Chủ đề

thỏa thuận thế kỷ

Tin tức về thỏa thuận thế kỷ mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Ảrập Xêút dụ Palestine ký "thỏa thuận thế kỷ" của ông Trumpicon
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị