Chủ đề

USS Forrestal

Tin tức về USS Forrestal mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Ngày này năm xưa: Mẫu hạm Mỹ rực cháy ngoài khơi Việt Namicon
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị