Cây bút

Nguyễn Ngọc Long

Giới thiệu : Người sáng lập câu lạc bộ Truyền thông Trăng Đen, tham gia giảng dạy và tư vấn chiến lược truyền thông, đặc biệt là Truyền thông trên mạng Xã hội.

4 bài viết
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị