Chủ đề

tàng trữ vũ khí

Tin tức về tàng trữ vũ khí mới nhất

Hãy chia sẻ sự kiện này nhé!
Gã đàn ông ở Vĩnh Long tàng trữ súng K54 và hơn 100 viên đạnicon
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị