Cây bút

TS Đặng Văn Huấn

Giới thiệu : Quản lý chương trình Việt Nam và thỉnh giảng tại Trường Quản lý nhà nước Hatfield, Đại học Portland State, Hoa Kỳ.

8 bài viết
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị