- Gia đình em mở một cửa hàng sửa chữa máy tính điện tử với mức thu nhập cả vốn khoảng 70 triệu/tháng. Em có sử dụng hóa đơn bán hàng mua ở chi cục thuế, hàng tháng phải kê khai doanh thu và trên chi cục nói em đăng ký hình thức thuế khoán. Em bị tính mức thuế là 1.050.000 /tháng (1% thuế hàng hóa + 0,5% thuế TNCN), tổng là 700.000 x 1,5 % = 1.050.000). Nhưng sau 2 tháng doanh thu của cửa hàng vượt lên hơn 80 triệu (em vẫn phải đóng thêm khoản thuế truy thu vì vượt doanh số khoán hàng tháng là gần 200.000) thì người của chi cục lại nói điều chỉnh thuế 2 tháng/lần nên tăng lên 1.250.000. Theo em biết thuế khoán ổn định trong 6 tháng ko tăng hay giảm, em bị tính thuế như vậy có đúng không? Nếu sau này em kinh doanh kém, doanh thu bị giảm sút thì có được giảm thuế khoán xuống hay không? Hiện tại cả gia đình em có doanh thu bán hàng ko đồng đều, tháng ít tháng nhiều. Cảm ơn luật sư.

TIN BÀI KHÁC

Buôn bán càng lãi, thuế càng cao?
Sau khi kinh doanh có lãi hơn trước, em bị tăng mức thuế (Ảnh minh họa)

Nội dung bạn Minh Dinh dinhminhitv87@gmail.com hỏi, Luật sư Phạm Thị  Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời:

Khoản 7 Điều 2 Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế quy định:

“1. Cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ phần trăm (%) trên doanh thu tương ứng với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh. Cá nhân kinh doanh nhiều lĩnh vực, ngành nghề thực hiện khai và tính thuế theo thuế suất áp dụng đối với từng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh. Trường hợp cá nhân kinh doanh không khai hoặc khai không phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế ấn định theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

3. Xác định doanh thu tính thuế từ kinh doanh:

 

a) Doanh thu tính thuế đối với cá nhân kinh doanh là mức doanh thu khoán được ổn định trong 01 năm. Trường hợp qua số liệu điều tra xác minh, kiểm tra, thanh tra có căn cứ xác định doanh thu tính thuế thay đổi từ 50% trở lên so với mức doanh thu khoán, cơ quan thuế xác định lại mức doanh thu khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế để áp dụng cho thời gian còn lại của năm tính thuế.

b) Doanh thu tính thuế đối với cá nhân kinh doanh được xác định theo quy định của pháp luật về quản lý thuế trên cơ sở số liệu điều tra, khảo sát, kết quả kiểm tra, thanh tra về cá nhân kinh doanh và các khoản mục chi phí thực tế để tạo ra doanh thu của cá nhân kinh doanh.

Bộ Tài chính xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro đối với cá nhân kinh doanh phù hợp với thực tiễn, đảm bảo yêu cầu quản lý.”

Căn cứ theo quy định trên, bạn có thể hiểu rằng doanh thu để tính thuế khoán là doanh thu khoán được ổn định trong 01 năm, nên việc cơ quan thuế điều chỉnh tăng thuế 2 tháng một lần là không đúng với quy định của pháp luật. Trừ trường hợp doanh thu tính thuế thay đổi từ 50% trở lên so với mức doanh thu khoán thì cơ quan thuế mới được thực hiện xác định lại mức doanh thu khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế để áp dụng cho thời gian còn lại của năm tính thuế.

Đối với Hộ nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn quyển

Điểm a, khoản 10, Điều 21 Chương II Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư 119/2014/TT-BTC quy định: "10. Xác định số thuế của hộ nộp thuế khoán trong trường hợp có sự thay đổi doanh thu

a) Đối với Hộ nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn quyển

Trường hợp trong quý doanh thu trên hóa đơn thấp hơn doanh thu khoán thì nộp thuế theo doanh thu khoán. Trường hợp trong quý doanh thu trên hóa đơn cao hơn doanh thu khoán nhưng Hộ nộp thuế khoán chứng minh được doanh thu phát sinh cao hơn doanh thu khoán không phải do thay đổi quy mô, thay đổi ngành nghề mà do yếu tố khách quan đột xuất thì Hộ nộp thuế khoán phải nộp bổ sung thuế TNCN và thuế giá trị gia tăng (GTGT). Trường hợp này cơ quan thuế không thực hiện điều chỉnh lại doanh thu, số thuế đã khoán...". 

Trường hợp của bạn số tiền thu tăng lên này không phải là điều chỉnh tăng thuế khoán mà bổ sung thuế TNCN và thuế giá trị gia tăng ở trường hợp doanh thu trong quý trên hóa đơn cao hơn doanh thu khoán do yếu tố khách quan đột xuất.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc