Chủ đề

tôm bị đầu độc

Tin tức về tôm bị đầu độc mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
30 vạn con tôm chết trắng hồ nghi bị đầu độc ở Lộc Hàicon
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị