Chủ đề

thalidomide

Tin tức về thalidomide mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Người phụ nữ trong hàng ngàn nạn nhân dị tật vì viên thuốc chống nghén lần đầu lên tiếngicon
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị