Tôi là giáo viên dạy Âm nhạc tiểu học tại trường vùng II nhưng trường tôi có 3 điểm trường ở làng đặc biệt khó khăn với 8 lớp. (tôi dạy 8 tiết thuộc làng khó khăn và 17 tiết vùng thuận lợi).

TIN BÀI KHÁC

Quá hạn xử lí vi phạm giao thông, lấy lại giấy tờ xe thế nào?
Nghỉ việc giáp Tết âm lịch, có được hưởng tháng lương thứ 13?
Xe máy có được thay đổi hệ thống đèn chiếu sáng?
Giáo viên nghỉ trực là bị trừ lương, đúng hay sai?

Vậy tôi có được hưởng chế độ thu hút hay không, nếu có tôi có được truy lĩnh không và truy lĩnh từ thời điểm nào?

chế độ, phụ cấp, giáo viên
(ảnh minh họa)
 

Luật sư tư vấn:

Khoản 1 Điều 8 Nghị định 61/2006/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 19/2013/NĐ-CP) quy định: “Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (thuộc địa phương hoặc từ địa phương khác đến) được điều động đến công tác hoặc hiện đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).”

Vấn đề trên được hướng dẫn chi tiết tại điểm a Mục 4 Phần II Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC quy định về điều kiện được hưởng phụ cấp thu hút như sau:“Nhà giáo, CBQLGD thuộc đối tượng áp dụng tại khoản 1 mục I Thông tư này kể cả những người mới tốt nghiệp được cấp có thẩm quyền tuyển dụng và bố trí công tác (bao gồm người thuộc địa phương và từ địa phương khác đến) được cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền điều động từ nơi không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đến công tác tại các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.”

Như vậy, những giáo viên công tác ở cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc vùng điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc diện được hưởng chế độ phụ cấp thu hút.

Cách tính phụ cấp thu hút: “Tiền phụ cấp thu hút được hưởng trong 1 tháng = Mức lương tối thiểu chung x [hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x 70%” (tại điểm c Mục 4 Phần II Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC). Phụ cấp này được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Hà Nội
Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)