382.240121.195308.MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021200,000527109.240121.194852.2021.014gd ong An FT21025741309909
1/24/2021200,000525031.240121.194532.MS 2021.014 FT21025522243623
1/24/2021200,000050689.240121.193749.ung ho MS 2021.014 ung ho gia dinh ong An
1/24/2021200,000871343.240121.193717.UnghoMS 2021.014(giadinhongAn)
1/24/2021200,000510355.240121.192256.Ung ho MS 2021.014 gdinh ong An FT21025056906908
1/24/2021200,000007357.240121.192213.IBFT ung ho Ms 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000509902.240121.192213.Ung ho ms 2021.014 FT21025599104206
1/24/2021200,000509198.240121.192109.Ms 2021.014 FT21025739053007
1/24/2021200,000726830.240121.191302.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000497983.240121.190442.MS 2021.014 ung ho gia dinh ong An FT21025599042240
1/24/2021200,000MBVCB.958198467.ung ho MS 2021.014 (gd ong An).CT tu 0021000323424 CHU TUAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000MBVCB.958189666.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0221000027935 DOAN DUC LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000484800.240121.184606.MS 2021.014 FT21025328460420
1/24/2021200,000MBVCB.958180645.MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0121000675474 NGUYEN HONG YEN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000799844.240121.183936.ms 2021 014
1/24/2021200,000006917.240121.183735.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000747773.240121.183347.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000002240.240121.183123.MS 2021.014
1/24/2021200,000472661.240121.182900.Ung ho MS MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025393827059
1/24/2021200,000468353.240121.182209.MS 2021.021 ung ho gia dinh chi Thuy FT21025033321898
1/24/2021200,000832410.240121.181928.ung ho gia dinh Bac An Thuy Ha Tinh
1/24/2021200,000466092.240121.181828.Ung ho 2021.014 gia dinh ong an FT21025231078060
1/24/2021200,000MBVCB.958144918.MS 2021.014.CT tu 0031000350890 DO DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000MBVCB.958143141.Ung ho gd ong An MS2021.014.CT tu 0691000319997 NGUYEN THI MAI SUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000MBVCB.958141784.MS 2021.014 ( gia dinh ong An ) mong ong ba som vuot qua.CT tu 0441000767515 MAC NGUYEN NHI TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000MBVCB.958139825.ung ho MS 2021.014?gd ong An.CT tu 1012567819 LE THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000820907.240121.175730.ung ho ms 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000MBVCB.958124125.Ung ho gd ong An .CT tu 0911000063229 BUI DUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000MBVCB.958120660.Ung ho ob hong an mon qua it oi.CT tu 0351001113085 NGUYEN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000443695.240121.174629.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An FT21025440732197
1/24/2021200,000439323.240121.174038.Ung ho MS 2021.14 gia dinh ong An FT21025805161170
1/24/2021200,000434224.240121.173357.Ung ho ms 2021.014 gd o An FT21025819217548
1/24/2021200,000433423.240121.173250.Ung ho MS2021.014 gia dinh ong An FT21025501006800
1/24/2021200,000MBVCB.958094479.Ung ho MS 2021.014.CT tu 0071000626859 PHAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000319419.240121.172917.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000423751.240121.171945.Ung ho MS 2021.014 ung ho GD ong An FT21025810447943
1/24/2021200,000421671.240121.171658.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025436610180
1/24/2021200,000292967.240121.170846.Co Tran Que Ung ho Ms 2021 014 gia dinh ong an
1/24/2021200,000917590.240121.050839.Ung ho MS 2021.014 gd ong An
1/24/2021200,000224412.240121.170636.Nguyen Thi Thu Thao chuyen tien ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021200,000407831.240121.165829.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025603186039
1/24/2021200,000767290.240121.165429.ms 2021.014 ung ho gdinh ong An
1/24/2021200,000651905.240121.165012.UNG HO MS2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000639900.240121.164151.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000539252.240121.163913.MS 2021.014 ( GIA DINH ONG AN )-240121-16:39:38 539252
1/24/2021200,000390936.240121.163527.Ung ho ms 2021.014 gia dinh ong an FT21025007463864
1/24/2021200,000212184.240121.162318.ung ho ms 2021 014 gd ong an
1/24/2021200,000MBVCB.958005368.ung ho gd ong An ms 2021.014.CT tu 1012942918 NGUYEN THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000260248.240121.161235.MS2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000371059.240121.160749.Ung ho Ms 2021.014 gia dinh ong An FT21025440368435
1/24/2021200,000757765.240121.155455.Ung ho MS 2021.014 GD ong An
1/24/2021200,000361709.240121.155438.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025375412630
1/24/2021200,000146447.240121.155308.MS 2021.014
1/24/2021200,000533171.240121.155210.UNG HO MS 2021.014 UNG HO GIA DINH ONG AN-240121-15:52:05 533171
1/24/2021200,000873705.240121.155140.Ung ho MS2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000MBVCB.957975159.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0051000525472 DOAN TRIEU VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000352885.240121.154154.Ung ho MS 2021.014 FT21025327876113
1/24/2021200,000351876.240121.154025.MS 2021.014 GIA DINH ONG AN FT21025923960865
1/24/2021200,000351540.240121.153955.La Phuong Anh ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025341758105
1/24/2021200,000349329.240121.153645.Ung ho gia dinh ong An. MS 2021.014 FT21025521255634
1/24/2021200,000MBVCB.957953918.MS 2021.014 (gia dinh ong an).CT tu 0491000046720 VU MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000344247.240121.152910.Mong gia dinh ong tai qua nan khoi FT21025341713608
1/24/2021200,000693617.240121.152859.ms 2021.014 ung ho gia dinh ong An ba Thuy
1/24/2021200,000703559.240121.152345.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2021014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000339875.240121.152240.Ung ho MS 2021.014 FT21025690237038
1/24/2021200,000337622.240121.151923.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025439649702
1/24/2021200,000250237.240121.151710.Ung ho MS 2021014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000MBVCB.957935879.Ung ho MS 2021.014( gia dinh ong An ) .CT tu 0081001158585 TRINH QUOC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000333002.240121.151226.Ung ho MS 2021.014 FT21025358117574
1/24/2021200,000332115.240121.151102.Ung ho gia dinh ong An MS2021.014 chuc gia dinh ong binh an manh khoe FT21025542131541
1/24/2021200,000MBVCB.957925846.Ung ho MS 2021.014.CT tu 0251002709110 TRAN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000329451.240121.150700.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025056058026
1/24/2021200,000MBVCB.957923367.MS 2021.014.CT tu 0041000253321 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000839282.240121.150526.uh ma so 2021 014 gd ong An
1/24/2021200,000761997.240121.150130.Ms 2021 014 ung ho gia dinh ong an
1/24/2021200,000324483.240121.145914.Ung ho MS 2021.014 Gia dinh ong An FT21025212002869
1/24/2021200,000901403.240121.025903.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000323258.240121.145713.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong an FT21025818735040
1/24/2021200,000322767.240121.145626.Ung ho ms 2021 014 gd o an FT21025574803839
1/24/2021200,000MBVCB.957906345.2021.014 gia dinh ong An.CT tu 0071001005801 TRAN THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000206249.240121.145042.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000316705.240121.144626.Ung ho MS 2021.014 FT21025632807251
1/24/2021200,000IBVCB.957901585.Ung hoM 2021.014.CT tu 0441000640161 NGUYEN HUYNH PHUONG DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000525219.240121.144427.UNG HO MS2021.014 GIA DINH ONG AN-240121-14:44:36 525219
1/24/2021200,000MBVCB.957896896.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0011004151067 HO THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000681651.240121.144105.Ung ho gd ong An MS 2021.014
1/24/2021200,000311179.240121.143717.Ms 2021.009 nguyen ngoc dang FT21025160025975
1/24/2021200,000310660.240121.143625.UH MS 2021 014 GD ong An FT21025523013050
1/24/2021200,000310553.240121.143615.Ung ho MS 2021.012 BE NGUYEN DUY ANH FT21025632765275
1/24/2021200,000309963.240121.143518.Ung ho gia dinh ong an FT21025709690739
1/24/2021200,000308936.240121.143341.MS 2021.014 FT21025521185862
1/24/2021200,000MBVCB.957889140.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0211000485307 NGUYEN HA PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000815742.240121.143111.ung ho MS 2021.014
1/24/2021200,000306504.240121.142941.Ung ho MS 2021.020 FT21025190156352
1/24/2021200,000303632.240121.142451.Chuc gia dinh 2 Bac luon binh an FT21025019290445
1/24/2021200,000807872.240121.141912.uh gia dinh ong An MS 2021.014
1/24/2021200,000300045.240121.141838.Ung ho MS 2021.014 gd ong An FT21025019337640
1/24/2021200,000299531.240121.141749.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025955571017
1/24/2021200,000280293.240121.141701.2021.014 gd ong An
1/24/2021200,000IBVCB.957869003.MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0381000481391 PHAN THI HOA VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000MBVCB.957869087.MS 2021.014( gia dinh Ong An).CT tu 0501000204764 PHAN THI THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000240248.240121.141222.Ung ho ong An ba Thuy o Ha Tinh
1/24/2021200,000295131.240121.141025.Chuyen den gia dinh ong an Ms2021014 FT21025818563077
1/24/2021200,000294149.240121.140842.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025841294699
1/24/2021200,000196267.240121.140709.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000706462.240121.140610.MS 2021.014 (gia dinh ong An) - Mong ong ba vuot qua kho khan va moi dieu tot dep se den voi ong ba
1/24/2021200,000MBVCB.957861384.MS 2021.014?.CT tu 0791000022627 NGUYEN LE DINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000799641.240121.140553.UNG HO MS 2021.014 GD ONG AN
1/24/2021200,000MBVCB.957859222.ms 2021 14 gia dinh ong An ba Thuy.CT tu 0351000775918 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/24/2021200,000797727.240121.140244.ung ho ms 2021.014 gia dinh ong an
1/24/2021200,000238730.240121.140135.Ung ho ms 2021 014
1/24/2021200,000MBVCB.957857576. TU chuyen tien ung ho gd ong Nguyen Hong An va ba Vo Thi Thuy o Huong Khe-Ha Tinh.CT tu 0371003768146 HOANG CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000276983.240121.140133.ms 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021200,000186358.240121.140121.MoMoT01698758875T9128053941T970436TMS 2021 014 gia dinh ong an
1/24/2021200,000276810.240121.140042.gui gia dinh ong An
1/24/2021200,000671720.240121.135914.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021200,000288468.240121.135903.Ung ho gd nguyen hong an FT21025541967086
1/24/2021200,000MBVCB.957853719.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0021000277301 TRAN MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000MBVCB.957851409.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0011004343481 LUU THI HOANG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000MBVCB.957849598.Chuc co chu binh an.CT tu 0011004401902 DINH THI LINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000284996.240121.135308.Ung ho gia dinh ong An, MS 2021.014 FT21025055785049
1/24/2021200,000284499.240121.135222.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025810778010
1/24/2021200,000IBVCB.957847734.MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0931004190367 PHAN VAN TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000790815.240121.135130.ung ho MS 2021.014
1/24/2021200,000237131.240121.135052.ung ho gia dinh ong an ms 2021 014
1/24/2021200,000237137.240121.135037.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000788102.240121.134709.ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000281369.240121.134642.Ung ho ms2024.014 FT21025019144393
1/24/2021200,000MBVCB.957841133.MS 2021.014(ung ho gd ong An ).CT tu 0721000635285 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000668579.240121.134459.MS 2021.014 ung ho gd ong An
1/24/2021200,000MBVCB.957839740.Ms 2021-014 gd ong an.CT tu 0511000455389 NGUYEN PHAN PHUONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000236230.240121.134432.Ung ho MS 2021014
1/24/2021200,000696518.240121.134337.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021200,000893427.240121.134253.ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025019129165
1/24/2021200,000MBVCB.957837396.Ung ho GD Ong An MS 2021.014.CT tu 1018008331 TRINH THI NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000131938.240121.134241.MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021200,000047170.240121.134139.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 ung ho ms 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000MBVCB.957836595.MS2021.014 gd Ong An.CT tu 0521000710740 NGUYEN QUYNH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000640551.240121.133812.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021200,000MBVCB.957829797.Ung Ho MS 2021.014 gia dinh ong An.CT tu 0101001144537 TRAN DUC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000273945.240121.133258.MS 2021.014 FT21025563614092
1/24/2021200,000273510.240121.133212.MS 2021.014 FT21025563610671
1/24/2021200,000665454.240121.133200.MS 2021.014
1/24/2021200,000MBVCB.957828447.MS 2021.014 ung ho ong An.CT tu 1016071030 NGUYEN QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000233875.240121.132724.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong AN
1/24/2021200,000757560.240121.132459.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021200,000233477.240121.132438.MS 2021 014 gd ong An
1/24/2021200,000269007.240121.132410.Ung ho ong ba An- Thuy FT21025804300030
1/24/2021200,000177676.240121.132346.MS2021014 Gd Ong An
1/24/2021200,000268681.240121.132333.MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025780928780
1/24/2021200,000045319.240121.132248.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 DUONG PHUONG UNG HO MS 2011 014 GIA DINH ONG AN
1/24/2021200,000773630.240121.132208.ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000MBVCB.957817259.Ung ho MS 2021.014 (Gia dinh ong An).CT tu 0061000868200 HO NGOC KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000772670.240121.132024.2021014 gia dinh ong.An
1/24/2021200,000268789.240121.132030.VU CHI THUC Chuyen tien
1/24/2021200,000MBVCB.957817453.MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0271001042029 NGUYEN THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000956451.240121.131936.IBFT MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000771623.240121.131835.Ungho MS 2021.014 gd ong An
1/24/2021200,000MBVCB.957814843.MS 2021.014 gdinh ong An.CT tu 0011004169076 PHAM TO QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000684730.240121.131616.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021200,000769536.240121.131456.unghogd ong An
1/24/2021200,000262740.240121.131256.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025737784062
1/24/2021200,000MBVCB.957809743.Ung ho ms 2021.014 .CT tu 0491000153911 NGUYEN TU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000262372.240121.131215.Ung ho gia dinh ong An FT21025841083260
1/24/2021200,000231613.240121.131154.Ung ho gd ong an ms 2021014
1/24/2021200,000129033.240121.131115.Ung ho ms 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000MBVCB.957807454.Ung ho MS 2021.014(gia dinh o An).CT tu 0021001153101 TRAN NGUYEN BAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000261094.240121.131006.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025638808264
1/24/2021200,000765280.240121.130745.ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000MBVCB.957804221.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0581000750685 DAO THI NGUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000230927.240121.130655.Ung ho MS 2021014
1/24/2021200,000259271.240121.130651.MS2021.014 FT21025597906161
1/24/2021200,000258116.240121.130444.Ung Ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025159686747
1/24/2021200,000MBVCB.957800759.Ung ho MS 2021.014.CT tu 0501000094344 DANG DINH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000258000.240121.130433.Ung ho MS 2021014 gd ong an FT21025574395365
1/24/2021200,000MBVCB.957799553.Ungho ms 2021.014.CT tu 0951004191150 TRAN DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000MBVCB.957798318.Ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An ).CT tu 0181003548014 NGUYEN DUC HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000255709.240121.130025.Ung ho MS2021014 - gia dinh ong An FT21025597890080
1/24/2021200,000MBVCB.957796915.TRAN DUY KHANH chuyen tien.CT tu 0951004191150 TRAN DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000264349.240121.125904.Nguyen Thi Anh chuyen tien ung ho MS 2021 014 gia ding ong An
1/24/2021200,000254610.240121.125828.Ung ho MS2021.014 FT21025574370084
1/24/2021200,000229674.240121.125820.Ung ho MS 2021014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000965677.240121.125737.ISL20210124125737788-ung ho ms2021.014 gd ong An
1/24/2021200,000759122.240121.125719.ung ho ms 2021014 gd ong an
1/24/2021200,000229530.240121.125723.MS 2021 014 ung ho gia dinh ong An
1/24/2021200,000758593.240121.125628.ung ho ms 2021 014 gd ong an
1/24/2021200,000657079.240121.005614.ung ho ms 2021.014( gia dinh ong an)
1/24/2021200,000757350.240121.125424.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000251789.240121.125336.Ung ho MS 2021 014 GD ong An FT21025007832140
1/24/2021200,000251742.240121.125332.Ung ho Gd ong An ba Thuy FT21025841006869
1/24/2021200,000251623.240121.125321.Ung ho 2021.014 gia dinh ong An FT21025694796281
1/24/2021200,000MBVCB.957790747.ung ho gia dinh ong An.CT tu 0451000355057 PHUNG TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000228306.240121.124916.Ung ho MS 2021 014 gd ong An
1/24/2021200,000163154.240121.124821.ung ho ms 2021 014 gia dinh ong an
1/24/2021200,000753389.240121.124800.ung ho ms2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000248585.240121.124804.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025092803180
1/24/2021200,000162330.240121.124611.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000247686.240121.124629.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025392652945
1/24/2021200,000227687.240121.124501.Ung ho MS 2021014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000161661.240121.124424.UH gia dinh ong An ba Thuy MS 2021 014
1/24/2021200,000246339.240121.124402.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025019007945
1/24/2021200,000750653.240121.124336.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000160771.240121.124218.Ung ho MS 2021 014 GD ong An
1/24/2021200,000244949.240121.124144.Ung ho MS 2021.014 FT21025541680599
1/24/2021200,000244863.240121.124135.ung ho MS 2021.014 FT21025632335380
1/24/2021200,000668828.240121.124113.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021200,000689176.240121.124039.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000748759.240121.124028.ung ho MS 2021.014
1/24/2021200,000177339.240121.124001.ung ho ms2021.014 gia dinh ong an
1/24/2021200,000MBVCB.957775329.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0491000031973 NGUYEN THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000125908.240121.123742.Ung ho Ms 2021.014 ong ba An
1/24/2021200,000040761.240121.123647.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2021 014 ung ho gia dinh ong An
1/24/2021200,000259058.240121.123412.MS 2021 .014 ung ho gia dinh ong An
1/24/2021200,000240256.240121.123400.Ung ho MS 2021.014 GD Ong An FT21025435660560
1/24/2021200,000366976.240121.123349.Ung ho MS 2021 014 Gia dinh ong An
1/24/2021200,000239914.240121.123327.Ung ho MS 2021.014 gd ong An FT21025207507204
1/24/2021200,000239820.240121.123317.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025600518216
1/24/2021200,000238658.240121.123120.MS 2021.022 FT21025055480406
1/24/2021200,000258249.240121.123021.2021.014 ung ho gd ong an
1/24/2021200,000237951.240121.123004.MS 2021.014 Gia dinh ong An - Hy vong dieu tot dep nhat se den voi gia dinh ong An a FT21025392596020
1/24/2021200,000155320.240121.122932.UNG HO MS 2021 014 gd ong An
1/24/2021200,000257867.240121.122827.MS 2021.014
1/24/2021200,000236485.240121.122739.Ms 2021.014 gia dinh ong an FT21025392586039
1/24/2021200,000235753.240121.122622.Ung ho MS 2021.014 FT21025327144728
1/24/2021200,000235112.240121.122518.Ung ho MS 2021.014 FT21025006629150
1/24/2021200,000234636.240121.122431.gia dinh ong An FT21025554096940
1/24/2021200,000256844.240121.122336.Le Nam Hai ung ho MS 2021.014 ( gd ong An )
1/24/2021200,000356265.240121.122239.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000256452.240121.122157.MS 2021.014 (GD ong An)
1/24/2021200,000233019.240121.122142.Ung ho ma so 2021014 gia dinh ong an FT21025374720765
1/24/2021200,000948631.240121.122112.IBFT ung ho MS 2021.014 gd ong An
1/24/2021200,000731484.240121.122053.ung ho gia dinh ong an MS 2021.014
1/24/2021200,000232271.240121.122033.UNG HO MS 2021.014 - GIA DINH ONG AN FT21025554080993
1/24/2021200,000MBVCB.957755078.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0491000047280 HA THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000MBVCB.957753227.PHAN THI THUY chuyen tien ung ho MS2021.014 ( gia dinh Ong An) .CT tu 0071001030369 PHAN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000230473.240121.121734.MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025366064656
1/24/2021200,000MBVCB.957753892.Ung ho MS 2021.014.CT tu 0011003459161 LE ANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000223615.240121.121705.MS 2021014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000229520.240121.121600.MS 2021.014 FT21025366058590
1/24/2021200,000508998.240121.121557.Vu Thi Thu Phuong ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000229398.240121.121546.MS 2021.014 ung ho gia dinh ong An FT21025597716955
1/24/2021200,000223264.240121.121457.MS 2021014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000509781.240121.121451.GIUP DO ONG AN BA THUY-240121-12:14:47 509781
1/24/2021200,000123476.240121.121505.Ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An)
1/24/2021200,000228446.240121.121412.Ung ho gia dinh ong An FT21025520764004
1/24/2021200,000509351.240121.121132.UNG HO MS 2021.014 (GIA DINH ONG AN)-240121-12:11:57 509351
1/24/2021200,000226434.240121.121054.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025709148893
1/24/2021200,000MBVCB.957746886.ung ho ms 2021.014 gia dinh ong An.CT tu 0011004341212 NGUYEN PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000224634.240121.120800.Ung ho MS 2021.014 FT21025632208053
1/24/2021200,000MBVCB.957742403.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An.CT tu 0541000288866 DUONG TRI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000MBVCB.957741243.MS 2021.014.CT tu 0381000417819 lE SONG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000221728.240121.120438.Ung ho MS 2021014 gia dinh ong Han
1/24/2021200,000724454.240121.120400.ms 2021.014 gia dinh ong an
1/24/2021200,000252329.240121.120348.MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000221973.240121.120336.Ung ho MS 2021.014 FT21025517650467
1/24/2021200,000221125.240121.120213.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025189701609
1/24/2021200,000336372.240121.120207.MS 2021 014 gia dinh ong An 6 con chet Cam on bao VNnet
1/24/2021200,000722596.240121.120207.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000220371.240121.120057.Ung ho MS 2021014 gia dinh ong An FT21025374645250
1/24/2021200,000220818.240121.115850.MS 2021014
1/24/2021200,000MBVCB.957732531.Ms 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 1017563249 BUI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000MBVCB.957732424.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0011004362203 CU THI THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000217629.240121.115634.ung ho gd chu nguyen hong an FT21025366089020
1/24/2021200,000217601.240121.115632.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025541504863
1/24/2021200,000216533.240121.115441.MS 2021.014 ung ho gia dinh ong an FT21025211417019
1/24/2021200,000215752.240121.115327.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025657896156
1/24/2021200,000215681.240121.115320.Ung ho gd ong An MS 2021 014 FT21025563246019
1/24/2021200,000215207.240121.115235.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025745710145
1/24/2021200,000657868.240121.115231.MS 2021.014 UNG HO GIA DINH ONG NGUYEN HONG AN
1/24/2021200,000212237.240121.114747.MS.2021.014 LE THI HONG UNG HO FT21025780576016
1/24/2021200,000205481.240121.113650.Ung ho MS 2021014 gia dinh ong An mong gd ong binh an FT21025392397976
1/24/2021200,000505278.240121.113621.MS 2021.014 GIA DINH ONG AN-240121-11:36:17 505278
1/24/2021200,000119051.240121.113408.Ung ho gia dinh ong An MS 2021.014
1/24/2021200,000196885.240121.112320.Ung ho 2021.014 gia dinh ong an FT21025574010064
1/24/2021200,000288529.240121.111827.Nguyen Dang Khoa uh MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000629497.240121.111025.MS 2021.014 ( gia dinh ong An )
1/24/2021200,000236330.240121.105728.MS 2021.014 ung ho gd ong An (Huong Khe; Ha Tinh)
1/24/2021200,000234900.240121.105207.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021200,000622816.240121.104745.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021200,000622750.240121.104731.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong Tan)
1/24/2021200,000234319.240121.103321.Ung ho 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000229436.240121.103129.ung ho MS 2021.014 gd ong An
1/24/2021200,000162541.240121.103029.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025365765965
1/24/2021200,000161774.240121.102914.MS2021.014 gia dinh ong An FT21025055020056
1/24/2021200,000159642.240121.102605.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong an FT21025819150421
1/24/2021200,000616472.240121.102314.ung ho MS 2021.014(gd ong An)
1/24/2021200,000MBVCB.957619143.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0971000012808 BUI THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000MBVCB.957610599.Uh MS 2021.014(gd ong An).CT tu 0951004174686 NGUYEN THI THU OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000223223.240121.100819.MS2021.022
1/24/2021200,000143429.240121.100050.Ung ho ms 2021.014 ong An FT21025517198024
1/24/2021200,000142058.240121.095834.MS 2021.014 UNG HO GIA DINH ONG AN FT21025541071018
1/24/2021200,000139526.240121.095434.Ung ho ms 2021.014 gia dinh ong an FT21025657449332
1/24/2021200,000138597.240121.095302.Ung ho MS2021014 gia dinh ong An FT21025982708604
1/24/2021200,000MBVCB.957584141.MS 2021.041 gia dinh ong An.CT tu 0121000750102 NGUYEN VAN TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000610821.240121.094311.Ung ho MS 2021.020 (Nhu Y - Diem Phuc)
1/24/2021200,000020097042301240925192021672f573458.54211.092510.MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000900717.240121.091715.Ung ho MS 2021014 Gia dinh ong An
1/24/2021200,000194037.240121.091637.ung ho MS 2021014 GD ong An
1/24/2021200,000116143.240121.091416.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025541000332
1/24/2021200,000591658.240121.091248.Ung ho MS 2021.014 Gia dinh ong An
1/24/2021200,000MBVCB.957540438.MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0011004045900 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000112926.240121.090821.Ung ho s 2021.014 gia dinh ong an FT21025780082244
1/24/2021200,000110500.240121.090342.UNG HO MS 2021.014 GIA DINH ONG AN FT21025517083413
1/24/2021200,000020097042301240859202021c5c8562161.54202.085910.ung ho ms 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021200,000745949.240121.085757.Ung ho ms 2021014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000MBVCB.957518272.MS 2021.014 Gia Dinh Ong An .CT tu 0071001008916 NGO CHI CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000102180.240121.084633.Ms 2021.014 FT21025092003477
1/24/2021200,000189614.240121.084618.Benh nhan Tran Thi Thu Huong BV 115 ung ho chu Ma Tai Hinh MS 2021017
1/24/2021200,000MBVCB.957509236.Ung ho MS 2011.014 gia dinh ong An.CT tu 0041000342600 NGUYEN THI TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000MBVCB.957509331.UNG HO MS 2021.014 (GIA DINH ONG AN).CT tu 0421000542236 NGUYEN THI PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000567056.240121.084051.ms 2021.022 tran nhat anh
1/24/2021200,000IBVCB.957504425. MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0621000415438 NGUYEN NGOC PHUONG TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000098035.240121.083645.MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000483387.240121.083026.UNG HO MS 2021.014(GIA DINH ONG AN)-240121-08:30:33 483387
1/24/2021200,000093745.240121.082630.MS 2021.014 FT21025736810909
1/24/2021200,000MBVCB.957491483.MS 2021.014( gia dinh ong An ).CT tu 0351000980248 VU DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000091742.240121.082112.MS 2021.014 FT21025840100235
1/24/2021200,000MBVCB.957484189.MS 2021.022.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000MBVCB.957475199.Ung ho MS 2021.014 (gd ong An- Ha Tinh).CT tu 0381000487235 VO THI THANH MUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000917970.240121.080314.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2021 14 gd ong An
1/24/2021200,000MBVCB.957474880.Ung ho MS2021.014.CT tu 0401001501424 DINH HUYNH MINH THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000537488.240121.075805.Ung Ho MS 2021 014 Gia Dinh Ong An
1/24/2021200,000MBVCB.957470067.Ung ho MS 2021.014.CT tu 0821000045555 NGUYEN DUC VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000080378.240121.074401.Ung ho MS 2021.014-gd ong An FT21025657063800
1/24/2021200,000057358.240121.074011.ung ho MS 2021 014 gia dinh ong an
1/24/2021200,000079022.240121.073836.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025516764912
1/24/2021200,000MBVCB.957458198.Ung ho Ms 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0561000586388 PHAM NGUYEN BAO CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000MBVCB.957450764.MS 2021.014.CT tu 0021000333185 MAI CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000045298.240121.071135.NAM MO A DI DA PHAT
1/24/2021200,000754947.240121.070621.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000072390.240121.070429.MS 2021.014 gia dinh ong An-ba Thuy FT21025601171465
1/24/2021200,000MBVCB.957440831.ung ho ms 2021.014 gia dinh ong An.CT tu 0351001123216 NGUYEN VIET LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000000202.240121.070334.CK nhanh - Chuyen tien ung ho be Tran Nhat Anh MS 2021.022
1/24/2021200,000600105.240121.070138.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong an
1/24/2021200,000504607.240121.064616.Ung ho MS 2021.022
1/24/2021200,000MBVCB.957432076.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An.CT tu 0541001528921 DOAN THI HUONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000069103.240121.063831.MS 2021.014 FT21025365005131
1/24/2021200,000529217.240121.062433.MS2021.014(gia dinh ong An)
1/24/2021200,000MBVCB.957426001.NGUYEN HA PHUONG THAO MS2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0561000619243 NGUYEN HA PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000MBVCB.957425418.MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0341007205666 DANG ANH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000066886.240121.061021.2021.014 ung ho gd ong An FT21025373438755
1/24/2021200,000477527.240121.061020.UNG HO MS 2021.014 (GIA DINH ONG AN)-240121-06:10:19 477527
1/24/2021200,000065656.240121.054639.MS 2021.014 Gia dinh ong An FT21025373351013
1/24/2021200,000027747.240121.044614.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000MBVCB.957411596.DOAN THI XUAN THUY chuyen tien ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An .CT tu 0401000277277 DOAN THI XUAN THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000062348.240121.042115.Huyen Nguyen 727 ung ho ma so 2021.014 gia dinh ong An. FT21025373030964
1/24/2021200,000MBVCB.957410567.Ung Ho MS 2021.014 (gia dinh ong an).CT tu 0491000161667 NGUYEN TAT SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000061370.240121.035611.Ho tro nha Ong An FT21025808754512
1/24/2021200,000523415.240121.034858.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021200,000223761.240121.032826.ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An)
1/24/2021200,000058215.240121.024733.Ung ho MS 2021.014 - gia dinh Ong An FT21025840053095
1/24/2021200,000057825.240121.024036.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025221634430
1/24/2021200,000057003.240121.022634.MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025210508930
1/24/2021200,000476058.240121.022414.UNG HO MS 2021.014 ( GIA DINH ONG AN)-240121-02:23:43 476058
1/24/2021200,000056131.240121.021252.MS 2021.014 Gia dinh ong An FT21025016860698
1/24/2021200,000056010.240121.021116.Unghoms2021014giadinhongan FT21025221524180
1/24/2021200,000008931.240121.015932.Ms 2021 014
1/24/2021200,000MBVCB.957393161.MS 2021.014.CT tu 0041000284011 NGUYEN VAN CHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000138878.240121.015018.MoMoT0906259448T9120623679T970436TMS2021014 gd ong An
1/24/2021200,000016803.240121.014911.ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000054034.240121.014521.Ung ho MS 2021.014 - gia dinh ong An FT21025053272390
1/24/2021200,000053749.240121.014202.MS 2021.014-gia dinh ong An FT21025221414506
1/24/2021200,000282352.240121.012946.Ung ho MS 2021.014(gia dinh ong an)
1/24/2021200,000052630.240121.012859.MS2021.014 gia dinh ong An FT21025363946858
1/24/2021200,000MBVCB.957386769.Ung ho MS 2021.014 gd ong an.CT tu 0711000309193 NGUYEN HONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000MBVCB.957384155.MS 2021.014.CT tu 1016237233 NGUYEN HOANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000475160.240121.010548.MS 2021.014 GIA DINH ONG AN-240121-01:05:45 475160
1/24/2021200,000800745.240121.010531.UNG HO MS 2021.014( GIA DINH ONG AN)
1/24/2021200,000MBVCB.957383518.Ms 2021.014 (gia dinh ong an).CT tu 0021000343533 QUACH KIEU TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000175301.240121.010247.Ms 2021014 gia dinh ong an
1/24/2021200,000049074.240121.005509.Ung ho MS 2021.014 gia ding ong An- chuc ong ba luon manh khoe FT21025808082347
1/24/2021200,000897596.240121.005243.IBFT Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000048332.240121.004905.MS 2021.014 FT21025301263814
1/24/2021200,000897406.240121.004635.IBFT ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000047618.240121.004336.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025707470977
1/24/2021200,000474746.240121.004328.MS 2021.014 GD ONG AN-240121-00:43:24 474746
1/24/2021200,000046815.240121.003758.UNG HO MS 2021014 gia dinh ong An FT21025655578232
1/24/2021200,000188913.240121.003758.MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021200,000409864.240121.003706.Ung ho MS.2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021200,000897018.240121.003405.IBFT 2021.014 ung ho gia dinh Ong An
1/24/2021200,000003401.240121.002940.Uh ms 2021 014 gia dinh ong an
1/24/2021200,000474336.240121.002350.UNG HO MS 2021.014( GIA DINH ONG AN)-240121-00:24:14 474336
1/24/2021200,000044550.240121.002300.Ungho ms 2021 014 gd ong An FT21025637983423
1/24/2021200,000MBVCB.957372771.Ung ho MS 2021.014 - gia dinh ong An .CT tu 0031000384455 DUONG THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000043987.240121.001951.MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025436602798
1/24/2021200,000043626.240121.001745.Ung ho ms 2021.014 gia dinh ong an FT21025637961797
1/24/2021200,000451191.240121.000912.Ung ho MS2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021200,000173206.240121.000853.Ung ho MS 2021014 GD ong An
1/24/2021200,000041914.240121.000842.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025520087520
1/24/2021200,000MBVCB.957367225.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0591000356938 HOANG THI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021200,000040813.240121.000357.ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025637905483
1/24/2021200,000040295.240121.000127.MS 2021.014 Gia dinh ong An FT21025090151294
1/24/2021234,000890356.240121.201507.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021250,000711170.240121.173250.Ung ho MS2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021250,000104040.240121.085033.MS2021 014 ung ho gia dinh ong An FT21025809750489
1/24/2021280,000565202.240121.204714.Ung ho MS 2021.014 FT21025634045741
1/24/2021300,000039993.230121.235943.MS 2021.014 gia dinh ong an FT21025604652000
1/24/2021300,000038677.230121.235238.2021.014 FT21025543979892
1/24/2021300,000480175.230121.234952.ung ho ms 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021300,000479971.230121.234708.2021.014 ( gia dinh ong an )
1/24/2021300,000170903.230121.232924.Ung ho MS 2021014 gia dinh ong An
1/24/2021300,000033606.230121.232917.MS 2021 014 gd ong an FT21025213803035
1/24/2021300,000MBVCB.957349355.DOAN TRI MIEN chuyen tien.CT tu 0071001298753 DOAN TRI MIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021300,000890173.230121.232154.ung ho MS 2021014 gia dinh ong An
1/24/2021300,000031707.230121.232152.MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025247801134
1/24/2021300,000211622.230121.232018.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021300,000MBVCB.957335173.MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0181003461784 TANG THUY KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021300,000MBVCB.957330777.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0091000640810 THAI CAT ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021300,000199611.230121.225307.unghoMS2021014
1/24/2021300,000802728.230121.225359.Ly Ngoc Tran ct ung ho gia dinh ong An, MS 2021.014
1/24/2021300,000185322.230121.225214.Ung ho MS 2021.014 (gd ong An)
1/24/2021300,000MBVCB.957326958.Ung ho MS 2021.014 gd ong An.CT tu 0031001081602 NGO THI HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021300,000430917.230121.224036.ms 2021.014 gia dinh o an
1/24/2021300,000427532.230121.223148.ung ho MS 2021.014 gia dinh ong an
1/24/2021300,000MBVCB.958406079.Ung ho MS 2021.014 (Gia Dinh Ong An).CT tu 0071001134893 PHAM THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021300,000280299.240121.204335.MS 2021.014 ung ho gia dinh ong An
1/24/2021300,000947153.240121.200631.Ung ho chu Hong An lap vo nao
1/24/2021300,000071658.240121.200613.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021300,000885782.240121.200607.MS 2021.022
1/24/2021300,000495701.240121.190118.Ms 2021.014 gia dinh ong An mynhian FT21025094002638
1/24/2021300,000495150.240121.190031.ung ho ms 2021.014 FT21025969824781
1/24/2021300,000485881.240121.184734.Ung ho MS 2021.014 FT21025193951859
1/24/2021300,000740604.240121.181043.ms2021.020 chuyen cho em Nhu Y Diem Phuc
1/24/2021300,000434616.240121.173430.Ung ho ms 2021.014 gia dinh ong an FT21025603313429
1/24/2021300,000394438.240121.164019.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025518584910
1/24/2021300,000901830.240121.162624.Ung ho MS 2021.014 Gia dinh ong An
1/24/2021300,000MBVCB.958001749.Uho ms 2021.014(gd ong An).CT tu 0621000445960 NGUYEN HOANG KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021300,000753354.240121.154557.Ung ho ma so 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021300,000298682.240121.153334.ung ho gd ong An
1/24/2021300,000854351.240121.152623.ung ho MS2021.014 gd ong An
1/24/2021300,000336143.240121.151707.UH 2021.014 UH gia dinh ong An FT21025224154759
1/24/2021300,000223740.240121.150514.Ung ho ms 2021 014
1/24/2021300,000MBVCB.957878481.MS 2021.014.CT tu 0481000829021 DUONG PHUONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021300,000287433.240121.135719.Ung ho gia dinh ong An ba Thuy Ha Tinh FT21025019260613
1/24/2021300,000283788.240121.135103.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An. Chuc hai bac khoe manh FT21025632600620
1/24/2021300,000283594.240121.135043.MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025207803539
1/24/2021300,000MBVCB.957845897.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An.CT tu 0491000045166 VU THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021300,000MBVCB.957828124.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0181003449688 THACH HUYNH HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021300,000270176.240121.132616.Ung ho gia dinh ong An MS2021.014 FT21025603688847
1/24/2021300,000413257.240121.132526.Con co chut long chuc ong ba luon manh khoe chuc anh se som binh phuc Mong gia dinh minh som vuot qua nhung dau thuong mat mac nay
1/24/2021300,000269183.240121.132430.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong an FT21025007949466
1/24/2021300,000264391.240121.131550.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025669509646
1/24/2021300,000MBVCB.957804231.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An) .CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021300,000257591.240121.130350.Ung ho MS 2021.014 FT21025574392106
1/24/2021300,000253858.240121.125709.Ung ho MS 2021.014 FT21025574365071
1/24/2021300,000MBVCB.957793568.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0071001185001 MAI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021300,000251335.240121.125250.Ung ho ms 2021.014 gia dinh ong an FT21025189899800
1/24/2021300,000755407.240121.125115.ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021300,000MBVCB.957781434.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An.CT tu 0301000396067 NGHIEM THE VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021300,000244003.240121.124007.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025809908000
1/24/2021300,000240163.240121.123352.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An FT21025436988220
1/24/2021300,000741046.240121.122839.ung ho gia dinh ong An
1/24/2021300,000226408.240121.121051.MS 2021.014 Mong 2 bac va con trai binh an FT21025006580001
1/24/2021300,000727592.240121.120841.ms 2021.014 ung ho gd ong An Ha Tinh
1/24/2021300,000221535.240121.120254.Ung ho Ms 2021.014 gia dinh ong An FT21025632197041
1/24/2021300,000221307.240121.120233.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025840918058
1/24/2021300,000MBVCB.957737374.Ung ho MS2021.014(gi dinh bac An).CT tu 0351000770606 BUI VAN SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021300,000219776.240121.120001.Ung ho MS 2021.014 GD ong An FT21025303563180
1/24/2021300,000MBVCB.957728005.MS 2021 014 gia dinh ong An.CT tu 0021002075680 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/24/2021300,000634147.240121.112846.MS 2021.04 (gia dinh ong An)
1/24/2021300,000184488.240121.110402.Ung ho MS 2021014 gia dinh ong An FT21025603155578
1/24/2021300,000149998.240121.101110.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025810050860
1/24/2021300,000625874.240121.095614.ms 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021300,000MBVCB.957587225.Ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An).CT tu 0021000365705 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021300,000616627.240121.094421.CT Ung Ho MS 2021.014. gd ong An.
1/24/2021300,000MBVCB.957569185.Ung ho ms 2021.14(gia dinh ong An).CT tu 0541006051988 VO THI NGOC YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021300,000140705.240121.091937.Ung ho MS 2021 021 gia dinh chi Thuy
1/24/2021300,000056522.240121.091612.Ung ho MS 2021 022 Tran Nhat Anh
1/24/2021300,000583974.240121.090250.ND Ung Ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021300,000102220.240121.084637.MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025508147296
1/24/2021300,000MBVCB.957490019.MS 2021.014 ( gia dinh ong An ).CT tu 0011004000691 PHAN TUAN DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021300,000543599.240121.080746.UNG HO MS 2021.014 GIA DINH ONG AN
1/24/2021300,000575365.240121.074317.Ms 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021300,000024976.240121.073853.ms2021 014
1/24/2021300,000166960.240121.072704.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2021 014 GD ong An Ha Tinh
1/24/2021300,000000229.240121.072017.CK nhanh - Chuyen tien ung ho be Tran Trong Hieu MS 2021.016
1/24/2021300,000566267.240121.070852.ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021300,000564127.240121.070048.Ung ho MS 2021.022 (be Tran Nhat Anh)
1/24/2021300,000143142.240121.063224.MoMoT01698344252T9121901917T970436TUng ho MS 2021014 gia dinh ong An
1/24/2021300,000IBVCB.957417890.Giup MS2021 021 chi Nguyen Thi Thanh Thuy.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/24/2021300,000064736.240121.052449.MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025373271471
1/24/2021300,000MBVCB.957403410.Ung Ho MS 2021.014(gia dinh ong an).CT tu 0491000161667 NGUYEN TAT SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021300,000059033.240121.030311.Ung ho MS2021.14 FT21025364202466
1/24/2021300,000056943.240121.022534.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025221582770
1/24/2021300,000657519.240121.014911.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 2021014 ung ho gia dinh ong An
1/24/2021300,000049553.240121.005858.Ung ho MS2021.014 gia dinh ong An FT21025600003707
1/24/2021300,000048951.240121.005405.MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025808078559
1/24/2021300,000048564.240121.005047.MS 2021.014 FT21025005340824
1/24/2021300,000045225.240121.002720.Ung ho MS. 2021.014 FT21025655534221
1/24/2021300,000040852.240121.000407.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025210074850
1/24/2021350,000MBVCB.957823204.Ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An).CT tu 0911000020249 NGUYEN THUY BAO CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021400,000020020.230121.224323.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025811553836
1/24/2021400,000457120.240121.180458.Ung ho MS2021.014 gia dinh ong An. Chau chuc ong ba manh khoe FT21025969617317
1/24/2021400,000MBVCB.957384297.LE THI THU THUY chuyen tien.CT tu 0171003482594 LE THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021500,000039108.230121.235452.MS 2021.014 FT21025057820730
1/24/2021500,000503254.230121.235306.Ung ho MS2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021500,000038428.230121.235115.Ung ho MS 2021.014 Gia dinh ong An FT21025742102510
1/24/2021500,000171969.230121.234638.Ung ho MS 2021014 gia dinh ong An
1/24/2021500,000MBVCB.957356792.NGUYEN TRAN VIET AN chuyen tien nho bao vietnamnet ung ho gia dinh ong An.CT tu 0111000242701 NGUYEN TRAN VIET AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021500,000035661.230121.233754.MS 2021.014 ung ho gia dinh ong An FT21025925538245
1/24/2021500,000035453.230121.233701.Ung ho Ms2021.014 gia dinh ong An FT21025985474988
1/24/2021500,000033681.230121.232935.Ung ho MS 2021.014 gd ong An FT21025440278531
1/24/2021500,000031001.230121.231906.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong an FT21025742090509
1/24/2021500,000205182.230121.230444.Ung ho ms 2021 014
1/24/2021500,000023761.230121.225351.MS 2021.014 FT21025020059128
1/24/2021500,000656362.230121.223853.Ung ho MS 2021.014
1/24/2021500,000MBVCB.957319544.ms 2021.014 .CT tu 1013583229 HOANG TIEN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021500,000017549.230121.223707.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025640711312
1/24/2021500,000328821.240121.220732.MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021500,000MBVCB.958405201.ung ho?MS 2021.014?(gd ong An).CT tu 0021000473620 NGUYEN THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021500,000MBVCB.958384912.MS 2021.014 ung ho gia dinh ong ba Nguyen Hong An - Vo Thi Thuy.CT tu 0611001955685 TRINH THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021500,000777721.240121.212431.Ung ho MS 2021.022 (be Tran Nhat Anh)
1/24/2021500,000MBVCB.958251181.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0421000506603 NGUYEN HUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021500,000929369.240121.192705.Ung ho MS 2021 020 Nhu Y Diem Phuc- Ma GD:929369. So TK dich:....3148. Ma NH dich:970436
1/24/2021500,000929366.240121.192604.Ung ho MS 2021 021 gia dinh chi Thuy- Ma GD:929366. So TK dich:....3148. Ma NH dich:970436
1/24/2021500,000866694.240121.192746.MS 2021.014
1/24/2021500,000929364.240121.192502.Ung ho MS 2021 022 be Tran Nhat Anh- Ma GD:929364. So TK dich:....3148. Ma NH dich:970436
1/24/2021500,000170207.240121.185843.UNG HO MS 2021.014 (GIA DINH ONG AN)
1/24/2021500,000472908.240121.182924.Nguyen viet sinh ck ung ho 2 bac o huong khe ha tinh FT21025518991620
1/24/2021500,000239980.240121.180233.Ung ho MS 2021.014
1/24/2021500,000431734.240121.173029.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0011002643148 - BAO VIETNAMNET FT21025342070485
1/24/2021500,000IBVCB.958093732.MS 2021 022 uh be Tran Nhat Anh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/24/2021500,000874364.240121.172755.UNG HO MS 2021.014 gia dinh ONG AN
1/24/2021500,000263375.240121.163118.BAC LE VAN VAN UH CHAU TRAN NHAT ANH MS 2021 022
1/24/2021500,000386767.240121.162942.JVB VN - ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025523337708
1/24/2021500,000535180.240121.160712.MS 2021.014 (GIA DINH ONG AN)-240121-16:07:08 535180
1/24/2021500,000143844.240121.153240.Ung ho hoan canh MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021500,000818404.240121.153108.MS 2021.14
1/24/2021500,000334701.240121.151455.Ung ho MS 2021. 014 gia dinh ong An FT21025304191820
1/24/2021500,000MBVCB.957920142.Ung ho ms 2021 014 gia dinh ong An.CT tu 0011004212571 NGU THI BICH HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021500,000683101.240121.144706.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021500,000316343.240121.144548.MS 2021.014 UNG HO GIA DINH ONG AN FT21025690106003
1/24/2021500,000486107.240121.143833.MS2021 014
1/24/2021500,000524351.240121.143639.TRAN PHUON HANH CHUYEN KHOAN UNG HO GIA DINH ONG AN HA TINH-240121-14:36:08 524351
1/24/2021500,000283176.240121.143012.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021500,000298807.240121.141638.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025304073102
1/24/2021500,000292111.240121.140511.MS 2021 014 Gia dinh ong An ba Thuy FT21025304026518
1/24/2021500,000704513.240121.140217.Ung ho MS 2021.014( gd ong an)
1/24/2021500,000MBVCB.957846213.ung ho qua bao vietnam net ms 2021.014 ( gia dinh ong an ).CT tu 0561000521252 TRAN BAO QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021500,000MBVCB.957828114.Ms 2021.014 ( gd ong An) .CT tu 0021000278303 NGUYEN THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021500,000269136.240121.132425.Ung ho ms 2021 014 FT21025983394484
1/24/2021500,000MBVCB.957807645.Ung ho MS 2021.014 (Gia dinh ong An).CT tu 0071000937062 DANG THI NGOC MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021500,000MBVCB.957801288.LAI THI LOI chuyen tien ung ho gia dinh ong an(huong giang huong khe ha tinh.CT tu 0071001118419 LAI THI LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021500,000230443.240121.130334.Ung ho gia dinh ong An ms 2021014
1/24/2021500,000249038.240121.124851.Ung ho MS 2021.014 FT21025955237045
1/24/2021500,000MBVCB.957774043.Ung ho MS 2021 014 gia dinh Ong An.CT tu 0021000271539 LE THANH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021500,000236632.240121.122754.Ung ho MS 2021.014 , gia dinh ong An FT21025436963415
1/24/2021500,000235483.240121.122555.MS 2021.014 ung ho gia dinh ong An FT21025366099261
1/24/2021500,000MBVCB.957751853.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0371000479835 NGUYEN VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021500,000252291.240121.120335.ung ho ma so 2021.014
1/24/2021500,000722013.240121.120021.ung ho MS.2021.014 .gd ong An
1/24/2021500,000719077.240121.115429.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021500,000216304.240121.115422.MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025392460003
1/24/2021500,000MBVCB.957638645.MS 2021.014 ung ho gia dinh ong An.CT tu 0451000235166 TRAN PHUC MANH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021500,000MBVCB.957624373.MS 2021.022 ( Be TRAN NHAT ANH).CT tu 0231000640612 LE XUAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021500,000MBVCB.957600180.Ung ho MS 2021.014( gia dinh ong An).CT tu 0561000620698 DINH THI VUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021500,000198295.240121.094345.Ung ho Gia dinh ong An
1/24/2021500,000155880.240121.093755.MoMoT01273995131T9124217132T970436Tung ho ms 2021 020 Nhu Y Diem Phuc
1/24/2021500,000127710.240121.093519.Uh Gd ong An Ms 2021.014 FT21025326603648
1/24/2021500,000155574.240121.093507.MoMoT01273995131T9124215289T970436Tung ho ms 2021 021 gia dinh chi Thuy
1/24/2021500,000193987.240121.091628.Ung ho MS 2021014 gia dinh bac Nguyen Hong An
1/24/2021500,000115080.240121.091217.Ung ho MS 2021.014 - gia dinh ong An FT21025736988236
1/24/2021500,000MBVCB.957536722.ung ho ong Nguyen Hong An.CT tu 0621000399145 NGUYEN VIEN THIEN CHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021500,000102690.240121.084740.MS 2021.014 Gia ding ong An FT21025018129382
1/24/2021500,000552424.240121.082053.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/24/2021500,000MBVCB.957440408.Ung ho MS 2021.018 gia dinh anh The.CT tu 0041000568098 NGUYEN KIM PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021500,000478327.240121.065536.UNG HO MS : 2021.022 ( BE TRAN NHAT ANH)-240121-06:56:01 478327
1/24/2021500,000529124.240121.062336.Vo Cong Tai ung ho MS 2021.014 Gia dinh Hong An
1/24/2021500,000MBVCB.957424795.ung ho MS 2021.022 be tran nhat anh.CT tu 0181003373485 LE NGOC UNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021500,000526424.240121.052722.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/24/2021500,000MBVCB.957417162.MS 2021.014?(gia dinh ong An).CT tu 0541000338229 NGUYEN HOANG VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021500,000285831.240121.051223.ung ho MS 2021 .014 gia dinh ong An
1/24/2021500,000MBVCB.957416078.MS 2021.021 (gia dinh chi Thuy).CT tu 0541000338229 NGUYEN HOANG VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021500,000027631.240121.044307.Ung Ho MS 2021 014 Gia Dinh Ong An
1/24/2021500,000140863.240121.034455.MoMoT01692862682T9121073790T970436TMS 2021 014 Gia Dinh Ong An
1/24/2021500,000519605.240121.031733.ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An)
1/24/2021500,000MBVCB.957395113.Ung ho ms 2021.014( gia dinh ong an ) .CT tu 0551000270407 DANG THI HAI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021500,000281045.240121.004726.Ung ho MS 2021.14 (gia dinh ong An)
1/24/2021500,000174512.240121.003953.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/2021500,000044914.240121.002520.Ung ho MS 2021.014 FT21025205003090
1/24/2021500,000MBVCB.957369302.Ung ho Ms 2021.014 (gia dinh ong an).CT tu 1015726472 VU HUYEN DIU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/2021700,000289342.240121.140035.Ung ho MS 2021.014 FT21025019273311
1/24/2021800,000145096.240121.100323.Ung ho truong hop ms2021.014 FT21025603027210
1/24/20211,000,000MBVCB.957333463.Ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An ) .CT tu 0441000717158 DINH THI PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/20211,000,000561920.230121.223357.Ung ho MS 2021.021
1/24/20211,000,000MBVCB.958395721.Ung Ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An) .CT tu 0711000285547 NHU THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/20211,000,000073737.240121.200902.Ung ho MS 2021.014
1/24/20211,000,000MBVCB.958181364.Ung ho MS 2014-014 gd ong An.CT tu 0481000779988 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/20211,000,000929552.240121.064204.e Dat uh gia dinh bac An
1/24/20211,000,000226716.240121.171503.ung ho MS 2021014 gia dinh ong An
1/24/20211,000,000MBVCB.957811330.UNG HO MS 2021.022 ( be Tran Nhat Anh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/24/20211,000,000890875.240121.011312.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/24/20211,000,000745115.240121.125240.MS2021.014 gia dinh chu An
1/24/20211,000,000232079.240121.124441.ung ho ms 2021.014 ong Ng Hong An
1/24/20211,000,000227507.240121.124356.ung ho MS 2021014 gia dinh ong an ha tinh
1/24/20211,000,000172511.240121.104544.Pika Mira ung ho MS 2021.022 Be Tran Nhat Anh FT21025365818606
1/24/20211,000,000294675.240121.095107.tang tien ho tro gia dinh ong An
1/24/20211,000,000099401.240121.084019.MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025521793866
1/24/20211,000,000081166.240121.074702.MS 2021.014 Ung ho gd chu An FT21025520869630
1/24/20211,000,000073838.240121.071330.Ms 2021.014 gia dinh ong an FT21025809393045
1/24/20211,000,000047700.240121.004417.Ms 2021 014 gd ong an FT21025600953496
1/24/20213,000,000MBVCB.957367544.Gia dinh ong An.CT tu 0071001044661 NGUYEN XUAN HUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/20211,000IBVCB.959333193.gsd.CT tu 1015855985 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/20211,000IBVCB.958714873.g.CT tu 1017649657 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/20216,224995664.250121.032913.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/25/20218,612340303.250121.210239.ung ho MS 2021014 gia dinh ong An
1/25/202120,000977679.240121.235316.Ung ho gia dinh ong An. Ms 2021.014
1/25/202125,000IBPS/SE:01310001.DD:250121.SH:10018682.BO:NGUYEN THI THANH LAM.CON LA SINH VIEN CHUA CO TIEN NHIEU NEN XIN DANH MOT BUA AN DE GIUP DO BAC A. MONG GIA DINH BAC SE DO KHO KHAN HON
1/25/202125,000987105.250121.005556.NGUYEN THI LAN chuyen tien ung ho ms2021 014 gia dinh ong An
1/25/202150,000645175.240121.235346.Ung ho MS 2021.018 gia dinh anh The FT21025034460695
1/25/202150,000643101.240121.234312.Ung ho MS 2021.022 be Tran Nhat Anh FT21025604594580
1/25/202150,000642938.240121.234225.MS 2021.014 ung ho gia dinh ong An FT21025691005014
1/25/202150,000641064.240121.233327.MS 2021.014 gia dinh ong an FT21025502144390
1/25/202150,000640830.240121.233225.MS 2021.014 ung ho gia dinh ong An FT21025359886426
1/25/202150,000465557.240121.233010.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/25/202150,000637198.240121.231720.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An FT21025970687526
1/25/202150,000813918.240121.231559.ung ho ms2021.014 ( gia dinh ong An )
1/25/202150,000966560.240121.230558.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/25/202150,000107599.240121.225653.Vietcombank 0011002643148 ung ho gia dinh ong An
1/25/202150,000MBVCB.958438979.Ung ho MS 2021.014.CT tu 0961000017395 DINH MANH HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/202150,000630228.240121.225234.UNG HO MS 2021.014 FT21025806220344
1/25/202150,000502483.240121.225052.MS 2021.014
1/25/202150,000623968.240121.223517.E xin gui gia dinh ong An FT21025519800001
1/25/202150,000516555.250121.214716.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong AN FT21026538305762
1/25/202150,000640351.250121.201354.MS 2021.023.Hung.hoai.duc
1/25/202150,000441784.250121.201138.MS 2021.014 gia dinh ong an FT21025535204240
1/25/202150,000600101.250121.191821.MS 2021.014
1/25/202150,000MBVCB.959660983.MS 2021 016 be Tran Trong Hieu.CT tu 0011001409914 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/25/202150,000IBVCB.959657599.Giup ma so 2021 023 be Tho Van Minh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/25/202150,000MBVCB.959651804.MS 2021 018 gia dinh anh The.CT tu 0011001409914 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/25/202150,000MBVCB.959645662.MS 2021 019 me con chi Hue.CT tu 0011001409914 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/25/202150,000MBVCB.959634327.MS 2021 004 em Tran Khanh Vy.CT tu 0011001409914 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/25/202150,000MBVCB.959628774.Ung ho MS 2021.014 ( gd ong An ).CT tu 1014036956 BUI HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/202150,000MBVCB.959626224.MS 2021 011 Be Nguyen Gia Quyen.CT tu 0011001409914 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/25/202150,000MBVCB.959618560.MS 2021 020 Nhu Y Diem Phuc.CT tu 0011001409914 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/25/202150,000MBVCB.959608307.MS 2021 002 em Hoang Thi HuyenTrang .CT tu 0011001409914 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/25/202150,000MBVCB.959602810.MS 2021 005 em Trieu Thi Nguyen.CT tu 0011001409914 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/25/202150,000MBVCB.959595256.MS 2021 010 em Mai Thi Phuong.CT tu 0011001409914 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/25/202150,000MBVCB.959583178.MS 2021 012 be Nguyen Duy Anh.CT tu 0011001409914 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/25/202150,000584128.250121.155757.MS 2021.014 (ung ho gia dinh ong An - Ha Tinh)
1/25/202150,000721826.250121.135732.chuc gia ong Nguyen Hong An va ba Vo Thi Thuy vuot qua noi dau va tiep tuc song khoe manh
1/25/202150,000617995.250121.121322.ung ho MS 2021.014
1/25/202150,000MBVCB.959075296.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0451000384945 NGUYEN THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/202150,000930697.250121.115702.MS 2021.023.Be Tho Van Minh. FT21025469337835
1/25/202150,000911825.250121.114006.Ms 2021.014 gia dinh ong An FT21025723030155
1/25/202150,000SHGD:10021603.DD:210125.BO:VO THI LE THUY.Remark:Ung ho MS 2021.014 gd ong An
1/25/202150,000SHGD:10019952.DD:210125.BO:DO NGOC DIEP.Remark:Ung ho gia dinh ong An MS2021.014
1/25/202150,000SHGD:10017645.DD:210125.BO:LUONG HOANG PHUC.Remark:Chuc may man
1/25/202150,000SHGD:10017290.DD:210125.BO:HO THI LAN OANH.Remark:MS2021. 014 gia dinh ong An
1/25/202150,000793707.250121.092138.Ung Ho MS 2012.014 Gia Dinh Ong An
1/25/202150,000152350.250121.085518.ung ho ms 2021 014 gia dinh ong An
1/25/202150,000147026.250121.085201.ms2021 014 ung ho ong An
1/25/202150,000345826.250121.085102.ms 2021.023
1/25/202150,000MBVCB.958644933.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.023 (be Tho Van Minh).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/202150,000MBVCB.958643875.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.022 (be Tran Nhat Anh).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/202150,000MBVCB.958642383.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.021 (gia dinh chi Thuy).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/202150,000MBVCB.958615173.ung ho gd ong An.CT tu 0491000091714 NGUYEN VAN TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/202150,000MBVCB.958574770.MS 2021.014 gia dinh ong An. luc nay e chuyen 200k co noi dung la nguyen thi ngoc ck, do voi nen e quen mat.mong bao gui den gd ong.CT tu 0121000711116 NGUYEN THI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/202150,000254171.250121.070730.MS 2021.014 gia dinh ong An
1/25/202150,000MBVCB.958521334.LE VAN LUAT chuyen tien ung ho Ms2021.023 (be tho van minh).CT tu 0401001398856 LE VAN LUAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/202150,000208830.250121.032134.Ung ho MS 2021.014, Gia dinh ong An
1/25/202150,000110573.250121.011207.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2014014 gia dinh ong An
1/25/202150,000653958.250121.005929.MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025005376069
1/25/202180,000SHGD:10020100.DD:210125.BO:LE THI NHAI.Remark:Ms 2021.014 gia dinh ong An
1/25/2021100,000207904.240121.235409.ung ho gia dinh ong An MS 2021.014
1/25/2021100,000645092.240121.235319.Ung ho ong an FT21025520099819
1/25/2021100,000109219.240121.234512.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2021 014 gia dinh ong An
1/25/2021100,000109185.240121.234347.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2021 014 gia dinh ong an
1/25/2021100,000MBVCB.958460178.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0821000123467 NGUYEN CAO VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021100,000640290.240121.233001.Ung ho MS 2021.014 Gia dinh ong An FT21025008902667
1/25/2021100,000971890.240121.232600..
1/25/2021100,000328229.240121.232046.Ung ho MS2021014 GD ong An
1/25/2021100,000638059.240121.232044.Ung ho ms2021 014 gia dinh ong An Mong dieu ky dieu se den voi gia dinh Chuc gia dinh that nhieu suc khoe FT21025502102045
1/25/2021100,000052285.240121.231614.Ung ho MS 2021 014
1/25/2021100,000636594.240121.231454.Ung ho MS 2021.014 FT21025957372123
1/25/2021100,000330678.240121.231115.ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/25/2021100,000020097042301242310492021b91b967778.54695.231104.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/25/2021100,000046931.240121.230311.MS 2021 014 Gia dinh ong An xom 2 xa Huong Giang Huong Khe Ha Tinh DT 0356877835
1/25/2021100,000633350.240121.230309.Ung ho gd ong An - MS 2021.014 FT21025604440007
1/25/2021100,000MBVCB.958443176.Ung ho MS 2021.014 Gia dinh ong An.CT tu 0301000361252 NGUYEN HA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021100,000045733.240121.230012.mong 2 cu co gang vuot qua
1/25/2021100,000MBVCB.958439802.Ung ho ma so 2021.014 gia dinh ong An.CT tu 0531002582893 NGUYEN THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021100,000MBVCB.958438381.DO TO UYEN chuyen tien.CT tu 1015652266 DO TO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021100,000457463.240121.224940.Ung ho MS 2021 014 Gia Dinh Ong An
1/25/2021100,000039186.240121.224504.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/25/2021100,000627334.240121.224403.MS 2021.014 gia dinh ong an FT21025034205473
1/25/2021100,000626742.240121.224231.MS 2012 014 gia dinh ong An FT21025524625364
1/25/2021100,000324548.240121.224106.MS 2021 014 gia dinh ong An
1/25/2021100,000999152.240121.223754.MS 2021.014 gia dinh ong An
1/25/2021100,000019799.240121.223706.ZP5V3D76BM95 210124000172082 Ung ho ms 2021.014
1/25/2021100,000624688.240121.223705.Ung ho MS 2021.014 FT21025970532040
1/25/2021100,000808452.240121.223628.MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/25/2021100,000623610.240121.223426.ung ho MS 2021.014 FT21025020089649
1/25/2021100,000621413.240121.222902.Ung ho gd ong nguyen hong an va ba vo thi thuy FT21025718009860
1/25/2021100,000620492.240121.222658.MS 2021.014 FT21025604301962
1/25/2021100,000779757.240121.222652.MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/25/2021100,000668978.250121.221714.UNG HO MS 2021.014 GIA DINH ONG AN
1/25/2021100,000529045.250121.220735.MS 2021.014 gia dinh ong An FT21026091607427
1/25/2021100,000409609.250121.220358.MS 2021 023 Be Tho Van Minh
1/25/2021100,000525979.250121.220223.Gui be Tho Van Minh FT21026298355388
1/25/2021100,000MBVCB.960311537.MS.2021.023 Tho Van Minh .CT tu 0251002682414 VO HAI DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021100,000415708.250121.214308.Ung ho MS 2021.014
1/25/2021100,000755285.250121.213400.UNG HO MS 2021.014 GIA DINH ONG AN-250121-21:34:10 755285
1/25/2021100,000503219.250121.212742.UH gia dinh ong AN FT21026044746080
1/25/2021100,000264157.250121.211859.Chuyen tien ung ho MS 2021.023 Be Tho Van Minh
1/25/2021100,000IBVCB.960253587.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.023 (Be Tho Van Minh). (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021100,000491883.250121.211230.MS 2021.014 ung ho gia dinh ong An FT21026535433660
1/25/2021100,000MBVCB.960227653.ung ho ms 2021 021 gia dinh chi thuy.CT tu 0181003460587 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/25/2021100,000MBVCB.960225702.ung ho ms 2021 023 be tho van minh.CT tu 0181003460587 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/25/2021100,000577499.250121.204952.MS 2021014gia dinh ong An
1/25/2021100,000112378.250121.204939.Gd duong long 10A minh khai tp.vinh ung ho
1/25/2021100,000465431.250121.203941.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong an FT21026071100400
1/25/2021100,000MBVCB.960151212.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.023 be THO VAN MINH.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021100,000MBVCB.960148452.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.022 be TRAN NHAT ANH.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021100,000188489.250121.195856.ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/25/2021100,000735784.250121.192227.UNG HO MS 2021.023 BE THO VAN MINH-250121-19:23:06 735784
1/25/2021100,000MBVCB.960036316.Ung ho MS 2021.014(gia dinh ong an).CT tu 0591000350394 TRAN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021100,000387819.250121.190944.Ung ho ms2021.014 gia dinh ong An FT21025455507030
1/25/2021100,000100967.250121.185430.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho 2021 014 Gd ong An
1/25/2021100,000554070.250121.185221.Ung ho gia dinh ong an
1/25/2021100,000187943.250121.184525.MS 2021.014(gia dinh ong An)
1/25/2021100,000103424.250121.183536.Chuyen tien ung ho gia dinh bac An
1/25/2021100,000382042.250121.182709.MS 2021.023 UNG HO BE THO VAN MINH
1/25/2021100,000MBVCB.959940402.Ung ho MS2021.023( be Tho Van Minh).CT tu 0721000660598 TO THI BICH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021100,000MBVCB.959916354.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 1014146939 NGO MINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021100,000291741.250121.172251.Ung ho MS 2021.014 FT21025064210563
1/25/2021100,000012632.250121.172050.MS 2021.014 Gia dinh ong An
1/25/2021100,000BUI NGUYEN MINH TRANG UNG HO MS.2021-022 BE TRAN NHAT ANH
1/25/2021100,000IBVCB.959737411.MS 2021.023 (Be Tho Van Minh).CT tu 0371000408750 NGUYEN THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021100,000IBVCB.959733296.MS 2021.014 (GIA DINH ONG AN).CT tu 0371000408750 NGUYEN THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021100,000IBVCB.959714435.MS 2021.014.CT tu 0331000461722 NGUYEN DUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021100,000MBVCB.959658611.MS 2021.014 Ung ho gia dinh ong An.CT tu 0591000318222 NGUYEN PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021100,000MBVCB.959572687.MS 2021 023 be Tho Van Minh.CT tu 0011001409914 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/25/2021100,000206822.250121.160947.Ms 2021.014 ung ho gd ong An FT21025470183141
1/25/2021100,000MBVCB.959564995.MS 2021 022 be Tran Nhat Anh.CT tu 0011001409914 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/25/2021100,000202572.250121.160621.Ung ho ms 2021.014 gia dinh ong an FT21025667440249
1/25/2021100,000415877.250121.155950.Ms 2021 014 gia dinh ong an
1/25/2021100,000434931.250121.155752.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/25/2021100,000179834.250121.154848.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025948823674
1/25/2021100,000IBVCB.959513998.MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021100,000IBVCB.959510178.MS 2021.021 (gia dinh chi Thuy).CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021100,000422636.250121.154430.ung ho MS 2021.014(gia dinh ong An)
1/25/2021100,000IBVCB.959506102.MS 2020.327 (co Tran Thi Ha).CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021100,000169549.250121.154056.MS 2021.014- gia dinh ong An FT21025454830761
1/25/2021100,000IBVCB.959495814.2020.328 (2 be Minh Phi-Nhu Y).CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021100,000IBVCB.959489916.MS 2021.015 (be Le Thi Thuy Linh).CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021100,000IBVCB.959487474.MS 2021.016 (be Tran Trong Hieu).CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021100,000IBVCB.959484754. MS 2021.017 (chu Ma Tai Hinh).CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021100,000485444.250121.153403.ung ho MS 2021014 gia dinh ong An
1/25/2021100,000IBVCB.959477912.MS 2021.013 (gia dinh ong Ngo Trong Tuan).CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021100,000IBVCB.959472937.MS 2021.018 (gia dinh anh The).CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021100,000IBVCB.959468590.MS 2021.019 (me con chi Hue).CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021100,000IBVCB.959462854.MS 2021.023 (Be Tho Van Minh).CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021100,000MBVCB.959461716.Ung ho MS 2021.014 Gia dinh ong An.CT tu 0071001267410 NGUYEN TRAN TRUNG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021100,000IBVCB.959451291.MS 2021.020 (Nhu Y- Diem Phuc).CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021100,000IBVCB.959439957.ung ho MS 2021.023 (Be Tho Van Minh).CT tu 0181000659251 NGUYEN DINH LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021100,000134547.250121.151411.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025304127101
1/25/2021100,000340177.250121.151227.MoMoT01284240498T9147062948T970436TMS2021014 gia dinh ong an
1/25/2021100,000SHGD:10037127.DD:210125.BO:NGUYEN THANH XUAN.Remark:MS 2021.014 GIA DINH ONG AN
1/25/2021100,000MBVCB.959393021.Ung ho MS2021.014 Gia dinh ong An.CT tu 1014440025 NGUYEN VIET LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021100,000464334.250121.143752.ung ho be tho van minh
1/25/2021100,000090165.250121.143718.Ung ho ms 2021.014 FT21025602757734
1/25/2021100,000293834.250121.143219.ung ho MS 2021.014(gia dinh ong An)
1/25/2021100,000084023.250121.143159.MS 2021.014 FT21025064201786
1/25/2021100,000712328.250121.134939.ung ho MS 2021.023 be Tho Van Minh
1/25/2021100,000MBVCB.959238972.Ung ho MS 2021.014 (gd ong An).CT tu 0011004292020 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021100,000301716.250121.132929.UNG HO MS2021.014 GD ONG AN
1/25/2021100,000438579.250121.131740.MS 2021014
1/25/2021100,000678186.250121.131644.Ung ho 2021.014 Gia dinh ong An
1/25/2021100,000981647.250121.125037.Ung ho ms 2021.014 gia dinh ong An FT21025814754269
1/25/2021100,000975432.250121.124339.Ung ho MS 2021.014 FT21025639594253
1/25/2021100,000635728.250121.123040.ung ho Ms 2021.014 gd ong An
1/25/2021100,000MBVCB.959100007.ung ho ms 2021.014 gia dinh ong an.CT tu 0031000184384 NGUYEN THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021100,000928556.250121.115506.Gia dinh ong An manh khoe a FT21025510776461
1/25/2021100,000226626.250121.114013.ms 2021.023
1/25/2021100,000907032.250121.113559.Ung ho MS 2021.014. Gia dinh ong An FT21025814478969
1/25/2021100,000157642.250121.112335.Ung ho MS 2021.014 cho gia dinh ong An
1/25/2021100,000889185.250121.112024.MS 2021.014 Ung ho gia dinh ong An FT21025278408430
1/25/2021100,000421188.250121.111325.MS 2021 014 gia dinh ong An
1/25/2021100,000398666.250121.110346.ung ho MS 2021014 gia dinh ong An
1/25/2021100,000SHGD:10023123.DD:210125.BO:LUONG THI NGOC QUYNH.Remark:MS 2021.014 gia dinh ong An
1/25/2021100,000160693.250121.104754.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/25/2021100,000849099.250121.104651.MS 2021 014 gia dinh ong An FT21025027984005
1/25/2021100,000032108.250121.104600.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2021 014 gia dinh ong An
1/25/2021100,000MBVCB.958911147.TUNG NGUYEN GIUP MS 2021.023.CT tu 0831000023183 NGUYEN VAN MINH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021100,000SHGD:10022232.DD:210125.BO:BUI THI NGOC.Remark:Ung ho ms 2021.014 gia dinh bac an
1/25/2021100,000SHGD:10020884.DD:210125.BO:NGUYEN THI NGOC LINH.Remark:Ung ho MS 2021.014
1/25/2021100,000MBVCB.958896461.NGUYEN THI HOAI chuyen tien ung ho MS 2021.014 ( gia dinh o An ).CT tu 0341000667556 NGUYEN THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021100,000344653.250121.103723.MS 2021 014 gia dinh ong An
1/25/2021100,000928632.250121.103712.ung ho ms 2021 014 gdinh ong An
1/25/2021100,000SHGD:10020363.DD:210125.BO:PHAM KIM CHI.Remark:Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/25/2021100,000342254.250121.103350.MS 2021 014 gia dinh ong An
1/25/2021100,000SHGD:10027410.DD:210125.BO:PHAM NGUYEN DIEU ANH.Remark:Ung ho MS 2021.014
1/25/2021100,000834278.250121.103111.MS 2021.014
1/25/2021100,000SHGD:10023733.DD:210125.BO:DANG THI DUNG.Remark:Ms 2021 014
1/25/2021100,000826203.250121.102731.Ung ho Ms 2021.023 Be Tho Van Minh FT21025341928908
1/25/2021100,000SHGD:10022150.DD:210125.BO:NGUYEN HOANG ANH TUAN.Remark:MS 2021.14
1/25/2021100,000SHGD:10022291.DD:210125.BO:NGUYEN TAN VU.Remark:Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/25/2021100,000309084.250121.101930.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/25/2021100,000130920.250121.101834.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/25/2021100,000463687.250121.101502.ung ho MS 2021.014 gia dinh ong an
1/25/2021100,000SHGD:10017712.DD:210125.BO:VU THIEN DINH.Remark:Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong an
1/25/2021100,000123502.250121.101127.Ung ho MS 2021.021 (gia dinh chi Thuy)
1/25/2021100,000378560.250121.100559.Ung ho MS 2021014 gia dinh ong An
1/25/2021100,000Sender:79334001.DD:250121.SHGD:10002993.BO:PHAM CAM NHUNG3726155.UNG HO MS2021.014 ( GIA DINH ONG AN) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
1/25/2021100,000Sender:79334001.DD:250121.SHGD:10001950.BO:HA YEN NHI2924188.MS 2021.014 ( GIA DINH ONG AN) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
1/25/2021100,000IBVCB.958811451.NGUYEN THI HONG HAI ung ho MS2021023(be THO VAN MINH).CT tu 0541000293177 NGUYEN THI HONG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021100,000273091.250121.100142.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/25/2021100,000443255.250121.100053.Chuyen tien ung ho MS 2021.014 gia dinh ong an
1/25/2021100,000795796.250121.100044.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An FT21025656020087
1/25/2021100,000003753.250121.095807.ZP5V3E4VQ6R3 210125000043994 MS 2021.014 gia dinh ong An
1/25/2021100,000079715.250121.095033.IBFT MS 2021.014
1/25/2021100,000773462.250121.094018.MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025058242112
1/25/2021100,000SHGD:10000187.DD:210125.BO:NGUYEN TRUNG DUC.Remark:[2100000010931900]UNG HO MS 2021.014 (GIA DINH ONG AN)
1/25/2021100,000764873.250121.093211.MS 2021014 gia dinh ong An FT21025904608860
1/25/2021100,000389859.250121.092342.Ung ho MS 2021.014 , gia dinh ong an
1/25/2021100,000379381.250121.091600.ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/25/2021100,000747583.250121.091540.Ng thi phi loan ung ho ms 2021.023 FT21025533066301
1/25/2021100,000SHGD:10002326.DD:210125.BO:TRAN THAI PHUONG LINH.Remark:ung ho MS 2021.014
1/25/2021100,000358012.250121.090307.ung ho MS 2021 014
1/25/2021100,000SHGD:10006295.DD:210125.BO:NGUYEN THI BICH NGOC.Remark:IB MS 2021.014 (GIA DINH ONG AN)
1/25/2021100,000SHGD:10006313.DD:210125.BO:PHAM THI PHUONG.Remark:MS 2021.014 gia dinh ong An
1/25/2021100,000734484.250121.090105.Ung ho Ms 2021.014 FT21025131715304
1/25/2021100,000SHGD:10000717.DD:210125.BO:LE THI THU TRAM.Remark:UNG HO MS 2021014 GIA DINH ONG AN
1/25/2021100,000SHGD:10002860.DD:210125.BO:TRAN QUYNH NHU.Remark:IB UNG HO MS 2021.14 (GIA DINH ONG AN)
1/25/2021100,000MBVCB.958679285.Ung ho MS2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0331000484172 NGUYEN THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021100,000SHGD:10000095.DD:210125.BO:LE THIEN DAI.Remark:UNG HO MS 2021.014 GIA DINH ONG AN
1/25/2021100,000405091.250121.084725.LAN PHUONG UNG HO MS 2021.023 (BE THO VAN MINH)
1/25/2021100,000048027.250121.083039.Vinh Nam ung ho ms 2021 023 be Tho Van Minh
1/25/2021100,000MBVCB.958625693.MS 2021.023.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021100,000030554.250121.081648.MS 2021.014 gia dinh ong An
1/25/2021100,000438216.250121.075102.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 ung ho MS 2021014 gia dinh ong An
1/25/2021100,000687547.250121.074421.Ung ho Ms2021.014 gia dinh ong An FT21025599543796
1/25/2021100,000686221.250121.074011.Ung ho MS 2021014 gia dinh ong An FT21025577970863
1/25/2021100,000MBVCB.958560454.MS 2021.014( ung ho gd ong An) .CT tu 0491000081357 PHAM THAO VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021100,000021587.250121.071604.MS 2021 014 gia dinh ong An
1/25/2021100,000587081.250121.071245.UNG HO MS 2021.023 BE THO VAN MINH-250121-07:12:31 587081
1/25/2021100,000004291.250121.065516.Vietcombank 0011002643148 MS 2021014 gia dinh ong An
1/25/2021100,000957417.250121.065137.Gia dinh Lymiukico ung ho be Tho Van Minh MS 2021 023
1/25/2021100,000673813.250121.064330.MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025941375676
1/25/2021100,000217527.250121.063914.MS 2021.014 gia dinh ong An
1/25/2021100,000254848.250121.062058.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2021 023 be Tho Van Minh
1/25/2021100,000669156.250121.055419.Ung ho ma so 2021.23 Tho Van Minh FT21025029025421
1/25/2021100,000669081.250121.055321.Ms 0201023 Tho van minh FT21025535046600
1/25/2021100,000MBVCB.958520982.Ms 2021.14 ung ho gia dinh chu An chuc con chu vaf gia dinh manh khoe .CT tu 0351000853548 NGUYEN DUC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021100,000669034.250121.055225.MS 2021.014 Gia dinh ong An FT21025265561488
1/25/2021100,000MBVCB.958519621.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.023 (be Tho Van Minh)Vietnamnet 25/01/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021100,000667068.250121.050921.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025233444910
1/25/2021100,000MBVCB.958509399.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0931004203797 HO NGOC LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021100,000660844.250121.023129.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025263791002
1/25/2021100,000512833.250121.022620.ung ho MS 2021.014 gia dinh ong an
1/25/2021100,000019137.250121.020848.ung ho ms2021 014 gd ong an
1/25/2021100,000MBVCB.958498334. Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0011004450200 DINH THI THANH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021100,000657939.250121.014517.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025802006680
1/25/2021100,000657383.250121.013748.Ung ho MS 2021.014 Gia dinh ong An FT21025907214809
1/25/2021100,000MBVCB.958494589.NGUYEN THI THANH MAI chuyen tien ung bo gia dinh ong ba An.CT tu 0711000258919 NGUYEN THI THANH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021100,000656892.250121.013130.Ung ho MS 2021.014 Gia dinh ong An FT21025264692367
1/25/2021100,000655370.250121.011330.MS 2021.014 FT21025515426927
1/25/2021100,000655138.250121.011046.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An FT21025735294570
1/25/2021100,000654690.250121.010619.MS 2021.014 , gia dinh ong An FT21025005403851
1/25/2021100,000332605.250121.005152.ung ho ong An
1/25/2021100,000652914.250121.005032.ung ho MS 2021 014 gia dinh ong an FT21025706910791
1/25/2021100,000332577.250121.005003.ung ho ms 2021 014 gia dinh ong An
1/25/2021100,000652092.250121.004337.Ung ho 2021.ms14 FT21025735193140
1/25/2021100,000651933.250121.004227.Ung ho MS 2021 014 Gia dinh ong An FT21025713635013
1/25/2021100,000651598.250121.003950.Ung ho gia dinh ong an FT21025030769022
1/25/2021100,000650215.250121.002953.Ung ho ms 2021.014 gd o an FT21025005264503
1/25/2021100,000332223.250121.002248.ZPBV5V3E4VNI6T 210125000000863 Ms 2021.014
1/25/2021100,000208519.250121.001324.Vu Duy Hieu ung ho MS 2021.014
1/25/2021100,000980986.250121.001152.Ung Ho MS 2021.014 ( Gia Dinh Ong An )
1/25/2021100,000000129.250121.000137.MS 2021 014 ung ho gia dinh ong An
1/25/2021100,000MBVCB.958470867.Ung ho MS 2021.014.CT tu 0171003479123 DANG THI KIM KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021150,000329395.240121.233711.Ung ho MS 2021014
1/25/2021150,000MBVCB.959558606.Ms 2021 021 gia dinh chi Thuy.CT tu 0011001409914 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/25/2021150,000396229.250121.152034.Ung ho MS 2021.014 ( Gia dinh ong An)
1/25/2021150,000MBVCB.959216038.MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0351000968411 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021150,000736658.250121.090333.Ms2021014 gia dinh o an FT21025966695941
1/25/2021150,000MBVCB.958571333.Ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An ) .CT tu 0831000088897 NGO THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021150,000000474.250121.070843.ZP5V3E4VOJ6O 210125000017873 Ung ho ms 2021.022
1/25/2021150,000MBVCB.958524616.ung ho MS 2021.023.CT tu 0611001479390 PHAM THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021191,000291083.250121.103155.Ung ho ms 2021014
1/25/2021200,000MBVCB.958470472.Ung ho ms 2021.014 ( gia dinh ong An ).CT tu 0691000334816 BUI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021200,000063049.240121.235019.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/25/2021200,000MBVCB.958467531.Ung ho ms 2021.014 ( gia dinh ong an ).CT tu 0041000306910 LE QUANG SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021200,000643073.240121.234301.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025604593770
1/25/2021200,000642262.240121.233909.Ung ho ms 2021.014 gia dinh ong an FT21025440307673
1/25/2021200,000331377.240121.233805.Ung ho Ms 2021 014 gia dinh ong An
1/25/2021200,000580606.240121.233544.UNG HO MS 2021.014 (GIA DINH ONG AN)-240121-23:35:12 580606
1/25/2021200,000057154.240121.233036.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/25/2021200,000MBVCB.958458801.BUI THI TRANG ung ho ms 2021.014.CT tu 0611001926764 BUI THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021200,000639264.240121.232549.MS 2021.014 FT21025510120662
1/25/2021200,000MBVCB.958455816.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh bac An).CT tu 0711000296253 NGUYEN DUC CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021200,000636689.240121.231513.MS 2021.014 GIA DINH ONG AN FT21025739822074
1/25/2021200,000965497.240121.230221.Ung ho ms 2021.014 gia dinh ong An
1/25/2021200,000MBVCB.958443421.Gia dinh ong An .CT tu 0031000283626 CAO THI XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021200,000000773.240121.224502.2021.014 Ung ho gia dinh ong An
1/25/2021200,000MBVCB.958434205.MS 2021.014.CT tu 0081001158032 TRAN VO NGOC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021200,000956427.240121.223537.ung ho ms. 2021.014 (gia dinh ong An)
1/25/2021200,000MBVCB.958423686.Ung ho MS 2021.014 ung ho gia dinh ong An.CT tu 0511000471479 TRAN THI THU DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021200,000MBVCB.960340560.2021.014 gia dinh ong An.CT tu 0011004445722 BUI THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021200,000MBVCB.960299384.ct ung ho be Tho Van Minh Ms: 2021.023.CT tu 0371000499049 PHAM THUY TUYET HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021200,000MBVCB.960292817.ung ho?MS?2021023?Be Tho Van Minh.CT tu 0041000398472 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/25/2021200,000510460.250121.213812.MS 2021023 be Tho Van Minh FT21026770083631
1/25/2021200,000MBVCB.960271351.Ung ho Ms 2021.014( gia dinh ong An).CT tu 0031000378133 HOANG THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021200,000500159.250121.212329.ung ho gd ong an MS 2021.014 FT21026502154763
1/25/2021200,000262735.250121.211712.MS 2021.023 Be Tho Van Minh
1/25/2021200,000752691.250121.211434.UNG HO MS 2021.023 (BE THO VAN MINH)-250121-21:13:51 752691
1/25/2021200,000254680.250121.210036.ung ho ms 2021.023 be tho van minh
1/25/2021200,000463825.250121.203747.Ung ho be Tho Van Minh ma so 2021.023 FT21026262305540
1/25/2021200,000MBVCB.960181379.MS 2021_014( Gia dinh ong An ).CT tu 0501000032438 LUONG THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021200,000448293.250121.201903.Ms 2021.014 ung ho gia dinh ong an FT21025906819942
1/25/2021200,000MBVCB.960136394.Ung ho MS 2021.014.CT tu 0181003497885 BUI NGUYEN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021200,000MBVCB.960117274.ung ho MS 2021.023.CT tu 0011004160103 NGUYEN HAI TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021200,000MBVCB.960102448.Ms 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0231000669254 NGUYEN CONG THE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021200,000MBVCB.960070704.Ung ho gia dinh ong an.CT tu 0731000805932 NGUYEN VAN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021200,000MBVCB.960032958.NGUYEN THI DIEU chuyen tien.CT tu 0201000699478 NGUYEN THI DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021200,000217192.250121.190434.ung ho ms 2021.014
1/25/2021200,000MBVCB.960003243.PHAM HOANG MINH DUC ung ho MS2021.014.CT tu 0451000423691 PHAM HOANG MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021200,000373523.250121.185502.MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025327201448
1/25/2021200,000MBVCB.959987203.ung ho MS 2021.023(be Tho Van Minh) chuc be mau khoe.CT tu 0501000040040 TRAN DINH NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021200,000359323.250121.184117.Ung ho MS 2021.023 be Tho Van Minh FT21025060059880
1/25/2021200,000543999.250121.183144.ung ho gia dinh ong an
1/25/2021200,000726446.250121.183110.UNG HO BE THO VAN MINH - MS 2021.023-250121-18:30:55 726446
1/25/2021200,000312316.250121.174019.Ms 2021.014 ung ho gia dinh ong an FT21025133453012
1/25/2021200,000307120.250121.173545.Ung ho MS 2021.014 FT21025931389200
1/25/2021200,000287137.250121.171912.Ck MS 2021.014 FT21025303219095
1/25/2021200,000277572.250121.171056.Ung ho be Tho Van Minh ms 2021.023 FT21025441037591
1/25/2021200,000093462.250121.170635.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/25/2021200,000MBVCB.959631874.Ung ho gia dinh ong AN ms 2021.14.CT tu 0351001113429 LE THI TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021200,000799270.250121.155330.Vietcombank;0011002643148;Tuyet ung ho MS 2021 023 Be Tho Van Minh
1/25/2021200,000118591.250121.155152.ung ho ms 2021.014( gia dinh ong An)
1/25/2021200,000183284.250121.155128.UNG HO MS2021.014 GIA DINH ONG AN FT21025770150398
1/25/2021200,000119634.250121.153021.Ung ho MS 2021.023 (BE THO VAN MINH)
1/25/2021200,000105177.250121.152810.Ung ho MS2021.023
1/25/2021200,000IBVCB.959464198.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.021 cho gia dinh chi Thuy.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021200,000460214.250121.150946.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI MAU chuyen khoan
1/25/2021200,000105896.250121.145036.Gd Le Tan Thanh uh be Tho Van Minh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21025948605275
1/25/2021200,000774256.250121.143724.Ung ho MS 2021.022 Be Tran Nhat Anh
1/25/2021200,000081912.250121.143014.Ung ho MS 2021.014 FT21025132844053
1/25/2021200,000063695.250121.141426.MS 2021.023 FT21025047754233
1/25/2021200,000719342.250121.135532.Chuyen tien
1/25/2021200,000843945.250121.135350.UNG HO GIA DINH ONG AN MS2021.014
1/25/2021200,000448746.250121.135247.MS 2021014 gia dinh ong an
1/25/2021200,000IBVCB.959254947.MS 2021 023 be Tho Van Minh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/25/2021200,000MBVCB.959219683.Ung ho MS 2021.014 gd ong An.CT tu 1015210512 KHONG MINH HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021200,000002829.250121.131434.Ung ho ms 2021.014 gia dinh ong An FT21025043005173
1/25/2021200,000290261.250121.131430.Ung ho MS2021.014 (ong An)
1/25/2021200,000349652.250121.130615.MS 2021014 gia dinh ong An
1/25/2021200,000MBVCB.959183900.HUYNH GIA HAN chuyen tien ung ho MS 2021.023 be Tho Van Minh.CT tu 0561000615345 HUYNH GIA HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021200,000662914.250121.125950.ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/25/2021200,000978921.250121.124733.Ms 2011.014 gia dinh ong an FT21025267002982
1/25/2021200,000430485.250121.124442.Ung ho 2021 023 be Tho Van Minh
1/25/2021200,000IBPS/SE:01310001.DD:250121.SH:10018486.BO:NGUYEN THU HIEN.UNG HO MS 2021 014 GIA DINH ONGAN
1/25/2021200,000952529.250121.121904.ung ho ma so 2021.014 gia dinh ong An FT21025266906539
1/25/2021200,000MBVCB.959104377.Ung ho MS 2021.021, GD chi Thuy.CT tu 0011003465370 NGUYEN THI MINH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021200,000618885.250121.121410.MS 2021.014 ung ho gia dinh ong an ha tinh
1/25/2021200,000234796.250121.115847.UNG HO MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/25/2021200,000912681.250121.114053.Mong moi dieu binh an FT21025859467141
1/25/2021200,000908442.250121.113711.Ung ho MS 2021.014 FT21025695059000
1/25/2021200,000561895.250121.112530.ung ho ms 2021.014 gia dinh ong An
1/25/2021200,000891523.250121.112222.MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025113970622
1/25/2021200,000984968.250121.111134.ung ho MS 2021.014 Gia dinh ong An
1/25/2021200,000398090.250121.110234.MS 2021 014 giup do gia dinh ong An
1/25/2021200,000381252.250121.105450.MS 2021 023 Ung ho Be Tho Van Minh
1/25/2021200,000MBVCB.958933071.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0011004029200 NGUYEN HUE PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021200,000969147.250121.104318.ung ho MS 2021.014. GD ong An
1/25/2021200,000349063.250121.103923.MS 2021 014 ung ho gia dinh ong An
1/25/2021200,000MBVCB.958892404.Ung ho MS 2021.014 (Gia dinh ong An) .CT tu 0561000623383 LE THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021200,000SHGD:10020402.DD:210125.BO:LE THI HAO.Remark:Ung ho ms 2021.014 gia dinh ong an
1/25/2021200,000SHGD:10001168.DD:210125.BO:huynh ngoc anh thu.Remark:ung ho ms 2021.014 (gia dinh ong an)
1/25/2021200,000SHGD:10018224.DD:210125.BO:TRAN THI HIEN.Remark:Ms.2021.014 gia dinh ong an
1/25/2021200,000SHGD:10018341.DD:210125.BO:HOANG NU THAO NGUYEN.Remark:MS 2021.014 gia dinh ong An
1/25/2021200,000SHGD:10016941.DD:210125.BO:NGUYEN THI THEU.Remark:ung ho ms 2021.014
1/25/2021200,000SHGD:10018053.DD:210125.BO:LAI THI THANH TRUC.Remark:2021.014
1/25/2021200,000SHGD:10018170.DD:210125.BO:NGUYEN NGOC HONG TRAN.Remark:Ung ho gia dinh ong An ms 2021.014
1/25/2021200,000MBVCB.958822155.ung ho MS 2021.021 (gia dinh chi Thuy).CT tu 0011003695017 LE MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021200,000SHGD:10018534.DD:210125.BO:TRUONG TUAN HIEP.Remark:Unghomaso 2021.014 gia dinh ong han
1/25/2021200,000MBVCB.958799221.ung ho MS 2021.023 (Be Tho Van Minh) o huyen Bac Binh, tinh Binh Thuan.CT tu 0451000322852 DAO THI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021200,000106247.250121.095345.T ung ho be Tho Van Minh MS 2021.023
1/25/2021200,000MBVCB.958784189.chuyen tien ung ho MS 2021.023 (be Tho Van Minh.CT tu 0211000466782 NGUYEN DANG THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021200,000607911.250121.094427.UNG HO BE THO VAN MINH-250121-09:44:26 607911
1/25/2021200,000MBVCB.958760545.MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0011004233995 TRAN QUOC THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021200,000SHGD:10022875.DD:210125.BO:LUONG THI SON.Remark:Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong an
1/25/2021200,000MBVCB.958735785.MS 2021023?Be Tho Van Minh.CT tu 0011000052773 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/25/2021200,000381161.250121.091722.ung ho MS 2021.014
1/25/2021200,000SHGD:10000332.DD:210125.BO:LE THU PHUONG.Remark:Ms 2021.014 ChargeDetails OUR
1/25/2021200,000SHGD:10001363.DD:210125.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 020 NHU Y DIEN PHUC
1/25/2021200,000737341.250121.090421.Ung ho ms 2021.014 FT21025500705756
1/25/2021200,000SHGD:10000238.DD:210125.BO:NGUYEN MINH VU.Remark:UNG HO MS 2021.014 GIA DINH ONG AN
1/25/2021200,000MBVCB.958660805.Ung ho MS 2021.023(Be Tho Van Minh).CT tu 0011003755494 LE XUAN HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021200,000971430.250121.083104.Ung ho MS 2021.023 be THO VAN MINH
1/25/2021200,000MBVCB.958618688.MS 2021.023.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021200,000VU THUY THANH LAM NOP UNG HO BE NGUYEN DIEU LINH- MA SO 2020335
1/25/2021200,000967974.250121.081040.Ms 2021.014
1/25/2021200,000691515.250121.075539.MS 2021.014 gia dinh ong an FT21025965179670
1/25/2021200,000MBVCB.958563651.NGUYEN THI NGOC chuyen tien.CT tu 0121000711116 NGUYEN THI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021200,000MBVCB.958551930.TRAN THI CUC chuyen tien ung ho ms 2021. 023 be tho van minh.CT tu 0561003943521 TRAN THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021200,000047429.250121.071026.MS 2021 014 gia dinh ong An
1/25/2021200,000MBVCB.958531222.Ung ho Ms 2021.023(Tho Van Minh).CT tu 0331000404950 DO THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021200,000715308.250121.063352.UNG HO MS 2021.023 (BE THO VAN MINH)
1/25/2021200,000MBVCB.958528272.Ung ho MS2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0201000690382 PHAN THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021200,000670649.250121.061520.Ung ho MS 2021 014 FT21025265645818
1/25/2021200,000MBVCB.958522412.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0821000089036 NGUYEN QUOC VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021200,000665310.250121.042158.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025303021391
1/25/2021200,000843081.250121.021106.ung ho gia dinh ong An
1/25/2021200,000747468.250121.020620.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2021 04 gia dinh chu An
1/25/2021200,000659395.250121.020633.Chuc ong ba binh an FT21025892794160
1/25/2021200,000007063.250121.013501.MS 2021 014 GIA DINH ONG AN
1/25/2021200,000656539.250121.012700.MS 2021.014 ung ho gia dinh ong An FT21025654205145
1/25/2021200,000253149.250121.010256.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2021014 gia dinh ong An
1/25/2021200,000652377.250121.004604.Ung ho gia dinh ong An ms 2021.014 FT21025301251161
1/25/2021200,000MBVCB.958484218.Ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An ).CT tu 0181003610355 DAO NGUYEN TUONG VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021200,000651349.250121.003748.Ms 2021.014 FT21025363757056
1/25/2021200,000MBVCB.958483507.gui gia dinh ong an.chuc gd ong manh khoe.CT tu 1014729702 BUI THI HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021200,000MBVCB.958480703.Bui van thanh ung ho ms 2021.014 gia dinh ong An.CT tu 0021000305090 LE THI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021200,000648916.250121.002130.MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025301160359
1/25/2021200,000647598.250121.001429.Ung ho MS 2021.014 - gia dinh ong An FT21025005201124
1/25/2021250,000IBVCB.958624973.ung ho MS 2021.023 (Be Tho Van Minh).CT tu 0491000404955 PHAN HUY CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021300,000204587.240121.230214.Ung ho MS 2021.014 ( Ong An )
1/25/2021300,000MBVCB.958436274.LE THANH TAM chuyen tien ung ho em Nguyen MS 021.005.CT tu 0071001962223 LE THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021300,000MBVCB.960286309.ms 2021.041 gia dinh ong an.CT tu 0411001062968 PHAN VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021300,000MBVCB.960260807.MS 2021.014 ung ho gd ong An.CT tu 0371000422912 DANG KIM MAI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021300,000IBVCB.960124996.TRUONG NAM HOA chuyen khoan ung ho MS 2021.023 (Be Tho Van Minh).CT tu 0251002694304 TRUONG NAM HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021300,000427923.250121.195519.Ung ho MS 2021 014 gia dinh Ong An FT21025070021084
1/25/2021300,000530054.250121.173650.MS 2021023 Be Tho Van Minh
1/25/2021300,000IBVCB.959565391.Ghi ro ung ho MS 2021.023 (Be Tho Van Minh).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021300,000192411.250121.155830.Ung ho MS 2021.023 be Tho Van Minh FT21025667407920
1/25/2021300,000IBVCB.959460287.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.019 cho me con chi Hue.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021300,000092624.250121.150532.ung ho ms 2021.014 gia dinh ong an
1/25/2021300,000IBVCB.959383228.MS 2021.021 (gd c.Thuy).CT tu 0381000494200 LAM HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021300,000806816.250121.143639.Ung ho MS2021.023 be Tho Van Minh
1/25/2021300,000753792.250121.142212.ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/25/2021300,000739317.250121.141120.Ung ho be Tho Van Minh Ms 2021.023. Anh Huy Thu Duc.
1/25/2021300,000169103.250121.140906.UNG HO MS 2021 023 (BE THO VAN MINH)
1/25/2021300,000049242.250121.140129.Ung ho MS 2021.023 Be Tho Van Minh FT21025005199297
1/25/2021300,000597903.250121.115518.Chuyen tien ung ho ma so 2021.023 be Tho Van Minh
1/25/2021300,000001492.250121.114214.Ung ho MS 2021.023
1/25/2021300,000549570.250121.111558.ung ho gd bac An ms 2021.014
1/25/2021300,000357972.250121.104346.ung ho 2021 021 gia dinh chi thuy
1/25/2021300,000494461.250121.103631.Ung ho Ms 2021.014
1/25/2021300,000003365.250121.103226.ung ho Ms 2021014 gd ong An
1/25/2021300,000SHGD:10017910.DD:210125.BO:TRAN THI THO.Remark:Ung ho MS 2021.014
1/25/2021300,000SHGD:10006019.DD:210125.BO:LE CANH TINH.Remark:MS 2021.014(GIA DINH ONG AN)
1/25/2021300,000SHGD:10005981.DD:210125.BO:LE CANH TINH.Remark:MS 2021.023(BE THO VAN MINH)
1/25/2021300,000MBVCB.958722177.MINHhd SShpc ung ho MS 2021.023 (Tho Van Minh).CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021300,000MBVCB.958684432.ung ho MS 2021.014 (gd Ong An ba Thuy) .CT tu 0381000557448 DAM TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021300,000SHGD:10000412.DD:210125.BO:NGUYEN NHAT BAO.Remark:MS 2021.021 (ung ho gia dinh chi Thuy)
1/25/2021300,000311728.250121.082230.ung ho MS2021.023 be Tho Van Minh
1/25/2021300,000347389.250121.082057.MS 2021 014 UNG HO GIA DINH ONG AN
1/25/2021300,000701941.250121.081707.Ung ho MS 2021.023 be Tho Van Minh FT21025310180518
1/25/2021300,000700734.250121.081504.ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025966507328
1/25/2021300,000MBVCB.958593721.MS 2021.014 (gia dinh bac An) .CT tu 0211000446118 TRAN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021300,000MBVCB.958592004.Ung ho MS2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0381000613333 LAI THI CAM HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021300,000685438.250121.073741.Ung ho MS 2021.014 GD ong An FT21025989743897
1/25/2021300,000270213.250121.073542.ung ho ms 3999 gd chi vy thi ty
1/25/2021300,000015799.250121.063556.Ung ho ms 2021 014 gd ong An
1/25/2021300,000IBVCB.958528164.Ung ho MS 2002.023 be Tho Van Minh.CT tu 0041000179679 PHAM THI DANG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021300,000669275.250121.055608.MS 2021.023 be Tho Van Minh FT21025946815003
1/25/2021300,000MBVCB.958520957.MS 2021.014.CT tu 0011004112094 HOANG KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021300,000IBVCB.958520917.ung ho MS 2021.023 (be Tho Van Minh).CT tu 0331000471290 NGUYEN HUYNH CONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021300,000668949.250121.055041.Ung ho ms 2021 23 be Tho Van Minh FT21025309730400
1/25/2021300,000MBVCB.958511839.Ms2021.14.CT tu 0011004300859 CHU HA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021300,000653830.250121.005819.MS 2021.014 FT21025551834601
1/25/2021358,310397185.250121.191923.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025769564890
1/25/2021400,000IBVCB.959457214.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.020 cho 2 be (Nhu Y- Diem Phuc).CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021403,000180873.250121.135810.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 UNG HO GIA DINH ONG AN MS 2021 014
1/25/2021500,000824430.240121.232242.UNG HO MS 2021.012 BE NGUYEN DUY ANH
1/25/2021500,000824368.240121.231709.UNG HO MS 2021.022 BE TRAN NHAT ANH
1/25/2021500,000459431.240121.225817.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong an
1/25/2021500,000629696.240121.225048.Ung ho MS 2021.014 FT21025806212388
1/25/2021500,000MBVCB.958424411.LE THANH TAM chuyen tien ung ho gd ong An (MS:2021 014).CT tu 0071001962223 LE THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021500,000MBVCB.960252492.Ung ho MS 2021.023 ( Be Minh ).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021500,000479819.250121.205710.MS 2021 014 gia dinh ong an FT21026662526104
1/25/2021500,000MBVCB.960131763.NGO THI HONG VAN chuyen tien cho be Tho Van Minh .mong em het benh.CT tu 0441000681235 NGO THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021500,000398994.250121.200029.Ung ho MS 2021.023 Be Tho Van Minh
1/25/2021500,000MBVCB.960077442.ung ho MS 2021.023(BE THO VAN MINH).CT tu 0331000407027 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021500,000226364.250121.193010.Huynh Thi Le Thanh chuyen tien MS 021.023 (ung ho be Tho Van Minh)
1/25/2021500,000147120.250121.191730.ung ho NCHCCCL
1/25/2021500,000020767.250121.185117.ZP5V3E5011RP 210125000167147 Ung ho MS 2021.023 ung ho be THO VAN MiN
1/25/2021500,000363032.250121.184451.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025243353699
1/25/2021500,000MBVCB.959962739.Ung ho MS 2021.023 be Tho Van Minh.CT tu 0171003485809 LAI LE KIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021500,000MBVCB.959800276.CHU THI MAI PHUOC chuyen tien ung ho MS 2021.023( be THO VAN MINH).CT tu 0371003688352 CHU THI MAI PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021500,000MBVCB.959799237.NGUYEN THUY TRANG chuyen tien(MS 2021-014) gd ong An.CT tu 0011004012576 NGUYEN THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021500,000850668.250121.160018.MS 2021.023
1/25/2021500,000841000.250121.153511.ung ho MS 2021020 (NHU Y - DIEM PHUC)
1/25/2021500,000675629.250121.144848.T02.2021 (THUY VI) - UNG HO NCHCCCL (BAO VIETNAMNET)-250121-14:47:53 675629
1/25/2021500,000TANG TRUNG XUONG-UNG HO MS 2021.023 - BE THO VAN MINH
1/25/2021500,000348293.250121.132433.ung ho ms 2021.023 be tho van minh
1/25/2021500,000287456.250121.114446.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/25/2021500,000MBVCB.959030492.Ung ho MS2021.014.CT tu 0231000578894 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021500,000995703.250121.113121.ung ho MS 2021.014. gia dinh ong An
1/25/2021500,000SHGD:10023590.DD:210125.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho ma so 2021.023 be Tho Van Minh
1/25/2021500,000SHGD:10023427.DD:210125.BO:HUYNH THANH TUNG.Remark:Ung ho MS 2021.023 be Tho Van Minh
1/25/2021500,000946695.250121.100439.Ung ho MS 2021.023 (Be Tho Van Minh)
1/25/2021500,000MBVCB.958816596.Ung ho MS 2021.023 ( be Tho Van Minh).CT tu 0451000266089 MAI THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021500,000737830.250121.090449.MS 2021.014 FT21025533021400
1/25/2021500,000MBVCB.958675651.CHUNG VAN THANH ung ho MS 2021.023 (Be Tho van Minh).CT tu 0071000604419 CHUNG VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021500,000SHGD:10000034.DD:210125.BO:PHAM THANH TOAN.Remark:UNG HO GIA DINH CHI THUY MA SO: 2021021
1/25/2021500,000MBVCB.958651572.Be Ha gui den MS 2021.018(gia dinh anh The).CT tu 0091000052384 NGUYEN THI NGOC DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021500,000050989.250121.075746.Mr Ha ung ho MS 2021.023 be Tho Van Minh
1/25/2021500,000MBVCB.958526938.ung ho MS2021.023 be tho van minh.CT tu 0181003373485 LE NGOC UNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021500,000668937.250121.055019.Ung ho MS 2021.23 be Tho Van Minh FT21025233602473
1/25/2021500,000584933.250121.054818.UNG HO MS : 2021.023( BE THO VAN MINH)-250121-05:48:14 584933
1/25/2021500,000MBVCB.958512973.ung ho MS 2021.014( gia dinh ong An).CT tu 0181003376111 DANG THI BAO HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/2021500,000662309.250121.030115.Ung ho MS2021014 gia dinh ong An FT21025049584652
1/25/2021500,000654502.250121.010430.Linh gui tien ung ho hai bac MS2021.014 FT21025324900975
1/25/2021500,000710332.250121.005258.done
1/25/2021500,000IBVCB.958483352.Ung ho MS 2021.014 (gd ong An).CT tu 0181003524444 NGUYEN SON TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/20211,000,000272561.250121.221524.ung ho 2021 023 be tho van minh
1/25/20211,000,000492898.250121.211353.MS 2021.014 FT21026030013567
1/25/20211,000,000329967.250121.192600.2021 023 tho van minh
1/25/20211,000,000284469.250121.171657.Ung Ho MS 2021.014 Gia dinh ong An FT21025243023424
1/25/20211,000,000274056.250121.170751.Vo Binh Nguyen ung ho MS 2021.023 Be Tho Van Minh FT21025657410333
1/25/20211,000,000SHGD:10017308.DD:210125.BO:HA HUU MAN.Remark:IB UNG HO MS 2021.017(CHU MA TAI HINH)
1/25/20211,000,000865190.250121.142533.Ung ho MS 2021.023 be Tho Van Minh FT21025109256050
1/25/20211,000,000824671.250121.142321.Ung ho MS 2021.020 Nhu Y Diem Phuc FT21025032833188
1/25/20211,000,000885104.250121.141457.Ung ho MS 2021.002 em Hoang ThiHuyen Trang FT21025090040900
1/25/20211,000,000MBVCB.959099217.Ung ho MS 2021.014.CT tu 0011004332276 PHAN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/20211,000,000IBVCB.958970575.ung ho MS 2021.023 (Be Tho Van Minh).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/20211,000,000MBVCB.958969719.UNG HO MS 2021.023 (be Tho Van Minh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/20211,000,000IBVCB.958928516.Phuong ung ho chau Tho Van Minh MS 2021.023.CT tu 0381000617240 PHAM THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/20211,000,000MBVCB.958911590.MS2021023 ung ho be Tho Van Minh.CT tu 0071000712562 VU DUC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/20211,000,000SHGD:10026428.DD:210125.BO:NGUYEN TUAN ANH.Remark:Ung ho MS 2021023 Be Tho Van Minh
1/25/20211,000,000IBVCB.958799348.NGUYEN KHANH VAN chuyen khoan Ung Ho Be Tho Van Minh MS 2021.023.CT tu 0021002076659 NGUYEN KHANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/20211,000,000MBVCB.958732867.HA MANH HUNG ung ho MS 2021.017.CT tu 0011000401810 HA MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/20211,000,000MBVCB.958727317.HA MANH HUNG ung ho MS 2021.016.CT tu 0011000401810 HA MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/20211,000,000MBVCB.958722238.HA MANH HUNG ung ho MS 2021.002.CT tu 0011000401810 HA MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/20211,000,000SHGD:10007415.DD:210125.BO:MAI VU PHUONG.Remark:Ung ho MS 2021.023 be Tho Van Minh
1/25/20211,000,000729445.250121.085518.Ung ho MS 2021.023 Be Tho Van Minh FT21025540547123
1/25/20211,000,000264267.250121.072609.Ung ho MS2021.023 be Tho Van Minh
1/25/20212,000,000MBVCB.960337697.Ung ho MS 2021.011 (Be Nguyen Gia Quyen).CT tu 0491001468819 TRAN TRONG TUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/20212,000,000MBVCB.960332836.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0491001468819 TRAN TRONG TUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/20212,000,000MBVCB.959549374.MS 2021. 023( be Tho van Minh).CT tu 0051000438229 LE HUU DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/20212,000,000TRAN THI HUONG CT CHO GIA DINH ANH THE MS. 2021018
1/25/20212,000,000874297.250121.141904.Ung ho MS 2021.012 be Nguyen DuyAnh FT21025483032740
1/25/20212,000,000284265.250121.141221.ung ho ma so 2021.023 be Tho Van Minh
1/25/20212,000,000972009.250121.123952.Ung ho MS 2021.011 Be Nguyen Gia Quyen FT21025556403520
1/25/20212,000,000970429.250121.123812.Ung ho MS 2021.023 Be Tho Van Minh FT21025344509400
1/25/20212,000,000968820.250121.123625.Ung ho MS 2021.020 Nhu y va Diem Phuc FT21025980723141
1/25/20212,000,000160359.250121.105032.Ms 2021 023 Tho Van Minh
1/25/20212,000,000MBVCB.958900514.ung ho MS 2021.023( Be Tho Van Minh).CT tu 0671004098858 NGUYEN NGOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/20212,000,000439041.250121.095751.ung ho MS 2021.021 gia dinh chi Thuy
1/25/20212,000,000SHGD:10002777.DD:210125.BO:TRAN DINH CHIEU.Remark:IBUNG HO MS 2021.020 (NHU Y - DIEM PHUC) 1 TRIEU, MS 2021.021 (GIA DINH CHI THUY) 1 TRIEU
1/25/20212,000,000LE THANH NT
1/25/20212,000,000594574.250121.082728.UNG HO MS 2021.023 ( BE THO VAN MINH)-250121-08:28:05 594574
1/25/20212,000,000228093.250121.053738.ung ho MS 2021.023
1/25/20213,000,000MBVCB.959424232.TRUONG NGOC DUYEN ung ho MS 2021.023 BE THO VAN MINH.CT tu 0251001152492 HUYNH TRANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/20213,000,000MBVCB.959421000.Truong Ngoc Duyen ung ho MS 2021.022 be Tran Nhat Anh.CT tu 0251001152492 HUYNH TRANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/25/20213,000,000SHGD:10019865.DD:210125.BO:PHAM THI BINH.Remark:MS2021.014 gia dinh ong An
1/25/20213,000,000087454.250121.085129.Ung ho MS 2021.023 be Tho Van Minh
1/25/20214,000,000MBVCB.959416121.Truong Ngoc Duyen ung ho MS 2021.021 gia dinh chi thuy.CT tu 0251001152492 HUYNH TRANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/20211,000IBVCB.961607687.sdg.CT tu 1017337857 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/20211,000IBVCB.961605990.sgsdg.CT tu 1018419579 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/20211,000IBVCB.961546949.g.CT tu 0911000057583 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/20211,000IBVCB.961517261.sg.CT tu 1015704818 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/20211,000IBVCB.961512212.sdgs.CT tu 0531002577581 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/20211,000IBVCB.961377606.sdg.CT tu 0911000048517 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/202120,000938791.260121.142021.Ung ho MS2021.014 gia dinh ong An
1/26/202120,000MBVCB.961110896.ms 2021024 Vo dinh duc.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/26/202120,000MBVCB.960955573.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.023 be tho van minh.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/202120,000MBVCB.960940502.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.024 be vo dinh duc.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/202150,000401937.260121.211121.MS 2021.024 be vo dinh duc. Nam mo duoc su luu ly quang vuong phat FT21027633648972
1/26/202150,000MBVCB.961890379.NGUYEN THIEN THANH chuyen tien ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0301000346881 NGUYEN THIEN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/202150,000838023.260121.201933.MS 2021014 gia dinh ong An
1/26/202150,000345611.260121.200119.Ms 2021.024 FT21026095640434
1/26/202150,000490345.260121.160122.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2021024 be Vo Dinh Duc
1/26/202150,000769266.260121.144835.gui be duc ms 2021 024
1/26/202150,000IBVCB.961209749.Giup ma so 2021 024 be Vo Dinh Duc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/26/202150,000IBVCB.961143464.Ung ho ma so MS 2021 024 be Vo Dinh Duc.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/26/202150,000IBVCB.961140779.Ung ho ma so MS 2021 021 gia dinh chi Thuy.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/26/202150,000IBVCB.961137821.Ung ho ma so MS 2021 023 be Tho Van Minh.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/26/202150,000IBVCB.961135651.Ung ho ma so MS 2021 022 be Tran Nhat Anh.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/26/202150,000MBVCB.960911573.MS 2021.024 (be Vo Dinh Duc).CT tu 0021000303063 DOAN ANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/202150,000976543.260121.111056.ung ho MS: 2021.014 (gia dinh ong An)
1/26/202150,000783517.260121.104404.ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21026969239611
1/26/202150,000SHGD:10000674.DD:210126.BO:TRAN KHANH LY.Remark:Ung ho MS 2021.024 be Vo Dinh Duc
1/26/202150,000732496.260121.095845.Ung ho MS 2021.024 be Vo Dinh Duc FT21026518760820
1/26/202150,000SHGD:10000207.DD:210126.BO:TRAN KHANH LY.Remark:Ung ho MS 2021.023 be Tho Van Minh
1/26/202150,000626407.260121.082433.ung ho ma so 2021 24 be vodinhduc
1/26/202150,000585061.260121.012901.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21026263555426
1/26/202190,000572131.260121.092332.ung ho MS 2021. 014 gia dinh ong An
1/26/2021100,000MBVCB.960396844.Ung ho Ms 2021.014 gd ong An.CT tu 0071000996869 PHAM THI BANG CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021100,000548199.250121.224313.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21026601597785
1/26/2021100,000124079.260121.223125.Ung ho MS 2021 -24 be Vo Dinh Duc
1/26/2021100,000665776.260121.214931.Gia dinh ong an
1/26/2021100,000418861.260121.213431.Ung ho ong Nguyen Hong An que Ha Tinh FT21027660214454
1/26/2021100,000IBVCB.961942136.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.024 (be Vo Dinh Duc) .( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021100,000220275.260121.212227.ms 2021.024 be Vo Dinh Duc
1/26/2021100,000387039.260121.205156.ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21027031073812
1/26/2021100,000417279.260121.204355.MS 2021024 be Vo Dinh Duc
1/26/2021100,000203226.260121.203226.UHMS 2021.024 BE VO DINH DUC CON ANH VO DINH DUNG XOM 3 XA DUC THANH,H YEN THANH NGHE AN033 4826075.
1/26/2021100,000839433.260121.202602.BUI DANG TRA chuyen tien
1/26/2021100,000MBVCB.961839881.Bich Thuan uh ms2021024 be Vo Dinh Duc.CT tu 0041000323763 LE THI AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021100,000316977.260121.194649.2021 024 be Vo Dinh Duc
1/26/2021100,000931033.260121.194249.UNG HO MS 2021.023( BE THO VAN MINH)-260121-19:43:31 931033
1/26/2021100,000MBVCB.961603683.MS 2021 024 Vo Dinh Duc.CT tu 0071002338169 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/26/2021100,000MBVCB.961584291.MS 2021.024 (be Vo Dinh Duc).CT tu 0541000242124 LUONG THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021100,000195084.260121.171431.Ung ho Ms 2021.014 gia dinh ong An FT21026043908820
1/26/2021100,000064515.260121.171254.MS 2021 014
1/26/2021100,000367314.260121.163431.IBFT MS 2021.014
1/26/2021100,000887347.260121.161134.UNG HO MS 2021.024(BE VO DINH DUC)-260121-16:11:30 887347
1/26/2021100,000114430.260121.160550.Ung ho MS 2021024 be vo dinh duc FT21026032200100
1/26/2021100,000111056.260121.160259.Ung ho MS 2021.023 be Tho Van Minh FT21026520012816
1/26/2021100,000200424.260121.155239.Ung ho MS 2021.014 gd ong An
1/26/2021100,000763765.260121.154750.ung ho MS 2021 014
1/26/2021100,000MBVCB.961373637.ung ho ms 2021 024 vo minh duc.CT tu 0361000200508 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/26/2021100,000381497.260121.152254.ung ho chau Tho Van Minh
1/26/2021100,000828210.260121.151851.ung ho chau Vo Dinh Duc
1/26/2021100,000161773.260121.150809.Ung ho MS 2021.024 (be Vo Dinh Duc)
1/26/2021100,000042048.260121.150514.Ung ho MS 2021.024 be Vo Dinh Duc FT21026935932697
1/26/2021100,000037597.260121.150125.Ung ho MS2021.014 gia dinh ong An FT21026235450803
1/26/2021100,000262596.260121.143559.ung ho ms 2021024
1/26/2021100,000MBVCB.961244502.Ung ho MS 2021.024 be Vo Dinh Duc.CT tu 0011001308863 DAU QUANG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021100,000737495.260121.143127.Ung ho MS 2021024 be Vo Dinh Duc
1/26/2021100,000984969.260121.141358.MS 2021.014 FT21026567014860
1/26/2021100,000728154.260121.140230.ung ho ms2021024 be Vo Dinh Duc
1/26/2021100,000634494.260121.132837.Ung ho MS 2021 014 Gia dinh ong an
1/26/2021100,000718464.260121.132839.Ung ho MS 2021 014 gia dinh Ong An
1/26/2021100,000MBVCB.961108216.MS 2021021 gia dinh chi Thuy.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/26/2021100,000MBVCB.961084732.MS 2021.024 (be Vo Dinh Duc).CT tu 0541000280516 HOANG THANH DIEM LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021100,000313312.260121.123711.MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/26/2021100,000703353.260121.122555.Ung ho MS 2021014 gia dinh ong An
1/26/2021100,000208837.260121.120318.ung ho MS 2021.024 (be Vo Dinh Duc)
1/26/2021100,000857171.260121.115234.Uh MS 2021024 be Vo dinh Duc FT21026990598799
1/26/2021100,000771442.260121.114449.Chuyen tien ung ho MS2021.024
1/26/2021100,000467034.260121.114028.mong con phau thuat duoc som
1/26/2021100,000682501.260121.111600.ung ho MS 2021 014 GIA DINH ONG AN
1/26/2021100,000725034.260121.110828.Ung ho MS 2021.014, gia dinh ong An
1/26/2021100,000974567.260121.110844.Ung ho Ms 2021.014 gd ong An
1/26/2021100,000MBVCB.960858709.LUONG VAN DA RA chuyen tien ung ho MS 2021.024.CT tu 0471000018117 LUONG VAN DA RA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021100,000672376.260121.104643.ung ho be vo dinh duc ms 2021024
1/26/2021100,000MBVCB.960840869.Lan Lan - ung ho gia dinh ong An.CT tu 0501000105221 LE THI DIEU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021100,000MBVCB.960796029.Ms 2021.024 - ung ho vo dinh duc.CT tu 0991000040909 HOANG CONG NHUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021100,000MBVCB.960776951.Ung ho MS.2021.024 be vo dinh duc.CT tu 0021000239305 NGUYEN THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021100,000MBVCB.960763042.BUI XUAN TRANG chuyen tien.CT tu 0351001007718 BUI XUAN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021100,000905000.260121.095240.T ung ho be Vo Dinh Duc MS 2021.024
1/26/2021100,000SHGD:10008398.DD:210126.BO:NGUYEN THU HIEN.Remark:IB UNG HO MS 2021.023( BE THO VAN MINH)
1/26/2021100,000670513.260121.094359.Ung ho Ms 2021 014 .gia dinh ong an.
1/26/2021100,000581003.260121.092850.MS 2021.014 gia dinh ong An
1/26/2021100,000962086.260121.092823.ung ho be MS2021023(tho van minh)
1/26/2021100,000SHGD:10000292.DD:210126.BO:VU PHUC AN.Remark:2021.023 BE THO VAN MINH
1/26/2021100,000231705.260121.090616.chau Tue Anh ung ho ms 2021.024
1/26/2021100,000178666.260121.090222.Ung ho MS 2021 016 Tran Trong Hieu
1/26/2021100,000534284.260121.085722.MS 2021 014.gia dinh ong An
1/26/2021100,000MBVCB.960631990.MS 2021.024.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021100,000878655.260121.085311.ung ho MS 2021.024 (be Vo Dinh Duc)
1/26/2021100,000851008.260121.085202.Ung ho ms 2021.014(gia dinh ong An)
1/26/2021100,000266441.260121.084701.IBFT 2021.006 ung ho Ly Van Ha
1/26/2021100,000095013.260121.084613.Gia dinh Lymiukico ung ho be Vo Dinh Duc MS 2021 024
1/26/2021100,000266127.260121.084556.IBFT 2021.018 ung ho gia dinh anh The
1/26/2021100,000657615.260121.084437.ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21026295686113
1/26/2021100,000265802.260121.084416.IBFT 2021.019 ung ho gia dinh chi Hue
1/26/2021100,000265505.260121.084259.IBFT 2021.023 ung ho tho van minh
1/26/2021100,000265178.260121.084145.IBFT 2021.020 ung ho Nhu Y Diem Phuc
1/26/2021100,000IBVCB.960603695.Ung ho MS 2021.024 (be Vo Dinh Duc).CT tu 0491000053200 NGUYEN MANH LUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021100,000336718.260121.083938.MS 2021 024 be Vo Dinh Duc mong chau som khoi benh
1/26/2021100,000138181.260121.083704.Vinh Nam ung ho ms 2021 024 be Vo Dinh Duc
1/26/2021100,000SHGD:10000077.DD:210126.BO:TRAN NGUYEN NGOC QUYEN.Remark:995221012650305 - ung ho MS 2021.024 be Vo Dinh Duc
1/26/2021100,000263657.260121.083452.IBFT 2020.325 ung ho gia dinh chi Lien
1/26/2021100,000MBVCB.960591506.TA THI AI CHI chuyen tien ung ho MS 2021 . 024 ( be Vo Dinh Duc ).CT tu 0071000810112 TA THI AI CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021100,000263284.260121.083307.IBFT 2020.326 ung ho nguyen tuan sang
1/26/2021100,000262731.260121.083125.IBFT 2020.329 ung ho nguyen van phuc
1/26/2021100,000262367.260121.082903.IBFT 2020.330 nguyen huu tai
1/26/2021100,000261943.260121.082739.IBFT 2020.333 mo num chau ngoc khai
1/26/2021100,000260619.260121.082124.IBFT 2020.334 ung ho Vu Ba Dang
1/26/2021100,000445856.260121.082006.MoMoT0918077899T9159924536T970436TMS 2021 024
1/26/2021100,000260000.260121.081825.IBFT 2021.002 Hoang Thi Huyen Trang
1/26/2021100,000478942.260121.081750.MS 2021204 Mong Be Vo Dinh Duc mau het benh nam mo a di da phat
1/26/2021100,000259650.260121.081653.IBFT 2021.003 Bui nguyen tuan duong
1/26/2021100,000MBVCB.960530644.NGUYEN ANH TAM chuyen tien Ms 2021024 be VO DINH DUC.CT tu 0491000149823 NGUYEN VAN CU (NGUYEN ANH TAM) toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021100,000264502.260121.074838.Vietcombank 0011002643148 N T A TUYET ck ung ho MS 2021 024 be Vo Dinh Duc
1/26/2021100,000775442.260121.073755.MS 2021.014 (GIA DINH ONG AN )-260121-07:37:53 775442
1/26/2021100,000MBVCB.960514728.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.024 (be Vo Dinh Duc).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021100,000030809.260121.072953.Ung ho be Duc
1/26/2021100,000MBVCB.960489923.gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.023 be Tho Van Minh, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021100,000501026.260121.062549.Ung ho MS 2021 024 be Vo Dinh Duc
1/26/2021100,000390927.260121.060757.ung ho ms 2021.024 be vo dinh duc
1/26/2021100,000598961.260121.055743.MS 2021.014 FT21026377266070
1/26/2021100,000MBVCB.960460622.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.024 (be Vo Dinh Duc)Vietnamnet 26/01/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021100,000595075.260121.043945.MS 2021.014 ung ho gia dinh ong An FT21026092504087
1/26/2021100,000870140.260121.035636.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LE CAM TU chuyen khoan
1/26/2021100,000364544.260121.032548.ung ho MS 2021.014 gia dinh ong an
1/26/2021100,000589205.260121.022538.Ung ho MS 2021.014 gd ong An FT21026637491303
1/26/2021100,000584262.260121.012036.Ms 2021.014 ung ho gia dinh ong An FT21026142784914
1/26/2021100,000577588.260121.002809.MS 2021.016 be Tran Trong Hieu FT21026342087409
1/26/2021100,000286159.260121.002654.Ung ho gia dinh ong An . MS 2021.014
1/26/2021100,000574650.260121.001238.Ma so 2021.014 gia dinh ong An FT21026994844335
1/26/2021150,000548882.250121.224437.MS 2021.023 FT21026981795825
1/26/2021150,000657149.260121.100259.MS 2021014giup do gia dinh ong An
1/26/2021150,000MBVCB.960706077.MS 2021024.CT tu 0881000473469 NGUYEN NGOC CAO SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021150,000387968.260121.055657.MS 2021 024 ung ho be Vo Dinh Duc
1/26/2021150,000584185.260121.011947.Ung ho MS 2021.014 FT21026144453008
1/26/2021200,000MBVCB.960400505.MS 2021.023 (Be Tho Van Minh).CT tu 0251002702710 NGUYEN KIEU TUYET LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021200,000MBVCB.960397055.NGUYEN THI HIEN chuyen tien ung ho gia dinh ong An.CT tu 0361000350387 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021200,000MBVCB.960395686.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0071001346245 TRUONG THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021200,000567025.250121.233835.UnghoMs2021.014 giadinhongAn FT21026963196850
1/26/2021200,000567018.250121.233833.Ung ho MS 2021.014 FT21026771795096
1/26/2021200,000561205.250121.231810.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21026717508081
1/26/2021200,000559491.250121.231247.Ung ho MS 2021.014 FT21026033699809
1/26/2021200,000MBVCB.960363400.suy than giai doan cuoi.CT tu 1014174347 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/26/2021200,000543199.250121.223309.Ung ho MS 2021.014 FT21026896960576
1/26/2021200,000MBVCB.962004920.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An.CT tu 0981000406688 HOANG THI THUY CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021200,000307206.250121.222339.MS 2021.023 BE THO VAN MINH
1/26/2021200,000122748.260121.221618.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An, chuc gia dinh som vuot qua duoc noi dau va tim duoc binh an
1/26/2021200,000MBVCB.961992490.NGUYEN KIEU BANG TAM chuyen tien ung ho MS 2021024 be Vo Dinh Duc.CT tu 0011000725750 NGUYEN KIEU BANG TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021200,000436668.260121.214556.Ung ho MS 2021.024 Vo Dinh Duc
1/26/2021200,000MBVCB.961939127.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0201000557387 NGUYEN GIANG HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021200,000946604.260121.212658.UNG HO MS 2021.024(BE VO DINH UC)-260121-21:26:52 946604
1/26/2021200,000593293.260121.211128.Ung ho Ms 2021.023 be Tho van minh
1/26/2021200,000IBVCB.961912694.MS 2021 024 be Vo Dinh Duc.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/26/2021200,000398572.260121.210652.MS 2021 024 be vo dinh duc FT21027033223120
1/26/2021200,000404114.260121.210449.Ung ho MS 2021.024
1/26/2021200,000394929.260121.210205.Ung ho MS 2021.024 FT21027504933751
1/26/2021200,000626037.260121.205715.MS 2021.024(be vo dinh duc)
1/26/2021200,000940306.260121.204248.UNG HO MS 2021.024(BE VO DINH DUC)-260121-20:43:03 940306
1/26/2021200,000209176.260121.201351.be tho van minh
1/26/2021200,000MBVCB.961780327.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An.CT tu 0351000969987 DO THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021200,000270787.260121.184458.MS 2021.024(be Vo Dinh Duc)
1/26/2021200,000MBVCB.961686257.MS 2021.024 (Be Vo Dinh Duc).CT tu 0111000255023 LAM HONG THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021200,000027831.260121.182543.ZP5V3F2PM4T5 210126000159975 Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/26/2021200,000799426.260121.173507.Ung ho ms 2021014 gia dinh ong an
1/26/2021200,000210230.260121.172836.gia dinh ong An FT21026261700660
1/26/2021200,000MBVCB.961575733.Ung ho MS 2021.014.CT tu 0491000053031 NGUYEN THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021200,000193889.260121.171327.MS 2021.024 FT21026029518639
1/26/2021200,000MBVCB.961561330.MS 2021 024 be Vo Dinh Duc.CT tu 0011002812236 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/26/2021200,000LE THI NGOC MY CT UNG HO : MS 2021.023 ( BE : THO VAN MINH )
1/26/2021200,000156674.260121.164103.Ung ho gia dinh ong An ba Thuy. Chuc ong ba vuot qua kho khan FT21026090489456
1/26/2021200,000163748.260121.163748.Ung ho MS 2021.023 be Tho Van Minh
1/26/2021200,000IBVCB.961487339.Ung ho MS 2021.024 (be Vo Dinh Duc).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021200,000448254.260121.163256.Ung ho MS 2021 014 GIA DINH ONG AN
1/26/2021200,000118081.260121.160847.Ung ho MS 2021.14 gia dinh ong An FT21026640254961
1/26/2021200,000674368.260121.160451.UNG HO MS 2021.024 BE VO DINH DUC
1/26/2021200,000077208.260121.160328.Ung ho gia dinh ong An MS 2021014
1/26/2021200,000071798.260121.155922.ung ho MS 2021.014 gd ong An
1/26/2021200,000058330.260121.154927.MS 2021.014 gia dinh ong An
1/26/2021200,000MBVCB.961390797.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2021.024.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021200,000876539.260121.153357.UNG HO MS : 2021.024 ( BE VO DINH DUC)-260121-15:33:56 876539
1/26/2021200,000022120.260121.152133.ZP5V3F2PK1C3 210126000122466 ung ho ms 2021.014
1/26/2021200,000752000.260121.151415.ung ho MS 2021014 gd ong An
1/26/2021200,000046593.260121.150909.Ung ho MS 2021.014 ong An FT21026863507524
1/26/2021200,000000197.260121.150603.MS 2021.016 be Tran Trong Hieu
1/26/2021200,000040056.260121.150332.Ung ho ms 2021.024 be vo dinh duc FT21026145547500
1/26/2021200,000IBVCB.961255678.Ung ho be: Vo Dinh Duc (MS:2021.024).CT tu 0111000320961 PHAM NGOC THANH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021200,000103590.260121.135955.Ung ho MS 2021.014 (Gia dinh ong An)
1/26/2021200,000956165.260121.134547.Ung ho MS 2021.014 Gia dinh ong An FT21026094341500
1/26/2021200,000IBVCB.961149998.ung ho MS 2021.024 (be Vo Dinh Duc).CT tu 0181003394579 NGUYEN HUU NHUT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021200,000MBVCB.961117476.ms 2021022.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/26/2021200,000839884.260121.131317.UNG HO MS 2021.024 (BE VO DINH DUC)-260121-13:12:59 839884
1/26/2021200,000578611.260121.130330.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/26/2021200,000704314.260121.122955.pham thi hanh tbinh ung ho ms 2021024 chau vo dinh duc
1/26/2021200,000105096.260121.120630.MS 2021.024 Vo Dinh Duc
1/26/2021200,000IBVCB.960993894.MS 2021 024 be Vo Dinh Duc.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/26/2021200,0000200970488012611082320213022003394.59630.110824.KIM THI TUYET NHUNG Chuyen tien ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/26/2021200,000SHGD:10009204.DD:210126.BO:TRAN THI PHUONG.Remark:IB UNG HO MS 2021.024( BE VO DINH DUC)
1/26/2021200,000880393.260121.110118.UNG HO MS2021.018- GIA DINH ANH THE
1/26/2021200,000MBVCB.960872082.NGUYEN THI THU HIEN chuyen tien MS 2021. 024 be Vo Dinh Duc.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021200,000879996.260121.105214.UNG HO MS2021.014 - GIA DINH ONG AN (HA TINH)
1/26/2021200,000IBVCB.960845281.Ung ho MS 2021.023 be Tho Van Minh.CT tu 0501000126894 NGUYEN THI PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021200,000512228.260121.103940.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/26/2021200,000IBVCB.960833932.Ung ho ma so 2021.023 (be Tho Van Minh).CT tu 0271000351172 TIEU THI CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021200,000765985.260121.102843.Ms 2021.024. vo dinh duc. FT21026865429192
1/26/2021200,000493761.260121.100642.ung ho MS 2021.024 (be Vo Dinh Duc)
1/26/2021200,000912580.260121.100053.ung ho 2021.014 (gia dinh ong An)
1/26/2021200,000460799.260121.095551.Ms 2021.023 be Tho Van Minh
1/26/2021200,000714304.260121.094204.MS 2021.024 FT21026443080822
1/26/2021200,000SHGD:10011050.DD:210126.BO:NGUYEN VAN MY.Remark:MS 2021024 be Vu Dinh Duc
1/26/2021200,000886960.260121.093257.Ung ho MS 2021.024 be Vo Dinh Duc
1/26/2021200,000878672.260121.092321.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/26/2021200,000MBVCB.960677310.Ung ho MS 2021.024 (Vo Dinh Duc).CT tu 0011004338590 TRAN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021200,000688820.260121.091746.MS 2021.024 VO DINH DUC FT21026646715944
1/26/2021200,000SHGD:10001025.DD:210126.BO:VUONG KIM LINH.Remark:ung ho MS 2021.023 (Be Tho Van Minh) tai NGOAI THUONG VIET NAM 198 tran quang khai
1/26/2021200,000202460.260121.091646.Pham duc anh ung ho be vo dinh duc ms 2021 024
1/26/2021200,000881074.260121.091428.Ung ho MS 2021.024 (be Vo Dinh Duc)
1/26/2021200,000SHGD:10005194.DD:210126.BO:DANG THI HUONG.Remark:UH MS 2021.014 gia dinh ong An
1/26/2021200,000MBVCB.960657390.MS 2021.024.CT tu 0021002189557 NGO HUY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021200,000680513.260121.090927.Ung ho ms.2021.020.nhu y.diem phuc FT21026301601281
1/26/2021200,000SHGD:10000659.DD:210126.BO:HOANG NGOC VI.Remark:995221012651792 - ung ho MS 2021.021
1/26/2021200,000172171.260121.085824.Ung ho MS 2021 024 Vo Dinh Duc
1/26/2021200,000096899.260121.085819.Ms Trang ung ho MS 2021024 be Vo Dinh Duc
1/26/2021200,000IBVCB.960630651.Tim bam sinh.CT tu 0011001504463 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/26/2021200,000667566.260121.085556.Ung ho gia dinh o ba An tinh Ha Tinh FT21026537592037
1/26/2021200,000SHGD:10000537.DD:210126.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 023 THO VAN MINH
1/26/2021200,000MBVCB.960570524.Ung ho MS 2021.024 (be Vo Dinh Duc).CT tu 0071003176777 NGUYEN QUANG TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021200,000MBVCB.960554372.Gia Minh ung ho ms 2021.024(be vo dinh duc).CT tu 0901000006388 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021200,000MBVCB.960547675.MS 2021.024.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021200,000206638.260121.075414.Ung ho MS 2021.024
1/26/2021200,000664854.260121.074907.iris ung ho MS 2021.023(Be Tho Van Minh)
1/26/2021200,000MBVCB.960507421.con chuc cac bac nhieu suc khoe a. .CT tu 0531002591742 DIEP MAU MINH DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021200,000426983.260121.072345.Ung ho MS 2021.024 be Vo Dinh Duc
1/26/2021200,000874393.260121.070846.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho 2021014 gia dinh ong An
1/26/2021200,000MBVCB.960474818.DO THANH LY chuyen tien ung ho MS 2021.018(gia dinh anh The).CT tu 0321000763971 DO THANH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021200,000872110.260121.062522.Vietcombank 0011002643148 MS 2021024 be Vo Dinh Duc
1/26/2021200,000035120.260121.060648.Ung ho be Vo Dinh Duc Ms 2021 024
1/26/2021200,000871225.260121.055437.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho be Tho Van Minh ms 2021023
1/26/2021200,000594220.260121.041611.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21026833703305
1/26/2021200,000MBVCB.960436658.Ung ho ms 2021.014(gia dinh ong An).CT tu 0021000453334 TRAN QUANG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021200,000584955.260121.012758.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong ba Nguyen Hong An - Vo Thi Thuy FT21026033998768
1/26/2021200,000584822.260121.012613.MS 2021.023 Be Tho Van Minh FT21026376353100
1/26/2021200,000MBVCB.960426891.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 1017430336 NGUYEN THI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021200,000MBVCB.960420041.Ung ho ms 2021 214 gd ong An.CT tu 0731000925687 TRAN THI QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021200,000578103.260121.003141.Ung ho MS 2021.023 be Tho Van Minh FT21026142077362
1/26/2021200,000577239.260121.002614.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21026940070028
1/26/2021200,000131813.260121.001056.ung ho ms 2021.014 ( gia dinh ong an )
1/26/2021289,947461220.260121.164901.M Quan T Anh Q Bao Q Dat ung ho MS 2021 024
1/26/2021300,000570107.250121.235154.ung ho MS 2021.014 gdinh ong An FT21026150810048
1/26/2021300,000455547.250121.230513.ung ho MS 2021023 Be Tho Van Minh
1/26/2021300,000MBVCB.962010530.ung ho MS 2021.024 (be Vo Dinh Duc).CT tu 1017565474 TO THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021300,000MBVCB.962000834.Ung ho Ms 2021.014 ( gia dinh ong an ) .CT tu 0121000793134 CONG TRAN CAM THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021300,000381303.260121.211048.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2021 024 be Vo Dinh Duc
1/26/2021300,000552676.260121.205324.2021023 be tho van minh
1/26/2021300,000315949.260121.193245.MS 2021.024 be Vo Dinh Duc
1/26/2021300,000822277.260121.190650.ung ho chau Vo Dinh Duc ms2021024
1/26/2021300,000243893.260121.180302.Ung ho MS 2021.024 be Vo Dinh Duc FT21026070618306
1/26/2021300,000071640.260121.155915.unghoMS2021.024 beVoDinhDuc
1/26/2021300,000889644.260121.155657.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;2021014 gd ong an
1/26/2021300,000084190.260121.154120.MS 2021.014 gd ong An FT21026036875635
1/26/2021300,000MBVCB.961203019.ung ho MS 2021.024 (be Dinh Duc).CT tu 0041000328866 NGUYEN LE BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021300,000332003.260121.140754.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2021024 be Vo Dinh Duc
1/26/2021300,000948001.260121.133721.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21026140928735
1/26/2021300,000MBVCB.960998554.DO THI NHUNG chuyen tien ung ho ms 2021.014.CT tu 0221000001368 DO THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021300,000759202.260121.113434.UNG HO MS 2021.024
1/26/2021300,000838881.260121.113400.Ung ho MS 2021.024 be Vo Dinh Duc FT21026967152074
1/26/2021300,000MBVCB.960919957.Ung ho truong hop ms 2021.023 be tho van minh.CT tu 0071000651839 NGUYEN BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021300,000813428.260121.111037.Ung ho MS 2021.024 FT21026224402106
1/26/2021300,000299252.260121.110650.IBFT Ung ho be Tho Van Minh Ms 2021.023
1/26/2021300,000MBVCB.960869988.Ung ho MS 2021.014.CT tu 0491000414874 BUI THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021300,000787514.260121.104734.Ung ho MS 2021.024 Vo Dinh Duc FT21026666353200
1/26/2021300,000SHGD:10014545.DD:210126.BO:NGUYEN THI MY NGOC.Remark:MS 2021.021 - gia dinh chi Thuy. Chuc be chong khoi.
1/26/2021300,000SHGD:10014077.DD:210126.BO:NGUYEN THI MY NGOC.Remark:MS 2021.024 - be Vo Dinh Duc. Chuc con khoi benh.
1/26/2021300,000466826.260121.102935.UNG HO MS 2021.024 BE VO DINH DUC
1/26/2021300,000IBVCB.960780235.Ung ho MS 2021.024_Be Vo Dinh Duc.CT tu 0301000343787 NGUYEN HOAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021300,000MBVCB.960760914.Ung ho gia dinh ong An.CT tu 0201000659011 TRUONG MY THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021300,000944086.260121.094659.MS 2021.024 be vo dinh duc
1/26/2021300,000713793.260121.094135.MS 2021.024 be Vo Dinh Duc FT21026908917556
1/26/2021300,000SHGD:10007742.DD:210126.BO:CAO THI BICH LIEU.Remark:IB UNG HO 2021.024 ( BE VO DINH DUC)
1/26/2021300,000570448.260121.092226.ung ho ms 2021.024 be Vo Dinh Duc
1/26/2021300,000156110.260121.091437.Ung ho MS 2021.023 be Tho Van Minh. Mong con mau khoe!
1/26/2021300,000MBVCB.960656470.DANG THI BICH chuyen tiengiup chau vo dinh duc.CT tu 0071001864923 DANG THI BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021300,000MBVCB.960649410.A TOAN ung ho MS 2021.024.CT tu 0011000528613 NGUYEN HUU TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021300,000153645.260121.090437.Ct ung ho ms 2021.024
1/26/2021300,000894519.260121.090359.ung ho be Vo Dinh Duc MS 2021. 024
1/26/2021300,000MBVCB.960593021.ung ho ma so 2021024 be Vo Dinh Duc.CT tu 0061001072182 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/26/2021300,000135351.260121.063302.MS 2021.024
1/26/2021300,000IBVCB.960452725.giup MS2021 023 Be Tho Van Minh.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/26/2021300,000378614.260121.001922.ZPBV5V3F2PD8F0 210126000002670 Ungho ms2021.014
1/26/2021400,000160840.260121.164438.Ung ho ma so 2021 014 gia dinh ong an FT21026405565191
1/26/2021400,000SHGD:10022785.DD:210126.BO:LE TRONG NHAN.Remark:ung ho ma so 2021.024 be Vo Dinh Duc
1/26/2021500,000MBVCB.960374135.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0071000682390 DUONG VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021500,000553530.250121.225545.Ung ho MS 2021.014 FT21026304378051
1/26/2021500,000599535.250121.224654.Gui cho chau bi suy than
1/26/2021500,000IBVCB.960359760.Ung ho be Tho Van Minh thay than.CT tu 0721005107116 VO THI BACH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021500,000MBVCB.961975067.Ung ho MS 2021.024. Be Vo Dinh Duc.CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021500,000426756.260121.214630.Ung ho MS 2021.024 be Vo Dinh Duc FT21027816550020
1/26/2021500,000409434.260121.212124.Ung ho MS 2021.024 be vo dinh duc FT21027065620348
1/26/2021500,000410805.260121.211240.Chuyen tien MS 2021.024 vo dinh duc
1/26/2021500,000845979.260121.205724.Ung ho MS 2021 014
1/26/2021500,000MBVCB.961849258.ung ho MS?2021.023?(be Tho Van Minh).CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021500,000882343.260121.195932.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2021014 gia dinh ong An
1/26/2021500,000IBVCB.961765700.ung ho ms 2021 024 be Vo Dinh Duc.CT tu 0041000325888 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/26/2021500,000MBVCB.961577459.MS2021.024(BE VO DINH DUC) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021500,000MBVCB.961466826.Ms 2021.014 gd ong an.CT tu 1018204675 LE THI NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021500,000IBVCB.961383364.ung ho MS 2021. 024 ( be VO DINH DUC ).CT tu 0381000385287 PHAM HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021500,000754346.260121.152122.BAC LE VAN VAN UNG HO BE VO DINH DUC MS 2021 024
1/26/2021500,000733095.260121.141807.MS 2021 024 be Vo Dinh Duc
1/26/2021500,000SHGD:10020968.DD:210126.BO:BUI HUONG GIANG.Remark:MK ung ho Ms 2021.024, be Vo Dinh Duc
1/26/2021500,000957390.260121.134703.Ung ho ma 2021.024 be vo dinh duc FT21026060670831
1/26/2021500,000574082.260121.005111.ung ho MS 2021.024 be Vo Dinh Duc
1/26/2021500,000352931.260121.124540.UNG HO MS 2021.020 NHU Y DIEM PHUC
1/26/2021500,000SHGD:10016288.DD:210126.BO:NGUYEN THI KIEU MINH.Remark:Ung ho MS 2021.21 Gia dinh chi Thuy
1/26/2021500,000MBVCB.960909957.Ung ho MS 2021.014 gd ong An.CT tu 0641000007517 TRAN VAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021500,000MBVCB.960883108.ung ho Ms 2021.023, be Tho Van Minh.CT tu 0071001153888 TRAN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021500,000IBVCB.960825126.ung ho MS 2021.024 (be Vo Dinh Duc)./..CT tu 0071000915433 LE TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021500,000MBVCB.960810787.Ung ho MS 2021.024 ( Be Duc ).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021500,000752596.260121.101639.Ung ho MS 2021.024 be Vo Dinh Duc FT21026694858886
1/26/2021500,000IBVCB.960770847.ung ho MS 2021.024 (be Vo Dinh Duc).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021500,000631732.260121.100346.Ung ho MS 2021.024 be Vo Dinh Duc
1/26/2021500,000728100.260121.095448.Be Tho Van Minh FT21026070007505
1/26/2021500,000MBVCB.960675226.Ung ho MS 2021.024 ( be Vo Dinh Duc).CT tu 0071004585509 PHAN THI PHUONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021500,000675570.260121.090428.Ung ho MS 2021.024 be Vo Dinh Duc FT21026027904246
1/26/2021500,000672952.260121.090144.Gui MS 2021.024 be Vo Dinh Duc FT21026565955298
1/26/2021500,000SHGD:10003781.DD:210126.BO:DIEP THI HONG TUOI.Remark:IBMS 2021.023 (UNG HO BE THO VAN MINH)
1/26/2021500,000480584.260121.085935.Ung ho MS 2021 024 Vo Dinh Duc
1/26/2021500,000668410.260121.085653.Ung ho MS 2021.024 be Vo Dinh Duc. Cam on quy bao. FT21026980003466
1/26/2021500,000SHGD:10002672.DD:210126.BO:NGUYEN THACH THAO NGUYEN.Remark:IBUNG HO MS 2021024 BE VO DINH DUC
1/26/2021500,000129302.260121.083034.Ung ho MS 2021 024 Be Vo Dinh Duc
1/26/2021500,000IBVCB.960581228.MS 2021 020 NHU Y DIEM PHUC tinh Binh Duong.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/26/2021500,000MBVCB.960581797.ung ho MS 2O21.024 (be VO DINH DUC).CT tu 0371000500518 NGUYEN THU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021500,000IBVCB.960576059.MS 2021 022 be TRAN NHAT ANH tinh Dong Nai.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/26/2021500,000486508.260121.082330.MS 2021.024.UNG HO BE VO DINH DUC
1/26/2021500,000624836.260121.081747.Ung ho MS 2021024 Vo Dinh Duc
1/26/2021500,000336051.260121.081608.ung ho MS 2021 024 be Vo Dinh Duc
1/26/2021500,000MBVCB.960546985.DINH KHAC TU chuyen tien MS2021.024 be Vo Dinh Duc.CT tu 0181002648042 DINH KHAC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021500,000612883.260121.072248.MS2021 024 be Vo Dinh Duc FT21026260637796
1/26/2021500,000417636.260121.071426.Ung ho MS 2021.024 Be Vo Dinh Duc
1/26/2021500,000957798.260121.070120.Ung ho MS 2021 022 ung ho chau Tran Nhat Anh
1/26/2021500,000605998.260121.065338.Chi Pho phuong Lien ung ho be Vo Dinh Duc 2021.024 FT21026744704468
1/26/2021500,000403741.260121.064242.MS 2021. 024. be Vo Dinh Duc
1/26/2021500,000470919.260121.062154.Vietcombank 0011002643148 PHAM THI LAN ANH chuyen khoan ung ho ms 024
1/26/2021500,000683946.260121.062053.Vietcombank;0011002643148;MS 2021024 be vo dinh duc
1/26/2021500,000MBVCB.960469943.ung ho MS2021.024 be vo dinh duc .CT tu 0181003373485 LE NGOC UNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021500,000MBVCB.960445378.ung ho MS 2021.23 (be Tho Van Minh).CT tu 0251002676962 NGUYEN THI BAO CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021600,000IBVCB.960604845.ung ho MS 2021.024 (be Vo Dinh Duc) .CT tu 0051000525826 NGUYEN THI BE BI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/2021800,000684975.260121.102036.Vietcombank;0011002643148;MS 2021024?be Vo Dinh Duc
1/26/2021900,000917132.260121.182252.NGUYEN VAN CHO UNG HO MS 2021.022,023,024 MOI TH 300.000-260121-18:23:03 917132
1/26/20211,000,000MBVCB.961806266.Bao VietNamNet ung ho MS 2021.014 (gia dinh Ong Nguyen Hong An).CT tu 0381000376948 PHAM THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/20211,000,000328846.260121.172622.ung ho MS 2021.024 ( be Vo Dinh Duc )
1/26/20211,000,000MBVCB.961535946.NGUYEN THI THUY HANG chuyen tien ung ho gia dinh anh The. MS 2021018.CT tu 0771000808666 NGUYEN THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/20211,000,000921226.260121.160712.CTY QUANG MINH UNG HO MS2021 024 BEVO DINH DUC
1/26/20211,000,000IBVCB.961404678.VO THI THANH LOAN UNG HO MS2021.024 (BE VO DINH DUC).CT tu 0531000270585 VO THI BICH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/20211,000,000764363.260121.154931.ung ho be Vo Dinh Duc ma so MS2021024
1/26/20211,000,000IBVCB.961282564.MS 2021.024 (be Vo Dinh Duc)??.CT tu 0281000237402 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/20211,000,000SHGD:10001924.DD:210126.BO:DIEP TRUONG LAM.Remark:Ung ho MS 2021 024 be Vo Dinh Duc tinh Nghe An
1/26/20211,000,000352924.260121.124233.UNG HO MS 2021.024 BE VO DINH DUC
1/26/20211,000,000822504.260121.111858.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21026814409100
1/26/20211,000,000MBVCB.960824684.chuyen den be Vo Dinh Duc (MS 2021.024).CT tu 0181002393265 NGUYEN HOANG VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/20211,000,000SHGD:10010519.DD:210126.BO:LOI VIEN THANG.Remark:Ung ho MS 2021.023, be Tho Van Minh
1/26/20211,000,000SHGD:10004907.DD:210126.BO:MAI VU PHUONG.Remark:Ung ho MS 2021.024 be Vo Dinh Duc
1/26/20211,000,000SHGD:10004461.DD:210126.BO:TRAN TUU.Remark:IBUNG HO MS 2021024
1/26/20211,000,000487763.260121.082423.ung ho MS 2021 023 be Tho Van Minh
1/26/20211,000,000474909.260121.081445.Chuyen tien Be Vo Dinh Duc benh tim
1/26/20211,000,000031005.260121.073037.Ung ho ma so 2021 024 Be Vo Dinh Duc
1/26/20211,000,000136951.260121.070756.MS 2021.024 (be Vo Dinh Duc)
1/26/20212,000,000MBVCB.960341289.ung ho MS 2021.010 (em Mai Thi Phuong).CT tu 0491001468819 TRAN TRONG TUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/20212,000,000927756.260121.192243.UNG HO MS 2021.023( BE THO VAN MINH)-260121-19:22:26 927756
1/26/20212,000,000106626.260121.174641.Ung ho MS 2021.024 ( be Vo Dinh Duc )
1/26/20212,000,000MBVCB.961210605.LE HUU DIEN ung ho MS 2021.024(be Vo dinh Duc).CT tu 0051000438229 LE HUU DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/20212,000,000222929.260121.141334.ung ho MS2021023 be Tho van minh
1/26/20212,000,000MBVCB.961113449.Ung ho be Vo Dinh Duc MS 2021.024.CT tu 0041001151873 DO THI ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/26/20212,000,000111503.260121.130750.Be Quan ung ho Em Vo Dinh Duc MS 2021.024
1/26/20212,000,000670248.260121.085848.Nguyen Phuc Thien ung ho MS 2021.024 Be Vo Dinh Duc FT21026453433098
1/26/20212,100,000916857.260121.182102.NGUYEN VAN CHO UNG HO MS 2021.015,106,017,018,019,020,021 MOI TH 300.000-260121-18:21:41 916857
1/26/20213,000,000240030.260121.134040.MS 2021.023
1/26/20213,000,000239666.260121.133942.MS 2021.022
1/26/20213,000,000239007.260121.133743.MS 2021.024
1/26/20213,000,000SHGD:10001104.DD:210126.BO:TRAN THI CAM NHUNG.Remark:UNG HO BE GIANG DUC HAI MS 2020.331
1/26/20213,000,000666667.260121.103025.Le Tien Ngoc ung ho MS 2021024 be Vo Dinh Duc
1/26/20214,000,000SHGD:10002701.DD:210126.BO:CTY TNHH TM DV ALIOGAZ KUKUH.Remark:HBUNG HO MS.2021.023(BE THO VAN MINH) -1TRIEU, MS.2021.015 (BE LE THI THUY LINH)-1TRIEU, MS.2021.018 (GD A THE) -1TRIEU, MS 2021.021 ( GD CHI THUY)-1TRIEU
1/26/20214,000,000773533.260121.071230.MS 2021 024 ( VO DINH DUC)-260121-07:12:30 773533
1/26/20214,000,000295899.260121.060905.MS.2021.014 Gia dinh ong An
1/26/20215,000,000106813.260121.180448.Ung Ho MS 2021024 Be Vo Dinh Duc
1/26/20215,000,000SHGD:10006095.DD:210126.BO:CONG DOAN CO SO BAN QUAN LY TIN DUNG.Remark:CDCS BAN QUAN LY TIN DUNG BIDV UNG HO MA SO 2021.023.BE THO VAN MINH
1/26/20215,000,000IBVCB.960721942.MS2021024 chau Vo Dinh Duc.CT tu 0021000312301 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/26/20215,000,000937636.260121.062517.ung ho MS 2021.024 ( be Vo Dinh Duc)
1/26/20216,000,000IBVCB.960488699.Ung ho MS 2021023 be Tho Van Minh.CT tu 0071003681251 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/27/20211,000IBVCB.962824532.sg.CT tu 0721000659403 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/20211,000IBVCB.962813032.sdgsdg.CT tu 0911000058950 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/20211,000IBVCB.962320575.gsdg.CT tu 0911000064528 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/202110,000IBVCB.963281270.htht.CT tu 1016903656 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/202110,594IBVCB.962692840.sdf.CT tu 1018539025 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/202110,841IBVCB.962710786.fsdf.CT tu 1018540177 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/202110,977IBVCB.962714369.dhrb.CT tu 1018539040 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/202110,999IBVCB.962697735.awe.CT tu 1018529283 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/202150,000MBVCB.962032594.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0711000275234 TRAN MAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/202150,000IBVCB.963515864.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2020.025 (chi Truong Thi Hue). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/202150,000363406.270121.162913.MS 2021.023 (Be Tho Van Minh)
1/27/202150,000283508.270121.140052.Ung ho MS 2020 025 chi truong thi hue
1/27/202150,000005700.270121.134950.MS 2021.023 Tho Van Minh
1/27/202150,000IBVCB.962764718.Giup ma so 2021 025 chi Truong Thi Hue .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/27/202150,000SHGD:10000630.DD:210127.BO:TRAN KHANH LY.Remark:Ung ho MS 2020.025 chi Truong Thi Hue
1/27/202150,000574354.270121.085946.ung ho ms 2021014 gia dinh ong an.chuc gd o vuot qua noi dau FT21027156320803
1/27/202150,000MBVCB.962173392.gd Dang Van Nhat xin ung ma so: MS 2021.024 be Vo Minh Duc, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/202150,000MBVCB.962170308.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.025 (chi Truong Thi Hue).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/202150,000880925.270121.071005.Uh MS2021016 be tran trong hieu
1/27/202150,000246514.270121.014305.ung ho MS 2021.014( gia dinh ong An)
1/27/202153,000502569.270121.023759.Ung ho ong An MS 2021.014 FT21027030499507
1/27/202197,800875604.270121.113231.ung ho MS 2020.025 chi Truong Thi Hue
1/27/2021100,000MBVCB.962044245.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0331000494607 NGUYEN DO HOANG DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/2021100,000239837.260121.231054.ung ho ms 2021.024
1/27/2021100,000MBVCB.962020686.Ung ho MS 2021.14(gia dinh ong An).CT tu 0451000219510 BUI VINH HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/2021100,000236785.260121.224336.ung ho Ms 2021.014( gia dinh ong An)
1/27/2021100,000502170.270121.205413.Ung ho MS 2021.016 be Tran Trong Hieu
1/27/2021100,000266048.270121.204255.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21027484366108
1/27/2021100,000MBVCB.963473917.Ung ho 2021.014 gia dinh ong an.CT tu 0491000069255 MAI THI KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/2021100,000091952.270121.202443.Ung ho MS 2021 014 Gia dinh ong An
1/27/2021100,000103193.270121.201900.Vietcombank 0011002643148 uh ms 2020025 chi Hue
1/27/2021100,000090438.270121.201715.Ung ho MS 2020025
1/27/2021100,000224373.270121.194936.Ung ho ms 2021 041 gia dinh ong an FT21027414061004
1/27/2021100,000196355.270121.193623.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An ba Thuy)
1/27/2021100,000158017.270121.183033.con thanh tung, gia bao ung ho ong nguyen hong an FT21027740250880
1/27/2021100,000MBVCB.963153794.MS 2021.023 (Be Tho Van Minh).CT tu 0261003485559 HUYNH CONG LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/2021100,000076487.270121.170255.MS 2021.014 FT21027689921580
1/27/2021100,000MBVCB.963073885.MS 2021.014(unghogiadinh ong An).CT tu 0021000363073 TRAN THI NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/2021100,000MBVCB.962977686.ung ho MS 2020.025 (chi Truong Thi Hue).CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/2021100,000MBVCB.962974074.Ung ho ung ho MS 2021.024 (be Vo Dinh Duc)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/2021100,000SHGD:10005482.DD:210127.BO:TRAN VAN PHONG.Remark:995221012755743 - Chuyen tien ung ho ms 2021.025 truong thi hue
1/27/2021100,000279218.270121.135500.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/27/2021100,000037299.270121.131215.UNG HO MS.2020.025(CHI TRUONG THI HUE)-270121-13:11:43 037299
1/27/2021100,000782085.270121.121850.Ung ho ms 2021014 gia dinh ong An FT21027042906922
1/27/2021100,000755574.270121.115031.Ung ho 2021.014 gia dinh ong an FT21027559050811
1/27/2021100,000MBVCB.962588809.MS 2021.023 (be Tho Van Minh), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0371000407382 TRAN HOANG NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/2021100,000MBVCB.962572229.MS 2021.025 Nguyen Thi Minh Yen ung ho chi Truong Thi Hue.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/2021100,000674719.270121.103533.Ungho MS 2021.014 GiadinhongAn FT21027540899450
1/27/2021100,000673324.270121.103423.T ung ho chi Truong thi Hue MS 2021.025
1/27/2021100,000632360.270121.095705.Ung ho MS 2021.014 FT21027942099206
1/27/2021100,000631628.270121.095624.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21027960441055
1/27/2021100,000MBVCB.962381504.MS 2020025.CT tu 0541000258637 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/27/2021100,000297266.270121.094540.NCHCCCL Kieu Thi Anh Tuyet 0966864297
1/27/2021100,000936953.270121.091137.ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/27/2021100,000896804.270121.085405.ung ho c truong thi hue ms 2020025
1/27/2021100,000660282.270121.084924.Chuyen tien ung ho MS 2021.25 chi truong thi hue
1/27/2021100,000SHGD:10000387.DD:210127.BO:VINH NAM.Remark:VINH NAM UNG HO MS 2021.025 TRUONGTHI HUE
1/27/2021100,000MBVCB.962195560.ung ho ms 2021024 (be Vo Dinh dc) .CT tu 0041000228571 TRAN THI THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/2021100,000532589.270121.074737.Ung ho ms 2021.014 gd ong An chuc gd ong ba tai qua nan khoi FT21027726191821
1/27/2021100,000MBVCB.962152783.ung ho gia sinh ong An.CT tu 0071001026851 LE DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/2021100,000519136.270121.065817.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21027277533802
1/27/2021100,000516766.270121.064352.MS 2020.025 chi Truong Thi Hue FT21027640748775
1/27/2021100,000893177.270121.064352.MS 2020.025 chi Truong thi Hue
1/27/2021100,000963485.270121.062845.UNG HO MS 2020.025( CHI TRUONG THI HUE)-270121-06:28:30 963485
1/27/2021100,000878520.270121.062118.ung ho ms 2020 025 chi Truong Thi Hue
1/27/2021100,000542231.270121.060928.Ung ho MS 2021.024 be Vo Dinh Duc
1/27/2021100,000877694.270121.054744.Trang UH MS 2020 025 giup chi Hue
1/27/2021100,000838069.270121.012720.ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An)
1/27/2021100,000489581.270121.003519.MS 2021.014 gia dinh ong An FT21027095750413
1/27/2021100,000MBVCB.962070639.Ung ho ms 2021.014(gia dinh ong an) .CT tu 0991000049333 TRUONG ANH TUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/2021100,000006749.270121.002145.Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
1/27/2021150,000618332.270121.094409.Dao thanh cong ck ung ho tu thien MS 2021.023 be Tho Van Minh FT21027486058678
1/27/2021150,000615423.270121.094124.Dao Thanh Cong ck ung ho tu thien MS 2021.024 be Vo Dinh Duc FT21027443077907
1/27/2021150,000MBVCB.962220629.ban ve so bi tim can tien mo.CT tu 0441000753310 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/27/2021150,000198613.270121.060303.ung ho MS 2020025 chi Truong Thi Hue
1/27/2021200,000869171.260121.233114.Ung Ho MS2021024
1/27/2021200,000MBVCB.962043028.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 1014953012 LE THI HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/2021200,000469300.260121.231147.MS 2021.014 ung ho gia dinh ong An FT21027269030951
1/27/2021200,000MBVCB.963507381.ung ho MS2021.024(Vo Dinh Duc) .CT tu 0851000033554 DINH THI THANH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/2021200,000236243.270121.205436.UH MS2020.025 (chi Truong Thi Hue)
1/27/2021200,000MBVCB.963470379.NGUYEN MINH TIEN chuyen tien UNG HO MS 2021.014 ( ong AN).CT tu 0671004082029 NGUYEN MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/2021200,000461172.270121.202922.MS 2021.024
1/27/2021200,000247652.270121.201914.MS.2020.025 TRUONG THI HUE FT21027501080301
1/27/2021200,000031896.270121.162557.Minhphuong Vu Ung ho MS 2021024 be Vo Dinh Duc
1/27/2021200,000IBVCB.963066073.MS 2021 025 chi Truong Thi Hue.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/27/2021200,000981600.270121.154053.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21027267553206
1/27/2021200,000116160.270121.150401.MS 2021.024
1/27/2021200,000979507.270121.134325.Ung ho Ms 2021014 Gia dinh ong An
1/27/2021200,000520648.270121.125916.Linh BR giup MS 2021 023 be Tho Van Minh
1/27/2021200,000520548.270121.125624.Linh BR giup MS 2021 024 be Vo Dinh Duc
1/27/2021200,000774158.270121.120944.MS 2021.024 be Vo Dinh Duc FT21027361062204
1/27/2021200,000880110.270121.113628.ung ho MS 2020.025 chi Truong Thi Hue
1/27/2021200,000IBVCB.962556169.Ung ho MS 2020.025 (chi Truong Thi Hue).CT tu 0011002307901 NGUYEN THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/2021200,000001479.270121.112333.ung ho MS 2020. 025 ( chi Truong thi Hue)
1/27/2021200,000IBPS/SE:48304001.DD:270121.SH:10004168.BO:NGUYEN THI BE LINH.UNG HO MS2020.025 ( CHI TRUONG THI HUE) TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
1/27/2021200,000719334.270121.111603.MS 2021.023 FT21027318938075
1/27/2021200,000010226.270121.110229.UNG HO MS 2020.025(CHI TRUONG THI HUE)-270121-11:02:30 010226
1/27/2021200,000624543.270121.101535.UNG HO MS 2021.014 gia dinh ong An
1/27/2021200,000644052.270121.100745.Gd Le Tan Thanh uh MS 2020.025 chi Truong Thi Hue. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21027058344930
1/27/2021200,000636911.270121.100113.Ung ho MS 2021 014 gd ong An FT21027770045513
1/27/2021200,000625460.270121.095047.UNG HO MS2020.025 CHI TRUONG THI HUE FT21027637020039
1/27/2021200,000889815.270121.094341.Vietcombank 0011002643148 Ung ho ma so 2020025 chi Hue
1/27/2021200,000MBVCB.962349522.ung ho MS 2020.025 (chi Hue).CT tu 0961000020000 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/2021200,000086448.270121.091946.MQuan TAnh QBao QDat ung ho MS 2020 025
1/27/2021200,000SHGD:10009360.DD:210127.BO:NGUYEN MINH PHUONG.Remark:Ung ho ma so 2021 024 chau Vo Dinh Duc
1/27/2021200,000SHGD:10008884.DD:210127.BO:NGUYEN DANG DUY.Remark:MS 2020.025
1/27/2021200,000SHGD:10007361.DD:210127.BO:NGUYEN TOAI NGUYEN.Remark:Ung ho MS 2021.024 be vo dinh duc
1/27/2021200,000MBVCB.962228831.ung ho MS: 2020.025 (Chi Truong Thi Hue).CT tu 1041000057853 NGUYEN MONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/2021200,000534153.270121.075151.MS 2020.025 chi Truong Thi Hue FT21027600066748
1/27/2021200,000MBVCB.962175404.Ck ung ho MS 2020.025 (Truong Thi Hue).CT tu 0021000798089 NGUYEN HAI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/2021200,000072456.270121.074235.Ung ho MS 2020 025
1/27/2021200,000366656.270121.073050.ung ho MS 2020.025 Truong Thi Hue
1/27/2021200,000MBVCB.962156349.Ung ho MS 2020.025 ( chi Truong Thi Hue).CT tu 0451001408488 NGUYEN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/2021200,000240311.270121.072459.ung ho MS 2021.025( chi Truong Thi Hue)
1/27/2021200,000340789.270121.071959.ung ho MS 2020.025 chi Truong Thi Hue
1/27/2021200,000964052.270121.064543.MS 2020.025 (CHI TRUONG THI HUE) -NGUYEN CAU CHI MAU KHOE-270121-06:46:26 964052
1/27/2021200,000539183.270121.055851.Ung ho MS 2020.025 chi Truong Thi Hue
1/27/2021200,000398825.270121.055513.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS2020 025 chi Truong Thi Hue
1/27/2021200,000MBVCB.962110375.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.025 (chi Truong Thi Hue)Vietnamnet 27/01/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/2021200,000503228.270121.024949.Ung ho ms2021.014 gia dinh ong han FT21027302684045
1/27/2021200,000003195.270121.002447.Ung ho MS 2021 014 Gia dinh ong An
1/27/2021250,000MBVCB.963543986.HO TAN THANH chuyen tien Ung ho MS 2021-024 (be Vo dinh Duc).CT tu 0071001022352 HO TAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/2021300,000MBVCB.963534142.ms 2020 025 uh chi Truong thi hue.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/27/2021300,000290913.270121.211610.MS 2021014 ung ho gia dinh ong An FT21028853205774
1/27/2021300,000MBVCB.963478002.Chi truong thi hue mau khoe benh.CT tu 0401001327362 LE MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/2021300,000208011.270121.192950.Ms 2021.024 Chuc em mau khoe
1/27/2021300,000212389.270121.162425.Chuyen tien MS.2021.024
1/27/2021300,000MBVCB.962810836.Ung ho MS 2021.024 (be Vo Dinh Duc).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/2021300,000MBVCB.962805238.Ung ho MS2021.017 Ma Tai Hinh.CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/2021300,000MBVCB.962804411.Ung ho MS2021.020 Nhu Y - Diem Phuc.CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/2021300,000827342.270121.135319.BBB ung ho MS 2021.024 (be Vo Dinh Duc)
1/27/2021300,000298485.270121.115058.MS 2021.023-tho van minh
1/27/2021300,000660606.270121.102250.Ms2020.025 Truong Thi Hue FT21027961980407
1/27/2021300,000748634.270121.095425.Chuyen tien ung ho ms 2020.024 be vo dinh duc
1/27/2021300,000MBVCB.962353362.ung ho MS 2021.024(be Vo Dinh Duc).CT tu 0961000020000 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/2021300,000MBVCB.962330273.Ung ho MS 2021.025 chi Truong Thi Hue.CT tu 0611001910489 NGUYEN TRONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/2021300,000260982.270121.092455.Tung: ung ho ms 2020.025 ( chi Truong Thi Hue)
1/27/2021300,000151530.270121.085030.ung ho MS 2021 024 be Vo Dinh Duc
1/27/2021300,000IBVCB.962264634.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.025 (chi Truong Thi Hue).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/2021300,000MBVCB.962236465.MS 2021.014.CT tu 0181003494700 TRAN HOANG MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/2021300,000MBVCB.962224925.MS2021.025(CHI TRUONG THI HUE) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/2021300,000MBVCB.962202609.Ung ho ms 2021.024 (be Vo Dinh Duc).CT tu 0121000325739 LE THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/2021300,000MBVCB.962199951.Ung ho ms 2021.023 (be Tho Van Minh).CT tu 0121000325739 LE THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/2021300,000522449.270121.071324.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21027769418070
1/27/2021300,000199259.270121.064041.NGO THI NGOC OANH ung ho chi Hue que Dong nai bi benh tim
1/27/2021300,000IBVCB.962109720.Giup MS2021 024 be Vo Dinh Duc.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/27/2021400,000052703.270121.142144.NCHCCCL NGUYENVANTOAN 0902701009 . XIN CAM ON CHUONG TRINH-270121-14:21:28 052703
1/27/2021400,000242563.270121.113309.Ung ho ma so 2021.014 ( gia dinh ong An)
1/27/2021500,000490734.260121.233751.MS 2021.024 (be Vo Dinh Duc)
1/27/2021500,000462134.260121.225116.Ms 2021.014 FT21027502484370
1/27/2021500,000272428.270121.205122.Ung ho MS 2020.025 FT21027501201134
1/27/2021500,000221718.270121.201040.Ung ho NCHCCCL Dinh thu lieu 0984116072
1/27/2021500,000938125.270121.160111.UNG HO BE VO DINH DUC MS 2021 024- Ma GD:938125. So TK dich:....3148. Ma NH dich:970436
1/27/2021500,000SHGD:10019486.DD:210127.BO:PHAM QUOC MANH.Remark:Pham Quoc Manh ung ho gd chau Vo Dinh Duc, Duc Thanh, Yen Thanh, Nghe An. MS 2021.024
1/27/2021500,000874322.270121.140603.LAM VAN DUC UNG HO MS 2021.024 BE VO DINH DUC FT21027739366503
1/27/2021500,000654258.270121.132852.Ung ho MS2021024 be Vo Dinh Duc
1/27/2021500,000018438.270121.000149.ung ho MS 2020.025 (chi Truong Thi Hue)
1/27/2021500,000MBVCB.962605321.Ung ho MS 2021.014.CT tu 0781000420153 THIEU QUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/2021500,000TANG TRUNG XUONG : UNG HO MS 2021024-BE VO DINH DUC
1/27/2021500,0000200970423012710445820210716682283.62692.104442.Ung ho ma so 2021.014 - gia dinh ong An
1/27/2021500,000652734.270121.101543.Ung ho 2021.023 FT21027062820047
1/27/2021500,000618384.270121.094412.MS 2021.024 be Vo Dinh Duc FT21027234370901
1/27/2021500,000597982.270121.092434.Ung ho NCHCCCL Pham Ha Tuan 0943262492 FT21027502535304
1/27/2021500,000SHGD:10009104.DD:210127.BO:TRAN TO NGA.Remark:Ung ho MS 2021.021 gia dinh chi Thuy
1/27/2021500,000682794.270121.090636.Chuyen tien ung ho MS 2020.025 chi Truong Thi Hue
1/27/2021500,000571293.270121.085607.Ung ho MS.2020.025 chi Truong Thi Hue FT21027518523522
1/27/2021500,000IBVCB.962259029.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.024 (be Vo Dinh Duc).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/2021500,000IBVCB.962248324.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.023 (Be Tho Van Minh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/2021500,000MBVCB.962216819.MS2021.023(BE THO VAN MINH) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/2021500,000MBVCB.962178001.NGUYEN HUYNH CONG DANH chuyen tien ung ho MS 2021.024 be Vo Dinh Duc.CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/2021500,000522069.270121.071155.Ung ho MS 2020.025 -Truong Thi Hue FT21027135219506
1/27/2021500,000878573.270121.062313.Ung ho MS 2020025 Hue
1/27/2021500,000963010.270121.060212.UNG HO MS 2020.025 CHI TRUONG THI HUE-270121-06:02:24 963010
1/27/2021500,000MBVCB.962118779.DO KHAC DAO ung ho ma so 2020.025 (TRUONG THI HUE).CT tu 0011002389833 DO KHAC DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/2021500,000958923.270121.001219.UNG HO MS 2021.023 (BE THO VAN MINH)-270121-00:12:14 958923
1/27/2021700,000879775.270121.141116.MS 2021.014 gia dinh Ong An FT21027927078864
1/27/2021997,800/ /Ref:K031024961678{//}VAL:210127VND1000000, /57:BFTVVNVX /BEN: /Pmnt:ungho MS 2021 014 ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An //06369810406248 BA CAO THE KILMORE INTERNATIONAL SCHOOL 40 WHITE ST KILMORE VIC 3764 Australi a/VCBFee:2000(+VAT:200)VND/
1/27/20211,000,000384481.270121.200709.2021 024 vo dinh duc
1/27/20211,000,000006798.270121.170327.CK nhanh - MS 2021. 014
1/27/20211,000,000MBVCB.963143005.Ung ho MS 2021.025 (chi Truong Thi Hue).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/20211,000,000MBVCB.963139852.Ung ho MS 2021.021 (gia dinh chi Thuy).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/20211,000,000MBVCB.963130992.Ung ho MS 2021.022(be tran nhat anh).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/20211,000,000MBVCB.963127997.Ung ho MS 2021.023 (be Tho Van Minh).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/20211,000,000MBVCB.963124935.Ung ho MS. 2020.024 (be Vo Dinh Duc).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/20211,000,000IBVCB.963077159.Ms 2020025 chi Truong Thi Hue.CT tu 0181002555643 NGUYEN KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/20211,000,000SHGD:10013221.DD:210127.BO:LUONG THI TUYET TRINH.Remark:D T NGOC THUY UNG HO MS 2021,024
1/27/20211,000,000918008.270121.115629.Ms 2021.024 be vo dinh duc
1/27/20211,000,000756255.270121.115112.MS 2020.025 chi Truong Thi Hue FT21027242009036
1/27/20211,000,000MBVCB.962500142.MS 2021.014 ( gia dinh ong an ).CT tu 0421000435004 LUU KET NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/20211,000,000MBVCB.962381539.MS 2020.025.CT tu 0071000795460 LUONG NGOC TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/20211,000,000MBVCB.962317351.HAN ANH VU ung ho MS 2021.023 ( Be Tho van Minh ).CT tu 0281000007501 HAN ANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/20211,000,000601556.270121.091029.Ung ho Ms 2021.014 gia dinh ong An
1/27/20211,000,000355240.270121.090708.Ung ho MS2021.020 Nhu Y Diem Phuc 500 ngan dong. Ung ho MS2021.023 be Tho Van Minh 500 ngan dong
1/27/20211,000,000IBPS/SE:01202002.DD:270121.SH:10000393.BO:PHAM MINH VIET.995221012751263 - CHUYEN TIEN UNGHO MS 2020.025
1/27/20211,000,000MBVCB.962275022.ung ho MS 2020.025 chi Truong Thi Hue.CT tu 0071005046624 NGUYEN HUU THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/20211,000,000SHGD:10001093.DD:210127.BO:DO HOAI PHONG.Remark:UNG HO MS 2021 024 BE VO DINH DUC
1/27/20211,000,000265495.270121.081300.Bui Thu Huong chuyen tien ms2020025 ung ho truong thi hue
1/27/20211,000,000258769.270121.074001.Phan Thuy Doan ung ho MS 2020.025 (chi Truong T Hue)
1/27/20211,000,000MBVCB.962150917.Ung ho MS 2021.001 (Em PHAM THANH TRUNG).CT tu 0071001441815 LE QUANG THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/20211,000,000MBVCB.962149529.Ung ho MS 2021.002 (Em HOANG THI HUYEN TRANG).CT tu 0071001441815 LE QUANG THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/20211,000,000MBVCB.962146752.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0071001441815 LE QUANG THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/20211,000,000448286.270121.070955.IBFT MS 2020.025 chi Truong Thi Hue
1/27/20211,000,000016423.270121.054843.MS 2020 025 chi Truong Thi Hue
1/27/20211,000,000436502.270121.001355.IBFT Ung ho 2021.014 gd ong An . ha tinh
1/27/20212,000,000MBVCB.963136528.Ung ho MS 2021.020.CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/20212,000,000MBVCB.962334244.Ung ho ms 2020.025 chi Truong Thi Hue.CT tu 0561000539114 BUI LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/20212,000,000705917.270121.092325.Chuyen tien Ung Ho MS 2020.25 chi Truong Thi Hue
1/27/20214,000,000MBVCB.962612455.TRAN THI THAN chuyen tien. Ung ho MS 2021. 024.( be vo dinh duc 2 trieu dong). Ung ho MS 2021 .023. ( be tho van minh 2 trieu dong).CT tu 0431000264591 TRAN THI THAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/27/20215,000,000UNG HO MS 2020.025( CHI TRUONG THI HUE )
1/27/20215,000,000SHGD:18723611.DD:210127.BO:Cty TNHH Giai Phap Thi Cong SaKi.Remark:GPTC SAKI UNG HO MS 2021.023 BE THO VAN MINH - BAO VIETNAMNET
1/27/20215,000,000007923.270121.105328.CTY BB PHUONG NAM UNG HO TU THIEN MS 2021.020 (NHU Y-DIEM PHUC)-270121-10:52:58 007923
1/27/20215,000,000996572.270121.074808.Vietcombank 0011002643148 MS2020 025 chi Truong Thi Hue Nguyen Van Duoc Long An ung ho
1/27/2021100,000,000UNG HO MS 2021.20 NHU Y DIEM PHUC BAO VIETNAMNET
1/27/2021200,000,000UNG HO MS 2021.023 PHO VAN MINH BAO VIETNAMNET
1/28/20211,000IBVCB.964017429.dsg.CT tu 0431000273930 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/28/20211,200IBVCB.965006156.asd.CT tu 1017324698 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/28/20215,000IBVCB.964222557.gtrgrtg.CT tu 0331000503744 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/202110,000IBVCB.964471190.Ung ho MS 2021 025 Chi Hue.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/28/202110,000IBVCB.964468490.Ung ho MS 2021 022 Be Anh.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/28/202110,000IBVCB.964467721.Ung ho MS 2021 023 Be Minh.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/28/202110,000IBVCB.964465148.Ung ho MS 2021 024 Be Duc.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/28/202110,000IBVCB.964463887.Ung ho MS 2021 026 Chi Diep.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/28/202110,002IBVCB.964562062.asdf.CT tu 1018628889 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/202110,484IBVCB.964543730.asdf.CT tu 1016484042 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/202110,566IBVCB.964559494.casdf.CT tu 1018267475 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/202110,888IBVCB.964551173.asdf.CT tu 1018049929 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/202120,000755498.280121.053225.Ung ho ms 2021.,026 gia dinh chi Diep
1/28/202150,000038092.270121.225327.ISL20210127225327007-MS 2021.019 Me con chi Hue
1/28/202150,000MBVCB.965229165.Ms2021.018.CT tu 0541000304852 TO MINH THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/202150,000IBVCB.965152379.nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.026 (gia dinh chi Diep) .( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/202150,000786815.280121.151859.ung ho MS 2021 012 be nguyen duy anh
1/28/202150,000488367.280121.150506.ung ho MS 2021 023 chau tho van minh
1/28/202150,000825715.280121.145923.MoMoT0912103369T9213773079T970436Tung ho MS 2021 024 be vo dinh duc
1/28/202150,000SHGD:10008194.DD:210128.BO:PHAM THI ANH HOA.Remark:MS 2021 026 ung ho gia dinh chi Diep
1/28/202150,000SHGD:10000076.DD:210128.BO:PHAM MINH THI.Remark:MS 2021.021 gia dinh chi Thuy
1/28/202150,000SHGD:10000075.DD:210128.BO:PHAM MINH THI.Remark:MS 2021.022 be Tran Nhat Anh
1/28/202150,000SHGD:10000054.DD:210128.BO:PHAM MINH THI.Remark:MS 2021.023 be Tho Van Minh
1/28/202150,000SHGD:10000053.DD:210128.BO:PHAM MINH THI.Remark:MS 2021.025 chi Truong Thi Hue
1/28/202150,000MBVCB.963774003.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.026 (gia dinh chi Diep).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/202150,000MBVCB.963756612.Ung ho MS 2021.026 (gia dinh chi Diep).CT tu 0351000934135 DO THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/202150,000MBVCB.963667950.Ung ho MS 2021.021 (gia dinh chi Thuy).CT tu 0351000934135 DO THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/202150,000MBVCB.963665966.Ung ho MS 2020.025 (c Truong Thi Hue).CT tu 0351000934135 DO THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/202160,000893693.280121.161633.Nguyen Ba Cuong ung ho MS 2021.026 FT21028030286749
1/28/2021100,000146561.270121.225652.UNG HO MS 2021.014 (GIA DINH ONG AN)-270121-22:56:48 146561
1/28/2021100,000MBVCB.965181167.Ung ho chi Diep ma so 2021.026.CT tu 0011000388680 TRAN DUC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/2021100,000MBVCB.965180642.MS 2021.014 gia dinh ong an.CT tu 0381000532863 DOAN XUAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/2021100,000578035.280121.210700.ung ho MS 2021.026
1/28/2021100,000304805.280121.185928.UNG HO MS 2021.026 (GIA DINH CHI DIEP)-280121-18:59:29 304805
1/28/2021100,000247325.280121.184256.ung ho MS 2021.026 ( gia dinh chi Diep )
1/28/2021100,000038030.280121.183920.ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21028932746533
1/28/2021100,000029635.280121.182934.Ung ho MS 2021.026 FT21028913475486
1/28/2021100,000MBVCB.964872326.VO NGOC TRIEU chuyen tien ung ho MS 2021.026 (gia dinh chi Diep.CT tu 0161000293950 VO NGOC TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/2021100,000MBVCB.964687008.Huyen ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0441000736460 NGUYEN THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/2021100,000266995.280121.160758.Chuyen tien ms 2021026
1/28/2021100,000880553.280121.160546.ung ho ms 2021 026
1/28/2021100,000807324.280121.150351.Ung ho MS 2021.025 chi Truong Thi Hue FT21028230365044
1/28/2021100,000804581.280121.150135.Ung ho MS 2021.026 gia dinh chi Diep FT21028470023761
1/28/2021100,000IBVCB.964475911.MS 2021.025 (chi Truong Thi Hue).CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/2021100,000NGUYEN Y UNG HO MS 2021.024 BE VO DINH DUC
1/28/2021100,000NGUYEN THI NGOC HUYEN UNG HO MS 2021.023 BE THO VAN MINH
1/28/2021100,000IBVCB.964470415.MS 2021.026 (gia dinh chi Diep).CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/2021100,000483745.280121.131950.ung ho hoan canh 2021026 chi diep hoa vang da nang
1/28/2021100,000327091.280121.123753.T ung ho gia dinh chi Diep MS 2021.026
1/28/2021100,000221205.280121.120922.Ung ho MS2021 026 gd chi Hiep
1/28/2021100,000203126.280121.114022.MS2021026 ung ho gia dinh chi Diep
1/28/2021100,000522328.280121.101031.Ung ho MS 2021.026 gia dinh chi diep FT21028537868194
1/28/2021100,000577366.280121.100357.UNG HO MS 2021.023- BE THO VAN MINH
1/28/2021100,000MBVCB.963996381.MS 2021 024.CT tu 0011000399050 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/28/2021100,000914951.280121.091039.Vietcombank 0011002643148 ung ho gd chi Diep MS2021026
1/28/2021100,000SHGD:10000397.DD:210128.BO:VINH NAM.Remark:VINH NAM UNG HO MS 2021.026 GIA DINH CHI VO THI DIEP
1/28/2021100,000MBVCB.963855943.MS2021.026.CT tu 0121000277099 DO XUAN LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/2021100,000SHGD:10000055.DD:210128.BO:PHAM MINH THI.Remark:MS 2021.020 Nhu Y- Diem Phuc
1/28/2021100,000MBVCB.963826057.VO THI NAM chuyen tien UNG HO GD CHII DIEP MS2021 026.CT tu 0071000695519 VO THI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/2021100,000MBVCB.963806137.NGUYEN THI THU LUONG chuyen tien ung ho gd chi Diep Da Nang.CT tu 0561000539291 NGUYEN THI THU LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/2021100,000671209.280121.072935.ung ho ms2021.026 gia dinh chi Diep
1/28/2021100,000663363.280121.071619.Chuyen tien
1/28/2021100,000291107.280121.071341.ung ho gd chi diep .MS2021.026
1/28/2021100,000648897.280121.070326.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021026
1/28/2021100,000MBVCB.963729059.ung ho MS 2021.026 (gia dinh chi DIEP).CT tu 0351000638426 VU VAN CAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/2021100,000394678.280121.063316.Ung ho MS 2021.026 FT21028050273296
1/28/2021100,000MBVCB.963717148.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.026 (gia dinh chi Diep)Vietnamnet 28/01/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/2021100,000MBVCB.963667291.Ung ho MS 2021.023 (be Tho Van Minh).CT tu 0351000934135 DO THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/2021100,000MBVCB.963666846.Ung ho MS 2021.024 (be Vo Dinh Duc).CT tu 0351000934135 DO THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/2021100,000242607.280121.000332.MS 2021.014 (GD ong An)
1/28/2021101,599IBVCB.964526186.asdf.CT tu 0941000021306 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/2021105,781IBVCB.964571003.asd.CT tu 1018396314 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/2021140,000208360.280121.083914.MS 2021.026(gia dinh chi Diep)
1/28/2021150,000631614.280121.073453.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Nam chuyen khoan Ms 2021 026 ung ho gia dinh chi
1/28/2021200,000MBVCB.965226392.HOANG DUC VIET gui giup gia dinh chi Diep .(ms 2021.026).CT tu 0411000980260 HOANG DUC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/2021200,000728411.280121.222637.UH MS 2021.012 (be Tho Van Minh)
1/28/2021200,000328928.280121.214940.UNG HO MA SO 2021.026 ( GIA DINH CHI DIEP )-280121-21:49:34 328928
1/28/2021200,000321333.280121.205200.MS2021.023BE THO VAN MINH-280121-20:52:13 321333
1/28/2021200,000320963.280121.204914.MS2021.024BE VO DINH DUC-280121-20:48:40 320963
1/28/2021200,000135069.280121.203849.MS 2021.026 FT21029535305914
1/28/2021200,000590587.280121.203028.MS 2021 014 gia dinh ong An 6 con chet
1/28/2021200,000124453.280121.202541.Ung ho MS 2021.014 .gia dinh ong An FT21029639091100
1/28/2021200,000681397.280121.194934.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 HOANG VAN CHIEN chuyen khoan
1/28/2021200,000274894.280121.194731.Ung ho MS 2021 026 gia dinh chi Diep
1/28/2021200,000503462.280121.194614.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/28/2021200,000084822.280121.193534.MS 2021.026 FT21028707916842
1/28/2021200,000768224.280121.175819.IBFT ung ho ms 2021.021 chi thu
1/28/2021200,000MBVCB.964851016.Ung ho Ms 2021.014 gia dinh ong An.CT tu 0761002373338 TRAN TUYET VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/2021200,000179584.280121.174924.Ung ho MS 2021.026 (gia dinh chi diep)
1/28/2021200,000166618.280121.165431.Vu Tuan Anh ung ho MS2021.014(gd ong An)
1/28/2021200,000280159.280121.165106.UNG HO MS 2021.023 (BE THO VAN MINH)-280121-16:50:30 280159
1/28/2021200,000MBVCB.964733147.MS 2021025.CT tu 0021000562612 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/28/2021200,000269585.280121.153956.ung ho MS 2021 026 gia dinh chi Diep
1/28/2021200,000349754.280121.151716.Ung ho MS 2021 026 gia dinh chi Diep
1/28/2021200,000MBVCB.964427143.ung ho MS 2021.026.CT tu 0251002753553 TRUONG HUU MINH DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/2021200,000695902.280121.131244.Ong ho MA 2021.026 gia dinh chi Diep FT21028267006456
1/28/2021200,000222715.280121.125842.Ms 2021014 gia dinh ong an chuc ong ba suc khoe Chuc anh chuyen chong khoi benh
1/28/2021200,000031531.280121.124457.MS 2021.026
1/28/2021200,000957567.280121.113050.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/28/2021200,000194554.280121.104639.UNG HO MS 2021.026 GIA DINH CHI DIEP-280121-10:46:13 194554
1/28/2021200,000SHGD:10003791.DD:210128.BO:NGO THI THU TRANG.Remark:ung ho Ms:2021.023 (be Tho Van Minh) tai NGOAI THUONG VIET NAM SGD
1/28/2021200,000258172.280121.104435.TRAN VAN BAN ung ho MS 2021.026 ( gia dinh chi diep)
1/28/2021200,000150375.280121.103143.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2021026 gia dinh chi Diep
1/28/2021200,000329903.280121.103111.Ung ho MS 2021 014
1/28/2021200,000MBVCB.964021122.MS 2021.024( be Vo Dinh Duc).CT tu 0451000259089 PHAM THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/2021200,000916746.280121.095538.Vietcombank 0011002643148 PHAM THI THUY chuyen khoancho be
1/28/2021200,000179603.280121.094838.MS 2021.026 (GIA DINH CHI DIEP)-280121-09:48:50 179603
1/28/2021200,000IBVCB.963968734.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.024 cho be Vo Dinh Duc.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/2021200,000SHGD:10000082.DD:210128.BO:KIEU VAN NGUYEN.Remark:Diep MS2021026
1/28/2021200,000SHGD:10004425.DD:210128.BO:VUONG DINH PHONG.Remark:Ms 2021.024
1/28/2021200,000MBVCB.963811555.TRAN VAN PHONG chuyen tien ung ho MS 2021.026 ( gia dinh chi Diep).CT tu 0341001552644 TRAN VAN PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/2021200,000094405.280121.081152.ung ho ma so 2021 026
1/28/2021200,000278210.280121.074516.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/28/2021200,000408628.280121.074018.MS2021.026 GIA DINH CHI DIEP. MONG CHI VUNG VANG LO CHO CAC CON. FT21028705455468
1/28/2021200,000275615.280121.073527.ung ho MS2021.025 (chi Truong Thi Hue)
1/28/2021200,000630720.280121.072037.Vietcombank 0011002643148 PHAM THI THUY NGAN ung ho gd chi Diep o Hoa vang Da nang
1/28/2021200,000MBVCB.963749916.TO QUANG TIEN chuyen tien.CT tu 0121000887490 TO QUANG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/2021200,000660403.280121.071108.ung ho ms2021.024 be Vo Dinh Duc
1/28/2021200,000660367.280121.071103.ung ho ms 2021.026 gia dinh chi diep
1/28/2021200,000365362.280121.070234.ung ho MS 2021.026 (gia dinh chi Diep)
1/28/2021200,000395140.280121.063712.Ung ho gia dinh Chi Diep 2021.026 FT21028360533347
1/28/2021200,000644445.280121.063534.Chuyen tien ung ho MS 2021.026 gia dinh chi Diep
1/28/2021200,000016031.280121.060939.Ung ho MS 2021 026 gia dinh chi Diep
1/28/2021200,000122446.280121.060445.Vietcombank 0011002643148 MS 2021026 gia dinh chi Diep
1/28/2021200,000633439.280121.055958.ms 2021.026
1/28/2021200,000631952.280121.055415.2021 026
1/28/2021200,000128613.280121.054727.Ung ho MS2021- 026 ( gia dinh chi DIEP)
1/28/2021200,000284649.280121.043038.ung hoMS 2020.025(chi Truong Thi Hue)
1/28/2021200,000284624.280121.042816.ung hoMS 2021.024(be Vo Dinh Duc)
1/28/2021300,000461716.270121.223809.Ung ho MS 2021 020 Nhu Y Diem Phuc
1/28/2021300,000212034.280121.222707.UNG HO MS2021.14 (gia dinh ong An)
1/28/2021300,000522536.280121.200634.Chuyen tien ung ho MS 2021 026 gia dinh chi Diep
1/28/2021300,000082086.280121.193211.Ung ho ma so MS 2021.026 - gia dinh chi Diep FT21028429107447
1/28/2021300,000MBVCB.964980314.Ung ho gia dinh chi Diep MS 2021.026.CT tu 0701000398752 NGO PHAM PHUONG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/2021300,000MBVCB.964933675.Ung ho MS 2021.026.CT tu 0081000440444 NGUYEN DUONG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/2021300,000IBVCB.964787848.DINH THI NGUYET MINH chuyen tien cho MS 2021.026 (gd chi Diep).CT tu 0071000973612 DINH THI NGUYET MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/2021300,000004187.280121.162335.UNG HO MS 2021 021 GDINH CHI THUY
1/28/2021300,000MBVCB.964662347.MS 2021023 be Tho Van Minh.CT tu 0011003151065 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/28/2021300,000MBVCB.964651233.MS 2021024 be Vo Dinh Duc.CT tu 0011003151065 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/28/2021300,000050160.280121.131559.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021.014
1/28/2021300,000505119.280121.121404.Ung ho ma so 2021.026 gia dinh chi Diep
1/28/2021300,000202206.280121.111722.UNG HO MS : 1021.026 ( GIA DINH CHI DIEP)-280121-11:17:34 202206
1/28/2021300,000MBVCB.964068528.Ung ho ms 2021.014 ( gia dinh ong An).CT tu 0421000490330 NGUYEN SONG TUONG VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/2021300,000MBVCB.964026195.ung ho ms 2021.026 gia dinh chi diep.CT tu 0281000144663 TRA NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/2021300,000IBVCB.963972696.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.025 cho chi Truong Thi Hue.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/2021300,000IBVCB.963966539.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.023 cho be Tho Van Minh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/2021300,000IBVCB.963963423.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.022 cho be Tran Nhat Anh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/2021300,000229220.280121.093624.ung ho ms 2021.026 gia dinh chi diep
1/28/2021300,000176823.280121.093407.UNG HO MS : 2021.026 ( GIA DINH CHI DIEP)-280121-09:33:48 176823
1/28/2021300,000IBVCB.963881617.Giup MS2021 026 Gia Dinh Chi Diep.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/28/2021300,000MBVCB.963809996.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0081001022867 NGUYEN NGOC SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/2021300,000649027.280121.075807.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Dang Thi Thu Trang ung ho be Tran Trong Hieu Ms2021016
1/28/2021300,000032687.280121.074737.Ung ho MS 2021 026
1/28/2021300,000154778.280121.063911.UNG HO MS 2021.026 (GIA DINH CHI DIEP)-280121-06:38:53 154778
1/28/2021300,000MBVCB.963725158.Ung ho MS 2021.026.CT tu 0011001721980 TRAN TUAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/2021400,000357858.280121.215637.Ung ho M2121 017 chu Ma Tai Hinh va MS 2021 023 be Tho Van Minh
1/28/2021400,000489492.280121.193118.Chuyen tien ung ho MS 2021.026 gia dinh chi Diep
1/28/2021400,000765447.280121.174319.IBFT ung ho ma so 2021.024 be dinh duc
1/28/2021400,000SHGD:10000976.DD:210128.BO:PHAM THI THANH TIEN.Remark:UNG HO MS 2020025 CHI TRUONG THI HUE
1/28/2021400,000MBVCB.963783687.DO Hung Son gui ms 2021.026 gd chi diep.CT tu 0071000813791 DO DAU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/2021400,000662308.280121.071424.Chuyen tien cho gia dinh chi Diep MS 2021.026
1/28/2021500,000MBVCB.963616925. Ung ho MS 2021.024 be Vo Dinh Duc.CT tu 0021001455119 PHAM HA TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/2021500,000MBVCB.963606086.Ung ho MS 2020.025.CT tu 0441000767559 NGUYEN TRAN HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/2021500,000422450.280121.214602.Ung ho MS 2021 026 Gia dinh Chi Diep
1/28/2021500,000MBVCB.965158010.Ung ho MS 2021.026 (gia dinh chi Diep).CT tu 0071003451495 NGUYEN MANH PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/2021500,000395899.280121.212143.MS2021026unghochiDiep
1/28/2021500,000164129.280121.211729.Ung ho gia dinh chi Diep FT21029230656372
1/28/2021500,000158769.280121.211014.Ung ho ms 2021026 gia dinh chi Diep FT21029008300463
1/28/2021500,000MBVCB.965094486.Ba Nguyen Thi Hau 903N2A Trung Hoa Nhan Chinh ung ho MS 2021.026 gia dinh chi Diep.CT tu 0011002254722 NGUYEN MANH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/2021500,000MBVCB.965073250.VU VAN DONG Chuyen ung ho GD Chi Diep MS 2021.026.CT tu 0931004197247 VU VAN DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/2021500,000230721.280121.200915.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 UNG HO MS 2021 026 gia dinh chi Diep
1/28/2021500,000482335.280121.192347.MS 2021.024
1/28/2021500,000479239.280121.192028.MS 2021.022
1/28/2021500,000475196.280121.191602.MS 2021.026
1/28/2021500,000137535.280121.190419.UNG HO MS 2021.018 (GIA DINH ANH THE)
1/28/2021500,000016998.280121.181346.MS 2021.026 FT21028096858247
1/28/2021500,000215018.280121.180135.Vietcombank 0011002643148 LE THI THAN chuyen khoanung ho MS 2021024be vo dinh duc chuyenkhoan bao v
1/28/2021500,000943249.280121.165921.MS 2021.026 giup do gia dinh chi Diep FT21028534596472
1/28/2021500,000MBVCB.964662118.TRAN HUONG ung ho MS2021.026.CT tu 0281000009996 TRAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/2021500,000716956.280121.134817.IBFT MS 2021.024 be VO DINH DUC
1/28/2021500,000IBVCB.964383313.Ung ho MS 2021 026 gia dinh chi Diep.CT tu 0181002122636 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/28/2021500,000110415.280121.132507.Ung ho MS 2021.026
1/28/2021500,000IBVCB.964087701.Nguyen Van An ung ho MS 2020.025 (chi Truong Thi Hue).CT tu 0281000759009 NGUYEN THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/2021500,000554226.280121.104002.Ung ho MS 2021.024 be Vo Dinh Duc FT21028935046151
1/28/2021500,000888246.280121.103628.ung ho MS 2021.023 be Tho Van Minh
1/28/2021500,000MBVCB.963964830.Ung ho MS 2021.026 ( gia dinh chi Diep).CT tu 0111000245205 NGUYEN NGOC VAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/2021500,000814419.280121.094104.An Phu ung ho MS2021026 gia dinh chi Diep
1/28/2021500,000MBVCB.963953519.Ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An).CT tu 0121000656507 PHAN VAN DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/2021500,000SHGD:10008246.DD:210128.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho ma so 2021.024 be Vo Dinh Duc
1/28/2021500,000776319.280121.091238.ung ho MS 2021.026 gia dinh chi Diep
1/28/2021500,000442557.280121.084303.ung ho MS 2021.026 (gia dinh chi vo Thi Diep)
1/28/2021500,000093104.280121.081039.Ung ho MS2021 026 gia dinh chi diep
1/28/2021500,000414304.280121.075558.Ung ho MS 2021.026 gia dinh chi Diep FT21028074306941
1/28/2021500,000397873.280121.065521.2021.026 chi diep FT21028938285105
1/28/2021500,000154968.280121.064350.MS 2021.026(GIA DINH CHI DIEP)-280121-06:44:03 154968
1/28/2021500,000633757.280121.060112.Chuyen tien uh MS2021026 gd c Diep
1/28/2021500,000MBVCB.963716309.Ung ho?MS 2021.026?(gia dinh chi Diep) .CT tu 0011001084510 VU HUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/2021500,000031325.280121.053712.Ung ho gd chi Diep ma so 2021 026
1/28/2021500,000IBVCB.963711601.Ms 2021 016 be Tran Trong Hieu.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/28/2021500,000003685.280121.032554.Ung ho MS 2020333 be Mo Num Chau Ngoc Khai
1/28/2021500,000003796.280121.032426.Ung ho MS 2021005 em Trieu Thi Nguyen
1/28/2021600,000IBVCB.2801210492722002.Ung ho MS 2021 024 Vo Dinh Duc va MS 2021 025 Truong Thi Hue
1/28/2021600,000SHGD:10005031.DD:210128.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MA SO 2121.022, BE TRAN NHAT ANH
1/28/20211,000,000614944.280121.215637.MS 2021.026 Gia dinh chi Diep
1/28/20211,000,000020097042301282126582021e12b738418.67501.212640.Ung ho MS 2021.026 (gia dinh chi Diep)
1/28/20211,000,000MBVCB.964303444.UNG HO MS 2021.026 (gd chi Diep).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/20211,000,000IBVCB.964144607.ung ho MS 2021.026 (gia dinh chi Diep).CT tu 0081000889378 TRAN CONG THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/20211,000,000288847.280121.064805.LE VAN TU Chuyen tien ung ho MS 2021.026 (gia dinh chi Diep)
1/28/20211,000,000MBVCB.963714940.LE THANH HAI chuyen tien.CT tu 0441000660100 LE THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/20211,000,000IBVCB.963712906.Ms 2021 015 be Le thi Thuy Linh.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/28/20211,000,000IBVCB.963710015.MS 2021 018 gia dinh anh The.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/28/20211,000,000IBVCB.963709711.MS 2021 020 Nhu Y Diem Phuc.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/28/20211,000,000003791.280121.032302.Ung ho MS 2021007 Anh Ngo Minh Tam
1/28/20211,000,000003789.280121.032133.Ung ho MS 2021020 Nhu Y Diem Phuc
1/28/20211,000,000003785.280121.032004.Ung ho MS 2021023 be Tho Van Minh
1/28/20212,000,000MBVCB.964200566.TMQ CK GIUP DO BE VO DINH PHUOC MS2021.024.CT tu 0071004074698 PHAM THI QUOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/28/20212,000,000IBVCB.963709822.MS 2021 021 gia dinh chi Thuy.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/28/20215,000,000009250.280121.175627.MS 2021.024 (be Vo Dinh Duc)
1/28/20215,000,000633092.280121.055847.Ms 2021.026 gia dinh chi Diep
1/28/202110,000,000570395.280121.085416.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 CONG VAN HUU chuyen khoan
1/29/202110,000300883.290121.101312.ung ho MS 2021 027 be Hoang Anh Thu Cau mong van su binh an
1/29/202120,000MBVCB.965571294.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.026(gia dinh chi diep).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/202120,000MBVCB.965565615.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.018.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/202120,000MBVCB.965561428.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.027 be hoang anh thu.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/202120,000910986.290121.055139.Ung ho ms 2021.027 be Hoang Anh Thu
1/29/202130,000MBVCB.967110121.MS 2021.014.CT tu 1013753200 TRAN DUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/202150,000IBVCB.967049140.Giup ma so 2021 026 gia dinh chi Diep.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/29/202150,000143112.290121.220329.Ung ho MS 2021.027 Be Hoang Anh Thu FT21030564570940
1/29/202150,000644526.290121.213316.Ms 2021 026 gia dinh chi Diep
1/29/202150,000611560.290121.193700.Ungho MS 2021 027 Hoang Anh Thu
1/29/202150,000IBVCB.966453341.Ung ho MS 2021 027 be Hoang Anh Thu.CT tu 0181002163050 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/29/202150,000953179.290121.135407.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2021027 be Hoang Anh Thu
1/29/202150,000IBVCB.965829886.Ung ho ma so MS 2021 025 chi Truong Thi Hue.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/29/202150,000IBVCB.965826979.Ung ho ma so MS 2021 026 gia dinh chi Diep.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/29/202150,000IBVCB.965822287.Ung ho ma so MS 2021 027 be Hoang Anh Thu.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/29/202150,000MBVCB.965609105.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.026 (be Hoang Anh Thu).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/202150,000266969.290121.091457.ung ho ma so 2021.027 be hoang anh thu
1/29/202150,000185548.290121.091154.gui chau ms 2021 027
1/29/202150,000SHGD:10004488.DD:210129.BO:HUYNH BAO CHAU.Remark:Ung ho be Hoang Anh Thu. MS2021.027
1/29/202150,000263305.290121.061529.Ung ho m s 2021.027 be hoang anh thu FT21029442303625
1/29/202150,000MBVCB.965320289.LE VAN LUAT chuyen tien ung be Hoang Anh Thu Ms 2021.027.CT tu 0401001398856 LE VAN LUAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/202150,000030112.290121.053649.MS 2021 027 be hoang anh thu
1/29/202180,000250697.290121.015807.Ms 2021.014 gd ong An FT21029285990079
1/29/2021100,000234278.280121.235018.Ung ho MS 2021024 be Vo Dinh Duc FT21029510494274
1/29/2021100,000MBVCB.965263575.TRAN VAN TU ung ho chi vo thi diep da nang.CT tu 1017651689 TRAN VAN TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021100,000MBVCB.965260553.ung ho tc.CT tu 0071003307904 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/29/2021100,000287519.290121.220843.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
1/29/2021100,000621762.290121.214106.Vietcombank 0011002643148 Co gang moi thang gui mot chut tam long gui den NCHCCCL
1/29/2021100,000125547.290121.213820.Ung ho MS 2021.014 FT21030907014200
1/29/2021100,000815916.290121.212436.giup gd chi Diep ms 2021.026
1/29/2021100,000680807.290121.210459.Ung ho MS2021 026 gia dinh chi DIEP
1/29/2021100,000011824.290121.192539.UNG HO MS 2021.025 CHI TRUONG THI HUE NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT21029802409048
1/29/2021100,000315556.290121.182313.Ung ho MS 2021.027 Hoang Anh Thu . Chuc con som khoe manh
1/29/2021100,000159728.290121.180354.Ung ho MS 2021.027 (be Hoang Anh Thu)
1/29/2021100,000IBVCB.966402203.Kho khan.CT tu 0451001941571 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/29/2021100,000IBVCB.966398265.Kho khan.CT tu 0451001941571 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/29/2021100,000758534.290121.153823.Ung ho MS 2021.014 FT21029444200088
1/29/2021100,000MBVCB.966248327.be Hoang Anh Thu ms 2021027.CT tu 0221000001234 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/29/2021100,000168618.290121.144841.T ung ho be Hoang Anh Thu MS 2021.027
1/29/2021100,000678582.290121.143539.Ung ho MS 2021.027 be Hoang Anh Thu FT21029647109797
1/29/2021100,000311856.290121.140722.MS 2021.027 ung ho be hoang anh thu
1/29/2021100,000603340.290121.132545.Ung ho ms 2021024 be Vo Dinh Duc FT21029540455305
1/29/2021100,000481083.290121.131235.ms 2021 027
1/29/2021100,000MBVCB.965933991.Ung ho MS 2021.027 (be Hoang Anh Thu).CT tu 0071001200734 DUONG HUY QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021100,000184686.290121.120650.ms 2021.022 be Tran Nhat Anh
1/29/2021100,000SHGD:10000523.DD:210129.BO:NGUYEN THANH TUNG.Remark:ung ho be Hoang anh Thu ms 2021/027
1/29/2021100,000MBVCB.965826969.Ung ho MS 2021.027.CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021100,000IBVCB.965813665.MS 2021021 MS 2021020.CT tu 0011004237550 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/29/2021100,000488258.290121.112613.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.027 be Hoang Anh Thu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21029229853659
1/29/2021100,000IBVCB.965810124.MS 2021027 MS 2021024.CT tu 0011004237550 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/29/2021100,000518373.290121.112008.MS 2021027
1/29/2021100,000MBVCB.965794824.Ms 2021.027.CT tu 0411001038735 VU THI LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021100,000455184.290121.105808.ung ho MS.2021.027 FT21029156765350
1/29/2021100,000MBVCB.965740216.ung ho MS 2021.027 ( be hoang anh thu).CT tu 0081001286135 TRAN TUNG HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021100,000166695.290121.104936.Ung ho ma so 2021 027
1/29/2021100,000992491.290121.094537.ung ho ms 2021.027 hoang anh thu
1/29/2021100,000SHGD:10000582.DD:210129.BO:PHAN LAM BICH LUOM.Remark:ms2021.026 UH gd Chi Diep
1/29/2021100,000SHGD:10000331.DD:210129.BO:TRAN THU TRANG.Remark:UNG HO MS 2021.027 BE HOANG ANH THU
1/29/2021100,000MBVCB.965521202.MS 2021 027 HOANG ANH THU.CT tu 0071002338169 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/29/2021100,000SHGD:10004137.DD:210129.BO:PHAM THI ANH HOA.Remark:MS 2021 026 ung ho gia dinh chi Diep
1/29/2021100,000321706.290121.085403.Ungho 2021.027 FT21029050800076
1/29/2021100,000310454.290121.083952.Ung ho MS 2021014 gia dinh ong An FT21029044037697
1/29/2021100,000057305.290121.083824.Vinh Nam ung ho ms 2021 027 be Hoang Anh Thu
1/29/2021100,000503479.290121.083212.ung ho MS 2021.027 (be Hoang Anh Thu)
1/29/2021100,000392051.290121.083106.ung ho chau hoang anh thu
1/29/2021100,000436007.290121.082710.CHAU PHUC NGUYEN CK UH MS 2021027 EM ANH THU
1/29/2021100,000280986.290121.074534.MS 2021.027 be Hoang Anh Thu FT21029979741007
1/29/2021100,000503153.290121.071329.MS 2021.027(be Hoang Anh Thu )
1/29/2021100,000MBVCB.965350922.ung ho MS 2021.027 (be Hoang Anh Thu).CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021100,000709218.290121.065542.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2021 027 be Hoang Anh Thu
1/29/2021100,000756239.290121.062121.Vietcombank 0011002643148 ung ho 2021027 ung ho be hoang Anh Thu
1/29/2021100,000727784.290121.061037.ung ho ms2021.027 be Hoang Anh Thu
1/29/2021100,000IBVCB.965321223.HOANG NGOC QUANG chuyen khoan ung ho MS 2021.027 (be Hoang Anh Thu).CT tu 0071002022562 HOANG NGOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021100,000720282.290121.054512.MS 2021.027
1/29/2021100,000029974.290121.053516.MS 2021 027 Hoang Anh Thu
1/29/2021100,000MBVCB.965315843.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.027 (be Hoang Anh Thu)Vietnamnet 29/01/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021150,000142542.290121.220232.Ung ho MS 2021.027 be HOANG ANH THU FT21030000053256
1/29/2021150,000262437.290121.125247.MS 2021 027 be Hoang Anh Thu
1/29/2021150,000773094.290121.092254.Vietcombank 0011002643148 ung hoMS 2021016be Tran Trong Hieu
1/29/2021150,000429187.290121.060209.ung ho MS 2021027 be Hoang Anh Thu
1/29/2021150,000724023.290121.055935.Chuyen tien ung ho MS 2021.027
1/29/2021150,000014804.290121.055054.Ung ho ma so 2021 027 be Hoang Anh Thu
1/29/2021175,000ATM_FTF.10800545.503974.20210129.133949.9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
1/29/2021185,000SHGD:10001703.DD:210129.BO:HOANG THANH HAI.Remark:MS 2021.026
1/29/2021200,000292621.290121.223234.ung ho ms 2021.027 be Hoang Anh Thu
1/29/2021200,000942918.290121.223224.MS 2021.027 be HOANG ANH THU
1/29/2021200,000537612.290121.222924.2021.024-290121-22:29:39 537612
1/29/2021200,000483396.290121.222246.Ung ho gia dinh chi Diep MS202126
1/29/2021200,000282253.290121.214841.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
1/29/2021200,000450404.290121.212724.Ms 2021.014 gia dinh ong an
1/29/2021200,0000200970488012918264720215024009304.70677.182649.PHAM THI XUYEN Chuyen tien ung ho MS2020.025 chi Truong Thi Hue
1/29/2021200,000673888.290121.181408.MS 2021.027 be Hoang Anh Thu
1/29/2021200,000MBVCB.966643070.Ms 2021.027(be Hoang Anh Thu).CT tu 0451000280557 VU QUOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021200,000MBVCB.966595352.ms 2021027 Hoang Anh Thu.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/29/2021200,000488132.290121.172505.UNG HO MS 2021.027 (BE HOANG ANH THU)-290121-17:24:43 488132
1/29/2021200,000MBVCB.966533075.Ung ho 2021.027 be hoang anh thu.CT tu 0011001749827 DO THIEN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021200,000141084.290121.162509.ung ho ms 2021.024 (be vo dinh duc)
1/29/2021200,000MBVCB.966349118.ung thu.CT tu 0151000249849 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/29/2021200,000SHGD:10001081.DD:210129.BO:CAO CHI KIEN.Remark:Ung ho MS 2021.027 be Hoang Anh Thu
1/29/2021200,000IBVCB.966316462.MS 2021027 be Hoang Anh Thu.CT tu 0011000329088 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/29/2021200,000996696.290121.152701.Ung ho MS2021027 be Hoang Anh Thu
1/29/2021200,000SHGD:10017850.DD:210129.BO:NGUYEN HOANG NAM.Remark:IBUNG HO MS 2021.027 (BE HOANG ANH THU)
1/29/2021200,000636269.290121.135846.MS.2021.027.Be Hoang Anh Thu FT21029235214336
1/29/2021200,000999879.290121.132820.GIUP MS 2021.024 (BE VO DINH DUC)
1/29/2021200,000479164.290121.132619.ung ho MS 2021027
1/29/2021200,000SHGD:10014099.DD:210129.BO:NGUYEN THANH PHONG.Remark:IBUNG HO MS 2021.027 ( BE HOANG ANH THU)
1/29/2021200,000MBVCB.965911329.uh MS 2021.027 be Hoang Anh Thu.CT tu 0631000519105 NGUYEN THI KIM DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021200,000532502.290121.120657.MS 2021.027 FT21029031410331
1/29/2021200,000IBVCB.965868450.MS 2021 027 be Hoang Anh Thu.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/29/2021200,000121368.290121.111503.Ung ho MS 2021.027
1/29/2021200,000461693.290121.110342.ung ho MS 2021.023 be tho van minh FT21029791107462
1/29/2021200,000460019.290121.110218.ung ho MS 2021.024 be vo dinh duc FT21029536102282
1/29/2021200,000457730.290121.110020.ung ho MS 2021.027 be hoang anh thu FT21029241820701
1/29/2021200,000173064.290121.103024.Ung ho MS 2021.024 (be Vo Dinh Duc)
1/29/2021200,000MBVCB.965590141.Ung ho MS 2021.027( be hoang anh thu).CT tu 0381000432466 HUYNH THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021200,000517279.290121.093826.Vietcombank 0011002643148 ung ho NCHCCCL huong
1/29/2021200,000SHGD:10002685.DD:210129.BO:MAI HUONG LY.Remark:MS 2021.027 be Hoang Anh Thu
1/29/2021200,000847734.290121.090022.MS 2021.016 ( tran trong hieu) mong be khoe manh
1/29/2021200,000IBVCB.965458468.MS 2021.027 (be Hoang Anh Thu).CT tu 0441003684133 NGUYEN THI KIM CHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021200,000MBVCB.965452303.ung ho MS 2021.027 (be Hoang Anh Thu).CT tu 0121001342381 NGUYEN THI MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021200,000139896.290121.083224.TTTPhuong ung ho Ms2021.016 be Tran Trong Hieu
1/29/2021200,000876144.290121.083148.ms 2021.027 ung ho be hoang anh thu
1/29/2021200,000872732.290121.083003.ung ho MS 2021.027
1/29/2021200,000139255.290121.082828.TTTPhuong ung ho Ms2021.027 (be Hoang Anh Thu)
1/29/2021200,000MBVCB.965425918.MS 2021.027 (be Hoang Anh Thu).CT tu 0151000200205 NGUYEN CAO LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021200,000MBVCB.965421231.MS 2021.027.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021200,000MBVCB.965419381.MS 2021027(ung ho be Hoang Anh Thu).CT tu 0161000601822 PHAN THI KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021200,000631276.290121.075528.Ung ho MS 2021.027 (be Hoang Anh Thu)
1/29/2021200,000056070.290121.072156.MS 2021 027 Be Hoang Anh Thu
1/29/2021200,000MBVCB.965358576.ung thu phan mem ac tinh.CT tu 0071001198454 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/29/2021200,000344429.290121.071227.UNG HO MS 2021.027-290121-07:12:41 344429
1/29/2021200,000MBVCB.965347266.2021.027 (be Hoang Anh Thu).CT tu 0071000637524 NGUYEN QUOC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021200,000MBVCB.965339959.MS 2021.027 (be Hoang Anh Thu).CT tu 0011001778294 NGUYEN DANG KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021200,000695127.290121.062811.Vietcombank;0011002643148;PHAM THI LAN ANH chuyen khoan ung ho ms 27
1/29/2021200,000263935.290121.062229.Ung ho be Hoang anh thu FT21029265675059
1/29/2021200,000MBVCB.965323876.Ung ho Ms. 2021 :027(Hoang Anh Thu).CT tu 0331000404950 DO THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021200,000032860.290121.060520.Ung ho MS 2021 027
1/29/2021200,000MBVCB.965322360.HUYNH QUOC PHONG chuyen tien ung ho MS 2021.027 (be Hoang Anh Thu).CT tu 0071000621076 HUYNH QUOC PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021200,000MBVCB.965321679.ung ho MS 2021.027 Hoang Anh Thu.CT tu 0011004333096 NGUYEN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021200,000342045.290121.055349.2021.027 ( HOANG ANH THU )-290121-05:54:06 342045
1/29/2021200,000801139.290121.055211.MS 2021.027 (be Hoang Anh Thu)
1/29/2021210,000MBVCB.966757896.2021027 ung ho be Hoang Anh Thu.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021210,000MBVCB.966755991.2021024 be Vo Dinh Duc.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021210,000MBVCB.965768409.2021023 be tho van minh.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021210,000MBVCB.965765402.2021021 gia dinh chi thuy.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021210,000MBVCB.965764597.ung ho 2021017 chu ma tai hinh.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021250,000MBVCB.965702189.con gai benh ung thu.CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/29/2021250,000MBVCB.965470868.Ung ho MS 2021.027 be Hoang Anh Thu .CT tu 0791000008457 VO HOANG DUY KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021300,000105655.290121.211258.Ung ho MS 2021.025 chi Hue FT21030471060929
1/29/2021300,000103032.290121.210948.Ung ho MS 2021.027 be Hoang Anh Thu FT21030542087177
1/29/2021300,000839325.290121.204518.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2021 024 be Vo Dinh Duc
1/29/2021300,000MBVCB.966469870.Ung ho ms 2021.024 be Vo Dinh Duc.CT tu 0451001646868 HA NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021300,000MBVCB.966108849. HUNG ung ho MS 2021.027 (be Hoang Anh Thu).CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021300,000MBVCB.966102937.Ung ho MS 2021.027 (be hoang anh thu).CT tu 0011002444449 DO THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021300,000123633.290121.140502.Ms 2021.027 be Hoang Anh Thu, anh Huy Thu Duc chuc con vuot qua bao benh.
1/29/2021300,000MBVCB.966019316.Ung ho HC2021.027-Be Hoang Anh Thu.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021300,000542023.290121.121704.Dung Tu ung ho MS 2021.027 FT21029042899970
1/29/2021300,000519718.290121.120257.Ung ho MS 2021 027 be hoang anh thu
1/29/2021300,000518179.290121.111741.CK tu 003208499999 den 0011002643148. ND:ung ho MS 2021.027 (be Hoang Anh Thu)
1/29/2021300,000457489.290121.110007.Ung ho ma so 2021.027, be hoang anh thu, chuc gia dih be may man, binh an FT21029889571079
1/29/2021300,000080683.290121.104604.ung ho MS 2021.024 Be Vo Dinh Duc
1/29/2021300,000MBVCB.965690114.Ung ho MS2021.027 be Hoang Anh Thu.CT tu 0011002391516 BUI HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021300,000MBVCB.965616902.ms 2021 027 uh be Hoang Anh Thu.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/29/2021300,000363461.290121.092150.UNG HO MS2021.027 (BE HOANG ANH THU)-290121-09:21:46 363461
1/29/2021300,000345445.290121.092003.Ung ho MS2021.027 FT21029229386856
1/29/2021300,000MBVCB.965536294.NGUYEN NGOC MAI ung ho MS2021.027.CT tu 0451000258210 NGUYEN NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021300,000501154.290121.084126.Ung ho ms 2021.027 be hoang anh thu
1/29/2021300,000MBVCB.965438075.Ung ho MS 2021.027 (be Hoang Anh Thu).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021300,000102743.290121.081834.ung ho be Hoang Anh Thu Quang Ninh MS 2021 027
1/29/2021300,000278779.290121.073844.Ung ho MS 2021.027 be Hoang Anh Thu FT21029062236503
1/29/2021300,000000267.290121.071751.CK nhanh - Chuyen tien ung ho be Hoang Anh Thu MS 2021.027
1/29/2021300,000731635.290121.061959.MS 2021.027 Be HOANG ANH THU
1/29/2021300,000129424.290121.061357.MS 2021.027
1/29/2021300,000MBVCB.965325565.Ung ho MS 2021.027 chau Hoang Anh Thu.CT tu 0011002370763 PHAM THI THU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021300,000497763.290121.060205.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TRAN THI THANH HA ung ho be Hoang Anh Thu MS 2
1/29/2021300,000255596.290121.032813.MS 2021 016 be tran trong hieu FT21029910411281
1/29/2021400,000MBVCB.965687028.Thang ung ho MS2021.027( be Hoang Anh Thu).CT tu 0121002262455 NGUYEN DUC THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021400,000033704.290121.061211.ung ho ms 2021027
1/29/2021500,000IBVCB.967057180.DUONG DUC LAM chuyen khoan ung ho MS 2021026(gia dinh chi Diep ).CT tu 0071000809101 DUONG DUC LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021500,000IBVCB.967027360.ung ho MS 2021026 Chi Diep.CT tu 0181000322788 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/29/2021500,000816947.290121.213218.Ntd Ung ho MS 2021.026 (gia dinh chi Diep)
1/29/2021500,000MBVCB.966804494.ung ho MS 2021.027 (be Hoang Anh Thu).CT tu 0531000265669 VO HOANG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021500,000657644.290121.180026.Chuyen tien ung ho MS 2021.024 be Vo Minh Duc
1/29/2021500,000104064.290121.171150.Ong Bui Ngoc Hai-PTB BQL Khu kinh te HP ung ho MS 2021.012 (be Nguyen Duy Anh)
1/29/2021500,000199641.290121.170354.Ong Bui Ngoc Hai-PTB BQL Khu kinh te HP ung ho MS 2021.016 (be Tran Trong Hieu)
1/29/2021500,000092477.290121.165825.Ung ho MS 2021 027 be Hoang Anh Thu
1/29/2021500,000197550.290121.165840.Ong Bui Ngoc Hai-PTB BQL Khu kinh te HP ung ho MS2021.021(Gd chi Thuy)
1/29/2021500,000832132.290121.032415.Tung Chi va Thu Hien tham va ung ho MS 2021.027 be Hoang Anh Thu
1/29/2021500,000SHGD:10018840.DD:210129.BO:NGUYEN THI THIEN HUONG.Remark:Ung ho MS 2021.025 chi Truong Thi Hue
1/29/2021500,000MBVCB.966118263.UH MS 2021.023 tho Van Minh.CT tu 0461000535177 DIEP THI THE MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021500,000SHGD:10017578.DD:210129.BO:NGUYEN THI THIEN HUONG.Remark:Ung ho MS 2021.018 gia dinh anh The
1/29/2021500,000012611.290121.135028.ZP5V3HS6L79N 210129000125213 Ung ho ms 2021.026 gia dinh chi Diep
1/29/2021500,000SHGD:10010330.DD:210129.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.027 be Hoang Anh Thu
1/29/2021500,000IBVCB.965949044.Be bi benh ung thu.CT tu 0121001279683 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/29/2021500,000SHGD:10000943.DD:210129.BO:Ms LUU THI NHUOC LINH.Remark:LUU THI NHUOC LINH UNG HO MS 2021.024 (BE VO DINH DUC)
1/29/2021500,000MBVCB.965910237.Giup do MS2021.026 gia dinh chi Diep.CT tu 0011003579650 PHAM THI CUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021500,000IBVCB.965905355.Ung ho MS 2021.027 (be Hoang Anh Thu).CT tu 0181002578993 TRAN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021500,000097739.290121.120244.Ung ho MS 2021.027( Hoang Anh Thu)
1/29/2021500,000MBVCB.965881957.Ung ho ms 2021.026.CT tu 0501000122438 LE XUAN HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021500,000490519.290121.112805.Ung ho MS 2021.027 be Hoang Anh Thu FT21029960772753
1/29/2021500,000462245.290121.110410.Ung ho MS 2021.024 chau vo dinh duc FT21029508447620
1/29/2021500,000SHGD:10004914.DD:210129.BO:PHAM NGOC TUNG.Remark:IB UNG HO MS 2021027 ( HOANG ANH THU)
1/29/2021500,000452906.290121.105614.MS2021.027 FT21029443254179
1/29/2021500,000660624.290121.100606.ung ho MS 2021.018( gia dinh anh The)
1/29/2021500,000929646.290121.100253.Ung ho MS 2021.027 (Be Hoang Anh Thu)
1/29/2021500,000002694.290121.095234.ung ho MS 2021.027 be Hoang Anh Thu
1/29/2021500,000MBVCB.965584873.Ung ho Gia Dinh chi Diep Ms 2021.026.CT tu 0091000021102 VO THANH PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021500,000MBVCB.965575097.Ong tran quan ung ho em hoang anh thu, ma so 2021 027.CT tu 0071004215553 TRAN MY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021500,000363226.290121.093551.UNG HO MS 2021.027 BE HOANG ANH THU
1/29/2021500,000MBVCB.965523185.Ung ho MS 2021.027 (be Hoang Anh Thu).CT tu 0261003468348 BUI PHAM NGUYEN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021500,000328447.290121.090233.Ms 2021.027 be hoang anh thu FT21029110922150
1/29/2021500,000SHGD:10003556.DD:210129.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho ma so 2021.027 be Hoang Anh Thu
1/29/2021500,000IBVCB.965485388.ung ho MS 2021.027 (be Hoang Anh Thu).CT tu 0271000377282 TA MINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021500,000MBVCB.965473408.Ung ho MS2021.027 be Hoang Anh Thu.CT tu 0071001589920 TRUONG HOANG THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021500,000397172.290121.085005.Giup Ma so 2021 027 be Hoang Anh Thu
1/29/2021500,000296888.290121.081934.Ung ho be Hoang Anh Thu MS 2021.027 FT21029930636799
1/29/2021500,000MBVCB.965411784.UNG HO MS 2021.027.CT tu 0011001858840 NGUYEN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021500,000MBVCB.965391935.DANG THUY LAN chuyen tien ungr ho MS 2021.027( BEs HOANGf ANH THUw ).CT tu 0141000011888 DANG THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021500,000274874.290121.072516.MS 2021 027 be Hoang Anh Thu FT21029074190426
1/29/2021500,000345142.290121.072400.UNG HO MS 2021.024 ( BE VO DINH DUC )-290121-07:23:56 345142
1/29/2021500,000MBVCB.965350145.ung thu.CT tu 0011003115777 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/29/2021500,000342767.290121.063348.UNG HO MS 2021.027 ( BE HOANG ANH THU )-290121-06:34:33 342767
1/29/2021500,000210773.290121.061254.MS 2021.02 be Hoang Anh Thu
1/29/2021500,000MBVCB.965323230.ung ho ms 2021.027.CT tu 0011000997204 NGUYEN DOAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/2021500,000342044.290121.055348.UNG HO MS 2021.027 (BE HOANG ANH THU)-290121-05:54:04 342044
1/29/2021500,000721988.290121.055226.ung ho MS 2021.027 be Hoang Anh Thu
1/29/2021500,000261044.290121.054305.ung ho MS2021.027 , be Hoang Anh Thu FT21029240740648
1/29/2021500,000249700.290121.052819.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN VAN TIEU chuyen khoan MS 2021027 be hoang
1/29/2021500,000025714.290121.042526.Ung ho MS 2021 066
1/29/20211,000,000159547.290121.223107.Ung ho MS 2021.027 FT21030643980802
1/29/20211,000,000816543.290121.212940.Ntd Ung ho MS 2021.023 (be Tho Van Minh)
1/29/20211,000,000816116.290121.212623.Ntd Ung ho MS 2021.027 (be hoang anh thu)
1/29/20211,000,000062237.290121.202145.Ung ho NCTCCCL Chi 0983140586 FT21029940090201
1/29/20211,000,000594222.290121.184152.Ung ho MS2021027 be Hoang anh Thu
1/29/20211,000,000757357.290121.163512.Ung ho Ms2021.026 gia dinh chi diep
1/29/20211,000,000MBVCB.966117551.Ung ho MS 2021.027( be Hoang Anh Thu) .CT tu 0011004099016 PHAM VAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/20211,000,000SHGD:10000727.DD:210129.BO:tran minh hai.Remark:ung ho ms 2021.027 (be hoang anh thu)
1/29/20211,000,000SHGD:10000322.DD:210129.BO:KHACH HANG VANG LAI.Remark:NGUYEN THI MINH HUAN UNG HO ANH NGUYEN VAN THE MS 2021-018
1/29/20211,000,000MBVCB.965731566.TRANu TAN TAM chuyen tien ung ho MS 2021.027(be Anh Thu).CT tu 0071000632223 TRAN TAN TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/20211,000,000DO QUANG HUY UNG HO MS 2021,026 (CHI VO THI DIEP)
1/29/20211,000,000401180.290121.090355.Ung ho MS 2021 027 be Hoang Anh Thu
1/29/20211,000,000319807.290121.085149.Ung ho MS 2021.023 be Tho Van Minh FT21029960192280
1/29/20211,000,000318992.290121.085047.Ung ho MS 2021.024 be Vo Dinh Duc FT21029468744267
1/29/20211,000,000262951.290121.061116.Tran Dai giang HonSonKGUngHo S2021.027 Be HoangAnhThu FT21029911020376
1/29/20211,000,000IBVCB.965322995.NGUYEN QUOC QUYEN chuyen khoan ung ho MS 2021.027.CT tu 0071000814285 NGUYEN QUOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/20211,000,000MBVCB.965320672.ung ho MS 2021.027 (be Hoang Anh Thu).CT tu 0371003725517 NGUYEN THI CHAU BICH HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/20211,149,871/REF:TFMI510451250128{//}VAL:210128EUR42/33B:EUR50.00/MID:LA1T850125OR9351/Rel ref:null/50:TRUONG QUOCAV.DE MESSIDOR 213/20/70:MS 2021.012 (BE NGUYEN DUY ANH)/Pmnt:null/71A:BEN/71F:EUR8?EUR0
1/29/20211,500,000258871.290121.085453.MS 2021.027
1/29/20212,000,000159278.290121.203848.Ung ho MS 2021.026 ( gia dinh chi Diep )
1/29/20212,000,000792327.290121.184346.ung ho MS 2021.024 (be Vo Dinh Duc)
1/29/20212,000,000148217.290121.173308.Dao Van Dai ung ho MS 2021.027 (Hoang Anh Thu)
1/29/20212,000,000953737.290121.170923.IBFT Ung ho gd ong An 2021.014
1/29/20212,000,000SHGD:10004222.DD:210129.BO:TRAN THI THU HA.Remark:UNG HO CO TRUONG THI HUE BAN VE SO MS2020.025-TRAN THI THU HA
1/29/20212,000,000MBVCB.965917157.ung ho Ms2021.018 gd a the.CT tu 0071002699274 LAU KHENH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/20212,000,000MBVCB.965910047.ung ho MS2021.027 be hoanganhthu.CT tu 0071002699274 LAU KHENH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/20212,000,000SHGD:10005478.DD:210129.BO:HUYNH QUOC NHAN.Remark:IBMS 2021.027 (BE HOANG ANH THU)
1/29/20212,000,000MBVCB.965329805.PHAN THI MINH TAM , UNG HO MS 2021.023( Be Tho Van Minh).CT tu 0071003834257 PHAN THI MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/20212,000,000378373.290121.060958.chuyen tien ho tro benh nhi Hoang Anh Thu MS2021 027
1/29/20213,000,000166179.290121.104843.Be Hoang anh Thu MS 2021 027 Nguyen dinh truong chuyen
1/29/20213,000,000MBVCB.965442633.DAO NGOC DUNG chuyen tien ung ho ma so : 2021.027 .CT tu 0371000476868 DAO NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/29/20215,000,000345902.290121.073513.MS2021.020(NHU Y- DIEM PHUC)-290121-07:35:26 345902
1/29/202110,000,000UNG HO NCHCCCL + TOKY TUAN + 001(403)8906963
1/29/202110,000,000SHGD:10008053.DD:210129.BO:LE THI MAI HUONG.Remark:Ung ho MS 2021.027 be Hoang Anh Thu
1/30/202110,000IBVCB.968617915.hgtyh.CT tu 1017923879 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/202110,000IBVCB.968299816.Ung ho MS 2021 027 Be Thu.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/30/202110,000IBVCB.968278522.Ung ho MS 2021 028 Be Linh.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/30/202110,000083234.300121.075852.ung ho MS 2021 028 be Vo Phan Que Linh Cau mong van su binh an
1/30/202120,000MBVCB.967545311.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.028(be vo phan que linh).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/202130,000202535.300121.221453.chuyen tien ung ho chau Vo Dinh Duc MS 2021 024
1/30/202130,000MBVCB.967200274.kho khan.CT tu 0031000136579 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/30/202150,000IBVCB.968670387.Giup ma so 2021 027 be Hoang Anh Thu.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/30/202150,000907301.300121.162132.gui em ms 2021 028
1/30/202150,000MBVCB.968013485.gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.027 be Hoang Anh Thu, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/202150,000MBVCB.967475652.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.028 (be Vo Phan Que Linh).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/202150,000MBVCB.967170705.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2021.027( be Hoang Anh Thu). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). .CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/2021100,000917546.300121.224031.Ung ho 2021 027 be Hoang Anh Thu
1/30/2021100,000979177.300121.215231.ung ho MS 2021.026.gia dinh c Diep
1/30/2021100,000950350.300121.213903.2021.014 gd ong An FT21032100217257
1/30/2021100,000MBVCB.968600587.giup do.CT tu 0061001098189 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/30/2021100,000796106.300121.182037.Ung ho 2021.027 be hoang anh thu FT21030647940847
1/30/2021100,000MBVCB.968430324.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.026 gia dinh chi Diep.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/2021100,000MBVCB.968425525.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.028 be VO PHAN QUE LINH.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/2021100,000MBVCB.968422848.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.027 be HOANG ANH THU.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/2021100,000MBVCB.968419541.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.025 chi TRUONG THI HUE.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/2021100,000MBVCB.968416063.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.024 be VO DINH DUC.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/2021100,000MBVCB.968373633.MS 2021.028.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/2021100,000MBVCB.968365307.MS2021028 (Vo Phan Que Linh).CT tu 0541000273732 LE THI LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/2021100,000800900.300121.152243.Ung ho MS2021 013 gd ong Ngo Trong Tuan
1/30/2021100,000631355.300121.143215.MS 2021.027BE HOANG ANH THU-300121-14:32:18 631355
1/30/2021100,000530918.300121.135017.Ung ho Ms2021 028 be Vo Phan Que Linh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21030002768638
1/30/2021100,000782032.300121.125607.T ung ho be Vo Phan Ke Linh MS 2021.028
1/30/2021100,000408686.300121.113715.Ung ho MS 2021 026 gia dinh chi Diep FT21030654188037
1/30/2021100,000113644.300121.082709.Vinh Nam ung ho ms 2021 028 be Vo Phan Que Linh
1/30/2021100,000MBVCB.967259707.MS 2021.028?( BE VO PHAN QUE LINH).CT tu 0491001703896 DO THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/2021100,000MBVCB.967243518.Ung ho MS 2021.028 be Vo Phan Que Linh.CT tu 0081000285426 PHAM THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/2021100,000679384.300121.071908.ung ho MS 2021028 be phan vo que linh
1/30/2021100,000227165.300121.071136.2020028 vo phan que linh FT21030800970029
1/30/2021100,000677871.300121.065948.ms 2021 028 vo phan que linh
1/30/2021100,000385920.300121.064939.Vietcombank 0011002643148 ung ho em Linh
1/30/2021100,000015965.300121.062457.ung ho MS 2021.028 Be Linh
1/30/2021150,000MBVCB.967261135.MS 2021028.CT tu 0071001198454 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/30/2021200,000IBVCB.968861652.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)?.CT tu 0501000158517 NGUYEN THI CAM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/2021200,000996024.300121.212203.Vietcombank 0011002643148 TRAN THI LINH PHUONG chuyen khoan ungr ho be Vo Phan Que Linh MS 2021028
1/30/2021200,000IBVCB.968751273.ung ho MS 2021.027 (be Hoang Anh Thu).CT tu 0021000035251 TRAN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/2021200,000846030.300121.192339.Ung ho MS 2021.028
1/30/2021200,000722498.300121.170253.Ung ho MS2021028 be Vo Phan Que Linh FT21030243076077
1/30/2021200,000636806.300121.160256.Ung ho MS 2021.028 be Vo Phan Que Linh
1/30/2021200,000619509.300121.154809.ung ho MS 2021.028 Vo Phan Que Linh
1/30/2021200,000183408.300121.151629.MoMoT01267491146T9276225413T970436TUng ho MS 2021 028 be Vo Phan Que Linh
1/30/2021200,000494623.300121.134709.Bui Duc Tien ung ho Be Phan Que Linh Ms 2021.028
1/30/2021200,000092651.300121.122141.IBFT Men tangNhu chua he co cuoc chia ly
1/30/2021200,000IBVCB.967973630.MS 2021 028 be Vo Phan Que Linh .CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/30/2021200,000897964.300121.115953.ung ho ms 2021.028( be vo phan que linh)
1/30/2021200,000MBVCB.967472653.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.028 (be Vo Phan Que Linh)Vietnamnet 30/01/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/2021200,000IBVCB.967303485.TRUONG VAN DIEP chuyen khoan...ms2021026....gia dinh chi diep .CT tu 0371003871604 TRUONG VAN DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/2021200,000997513.300121.081008.UNG HO MS 2021.027 be HOANG ANH THU
1/30/2021200,000MBVCB.967276861.2021.028.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/2021200,000840782.300121.080825.ung ho MS 2021.028( be Vo Phan Que Linh)
1/30/2021200,000186278.300121.080837.TTTPhuong ung ho Ms2021.028 be Vo Phan Que Linh
1/30/2021200,000389628.300121.074613.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2021 028 be Vo Phan Que Linh
1/30/2021200,000IBVCB.967247779.NGUYEN TRONG HAI chuyen khoan ung ho ms 2021028 (be phan vo que linh).CT tu 0081000188470 NGUYEN TRONG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/2021200,000MBVCB.967246162.MS 2021.028(be Vo Phan Que Linh).CT tu 0481000712345 THAI MAI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/2021200,000MBVCB.967213414.MS 2021 026 gia dinh chi Diep.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/30/2021200,000MBVCB.967212475.MS 2021 027 be Hoang Anh Thu.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/30/2021200,000MBVCB.967211498.MS 2021 028 be Vo Phan Que Linh.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/30/2021200,000041177.300121.063632.ung ho be Vo Phan Que Linh
1/30/2021200,000MBVCB.967205888.Ung ho MS2021.028 be Que Linh .CT tu 0071000077320 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/2021200,000220547.300121.063123.Ung ho MS 2021.028 - be Vo Phan Que Linh FT21030915402060
1/30/2021200,000005501.300121.054420.NCHCCCL HAPHUONG 0362884087
1/30/2021250,000750213.300121.145236.Nhom Vien gach nho Ung ho 5 ma so gom 020 021 022 023 024
1/30/2021250,000MBVCB.967269192.Ung ho Ms.2021.028(Vo Phan Que Linh).CT tu 0331000404950 DO THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/2021300,000MBVCB.968697856.TRAM VAN HOANG chuyen tien MS 2021.023 (be Tho van Minh).CT tu 0321000123123 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/2021300,000MBVCB.968461539.Ung ho MS 2021.028 (be Vo Phan Que Linh).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/2021300,000678232.300121.162038.Ung ho MS 2021.028 be Vo Phan Que Linh FT21030563396279
1/30/2021300,000506280.300121.142944.UnghoMS2021.027 be HoangAnhThu
1/30/2021300,000IBVCB.967752757.ms 2021 028 uh be Vo Phan Que Linh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/30/2021300,000MBVCB.967470992.Ung ho MS 2021.027 be Hoang Anh Thu.CT tu 0011001650596 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/2021300,000MBVCB.967412220.MS 2021.023 (Be Tho Van Minh).CT tu 0511000439307 LE THI TUYET VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/2021300,000MBVCB.967244032.HOANG THI NHAN chuyen tien ung ho ms 2021.026( gia dinh c Diep).CT tu 0041000255848 HOANG THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/2021300,000MBVCB.967231356.Ung ho MS 2021.028 - Vo Phan Que Linh benh buou trung mac o bung.CT tu 0421000524393 LE THI HONG HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/2021300,000180862.300121.065941.Ung ho be Hoang Anh Thu MS 2021.027
1/30/2021300,000MBVCB.967214434.Ung ho MS 2021.028 ( be Vo Phan Que Linh).CT tu 0071001165101 DIEP THI NGOC TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/2021300,000972767.300121.063008.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2021 028 be Vo Phan Que Linh
1/30/2021350,000IBVCB.967309164.Ms 2021.028.CT tu 0071004720789 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/30/2021400,000132355.300121.014112.UNG HO MS 2021.014 (GIA DINH ONG AN)
1/30/2021500,000MBVCB.968905728.ung ho MS 2021.028 (be Phan Vo Que Linh).CT tu 1013254864 NGUYEN DONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/2021500,000545976.300121.212827.Ung ho MS 2021028 be Vo Phan Que Linh
1/30/2021500,000MBVCB.968521938.phong OSH.ISO cty Hoya gui MS 2021.024 (be Vo Dinh Duc).CT tu 0201000505964 TRAN THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/2021500,000MBVCB.968519035.phong OSH.ISO cty Hoya gui MS 2021.028 (be Vo Phan Que Linh).CT tu 0201000505964 TRAN THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/2021500,000MBVCB.968514103.phong OSH.ISO cty Hoya gui MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0201000505964 TRAN THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/2021500,000MBVCB.968503251.phong OSH.ISO cty Hoya gui MS 2021.027 (be Hoang Anh Thu).CT tu 0201000505964 TRAN THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/2021500,000MBVCB.968498575.Phong OSH.ISO cty Hoya gui MS 2021.022?(be Tran Nhat Anh).CT tu 0201000505964 TRAN THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/2021500,000713598.300121.171051.UNG HO MS 2021.028 BE VO PHAN QUE LINH
1/30/2021500,000599774.300121.160547.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;NGUYEN VAN TIEU chuyen khoan ms 2021 028 be vo pham que linh
1/30/2021500,000IBVCB.968303818.HO CONG DUNG chuyen khoan ung hoMS 2021.028(be Vo Phan Que Linh) .CT tu 0071004199352 HO CONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/2021500,000555084.300121.145114.ung ho MS 2021.013
1/30/2021500,000MBVCB.968058731.Co Bich ung ho MS 2021.028 ( be Vo Phan Que Linh), chuc con manh khoe.CT tu 0991000048967 DUONG THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/2021500,000577981.300121.115720.Ung ho MS 2021 028 Vo Phan Que Linh
1/30/2021500,000IBVCB.967442045.ung ho ma so 2021 027 va 2021 028.CT tu 0011003680620 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/30/2021500,000IBVCB.967381134.MS 2021.028.CT tu 0331003911759 LE DUC THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/2021500,000MBVCB.967349403.MS 2021.025 (chi Truong Thi Hue).CT tu 0511000439307 LE THI TUYET VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/2021500,000230800.300121.082751.MS 2021.028
1/30/2021500,000233464.300121.073531.Chau Tran Phuong Chi, Bac Tu Liem, HN ung ho MS 2012.028 FT21030938430095
1/30/2021500,000026694.300121.072249.Ung ho MS 2021 028 be Vo Phan Que Linh
1/30/2021500,000037517.300121.071313.ung ho MS 2021.028
1/30/2021500,000MBVCB.967206486.MS 2021.028 (be Vo Phan Que Linh) .CT tu 0121000916791 NGUYEN THI MINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/2021700,000225727.300121.075849.Ung ho MS 2021.028 (be Vo Phan Que Linh)
1/30/20211,000,000291813.300121.212618.Tran Dinh Hung chuyen ung ho MS 2021.028
1/30/20211,000,000733021.300121.202331.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2021 028 be vo phan que linh
1/30/20211,000,000650235.300121.155930.UNG HO MS 2021.028 ( BE VO PHAN QUE LINH)-300121-15:59:27 650235
1/30/20211,000,000623869.300121.135422.UNG HO MS 2021.024 VO DINH DUC-300121-13:54:18 623869
1/30/20211,000,000619811.300121.133245.UNG HO MS 2021.004 TRAN KHANH VY-300121-13:32:12 619811
1/30/20211,000,000618865.300121.132730.UNG HO MS 2021.007 NGO MINH TAM-300121-13:27:13 618865
1/30/20211,000,000617382.300121.131930.UNG HO MS 2021.020 NHU Y- DIEM PHUC-300121-13:19:27 617382
1/30/20211,000,000616128.300121.131301.UNG HO MS 2021.022 TRAN NHAT ANH-300121-13:13:04 616128
1/30/20211,000,000IBVCB.967348120.ung ho MS 2021.027 (be Hoang Anh Thu).CT tu 0161000237503 TRAN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/20211,000,000IBVCB.967343342.ung ho MS 2021.028 (be Vo Phan Que Linh).CT tu 0161000237503 TRAN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/20211,000,000084824.300121.081559.MS 2021028 Vo Phan Que Linh
1/30/20211,000,000000552.300121.081416.CK nhanh - Chuyen tien ung ho MS 2021.028 be vo phan que linh
1/30/20211,000,000IBVCB.967238757.Ung ho MS 2021.028 (be Vo Phan Que Linh).CT tu 0071002364529 LE TUAN NGHIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/30/20211,000,000222940.300121.064917.Uh MS 2021.028 be vo phan que linh FT21030986625704
1/30/20212,000,000556607.300121.082521.UNG HO MS 2021.028 (BE VO PHAN QUE LINH) (-300121-08:25:07 556607
1/30/20212,000,000MBVCB.967227898.TRAN ANH THU ung ho MS 2021.028(be Vo Phan Que Linh).CT tu 0421000461371 TRAN ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/31/202115,000378076.310121.121259.ung ho MS 2021 029 em Do Xuan Nhuong Cau mong van su binh an
1/31/202120,000MBVCB.969531750.MS 2021.026 (gia dinh chi Diep).CT tu 1012831014 TRUONG QUOC THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/31/202150,000314788.310121.163350.Mong bao chuyen den ong ba NGUYEN HONG AN VO THI THUY xom 2 xa Huong Giang huyen Huong Khe tinh Ha Tinh
1/31/202150,000IBVCB.969444284.ms 2021.029 ( em Do Xuan Nhuong ).CT tu 0071001158610 LE TAT THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/31/202150,000MBVCB.969121107.MS 2021029.CT tu 0231000658648 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/31/202150,000035751.310121.061303.Ung ho MS2021 029 do xuan nhuong
1/31/202150,000035672.310121.061206.2021 029 chau do xuan nhuong
1/31/202150,000500829.310121.061101.MS 2021 029 ung ho em Do Xuan Nhuong
1/31/2021100,000120822.310121.214450.MS 2021 029 em nhuong
1/31/2021100,000MBVCB.970134167.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2021.029 ( em Do Xuan Nhuong ). (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/31/2021100,000MBVCB.970077645.MS 2020.319 (co Pham Thi Hang).CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/31/2021100,000559003.310121.193645.Ung ho MS 2021.014 Gia dinh ong An FT21032162797193
1/31/2021100,000817600.310121.193600.UNG HO MS: 2021.026 (GD CHI DIEP)-310121-19:36:00 817600
1/31/2021100,000452384.310121.172302.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.029 em Do Xuan Nhuong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21032582050137
1/31/2021100,000MBVCB.969790803.Ung ho MS 2021.029 (em Do Xuan Nhuong).CT tu 0851000000505 VU QUANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/31/2021100,000795303.310121.165613.UNG HO MS 2021.029(E DO XUAN NHUONG)-310121-16:56:18 795303
1/31/2021100,000385553.310121.112509.MS 2021.029 (Do Xuan Nhuong)
1/31/2021100,000MBVCB.969354960.HOANG THI TRA chuyen tien ung ho e do xuan nhuong.CT tu 0281000103072 HOANG THI TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/31/2021100,000031684.310121.110438.Vietcombank 0011002643148 MS 2021014 gia dinh ong An
1/31/2021100,000148451.310121.103841.ung ho MS 2021.026 gia dinh chi Diep FT21032469046702
1/31/2021100,000MBVCB.969164019.2021.029( em Do Xuan Nhuong).CT tu 0461000570583 NGUYEN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/31/2021100,000046522.310121.083752.Vinh Nam ung ho ms 2021 029 Do Xuan Nhuong
1/31/2021100,000610196.310121.083208.ung ho MS 2021020 Nhu Y Diem Phuc Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
1/31/2021100,000610012.310121.082457.ung ho MS 2021021 gia dinh chi Thuy Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
1/31/2021100,000275764.310121.081919.MoMoT01672918067T9295401133T970436Tung ho MS 2021022 be Tran Nhat Anh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
1/31/2021100,000609731.310121.081330.ung ho be Tho Van Minh 2021023 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
1/31/2021100,000274519.310121.080300.MoMoT01672918067T9295031131T970436TMS 2021024 be Vo Dinh Duc Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
1/31/2021100,000274000.310121.075544.MoMoT01672918067T9294598232T970436TMS 2021026 ung ho gia dinh chi Diep Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
1/31/2021100,000520201.310121.072746.MS2021.029(em Do xuan Nhuong)
1/31/2021100,000MBVCB.969025946.VO NGOC TRIEU chuyen tien ung ho 2021.029.CT tu 0161000293950 VO NGOC TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/31/2021100,000MBVCB.969019923.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.029 (em Do Xuan Nhuong)Vietnamnet 31/01/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/31/2021100,000222799.310121.062220.DOAN THI TUYET Chuyen tien ung ho MS 2021029 Do Xuan Nhuong tien
1/31/2021150,000MBVCB.969062010.ung ho MS 2021.029 (em Do Xuan Nhuong).CT tu 0281000293877 DO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/31/2021150,000201144.310121.061515.T ung ho em Do xuan Nhuong MS 2021.029
1/31/2021200,000264490.310121.220847.ung ho co Pham Thi Hang MS 2020.319
1/31/2021200,000MBVCB.970142138.MS 2021.029 ( em Do Xuan Nhuong).CT tu 0491000038839 NGUYEN LE SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/31/2021200,000611442.310121.204544.Ms2021023bethovanminh FT21032802707037
1/31/2021200,000609104.310121.204238.Ms2021024bevodinhduc FT21032099756139
1/31/2021200,000IBVCB.969995765.Ung ho ( be Hoang Anh Thu ) : Ms 2021.027.CT tu 0011000517385 NGUYEN TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/31/2021200,000MBVCB.969641423.Ung ho ma so 2021.029 Gia dinh chi Nhu.CT tu 0041000122436 NGUYEN THI DIEM CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/31/2021200,000MBVCB.969569818.Ung Ho MS 2020.319.CT tu 0071003431060 NGUYEN THI MY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/31/2021200,000IBVCB.969419973.MS2021.027 (be Hoang Anh Thu).CT tu 0151000199822 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/31/2021200,000IBVCB.969414855.MS 2021 029 em Do Xuan Nhuong.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/31/2021200,000261808.310121.115412.IBFT MS 2021.027 BE HOANG ANH THU
1/31/2021200,000030699.310121.105950.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 2021 028 Vo Phan Que Linh
1/31/2021200,000MBVCB.969267264.MS 2021020 Nhu Y Diem Phuc.CT tu 0061001103206 TRAN THI THU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/31/2021200,000799495.310121.101512.ung ho MS 2021.029 ( em Do Xuan Nhuong)
1/31/2021200,000874362.310121.090826.MS 2021.029 - em Do Xuan Nhuong FT21032688257750
1/31/2021200,000MBVCB.969098146.Ung ho MS 2021.029.CT tu 1012704022 PHAM PHUONG NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/31/2021200,000727540.310121.083147.UNG HO MS 2021.027-310121-08:32:34 727540
1/31/2021200,000727498.310121.083123.MS 2021-029( DO XUAN NHUONG)-310121-08:31:21 727498
1/31/2021200,000MBVCB.969094308.MS 2021.029 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/31/2021200,000767998.310121.082712.ung ho MS 2021.029 (em Do Xuan Nhuong)
1/31/2021200,000116591.310121.080940.2021.014 giup do ong an
1/31/2021200,000116502.310121.080841.2021.014 giup do gia dinh ong an
1/31/2021200,000935374.310121.072448.MS 2021 029 DO XUAN NHUONG
1/31/2021200,000046998.310121.071926.Ung ho MS 2021 029 em Do Xuan Nhuong FT21032097064428
1/31/2021200,000008683.310121.071318.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2021 029 em DO XUAN NHUONG
1/31/2021200,000MBVCB.969023515.Ung ho ms 2021.028.CT tu 0501000122438 LE XUAN HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/31/2021200,000MBVCB.969014564.MS 2021.029 ung ho em Do Xuan Nhuong.CT tu 1015401305 LE THI HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/31/2021200,000221197.310121.051112.ung hoMS 2021.029(em Do Xuan Nhuong)
1/31/2021200,000221162.310121.050922.ung hoMS 2021.028(be Vo Phan Que Linh)
1/31/2021250,000MBVCB.969140695.benh ung thu xuong.CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/31/2021250,000IBVCB.969100159.Ung ho MS 2021 0021 c Hoang T Huyen Trang.CT tu 0011000259553 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/31/2021250,000IBVCB.969096934.MS 2021 028 Vo Phan Que Linh .CT tu 0011000259553 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/31/2021250,000IBVCB.969092804.Ung ho Ms 2021 028 Be Vo Phan Que Linh.CT tu 0011000259553 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/31/2021250,000IBVCB.969089233.Ung ho cac MS 2020331 Giang Duc Hai.CT tu 0011000259553 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/31/2021300,000049241.310121.133046.Vietcombank 0011002643148 PHAM THI LAN ANH chuyen khoan ung ho ma 29
1/31/2021300,000531792.310121.112954.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Dang Thi Thu Trang ung ho chi Nguyen Thi Nhu Ms2
1/31/2021300,000MBVCB.969275019.MS 2021 028 BE VO PHAN QUE LINH.CT tu 0431000034155 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/31/2021300,000154197.310121.084136.MS 2021.029 em Do Xuan Nhuong
1/31/2021300,000274320.310121.075958.MS 2021.029 EM DO XUAN NHUONG
1/31/2021300,000937252.310121.075005.Ms2021029 em do xuan nhuong
1/31/2021300,000106250.310121.072926.ung ho MS 2021.029 chau Do Xuan Nhuong
1/31/2021300,000661480.310121.053036.Vietcombank;0011002643148;2021029 ung ho em do cuan nhuong
1/31/2021500,000MBVCB.968937212.Ung ho MS 2021.25 chi Truong Thi Hue.CT tu 0071000717418 NGUYEN THI NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/31/2021500,000679368.310121.183918.ung ho MS 2021.027 be Hoang Anh Thu
1/31/2021500,000212995.310121.120847.Ung ho MS2021. 029 Em Do Xuan Nhuong FT21032740211100
1/31/2021500,000780186.310121.113826.Vietcombank 0011002643148 MAI THI MINH PHUNG ck ung ho MS 2021 027 be Hoang Anh Thu
1/31/2021500,000179904.310121.094625.VIETTEL 400300 LIENNH 210131 210131044390362 400201 ung ho cho ma so 2021029 em Do Xuan Nhuong
1/31/2021500,000952005.310121.093559.Ung ho Ms 2021 016 be Tran Trong Hieu
1/31/2021500,000MBVCB.969150107.ung ho MS 2021.029 em do xuan nhuong.CT tu 0181003373485 LE NGOC UNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/31/2021500,000MBVCB.969105993.ho tro em do xuan nhuong.CT tu 0121000668154 HO THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/31/2021500,000068572.310121.082726.Ung ho MS 2021.023 be Tho Van Minh FT21032341486548
1/31/2021500,000MBVCB.969074918.MS 2021.029 (Do Xuan Nhuong).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/31/2021500,000010905.310121.075315.Vietcombank 0011002643148 MS 2021 029 em Do Xuan Nhuong
1/31/2021500,000040265.310121.064221.Ung ho em Do Xuan Nhuong
1/31/2021500,000177094.310121.063942.MS 2021029 (Em Do Xuan Nhuong)
1/31/2021500,000018230.310121.063731.MS 2021 029 em Do Xuan Nhuong
1/31/2021500,000017035.310121.061956.ung ho ms 2021 029 em do xuan nhuong
1/31/2021500,000016733.310121.061531.UNG HO CHAU DO XUAN NHUONG ma so 2020 029
1/31/2021500,000037350.310121.055835.MS 2021.029 FT21032739034298
1/31/20211,000,000820180.310121.195532.2021 029 DO XUAN NHUONG-310121-19:55:25 820180
1/31/20211,000,000MBVCB.969720306.UNG HO MS 2021.028 VO PHAN QUE LINH.CT tu 0071003872271 VU NGUYEN NGOC TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/31/20211,000,000777801.310121.145740.UNG HO 2021.027 BE HOANG ANH THU-310121-14:58:12 777801
1/31/20211,000,000MBVCB.969490121.UNG HO MS 2021.029 (em Do Xuan Nhuong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/31/20211,000,000140245.310121.112354.Ung ho MS 2021 029 Do Xuan Nhuong
1/31/20211,000,000MBVCB.969073905.Minh & Lanh ung ho MS2021.029 (em Do Xuan Nhuong).CT tu 0421003734880 CHUNG VI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/31/20211,000,000502162.310121.053106.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 2021 029
1/31/20212,000,000MBVCB.969061850.kho khan Chong chet 2 con gai hoc lop 11 va 9 DN.CT tu 0071002764671 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/31/20213,000,000IBVCB.969135204.ung ho MS 2021.029 (em Do Xuan Nhuong).CT tu 0071002074074 NGUYEN CONG DO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

NgàySố tiềnThông tin ủng hộ
21-01-2021 01:42:0150,000ung ho MS 2021.017 (chu Ma Tai Hinh); thoi gian GD:20/01/2021 23:12:15
21-01-2021 01:42:2350,000ung ho MS 2021.018 (gia dinh anh The); thoi gian GD:20/01/2021 23:14:44
21-01-2021 06:05:10500,000MS 2021.019 (san se voi me con chi Hue)
21-01-2021 08:23:29100,000ung ho ms 2021015 be Le Thi Thuy Linh
21-01-2021 08:35:53500,000So GD goc: 10002336 TC:507819186.IBVCB.952305205.TRUONG TUAN HAI chuyen 500.000: gui tien UNG HO GIA DINH ANH THE. MS 2021.018.CT tu 0561000548409 toi 114000161718 Bao VietNamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
21-01-2021 08:37:5910,000CT DEN:102108134618 unh ho MS 2021 019 me con chi Hue Kinh chuc gia dinh van su binh an NAM MO QUAN THE AM BO TAT
21-01-2021 08:39:07200,000ung ho ms 2021.019
21-01-2021 08:47:0450,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2021 . 019
21-01-2021 09:04:1950,000Le Duc Anh chuyen tien
21-01-2021 09:07:48500,000CT DEN:102109986503 UNG HO MS 2021.019 -  ME CON CHI HUE-210121-09:07:47 986503
21-01-2021 09:20:28200,000ung ho MS2021.017(chu Ma Tai Hinh)
21-01-2021 11:24:001,000,000tran dac trung ung ho gd a the bi tai nan lao dong. MS 2021.018
21-01-2021 16:52:2050,000LPT ung ho MS 2021019 me con chi Hue
21-01-2021 19:05:5030,000CT DEN:102119179703 NCHCCCL Cao Minh Chau 0335286799
21-01-2021 19:54:5650,000CT DEN:102112338315 Quoc Nhu ung ho MS 2021 019 me con chi Hue FT21021988400369
21-01-2021 20:05:58200,000ung ho MS2021.018 (gia dinh anh The)
21-01-2021 20:33:11300,000CT DEN:102113246334 2021.018 gia dinh anh The
21-01-2021 20:55:20100,000CT DEN:102113186010 Ung ho MS 2021.018 (gd a The)
21-01-2021 21:03:4250,000CT DEN:102114272461 ung ho ms 2021.018 gia dinh anh the
21-01-2021 21:18:4550,000ung ho MS 2021.015 (be Le thi Thuy Linh)
21-01-2021 22:20:04200,000CT DEN:102115257027 ung ho MS 2021.018( gia dinh anh The)
22-01-2021 01:32:2550,000CT DEN:102116464943 Ung ho MS 2021.018 FT21022377049952; thoi gian GD:21/01/2021 23:39:52
22-01-2021 07:49:0220,000CT DEN:102207066558 ung ho MS 2021 020 Nhu Y Diem Phuc NAM MO QUAN THE AM BO TAT
22-01-2021 08:14:16200,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS2021.020(Nhu Y Diem Phuc)
22-01-2021 08:15:52200,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.018(gia dinh anh The)
22-01-2021 08:17:29100,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.010(em Mai Thi Phuong)
22-01-2021 08:19:43200,000NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so LD 21015
22-01-2021 08:20:49300,000Ung ho MS 2021.019 (me con Chi Hue)
22-01-2021 08:33:36450,000CT DEN:102201537690 MS2021020 FT21022760990925
22-01-2021 08:46:11500,000CT DEN:102201546687 Ung ho MS 2021.020 -Nhu Y
22-01-2021 08:47:33100,000LPT ung ho MS 2021020 Nhu Y- Diem Phuc
22-01-2021 09:05:58300,000ung ho MS 2021.018 (gia dinh anh The)
22-01-2021 09:12:06500,000ung ho MS 2021.020 (Nhu Y; Diem Phuc)
22-01-2021 09:16:23200,000CT DEN:102202861962 MoMoT0905691179T9087326110T970415Tung ho nhu y va diem phuc MS 2021020
22-01-2021 09:16:47200,000CT DEN:102209168339 UNG HO 2 CHAU NHU Y DIEM PHUC-220121-09:16:45 168339
22-01-2021 09:26:45200,000ung ho MS 2021.020 (Nhu Y _ Diem Phuc)
22-01-2021 10:18:1050,000Le Duc Anh chuyen tien
22-01-2021 11:12:2510,000TRA XUAN BINH UNG HO 2MS 2021.019,2021.020
22-01-2021 14:07:27300,000CT DEN:102207140642 ung ho Nhu y
22-01-2021 14:49:06500,000ung ho Ms 2021.020(Nhu Y Diem Phuc)
22-01-2021 18:10:07200,000ung ho ms 2021.020
22-01-2021 18:14:45500,000CT DEN:102211114035 Ung ho MS 2021.018 - gia dinh anh The FT21022956352000
22-01-2021 18:51:20200,000ung ho MS 2021.018 (Gia dinh anh The)
22-01-2021 20:12:47200,000CT DEN:102200036609 IBVCB.955805183.098593.Ung ho anh The MS 2021.018.CT tu 0351001065179 PHAM VAN CONG toi 114000161718
22-01-2021 20:15:41500,000CT DEN:102313038891 ung ho MS 2021.018 (gia dinh anh The)
22-01-2021 22:28:26200,000ung ho chi Tran Thi Thu Hong
23-01-2021 01:42:24100,000CT DEN:102317008275 Ung ho Nhu y Diem phuc; thoi gian GD:23/01/2021 00:59:57
23-01-2021 05:55:20500,000CT DEN:230100983460 Giup MS 2021021 gia dinh chi Thuy
23-01-2021 06:00:34300,000MS 2021.021 gia dinh chi Thuy
23-01-2021 06:14:131,000,000CT DEN:061350061624 Vietinbank 114000161718 Thanh Huong chuyen tien ung ho gd c Thuy MS 2021 021 Chuc gd c som vuot qua
23-01-2021 06:17:45300,000CT DEN:102306330861 UNG HO MS 2021021( GIA DINH CHI THUY)-230121-06:17:53 330861
23-01-2021 06:32:5930,000CT DEN:102306018878 Ung ho MS 2021021   gia dinh chi Thuy
23-01-2021 06:55:00500,000CT DEN:102306331855 UNG HOMS 2021.021 (GIA DINH CHI THUY)-230121-06:54:59 331855
23-01-2021 07:36:57200,000CT DEN:102300014725 MBVCB.956172604.000849.NGUYEN HONG THUY chuyen tienunghogdchithuy.CT tu 0401001427494 NGUYEN HONG TH
23-01-2021 07:40:361,000,000NGUYEN THI CHINH ung ho MS 2021.021(chi Thuy)
23-01-2021 07:48:3410,000CT DEN:102307068375 ung ho MS 2021 021 gia dinh chi Thuy NAM MO QUAN THE AM BO TAT
23-01-2021 08:50:37300,000CT DEN:102301722624 Chuyen tien ung ho ma so 2021.021
23-01-2021 08:53:03100,000CT DEN:102308059998 Ung ho MS 2021 021  gia dinh chi Thuy
23-01-2021 09:23:20100,000CT DEN:102302422961 Ung ho be An ms 2021 021 FT21023440060051
23-01-2021 09:47:58100,000CT DEN:102309352616 MS 2021.020-230121-09:47:57 352616
23-01-2021 10:00:121,000,000CT DEN:102303739301 Ma so 2021.021 gia dinh chi thuy
23-01-2021 10:14:001,000,000CT DEN:102303809144 ung ho ms2021.021 gia dinh chi Thuy
23-01-2021 11:01:34200,000CT DEN:102311322969 Ung ho MS 2021 021
23-01-2021 12:19:59200,000CT DEN:102312428808 Ung ho  MS 2021 021  gia dinh chi  Thuy
23-01-2021 12:22:11100,000CT DEN:102305577153 Ung ho ms 2021.021 gia dinh chi Thuy FT21023341017638
23-01-2021 13:40:261,000,000CT DEN:102313395073 MS 2021.021 (UNG HO GIA DINH CHI THUY)-230121-13:39:46 395073
23-01-2021 13:50:11200,000Ngo Thi Yen chuyen tien ung ho MS2021.018(gia dinh anh the)
23-01-2021 14:33:13100,000CT DEN:102307670089 Ung ho MS 2021.019 me con c Hue FT21023709681310
23-01-2021 15:06:0650,000ung ho gia dinh chi thuy ms 2021021
23-01-2021 15:10:5050,000ms 2021.018
23-01-2021 15:44:34150,000CT DEN:102308350638 STA ungho ms2021.020 (Nhu Y -Diem Phuc)
23-01-2021 15:48:59200,000CT DEN:102308352049 STA ungho ms2021.019 (me con chi Hue)
23-01-2021 15:51:09200,000CT DEN:102308352830 STA ungho ms2021.018 (gia dinh anh The)
23-01-2021 15:58:0750,000ms 2021.020 ( nhu y . diem phuc )
23-01-2021 15:59:2250,000ms 2021.021 ( gia dinh chi thuy )
23-01-2021 16:54:57500,000CT DEN:102309180143 Ung ho MS 2021.012 Be Nguyen Duy Anh
23-01-2021 16:56:30500,000CT DEN:102309181690 Ung ho MS 2021.021 gia dinh chi Thuy
23-01-2021 17:41:48500,000CT DEN:102310847103 IBFT Ung ho MS 2021.004 TranKhanhVy
23-01-2021 20:47:16100,000CT DEN:102320101584 Ung ho MS 2021 014  gia dinh ong An
23-01-2021 20:49:59100,000Nguyen Thi Ngoc Anh Ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong an )
23-01-2021 21:08:58100,000CT DEN:102314972372 ung ho gd ong An MS 2021.014 FT21025020769347
23-01-2021 21:12:15100,000CT DEN:102314974380 MS 2021.014 UNG HO GIA DINH BAC AN FT21025160304308
23-01-2021 21:15:39100,000CT DEN:102314976427 Ung ho MS2021.014 gia dinh ong An FT21025604040341
23-01-2021 21:16:40100,000CT DEN:102314387661 MS 2021.014 gia dinh ong An
23-01-2021 21:26:04100,000CT DEN:102300025856 MBVCB.957256713.052744.MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 1016691145 NGUYEN THI QUYNH HUONG toi 114
23-01-2021 21:28:57100,000CT DEN:102314882530 IBFT Ung ho gia dinh ong Nguyen Hong An
23-01-2021 21:30:3850,000CT DEN:102314120541 Ung ho ms 2021014 gia dinh ong an
23-01-2021 21:31:5250,000CT DEN:102300027422 MBVCB.957262729.054521.Ung ho MS 2021.014.CT tu 0031000292108 VU HONG THANH toi 114000161718 BAO VIE
23-01-2021 21:32:40200,000ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
23-01-2021 21:34:02100,000CT DEN:102321145925 MS2021 014
23-01-2021 21:34:03200,000CT DEN:102314987126 MS 2021.014 gia dinh ong an FT21025440944659
23-01-2021 21:35:1330,000ung ho ong An.  MS 2021. 014
23-01-2021 21:36:39100,000CT DEN:102314988541 Khai Nguyen FT21025985021322
23-01-2021 21:36:5550,000CT DEN:102314988693 UH MS 2021.014 FT21025247401039
23-01-2021 21:36:59200,000UNG HO MS 2021.014 ( GIA DINH ONG AN)
23-01-2021 21:40:18100,000CT DEN:102314401999 ung ho MS 2021.014
23-01-2021 21:44:3850,000CT DEN:102321154669 ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
23-01-2021 21:46:3120,000CT DEN:102314396640 MS 2021.014 ung ho gia dinh ong An cua it long nhieu mong gd vuot qua kho khan
23-01-2021 21:46:56100,000CT DEN:102314405787 ung ho MS 2021.014
23-01-2021 21:49:3750,000CT DEN:102314462386 Ung ho MS 2021.014( gia dinh ong An)
23-01-2021 21:50:05100,000CT DEN:102300032255 MBVCB.957279918.060022.ung ho ms 2021014.CT tu 0101001168322 HOANG VAN HUONG toi 114000161718 BAO VI
23-01-2021 21:56:22100,000CT DEN:102314885833 IBFT MS 2021 014 -gia dinh ong An
23-01-2021 21:57:27100,000CT DEN:102314411615 MS2021.014
23-01-2021 21:57:44200,000ung ho ms 2021.014 gd ong an
23-01-2021 21:59:40100,000CT DEN:215902651498 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2021 014 gd ong An
23-01-2021 22:00:16100,000CT DEN:102322467263 2021.014-230121-22:00:54 467263
23-01-2021 22:00:2350,000CT DEN:102315886280 IBFT Ung ho ong ba An va Thu
23-01-2021 22:01:5130,000ung ho chu An (Ha Tinh)
23-01-2021 22:04:06100,000CT DEN:102300035714 MBVCB.957293189.063995.Fb Tran Van Luat Ms 2021014.CT tu 0901000135172 TRAN VAN LUAT toi 11400016171
23-01-2021 22:08:5150,000CT DEN:102315398917 MS 2021.014 ( Gia dinh ong An )
23-01-2021 22:09:30100,000Ung ho MS 2021.014 (Gia dinh ong An)
23-01-2021 22:09:45200,000Ung ho MS 2021.014 (Gia dinh ong An)
23-01-2021 22:11:26100,000MS2021.014 ( gia dinh ong An )
23-01-2021 22:11:4350,000Ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong an)
23-01-2021 22:12:38200,000CT DEN:102315419169 2021.014 gia dinh ong An
23-01-2021 22:14:49100,000ung ho 2 bac.gd ong an
23-01-2021 22:14:58100,000CT DEN:102315420165 MS2021.014
23-01-2021 22:15:5050,000CT DEN:102315420638 ung ho ong nguyen hong an ha tinh
23-01-2021 22:22:15100,000ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
23-01-2021 22:23:59100,000DINH LE TRUC QUYNH Chuyen tien ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An)
23-01-2021 22:25:01100,000CT DEN:102315127285 MoMoT0904129487T9118426450T970415TMs 2021014 ung ho gd ong An
23-01-2021 22:25:45100,000Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
23-01-2021 22:26:49100,000CT DEN:102315013383 Ung ho gia dinh ong An FT21025640679940
23-01-2021 22:28:14200,000Le Thi Khanh Ly ung ho gd ong nguyen hong an
23-01-2021 22:28:16100,000CT DEN:102315478439 Than gui ong Nguyen Hong An .
23-01-2021 22:30:18200,000MS 2021.014
23-01-2021 22:30:33100,000CT DEN:102315014869 Ung ho MS 2021.014 gdinh ong An FT21025800907584
23-01-2021 22:33:33100,000CT DEN:102315016103 Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong an FT21025896476903
23-01-2021 22:35:14100,000CT DEN:230101166014 Ung ho gia dinh ong An
23-01-2021 22:35:4220,000CT DEN:102322190090 ung ho MS 2021 014 gd ong an
23-01-2021 22:37:09100,000CT DEN:102322190997 Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
23-01-2021 22:37:12100,000CT DEN:223701908391 Vietinbank 114000161718 ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
23-01-2021 22:38:03100,000Nguyen Thi Ha chuyen tien ung ho ms 2021.014(gia dinh ong An)
23-01-2021 22:38:59200,000Dang Nchuyen tien MS 2021.014 ung ho gia dinh ong an
23-01-2021 22:41:23100,000CT DEN:102315019226 Ung ho 2021.014 gia dinh ong An FT21025543707767
23-01-2021 22:41:24100,000ZP5V3C9CN42M 210123000186656 Ung ho gia dinh ong An
23-01-2021 22:42:51200,000CT DEN:102322470326 GIUP ONG NGUYEN HONG AN-230121-22:42:49 470326
23-01-2021 22:43:16300,000Ung ho MS 2021.021  (gia dinh chi Thuy)
23-01-2021 22:43:49100,000Nhu Y chuyen tien ung ho 2 bac.mong anh som khoe lai
23-01-2021 22:45:202,000,000CT DEN:102415472272 MS 2021.014 (gia dinh ong An)
23-01-2021 22:45:52200,000CT DEN:102315020919 Ung ho MS 2021 . 014 gia dinh ong An FT21025770544046
23-01-2021 22:45:56200,000ung ho MS 2021.014( gia dinh ong An)
23-01-2021 22:48:50100,000mong gia dinh chu vuot qua kho khan nay.
23-01-2021 22:51:06100,000CT DEN:102315022857 Ung ho MS 2021.014 gd ong An FT21025440130021
23-01-2021 22:51:45200,000Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
23-01-2021 22:52:16100,000Ung ho gia dinh ong An (MS 2021.014)
23-01-2021 22:54:5250,000CT DEN:102322200391 ung ho MS 2021 014  gia dinh ong An
23-01-2021 22:55:15200,000MS 2021.014(gia dinh ong an)
23-01-2021 22:55:44100,000ung ho gia dinh chu Hong An
24-01-2021 01:36:40200,000CT DEN:102316026658 Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025742026506; thoi gian GD:23/01/2021 23:03:21
24-01-2021 01:36:42100,000ung ho ong Ng Hong An ba Vo Thi Thuy Ha Tinh; thoi gian GD:23/01/2021 23:03:31
24-01-2021 01:36:51100,000CT DEN:230422909532 Vietinbank 114000161718 MS 2021 014; thoi gian GD:23/01/2021 23:04:45
24-01-2021 01:36:52200,000MS 2021.014 (Gia dinh Ong An); thoi gian GD:23/01/2021 23:04:53
24-01-2021 01:37:0550,000Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An); thoi gian GD:23/01/2021 23:06:27
24-01-2021 01:37:07100,000MS2021.014 gia dinh ong An; thoi gian GD:23/01/2021 23:06:43
24-01-2021 01:37:08100,000ung ho gia dinh ong nguyen hong an; thoi gian GD:23/01/2021 23:06:45
24-01-2021 01:37:25100,000CT DEN:102316028314 Ung ho MS 2021.014  gd ong An FT21025094918370; thoi gian GD:23/01/2021 23:09:01
24-01-2021 01:37:35200,000Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An); thoi gian GD:23/01/2021 23:10:10
24-01-2021 01:37:38100,000CT DEN:231008654847 Vietinbank 114000161718 ung ho Ong An; thoi gian GD:23/01/2021 23:10:35
24-01-2021 01:37:45100,000CT DEN:102316029021 Ung ho MS 2021014 gia dinh ong An FT21025690888111; thoi gian GD:23/01/2021 23:11:25
24-01-2021 01:38:4530,000CT DEN:102316296548 ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An; thoi gian GD:23/01/2021 23:19:38
24-01-2021 01:39:06100,000CT DEN:102316496038 MS 2021.014; thoi gian GD:23/01/2021 23:22:37
24-01-2021 01:39:52100,000CT DEN:102316033621 MS 2021.014 FT21025967684177; thoi gian GD:23/01/2021 23:29:20
24-01-2021 01:39:57100,000CT DEN:102316033765 Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025270777004; thoi gian GD:23/01/2021 23:30:03
24-01-2021 01:40:03100,000CT DEN:102300050654 MBVCB.957351939.081085.Ung ho MS2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0511000426881 LE BAO HOANG DUNG toi; thoi gian GD:23/01/2021 23:31:01
24-01-2021 01:40:06100,000CT DEN:102300050693 MBVCB.957352696.081137.Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An.CT tu 0321000680399 TRAN BAO HAN toi 11400; thoi gian GD:23/01/2021 23:31:24
24-01-2021 01:40:31100,000CT DEN:102316499222 Ung ho MS 2021.014( gia dinh ong An); thoi gian GD:23/01/2021 23:35:12
24-01-2021 01:40:50100,000CT DEN:102316673951 Vietinbank;114000161718;NGUYEN VAN LUAN chuyen khoan; thoi gian GD:23/01/2021 23:37:54
24-01-2021 01:41:07100,000CT DEN:102300051680 MBVCB.957356684.082247.Ms 2021.014 ( ung ho gia dinh ong An ) .CT tu 0831000055337 DAO THUY LINH toi; thoi gian GD:23/01/2021 23:40:50
24-01-2021 01:41:13100,000CT DEN:102300051773 MBVCB.957357508.082356.Chau chuc suc khoe 2 bac.CT tu 0621000476765 NGUYEN THI DUYEN NGOC toi 114000; thoi gian GD:23/01/2021 23:41:52
24-01-2021 01:41:18200,000Pham Tuan Anh gui toi gd bac Vu Hong An; thoi gian GD:23/01/2021 23:42:41
24-01-2021 01:41:19200,000Ung ho MS 2021.014 ( Gia dinh ong An); thoi gian GD:23/01/2021 23:42:57
24-01-2021 01:41:24150,000MS 2021.041; thoi gian GD:23/01/2021 23:43:44
24-01-2021 01:41:52400,000ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An; thoi gian GD:23/01/2021 23:49:05
24-01-2021 01:42:1050,000CT DEN:102316407663 ung ho MS2021.014 ( gia dinh ong An); thoi gian GD:23/01/2021 23:52:53
24-01-2021 01:42:44100,000CT DEN:102317040240 ms 2021.014 gia dinh ong An FT21025030620602; thoi gian GD:24/01/2021 00:01:08
24-01-2021 01:43:1150,000Ung ho MS 2021.014 Gia dinh ong An; thoi gian GD:24/01/2021 00:05:13
24-01-2021 01:43:20100,000kinh gui ho tro gia dinh ong An; thoi gian GD:24/01/2021 00:06:45
24-01-2021 01:43:22100,000CT DEN:102317408497 UNG HO MS 2021.014 (gia dinh ong An); thoi gian GD:24/01/2021 00:07:08
24-01-2021 01:43:39100,000CT DEN:102317042346 Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025030659744; thoi gian GD:24/01/2021 00:10:43
24-01-2021 01:43:40200,000CT DEN:102400054426 MBVCB.957368821.085452.ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0341007101194 DOAN VAN CHAU toi 11; thoi gian GD:24/01/2021 00:10:55
24-01-2021 01:44:16100,000MS 2021.014 ung ho gd o An; thoi gian GD:24/01/2021 00:18:08
24-01-2021 01:44:3850,000MS 2021.014 (gia dinh ong An); thoi gian GD:24/01/2021 00:22:42
24-01-2021 01:44:49200,000Doan Thi Khanh Ly chuyen tien; thoi gian GD:24/01/2021 00:25:14
24-01-2021 01:44:52200,000ung ho ms2021.014 gia dinh ong An; thoi gian GD:24/01/2021 00:25:58
24-01-2021 01:44:54100,000ung ho MS2021.014( gia dinh ong An); thoi gian GD:24/01/2021 00:26:27
24-01-2021 01:44:57150,000ung ho ong ONG AN baTHUY; thoi gian GD:24/01/2021 00:27:06
24-01-2021 01:45:00100,000CT DEN:102400055676 MBVCB.957373845.086891.ung ho ms 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0021000429199 NGUYEN THI CHAU GIAN; thoi gian GD:24/01/2021 00:27:48
24-01-2021 01:45:01500,000Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An); thoi gian GD:24/01/2021 00:28:04
24-01-2021 01:45:0950,000CT DEN:102417510023 Ung ho MS 2012 014 gia dinh ong An; thoi gian GD:24/01/2021 00:29:44
24-01-2021 01:45:43100,000Ung Ho MS 2021.014; thoi gian GD:24/01/2021 00:37:38
24-01-2021 01:45:54100,000CT DEN:240101174569 Ung ho MS 2021014 gia dinh ong an; thoi gian GD:24/01/2021 00:40:44
24-01-2021 01:46:13100,000CT DEN:102317047908 Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025600960038; thoi gian GD:24/01/2021 00:45:58
24-01-2021 01:46:52100,000CT DEN:102317049418 Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025221254035; thoi gian GD:24/01/2021 00:58:02
24-01-2021 01:46:55100,000CT DEN:102317049551 MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025738499236; thoi gian GD:24/01/2021 00:58:56
24-01-2021 01:47:3150,000CT DEN:102318050827 Ung ho MS 2021.014 - gia dinh ong An FT21025221305002; thoi gian GD:24/01/2021 01:10:27
24-01-2021 01:47:34100,000CT DEN:102418460862 Ung ho MS 2021.014; thoi gian GD:24/01/2021 01:11:40
24-01-2021 01:47:51500,000CT DEN:102401006840 Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An  yeu cau chuyen den ng kho khan; thoi gian GD:24/01/2021 01:18:04
24-01-2021 01:48:1250,000MS 2021.014 (gia dinh ong An); thoi gian GD:24/01/2021 01:25:57
24-01-2021 01:48:13200,000CT DEN:102318052376 Ung ho MS 202104 gia dinh ong An mong gd ong vuot qua noi dau nay a FT21025436845626; thoi gian GD:24/01/2021 01:26:22
24-01-2021 01:49:08100,000Tran Thanh Hai ung ho ms 2021.018(gia dinh anh the); thoi gian GD:24/01/2021 01:48:36
24-01-2021 01:54:10100,000ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
24-01-2021 01:54:2650,000CT DEN:102400059398 MBVCB.957392245.091189.MS 2021.014 / giadinhongAn.CT tu 0341007193432 NGUYEN THACH DONG toi 11400016
24-01-2021 02:31:4820,000MS 2021 014 gia dinh ong An
24-01-2021 03:15:57500,000CT DEN:102400061351 MBVCB.957404060.093400.TRAN HUU THANH chuyen tien.CT tu 0281000578734 TRAN HUU THANH toi 11400016171
24-01-2021 03:43:062,000,000CT DEN:102400061772 MBVCB.957407630.093893.TRAN THU HUONG chuyen tien ung ho gia dinh Ong An.CT tu 0181003496130 TRAN TH
24-01-2021 03:48:09100,000CT DEN:102320061035 Ms 2021-014 gia dinh ong an FT21025708057812
24-01-2021 04:02:46200,000CT DEN:102321061636 CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 114000161718 - BAO VIETNAMNET FT21025006057125
24-01-2021 04:10:37100,000Vu Thi Anh chuyen tien ung ho ms 2012 014 gia dinh ong An
24-01-2021 04:40:31100,000CT DEN:102321063057 Ung ho MS 2021014G Gia Dinh Ong An FT21025708251889
24-01-2021 05:06:26100,000CT DEN:102400062971 MBVCB.957415966.095273.ung ho gia dinh ong An.CT tu 0351001034022 DANG THI THANH toi 114000161718 BA
24-01-2021 05:28:09200,000Nguyen Thi Hanh ung ho ma so 2021.014 (ung ho gd ong an)
24-01-2021 05:35:28200,000Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
24-01-2021 06:08:48200,000CT DEN:102400064390 MBVCB.957424066.096899.Than gui gia dinh ong An ba Thuy.CT tu 1016451444 LE VU KHANH LINH toi 114000
24-01-2021 06:29:15100,000CT DEN:102400065097 MBVCB.957429152.097689.Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An) .CT tu 0501000182544 HOANG KY NHU toi 11
24-01-2021 06:32:28200,000MS 2021.014
24-01-2021 06:50:05100,000CT DEN:064952005519 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho ma so 2021 014 gia dinh ong An
24-01-2021 06:58:23100,000CT DEN:102400066931 MBVCB.957438721.099729.BUI TUAN BO chuyen tien.CT tu 1018282743 BUI TUAN BO toi 114000161718 BAO VIE
24-01-2021 07:03:43200,000CT DEN:102400224300 ung ho ms 2021.014 ( gd ong An)
24-01-2021 07:13:48100,000Pham Manh Kieu chuyen tien
24-01-2021 07:20:03100,000CT DEN:102400517672 ung ho gia dinh 2 cu hoan canh kho khan
24-01-2021 07:27:16100,000Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
24-01-2021 07:28:10100,000CT DEN:102400069958 MBVCB.957453406.003222.BUI THI NGA chuyen tien ung ho ong ba An.CT tu 1013428495 BUI THI NGA toi 114
24-01-2021 07:39:56100,000CT DEN:102407480060 UNG HO MS 2021.014-240121-07:39:55 480060
24-01-2021 07:46:25200,000ung ho MS2021.014
24-01-2021 07:57:58200,000CT DEN:102400074459 MBVCB.957471595.008332.NGUYEN TRUNG NAM chuyen tien.CT tu 1015801653 NGUYEN TRUNG NAM toi 1140001617
24-01-2021 07:59:55100,000CT DEN:102400542422 Ung ho gd ong An
24-01-2021 08:06:30200,000CT DEN:102408072894 ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
24-01-2021 08:14:07100,000LPT ung ho MS 2021021 gia dinh chi Thuy
24-01-2021 08:14:46100,000CT DEN:102400077715 MBVCB.957484652.011964. ung ho MS 2021.014 gd ong An.CT tu 0351000909694 TRINH THI MINH HUE toi 1140
24-01-2021 08:17:28200,000LPT ung ho MS 2021022 be Tran Nhat Anh
24-01-2021 08:20:291,000,000CT DEN:102401552057 MS 2021.014 Gia Dinh Ong An
24-01-2021 08:30:10100,000CT DEN:102401095156 Ung ho MS2021.014 gia dinh ong An FT21025326366907
24-01-2021 08:38:12100,000ung ho MS 2021.014(gia dinh ong An)
24-01-2021 08:43:20500,000CT DEN:240101189244 MS 2021014 gia dinh ong An
24-01-2021 08:46:35200,000CT DEN:102400084862 MBVCB.957512792.019954.TRAN THANH BAO chuyen tien ung ho gia dinh ong an.CT tu 0731000696401 TRAN TH
24-01-2021 08:51:22100,000Ung ho ms 2021014 ong an
24-01-2021 08:59:54500,000CT DEN:240101191502 MS 2021014 UNG HO GIA DINH ONG AN CUA IT LONG NHIEU A
24-01-2021 09:05:24100,000CT DEN:102409125556 MS 2021 014 GD ong An
24-01-2021 09:11:01300,000ung ho MS 2021.022
24-01-2021 09:12:07100,000Tran Viet
24-01-2021 09:18:07100,000ung ho MS2021.014 (gia dinh ong An)
24-01-2021 09:20:32200,000CT DEN:102402119564 Ung ho MS2021.014 gia dinh ong An FT21025737011446
24-01-2021 09:22:02300,000Nguyen Thi To Chung chuyen tien ung ho MS.2021.014(gia dinh ong An)
24-01-2021 09:30:58200,000CT DEN:102402901728 Ung Ho MS 2021014 Gia Dinh Ong An
24-01-2021 09:33:29500,000ung ho MS 2021.022 ( be Tran Nhat Anh )
24-01-2021 09:34:45200,000CT DEN:102409065384 Ung ho MS 2021 014
24-01-2021 09:35:56600,000CT DEN:102402128086 Ung ho ms2021 014 gia dinh ong An FT21025893880448
24-01-2021 09:36:431,000,000ung ho ma so 2021022 be Tran Nhat Anh thuong be lam
24-01-2021 09:41:29300,000NGO TIEN LONG Chuyen tien ung ho MS 2021.019
24-01-2021 09:43:4350,000ung ho MS 2021.014 gia dinh ong AAn
24-01-2021 09:47:48100,000CT DEN:102402584038 Ung ho MS 2021.014(gia dinh ong an)
24-01-2021 10:00:14100,000ZP5V3D764BK3 210124000040139 Ung ho MS2021014  gia dinh ong An
24-01-2021 10:06:35100,000ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
24-01-2021 10:50:2050,000CT DEN:240101209554 ung ho MS 2021014
24-01-2021 11:02:5460,000CT DEN:102404937464 IBFT ung ho gia dinh ong An
24-01-2021 11:28:43100,000ung ho MS 2021.014
24-01-2021 11:38:5150,000CT DEN:102404206743 Tien ung ho gia dinh o Ha Tinh.Xin bao chuyen gium
24-01-2021 11:54:18150,000ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
24-01-2021 11:55:35100,000ung ho MS 2021.014
24-01-2021 11:56:37200,000MS 2021.014 ( gia dinh ong An)
24-01-2021 11:57:33200,000MS 2021.014 ; hy vong nhung dieu tot dep nhat den voi moi nguoi
24-01-2021 11:57:5150,000Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
24-01-2021 12:00:2350,000ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
24-01-2021 12:00:28200,000Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
24-01-2021 12:00:50100,000CT DEN:102405722256 UH gia dinh ong An MS 2021.014
24-01-2021 12:02:1050,000ung ho ms 2021.014
24-01-2021 12:02:45500,000CT DEN:102405221442 MS 2021.014  gia dinh o An FT21025709115002
24-01-2021 12:03:18100,000ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An ) a
24-01-2021 12:04:54100,000BAO VIETNAMNET
24-01-2021 12:05:36100,000CT DEN:240101221885 Ung ho MS 2021014 gia dinh ong An
24-01-2021 12:05:5950,000CT DEN:102400047965 MBVCB.957742486.090846.Ung ho MS2021.014.CT tu 0731000881430 NGUYEN VAN HOA toi 114000161718 BAO VIE
24-01-2021 12:06:5450,000CT DEN:102405726320 gui ong ng hong an
24-01-2021 12:12:38500,000CT DEN:102405227458 MS 2021 014 FT21025092678144
24-01-2021 12:12:45100,000Le Nguyen Hong Hue chuyen tien ung ho MS 2021.014(gia dinh ong An)
24-01-2021 12:13:00100,000Nguyen Van Khanh chuyen tien Mong gia dinh co chu luon khoe manh
24-01-2021 12:15:53100,000Ung ho MS 2021.014( gia dinh ong An)
24-01-2021 12:16:1850,000ung ho ms 2021.014 (gd ong An)
24-01-2021 12:17:20200,000CT DEN:102405657413 Ms 2021.014 (gia dinh ong An)
24-01-2021 12:17:48500,000Tom C tang MS 2021.014 gd ong An
24-01-2021 12:18:1450,000ung ho MS 2021 (014) (gia dinh ong An)
24-01-2021 12:20:08200,000CT DEN:102412353941 ung ho ms 2021 014 gia dinh ong an
24-01-2021 12:20:29200,000ung ho MS 2021.014(gia dinh ong an)
24-01-2021 12:20:4750,000CT DEN:122023193261 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 ung ho ma so 2021 014
24-01-2021 12:26:11400,000Ung ho MS 2021.014 (Gia dinh ong An)
24-01-2021 12:28:15300,000CT DEN:102412511210 UNG HO MA SO 2021.014 GIA DINH ONG AN BA THUY-240121-12:28:13 511210
24-01-2021 12:28:3250,000CT DEN:102405662879 Ung ho gia dinh ong An MS 2021.014
24-01-2021 12:29:5950,000ung ho ma so 2021.014 gia dinh ong An
24-01-2021 12:30:18300,000CT DEN:102405632676 ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An )
24-01-2021 12:32:18100,000ung ho MS 2021.014
24-01-2021 12:33:31200,000Tran Thi Yen Nhi ung ho gd ong Nguyen Hong An ba Vo Thi Thuy
24-01-2021 12:33:48100,000CT DEN:102412125520 Ung ho MS.2021.014 gui gd ong An
24-01-2021 12:35:00200,000CT DEN:102405240878 ung ho MS 2010 014 gia dinh ong An FT21025211571657
24-01-2021 12:35:41200,0002021.014(gia dinh ong an)
24-01-2021 12:36:32100,000CT DEN:102405241850 Ung ho ma so 2021.014  gia dinh ong an FT21025780755760
24-01-2021 12:37:34100,000ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
24-01-2021 12:39:50200,000CT DEN:102405243820 Ung ho gia dinh ong An o Ha Tinh FT21025968504692
24-01-2021 12:39:58200,000Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
24-01-2021 12:41:3950,000ung ho ms 2021.014(gia dinh ong an)
24-01-2021 12:41:57200,000CT DEN:102405749601 ung ho ms 2021.014 gia dinh ong An
24-01-2021 12:45:45100,000MS 2021.014
24-01-2021 12:46:52100,000CT DEN:102405671368 Ung ho
24-01-2021 12:47:48100,000ung ho MS 2021.014(gia dinh ong An)
24-01-2021 12:48:22100,000UH ms 2021.014 ong An
24-01-2021 12:50:08100,000CT DEN:102405754626 Chuyen tien ung ho gia dinh ong An
24-01-2021 12:51:26200,000CT DEN:102400061130 MBVCB.957788742.005648.Ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An).CT tu 0351000918161 NGUYEN THI THUY toi
24-01-2021 12:59:33500,000CT DEN:240101229870 Trung dung ck ung ho
24-01-2021 12:59:56200,000CT DEN:102405255442 Ung ho MS 2021.014 ong An FT21025809989280
24-01-2021 13:01:2750,000UH GD ong An ba Thuy Ha Tinh
24-01-2021 13:02:03100,000CT DEN:102413514672 MS 2021.014(GIA DINH ONG AN)-240121-13:02:01 514672
24-01-2021 13:04:38100,000ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
24-01-2021 13:05:32200,000CT DEN:102400065038 MBVCB.957802693.010015.Ms 2021.014.CT tu 0381000529585 HO ANH TU toi 114000161718 BAO VIETNAMNET CON
24-01-2021 13:11:18300,000CT DEN:102406261825 2021014 ung ho gia dinh ong An. Nho quy bao gui giup toi gia dinh ong ba. Cam on quy bao dai FT21025694860190
24-01-2021 13:12:18100,000CT DEN:102406262389 Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025841083422
24-01-2021 13:15:13150,000ung ho MS 2021.014 gia dinh ong an
24-01-2021 13:18:28100,000CT DEN:131814947029 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An ba Thuy
24-01-2021 13:20:39100,000Duong Thi Hai Anh ung ho MS 2021.014
24-01-2021 13:21:55100,000CT DEN:102406773255 ung ho MS 2021.014  gia dinh ong An
24-01-2021 13:21:59100,000CT DEN:102406267832 Ung ho cho ong ba An Thuy con chuc ong ba binh an ah FT21025554302005
24-01-2021 13:23:51100,000CT DEN:102406774582 mong binh an den voi gia dinh
24-01-2021 13:24:23100,000CT DEN:102413177819 MS 2021 014 ung ho gia dinh ong An
24-01-2021 13:26:4350,000CT DEN:102406182484 MoMoT0869282708T9127613102T970415Tung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
24-01-2021 13:30:05200,0002021.014 uh ong an
24-01-2021 13:33:38150,000ung ho ma so 2021.014 (nha ong an)
24-01-2021 13:35:4150,000MS 2021.014 (gia dinh ong An)
24-01-2021 13:40:30100,000Vu Thi Hong Dung ung ho gd ong An mso 2021.014
24-01-2021 13:42:17100,000CT DEN:102406279000 Ung ho MS 2021.014 FT21025341315899
24-01-2021 13:43:06200,000CT DEN:102406279404 MS 2021.014 gd ong An FT21025327429542
24-01-2021 13:43:2750,000CT DEN:102406279607 Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025804380057
24-01-2021 13:44:17100,000Ung ho MS 2021.014 gd ong An.
24-01-2021 13:47:1150,000CT DEN:240101236650 MS 2021 014 gia dinh ong An
24-01-2021 13:50:4850,000CT DEN:102413519529 UNG HO GDINH BAC AN-240121-13:50:59 519529
24-01-2021 13:52:37200,000CT DEN:102406449758 ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
24-01-2021 13:53:2250,000CT DEN:102406960743 IBFT Ung ho MS 2021.014 Gia Dinh ong An
24-01-2021 13:58:58200,000CT DEN:102406288419 Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025223964431
24-01-2021 13:59:06100,000CT DEN:240101238367 Chuc ong ba va gia dinh binh an Ms 2021014
24-01-2021 13:59:1150,000CT DEN:102406795445 Chuyen tien
24-01-2021 13:59:19100,000ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
24-01-2021 13:59:21100,000CT DEN:102406642986 Ung ho gd ong An Ms 2021 014
24-01-2021 14:07:40100,000CT DEN:102414196266 MS 2021  214  gia dinh ong An
24-01-2021 14:07:43100,000CT DEN:102414134444 Mong moi dieu binh an den voi 2 bac
24-01-2021 14:10:4750,000CT DEN:102407295364 Chuc co chu binh an FT21025598048389
24-01-2021 14:11:58100,000CT DEN:102407296067 Ung ho MS 2021.014  gia dinh ong An FT21025055852015
24-01-2021 14:12:44100,000CT DEN:102414134950 Ung  ho Ms 2021.014 ( gia dinh ong An)
24-01-2021 14:13:39100,000CT DEN:102407675279 ung ho 2 ong ba
24-01-2021 14:14:06200,000CT DEN:102407297313 Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025211938367
24-01-2021 14:14:5250,000Ung ho MS 2021.014
24-01-2021 14:19:10100,000CT DEN:102407300357 MS 2021.014 gia dinh ong an FT21025019340089
24-01-2021 14:20:4750,000CT DEN:102407188337 Ms 2021.014
24-01-2021 14:21:0850,000ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
24-01-2021 14:29:18200,000CT DEN:102407306231 ung ho  MS 2021.014 ung ho gia dinh ong An FT21025804547541
24-01-2021 14:31:57300,000Vo Thi Tuong Vi ung ho gd ong Nguyen Hong An ba Vo Thi Thuy
24-01-2021 14:41:36100,000ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
24-01-2021 14:45:15100,000CT DEN:102407315963 Ung ho MS 2021.014 FT21025160058799
24-01-2021 14:49:49100,000Ung ho Ms 2021.014 GIA DINH ONG AN
24-01-2021 14:52:22100,000CT DEN:102414501974 ung ho MS 2021 014
24-01-2021 14:53:16300,000Le Xuan van ck MS 2021.021 (gia dinh chi thuy)
24-01-2021 14:54:10200,000ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An)
24-01-2021 14:56:16100,000CT DEN:102414139650 MS2021.014 (gia dinh ong An)
24-01-2021 14:57:09100,000Phan Trong Thao chuyen tien
24-01-2021 14:58:10300,000CT DEN:102407833899 Chuyen tien MS 2021.014
24-01-2021 15:00:1410,000ung ho gia dinh ong an .ck lam 1 quen ghi nd
24-01-2021 15:03:02100,000DO THI THU HA Chuyen tien ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
24-01-2021 15:08:08200,000CT DEN:102415225085 Ung ho MS 2021 014  gia dinh ong An
24-01-2021 15:22:15500,000ung ho ms 2021.014
24-01-2021 15:23:24100,000MS 2021.014 ung ho gd ong An
24-01-2021 15:24:50100,000CT DEN:102408853157 Ung ho MS 2021.014
24-01-2021 15:26:58100,000ung ho MS 2021.014( gd ong An)
24-01-2021 15:27:29100,000ung ho ms 2021.014 ( gia dinh ong An)
24-01-2021 15:33:50100,000Ung ho gd ong An MS 2021.014
24-01-2021 15:44:52200,000CT DEN:102415565922 MS 2021 014
24-01-2021 15:45:56100,000CT DEN:102408355751 Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025440288740
24-01-2021 15:48:1610,000CT DEN:102415570249 ung ho MS 2021 022 be Tran Nhat Anh NAM MO QUAN THE AM BO TAT
24-01-2021 15:48:22200,000CT DEN:102408357429 Ung ho gia dinh ong An MS 2021.014 FT21025746496040
24-01-2021 15:55:51100,000ung ho MS 2021.014( gia dinh ong An)
24-01-2021 16:01:37500,000CT DEN:102400018178 MBVCB.957987592.069688.Giup do gia dinh ong An.CT tu 0511000451706 DANG THE DUY toi 114000161718 BAO
24-01-2021 16:02:2850,000ung ho ms 2021.014 gd ong An
24-01-2021 16:09:46100,000ung ho MS 2021.014
24-01-2021 16:17:10200,000ung ho MS2021.014 gia dinh ong An
24-01-2021 16:50:24100,000CT DEN:102409401902 Ung ho ma so 2021.014 gia dinh ong an FT21025670208829
24-01-2021 16:54:56150,000CT DEN:102409405284 Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025542518030
24-01-2021 16:56:04150,000CT DEN:102409406091 Ungho2021.014giadinhongAn FT21025956060329
24-01-2021 17:03:41200,000CT DEN:102410411691 Chuyen tien ung ho gia dinh ong AN ba THUY FT21025518670185
24-01-2021 17:05:53100,000ung ho MS2021.014 gia dinh ong An
24-01-2021 17:08:37200,000CT DEN:102410415423 ung ho ms 2021.014 gia dinh ong an FT21025437903907
24-01-2021 17:29:22200,000CT DEN:102410430872 Chau Dau Tay chuc co chu tai qua nan khoi FT21025564402717
24-01-2021 17:32:52200,000CT DEN:102417711097 ung ho MS 2021 014  gia dinh ong An
24-01-2021 17:55:07100,000ung ho MS2021.014 gd ong An
24-01-2021 17:57:09100,000CT DEN:102410451570 Ung ho ms 2021.014 FT21025518870120
24-01-2021 18:05:52100,000UHms2021.014giadinhonganhatinh
24-01-2021 18:27:08100,000MS 2021.014 Ung ho gia dinh ong An
24-01-2021 18:38:24100,000CT DEN:102411479174 Ung ho MS 2021.014. gia dinh ong An FT21025094009470
24-01-2021 18:38:53100,000MS 2021.014(gia dinh ong An)
24-01-2021 18:43:17100,000CT DEN:102411221275 MoMoT0933225778T9131797378T970415Tung ho MS 2021 014
24-01-2021 19:08:09100,000CT DEN:102419171348 Me GD THNC ung ho MS 2021.018 gd anh The bi dien giat mat tay
24-01-2021 19:09:45100,000CT DEN:102412596666 Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
24-01-2021 19:10:48100,000CT DEN:102419171651 Me GD THNC ung ho MS 2021.012 me don than nuoi con bi vang da
24-01-2021 19:12:12100,000CT DEN:102419171846 Me GD THNC HN ung ho MS 2021.007 anh Tam benh nang nuoi 2 con nho
24-01-2021 19:13:20200,000CT DEN:102419171947 Me GD THNC HN ung ho MS 2021.014 ong ba An mat 6 con
24-01-2021 19:50:01100,000CT DEN:102419562169 UNG HO MS 2021.014 (GIA DINH ONG AN)-240121-19:50:00 562169
24-01-2021 20:16:24200,000ung ho MS 2021.014(gd ong An )
24-01-2021 20:16:37200,000CT DEN:102413545263 Ung ho MS 2014.014 gia dinh ong An FT21025057006816
24-01-2021 20:21:0915,000MS2021.022 tran nhat anh
24-01-2021 20:27:17100,000Ung ho gia dinh ong an
24-01-2021 20:48:49100,000CT DEN:102400015026 MBVCB.958325970.078444.Ms 2021.014.CT tu 1015534239 NGUYEN DUC DUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET
24-01-2021 20:49:07100,000MS 2021.014 ( gd ong An )
24-01-2021 21:37:51300,000ms 2021.014 gd ong An
24-01-2021 21:43:32500,000Dam Van Gian chuyen tien. ung ho ms 2021.014 ( gia dinh ong an)
24-01-2021 21:50:30100,000ung ho gdinh ong An MS 2021.014
24-01-2021 21:59:00100,000ung ho ms 2021.014( gia dinh ong An)
24-01-2021 22:06:47200,000CT DEN:102400037031 MBVCB.958407626.003412.ung ho MS 2021.014.CT tu 0501000121756 NGUYEN THI BICH NGOC toi 114000161718
24-01-2021 22:09:13100,000CT DEN:102415612569 Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025543595681
24-01-2021 22:12:23100,000CT DEN:102415614044 Ung ho gdinh ong Nguyen Hong An ha tinh FT21025718040802
24-01-2021 22:16:16100,000CT DEN:102415615865 Ung ho MS 2021.014 FT21025194627713
24-01-2021 22:16:54100,000Ung ho gia dinh ong An
24-01-2021 22:17:16100,000Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
24-01-2021 22:20:18100,000CT DEN:102415156694 Ung Ho MS 2021.014
24-01-2021 22:37:22100,000CT DEN:102415163302 Ung ho MS2021.014 gia dinh ong An
24-01-2021 22:41:47100,000ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
25-01-2021 02:17:05500,000CT DEN:102416638451 Ung ho Ms2021.014 gia dinh ong An FT21025343282840; thoi gian GD:24/01/2021 23:22:23
25-01-2021 02:18:44200,000CT DEN:102416780837 IBT From SeABank; thoi gian GD:24/01/2021 23:36:50
25-01-2021 02:19:0850,000MS 2021.014( Chau Anh gui gia dinh ong An); thoi gian GD:24/01/2021 23:40:45
25-01-2021 02:19:36100,000CT DEN:102400052204 MBVCB.958465735.020647.ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An ).CT tu 0181003567401 TU CONG GIAP toi 1; thoi gian GD:24/01/2021 23:45:37
25-01-2021 02:20:25100,000CT DEN:235410252215 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 TRINH NGOC VUONG ung ho gia dinh cu hong an; thoi gian GD:24/01/2021 23:54:44
25-01-2021 02:21:15100,000Ung ho MS2021 014 gia dinh ong An, tai BankPlus REQID 210125729901929; thoi gian GD:25/01/2021 00:05:33
25-01-2021 02:22:1450,000CT DEN:102417648280 Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An; thoi gian GD:25/01/2021 00:17:50
25-01-2021 02:22:23100,000CT DEN:102417648616 CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 114000161718 - BAO VIETNAMNET FT21025952747429; thoi gian GD:25/01/2021 00:19:50
25-01-2021 02:23:56100,000Nguyen Ngoc Son chuyen tien; thoi gian GD:25/01/2021 00:42:47
25-01-2021 02:24:04100,000CT DEN:102417652280 MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025506554189; thoi gian GD:25/01/2021 00:45:14
25-01-2021 02:24:43100,000CT DEN:102417039321 IBFT MS 2021 014 Ung Ho gia dinh ong An; thoi gian GD:25/01/2021 00:57:01
25-01-2021 02:24:44100,000CT DEN:102417653713 Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025600007631; thoi gian GD:25/01/2021 00:57:24
25-01-2021 02:25:3150,000CT DEN:102501014314 Ung ho MS 2021 014   gia dinh ong an; thoi gian GD:25/01/2021 01:13:26
25-01-2021 02:25:49100,000CT DEN:102418655911 Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong an FT21025713778401; thoi gian GD:25/01/2021 01:19:49
25-01-2021 02:38:4120,000Ung ho MS 2021.022 (be Tran Nhat Anh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
25-01-2021 05:44:15300,000CT DEN:102422668623 Ung ho ms2021.014 gia dinh ong an FT21025303229219
25-01-2021 05:48:29300,000CT DEN:102505199512 CT MS 2021.023(be Tho Van Minh)
25-01-2021 06:07:411,000,000Ung ho MS 2021.023 (Be Tho Van Minh)
25-01-2021 06:54:54100,000Ung ho MS 2021.023 (be Tho Van Minh)
25-01-2021 07:01:32100,000CT DEN:102500676759 MS 2021. 014. Xin chuyen den tan tay nguoi can giup do. Cam on FT21025637527941
25-01-2021 07:22:54200,000ung ho MS 2021.023 (Be Tho van Minh)
25-01-2021 07:50:0810,000CT DEN:102507070845 Ung ho MS 2021 023 be Tho Van Minh NAM MO QUAN THE AM BO TAT
25-01-2021 08:02:21100,000So GD goc: 10002861 IB MS2021.014
25-01-2021 08:03:02100,000CT DEN:102508081922 MS 2021 014  gia dinh ong An
25-01-2021 08:26:10300,000So GD goc: 10000261 LP VNM102ARS UNG HO MS 2021.014 (GIA DINH ONG AN
25-01-2021 08:47:37200,000CT DEN:102501341360 ung ho ma so MS 2021.023
25-01-2021 08:54:3650,000Le Duc Anh chuyen tien
25-01-2021 09:03:01100,000Ung ho MS 2021.023 be Tho Van Minh
25-01-2021 09:17:47150,000MS2021.023(Be Tho Van Minh)
25-01-2021 09:37:32500,000ung ho ms 2021.014
25-01-2021 09:44:04100,000CT DEN:102502777364 Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21025146130108
25-01-2021 09:44:21200,000CT DEN:102502419043 Chuyen tien ung ho MS2021.023 THO VAN MINH
25-01-2021 09:50:28500,000ung ho MS 2021.023 (be Tho Van Minh)
25-01-2021 09:57:11200,000CT DEN:250101375532 ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
25-01-2021 10:09:4350,000CT DEN:102510290059 Ung ho MS 2021 014 gia dinh ong An
25-01-2021 10:10:00200,000So GD goc: 10017536 Ung ho Ms2021 014 Gia dinh ong an
25-01-2021 10:18:32100,000So GD goc: 10012668 MBVCB.957872323.Ms 2021.014( gia dinh ong An).CT tu 0531002548172 toi 114000161718 Bao VietNamNet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
25-01-2021 10:21:10100,000CT DEN:101928141108 Vietinbank 114000161718 Ung ho MS 2021 016 be Tran Trong Hieu
25-01-2021 10:24:46100,000CT DEN:102402141871 Vietinbank 114000161718 Ung ho MS 2021 021 gia dinh chi Thuy
25-01-2021 10:25:03500,000So GD goc: 10001180 ung ho ms : 2021.014 ( gd ong an)
25-01-2021 10:27:12100,000CT DEN:102640774251 Vietinbank 114000161718 Ung ho MS 2021 023 Be Tho Van Minh
25-01-2021 10:29:21100,000So GD goc: 10018833 MS 2021014 gia dinh ong An
25-01-2021 10:35:28100,000CT DEN:102503835528 MS 2021.014 FT21025144021126
25-01-2021 10:38:33500,000So GD goc: 10012162 MBVCB.957361407.MS 2021.014(gia dinh ong An).CT tu 0181003642481 toi 114000161718 Bao Vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
25-01-2021 10:39:41100,000CT DEN:102503840499 Ung ho gia dinh ong An FT21025404300106
25-01-2021 10:48:17200,000ung ho ms 2021.023
25-01-2021 10:51:12100,000CT DEN:102500062469 MBVCB.958928522.056531.NGUYEN THI NGOC DUYEN chuyen tien ung ho MS 2020.327 co TRAN THI HA.CT tu 033
25-01-2021 11:01:07500,000ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An)
25-01-2021 11:09:0415,000TRA XUAN BINH GIUP UNG HO 3MS2021.021,2021.022,2021.023
25-01-2021 11:20:07300,000CT DEN:102500081365 MBVCB.958998228.080196.Ung ho MS 2021.014 ( gia dinh ong An).CT tu 0571000053521 PHAN THANH TUAN toi
25-01-2021 11:24:06200,000CT DEN:102504873985 MS 2021.023 - Be Tho Van Minh FT21025538039968
25-01-2021 12:08:11200,000ung ho MS 2021.023 be Tho Nhat Minh
25-01-2021 12:10:29100,000So GD goc: 10032921 MS 2021.014 gia dinh ong An
25-01-2021 12:18:16200,000CT DEN:102505951771 Giup em trong hieu FT21025503087329
25-01-2021 12:47:14100,000CT DEN:102505315085 Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An
25-01-2021 12:53:04300,000ung ho MS 2021.023 be Tho Van Minh
25-01-2021 12:55:0150,000CT DEN:102500030982 MBVCB.959168531.037627.Ung ho ms 2012.014(gd ong an).CT tu 0201000662486 LE DUC DUNG toi 11400016171
25-01-2021 12:56:31100,000CT DEN:102505986867 MS 2021.014 GIA DINH ONG AN FT21025960010081
25-01-2021 13:08:18200,000CT DEN:102500036788 MBVCB.959189167.044464.Giup do MS 2021.014 (gia dinh ong An).CT tu 0071001156349 NGUYEN THAI THU HAN
25-01-2021 13:45:48100,000ung ho bac an ha tinh
25-01-2021 13:57:221,000,000ung ho MS 2021.023 (be Tho Van Minh)
25-01-2021 14:06:1750,000giup be Tho Van Minh MS 2021.023
25-01-2021 14:10:311,000,000ung ho MS 2021.023 (be Tho Van Minh)
25-01-2021 14:25:16500,000Ung ho MS 2021.023 ( Be Tho Van Minh)
25-01-2021 14:41:04100,000CT DEN:102507143822 IBFT ck cho be
25-01-2021 15:04:16150,000CT DEN:102515807271 Ho tro gia dinh chu An  Cam on Bao Viet Nam nhe
25-01-2021 15:16:33300,000ung ho MS 2021.018 gia dinh a the
25-01-2021 15:20:40200,000CT DEN:102515845417 ung ho ma so 2021 014
25-01-2021 15:28:21500,000CT DEN:102508023395 C.LOI UNG HO MS 2021.023 BE THO VAN MINH
25-01-2021 15:44:35300,000MS 2021.014(gia dinh ong an)
25-01-2021 16:15:34200,000Nguyen Van Ly chuyen tien ung hoMS 2021.023 ( be Tho van Minh)
25-01-2021 16:18:14200,000Nguyen Thi Trang chuyen tien
25-01-2021 16:35:411,000,000chuyen tien gui be Tho Van Minh MS 2021.023
25-01-2021 16:42:38200,000Ung ho MS 2021.014( gia dinh ong An)
25-01-2021 17:02:26100,000CT DEN:102500077488 MBVCB.959716379.011656.Ung ho MS 2021.023 ( Be Tho Van Minh ).CT tu 0511000419466 GIANG MY PHUNG toi
25-01-2021 17:23:00200,000Nguyen Thi Thu Thuy ung ho MS.2021.014 (gia dinh ong An ba Thuy)
25-01-2021 19:03:40200,000CT DEN:102512703105 Ung ho be Tho Van Minh
25-01-2021 19:19:03200,000CT DEN:191842851087 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 LE KIM NGOC chuyen khoan cho be tho van minh khoa
25-01-2021 20:13:38100,000ung ho MS 2021.023 ( be Tho Van Minh)
25-01-2021 20:20:17100,000ung ho ms 2021.023 ( be Tho Van Minh)
25-01-2021 20:36:36300,000Tran Thi Minh chuyen tien
25-01-2021 21:05:0050,000ung ho ms 2021.014
25-01-2021 21:09:22300,000ung ho ms 2021.023  be Tho Van Minh
25-01-2021 21:15:5450,000ms 2021.023 ( be tho van minh )
25-01-2021 21:30:25300,000MS 2021.014
25-01-2021 21:46:3930,000CT DEN:250101589571 Ung ho ong An
25-01-2021 22:23:06200,000CT DEN:102522126009 ung hoMS 2021.021 (gia dinh chi Thuy)
25-01-2021 22:33:14100,000CT DEN:102515543254 Ung Ho MS 2021 014 gd Ong An FT21026896960990
25-01-2021 23:00:00300,000CT DEN:102516555095 Ung ho MS 2021.023 - Be Tho Van Minh FT21026045094165
25-01-2021 23:02:4550,000CT DEN:102516556088 MS 2021.021 Giup do gd chi Thuy FT21026428301350
26-01-2021 02:26:21100,000CT DEN:102516568735 2021 014 Gia Dinh Ong An FT21026660702579; thoi gian GD:25/01/2021 23:45:52
26-01-2021 02:26:46300,000LPT ung ho MS 2021023 Be Tho Van Minh; thoi gian GD:25/01/2021 23:50:30
26-01-2021 02:33:55100,000CT DEN:102518586856 Ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21026959817800; thoi gian GD:26/01/2021 01:50:52
26-01-2021 03:39:5950,000MS 2021.023
26-01-2021 06:18:42200,000ung ho MS 2021.024 be Vo Dinh Duc
26-01-2021 07:00:26300,000CT DEN:102600412300 ung ho MS 2021.024 be Vo Dinh Duc
26-01-2021 07:12:09500,000CT DEN:102607054504 MS 2021 014 Ung ho gia dinh ong An
26-01-2021 07:25:15125,000ung ho MS 2021.024 be Vo Dinh Duc
26-01-2021 07:42:0610,000CT DEN:102607073898 ung ho MS 2021 024 be Vo Dinh Duc   NAM MO QUAN THE AM BO TAT
26-01-2021 07:45:40200,000ung ho be Vo Dinh Duc. MS 2021.024
26-01-2021 07:56:39100,000MS 2021.024; ung ho be Vo Dinh Duc
26-01-2021 08:25:48200,000Ung ho be Vo Dinh Duc MS 2021.024
26-01-2021 08:27:45200,000Do Thi Le UH gia dinh chi Thuy MS 2021.021
26-01-2021 08:31:45500,000Do Thi Le UH be Nguyen Duy Anh MS 2021.012
26-01-2021 08:34:5050,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2021.024
26-01-2021 08:41:41100,000LPT ung ho MS 2021024 be Vo Dinh Duc
26-01-2021 08:49:5620,000So GD goc: 10003098 MBVCB.959761126.ung ho gia dinh ong An.CT tu 1016873303 toi 114000161718 BAO VIETNAMNET CONG THUONG VN (VIETINBANK)
26-01-2021 09:14:12100,000CT DEN:102602159998 Vietinbank;114000161718;DINH TRUNG VAN chuyen khoan MS 2021024 vo dinh duc
26-01-2021 09:25:46150,000ung ho  MS 2021.014 (GD ong An)
26-01-2021 09:37:171,000,000CT DEN:102609795247 MS 2021.024 (BE VO DINH DUC)-260121-09:37:30 795247
26-01-2021 09:37:19200,000ung ho MS 2021024 be Vo Dinh Duc
26-01-2021 09:58:1650,000ung ho MS 2021.014
26-01-2021 10:09:42500,000ung ho ms 2021.023
26-01-2021 10:10:38500,000ung ho ms 2021.024
26-01-2021 10:11:32200,000Bui Thi Thanh Hien ung ho MS 2021.024 Be Vo Dinh Duc
26-01-2021 10:26:07100,000MS 2021.014 (Ung ho gia dinh ong An)tai Ha Tinh
26-01-2021 10:36:15300,000Le Duc Thuan ung ho MS 2021.024 (be Vo Dinh Duc)
26-01-2021 10:41:091,000,000CT DEN:102610879476 UNG HO MS 2021.024 BE VO DINH DUC
26-01-2021 11:11:53500,000ung ho MS 2021.024 (be Vo Dinh Duc)
26-01-2021 11:17:03500,000ung ho MS 2021.023 (be Tho Van Minh)
26-01-2021 11:27:335,000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2021.024
26-01-2021 11:41:50500,000Ung ho MS 2021.024 be Vo Dinh Duc
26-01-2021 11:42:39100,000CT DEN:102604847090 Ms 2021.14 Ung ho gia dinh ong An FT21026960837010
26-01-2021 11:45:23500,000ung ho MS 2021.021 Gia dinh chi Thuy
26-01-2021 11:56:0315,000Em k co dieu kien nen chi gop duoc xiu thoi a; chuc gia dinh ong An som vuot qua con hoan nan.
26-01-2021 12:03:0750,000CT DEN:102605022134 UNG HO MS 2021.014 (gia dinh ong An)
26-01-2021 13:04:55200,000DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.024; be Vo Dinh Duc
26-01-2021 13:57:1350,000CT DEN:102613849604 UNG HO MS 2021.014 (GIA DINH ONG AN)-260121-13:57:54 849604
26-01-2021 13:57:40100,000CT DEN:260101726645 Ung ho MS 2021 024 Be Vo Dinh Duc
26-01-2021 14:19:08300,000CT DEN:141841334092 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2021 024 be Vo Dinh Duc
26-01-2021 14:39:13100,000CT DEN:102607963838 Ung ho MS 2021.024 be Vo Dinh Duc
26-01-2021 14:39:25200,000MS 2021.014 (gia dlinh ong An). Nho bao VNN Ung ho cho gia dinh ong An
26-01-2021 15:12:3250,000ung ho MS 2021024 be Vo Dinh Duc
26-01-2021 15:15:4750,000Le Duc Anh chuyen tien
26-01-2021 15:33:06300,000CT DEN:153157948664 Vietinbank 114000161718 CK MA 2021 024 BE VO DINH DUC XOM 3 XA DUC THANH HUYEN YEN THANH TINH NGHE
26-01-2021 16:28:2850,000Le Duc Anh chuyen tien
26-01-2021 16:41:43200,000CT DEN:102609127927 MS 2021.024 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
26-01-2021 17:22:35100,000CT DEN:102610203784 Ung ho qua Bao VietNamNet Ghi ro ung ho MS 2021.014 gia dinh ong An FT21026064830913
26-01-2021 17:51:58200,000CT DEN:102610743916 Ung ho MS 2021.024 ( BE VO DINH DUC
26-01-2021 18:03:4650,000CT DEN:102611244585 Ung ho MS 2021.024 FT21026470600049
26-01-2021 19:26:23100,000CT DEN:102619199381 Ung ho MS 2021014 ( gia dinh ong An )
26-01-2021 19:47:4450,000CT DEN:102612897779 Vietinbank;114000161718;UH MS2021022 be Tran Nhat Anh
26-01-2021 19:54:371,000,000CT DEN:102612812054 Giup be Vo Dinh Duc MS 2021 024
26-01-2021 19:55:04500,000CT DEN:260101832787 ung ho MS 2021024 be Vo Dinh Duc
26-01-2021 20:40:10100,000CT DEN:102620939880 MS 2021.024 (BE VO DINH DUC)-260121-20:40:08 939880
26-01-2021 21:24:47200,000MS 2021.014(gia dinh ong An)
27-01-2021 01:30:53100,000CT DEN:102616469354 Ung ho MS2021014 gia dinh ong An FT21027269031680; thoi gian GD:26/01/2021 23:11:57
27-01-2021 01:35:47100,000CT DEN:102616480912 Ung ho gia dinh ong an FT21027346830373; thoi gian GD:26/01/2021 23:56:48
27-01-2021 01:44:05100,000pe dit ung ho MS 2021.014 gia dinh ong an; thoi gian GD:27/01/2021 01:23:31
27-01-2021 05:08:4650,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2021.023
27-01-2021 05:50:2950,000CT DEN:102622511445 Ung ho ma so 2021 025 chi Truong Thi Hue FT21027303254410
27-01-2021 06:52:00200,000CT DEN:102706964295 MS 2020.025 ( CHI TRUONG THI HUE )-270121-06:52:43 964295
27-01-2021 07:02:261,000,000ung ho ma so 2020025 chi Truong Thi Hue thuong chi lam
27-01-2021 07:09:271,000,000Ung ho MS 2020.025 (chi TruongThi Hue)
27-01-2021 07:38:30500,000ung ho chi Hue ban ve so
27-01-2021 07:41:5550,000CT DEN:102707071937 Chuyen tien tu ViettelPay
27-01-2021 07:49:2020,000CT DEN:102707077345 Ung ho chi 2020025truong thi hue
27-01-2021 07:58:20500,000CT DEN:102700108678 CHI HUONG-UNG HO MA SO 2021.024 ( BE VO DINH DUC)
27-01-2021 08:43:34300,000ung ho ms 2021.024 (be Vo Dinh Duc)
27-01-2021 08:48:3650,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2021.025
27-01-2021 09:05:46300,000CT DEN:102702681452 Chuyen tien ubg ho ma so 2021.025. c Truong thi Hue
27-01-2021 09:06:44200,000CT DEN:102702580812 Ung ho MS 2020.025 chi truong thi hue FT21027974790057
27-01-2021 09:23:54200,000CT DEN:092328888703 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2020 025  chi Truong thi hue
27-01-2021 09:32:14300,000So GD goc: 10009891 Ung ho MS 2020025 chi Truong thi Hue
27-01-2021 09:33:5610,000CT DEN:102709222911 ung ho MS 2020 025 chi Truong Thi Hue NAM MO QUAN THE AM BO TAT
27-01-2021 09:58:0550,000CT DEN:102702219434 Hoang anh tuan ung ho ms 2020025 truong thi hue
27-01-2021 10:05:54500,000CT DEN:102703764215 MS 2021.024
27-01-2021 10:29:50300,000So GD goc: 10003358 ung ho ms 2021.023 (be Tho Van Minh) tai CONG THUONG VN CN DONG DA
27-01-2021 10:33:40300,000Ung ho MS 2020.025 (chi Truong Thi Hue)
27-01-2021 10:45:53250,000SDT 0853004427 ung ho MS 2021023 Be Tho Van Minh
27-01-2021 10:51:28200,000CT DEN:102703854369 Ung ho gia dinh chu an - co thuy
27-01-2021 10:57:14200,000Xin ung ho MS 2020.025 (chi Truong Thi Hue)
27-01-2021 11:24:542,000,000ung ho MS 2021.024 Vo Dinh Duc
27-01-2021 11:37:14200,000DO THI THU HANG Chuyen tien
27-01-2021 11:52:22200,000CT DEN:102704757438 Ung ho MS 2020.025 chi Truong Thi Hue FT21027278529463
27-01-2021 12:08:2050,000ms 2021.024 ( be vo dinh duc )
27-01-2021 12:09:2450,000ms 2021.025 ( chi truong thi hue )
27-01-2021 14:05:58300,000ung ho MS2021.023
27-01-2021 15:09:29500,000ung ho MS 2021023 Be Tho Van Minh
27-01-2021 15:11:13500,000ung ho MS 2020025 chi Truong Thi Hue
27-01-2021 16:45:32200,000CT DEN:164449500006 Vietinbank 114000161718 Ung ho MS 2021 024 be Vo Dinh Duc
27-01-2021 18:10:0550,000CT DEN:102811177989 ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An)
27-01-2021 18:31:3430,000CT DEN:102711707357 MoMoT01652934747T9190740931T970415TUng ho MS 2021014 gia dinh ong An
27-01-2021 19:45:20100,000CT DEN:102700070310 MBVCB.963398082.063299.DO BA KHANG chuyen tien.CT tu 0931004213534 DO BA KHANG toi 114000161718 BAO
27-01-2021 20:10:03300,000CT DEN:102700080429 MBVCB.963433491.074720.DANG THI THUY TIEN chuyen tien MS 2020025 chi truong thi hue.CT tu 0181000809
27-01-2021 20:20:33200,000CT DEN:102813225007 STA ung ho ms2020.025 (chi Truong Thi Hue)
27-01-2021 20:22:35150,000CT DEN:102813225694 STA ungho ms2021.024 (be Vo Dinh Duc)
27-01-2021 20:34:36100,000CT DEN:102713259713 Ung ho be Tho Van Minh ms 2021 023 FT21027471081434
27-01-2021 20:42:12500,000Tom C ung ho MS 2020.025 chi Truong Thi Hue
27-01-2021 20:43:38500,000tom C ung ho MS 2020. 025 chi Truong thi hue
27-01-2021 20:45:16500,000tom C ung ho MS 2021. 024 Vo Dinh Duc
27-01-2021 20:46:28500,000tom C tang MS 2021.023 be Tho Van Minh
27-01-2021 20:47:32500,000tom C tang MS 2021.022 be Tran Nhat Anh
27-01-2021 20:52:38100,000CT DEN:102713691851 Vietinbank;114000161718;MS 2021 014 ung ho gd ong An
27-01-2021 21:00:28100,000CT DEN:102714489145 ung ho MS 2020.025 chi truong thi hue
27-01-2021 22:14:16100,000ung ho be ms 2021.024( vo dinh duc)
27-01-2021 22:32:42100,000LPT ung ho MS 2020025 chi Truong Thi Hue
27-01-2021 22:46:55300,000CT DEN:102700032450 MBVCB.963619689.034399.Ung Ho MS 2021.024 (be VO DINH DUC ).CT tu 1017969201 PHAM DUONG HOANG LONG t
27-01-2021 22:50:01100,000ms.2021.016 ung ho be tran trong hieu
28-01-2021 05:45:06500,000Gia dinh chi Diep MS 2021.026
28-01-2021 06:11:25500,000MS 2021.026 (ung ho gia dinh chi Diep)
28-01-2021 07:02:002,000,000ung ho ma so 2021026 gia dinh chi Diep thuong chi lam
28-01-2021 07:15:2250,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2021.026
28-01-2021 07:23:44100,000LE TUAN VINH ung ho ms2021026
28-01-2021 07:37:39300,000ung ho Ms 2021.026 gia dinh chi Diep
28-01-2021 07:38:55500,000Dang Thi Kim Dung chuyen tien cho chi Diep thon Yen Ne 1
28-01-2021 07:49:5110,000CT DEN:102807073883 ung ho MS 2021 026 gia dinh chi Diep NAM MO QUAN THE AM BO TAT
28-01-2021 07:56:44200,000MS 2021.026 (gia dinh chi Diep da nang)
28-01-2021 08:05:241,000,000CT DEN:102801647992 IBFT Ung ho MS 2021.026 GD chi Diep
28-01-2021 08:42:30200,000MS 2021.026 (gia dinh chi Diep)
28-01-2021 08:43:19200,000CT DEN:102801738277 Chuyen tien ung ho MS 2021026 gia dinh chi Diep
28-01-2021 08:43:40200,000CT DEN:102801655504 IBFT uh chi diep
28-01-2021 08:50:02500,000CT DEN:102801396417 ung ho MS 2021.026 (Gia dinh Chi Diep)
28-01-2021 08:58:17300,000Ung ho MS 2021.026 (gia dinh chi Diep)
28-01-2021 09:38:16200,000CT DEN:102809099836 Tu thien cho gd Chi Vo Thi Diep  thon Yen Ne 1  xa Hoa Tien  huyen Hoa Vang  TP Da Nang
28-01-2021 09:45:08200,000CT DEN:102802457916 ung ho MS 2021.026( gd chi Diep)
28-01-2021 10:03:54200,000Bui Thi Ngoc Hoanh chuyen tien MS 2021. 026 ( gia dinh chi Diep)
28-01-2021 10:33:4250,000Le Duc Anh chuyen tien
28-01-2021 10:52:3910,000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2021.025.2021.026
28-01-2021 12:17:11500,000CT DEN:102805651795 Ung ho MS 2022.206 FT21028500877035
28-01-2021 13:43:00300,000CT DEN:102806082776 ung ho MS 2021.026 chuc gia dinh chi Diep vuot qua kho khan
28-01-2021 14:48:14100,000LPT ung ho MS 2021026 gia dinh chi Diep
28-01-2021 15:42:01100,000Le Van Thuan chuyen tien ung ho MS 3021.026 gia dinh chi Diep
28-01-2021 18:37:3350,000CT DEN:102811036439 Ung ho ctrinh FT21028148016072
28-01-2021 19:55:50200,000DO NGUYEN DUY THONG chuyen tien ung ho MS 2021.026
28-01-2021 20:07:1650,000ms. 2021.026 (gia dinh chi diep)
28-01-2021 20:24:561,000,000Nguyen Thanh Trung chuyen tien Ung ho MS 2021.023 (Be Tho Van Minh)
28-01-2021 21:31:22200,000CT DEN:102814741238 MS 2021.026 gia dinh chi Diep
28-01-2021 21:37:33200,000Le Thanh Thao Uyen chuyen tien ung ho MS 2021.026 ( Gia dinh chi Diep)
28-01-2021 21:39:06200,000Le Thanh Thao Uyen chuyen tien ung ho MS 2021.023 ( Be Tho Van Minh)
28-01-2021 21:45:30200,000CT DEN:102800061535 MBVCB.965170198.030948.Ung ho MS 2021.026?(gia dinh chi Diep).CT tu 0371000460225 TRAN VAN HUAN toi
28-01-2021 22:14:22200,000HOANG THI THOA Chuyen tien ms 2021.026
29-01-2021 01:33:29300,000Ung ho MS 2021.014 (gia dinh ong An); thoi gian GD:29/01/2021 01:07:53
29-01-2021 05:41:42100,000CT DEN:102822512729 ung ho MS2021027 be Hoang Anh Thu
29-01-2021 05:54:1450,000CT DEN:102822261674 Quoc Nhu ung ho MS 2021 027 be Hoang Anh Thu FT21029966090481
29-01-2021 06:06:50100,000CT DEN:102900098219 MBVCB.965324551.073474.Ung ho ms 2021.027.CT tu 1011000637567 LY THANH HIEU toi 114000161718 BAO VIE
29-01-2021 06:18:45300,000ung ho MS 2021.027 (be Hoang Anh Thu)
29-01-2021 06:21:22200,000MS2021.027(be Hoang Anh Thu)
29-01-2021 06:25:49300,000ung ho be Hoang Anh Thu MS 2021.27
29-01-2021 06:27:07100,000ZP5V3HS6ECQK 210129000017328 ms 2021.027 be hoang anh thu
29-01-2021 06:29:191,000,000MS 2021.027 (Be Hoang Anh Thu).
29-01-2021 06:35:1250,000LPT ung ho MS 2021027 be Hoang Anh Thu
29-01-2021 06:57:101,000,000Ung ho MS 2021.027 (be Hoang Anh Thu)
29-01-2021 07:57:56200,000ung ho MS 2021.027
29-01-2021 08:07:15500,000Ung ho MS 2021.027(Be Hoang Anh Thu)Le Dinh Quang chuyen tien
29-01-2021 08:40:19250,000CT DEN:102908131292 Ung ho MS 2021 027 BE HOANG ANH THU
29-01-2021 08:44:02200,000So GD goc: 10003417 MBVCB.965331917.MS 2021.027 (be Hoang Anh Thu).CT tu 0281000249913 toi 114000161718 Bao VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
29-01-2021 08:44:18500,000Ho tro chien binh nhi Anh Thu Quang Ninh
29-01-2021 08:49:18200,000ung hoMS 2021.027(be Hoang Anh Thu)
29-01-2021 08:51:41300,000MS 2021.027
29-01-2021 08:57:32500,000So GD goc: 10000990 ung ho MS 2021.027 (be Hoang Anh Thu) tai CONG THUONG VN CN DONG DA
29-01-2021 09:29:12200,000Ung ho MS 2021.025 (chi Truong Thi Hue)
29-01-2021 09:32:41300,000Ung ho MS 2021.023 ( be Tho Van Minh)
29-01-2021 09:37:12200,000CT DEN:093640730213 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ms2021027 ung ho hoang anh thu
29-01-2021 09:49:565,000TRA XUAN BINH UNG HO MS 2021.027
29-01-2021 10:17:18200,000Nguyen Van Ly chuyen tien ung ho MS 2021.027 (be Hoang anh Thu)
29-01-2021 10:35:25500,000CT DEN:102903520628 A Giang ung ho chi Truong Thi Hue MS 2020 025
29-01-2021 10:57:26200,000MS2021027 be Hoang Anh Thu chuc chau khoe manh
29-01-2021 11:00:26200,000CT DEN:102903676265 ung ho ms 2021.027 be Hoang Anh Thu
29-01-2021 11:08:54400,000Ung ho MS 2021027 be Hoang Anh Thu
29-01-2021 11:33:31200,000CT DEN:102904496727 MS 2021.027 FT21029905065806
29-01-2021 11:37:46200,000ung ho ms 2021.027 ( be Hoang Anh Thu)
29-01-2021 11:48:16100,000Ung ho MS 2021.027 Be Hoang Anh Thu
29-01-2021 12:10:38500,000Ung ho qua Bao VietNamNet.Ghi ro ung ho MS 2021.024 (be Vo Dinh Duc)
29-01-2021 12:30:47300,000ung ho ms 2021.027( be Hoang Anh Thu)
29-01-2021 12:31:30200,000CT DEN:102905555436 Ung ho 2021.027 be Anh Thu FT21029967368381
29-01-2021 13:01:26200,000ung ho be MS 2021.027
29-01-2021 13:19:34200,000CT DEN:102900069615 ISL20210129131922388-ung ho MS 2021.027 Be Hoang Anh Thu
29-01-2021 13:26:21200,000CT DEN:102900069744 ISL20210129132612691-ung ho MS 2021.016 be Tran Trong Hieu
29-01-2021 14:07:57100,000CT DEN:102907646344 Gia dinh Nguyen Thi Hong Loan kinh ung ho ms 2021 024 be Dinh Duc FT21029412890955
29-01-2021 14:09:23100,000CT DEN:102907647831 Gia dinh Nguyen Thi Hong Loan kinh ung ho ms 2021 023 Be Van Minh FT21029279040087
29-01-2021 14:10:33100,000Duy Tuan ung ho ma so MS 2021.027
29-01-2021 15:14:5750,000ms 2021.027 ( be hoang anh thu )
29-01-2021 18:28:35200,000ung ho ma so 2021.018 gia dinh a The
29-01-2021 19:58:24300,000CT DEN:102912885736 Ms2021024 be Vo Dinh Du c
29-01-2021 21:14:14500,000Hong Quan ung ho be Hoang Anh Thu MS 2021 027
29-01-2021 21:56:25500,0002021.027 be Anh Thu
30-01-2021 01:33:5050,000CT DEN:102923655729 Ung ho MS 2021 027  be Hoang Anh Thu; thoi gian GD:29/01/2021 23:21:38
30-01-2021 01:34:55500,000ung ho ms 2021.027 (be Hoang Anh Thu); thoi gian GD:29/01/2021 23:29:22
30-01-2021 07:05:37300,000ung ho MS 2021.028 (be Vo Phan Que Linh)
30-01-2021 07:15:26100,000ung ho ma so 2021.021 gia dinh chi thuy
30-01-2021 07:26:01500,000Cho be Que Linh con chi Thanh Nga o Binh Dinh dang bi benh ung thu.
30-01-2021 08:12:021,000,000Tran Lan Phuong ung ho MS 2021.028 (be Vo Phan Que Linh)
30-01-2021 08:20:39100,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2021.028
30-01-2021 08:27:53200,000UH MS 2021.028 BE VO PHAN QUE LINH
30-01-2021 08:30:59300,000ung ho ms 2021028 be vo phan que linh
30-01-2021 08:52:11100,000CT DEN:103001350510 ung ho ms 2021 028 be Vo Phan Que Linh
30-01-2021 09:03:58100,000ung ho MS 2021.028 (vo phan que linh)
30-01-2021 09:28:49500,000ms 2021.027
30-01-2021 10:18:28200,000CT DEN:103010305012 ung ho MS 2021027 be Hoang Anh Thu
30-01-2021 10:40:47100,000ung ho MS 2021.028 (Vo Phan Que Linh)
30-01-2021 10:49:33100,000CT DEN:103003503519 Ung ho MS 2021.026 gia dinh chi Diep
30-01-2021 12:52:511,000,000ung ho ma so 2021028 be Vo Phan Que Linh thuong be va gia dinh lam
30-01-2021 14:10:00550,000CT DEN:103007548104 Ung ho MS 220 328 Minh Phi Nhu Y FT21030043212066
30-01-2021 15:33:41150,000Nguyen Thi Thanh Huong chuyen tien
30-01-2021 15:50:52300,000Ung ho MS 2021.028 (be Vo Phan Que Linh)
30-01-2021 19:28:4650,000ms 2021.028 ( be vo phan que linh )
30-01-2021 19:53:00100,000CT DEN:103012703582 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;Ung ho MS 2021 027 Be Hoang Anh Thu
30-01-2021 19:57:25100,000CT DEN:195707482841 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS2021 026 Gia dinh chi Diep
30-01-2021 20:22:38150,000CT DEN:103113630572 STA ungho ms2021.028 (be Phan Vo Que Linh)
30-01-2021 21:16:19100,000DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.028; be Vo Phan Quy Linh
31-01-2021 02:15:3651,504Tra lai tai khoan DDA
31-01-2021 05:38:01200,000CT DEN:103105032726 ms2021 021
31-01-2021 05:53:201,000,000CT DEN:055304502370 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 MS 2021 029 EM DO XUAN NHUONG
31-01-2021 05:57:32500,000CT DEN:103105720579 UNG HO MS 2021.029 (DO XUAN NHUONG)-310121-05:57:52 720579
31-01-2021 06:43:29100,000ung ho ma so 2021029 em do xuan nhuong
31-01-2021 06:52:14100,000CT DEN:103106019461 Ung ho MS 2021 029  em Do Xuan Nhuong
31-01-2021 07:17:08100,000ung ho MS 2021.029
31-01-2021 07:56:4950,000Ung ho MS 2021.026 (gia dinh chi diep)
31-01-2021 08:42:36100,000CT DEN:103108048498 2021 026 ung ho gd C Diep
31-01-2021 08:51:1350,000ms 2021.029 ( em do xuan nhuong )
31-01-2021 09:29:05200,000CT DEN:103102195829 ung ho MS 2021.029
31-01-2021 09:40:1750,000CT DEN:103102602633 Vietinbank;114000161718;MS2021 029 em do xuan nhuong
31-01-2021 10:38:02100,000CT DEN:103103147964 Ho tro chu Ma Tai Hinh FT21032739439336
31-01-2021 10:55:30100,000LPT ung ho MS 2021028 be Vo Phan Que Linh
31-01-2021 10:56:32100,000LPT ung ho MS 2021029 em Do Xuan Nhuong
31-01-2021 10:58:071,000,000Nguyen Huu Uy Vu chuyen tien ung ho MS 2021.029 em Don Xuan Nhuong
31-01-2021 13:46:57300,000Ung ho MS 2021.029( em Do Xuan Nhuong)
31-01-2021 13:49:38300,000Ung ho MS 2021.028( be Vo Phan Que Linh)
31-01-2021 13:52:30300,000Ung ho MS 2021.027 (be Hoang Anh Thu)
31-01-2021 13:54:52300,000Ung ho MS 2021.018 ( gia dinh anh The)
31-01-2021 13:56:44300,000Ung ho MS 2021.026( gia dinh chi Diep)
31-01-2021 21:10:4050,000NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung hi ms2021.029
31-01-2021 22:50:45150,000ungho ms2021.029 em do xuan nhuong
 

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ngày ủng hộ Họ và tên người ủng hộ  Số tiền Mã số ủng hộ 
22/1/21Trần Nguyễn Tường Linh        500,0002021.012
25/1/21Chú Hòa     1,000,0002021.023
26/1/21Phan Thị Phương Dung L24 Tân Vĩnh, p6, Q4, HCM     1,000,0002021.024
27/1/21Mr Mark Hawkins     6,000,0002021.025,018(500.000);2021.023,020.016,004,2020.331 (1.000.000)
28/1/21Bạn Đọc Q Tân Bình     3,000,0002021.025,024,022,021,020,018
28/1/21Bà Đoàn Thúy Phượng và ông nguyễn Văn Dũng     4,000,0002021.011,012,021,024
29/1/21Nguyễn Thị Kim Ngọc 5/4 Lê Trực     1,000,0002021.024,021
29/1/21Công ty CP Đầu tư và dịch vụ ATP   10,000,0002021.026

Ban Bạn đọc

Bệnh nhân nghèo ngồi giãn cách, háo hức chờ quà Tết

Bệnh nhân nghèo ngồi giãn cách, háo hức chờ quà Tết

Sáng 4/2, khoảng 200 bệnh nhân, thân nhân có mặt tại hội trường của Bệnh viện Chợ Rẫy để chờ nhận quà Tết 2021. Ai cũng tuân thủ đeo khẩu trang, ngồi cách nhau 1 ghế. Nhiều người trong số họ Tết nay không được về quê.