Chủ đề

Tổng cục thuế

Tin tức về Tổng cục thuế mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Bổ nhiệm 4 cục trưởng quá tuổi, 'phương án duy nhất' do khó khăn nguồn cán bộicon
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị