- Con trai tôi hiện là Bộ đội biên phòng công tác giáp biên giới Việt - Lào cách nhà tôi khoảng 200 km. Con tôi đã có gia đình riêng và tình nguyện phục vụ lâu dài trên biên giới. Điều kiện để các cháu nội tôi đi học tại nơi các con tôi đang ở rất khó khăn nên các cháu về quê sống với ông bà nội để tiện cho việc đi học. Cháu tôi chỉ đăng kí tạm trú ở đây. Vậy cho tôi hỏi các cháu tôi có đựơc đăng kí xin cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) tại nơi các cháu đang đăng kí khẩu tạm trú không? Nếu không thì văn bản nào quy định việc này?

TIN BÀI KHÁC

Chỉ đăng kí tạm trú, cháu tôi có được hưởng bảo hiểm y tế?
Cháu tôi chỉ đăng ký tạm trú, có được hưởng bảo hiểm y tế? (Ảnh minh họa)

Theo thông tin bạn cung cấp thì cháu bạn đang là học sinh. Khoản 5 điều 2 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế quy định về phương thức đóng đối với học sinh, sinh viênn đang theo học ở hệ thống giáo dục quốc dân như sau:

Điều 2. Phương thức đóng bảo hiểm y tế đối với một số đối tượng

“5. Đối với học sinh, sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 1 Thông tư này:

 

a) Cơ sở giáo dục thu tiền đóng phần thuộc trách nhiệm phải đóng của học sinh, sinh viên 6 tháng hoặc một năm một lần nộp vào quỹ BHYT;

b) Phần kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT thực hiện như sau:

- Đối với học sinh, sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục do địa phương nào quản lý thì ngân sách địa phương đó hỗ trợ, không phân biệt hộ khẩu thường trú của học sinh, sinh viên: Định kỳ 6 tháng, tổ chức Bảo hiểm xã hội tổng hợp số thẻ BHYT đã phát hành, số tiền thu của học sinh, sinh viên và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ (mẫu Phụ lục 02), gửi cơ quan Tài chính để chuyển kinh phí vào quỹ BHYT theo quy định tại Khoản 7 Điều này;

- Đối với học sinh, sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục do Bộ, cơ quan Trung ương quản lý thì do ngân sách trung ương hỗ trợ: Định kỳ 6 tháng, tổ chức Bảo hiểm xã hội tổng hợp số thẻ BHYT đã phát hành, số tiền thu của học sinh, sinh viên và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ (mẫu Phụ lục 02), gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tổng hợp, gửi Bộ Tài chính để chuyển kinh phí vào quỹ BHYT.

c) Đối với học sinh, sinh viên thuộc nhiều đối tượng khác nhau quy định tại Khoản 3 và Điểm a Khoản 4 Điều 1 Thông tư này đang theo học tại cơ sở giáo dục do Bộ, cơ quan Trung ương quản lý thì tham gia BHYT theo quy định tại Khoản 8 Điều này và xuất trình thẻ BHYT cho cơ sở giáo dục khi lập danh sách tham gia BHYT, tránh việc cấp trùng thẻ BHYT.”

Theo quy định trên thì không phụ thuộc vào việc cháu có hộ khẩu thường trú hay tạm trú mà việc đăng kí, nộp tiền bảo hiểm y tế được thực hiện tại trường cháu đang theo học. Như vậy, dù cháu chỉ có hộ khẩu tạm trú sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với học sinh.

Tư vấn bởi Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc