Cây bút

Nguyễn Hưng Quang

Giới thiệu : GĐ Hãng luật NHQuang&Cộng sự - Hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp luật về hoạt động doanh nghiệp và cải cách thể chế tại VN.

2 bài viết
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị