Cây bút

Nguyễn Thùy Dương

Giới thiệu : Luật sư Hãng luật NHQuang&Cộng sự - Hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp luật về hoạt động doanh nghiệp và nghiên cứu chính sách tại Việt Nam.

0 bài viết
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị